Uploaded by Тетяна Собчинська-Томаля

Тест 6.мен.нер

advertisement
Типи запитань:
1. вибір однієї правильної відповіді зі списку запропонованих відповідей;
2. вибір усіх (декількох) правильних відповідей зі списку запропонованих;
3. уведення відповіді у вигляді тексту чи символів (наприклад, слово, число
чи дата);
4. сортування запропонованого списку (відповідей) у необхідному порядку (у
колонці “бал” вказується правильний порядковий номер елементу списку);
5. класифікація чи встановлення відповідності між елементами двох списків.
Тест №___
Навчальний курс
Автор
Коментар (к-ть
питань студенту
на тест)
Малюнок
№ питання:
1
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
2
Тип питання:
2
6
Текст питання
У яких випадках проведення експертної
оцінки є обов’язковим?
Текст варіантів відповідей
Бал
створення підприємств на базі державного (комунального) майна; реорганізації,
банкрутства, ліквідації державних комунальних підприємств та підприємств з
1
державною (комунальною) часткою;
виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна
1
(комунааьна) частка;
визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства,
якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з
1
державною часткою (часткою комунальною майна), а також у разі виходу
(виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
приватизації та іншого відчуження у випадках, установлених законом, оренди
обміну, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього 1
майна на підставі рішення суду.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Так;
№ питання:
2
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
4
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
У разі виділення або визначення частки
майна у спільному майні, в якому є державна
(комунааьна) частка проведення експертної
оцінки не є обов’язковим.
Бал
Ні.
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
3
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Суб’єктами оціночної діяльності;
Об’єктами оціночної діяльності;
Предметом оціночної діяльності;
Сторонами оціночної діяльності.
№ питання:
3
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Тип питання:
1
6
Текст питання
Всі фізичні та юридичні особи, визнані
ліцензованими оцінювачами, а також
споживачі їх послуг – є _________________
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
2
№ питання:
4
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
2
6
Текст питання
Продаж права забудови торкається інтересів:
Текст варіантів відповідей
Бал
адміністрації регіону України (продавець);
1
іноземних респондентів;
забудовників, інвесторів (покупець);
1
інженерних відомств, що забезпечують функціонування інженерної
1
інфраструктури.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
5
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Тип питання:
1
Текст питання
Продаж права забудови не торкається
інтересів:
Текст варіантів відповідей
адміністрації регіону України (продавець);
іноземних респондентів;
забудовників, інвесторів (покупець);
інженерних відомств, що забезпечують функціонування інженерної
інфраструктури.
3
2
6
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
6
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
В яких випадках оцінка об'єктів нерухомості
обов'язкова:
Бал
Текст варіантів відповідей
націоналізації майна;
укладання шлюбних контрактів і розділу майна подружжя, що
розлучається на вимогу однієї з сторін або обох сторін у разі
виникненнясуперечки щодо вартості цього майна;
продажу або іншому відчуженні об'єктів оцінки;
всі відповіді вірні.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Може;
Не може.
№ питання:
7
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Текст варіантів відповідей
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Оцінка об'єкта
_________________________проводитися
оцінювачем, якщо він є засновником,
власником, акціонером, кредитором,
страхувальником або посадовою особою
юридичної особи, замовником, фізичною
особою, що має майновий інтерес в об’єкті
оцінки, чи є близьким родичем вказаних осіб.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
3
№ питання:
8
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Як залежить розмір оплати (винагороди)
оцінювачу від величини вартості об'єкта
оцінки?
Бал
Прямо пропорційно;
10% від вартості об’єкта оцінки;
5 % від величини вартості об'єкта оцінки;
Ніяк не залежить.
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
9
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Тип питання:
1
Текст питання
Що є основою для проведення оцінки?
Текст варіантів відповідей
Договір між оцінювачем та замовником;
Цивільний кодекс;
Вартість нерухомості;
Ліцензія на заняття оціночною діяльністю.
Малюнок
2
6
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
№ питання:
3
10
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
2
6
Текст питання
Договір оцінки нерухомості обов'язково
містить:
Текст варіантів відповідей
Бал
точний опис об'єкта із зазначенням його виду;
1
тип вартості;
1
дані про наявність у оцінювача відповідної ліцензії;
1
дані про те, що оцінювач є належним професійним оцінювачем (якщо договір
1
укладає професійний оцінювач);
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
11
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Тип питання:
1
Текст питання
У процесі здійснення своєї діяльності
оцінювач не має право:
Текст варіантів відповідей
обирати методи проведення оцінки об'єкта нерухомості відповідно до стандартів і
правил проведення оцінки;
вимагати від замовника забезпечення доступу до об'єкта оцінки та надання
необхідної документації;
запитувати в письмовій формі у третіх осіб, включаючи органи
4
2
6
Бал
влади,інформацію, необхідну для проведення оцінки, за винятком відомостей, що
належать до державної або комерційної таємниці;
вимагати від замовника дані щодо його прав власності на інше майно.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
12
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Чи може оцінювач залучати на договірній
основі до участі в оцінці об'єкта інших
фахівцівй оцінювачів, за дії (бездіяльність)
яких він несе відповідальність?
Текст варіантів відповідей
Бал
Так;
Ні.
