Innhold!
!
How to Strengthen the “Healthy Adult Mode” by Using ACT
and Mindfulness is a workshop intended to give participants
tools and knowledge for promoting the “Healthy Adult
Mode» in their patients. The workshop will give participants
opportunities to experience with themselves, and with
others, exercises aimed to develop and nourish presence,
flexibility, and compassion into the “Healthy Adult Mode”.!
!
The «Healthy Adult» is defined by Jeffrey Young as
a«healthy, adult part of oneself that serves an «executive»
function relative to the other modes.» The «Healthy Adult»
helps meet the child’s basic emotional needs. Like a good
parent, the «Healthy Adult» serves the following three basic
functions: 1) Nurtures, accepts, and protects the Vulnerable
Child, 2) Uses constructively the Angry Child and sets limits
to the Impulsive/Undisciplined Child, in accord with the
principles of reciprocity and self-discipline, 3) Confronts or
moderates the maladaptive coping and dysfunctional parent
modes. !
!
ACT and Mindfulness are paradigm shifts that have become
increasingly popular in the Western world. They
counterbalance an excessive tendency to rely solely on
willpower to change things. The “Healthy Adult” part of
patients will gain from such contributions applied in a
compassionate framework.!
!
!
Objectives!
1. Participants will learn and experience ways of applying
ACT and Mindfulness in order to promote the “Healthy
Adult Mode” in their patients.!
2. Participants will learn ways to apply those same
techniques onto themselves in order to further the
“Healthy Adult” part of their therapist mode.!
3. Participants will get a glimpse into a memory
reconsolidating technique.!
!
!
!
Praktisk informasjon!
Dato!
28. mai - 29. mai 2015!
!
Sted!
Fossekallen konferansesenter!
Vollsveien 13!
Lysaker!
!
Påmelding og pris!
Kursavgift: 5. 000,- (inkluderer lunsj begge dager)!
Kurset arrangeres av av Norsk Forum for skjematerapi i
samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi.
Påmelding gjøres på nettsiden til Norsk forening for kognitiv
terapi www.kognitiv.no
Frist for påmelding er 01. mai 2015!
!
Godkjenning!
Norsk Psykologforening har godkjent kurset med 16 timer
vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.
Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og
etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri i
Norsk Legeforening.!
!
Recommended readings!
Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema
therapy. A practitioner’s guide. New York: The Guilford
Press.!
Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe living: Using the
wisdom of your body and mind to face!
stress, pain and illness. New York: Delta.!
Vreeswijk, M., Broersen, J. & Nadort, M. (2012). The WileyBlackwell Handbook of Schema Therapy. London: WileyBlackwell!
Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2012).
Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition.
New York: The Guilford Press.!
Ecker, B., Ticic, R., & Hulley, L. (2012). Unlocking the
Emotional Brain. New York: Routledge.!
!
How to Strengthen the «Healthy Adult»
by Using ACT & Mindfulness
!
!
Agenda torsdag 28. mai 2015!
09.30 - 10.00: Registrering. Frukt og grønnsaksbuffé.!
10.00 - 11.30: Schemas and Implicit Memory. !
11.30 - 12.30: Lunsj!
12.30 - 14.30: Looking Mindfully at schemas, maladaptive
coping styles and dysfunctional parental modes. !
14.30 - 15.00: Pause med frukt og grønnsaksbuffé. !
15.00 - 17.00: Narratives and the sense of self!
!
!
!
!
!
!
Pierre Cousineau, PhD!
Pierre Cousineau is an experienced
psychotherapist. Forty years as a clinical
psychologist in private practice and mental health
centres.!
In the last 20 years, he has been giving conferences
and workshops in Canada and in other French
speaking countries (Europa, Africa). He is also
supervising many psychotherapists. His preferences
have always been for integrative approach. He is a
certified Schema therapist, but has integrated
Mindfulness and ACT strategies to schema work. He
presented twice on this subject in ISST international
Meetings.!
Lately, he has been adding promising memory
reconsolidating techniques to schema work (from
Coherence Therapy). !
He has published papers (mainly in French), and
has written a chapter on this issue in the Wiley –
Blackwell Handbook of Schema Therapy. !
He has translated and supervised translations of
questionnaires and books on Schema Therapy and
ACT.
Agenda fredag 29. mai 2015!
08.30 - 09.00: Registrering. Frukt og grønnsaksbuffé.!
09.00 - 11.30: The Mindful Flash Card. !
11.30 - 12.30: Lunsj!
12.30 - 14.30: Integration of ACT’s basic principles.!
14.30 - 15.00: Pause med frukt og grønnsaksbuffé.!
15.00 - 16.00: A glimpse into memory reconsolidation /
Conclusion.!
!
!
Hvem er kurset for?!
!
Kurset er nyttig for alle fagpersoner innen psykisk helsevern som
ønsker å utforske hvordan styrke den delen av oss som man i
skjematerapi kaller den «sunne voksne». Kurset vil både ha et
pasientfokus og et terapeutfokus. !
Vår evne til oppmerksomt nærvær er verdifull, spesielt i
situasjoner som aktiverer eller trigger våre maladapitve
skjemaer. Gjennom teori og praktiske øvelser vil man lære
hvordan hjelpe pasienter med å utvikle og ta i bruk den «sunne
voksne» i sårbare situasjoner. Videre hvordan terapeuter i møte
med utfordrende pasienter kan ta i bruk den «sunne voksne» for
å fremme den terapeutiske prosess. I tillegg vil man lære
grunnleggende prinsipper i ACT. Elementer fra Coherence
Therapy vil også bli forklart. !
!!
Hva er skjematerapi?!
!
Skjematerapi er spesielt godt egnet for behandling av
langvarige, personlighetsrelaterte problemer som har sine røtter
i tidlige relasjoner fra ens barndom og oppvekst. !
Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som integrerer
elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi,
gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdstterapi.!
!
Forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet i forhold til
behandling av personlighetsforstyrrelser generelt, og emosjonelt
ustabil personlighetsforstyrrelse spesielt. Det er også en fruktbar
terapitilnærming i forhold til å motvirke tilbakefall ved depresjon,
angst eller rusavhengighet. !
!
!
Norsk forum for skjematerapi!
!
Norsk forum for skjematerapi er for terapeuter som ønsker å
utvikle og fremme skjematerapi i Norge. Vi er en tverrfaglig
interesseorganisasjon og et fagnettverk i Norsk forening for
kognitiv terapi. Dersom du ønsker å ta del i en spennende
terapibevegelse kan du kontakte oss på e - post:
[email protected] !
!
!
Bilde forside: André Clemetsen
Download

Last ned kursbrosjyre - Norsk Forening for Kognitiv Terapi