Uploaded by tammiro levi

חרבות וכשפים מורחב

advertisement
‫חרבות וכשפים מורחב ‪ -‬ספר הגזעים והמקצועות‬
‫מה מצפה לכם בחוברת זו?‬
‫כל דמות במשחק שייכת לגזע מסויים ומתמחה במקצוע מסויים‪.‬‬
‫במשחק‪ ,‬ניתן לבחור בין ‪ 6‬גזעים שונים והם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫בן אנוש ‪ -‬הגזע הנפוץ מכולם והסתגלן מכולם שאין לו מגבלות‪.‬‬
‫גמד ‪ -‬בני ההרים‪ ,‬גזע עתיק המצטיין בשרידות גבוהה‪.‬‬
‫אלף ‪ -‬גזע החי ביערות והעתיק בגזעי העולם‪ .‬מסתוריים וחיים מאות בשנים‪.‬‬
‫בן מחצית ‪ -‬גזע שוחר שלום והרמוניה החיים בכפרים שלווים אך נבונים וזריזים‪.‬‬
‫נום ‪ -‬גזע קטן קומה המצטיין בתעלולים ובניית מכונות וחידושים‪.‬‬
‫חצי אורק ‪ -‬גזע חזק במיוחד המשלב את הפראיות של האורקים יחד עם הסתגלניות של בני האנוש‪.‬‬
‫לאחר שבחרתם גזע‪ ,‬יש לבחור את המקצוע של הדמות )לשים לב כי ישנן מקצועות אשר גזעים מסוימים לא יכולים‬
‫לבחור בהן!(‪.‬‬
‫במשחק ניתן לשחק ‪ 8‬מקצועות שונים והם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫לוחם ‪ -‬אשר כמשתמע משמו‪ ,‬מצטיין בלחימה‪.‬‬
‫כהן ‪ -‬שליח האלים‪ .‬איש אמונה המצטיין בהטלת לחשים כברכה מן האל כמו גם לחימה‪.‬‬
‫קוסם ‪ -‬זה אשר לומד את אמנות הכישוף המסוגלת לשנות את המציאות ולהעניק כוחות שלא ייאמנו‪.‬‬
‫נוכל ‪ -‬זה אשר מסתתר בצללים‪ ,‬מטפס על קירות ומסוגל לתקוף מאחור בהפתעה‪.‬‬
‫פאלאדין ‪ -‬אביר קודש המחוייב לטוב ולצדק‪ .‬עוצמתי אך כל פעולותיו נעשות בהתאם לחוקי הכבוד‪.‬‬
‫דרואיד ‪ -‬ידיד החיות ומגן הטבע המסוגל לדבר עם חיות ואף לעטות את צורתם‪.‬‬
‫פייטן ‪ -‬זמר נודד המסוגל לכשף באמצעות שיריו ונגינתו‪.‬‬
‫מרפא ‪ -‬מלומד אשר מעריך ידע כמו גם רפואה מעל הכל‪.‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 1‬מתוך ‪12‬‬
‫חלק ראשון‪ :‬גזעים למשחק‬
‫‪ .1‬הגמד‬
‫קרבות‬
‫מקבל ‪ 1+‬להתקפה כנגד גובלינים ואורקים‪.‬‬
‫לא יכול להשתמש בכלי נשק אדירים או דו ידניים )למעט גרזן או פטיש גמדי(‪.‬‬
‫‪ 4+‬לדרג״ש כאשר נלחם מול ענקים‪.‬‬
‫‪ 4+‬לגלגול הצלה נגד קסם ו ‪ 1+‬לגלגול הצלה נגד רעל‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫הבחנה טובה בשינויים במבוך )כמו מלכודות ודלתות סודיות(‪.‬‬
‫חיפוש דלתות סודיות )‪ 1‬או ‪ 2‬בגלגול ‪1‬ק‪(6‬‬
‫שפות‬
‫גמדית‪ ,‬נומית‪ ,‬אורקית‪.‬‬
‫מקצועות מותרים‬
‫לוחם עד דרגה ‪ ,10‬כהן עד דרגה ‪ ,7‬נוכל עד דרגה ‪, 15‬‬
‫בונוס כנוכל‬
‫גילוי מלכודות ‪ , 10%+‬התחבאות ‪ , 5%+‬הליכה חרישית והתחבאות בצללים ‪.5%+‬‬
‫‪ .2‬האלף‬
‫קרבות‬
‫מקבל ‪ 1+‬להתקפה כנגד אורקים‪ ,‬אלמתים ואנשי זאב‪.‬‬
‫מקבל ‪ 1+‬כאשר משתמש בכל סוג של קשת )אך לא רובה קשת( וחרב קצרה‪.‬‬
‫חסין מהשפעות שיתוק של אלמתים‪.‬‬
‫‪ 2+‬להצלה כנגד קסם‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫ראייה מעולה בלילה‪.‬‬
‫מציאת דלתות נסתרות )‪ 4-6‬בגלגול ‪1‬ק‪.(6‬‬
‫יכולת טיפוס על עצים מעולה )‪(80%‬‬
‫שפות‬
‫אלפית‪ ,‬נומית‪ ,‬אורקית‪.‬‬
‫מקצועות מותרים‬