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
13
Тип питання:
2
Текст питання
Оцінювач зобов'язаний:
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Текст варіантів відповідей
повідомити замовнику про неможливість своєї участі у проведенні оцінкиоб'єкта
у випадках, передбачених законодавством, а також у разі виникнення
обставин, що перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки;
надавати на вимогу замовника документ про освіту, який підтверджує отримання
професійних знань у сфері оціночної діяльності;
надавати замовнику інформацію про положення, правила, статут, кодекс етики
уповноваженого органу саморегулюючої організації, на дійсність акредитації або
членство, на які він посилається у своєму звіті, а також надавати на прохання
замовника іншу інформацію про вимоги законодавства з оціночної
діяльності;
отримати ліцензію на заняття оціночною діяльністю.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
14
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
6
Бал
1
1
1
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Передбачений законом механізм захисту
майнових інтересів осіб, що професійно
займаються проведенням оцінки різних
об'єктів – це_____________.
Текст варіантів відповідей
Бал
страхування цивільної відповідальності оцінювачів;
3
страхування цивільної відповідальності замовник;
компенсація втрат оцінювачів:
судовий розгляд майнових спорів.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Страховим випадком;
Страховою пригодою;
Позастраховим випадком;
Нещасним випадком.
№ питання:
15
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Спричинення збитків третім особам у зв'язку
із здійсненням оцінювачем своєї діяльності,
встановлене рішенням суду, що вступило в
законну силу, арбітражного суду або
третейського суду – є
_______________________.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
3
№ питання:
16
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
2
6
Текст питання
Страхування може здійснюватися у формі:
Текст варіантів відповідей
Бал
укладення договору страхування на конкретний вид оцінної діяльності (залежно
1,5
від об'єкта оцінки);
конкретного договору про оцінку об'єкта;
1,5
немає правильної відповіді.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
№ питання:
17
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Тип питання:
1
Текст питання
Вибираючи оцінювача, рекомендується
3
2
6
керуватися такими критеріями:
Текст варіантів відповідей
членство оцінювача в саморегулюючих організаціях оцінювачів,
наявність, документа про отримання професійних знань,
професійний досвід,
коммунікативність, наполегливість, працьовитість;
наявність поліса про страхування професійної (цивільної) відповідальності.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Текст варіантів відповідей
ринкова вартість;
балансова вартість;
оціночна вартість;
майнова вартість.
№ питання:
18
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Текст варіантів відповідей
Нерухомість у стадії будівництва;
Комерційна нерухомість;
Заставна нерухомість;
Приватна нерухомість.
№ питання:
19
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
4
2
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
___________________ - це нерухомість, яка
не приносить дохід і призначена для
перебудови або являє собою цінність як
простір для забудови, у і сукупності з
неспеціалізованими будівлями.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
1
Тип питання:
1
6
Текст питання
Під час проведення операцій застави, як
правило, базою для визначення заставної
вартості об'єкта нерухомості є:
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Бал
1
1
1
№ питання:
20
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
2
6
Текст питання
Відкликання ліцензії оцінювача здійснюється
на основі:
Текст варіантів відповідей
визнання у встановленому законодавством порядку індивідуального підприємця
або юридичної особи банкротом;
виходу оцінювачем у сфері діяльності за межі прав, наданих йому ліцензією;
недотримання вимог, установлених законодавством;
рішення арбітражного, третейського суду.
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Сертифікація послуг оцінювачів;
Договір між оцінювачем та замовником;
Стандартизація послуг оцінювача;
Алгоритм надання послуг оцінювачем.
№ питання:
21
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Текст варіантів відповідей
Страхування;
Стандартизація;
Кредитування;
Фінансування.
1
1
1
1
4
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Механізмом контролю дотримання
стандартів, положень і правил оцінної
діяльності, механізмом захисту прав
споживачів – є__________________________.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Бал
№ питання:
22
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Система заходів щодо створення грошового
(страхового) фонду за рахунок внесків його
учасників, з коштів якого відшкодовується
збиток, заподіяний: стихійними лихами;
нещасними випадками; порушенням чинного
законодавства під час оформлення реєстрації
операції з об'єктами нерухомості;
ненавмисних помилок рієлтерів, оцінювачів,
професіоналів ринку нерухомості;
підрядником третім особам; забудовником
пайовикам – це ______________________.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
3
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Особисте;
Майнове;
Страхування відповідальності;
Обов’язкове.
№ питання:
23
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Тип питання:
1
6
Текст питання
Страхування майнових інтересів, пов'язаних
із життям, здоров'ям, працездатністю та
пенсійним забезпеченням страхувальника
або застрахованої особи – це
___________________.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
Текст варіантів відповідей
Особисте;
Майнове;
Страхування відповідальності;
Обов’язкове.
№ питання:
24
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
Текст варіантів відповідей
Особисте;
Майнове;
Страхування відповідальності;
Обов’язкове.
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Страхування майнових інтересів, пов'язаних
із володінням, користуванням і
розпорядженням майном – це
___________________.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
Малюнок
2
№ питання:
25
Час на
відповідь, хв:
Номер теми:
3
2
Тип питання:
1
6
Текст питання
Страхування пов'язане з відшкодуванням
страхувальником заподіяної ним шкоди особі
або майну громадянина, а також шкоди,
заподіяної юридичній особі – це
___________________.
Бал
3
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)
(Загальна сума балів не має перевищувати 5)
3
Download