M.Chojnacka - Grupa Lotos

advertisement
1
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
1
1
Dedykowane projekty talentowe
Program Mistrz
case study
Mirosława Chojnacka, kierownik ds. szkoleń i rozwoju
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
14 września 2016
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
2
1
Zawsze może być jeszcze lepiej
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
3
Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych rafinerii w
Europie i jednym z największych pracodawców w
regionie. Obecnie w całej Grupie Kapitałowej LOTOS
zatrudniamy blisko 5 000 osób.
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Zajmujemy się wydobyciem i przerobem ropy naftowej
oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości
produktów naftowych. Produkujemy i dostarczamy
m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, lekki i ciężki
olej opałowy oraz paliwo lotnicze.
Zasięg terytorialny
Trondheim
Bergen
Helsinki
St. Petersburg
Oslo
Tallinn
Stockholm
Göteborg
Riga
5
Malmö
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Gdańsk
Kogo zatrudniamy?
wykształcenie wyższe
 technologia chemiczna, chemia, mechanika, automatyka,
elektryka, budownictwo, geologia, wiertnictwo
 finanse, rachunkowość, marketing, handel i logistyka,
organizacja i zarządzanie, systemy zarządzania jakością, HR,
IT
stanowiska
 np. aparatowy, inżynier (mechanik, automatyk, elektryk,
geolog, wiertnik), inżynier projektu,
 specjalista ds. finansów, rachunkowości, marketingu, handlu,
logistyki, zarządzania, HR, IT
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Jakich pracowników szukamy?
zaangażowanie
współpraca
otwartość na zmiany
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
DBAMY O ROZWÓJ
NASZYCH
PRACOWNIKÓW
STWARZAMY SZANSE
AWANSU POZIOMEGO I
PIONOWEGO
NASZĄ SIŁĄ SĄ
PRACOWNICY
UTRZYMUJEMY WYSOKIE
STANDARDY PRACY W SFERZE
BEZPIECZEŃSTWA
ZATRUDNIAMY
BLISKO 5 000
OSÓB
SŁUCHAMY NASZYCH
PRACOWNIKÓW
ZAPEWNIAMY
ATRAKCYJNE WARUNKI
ZATRUDNIENIA
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
ZBUDOWALIŚMY
KULTURĘ DZIELENIA SIĘ
WIEDZĄ
Powołanie Akademii LOTOS
Reorganizacja
struktury
organizacyjnej
firmy
Utworzenie Grupy
Kapitałowej LOTOS
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Zmiana modelu
biznesowego
i potrzeba zmian
kultury organizacyjnej
Nasz cel
tworzenie partnerskiego zespołu
oraz budowanie Grupy Kapitałowej
LOTOS jako organizacji otwartej
na innowacje, sprawnej
oraz konkurencyjnej.
Rada Naukowa
prof. dr hab. inż.
Edmund Wittbrodt
prof. dr hab. inż.
Janusz Rachoń
prof. dr hab.
Wojciech Rybowski
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
prof. dr hab.
Witold Orłowski
dr Jan Szomburg
dr Mirosław Gronicki
budowanie przewagi
konkurencyjnej poprzez
pełne wykorzystanie
potencjału pracowników
przygotowanie
pracowników na
wszystkich szczeblach
organizacji do
realizacji kluczowych
zadań wynikających ze
strategii firmy
zapewnienie ciągłości
i międzypokoleniowej
wymiany wiedzy jako
odpowiedź na bieżące
i przyszłe potrzeby
firmy
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
doskonalenie kultury
organizacyjnej poprzez
podnoszenie
efektywności
wykonywanych zadań
sprawne realizowanie
procesu szkoleniowego
Akademia LOTOS - odpowiedź na potrzeby firmy
Rozwój realizujemy na różne sposoby w zależności od potrzeb grupy docelowej
Opracowanie
Mapy umiejętności
Powołanie
Akademii LOTOS
2004
W drodze do
doskonałości –
pierwsze szkolenia
dla wszystkich
pracowników
(Zarządzanie
wartością firmy,
Łańcuch wartości
dodanej, SOOP)
2005
Lider Przyszłości
Kalendarz szkoleń
Program Rozwoju
Zasobów Ludzkich Turniej wiedzy
o Puchar Prezesa
Skuteczny Menedżer
2006
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Program adaptacyjny dla
nowozatrudnionych
Dwutygodniowe
szkolenie dla
pracowników z obszaru
produkcji
2007
Przywództwo
sytuacyjne STL
Management 2008
Szkoła Auditora
2008
Korporacyjna edycja
studiów MBA
I edycja
Programu MISTRZ
Konferencja LOTOS
2011-2015
Dzielenie się wiedzą –
Zaawansowane
szkolenie
technologiczne
Zarządzanie
przez cele
Szkoła Auditora II
Kadra 10+
2009
Program dla pracowników
służb technicznych
GL S.A.
