Δανειστική Βιβλιοθήκη ΠΜΣ_Κατάλογος Βιβλίων

advertisement
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
A GUIDE THROUGH IFRS 2012 (PART A)
IFRS FOUNDATION
IFRS EDITION
A GUIDE THROUGH IFRS 2012 (PART B)
IFRS FOUNDATION
IFRS EDITION
A HISTORY OF CORPORATE GOVERNANCE AROUND THE WORLD
RANDALL K. MORCK
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
ACCOUNTING FOR GOVERMENTAL AND NONPROFIT ENTITIES
WILSON, KATTELUS
Mc GRAW HILL IRWIN 13TH EDITION
ACCOUNTING FOR VALUE
PENMAN STEPHEN
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
HALL
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL PUBLISHING
THOMSON SOUTHWESTWERN 6TH
INTERNATIONAL EDITION
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
MARSHALL B., PAUL JOHN STEINBART
PEARSON INTERNATIONAL EDITION
AN INTRODUCTION TO DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT
DON CHANCE
THOMSON SOUTHWESTERN 6TH EDITION
ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES
RUE TSAY
WILEY INTERSCIENCE 2ND EDITION
APPLIED REGRESSION ANALYSIS
APPLYING INTERNATIONAL FIANACIAL REPORTING STANDARDS
DRAPER, SMITH
WILEY INTERSCIENCE 3RD EDITION
K. Anderson, K. Leo, R. Picker, J. Loftus, K. Clark
& V. Wise
Wiley, 2009 (ALPLCW) 2nd edition
AUDITING & ASSURANCE SERVICES
ELDER BEASLEY ARENS
PEARSON GLOBAL 13th EDITION
AUDITING: AN INTERNATIONAL APPROACH
SOLTANI
PRENTICE HALL FINANCIAL TIMES 2007
BASIC ECONOMETRICS
GUJARATI
5η ΕΚΔΟΣΗ Mc GRAW HILL
BEGINNING STATISTICS
Lary J. Stephens,
BUSINESS ANALYSIS AND VALUATION TEXT AND CASES
PALEPU,HEALY, PEEK
Schaum's Outline Series, McGraw-Hill
SOUTH WESTERN CENGAGE LEARNING
IFRS EDITION -2ND EDITION
COMMERCIAL REAL ESTATE ANALYSIS AND INVESTMENTS
GELTNER-MILLER
COMPLETE BUSINESS STATISTICS
ACZEL
THOMSON SOUTHWESTERN 2ND EDITION
McGRAW HILL, INTERNATIONAL 6TH
EDITION
CORPORATE FINANCE
BREALEY, MYERS, ALLEN
Mc GRAW HILL 8TH EDITION
CORPORATE FINANCE
Ross, S.A., Westerfield, J.F. and Jaffe J.
McGraw-Hill/Irwin, 9th edition
CORPORATE GOVERNANCE
MONKS R. & MINOW N.
JOHN WILEY AND SOSNS 4TH EDITION
CORPORATE GOVERNANCE
MONKS R. & MINOW N.
BLACKWELL 3RD EDITION
CORPORATE GOVERNANCE
Mallin
Oxford 2nd edition
CORPORATE GOVERNANCE(CD)
COST ACCOUNTING: A MANAGERIAL EMPHASIS
MONKS R. & MINOW N.
HORNGREN, DATAR, FOSTER, RAJAN,
ITTNER
COST ACCOUNTING: A MANAGERIAL EMPHASIS
HORNGREN, DATAR, RAJAN
BLACKWELL 3RD EDITION
PEARSON INTERNATIONAL EDITION, 13TH
EDITION
PEARSON, INTERNATIONAL EDITION, 14TH
EDITION
COST MANAGEMENT: STRATEGIES FOR BUSINESS DECISIONS
HILTON , MAHER , SELTO
McGRAW HILL 4TH INTERNATIONAL EDITION
CREDIT DERIVATIVES AND SYNTHETIC STRUCTURES
TAVAKOLI
JOHN WILEY & SONS 2ND EDITION 2001
CREDIT DERIVATIVES PRICING MODELS
SCHONBUCHER
DATA ANALYSIS, OPTIMIZATION AND SIMULATION MODELING
ALBRIGHT, ZAPPE, WINSTON
JOHN WILEY AND SONS 2005
SOUTH WESTERN. 4TH INTERNATIONAL
EDITION
DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT IN SHIPPING
ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ, ΒΙΖΒΙΚΗΣ
WITHERBYS PUBLISHING 1ST EDITION
DERIVATIVES MARKETS
McDONALD ROBERT
PEARSON INTERNATIONAL EDITION
ECONOMETRIC ANALYSIS
GREENE
PRENTICE HALL, 5TH EDITION
ECONOMETRIC MODELS AND ECONOMIC FORECASTS
PINDYCK R. - RUBINFIELD D.
