• 23 cards

Russian economists

2017-07-28T23:58:57+03:00[Europe/Moscow] en true Yevgeni Preobrazhensky, Peter Berngardovich Struve, Yevgeny Primakov, Viktor Khristenko, Suleyman Kerimov, Alexey Ulyukaev, Alexei Kudrin, Grigory Yavlinsky, Vagit Alekperov, Natalia E. Bazhanova, Andrey Belousov, Alexey Peshekhonov, Yegor Gaidar, Mikhail Gutseriyev, Yekaterina Kuskova, Herman Gref, Pavel Maksakovsky, Alexey Ustaev, Victor Halansky, Alexander I. Pogrebetsky, Eddie Astanin, Aydar Akhatov, David I. Rozenberg flashcards Russian economists
Cards Learn Test