September - Kungliga biblioteket

advertisement
Nationalbibliografin 2008: September
A - Bok- och biblioteksväsen
Ab - Bibliotek
Aa - Bibliografi
Almerud, Peter, 1950Biblioteksplaner : från bibliotekslag till biblioteksplan /
Current research projects - The National Industrial Board
av Peter Almerud. - Stockholm : Svensk
Current research projects / The National Industrial Board. -
biblioteksförening, 2005. - 48 s. : ill.
Stockholm : Statens industriverk, [1990. - [1990.
ISBN 91-971498-9-6
Finna rätt
Folkbiblioteken
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz.
Folkbiblioteken. 2007. - Stockholm : Statens kulturråd,
- 10., aktualiserade uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. -
2008. - 101 s.
257 s. ; 25 cm.
(Kulturen i siffror, 1403-0276 ; 2008:3)
ISBN 9789139204800 (inb.)
ISBN 9789185259526
Gómez, Elsa, 1942-
Klara Johansons boksamling i Svenska akademiens
Faktaboken som pedagogisk resurs / Elsa Gómez. - 1. uppl. -
Nobelbibliotek
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 158 s. ; 23 cm.
Klara Johansons boksamling i Svenska akademiens
ISBN 9789144034515
Nobelbibliotek. - Stockholm : Svenska akademien :
Norstedts akademiska [distributör], 2008. - 43 s. : ill. ; 21
Swedish polar bibliography
cm.
Swedish polar bibliography : a guide to Swedish literature on
ISBN 9789172276079
polar research. Supplement 2007. - Stockholm :
Secretariat), 2008. - 13 s.
Abb - Bibliotekens målsättning och
uppgifter
Aaijz - Bibliografi: särskilda tonkonstnärer
Almerud, Peter, 1950-
Polarforskningssekretariatet (Swedish Polar Research
Biblioteksplaner : från bibliotekslag till biblioteksplan /
Bucht, Gunnar, 1927-
av Peter Almerud. - Stockholm : Svensk
Catalogue raisonné ou parcours confus : mitt musikaliska och
biblioteksförening, 2005. - 48 s. : ill.
litterära skapande 1949-2006 / Gunnar Bucht. - Hemse : Ulf
ISBN 91-971498-9-6
Jacobsen, 2008. - 86 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789185541003
Aaxz - Förteckningar: musikalier: särskilda
tonsättare
Abc - Bibliotekens organisation,
administration och ekonomi
Almerud, Peter, 1950Biblioteksplaner : från bibliotekslag till biblioteksplan /
Bucht, Gunnar, 1927-
av Peter Almerud. - Stockholm : Svensk
Catalogue raisonné ou parcours confus : mitt musikaliska och
biblioteksförening, 2005. - 48 s. : ill.
litterära skapande 1949-2006 / Gunnar Bucht. - Hemse : Ulf
ISBN 91-971498-9-6
Jacobsen, 2008. - 86 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789185541003
1
Nationalbibliografin 2008: September
Abdc - Bibliotek: klassifikation
Abfba - Bibliotek: informationssökning och
återvinning
Samuelsson, Jenny, 1975På väg från ingenstans : kritik och emancipation av
Samuelsson, Jenny, 1975-
kunskapsorganisation för feministisk forskning / Jenny
På väg från ingenstans : kritik och emancipation av
Samuelsson. - Umeå : Sociologiska instutionen, Umeå
kunskapsorganisation för feministisk forskning / Jenny
universitet, 2008. - 319 s. ; 21 cm.
Samuelsson. - Umeå : Sociologiska instutionen, Umeå
(Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen / Umeå
universitet, 2008. - 319 s. ; 21 cm.
universitet, 1104-2508 ; 53)
(Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008
/ Umeå universitet, 1104-2508 ; 53)
ISBN 9789172645936
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008
ISBN 9789172645936
Abe - Bibliotek: specialsamlingar
Våge, Lars, 1963Klara Johansons boksamling i Svenska akademiens
Informationssökning på Internet / Lars Våge, Hercules
Nobelbibliotek
Dalianis, Lars Iselid. - 2. [utök.] uppl. - Lund :
Klara Johansons boksamling i Svenska akademiens
Studentlitteratur, 2008. - 285 s. : ill. ; 23 cm.
Nobelbibliotek. - Stockholm : Svenska akademien : Norstedts
ISBN 9789144053691
akademiska [distributör], 2008. - 43 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789172276079
Abek - Bibliotek: specialsamlingar: handskrifter
och rariteter
Acem - Arkiv: specialsamlingar:
audiovisuellt material
Safeguarding the audio heritage
Safeguarding the audio heritage : Ethics, principles and
Horae de Domina
preservation strategy : standards, recommended pracitces
Horae de Domina = Vår Frus tider : studier, transkription,
and strategies : IASA-TC 03 / Technical committee. -
översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena
Stockholm : International Association of Sound and
klostertryckeri 1495 / redaktör: Johnny Hagberg. - Skara : Skara
Audiovisual Archives (IASA), cop. 2005. - 14 s.
stiftshistoriska sällskap, 2008. - 322 s. : ill. (vissa i färg) ; 25 cm.
ISBN 9197619205
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 36)
(Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1652-7771 ; 4)
Ae - Bokväsen
ISBN 978-91-976688-8-0 (inb.)
Karin med banden
Karin med banden : en personlig festskrift tillägnad
Karin Wijkström av vännerna på KB med anledning av
hennes pensionering 1 juni 2007 / [texter av Göran
Bäärnhielm ... ; redaktör: Wolfgang Undorf. - Stockholm
: [Kungl. biblioteket], 2007. - 89 s. : ill. ; 29 cm.
2
Nationalbibliografin 2008: September
Aea - Bokhistoria
Aefe - Redigeringsteknik: uppsatser och
rapporter
Horae de Domina
Horae de Domina = Vår Frus tider : studier, transkription,
Mattsson, Pia, 1961-
översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena
Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och
klostertryckeri 1495 / redaktör: Johnny Hagberg. - Skara : Skara
referensteknik / Pia Mattsson, Anders Örtenblad. - 1.
stiftshistoriska sällskap, 2008. - 322 s. : ill. (vissa i färg) ; 25 cm.
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 96 s. ; 20 cm.
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 36)
ISBN 978-91-44-05355-4
(Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1652-7771 ; 4)
ISBN 978-91-976688-8-0 (inb.)
Hortvs troporvm
Hortvs troporvm : florilegivm in honorem Gvnillae Iversen : a
Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen on the occasion
of her retirement as Chair of Latin at Stockholm University /
edited by Alexander Andrée & Erika Kihlman. - Stockholm :
Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholms universitet ;
Visby : eddy.se [distributör], 2008. - 384 s. : ill., musiknoter ; 25
cm.
(Studia Latina Stockholmiensia, 0491-2764 ; 54)
ISBN 978-91-85445-93-6
Aef - Redigeringsteknik
Forsberg, Jenny, 1975Tydliga texter : snabba skrivtips och språkråd / Jenny Forsberg. Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2008. - 144 s. : 20 cm.
ISBN 9789172275836 (inb.)
Strömquist, Siv, 1942Konsten att tala och skriva / Siv Strömquist. - 4., uppdaterade
uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 248 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789140664204
Wiberg, Lars, 1975Lyft ditt skrivande / Lars Wiberg. - Göteborg : Arbetarnas
bildningsförbund, cop. 2008. - 192 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789197760607
3
Nationalbibliografin 2008: September
B - Allmänt och blandat
Gustavsson, Björn, 1956Farväl kultursidor / Björn Gustavsson. - 1. uppl. - Borås :
Ba - Allmänna encyklopedier
Recito : Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 464 s. : ill.
; 21 cm.
Stora hurdåboken
ISBN 9789186035396
Stora hurdåboken : så funkar det i vår stora och lilla värld /
[bilder: Nathalie Desforges ... ; redaktion: Françoise de Guibert ;
Nord, Sten, 1941-
översättning: Niels Halkjær. - Stockholm : Rabén & Sjögren,
Århundradets Vingåkrare och andra infall / Sten Nord. -
2008. - 151 s. : ill. ; 24 cm.
Högsjö : Högsjö kulturmiljöförening, 2006. - 221 s. : ill.
ISBN 978-91-29-66900-8 (inb.)
ISBN 91-631-9650-6
The Knowledgebook. Svenska
Bbh - Citatsamlingar
Allt du behöver veta för att överleva i det 21:a århundradet /
översättning av Bengt Ellenberger... ; illustratörer: Johan
"Med mitt mått mätt"
Brandstetter ... ; svensk redaktion: Per Axelsson ... ; författare:
"Med mitt mått mätt" : vänbok till förlagsfaktor Jan
Corinna Baum ... ; fackgranskare av den svenska översättningen:
Pilerö / [redaktion: Anders Gustafson och Ulf Ivarsson. -
Per Ahlin. - Stockholm : Prisma, 2008. - 512 s. ill. ; 27 cm.
[Alunda : Ulf Ivarsson], 2007. - 67 s.
ISBN 978-91-518-5098-6 (inb.)
ISBN 9789193309915 (inb.)
Bb - Allmänna samlingsverk
Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna
serier
Agrelin, Ove, 1939Självskrivna betraktelser / text: Ove Agrelin ; foto: Claes Westlin
Abstrakt astrakan
; teckningar/layout: Lars Viggo Persson. - Malmö : GDV förlag,
Abstrakt astrakan. - Alingsås : Erik Andersson, 1979-
2008. - 186 s. : ill. ; 22 cm.
1987.
ISBN 978-91-631-9616-4 (inb.)
Amazine
Enright, Dominique
Amazine. - Göteborg : Molle Kanmert, 1988-[1990. - 1-
Viktigt att veta om oviktiga saker : andra boken / [skriven av
16.
Dominique Enright med medverkan av Sarah Jones ;
illustrationer av Niki Catlow och Jane Massey] ; översättning och
bearbetning: Thorbjörn Nilsson. - Stockholm : Tiden, 2008. - 153
s. ; 17 cm.
ISBN 9789173710381
Fontaine, Maria
Tankar om livet : [inspirerande texter för årets alla dagar / Maria
Fontaine ; översättning: Ewa Edén-Modén. - Forserum : KMFörlaget & Borneling, 2008. - Ca 180 s. : ill. ; 14 cm i kapsel 15
cm.
ISBN 978-91-7317-085-7 (spiralh. i kapsel)
Schalén, Bertil A. G
Astrum argentinum galactica. - Lund : Universal life
church press, 1978-1982.
Årsbok / (Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes
tidningar, Landskrona posten
Årsbok / Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes
tidningar, Landskrona posten. - Helsingborg :
Helsingborgs Dagblad (HD) ; Ängelholm : Nordvästra
Skånes tidningar ; Landskrona : Landskrona posten,
2006. - 2006.
ISSN 2000-0901
4
Nationalbibliografin 2008: September
Bdb - Tidskrifter och serier: reportage och
underhållning
Ehrnebo, Paula, 1944Neuvojasta neuvostoon : Ruotsinsuomalainen
kielilautakunta : Sverigefinska språknämnden :1975-
Snöflingan
2006 : historiiikki : historik / Paula Ehrnebo. - 1. pain. -
Snöflingan : jultidning / utgiven av Nykyrke hembygds- och
Stockholm : Språkrådet ; [Uppsala : Institutet för språk
fornminnesförening, Bjurbäcks hembygdsförening. - Mullsjö :
och folkminnen], 2008. - 112 s. : ill.
Nykyrke hembygds- och fornminnesförening : Bjurbäcks
(Skrifter utgivna av Språkrådet, Institutet för språk och
hembygdsförening, 2001. - 29 cm. - 2001: julen-2004: julen ;
folkminnen, 1654-0433 ; 6)
årg.5(2005): julen.
ISBN 9789172290501
ISSN 2000-0782
Kultur Skellefte
Be - Allmän idé- och lärdomshistoria
Kultur Skellefte
Elvesjö, Hans, 1943-
Bfa - Allmän vetenskaplig verksamhet
Vetenskapens historia med personregister / Hans Elvesj
Andrée, Dan, 1952Elvesjö, Hans, 1943-
A rough guide to the FP7 work programmes (EU's
Vetenskapens historia. D. 2, Personregister / Hans Elvesj
seventh framework programme for research) : who can
be involved in the preparation? : What to do, when and
Hållbara värden
how? / Dan Andrée. - Stockholm : Ministry of Education
Hållbara värden : åtta essäer om tingens ordning och idéers
and Research, Regeringskansliet, 2008. - 84 s.
bärkraft / red.: Marie Cronqvist ; [illustrationer: Andreas Berg. Göteborg : Makadam ; Stockholm : Riksbankens jubileumsfond,
Att forska på tvären
2008. - 177 s. : ill. ; 21 cm.
Att forska på tvären : erfarenheter från 10 år av
(Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsbok, 2000-1029 ;
tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem
2008)
/ red. Jenny Palm, Magnus Karlsson. - Linköping :
ISBN 9789170610530
Program Energisystem, 2007. - 58 s. : ill.
(Arbetsnotat / Program Energisystem, 1403-8307 ; 39)
Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Dellnäs, Ann-Christine, 1965Allén, Sture, 1928-
Forskningsprioriteringar: hur, vem och vad? : exempel
Le prix Nobel de littérature : une introduction / par Sture Allén,
från Danmark, Storbritannien och Österrike / Ann-
Kjell Espmark ; traduit du suédois en français par Françoise Sule.
Christine Dellnäs & Enrico Deiaco. - Stockholm : Kungl.
- Stockholm : Académie suédoise ; Norstedts akademiska förlag
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008. - 34 s. : ill.
[distributör], 2008. - 71 s. : ill. ; 21 cm.
(IVA-M, 1102-8254 ; 379)
ISBN 978-91-7227-606-2
ISBN 9789170827969
Att forska på tvären
Marklund, Göran
Att forska på tvären : erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap
Forskning och innovation i Sverige : en internationell
inom forskarskolan Program Energisystem / red. Jenny Palm,
jämförelse / [Göran Marklund, Rolf Nilsson & Patrik
Magnus Karlsson. - Linköping : Program Energisystem, 2007. -
Sandgren. - Stockholm : Kungl.
58 s. : ill.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008. - 78 s. : ill.
(Arbetsnotat / Program Energisystem, 1403-8307 ; 39)
(IVA-M, 1102-8254 ; 382)
ISBN 9789170827532
5
Nationalbibliografin 2008: September
Marklund, Göran
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsbok
Research and innovation i Sweden : an international comparison /
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsbok. -
[Göran Marklund, Rolf Nilsson & Patrik Sandgren. - Stockholm :
Stockholm : Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008. - 78 s. : ill.
2008. - 20 cm. - 2008.
(IVA-M, 1102-8254 ; 382)
ISSN 2000-1029
Nationell policy för forskning och innovation
Bfk - Allmän kulturell verksamhet
Nationell policy för forskning och innovation : en
framtidsinriktad omvärldsanalys. - Stockholm : Kungl.
INTER
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008. - 50 s. : ill.
INTER : a european cultural studies conference in
(IVA-M, 1102-8254 ; 381)
Sweden. ACSIS, city of Norrköping, 11-13th of june
ISBN 9789170827518
2007 / [konferensansvarig: Johan Fornäs ;
konferensorganisatör: Bodil Axelsson. - Norrköping :
Nationell policy för forskning och innovation. Engelska
ACSIS, Linköpings univ., 2007. - 124 s. : ill.
National research and innovation policy : a forward-looking
(ACSIS publications, 1653-1507 ; 4)
external analysis. - Stockholm : The Royal Swedish Academy of
ISBN 9197576530
Engineering Sciences (IVA), 2008. - 50 s.
ISBN 9789197576536
(IVA-M, 1102-8254 ; 378)
Översyn av de nationella uppdragen
Rönnberg, Pär
Översyn av de nationella uppdragen. - Stockholm :
Forskning och utveckling av innovationer gör Sverige till
Statens kulturråd, 2007. - 15 s.
Europas mest attraktiva land : slutsatser från IVAs och Vinnovas
(Kulturrådets skriftserie, 1654-210X ; 2007:9)
framsyn för forskning och innovation / [text: Pär Rönnberg. -
ISBN 9789185259458
Stockholm : Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008.
- 30 s. : ill.
Bg - Allmänna museer
(IVA-M, 1102-8254 ; 378)
ISBN 9789170827945
Att skapa och vårda minne
Att skapa och vårda minne : konferens för litterära
Rönnberg, Pär
museer och författar- och kompositörshem i Norden :
Research and innovation development will make Sweden
28/9-1/10 2006 i Växjö, Sverige. - Stockholm :
Europe's most attractive nation : conclusions from IVA's and
Strindbergsmuseet, 2007. - 80 s. : ill.
VINNOVA's research & innovation foresight / [text: Pär
Rönnberg. - Stockholm : The Royal Swedish Academy of
För Sápmi i tiden
Engineering Sciences (IVA), 2008. - 30 s.
För Sápmi i tiden : Nordiska museets och Skansens
(IVA-M, 1102-8254 ; 378)
årsbok 2008 / red. Christina Westergren och Eva Silvén.
ISBN 9789170827925
- Stockholm : Nordiska museets förlag, 2008. - 292 s. :
ill. (vissa i färg) ; 21 cm.
Stenberg, Lennart
(Fataburen, 0348-971X ; 2008)
Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige : utmaningar
ISBN 9789171085238 (inb.)
för Sverige i en globaliserad värld / Lennart Stenberg. Stockholm : Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008.
- 34 s. : ill.
(IVA-M, 1102-8254 ; 383)
ISBN 9789170827556
6
Nationalbibliografin 2008: September
Meurck, Sofia 1967-
ISKA II slutrapport 2003-2006
Museum Tre kronor : det gamla slottets historia : Kungliga
ISKA II slutrapport 2003-2006 : förbättrad livsmiljö och
slottet, Stockholm = The Tre Kronor Museum : the history of the
tillväxt med nya företag och ny sysselsättning. -
old royal castle : the Royal palace of Stockholm / [text: Sofia
Härnösand : ISKA, Ramprogrammet för
Meurk ; foto / photo: Alexis Daflos ; översättning / english
industrisamhällets kulturarv, [2006. - 82 s.
translation: Roger Tanner. - Stockholm : Kungl.
Husgerådskammaren, 2008. - 31 s. : ill.
Kulturlagren i Åkvarteren
ISBN 9789185551064
Kulturlagren i Åkvarteren : Länsstyrelsens riktlinjer för
hantering av urbana kulturlager med anledning av
Rapport / Stiftelsen Stockholms läns museum,
upprättat planprogram för Kulturkvarteren vid ån,
Länskonstmuseet
Nyköpings kommun. - Nyköping : Länsstyrelsen i
Rapport / Stiftelsen Stockholms läns museum, Länskonstmuseet.
Södermanlands län, 2007. - 41 s.
- Södertälje : Länskonstmuseet, 1985-1991. - [Nr] 1-nr 4.
(Rapport / Länsstyrelsen, Södermanlands län, 1400-0792
ISSN 0283-4073
; 2007:10)
Strömbom, Margareta, 1940-
Lagerfalk Rooth, Cecilia
Bålastugan : Bexellska ryggåsstugan, föregångare till
Vägledning för God bebyggd miljö -
friluftsmuseet Skansen i Stockholm : ett unikt svenskt kulturarv /
kulturmiljöaspekterna : [kulturhistoriska värden
Margareta Strömbom. - Varberg : CAL-förlag, 2007. - 259 s. ill.
tillvaratas och utvecklas, värdefull bebyggelse
25 cm.
identifieras och skyddas] / Författare: Cecilia Lagerfalk
ISBN 91-973990-5-1 (inb.)
Rooth. - 1. uppl. - Malmö : Miljöenheten, Länsstyrelsen i
ISBN 9789197399050 (inb.)
Skåne län, [2004. - 32 s. : ill.
ISBN 91-85363-07-3
Årsbok
Årsbok. 1/7 1993 - 31/12 1994. - Stockholm : Statens historiska
Ljungdahl, Ewa, 1962-
museum, 1995. - 79 s.
Samiska kulturmiljöer i Frostviken / [text & foto: Ewa
ISBN 91-7192-980-0
Ljungdahl. - Östersund : Gaaltije : Länsstyrelsen i
Jämtlands län, 2007. - 22 s. : färgill.
Bgk - Kulturminnesvård
ISBN 9789197521246
Fokus odlingslandskap
Ljungdahl, Ewa, 1962-
Fokus odlingslandskap : kulturmiljövårdens årsberättelse 2007 /
Tamrenskötselns landskap : kulturlämningar och skötsel
[redaktör: Linda Corneliusson. - Kalmar : Länsstyrelsen Kalmar
- exempel från Jämtlands län / [text & foto: Ewa
län, [2008. - 66 s. : ill.
Ljungdahl. - Östersund : Gaaltije : Länsstyrelsen i
(Länsstyrelsens meddelandeserie, 0348-8748 ; 2008:08)
Jämtlands län, 2007. - 23 s. : färgill.
ISBN 9789197554977
ISBN 9789197521253
Hill, Örjan 1958Skogens kulturarv : hänsyn och skötsel / [Örjan Hill, Åsa Ström ;
teckningar: Nils Forshed. - 2., rev. uppl. - Uppsala : Skogforsk :
Skogsstyrelsen : Riksantikvarieämbetet, 2008. - 62 s. : ill.
ISBN 9789197595889
7
Nationalbibliografin 2008: September
Schlyter, Olga, 1973-
Blca - Astrologi
Scan i Kävlinge : underlag för planprogram : fastigheten
Exporten 15 i Kävlinge kommun, Skåne län : kulturhistorisk
Vesa, Heikki, 1937-
utredning / Olga Schlyter. - Malmö : Enheten för kulturmiljövård,
Astro / Heikki Vesa. - Sundbyberg : Semic, 2008. - 2009.
Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 16, [30] s. : ill.
(Rapport (Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö), 1653
Coquard, Norea Lilian, 1990-
-493X ; 2008:012)
Livets trappa / Norea Lilian Coquard. - 1. uppl. - Borås :
Recito, 2008. - 49 s. : ill. ; 20 cm.
Bkz - Särskilda allmänna sällskap och föreningar
ISBN 9789186035655
Stockholms-gillet
Melin, Gisela
Stockholms-gillet : matriklar, stadgar och artiklar 2007. -
Stjärntecknen talar om vem du är. Fiskarna : [ca 19
Stockholm : Stockholms-gillet, 2007. - 64 s.
februari-20 mars] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås :
ISBN 9789197683913
Ica, 2008. - 125, [1] s. : ill. ; 15 cm.
ISBN 9789153432227
Blb - Ockultism
Melin, Gisela
Eriksson, Jörgen I., 1948-
Stjärntecknen talar om vem du är. Jungfrun : [ca 22
Atrid Grimssons Svartkonstbok : om shamanism, folklig
augusti-21 september] / Gisela Melin. - [Ny utg. -
läkekonst och magi / [Jörgen I Eriksson. - 2., utvidgade och
Västerås : Ica, 2008. - 127, [1] s. : ill. ; 15 cm.
uppdaterade uppl. - Upplands Väsby : Norrshaman, 2008. - 92 s. ;
ISBN 9789153432166
18 cm.
ISBN 9789197505468 (spiralh.)
Melin, Gisela
Stjärntecknen talar om vem du är. Kräftan : [ca 21 juni -
Liljemark, Kerstin, 1966-
21 juli] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. -
Mitt magiska liv. Bok 5, Mina ceremonier, ritualer och
127, [1] s. : ill. ; 15 cm.
besvärjelser / av Kerstin Liljemark. - Saltsjö-Boo : Zorna, cop.
ISBN 9789153432142
2007. - 343 s. ; 30 cm.
ISBN 9789163183829
Melin, Gisela
Stjärntecknen talar om vem du är. Lejonet : [ca 22 juli -
Blc - Spådomskonst (divination)
21 augusti] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica,
2008. - 127, [1] s. : ill. ; 15 cm.
Nilsson, Marie, 1957-
ISBN 9789153432159
The magic power of stones crystals & minerals = : stenar
kristaller mineraler och deras magiska kraft / Marie Nilsson. [Kalmar] : Kundalininyckeln, 2008. - 415 s. : ill. ; 34 x 24 cm.
ISBN 978-91-633-1280-9 (inb.) (svensk titel)
ISBN 978-91-633-1281-6 (inb.) (engelsk titel)
Melin, Gisela
Stjärntecknen talar om vem du är. Oxen : [ca 20 april-20
maj] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Väserås : Ica, 2008. 127, [1] s. : ill. ; 15 cm.
ISBN 9789153432128
Trollsveden, Ylva, 1959Tarot & kärlek / Ylva Trollsveden. - Kvänum : Ylva Trollstierna,
[2008. - 100 s. ; 21 cm.
ISBN 9789197666824
8
Nationalbibliografin 2008: September
Melin, Gisela
Bra - Kommunikation
Stjärntecknen talar om vem du är. Skorpionen : [ca 23 oktober-21
november] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. - 126
KOM
s. : ill. ; 15 cm.
KOM [Elektronisk resurs] : den nationella
ISBN 9789153432180
kommunikationsvaneundersökningen. - Stockholm :
Statens institut för kommunikationsanalys, 2006. - 52,
Melin, Gisela
[88] s. : tab.
Stjärntecknen talar om vem du är. Skytten : [ca 22 november-21
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2006:32)
december] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. - 123,
(Kommunikationsmönster, 1653-1809 ; 2006:32)
[1] s. : ill. ; 15 cm.
ISBN 9789153432197
Nya bildsymboler för många fler
Nya bildsymboler för många fler = New graphical
Melin, Gisela
symbols for many more / [editors: Annica Nordegren,
Stjärntecknen talar om vem du är. Stenbocken : [ca 22 december
Marie Arvinius ; översättning / translation: Roger
-19 januari] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. -
Tanner. - Stockholm : Arvinius, 2008. - 163 s. :
125, [1] s. : ill. ; 15 cm.
huvudsakligen ill. ; 20 cm.
ISBN 9789153432203
ISBN 978-91-85689-19-4
Melin, Gisela
Vår visuella vardag
Stjärntecknen talar om vem du är. Tvillingarna : [ca 21 maj-20
Vår visuella vardag / Bengt Lärkner, Gary Svensson
juni] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. - 125, [1] s.
(red. - Linköping : Linköpings universitet, 2007. - 227 s.
: ill. ; 15 cm.
: ill.
ISBN 9789153432135
(Linköping studies in art and visual communication,
1653-2252 ; 6)
Melin, Gisela
ISBN 9789185831692
Stjärntecknen talar om vem du är. Vattumannen : [ca 20 januari18 februari] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. -
Bs - Masskommunikation: allmänt
125, [1] s. : ill. ; 15 cm.
ISBN 9789153432210
Berättande i olika medier
Berättande i olika medier / red.: Leif Dahlberg & Pelle
Melin, Gisela
Stjärntecknen talar om vem du är. Vågen : [ca 22 september-22
oktober] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. - 125,
[1] s. : ill. ; 15 cm.
Snickars. - Stockholm : Statens ljud- och bildarkiv, 2008.
- 357 s. : ill. ; 24 cm.
(Mediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 7)
ISBN 9789188468048
ISBN 9789153432173
International Association for Media and
Melin, Gisela
Stjärntecknen talar om vem du är. Väduren : [ca 21 mars-19
april] / Gisela Melin. - [Ny utg. - Västerås : Ica, 2008. - 123, [1]
s. : ill. ; 15 cm.
ISBN 9789153432111
Communication Research
Media and global divides : IAMCR World Congress
Stockholm 20-25 July 2008. - Stockholm : Organizing
Committee for the IAMCR Congress 2008, 2008. - 471
s.
ISBN 918835430X
9
Nationalbibliografin 2008: September
Mediehistoriskt arkiv
Bu - Radio och television
Mediehistoriskt arkiv. - Stockholm : Statens ljud- och bildarkiv,
2006. - 1.
Fichtelius, Erik, 1949-
ISSN 1654-6601
Nyhetsjournalistik : tio gyllene regler : version 2.0 / Erik
Fichtelius. - 2., uppdaterade uppl. - Stockholm : UR,
Skilda världar
2008. - 207 s. ; 24 cm.
Skilda världar : trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle
ISBN 9789125080043
: SOM-undersökningen 2007 / Sören Holmberg och Lennart
Weibull (red. - Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs universitet,
Mönster i nordisk medieutveckling
2008. - 543 s. : tab., diagr. ; 23 cm.
Mönster i nordisk medieutveckling / Lars-Åke Engblom
(SOM-rapport, 0284-4788 ; 44)
& Karl Erik Gustafsson, red. - Jönköping : Högskolan
ISBN 9789189673144
för lärande och kommunikation (HLK), 2007. - 163 s.
(Insikt (Jönköping), 1401-0593 ; 2007:3)
Bt - Publicistik
Bua - Radio
Bok, Bengt
Möte med den andre : tankar kring intervjuer / Bengt Bok. -
Framtidens radio
Stockholm : Carlsson i samarbete med Dramatiska institutet,
Framtidens radio : [slutrapport. - Haninge : Radio- och
2008. - 118 s. ; 22 cm.
TV-verket, 2008. - 114 s.
ISBN 978-91-7331-125-0 (inb.)
ISBN 9789185229246
Fichtelius, Erik, 1949-
Bub - Television och video
Nyhetsjournalistik : tio gyllene regler : version 2.0 / Erik
Fichtelius. - 2., uppdaterade uppl. - Stockholm : UR, 2008. - 207
Svensk television
s. ; 24 cm.
Svensk television : en mediehistoria / red. Anna Edin &
ISBN 9789125080043
Per Vesterlund. - Stockholm : Statens ljud- och bildarkiv,
2008. - 350 s. : ill. ; 23 cm.
Gustavsson, Björn, 1956-
(Mediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 6)
Farväl kultursidor / Björn Gustavsson. - 1. uppl. - Borås : Recito :
ISBN 9789188468055
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 464 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789186035396
Bv - Informationsteknik (IT)
Sjögren, Henrik, 1926-
Findahl, Olle, 1944-
En kultursidas uppgång och fall : finkultur och masskultur i
Vad säger Internetstatistiken? : en vägledning för analys
Kvällsposten 1950-1971 / Henrik Sjögren ; teckningar av Lars
och tolkning av nationell och internationell statistik / [av
Crona. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 830 s. : ill. ; 23 cm.
Olle Findahl ; illustrationer: Camilla Laghammar. -
ISBN 9789173311625 (inb.)
Stockholm : .SE, 2008. - 46 s.
(.SE:s Internetguide ; 4)
Söderås journalen de luxe
Söderås journalen de luxe : [artiklar från arkivet - då och nu] /
[text och foto: tidigare utgivna artiklar i Klippan journalen /
Söderås journalen ; övrig text: Johan Wetterberg ; foto "Vad
hände sen?": Mickael Tannus. - Klippan : Adapt media, 2007. 124 s.
10
ISBN 9789197733632
Nationalbibliografin 2008: September
Halldén, Philip, 1966Jihad-orienterad salafism på Internet / Philip Halldén. - Uppsala :
[Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet] : Swedish
Science Press [distributör], 2007. - 106 s. ; 25 cm.
(Studier av inter-religiösa relationer, 1650-8718 ; 38)
ISBN 9789189652316
Jönsson, Bodil, 1942Vi lär som vi lever / Bodil Jönsson. - 1. uppl. - Malmö : Gleerups
utbildning, 2008. - 176 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789140664051
Lundblad, Nicklas, 1971Law in a noise society / Nicklas Lundblad. - Göteborg :
Department of Applied Information Technology, IT University of
Göteborg, Göteborg University, 2008. - 228 s. : ill.
(Gothenburg studies in informatics, 1400-741X ; 41)
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Ström, Pär, 1959Integritetens lilla röda : så kan övervakning skada människor :
argumentsamling för storebrors kritiker / Pär Ström. - Stockholm
: Stiftelsen Den nya välfärden, [2008. - 48 s.
11
Nationalbibliografin 2008: September
C - Religion
Cb - Bibelutgåvor
C - Religion
Bibeln. Svenska. Folkbibeln. 2008
Bibeln : den heliga skrift : Gamla och Nya testamentets
Children's letters to God. Svenska
kanoniska böcker : Svenska folkbibeln. - Vendelsö : XP
Barn skriver till Gud / sammanställd av Eric Marshall och Stuart
media, 2008. - 992 s. [8] karts. i färg ; 23 cm i kapsel 24
Hample. - Ny utg. / översättning: Elisabeth Lindgren. - Örebro :
cm.
Libris, 2008. - 135 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9789189299719 (skinn, svart, guldsnitt )
ISBN 9789171959751 (inb.)
ISBN 9789189299726 (cabra, svart, guldsnitt)
ISBN 9789189299733 (cabra, mörkblå, silversnitt)
Eklund, Per, 1945-
ISBN 9789189299740 (cabra, mörkröd, guldsnitt)
PM : handboken i samhällslära : [historia, religionskunskap,
samhällskunskap, geografi] / Per Eklund, Urban Folkebrant. - 1.
Biblia pauperum. Svenska
uppl., 9. tr. - Malmö : Gleerup, 2007. - 285 s. : ill. ; 24 cm.
Biblia pauperum [medeltida bilder] med svensk text ur
ISBN 978-91-40-65890-6
Bibel 2000 / [sammanställt av ] Margareta Björndahl. Göteborg : Exlibris Margareta Björndal, 2008. - 158 s. :
Harris, Ted
ill. ; 27 cm.
Konsten att leva innerligt : existentialism för den moderna
ISBN 978-91-977242-1-0
människan / Ted Harris & Ann Lagerström. - Stockholm :
LevNu/Wahlström & Widstrand, 2008. - 182 s. ; 21 cm.
Cbb - Nya testamentet
ISBN 9789146219187 (inb.)
Bibeln. N.T. Svenska. Nya levande Bibeln. 2006
C:d - Religionsfilosofi
Revolve : Nya testamentet : Nya levande Bibeln : tidlöst
budskap, dagens språk. - 1. uppl. - Vellinge : Corvita,
Khalilov, Salahaddin, 1952-
2006. - 400 s. : färgill. ; 28 cm.
Philosophy, science, culture : their peculiarities in the East and
ISBN 91-7165-212-4
the West / Salahaddin Khalilov ; foreword by Anna-Teresa
Tymieniecka. - Stockholm ; Luleå : CA&CC Press, 2008. - 131 s.
Cc - Exegetik och litteratur om Bibeln
ISBN 9789197699327 (inb.)
ISBN 9789197699334 (hft.)
Dalevi, Sören, 1969Livet i - Bibeln - i livet : åtta artiklar om Bibeln och
C:do - Religionspsykologi
varför man läser den / texter: Sören Dalevi ;
illustrationer: Ilona Jakubczyk. - 2., lätt bearb. utg. -
Wikström, Owe, 1945-
Karlstad : Karlstads stift, [2008. - 19 s.
Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango / Owe Wikström.
- Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 214 s. ; 20 cm.
Eggehorn, Ylva, 1950-
ISBN 9789127116788 (inb.)
Där lejonen bor : män och manlighet i Bibeln / Ylva
Eggehorn. - Örebro : Libris, 2008. - 180 s. ; 21 cm.
ISBN 9789171959782 (inb.)
12
Nationalbibliografin 2008: September
Hedner Zetterholm, Karin
Cdb - Medeltidsteologers skrifter
Inte i himlen! : text, tradition och tillämpning i judisk tradition /
Karin Hedner Zetterholm. - Lund : Arcus, 2008. - 220 s. ; 23 cm.
Stenborg, Georg, 1966-
ISBN 9789188552761 (inb.)
Emmo: De qualitate caelestis patriae libri tres ex
sanctorum patrum opusculis excerpti : an eschatological
Ccb - Exegetik: Nya testamentet
florilegium / edition with an introduction by Georg
Stenborg. - Uppsala : Uppsala universitet, 2008. - 436 s. ;
Bibeln. N.T. Svenska. Nya levande Bibeln. 2006
25 cm.
Revolve : Nya testamentet : Nya levande Bibeln : tidlöst
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
budskap, dagens språk. - 1. uppl. - Vellinge : Corvita, 2006. - 400
ISBN 9789150620009
s. : färgill. ; 28 cm.
ISBN 91-7165-212-4
Cea - Dogmatik
Strobel, Lee
Piensoho, Niklas, 1964-
Vilken Jesus ska jag tro på? : en reporters kritiska granskning av
För det första : om Gud, trons liv och församlingen /
de nya Jesusbilderna / Lee Strobel ; översättning: Barbro
Niklas Piensoho. - Rev. och utök. utg. - Örebro : Libris,
Wingård. - Örebro : Libris, 2008. - 345 s. ; 24 cm.
2008. - 223 s. ; 19 cm.
ISBN 9789171959843 (inb.)
ISBN 9789171959867 (inb.)
Ccbbl - Exegetik: De katolska breven (Jakobs,
Petrus, Johannes, Judas brev)
Ceaa - Gud, skapelsen och människan
Johnson, Bill
Piensoho, Niklas, 1964-
När himmelriket tränger fram : en praktisk handledning i
För det första : om Gud, trons liv och församlingen / Niklas
att leva med under / Bill Johnson ; [översättning: Pierre
Piensoho. - Rev. och utök. utg. - Örebro : Libris, 2008. - 223 s. ;
Josefsson. - Vellinge : Corvita, 2008. - 256 s. ; 24 cm.
19 cm.
ISBN 9789185739462
ISBN 9789171959867 (inb.)
Människan
Ccd - Bibliska personer
Människan. - Örebro : Libris ; Stockholm : Pingst, 2008.
- 64 s. ; 15 cm.
Eggehorn, Ylva, 1950-
(Trons hemlighet)
Där lejonen bor : män och manlighet i Bibeln / Ylva Eggehorn. -
ISBN 9789171959959
Örebro : Libris, 2008. - 180 s. ; 21 cm.
ISBN 9789171959782 (inb.)
Nordell, Rolf, 1930Livet / Rolf Nordell. - Huddinge : Nordell Publication,
Ccda - Jesu liv
2006. - 124 s. ; 16 cm.
ISBN 9163333775 (inb.)
Strobel, Lee
Vilken Jesus ska jag tro på? : en reporters kritiska granskning av
de nya Jesusbilderna / Lee Strobel ; översättning: Barbro
Wingård. - Örebro : Libris, 2008. - 345 s. ; 24 cm.
ISBN 9789171959843 (inb.)
13
Nationalbibliografin 2008: September
Ceab - Kristus, frälsningen och tron
Pellegrino-Estrich, Robert
Mirakelmannen João de Deus : hans liv och gärning / av
Jesus
Robert Pellegrino-Estrich ; [översättning: Gösta
Jesus. - Örebro : Libris ; Stockholm : Pingst, 2008. - 63 s. ; 15
Montelius. - Kolmården : Reincarnation Books, 2008. -
cm.
150 s. : ill. ; 21 cm.
(Trons hemlighet)
ISBN 978-91-974761-9-5
ISBN 9789171959966
Ceaea - Dopet
McLaren, Brian D., 1956En tro som söker det äkta / Brian D. McLaren ; [översättning:
Dopet
Evelina Forsberg Svensson. - Vellinge : Corvita, 2007. - 203 s. ;
Dopet / [redaktör: Lasse Hedman. - [Ny utg. - Stockholm
19 cm.
: Berling Press, [2008. - 31 s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9789185739301
(Livets skeden)
Ceac - Anden och kyrkan
Ceaf - Eskatologi
Dye, Colin
Stenborg, Georg, 1966-
Lär känna Anden : [-upplev sann närhet] / Colin Dye ;
Emmo: De qualitate caelestis patriae libri tres ex
[översättning: Daniel Andréasson. - Stockholm : Citykyrkan : XP
sanctorum patrum opusculis excerpti : an eschatological
media [distribution] cop. 2008. - 131 s. ; 21 cm.
florilegium / edition with an introduction by Georg
(Sword of the Spirit ; 2)
Stenborg. - Uppsala : Uppsala universitet, 2008. - 436 s. ;
ISBN 9789189299498
25 cm.
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
Cead - Den enskildes religiösa liv
ISBN 9789150620009
Dye, Colin
Cef - Polemik och apologetik
Bön som förändrar : [-ett liv i bön] / Colin Dye ; [översättning:
Daniel Andréasson. - Stockholm : Citykyrkan : XP media
Sandahl, Dag, 1948-
[distribution] cop. 2007. - 132 s. ; 21 cm.
Huvudsakligt : till försvar för verkligheten / Dag Sandahl
(Sword of the Spirit ; 1)
; [illustrationer: Hans Lindström. - Helsingborg : GA-
ISBN 9789189299474
förlaget , 2008. - 253 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789197637398 (inb.)
Johnson, Bill
När himmelriket tränger fram : en praktisk handledning i att leva
Cf - Teologisk etik
med under / Bill Johnson ; [översättning: Pierre Josefsson. Vellinge : Corvita, 2008. - 256 s. ; 24 cm.
Davidsson, Elin
ISBN 9789185739462
En skapelsevänlig församling / ett dialogmaterial av Elin
Davidsson. - Örebro : Studieförbundet Bilda Svealand,
Lönnebo, Martin, 1930Fontes amores : en bönbok för ditt hjärta / Martin Lönnebo,
To[r]björn Ahlund, Jonas Sällberg. - Vadstena : Vadstena
församling, 2008. - 150 s. : ill.
ISBN 9789163329937
14
2008. - 23 s. : ill.
Nationalbibliografin 2008: September
Osteen, Joel
Cgb - Kyrklig administration och kyrkorätt
Bli ett bättre du : [praktisk vägledning till ett bättre liv] / Joel
Osteen ; [översättning: Cecilia Kärnbo. - Uppsala : Livets ords
Nya Nyckeln till Svenska kyrkan
förlag, 2008. - 382 s. ; 24 cm.
Nya Nyckeln till Svenska kyrkan : en skrift om
ISBN 9789178666881 (inb.)
organisation, verksamhet och ekonomi [ååå
Cg - Praktisk teologi
Cgba - Central kyrklig administration
Kyrkobrödernas skriftserie
Församlingsförbundet i framtiden
Kyrkobrödernas skriftserie. - Stockholm, 1962-1985. - 1-10; [11-
Församlingsförbundet i framtiden : ett
14]; 15.
diskussionsbetänkande / från Församlingsförbundets
ISSN 0345-0104
framtidsutredning. - Stockholms : Svenska kyrkans
församlingsförbund, 2008. - 59 s. : ill.
Cga - Religionssamfunden och samhället
Cgc - Församlingsvård och själavård
Biskopsbrev om HIV i ett globalt perspektiv
Biskopsbrev om HIV i ett globalt perspektiv. - Uppsala :
Comiskey, Joel
Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 2007. - 58 s. : ill.
Den andefyllda smågruppen : att leda en grupp till att få
(Biskopsbrev, 1654-0085 ; 2007)
uppleva de andliga gåvorna / Joel Comiskey ;
[översättare : Pierre Josefsson. - Vellinge : Corvita,
Mogren, Mikael, 1969-
2008. - 184 s. ; 21 cm.
Vem är du? : en muslim och en kristen samtalar / Mikael
ISBN 9789185739363
Mogren, Mohammed Omar. - Stockholm : Cordia, 2008. - 220 s.
; 19 cm.
Norburg, Daniel
ISBN 978-91-526-3210-9
Kyrkan : mänsklighetens hopp / Daniel Norburg. - Ny,
rev. uppl. - Vellinge : Corvita, 2008. - 207 s. ; 24 cm.
Skapelsefeber
ISBN 9789185739370 (inb.)
Skapelsefeber : klimat & fred : inspiration till aktiviteter,
gudstjänster och andakt. - Sundbyberg : Sveriges kristna råd,
Vigilius, Mikkel
2008. - 35 s.
Genom evangeliets kraft / Mikkel Vigilius ;
[översättning: Per-Anders Grunnan. - Göteborg :
Sunnliden, Håkan, 1952-
Kyrkliga förbundets bokförlag (KFB) ; Stockholm : BV-
Framväxten av en postmodern kyrkomodell? : Ralph W.
förlag, 2008. - 238 s. ; 22 cm.
Neighbour Jr. och The Cell Group Church / av Håkan Sunnliden.
ISBN 9789172381575
- Linköping : Linköping University Electronic Press, 2007. - 290
s. : ill. ; 22 cm.
Wahl, Ingela
(Linköping studies in identity and pluralism (Print), 1651-8993 ;
Alla åldrars församling / av Ingela Wahl. - Borås : King's
5)
Kids Sverige, cop. 2007. - 128 s.
Licentiatavhandling Linköping : Linköpings universitet, 2007
ISBN 978-91-633-0890-1
ISBN 9789185715084
15
Nationalbibliografin 2008: September
Cgea - Söndagsskola
Chd - Kyrkliga symboler och redskap
Helgesdotter, Anita, 1941-
Ridderstedt, Margareta, 1942-
Kyrkbok / Anita Helgesdotter (text), Petra Szabo (bild. - Västerås
Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer
: Västerås stift, 2008. - 66 s. : ill.
/ Margareta Ridderstedt. - Stockholm :
ISBN 9789197651776
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 363 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789172095007 (inb.)
Sandahl, Dag, 1948Alla vi barn i söndagsskolan : en bok om söndagsskolplanscher
Ci - Uppbyggelselitteratur
och oss / Dag Sandahl. - Helsingborg : GA-förlaget , 2007. - 92 s.
: ill. ; 21 cm.
Castellanos, César
ISBN 978-91-976373-6-7
Familjen : seminarie nivå 1. Elevbok. Ungdom / César
Castellanos D. ; [översättning: Urban Johansson. -
Cha - Liturgik
Stockholm : Södermalmmedia, 2005. - 77 s. ; 24 cm.
ISBN 9188698173
Hortvs troporvm
Hortvs troporvm : florilegivm in honorem Gvnillae Iversen : a
Comenius, Johann Amos, 1592-1670
Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen on the occasion
Världens labyrint och hjärtats paradis / Johan Amos
of her retirement as Chair of Latin at Stockholm University /
Comenius ; [översättning: Gottfried Grunewald. -
edited by Alexander Andrée & Erika Kihlman. - Stockholm :
Stockholm : HLS, 2007. - 203 s. ; 24 cm.
Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholms universitet ;
ISBN 9789176566527
Visby : eddy.se [distributör], 2008. - 384 s. : ill., musiknoter ; 25
cm.
Gibran, Kahlil, 1883-1931
(Studia Latina Stockholmiensia, 0491-2764 ; 54)
Profeten / Kahlil Gibran ; översättning: Hans-Jacob
ISBN 978-91-85445-93-6
Nilsson. - [Ny utg.] / illustrationer: Jesper Waldersten. Stockholm : Max Ström, 2008. - 92 s. : ill. ; 28 cm.
Chaa - Offentlig gudstjänst
ISBN 9789171261120 (inb.)
Horae de Domina
Giglio, Louie
Horae de Domina = Vår Frus tider : studier, transkription,
Jag är inte, men jag känner Jag Är : eller varför en biroll
översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena
i Guds stora berättelse är bättre än huvudrollen i vår egen
klostertryckeri 1495 / redaktör: Johnny Hagberg. - Skara : Skara
lilla historia / Louie Giglio ; [översättning: Karin
stiftshistoriska sällskap, 2008. - 322 s. : ill. (vissa i färg) ; 25 cm.
Tängermark. - Umeå : David media, cop. 2008. - 151 s. ;
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 36)
22 cm.
(Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1652-7771 ; 4)
ISBN 978-91-971409-8-0
ISBN 978-91-976688-8-0 (inb.)
Jonsson, Thomas
Chab - Gudstjänsten: förrättningar
Kom till Gud / Thomas Jonsson. - Vellinge : Corvita,
2008. - [40] s. : ill. ; 16 cm.
Dopet
Dopet / [redaktör: Lasse Hedman. - [Ny utg. - Stockholm :
Berling Press, [2008. - 31 s. : ill. ; 30 cm.
(Livets skeden)
16
ISBN 9789185739455 (inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Lucado, Max
Sandahl, Dag, 1948-
3:16 : hoppets tal / Max Lucado ; [översättning: Pierre Josefsson.
Alla vi barn i söndagsskolan : en bok om
- Vellinge Corvita, 2007. - 221 s. ; 24 cm.
söndagsskolplanscher och oss / Dag Sandahl. -
ISBN 9789185739318 (inb.)
Helsingborg : GA-förlaget , 2007. - 92 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-976373-6-7
Lucado, Max
Gud tycker du är underbar! / texter och tankar av: Max Lucado ;
Cia - Predikningar och betraktelser
teckningar av: Chris Shea ; [översättning: Anne Holmdahl. Örebro : Marcus, 2008. - 124 s. ill. ; 16 cm.
Jonsson, Ingvar, 1915-
ISBN 978-91-7999-554-6 (inb.)
The book of revelation : a book of comfort for the Lord's
faithful / by Ingvar Jonsson ; revised and translated by
Malm, Magnus, 1951-
Ingvar Hermansson. - Göteborg : Scriptura Evangelical
De mörka glasögonens tid : en krönikebok om Gud och det
literature mission, 2008. - 135 s. ; 18 cm.
moderna landet / Magnus Malm. - Örebro : Libris, 2008. - 285 s.
ISBN (Inb.)
; 20 cm.
ISBN 9789171959812 (inb.)
Lucado, Max
Gud tycker du är underbar! / texter och tankar av: Max
Meyer, Joyce, 1943-
Lucado ; teckningar av: Chris Shea ; [översättning: Anne
Striden i ditt sinne : [vinn striden i ditt sinne] / Joyce Meyer ;
Holmdahl. - Örebro : Marcus, 2008. - 124 s. ill. ; 16 cm.
[översättning: Karin Bengtsson. - Uppsala : Livets ords förlag,
ISBN 978-91-7999-554-6 (inb.)
2008. - 245 s. ; 24 cm.
ISBN 9789178666966 (inb.)
Lucado, Max
Trygg i herdens famn : hopp och uppmuntran från psalm
Persson, Larsåke W., 1945-
23 / Max Lucado ; översättning av Anna Henriksson. -
Glöm inte att hoppas / Larsåke W. Persson. - Stockholm :
Forserum : KM & Borneling, 2008. - 119 s. : ill. ; 18
Låword, 2008. - 125 s. ; 19 cm.
cm.
ISBN 978-91-977571-0-2
ISBN 978-91-7317-086-4 (inb.)
Radcliffe, Timothy, 1945-
Lönnebo, Martin, 1930-
Varför just kristen? / Timothy Radcliffe ; översättning Ylva-
Bibelns pärlor : möt berättelserna med Frälsarkransen /
Kristina Sjöblom. - Stockholm : Veritas : Katolsk bokhandel
Martin Lönnebo. - Stockholm : Verbum, 2007. - 234 s. ;
[distributör], 2008. - 277 s. ; 21 cm.
19 cm.
ISBN 9789189684454
ISBN 9789152631386
Rösth Hast, Kerstin, 1956-
Terkelsen, Torkild
Din dopdag / Kerstin Rösth Hast & Cecilia Strömmer (text) ; Åke
Bibelns (o)troliga sanningar : bibelstudier / av Torkild
Backman (illustrationer. - Örebro : Libris, 2008. - [16] s. : ill. ; 23
Terkelsen ; översättning och recension: Göran Dahlman.
cm.
- Märsta : Concern CB, 2008. - 118 s.
ISBN 9789171959805 (inb.)
ISBN 9789163327919
17
Nationalbibliografin 2008: September
Cj - Kyrkohistoria
Helgeandskyrkan
Helgeandskyrkan : Helgeands församling i Lund -
Beckham, William A
framväxt och utveckling / Bo Ahlberg, Eva Queckfeldt,
Den andra reformationen : omforma kyrkan för det 20'e
Walter Übelacker (red. - Lund : Arcus, 2008. - 144 s. :
århundradet / William A. Beckham ; [översättare: Göthe Danson
ill. ; 21 cm.
... ; med förord av Håkan Sunnliden. - Vellinge : Corvita, 2008. -
ISBN 9789188553171
282 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-85739-29-5
Cjz - Kyrkohistoria: särskilda personer
Hortvs troporvm
Lundberg, Lars Åke, 1935-
Hortvs troporvm : florilegivm in honorem Gvnillae Iversen : a
I själens vinterdagar / Lars Åke Lundberg. - Örebro :
Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen on the occasion
Libris, 2008. - 142 s. ; 20 cm.
of her retirement as Chair of Latin at Stockholm University /
ISBN 9789171959775 (inb.)
edited by Alexander Andrée & Erika Kihlman. - Stockholm :
Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholms universitet ;
Lönnebo, Martin, 1930-
Visby : eddy.se [distributör], 2008. - 384 s. : ill., musiknoter ; 25
Fontes amores : en bönbok för ditt hjärta / Martin
cm.
Lönnebo, To[r]björn Ahlund, Jonas Sällberg. - Vadstena
(Studia Latina Stockholmiensia, 0491-2764 ; 54)
: Vadstena församling, 2008. - 150 s. : ill.
ISBN 978-91-85445-93-6
ISBN 9789163329937
Sunnliden, Håkan, 1952-
Sunnliden, Håkan, 1952-
Framväxten av en postmodern kyrkomodell? : Ralph W.
Framväxten av en postmodern kyrkomodell? : Ralph W.
Neighbour Jr. och The Cell Group Church / av Håkan Sunnliden.
Neighbour Jr. och The Cell Group Church / av Håkan
- Linköping : Linköping University Electronic Press, 2007. - 290
Sunnliden. - Linköping : Linköping University
s. : ill. ; 22 cm.
Electronic Press, 2007. - 290 s. : ill. ; 22 cm.
(Linköping studies in identity and pluralism (Print), 1651-8993 ;
(Linköping studies in identity and pluralism (Print), 1651
5)
-8993 ; 5)
Licentiatavhandling Linköping : Linköpings universitet, 2007
Licentiatavhandling Linköping : Linköpings universitet,
ISBN 9789185715084
2007
ISBN 9789185715084
Cj-c - Kyrkohistoria: Sverige
Svensson, Per, 1956Björkekärrs kyrka 50 år
Dr Luther & mr Hyde : om tro och makt då och nu / Per
Björkekärrs kyrka 50 år : "mina ögon och mitt hjärta skall alltid
Svensson. - Stockholm : Cordia, 2008. - 261 s. ; 21 cm.
vara vända dit" / redaktion: Carina Etander Rimborg och Sofia
ISBN 978-91-526-3167-6 (inb.)
Hanberger Westergaard. - Göteborg : Björkekärrs församling,
Svenska kyrkan, [2008. - 98 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789163327278
Ck - Kristna samfund
Beckham, William A
Björklund, Hans, 1936-
Den andra reformationen : omforma kyrkan för det 20'e
Njurunda kyrka och församling / av Hans Björklund. - Njurunda :
århundradet / William A. Beckham ; [översättare: Göthe
Njurunda hembygdsförening, 2008. - 156 s. : ill. ; 25 cm.
Danson ... ; med förord av Håkan Sunnliden. - Vellinge :
ISBN 9789163321931 (inb.)
Corvita, 2008. - 282 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-85739-29-5
18
Nationalbibliografin 2008: September
Cksb - Baptister
Cl - Kristen mission
O land, o land, hör Herrens ord
James, Rick
O land, o land, hör Herrens ord! : Askers baptistförsamling 150
Creando un espacio para la gracia : la acción del poder
år / [av Göran Eriksson ... ; redigering: Bert Parsmo. -
de Dios en el cambio organizacional / Rick James ;
Odensbacken : Askers Baptistförsamling, 2006. - 328 s. : ill.
[traducción: Alexis Mondragon. - Sundbyberg : Swedish
ISBN 9789163328787 (inb.)
mission council, 2007. - 86 s.
(Swedish mission council, serie de publicaciones, 1653-
Cksh - Frälsningsarmén
6495 ; 2007:3)
ISBN 91-85141-10-0
Lundin, Inger, 1928Vår värld för Gud : en bok om svenska frälsningsofficerares och
Lundin, Inger, 1928-
soldaters missionstjänst under femtio år / Inger Lundin. -
Vår värld för Gud : en bok om svenska
Stockholm : FA-press, 2008. - 316 s. : ill. ; 22cm.
frälsningsofficerares och soldaters missionstjänst under
ISBN 978-91-85956-88-3 (inb.)
femtio år / Inger Lundin. - Stockholm : FA-press, 2008. 316 s. : ill. ; 22cm.
Ckss - Pingstvänner
ISBN 978-91-85956-88-3 (inb.)
Amritzer, Johannes
Persson, Paul
Präst för de som inte går i kyrkan / Johannes Amritzer. - Märsta :
I Back(o)spegeln / Paul Persson. - Uppsala : EFS läser,
Paulus media i samarbete med Mission SOS, 2008. - 184 s.
2008. - 123 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9789197719322 (inb.)
(EFS läser)
ISBN 9789197627474
Jansson, Daniel, 1973Är det synd att tro på tomten? : pingstvännerna och livsstilen förr
Cm - Religionshistoria
och nu / Daniel Jansson. - [Uppsala] : Metusalem, 2008. - 150 s. ;
21 cm.
Chopra, Deepak
ISBN 9789163328749
Livet efter döden / Deepak Chopra ; översättning:
Kristina Larsén. - 2. utg. - Västerås : Ica, 2008. - 271, [1]
Ckta - Ordnar och klosterväsen: romersk-katolska
kyrkan
s. ; 24 cm.
Karlsson, Jan O. M., 1956-
Eriksson, Jörgen I., 1948-
Kloster Nydala : Einführung zur Anlage von Nydala der Kirche
Atrid Grimssons Svartkonstbok : om shamanism, folklig
und des Klosters sowie Geschicte und des Lebens / Jan O. M.
läkekonst och magi / [Jörgen I Eriksson. - 2., utvidgade
Karlsson. - Deutsche Fassung. - Värnamo : Svenska kyrkan,
och uppdaterade uppl. - Upplands Väsby : Norrshaman,
2008. - 15 s.
2008. - 92 s. ; 18 cm.
ISBN 9789153432081 (inb.)
ISBN 9789197505468 (spiralh.)
Karlsson, Jan O. M., 1956Nydala Abbey : an introduction to the site of Nydala, the church
Geels, Antoon, 1946-
and the abbey, its history and life / Jan O. M. Karlsson. - English
Medvetandets stilla grund : mystik och spiritualitet i
version. - Värnamo : Svenska kyrkan, 2008. - 16 s.
världens religioner / Antoon Geels. - 1. uppl. - Lund :
Studentlitteratur, 2008. - 426 s. ; 26 cm.
ISBN 9789144048246 (inb.)
19
Nationalbibliografin 2008: September
Horae de Domina
Cmdd - Islam
Horae de Domina = Vår Frus tider : studier, transkription,
översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena
Cusman, Sh. Cabdirisaaq Xaasan
klostertryckeri 1495 / redaktör: Johnny Hagberg. - Skara : Skara
Kitaabka tobanka xuquuq / Sh. Cabdirisaaq Xaasan
stiftshistoriska sällskap, 2008. - 322 s. : ill. (vissa i färg) ; 25 cm.
Cusman. - [Spånga : Mohammed Hirsi], 2008. - 58 s.
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 36)
ISBN 9789163330261
(Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1652-7771 ; 4)
ISBN 978-91-976688-8-0 (inb.)
Halldén, Philip, 1966Jihad-orienterad salafism på Internet / Philip Halldén. -
Löfgren, Bert
Uppsala : [Religionshistoriska avdelningen, Uppsala
Katolska kyrkans djupa hemlighet / Bert Löfgren. - 1. uppl. -
universitet] : Swedish Science Press [distributör], 2007. -
Borås : Recito, 2008. - 334 s. : ill. ; 21 cm.
106 s. ; 25 cm.
ISBN 9789186035358
(Studier av inter-religiösa relationer, 1650-8718 ; 38)
ISBN 9789189652316
Ryman, Anders, 1955Livets steg / foto och text: Anders Ryman. - Stockholm : Max
Mogren, Mikael, 1969-
Ström, 2008. - 557 s. : ill. ; 28 cm i kapsel 28 cm.
Vem är du? : en muslim och en kristen samtalar / Mikael
ISBN 978-91-7126-025-3 (inb.)
Mogren, Mohammed Omar. - Stockholm : Cordia, 2008.
- 220 s. ; 19 cm.
Ryman, Anders, 1955-
ISBN 978-91-526-3210-9
Rites of life / photographs and text: Anders Ryman ; [translation:
Greg McIvor. - Stockholm : Max Ström, 2008. - 557 s. : ill. ; 28
Cmec - Buddhism
cm i kapsel 28 cm.
ISBN 978-91-7126-125-0 (inb.)
Dalai Lama XIV, 1935Kärlek : hur du förbättrar din förmåga till kärleksfulla
Stangroom, Jeremy
relationer / Hans helighet Dalai Lama ; bearbetad av
Lilla boken med stora tankar om religion / Jeremy Stangroom ;
Jeffrey Hopkins ; översatt av Anita Sandberg. - [Ny utg.
översättning: Elisabeth Lindgren ; [teckningar: Richard Burgess,
- Västerås : Ica i samarbete med tidiningen PS!, 2008. -
Emma Farrarons. - Västerås : Ica, 2008. - 128 s. : ill. ; 19 cm.
174 s. ; 18 cm.
ISBN 978-91-534-3006-3 (inb.)
ISBN 9789153432234
Världsreligionernas visdom
Sju vägar
Världsreligionernas visdom : citatsamling för studium och
Sju vägar / översatt av Sofia Suchitra Andersson. -
eftertanke / sammanställd av Maria Melin-Blomqvist. - Rev.
Fritsla : Förlagstryckeriet Vitterheten, 2008. - 111 s. ; 24
uppl. - Ronneby : Värdegrundsförlaget [distributör], cop. 2007. -
cm.
59 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-85455-84-3
ISBN 9789197721905
Cmdb - Judendom
Hedner Zetterholm, Karin
Inte i himlen! : text, tradition och tillämpning i judisk tradition /
Karin Hedner Zetterholm. - Lund : Arcus, 2008. - 220 s. ; 23 cm.
ISBN 9789188552761 (inb.)
20
Nationalbibliografin 2008: September
Cmq - Religioner hos maya, azteker, inka
Southerington, Anna E., 1964Inkamästarnas arv : Q'eroindianernas uråldriga kunskap och
verktyg : en praktisk handbok / Anna E. Southerington. - [Ny utg.
- Västerås : Ica, 2008. - 189 s. ; 18 cm.
ISBN 9789153431053
Cni - Guds barn
Jones, Celeste
De oskuldsfulla : [tre systrars skakande berättelse om sin uppväxt
i den religiösa sekten Familjen och om deras flykt från detta liv] /
Celeste Jones, Kristina Jones & Juliana Buhring ; översättning:
Lars Olof Skeppholm. - [Ny utg. - Malmö : Bra böcker, 2008. 411 s., [8] pl.-s. ; 18 cm.
(En sann historia)
ISBN 9789170026560
21
Nationalbibliografin 2008: September
D - Filosofi och psykologi
Dbda - Kinesisk filosofi
D - Filosofi och psykologi
Welin, Carolina
Energi i kropp och själ : [om att komma i kontakt med
Harris, Ted
sin egen inre energi när man upplever att man inte orkar
Konsten att leva innerligt : existentialism för den moderna
eller hinner med] / Carolina Welin. - Stockholm : MOW,
människan / Ted Harris & Ann Lagerström. - Stockholm :
2008. - 104 s. : ill. ; 22 cm.
LevNu/Wahlström & Widstrand, 2008. - 182 s. ; 21 cm.
ISBN 9789197637770 (inb.)
ISBN 9789146219187 (inb.)
Dbz - Särskilda filosofer
Dbc - Nya tidens filosofi (fr o m Descartes)
Björk, Nina, 1967Andrén, Gunnar, 1942-
Fria själar : ideologi och verklighet hos Locke, Mill och
Eurasien : en historiefilosofisk essä om värdenihilismen och dess
Benedictsson / Nina Björk. - Stockholm : Wahlström &
antites / Gunnar Andrén. - Stockholm : Linear-iraestheia, 2008. -
Widstrand, 2008. - 324 s. ; 24 cm.
292 s. ; 21 cm.
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
(Studier i filosofi och kulturteori ; 1)
ISBN 9789146219279 (inb.)
ISBN 978-91-977683-0-6
Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori
Chachine, Isaias Ezequiel
Community, justice, and freedom : liberalism,
Mattsson, Pia, 1961-
communitarianism, and African contributions to political ethics /
Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och
Isaias Ezequiel Chachine. - Uppsala : Acta Universitatis
referensteknik / Pia Mattsson, Anders Örtenblad. - 1.
Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008. -
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 96 s. ; 20 cm.
308 s. ; 23 cm.
ISBN 978-91-44-05355-4
(Uppsala studies in social ethics, 0346-6507 ; 37)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
Ddb - Kunskapsteori
Dbceaa - Marxism och dialektisk materialism
Tsakas, Elias, 1979Essays on epistemology and evolutionary game theory /
Laclau, Ernesto, 1935-
Elias Tsakas. - Göteborg : Dept. of Economics, School of
Hegemonin och den socialistiska strategin / Ernesto Laclau,
Economics and Commercial Law, Göteborg University,
Chantal Mouffe ; översättning: Carl-Michael Edenborg ;
2008. - 59 s. : ill.
inledning: Klas Gustavsson. - Göteborg : Glänta ; Stockholm :
(Economic studies (Göteborg. Print), 1651-4289 ; 173)
Vertigo, 2008. - 260 s. ; 20 cm.
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 978-91-85000-60-9 (inb.)
ISBN 9789185169320
ISBN 9185169323
22
Nationalbibliografin 2008: September
Df - Estetik
Do - Psykologi
Hume, David, 1711-1776
Hultgren, Staffan, 1953-
Filosofiska essäer inom moral och estetik / David Hume ;
Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar : en
översättning: Erik Carlquist ; förord & urval: Robert Callergård. -
beteendevetenskaplig betraktelse : hur får man barn och
1. utg. - Umeå : h:ström - Text & kultur, 2008. - 254 s. ; 20 cm.
ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? / Staffan
(Serie akademi, 1653-9575 ; 8)
Hultgren. - Uppsala : Kunskapsföretaget, 2008. - 166 s. :
ISBN 9789173270564
ill. ; 22 cm.
ISBN 9189040678
Dg - Etik
Lundgren, Mikael, 1968Chachine, Isaias Ezequiel
Psykologi - vetenskap eller galenskap?. Lärarmaterial /
Community, justice, and freedom : liberalism,
Mikael Lundgren. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur,
communitarianism, and African contributions to political ethics /
2008. - 120 s. ; 25 cm.
Isaias Ezequiel Chachine. - Uppsala : Acta Universitatis
ISBN 9789144051932
Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008. 308 s. ; 23 cm.
Post, Stephen Garrard, 1951-
(Uppsala studies in social ethics, 0346-6507 ; 37)
Generös mot andra - för din egen skull / Stephen Post
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
och Jill Neimark ; översättning av Kerstin Svederborn. Sundbyberg : Pagina/Optimal, 2008. - 358 s. ; 22 cm.
Hume, David, 1711-1776
ISBN 978-91-7241-148-7 (inb.)
Filosofiska essäer inom moral och estetik / David Hume ;
översättning: Erik Carlquist ; förord & urval: Robert Callergård. -
Doatz - Testmetodik: särskilda tester
1. utg. - Umeå : h:ström - Text & kultur, 2008. - 254 s. ; 20 cm.
(Serie akademi, 1653-9575 ; 8)
Lycken, Margareta, 1946-
ISBN 9789173270564
Vad är du för en typ? : ett referens- och arbetsmaterial /
Margareta Lycken. - 10. utg. - Västerås : Summarum,
Post, Stephen Garrard, 1951-
2008. - 35 s. ; 30 cm.
Generös mot andra - för din egen skull / Stephen Post och Jill
ISBN 9163120127
Neimark ; översättning av Kerstin Svederborn. - Sundbyberg :
Pagina/Optimal, 2008. - 358 s. ; 22 cm.
Doca - Karakterologi
ISBN 978-91-7241-148-7 (inb.)
Steiner, Rudolf, 1861-1925
Skola i normer
De mänskliga temperamentens hemlighet : Berlin 4 mars
Skola i normer / Lena Martinsson & Eva Reimers (red. - Malmö :
1909 / Rudolf Steiner ; [översättning: Jon Geelmuyden. -
Gleerup, 2008. - 174 s. ; 21 cm.
[Ny utg. - Järna : Telleby, 2003. - 31 s. ; 15 cm.
ISBN 9789140664198
23
Nationalbibliografin 2008: September
Docb - Psykoanalys
Dodf - Fysiologisk psykologi: känslor,
känsloreaktioner
Väfors Fritz, Marie, 1974Psychosocial adjustment problems : individual and acculturation
Cyrulnik, Boris
differences / by Marie Väfors Fritz. - Stockholm : Department of
Att tala om kärlek vid avgrundens rand / Boris Cyrulnik ;
Psychology, Stockholm University : Karolinska institutet, Centre
översättning: Jim Jakobsson. - Stockholm : Ersatz, 2008.
for Health Equity Studies, 2008. - 77 s. ; 25 cm.
- 223 s. ; 25 cm.
(Health equity studies, 1651-5390 ; 11)
ISBN 9789188858627 (inb.)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet,
2008
Hansson, Bob, 1970-
ISBN 9789171556585
Kärlek - hur fan gör man? : Bob Hansson frågar dom
som vet. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. -
Dodb - Fysiologisk psykologi: sinnesförnimmelser,
perception
296 s. ; 18 cm.
Landström, Sara, 1980-
Jonsdottir, Fanny, 1947-
CCTV, live and videotapes : how presentation mode affects the
Barns kamratrelationer i förskolan : samhörighet,
evaluation of witnesses / Sara Landström. - Gothenburg :
tillhörighet, vänskap, utanförskap / Fanny Jonsdottir. -
Department of Psychology, University of Gothenburg, 2008. - 52
Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2007. -
s.
201 s. ; 24 cm.
([Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska
(Malmö studies in educational sciences, 1651-4513 ; 35)
institutionen], 1101-718X)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2007
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789197653770
ISBN 978-91-46-21944-6 (inb.)
ISBN 9789162874803
Josefsson, Dan, 1964Sundblad, Eva-Lotta, 1956-
Hemligheten : från ögonkast till varaktig relation : [hur
People's knowledge about climate change : uncertainty as a guide
man inleder en relation och får den att hålla] / Dan
to future commitments / Eva-Lotta Sundblad. - Göteborg :
Josefsson, Egil Linge ; [illustrationer: Susanne
Department of Psychology, University of Gothenburg, 2008. - 28
Johansson. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 171 s. :
s. ; 25 cm.
ill. ; 22 cm.
([Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska
ISBN 9789127115217 (inb.)
institutionen], 1101-718X ; 205)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789162875558
Leahy, Robert L
Bli av med din oro med kognitiv beteendeterapi / Robert
L. Leahy ; översatt av Ylva-Kristina Sjöblom. - 2. uppl. -
Thunberg, Monika, 1963-
Västerås : Ica, 2008. - 358 s. : ill. ; 24 cm.
Rapid facial reactions to emotionally relevant stimuli / Monika
ISBN 978-91-534-3202-9 (inb.)
Thunberg. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis ; Uppsala
universitet, 2007. - 59 s.
(Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from
the Faculty of Social Sciences, 1652-9030 ; 30)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2007
ISBN 978-91-554-6972-6
24
Liscano, Armando, 1949Efter vårt vi : en bok för dig som går inom en separation
/ Armando Liscano. - Västerås : Ica, 2008. - 207 s. ; 23
cm.
ISBN 9789153429340 (inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Simonson, Nisse, 1942-
Väfors Fritz, Marie, 1974-
Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? / Nisse Simonson. -
Psychosocial adjustment problems : individual and
Stockholm : Bromberg , 2008. - 140 s. ; 21 cm.
acculturation differences / by Marie Väfors Fritz. -
ISBN 978-91-7337-078-3 (inb.)
Stockholm : Department of Psychology, Stockholm
University : Karolinska institutet, Centre for Health
Sjöström, Bodil, 1962-
Equity Studies, 2008. - 77 s. ; 25 cm.
Vänskapskoden / Bodil Sjöström. - Stockholm : Alfabeta, 2008. -
(Health equity studies, 1651-5390 ; 11)
159 s. ; 19 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms
ISBN 9789150109450 (inb.)
universitet, 2008
ISBN 9789171556585
Thunberg, Monika, 1963Rapid facial reactions to emotionally relevant stimuli / Monika
Doeab - Minne
Thunberg. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis ; Uppsala
universitet, 2007. - 59 s.
Jakobson Ramin, Cathryn
(Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from
Minnesboken 50+ : eller var lade jag nycklarna nu igen?
the Faculty of Social Sciences, 1652-9030 ; 30)
/ Cathryn Jakobson Ramin ; översättning: Göran Grip. -
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2007
Stockholm : Forum, 2008. - 288 s. ; 24 cm.
ISBN 978-91-554-6972-6
ISBN 9789137125312 (inb.)
Wikström, Owe, 1945-
Doebb - Fantasi
Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango / Owe Wikström.
- Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 214 s. ; 20 cm.
Renander, Bengt, 1958-
ISBN 9789127116788 (inb.)
Kreativitet för livet : lär dig använda dina problem - de
är nyckeln till din kreativitet och vägen till dig själv /
Doe - Kognitiv psykologi
Ehn, Billy, 1946-
Bengt Renander. - Stockholm : Viva, 2008. - 169 s. ; 19
cm.
ISBN 978-91-85675-18-0 (inb.)
När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser / Billy Ehn &
Orvar Löfgren. - Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion, 2007.
Doec - Intelligens och begåvning
- 264 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7139-797-3 (inb.)
Östberg, Gustaf, 1926Om vanlig tillfällig dumhet / av Gustaf Östberg. -
Hill, Napoleon
Tänk rätt bli framgångsrik! : [nyckeln till framgång] / Napoleon
Hill ; översättning och redigering: Carl Fredrik Bennet. - 1. uppl.
= 11. tr. - Stockholm : Spectacular Events AB, 2008. - 235 s. ; 22
cm.
Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2007. 41 s. : ill. : 24 cm.
(Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum
Lundensis, 0439-8912 ; 2006/2007:1)
ISBN 9789122021612
ISBN 978-91-633-2724-7 (inb.)
25
Nationalbibliografin 2008: September
Doef - Kommunikationspsykologi
Andersson, Christina
Om självkänsla, genus, klass och etnicitet : arbetsrapport
Bok, Bengt
från BUSS-projektet ... / Christina Andersson. - Uppsala
Möte med den andre : tankar kring intervjuer / Bengt Bok. -
: Pedagogiska institutionen, Univ., 1998. - 39 s.
Stockholm : Carlsson i samarbete med Dramatiska institutet,
(Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen /
2008. - 118 s. ; 22 cm.
Uppsala universitet, 0349-5205 ; 214)
ISBN 978-91-7331-125-0 (inb.)
Föräldrar & barn. Junior
Heister Trygg, Boel, 1953-
Föräldrar & barn. Junior. - Stockholm : Föräldrar & barn,
Kommunikativ omvårdnad : om alternativ och kompletterande
2008. - 28 cm. - [20]08: nr 1.
kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada
ISSN 2000-1061
och grav utvecklingsstörning / Boel Heister Trygg. - Vällingby :
Hjälpmedelsinstitutet ; Malmö : Södra regionens
Jonsdottir, Fanny, 1947-
kommunikationscentrum (SÖK), 2008. - 104 s.
Barns kamratrelationer i förskolan : samhörighet,
ISBN 9789185435517
tillhörighet, vänskap, utanförskap / Fanny Jonsdottir. Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2007. -
Nilsson, Royne, 1943-
201 s. ; 24 cm.
Förhörsgrammatik : samtalsteknik för att söka sanningen / Royne
(Malmö studies in educational sciences, 1651-4513 ; 35)
Nilsson och Gillis Herlitz. - 1. uppl. - Uppsala : Uppsala
Diss. Lund : Lunds universitet, 2007
Publishing House/Konsultförlaget, 2008. - 144 s. ; 21 cm.
ISBN 9789197653770
ISBN 9789170053610
Nu är jag här
Hur du blir en bra talare
Nu är jag här! / [textbearbetning: Britt Börjesson,
Hur du blir en bra talare / Dale Carnegie ; översättning: Osmo
Birgitta Wallman och Anne Fagrell Johansson. - Ny
Vatanen. - 3. utg. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 235 s. ;
uppl. - Falun : Folktandvården Dalarna, [2008. - 67 s.
22 cm.
ISBN 978-91-633-2364-5 (spiralh.)
ISBN 9789127116696 (inb.)
Pantley, Elizabeth
Doeg - Drömmar
Uppfostran utan gråt : om samspelet mellan barn och
föräldrar / Elizabeth Pantley ; översättning: Malin Taube
Bergstrand, Tiwaz, 1957-
; [illustrationer: Miroslav Sokcic. - Stockholm : Prisma,
Drömmaren eller sfinxens gåta / Tiwaz Bergstrand. - 1. uppl. -
2008. - 250 s. : ill. ; 22 cm.
Borås : Recito, 2008. - 116 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9789151849966 (inb.)
ISBN 9789186035556
Piaget, Jean, 1896-1980
Dofa - Barnpsykologi och ungdomspsykologi
Barnets själsliga utveckling / Jean Piaget ; översättning:
Lars Sjögren. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts
Ett aktivt föräldraskap
akademiska förlag, 2008. - 174 s. ; 19 cm.
Ett aktivt föräldraskap : förskolebarn och skolbarn :
ISBN 9789172275942
ledarhandledning. - Södertälje : Active Parenting, 2007. - 155 s.
ISBN 9197375004 (spiralh.)
26
Nationalbibliografin 2008: September
Dofaa - Småbarnspsykologi
Dog - Differentiell psykologi
Coull, Mia, 1961-
Stüve, Thomas
Matlust för barn 0-6 år / Mia Coull i samarbete med Sara Ask ;
Absolut Schweden : humoristische Gedanken über Land
[bilder: Joel Wåreus. - Stockholm : Prisma, 2008. - 255 s. : ill. ;
und Leute / von Thomas Stüve. - Stockholm : Förlaget
22 cm.
Dagens sekreterare [distributör], cop. 2008. - 32 s. : ill.
ISBN 978-91-518-5028-3 (inb.)
ISBN 9789163319686
Hansson, Jorunn, 1966-
Doga - Personlighetspsykologi
Trygga små barn : 0-5 år / av Jorunn Hansson ; [fotografier: Lena
Granefeldt ; teckningar: Ludwig Hansson och Agathon Bergoth. -
Cyrulnik, Boris
Västerås : Ica, 2008. - 160 s. : ill. ; 25 cm.
Att tala om kärlek vid avgrundens rand / Boris Cyrulnik ;
ISBN 978-91-534-2958-6 (inb.)
översättning: Jim Jakobsson. - Stockholm : Ersatz, 2008.
- 223 s. ; 25 cm.
Hofsten, Kristina, 1937-
ISBN 9789188858627 (inb.)
Stora boken om barn : att vänta och föda : barnets första sex år /
Kristina Hofsten & Lena Lidbeck ; [teckningar: Niki Linnell ... ;
Väfors Fritz, Marie, 1974-
fackgranskare: Anders Björklund. - 5., helt omarb. uppl. /
Psychosocial adjustment problems : individual and
[fotografier: Christina Ackerdal. - Stockholm : Prisma, 2008. -
acculturation differences / by Marie Väfors Fritz. -
477 s. : ill. ; 24 cm.
Stockholm : Department of Psychology, Stockholm
ISBN 9789151851655 (inb.)
University : Karolinska institutet, Centre for Health
Equity Studies, 2008. - 77 s. ; 25 cm.
Strid, Karin, 1974-
(Health equity studies, 1651-5390 ; 11)
Memory, attention and interaction in early development :
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms
exploring individual differences among typical children and
universitet, 2008
children with autism / Karin Strid. - Göteborg: Department of
ISBN 9789171556585
Psychology, Göteborg University, 2007. - 60 s.
([Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska
Dogb - Könspsykologi
institutionen], 1101-718X)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2007
Al-Adili, Nadim, 1953-
ISBN 978-91-628-7295-3
Making motherhood safe in the West Bank, occupied
Palestinian territory / Nadim Al-Adili. - Stockholm :
Dofg - Ålderdomens psykologi
Division of International Health (IHCAR), Departmet of
Public Health Sciences, Karolinska institutet, 2008. - 48
Berg, Stig, 1947-
s. : ill. ; 24 cm.
Åldrandet : individ, familj, samhälle / Stig Berg. - 1. uppl. -
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
Malmö : Liber, 2007. - 27 s., s. 95-122 ; 25 cm.
institutet, 2008
ISBN 9789174090420
Brizendine, Louann
Den kvinnliga hjärnan / Louann Brizendine ;
översättning av Jan Wibom. - Sundbyberg : Optimal,
2008. - 262 s. ; 22 cm.
ISBN 9789172411517 (inb.)
27
Nationalbibliografin 2008: September
Diseborn, Bosse, 1954-
Lundsten, Jonas, 1971-
Pappans bok : en bok för blivande pappor / av Bosse Diseborn ;
The motive to care about others : actualization of the
[illustrationer: Jens Ahlbom. - 1. uppl. - [Hudiksvall : Bosse
public sector / Jonas Lundsten. - Lund : Department of
Diseborn], 2008. - 109 s. : ill. ; 23 cm.
Psychology, Lund University, 2008. - 166 s. ; 24 cm.
ISBN 978-91-633-2489-5
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
ISBN 9789162875404
Domar, Alice D
Du behöver inte vara perfekt : [en handbok för kvinnor som vill
Olson, Hardy, 1951-
och gör för mycket] / Alice D. Domar, Alice Lesch Kelly;
Frågor vid handledning, coaching och grupputveckling /
översättning Gudrun Samuelsson. - Stockholm : Forum, 2008. -
Hardy Olson. - 1. uppl. - Stockholm : Mareld, 2008. - Ca
265 s. ; 24 cm.
110 s. ; 17 cm.
ISBN 9789137132914 (inb.)
ISBN 9789188872913
Kjöller, Hanne, 1965-
Plank, Kalju, 1942-
I huvudet på en mamma / Hanne Kjöller. - Stockholm :
Förändringsdynamik : [reflektioner kring mänskliga
Bromberg, 2008. - 159 s. ; 22 cm.
aspekter av att leda människor genom
ISBN 978-91-7337-077-6 (inb.)
organisationsförändringar / Kalju Plank & Tor Eneroth ;
illustrationer: Gerdur Ragnarsdottir. - [Göteborg : Volvo
Lundberg, Mattias, 1971-
Information Technology], 2008. - 105 s. : ill. ; 22 x 31
17 typer av män - och vad de säger till psykologen / Mattias
cm.
Lundberg & Anders Wahlberg ; [bilder inlagan: Niklas Eriksson.
- 1. uppl. - Uppsala : Uppsala Publishing House, 2008. - 210 s. :
Dokb - Personlig utveckling och träning
ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7005-371-9 (inb.)
Andersson, Christina
Om självkänsla, genus, klass och etnicitet : arbetsrapport
Doka - Arbetspsykologi
från BUSS-projektet ... / Christina Andersson. - Uppsala
: Pedagogiska institutionen, Univ., 1998. - 39 s.
Enander, Ann
(Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen /
Det händer mitt ibland oss : kommunala erfarenheter från socialt
Uppsala universitet, 0349-5205 ; 214)
genererade kriser / Ann Enander, Örjan Lajksjö, Eva-Lena
Tedfeldt. - Stockholm : Institutionen för ledarskap och
André, Christophe
management, Försvarshögskolan, 2008. - 53 s.
Inte perfekt men fri och lycklig / Christophe André ;
(ILM. Serie I, 1653-1523 ; 47)
översättning: Pär Svensson. - Stockholm : Natur och
Kultur, 2008. - 361 s. ; 24 cm.
Fritz, Robert
ISBN 978-91-27-19660-5 (inb.)
Ärligt ledarskap : så hjälper du dina medarbetare att prestera
bättre / Robert Fritz & Bruce Bodaken ; med förord av Peter M.
Beattie, Melody
Senge ; översättning: Thorbjörn Nilsson. - Stockholm : Santérus,
Bli fri från ditt medberoende : sluta kontrollera andra,
2008. - 216 s. ; 23 cm.
börja bry dig om dig själv / Melody Beattie ;
ISBN 9789173590082 (inb.)
översättning: Inge R. Larsson. - 2. uppl. - Stockholm :
Norstedts akademiska förlag, 2008. - 288 s. ; 22 cm.
ISBN 9789172275980 (inb.)
28
Nationalbibliografin 2008: September
Berger, Barbara
Mandrup, Charlotte
Är du lycklig nu? : 10 sätt att leva ett lyckligt liv / Barbara Berger
Mindfulness från början / Charlotte Mandrup ;
; översättning: Alf Galfvensj
översättning av Öyvind Vågen. - [1. uppl. - Sundbyberg
Optimal, 2008. - 136 s. ; 21 cm.
Börjeson, Lena, 1940-
ISBN 978-91-7241-154-8
Utveckla mål, roll och kompetens / Lena Börjeson. - 1. uppl. Enskede : Metoda konsulter, 2008. - 79 s. : ill. ; 21 cm.
Maxwell, John C., 1947-
ISBN 9789186500740
Talang är bara början / John C. Maxwell ; [översättning:
Tomas Dixon. - Vellinge : Corvita, 2008. - 258 s. ; 24
Carnegie, Dale
cm.
Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om
ISBN 9789185739257 (inb.)
kommunikation människor emellan / Dale Carnegie ;
översättning: Lars Göran Larsson. - 3. utg. - Stockholm : Natur
Osteen, Joel
och kultur, 2008. - 300 s. ; 22 cm.
Bli ett bättre du : [praktisk vägledning till ett bättre liv] /
ISBN 9789127116702 (inb.)
Joel Osteen ; [översättning: Cecilia Kärnbo. - Uppsala :
Livets ords förlag, 2008. - 382 s. ; 24 cm.
Domar, Alice D
ISBN 9789178666881 (inb.)
Du behöver inte vara perfekt : [en handbok för kvinnor som vill
och gör för mycket] / Alice D. Domar, Alice Lesch Kelly;
Post, Stephen Garrard, 1951-
översättning Gudrun Samuelsson. - Stockholm : Forum, 2008. -
Generös mot andra - för din egen skull / Stephen Post
265 s. ; 24 cm.
och Jill Neimark ; översättning av Kerstin Svederborn. -
ISBN 9789137132914 (inb.)
Sundbyberg : Pagina/Optimal, 2008. - 358 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7241-148-7 (inb.)
Farm, Maria, 1975KBT-akuten : fri från perfektionism, kontrollbehov,
Renander, Bengt, 1958-
konflikträdsla och andra relationproblem / Maria Farm. -
Kreativitet för livet : lär dig använda dina problem - de
Stockholm : Viva, 2008. - 222 s. ; 19 cm.
är nyckeln till din kreativitet och vägen till dig själv /
ISBN 978-91-85675-19-7 (inb.)
Bengt Renander. - Stockholm : Viva, 2008. - 169 s. ; 19
cm.
Grossi, Giorgio, 1962-
ISBN 978-91-85675-18-0 (inb.)
Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi / Giorgio Grossi. Stockholm : Viva, 2008. - 277 s. ; 21 cm.
Roos, Ingalill, 1942-
ISBN 9789185675227 (inb.)
Kärlekens energi : om vårt behov av bekräftelse och
goda relationer / Ingalill Roos ; i samarbete med Helena
Lundberg, Mattias, 1971-
Östlund. - Stockholm : Forum, 2008. - 209 s. ; 22 cm.
17 typer av män - och vad de säger till psykologen / Mattias
ISBN 9789137133409 (inb.)
Lundberg & Anders Wahlberg ; [bilder inlagan: Niklas Eriksson.
- 1. uppl. - Uppsala : Uppsala Publishing House, 2008. - 210 s. :
Simonson, Nisse, 1942-
ill. ; 21 cm.
Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? / Nisse
ISBN 978-91-7005-371-9 (inb.)
Simonson. - Stockholm : Bromberg , 2008. - 140 s. ; 21
cm.
ISBN 978-91-7337-078-3 (inb.)
29
Nationalbibliografin 2008: September
Sjödin, Agneta, 1967-
Dopa - Extrasensorisk perception
Vändpunkter : människor som vågat möta livet / Agneta Sjödin. [Ny utg. - Stockholm : Bazar, 2008. - 267 s. ; 18 cm.
Todeschi, Kevin J
ISBN 9789170281785
Edgar Cayce om vibrationer : kraft i rörelse / av Kevin J.
Todeschi ; [översättning: Gun Olofsson. - Kolmården :
Southerington, Anna E., 1964-
Reincarnation Books, 2008 Bäcklunds boktryckeri &
Inkamästarnas arv : Q'eroindianernas uråldriga kunskap och
media. - 106 s. ; 21 cm.
verktyg : en praktisk handbok / Anna E. Southerington. - [Ny utg.
ISBN 9789197476188
- Västerås : Ica, 2008. - 189 s. ; 18 cm.
ISBN 9789153431053
Dopb - Spiritism
Sutherland, Amy
Chopra, Deepak
Vad Shamu lärde mig om livet och kärleken : lär av djuren och
Livet efter döden / Deepak Chopra ; översättning:
förbättra dina relationer / Amy Sutherland ; översättning: Göran
Kristina Larsén. - 2. utg. - Västerås : Ica, 2008. - 271, [1]
Grip. - Stockholm : Forum, 2008. - 192 s. ; 21 cm.
s. ; 24 cm.
ISBN 9789137133249 (inb.)
ISBN 9789153432081 (inb.)
Winqvist, Erik, 1953-
Hedin, Ann-Marie, 1955-
Dags för lycka! / Erik Winqvist. - 1. uppl. - Borås : Recito :
Från maskros till solros / Ann-Marie Hedin. - 1. uppl. -
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 84 s. ; 20 cm.
Borås : Recito : Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 49
ISBN 9789186035600
s. ; 20 cm.
ISBN 9789186035471
Dokc - Människan inför döden
Nath, Maggie, 1967Nilsson, Rune, 1936-
Vägen till Kärlek : i förändringens tid / Maggie Nath. -
Döden - en del av livet / Rune Nilsson ; [foto: Ralph Hoppe. - 1.
Malmö : Golden Girl, 2008. - 272 s. ; 22 cm.
uppl. - Uppsala : Uppsala Publishing House, 2008. - 134 s. : ill. ;
ISBN 978-91-974471-2-6 (inb.)
22 cm.
ISBN 978-91-7005-362-7 (inb.)
Prem Lavanya, 1951Upplysningens tid är nu / Prem Lavanya. - Kristinehamn
Parfa, Anna, 1967-
: Alma, 2008. - 68 s.
Nånnas sorgsånger [Musiktryck] : sagan om Nånna, sånger om
ISBN 9789186083007 (inb.)
sorg, samt handledning för vuxna i barns sorg / Anna Parfa. Malmberget : Hela människan i Lappland, 2007. - 34 s. : ill. + 1
Webster, Richard
CD.
Skyddsänglar och andliga vägledare : kom i kontakt med
ISBN 978-91-633-0817-8 (inb.)
dina osynliga hjälpare / Richard Webster ; översättning:
Anna E. Southerington. - Västerås : Ica, 2008. - 283 s. ;
23 cm.
ISBN 9789153430773 (inb.)
30
Nationalbibliografin 2008: September
E - Uppfostran och undervisning
Eaaa - Pedagogisk psykologi:
differentieringsproblem
Ea - Pedagogik
En ny betygsskala
Jons, Lotta, 1961-
En ny betygsskala. - Stockholm :
Till-tal och an-svar : en konstruktion av pedagogisk hållning /
Utbildningsdepartementet : Regeringskansliet : Fritze
Lotta Jons. - Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms
[distributör], 2008. - 143, [2] s. ; 21 cm.
universitet, 2008. - 208 s. ; 25 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:13)
(Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen,
ISBN 9789138229163
Stockholms universitet, 1104-1625 ; 147)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
Eaac - Pedagogisk psykologi: inlärning
ISBN 9789171556509
Skinner, B. F., 1904-1990
Magnusson, Ann
Undervisningsteknologi / av B.F. Skinner ;
K+ : kulturplus i skolan / [redaktörer / skribenter: Ann
[översättning: Barbro Nessén. - 2. uppl. - Stockholm :
Magnusson och Lisa Wacklin. - [Sverige] : Minerva konsult,
Norstedts Akademiska Förlag, 2008. - 211 s. : ill. ; 21
2007. - 48 s.
cm.
ISBN 978-91-7227-593-5
Skinner, B. F., 1904-1990
Undervisningsteknologi / av B.F. Skinner ; [översättning: Barbro
Nessén. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts Akademiska Förlag,
Eaaca - Pedagogisk psykologi:
psykomotoriska och sensoriska processer
2008. - 211 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7227-593-5
Lundberg, Ingvar, 1934God skrivutveckling : kartläggning och övningar / Ingvar
Eaa - Pedagogisk psykologi
Lundberg. - 1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur,
2008. - 112 s. : ill. ; 21 cm.
Jönsson, Bodil, 1942-
ISBN 978-91-27-41258-3
Vi lär som vi lever / Bodil Jönsson. - 1. uppl. - Malmö : Gleerups
ISBN 9789140664051
Eaad - Pedagogisk psykologi: skolans
socialpsykologi
Kimber, Birgitta, 1951-
Bygga trygghet mot kränkningar
Att främja barns och ungdomars utveckling av social och
Bygga trygghet mot kränkningar. Pedagoghäfte / [Boo
emotionell kompetens : [teori och praktisk tillämpning för
Larsson. - Varberg : Argument, cop. 2007. - 24 s.
pedagoger] / Birgitta Kimber ; [foto: Jonna Thurberg. - [Ny utg.],
ISBN 9789173152136
utbildning, 2008. - 176 s. : ill. ; 20 cm.
1. uppl., 6. tr. - Malmö : Gleerups utbildning, 2007. - 187 s. : ill. ;
24 cm.
Förebygga diskriminering & främja likabehandling i
ISBN 9789140653529
förskolan
Förebygga diskriminering & främja likabehandling i
förskolan : (handledning för arbetet med
likabehandlingsplan) / en handledning från JämO. Stockholm : JämO, 2008. - 29 s. : ill.
31
Nationalbibliografin 2008: September
Skola i normer
Små barn kan
Skola i normer / Lena Martinsson & Eva Reimers (red. - Malmö :
Små barn kan / [redaktör: Harriet Jancke. - Stockholm :
Gleerup, 2008. - 174 s. ; 21 cm.
Fortbildning AB/Förskoletidningen, 2008. - 56 s. : ill. ;
ISBN 9789140664198
30 cm.
ISBN 9789170912184
Eab - Pedagogisk metodik
Steinberg, John M., 1949Bedömning av kunskap och kompetens : [konferensrapport
Professionella samtal : konsten att leda
från konferens om bedömning av kunskap och kompetens 17-
utvecklingssamtal i förskolan / John Steinberg ; [foto:
19 november 1999, Malmö högskola
Johan Laserna. - 1. uppl. - Malmö : Gleerups utbildning,
Bedömning av kunskap och kompetens : [konferensrapport från
2008. - 127 s. : ill. ; 25 cm.
konferens om bedömning av kunskap och kompetens 17-19
ISBN 9789140660954
november 1999, Malmö högskola] / Gunilla Svingby och Sofia
Svingby (red. - Stockholm : Lärarhögskolan, 2001. - 171 s. :
Steinberg, John M., 1949-
diagr., tab.
Professionella samtal : konsten att leda
(Rapport från PRIM-gruppen, 1101-1475 ; 18)
utvecklingssamtal i skolan / John Steinberg ; [foto: Johan
Laserna. - 1. uppl. - Malmö : Gleerups utbildning, 2008.
Carlsson, Carl-Gustaf, 1946-
- 127 s. : ill. ; 25 cm.
Bedömning av yrkesrelaterat kunnande / C G Carlsson, Per
ISBN 9789140660961
Gerrevall, Astrid Pettersson. - Stockholm : Institutionen för
undervisningsprocesser, kommunikation och lärande,
Eabd - Filosofiundervisning
Lärarhögskolan, 2006. - 87 s.
(PRIM-gruppen, 1401-792X ; 2006:7)
Hartman, Sven G., 1941Etik och ungas livstolkning / Sven G. Hartman, Ragnar
Gómez, Elsa, 1942-
Furenhed. - Linköping : SkapandeVetande, Linköpings
Faktaboken som pedagogisk resurs / Elsa Gómez. - 1. uppl. -
univ., 2003. - 101 s. : ill.
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 158 s. ; 23 cm.
(Skapande, vetande, 0284-1266 ; 41)
ISBN 9789144034515
ISBN 91-7373-590-6
Jonsdottir, Fanny, 1947-
Eabf - Språkundervisning
Barns kamratrelationer i förskolan : samhörighet, tillhörighet,
vänskap, utanförskap / Fanny Jonsdottir. - Malmö :
Carlegård, Lotta
Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2007. - 201 s. ; 24 cm.
Att lära in engelska ute : [F-9] / [text och foto: Lotta
(Malmö studies in educational sciences, 1651-4513 ; 35)
Carlegård] ; [illustrationer: Eva-Lena Karlsson ; foto:
Diss. Lund : Lunds universitet, 2007
Eva-Lena Karlsson. - Falun : Falu naturskola ; Alla tiders
ISBN 9789197653770
teknik, 2007. - 148 s. : ill.
(Att lära in ute)
Lärarboken
ISBN 978-91-631-7463-6
Lärarboken : 2008/2009 : [läroplaner, skollagen,
policydokument. - Stockholm : Lärarnas riksförbund (LR), 2008.
Lundberg, Ingvar, 1934-
- 196 s.
God skrivutveckling : kartläggning och övningar / Ingvar
ISBN 9789163327285
Lundberg. - 1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur,
2008. - 112 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-27-41258-3
32
Nationalbibliografin 2008: September
Lundgren, Berit, 1951Lust i läsandet : ett läsprojekt i samarbete mellan länsbiblioteket,
Eabfct - Undervisning i svenska för
utlänningar
skolor och lärarutbildningen i Västerbotten / Berit Lundgren. Umeå : Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga
Bäärnhielm, Hans
ämnen, Umeå universitet, 2007. - 46 s. : ill.
Integrera språk och praktik : 23 goda exempel / [text:
ISBN 9789172643482
Hans Bäärnhielm. - Umeå : Länsstyrelsen i Västerbotten
, 2006. - 20, [30] s.
Eabfc - Undervisning i svenska
(Meddelande / Länsstyrelsen Västerbotten, 0348-0291 ;
2006:14)
Eilard, Angerd, 1962Modern, svensk och jämställd : om barn, familj och omvärld i
Eabg - Undervisning i litteraturhistoria
grundskolans läseböcker 1962-2007 / Angerd Eilard. - Malmö :
Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2008. - 482 s. : ill. ; 24 cm.
Ekholm, Steven, 1968-
(Malmö studies in educational sciences, 1651-4513 ; 38)
Från Gilgamesh till Guillou : litteraturhistorisk antologi
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
för grundskolans senare del / Steven Ekholm, Annika
ISBN 9789197710008
Lyberg Mogensen, Malin Nordberg. - Stockholm : Natur
och Kultur, 2008. - 319 s. : ill. ; 21 cm.
Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (4
(Svenska i dag)
: 2006 : Umeå)
ISBN 978-91-27-40677-3
Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning
: tala, lyssna, skriva, läsa, lära - modersmålsundervisning i ett
nordiskt perspektiv : Umeå 16-17 november 2006 / Anders
Eabi - Undervisning i konst, musik, teater
och film
Sigrell (huvudredaktör. - Umeå: Nationella nätverket för svenska
med didaktisk inriktning, 2007. - 162 s.
Ericsson, Claes, 1947-
(Texter om svenska med didaktisk inriktning, 1651-9132 ; 4)
En start för tänket, en bit på väg : analys av ett
ISBN 9789172644205
utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan /
Claes Ericsson, Monica Lindgren. - Karlstad : Region
Rosvall, Clas, 1948-
Värmland , 2007. - 200 s. : ill.
Barnen på Språkmakargatan : kunskapande vägar till språket /
ISBN 9789163315442
Clas Rosvall ; teckningar: Linus Pettersson. - Sävedalen : Warne,
2008. - 88 s. : ill. ; 25 cm.
Markunger, Christin, 1960-
ISBN 9789185597130 (inb.)
Skaparglädje för små barn : 1-3 år / [Christin Markunger.
- Visby : iVisby, cop. 2008. - 40 s. : ill. ; 30 cm.
Wiberg, Lars, 1975-
ISBN 9789185803095 (spiralh.)
Lyft ditt skrivande / Lars Wiberg. - Göteborg : Arbetarnas
bildningsförbund, cop. 2008. - 192 s. : ill. ; 23 cm.
Eabim - Filmundervisning
ISBN 9789197760607
Angeläget
Angeläget : film om mänskliga rättigheter.
Lärarhandledning, dokumentärfilmsprojektet. - [Ny uppl.
- [Sverige] : Amnesty International, [2008. - 52 s.
33
Nationalbibliografin 2008: September
Eabo - Undervisning i samhällsvetenskapliga
ämnen
Matematikdidaktiska texter
Matematikdidaktiska texter : beprövad erfarenhet och
vetenskaplig grund / Lena Alm. - Stockholm : PRIM-
Case i samhällskunskap
gruppen, Institutionen för undervisningsprocesser,
Case i samhällskunskap / [redaktör: Malin Kågerman Hansén. -
kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 77 s. ; 25 cm.
Stockholm, [2007. - 90 s : ill.
ISBN 9789144050645
(Matematikdidaktiska texter, 1654-0646 ; 1)
ISBN 91-76656-633-1
EU-undervisningen i gymnasieskolan
ISBN 978-91-7656-633-6
EU-undervisningen i gymnasieskolan : redovisning av
regeringsuppdrag angående gymnasieungdomars kunskaper i EU-
Murray, Åsa, 1943-
frågor och undervisningen om EU i den svenska gymnasieskolan.
Matematiken i utvärdering av grundskolan 1995 :
- Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2007. - 103 s. ; 25
konstruktion och utprövning av instrument i matematik
cm.
för årskurs 5 / Åsa Murray, Astrid Pettersson. -
(Rapport / Skolverket, 1103-2421 ; 308)
Stockholm : Lärarhögskolan : PRIM-gruppen, 1995. - 43
bl. : diagr., tab.
Lövgren, Cecilia
(PRIM-gruppen, 1401-792X ; 1995:4)
Ett öppet samhälle : en lärarhandledning / [Cecilia Lövgren. Eslöv : Herbert Felixinstitutet, 2008. - 118 s. ; 22 cm.
Olofsson, Gunilla
ISBN 9789197690003
Likvärdig bedömning? : en studie av lärares bedömning
av elevarbeten på ett nationellt prov i matematik kurs A /
Eabr - Idrottsundervisning
Gunilla Olofsson. - Stockholm : Lärarhögskolan, PRIM,
[2006. - 64 s. : tab.
Hammar, Lena
(Rapport från PRIM-gruppen, 1101-1475 ; 23)
Visst kan ALLA vara med! : i idrott, lek och spel / Lena
Hammar, Inger Johansson ; [illustrationer: Karin Wilkensson. Örebro : Varsam, 2008. - 178 s. : ill. ; 30 cm.
Eabu - Undervisning i naturvetenskapliga
ämnen
ISBN 9789163325908
Andersson, Björn 1939Hultgren, Staffan, 1953-
Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och
Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar : en
nya idéer / Björn Andersson. - 1. uppl. - Lund :
beteendevetenskaplig betraktelse : hur får man barn och
Studentlitteratur, 2008. - 392 s. ; 23 cm.
ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? / Staffan Hultgren. -
ISBN 9789144052335
Uppsala : Kunskapsföretaget, 2008. - 166 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9189040678
Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor
Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor :
Eabt - Matematikundervisning
utvärdering av projekt med Samverkansinlärning (SI) vid
gymnasieskolor hösten 2007. - Lund : Centrum för
Leka och lära matematik ute
Supplemental Instruction, 2008. - 90 s. : ill.
Leka och lära matematik ute / [Text: Kajsa Molander...; foto:
ISBN 9789197746502
Torsten Kellander. - Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs
utbildningsfond ; Alla tiders teknik, [2008. - 88 s. : ill.+ 28
uppdragskort.
ISBN 9789163306228
34
Nationalbibliografin 2008: September
Hansson, Lena, 1975-
Sär-nytt
"Enligt fysiken eller enligt mig själv?" : gymnasieelever, fysiken
Sär-nytt : information från Rikscentralen för pedagogiska
och grundantaganden om världen / Lena Hansson. - Norrköping :
hjälpmedel i särskolan. - Sammanfattad utgivningstid:
Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens
Umeå : Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i
didaktik, FontD : Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,
särskolan, 1972-1992. - 30 cm. - 1972: nr 1-1981: nr 1/2
Linköpings universitet, 2007. - 101 s. ; 24 cm.
; nr 15-nr 16 ; [19]88-[19]92.
(Studies in science and technology education (Print), 1652-5051 ;
ISSN 0347-4534
13)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2007
Wahlstedt, Jens, 1935-
ISBN 9789185895397
Djur och natur på skolplanscher / Jens Wahlstedt. Stockholm : Prisma, 2008. - 190 s. : ill. ; 24 x 26 cm.
Lättman-Masch, Robert
ISBN 978-91-518-4924-9 (inb.)
Att lära in ute året runt : / [text: Robert Lättman-Masch och Mats
Wejdmark. - Nynäshamn : Naturskoleföreningen : Falun :
Eaby - Särskilda metoder i undervisningen
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond , 2007. - 313 s :
ill.
Carlegård, Lotta
ISBN 9789197703628
Att lära in engelska ute : [F-9] / [text och foto: Lotta
Carlegård] ; [illustrationer: Eva-Lena Karlsson ; foto:
Eabv - Undervisning i medicin
Eva-Lena Karlsson. - Falun : Falu naturskola ; Alla tiders
teknik, 2007. - 148 s. : ill.
Johansson, Rune, 1951-
(Att lära in ute)
Vårdpedagogik / Rune Johansson, Lars Skärgren ; [teckningar:
ISBN 978-91-631-7463-6
Lisa Sollenberg. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2008. - 125 s. : ill.
; 24 cm.
Handbok för grupparbete
ISBN 9789147017706
Handbok för grupparbete : att skapa fungerande
grupparbeten i undervisning / Eva Hammar Chiriac,
Thelin, Carolina, 1968-
Anders Hempel (red.) ; medverkande författare: Kjell
Var sitter känslorna? : sex och samlevnad för gymnasiesärskolan
Granström. - 2., [kompletterade och aktualiserade] uppl.
/ av Carolina Thelin ; foto: Sophie Göst. - Malmö : Malmö stad,
- Lund : Studentlitteratur, 2008. - 226 s. ; 23 cm.
2008. - 86 s. : ill. ; 20 x 21 cm.
ISBN 9789144017518
ISBN 9789163325700
Leka och lära matematik ute
Eabx - Undervisningsmateriel
Leka och lära matematik ute / [Text: Kajsa Molander...;
foto: Torsten Kellander. - Falun : Stiftelsen Erik Johan
Gómez, Elsa, 1942-
Ljungbergs utbildningsfond ; Alla tiders teknik, [2008. -
Faktaboken som pedagogisk resurs / Elsa Gómez. - 1. uppl. -
88 s. : ill.+ 28 uppdragskort.
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 158 s. ; 23 cm.
ISBN 9789163306228
ISBN 9789144034515
Sandahl, Dag, 1948Alla vi barn i söndagsskolan : en bok om söndagsskolplanscher
och oss / Dag Sandahl. - Helsingborg : GA-förlaget , 2007. - 92 s.
: ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-976373-6-7
35
Nationalbibliografin 2008: September
Westerlund, Anna
Em - Undervisningsväsen: allmänt
I ur och skur : metodbok för förskola : [Friluftsfrämjandets
metodexempel för ledare i Ur och Skurverksamheten] / text:
Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor
Anna Westerlund, Kerstin Andersson ; textbearbetning och
Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor :
faktagranskning: Kerstin Andersson ... ; illustrationer: Karin
utvärdering av projekt med Samverkansinlärning (SI) vid
Alexandersson, Anna Westerlund. - Stockholm :
gymnasieskolor hösten 2007. - Lund : Centrum för
Friluftsfrämjandet, cop. 2008. - 60 s. : ill.
Supplemental Instruction, 2008. - 90 s. : ill.
ISBN 9789197746502
Eaz - Särskilda pedagoger
Bedömning av kunskap och kompetens :
Karlsson, Blanka, 1949-
[konferensrapport från konferens om bedömning av
Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000 / Blanka
kunskap och kompetens 17-19 november 1999,
Karlsson. - 2. Ausg. - Norrköping : Blanka Pragensis, 2008. - 371
Malmö högskola
s. : ill.
Bedömning av kunskap och kompetens :
ISBN 9789163326868 (inb.)
[konferensrapport från konferens om bedömning av
kunskap och kompetens 17-19 november 1999, Malmö
Eh - Uppfostran i hemmiljö
högskola] / Gunilla Svingby och Sofia Svingby (red. Stockholm : Lärarhögskolan, 2001. - 171 s. : diagr., tab.
Ett aktivt föräldraskap
(Rapport från PRIM-gruppen, 1101-1475 ; 18)
Ett aktivt föräldraskap : förskolebarn och skolbarn :
ledarhandledning. - Södertälje : Active Parenting, 2007. - 155 s.
Beijer, Mai, 1941-
ISBN 9197375004 (spiralh.)
Mest språk : språk- och kulturkunskap i ett alltmer
gränsöverskridande samhälle / Mai Beijer. - Stockholm :
Föräldrar & barn. Junior
Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution,
Föräldrar & barn. Junior. - Stockholm : Föräldrar & barn, 2008. -
2008. - 306 s. : ill. ; 25 cm.
28 cm. - [20]08: nr 1.
ISBN 9789185589548
ISSN 2000-1061
Bengtsson, Jonas
Hansson, Jorunn, 1966-
Dagens unga - framtidens akademiker / [författare: Jonas
Trygga små barn : 0-5 år / av Jorunn Hansson ; [fotografier: Lena
Bengtsson. - Stockholm : SACO, cop. 2006. - 24 s.
Granefeldt ; teckningar: Ludwig Hansson och Agathon Bergoth. -
ISBN 91-87146-44-4
Västerås : Ica, 2008. - 160 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-534-2958-6 (inb.)
Bourdieu, Pierre, 1930-2002
Reproduktionen : bidrag till en teori om
Pantley, Elizabeth
utbildningssystemet / Pierre Bourdieu, Jean-Claude
Uppfostran utan gråt : om samspelet mellan barn och föräldrar /
Passeron ; översättning: Gunnar Sandin ;
Elizabeth Pantley ; översättning: Malin Taube ; [illustrationer:
[fackgranskning: Gunnar Olofsson. - Lund : Arkiv,
Miroslav Sokcic. - Stockholm : Prisma, 2008. - 250 s. : ill. ; 22
2008. - 292 s. ; 20 cm.
cm.
(Arkiv moderna klassiker)
ISBN 9789151849966 (inb.)
ISBN 978-91-7924-212-1
36
Nationalbibliografin 2008: September
Fock, Magnus, 1942-
Mannerfeldt, Ruth, 1942-
"Den lärarinna är den lyckligaste" : händelser i förskollärarnas
Fatta att man kan vara trött! : skolerfarenheter och
historia / Magnus Fock. - Stockholm : Lärarförbundets förlag,
skolprestationer bland elever med björkpollenallergi i
2008. - 360 s. : ill. ; 24 cm.
skolår 8 / Ruth Mannerfeldt. - Stockholm :
ISBN 9789197659888 (inb.)
Lärarhögskolan, PRIM, [2004. - 68 s. : tab., diagr.
(Rapport från PRIM-gruppen, 1101-1475 ; 20)
Fört alla elevers rätt till lärande och utveckling
Fört alla elevers rätt till lärande och utveckling : om
Moqvist, Louise, 1971-
verksamhetsutveckling i samverkan: VIS-projektet / Håkan
En studie av försök med kommunala friskolor i
Jenner (red. - Växjö : Institutionen för pedagogik, Växjö
Linköpings kommun / [författare: Louise Moqvist. -
universitet, 2008. - 50 s.
Linköping : Linköpings kommun, 2008. - 58, 67 s.
(Pedagogiska rapporter, 1651-291X ; 10)
ISBN 9789197592666
Norrlid, Anders
Skapa resultat med nyckeltal. Förskola / [författare:
Håkansson, Bengt, 1950-
Anders Norrlid och Per Törnvall. - Stockholm : Rådet för
Profilera din skola : skapa ett starkt varumärke / Bengt
främjande av kommunala analyser, 2008. - 26 s. : ill.
Håkansson ; [illustrationer: Hans Hillerström. - 1. uppl. - Malmö
: Gleerups utbildning, 2008. - 134 s. : ill. ; 25 cm.
En ny betygsskala
ISBN 9789140660923 (inb.)
En ny betygsskala. - Stockholm :
Utbildningsdepartementet : Regeringskansliet : Fritze
Kriterier för skolan
[distributör], 2008. - 143, [2] s. ; 21 cm.
Kriterier för skolan : utmärkelsen för god kvalitet 1996. -
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:13)
Stockholm : Finanskontoret, Stockholms stad, 1995. - 44 s. ; 30
ISBN 9789138229163
cm.
Personalförstärkningar i förskolan
Kunskapslyftet som modell och metod
Personalförstärkningar i förskolan : utvärdering av
Kunskapslyftet som modell och metod : redovisning av ett
statsbidrag fördelat under åren 2005 och 2006. -
uppdrag. - Stockholm : Kunskapslyftskommittén, 1998. - 67 s.
Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2008. - 106
s. ; 25 cm.
Kunskapsskolan
(Rapport/ Skolverket, 1103-2421 ; 314)
Kunskapsskolan. - Stockholm : Belin Stenbeck AB i samarbete
med Kunskapsskolan, [2008. - 28 s. : ill.
Skolverkets lägesbedömning 2007
Skolverkets lägesbedömning 2007 : förskoleverksamhet,
Lärarboken
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. -
Lärarboken : 2008/2009 : [läroplaner, skollagen,
Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2007. - 196
policydokument. - Stockholm : Lärarnas riksförbund (LR), 2008.
s. ; 25 cm.
- 196 s.
(Rapport/ Skolverket, 1103-2421 ; 303)
ISBN 9789163327285
Steinberg, John M., 1949Upp till kamp för lärande : en ny inriktning för en vilsen
skoldebatt / John Steinberg. - Örebro : Eldsjälsförlaget i
samarbete med Läromedia, 2008. - 73 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-88822-14-7
37
Nationalbibliografin 2008: September
Trollets minnesbok
Lärarboken
Trollets minnesbok : 1973-2006 / [redaktör: Birgitta Kennedy. -
Lärarboken : 2008/2009 : [läroplaner, skollagen,
Kalmar : Förskolan Trollet, [2008. - 38 s.
policydokument. - Stockholm : Lärarnas riksförbund
(LR), 2008. - 196 s.
Utvecklingsdialog för skolutveckling
ISBN 9789163327285
Utvecklingsdialog för skolutveckling : - metod och
förhållningssätt. - Stockholm : Myndigheten för skolutveckling :
Läraren i blickpunkten
Liber distribution [distributör], 2008. - 33 s. ; 24 cm.
Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv
ISBN 9789185589562
och arbete / Carola Aili, Ulf Blossing & Ulrika Tornberg
(red) ; [i antologin medverkar: Elisabeth Ahlstrand. -
Vi vill ha världens bästa skola
Stockholm : Lärarförbundets förlag, cop. 2008. - 284 s. ;
Vi vill ha världens bästa skola : en kartläggning av lärares,
21 cm.
föräldrars och elevers syn på olika skolfrågor. - Stockholm :
(Pedagogiska magasinets skriftserie, 99-3406601-7 ; 7)
Lärarnas riksförbund, [2008. - 45 s. : ill.
ISBN 9789197659895
Westerlund, Anna
Personalförstärkningar i förskolan
I ur och skur : metodbok för förskola : [Friluftsfrämjandets
Personalförstärkningar i förskolan : utvärdering av
metodexempel för ledare i Ur och Skurverksamheten] / text:
statsbidrag fördelat under åren 2005 och 2006. -
Anna Westerlund, Kerstin Andersson ; textbearbetning och
Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2008. - 106
faktagranskning: Kerstin Andersson ... ; illustrationer: Karin
s. ; 25 cm.
Alexandersson, Anna Westerlund. - Stockholm :
(Rapport/ Skolverket, 1103-2421 ; 314)
Friluftsfrämjandet, cop. 2008. - 60 s. : ill.
Rozijan, Patrik, 1970Öppna jämförelser 2008
Välkommen till kollegiet : starthjälp för studerande, nya
Öppna jämförelser 2008. Grundskola. - Stockholm : Sveriges
lärare, föräldrar och skolpolitiker / av Patrik Rozijan ;
kommuner och landsting, 2008. - 137 s. : ill.
med förord och inlägg av John Steinberg. - Örebro :
ISBN 9789171643629
Eldsjälsförlaget i samarbete med Läromedia, 2008. - 53
s. ; 21 cm.
Em.01 - Förskolan
ISBN 978-91-88822-15-4
Lär dig skriva
Steinberg, John M., 1949-
Lär dig skriva : 4-6 år / [illustrationer: Simon Abbott. -
Professionella samtal : konsten att leda medarbetarsamtal
Trångsund : Läsförlaget, 2008. - 32, [3] pl.- s. : ill. ; 27 cm.
/ John Steinberg ; [foto: Johan Laserna. - 1. uppl. -
(Guldstjärneböcker)
Malmö : Gleerups utbildning, 2008. - 127 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-7902-618-9
ISBN 978-91-40-66093-0 (inb.)
Emia - Skolpersonal
Emib - Elever/studerande
Håkansson, Bengt, 1950-
Ekstedt, Olle, 1937-
Profilera din skola : skapa ett starkt varumärke / Bengt
De gröna kalendrarna : dokument från en skolklass 1954-
Håkansson ; [illustrationer: Hans Hillerström. - 1. uppl. - Malmö
57 / Olle Ekstedt. - Rottne : Vinga, 2007. - 45 s. : ill. ; 23
: Gleerups utbildning, 2008. - 134 s. : ill. ; 25 cm.
x 22 cm.
ISBN 9789140660923 (inb.)
38
Nationalbibliografin 2008: September
EU-undervisningen i gymnasieskolan
Ep - Högskolor
EU-undervisningen i gymnasieskolan : redovisning av
regeringsuppdrag angående gymnasieungdomars kunskaper i EU-
2007
frågor och undervisningen om EU i den svenska gymnasieskolan.
2007 : Lund university industrial design LTH / [editor:
- Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2007. - 103 s. ; 25
Claus-Christian Eckhardt. - Lund : Lund university
cm.
industrial design programme, LTH [2008. - S. 386-456 s.
(Rapport / Skolverket, 1103-2421 ; 308)
: ill.
ISBN 9789197251389 (inb.)
Hansson, Lena, 1975"Enligt fysiken eller enligt mig själv?" : gymnasieelever, fysiken
Akademi eller verklighet
och grundantaganden om världen / Lena Hansson. - Norrköping :
Akademi eller verklighet? / [projektmedarbetare:
Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens
Mikaela Almerud. - Stockholm : Svenskt näringsliv,
didaktik, FontD : Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,
2008. - 53 s.
Linköpings universitet, 2007. - 101 s. ; 24 cm.
(Studies in science and technology education (Print), 1652-5051 ;
Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor
13)
Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor :
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2007
utvärdering av projekt med Samverkansinlärning (SI) vid
ISBN 9789185895397
gymnasieskolor hösten 2007. - Lund : Centrum för
Supplemental Instruction, 2008. - 90 s. : ill.
Emiba - Studerandeekonomi
ISBN 9789197746502
Utbildning straffbart
Hemmingsson, Ulla-Britt
Utbildning straffbart? : en rapport om studenter och
Systematisk reflektion för lärande och utveckling i
trygghetssystemen. - 6. uppl. - Stockholm : SACO studentråd,
vården : studenters lärande i verksamhetsförlagd
2008. - 39 s. ; 25 cm.
utbildning : vårdpersonals kompetensutveckling / Ulla-
ISBN 9187146533
Britt Hemmingsson, Ann-Britt Ivarsson. - Örebro :
Universitetsbiblioteket, 2007. - 52 s.
Emkd - Undervisningsväsen: förhållande till staten
(Skriftserie i vårdvetenskap, 1653-6533 ; 2)
ISBN 9789176685327
Personalförstärkningar i förskolan
Personalförstärkningar i förskolan : utvärdering av statsbidrag
Nilsson, Staffan, 1974-
fördelat under åren 2005 och 2006. - Stockholm : Skolverket :
From higher education to professional practice : a
Fritze [distributör], 2008. - 106 s. ; 25 cm.
comparative study of physicians' and engineers' learning
(Rapport/ Skolverket, 1103-2421 ; 314)
and competence use / Staffan Nilsson. - Linköping :
Department of Behavioural Sciences and learning,
Emm - Skolsociala åtgärder
Linköping University, 2007. - 253 s. ; 24 cm.
(Linköping studies in behavioural science, 1654-2029 ;
Höjer, Dan, 1964-
120)
Uppdrag hälsa : [elevers livsstil, sömn, rörelse och mat] / Dan
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007
Höjer. - Stockholm : Sveriges utbildningsradio, 2008. - 161 s. :
ISBN 9789185895700
ill. ; 21 cm.