McGRAW HILL 4TH INTERNATIONAL EDITION
ECONOMETRIC THEORY AND METHODS
DAVIDSON - MACKINNON
OXFORD UNIVERSITY PRESS
ECONOMETRICS THEORY AND APPLICATIONS WITH EVIEWS
PRENTICE HALL
EQUITY VALUATION AND ANALYSIS
VOGELVANG BEN
RUSSELL LUNDHOLM,
RICHARD SLOAN
FINANCIAL ACCOUNTING
LIBBY, LIBBY, SHORT
4η ΕΚΔΟΣΗ Mc GRAW HILL
FINANCIAL ACCOUNTING
LIBBY, LIBBY, SHORT
7η ΕΚΔΟΣΗ Mc GRAW HILL
FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING
BARRY & JAMIE ELLIOT
HARRISON, HORNGREN, THOMAS,
SUWARDY
PRENTICE HALL 14TH EDITION
FINANCIAL ACCOUNTING IFRS
Mc GRAW HILL IRWIN 2004
PEARSON 8TH GLOBAL EDITION
FINANCIAL ACCOUNTING IFRS
HARRISON, HORNGREN, THOMAS,
SUWARDY
FINANCIAL CALCULUS
FINANCIAL ECONOMETRICS FROM BASICS TO ADVANCED MODELING
TECHNIQUES
BAXTER
FRANK J. FABOZZI, SERGIO M. FOCARDI,
TEO JASIC
FINANCIAL ECONOMICS
Z. BODIE, R.C. MERTON, D.L. CLEETON
FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT:A RISK MANAGEMENT APPROACH
SAUNDERS , CORNETT
FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT:A RISK MANAGEMENT APPROACH
SAUNDERS , CORNETT
FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT:A RISK MANAGEMENT APPROACH
SAUNDERS , CORNETT
FINANCIAL MANAGEMENT: THEORY AND PRACTICE
BRIGHAM E. - EHRHARDT M.
Mc GRAW HILL-IRWIN 4TH EDITION
McGRAW HILL INTERNATIONAL EDITION 6TH
EDITION
SOUTHWESTERN CENGAGE LEARNING
11TH INTERNATIONAL EDITION
FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS
REVSINE , COLLINS, JOHNSON
PEARSON 3rd INTERNATIONAL EDITION
FINANCIAL RISK MANAGER HANDBOOK
JORION PHILIPPE
WILEY FINANCE 3RD EDITION
FINANCIAL SERVICES MARKETING
TINA HARISSON
PRENTICE HALL 2000
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND SECURITY VALUATION
PENMAN
Mc GRAW HILL-IRWIN 4ΤΗ EDITION
FINAΝCIAL THEORY AND CORPORATE POLICY
Copeland, Weston and Shastri
Addison-Wesley, 4th edition, 2005
FUNDAMENTAL METHODS OF MATHEMATICAL ECONOMICS
CHIANG, WAINWRIGHT
FUNDAMENTALS OF BUSINESS STATISTICS
SWEENEY, WILLIAMS, ANDERSON
CHRIS FINNERTY, PAULUS MERKS, MARIO
PETRICCIONE, RAFFAELE RUSSO
McGRAW HILL 4TH INTERNATIONAL EDITION
SOUTH WESTERN, 6TH INTERNATIONAL
EDITION
FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL TAX PLANNING
PEARSON 9th GLOBAL EDITION
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
WILEY EDITION, 2007
PEARSON INTERNATIONAL EDITION, 2009,
2ND EDITION
McGRAW HILL INTERNATIONAL EDITION 7TH
EDITION
RAFFAELE RUSSO ED.