‫לוחם עד דרגה ‪ .6‬קוסם עד דרגה ‪ .9‬נוכל עד דרגה ‪ .15‬דרואיד עד דרגה ‪ .10‬פייטן עד דרגה ‪.6‬‬
‫בונוס כנוכל‬
‫התחבאות ‪ ,15%+‬תנועה חרישית ‪.10%+‬‬
‫‪ .3‬בן המחצית‬
‫קרבות‬
‫מקבל ‪ 1+‬כאשר תוקף עם נשק למרחק‪.‬‬
‫מקבל ‪ 1+‬ליוזמה‪.‬‬
‫‪ 4+‬לדרג״ש כאשר נלחם מול ענקים או יצורים גדולים מ‪ 3-‬מטר‪.‬‬
‫‪ 4+‬לגלגול הצלה נגד קסם‪.‬‬
‫‪ 1+‬לגלגול הצלה נגד רעל‪.‬‬
‫לא יכול להשתמש בכלי נשק אדירים או דו ידניים‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫מציאת דלתות נסתרות )‪ 1-2‬בגלגול ‪1‬ק‪.(6‬‬
‫עמידה במקום ללא תזוזה נותנת ‪ 45%‬סיכוי להסוואה‪.‬‬
‫שפות‬
‫שפת בני מחצית ועוד שפה אחת לבחירת השחקן‪.‬‬
‫מקצועות מותרים‬
‫לוחם עד דרגה ‪ .6‬נוכל עד דרגה ‪ .15‬כהן עד דרגה ‪ .8‬מרפא עד דרגה ‪.6‬‬
‫בונוס כנוכל‬
‫לכל הכשרונות למעט טיפוס יש בונוס ‪.10%+‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 2‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .4‬הנום‬
‫קרבות‬
‫מקבל ‪ 1+‬כאשר משתמש בנשק מכני כלשהוא )רובה קשת לדוגמה(‪.‬‬
‫‪ 4+‬לדרג״ש כאשר מותקף ע״י ענקים או יצורים בגובה ‪ 3‬מטר ומעלה‪.‬‬
‫‪ 4+‬להצלה נגד קסם‪.‬‬
‫‪ 1+‬להצלה נגד רעל‪.‬‬
‫לא יכול להשתמש בכלי נשק אדירים או דו ידניים‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫זיהוי קסם טבעי פעם ביום‪.‬‬
‫מציאת דלתות נסתרות )‪ 1-2‬מגלגול ‪1‬ק‪.(6‬‬
‫ראייה טובה מתחת לאדמה‪.‬‬
‫שפות‬
‫נומית‪ ,‬גמדית‪ ,‬גובלינית‪ ,‬אורקית ועוד שפה לבחירת השחקן‪.‬‬
‫מקצועות מותרים‬
‫לוחם עד דרגה ‪ .5‬קוסם עד דרגה ‪ .8‬נוכל עד דרגה ‪ .15‬מרפא עד דרגה ‪ .5‬פייטן עד דרגה ‪.5‬‬
‫בונוס כנוכל‬
‫‪ 5%+‬לכל תוכנת נוכל למעט טיפוס‪.‬‬
‫‪ .5‬חצי אורק‬
‫קרבות‬
‫מקבל ‪ 1+‬להתקפה ולנזק כאשר משתמש בנשק לקרב פנים מול פנים‪.‬‬
‫‪ 1+‬להתקפה ולדרג״שׁ כאשר תוקף בחשיכה או מותקף בחשיכה‪.‬‬
‫‪ 1-‬כאשר תוקף באור שמש‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫ראייה טובה בחושך‪.‬‬
‫מציאת דלתות נסתרות )‪ 1-2‬מגלגול ‪1‬ק‪.(6‬‬
‫‪ 1+‬להצלה נגד רעל‪.‬‬
‫שפות‬
‫אורקית ומעט גמדית‪.‬‬
‫מקצועות מותרים‬
‫לוחם עד דרגה ‪ .9‬כהן עד דרגה ‪ .7‬נוכל עד דרגה ‪.10‬‬
‫בונוס כנוכל‬
‫‪ 5%+‬לכל כשרון נוכל‪.‬‬
‫‪ .6‬בן אנוש‬
‫קרבות‬
‫אין משהו מיוחד‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫למידה מהירה‪ 1+ :‬נקודת מיומנות כל פעם שמקבלים נקודות מיומנות‪.‬‬
‫שפות‬
‫תלוי בתבונה‪.‬‬
‫מקצועות מותרים‬
‫הכל ללא מגבלת דרגה‪.‬‬
‫בונוס כנוכל‬
‫רגיל‪.‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 3‬מתוך ‪12‬‬
‫חלק שני‪ :‬המקצועות במשחק‬
‫‪ .1‬הדרואיד‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫רק נשק העשוי מחומר אורגני כגון עץ או חומר שלא עבר עיבוד כלשהוא‪ .‬לא משתמש‬
‫בחרבות או גרזנים‪ .‬מותר רק שיריון עור או פרוות וללא מגן‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.6‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫אינטואיציה‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫דרגה ‪ :2‬הליכה ללא עקבות ביער‪.‬‬