ISBN 91-25-08002-4
ISBN 9789125080029
39
Nationalbibliografin 2008: September
Persson, Marcus, 1975-
Epabx - Högskolor: undervisningsmateriel
"Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation" :
doktoranders röster om karriärmöjligheter i akademin / Marcus
Nilsson, Lars-Erik, 1949-
Persson & Susanna Persson. - 1. uppl. - Malmö : Bokbox, 2007. -
"But can't you see they are lying" : student moral
82 s. ; 24 cm.
positions and ethical practices in the wake of
ISBN 9789186980412
technological change / Lars-Erik Nilsson. - Göteborg :
Acta Universitatis Gothoburgensis, cop. 2008. - 198 s. ;
Svensson, Roger, 1967-
25 cm.
Tillväxt genom forskning- : vad säger forskningslitteraturen? /
(Göteborg studies in educational sciences, 0436-1121 ;
[skriven av Roger Svensson. - Stockholm : Svenskt näringsliv,
261)
2008. - 42 s.
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789173466158
Ep:k - Universitetsväsendets historia
Fredriksson, Bert, 1936-2003
Epaby - Högskolor: särskilda metoder i
undervisningen
The Swedish system of higher education 1945-1977 : an
organizational approach / by Bert Fredriksson & Jan-Erik Lane. -
Självständigt arbete - vad är det
Umeå, 1978. - 337 bl.
Självständigt arbete - vad är det? : en beskrivning av hur
(Umeå studies in politics and administration, 0348-4424)
momentet självständigt arbete genomförs och
examineras vid 36 institutioner / Åke Eriksson. - Uppsala
Epaaf - Högskolor: pedagogisk psykologi:
disciplinfrågor
Nilsson, Lars-Erik, 1949-
: Pedagogiska institutionen, Univ., 1999. - 133 s. : ill.,
tab.
(Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen /
Uppsala universitet, 0349-5205 ; 215)
"But can't you see they are lying" : student moral positions and
ethical practices in the wake of technological change / Lars-Erik
Epb - Forskarutbildning
Nilsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop.
2008. - 198 s. ; 25 cm.
Persson, Marcus, 1975-
(Göteborg studies in educational sciences, 0436-1121 ; 261)
"Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation" :
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
doktoranders röster om karriärmöjligheter i akademin /
ISBN 9789173466158
Marcus Persson & Susanna Persson. - 1. uppl. - Malmö :
Bokbox, 2007. - 82 s. ; 24 cm.
Epab - Högskolor: pedagogisk metodik
ISBN 9789186980412
Självständigt arbete - vad är det
Projektkatalog
Självständigt arbete - vad är det? : en beskrivning av hur
Projektkatalog : utbildningsvetenskapliga kommitténs
momentet självständigt arbete genomförs och examineras vid 36
stöd till forskning och forskarutbildning beslutade 2006-
institutioner / Åke Eriksson. - Uppsala : Pedagogiska
2007. - Stockholm : Vetenskapsrådet, [2008. - 193.
institutionen, Univ., 1999. - 133 s. : ill., tab.
(Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen / Uppsala
universitet, 0349-5205 ; 215)
40
Nationalbibliografin 2008: September
Epib - Högskolor: studerande
Eu - Elever med särskilda behov
Ahn, Song-ee, 1972-
Bedömning av anpassningar i skolmiljön. Svenska
Ur kurs : utbytesstudenters rörelser i tid och rum / Song-ee Ahn. -
The school setting interview : SSI version 3.0 / Helena
Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande,
Hemmingsson. - Nacka : Förbundet Sveriges
Linköpings universitet, 2007. - 228 s. ; 24 cm.
arbetsterapeuter, cop. 2005. - 41, [5] s. + 5 bl.
(Linköping studies in behavioural science, 1654-2029 ; 122)
ISBN 9186210319
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007
ISBN 9789185895410
Bryngelson, Birgitta
Träning av arbetsminnet med RoboMemo : åtta
Persson, Marcus, 1975-
fallstudier av ungdomar med autismspektrumtillstånd /
"Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation" :
Birgitta Bryngelson, Peter Björling. - Lund : FoU-
doktoranders röster om karriärmöjligheter i akademin / Marcus
enheten, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne,
Persson & Susanna Persson. - 1. uppl. - Malmö : Bokbox, 2007. -
[2007. - 53 s.
82 s. ; 24 cm.
(Rapport / Habilitering och hjälpmedel, FoU-enheten
ISBN 9789186980412
1652-2516 ; 2007:7)
ISBN 9172611057 (korr. ) (spiralh.)
Epk - Högskolor: organisation och administration
Hammar, Lena
Abrahamsson, Per
Visst kan ALLA vara med! : i idrott, lek och spel / Lena
Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i
Hammar, Inger Johansson ; [illustrationer: Karin
högskoleorgan / Per Abrahamsson, Ulla Björkman, Magnus
Wilkensson. - Örebro : Varsam, 2008. - 178 s. : ill. ; 30
Hallberg. - 9., [rev.] uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. -
cm.
87 s. ; 25 cm.
ISBN 9789163325908
ISBN 9789139109891
Kursplaner för grundläggande särvux
Program för den akademiska ledningsorganisationen
Kursplaner för grundläggande särvux / Skolverket. -
Program för den akademiska ledningsorganisationen. -
Stockholm : Fritze, 2008. - 39 ; 25 cm.
Stockholm : Sveriges universitetslärarförbund, 2007. - 42 s.
ISBN 9789185545414
(Sulfs skriftserie, 1401-1123 ; 30)
ISBN 9188766055
Landin, Irina
RoboMemo : en utvärdering av arbetsminnesträning för
Et - Ungdomsvårdsskolor
barn med ADHD / Irina Landin. - Lund : FoU-enheten,
Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, [2007. - 37 s.
Stridell, Esbjörn
(Rapport / Habilitering och hjälpmedel, FoU-enheten
Dormsjöskolan : återblick på ett lärorikt halvsekel / [författare:
1652-2516 ; 2007:8)
Esbjörn Stridell. - Garpenberg : Föreningen Dormsjöskolan,
ISBN 9789172611061 (spiralh.)
2008. - 109 s. : ill.
41
Nationalbibliografin 2008: September
Sär-nytt
Sär-nytt : information från Rikscentralen för pedagogiska
Eue - Specialundervisning: lässvårigheter
och skrivsvårigheter
hjälpmedel i särskolan. - Sammanfattad utgivningstid: Umeå :
Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i särskolan, 1972-
Ingvar, Martin, 1955-
1992. - 30 cm. - 1972: nr 1-1981: nr 1/2 ; nr 15-nr 16 ; [19]88-
En liten bok om dyslexi / Martin Ingvar. - 1. utg. -
[19]92.
Stockholm : Natur och Kultur, 2008. - 136 s. ; 22 cm + 1
ISSN 0347-4534
CD-ROM.
ISBN 9789127117389 (inb.)
Eub - Specialundervisning: hörselskadade
Sandeberg, Susanne af, 1955Hendar, Ola
Läsk-pärmen : [tips om läs- och skrivsvårigheter] / [text:
Måluppfyllelse för döva och hörselskadade i skolan : redovisning
Susanne af Sandeberg ; i samarbete med Läsk-projektet.
av uppdrag enligt regleringsbrev : slutrapport / Ola Hendar. -
- 2. [rev.] uppl. - Stockholm : Föräldraföreningen för
Örebro : Specialskolemyndigheten (SPM), 2008. - 102 s. : ill.
dyslektiska barn, 2007. - [116] s. ; 32 cm + CD (Daisy.
ISBN 9789197723008 (i ringpärm)
Euc - Specialundervisning: psykiskt handikappade
Vad säger forskningen om dyslexi
Larssen, Malene
Vad säger forskningen om dyslexi. - Stockholm :
Är jag normal, mamma? : att se, förstå och möta en flicka med
Vetenskapsrådet, 2008. - [16] s. : ill.
ADD / Malene Larssen. - Västra Frölunda : Aduct, 2008. - 160 s.
: ill.
ISBN 9789163320507
Eug - Specialundervisning:
flerhandikappade
Sär-nytt
Arman, Kerstin, 1949-
Sär-nytt : information från Rikscentralen för pedagogiska
From experience to conversation : what are the
hjälpmedel i särskolan. - Sammanfattad utgivningstid: Umeå :
requirements for a partner to perceive and respond to
Rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel i särskolan, 1972-
expressions from a child with congenital deaf-blindness?
1992. - 30 cm. - 1972: nr 1-1981: nr 1/2 ; nr 15-nr 16 ; [19]88-
/ [author: Kerstin Arman ; translator: Hans Carlberg ;
[19]92.
pictures: Jörgen Appelgren och Kerstin Arman. -
ISSN 0347-4534
Härnösand : Specialpedagogiska institutet, 2007. - S. 326 : ill.
Thelin, Carolina, 1968-
ISBN 9789128000130
Var sitter känslorna? : sex och samlevnad för gymnasiesärskolan
/ av Carolina Thelin ; foto: Sophie Göst. - Malmö : Malmö stad,
Möller, Kerstin, 1950-
2008. - 86 s. : ill. ; 20 x 21 cm.
Impact on participation and service for persons with
ISBN 9789163325700
deafblindness / Kerstin Möller. - Örebro : Örebro
University, 2008. - 111 s. ; 24 cm.
Åkesson, Liz
(Studies from The Swedish Institute for Disability
Tvätt och klädvård / Liz Åkesson ; [illustratör: Jenny Johansson,
Research, 1650-1128 ; 26)
Henry Svahn. - Malmö : Pedagogiska idéer Syd, 2008. - Ca 190
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet,
bl. + 1 CD-ROM.
2008
ISBN 9789197612029 (i ringpärm)
ISBN 9789176685952
42
Nationalbibliografin 2008: September
Ev - Folkbildning
Nordvall, Henrik, 1977I skärningspunkten mellan det globala och det lokala :
tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av
lokala sociala forum / Henrik Nordvall. - Linköping :
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings
universitet, 2008. - 87 s. ; 24 cm.
(Linköping studies in behavioural science, 1654-2029 ; 125)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2008
ISBN 9789185523009
Studieförbunden
Studieförbunden. 2007. - Stockholm : Kulturrådet, 2008. - 71 s.
(Kulturen i siffror, 1403-0276 ; 2008:2)
ISBN 9789185259519
Åberg, Pelle, 1977Translating popular education : civil society cooperation between
Sweden and Estonia / Pelle Åberg. - Stockholm : Department of
Political Science, Stockholm University : Södertörns högskola,
2008. - 262 s. ; 25 cm.
(Stockholm studies in politics, 0346-6620 ; 124)
(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399 ; 24)
(Södertörn political studies, 1653-8269 ; 3)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
ISBN 9789171555960 (Stockholm University)
ISBN 9789189315822 (Södertörns högskola)
Ex - Yrkesval
Kompetens (Trygghetsrådet
Kompetens. - Stockholm : Trygghetsrådet (TRR), [2008. - 60 s.
Marknadsföring, CV och ansökan
Marknadsföring : CV och ansökan. - Stockholm : Trygghetsrådet
(TRR), [2008. - 67 s.
Marknadsföring, presentera dig själv
Marknadsföring : presentera dig själv. - Stockholm :
Trygghetsrådet (TRR), [2008. - 26 s.
43
Nationalbibliografin 2008: September
F - Språkvetenskap
Strömquist, Siv, 1942Konsten att tala och skriva / Siv Strömquist. - 4.,
F - Språkvetenskap
uppdaterade uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 248 s. : ill.
; 24 cm.
Andersson-Carlsson, Solveig, 1947-
ISBN 9789140664204
Byta ett ord : om konsten att berätta / Solveig AnderssonCarlsson. - Rev. nyutg. - Hjo : Från hjärta till hjärta, 2008. - 56 s.
F(x - Lexikon
: ill.
ISBN 9789163100901
Hagelberg, Sonja, 1947Hundordbok : de vanligaste termerna på 6 språk / Sonja
Flores Ohlson, Linda, 1974-
Hagelberg. - Stockholm : Svenska kennelklubben i
"Soy el brother de dos lenguas ..." : el cambio de código en la
samarbete med Sellin & Partner, 2008. - 166 s. : ill. ; 20
música popular contemporánea de los hispanos en los Estados
cm.
Unidos / Linda Flores Ohlson. - [Nueva ed. - Göteborg : Acta
ISBN 9789170553707
Universitatis Gothoburgensis, 2008. - 292 s. ; 25 cm.
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 55)
F:dofa - Barnspråk
ISBN 9789173465939
Beijer, Mai, 1941Järlehed, Johan, 1968-
Mest språk : språk- och kulturkunskap i ett alltmer
Euskaraz : lengua e identidad en los textos multimodales de
gränsöverskridande samhälle / Mai Beijer. - Stockholm :
promoción del euskara, 1970-2001 / Johan Järlehed. - Göteborg :
Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution,
Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008. -
2008. - 306 s. : ill. ; 25 cm.
358 s. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 9789185589548
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 56)
ISBN 9789173465946
F:oa - Språksociologi
Lundén, Björn, 1944-
Bergqvist, Lars Göran, 1946-
Presentationsteknik : om konsten att tala, engagera och övertyga /
Projektsamtalets intersubjektivitet : språkbruk och
av Björn Lundén och Lennart Rosell. - 5., [rev.] uppl. - Näsviken
handlingsmöjligheter i byggprojekt / Lars Göran
: Björn Lundén information, 2008. - 130 s. ; 23 cm.
Bergqvist. - Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
ISBN 9789170275685
2008. - 205 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Magnusson, Barbro, 1949-
Ny serie, 0346-718X ; 2833)
Teckenkommunikation : grundordbok - med illustrationer /
(Publikation / Chalmers tekniska högskola, Institutionen
Barbro Magnusson ; [illustrationer: Barbro Magnusson, Ewa
för arkitektur, 1650-6340 ; 2008:7)
Larsson. - 3. utg. - Lövestad : Bam språkteknik, 2008. - 97 s. : ill.
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
ISBN 9789163323867 (sprialh.)
ISBN 9789173851527
Hur du blir en bra talare
Hur du blir en bra talare / Dale Carnegie ; översättning: Osmo
Vatanen. - 3. utg. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 235 s. ;
22 cm.
ISBN 9789127116696 (inb.)
44
Nationalbibliografin 2008: September
Flores Ohlson, Linda, 1974-
Brochmann, Christina, 1940-
"Soy el brother de dos lenguas ..." : el cambio de código en la
Ess i svenska. 8, Lärarbok / Christina Brochmann,
música popular contemporánea de los hispanos en los Estados
EwaLisa Carlstrand-Skoog, Hans Thorbjörnsson. - 4.,
Unidos / Linda Flores Ohlson. - [Nueva ed. - Göteborg : Acta
[rev.] uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 156 s. :
Universitatis Gothoburgensis, 2008. - 292 s. ; 25 cm.
ill. ; 30 cm.
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 55)
(Ess i svenska)
ISBN 9789173465939
ISBN 9789127762183 (spiralh.)
Järlehed, Johan, 1968-
Danielsson, Mattias, 1973-
Euskaraz : lengua e identidad en los textos multimodales de
Häftigt! / Mattias Danielsson, Lisen Adbåge. - 1. uppl. -
promoción del euskara, 1970-2001 / Johan Järlehed. - Göteborg :
Stockholm : Bonnier utbildning, 2008. - 48 s. : ill. ; 24
Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008. -
cm.
358 s. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 978-91-622-8482-4
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 56)
ISBN 9789173465946
Emanuelsson, Birgitta, 1954Den röda cykeln. 5 / Birgitta Emanuelsson, Ulrika
Minor languages in the diaspora
Sjöberg ; illustrationer: Gunilla Kjellander. - 1. uppl. -
Minor languages in the diaspora : perspectives and possibilities in
Malmö : Gleerup, 2008. - 48 s. : ill. ; 24 cm.
a global context : seminar in the Baltic Centre for Writers and
ISBN 9789140661098
Translators Visby, Sweden, 3 November 2007 at the occasion of
the annual meeting of the Swedish-Greek Cultural Committee. -
Englund, Helena, 1957-
Stockholm : Swedish-Greek Cultural Committee, Swedish Arts
Tillgängliga webbplatser i praktiken / Helena Englund
Council, 2008. - 49 s.
och Maria Sundin. - 2., omarb. uppl. - Stockholm : Jure :
Jure bokhandel [distributör], 2008. - 186 s. : ill. ; 25 cm.
Fc - Svenska
ISBN 9789172233232
Bengtson, Annika
Falkenland, Rolf, 1936-
Utvärderingsmaterial / Annika Bengtson, Elisabet Näsström. - 1.
Allt i svenska. 8, Övningsbok. Svarshäfte / [Rolf och
uppl. - Stockholm : Liber, 2008. - 138 s. ; 30 cm.
Lilian Falkenland. - 2. utg., 2. tr. - Stockholm : Natur och
ISBN 978-91-47-08099-1 (spiralh.)
kultur, 2008. - 15 s. ; 24 cm.
ISBN 9789127408098
Bergsten, Tomas, 1951Arena : svenska för grundskolans senare del. Kopieringsunderlag
Forsberg, Jenny, 1975-
/ Tomas Bergsten, Ulrika Lundén. - 2. utg. - Stockholm : Natur &
Tydliga texter : snabba skrivtips och språkråd / Jenny
kultur, 2008. - 195 s. ; 30 cm.
Forsberg. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag,
ISBN 9789127739987 (spiralh.)
2008. - 144 s. : 20 cm.
ISBN 9789172275836 (inb.)
Bergsten, Tomas, 1951Arena : svenska för grundskolans senare del. Lärarboken / Tomas
Fylking, Eva, 1943-
Bergsten, Ulrika Lundén. - 2. utg. - Stockholm : Natur & kultur,
Min bok : språk- och mattelekar med mamma Mu. 1 /
2008. - 189 s. ; 25 cm.
[Eva Fylking, Eva Wirmark. - 2. utg. - Stockholm : Natur
ISBN 9789127739994 (spiralh.)
& kultur, 2008. - 23 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 9789127415720
45
Nationalbibliografin 2008: September
Fylking, Eva, 1943-
Korsell, Ingela 1967-
Min bok : språk- och mattelekar med mamma Mu. 2 / [Eva
Pojken och tigern. Läsförståelse. Elevens bok / Ingela
Fylking, Eva Wirmark. - 2. utg. - Stockholm : Natur & kultur,
Korsell. - 1. utg. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. -
2008. - 23 s. : ill. ; 27 cm.
64 s. : ill. ; 24 cm + 1 ark.
ISBN 9789127415737
(Läs med oss)
ISBN 978-91-27-41149-4
Hannedahl, Stina, 1956Fia är ett får : [läs- och skrivbok] / Stina Hannedahl. - Horred :
Korsell, Ingela 1967-
Serholt, 2008. - 16 s. : ill. ; 23 cm.
Pojken och tigern. Läsförståelse. Lärarens bok / Ingela
ISBN 9789185407255
Korsell. - 1. utg. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. 31 s. : ill. ; 30 cm.
Hannedahl, Stina, 1956-
(Läs med oss)
Ida är en mus : [läs- och skrivbok] / Stina Hannedahl. - Horred :
ISBN 9789127411500
Serholt, 2008. - 16 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789185407248
Lilja, Eva, 1943Svensk verslära / Eva Lilja. - 1. uppl. - Stockholm :
Hannedahl, Stina, 1956-
Svenska akademien : Norstedts akademiska förlag
Åke är en räv : [läs- och skrivbok] / Stina Hannedahl. - Horred :
[distributör], 2008. - 134 s. ; 24 cm.
Serholt, 2008. - 16 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 978-91-7227-553-9
ISBN 9789185407231
Lindblom, Bertil
Hansson, Catarina, 1962-
Nostalgisk ordlista för 40-talister / Bertil Lindblom. - 1.
Arbetsbok : lästräning E : svenska i samspel med matte! /
uppl. - Borås : Recito : Litenupplaga.se [distributör],
[Catarina Hansson, Sonja Glöckner. - 1. uppl. - Stockholm :
2008. - 76 s. ; 21 cm.
Liber, 2008. - 63 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789186035594
(Piratresan. Nivå E)
ISBN 9789121218846
Lindskog, Bengt I., 1929Medicinsk terminologi / Bengt I Lindskog ; under
Hedberg, David, f. 1865
medverkan av Andrén-Sandberg, Åke ... ; [illustrationer:
Svensk ordlista för skolor och självstudium / Omarb. till
Urban Frank och Poul Buckhöj. - 5. uppl. - Stockholm :
överensstämmelse med nionde uppl. av Sv. akademiens ordlista
Norstedts Akademiska, 2008. - 704 s. : ill. ; 27 cm.
av Frans Lindskog och A. G. Lindskog. - 24. uppl. - Stockholm :
ISBN 978-91-7227-557-7 (inb.)
Bergvall, 1955. - 71 s.
Lundén, Ulrika, 1966Johanson, Kerstin, 1947-
Arena : svenska för grundskolans senare del. Temabok, 1
Holy smoke! = Milda makter! : engelska uttryck och vad vi säger
/ Ulrika Lundén, Monica Ljung, Kerstin Meyer. - 2. utg.
på svenska / Kerstin Johanson & Mia Carlstedt. - Bromma :
- Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 112 s. : ill. ; 24 cm.
Ordalaget, 2008. - 104 s. : ill. ; 16 cm.
ISBN 9789127409521
ISBN 978-91-85465-46-0 (inb.)
Lundén, Ulrika, 1966Arena : svenska för grundskolans senare del. Temabok, 2
/ Ulrika Lundén, Lena Norée, Tomas Bergsten. - 2. utg. Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 135 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789127409538
46
Nationalbibliografin 2008: September
Luthman, Hans, 1941-
Ribbing, Anna, 1964-
Gissa uttrycket! : centrala svenska idiom : genvägar till ökad
Trollsländor och spikskor : hur ser orden ut? / Anna
förståelse av svenska vardagsuttryck / Hans Luthman. - 1. uppl. -
Ribbing, Mati Lepp. - Stockholm : Eriksson & Lindgren,
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 54 s. ; 25 cm.
2008. - [27] s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789144052458
ISBN 9789173770255 (inb.)
Lyberg Mogensen, Annika, 1969-
Röda tråden
Öva lätt. 6 / Annika Lyberg Mogensen, Malin Nordberg. - 1.
Röda tråden : blandade övningar i svenska. D / [Gunnar
uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 96 s. : ill. ; 30 cm 1
Albinsson, författare. - Hedemora : Skolcopy, 2007. - 48
facit (12 s.
s. : ill. ; 30 cm.
(Ess i svenska)
ISBN 9789185427161
ISBN 9789127762091
Röda tråden
Malmros, Elisabeth, 1942-
Röda tråden : blandade övningar i svenska. D, Facit. -
Mittpunkt Svenska A / Elisabeth Malmros, Maria Ranefalk,
Hedemora : Skolcopy, 2007. - 45 s. : ill. ; 21 cm.
Bengt Tollstadius. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur,
ISBN 9789185427178
2008. - 127 s. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 978-91-44-05006-5
Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja
Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja / Ilse Cantell. - 12. pain. -
Martinger, Sven, 1951-
[Stockholm : Norstedts Akademiska Förlag] ; Helsinki :
Norstedts juridiska ordbok : juridik från A till Ö / Sven
Söderström, 2008. - 1144 s. ; 23 cm.
Martinger. - 6. [rev.] uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008.
ISBN 9789172275959 (inb.) (Norstedts Akademiska
- 215 s. ; 23 cm.
Förlag)
ISBN 978-91-39-01350-1 (inb.)
ISBN 9789510319048 (inb.) (Söderström)
Nordberg, Malin, 1968-
Typiska korsordsord
Essens. 8 / Malin Nordberg. - 4. uppl. - Stockholm : Natur &
Typiska korsordsord. - Stockholm : Bonnier korsord,
kultur, 2008. - 144 s. : ill. ; 24 cm.
2008. - 63 s. ; 14 cm.
ISBN 9789127762282
Utbult, Maria, 1969Oa frau Listalannet
Ordflätor. 1 / författare: Maria Utbult : illustratör: Anna
Oa frau Listalannet : parlör för den listerländska dialekten :
Sjöberg ; redaktör: Ingrid Hultman. - Skällinge : Beta
[listerländska-svenska : svenska-listerländska : med introduktion
pedagog, 2008. - 28 s. : ill. ; 24 cm.
och exempel] / Gruppen för listerländskans bevarande. - 1. uppl. -
ISBN 9789197559454
Karlskrona : Hans tryck och förlag, 2007. - 111 s. ; 23 cm.
Östman, Margareta, 1946Oreström, Bengt, 1945-
Au Champ d'Apollon : écrits d'expression française
Svenska ordboken / utarbetad av Bengt Oreström. - 2. [uppl. -
produits en Suède (1550-2006) / par Margareta & Hans
Lund : Studentlitteratur : Gustava, 2008. - viii, 591 s. ; 22 cm.
Östman. - Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och
ISBN 9789144054032 (inb.)
antikvitets akademien, 2008. - 434 s. ; 25 cm.
(Filologiskt arkiv, 0083-6745 ; 47)
ISBN 9789174023756
47
Nationalbibliografin 2008: September
Fc.04 - Svenska: dialektologi
Fct - Svenska för utlänningar
Bygdemålet i Okome, Köinge & Svartr
Beijer, Mai, 1941-
Bygdemålet i Okome, Köinge & Svartrå / [utgiven av Okome-
Mest språk : språk- och kulturkunskap i ett alltmer
Köinge-Svartrå hembygdsförening ; teckningar: Stefan
gränsöverskridande samhälle / Mai Beijer. - Stockholm :
Gustafsson. - Varberg : Utsikten förlag, 2007. - 128 s. ill. ; 22
Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution,
cm.
2008. - 306 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-88806-70-7 (inb.)
ISBN 9789185589548
ISBN 9789188806703 (inb.)
Espling-Lindberg, Kerstin, 1946Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi
Överblick. Övningsbok / Kerstin Espling-Lindberg,
Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi. - Uppsala :
Catharina Kjellröier Ringer, Anita Lilburn. - 1. uppl. -
Sällskapet för svensk dialektologi, 2007. - 1.
Stockholm : Liber, 2008. - 128 s. : ill. ; 24 cm.
ISSN 1654-5524
ISBN 9789147082933
Oa frau Listalannet
Luthman, Hans, 1941-
Oa frau Listalannet : parlör för den listerländska dialekten :
Gissa uttrycket! : centrala svenska idiom : genvägar till
[listerländska-svenska : svenska-listerländska : med introduktion
ökad förståelse av svenska vardagsuttryck / Hans
och exempel] / Gruppen för listerländskans bevarande. - 1. uppl. -
Luthman. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 54
Karlskrona : Hans tryck och förlag, 2007. - 111 s. ; 23 cm.
s. ; 25 cm.
ISBN 9789144052458
Warmland, Knut, 1928Värmländsk ordbok : de värmska dialekternas ordskatt / samlad
Thunberg, Lena, 1947-
och presenterad av Knut Warmland. - Ny, bearb. och
Börja öva svensk grammatik : basgrammatik för sfi :
kompletterad utg. - Karlstad : Värmlands museum, 2008. - 424 s.
regler och övningar med facit och test / Lena Thunberg. -
: kartor ; 23 cm.
1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 55 s. ; 25 cm.
ISBN 9789185224746 (inb.)
ISBN 978-91-44-04947-2
Fca - Fornsvenska
Watcyn-Jones, Peter, 1944Bygg upp ditt ordförråd. 2 / Peter Watcyn-Jones ; under
Displaced texts
medverkan av Anna Watcyn-Jones ; [teckningar av Sven
Displaced texts : an Old Swedish Birgittine Revelation in
Nordqvist. - 4. uppl. - Lund : Folkuniversitetets förlag,
Copenhagen, GkS 1154 fol. and Three Sermons in Vienna, Cod.
2008. - 127 s. : ill. ; 25 cm.
Vind. 13013 / edited and commented by Jonathan Adams. -
ISBN 9789174346220
Uppsala : Svenska fornskriftsällskapet, 2008. - 80 s. : ill.
(Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Ser. 3,
Fe - Engelska
Smärre texter och undersökningar, 1103-5692 ; 4)
ISBN 978-91-976118-1-7
Bermheden, Christer, 1946New Champion. 4, Textboken / Christer Bermheden,
Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren. - 1. uppl. Stockholm : Bonnier utbildning, 2005. - 96 s. : ill. ; 24
cm.
ISBN 91-622-6250-5
48
Nationalbibliografin 2008: September
Bermheden, Christer, 1946-
Jansson, Rolf, 1945-
PrimeTime. 1, Elevfacit / Christer Bermheden, Matts Winblad. -
Step by step : a walk through english grammar. Further
1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, 2008. - 31 s. ; 24 cm.
steps / [Rolf Jansson, författare ; Ingela Jönsson,
ISBN 9789162268633
illustratör. - Hedemora : Skolcopy, 2007. - 48 s. : ill. ; 30
cm.
Bermheden, Christer, 1946-
ISBN 9789185427147
PrimeTime. 1, Lärarhandledningen / Christer Bermheden, Matts
Winblad ; Nätbaserat material: Daniel Hermansson. - 1. uppl. -
Johanson, Kerstin, 1947-
Stockholm : Bonnier utbildning, 2008. - 160 s. ; 24 cm.
Holy smoke! = Milda makter! : engelska uttryck och vad
ISBN 9789162268657
vi säger på svenska / Kerstin Johanson & Mia Carlstedt.
- Bromma : Ordalaget, 2008. - 104 s. : ill. ; 16 cm.
Gustafsson, Jörgen, 1948-
ISBN 978-91-85465-46-0 (inb.)
Core English. 1, Elevfacit / Jörgen Gustafsson, Monica Hjorth,
Eric Kinrade. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, 2008. -
Jönsson, Ingela, 1972-
27 s. ; 24 cm.
Step by step : english exercises for beginners. Small
ISBN 9789162275181
steps. 2 / [Ingela Jönsson, författare/illustratör. Hedemora : Skolcopy, 2007. - 48 s. : ill. ; 30 cm.
Gustafsson, Jörgen, 1948-
ISBN 9789188600608
Core English. 1, Teacher´s guide / Jörgen Gustafsson, Monica
Hjorth, Eric Kinrade. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning,
McClintock, John
2008. - 293 s. ; 30 cm.
Top Up. 2 / författare: John McClintock. - 1. uppl. -
ISBN 9789162275204 (spiralh.)
Malmö : Gleerup, 2008. - 152 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789140652263
Gustafsson, Jörgen, 1948What's up?. 9, Lärarhandledning / [Gustafsson, Österberg, Cowle.
Moon, Colin, 1957-
- 1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, 2007. - 322 s. ; 30
e-right @ work / Colin Moon. - [Bromma] : Mercuri
cm.
kongress, 2006. - 35, [1] s.
ISBN 9789162279325 (spiralh.)
ISBN 91-976222-0-6 (spiralh.)
ISBN 978-91-976222-0-2
Hedencrona, Eva, 1957Progress gold. B : [engelska B (6) : studieförberedande] / Eva
Rask, Anette, 1977-
Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones. - 2., [rev.]
Good Stuff. C, Diagnos. Elevhäfte / text: Anette Rask,
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 352 s. : ill. ; 25 cm + 1
Mathias Tistelgren. - 1. uppl. - Stockholm : Liber, 2008.
CD-ROM.
- 47 s. ; 30 cm.
ISBN 9789144035611 (inb.)
ISBN 9789147010073
Henry, Alastair, 1963-
Rask, Anette, 1977-
Upside down. A, Teacher´s book / Alastair Henry. - 1. utg. -
Good stuff. C, Diagnos. Lärarhäfte med facit / text:
Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 109 s. ; 30 cm + 2 CD.
Anette Rask, Mathias Tistelgren. - 1. uppl. - Stockholm :
ISBN 9789127409163 (spiralh.)
Liber, 2008. - 31 s. ; 30 cm.
ISBN 9789147010080
49
Nationalbibliografin 2008: September
Robertsen, Evy, 1948-
Wikner-Strid, Zandra, 1947-
Spotlight. 7, [Workbook] / Evy Robertsen, Eva Olsson. - 1. uppl.
Der Sprung!. 1, Facit / Zandra Wikner-Strid, Anders
- Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 176 s. : ill. ; 28 cm.
Odeldahl, Angela Vitt. - 2. uppl. - Stockholm : Liber,
ISBN 9789127407909
2008. - 14 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789147091201
Step by step
Step by step : a walk through english grammar. Further steps.
Fi - Italienska
Facit. - Hedemora : Skolcopy, 2007. - 48 s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9789185427147
Gallicchio-Bornebusch, Marta, 1963Adesso sì. 1, Facit / Marta Gallicchio-Bornebusch,
Summerton, Dominic
Kerstin B. Rydén. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2008. -
Wings. 6, Green. Key to workbook / Dominic Summerton, Anna
31 s. ; 24 cm.
Mellerby, Susanna Rinnesj
ISBN 9789147082926
Ward, Matthew, 1979-
Fj - Franska
10 steps to a better English / Matthew Ward. - 1. uppl. Stockholm : Liber, 2008. - 135 s. ; 21 cm.
Mais oui
ISBN 9789147082513
Mais oui. 2, Allt-i-ett-bok / Marie Pettersson. - 1. uppl. Stockholm : Liber, 2008. - 192 s. : ill. ; 17 x 24 cm + 1
Watcyn-Jones, Peter, 1944Progress gold. B, Student's key / Peter Watcyn-Jones, Eva
Hedencrona, Karin Smed-Gerdin. - 2. uppl. - Lund :
Studentlitteratur, 2008. - 30 s. ; 25 cm.
elev-CD + 2 lärar-CD.
ISBN 9789147079186
ISBN 9789147900305 (elev-CD)
ISBN 9789147901432 (lärar-CD)
ISBN 9789144050683
Markham, Ingrid, 1971Watcyn-Jones, Peter, 1944Progress Gold. B, Vocabulary trainer / Peter Watcyn-Jones, Eva
Hedencrona, Karin Smed-Gerdin. - 1. uppl. - Lund :
Studentlitteratur, 2008. - 95 s. ; 25 cm.
ISBN 9789144050713
Wings
Wings. 6, Green. Textbook / Dominic Summerton. - 1. uppl. Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 110 s. : ill. ; 24 cm + 1 CD.
ISBN 9789127411586
Välj språk! [Elektronisk resurs] [lärar-cd] : prova på
franska, tyska och spanska / Ingrid Markham, AnnChristine Wagner. - Stockholm : Natur och kultur, 2008.
- 1 CD-ROM.
ISBN 978-91-27-41536-2
Rosenberg, Maria, 1971La formation agentive en français : les composés
[VN/A/Adv/P]N/A et les dérivés V-ant, V-eur et V-oir(e)
/ Maria Rosenberg. - Stockholm : Départment de
français, d'italien et de langues classiques, Stockholm
University, 2008. - 205 s. ; 25 cm.
Ff - Tyska
(Forskningsrapporter (Institutionen för franska,
italienska och klassiska språk, Stockholms universitet),
Markham, Ingrid, 1971-
1654-1294 ; 37)
Välj språk! [Elektronisk resurs] [lärar-cd] : prova på franska,
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
tyska och spanska / Ingrid Markham, Ann-Christine Wagner. -
ISBN 978-91-85059-07-2
Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 1 CD-ROM.
ISBN 978-91-27-41536-2
50
Nationalbibliografin 2008: September
Östman, Margareta, 1946-
Fl - Portugisiska
Au Champ d'Apollon : écrits d'expression française produits en
Suède (1550-2006) / par Margareta & Hans Östman. - Stockholm
Cedrius, Thony, 1956-
: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2008. -
Portugisiska för nybörjare / Thony Cedrius, Guilem
434 s. ; 25 cm.
Rodrigues da Silva ; [illustrationer: Per Silfverhjelm. - 3.
(Filologiskt arkiv, 0083-6745 ; 47)
uppl. - Lund : Folkuniversitetets förlag, 2008. - 112 s. :
ISBN 9789174023756
ill. ; 25 cm.
ISBN 9789174346251
Fk - Spanska
Foa - Grekiska
Falk, Johan, 1944Handbok i spanska / Johan Falk & Yvonne Blank. - 1. uppl. -
Hedberg, Torsten, 1906-1978
Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2008. - 535 s. : ill. ; 22
Ordlista till Iliaden : (i urval av C. Theander) / av
cm.
Torsten Hedberg. - [2. uppl. - Lund : Gleerup, 1956. - 44
ISBN 9789172274761 (inb.)
s.
(Skrifter / utgivna av Svenska klassikerförbundet, 0280-
Hanson, Örjan, 1953-
6258 ; 27)
¡Vale!. 9, Lärarhandledningen / Örjan Hanson. - 1. uppl. Stockholm : Bonnier utbildning, 2006. - 217 s.
Fqcc - Kurdiska
ISBN 91-622-6922-4 (spiralh.)
Welatevin, B
Markham, Ingrid, 1971-
Dixebitim dilîzim fêr dibim. 1 / B. Welatevîn. -
Välj språk! [Elektronisk resurs] [lärar-cd] : prova på franska,
Skärholmen : Kurdiska pedagogiska centrum (Navenda
tyska och spanska / Ingrid Markham, Ann-Christine Wagner. -
Pedagojîya Kurdî), [2007. - 48 s. : ill.
Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 1 CD-ROM.
ISBN 9789197631785
ISBN 978-91-27-41536-2
Ftca - Somali
Vaderlind, Madeleine, 1950Me gusta. 2, Facit / Madeleine Vaderlind. - 1. uppl. - Stockholm :
Hassan, Youssuf H. Abdullahi
Liber, 2008. - 22 s. : ill. ; 24 cm.
Buugga feegaarka iyo farbarashada : iftiinka aqoonta /
ISBN 9789147081776
qoraaga buuggan Yuusuf X. Cabdullaahi Xasan. [Spånga : Omhassan.], 2008. - 64 s. : ill. ; 30 cm.
Fkq - Amerikansk spanska
ISBN 9789197666114
Flores Ohlson, Linda, 1974"Soy el brother de dos lenguas ..." : el cambio de código en la
música popular contemporánea de los hispanos en los Estados
Unidos / Linda Flores Ohlson. - [Nueva ed. - Göteborg : Acta
Universitatis Gothoburgensis, 2008. - 292 s. ; 25 cm.
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 55)
ISBN 9789173465939
51
Nationalbibliografin 2008: September
Fub - Finska
Ehrnebo, Paula, 1944Neuvojasta neuvostoon : Ruotsinsuomalainen kielilautakunta :
Sverigefinska språknämnden :1975-2006 : historiiikki : historik /
Paula Ehrnebo. - 1. pain. - Stockholm : Språkrådet ; [Uppsala :
Institutet för språk och folkminnen], 2008. - 112 s. : ill.
(Skrifter utgivna av Språkrådet, Institutet för språk och
folkminnen, 1654-0433 ; 6)
ISBN 9789172290501
Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja
Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja / Ilse Cantell. - 12. pain. [Stockholm : Norstedts Akademiska Förlag] ; Helsinki :
Söderström, 2008. - 1144 s. ; 23 cm.
ISBN 9789172275959 (inb.) (Norstedts Akademiska Förlag)
ISBN 9789510319048 (inb.) (Söderström)
Fxf - Baskiska
Järlehed, Johan, 1968Euskaraz : lengua e identidad en los textos multimodales de
promoción del euskara, 1970-2001 / Johan Järlehed. - Göteborg :
Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008. 358 s. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 56)
ISBN 9789173465946
52
Nationalbibliografin 2008: September
G - Litteraturvetenskap
Göth, Lennart, 1954De tre tornrummen : samtal om skrivande och tro Maria
G - Litteraturhistoria
Küchen ... / Lennart Göth. - Örebro : Libris, 2008. - 170
s. ; 20 cm.
Allén, Sture, 1928-
ISBN 978-91-7195-973-7 (inb.)
Le prix Nobel de littérature : une introduction / par Sture Allén,
Kjell Espmark ; traduit du suédois en français par Françoise Sule.
Hortvs troporvm
- Stockholm : Académie suédoise ; Norstedts akademiska förlag
Hortvs troporvm : florilegivm in honorem Gvnillae
[distributör], 2008. - 71 s. : ill. ; 21 cm.
Iversen : a Festschrift in honour of Professor Gunilla
ISBN 978-91-7227-606-2
Iversen on the occasion of her retirement as Chair of
Latin at Stockholm University / edited by Alexander
Braw, Christian, 1948-
Andrée & Erika Kihlman. - Stockholm : Acta
Vänner med ord : 66 författarporträtt / Christian Braw. - Örebro :
Universitatis Stockholmiensis: Stockholms universitet ;
Libris, 2008. - 337 s. : ill. ; 19 cm.
Visby : eddy.se [distributör], 2008. - 384 s. : ill.,
ISBN 978-91-7195-991-1 (inb.)
musiknoter ; 25 cm.
(Studia Latina Stockholmiensia, 0491-2764 ; 54)
Dikten som mötesplats
ISBN 978-91-85445-93-6
Dikten som mötesplats : festskrift till Eva Lilja / Sissel Furuseth
& Lisbeth Stenberg (red. - Göteborg : Kabusa, 2008. - 342 s. ; 23
J R Sundströms litterära rike
cm.
J R Sundströms litterära rike / [redaktör: Anita
ISBN 978-91-7355-089-5
Adolfsson; foto: Sune Rystedt och Anna-Karin
Wessman. - Härnösand : Janne Vängman-sällskapet,
Ekholm, Steven, 1968-
2008. - 179 s. : ill.
Från Gilgamesh till Guillou : litteraturhistorisk antologi för
(Janne Vängmansällskapets dubbelårsbok, 1103-7636 ;
grundskolans senare del / Steven Ekholm, Annika Lyberg
2007/2008)
Mogensen, Malin Nordberg. - Stockholm : Natur och Kultur,
ISBN 978-91-633-2238-9 (inb.)
2008. - 319 s. : ill. ; 21 cm.
(Svenska i dag)
Kormákr Ögmundarson, ca 930-975
ISBN 978-91-27-40677-3
Kormaks saga / historik och översättning av Ingegerd
Fries. - Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och
Eliasson, Ingemar, 1939-
antikvitets akademien ; Visby : eddy.se ab [distributör],
Mest skyller jag på Selma : [uppsatser och reflektioner runt
2008. - 81 s.
värmländsk berättartradition] / Ingemar Eliasson. - Torsby :
(Filologiskt arkiv, 0083-6745 ; 48)
Heidrun, 2008. - 166 s. ; 21 cm.
ISBN 9789174023787
ISBN 978-91-977554-2-9
Kärleken begär att detta tal skall fram
Fåhraeus, Anna, 1963-
Kärleken begär att detta tal skall fram : Jalal ud-din
Black males and white masculinity in four Renaissance tragedies
Rumis liv, lära och lyrik / red.: A. Dahlén & S.
of blood / Anna Fåhraeus. - Göteborg : Department of English,
Sorgenfrei. - Stockholm : Molin & Sorgenfrei, 2008. -
University of Gothenburg, 2008. - 196 s. ; 21 cm.
172 s. ; 20 cm.
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789197751308
53
Nationalbibliografin 2008: September
Marguerite Duras et la pensée contemporaine
Svenska folksagor
Marguerite Duras et la pensée contemporaine : actes du colloque
Svenska folksagor / återberättade av Birgitta Hellsing ;
des 10-12 mai 2007, la Faculté des lettres, Université de
kommenterade av Jan-Öjvind Swahn ; illustrerade av
Göteborg, Suède / textes réunis et présentés par Eva Ahlstedt et
Alvaro Tapia. - Stockholm : Wahlström & Widstrand,
Catherine Bouthors-Paillart. - Göteborg : Acta Universitatis
2008. - 383 s. : ill. ; 28 cm.
Gothoburgensis, 2008. - 288 s. ; 25 cm.
ISBN 9789146215349 (inb.)
(Romanica Gothoburgensia, 0080-3863 ; 59)
ISBN 9789173466165 (hft.)
Theorier om verklig diktning
Theorier om verklig diktning : festskrift till Per Erik
Marinetti, Filippo Tommaso, 1876-1944
Ljung / redaktörer : Birger Hedén. - Lund : Absalon
Det futuristiska manifestet eller "Futurismen" : den nyaste
förlag, 2008. - 386 s. : ill. ; 22 cm.
litterära skolan / F.T. Marinetti. - Stockholm : Bokbål, 2008. -
(Absalon (Lund), 1102-5522 ; [25)
[52] s. ; 13 cm.
ISBN 978918839624X
ISBN 9789197720205
Torell, Örjan, 1941Melberg, Arne, 1942-
Den osynliga staden : en gestaltningsmodell hos Olof
Självskrivet : om självframställning i litteraturen / Arne Melberg.
Högberg, Ludvig Nordström, Bertil Malmberg, Birger
- Stockholm : Atlantis, 2008. - 246, [1] s. ; 22 cm.
Sjödin, Karl Östman, Lars Ahlin och andra svenska
ISBN 9789173532242 (inb.)
författare fram till våra dagar / Örjan Torell. - Umeå :
h:ström - Text & kultur, 2008. - 301 s. ; 22 cm.
Moderniteter
(Serie akademi, 1653-9575 ; 7)
Moderniteter : text, bild, kön : en vänbok till Ingrid Holmquist /
ISBN 9789173270618
redaktörer: Åsa Arping, Anna Nordenstam, Kajsa Widegren. Göteborg : Makadam, 2008. - 343 s. ; 23 cm.
Uzun, Mehmed, 1953-2007
ISBN 978-91-7061-051-6
Själens regnbåge : [självbiografi] / Mehmed Uzun ,
översättning: Claire B. Kaustell. - Stockholm : Ordfront,
Rudling, Ewa, 1936-
2008. - 354 s. ; 22 cm.
Svenska författare : 100 porträtt i bild och ord / Ewa Rudling. -
ISBN 9789170372674 (inb.)
Stockholm : Langenskiöld, 2008. - 217 s. ; 25 cm.
ISBN 978-91-976680-4-0 (inb.)
G.096z - Litteraturhistoria: skönlitteratur
med särskilda motiv
Statarliv
Statarliv : i myt och verklighet / Christer Lundh & Mats Olsson
Asplind, Jan, 1938-
(red. - Hedemora ; Möklinta : Gidlund, 2008. - 310 s. : ill. ; 25
Ansvar, plikt, offer : ledarskap i liv och litteratur / Jan
cm.
Asplind och Eva Faye-Wevle ; [vinjetter: Kenneth
ISBN 9789178447572 (inb.)
Karlsson. - 2. rev. utg. - Ryd : Artéa, 2008. - 188 s. : ill. ;
22 cm.
Strand, Lars
Besök på Baker Street : [essäsamling] / Lars Strand ;
[illustrationer: W. H. Hide. - Bromma : Mbf bokförlag, 2008. 191 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789185635221
54
ISBN 9789185527182 (inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Brown, Birgitta, 1944-
G:k - Litteraturvetenskapens historia
Anglo-French relations and the Acadians in Canada's maritime
literature : issues of othering and transculturation / Birgitta
Tenngart, Paul, 1972-
Brown. - Gothenburg : Department of English, University of
Litteraturteori / Paul Tenngart. - 1. uppl. - Malmö :
Gothenbuurg, 2008. - 149 s. ; 21 cm.
Gleerup, 2008. - 197 s. ; 21 cm.
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789140664082
Fåhraeus, Anna, 1963-
Gc.03 - Litteraturhistoria: svenska: poesi
Black males and white masculinity in four Renaissance tragedies
of blood / Anna Fåhraeus. - Göteborg : Department of English,
Lilja, Eva, 1943-
University of Gothenburg, 2008. - 196 s. ; 21 cm.
Svensk verslära / Eva Lilja. - 1. uppl. - Stockholm :
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Svenska akademien : Norstedts akademiska förlag
[distributör], 2008. - 134 s. ; 24 cm.
Strand, Lars
ISBN 978-91-7227-553-9
Besök på Baker Street : [essäsamling] / Lars Strand ;
[illustrationer: W. H. Hide. - Bromma : Mbf bokförlag, 2008. -
Gcz - Särskilda svenska författare
191 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789185635221
Björk, Nina, 1967Fria själar : ideologi och verklighet hos Locke, Mill och
Torell, Örjan, 1941-
Benedictsson / Nina Björk. - Stockholm : Wahlström &
Den osynliga staden : en gestaltningsmodell hos Olof Högberg,
Widstrand, 2008. - 324 s. ; 24 cm.
Ludvig Nordström, Bertil Malmberg, Birger Sjödin, Karl
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Östman, Lars Ahlin och andra svenska författare fram till våra
ISBN 9789146219279 (inb.)
dagar / Örjan Torell. - Umeå : h:ström - Text & kultur, 2008. 301 s. ; 22 cm.
Dahl, Karin, 1977-
(Serie akademi, 1653-9575 ; 7)
La mythification d'un écrivain étranger : la réception de
ISBN 9789173270618
l'œuvre de Stig Dagerman en France et en Italie / Karin
Dahl. - Göteborg : Avdelningen för franska och
G:d - Litteraturteori och litteraturestetik
italienska, Institutionen för romanska språk, Göteborgs
universitet, 2008. - 260 s. ; 21 cm.
Dikten som mötesplats
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Dikten som mötesplats : festskrift till Eva Lilja / Sissel Furuseth
& Lisbeth Stenberg (red. - Göteborg : Kabusa, 2008. - 342 s. ; 23
Dahlgren, Eva F., 1952-
cm.
Fallet Sigrid Gillner / Eva F Dahlgren. - Stockholm :
ISBN 978-91-7355-089-5
Frank, 2008. - 396 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-85865-11-6 (inb.)
Tenngart, Paul, 1972Litteraturteori / Paul Tenngart. - 1. uppl. - Malmö : Gleerup,
Greider, Göran, 1959-
2008. - 197 s. ; 21 cm.
Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår
ISBN 9789140664082
jag icke : en bok om Dan Andersson / av Göran Greider.
- Stockholm : Bonnier, 2008. - 333 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-0-011070-3 (inb.)
55
Nationalbibliografin 2008: September
J R Sundströms litterära rike
Torell, Unn, 1958-
J R Sundströms litterära rike / [redaktör: Anita Adolfsson; foto:
Karl för sin katt : Gösta Knutsson som vi inte minns
Sune Rystedt och Anna-Karin Wessman. - Härnösand : Janne
honom / Unn Torell. - 1. uppl. - Uppsala : Uppsala
Vängman-sällskapet, 2008. - 179 s. : ill.
Publishing House, 2008. - 120 s. : ill ; 21 cm.
(Janne Vängmansällskapets dubbelårsbok, 1103-7636 ;
ISBN 9789170053641 (inb.)
2007/2008)
ISBN 978-91-633-2238-9 (inb.)
Uzun, Mehmed, 1953-2007
Själens regnbåge : [självbiografi] / Mehmed Uzun ,
Liedman, Sven-Eric, 1939-
översättning: Claire B. Kaustell. - Stockholm : Ordfront,
Blickar tillbaka / Sven-Eric Liedman. - Stockholm : Bonnier,
2008. - 354 s. ; 22 cm.
2008. - 316 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789170372674 (inb.)
ISBN 978-91-0-012084-9 (inb.)
Valdés, Ana L., 1953Löfström, Inge, 1914-
Er tid skall komma / Ana Luisa Valdés. - Stockholm :
Theodor Tufvesson och Österlen / Inge Löfström. - Simrishamn :
Ordfront, 2008. - 207 s. ; 22 cm.
Artograf, 2008. - 155 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7037-351-0 (inb.)
ISBN 9789197700245
Wästberg, Per, 1933Moberg, Vilhelm, 1898-1973
Vägarna till Afrika : en memoar / Per Wästberg. - [Ny
"Du tror väl att jag är död" : Vilhelm Mobergs brev 1950-1973 /
utg. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 416 s. ; 18 cm.
av Jens Liljestrand (red. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 382 s.,
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
xvi pl.-s. ; 22 cm.
ISBN 9789100120726
(Vilhelm Moberg-sällskapets skriftserie, 1101-5543 ; 20)
ISBN 978-91-7331-200-4 (inb.)
Geqb - Litteraturhistoria: anglokanadensisk
Samlade skrifter
Samlade skrifter / av Haquin Spegel ; under redaktion av Barbro
Brown, Birgitta, 1944-
Ståhle Sjönell och Petra Söderlund. D. 3, Världsliga dikter /
Anglo-French relations and the Acadians in Canada's
utgivna av Bernt Olsson, Barbro Nilsson och Birgit Neumann.
maritime literature : issues of othering and
Vol. 2, Kommentar. - Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet,
transculturation / Birgitta Brown. - Gothenburg :
2008. - 281 s. : ill. ; 25 cm.
Department of English, University of Gothenbuurg,
(Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, 0346
2008. - 149 s. ; 21 cm.
-7864 ; 25)
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789172301412 (inb.)
Ger - Litteraturhistoria: australisk
Strindbergiana
Strindbergiana. Saml. 23 / redaktör: Per Stam ;
Murray, Les A., 1938-
[redaktionskommitté: Margareta Brundin. - Stockholm :
Den svarta hunden : essä och dikter / Les Murray ;
Strindbergssällskapet ; Stockholm : Atlantis, 2008. - 191, [1] s. :
översättning (essä) och inledning: Jonas Ellerström ;
ill.
översättning (dikter): Stewe Claeson, Jonas Ellerström &
ISSN 0282-8006 (hela verket)
Lars-Håkan Svensson. - Stockholm : Bromberg, 2008. -
ISBN 978-91-7353-236-5
78 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7337-073-8 (inb.)
56
Nationalbibliografin 2008: September
Gjq - Litteraturhistoria: fransk-amerikansk
Brown, Birgitta, 1944Anglo-French relations and the Acadians in Canada's maritime
literature : issues of othering and transculturation / Birgitta
Brown. - Gothenburg : Department of English, University of
Gothenbuurg, 2008. - 149 s. ; 21 cm.
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Gz - Särskilda utländska författare
Murray, Les A., 1938Den svarta hunden : essä och dikter / Les Murray ; översättning
(essä) och inledning: Jonas Ellerström ; översättning (dikter):
Stewe Claeson, Jonas Ellerström & Lars-Håkan Svensson. Stockholm : Bromberg, 2008. - 78 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7337-073-8 (inb.)
57
Nationalbibliografin 2008: September
H - Skönlitteratur
Andrews, Amy
Med livet som insats / Amy Andrews ; [översättning:
H - Skönlitteratur
Ylva Kjellsdotter]. En doktor att lita på / Gill Sanderson ;
[översättning: Christina Sohlberg. - Stockholm :
Abani, Chris
Harlequin, cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
Abigails liv : kortroman / Chris Abani ; översättning av Roy
(Harlequin läkarromaner)
Isaksson. - Lund : Celander, 2008. - 111 s. ; 21 cm.
ISBN 9789164052919
ISBN 9789197650731
Antunes, António Lobo, 1942Adam, Gabi
Jag ska älska en sten / António Lobo Antunes ;
Diabolo - Ricky pulassa / Gabi Adam ; suomennos: Oili Räsänen.
översättning: Örjan Sjögren. - Stockholm : Forum, 2008.
- Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 148 s. ; 22 cm.
- 612 s. ; 24 cm.
ISBN 9789172454668 (inb.)
ISBN 9789137132631 (inb.)
Adam, Gabi
Argote Suárez, Marlene
Diabolo och Ricky är i knipa / Gabi Adam ; översatt av Maj von
Tu sol mi sol / Marlene Argote Suárez. - 1. ed. - Gävle :
Groote. - Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 152 s. ; 22 cm.
Editorial Naturbolivia ; [Marlene Argote Suárez], 2008. -
ISBN 9789172450387 (inb.)
126 s.
ISBN 9789163316708
Ahlburg, Kirsten
Noa får en glass / Kirsten Ahlburg ; [illustratör: Jon
Att begrava en ängel
Ranheimsaeter ; översättning: Hans Peterson. - Höganäs : Hegas,
Att begrava en ängel : ryska kärleksnoveller / Kristina
[2008. - 14 s. : ill. ; 21 cm.
Rotkirch (red.) ; översättning: Ben Hellman ... ; [Jurij
ISBN 9789186651961 (inb.)
Buida. - Stockholm : Ersatz ; Helsinki : Söderström,
2008. - 191 s. ; 21 cm.
Ahlburg, Kirsten
ISBN 9789188858757 (Ersatz)
Noa firar nyår / Kirsten Ahlburg ; [illustratör: Jon Ranheimsaeter
ISBN 9789515225498 (Söderström)
; översättning: Hans Peterson. - Höganäs : Hegas, 2008. - 14 s. :
ill. ; 21 cm.
Baglio, Ben M
ISBN 9789186651985 (inb.)
På jakt efter Solsken / Ben M. Baglio ; översättning:
Gudrun Samuelsson ; [inlageillustrationer: Sylvia
Ahlburg, Kirsten
Brunke. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 144 s. : ill.
Noa äter gift / Kirsten Ahlburg ; [illustratör: Jon Ranheimsaeter ;
; 22 cm.
översättning: Hans Peterson. - Höganäs : Hegas, 2008. - 14 s. :
(B. Wahlströms lättlästa böcker, 99-3202363-9)
ill. ; 21 cm.
(Spårhundarna)
ISBN 9789186651992 (inb.)
ISBN 9789132152054 (inb.)
Alonzo, Francesco Saverio, 1934-
Banner, Catherine
Memo : låt oss minnas / Francesco Saverio Alonzo. - Höör : 2-
En konungs ögon / Catherine Banner ; översättning:
kronors förlag, 2008. - 104 s. ; 21 cm.
Lottie Eriksson. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. -
ISBN 9789197717816
335 s. ; 23 cm.
ISBN 9789163860485 (inb.)
58
Nationalbibliografin 2008: September
Barbie som öprinsessan
Ben Kemoun, Hubert
Barbie som öprinsessan / [based on the original screenplay by
Superhemligt / Hubert Ben Kemoun, Régis Faller ; från
Cliff Ruby and Elena Lesser. - Malmö : Egmont Music/Egmont
franskan av Anna Falk. - Stockholm : Bergh, 2008. - 29
Kärnan, 2007. - 24 s. : ill. ; 19 cm + 1 CD.
s. : färgill. ; 22 cm.
(Nico)
Barkow, Henriette
ISBN 9789150217209 (inb.)
Den jättelika rovan = The giant turnip / Henriette Barkow,
Richard Johnson ; översättning till svenska: Karin Sohlgren. -
Bennett, Alan, 1934-
London : Mantra Lingua ; Spånga : Ndio kultur &
Drottningen vänder blad / Alan Bennett ; översättning:
kommunikation i samarbete med Myndigheten för
Sofia Boda. - Stockholm : Ordfront, 2008. - 123 s. ; 18
skolutveckling, cop. 2008. - [23] s. : ill ; 24 x 28 cm + 1 pl.-bl.
cm.
ISBN 184611344X
ISBN 9789170373787 (inb.)
Barnes, Dawn
Berggren, Fatima, 1963-
Maktens sju hjul / Dawn Barnes ; illustrerad av Bernard Chang ;
O banquete do primeiro mundo / Fatima Berggren. - 1.
översättning: Thomas Löwhagen. - Stockholm : B. Wahlström,
uppl. - Borås : Recito ; Litenupplaga.se [distributör],
2008. - 175 s. : ill. ; 21 cm.
2008. - 495 s. ; 21 cm.
(Karateklubben)
ISBN 978-91-86035-43-3
ISBN 978-91-32-15425-6 (inb.)
Bilen som blev åksjuk
Barsotti, Carlo, 1939-
Bilen som blev åksjuk / [översättning av Thomas
Shanghai tur och retur : en resa i den toscanska barndomen /
Löwhagen. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - [16] s. :
Carlo Barsotti ; översättning: Anna Barsotti. - Stockholm :
ill. ; 26 cm.
Carlsson, 2008.
ISBN 978-91-7134-765-7 (inb.)
ISBN 9789173311656 (inb.)
Boie, Kirsten
Becker, Tom
Julkrubba med hund / Kirsten Boie ; illustrationer av
Blodsarv / Tom Becker ; översättning: Ingmar Wennerberg. -
Silke Brix ; från tyskan av Gun-Britt Sundström. -
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 235 s. ; 20 cm.
Stockholm : Bergh, 2008. - 63 s. : ill. ; 22 cm.
(Darkside)
ISBN 9789150217124 (inb.)
ISBN 9789132152788 (inb.)
Boie, Kirsten
Beckett, Simon
Linnea fixar allt / Kirsten Boie ; illustrationer av Silke
Skrivet i eld / Simon Beckett ; översättning: Helena Sjöstrand och
Brix ; från tyskan av Gun-Britt Sundström. - Stockholm :
Gösta Svenn. - [Ny utg. - Stockholm : Minotaur, 2008. - 356 s. ;
Bergh, 2008. - 112 s. : ill. ; 22 cm.
18 cm.
ISBN 978-91-502-1713-1 (inb.)
ISBN 978-91-85419-05-0
Bradford, Chris
Bedford, David
Krigarens resa / Chris Bradford ; översättning: Anna
Lilla Björns stora tröja : [en läsa-känna-bok] / David Bedford,
Troberg. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 286 s. ;
Caroline Pedler ; översättning: Anna Braw. - Örebro : Libris,
22 cm.
2008. - [25] s. : ill. ; 30 cm.
(Young samurai)
ISBN 9789171959690 (inb.)
ISBN 978-91-638-6081-2 (inb.)
59
Nationalbibliografin 2008: September
Bratlund, Bente
Cabot, Meg
Trasig ängel / Bente Bratlund ; illustrationer: Karin Dockson ;
På liv och död / Meg Cabot ; [översättning: Ylva Kempe.
översättning: Hans Peterson. - Höganäs : Hegas, 2008. - 87 s. :
- [Ny utg. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 248 s. ;
ill. ; 22 cm.
18 cm.
ISBN 9789186651923 (inb.)
(Hemsökt ; 4)
ISBN 9789132154492
Brenden, Laila
Hemligheter / Laila Brenden ; översättning: Eva-Maria Gelotte. -
Cabot, Meg
Stockholm : Schibsted, 2008. - 251 s. ; 22 cm.
Okänd identitet / Meg Cabot ; översättning: Sabina
(Hannah ; 21)
Söderlund. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 221 s. ;
ISBN 9789177132257 (inb.)
21 cm.
(Saknad)
Brooke, Lauren
ISBN 9789132153976
Murheelliset / Lauren Brooke ; suomennos: Nina Mäki-Kihni
Campbell, Joanna
Brooke, Samantha
En tuff start / Joanna Campbell ; översatt av Helena
Allt om Littlest pet shop. vol. 2, [81 nya djur] / av Samantha
Stedman. - Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 152 s. ; 22 cm.
Brooke ; översättning av Cecilia Emond Martinsson. - Malmö :
(Fullblod ; 48)
Egmont Kärnan, 2008. - 64 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789172450431 (inb.)
(Littlest pet shop)
ISBN 9789171347121 (inb.)
Campbell, Joanna
Jockeydrömmar / Joanna Campbell ; svensk
Brustad, Sturle, 1964-
översättning: Åsa Kajgård. - Malmö : Pollux
Anarchy in Åmot / Sturle Brustad ; översättning: Nenne Runsten.
hästbokklubb/Stabenfeldt, 2003. - 150 s. ; 22 cm.
- Stockholm : Forum, 2008. - 575 s. ; 22 cm.
(Fullblod ; 34)
ISBN 9789137131955 (inb.)
ISBN 91-7117-390-0 (inb.)
Bryant, Bonnie
Causevic, Nizama Granov, 1944-
Fullblodsfeber / Bonnie Bryant ; översättning: Åsa Kajgård. - 1.
Miraz : roman / Nizama Granov Causevic
uppl. i detta utförande. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 139
s. ; 20 cm.
Caveney, Philip, 1951-
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 2878)
Slaget om Keladon / Philip Caveney ; översättning: Carla
(Stallkompisar)
Wiberg. - Sundbyberg : Semic, 2008. - 333 s. ; 24 cm.
ISBN 9789132152689 (inb.)
(Sebastian Darke)
ISBN 978-91-552-3563-5 (inb.)
Bøgh Andersen, Kenneth, 1976Svart cirkus och annat hemskt / Kenneth Bøgh Andersen ;
Chambers, Aidan
illustrationer: Stefan Sonesson ; översättare: Hans Peterson. -
Det här är allt : Cordelia Kenns kuddbok / Aidan
Höganäs : Bokförlaget Hegas, 2008. - 77 s. : ill. ; 22 cm.
Chambers ; översättning: Katarina Kuick. - Stockholm :
ISBN 978-91-86651-94-7 (inb.)
Rabén & Sjögren, 2008. - 843 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-29-66537-6 (inb.)
60
Nationalbibliografin 2008: September
Child, Lauren
DiCamillo, Kate, 1964-
Clarice Bean stavas trubbel / Clarice Bean ; översättning: Åsa
Sagan om Despereaux : som är berättelsen om en mus,
Lind. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 174 s. : ill. ; 19 cm.
en prinsessa, litet soppa samt en trådrulle / av Kate
ISBN 9789129665451 (inb.)
DiCamillo ; illustrerad av Timothy Basil Ering ; översatt
av Ulla Roseen. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008. - 267
Child, Lee
s. : ill. ; 22 cm.
Fienden : [en Jack Reacher-thriller] / Lee Child ; översättning av
ISBN 9789173550628 (inb.)
Anders Bellis. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2008. 415, [1] s. ; 22 cm.
Donaldson, Julia
ISBN 9789143025286 (inb.)
Jätten Julina och människobarnen / Julia Donaldson ;
med bilder av Axel Scheffler ; översättning: Barbro
Coelho, Paulo, 1947-
Lagergren. - Stockholm : Alfabeta, 2008. - 207 s. : ill. ;
Brida / Paulo Coelho ; översättning: Jens Nordenhök. -
22 cm.
Stockholm : Bazar, 2008. - 263 s. ; 21 cm.
ISBN 9789150109528 (inb.)
ISBN 9789170281778 (inb.)
Donaldson, Julia
Colfer, Eoin
Herr Pinnemans äventyr / Julia Donaldson & Axel
Artemis Fowl : de försvunna demonerna / Eoin Colfer ;
Scheffler ; svensk text av Lennart Hellsing. - Stockholm
[översättning: Lisbet Holst. - [Ny utg. - Stockholm : B.
: Alfabeta, 2008. - [31] s. : färgill. ; 28 cm.
Wahlström, 2008. - 343 s. ; 18 cm.
ISBN 9789150109689 (inb.)
ISBN 978-91-32-15448-5
Egholm, Elsebeth, 1960Collins, Suzanne
Personskada / Elsebeth Egholm ; översättning: Karin
Hungerspelen / av Suzanne Collins ; översättning av Lena
Andr
Jonsson. - Stockholm : b Bonnier Carlsen, 2008. - 303 s. ; 22 cm.
(Hungerspelstriologin ; 1)
Elliot, G. G
ISBN 9789163861031 8inb.)
Tillbaka till Fortuna / G. G. Elliot ; översatt av Kristina
Björemark. - Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 153 s. ; 21
Confessions (Pavilion Books). Svenska
cm.
Bekännelser : erotiska noveller / Agent Provocateur ;
(Sea girls)
översättning: Johanna Svartström. - Malmö : Damm, 2008. - 127
ISBN 9789172452558 (inb.)
s. ; 19 cm.
ISBN 9789173512602 (inb.)
Feldman, Thea
Doktor Kajsa : / av Thea Feldman ; illustrerad av the
Dahl, Sophie, 1977-
Loter, Inc. ; baserat på ett avsnitt skrivet av Jeff Borkin ;
Leka bland vuxna / Sophie Dahl ; översättare: Lina Erkelius. -
översättning av Annelis Dahlqvist. - Malmö : Egmont
Malmö : Damm, 2008. - 278 s. ; 22 cm.
Kärnan, 2008. - [24] s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789173513173 (inb.)
(Musses klubbhus)
ISBN 9789171347626 (inb.)
Despentes, Virginie, 1969Baise-Moi : roman / Virginie Despentes ; översättning: Olof
Zachrisson. - Lund : Tiedlund, 2008. - 267 s. ; 21 cm.
ISBN 91-88800-22-9
61
Nationalbibliografin 2008: September
Follett, Ken
Gejl, Trisse, 1968-
Svärdet och spiran / Ken Follett ; översättning av Gunilla
Patriarken / Trisse Gejl ; översättning: Margareta
Lundborg. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 1076 s. ; 24
Järnebrand. - Stockholm : Månpocket, 2008. - 407 s. ; 18
cm.
cm.
ISBN 9789100120412 (inb.)
(Månpocket, 99-0184541-6)
ISBN 9789170016349
Forbes, Emily
En kär vän / Emily Forbes ; [översättning: Wiveka Sunding
Goldstein, Judy
Hörnell]. Oväntad diagnos / Kate Hardy ; [översättning: Mona du
Mellan dröm och verklighet / Judy Goldstein &
Rietz. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
Sebastian Stuart ; översättning: Ingela Bergdahl. - [Ny
(Harlequin läkarromaner)
utg. - Malmö : Damm, 2008. - 267 s. ; 18 cm.
ISBN 9789164052964
ISBN 9789173513401
French, Jackie
Graham, Caroline, 1931-
En gorilla till farmor / Jackie French ; illustrationer av Stephen
En tragisk mans död / Caroline Graham ; översättning av
Michael King ; översättning: Ulrika Adling Samuelson. -
Elin Dahlqvist. - Ekerö : Ekholm & Tegebjer, 2008. -
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 121 s. : ill. ; 21 cm.
347 s. ; 22 cm.
(B. Wahlströms lättlästa böcker, 99-3202363-9)
([Morden i Midsomer)
(Knäppa familjen)
ISBN 978-91-86048-01-3 (inb.)
ISBN 978-91-32-15203-0 (inb.)
Gregory, Philippa
French, Jackie
Den andra systern Boleyn / Philippa Gregory ; översatt
De kom från norr / Jackie French ; översättning: Lena Schultz. -
av Lillemor Binett. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2008. -
1. pocketuppl. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 239, [1] s. ;
474 s. ; 18 cm.
18 cm.
ISBN 978-91-7351-240-4
ISBN 9789132152221
Grindley, Sally
Funke, Cornelia
Krossat glas / Sally Grindley ; från engelskan av Kersti
Månskensdraken / Cornelia Funke ; illustrationer av Cornelia
Wittbom. - Stockholm : Bergh, 2008. - 230 s. ; 22 cm.
Funke ; från tyskan av Solveig Rasmussen. - Stockholm : Bergh,
ISBN 978-91-502-1715-5 (inb.)
2008. - 58 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-502-1721-6 (inb.)
Gökleñ, Bapba, 1949-1991
Ýolma gusuñ ganatyn! : saýlanan gosgular / Bapba
Funke, Cornelia
Gökle
Bläckhjärta / Cornelia Funke ; illustrerad av författaren ;
[översättare: Gunilla Borén. - [Ny utg. - Bromma : Opal, 2008. -
Harild, Kirsten Sonne
528 s. : ill. ; 21 cm.
Uppdrag Maja / Kirsten Sonne Harild ; illustrationer:
ISBN 9789172993273
Sophie Ekman ; översättning: Catharina Andersson. Höganäs : Hegas, 2007. - 95 s. : ill. ; 22 cm.
Funke, Cornelia
(Ponny & co ; 2)
Bläckdöd / Cornelia Funke ; illustrerad av författaren ;
ISBN 978-91-86651-71-8 (inb.)
översättning: Gunilla Borén. - Bromma : Opal, 2008. - 698 s. : ill.
; 22 cm.
ISBN 9789172992993 (inb.)
62
Nationalbibliografin 2008: September
Harild, Kirsten Sonne
Holm, Laila, 1935-
Ponny och co / Kirsten Sonne Harild ; illustrationer: Sophie
Rakkaudenperhonen : runokokoelma huumorihöystein /
Ekman ; översättning: Catharina Andersson. - Höganäs : Hegas,
Laila Holm. - Södertälje : Laila Holm, 2008. - 147 s.
2007. - 103 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789163326950
(Ponny & co ; 1)
ISBN 978-91-86651-70-1 (inb.)
Holt, Anne
1222 över havet / Anne Holt ; översättning: Maj Sjövall.
Harris, Jane
- Stockholm : Piratförlaget, 2008. - 287 s. ; 22 cm.
Iakttagelserna : en gatflickas berättelse / Jane Harris ;
ISBN 978-91-642-0269-7 (inb.)
översättning: Ulla Danielsson. - Malmö : Damm, 2008. - 456 s. ;
24 cm.
Hoobler, Thomas
ISBN 9789171308641 (inb.)
Det brinnande gräsets svärd / T. & D. Hoobler ;
översättning: Lena Schultz. - Stockholm : B. Wahlström,
Harrison, Lisi
2008. - 172 s. ; 20 cm.
L som i loser / Lisi Harrison ; översättning: Maria Holst. -
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3306)
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 233 s. ; 20 cm.
(Samurajen)
(Clique)
ISBN 9789132152610 (inb.)
ISBN 9789132152757 (inb.)
Hopkins, Cathy, 1953Hartnett, Sonya, 1968-
Killar, kompisar och snobbiga prinsessor / Cathy
Arja och Råttiz / Sonya Hartnett ; illustrerad av Ann James ;
Hopkins ; översättning: Solveig Rasmussen. - 1.
översättning av Helena Ridelberg. - Stockholm : Bonnier Carlsen,
pocketuppl. - Stockholm B. Wahlström, 2008. - 142 s. ;
2008 Scandbook. - 74 s. : ill. ; 22 cm.
18 cm.
ISBN 978-91-638-6253-3 (inb.)
ISBN 9789132152276
Hawking, Lucy
Hård, Ingmar, 1941-
George och universums hemlighet / Lucy & Stephen Hawking
Förskröningar : från ett liv i seglande båt / av Ingmar
med Christophe Galfard ; översättning: Mats Blomqvist. -
Hård ; [foton av Annika och Ingmar Hård ; teckningar av
Stockholm : B Wahlström, 2008. - 294 s. : ill. ; 22 cm.
Sten Larson och Ingmar Hård. - Orust : SPLI, 2008. -
ISBN 9789132153372 (inb.)
208 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197680424 (korr.)
Heaven, Constance
Natasja / Constance Heaven ; [övers.: Elisabet Frisk. - Stockholm
Hänel, Wolfram
: B. Wahlström, 1972. - 239, [1] s.
Lilla ponnyn Bläsen i fara / Wolfram Hänel ; bilder av
(Wahlströms elit-romaner, 99-0104303-4)
Marina Rachner ; översatt av Kerstin Dreborg. - Bromma
ISBN 91-32-30386-6
: Opal, 2008. - 59 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789172992894 (inb.)
Higginson, Sheila Sweeney, 1966Upp, upp och iväg! : ett äventyr med skuggor och former / av
Ibsen, Henrik, 1828-1906
Sheila Sweeny Higginson ; översättning: Annelis Dahlquist ;
Pjäser. 1/ Henrik Ibsen ; översättning: Klas Östergren. -
[illustrerad av Disney Storybook Artists. - Malmö : Egmont
Stockholm : Norstedt, 2008. - 603 s. ; 24 cm.
Kärnan, 2008. - [24] s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-1-301723-5 (inb.)
(Musses klubbhus)
ISBN 9789171347596 (inb.)
63
Nationalbibliografin 2008: September
Ibsen, Henrik, 1828-1906
Kelman, Marcy
Pjäser. 2 / Henrik Ibsen ; översättning: Klas Östergren. -
Så blev vi de små Einsteins / av Mary Kelman ;
Stockholm : Norstedt, 2008. - 520 s. ; 24 cm.
illustrationer av Aram Song ; baserad på episoden
ISBN 978-91-1-301724-2 (inb.)
skriven av Eric Weiner & Jeff Borkin ; översättning av
Annelis Dahlqvist. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. -
Ishizaki, Hiroshi, 1958-
[18] s. : ill. ; 23 cm.
Chain mail : skicka vidare / Hiroshi Ishizaki ; översättning:
(Små einsteins)
Magnus Johansson. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 224 s.
ISBN 9789171347435 (inb.)
; 22 cm.
ISBN 978-91-638-5442-2 (inb.)
Kelman, Marcy
Sjörövarskatten / av Marcy Kelman ; illustrerad av Andy
Kaminer, Wladimir, 1967-
Mastrocinque ; byggd på en episod skriven av Claudia
Ryssdisco / Vladimir Kaminer ; översättning: Valle Wigers. -
Silver and Jeff Borkin ; översättning: Malin Wirén. -
Stockholm : Ersatz, 2008. - 172 s. ; 21 cm.
Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - [18] s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 978-91-88858-47-4 (inb.)
(Små einsteins)
ISBN 9789171347442 (inb.)
Keene, Carolyn
En sann mardröm / Carolyn Keene ; översättning: Catharina
Kernick, Simon
Ampler. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 139 s. ; 20 cm.
Handel med döden / Simon Kernick ; översättning: Jan
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3309)
Risheden. - [Ny utg. - Stockholm : Pocketförlaget, 2008.
(Kitty)
- 366 s. ; 18 cm.
ISBN 9789132152641 (inb.)
ISBN 9789186067120
Keene, Carolyn
Kiba-Mwenyu
Kitty och e-postmysteriet / Carolyne Keene ; översättning: Britt-
Ngundu wa ndala : [poem : bilingual edition Kimbundu-
Marie Thieme. - [Ny utg. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. -
English] / written and translated into English by Kiba-
140 s. ; 20 cm.
Mwenyu. - 1. ed. - [Spånga : António Marques], 2008. -
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 2932)
106 s.
ISBN 9789132152580 (inb.)
ISBN 9789163186066
Keene, Carolyn
Kidd, Rob
Ledtråd: Hawaii / Carolyn Keene ; översättning: Ulrika Adling
Timmarnas dans / av Rob Kidd ; illustrerad av Jean-Paul
Samuelson. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 138 s. ; 20 cm.
Orpinas ; översättning av Kristina Lodén Nilsson. -
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3308)
Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 143 s. : ill. ; 22 cm.
(Kitty)
(Disney Pirates of the Caribbean)
ISBN 9789132152634 (inb.)
(Jack Sparrow ; 9)
ISBN 9789174050301 (inb.)
Kelly, Bernadette
Leap of faith = Våga hoppet / Bernadette Kelly ; översättning:
Anna-Malin Lundström. - 1. uppl. - Malmö : Egmont Kärnan,
2008. - 124 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789174050851
64
Nationalbibliografin 2008: September
Kidd, Rob
Lameire, Carina, 1962-
Poseidons berg / av Rob Kidd ; illustrerad av Jean-Paul Orpinas ;
Poems by the sea / Carina Lameire ; translation: Per
översättning av Annelis Dahlqvist. - Malmö : Egmont Kärnan,
Otterstedt. - [Gävle : Carina Lameire], 2008. - 53 s. : ill.
2008. - 143 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789163328084
(Disney Pirates of the Caribbean)
(Jack Sparrow ; 11)
Landon, Juliet
ISBN 9789174050325 (inb.)
Lady Amelie på Paradise Road / Juliet Landon ;
[översättning: Gunilla Nilsson. - Stockholm : Harlequin,
Kidd, Rob
cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
Faderns synder / av Rob Kidd ; illustrerad av Jean-Paul Orpinas ;
(Harlequin historisk, 1103-8853)
översättning av Annelis Dahlqvist. - Malmö : Egmont Kärnan,
ISBN 9789164051059
2008. - 140 s. : ill. ; 22 cm.
(Disney Pirates of the Caribbean)
Laukkanen, Maria
(Jack Sparrow ; 10)
Viidakon nielemät / Maria Laukkanen. - Söderbärke :
ISBN 9789174050318 (inb.)
Edicom, 2007.
ISBN 91-975567-4-2
Kidd, Rob
Tidmätaren / av Rob Kidd ; illustrerad av Jean-Paul Orpinas ;
Laukkanen, Maria
översättning av Kristina Lodén Nilsson. - Malmö : Egmont
Slukade av djungeln / Maria Laukkanen. - [Sverige] :
Kärnan, 2008. - 123 s. : ill. ; 22 cm.
Maria Laukkanen, 2008. - 289 s.
(Disney Pirates of the Caribbean)
(Jack Sparrow ; 8)
ISBN 9789174050295 (inb.)
L'Engle, Madeleine
Ett veck i tiden / Madeleine L'Engle ; översättning: Anna
Braw. - Örebro : Libris, 2008. - 231 s. ; 20 cm.
Kinsella, Sophie, 1969-
ISBN 978-91-7195-974-4 (inb.)
En shopaholic får en syster / Sophie Kinsella ; översättning:
Elisabet Fredholm. - Malmö : Damm, 2008. - 357 s. ; 21 cm.
ISBN 9789173513067 (inb.)
Lennox, Judith
Ödets vägar / Judith Lennox ; översättning: Ann
Björkhem och Dorothee Sporrong. - [Ny utg. -
Kinsella, Sophie
Stockholm : Bonnierförlagen, 2008. - 420, [1] s. ; 22 cm.
En shopaholic säger ja / Sophie Kinsella ; översättning: Elisabet
ISBN 9789143045284 (inb.)
Fredholm. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2008. - 396 s. ; 18 cm.
ISBN 9789143216851 (inb.)
ISBN 9789173512381
Lennox, Marion
Kostenius, Bengt, 1945-
Kärleken vågar / Marion Lennox ; [översättning:
Kuolema karhuunpesässä! : kertomus Meänmaasta / Bengt
Christina Sohlberg]. Visst finns mirakel! / Melanie
Kostenius. - Överkalix : Barents publisher, 2008. - 146 s. ; 22 cm.
Milburne ; [översättning: Gunilla Nilsson. - Stockholm :
ISBN 9789189144453 (inb.)
Harlequin, cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
(Harlequin läkarromaner)
Kristín Steinsdóttir
ISBN 9789164052957
Sin egen väg / Kristín Steinsdóttir ; översättning John
Swedenmark. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008. - 126 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7355-079-6 (inb.)
65
Nationalbibliografin 2008: September
Lerum, May Grethe
Loon, Paul van
Soningstid / May Grethe Lerum ; översättning: Jakob Arvidsson.
Silvertand / Paul van Loon ; illustrationer av Hugo van
- Stockholm : Schibsted, 2008. - 255 s. ; 22 cm.
Look ; från nederländskan av Birgit Lönn. - Stockholm :
(Livets döttrar ; 5)
Bergh, 2008. - 155 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789177134442 (inb.)
ISBN 978-91-502-1724-7 (inb.)
Lessing, Doris, 1919-
Lowe, Fiona
Alfred och Emily / Doris Lessing ; översättning: Dorothee
Kärlek med komplikationer / Fiona Lowe ; [översättning:
Sporrong. - Stockholm : Forum, 2008. - 301 s. : ill. ; 22 cm.
Ernst G Wilhelmsson]. Överklassdoktorn / Kate Hardy ;
ISBN 9789137133645 (inb.)
[översättning: Mona du Rietz. - Stockholm : Harlequin,
cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
Lilla björns bok om former
(Harlequin läkarromaner)
Lilla björns bok om former / [text: Pitchall & Gunzi Ltd. ;
ISBN 9789164052926
översättare: Hanna Semerson. - Solna : Turbine, cop. 2008. - [15]
s. : ill. ; 20 cm.
Mac, Carrie
ISBN 9789185787258 (inb.)
Kär i New York / Carrie Mac ; översättning: Catharina
Andersson. - Höganäs : Hegas, 2008. - 115 s. ; 22 cm.
Lilla björns bok om färger
ISBN 978-91-85877-00-3 (inb.)
Lilla björns bok om färger / [text: Pitchall & Gunzi Ltd. ;
översättare: Hanna Semerson ; fotograf: Steve Gorton. - Solna :
Marías, Javier, 1951-
Turbine, cop. 2008. - [15] s. : ill. ; 20 cm.
I morgon under striden, tänk på mig / Javier Marías ;
ISBN 9789185787265 (inb.)
översättning: Kerstin Cardelús och Karin Sjöstrand. [Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 423 s. ; 18 cm.
Lilla björns bok om räkning
(Bonnier pocket 99-0307595-2)
Lilla björns bok om räkning / [text: Pitchall & Gunzi Ltd. ;
ISBN 978-91-0-011795-5
översättare: Hanna Semerson ; fotograf: Steve Gorton. - Solna :
Turbine, cop. 2008. - [15] s. : ill. ; 20 cm.
Matthews, John
ISBN 9789185787241 (inb.)
Uppståndelsen / John Matthews ; översättning: Hans
Nordmark. - [Ny utg. - Stockholm : Minotaur, 2008. -
Lilla björns bok om storlekar
609 s. ; 18 cm.
Lilla björns bok om storlekar / [text: Pitchall & Gunzi Ltd. ;
ISBN 9789185419029
översättare: Hanna Semerson ; fotograf: Steve Gorton. - Solna :
Turbine, cop. 2008. - [15] s. : ill. ; 20 cm.
McCall Smith, Alexander 1948-
ISBN 9789185787272 (inb.)
Livet på Scotland street 44 / Alexander McCall Smith ;
illustrerad av Iain McIntosh ; översättning: Peder
Loe, Erlend, 1969-
Carlsson. - Malmö : Damm, 2008. - 336 s. : ill ; 24 cm.
Gör vad du vill / Erlend Loe ; översättning: Lotta Eklund. -
ISBN 978-91-7351-332-6 (inb.)
Stockholm : Alfabeta, 2008. - 158, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-501-0915-3 (inb.)
McClintock, Norah
Hämnden / Norah McClintock ; översatt av Katarina
Falk. - Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 152 s. ; 22 cm.
(Robyn ; 9)
ISBN 9789172452503 (inb.)
66
Nationalbibliografin 2008: September
McDaniel, Lurlene
Monroe, Lucy
Brianas gåva / Lurlene McDaniel ; översatt av Helena Stedman. -
Sicilianskt bröllop / Lucy Monroe ; [översättning: Ing-
Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 128 s. ; 19 cm.
Marie Höök]. Allt eller ingenting / Julia James ;
ISBN 9789172452534
[översättning: Christina Mansicka. - Stockholm :
Harlequin, cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
McKay, Hilary
(Harlequin romantik, 1103-890X)
Indigos stjärna / Hilary McKay ; översättning: Ingrid Warne. - 1.
ISBN 9789164053398
pocketuppl. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 173 s. ; 18 cm.
ISBN 9789132152207
Murakami, Haruki, 1949Norwegian wood / Haruki Murakami ; översättning:
McKinley, Tamara
Eiko och Yukiko Duke. - 2. pocketuppl. - Stockholm :
Landet bortom haven / Tamara McKinley ; översättning: Louise
Norstedt, 2008. - 384 s. ; 18 cm.
Thulin. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2008. - 330 s. ; 18
ISBN 978-91-7263-940-9
cm.
(Månpocket, 99-0184541-6)
Murray, Les A., 1938-
ISBN 9789170016356
Den svarta hunden : essä och dikter / Les Murray ;
översättning (essä) och inledning: Jonas Ellerström ;
McNab, Andy
översättning (dikter): Stewe Claeson, Jonas Ellerström &
Angriparen / Andy McNab ; översättning av Gösta Zetterlund. -
Lars-Håkan Svensson. - Stockholm : Bromberg, 2008. -
[Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2008. - 338 s. ; 22 cm.
78 s. ; 22 cm.
ISBN 9789143025293 (inb.)
ISBN 978-91-7337-073-8 (inb.)
Meadows, Daisy
Müller, Karin, 1967-
Cassandra karnevalsälvan / Daisy Meadows ; översättning: Ingela
Hästgänget & mysteriet med Amarillo / Karin Müller ;
Bergenrud. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 181 s. : ill. ; 22
illustrationer: Peter Klaucke ; översättning: Lina
cm.
Kristoffersen. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 110 s. :
(B. Wahlströms lättlästa böcker, 99-3202363-9)
ill. ; 18 cm.
(Rainbow magic)
ISBN 9789172699366
ISBN 9789132152016 (inb.)
Müller, Karin, 1967Miller, Kirsten
Hästgänget och den mystiska ponnyn / Karin Müller ;
Kejsarinnans gravkammare / Kirsten Miller ; översättning: Mats
illustrationer: Peter Klaucke ; översättning: Signe
Dannewitz Linder. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 352 s. ;
Grassman. - 1. uppl. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. -
22 cm.
126 s. : ill. ; 19 cm.
(Kiki Strike)
ISBN 9789172699694
ISBN 978-91-32-15415-7 (inb.)
Nadin, Joanna
Modesitt, L. E
Mitt hopplöst normala liv : [Rachel Rileys dagbok] /
Tornen i solnedgången. 1, Stormmagiker / L.E. Modesitt Jr ;
Joanna Nadin ; översättning: Nina Östlund. - Stockholm
översättning: Lisa J. Isaksson. - Malmö : Damm, 2008. - 285 s. ;
: Rabén & Sjögren, 2008. - 294 s. ; 21 cm.
24 cm.
ISBN 9789129669176
(Särlands historia)
ISBN 9789173513753 (inb.)
67
Nationalbibliografin 2008: September
Nalle Puh och Tigger
Oldfield, Jenny
Nalle Puh och Tigger / [based on the Winnie the Pooh works by
Golden Dawn / Jenny Oldfield ; översatt av Sabina
A.A. Milne and E.H. Shepherd. - Malmö : Egmont
Söderlund ; [illustrationer: Paul Hunt. - Malmö :
Music/Egmont Kärnan, 2006. - 24 s. : ill. ; 19 cm + 1 CD.
Stabenfeldt, 2008. - 125 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9171342877
(Half Moon Ranch ; 12)
ISBN 9789172450417
Novik, Naomi
Hans majestäts drake / Naomi Novik ; översättning: Lottie
Orr, Wendy, 1953-
Eriksson. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 334 s. ; 18
Nim och den hemliga ön / Wendy Orr ; översättning:
cm.
Ingegerd Thungström ; [bild: Kerry Millard. - Stockholm
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
: B. Wahlström, 2008. - 150 s. : ill. ; 19 cm.
(Temeraire ; 1)
ISBN 9789132154836 (inb.)
ISBN 9789100120757
Paasilinna, Arto, 1942Obrecht, Bettina
De hängda rävarnas skog / Arto Paasilinna ;
Anna åker till havet / Bettina Obrecht ; illustrationer av Marion
översättning: Camilla Frostell. - [Ny utg. - Stockholm :
Elitez ; från tyskan av Gun-Britt Sundström. - Stockholm : Bergh,
Bromberg, 2008. - 233 s. ; 18 cm.
2008. - 27, [5] s. : färgill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7337-082-0 (korr.)
ISBN 9789150217117 (inb.)
Pamuk, Orhan, 1952O'Brien, Anne
Mitt namn är röd / Orhan Pamuk ; översättning: Ritva
På nåd och onåd / Anne O'Brien ; [översättning: Ingmari
Olofsson ; efterord av Tord Olsson. - 1. pocketuppl. -
Bergquist. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
Stockholm : Norstedts pocket, 2008. - 493, [1] s. ; 18 cm.
(Harlequin historisk, 1103-8853)
ISBN 9789172638235
ISBN 9789164051066
Parks, Adele
O'Connor, Joseph, 1963-
Livet är en fest / Adele Parks ; översättare: Katarina
Guvernörens hustru / Joseph O'Connor ; översättning: Inger
Falk. - [Ny utg. - Stockholm : Tivoli, 2008. - 380 s. ; 18
Johansson. - Stockholm : Norstedt, 2008. - 541 s. ; 24 cm.
cm.
ISBN 978-91-1-301785-3 (inb.)
ISBN 978-91-505-0030-1
O'Connor, Joseph, 1963-
Parsons, Julie
Havets stjärna / Joseph O'Connor ; översättning: Nille Lindgren. -
I det förflutnas grepp / Julie Parsons ; översättning av
Pocketuppl. - Stockholm : Norstedt, 2008. - 483 s. ; 18 cm.
Melinda Hoelstad. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 331 s.
ISBN 9789113020648
; 22 cm.
ISBN 9789100118433 (inb.)
Oksanen, Sofi, 1977Baby Jane / Sofi Oksanen ; översättning: Janina Orlov. -
Pennypacker, Sara
Stockholm : Bazar, 2008. - 223 s. ; 19 cm.
Clementina / Sara Pennypacker ; översättning: Ulrika
ISBN 9789170281044
Adling Samuelson ; [illustrationer: Marla Frazee. Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 139 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 978-91-32-15329-7 (inb.)
68
Nationalbibliografin 2008: September
Pennypacker, Sara
Rees, Celia
Clementina i blickfånget / Sara Pennypacker ; översättning:
Sovay / Celia Rees ; översättning av Cecilia Falk. -
Ulrika Adling Samuelson ; [illustrationer: Marla Frazee. -
Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 364 s. ; 22 cm.
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 141 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789129669329 (inb.)
ISBN 978-91-32-15330-3 (inb.)
Rees, Celia
Prior, Natalie Jane
De försvunna / Celia Rees ; översättning: Lena W
Lilly Kuvare och den blå liljan / Natalie Jane Prior ; översättning:
Henrikson. - 1. pocketuppl. - Stockholm : B. Wahlström,
Madeleine Gerbjörn ; [illustrations: Janine Dawson. - Stockholm
2008. - 190 s. ; 18 cm.
: B. Wahlström, 2008. - 164 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9789132152252
ISBN 9789132152931 (inb.)
Rendell, Ruth, 1930Prior, Natalie Jane
I korpars sällskap : [en Wexforddeckare] / Ruth Rendell ;
Lilly Kuvare i drakens gap / Natalie Jane Prior ; översättning:
översättning av Staffan Andr
Madeleine Gerbjörn ; [illustrations: Janine Dawson. - Stockholm
: B. Wahlström, 2008. - 167 s. : ill. ; 18 cm.
Rennison, Louise
ISBN 9789132152924 (inb.)
Georgia Nicolsons dagbok: Jag och mina killmagneter
fantastico / Louise Rennison ; översättning: Catharina
Ragde, Anne Birkefeldt, 1957-
Ampler. - 1. pocketuppl. - Stockholm : B. Wahlström,
Eremitkräftorna / Anne B. Ragde ; översättning av Margareta
2008. - 209 s. ; 18 cm.
Järnebrand. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2008. -
ISBN 9789132152191
235, [1] s. , 22 cm.
ISBN 9789143012323 (inb.)
Rennison, Louise
Campingfiasko i tårtträsket / Louise Rennison ;
Rai, Bali
översättning: Gudrun Samuelsson. - Stockholm : B.
Ängeln / Bali Rai ; översättning: Katarina Jansson. - Stockholm :
Wahlström, 2008. - 204 s. ; 20 cm.
Tiden, 2008. - 326 s. ; 20 cm.
ISBN 9789132153402 (inb.)
ISBN 978-91-7371-024-4 (inb.)
Richardson, E. E
Raven, Emma
Inkräktarna / E. E. Richarson ; översatt av Mats
Lindenburgin linnan aarre / Emma Raven ; suomennos: Nina
Wänblad. - Stockholm : Tiden, 2008. - 253 s. ; 18 cm.
Mäki-Kihniä ; [kuvitus: Jennifer Bell. - Malmö : Stabenfeldt,
ISBN 978-91-85227-23-5 (inb.)
2008. - 149 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789172454651 (inb.)
Ritchie, Alison
Får man aldrig sova? / Alison Ritchie, Cornelia Haas ;
Raven, Emma
översättning: Carolina Klintefelt och Anna Braw. -
Skymningsmysteriet / Emma Raven ; översatt av Maj von Groote
Örebro : Libris, 2008. - [28] s. : ill. ; 29 cm.
; [illustrationer: Jennifer Bell. - Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 155
ISBN 9789171959683 (inb.)
s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789172450448 (inb.)
69
Nationalbibliografin 2008: September
Rix, Jamie
Rushton, Rosie
Förfärliga föräldrar och vidriga vuxna / Jamie Rix ; illustrationer:
Ännu en vansinnig vecka! / Rosie Rushton ; översatt av
Steven Pattison ; översättning: Lena Ollmark. - Stockholm :
Cecilia Wedmark. - Malmö : Stabenfeldt, 2008. - 194 s. ;
Rabén & Sjögren, 2008. - 124 s. : ill. ; 20 cm.
21 cm.
(Läs och rys - hårresande historier från spökhotellet)
ISBN 9789172452541 (inb.)
ISBN 9789129669206 (inb.)
Sanderhage, Per
Rix, Jamie
Rasmus Nalle på studs / skriven och tecknad av Per
Hemska små monster / Jamie Rix ; illustrationer: Steven Pattison
Sanderhage ; översättning: Christer Nilsson. - Malmö :
; översättning: Lena Ollmark. - Stockholm : Rabén & Sjögren,
Egmont Kärnan, 2008. - [28] s. : ill. ; 27 cm.
2008. - 121 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789171349965 (inb.)
(Läs och rys - hårresande historier från spökhotellet)
ISBN 9789129669190 (inb.)
Sanderhage, Per
Rasmus Nalle som brandman / skriven och tecknad av
Robinson, Peter
Per Sanderhage ; översättning: Christer Nilsson. - Malmö
Kall som graven / Peter Robinson ; översättning: Jan Malmsj
: Egmont Kärnan, 2008. - [28] s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 978-91-7134-997-2 (inb.)
Rodda, Emily
Det magiska äppelträdet / Emily Rodda ; illustrationer: Katarina
Schenkel, Andrea Maria, 1962-
Strömgård ; översättning: Christina Örne. - Stockholm : B.
Mordbyn : kriminalroman / Andrea Maria Schenkel ;
Wahlström, 2008. - 97 s. : ill. ; 22 cm.
översättning Christine Bredenkamp. - Stockholm :
(B. Wahlströms lättlästa böcker, 99-3202363-9)
Ersatz, 2008. - 155 s. ; 22 cm.
(Älvriket)
ISBN 9789188858634 (inb.)
ISBN 9789132152726 (inb.)
Schrodérus, Paul
Ross, Tony
Runoja : [nomen est omen] / Paul Schrodérus ; [[bilder
Jag vill ha två födelsedagar! / Tony Ross ; svensk text: Lisa
(akinomer): Monica Larsson. - [Göteborg : Paul
Henriksson. - Stockholm : Bergh, 2008. - [28] s. : ill. ; 28 cm.
Schrodérus], 2008. - 70 s. : ill.
ISBN 9789150217087 (inb.)
ISBN 9789163328336
Roy, Anuradha
Secrets (Pavilion Books). Svenska
En karta över omöjlig längtan / Anuradha Roy ; översättning:
Hemligheter : erotiska noveller / Agent Provocateur ;
Ann Björkhem. - Stockholm : Forum, 2008. - 367 s. ; 22 cm.
översättning: Molle Kanmert Sjölander. - Malmö :
ISBN 9789137133461 (inb.)
Damm, 2008. - 125 s. ; 19 cm.
ISBN 978-91-7351-261-9 (inb.)
Rue, Olav, 1930Dikter och målningar / Olav Rue. - Göteborg : B4Press, 2008. -
Sheperd, Jodie
[49] s. : ill. ; 20 cm.
Magiska prinsessor : med pop-up bilder! / [manus av:
ISBN 9789185189861 (inb.)
Jodie Sheperd ; översättning av: Maria Holst. - Malmö :
Egmont Kärnan, 2008. - [11] s. : ill. ; 29 cm.
(Disney prinsessor)
ISBN 978-91-7134-926-2 (inb.)
70
Nationalbibliografin 2008: September
Sigbrand, Tulle
Stellmacher, Hermien
Frida flippar ut / [Tulle Sigbrand ; översättning: Catharina
Spårhundarna och de fräcka stölderna / Hermien
Andersson ; illustrationer: Ronja Svenning Berge. - Malmö :
Stellmacher ; illustrationer av Katharina Wieker ; från
Egmont Kärnan, 2008. - 132 s. : ill. ; 20 cm.
tyskan av Birgit Lönn. - Stockholm : Bergh, 2008. - 61 s.
(The Wannabes ; 4)
: ill. ; 22 cm.
ISBN 9789171347220 (inb.)
ISBN 9789150217094 (inb.)
Silvennoinen, Seija, 1947-
Sundelin, Anni E., 1934-
Jos luoksesi tulla saisin : runoja elämästä rakkaudella ja ilman
"Kaukaisuus" : [runoja / Anni E. Sundelin. - Täby : Anni
rakkautta / kirjoittanut ja kuvittanut Seija Silvennoinen. -
E. Sundelin, 2007. - 132 s.
[Värmdö : S. Silvennoinen], 2008 Saarijärven Offset Oy. - 99 s.
ISBN 9163140772 (inb.)
ISBN 9789197710411
Suur-Askola, Tauno, 1927Snow, Maya
Sormi ja muita : novelleja / Tauno Suur-Askola. - [Solna
I mästarens skola / Maya Snow ; översättning: Nina Östlund. -
: Tauno Suur-Askola], 2008 Författares bokmaskin. -
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 233 s. ; 22 cm.
115 s.
(Samurajens döttrar)
ISBN 9789163328862
ISBN 9789163852947 (inb.)
Swindells, Robert E., 1939Sommarkul
Vem var Hettie Daynes? / Robert Swindells ; från
Sommarkul. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 64 s. : färgill. ;
engelskan av Nina Östlund. - Stockholm : Bergh, 2008. -
25 cm.
210 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-502-1705-6 (inb.)
Somper, Justin
Skräckens tidevarv / Justin Somper ; översättning: Leif Jacobsen.
Taylor, Sean
- Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 428 s. ; 22 cm.
När ett monster föds / Sean Taylor ; Nick Sharratt. -
(Vampyrater)
Stockholm : Tiden, 2008. - [30] s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 978-91-32-15414-0 (inb.)
ISBN 978-91-7371-046-6 (inb.)
St John, Lauren
Trimble, Irene
Delfinernas sång / Lauren St John ; översättning: Barbro
Wall-E : filmbok / anpassad av Irene Trimbel ; översatt
Tidholm. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 227 s. ; 21 cm.
av Anna Ling Meijer ; baserad på filmen Wall-E av
ISBN 978-91-32-15288-7 (inb.)
Andrew Stanton & Jim Reardon. - Malmö : Egmont
Kärnan, 2008. - 128 s., [8] pl.-s. : ill. ; 20 cm.
Steer, Dugald
ISBN 978-91-7405-028-8 (inb.)
Drakens öga / Dugald A. Steer ; illustrationer av Douglas Carrel ;
till svenska av Leif Jacobsen. - Stockholm : B. Wahlström, 2008.
Trimble, Irene
- 286 s. : ill. ; 21 cm.
Wall-E / [manus av Irene Trimble ; översatt av Anna
(Drakologikrönikan ; 1)
Ling Meijer. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 95 s. :
ISBN 9789132154317 (inb.)
ill. ; 30 cm.
ISBN 9789171347558 (inb.)
71
Nationalbibliografin 2008: September
Uusitalo, Inga-Britt
Hc - Svensk skönlitteratur
Kyyttikirja / Inga Britt Uusitalo. - Skogås : Meänkielen förlaaki,
2008. - 80 s. : ill. ; 21 cm.
Berglund, Kalle, 1925-
ISBN 9789197670678
En nästan sann Fabel om Skvadern / av Kalle Berglund. 1. uppl. - Stockholm : A&O böcker, 2008. - 16 s. : ill. ;
Vázquez Díaz, René, 1952-
29 cm.
Florina / René Vázquez Díaz ; i översättning av Elisabeth Helms.
ISBN 9789197450973 (inb.)
- Stockholm : Vertigo, 2008. - 169 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-85000-54-8 (inb.)
Björndahl, Margareta, 1935Fru chefs funderingar om den goda arbetsplatsen. [1991]
Voss, Claes D
/ [Margareta Björndahl. - [Uppsala : Margaretha
Rasmus Nalle och den röda bilen / skriven av Claes D. Voss ;
Björndahl, 1991. - 16 s. : ill.
tecknad av Per Sanderhage ; översättning: Christer Nilsson. Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - [28] s. : ill. ; 27 cm.
Björndahl, Margareta, 1935-
ISBN 978-91-7134-998-9 (inb.)
Fru chefs funderingar. 1989, Några blad ur en kvinnlig
chefs dagbok / Margareta Björndahl. - Uppsala :
Wall-E
Margaretha Björndahl, 1989. - 28 s. : ill.
Wall-E / [översatt av Anna Ling Meijer. - Malmö : Egmont
Kärnan, 2008. - 63 s. : ill. ; 26 cm.
Björndahl, Margareta, 1935-
ISBN 9789171347565 (inb.)
Fru chefs funderingar. 1990, Några dagboksnoteringar
under året / Margareta Björndahl. - Uppsala : Margaretha
Welsapar, Ak, 1956-
Björndahl, 1990. - 36 s. : ill.
Watanym galdy : saýlanan gosgular / Ak Welsapar. - Stockholm :
Gün, 2005. - 93 s. ; 21 cm.
Björndahl, Margareta, 1935-
ISBN 91-974397-6-2
Funderingar. 1991, Några dagboksnotiser / Margareta
Björndahl. - Kumla : Margaretha Björndahl, 1991. - 38 s.
Williams, Cathy
: ill.
Oväntat sällskap / Cathy Williams ; [översättning: Christina
Mansicka]. Från koja till slott / Jane Porter ; [översättning: Anna
Björndahl, Margareta, 1935-
Israelsson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
Funderingar. 1992, Klipp ur dagböcker / Margareta
(Harlequin romantik, 1103-890X)
Björndahl. - Kumla : Margaretha Björndahl, 1992. - 38 s.
ISBN 9789164053275
: ill.
H.07 - Folkdiktning
Björndahl, Margareta, 1935Funderingar. 1993 / Margareta Björndahl. - Kumla :
Ordspråk och tusen tankar
Margaretha Björndahl, 1993. - 38 s. : ill.
Ordspråk och tusen tankar / samlade av Carin och Ylva Lindh ;
omslagsfoto: Bengt Olof Olsson. - Sundbyberg : Semic, 2008. -
Björndahl, Margareta, 1935-
112 s. ; 21 cm.
Funderingar. 1994 / Margareta Björndahl. - Kumla :
ISBN 9789155254025 (inb.)
Margaretha Björndahl, 1994. - 38 s. : ill.
72
Nationalbibliografin 2008: September
Björndahl, Margareta, 1935-
Hill, Carl Fredrik, 1849-1911
Funderingar. 1995 / Margareta Björndahl. - Kumla : Margaretha
Dikter och författarskap på några språk. Vol. 2 / Carl
Björndahl, 1995. - 34 s. : ill.
Fredrik Hill "Nagug" ; introduktion: Sten Åke Nilsson ;
transkription: Lars-Håkan Svensson. - Stockholm :
Björndahl, Margareta, 1935-
Atlantis, 2008. - xxii, 263 s. ; 33 cm.
Funderingar. 1996 / Margareta Björndahl. - Kumla : Margaretha
(Konstakademiens skriftserie, 99-0464375X ; 12)
Björndahl, 1996. - 31 s. : ill.
ISBN 9789173531986 (hela verket) (inb.)
Björndahl, Margareta, 1935-
Jonasson, Anna Karin, 1965-
Funderingar. 1997 / Margareta Björndahl. - Kumla : Margaretha
Tingshuset / [Anna Karin Jonasson. - [Sollefteå] : Anna
Björndahl, 1997. - 32 s. : ill.
Karin Jonasson, 2008. - 194 s. : ill. ; 25 cm.
(Solatunums skatter ; 1)
Dalin, Olof von, 1708-1763
Sagan om hästen : faksimil av 1740 års utgåva / Olof von Dalin ;
Kärnpunkter
ny version med förklaringar och kommentarer av Ingemar
Kärnpunkter : 18 skildringar av sjukskrivning och
Carlsson ; illustrationer av Stefan Gustafsson och Harriet
arbetslöshet. - Östersund : Fokus på individens
Sundström ; grafisk form och redigering av Stig J Hedén. -
resurser/empowerment (Fir-e), 2007. - 63 s.
Varberg : Utsikten ; Falkenberg : Olof von Dalinsällskapet, 2008.
ISBN 9789197672733
- 79 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-88806-76-5 (inb.)
Lind, Jörgen, 1966Hägn / Jörgen Lind. - 1. uppl. - Göteborg : Kabusa
Engkvist, Elinor, 1990-
böcker, 2008. - 156 s. ; 23 cm.
Tjing för en identitet! : En bok / skriven av Elinor Engkvist ; med
ISBN 9789173550581 (inb.)
fotografier av Therese Fransson. - Kristinehamn : Norlén &
Slottner, 2008. - 155 s. : ill. ; 21 cm.
Läsbitar
ISBN 978-91-85429-41-0
Läsbitar : berättelser från Sverige / [sammanställd av]
Jan Hansson. - 1. uppl. - Stockholm : Natur & kultur,
Gott & blandat
2008. - 188 s. : ill. ; 25 cm.
Gott & blandat / [av] klass 5c Gustav Vasa skola 2007 ; med Eva
ISBN 978-91-27-40964-4 (inb.)
Hygge. - [Stockholm : Klass 5c Gustav Vasa skola 2007], 2007. 57 s. : ill.
Löfroth, Oscar
ISBN 9789163320248
Breven till Rivka / Oscar Löfroth ; [illustrationer: Vajb. Bromma : Megilla-förlaget, 2008. - 101 s. : ill. ; 21 cm.
Hill, Carl Fredrik, 1849-1911
ISBN 9789189340381
Dikter och författarskap på några språk. Vol. 1 / Carl Fredrik Hill
"Nagug. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 263 s. : ill. ; 33 cm.
"Med mitt mått mätt"
(Konstakademiens skriftserie, 99-0464375X ; 12)
"Med mitt mått mätt" : vänbok till förlagsfaktor Jan
ISBN 9789173531986 (hela verket) (inb.)
Pilerö / [redaktion: Anders Gustafson och Ulf Ivarsson. [Alunda : Ulf Ivarsson], 2007. - 67 s.
ISBN 9789193309915 (inb.)
73
Nationalbibliografin 2008: September
Minnen och tankar på pränt
Wästberg, Per, 1933-
Minnen och tankar på pränt. D. 6 / av deltagare från ABF och
Ortsbestämning = Determination of place = Opredelenie
RSMH's skrivarcirkel. - [Sverige] : ABF : Riksförbundet för
mesta / Per Wästberg/Per Vestberg ; translated by
social och mental hälsa (RSMH), 2008. - 112 s.
Hildred Crill, Regina Derieva and Alexei Prokopiev. Stockholm : Ars Interpres Publications, 2008. - 123 s. ;
Möt litteraturen
21 cm.
Möt litteraturen. Antologi / [sammanställd av] Bengt Brodow,
(Scandinavian wind rose)
Ingrid Nettervik. - 2. uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 415 s. : ill.
ISBN 9789185931071
; 20 cm.
ISBN 9789140662071
Hc,u - Svensk skönlitteratur för barn och
ungdom
Olsson, Kjell
Vem är Jan Myrdal? : läs honom : Vem är Allan Fagerström. -
Ahlburg, Kirsten
[Sverige : s. n, 2008. - 120 s.
Noa på taket / Kirsten Ahlburg ; [illustratör: Jon
Ranheimsaeter ; översättning: Hans Peterson. - Höganäs
Reybekiel, Roger von, 1981Hundöron / Roger von Reybekiel. - [Stockholm] :
: Bokförlaget Hegas, [2008. - 14 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789186651978 (inb.)
Rymdgymnasiet, 2009. - 100 s. ; 24 cm.
ISBN 9789197762205
Arvidsson, Lars, 1976Prins korv på äventyr / Lars Arvidsson. - Växjö : Leolair,
Sjöqvist, Birgitta
Ljuset över jorden flödar. - Varberg : [Birgitta Sjöqvist], 2008. -
2008. - [36] s. : ill.
ISBN 9789197769808
103 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789163328688 (inb.)
Bengtsson, Hannelore, 1937En trollsaga / Hannelore Bengtsson ; illustrationer:
Skrivkampen 2008
Skrivkampen 2008 : [gotländska dikter och noveller. - Visby :
Helagotland.se : [Gotlandspress Nya medier] : Books-on-demand
Lillemor Karlberg. - Växjö : Hannelore Bengtsson, 2008.
- [35] s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789163325670 (inb.)
[distributör] , 2008. - 217 s.
ISBN 978-91-633-2738-4
Bengtsson, Torsten, 1956Galne Hugo och bomben / Torsten Bengtsson ;
Svensson, Olle, 1904-1972
Betraktelser kring ett lyse i skogsranden / Olle Svensson. Gagnef : Bokboden, 2008. - 153 s. ; 21 cm.
illustrationer: Björn Bergström. - Höganäs : Hegas, 2008.
- 107 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789186651909 (inb.)
ISBN 9789189168404
Bergström, Eva, 1961Söderberg, Hjalmar, 1869-1941
Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet : Hjalmar
Söderberg : de bästa citaten / inledning, urval och kommentarer
av Kaj Attorps. - Stockholm : Lind & Co, 2008. - 173 s. : ill. ; 19
cm.
ISBN 9789185801329 (inb.)
74
Snurran hjälper polisen / text: Eva Bergström ; bild:
Annika Samuelsson. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier
Carlsen, 2008. - [28] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789163858222 (inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Beskow, Elsa, 1874-1953
Bross, Helena, 1950-
Puttes äventyr i blåbärsskogen / ritade och berättade av Elsa
Spöket i skolan / text: Helena Bross ; bild: Christel
Beskow. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - [31] s.
Rönns. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. -
: ill. ; 13 x 18 cm.
60 s. : ill. ; 22 cm + 1 CD.
ISBN 978-91-638-6111-6 (inb.)
(Lätt att läsa och höra)
(Klass 1 b)
Beskow, Elsa, 1874-1953
ISBN 978-91-638-5101-8 (inb.)
Solägget / ritad och berättad av Elsa Beskow. - [Ny utg. Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - [26] s. : ill. ; 13 x 18 cm.
Casta, Stefan, 1949-
ISBN 978-91-638-6113-0 (inb.)
Blåbärspatrullen och den mystiska mostern / Stefan
Casta, Mimmi Tollerup-Grkovic. - Bromma : Opal,
Beskow, Elsa, 1874-1953
2008. - [27] s. : ill. ; 25 cm.
Tomtebobarnen / ritad och berättad av Elsa Beskow. - [Ny utg. -
ISBN 978-91-7299-294-8 (inb.)
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - [32] s. : ill. ; 13 x 18 cm.
ISBN 978-91-638-6112-3 (inb.)
Clason, Maria, 1962Månen blänker inte längre / Maria Clason ;
Blessing, Messua
[illustrationer: Maria Clason. - Stockholm : Sivart, 2008.
Flammans sagor : om sina vänner djuren / Messua Blessing ;
- [44] s. : ill. ; 22 cm.
[illustratör: G. Bergström. - Hede : HLT, 2008. - 74 s. : ill. ; 21
ISBN 978-91-85705-16-0 (inb.)
cm.
ISBN 9188776603
Dahlin, Petrus, 1964Mr Wilderbanks djurpark / Petrus Dahlin. - Stockholm :
Bohman, Y.M, 1953-
Tiden, 2008. - 207 s. ; 21 cm.
Johanna och jordbyggarna / Y. M. Bohman. - 1. uppl. - Borås :
ISBN 9789173710411 (inb.)
Recito, 2008. - 171 s. ; 20 cm.
ISBN 9789186035570
Dömstedt, Tomas, 1960Bellas beslut / Tomas Dömstedt ; illustrationer: Martin
Brenckert, Eva, 1955-
Rebas. - Höganäs : Hegas, 2008. - 99 s. : ill. ; 22 cm.
Petter & kärleken / text: Eva Brenckert ; illustrationer: Matilda
ISBN 978-91-86651-88-6 (inb.)
Salmén. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 32 s. : ill. ; 22 cm.
(Läsegrodan. Grön)
Edelfeldt, Inger, 1956-
ISBN 9789132154355 (inb.)
De ovanligaste barnen i världen / Inger Edelfeldt, Emma
Adbåge. - Stockholm : Alfabeta, 2008. - [25] s. : ill. ; 25
Bross, Helena, 1950-
cm.
Hemliga kompisar / text: Helena Bross ; bild: Christel Rönns. -
ISBN 978-91-501-0947-4 (inb.)
[Ny utg. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 61 s. : ill. ; 22 cm
+ 1 CD.
Ekholm, Jan Olof, 1931-
(Lätt att läsa och höra)
Skärp dig, grabben / Jan-Olof Ekholm ; illustrationer:
(Klass 1b)
Kaj Wistbacka. - Höganäs : Hegas, 2008. - 71 s. : ill. ; 22
ISBN 978-91-638-5102-5 (inb.)
cm.
ISBN 978-91-86651-95-4 (inb.)
75
Nationalbibliografin 2008: September
Ericsson, Birgitta, 1949-
Grähs, Gunna, 1954-
Dagboken : om att få ett syskon / Birgitta Ericsson, Ingemo
Gubben och gumman som bytte arbete : folksaga /
Malm ; illustration: Jonas Karlsson. - Stenhamra : BING, 2007. -
Gunna Grähs. - Stockholm : Eriksson & Lindgren, 2008.
[39] s. : ill. ; 15 x 20 cm.
- [24] s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-91-976933-2-5 (spiralh.)
(Sagoskatten (Eriksson & Lindgren)
ISBN 978-91-7377-034-7 (inb.)
Forslind, Ann, 1953Kom och kolla! / Ann Forslind. - Stockholm : Alfabeta, 2008. -
Gunnarson, Anna Charlotta, 1969-
[24] s. : ill. ; 25 cm.
Gabriela Stjärna och fienden / Anna Charlotta
ISBN 978-91-501-0829-3 (inb.)
Gunnarson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 103
s. ; 21 cm.
Gahrton, Måns, 1961-
ISBN 978-91-29-66933-6 (inb.)
Loke den lömskes skatt / Måns Gahrton, Johan Unenge. Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008.
Hagmar, Pia, 1961-
(Hotell Gyllene knorren)
Guldälgen / Pia Hagmar ; illustrationer: Sylvia Brunke. -
ISBN 978-91-638-5640-2 (inb.)
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 123, [1] s. : ill. ; 22
cm.
Gahrton, Måns, 1961-
(B. Wahlströms lättlästa böcker, 99-3202363-9)
Den mystiska gästen / Måns Gahrton, Johan Unenge. -
(Dalslandsdeckarna)
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 134 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789132153334 (inb.)
(Hotell Gyllene knorren)
ISBN 9789163856389 (inb.)
Hallberg, Lin, 1956Sam och Sigge / Lin Hallberg & Margareta Nordqvist. -
Gordan, Kajsa, 1958-
[Ny utg. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 55 s. :
Kärlek & dynamit / Kajsa Gordan ; [omslagsillustrationer och
ill. ; 22 cm.
karta: Sofia Falkenhem. - Stockholm : Bergh, 2008. - 155 s. ; 22
(BUS - Brobyungarnas shettisar)
cm.
ISBN 9789163861406 (inb.)
ISBN 978-91-502-1726-1 (inb.)
Hallberg, Lin, 1956Goyeryd, Ingvor, 1956-
Samuels cirkuslada / Lin Hallberg ; [illustrationer:
Tilde & Teo dansar / Ingvor Goyeryd & Erika Eklund Wilson ;
Emma Harrysson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008.
[faktagranskning: Costan Barzanje. - Stockholm : Bonnier
- 152 s. : ill.
Carlsen, 2008. - 57 s. : ill. ; 22 cm.
(Miss Amanda Hill)
(Lätt att läsa, 99-2579977-5)
ISBN 9789129668155 (inb.)
(Dansa)
ISBN 9789163842122 (inb.)
Hellsing, Lennart, 1919Welams vädermödor / Lennart Hellsing och Lars Munck.
Goyeryd, Ingvor, 1956-
- Stockholm : Eriksson & Lindgren, 2008. - [36] s. : ill. ;
Tilde och Teo på scen / Ingvor Goyeryd & Erika Eklund Wilson ;
25 cm.
[faktagranskning: Costan Barzanje. - Stockholm : Bonnier
ISBN 9789173770385 (inb.)
Carlsen, 2008. - 58 s. : ill. ; 22 cm.
(Lätt att läsa, 99-2579977-5)
(Dansa)
ISBN 978-91-638-4701-1 (inb.)
76
Nationalbibliografin 2008: September
Indahl, Lise, 1962-
Krell, Madeleine, 1989-
Den osynliga / Lise Indahl. - Stockholm : Rabén & Sjögren,
De kallade mig Ise / Madeleine Krell. - Stockholm :
2008. - 182 s. ; 21 cm.
Bonnier Carlsen, 2008. - 476 s. ; 22 cm.
ISBN 9789129668964 (inb.)
ISBN 978-91-638-5933-5 (inb.)
Janouch, Katerina, 1964-
Krog, Niklas, 1965-
Ingrid och pappa / Katerina Janouch, Mervi Lindman. -
Ingen rädsla / Niklas Krog. - Stockholm : Rabén &
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - [28] s. : ill. ; 22 cm.
Sjögren, 2008. - 219 s. ; 20 cm.
ISBN 9789163858147 (inb.)
ISBN 9789129667820 (inb.)
Johansson, Ewa Christina, 1964-
Kruusval, Catarina, 1951-
Tilla - trollguld / Ewa Christina Johansson ; [illustrationer: Maria
Fia och djuren : alla ska vara med! / Catarina Kruusval. -
Sandqvist. - Södertälje : Raketförlaget, 2008. - 60 s. : ill. ; 21 cm.
Stockholm : Eriksson & Lindgren, 2008. - [25] s. : ill. ;
ISBN 9789197602693 (inb.)
26 cm.
ISBN 978-91-7377-011-8 (inb.)
Johansson, Kjell-Gunnar, 1952Spelet / KG Johansson ; illustrationer: Stefan Lindblad. -
Laakso, Keijo, 1935-
Höganäs : Hegas, 2008. - 99 s. : ill. ; 22 cm.
Victorias äventyr : en berättelse för barn och vuxna / text
ISBN 9789186651879 (inb.)
och bild: Keijo Laakso ; layout: Cecilia Bern Angsten. 1. uppl. - Uppsala : Lasse Lus handelsbolag, 2008. - 61 s.