IFRS-PRICE WATERHOUSE COOPER
INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING AND ASSURANCE
HALL, SINGLETON
THOMSON SOUTHWESTERN 2ND EDITION
INTERMEDIATE ACCOUNTING
DYCKMAN , DUKES , DAVIS
Mc GRAW HILL-IRWIN 5TH EDITION
INTERMEDIATE ACCOUNTING (VOLUME 1)
KIESO, WEYGANDT, WARFIELD
WILEY, IFRS EDITION
INTERMEDIATE ACCOUNTING (VOLUME 2)
KIESO, WEYGANDT, WARFIELD
WILEY, IFRS EDITION
INTERNAL AUDITING: ASSURANCE AND CONSULTING SERVICES
REDING, SOBEL ANDERSON AT AL
INTERNAL AUDITING: ASSURANCE AND CONSULTING SERVICES
THE IIA RESEARCH FOUNDATION- 2ND
EDITION
THE IIA RESEARCH FOUNDATION- 2ND
EDITION
ALEXANDER , BRITTON , JORISSEN
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
BOARD
THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
GROUP OF ERNST & YOUNG
THOMSON 3RD EDITION
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
BOARD
Ernst&Young
JOHN WILEY 2009
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ, ΣΑΝΔΡΑ ΚΟΕΝ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ
INTRODUCTION TO ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
HALL
INTERNATION EDITION, 7TH EDITION
INTRODUCTION TO ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
HALL
INTERNATION EDITION, 8TH EDITION
INTRODUCTION TO BANKING
CASU, GIRARDONE, MOLYNEUX
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS
JAMES H. STOCK, MARK M. WATSON
INTRODUCTORY ECONOMETRICS FOR FINANCE
BROOKS CHRIS
PRENTICE HALL
PEARSON, INTERNATIONAL EDITION, 3RD
EDITION
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2ND
EDITION
INVESTMENTS
BODIE, KANE, MARCUS
Mc GRAW HILL 8TH EDITION
INVESTMENTS
SHARPE ,ALEXANDER , BAILEY
PRENTICE HALL 6TH EDITION
INVESTMENTS
BODIE, KANE, MARCUS
Mc GRAW HILL-IRWIN 6TH EDITION
INVESTMENTS AND PORTFOLIO MANAGEMENT
BODIE, KANE, MARCUS
Mc GRAW HILL 9TH EDITION
INVESTMENTS:SPOT AND DERIVATIVES MARKETS
CUTHBERTSON , NITZSCHE
JOHN WILEY & SONS 2005
INVESTMENTS:SPOT AND DERIVATIVES MARKETS
CUTHBERTSON , NITZSCHE
JOHN WILEY & SONS 2004
INVESTMENTS:SPOT AND DERIVATIVES MARKETS
CUTHBERTSON , NITZSCHE
WILLIAM E.GRIFFITHS, R. CARTER HILL,
GEORGE G. JUDGE
JOHN WILEY & SONS 2006
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AS AT JANUARY 1ST 2008
INTERNATIONAL GAAP 2007
International GAAP 2009
INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS, Μια πρώτη
γνωριμία με τα πρότυπα
ERNST AND YOUNG LLP 2006
INTERPRETATION AND APPILICATION OF IFRS
LEARNING AND PRACTICING ECONOMETRICS
WILLEY
MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING
DRURY COLIN
CENGAGE LEARNING 7TH EDITION
MANAGEMENT CONTROL IN NONPROFIT ORGANIZATIONS
ROBERT ANTHONY- DAVID YOUNG
Mc GRAW HILL-IRWIN 7TH EDITION
Maritime Economics
Stopford
ROUTLEDGE 2ND EDITION
MODERN BANKING
SHELAGH HEFFERNAN
WILEY
MODERN FINANCIAL MANAGEMENT
NUMERICAL METHODS IN FINANCE AND ECONOMICS. A MATLAB-BASED
INTRODUCTION
ROSS- WESTERFIELD- JAFFE- JORDAN
McGRAW HILL 8TH EDITION
PAOLO BRANDIMARTE
WILLEY, SECOND EDITION, 2006
OPTIONS ,FUTURES AND OTHER DERIVATIVES(cd)
HULL
PEARSON, 8TH EDITION
PRINCIPLES OF ACCOUNTING
NEEDLES, POWERS, CROSSON
HOUGHTON MIFFLIN 2005
