KURSBESKRIVNING
Course description
ACADEMY
IFS QUICK REPORTS
Kursen riktar sig till dig som vill kunna skapa
och ändra rapporter med IFS Quick Reports.
Efter kursen skall du förstå konceptet med
qiuck reports och enkelt kunna skapa och
ändra dina egna rapporter snabbt och
effektivt.
This course is for you who would like to be
able to create, and change reports using IFS
Quick Reports tool. After the training you
should understand the concept, and also be
able to easy create and manage your own
quick reports.
På denna kurs kommer du lära dig
 Om konceptet med snabbrapporter
 Skapa nya snabbrapporter
 Modifiera befintliga snabbrapporter
 Administrera snabbrapporter
Course topics
 About the concept with quick reports
 Create quick reports
 Modify existing quick reports
 Administrate quick reports
Kursbeskrivning
Kursen ger dig kunskap i vad en snabbrapport
är, hur man skapar och ändrar dessa. Vidare
behandlas hur snabbrapporter kan exporteras
och importeras. Deltagarna får också lära sig om
begränsningarna med snabbrapporter samt hur
man kan finna vägar runt en del av dessa.
Denna kurs kräver förkunskaper motsvarande
IFS for beginners, och IFS SQL basic
Course description
The course covers knowledge about what a
quick report is and how these are created, edited
and managed. Further on you will learn how to
export and import quick reports. Participants
will also understand limitations with quick
reports and get some ideas how to get around
some of these limitations. To attend this training
you need IFS for beginners and IFS SQL basic
knowledge.
IFS Application version
Kursen baseras på IFS 7,5 och 8
IFS Application version
Course is based upon IFS 7,5 and 8
Detta ingår i kursen
 Utbildningsmaterial
 Lunch
 Diplom efter avklarad kurs
Included in training fee
 Education material
 Lunch
 Certificate after graduated course
Avbokning av kurs
Om färre än 5 deltagare anmält sig vid
anmälningstidens utgång kan kursen komma att
ställas in.
Cancelling of training
If less than 5 participants has register for the
course it can be cancelled.
Kursledare / trainer:
Ann – Kristin Lindgren