‫דרגה ‪ :4‬דיבור עם חיות פעם ביום‪.‬‬
‫דרגה ‪ :5‬חסינות לחשי הקסמה של יצורי יער‪.‬‬
‫דרגה ‪ :7‬שינוי צורה לחיה בגודל רגיל‪.‬‬
‫דרגה ‪ :10‬שינוי צורה לחיה גדולה‪.‬‬
‫דרגה ‪ :12‬שינוי צורה לחיה ענקית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫כשרון ‪-‬‬
‫כללי‬
‫‪2‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪320000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪640000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1280000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2560000‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3500000‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4500000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5500000‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫תוסף התקפה‬
‫נקודות‬
‫מיומנות‬
‫לחשים‪1 :‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪+4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫עוצמה‬
‫שם הלחש‬
‫‪1‬‬
‫איתור חיות ‪ ,‬אש פיות ‪ ,‬גילוי מלכודות‪ ,‬גילוי קסם‪ ,‬חיזוי מזג האוויר‪ ,‬טיהור מים‬
‫‪2‬‬
‫אובך‪ ,‬איתור צמחים‪ ,‬דיבור עם חיות‪ ,‬הפקת להבה‪ ,‬חימום מתכת‪ ,‬ריפוי קל‪ ,‬עיוות עץ‪ ,‬יצירת מים‬
‫‪3‬‬
‫הגדלת צמח‪ ,‬הגנה מאש‪ ,‬זימון ברק‪ ,‬ניטרול רעל‪ ,‬נשימת מים‪ ,‬עצירת חיה‪ ,‬ריפוי ‪x2‬‬
‫‪4‬‬
‫דיבור עם צמחים‪ ,‬הגנת ברקים‪ ,‬הסרת קסם‪ ,‬זימון חיה‪ ,‬שליטה במעלות‪ ,‬מגיפת חרקים‪ ,‬ריפוי פצעים חמורים‪ ,‬קרן‬
‫ירח‬
‫‪5‬‬
‫הגדלת חיה‪ ,‬סלע לבוץ‪ ,‬מעבר חופשי‪ ,‬מקלות לנחשים‪ ,‬קיר אש‪ ,‬שליטה ברוחות‬
‫‪6‬‬
‫אצבע מוות‪ ,‬רפיסות שכל‪ ,‬זימון יסודן‪ ,‬זימון מזג אוויר‪ ,‬הגנה מחיות‪ ,‬מתכת לעץ‬
‫‪ 4‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .2‬הכהן‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫כל נשק שאינו בעל קצה חד אלא אם כן המנחה אישר שזהו הנשק המועדף על האל‪.‬‬
‫אפשר כל שיריון או מגן‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.6‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫כריזמה ואינטואיציה‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫גירוש אלמתים‪.‬‬
‫הטלת לחשים‪.‬‬
‫תוסף‬
‫התקפה‬
‫נקודות‬
‫מיומנות‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫כשרון ‪-‬‬
‫כללי‬
‫‪2‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪48000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪240000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪480000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪960000‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1600000‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1700000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1800000‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪+4‬‬
‫עוצמת‬
‫לחשים‪1 :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫לחשי כהן‬
‫עוצמה‬
‫תיאור הלחש‬
