Elevplanering%20intensiveng%207d

advertisement
 Film ”Pay it Forward”
 Writing task
 Reading Fairy tales
 Writing dialogues
 Drama/making films
 Discussion exercises
 Listening exercises
 Reading
 Grammar
Name: ____________________
1
Vecka 47, intensivengelska
 Ni läser boken Matilda på engelska, och gör uppgifterna på
sid.3-4 i häftet.
 Varje dag börjar ni med att läsa 20 minuter. Du läser även om
du får en stund över efter andra uppgifter under dagen.
 Varje dag väljer du 5-10 nya ord från ordlistan som du får till
boken. Lär dig dem i läxa! Alltså en liten läxa varje dag!
 Varje dag gör du även en muntlig övning tillsammans med 1-2
klasskompisar. Välj samtalsämnen på:
http://www.esldiscussions.com/
Klicka på ett ämne och ställ frågorna till varandra.
 Ni tittar på filmen Pay it Forward och skriver om filmen
 Grupparbete om sagor. Ni läser sagor som ni sedan gör egna
filmer av.
Måndag 13:10-14:50
Genomgång av hur veckan ser ut.
Örebroenkät, rösta på aktivitetsparken, tyst läsning i Matilda +
uppgifter till boken,(sid.3-4) skrivs i Google Drive.
Film ”Pay it Forward”
Tisdag 9:30-11:30
Tyst läsning
Se klart filmen.
Muntlig diskussion om filmen, sid.6
Tisdag 12:50-15:10
Skrivuppgift om filmen, sid.7
Muntlig diskussion (esldiscussions.com)
2
Onsdag 9:30-11:30
Tyst läsning
Läxförhör – OBS! Vanlig engelskaläxa till denna dag! Se planering för
”Schools”.
Läsa sagor
Skriva repliker/manus till sagorna
Torsdag 9:30-11:30
Skriva klart repliker/manus till sagorna, träna, börja spela in filmerna.
Torsdag 12:20-14:10
Spela in filmerna klart!
Muntlig övning
Fredag 8:20-11:30
Tyst läsning + skriva om boken.
Glosförhör
Hörförståelse, sid.11
Muntlig övning (2-3st tillsammans) ”Talking about School”, sid.8
Grammatik, workbook sid.124-131
Extrauppgifter, sid.12 + pärm i klassrummet
Fredag 12:20-14:30
Titta på filmerna
UR Newsreel (radioprogram, nyheter på engelska), sid.13+14
Utvärdering, sid.9-10
Läsning/Holly’s Heroes
3
ACTIVITIES - Matilda – by Roald Dahl
Chapter 1-3
Before you read:
1. Were you a clever child? When did you:
a. Speak like a grown-up person?
b. Read without help?
c. Borrow your first library book?
d. Know the answer to this question? 12 x 7 = …….
2. Match these words with the correct description:
Backwards
a bird
Drill
a part of a car
Gearbox
a way of moving
Ghost
a dead person
Sawdust
a machine that makes holes
Parrot
very small pieces of wood
3. When do you use glue?
After you read
4. Who says these words? What are they talking about?
a. “We’re too good to you already, my girl!”
b. “But that’s not honest…”
c. “They look like little brown flies!”
d. “You can’t make it talk”
e. “Four thousand three hundred and three pounds and fifty pence.”
4
Chapters 4-6
Before you read
5. Do you think Matilda will enjoy school? Why?/Why not?
6. Do you argue with your parents?
7. Do you believe in ghosts?
After you read
8. Who or what are these? What do you know about them?
a. Crunchem Hall
d. Wormwood cars
b. Miss Trunchbull
e. Lavender
c. Miss Honey
f. The Chokey
9. Tell the stories of Amanda Thripp and Bruce Bogtrotter in your own words.
Chapters 7-9
Before you read
10. What will happen when Miss Trunchbull finds the newt?
After you read
11. Talk about this sentence from the story:
“Agatha, give my Jenny back her house…”
a. Who are Agatha and Jenny?
b. Who is writing these words, and why?
c. How does Miss Trunchbull feel about the words?
d. What happens to the house?
Writing
12. Choose a picture from the book. Describe the picture. What is happening?
13. How do Miss Trunchbull and Miss Honey teach? Describe their different
ideas about teaching. Do you know a teacher like one of them?
5
Filmfrågor till “Pay it Forward”
1. Vad innebär “Pay it Forward”?
2. Har du hört talas om några liknande händelser? Kanske något du hört
någon berätta, något du läst om eller sett på tv?
3. Skulle du kunna tänka dig att göra något liknande ”skicka vidare”? Ge
förslag.
4. I filmen finns flera personer som bär ärr efter olika upplevelser. Mr.
Simonet har sina ärr synliga på utsidan, medan andra bär dem på
insidan. Ge exempel på en person i filmen som har osynliga ärr och
berätta vad hen varit med om.
5. Hur skulle du beskriva Trevor som person?
6. I filmens slutscen har en stor skara människor samlats utanför hans
hus till hans ära. Om Trevor, trots att han är död, skulle kunna se detta
och känna – Vad för känslor skulle han känna då tror du?
7. Hur kan man leva för att göra världen bättre?
6
Questions to Pay It Forward
Answer the questions in English. Try to write as much
possible on each question.
as
1. What was the assignment that Trevor got from his teacher about?
What was it that Mr. Simonet wanted them to do?
2. Choose one of the characters Mr. Simonet, Arlene (Trevor’s mother),
or Trevor, and tell me about him/her. Write as much as possible.
3. Explain what Trevor’s idea was about. How did he want to change the
world?
4. What did you think about the movie, and why?
5. Eugene says in the end of the movie that he is exactly like Trevor, that
he understands Trevor. What was it that had happened to Eugene
when he was young that gave him all his scars?
6. Explain what three things Trevor tried to do. Who did he try to help,
and how?
Free options
Choose one of the following topics and write an essay about it:
a. Is Trevor’s idea about pay it forward a realistic idea? Do you think it
could work in “the real world”? Why/why not?
b. Do parents affect their kids? We found out that Trevor’s mother is an
alcoholic, and that her mother also was an alcoholic. Do kids become
the same as their parents or is it possible to change? Many kids that
come from families with problems decide to become the opposite.
How do you think you are affected by your parents?
c. Is Arlene a good or a bad mother? Or is it possible to be a bit of both?
What does it mean to be a good parent?
7
Talking about school
1. At what age did you begin school?
2. What school did you go to?
3. Do you remember your first teacher?
4. What was her / his name?
5. What was your favourite subject?
6. What is your favourite subject now?
7. What subjects do you dislike?
8. What languages do you study at school?
9. Did you ever get detention?
10. Have you ever been late for lessons?
11. What happened?
12. Do you think you get a lot of homework?
13. Do you like the lunches at school?
14. What was the best thing about school?
15. What was the worst?
16. What do you usually do during the breaks?
17. What do you think about your time table?
18. If you were the headmaster of this school, what would you
decide/change?
8
Utvärdering av ”intensivengelska” 7D ht 2014
1. Det här har jag lärt mig denna vecka:
2. Det här tyckte jag var roligast att göra denna vecka:
3. Det här är jag nöjd med/gjorde jag bra:
9
4. Det här hade jag behövt mer hjälp med:
5. Det här ska jag tänka på till nästa gång vi har ett projekt:
6. Det här ska läraren tänka på till nästa gång:
10. Det här skulle jag vilja arbeta med nästa gång vi har intensivengelska:
Namn: _____________________
10
Download