PRINCIPLES OF AUDITING
HAYES, DASSEN, SCHILDER, WALLAGE
PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE
BREALEY, MYERS, ALLEN
PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE
BREALEY, MYERS, ALLEN
PRINCIPLES OF ECONOMETRICS
HILL, GRIFFITHS,LIM
PUBLIC SECTOR ACCOUNTING
JONES- PENDLEBURY
2η ΕΚΔΟΣΗ PRENTICE HALL
Mc GRAW HILL-IRWIN 9TH EDITION
INTERNATIONAL EDITION
Mc GRAW HILL-IRWIN 10TH EDITION
INTERNATIONAL EDITION
INTERNATIONAL STUDENT VERSION, 4TH
EDITION
PRENTICE HALL FINANCIAL TIMES 5TH
EDITION
QUANTITATIVE METHODS IN FINANCE
REAL ESTATE FINANCE AND INVESTMENTS
TERRY J. WATSHAM & KEITH PARRAMORE
BRUEGGEMAN B. WILLIAM, FISHER D.
JEFFREY
SOUTH WESTERN 1ST EDITION
Mc GRAW HILL - INTERNATIONAL EDITION 14th Edition
REAL ESTATE PRINCIPLES: A VALUE APPROACH
LING & ARCHER
Mc GRAW HILL-IRWIN 2005
RESEARCH METHODS IN ACCOUNTING
MALCOLM SMITH
SAGE PUBLICATIONS
Risk and Return in Transportation and other US and Global Industries
Καβουσανός, Μαρκούλης
Kluwer Academic Publishers 2001
RISK MANAGEMENT
CROUHY, GALAI, MARK
Mc GRAW HILL
Security Analysis
Graham, Dodd
McGRAW HILL SIXTH EDITION
SHIPPING FINANCE
SLOGGET G. E.
FAIRPLAY PUBLICATIONS
STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS
McCLAVE J., BENSON P., SINCICH T.
PEARSON 10th INTERNATIONAL EDITION
STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS
McCLAVE J., BENSON P., SINCICH T.
PEARSON 11th INTERNATIONAL EDITION
STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS
Newbold, P., Carlson, W., Thorne, B.
Pearson, 7th ed. 2010
STATISTICS FOR BUSINESS AND ECONOMICS
TAXES AND BUSINESS STRATEGY : A PLANNING APPROACH
NEWBOLD , CARLSON, THORNE
5TH EDITION - PRENTICE HALL
SCHOLES ,WOLFSON , ERICSON , MAYDEW,
SHELVIN
PRENTICE HALL 4TH EDITION
SCHOLES ,WOLFSON , ERICSON , MAYDEW,
SHELVIN
PRENTICE HALL 3RD EDITION
THE ECONOMETRIC MODELING OF FINANCIAL TIME SERIES
MILLS
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
THE THEORY OF CORPORATE FINANCE
JEAN TIROLE
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
THEORY AND PRACTICE OF SHIPPING FREIGHT DERIVATIVES
ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ, ΒΙΖΒΙΚΗΣ
RISK BOOKS
Theory and Problems of Propability, Random Variables, and Random processes
Hwei P. Hsu
Schaum's Outline Series, McGraw-Hill
VALUE AT RISK
WILEY IAS 2004:INTERPRETATION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL
ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS
WILEY IAS 2006:INTERPRETATION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL
ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS
JORION PHILIPPE
Mc GRAW HILL SECOND EDITION
EPSTEIN , ALI MIRZA
JOHN WILEY & SONS 2004
EPSTEIN , ALI MIRZA
JOHN WILEY & SONS 2006
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ Σ.
ΜΠΕΝΟΥ, 2003
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ SPSS - EXCELS-PLUS
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ
ΤΣΑΝΤΑΣ, ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ,
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ 2009 8Η ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α., ΣΙΟΥΓΛΕ Γ.
