”Docendo discimus” ”Genom att undervisa lär vi” 2014-11-04

advertisement
2014-11-04
Lära genom att lära ut (LBT)
Läraktiga agenter (TA)
”Docendo discimus”
”Genom att undervisa lär vi”
Lucius Annaeus Seneca d.y. (4 f.Kr – 65 e.Kr)
Letter to Lucilius I, 7. 8
Annika Silvervarg och Agneta Gulz
CiltLab/HCS/IDA
Lära genom att lära ut
Learning by Teaching (LBT)
Pedagogisk metod förankrad i:
•
vardagserfarenhet
•
en stor mängd vetenskapliga studier
(Bargh & Schul (1980) och framåt)
Lära genom att lära ut
Lär för att lära ut
Lär själv
• “Detta ska ni lära ut till …“
• “Detta ska ni lära er själva”
•
“Läraren” får ett test
•
Test
Lär för att lära ut
• “Detta ska ni lära ut till …“
• “Eleven” får ett test
• “läraren” får se resultatet
• “läraren” får ett test
Lära genom att lära ut
Lära genom att lära ut
•
Eleven tar rollen som lärare
•
Mer ansvarstagande
•
Läraktiviteter (som resulterar i lärande)
•
Ökat engagemang/ motivation
•
sätta sig in i material
•
Mer meningsfullt
•
omformulering och organisation av material/innehåll
•
Återkoppling:
•
presentation (demonstration och förklaring)
•
“Såhär landade det som jag lärde ut”
•
reflektion och observation (feedback)
•
Gå tillbaka och revidera svagheter i min egen kunskap
Linköpings universitet
•
Förklara på nya sätt
•
Feedback på det man inte kan på ett mindre känsligt sätt
•
“Höra vad jag tänker” : Externaliserade tankar
•
Självkänsla: Jag är någon som kan lära ut. Jag kan bidra.
1
2014-11-04
Läraktiga agenter
Vinsterna med digitaliserad LBT
•
Datorfigurer som fungerar som “digitala elever”
•
Alla kan vara lärare: ‘self-efficacy’
•
Eleven blir en lärare som undervisar sin digitala elev
•
De digitala eleverna: ingen verklig elev kan “drabbas”
•
Datoreleven speglar elevens kunskap och förståelse och kan
visualisera eller demonstrera den genom att lösa problem,
svara på frågor, spela spel etc
•
De digitala eleverna: lagom utmaning för varje individ (elevlärare)
•
Inslaget av lek och spel
•
AI-tekniker för att representera kunskap och lärmekanismer
Pedagogisk kraft i TA:s
Läreffekter för hög/låg-presterande
Två mekanismer:
•
the protégée effect
•
the ego-protective buffer
Chase, Chin, Oppezzo & Schwartz (2009)
Linköpings universitet
2
2014-11-04
Linköpings universitet
3
2014-11-04
Linköpings universitet
4
2014-11-04
Study
Study Questions
•
Students in two classes in a Swedish school
•
11-12 year old
•
What do students do when their CTA rejects their proposals?
•
35 participants
•
How do students perceive collaboration with their challenging TA?
•
20 females and 15 males
•
25 min + 35 min sessions per group
Linköpings universitet
•
•
Examine students responses to the CTA’s behaviour:
Does this differ between students with high and low selfefficacy.
5
2014-11-04
Questionnaire results
Self-efficacy
Students’ behaviour when rejected
SLIDE 040
Students withdrawal of proposals
THINKING IN TIME :: COGNITION, COMMUNICATION & LEARNING
SLIDE 041
THINKING IN TIME :: COGNITION, COMMUNICATION & LEARNING
Linköpings universitet
SLIDE 042
THINKING IN TIME :: COGNITION, COMMUNICATION & LEARNING
6
2014-11-04
SLIDE 43
SLIDE 44
THINKING IN TIME :: COGNITION, COMMUNICATION & LEARNING
THINKING IN TIME :: COGNITION, COMMUNICATION & LEARNING
Ögonrörelsestudie med förskolebarn
TEDDY Talk med Panders
https://www.youtube.com/watch?v=YB1Ca2lm2NE
45
46
Understanding & reasoning
Attention
•
Reason about their digital protégée and reflect upon its actions
in an unexpectedly mature way
•
Unexpectedly good at focusing on their digital protégées in the
presence of competing visual stimuli (visual distractions)
•
According to “theory of mind” tests, many of the kids should not
be able to accomplish this
•
According to pre-tests on attention capacities they should not
be able to do so well.
•
Cognitive and motivational scaffolding?
•
Motivational scaffolding?
Linköpings universitet
7
Download