Juhl, Berit, 1940-
: ill. ; 26 cm.
Fantastiska fantasifulla Mitandersfors / av Berit Juhl ;
ISBN 9789163324055 (inb.)
[illustrationer: Kajsa. - Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2008. 58 s. : ill.
Lestander-Abrahamsson, Elsa, 1921-
ISBN 9789185429444
Kajsa, Kajsa varför så bråttom? / Elsa LestanderAbrahamsson ; [teckningar: författaren. - 2. uppl. - Ellös
Karlsson, Jenny, 1983-
: Igenom förlag, 2008. - 103 s. : ill. ; 21 cm.
På djupet / Jenny Karlsson. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008. -
ISBN 9789197728010
[33] s. : enbart ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7355-073-4 (inb.)
Lestander-Abrahamsson, Elsa, 1921Kajsa längtar hem / Elsa Lestander-Abrahamsson ;
Kimselius, Kim M., 1954-
[teckningar: författaren. - 2. uppl. - Ellös : Igenom förlag
Det glömda kriget 1808-1809 / Kim M. Kimselius. - Eringsboda :
; Slagnäs : Lotta Svensson [distributör], 2008. - 95 s. : ill.
Roslagstext, 2008. - 238 s. ; 22 cm.
; 21 cm.
ISBN 978-91-971240-9-6 (inb.)
ISBN 9789197728027
Kimselius, Kim M., 1954-
Lidbeck, Cecilia, 1962-
Riddarsvärdet / Kim M. Kimselius. - Eringsboda : Roslagstext,
Vilma och Leo / Cecilia Lidbeck ; illustrationer: Jessica
2008. - 295 s. ; 22 cm.
Lindholm. - Stockholm : B. Wahlström, [2008. - 37 s. :
ISBN 9789197124089 (inb.)
färgill. ; 22 cm.
(Läsegrodan. Grön)
ISBN 9789132154010 (inb.)
77
Nationalbibliografin 2008: September
Lindgren, Barbro, 1937-
Nilsson, Per, 1954-
Mamman och den vilda bebin / Barbro Lindgren, Eva Eriksson
The return of Hjärtans fröjd / Per Nilsson. - 2. uppl. -
efter en idé av Ola Ullstrand, 5 år just d
Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 191 s. ; 18 cm.
ISBN 978-91-29-66881-0
Lindström, Eva, 1952I skogen / Eva Lindström. - Stockholm : Alfabeta, 2008. - [24] s.
Nordström, Eva, 1957-
: ill. ; 23 cm.
Vi ses vid smultronkullen : en berättelse / av Eva
ISBN 9789150109375 (inb.)
Nordström ; med illustrationer av Sven Andersson. Ljusdal : OrdEva, 2008. - 33 s. : ill. ; 30 cm.
Lundberg Hahn, Kerstin, 1962-
ISBN 9789163329982 (inb.)
Bakom masken / Kerstin Lundberg Hahn. - Stockholm : Rabén &
Sjögren, 2008. - 142 s. ; 21 cm.
Norlin, Arne, 1947-
ISBN 9789129669251 (inb.)
Här kommer grävskopan / Arne Norlin, Jonas Burman. Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - [26] s. : ill. ; 26
Läsbitar
cm.
Läsbitar : berättelser från Sverige / [sammanställd av] Jan
ISBN 978-91-29-66586-4 (inb.)
Hansson. - 1. uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 188 s. :
ill. ; 25 cm.
Nyman, Anders
ISBN 978-91-27-40964-4 (inb.)
Amanda och ängeln i flaskan / Anders Nyman. Stockholm : Alfabeta, 2008. - 153 s. ; 22 cm.
Mangold, Maud, 1954-
ISBN 978-91-501-0900-9 (inb.)
Pärlor till pappa / Maud Mangold, Sassa Buregren. - 1. uppl. Göteborg : Kabusa böcker, 2008. - [35 s.] : ill. ; 24 cm.
Olofsson-Heshmat Pasand, Helena, 1957-
ISBN 9789173550802 (inb.)
Harens årsbok / Helena Olofsson HeshmatPasand. Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - [28] s. : ill. ; 30
Mankell, Henning, 1948-
cm.
Eldens vrede / Henning Mankell. - 2. uppl. - Stockholm : Rabén
ISBN 9789129668520 (inb.)
& Sjögren, 2008. - 170 s. ; 18 cm.
ISBN 9789129668834
Olsson, Erik
Kalle, Katinka och pyromanen : en deckare om fyra
Mühlow, Ingrid, 1940-
ungdomar och en livsfarlig pyroman : bok 3 om Kalle
Lisa på landet / Ingrid Mühlow ; illustrationer: Andréa Räder. -
och Katinka / Erik Olsson. - [Lidköping : Erik Olsson],
Höganäs : Hegas, 2007. - 55 s. : ill. ; 22 cm.
2008. - 54 s. : ill.
ISBN 978-91-86651-60-2
ISBN 9789163317545
Nilsson, Frida, 1979-
Olsson, Ingrid, 1977-
Jag, Dante och miljonerna / Frida Nilsson ; illustrerad av Pija
Ett litet hål i mörkret / Ingrid Olsson. - Stockholm :
Lindenbaum. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 141 s. : ill. ;
Tiden, 2008. - 220 s. ; 20 cm.
22 cm.
ISBN 9789173710299 (inb.)
ISBN 978-91-27-11613-9 (inb.)
78
Nationalbibliografin 2008: September
Olsson, Sören, 1964-
Sandén, Mårten, 1962-
Håkan Bråkans tokbok / Sören Olsson & Anders Jacobsson &
Den femte systern / Mårten Sandén. - Stockholm : Rabén
Eva Lindén. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - 141 s. : ill. ;
& Sjögren, 2008. - 312 s. ; 22 cm.
21 cm.
ISBN 9789129668605 (inb.)
ISBN 9789129668926 (inb.)
Sandén, Mårten, 1962Rabe, Carina, 1957-
Den fulaste nallen i världen / Mårten Sandén, Mimmi
Ponnytrion & hästligan / Carina Rabe. - 1. uppl. - Malmö :
Tollerup-Grkovic. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. -
Egmont Kärnan, 2008. - 166, [2] s. ; 18 cm.
31 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789172699359
ISBN 9789132154225 (inb.)
Rahm, Tore, 1936-1998
Stehn, Malin, 1969-
Ragnar & Rulle / bild: Tore Rahm ; text: Birgitta Öberg. -
Du och jag, Speedy / Malin Stehn ; [illustrationer: Strika
[Stockholm : Barbro Rahm], cop. 2007. - 22 s. : ill.
Entertainment. - Malmö : Pollux
ISBN 9789163315015 (spriralh.)
hästbokklubb/Stabenfeldt, 2008. - 146 s. : ill. ; 22 cm.
(Stall Humlebygården ; 1)
Remvall, Ingrid
ISBN 9789172450394 (inb.)
Silvertrådarna / Ingrid Remvall ; illustrationer: Johan Egerkrans.
- Stockholm : B Wahlström, 2008. - 287 s. : ill. ; 21 cm.
Stehn, Malin, 1969-
(Prismagalaxen)
Nödlögner och gåshudsballader / Malin Stehn ;
ISBN 9789132154171 (inb.)
[illustrationer: Lena Thoft-Sjöström. - Malmö :
Stabenfeldt, 2008. - 151 s. : ill. ; 22 cm.
Rennison, Louise
(Starlight ; 5)
Georgia Nicolsons dagbok: På kärleksspaning i Hamburgerland /
ISBN 9789172452497 (inb.)
Louse Rennison ; översättning: Gudrun Samuelsson. - 1.
pocketuppl. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 243 s. ; 18 cm.
Storck, Åsa, 1964-
ISBN 9789132152245
Farligt besök / Åsa Storck ; illustrationer: Karin
Holmström. - Höganäs : Hegas, 2008. - 47 s. : ill. ; 22
Sandberg, Inger, 1930-
cm.
Lilla Anna och lilla Långa Farbrorn / Inger & Lasse Sandberg. -
ISBN 9789186651930 (inb.)
Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - [25] s. : ill. ; 29 cm.
ISBN 978-91-29-66923-7 (inb.)
Szabo, Petra, 1951Mia, Max och dockan i skogen / Petra Szabo. -
Sandberg, Inger, 1930-
Stockholm : Opal, 2008. - [26] s. : ill. ; 24 cm.
Är det jul nu igen? sa Spöket Laban / Inger & Lasse Sandberg. -
ISBN 978-91-7299-290-0 (inb.)
3. uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren : Gammafon, 2008. [25] s. : ill. ; 22 cm + 1 CD.
Thörnqvist, Mikael, 1962-
(Titta, lyssna)
Dribblingar med döden / Mikael Thörnqvist. - Stockholm
ISBN 978-91-29-66884-1 (inb.)
: B. Wahlström, 2008. - 188 s. ; 20 cm.
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3311)
(Bollkänsla)
ISBN 9789132152627 (inb.)
79
Nationalbibliografin 2008: September
Tormalm, Ann-Mari, 1939-
Widerberg, Siv, 1931-
Hedvig och flickan med himmelsbåten / Ann-Mari Tormalm,
Valpar till salu / Siv Widerberg. - Stockholm : Eriksson
Sara Petersson. - Stockholm : Sivart, 2008. - [37] s. : ill. ; 22 cm.
& Lindgren, 2008. - 170 s. ; 22 cm.
ISBN 9789185705085 (inb.)
ISBN 9789173770286 (inb.)
Unenge, Johan, 1963-
Widmark, Martin, 1961-
Josefin och Villa-Ulla löser mystiska mysterier / Johan och Päivi
Häxdoktorn / Martin Widmark, Christina Alvner. - 1.
Unenge. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 112 s. : ill. ; 22
uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 88 s. : ill. ;
cm.
22 cm.
ISBN 9789163848933 (inb.)
(Nelly Rapp - monsteragent)
ISBN 978-91-638-5942-7 (inb.)
Unnerstad, Edith, 1900-1982
Hoppentott i Vänliga skogen / Edith Unnerstad ; [illustrationer
Willis, Helena, 1964-
framtagna i samarbete med Interactive Documentation. -
Olga och Stefan och indiankällan / Helena Willis. -
Stocksund : Kompis, cop. 2008. - 144 s. : färgill. ; 22 cm.
Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - [28] s. : ill. ; 21 x
ISBN 9789185641505 (inb.)
27 cm.
ISBN 9789129669060 (inb.)
Unnerstad, Edith, 1900-1982
Tummelunsarna i Vänliga skogen / Edith Unnerstad ;
Wirsén, Carin, 1943-
[illustrationer framtagna i samarbete med Interactive
Sockerbullen på Kruskakullen : pensionat & bageri /
Documentation. - Stocksund : Kompis, cop. 2007. - 110 s. :
text: Carin Wirsén ; bild: Stina Wirsén. - Stockholm :
färgill. ; 22 cm.
Bonnier Carlsen, 2008. - 105 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789185641512 (inb.)
ISBN 9789163855986 (inb.)
Wahl, Mats, 1945-
Åslund, Frida, 1879-1937
Vinterviken / Mats Wahl. - [Ny utg. - Bromma : Opal, 2008. -
Folke och Frida / Frida Åslund ; urval, redigering och
286 s. ; 20 cm.
illustrationer: Jenny Berggren. - Umeå : Atrium, 2008. -
ISBN 9789172993075 (inb.)
284 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-91-976201-8-5 (inb.)
Wahldén, Christina, 1965Det dina ögon ser / Christina Wahldén. - Stockholm : Tiden,
2008. - 156 s. ; 20 cm.
Hc.01 - Svensk skönlitteratur: romaner och
noveller
ISBN 978-91-7371-026-8 (inb.)
Agrell, Wilhelm, 1950Whilde, Stefan, 1966-
Ett hopp för livet / Wilhelm Agrell. - Malmö : Damm,
Sagan om olika / text: Stefan Whilde ; bild: Robban Björkdahl. -
2008. - 279 s. ; 21 cm.
1. uppl. - Borås : Recito : Litenupplaga.se [distributör], 2008. -
ISBN 9789173513074 (inb.)
27 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789186035518
Ajvide Lindqvist, John, 1968Låt den rätte komma in / John Ajvide Lindqvist. - [Ny
utg. - Stockholm : Ordfront, 2008. - 414 s. ; 18 cm.
ISBN 978-91-7037-342-8
80
Nationalbibliografin 2008: September
Alhem, Sven-Erik, 1942-
Bergstrand, Mikael, 1960-
Advokaten & fru Justitia : första akten om advokat Marie
Doft av hämnd : [kriminalroman] / Mikael Bergstrand. -
Sonessons besvär med rättsväsendet : rättsroman / Sven-Erik
[Ny utg. - Malmö : Seopp/Höropp, 2008. - 409 s. ; 18
Alhem. - 1. uppl. - Lund : BookLund, cop. 2008. - 256 s. ; 22 cm.
cm.
ISBN 9789186420796 (inb.)
ISBN 9789185771561
Andersson, Maj, 1956-
Bjurbom, Mats, 1958-
Till en blev jag smidd / Maj Andersson ; illustrerad av: Ulla-Lena
Konsten att räkna till tio : noveller / av Mats Bjurbom. -
Svensson. - [Sverige] : Maying, 2008. - 129 s. ; 21 cm.
Herrljunga : Katarsis film & media, 2008. - 80 s. ; 19 cm.
ISBN 9789163324826
ISBN 9789197659215
Anrell, Lasse, 1953-
Borgarskolans novellpris
Skaffa dig ett liv. 2 / Lasse Anrell ; med illustrationer av Stig
Borgarskolans novellpris. - Gävle : Borgarskolan, [2008.
Claesson. - Stockholm : Ordupplaget, 2008. - 375 s. : ill. ; 22 cm.
- 2008.
ISBN 9789185785216 (inb.)
Buthler, Dan, 1965Arnborg, Annica, 1958-
Mord.net / Buthler & Öhrlund. - 1. pocketuppl. - Malmö
Fingal : en annorlunda fågel / [ord och bild]: TantAnnica
: Damm, 2008. - 438 s. ; 18 cm.
Arnborg. - Fritsla : Vitterleken, 2008. - [40] s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9789173513531
ISBN 978-91-85455-85-0 (ringp.)
Crime
Axelsson, Majgull, 1947-
Crime : the Swedish way : an anthology of 10 crime
Is och vatten, vatten och is : [roman] / Majgull Axelsson. -
stories / edited by Bertil Falk. - Trelleborg : Zen Zat :
Stockholm : Norstedt, 2008. - 466 s. 23 cm.
Novellmästarna, 2008. - 87 s. : ill.
ISBN 9789113018362 (inb.)
ISBN 978-91-976130-4-0
Barkström, Ulrika, 1966-
Dahlin, Kjell, 1968-
En annan historia : [en roman om livet] / Ulrika Barkström. - 1.
Anslaget. 2, Nu med svenska folkets mejlsvar / [Kjell
uppl. - Borås : Recito, 2008. - 303 s. ; 20 cm.
Dahlin. - 1. uppl. - Enskede : Lilleman & smultron,
ISBN 9789186035624
2008. - Ca 100 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-977183-1-8
Bellmans bästa och andra roliga historier
Bellmans bästa och andra roliga historier / illustrerade av Johan
Dalin, Olof von, 1708-1763
Wanloo ; samlade av Martin Harris. - Stockholm : Bonnier
Sagan om hästen : faksimil av 1740 års utgåva / Olof von
Carlsen, 2008. - 92 s. : ill. ; 22 cm.
Dalin ; ny version med förklaringar och kommentarer av
ISBN 978-91-638-6130-7 (inb.)
Ingemar Carlsson ; illustrationer av Stefan Gustafsson
och Harriet Sundström ; grafisk form och redigering av
Bengtsson, Anna, 1951-
Stig J Hedén. - Varberg : Utsikten ; Falkenberg : Olof
Du ska vara spännande och varm / Anna Bengtsson. - Stockholm
von Dalinsällskapet, 2008. - 79 s. : ill. ; 25 cm.
: Alfabeta, 2008. - 154 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 978-91-88806-76-5 (inb.)
ISBN 9789150109658 (inb.)
81
Nationalbibliografin 2008: September
Dillner Sivertsson, Leif, 1946-
Enström, Inga-Carin, 1934-
Porslinsälskaren : historisk roman / [Leif Dillner Sivertsson. -
Det förgångnas skuggor och andra kriminalnoveller
Klövsjö : Dillner, 2008. - 397 s. : ill.
tidigare publicerade i olika tidskrifter / [Inga-Carin
ISBN 9789163328954 (inb.)
Enström. - [Båstad] : Inga-Carin Enström, 2008. - 256 s.
Durling, Ulf, 1940-
Eriksson, Johannes C., 1983-
Den svagaste länken / Ulf Durling. - Bromma : MBF, 2008. - 250
Ungdomseld : en roman om våld, vänskap och drömmar
s. ; 21 cm.
och fighten för den svåra kärleken ... Johannes C
ISBN 9789185635214 (inb.)
Eriksson. - 1. uppl. - Borås : Recito, 2008. - 364 s. : ill. ;
20 cm.
Ebervall, Lena, 1957-
ISBN 978-91-86035-37-2
Ers Majestäts olycklige Kurt : en roman med
verklighetsbakgrund / av Lena Ebervall och Per E Samuelson. -
Eriksson, Ulf, 1958-
Stockholm : Piratförlaget, 2008. - 435 s. ; 22 cm.
Det försvunna rummet : noveller / Ulf Eriksson. -
ISBN 9789164202710 (inb.)
Stockholm : Bonnier, 2008. - 237 s. ; 22 cm.
ISBN 9789100114404 (inb.)
Edwardson, Åke, 1953Nästan död man / Åke Edwardson. - [Ny utg. - Stockholm :
Ernestam, Maria, 1959-
Månpocket, 2008. - 510, 25 s. ; 18 cm.
Busters öron / Maria Ernestam. - [Ny tr. - Stockholm :
(Månpocket, 99-0184541-6)
Månpocket, 2008. - 368, 12 s. ; 18 cm.
ISBN 978-91-7001-631-8
(Månpocket, 99-018454-6)
ISBN 978-91-7001-639-4
Edwardson, Åke, 1953Den sista vintern : [kriminalroman] / Åke Edwardson. -
Excelsior, Vincent, 1939-
Stockholm : Norstedt, 2008. - 461 s. ; 24 cm.
Infiltratören : [en politisk satir] / Vincent Excelsior. -
ISBN 9789113017518 (inb.)
[Ny utg. - [Visby : Nomen] : Books-on-Demand
[distributör], 2008. - 152 s. ; 21 cm.
Efron, Vera, 1959-
ISBN 9789185925360
Heder : [hela den sanna historien om Rysk roulett] / Vera Efron. Stockholm : Ordupplaget, 2008. - 349 s., [8] pl.-s. : ill. ; 22 cm.
Fagerlund, Göran, 1948-
ISBN 9789185785223 (inb.)
Fy Fagerlund vilken blandning eller Gubbar, kärringar
och (nästan) bara sanna historier från Gagnef. - [Gagnef :
Eje, Anders, 1880-1951
Göran Fagerlund], 2007. - 103 s. : ill.
Smaragd med briljanter och andra glömda pärlor / av Anders Eje
ISBN 9789163308413
; med efterord av Dag Hedman ; [urval & struktur: Bertil Falk. Trelleborg : ZenZat, [2007. - 120 s : ill.
Falkenland, Christine, 1967-
(Zen Zats klassikerserie)
Vinterträdgården : roman / Christine Falkenland. -
ISBN 9789197613026
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 198 s. ; 21
cm.
Engqvist, Hans Erik, 1934Det fanns bara en Gud / av Hans-Erik Engqvist. - [Visby :
Nomen] : Books-on-demand [distributör], 2008. - 185 s. ; 21 cm.
ISBN 9789185925414
82
ISBN 9789146218142 (inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Fant, Mikael, 1971-
Guillou, Jan, 1944-
Grundläggande genetik : en roman om blåögdhet och halva
Men inte om det gäller din dotter / Jan Guillou. -
sanningar / Mikael Fant. - Stockholm : Piratförlaget, 2008. - 394
Stockholm : Piratförlaget, 2008. - 406 s. ; 22 cm.
s. ; 22 cm.
ISBN 9789164202659 (inb.)
ISBN 9789164202734 (inb.)
Gustafsson, Lars, 1936Felldin, Ruth, 1936-
Fru Sorgedahls vackra vita armar : roman / Lars
Delar till salu : spänningsroman / Ruth Felldin. - [Ny utg. -
Gustafsson. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 285 s. ; 20
Göteborg : B4 press, 2008. - 321 s. ; 18 cm.
cm.
ISBN 978-91-85189-73-1
ISBN 9789173532426 (inb.)
Filipsson, Kenneth Olof, 1962-
Hagen, Cecilia, 1946-
Främmande makt / Kenneth Olof Filipsson. - Göteborg : Kabusa
Kulla-Gulla stretar vidare : lägesrapport vid 60+ / Cecilia
böcker, 2008. - 351 s. ; 24 cm.
Hagen. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 331 s. : ill. ; 21
ISBN 9789173550826 (inb.)
cm.
ISBN 9789100120375 (inb.)
Fogelberg Beya, Sara 1990Fördömt / Sara Fogelberg Beya. - 1. utg. - Umeå : H:ström Text
Hagström, Ulla-Britt, 1945-
& Kultur, 2008. - 224 s. ; 20 cm.
Klass 9 B - Meritvärdeskolan / Ulla-Britt Hagström. - 1.
ISBN 978-91-7327-071-7
uppl. - Borås : Recito, 2008. - 128 s. ; 20 cm.
ISBN 9789186035389
Fontander, Pär
Svart hav / Pär Fontander. - Malmö : Damm, 2008. - 309 s. ; 22
Hansson, Ingrid, 1941-
cm.
Sagoberätterskan från Reims / Ingrid Hansson. - Borås :
ISBN 9789173513210 (inb.)
Recito, 2008. - 176 s. 20 cm.
ISBN 978-91-86035-33-4
Forsberg, Annika
Det pratas om kvinnorna i byn / Annika Forsberg. - [Sverige : s.n,
Hellberg, Amanda, 1973-
2008. - 94 s.
Styggelsen : skräckroman / Amanda Hellberg. - 1. utg. Umeå : h:ström - Text & kultur, 2008. - 169 s. ; 22 cm.
Forslin, Sven-Erik, 1935-
ISBN 9789173270632 (inb.)
Kaskran. 2, Gudsfolket / Sven-Erik Forslin. - Bjuråker : Pejling
press, 2008. - 216 s. ; 21 cm.
Hellbrand, Gertrud, 1974-
ISBN 9789197745406
Scenario X / Gertrud Hellbrand. - Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 2008. - 169 s. ; 21 cm.
Gissy, Peter, 1947-
ISBN 9789146219064 (inb.)
Diagnos: strypt : en Robert Krüger-deckare / Peter Gissy. - [Ny
utg. - Sundbyberg : Semic, 2008. - 303, [1] s. 22 cm.
Henrik,Nils
ISBN 9789155235215 (inb.)
Besök i tiden / [av Nils Henrik. - 1. uppl. - Byske :
Snickarsmedjan, 2007. - 171 s. ; 21 cm.
ISBN 9789185455782
83
Nationalbibliografin 2008: September
Isaksson, Henrik, 1938-
Kutlu, Ihsan, 1949-
JP - den första Forsbergaren : [en släktkrönika / av Henrik
Glädjen, sorgen, kärleken / Ihsan Kutlu. - Kista :
Isaksson m.fl. - 1. uppl. - Byske : Snickarsmedjan ; [Fritsla :
Daphne, 2008. - 322 s. ; 21 cm.
Förlagstryckeriet Vitterleken], 2008. - 168 s. ; 21 cm.
ISBN 9789197757706
ISBN 9789185455881
Kvinnoliv i Sörmland
Janzon, Erik, 1968-
Kvinnoliv i Sörmland : en antologi. - Flen :
Drama i Uggleryd / Erik Janzon. - Västerås : Faun, 2008. - 187 s.
Länsbildningsförbundet i Sörmland, 2008. - 91 s.
; 21 cm.
ISBN 91-975578-2-X
ISBN 9789197652797
Larsson, Annette, 1957Jinder, Åsa, 1963-
Gatubarnet Curt & Olga Silverstierna / Annette Larsson.
Vill du ha barn med mig? / Åsa Jinder. - Stockholm : Forum,
- [Ny utg. - Lidköping : Alboken, 2008. - 187 s. ; 21 cm.
2008. - 261 s. ; 22 cm.
ISBN 9789197662055
ISBN 978-91-37-13215-0 (inb.)
Lindqvist, Inga-Lina, 1964Johnson, Eyvind, 1900-1976
Drottningflickan : en saga / Inga-Lina Lindqvist. -
Molnen över Metapontion / Eyvind Johnson. - [Ny utg.] /
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 300 s. ; 22
efterord: Bo G Jansson. - Stockholm : Themis, 2008. - 378 s. ; 22
cm.
cm.
ISBN 9789146219491 (inb.)
ISBN 9789197678742
Lodalen, Mian, 1962Järnblad, Bengt, 1951-
Dårens dotter/ Mian Lodalen. - Stockholm : Forum,
Lady Midnight / Bengt Järnblad. - 1. uppl. - Borås : Recito :
2008. - 408 s. ; 22 cm.
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 239 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-37-13176-4 (inb.)
ISBN 978-91-86035-70-9
Lorentzen, Sven Olof, 1949Kihlgård, Peter, 1954-
Undersökaren : Mårten Bödkers anteckningar från
Kicki & Lasse : roman / Peter Kihlgård. - Stockholm : Bonnier,
samvaron med den upplyste greve Herzenberg : [roman]
2008. - 275, [1] s. ; 18 cm.
/ Sven-Olof Lorentzen. - Umeå : h:ström-Text & kultur,
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
2008. - 272 s. ; 21 cm.
ISBN 9789100120542
ISBN 9789173270731
Kivimets, Johnny, 1925-
Lundin, Sarah
Vägen till friheten under andra världskriget / Johnny Kivimets. -
Varning från förr / [Sarah Lundin. - Vollsjö : Lundin ;
Klintehamn : Preposition, 2008. - 159 s. ; 22 cm.
[Visby : Books-on-demand [distributör], cop. 2008. - 174
ISBN 9789185709069 (inb.)
s. ; 18 cm.
ISBN 9789185925681
Klingspor, Agneta, 1946Pressa läpparna här / av Agneta Klingspor. - Stockholm :
Lärn, Viveca, 1944-
Mormor, 2008. - 125 s. ; 20 cm.
Aprilväder : roman / Viveca Lärn. - Stockholm :
ISBN 9789185841127 (inb.)
Wahlström & Widstrand, 2008. - 277 s. ; 24 cm.
ISBN 9789146219002 (inb.)
84
Nationalbibliografin 2008: September
Magnusson, Anita
Nilsson, Ola F., 1946-
Den andra madonnan / Anita Magnusson. - 1. uppl. - Borås :
Fader vår / Ola F Nilsson. - Västerås : Författarhuset,
Recito, 2008. - 402 s. ; 20 cm.
2008. - 234 s. ; 24 cm.
ISBN 9789186035365
ISBN 978-91-89390-75-1 (inb.)
Magnusson Larsson, Eva, 1955-
Noveller för Världens barn 2008
Det karibiska slottet och andra noveller / Eva Magnusson
Noveller för Världens barn 2008 / [redaktör: Christian
Larsson. - 1. uppl. - Borås : Recito : Litenupplaga.se
Reimers och Gun Ekroth. - Stockholm :
[distributör], 2008. - 42 s. ; 20 cm.
Informationsförlaget, 2008. - 325 s. ; 22 cm.
ISBN 9789186035662
([Noveller för Världens barn], 1654-6687 ; [2008)
ISBN 978-91-7736-597-6 (inb.)
Martinsson, Per
Tankar om- ditt liv, din vardag / av Per Martinsson. - Sölvesborg
Nyhlén, Daniel, 1975-
: SPAM, cop. 2008. - 88 s.
Det svarta spelet / av Daniel Nyhlén. - Skara : Heja
ISBN 9789163309663
Sverige, cop. 2008. - 248 s. ; 23 cm.
ISBN 9789185881055 (inb.)
Mede, Petra, 1970Mer självkänsla än du kan hantera! / [Petra Mede, Anna Granath ;
Ordspråk och tusen tankar
fotografier: Christoffer Edling ; illustrationer: Erica Jacobson. -
Ordspråk och tusen tankar / samlade av Carin och Ylva
Stockholm : Frank, 2008. - 124 s. : ill. ; 22 cm.
Lindh ; omslagsfoto: Bengt Olof Olsson. - Sundbyberg :
ISBN 978-91-85865-15-4 (inb.)
Semic, 2008. - 112 s. ; 21 cm.
ISBN 9789155254025 (inb.)
Mellgren, Lena, 1944Storkarlarna vid station / Lena Mellgren. - Örsundsbro :
Persson Guilito, Malin, 1969-
Vendenäs, 2008. - 143 s. ; 22 cm.
Dubbla slag / Malin Persson Giolito. - Stockholm : b
ISBN 9789197418546 (inb.)
Piratförlaget, 2008. - 372 s. ; 22 cm.
ISBN 9789164202727 (inb.)
Montmar, Lilian O., 1942Solnedgången kan ingen ta ifrån mig / Lilian O. Montmar. -
Rydholm, Charlotta, 1974-
Tumba : Alerta, 2008. - 215 s. ; 21 cm.
Flykt : om så bara för en liten stund / Charlotta Rydholm.
ISBN 9789197709156
- [Ljusterö] : Alf, 2008. - 288 s. ; 22 cm.
ISBN 9789197626644 (inb.)
Mårtenson, Jan, 1933Mord i Venedig / Jan Mårtenson. - [Ny utg. - Stockholm :
Sabah, Hanan, 1988-
Wahlström & Widstrand, 2008. - 248 s. ; 24 cm.
Att slukas av mörker / Hanan Sabah, Jessica Turban. -
(En Homandeckare)
Fritsla : Förlagstryckeriet Vitterleken, 2008. - 191 s. ; 21
ISBN 9789146219583 (inb.)
cm.
ISBN 978-91-85455-87-4
Mårtenson, Jan, 1933Neros bägare / Jan Mårtenson. - [Ny utg. - Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 2008. - 234 s. ; 24 cm.
(En Homandeckare)
ISBN 9789146219576 (inb.)
85
Nationalbibliografin 2008: September
Samuelsson, Morgan, 1978-
Vilén, Florence, 1941-
Med jämna mellanrum tänker jag på Sonja / Morgan Samuelsson.
Tungelblodet : en sagoroman / Florence Vilén. - 1. uppl.
- 1. utg. - Umeå : h:ström - Text & kultur, 2008. - 188 s. ; 20 cm.
- Borås : Recito : Litenupplaga.se [distributör], 2008. -
ISBN 9789173270748
163 s. ; 20 cm.
ISBN 9789186035495
Seth, Kerstin von, 1942När du ser Karlavagnen / Kerstin von Seth. - Höör :
Wahlberg, Karin, 1950-
Domarringen, 2008. - 328 s. : ill. ; 22 cm.
Tröstaren : kriminalroman / Karin Wahlberg. - [Ny utg. -
ISBN 978-91-633-2520-5
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 360 s. ; 21
cm.
Sigurd, Jan, 1955-
ISBN 978-91-46-21956-9
Den tyske vännen : roman / Jan Sigurd. - Malmö : Roos &
Tegnér, 2008. - 246 s. ; 22 cm.
Wahlberg, Karin, 1950-
ISBN 978-91-976144-6-7 (inb.)
Tröstaren / Karin Wahlberg. - [Ny utg. - Stockholm :
Bonnierförlagen, 2008. - 360, [2] s. ; 22 cm.
Sporre, Marianne, 1938-
ISBN 9789143012316 (inb.)
Johannas saga / Marianne Sporre. - Stockholm : Bonnierförlagen,
2008. - 403, [1] s. : 22 cm.
Wahldén, Christina, 1965-
ISBN 9789143216844 (inb.)
Det dina ögon ser / Christina Wahldén. - Stockholm :
Tiden, 2008. - 156 s. ; 20 cm.
Stahre, Sven, 1902-1980
ISBN 978-91-7371-026-8 (inb.)
I lördags : Sven Stahres kåserier åren 1965 till 1968 / Sven
Stahre. - [Lidingö : B. Stahre] ; Visby : Books-on-demand
Willén, Liselott, 1972-
[distributör], 2004. - 156 s.
Islekar : [roman] / Liselott Willén. - Stockholm :
ISBN 9163156504
Bonnier, 2008. - 269 s. ; 21 cm.
ISBN 91-0-011791-9 (inb.)
Stora skrattboken
ISBN 978-91-0-011791-7 (inb.)
Stora skrattboken : [3000 roliga historier] / sammanställd av
Frank Dennis. - 1. uppl. i detta utförande. - Västerås : Ica, 2008. -
Wirsén, Carin, 1943-
384 s. ; 22 cm.
Sockerbullen på Kruskakullen : pensionat & bageri /
ISBN 9789153432784 (inb.)
text: Carin Wirsén ; bild: Stina Wirsén. - Stockholm :
Bonnier Carlsen, 2008. - 105 s. : ill. ; 23 cm.
Trosell, Aino, 1949-
ISBN 9789163855986 (inb.)
Järngreppet : kriminalroman / Aino Trosell. - Stockholm :
Norstedt, 2008. - 344 s. ; 24 cm.
Woxlin, Leif, 1959-
ISBN 978-91-1-301927-7 (inb.)
Sommarens hot eller Sofia dansar hambo / Leif Woxlin. [Ny utg. - Bergsjö : Blommaberg, 2008. - 274 s. ; 22 cm.
Tursten, Helene, 1954Det lömska nätet : kriminalroman / av Helene Tursten. Stockholm : Piratförlaget, 2008. - 329 s. ; 22 cm.
ISBN 9789164202741 (inb.)
86
(En hälsingedeckare ; Bok 2)
Nationalbibliografin 2008: September
Zurma, Gunilla, 1946-
Bebisens roliga rim och ramsor
Vi måste ha en femrummare : jag kanske vill bygga en båt : ett
Bebisens roliga rim och ramsor/ illustration och
kåseri om att dö / Gunilla Zurma. - 1. uppl. - Borås : Recito:
formgivning: Camilla Lundsten ; urval och instruktioner:
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 54 s. 20 cm.
Birgitta Westin. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. -
ISBN 978-91-86035-56-3
29 s. : ill. ; 23 x 25 cm + 1 DVD.
ISBN 9789129669305 (inb.)
Hc.02 - Svensk skönlitteratur: dramatik
Berstad, Torger, 1965Ny text
Spelar ingen roll : sex avdelningar / [Torger Berstad. -
Ny text. - Stockholm : Riksteatern, 2008. - 21 cm. - Vol. 1.
Karlstad : Bok-lanterna, cop. 2008. - 80 s. : ill. ; 30 cm.
ISSN 1654-9120
ISBN 9789163320712 (inb.)
Hc.03 - Svensk skönlitteratur: poesi
Björsten, Andreas, 1959Muntliga dikter : 1999-2007 / Andreas Björsten. -
- där min blick svävar
Stockholm : Titel, 2008. - 54 s.
- där min blick svävar / [redaktör: Elisabet Härenstam ;
ISBN 9789197673112
illustrationer: elever i Segerstabyns skola. - Karlstad :
Kulturskolan, 2008. - 65 s. : ill. ; 21 cm.
Boij, Hans, 1939-
ISBN 9789163322266 (inb.)
Hederlig svensk : (åns blyertsstreck raderas ut av havet)
/ Hans Boij. - Stockholm : Hans Boij, 2008. - 145 s.
Alm, Anette, 1963-
ISBN 9789197741101
Röst från 4:e våningen / Anette Alm. - 1. uppl. - Borås : Recito :
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 29 s. ; 20 cm.
Burton, Nina, 1946-
ISBN 9789186035310
Ett svar i tjugofyra skärvor : dikter/ Nina Burton. Stockholm : Bonnier, 2008. - 47 s. ; 21 cm.
Alonzo, Francesco Saverio, 1934-
ISBN 9789100117269 (inb.)
Memo : låt oss minnas / Francesco Saverio Alonzo. - Höör : 2kronors förlag, 2008. - 104 s. ; 21 cm.
Dunker, Emil, 1988-
ISBN 9789197717816
Sökandet efter lycka / Emil Dunker. - [Visby : Nomen] :
Books-on-Demand [distributör], 2008. - 76 s. : ill. ; 24
Andersson, Bengt Cidden, 1948-
cm.
Hela bollen ska ligga still- / Bengt Cidden Andersson ; bild: Ebbe
ISBN 9789185925544
Eberhardson. - [Ny utg. - Kalmar : E. F. bokförlag, 2008. - 109 s.
: ill. ; 18 cm.
Dödsannonser 2
ISBN 9789189654099 (inb.)
Dödsannonser 2 / [i urval av Rolf Åsare. - [Ny utök. utg.
- Västra Frölunda : Stilförlaget, 2008. - 53 s. : ill. ; 21
Axelsson, Walter Dan
cm.
Fredman går igen- : i 82 nya epistlar / Walter Dan Axelsson. -
ISBN 978-91-977633-0-1
Trelleborg : Zen Zat, 2007. - 208 s. ; 22 cm.
ISBN 9789197613095
Elenius, Stig, 1939Solnedgång / Stig Elenius. - 1. uppl. - Borås : Recito :
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 106 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-86035-44-0
87
Nationalbibliografin 2008: September
Fischer, Klaus, 1960-
Här inne
Som en skugga på jakt efter sol : [dikter] / Klaus Fischer. -
Här inne : skrivarlinjens antologi : 2007-2008 Glimåkra
Torsby : Heidrun, 2008. - 60 s. ; 21 cm.
folkhögskola / [foto: Hanna Nilsson. - Glimåkra :
ISBN 978-91-975734-4-3 (inb.)
Skrivarlinjen, Glimåkra folkhögskola, 2008. - 100 s. : ill.
ISBN 9789163325410
Franzén, Birger, 1917-2006
Låt oss tala om livet : 50 dikter i urval / Birger Franzén ;
Isaksson, Stig, 1937-
[teckningar: Siv Andersson. - [Norrköping : Extema], 2007. - 63
Vägen till sjön / Stig Isaksson. - 1. uppl. - Borås : Recito
s.
: Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 87 s. ; 20 cm.
ISBN 9789163313103
ISBN 9789186035631
Genom tid och rum
Ivarsson, Veronica
Genom tid och rum : antologi / [medverkande poeter: Marie-
Ditt varma leende : dikter / av Veronica Ivarsson ; foto:
Louise Sjöberg. - Visby : [Nomen] : Books-on-demand
Erik Andersson. - Kristinehamn : Alma, 2008. - 111 s. :
[distributör], 2008. - 82 s. ; 20 cm.
färgill. ; 22 cm.
ISBN 9789185925568
ISBN 978-91-86083-02-1 (inb.)
Hallberg-Oredsson, Inga
Jarnbo, Hans Eric
Livet följer dess spår : dikter / Inga Hallberg-Oredsson. -
Flexistens : [konsten] / Hans Eric Jarnbo. - [Stockholm :
Sölvesborg : [Inga Hallberg-Oredsson], 2008. - 92 s.
Hans Eric Jarnbo], 2008. - 44 s. : färgill.
ISBN 9789163326820
Hellsing, Lennart, 1919Welams vädermödor / Lennart Hellsing och Lars Munck. -
Johnsson, Arne, 1950-
Stockholm : Eriksson & Lindgren, 2008. - [36] s. : ill. ; 25 cm.
Bäras utan namn till natt till morgon : dikter / Arne
ISBN 9789173770385 (inb.)
Johnsson. - Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion,
2007. - 107 s. ; 25 cm.
Hill, Carl Fredrik, 1849-1911
ISBN 9789171397966 (inb.)
Dikter och författarskap på några språk. Vol. 1 / Carl Fredrik Hill
"Nagug. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 263 s. : ill. ; 33 cm.
Kaos, Gerd
(Konstakademiens skriftserie, 99-0464375X ; 12)
Min kvantfilosofi : en teori om allting : poetiska
ISBN 9789173531986 (hela verket) (inb.)
funderingar om abstraktion och verklighet, och om
människans roll i universum / av Gerd Kaos. - Borås :
Hill, Carl Fredrik, 1849-1911
Recito : litenupplaga.se [distributör], 2008. - 96 s. ; 20
Dikter och författarskap på några språk. Vol. 2 / Carl Fredrik Hill
cm.
"Nagug" ; introduktion: Sten Åke Nilsson ; transkription: Lars-
ISBN 978-91-86035-34-1
Håkan Svensson. - Stockholm : Atlantis, 2008. - xxii, 263 s. ; 33
cm.
Lameire, Carina, 1962-
(Konstakademiens skriftserie, 99-0464375X ; 12)
Poems by the sea / Carina Lameire ; translation: Per
ISBN 9789173531986 (hela verket) (inb.)
Otterstedt. - [Gävle : Carina Lameire], 2008. - 53 s. : ill.
ISBN 9789163328084
88
Nationalbibliografin 2008: September
Lind, Jörgen, 1966-
Mårtensson, Gunnar
Hägn / Jörgen Lind. - 1. uppl. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008.
Mina drömmars väg : dikter / av Gunnar Mårtensson. -
- 156 s. ; 23 cm.
[Halmstad : Gunnar Mårtensson], s.a. - 48 s.
ISBN 9789173550581 (inb.)
Nilsson, Ulf Karl Olov, 1965Lindeborg, Karl
Synopsis / Ulf Karl Olov Nilsson. - Eslöv : B. Östlings
Ge mig sedan en ö vid horisonten : dikter / Karl Lindeborg. -
bokförlag Symposion, 2007. - 123 s. ; 21 cm + 1 CD.
[Vallentuna] : Vattenringar, [2008. - 67 s.
ISBN 978-91-7139-785-0 (inb.)
ISBN 978-91-63-32586-1
Odhner, Gunnar, 1942Ljudlöst stiger gryningen
Medmänniskor får vi inte vara / av Gunnar Odhner. -
Ljudlöst stiger gryningen : tio svenska haikupoeter / (red.) Lars
Arvika : Poem, 2008. - 44 s. ; 21 cm.
Varg
ISBN 9789197695060
Lundqvist, Lars, 1940-
Raattamaa, Lars Mikael, 1964-
Själarnas spa : [dikter] / Lars Lundqvist. - Forserum : KM &
Mallamerik, mallammer, malameri, mallame, amerik,
Borneling, 2008. - 76 s. ; 20 cm.
mallameka, merrika : dikt / Lars Mikael Raattamaa. -
ISBN 978-91-7317-093-2
Stockholm : Bonnier, 2008. - 220 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-0-011830-3 (inb.)
Maggie
Vid den svarta tjärn / Maggie ; [foto: Peter Wintergren. -
Rue, Olav, 1930-
Borlänge : Woman's art, 2008. - 25 s. : ill. ; 22 cm.
Dikter och målningar / Olav Rue. - Göteborg : B4Press,
ISBN 978-91-633-3082-7 (inb.)
2008. - [49] s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789185189861 (inb.)
Malmberg, Kerstin, 1946Rum av rörelse / Kerstin Malmberg. - [Hallsberg : Närkestryck],
Rådberg, Helene, 1950-
2008. - [40] s.
Det gula rummets små terapistycken : dikter / Helene
ISBN 9789186049010
Rådberg. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. 78 s. ; 21 cm.
Malmquist, Tom, 1978-
ISBN 978-91-46-21923-1
Sudden death : [dikter] / Tom Malmquist. - [Ny utg. - Stockholm
: Wahlström & Widstrand, 2008. - 94 s. ; 18 cm.
Samén, Gertrud, 1943-
(W & W pocket, 99-0564337-0)
I skogsbrynet : akvareller och ord / av Gertrud Samén. -
ISBN 9789146218814
Karlstad : Bild, text & form , 2008. - 48 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-91-976300-3-0
Melin, Mårten, 1972Ett värmeljus i din skalle : dikter mest om kärlek / Mårten Melin ;
illustrationer: Susanne Adolfsson. - Höganäs : Hegas, 2008. - 45
s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789186651916 (inb.)
89
Nationalbibliografin 2008: September
Samlade skrifter
Stranneby, Ebon
Samlade skrifter / av Haquin Spegel ; under redaktion av Barbro
En båtresa utan retur / Ebon Stranneby. - Hallsberg :
Ståhle Sjönell och Petra Söderlund. D. 3, Världsliga dikter /
Närketryck, 2008. - 79 s. : ill.
utgivna av Bernt Olsson, Barbro Nilsson och Birgit Neumann.
ISBN 9789186049003
Vol. 2, Kommentar. - Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet,
2008. - 281 s. : ill. ; 25 cm.
Svenbro, Jesper, 1944-
(Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, 0346
Vingårdsmannen och hans söner : dikter / Jesper
-7864 ; 25)
Svenbro. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 73 s. ; 21 cm.
ISBN 9789172301412 (inb.)
ISBN 978-91-0-011834-1 (inb.)
Samuelsson, Anders Karl
Tindrén, Thea
Va bra att vi lever : dikter / Anders Karl Samuelsson. - 1. uppl. -
När man ser vintergäcken så vet man / [Thea Tindrén. -
Umeå : h:ström - Text & Kultur, 2008. - 40 s. ; 21 cm.
Fritsla : Förlagstryckeriet Vitterleken, 2008. - [52] s. ; 16
ISBN 9789173270670
cm.
ISBN 9789185455898
Senneby, Annette, 1951Platser och palats / [Annette Senneby. - [Sverige] : Annette
Tyfting, Laila, 1965-
Senneby, 2008. - [15] bl. ; 19 cm.
Tankvärt / Laila Tyfting. - Mjölby : Aliberta/Atremi,
2008. - 85 bl. ; 21 cm.
Sju poeter och en diktantologi
(En Aliberta-bok)
Sju poeter och en diktantologi / [sammanställning: Frida Struttu
ISBN 978-91-86129-00-2
Johansson-Bohlin. - [Göteborg] : Frida Struttu Johansson-Bohlin,
2008. - 66 s.
Vikgren, David, 1975-
ISBN 9789163329319
Inomhuslektionen / David Vikgren. - Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 2008. - 161 s. ; 19 cm.
Sjöberg, Gustav, 1982-
ISBN 9789146219071
Spricktimmen : [dikter] / Gustav Sjöberg. - 1. utg. - Umeå :
h:ström - Text & Kultur, 2008. - 49 s. ; 21 cm.
Werner, Ingemar
ISBN 9789173270724
Funderingar på vandring : mot Odd Fellows mål / av
Ingemar Werner. - [Sverige : s.n.], 2007. - 69 s.
Sobel, Birgitta, 1932Spår / Birgitta Sobel. - 1. uppl. - Borås : Recito : litenupplaga.se
Wolgers, Dan, 1955-
[distributör], 2008. - 64 s. : 21 cm.
Cire perdue / Dan Wolgers. - Stockholm : Galleri Lars
ISBN 978-91-86035-50-1
Bohman, 2007. - [23] s. : ill.
Stark, Ulf, 1944-
Wästberg, Per, 1933-
Kanel och Kanin letar efter sommaren / Ulf Stark, Charlotte
Otrora / Per Wästberg ; traducción: Maria Kallin &
Ramel. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2008. - [28] s. : färgill. ;
Victor Rojas ; prólogo: Juan Manuel Roca. - Jönköping ;
27 cm.
Bogotá : Simon Editor, 2007. - 98 s. ; 14 x 21 cm.
ISBN 9789129666519 (inb.)
ISBN 9789189596160
90
Nationalbibliografin 2008: September
Wästberg, Per, 1933-
Svenska folksagor
Ortsbestämning = Determination of place = Opredelenie mesta /
Svenska folksagor / återberättade av Birgitta Hellsing ;
Per Wästberg/Per Vestberg ; translated by Hildred Crill, Regina
kommenterade av Jan-Öjvind Swahn ; illustrerade av
Derieva and Alexei Prokopiev. - Stockholm : Ars Interpres
Alvaro Tapia. - Stockholm : Wahlström & Widstrand,
Publications, 2008. - 123 s. ; 21 cm.
2008. - 383 s. : ill. ; 28 cm.
(Scandinavian wind rose)
ISBN 9789146215349 (inb.)
ISBN 9789185931071
Zachrisson, Sara
Hcc - Svensk skönlitteratur på främmande
språk
Avstamp : dikter 1997-2005 / Sara Zachrisson. - [Helsingborg] :
Bläckfisken, 2008. - 93 s. ; 17 cm.
Ekstrand, Siri, 1995-
ISBN 9789197724005
Przygody w przydomowym wszechswiecie / Siri &
Torun Ekstrand ; [tlumaczenie z jezyka szweckiego:
Öijer, Bruno K., 1951-
Joanna Kudla. - 1. wyd. - Karlskrona : Artland, cop.
Svart som silver / Bruno K. Öijer. - Stockholm : Wahlström &
2002. - 45 s. : ill. ; 25 cm.
Widstrand, 2008. - 100 s. ; 24 cm.
ISBN 9163129973
ISBN 978-91-46-21899-9
Junger, Adam
Östberg, Erik
Sex im Rampenlicht / Adam Junger. [Aus d. Schwed.
Byn / Erik Östberg. - Smedjebacken : Respons, cop. 2008. - 54 s.
übers. von Werner Neander. - [Hamburg] : Tabu[-
; 21 cm.
Verlag, 1971. - 128 S.; ; 19 cm.
ISBN 9789197110426
(Tabu ; 24)
(Tabu; 24)
Hc.04 - Svensk skönlitteratur: essäer
Lameire, Carina, 1962Hagen, Cecilia, 1946-
Poems by the sea / Carina Lameire ; translation: Per
Kulla-Gulla stretar vidare : lägesrapport vid 60+ / Cecilia Hagen.
Otterstedt. - [Gävle : Carina Lameire], 2008. - 53 s. : ill.
- Stockholm : Bonnier, 2008. - 331 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789163328084
ISBN 9789100120375 (inb.)
Lundkvist, Gunnar, 1958-, serietecknare
Weissenberg, Dan, 1936-
Stokholmas - Vilnius : [2008. - Stockholm : PS förlag,
Vänner / Dan Weissenberg. - Göteborg : Korpen, 2002.
2008. - 46 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-7374-555-3
ISBN 9789197511278
Hc.07 - Svensk folkdiktning
Wästberg, Per, 1933Otrora / Per Wästberg ; traducción: Maria Kallin &
Berglund, Kalle, 1925-
Victor Rojas ; prólogo: Juan Manuel Roca. - Jönköping ;
En nästan sann Fabel om Skvadern / av Kalle Berglund. - 1. uppl.
Bogotá : Simon Editor, 2007. - 98 s. ; 14 x 21 cm.
- Stockholm : A&O böcker, 2008. - 16 s. : ill. ; 29 cm.
ISBN 9789189596160
ISBN 9789197450973 (inb.)
91
Nationalbibliografin 2008: September
Wästberg, Per, 1933-
Noveller för Världens barn 2008
Ortsbestämning = Determination of place = Opredelenie mesta /
Noveller för Världens barn 2008 / [redaktör: Christian
Per Wästberg/Per Vestberg ; translated by Hildred Crill, Regina
Reimers och Gun Ekroth. - Stockholm :
Derieva and Alexei Prokopiev. - Stockholm : Ars Interpres
Informationsförlaget, 2008. - 325 s. ; 22 cm.
Publications, 2008. - 123 s. ; 21 cm.
([Noveller för Världens barn], 1654-6687 ; [2008)
(Scandinavian wind rose)
ISBN 978-91-7736-597-6 (inb.)
ISBN 9789185931071
Ordspråk och tusen tankar
Hcd - Finlandssvensk skönlitteratur
Ordspråk och tusen tankar / samlade av Carin och Ylva
Lindh ; omslagsfoto: Bengt Olof Olsson. - Sundbyberg :
Andersson, Claes, 1937-
Semic, 2008. - 112 s. ; 21 cm.
Lust : dikter / Claes Andersson. - Stockholm : Bonnier, 2008. -
ISBN 9789155254025 (inb.)
61 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-0-012167-9 (inb.)
Hcf - Småbarnsberättelser och sagor
Martens, Paul von, 1930-
Janouch, Katerina, 1964-
Glädjen / Paul von Martens. - 2. utg., 1. uppl. - Borås : Recito :
Ingrid och pappa / Katerina Janouch, Mervi Lindman. -
Litenupplaga.se [distributör], 2008. - 77 s. ; 21 cm.
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - [28] s. : ill. ; 22
ISBN 9789186035402
cm.
ISBN 9789163858147 (inb.)
Nielsen, Ulrika, 1974En bok av kött och ord / Ulrika Nielsen. - Helsingfors : Schildt ;
Lindström, Eva, 1952-
Umeå : h:ström - Text & kultur, 2008. - 99 s. ; 20 cm.
I skogen / Eva Lindström. - Stockholm : Alfabeta, 2008.
ISBN 9789515018007 (inb.) (Schildt)
- [24] s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789173270625 (inb.) (h:ström - Text & kultur)
ISBN 9789150109375 (inb.)
Hce - Utländsk skönlitteratur i svensk översättning
Mangold, Maud, 1954Pärlor till pappa / Maud Mangold, Sassa Buregren. - 1.
Heaven, Constance
uppl. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008. - [35 s.] : ill. ;
Natasja / Constance Heaven ; [övers.: Elisabet Frisk. - Stockholm
24 cm.
: B. Wahlström, 1972. - 239, [1] s.
ISBN 9789173550802 (inb.)
(Wahlströms elit-romaner, 99-0104303-4)
ISBN 91-32-30386-6
Hcg - Skönlitteratur för mellanåldern
Möt litteraturen
Jönsson, Stieg
Möt litteraturen. Antologi / [sammanställd av] Bengt Brodow,
Det vimlar av bovar / Stieg Jönsson. - Uppsala :
Ingrid Nettervik. - 2. uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 415 s. : ill.
Lindblad, 1957. - 147, [1] s.
; 20 cm.
ISBN 9789140662071
92
Nationalbibliografin 2008: September
Hci - Tecknade serier
Azuma, Mayumi
Elemental gelade. D. 4 / av Mayumi Azuma ;
40 år i Ankeborg
[översättning: Karin Ahlman Toyama. - Stockholm : B.
40 år i Ankeborg / ansvarig utgivare och redaktör: Barbro
Wahlström, 2008. - 159 s. : ill. ; 19 cm.
Andersson ; översättare: Christer Nilsson ; pratbubblor: Melvyn
ISBN 9789132153181
Lundholm. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 448 s. : ill. ; 19
cm.
Barks, Carl, 1901-2000
(Walt Disney's Kalle Ankas pocket special, 0345-6056)
Walt Disney's Carl Barks samlade verk. Vol. 19, 1959 /
ISBN 9789171348333
redigerad och kommenterad av Geoffrey Blum ;
[översättare av serier: P. A. Westrin ... ; översättning av
Andréasson, Rune, 1925-1999
förord/redaktionell text: Claes Reimerthi ;
Bamsebiblioteket. Vol. 26, Nummer 7-12 1985 / [redaktör:
faktagranskning av förord och genomgång av serier:
Joakim Gunnarsson ; manus: Rune Andréasson ; bild: Rune
Stefan Diös. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 264 s. :
Andréasson. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - Ca 250 s. med
ill. ; 31 cm.
var. pag. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789171349019 (inb.)
ISBN 978-91-7134-841-8 (inb.)
Barks, Carl, 1901-2000
Arakawa, Hiromu
Walt Disney's Carl Barks samlade verk. Vol. 29, 1968-
Fullmetal alchemist. Bok 11 / av Himoru Arakawa ; översatt av
1972 / redigerad och kommenterad av Geoffrey Blum ;
Simon Lundström. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 178 s.
[översättare av serier: P. A. Westrin, Stefan Diös ;
: ill. ; 18 cm.
översättning av förord/redaktionell text: Christer Nilsson
(Manga)
; faktagranskning av förord och genomgång av serier:
ISBN 9789163857959
Stefan Diös. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 280 s. :
ill. ; 31 cm.
Azuma, Kiyohiko
ISBN 9789171349026 (inb.)
Yotsuba&!. 3 / Kiyohiko Azuma ; [översättning: Karin Ahlman
Toyama. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 184 s. : ill. ; 19
Barks, Carl, 1901-2000
cm.
Walt Disney's Carl Barks samlade verk. Vol. 9, 1951-
ISBN 9789132153082
1952 / redigerad och kommenterad av Geoffrey Blum ;
[översättare av serier: Axel Norbeck, Stefan Diös ;
Azuma, Mayumi
översättning av förord/redaktionell text: Claes Reimerthi
Elemental gelade. D. 1 / av Mayumi Azuma ; [översättning:
; faktagranskning av förord och genomgång av serier:
Karin Ahlman Toyama. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 172
Stefan Diös. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 280 s. :
s. : ill. ; 19 cm.
ill. ; 31 cm.
ISBN 9789132153074
ISBN 9789171349002 (inb.)
Azuma, Mayumi
Bergström, Maria, 1958-
Elemental gelade. D. 2 / av Mayumi Azuma ; [översättning:
Drömmen om Vasa / Maria Bergström, text ; Lord, bild ;
Karin Ahlman Toyama. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 164
Anne-Lie Sahlin, research ; Elin Hjulström, bildassistent.
s. : ill. ; 19 cm.
- Falun : Kulturpoolen i Falun, 2008. - [38] s. : ill. ; 30
ISBN 9789132153105
cm.
ISBN 9789197752237
93
Nationalbibliografin 2008: September
Bergström, Maria, 1958-
Davis, Jim
Vasa : the ship that sank / Maria Bergström, writer ; Lord, artist ;
Gustaf : julalbum. 2008 / av Jim Davis ; svensk text:
Rupert Tansley, translation ; Anne-Lie Sahlin, research ; Elin
Karin Nilsson. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen,
Hjulström, art assistance. - Falun : Kulturpoolen i Falun, 2008. -
2008. - 46 s. : huvudsakligen ill. ; 30 cm.
[38] s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 978-91-638-5620-4
ISBN 9789197752244
Emberland,Ivan, 1973Bergström, Maria, 1958-
Kukoistuskausi / san. & kuv.: Ivan Emberland & Øyvind
Lill-Selma på Mårbacka / text: Maria Bergström ; illustrationer:
Sveen ; [suomennos: Virpi Vainikainen. - Malmö :
Emily Ryan ; research: Anne-Lie Sahlin. - Falun : Kulturpoolen i
Stabenfeldt, cop. 2008. - 66 s. : ill. ; 27 cm.
Falun, 2008. - [38] s. : ill. ; 30 cm.
(FC Hutivaara ; 7)
ISBN 978-91-977522-0-6
ISBN 9789172456396
Bergström, Maria, 1958-
En värld av bilar
Little Selma from Mårbacka / text: Maria Bergström ;
En värld av bilar. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 29
illustrations: Emily Ryan ; translation: Rupert Tansley. - Falun :
cm. - 2008: nr 1.
Kulturpoolen i Falun, 2008. - [38] s. : ill. ; 30 cm.
ISSN 2000-091X
ISBN 978-91-977522-2-0
Forshed, Pelle, 1974Bergström, Maria, 1958-
This is Stockholm : [serier från Stockholmsnatt och
Selma auf Mårbacka / Text: Maria Bergström ; Illustration:
Disco sucks] / Pelle Forshed och Stefan Thungren. -
Emily Ryan ; Ûbersetzung: Gerhard Paping. - Falun :
Stockholm : Kartago, 2008. - 169 s. : ill. ; 22 x 23 cm.
Kulturpoolen i Falun, 2008. - [38] s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 978-91-89632-99-8
ISBN 978-91-977522-1-3
Franquin, André, 1924-1997
Colfer, Eoin
Spirou. 1950-1952 / Franquin ; [översättning: Fabian
Eoin Colfers Artemis Fowl : serieberättelsen / bearbetad av Eoin
Göranson (serier, redaktionella texter) och Sture
Colfer och Andrew Donkin ; översättning: Jessica Danielsson ;
Hegerfors (serier. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 200
[illustrations by Giovanni Rigano. - Stockholm : B. Wahlström,
s. : ill. ; 30 cm.
2008. - [112] s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 978-91-7134-878-4 (inb.)
ISBN 978-91-32-15439-3 (inb.)
Franquin, André, 1924-1997
Comic royale
Spirou. 1946-1950 / Franquin ; [översättning: Fabian
Comic royale. - Hofors : Hofors serieförening, 2007. - 21 cm. - ;
Göranson (serier, redaktionella texter) och Ingrid Emond
2.
(serier. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 208 s. : ill. ;
ISSN 2000-0952
30 cm.
ISBN 978-91-7134-903-3 (inb.)
Cuju
Cuju : sopusointuisuus, veljeys, yhteenkuuluvuus, kunnioitus /
Franquin, André, 1924-1997
[suomennos: Antti Kaarto. - Malmö : Stabenfeldt, cop. 2008. - 24
Spirou. 1952-1954 / Franquin ; [översättning: Fabian
s. : ill. ; 27 cm.
Göranson (redaktionella texter) och Sture Hegerfors
ISBN 9789172456365
(serier. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 200 s. : ill. ;
30 cm.
ISBN 978-91-7134-904-0 (inb.)
94
Nationalbibliografin 2008: September
Fujishima, Kosuke
Kishimoto, Mashashi
Oh! My Goddess. 12 / [Kosuke Fujishima ; översättning: Simon
Naruto. Vol. 11, Vill du bli min lärling? / av Masashi
Lundström. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 194 s. : ill. ; 19
Kishimoto ; översättning av Simon Lundström. -
cm.
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 182 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9789172699014
(Manga)
ISBN 9789163857508
Jakobsen, Ketil
Stalltjejerna på Green Hills : en stjärna för mycket / [text: Ketil
Kiyohiko, Azuma
Jakobsen ; foto: Grzegorz Lanik ; översättning: Ina Nivald. -
Yotsuba&!. 4 / Kiyohiko Azuma ; [översättning: Karin
[Malmö : Stabenfeldt], 2008. - 24 s. : ill. ; 26 cm.
Ahlman Toyama. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. -
ISBN 9789172450660
192 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789132153112
Johansson, Kalle
Rädda Gunnar : ett seriereportage ; Villes dröm : ett
Lundkvist, Gunnar, 1958-, serietecknare
seriereportage / av Kalle Johansson. - Stockholm : Kalle
Stokholmas - Vilnius : [2008. - Stockholm : PS förlag,
Johansson, 2008. - [46] s. : ill.
2008. - 46 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197511278
Kajermo, Arja
Tuula - underbar, underbetald undersköterska : den andra boken
Moodysson, Coco, 1970-
om Tuula / Arja Kajermo. - Sundbyberg : Nisses böcker, 2008. -
Aldrig godnatt / Coco Moodysson. - Stockholm :
46, [2] s. : färgill. ; 21 cm.
Kartago, 2008. - 205 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 9789197663373 (inb.)
ISBN 9789189632783
Kalle Anka & C:o
Mortimer, Lars, 1946-
Kalle Anka & C:o. Den Kompletta Årgången 1963. D. 6 /
Lars Mortimers Hälge : på spaning efter den älg som
översättning: P. A. Westrin ; förord: Fredrik Strömberg. - Malmö
flytt / [foto: Mats Pettersson. - Stockholm : Semic i
: Egmont Kärnan, 2008. - 295 s. : ill. ; 26 cm.
samarbete med Egmont Kärnan, 2008. - 48 s. : ill. ; 26
ISBN 978-91-7134-948-4 (inb.)
cm.
ISBN 978-91-552-3749-3 (inb.)
Kamijyo, Akimine
Samurai Deeper Kyo. D. 29 / Akimine Kamijyo ; [översättning
Oda, Eiichiro
från japanska av Karl-Fredrik Strömberg. - Malmö : Egmont
One Piece. [42], Piraterna mot CP9 / Eiichiro Oda ;
Kärnan, 2008. - Ca 190 s. : ill. ; 19 cm.
[översättning: Simon Lundström. - Stockholm : Bonnier
ISBN 978-91-7269-927-4
Carlsen, 2008. - 187 s. : ill. ; 18 cm.
(Manga)
Kick-off
ISBN 978-91-638-5752-2
Kick-off. 1 / Yokaj studio. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. 208 s. : ill. ; 19 cm.
Petersson, Rudolf, 1896-1970
ISBN 9789132153143
91:an : den inbundna årgången [1962]. D. 1 / [redaktör:
Björn Ihrstedt ; artikelförfattare: Leif Bergendorff, Peter
Nilsson. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 288 s. : ill. ;
26 cm.
ISBN 9789172698987 (inb.)
95
Nationalbibliografin 2008: September
Samtidigt
Tome
Samtidigt : grafiska noveller / av: Emma Adbåge. - Malmö :
Du kan väl hålla dej! / Tome & Janry ; översättning: Per
Kolik, 2008. - 64 s. : ill. ; 23 cm.
A J Andersson ; [textning: Janne Helander. - 2., rev.
ISBN 9789197610322
uppl. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 46 s. : ill. ; 30
cm.
Stenmark, Jan, 1949-
(Den unge Spirou ; 8)
Du & jag / Jan Stenmark. - Stockholm : Kartago, 2008. - 189 s. :
ISBN 978-91-7134-985-9
ill. ; 18 cm.
ISBN 978-91-86003-01-2
Torudd, Cecilia, 1942Ensamma mamman och annat att fnissa åt / Cecilia
Studio Epix
Torudd. - Sundbyberg : Semic, 2008. - 80 s. : ill. ; 24 cm.
Studio Epix. - Stockholm : RSR Epix, 1987-1990. - Nr 1-nr 18.
(Torudds samlade mästerverk ; 3)
ISSN 0284-0278
ISBN 978-91-552-3683-0 (inb.)
Takahashi, Rumiko
Ultimata Yu-Gi-Oh! GX guiden
Inu Yasha. 35 / Rumiko Takahashi ; [översättning: Nika
Ultimata Yu-Gi-Oh! GX guiden. - Malmö : Egmont
Hashiguchi och Richard Schicke. - Malmö : Egmont Kärnan,
kärnan, 2007. - 28 cm. - 2007: nr 1.
2008. - 184 s. : ill. ; 18 cm.
ISSN 1654-3386
ISBN 9789172698598
Vicar, 1934Takahasi, Kazuki
Walt Disney's hall of fame : de stora serieskaparna. [23],
Död på en runda / text och bild av Kazuki Takahashi ;
Vicar - Victor Arriagada Ríos. Bok 2 / [redaktör: Barbro
översättning av Magnus Johansson. - Stockholm : Bonnier
Andersson ; översättning av serier: Ingrid Emond. -
Carlsen, 2008. - 189 s. : ill. ; 18 cm.
Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 176 s. : ill. ; 26 cm.
(Manga)
ISBN 978-91-7134-952-1 (inb.)
(Yu-Gi-Oh! ; 24)
ISBN 9789163857478
Walker, Mort, 1923Knasen : den kompletta samlingen strippar och
Tome
söndagssidor. [Vol. 8], 1965-1966 / av Mort Walker ;
Kometen och tidsmaskinen / av Tome & Janry ; svensk text:
bokredaktör: Alf Thorsjö ; [artikeltexter: Janne
Stellan Nehlmark. - [Ny utg. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. -
Lundström ... ; översättning: Christer Follin och Alf
46 s. : ill. ; 30 cm.
Thorsj
(Spirous äventyr, 99-0211894-1 ; 32)
ISBN 978-91-7134-982-8
Woo
Rebirth, D. 16 / text och bild: Woo ; [översättning: Tove
Tome
Enghed. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - Ca 180 s. :
Z kommer tillbaka / Tome & Janry ; svensk text: Stellan
ill. ; 19 cm.
Nehlmark ; [textning: Janne Helander. - Malmö : Egmont
ISBN 9789132153099
Kärnan, 2008.
(Spirous äventyr, 99-0211894-1 ; 33)
World of warcraft (Malm
ISBN 91-7134-983-9
World of warcraft. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 26
ISBN 978-91-7134-983-5
cm. - 2008: 1.
ISSN 1654-8485
96
Nationalbibliografin 2008: September
Yo, Pom-nyong
Heq - Skönlitteratur: amerikansk
Chronicles of the cursed sword. D. 10 / berättad av Yeo BeopRyong ; tecknad av Park Hui-Jin ; [översättning: Tove Lindholm.
Bradford, Barbara Taylor
- Stockholm : B. Wahlström, 2008. - Ca. 180 s. : ill. ; 19 cm.
Dynastin Ravenscar : arvingarna / Barbara Taylor
ISBN 9789132153068
Bradford ; översättning: Helena Sjöstrand, Gösta Svenn.
- Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 497 s. ;
Yoshizaki, Mine
24 cm.
Keroro : grodan från rymden. Bok 14 / [Mine Yoshizaki] ;
ISBN 9789146215172 (inb.)
översättning: Magnus Johansson. - Stockholm : Bonnier Carlsen,
2008. - 173 s. : ill. ; 18 cm.
Carrell, Jennifer Lee, 1962-
(Manga)
Shakespeares hemlighet / Jennifer Lee Carrell ;
ISBN 9789163859687
översättning av Thomas Andersson. - Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 2008. - 446 s. ; 24 cm.
Yuki, Kaori
ISBN 9789146215295 (inb.)
God child. [7] / av Kaori Yuki ; översättning: Simon Lundström.
- Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 169 s. : ill. ; 18 cm.
Cook, Thomas H
(Manga)
Där tvivlet gror / Thomas H. Cook ; översättning: P-O
ISBN 9789163859762
Nilsson. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2008. - 261
s. ; 18 cm.
Hdca - Fornisländsk och fornnorsk littaratur
(Månpocket, 99-0184541-6)
ISBN 9789170016301
Kormákr Ögmundarson, ca 930-975
Kormaks saga / historik och översättning av Ingegerd Fries. -
Cussler, Clive
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
Svart vind : [en Dirk Pitt-roman] / Clive Cussler och
; Visby : eddy.se ab [distributör], 2008. - 81 s.
Dirk Cussler ; översättning: Martin Olsson ;
(Filologiskt arkiv, 0083-6745 ; 48)
[insidesillustrationer: Carmelisa Castelli Henschen. - 1.
ISBN 9789174023787
pocketuppl. i detta utförande. - Malmö : Damm, 2008. 403 s. : ill. ; 18 cm.
Heo - Skönlitteratur: asiatisk: engelskspråkig
ISBN 9789173513852
Roy, Anuradha
Cussler, Clive
En karta över omöjlig längtan / Anuradha Roy ; översättning:
Vita döden : [ur NUMA:s arkiv] / Clive Cussler med
Ann Björkhem. - Stockholm : Forum, 2008. - 367 s. ; 22 cm.
Paul Kemprecos ; översättning: Bo Samuelsson. - 1.
ISBN 9789137133461 (inb.)
pocketuppl. - Malmö : Damm, 2008. - 351 s. ; 18 cm.
ISBN 9789173513890
Hep - Skönlitteratur: afrikansk: engelskspråkig
Dahl, Sophie, 1977Abani, Chris
Leka bland vuxna / Sophie Dahl ; översättare: Lina
Abigails liv : kortroman / Chris Abani ; översättning av Roy
Erkelius. - Malmö : Damm, 2008. - 278 s. ; 22 cm.
Isaksson. - Lund : Celander, 2008. - 111 s. ; 21 cm.
ISBN 9789173513173 (inb.)
ISBN 9789197650731
97
Nationalbibliografin 2008: September
De la Cruz, Melissa
Gruen, Sara
Heta dagar, heta nätter / Melissa de la Cruz ; översättning: Carina
Bröderna Benzinis spektakulära cirkusshow / Sara Gruen
Jansson. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 235 s. ; 22 cm.
; översättning: Eva Mazetti-Nissen. - Malmö : Bra
(Au pair)
böcker, 2008. - 367 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9789132154096 (inb.)
ISBN 9789170026607
De la Cruz, Melissa
Jackson, Joshilyn
Allt eller inget / Melissa de la Cruz ; översättning: Carina
Mina två mammor / Joshilyn Jackson ; översättning:
Jansson. - [Ny utg. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 270 s. ;
Karolina Hjertonsson. - Stockholm : Wahlström &
18 cm.
Widstrand, 2008. - 299 s. ; 23 cm.
ISBN 9789132154478
ISBN 9789146216902 (inb.)
Eggers, Dave, 1970-
Karr, Leona
Vad är detta vad : Valentino Achak Dengs självbiografi / Dave
Spårlöst försvunna / Leona Karr ; [översättning: Jan
Eggers ; översättning Rebecca Alsberg. - Stockholm : Forum,
Eriksson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 251 s. ;
2008. - 525 s. ; 24 cm.
19 cm.
ISBN 978-91-37-13164-1 (inb.)
(Harlequin intrigue)
(Romantisk spänning)
Field, Sandra
ISBN 9789164052223
Den mest lockande / Sandra Field ; [översättning: Eva Nilo].
Tillfälligheternas spel / Anne Oliver ; [översättning: Jesper
King, Stephen, 1947-
Larsson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
Signal / Stephen King ; översättning: Anders Bellis. -
(Harlequin romantik, 1103-890X)
[Ny utg. - Malmö : Bra böcker, 2008. - 350 s. ; 18 cm.
ISBN 9789164053305
ISBN 978-91-7002-663-8
Fox, Roz Denny
Lansens, Lori
På änglavingar / Roz Denny Fox ; [översättning: Frida Lindholm.
Flickorna / Lori Lansens : översättning: Marianne
- Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 267 s. ; 19 cm.
Mattsson. - Malmö : Bra böcker, 2008. - 367 s. ; 24 cm.
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
ISBN 9789170026171 (inb.)
(Ovan molnen)
ISBN 9789164051813
Lavender, Will, 1977Blind lydnad : en roman / av Will Lavender ;
Gardiner, Meg
översättning: Ylva Stålmarck. - Malmö : Damm, 2008. -
Sekten / Meg Gardiner ; översättning: Karin Andr
305 s. ; 22 cm.
ISBN 9789173511742 (inb.)
Godbersen, Anna
Deluxe / Anna Godbersen ; översättning: Torun Lidfeldt Bager. -
Lennox, Kara
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 428 s. ; 22 cm.
Hennes livs roll / Kara Lennox ; [översättning: Frida
ISBN 9789132153761(inb.)
Lindholm]. När ljuset släcks / Heidi Betts ;
[översättning: Piret Pripp. - Stockholm : Harlequin, cop.
2008. - 316 s. ; 19 cm.
(Harlequin passion, 1103-1344)
(De mäktiga Elliotts)
ISBN 9789164051271
98
Nationalbibliografin 2008: September
Ludlum, Robert, 1927-2001
O'Connell, Carol, 1947-
Altmanplanen / Robert Ludlum och Gayle Lynds ; översättning
Dödens sköna konst / Carol O'Connell ; översättning:
Martin Olsson. - 1. kart. - Malmö : Damm, 2008. - 413 s. ; 24 cm.
Lisbet Holst. - Stockholm : Voltaire Publishing, 2008. -
ISBN 9789173513814 (inb.)
445 s.
ISBN 9789197691789 (inb.)
Lustbader, Eric Van
Robert Ludlums Jason Bourne i Måltavla Jason Bourne : en
O'Dell, Tawni
thriller / av Eric Van Lustbader ; översättning: Martin Olsson. - 1.
Kära syster : roman / Tawni O'Dell ; översättning: Ulla
pocketuppl. - Malmö : Damm, 2008. - 500 s. ; 18 cm.
Danielsson. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 387
ISBN 9789173513913
s. ; 24 cm.
ISBN 9789127116443 (inb.)
Lynch, Scott
Rött hav under röd himmel / Scott Lynch ; översättning: Lena
Reese, Cynthia
Karlin. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2008. - 677 s. ; 24 cm.
I längtans tider / Cynthia Reese ; [översättning: Charlotta
(Gentlemannarövarna ; 2)
Theorin. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 268 s. ;
ISBN 9789163859281 (inb.)
19 cm.
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
Marton, Dana
ISBN 9789164051820
I de lugnaste vatten / Dana Marton ; [översättning: Maj von
Groote. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 252 s. ; 19 cm.
Rivers, Francine
(Harlequin intrigue)
Den blodröda tråden : en roman / Francine Rivers ;
(Romantisk spänning)
översättning av Ewa Edén-Modén. - Forserum : KM &
(Riskfyllt uppdrag)
Bornelings, 2008. - 375 s. ; 21 cm.
ISBN 9789164052216
ISBN 9789173170901
Meltzer, Brad
Rose, Emilie
Ödets bok / Brad Meltzer ; översättning: Leif Jacobsen. -
På farlig mark / Emilie Rose ; [översättning: Gunilla
Stockholm : Bazar, 2008. - 564 s. ; 22 cm.
Nilsson]. Ett drömscenario / Anne Marie Winston ;
ISBN 9789170281518 (inb.)
[översättning: Ernst G Wilhelmsson. - Stockholm :
Harlequin, cop. 2008. - 316 s. ; 19 cm.
Meyer, Stephenie
(Harlequin passion, 1103-1344)
Ljudet av ditt hjärta / Stephenie Meyer ; översättning: Carina
(De mäktiga Elliotts)
Jansson. - Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 530 s. ; 22 cm.
ISBN 9789164051332
ISBN 978-91-32-15398-3 (inb.)
Rowell, Patricia Frances
Monroe, Lucy
Storm i mitt hjärta / Patricia Frances Rowell ;
Sicilianskt bröllop / Lucy Monroe ; [översättning: Ing-Marie
[översättning: Eva Wennbom. - Stockholm : Harlequin,
Höök]. Allt eller ingenting / Julia James ; [översättning: Christina
cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
Mansicka. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
(Harlequin historisk, 1103-8853)
(Harlequin romantik, 1103-890X)
ISBN 9789164051073
ISBN 9789164053398
99
Nationalbibliografin 2008: September
Sebold, Alice
Her - Skönlitteratur: australisk
Månvarv / Alice Sebold ; översättning: Ulla Danielsson. Stockholm : Bromberg, 2008. - 341 s. ; 22 cm.
Andrews, Amy
ISBN 9789173370462 (inb.)
Med livet som insats / Amy Andrews ; [översättning:
Ylva Kjellsdotter]. En doktor att lita på / Gill Sanderson ;
Steel, Danielle
[översättning: Christina Sohlberg. - Stockholm :
Lyckans nyckel / Danielle Steel ; översättning: Barbro Tidholm. -
Harlequin, cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
Malmö : Damm, 2008. - 285 s. ; 24 cm.
(Harlequin läkarromaner)
ISBN 978-91-7351-371-5 (inb.)
ISBN 9789164052919
Steinbeck, John, 1902-1968
Field, Sandra
Möss och människor / John Steinbeck ; översättning av Sven
Den mest lockande / Sandra Field ; [översättning: Eva
Barthel. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 137 s. ; 22 cm.
Nilo]. Tillfälligheternas spel / Anne Oliver ;
ISBN 9789100122317 (inb.)
[översättning: Jesper Larsson. - Stockholm : Harlequin,
cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
Thomason, Cynthia
Där kärlek finns / Cynthia Thomason ; [översättning: Inger
(Harlequin romantik, 1103-890X)
ISBN 9789164053305
Samuelsson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 267 s. ; 19 cm.
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
Forbes, Emily
ISBN 9789164051806
En kär vän / Emily Forbes ; [översättning: Wiveka
Sunding Hörnell]. Oväntad diagnos / Kate Hardy ;
Tyler, Anne, 1941Och var hör du hemma? / Anne Tyler ; översättning: Ingegerd
Thungström. - 1. pocketuppl. - Damm : Damm, 2008. - 284, [1] s.
; 18 cm.
[översättning: Mona du Rietz. - Stockholm : Harlequin,
cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
(Harlequin läkarromaner)
ISBN 9789164052964
ISBN 9789173513654
Lennox, Marion
Williams, Cathy
Oväntat sällskap / Cathy Williams ; [översättning: Christina
Mansicka]. Från koja till slott / Jane Porter ; [översättning: Anna
Israelsson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
(Harlequin romantik, 1103-890X)
ISBN 9789164053275
Winters, Rebecca
Sagobröllop / Rebecca Winters ; [översättning: Inger Wadman. Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 155 s. ; 19 cm.
(Harlequin romantik special, 1103-890X)
ISBN 9789164053299
Kärleken vågar / Marion Lennox ; [översättning:
Christina Sohlberg]. Visst finns mirakel! / Melanie
Milburne ; [översättning: Gunilla Nilsson. - Stockholm :
Harlequin, cop. 2008. - 314 s. ; 19 cm.
(Harlequin läkarromaner)
ISBN 9789164052957
Lowe, Fiona
Kärlek med komplikationer / Fiona Lowe ; [översättning:
Ernst G Wilhelmsson]. Överklassdoktorn / Kate Hardy ;
[översättning: Mona du Rietz. - Stockholm : Harlequin,
cop. 2008. - 315 s. ; 19 cm.
(Harlequin läkarromaner)
ISBN 9789164052926
100
Nationalbibliografin 2008: September
Morey, Trish
Hp - Indisk litteratur
En sista önskan- / Trish Morey ; [översättning: Jesper Larsson].
Snygg som synden / Susan Napier ; [översättning: Anna
Devi, Mahasweta, 1926-
Runberger. - Stockholm : Harlequin, cop. 2008. - 313 s. ; 19 cm.
Branden i hjärtat : berättelser från Bengalen / Mahasweta
(Harlequin romantik, 1103-890X)
Devi ; översättning: Jan Stolpe. - Stockholm : Ordfront,
ISBN 9789164053428
2008. - 298 s. ; 22 cm.
(Indiska biblioteket, 99-3527921-9)
Murray, Les A., 1938-
ISBN 9789170373503 (inb.)
Den svarta hunden : essä och dikter / Les Murray ; översättning
(essä) och inledning: Jonas Ellerström ; översättning (dikter):
Hq - Iransk litteratur
Stewe Claeson, Jonas Ellerström & Lars-Håkan Svensson. Stockholm : Bromberg, 2008. - 78 s. ; 22 cm.
Kärleken begär att detta tal skall fram
ISBN 978-91-7337-073-8 (inb.)
Kärleken begär att detta tal skall fram : Jalal ud-din
Rumis liv, lära och lyrik / red.: A. Dahlén & S.
Ho - Grekisk och latinsk litteratur
Sorgenfrei. - Stockholm : Molin & Sorgenfrei, 2008. 172 s. ; 20 cm.
Charalambidis, Kyriakos, 1940-
ISBN 9789197751308
Ordens tyranni och andra dikter / Kyriakos Charalambidis ;
tolkning: Anna Maria Gull. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 143 s.
Hs - Semitisk litteratur
; 19 cm.
ISBN 9789173532150 (inb.)
Keret, Etgar, 1967Åtta procent av ingenting / Etgar Keret ; översättning av
Hoc - Latinsk litteratur
Kristian Wikström. - Stockholm : Bastion, 2008. - 195 s.
; 22 cm.
Juvenalis, ca 60- ca 135
ISBN 9789197674409 (inb.)
Saturae III, IV, V / édition, introduction et commentaire de René
Marache. - Paris, 1965. - 140 s.
Khoury, Elias, 1948-
(Érasme. Collection de textes latins commentés, 0425-1687 ; 15)
Som om hon sover : [roman] / Elias Khoury ;
översättning från arabiska av Kerstin Eksell. - Stockholm
Hocm - Medeltidslatinsk litteratur
: Leopard, 2008. - 351 s. ; 22 cm.
ISBN 9789173432078 (inb.)
Stenborg, Georg, 1966Emmo: De qualitate caelestis patriae libri tres ex sanctorum
patrum opusculis excerpti : an eschatological florilegium / edition
Ht - Litteratur på hamitiska språk och tchad
-språk
with an introduction by Georg Stenborg. - Uppsala : Uppsala
universitet, 2008. - 436 s. ; 25 cm.
Hashi, Bile M., 1971-
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
Deynabo / Bile M Hashi. - Rev. ed. - Järfälla : Scansom,
ISBN 9789150620009
2008. - 146 s. ; 20 cm.
ISBN 9789185945054
Hashi, Bile M., 1971Hammi aduun & haasaawe jaceyl / Bile Hashi. Göteborg : SweSom, 2008. - 181 s.
ISBN 9789197752107
101
Nationalbibliografin 2008: September
Hashi, Bile M., 1971Intuu dahabku lacagta dheeryahay dumarka dheertahaye =
Although gold is valuable, my woman is priceless / Bile M.
Hashi. - Rev. ed. - Järfälla : Scansom, 2008. - 162 s. ; 20 cm.
ISBN 9789185945009
Hashi, Bile M., 1971Janno = Paradise / Bile M Hashi. - Rev. ed. - Järfälla : Scansom,
2008. - 152 s. ; 20 cm.
ISBN 9789185945016
Hashi, Bile M., 1971Maxbuus nr. 77 = Prisoner no. 77 / Bile M. Hashi. - Rev. ed. Järfälla : Scansom, 2008. - 174 s. ; 20 cm.
ISBN 9789185945023
Hashi, Bile M., 1971Sidey noqonba mooyee! = We´ll see how it goes! / Bile M Hashi.
- Rev. ed. - Järfälla : Scansom, 2008. - 171 s. ; 20 cm.
ISBN 9789185945047
Hashi, Bile M., 1971Xusuusqorkii Leyla = The diary of Leyla / Bile M Hashi. - Rev.
ed. - Järfälla : Scansom, 2008. - 154 s. ; 20 cm.
ISBN 9789185945030
Kulmiye, Abdi Abdulahi
Dib unoqo : (nabid) (qiso dhab ah) / qore Kulmiye Cabdi. [Borlänge : Kulmiye Cabdi], 2008. - 97 s.
ISBN 9789163322075
102
Nationalbibliografin 2008: September
I - Konst, musik, teater och film
Notes on method
Notes on method. 2, Experimental fashion design /
I - Konst, musik, teater och film
[[editor:] Clemens Thornquist. - Borås : Center for
Textiles Research, [2008. - [95] s. : huvudsakligen ill. ;
Bygdemark, Lars, 1952-
24 cm.
Sverige från ovan / Lars Bygdemark. - [Umeå] : Västerbottens
ISBN 9789185659203
museum, [2008. - 24 s. : ill.
Nya tider - modernism inom fotografi och måleri
Dawid, 1949-
Nya tider - modernism inom fotografi och måleri = New
FSCC. - [Stockholm : Synk kommunikation], 2008. - [39] s. :
times - modernism in photography and painting /
huvudsakligen ill.
[redaktörer / editors: Gustav Beijer, Joakim Geiger och /
ISBN 9789197751889
and Niclas Östlind ; text: Niclas Östlind ... ; foto / photo:
Per Myrehed ; översättning / translation: Andrew Young.
Esselius, Dascha, 1953-
- Malmö : Arena, 2008. - [48] s. : huvudsakligen ill. ; 22
Ett besök i glömskans rike / Dascha Esselius. - Stockholm :
cm.
Riksorganisationen Folkets hus och parker, cop. 2007. - [33] s. :
(Arena/Åmells Art Books)
ill.
ISBN 978-91-7843-289-9 (inb.)
ISBN 9789163307560
Premium Rockshot presents legendary Swedish rock
Hausswolff, Annika von, 1967-
photographers
Ich bin die Ecke aller Räume / Annika von Hausswolff ;
Premium Rockshot presents legendary Swedish rock
[redaktör / editor: Sara Despres ; texts / essays: David Neumann,
photographers / biografier av/biographies by Carl
John Ajvide Lindqvist, Malin Hedlin Hayden ; foto / photo:
Magnus Palm. - [1. uppl. - Stockholm : Premium, cop.
Annika von Hausswolff ; översättningar / translations: Malin
2008. - 76 s. : ill. ; 28 cm.
Hedlin Hayden. - Stockholm : Magasin 3 Stockholm konsthall,
ISBN 9789189136458 (korr) (inb.)
cop. 2007. - 156, [13] s. : ill.
ISBN 9789197664622 (inb.)
Rudling, Ewa, 1936Svenska författare : 100 porträtt i bild och ord / Ewa
Hedelius, Hampus, 1970-
Rudling. - Stockholm : Langenskiöld, 2008. - 217 s. ; 25
Öde : det bortglömda Sverige / [Hampus Hedelius. - Stockholm :
cm.
Max Ström, cop. 2008. - Ca 290 s. : huvudsakligen ill. ; 17 x 25
ISBN 978-91-976680-4-0 (inb.)
cm.
ISBN 9789171261281 (inb.)
Ryman, Anders, 1955Livets steg / foto och text: Anders Ryman. - Stockholm :
Notes on method
Max Ström, 2008. - 557 s. : ill. ; 28 cm i kapsel 28 cm.
Notes on method. 1, Photographic sketching / [Clemens
ISBN 978-91-7126-025-3 (inb.)
Thornquist (ed. - Borås : Center for Textiles Research, 2008. [93] s. : huvudsakligen ill. ; 24 cm.
Ryman, Anders, 1955-
ISBN 9789185659180
Rites of life / photographs and text: Anders Ryman ;
[translation: Greg McIvor. - Stockholm : Max Ström,
2008. - 557 s. : ill. ; 28 cm i kapsel 28 cm.
ISBN 978-91-7126-125-0 (inb.)
103
Nationalbibliografin 2008: September
Trehundratjugo kvadrat
Marner, Anders 1949-
Trehundratjugo kvadrat : [examensutställning på Enskilda
"Evaluation of the International Fantasy Design project"
galleriet Stockholm, 13-15 juni 2008. - Stockholm : Fotoskolan
: "utvärdering av ett samtida konstprojekt - Som nu
Sthlm, [2008. - 29 s. : ill.
ungefär" / Anders Marner & Hans Örtegren. - Umeå :
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet,
Ia - Konst: allmänt
2008. - 135 s.
(Tilde / rapporter från Institutionen för estetiska ämnen,
ArtMonitor, en tidskrift för konstnärlig forskning
Umeå universitet ; 10)
ArtMonitor : en tidskrift för konstnärlig forskning / från
ISBN 978-91-7264-535-6
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. - Göteborg :
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU) vid
Ia:do - Konstpsykologi
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2007. - 2007.
ISSN 1653-9958
Sandström, Sven, 1927Explaining the obvious : a theory of visual images as
Autonomi och egenart
cognitive structures / by Sven Sandström. - Lund :
Autonomi och egenart : konstnärlig forskning söker identitet /
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet, 2007. - 96 s.
[redaktör: Torbjörn Lind. - Stockholm : Vetenskapsrådet, 2008. -
: ill. ; 24 cm.
207 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 20 cm + 1 CD.
(Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum
(Årsbok / KFoU Vetenskapsrådet, 1652-8395 ; 2008)
Lundensis, 0439-8912 ; 2007/2008:1)
ISBN 9789173071352
ISBN 9789197686020
Frid, Johan, 1971-
Iaa - Konstteori och konstestetik
Intro - skapa : bild, färg och form / Johan Frid, Karl-Johan
Nilsson. - 1. uppl. - Malmö : Didacta, ; Löddeköpinge : Texel
Sand, Monica, 1958-
[distributör], 2008. - 240 s. : ill. ; 24 cm.
Konsten att gunga : experiment som aktiverar mellanrum
ISBN 9188548147
/ Monica Sand. - Stockholm : Axl Books : Kungl.
Tekniska högskolan, 2008. - 336 s. ill. ; 23 cm.
Interacting arts
Interacting arts. - Stockholm : Association of interacting arts,
2004. - 21-25 cm. - Nr 2.
ISSN 2000-0847
Long story short
Long story short / [curatorer & redaktörer: Kim Einarsson &
Adnan Yildiz. - Göteborg : Konsthögskolan Valand, 2008. - 54 s.
: ill.
(Trita-Ark. Akademisk avhandling, 1402-7461 ; 2008:5)
Diss. Stockholm : Kungl. Tekniska högskolan, 2008
ISBN 9789197724760 (Axl Books)
ISBN 9789174150858 (Kungl. Tekniska högskolan)
Vår visuella vardag
Vår visuella vardag / Bengt Lärkner, Gary Svensson
(red. - Linköping : Linköpings universitet, 2007. - 227 s.
: ill.
(Linköping studies in art and visual communication,
1653-2252 ; 6)
ISBN 9789185831692
104
Nationalbibliografin 2008: September
Iaaf - Färglära
På plats mitt i det upplevda : måleri idag = On site in
the midst of the experienced : painting today
Bergström, Berit, 1948-
På plats mitt i det upplevda : måleri idag = On site in the
Colour choices : a practitioner's guide to colour scheming and
midst of the experienced : painting today : Karin
design / Berit Bergström ; [english translation: Roger Tanner. -
Mamma Andersson Viktor Kopp Viktor Rosdahl Per
Stockholm : Formas, 2008. - 57 s. : ill.
Stenborg Astrid Svangren Nichlas Winmalm : Ystads
(T / Forskningsrådet Formas, 1650-9846 ; 2008:7)
konstmuseum 15 mars - 20 april 2008 / [texts: Thomas
ISBN 9789154060160
Millroth, Ýrr Jonasdottir ; translation: Orrit Stahlenius ;
photos: Lucas Gölén. - Ystad: Ystads konstmuseum,
Ib - Konsthistoria
2008. - 29 s. : huvudsakligen ill.
ISBN 9789187258625
4 dagar (2007 : Stockholm)
Make over : om ungkultur 07 : 4 dagar 2007 / [redaktör: Cecilia
Ridderstedt, Margareta, 1942-
Andersson. - Stockholm : Institutionen för bildpedagogik, 2007. -
Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer
70 s.
/ Margareta Ridderstedt. - Stockholm :
ISBN 9789185549030
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 363 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789172095007 (inb.)
4 dagar (2006 : Stockholm)
Skarpt läge : om mångkultur i barns & ungas visuella vardag : 4
Tid & plats
dagar 2006 / [redaktör: Cecilia Andersson. - Stockholm :
Tid & plats : Rio de Janeiro 1956-1964 / [redaktörer:]
Institutionen för bildpedagogik, 2007. - 62 s.
Paulo Venancio Filho & Annika Gunnarsson ;
ISBN 9789185549023
[översättning portugisiska-svenska: Hans Berggren. Stockholm : Moderna museet ; Göttingen : Steidl, 2008.
Cornell, Frida
- 107 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
Changing matters : the resilience art exhibition / [konstnärstexter
(Moderna museets utställningskatalog, 0347-9196 ; 344)
/ artists texts: Frida Cornell, Björn Norberg ; översättare /
ISBN 9789171007872
translator: Steven Cuzner. - [Stockholm : Mejan Labs], 2008. - 46
s.
Tid & plats
Tid & plats : Milano-Turin 1958-1968 [redaktörer: Luca
Ekström, Saara
Massimo Barbero, Cecilia Widenheim ; översättning
Saara Ekström : liquid life / [redaktör/editor: Bera Nordal ;
italienska-svenska: Olov Hyllienmark. - Stockholm :
översättning/translation: Eva Blume. - Skärhamn : Nordiska
Moderna museet ; Göttingen : Steidl, 2008. - 171 s. : ill.
akvarellmuseet, 2008. - 80 s. : färgill ; 25 cm.
(vissa i färg) ; 24 cm.
(NAM Publikation, 1652-0505 ; 41)
(Moderna museets utställningskatalog, 0347-9196 ; 345)
ISBN 9789189477360 (inb.)
ISBN 9789171007902
105
Nationalbibliografin 2008: September
Tid & plats (Milano-Torino). Engelska
Ibz - Särskilda konstnärer
Time & place : Milano-Torino 1958-1968 [editors: Luca
Massimo Barbero, Cecilia Widenheim ; translations: Nordén &
Ahlfont, Karin, 1952-
Berggren. - Stockholm : Moderna museet ; Göttingen : Steidl,
Nils : / Karin Ahlfont. - Bollnäs : Konsthallen/Museet,
2008. - 171 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
2008. - 38 s. : ill.
(Moderna museet exhibition catalogue, 0347-9196 ; 345)
(Museet/Bollnäs konsthalls serie småskrifter)
ISBN 9789171007919 (Moderna museet)
ISBN 9783865216397 (Steidl)
Artelius, Helge, 1895-1989
Artelius / Kerstin Bergengren, Anne-Marie Jacobsson. -
Tid & plats (Rio de Janeiro). Engelska
Mjölby : Atremi, 2008. - 144 s. : huvudsakligen ill. ; 23
Time & place : Rio de Janeiro 1956-1964 / [editors:] Paulo
cm.
Venancio Filho & Annika Gunnarsson ; [translators: Nordén &
ISBN 978-91-85487-95-0 (inb.)
Berggren. - Stockholm : Moderna museet ; Göttingen : Steidl,
2008. - 107 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
De Geer, Carl Johan, 1938-
(Moderna museet exhibition catalogue, 0347-9196 ; 344)
På spaning efter en prins som flytt / Carl Johan De Geer ;
ISBN 9789171007889 (Moderna museet)
[översättning: Willian Jewson. - Lund : Skissernas
ISBN 9783865216380 (Steidl)
museum, 2008. - 32 s : ill. ; 12 x 17 cm.
ISBN 9789178560035
Westerlund, Marianne, 1957Kaip / [text: Marianne Westerlund ; foto: Gunnar Britze. -
Ekström, Saara
Katthammarsvik: Text & bild, 2008. - 46 s. : huvudsakligen ill. ;
Saara Ekström : liquid life / [redaktör/editor: Bera
21 x 25 cm.
Nordal ; översättning/translation: Eva Blume. -
ISBN 978-91-633-2689-9 (korr.) (inb.)
Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet, 2008. - 80 s. :
färgill ; 25 cm.
Ibvz - Särskilda motiv i konsten
(NAM Publikation, 1652-0505 ; 41)
ISBN 9789189477360 (inb.)
- där min blick svävar
- där min blick svävar / [redaktör: Elisabet Härenstam ;
Grivner, Måna, 1946-
illustrationer: elever i Segerstabyns skola. - Karlstad :
Måna Grivner. - Stockholm : Konstakademien, 2006. -
Kulturskolan, 2008. - 65 s. : ill. ; 21 cm.
[48] s. : ill.
ISBN 9789163322266 (inb.)
Hausmann, Raoul, 1886-1971
Sandahl, Dag, 1948-
Raoul Hausmann : "je ne suis pas un photographe" /
Alla vi barn i söndagsskolan : en bok om söndagsskolplanscher
textes et documents choisis et présentés par Michel
och oss / Dag Sandahl. - Helsingborg : GA-förlaget , 2007. - 92 s.
Giroud. - Paris : Chêne, 1975. - 160 s. : ill. (vissa i färg) ;
: ill. ; 21 cm.
30 cm.
ISBN 978-91-976373-6-7
(L'œil absolu, 0339-1930)
ISBN 2-85108-031-8
Sjöberg, Ursula, 1941Two centuries of Bernadotte portraits / Ursula Sjöberg, Kerstin
Hedlund, Tom, 1945-
Hagsgård ; photography by Alexis Daflos ; [English translation:
Att med splitter av streck / Tom Hedlund om Eva
Roger Tanner. - Stockholm : Royal Collections, 2008. - 76 s. : ill.
Forsbergs grafik. - Rimforsa : Almlöf, 2008. - 102 s. : ill.
; 29 cm.
; 28 cm.
ISBN 9789185551071 (inb.)
ISBN 9789188712691
106
Nationalbibliografin 2008: September
Heiling, Birgitta
Rue, Olav, 1930-
Eidolon / Birgitta Heiling. - Hamneda : Birgitta Heiling, cop.
Dikter och målningar / Olav Rue. - Göteborg : B4Press,
2008. - 23 s. : ill.
2008. - [49] s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789163320330
ISBN 9789185189861 (inb.)
Lagesson-Andrasko, Ludmila, 1945-
Samén, Gertrud, 1943-
Spocitatelné a nespocitatelné / [texty a ilustrace] : Ludmila
I skogsbrynet : akvareller och ord / av Gertrud Samén. -
Lagesson-Andrasko. - Linköping : Studio Kobergsgränd, 2008. -
Karlstad : Bild, text & form , 2008. - 48 s. : ill. ; 20 cm.
50 s. : ill.
ISBN 978-91-976300-3-0
ISBN 91-975582-5-7
Sandin, Ola, 1925Larsson, Sonja, 1955-
Ola Sandin : måleri, teckningar och objekt : 5 april-18
Pintura = Painting = Målning / [Sonja Larsson ; autor / author /
maj 2008, Dalrnas museum / [foto: Per Sandin, Lars
författare: Olle Granath. - Stockholm : Statens konstråd, 2008. -
Östman. - [Falun : Dalarnas museum], 2008. - [22] s. :
[47] s. : ill.
ill.
ISBN 9789197486880
Ståhlberg Norée, Britt, 1943Lundeen, Patrick
Dora Maar och Picasso : en kärlek i ljus och mörker /
WG.23 : Wetterling Gallery Stockholm presents Patrick Lundeen
Britt Ståhlberg Norée. - Stockholm : Norstedts, 2008. -
: blue yodeler 11 March 2008-5 April 2008 = WG.23 : Thordén
237 s. : ill. ; 23 cm.
Wetterling Gallery Gothenburg presents Patrick Lundeen : masks
ISBN 978-91-1-301811-9 (inb.)
7 March 2008-5 April 2008. - Stockholm : Wetterling Gallery,
[2008. - 59, 39 s. : ill.
Svensson, Per, 1965-
ISBN 9789197613392
Intergalactic transmission! : verk 1982-2008 /works 1982
-2008 / [text: Yrr Jonasdottir, Thomas Millroth ;
Miesenberger, Maria, 1965-
översättning / translation: Orrit Stahlénius. - 1. uppl. -
Maria Miesenberger : [skisser / text: Elisabet Haglund, Maria
Ystad: Ystads konstmuseum, 2008. - 143 s. : ill. ; 20 cm.
Miesenberger ; översättning / translation: William Jewson,
ISBN 9789187258633
Martin Sjöberg. - Lund : Skissernas museum, 2008. - 63 s. : ill.
Thunberg, Gunnar, 1942Palmquist, Eric, 1908-1999
Paris på mitt sätt sett / teckningar & text: Gunnar
Eric Palmquist : 1908-1999. - Bollnäs : Konsthallen/Museet,
Thunberg. - Västerås : Faun, cop. 2008. - 177 s. : ill. ; 21
2008. - 26 s. : ill.
x 30 cm.
(Museet/Bollnäs konsthalls serie småskrifter)
ISBN 9789197652780 (inb.)
Parknäs, Klas, 1960-
Wahlgren, Anders, 1947-
Tillvarataget / [Klas Parknäs. - Göteborg : B4Press, 2008. - 55 s. :
Sigrid Hjertén : en av Sveriges främsta konstnärer /
ill. ; 20 cm.
Anders Wahlgren. - Stockholm : Norstedt, 2008. - 167 s.
ISBN 9789185189830 (inb.)
: ill. ; 29 cm.
ISBN 978-91-1-301964-2 (inb.)
107
Nationalbibliografin 2008: September
Wallina
Björklund, Hans, 1936-
Det var en gång en Wallina : resebrev. - [Sköndal : May-Britt
Njurunda kyrka och församling / av Hans Björklund. -
Wallin, 2008. - [88] s. : ill.
Njurunda : Njurunda hembygdsförening, 2008. - 156 s. :
ISBN (spiralh.)
ill. ; 25 cm.
ISBN 9789163321931 (inb.)
Weissenberg, Dan, 1936Livslustens målare : om konsten, kärleken och den blå färgen : en
Blomgren, Fredrik
konstnärsbiografi över Eva v Weissenberg, akvarellmålare, född
Staden utanför murarne : byggnadsverksamhet i Visby
1911. - Göteborg : Basement Pictures i samarbete med de Zoele
villastad 1895-1939 / författare: Fredrik Blomgren och
Haven, 2008. - 120 s., [47] pl.-s. : ill. ; 31.
Lars Bäckman. - Visby : Högskolan på Gotland, 2008. 116 s. : ill. ; 30 cm + 1 karta, 1 CD i plastficka.
Wingårdh, Gert, 1951Elva hus : reflektioner över arkitekturen / Gert Wingårdh. -
Cott, Hans-Göran
Stockholm : Arkitekturmuseet, 2008. - [50] s. : ill.
Granelundhuset : en presentation av den äldsta
stenfastigheten i Varbergs centrum / [utarbetad av Hans-
Wingårdh, Gert, 1951-
Göran Cott. - Varberg : Bostadsföreningen Granelund,
Eleven houses : reflexions over the architecture / Gert Wingårdh.
[2008. - 31 s.
- Stockholm : Arkitekturmuseet, 2008. - [50] s. : ill.
Ehrnberg, Gösta, 1895Wolgers, Dan, 1955-
Den Strömska garvaregården i Simrishamn / av Gösta
Cire perdue / Dan Wolgers. - Stockholm : Galleri Lars Bohman,
Ehrnberg. - Simrishamn : Föreningen för fornminnes-
2007. - [23] s. : ill.
och hembygdsvård i sydöstra Skåne, 2008. - 32 s. : ill.
Ic - Arkitektur
Grant, Gunnar, 1932Frösåker - en västmanländsk herrgård och dess historia /
Arkitekturpriser 2007
[Gunnar Grant. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 163 s. :
Arkitekturpriser 2007 = Architecture awards 2007. - Stockholm :
ill. ; 28 cm.
Sveriges arkitekter, 2007. - 40 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9789173532518 (inb.)
ISBN 9789197546966
Guide du parlement suédois
Björk, Cecilia, 1952-
Guide du parlement suédois / [traduction: Lydie
Så byggdes staden : [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad] /
Rousseau ; photos: Thomas Svensson. - Stockholm :
Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen. - 2., [uppdaterade
Sveriges riksdag, 2008. - 16 s. : ill.
och utök.] uppl. - Stockholm : Svensk byggtjänst, 2008. - 206 s. :
ill. ; 28 cm.
Guide du parlement suédois. Arabiska
ISBN 9789173332828 (inb.)
Dalil al-barlaman al-suwedi / [al-tarjamah wa-al-tarib:
Nail Yusuf Tuqan/översättning: Nael Y. Touqan ; al-
Björkekärrs kyrka 50 år
suwar: Tumas Sfinsun/foto: Thomas Svensson. -
Björkekärrs kyrka 50 år : "mina ögon och mitt hjärta skall alltid
Stockholm : Sveriges riksdag, 2008. - 16 s. : ill.
vara vända dit" / redaktion: Carina Etander Rimborg och Sofia
Hanberger Westergaard. - Göteborg : Björkekärrs församling,
Svenska kyrkan, [2008. - 98 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789163327278
108
Nationalbibliografin 2008: September
Guide du parlement suédois. Finska
Hopsch, Lena, 1961-
Opas routsin valtiopäiville / [suomennos: Riina Heikkilä ;
Rytmens estetik, formens kraft / Lena Hopsch. -
valokuvat: Thomas Svensson. - Stockholm : Sveriges riksdag,
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. - x, 163 s.
2008. - 16 s. : ill.
: ill. + 1 CD-ROM.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Guide du parlement suédois. Spanska
Ny serie, 0346-718X ; 2754)
Guía del parlamento sueco / [traduccíon: Felipe Mena González ;
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
foto: Thomas Svensson. - Stockholm : Sveriges riksdag, 2008. -
ISBN 9789173850735
16 s. : ill.
Hultsjö kyrka
Guide du parlement suédois. Tyska
Hultsjö kyrka : en resa i tid och rum / [redaktör & foto
Rundgang durch den schwedischen Reichstag / [übersetzung:
inventarier: Göran Madeland. - Hultsjö : Hultsjö
Barbro Wollberg ; foto: Thomas Svensson. - Stockholm :
församling, cop. 2007. - 38 s. : ill.
Sveriges riksdag, 2008. - 16 s. : ill.
Jangbrand, Lars-Axel, 1935Haas, Jonas, 1970-
Dimbo - Ottravad : hus, människor, miljöer / [idé, text
Anderstorps kyrka : Anderstorps socken i Gislaveds kommun,
och foto: Lars-Axel Jangbrand. - Tidaholm :
Jönköpings län, Växjö stift : kulturhistorisk karaktärisering och
Studieförbundet Vuxenskolan : Dimbo byalag, 2008. -
bedömning / Jonas Haas. - Jönköping : Jönköpings läns museum,
232 s. : huvudsakligen ill.
cop. 2006. - 14 s.
(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2006:29)
Karlsson, Jan O. M., 1956Kloster Nydala : Einführung zur Anlage von Nydala der
Haas, Jonas, 1970-
Kirche und des Klosters sowie Geschicte und des Lebens
Hylletofta kyrka : Hylletofta socken i Sävsjö kommun,
/ Jan O. M. Karlsson. - Deutsche Fassung. - Värnamo :
Jönköpings län, Växjö stift : kulturhistorisk karakterisering och
Svenska kyrkan, 2008. - 15 s.
bedömning / [rapport och foto: Jonas Haas. - Jönköping :
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 19 s.
Karlsson, Jan O. M., 1956-
(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2008:28)
Nydala Abbey : an introduction to the site of Nydala, the
church and the abbey, its history and life / Jan O. M.
Hedelius, Hampus, 1970-
Karlsson. - English version. - Värnamo : Svenska
Öde : det bortglömda Sverige / [Hampus Hedelius. - Stockholm :
kyrkan, 2008. - 16 s.
Max Ström, cop. 2008. - Ca 290 s. : huvudsakligen ill. ; 17 x 25
cm.
Katalog över konstsamlingen Jonsereds herrgård
ISBN 9789171261281 (inb.)
Katalog över konstsamlingen Jonsereds herrgård /
[redaktör: Ingmari Desaix. - Göteborg : Göteborgs
Helgeandskyrkan
universitet, 2008. - 32 s. : ill.
Helgeandskyrkan : Helgeands församling i Lund - framväxt och
ISBN 9789197563765
utveckling / Bo Ahlberg, Eva Queckfeldt, Walter Übelacker (red.
- Lund : Arcus, 2008. - 144 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789188553171
109
Nationalbibliografin 2008: September
Kling, Jörgen, 1947-
Lönnebo, Martin, 1930-
Degeberga kyrka : utvändig restaurering : Degeberga kyrkliga
Fontes amores : en bönbok för ditt hjärta / Martin
samfällighet, Degeberga socken i Kristianstad kommun, Skåne
Lönnebo, To[r]björn Ahlund, Jonas Sällberg. - Vadstena
län : antikvarisk kontroll / Jörgen Kling. - Malmö : Enheten för
: Vadstena församling, 2008. - 150 s. : ill.
kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 13, [1] s. : ill.
ISBN 9789163329937
(Rapport (Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö), 1653
-493X ; 2008:011)
Manbo, Ia
Sandseryrds kyrka : återgång till panel på vapenhuset :
Kling, Jörgen, 1947-
Sanseryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län
Järrestads kyrka : invändiga underhållsarbeten : Simrishamns
: antikvarisk kontroll / [Rapport och foto: Ia Manbo. -
kyrkliga samfällighet, Järrestads socken i Simrishamns kommun,
Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 7 s.
Skåne län : antikvarisk kontroll / Jörgen Kling. - Malmö :
(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ;
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 9 s.
2008:27)
(Rapport (Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö), 1653
-493X ; 2008:016)
Nyström, Bengt
Lagersbergs säteri / [Bengt Nyström & Elin Eriksson. -
Krusenstjernska gården
Stockholm : Stiftelsen Lagersberg ; Eskilstuna :
Krusenstjernska gården : Cedern 4, Kalmar stad, Kalmar
Eskilstuna stadsmuseum [distributör], 2008. - 120 s. : ill.
kommun, BM nr 26, Småland : slutbesiktning. - Kalmar :
ISBN 9789197575065 (inb.)
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Kalmar län, 2006. - 14 s.
(Rapport (Länsstyrelsen, Kalmar län)
On cities
On cities : maps, cars, people and narratives in the urban
Kungliga slottet
environment : Arkitekturmuseet 4 March - 4 May 2008 /
Kungliga slottet = The Royal Palace = Das Königliche Schloss =
curated by Cecilia Andersson & Karin Åberg Waern ;
Kuninkaan linna = Le Château royal : Stockholm. - Stockholm :
[texter av Cecilia Andersson. - Stockholm :
Kungl. husgerådskammaren, cop. 2008. - 48 s. : ill.
Arkitekturmuseet, 2008. - [22] s. : ill.
ISBN 9789185551040
ISBN 918546077x
Lund, Carola
Operan
Kvarndala gård : Malmö Förskönings- och planteringsförenings
Operan : problem - potential. - Stockholm :
insatser gällande Kvarndala gård : fastigheten Västra Klagstorp
Restaureringskonst, Arkitekturskolan, Kungliga
11:70 i Malmö stad, Skåne län : arbeten utförda 2002-2007 /
Konsthögskolan(KKH), 2008. - 114 s. : ill.
Carola Lund. - Malmö : Enheten för kulturmiljövård, Malmö
ISBN 9186016350 (spiralh.)
kulturmiljö, cop. 2008. - 13 s. : ill.
(Rapport (Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö), 1653
Stening, Jenny
-493X ; 2008:0108)
Gustavia, Saint Barthélemy : promenade architecturale
historique = architectural historic walk =
Låt kyrkorna berätta
arkitekturhistorisk promenad / Jenny Stening ; [photos:
Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i
Jenny och Johan Stening. - [Göteborg : Berghede
Stockholms stift. - Stockholm : Stockholms stift, 2008. - 35 s. :
arkitektur och design], 2008. - 112 s. : ill., kartor ; 27 cm.
ill.
ISBN 9789163322884 (inb.)
110
Nationalbibliografin 2008: September
Söderqvist, Lisbeth
Lange, Ulrich, 1954-
Att gestalta välfärd : från idé till byggd miljö / Lisbeth
Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska
Söderqvist. - Stockholm : Formas : Riksantikvarieämbetet, 2008.
speglingar i lantbrukens arkitektur / Ulrich Lange. -
- 331 s. : ill. ; 25 cm.
Stockholm : Nordiska museets förlag, 2008. - 206 s. ill. ;
([T / Formas], 1650-9846 ; [2008:5)
26 cm.
ISBN 9789154060146 (Formas)
ISBN 978-91-7108-524-5 (inb.)
ISBN 9789172094994 (Riksantikvarieämbetet)
Lundahl, Gunilla, 1936Uhlmann, Patrik, 1949-
Arvet och framtiden : örlogshamnen i Karlskrona -
Olssons på Hesselbyholm / Patrik Uhlmann, Alexandra Uhlmann
förnyelse i världsarvet / [text: Gunilla Lundahl ;
Konjicija ; [foto: Niklas Holm. - Stockholm : Instant Book, 2008.
fotografi: Nino Monastra. - Eskilstuna :
- 87 s. : ill. ; 18 x 24 cm.
Fortifikationsverket, 2008. - 23 s. : ill.
ISBN 9789185671274
(Arkitektur i svenskt försvar)
ISBN 9789185173075
Åsgrim Berlin, Agneta, 1949Tapeter i Höghult 1:3 : dokumentation och förslag inför
Lundahl, Gunilla, 1936-
restaurering : Näshults socken, Vetlanda kommun, Jönköpings
Kungsholms fort / [text: Gunilla Lundahl ; fotografi:
län : antikvarisk förundersökning / [Rapport och foto: Agneta
Nino Monastra. - Eskilstuna : Fortifikationsverket,
Åsgrim Berlin ; ritningar: Ia Manbo. - Jönköping : Jönköpings
[2008. - 7 s. : ill.
läns museum, cop. 2008. - 13 s.
(Arkitektur i svenskt försvar)
(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2008:39)
ISBN 9789185173082
Icd - Byggnader för särskilda ändamål
Låt kyrkorna berätta
Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i
Gullbrandsson, Robin
Stockholms stift. - Stockholm : Stockholms stift, 2008. -
"Tills du återupprättat helgedomarna" : kyrkorestaureringar i
35 s. : ill.
Västergötland 1920-1960 / Robin Gullbrandsson. - [Ny,
omarb.utg. - Skara : Skara stiftshistoriska sällskap, 2008. - 208 s.
Militärhögskolan Karlberg
: ill. ; 22 cm.
Militärhögskolan Karlberg = : military Academy
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 37)
Karlberg. - Stockholm : Försvarsmakten, 2008. - 34 s. :
ISBN 9789197668897 (inb.)
ill.
Jonasson, Anna Karin, 1965-
Uhlmann, Patrik, 1949-
Tingshuset / [Anna Karin Jonasson. - [Sollefteå] : Anna Karin
Olssons på Hesselbyholm / Patrik Uhlmann, Alexandra
Jonasson, 2008. - 194 s. : ill. ; 25 cm.
Uhlmann Konjicija ; [foto: Niklas Holm. - Stockholm :
(Solatunums skatter ; 1)
Instant Book, 2008. - 87 s. : ill. ; 18 x 24 cm.
ISBN 9789185671274
Karlsson, Sven Olov, 1971Svenska ödehus / Sven Olov Karlsson, text ; Philip Pereira dos
Reis, foto. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 151 s. : ill. ; 24
cm.
ISBN 9789127116603 (inb.)
111
Nationalbibliografin 2008: September
Ict - Stadsplanekonst
Id - Skulptur
Björk, Cecilia, 1952-
Hallbäck, Ylva
Så byggdes staden : [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad] /
Selander koden : skulpturen Johannes Anton Selander :
Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen. - 2., [uppdaterade
invigd 14 november 2005 på J.A. Selanders gata i
och utök.] uppl. - Stockholm : Svensk byggtjänst, 2008. - 206 s. :
Eskilstuna : en bildberättelse om hur konstverket blev till
ill. ; 28 cm.
/ [text och foto: Ylva Hallbäck, text : Richard Brixel ;
ISBN 9789173332828 (inb.)
foto: Anders Nilsson. - [Eskilstuna : Eskilstuna-kuriren,
2007. - 43 s. : ill.
Söderqvist, Lisbeth
Att gestalta välfärd : från idé till byggd miljö / Lisbeth
Wanås 2008
Söderqvist. - Stockholm : Formas : Riksantikvarieämbetet, 2008.
Wanås 2008 : förlust / loss : Lida Abdul, Christian
- 331 s. : ill. ; 25 cm.
Boltanski, Jon Brunberg, Matthew Buckingham, Ann
([T / Formas], 1650-9846 ; [2008:5)
Böttcher, Sophie Calle, Mona Hatoum, Emily Jacir,
ISBN 9789154060146 (Formas)
Regina José Galindo, Alejandra Lundén, Deimantas
ISBN 9789172094994 (Riksantikvarieämbetet)
Narkevicius, Zoran Naskovski, Emily Prince, Fernando
Sánchez Castillo, Esther Shalev-Gerz, Sissel Tolaas,
Icu - Landskapsarkitektur
Kara Walker / [catalogue editors: Elna Svenle, Marika
Wachtmeister ; photo: Anders Norrsell. - Knislinge : The
Nilsén, Ann, 1953-
Wanås Foundation, cop. 2008. - 84 s. : ill. (vissa i färg) ;
Tallbo trädgård : inventering och skötselplan / Ann Nilsén. -
20 cm.
Gävle : Länsmuseet Gävleborg, 2008. - 16 s. : ill.
ISBN 9789197397292
(Rapport - Länsmuseet Gävleborg, 0281-3181 ; 2008:06)
Ie - Målarkonst
Icv - Byggnadsvård
Biblia pauperum. Svenska
Gullbrandsson, Robin
Biblia pauperum [medeltida bilder] med svensk text ur
Lannaskede gamla kyrka : Lannaskede socken i Vetlanda
Bibel 2000 / [sammanställt av ] Margareta Björndahl. -
kommun, Jönköpings län, Växjö stift : fördjupad historik /
Göteborg : Exlibris Margareta Björndal, 2008. - 158 s. :
[rapport och foto: Robin Gullbrandsson. - Jönköping :
ill. ; 27 cm.
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 15 s.
ISBN 978-91-977242-1-0
(Byggnadsvårdsrapport (Jönköpings läns museum) ; 2008:36)
Höstutställning 2007
Gullbrandsson, Robin
Höstutställning 2007 / [katalog: Pierre Olbers Saint
"Tills du återupprättat helgedomarna" : kyrkorestaureringar i
Bellies, Carina Engelhardt Önne, Victoria Svederberg ;
Västergötland 1920-1960 / Robin Gullbrandsson. - [Ny,
foto: Per Myrehed. - Stockholm : Åmells, 2007. - Ca 110
omarb.utg. - Skara : Skara stiftshistoriska sällskap, 2008. - 208 s.
s. : färgill.
: ill. ; 22 cm.
(Katalog / Åmells, 1652-8867 ; 93)
(Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 37)
ISBN Inb
ISBN 9789197668897 (inb.)
112
Nationalbibliografin 2008: September
Nya tider - modernism inom fotografi och måleri
Ig - Teckningskonst
Nya tider - modernism inom fotografi och måleri = New times modernism in photography and painting / [redaktörer / editors:
Notes on method
Gustav Beijer, Joakim Geiger och / and Niclas Östlind ; text:
Notes on method. 1, Photographic sketching / [Clemens
Niclas Östlind ... ; foto / photo: Per Myrehed ; översättning /
Thornquist (ed. - Borås : Center for Textiles Research,
translation: Andrew Young. - Malmö : Arena, 2008. - [48] s. :
2008. - [93] s. : huvudsakligen ill. ; 24 cm.
huvudsakligen ill. ; 22 cm.
ISBN 9789185659180
(Arena/Åmells Art Books)
ISBN 978-91-7843-289-9 (inb.)
Notes on method
Notes on method. 2, Experimental fashion design /
Sjöberg, Ursula, 1941-
[[editor:] Clemens Thornquist. - Borås : Center for
Two centuries of Bernadotte portraits / Ursula Sjöberg, Kerstin
Textiles Research, [2008. - [95] s. : huvudsakligen ill. ;
Hagsgård ; photography by Alexis Daflos ; [English translation:
24 cm.
Roger Tanner. - Stockholm : Royal Collections, 2008. - 76 s. : ill.