‫‪1‬‬
‫אור‪ ,‬גילוי קסם‪ ,‬גילוי רוע‪ ,‬הגנה מרוע‪ ,‬טיהור מזון ומשקה‪ ,‬ריפוי פצעים קלים‪ ,‬ברכה‪ ,‬סילוק פחד‬
‫‪2‬‬
‫דממה‪ ,‬דיבור עם חיות‪ ,‬הקסמת נחש‪ ,‬מציאת מלכודות‪ ,‬עצירת איש‪ ,‬חיזיון מהאלים‪ ,‬פטיש רוחני‬
‫‪3‬‬
‫איתור חפץ‪ ,‬דיבור עם מתים‪ ,‬תפילה‪ ,‬הסרת קללה‪ ,‬ריפוי מחלה‪ ,‬הגנה מאש‪ ,‬מוות מדומה‪ ,‬זימון חרקים‬
‫‪4‬‬
‫מקלות לנחשים‪ ,‬ריפוי פצעים חמורים‪ ,‬ניטרול רעל‪ ,‬גילוי שקר‪ ,‬חופש פעולה‪ ,‬יצירת מים‬
‫‪5‬‬
‫אצבע מוות‪ ,‬הסרת רוע‪ ,‬יצירת מזון‪ ,‬קרן ירח‪ ,‬מכת אש‪ ,‬תקשור‬
‫‪6‬‬
‫דיבור עם מפלצות‪ ,‬קיר קוצים‪ ,‬משרת האלים‪ ,‬הנפשת מתים‬
‫‪7‬‬
‫מילת קודש‪ ,‬רעידת אדמה‪ ,‬תחיית המתים‪ ,‬בלבול המוני‪ ,‬שליטה במתים‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 5‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .2‬הלוחם‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫אין מגבלה‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.8‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫כוח‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫דרגה ‪ :2‬הדיפה ‪ -‬הלוחם הודף התקפה בסיבוב במקום לתקוף ומוסיף את בונוס התקיפה‬
‫לדרג״ש‪.‬‬
‫דרגה ‪ :6‬מסוגל לבצע ‪ 2‬התקפות בסיבוב‪.‬‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪32000‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪64000‬‬
‫‪+4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪128000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪256000‬‬
‫‪+5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪350000‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪550000‬‬
‫‪13‬‬
‫‪650000‬‬
‫‪14‬‬
‫‪750000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪850000‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫נקודות מיומנות‬
‫תוסף התקפה‬
‫‪1‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+7‬‬
‫‪+8‬‬
‫‪ 6‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .3‬הנוכל‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫נשקים קטנים או בינוניים בלבד‪ .‬רק שיריון עור ללא מגן‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.6‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫זריזות‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫יכולות מיוחדות של נוכל‪.‬‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪48000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪240000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪480000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪960000‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1600000‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1700000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1800000‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫תוסף‬
‫התקפה‬
‫נקודות‬
‫מיומנות‬
‫פריצה‬
‫כיוס וכו׳‬