2010
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Program dla
pracowników służb
technicznych - spółka
LOTOS Serwis
2011
Program Sukcesji
Przywództwo
zespołowe SLII
2012
II edycja Programu
MISTRZ
Wewnętrzne warsztaty
dzielenia się wiedzą w
LOTOS Petrobaltic
Akademia Menedżera w
LOTOS Kolej
Przygotowanie założeń
II edycji Programu
MISTRZ
Przełożony liderem
zespołu w LOTOS
Ochrona
E-learning – narzędzia
informatyczne
Szkolenia SOOP
dla pracowników GK
LOTOS
Platforma E-Tutor –
nauka j. angielskiego
Seminaria dla kadry
kierowniczej
Jubileusz X-lecia
Akademii LOTOS
Konflikt interesów –
szkolenie online
2013
2014
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
2015
Przygotowanie
pracowników do
realizacji Projektu EFRA
Rozwój 3D opracowanie założeń do
programu pracowników
na stanowiskach
niekierowniczych
Akademia Zakupowa
2016
Nasze podejście do Talentu
Talent LOTOS
 Pracownik o wysokim potencjale rozwojowym
 Posiadający odpowiednie kompetencje
 Zaangażowany
 Zorientowany na cel
Utylitarny charakter
programu
 Cel biznesowy
 Korzyści dla organizacji
 Korzyści dla pracownika
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Program MISTRZ
Program MISTRZ
case study
case study
Cel biznesowy
rozwój
instalacji produkcyjnych w celu
Cel techniczno-technologiczny
biznesowy
zwiększenia
przerobu ropy naftowej
rozwój techniczno-technologiczny
instalacji
produkcyjnych w celu zwiększenia
przerobu ropy naftowej
Cel dla HR
opracowanie
jednolitych metod doboru, a następnie przygotowania i
Cel dla HR
szkolenia
kandydatów
na metod
stanowiska
mistrzów
w zakładach
opracowanie
jednolitych
doboru,
a następnie
przygotowania i
szkolenia kandydatów
na stanowiska
mistrzów w zakładach
produkcyjnych
- zapewnienie
wysokowykwalifikowanych
produkcyjnych
- zapewnienie
wysoko wykwalifikowanych pracowników w
pracowników
w obszarze
produkcji
obszarze produkcji
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Hierarchia stanowisk
w zakładach produkcyjnych
Kierownik zakładu
Zastępca kierownika zakładu
Mistrz
Aparatowy procesu
Sterowniczy
Aparatowy instalacji
Aparatowy/operator urządzeń
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Szkolenia dla pracowników Pionu Produkcji
od aparatowego do mistrza
Program
Mistrz
Szkolenia
operacyjne
Szkolenie
podstawowe
Instruktaż
wstępny
Szkolenie
adaptacyjne
Rekrutacja
selekcja
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Przygotowanie profilu kompetencyjnego
I edycja (2010 rok)
Kryteria kwalifikacji:
wykształcenie, staż na instalacjach produkcyjnych
Profil kompetencyjny:
odporność na stres, decyzyjność w warunkach niepełnej informacji,
umiejętność jasnego przekazywania informacji, wyznaczania i
egzekwowania zadań, rozwiązywania konfliktów, umiejętności pracy
w zespole
Dobór kandydatów:
Rekomendacja przełożonego + pozytywna ocena przygotowania
merytorycznego i kompetencji kandydata przez kierownika zakładu
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Metody oceny kompetencji i kwalifikacji uczestników
Testy psychologiczne (Extended-Disc,
kwestionariusz osobowości NEO-FFI)
Wywiady kompetencyjne (70 kandydatów)
Arkusz kwalifikacji wypełniony
przez kierowników zakładów
Omówienie, dyskusja
Ostateczny wybór 35 uczestników Programu Mistrz
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Część szkoleniowo-rozwojowa
Zarzadzanie
zespołem
produkcyjnym
Komunikacja
i kierowanie
 3 grupy szkoleniowe
 zajęcia poza firmą, z oderwaniem
pracowników od miejsca pracy
Wyznaczanie
celów
pracownikom
Delegowanie
zadań
 7 modułów szkoleniowych w ramach
bloku wspólnego
 indywidualne ścieżki rozwoju
Asertywność i
konflikty
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Porozmawiajmy
o trudnych
sprawach
Coaching
Badanie efektywności szkoleń
I poziom (reakcja) – badanie ankietowe uczestników
Czy wiedzę zdobytą podczas uczestnictwa w
Programie Mistrz, wykorzystuje Pan w praktyce?