ISBN 9789185659203
; 29 cm.
ISBN 9789185551071 (inb.)
Ih - Konsthantverk
If - Grafisk konst
Ett nytt formmuseum
Ett nytt formmuseum. - Stockholm : Rådet för arkitektur,
Enström, Calle
form och design, [2006. - 48 s. : ill.
Tryckcykeln : ett slutprojekt, Forsbergs skola / av Calle Enström
& Johan Undén. - [Stockholm : Calle Enström], 2008. - 128 s. :
Åberg, Lasse, 1940-
huvudsakligen ill.
Souvenirer : en inblick i den exotiska formvärld som
ISBN 9789163328374
flyger under esteternas radar / Lasse Åberg ; [foto: JanErik Andersson och Gunnar Henriksson. - Stockholm :
Ifq - Bruksgrafik
Kartago, 2008. - 231 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789186003029 (inb.)
Rune, Jan, 1942Med världen i brevlådan : vykort berättar / Jan A. Rune ; [text
Ihb - Industriell formgivning
och bild: Jan A Rune. - Saltsjöbaden : Trafik-nostalgiska förlaget,
2008. - 160 s. : ill. ; 31 cm.
2007
(TNF bok ; 64)
2007 : Lund university industrial design LTH / [editor:
ISBN 9789185305674 (inb.)
Claus-Christian Eckhardt. - Lund : Lund university
industrial design programme, LTH [2008. - S. 386-456 s.
Wahlstedt, Jens, 1935-
: ill.
Djur och natur på skolplanscher / Jens Wahlstedt. - Stockholm :
ISBN 9789197251389 (inb.)
Prisma, 2008. - 190 s. : ill. ; 24 x 26 cm.
ISBN 978-91-518-4924-9 (inb.)
Ihca - Vävnader
Ridderstedt, Margareta, 1942Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer
/ Margareta Ridderstedt. - Stockholm :
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 363 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789172095007 (inb.)
113
Nationalbibliografin 2008: September
Ihcd - Broderier
Notes on method
Notes on method. 2, Experimental fashion design /
Moberg, Karin, 1950-
[[editor:] Clemens Thornquist. - Borås : Center for
Skanör i korsstygn / Karin Moberg. - Skanör : Discantus, 2008. -
Textiles Research, [2008. - [95] s. : huvudsakligen ill. ;
28 s. : ill.
24 cm.
ISBN 9789163329791
ISBN 9789185659203
Ihea - Guldsmide och silversmide
Page, Claire
Fashion show : sticker bok / [bilder av Jane Horne ; text
Nilsson, Staffan, 1949-
av Claire Page ; svensk bearbetning av Sten Nilsson och
Smida silver : [knopning, träckning] / Staffan Nilsson, text &
Hanna Nilsson. - Helsingborg : Rebus, [2008. - 12 s., [4]
Staffan Björklund, foto. - 2., rev. uppl. - [Falun : Silversmide
pl.-bl. : ill. ; 28 cm.
Staffan Nilsson], 2008. - 102 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7339-647-9
ISBN 978-91-633-3095-7
Iib - Konstmuseer
Ihfa - Konsthantverk: keramik
Baltic Art Center
Lindvall-Nordin, Christina, 1940-
BAC-production-in-residence / [foto: Raymond
Skånsk allmogekeramik : lergods under tre sekel / av Christina
Hejdström ... ; översättning: Randy Sklaver. - Visby :
Lindvall-Nordin ; [foto: Staffan Nordin och Christina Lindvall-
Baltic Art Center, 2007. - 44 s.
Nordin. - Våxtorp : Lerkvarnen 25, 2007. - 168 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789163311871
ISBN 9789163300257 (inb.)
Iiv - Konst i offentlig miljö
Naglitsch, Gunilla
Steningelera : tegel till slott och lagård, lergods för vacker
Katalog över konstsamlingen Jonsereds herrgård
vardag, keramik med hög ambition / Gunilla & Giselher
Katalog över konstsamlingen Jonsereds herrgård /
Naglitsch. - Sigtuna : Sigtuna museum, 2008. - 95 s. : ill. ; 23 x
[redaktör: Ingmari Desaix. - Göteborg : Göteborgs
24 cm.
universitet, 2008. - 32 s. : ill.
ISBN 9197646857 (inb.)
ISBN 9789197563765
Ihfb - Konsthantverk: glas
Konsten mitt ibland oss
Konsten mitt ibland oss : Gävles offentliga konst /
Lersjö, Gunnar, 1932-
[redaktör: Carl Bergström. - Gävle : Gävle konstcentrum,
Färgat glas / text och foto: Gunnar Lersj
2008. - 60 s., 90 pl.-s. : huvudsakl. färgill.
(Skriftserien Natur & kultur i Gävle)
Ihk - Dräkthistoria
Notes on method
Notes on method. 1, Photographic sketching / [Clemens
Thornquist (ed. - Borås : Center for Textiles Research, 2008. [93] s. : huvudsakligen ill. ; 24 cm.
ISBN 9789185659180
114
ISBN 9789197692212
Nationalbibliografin 2008: September
Ijaa - Musikteori och musiklära: allmänt
Ijra - Operor
What kind of theory is music theory
Puccini, Giacomo, 1858-1924
What kind of theory is music theory? : epistemological exercises
Tosca i Uppsala 13 och 14 juni 2008 / [Giacomo
in music theory and analysis / edited by Per F. Broman and Nora
Puccini] ; redaktör Lars Burman ; [libretto: Giuseppe
A. Engebretsen. - Stockholm : Acta Universitatis
Giacosa och Luigi Illica efter ett drama av Victorien
Stockholmiensis : Stockholms universitet ; Visby : [distributör:
Sardou ; foto: Mats Bäcker. - Uppsala : Musicum,
eddy.se], 2008. - 317 s. : ill., musiknoter ; 25 cm.
Uppsala universitet, 2008. - 136 s. : ill. (vissa i färg) ; 21
(Stockholm studies in musicology, 1654-1669 ; 1)
cm.
ISBN 978-91-85445-80-6
ISBN 9789150620115
Ijaab - Rytm
Ijxn - Musik: rock
Johansson, Erik Magnus, 1965-
Årsbok : (Peace & Love
Musiklära. Rytm / Erik Magnus Johansson. - 1. uppl. - Sala :
Årsbok / Peace & Love. - [Borlänge] : Peace & Love,
Eolin, 2008. - 55 s. : musiknoter ; 30 cm.
2007. - 31 cm. - 2007.
ISBN 9197510807 (spiralh.)
ISSN 2000-1045
Ijat - Texter till musik
Ijz - Musik: särskilda tonkonstnärer
Kjellsson, Christina, 1962-
Björklund, Carl-Johan, 1862-1950
Rim och reson : om att skriva vistexter / Christina Kjellsson ;
Björklundslåtar Musiktryck / Carl-Johan Björklund ;
[illustrationer: Karin Casimir-Lindholm. - 1. uppl. - Göteborg :
utgivare Peter Björklund, Göran Björklund, Rolf
Kabusa böcker, 2008. - 87 s. : ill. ; 20 cm.
Björklund. - 1. uppl. - [Göteborg : Peter Björklund],
ISBN 978-91-7355-072-7
2007. - 75 s. : ill., musiknoter ; 30 cm.
ISBN 9789163317613 (inb.)
Ijb - Musikhistoria
Bogerius, David, 1971Säkerhetsguide för evenemang
Bedårande barn av sin tid / David Bogerius. - Stockholm
Säkerhetsguide för evenemang / författare: Peter Säterhed ... ;
: Alfabeta, 2008. - 312 s., [16] pl-s. : ill. ; 22 cm.
foto: Jesper Frisk. - Karlstad : Räddningsverket, 2008. - 225 s.
ISBN 9789150109603 (inb.)
ISBN 9789172533905 (spiralh.)
Joplin, Laura
Ijb-c - Musikhistoria: Sverige
Love, Janis / Laura Joplin ; översättning Eva Hask
Årsbok : (Peace & Love
Ledin, Marie, 1957-
Årsbok / Peace & Love. - [Borlänge] : Peace & Love, 2007. - 31
Min pappa hette Stikkan / nedtecknat av Petter Karlsson.
cm. - 2007.
- Stockholm : Anderson pocket, 2008. - 205 s. ; 21 cm.
ISSN 2000-1045
ISBN 9789185567423
115
Nationalbibliografin 2008: September
Palm, Carl Magnus, 1965-
Iku - Barnteater
ABBA - the story : berättelsen om supergruppen / Carl Magnus
Palm. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 415 s., [48]
Bárány, Ann-Sofie, 1958-
pl.-s. ; 24 cm.
Babydrama / Ann-Sofie Bárány, text ; Lesley Leslie-
ISBN 9789146219217 (inb.)
Spinks, Paulina Simon, foto. - 1. uppl. - Göteborg :
Kabusa böcker, 2008. - 130 s. : ill. ; 22 cm.
Puccini, Giacomo, 1858-1924
ISBN 978-91-7355-037-6 (inb.)
Tosca i Uppsala 13 och 14 juni 2008 / [Giacomo Puccini] ;
redaktör Lars Burman ; [libretto: Giuseppe Giacosa och Luigi
Iky - Konstnärlig dans
Illica efter ett drama av Victorien Sardou ; foto: Mats Bäcker. Uppsala : Musicum, Uppsala universitet, 2008. - 136 s. : ill.
Meredith, Susan
(vissa i färg) ; 21 cm.
Lätta fakta om balett / Susan Meredith ; från engelskan
ISBN 9789150620115
av Bodil Svensson ; illustrationer: Shelagh McNicholas ;
engelsk faktarådgivning: Nicola Katrak. - Stockholm :
Quasthoff, Thomas, 1959-
Bergh, 2008. - 31 s. : ill. ; 21 cm.
Rösten : en självbiografi / Thomas Quasthoff ; nedtecknad av
ISBN 9789150217315 (inb.)
Michael Quasthoff ; översatt av Gunhild Winqvist Hollman. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 312 s. ; 22 cm.
Ikz - Särskilda sceniska konstnärer
ISBN 9789146213277 (inb.)
49 x Ingmar Bergman
Sol vind & vatten
49 x Ingmar Bergman / [redaktör: Camilla Larsson ;
Sol vind & vatten : en hyllning till Ted Gärdestad. - Sövde :
kompletterande översättning: Anders Lindahl. -
Jerkules nöjesproduktion, 2008. - 24 s. : ill.
Göteborg : Filmkonst, 2007. - 145 s. : ill.
(Filmkonst, 1100-7362 ; 111)
Ikb - Teaterhistoria och teaterkritik
ISBN 9789188282729
Självklar mångfald - oklar strategi
Netzell, Harry, 1936-
Självklar mångfald - oklar strategi : en kartläggning av
Skånska Lasse / Harry Netzell. - Blomstermåla : Stranda,
mångfaldsarbetet på scenkonstinstitutionerna i Region Skåne /
2008. - 132 s. : ill. ; 21 cm.
Kettil Nordesj
ISBN 9789197742603
Tjäder, Per Arne, 1945-
Imb - Filmhistoria
Uppfostran, underhållning, uppror : en västerländsk teaterhistoria
/ Per Arne Tjäder. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 512
Dahlström, Ulf
s. : ill. ; 26 cm.
Världens minsta museum : världens största Hasse &
ISBN 9789144045351 (inb.)
Tage-museum : [en lagom liten skrift om åtta filmer som
spelades in i Tomelilla med omnejd] / research,
Iks - Gruppteater
Bárány, Ann-Sofie, 1958Babydrama / Ann-Sofie Bárány, text ; Lesley Leslie-Spinks,
Paulina Simon, foto. - 1. uppl. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008.
- 130 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7355-037-6 (inb.)
116
intervjuer text: Ulf Dahlström ; research, text förord,
foto: Jörgen Schwartzkopf. - Tomelilla : Tomelilla
kommun, 2008. - 46 s. : ill.
Nationalbibliografin 2008: September
Imbab - Filmhistoria: komedi och fars
Nordqvist, Anders
Åsa-Nisse : var ligger Knohult? / [Anders Nordqvist ;
illustrationer: Lotta Jarlsdotter ; fotografer: Hans Sjöberg
(Kolthoff. - Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2008. - 269 s. : ill.
; 24 cm.
ISBN 9789185429486
117
Nationalbibliografin 2008: September
J - Arkeologi
Ajneborn, Britt
Över stock och sten : arkeologisk utredning etapp 2,
J - Arkeologi
inför planerad villabebyggelse inom del av Helmerhus
5:6, 5:10 samt Mossle 16:1 : Värnamo socken i Värnamo
Ajneborn, Britt
kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp
Bland täckdiken och kanadagäss : arkeologisk utredning, etapp 2
2 / [rapport och foto: Britt Ajneborn. - Jönköping :
inför nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Kumlaby 3:15
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 3 s., [2] bl.
: Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län :
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
arkeologisk utredning, etapp 2 / [rapport och foto: Britt Ajneborn.
4076 ; 2007:61)
- Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 3, [2] s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
En annorlunda arkeologisk kontext
2007:52)
En annorlunda arkeologisk kontext : upplevelser från en
exkursion till Lettland 2-8/10-1995 / red.: Ola W. Jensen,
Ajneborn, Britt
Håkan Karlsson. - Göteborg : Institutionen för arkeologi,
Den som gräver en grop åt andra- : arkeologisk utredning etapp 1,
Göteborgs universitet, 1996. - 46 s. : ill.
inför ny säkerhetsparkering i Klevshult : Åkers socken i
(GOTARC. Serie D, Arkeologiska rapporter, 99-
Vaggeryds kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning,
2217638-6 ; 31)
etapp 1 / [rapport och foto: Britt Ajneborn. - Jönköping :
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 3, [1] s.
Bergström, Liselotte, 1974-
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Gräddat : brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen
2008:19)
/ Liselotte Bergström. - Stockholm : Institutionen för
arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet :
Ajneborn, Britt
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms
Tidevarv komma, tidevarv försvinna : arkeologisk
universitet [distributör], 2007. - 328 s. : ill. ; 24 cm.
förundersökning i samband med schaktning för dränering och
(Theses and papers in scientific archaeology, 1400-7835
ledningsdragning runt Lannaskede gamla kyrka : Lannaskede
; 9)
socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län : arkeologisk
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
förundersökning / [rapport, foto och ritningar: Britt Ajneborn
ISBN 978-91-89338-16-6
med bidrag av Anna Kloo Andersson. - Jönköping : Jönköpings
läns museum, cop. 2008. - 15 s.
Borg, Jan
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Flättinge 1:6 : Sökschaktning söder om RAÄ 42 inför
2008:45)
nybyggnation : Skärstads socken i Jönköpings kommun,
Jönköpings län : arkeologisk förundersökning / [rapport,
Ajneborn, Britt
foto och ritningar: Jan Borg. - Jönköping : Jönköpings
Väg 27 : arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad
läns museum, cop. 2008. - 2, [1] s.
ombyggnad av väg 27 : Båraryds socken i Gislaveds kommun,
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 2 / [rapport och
4076 ; 2008:54)
ritningar: Britt Ajneborn. - Jönköping : Jönköpings läns museum,
cop. 2008. - 3, [2] s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2007:43)
118
Nationalbibliografin 2008: September
Borg, Jan
Fendin, Titti
Hög, röse eller stensättning? : undersökning av två romartida
Bergvärme invid gravfält : RAÄ 27, Gistads-Överby 3:1,
stensättningar och en hålväg inför ombyggnation av rv 31 :
Gistad socken, Linköpings kommun, Östergötlands län :
Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län :
arkeologisk förundersökning / Titti Fendin. - Linköping :
arkeologisk undersökning / [rapport: Jan Borg & Susanne
Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum,
Haltiner Nordström. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
[2008. - 6 s.
2008. - 25, [18] s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2008:95)
2008:10)
Fendin, Titti
Borg, Jan
Telekabel från Stegeborg till Häradshammar : Sträckorna
Söder om Jära bytomt : sökschaktsgrävning inför planerad
Stegeborg - Brevik - Östra Ny - Häradshammar samt
byggnation av bostäder : Ljungarums socken i Jönköpings
Östra Ny Örtomta - Å kyrka : Mogata, Skällviks, Östra
kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning etapp 2 /
Ny, Häradshammars och Å socknar : Söderköpings och
[rapport, foto och ritningar: Jan Borg. - Jönköping : Jönköpings
Norrköpings kommuner, Östergötlands län : arkeologisk
läns museum, cop. 2008. - 9 s.
utredning etapp 1 och 2 / Titti Fendin. - Linköping :
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum,
2007:40)
[2008. - 28 s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
Carlsson, Christer
2008:57)
Schaktningar för bergvärme vid Rappestad kyrka : Kyrkogården :
Rappestad socken : Linköpings kommun, Östergötlands län :
Gidlöf, Kristina, 1970-
arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll / Christer
Bunkeflostrand 15:1 : området söder om palissaden :
Carlsson. - Linköping : Avdelningen för arkeologi, Östergötlands
Bunkeflo socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk
länsmuseum, [2008. - 9 s.
slutundersökning 2007 / [Kristina Gidlöf och Morten
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:93)
Steineke. - Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö
kulturmiljö, cop. 2008. - 30 s.
Enström, Stig, 1949-
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö stad, Malmö
Kalmar : vikingatidens centrum / Stig Enström. - Kalmar : Stig
kulturmiljö), 1653-4948 ; 2008:051)
Enström, 2007. - 224 s. : ill., kartor.
ISBN (Spiralh.)
ISBN 9789163314896 (inb.)
Grehn, Fredrik, 1969Eriksson, Katarina
Arrie, V. Ingelstad, Ö. Grevie : schaktningsövervakning i
Nytt villaområde i Lönnbacken : arkeologisk utredning : Sätra
samband med nedläggning av VA-ledningar : Arrie, V.
5:229, Ovansjö socken, Gästrikland 2007 / Katarina Eriksson. -
Ingelstad & Ö. Grevie socknar i Vellinge kommun,
Gävle : Länsmuseet Gävleborg, 2008. - 16 s. : ill.
Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av
(Rapport - Länsmuseet Gävleborg, 0281-3181 ; 2008:04)
schaktningsövervakning 2001 / Fredrik Grehn. - Malmö :
Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 6
Excavations at Helg
Excavations at Helgö. 17, Workshop, p. 3 / Lena Grandin ... ;
[editors: Helen Clarke and Kristina Lamm. - Stockholm : Kungl.
Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2008. - 275 s. : ill.
s.
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
1653-4948 ; 2008:070)
ISBN (Spiralh.)
(vissa i färg) ; 31 cm.
ISBN 9789174023701
119
Nationalbibliografin 2008: September
Grehn, Fredrik, 1969-
Grehn, Fredrik, 1969-
Bytomter i Hyllie, Kvarnby & Tullstorp : nedläggning av
Skumparp 1:22 : dokumentation inför husbyggnation :
bredbandskabel : Hyllie & Södra Sallerup socknar i Malmö stad,
Bunkeflo socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk
Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av
förundersökning 2004 / Fredrik Grehn. - Malmö :
schaktningsövervakning 2000 / Fredrik Grehn. - Malmö :
Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 5
Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 4 s.
s.
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
; 2008:067)
1653-4948 ; 2008:063)
ISBN (Spiralh.)
ISBN (Spiralh.)
Grehn, Fredrik, 1969-
Grehn, Fredrik, 1969-
Falsterbo 2:1 : dokumentation inför husbyggnation : Falsterbo
Stora Hammar 24:3 : schaktningsövervakning i samband
socken i Vellinge kommun, Skåne län : arkeologisk
med ledningsdragning : Stora Hammar socken i Vellinge
förundersökning 2000 / Fredrik Grehn. - Malmö : Enheten för
kommun, Skåne län : arkeologisk förundersökning i form
arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 5 s.
av schaktningsövervakning 2001 / Fredrik Grehn. -
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop.
; 2008:066)
2008. - 5 s.
ISBN (Spiralh.)
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
1653-4948 ; 2008:071)
Grehn, Fredrik, 1969-
ISBN (Spiralh.)
Falsterbo 8:109 : dokumentation inför husbyggnation : Falsterbo
socken i Vellinge kommun, Skåne län : arkeologisk
Grehn, Fredrik, 1969-
förundersökning 2002 / Fredrik Grehn. - Malmö : Enheten för
Utbyggnadsområdet Glostorp : delområde 3 och 4 :
arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 5 s.
Glostorps socken i Malmö stad, Skåne län : arkeologisk
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
utredning, steg 2 2008 / Fredrik Grehn. - Malmö :
; 2008:069)
Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. -
ISBN (Spiralh.)
10 s.
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
Grehn, Fredrik, 1969-
1653-4948 ; 2008:055)
Höllviken 23:7 : dokumentation inför vägbygge : Räng socken i
ISBN (Spiralh.)
Vellinge kommun, Skåne län : arkeologisk utredning 2002 /
Fredrik Grehn. - Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö
Grehn, Fredrik, 1969-
kulturmiljö, cop. 2008. - 5 s.
Vintrievägen : dokumentation i samband med
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
nedläggning av VA-ledningar : Bunkeflo socken i
; 2008:064)
Malmö stad, Skåne län : arkeologisk förundersökning
ISBN (Spiralh.)
2002 / Fredrik Grehn. - Malmö : Enheten för arkeologi,
Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - [6] s.
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
1653-4948 ; 2008:062)
ISBN (Spiralh.)
120
Nationalbibliografin 2008: September
Grehn, Fredrik, 1969-
Haltiner Nordström, Susanne
Västra Grevie : dokumentation inför ledningsdragning : Södra
Boplats Kaxholmen : inför villabebyggelse inom
Åkarp socken i Vellinge kommun, Skåne län : arkeologisk
fornlämning 174 : Skärstads socken i Jönköpings
förundersökning 2001 / Fredrik Grehn. - Malmö : Enheten för
kommun, Jönköpings län : arkeologisk slutundersökning
arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 5 s.
/ [rapport och renritningar: Susanne Haltiner Nordström.
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
- Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 8,
; 2008:065)
[8] s.
ISBN (Spiralh.)
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2003:18)
Hadevik, Claes, 1963Betongfabrik Ollebo : med anledning av nybyggnation inom
Haltiner Nordström, Susanne
Bunkeflo 1:5 : Bunkflo socken i Malmö stad, Skåne län :
Fjärrvärme : undersökningar inom Vattengränd och
arkeologisk utredning 2008 / Claes Hadevik. - Malmö : Enheten
Lantmätargränd, Jönköpings stad, fornlämning 50, inför
för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 5 s.
fjärrvärmeledning : Kristine församling i Jönköpings
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning /
; 2008:056)
Susanne Haltiner Nordström. - Jönköping : Jönköpings
ISBN (Spiralh.)
läns museum, 2007. - 2, [2] s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
Hadevik, Claes, 1963-
4076 ; 2007:48)
Kämpinge 3:2 : med anledning av byggnation av bostäder : Räng
socken i Vellinge kommun, Skåne län : arkeologisk utredning,
Haltiner Nordström, Susanne
för- och slutundersökning 2004 / [Claes Hadevik. - Malmö :
Gelbgjutaren 3 : schaktövervakning på Gelbgjutaren /
Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 26 s.
Skomakargränd i Eksjö stad, fornlämning 134, inför
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
fjärrvärmeledning : Eksjö socken i Eksjö kommun,
; 2008:059)
Jönköpings län : förundersökning / Susanne Haltiner
ISBN (Spiralh.)
Nordström. - Jönköping : Jönköpings läns museum,
2007. - 2, [2] s.
Hagberg, Linus
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
RAÄ 113 : boplatslämningar från romersk järnålder i Mörtnäs :
4076 ; 2007:49)
undersökningar med anledning av kabelförläggning intill RAÄ
18 och UV 1 : Mörtnäs 1:1, 1:2, Möjetorp 1:1 och Mejstorp 1:1,
Haltiner Nordström, Susanne
Krokeks socken, Norrköpings kommun, Östergötland :
Hamnplan : inför ny bussgata och omdaning av
arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll /
Hamnplansstråket, fornlämning 50, Jönköpings stad :
Linus Hagberg. - Linköping : UV Öst, Avdelningen för
Ljungarums socken i Jönköpings kommun, Jönköpings
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2008. - 13
län : arkeologisk förundersökning / Susanne Haltiner
s.
Nordström. - Jönköping : Jönköpings läns museum,
(UV Öst rapport, 1404-0875 ; 2008:39)
2007. - 2, [1] s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2007:44)
121
Nationalbibliografin 2008: September
Haltiner Nordström, Susanne
Helander, Christina
Härdar i kvarteret Positronen : delundersökt boplatskoplex
I utkanten av en boplats : arkeologisk förundersökning
lämnar väg för nybyggnation : Hakarps socken i Jönköpings
inom Sunnerby : Gästgivaregården 1:1 : Vrigstads
kommun, Jönköpings län : arkeologisk undersökning / [rapport,
socken i Sävsjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk
foto och ritningar: Susanne Haltiner Nordström. - Jönköping :
förundersökning / [rapport, foto, ritningar: Christina
Jönköpings läns museum, cop. 2007. - 13 s., [17] s. (1 vikt.
Helander. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2008. - 10 s.
2007:07)
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2008:26)
Haltiner Nordström, Susanne
Kvarteret Guvernören : inför transformatorstation intill
Helander, Christina
polishuset, fornlämning 50, Jönköpings stad : Ljungarums socken
Invid en boplats i Norra Ljunga : inför ladugårdsbygge :
i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk
Norra Ljunga socken i Sävsjö kommun, Jönköpings län :
förundersökning / [rapport: Susanne Haltiner Nordström. -
arkeologisk förundersökning / [rapport: Christina
Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 2, [1] s.
Helander. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2008. - 2 s.
2007:62)
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2008:25)
Haltiner Nordström, Susanne
Kvarteret Hjorten : inför nybyggnation inom fornlämning 79,
Helander, Christina
Gränna stad : Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings
Invid gravfältet RAÄ 22 : arkeologisk förundersökning
län : arkeologisk förundersökning / [rapport, foto och
inför byggnation av gång- och cykelväg inom
renritningar: Susanne Haltiner Nordström. - Jönköping :
fornlämningsområdet till RAÄ 22 : Stockaryds socken i
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 8 s.
Sävsjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
förundersökning / [rapport, foto och ritningar: Christina
2003:16)
Helander. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
2008. - 2 s., [2] bl.
Helander, Annika, 1960-
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
Riksväg 50 - mellan Motala och Mjölby : Västra Stenby,
4076 ; 2007:32)
Fivelstads, Styra, Allhelgona, Skänninge, Högby och Mjölby
socknar : Motala och Mjölby kommuner, Östergötland : Dnr 421-
Helander, Christina
3921-2007 : arkeologisk utredning, kompletterande etapp 1 samt
Schakt utanför Nydala kloster : schaktdragning för
etapp 2 / Annika Helander. - Linköping : UV Öst, Avdelningen
bredband invid RAÄ 17 och RAÄ 175 : Nydala socken i
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2008. -
Värnamo kommun, Jönköpings län : arkeologisk
43 s. : ill.
förundersökning i form av antikvarisk kontroll / [rapport
(UV Öst rapport, 1404-0875 ; 2008:33)
och ritningar: Christina Helander. - Jönköping :
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 2 s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2008:40)
122
Nationalbibliografin 2008: September
Helander, Christina
The introduction of iron in Eurasia
Schakt vid Fröderyds kyrka : ledningsdragning för VA och
The introduction of iron in Eurasia : papers presented at
nedgrävning för en vattentank : Fröderyds socken i Vetlanda
the Uppsala Conference on October 4-8, 2001 / edited by
kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning i form av
Svante Forenius, Eva Hjärthner-Holdar, Christina
antikvarisk kontroll / [rapport och ritningar: Christina Helander. -
Risberg. - Uppsala : Avdelningen för arkeologiska
Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 2, [1] s.
undersökningar, UV GAL, Riksantikvarieämbetet, 2008.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
- 192 s. : ill. ; 30 cm.
2008:49)
(Activity report, 1402-7372)
ISBN 9789172095038
Helander, Christina
Sökschakt i Bymarken : inför husbyggnation inom fastigheten
Johansson, Tobias
Bymarken 1:1 : Ljungarums socken i Jönköpings kommun,
Länsläkaren 1 : dokumentation inför planerad
Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 2 / [rapport och
markexploatering : Västra Skrävlinge socken, Malmö
ritningar: Christina Helander. - Jönköping : Jönköpings läns
stad, Skåne län : arkeologisk utredning 2008 / Tobias
museum, cop. 2008. - 2 s.
Johansson. - Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
kulturmiljö, cop. 2008. - [6] s.
2008:58)
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö stad, Malmö
kulturmiljö), 1653-4948 ; 2008:057)
Hylén, Håkan
ISBN (Spiralh.)
Fåglabäck : inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten
Fåglabäck 2:4 : Åker socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings
Karlsson, Emma
län : särskild arkeologisk utredning / [rapport, foto och ritningar:
Kv Pilgrimen 3 : RAÄ 14 : Söderköpings stad och
Håkan Hylén. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2007.
kommun, Östergötlands län : arkeologisk
- 19, [2] s.
förundersökning / Emma karlsson. - Linköping :
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum,
2007:59)
[2008. - 7 s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
Häggström, Leif, 1971-
2008:54)
Boplats och kollektivtrafik : undersökning av boplats inför
anläggandet av en bussvändplats på fornlämning 154 i Öggestorp
Kloo Andersson, Anna
: Öggestorps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län :
Tenhult 24:47 : inför planerad villabyggnation i Tenhult :
arkeologisk för- och slutundersökning / [rapport och ritningar:
Rogberga socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län
Leif Häggström. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
: arkeologisk utredning / [rapport: Anna Kloo Andersson.
2008. - 9, [1] s.
- Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 2 s.,
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
[2] bl.
2007:25)
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2007:39)
123
Nationalbibliografin 2008: September
Kloo Andersson, Anna
Lindberg, Rickard
Utsikt över Vidöstern : inför villabyggnation inom del av
Vindkraftetablering i Normlösa Torpa : RAÄ 50 :
Hjälshammar 3:12 : Värnamo socken i Värnamo kommun,
Normlösa Torpa 9:2, Normlösa socken, Mjölby
Jönköpings län : arkeologisk utredning etapp 2 / [rapport, foto
kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning
och ritningar: Anna Kloo Andersson. - Jönköping : Jönköpings
etapp 1 och 2 / Rickard Lindberg. - Linköping :
läns museum, cop. 2008. - 2 s., [2] bl.
Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum,
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
[2008. - 9 s.
2008:43)
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
2008:94)
Larsson, Lars, 1947-, arkeolog
Ett samhälle vid Skånes sydkust för 7000 år sedan / Lars Larsson.
Lindblad, Daniel
- Skurup : Vemmenhögs härads fornminnes- och
Bredkärr 3:1 och 4:1 : inför anläggande av nya
hembygdsfören., [1994. - 30 s. : ill.
industritomter : Säby socken i Tranås kommun,
Jönköpings län : arkeologisk utredning etapp 1 / [rapport,
Larsson, Stefan, 1964-, arkeolog
foto och ritningar: Daniel Lindblad. - Jönköping :
Makten och heligheten / Stefan Larsson & Mats Anglert ; [foto:
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 4 s., [2] bl.
Thomas Hansson ; illustrationer: Staffan Hyll. - Ystad : Ystads
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
fornminnesförening, 2008. - 144 s. : ill.
4076 ; 2008:16)
(Ystadiana, 1653-3658 ; 2008)
(Skånska städer)
Lindblad, Daniel
ISBN 9197537047 (inb.)
Forsheda 24 och 25 : undersökning och dokumentation
av skador orsakade vid markberedning på
Lindberg, Rickard
fornlämningarna raä 24 och raä 25 : Forsheda socken i
Basthagen : RAÄ 304 : Åtvidaberg 5:1, Åtvids socken,
Värnamo kommun, Jönköpings län : arkeologisk
Åtvidabergs kommun, Östergötlands län : arkeologisk
undersökning / [rapport, foto och ritningar: Daniel
förundersökning / Rickard Lindberg. - Linköping : Avdelningen
Lindblad och Anna Kloo Andersson. - Jönköping :
för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2007. - 7 s.
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 3 s., [2] bl.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2007:116)
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2008:22)
Lindberg, Rickard
Bergtäkt i Kurum : Kurum 2:22 : Tryserums socken,
Lindblad, Daniel
Valdemarsviks kommun, Östergötlands län : arkeologisk
Kärda 120 och 327 : undersökning och dokumentation av
utredning etapp 1 / Rickard Lindberg. - Linköping : Avdelningen
skador på fornlämningarna raä 120 och raä 327 orsakade
för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 7 s.
vid markberedning : Kärda socken i Värnamo kommun,
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:88)
Jönköpings län : arkeologisk undersökning / [rapport,
foto och ritningar: Daniel Lindblad och Anna Kloo
Lindberg, Rickard
Hårstorp 1:1 : RAÄ 322 : Risinge socken, Finspångs kommun,
Östergötlands län : arkeologisk utredning etapp 1 och 2 / Rickard
Lindberg. - Linköping : Avdelningen för arkeologi, Östergötlands
länsmuseum, [2008. - 10 s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:106)
124
Andersson. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
2008. - 3 s., [2] bl.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 11034076 ; 2008:21)
Nationalbibliografin 2008: September
Lindhé, Eva, 1967-
Mellan hav och skog
Norra Hyllievång : Hyllie socken i Malmö stad, Skåne län :
Mellan hav och skog : Högmossen, en stenåldersmiljö
arkeologisk slutundersökning 2006 / [Eva Lindhé & Fredrik
vid en skimrande strand i norra Uppland / Niclas Björck,
Grehn. - Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop.
Eva Hjärthner-Holdar, redaktör. - Uppsala : UV GAL,
2008. - 38 s. + CD.
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 416 s. : ill., diagr., kartor,
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö stad, Malmö
tab. ; 29 cm + 1 CD-skiva i pärmficka.
kulturmiljö), 1653-4948 ; 2008:001)
(Arkeologi E4 Uppland - studier ; 6)
ISBN 9789172094987 (inb.)
Lövgren, Karin, 1968Smedja och gatehus i Bunkeflo : Bunkeflo socken, RAÄ 9,
Molnar, Petra, 1968-
Malmö stad, Skåne län : arkeologiska förundersökningar 2005 /
Tracing prehistoric activitiy : life ways, habitual
[Karin Lövgren. - Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö
behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland /
kulturmiljö, cop. 2008. - 27 s.
Petra Molnar. - Stockholm : Department of Archaeology
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö), 1653-4948
and Classical Studies, Stockholm University, 2008. - 60
; 2008:061)
s. : ill. ; 25 cm.
ISBN (Spiralh.)
(Theses and papers in osteoarchaeology, 1652-4098 ; 4)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms
Magnusson, Mats
universitet, 2008
Dräneringsarbeten på Motalagatan 20 i Skänninge : RAÄ 5 :
ISBN 978-91-7155-613-4
Motalagatan 20, kv Vadet : Skänninge stad : Mjölby kommun,
Östergötlands län : arkeologisk förundersökning / Mats
Nordman, Ann-Marie
Magnusson. - Linköping : Avdelningen för arkeologi,
Rådhusparken : antikvarisk schaktkontroll i samband
Östergötlands länsmuseum, [2008. - 7 s.
med ledningsgrävning för nya belysningsstolpar :
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:100)
Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län :
arkeologisk förundersökning / [rapport och ritningar:
Magnusson, Mats
Ann-Marie Nordman. - Jönköping : Jönköpings läns
Fjärrvärme i Tolvmannadalen : RAÄ 68 och 103 : Kisa socken :
museum, cop. 2008. - 2 s.
Kinda kommun, Östergötlands län : arkeologisk
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
efterundersökning / Mats Magnusson. - Linköping : Avdelningen
4076 ; 2008:62)
för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 8 s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:90)
Nyberg, Petter
Ombyggnad av elnät : Valdemarsvik - Mossebo -
Magnusson, Mats
Askedal : RAÄ 146, 450 och 451 Ringarums socken,
Ny gatubelysning framför Skänninge station : invid RAÄ 5 :
Ringarums och Valdemarsviks socknar, Valdemarsviks
Järnvägsgatan, Borgmästaregatan : Skänninge stad : Mjölby
kommun, Östergötlands län : arkeologisk
kommun, Östergötlands län : arkeologisk
förundersökning / Petter Nyberg. - Linköping :
förundersökning/schaktövervakning / Mats Magnusson. -
Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum,
Linköping : Avdelningen för arkeologi, Östergötlands
[2008. - 13 s.
länsmuseum, [2008. - 8 s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:81)
2008:84)
125
Nationalbibliografin 2008: September
Nyberg, Petter
Olsson, Mona, 1961-
Röjningsrösen vid Hagstigen Västra : RAÄ 172 : Olivehult 10:3 :
Fastigheten Västerport 12 : dokumentation vid
Kristbergs socken, Motala kommun, Östergötlands län :
ombyggnad av Repslagaregatan 11 : Malmö stad RAÄ
arkeologisk utredning etapp 1 och 2 / Petter Nyberg. - Linköping
20, Skåne län : arkeologisk förundersökning i form av
: Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. -
schaktningsövervakning 2007 / Mona Olsson. - Malmö :
12 s.
Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop. 2008. -
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:83)
10 s.
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
Nyberg, Petter
1653-4948 ; 2008:060)
Vindkraftverk vid Stavlösa 15:1 : intill RAÄ 14, Stavlösa 15:1 :
ISBN (Spiralh.)
Orlunda socken, Vadstena kommun, Östergötlands län :
arkeologisk förundersökning / Petter Nyberg. - Linköping :
Olsson, Mona, 1961-
Avdelningen för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 7
Maskinhallen 2 : ett extensivt nyttjat område i
s.
backlandskapet : Oxie socken i Malmö stad, Skåne län :
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:85)
arkeologisk förundersökning 2008 / [Mona Olsson. Malmö : Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö, cop.
Nydolf, Nils-Gustaf, 1950-
2008. - 11 s.
Kvarteret Aspen : arkeologisk undersökning med anledning av
(Rapport (Enheten för arkeologi, Malmö kulturmiljö),
nybyggnation i kvarteret Aspen, Kristina församling, Jönköping
1653-4948 ; 2008:058)
stad, RAÄ 50 : Jönköpings kommun, Jönköpings län :
ISBN (Spiralh.)
arkeologisk undersökning / [rapport, foto och ritningar: NilsGustaf Nydolf. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
Pararas, Yannis, 1966-
2008. - 25 s., [6] s. (1 vikt), 77 s.
Immovable offertory installations in late Bronze Age
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Cyprus / Yannis Pararas. - Sävedalen : Åström, 2008. -
2008:60)
215 s., [154] pl.-s. : tab. ; 21 cm.
(Studies in mediterranean archaeology and literature.
Ohlsén, Marie
Pocket-book, 0283-8494 ; 174)
Luftledningar i Kimstad : kimstad, Landsjö och Åsängen : intill
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
bl a RAÄ 63, 121, 135 och 198 : Kimstad socken, Norrköpings
ISBN 9789170812347
kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning och
antikvarisk kontroll / Marie Ohlsén. - Linköping : Avdelningen
Pringle, Heather, 1952-
för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 8 s.
Härskarplanen : Himmlers jakt på det ariska ursprunget /
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:82)
Heather Pringle ; översättning av Peter Handberg ;
[faktagranskning: Lars Gyllenhaal. - [Ny utg. - Lund :
Ohlsén, Marie
Historiska media, 2008. - 479 s., xxiii, [1] pl.-s. ; 21 cm.
Murrester vid Orlunda kyrka : Orlunda kyrka : Orlunda socken,
ISBN 9789185873548
Vadstena kommun, Östergötlands län : arkeologisk
förundersökning / Marie Ohlsén. - Linköping : Avdelningen för
Ring, Cecilia
arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 11 s.
Ur dy, lera och sand : hamn och bebyggelse från det
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:92)
medeltida Kalmar : arkeologi i Kalmar stadspark /
Cecilia Ring, Nicholas Nilsson. - Kalmar : Kalmar läns
museum, 2008. - 64 s. : ill.
ISBN 978-91-85926-64-0
126
Nationalbibliografin 2008: September
Rosén, Christina, 1959-
Spillingsskatten
1000 år på Aplared : en gård i Sjuhäradsbygden från medeltid till
Spillingsskatten : Gotland i vikingatidens världshandel /
nutid / Christina Rosén. - [Stockholm?] : Avdelningen för
[redaktör: Ann-Marie Pettersson. - Visby : Länsmuseet
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2008. - 87
på Gotland, 2008. - 204 s. : ill. ; 23 cm.
s. : ill.
ISBN 978-91-88036-69-8 (inb.)
ISBN 9789172094642
Stenvall, Johan
Räf, Erika
Runt Mon vid Borgsmon : inför ny detaljplan av området
Arkeologi på Folkungavallen : Folkungavallen och
Kneippen Syd : RAÄ 20 boplats, Norrköping stad och
Tinnerbäcksparkeringen : Linköpingsstad och kommun,
kommun, Östergötland : arkeologisk förundersökning /
Östergötlands län : arkeologisk utredning etapp 1 och 2 / Erika
Johan Stenvall. - Linköping : UV Öst, Avdelningen för
Räf. - Linköping : Avdelningen för arkeologi, Östergötlands
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet,
länsmuseum, [2008. - 9 s.
2008. - 10 s.
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:99)
(UV Öst rapport, 1404-0875 ; 2008:40)
Räf, Erika
Strinnholm, Anders, 1969-
Elkabel intill pestkyrkogård : intill RAÄ 75, 109 m fl :
Falköping stad 3 : arkeologisk undersökning av en
Olskeppetorp, Tolskepp, Vånga Stenstorp, Vånga socken,
gånggrift / Anders Strinnholm. - Göteborg : Institutionen
Norrköpings kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning
för arkeologi, Göteborgs universitet, [1996. - 39 s. : ill.
etapp 1 och 2 / Erika Räf. - Linköping : Avdelningen för
(GOTARC. Serie D, Arkeologiska rapporter, 99-
arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 6 s.
2217638-6 ; 40)
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:97)
Svarvar, Kjell
Räf, Erika
Detaljplaneläggning i Ydre : Torpa 1:1 samt
Tidernas landskap : nutida informationsplats på förhistorisk
Svenningeby 1:3 och 1:8 : Torpa och Norra Vi socknar,
grund : RAÄ 24 och 221 : Korsningen väg 50/926/927, Västra
Ydre kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning
Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län :
etapp 1 och 2 / Kjell Svarvar. - Linköping : Avdelningen
arkeologisk utredning, etapp 2 och arkeologisk förundersökning /
för arkeologi, Östergötlands länsmuseum, [2008. - 21 s.
Erika Räf. - Linköping : Avdelningen för arkeologi,
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
Östergötlands länsmuseum, [2008. - 15, [2] s.
2008:87)
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:91)
Svarvar, Kjell
Samuelsson, Fredrik
Äldre bronsålder vid Norra Torp : Gullberg - Norra Torp
Planerad golfbana vid Drättinge : Drättinge 1:15, Drättinge
: Vreta klosters socken, Linköpings kommun,
frälsegård 2:11, Skiestad 1:5 : invid RAÄ 107, 121 m fl :
Östergötlands län : arkeologisk utredning etapp 1 och 2 /
Gammalkil socken : Linköpings stad och kommun, Östergötlands
Kjell Svarvar. - Linköping : Avdelningen för arkeologi,
län : arkeologisk utredning etapp 2 / Fredrik Samuelsson &
Östergötlands länsmuseum, [2008. - 8 s.
Viktoria Björkhager. - Linköping : Avdelningen för arkeologi,
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ;
Östergötlands länsmuseum, [2008. - 8 s.
2008:89)
(Rapport / Östergötlands länsmuseum, 1403-9273 ; 2008:79)
127
Nationalbibliografin 2008: September
Ternström, Clas
Ödeén, Anna
Fivelstad m fl : antikvariska kontroller i samband med
Gårdstomt sökes : arkeologisk förundersökning vid RAÄ
förläggande av elkablar : RAÄ 1:1 Sankt Per socken, RAÄ 13:1 i
144 inför planerna på byggnation av djurstall och
Fivelstad socken, RAÄ 44 och 45 Hagebyhöga socken : Sankt
anläggande gödselbrunn : Askeryds socken i Aneby
Per, Fivelstad och Högebyhöga socknar, Vadstena kommun,
kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning /
Östergötland : arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk
[rapport, foto och ritningar: Anna Ödeén. - Jönköping :
kontroll / Clas Ternström. - Linköping : UV Öst, Avdelningen för
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 12 s.
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2008. - 11
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
s.
4076 ; 2008:08)
(UV Öst rapport, 1404-0875 ; 2008:37)
Ödeén, Anna
Ternström, Clas
Karsbo 2:5 : inför utvidgning av bergstäkt : Forserums
Urbjörn : fosfatkartering och provundersökning inom område
socken i Nässjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk
med fossil åkermark och boplatslägen : forskningsundersökning
utredning, etapp 1 / [rapport, foto och ritningar: Anna
inom RAÄ 188, Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun,
Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop.
Östergötland : Lst dnr 431-10597-07, jfr 435-5018-04, RAÄ UV
2008. - 2, [1] s.
Öst dnr 424-2866-2004 : arkeologisk forskningsundersökning /
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
Clas Ternström, Pia Nilsson och Jens Heimdahl. - Linköping :
4076 ; 2008:50)
UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 22 s. : ill.
Ödeén, Anna
(UV Öst rapport, 1404-0875 ; 2008:38)
Mossle 16:21 : inför planerad villabebyggelse : Värnamo
socken i Värnamo Kommun, Jönköpings län :
Vestbö-Franzén, Aadel, 1962-
arkeologisk utredning / [rapport och foto: Anna Ödeén. -
Håll i hatten : vindkraft på höglandets hjässa : kulturhistorisk
Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 2 s.
förstudie, del 1, inför planerad vindkraftspark vid Klappa :
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
Almesåkra, Bringetofta och Malmbäcks socknar, Nässjö
4076 ; 2008:29)
kommun, Jönköpings län : kulturhistorisk förstudie / [rapport,
foto och ritningar: Ådel Vestbö Franzén. - Jönköping :
Ödeén, Anna
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 21 s.
På väg genom sju byar : arkeologisk utredning etapp 1
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
och 2 med anledning av ombyggnation av väg F1187 :
2008:39)
Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län :
arkeologisk utredning / [rapport, foto och ritningar:
Ödeén, Anna
Anna Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns museum,
Brandstorps kyrkogård : antikvarisk schaktkontroll i samband
cop. 2008. - 13, [9] s.
med grävarbete för vattenledning : Brandstorps socken i Habo
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-
kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning /
4076 ; 2008:02)
[rapport, foto och ritningar: Anna Ödeén. - Jönköping :
Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 2, [2] s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2007:63)
128
Nationalbibliografin 2008: September
Ödeén, Anna
Ja - Arkeologi: Europa
Rena forntiden i Folkparken : arkeologisk förundersökning och
kompletterande utredning inför skolbyggnation inom del av
Bentz, Emma, 1975-
Folkparken 1 : Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings
I stadens skugga : den medeltida landsbygden som
län : arkeologisk förundersökning / [rapport och foto: Anna
arkeologiskt forskningsfält / Emma Bentz. - [Lund :
Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. - 11,
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds
[6] s.
Universitet] : Riksantikvarieämbetet [distributör] 2008. -
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
309 s. : ill., kartor ; 24 cm.
2007:55)
(Lund studies in historical archaeology, 1653-1183 ; 8)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
Ödeén, Anna
ISBN 978918957821X
Rocksjöbadet : inför byggnation av vandrarhem : Ljungarums
socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk
The introduction of iron in Eurasia
utredning, etapp 2 / Anna Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns
The introduction of iron in Eurasia : papers presented at
museum, cop. 2008. - 2 s.
the Uppsala Conference on October 4-8, 2001 / edited by
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Svante Forenius, Eva Hjärthner-Holdar, Christina
2008:42)
Risberg. - Uppsala : Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV GAL, Riksantikvarieämbetet, 2008.
Ödeén, Anna
- 192 s. : ill. ; 30 cm.
Rökinge 2:21 : inför planerad husbyggnation : Visingsö socken i
(Activity report, 1402-7372)
Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk utredning /
ISBN 9789172095038
Anna Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns museum, cop. 2008. 2 s.
Jaan - Grekisk arkeologi
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2008:28)
Trade and Production in Premonetary Greece (7 :
1997 : Athen)
Ödeén, Anna
Trade and production in premonetary Greece : crossing
Tvärs genom Stigby : arkeologisk utredning med anledning av
borders : proceedings of the 7th, 8th and 9th international
planerad kabeldragning : Visingsö socken i Jönköpings kommun,
workshops, Athens 1997-1999 / edited by Carole Gillis
Jönköpings län : arkeologisk utredning, etapp 2 / [rapport och
and Birgitta Sjöberg. - Sävedalen : Åström, 2008. - 308
ritningar: Anna Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns museum,
s. ; 21 cm.
cop. 2008. - 2, [1] s.
(Studies in Mediterranean archaeology and literature.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
Pocket-book, 0283-8494 ; 173)
2007:56)
ISBN 9789170812330
Ödeén, Anna
Ärinvards ättekullar? : med anledning av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vid korsningen mellan väg 128 och 826/875 : Norra
Sandsjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk
förundersökning / Anna Ödeén. - Jönköping : Jönköpings läns
museum, 2008. - 2, [1] s.
(Arkeologisk rapport / Jönköpings läns museum, 1103-4076 ;
2008:35)
129
Nationalbibliografin 2008: September
K - Historia
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i
K - Historia
orienteringsämnen för samlad undervisning och
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
Bentz, Emma, 1975-
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
I stadens skugga : den medeltida landsbygden som arkeologiskt
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
forskningsfält / Emma Bentz. - [Lund : Institutionen för arkeologi
av Martin Bäcklin. - 3. uppl. - Stockholm : Almqvist &
och antikens historia, Lunds Universitet] : Riksantikvarieämbetet
Wiksell, 1964. - 287 s.
[distributör] 2008. - 309 s. : ill., kartor ; 24 cm.
(Lund studies in historical archaeology, 1653-1183 ; 8)
Isling, Åke, 1918-2002
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
Människan, naturen och samhället : lärobok i
ISBN 978918957821X
orienteringsämnen för samlad undervisning och
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
Davies, Norman, 1939-
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Europa i krig : 1939-1945 / Norman Davies ; översättning:
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Joachim Retzlaff. - Stockholm : Forum, 2008. - 503 s., [32] pl.-s.
av Martin Bäcklin. - 4. uppl. - Stockholm : Almqvist &
; 24 cm.
Wiksell, 1965. - 297 s.
ISBN 978-91-37-13109-2 (inb.)
Isling, Åke, 1918-2002
Eklund, Per, 1945-
Människan, naturen och samhället : lärobok i
PM : handboken i samhällslära : [historia, religionskunskap,
orienteringsämnen för samlad undervisning och
samhällskunskap, geografi] / Per Eklund, Urban Folkebrant. - 1.
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
uppl., 9. tr. - Malmö : Gleerup, 2007. - 285 s. : ill. ; 24 cm.
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
ISBN 978-91-40-65890-6
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
av Martin Bäcklin. - 7. uppl. - Stockholm : Almqvist &
De stora slagen
Wiksell, 1969. - 297 s.
De stora slagen : [avgörande strider som format världshistorien] /
huvudredaktör: Christer Jörgensen ; [översättning: K. G.
Isling, Åke, 1918-2002
Johansson] ; text: Martin J. Dougherty. - Bath : Parragon, cop.
Människan, naturen och samhället : lärobok i
2008. - 256 s. : ill. ; 28 cm.
orienteringsämnen för samlad undervisning och
ISBN 9781407527000 (inb.)
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Hermansson Adler, Magnus, 1951-
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Historien omkring oss. A / Magnus Hermansson Adler. - 1. uppl.
av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
- Stockholm : Liber, 2007. - 287 s. : ill. ; 24 cm.
1964. - 287 s.
ISBN 978-91-47-07928-5
Isling, Åke, 1918-2002
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
orienteringsämnen för samlad undervisning och
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
medverkan av Martin Bäcklin. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist
av Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist &
& Wiksell, 1963. - 287 s. + 1 introduktionshäfte (23 s.
Wiksell, 1965. - 295 s.
130
Nationalbibliografin 2008: September
Isling, Åke, 1918-2002
Ryytty, Carsten, 1947-
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Historiens underbara värld : [fascinerande fakta om
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
romarriket, rymdresor, idrott och mode - och mycket
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
annat!] / [Carsten Ryytty. - Bromma : Ordalaget, 2008. -
samhällskunskap. Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
309 s. ; 23 cm.
medverkan av Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist
ISBN 978-91-85465-49-1 (inb.)
& Wiksell, 1969. - 295 s.
Uppsala University holocaust and genocide studies
Isling, Åke, 1918-2002
publications
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Uppsala University holocaust and genocide studies
för samlad undervisning och periodläsning : omfattar kursen i
publications. - Uppsala : The Uppsala programme for
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
holocaust and genocide studies, 2008. - 1.
Årskurs 5. Häfte B, Vårterminen / Åke Isling, Bengt Cullert ;
ISSN 1654-8558
[under medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1964. - [6] s., s. 127-287.
Westman, Lars, 1934Fenicier : de lärde oss segla - Medelhavet var deras /
Isling, Åke, 1918-2002
Lars Westman ; [bilder: Lars Westman. - Stockholm :
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Carlsson, 2008. - 240 s. : ill. ; 22 cm.
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
ISBN 9789173311922 (inb.)
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Årskurs 6 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av
Whiting, Charles, 1926-2007
Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
Hitlers fallskärmsjägare : elitförband i strid 1940-45 / av
1966. - 314 s.
Charles Whiting ; översättning: Kjell Waltman och Inge
R. L. Larsson ; förord: Torbjörn Elming och Rolf Käck. -
Isling, Åke, 1918-2002
Rimbo : Fischer & Co, 2008. - 249 s., [8] pl-s. ; 24 cm.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
ISBN 9789185183524 (inb.)
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Ka - Europa
Årskurs 6 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av
Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
Swiecicki, Jakub, 1949-
1969. - 314 s.
Särbo eller sambo? : Ryssland och Europa / Jakub
Swiecicki. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet,
Isling, Åke, 1918-2002
2008. - 36 s. : kartor.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:9)
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
ISBN 9171837000
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Årskurs 6. Häfte A / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Kb - Norden
medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1964. - 145 s.
Blom, Tomas, 1948Vikingatiden : bönder och sjöfarare. [Lärarbok] / Tomas
Molund, Mats, 1961-
Blom. - 1. uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 48
Historia. A och B, Lärarhandledning : åk 6-9 / Mats Molund. - 1.
s. : ill.
uppl. - Limhamn : Interskol, 2008. - 112 s. : ill. ; 30 cm.
(Kompass)
ISBN 9789173067140 (spiralh.)
ISBN 9789127413429 (spiralh.)
131
Nationalbibliografin 2008: September
Kc - Sverige
Kvist Geverts, Karin, 1974Ett främmande element i nationen : svensk
Berglund, Tobias, 1974-
flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944 =
Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga / Tobias
A foreign element within the nation : Swedish refugee
Berglund och Niclas Sennerteg. - Stockholm : Natur och kultur,
policy and the jewish refugees 1938-1944 / Karin Kvist
2008. - 255 s. : ill. ; 24 cm.
Geverts. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis
ISBN 9789127026957 (inb.)
(AUU) : Programmet för studier kring Förintelsen och
folkmord ; Uppsala universitetsbibliotek [distributör],
Bjereld, Ulf, 1957-
2008. - 324 s. : ill. ; 25 cm.
Sveriges säkerhet och världens fred : svensk utrikespolitik under
(Studia historica Upsaliensia, 0081-6531 ; 233)
kalla kriget / Ulf Bjereld, Alf W Johansson, Karl Molin. -
(Uppsala University holocaust and genocide studies
Stockholm : Santérus, 2008. - 365 s. ; 24 cm.
publications, 1654-8558 ; 2)
([Sverige under kalla kriget], 99-2240566-0 ; 16)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
ISBN 978-91-7359-019-8 (inb.)
ISBN 978-91-554-7250-4 (Acta Universitatis
Upsaliensis)
Erlander, Tage, 1901-1985
Dagböcker. 1958 / Tage Erlander ; utgivna av Sven Erlander. -
ISBN 978-91-977434-1-9 (Programmet för studier kring
Förintelsen och folkmord)
Hedemora : Gidlund, 2008. - xi, [1], 358 s., [12] pl.-s. ; 25 cm.
ISBN 9789178443901 (inb.)
Nikula, Oscar, 1907-1996
Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 / av Oscar Nikula. -
Hellstenius, Mats, 1967Skjutande borgerliga revolutionärer : skarpskytterörelsen och
1800-talets liberala moderniseringsprojekt / Mats Hellstenius. Malmö : Malmö högskola, 2008. - 159 s. : ill. ; 24 cm.
Faks.-utg. - Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 2008. vii, 367 s. : ill. ; 25 cm.
(Forum navales skriftserie, 1650-1837 ; 27)
ISBN 9789197594229 (inb.)
(Skrifter med historiska perspektiv, 1652-2761 ; 6)
ISBN 9789171040404
Jörnmark, Jan, 1959Övergivna platser. 2 / Jan Jörnmark ; [faktagranskning: Lars
Magnusson. - Lund : Historiska media, 2008. - 192 s. : ill. ; 24
cm.
ISBN 978-91-85873-36-4 (inb.)
Kcx - Svenskar i utlandet
Stening, Jenny
Gustavia, Saint Barthélemy : promenade architecturale
historique = architectural historic walk =
arkitekturhistorisk promenad / Jenny Stening ; [photos:
Jenny och Johan Stening. - [Göteborg : Berghede
arkitektur och design], 2008. - 112 s. : ill., kartor ; 27 cm.
ISBN 9789163322884 (inb.)
Kdd - Finland
Hankkila, Aaro
Minns du, vapenbroder? : krigsdagbok från Karelska
näset 1941-1944 / [utgiven av] Juha Hankkila. Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2008. - 216 s. : ill. ;
22 cm.
ISBN 9789185429455 (inb.)
132
Nationalbibliografin 2008: September
Koivisto, Mauno, 1923-
Pringle, Heather, 1952-
Grannar : frändskap och friktion / Mauno Koivisto ;
Härskarplanen : Himmlers jakt på det ariska ursprunget /
[översättning: Geo Stenius. - Stockholm : Atlantis ; Helsingfors :
Heather Pringle ; översättning av Peter Handberg ;
Söderström, 2008. - 201 s. ; 22 cm.
[faktagranskning: Lars Gyllenhaal. - [Ny utg. - Lund :
ISBN 978-91-7353-258-7 (inb.) (Atlantis)
Historiska media, 2008. - 479 s., xxiii, [1] pl.-s. ; 21 cm.
ISBN 9789515225719 (inb.) (Söderström)
ISBN 9789185873548
Ke - Brittiska öarna (Storbritannien)
Kj - Frankrike
Clay, Catrine
Fraser, Antonia, 1932-
Kungen, kejsaren, tsaren : tre kungliga kusiner som störtade
Ludvig XIV och kärleken / Antonia Fraser ;
världen i krig / Catrine Clay ; översättning: Ulf Gyllenhak. -
översättning: Margareta Eklöf. - Stockholm : Forum,
Stockholm : Prisma, 2008. - 440 s., [16] pl.-s. ; 24 cm.
2008. - 383 s., [32] pl.-s. ; 24 cm.
ISBN 9789151850535 (inb.)
ISBN 9789137130101 (inb.)
Sundberg, Ulf 1956-
Ståhlberg, Knut, 1919-
A short guide to British battleships in World War II / by Ulf
De Gaulle : generalen som var Frankrike / Knut
Sundberg. - Stockholm : Sundberg & Co, 2008. - 80 s.
Ståhlberg. - [Ny utg. - Stockholm : Norstedt, 2008. - 575
ISBN 9789163321443
s. ; 21 cm.
ISBN 9789172637177
Kfa - Tyskland
Kma - Ryssland
Clay, Catrine
Kungen, kejsaren, tsaren : tre kungliga kusiner som störtade
Brott mot mänskligheten under kommunistiska
världen i krig / Catrine Clay ; översättning: Ulf Gyllenhak. -
regimer
Stockholm : Prisma, 2008. - 440 s., [16] pl.-s. ; 24 cm.
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer :
ISBN 9789151850535 (inb.)
den här tidningen tar upp. - Stockholm : Forum för
levande historia, 2008. - 19 s. : ill.
Fest, Joachim, 1926-2006
ISBN 978-91-977117-6-0
Hitler : en biografi / Joachim Fest ; översättning: Sune Karlsson. [Uppdaterad utg.] / Per Lennart Månsson (förord. - Rimbo :
Clay, Catrine
Fischer & Co, 2008. - 900 s., [16] pl-s. ; 24 cm.
Kungen, kejsaren, tsaren : tre kungliga kusiner som
ISBN 9789185183562 (inb.)
störtade världen i krig / Catrine Clay ; översättning: Ulf
Gyllenhak. - Stockholm : Prisma, 2008. - 440 s., [16] pl.-
Lewis, Brenda Ralph
s. ; 24 cm.
Hitlerjugend : i krig och fred 1933-1945 / Brenda Ralph Lewis ;
ISBN 9789151850535 (inb.)
[översättning: Staffan Olsson ; faktagranskning: Nicolas von
Schmidt-Laussitz. - Hallstavik : Svenskt militärhistoriskt
Karlsson, Klas-Göran, 1955-
bibliotek, 2007. - 192 s. : ill. ; 25 cm.
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer :
(Hitlers krigare ; 9)
forskningsöversikt / Klas-Göran Karlsson och Michael
ISBN 9789185789016 (inb.)
Schoenhals. - Stockholm: Forum för levande historia,
2008. - 123 s.
ISBN 978-91-977117-8-4
133
Nationalbibliografin 2008: September
En rysk familj i brev och minnen åren 1886 till 1961
Koafh - Judarnas historia
En rysk familj i brev och minnen åren 1886 till 1961 / översatta
och sammanställda av Staffan Sohlman med hjälp av många
Kvist Geverts, Karin, 1974-
släktingar. - Stockholm : Staffan A. R. Sohlman, 2008. - 333 s. :
Ett främmande element i nationen : svensk
ill.
flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944 =
ISBN 978-91-633-2761-2
A foreign element within the nation : Swedish refugee
policy and the jewish refugees 1938-1944 / Karin Kvist
Swiecicki, Jakub, 1949-
Geverts. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis
Särbo eller sambo? : Ryssland och Europa / Jakub Swiecicki. -
(AUU) : Programmet för studier kring Förintelsen och
Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2008. - 36 s. : kartor.
folkmord ; Uppsala universitetsbibliotek [distributör],
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:9)
2008. - 324 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9171837000
(Studia historica Upsaliensia, 0081-6531 ; 233)
(Uppsala University holocaust and genocide studies
Kmc - Estland, Lettland, Litauen
Vegesack, Thomas von, 1928Utan hem i tiden : berättelsen om Arved / Thomas von Vegesack.
- Stockholm : Norstedt, 2008. - 175 s., 16 pl.-s. : ill. 22 cm.
ISBN 9789113016665 (inb.)
Knb - Jugoslavien
Stilhoff Sörensen, Jens
Kosovo - vägen till oavhängighet / Jens Stilhoff Sörensen. Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2008. - 56 s.
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:7-8)
ISBN 9171836446
Koaa - Turkiet
Andreadhis, Jorghos
Tamama : från Pontien försvunnen : en sann berättelse / Georgios
Andreadis ; [översättning från grekiska: Elisabet Lundvall. Lidingö : Bokförlag 22, 2008. - 129 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197701907
publications, 1654-8558 ; 2)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
ISBN 978-91-554-7250-4 (Acta Universitatis
Upsaliensis)
ISBN 978-91-977434-1-9 (Programmet för studier kring
Förintelsen och folkmord)
Mattsson, Christer
Till Herrhagen klockan 13.24 = Arriving at Herrhagen at
1.24 PM / Christer Mattsson ; [redaktör, bilder och
layout: Per Berggrén ; faktagranskare: Mikael
Tossavainen ; översättning från svenska till engelska:
Neill Dronsfield. - Karlstad : Förlag Per Berggrén, 2008.
- 105 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789197689526 (inb.)
Uppsala University holocaust and genocide studies
publications
Uppsala University holocaust and genocide studies
publications. - Uppsala : The Uppsala programme for
holocaust and genocide studies, 2008. - 1.
ISSN 1654-8558
Koamc - Uzbekistan
Jönsson, Elin, 1973Konsten att dölja en massaker : en resa bakom sidenridån
/ Elin Jönsson. - Stockholm : Ersatz, 2008. - 344 s. : ill. ;
22 cm.
ISBN 9789188858177 (inb.)
134
Nationalbibliografin 2008: September
Kocdb - Kambodja
Karlsson, Klas-Göran, 1955Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer :
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer
forskningsöversikt / Klas-Göran Karlsson och Michael
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer : den här
Schoenhals. - Stockholm: Forum för levande historia,
tidningen tar upp. - Stockholm : Forum för levande historia,
2008. - 123 s.
2008. - 19 s. : ill.
ISBN 978-91-977117-8-4
ISBN 978-91-977117-6-0
Kina
Karlsson, Klas-Göran, 1955-
Kina / [redaktör: Björn Magnusson Staaf ; foto: Viveca
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer :
Ohlsson. - [Lund : Kulturen i Lund], 2008. - 192 s. ; ill. ;
forskningsöversikt / Klas-Göran Karlsson och Michael
21 cm.
Schoenhals. - Stockholm: Forum för levande historia, 2008. - 123
(Kulturen, 0454-5915 ; 2008)
s.
ISBN 978-91-977117-8-4
Koec - Japan
Kocdc - Vietnam
Ottosson, Ingemar, 1957Japans historia / Ingemar Ottosson, Thomas Ekholm ;
Romin, Johan
[faktagranskning: Mikael S. Adolphson. - [Ny utg. -
Desertören och Vietnamkriget : [blod, skuld och politik] / Johan
Lund : Historiska media, 2008. - 352 s. : ill. ; 21 cm.
Romin. - Stockholm : Prisma, 2008. - 301 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789185873531
ISBN 978-91-518-4990-4 (inb.)
Kqa - Förenta staterna
Koea - Kina
Hayes, Rutherford Birchard
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer
The diary of a president 1875-1881 : covering the
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer : den här
disputed election, the end of reconstruction and the
tidningen tar upp. - Stockholm : Forum för levande historia,
beginning of civil service. - New York, 1964. - 329 s.
2008. - 19 s. : ill.
ISBN 978-91-977117-6-0
Obama, Barack
Att våga hoppas : tankar om den amerikanska drömmen /
China rising
Barack Obama ; översättning: Thomas Engström. -
China rising : reactions, assessments, and strategic consequences
Stockholm : Bonnier, 2008. - 381 s. ; 22 cm.
/ editors: Bo Huldt. - Stockholm : Swedish National Defence
ISBN 9789100118075 (inb.)
College, 2008. - xv, [1], 423 s.
(Strategic yearbook, 1404-5842 ; 2007)
ISBN 9789185401895 (inb.)
Kqc - Mexiko, Centralamerika och
Västindien
Hedén, Anne, 1959-
Laul, Jan, 1952-
Röd stjärna över Sverige : Folkrepubliken Kina som resurs i den
Mellersta Amerika : en historia om den karibiska och
svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen /
centralamerikanska världen från självständighetens tid
Anne Hedén. - Lund : Sekel, 2008. - 354 s. ; 24 cm.
till 1930-talet / Jan Laul. - [Jonsered : Jan Laul], 2008. -
Diss. Lund : Lunds universitet
259 s.
ISBN 978-91-85767-13-7 (inb.)
ISBN 9789197485623
135
Nationalbibliografin 2008: September
Kqchaa - Kuba
JBF : centrum för skrotinköp 1917-2007
JBF : centrum för skrotinköp 1917-2007 : ett stycke
Anderson, Jon Lee
svensk industrihistoria under 90 år / [foto: Göran
Che Guevara : ständigt mot segern 1928-1959 / Jon Lee
Persson. - Solna : JBF Aktiebolaget
Anderson ; översättning: Hans O. Sjöström. - 1. uppl., 3. tr. -
Järnbruksförnödenheter, 2008. - 80 s. : ill.
Stockholm : Leopard, 2007. - 387 s., [16] pl.-s. ; 21 cm.
ISBN 9789163307713
(En storpocket från Leopard)
ISBN 9789173432016
Sandelin, Bo, 1942Det ekonomiska tänkandets historia / Bo Sandelin, Hans-
Kqdf - Uruguay
Michael Trautwein, Richard Wundrak. - 4., [rev. och
utök.] uppl. - Stockholm : SNS förlag, 2008. - 167 s. ; 21
Valdés, Ana L., 1953-
cm.
Er tid skall komma / Ana Luisa Valdés. - Stockholm : Ordfront,
ISBN 9789185695591
2008. - 207 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7037-351-0 (inb.)
Kyh - Numismatik
Kt - Allmän kulturhistoria
Golabiewski Lannby, Monica, 1947Poetiska sedlar : "du från mig går, jag fattig står med
Burke, Peter, 1937-
tvänne tomma händer -" / av Monica Golabiewski
Vad är kulturhistoria? / Peter Burke ; översättning: Tore
Lannby. - Stockholm : Kungl. Myntkabinettet, 2008. - 68
Winqvist. - Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion, 2007. - 159
s. : ill.
s. ; 22 cm.
ISBN 9189256387
ISBN 9789171397638
Lagerqvist, Lars O., 1929-
Ku - Allmän socialhistoria
Medicina in nummis : Svenska läkaresällskapets
medaljsamling med medicinska motiv / av Lars O.
Wegerman, Leif, 1965-
Lagerqvist och Ulf Nordlind. - Stockholm : Svenska
Försörjd av sin hustru : genus, folklig praktik och medborgarskap
läkaresällskapet, 2007. - 108 s. : ill.
i arbetslöshetshjälpen 1921-1939 / Leif Wegerman. - Stockholm :
ISBN 9789197716703
Atlas, 2008. - 441 s. : diagr., tab. ; 23 cm.
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
ISBN 9789185677528 (inb.)
Kv - Allmän ekonomisk historia
Hernblom, Fredrik
Entreprenören August F Kullberg / Fredrik Hernblom. - Julita :
Hernblom, 2007. - 126 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197714204
136
Nationalbibliografin 2008: September
L - Biografi med genealogi
En rysk familj i brev och minnen åren 1886 till 1961
En rysk familj i brev och minnen åren 1886 till 1961 /
Ld - Genealogi
översatta och sammanställda av Staffan Sohlman med
hjälp av många släktingar. - Stockholm : Staffan A. R.
Släkthistoriskt forum
Sohlman, 2008. - 333 s. : ill.
Släkthistoriskt forum. 1982-2007 [Elektronisk resurs] ; med
ISBN 978-91-633-2761-2
Genealogisk ungdoms tidskrift. 1977-1981. - Solna : Sveriges
släktforskarförbund, 2008. - 1 DVD.
Sahlin, Olle, 1947Nordenfeltska rötter : en antavla i åtta led för Enar
Ldm - Genealogiska uppslagsverk
Nordenfelt (1798-1868) och Maria Waern (1807-1857)
med illustrationer och biografiska notiser / Olle Sahlin ;
Flensmarck, Tor, 1945-
utgiven 2007 på uppdrag av Nordenfeltska
Skånelands medeltid : orter & ätter. D. C-D / Tor Flensmarck. -
släktföreningen. - Stockholm : Sellin & partner, 2008. -
Kristianstad : Monitorförlaget, 2008. - 136 s. : ill. ; 23 cm.
165 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789185517022 (inb.)
ISBN 9789170553691 (inb.)
Östgötska antavlor
Sjöberg, Ursula, 1941-
Östgötska antavlor. 1 / [redaktör: Hans Egeskog. - Linköping :
Two centuries of Bernadotte portraits / Ursula Sjöberg,
Östgöta genealogiska förening, 1996. - 76 s.
Kerstin Hagsgård ; photography by Alexis Daflos ;
[English translation: Roger Tanner. - Stockholm : Royal
Östgötska antavlor
Collections, 2008. - 76 s. : ill. ; 29 cm.
Östgötska antavlor. 2 / [redaktör: Hans Egeskog. - Linköping :
ISBN 9789185551071 (inb.)
Östgöta genealogiska förening, 1998. - 69 s.
Uhlmann, Patrik, 1949-
Ldz - Genealogi: särskilda släkter
Olssons på Hesselbyholm / Patrik Uhlmann, Alexandra
Uhlmann Konjicija ; [foto: Niklas Holm. - Stockholm :
Björling, Sverker
Instant Book, 2008. - 87 s. : ill. ; 18 x 24 cm.
Gimmene AB 100 år : en krönika om ett bolag, en gård och en
ISBN 9789185671274
släkt / Sverker Björling. - 1. uppl. - Djursholm : Skriftmakarna,
2008. - 152 s. : ill. ; 21 cm.
Lk - Biografisk vetenskap
ISBN 9789197758901
Melberg, Arne, 1942Landahl, Georg
Självskrivet : om självframställning i litteraturen / Arne
Landahl : a family of clergy from Landa Parish : prästsläkten
Melberg. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 246, [1] s. ; 22
Landahl från Landa socken / by George Landahl and Eric C:son
cm.
Swartz ; translation: from Swedish by Tomas Landahl. - Visby :
ISBN 9789173532242 (inb.)
www.books-on-demand.com, [2008. - 241 s. : ill. ; 21 cm.
Post, Olle von, 1945Den adliga ätten von Post nummer 687, 1625-2006 / Olle von
Post. - Hammarö : Iréne von Posts förlag, 2008. - vi, 198 s. : ill. ;
25 cm.
ISBN 9789163322679 (inb.)
137
Nationalbibliografin 2008: September
Lm - Biografiska uppslagsverk
Collin, Pamela, 1954Ledande personligheter : 12 kända profiler om ledarskap
Gillgren, Sten, 1932-
/ Pamela Collin ; [Jan Carlzon ... ; foto: Helena Bévengut
Kungl. Upplands regementes officerare : biografiska uppgifter
-Larsson. - 1. uppl. - Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala
över officerare, reservofficerare samt officerares vederlikar vid
Publishing House, 2008. - 129 s. : ill. ; 22 cm.
Kungl. Upplands regemente / Sten Gillgren. - Enköping :
ISBN 9789170053733 (inb.)
Upplands regementes historiekommitté, 2008. - 431 s. ; 25 cm.
ISBN 9789163325854 (inb.)
Eliasson, Ingemar, 1939Mest skyller jag på Selma : [uppsatser och reflektioner
Matrikel / Instrumenttekniska föreningen
runt värmländsk berättartradition] / Ingemar Eliasson. -
Matrikel / Instrumenttekniska föreningen. - Stockholm :
Torsby : Heidrun, 2008. - 166 s. ; 21 cm.
Instrumenttekniska föreningen, 1971-1995. - 21 cm. - 1971-1995.
ISBN 978-91-977554-2-9
ISSN 0283-0612
Gamla kykogården västra
Svensk försvars- och beredskapskalender
Gamla kykogården västra / [text, foto och grafisk form:
Svensk försvars- och beredskapskalender = Swedish defence and
Sebastian Edman. - Karlstad : Kyrkogårdsförvaltningen,
emergency handbook. - Eskilstuna : SecLink, 2008. - 22 cm. -
[2008. - 30 s.
2008.
ISSN 2000-1002
Kvinnoliv
Kvinnoliv / [redaktör: Elizabet Ståhl. - Falun : Dalarnas
Ls - Biografiska samlingar
fornminnes- och hembygdsförbund i samarbete med
Dalarnas museum, 2008. - 383 s. : ill. ; 25 cm.
Ailsby, Christopher
(Dalarna, 1400-3376 ; 78(2008)
SS : Tredje rikets bödlar / Christopher Ailsby ; [översättning:
ISBN 978-91-87466-87-8 (inb.)
Staffan Olsson ; faktagranskning: Nicolas von Schmidt-Laussitz.
- Hallstavik : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2008. - 192 s. :
Lagerqvist, Lars O., 1929-
ill. ; 25 cm.
Rika - finansfamiljer och entreprenörer / av Lars O.
(Hitlers krigare ; 10)
Lagerqvist, Ian Wiséhn och Nils Åberg. - Stockholm :
ISBN 9789185789085 (inb.)
Kungl. myntkabinettet ; Rättvik : Vincent, 2007. - 64 s. :
ill. (vissa i färg) ; 17 cm.
Andersson, Bosse, 1953-
ISBN 9189256344
Fantastiska människor och bilar jag mött / Bosse "Bildoktorn"
Andersson ; [foto: Bosse Andersson. - Örebro : Gullers, 2008. -
Minnesbilder från Klondyke
143 s. : ill. ; 28 cm.
Minnesbilder från Klondyke : en arbetarkasern i
ISBN 9789188238931 (inb.)
Bollstabruk / samlade av Rune Dahlkvist ; bearbetade av
Ingrid Norberg och Frank Felton. - Stugun : Vitryggen,
Bålstad , Nils-Olof
2008. - 119 s. : ill.
Det hände sig vid den tiden- / av Nils Olof Bålstad. -
ISBN 9789163327001 (spiralh.)
Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2008. - 174 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789185429431 (inb.)
Nyhems socken
Nyhems socken : byar, brukare, befolkning. D. 3. Nyhem : Nyhems bygdehistoriska förening, 2007. - 168
s. : ill.
ISBN (Inb.)
138
Nationalbibliografin 2008: September
Persson, Johan, 1946-
Berg, Elizabeth
Profiler och genier i dalgångarna : Klarälvsdalen och
Drömmen om en dotter / Elizabeth Berg. - 1. uppl. -
Västerdalarna / av Johan Persson. - Likenäs : Johan Persson,
Borås : Recito : Litenupplaga.se [distributör], 2008. -
2007. - 170 s. : ill.
243 s. ; 20 cm.
ISBN 9789163310799
ISBN 978-91-86035-58-7
Rudling, Ewa, 1936-
Bergström, Hans, 1948-
Svenska författare : 100 porträtt i bild och ord / Ewa Rudling. -
John McCain : en politisk biografi / Hans Bergström ;
Stockholm : Langenskiöld, 2008. - 217 s. ; 25 cm.
[faktagranskning: Billy McCormack. - Lund : Historiska
ISBN 978-91-976680-4-0 (inb.)
media, 2008. - 280 s., [16] pl.-s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-85873-50-0 (inb.)
Sjödin, Agneta, 1967Vändpunkter : människor som vågat möta livet / Agneta Sjödin. -
Bexell, Sten, 1931-
[Ny utg. - Stockholm : Bazar, 2008. - 267 s. ; 18 cm.
Sjöfartsbok. D. 3 : [berättelser från ett halvsekel inom
ISBN 9789170281785
sjöfarten] / Sten Bexell. - [Öxabäck : Sten Bexell], cop.
2008. - 186 s. : ill.
Lz - Biografi: särskilda personer
ISBN 9789197551427 (inb.)
Alderin, Margareta, 1945-
Blomkvist, Göran
Upptäckten / Margareta Alderin. - [Ny utg. - Stockholm : Sivart,
Portvaktens pojke / Göran Blomkvist. - Kolmården :
2008. - 340 s. : ill. ; 28 cm.
Human Consult, 2008. - 120 s.
ISBN 9789185705146 (inb.)
Bo Dockered
Anderson, Jon Lee
Bo Dockered : skogens kung / [redaktör: Helge Jonsson ;
Che Guevara : ständigt mot segern 1928-1959 / Jon Lee
fotografer: Bengt Alm. - Stocksund : Incorema ;
Anderson ; översättning: Hans O. Sjöström. - 1. uppl., 3. tr. -
Stockholm : Sveaskog, 2008. - 101 s., [16] pl.-s. ; 19 cm.
Stockholm : Leopard, 2007. - 387 s., [16] pl.-s. ; 21 cm.
ISBN 9789197602310 (inb.)
(En storpocket från Leopard)
ISBN 9789173432016
Dahlgren, Eva F., 1952Fallet Sigrid Gillner / Eva F Dahlgren. - Stockholm :
Andreadhis, Jorghos
Frank, 2008. - 396 s. : ill. ; 22 cm.
Tamama : från Pontien försvunnen : en sann berättelse / Georgios
ISBN 978-91-85865-11-6 (inb.)
Andreadis ; [översättning från grekiska: Elisabet Lundvall. Lidingö : Bokförlag 22, 2008. - 129 s. : ill. ; 21 cm.
Drougge, Lise 1919-
ISBN 9789197701907
Caballero / Lise Drougge. - [Ny utg. - Visby : Erantis,
2008. - 350 s. ; 18 cm.
Bengtsson, Jesper, 1968-
ISBN 9789163326097
426 dagar i Iran : berättelsen om de fängslade svenska
byggnadsarbetarna / Jesper Bengtsson. - Stockholm : Norstedt,
Edsta, Björn, 1943-
2008. - 302 s. ; 21 cm.
Jonas & Robert of Oriflame : bröderna af Jochnick -
ISBN 978-91-1-301850-8 (inb.)
entreprenörer / Björn Edsta. - Stockholm : Ekerlid, 2008.
- 351 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789170920912 (inb.)
139
Nationalbibliografin 2008: September
Eggers, Dave, 1970-
Frank, Anne, 1929-1945
Vad är detta vad : Valentino Achak Dengs självbiografi / Dave
Anne Franks dagbok : den oavkortade originalutgåvan :
Eggers ; översättning Rebecca Alsberg. - Stockholm : Forum,
anteckningar från gömstället 12 juni 1942 - 1 augusti
2008. - 525 s. ; 24 cm.
1944 / Anne Frank ; översättning från nederländska av
ISBN 978-91-37-13164-1 (inb.)
Per Holmer ; kommentarer och efterskrift av
översättaren. - Kartonnageuppl. - Stockholm : Norstedt,
Ekström, Saara
2008. - 349 s., [16]pl.-s. ; 22 cm.
Saara Ekström : liquid life / [redaktör/editor: Bera Nordal ;
ISBN 9789113020921 (kartonnage)
översättning/translation: Eva Blume. - Skärhamn : Nordiska
akvarellmuseet, 2008. - 80 s. : färgill ; 25 cm.
Fraser, Antonia, 1932-
(NAM Publikation, 1652-0505 ; 41)
Ludvig XIV och kärleken / Antonia Fraser ;
ISBN 9789189477360 (inb.)
översättning: Margareta Eklöf. - Stockholm : Forum,
2008. - 383 s., [32] pl.-s. ; 24 cm.
Eriksson, Rickard, 1924-
ISBN 9789137130101 (inb.)
En stockholmares memoarer / Rickard Eriksson. - [Farsta :
Rickard Eriksson], 2007. - 180 s. : ill. ; 24 cm.
Gram, Magdalena, 1949-
ISBN 9789163327094
Ellen Key om böcker och läsning : en studie / Magdalena
Gram. - Ödeshög : Alvastra, 2008. - 171 s. : ill. ; 23 cm.
Erlander, Tage, 1901-1985
ISBN 9789197662901
Dagböcker. 1958 / Tage Erlander ; utgivna av Sven Erlander. Hedemora : Gidlund, 2008. - xi, [1], 358 s., [12] pl.-s. ; 25 cm.
Gramming, Ann-Christin, 1976-
ISBN 9789178443901 (inb.)
Köp inte den här boken : mitt år med köpstopp / AnnChristin Gramming. - Ronneby : Hexa, 2008. - 203 s. ;
Fest, Joachim, 1926-2006
20 cm.
Hitler : en biografi / Joachim Fest ; översättning: Sune Karlsson. -
ISBN 9789197710916
[Uppdaterad utg.] / Per Lennart Månsson (förord. - Rimbo :
Fischer & Co, 2008. - 900 s., [16] pl-s. ; 24 cm.
Gustavsson, Jan, 1943-, polis
ISBN 9789185183562 (inb.)
En fjärdingsman berättar : polisminnen från 1960-talet /
av Jan Gustavsson. - Arvika : Poem, 2008. - 48 s. ; 21
Ford, Donna
cm.
Styvdottern / Donna Ford ; översättning av Susanne Holmgren. -
ISBN 9789197695046
[Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2008. - 284, [1] s. ; 22
cm.
Haladara, Bebi, 1974-
ISBN 9789143012347 (inb.)
Från mörker till ljus / av Baby Halder ; översättning från
bengali via hindi/engelska av Annika Ruth Persson. - 1.
Forsberg, Kenneth M., 1966-
uppl. - Göteborg : Kabusa böcker, 2008. - 231 s. ; 22 cm.
En dokusåpadeltagares berättelse / Kenneth M Forsberg. - [Ny
ISBN 978-91-7355-074-1 (inb.)
utg. - [Fritsla : Förlagstryckeriet Vitterleken], 2007. - 143 s. : ill. ;
20 cm.
Hallberg, Kjerstin, 1936-
ISBN 9789185455546
Spadtag : ur mitt innehållsrika liv med och för människor
/ av Kjerstin Hallberg. - Skepplanda : Bildovision, 2008.
- 288 s.
ISBN 9789163326356 (inb.)
140
Nationalbibliografin 2008: September
Hallbäck, Ylva
Hjelm, Fredrik, 1959-
Selander koden : skulpturen Johannes Anton Selander : invigd 14
Vad händer med Kalle : en pappa berättar / Fredrik
november 2005 på J.A. Selanders gata i Eskilstuna : en
Hjelm. - Stockholm : Cura, 2008. - 185 s. ; 21 cm.
bildberättelse om hur konstverket blev till / [text och foto: Ylva
ISBN 978-91-89091-52-8
Hallbäck, text : Richard Brixel ; foto: Anders Nilsson. [Eskilstuna : Eskilstuna-kuriren, 2007. - 43 s. : ill.
Hulth, Gunborg, 1919Något lite av vad jag minns / Gunborg Hulth ; intervjuer
Hankkila, Aaro
och bearbetning: Hans-Gunnar Larsson. - Kista : Hans-
Minns du, vapenbroder? : krigsdagbok från Karelska näset 1941-
Gunnar Larsson, 2008. - 85 s. : ill.
1944 / [utgiven av] Juha Hankkila. - Kristinehamn : Norlén &
ISBN 9789163330490
Slottner, 2008. - 216 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789185429455 (inb.)
Johansson, Elis, 1923Berättelsen om min ungdoms Araby / av Elis Johansson.
Hedin, Erling, 1939-
- Rottne : Vinga, 2007. - 16 s. : ill. ; 21 cm.
Tiden stod aldrig still / [Erling Hedin. - [Ekshärad] : Erling
(Medlemsblad / Hembygdsföreningen för Hov,
Hedin, 2008. - 176 s.
Kronoberg och Araby i Växjö ; 2007: mars)
ISBN 9789163326745 (inb.)
ISBN 9789197240963
Helgesson, Jonas, 1978-
Johansson, Michael
Grabben i kuvösen bredvid : om att vinna mot ett handikapp /
Ur spår / av Michael Johansson. - 1. uppl. - [Sverige :
Jonas Helgesson. - [Ny utg. - Örebro : Libris, 2008. - 157 s. ; 18
Michael Johansson], 2008. - 223 s. : ill.
cm.
(Libris pocket, 99-3380194-5)
Jones, Celeste
ISBN 9789171959980
De oskuldsfulla : [tre systrars skakande berättelse om sin
uppväxt i den religiösa sekten Familjen och om deras
Helperin Sandström, Silvia, 1935-
flykt från detta liv] / Celeste Jones, Kristina Jones &
Mutta Mutta / Silvia Helperin Sandström. - 1. uppl. - Borås :
Juliana Buhring ; översättning: Lars Olof Skeppholm. -
Recito : litenupplaga.se [distributör], 2008. - 100 s. : ill. ; 21 cm.
[Ny utg. - Malmö : Bra böcker, 2008. - 411 s., [8] pl.-s. ;
ISBN 978-91-86035-41-9
18 cm.
(En sann historia)
Hernblom, Fredrik
ISBN 9789170026560
Entreprenören August F Kullberg / Fredrik Hernblom. - Julita :
Hernblom, 2007. - 126 s. : ill. ; 21 cm.
Karin med banden
ISBN 9789197714204
Karin med banden : en personlig festskrift tillägnad
Karin Wijkström av vännerna på KB med anledning av
Hitchens, Christopher, 1949-
hennes pensionering 1 juni 2007 / [texter av Göran
Thomas Paines Människans rättigheter : en biografi / av
Bäärnhielm ... ; redaktör: Wolfgang Undorf. - Stockholm
Christopher Hitchens ; översättning: Caj Lundgren. - Stockholm :
: [Kungl. biblioteket], 2007. - 89 s. : ill. ; 29 cm.
Timbro, 2008. - 172 s. ; 18 cm.
ISBN 9789175666730
Karlsson, Janne
Sett med ett barns ögon / Janne Karlsson ; [illustrationer:
Bo Torstemo. - [Sverige : s.n.], 2007. - 80 s. : ill.
141
Nationalbibliografin 2008: September
Krogh, Ida, 1980-
Lytsy, Anna, 1964-
Därifrån och hit / Ida Krogh. - 1. uppl. - Borås : Recito, 2008. -
Ulrikas sista strid / Anna Lytsy, Ulrika Olson. - [Ny utg.
171 s. : ill. ; 20 cm.
- Stockholm : Månpocket, 2008. - 205 s. ; 18 cm.
ISBN 9789186035464
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
ISBN 9789172321250
Kåvestad, Leif, 1944Civilkurage & sjuka hus : allt har ett pris / Leif Kåvestad. -
Mam, Somaly
Stockholm : Leif Kåvestad, [2008. - 215 s. : ill. ; 21 cm.
De oskyldigas tystnad / Somaly Mam ; översättning:
ISBN 978-91-977508-0-6
Marie Berthelius. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2008. 221 s., [8] pl.-s. i färg ; 18 cm.
Larsson, Agneta
ISBN 9789173512398
Ophelia's journey / Agneta Larsson & Ophelia Haanyama Ørum ;
translated by Rochelle Wright. - Stockholm : Atlas, [2008. - 262
Murray, Les A., 1938-
s. ; 21 cm.
Den svarta hunden : essä och dikter / Les Murray ;
ISBN 9789173893435
översättning (essä) och inledning: Jonas Ellerström ;
översättning (dikter): Stewe Claeson, Jonas Ellerström &
Larsson, Torris Lars, 1929-2008
Lars-Håkan Svensson. - Stockholm : Bromberg, 2008. -
Mitt strapatsrika liv / T. Lars Larsson ; [illustrationer: Holger
78 s. ; 22 cm.
Andersson. - Malung : T. Lars Larsson, 2008. - 112 s. : ill.
ISBN 978-91-7337-073-8 (inb.)
Lewenhaupt, Johan, 1961-
Niklasson Weber, Berit, 1953-
Hjortarvet / Johan Lewenhaupt. - Örkelljunga : Settern, 2008. -
Mamma gifter sig 20021001 / av Berit Niklasson Weber.
128 s. : ill. ; 25 cm.
- [Visby : Nomen] : Books on Demand (distributör)
ISBN 9789175866147 (inb.)
2007. - 218, [11] pl.- s.
ISBN 978-91-85925-15-5 (inb.)
Liedman, Sven-Eric, 1939Blickar tillbaka / Sven-Eric Liedman. - Stockholm : Bonnier,
Obama, Barack
2008. - 316 s. : ill. ; 22 cm.
Att våga hoppas : tankar om den amerikanska drömmen /
ISBN 978-91-0-012084-9 (inb.)
Barack Obama ; översättning: Thomas Engström. Stockholm : Bonnier, 2008. - 381 s. ; 22 cm.
Lisinski, Barbro
ISBN 9789100118075 (inb.)
Minnen / Barbro Lisinski. - [Stockholm : Barbro Lisinski], 2008.
- 32 s.
Olsson, Anders, 1829Fiskare berättar. D. 2, Dagsboksanteckningar : av en
Lyckéus, Carin, 1942På jakt efter en tid som flytt : [med nerslag i mitt unga liv och
leverne + en djupare titt i backspegeln] / Carin Lyckéus. [Stockholm : Carin Lyckéus], 2008. - 69 s. : ill.
ISBN 9789163328046
142
fiskare i Torhamn, Blekinge på 1850-talet / Anders
Olsson ; [sammanställda av:] Bertil Andersson. [Karlskrona] : Östra Blekinge hembygdsförening , [2007.
- 36 s. : ill.
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsförening, 0348-8756 ;
19)
Nationalbibliografin 2008: September
Pellegrino-Estrich, Robert
Tammet, Daniel, 1979-
Mirakelmannen João de Deus : hans liv och gärning / av Robert
Född en blå dag / Daniel Tammet ; översättning: Gun
Pellegrino-Estrich ; [översättning: Gösta Montelius. - Kolmården
Zetterström. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 241
: Reincarnation Books, 2008. - 150 s. : ill. ; 21 cm.
s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-974761-9-5
ISBN 9789127100053 (inb.)
Romin, Johan
Thörn Vestlund, Ebba, 1921-
Desertören och Vietnamkriget : [blod, skuld och politik] / Johan
Ett rikt familjeliv : min livsberättelse / Ebba Thörn
Romin. - Stockholm : Prisma, 2008. - 301 s. : ill. ; 24 cm.
Vestlund. - [Nacka : Ebba Vestlund, 2008. - 134 s. : ill.
ISBN 978-91-518-4990-4 (inb.)
ISBN 9789163330605
Rosebrink, Mija
Torell, Unn, 1958-
Om det finns en Gud: Hjälp! : en hjärntumör / skrivet av Mija
Karl för sin katt : Gösta Knutsson som vi inte minns
Rosebrink. - [Visby : Nomen] : Books-on-demand [distributör],
honom / Unn Torell. - 1. uppl. - Uppsala : Uppsala
2008. - 49 s.
Publishing House, 2008. - 120 s. : ill ; 21 cm.
ISBN 9789185925728
ISBN 9789170053641 (inb.)
Samén, Gertrud, 1943-
Uggla, Carl, 1941-
I skogsbrynet : akvareller och ord / av Gertrud Samén. - Karlstad
"Man säljer inga julgranar på annandagen" : en bok om
: Bild, text & form , 2008. - 48 s. : ill. ; 20 cm.
Hans Werthén / Carl Uggla. - Stockholm : Ekerlid, 2008.
ISBN 978-91-976300-3-0
- 283 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789170920851(inb.)
Skarvik, Rune, 1926Fängslande möten : (mitt liv som snut) / av Rune Skarvik ;
Vegesack, Thomas von, 1928-
[teckningar: Clara Salander. - 2., rev. och utök. uppl. - Ystad :
Utan hem i tiden : berättelsen om Arved / Thomas von
Dapartemia, [2008. - 136 s. : ill.
Vegesack. - Stockholm : Norstedt, 2008. - 175 s., 16 pl.-
ISBN 9789163329272
s. : ill. 22 cm.
ISBN 9789113016665 (inb.)
Sträng, Fredrik, 19777 berg, 7 kontinenter, 7 månader med Fredrik Sträng : jakten på
Wang-Sonnerup, Ming, 1949-
de högsta topparna : äventyret som gav världsrekord / text: Per
Rött land, röd jord : [en flickas uppväxt i Maos Kina] /
Johnsson ; förord: Staffan Heimerson. - Stockholm : Bonnier,
Ming Wang-Sonnerup. - [Ny utg. - Malmö : Bra böcker,
2007. - 239 s. : ill. ; 28 cm.
2008. - 639 s., [8] pl.-s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-0-011484-8 (inb.)
([En sann historia)
ISBN 9789170027000 (inb.)
Svanberg, Ingvar, 1953"Deras mistande rör mig så hierteligen" : Linné och hans
Wickman, Mats, 1961-
sällskapsdjur : särtryck ur Svenska Linnésällskapets årsskrift
Tore Ulff 1928-2008 / [text: Mats Wickman. - [Sverige] :
2007 / Ingvar Svanberg. - [Uppsala : Maral production], 2007.
Tore Ulff Chartering, [2008. - [23] s. : ill.
(Europeiska studier i etnobiologi, 1652-0262 ; 7)
ISBN 978-91-974834-6-9
143
Nationalbibliografin 2008: September
Winerdal, Arne, 1952Martin Tornell bakom fasaden / av Arne Winerdal. - Stockholm :
Stanley.se : Filadelfiakyrkan, 2008. - 139 s. ; 21 cm.
ISBN 91-974079-8-4
144
Nationalbibliografin 2008: September
M - Etnografi, socialantropologi och
etnologi
Schough, Katarina, 1961Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen /
Katarina Schough. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 247 s.
M - Etnografi, socialantropologi och etnologi
: ill. ; 23 cm.
ISBN 978-91-7331-185-4 (inb.)
4 dagar (2006 : Stockholm)
Skarpt läge : om mångkultur i barns & ungas visuella vardag : 4
Stüve, Thomas
dagar 2006 / [redaktör: Cecilia Andersson. - Stockholm :
Absolut Schweden : humoristische Gedanken über Land
Institutionen för bildpedagogik, 2007. - 62 s.
und Leute / von Thomas Stüve. - Stockholm : Förlaget
ISBN 9789185549023
Dagens sekreterare [distributör], cop. 2008. - 32 s. : ill.
ISBN 9789163319686
Ehn, Billy, 1946När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser / Billy Ehn &
Mcs - Etnografi: samer
Orvar Löfgren. - Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion, 2007.
- 264 s. ; 21 cm.
För Sápmi i tiden
ISBN 978-91-7139-797-3 (inb.)
För Sápmi i tiden : Nordiska museets och Skansens
årsbok 2008 / red. Christina Westergren och Eva Silvén.
INTER
- Stockholm : Nordiska museets förlag, 2008. - 292 s. :
INTER : a european cultural studies conference in Sweden.
ill. (vissa i färg) ; 21 cm.
ACSIS, city of Norrköping, 11-13th of june 2007 /
(Fataburen, 0348-971X ; 2008)
[konferensansvarig: Johan Fornäs ; konferensorganisatör: Bodil
ISBN 9789171085238 (inb.)
Axelsson. - Norrköping : ACSIS, Linköpings univ., 2007. - 124 s.
: ill.
Sikku, Olov J., 1958-
(ACSIS publications, 1653-1507 ; 4)
Vargen är värst : traditionell samisk kunskap om rovdjur
ISBN 9197576530
/ Olov J Sikku & Edvind Torp. - 2. uppl. - Östersund :
ISBN 9789197576536
Jamtli/Jämtlands läns museum, 2008. - 150 s. : ill. ; 22
cm.
J R Sundströms litterära rike
ISBN 978-91-7948-216-9
J R Sundströms litterära rike / [redaktör: Anita Adolfsson; foto:
Sune Rystedt och Anna-Karin Wessman. - Härnösand : Janne
Mub - Etnografi: byggnader
Vängman-sällskapet, 2008. - 179 s. : ill.
(Janne Vängmansällskapets dubbelårsbok, 1103-7636 ;
Fäbodar i Järbo
2007/2008)
Fäbodar i Järbo : stugor och fäbodplatser inventerade
ISBN 978-91-633-2238-9 (inb.)
åren 2000-2006 : med kartor och beskrivningar samt. - 1.
uppl. - Järbo : Järbo hembygdsförening, 2007. - Ca 200
Moon, Colin, 1957-
s. : ill.
Puzzles and pleasure for Swedish professionals / [by Colin Moon
ISBN Spiralh
; illustrations: Leif Jacobsson. - Bromma : Mercuri kongress, cop.
2008. - 100 s. : ill. ; 21 cm.
Onsér-Franzén, Jill, 1945Tre stadsmiljöer : en etnologisk berättelse / Jill Onsér Franzén. Göteborg : Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska
högskola, 2008. - 188 s. : ill.
145
Nationalbibliografin 2008: September
Muba - Etnografi: boningshus
My - Etnografi: samhällsliv och familjeliv
Strömbom, Margareta, 1940-
Ehn, Billy, 1946-
Bålastugan : Bexellska ryggåsstugan, föregångare till
När ingenting särskilt händer : nya kulturanalyser / Billy
friluftsmuseet Skansen i Stockholm : ett unikt svenskt kulturarv /
Ehn & Orvar Löfgren. - Eslöv : B. Östlings bokförlag
Margareta Strömbom. - Varberg : CAL-förlag, 2007. - 259 s. ill.
Symposion, 2007. - 264 s. ; 21 cm.
25 cm.
ISBN 978-91-7139-797-3 (inb.)
ISBN 91-973990-5-1 (inb.)
ISBN 9789197399050 (inb.)
Mz - Etnografi: folktro och folkseder
Mubb - Etnografi: ekonomibyggnader
Jonasson, Anna Karin, 1965Tingshuset / [Anna Karin Jonasson. - [Sollefteå] : Anna
Lange, Ulrich, 1954-
Karin Jonasson, 2008. - 194 s. : ill. ; 25 cm.
Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska
(Solatunums skatter ; 1)
speglingar i lantbrukens arkitektur / Ulrich Lange. - Stockholm :
Nordiska museets förlag, 2008. - 206 s. ill. ; 26 cm.
Mza - Etnografi: högtider och fester
ISBN 978-91-7108-524-5 (inb.)
Ryman, Anders, 1955-
Mx - Etnografi: näringsliv och arbetsliv
Livets steg / foto och text: Anders Ryman. - Stockholm :
Max Ström, 2008. - 557 s. : ill. ; 28 cm i kapsel 28 cm.
Johansson, Mikael, 1969-
ISBN 978-91-7126-025-3 (inb.)
Next to nothing : a study of nanoscientists and their cosmology at
a Swedish research laboratory / Mikael Johansson. - Göteborg :
Ryman, Anders, 1955-
School of gobal studies, Göteborg University, 2008. - 146 s. : ill.
Rites of life / photographs and text: Anders Ryman ;
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
[translation: Greg McIvor. - Stockholm : Max Ström,
ISBN 978-91-628-7395-0
2008. - 557 s. : ill. ; 28 cm i kapsel 28 cm.
ISBN 978-91-7126-125-0 (inb.)
Olsson, Anders, 1829Fiskare berättar. D. 2, Dagsboksanteckningar : av en fiskare i
Mzd - Etnografi: övertro och magi
Torhamn, Blekinge på 1850-talet / Anders Olsson ;
[sammanställda av:] Bertil Andersson. - [Karlskrona] : Östra
Steer, Dugald
Blekinge hembygdsförening , [2007. - 36 s. : ill.
Drakologisk fälthandbok : [Ernest Drake] / redigerad av
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsförening, 0348-8756 ; 19)
Dugald A. Steer ; med fältassistans av A.J. Wood och D.
Carrel ; till svenska av Leif Jacobsen. - Stockholm : B.
Mxk - Etnografi: kosthåll
Wahlström, 2008. - 39 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 978-91-32-15492-8 (inb.)
Rössner, Stephan, 1942Friterad orm i Guangzhou - och andra matnyttiga reseberättelser /
av Stephan Rössner. - Järvsö : Bauer bok, 2008. - 111 s. : ill. ; 23
cm.
ISBN 9789197378888 (inb.)
146
Nationalbibliografin 2008: September
N - Geografi
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i
N - Geografi
orienteringsämnen för samlad undervisning och
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
Dillner-Thorsson, Monica, 1936-
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Längtan ut : rundresor till smultronställen / text och bild av
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Monica Dillner-Thorsson. - Lidingö : Monica Dillner-Thorsson,
av Martin Bäcklin. - 7. uppl. - Stockholm : Almqvist &
2008. - 280 s. : färgill.
Wiksell, 1969. - 297 s.
ISBN 9789163321122
Isling, Åke, 1918-2002
Eklund, Per, 1945-
Människan, naturen och samhället : lärobok i
PM : handboken i samhällslära : [historia, religionskunskap,
orienteringsämnen för samlad undervisning och
samhällskunskap, geografi] / Per Eklund, Urban Folkebrant. - 1.
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
uppl., 9. tr. - Malmö : Gleerup, 2007. - 285 s. : ill. ; 24 cm.
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
ISBN 978-91-40-65890-6
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
Isling, Åke, 1918-2002
1964. - 287 s.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
Isling, Åke, 1918-2002
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
Människan, naturen och samhället : lärobok i
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
orienteringsämnen för samlad undervisning och
medverkan av Martin Bäcklin. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
& Wiksell, 1963. - 287 s. + 1 introduktionshäfte (23 s.
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Isling, Åke, 1918-2002
av Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist &
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Wiksell, 1965. - 295 s.
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
Isling, Åke, 1918-2002
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Människan, naturen och samhället : lärobok i
medverkan av Martin Bäcklin. - 3. uppl. - Stockholm : Almqvist
orienteringsämnen för samlad undervisning och
& Wiksell, 1964. - 287 s.
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Isling, Åke, 1918-2002
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
av Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist &
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
Wiksell, 1969. - 295 s.
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Isling, Åke, 1918-2002
medverkan av Martin Bäcklin. - 4. uppl. - Stockholm : Almqvist
Människan, naturen och samhället : lärobok i
& Wiksell, 1965. - 297 s.
orienteringsämnen för samlad undervisning och
periodläsning : omfattar kursen i ämnena geografi,
naturkunskap, historia och samhällskunskap. Årskurs 5.
Häfte B, Vårterminen / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist
& Wiksell, 1964. - [6] s., s. 127-287.
147
Nationalbibliografin 2008: September
Isling, Åke, 1918-2002
Schough, Katarina, 1961-
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen /
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
Katarina Schough. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 247 s.
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
: ill. ; 23 cm.
Årskurs 6 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av
ISBN 978-91-7331-185-4 (inb.)
Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
1966. - 314 s.
Steer, Dugald
Hur man blir upptäckare : en handbok för äventyrare : av
Isling, Åke, 1918-2002
Sir Henry Hardcastle / översättning: Leif Jacobsen ;
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
[Dugald Steer, författare ; Milivoj Ceran, illustratör. -
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
Stockholm : B. Wahlström, 2008. - 13 uppsl. : ill. ; 26
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
cm.
Årskurs 6 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av
ISBN 9789132153693
Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
1969. - 314 s.
Sträng, Fredrik, 19777 berg, 7 kontinenter, 7 månader med Fredrik Sträng :
Isling, Åke, 1918-2002
jakten på de högsta topparna : äventyret som gav
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
världsrekord / text: Per Johnsson ; förord: Staffan
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
Heimerson. - Stockholm : Bonnier, 2007. - 239 s. : ill. ;
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
28 cm.
Årskurs 6. Häfte A / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
ISBN 978-91-0-011484-8 (inb.)
medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1964. - 145 s.
Westman, Lars, 1934Fenicier : de lärde oss segla - Medelhavet var deras /
Kartdagar (2008 : Jönköping)
Lars Westman ; [bilder: Lars Westman. - Stockholm :
Kartdagar 2008 : 16-18 april, 2008 Jönköping / av Kartografiska
Carlsson, 2008. - 240 s. : ill. ; 22 cm.
Sällskapet. GIT-mässa / av MBK-leverantörenas
ISBN 9789173311922 (inb.)
intresseförening. - Jönköping : Kartografiska sällskapet, 2008. 79 s.
Wiklund, Jan, 1967Geografi. B : för gymnasieskolan / Jan Wiklund ;
Rune, Jan, 1942-
medförfattare: Hanna Nilsson och Lennart Malmborg ;
Med världen i brevlådan : vykort berättar / Jan A. Rune ; [text
[faktagranskning: Sven Athley. - 1. uppl. - Falköping :
och bild: Jan A Rune. - Saltsjöbaden : Trafik-nostalgiska förlaget,
Capensis, 2008. - 95 s. : ill. ; 25 cm.
2008. - 160 s. : ill. ; 31 cm.
ISBN 9789185887026 (inb.)
(TNF bok ; 64)
ISBN 9789185305674 (inb.)
Nc - Sverige
Rössner, Stephan, 1942-
Bygdemark, Lars, 1952-
Friterad orm i Guangzhou - och andra matnyttiga reseberättelser /
Sverige från ovan / Lars Bygdemark. - [Umeå] :
av Stephan Rössner. - Järvsö : Bauer bok, 2008. - 111 s. : ill. ; 23
Västerbottens museum, [2008. - 24 s. : ill.
cm.
ISBN 9789197378888 (inb.)
148
Nationalbibliografin 2008: September
Dahlberg, Marie, 1959-
Ncaa - Stockholm
Amazing Sweden / Marie Dahlberg, Lena Koller, Maria
Ravegård, [translation: Craig Andrew Pratt. - Stockholm :
Bergman, Bosse, 1942-
Snowfling media, 2008. - 309 s. : ill. ; 30 cm.
E4:an mot för mot : platser och bebyggelse längs
ISBN 9789185851003 (inb.)
Stockholms trafikala ryggrad / Bosse Berman. Stockholm Stockholmia, 2008. - 331 s. : ill. ; 23 cm.
Elg, Margareta, 1944-
(Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ;
Panorama : Sweden : Schweden : Suecia : panorama Svecii /
197)
editor: Nils-Ingvar Svensson ; text: Margareta Elg. - Täby :
ISBN 978-91-7031-205-2
Cindor, [2008. - 95 s. : ill.
ISBN 9789197574488
Lejonhufvud, Christer, 1941Stockholmarnas 60-tal / Christer Leijonhufvud. -
Geografi
Saltsjöbaden : Trafik-Nostalgiska förlaget, cop. 2008. -
Geografi. Sverige. Facit. - [Ny, rev. utg. - Hedemora : Skolcopy,
116 s. : ill. ; 28 cm.
2007. - S. 2-61 [dvs 50] s. : ill., kartor ; 21 cm.
(TNF bok ; 65)
ISBN 9789188600493
ISBN 978-91-85305-77-3 (inb.)
Hedelius, Hampus, 1970-
Stockholms-gillet
Öde : det bortglömda Sverige / [Hampus Hedelius. - Stockholm :
Stockholms-gillet : matriklar, stadgar och artiklar 2007. -
Max Ström, cop. 2008. - Ca 290 s. : huvudsakligen ill. ; 17 x 25
Stockholm : Stockholms-gillet, 2007. - 64 s.
cm.
ISBN 9789197683913
ISBN 9789171261281 (inb.)
Wikström, Jeppe, 1963Persson, Lars
Staden / Jeppe Wikström. - 5. tr. - Stockholm : Max
På jakt efter Hovdala by : en kulturgeografisk studie av
Ström, 2008. - 301, [3] s. : ill. ; 32 cm.
huvudgården Hovdalas ägoområde : Brönnestads socken i
ISBN 9789189204102 (inb.)
Hässleholms kommun, Skåne län : kulturhistorisk utredning /
[Tobias Johansson. - Malmö : Enheten för kulturmiljövård,
Ncab - Uppland
Malmö kulturmiljö, cop. 2008. - 17 s.
(Rapport (Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö), 1653
Bygden som steg ur havet
-493X ; 2008:15)
Bygden som steg ur havet / [utgiven av] Knutby-Faringe-
ISBN (Spiralh.)
Bladåker hembygdsförbund ; [illustrationer: Sven Höög.
- Uppsala : Studieförl., cop. 1986. - 147, [1] s. : ill., tab. ;
Påhlson, Johanna, 1989-
22 cm.
Oss ögon emellan / Johanna Påhlson. - 1. uppl. - Gävle :
ISBN 91-7382-617-0 (inb.)
Skandinaviska bokförlaget, [2008. - [62] s. : huvudsakligen ill. ;
24 x 25 cm.
Bygden som steg ur havet
ISBN 9789172562448 (inb.)
Bygden som steg ur havet / Knutby-Faringe-Bladåker
hembygdsförbund ; [redaktör: Ella Fallgren ;
Schough, Katarina, 1961-
illustrationer: Sven Höög. - Faks.-uppl. - Mjölby :
Hyperboré : föreställningen om Sveriges plats i världen /
Atremi, 2008. - 147, [1] s. : ill. ; 22cm.
Katarina Schough. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 247 s. : ill. ;
ISBN 9789185487820 (inb.)
23 cm.
ISBN 978-91-7331-185-4 (inb.)
149
Nationalbibliografin 2008: September
Larsson, Stefan, 1964-, arkeolog
Ncaf - Dalarna
Makten och heligheten / Stefan Larsson & Mats Anglert ; [foto:
Thomas Hansson ; illustrationer: Staffan Hyll. - Ystad : Ystads
Funderingar i Folkarebygd
fornminnesförening, 2008. - 144 s. : ill.
Funderingar i Folkarebygd / [text: Per-Erik Pettersson ;
(Ystadiana, 1653-3658 ; 2008)
teckningar: Malin Ingvar-Nilsson ; foto: Per-Erik
(Skånska städer)
Pettersson. - Avesta : Folkare landsbygdsforum, 2008. -
ISBN 9197537047 (inb.)
108 s. : ill.
ISBN 9789163316746 (korr.)
Storvretabygden
Storvretabygden : årsbok för Storvreta kultur- och
Kvinnoliv
hembygdsförening. - Storvreta : Storvreta kultur- och
Kvinnoliv / [redaktör: Elizabet Ståhl. - Falun : Dalarnas
hembygdsförening, 1990. - 1990.
fornminnes- och hembygdsförbund i samarbete med
Dalarnas museum, 2008. - 383 s. : ill. ; 25 cm.
Wall, Håkan
(Dalarna, 1400-3376 ; 78(2008)
Sagan om Bahco / Håkan Wall. - [Enköping : Enköpings
ISBN 978-91-87466-87-8 (inb.)
kommun], 2008. - 332 s. : ill.
ISBN 9789163329067 (inb.)
Ncag - Värmland
Ncac - Södermanland
Bengtsson, Gunnar, 1928Mosstakan : ett tredjedels hemman / Gunnar Bengtsson. -
Nyström, Bengt
[Karlstad : Gunnar Bengtsson], 2008. - 158 s.
Lagersbergs säteri / [Bengt Nyström & Elin Eriksson. -
ISBN 9789163328671 (inb.)
Stockholm : Stiftelsen Lagersberg ; Eskilstuna : Eskilstuna
stadsmuseum [distributör], 2008. - 120 s. : ill.
Bålstad , Nils-Olof
ISBN 9789197575065 (inb.)
Det hände sig vid den tiden- / av Nils Olof Bålstad. Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2008. - 174 s. : ill. ;
Ncae - Västmanland
22 cm.
ISBN 9789185429431 (inb.)
Eriksson, Owe, 1943Hörnsjöfors bruk och Västerfärnebo : en berättelse om brukets
Juhl, Berit, 1940-
och bygdens historia under ett halvt årtusende / Owe Eriksson,
Mitandersfors : från järnbruk till hjärnbruk / av Berit
Anders Fläcke ; [teckningar: Bo Svärd. - [Sala : Bygdehistoria i
Juhl. - Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2008. - 157 s. :
Bergslagen], 2008. - 386 s. : ill. ; 26 cm + 1 karta.
ill. ; 22 x 27 cm.
ISBN 9789163326837 (inb.)
ISBN 9789185429424 (inb.)
Grant, Gunnar, 1932-
Sahlströmsgårdens vänner
Frösåker - en västmanländsk herrgård och dess historia / [Gunnar
Sahlströmsgårdens vänner. - Torsby : Sahlströmsgårdens
Grant. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 163 s. : ill. ; 28 cm.
vänner, 2008. - 2008: 1.
ISBN 9789173532518 (inb.)
ISSN 2000-0316
Värmland
Värmland. - Karlstad : Region Värmland, [2008. - [19] s.
: ill.
150
Nationalbibliografin 2008: September
Värmland - en region i framtiden
Lindemann, Jürgen, 1946-
Värmland - en region i framtiden. - Karlstad : Handelskammaren
Speglingar : 20 års decentraliserat arbete i södra Malmö /
Värmland, [2008. - 23 s.
text: Jürgen Lindemann ; bilder: Jürgen Lindemann. [Malmö : Malmö stad, 2008. - 127 s. : ill.
Älvsjöhyttan med omgivningar
ISBN 9789197645294 (inb.)
Älvsjöhyttan med omgivningar : nordöstra delarna av Gåsborns
socken / sammanställt av Bo Eriksson. - [Filipstad] : Gåsborns
Löfström, Inge, 1914-
hembygdsförening, 2008. - 320 s.
Theodor Tufvesson och Österlen / Inge Löfström. -
ISBN 9789163329722 (inb.)
Simrishamn : Artograf, 2008. - 155 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197700245
Ncb - Götaland
Persson, Bert
Persson, Roger, 1950-
Från bondesamhälle till storstadsförort : Bunkeflo
En resa på Göta kanal = a journey through Göta Canal = ein reise
sockens historia i sammandrag / Bert Persson. -
auf dem Göta-Kanal / text: Roger Persson ; foto: Ulf Rathsman ...
Bunkeflostrand : Nu och då bokförlag, 2007. - 139 s. :
; [översättningar till engelska och tyska: Anna Jakobsson och
ill. ; 25 cm.
Linda Haidic. - Stockholm : Kråkbacken ; [Täby : SunTower
ISBN 9789163185519
Communications], 2008. - 68 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789197767507 (inb.)
Schneider, Christine, 1968Värdefulla ängar och betesmarker i Skåne : en analys av
Ncba - Skåne
resultatet av Ängs- och betesmarksinventeringen, 20022004, med förslag på prioritering av marker för
Ehrnberg, Gösta, 1895-
restaureringsinsatser / Christine Schneider och Per
Den Strömska garvaregården i Simrishamn / av Gösta Ehrnberg. -
Levenskog. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, 2007. -
Simrishamn : Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i
40, [27] s. : ill.
sydöstra Skåne, 2008. - 32 s. : ill.
ISBN 9789185587292
Hedlund, Annelie
Ncbb - Halland
Det genuina Österlen : havet, fisket, människorna / av Annelie
Hedlund ; foto: Sven Håkansson. - Simrishamn : Artograf, 2008.
En cykelfabrik och alla dessa Monarkare
- 91 s. : ill., 20 cm.
En cykelfabrik och alla dessa Monarkare : en viktig del
ISBN 9789197700238
av Varbergs utveckling 1908-2008 / Gunnar Carlsson,
Ture Isaksson och Gunder Karlsson [redaktörer. -
Larsson, Stefan, 1964-, arkeolog
[Varberg : Gunnar Carlsson], 2007. - 232 s. : ill. ; 23 x
Makten och heligheten / Stefan Larsson & Mats Anglert ; [foto:
29 cm.
Thomas Hansson ; illustrationer: Staffan Hyll. - Ystad : Ystads
ISBN 9789163315626 (inb.)
fornminnesförening, 2008. - 144 s. : ill.
(Ystadiana, 1653-3658 ; 2008)
Naglitsch, Gunilla
(Skånska städer)
Steningelera : tegel till slott och lagård, lergods för
ISBN 9197537047 (inb.)
vacker vardag, keramik med hög ambition / Gunilla &
Giselher Naglitsch. - Sigtuna : Sigtuna museum, 2008. 95 s. : ill. ; 23 x 24 cm.
ISBN 9197646857 (inb.)
151
Nationalbibliografin 2008: September
Ncbc - Blekinge
Ncbd - Småland
Folkminnen och samfärdsel i östra Blekinge
Enström, Stig, 1949-
Folkminnen och samfärdsel i östra Blekinge /
Kalmar : vikingatidens centrum / Stig Enström. - Kalmar
[redaktionskommitté: Karin Brunsberg. - Karlskrona : Östra
: Stig Enström, 2007. - 224 s. : ill., kartor.
Blekinge hembygdsförening, 2000. - 118 s. : ill.
ISBN 9789163314896 (inb.)
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsförening, 0348-8756 ; 14)
ISBN 91-630-9653-6
Erlandsson, Anne-Mari, 1923Lidhultsboken. D. 2, 1900-talets Lidhult : från kyrkby till
Karlskronavyer
industrisamhälle / Anne-Mari Erlandsson. - Lidhult :
Karlskronavyer. 22. - Karlskrona : Hans tryck och förlag :
[Anne-Mari Erlandsson], 2007. - 168 s. : ill.
Stadsbudskåren, 2007. - 48 s. : ill. ; 15 x 22 cm.
ISBN 9789163311499 (inb.)
ISBN 9789185571116
Fjälster
Karlskronavyer
Fjälster : en by i Tuna skate. - Fjälter : Fjälsters byalag,
Karlskronavyer. 23. - Karlskrona : Hans tryck och förlag :
2008. - 215 s. : ill.
Stadsbudskåren, 2007. - 48 s. : ill. ; 15 x 22 cm.
ISBN 9789163327476 (inb.)
ISBN 9789185571154
Göteryds 49 byar
Kristianopelbilder 2
Göteryds 49 byar. - Götene : Götene Hembygdsförening,
Kristianopelbilder 2. - Karlskrona : Hans tryck och förlag, 2007. -
[2008. - 300 s. : ill. + 1 kartblad.
32 s. : ill. ; 15 x 22 cm.
ISBN 9789163188800 (inb.)
ISBN 9789185571130
Klippbok Vissefjärda
Kristianopelbilder
Klippbok Vissefjärda. - Vissefjärda : Vissefjärda
Kristianopelbilder. 2. - Karlskrona : Hans tryck och förlag ;
hembygdsförening, 2008. - 159 s. : ill.
Kristianopel : Kristianopels samhällsförening, 2007. - 32 s. : ill. ;
ISBN 9789163327636
15 x 21 cm.
ISBN 9789185571123
Kronobäck
Kronobäck : mötesplats då som nu / [redaktion: Emma
Nättraby
Angelin Holmén, Peter Danielsson, Kristina Kakoulidou.
Nättraby : förr och nu. - Nättraby : Nättraby hembygdsförening ;
- Kalmar : Kalmar läns museum, 2008. - 52 s.
[Karlskrona : Hans tryck och förlag], 2007. - 48 s. : ill. ; 15 x 22
ISBN 9789185926657 (inb.)
cm.