‫טיפוס‬
‫הסוואה‬
‫חרישיות‬
‫מלכודות‬
‫‪3‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪87%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪88%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪89%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪91%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪93%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪94%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+4‬‬
‫‪+5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪ 7‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .4‬המרפא‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫ללא שיריון או מגן‪ .‬יכול להשתמש בכל נשק חד ידני מקטגוריית נשקים קטנים‪/‬בינוניים‬
‫וגדולים אך ללא שימוש בקשתות‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.6‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫תבונה‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫דרגה ‪ :4‬מזהה מחלות ורעלים ויצורי סליים‪.‬‬
‫דרגה ‪ :6‬מזהה שיקויים )מיומנות( ולהכין פעם בשבוע שיקויי ריפוי‪.‬‬
‫דרגה ‪ :8‬מסוגל לקרוא כל שפה‪.‬‬
‫נק״ן‬
‫דרגה‬
‫תוסף‬
‫התקפה‬
‫נקודות‬
‫מיומנות‬
‫ע‪1 .‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪3‬‬
‫ע‪2 .‬‬
‫ע‪3 .‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ע‪4 .‬‬
‫ע‪5 .‬‬
‫ידע‬
‫‪25%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪32000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪64000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪45%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪128000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪256000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪350000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪11‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪550000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪13‬‬
‫‪650000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪750000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪15‬‬
‫‪850000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫עוצמה‬
‫תיאור הלחש‬
‫‪1‬‬
‫ריפוי פצעים קלים‪ ,‬גילוי קסם‪ ,‬גילוי רוע‪ ,‬גילוי רעל‪ ,‬גילוי מחלה‪ ,‬גילוי הנעלם‬
‫‪2‬‬
‫ניטרול רעל‪ ,‬ריפוי מחלה קלה‪ ,‬טיהור מזון ומים‪ ,‬האטה עצמית‪ ,‬האצה עצמית‬
‫‪3‬‬
‫ריפוי פצעים בינוניים‪ ,‬ריפוי עיוורון‪ ,‬הענקת כוח‪ ,‬קריאת כל שפה‪ ,‬דממה‪ ,‬הענקת ידע‬
‫‪4‬‬
‫אבן לבשר‪ ,‬שחרור משיתוק או הקסמה‪ ,‬מחסום מוחי‪ ,‬ריפוי ליקאנתרופיה‪ ,‬החזרת אנרגיה )ודרגה(‬
‫‪5‬‬
‫אורך חיים‪ ,‬הערה משינה קסומה‪ ,‬ריפוי טירוף‪ ,‬החייאת מתים‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 8‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .5‬הפאלאדין‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫אין מגבלה אך לא ישתמש ברעל לעולם‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.10‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫כוח וכריזמה‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫דרגה ‪ :2‬הנחת ידיים ‪ -‬ריפוי ‪ 2‬נק״פ לדרגה‪.‬‬
