Managing Menopause - Vietnamese - Health Information Translations

advertisement
Managing Menopause
Menopause is a stage in a woman’s life when the hormone levels of estrogen and
progesterone decrease in the body. As hormone levels decrease, menstruation may
be irregular and will eventually stop.
Menopause occurs:
•
As a natural part of aging
•
When the ovaries are removed. Ovaries are the oval sacs in a woman’s body
where eggs are made.
•
When ovaries are changed by radiation or chemotherapy
•
When less estrogen is made by the body
Signs
Many women have uncomfortable signs. Often these improve over time. Talk with
your doctor about your body’s changes because there are treatment options and
because these changes may be signs of other health problems.
Common signs of menopause are:
•
Changes in menstrual cycle or periods
•
Hot flashes or warm flush feeling and sweating
•
Problems sleeping
•
Mood changes
•
Headaches
•
Feeling anxious
•
Vaginal dryness
•
Lack of sex drive or painful intercourse
•
Dryness of the skin or hair
1
Kiểm Soát Thời Kỳ Mãn Kinh
Thời kỳ mãn kinh là một giai đoạn trong cuộc đời người phụ nữ khi lượng nội tiết
tố estrogen và progesterone trong cơ thể giảm đi. Khi lượng nội tiết tố giảm, kinh
nguyệt có thể không đều và cuối cùng sẽ dừng lại.
Thời kỳ mãn kinh xảy ra:
•
Vốn là quy luật tự nhiên của tuổi tác
•
Khi buồng trứng được cắt bỏ. Buồng trứng là những túi hình bầu dục trong cơ
thể phụ nữ nơi sản sinh trứng.
•
Khi buồng trứng bị biến đổi do trị liệu phóng xạ hoặc hóa chất
•
Khi cơ thể tạo ra ít estrogen
Dấu Hiệu
Nhiều phụ nữ có các dấu hiệu biểu hiện bực bội khó chịu. Các dấu hiệu này thường
bớt dần theo thời gian. Nên nói chuyện với bác sĩ về các thay đổi trong cơ thể của
quý vị vì có nhiều lựa chọn điều trị và các biến đổi này có thể là dấu hiệu của vấn
đề sức khỏe khác.
Các dấu hiệu thông thường của thời kỳ mãn kinh:
•
Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt
•
Thấy nóng ran người hoặc ửng đỏ mặt và đổ mồ hôi
•
Khó ngủ
•
Thay đổi tâm trạng
•
Nhức Đầu
•
Thấy lo âu
•
Khô âm đạo
•
Thiếu ham muốn tình dục hoặc bị đau khi giao hợp
•
Da hoặc tóc khô
Managing Menopause. Vietnamese.
1
Signs to Report to Your Doctor
If you have any of these signs, call your doctor’s office. You may need to be seen
to start treatment or to find out if the problem may be caused by something other
than menopause.
•
Irregular bleeding or bleeding between monthly menstruation
•
Bleeding that starts 12 months after not having a period
•
Chronic vaginal discharge
•
Vaginal itching, burning or irritation
•
Urinary frequency and burning
•
Anxiety or depression that affects sleep, relationships and work routines
Ways to Manage Your Signs
Talk to your doctor about ways to manage your signs of menopause. Some
treatments have side effects to consider.
To help manage hot flashes:
•
•
2
Avoid things that trigger flashes such as:

Tight clothing

Heat

Caffeine foods and drinks such as chocolate, coffee, tea and soft drinks

Alcohol

Spicy foods with spices such as cayenne or cinnamon

Smoking
Stay cool when having a hot flash:

Sleep in a cool room

Use fans during the day

Wear absorbent, cotton clothing and dress in layers. Remove pieces of
clothing at first sign of flush.
Dấu Hiệu Cần Báo Cáo Với Bác Sĩ
Nếu quý vị có bất cứ dấu hiệu nào sau đây, cần gọi cho phòng khám của bác sĩ. Quý
vị cần phải đi khám để bắt đầu điều trị hoặc để biết xem vấn đề xảy ra có do nguyên
nhân nào khác ngoài thời kỳ mãn kinh hay không.
•
Chảy máu bất thường hoặc chảy máu giữa kỳ kinh nguyệt hàng tháng
•
Chảy máu bắt đầu 12 tháng sau khi không có kinh
•
Tiết chất dịch âm đạo mãn tính
•
Ngứa, đau rát hoặc khó chịu âm đạo
•
Thường xuyên đi tiểu và bị đau rát khi đi tiểu
•
Lo âu hoặc buồn nản làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, mối quan hệ và công việc
thường lệ
Cách Kiểm Soát Các Dấu Hiệu Của Quý Vị
Nói chuyện với bác sĩ về cách kiểm soát các dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. Một số
cách điều trị có tác dụng phụ cần cân nhắc.
Để kiểm soát tình trạng nóng ran người:
•
Tránh những thứ gây ửng đỏ mặt như:

Quần áo chật

Bị nóng nực

•
Thức ăn và thức uống có chất caffein như sôcôla, cà phê, trà và thức uống
ngọt không có rượu

Rượu

Thức ăn có gia vị như ớt cay hoặc quế

Hút thuốc
Giữ thoáng mát khi bị nóng ran người:

Ngủ trong phòng thoáng mát

Sử dụng quạt vào ban ngày

Mặc quần áo bằng vải bông, thấm hút tốt và mặc nhiều lớp. Cởi bớt quần áo
khi có dấu hiệu đầu tiên của ửng đỏ mặt.
Managing Menopause. Vietnamese.
2
•
Breathe deep, slow and with your abdomen to help you relax. Breathe about 6
to 8 breaths each minute. Try this for 15 minutes in the morning and the
evening.
•
Add soy foods to your diet each day like soy milk or tofu.
•
Exercise 30 minutes each day 4 days or more each week.
•
Find or create a support group.
•
Try meditation, massage, acupuncture and other treatments to help with overall
health and wellbeing.
To help with sleep:
•
Keep the room cool and wear lightweight clothes.
•
Limit or avoid sleeping pills.
•
Avoid caffeine or alcohol in the evening.
•
Take a warm bath or shower at bedtime or after waking up at night.
•
Try cereal and milk at bedtime or after waking.
•
Go to bed and wake up at the same time each day, even on weekends.
•
Avoid late meals and filling snacks before going to bed.
To help your moods or anxious feelings:
•
Talk to your doctor about your feelings, moods and frustrations. Discuss
treatment such as taking antidepressant medicines.
•
Join a support group or seek counseling if needed.
•
Stay involved with social and family activities that you enjoy.
•
Reduce stress. Practice deep, slow abdominal breathing for relaxation.
•
Focus on 1 or 2 tasks at a time. Set realistic goals. Avoid multiple, conflicting
goals.
•
Exercise regularly.
3
•
Hít thở sâu, chậm rãi và bằng bụng để bớt căng thẳng. Hít thở khoảng từ 6 đến
8 nhịp thở một phút. Cố gắng thực hiện điều này trong 15 phút vào buổi sáng và
buổi tối.
•
Ăn thêm thức ăn bằng đậu nành vào chế độ ăn hàng ngày như sữa đậu nành
hoặc tàu hũ.
•
Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, từ 4 ngày trở lên mỗi tuần.
•
Tìm hoặc lập ra nhóm hỗ trợ.
•
Thử tập thiền, xoa bóp, châm cứu và các cách điều trị khác có thể hữu ích cho
sức khỏe tổng thể và tình trạng khỏe mạnh.
Để dễ ngủ:
•
Giữ cho phòng luôn thoáng mát và mặc quần áo mỏng.
•
Hạn chế hoặc tránh uống thuốc ngủ.
•
Tránh dùng chất caffein hoặc uống rượu vào buổi tối.
•
Tắm nước ấm hay vòi hoa sen trước lúc đi ngủ hoặc sau khi thức giấc vào ban đêm.
•
Ăn ngũ cốc và sữa trước lúc đi ngủ hoặc sau khi thức dậy.
•
Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, ngay cả vào ngày cuối tuần.
•
Tránh ăn khuya và dùng thêm thức ăn nhẹ trước khi đi ngủ.
Để có tâm trạng thanh thản hoặc xua tan cảm giác lo âu:
•
Nói chuyện với bác sĩ về cảm xúc, tâm trạng và nỗi thất vọng của quý vị. Thảo
luận cách điều trị như dùng thuốc chống trầm cảm.
•
Tham gia nhóm trợ giúp hoặc tìm tư vấn nếu cần.
•
Duy trì việc tham gia vào các hoạt động xã hội và gia đình mà quý vị có hứng thú.
•
Giảm căng thẳng. Thực hành thở sâu, từ từ bằng bụng để thư giãn.
•
Tập trung vào 1 hoặc 2 công việc một lúc. Đặt các mục tiêu thực tế. Tránh đặt
nhiều mục tiêu, các mục tiêu mâu thuẫn nhau.
•
Tập thể dục thường xuyên.
Managing Menopause. Vietnamese.
3
To help with vaginal dryness or sexual problems:
•
Try lubricants and creams during intercourse to help with vaginal dryness or
painful intercourse. A water-based lubricant will not break down the latex in
condoms.
•
Learn more about other products – their purpose, side effects and how to use
them safely. Talk to your doctor about products such as:

Estrogen creams to reduce soreness

Testosterone creams to increase sex drive

Products that help restore vaginal moisture and comfort
•
Avoid using douches, feminine hygiene sprays, lotions, soaps and bubble baths
that may irritate your vagina.
•
Wear cotton underwear.
•
Do Kegel exercises, also known as pelvic floor exercises, each day. They
strengthen the muscles that control urine flow. To find these muscles, try to stop
your urine midstream. Squeeze the muscles for just a second or two and then
release. These are the muscles Kegels strengthen. Do these exercises after you
have emptied your bladder.
1. Tighten the muscles. Hold the muscles for 5 or 10 seconds. If you can only
keep the muscles tight for 1 or 2 seconds, work up to holding them longer
over time.
2. Then relax the muscles.
3. Repeat 10 to 20 times, at least 3 times a day.
4. Tell your doctor if Kegel exercises do not help urine leaks.
•
Use more foreplay and stimulation to boost natural lubrication.
•
Communicate with your partner about your physical changes and feelings.
4
Để giải quyết vấn đề khô âm đạo hoặc tình dục:
•
Dùng chất bôi trơn và kem trong lúc giao hợp để tránh bị khô âm đạo hoặc bị
đau khi giao hợp. Chất bôi trơn có thành phần chính là nước sẽ không làm
hỏng chất cao su của bao cao su.
•
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác – mục đích, tác dụng phụ của chúng và
cách sử dụng an toàn. Nói chuyện với bác sĩ về các sản phẩm như:

Kem estrogen để giảm đau rát

Kem testosteron (nội tiết tố sinh dục nam) để tăng ham muốn tình dục

Các sản phẩm phục hồi độ ẩm ướt trong âm đạo và khoái cảm
•
Tránh sử dụng thuốc thụt rửa, thuốc xịt âm đạo, kem, xà bông và chất sủi bọt
nước tắm có thể gây kích ứng âm đạo.
•
Mặc đồ lót bằng vải bông.
•
Tập các bài tập Kegel, còn được gọi là các bài tập sàn chậu, mỗi ngày. Các bài
tập này làm săn chắc các cơ bắp kiểm soát dòng nước tiểu. Để tìm các cơ này,
thử dừng tiểu ở giữa dòng. Siết chặt các cơ chỉ trong một hoặc hai giây sau đó
thả ra. Đây là những cơ mà các bài tập Kegel tăng cường. Tập những bài tập
này sau khi bàng quang của quý vị không còn nước tiểu.
1. Siết chặt các cơ. Giữ các cơ trong 5 hoặc 10 giây. Nếu quý vị chỉ có thể siết
chặt các cơ trong 1 hoặc 2 giây, tập dần cho đến khi quý vị giữ được các cơ
này lâu hơn.
2. Sau đó, thả lỏng các cơ.
3. Lặp lại 10 đến 20 lần, ít nhất 3 lần một ngày.
4. Cho bác sĩ của quý vị biết nếu các bài tập Kegel không giúp ích cho việc
són tiểu.
•
Vuốt ve kích thích nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự bôi trơn tự nhiên.
•
Trò chuyện với bạn tình về những thay đổi về mặt cơ thể và cảm giác của mình.
Managing Menopause. Vietnamese.
4
To help with dry skin and hair:
•
Put lotion on dry skin 2 times each day. Do not use lotions with heavy perfumes
or alcohol. They can cause more drying.
•
Brush your hair often to help spread your hair’s natural oils.
•
Wash your hair less often. When washing, use a conditioner each time.
•
Limit your time in the sun and use sunscreen with at least 15 SPF. Reapply
products liberally every 2 hours when outdoors, even on cloudy days. Wear a
hat or head covering.
•
Limit use of chemicals on your hair that dry your hair.
Medicines for Menopause
There are medicines that can help with signs of menopause, but many have side
effects. Talk to your doctor about the risks, benefits and the best options for your
specific needs.
•
Check with your doctor or pharmacist before using herbs or dietary
supplements such as soy products, black cohash, dong quai, ginseng or others.
They can help you weigh the risks and benefits for your health. There may be
possible interactions with other treatments.
•
Discuss the use of medicines with your doctor. Your doctor may recommend
dietary supplements or nonprescription medicines such as Vitamin B complex,
Vitamin E or ibuprofen, or prescription medicines such as:
5