(Skriftserie / Nättraby hembygdsförening 1401-6273 ; 14)
Ncbe - Öland
ISBN 9789185571178
Källa socken i bild
Olsson, Anders, 1829-
Källa socken i bild / [redaktör: Kiki Lundh. - Källa :
Fiskare berättar. D. 2, Dagsboksanteckningar : av en fiskare i
Källa hembygdsförening, 2007. - 159 s. : ill.
Torhamn, Blekinge på 1850-talet / Anders Olsson ;
ISBN 9789163303487 (inb.)
[sammanställda av:] Bertil Andersson. - [Karlskrona] : Östra
Blekinge hembygdsförening , [2007. - 36 s. : ill.
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsförening, 0348-8756 ; 19)
152
Nationalbibliografin 2008: September
Väderkvarnar i Torslunda
Ncbh - Västergötland
Väderkvarnar i Torslunda / utgiven av Torslunda
hembygdsförening. - Färjestaden : Torslunda hembygdsförening,
Dokumentation av torp, boplatser samt försvunna
2007. - 56 s. : ill.
gårdar och affärer i Önum
ISBN 9789163305351 (inb.)
Dokumentation av torp, boplatser samt försvunna gårdar
och affärer i Önum. - Vara : Önums hembygdsförening,
Ncbf - Gotland
2008. - Ca 140 s. : ill. + 1 vikt karta.
Blomgren, Fredrik
Folkminnen och samfärdsel i östra Blekinge
Staden utanför murarne : byggnadsverksamhet i Visby villastad
Folkminnen och samfärdsel i östra Blekinge /
1895-1939 / författare: Fredrik Blomgren och Lars Bäckman. -
[redaktionskommitté: Karin Brunsberg. - Karlskrona :
Visby : Högskolan på Gotland, 2008. - 116 s. : ill. ; 30 cm + 1
Östra Blekinge hembygdsförening, 2000. - 118 s. : ill.
karta, 1 CD i plastficka.
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsförening, 0348-8756 ;
14)
Ncbg - Östergötland
ISBN 91-630-9653-6
Fler berättelser från Ydre
Sköna gröna Fritsla
Fler berättelser från Ydre : intervjuer och sammanställningar /
Sköna gröna Fritsla : byavandring. - Fritsla : Fritsla natur
gjorda av Mona Forsberg. - Österbymo : Qwack text & bild :
- & hembygdsförening, [2007. - 35 s. : ill.
Hembygdsföreningen Ydregården, 2008. - 243 s. : ill.
ISBN 9789163329715
Ncbi - Göteborg
Samuelsson, Lennart, 1921-
Hilmersson, Anders, 1951-
Ute i skogen : minnen från Folkström / nedtecknade av Lennart
Göteborgarnas promenadguide : 92 tips för promenaden,
Samuelsson. - [Grytgöl : Lennart Samuelsson], 2008. - 223 s. : ill.
utflykten, motionsrundan / [text: Anders Hilmersson ;
ISBN 9789163325595 (inb.)
foto: Anders Hilmersson. - 3. uppl. - Göteborg : Kabusa,
2008. - 191 s. : ill ; 20 x 31 cm.
Simonstorp i våra hjärtan
ISBN 9789173550857 (inb.)
Simonstorp i våra hjärtan. 1. - Simonstorp : Simonstorps
hembygdscirkel, 1995. - 135 s. : ill.
Nccb - Hälsingland
ISBN (spiralh.)
Kårböle, "Sveriges mittersta by" samt grannbyarna
Simonstorp i våra hjärtan
Kårböleskog, Karlstrand och Ängra
Simonstorp i våra hjärtan. 2. - Simonstorp : Simonstorps
Kårböle, "Sveriges mittersta by" samt grannbyarna
hembygdscirkel, 1997. - 123 s. : ill.
Kårböleskog, Karlstrand och Ängra. - [Kårböle : Kårböle
ISBN (spiralh.)
byalag], 2008. - 176 s. : ill.
ISBN 9789163326028 (inb.)
Thorsell, Lars-Erik, 1944Vykort berättar om Hällestadsbygden : en nostalgisk
Lillhaga-Borr
rundvandring illustrerad med vykort / [Lars-Erik Thorsell. -
Lillhaga-Borr / [av Lillhaga-Borr-cirkeln. - [Ljusdal :
[Hällestad : Lars-Erik Thorsell], 2008. - 158 s. : ill.
Lillhaga-Borr-cirkeln], 2008. - 54 s. : ill.
ISBN 9789163324499 (inb.)
ISBN 9789163322112
153
Nationalbibliografin 2008: September
Nccc - Jämtland
Nccg - Västerbotten
Ljungdahl, Ewa, 1962-
Lundström, Ulf 1953-
Samiska kulturmiljöer i Frostviken / [text & foto: Ewa Ljungdahl.
Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-
- Östersund : Gaaltije : Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2007. - 22
talet D. 1: ett bidrag till Skellefteås historia / Ulf
s. : färgill.
Lindström. - Skellefteå : Kulturgräns norr, 2008. - 543 s.
ISBN 9789197521246
: ill.
(Kulturens frontlinjer, 1402-8506 ; 64)
Nyhems socken
ISBN 9789188466662 (inb.) (Kulturgräns norr)
Nyhems socken : byar, brukare, befolkning. D. 3. - Nyhem :
ISBN 9789197648721 (inb.) (Skellefteå norr)
Nyhems bygdehistoriska förening, 2007. - 168 s. : ill.
ISBN (Inb.)
Lundström, Ulf 1953Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-
Ncce - Medelpad
talet D. 2 : ett bidrag till Skelleteås historia / Ulf
Lundström. - Skellefteå : Kulturgräns norr : Skellefteå
Winnfors, Erik, 1966-
museum, 2008. - 545-1023 s. : ill.
Sundsvall - vattenstaden / Erik Winnfors ; [bildförteckning: Curt
(Kulturens fronlinjer, 1402-8506 ; 54)
Assarsson. - Örebro : Ohlson & Winnfors, 2008. - 135 s. : ill. ; 26
ISBN 9789188466686 (inb.) (Kulturgräns)
cm.
ISBN 9789197648738 (inb.) (Skellefteå museum)
ISBN 9789197735803 (inb.)
Westerberg, Thomas
Nccf - Ångermanland
Nuläge - Västerbotten : ekonomisk, social och
mijlömässig utveckling åren 1993-2005 / [text: Thomas
J R Sundströms litterära rike
Westerberg och Patrik Sällström. - Umeå :
J R Sundströms litterära rike / [redaktör: Anita Adolfsson; foto:
Länsstyrelsen, Västerbottens län, 2006. - 16 s. : ill.
Sune Rystedt och Anna-Karin Wessman. - Härnösand : Janne
(Meddelande / Länsstyrelsen Västerbotten, 0348-0291 ;
Vängman-sällskapet, 2008. - 179 s. : ill.
2006:16)
(Janne Vängmansällskapets dubbelårsbok, 1103-7636 ;
2007/2008)
Ncch - Norrbotten
ISBN 978-91-633-2238-9 (inb.)
Kangos
Jonasson, Anna Karin, 1965-
Kangos : framtidslandet / redaktörer: Rolf Berggård,
Tingshuset / [Anna Karin Jonasson. - [Sollefteå] : Anna Karin
Christer Frånlund. - 1. uppl. - Uppsala : Uppsala
Jonasson, 2008. - 194 s. : ill. ; 25 cm.
Publishing House, 2008. - 143 s. : ill. ; 25 cm.
(Solatunums skatter ; 1)
ISBN 9789170053597 (inb.)
Minnesbilder från Klondyke
Minnesbilder från Klondyke : en arbetarkasern i Bollstabruk /
samlade av Rune Dahlkvist ; bearbetade av Ingrid Norberg och
Frank Felton. - Stugun : Vitryggen, 2008. - 119 s. : ill.
ISBN 9789163327001 (spiralh.)
154
Nationalbibliografin 2008: September
Ne - Brittiska öarna (Storbritannien)
Nma - Ryssland
Logan, Lesley
Berdy, Michele A
London : [reseguide / originaltext: Lesley Logan ; översättning:
Moskva : [reseguide / originaltext: Michele A. Berdy ;
Bo Rydén ; foto: Natasha Babaian. - 2., uppl. / revidering: Anna
huvudfotografer: Richard och Abraham Nowitz ;
Tyler och Catherine Dreghorn. - Stockholm : [Wahlström &
översättning: Adrian Tinz. - 1. uppl. - Stockholm :
Widstrand] ; Reseförlaget 1 klass, 2008. - 144 s. : färgill. ; 15 cm.
[Wahlström & Widstrand] : Reseförlaget 1 klass, 2008. -
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
144 s. : färgill. ; 15 cm.
ISBN 9789146214496
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
ISBN 9789146218241
Schmidt, Magnus
Sightings of Europe : in the wake of Celts and Vikings : grand
Berdy, Michele A
tour of the British Isles and Ireland / Magnus Schmidt. - [Sverige]
S:t Petersburg : [reseguide / originaltext: Michele A.
: Magnus Schmidt, 2007. - 208 s. : ill.
Berdy ; översättning: Veronica Gottfridson. - 1. uppl. Stockholm : Reseförlaget 1 klass : [Wahlström &
Nfai - Berlin
Widstrand], 2008.
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
Berlin (Dorling Kindersley). Svenska
ISBN 9789146218258
Berlin : [promenader, nattliv, kyrkor, historia, parker ...] /
huvudmedarbetare: Malgorzata Omilanowska ; [översättning:
Nnbb - Kroatien
Lisa Carlsson ; illustrationer: Andrzej Wielgosz ... ; foto: Dorota
och Mariusz Jarymowicz. - 5., aktualiserade uppl. - Stockholm :
Persson, Mikael, 1961-
Streiffert, 2008. - 352 s. : ill. ; 23 cm.
Kroatien : en guidebok : [mat, vin & nöjen, sevärdheter
(Första klass reseguider, 99-2094271-5)
& utflykter, medeltida städer & kristallklara bad] / av
ISBN 9789178869640 (inb.)
Mikael Persson, Per J Andersson och Tobias Larsson ;
[bilder inlaga: Andreas Offesson. - 2., [rev.] uppl. -
Nk - Spanien
Stockholm : Vagabond, 2008. - 294 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 978-91-975031-7-4
Rooth, Hans
Rioja och Navarra : ett glas rött, tapas och vandringskängor /
Persson, Mikael, 1961-
Hans Rooth & Lage Stone. - Västerås : Ica, 2008. - 128 s. : ill. ;
Kroatien : en guidebok : [mat, vin & nöjen, sevärdheter
22 cm.
& utflykter, medeltida städer & kristallklara bad] / av
(Den goda resan)
Mikael Persson, Per J Andersson och Tobias Larsson ;
ISBN 9789153430933
[bilder inlaga: Andreas Offesson. - Specialutg. för
Miljonlotteriet. - Stockholm : Vagabond ; Mölnlycke :
Schlecht, Neil
Miljonlotteriet, 2008. - 120 s. : ill. ; 18 cm.
Barcelona : [reseguide / originaltext: Neil Schlecht ; översättning:
ISBN 9789197503181
Silvia Klenz Jönsson ; foto: AKG. - 2. uppl. / revidering: Judy
Thomson. - Stockholm : [Wahlström & Widstrand] : Reseförlaget
1 klass, 2008. - 144 s. : färgill. ; 15 cm.
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
ISBN 9789146213963
155
Nationalbibliografin 2008: September
Nnd - Grekland
Kina
Kina / [redaktör: Björn Magnusson Staaf ; foto: Viveca
Carleson, Edvard, 1704-1767
Ohlsson. - [Lund : Kulturen i Lund], 2008. - 192 s. ; ill. ;
Beskrifning öfwer resan till Ephesus och Scalanova / av Edvard
21 cm.
Carleson och Carl Fredrik von Höpken ; utgiven och
(Kulturen, 0454-5915 ; 2008)
kommenterad av Paavo Roos. - Lund : Kungl. Humanistiska
vetenskapssamfundet, 2007. - 42 s. : ill. : 24 cm.
Npa - Nordafrika utom Egypten
(Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum
Lundensis, 0439-8912 ; 2006/2007:2)
Börge, Göran, 1933-
ISBN 9789197686006
Sidor av Sahara : Egypten, Libyen, Marocko, Västsahara
/ Göran Börge. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 276 s. :
Noaa - Turkiet
ill. ; 25 cm.
ISBN 9789173311724 (inb.)
Carleson, Edvard, 1704-1767
Beskrifning öfwer resan till Ephesus och Scalanova / av Edvard
Npfa - Uganda
Carleson och Carl Fredrik von Höpken ; utgiven och
kommenterad av Paavo Roos. - Lund : Kungl. Humanistiska
Påhlson, Johanna, 1989-
vetenskapssamfundet, 2007. - 42 s. : ill. : 24 cm.
Oss ögon emellan / Johanna Påhlson. - 1. uppl. - Gävle :
(Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum
Skandinaviska bokförlaget, [2008. - [62] s. :
Lundensis, 0439-8912 ; 2006/2007:2)
huvudsakligen ill. ; 24 x 25 cm.
ISBN 9789197686006
ISBN 9789172562448 (inb.)
Nocb - Thailand
Nqabi - Florida
Lintner, Bertil, 1953-
Florida (Dorling Kindersley). Svenska
Thailand : mer än sol och stränder / text: Bertil Lintner ; foto:
Florida : [stränder, temaparker, Everglades, sport, art
Susanna Asklöf. - Stockholm : Bilda, 2008. - 206 s. : ill. ; 23 cm.
deco, kartor, hotell, fiske, shopping, barer, nationalparker
ISBN 978-91-574-8005-7 (inb.)
/ medarbetare: Ruth and Eric Bailey ... ; översättning:
Marianne Mattsson ; fotografer: Max Alexander ... ;
Noea - Kina
illustratörer: Richard Bonson. - 6., aktualiserade svenska
utg. - Stockholm : Streiffert, 2008. - 416 s. : ill. ; 23 cm.
Booz Morejohn, Ingrid, 1960-
(Första klass reseguider, 99-2094271-5)
Resa till Kina / Ingrid Booz Morejohn ; [granskning: Bertil
ISBN 978-91-7886-519-2 (inb.)
Lundahl. - Ny, rev. uppl. / [fotografier: författaren. - Västerås :
Ica, 2008. - 249 s. : ill. ; 25 cm.
Nqchb - Små Antillerna
ISBN 9789153431022 (inb.)
Stening, Jenny
Humphreys, Andrew
Gustavia, Saint Barthélemy : promenade architecturale
Peking : [10 omistliga museer ...] / Andrew Humphreys ;
historique = architectural historic walk =
[översättning: Lisa Carlsson. - Stockholm : Streiffert, cop. 2008. -
arkitekturhistorisk promenad / Jenny Stening ; [photos:
128 s. : ill. ; 20 cm.
Jenny och Johan Stening. - [Göteborg : Berghede
(Första klass pocketguider)
arkitektur och design], 2008. - 112 s. : ill., kartor ; 27 cm.
ISBN 978-91-7886-459-1
ISBN 9789163322884 (inb.)
156
Nationalbibliografin 2008: September
Nsa - Arktis (Nordpolsområdet)
De la Lez, Mireille de
Värld av is : ett hotat Arktis / foto: Mireille de la Lez ; text:
Fredrik Granath ; översättning: Lena Angantyr. - Stockholm :
Bonnier, 2008. - 267 s. : ill. ; 34 cm.
ISBN 9789100117122 (inb.)
Nta - Atlanten
Lindblom, Peter, 1943Lite flyt måste man ha : brev från en liten segelbåt / Peter
Lindblom. - Stockholm : Nautiska förlaget, 2008. - 231 s., [16]
pl.-s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789189564558 (inb.)
Ny - Kartografi
Geografisk informationsbehandling
Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och
tillämpningar / redaktör: Lars Harrie ; författare: Wolter Arnberg.
- 4. omarb. uppl. - Stockholm : Formas, 2008. - 299 s. : ill. (vissa
i färg.
(T / Forskningsrådet Formas, 1650-9846 ; 2008:6)
ISBN 9789154060153 (korr.)
Sveriges kartläggning
Sveriges kartläggning. Tillägg. 1998-2007. - Gävle :
Kartografiska sällskapet, 2008. - 227 s. : färgill.
(Skrifter / utgivna av Kartografiska sällskapet, 0348-6842 ; 20)
157
Nationalbibliografin 2008: September
O - Samhälls- och rättsvetenskap
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i
O - Samhällsvetenskap och rättsvetenskap
orienteringsämnen för samlad undervisning och
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
Ajneståhl, Birgit, 1946-
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Samspel : SVs studieplan till boken Samspel med civilsamhället
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
/ av Birgit Ajneståhl. - Stockholm : Studieförbundet
av Martin Bäcklin. - 7. uppl. - Stockholm : Almqvist &
Vuxenskolan, 2007. - 20 s.
Wiksell, 1969. - 297 s.
ISBN 9189134818
Isling, Åke, 1918-2002
Eklund, Per, 1945-
Människan, naturen och samhället : [lärobok i
PM : handboken i samhällslära : [historia, religionskunskap,
orienteringsämnen för samlad undervisning och
samhällskunskap, geografi] / Per Eklund, Urban Folkebrant. - 1.
periodläsning]. Årskurs 4, Lärarhandledning och
uppl., 9. tr. - Malmö : Gleerup, 2007. - 285 s. : ill. ; 24 cm.
studieplan / Åke Isling, Bengt Cullert. - 3. uppl. -
ISBN 978-91-40-65890-6
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 111 s.
Isling, Åke, 1918-2002
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Människan, naturen och samhället : läroboksserie för
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
samlad undervisning och periodläsning på mellanstadiet i
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
orienteringsämnena geografi, naturkunskap,
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
samhällskunskap och historia samt valda moment ur
medverkan av Martin Bäcklin. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist
religionskunskap. Årskurs 4, Vi arbetar med 4-ans
& Wiksell, 1963. - 287 s. + 1 introduktionshäfte (23 s.
orienteringsämnen : elevhäfte med uppgifter och
arbetsmaterial. - 4. uppl. - Stockholm : AW läromedel,
Isling, Åke, 1918-2002
1968. - 101 s. : ill.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
Isling, Åke, 1918-2002
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
Människan, naturen och samhället : lärobok i
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
orienteringsämnen för samlad undervisning och
medverkan av Martin Bäcklin. - 3. uppl. - Stockholm : Almqvist
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
& Wiksell, 1964. - 287 s.
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Isling, Åke, 1918-2002
av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
1964. - 287 s.
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
Isling, Åke, 1918-2002
samhällskunskap. Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Människan, naturen och samhället : lärobok i
medverkan av Martin Bäcklin. - 4. uppl. - Stockholm : Almqvist
orienteringsämnen för samlad undervisning och
& Wiksell, 1965. - 297 s.
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
av Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1965. - 295 s.
158
Nationalbibliografin 2008: September
Isling, Åke, 1918-2002
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Människan, naturen och samhället. Årskurs 4, Vi arbetar
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
med 4-ans orienteringsämnen. Elevhäfte med uppgifter
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
och arbetsmaterial / Åke Isling, Bengt Cullert. - 3. uppl. -
samhällskunskap. Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 101 s.
medverkan av Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist
& Wiksell, 1969. - 295 s.
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället. Årskurs 4, Vi arbetar
Isling, Åke, 1918-2002
med 4-ans orienteringsämnen. Elevhäfte med uppgifter
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
och arbetsmaterial / Åke Isling, Bengt Cullert. - 2. uppl.,
för samlad undervisning och periodläsning : omfattar kursen i
2. [tr. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1966. - 101 s.
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Årskurs 5. Häfte B, Vårterminen / Åke Isling, Bengt Cullert ;
Landsbygd och stad i Västra Götaland
[under medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
Landsbygd och stad i Västra Götaland. Bilaga 7 :
Wiksell, 1964. - [6] s., s. 127-287.
tabellbilaga. - Mariestad :
Regionutvecklingssekretariatet, Västra
Isling, Åke, 1918-2002
Götalandsregionen, 2008. - 41 s.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
(Rapport tillväxt och utveckling ; 2008:1)
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Landsbygd och stad i Västra Götaland
Årskurs 6 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av
Landsbygd och stad i Västra Götaland. Kartläggning och
Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
analys av befolkning och näringsliv per tätort. -
1966. - 314 s.
Mariestad : Regionutvecklingssekretariatet, Västra
Götalandsregionen, 2008. - 31 s.
Isling, Åke, 1918-2002
(Rapport tillväxt och utveckling ; 2008:1)
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
Röster om lokal och regional forskningspolitik
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Röster om lokal och regional forskningspolitik : en
Årskurs 6 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av
enkätundersökning till chefer i kommuner och
Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
landsting/regioner : [en underlagsrapport till Sveriges
1969. - 314 s.
kommuner och landstings forsknings- och
innovationsstrategi. - Stockholm : Sveriges kommuner
Isling, Åke, 1918-2002
och landsting, [2008. - 31 s.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
ISBN 9789171643292
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar kursen i
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Work in progress
Årskurs 6. Häfte A / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
Work in progress : June 1997 : a guide to the work
medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
programme of the International Institute for Democracy
Wiksell, 1964. - 145 s.
and Electoral Assistance. - Stockholm : International
IDEA, 1997. - 26 s.
159
Nationalbibliografin 2008: September
O:d - Samhällsvetenskapens och rättsvetenskapens
filosofi
Handbok för grupparbete
Handbok för grupparbete : att skapa fungerande
grupparbeten i undervisning / Eva Hammar Chiriac,
Chachine, Isaias Ezequiel
Anders Hempel (red.) ; medverkande författare: Kjell
Community, justice, and freedom : liberalism,
Granström. - 2., [kompletterade och aktualiserade] uppl.
communitarianism, and African contributions to political ethics /
- Lund : Studentlitteratur, 2008. - 226 s. ; 23 cm.
Isaias Ezequiel Chachine. - Uppsala : Acta Universitatis
ISBN 9789144017518
Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008. 308 s. ; 23 cm.
Interaction on the edge
(Uppsala studies in social ethics, 0346-6507 ; 37)
Interaction on the edge : proceedings from the 5th
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
GRASP conference, Linköping university, May 2006 /
Johan Näslund & Stefan Jern (editors. - Linköping :
Kelsen, Hans, 1881-1973
Linköpings universitet, 2007. - 202 s. : ill.
Den rena rättsläran / Hans Kelsen ; översättning av Uta
ISBN 9789185715091
Bindreiter. - 2. fullständigt omarb. och utvidgade uppl. Stockholm : Thales, 2008. - 431 s. ; 23 cm.
Lindberg, Elisabeth, 1966-
ISBN 9789172350656 (inb.)
Kulturella konstruktioner av offerskap och aktörskap i
könsrelaterat våld : en analys av självmordsprocesser hos
Oa - Sociologi
våldsutsatta kvinnor / Elisabeth Lindberg. - Eslöv :
Gondolin, 2006. - 212 s. : ill. ; 21 cm.
INTER
ISBN 978-91-85629-08-4
INTER : a european cultural studies conference in Sweden.
ACSIS, city of Norrköping, 11-13th of june 2007 /
Skola i normer
[konferensansvarig: Johan Fornäs ; konferensorganisatör: Bodil
Skola i normer / Lena Martinsson & Eva Reimers (red. -
Axelsson. - Norrköping : ACSIS, Linköpings univ., 2007. - 124 s.
Malmö : Gleerup, 2008. - 174 s. ; 21 cm.
: ill.
ISBN 9789140664198
(ACSIS publications, 1653-1507 ; 4)
ISBN 9197576530
ISBN 9789197576536
Snellman, Alexandra, 1962Social hierarchies, prejudice, and discrimination /
Alexandra Snellman. - Uppsala : Acta Universitatis
Storstaden som livsmilj
Upsaliensis ; Uppsala universitet, 2007. - 54 s. ; 25 cm.
Storstaden som livsmiljö : en hearing anordnad av SAR och
(Digital comprehensive summaries of Uppsala
Stadsmiljörådet : Stadsmiljörådets årshögtid 1990 : rapport från
dissertations from the Faculty of Social Sciences, 1652-
Stadsmiljörådet. - Stockholm : Stadsmiljörådet/Boverket, 1991. -
9030 ; 32)
48 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet,
2007
Oaa - Socialpsykologi
Elvingson, Owe, 1941Maktens verktyg : en sociobiologisk betraktelse / Owe Elvingson.
- Borås : Recito, 2008. - 194 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-86035-45-7
160
ISBN 978-91-554-7013-5
Nationalbibliografin 2008: September
Oab - Sociala strukturer
Ung idag 2008
Ung idag 2008 : en beskrivning av ungdomars villkor. -
Nordvall, Henrik, 1977-
Stockholm : Ungdomsstyrelsen : Fritze [distributör],
I skärningspunkten mellan det globala och det lokala :
2008. - 168 s. : ill., diagr., tab. ; 23 cm.
tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av
(Ungdomsstyrelsens skrifter, 1651-2855 ; 2008:5)
lokala sociala forum / Henrik Nordvall. - Linköping :
ISBN 9789185933075
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings
universitet, 2008. - 87 s. ; 24 cm.
Oabkbc - Sociologi: äldre
(Linköping studies in behavioural science, 1654-2029 ; 125)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2008
Äldre i Värmland
ISBN 9789185523009
Äldre i Värmland : om hälsa, levnadsvanor och
livssituation 2006 / Marina Kalander Blomqvist &
Oabka - Sociala klasser
Staffan Janson (red. - Karlstad : Karlstad University
Press : Landstinget i Värmland, [2007] Knappen. - 113 s.
Dalrymple, Theodore
; 23 cm.
Livet på samhällets botten : världsbilden som skapar
ISBN 9789185335862
underklassen / Theodore Dalrymple ; [översättning: Erik
Elmevik. - Stockholm : Fri förlag, 2008. - 262 s. ; 23 cm.
Oac - Familjesociologi
ISBN 978-91-89572-09-6 (inb.)
Arvidsson, Tomas, 1941-
Oabkba - Sociologi: barn och ungdom
Morfar/farfar.nu / Tomas Arvidsson. - Västerås : Ica,
2008. - 151 s. ; 23 cm.
Andersson, Christina
ISBN 9789153429562 (inb.)
Om självkänsla, genus, klass och etnicitet : arbetsrapport från
BUSS-projektet ... / Christina Andersson. - Uppsala :
Barn och deras familjer i Stockholms län år
Pedagogiska institutionen, Univ., 1998. - 39 s.
2005/2006
(Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen / Uppsala
Barn och deras familjer i Stockholms län år 2005/2006 :
universitet, 0349-5205 ; 214)
en statistisk studie av barnen och deras
levnadsförhållanden: ursprung, familjer, separationer,
Bengtsson, Jonas
ekonomi, boende och flyttningar / [rapporten är
Dagens unga - framtidens akademiker / [författare: Jonas
framtagen av SCB på uppdrag av Regionplane- och
Bengtsson. - Stockholm : SACO, cop. 2006. - 24 s.
trafikkontoret. - Stockholm : Regionplane- och
ISBN 91-87146-44-4
trafikkontoret, [Stockholms läns landsting], 2007. - 58 s.
(Statistik om Stockholms län och region, 0282-6291 ;
Graviz, Ana, 1946-
2007:2)
En plats för alla barn : slutrapport / Ana Graviz. - Stockholm :
Centrum för kulturkommunikation, Stockholms stad [2000. - 104
Egler, Victoria, 1970-
s.
Bli en lycklig styvmamma : en ärlig bok om ilska, ångest
och lösningar som fungerar / Victoria Egler. - Stockholm
Sverige äger
: Grandios, 2008. - 219 s. ; 20 cm.
Sverige äger! : barn och unga berättar om sitt land :
ISBN 9789197753104
Barnombudsmannen 2008. - Stockholm : Barnombudsmannen :
Fritze [distributör], 2008. - 178 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789187448492
161
Nationalbibliografin 2008: September
Föräldranytt
Security in transition
Föräldranytt : artiklar, tips och information för dig som har fått
Security in transition : towards a new paradigm for the
barn 2008/2009. - Stockholm : Klaramedia, 2008. - 64 s. : ill.
European Union / edited by Arjen Boin, Magnus
Ekengren, Mark Rhinard. - Stockholm : National
Heckscher, Melissa
Defence College, 2008. - 150 s. : tab.
Dejta eller dumpa : snabbtesta ditt ragg / Melissa Heckscher ;
(Försvarshögskolans acta. B, 1402-7593 ; 41)
[översättning: Hertha Hiller. - Malmö : Klonk/Kakao, 2008. - 200
ISBN 9789185401888
s. : ill. ; 12 x 16 cm.
ISBN 978-91-85861-10-1
Oba - Folkrätt
Kakabaveh, Amineh, 1970-
Espelund, Görrel, 1968-
Kurdiska föräldrars uppfattningar om könsroller, jämställdhet och
Inför rätta för krigsförbrytelser / Görrel Espelund &
migration / Amineh Kakabaveh. - Tullinge : FoU-Södertörn,
Andreas Karlsson. - Stockholm : Utrikespolitiska
2007. - 70 s.
institutet, 2008. - 32 s. 19 cm.
(Fou-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 54/07)
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:10)
ISBN 9171837027
Kjöller, Hanne, 1965I huvudet på en mamma / Hanne Kjöller. - Stockholm :
Karlsson, Klas-Göran, 1955-
Bromberg, 2008. - 159 s. ; 22 cm.
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer :
ISBN 978-91-7337-077-6 (inb.)
forskningsöversikt / Klas-Göran Karlsson och Michael
Schoenhals. - Stockholm: Forum för levande historia,
Ob - Internationella relationer
2008. - 123 s.
ISBN 978-91-977117-8-4
Anna Lindh-seminariet
Anna Lindh-seminariet : Bommersviksdokumentet 20 oktober -
Mattsson, Christer
07. - Stockholm : Olof Palme International Center :
Till Herrhagen klockan 13.24 = Arriving at Herrhagen at
[Socialdemokraterna], 2007. - 37 s.
1.24 PM / Christer Mattsson ; [redaktör, bilder och
layout: Per Berggrén ; faktagranskare: Mikael
China rising
China rising : reactions, assessments, and strategic consequences
/ editors: Bo Huldt. - Stockholm : Swedish National Defence
College, 2008. - xv, [1], 423 s.
Tossavainen ; översättning från svenska till engelska:
Neill Dronsfield. - Karlstad : Förlag Per Berggrén, 2008.
- 105 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789197689526 (inb.)
(Strategic yearbook, 1404-5842 ; 2007)
ISBN 9789185401895 (inb.)
Rättssamhällets betydelse för fred och säkerhet
Rättssamhällets betydelse för fred och säkerhet : en
Melvin, Neil J
Building stability in the North Caucasus : ways forward for
Russia and the European Union / Neil J. Melvin. - Solna :
Stockholm International Peace Research Institute (Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut) (SIPRI), 2007. - vii, 58 s.
(SIPRI policy paper (Print), 1652-0432 ; 16)
162
tematisk skrift om tillgång till rättvisa, fred och säkerhet
samt internationell straffrätt / [redaktör Olle Mårsäter ;
författare: Linnea Gerstner. - Stockholm : Fonden för
mänskliga rättigheter, 2007. - 84 s.
(Mänskliga rättigheter i fred & konflikt ; 1)
ISBN 9789197618335
Nationalbibliografin 2008: September
Obba - Fredsfrågor och konfliktforskning
Obk-ae - Europeiska unionen
Diasporas, armed conflicts and peacebuilding in their
Institutional competences in the EU external action
homelands
Institutional competences in the EU external action :
Diasporas, armed conflicts and peacebuilding in their homelands
actors and boundaries in CFSP and ESDP / Lisbeth
/ edited by Ashok Swain ; Kenneth D. Bush. - Uppsala : Uppsala
Aggestam. - Stockholm : Sieps, 2008. - 180 s.
universitet, Department of Peace and Conflict Research /
(Report / Swedish Institute for European Policy Studies,
Institutionen för freds- och konfliktforskning, 2007. - 112 s.
1651-8942 ; 2008:6-7)
([Report / Uppsala University, Department of Peace and Conflict
ISBN 9789186107024
Research], 0566-8808 ; 79)
ISBN 9789150619638
Nilsson, Ylva, 1957Europa 2008 / Ylva Nilsson. - [Ny utg.] / uppdaterad av
Söderberg Kovacs, Mimmi, 1974-
Emily von Sydow. - Stockholm : Europaparlamentets
From rebellion to politics : the transformation of rebel groups to
informationskontor, 2008. - 64 s. : ill.
political parties in civil war peace processes / Mimmi Söderberg
ISBN 9789282324769
Kovacs. - Uppsala : Uppsala universitet, Department of Peace
and Conflict Research, 2007. - ix, 216 s. ; 25 cm.
(Report / Uppsala University, Department of Peace and Conflict
Obq - Utvecklingsbistånd och internationell
hjälpverksamhet
Research, 0566-8808 ; 77)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007
Larsson, Stig, 1943-
ISBN 9789150619539
Utveckling av empowerment för unga människor med
funktionshinder? : en utvärdering av projektet Yombo
Obbb - Nedrustning och rustningskontroll
Vocational Resource Center i Tanzania / Stig Larsson. Malmö : Harecpress : Centrum för handikapp- och
Stockholm initiative on disarmament demobilisation
rehabiliteringsforskning (HAREC), Lunds universitet
reintegration
[distribution], 2008. - 94 s. ; 22 cm.
Stockholm initiative on disarmament demobilisation reintegration
ISBN 9789197603911
: final report. - 1. ed. - Stockholm : Ministry for Foreign Affairs,
Regeringskansliet cop. 2006. - 47 s. : ill.
Lidgren, Anna
ISBN 91-7496-362-7
Den nya kartan - Estland : samarbetsinsatser och möjliheter / [författare: Anna Lidgren. - Stockholm :
Obk - Regionalt mellanfolkligt samarbete
Östersjöenheten, Sida, 2007. - 42 s.
Sundgren, Mats
Pries, Iwona
Svensk-ryskt forum : S:t Petersburg 10-11 juni 2008 7 [text
Den nya kartan - Polen : nyttjandet av
reportagedelen: Mats Sundgren. - Stockholm : Sida, 2008. - 63 s.
strukturfondsmedel i polen 2004-2013 / [författare:
: ill.
Iwona Pries. - Stockholm : Östersjöenheten, Sida, 2007. 38 s.
Sundgren, Mats
Rossijsko-Svedskij Forum : Sankt-Peterburg, 10-11
ijunja 2008 ; [text reportagedelen: Mats Sundgren. Stockholm : SIDA, 2008. - 63 s. : färgill.
163
Nationalbibliografin 2008: September
Oc - Statskunskap och politik
Paine, Thomas, 1737-1809
Människans rättigheter / Thomas Paine ; översättning
Gardell, Mattias, 1959-
Thomas Warburton. - Stockholm : Timbro, 2008, cop.
Tortyrens återkomst / Mattias Gardell. - Stockholm : Leopard,
2007. - 339 s. ; 18 cm.
2008. - 252 s. ; 24 cm.
ISBN 978-91-7566-671-6
ISBN 9789173431712 (inb.)
Rättssamhällets betydelse för fred och säkerhet
Hitchens, Christopher, 1949-
Rättssamhällets betydelse för fred och säkerhet : en
Thomas Paines Människans rättigheter : en biografi / av
tematisk skrift om tillgång till rättvisa, fred och säkerhet
Christopher Hitchens ; översättning: Caj Lundgren. - Stockholm :
samt internationell straffrätt / [redaktör Olle Mårsäter ;
Timbro, 2008. - 172 s. ; 18 cm.
författare: Linnea Gerstner. - Stockholm : Fonden för
ISBN 9789175666730
mänskliga rättigheter, 2007. - 84 s.
(Mänskliga rättigheter i fred & konflikt ; 1)
I rätt riktning. Engelska
ISBN 9789197618335
In the right direction : [a training material on rights-based
developmrnt work for non-governmental organisations] / [editor:
Simonson, Nisse, 1942-
Maria Engvall ; text: Maria Engvall ... ; translation: Robert
Hjärngänget / Nisse Simonsson ; [teckningar: Kjell
Williams. - Stockholm : The Swedish NGO foundation for
Nilsson-Mäki. - 1. uppl. - Östersund : Jengel, 2008. - 159
human rights, 2007. - 116 s.
s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197618311 (spiralh.)
ISBN 978-91-88672-47-6
Laclau, Ernesto, 1935-
Sundberg-Weitman, Brita, 1934-
Hegemonin och den socialistiska strategin / Ernesto Laclau,
Sverige och rättsstaten på 2000-talet / Brita Sundberg-
Chantal Mouffe ; översättning: Carl-Michael Edenborg ;
Weitman. - Stockholm : Jure, 2008. - 205 s. ; 25 cm.
inledning: Klas Gustavsson. - Göteborg : Glänta ; Stockholm :
ISBN 9789172233294
Vertigo, 2008. - 260 s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-85000-60-9 (inb.)
Umeå studies in politics and administration
Umeå studies in politics and administration : USPA. -
Lundblad, Nicklas, 1971-
Lund : LiberLäromedel/Gleerup, 1978-1986. - 1-[10.
Law in a noise society / Nicklas Lundblad. - Göteborg :
ISSN 0348-4424
Department of Applied Information Technology, IT University of
Göteborg, Göteborg University, 2008. - 228 s. : ill.
Vakna
(Gothenburg studies in informatics, 1400-741X ; 41)
Vakna : vi ser men blundar : allmän kurs vid Sigtuna
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Folkhögskola 2008 / [redaktion för boken har varit:
Isabelle Stridh ... ; fotografer: Ana Cramaroc. - [Visby :
Mänskliga rättigheter för asylsökande i förvar
Nomen, 2008. - 97 s. : ill. ; 19 x 21 cm.
Mänskliga rättigheter för asylsökande i förvar : en
ISBN 9789185925599
sammanställning / av Svenska Röda korset. - Stockholm : Röda
korset, 2008. - 47 s.
164
Nationalbibliografin 2008: September
Wegerman, Leif, 1965-
Occ - Sveriges statskunskap och politik
Försörjd av sin hustru : genus, folklig praktik och medborgarskap
i arbetslöshetshjälpen 1921-1939 / Leif Wegerman. - Stockholm :
Abbasov, Namik, 1978-
Atlas, 2008. - 441 s. : diagr., tab. ; 23 cm.
Min socialdemokrati / Namik Abbasov. - Krylbo :
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
Namik Abbasov ; Avesta : ABF Södra-Östra Dalarna,
ISBN 9789185677528 (inb.)
2007. - 29 s.
ISBN 9789163311772
Åberg, Pelle, 1977Translating popular education : civil society cooperation between
Fahlgren, Mats, 1954-
Sweden and Estonia / Pelle Åberg. - Stockholm : Department of
Det nya folkhemmet : Jonsereds herrgård 8 april 2008 /
Political Science, Stockholm University : Södertörns högskola,
Mats Fahlgren. - Göteborg : Göteborgs universitet,
2008. - 262 s. ; 25 cm.
[2008. - 37 s.
(Stockholm studies in politics, 0346-6620 ; 124)
(Seminarierapporter från Jonsereds herrgård, 1654-8493
(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399 ; 24)
; [8)
(Södertörn political studies, 1653-8269 ; 3)
ISBN 9789197563772
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
ISBN 9789171555960 (Stockholm University)
Krisberedskapen i grundlagen
ISBN 9789189315822 (Södertörns högskola)
Krisberedskapen i grundlagen : översyn och
internationell utblick : expertgruppsrapport. - Stockholm
Oc:do - Politisk psykologi
: Fritze : Grundlagsutredningen, 2008. - 242, [4] s. ; 25
cm.
Samtalets mekanismer
(Grundlagsutredningens rapport ; 13)
Samtalets mekanismer / Jörgen Hermansson, Christer Karlsson &
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2008:61)
Henry Montgomery (red. - 1. uppl. - Malmö : Liber, 2008. - 352
ISBN 9789138230008
s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789147088706
Rothstein, Bo, 1954Förargelseväckande beteende : om konsten att inte sitta
Ocb - Statsrätt
stilla i båten / Bo Rothstein. - 1. uppl. - Stockholm : SNS
förlag, 2008. - 223 s. ; 23 cm.
Kelsen, Hans, 1881-1973
ISBN 9789185695553
Den rena rättsläran / Hans Kelsen ; översättning av Uta
Bindreiter. - 2. fullständigt omarb. och utvidgade uppl. -
Skilda världar
Stockholm : Thales, 2008. - 431 s. ; 23 cm.
Skilda världar : trettioåtta kapitel om politik, medier och
ISBN 9789172350656 (inb.)
samhälle : SOM-undersökningen 2007 / Sören Holmberg
och Lennart Weibull (red. - Göteborg : SOM-institutet,
Sundberg-Weitman, Brita, 1934-
Göteborgs universitet, 2008. - 543 s. : tab., diagr. ; 23
Sverige och rättsstaten på 2000-talet / Brita Sundberg-Weitman. -
cm.
Stockholm : Jure, 2008. - 205 s. ; 25 cm.
(SOM-rapport, 0284-4788 ; 44)
ISBN 9789172233294
ISBN 9789189673144
165
Nationalbibliografin 2008: September
Sotolongo Gallego, Roberto, 1959-
Partierna i Nordens parlament
Förändring eller kontinuitet / Roberto Sotolongo Gallego. -
Partierna i Nordens parlament : en informationsskrift
[Skärholmen] : Roberto Sotolongo Gallego, cop. 2008. - 97 s.
från Nordiska rådet. - [Stockholm] : [Liber], 1985-1989.
ISBN 9789163324475
- 25 cm. - [1. uppl.]-[3. rev. uppl.
ISSN 0284-2238
Sundberg-Weitman, Brita, 1934Sverige och rättsstaten på 2000-talet / Brita Sundberg-Weitman. -
The quest for sustainable development and peace
Stockholm : Jure, 2008. - 205 s. ; 25 cm.
The quest for sustainable development and peace : the
ISBN 9789172233294
2007 Sierra Leone elections / edited by A. B. ZackWilliams ; with a foreword by Fantu Cheru. - Uppsala :
Sverige äger
Nordiska Afrikainstitutet, 2008. - 86 s. ; 21 cm.
Sverige äger! : barn och unga berättar om sitt land :
(Policy dialogue (The Nordic Africa Institute), 1654-
Barnombudsmannen 2008. - Stockholm : Barnombudsmannen :
9090 ; 2)
Fritze [distributör], 2008. - 178 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789171066190
ISBN 9789187448492
Sjöstedt, Martin, 1977Wall, Gunnar, 1951-
Thirsting for credible commitments : how secure land
Världens största politiska skandaler : [lögner, lustar och
tenure affects access to drinking water in sub-Saharan
statshemligheter] / Gunnar Wall. - Sundbyberg : Semic, 2008. -
Africa / Martin Sjöstedt. - Göteborg : Department of
312 s. : ill. ; 24 cm.
Political Science, Göteborg University, 2008. - 196 s.
ISBN 978-91-552-3647-2 (inb.)
(Göteborg studies in politics, 0346-5942 ; 110)
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Ocf - Främmande länders statskunskap och politik
ISBN 978-91-89246-35-5
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer
Stilhoff Sörensen, Jens
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer : den här
Kosovo - vägen till oavhängighet / Jens Stilhoff
tidningen tar upp. - Stockholm : Forum för levande historia,
Sörensen. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2008.
2008. - 19 s. : ill.
- 56 s.
ISBN 978-91-977117-6-0
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:7-8)
ISBN 9171836446
Lagerkvist, Johan, 1970Sprickor i den kinesiska modellen / Johan Lagerkvist & Jenny
Åberg, Pelle, 1977-
Åberg. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2008. - 32 s.
Translating popular education : civil society cooperation
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:6)
between Sweden and Estonia / Pelle Åberg. - Stockholm
ISBN 917183642X
: Department of Political Science, Stockholm University
: Södertörns högskola, 2008. - 262 s. ; 25 cm.
Obama, Barack
Att våga hoppas : tankar om den amerikanska drömmen / Barack
Obama ; översättning: Thomas Engström. - Stockholm : Bonnier,
2008. - 381 s. ; 22 cm.
ISBN 9789100118075 (inb.)
166
(Stockholm studies in politics, 0346-6620 ; 124)
(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399 ; 24)
(Södertörn political studies, 1653-8269 ; 3)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
ISBN 9789171555960 (Stockholm University)
ISBN 9789189315822 (Södertörns högskola)
Nationalbibliografin 2008: September
Ocgaa - Demokrati och diktatur
Ocgg - Nationalsocialism och fascism
Samtalets mekanismer
Lewis, Brenda Ralph
Samtalets mekanismer / Jörgen Hermansson, Christer Karlsson &
Hitlerjugend : i krig och fred 1933-1945 / Brenda Ralph
Henry Montgomery (red. - 1. uppl. - Malmö : Liber, 2008. - 352
Lewis ; [översättning: Staffan Olsson ; faktagranskning:
s. : ill. ; 24 cm.
Nicolas von Schmidt-Laussitz. - Hallstavik : Svenskt
ISBN 9789147088706
militärhistoriskt bibliotek, 2007. - 192 s. : ill. ; 25 cm.
(Hitlers krigare ; 9)
Sjöström, Kurt, 1925-
ISBN 9789185789016 (inb.)
Befria parlamentarikerna / Kurt Sjöström. - Linköping : Nixon,
2008. - 81 s. ; 21 cm.
Pringle, Heather, 1952-
ISBN 9789197720816
Härskarplanen : Himmlers jakt på det ariska ursprunget /
Heather Pringle ; översättning av Peter Handberg ;
Ocgac - Nationalism
[faktagranskning: Lars Gyllenhaal. - [Ny utg. - Lund :
Historiska media, 2008. - 479 s., xxiii, [1] pl.-s. ; 21 cm.
Nordiska krigare
ISBN 9789185873548
Nordiska krigare : etnisk, revolutionär, humoristisk, chockerande,
upphetsande. - [Sverige] : Ethnics Sverige, 1994. - Nr 1.
Ocgm - Politiska miljörörelser och
alternativrörelser
Ocgd - Socialism
Nordvall, Henrik, 1977Laclau, Ernesto, 1935-
I skärningspunkten mellan det globala och det lokala :
Hegemonin och den socialistiska strategin / Ernesto Laclau,
tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i
Chantal Mouffe ; översättning: Carl-Michael Edenborg ;
organiseringen av lokala sociala forum / Henrik
inledning: Klas Gustavsson. - Göteborg : Glänta ; Stockholm :
Nordvall. - Linköping : Institutionen för
Vertigo, 2008. - 260 s. ; 20 cm.
beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet,
ISBN 978-91-85000-60-9 (inb.)
2008. - 87 s. ; 24 cm.
(Linköping studies in behavioural science, 1654-2029 ;
Ocgde - Revolutionär socialism och kommunism
Karlsson, Klas-Göran, 1955Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer :
125)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings
universitet, 2008
ISBN 9789185523009
forskningsöversikt / Klas-Göran Karlsson och Michael
Schoenhals. - Stockholm: Forum för levande historia, 2008. - 123
Od - Förvaltning
s.
ISBN 978-91-977117-8-4
Boglind, Hanna
Kommunsmart på ryska och svenska 1998-2008 / [texter:
Hanna Boglind ; översättning: Ljuba Sandberg. Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, [2008. 61 s.
167
Nationalbibliografin 2008: September
Statens strålskyddsinstituts författningssamling
Haglund, Christer
Statens strålskyddsinstituts författningssamling : SSIFS. -
E-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006-
Stockholm : Statens strålskyddsinstitut, 1977-2007. - 25 cm. -
2007. delrapport 2 / [text: Christer Haglund, Bengt
1977: 1-2007:2.
Svenson, Rolf Herzman. - Stockholm : Sveriges
ISSN 0347-5468
kommuner och landsting, cop. 2008. - 30 s.
ISBN 9789171643285
Vart är vi på väg
Vart är vi på väg? : stadsmiljörådets årshögtid 1993 : [en
Kostnadseffektiv upphandling och LOU
konferens om satsningarna i infrastrukturen sedda ur
Kostnadseffektiv upphandling och LOU : hindrar lagen
bebyggelsesynpunkt : rapport från stadsmiljörådet. - Stockholm :
fördelaktiga upphandlingar inom allmännyttan? : rapport
Stadsmiljörådet : Boverket, 1994. - 40 s. : ill.
/ Byggkostnadsdelegationen, Näringsdepartementet. Stockholm : Byggkostnadsdelegationen,
Odb - Förvaltningsrätt
Näringsdepartementet, [1999. - 146 s.
ISBN 91-630-8683-2
Clevesköld, Lars, 1948När socialnämndens beslut överklagas : handbok för
Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor -
socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved. - 1. uppl. -
Arbetsförmedlingen
Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 88 s. ; 22 cm.
Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor -
ISBN 978-91-39-10785-9
Arbetsförmedlingen. - Stockholm :
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
Odc - Förvaltning: Sverige
[distributör], 2008. - 64, [4] s. ; 21 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:67)
Clevesköld, Lars, 1948-
ISBN 9789138230466
När socialnämndens beslut överklagas : handbok för
socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved. - 1. uppl. -
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 88 s. ; 22 cm.
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling :
ISBN 978-91-39-10785-9
(SSMFS. - Stockholm : Strålsäkerhetsmyndigheten,
2008.
Dahlström, Linda
ISSN 2000-0987
Miljökrav i offentlig upphandling / [Linda Dahlström och PerArne Sundbom. - Stockholm : Konkurrensverket, 2008. - 44 s.
Säkerhetsarbetet 2020
Säkerhetsarbetet 2020 : en idéskrift om framtidens risker
Edmark, Karin, 1977-
och säkerhetsarbete. - Karlstad : Räddningsverket, cop.
Strategic Interactions among Swedish local governments / Karin
2008. - 37 s. : ill.
Edmark. - Uppsala : Department of Economics
ISBN 9789172533813
[Nationalekonomiska institutionen], Uppsala universitet, 2007. 141 s.
Ta det tillbaka
(Economic studies / Uppsala, 0283-7668 ; 105)
Ta det tillbaka : gemensamt ägande för gemensam nytta.
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2007
- Malmö : Ung vänster, [2006. - 31 s. : ill.
ISBN 978-91-85519-12-5
168
Nationalbibliografin 2008: September
Odca - Centralförvaltning: Sverige
Makten över kommunerna
Makten över kommunerna : forskning om självstyrelse,
Forss, Kim, 1952-
hierarkier och nätverk. - Stockholm : Sveriges
Kvalitet i utredningsväsendet : utveckling och tillämpning av en
kommuner och landsting, 2008. - 101 s. : ill. ; 25 cm.
modell för att bedöma kvaliteten på kommittéarbeten : en rapport
ISBN 9789171643216
/ skriven på uppdrag av kommittéservice
Förvaltningsavdelningen av Kim Forss, Marie Uhrwing. -
Mann, Catharina
Stockholm : Förvaltningsavd., Regeringskansliet, 2002. - 41 s.
IT i kommunal vård och omsorg : strategi, handlingsplan
och organisation för nationell samordning / [text:
Odcaz - Centralförvaltning Sverige: särskilda
ämbetsverk
Catharina Mann, Bengt Lundberg och Christer Haglund.
- Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, 2008. 28 s.
Courte présentation du système judiciaire suédois
ISBN 9789171643445
Courte présentation du système judiciaire suédois. - Stockholm :
Ministère de la justice, Suède, 2008. - 24 s. : ill.
Åhlström, Per, 1946Perspektiv KFS 20 år : 1988-2008 / [texter: Per Åhlström
Odcbz - Länsförvaltning: Sverige särskilda län
; foto: KFS bildarkiv. - Stockholm : KFS företagsservice
: Bilda idé, 2008. - 78 s.
Självklar mångfald - oklar strategi
ISBN 9789157480293
Självklar mångfald - oklar strategi : en kartläggning av
mångfaldsarbetet på scenkonstinstitutionerna i Region Skåne /
Odcd - Landsting: Sverige:
Kettil Nordesj
Kommunalekonomisk utjämning
Odcc - Kommunalförvaltning: Sverige: allmänt
Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift
om utjämningssystemetför kommuner och landsting år
Boglind, Hanna
2008. - 1. uppl. - Stockholm : Sveriges kommuner och
Kommunsmart på ryska och svenska 1998-2008 / [texter: Hanna
landsting : Finansdepartementet, Regeringskansliet,
Boglind ; översättning: Ljuba Sandberg. - Stockholm : Sveriges
2008. - 40 s.
kommuner och landsting, [2008. - 61 s.
ISBN 9789171643506
Kommunalekonomisk utjämning
Persson, Margareta
Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift om
Hälsa i styrdokument : hälsofrämjande mål och
utjämningssystemetför kommuner och landsting år 2008. - 1.
uppföljningsindikatorer i landstingens verksamhetsplaner
uppl. - Stockholm : Sveriges kommuner och landsting :
och bokslut / [författare till rapporten: Margareta
Finansdepartementet, Regeringskansliet, 2008. - 40 s.
Persson. - Stockholm : Sveriges kommuner och
ISBN 9789171643506
landsting, 2007. - 33 s.
ISBN 9789171643032
Lyssna och lyssna igen
Lyssna och lyssna igen : medborgardialoger i fem kommuner :
metoder och erfarenheter i arbetet med medborgardialoger för att
stärka demokratin och öka effektiviteten i verksamheten. Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, [2008. - 66 s.
ISBN 9789171643339
169
Nationalbibliografin 2008: September
Odce - Kommuner: Sverige
ÖstGöta Resurscentrum idag och imorgon
ÖstGöta Resurscentrum idag och imorgon : en
Lyssna och lyssna igen
utvärdering av ett kommunalt perspektiv. - Linköping :
Lyssna och lyssna igen : medborgardialoger i fem kommuner :
Informations- och utvecklingsgruppen, Länsstyrelsen
metoder och erfarenheter i arbetet med medborgardialoger för att
Östergötland, 2002. - 32 s.
stärka demokratin och öka effektiviteten i verksamheten. -
(Rapport / Länsstyrelsen Östergötland, 99-0832078-5 ;
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, [2008. - 66 s.
2002:11)
ISBN 9789171643339
Odgd - Kommunal planering
Odcez - Sverige: särskilda kommuner
Björk, Cecilia, 1952Kvalitetskriterier
Så byggdes staden : [stadsbyggnad, arkitektur,
Kvalitetskriterier : utmärkelsen för god kvalitet 1996. -
husbyggnad] / Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila
Stockholm : Finanskontoret, Stockholms stad, 1995. - 48 s. ; 30
Reppen. - 2., [uppdaterade och utök.] uppl. - Stockholm :
cm.
Svensk byggtjänst, 2008. - 206 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9789173332828 (inb.)
Odg - Samhällsplanering
Mål och gestaltningsprinciper för Västra hamnen
Sverige. Klimat- och sårbarhetsutredningen
Mål och gestaltningsprinciper för Västra hamnen. -
Sweden facing climate change : threats and opportunities : final
Malmö : Malmö stad, [2008. - 59 s. : ill.
report / from the Swedish Commission on Climate and
Vulnerability. - Stockholm : Fritze, 2007. - 679 s. : ill. ; 25 cm.
Onsér-Franzén, Jill, 1945-
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:60)
Tre stadsmiljöer : en etnologisk berättelse / Jill Onsér
ISBN 9789138228500
Franzén. - Göteborg : Institutionen för arkitektur,
Chalmers tekniska högskola, 2008. - 188 s. : ill.
Odgc - Regionplanering
Söderqvist, Lisbeth
Det var en finländare, en svensk och en norrman
Att gestalta välfärd : från idé till byggd miljö / Lisbeth
Det var en finländare, en svensk och en norrman- : om gränslösa
Söderqvist. - Stockholm : Formas :
samarbeten i Interreg Kvarken-Mittskandia = Det var en gang en
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 331 s. : ill. ; 25 cm.
norske, en svenske og en finlender- : om grenseløse samarbeider i
([T / Formas], 1650-9846 ; [2008:5)
Interreg Kvarken-MidtSkandia = Olipa kerran suomalainen,
ISBN 9789154060146 (Formas)
ruotsalainen ja norjalainen- ; rajattomasta yhteistyöstä Interreg
ISBN 9789172094994 (Riksantikvarieämbetet)
Merenkurkku-MittSkandiassa. - Umeå : Länsstyrelsen
Västerbotten, 2008. - 127 s. : ill.
Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon
Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon : ÖP nr
Värmland - en region i framtiden
2031 : antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. -
Värmland - en region i framtiden. - Karlstad : Handelskammaren
Malmö : Malmö stadsbyggnadskontor, Malmö stad,
Värmland, [2008. - 23 s.
[2008. - 59 s. : ill.
170
Nationalbibliografin 2008: September
Odgq - Planering för kommunikationer och
transporter
Kelsen, Hans, 1881-1973
Den rena rättsläran / Hans Kelsen ; översättning av Uta
Bindreiter. - 2. fullständigt omarb. och utvidgade uppl. -
Lindberg, Gunnar 1961-
Stockholm : Thales, 2008. - 431 s. ; 23 cm.
Framtidens infrastruktur : idéer om ansvarsfördelning, planering
ISBN 9789172350656 (inb.)
och finansiering / [text: Gunnar Lindberg. - Stockholm : Sveriges
kommuner och landsting, cop. 2008. - 39 s. : färgill.
Oeaaa - Allmän avtalsrätt
ISBN 978-91-7164-370-4
Bernitz, Ulf, 1936Trafiken i den hållbara staden
Standardavtalsrätt / Ulf Bernitz. - 7., [omarb.] uppl. -
Trafiken i den hållbara staden / Christer Hydén (red. - 1. uppl. -
Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 242 s. ; 22 cm.
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 498 s. : ill. ; 23 cm.
(Institutet för rättsvetenskaplig forskning, 0491-0516 ;
ISBN 9789144053011
193)
ISBN 9789139204930
Oe - Rättsvetenskap
Oeaac - Uppdrag
Martinger, Sven, 1951Norstedts juridiska ordbok : juridik från A till Ö / Sven
Höök, Rolf, 1947-
Martinger. - 6. [rev.] uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008.
Entreprenadjuridik : [förvaltning, garantitid, byggperiod,
- 215 s. ; 23 cm.
upphandling, projektering] / Rolf Höök. - 5. uppl. -
ISBN 978-91-39-01350-1 (inb.)
Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 129 s. ; 24 cm.
ISBN 9789139204855
Sundberg-Weitman, Brita, 1934Sverige och rättsstaten på 2000-talet / Brita Sundberg-Weitman. -
Oeaae - Marknadsrätt och konsumenträtt
Stockholm : Jure, 2008. - 205 s. ; 25 cm.
ISBN 9789172233294
Nilsson, Hans Erik
Oseriösa metoder vid telefonförsäljning av domännamn /
Oe:d - Rättsfilosofi
[av Hans Erik Nilsson ; illustrationer: Camilla
Laghammar. - Stockholm : .SE, 2008. - 31 s.
Finna rätt
(.SE:s Internetguide ; 3)
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf Bernitz.
ISBN 9789197733625
- 10., aktualiserade uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. 257 s. ; 25 cm.
Svensson, Carl Anders, 1942-
ISBN 9789139204800 (inb.)
Den svenska marknadsföringslagstiftningen / Carl
Anders Svensson. - 14., [uppdaterade] uppl. - Lund :
Jareborg, Nils 1938-
Studentlitteratur, 2008. - 285 s. : ill. ; 23 cm.
Mening, värde och rationalitet : Cuvée 1974 i ny tappning / Nils
ISBN 9789144053790
Jareborg. - Uppsala : Iustus, 2008. - 557 s. ; 22 cm.
(De lege, 1102-3317 ; 2008)
ISBN 9789176786925 (inb.)
171
Nationalbibliografin 2008: September
Oeaba - Fast egendom: fastighetsförvärv
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt / Bert Lehrberg. - 2.
Elfström, Jan, 1933-
uppl. - Uppsala : Institutet för bank- och affärsjuridik ;
Fel i fastighet / Jan Elfström, Lars Erik Ashton. - 3., rev. utg. /
Stockholm : Jure [distributör], 2008. - 848 s. ; 24 cm.
[illustrationer: Jakob Robertsson. - Stockholm : Svensk
ISBN 9789197603829
byggtjänst, 2008. - 452 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789173332408
Stattin, Daniel, 1971Introduktion till aktieägaravtal / Daniel Stattin och Carl
Oeabb - Fast egendom: nyttjanderätt
Svernlöv. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 69 s. ;
21 cm.
Ahlström, Ingemar, 1943-
ISBN 9789139204923
Allt om allemansrätten : ett svenskt kulturarv / Ingemar
Ahlström. - Stockholm : Hilma ; Solna : Friluftsplanering
Oeadb - Transporträtt
[distributör], 2008. - 112 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 978-91-976283-1-0
Axel Ax:son Johnson Colloquium on Maritime Law
(10 : 2005 : Hässelby)
Ljungkvist, Tore, 1946-
Future logistics and transport law / X Hässelby
Wåhlinmålet : ett rättsfall om bruksvärdesystemet / Tore
Colloquium 2005 ; editor: Johan Schelin. - Stockholm :
Ljungkvist. - Stockholm : Fastighetsägarna, 2008. - 50 s.
Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime and
ISBN 9789197730914
Transport Law, University of Stockholm : Jure, cop.
2008. - xix, 139 s. ; 26 cm.
Oeabe - Fast egendom: sakrätt
ISBN 978-91-7223-319-5 (inb.)
Jensen, Ulf, 1952-
Oeaea - Upphovsrätt
Panträtt i fast egendom / Ulf Jensen. - 8. uppl. - Uppsala : Iustus,
2008. - 250 s. : ill. ; 25 cm.
Lundblad, Nicklas, 1971-
ISBN 9789176787038
Law in a noise society / Nicklas Lundblad. - Göteborg :
Department of Applied Information Technology, IT
Oeaca - Lös egendom: köp, byte, gåva
University of Göteborg, Göteborg University, 2008. 228 s. : ill.
Köprätt
(Gothenburg studies in informatics, 1400-741X ; 41)
Köprätt : juridiken mellan säljare och köpare. - Stockholm :
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Dagligvaruleverantörers förbund, [2008. - 24 s.
Oeada - Associationsrätt
Oeakab - Föräldrar och barn.
Förmyndarskap
Ideella föreningar
Adoption
Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter. - 3., omarb.
Adoption : handbok för socialtjänsten. - Stockholm :
uppl. - Lund : Studentlitteratur ; Stockholm : Öhrlings
Socialstyrelsen, 2008. - 248 s.
PriceWaterhouseCoopers, 2007. - 131 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789185999361
ISBN 9789144050546
172
Nationalbibliografin 2008: September
Oeala - Internationell privaträtt, straffrätt och
processrätt
Utmätning
Utmätning. - 5., [omarb. och utök.] utg. - Solna :
Kronofogden ; Stockholm : Fritze, 2008. - 477 s. ; 24
Bogdan, Michael, 1946-
cm.
Svensk internationell privat- och processrätt / Michael Bogdan. -
ISBN 9789138324004
7., [aktualiserade] uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. 374 s. ; 22 cm.
Oep - Kriminologi och polisväsen
(Institutet för rättsvetenskaplig forskning, 0491-0516 ; 146)
ISBN 9789139204954
Effects of early family/parent training programs on
antisocial behavior & delinquency
Oeale - Europarätt (EG-rätt)
Effects of early family/parent training programs on
antisocial behavior & delinquency : a systematic review :
Gröning, Linda, 1975-
report prepared for the Swedish National Council for
EU, staten och rätten att straffa : problem och principer för EU:s
Crime Prevention / [by A. Piquero. - Stockholm :
straffrättsliga lagstiftning / Linda Gröning. - Stockholm :
Swedish National Council for Crime Prevention : Fritze
Santérus, 2008. - 326 s. ; 24 cm.
[distributör], 2008. - 61 s. : ill. ; 24 cm.
Diss. Lund: Lunds universitet, 2008
ISBN 9789185664955
ISBN 9789173590259 (inb.)
Hofer, Hanns von, 1944-
Oeb - Straffrätt
Brott och straff i Sverige : historisk kriminalstatistik
1750-2005 : diagram, tabeller och kommentarer / Hanns
Gröning, Linda, 1975-
von Hofer. - 3. rev. uppl. - Stockholm : Kriminologiska
EU, staten och rätten att straffa : problem och principer för EU:s
institutionen, Stockholms universitet, 2008. - 259 s. ; 25
straffrättsliga lagstiftning / Linda Gröning. - Stockholm :
cm.
Santérus, 2008. - 326 s. ; 24 cm.
(Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms
Diss. Lund: Lunds universitet, 2008
universitet, 1400-853X ; 2008:1)
ISBN 9789173590259 (inb.)
Trygghet i Skärholmen
Oek - Processrätt
Trygghet i Skärholmen : resultat från kartläggningar i
Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg : problem och
Clevesköld, Lars, 1948-
åtgärder. - Stockholm : Svenska Bostäder, 2008. - 92 s.
När socialnämndens beslut överklagas : handbok för
ISBN 978-91-977357-0-4
socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved. - 1. uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 88 s. ; 22 cm.
Oepa - Kriminologi
ISBN 978-91-39-10785-9
Andersson, Eva
Oekb - Exekutionsrätt
Brottsoffret och rättsprocessen / av Eva Andersson. Stockholm : Brottsofferjourernas riksförbund, 2008. - 36
Tovman, Peter, 1957-
s.
Företagsrekonstruktion enligt FrekL eller KL? : en studie ur IT-
(Kunskapsserien om brottsoffer, 1654-4943 ; 2007:2)
företagets perspektiv / Peter Tovman. - Stockholm : Stockholms
ISBN 9789197660938
universitet, 2005. - 165 s. : diagr., tab.
Licentiatavhandling Stockholm : Stockholms universitet, 2005
173
Nationalbibliografin 2008: September
Anmälda brott
Stockholm Criminology Symposium (2008 :
Anmälda brott : kvartalsstatistik / BRÅ - Brottsförebyggande
Stockholm)
rådet. - Stockholm : BRÅ, 1997-2000. - 1996:1/4-2000.
Program & abstracts / the Stockholm Criminology
ISSN 1402-6171
Symposium 2008 [Stockholm, Sweden, June 16-18,
2008 ; in conjunction with the Stockholm Prize in
Dalrymple, Theodore
Criminology. - Stockholm : Swedish National Council
Livet på samhällets botten : världsbilden som skapar
for Crime Prevention, 2008. - 172 s. ; 25 cm.
underklassen / Theodore Dalrymple ; [översättning: Erik
ISBN 978-91-86027-07-0
Elmevik. - Stockholm : Fri förlag, 2008. - 262 s. ; 23 cm.
ISBN 978-91-89572-09-6 (inb.)
Oepb - Polisväsen
Jägervall, Elin, 1974-
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar
Unga brottsoffer & vittnen : om utsatthet och stöd / Elin
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar. - Stockholm :
Jägervall. - Stockholm : Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ),
Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze
2008. - 182 s. : ill.
[distributör], 2008. - 104, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 9789197660945
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:68)
ISBN 9789138230473
Kielos, Katrine 1983Våldtäkt & romantik : en berättelse om kvinnlig sexualitet /
Anér, Sven, 1921-
Katrine Kielos. - Stockholm : Modernista, 2008. - 124 s. ; 22 cm.
Palmemordet : Affären Anti Avsan / Sven Anér ; [foto
ISBN 978-91-85453-72-6
inlaga: Pelle Stackman. - 1. uppl. - [Almunge] : Sven
Anér, 2008. - 199 s.
Mam, Somaly
ISBN 978-91-633-2711-7
De oskyldigas tystnad / Somaly Mam ; översättning: Marie
Berthelius. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2008. - 221 s., [8] pl.-s. i
Berggren, Nils-Olof, 1940-
färg ; 18 cm.
Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och
ISBN 9789173512398
Johan Munck. - 7., [rev.] uppl. - Stockholm : Norstedts
juridik, 2008. - 236 s. ; 22 cm.
Nilsson, Royne, 1943Förhörsgrammatik : samtalsteknik för att söka sanningen / Royne
(Norstedts gula bibliotek, 99-0116326-9)
ISBN 9789139110149
Nilsson och Gillis Herlitz. - 1. uppl. - Uppsala : Uppsala
Publishing House/Konsultförlaget, 2008. - 144 s. ; 21 cm.
Nilsson, Royne, 1943-
ISBN 9789170053610
Förhörsgrammatik : samtalsteknik för att söka sanningen
/ Royne Nilsson och Gillis Herlitz. - 1. uppl. - Uppsala :
A selection of studies
A selection of studies : this publication contains summaries of
seven current reports by the Swedish National Council for Crime
Uppsala Publishing House/Konsultförlaget, 2008. - 144
s. ; 21 cm.
ISBN 9789170053610
Prevention (BRÅ) : Discrimination in the criminal justice process
in Sweden. - Stockholm : Swedish National Council for Crime
Spångberg, Arne, 1922-
Prevention, 2008. - 164 s. med var. pag.
Fängslande fynd : polisfordon genom tiderna / av Arne
ISBN 9789186027063
Spångberg. - Stockholm : Trafik-nostalgiska förlaget,
2008. - [97] s. : ill. ; 29 cm.
(TNF Bok ; 16)
ISBN 9789185305025 (inb.)
174
Nationalbibliografin 2008: September
Sverige. Utredningen om Kustbevakningens befogenheter
Marknadsdomstolens avgöranden
Kustbevakningens rättsliga befogenheter : betänkande / av
Marknadsdomstolens avgöranden. 2007. - Stockholm :
Utredningen om Kustbevakningens befogenheter. - Stockholm :
Norstedts juridik, 2008. - 749 s. ; ill. ; 22 cm.
Fritze, 2008. - 756, [4] s. ; 25 cm.
(Marknadsdomstolens avgöranden, 0348-3711 ; 2007)
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2008:55)
ISBN 9139013189 (inb.)
ISBN 9789138229910
ISBN 9789139013181 (inb.)
Oeq - Kriminalvård
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt
Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt / Bert Lehrberg. - 2.
Bengtsson, Jesper, 1968-
uppl. - Uppsala : Institutet för bank- och affärsjuridik ;
426 dagar i Iran : berättelsen om de fängslade svenska
Stockholm : Jure [distributör], 2008. - 848 s. ; 24 cm.
byggnadsarbetarna / Jesper Bengtsson. - Stockholm : Norstedt,
ISBN 9789197603829
2008. - 302 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-1-301850-8 (inb.)
Oet - Rättshistoria
Berglund, Tobias, 1974-
Gardell, Mattias, 1959-
Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga / Tobias
Tortyrens återkomst / Mattias Gardell. - Stockholm :
Berglund och Niclas Sennerteg. - Stockholm : Natur och kultur,
Leopard, 2008. - 252 s. ; 24 cm.
2008. - 255 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789173431712 (inb.)
ISBN 9789127026957 (inb.)
Oh - Sociala frågor och socialpolitik
Stenbaek, Mia
19.45 : lås in mig / foto: Erik Öhman ; text: Mia Stenbaek. -
Angelöw, Bosse, 1954-
Stockholm : Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, 2008. - 59
Glädjerapporten : goda nyheter om vår värld / Bosse
s.
Angelöw. - Stockholm : Natur och Kultur, 2008. - 307 s.
ISBN 9789197751902 (spiralbd)
; 22 cm.
ISBN 978-91-27-11737-2 (inb.)
Oer - Rättsfall
Bättre - men långtifrån bra
Lindeberg, Per, 1938-
Bättre - men långtifrån bra : om Sifmedlemmars IT-milj
Döden är en man : styckmordet, myterna, efterspelet / Per
Lindeberg. - [Ny, bearb. och uppdaterad utg. - Rimbo : Fischer &
Fahlgren, Mats, 1954-
Co, 2008. - 639 s. ; 18 cm.
Det nya folkhemmet : Jonsereds herrgård 8 april 2008 /
ISBN 9789185183296
Mats Fahlgren. - Göteborg : Göteborgs universitet,
[2008. - 37 s.
Ljungkvist, Tore, 1946-
(Seminarierapporter från Jonsereds herrgård, 1654-8493
Wåhlinmålet : ett rättsfall om bruksvärdesystemet / Tore
; [8)
Ljungkvist. - Stockholm : Fastighetsägarna, 2008. - 50 s.
ISBN 9789197563772
ISBN 9789197730914
175
Nationalbibliografin 2008: September
Magnusson, Gunilla E
Arbetsmarknadsrapport
Tema lärande och utveckling : b forskning och reflektion kring
Arbetsmarknadsrapport / Arbetsförmedlingen. -
kompetens och lärande : med utgångspunkt från nio
Stockholm : Arbetsförmedlingen, 2008. - 26 cm. - 2008:
doktorsavhandlingar ; Forskningscirklar : för
1.
kunskapsfördjupning och utvecklingsarbete / Gunilla E
ISSN 1654-5001
Magnusson, Eva Britt Lönnback, Franscesca Östberg. Stockholm : Forsknings- och utvecklingsenheten,
Bemanningsbranschen
Socialtjänstförvaltningen, 2007. - 66, 70 s.
Bemanningsbranschen : personal som handelsvara. -
(U-serien (Forsknings- och utvecklingsenheten,
Stockholm : Unionen, 2008. - 90 s. ; 24 cm.
Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad), 1654-2126 ; 6/7)
ISBN 9789173910460
ISBN 978-91-85707-05-8 (korr)
Bengtsson, Jonas
Pensionen - långt bort och nära
Dagens unga - framtidens akademiker / [författare: Jonas
Pensionen - långt bort och nära : stressfaktor i dag - värdefull
Bengtsson. - Stockholm : SACO, cop. 2006. - 24 s.
trygghet i morgon : historia, fakta, politik, framtid. - Stockholm :
ISBN 91-87146-44-4
Unionen, 2008. - 46 s. ; 24 cm.
ISBN 9789173910453
Eliasson, Kent, 1967Flyttning och pendling i Sverige : bilaga 3 till
Tillsyn inom Södra Sofielund
Långtidsutredningen 2008 / Kent Eliasson, Olle
Tillsyn inom Södra Sofielund : förebyggande
Westerlund, Johanna Åström. - Stockholm : Fritze, 2007.
fastighetsinspektioner i samarbete mellan Miljöförvaltningen och
- 219 s. ; 24 cm.
Södra Sofielundsenheten under våren 2006 : antagen av
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:35)
Miljönämnden 2007-01-29. - Malmö : Miljöförvaltningen,
ISBN 9789138227503
Malmö stad, [2007. - 4, [1] s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2007:01)
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb : LOs
26:e ordinarie kongress. - Stockholm :
Vem betalar för välfärden år 2020
Landsorganisationen i Sverige (LO), 2008. - 62 s.
Vem betalar för välfärden år 2020? / [författare: Dan Andersson
ISBN 9789156624568 (spiralh.)
... ; redaktör: Ole Eckenäs. - Stockholm : Bilda, 2008. - 132 s. :
ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-574-8022-4
Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska
Oha - Arbete och arbetsmarknad
åtgärder. - Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet,
Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2008. - 13, [5] s.
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting
; 21 cm.
Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting : fakta och
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:66)
analys 2008. - Stockholm : Sveriges kommuner och landsting,
ISBN 9789138230459
2008. - 42 s.
ISBN 9789171643483
176
Nationalbibliografin 2008: September
Lodenius, Anna-Lena, 1958-
Danhard, Erik, 1959-
Migrantarbetare : grundkurs om rörlighet, rättigheter och
Skiljande från tjänsten : de personliga skälen / Erik
globalisering / Anna-Lena Lodenius, Mats Wingborg. -
Danhard. - Stockholm : VJS, [2008. - 67 s.
Stockholm : Premiss : The Olof Palme International Center,
ISBN 9789171991263
2008. - 187 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 978-91-85343-56-0
Danhard, Erik, 1959Turordningsreglernas kärna : om tillräckliga
Lundsten, Jonas, 1971-
kvalifikationer / Erik Danhard. - Stockholm : VJS,
The motive to care about others : actualization of the public
[2008. - 51 s.
sector / Jonas Lundsten. - Lund : Department of Psychology,
ISBN 9789171991294
Lund University, 2008. - 166 s. ; 24 cm.
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
Iseskog, Tommy, 1950-
ISBN 9789162875404
Min syn på svensk arbetsrätt / Tommy Iseskog. - 1. uppl.
- Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - x, 822 s. ; 22 cm.
Statarliv
ISBN 9789139110125 (inb.)
Statarliv : i myt och verklighet / Christer Lundh & Mats Olsson
(red. - Hedemora ; Möklinta : Gidlund, 2008. - 310 s. : ill. ; 25
Iseskog, Tommy, 1950-
cm.
Personaljuridik / Tommy Iseskog. - 21., rev. uppl. -
ISBN 9789178447572 (inb.)
Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 739 s. : ill. ; 23
cm.
Ohab - Arbetsrätt
ISBN 9789139109617 (inb.)
Arbetsgivaren och arbetsrätten
Ohad - Arbetstid
Arbetsgivaren och arbetsrätten : en introduktion. - 14. uppl. Stockholm : Transportgruppen, cop. 2007. - 28 s.
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. -
Arbetslagstiftning
Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet,
Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1
Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2008. - 47, [5] s.
juli 2008 / [sammanställd av] Håkan Gabinus Göransson, Claes
; 21 cm.
Nordlöf, Bengt Garpe. - 35., rev. uppl. - Stockholm : Norstedts
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:65)
juridik, 2008. - 531 s. ; 24 cm.
ISBN 9789138230442
ISBN 978-91-39-20476-3
Ohae - Arbetsmiljöfrågor och arbetarskydd
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. -
Frostberg, Carin, 1942-
Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet :
Kommun och landsting som arbetsgivare - enligt
Fritze [distributör], 2008. - 47, [5] s. ; 21 cm.
arbetsmiljölagen / [text: Carin Frostberg. - 4. uppl. -
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:65)
Solna : Arbetsmiljöverket, 2003. - 29 s.
ISBN 9789138230442
(Arbetsmiljöverkets handböcker, 0284-043X ; 177)
ISBN 91-7464-441-6
Danhard, Erik, 1959Arbetsskyldighetens gränser / Erik Danhard. - Stockholm : VJS,
[2008. - 51 s.
ISBN 9789171991270
177
Nationalbibliografin 2008: September
Företagare och arbetsmiljöinspektörer om arbetsmiljöregler
Söderman, Kristina D., 1958-
Företagare och arbetsmiljöinspektörer om arbetsmiljöregler : en
Bättre arbetsmiljö. Metodbok för handledare i Bättre
rapport från Svenskt näringsliv. - Stockholm : Svenskt näringsliv,
arbetsmiljö på distans / [författare: Kristina D.
2008. - 17 s.
Söderman. - 1 uppl. - Stockholm : Prevent, 2008. - 36 s. :
ill.
Hane, Monica, 1942-
ISBN 9789173650434
Samtal med arbetsterapeuter : om arbetsmiljöns brister, risker och
glädjeämnen / Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg. - Nacka :
Utbult, Mats, 1954-
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, cop. 2002. - 199 s.
Projekt i partssamverkan : fallbeskrivningar från fem
ISBN 91-86210-21-1
myndigheter / Mats Utbult. - Stockholm :
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, 2008. - 76 s. :
Loodh, Sofia
ill.
Frisörer-arbete-hälsa : ohälsa som orsak till avgång i frisöryrket /
ISBN 9789197664349
Sofia Loodh, Carl-Göran Ohlson. - Örebro : Regionsjukhuset,
Örebro läns landsting, 1997. - 18 s.
Ohaf - Särskilda grupper av arbetstagare
(Rapport S / Yrkes- och miljömedicin i Örebro ; 1/97)
Akademi eller verklighet
Nitzelius, Tor, 1942-
Akademi eller verklighet? / [projektmedarbetare:
Sjukvårdens arbetsmiljö : praktiska typfall i hälso- och
Mikaela Almerud. - Stockholm : Svenskt näringsliv,
sjukvården / Tor Nitzelius, Göran Söderlöf ; [teckningar: Ulf
2008. - 53 s.
Jansson. - 1. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 226 s.
: ill. ; 21 cm.
Andersson, Susanne
ISBN 9789139109723
En färdplan för ett aktivt genusarbete : [aktionsorienterad
genusforsking/080318 : en delrapport från Fiber Optic
Olycksläget 2007
Valley] / Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita
Olycksläget 2007 : en samlad bild och bedömning av
Svensson. - Hudiksvall : Fiber Optic Valley, [2008. - 51
olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige. - Karlstad :
s. : ill.
Nationellt centrum för lärande från olyckor, Räddningsverket,
[2008. - 30 s.
Juntura, Maria
(NCO, 1653-6827 ; 2008:1)
Utredning om jämställdhet vid tjänstetillsättningar : råd
ISBN 9789172533858
och rekommendationer för fakultetsnämnderna,
tjänsteförslagsnämnderna, institutionerna etc., om hur
Prima arbetsliv
jämställdhet mellan kvinnor och män skall beaktas vid
Prima arbetsliv : om konsten att planera, sköta och underhålla en
tjänstetillsättning av professorer, lektorer och
miljö som får människor att växa / PTK. - Stockholm : PTK,
forskarassistenter / av Maria Juntura. - Uppsala : Uppsala
2008. - 19 s.
univ., 1995. - 36, 14 s.
(Jämställdhetskommitténs rapportserie, 1401-0488 ; 3)
Schager, Bengt
Human error in the maritime industry : how to understand, detect
Lundsten, Jonas, 1971-
and cope / Bengt Schager. - [Halmstad] : Marine profile Sweden,
The motive to care about others : actualization of the
2008. - 186 s. : ill.
public sector / Jonas Lundsten. - Lund : Department of
ISBN 9789163320644
Psychology, Lund University, 2008. - 166 s. ; 24 cm.
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
ISBN 9789162875404
178
Nationalbibliografin 2008: September
Nilsson, Staffan, 1974-
Ohafd - Handikappade på arbetsmarknaden
From higher education to professional practice : a comparative
study of physicians' and engineers' learning and competence use /
Rehabilitering av rehabiliteringskunniga
Staffan Nilsson. - Linköping : Department of Behavioural
Rehabilitering av rehabiliteringskunniga : åtta
Sciences and learning, Linköping University, 2007. - 253 s. ; 24
arbetsterapeuter berättar om sina erfarenheter / i samtal
cm.
med Monica Hane och kommenterade i ett utforskande
(Linköping studies in behavioural science, 1654-2029 ; 120)
partnerskap i en fokusgrupp med deltagare knutna till
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2007
FSA och SACO. - Nacka : Förbundet Sveriges
ISBN 9789185895700
arbetsterapeuter, 2004. - 150 s.
(Rapport / Kunskapsabonnemanget Samarbetsdynamik,
På gott och ont
1102-4615 ; 107)
På gott och ont : en studie av tjänstemännens gränslösa
ISBN 91-85017-05-1
arbetssituation. - Stockholm : Unionen, 2008. - 18 s. ; 24 cm.
ISBN 9789173910675
Ohafe - Äldre på arbetsmarknaden
Ohafa - Barn och ungdom på arbetsmarknaden
Hur länge ska du jobba egentligen
Hur länge ska du jobba egentligen? / [illustrationer:
Da Mata, Maribel
Syster Diesel. - Stockholm : Sveriges kommuner och
Klivet : att aktivera arbetslösa ungdomar / Maribel da Mata &
landsting, 2008. - 55 s. : ill.
Eva Nyberg. - Tullinge : FoU Södertörn, 2008. - 60 s.
ISBN 9789171643438
(FoU-Södertörns skriftserie, 1403-8358 ; 64/08)
Ohafi - Invandrare på arbetsmarknaden
En jobbgaranti för ungdomar
En jobbgaranti för ungdomar. - Stockholm :
Bäärnhielm, Hans
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
Integrera språk och praktik : 23 goda exempel / [text:
[distributör], 2008. - 38, [4] s. ; 21 cm.
Hans Bäärnhielm. - Umeå : Länsstyrelsen i Västerbotten
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:64)
, 2006. - 20, [30] s.
ISBN 9789138230435
(Meddelande / Länsstyrelsen Västerbotten, 0348-0291 ;
2006:14)
Pengapusslet
Pengapusslet : en liten bok om att tänka pengar / [text: Peter
Ohai - Fackliga organisationer
Andersson. - Karlstad : Konsumentverket, 2008. - 44 s. : ill.
ISBN 91-7398-928-2
Widdqvist, Ulf-Göran
Fackligt aktiv på arbetsplatsen / [författare: Ulf-Göran
Widdqvist. - Stockholm : Kommunal, 2008. - 21 s.
(Tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud ; 3)
ISBN 9789171417831
Widdqvist, Ulf-Göran
Kollektivavtalet - det skrivna löftet / [författare: UlfGöran Widdqvist. - Stockholm : Kommunal, 2008. - 25
s.
(Tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud ; 2)
ISBN 9789171417824
179
Nationalbibliografin 2008: September
Widdqvist, Ulf-Göran
Da Mata, Maribel
Kommunals värdegrund och vision / [författare: Ulf-Göran
Klivet : att aktivera arbetslösa ungdomar / Maribel da
Widdqvist. - Stockholm : Kommunal, 2008. - 23 s.
Mata & Eva Nyberg. - Tullinge : FoU Södertörn, 2008. -
(Tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud ; 1)
60 s.
ISBN 9789171417817
(FoU-Södertörns skriftserie, 1403-8358 ; 64/08)
Ohai-cz - Särskilda fackliga organisationer:
Sverige
En jobbgaranti för ungdomar
En jobbgaranti för ungdomar. - Stockholm :
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
Edqvist, Lennart, 1944-
[distributör], 2008. - 38, [4] s. ; 21 cm.
De första hundra åren : en krönika om Sveriges tandläkarförbund
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:64)
/ av Lennart Edqvist. - Stockholm : Sveriges tandläkarförbund,
ISBN 9789138230435
2008. - 63 s. : ill.
Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
åtgärder
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb : LOs 26:e
Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska
ordinarie kongress. - Stockholm : Landsorganisationen i Sverige
åtgärder. - Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet,
(LO), 2008. - 62 s.
Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2008. - 13, [5] s.
ISBN 9789156624568 (spiralh.)
; 21 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:66)
Lönekartläggning lönar sig
ISBN 9789138230459
Lönekartläggning lönar sig : kön skall inte avgöra lön. Stockholm : Unionen, [2008. - 18 s.
Love story
Love story : en framgångssaga / [illustrationer: Hannah
Motioner och utlåtanden
Almerud. - [Sverige] : Communicare, 2008. - 101 s. : ill.
Motioner och utlåtanden : LOs 26:e ordinarie kongress. Stockholm : Landsorganisationen i Sverige (LO), 2008. - 418 s.
Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor -
ISBN 9789156624544 (spiralh.)
Arbetsförmedlingen
Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor -
Ohaj - Arbetsmarknadskonflikter
Arbetsförmedlingen. - Stockholm :
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
En konfliktfri avtalsrörelse
[distributör], 2008. - 64, [4] s. ; 21 cm.
En konfliktfri avtalsrörelse? : 19 exempel på varsel och
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:67)
stridsåtgärder under avtalsrörelsen 2007. - Stockholm : Svenskt
ISBN 9789138230466
näringsliv, 2008. - 22 s.
Wegerman, Leif, 1965-
Ohak - Arbetsförmedling och arbetslöshet
Försörjd av sin hustru : genus, folklig praktik och
medborgarskap i arbetslöshetshjälpen 1921-1939 / Leif
Arbetsförmedlingens författningssamling
Wegerman. - Stockholm : Atlas, 2008. - 441 s. : diagr.,
Arbetsförmedlingens författningssamling : AFFS. - Stockholm :
tab. ; 23 cm.
Arbetsförmedlingen, 2008. - 30 cm. - 2008:1.
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
ISSN 2000-0979
ISBN 9789185677528 (inb.)
180
Nationalbibliografin 2008: September
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken
Ohcf - Bostäder för särskilda grupper
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken. - Stockholm
: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
Sverige. Boutredningen
[distributör], 2008. - 57, [5] s. ; 21 cm.
Wanted! A renovated housing market : young people's
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:63)
prospects of acquiring a home of their own : final report /
ISBN 9789138230428
of the National housing inquiry. - Stockholm : Fritze,
2007. - 78 [2] s. : ill. ; 25 cm.
Ohc - Bostäder
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:14)
ISBN 978-91-38-22766-4
Bifrost, Mölndal
Bifrost, Mölndal : en rapport från Mölndalsbostäder AB om ett
Ohcfe - Bostäder för äldre
bostadsprojekt med kooperativ hyresrätt. - 1. uppl. - Karlskrona :
Boverket, 2007. - 55 s. : ill. ; 30 cm.
Johansson, Karin, 1967-
ISBN 978-91-85751-05-1 (korr.)
Older people's home modification process / Karin
Johansson. - Stockholm : Karolinska institutet, 2008. -
Dharavi
86 s. : 24 cm.
Dharavi : documenting informalities / [editing: Jonatan Habib
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
Engqvist and Maria Lantz ; translations: Jonathan Habib
institutet, 2008
Engqvist. - Stockholm : The Royal University College of Fine
ISBN 9789174091144
Arts, 2008. - 301 s. : ill. ; 29 cm.
ISBN 9789163327858 (inb.)
Nilsson, Sture, 1945Ett gott kvarter : Cederbergska stiftelsen bygger vidare /
Fastighetshjälpen
Sture Nilsson. - Örebro : Kerstin och Anna Cederbergs
Fastighetshjälpen : en tidning för dig som är i
stiftelse, 2008. - 108 s. : ill.
fastighetsbranschen. - Borås : Mediakontakten Söfting & Blixt,
ISBN 9789163308086 (inb.)
2007. - 40 cm. - ; 2007: nr 2.
ISSN 2000-1037
Ohd - Emigration och immigration
Kostnadseffektiv upphandling och LOU
Adepoju, Aderanti
Kostnadseffektiv upphandling och LOU : hindrar lagen
Migration in sub-Saharan Africa / Aderanti Adepoju. -
fördelaktiga upphandlingar inom allmännyttan? : rapport /
Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2008. - 70 s. ; 25
Byggkostnadsdelegationen, Näringsdepartementet. - Stockholm :
cm.
Byggkostnadsdelegationen, Näringsdepartementet, [1999. - 146
(Current African issues, 0280-2171 ; 37)
s.
ISBN 9789171066206
ISBN 91-630-8683-2
Bredström, Anna, 1972Ljungkvist, Tore, 1946-
Safe sex, unsafe identities : intersections of 'race', gender
Wåhlinmålet : ett rättsfall om bruksvärdesystemet / Tore
and sexuality in swedish HIV/AIDS policy / Anna
Ljungkvist. - Stockholm : Fastighetsägarna, 2008. - 50 s.
Bredström. - Linköping : Department of social and
ISBN 9789197730914
welfare studies, Linköping university, 2008. - 262 s. : ill.
; 21 cm.
(Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 424)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008
ISBN 9789173939584
181
Nationalbibliografin 2008: September
Ohdf - Flyktingfrågor och flyktingpolitik
Utbildningsförvaltningens skriftserie
Utbildningsförvaltningens skrfitserie. - Boden :
Berglund, Tobias, 1974-
Utbildningsförvaltningen, Norrbottens läns landsting,
Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga / Tobias
1994. - 1994: nr 1.
Berglund och Niclas Sennerteg. - Stockholm : Natur och kultur,
ISSN 1104-8239
2008. - 255 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789127026957 (inb.)
Ohdi - Immigration
Fredriksson, Monika
Björk Brämberg, Elisabeth, 1971-
Snabbare i arbete för flyktingar med medicinska yrken / Monika
Att vara invandrare och patient i Sverige : ett
Fredriksson. - Boden : Vårdhögskolan, 1994. - 19 s.
individorienterat perspektiv / Elisabeth Björk Brämberg.
(Utbildningsförvaltningens skriftserie, 1104-8239 ; 1994:1)
- Växjö : Växjö University Press, 2008. - 167 s.
(Acta Wexionensia. Vårdvetenskap och socialt arbete,
Kvist Geverts, Karin, 1974-
1404-4307 ; 136)
Ett främmande element i nationen : svensk flyktingpolitik och de
Diss. Växjö : Växjö universitet, 2008
judiska flyktingarna 1938-1944 = A foreign element within the
ISBN 978-91-7636-594-6
nation : Swedish refugee policy and the jewish refugees 19381944 / Karin Kvist Geverts. - Uppsala : Acta Universitatis
Lodenius, Anna-Lena, 1958-
Upsaliensis (AUU) : Programmet för studier kring Förintelsen
Migrantarbetare : grundkurs om rörlighet, rättigheter och
och folkmord ; Uppsala universitetsbibliotek [distributör], 2008. -
globalisering / Anna-Lena Lodenius, Mats Wingborg. -
324 s. : ill. ; 25 cm.
Stockholm : Premiss : The Olof Palme International
(Studia historica Upsaliensia, 0081-6531 ; 233)
Center, 2008. - 187 s. : ill. ; 18 cm.
(Uppsala University holocaust and genocide studies publications,
ISBN 978-91-85343-56-0
1654-8558 ; 2)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
Molander, Mait, 1946-
ISBN 978-91-554-7250-4 (Acta Universitatis Upsaliensis)
Nära samhället : berättelsen om ett framgångsrikt projekt
ISBN 978-91-977434-1-9 (Programmet för studier kring
/ Mait Molander. - Täby : Lilla förlaget ; Tensta :
Förintelsen och folkmord)
Livstycket, cop. 2008 Edita. - 83 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 9187108038
Mattsson, Christer
Till Herrhagen klockan 13.24 = Arriving at Herrhagen at 1.24
Molander, Mait, 1946-
PM / Christer Mattsson ; [redaktör, bilder och layout: Per
Close to the community : the story of a succesful project
Berggrén ; faktagranskare: Mikael Tossavainen ; översättning
/ Mait Molander. - Täby : Lilla förlaget ; Tensta :
från svenska till engelska: Neill Dronsfield. - Karlstad : Förlag
Livstycket, cop. 2008 Edita. - 83 s. : ill. ; 18 cm.
Per Berggrén, 2008. - 105 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9187108046
ISBN 9789197689526 (inb.)
Stern, Rebecca, 1974Mänskliga rättigheter för asylsökande i förvar
Ny utlänningslag under lupp / [Rebecca Stern. -
Mänskliga rättigheter för asylsökande i förvar : en
Stockholm : Svenska Röda korset, 2008. - 142 s.
sammanställning / av Svenska Röda korset. - Stockholm : Röda
ISBN 978-91-86089-00-9
korset, 2008. - 47 s.
Wikrén, Gerhard, 1936Utlänningslagen med kommentarer / Gerhard Wikrén,
Håkan Sandesj
182
Nationalbibliografin 2008: September
Ohdib - Särskilda åldersgrupper och könsgrupper
av invandrare
Ohf - Social omsorg
Anmälningar enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen
Kakabaveh, Amineh, 1970-
Anmälningar enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen : "Lex
Kurdiska föräldrars uppfattningar om könsroller, jämställdhet och
Sarah" i Västmanlands län år 2003. - Västerås :
migration / Amineh Kakabaveh. - Tullinge : FoU-Södertörn,
Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Västmanlands
2007. - 70 s.
län, 2004. - 5 bl.
(Fou-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 54/07)
(Länsstyrelsen Västmanlands län 0284-8813 ; 2004:15)
Ohe - Minoriteter
Bucht-Kring, Elisabet, 1956Vård och omsorg : Lärobok / Elisabet Bucht-Kring och
Bredström, Anna, 1972-
Inger Sandqvist. - 1. utg. - Stockholm : Natur & kultur,
Safe sex, unsafe identities : intersections of 'race', gender and
2008. - 192 s. : ill. ; 24 cm.
sexuality in swedish HIV/AIDS policy / Anna Bredström. -
ISBN 978-91-27-41044-2
Linköping : Department of social and welfare studies, Linköping
university, 2008. - 262 s. : ill. ; 21 cm.
Bucht-Kring, Elisabet, 1956-
(Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 424)
Vård och omsorg. Arbetsbok / Elisabet Bucht-Kring och
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008
Inger Sandqvist. - 1. utg. - Stockholm : Natur & kultur,
ISBN 9789173939584
2008. - 96 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789127410459
Diasporas, armed conflicts and peacebuilding in their
homelands
Clevesköld, Lars, 1948-
Diasporas, armed conflicts and peacebuilding in their homelands
När socialnämndens beslut överklagas : handbok för
/ edited by Ashok Swain ; Kenneth D. Bush. - Uppsala : Uppsala
socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved. - 1.
universitet, Department of Peace and Conflict Research /
uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 88 s. ; 22
Institutionen för freds- och konfliktforskning, 2007. - 112 s.
cm.
([Report / Uppsala University, Department of Peace and Conflict
ISBN 978-91-39-10785-9
Research], 0566-8808 ; 79)
ISBN 9789150619638
Dannapfel, Petra
Makten över vardagen : omsorgsarbete och
Göransson, Håkan, 1944-
brukarinflytande ur hemtjänstpersonalens perspektiv : en
Diskrimineringslagen : en sammanfattning av 2008 års lag med
fokusgruppsstudie / Petra Dannapfel. - Linköping : FoU-
lagtextbilaga / Håkan Gabinus Göransson. - Stockholm :
centrum för vård, omsorg och socialt arbete , 2007. - 135
Norstedts juridik, 2008. - 55 s. ; 22 cm.
s.
ISBN 9789139110163
(FoU-rapport (FoU-centrum för vård, omsorg och socialt
arbete), 2000-0324 ; 40)
Tar du ditt ansvar
Tar du ditt ansvar? : en broschyr om diskriminering. - Stockholm
: Transportgruppen, cop. 2007. - 29 s. : färgill. ; 24 cm.
183
Nationalbibliografin 2008: September
Dwyer, Lise-Lotte
Varför blir det fel
Dignity in the end of life care : what does it mean to older people
Varför blir det fel? : orsaker till felaktiga utbetalningar
and staff in nursing homes? / Lise-Lotte Dwyer. - Örebro :
från trygghetssystemen : resultat från expertseminarier. -
Örebro university, 2008. - 49 s. : ill.
Stockholm : Delegationen mot felaktiga utbetalningar :
(Örebro studies in caring sciences, 1652-1153 ; 19)
Fritzes (distributör), 2007. - 185 s.
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet, 2008
(Rapport (Delegationen mot felaktiga utbetalningar),
ISBN 9789176685662
1654-5710 ; 5)
ISBN 978-91-38-22746-6
Evidensbaserad praktik i socialt arbete
Evidensbaserad praktik i socialt arbete / [utgiven i samarbete
Ohfb - Barnavård och ungdomsvård
med] IMS, Socialstyrelsen ; red.: Ulla Jergeby. - Stockholm :
Gothia, 2008. - 223 s. ; 25 cm.
Bohgard, Lena
ISBN 978-91-7205-602-2
Barnuppdraget i Skåne län / [författare: Lena Bohgard,
Kerstin Olsson, Joonas Terje. - Malmö : Länsstyrelsen i
Svanström, Jonas
Skåne län, 2008. - 23 s.
Att bli självständig i ett socialt sammanhang : brukare och
ISBN 9789185587971
boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin / Jonas
Svanström, Elias Sandling. - Tullinge : FoU-Södertörn, 2007. -
Fock, Magnus, 1942-
73 s.
"Den lärarinna är den lyckligaste" : händelser i
(FoU-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 57/07)
förskollärarnas historia / Magnus Fock. - Stockholm :
Lärarförbundets förlag, 2008. - 360 s. : ill. ; 24 cm.
Syren, Susanne
ISBN 9789197659888 (inb.)
I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet : en
fenomenologisk studie om långvarig psykossjukdom / Susanne
Fört alla elevers rätt till lärande och utveckling
Syren. - Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt
Fört alla elevers rätt till lärande och utveckling : om
arbete, Växjö universitet, 2008. - 57 s.
verksamhetsutveckling i samverkan: VIS-projektet /
Licentiatavhandling Växjö : Växjö universitet, 2008
Håkan Jenner (red. - Växjö : Institutionen för pedagogik,
Växjö universitet, 2008. - 50 s.
Wallmark, Johan, 1954-
(Pedagogiska rapporter, 1651-291X ; 10)
Samforskning i behandlingsteam : ett sätt att undersöka
ISBN 9789197592666
förändringsfaktorer i behandlingsarbete : metod och
återverkningar / Johan Wallmark. - Tullinge : FoU Södertörn,
Olsson, Anki
2008. - 60 s.
Vägen till förändring? : en studie av socialtjänstens
(FoU-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 63/08)
arbete med ungdomar som begår brott / Anki Olsson. Sollentuna : FoU Nordväst i Stockholms län, 2008. - 163
Ohfa - Socialhjälp
s.
(Forskningsrapport / FoU Nordväst i Stockholms län,
Clevesköld, Lars, 1948-
1651-7830 ; 2008:1)
När socialnämndens beslut överklagas : handbok för
ISBN 9789189681187
socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved. - 1. uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 88 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-39-10785-9
184
Nationalbibliografin 2008: September
Socialtjänsten och barnen
Skadeförebyggande arbete för äldre
Socialtjänsten och barnen : länsstyrelsernas granskning av den
Skadeförebyggande arbete för äldre : enkät till
sociala barn- och ungdomsvården 2006-2007. - [Sverige] :
kommuner 2007. - Karlstad : Nationellt centrum för
Länsstyrelserna, 2008. - 57 s.
lärande från olyckor, Räddningsverket, [2008. - 47 s.
ISBN 9789172813014
(NCO, 1653-6827 ; 2008:2)
ISBN 9789172533882
Ohfc - Familjehjälp
Ohfh - Handikappade
Effects of early family/parent training programs on antisocial
behavior & delinquency
Athme, Lena
Effects of early family/parent training programs on antisocial
Av stjärnstoft är du kommen- / Lena Athme. - Varberg :
behavior & delinquency : a systematic review : report prepared
Stardustförlaget, [2008. - 108 s. ; 21 cm.
for the Swedish National Council for Crime Prevention / [by A.
ISBN 9789163316296 (inb.)
Piquero. - Stockholm : Swedish National Council for Crime
Prevention : Fritze [distributör], 2008. - 61 s. : ill. ; 24 cm.
Bedömning av anpassningar i skolmiljön. Svenska
ISBN 9789185664955
The school setting interview : SSI version 3.0 / Helena
Hemmingsson. - Nacka : Förbundet Sveriges
Skoger, Ulrika
arbetsterapeuter, cop. 2005. - 41, [5] s. + 5 bl.
Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor : handlingsprogram /
ISBN 9186210319
Ulrika Skoger, Katarina Edlund, Karen Leander. - 3. uppl. Stockholm : Stockholms läns landsting, [2008. - 79 s.
Blume, Pie, 1945-
ISBN 9185211494
FUB:s vilja i världen / Pie Blume. - Stockholm :
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och
Ohfe - Äldreomsorg
vuxna (FUB), 2008. - 19 s.
ISBN 9189134923
Davidsson, Berit
När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre
Davidsson, Berit
och personer med funktionshinder : sammanfattande rapport från
När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg
konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i
om äldre och personer med funktionshinder :
Västra Götalands län och Socialstyrelsen under 2006 och 2007 /
sammanfattande rapport från konferenser anordnade av
text: Berit Davidsson. - Göteborg : Länsstyrelsen i Västra
Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Götalands län, 2008. - 21 s.
och Socialstyrelsen under 2006 och 2007 / text: Berit
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1403-168X ; 2008:21)
Davidsson. - Göteborg : Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, 2008. - 21 s.
Johansson, Karin, 1967-
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1403-168X ;
Older people's home modification process / Karin Johansson. -
2008:21)
Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 86 s. : 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
LSS
ISBN 9789174091144
LSS : regelsystem, implementering och realitet / Maria
Wolmesjö & Lars Zanderin (red. - Växjö : Institutionen
för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2008. - 133 s.
(Rapportserien, 1401-6346 ; [32)
185
Nationalbibliografin 2008: September
Nya bildsymboler för många fler
Umb-Carlsson, Õie, 1953-
Nya bildsymboler för många fler = New graphical symbols for
Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning /
many more / [editors: Annica Nordegren, Marie Arvinius ;
Õie Umb-Carlsson. - Östersund : Statens
översättning / translation: Roger Tanner. - Stockholm : Arvinius,
folkhälsoinstitut, 2008. - 15 s. : ill.
2008. - 163 s. : huvudsakligen ill. ; 20 cm.
(Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624 ; 2008:18)
ISBN 978-91-85689-19-4
ISBN 9789172575592
Se styrkan i din syster
Ohfhg - Flerhandikappade
Se styrkan i din syster : en essäsamling. - Stockholm : Forum Kvinnor och funktionshinder, 2008. - 107 s.
Arman, Kerstin, 1949From experience to conversation : what are the
Sjöberg, Malena, 1946-
requirements for a partner to perceive and respond to
Expertseminarium : hälsa hos personer med funktionsnedsättning
expressions from a child with congenital deaf-blindness?
/ Malena Sjöberg. - Östersund : Statens folkhälsoinstitut, 2008. -
/ [author: Kerstin Arman ; translator: Hans Carlberg ;
35 s. : ill.
pictures: Jörgen Appelgren och Kerstin Arman. -
(Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624)
Härnösand : Specialpedagogiska institutet, 2007. - S. 3-
ISBN 9789172575585
26 : ill.
ISBN 9789128000130
Ohfhc - Psykiskt handikappade
Möller, Kerstin, 1950Fredriksson, Emma
Impact on participation and service for persons with
Att samla ansvaret för behandlingsinsatserna : ACT-arbete för
deafblindness / Kerstin Möller. - Örebro : Örebro
personer med psykisk sjukdom och missbruk / Emma
University, 2008. - 111 s. ; 24 cm.
Fredriksson. - Tullinge : FoU Södertörn, 2007. - 58 s.
(Studies from The Swedish Institute for Disability
(FoU-Södertörns skriftserie, 1403-8358 ; 56/07)
Research, 1650-1128 ; 26)
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet,
Prevention and rehabilitation of iodine deficiency-related
mental retardation
2008
ISBN 9789176685952
Prevention and rehabilitation of iodine deficiency-related mental
retardation : a decade of Sino-Swedish co-operation. - Peking :
Ohg - Frivillig hjälpverksamhet
China Disabled Person's Federation ; Uppsala : Uppsala
University : Institutionenför kvinnors och barns hälsa, Uppsala
Angelöw, Bosse, 1954-
universitet [distributör], 2008. - 167 s.
Glädjerapporten : goda nyheter om vår värld / Bosse
ISBN 9789163328398
Angelöw. - Stockholm : Natur och Kultur, 2008. - 307 s.
; 22 cm.
Ståhle Paine Huenupi, Marianne 1953-
ISBN 978-91-27-11737-2 (inb.)
Att sjunga med fötterna : en handbok i konsten att arbeta med
människor med grav utvecklingsstörning med hjälp av sång,
Lorentzi, Ulrika
musik, hantverk och sinnen / [Marianne Paine Huenupi. - Växjö :
Femtio år av utveckling : kooperation och bistånd 1958-
Arbetarnas bildningsförbund (ABF), [ 2008. - 89 s. : ill.
2008 / [texter: Ulrika Lorentzi. - Stockholm :
ISBN 978-91-633-2830-5
Kooperation utan gränser, 2008. - 80 s.
ISBN 9789197594066
186
Nationalbibliografin 2008: September
Nilsson, Per-Ulf, 1950-
Resultat från två utvärderingar av
Bland träden växer rikare liv : Vi-skogen 25 år / [texter: Per-Ulf
preventionsprogrammet PRIME for Life
Nilsson. - Stockholm : Vi-skogen, 2008. - 63 s.
Resultat från två utvärderingar av
preventionsprogrammet PRIME for Life : uppföljning av
Personligt (Skärholmen
gymnasieelevers och värnpliktigas alkoholvanor fem och
Personligt : Myrornas personaltidning. - Skärholmen : Myrorna,
tjugo månader efter genomgången kurs (studie nr 3) /
2007. - 30 cm. - 2007: nr 1.
redaktör: Håkan Leifman. - Stockholm : Stockholms läns
ISSN 1654-7578
landsting, [2008. - 43 s.
(Rapport / Stad ; 32)
Ohi - Alkoholfrågor, narkotikafrågor och
nikotinfrågor
Ohia - Alkoholfrågor
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Stockholms län
Ansvarsfull alkoholservering
Alkohol- och narkotikautvecklingen i Stockholms län : rapport
Ansvarsfull alkoholservering : Skåneprojektet. - Malmö :
2006 : sammanfattning / [Björn Trolldal. - Stockholm : Alkohol-
Länsstyrelsen i Skåne län, 2006. - 30 s. : färgill.
och drogprevention, 2007. - 18 s.
(Rapport från Centrum för folkhälsa, 1652-9359 ; 2007:2)
Fakta, tips och myter om alkohol och hälsa
Fakta, tips och myter om alkohol och hälsa. - [Ny utg. -
Beattie, Melody
Stockholm : Systembolaget, [2007. - 56 s. : ill. (vissa i
Bli fri från ditt medberoende : sluta kontrollera andra, börja bry
färg) ; 17 cm.
dig om dig själv / Melody Beattie ; översättning: Inge R. Larsson.
- 2. uppl. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2008. - 288
Iverus, Isabella, 1967-
s. ; 22 cm.
Känner du någon med alkoholproblem? : handbok för
ISBN 9789172275980 (inb.)
anhöriga, medberoende och barn till alkoholister /
Isabella Iverus. - Stockholm : Viva, 2008. - 234 s. ; 21
Fredriksson, Emma
cm.
Att samla ansvaret för behandlingsinsatserna : ACT-arbete för
ISBN 9789185675210 (inb.)
personer med psykisk sjukdom och missbruk / Emma
Fredriksson. - Tullinge : FoU Södertörn, 2007. - 58 s.
Prata om alkohol
(FoU-Södertörns skriftserie, 1403-8358 ; 56/07)
Prata om alkohol : ungdomars tankar och erfarenheter
kring alkohol. - 1. uppl. - Stockholm : Sprit och
Förebygga för framtiden
vinleverantörsföreningen, 2008. - 63 s.
Förebygga för framtiden : en presentation av regeringens politik
ISBN 9789163328015
på alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksområdet. Stockholm : Socialdepartementet, ANT-sekretariatet, [2008. - 27
Ohib - Narkotikafrågor
s. : färgill.
Rapport 2007
Hermansson, Gunnar
Rapport 2007 : den nationella narkotikapolitiska
Anabola androgena steroider / Gunnar Hermansson, Tommy
samordnarens slutrapport för verksamheten 2002-2007. -
Moberg. - 1. uppl. - Göteborg : Mediahuset i Göteborg, 2008. -
Stockholm : Mobilisering mot narkotika, [2007. - 61 s.
32 s. : ill.
ISBN 9789187514302
187
Nationalbibliografin 2008: September
Ohic - Nikotinfrågor
F-ordet
F-ordet : mot en ny feminism / red. Petra Östergren. -
Informationsmaterial om tobak 2008
Stockholm : Alfabeta, 2008. - 191 s. ; 20 cm.
Informationsmaterial om tobak 2008 : ett urval av aktuellt
(Alfabeta antologi)
informationsmaterial om tobak samt var man kan beställa det. -
ISBN 9789150109672
Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, 2008. - 34 s.
ISBN 978-91-7257-551-6
Hagen, Cecilia, 1946Kulla-Gulla stretar vidare : lägesrapport vid 60+ / Cecilia
Ohj - Könsrollsfrågor
Hagen. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 331 s. : ill. ; 21
cm.
Gustafsson, Linda
ISBN 9789100120375 (inb.)
JämLYS : en jämställdhetsanalys av Övre Norrland / [av Linda
Gustafsson och Iiris Mäntyranta. - Umeå : Länsstyrelsen
Haraway, Donna Jeanne, 1944-
Västerbotten ; Luleå : Länsstyrelsen Norrbotten, 2008. - 65 s.
Apor, cyborger och kvinnor : att återuppfinna naturen /
ISBN 9789197569972
Donna Haraway ; översättning av Måns Winberg ;
[fackgranskning: Lars Eberhard Nyman. - Eslöv : B.
Kakabaveh, Amineh, 1970-
Östlings bokförlag Symposion, 2008. - 334 s. : ill. ; 22
Kurdiska föräldrars uppfattningar om könsroller, jämställdhet och
cm.
migration / Amineh Kakabaveh. - Tullinge : FoU-Södertörn,
ISBN 9789171393852
2007. - 70 s.
(Fou-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 54/07)
Samuelsson, Jenny, 1975På väg från ingenstans : kritik och emancipation av
Moderniteter
kunskapsorganisation för feministisk forskning / Jenny
Moderniteter : text, bild, kön : en vänbok till Ingrid Holmquist /
Samuelsson. - Umeå : Sociologiska instutionen, Umeå
redaktörer: Åsa Arping, Anna Nordenstam, Kajsa Widegren. -
universitet, 2008. - 319 s. ; 21 cm.
Göteborg : Makadam, 2008. - 343 s. ; 23 cm.
(Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen
ISBN 978-91-7061-051-6
/ Umeå universitet, 1104-2508 ; 53)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008
Tillsammans stärker vi vårt län
ISBN 9789172645936
Tillsammans stärker vi vårt län : policy för jämställdhet i Örebro
län 2002-2006. - Örebro : Länsstyrelsen Örebro län, [2003. - 5,
Ohjb - Mansfrågor
[1] s.
(Publ. / Länsstyrelsen Örebro län, 0349-4454 ; 2003:6)
Pittstim
Pittstim : pissbomber, skogsporr och kärlek : 15
Ohja - Kvinnofrågor
berättelser om att vara kille / huvudredaktör: Inti Chavez
Perez ; medredaktör: Zanyar Adami. - Stockholm :
Coulter, Chris, 1969-
Wahlström & Widstrand, 2008. - 221 s. : ill. ; 17 cm.
Young female fighters in African wars : conflict and its
ISBN 978-91-46-21887-6 (inb.)
consequences / Chris Coulter, Mariam Persson and Mats Utas. Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2008. - 51 s. ; 21 cm.
(Policy dialogue (The Nordic Africa Institute), 1654-9090 ; 3)
188
Nationalbibliografin 2008: September
Ohjh - Homosexuella
Oja - Nativitet och mortalitet
Tikkanen, Ronny, 1968-
Al-Adili, Nadim, 1953-
Knowledge-based HIV prevention intervention : targeting men
Making motherhood safe in the West Bank, occupied
who have sex with men : a summary and discussion of six
Palestinian territory / Nadim Al-Adili. - Stockholm :
international research reviews/ Ronny Tikkanen. - Stockholm :
Division of International Health (IHCAR), Departmet of
Socialstyrelsen, 2008. - 60 s.
Public Health Sciences, Karolinska institutet, 2008. - 48
ISBN 9789185999286
s. : ill. ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
Ohka - Fritidsverksamhet: barn och ungdom
institutet, 2008
ISBN 9789174090420
Johanson, Kjell E., 1933-2007
Från kristen hemgård till träffpunkt för unga : ungdoms- och
Ojc - Flyttningar och befolkningsändringar
fritidsgårdarna i Stockholm : strömningar och tendenser / Kjell E
Johanson. - Stockholm : Sober, 2008. - 124 s. ; 20 cm.
Adepoju, Aderanti
ISBN 9789172964624
Migration in sub-Saharan Africa / Aderanti Adepoju. Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2008. - 70 s. ; 25
Nackanätverket
cm.
Nackanätverket : om planering, uppföljning och kvalitetsarbete
(Current African issues, 0280-2171 ; 37)
inom fritidsgårdsverksamheten. - Nacka : Nacka partner
ISBN 9789171066206
information, Nacka kommun, 2008. - 55 s. : ill.
Eliasson, Kent, 1967-
Oi - Statistik
Flyttning och pendling i Sverige : bilaga 3 till
Långtidsutredningen 2008 / Kent Eliasson, Olle
Findahl, Olle, 1944-
Westerlund, Johanna Åström. - Stockholm : Fritze, 2007.
Vad säger Internetstatistiken? : en vägledning för analys och
- 219 s. ; 24 cm.
tolkning av nationell och internationell statistik / [av Olle Findahl
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:35)
; illustrationer: Camilla Laghammar. - Stockholm : .SE, 2008. -
ISBN 9789138227503
46 s.
ISBN 9789197733632
Ojd - Befolkningssammansättning och
befolkningsfördelning
Oj - Demografi
Larsson, Allan, 1938-
(.SE:s Internetguide ; 4)
Europa åldras : tre perspektiv på befolkning och välfärd /
Barn och deras familjer i Stockholms län år 2005/2006
Allan Larsson. - Stockholm : Skandia, 2002. - 16 s.
Barn och deras familjer i Stockholms län år 2005/2006 : en
(Samhällsfokus)
statistisk studie av barnen och deras levnadsförhållanden:
ISBN 91-970009-0-6
ursprung, familjer, separationer, ekonomi, boende och flyttningar
/ [rapporten är framtagen av SCB på uppdrag av Regionplaneoch trafikkontoret. - Stockholm : Regionplane- och
trafikkontoret, [Stockholms läns landsting], 2007. - 58 s.
(Statistik om Stockholms län och region, 0282-6291 ; 2007:2)
189
Nationalbibliografin 2008: September
Ok - Försäkring
Larsson, Allan, 1938Europa åldras : tre perspektiv på befolkning och välfärd /
Dina avtalsförsäkringar
Allan Larsson. - Stockholm : Skandia, 2002. - 16 s.
Dina avtalsförsäkringar : kortfattad information om
(Samhällsfokus)
försäkringarna i ditt kollektivavtal / [foto: Håkan Elofsson. -
ISBN 91-970009-0-6
Stockholm : Landsorganisationen i Sverige (LO), 2008. - 32 s. :
färgill.
Sjukersättning och aktivitetsersättning
(Facket försäkrar)
Sjukersättning och aktivitetsersättning : förmåner vid
ISBN 9156624212
invaliditet enligt EG-förordningar och konventioner om
social trygghet. - Version 1. - Stockholm :
Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och
Försäkringskassan, 2008. - 198 s. ; 30 cm.
kollektivavtal 2008
(Vägledning (Försäkringskassan), 1653-3232 ; 2008:1)
Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal
2008 : vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt
Självbetjäning
näringsliv. - Stockholm : Försäkringsinformation, Svenskt
Självbetjäning : information om Försäkringskassans
näringsliv ; Sandviken : Svenskt näringslivs förlagsservice
självbetjäningstjänster. - [Stockholm] :
[distributör], 2008. - 24 s. ; 30 cm.
Försäkringskassan, [2008. - 16 s. , [1 vikt] bl. : ill.
Okc - Socialförsäkring
Sjögren Lindquist, Gabriella, 1974Ett svårlagt pussel : kompletterande ersättningar vid
Avtalet försäkrar
inkomstbortfall / Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil
Avtalet försäkrar : för kommun- och landstings/regionanställda
Wadensj
med flera : 2007. - Stockholm : Offentliganställdas
förhandlingsråd (OFR), [2007. - 23 s.
Okca - Pensioner
Avtalet försäkrar
Gennser, Margit, 1931-
Avtalet försäkrar : för kommun- och landstings/regionanställda
Pensionsreformen : ideologi och politik / Margit
med flera : 2008. - Stockholm : Offentliganställdas
Gennser. - Stockholm : Timbro, 2008. - 241 s. ; 18 cm.
förhandlingsråd (OFR), [2008. - 26 s.
(Timbro debatt)
ISBN 9789175665962
Företagarens försäkringsskydd
Företagarens försäkringsskydd : din guide genom
Okcb - Allmän sjukförsäkring
försäkringsdjungeln. - 7., rev. uppl. - Stockholm :
Försäkringsinformation, Svenskt näringsliv ; Sandviken : Svenskt
Arbetslösa som blir sjuka och sjuka som inte blir
näringslivs förlagsservice [distributör], 2008. - 64 s. ; 30 cm.
arbetslösa
ISBN 9789171529541
Arbetslösa som blir sjuka och sjuka som inte blir
arbetslösa. - Stockholm : Socialförsäkringsutredningen,
Granskning av Försäkringskassans interna styrning och
2007. - 64 s. : diagr., tab.
kontroll av informationssäkerheten
(Samtal om socialförsäkring ; 16)
Granskning av Försäkringskassans interna styrning och kontroll
ISBN 9163300869
av informationssäkerheten : revisionsrapport. - Stockholm :
ISBN 9789163300868 (genererat)
Riksrevisionen, 2006. - 64 s.
ISBN 91-7086-075-0
190
Nationalbibliografin 2008: September
Sjuk
Op - Framtidsstudier
Sjuk : information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och
inte kan arbeta. - [Stockholm] : Försäkringskassan, [2008. - 30 s.
Vem betalar för välfärden år 2020
Vem betalar för välfärden år 2020? / [författare: Dan
Okcd - Arbetslöshetsförsäkring
Andersson ... ; redaktör: Ole Eckenäs. - Stockholm :
Bilda, 2008. - 132 s. : ill. ; 21 cm.
Arbetslösa som blir sjuka och sjuka som inte blir arbetslösa
ISBN 978-91-574-8022-4
Arbetslösa som blir sjuka och sjuka som inte blir arbetslösa. Stockholm : Socialförsäkringsutredningen, 2007. - 64 s. : diagr.,
tab.
(Samtal om socialförsäkring ; 16)
ISBN 9163300869
ISBN 9789163300868 (genererat)
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
En arbetslöshetsförsäkring för arbete. - Stockholm :
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
[distributör], 2008. - 28, [4] s. ; 21 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:62)
ISBN 9789138230411
Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen
Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen. - Stockholm :
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
[distributör], 2008. - 36, [4] s. ; 21 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:61)
ISBN 9789138230404
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken. - Stockholm
: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze
[distributör], 2008. - 57, [5] s. ; 21 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:63)
ISBN 9789138230428
Okz - Särskilda försäkringsföretag
Rossander, Olle, 1944Det kidnappade kapitalet : på spaning i Skandiaaffärens skugga /
Olle Rossander. - Stockholm : Leopard, 2008. - 208 s. ; 18 cm.
