0548 AFRIKAANS AS A SECOND LANGUAGE

advertisement
w
w
ap
eP
m
e
tr
.X
w
CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
0548 AFRIKAANS AS A SECOND LANGUAGE
0548/02
Paper 2 (Listening), maximum raw mark 30
This mark scheme is published as an aid to teachers and candidates, to indicate the requirements of
the examination. It shows the basis on which Examiners were instructed to award marks. It does not
indicate the details of the discussions that took place at an Examiners’ meeting before marking began,
which would have considered the acceptability of alternative answers.
Mark schemes should be read in conjunction with the question paper and the Principal Examiner
Report for Teachers.
Cambridge will not enter into discussions about these mark schemes.
Cambridge is publishing the mark schemes for the October/November 2012 series for most IGCSE,
GCE Advanced Level and Advanced Subsidiary Level components and some Ordinary Level
components.
om
.c
MARK SCHEME for the October/November 2012 series
s
er
International General Certificate of Secondary Education
Page 2
Mark Scheme
IGCSE – October/November 2012
Syllabus
0548
Paper
02
Oefening 1
1
Onwaar
[1]
2
Onwaar
[1]
3
Waar
[1]
4
Onwaar
[1]
5
Onwaar
[1]
6
Waar
[1]
[Totaal: 6]
Oefening 2
7
C
[1]
8
B
[1]
9
C
[1]
10 D
[1]
11 C
[1]
[Totaal: 5]
Oefening 3
12 (Die) ekonomiese resessie
[1]
13 (ii) ’n stad van drome
[1]
(iii) ’n welvarende stad
[1]
OF: ’n stad waar alles kan gebeur/waar daar verskillende
bevolkingsgroepe/kulture/tale is/waar daar baie stories is waarvan flieke gemaak
kan word [enige twee]
[1]
14 2,4 miljoen
[1]
15 verskil(le)
[1]
16 Sy ouers/sy ma en pa
[1]
17 moet uitdagings soek/soek uitdagings
[1]
18 groter en beter dinge bereik. [Punt word ook toegeken as slegs ‘groter’ of ‘beter’
gegee word.]
[1]
[Totaal: 8]
© Cambridge International Examinations 2012
Page 3
Mark Scheme
IGCSE – October/November 2012
Syllabus
0548
Paper
02
Oefening 4
19 (i) met passasiers deur die stad(sverkeer) ry
(ii) wys hoe goed hy kan parkeer/moes parkeertoets doen
[1]
[1]
20 Die teorie wat hy vir sy leerlinglisensie geleer het
[1]
21 R5 000 [nie net "geld" nie]
[1]
22 Hy moes van Oos-Londen na Gauteng/Johannesburg ry./Dit was meer as ’n dag
se ry./Hy moes langs die pad oorslaap.
[1]
23 Hy moet goed kan rem./Hoe om in nat en droë weer te rem.
[1]
24 Hoe om noodhulp toe te pas.
[1]
25 Hy het nie teruggegaan skool toe nie/nie sy matriek voltooi nie.
[1]
26 Hulle moet bewus wees van ander voertuie op die pad.
Hulle kan die kleingeld help tel/nie met mekaar of die bestuurder baklei nie.
[1]
[1]
27 Deur ’n stelsel waardeur taxi-eienaars vir hul ou voertuie betaal word as hulle ’n
nuwe, veiliger taxi/voertuig koop./Die regering betaal die bestuurders vir hul ou
voertuie as hulle ’n nuwe, veiliger voertuig koop.
[1]
[Totaal: 11]
© Cambridge International Examinations 2012
Download