TAK 84%
Dzięki uczestnictwu w Programie uzyskał Pan:
wzrost motywacji do pracy
48%
wzrost zadowolenia z pracy
18%
wyższa efektywność wykonyw.zadań
59%
lepszy kontakt ze współpracownikami
41%
wzrost wiedzy i umiejętności
30%
poczucie spełnienia w pracy
18%
wzrost poczucia własnej wartości
23%
wzrost pewności siebie
26%
10%
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
100%
Badanie efektywności szkoleń
I poziom (reakcja) – badanie ankietowe uczestników
W jakim stopniu udział w Programie Mistrz
zwiększa szansę na awans?
Bardzo dużym
Jaka jest Pan ogólna ocena Programu Mistrz?
Rewlacyjny
7%
Dużym
Bardzo dobry
12%
Umiarkowanym
10%
20%
29%
Przeciętny
22%
0%
47%
Dobry
59%
Małym
0
30%
40%
50%
60%
70%
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Badanie efektywności szkoleń
Przyrost wiedzy, drugi poziom: pre- i post-testy
Komunikacja i kierowanie
58%
Zarządzanie zespołem produkcyjnym
46%
Wyznaczanie celów pracownikom
65%
Delegowanie zadań
46%
Asertywność i konflikty
17%
Porozmawiajmy o trudnych sprawach
40%
Coaching
41%
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Ocena zachowań
po ok. 12 miesiącach od zakończenia szkoleń
Ankieta wśród kierowników Pionu Produkcji:
Ocena
przydatności na
stanowisku pracy
zrealizowanych
modułów oraz
ocena motywacji
i kompetencji
uczestników
Programu
Dalsze plany
rozwojowe
uczestników
Programu (część
wypełniania
wspólnie z
uczestnikiem)
Stopa zwrotu ankiet wyniosła 100%
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Ogólna ocena
pierwszej edycji
Programu,
propozycje
usprawnień,
wskazanie
ewentualnych
uczestników
kolejnej edycji
Przydatność poszczególnych modułów szkoleniowych na
stanowisku pracy
skala 1-5
5
4,9
4,8
4,8
4,6
4,6
4,6
4,4
4,4
4,3
4,2
4
Komunikacja
Zarządzanie
zespołem
produkcyjnym
Wyznaczanie
celów
pracownikom
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Asertywność i
konflikty
Porozmawiajmy o
trudnych sprawach
Coaching
Wykorzystanie nabytych kompetencji na stanowisku pracy
20
18
15
10
9
7
5
1
0
raczej nie
zdecydowanie nie
0
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Gotowość do objęcia stanowiska Mistrza
12
11
10
8
6
4
3
2
3
2
0
0
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
raczej nie
zdecydowanie nie
Kliknij, aby edytować tytuł
W
trakcie trwania Programu
slajdu
awansowało 70% uczestników
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
30
Aparatowy
procesu
(6)
Awanse
Sterowniczy
(4)
Sterowniczy
Mistrz
(3)
Aparatowy
Mistrz
(6)
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Inżynier
(2)
Czy kierownicy widzą potrzebę kontynuacji Programu?
TAK - 100%
Potrzeba uzupełnienia
wakatów mistrzowskich
na skutek przejść
na emeryturę obecnych
pracowników w
perspektywie
najbliższych 3-5 lat
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Zatrudnienie
młodych
pracowników
z potencjałem do
sprawowania
funkcji mistrza
Rotacje
pracowników,
przesunięcia
obecnych
mistrzów
do innych
zadań
Potrzeba
rozwoju
pracowników
Narzędzie budowania
kompetencji miękkich
wymaganych na
stanowisku mistrza
i stanowiskach
kierowniczych
Porządkowanie
kwestii
związanych
z zarządzaniem
personelem
produkcyjnym
Rola
motywująca
Programu –
poczucie
docenienia
Działania doskonalące
Kontynuacja szkoleń z umiejętności miękkich w postaci wybranych zajęć follow-up:
I. Asertywność i konflikty
II. Motywowanie
III. Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym.