ISBN 9789173431227
191
Nationalbibliografin 2008: September
P - Teknik, industri och kommunikationer
Bjereld, Anna
Energy system and fuel flow in a rural post-war
P - Teknik, industri och kommunikationer
settlement in Rwanda / Anna Bjereld, Johanna Thorén. Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. -
Ahmadian, Ali
60 s. : ill.
System dynamics and technological innovation system : models
(Master's Thesis / Energy and Environment,
of multi-technology substitution processes / Ali Ahmadian. -
Environmental System Analysis, Chalmers University of
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - vi, 68, 9
Technology, 1404-8167 ; 2007:15)
s. : ill.
(ESA report / Department of Energy and Environment, Division
Borgström, Henrik, 1975-
of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of
Optimizing liquid phase sintering of ferrous powder
Technology, Göteborg 1404-8167 ; 2008:15)
metallurgical materials / Henrik Borgström. - Göteborg :
Chalmers University of Technology, 2008. - 56 s. : ill.
Andersson, Lars
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Packat och klart : nuläge och utveckling inom materialtillförsel
Ny serie, 0346-718X ; 2830)
för montering / Lars Andersson och Lennart Karlsson. -
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
Stockholm : Sveriges verkstadsindustrier, [1997. - 16 s.
högskola, 2008
(Faktarapport / Sveriges verkstadsindustrier. Montering, 1103-
ISBN 9789173851497
5315 ; 1996:3)
Branschöversikten
Axelsson, Emil, 1978-
Branschöversikten : arkitekt-, teknikkonsult- och
Functional programming enabling flexible hardware design at
industrikonsultföretagen : svensk, nordisk och
low levels of abstraction / Emil Axelsson. - Göteborg : Chalmers
internationell kartläggning. - Stockholm : Svensk teknik
University of Technology, 2008. - 197 s. : ill.
och design, 2007. - 43 s.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2828)
BSTs tekniska kommittéer
(Technical report. D / Department of Computer Science and
BSTs tekniska kommittéer. 1996. - Stockholm :
Engineering, Division of Software Engineering and Technology,
Byggstandardiseringen (BST), 1995. - 23 s.
1653-1787 ; 41)
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
ISBN 9789173851473
Dorca Duch, Andreu
Biomass gasification : the characteristics of technology
development and the rate of learning / Andreu Dorca
Bergman, Miriam, 1978-
Duch, Javier Huertas Bermejo. - Göteborg : Chalmers
CFD-based analysis of combustion processes in a free-piston
University of Technology, 2008. - viii, 100 s. : ill.
diesel engine / by Miriam Bergman. - Göteborg : Chalmers
(Report / Department of Energy and Environment,
University of Technology, 2008. - 84 s. : ill.
Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers
(Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
University of Technology, Göteborg 1404-8167 ;
0346-718X ; 2802)
2008:16)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
2008
ISBN 9789173851213
192
Nationalbibliografin 2008: September
Eriksson, C. Magnus, 1976-
Gedell, Tobias, 1980-
Industrial dynamics : a multilevel study of the Swedish IT
Combining and strengthening program analysis and
industry / C. Magnus Eriksson. - Göteborg : Chalmers University
verification / Tobias Gedell. - Göteborg : Chalmers
of Technology, 2008. - x, 63 s. : ill.
University of Technology, 2008. - v, 151 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
0346-718X ; 2827)
Ny serie, 0346-718X ; 2839)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
(Technical report. D (Department of Computer Science
2008
and Engineering, Chalmers University of Technology
ISBN 9789173851466
and Göteborg University), 1653-1787 ; 42)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
Faktarapport (Sveriges verkstadsindustrier. Montering
högskola, 2008
Faktarapport / Sveriges verkstadsindustrier. Montering. -
ISBN 9789173851589
Stockholm : Sveriges verkstadsindustrier, [19--]-199. - Nr 1.
ISSN 1103-5315
Grimvall, Göran, 1940Basic skills in physics and engineering science : a guide
Fronthaler, Hartwig, 1980-
to critical thinking about modelling / Göran Grimvall. -
Improving fingerprint biometrics by local symmetry and fusion /
[Ny utg. - Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan,
Hartwig Fronthaler. - Göteborg : Chalmers University of
2008. - 106 s. : ill.
Technology, 2008. - viii, 90 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
Hedberg, Hugo, 1977-
0346-718X ; 2843)
Image processing architectures for binary morphology
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
and labeling / Hugo Hedberg. - Lund : Lund University,
2008
2008. - xvii, 163, [1] s. : ill.
ISBN 9789173851626
(Series of licentiate and doctoral theses (Department of
Electrical and Information Technology, Lund
Fuktövervakning
University), 1654-790X ; 2)
Fuktövervakning : tekniska rekommendationer för
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
fuktövervakning i fjärrvärmekulvert. - Stockholm : Svenska
fjärrvärmeföreningen, 1997. - 13 s.
Hedin, Daniel, 1978Program analysis issues in language based security /
Garanti
Daniel Hedin. - Göteborg : Chalmers University of
Garanti : garantibestämmelser för fjärrvärmekulvert. - Stockholm
Technology, 2008. - 245 s. : ill.
: Svenska fjärrvärmeföreningen, 1997. - 14 s.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Ny serie, 0346-718X ; 2838)
(Technical report. D (Department of Computer Science
and Engineering, Chalmers University of Technology
and Göteborg University), 1653-1787 ; 43)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
högskola, 2008
ISBN 9789173851572
193
Nationalbibliografin 2008: September
Innovationsverksamhet i svenska företag 2004-2006
Kollreider, Klaus, 1980-
Innovationsverksamhet i svenska företag 2004-2006. - Stockholm
Evidence for "liveness" in face biometrics / Klaus
: Statistiska centralbyrån, 2008. - 104 s.
Kollreider. - Göteborg : Chalmers University of
ISBN 9789161814336
Technology, 2008. - viii, 96 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
International Deep Drawing Research Group. Conference
Ny serie, 0346-718X ; 2850)
(2008 : Olofström)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
Proceedings of the IDDRG 2008 Conference : Best in class
högskola, 2008
stamping, 16-18 June 2008, Olofström, Swedeb / edited by Nader
ISBN 9789173851695
Asnafi. - [Olofström : Industriellt utvecklingscentrum i Olofström
AB, 2008. - 824 s.
Lorentzon, John, 1979-
ISBN 978-91-633-2948-7
Machinability of superalloys : simulation of chip
formation and tool wear / John Lorentzon. - Göteborg :
Jelse, Kristian
Chalmers University of Technology, 2008. - viii, 35 s. :
Increasing the rate of solar cell diffusion in Japan : dynamics of
ill.
the PV innovation system, 1973-2007 / Kristian Jelse & Hannes
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Johnson. - Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
Ny serie, 0346-718X ; 2836)
- 34 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
(ESA report / Division of Environmental System Analysis,
högskola, 2008
Department of Energy and Environment, Chalmers University of
ISBN 9789173851558
Technology, Göteborg 1404-8167 ; 2008:14)
Löfroth, Hjördis, 1961Johannesson, Mikael
Undrained shear strength in clay slopes - influence of
Kemikalieinspektionen : en studie av riskhantering,
stress conditions : a model and field test study / Hjördis
riskbedömning och prioriteringar / av Mikael Johannesson och
Löfroth. - Göteborg : Chalmers University of
Sven Ove Hansson. - Uppsala : Filosofiska institutionen, Uppsala
Technology, 2008. - xx, 195 s. : ill.
univ., 1996. - 88, [19] s. ; 30 cm.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
(Riskbeslut och prioriteringar, 99-2276930-1 ; 7)
Ny serie, 0346-718X ; 2846)
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
Kobetski, Avenir, 1977-
ISBN 9789173851657
Optimal coordination of flexible manufacturing systems with
automatic generation of collision- and deadlock-free working
Marklund, Göran
schedules / Avenir Kobetski. - Göteborg : Chalmers University of
Forskning och innovation i Sverige : en internationell
Technology, 2008. - xviii, 222 s. : ill.
jämförelse / [Göran Marklund, Rolf Nilsson & Patrik
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
Sandgren. - Stockholm : Kungl.
0346-718X ; 2844)
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008. - 78 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
(IVA-M, 1102-8254 ; 382)
2008
ISBN 9789170827532
ISBN 9789173851633
194
Nationalbibliografin 2008: September
Marklund, Göran
Pujilaksono, Bagas, 1965-
Research and innovation i Sweden : an international comparison /
The effect of water vapor on the high temperature
[Göran Marklund, Rolf Nilsson & Patrik Sandgren. - Stockholm :
corrosion properties of pure chromium, pure iron and
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008. - 78 s. : ill.
four Fe-Cr alloys / Bagas Pujilaksono. - Göteborg :
(IVA-M, 1102-8254 ; 382)
Chalmers University of Technology, 2008. - 47 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Miljönytta
Ny serie, 0346-718X ; 2829)
Miljönytta : produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö /
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
[redaktör: Kirsten Åkerman. - Stockholm : Svenskt näringsliv,
högskola, 2008
cop. 2008. - 75 s. : ill.
ISBN 9789173851480
Model summary report for the safety assessment SFR 1 SAR-
Rapport om tillsyn av grafiska och fotografiska
08
branschen 2006
Model summary report for the safety assessment SFR 1 SAR-08.
Rapport om tillsyn av grafiska och fotografiska
- Stockholm : SKB, 2008. - 35 s.
branschen 2006. - Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö
(SKB rapport, 1402-3091 ; 08-17)
stad, [2006. - 5 s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
Nordic Polymer Days. (2008 : Stockholm)
2006:9)
Abstract book : Nordic Polymer Days, Stockholm June 11-13,
2008. - Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2008. - 117 s.
Risk- och sårbarhetsanalys avseende raffinaderier
och depåer
Olander, Jan-Åke
Krafthalvledare : nödvändig komponent för svensk industri : en
undersökning av krafthalvledarnas användning inom svenskt
Risk- och sårbarhetsanalys avseende raffinaderier och
depåer : med fokus på samhällets försörjningstrygghet. Eskilstuna : Energimyndigheten, [2007. - 96 s.
näringsliv / av Jan-Åke Olander och Claes Wahréus. - Stockholm
: Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), 1997. - 15 s.
Sandin, Jesper, 1975-
ISBN 91-7097-031-9
Aggregating case studies of vehicle crashes by means of
causation charts : an evaluation and revision of the
Pettersson, Anita, 1965Characterisation of fuels and fly ashes from co-combustion of
biofuels and waste fuels in a fluidised bed boiler : a phosphorus
and alkali perspective / Anita Pettersson. - Göteborg : Chalmers
University of Technology, 2008. - viii, 64 s. : ill.
(Skrifter från Högskolan i Borås, 0280-381X ; 8)
(Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2855)
driving reliability and error analysis method / Jesper
Sandin. - Göteborg : Chalmers University of
Technology, 2008. - v, 48 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Ny serie, 0346-718X ; 2849)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
högskola, 2008
ISBN 9789173851688
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
2008
ISBN 9789173851749
195
Nationalbibliografin 2008: September
Simonsson, Peter
Tutkun, Murat, 1977-
Industrial bridge construction with cast in place concrete : new
Structure of zero pressure gradient high Reynolds
production methods and Lean Construction philosophies / Peter
number turbulent boundary layers / Murat Tutkun. -
Simonsson. - Luleå : Luleå University of Technology, 2008. -
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. -
xvi, 57 s. : ill.
xvi, 153 s. : ill.
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757 ;
(Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola. Ny
2008:17)
serie, 0346-718X ; 2847)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
universitet, 2008
ISBN 9789173851664
Stenberg, Lennart
P.01 - Materiallära
Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige : utmaningar
för Sverige i en globaliserad värld / Lennart Stenberg. -
Fernholm, Ann, 1969-
Stockholm : Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008.
Where gold glints blue : scientists on the nanorevolution
- 34 s. : ill.
/ [authors: Ann Fernholm, Erika Ingvald, Elisabeth
(IVA-M, 1102-8254 ; 383)
Sjöstedt ; translated by: Clare James ; illustrations by:
ISBN 9789170827556
Jesper Waldersten. - Stockholm : Vetenskapsrådet, 2008.
- 201 s. : ill. ; 18 cm.
Svensson, Wolfgang, 1969-
(Pocketerad populärvetenskap)
Prosthetic foot control for ground adaptation / Wolfgang
ISBN 9789173071376
Svensson. - Göteborg : Department of Signals and Systems,
Chalmers University of Technology ; Halmstad : School of
P.05 - Industri
Information Science, Computer and Electrical Engineering,
Halmstad University, 2008. - vii, 70 s. : ill.
Current research projects - The National Industrial
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
Board
0346-718X ; 2834)
Current research projects / The National Industrial
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
Board. - Stockholm : Statens industriverk, [1990. -
2008
[1990.
ISBN 9789173851534
Industriarv i förändring
Thuresson, Martin, 1977-
Industriarv i förändring : rapport från en konferens
Compression techniques for improved bandwidth and static code
Koppardalen, Avesta 7-9 mars 2006 / [Jan af Geijerstam,
size in computer systems / Martin Thuresson. - Göteborg :
red. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet ; Kungl.
Chalmers University of Technology, 2008. - iv, 16 s. : ill.
Tekniska högskolan, 2007. - 160 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
(Industrisamhällets kulturarv)
0346-718X ; 2837)
ISBN 9789171787729
(Technical report. D / Department of Computer Science and
Engineering, Chalmers University of Technology, 1653-1787 ;
Wall, Håkan
44)
Sagan om Bahco / Håkan Wall. - [Enköping : Enköpings
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
kommun], 2008. - 332 s. : ill.
2008
ISBN 9789163329067 (inb.)
ISBN 9789173851565
196
Nationalbibliografin 2008: September
P.06 - Hantverk och småindustri
Söderholm, Patrik
Empirical challenges in the use of learning curves for
Róbertsdóttir, Hrefna
assessing the economic prospects of renewable energy
Wool and society : manufacturing policy, economic thought and
technologies / Patrik Söderholm and Thomas Sundqvist.
local production in 18th-century Iceland / Hrefna Róbertsdóttir ;
- Luleå : Division of Economics, Luleå University of
published in association with The Centre for the Study of
Technology, 2008. - S. [2559]-2578 : ill.
Denmark. - Göteborg : Makadam, Lund : Centrum för
(Luleå economics reprint series, 1404-1839 ; 2008:85)
Danmarksstudier, 2008. - 464 s. ill. ; 24 cm.
(Centrum för Danmarksstudier, 1651-775X ; 21)
Söderholm, Patrik
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
Harmonization of renewable electricity feed-in laws : a
ISBN 978-91-7061-056-1 (inb.)
comment / Patrik Söderholm. - Luleå : Division of
Economics, Luleå University of Technology, 2008. - S.
P.08 - Energiförsörjning
[946]-953.
(Luleå economics reprint series, 1404-1839 ; 2008:86)
Arbetsrapport / Energiprovningsutredningen
Arbetsrapport / Energiprovningsutredningen. - Stockholm :
P.0811 - Biomassa
Energiprovningsutredningen, 1979-1980. - 1-4.
ISSN 0349-3024
The cloudberrybook
The cloudberrybook : a book about sustainable use of
Ek, Kristina
peat. - Stockholm : Swedish Peat Producers Association
Public support for renewable electricity : the importance of
and the Swedish Peat Campaign, [2008. - 19 s. : ill.
policy framing / Kristina Ek and Patrik Söderholm. - Luleå :
ISBN 9789163328510
Division of Economics, Luleå University of Technology, 2008. S. [83]-104.
Gasdrift av fordon
(Luleå economics reprint series, 1404-1839 ; 2008:88)
Gasdrift av fordon. - Malmö : Svenskt gastekniskt center,
2007. - 165 s. : ill.
Examensarbeten (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
ISBN 9789185207060
för bioenergi
Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Hjortronboken 2
bioenergi. - Uppsala : Institutionen för bioenergi, Sveriges
Hjortronboken 2 : en bok om hållbar torvanvändning. -
lantbruksuniversitet, 2002. - 2002: nr 1.
Stockholm : Svenska torvproducentföreningen och
ISSN 1651-761X
kampanjen Svensk torv, [2008. - 19 s. : ill.
ISBN 9789163325519
Stormen Per
Stormen Per : lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter
Åstrand Sneckenberg, Annika
2000-talets andra stora storm. - Eskilstuna : Statens
Biogasregionen / [artikelförfattare: Annika Årstrand
energimyndighet, 2008. - 62 s. : ill.
Sneckenberg. - Linköping : Klara språket i Linköping,
2008. - 27 s. : ill.
ISBN 9789197698634
197
Nationalbibliografin 2008: September
P.0812 - Olja och gas
Geier, Joel
Discrete-feature modelling of groundwater flow and
Gasdrift av fordon
solute transport for SR-Can review : external review
Gasdrift av fordon. - Malmö : Svenskt gastekniskt center, 2007. -
contribution in support of SKI´s and SSI´s review of SR-
165 s. : ill.
Can / Joel Geier. - Stockholm : Statens
ISBN 9789185207060
kärnkraftinspektion, 2008. - 72 s. : ill.
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:11)
P.083 - Vindkraft
Independent calculations for the SR-Can assessment
Norlin, Anna
Independent calculations for the SR-Can assessment :
Vindkraftens miljöpåverkan : resultat från forskning 2005-2007
external review contribution in support of SKI´s and
inom kunskapsprogrammet Vindval / [text: Anna Norlin. -
SSI´s review of SR-Can / Philip Maul. - Stockholm :
Stockholm : Naturvårdsverket, 2008. - 40 s. : färgill.
Statens kärnkraftinspektion, 2008. - 135 s. : ill.
ISBN 9789162083106
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:12)
P.086 - Kärnenergi och kärnteknik
International expert review of SR-CAN
International expert review of SR-CAN : site
Backers, Tobias
investigation aspects : external review contribution in
Modelling of fracture initiation, propagation and creep of a KBS-
support of SKI's and SSI's review of SR-Can. -
3V and KBS-3H repository in sparsely fractured rock with
Stockholm : Statens kärnkraftinspektion (SKI) : Statens
application to the design at Forsmark candidate site / Tobias
strålskyddsinstitut (SSI), 2008. - 95 s.
Backers, Ove Stephansson. - Stockholm : Statens
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:09)
kärnkraftinspektion, 2008. - 81 s. : ill.
(SSI report, 0282-4434 ; 2008:11)
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:25)
International expert review of SR-Can
Bolinder, Tobias
International expert review of SR-Can : engineered
Compendium of constraint parameters T and Q in different crack
barrier issues : external review contribution in support of
configurations / Tobias Bolinder, Iradj Sattari-Far. - Stockholm :
SKI's and SSI's review of SR-Can / David Savage. -
Statens kärnkraftinspektion, 2008. - 150 s. : ill.
Stockholm : Statens kärnkraftinspektion, 2008. - 84 s.
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:28)
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:10)
Dverstorp, Björn, 1961-
Kecklund, Lena, 1963-
SKI:s och SSI:s gemensamma granskning av SKB:s
Driftklarhetsbeslut i kärnkraftsanläggningar : vilka
säkerhetsrapport SR-Can / Björn Dverstorp och Bo Strömberg,
faktorer påverkar beslutsfattandet? D. 2 / Lena
m.fl. - Stockholm : Statens kärnkraftinspektion : Statens
Kecklund, Sara Petterson. - Stockholm : Statens
strålskyddsinstitut, 2008. - 145 s.
kärnkraftsinspektion, 2008. - 110 s.
(SKI rapport, 1104-1374 ; 2008:19)
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:31)
(SSI-rapport, 0282-4434 ; 2008:04)
198
Nationalbibliografin 2008: September
Review of SKB´s safety assessment SR-Can
Project SFR 1 SAR-08
Review of SKB´s safety assessment SR-Can : contributions in
Project SFR 1 SAR-08 : update of priority of FEPs from
support of SKI´s and SSI´s review by external consultants. -
project SAFE. - Stockholm : SKB, 2008. - 185 s.
Stockholm : Statens kärnkraftinspektion (SKI) : Statens
(SKB rapport, 1402-3091 ; 08-12)
strålskyddsinstitut (SSI), 2008. - 244 s. med var pag. : ill.
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:16)
På djupet
(SSI report, 0282-4434 ; 2008:06)
På djupet / [foto: Andreas Hylthén. - [Ny utg. Stockholm : Svensk kärnbränslehantering AB (SKB),
Review of SR-Can
2008. - 71 s.
Review of SR-Can : evaluation of SKB's handling of spent fuel
performance, radionuclide chemistry and geosphere transport
Radionuclide release calculations for SAR-08
parameters : external review contribution in support of SKI's and
Radionuclide release calculations for SAR-08 / Gavin
SSI's review of SR-Can / Mike Stenhouse. - Stockholm : Statens
Thomson. - Stockholm : SKB, 2008. - 168 s.
kärnkraftinspektion, 2008. - 85 s. : ill.
(SKB rapport, 1402-3091 ; 08-14)
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:17)
Samråd enligt miljöbalken
Rutqvist, Jonny, 1963-
Samråd enligt miljöbalken : sammanställning 2007. -
Review of SKB´s work on coupled THM processes within SR-
Stockholm : Svensk kärnbränslehantering (SKB), 2008. -
Can : external review contribution in support of SKI´s and SSI´s
111 s. : ill.
review of SR-Can / Jonny Rutqvist, Chin Fu Tsang. - Stockholm
ISBN 9789197689151
: Statens kärnkraftinspektion (SKI)), 2008. - 114 s. : ill.
(SKI report, 1104-1374 ; 2008:08)
Stepinski, Tadeusz, 1940Detection of surface and subsurface defects in copper
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
canisters using eddy current : final report / Tadeusz
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling : (SSMFS. -
Stepinski, Eider Martinez. - Stockholm : SKB, 1998. - 14
Stockholm : Strålsäkerhetsmyndigheten, 2008.
bl. : ill. (vissa i färg), diagr., tab.
ISSN 2000-0987
(SKB inkapsling)
(Projektrapport / SKB ; 98:2)
P.0868 - Kärnenergi: avfallsteknik
P.09 - Amatör- och hobbyverksamhet
Avila, Rodolfo
Models used in the SFR 1 SAR-08 and KBS-3H safety
Johansson, Jenny, 1972-, kulturvetare
assessments for calculation of ¹C doses / Rodolfo Avila, Gerhard
Skapa för de minsta! : 33 enkla leksaker av sånt du har
Pröhl. - Stockholm : SKB, 2008. - 38 s.
hemma / Jenny Johansson, Karin Svensson ; [foto: Sven
(SKB rapport, 1402-3091 ; 08-16)
Svensson. - Stockholm : Prisma, 2008. - 93 s. : ill. ; 20
cm.
Implementation of project Safe in Amber
ISBN 9789151850450 (inb.)
Implementation of project Safe in Amber : verification study for
SFR 1 SAR-08 / Gavin Thomson. - Stockholm : SKB, 2008. - 83
Larsson, Malin, 1973-
s.
Pyssla hela året / Malin Larsson ; Anna Jeppsson, foto ;
(SKB rapport, 1402-3091 ; 08-13)
[teckningar: Anders Jeppsson. - Västerås : Ica, 2008. 117 s. : ill. 28 cm.
ISBN 978-91-534-2902-9 (inb.)
199
Nationalbibliografin 2008: September
Woram, Catherine
Pbd - Vindmotorer m m
Gåvor till barnet : 30 enkla gåvor att göra själv / Catherine
Woram ; foto: Polly Wreford ; översättning: Maria Lundahl. -
Väderkvarnar i Torslunda
Västerås : Ica, 2008. - 127 s. : ill. ; 25 cm.
Väderkvarnar i Torslunda / utgiven av Torslunda
ISBN 978-91-534-3004-9 (inb.)
hembygdsförening. - Färjestaden : Torslunda
hembygdsförening, 2007. - 56 s. : ill.
Pa - Teknisk fysik
ISBN 9789163305351 (inb.)
Zarrinpour, Abbas
Pbe - Transportanordningar
Samförbränning av avfall med biobränslen : ett exempel med
avfallspellets som utgångspunkt / Abbas Zarrinpour, Lars-Erik
Truckförarboken
Åmand. - Göteborg : Institutionen för energi och miljö,
Truckförarboken : TLP-2A. - Mölnlycke : Atlet, [2008. -
Avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola, 2007.
63 s. färgill.
- vi, 82 s. : ill.
(Teknisk rapport A / Institutionen för energi och miljö,
Truckförarens ABC
Avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola, 0281
Truckförarens ABC : det moderna truckläromedlet. A /
-0034 ; 2007-001)
[text: Inga Elverheim ... ; illustrationer: Hans Sandqvist ;
foto: Anders Edestedt, Åke Mattson. - 2. uppl. - Solna :
Pb - Maskinteknik
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA),
[2008. - 38 s. : ill.
Andreasson, Henrik, 1977-
ISBN 9789188233448
Local visual feature based localisation and mapping by mobile
robots / Henrik Andreasson. - Örebro : Örebro University, 2008. -
Truckförarens ABC
204 s.
Truckförarens ABC : det moderna truckläromedlet. B /
(Örebro studies in technology, 1650-8580 ; 31)
[text: Inga Elverheim ... ; illustrationer: Hans Sandqvist ;
Diss. Örebro : Univ., 2008
foto: Anders Edestedt. - 2. uppl., 2. [tr. - Solna :
ISBN 978-91-7668-614-0
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA),
[2008. - 63 s. : ill.
Bouguerra, Abdelbaki, 1974-
ISBN 9789188233387
Robust execution of robot task-plans : a knowledge-based
approach / Abdelbaki Bouguerra. - Örebro : Örebro University,
Pc - Elektroteknik och elektrisk industri
2008. - 175 s.
(Örebro studies in technology, 1650-8580 ; 32)
Activity report 2005
Diss. Örebro : Univ., 2008
Activity report 2005 / Linköping University, Divisions
ISBN 978-91-7668-610-2
of Automatic Control and Communication Systems. Linköping : Department of Electrical Engineering,
Pbbb - Förbränningsmotorer, gasturbiner,
reaktionsmotorer
Bruce, Leif, 1949100 år med kraft från Seffle : 1908-2008 / [författare: Leif Bruce,
Åke Bruce. - 1. uppl. - Åmål : Åmålstryck, 2008. - 232 s. : ill.
ISBN 9789197722643 (inb.)
200
Linköping University, 2007. - 88 s.
(LiTH-ISY-R, 1400-3902 ; 2778)
Nationalbibliografin 2008: September
Activity report 2006
Lundgren, Jens
Activity report 2006 / Linköping University, Divisions of
Multinational electricity market integration and
Automatic Control and Communication Systems. - Linköping :
electricity price dynamics / Jens Lundgren, Jörgen
Department of Electrical Engineering, Linköping University,
Hellström, Niklas Rudholm. - Stockholm : Handelns
2007. - 99 s.
utredningsinstitut (HUI), 2008. - 23 s.
(LiTH-ISY-R, 1400-3902 ; 2780)
(Working paper (Handelns utredningsinstitut (HUI)),
1653-1884 ; 16)
Crassard, Fabien
The evolution of building integrated photovoltaics (BIPV) in the
Nilsson, Mats
German and French technological innovation systems for solar
Prices across the markets : how the German coal-based
cells / Fabien Crassard, Johannes Rode. - Göteborg : Chalmers
electricity price may affect the Swedish nuclear/hydro-
University of Technology, 2007. - xv, 125 s. : ill.
based system / Mats Nilsson and Kristian Gustafsson. -
(ESA Report / Environmental System Analysis (ESA),
Luleå : Division of Economics, Luleå University of
Department of Energy and Environment, Chalmers University of
Technology, 2008. - S. 57-67.
Technology, 1404-8167 ; 2007:16)
(Luleå economics reprint series, 1404-1839 ; 2008:87)
Elsäkert arbete
Porsö, Johanna
Elsäkert arbete : ELSA : elsäkerhetsutbildning 2007. -
The effects of a Swedish investment support for
Oskarshamn : Elajo ; Stockholm : STF ingenjörsutbildning, 2007.
photovoltaics on public buildings : an analysis of the
- 77 s.
dynamics of the innovation system / Johanna Pors
Eriksson, Robert
Shi, Yaocheng, 1981-
Security-centered coordinated control in AC/DC transmission
Design, simulation and characterization of some planar
systems / Robert Eriksson. - Stockholm : Royal Institute of
lightwave circuits / Yaocheng Shi. - Kista : KTH School
Technology, 2008. - 116 s.
of Information and Communication Technology, 2008. -
(Trita-EE, 1653-5146 ; 2008:034)
xiii, 84 s. : ill., diagr.
Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2008
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:9)
ISBN 9789174150803
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
högskolan, 2008
International Conference on Lightning Protection (29 : 2008 :
ISBN 978-91-7178-989-1
Uppsala)
29th International Conference on Lightning Protection : ICLP
Tengner, Maria, 1977-
2008 : June 23-26, 2008 The Ångström Laboratory, Uppsala
Photonic qubits for quantum communication : exploiting
University, Uppsala, Sweden : conference programme & book of
photon-pair correlations; from theory to applications /
extended abstracts. - Uppsala : Uppsala University, [2008. - 230
Maria Tengner. - Kista : KTH School of Information and
s.
Communication Technology, 2008. - xii, 79 s. : ill.
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:13)
Kubilinskas, Eligijus, 1977-
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Design of multi-layer telecommunication networks : fairness,
högskolan, 2008
resilience, and load balancing / Eligijus Kubilinskas. - Lund :
ISBN 978-91-7415-005-6
Lund University, 2008. - xxi, 230 s. : ill.
(Series of licentiate and doctoral theses (Department of Electrical
and Information Technology, Lund University), 1654-790X ; 1)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
201
Nationalbibliografin 2008: September
Pca - Elektrisk kraftproduktion
Pcjc - Radio
Nordin, Hans, 1963-
Bestämmelser för flygradiotelefoni
Reservkraft : drift och underhåll / Hans Nordin, Lars Edberg. -
Bestämmelser för flygradiotelefoni : lärobok - arbetsbok
Stockholm : SIS förlag, 2008. - 62 s. : ill. ; 21 cm.
= [Radiotelephony for aviation. - 3. uppl. - Bromma :
(SIS HB, 0347-2019 ; 17)
KSAB, cop. 2008. - 72 s. : ill.
ISBN 9789171627339
Pcjcr - Radar
Pcb - Elektrisk kraftöverföring och distribution
Lindberg, Kent
Elsäkerhet 2004
Lätta radarboken / Kent Lindberg. - Stockholm :
Elsäkerhet 2004. Övningshäfte. - [Ny, rev. utg. - Nyköping :
Sjöskolan på Beckholmen, 2007. - 20 s.
Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter (EUU), 2007. 19 s.
Pd - Bergsbruk
Lindberg, Pia, 1969-
Eriksson, Owe, 1943-
Kampen om ASEA : lokal stat och industrialisering : Arboga och
Hörnsjöfors bruk och Västerfärnebo : en berättelse om
Västerås 1875-1900 / Pia Lindberg. - Örebro : Örebro universitet,
brukets och bygdens historia under ett halvt årtusende /
2008. - 288 s. ; 24 cm.
Owe Eriksson, Anders Fläcke ; [teckningar: Bo Svärd. -
(Örebro studies in history, 1650-2418 ; 9)
[Sala : Bygdehistoria i Bergslagen], 2008. - 386 s. : ill. ;
Diss. Örebro : Örebro universitet, 2008
26 cm + 1 karta.
ISBN 9789176686096
ISBN 9789163326837 (inb.)
Stockholms ström
Torstensson, Ove
Stockholms ström : en utredning om Stor-Stockholms framtida
Bergsbruket i Kleva, Ädelfors, Sunnerskog och Lessebo
stam- och regionnät : slutrapport : januari 2008. - Stockholm :
/ [text Ove Torstensson ; research ... : Lars Carlsson,
Svenska kraftnät, [2008. - 82 s.
Lennart Närlund och Ove Torstensson. - Västerhaninge :
Kulturgeologerna, 2008. - 114 s. : ill., kartor, tab.
Pcc - Elektriska maskiner
(Bergverksrelation ; 5)
ISBN 9789197766203
Nordin, Hans, 1963Reservkraft : drift och underhåll / Hans Nordin, Lars Edberg. -
Wårell, Linda
Stockholm : SIS förlag, 2008. - 62 s. : ill. ; 21 cm.
A horizontal merger in the iron ore industry : an event
(SIS HB, 0347-2019 ; 17)
study approach / Linda Wårell. - Luleå : Division of
ISBN 9789171627339
Economics, Luleå University of Technology, 2008. - S.
[191]-204 : ill.
Pcf - Elektrisk ljusteknik
(Luleå economics reprint series, 1404-1839 ; 2008:89)
En ljusare framtid
Pdab - Mineralutvinning
En ljusare framtid : att spara energi och miljö med modern
belysning : information från Belysningsbranschen. - 2. uppl. -
Mining methods in underground mining
Stockholm : Belysningsbranschen, 2008. - [18] s.
Mining methods in underground mining / [contributors:
Marcus Eklind. - 3. ed. - Örebro : Atlas Copco Rock
Drills, 2008. - 152 s. : ill.
202
Nationalbibliografin 2008: September
Senften, Tim
Norén, Karl-Gunnar, 1943-
Dokumentation av gruvlämningar i Ruotevare, Jokkmokks
Nya järnsmidesboken / Karl-Gunnar Norén & Lars
kommun / [författare: Tim Senften. - Luleå : Länsstyrelsen i
Enander ; teckningar av: Natella Nikolaevna Eremina-
Norrbottens län, 2008. - 27, [14] s. : färgill., kartor i färg.
Enander. - Stockholm : Nielsen & Norén, 2008. - 210 s. :
(Länsstyrelsens rapportserie, 0283-9636 ; 2008:1)
ill ; 22 cm.
ISBN 9789197563499
Pdba - Järnets metallurgi
Pga - Teknik: glas
The introduction of iron in Eurasia
The introduction of iron in Eurasia : papers presented at the
Från småländska glashyttor
Uppsala Conference on October 4-8, 2001 / edited by Svante
Från småländska glashyttor / [redaktör: J. E. Anderbjörk.
Forenius, Eva Hjärthner-Holdar, Christina Risberg. - Uppsala :
- Växjö : Kronobergs läns hembygdsförb., 1973. - 295 s.
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL,
: ill.
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 192 s. : ill. ; 30 cm.
(Kronobergsboken, 0348-3746 ; 1973)
(Activity report, 1402-7372)
ISBN 9789172095038
Pgb - Teknik:keramik och porslin
Peea - Svetsning
Naglitsch, Gunilla
Steningelera : tegel till slott och lagård, lergods för
Norman, Peter, 1974-
vacker vardag, keramik med hög ambition / Gunilla &
Process monitoring and analysis of laser welding and of milling /
Giselher Naglitsch. - Sigtuna : Sigtuna museum, 2008. -
Peter Norman. - Luleå, 2008. - vii, 150 s. : ill.
95 s. : ill. ; 23 x 24 cm.
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 1402-1544 ;
ISBN 9197646857 (inb.)
2008:35)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2008
Norrman, Charlie, 1948Keramik. 1, Lera som form och uttryck / Charlie
Peed - Metallbearbetning: limning
Norrman ; [illustrationer: Charlie Norrman ; foto:
Charlie Norrman, Anne Askengren. - Stockholm : Bilda,
Andersson, Lars
2008. - 67 s. : ill. ; 21 cm.
Finns det fog för lim? / Lars Andersson och Helene Karlsson. -
ISBN 978-91-574-7946-4 (spiralh.)
Stockholm, Sveriges verkstadsindustrier, 1996. - 55 s.
(Faktarapport / Sveriges verkstadsindustrier. Montering, 1103-
Phd - Träbearbetning
5315 ; 1996:1)
Woxblom, Lotta, 1965-
Pej - Metallmanufaktur och smideshantverk
Ädellöv : virkesegenskaper och användning / Lotta
Woxblom. - Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet,
Nilsson, Staffan, 1949-
2008. - [6] s.
Smida silver : [knopning, träckning] / Staffan Nilsson, text &
(Fakta. Skog, 1400-7789 ; 2007:11)
Staffan Björklund, foto. - 2., rev. uppl. - [Falun : Silversmide
Staffan Nilsson], 2008. - 102 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-633-3095-7
203
Nationalbibliografin 2008: September
Phi - Finsnickeri
Guerra Hevia, Maria Isabel
Catching-up with the ethanol opportunity : the emergent
Sjöström, Sofie, 1970-
innovation system in Honduras / Maria Isabel Guerra
Inomhusprojekt : skapa smarta lösningar / Sofie Sjöström ;
Hevia, Manuel David Gómez Solórzano. - Göteborg :
[illustrationer: Sofie Sjöström. - Stockholm : Prisma, 2008. - 141
Chalmers University of Technology, 2007. - xi, 86 s. :
s. : ill. ; 24 cm.
ill.
ISBN 978-91-518-5029-0 (inb.)
(Master of Science Thesis / Department of Energy and
Environment, Division of Environmental System
Pjac - Textilindustri: hårfibrer
Analysis, Chalmers University of Technology, 14048167 ; 2007:17)
Róbertsdóttir, Hrefna
Wool and society : manufacturing policy, economic thought and
Johannesson, Mikael
local production in 18th-century Iceland / Hrefna Róbertsdóttir ;
Kemikalieinspektionen : en studie av riskhantering,
published in association with The Centre for the Study of
riskbedömning och prioriteringar / av Mikael
Denmark. - Göteborg : Makadam, Lund : Centrum för
Johannesson och Sven Ove Hansson. - Uppsala :
Danmarksstudier, 2008. - 464 s. ill. ; 24 cm.
Filosofiska institutionen, Uppsala univ., 1996. - 88, [19]
(Centrum för Danmarksstudier, 1651-775X ; 21)
s. ; 30 cm.
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
(Riskbeslut och prioriteringar, 99-2276930-1 ; 7)
ISBN 978-91-7061-056-1 (inb.)
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2006
Pl - Övriga produkter
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2006 :
antagen av Miljönämnden 2007-02-26. - Malmö :
Hoffmann, Jessica, 1968-
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2007. - 6 s.
Julpyssel / [text och styling: Jessica Hoffmann ; fotografi: Tedd
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
Soost. - Stockholm : Tivoli, 2008. - 62 s. : ill. ; 22 cm.
2007:3)
ISBN 9789150500189 (inb.)
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007
Mattsson, Karina, 1960-
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 :
Silverlera / Karina Mattsson ; [foto: Gunilla Hallgren. -
antagen av Miljönämnden 2008-01-29. - Malmö :
Stockholm : Bilda, 2008. - 38 s. : ill. ; 21 cm.
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2008. - 6, [1] s.
ISBN 978-91-574-8027-9 (spiralh.)
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2008:01)
Pm - Kemisk teknik och kemisk industri
Livsmedelskontroll under julmarknaden i Malmö
Att arbeta med produktval i praktiken
stad 2007
Att arbeta med produktval i praktiken : erfarenheter från några
Livsmedelskontroll under julmarknaden i Malmö stad
företags arbete med utbyte av farliga kemiska ämnen samt hur
2007 : antagen av Miljönämnden 2008-01-29. - Malmö :
lokala tillsynsmyndigheter och andra aktörer kan verka
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2008. - 3, [1] s.
pådrivande i detta arbete. - Sundbyberg : Kemikalieinspektionen,
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2008. - 95 s.
2008:02)
(KEMI rapport, 0284-1185 ; 2008:2)
204
Nationalbibliografin 2008: September
Livsmedelskontroll under Malmöfestivalen 2007
Hjortronboken 2
Livsmedelskontroll under Malmöfestivalen 2007 : antagen av
Hjortronboken 2 : en bok om hållbar torvanvändning. -
Miljönämnden 2007-12-10. - Malmö : Miljöförvaltningen,
Stockholm : Svenska torvproducentföreningen och
Malmö stad, [2007. - 3, [11] s.
kampanjen Svensk torv, [2008. - 19 s. : ill.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
ISBN 9789163325519
2007:07)
Kardell, Lars, 1936Moosavifar, Ali, 1975-
Stubbrytning och schaktning : skogsenergiförsöken i
Lignin extraction from black liquor : properties of the liquors and
Vindeln 1979-2004 / Lars Kardell. - Uppsala :
sulphur content in the lignin / Ali Moosavifar. - Göteborg :
Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges
Chalmers University of Technology, 2008. - 79 s. : ill. (vissa i
lantbruksuniversitet, 2008. - 128 s. : ill.
färg), diagr., tab.
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
skoglig landskapsvård, 1101-0525 ; 102)
0346-718X ; 2840)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
Årstrand Sneckenberg, Annika
2008
Biogas i Linköping : från idé till verklighet / [Annika
ISBN 9789173851596
Årstrand Sneckenberg, Cecilia Laaneoks Andersson. Linköping : Linköpings kommun : [Klara språket i
Produktval, substitution och tillsyn
Linköping], 2008. - 55 s. : ill.
Produktval, substitution och tillsyn : redovisning från ett
ISBN 978-91-976986-2-7
regeringsuppdrag. - Sundbyberg : Kemikalieinspektionen, 2008. 92 s.
Åstrand Sneckenberg, Annika
(KEMI rapport, 0284-1185 ; 2008:1)
Biogasregionen / [artikelförfattare: Annika Årstrand
Sneckenberg. - Linköping : Klara språket i Linköping,
Wallmo, Henrik, 1977-
2008. - 27 s. : ill.
Lignin extraction from black liquor : precipitation, filtration and
ISBN 9789197698634
washing / Henrik Wallmo. - Göteborg : Chalmers University of
Technology, 2008. - x, 73 s. : ill.
Pmab - Sprängämnen
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2832)
Tändsticksmuseet
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
Tändsticksmuseet / [foto: Mons Annér. - Jönköping :
2008
[Tändsticksmuséet, Jönköpings kommun], cop. 2008. -
ISBN 9789173851510
22 s. : ill.
ISBN 9789163326547
Pmaa - Bränslen
Tändsticksmuseet. Engelska
The cloudberrybook
The Match Museum / [photographs: Mons Annér. -
The cloudberrybook : a book about sustainable use of peat. -
Jönköping : [Tändsticksmuséet, Jönköpings kommun],
Stockholm : Swedish Peat Producers Association and the
cop. 2008. - 22 s. : ill.
Swedish Peat Campaign, [2008. - 19 s. : ill.
ISBN 9789163326554
ISBN 9789163328510
205
Nationalbibliografin 2008: September
Tändsticksmuseet. Tyska
Pmbab - Tobaksvaror
Das Streichholzmuseum / [foto: Mons Annér. - Jönköping :
[Tändsticksmuséet, Jönköpings kommun], cop. 2008. - 22 s. : ill.
Westerlund, Örjan, 1970-
ISBN 9789163326561
En handbok cigarr / Örjan Westerlund & Jerry Lindahl ;
[faktagranskning: Mats Sköld. - 2. uppl. / [foto: Jerry
Pmb - Livsmedel och njutningsmedel
Lindahl. - Stockholm : Grenadine, cop. 2008. - 69 s. : ill.
; 25 cm.
Broberg, Morten
ISBN 9789185329755 (inb.)
Transforming the European Community's regulation of food
safety / Morten P. Broberg. - Stockholm : Sieps, 2008. - 104 s.
Pmbb - Livsmedel
(Report / Swedish Institute for European Policy Studies, 16518942 ; 2008:5)
Hartman, Dag, 1958-
ISBN 9789186107017
Basturökning av kött : den jämtländska traditionen / Dag
Hartman. - Ås : Eldrimner, 2006. - 27 s. : ill. ; 30 cm.
Pmbaa - Drycker och bryggerinäring
Bjerke, Petter, 1973-
Pp - Byggnadsteknik, byggnadsproduktion,
teknisk hygien
Te : från Sencha till Lapsang / Petter Bjerke, Vernon Mauris ;
[fotograf: Helén Pe. - [Ny utg. - Stockholm : Natur och kultur,
Armering av plattbärlagsskarv
cop. 2008. - 175, [1] s. : färgill. ; 25 cm.
Armering av plattbärlagsskarv : sammanfattning och
ISBN 9789127116658 (inb.)
dimensioneringsanvisningar / Mathias Flansbjer. Göteborg : Sveriges byggindustrier, 2008. - 51 s.
Lausson, Mirja, 1954-
(Rapport / FoU-Väst, 1402-7410 ; 0801)
Vin & Sprit i tankarna : arbetslivet vid Sundsvalls spritfabrik
1920-2008 / Mirja Hagar Lausson, Yvonne Hård. - Stockholm :
Byggherren i centrum
Vin & sprithistoriska museet, 2008. - 127, [1] s. : ill. ; 27 x 25
Byggherren i centrum. - 1. uppl. - Karlskrona : Boverket,
cm.
2007. - 20 s. : ill.
ISBN 9789163327469 (inb.)
ISBN 9789185751365
Pmbaac - Destillerade drycker
Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje
kommuns skärgårdsområde
Lausson, Mirja, 1954-
Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns
Vin & Sprit i tankarna : arbetslivet vid Sundsvalls spritfabrik
skärgårdsområde. - Stockholm : Länstyrelserna
1920-2008 / Mirja Hagar Lausson, Yvonne Hård. - Stockholm :
Stockholm, Västra Götaland, Skåne, 2008. - 14 s.
Vin & sprithistoriska museet, 2008. - 127, [1] s. : ill. ; 27 x 25
(Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ;
cm.
2008:16)
ISBN 9789163327469 (inb.)
ISBN 9789172813137
206
Nationalbibliografin 2008: September
Gerth, Robert, 1978-
Rapport / Svensk byggtjänst
En företagsmodell för modernt industriellt byggande / Robert
Rapport / Svensk byggtjänst. - Stockholm : Svensk
Gerth. - Stockholm : Industriell produktion, Production
byggtjänst, 1978-1999. - 1-20.
Engineering, Kungliga Tekniska högskolan, 2008. - ix, 104, xv s.
ISSN 0280-5340
: ill. (vissa i färg.
(Trita-IIP, 1650-1888 ; [20]08:06)
Renare avlopp ger friskare hav
Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2008
Renare avlopp ger friskare hav : åtgärder för att minska
ISBN 978-91-7415-036-0
enskilda avlopps påverkan på havsmiljön. - Stockholm :
Länstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne,
Granroth, Marco
2008. - 33 s.
Vatten och avlopp : en handbok i anslutning till Boverkets
(Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ;
byggregler / Marko Granroth, Lars Olof Matsson. - [3.], rev. och
2008:19)
omarb. utg. / illustrationer: Laila Nygren, Lilian Johansson. -
ISBN 9789172813168
Stockholm : Svensk byggtjänst, 2008. - 142 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789173332842
Strategier för enskilda avlopp
Strategier för enskilda avlopp : jämförande analys av
Grumling
arbetet i Stockholms läns kustkommuner. - Stockholm :
Grumling : vägledning. - Umeå : Tyréns, [2008. - 44 s.
Länstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne,
2008. - 35 s.
Höök, Rolf, 1947-
(Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ;
Entreprenadjuridik : [förvaltning, garantitid, byggperiod,
2008:13)
upphandling, projektering] / Rolf Höök. - 5. uppl. - Stockholm :
ISBN 9789172813090
Norstedts juridik, 2008. - 129 s. ; 24 cm.
ISBN 9789139204855
Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda
avlopp
En kartläggning av svensk avfallshantering och återvinning
Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp
En kartläggning av svensk avfallshantering och återvinning :
: MIKE BASIN modellen testad på Åbyån i Södertälje. -
spjutspetskompetensen. - Göteborg : Swentec, 2008. - 74 s.
Stockholm : Länstyrelserna Stockholm, Västra Götaland,
Skåne, 2008. - 24 s.
Kunskapscentrum om små avlopp
Kunskapscentrum om små avlopp : en förstudie. - Stockholm :
Länstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, 2008. - 44 s.
(Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ;
2008:20)
ISBN 9789172813175
(Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ; 2008:15)
ISBN 9789172813120
Sustainable bridges
Sustainable bridges : tillämpning av erfarenheter från ett
Planeringsunderlag för åtgärder på enskilda avlopp
Planeringsunderlag för åtgärder på enskilda avlopp : utveckling
av VeVa-verktyget genom studie av Åbyån i Södertälje. Stockholm : Länstyrelserna Stockholm, Västra Götaland, Skåne,
2008. - 27 s.
EU-projekt : slutrapport / Ingvar Olofsson. - Göteborg :
Chalmers tekniska högskola, 2008. - viii, 88 s. : ill.
(Rapport / Institutionen för bygg- och miljöteknik,
Avdelningen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad,
Chalmers tekniska högskola, 1652-9162 ; 2008:9)
(Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, 1100-4533 ; 2008:21)
ISBN 9789172813182
207
Nationalbibliografin 2008: September
Ppa - Byggnadsteknik
Ppad - Konstruktionsteknik och
arbetsteknik
Berg, Samuel A., 1946Fukt i byggnaden. Byt 8 / Samuel A Berg. - Stockholm : Lärnö
Gustavsson, Tomas, 1954-
AB, cop. 2008. - 136 s. : ill.
Moderna tegeldetaljer : med teglets materialitet som
ISBN 9789197714778
utgångspunkt / Tomas Gustavsson ; [fotografer: Jens
Lindhe. - Stockholm : Arkitekternas forum för forskning
Ppaa - Geoteknik
och utveckling (Arkus), 2008. - 199 s. : ill. ; 21 cm.
(Skrift (Arkus), 1652-6430 ; 58)
Grundläggningsdagen (2008)
ISBN 9789197675734
Moore geoteknik / Grundläggningsdagen [6 mars], 2008. [Sverige] : Svenska geotekniska föreningen, [2008. - 226 s.
Ppadb - Betongkonstruktioner
Ppac - Byggnadsmaterial och byggnadsvaror
Handbok
Handbok : armering i grunden. - Malmö : BE Group,
Carlson, Per-Olof, 1947-
2007. - 43 s. : ill.
Bygga med metall & glas : fasader, tak, dörrar / [författare: PerOlof Carlson ; illustration: Hans Sandqvist. - Stockholm :
Ppb - Husbyggnad
Glasbranschföreningen, 2008. - 105 s. : färgill.
ISBN 9789163323652 (inb.)
Kåvestad, Leif, 1944Civilkurage & sjuka hus : allt har ett pris / Leif Kåvestad.
Ppaca - Sten, tegel, murbruk
- Stockholm : Leif Kåvestad, [2008. - 215 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-91-977508-0-6
Gustavsson, Tomas, 1954Moderna tegeldetaljer : med teglets materialitet som
utgångspunkt / Tomas Gustavsson ; [fotografer: Jens Lindhe. -
Ppba - Husbyggnad: projektering,
produktion
Stockholm : Arkitekternas forum för forskning och utveckling
(Arkus), 2008. - 199 s. : ill. ; 21 cm.
Bygghandlingar 90
(Skrift (Arkus), 1652-6430 ; 58)
Bygghandlingar 90 : byggsektorns rekommendationer
ISBN 9789197675734
för redovisning av byggprojekt. D. 8, Digitala leveranser
för bygg och förvaltning. - 2. omarb. utg. - Stockholm :
Ppacc - Järn, stål och andra metaller
SIS förlag, 2008. - 149 s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9789171627353 (spiralh.)
Carlson, Per-Olof, 1947-
ISBN 91-7162-309-4 (hela verket)
Bygga med metall & glas : fasader, tak, dörrar / [författare: PerOlof Carlson ; illustration: Hans Sandqvist. - Stockholm :
Ppbb - Husbyggnad: byggnadsdelar
Glasbranschföreningen, 2008. - 105 s. : färgill.
ISBN 9789163323652 (inb.)
Carlson, Per-Olof, 1947Bygga med metall & glas : fasader, tak, dörrar /
[författare: Per-Olof Carlson ; illustration: Hans
Sandqvist. - Stockholm : Glasbranschföreningen, 2008. 105 s. : färgill.
ISBN 9789163323652 (inb.)
208
Nationalbibliografin 2008: September
Ppbbb - Väggar och murar
Ppbda - Bostadshus
Carlson, Per-Olof, 1947-
Björk, Cecilia, 1952-
Bygga med metall & glas : fasader, tak, dörrar / [författare: Per-
Så byggdes staden : [stadsbyggnad, arkitektur,
Olof Carlson ; illustration: Hans Sandqvist. - Stockholm :
husbyggnad] / Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila
Glasbranschföreningen, 2008. - 105 s. : färgill.
Reppen. - 2., [uppdaterade och utök.] uppl. - Stockholm :
ISBN 9789163323652 (inb.)
Svensk byggtjänst, 2008. - 206 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9789173332828 (inb.)
Ppbbh - Dörrar, portar, fönster
Ppc - Vägbyggnad och vattenbyggnad
Carlson, Per-Olof, 1947Bygga med metall & glas : fasader, tak, dörrar / [författare: Per-
Entreprenadaktuellt
Olof Carlson ; illustration: Hans Sandqvist. - Stockholm :
Entreprenadaktuellt : affärsnytta för oss som jobbar med
Glasbranschföreningen, 2008. - 105 s. : färgill.
entreprenad & grönyta. - Örebro : Entreprenadaktuellt,
ISBN 9789163323652 (inb.)
2008. - 37 cm. - ; 2008: nr 2.
ISSN 1654-9139
Ppbcc - Vatten och avlopp
Ppda - Vattenförsörjning och avlopp
Granroth, Marco
Vatten och avlopp : en handbok i anslutning till Boverkets
Al-Rubaiy, Sahib, 1956-
byggregler / Marko Granroth, Lars Olof Matsson. - [3.], rev. och
al-Mawarid wa-al-mutatallabat al-maiyah fi hawdi (Sus-
omarb. utg. / illustrationer: Laila Nygren, Lilian Johansson. -
Masa wa-Darah) al-Maghribi / Sahib al-Rubayi
Stockholm : Svensk byggtjänst, 2008. - 142 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789173332842
Al-Rubaiy, Sahib, 1956Muassasat al-miyah wa-al-idad al-kadir / Sahib al-
Ppbd - Byggnader för särskilda ändamål
Rubayi
Lange, Ulrich, 1954-
Al-Rubaiy, Sahib, 1956-
Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska
Tasmim al-mujari wa-al-munshaat al-maiyah wa-al-
speglingar i lantbrukens arkitektur / Ulrich Lange. - Stockholm :
idaratuha : (al-anhar, al-sudud wa-al-faydanat) / Sahib al-
Nordiska museets förlag, 2008. - 206 s. ill. ; 26 cm.
Rubayi
ISBN 978-91-7108-524-5 (inb.)
Al-Rubaiy, Sahib, 1956Scenarier för insamling och behandling av matavfall i
al-Turbah wa-al-miyah : (istislah al-turbah wa-al-rayy
Stockholms län
wa-al-sarf) / Sahib al-Rubayi
Scenarier för insamling och behandling av matavfall i
Stockholms län. - Stockholm : Kommunförbundet Stockholms
län (KSL), [2008. - 121 s.
Lindberg, Pia, 1969Kampen om ASEA : lokal stat och industrialisering :
Arboga och Västerås 1875-1900 / Pia Lindberg. - Örebro
: Örebro universitet, 2008. - 288 s. ; 24 cm.
(Örebro studies in history, 1650-2418 ; 9)
Diss. Örebro : Örebro universitet, 2008
ISBN 9789176686096
209
Nationalbibliografin 2008: September
Qviström, Jörgen, 1939-
Carlberger, Thomas, 1962-
Vattentjänstlagen : en handbok / Jörgen Qviström. - Stockholm :
Adhesive joining for crashworthiness : material data and
Norstedts juridik, 2008. - 300 s. ; 24 cm.
explicit FE-methods / Thomas Carlberger. - Göteborg :
ISBN 9789139109488
Chalmers University of Technology, 2008. - viii, 13 s.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Sjöstedt, Martin, 1977-
Ny serie, 0346-718X ; 2813)
Thirsting for credible commitments : how secure land tenure
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
affects access to drinking water in sub-Saharan Africa / Martin
högskola, 2008
Sjöstedt. - Göteborg : Department of Political Science, Göteborg
ISBN 9789173851329
University, 2008. - 196 s.
(Göteborg studies in politics, 0346-5942 ; 110)
Folkminnen och samfärdsel i östra Blekinge
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Folkminnen och samfärdsel i östra Blekinge /
ISBN 978-91-89246-35-5
[redaktionskommitté: Karin Brunsberg. - Karlskrona :
Östra Blekinge hembygdsförening, 2000. - 118 s. : ill.
Winnfors, Erik, 1966-
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsförening, 0348-8756 ;
Sundsvall - vattenstaden / Erik Winnfors ; [bildförteckning: Curt
14)
Assarsson. - Örebro : Ohlson & Winnfors, 2008. - 135 s. : ill. ; 26
ISBN 91-630-9653-6
cm.
ISBN 9789197735803 (inb.)
A general transport system : a case study within the
project The value of alternative transport systems
Ppdb - Renhållning och avfallshantering
A general transport system : a case study within the
project The value of alternative transport systems. -
Hagberg, Mattias, 1975-
Östersund : Statens institut för kommunikationsanalys,
Skräp / Mattias Hagberg. - Stockholm: Atlas , 2008. - 152 s. ; 19
[2006. - 9 s.
cm.
(SIKA report, 1402-6651 ; 2006:1)
ISBN 978-91-7389-339-8 (inb.)
Hjort, Bobo, 1936-
Ppdd - Buller
Vackert Rättvik : rapport från ett utvecklingsprojekt /
[Bobo Hjort. - Borlänge : Vägverket, 2007. - 44 s.
Buller
(Publikation / Vägverket, 1401-9612 ; 2007:56)
Buller : höga ljudnivåer och buller inomhus. - Stockholm :
Socialstyrelsen, 2008. - 101 s.
Lind, Eleonora, 1978-
ISBN 9789185999309
Predicting and optimising acoustical and vibrational
performance of open porous foams / Eleonora Lind. -
Pr - Transportmedel och kommunikationer
Stockholm : Department of Aeronautics and Vehicle
Engineering, Kungliga Tekniska högskolan, 2008. - 15 s.
Alexandersson, Sabine, 1978-
: ill., diagr.
Automotive electromagnetic compatibility : prediction and
(Trita-AVE (Department of Aeronautical and Vehicle
analysis of parasitic componenets in conductor layouts / Sabine
Engineering, Royal Institute of Technology), 1651-7660
Alexandersson. - Lund : Department of Industrial Electrical
; 2008:37)
Engineering and Automation, Lund University, 2008. - xi, 209 s.
Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga
: ill.
Tekniska högskolan, 2008
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
ISBN 978-91-7415-013-1
ISBN 9789188934482
210
Nationalbibliografin 2008: September
Reneland, Mats, 1942-
Pra - Landsvägsfordon och landsvägstrafik
GIS-metod för kartering och analys av gång- och cykelvägnät :
tillgänglighetsanalyser för barn, kvinnor och äldre under antagna
Din guide till Sveriges vägmärken, trafiksignaler,
villkor beträffande säkerhet och trygghet / Mats Reneland. -
vägmarkeringar och polismans tecken
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. - 36 s. : ill.
Din guide till Sveriges vägmärken, trafiksignaler,
(Rapport / Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola,
vägmarkeringar och polismans tecken. - 3. uppl. -
Göteborg, 1651-2898 ; 2000:7)
Borlänge : Vägverket, 2008. - 27 s.
ISBN (spiralh.)
Johansson, George, 1946Schofield, Brad, 1981-
Bilar / George Johansson & Jens Ahlbom. - [Ny utg. -
Model-based vehicle dynamics control for active safety / Brad
Stockholm : Natur & kultur, 2008. - [16] s. : ill. ; 10 cm.
Schofield. - Lund : Department of Automatic Control, Lund
(Mulle Mecks första bok)
University, 2008. - 186 s. : ill.
ISBN 9789127117457
(Department of Automatic Control, Lund University, 0280-5316 ;
1083)
Prab - Motorfordon
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
Andersson, Bosse, 1953Spångberg, Arne, 1922-
Fantastiska människor och bilar jag mött / Bosse
Fängslande fynd : polisfordon genom tiderna / av Arne
"Bildoktorn" Andersson ; [foto: Bosse Andersson. -
Spångberg. - Stockholm : Trafik-nostalgiska förlaget, 2008. -
Örebro : Gullers, 2008. - 143 s. : ill. ; 28 cm.
[97] s. : ill. ; 29 cm.
ISBN 9789188238931 (inb.)
(TNF Bok ; 16)
ISBN 9789185305025 (inb.)
Anund, Kjell, 1950Prestanda : BAS 3.0. Fordonsteknik / författare: Kjell
Trafiken i den hållbara staden
Anund, Anders Ohlsson, Sven Larsson. - 3.,
Trafiken i den hållbara staden / Christer Hydén (red. - 1. uppl. -
[uppdaterade] uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 286 s. :
Lund : Studentlitteratur, 2008. - 498 s. : ill. ; 23 cm.
ill. ; 30 cm.
ISBN 9789144053011
ISBN 9789140651020
Årsredovisning 2006
Enarsson, Leif, 1942-
Årsredovisning 2006. - Borlänge : Vägverket, 2007. - 83 s. : ill.
Logistics infrastructure in Central and Eastern Europe :
(Publikation / Vägverket, 1401-9612 ; 2007:19)
especially for automotive industry / Leif Enarsson, Irena
Asakaite, Berk Celik. - Göteborg : BAS, 2008. - 273 s. :
Årsöversikt 2006
ill. ; 25 cm.
Årsöversikt 2006 / Vägverket Region Väst. - Göteborg : Region
ISBN 9789172462663
Väst, Vägverket, 2007. - 19 s.
(Publikation / Vägverket, 1401-9612 ; 2007:28)
Gasdrift av fordon
Gasdrift av fordon. - Malmö : Svenskt gastekniskt center,
2007. - 165 s. : ill.
ISBN 9789185207060
211
Nationalbibliografin 2008: September
Scollen, Chris
Prabz - Motorfordon: särskilda märken
Lastbilar och traktorer : kul med stickers! : aktivitetsbok med mer
än 70 stickers / [text av Chris Scollen ; svensk bearbetning av
VW
Sten Nilsson. - Helsingborg : Rebus, [2008. - 12 s., [4] pl.-bl. : ill.
VW. - 2. uppl. - Södertälje : Volkswagen Group Sverige
; 28 cm.
AB, 2008. - [52] s. (vissa vikta) : ill.
ISBN 978-91-7339-646-2
Prad - Vägtrafik
Prabb - Personbilar
Bergman, Bosse, 1942Haventon, Peter, 1948-
E4:an mot för mot : platser och bebyggelse längs
Bilar : vägdamm och nostalgi / Peter Haventon. - Sundbyberg :
Stockholms trafikala ryggrad / Bosse Berman. -
Semic, 2008. - 96 s. : ill. ; 26 cm.
Stockholm Stockholmia, 2008. - 331 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789155254162
(Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ;
197)
Prabc - Bussar
ISBN 978-91-7031-205-2
Thykier, Jakob
Lundqvist, Anna, 1944-
Bussförarbrist i Stockholm : omfattning och möjligheter : en
Tioårsuppföljning av bilförare med hjärnskada och friska
analys av rekryteringssituationen inom den kollektiva
kontrollpersoner / Anna Lundqvist & Johan Alinder. -
busstrafiken i Stockholms län / [författare: Jakob Thykier,
Linköping : Rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Gunnel Westlind, Björn Åberg. - Stockholm : Utbildningscentret
Universitetssjukhuset Linköping, [2008. - 34 s.
för kollektivtrafik, 2008. - 28 s.
Stockholmsförsöket
Prabd - Lastbilar
Stockholmsförsöket : en osannolik historia / Karolina
Isaksson (red. - Stockholm Stockholmia, 2008. - 309 s. :
Nilsson, Allan, 1952-
ill. 25 cm.
Livabvagnar och Volvodumprar : Volvo i Braås bakgrund och
(Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ;
historia / text: Allan Nilsson ; research och bildtexter: Allan
198)
Nilsson och Ragnar Karlsson. - 2. uppl. - Braås : Volvo
ISBN 9789170312045 (inb.)
Construction Equipment, 2008. - 238 s. : ill.
ISBN 9789163327650 (inb.)
Pradb - Trafiksäkerhet
Prabe - Traktorer
Vägtrafikskador
Vägtrafikskador. 2006 = Road traffic injuries. 2006. -
Thunström, Per, 1953-
Östersund : Statens institut för kommunikationsanalys,
Traktorernas tidevarv : den tekniska utvecklingen och den
2007. - 124 s.
svenska traktoriseringen / Per Thunström. - Stockholm : Kungl.
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2007:30)
Skogs- och lantbruksakademien, 2007. - 27 s. : ill.
(Sveriges officiella statistik 9901114802)
(Småskrifter / Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens enhet för
ISBN 9189586727
de areella näringarnas historia, 1650-5026 ; 6)
(Miscellanea)
ISBN 9789185205516
212
Nationalbibliografin 2008: September
Pradc - Trafikundervisning och
körkortsundervisning
Prb - Järnvägar och spårvägar
Abrahamsson, Lars
Grundläggande körövningar
Railway power supply models and methods for long-
Grundläggande körövningar. Körhäfte A automat / [illustration:
term investment analysis / Lars Abrahamsson. -
Hans Sandqvist. - 2. uppl. - Landskrona : STR service, 2008. - 47
Stockholm : Royal Institute of Technology, 2008. - 154
s. : ill. ; 24 cm.
s.
ISBN 9789185977031
(Trita-EE, 1653-5146 ; 2008:036)
Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan,
Gunnarson, Lars, 1948-
2008
Körhäftet / [text & idé: Lars Gunnarson, Lennart Svensson och
ISBN 9789174150834
Benny Johnsson ; foto: Johan Lundahl ; illustration: Hans
Sandqvist. - 11. uppl. - Landskrona : Sveriges trafikskolors
Prba - Rälsfordon
riksförbund (STR), 2008. - 100 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789185977062
Helmstein, Hans, 1942SJ personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller / Hans
Truckförarboken
Helmstein, Svante Runberger. - Stockholm : Stockholms
Truckförarboken : TLP-2A. - Mölnlycke : Atlet, [2008. - 63 s.
modelljärnvägsklubb, cop. 2007. - 245 s. (vissa vikta) :
färgill.
ill. ; 25 X 30 cm.
ISBN 9789163320569 (inb.)
Truckförarens ABC
Truckförarens ABC : det moderna truckläromedlet. A / [text:
Prbd - Järnvägstrafik och spårvägstrafik
Inga Elverheim ... ; illustrationer: Hans Sandqvist ; foto: Anders
Edestedt, Åke Mattson. - 2. uppl. - Solna : Transportfackens
Bantrafik 2005
yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), [2008. - 38 s. : ill.
Bantrafik 2005 = Rail traffic 2005. - Östersund : Statens
ISBN 9789188233448
institut för kommunikationsanalys ; Borlänge :
Banverket, 2007. - 50 s.
Truckförarens ABC
Truckförarens ABC : det moderna truckläromedlet. B / [text: Inga
Elverheim ... ; illustrationer: Hans Sandqvist ; foto: Anders
Edestedt. - 2. uppl., 2. [tr. - Solna : Transportfackens yrkes- och
(Sveriges officiella statistik, 99-0111480-2)
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2007:26)
(Bantrafik, 1652-4373)
ISBN 9189586719
arbetsmiljönämnd (TYA), [2008. - 63 s. : ill.
ISBN 9789188233387
Granström, Rikard, 1978Management of condition information from railway
Pradd - Vägtransportväsen
Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen
Kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen. - 8. utg. - Borlänge :
Vägverket, 2006. - 23 s. : färgill.
punctuality perspectives / Rikard Granström. - Luleå,
2008. - 35 s. : ill.
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 14021544 ; 2008:36)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2008
213
Nationalbibliografin 2008: September
Prca - Skeppsbyggeri
Fiskehamnar i Blekinge
Fiskehamnar i Blekinge : förr och nu. - Karlskrona :
Schager, Bengt
Hans tryck och förlag, 2007. - 36 s. : ill. ; 15 x 22 cm.
Human error in the maritime industry : how to understand, detect
ISBN 9789185571161
and cope / Bengt Schager. - [Halmstad] : Marine profile Sweden,
2008. - 186 s. : ill.
Hornevall, Bengt, 1921-
ISBN 9789163320644
Seglarhamnar i Vänern / [texter: Bengt Hornevall och
Lars-Gunnar Svensson. - 3. uppl. - Karlstad : Karlstads
Prcab - Skeppsbyggeri: motorer
segelsällskap, cop. 2008. - 95 s. : ill.
ISBN 9789197753609 (spiralh.)
Bruce, Leif, 1949100 år med kraft från Seffle : 1908-2008 / [författare: Leif Bruce,
Rydberg, Lennart, 1942-
Åke Bruce. - 1. uppl. - Åmål : Åmålstryck, 2008. - 232 s. : ill.
Strängnäs - ångbåtsstaden : om ångbåtstrafiken under
ISBN 9789197722643 (inb.)
130 år : utgiven i samband med att ångfartyget Strängnäs
Express/Storskär 2008 fyller 100 år / text: Lennart
Westin, Micke
Rydberg. - Stockholm : Stiftelsen Skärgårdsbåten, 2008.
Byt motor i båten / Micke Westin. - Vaxholm : Columbus i
- 18 s. : ill.
samarbete med Praktiskt båtägande, 2008. - 142 s. : ill. ; 24 cm.
(Båtägarens handböcker)
Steer, Dugald
ISBN 978-91-85617-04-3
Kapten William Lubbers handbok i piratologi : en
piratjägarkurs för skeppsgossar / redigerad av Dugald A.
Prcd - Sjöfart
Steer och Clint Twist ; översättning: Leif Jacobsen ;
[illustration by Ian Andrew. - Stockholm : B. Wahlström,
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar
2008. - 78 s., [4] pl.-bl. : ill. ; 22 cm.
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar. - Stockholm :
ISBN 978-91-32-15394-5 (spiralbd)
Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör],
2008. - 104, [4] s. ; 21 cm.
Sverige. Hamnstrategiutredningen
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:68)
Hamnstrategi : strategiska hamnnoder i det svenska
ISBN 9789138230473
godstransportsystemet : slutbetänkande / av
Hamnstrategiutredningen. - Stockholm : Fritze, 2007. -
Andersson, Lars
292 s. ; 24 cm.
Hundra år i hamn : ett sekel med Halmstads hamn och
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:58)
stuveribolag / [text: Lars Andersson, Kent Johansson ; bilder:
ISBN 9789138227916
Lars Andersson. - Halmstad : Halmstads hamn och stuveri, 2008.
- 103 s. : ill.
Sverige. Utredningen om Kustbevakningens
ISBN 9789163329708 (inb..)
befogenheter
Kustbevakningens rättsliga befogenheter : betänkande /
Bexell, Sten, 1931-
av Utredningen om Kustbevakningens befogenheter. -
Sjöfartsbok. D. 3 : [berättelser från ett halvsekel inom sjöfarten]
Stockholm : Fritze, 2008. - 756, [4] s. ; 25 cm.
/ Sten Bexell. - [Öxabäck : Sten Bexell], cop. 2008. - 186 s. : ill.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2008:55)
ISBN 9789197551427 (inb.)
ISBN 9789138229910
214
Nationalbibliografin 2008: September
Valinder, Göran, 1931-
Luftfart
Skeppare på Kattegatt : båtskeppare från Göteborgs södra
Luftfart. 2006 = Civil aviation. 2006 / Statens institut för
skärgård och Frölunda 1837-1859 / av Göran Valinder. -
kommunikationsanalys. - Östersund : Statens institut för
Göreborg : Tre Böcker, 2008. - 104 s. : ill. ; 26 cm.
kommunikationsanalys ; Norrköping : Luftfartsverket,
ISBN 978-91-7029-649-9 (inb.)
2007. - 48 s.
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2007:14)
Prcda - Sjöfart: navigation och manövrering.
Sjömanskap
ISSN 1402-1919 (hela verket)
Ramberg, Sten, 1935-
På marken
Fritidsskepparen : [navigation och sjömanskap för förar- och
På marken. - Norrköping : Luftfartsverket, 2002. - 15 s.
ISBN 9189586689
kustskepparintyget] / Sten Ramberg, Bengt Utterström :
[illustrationer: Jenny Ström ; foto: Johan Ahlbom. - [Ny, rev.
Sidvind
uppl. - Stockholm : Nautiska förlaget, 2008. - 271 s. : ill. ; 21 cm.
Sidvind. - Norrköping : Luftfartsverket, 2006. - 15 s.
ISBN 9789189564541
(Uteblivna) omdrag
Prcdd - Sjöfart: bärgningsväsen och dykeriväsen
(Uteblivna) omdrag. - Norrköping : Luftfartsverket,
2006. - 11 s.
Statliga insatser för sjöräddning
Statliga insatser för sjöräddning : förstudierapport. - Stockholm :
Riksrevisionen, 2004. - 63 s.
Vinterflygning
Vinterflygning. - Norrköping : Luftfartsverket, 2002. 23 s.
Prdbbc - Helikoptrar
Operativ manual för copterflyg
Operativ manual för copterflyg. - [Visby : Nomen] : Books-onDemand [distributör], 2008. - 204, 9 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789185925575 (spiralh.)
Prtg - Godstransporter
Sverige. Hamnstrategiutredningen
Hamnstrategi : strategiska hamnnoder i det svenska
godstransportsystemet : slutbetänkande / av
Hamnstrategiutredningen. - Stockholm : Fritze, 2007. -
Prdd - Flygtrafik
292 s. ; 24 cm.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:58)
FMF, flygledare, meteorologer och flight planning centre i
ISBN 9789138227916
relationen med privatflygare
FMF, flygledare, meteorologer och flight planning centre i
relationen med privatflygare. - Norrköping : Luftfartsverket,
2006. - 27 s.
Prtp - Persontransporter
Eliasson, Kent, 1967Flyttning och pendling i Sverige : bilaga 3 till
Långtidsutredningen 2008 / Kent Eliasson, Olle
Westerlund, Johanna Åström. - Stockholm : Fritze, 2007.
- 219 s. ; 24 cm.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:35)
ISBN 9789138227503
215
Nationalbibliografin 2008: September
Lokal och regional kollektivtrafik
IT-guide
Lokal och regional kollektivtrafik. 2006 : en sammanställning av
IT-guide / SIS - Standardiseringskommissionen i
resor, produktion, intäkter, kostnader och bidrag inom lokal och
Sverige. - Stockholm : SIS, 1986-1994. - 21 cm. - 1986-
regional allmän kollektivtrafik. - Östersund : Statens institut för
1994.
kommunikationsanalys, 2007. - 74 s. : tab.
ISSN 0284-4516
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2007:20)
(Kollektivtrafik (Stockholm), 1653-1817 ; 2007:20)
Sandblad, Bengt, 1948-
ISBN 9189586697
Målbilder : en metod för att utveckla det framtida ITstödda arbetet / Bengt Sandblad, Niklas Hardenborg. -
RES 2005-2006
Stockholm : Utvecklingsrådet för den statliga sektorn,
RES 2005-2006 : den nationella resvaneundersökningen. -
2008. - 75 s. : ill.
Stockholm : Statens institut för kommunikationsanalys, 2007. 57, 34, 6, 52, 7, 3, 8 s. : tab.
SNIC Progress report
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2007:19)
SNIC Progress report : 2003-2005 / Swedish National
(Kommunikationsmönster, 1653-1809 ; 2007:19)
Infrastructure for Computing (SNIC. - [Uppsala] :
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC),
RES 2005-2006
[2007. - 260 s.
RES 2005-2006 [Elektronisk resurs] : den nationella
ISBN 91-7303-082-3
resvaneundersökningen. - Stockholm : Statens institut för
kommunikationsanalys, 2007. - 57, 34, 6, 52, 7, 3, 8 s. : tab.
Sveriges beredskap mot nätangrepp
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2007:19)
Sveriges beredskap mot nätangrepp. - Stockholm :
(Kommunikationsmönster, 1653-1809 ; 2007:19)
Krisberedskapsmyndigheten, 2008. - 56 s.
(KBM:s utbildningsserie, 1652-3539 ; 2008:1)
Ps - Brandteknik och brandväsen
ISBN 9789185797134
Hitta vilse
Sveriges beredskap mot nätangrepp. Engelska
Hitta vilse® : en utbildning om barn som går vilse : handledning
Large scale Internet attacks. - Stockholm : Swedish
för ledare. - Solna : Civilförsvarsförbundet, 2005. - 72 s. : ill.
Emergency Management Agency (SEMA), 2008. - 54 s.
; 25 cm.
Pu - Datorer och databehandling
(SEMA's educational series, 1652-3539 ; 2008:2)
ISBN 9789185797141
Faraj, Maycel Isaac, 1979Lip-motion biometrics for audio-visual identity recognition /
Teknikbok för öppna system
Maycel Isaac Faraj. - Göteborg : Department of Signals and
Teknikbok för öppna system : 2000' talets
Systems, Chalmers University of Technology ; Halmstad :
kommunikationsteknik. - 1990/91 års upplaga. -
School of Information Science, Computer and Electrical
Stockholm : Rikspolisstyrelsen, 1990. - [79] s.
Engineering, Halmstad University, 2008. - viii, [161] s. : ill.
ISBN 91-87202-07-7
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2842)
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
ISBN 9789173851619
216
Nationalbibliografin 2008: September
Puba - Systemutveckling
Pubdz - Särskilda program och system
Sandblad, Bengt, 1948-
Ansell, Eva, 1968-
Målbilder : en metod för att utveckla det framtida IT-stödda
Information och layout / [författare: Eva Ansell. - 1.
arbetet / Bengt Sandblad, Niklas Hardenborg. - Stockholm :
uppl. - Sundbyberg : Docendo, 2008. - 248 s. : ill. ; 25
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, 2008. - 75 s. : ill.
cm.
(På rätt kurs)
Pubd - Program och system
ISBN 9789185437641
Sundberg, Peter
Bergqvist, Maria
Skatteseminarium / [Peter Sundberg och Ulla Lindblad,
AutoCAD 2008 : avancerad. - Mölndal : WITU, cop.
dokumentation. - 3. utg. - Växjö : Visma Spcs, 2008. - 69 s. : ill.
2007. - 339 s. : ill.
ISBN 9789170698040 (spiralh.)
ISBN 9789185119561 (spiralh.)
Visma lön 300
Ravnefjord, Martin, 1968-
Visma lön 300 : Visma lön 600 : lärarhandledning. - 3. utg. -
AutoCAD Architecture 2008 : avancerad och
Växjö : Visma Spcs, 2008. - 38 s. : ill.
uppdatering. - Mölndal : WITU, cop. 2007. - 329 s. : ill.
ISBN 9789170698132 (spiralh.)
ISBN 9789185119615 (spiralh.)
Visma lön special
Wikström, Helen
Visma lön special : semesterårsavslut. - 9. utg. - Växjö : Visma
AutoCAD LT 2008 : avancerad. - Mölndal : WITU, cop.
Spcs, 2008. - 76 s. : ill.
2008. - 262 s. : ill.
ISBN 9789170698088 (spiralh.)
ISBN 9789185119547 (spiralh.)
Pubdk - Datorstödda konferenser
Wistrand, Anders, 1939AutoCAD 2008 : skolbok. - Mölndal : WITU, cop. 2007.
Moon, Colin, 1957-
- 313 s. : ill.
e-right @ work / Colin Moon. - [Bromma] : Mercuri kongress,
ISBN 9789185119585 (spiralh.)
2006. - 35, [1] s.
ISBN 91-976222-0-6 (spiralh.)
Wistrand, Anders, 1939-
ISBN 978-91-976222-0-2
AutoCAD MEP 2008 EL. - Mölndal : WITU, cop. 2008.
- 163 s. : ill.
Pubds - Datasäkerhet och integritet
ISBN 9789185119615 (spiralh.)
Granskning av Försäkringskassans interna styrning och
Pucb - Internet
kontroll av informationssäkerheten
Granskning av Försäkringskassans interna styrning och kontroll
Karlsson, Daniel, 1985-
av informationssäkerheten : revisionsrapport. - Stockholm :
Din guide till en säljande hemsida / Daniel Karlsson ;
Riksrevisionen, 2006. - 64 s.
[illustrationer: Marie Abrahamsson. - 1. utg. - Växjö :
ISBN 91-7086-075-0
Fishbowl Media, 2008. - 84 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789163332159 (spiralh.)
217
Nationalbibliografin 2008: September
Pucbb - Internet: programmering och redigering
Wistrand, Anders, 1939AutoCAD 2008 : skolbok. - Mölndal : WITU, cop. 2007.
Englund, Helena, 1957-
- 313 s. : ill.
Tillgängliga webbplatser i praktiken / Helena Englund och Maria
ISBN 9789185119585 (spiralh.)
Sundin. - 2., omarb. uppl. - Stockholm : Jure : Jure bokhandel
[distributör], 2008. - 186 s. : ill. ; 25 cm.
Wistrand, Anders, 1939-
ISBN 9789172233232
AutoCAD MEP 2008 EL. - Mölndal : WITU, cop. 2008.
- 163 s. : ill.
Pucbc - Internet: sökning
Våge, Lars, 1963Informationssökning på Internet / Lars Våge, Hercules Dalianis,
Lars Iselid. - 2. [utök.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. 285 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789144053691
Puf - Multimedia
Multimedia
Multimedia / [författare: Elg ... ; illustratör: Olle Landsell. - 1.
uppl. - Sundbyberg : Docendo, 2008. - 142 s. : ill. ; 25 cm.
(På rätt kurs)
ISBN 978-91-85437-65-8
ISBN 9789185437580 (spiralh.)
Puh - Datorstödd konstruktion och tillverkning
(CAD/CAM)
Bergqvist, Maria
AutoCAD 2008 : avancerad. - Mölndal : WITU, cop. 2007. - 339
s. : ill.
ISBN 9789185119561 (spiralh.)
Ravnefjord, Martin, 1968AutoCAD Architecture 2008 : avancerad och uppdatering. Mölndal : WITU, cop. 2007. - 329 s. : ill.
ISBN 9789185119615 (spiralh.)
Wikström, Helen
AutoCAD LT 2008 : avancerad. - Mölndal : WITU, cop. 2008. 262 s. : ill.
ISBN 9789185119547 (spiralh.)
218
ISBN 9789185119615 (spiralh.)
Nationalbibliografin 2008: September
Q - Ekonomi och rättsväsen
Nilsson, Mats
Prices across the markets : how the German coal-based
Q - Ekonomi och näringsväsen
electricity price may affect the Swedish nuclear/hydrobased system / Mats Nilsson and Kristian Gustafsson. -
Kommunalarnas hushållsekonomi 1991-1999
Luleå : Division of Economics, Luleå University of
Kommunalarnas hushållsekonomi 1991-1999. - Stockholm :
Technology, 2008. - S. 57-67.
Kommunal, [1999. - 23 s.
(Luleå economics reprint series, 1404-1839 ; 2008:87)
(Fakta & debatt / Kommunal, 1401-0720 ; 1999:1)
Qaa - Ekonomisk teori
Ohlsson, Maria
Inför ISO 9000 : certifieringsarbete vid fyra företag / Maria
Granström, Ola, 1975-
Ohlsson. - Stockholm : Sveriges verkstadsindustrier, 1993. - 43 s.
Aid, drugs, and informality : essays in empirical
(Faktarapport / Sveriges verkstadsindustrier. Montering, 1103-
economics / Ola Granström. - Stockholm : Economic
5315 ; 1993:6)
Research Institute, Stockholm School of Economics
(EFI), 2008. - xii, 164 s. : ill. ; 25 cm.
Tema
Diss. Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm, 2008
Tema. Nr 5, Starta eget. - Bandhagen : Temagruppen Jonson &
ISBN 9789172587564
Runelund marknads AB, [1984. - 62, [3] s. : ill.
Holm, Louise
Utfodringskonferens 1993
Övningsuppgifter i mikroekonomi / Louise Holm,
Utfodringskonferens 1993 : smakfel i mjölk : proteinvärdering /
Osvaldo Salas. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 184 s. :
[Kjell Pettersen, Rolf Spörndly. - Hållsta : Svensk
ill.
husdjursskötsel, 1993. - 96 s.
ISBN 9789144052298
ISBN (spiralh.)
Qaaa - Nationalekonomi: doktrinhistoria
Utfodringskonferens 1994
Utfodringskonferens 1994 : ensilering, bete / [red. Kjell
Sandelin, Bo, 1942-
Pettersen, Rolf Spörndly. - [Eskilstuna] : Svensk Husdjursskötsel,
Det ekonomiska tänkandets historia / Bo Sandelin, Hans-
[1994. - 62 s.
Michael Trautwein, Richard Wundrak. - 4., [rev. och
utök.] uppl. - Stockholm : SNS förlag, 2008. - 167 s. ; 21
Utfodringskonferens 1995
Utfodringskonferens 1995 : helsäd, höga kraftfodergivor / [red.
cm.
ISBN 9789185695591
Kjell Pettersen, Rolf Spörndly. - Eskilstuna : Svensk
Husdjursskötsel, 1995. - 132 s.
Qaac - Ekonomisk teori: speciella frågor
ISBN (Spiralh.)
Lundgren, Jens
Qa - Nationalekonomi och finansväsen
Forstater, Mathew
Lilla boken med stora tankar om ekonomi / Mathew Forstater ;
översättning: Anders Rolf ; [teckningar: Richard Burgess, Emma
Farrarons. - Västerås : Ica, 2008. - 127 s. ; 19 cm.
Multinational electricity market integration and
electricity price dynamics / Jens Lundgren, Jörgen
Hellström, Niklas Rudholm. - Stockholm : Handelns
utredningsinstitut (HUI), 2008. - 23 s.
(Working paper (Handelns utredningsinstitut (HUI)),
1653-1884 ; 16)
ISBN 978-91-534-3005-6 (inb.)
219
Nationalbibliografin 2008: September
Qaacg - Ekonomisk tillväxt och utveckling
Utveckla Västra Götaland
Utveckla Västra Götaland : Unionens politik för
Svensson, Roger, 1967-
innovation, entreprenörskap och tillväxt. - Stockholm :
Tillväxt genom forskning- : vad säger forskningslitteraturen? /
Unionen, 2008. - 58 s.
[skriven av Roger Svensson. - Stockholm : Svenskt näringsliv,
ISBN 9789173910514
2008. - 42 s.
Qada - Privat äganderätt
Qac - Konjunkturteori och konjunkturlära
Ta det tillbaka
Arnberg, Jonas, 1976-
Ta det tillbaka : gemensamt ägande för gemensam nytta.
HUI:s konjunkturbedömning juni 2008 / Jonas Arnberg, Jessica
- Malmö : Ung vänster, [2006. - 31 s. : ill.
Lindblom, Linda Thunström. - Stockholm : Handelns
utredningsinstitut, [2008. - 21 s. : ill.
Qadb - Monopol och konkurrens
Forsfält, Tomas
Marknadsdomstolens avgöranden
Modellansatser i Konjunkturinstitutets medelfristprognoser /
Marknadsdomstolens avgöranden. 2007. - Stockholm :
Tomas Forsfält, Jonny Nilsson och Juhana Vartiainen. -
Norstedts juridik, 2008. - 749 s. ; ill. ; 22 cm.
Stockholm : Konjunkturinstitutet, 2008. - 44 s.
(Marknadsdomstolens avgöranden, 0348-3711 ; 2007)
(Working paper / Konjunkturinstitutet, 1100-7818 ; 104)
ISBN 9139013189 (inb.)
ISBN 9789139013181 (inb.)
Qad - Ekonomiska förhållanden
Holmberg, Ulrika, 1966-
Qadcb - Regionalpolitik och
lokaliseringspolitik
Konsumtionsrapporten : konsumtionen 2005 / Ulrika Holmberg. Göteborg : Centrum för konsumentvetenskap, Handelshögskolan
Lindberg, Lena 1973-
vid Göteborgs universitet, 2007. - 64 s.
The regionalisation process in Southeast Asia and the
economic integration of Cambodia and Laos into
Lindqvist, Beatriz, 1956-
ASEAN / Lena Lindberg. - Göteborg : Department of
När kunden är kung : effekter av en transnationell ekonomi /
Human and Economic Geography, School of Business,
Beatriz Lindqvist & Mats Lindqvist. - 1. uppl. - Umeå : Boréa,
Economics and Law, Göteborg University, 2007. - 337 s.
2008. - 279 s. ; 22 cm.
: ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-89140-56-1
(Publications / edited by the Departments of Geography,
University of Gothenburg. Ser. B, 0346-6663 ; 113)
Lundberg, Johan, 1966Distributional effects of lower food prices in a rich country :
calculations based on estimates of household demand for food /
Johan Lundberg, Sofia Lundberg. - Stockholm : Handelns
utredningsinstitut (HUI), 2008. - 27 s.
(Working paper (Handelns utredningsinstitut (HUI)), 1653-1884 ;
15)
220
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9186472577
Nationalbibliografin 2008: September
Qadd - Interstatligt ekonomiskt samarbete
Qae - Penningväsen och bankväsen
Lindberg, Lena 1973-
Daunfeldt, Sven-Olof, 1970-
The regionalisation process in Southeast Asia and the economic
Why do politicians implement central bank
integration of Cambodia and Laos into ASEAN / Lena Lindberg.
independence reforms? / Sven-Olof Daunfeldt, Jörgen
- Göteborg : Department of Human and Economic Geography,
Hellström, Mats Landström. - Stockholm : Handelns
School of Business, Economics and Law, Göteborg University,
utredningsinstitut (HUI), 2008. - 31 s.
2007. - 337 s. : ill. ; 25 cm.
(Working paper (Handelns utredningsinstitut (HUI)),
(Publications / edited by the Departments of Geography,
1653-1884 ; 13)
University of Gothenburg. Ser. B, 0346-6663 ; 113)
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Kjellberg, David, 1977-
ISBN 9186472577
Expectations, uncertainty, and monetary policy / David
Kjellberg. - Uppsala : Department of Economics
Qadg - Tjänster
[Nationalekonomiska institutionen], Uppsala universitet,
2007. - 132 s.
Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället
(Economic studies, 0283-7668 ; 108)
Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället : omaka par eller
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007
perfect match. - Stockholm : Almega, [2008. - 46 s.
ISBN 9789185519156
Qadh - Industri
Qaea - Penningväsen
Action medtech
Kjellberg, David, 1977-
Action medtech : key measures for growing the medical device
Expectations, uncertainty, and monetary policy / David
industry in Sweden. - Stockholm : Royal Institute of Technology,
Kjellberg. - Uppsala : Department of Economics
2007. - 71 s.
[Nationalekonomiska institutionen], Uppsala universitet,
2007. - 132 s.
Qadj - Inkomstfördelninggenhetsfördelning
(Economic studies, 0283-7668 ; 108)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007
Axelsson, Jim
ISBN 9789185519156
Världsbanken och kampen mot fattigdomen / Jim Axelsson. Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2008. - 32 s.
Qaeb - Bankväsen och kreditväsen
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:5)
ISBN 9171836403
Blom, K. Arne, 1946Bankboken : Sparbanken i Lund som blev Sparbanken
Qadn - Naturresurser
Finn / K. Arne Blom. - Lund : Sparbanken Finn, 2008. 240 s. : ill. ; 22 x 22 cm.
Brown, Lester R
PLAN B 3.0 : uppdrag: rädda jorden! / Lester R. Brown. -
Den frånskilde kassören och andra berättelser
Stockholm : Addera, 2008. - 433 s. ; 21 cm.
Den frånskilde kassören och andra berättelser : om
ISBN 978-91-86009-04-5
Postens kassaservice 1861-2008. - Stockholm : Svensk
kassaservice, 2008. - 131 s. : ill.
ISBN (Inb.)
221
Nationalbibliografin 2008: September
Sandén, Weje, 1953-
Qaed - Internationella kapitalrörelser
En fråga om förtroende : historien om Soliditet och svensk
kreditupplysning / Weje Sandén ; [bilder: Skanskas arkiv. -
Axelsson, Jim
Sundbyberg : Soliditet, 2008. - 159 s. : ill. ; 23 cm.
Världsbanken och kampen mot fattigdomen / Jim
ISBN 9789163319884 (inb.)
Axelsson. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2008.
- 32 s.
Qaebk - Kreditväsen
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2008:5)
ISBN 9171836403
Kredithantering
Kredithantering : företagarhandboken. - Stockholm : Soliditet :
Qafba - Skatter
Thomson fakta, 2007. - 512 s. : ill.
ISBN 9789176102770
Lundén, Björn, 1944Förmåner : [skattefritt och skattepliktigt : bilförmån,
Kredithantering
hälso- och sjukvård, hushållstjänster, motion och
Kredithantering : företagarhandboken. - [Ny utg. - Stockholm :
friskvård, datorer, traktamenten] / av Björn Lundén &
Talentum fakta, 2008. - 512 s. : ill. ; 23 cm.
Karin Fyhr ; [illustrationer av Gunvor Ekström. - 9. uppl.
ISBN 9789197731911
- Näsviken : Björn Lundén information, 2008. - 329 s. ;
23 cm.
Sandén, Weje, 1953-
ISBN 9789170275654
En fråga om förtroende : historien om Soliditet och svensk
kreditupplysning / Weje Sandén ; [bilder: Skanskas arkiv. -
Sundberg, Peter
Sundbyberg : Soliditet, 2008. - 159 s. : ill. ; 23 cm.
Skatteseminarium / [Peter Sundberg och Ulla Lindblad,
ISBN 9789163319884 (inb.)
dokumentation. - 3. utg. - Växjö : Visma Spcs, 2008. - 69
s. : ill.
Qaeca - Aktier och obligationer
Karlsson, Ingvar, 1936-
ISBN 9789170698040 (spiralh.)
Qafbaa - Direkta skatter
Stora aktiehandboken / Ingvar Karlsson. - 2. uppl. - Nybro :
Aktieskolan, 2008. - 319 s. ; 25 cm.
Ideella föreningar
ISBN 9789197770804 (inb.)
Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter. - 3.,
omarb. uppl. - Lund : Studentlitteratur ; Stockholm :
Thorsell, Håkan, 1971The pricing of corporate bonds and determinants of financial
structure / Håkan Thorsell. - Stockholm : Economic Research
Institute, Stockholm School of Economics (EFI), 2008. - viii, 150
s. : ill. ; 25 cm.
Diss. Stockholm : Handelshögskolan, 2008
ISBN 9789172587557
222
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2007. - 131 s. : ill. ;
23 cm.
ISBN 9789144050546
Nationalbibliografin 2008: September
Oreland, Carl, 1977-
Andersson, Fredrik
Family control in Swedish public companies : implications for
Investigating the phenomenon of environmental
firm performance, dividends and CEO cash compensation / Carl
investments in the Swedish pharmaceutical industry : a
Oreland. - Uppsala : Department of Economics
qualitative analysis of the environmental work of three
[Nationalekonomiska institutionen], Uppsala universitet, 2007. -
companies / Fredrik Andersson. - Göteborg : Chalmers
121 s.
University of Technology, 2008. - 99 s. : ill.
(Economic studies, 0283-7668 ; 106)
(ESA report / Division of Environmental Systems
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2007
Analysis, Department of Energy and Environment,
ISBN 978-91-85519-13-2
Chalmers University of Technology, Göteborg 14048167 ; 2008:9)
Qafbab - Indirekta skatter
Att bygga förtroende
Kilometerskatt för lastbilar
Att bygga förtroende. - Stockholm : Ledarinstitutet,
Kilometerskatt för lastbilar : kompletterande analyser :
[1993. - 17 s.
redovisning av ett tilläggsuppdrag från regeringen. - Östersund :
ISBN (spiralh.)
Statens institut för kommunikationsanalys, 2008. - 63 s.
(SIKA rapport, 1402-6651 ; 2007:5)
Borén, Tobias
Methods for aggregation and communication of life
Qafbag - Taxering och uppbörd
cycle inventory data within the framework of ecoefficiency analysis : a case study at Akzo Nobel / Tobias
Svensson, Ulf, 1967-
Borén. - Göteborg : Chalmers University of Technology,
Representation : skatteregler för företag och anställda :
2008. - 39, v, vii, ii, iii s. : ill.
[avdragsgillt eller inte avdragsgillt?, lyxrepresentation,
(ESA report / Department of Energy and Environment,
personalfester, gåvor, sponsring, resor, konferenser] / Ulf
Division of Environmental System Analysis, Chalmers
Svensson. - 5., [rev.] uppl. - Näsviken : Björn Lundén
University of Technology, Göteborg, Sweden 1404-8167
information, 2008. - 252 s. ; 23 cm.
; 2008:4)
ISBN 978-91-7027-566-1
Civilekonomer tre år efter examen
Qb - Företagsekonomi
Civilekonomer tre år efter examen : rapport år 2008. Stockholm : Civilekonomerna, 2008. - 52 s.
Allander, Anders, 1944Civilekonomers användning : en provocerande bok för seriösa
Contemporary research at Swedish Graduate School
människor med humor och som ifrågasätter myglande
of Business
civilekonomer och andra fifflare / av Anders Allander. - Västerås
Contemporary research at Swedish Graduate School of
: Technic Art Allander, cop. 2008. - 70 s. : ill. ; 30 cm.
Business : [business change and renewal : reprints] / C.
ISBN 978-91-633-3249-4 (spiralh.)
Hultman & J. Löwstedt (eds. - Örebro : Örebro
University ; Västerås : Mälardalen University, 2008. 386 s.
ISBN 978-91-7668-606-5
Framgång för idérörelser
Framgång för idérörelser. - Stockholm : Ledarinstitutet,
[1994. - 19 s.
ISBN (spiralh.)
223
Nationalbibliografin 2008: September
Innovationsverksamhet i svenska företag 2004-2006
Samuelsson, Ingrid, 1967-
Innovationsverksamhet i svenska företag 2004-2006. - Stockholm
Categorization and diagnosis of conflicts in product
: Statistiska centralbyrån, 2008. - 104 s.
development / Ingrid Samuelsson. - Göteborg : Chalmers
ISBN 9789161814336
University of Technology, 2008. - vi, 138 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Jonsson, Henrik
Ny serie, 0346-718X ; 2845)
Benchmarking of a management system : a case study from the
Diss. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008
Swedish nuclear industry / Henrik Jonsson. - Göteborg :
ISBN 9789173851640
Chalmers University of Technology, 2008. - 58 s. : ill.
(Report / Department of Energy and Environment, Environmental
Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Göteborg
Qba - Företagsorganisation, företagsformer,
företagsledning
1404-8167 ; 2008:10)
Aha! management
Kom igång som säljare
Aha! management : information doesn't change the
Kom igång som säljare : [att börja med direktförsäljning. -
world people do - with knowledge. - Stockholm :
[Sverige] : Bokbordet.com, 2005. - 23 s.
Acando, 2008. - 80 s. : ill.
Logaras, Dionysios
Curman, Barbro, 1946-
Life cycle inventory data collection for first tier suppliers : a case
Tillitens makt mitt i armbågsvärlden / av Barbro
study of a bearing unit / Dionysios Logaras. - Göteborg :
Curman. - Stockholm : Gestalthuset, 2008. - 190 s. ; 21
Chalmers University of Technology, 2008. - 74, xiii s. : ill.
cm.
(ESA report / Department of Energy and Environment, Division
ISBN 978-91-976766-4-9
of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of
Technology, Göteborg 1404-8167 ; 2008:11)
Enarsson, Leif, 1942Outsourcing and strategic sourcing : from strategic
Lundberg, Örjan
models to practical experience / Leif Enarsson. -
Management matters : linking management of buildings to
Göteborg : BAS, 2008. - 309 s. ; 25 cm.
environmental impacts in a pilot study of supermarket buildings /
ISBN 9789172462656
Örjan Lundberg. - Göteborg : Chalmers University of
Technology, 2008. - x, 58 s. : ill.
God sed med koden
(ESA report, 1404-8167 ; 2008:3)
God sed med koden : självreglering eller lag. - Lund :
Studentlitteratur, 2008. - 110 s : ill. ; 23 cm.
Rex, Emma, 1978Marketing for life cycle thinking / Emma Rex. - Göteborg :
Granberg, Otto, 1936-
Chalmers University of Technology, 2008. - x, 73 s. : ill.
Organisation och ledarskap : från pyramid till tält - i en
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
föränderlig värld. Lärarmaterial / Otto Granberg. - 1.
0346-718X ; 2835)
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 100 s. ; 32 cm +
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
1 CD-ROM.
2008
ISBN 9789144038421 ( i ringpärm)
ISBN 9789173851541
224
Nationalbibliografin 2008: September
Karlöf, Bengt, 1939-
Qbaa - Organisation och administration
Innovation och affärsutveckling : [baserad på kundnytta, problem
och värde] / Bengt Karlöf. - Stockholm : SIS förlag, 2008. - 164
Enander, Ann
s. : ill. ; 25 cm.
Det händer mitt ibland oss : kommunala erfarenheter från
(SIS HB, 0347-2019 ; 308)
socialt genererade kriser / Ann Enander, Örjan Lajksjö,
ISBN 9789171627346 (inb.)
Eva-Lena Tedfeldt. - Stockholm : Institutionen för
ledarskap och management, Försvarshögskolan, 2008. -
Oreland, Carl, 1977-
53 s.
Family control in Swedish public companies : implications for
(ILM. Serie I, 1653-1523 ; 47)
firm performance, dividends and CEO cash compensation / Carl
Oreland. - Uppsala : Department of Economics
Lundström, Jan-Erik, 1940-
[Nationalekonomiska institutionen], Uppsala universitet, 2007. -
Målburen : konsten att lyckas med målstyrning / Jan-Erik
121 s.
Lundström. - Stockholm : Ekerlid, 2008. - 190 s. : ill. ;
(Economic studies, 0283-7668 ; 106)
22 cm.
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2007
ISBN 9789170920899 (inb.)
ISBN 978-91-85519-13-2
Qbaab - Organisationslära
Pehrsson, Anders, 1956International strategy : methods for competitiveness / Anders
Andersson, Mats
Pehrsson. - Växjö : Växjö University Press, 2008. - 110 s. ; 25
Om konsten att styra och stödja partnerskap :
cm.
partnerskap, myndighet och program i samverkan / Mats
ISBN 9789176366097
Andersson och Sofia Wistus. - Lindesberg : APeL FoU,
2008. - 72 s.
Plank, Kalju, 1942-
ISBN 9789185965038
Förändringsdynamik : [reflektioner kring mänskliga aspekter av
att leda människor genom organisationsförändringar / Kalju
Qbab - Ledning, arbetsledning
Plank & Tor Eneroth ; illustrationer: Gerdur Ragnarsdottir. [Göteborg : Volvo Information Technology], 2008. - 105 s. : ill. ;
Asplind, Jan, 1938-
22 x 31 cm.
Ansvar, plikt, offer : ledarskap i liv och litteratur / Jan
Asplind och Eva Faye-Wevle ; [vinjetter: Kenneth
Sveriges företagande och konkurrenskraft
Karlsson. - 2. rev. utg. - Ryd : Artéa, 2008. - 188 s. : ill. ;
Sveriges företagande och konkurrenskraft : internationell
22 cm.
benchmarking. - Stockholm : Näringsdepartementet :
ISBN 9789185527182 (inb.)
Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2007. - 219, [2] s. ; 21
cm.
Collin, Pamela, 1954-
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2007:37)
Ledande personligheter : 12 kända profiler om ledarskap
ISBN 9789138228159
/ Pamela Collin ; [Jan Carlzon ... ; foto: Helena Bévengut
-Larsson. - 1. uppl. - Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala
Wennebro, Torbjörn, 1949-
Publishing House, 2008. - 129 s. : ill. ; 22 cm.
Vad hände sedan? : uppföljning av 15 mottagare av Anders Walls
ISBN 9789170053733 (inb.)
landsbygdsstipendium / [text: Torbjörn Wennebro ; foto: Janne
Andersson. - Stockholm : Anders Walls stiftelser : Kungl. Skogs
och lantbruksakademien, [2008. - 36 s. : ill.
225
Nationalbibliografin 2008: September
Ekstedt, Else 1943-
Rudebeck, Ulric, 1943-
Att leda chefer : stöd och inspiration / Else Ekstedt. - Stockholm :
Strategic vision work : create an organisation that works
Norstedts Juridik, 2008. - 124 s. ; 21 cm.
for you / by Ulric Rudebeck. - [Stockholm] : Urvision,
ISBN 978-91-39-11011-8
2008. - 248 s. : ill.
ISBN 9789163327803
Fritz, Robert
Ärligt ledarskap : så hjälper du dina medarbetare att prestera
Svensk kod för bolagsstyrning
bättre / Robert Fritz & Bruce Bodaken ; med förord av Peter M.
Svensk kod för bolagsstyrning. - Stockholm : Kollegiet
Senge ; översättning: Thorbjörn Nilsson. - Stockholm : Santérus,
för svensk bolagsstyrning, 2008. - 24 s.
2008. - 216 s. ; 23 cm.
ISBN 9789173590082 (inb.)
Qbabba - Beslutsmetoder och
planeringsmetoder
Johansson, Thomas, 1959Managementsyndromet : så skapas den moderna chefen / Thomas
Lindgren, Mats, 1959-
Johansson. - Stockholm : Atlas, 2008. - 184 s. ; 18 cm.
Scenarioplanering : länken mellan framtid och strategi /
ISBN 9789173893350
Mats Lindgren och Hans Bandhold ; [översättning:
Monica Rydén. - 1. uppl. - Uppsala :
Den kommunikativa chefen
Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, 2008. - 197
Den kommunikativa chefen : en handbok för chefer inom polisen
s. : ill. ; 25 cm.
/ [författare: Nordisk Kommunikation och Rikspolisstyrelsen ;
ISBN 9789170053009
illustrationer: Moa Lindqvist Bartling. - 1. uppl. - Stockholm :
Nordisk Kommunikation : Rikspolisstyrelsen, cop. 2008. - 167 s.
Pehrsson, Anders, 1956-
: ill.
International strategy : methods for competitiveness /
ISBN (Spiralh.)
Anders Pehrsson. - Växjö : Växjö University Press,
2008. - 110 s. ; 25 cm.
Lindgren, Mats, 1959-
ISBN 9789176366097
Scenarioplanering : länken mellan framtid och strategi / Mats
Lindgren och Hans Bandhold ; [översättning: Monica Rydén. - 1.
uppl. - Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House,
Qbac - Informationsfrågor och
kommunikationsfrågor
2008. - 197 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789170053009
Granskning av Försäkringskassans interna styrning
och kontroll av informationssäkerheten
Ljusenius, Tommy, 1944-
Granskning av Försäkringskassans interna styrning och
Vår guide till hälsofrämjande ledarskap : hälsosam inspiration
kontroll av informationssäkerheten : revisionsrapport. -
som gör Lantmännen starkare / [text: Tommy Ljusenius. -
Stockholm : Riksrevisionen, 2006. - 64 s.
Stockholm : Lantmännen, 2008. - 112 s. : ill.
ISBN 91-7086-075-0
Maxwell, John C., 1947Talang är bara början / John C. Maxwell ; [översättning: Tomas
Dixon. - Vellinge : Corvita, 2008. - 258 s. ; 24 cm.
ISBN 9789185739257 (inb.)
226
Nationalbibliografin 2008: September
Den kommunikativa chefen
Qbb - Standardisering
Den kommunikativa chefen : en handbok för chefer inom polisen
/ [författare: Nordisk Kommunikation och Rikspolisstyrelsen ;
SIS CD
illustrationer: Moa Lindqvist Bartling. - 1. uppl. - Stockholm :
SIS CD [Elektronisk resurs] : katalog över svensk
Nordisk Kommunikation : Rikspolisstyrelsen, cop. 2008. - 167 s.
standard med teknisk ordlista. - Stockholm : SIS, [199?-
: ill.
200. - [199?]-200.
ISBN (Spiralh.)
ISSN 1104-635X
Qbaj - Företagsetablering och företagsavveckling
Qbc - Redovisning
Tovman, Peter, 1957-
Att redovisa hållbarhet
Företagsrekonstruktion enligt FrekL eller KL? : en studie ur IT-
Att redovisa hållbarhet : krav, erfarenheter och
företagets perspektiv / Peter Tovman. - Stockholm : Stockholms
inspiration. - Malmö : Natlikan, cop. 2008. - 57 s. : ill.
universitet, 2005. - 165 s. : diagr., tab.
Licentiatavhandling Stockholm : Stockholms universitet, 2005
Grönlund, Anders, 1946Principbaserad redovisning / Anders Grönlund, Torbjörn
Qban - Företagsformer
Tagesson, Peter Öhman. - 2. uppl. - Lund :
Studentlitteratur, 2008. - 322 s. : ill. ; 28 cm.
Enarsson, Leif, 1942-
ISBN 9789144053332 (inb.)
Outsourcing and strategic sourcing : from strategic models to
practical experience / Leif Enarsson. - Göteborg : BAS, 2008. -
Grönlund, Anders, 1946-
309 s. ; 25 cm.
Principbaserad redovisning. Övningsbok / Anders
ISBN 9789172462656
Grönlund, Torbjörn Tagesson, Peter Öhman. - 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008. - 231 s. ; 30 cm.
Qbana - Multinationella företag
ISBN 9789144053349
Pehrsson, Anders, 1956-
Ideella föreningar
International strategy : methods for competitiveness / Anders
Ideella föreningar : regler, redovisning och skatter. - 3.,
Pehrsson. - Växjö : Växjö University Press, 2008. - 110 s. ; 25
omarb. uppl. - Lund : Studentlitteratur ; Stockholm :
cm.
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2007. - 131 s. : ill. ;
ISBN 9789176366097
23 cm.
ISBN 9789144050546
Qbanb - Småföretag och medelstora företag
Malmquist, Claes, 1942Carlsson, Pål, 1969-
Att styra med hälsa : från statistik till strategi / Claes
Soloföretag : handbok för dig som driver företag själv / av Pål
Malmquist, Stig Vinberg, Johan Larsson. - Degerfors :
Carlsson. - 1. uppl. - Näsviken : Björn Lundén information, 2008.
Metodicum, 2007. - 175 s. : ill.
- 135 s. ; 23 cm.
ISBN 978-91-633-0183-4
ISBN 9789170275111
Norrlid, Anders
Företagarna
Skapa resultat med nyckeltal. Förskola / [författare:
Så påverkar vi : Företagarna arbetar för ett mer företagsvänligt
Anders Norrlid och Per Törnvall. - Stockholm : Rådet för
Sverige / [redaktion: Ulrika Stuart, Linnea Florén, Arvid Malm. -
främjande av kommunala analyser, 2008. - 26 s. : ill.
Stockholm : Företagarna, [2008. - 23 s.
227
Nationalbibliografin 2008: September
Working together magazine
Qbcf - Revision
Working together magazine. - Malmö : Movex användarförening,
2006. - 30 cm. - Årg. 1(2006): nr 1.
Sverige. Utredningen om revisorer och revision
ISSN 2000-0936
Revisionsutskott m.m. : genomförande av 2006 års
revisorsdirektiv : delbetänkande / av Utredningen om
Qbcb - Bokföring
revisorer och revision. - Stockholm : Fritze, 2007. - 411
s. ; 24 cm.
Tullgren, Sven, 1938-
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:56)
Bokföring & bokslut : grundkurs / Sven Tullgren. - 2., [utök.]
ISBN 9789138227879
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 125 s. : ill. ; 30 cm + 1
bilaga (35 s.
Qbcfa - Intern revision och kontroll
ISBN 9789144052007 (spiralh.)
På den säkra sidan
Qbccc - Investering och investeringskalkyl
På den säkra sidan : om intern kontroll för
förtroendevalda i kommuner och landsting. - Stockholm :
Vad väntar Sverige
Sveriges kommuner och landsting, [2008. - 32 s.
Vad väntar Sverige? : 08 : kortversion av Investeringar i den
ISBN 9789172643346
globala och svenska ekonomin. - Stockholm : Invest in Sweden
Agency (ISA), 2008. - 48 s.
Qbf - Personaladministration
Qbcd - Finansiering
Malmquist, Claes, 1942Att styra med hälsa : från statistik till strategi / Claes
Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag
Malmquist, Stig Vinberg, Johan Larsson. - Degerfors :
Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag : några råd på vägen /
Metodicum, 2007. - 175 s. : ill.
[sammanställd av Peter Tovman. - 2., omarb. utg. - Stockholm :
ISBN 978-91-633-0183-4
Connect, 2005. - 42 s.
(CONNECT S, 1653-2201 ; 001)
Qbfa - Personalsocial verksamhet
ISBN 91-975812-0-8
EIO-Q handboken
Nilsson, Per, 1969-
EIO-Q handboken : kvalitets-, miljö- och
Hur du finansierar ditt företag med framgång / Per Nilsson. -
arbetsmiljöledning - helt enkelt! : [leder till bättre
Stockholm : Redaktionen i Stockholm, cop. 2008. - 135 s. ; 22
reslutat / redaktör: Pär Lanner. - Stockholm : Elförlaget,
cm.
2008 Trydell. - 108 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789197706339
ISBN 9789197514378 (inb.)
Qbceb - Årsredovisning
Qbfb - Rekrytering, anställning,
personalutveckling
Broberg, Annette, 1966Nya redovisningsregler för aktiebolag : [ny årsredovisning - K2,
Bemanningsbranschen
slopad revisionsplikt, sänkt aktiekapital, förenklingsförslag] /
Bemanningsbranschen : personal som handelsvara. -
Anette Broberg. - 2. uppl. - Näsviken : Björn Lundén
Stockholm : Unionen, 2008. - 90 s. ; 24 cm.
Information, 2008. - 185 s. ; 23 cm.
ISBN 9789173910460
ISBN 9789170275708
228
Nationalbibliografin 2008: September
Juntura, Maria
Qbfe - Löner och anställningsvillkor
Utredning om jämställdhet vid tjänstetillsättningar : råd och
rekommendationer för fakultetsnämnderna,
Frick, Georg, 1967-
tjänsteförslagsnämnderna, institutionerna etc., om hur
Lönesamtal : handbok för chefer / Georg Frick. - 2. uppl.
jämställdhet mellan kvinnor och män skall beaktas vid
- Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House,
tjänstetillsättning av professorer, lektorer och forskarassistenter /
2008. - 112 s. : ill. ; 22 cm.
av Maria Juntura. - Uppsala : Uppsala univ., 1995. - 36, 14 s.
ISBN 978-91-7005-369-6 (inb.)
(Jämställdhetskommitténs rapportserie, 1401-0488 ; 3)
Qbgb - Affärskorrespondens
Självklar mångfald - oklar strategi
Självklar mångfald - oklar strategi : en kartläggning av
Moon, Colin, 1957-
mångfaldsarbetet på scenkonstinstitutionerna i Region Skåne /
e-right @ work / Colin Moon. - [Bromma] : Mercuri
Kettil Nordesj
kongress, 2006. - 35, [1] s.
ISBN 91-976222-0-6 (spiralh.)
Qbfbc - Personalutveckling
ISBN 978-91-976222-0-2
Andersson, Susanne
Qbgd - Blanketteknik
En färdplan för ett aktivt genusarbete : [aktionsorienterad
genusforsking/080318 : en delrapport från Fiber Optic Valley] /
Carlsson, Pål, 1969-
Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson. -
Mallar & dokument : 120 dokumentmallar med
Hudiksvall : Fiber Optic Valley, [2008. - 51 s. : ill.
anvisningar och fri nedladdning : [personal, bolag &
föreningar, familjejuridik, fastigheter & bostadsrätt, köp
Magnusson, Gunilla E
& försäljning] / av Pål Carlsson. - 6., [utök.] uppl. -
Tema lärande och utveckling : b forskning och reflektion kring
Näsviken : Björn Lundén information, 2008. - 418 s. ; 23
kompetens och lärande : med utgångspunkt från nio
cm.
doktorsavhandlingar ; Forskningscirklar : för
ISBN 9789170275647
kunskapsfördjupning och utvecklingsarbete / Gunilla E
Magnusson, Eva Britt Lönnback, Franscesca Östberg. Stockholm : Forsknings- och utvecklingsenheten,
Qbgf - Ordbehandling, maskinskrivning och
kopiering
Socialtjänstförvaltningen, 2007. - 66, 70 s.
(U-serien (Forsknings- och utvecklingsenheten,
Ansell, Eva, 1968-
Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad), 1654-2126 ; 6/7)
Information och layout / [författare: Eva Ansell. - 1.
ISBN 978-91-85707-05-8 (korr)
uppl. - Sundbyberg : Docendo, 2008. - 248 s. : ill. ; 25
cm.
Steinberg, John M., 1949-
(På rätt kurs)
Professionella samtal : konsten att leda medarbetarsamtal / John
ISBN 9789185437641
Steinberg ; [foto: Johan Laserna. - 1. uppl. - Malmö : Gleerups
utbildning, 2008. - 127 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-40-66093-0 (inb.)
229
Nationalbibliografin 2008: September
Qbia - Driftsplanering och driftskontroll,
arbetsanalys
Resilience Engineering Workshop (2007 : Vadstena)
Proceedings of the Resilience Engineering Workshop :
25-27 june, 2007, Vadstena, Sweden / editors Rogier
Kans, Mirka, 1971-
Woltjer, Björn Johansson, Jonas Lundberg. - Linköping :
On the utilisation of information technology for the management
Linköping University, 2007. - 50 s. : ill.
of profitable maintenance / Mirka Kans. - Växjö : Växjö
(Linköping electronic conference proceedings (Print),
University Press, 2008. - 62 s. ; 25 cm.
1650-3686 ; 23)
(Acta Wexionensia. Terotechnology, 1404-4307 ; 141)
ISBN 9789185831371
Diss. (sammanfattning) Växjö : Växjö universitet, 2008
ISBN 9789176366011
Sveriges företagande och konkurrenskraft
Sveriges företagande och konkurrenskraft : internationell
Sandblad, Bengt, 1948-
benchmarking. - Stockholm : Näringsdepartementet :
Målbilder : en metod för att utveckla det framtida IT-stödda
Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2007. - 219, [2] s.
arbetet / Bengt Sandblad, Niklas Hardenborg. - Stockholm :
; 21 cm.
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, 2008. - 75 s. : ill.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2007:37)
ISBN 9789138228159
Qbiab - Produktionskontroll
Qbifd - Produktutveckling
Bicheno, John
Lean för service och tjänster / författat i original av John Bicheno
Miljönytta
; vidareutvecklad av Pia Anhede & Joakim Hillberg ; översatt av
Miljönytta : produkter och tjänster som bidrar till en
Terese Whitty. - Göteborg : Revere, 2008. - 159 s. : ill.
bättre miljö / [redaktör: Kirsten Åkerman. - Stockholm :
ISBN 9789163325649
Svenskt näringsliv, cop. 2008. - 75 s. : ill.
Certifieringsboken 2008
Qbkb - Förpackning
Certifieringsboken 2008 : din guide till fördjupad information. [Sverige : s.n., 2008. - 128 s.
Förpackningar - nödvändighet eller onödig lyx
Förpackningar - nödvändighet eller onödig lyx? :
EIO-Q handboken
sammanfattning av en försörjningsanalys om
EIO-Q handboken : kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning -
förpackningar. - Stockholm : Överstyrelsen för civil
helt enkelt! : [leder till bättre reslutat / redaktör: Pär Lanner. -
beredskap (ÖCB), 1995. - 36 s.
Stockholm : Elförlaget, 2008 Trydell. - 108 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789197514378 (inb.)
Qbkc - Transportorganisation
KPP och RIKSÄT
Enarsson, Leif, 1942-
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad
Logistics infrastructure in Central and Eastern Europe :
verksamhetsuppföljning med hjälp av ett nationellt
especially for automotive industry / Leif Enarsson, Irena
kvalitetsregister och KPP-data. - Stockholm : Sveriges kommuner
Asakaite, Berk Celik. - Göteborg : BAS, 2008. - 273 s. :
och landsting, 2008. - 48 s. : ill.
ill. ; 25 cm.
ISBN 9789171643230
ISBN 9789172462663
230
Nationalbibliografin 2008: September
Enarsson, Leif, 1942-
Rader, Ulf, 1943-
Outsourcing and strategic sourcing : from strategic models to
100 sidor som får dig att behålla dina viktigaste kunder /
practical experience / Leif Enarsson. - Göteborg : BAS, 2008. -
Ulf Rader. - Stockholm : Redaktionen, cop. 2008. - 114
309 s. ; 25 cm.
s. ; 22 cm.
ISBN 9789172462656
ISBN 9789197706315
Qbkd - Inköpsorganisation
Qblb - Marknadsföring
Enarsson, Leif, 1942-
Karlsson, Daniel, 1985-
Outsourcing and strategic sourcing : from strategic models to
Din guide till en säljande hemsida / Daniel Karlsson ;
practical experience / Leif Enarsson. - Göteborg : BAS, 2008. -
[illustrationer: Marie Abrahamsson. - 1. utg. - Växjö :
309 s. ; 25 cm.
Fishbowl Media, 2008. - 84 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789172462656
ISBN 9789163332159 (spiralh.)
Qbl - Försäljningsorganisation. Marknadsföring
Strid, Steve, 1964The viking manifesto : skandinavisk marknadsföring och
Nilsson, Hans Erik
varumärkesstrategi / Steve Strid och Claes Andréasson ;
Oseriösa metoder vid telefonförsäljning av domännamn / [av
översättning av Richard Gustafsson. - Sundbyberg :
Hans Erik Nilsson ; illustrationer: Camilla Laghammar. -
Optimal, 2008. - 143 s. ; 22 cm.
Stockholm : .SE, 2008. - 31 s.
ISBN 978-91-7241-150-0 (inb.)