‫דרגה ‪ :4‬זיהוי רוע פעם ביום )כמו הלחש(‪.‬‬
‫דרגה ‪ :8‬הילת הגנה מרוע )יצירת מעגל המגן מפני יצורים רעים(‪.‬‬
‫דרגה ‪ :10‬חסינות למחלות ורעלים‪.‬‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫נקודות מיומנות‬
‫תוסף התקפה‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪+4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪320000‬‬
‫‪+5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪640000‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1280000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2560000‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3500000‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4500000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5500000‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+7‬‬
‫‪+8‬‬
‫‪ 9‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .6‬הפייטן‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫רק נשק חד ידני ולא גדול‪ .‬רק שיריון עור וללא מגן‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.4‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫כריזמה‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫ידע כללי החל מדרגה ‪) 1‬ראה טבלה(‪.‬‬
‫לחשים )החל מדרגה ‪.(2‬‬
‫דרגה ‪ :2‬שיר אומץ ‪ -‬כל עוד הבארד מנגן‪ ,‬לחבורה יש ‪ 1+‬לגלגולי הצלה והתקפה‪.‬‬
‫כשרונות נוכל )חצי מדרגת הנוכל מעוגל כלפי מטה( החל מדרגה ‪.2‬‬
‫דרגה ‪ :5‬שיר בלבול ‪ -‬כל עוד הבארד מנגן ‪ -‬האויב צריך לגלגל הצלה או להיות תחת‬
‫השפעת לחש בלבול‪.‬‬
‫דרגה ‪ :10‬שיר הקסמה ‪ -‬הקסמת אדם או מפלצת כנגד גלגול הצלה‪.‬‬
‫תוסף‬
‫התקפה‬
‫נקודות‬
‫מיומנות‬
‫עוצמת‬
‫לחשים‪1 :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫כשרון ‪-‬‬
‫כללי‬
‫‪2‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪9‬‬
‫‪320000‬‬
‫‪10‬‬
‫‪640000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1280000‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2560000‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3500000‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4500000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5500000‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪+4‬‬
‫‪+5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪+6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫גלגול ידע‬
‫נרחב‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫עוצמה‬
‫תיאור הלחש‬
‫‪1‬‬
‫מגן‪ ,‬אור‪ ,‬הקסמה‪ ,‬שינה‪ ,‬קריאת שפות‪ ,‬טיפוס עכבישי‪ ,‬שינוי עצמי פשוט‪ ,‬עצירת פתח‪ ,‬גילוי קסם‪ ,‬מגע מזעזע‬
‫‪2‬‬