Symulacja biznesowa – Service Game – Budowanie świadomości biznesowej
Zadania praktyczne do samodzielnej realizacji w miejscu pracy
Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia, kursy, seminaria, fora, konferencje itp.), studiach
wyższych i podyplomowych - realizowane wg indywidualnych potrzeb pracowników i na wniosek kierownika.
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Celebrowanie zakończenia programu rozwojowego
Programowi Mistrz nadałbym motto - Jak
z inżyniera zrobić menedżera. To trafny
projekt, który będzie owocował latami
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest
ważne - po co popełniać te same błędy jeśli
można ich unikać? Plan integracji spełniony
w 100%
Program uświadomił nam, że w pracy
zespołowej najważniejsza jest współpraca
i zaufanie - jest to szczególnie ważne
w sytuacjach awaryjnych
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Mistrz II
Opracowanie modelu kompetencyjnego dla stanowiska Mistrz
(warsztaty z kierownikami i mistrzami):
Znajomość i przestrzeganie procedur, Decyzyjność, Zaangażowanie
i nastawienie na wynik, Zarządzanie pracą zespołu, Przywództwo, Myślenie
strategiczne, Budowanie potencjału zespołu, Współpraca w zespole,
Komunikatywność, Odporność na stres
Zmiana sposobu doboru i selekcji uczestników:
Badania Development Center (całodniowe sesje, zadania grupowe
i indywidualne)
Arkusz oceny kandydata poszerzony o ocenę kompetencji na 5 poziomach
zachowań (45 kandydatów)
Wybór 32 uczestników Programu Mistrz II
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
35
Część szkoleniowa
Zostałem
szefem i co
dalej - rola
menedżera
w organizacji
Podejmowanie
decyzji
i narzędzia
menedżerskie
Komunikacja
w zespole
produkcyjnym
Realizacja cyklu 9 szkoleń opracowanych
na podstawie potrzeb określonych
w raportach po Development Center
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Budowanie
świadomości
biznesowej
Asertywność
rozwiązywanie
konfliktów
Radzenie sobie
ze stresem
i trudne
rozmowy
z pracownikiem
Zarządzanie
zespołem
produkcyjnym
i delegowanie
zadań
Motywowanie
pracowników
i automotywacja
Efektywność
osobista
i organizacja
pracy własnej
Zwiększenie zaangażowanie przełożonych
Przed planowanymi
szkoleniami
Po szkoleniach
rozmowy i praca z uczestnikami Programu w zakresie zadań
przed szkoleniowych (materiały do opracowania od
prowadzących szkolenia)
egzekwowanie zachowań, które powinny pojawić się u
uczestników, zgodnie z listą przygotowaną przez prowadzącego
zajęcia
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Korzyści:


Profesjonalne przygotowanie pracowników do objęcia stanowiska mistrza
Wzmocnienie roli HR jako partnera dla biznesu. Ścisła współpraca HR
z kierownikami zakładów produkcyjnych

Ocena potencjału pracowników perspektywicznych

Podwyższenie motywacji aparatowych

Zintegrowanie pracowników z różnych zakładów produkcyjnych

Wypracowanie standardów doboru, selekcji i rozwoju przyszłych mistrzów
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Zmiana roli HR
w biznesie
Korzyści z inwestycji szkoleniowo-rozwojowych
Awanse (Program Mistrz – 70%)
Poprawa wizerunku firmy
Wzrost motywacji
Wpływ na elastyczność
Wzrost satysfakcji z pracy
Wzrost świadomości etycznej
Wzrost efektywności pracy (wpływ
na komunikację, decyzyjność, czas
realizacji zadań)
Welfare (well-being, good fortune, health,
happiness, prosperity)
Poprawa atmosfery w pracy
Integracja pracowników
Peter Baeklund
Grupa LOTOS
Mirosława Chojnacka
Kierownik ds. szkoleń i rozwoju
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
www.lotos.pl
Mirosława Chojnacka, kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju
Download
Related flashcards
Create Flashcards