(.SE:s Internetguide ; 3)
ISBN 9789197733625
Qblbmd - Konsumentforskning
Qbla - Försäljningsorganisation
Gramming, Ann-Christin, 1976Köp inte den här boken : mitt år med köpstopp / Ann-
Boxberg Karlsson, Veronica, 1957-
Christin Gramming. - Ronneby : Hexa, 2008. - 203 s. ;
Warum wir Mystery shopping brauchen ! : das buch uber
20 cm.
Mystery shopping fur mitarbeiter / autorinnen: Veronica Boxberg
ISBN 9789197710916
Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin ; ubersetzung: Grainne
Bepperling. - [Vallentuna] : Better business world wide, 2008. -
Qblnb - Detaljhandel
51 s. : ill.
ISBN 978-91-633-2644-8
Ekberg, Stefan, 1965469 snabba tips som ökar försäljningen i din
Gunnarsson, Jan, 1954-
internetbutik / Stefan Ekberg. - Stockholm :
Hostmanship : de kunst mensen het gevoel te geven dat ze
Redaktionen, 2008 Bomastr. - 200 s. ; 22 cm.
welkom zijn / Jan Gunnarsson en Olle Blohm ; vertaling:
ISBN 978-91-977063-7-7
Elisabeth Schreuder. - 1. uitg. - Stockholm : Värdskapet
utveckling ; [Dialogos], 2007. - 148 s. ; 19 cm.
Överetablering av detaljhandelsyta i Sverige
ISBN 9789175042015 (inb.)
Överetablering av detaljhandelsyta i Sverige : verklighet
eller myt. - Stockholm : Handelns utredningsinstitut
Lundén, Björn, 1944-
(HUI) : Steen & Ström Sverige AB, [2008. - 22 s.
Prissättning : praktisk handbok / av Björn Lundén. - 2. uppl. Näsviken : Björn Lundén information, 2008. - 122 s. ; 23 cm.
ISBN 9789170275692
231
Nationalbibliografin 2008: September
Qbm - Reklam och PR (public relations)
White guide
White guide : all the best restaurants in Sweden 08/09. -
Håkansson, Bengt, 1950-
Stockholm : Millhouse Publishing, 2008. - 224 s. : ill.,
Profilera din skola : skapa ett starkt varumärke / Bengt
kartor ; 20 cm.
Håkansson ; [illustrationer: Hans Hillerström. - 1. uppl. - Malmö
ISBN 9789185759019
: Gleerups utbildning, 2008. - 134 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789140660923 (inb.)
Qcaa - Matlagning
Strid, Steve, 1964-
Bergqvist, Charlotta, 1964-
The viking manifesto : skandinavisk marknadsföring och
Mellis : 20 mellisrecept av 11 basvaror / Charlotta
varumärkesstrategi / Steve Strid och Claes Andréasson ;
Bergqvist & Lena van Rooy ; [foto: Stefan Bohlin. -
översättning av Richard Gustafsson. - Sundbyberg : Optimal,
Stockholm : 2 L Communication, 2008. - 98 s. ill. ; 16
2008. - 143 s. ; 22 cm.
cm.
ISBN 978-91-7241-150-0 (inb.)
Eriksson, Kristina, 1964-
Qc - Hem och hushåll
Härliga pajer : [till middag & dessert / text: Kristina
Eriksson ; foto: Anna Clarén. - Sundbyberg : Semic,
Hagberg, Mattias, 1975-
2008. - 112 s. : ill. ; 20 cm.
Skräp / Mattias Hagberg. - Stockholm: Atlas , 2008. - 152 s. ; 19
ISBN 978-91-552-3746-2 (inb.)
cm.
ISBN 978-91-7389-339-8 (inb.)
Hedenrud, Anna, 1965Njut av din trädgård : gröna tips för hela året / text &
Qca - Mat och dryck
foto: Anna Hedenrud. - Stockholm : Bonito, 2008. - 125
s. : färgill. ; 23 cm.
Bergström, Liselotte, 1974-
ISBN 9789163856273 (inb.)
Gräddat : brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen /
Liselotte Bergström. - Stockholm : Institutionen för arkeologi och
Hovstadius, Anne-Marie, 1965-
antikens kultur, Stockholms universitet : Arkeologiska
Barnens bästa pannkakor : [30 recept och allt du behöver
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet [distributör], 2007.
veta om ägg] / av Anne-Marie Hovstadius och Anna
- 328 s. : ill. ; 24 cm.
Lind Lewin ; [foto: Ulf Huett. - Stockholm : Tiden,
(Theses and papers in scientific archaeology, 1400-7835 ; 9)
2008. - 93 s. : ill. ; 19 cm.
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
ISBN 9789173710480 (inb.)
ISBN 978-91-89338-16-6
Ljungren, Eva, 1937Näring och ätande
Familjens stora receptskatt : nu över 600 favoritrecept /
Näring och ätande : handbok för kommunal, sluten och öppen
Eva Ljungren. - Ny, utök. och omarb. utg. - Sundbyberg
hälso- och sjukvård i Nordöstra Skåne. - Hässleholm : Nätverket
: Semic, 2008. - 606 s. ; 22 cm.
för Ätande och Näring, Nordöstra Skåne (NÄVER), 2008. - 62 s.
ISBN 9789155236212 (inb.)
ISBN 9789163324123
Lundin, Maximillian, 1978Gårdarnas mat : laga mat med omsorg om dig själv &
naturen / Maximillian Lundin ; foto: Jakob Fridholm. Stockholm : Prisma, 2008. - 152, [1] s. : färgill. ; 26 cm.
ISBN 9789151849225 (inb.)
232
Nationalbibliografin 2008: September
Lönnegren, Barbro, 1927-
Qcaad - Grönsaker och sallader
100% lättlagat / Barbro Lönnegren ; foto: Kent Jardhammar. Sundbyberg : Semic, 2008. - 112 s. : ill. ; 20 cm.
Hovstadius, Anne-Marie, 1965-
ISBN 978-91-552-3699-1 (inb.)
Barnens bästa potatismos : [30 recept och allt du behöver
veta om potatis] / av Anne-Marie Hovstadius och Anna
Matpusslet
Lind Lewin ; [foto: Ulf Huett. - Stockholm : Tiden,
Matpusslet : nya vardagsfavoriter för hela familjen / [fotografier:
2008. - 93 s. : ill. ; 19 cm.
Tine Guth Linse ; receptutveckling: Kenneth Nilsson. - Västerås :
ISBN 9789173710497 (inb.)
Ica bokförlag, 2008. - 141 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 9789153430957 (inb.)
Persson, Roland, 1959Roten till det goda : rätter med rotsaker / Roland Persson
Onnermark, Maud, 1959-
; fotograf: Ann Lindberg ; [redaktör: Mona Berglind. -
Lättlagade menyer : [läckra recept för vardag och fest] / av Maud
Västerås : Ica, 2008. - 105, [3] s. : färgill. ; 28 cm.
Onnermark ; foto: Ulrika Pousette. - Sundbyberg : Semic, 2008. -
ISBN 9789153428848 (inb.)
112 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 9789155237295 (inb.)
Salads. Svenska
Sallader / [översättning: Sofia Pettersson. - Stockholm :
Pontén, Frida, 1972-
Tivoli, 2008. - 200 s. : ill. ; 19 cm.
Virka! : enkelt att virka och lite att sticka / Frida Pontén ; [foto:
ISBN 9789150500042
Erika Lidén. - Västerås : Ica, 2008. - 128 s. : ill. 21 cm.
ISBN 978-91-534-3090-2 (inb.)
Qcaae - Pastarätter, osträtter och risrätter
Söderström, Lena, 1960-
Malmros Manfrinato, Louise, 1965-
Lördagsgott utan stress : [förrätt, varmrätt, dessert] / Lena
Pasta Nostra : en svensk italienares mest älskade / text:
Söderström ; [foto: Ulrika Pousette. - Sundbyberg : Semic, 2008.
Louise Malmros Manfrinato ; recept: Giovanni Penco ;
- 90 s. : ill. ; 27 cm.
foto: Helene Toresdotter ; grafisk form: Helena Åkesson
ISBN 9789155235130 (inb.)
Liedberg. - Malmö : Kakao, 2008. - 124 s. : färgill. ; 23
cm.
Wallmyr, Isa, 1944-
ISBN 9789185861088 (inb.)
Mat som stärker och tankar som inspirerar- / Isa Wallmyr &
Carolina Welin ; [fotograf: Lennart Durehed. - Danderyd :
Pasta. Svenska
MOW, 2008. - 191, [1] s. : färgill. ; 28 cm.
Pasta / [översättning: Staffan Johansson. - Stockholm :
ISBN 9789197637787 (inb.)
Tivoli, 2008. - 200 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789150500011
Qcaac - Soppor
Qcaak - Kötträtter
Soups. Svenska
Soppor / [översättning: Staffan Johansson. - Stockholm : Tivoli,
Hovstadius, Anne-Marie, 1965-
2008. - 200 s. : ill. ; 19 cm.
Barnens bästa köttbullar : [30 recept och allt du behöver
ISBN 9789150500028
veta om kött] / av Anne-Marie Hovstadius och Anna
Lind Lewin ; [foto: Ulf Huett. - Stockholm : Tiden,
2008. - 93 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789173710473 (inb.)
233
Nationalbibliografin 2008: September
Svensson, Christina, 1948-
Staël von Holstein, Jessica, 1971-
Älgrätter : -från då till nu / Christina Svensson. - Torsby : Skarp,
Julgodis / [recept och styling: Jessica Staël von Holstein
2008. - 104 s. : ill. ; 25 cm.
; fotografi: Jenny Grimsgård. - Stockholm : Tivoli, 2008.
ISBN 9789197638425 (inb.)
- 63 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789150500196 (inb.)
Qcaal - Fiskrätter
Eriksson, Fredrik, 1964-
Qcaat - Matlagning: särskilda
tillagningsförfaranden
Fisk och skaldjur / Fredrik Eriksson ; foto: Jan Bengtsson. Stockholm : Bonnier, 2008. - 155 s. : färgill. ; 20 cm.
Andersson, Malin
ISBN 9789100112158
Glöd : sommarens bästa grillrecept / [recept: Malin
Andersson, Fredric Bengtsson ; foto: David Back. -
Nya fisk & skaldjur
Helsingborg : Mat & vänner, [2008. - 129 s. : ill.
Nya fisk & skaldjur : ur Allt om mat / [redaktör: Gunilla von
Heland. - Stockholm : Prisma, 2008. - 159 s. : ill. ; 29 cm.
Ekström, Anna, 1938-
ISBN 978-91-518-5063-4 (inb.)
Alla dessa härliga grytor / Anna Ekström & Martin Löf ;
[illustration: Cecilia Anefelt. - Västerås : Ica, 2008. - 160
Qcaam - Efterrätter
s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789153429432 (inb.)
Blake, Susannah
Läckert med kaffe : kakor, desserter och drinkar / Susannah
Blake ; fotografier: Martin Brigdale ; översättning: Ulla-Märta
Qcab - Matlagning för speciella grupper och
ändamål
Westerstål. - Västerås : Ica, 2008. - 62, [2] s. : färgill. ; 20 x 20
cm.
Hoffmann, Jessica, 1968-
ISBN 9789153430032 (inb.)
Förändra med färg / Jessica Hoffmann ; foto Tedd Soost.
- Stockholm : Tivoli, 2008. - 64 s. : ill. ; 22 cm.
Desserts. Svenska
(Nytt hem på nolltid)
Desserter / [översättning: Rasmus Carlsson. - Stockholm : Tivoli,
ISBN 9789150500158 (inb.)
2008. - 200 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 9789150500035
Pontén, Frida, 1972Virka! : enkelt att virka och lite att sticka / Frida Pontén ;
Frestelser av choklad
[foto: Erika Lidén. - Västerås : Ica, 2008. - 128 s. : ill. 21
Frestelser av choklad : [frossa i läckra recept skapade för verkliga
cm.
chokladälskare / översättning: Theresa Månsson ; foto: Mike
ISBN 978-91-534-3090-2 (inb.)
Cooper. - Bath : Parragon, cop. 2008. - 223 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9781407535838 (inb.)
Selby, Anna
Ät för hälsa : rätt mat för att må bättre / Anna Selby ;
Hedh, Jan, 1949-
recept: Oona van den Berg ; översättning: Lisbet Ekberg.
Glasspassion / Jan Hedh, Klas Andersson. - Stockholm : Prisma,
- [Ny utg. - Stockholm : Bonnier Impact, 2007. - 128 s. :
2008. - 239, [1] s. : färgill. ; 29 cm.
ill. ; 22 cm.
ISBN 9789151851051 (inb.)
ISBN 9789185605330 (inb.)
234
Nationalbibliografin 2008: September
Van Straten, Michael
Qcabd - Matlagning: särskilda länder
Omega-3 kokboken : över 100 smarta recept för kropp och själ /
Michael van Straten ; med bilder av Steve Lee ; översättning: Per
Berglund, Cecilia
Johan Hasselqvist. - Stockholm : Prisma, 2008. - 144 s. : ill. ; 25
Italiensk mat för dagen / [recept: Cecilia Berglund ;
cm.
foto/layout: Jonas Rylander. - 3. uppl. - Stockholm : Mat
ISBN 9789151850917 (inb.)
för dagen, 2008. - 135 s. : ill. ; 15 x 21 cm.
ISBN 978-91-975863-1-3
Qcaba - Barnmat
Di Luca, Fernando, 1936Coull, Mia, 1961-
Italienska smakens källa / Fernando Di Luca, Lars Falk ;
Matlust för barn 0-6 år / Mia Coull i samarbete med Sara Ask ;
recept: Marco Baudone ; foto: Jan Bengtsson. - Västerås
[bilder: Joel Wåreus. - Stockholm : Prisma, 2008. - 255 s. : ill. ;
: Ica, 2008. - 143 s. : ill. ; 28 cm.
22 cm.
ISBN 9789153428725 (inb.)
ISBN 978-91-518-5028-3 (inb.)
Johansson, Elisabeth, 1965Johannesson, Ing-Marie, 1954-
Mat, vin och vanilj från Sydafrika : [en reseberättelse /
Laga barnmat tillsammans : så gör vi i Årjäng / Ing-Marie
med recept av Elisabeth Johansson ; foto: Susanna
Johannesson, Mary Olsson, Gunnel Jacobsson. - Årjäng : Carema
Blåvarg ; vinfakta och vintext: Conny Johansson. -
närvård, 2008. - 21 s. ; ill.
Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 143, [1] s. : färgill. ;
ISBN (Spiralh.)
25 cm.
ISBN 9789127115859 (inb.)
Qcabb - Dietmat
Malmros Manfrinato, Louise, 1965Ekstrand Hemmingsson, Elisabeth, 1948-
Pasta Nostra : en svensk italienares mest älskade / text:
Bjud glutenfritt : förrätter, huvudrätter, desserter och bröd /
Louise Malmros Manfrinato ; recept: Giovanni Penco ;
Elisabeth Ekstrand Hemmingsson ; [fotograf: Kent Jardhammar. -
foto: Helene Toresdotter ; grafisk form: Helena Åkesson
Västerås : Ica, 2008. - 158 s. : färgill. ; 25 cm.
Liedberg. - Malmö : Kakao, 2008. - 124 s. : färgill. ; 23
ISBN 9789153429326 (inb.)
cm.
ISBN 9789185861088 (inb.)
Hamilton, Louise, 1946Diabeteskokboken : råd och recept för ett friskare liv / Louise
Rössner, Stephan, 1942-
Hamilton ; foto: Kent Jardhammar ; [faktagranskning och
Friterad orm i Guangzhou - och andra matnyttiga
näringsberäkning: Mette Axelsen och Hilde Brekke. - Västerås :
reseberättelser / av Stephan Rössner. - Järvsö : Bauer
Ica, 2008. - 128 s. : ill. ; 25 cm.
bok, 2008. - 111 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789153429821 (inb.)
ISBN 9789197378888 (inb.)
Qcabc - Vegetarisk mat
Qcada - Hemkonservering
Hartman, Jorunn, 1987-
Hartman, Dag, 1958-
Din bästa kokbok / Jorunn Hartman. - Uppsala : [Jorunn
Basturökning av kött : den jämtländska traditionen / Dag
Hartman] i samarbete med Djurens rätt, 2008. - 64 s. : ill.
Hartman. - Ås : Eldrimner, 2006. - 27 s. : ill. ; 30 cm.
235
Nationalbibliografin 2008: September
Qcae - Bakning
Qcaf - Drycker
Bergström, Liselotte, 1974-
Barsotti, Carlo, 1939-
Gräddat : brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen /
Drick och njut med slowine : en annorlunda bok om vin /
Liselotte Bergström. - Stockholm : Institutionen för arkeologi och
Carlo Barsotti ; översättning av Anna Barsotti ; förord av
antikens kultur, Stockholms universitet : Arkeologiska
Dario Fo. - Stockholm : Carlsson, 2008. - 176 s. : ill. ; 21
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet [distributör], 2007.
cm.
- 328 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789173311694 (inb.)
(Theses and papers in scientific archaeology, 1400-7835 ; 9)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
Bjerke, Petter, 1973-
ISBN 978-91-89338-16-6
Te : från Sencha till Lapsang / Petter Bjerke, Vernon
Mauris ; [fotograf: Helén Pe. - [Ny utg. - Stockholm :
Blake, Susannah
Natur och kultur, cop. 2008. - 175, [1] s. : färgill. ; 25
Läckert med kaffe : kakor, desserter och drinkar / Susannah
cm.
Blake ; fotografier: Martin Brigdale ; översättning: Ulla-Märta
ISBN 9789127116658 (inb.)
Westerstål. - Västerås : Ica, 2008. - 62, [2] s. : färgill. ; 20 x 20
cm.
Blake, Susannah
ISBN 9789153430032 (inb.)
Läckert med kaffe : kakor, desserter och drinkar /
Susannah Blake ; fotografier: Martin Brigdale ;
Frestelser av choklad
översättning: Ulla-Märta Westerstål. - Västerås : Ica,
Frestelser av choklad : [frossa i läckra recept skapade för verkliga
2008. - 62, [2] s. : färgill. ; 20 x 20 cm.
chokladälskare / översättning: Theresa Månsson ; foto: Mike
ISBN 9789153430032 (inb.)
Cooper. - Bath : Parragon, cop. 2008. - 223 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9781407535838 (inb.)
Eriksson, Roland, 1957En handbok rom / Roland Eriksson ; [foto: Roland
Larsson, Linn, 1986-
Eriksson. - 1. uppl. - Stockholm : Grenadine, cop. 2008. -
Fika för vänner / Linn Larsson ; foto: Jimmie Lannér. -
69 s. : ill. ; 25 cm.
Stockholm : Prisma, 2008. - 92 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789185329717 (inb.)
ISBN 9789151850566 (inb.)
Frestelser av choklad
Lindblad, Cheryl, 1946-
Frestelser av choklad : [frossa i läckra recept skapade för
Biscotti / Cheryl Lindblad ; [fotografier: Helén Pe. - Västerås :
verkliga chokladälskare / översättning: Theresa Månsson
Ica, 2008. - 64 s. : ill. ; 22 x 22 cm.
; foto: Mike Cooper. - Bath : Parragon, cop. 2008. - 223
ISBN 9789153428930 (inb.)
s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9781407535838 (inb.)
Ljungren, Eva, 1937Familjens stora receptskatt : nu över 600 favoritrecept / Eva
Johansson, Elisabeth, 1965-
Ljungren. - Ny, utök. och omarb. utg. - Sundbyberg : Semic,
Mat, vin och vanilj från Sydafrika : [en reseberättelse /
2008. - 606 s. ; 22 cm.
med recept av Elisabeth Johansson ; foto: Susanna
ISBN 9789155236212 (inb.)
Blåvarg ; vinfakta och vintext: Conny Johansson. Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 143, [1] s. : färgill. ;
25 cm.
ISBN 9789127115859 (inb.)
236
Nationalbibliografin 2008: September
Kjellberg, Björn
Qcba - Heminredning
Moderna och klassiska drinkar / Björn Kjellberg ; foto: David
Loftus. - Stockholm : Tivoli, 2008. - 63 s. : ill. ; 22 cm.
Hoffmann, Jessica, 1968-
ISBN 9789150500172 (inb.)
Förändra med färg / Jessica Hoffmann ; foto Tedd Soost.
- Stockholm : Tivoli, 2008. - 64 s. : ill. ; 22 cm.
Lennartsson, Dag, 1937-
(Nytt hem på nolltid)
Sveriges whiskykrogar : en reseguide / Dag Lennartsson ; [foto:
ISBN 9789150500158 (inb.)
Dag Lennartsson. - 1. uppl. - Stockholm : Grenadine, 2008. - 187
s. : ill. ; 18 cm.
Hoffmann, Jessica, 1968-
ISBN 9789185329724
Förändra med inredningstips / Jessica Hoffmann ;
[fotografi: Tedd Soost och Paul Quant ; illustrationer:
Wingård, Sven, 1932-
Kid Falk. - Stockholm : Tivoli, 2008. - 64 s. : ill. ; 22
Krydda ditt eget brännvin / Sven Wingård. - Stockholm : Tivoli,
cm.
2008. - 64 s. : ill. ; 22 cm.
(Nytt hem på nolltid)
ISBN 9789150500165 (inb.)
ISBN 9789150500141 (inb.)
Yabsley, Charmaine
Hoffmann, Jessica, 1968-
Drick för hälsa : över 50 juicer för ett friskare liv / Charmaine
Förändra med tapet / Jessica Hoffmann ; foto: Tedd
Yabsley & Amanda Cross ; översättning: Mia Ruthman Edström.
Soost. - Stockholm : Tivoli, 2008. - 63 s. : ill. ; 22 cm.
- Stockholm : Bonnier impact, 2008. - 127, [1] s. : färgill. ; 22
(Nytt hem på nolltid)
cm.
ISBN 978-91-505-0013-4 (inb.)
ISBN 9789185605521 (inb.)
Hoffmann, Jessica, 1968-
Qcb - Hemmets vård
Gammalt blir till nytt / Jessica Hoffmann ; foto: Tedd
Soost och Paul Quant. - Stockholm : Tivoli, 2008. - 64 s.
Ljungh, Anna Karin
: ill. ; 22 cm.
Plats att leva : en bok om konsten att forma sina rum så att man
(Nytt hem på nolltid)
får lugn / Anna Karin Ljungh. - Stockholm : Addera, 2008. - 95 s.
ISBN 978-91-505-0012-7 (inb.)
: ill. ; 22 cm.
ISBN 9789186009014
Sjöström, Sofie, 1970Inomhusprojekt : skapa smarta lösningar / Sofie
Strandberg, Nina, 1971-
Sjöström ; [illustrationer: Sofie Sjöström. - Stockholm :
Röj och rensa : [förändra och förbättra rum för rum, steg för steg]
Prisma, 2008. - 141 s. : ill. ; 24 cm.
/ Nina Strandberg ; [foto: Magnus Selander ... ; tecknade
ISBN 978-91-518-5029-0 (inb.)
illustrationer: Pernilla Hindsefeldt. - Sundbyberg : Semic, 2008. 96 s. : ill. ; 23 cm.
Qcca - Handarbete
ISBN 9789155237097
Johansson, Ela
Lappteknik : snabbt och enkelt / Ela Johansson ; [foto:
Ingegärd Ela Johansson. - 2. uppl. - Kil : Libra artic,
2008. - 63 s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9789197443586
237
Nationalbibliografin 2008: September
Mellgren, Nusse
Qccab - Virkning
Nålbindning : the easiest, clearest ever guide! = Nålbindning :
steg för steg/ Nusse Mellgren ; [english text / engelsk text: Robert
Forslund, Birgitta, 1960-
Taylor & Nusse Mellgren. - 2. uppl. - [Röstånga : Urd], cop.
Stickat och virkat : vintage på svenska / Birgitta
2008. - 19 s. : ill.
Forslund, Åsa Dahlgren ; [faktagranskning stick- och
ISBN 9789163329746
virkbeskrivningar: Lena Skvagerson. - Stockholm : Max
Ström, 2008. - 126 s. : ill. ; 21 cm.
Qccaa - Stickning
ISBN 9789171260888 (inb.)
Cruse, Pamela
Qccb - Vävning
Sticka Nu / Pamela Cruse & Malin Strandli ; [foto/illustrationer:
Pamela Cruse/Malin Strandli. - Stockholm : Bilda, 2008. - 64 s. :
Ignell, Tina, 1960-
ill. ; 21 cm.
Hemvävt : 45 inredningsvävar / Tina Ignell ; foto: Bengt
ISBN 978-91-574-8010-1 (spiralh.)
Arne Ignell. - Västerås : Ica, 2008. - 128 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 9789153428282 (inb.)
Forslund, Birgitta, 1960Stickat och virkat : vintage på svenska / Birgitta Forslund, Åsa
Qccc - Sömnad
Dahlgren ; [faktagranskning stick- och virkbeskrivningar: Lena
Skvagerson. - Stockholm : Max Ström, 2008. - 126 s. : ill. ; 21
Jansdotter, Lotta
cm.
Enkelt att sy : 24 roliga och enkla mönster / Lotta
ISBN 9789171260888 (inb.)
Jansdotter ; mönster och illustrationer: Lotta Jansdotter ;
fotografier: Meiko Arquillos ; översättning: Helena
Larsson, Malin, 1973-
Skarfors. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 143 s. :
Roligt att sticka : [en stickbok för dig som är nybörjare] / Malin
ill. ; 24 cm + 10 mönsterark.
Larsson ; Anna Jeppsson, foto ; [teckningar: Anders Jeppsson. -
ISBN 9789127116412 (spiralbd)
Västerås : Ica, 2008. - 56 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 978-91-534-2903-6 (inb.)
Qcd - Personlig hygien
Sagulin, Nina, 1968-
Filipanics, Nina, 1963-
Sticka accessoarer / Nina Sagulin ; [foto: Helén Pe ;
Manikyr för alla / text: Nina Filipanics ; foto: Patrick
illustrationer: Katy Kimbell ; fackgranskning: Karin Kahnlund. -
Clinton. - Västerås : Ica, 2008. - 62 s. : ill. ; 25 cm.
Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 111 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789153428275 (inb.)
ISBN 978-91-27-08835-1 (inb.)
Sagulin, Nina, 1968-
Qcg - Umgängeskonst, etikettfrågor och
andra personliga förhållanden
Sticka till babyn / Nina Sagulin ; [foto: Helén Pe ; illustrationer:
Katy Kimbell ; fackgranskning: Karin Kahnlund. - Stockholm :
Gunnarsson, Jan, 1954-
Natur och kultur, 2008. - 111 s. : ill. ; 23 cm.
Hostmanship : de kunst mensen het gevoel te geven dat
ISBN 9789127088344 (inb.)
ze welkom zijn / Jan Gunnarsson en Olle Blohm ;
vertaling: Elisabeth Schreuder. - 1. uitg. - Stockholm :
Värdskapet utveckling ; [Dialogos], 2007. - 148 s. ; 19
cm.
ISBN 9789175042015 (inb.)
238
Nationalbibliografin 2008: September
Heckscher, Melissa
Gröna framtider
Dejta eller dumpa : snabbtesta ditt ragg / Melissa Heckscher ;
Gröna framtider : tillståndet i Sveriges gröna näringar
[översättning: Hertha Hiller. - Malmö : Klonk/Kakao, 2008. - 200
2008 / [redaktör: My Laurell. - Stockholm :
s. : ill. ; 12 x 16 cm.
Lantbrukarnas riksförbund, 2008. - 125 s. : ill.
ISBN 978-91-85861-10-1
ISBN 9789197761307
Sigurdh, Eva-Lotta, 1966-
Miljöeffekter av slopad uttagsplikt
Nätdejting : en handbok / av Eva-Lotta Sigurdh. - [Saltsjöbaden :
Miljöeffekter av slopad uttagsplikt : rapport från
Eva-Lotta Sigurdh] ; Visby : Books-on-Demand [distributör],
projektet CAP:s miljöeffekter / utgiven av
2008. - 176 s. ; 18 cm.
Jordbruksverket i samarbete med Naturvårdsverket. -
ISBN 9789162874742
Jönköping : Jordbruksverket, 2008. - 37 s.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2008:13)
Qci - Privatekonomi
Minska jordbrukets klimatpåverkan
Boxberg Karlsson, Veronica, 1957-
Minska jordbrukets klimatpåverkan. D. 1, Introduktion
Warum wir Mystery shopping brauchen ! : das buch uber
och några åtgärder/styrmedel. - Jönköping :
Mystery shopping fur mitarbeiter / autorinnen: Veronica Boxberg
Jordbruksverket, 2008. - 104 s.
Karlsson, Lina Thomasdotter Schölin ; ubersetzung: Grainne
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2008:11)
Bepperling. - [Vallentuna] : Better business world wide, 2008. 51 s. : ill.
Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk
ISBN 978-91-633-2644-8
produktion
Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk
Lundberg, Johan, 1966-
produktion. - Jönköping : Jordbruksverket, 2008. - 116 s.
Distributional effects of lower food prices in a rich country :
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2008:10)
calculations based on estimates of household demand for food /
Johan Lundberg, Sofia Lundberg. - Stockholm : Handelns
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
utredningsinstitut (HUI), 2008. - 27 s.
för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets
(Working paper (Handelns utredningsinstitut (HUI)), 1653-1884 ;
hydroteknik
15)
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
Moretti, Eduardo, 1956-
= Report / Swedish University of Agricultural Sciences,
El manual de la riqueza : trece instrucciones que cambiarán tu
Department of Soil Sciences, Division of Agricultural
vida / Eduardo Moretti. - [Solna] : Editorial Ultranet Sweden,
Hydrotechnics. - Uppsala : Avdelningen för lantbrukets
2008. - 68 s.
hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet, 1978-1993. -
ISBN 978-91-977562-1-1
108-167.
ISSN 0348-1816
Qd - Lantbruk
Statarliv
Arvensis
Statarliv : i myt och verklighet / Christer Lundh & Mats
Arvensis : granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-
Olsson (red. - Hedemora ; Möklinta : Gidlund, 2008. -
rådgivare / HIR/HS Malmöhus. - Bjärred : HIR/HS Malmöhus,
310 s. : ill. ; 25 cm.
2008. - 27 cm. - 2008: 1.
ISBN 9789178447572 (inb.)
ISSN 2000-0871
239
Nationalbibliografin 2008: September
Qdd - Växtodlingslära
Landskap trädgård jordbruk
Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie / Sveriges
Arvensis
lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering,
Arvensis : granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-
trädgårds- och jordbruksvetenskap. - Alnarp : Fakulteten
rådgivare / HIR/HS Malmöhus. - Bjärred : HIR/HS Malmöhus,
för landskapsplanering, trädgårds- och
2008. - 27 cm. - 2008: 1.
jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, 2007.
ISSN 2000-0871
- 2007: 1.
ISSN 1654-5427
Qdda - Skörd, lagring, fröodling, frökontroll,
växtförädling
Svanberg, Ingvar, 1953"Deras mistande rör mig så hierteligen" : Linné och hans
Försöks- och forskningsrapport 1998
sällskapsdjur : särtryck ur Svenska Linnésällskapets
Försöks- och forskningsrapport 1998. - Alnarp : Frö- och
årsskrift 2007 / Ingvar Svanberg. - [Uppsala : Maral
oljeväxtodlarna, 1999. - 26 s. ; 30 cm.
production], 2007.
(Europeiska studier i etnobiologi, 1652-0262 ; 7)
Qddb - Alternativa odlingsformer
ISBN 978-91-974834-6-9
Brunström, Per, 1957-
Qdfa - Betesfrågor och utfodringsfrågor
Ekologisk hemträdgårdsodling / [text: Per Brunström, Tord
Näslund och Åsa Rölin. - Vålberg : Hushållningssällskapet i
Kardell, Lars, 1936-
Värmland, Trädgårdsavdelningen, 2008. - 27 s. : ill.
Om skogsbetet i allmänhet och det i Klövsjö i synnerhet /
Lars Kardell. - Uppsala : Institutionen för skoglig
Nilsson, Jonas
landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet, 2008. - 144
Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen : en
s. : ill.
litteraturgenomgång / Jonas Nilsson. - Uppsala : Centrum för
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
uthålligt lantbruk (CUL) : Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU),
skoglig landskapsvård, 1101-0525 ; 105)
2007. - 86 s. : ill.
ISBN 9789185911219
Qdfd - Hästar
Qdddc - Rotfrukter och potatis
Hamilton, Libby
Hur man blir en ryttare : en ridtur genom hästarnas värld
Persson, Karin
/ översättning: Annika Johnsson ; [illustratörer: Sophie
Lök- och knöluppropet : Annis dahlia tas till vara / Karin
Allsopp ... ; författare: Libby Hamilton. - Stockholm : B.
Persson. - Uppsala Sveriges Lantbruksuniv. 2007. - [4] s. : ill.
Wahlström, 2008. - 24 s. : ill. ; 26 cm.
(Fakta. Trädgård - fritid, 1102-1969 ; 131)
ISBN 978-91-32-15393-8 (inb.)
Qdf - Husdjurslära
Ekman, Tove
Lantraser i genbank / [text: Tove Ekman. - Jönköping :
Jordbruksverket, [2008. - 18 s. : ill.
240
Nationalbibliografin 2008: September
Qdfe - Nötkreatur
Qdfja - Hundar
Herlin, Anders, 1957-
Gyllensten, Jan, 1955-
Smittskydd i stora mjölkkobesättningar : rapport från två
Din hunds beteende / Jan Gyllensten ; fotografier: Jan
arbetskonferenser / Anders Herlin, Jan Hultgren och Torkel
Gyllensten. - Västerås : Ica, 2008. - 128 s. : ill. ; 25 cm.
Ekman. - Alnarp : Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-
ISBN 9789153428336 (inb.)
och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, 2007. - 40
s.
Hagelberg, Sonja, 1947-
(Landskap trädgård jordbruk, 1654-5427 ; 2007:1)
Hundordbok : de vanligaste termerna på 6 språk / Sonja
ISBN 9789157672346
Hagelberg. - Stockholm : Svenska kennelklubben i
samarbete med Sellin & Partner, 2008. - 166 s. : ill. ; 20
Qdff - Renar
cm.
ISBN 9789170553707
Ljungdahl, Ewa, 1962Tamrenskötselns landskap : kulturlämningar och skötsel -
Holmgren, Anna, 1973-
exempel från Jämtlands län / [text & foto: Ewa Ljungdahl. -
Fysträning för hund / Anna Holmgren, Marie Söderström
Östersund : Gaaltije : Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2007. - 23 s.
Lundberg, Stefan Rosén ; [fotografier: Sten Lundberg ...
: färgill.
; illustrationer: Ewa Bergfast. - Västerås : Ica, 2008. -
ISBN 9789197521253
127 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 9789153428534 (inb.)
Roturier, Samuel, 1982Integrating artificial dispersal of reindeer lichen in forest
Ray, Mary
regeneration procedures / Samuel Roturier. - Umeå : Dept. of
Hundlekar : stimulerande träning för smarta hundar /
Forest Ecology and Management, Swedish University of
Mary Ray & Justine Harding ; översättning: Kate &
Agricultural Sciences, 2007. - 37 s.
Sigge Kalmström. - 1. uppl. i detta utförande. - Västerås :
(Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens
Ica Bokförlag, 2008. - 127 s. : ill. ; 27 cm.
ekologi och skötsel), 1654-2452 ; 2)
ISBN 9789153432425 (inb.)
Lic.-avh. (sammanfattning) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., 2007
ISBN 978-91-576-7221-6
Öberg, Josefine, 1971Hundsjukdomar från A till Ö / Josefine Öberg ; [foto:
Qdfh - Svin
Lillemor Böös ; teckningar: Staffan Philipsson. Västerås : Ica, 2008. - 152 s. : ill. ; 24 cm.
Nimmermark, Sven, 1952-
ISBN 9789153428299 (inb.)
Lukt och ammoniak från olika ytor i grisstallar = odour and
ammonia from different surfaces in pig houses / Sven
Nimmermark. - Alnarp : Fakulteten för landskapsplanering,
trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet,
2007. - 32 s. : ill.
(Landskap trädgård jordbruk, 1654-5427 ; 2007:2)
ISBN 9789185911127
Qdfjaz - Särskilda hundraser
Perrobladet
Perrobladet : Perroklubbens medlemstidning. - Rydebäck
: Svenska Perro de agua español klubben, 2008. - 22 cm.
- ; 2008:1.
241
Nationalbibliografin 2008: September
Sarenbo, Sirkku, 1960-
Qed - Köksväxtodling
Englanninkääpiöterrierit 2007 / Sirkku Sarenbo. - [Halltorp :
Sirkku Sarenbo, 2007. - 41, [91] s. : ill.
Karlsson Strese, Else-Marie
ISBN (Spiralh.)
"Sparrisuppropet" : inte bara sparris / Else-Marie
Karlsson Strese. - Uppsala Sveriges Lantbruksuniv.
Qdfjb - Katter
2008. - [4] s. : ill.
(Fakta. Trädgård - fritid, 1102-1969 ; 133)
Bessant, Claire
Lär känna din katt : allt du behöver veta om kattens psykologi
Qee - Fruktodling och bärodling
och beteende / Claire Bessant ; översättning: Ralf Askman ;
[fackgranskning: Michael Färdigh. - Västerås : Ica, 2008. - 260 s.
Lagerström, Tomas
; 23 cm.
Beskärning av äldre fruktträd / Tomas Lagerström. -
ISBN 9789153430186 (inb.)
Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2007. - [4] s. : ill.
(Fakta. Trädgård - fritid, 1102-1969 ; 130)
Swahn, Jan-Öjvind, 1925Älskade katter / text: Jan-Öjvind Swahn ; [bildleverantörer:
Qefz - Särskilda prydnadsväxter
Lovisa Alm. - Bromma : Ordalaget, 2008. - 94 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789185465484 (inb.)
Gustavsson, Lars-Åke, 1946Rosor för nordiska trädgårdar. Användning och skötsel /
Qdfmc - Burfåglar
Lars-Åke Gustavsson ; [teckningar: Marie Widén ; foto:
Anders Andarve. - [Ny, omarb. och utök. utg. -
Haupt, Thomas
Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 448 s. : ill. ; 28
Papegojor : intelligenta och sällskapliga / författare: Thomas
cm.
Haupt ; foto: Oliver Giel med flera ; översättare Phebe Leyser ;
ISBN 9789127357198 (inb.)
[granskning: Ragnar Hall. - Västerås : Ica, 2008. - 65 s. : ill. ; 20
cm.
Qf - Skogsbruk
(Djur hemma, 99-1244980-0)
ISBN 9789153429876
Axelsson, Robert, 1965Forest policy, continuous tree cover forest and uneven-
Qe - Trädgårdsskötsel
aged forest management in Sweden's boreal forest /
Robert Axelsson. - Uppsala : Institutionen för skogens
Hedenrud, Anna, 1965-
produkter, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2008. -
Njut av din trädgård : gröna tips för hela året / text & foto: Anna
58 s. : ill.
Hedenrud. - Stockholm : Bonito, 2008. - 125 s. : färgill. ; 23 cm.
(Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter),
ISBN 9789163856273 (inb.)
1654-1383 ; 7)
Lic.-avh. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges
Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning,
Horticulture and Agricultural Science
lantbruksuniv., 2008
ISBN 9789185911561
Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning,
Horticulture and Agricultural Science / Swedish University of
Birkedal, Maria
Agricultural Sciences, Alnarp. - Alnarp : Faculty of Landscape
Sådd av ek och bok / Maria Birkedal, Esben Möller
Planning, Horticulture and Agricultural Science, Swedish
Madsen. - Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2008.
University of Agricultural Sciences, 2007. - 2007: 1.
- [4] s.
ISSN 1654-3580
(Fakta. Skog, 1400-7789 ; 2007:15)
242
Nationalbibliografin 2008: September
Black-Samuelsson, Sanna, 1969-
Lindholm, Gustav
Fenologi hos alm visar samband med almsjuka / Sanna Black-
Marknadsanalys för produkter av grankärna / Gustav
Samuelsson, Luisa Ghelardini. - Uppsala : Sveriges
Lindholm. - Uppsala : Institutionen för skogens
lantbruksuniversitet, 2008. - [4] s.
produkter, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2007. -
(Fakta. Skog, 1400-7789 ; 2007:14)
41 s. : ill.
(Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter),
Cedergren, Jonas
1654-1383 ; 3)
Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk / Jonas Cedergren.
- Jönköping : Skogsstyrelsen, cop. 2008. - 90 s. : ill.
Lundström, Anders
(Meddelande / Skogsstyrelsen, 0283-4413 ; 2008:1)
Regionala analyser om kontinuitetsskogar och
hyggesfritt skogsbruk / Anders Lundström. - Jönköping :
Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer
Skogsstyrelsens förlag, cop. 2008. - 15 s.
för skogsbruket
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2008:7)
Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer för
skogsbruket / av Johan Bergh. - Alnarp : Institutionen för
Löf, Magnus, 1965-
sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, 2007. -
Plantering av ädellövskog : erfarenheter av anpassad
50 s. : ill.
skogsskötsel efter stormfälld gran / Magnus Löf, Jonas
(Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Bergquist, Torkel Welander. - Uppsala : Sveriges
sydsvensk skogsvetenskap, 99-2540952-7 ; 34)
lantbruksuniversitet, 2008. - [6] s.
ISBN 9789157672315
(Fakta. Skog, 1400-7789 ; 2007:12)
Hazell, Per, 1963-
Nylund, Jan-Erik, 1946-
Hyggesfritt skogsbruk i ädellövskog : en
Forest tenure in Sweden : a historical perspective / Jan-
litteratursammanställning / Per Hazell, Tove Thomasson. -
Erik Nylund & Fredrik Ingemarson. - Uppsala :
Jönköping : Skogsstyrelsens förlag, cop. 2008. - 43 s.
Institutionen för skogens produkter, Sveriges
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2008:19)
lantbruksuniversitet (SLU), 2007. - 59 s. : ill.
(Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter),
Isacsson, Gunnar
1654-1383 ; 5)
Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen / Gunnar
Isacsson, Jörg Brunet. - Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet,
Ring, Eva
2008. - [4] s.
Skogsbruk med hänsyn till vatten : en handledning från
(Fakta. Skog, 1400-7789 ; 2008:1)
Skogforsk / Eva Ring. - Uppsala : Skogforsk, 2008. - 64
s. : ill.
Kardell, Örjan
ISBN 9789197595896
Skoglig kontinuitet och historiska kartor : en metodstudie för
ISBN 978-91-975958-9-6
bokskog / Örjan Kardell. - Jönköping : Skogsstyrelsens förlag,
cop. 2008. - 29 s.
Skogsindustrin
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2008:21)
Skogsindustrin : en naturlig del av Sverige / [redaktör:
Anders Thorén. - Stockholm : Skogsindustrierna, 2008. 48 s. : ill.
243
Nationalbibliografin 2008: September
Stendahl, Matti
Qfe - Skogsvård
Product development in the Swedish and Finnish wood industry /
Matti Stendahl. - Uppsala : Institutionen för skogens produkter,
Hill, Örjan 1958-
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2007. - 78 s. : ill.
Skogens kulturarv : hänsyn och skötsel / [Örjan Hill, Åsa
(Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter), 1654-1383 ;
Ström ; teckningar: Nils Forshed. - 2., rev. uppl. -
4)
Uppsala : Skogforsk : Skogsstyrelsen :
Riksantikvarieämbetet, 2008. - 62 s. : ill.
Thomasson, Tove
ISBN 9789197595889
Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk i ädellövskogar :
slutrapport för delprojekt Ädellöv / Tove Thomasson. -
Roturier, Samuel, 1982-
Jönköping : Skogsstyrelsens förlag, cop. 2008. - 56 s.
Integrating artificial dispersal of reindeer lichen in forest
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2008:20)
regeneration procedures / Samuel Roturier. - Umeå :
Dept. of Forest Ecology and Management, Swedish
Wård, Ylva, 1976-
University of Agricultural Sciences, 2007. - 37 s.
Tropical montane cloud forest : fire disturbance and water input
(Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
after disturbance / Ylva Wård. - Umeå : Dept. of Forest Ecology
skogens ekologi och skötsel), 1654-2452 ; 2)
and Management, Swedish University of Agricultural Sciences,
Lic.-avh. (sammanfattning) Umeå : Sveriges
2007. - 28 s.
lantbruksuniv., 2007
(Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens
ISBN 978-91-576-7221-6
ekologi och skötsel), 1654-2452 ; 3)
Lic.-avh. (sammanfattning) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., 2007
Qfh - Avverkning och transport
ISBN 978-91-576-7229-2
Kardell, Lars, 1936Övergaard, Rolf
Stubbrytning och schaktning : skogsenergiförsöken i
Tätare och rikligare ollonår ökar chansen för lyckade
Vindeln 1979-2004 / Lars Kardell. - Uppsala :
bokföryngringar / Rolf Övergaard, Pelle Gemmel, Matts
Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges
Karlsson. - Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2008. - [4] s.
lantbruksuniversitet, 2008. - 128 s. : ill.
(Fakta. Skog, 1400-7789 ; 2007:13)
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
skoglig landskapsvård, 1101-0525 ; 102)
Qfb - Skogsekonomi
Norén, Johan, 1982Bostedt, Göran, 1966-
Riktlinjer för presentation av apteringsinformation i
Naturresurs- och skogsekonomi : en introduktion / Göran
skogsskördare / av Johan Norén, Cristian Rosca, Peter
Bostedt. - Umeå : Sveriges lantbruksuniversitet, 2007. - 183 s. :
Rosengren. - Linköping : Avdelningen för industriell
ill.
arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
industriell utveckling, Linköpings universitet, 2007. - 68
skogsekonomi, 0348-2049 ; 132)
s. : ill.
244
Nationalbibliografin 2008: September
Qga - Jakt
Qgb - Fiske
Boström, Rasmus, 1970-
Nydén, Thomas
Svensk björnjakt / Rasmus Boström, Jonas Lännbjer ; [foto:
Nätprovfiske 2000 : fältrapport / Thomas Nydén. -
Jonas Lännbjer och Rasmus Boström. - [Hammarö : Swedish
Jönköping : Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2000. - 74 s.
Chasseur], cop. 2008. - 137 s. : ill. ; 29 cm.
: diagr., tab.
ISBN 9789197740807 (inb.)
(PM från miljöövervakningen ; PM 00:6)
Kindberg, Jonas
Qgba - Sportfiske
Årsrapport : viltövervakning / Jonas Kindberg, Niklas Holmqvist
och Göran Bergqvist. - Nyköping : Svenska jägareförbundet,
Beattie, Rob
2008. - 26 s.
101 lektioner i fiske: så blir du en fena i vassen / Rob
(Viltforum, 1400-1667 ; 2008:2)
Beattie ; översättning: Ralf Askman ; [teckningar: Matt
ISBN 9789197751018
Pagett. - Västerås : Ica, 2008. - 127 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789153430285 (inb.)
Larsson, Torris Lars, 1929-2008
Mitt strapatsrika liv / T. Lars Larsson ; [illustrationer: Holger
Qi - Handel
Andersson. - Malung : T. Lars Larsson, 2008. - 112 s. : ill.
Att hantera handelshinder i det dagliga arbetet
Widemo, Fredrik, 1964-
Att hantera handelshinder i det dagliga arbetet : riktlinjer
Betydelsen av predation och predatorkontroll för viltstammarna /
och rutiner inom Utrikesdepartementet och
[författare: Fredrik Widemo. - Nyköping : Svenska
utrikesförvaltningen. - Stockholm :
jägareförbundet, 2008. - 18 s.
Utrikesdepartementet, 2008. - 23 s.
(Vilt & viltvård ; 2008:1)
ISBN 9789188660039
Leader + Gotland
Leader + Gotland : 2000-2007 : slutrapport. -
Qgac - Jaktmetoder och jaktredskap
Romakloster : Leader + Gotland, 2008. - 98 s. : ill.
Burton, Richard Francis, Sir, 1821-1890
Om handeln
Falkenering i Indusdalen / av Richard F. Burton ; översatt av
Om handeln. - Stockholm : Unionen, 2008. - 18 s. ; 24
Bertil Falk. - Trelleborg : Zen Zat, [2007. - 100 s. : ill.
cm.
(Zen Zats jul, 1653-5472 ; 2007)
ISBN 9789173910439
ISBN 9789197612715
Spillingsskatten
Qgah - Jaktskildringar
Spillingsskatten : Gotland i vikingatidens världshandel /
[redaktör: Ann-Marie Pettersson. - Visby : Länsmuseet
Mathiasson, Sven, 1930-
på Gotland, 2008. - 204 s. : ill. ; 23 cm.
Jägarliv och villebråd : jakter igår och idag - inte bara skrönor /
ISBN 978-91-88036-69-8 (inb.)
Sven Mathiasson. - Örkelljunga : Settern, 2008. - 190 s. : ill. ; 22
cm.
ISBN 9789175866130 (inb.)
245
Nationalbibliografin 2008: September
Trade and Production in Premonetary Greece (7 : 1997 :
Qim - Handel med speciella varor
Athen)
Trade and production in premonetary Greece : crossing borders :
Ridderheimsrapporten
proceedings of the 7th, 8th and 9th international workshops,
Ridderheimsrapporten : [en matresa in i framtiden] /
Athens 1997-1999 / edited by Carole Gillis and Birgitta Sjöberg.
framtagen av Kairos Future i samarbete med
- Sävedalen : Åström, 2008. - 308 s. ; 21 cm.
Ridderheims delikatesser. - Västra Frölunda :
(Studies in Mediterranean archaeology and literature. Pocket-
Ridderheims delikatesser, [2008. - 113 s.
book, 0283-8494 ; 173)
ISBN 9789170812330
Ridderheimsrapporten Future food shopping
Ridderheimsrapporten Future food shopping / framtagen
Wegmann, Bertil, 1978-
av Kairos Future och Jerlov kommunikation på uppdrag
Second price common value auctions and Bayesian inference in
av Ridderheims delikatesser. - Västra Frölunda :
ebay auctions / Bertil Wegmann. - Stockholm : Department of
Ridderheims delikatesser, [2008. - 165 s. : ill.
Statistics, Stockholm University, 2008. - 5 s. : ill.
ISBN 9789163328725
Lic.-avh. Stockholm : Stockholms universitet, 2008
Strategic export controls in 2006
Överetablering av detaljhandelsyta i Sverige
Strategic export controls in 2006 : military equipment
Överetablering av detaljhandelsyta i Sverige : verklighet eller
and dual-use products. - Stockholm : Ministry for
myt. - Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI) : Steen &
Foreign Affairs, Regeringskansliet, 2007. - 122 s.
Ström Sverige AB, [2008. - 22 s.
Qj - Post och televäsen
Qia - Handelsteknik
KOM
Ekberg, Stefan, 1965-
KOM [Elektronisk resurs] : den nationella
469 snabba tips som ökar försäljningen i din internetbutik /
kommunikationsvaneundersökningen. - Stockholm :
Stefan Ekberg. - Stockholm : Redaktionen, 2008 Bomastr. - 200
Statens institut för kommunikationsanalys, 2006. - 52,
s. ; 22 cm.
[88] s. : tab.
ISBN 978-91-977063-7-7
(SIKA statistik, 1404-854X ; 2006:32)
(Kommunikationsmönster, 1653-1809 ; 2006:32)
Försäljning och Service - möte med kunden
Försäljning och Service - möte med kunden. Fakta & uppgifter /
Qjf - Postväsen
Jan-Olof Andersson ... ; [tecknare: Staffan Schultz. - 3. uppl. Stockholm : Liber, 2007. - 216 s. : ill. ; 23 cm.
Den frånskilde kassören och andra berättelser
(Handel 2000, 99-3414600-2)
Den frånskilde kassören och andra berättelser : om
ISBN 9789147081882
Postens kassaservice 1861-2008. - Stockholm : Svensk
kassaservice, 2008. - 131 s. : ill.
Söderpalm, Max, 1967Handbok till 30 sätt att göra affär : konkreta tips och förslag på
kursplan / Max Söderpalm. - Göteborg : Soderpalm Publishing,
2008. - 19 s. ; 21 cm.
ISBN 9789186077013
246
ISBN (Inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Qm - Hotell och turistväsen
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2007 :
Andersson Göran
antagen av Miljönämnden 2008-01-29. - Malmö :
Tourism marketing and GIS application in rural destinations : an
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2008. - 6, [1] s.
AGORA research report / by Göran Andersson (editor)and Leif
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
Nilsson. - [Tyresö : Göran Andersson], 2008. - 108 s : ill.
2008:01)
ISBN 978-91-633-2484-0
Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten
Bergsten, Catharina, 1967-
på Malmös restauranger 2008
Hurra, en allergisk gäst! : hur du förvandlar din restaurang till
Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten på
favoritkrog för gäster med allergi : en handbok / framtagen av
Malmös restauranger 2008 : antagen av Miljönämnden
Astma- och allergiförbundet i samarbete med Sveriges Hotell-
2008-06-16. - Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö stad,
och Restaurangföretagare ; [skribent: Catharina Bergsten. -
[2008. - 5, [1] s.
Stockholm : Astma- och allergiförbundet i samarbete med
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, [2008. - 34 s. : ill.
2008:06)
ISBN (Spiralh.)
Rapport om stark utveckling av turismnäringen i
Caravan Club
Malmö 2007
Caravan Club : med anledning av Caravan Club of Swedens 50-
Rapport om stark utveckling av turismnäringen i Malmö
årsjubileum. - [Sverige] : Caravan Club of Sweden, [2008. - 19 s.
2007. - Malmö : Malmö stad, 2008. - 34 s. : ill.
Lennartsson, Dag, 1937-
White guide
Sveriges whiskykrogar : en reseguide / Dag Lennartsson ; [foto:
White guide : all the best restaurants in Sweden 08/09. -
Dag Lennartsson. - 1. uppl. - Stockholm : Grenadine, 2008. - 187
Stockholm : Millhouse Publishing, 2008. - 224 s. : ill.,
s. : ill. ; 18 cm.
kartor ; 20 cm.
ISBN 9789185329724
ISBN 9789185759019
Livsmedelskontroll av caféer, salladsbarer och restauranger i
Qz - Särskilda företag
Malmö 2007
Livsmedelskontroll av caféer, salladsbarer och restauranger i
100 years of energy efficiency
Malmö 2007 : antagen av Miljönämnden 2007-12-10. - Malmö :
100 years of energy efficiency. - Stockholm : Svenska
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2007. - 6, [2] s.
Rotor Maskiner (SRM), 2008. - [40] s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2007:08)
Björling, Sverker
Gimmene AB 100 år : en krönika om ett bolag, en gård
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2006
och en släkt / Sverker Björling. - 1. uppl. - Djursholm :
Livsmedelskontroll av julbord i Malmö stad 2006 : antagen av
Skriftmakarna, 2008. - 152 s. : ill. ; 21 cm.
Miljönämnden 2007-02-26. - Malmö : Miljöförvaltningen,
ISBN 9789197758901
Malmö stad, [2007. - 6 s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ; 2007:3)
Bo Dockered
Bo Dockered : skogens kung / [redaktör: Helge Jonsson ;
fotografer: Bengt Alm. - Stocksund : Incorema ;
Stockholm : Sveaskog, 2008. - 101 s., [16] pl.-s. ; 19 cm.
ISBN 9789197602310 (inb.)
247
Nationalbibliografin 2008: September
Bruce, Leif, 1949-
Hernblom, Fredrik
100 år med kraft från Seffle : 1908-2008 / [författare: Leif Bruce,
Entreprenören August F Kullberg / Fredrik Hernblom. -
Åke Bruce. - 1. uppl. - Åmål : Åmålstryck, 2008. - 232 s. : ill.
Julita : Hernblom, 2007. - 126 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9789197722643 (inb.)
ISBN 9789197714204
En cykelfabrik och alla dessa Monarkare
JBF : centrum för skrotinköp 1917-2007
En cykelfabrik och alla dessa Monarkare : en viktig del av
JBF : centrum för skrotinköp 1917-2007 : ett stycke
Varbergs utveckling 1908-2008 / Gunnar Carlsson, Ture Isaksson
svensk industrihistoria under 90 år / [foto: Göran
och Gunder Karlsson [redaktörer. - [Varberg : Gunnar Carlsson],
Persson. - Solna : JBF Aktiebolaget
2007. - 232 s. : ill. ; 23 x 29 cm.
Järnbruksförnödenheter, 2008. - 80 s. : ill.
ISBN 9789163315626 (inb.)
ISBN 9789163307713
Edsta, Björn, 1943-
Johansson, Elis, 1923-
Jonas & Robert of Oriflame : bröderna af Jochnick -
Berättelsen om en Växjöfirma / av Elis Johansson. -
entreprenörer / Björn Edsta. - Stockholm : Ekerlid, 2008. - 351 s.
Rottne : Vinga, 2008. - 15 s. : ill. ; 21 cm.
: ill. ; 25 cm.
(Medlemsblad / Hembygdsföreningen för Hov,
ISBN 9789170920912 (inb.)
Kronoberg och Araby i Växjö ; 2008: mars)
ISBN 9789197240987
Eriksson, Owe, 1943Hörnsjöfors bruk och Västerfärnebo : en berättelse om brukets
Lausson, Mirja, 1954-
och bygdens historia under ett halvt årtusende / Owe Eriksson,
Vin & Sprit i tankarna : arbetslivet vid Sundsvalls
Anders Fläcke ; [teckningar: Bo Svärd. - [Sala : Bygdehistoria i
spritfabrik 1920-2008 / Mirja Hagar Lausson, Yvonne
Bergslagen], 2008. - 386 s. : ill. ; 26 cm + 1 karta.
Hård. - Stockholm : Vin & sprithistoriska museet, 2008.
ISBN 9789163326837 (inb.)
- 127, [1] s. : ill. ; 27 x 25 cm.
ISBN 9789163327469 (inb.)
Den frånskilde kassören och andra berättelser
Den frånskilde kassören och andra berättelser : om Postens
Nilsson, Allan, 1952-
kassaservice 1861-2008. - Stockholm : Svensk kassaservice,
Livabvagnar och Volvodumprar : Volvo i Braås
2008. - 131 s. : ill.
bakgrund och historia / text: Allan Nilsson ; research och
ISBN (Inb.)
bildtexter: Allan Nilsson och Ragnar Karlsson. - 2. uppl.
- Braås : Volvo Construction Equipment, 2008. - 238 s. :
Fuchs, Reinhard, 1943-
ill.
Gullviks historia. - Malmö : Bröderna Berner handels AB, cop.
ISBN 9789163327650 (inb.)
2008. - 28 s.
Ommålat
The future is filled with opportunities
Ommålat : en tidning för alla som jobbar på Alcro-
The future is filled with opportunities : [or the philosophical story
Beckers. - Stockholm : Alcro-Beckers, 2007. - 28 cm. -
about IKEA. - Delft : Inter IKEA Systems B.V., cop. 1998. - 89
Årg. 19(2007): nr 2.
s. : ill.
Rahmqvist, Leif
ER Rahmqvist : the birth and growth of our company /
Leif Rahmqvist. - Lidingö : Rahmqvist, 2007. - 302 s. :
ill.
ISBN Inb
248
Nationalbibliografin 2008: September
Saab-minnen
Saab-minnen. D. 18. - Linköping : Veteranklubben Saab, 2008. 168 s. : ill.
ISBN 919744765X
Urbansson, Karin, 1932Karosseriverken i Backaryd 50 år : 1957-2007 / Karin Urbansson
[med hjälp av Henrik Urbansson. - 2. uppl. - [Olofström :
Vekerum], 2008. - 84 s.
ISBN 9789186722807
Wall, Håkan
Sagan om Bahco / Håkan Wall. - [Enköping : Enköpings
kommun], 2008. - 332 s. : ill.
ISBN 9789163329067 (inb.)
Åkesson, Hans
An anniversary book from TTS Ships Equipment AB : 25 years /
[text: Hans Åkesson. - Göteborg : TTS Ships Equipment, 2008. 103 s. : ill.
ISBN 9789163327643 (inb.)
249
Nationalbibliografin 2008: September
R - Idrott, lek och spel
Rb - Idrott och sport
R - Idrott, lek och spel
Andersson, Linda
Fysisk träning för skyttar / Linda Andersson, Marcus
Faktakalendern sport
Lindskog. - Stockholm : Svenska sportskytteförbundet,
Faktakalendern sport. - Sundbyberg : Semic, 2008. - 2008.
2008. - 51 s. : ill.
Svenska guider
Extremsport
Svenska guider. - Bromma : Svenska guider, [2008.
Extremsport : [där sport möter galenskap och adrenalin
möter rädsla : fallskärmshoppning, B. A. S. E. jumping,
Rag - Motion
big wawe surfing, BMX, friklättring, parkour,
skateboarding, motocross, wakeboarding, snowboarding,
Holden, Lee
fridykning, Formel 1, hängflygning, mountainbiking. -
Sju magiska minuter : ett unikt träningsprogram där öst möter
Borås : Nicotext, 2008. - 159 s. : ill. ; 20 cm.
väst / Lee Holden tillsammans med Doug Abrams ; översättning:
ISBN 9789185869367
Adrian Tinz. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2007. - 139
s. : ill. ; 23 cm.
Faktakalendern sport
(Lev nu)
Faktakalendern sport / [redaktör: Andreas Nyberg ;
ISBN 978-91-46-21519-6 (inb.)
faktagranskning fotboll m.m.: Tommy Wahlsten. Sundbyberg : Semic, 2008. - 284 s. ; 18 cm.
Holden, Lee
ISBN 9789155237202
Sju magiska minuter : ett unikt träningsprogram där öst möter
väst / Lee Holden tillsammans med Doug Abrams ; översättning:
Färjestad BK 75 år
Adrian Tinz. - Stockholm : LevNu/Wahlström & Widstrand,
Färjestad BK 75 år / [huvudredaktörer: Jörgen Kalitzki
2008. - 139 s. : ill. ; 23 cm.
och Stig Dahlén ; skribenter: Hans-Göran Bäckström. -
(Lev nu)
Karlstad : Färjestad BK, [2007. - 253 s. : ill.
ISBN 9789146219316 (inb.)
ISBN 9789163315978 (inb.)
Lundmark, Katarina, 1978-
Grycksbo idrottsförening 100 år
Träna dig ner i vikt : från XL till M med effektivt
Grycksbo idrottsförening 100 år : 1908-2008 :
hemträningsprogram / Katarina Lundmark ; [foto: Janne
minnesskrift vid 100-årsjubileet. - Grycksbo : Grycksbo
Danielsson. - Stockholm : Fitnessförlaget, 2008. - 111 s. : färgill.
IF, 2008. - 200 s. : ill.
; 23 cm.
ISBN 9789163324031 (inb.)
ISBN 9789185225880 (inb.)
Hultgren, Staffan, 1953-
Rah - Bodybuilding
Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar : en
beteendevetenskaplig betraktelse : hur får man barn och
Berg, Kristian, 1964-
ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? / Staffan
Maximal muskeltillväxt / Kristian Berg, Fredrik Paulún ;
Hultgren. - Uppsala : Kunskapsföretaget, 2008. - 166 s. :
[illustrationer: Erik Beijer ; foto: Felix Oppenheim. - [Ny utg. -
ill. ; 22 cm.
Stockholm : Fitnessförlaget, 2007. - 152 s. : ill. (huvudsakligen i
ISBN 9189040678
färg) ; 24 cm.
ISBN 9789173630115
250
Nationalbibliografin 2008: September
Idrottarens återhämtningsbok
Värmlands fotbollförbund 90 år
Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska, psykologiska och
Värmlands fotbollförbund 90 år : jubileumstidskrift. -
näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämning /
Karlstad : Värmlands fotbollförbund, [2008. - 43 s.
redaktörer: Göran Kenttä och Michael Svensson. - Stockholm :
SISU Idrottsböcker, 2008. - 376 s. : ill. ; 22 cm.
Rbbcg - Golf
ISBN 9789188941916
Dahl, Lolo
IFK Mariefred hundra år
Viktor Hugo Setterberg : hur golfen får fotfäste i
IFK Mariefred hundra år : en samling berättelser [1908-2008. -
Göteborg med omnejd / [Lolo Dahl. - [Landskrona] :
Mariefred : IFK Mariefred, [2008. - 189 s.
Svenska golfhistoriska sällskapet, 2007. - 31 s. : ill.
ISBN 9789163328350 (inb.)
(Svenska golfhistoriska sällskapets småskrifter ; 2007:1)
ISBN 978-91-633-0747-8
YIF i våra hjärtan
YIF i våra hjärtan : 1908-2008. - [Ystad : Ystads idrottsförening
En studie av golfälskare
(YIF), 2008. - [24] s. : ill.
En studie av golfälskare : segmentering av svenska
golfare 2008. - Danderyd : Svenska golfförbundet, 2008.
Rbbaa - Fotboll
- 25 s. : ill.
Ekman, Tomas, 1956-
Rbeaa - Galoppsport
Kamp om bollen : brukslagen, arbetarlagen och kamratklubbarna
/ Tomas Ekman & Gerhard Jansson ; [foto: Björn Andrén. -
Galopp nytt
Stockholm : Bilda, 2008. - 159 s. : ill. ; 22 cm.
Galopp nytt. - Spånga : Sanrein förlag, 2007. - 35 cm. - ;
ISBN 9789157479877
2007: nr 4-6.
Fourfourtwo (Göteborg
Rbeac - Ridsport
Fourfourtwo. - Göteborg : Fourfourtwo, 2008. - 38.
ISSN 2000-0820
Jacobsen Svaton, Eva
Från lätt till svår klass / Eva Jacobsen Svaton. -
Sager, Gerhard, 1947-
Stockholm : Equipage : Månskara, cop. 2008. - 97 s. : ill.
Axel och Elin spelar fotboll / Gerhard Sager. - Solna : Svenska
; 15 x 21 cm.
fotbollförlaget, [2007. - 31 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9197169439
ISBN 9789188474902
Wilken, Ulf
Sager, Gerhard
Säker med häst : säkerhetsanvisningar inom svensk
Mjölksyrejäsning av grönsaker / Annelies Schöneck ;
ridsport / [text: Ulf Wilken ; text om första hjälpen:
[illustrationer: Satu Bjursell och Auvikki Hogervorst. - 8.,
Ingela Gunnarsson ; text om ridning i trafik: Kicki
[omarb.] uppl. - Arboga : Syran, 2007. - 80 s. : ill. ; 21 cm.
Ronnerberg-Bäckman ; illustrationer: Bo Furugren. -
ISBN 9789188474902
Strömsholm : Svenska ridsportförbundet, 2008. - 67 s. :
ill.
VM i fotboll 1974
VM i fotboll 1974 / [skribenter: Stig Bodin. - Vällingby :
Stroemberg Media Group, 2003. - 160 s. : ill. ; 31 cm.
ISBN 91-86184-57-1 (inb.)
251
Nationalbibliografin 2008: September
Rbgcb - Ishockey
Rcb - Dans
Årets ishockey 50 år
Nordenfelt, Mea
Årets ishockey 50 år / [huvudredaktör: Gunnar Persson ;
Kom och dansa med mig : dialog i dans, rörelse och rytm
skribenter: Rudolf "R:et" Eklöw. - Vällingby : C A Strömberg,
: dansprojekt på Broder Pehr / av Mea Nordenfelt. -
2008. - 239 s. : ill. ; 29 cm.
Finspång : Mo gård ; Danderyd : Nationellt
ISBN 9186184679 (inb.)
kunskapscenter för dövblindfrågor, [2008. - 20 s.
ISBN 9789197663137
Rbn - Alpinism
Rd - Spel och tidsfördriv
Sträng, Fredrik, 19777 berg, 7 kontinenter, 7 månader med Fredrik Sträng : jakten på
Jonsson, Jonas, 1982-
de högsta topparna : äventyret som gav världsrekord / text: Per
Rastlös? : inget att göra : 100 tips och idéer för
Johnsson ; förord: Staffan Heimerson. - Stockholm : Bonnier,
långtråkiga dagar : [en bok / av Jonas Jonsson. - Skövde :
2007. - 239 s. : ill. ; 28 cm.
Stenberg-Schentz, 2008. - 108 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 978-91-0-011484-8 (inb.)
ISBN 978-91-975230-2-8
Rbo - Friluftsliv
Rdd - Lekar
Friluftshistoria
Moon, Colin, 1957-
Friluftshistoria : från "härdande friluftslif" till ekoturism och
Puzzles and pleasure for Swedish professionals / [by
miljöpedagogik : teman i det svenska friluftslivets historia / [red.:
Colin Moon ; illustrations: Leif Jacobsson. - Bromma :
Klas Sandell och Sverker Sörlin. - 2., omarb. uppl. - Stockholm :
Mercuri kongress, cop. 2008. - 100 s. : ill. ; 21 cm.
Carlsson, 2008. - 287 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7331-194-6 (inb.)
Rdda - Frågesport
Liivet och sånt
Larsson, Morgan
Liivet och sånt. - Stockholm : Svenska scoutrådet, 2007. - 65 s.
Sanning eller bullshit : [den populära frågesporten från
programmet Christer i P3] / av Morgan Larsson och hela
Lisberg Jensen, Ebba, 1968-
Christerredaktionen. - Borås : Nicotext, cop. 2008. - 202
Gå ut min själ : forskningsöversikt om hälsoeffekter av
s. ; 17 cm.
utevistelser i närnatur / Ebba Lisberg Jensen. - Östersund :
ISBN 9789185869350
Statens folkhälsoinstitut, 2008. - 35 s.
(Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624 ; 2008:10)
Sommarkul
ISBN 9789172575295
Sommarkul. - Malmö : Egmont Kärnan, 2008. - 64 s. :
färgill. ; 25 cm.
Rbz - Särskilda idrottsutövare
Rddc - Korsord
Jubileumsskrift 1925-1975
Jubileumsskrift 1925-1975 : HBK. - Huddinge, 1975. - 26 s. : ill.
Boström, Mattias
Sudoku : 200 pussel / Mattias Boström. - Stockholm :
YIF i våra hjärtan
Känguru, 2008. - 200 s. : ill. ; facit.
YIF i våra hjärtan : 1908-2008. - [Ystad : Ystads idrottsförening
ISBN 978-91-85476-87-9
(YIF), 2008. - [24] s. : ill.
252
Nationalbibliografin 2008: September
Typiska korsordsord
Typiska korsordsord. - Stockholm : Bonnier korsord, 2008. - 63
s. ; 14 cm.
Rdj - Leksaker
Johansson, Jenny, 1972-, kulturvetare
Skapa för de minsta! : 33 enkla leksaker av sånt du har hemma /
Jenny Johansson, Karin Svensson ; [foto: Sven Svensson. Stockholm : Prisma, 2008. - 93 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789151850450 (inb.)
Rh - Scoutrörelsen
Engagera diig
Engagera diig. - [Stockholm] : Svenska Scoutrådet, 2007. - 57 s.
253
Nationalbibliografin 2008: September
S - Militärväsen
De stora slagen
De stora slagen : [avgörande strider som format
S - Militärväsen
världshistorien] / huvudredaktör: Christer Jörgensen ;
[översättning: K. G. Johansson] ; text: Martin J.
Abrahamsson, Bengt, 1937-
Dougherty. - Bath : Parragon, cop. 2008. - 256 s. : ill. ;
I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar : utmaningar
28 cm.
och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering / Bengt
ISBN 9781407527000 (inb.)
Abrahamsson, Erna Danielsson. - Stockholm : Institutionen för
ledarskap och management, Försvarshögskolan, 2007. - 93 s.
Hall, Åke, 1944-
(ILM. Serie I, 1653-1523 ; 44)
Vingat vapen över Göteborg : en bildberättelse om
Kungl. Göta flygflottilj / Åke Hall och Per Lindquist. -
Ailsby, Christopher
Göteborg : Aeroseum, 2008. - 192 s. : ill.
SS : Tredje rikets bödlar / Christopher Ailsby ; [översättning:
ISBN 978-91-633-2137-5 (inb.)
Staffan Olsson ; faktagranskning: Nicolas von Schmidt-Laussitz.
- Hallstavik : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2008. - 192 s. :
International Symposium on Protection Against
ill. ; 25 cm.
Chemical and Biological Warfare Agents (9 : 2007 :
(Hitlers krigare ; 10)
Gothenburg)
ISBN 9789185789085 (inb.)
Abstracts / Eighth International Symposium on
Protection Against Chemical and Biological Warfare
China rising
Agents, Gothenburg, Sweden, 22-25 May 2007. - Umeå :
China rising : reactions, assessments, and strategic consequences
FOI Division of CBRN Defence and Security, 2007. -
/ editors: Bo Huldt. - Stockholm : Swedish National Defence
207 s.
College, 2008. - xv, [1], 423 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 2263)
(Strategic yearbook, 1404-5842 ; 2007)
ISBN 9789185401895 (inb.)
International Symposium on Protection Against
Chemical and Biological Warfare Agents (9 : 2007 :
Coulter, Chris, 1969-
Gothenburg)
Young female fighters in African wars : conflict and its
Exhibition / Eighth International Symposium on
consequences / Chris Coulter, Mariam Persson and Mats Utas. -
Protection Against Chemical and Biological Warfare
Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2008. - 51 s. ; 21 cm.
Agents, Gothenburg, Sweden, 22-25 May 2007. - Umeå :
(Policy dialogue (The Nordic Africa Institute), 1654-9090 ; 3)
FOI Division of CBRN Defence and Security, 2007. [71] s.
Försvaret - under attack
(FOI-R, 1650-1942 ; 2263 (bis)
Försvaret - under attack! : fyra managementperspektiv på det
svenska försvaret / Bengt Kristensson Uggla. - Stockholm :
KS15
Santérus, 2008. - 131 s. ; 21 cm.
KS15 : februari-oktober 2007 / redaktör är Ola Björnör. -
ISBN 978-91-7359-009-9
[Stockholm : Försvarsmakten, 2007. - 158 s. : ill. + 1 CD
-ROM.
Gillgren, Sten, 1932Kungl. Upplands regementes officerare : biografiska uppgifter
Militärhögskolan Karlberg
över officerare, reservofficerare samt officerares vederlikar vid
Militärhögskolan Karlberg = : military Academy
Kungl. Upplands regemente / Sten Gillgren. - Enköping :
Karlberg. - Stockholm : Försvarsmakten, 2008. - 34 s. :
Upplands regementes historiekommitté, 2008. - 431 s. ; 25 cm.
ill.
ISBN 9789163325854 (inb.)
254
Nationalbibliografin 2008: September
Security in transition
Sc - Luftkrigsväsen
Security in transition : towards a new paradigm for the European
Union / edited by Arjen Boin, Magnus Ekengren, Mark Rhinard.
Hall, Åke, 1944-
- Stockholm : National Defence College, 2008. - 150 s. : tab.
Vingat vapen över Göteborg : en bildberättelse om
(Försvarshögskolans acta. B, 1402-7593 ; 41)
Kungl. Göta flygflottilj / Åke Hall och Per Lindquist. -
ISBN 9789185401888
Göteborg : Aeroseum, 2008. - 192 s. : ill.
ISBN 978-91-633-2137-5 (inb.)
Svensk försvars- och beredskapskalender
Svensk försvars- och beredskapskalender = Swedish defence and
Törnell, Bernt, 1949-
emergency handbook. - Eskilstuna : SecLink, 2008. - 22 cm. -
Berghangarer : en bok om Flygvapnets berghangarer,
2008.
bergtunnlar, betonghangarer och bergverkstäder / Bernt
ISSN 2000-1002
Törnell. - Nyköping : LAH Bunkertours, 2008. - 64 s. :
ill.
Sae - Fortifikation och ingenjörsväsen
ISBN 9789197729710 (inb.)
Lundahl, Gunilla, 1936-
Sg - Kemisk och biologisk krigföring
Kungsholms fort / [text: Gunilla Lundahl ; fotografi: Nino
Monastra. - Eskilstuna : Fortifikationsverket, [2008. - 7 s. : ill.
International Symposium on Protection Against
(Arkitektur i svenskt försvar)
Chemical and Biological Warfare Agents (9 : 2007 :
ISBN 9789185173082
Gothenburg)
Abstracts / Eighth International Symposium on
Sb - Sjökrigsväsen
Protection Against Chemical and Biological Warfare
Agents, Gothenburg, Sweden, 22-25 May 2007. - Umeå :
Nikula, Oscar, 1907-1996
FOI Division of CBRN Defence and Security, 2007. -
Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 / av Oscar Nikula. - Faks.-
207 s.
utg. - Stockholm : Sjöhistoriska samfundet, 2008. - vii, 367 s. :
(FOI-R, 1650-1942 ; 2263)
ill. ; 25 cm.
(Forum navales skriftserie, 1650-1837 ; 27)
International Symposium on Protection Against
ISBN 9789197594229 (inb.)
Chemical and Biological Warfare Agents (9 : 2007 :
Gothenburg)
Sundberg, Ulf 1956-
Exhibition / Eighth International Symposium on
A short guide to British battleships in World War II / by Ulf
Protection Against Chemical and Biological Warfare
Sundberg. - Stockholm : Sundberg & Co, 2008. - 80 s.
Agents, Gothenburg, Sweden, 22-25 May 2007. - Umeå :
ISBN 9789163321443
FOI Division of CBRN Defence and Security, 2007. [71] s.
Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget
(FOI-R, 1650-1942 ; 2263 (bis)
Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget /
redaktör Herman Fältström. - Stockholm : Försvarshögskolan :
CRISMART, 2008. - 119 s. : ill., diagr., kartor, tab.
(Forum navales skriftserie, 1650-1837 ; 29)
(Publikation / Försvaret och det kalla kriget (FOKK), 1652-5388
; 15)
ISBN 9789163329845
255
Nationalbibliografin 2008: September
Si - Civilförsvar
Ivarsson, Sophia, 1963Att samverka kring 1325 : samverkansmöjligheter mellan
svenska civila och militära aktörer i internationell krishantering
avseende implementeringen av FN resolution 1325 : inkluderar
presentaion av samverkansdoktrin för implementering av
resolution 1325 i fält / Sophia Ivarsson och Lina Edmark. Stockholm : Institutionen för ledarskap och management,
Försvarshögskolan, 2007. - 121 s. : ill.
(ILM. Serie I, 1653-1523 ; 31)
Krisberedskapen i grundlagen
Krisberedskapen i grundlagen : översyn och internationell utblick
: expertgruppsrapport. - Stockholm : Fritze :
Grundlagsutredningen, 2008. - 242, [4] s. ; 25 cm.
(Grundlagsutredningens rapport ; 13)
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2008:61)
ISBN 9789138230008
Tio år och en dag med Överstyrelsen för civil berdskap
Tio år och en dag med Överstyrelsen för civil berdskap. Stockholm : Överstyrelsen för civil beredskap, [1996. - 40 s. : ill.
; 21 x 30 cm.
Sk - Frivilligt försvarsarbete
Hellstenius, Mats, 1967Skjutande borgerliga revolutionärer : skarpskytterörelsen och
1800-talets liberala moderniseringsprojekt / Mats Hellstenius. Malmö : Malmö högskola, 2008. - 159 s. : ill. ; 24 cm.
(Skrifter med historiska perspektiv, 1652-2761 ; 6)
ISBN 9789171040404
256
Nationalbibliografin 2008: September
T - Matematik
Alfredsson, Lena, 1962Matematik 4000. Lärarhandledning till kurs A röd &
T - Matematik
kurs A grön / Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans
Heikne. - 1. utg. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. -
Abdikalikova, Zamira T
194 s. : ill. ; 30 cm + 1 CD.
Summability of a Tchebysheff system of functions / Zamira T.
ISBN 9789127408562 (spiralh.)
Abdikalikova, Aigerim A. Kalybay. - Luleå : Department of
Mathematics, Luleå University of Technology, 2007. - 17 s.
Alseth, Bjørnar
(Research report / Department of Mathematics, Luleå University
Pixel : matematik. 2, Övningsbok. Facit / [Bjørnar
of Technology, 1400-4003 ; 2007:05)
Alseth, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland ;
översättare: Lillemor Nordström. - 1. uppl. - Stockholm :
Albing, Malin
Natur & kultur, 2008. - 31 s. : ill. ; 30 cm.
Process capability indices for Weibull distributions and upper
ISBN 9789127410831
specification limits / Malin Albing. - Luleå : Department of
Mathematics, Luleå University, 2008. - 25 s.
Andersson, Mats
(Research report / Department of Mathematics, Luleå University
Decomposition of residue currents / Mats Andersson &
of Technology, 1400-4003 ; 2008:1)
Elizabeth Wulcan. - Göteborg : Division of Mathematics,
Department of Mathematical Sciences, Chalmers
Gogatishvili, Amiran
University of Technology and Göteborg University,
An equivalence theorem with application to Hardy's inequality /
2007. - 17 s.
by Amiran Gogatishvili, Alois Kufner, Lars-Erik Persson. - Luleå
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
: Department of Matematics, Luleå University of Technology,
Division of Mathematics, Chalmers University of
2007. - 20 s.
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
(Research report / Department of Mathematics, Luleå University
2007:33)
of Technology, 1400-4003 ; 2007:8)
Andersson, Mats
Johansson, Maria, 1976-
Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera currents /
A unified approach to the Sawyer and Sinnamon
Mats Andersson. - Göteborg : Chalmers : Göteborg
characterizations of Hardy´s inequality for decreasing functions /
University, 2007. - 9 s.
Maria Johansson. - Luleå : Department of Mathematics, Luleå
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
University of Technology, 2007. - 12 s.
Division of Mathematics, Chalmers University of
(Research report / Department of Mathematics, Luleå University
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
of Technology, 1400-4003 ; 2007:06)
2007:28)
Ta - Matematik: allmänt
Dodunekova, Rossitza
Sufficient conditions for interval properness of linear
Adolfsson, Petra
error detecting codes / Rossitza Dodunekova, Li weng. -
Praktisk matematik : med språket som bas. Handledning / Petra
Göteborg : Chalmers : Göteborg University, 2007. - 12 s.
Adolfsson, Ysanne Bengtsson. - 1. uppl. - Nacka :
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
Majemaförlaget, cop. 2008. - 39 s. : ill. ; 28 cm.
Division of Mathematical Statistics, Chalmers University
(Lärarpraktikan. Tema)
of Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
ISBN 9789185875078 (spiralh.)
2007:13)
257
Nationalbibliografin 2008: September
Elofsdotter Meijer, Siw, 1945-
Häggström, Eva, 1944-
Matte d. Safari. 3B, Läxbok / Siw Elofsdoter Meijer, Margareta
Räkneböckerna. Multiplikation. 2 / Eva Häggström. - 1.
Picetti. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, 2007. - 31 s. :
uppl., 2. [tr. - Härnösand : Specialpedagogiska institutet ;
ill ; 21 cm.
Umeå : Specialpedagogiska institutet [distributör] 2008.
ISBN 978-91-622-7341-5
- 56 s. + 2 ark.
ISBN 9789128114820
Falck, Pernilla, 1975Matte direkt. Safari. 1 A, Läxbok / Pernilla Falck, Margareta
Jakobson, Britt, 1951-
Picetti, Siw Elofsdotter Meijer. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier
Lilla mattestegen. 3, Lärarbok / Britt Jakobson, Eva
utbildning, 2008. - 31 s. : ill. ; 15 x 21 cm.
Marand. - 2. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2008.
ISBN 978-91-622-7329-3
- 132, 70 s.: ill. ; 30 cm.
ISBN 9789127618466 (spiralh.)
Fylking, Eva, 1943Min bok : språk- och mattelekar med mamma Mu. 1 / [Eva
Johansson, Tomas GH
Fylking, Eva Wirmark. - 2. utg. - Stockholm : Natur & kultur,
GH:s mattehäften : miniräknaren TI-30XA. - 4. uppl. -
2008. - 23 s. : ill. ; 27 cm.
[Svenljunga : Tomas GH Johansson], 2008. - 51 s.
ISBN 9789127415720
ISBN 9789197750400
Fylking, Eva, 1943-
Lading, Brian
Min bok : språk- och mattelekar med mamma Mu. 2 / [Eva
Face modelling : 3D object tracking and segmentation /
Fylking, Eva Wirmark. - 2. utg. - Stockholm : Natur & kultur,
Brian Lading. - Lund : Lund University, [2008. - 117 s.
2008. - 23 s. : ill. ; 27 cm.
Licentiatsavhandling Lund : Lunds universitet, 2008
ISBN 9789127415737
Matematik 4000
Hansson, Catarina, 1962-
Matematik 4000. Kurs B grön, Lärobok / Lena
Arbetsbok : lästräning E : svenska i samspel med matte! /
Alfredsson. - 1. uppl. - Stockholm : Natur & kultur,
[Catarina Hansson, Sonja Glöckner. - 1. uppl. - Stockholm :
2008. - 244 s. : ill. ; 24 cm.
Liber, 2008. - 63 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789127409804
(Piratresan. Nivå E)
ISBN 9789121218846
Matematik 4000
Matematik 4000. Kurs C blå, Lärobok / Lena Alfredsson.
Häggblom, Lisen, 1947-
- 1. utg. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 262 s. : ill.
Tänk och räkna. 5b / författare: Lisen Häggblom och Ann
; 24 cm.
Karlberg. - 1. uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 160 s. : ill. ; 24
ISBN 9789127413597
cm.
ISBN 9789140652515
Matematikboken Z
Matematikboken Z. Lärarhandledning / Lennart Undvall.
Häggblom, Lisen, 1947-
- 3. uppl. - Stockholm : Liber, 2008. - 189 s. : ill. ; 30 cm
Tänk och räkna. 5b, Övningshäfte / Lisen Häggblom, Ann
+ 1 CD.
Karlberg. - 1. uppl. - Malmö: Gleerup, 2008. - 22 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789147018901 (spiralh.)
ISBN 9789140652522
258
Nationalbibliografin 2008: September
Pixel
Tc - Algebra
Pixel : [matematik]. FK-3, Kopieringspärm / Bjørnar Alseth. - 1.
uppl. - Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 325 s. med var. pag. :
Juschenko, Ekaterina
ill. ; 32 cm.
Matrix ordered operator algebras / Ekaterina Juschenko,
ISBN 9789127410978 (i ringpärm)
Stanislav Popovych. - Göteborg : Chalmers : Göteborg
University, 2007. - 16 s.
Persson, Mikael, 1979-
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
Spectral properties of quantum mechanical operators with
Division of Mathematics, Chalmers University of
magnetic field / Mikael Persson. - Göteborg : Chalmers
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
University of Technology, 2008. - viii, 46 s.
2007:9)
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2831)
Juschenko, Kate
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
Ideals of a C*-algebra generated by an operator algebra /
2008
Kate Juschenko. - Göteborg : Division of Mathematics,
ISBN 9789173851503
Department of Mathematical Sciences, Chalmers
University of Technology and Göteborg University,
Pixel
2007. - 13 s.
Pixel : [matematik]. 3B, Grundbok / Bjørnar Alseth ... ;
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
[översättare: Lillemor Nordström. - 1. uppl. - Stockholm : Natur
Division of Mathematics, Chalmers University of
& kultur, 2008. - 128 s. : ill. ; 30 cm.
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
ISBN 9789127410565
2007:30)
Sundén, Mattias, 1971-
Td - Analys
Some Markov processes in finance and kinetics / Mattias Sundén.
- Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - ix, 7 s.
Andréasson, Håkan, 1966-
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
Global existence for the spherically symmetric Einstein-
0346-718X ; 2815)
Vlasov system with outgoing matter / Håkan
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
Andréasson, Markus Kunze, Gerhard Rein. - Göteborg :
2008
Chalmers : Göteborg University, 2007. - 16 s.
ISBN 9789173851343
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
Division of Mathematics, Chalmers University of
Tak - Numerisk analys
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
2007:10)
Elfving, Tommy, 1944A block-preconditioner for a special regularized least squares
Andréasson, Håkan, 1966-
problem / Tommy Elfving and Ingegerd Skoglund. - Linköping :
Sharp bounds on 2m/r of general spherically symmetric
Department of Mathematics, Linköping University, 2006. - 16 s.
static objects / Håkan Andréasson. - Göteborg :
(LiTH-MAT-R, 0348-2960 ; 2006:11)
Chalmers : Göteborg University, 2007. - 28 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
Division of Mathematics, Chalmers University of
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
2007:11)
259
Nationalbibliografin 2008: September
Asadzadeh, Mohammad
Hegarty, Peter
Asymptotic error expansions for the finite element method for
When almost all sets are difference dominated / Peter
second order elliptic problems in RN, N2. 1, Local interior
Hegarty and Steven J. Miller. - Göteborg : Chalmers :
expansions / M. Asadzadeh, A.H. Schatz and W. Wendland. -
Göteborg University, 2007. - 19 s.
Göteborg : Chalmers : Göteborg University, 2007. - 16 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Division of Mathematics, Chalmers University of
Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
University, 1652-9715 ; 2007:24)
2007:21)
Asadzadeh, Mohammad
Podgórski, Krzysztof
A non-standard approach to Richardson extrapolation in the finite
Envelope crossing distributions for Gaussian fields /
element method for second order elliptic problems / M.
Krzysztof Podgórski and Igor Rychlik. - Göteborg :
Asadzadeh, A.H. Schatz and W. Wendland. - Göteborg :
Chalmers : Göteborg University, 2007. - 32 s.
Chalmers : Göteborg University, 2007. - 23 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Division of Mathematical Statistics, Chalmers University
Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg
of Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
University, 1652-9715 ; 2007:22)
2007:16)
Back, Pär-Erik, 1961-
Workshop: Algebraic methods in functional analysis
Value of information analysis in remedial investigations / Pär-
Workshop: Algebraic methods in functional analysis /
Erik Back, Lars Rosén, Tommy Norberg. - Göteborg : Chalmers :
[organizers]: Volodymyr Mazorchuk and Lyudmila
Göteborg University, 2007. - 21 s.
Turowska. - Göteborg : Chalmers : Göteborg University,
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
2007. - 11 s.
Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology and
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
Göteborg University, 1652-9715 ; 2007:8)
Division of Mathematics, Chalmers University of
Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
Hegarty, Peter
2007:15)
Extremal subsets of {1, -, n} avoiding solutions to linear
equations in three variables / Peter Hegarty. - Göteborg :
Te - Geometri
Chalmers : Göteborg University, 2007. - 26 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Torbjörnson, Lena, 1944-
Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg
Svikten. Geometri och statistik / [Lena Torbjörnson, Titti
University, 1652-9715 ; 2007:18)
Wistrand. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning,
2008. - 23 s. : ill. ; 24 cm.
Hegarty, Peter
Finite groups with an automorphism cubing a large fraction of
elements / Peter Hegarty. - Göteborg : Division of Mathematics,
Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of
Technology and Göteborg University, 2007. - 20 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg
University, 1652-9715 ; 2007:31)
260
ISBN 9789162286729
Nationalbibliografin 2008: September
Th - Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Åstrand, Magnus, 1968Improved covariance matrix estimators for weighted
Lalam, Nadia
analysis of microarray data / Magnus Åstrand, Petter
A moment estimator of the initial number of individuals from a
Mostad, Mats Rudemo. - Göteborg : Chalmers :
population-size-dependent branching process used to model
Göteborg University, 2007. - 19 s.
Polymerase Chain Reactions / Nadia Lalam. - Göteborg :
(Preprint / Department of Mathematical Sciences,
Chalmers : Göteborg University, 2007. - 10 s.
Division of Mathematical Statistics, Chalmers University
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
of Technology and Göteborg University, 1652-9715 ;
Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology and
2007:27)
Göteborg University, 1652-9715 ; 2007:19)
Thac - Spelteori och beslutsteori
Sagitov, Serik
Multitype Galton-Watson processes escaping extinction / Serik
Tsakas, Elias, 1979-
Sagitov and Maria Conceição Serra. - Göteborg : Chalmers :
Essays on epistemology and evolutionary game theory /
Göteborg University, 2007. - 25 s.
Elias Tsakas. - Göteborg : Dept. of Economics, School of
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Economics and Commercial Law, Göteborg University,
Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology and
2008. - 59 s. : ill.
Göteborg University, 1652-9715 ; 2007:25)
(Economic studies (Göteborg. Print), 1651-4289 ; 173)
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Weighted analysis of general microarray experiments
ISBN 9789185169320
Weighted analysis of general microarray experiments / Anders
ISBN 9185169323
Sjögren. - Göteborg : Division of Mathematical Statistics,
Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of
Thi - Matematisk statistik
Technology and Göteborg University, 2007. - 27 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Torbjörnson, Lena, 1944-
Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology and
Svikten. Geometri och statistik / [Lena Torbjörnson, Titti
Göteborg University, 1652-9715 ; 2007:29)
Wistrand. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning,
2008. - 23 s. : ill. ; 24 cm.
Åstrand, Magnus, 1968-
ISBN 9789162286729
Empirical Bayes models for multiple probe type arrays at the
probe level / Magnus Åstrand, Petter Mostad, Mats Rudemo. Göteborg : Division of Mathematical Statistics, Department of
Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and
Göteborg University, 2007. - 12 s.
(Preprint / Department of Mathematical Sciences, Division of
Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology and
Göteborg University, 1652-9715 ; 2007:32)
261
Nationalbibliografin 2008: September
U - Naturvetenskap
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i
U - Naturvetenskap
orienteringsämnen för samlad undervisning och
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
Berzelius sällskapets skriftserie
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
Berzelius sällskapets skriftserie. - Lund : Berzeliussällskapet,
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
1992. - Nr 1.
av Martin Bäcklin. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist &
ISSN 1103-5129
Wiksell, 1963. - 287 s. + 1 introduktionshäfte (23 s.
Caesar, Christina, 1977-
Isling, Åke, 1918-2002
Polarized-light spectroscopy of membrane and DNA bound
Människan, naturen och samhället : lärobok i
ligands / Christina Caesar. - Göteborg : Chalmers University of
orienteringsämnen för samlad undervisning och
Technology, 2008. - vi, 53 s. : ill.
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
0346-718X ; 2848)
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
av Martin Bäcklin. - 3. uppl. - Stockholm : Almqvist &
2008
Wiksell, 1964. - 287 s.
ISBN 9789173851671
Isling, Åke, 1918-2002
Do cats have belly buttons?. Svenska
Människan, naturen och samhället : lärobok i
Varför är regnbågen böjd? : [forskare svarar på frågor] / Paul
orienteringsämnen för samlad undervisning och
Heiney (red.) ; översättning: Ulrika Junker Miranda
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
[illustrationer: Bill Ledger. - Bromma : Ordalaget, 2008. - 215 s. :
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
ill. ; 22 cm.
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
ISBN 9789185465453
av Martin Bäcklin. - 4. uppl. - Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1965. - 297 s.
Elvesjö, Hans, 1943Dualistisk biologi med astrofysik: inkl. spegelpartikelfysik / Hans
Isling, Åke, 1918-2002
Elvesj
Människan, naturen och samhället : lärobok i
orienteringsämnen för samlad undervisning och
Gontier, Mikael, 1975-
periodläsning : innefattar hela årskursen i ämnena
Spatial prediction tools for biodiversity in environmental
geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
assessment / Mikael Gontier. - Stockholm : Land and Water
Årskurs 4 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
Resource Engineering (Mark- och vattenteknik), Kungliga
av Martin Bäcklin. - 7. uppl. - Stockholm : Almqvist &
Tekniska högskolan, 2008. - x, 29 s. : ill., kart., diagr. (vissa i
Wiksell, 1969. - 297 s.
färg.
(Trita-LWR. PHD, 1650-8602 ; 1041)
Isling, Åke, 1918-2002
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Människan, naturen och samhället : [lärobok i
högskolan, 2008
orienteringsämnen för samlad undervisning och
ISBN 978-91-7178-997-6
periodläsning]. Årskurs 4, Lärarhandledning och
studieplan / Åke Isling, Bengt Cullert. - 3. uppl. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 111 s.
262
Nationalbibliografin 2008: September
Isling, Åke, 1918-2002
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : läroboksserie för samlad
Människan, naturen och samhället : lärobok i
undervisning och periodläsning på mellanstadiet i
orienteringsämnen för samlad undervisning och
orienteringsämnena geografi, naturkunskap, samhällskunskap och
periodläsning : innefattar kursen i ämnena geografi,
historia samt valda moment ur religionskunskap. Årskurs 4, Vi
naturkunskap, historia och samhällskunskap. Årskurs 6 /
arbetar med 4-ans orienteringsämnen : elevhäfte med uppgifter
Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av Gottfrid
och arbetsmaterial. - 4. uppl. - Stockholm : AW läromedel, 1968.
Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
- 101 s. : ill.
1966. - 314 s.
Isling, Åke, 1918-2002
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Människan, naturen och samhället : lärobok i
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
orienteringsämnen för samlad undervisning och
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
periodläsning : innefattar kursen i ämnena geografi,
samhällskunskap. Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
naturkunskap, historia och samhällskunskap. Årskurs 6 /
medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan av Gottfrid
Wiksell, 1964. - 287 s.
Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
1969. - 314 s.
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Isling, Åke, 1918-2002
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
Människan, naturen och samhället : lärobok i
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
orienteringsämnen för samlad undervisning och
samhällskunskap. Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
periodläsning : innefattar kursen i ämnena geografi,
medverkan av Gottfrid Aspvall. - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist
naturkunskap, historia och samhällskunskap. Årskurs 6.
& Wiksell, 1965. - 295 s.
Häfte A / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under medverkan
av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
Isling, Åke, 1918-2002
1964. - 145 s.
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
för samlad undervisning och periodläsning : innefattar hela
Isling, Åke, 1918-2002
årskursen i ämnena geografi, naturkunskap, historia och
Människan, naturen och samhället. Årskurs 4, Vi arbetar
samhällskunskap. Årskurs 5 / Åke Isling, Bengt Cullert ; [under
med 4-ans orienteringsämnen. Elevhäfte med uppgifter
medverkan av Gottfrid Aspvall. - 5. uppl. - Stockholm : Almqvist
och arbetsmaterial / Åke Isling, Bengt Cullert. - 3. uppl. -
& Wiksell, 1969. - 295 s.
Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1967. - 101 s.
Isling, Åke, 1918-2002
Isling, Åke, 1918-2002
Människan, naturen och samhället : lärobok i orienteringsämnen
Människan, naturen och samhället. Årskurs 4, Vi arbetar
för samlad undervisning och periodläsning : omfattar kursen i
med 4-ans orienteringsämnen. Elevhäfte med uppgifter
ämnena geografi, naturkunskap, historia och samhällskunskap.
och arbetsmaterial / Åke Isling, Bengt Cullert. - 2. uppl.,
Årskurs 5. Häfte B, Vårterminen / Åke Isling, Bengt Cullert ;
2. [tr. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1966. - 101 s.
[under medverkan av Gottfrid Aspvall. - Stockholm : Almqvist &
Wiksell, 1964. - [6] s., s. 127-287.
263
Nationalbibliografin 2008: September
Khalilov, Salahaddin, 1952-
Ua - Astronomi
Philosophy, science, culture : their peculiarities in the East and
the West / Salahaddin Khalilov ; foreword by Anna-Teresa
Allaby, Michael
Tymieniecka. - Stockholm ; Luleå : CA&CC Press, 2008. - 131 s.
Jorden : en faktabok för hela familjen / Michael Allaby ;
ISBN 9789197699327 (inb.)
översättning: Annika Sternö Anderberg, Rasmus
ISBN 9789197699334 (hft.)
Anderberg ; [faktagranskning: Björn Stenholm. - 1. utg. Stockholm : Globe, 2008. - 256 s. : ill. ; 31 cm.
Lättman-Masch, Robert
ISBN 9789171660763 (inb.)
Att lära in ute året runt : / [text: Robert Lättman-Masch och Mats
Wejdmark. - Nynäshamn : Naturskoleföreningen : Falun :
Rådbo, Marie, 1946-
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond , 2007. - 313 s :
Ögon känsliga för stjärnor : en bok om rymden / Marie
ill.
Rådbo. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 245 s. ; 22 cm.
ISBN 9789197703628
ISBN 978-91-0-011733-7 (inb.)
Niwagaba, Charles, 1974-
Uaa - Universum
Human excreta treatment technologies : prerequisites, constraints
and performance / Charles Niwagaba. - Uppsala : Department of
Hansson, Lena, 1975-
Biometry and Engineering, Swedish University of Agricultural
"Enligt fysiken eller enligt mig själv?" : gymnasieelever,
Sciences, 2007. - 68 s. : ill.
fysiken och grundantaganden om världen / Lena
(Licentiate thesis (Swedish University of Agricultural Sciences,
Hansson. - Norrköping : Nationella forskarskolan i
Department of Biometry and Engineering), 1652-3261 ; 5)
naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD :
Licentiatavhandling (sammanfattning) Uppsala : Sveriges
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,
lantbruksuniversitet, 2007
Linköpings universitet, 2007. - 101 s. ; 24 cm.
(Studies in science and technology education (Print),
Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten på
1652-5051 ; 13)
Malmös restauranger 2008
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings
Provtagningsprojekt angående dricksvattenkvaliteten på Malmös
universitet, 2007
restauranger 2008 : antagen av Miljönämnden 2008-06-16. -
ISBN 9789185895397
Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2008. - 5, [1] s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
Rådbo, Marie, 1946-
2008:06)
Ögon känsliga för stjärnor : en bok om rymden / Marie
Rådbo. - Stockholm : Bonnier, 2008. - 245 s. ; 22 cm.
Statens strålskyddsinstituts författningssamling
ISBN 978-91-0-011733-7 (inb.)
Statens strålskyddsinstituts författningssamling : SSIFS. Stockholm : Statens strålskyddsinstitut, 1977-2007. - 25 cm. -
Uabd - Jorden
1977: 1-2007:2.
ISSN 0347-5468
Allaby, Michael
Jorden : en faktabok för hela familjen / Michael Allaby ;
översättning: Annika Sternö Anderberg, Rasmus
Anderberg ; [faktagranskning: Björn Stenholm. - 1. utg. Stockholm : Globe, 2008. - 256 s. : ill. ; 31 cm.
ISBN 9789171660763 (inb.)
264
Nationalbibliografin 2008: September
Ub - Geofysik
Naturvårdsverkets informationsarbete med FN:s
klimatpanel, IPCC, 2007 : metod och resultat
Allaby, Michael
Naturvårdsverkets informationsarbete med FN:s
Jorden : en faktabok för hela familjen / Michael Allaby ;
klimatpanel, IPCC, 2007 : metod och resultat. -
översättning: Annika Sternö Anderberg, Rasmus Anderberg ;
Stockholm : Naturvårdsverket, cop. 2008. - 45 s. : ill.
[faktagranskning: Björn Stenholm. - 1. utg. - Stockholm : Globe,
ISBN 9789162083205
2008. - 256 s. : ill. ; 31 cm.
ISBN 9789171660763 (inb.)
The path towards a new international agreement on
the earth's climate
Ubaj - Klimatologi
The path towards a new international agreement on the
earth's climate : a document on the climate process. -
Data för svensk klimat- och miljöforskning
Stockholm : Ministry of Environment, 2008. - 18 s.
Data för svensk klimat- och miljöforskning. - Stockholm :
Vetenskapsrådet, 2008. - 102 s. : ill.
Sundblad, Eva-Lotta, 1956-
(Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 ; 2008:3)
People's knowledge about climate change : uncertainty
ISBN 9789173071321
as a guide to future commitments / Eva-Lotta Sundblad. Göteborg : Department of Psychology, University of
Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer
Gothenburg, 2008. - 28 s. ; 25 cm.
för skogsbruket
([Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska
Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer för
institutionen], 1101-718X ; 205)
skogsbruket / av Johan Bergh. - Alnarp : Institutionen för
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs
sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, 2007. -
universitet, 2008
50 s. : ill.
ISBN 9789162875558
(Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
sydsvensk skogsvetenskap, 99-2540952-7 ; 34)
Sverige. Klimat- och sårbarhetsutredningen
ISBN 9789157672315
Sweden facing climate change : threats and opportunities
: final report / from the Swedish Commission on Climate
Fölster, Stefan, 1959-
and Vulnerability. - Stockholm : Fritze, 2007. - 679 s. :
Farväl till världsundergången : konsten att överleva
ill. ; 25 cm.
växthuseffekten / Stefan Fölster. - Stockholm : Bonnier, 2008.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2007:60)
ISBN 9789100120801 (inb.)
ISBN 9789138228500
Hedenus, Fredrik, 1976-
Vakna
Modeling cost-effective climate change mitigation strategies /
Vakna : vi ser men blundar : allmän kurs vid Sigtuna
Fredrik Hedenus. - Göteborg : Chalmers University of
Folkhögskola 2008 / [redaktion för boken har varit:
Technology, 2008. - vii, 48 s. : ill.
Isabelle Stridh ... ; fotografer: Ana Cramaroc. - [Visby :
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
Nomen, 2008. - 97 s. : ill. ; 19 x 21 cm.
0346-718X ; 2861)
ISBN 9789185925599
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
2008
ISBN 9789173851800
265
Nationalbibliografin 2008: September
Ubba - Oceanografi
Alexandersson, Sabine, 1978Automotive electromagnetic compatibility : prediction
Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLOBEC)
and analysis of parasitic componenets in conductor
Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLOBEC) : Science Plan. -
layouts / Sabine Alexandersson. - Lund : Department of
Stockholm : Royal Swedish Academy of Sciences
Industrial Electrical Engineering and Automation, Lund
[Vetenskapsakad.], cop. 1997. - 82 s.
University, 2008. - xi, 209 s. : ill.
(GLOBEC report, 1066-7881 ; 9)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
(Global change report, 0284-8015 ; 40)
ISBN 9789188934482
Ubbab - Maringeologi
Bielawski, Marcin, 1981Efficient and high-yielding routes to diaryliodonium salts
Jonsson, Peter
/ Marcin Bielawski. - Stockholm : Department of
Design and implementation of a programmable, wideband sonar
Organic Chemistry, Stockholm University, 2008. - vi, 43
for sediment mapping / Peter Jonsson. - Lund : Univ., 1998. - 150
s.
s. : diagr., kartor, tab.
Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms
([Rapport TVGT], 0349-4977 ; 1008)
universitet, 2008
Lic-avh. Lund : Univ
ISBN 978-91-7155-686-8
ISBN 91-628-2903-3
Claesson, Thomas, 1976-
Ubci - Lantmäteri och fältmätning
Investigations of transition metal systems : angleresolved photoelectron spectroscopy at low and high
Ternryd, Carl-Olof, 1928-
energy / Thomas Claesson. - Stockholm : Material
Sveriges lantmätareförening under 100 år : en historisk återblick
Physics, Royal Institute of Technology (KTH), 2007. - x,
1908-2008 / Carl-Olof Ternryd. - Stockholm : Sveriges
38 s. : ill., diagr. (vissa i färg.
lantmätareförening, 2008. - 105 s.
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2007:9)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Uc - Fysik och kemi
högskolan, 2007
ISBN 978-91-7178-783-5
Aggerstam, Thomas, 1969Gallium nitride templates and its related materials for electronic
Elfström, Niklas, 1979-
and photonic devices / Thomas Aggerstam. - Stockholm :
Silicon nanowires for biomolecule detection / Niklas
Laboratory of Semiconductor Materials, Department of
Elfström. - Stockholm : Material Physics, School of
Microelectronics and Applied Physics, School of Information and
Information and Communication Technology, Royal
Communication Technology (ICT), KTH (Royal Institute of
Institute of Technology, 2008. - xii, 63 s. : ill., diagr.
Technology), 2008. - xiv, 89 s. : ill., diagr. (vissa i färg.
(vissa i färg.
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:8)
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:6)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
högskolan, 2008
högskolan, 2008
ISBN 978-91-7178-981-5
ISBN 978-91-7178-902-0
266
Nationalbibliografin 2008: September
Holm Lundeman, Jesper, 1975-
Olsson, Fredrik, 1975-
Blue laser source for laser-induced fluorescence / Jesper Holm
Selective epitaxy of indium phosphide and heteroepitaxy
Lundeman. - Lund : Department of Physics, Lund University,
of indium phosphide on silicon for monolithic
2008. - xi, [5], 182 s. : ill., diagr.
integration / by Fredrik Olsson. - Stockholm : Laboratory
(Lund reports on atomic physics, 0281-2762 ; 396)
of Semiconductor Materials, School of Information and
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
Communication Technology, Royal Institute of
ISBN 978-91-628-7570-1
Technology (KTH), 2008. - xii, 90 s. : ill., diagr.
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:11)
Li, Shanghua, 1981-
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Fabrication of nanostructured materials for energy applications /
högskolan, 2008
Shanghua Li. - Kista : Division of Functional Materials,
ISBN 978-91-7178-991-4
Department of Microelectronics and Applied Physics, School of
Information and Communication Technology, Royal Institute o
Sjöqvist, Mia, 1974-
Technology, 2008. - x, 72 s. : ill., diagr.
Processing and properties of expanded starch materials /
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:12)
Mia Sjöqvist. - Göteborg : Chalmers University of
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Technology, 2008. - xii, 56 s. : ill., diagr., tab.
högskolan, 2008
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
ISBN 978-91-7178-994-5
Ny serie, 0346-718X ; 2853)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
Lindgren, Lars, 1977-
högskola, 2008
Conjugated polymers for optoelectronics / Lars Lindgren. -
ISBN 9789173851725
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - viii, 65 s.
: ill.
Ucc - Fysik
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2851)
Gottfridsson, Daniel, 1974-
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
Nexus. Fysik B / författare: Daniel Gottfridsson, Ulf
2008
Jonasson och Tommy Lindfors. - 3., [rev. och utök.]
ISBN 9789173851701
uppl. - Malmö : Gleerup, 2008. - 416 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-40-66259-0
Marcks von Würtemberg, Rickard, 1973Design and fabrication of long wavelength vertical cavity lasers
Grimvall, Göran, 1940-
on GaAs substrates / Rickard Marcks von Würtemberg. - Kista :
Basic skills in physics and engineering science : a guide
Department of Microelectronics and Applied Physics, Royal
to critical thinking about modelling / Göran Grimvall. -
Institute of Technology (KTH), 2008. - 79 s. : ill., diagr. (vissa i
[Ny utg. - Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan,
färg.
2008. - 106 s. : ill.
(Trita-ICT/MAP AVH, 1653-7610 ; 2008:10)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Magnetic proton recoil spectrometry for broad range
högskolan, 2008
neutron measurements
ISBN 978-91-7178-990-7
Magnetic proton recoil spectrometry for broad range
neutron measurements / Johan Thun. - Uppsala :
Department of Neutron Research, Uppsala University,
1996. - 8 s.
(Uppsala University neutron physics report, 1401-8268 ;
96:10)
267
Nationalbibliografin 2008: September
Uppsala University neutron physics report
Uce - Kemi
Uppsala University neutron physics report. - Uppsala :
Department of Neutron Research, Uppsala University, 1990-199.
Ramsby, Maria, 1974-
- UU-NF 96:10.
Kemi : för grundskolans senare del. Materialbank : fokus
ISSN 1401-8268
ordlista för elever med svenska som andraspråk / Maria
Ramsby, Ylva Yngwe. - 1. utg. - Stockholm : Natur &
Uccd - Elektricitet och magnetism
kultur, 2008. - 10, 36 s. : ill. ; 30 cm.
(Puls, 99-1996927-3)
Lehnert, Bo, 1926-
ISBN 9789127411425 (i ringpärm)
A revised electromagnetic theory with fundamental applications
ISBN 9789127638563 (hela materialbanken) (i
= : en reviderad elektromagnetisk teori med fundamentala
ringpärm)
tillämpningar / Bo Lehnert. - Stockholm : Svenska fysikarkivet,
2008. - 156 s.
Skedung, Lisa, 1980-
ISBN 978-91-85917-00-6
Förberedande häfte i kemi / Lisa Skedung. - Stockholm :
Kemivetenskap, Kungliga Tekniska högskolan, [2007. -
Suhendro, Indranu
60 s. : ill.
Spin-curvature and the unification of fields in a twisted space =
Spinn-krökning och föreningen av fält i ett tvistat rum / Indranu
Zorita Castresana, Saioa, 1978-
Suhendo. - Täby : Svenska fysikarkivet, 2008. - 76, [2] s.
Analytical method development for ultra-trace
ISBN 9789185917013
determination of human pharmaceuticals in aqueous
samples : assessing the performance of a sewage
Ucdc - Atomfysik och molekylfysik
treatment plant / Saioa Zorita Castresana. - Lund :
Department of Analytical Chemistry, Lund University,
Tedenstig, Ove, 1940-
2008. - 70 s. : ill. (vissa i färg), tab.
Matter unified : a new physical theory of matter / [Ove Tedenstig.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2008
- 2. ed. [sic. - Märsta : Basic Research, 2008. - 899 bl. med var.
ISBN 9789174222036
bl.-numr. ; 30 cm + 1 CD.
ISBN 919738187X
Ucebh - Naturämnen
Ucdgf - Radioaktivitet
Summary and conclusions of the SBU report:
Benefits and risks of fortifying flour with folic acid to
Boson, Jonas, 1976-
reduce the risk of neural tube defects
Improving accuracy of in situ gamma-ray spectrometry / Jonas
Summary and conclusions of the SBU report: Benefits
Boson. - Umeå : Umeå University, 2008. - 47 s.
and risks of fortifying flour with folic acid to reduce the
(Umeå University medical dissertation, 0346-6612 ; N.S., 1201)
risk of neural tube defects : a systematic review. -
Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2008
Stockholm : The Swedish Council on Technology
ISBN 978-91-7264-621-6
Assessment in Health Care (SBU), 2007. - 18 s.
(SBU-report, 1400-1403 ; 183)
268
Nationalbibliografin 2008: September
Ud - Geologi och paleontologi
Uda - Allmän och historisk geologi
Carlsson, Anders
Stigande havsniv
Construction experiences from underground works at
Stigande havsnivå : konsekvenser för fysisk planering /
Oskarshamn : compilation report / Anders Carlsson, Rolf
[författare: Mats Åkesson. - [Ny uppl. - Malmö :
Christiansson. - Stockholm : SKB, 2007. - 107 s.
Länsstyrelsen i Skåne län ; Karlskrona : Länsstyrelsen
(SKB rapport, 1402-3091 ; 07-66)
Blekinge län, 2008. - 49 s.
Isaksson, Hans
Udade - Slätter, öknar, stepper
Forsmark site investigation : assessment of the validity of the
rock domain model, version 1.2, based on the modelling of
Fallstudie Trelleborg
gravity and petrophysical data / Hans Isaksson, Michael B
Fallstudie Trelleborg : integrerad kustzonsförvaltning på
Stephens. - Stockholm : SKB, 2007. - 43 s.
lokal nivå i Östersjön genom geografisk kartläggning
(SKB rapport, 1402-3091 ; 07-67)
och scenarioanalys / [redaktör: Mattias Müller. Trelleborg : Miljöförvaltningen, Trelleborgs kommun,
Platsundersökning Forsmark 2002-2007. Engelska
2008. - 141 s.
Site investigation Forsmark 2002-2007 / [photo: Alf Sevastik ... ;
ISBN 9789186037000 (spiralh.)
translation: Richard Nord Translations AB. - Östhammar : Site
investigation Forsmark ; Stockholm : Swedish Nuclear Fuel and
Udbb - Paleozoologi (djur)
Waste Management Co, 2008. - 124 s. : ill.
ISBN 9789197689168
Harrison, Paul
Dinosaurier : fantastiska fakta / Paul Harrison ;
Platsundersökning Oskarshamn 2002-2007. Engelska
[översättning: Peter Staffansson. - London : Arctic, cop.
Site investigation Oskarshamn 2002-2007 / [photo: Curt-Robert
2008. - 160 s. : ill. ; 29 cm.
Lindqvist ... ; translation: Richard Nord Translations. - Figeholm
ISBN 9781848370517 (korr.) (inb.)
: Site investigation Oskarshamn ; Stockholm : Swedish nuclear
fuel and waste management Co, 2008. - 147 s. : ill.
Lorente, María
ISBN 9789197689175
Atlas : dinosaurierna och andra djurs utbredning / [text:
María Lorente ; illustrationer: José María Rueda ;
Quantitative assessment of radionuclide retention in the near-
översättning: Lena Bolin ; svensk bearbetning: Sten
surface system at Forsmark
Nilsson. - Helsingborg : Rebus, [2008. - 43 s. : ill. ; 34
Quantitative assessment of radionuclide retention in the near-
cm.
surface system at Forsmark : development of a reactive transport
ISBN 9789173396134 (inb.)
model using Forsmark 1.2 data / Fidel Grandia. - Stockholm :
SKB, 2007. - 95 s.
Udua - Allmän kristallografi och mineralogi
(SKB rapport, 1402-3091 ; 07-64)
Nilsson, Marie, 1957Statens strålskyddsinstituts författningssamling
The magic power of stones crystals & minerals = : stenar
Statens strålskyddsinstituts författningssamling : SSIFS. -
kristaller mineraler och deras magiska kraft / Marie
Stockholm : Statens strålskyddsinstitut, 1977-2007. - 25 cm. -
Nilsson. - [Kalmar] : Kundalininyckeln, 2008. - 415 s. :
1977: 1-2007:2.
ill. ; 34 x 24 cm.
ISSN 0347-5468
ISBN 978-91-633-1280-9 (inb.) (svensk titel)
ISBN 978-91-633-1281-6 (inb.) (engelsk titel)
269
Nationalbibliografin 2008: September
Udxf - Vattenförekomster
Christian, Kyle, 1972The role of hnRNP A1 and hnRNP C1/C2 in the
Water for food
regulation of the stress responsive genes Cyp2a5/2A6
Water for food / [editor: Jonas Förare ; translation: Lewis Gruber.
and p53 / Kyle Christian. - Uppsala : Acta Universitatis
- Stockholm : Formas, 2008. - 138 s. : ill.
Upsaliensis, 2008. - 90 s.
(Rapport / Formas, 1653-3003; 2008:5)
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala
ISBN 9789154060191
Dissertations from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ;
74)
Ue - Biologi
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet,
2008
Al-Sarraj, Razaw
ISBN 978-91-554-7198-9
Contributions to explicit variance component estimation / Razaw
Al-Sarraj. - Uppsala : Department of Biometry and Engineering,
Elander, Magnus, 1946-
Swedish University of Agricultural Sciences, 2007. - 18 s.
Vindar från Arktis / Magnus Elander & Staffan
(Licentiate thesis (Swedish University of Agricultural Sciences,
Widstrand ; research: Poul-Erik Philbert och Henning
Department of Biometry and Engineering), 1652-3261 ; 7)
Thing ; grafisk form: Sara Alinder ; [foton: Magnus
Licentiatavhandling (sammanfattning) Uppsala : Sveriges
Elander. - Stockholm : Prisma, 2008. - 208 s. : ill. ; 28
lantbruksuniversitet, 2007
cm.
ISBN 9789151851686 (inb.)
Bengtsson, Birgitta
ISBN 9789151852034 (inb.) (WWF)
Biotopkartering av Edre ström 2006 : naturvärden och behov av
restaureringsåtgärder i ett biflöde till Skräbeån / Birgitta
Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLOBEC)
Bengtsson. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, [2007. - 21 s.
Global Ocean Ecosystem Dynamics (GLOBEC) :
ISBN 9789185587285
Science Plan. - Stockholm : Royal Swedish Academy of
Sciences [Vetenskapsakad.], cop. 1997. - 82 s.
Bengtsson, Birgitta
(GLOBEC report, 1066-7881 ; 9)
Biotopkartering av Ekeshultsån 2006 : naturvärden och behov av
(Global change report, 0284-8015 ; 40)
restaureringsåtgärder i ett tillflöde till Immeln i Skräbeån /
Birgitta Bengtsson. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, [2007. -
Plant Polysaccharide Workshop (2008 : Sigtuna)
26 s., [7] vikta kartbl.
PPW2008 : the Plant Polysaccharide Workshop :
ISBN 9789185587315
Sunday, August 3 - Tuesday, August 5, Stora Brännbo
Conference Centre and Hotel, Sigtuna, Sweden :
Bengtsson, Birgitta
programme and book of abstracts. - [Sverige : s.n.],
Biotopkartering av Ulvshultsbäcken 2006 : naturvärden och
2008. - 64 bl.
behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Vilshultsån i
Skräbeån / Birgitta Bengtsson. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne
Rodell, Annica, 1960-
län, [2007. - 22 s.
Minns och förstå. Biologi. Sverige, människan, världen :
ISBN 9789185587308
kopieringsunderlag / Annica Rodell. - 1. uppl. Stockholm : Natur & kultur, 2008. - 127 s. ; 30 cm.
(Puls, 99-1996927-3)
ISBN 9789127409712 (spiralh.)
270
Nationalbibliografin 2008: September
Sundqvist, Gustav, 1975-
Berggren, Birgitta
Analysis of noncovalent and covalent protein-ligand complexes
Linnés dalaresa : fälthandbok / [text: Birgitta Berggren
by electrospray ionisation mass spectrometry / Gustav Sundqvist.
och Margareta Wikström. - Falun : Alla tiders teknik,
- Stockholm : Bioteknologi, Biotechnology, Kungliga Tekniska
Falu kommun, 2007. - 168 s. : ill. ; 20 cm + 1 karta.
högskolan, 2008. - iv, 51 s. : diagr., ill.