ΜΠΕΝΟΥ 2010
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ
3η ΕΚΔΟΣΗ 2005- ΠΑΜΙΣΟΣ
TAXES AND BUSINESS STRATEGY : A PLANNING APPROACH
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, 1999
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΙΣΙΓΜΑ ΕΚΟΔΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2007
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IFRS ΤΟΜΟΣ Α
GRANT THORNTON
GRANT THORNTON 2009
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IFRS ΤΟΜΟΣ Β
GRANT THORNTON
GRANT THORNTON 2009
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ IFRS ΤΟΜΟΣ Γ
GRANT THORNTON
GRANT THORNTON 2009
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ IFRS ΤΟΜΟΣ Α
GRANT THORNTON
GRANT THORNTON 2006
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ IFRS ΤΟΜΟΣ Β
GRANT THORNTON
GRANT THORNTON 2006
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε. ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2005, 3H ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε. ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2005, 3Η ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ- ΚΟΕΝ
PI PUBLISHING 2007
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 2002
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2004
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΤΟΜΟΣ Α)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
GUTENBERG Γ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
GUTENBERG Γ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΠΥΡΟΥ
ΜΠΕΝΟΥ 2009
ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ
ΜΠΕΝΟΥ 2004
ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ
ΜΠΕΝΟΣ 2006
ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ
ΜΠΕΝΟΣ 2012, Δ΄ΕΚΔΟΣΗ
Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ
ΧΕΒΑΣ Δ.
ΚΒΣ 2005
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΚΒΣ 2005
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΚΒΣ 2007
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΜΠΕΝΟΥ 2010
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΤΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14η ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ- ΠΑΜΙΣΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΣ 2007
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΜΙΣΟΣ 2007
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΤΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ 2005 10Η ΕΚΔΟΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ
9η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΠΑΜΙΣΟΣ, 2008
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PI PUBLISHING 2005
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ - ΚΟΕΝ - ΚΩΛΕΤΣΗ
PI PUBLISHING 2005
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LEASING & FACTORING
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ 2010
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΤΟΜΟΣ Ά)
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
GUTENBERG
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΤΟΜΟΣ Β)
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
GUTENBERG
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
GIDDY H.IAN
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ Α.ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
TAX ADVISORS, 2010
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2005
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2006
ΚΡΑΤΣΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2006
ΚΡΑΤΣΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΑ 2008
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ 2005
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ 2006
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2007 ΤΟΜΟΣ Α
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
ELFORIN ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2007 ΤΟΜΟΣ Β
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
ELFORIN ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2007 ΤΟΜΟΣ Γ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
ELFORIN ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2007 ΤΟΜΟΣ Δ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
ELFORIN ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΤΟΜΟΣ Γ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΑΤΟΥΔΗΣ
ΣΑΚΟΥΛΑΣ 05/2004
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΙΧΟΣ-ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΙΤΡΟΝ ΕΠΕ 2009
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΙΧΟΣ-ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΙΤΡΟΝ ΕΠΕ 2010
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΙΧΟΣ-ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΙΤΡΟΝ ΕΠΕ 2008
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 2011
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΦΠΑ 2006
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ROSILI 2008
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΙΚΑΣ
ΜΠΕΝΟΥ 2007
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΙΚΑΣ
ΜΠΕΝΟΥ 2008
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΧΕΒΑΣ- ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΠΕΝΟΥ 2009
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΕΚΔΟΣΗ
ΧΕΒΑΣ- ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΠΕΝΟΥ 2011
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ΄ΕΚΔΟΣΗ
ΓΚΙΚΑΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΠΕΝΟΥ 2012
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ -ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ"
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΡΑΤΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΠΑ" - 2014
FINANCIAL ACCOUNTING THEORY
CRAIG DEEGAN, JEFFREY UNERMAN
PICKER, LEO, LOFTUS, WISE CLARK,
ALFREDSON
McGRAW HILL 2ND EUROPEAN EDITION
APPLYING INTERNATIONAL FIANACIAL REPORTING STANDARDS
WILEY 3RD EDITION
Download