‫איתור חפץ‪ ,‬גילוי היעלמות‪ ,‬היעלמות‪ ,‬אשליה ‪ ,i‬חשיכה‪ ,‬מנעול קסם‪ ,‬פריצה‪ ,‬ריחוף‪ ,‬רשת‪ ,‬טלפתיה‪ ,‬כפיל ראי‪ ,‬גילוי רוע‪ ,‬ענן‬
‫מצחין‪ ,‬ענן ערפל‪ ,‬הצחוק של טאשה‬
‫‪3‬‬
‫האטה‪ ,‬האצה‪ ,‬הסרת קסם‪ ,‬מעוף‪ ,‬נשימת מים‪ ,‬עצירת איש‪ ,‬ראייה ‪ /‬שמיעה מרחוק‪ ,‬חבל קסום‪ ,‬מגע ערפדי‪ ,‬דמות רפאים‬
‫‪4‬‬
‫אימה‪ ,‬אשלייה ‪ ,ii‬בלבול‪ ,‬הסרת קללה‪ ,‬הקסמת מפלצת‪ ,‬שינוי צורה‪ ,‬קיר אש‬
‫‪5‬‬
‫זימון יסודן‪ ,‬טלקינזיס‪ ,‬מעבר דרך קירות‪ ,‬ענן מוות‪ ,‬עצירת מפלצת‪ ,‬קיר אבן‪ ,‬קיר ברזל‪ ,‬רפיסות שכל‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 10‬מתוך ‪12‬‬
‫‪ .7‬הקוסם‬
‫מגבלות בנשק ושיריון‬
‫ללא שיריון או מגן‪ .‬יכול להשתמש רק בנשקים קטנים או מטה לחימה‪.‬‬
‫נקודות פגיעה כל עליית דרגה‬
‫‪1‬ק‪.4‬‬
‫תכונה ראשית‬
‫תבונה‪.‬‬
‫יכולות מיוחדות‬
‫לחשים עוצמתיים‪.‬‬
‫דרגה ‪ :6‬זיהוי קסם ורונות בגלגול ‪ 1-4‬ב‪1‬ק‪.6‬‬
‫דרגה ‪ :10‬יצירת חפצי קסם פחותים‪.‬‬
‫דרגה ‪ :13‬יצירת חפצי קסם אגדיים‪.‬‬
‫תוסף‬
‫התקפה‬
‫כשרון ‪ -‬כללי‬
‫עוצמת לחשים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫דרגה‬
‫נק״ן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪320000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪640000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1280000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2560000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3500000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4500000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5500000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+1‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪+3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫עוצמה‬
‫תיאור הלחש‬
‫‪1‬‬
‫קליע קסם‪ ,‬מגן‪ ,‬אור‪ ,‬הקסמה‪ ,‬שינה‪ ,‬קריאת שפות‪ ,‬טיפוס עכבישי‪ ,‬שינוי עצמי פשוט‪ ,‬עצירת פתח‪ ,‬גילוי קסם‪ ,‬מגע מזעזע‬
‫‪2‬‬
‫איתור חפץ‪ ,‬גילוי היעלמות‪ ,‬היעלמות‪ ,‬אשליה ‪ ,i‬חשיכה‪ ,‬מנעול קסם‪ ,‬פריצה‪ ,‬ריחוף‪ ,‬רשת‪ ,‬טלפתיה‪ ,‬כפיל ראי‪ ,‬גילוי רוע‪ ,‬ידיים‬
‫בוערות‪ ,‬ענן מצחין‪ ,‬ענן ערפל‪ ,‬הצחוק של טאשה‬
‫‪3‬‬
‫כדור אש‪ ,‬האטה‪ ,‬האצה‪ ,‬הסרת קסם‪ ,‬חזיז ברק‪ ,‬מעוף‪ ,‬נשימת מים‪ ,‬עצירת איש‪ ,‬ראייה ‪ /‬שמיעה מרחוק‪ ,‬חבל קסום‪ ,‬מגע‬
‫ערפדי‪ ,‬דמות רפאים‬
‫‪4‬‬
‫אימה‪ ,‬אשלייה ‪ ,ii‬בלבול‪ ,‬הסרת קללה‪ ,‬הקסמת מפלצת‪ ,‬סופת קרח‪ ,‬עין הקוסם‪ ,‬שינוי צורה‪ ,‬קיר אש‬
‫‪5‬‬
‫זימון יסודן‪ ,‬טלקינזיס‪ ,‬מעבר דרך קירות‪ ,‬ענן מוות‪ ,‬עצירת מפלצת‪ ,‬קיר אבן‪ ,‬קיר ברזל‪ ,‬רפיסות שכל‬
‫‪6‬‬
‫שליטה במזג אוויר‪ ,‬היעלמות המונית‪ ,‬זימון מפלצות‪ ,‬הגנה מקסם‪ ,‬הפיכה לאבן‪ ,‬תקשור שדים‪ ,‬טירוף‪ ,‬שינה נצחית‬
‫‪7‬‬
‫דלת קסמים‪ ,‬היפוך כוח משיכה‪ ,‬כדור אש מושהה‪ ,‬עיוורון‪ ,‬רעידת אדמה‪ ,‬משאלה מוגבלת‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 11‬מתוך ‪12‬‬
‫תמיר לוי ‪2020‬‬
‫‪ 12‬מתוך ‪12‬‬
Download