Hormone Replacement Therapy (HRT). For moderate to severe hot flashes,
your doctor may recommend short-term (less than 5 years) use of HRT if
you do not have other health problems. HRT contains estrogen and
sometimes progestin.

Antidepressants, such as sertraline (Zoloft), venlafaxine (Effexor) and
paroxetine (Paxil)

Blood pressure medicine, such as clonidine (Catapres)

Birth control pills

Anti-seizure medicine, such as gabapentin (Neurontin, Gabarone)
Để cho da và tóc không bị khô:
•
Bôi kem dưỡng da lên vùng da khô 2 lần mỗi ngày. Không nên dùng loại kem
dưỡng da có hương thơm nồng nặc hoặc có chất cồn. Chúng có thể làm da khô hơn
nữa.
•
Thường xuyên chải tóc để làm lan rộng dầu tự nhiên của tóc.
•
Gội đầu ít thường xuyên hơn. Khi gội, sử dụng máy sấy mỗi lần gội.
•
Hạn chế thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và dùng kem chống nắng có ít
nhất là 15 SPF. Tùy theo, hãy bôi lại sản phẩm mỗi 2 giờ khi ở ngoài trời, ngay
cả vào những ngày trời nhiều mây. Đội nón hoặc khăn choàng đầu.
•
Hạn chế dùng loại hóa chất nào làm khô tóc.
Dùng Thuốc Trong Thời Kỳ Mãn Kinh
Có nhiều loại thuốc có thể trị các dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh, nhưng nhiều loại
thuốc trong số đó có tác dụng phụ. Nói chuyện với bác sĩ về nguy cơ, lợi ích và lựa
chọn tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của quý vị.
•
Tham khảo với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị trước khi sử dụng thảo dược hoặc
thuốc bổ dinh dưỡng, chẳng hạn như các sản phẩm từ đậu nành, rễ rắn đen
(black cohash), đương qui, nhân sâm hoặc các loại khác. Họ có thể giúp quý vị
cân nhắc các nguy cơ và lợi ích đối với sức khỏe của quý vị. Có thể có tương
tác với các cách điều trị khác.
•
Thảo luận về việc sử dụng thuốc với bác sĩ của quý vị. Bác sĩ của quý vị có thể
đề nghị các thuốc bổ dinh dưỡng hoặc các thuốc không theo toa như Vitamin B
tổng hợp, Vitamin E hoặc ibuprofen hoặc các thuốc theo toa như:


Trị Liệu Thay Thế Nội Tiết Tố (Hormone Replacement Therapy hay HRT).
Để giảm nhẹ chứng nóng ran người nặng, bác sĩ có thể khuyến nghị sử dụng
ngắn hạn (ít hơn 5 năm) HRT nếu quý vị không có các vấn đề về sức khỏe
khác. HRT có chứa estrogen và đôi khi có progestin.
Thuốc chống trầm cảm, như sertraline (Zoloft), venlafaxine (Effexor) và
paroxetine (Paxil)

Thuốc huyết áp, như clonidine (Catapres)

Thuốc ngừa thai

Thuốc chống động kinh, như gabapentin (Neurontin, Gabarone)
Managing Menopause. Vietnamese.
5
Many of these medicines are used for other health reasons, but may reduce hot
flashes. Often, these medicines are started in small doses and are then increased
over time to control your signs.
Your Health
During menopause and after, women have a greater risk for heart disease and
osteoporosis. This is linked to the changes in hormones. Take steps to lessen your
risk and stay healthy:
•
Do not smoke or use tobacco products. Ask your doctor for help to quit.
•
Limit alcohol to 1 drink each day.
•
Eat a wide variety of vegetables, fruits and whole grains.
•
Eat foods high in calcium, get at least 15 minutes of sun exposure each day or
talk to your doctor or health care provider about taking a calcium supplement
with vitamin D.

Sources of calcium in foods include milk, dairy products or calcium-fortified
foods such as juices or cereals.

Vitamin D helps your body absorb calcium. The main source of vitamin D is
sunshine. For people with light colored skin, 15 to 20 minutes of sun
exposure is enough for your body to make vitamin D. For people with darkcolored skin, 30 minutes a day is needed.
•
Limit salt, cholesterol and fat in your diet.
•
Limit caffeine.
•
Maintain a healthy weight.
•
Exercise 30 minutes each day. Walking and strength training are good choices.
Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns about
menopause or treatment for your signs.
2008 – 1/2012 Health Information Translations
Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website
should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you
start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. Wexner Medical Center at The Ohio State University, Mount Carmel Health System, OhioHealth and
Nationwide Children’s Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.
6
Nhiều trong số các loại thuốc này được sử dụng vì các lý do sức khỏe khác,
nhưng có thể giảm chứng nóng ran người. Thông thường, các thuốc này được
bắt đầu uống với liều nhỏ và sau đó, tăng dần để kiểm soát dấu hiệu của quý vị.
Sức Khỏe Của Quý Vị
Trong thời kỳ mãn kinh và sau đó, phụ nữ có nguy cơ bị bệnh tim và loãng xương
cao hơn. Điều này liên quan đến tình trạng thay đổi nội tiết tố. Thực hiện các bước
để giảm bớt nguy cơ và giữ sức khỏe:
•
Không hút thuốc lá hoặc dùng sản phẩm thuốc lá. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ để
bỏ thuốc.
•
Hạn chế uống rượu ở mức 1 ly mỗi ngày.
•
Ăn nhiều loại rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt khác nhau.
•
Ăn các thực phẩm có nhiều canxi, tắm nắng ít nhất 15 phút mỗi ngày hoặc hỏi
bác sĩ của quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về
việc dùng thuốc bổ sung canxi có vitamin D.


Các nguồn canxi trong thực phẩm bao gồm sữa, sản phẩm bơ sữa hoặc thức
ăn giàu canxi như nước quả hoặc ngũ cốc.
Vitamin D giúp cơ thể của quý vị hấp thụ canxi. Nguồn vitamin D chính là
ánh nắng mặt trời. Đối với người có làn da sáng màu, 15 đến 20 phút tiếp
xúc với nắng là đủ lượng vitamin D cho cơ thể. Đối với những người có làn
da tối màu, 30 phút một ngày là cần thiết.
•
Hạn chế muối, cholesterol và chất béo trong chế độ ăn.
•
Hạn chế chất caffein.
•
Duy trì mức cân nặng có lợi cho sức khỏe.
•
Tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Đi bộ và tăng cường tập luyện là lựa chọn đúng đắn.
Nói chuyện với bác sĩ hay y tá nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào
về thời kỳ mãn kinh hoặc cách điều trị cho các dấu hiệu của mình.
2008 – 1/2012 Health Information Translations
Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website
should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you
start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. Wexner Medical Center at The Ohio State University, Mount Carmel Health System, OhioHealth and
Nationwide Children’s Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.
Managing Menopause. Vietnamese.
6
Download