ISBN 91-977036-0-5
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
ISBN 9789197703604
högskolan, 2008
ISBN 978-91-7178-976-1
Botanik
Botanik : systematik, evolution, mångfald / Marie Widén
Wallenborg, Karolina, 1977-
& Björn Widén (red.) ; [foto: Arup, Ulf ... ; teckningar:
On histone deacetylases in the epigenetic regulation of stem and
Marie Widén. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. -
cancer cell fate / Karolina Wallenborg. - Stockholm : Karolinska
472 s. : ill. ; 26 cm.
institutet, 2008. - 34 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
ISBN 9789144043043 (inb.)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
ISBN 9789174090697
Floran i Karlskoga kommun
Floran i Karlskoga kommun / redaktör: Owe Nilsson ;
Uea - Utvecklingslära och genetik
projektgrupp: Uno Milberg ... ; Karlskoga biologiska
förening ; [foto: Owe Nilsson samt Uno Milberg ;
Haraway, Donna Jeanne, 1944-
fackgranskning: Thomas Karlsson. - Uppsala : SBF-
Apor, cyborger och kvinnor : att återuppfinna naturen / Donna
förlaget, 2008. - 288 s. : ill. ; 25 cm.
Haraway ; översättning av Måns Winberg ; [fackgranskning: Lars
ISBN 978-91-977055-2-3 (korr.) (inb.)
Eberhard Nyman. - Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion,
2008. - 334 s. : ill. ; 22 cm.
Inga, Berit
ISBN 9789171393852
Traditional ecological knowledge among reindeer
herders in northern Sweden / Berit Inga. - Umeå :
Ueaa - Utvecklingslära
Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies,
Swedish University of Agricultural Sciences, 2008. - 36
Elvingson, Owe, 1941-
s. : ill.
Maktens verktyg : en sociobiologisk betraktelse / Owe Elvingson.
Licentiatavhandling Umeå : Sveriges
- Borås : Recito, 2008. - 194 s. ; 20 cm.
lantbruksuniversitet, 2008
ISBN 978-91-86035-45-7
ISBN 9789185911400
Uf - Botanik
Inga, Berit
Traditionell ekologisk kunskap bland renskötare i norra
Andersson, Martin
Sverige / Berit Inga. - Umeå : Sveriges
The effects of non-host volatiles on habitat location by
lantbruksuniversitet, 2008. - 33 s. : ill.
phytophagous insects / Martin Andersson. - Alnarp : SLU, 2007.
- 37 s. : ill.
(Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning,
Horticulture and Agricultural Science, 1654-3580 ; 2007:1)
271
Nationalbibliografin 2008: September
Linné, Carl von, 1707-1778
Ufhd - Lavar (Lichenes)
Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala : (Herbationes
Upsaliensis) : akademisk avhandling under Linnés præsidium
Hermansson, Janolof
Upsala 1753 / övers. från latinet av C. A. Brolén. - Nytryck. -
Hotade och sällsynta växter i Dalarna : lavar och mossor
Uppsala : Svenska Linné-sällskapet, 2008. - 39 s.
/ [huvudförfattare: Janolof Hermansson ; medförfattare:
(Valda avhandlingar / av Carl von Linné 99-0375802-2 ; 1)
Lennart Bratt. - Falun : Dalarnas botaniska sällskap,
ISBN 9789185601288
2008. - 924 s. : ill.
ISBN 9789163301896 (inb.)
Olsson, Mikael E
Plant sesquiterpene synthases : cloning, heterologous expression,
Roturier, Samuel, 1982-
characterization and cellullar localization / Mikael E. Olsson. -
Integrating artificial dispersal of reindeer lichen in forest
Kalmar : School of Pure and Applied Natural Sciences,
regeneration procedures / Samuel Roturier. - Umeå :
University of Kalmar, 2007. - 57 s. : ill.
Dept. of Forest Ecology and Management, Swedish
(Dissertation Series / University of Kalmar, Faculty of Natural
University of Agricultural Sciences, 2007. - 37 s.
Sciences, 1650-2779 ; 45)
(Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Diss. (sammanfattning) Kalmar : Högskolan i Kalmar, 2007
skogens ekologi och skötsel), 1654-2452 ; 2)
ISBN 9789189584884
Lic.-avh. (sammanfattning) Umeå : Sveriges
lantbruksuniv., 2007
Ufa - Särskilda grupper av växter
ISBN 978-91-576-7221-6
Neuendorf, Magnus, 1942-
Ufhed - Basidiesvampar (Basidiomycota)
Glupska skönheter : om växter som äter kött / av Magnus
Neuendorf. - Göteborg : Göteborgs botaniska trädgård, cop.
Hanson, Sven Åke, 1934-
2008. - 39 s.: ill.
Inventering av buksvampar inom kustnära områden i
ISBN 9789187068461
Ystads kommun 2006-2007 / Sven-Åke Hanson. Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, 2007. - [5] s.
Ufaa - Vedartade växter
ISBN 9789185587377
Coombes, Allen
Ug - Zoologi
Träd : [en unik fotografisk guide till Europas träd] / Allen
Coombes ; översättning och bearbetning: Kicki och Håkan
Gilpin, Rebecca
Elmqvist ; [illustratör: Gill Tomblin. - Stockholm : Bonnier, cop.
Lätta fakta om farliga djur / Rebecka Gilpin ;
2008. - 224 s. : ill. ; 19 cm.
illustrationer av Patrizia Donaera ; engelsk
(Bonniers naturguider)
faktarådgivning: Stuart West ; från engelskan av Eva
ISBN 978-91-0-011458-9
Vidén. - Stockholm : Bergh, 2008. - 32 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9789150217322 (inb.)
Ufhb - Mossor (Bryophyta)
Lorente, María
Hermansson, Janolof
Atlas : dinosaurierna och andra djurs utbredning / [text:
Hotade och sällsynta växter i Dalarna : lavar och mossor /
María Lorente ; illustrationer: José María Rueda ;
[huvudförfattare: Janolof Hermansson ; medförfattare: Lennart
översättning: Lena Bolin ; svensk bearbetning: Sten
Bratt. - Falun : Dalarnas botaniska sällskap, 2008. - 924 s. : ill.
Nilsson. - Helsingborg : Rebus, [2008. - 43 s. : ill. ; 34
ISBN 9789163301896 (inb.)
cm.
ISBN 9789173396134 (inb.)
272
Nationalbibliografin 2008: September
Scollen, Chris
Ugg - Fåglar (Aves)
Djurungar : kul med stickers! : aktivitetsbok med mer än 90
stickers! / [text av Chris Scollen ; svensk bearbetning av Sten
Birds, the definitive visual guide. Svenska
Nilsson. - Helsingborg : Rebus, [2008. - 12 s., [4] pl.-bl. : ill. ; 28
Fåglar : illustrerat uppslagsverk / [redaktör: Annika
cm.
Sternö Anderberg ; översättning och faktagranskning:
ISBN 978-91-7339-645-5
Nina Johansson, Jan Rees. - 1. utg. - Stockholm : Globe
förlaget, 2008. - 512 s. : ill. ; 31 cm.
Östlund, Linda
ISBN 9789171660992 (inb.)
Inventering av flodnejonöga : ett länsövergripande
samverkansprojekt i Mälarmynnande vattendrag / [författare:
Eriksson, Jony
Linda Östlund ; [utgiven av:] Länsstyrelserna Västmanland. -
Sveriges fåglar : fälthandbok för alla : [275 arter,
Västerås : Länsstyrelsen i Västmanlands län, [2008. - 27 s.
illustrationer i färg, färgfoton] / Jony Eriksson, Jan
(Rapport / Länsstyrelsen i Västmanlands län 0284-8813 ;
Pedersen och Göran Bridén. - Sundbyberg : Semic, 2008.
2008:10)
- 168 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 978-91-552-3182-8 (inb.)
Ugfa - Primater (Primates)
Karlsson, Lennart
Haraway, Donna Jeanne, 1944-
Övervakning av beståndsväxlingar hos svenska
Apor, cyborger och kvinnor : att återuppfinna naturen / Donna
småfåglar med vinterkvarter i tropikerna via
Haraway ; översättning av Måns Winberg ; [fackgranskning: Lars
ringmärkningssiffror vid Falsterbo fågelstation : rapport
Eberhard Nyman. - Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion,
för år 2006 / Lennart Karlsson. - Malmö : Länsstyrelsen i
2008. - 334 s. : ill. ; 22 cm.
Skåne län, 2007. - 31 s.
ISBN 9789171393852
ISBN 9789185587254
Ugfb - Rovdjur (Carnivora)
Risberg, Lennart, 1946Fåglar i Hofors kommun / Lennart Risberg. - Hofors :
Blomqvist, Leif
Lennart Risberg, 2008. - 293 s.: ill.
Regional studbook for wolverine, Gulo g. gulo. Vol. 1. -
ISBN 978-91-633-2693-6
Hunnebostrand, 1994. - 44 s. : ill.
Sikku, Olov J., 1958-
Ugjbb - Fjärilar (Lepidoptera), nattsländor
(Trichoptera), näbbsländor (Mecoptera)
Vargen är värst : traditionell samisk kunskap om rovdjur / Olov J
Sikku & Edvind Torp. - 2. uppl. - Östersund : Jamtli/Jämtlands
Elmquist, Håkan, 1944-
läns museum, 2008. - 150 s. : ill. ; 22 cm.
Dagfjärilar i Södermanland : ett projekt för att lära känna
ISBN 978-91-7948-216-9
och studera dagflygande fjärilar / [text: Håkan Elmquist,
Per Folkesson, Per Flodin ; foto: Göran Liljeberg ;
Ugfg - Gnagare (Rodentia) och hardjur
(Lagomorpha)
illustrationer: Nils Forshed. - 4., utök. uppl. - Nyköping :
Länsstyrelsen i Södermanlands län ; Stockholm :
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008. - 95 s.
Casta, Stefan, 1949-
ISBN 9789188044280
Stora musboken / Stefan Casta & Staffan Ullström ;
[faktagranskning: Karl Fredga. - Bromma : Opal, 2008. - 53 s. :
ill. ; 22 cm.
ISBN 9789172992191 (inb.)
273
Nationalbibliografin 2008: September
Hammarstedt, Olle
Bengtsson, Hilda
Dagfjärilar och bastardsvärmare på 25 lokaler i Skåne 2005 / Olle
Flat packs in a sustainable direction : benefits and
Hammarstedt. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, [2006. - 81 s.
disadvantages to IKEA's tailor-made environmental
: ill.
management system / Hilda Bengtsson, Fredrika Klarén.
ISBN 9185363901
- Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. 89 s. : ill.
Ugjdf - Bladfotingar (Phyllopoda) Anostraca och
Cephalocarida
(ESA report / Department of Energy and Environment,
Division of Environmental System Analysis, Chalmers
University of Technology, Göteborg 1404-8167 ;
Berggren, Hans
2007:2)
Bladfotingar i Sverige 2006 : resultat från inventeringar i fem län
/ Hans Berggren. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, 2006. - 12
Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar
s. : ill.
och strategiska miljöbedömningar
ISBN 9789185587407
Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och
strategiska miljöbedömningar : bakgrundsdokument till
Uh - Miljöfrågor och naturskydd
konventionen om biologisk mångfald, beslut VIII/28:
Frivilliga riktlinjer om konsekvensbedömning
Ahlström, Ingemar, 1943-
innefattande biologisk mångfald / svensk översättning:
Allt om allemansrätten : ett svenskt kulturarv / Ingemar
Ulf G. Sandström. - Uppsala : Institutionen för stad och
Ahlström. - Stockholm : Hilma ; Solna : Friluftsplanering
land, Sveriges lantbruksuniversitet, 2007. - 98 s. : ill.
[distributör], 2008. - 112 s. : ill. ; 23 cm.
(Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU), 1654-
ISBN 978-91-976283-1-0
0565 ; 2007:4)
ISBN 9789185735037
Alarik, Oscar
Vägledning för Begränsad klimatpåverkan : [minskade utsläpp av
Brown, Lester R
koldioxid och andra växthusgaser, ökad tillförsel av el från
PLAN B 3.0 : uppdrag: rädda jorden! / Lester R. Brown.
förnyelsebara energikällor, effektivare energianvändning] /
- Stockholm : Addera, 2008. - 433 s. ; 21 cm.
författare: Oscar Alarik. - 1. uppl. - Malmö : Miljöenheten,
ISBN 978-91-86009-04-5
Länsstyrelsen i Skåne län , [2004. - 37 s. : ill.
ISBN 91-85363-03-0
Dahlström, Linda
Miljökrav i offentlig upphandling / [Linda Dahlström
Att arbeta med produktval i praktiken
och Per-Arne Sundbom. - Stockholm :
Att arbeta med produktval i praktiken : erfarenheter från några
Konkurrensverket, 2008. - 44 s.
företags arbete med utbyte av farliga kemiska ämnen samt hur
lokala tillsynsmyndigheter och andra aktörer kan verka
Data för svensk klimat- och miljöforskning
pådrivande i detta arbete. - Sundbyberg : Kemikalieinspektionen,
Data för svensk klimat- och miljöforskning. - Stockholm
2008. - 95 s.
: Vetenskapsrådet, 2008. - 102 s. : ill.
(KEMI rapport, 0284-1185 ; 2008:2)
(Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 ; 2008:3)
ISBN 9789173071321
Att redovisa hållbarhet
Att redovisa hållbarhet : krav, erfarenheter och inspiration. Malmö : Natlikan, cop. 2008. - 57 s. : ill.
274
Nationalbibliografin 2008: September
Ekovisioner i praktiken
Johansson, Stefan
Ekovisioner i praktiken : nordiska exempel på hållbar utveckling
Towards sustainable business travels : environmental,
/ red.: Mats Alfredsson, Anna Jiremark ; [svenska texter: Mats
social and economic aspects of business travels at SKF /
Alfredsson, Anna Jiremark ; norska texter: John Hille ; danska
Stefan Johansson, Jon Mellqvist. - Göteborg : Chalmers
texter: Jeppe Rasmussen och Lars Myrthu-Nielsen ; översättning
University of Technology, 2007. - vii, 39, xiii s. : ill.
norska: Rigmor Rödin ; översättning danska: Ulf Nordgren. -
(ESA-Report / Department of Energi and Environment,
Vänersborg : Hushållningssällskapet Väst, 2008. - 79 s.
Division of Environmental System Analysis, Chalmers
University of Technology, Göteborg, Sweden 1404-8167
Fotavtryck på hållbar väg
; 2007:13)
Fotavtryck på hållbar väg. - Solna : Världsnaturfonden WWF,
[2008. - 59 s.
Karim, Mohammad Shumsul
Crop production sustainability : with a global perspective
Fölster, Stefan, 1959-
/ Mohammad Shumsul Karim, Fareed Uddin Siddiqui. -
Farväl till världsundergången : konsten att överleva
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. -
växthuseffekten / Stefan Fölster. - Stockholm : Bonnier, 2008.
33 s. : ill.
ISBN 9789100120801 (inb.)
(Report / Environmental System Analysis, Energy and
Environment, Chalmers University of Technology,
Gasdrift av fordon
Göteborg, Sweden 1404-8167 ; 2007:11)
Gasdrift av fordon. - Malmö : Svenskt gastekniskt center, 2007. 165 s. : ill.
Kartläggning av luftkvalitén i Västra Hamnen
ISBN 9789185207060
vintern 2007/2008
Kartläggning av luftkvalitén i Västra Hamnen vintern
Grumling
Grumling : vägledning. - Umeå : Tyréns, [2008. - 44 s.
2007/2008 : antagen av Miljönämnden 2008-05-05. Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2008. - 21 s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2008:05)
Hagberg, Mattias, 1975Skräp / Mattias Hagberg. - Stockholm: Atlas , 2008. - 152 s. ; 19
cm.
ISBN 978-91-7389-339-8 (inb.)
Koldioxidutsläpp från Malmö stads verksamheter
2005
Koldioxidutsläpp från Malmö stads verksamheter 2005 :
antagen av Miljönämnden 2007-05-28. - Malmö :
Henricsson, Anna
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2007. - 19 s.
Bottenfaunaundersökning i Skåne län 2005 : uppföljning av
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
försurnings- och kalkningseffekter vid 4 lokaler i rinnande vatten
2007:05)
och 17 lokaler i sjöar / Anna Henricsson. - Malmö :
Länsstyrelsen, 2007. - 96 s. : ill. tab.
ISBN 978-91-85587-36-0
Lerman, Peggy, 1954Miljöbedömning och andra konsekvensanalyser i
vattenplanering / Peggy Lerman & Anders Hedlund. -
Hultman, Bengt
Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges
Sustainability principles and water management / authors: Bengt
lantbruksuniversitet, 2007. - 56 s.
Hultman, Erik Levlin. - 1. ed. - Uppsala : Baltic University
(Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU), 1654-
Programme Secretariat, Uppsala Univ., 1998. - 54 s. : diagr., tab.
0565 ; 2007:5)
(Sustainable water management, 99-2963178-X ; 2)
ISBN 9789185735044
275
Nationalbibliografin 2008: September
Lindblom, Helen
Martinsson, Nadja C., 1973-
SKF freight transports and CO emissions : a study in
Natur & miljöpärmen : skolbarnens miljöutbildning. Steg
environmental management accounting / Helen Lindblom and
2, Jag, mina val & miljön : lärarhandledning : läsår 08/09
Christian Stenqvist. - Göteborg : Chalmers University of
/ [text: Nadja C Martinsson. - Stockholm : Protelma
Technology, 2007. - 66, 7 s. : ill.
information & utbildning, 2008. - 64 s.
(ESA Report / Department of Energy and Environment, Division
ISBN 978-91-85237-15-9
of Environmental System Analysis, Chalmers University of
Technology, 1404-8167 ; 2007:18)
Matta, Alicia
Sustainable development indicators for land use in
Ludvigsson, Sten
Santiago, Chile / Alicia Matta. - Göteborg : Chalmers
Oil absorptive fiber granules - a new product for Södra? :
University of Technology, 2008. - vi, 95 s. : ill.
industry and market analysis of the Swedish absorbent market /
(ESA report / Department of Energy and Environment,
Sten Ludvigsson, Mikael Strömberg. - Göteborg : Chalmers
Division of Environmental System Analysis, Chalmers
University of Technology, 2008. - 97 s. : ill.
University of Technology, Göteborg, Sweden 1404-8167
(Report / Department of Energy and Environment, Division of
; 2008:5)
Environmental Systems Analysis, Chalmers University of
Technology, Göteborg 1404-8167 ; 2008:12)
Miljönytta
Miljönytta : produkter och tjänster som bidrar till en
Luftföroreningsmätningar i Hamnparken 2006
bättre miljö / [redaktör: Kirsten Åkerman. - Stockholm :
Luftföroreningsmätningar i Hamnparken 2006 : antagen av
Svenskt näringsliv, cop. 2008. - 75 s. : ill.
Miljönämnden 2007-08-27. - Malmö : Miljöförvaltningen,
Malmö stad, [2007. - 26 s.
Minska jordbrukets klimatpåverkan
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ; 2007:6)
Minska jordbrukets klimatpåverkan. D. 1, Introduktion
och några åtgärder/styrmedel. - Jönköping :
Luftkvaliteten i Malmö 2006
Jordbruksverket, 2008. - 104 s.
Luftkvaliteten i Malmö 2006 : antagen av Miljönämnden 2007-03
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2008:11)
-27. - Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2007. - 20 s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
Mätning av luftföroreningar vid E6 i södra Tygelsj
2007:04)
Mätning av luftföroreningar vid E6 i södra Tygelsjö :
mätning under perioden 2006-10-02 - 11-01 : antagen av
Luftkvaliteten i Malmö 2007
Miljönämnden 2007-02-26. - Malmö :
Luftkvaliteten i Malmö 2007 : antagen av Miljönämnden 2008-03
Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2007. - 22 s.
-31. - Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö stad, [2008. - 19 s.
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2007:2)
2008:04)
Mätning av luftföroreningar vid Fosie under
Martinsson, Nadja C., 1973-
perioden 1994 till och med 2005
Natur & miljöpärmen : skolbarnens miljöutbildning. Steg 1,
Mätning av luftföroreningar vid Fosie under perioden
Naturen, djuren & miljön : lärarhandledning : läsår 08/09 / [text:
1994 till och med 2005 : antagen av Miljönämnden 2008
Nadja C Martinsson. - Stockholm : Protelma information &
-02-25. - Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö stad,
utbildning, 2008. - 64 s.
[2008. - 27 s.
ISBN 9789185237135
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2008:03)
276
Nationalbibliografin 2008: September
Nationell strategi för myllrande våtmarker
Produktval, substitution och tillsyn
Nationell strategi för myllrande våtmarker / Naturvårdsverket. -
Produktval, substitution och tillsyn : redovisning från ett
Stockholm : Naturvårdsverket, cop. 2005. - 31 s. : färgill.
regeringsuppdrag. - Sundbyberg :
ISBN 91-620-1253-3
Kemikalieinspektionen, 2008. - 92 s.
(KEMI rapport, 0284-1185 ; 2008:1)
Nervi, Giorgia
Green market research anyone? : a study on green market
Rapport om tillsyn av grafiska och fotografiska
research practice among companies / Giorgia Nervi. - Göteborg :
branschen 2006
Chalmers University of Technology, 2008. - xi, 67 s. : ill.
Rapport om tillsyn av grafiska och fotografiska
(ESA report / Department of Energy and Environment, Division
branschen 2006. - Malmö : Miljöförvaltningen, Malmö
of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of
stad, [2006. - 5 s.
Technology, Göteborg 1404-8167 ; 2008:13)
(Rapport / Malmö stad, Miljöförvaltningen, 1400-4690 ;
2006:9)
Niklasson, Klara
On the implementation of toxicological assessment at SCA
Rex, Emma, 1978-
Personal Care / Klara Niklasson. - Göteborg : Chalmers
Marketing for life cycle thinking / Emma Rex. -
University of Technology, 2007. - 53 s. : ill.
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. -
(ESA Report / Environmental System Analysis, Chalmers
x, 73 s. : ill.
University of Technology, Göteborg, Sweden 1404-8167 ;
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
2007:7)
Ny serie, 0346-718X ; 2835)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
Nilsson, Jonas
högskola, 2008
Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen : en
ISBN 9789173851541
litteraturgenomgång / Jonas Nilsson. - Uppsala : Centrum för
uthålligt lantbruk (CUL) : Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU),
Rex, Emma, 1978-
2007. - 86 s. : ill.
Produktens eller samhällets miljöproblem? : om
ISBN 9789185911219
miljöfrågans hantering och kommunikation inom Volvo
Lastvagnar / Emma Rex. - Göteborg : Chalmers tekniska
Nordfeldt, Sofi
högskola, 2007. - 148 s. : ill.
Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar :
(ESA-rapport, 1404-8167 ; 2007:19)
organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i
ytsediment / [Sofi Nordfeldt. - Nyköping : Länsstyrelsen i
Sandsten, Håkan, 1969-
Södermanlands län, 2007. - 20 s.
Undervattensväxter i några skånska och småländska
(Rapport / Länsstyrelsen, Södermanlands län, 1400-0792 ;
sjöar under 2005 : Värsjön, Bodarpasjön, Farlången,
2007:11)
Sandören, Vederslövssjön, Krageholmssjön och
Ellestadssjön / Håkan Sandsten. - Malmö :
Norlin, Anna
Länsstyrelsen, 2007. - [50] s. : ill., kartor, tab.
Vindkraftens miljöpåverkan : resultat från forskning 2005-2007
ISBN 978-91-85587-35-3
inom kunskapsprogrammet Vindval / [text: Anna Norlin. Stockholm : Naturvårdsverket, 2008. - 40 s. : färgill.
ISBN 9789162083106
277
Nationalbibliografin 2008: September
Törnblad, Gun
Kyllmar, Katarina, 1962-
Stora opåverkade områden i Västmanlands län : ett regionalt
Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade
underlagsmaterial för tillämpning av 3 kap. 2 § miljöbalken :
avrinningsområden 2005/2006 : årsredovisning för
Västerås 2005-07-06 / [text: Gun Törnblad, Rolf Karlsson. -
miljöövervakningsprogrammet Typområden på
Västerås : Samhällsbyggnadenheten, Länsstyrelsen Västmanlands
jordbruksmark / Katarina Kyllmar och Kristina Grill. -
län, [2005. - 6 s., 13 kartbl.
Uppsala : Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges
(Rapport / Länsstyrelsen Västmanlands län 0284-8813 ; 2005:16)
lantbruksuniversitet, 2007. - 32 s. : ill.
(Ekohydrologi, 0347-9307 ; 98)
Åberg, Susanne
Vägledning för Ett rikt odlingslandskap : [odlingslanskapets
Rapport - Sjöväktarna
biologiska mångfald stärks, de traditionella lantraserna bevaras,
Rapport / Sjöväktarna. - Helsingborg : Vattenväktarna,
byggnader och kulturmiljöer består, ängs- och betesmarker
1993-1994. - 1992-1993.
hävdas] / författare: Susanne Åberg och David Lindegren. - 1.
uppl. - Malmö : Miljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne län, [2004. -
Rydh Stenström, Jenny, 1978-
29 s.
Effects of pesticides in running waters : literature review
ISBN 91-85363-06-5
of assessment methods / by Jenny Rydh Stenström. Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2008. - 44 s. :
Uhc - Föroreningsfrågor
tab.
(Rapport / Department of Environmental Assessment,
Adielsson, Stina, 1980-
Swedish University of Agricultural Sciences, 1403-977X
Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment
; 2008:12)
från typområden och åar samt i nederbörd under 2006 / Stina
Adielsson, Mirja Törnquist och Jenny Kreuger. - Uppsala :
Sjöväktarnas årsrapport
Sveriges lantbruksuniv., 2007. - 61 s. : diagr., tab.
Sjöväktarnas årsrapport. - Helsingborg : Vattenväktarna,
(Ekohydrologi, 0347-9307 ; 99)
1994. - 1994.
Hagberg, Mattias, 1975-
Wallin, Mats, 1961-
Skräp / Mattias Hagberg. - Stockholm: Atlas , 2008. - 152 s. ; 19
Miljöövervakning i Mälaren 2007 / Mats Wallin och
cm.
Lars Sonesten. - Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2008.
ISBN 978-91-7389-339-8 (inb.)
- 32, [16] s.
(Rapport / SLU - Sveriges lantbruksuniversitet,
Uhca - Luftföroreningar
Institutionen för miljöanalys, 1403-977X ; 2008:14)
Lindegren, David
Uhcc - Markföroreningar
Vägledning för Frisk luft : [lägre halter av föroreningar i
utomhusluften, färre skador på växter och kulturföremål,
Boson, Jonas, 1976-
förbättrad folkhälsa] / författare: David Lindegren. - 1. uppl. -
Improving accuracy of in situ gamma-ray spectrometry /
Malmö : Miljöenheten, Länsstyrelsen i Skåne län , [2004. - 23 s.
Jonas Boson. - Umeå : Umeå University, 2008. - 47 s.
ISBN 91-85363-04-9
(Umeå University medical dissertation, 0346-6612 ;
N.S., 1201)
Uhcb - Vattenföroreningar
Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2008
ISBN 978-91-7264-621-6
Al-Rubaiy, Sahib, 1956al-Tuluth al-mai : (al-asbab wa-al-mualajat) / Sahib al-Rubayi
278
Nationalbibliografin 2008: September
Uhcd - Förorenande ämnen
Skötselplan för naturreservatet Häckeberga Degebergahus
Asp, Jeanette
Skötselplan för naturreservatet Häckeberga -
Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten : utveckling och
Degebergahus : Lunds kommun, Skåne län / [författare:
utvärdering av indikatorer baserade på riktvärden och
Henrik Tham. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län,
miljöövervakningsdata = risk evaluation of pesticides in surface
2008. - 32 s., [7] kartbl.
waters : development and evaluation of indicators based on water
quality standards and results from environmental monitoring
Skötselplan för naturreservatet Häckeberga -
programmes / Jeanette Asp och Jenny Kreuger. - Uppsala :
Husarahagen
Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet,
Skötselplan för naturreservatet Häckeberga -
2005. - 36 s.
Husarahagen : Lunds kommun, Skåne län / [författare:
(Ekohydrologi, 0347-9307 ; 88)
Henrik Tham. - Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län,
2008. - 28 s., [7] bl.
Torstensson, Gunnar, 1950Utlakning av kväve i fältmässig frilandsodling av sallat =
Skötselplan för naturreservatet Häckeberga -
Nitrogen leaching in field-grown lettuce / Gunnar Torstensson
Skoggård
och Håkan Sandin. - Uppsala : Avdelningen för vattenvårdslära,
Skötselplan för naturreservatet Häckeberga - Skoggård :
Sveriges lantbruksuniversitet, 2007. - 27 s. : diagr., tab.
Lunds kommun, Skåne län / [författare: Henrik Tham. -
(Ekohydrologi, 0347-9307 ; 95)
Malmö : Länsstyrelsen i Skåne län, 2008. - 58 s., [7] bl.
Uhch - Föroreningskällor
Södertäljes naturreservat
Södertäljes naturreservat : en guide till naturen /
Nguyen Thúy, Lan, 1975-
[faktainnehåll: Bjarne Tutturen ; textredigering Ingrid
Mobilization of metals from mining wastes and the resuspension
Sjökvist. - Södertälje : Miljökontoret, Södertälje
of contaminated sediments / Lan Thúy Nguyen. - 1. ed. -
kommun, 2008. - 74 s. : ill.
Linköping : Department of Waters and Environmental Studies,
ISBN 978-91-7000-150-5
Linköping University, 2007. - [13] , 40 s. : ill. ; 24 cm.
(Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 410)
ISBN 9789185895564
Utvecklingen av nationalstadsparken
Utvecklingen av nationalstadsparken. - Stockholm :
Miljödepartementet, Regeringskansliet : Fritze
Uhe - Naturskydd
[distributör], 2008. - 42 s. ; 22 cm.
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:60)
Askö-Tid
ISBN 9789138230398
Askö-Tidö : rapport LIFE-projektet 2004-2008 : förbättring av
miljöer för våtmarksfåglar i Askö-Tid
Uhg - Djurskydd
Naturreservat & nationalparker
Journath Pettersson, Cecilia
Naturreservat & nationalparker : pärlor i den svenska naturen /
Större vattensalamander : småvattnens hotade drake /
[redaktör: Lars Abelin. - Stockholm : Designförlaget, 2008. - 290
[Cecilia Journath Pettersson. - Örebro : Länsstyrelsen i
s. : ill. ; 22 cm.
Örebro län, 2008. - 19 s.
ISBN 9789197562256
(Publikationsnummer / Länsstyrelsen i Örebro län, 03494454 ; 2008:12)
279
Nationalbibliografin 2008: September
V - Medicin
Nergårdh, Ricard, 1968Food availability, physical activity and body weight :
V - Medicin
role of dopamine, neuropeptide Y and orexin / Ricard
Nergårdh. - Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 45
Andersson, Roland
s. : diagr. ; 24 cm.
Från projekt till process : Livsmedelsverkets kost och hälsaarbete
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
/ av Roland Andersson. - Sundsvall : FoU-Centrum, Landstinget i
institutet, 2008
Västernorrland ; Uppsala : Livsmedelsverket, 1998. - 41 s.
ISBN 9789174090512
(FoU-rapport, 1998:23)
ISBN 9177141156
Nordfjäll, Katarina, 1981Telomere length - inheritance pattern and role as a
Guterstam, Peter, 1977-
biomarker / Katarina Nordfjäll. - Umeå : Univ., 2008. -
Cell-penetrating peptides, novel synthetic nucleic acids, and
59 s.
regulation of gene function : reconnaissance for designing
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ;
functional conjugates / Peter Guterstam. - Stockholm :
1200)
Department of Neurochemistry, Stockholm University, 2008. -
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
viii, 31 s.
ISBN 978-91-7264-620-9
Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Univ
ISBN 978-91-7155-580-9
Norrbom, Jessica, 1976Exercise and regulation of mitochondrial biogenesis
Holmberg, Johan, 1969-
factors in human skeletal muscle / Jessica Norrbom. -
Gain-of-function induced defects by PITX2 in eye and limb
Stockholm : Department of Physiology and
development / Johan Holmberg. - Lund : Lund University, 2008.
Pharmacology, Karolinska institutet, 2008. - 61 s. :
- 71 s. : ill.
diagr., tab. ; 24 cm.
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
series, 1652-8220 ; 2008:78)
institutet, 2008
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2008
ISBN 9789174090109
ISBN 9789186059316
Olén, Ola, 1974Holmgren, Kristina, 1955-
Complications and associated conditions of celiac
Work-related stress in women : assessment, prevalence and
disease / Ola Olén. - Stockholm : Karolinska institutet,
return to work / Kristina Holmgren. - Göteborg : Department of
2008. - 67 s. : diagr. ; 24 cm.
Clinical Neuroscience and Rehabilitation, Occupational Therapy,
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrenska
institutet, 2008
Academy, University of Gothenburg, 2008. - 77 s. : ill.
ISBN 9789174091397
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789162875374
Parihar, Vishal Singh, 1979Human listeriosis : sources and routes / Vishal Singh
Lindskog, Bengt I., 1929-
Parihar. - Örebro : Örebro University Library, 2008. - 89
Medicinsk terminologi / Bengt I Lindskog ; under medverkan av
s.
Andrén-Sandberg, Åke ... ; [illustrationer: Urban Frank och Poul
(Örebro studies in medicine, 1652-4063 ; 19)
Buckhöj. - 5. uppl. - Stockholm : Norstedts Akademiska, 2008. -
Diss. (sammanfattning) Örebro : Univ., 2008
704 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 978-91-7668-612-6
ISBN 978-91-7227-557-7 (inb.)
280
Nationalbibliografin 2008: September
Santén, Stefan, 1965-
Öhman, Carina
On leukocyte recruitment in colonic ischemia-reperfusion /
Helicobacter pylori : regulatory mechanisms for dynamic
Stefan Santén. - Malmö : Malmö University Hospital, Lund
adherence properties / Carina Öhman. - Umeå :
University, 2008. - 67 s. : ill.
Department of Medical Biochemistry and Biophysics,
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation
Umeå University, 2008. - 35 s.
series, 1652-8220 ; 2008:69)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2008
universitet, 2008
ISBN 9789186059224
Vad - Immunologi
Uppsala medicinhistoriska förening 2008
Uppsala medicinhistoriska förening 2008 / [redaktör: Bo
Borge-Renberg, Karin, 1973-
Lindberg. - Uppsala : Uppsala medicinhistoriska förening, 2008.
Communicate or die : signalling in Drosophila immunity
- 39 s. : ill.
/ Karin Borge-Renberg. - Umeå : Univ., 2008. - 63 s.
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ;
Wallinder, Charlotta, 1976-
N.S., 1187)
Design, synthesis and biological evaluation of selective
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
nonpeptide AT2 receptor agonists and antagonists / Charlotta
ISBN 978-91-7264-619-3
Wallinder. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. - 96
s.
Steinman, Harris
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
Legumes, nuts & seeds : allergy - which allergens? /
from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ; 78)
[author: Harris Steinman. - Milnerton : Allergy resources
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008
international, Uppsala : Phadia, 2008. - 258 s. : färgill.
ISBN 978-91-554-7263-4
Swartz, Jackie, 1947-
Va - Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi
m fl icke-kliniska discipliner
Själshygieniska övningar : ett sätt att stärka
immunsystemet och finna sin väg i vardagen / av Jackie
Swartz. - 2. uppl. - Järna : Vidarklinikens vänner, 2008. -
Johansson, Sara M., 1978-
39 s.
Exosomes : nano-vesicles in immune regulation / Sara M
Johansson. - Stockholm : Clinical Allergy Research Unit,
Swartz, Jackie, 1947-
Department of Medicine, Karolinska institutet, 2008. - 36 s. ; 24
Själshygieniska övningar : ett sätt att stärka
cm.
immunsystemet och finna sin väg i vardagen / av Jackie
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
Swartz. - Järna : Vidarklinikens vänner, [199. - 39 s.
ISBN 9789174090581
Vb - Anatomi
Vab - Medicinsk mikrobiologi
Delalandre, Benoît
Goulley, Joan 1974-
Min bok om kroppen / text: Benoît Delalandre ; bilder:
Role of BMP signaling and ASNA1 in -cells / Joan Goulley. -
Benjamin Chaud & Jérémy Clapin ; översättning: Niels
Umeå : Univ., 2008. - 66 s.
Halkjær ; faktagranskning: Anna Petersson. - Stockholm
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; [N.S.,
: Rabén & Sjögren, 2008. - 62 s. (vissa vikta), [1] vikt
1214)
ark : ill. ; 29 cm.
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
ISBN 9789129669015 (spiralbd)
ISBN 978-91-7264-601-8
281
Nationalbibliografin 2008: September
Rohen, Johannes W
Idrottarens återhämtningsbok
Den mänskliga organismens morfologi : skiss till en
Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska,
goetheanistisk gestaltlära om människan / av Johannes W. Rohen
psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och
; illustrationer av Annette Gack och Marit Budschigk ;
effektiv återhämning / redaktörer: Göran Kenttä och
[översättning: Bengt Andersson ... ; fackgranskning: Hilmar
Michael Svensson. - Stockholm : SISU Idrottsböcker,
Gerber, Kristian Holmberg. - Järna : Antroposofiska bokförlaget,
2008. - 376 s. : ill. ; 22 cm.
cop. 2008. - 436 s. : ill. ; 29 cm.
ISBN 9789188941916
ISBN 9185047317 (inb.)
ISBN 9789185047314 (inb.) (genererat)
Näring och ätande
Näring och ätande : handbok för kommunal, sluten och
Vbba - Histologi (vävnadslära)
öppen hälso- och sjukvård i Nordöstra Skåne. Hässleholm : Nätverket för Ätande och Näring,
Patthey, Cédric, 1978-
Nordöstra Skåne (NÄVER), 2008. - 62 s.
Induction of the isthmic organizer and specification of the neural
ISBN 9789163324123
plate border / Cédric Patthey. - Umeå : Univ., 2008. - [81] s.
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; N.S., 1197)
Preventive nutrition and physical activity report
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
Preventive nutrition and physical activity report. -
ISBN 978-91-7264-603-2
Huddinge : Unit for Preventive Nutrition, 1997. - 1997.
ISSN 1402-6031
Vc - Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi
Östberg Rundquist, Maj, 1954Datta, Gopal K., 1975-
Sockerdetektiven : [hittar vägen till bättre mat] / Maj
Heck reactions with aryl chlorides : studies of regio- and
Östberg Rundquist ; [teckningar: Ann Nyström. -
stereoselectivity / Gopal K. Datta. - Uppsala : Acta Universitatis
Västerås : Ica, 2008. - 104 s. : ill. ; 23 cm.
Upsaliensis, 2008. - 77 s.
ISBN 9789153430100 (inb.)
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ; 76)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008
ISBN 978-91-554-7256-6
Vcbb - Medicinsk kemi
Gustavsson, Tobias, 1978Labeling, tagging and charging : long standing issues in
Elfverson, Martin, 1977-
bioenergetics addressed with novel techniques / Tobias
Neurosteroids in nanomolar concentrations modulate the NMDA
Gustavsson. - Lund : Lund University, 2008. - vi, 49 s. :
receptor : functional effects of the allosterically altered ifenprodil
ill. (vissa i färg), diagr.
binding to the NR2B subunit / Martin Elfverson. - Uppsala :
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2008
Uppsala universitet, 2008. - 30 s. : ill.
ISBN 9789174221992
Licentiatavhandling (sammanfattning) Uppsala : Uppsala
universitet, 2008
ISBN 9789150620139
282
Nationalbibliografin 2008: September
Jauslin-Stetina, Petra, 1976-
Ändringar i lagen (2005:258) om
Mechanism-based modeling of the glucose-insulin regulation
läkemedelsförteckning m.m
during clinical provocation experiments / Petra Jauslin-Stetina. -
Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. - 67 s.
m.m. - Stockholm : Socialdepartementet,
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2008. - 54, [4] s.
from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ; 73)
; 21 cm.
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:58)
ISBN 978-91-554-7195-8
ISBN 9789138230374
Vd - Farmakologi
Vdd - Farmaci och farmakognosi
(apoteksvetenskap och drogkännedom)
Hamrén, Bengt, 1971Safety and efficacy modelling in anti-diabetic drug development /
Eriksson , Ulrika
Bengt Hamrén. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2008.
Läkemedelsförteckningen : utvärderingsrapport / Ulrika
- 63 s.
Eriksson, Anna-Lena Nilsson. - Stockholm : Sveriges
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
kommuner och landsting ; Apoteket, 2007. - 31 s.
from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ; 71)
ISBN 978-91-7164-308-7
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008
ISBN 978-91-554-7164-4
Ve - Allmän medicin
Lampinen Salomonsson, Matilda, 1978-
Busch, Ewa
Chemical derivatization in combination with liquid
Förbättrad självbild efter sjukgymnastikbehandling vid
chromatography tandem mass spectrometry for detection and
långvarig smärta och stressymtom / Ewa Busch, Lotta
structural investigation of glucuronides / Matilda Lampinen
Ring. - Linköping : Forsknings- och utvecklingsenheten
Salomonsson. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. -
för närsjukvården, Landstinget i Östergötland, [2007. -
75 s.
21, [10] s.
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
(Rapport-FoUrnalen, 1102-3805 ; 2008:1)
from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ; 72)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008
Carlén, Lina, 1975-
ISBN 978-91-554-7178-1
Study of the psoriasis proteome and analysis of MHC
class I expression and function / Lina Carlén. -
Lodén, Henrik, 1972-
Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 42 s. : ill. ; 24
Separation of pharmaceuticals by capillary Electrophoresis using
cm.
partial filling and multiple-injections / Henrik Lodén. - Uppsala :
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. - 59 s.
institutet, 2008
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
ISBN 9789174090130
from the Faculty of Pharmacy, 1651-6192 ; 75)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008
ISBN 978-91-554-7211-5
283
Nationalbibliografin 2008: September
Diamond, Harvey
Lorin, Stefan
Lev utan smärta : artrit, fibromyalgi, matsmältningsbesvär,
Development of a compact proton scanning system /
kroniskt trötthetssyndrom, huvudvärk, lupus och mycket mer- :
Stefan Lorin. - Uppsala : Uppsala universitet, [2008. - 42
lär dig orsaken till dem och hur du kan besegra dem på ett
s. : ill.
naturligt sätt / Harvey Diamond ; [översättning: Olle Randehed ;
Licentiatavhandling Uppsala : Uppsala universitet, [2008
fotografier: Eva-Kajsa Johanssson ; illustrationer: Nathalie
Pettersson. - 1. uppl. - Köpenhamn : Gramma ; Trelleborg :
Löfgren-Burström, Anna
5Code AB, cop. 2008. - 272 s. : ill. ; 21 cm.
Genetic control of peripheral lymphocytes in murine
ISBN 9788791953057
type 1 diabetes / Anna Löfgren-Burström. - Umeå : Unit
of medical and Clinical Genetics, Department of Medical
Forsell, Mattias, 1974-
Biosciences, Umeå University, 2008. - 40 s. ; 24 cm.
Evaluation of new strategies to stimulate neutralizing antibodies
Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå
against HIV-1 / Mattias Forsell. - Stockholm : Karolinska
universitet, 2008
institutet, 2008. - 74 s. : diagr. ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
Muus, Ingrid
ISBN 9789174091199
Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi : validiering
og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt
Johansson, Sverker, 1959-
instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet
Disability in people with multiple sclerosis with focus on fatigue
blandt danske apopleksipatienter / Ingrid Muus. -
/ Sverker Johansson. - Stockholm : Department of Neurobiology,
Göteborg : Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Care Sciences and Society, Karolinska institutet : Department of
(NHV), 2008. - 106 s. ; 25 cm.
Clinical Neuroscience, Karolinsk ainstitutet, 2008. - 61 s. : ill. ;
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Nordiska högskolan
24 cm.
för folkhälsovetenskap, 2008
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
ISBN 9789174090406
Sand, Lisa, 1952Existential challenges and coping in palliative cancer
Kallings, Lena V., 1969-
care : experiences of patients and family members / Lisa
Physical activity on prescription : studies on physical activity
Sand. - Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 53 s. :
level, adherence and cardiovascular risk factors / Lena V
tab. ; 24 cm.
Kallings. - Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 67 s. :
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
diagr., tab. ; 24 cm.
institutet, 2008
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
ISBN 9789174090703
ISBN 9789174091113
Vårdprogram fetma
Landin, Irina
Vårdprogram fetma : vårdprogram för Landstinget
RoboMemo : en utvärdering av arbetsminnesträning för barn med
Sörmland. - Nyköping : Läkemedelskommittén,
ADHD / Irina Landin. - Lund : FoU-enheten, Habilitering &
Landstinget Sörmland, 2008. - 31 s.
Hjälpmedel, Region Skåne, [2007. - 37 s.
(Rapport / Habilitering och hjälpmedel, FoU-enheten 1652-2516 ;
2007:8)
ISBN 9789172611061 (spiralh.)
284
Nationalbibliografin 2008: September
Ytterberg, Charlotte, 1967-
Bredström, Anna, 1972-
A two-year study of people with multiple sclerosis : aspects of
Safe sex, unsafe identities : intersections of 'race', gender
disability, perceived impact, needs and satisfaction with care /
and sexuality in swedish HIV/AIDS policy / Anna
Charlotte Ytterberg. - Stockholm : Karolinska institutet, 2008. -
Bredström. - Linköping : Department of social and
49 s. : tab. ; 24 cm.
welfare studies, Linköping university, 2008. - 262 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
; 21 cm.
ISBN 9789174090246
(Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 424)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008
Zeisig, Eva, 1962-
ISBN 9789173939584
Tennis elbow : sonographic findings and intratendinous injection
treatment / by Eva Zeisig. - Umeå : Department of Surgical and
Eurosurveillance
Perioperative Sciences, Umeå University, 2008. - 79 s.
Eurosurveillance : special edition: Tuberculosis / [editor-
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; 1207)
in-chief: Karl Ekdahl. - Stockholm : European Centre for
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
Disease Prevention and Control (ECDL), cop. 2007. - 27
ISBN 978-91-7264-639-1
s.
Vea - Diagnostiska metoder
(sjukdomsbestämmande metoder)
Larsson, Agneta
Ophelia's journey / Agneta Larsson & Ophelia
Haanyama Ørum ; translated by Rochelle Wright. -
Peltonen, Titti
Stockholm : Atlas, [2008. - 262 s. ; 21 cm.
Provtagning ur perifer venkateter (PVK) den största orsaken till
ISBN 9789173893435
hemolys : en studie vid Akutmottagningen, Närsjukvården i östra
Östergötland / Titti Peltonen, Karin Wallin. - Linköping :
Rölle, Alexander, 1975-
Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården,
NK cell recognition of herpesviruses : mechanisms of
Landstinget i Östergötland, [2007. - 19 s. : ill.
viral immune escape / Alexander Rölle. - Stockholm :
(Rapport-FoUrnalen, 1102-3805 ; 2007:5)
Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology,
Karolinska institutet, 2008. - 76 s. : diagr. ; 24 cm.
Veah - Diagnostisk radiologi
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
institutet, 2008
Dahlqvist Leinhard, Olof, 1978-
ISBN 9789174090734
Quantitative magnetic resonance in diffuse liver and neurological
disease / Olof Dahlqvist Leinhard. - Linköping : Department of
Tikkanen, Ronny, 1968-
Medical and Health Sciences, Linköping University, 2008. - 72 s.
Knowledge-based HIV prevention intervention :
: ill.
targeting men who have sex with men : a summary and
(Linköping studies on health sciences. Thesis, 1100-6013 ; 86)
discussion of six international research reviews/ Ronny
Lic.-avhandling Linköping : Linköpings universitet, 2008
Tikkanen. - Stockholm : Socialstyrelsen, 2008. - 60 s.
ISBN 9789173938587
ISBN 9789185999286
Veba - Infektionssjukdomar
Vårdprogram svår sepsis och septisk chock
Vårdprogram svår sepsis och septisk chock : tidig
Biskopsbrev om HIV i ett globalt perspektiv
identifiering och initial handläggning / "Pro Sepsis",
Biskopsbrev om HIV i ett globalt perspektiv. - Uppsala :
Programgrupp Sepsis, Magnus Brink. - [Karlskrona] :
Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 2007. - 58 s. : ill.
Svenska infektionsläkarföreningen, www.infektion.net,
(Biskopsbrev, 1654-0085 ; 2007)
2008. - 56 s. : ill.
285
Nationalbibliografin 2008: September
Vebe - Ämnesomsättningssjukdomar
Larsson, Ingegerd, 1945Sängkvalsterallergi : om orsaker och effektiva åtgärder
Löndahl, Charlotte
för allergiker och sjukvårdspersonal / Ingegerd Larsson. -
Obesity : a threat to public health? / Charlotte Löndahl. -
5., rev. utg. - Uppsala: Medeca Pharma, 2008. - 48 s. : ill.
Stockholm : Swedish Council for Working Life and Social
ISBN 91-974342-3-x (inb.)
Research (FAS), cop. 2007. - 86 s.
ISBN 9789197434232 (genererat) (inb.)
Rössner, Stephan, 1942-
Mannerfeldt, Ruth, 1942-
Friterad orm i Guangzhou - och andra matnyttiga reseberättelser /
Fatta att man kan vara trött! : skolerfarenheter och
av Stephan Rössner. - Järvsö : Bauer bok, 2008. - 111 s. : ill. ; 23
skolprestationer bland elever med björkpollenallergi i
cm.
skolår 8 / Ruth Mannerfeldt. - Stockholm :
ISBN 9789197378888 (inb.)
Lärarhögskolan, PRIM, [2004. - 68 s. : tab., diagr.
(Rapport från PRIM-gruppen, 1101-1475 ; 20)
Vebl - Psykosomatiska sjukdomar
Vef - Nervsystemet (neurologi)
Ahlborg, Gunnar, jr, 1948Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra
Brizendine, Louann
Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland.
Den kvinnliga hjärnan / Louann Brizendine ;
Delrapport 2, Tvåårsuppföljning i maj-juni 2006 / Gunnar
översättning av Jan Wibom. - Sundbyberg : Optimal,
Ahlborg, jr., Emina Hadzibajramovic, Annemarie Hultberg. -
2008. - 262 s. ; 22 cm.
Västra Frölunda : Institutet för stressmedicin (ISM), 2008. - 89 s.
ISBN 9789172411517 (inb.)
(ISM-rapport, 1652-7089 ; 4)
ISBN 978-91-975363-3-2
Dahl, JoAnne
Släpp taget om smärtan : ACT-metoden mot kronisk
Holmgren, Kristina, 1955-
värk / JoAnne Dahl & Tobias Lundgren ; med svenskt
Work-related stress in women : assessment, prevalence and
förord av Anna Kåver ; översättning av Viveka Tunek. -
return to work / Kristina Holmgren. - Göteborg : Department of
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2008. - 247 s. ; 24
Clinical Neuroscience and Rehabilitation, Occupational Therapy,
cm.
Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrenska
(Lev nu)
Academy, University of Gothenburg, 2008. - 77 s. : ill.
ISBN 9789146218791 (inb.)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
ISBN 9789162875374
Danielsson, Anna, 1957Studies on energy expenditure in walking after stroke /
Vebr - Immunologiska sjukdomar
Anna Danielsson. - Göteborg : Institute of Neuroscience
and Physiology, Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska
Georén, Susanna Kumlien, 1973-
Academy, University of Gotheburg, 2008. - 47 s. : ill.
Endogenous and exogenous glucocorticoid effects in a model of
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs
allergic airway inflammation / Susanna Kumlien Georén. -
universitet, 2008
Stockholm, 2008. - 41 s. : diagr. ; 24 cm.
ISBN 9789162875336
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
ISBN 9789174090765
286
Nationalbibliografin 2008: September
Dementia - caring, ethics, ethnical and economical aspects
Karling, Pontus, 1965-
Dementia - caring, ethics, ethnical and economical aspects : a
The emotional motor system and gastrointestinal
systematic review : June 2008 Vol. 3. - Stockholm : Statens
symptoms / Pontus Karling. - Umeå : Univ, 2008. - 62 s.
beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2008. - 457 s.
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ;
(SBU-report, 1400-1403 ; 172E:3)
N.S., 1196)
ISBN 9789185413256
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
ISBN 978-91-7264-602-5
Dementia - diagnostic and therapeutic interventions
Dementia - diagnostic and therapeutic interventions : a systematic
Krogh, Ida, 1980-
review : June 2008 Vol. 2. - Stockholm : Statens beredning för
Därifrån och hit / Ida Krogh. - 1. uppl. - Borås : Recito,
medicinsk utvärdering (SBU), 2008. - 554 s. : ill. ; 24 cm.
2008. - 171 s. : ill. ; 20 cm.
(SBU-rapport, 1400-1403 ; 172E:2)
ISBN 9789186035464
ISBN 9789185413249
Larssen, Malene
Dementia - etiology and epidemiology
Är jag normal, mamma? : att se, förstå och möta en
Dementia - etiology and epidemiology : a systematic review :
flicka med ADD / Malene Larssen. - Västra Frölunda :
June 2008 Vol. 1. - Stockholm : Statens beredning för medicinsk
Aduct, 2008. - 160 s. : ill.
utvärdering (SBU), 2008. - 516 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789163320507
(SBU-rapport, 1400-1403 ; 172E:1)
ISBN 9789185413232
Lundqvist, Anna, 1944Tioårsuppföljning av bilförare med hjärnskada och friska
Esselius, Dascha, 1953-
kontrollpersoner / Anna Lundqvist & Johan Alinder. -
Ett besök i glömskans rike / Dascha Esselius. - Stockholm :
Linköping : Rehabiliteringsmedicinska kliniken,
Riksorganisationen Folkets hus och parker, cop. 2007. - [33] s. :
Universitetssjukhuset Linköping, [2008. - 34 s.
ill.
ISBN 9789163307560
Rosebrink, Mija
Om det finns en Gud: Hjälp! : en hjärntumör / skrivet av
Förebygg trycksår i samband med vård
Mija Rosebrink. - [Visby : Nomen] : Books-on-demand
Förebygg trycksår i samband med vård / [foto: Lars Forsstedt. -
[distributör], 2008. - 49 s.
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting, 2008. - 18 s.
ISBN 9789185925728
Helgesson, Jonas, 1978-
Samuelsson, Malin, 1977-
Grabben i kuvösen bredvid : om att vinna mot ett handikapp /
Alzheimer A peptides induce dysregulation of C/EBP
Jonas Helgesson. - [Ny utg. - Örebro : Libris, 2008. - 157 s. ; 18
and NF-kB in glial cells / Malin Samuelsson. -
cm.
Stockholm : Department of Neurochemistry, Stockholm
(Libris pocket, 99-3380194-5)
university 2008. - 83 s.
ISBN 9789171959980
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms
universitet, 2008
Jakobson Ramin, Cathryn
ISBN 9789171556820
Minnesboken 50+ : eller var lade jag nycklarna nu igen? /
Cathryn Jakobson Ramin ; översättning: Göran Grip. - Stockholm
: Forum, 2008. - 288 s. ; 24 cm.
ISBN 9789137125312 (inb.)
287
Nationalbibliografin 2008: September
Sikström, Maj
Wernersson Lindgren, Susanna
Passiva larm vid demenssjukdom : [hur Sven slipper gå vilse och
Hjärtinfarkt : en temaskrift från Hjärt-Lungfonden /
Stina sover bättre om nätterna] / Maj Sikström. - 1. uppl. -
[text: Susanna Wernersson Lindgren ; foto: Ann
Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet, cop. 2008. - 29 s.
Lindberg ; illustrationer: Moa Lindqvist-Bartling, Kjell
ISBN 9789185435531
Eriksson. - Stockholm : Hjärt-Lungfonden, 2008. - 40 s. :
ill.
Summary and conclusions of the report Obstructive sleep
ISBN 9789197663250
apnoea syndrome
Summary and conclusions of the report Obstructive sleep apnoea
Wernersson Lindgren, Susanna
syndrome : a systematic review ; report of a joint Nordic project.
Hjärtrytmrubbningar : en temaskrift från Hjärt-
- Stockholm : The Swedish Council on Technology Assessment
Lungfonden / [text: Susanna Wernersson Lindgren ; foto:
in Health Care (SBU), 2007. - 22 s.
Ann Lindberg ; illustrationer: Moa Lindqvist Bartling,
(SBU-report, 1400-1403 ; 184E)
Kjell Eriksson. - Stockholm : Hjärt-Lungfonden, [2008. 33 s. : ill.
Thun, Jonas, 1974-
ISBN 9789197663229
Pain-related sodium channels in sensory neurons : gene
expression during development and after injury / Jonas Thun. -
Yu, Josephine, 1979-
Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 54 s. : diagr. ; 24 cm.
Värt att veta om ventrombos och lungemboli : patient -
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
närstående / [skriven och illustrerad av Josephine Yu. -
ISBN 9789174090604
[Ny utg. / faktagranskad av Rebecca Undén-Göransson. Stockholm : Tribolit : Danderyds sjukhus, 2008. - 50 s. :
Veh - Cirkulationsorganen (kardiologi och
angiologi)
färgill.
Ekerstad, Niklas
Vei - Andningsorganen (pneumologi)
ISBN 978-91-633-3547-1 (spiralh.)
Prioritering av multisjuka äldre inom kardiologi : en medicinsk,
etisk och hälsoekonomisk utmaning / Niklas Ekerstad, Per
Hallberg, Jenny, 1978-
Carlsson, Annika Edberg. - Linköping : PrioriteringsCentrum,
Factors associated with lung function impairment in
Landstinget i Östergötland, 2008. - 32 s. : ill.
children and adults with obstructive lung disease / Jenny
(Rapport / PrioriteringsCentrum, 1650-8475 ; 2008:4)
Hallberg. - Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 42
s. : diagr., tab. ; 24 cm.
Emconcor® CHF
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
Emconcor® CHF : bisoprolol vid kronisk hjärtsvikt. - Stockholm
institutet, 2008
: Merck Serono, 2008. - 108 s.
ISBN 9789174090192
Lindström, Susanna
Holmgren, Maud
Kärlkramp : en temaskrift från Hjärt-Lungfonden / [text: Susanna
Hur upptäcker man patienten med sömnapné / Maud
Lindström. - Stockholm : Hjärt-Lungfonden, [2008. - 32 s. : ill.
Holmgren. - Linköping : Forsknings- och
(vissa i färg.
utvecklingsenheten för närsjukvården, Landstinget i
ISBN 9789197663243
Östergötland, [2007. - 17, [9] s.
(Rapport-FoUrnalen, 1102-3805 ; 2007:4)
288
Nationalbibliografin 2008: September
Johansson, Åke, 1950-
Summary and conclusions of the SBU report:
Airway sensory hyperreactivity linked to capsaicin sensitivity :
Dyspepsia and gastro-oesophageal reflux
definitions and epidemiology / Åke Johansson. - Göteborg :
Summary and conclusions of the SBU report: Dyspepsia
Department of Internal Medicine, Institute of Medicine at
and gastro-oesophageal reflux : a systematic review. -
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 2008. - 45 s. :
Stockholm : The Swedish Council on Technology
ill.
Assessment in Health Care (SBU), 2007. - 22 s.
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
(SBU-report, 1400-1403 ; 185)
ISBN 9789162875480
Wallin, Åsa, 1976Yu, Josephine, 1979-
Molecular studies of irradiation and SN-38 on colorectal
Värt att veta om ventrombos och lungemboli : patient -
cancer / Åsa Wallin. - Linköping : Linköping University,
närstående / [skriven och illustrerad av Josephine Yu. - [Ny utg. /
Department of Clinical and Experimental Medicine,
faktagranskad av Rebecca Undén-Göransson. - Stockholm :
2008. - 60 s. : ill.
Tribolit : Danderyds sjukhus, 2008. - 50 s. : färgill.
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ;
ISBN 978-91-633-3547-1 (spiralh.)
1070)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings
Vej - Matsmältningsorganen (medicinsk
gastroenterologi)
universitet, 2008
Aronsson, Linda, 1979-
Vem - Huden (dermatologi)
ISBN 9789173938389
Microbial regulation of PPAR : nuclear receptor networks
important for colonic homeostasis / Linda Aronsson. -
Ohlsson, Ylva
Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 37 s. : diagr. ; 24 cm.
Till dig som har- typ- atopiskt eksem : en vägledning för
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
tonåringar / Ylva Ohlsson ; [fotografier: Ylva Ohlsson ...
ISBN 9789174090482
; faktagranskning: Moa Ahlsén och Martina Lund. Göteborg : Astellas Pharma, 2008. - 54 s. : ill.
Karling, Pontus, 1965-
ISBN 9163192217
The emotional motor system and gastrointestinal symptoms /
Pontus Karling. - Umeå : Univ, 2008. - 62 s.
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; N.S., 1196)
Ven - Muskler och skelett (myologi och
osteologi)
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
ISBN 978-91-7264-602-5
Jacobsson, Lennart
Handbok i hand- och handledsundersökning vid
Sahlberg, Margareta
reumatoid artrit / Lennart Jacobsson, Annika Teleman,
Physical exercise in cystic fibrosis : studies on muscle strenght,
Svala Björgvinsdóttir. - Rev. uppl. / Lennart Jacobsson. -
oxygen uptake and lung function in young adult patients /
Stockholm : Reumatikerförbundet, 2007. - 33 s. : ill.
Margareta Sahlberg. - Göteborg : Department of Paediatrics,
Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University
Landin-Wilhelmsen, Kerstin, 1952-
of Gotheburg 2008. - 62 s. : ill.
Osteoporos / Kerstin Landin-Wilhelmsen, Dan
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2008
Mellström, Michael Möller. - Göteborg :
ISBN 9789162875381 (korr.)
Internetmedicin.se, cop. 2008. - 62 s. : ill. ; 21 cm.
289
Nationalbibliografin 2008: September
Neumann Andersen, Grethe, 1951-
Veod - Diabetes
Systemic sclerosis : vascular, pulmonary and immunological
aspects / Grethe Neumann Andersen. - Umeå : Univ., 2008. - 67
Ajanki, Tord, 1951-
s.
Historien om diabetes och insulinets upptäckt / Tord
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; N.S., 1205)
Ajanki. - Rev. och utök. nyutg. - Sundbyberg : Svenska
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
diabetesförbundet, 2008. - 176 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7264-625-4
ISBN 9789163328183 (inb.)
Tanner, John
Hanås, Ragnar, 1951-
Friskare rygg : [en självhjälpsguide till att förebygga och
Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur
behandla ryggsmärta med traditionell och alternativ medicin] /
du blir expert på din egen diabetes / av Ragnar Hanås. -
John Tanner ; översättning: Rasmus Carlsson ; [granskning:
4., rev. uppl. - Uddevalla : BetaMed, 2008. - 384 s. : ill. ;
Fredrik Palmer ; fotografier: Ruth Jenkinson. - Västerås : Ica,
25 cm.
2008. - 176 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789197512046 (inb.)
ISBN 9789153429647 (inb.)
Tapio Neuwirth, Elisabet, 1966Teleman, Annika, 1952-
Diabetes - en kärlsjukdom : en temaskrift från Hjärt-
Handbok i fot- och fotledsundersökning vid reumatoid artrit /
Lungfonden / [text: Elisabeth Tapio Neuwirth ; foto:
Annika Teleman, Maria Nylander, Ann Petersson. - Rev. uppl. /
Fredrik Nyman ; illustrationer: Moa Lindqvist Bartling,
Annika Telemann. - Stockholm : Reumatikerförbundet, 2007. -
Kjell Eriksson. - Stockholm : Hjärt-Lungfonden, 2007. -
28 s. : ill.
34 s. : ill.
ISBN 9789197569385
Öhman, Anna, 1957Congenital muscular torticollis / Anna Öhman. - Göteborg :
Walldén, Jenny, 1977-
Institute of Neuroscience and Physiology at Sahlgrnska
Studies of immunological risk factors in type 1 diabetes /
Academy, University of Gothenburg, 2008. - 66 s. : ill.
Jenny Walldén. - Linköping : Department of Clinical and
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Univ. , 2008
Experimental Medicine, Linköping University, 2008. -
ISBN 9789162874513
106 s. : ill.
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ;
Veo - Endokrina organ (endokrinologi)
1075)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings
Jönsson, Daniel, 1979-
universitet, 2008
The biological role of the female sex hormone estrogen in the
ISBN 9789173938242
periodontium : studies on human periodontal ligament cells /
Daniel Jönsson. - Malmö : Malmö högskola, 2007. - 54 s. : ill.
(Swedish Dental Journal, Supplement, 0348-6672 ; 187)
Diss. Malmö : Tandvårdshögskolan, 2007
ISBN 9789171043511
ISBN 9171043519
290
Nationalbibliografin 2008: September
Vep - Onkologi (läran om tumörer)
Vepa - Radioterapi
Blomberg, Jeanette, 1977-
Olsson, Tommy, 1964-
Regulation of apoptosis during treatment and resistance
Om strålbehandling / [text: Tommy Olsson. - 8., rev.
development in tumour cells / Jeanette Blomberg. - Umeå :
uppl. - Stockholm : Cancerfonden, 2008. - 26 s. : ill.
Department of Molecular Biology, Umeå University, 2008. - 65
ISBN 9789189446960
s.
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; 1199)
Vf - Kirurgi och anestesi
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
ISBN 978-91-7264-627-8
Ahlsson, Anders, 1962Atrial fibrillation in cardiac surgery / Anders Ahlsson. -
Bröstcancer
Örebro : Örebro University, 2008. - 101 s.
Bröstcancer : levd erfarenhet och fakta : tre kvinnor och en
(Örebro studies in medicine, 1652-4063 ; 18)
forskare skriver om upplevelser och erfarenheter från behandling
Diss. (sammanfattning) Örebro : Univ., 2008
för bröstcancer / Åse Frank ... ; [teckningar: Anna Gran. -
ISBN 978-91-7668-615-7
Västerås : Ica, 2008. - 195 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 9789153431619 (inb.)
Vfo - Ortopedi
Lerner, Mikael, 1978-
Meunier, Andreas, 1964-
On 13q14 deletions in chronic lymphocytic leukemia / Mikael
Cyclooxygenase-2 inhibitors and knee prosthesis surgery
Lerner. - Stockholm : Cancer Center Karolinska, Department of
/ Andreas Meunier. - Linköping : Department of Clinical
Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, 2008. - 57 s. : diagr. ;
and Experimental Medicine, Linköping University, 2008.
24 cm.
- 48 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ;
ISBN 9789174090673
1077)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings
Rosebrink, Mija
universitet, 2008
Om det finns en Gud: Hjälp! : en hjärntumör / skrivet av Mija
ISBN 9789173938112
Rosebrink. - [Visby : Nomen] : Books-on-demand [distributör],
2008. - 49 s.
Podologen
ISBN 9789185925728
Podologen : tidning för medlemmar i Sveriges
ortopedskotekniska sällskap. - Kungsbacka : Sveriges
Wallin, Åsa, 1976-
ortopedskotekniska sällskap, [2001. - 30 cm. - 2001:
Molecular studies of irradiation and SN-38 on colorectal cancer /
våren.
Åsa Wallin. - Linköping : Linköping University, Department of
Clinical and Experimental Medicine, 2008. - 60 s. : ill.
Svensk ortopedi 07
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 1070)
Svensk ortopedi 07: kliniker, sektioner, institutioner och
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2008
övriga arbetsplatser. - Järna : Svensk ortopedisk
ISBN 9789173938389
förening, 2007. - 138 s.
(Svensk ortopedisk förenings skriftserie, 1653-3933 ; 21)
291
Nationalbibliografin 2008: September
Önnerfält, Jenny, 1969-
Vgaba - Obstetrik: graviditet
Akut ortopedi / Jenny Önnerfält & Rolf Önnerfält ; [tecknare:
Roland van Veen. - 2. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 170
Berg, Elizabeth
s. : ill. ; 22 cm.
Drömmen om en dotter / Elizabeth Berg. - 1. uppl. -
ISBN 9789144051369 (inb.)
Borås : Recito : Litenupplaga.se [distributör], 2008. 243 s. ; 20 cm.
Vgaab - Gynekologi: bröstet
ISBN 978-91-86035-58-7
Bröstcancer
Hofsten, Kristina, 1937-
Bröstcancer : levd erfarenhet och fakta : tre kvinnor och en
Stora boken om barn : att vänta och föda : barnets första
forskare skriver om upplevelser och erfarenheter från behandling
sex år / Kristina Hofsten & Lena Lidbeck ; [teckningar:
för bröstcancer / Åse Frank ... ; [teckningar: Anna Gran. -
Niki Linnell ... ; fackgranskare: Anders Björklund. - 5.,
Västerås : Ica, 2008. - 195 s. : ill. ; 23 cm.
helt omarb. uppl. / [fotografier: Christina Ackerdal. -
ISBN 9789153431619 (inb.)
Stockholm : Prisma, 2008. - 477 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789151851655 (inb.)
Slonawski, Agneta, 1956Bara bröst / Agneta Slonawski och Emelie Asplund. - Brännö :
Vh - Pediatrik
Lystra, 2008. - 95 s. : ill. ; 20 x 23 cm.
ISBN 978-91-977661-0-4
Första hjälpen
Första hjälpen : barn. - Borås : Nicotext, Stockholm :
Vgab - Obstetrik (förlossningslära)
Röda korset, 2008. - 165 s. : ill. ; 17 cm.
ISBN 9789185869411
Diseborn, Bosse, 1954Pappans bok : en bok för blivande pappor / av Bosse Diseborn ;
Hanås, Ragnar, 1951-
[illustrationer: Jens Ahlbom. - 1. uppl. - [Hudiksvall : Bosse
Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur
Diseborn], 2008. - 109 s. : ill. ; 23 cm.
du blir expert på din egen diabetes / av Ragnar Hanås. -
ISBN 978-91-633-2489-5
4., rev. uppl. - Uddevalla : BetaMed, 2008. - 384 s. : ill. ;
25 cm.
Jansson, Christina 1958-
ISBN 9789197512046 (inb.)
Maktfyllda möten i medicinska rum : debatt, kunskap och praktik
i svensk förlossningsvård 1960-1985 / Christina Jansson. - Lund :
Hofsten, Kristina, 1937-
Sekel bokförlag, 2008. - 319 s. : ill. ; 23 cm.
Stora boken om barn : att vänta och föda : barnets första
Diss. Lund : Lunds universitet, 2008
sex år / Kristina Hofsten & Lena Lidbeck ; [teckningar:
ISBN 9789185767250
Niki Linnell ... ; fackgranskare: Anders Björklund. - 5.,
helt omarb. uppl. / [fotografier: Christina Ackerdal. -
Obstetrik
Stockholm : Prisma, 2008. - 477 s. : ill. ; 24 cm.
Obstetrik / Henrik Hagberg, Karel Marsál, Magnus Westgren
ISBN 9789151851655 (inb.)
(red. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 768 s. : ill. ; 25
cm.
ISBN 9789144007311 (inb.)
Signekursen
Signekursen : träna avslappning / Svenska Barnmorskeförbundet.
- Stockholm : Svenska barnmorskeförbundet, 2004. - 17 s. : ill.
292
Nationalbibliografin 2008: September
Vha - Neonatalmedicin
Vk - Odontologi
Ellberg, Lotta, 1959-
Hultell, Elisabeth
Postnatal care : outcomes of various care options in Sweden /
Stockholms tandläkareförening 1908-2008 / [text:
Lotta Ellberg. - Umeå : Umiv., 2008. - 62 s.
Elisabeth Hultell. - Stockholm : Stockholms
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; N.S., 1202)
tandläkareförening, 2008. - 53 s.
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
ISBN 978-91-7264-597-4
Jönsson, Daniel, 1979The biological role of the female sex hormone estrogen
Gullberg, Ninna, 1955-
in the periodontium : studies on human periodontal
Paediatric intensive care in Sweden / Ninna Gullberg. -
ligament cells / Daniel Jönsson. - Malmö : Malmö
Stockholm, 2008. - 104 s. : diagr., tab. ; 24 cm.
högskola, 2007. - 54 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
(Swedish Dental Journal, Supplement, 0348-6672 ; 187)
ISBN 9789174090147
Diss. Malmö : Tandvårdshögskolan, 2007
ISBN 9789171043511
Vjb - Otologi (örat)
ISBN 9171043519
Rörbehandling vid inflammation i mellanörat
Vkca - Tandsjukdomar: karies
Rörbehandling vid inflammation i mellanörat : en systematisk
litteraturöversikt : april 2008. - Stockholm: Statens beredning för
Särner, Barbro, 1942-
medicinsk utvärdering (SBU), 2008. - 297 s. : ill.
On approximal caries prevention using fluoridated
(SBU-rapport, 1400-1403 ; 189)
toothpics, dental floss and interdental brushes / Barbro
ISBN 9789185413225
Särner. - Göteborg : Department of Cariology, Institute
of Odontology at Sahlgrenska Academy, University of
Öberg, Marie, 1962-
Gothenburg, 2008. - 69 s. : ill.
Approaches to audiological rehabilitation with hearing aids :
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs
studies on pre-fitting strategies and assessment of outcomes /
universitet, 2008
Marie Öberg. - Linköping : Department of Clinical and
ISBN 9789162875329
Experimental Medicine, Linköping University, 2008. - 86 s. : ill.
(Studies from the Swedish Institute for Disability Research, 1650
Vl - Psykiatri
-1128 ; 27)
(Linköping University medical dissertation, 0345-0082 ; 1074)
Bryngelson, Birgitta
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2008
Träning av arbetsminnet med RoboMemo : åtta
ISBN 9789173938280
fallstudier av ungdomar med autismspektrumtillstånd /
Birgitta Bryngelson, Peter Björling. - Lund : FoU-
Vjbe - Otologi (örat): sjukdomar
enheten, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne,
[2007. - 53 s.
Rörbehandling vid inflammation i mellanörat
(Rapport / Habilitering och hjälpmedel, FoU-enheten
Rörbehandling vid inflammation i mellanörat : en systematisk
1652-2516 ; 2007:7)
litteraturöversikt : april 2008. - Stockholm: Statens beredning för
ISBN 9172611057 (korr. ) (spiralh.)
medicinsk utvärdering (SBU), 2008. - 297 s. : ill.
(SBU-rapport, 1400-1403 ; 189)
ISBN 9789185413225
293
Nationalbibliografin 2008: September
Cullberg, Johan, 1934-
Strid, Karin, 1974-
Dynamisk psykiatri i teori och praktik / Johan Cullberg ;
Memory, attention and interaction in early development :
reviderad i samarbete med Andreas Bonnevie. - 7., utg. -
exploring individual differences among typical children
Stockholm : Natur och kultur, cop. 2003. - 512 s. : ill. ; 24 cm.
and children with autism / Karin Strid. - Göteborg:
ISBN 9789127093362 (3. tr.)
Department of Psychology, Göteborg University, 2007. 60 s.
Dalrymple, Theodore
([Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska
Livet på samhällets botten : världsbilden som skapar
institutionen], 1101-718X)
underklassen / Theodore Dalrymple ; [översättning: Erik
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs
Elmevik. - Stockholm : Fri förlag, 2008. - 262 s. ; 23 cm.
universitet, 2007
ISBN 978-91-89572-09-6 (inb.)
ISBN 978-91-628-7295-3
Simonson, Nisse, 1942-
Syren, Susanne
Hjärngänget / Nisse Simonsson ; [teckningar: Kjell Nilsson-
I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet : en
Mäki. - 1. uppl. - Östersund : Jengel, 2008. - 159 s. : ill. ; 21 cm.
fenomenologisk studie om långvarig psykossjukdom /
ISBN 978-91-88672-47-6
Susanne Syren. - Växjö : Institutionen för vårdvetenskap
och socialt arbete, Växjö universitet, 2008. - 57 s.
Själen i primärvården
Licentiatavhandling Växjö : Växjö universitet, 2008
Själen i primärvården : psykisk ohälsa hos unga vuxna och deras
upplevelser av vården / Lisbeth Börelius. - Linköping :
Vlab - Neuroser
Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården,
Landstinget i Östergötland, [2007. - 42 s. : ill.
KPP och RIKSÄT
(Rapport-FoUrnalen, 1102-3805 ; 2007:3)
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad
verksamhetsuppföljning med hjälp av ett nationellt
Svanström, Jonas
Att bli självständig i ett socialt sammanhang : brukare och
boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin / Jonas
kvalitetsregister och KPP-data. - Stockholm : Sveriges
kommuner och landsting, 2008. - 48 s. : ill.
ISBN 9789171643230
Svanström, Elias Sandling. - Tullinge : FoU-Södertörn, 2007. 73 s.
Vlad - Psykisk utvecklingsstörning
(FoU-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 57/07)
Andersson, Torbjörn
Wallin, Kerstin
Bilden av psykiatrin : och psykiatrins självbild : Jonsereds
herrgård 2007 / Kerstin Wallin. - Göteborg : Göteborgs
universitet, [2007. - 25 s. ; 23 cm.
Asperger, ADHD och arbete / Torbjörn Andersson. Göteborg : Andet utbildning och förlag, cop. 2008. - 95
s.
ISBN 9789197648523
(Seminarierapporter från Jonsereds herrgård, 1654-8493)
ISBN 9789197563765
Hjelm, Fredrik, 1959Vad händer med Kalle : en pappa berättar / Fredrik
Vlaa - Psykoser
Alderin, Margareta, 1945Upptäckten / Margareta Alderin. - [Ny utg. - Stockholm : Sivart,
2008. - 340 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9789185705146 (inb.)
294
Hjelm. - Stockholm : Cura, 2008. - 185 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-89091-52-8
Nationalbibliografin 2008: September
Olsson, Sören, 1964-
Petersson, Bernt Å., 1952-
Prins annorlunda / Sören Olsson och Yvonne Brynggård-Olsson.
Psykodynamisk korttidspsykoterapi med utgångspunkt i
- 1. uppl. - Stockholm : Prisma, 2008. - 210 s. ; 19 cm.
modern självpsykologi / Bernt Å. Petersson. - [Kalmar] :
ISBN 978-91-518-4912-6 (inb.)
PsykologHuset Petersson AB, 2006. - 24, [1] s.
ISBN 91-631-8900-3
Vlb - Psykiatriska behandlingsmetoder
ISBN 978-91-631-8900-5
Cullberg, Johan, 1934-
Wallmark, Johan, 1954-
Dynamisk psykiatri i teori och praktik / Johan Cullberg ;
Samforskning i behandlingsteam : ett sätt att undersöka
reviderad i samarbete med Andreas Bonnevie. - 7., utg. -
förändringsfaktorer i behandlingsarbete : metod och
Stockholm : Natur och kultur, cop. 2003. - 512 s. : ill. ; 24 cm.
återverkningar / Johan Wallmark. - Tullinge : FoU
ISBN 9789127093362 (3. tr.)
Södertörn, 2008. - 60 s.
(FoU-Södertörn skriftserie, 1403-8358 ; 63/08)
Vlbd - Psykoterapi
Vlbdb - Aktivitetsterapi
Bresäter, Rose-Marie 1954Dynamisk fokuserad korttidsterapi / Rose-Marie Bresäter, Eva
Thelin, Monika
Forsberg. - Göteborg : Tripsykologi, 2008. - 214 s.
Dansens helande kraft / Monika Thelin. - Stockholm :
ISBN 9789197735308
Carlsson, 2008. - 170, [16] pl-s. : ill. ; 22 cm.
(Chora (Stockholm), 1403-4832 ; 9)
Dahl, JoAnne
ISBN 9789173311700 (inb.)
Släpp taget om smärtan : ACT-metoden mot kronisk värk /
JoAnne Dahl & Tobias Lundgren ; med svenskt förord av Anna
Vle - Barnpsykiatri och ungdomspsykiatri
Kåver ; översättning av Viveka Tunek. - Stockholm : Wahlström
& Widstrand, 2008. - 247 s. ; 24 cm.
Almqvist, Kjerstin, 1953-
(Lev nu)
Hembesök ersätter slutenvård : en beskrivning av arbetet
ISBN 9789146218791 (inb.)
vid akutsektionen, barn och ungdomspsykiatrin,
Landstinget i Värmland / Kjersin Almqvist, Agneta
Farm, Maria, 1975-
Ohlsson, Susanne Svanegård. - [Ny utg. - Karlstad : Barn
KBT-akuten : fri från perfektionism, kontrollbehov,
- och ungdomspsykiatrin,Landstinget i Värmland, 2007.
konflikträdsla och andra relationproblem / Maria Farm. -
- 46 s.
Stockholm : Viva, 2008. - 222 s. ; 19 cm.
ISBN 978-91-85675-19-7 (inb.)
Tallberg, Pia
Att vara ung med funktionsnedsättning : en studie om
Leahy, Robert L
ungdomar med lindrig mental retardation respektive
Bli av med din oro med kognitiv beteendeterapi / Robert L.
Aspergers syndrom ur två synvinklar : exekutiva
Leahy ; översatt av Ylva-Kristina Sjöblom. - 2. uppl. - Västerås :
vardagsfunktioner och psykisk hälsa/självbild / Pia
Ica, 2008. - 358 s. : ill. ; 24 cm.
Tallberg. - 2. rev. uppl. - Malmö : FoU-enheten,
ISBN 978-91-534-3202-9 (inb.)
Habilitering & hjälpmedel, Region Skåne, 2007. - 57, [1]
s. : diagr.
(Habilitering & hjälpmedel, FoU-enheten, Region Skåne
1652-2516 ; 2007:5 (bis)
295
Nationalbibliografin 2008: September
Tallberg, Pia
Vlo - Rättspsykiatri
Att vara ung med funktionsnedsättning : en studie om ungdomar
med lindrig mental retardation respektive Aspergers syndrom ur
Säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk
två synvinklar : exekutiva vardagsfunktioner och psykisk
vård och rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet
hälsa/självbild / Pia Tallberg. - 2. rev. uppl. - Lund : FoU-
Säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård
enheten, Habilitering & hjälpmedel, Region Skåne, [2008. - 57 s.
och rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet : handbok
(Habilitering & hjälpmedel, FoU-enheten, Region Skåne 1652-
med information och vägledning för tillämpningen av
2516 ; 2007:5 (bis)
Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid
sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och
Väfors Fritz, Marie, 1974-
rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk
Psychosocial adjustment problems : individual and acculturation
undersökningsverksamhet (SOSFS 2006:9. - Stockholm :
differences / by Marie Väfors Fritz. - Stockholm : Department of
Socialstyrelsen, 2007 Bergslagens grafiska. - 62 s.
Psychology, Stockholm University : Karolinska institutet, Centre
ISBN 9789185483198
for Health Equity Studies, 2008. - 77 s. ; 25 cm.
(Health equity studies, 1651-5390 ; 11)
Vm - Terapimetoder
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet,
2008
Bresäter, Rose-Marie 1954-
ISBN 9789171556585
Dynamisk fokuserad korttidsterapi / Rose-Marie
Bresäter, Eva Forsberg. - Göteborg : Tripsykologi, 2008.
Vln - Drogberoende och drogmissbruk
- 214 s.
ISBN 9789197735308
Elofsson, Malin
Blev det som de hoppats? : några klienters erfarenheter av
Busch, Ewa
behandling på en enhet inom missbrukarvården / Malin Elofsson.
Förbättrad självbild efter sjukgymnastikbehandling vid
- Växjö : Institutionen för pedagogik, Växjö universitet, 2008. -
långvarig smärta och stressymtom / Ewa Busch, Lotta
24 s.
Ring. - Linköping : Forsknings- och utvecklingsenheten
(Pedagogiska arbetsrapporter, 1651-291X ; 9)
för närsjukvården, Landstinget i Östergötland, [2007. -
ISBN 9789197592659
21, [10] s.
(Rapport-FoUrnalen, 1102-3805 ; 2008:1)
Fredriksson, Emma
Att samla ansvaret för behandlingsinsatserna : ACT-arbete för
Diamond, Harvey
personer med psykisk sjukdom och missbruk / Emma
Lev utan smärta : artrit, fibromyalgi,
Fredriksson. - Tullinge : FoU Södertörn, 2007. - 58 s.
matsmältningsbesvär, kroniskt trötthetssyndrom,
(FoU-Södertörns skriftserie, 1403-8358 ; 56/07)
huvudvärk, lupus och mycket mer- : lär dig orsaken till
dem och hur du kan besegra dem på ett naturligt sätt /
Harvey Diamond ; [översättning: Olle Randehed ;
fotografier: Eva-Kajsa Johanssson ; illustrationer:
Nathalie Pettersson. - 1. uppl. - Köpenhamn : Gramma ;
Trelleborg : 5Code AB, cop. 2008. - 272 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9788791953057
296
Nationalbibliografin 2008: September
Tanner, John
Selby, Anna
Friskare rygg : [en självhjälpsguide till att förebygga och
Ät för hälsa : rätt mat för att må bättre / Anna Selby ;
behandla ryggsmärta med traditionell och alternativ medicin] /
recept: Oona van den Berg ; översättning: Lisbet Ekberg.
John Tanner ; översättning: Rasmus Carlsson ; [granskning:
- [Ny utg. - Stockholm : Bonnier Impact, 2007. - 128 s. :
Fredrik Palmer ; fotografier: Ruth Jenkinson. - Västerås : Ica,
ill. ; 22 cm.
2008. - 176 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9789185605330 (inb.)
ISBN 9789153429647 (inb.)
Wallmyr, Isa, 1944-
Vma - Fysioterapi. Sjukgymnastik
Mat som stärker och tankar som inspirerar- / Isa
Wallmyr & Carolina Welin ; [fotograf: Lennart Durehed.
Johansson, Linus, 1981-
- Danderyd : MOW, 2008. - 191, [1] s. : färgill. ; 28 cm.
Behandla dig själv med sjukgymnastik : förebygg skador, lindra
ISBN 9789197637787 (inb.)
besvär, träna rätt / Linus Johansson ; [illustrationer: Linus
Johansson ; grafisk form: Eva Jais-Nielsen. - Västerås : Ica, 2008.
Östberg Rundquist, Maj, 1954-
- 139 s. : ill. ; 25 cm.
Sockerdetektiven : [hittar vägen till bättre mat] / Maj
ISBN 9789153429173 (inb.)
Östberg Rundquist ; [teckningar: Ann Nyström. Västerås : Ica, 2008. - 104 s. : ill. ; 23 cm.
Vmb - Dietik
ISBN 9789153430100 (inb.)
Bergsten, Catharina, 1967-
Vmbb - Bantning och fasta
Hurra, en allergisk gäst! : hur du förvandlar din restaurang till
favoritkrog för gäster med allergi : en handbok / framtagen av
Lundmark, Katarina, 1978-
Astma- och allergiförbundet i samarbete med Sveriges Hotell-
Träna dig ner i vikt : från XL till M med effektivt
och Restaurangföretagare ; [skribent: Catharina Bergsten. -
hemträningsprogram / Katarina Lundmark ; [foto: Janne
Stockholm : Astma- och allergiförbundet i samarbete med
Danielsson. - Stockholm : Fitnessförlaget, 2008. - 111 s.
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, [2008. - 34 s. : ill.
: färgill. ; 23 cm.
ISBN (Spiralh.)
ISBN 9789185225880 (inb.)
Diamond, Harvey
Vmj - Arbetsterapi
Lev utan smärta : artrit, fibromyalgi, matsmältningsbesvär,
kroniskt trötthetssyndrom, huvudvärk, lupus och mycket mer- :
Arbetsterapi inom palliativ vård
lär dig orsaken till dem och hur du kan besegra dem på ett
Arbetsterapi inom palliativ vård. - Nacka : Förbundet
naturligt sätt / Harvey Diamond ; [översättning: Olle Randehed ;
Sveriges arbetsterapeuter, 2001. - 16 s.
fotografier: Eva-Kajsa Johanssson ; illustrationer: Nathalie
ISBN 91-86210-19-X
Pettersson. - 1. uppl. - Köpenhamn : Gramma ; Trelleborg :
5Code AB, cop. 2008. - 272 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9788791953057
Axelsson Lindh, Lisbeth
Med sikte mot aktivitet : arbetsterapi för äldre personer
med synnedsättning / Lisbeth Axelsson Lindh och Helen
Näring och ätande
Bernhardsson. - Nacka : Förbundet Sveriges
Näring och ätande : handbok för kommunal, sluten och öppen
arbetsterapeuter, cop. 2007. - 52 s.
hälso- och sjukvård i Nordöstra Skåne. - Hässleholm : Nätverket
ISBN 9186210459
för Ätande och Näring, Nordöstra Skåne (NÄVER), 2008. - 62 s.
ISBN 9789163324123
297
Nationalbibliografin 2008: September
Hane, Monica, 1942-
Elvesjö, Hans, 1943-
Samtal med arbetsterapeuter : om arbetsmiljöns brister, risker och
Spegelpartikelhomeopati och klassisk homeopati / Hans
glädjeämnen / Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg. - Nacka :
Elvesj
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, cop. 2002. - 199 s.
ISBN 91-86210-21-1
Homeopatisk handbok om biokemiska vävnadssalter
Homeopatisk handbok om biokemiska vävnadssalter :
Hane, Monica, 1942-
introduktion till cellterapin och den praktiska
Starkare arbetsterapi - bättre primärvård : tre berättelser om
användningen av de tolv vävnadssalterna i
relevant kunskapsutveckling och kunskapsspridning för
överensstämmelse med det biokemiska systemet enling
arbetsterapeuter i dagens och framtidens primärvård /
doktor W. H. Schüssler. - [Ny utg. - Söderala : Biosan
sammanställda och kommenterade av Monica Hane och Bengt-
AB, [2008. - 96 s.
Åke Wennberg. - Nacka : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter,
ISBN 9789163329104
2003. - 172 s.
(Rapport / Kunskapsabonnemanget Samarbetsdynamik , 1102-
Kjellström, Bo, 1948-
4615 ; 102)
Jaget och kroppen / av Bo Kjellström. - Järna :
ISBN 91-85017-00-0
Föreningen för antroposofisk läkekonst (FALK), 2008. 54 s. : ill.
Norrby, Eva, 1954Dialogue about working ability : (DWA) version 3.0 / Eva
Swartz, Jackie, 1947-
Norrby och Iréne Linddahl ; [translation: Michael Eyre. - Nacka :
Själshygieniska övningar : ett sätt att stärka
Swedish Association of Occupational Therapists, cop. 2007. - 34
immunsystemet och finna sin väg i vardagen / av Jackie
s. + 8 bl.
Swartz. - 2. uppl. - Järna : Vidarklinikens vänner, 2008. -
ISBN 9186210440
39 s.
Rehabilitering av rehabiliteringskunniga
Swartz, Jackie, 1947-
Rehabilitering av rehabiliteringskunniga : åtta arbetsterapeuter
Själshygieniska övningar : ett sätt att stärka
berättar om sina erfarenheter / i samtal med Monica Hane och
immunsystemet och finna sin väg i vardagen / av Jackie
kommenterade i ett utforskande partnerskap i en fokusgrupp med
Swartz. - Järna : Vidarklinikens vänner, [199. - 39 s.
deltagare knutna till FSA och SACO. - Nacka : Förbundet
Sveriges arbetsterapeuter, 2004. - 150 s.
(Rapport / Kunskapsabonnemanget Samarbetsdynamik, 11024615 ; 107)
ISBN 91-85017-05-1
Welin, Carolina
Energi i kropp och själ : [om att komma i kontakt med
sin egen inre energi när man upplever att man inte orkar
eller hinner med] / Carolina Welin. - Stockholm : MOW,
2008. - 104 s. : ill. ; 22 cm.
Vml - Alternativa terapiformer
Brennan, Barbara Ann
Helande händer : en handbok för healing och självläkning /
Barbara Ann Brennan ; översättning: Helena Karolina Hegg ;
[illustrationer: Jos A. Smith. - 1. uppl. - Orsa : Energica, 2008. 324 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 9789185127597
298
ISBN 9789197637770 (inb.)
Nationalbibliografin 2008: September
Vn - Samhällsmedicin, hygien, sexologi
Nilsson, Jenny
Kunskapsunderlag : fysisk aktivitet och goda matvanor
Berglund, Carolina, 1980-
bland barn och unga : kartläggning i arbetet med att ... /
Molecular epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus
[författare: Jenny Nilsson. - Malmö : Malmö stad, [2008.
aureus : epidemiological aspects of MRSA and the dissemination
- 56 s.
in the community and in hospitals / Carolina Berglund. - Örebro :
ISBN 9789163325144
Örebro University, 2008. - 126 s.
(Örebro studies in medicine, 1652-4063 ; 20)
Socialmedicinsk rapportserie
Diss. (sammanfattning) Örebro : Univ., 2008
Socialmedicinsk rapportserie / Institutionen för
ISBN 978-91-7668-611-9
socialmedicin, Uppsala universitet. - Uppsala :
Institutionen för socialmedicin, Uppsala universitet,
Yip, Benjamin, 1977-
1997-1999.
Statistical genetics analysis of family data / Benjamin Yip. -
ISSN 1402-7070
Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 42 s. ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2008
Utbult, Mats, 1954-
ISBN 9789174091373
Projekt i partssamverkan : fallbeskrivningar från fem
myndigheter / Mats Utbult. - Stockholm :
Vna - Samhällsmedicin och socialmedicin
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, 2008. - 76 s. :
ill.
Hultgren, Staffan, 1953-
ISBN 9789197664349
Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar : en
beteendevetenskaplig betraktelse : hur får man barn och
ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? / Staffan Hultgren. -
Vnaa - Preventiv medicin (förebyggande
medicin)
Uppsala : Kunskapsföretaget, 2008. - 166 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9189040678
Hultgren, Staffan, 1953Fysisk aktivitet - folkhälsa - beteendeförändringar : en
Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta
beteendevetenskaplig betraktelse : hur får man barn och
grupper i Stockholms län
ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? / Staffan
Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta
Hultgren. - Uppsala : Kunskapsföretaget, 2008. - 166 s. :
grupper i Stockholms län / Bo Burström. - Stockholm : Centrum
ill. ; 22 cm.
för folkhälsa, 2007. - 137 s.
ISBN 9189040678
(Rapport från Centrum för folkhälsa, 1652-9359 ; 2007:5)
ISBN 9789197671248
Lisberg Jensen, Ebba, 1968Gå ut min själ : forskningsöversikt om hälsoeffekter av
Höjer, Dan, 1964-
utevistelser i närnatur / Ebba Lisberg Jensen. - Östersund
Uppdrag hälsa : [elevers livsstil, sömn, rörelse och mat] / Dan
: Statens folkhälsoinstitut, 2008. - 35 s.
Höjer. - Stockholm : Sveriges utbildningsradio, 2008. - 161 s. :
(Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624 ; 2008:10)
ill. ; 21 cm.
ISBN 9789172575295
ISBN 91-25-08002-4
ISBN 9789125080029
299
Nationalbibliografin 2008: September
Nordiska folkhälsokonferensen (9 : 2008 : Östersund)
Vnamb - Kvinnomisshandel
Investera i folkhälsa - för en mer rättvis och hållbar framtid :
sammanfattningar = Invest in public health - for a fairer and more
Skoger, Ulrika
sustainable future : abstracts. - Östersund : Statens
Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor :
folkhälsoinstitut, 2008. - 103 s.
handlingsprogram / Ulrika Skoger, Katarina Edlund,
ISBN 9789172575684
Karen Leander. - 3. uppl. - Stockholm : Stockholms läns
landsting, [2008. - 79 s.
Sjöberg, Malena, 1946-
ISBN 9185211494
Expertseminarium : hälsa hos personer med funktionsnedsättning
/ Malena Sjöberg. - Östersund : Statens folkhälsoinstitut, 2008. -
Vnbf - Yrkesmedicin
35 s. : ill.
(Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624)
Nilsson, Annika, 1960-
ISBN 9789172575585
Musculoskeletal pain among health care staff :
riskfactors for pain, disability and sick leave / Annika
Umb-Carlsson, Õie, 1953-
Nilsson. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis :
Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning / Õie
Univ.-bibl. [distributör], 2008. - 71 s. ill.
Umb-Carlsson. - Östersund : Statens folkhälsoinstitut, 2008. - 15
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala
s. : ill.
Dissertations from the Faculty of Social Sciences, 1652-
(Statens folkhälsoinstitut, 1651-8624 ; 2008:18)
9030 ; 35)
ISBN 9789172575592
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet,
2008
Vnab - Rehabilitering
Carlsson Magnus
ISBN 978-91-554-7057-9
Vnbfa - Ergonomi
Jubileumsskrift : rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping
40 år - 2008 / Magnus Carlsson. - Jönköping :
Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete
[Rehabiliteringsmedicinska kliniken, 2008. - 31 s.
Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete : om
samverkansprocesser för ergonomiska förbättringar /
Larsson, Stig, 1943Utveckling av empowerment för unga människor med
funktionshinder? : en utvärdering av projektet Yombo Vocational
Resource Center i Tanzania / Stig Larsson. - Malmö : Harecpress
: Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning (HAREC),
Lunds universitet [distribution], 2008. - 94 s. ; 22 cm.
Gunnela Westlander, redaktör ; medförfattare: Martina
Berglund. - Linköping : Avdelningen för industriell
arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling, Linköpngs universitet, 2008. - 153
s. : ill.
ISBN 9789173938655
ISBN 9789197603911
Loodh, Sofia
Vnac - Epidemiologi
Äldre i Värmland
Äldre i Värmland : om hälsa, levnadsvanor och livssituation 2006
/ Marina Kalander Blomqvist & Staffan Janson (red. - Karlstad :
Karlstad University Press : Landstinget i Värmland, [2007]
Knappen. - 113 s. ; 23 cm.
ISBN 9789185335862
300
Frisörer-arbete-hälsa : ohälsa som orsak till avgång i
frisöryrket / Sofia Loodh, Carl-Göran Ohlson. - Örebro :
Regionsjukhuset, Örebro läns landsting, 1997. - 18 s.
(Rapport S / Yrkes- och miljömedicin i Örebro ; 1/97)
Nationalbibliografin 2008: September
Vnd - Sexologi
Handbok
Handbok : nationellt handlingsprogram för hälso- och
Bakos, Susan Crain
sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella
Stora kärlekleks- och sexbibeln : den kompletta kärleksguiden /
övergrepp. - Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid
Susan Crain Bakos ; [översättning av Martin Sjöö-Carlsson ;
(NCK), Uppsala universitet, [2008. - 99 s.
fotografier av Alan Penn. - Trångsund : Läsförlaget, 2008. - 256
s. : ill. ; 26 cm.
Kielos, Katrine 1983-
ISBN 9789179026530 (inb.)
Våldtäkt & romantik : en berättelse om kvinnlig
sexualitet / Katrine Kielos. - Stockholm : Modernista,
Forsberg, Margareta, 1958-
2008. - 124 s. ; 22 cm.
Sexual health in young people : international research summaries
ISBN 978-91-85453-72-6
and Swedish experiences of preventive work / Margareta
Forsberg. - Stockholm : Socialstyrelsen, 2008. - 60 s.
Lytsy, Anna, 1964-
ISBN 9789185999293
Ulrikas sista strid / Anna Lytsy, Ulrika Olson. - [Ny utg.
- Stockholm : Månpocket, 2008. - 205 s. ; 18 cm.
Janouch, Katerina, 1964-
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
69 sexiga lekar / Katerina Janouch. - Stockholm : Xstory, 2007. -
ISBN 9789172321250
[141] s. ; 19 cm.
ISBN 9789185683161 (inb.)
Mam, Somaly
De oskyldigas tystnad / Somaly Mam ; översättning:
Janouch, Katerina, 1964-
Marie Berthelius. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2008. -
69 sexiga tips / Katerina Janouch. - Stockholm : Xstory, 2008. -
221 s., [8] pl.-s. i färg ; 18 cm.
Ca 140 s. ; 19 cm.
ISBN 9789173512398
ISBN 9789185683154 (inb.)
Vo - Rättsmedicin
Vnda - Kvinnan och sexuallivet
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar
Kielos, Katrine 1983-
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar. - Stockholm :
Våldtäkt & romantik : en berättelse om kvinnlig sexualitet /
Justitiedepartementet, Regeringskansliet : Fritze
Katrine Kielos. - Stockholm : Modernista, 2008. - 124 s. ; 22 cm.
[distributör], 2008. - 104, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-85453-72-6
(Ds : departementsserien, 0284-6012 ; 2008:68)
ISBN 9789138230473
Vndp - Prostitution, otukt, incest, våldtäkt
Vp - Hälsovård och sjukvård
Abelsson, Jonna
I sexualitetens gränstrakter : en studie av ungdomar i Göteborg
Angelöw, Bosse, 1954-
med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster / Jonna
Glädjerapporten : goda nyheter om vår värld / Bosse
Abelsson & Anna Hulusj
Angelöw. - Stockholm : Natur och Kultur, 2008. - 307 s.
; 22 cm.
Engvall, Caroline, 1978-
ISBN 978-91-27-11737-2 (inb.)
14 år till salu : en sann svensk historia / [Caroline Engvall. Stockholm : Kalla kulor, 2008. - 263 s. ; 22 cm.
ISBN 9789185535217 (inb.)
301
Nationalbibliografin 2008: September
Carlsson Magnus
Rahmqvist, Mikael 1955-
Jubileumsskrift : rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping
Befolkningens hälsa och samhällets kostnader för vård
40 år - 2008 / Magnus Carlsson. - Jönköping :
och produktionsbortfall : resultat från ULF-studien 1996
[Rehabiliteringsmedicinska kliniken, 2008. - 31 s.
och 2005 / Mikael Rahmqvist. - Linköping : Centrum för
utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings
FoU-rapport (Malmöhus läns landsting, Vårdhögskolan
universitet, [2007. - 50, 6 s. : diagr., tab.
Lund-Helsingborg
(CMT rapport (Print), 0283-1228 ; 2007:4)
FoU-rapport / Malmöhus läns landsting, Vårdhögskolan LundHelsingborg. - Lund : Vårdhögskolan, 1991-1992. - 1991:1-
Samtal om öppna prioriteringar
1992:2.
Samtal om öppna prioriteringar : ett studiematerial från
ISSN 0284-4796
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter och Legitimerade
sjukgymnasters riksförbund. - Nacka : Förbundet
Förändringar och besparingar inom vården
Sveriges arbetsterapeuter ; Stockholm : Legitimerade
Förändringar och besparingar inom vården : förutsättningar,
sjukgymnasters riksförbund, 2008. - 40, 3 s.
aktörer och mål / [Erik Angner. - Uppsala : Institutionen för
ISBN 9186210467
socialmedicin, Uppsala universitet, 1997. - 28 s.
(Socialmedicinsk rapportserie, 1402-7070)
Shirazi, Mandana, 1964Turning understanding into clinical practice : an
Johnsson, Lars-Åke, 1942-
intervention in continuing professional development
Patientens rättigheter : handbok för ombud och vårdpersonal /
based on readiness to change / Mandana Shirazi. -
[Lars-Åke Johansson. - Stockholm : Thomson, 2008. - 227 s. ; 23
Stockholm : Karolinska institutet, 2008. - 71 s. : diagr.,
cm.
tab. ; 24 cm.
ISBN 9789176102831
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
institutet, 2008
KPP och RIKSÄT
ISBN 9789174091090
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad
verksamhetsuppföljning med hjälp av ett nationellt
Sjukvårdsförfattningar
kvalitetsregister och KPP-data. - Stockholm : Sveriges kommuner
Sjukvårdsförfattningar : sjukvårdslag,
och landsting, 2008. - 48 s. : ill.
sjukvårdskungörelse. - Stockholm : Landstingsförbundet,
ISBN 9789171643230
1973. - 38 s.
Landstingsförbundet
Sjukvårdsförfattningar 1977
Sjukvårdsförfattningar 1975. - Stockholm : Förb., 1975. - 38 s.
Sjukvårdsförfattningar 1977. - Stockholm :
Landstingsförbundet, 1977. - 37 s.
Lindgren, Ann, 1944Vårdval - att flytta makten till patienterna / [Ann Lindgren,
Anders Morin ; foto: Peter Korpi och Mattias Ahlm. - Stockholm
: Svenskt näringsliv, 2008. - 82 s.
302
Nationalbibliografin 2008: September
Säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård
Nilsson, Annika, 1960-
och rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet
Musculoskeletal pain among health care staff :
Säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och
riskfactors for pain, disability and sick leave / Annika
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet : handbok med
Nilsson. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis :
information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens
Univ.-bibl. [distributör], 2008. - 71 s. ill.
föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter
Dissertations from the Faculty of Social Sciences, 1652-
för rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet (SOSFS 2006:9. -
9030 ; 35)
Stockholm : Socialstyrelsen, 2007 Bergslagens grafiska. - 62 s.
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet,
ISBN 9789185483198
2008
ISBN 978-91-554-7057-9
Widell, Jonas
Yrkesansvar och patientsäkerhet / [text: Jonas Widell. - 4. uppl. -
Nitzelius, Tor, 1942-
Stockholm : Vårdförbundet, 2008. - 32 s.
Sjukvårdens arbetsmiljö : praktiska typfall i hälso- och
sjukvården / Tor Nitzelius, Göran Söderlöf ; [teckningar:
Vpa - Sjukvårdsekonomi
Ulf Jansson. - 1. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
2008. - 226 s. : ill. ; 21 cm.
Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med
ISBN 9789139109723
kostnaderna för vägtrafikolyckor
Samhällskostnader för hudcancer samt en jämförelse med
Rehabilitering av rehabiliteringskunniga
kostnaderna för vägtrafikolyckor / Gustav Tinghög. - Linköping :
Rehabilitering av rehabiliteringskunniga : åtta
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings
arbetsterapeuter berättar om sina erfarenheter / i samtal
universitet, [2007. - 65 s. : diagr., tab.
med Monica Hane och kommenterade i ett utforskande
(CMT rapport (Print), 0283-1228 ; 2007:5)
partnerskap i en fokusgrupp med deltagare knutna till
FSA och SACO. - Nacka : Förbundet Sveriges
Vpd - Sjukvårdspersonal
arbetsterapeuter, 2004. - 150 s.
(Rapport / Kunskapsabonnemanget Samarbetsdynamik,
Dwyer, Lise-Lotte
1102-4615 ; 107)
Dignity in the end of life care : what does it mean to older people
ISBN 91-85017-05-1
and staff in nursing homes? / Lise-Lotte Dwyer. - Örebro :
Örebro university, 2008. - 49 s. : ill.
Skytt, Bernice, 1957-
(Örebro studies in caring sciences, 1652-1153 ; 19)
First-line nurse managers' preconditions for practise :
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet, 2008
The important interplay between person and organization
ISBN 9789176685662
/ Bernice Skytt. - Uppsala : Acta Universitatis
Upsaliensis, 2007. - 89 s.
Juthberg, Christina, 1966-
(Digital comprehensive summaries of Uppsala
Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala
dissertations from the Faculty of Social Sciences, 1652-
äldreomsorgens särskilda boenden / Christina Juthberg. - Umeå :
9030 ; 33)
Department of Nursing, Umeå University, 2008. - 80 s.
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet,
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ; 1203)
2007
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
ISBN 978-91-554-7026-5
ISBN 978-91-7264-629-2
303
Nationalbibliografin 2008: September
Widell, Jonas
Vph - Primärvård
Yrkesansvar och patientsäkerhet / [text: Jonas Widell. - 4. uppl. Stockholm : Vårdförbundet, 2008. - 32 s.
Ett arbetsverktyg för primärvården
Ett arbetsverktyg för primärvården : hälsoremiss. -
Vpeb - Sjukvårdsutrustning och medicinsk teknik
Stockholm : Centrum för folkhälsa, Avdelningen för
folkhälsorabete, 2007. - 22 s.
Action medtech
(Rapport från Centrum för folkhälsa, 1652-9359 ;
Action medtech : key measures for growing the medical device
2007:3)
industry in Sweden. - Stockholm : Royal Institute of Technology,
2007. - 71 s.
Själen i primärvården
Själen i primärvården : psykisk ohälsa hos unga vuxna
INAHTA briefs compilation (Online
och deras upplevelser av vården / Lisbeth Börelius. -
INAHTA briefs compilation [Elektronisk resurs] / INAHTA -
Linköping : Forsknings- och utvecklingsenheten för
International Network of Agencies for Health Technology
närsjukvården, Landstinget i Östergötland, [2007. - 42 s.
Assessment. - Stockholm : INAHTA, International Network of
: ill.
Agencies for Health Technology Assessment, 2000. - Vol. 1
(Rapport-FoUrnalen, 1102-3805 ; 2007:3)
(2000-2001.
ISSN 1654-501X
Vphb - Hemsjukvård
Vpg - Omvårdnad
Almqvist, Kjerstin, 1953Hembesök ersätter slutenvård : en beskrivning av arbetet
Björk Brämberg, Elisabeth, 1971-
vid akutsektionen, barn och ungdomspsykiatrin,
Att vara invandrare och patient i Sverige : ett individorienterat
Landstinget i Värmland / Kjersin Almqvist, Agneta
perspektiv / Elisabeth Björk Brämberg. - Växjö : Växjö
Ohlsson, Susanne Svanegård. - [Ny utg. - Karlstad : Barn
University Press, 2008. - 167 s.
- och ungdomspsykiatrin,Landstinget i Värmland, 2007.
(Acta Wexionensia. Vårdvetenskap och socialt arbete, 1404-4307
- 46 s.
; 136)
Diss. Växjö : Växjö universitet, 2008
Vphc - Egenvård
ISBN 978-91-7636-594-6
Egenvårdsguiden
Handbok
Egenvårdsguiden : praktiska råd från
Handbok : nationellt handlingsprogram för hälso- och
Sjukvårdsrådgivningen.se och Norrbottens läns
sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. -
landsting/ [manusförfattare: Malin Bäckström ... ;
Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala
faktagranskare: Bertil Marklund ; illustrationer Lotta
universitet, [2008. - 99 s.
Persson ; bearbetning av innehåll: Louise Engström,
redaktör. - 2. uppl. - Stockholm : Gothia, 2008. - 175 s. ;
Heister Trygg, Boel, 1953Kommunikativ omvårdnad : om alternativ och kompletterande
kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada
och grav utvecklingsstörning / Boel Heister Trygg. - Vällingby :
Hjälpmedelsinstitutet ; Malmö : Södra regionens
kommunikationscentrum (SÖK), 2008. - 104 s.
ISBN 9789185435517
304
15 x 22 cm.
ISBN 978-91-7205-600-8
Nationalbibliografin 2008: September
Egenvårdsguiden
Vpj - Akutvård
Egenvårdsguiden : praktiska råd från Sjukvårdsrådgivningen.se
och Landstinget i Uppsala län/ [manusförfattare: Malin
Franzén, Carin, 1956-
Bäckström ... ; faktagranskare: Bertil Marklund ; illustrationer
Trafikskadades erfarenheter av vård och
Lotta Persson ; bearbetning av innehåll: Louise Engström,
kostnadseffektivt stöd / Carin Franzén. - Umeå : Univ.,
redaktör. - 1. uppl. - Stockholm : Gothia, 2008. - 175 s. ; 15 x 22
2008. - 68 s.
cm.
(Umeå University medical dissertations, 0346-6612 ;
ISBN 978-91-7205-592-6
N.S., 1195)
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2008
Egenvårdsguiden
ISBN 978-91-7264-596-7
Egenvårdsguiden : praktiska råd från Sjukvårdsrådgivningen.se
och Landstinget Kronoberg / [manusförfattare: Malin Bäckström
Första hjälpen
... ; faktagranskare: Bertil Marklund ; illustrationer Lotta Persson
Första hjälpen : ett studiematerial från Röda korset. - 2.
; bearbetning av innehåll: Louise Engström, redaktör. - 2. uppl. -
uppl. - Stockholm : Svenska Röda korset, 2008. - 74 s. :
Stockholm : Gothia, 2008. - 175 s. ; 15 x 22 cm.
ill.
ISBN 9789172056015
ISBN 9789186089023
Egenvårdsguiden
Första hjälpen
Egenvårdsguiden : praktiska råd från Sjukvårdsrådgivningen.se
Första hjälpen : barn. - Borås : Nicotext, Stockholm :
och Landstinget i Östergötland / [manusförfattare: Malin
Röda korset, 2008. - 165 s. : ill. ; 17 cm.
Bäckström ... ; faktagranskare: Bertil Marklund ; illustrationer
ISBN 9789185869411
Lotta Persson ; bearbetning av innehåll: Louise Engström,
redaktör. - 1. uppl. - Stockholm : Gothia, 2007. - 175 s. ; 15 x 22
Första hjälpen - hjärt-lungräddning
cm.
Första hjälpen - hjärt-lungräddning : ett studiematerial
ISBN 9789172055704
från Röda korset. - 3. uppl. - Stockholm : Svenska Röda
korset, 2008. - 90 s. : ill.
Egenvårdsguiden
ISBN 9188958817
Egenvårdsguiden : praktiska råd från Sjukvårdsrådgivningen.se
och Landstinget Blekinge / [manusförfattare: Malin Bäckström ...
Första hjälpen, hjärt-lungräddning Barn
; faktagranskare: Bertil Marklund ; illustrationer Lotta Persson ;
Första hjälpen, hjärt-lungräddning Barn : ett
bearbetning av innehåll: Louise Engström, redaktör. - 1. uppl. -
studiematerial från Röda korset / [projektledare: Lilian
Stockholm : Gothia, 2008. - 175 s. ; 15 x 22 cm.
Carleson : pedagogiskt ansvarig: Gunilla Söderberg. - 3.
ISBN 9789172055933
uppl. - Stockholm : Röda korset, 2008. - 76 s. : färgill.
ISBN 9188958809
Johansson, Linus, 1981Behandla dig själv med sjukgymnastik : förebygg skador, lindra
Hjärt-lungräddning
besvär, träna rätt / Linus Johansson ; [illustrationer: Linus
Hjärt-lungräddning : första hjälpen vid hjärt- och
Johansson ; grafisk form: Eva Jais-Nielsen. - Västerås : Ica, 2008.
kärlsjukdomar : ett studiematerial från Röda korset. - 2.
- 139 s. : ill. ; 25 cm.
uppl. - Stockholm : Svenska Röda korset, 2008. - 42 s. :
ISBN 9789153429173 (inb.)
ill.
ISBN 9789186089016
305
Nationalbibliografin 2008: September
Olycksläget 2007
Dwyer, Lise-Lotte
Olycksläget 2007 : en samlad bild och bedömning av
Dignity in the end of life care : what does it mean to
olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige. - Karlstad :
older people and staff in nursing homes? / Lise-Lotte
Nationellt centrum för lärande från olyckor, Räddningsverket,
Dwyer. - Örebro : Örebro university, 2008. - 49 s. : ill.
[2008. - 30 s.
(Örebro studies in caring sciences, 1652-1153 ; 19)
(NCO, 1653-6827 ; 2008:1)
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet,
ISBN 9789172533858
2008
ISBN 9789176685662
Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen
Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen. -
Vs - Geriatrik
Stockholm : Socialstyrelsen, 2008. - 54 s.
Berg, Stig, 1947Skadeförebyggande arbete för äldre
Åldrandet : individ, familj, samhälle / Stig Berg. - 1.
Skadeförebyggande arbete för äldre : enkät till kommuner 2007. -
uppl. - Malmö : Liber, 2007. - 27 s., s. 95-122 ; 25 cm.
Karlstad : Nationellt centrum för lärande från olyckor,
Räddningsverket, [2008. - 47 s.
Dwyer, Lise-Lotte
(NCO, 1653-6827 ; 2008:2)
Dignity in the end of life care : what does it mean to
ISBN 9789172533882
older people and staff in nursing homes? / Lise-Lotte
Dwyer. - Örebro : Örebro university, 2008. - 49 s. : ill.
Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar
(Örebro studies in caring sciences, 1652-1153 ; 19)
Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar. -
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet,
Karlstad : Nationellt centrum för lärande från olyckor,
2008
Räddningsverket, [2008. - 71 s.
ISBN 9789176685662
(NCO, 1653-6827 ; 2007:13)
ISBN 9789172533752
Förebygg fall och fallskador i samband med vård
Förebygg fall och fallskador i samband med vård / [foto:
Säkerhetsarbetet 2020
Lars Forsstedt. - Stockholm : Sveriges kommuner och
Säkerhetsarbetet 2020 : en idéskrift om framtidens risker och
landsting, 2008. - 18 s.
säkerhetsarbete. - Karlstad : Räddningsverket, cop. 2008. - 37 s. :
ill.
Vu - Idrottsmedicin
ISBN 9789172533813
Idrottarens återhämtningsbok
Säkerhetsguide för evenemang
Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska,
Säkerhetsguide för evenemang / författare: Peter Säterhed ... ;
psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och
foto: Jesper Frisk. - Karlstad : Räddningsverket, 2008. - 225 s.
effektiv återhämning / redaktörer: Göran Kenttä och
ISBN 9789172533905 (spiralh.)
Michael Svensson. - Stockholm : SISU Idrottsböcker,
2008. - 376 s. : ill. ; 22 cm.
Vpm - Palliativ vård
Arbetsterapi inom palliativ vård
Arbetsterapi inom palliativ vård. - Nacka : Förbundet Sveriges
arbetsterapeuter, 2001. - 16 s.
ISBN 91-86210-19-X
306
ISBN 9789188941916
Nationalbibliografin 2008: September
X - Musikalier
Xeg - Nyckelharpa
X - Musikalier
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet [Musiktryck] /
Bengtsson, Lotta, 1962-
Örebro läns folkmusikförbund presenterar. - Örebro :
Med åsneexpress till Betlehem [Musiktryck] : julmusikal för
Örebro läns folkmusikförbund, 2007. - 1 part. ([65] s.) :
barnkör / av Lotta Bengtsson. - [Ny utg. - Örebro : Libris, 2007. -
ill. ; 30 cm.
1 part. ([22] s.) : ill.
ISBN 978-91-7195-952-2
Xfk - Dragspel
Parfa, Anna, 1967-
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet
Nånnas sorgsånger [Musiktryck] : sagan om Nånna, sånger om
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet [Musiktryck] /
sorg, samt handledning för vuxna i barns sorg / Anna Parfa. -
Örebro läns folkmusikförbund presenterar. - Örebro :
Malmberget : Hela människan i Lappland, 2007. - 34 s. : ill. + 1
Örebro läns folkmusikförbund, 2007. - 1 part. ([65] s.) :
CD.
ill. ; 30 cm.
ISBN 978-91-633-0817-8 (inb.)
Xgbz - Övriga särskilda gitarrer
Xda - Piano
Allander, Thomas, 1948Pang på pianot
Stora ukuleleskolan [Musiktryck] / Thomas Allander ;
Pang på pianot [Musiktryck] : reviderad 2008 / arrangemang av
[illustrationer och teckningar: Jens Ahlbom. - 2. uppl.,
Björn Larsson. - 6., rev. uppl. - Danderyd : Notfabriken, 2008. -
2006. - Stockholm : Musik & människa, 2006. - 88 s. :
56 s. : ill. ; 31 cm.
ill.
ISBN 978-91-85575-40-4
ISBN 91-970789-1-3
Xdb - Orgel
Xi - Elektriska musikinstrument
Organum sacrum
Ödlund, Christine
Organum sacrum [Musiktryck] : Preludier och koralsatser. D. 18,
Stress call of the stinging nettle [Musiktryck] :
Preludier och koralsatser : 20 satser / Mikael Fridén. - Stockholm
accompanied by the life & death of a cowslip / electronic
: Gehrmans musikförlag, 2008.
music & score by Christine Ödlund. - [S.l. : s.n.], 2008. 1 part. (6 vikta bl.
Organum sacrum
Organum sacrum [Musiktryck] : Preludier och koralsatser. D. 19,
Xmea - Preludier
Preludier och koralsatser : 28 satser / av Fredrik Sixten. Stockholm : Gehrmans musikförlag, 2008.
Organum sacrum
Organum sacrum [Musiktryck] : Preludier och
Xeaa - Violin(er) utan ack
koralsatser. D. 18, Preludier och koralsatser : 20 satser /
Mikael Fridén. - Stockholm : Gehrmans musikförlag,
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet
2008.
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet [Musiktryck] / Örebro
läns folkmusikförbund presenterar. - Örebro : Örebro läns
folkmusikförbund, 2007. - 1 part. ([65] s.) : ill. ; 30 cm.
307
Nationalbibliografin 2008: September
Organum sacrum
Harling, Per, 1948-
Organum sacrum [Musiktryck] : Preludier och koralsatser. D. 19,
Allt hör ihop [Musiktryck] : 50 sånger för gudstjänst och
Preludier och koralsatser : 28 satser / av Fredrik Sixten. -
andakt / av Per Harling. - Örebro : Libris, 2007. - 1 part.
Stockholm : Gehrmans musikförlag, 2008.
(64 s.) ; 30 cm.
ISBN 978-91-7195-906-5
Xpbab - Barnkör
Lundström, Mirjam
Bengtsson, Lotta, 1962-
Är ni uppståndna med Kristus [Musiktryck] : Kol 3:1, 3 /
Med åsneexpress till Betlehem [Musiktryck] : julmusikal för
Mirjam Lundström. - Stockholm : EFS-förlaget, cop.
barnkör / av Lotta Bengtsson. - [Ny utg. - Örebro : Libris, 2007. -
1982. - 1 part. ([2] s.
1 part. ([22] s.) : ill.
(Sångblad. EFS ; 432)
ISBN 978-91-7195-952-2
Pollack, Ann
Xpbc - Blandad kör
Lovad vare Herren [Musiktryck] : Ps 68:20-21 / Ann
Pollack. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part.
Ericsson, Inga-Märtha
([2] s.
Du är en förlåtande Gud [Musiktryck] : Ps 86:15 / Inga-Märtha
(Sångblad. EFS ; 431)
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
(Sångblad. EFS ; 434)
Vispop kör
Vispop kör [Musiktryck]. 2 / [urval och arrangemang:
Ericsson, Inga-Märtha
Micke Winterquist. - 1. uppl. - Danderyd : Notfabriken,
Jag förtröstar på din nåd [Musiktryck] : Ps 13:6 a / Inga-Märtha
2008. - 1 part. (72 s.) ; 24 cm.
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
ISBN 978-91-85575-36-7
(Sångblad. EFS ; 433)
Xpcc - Blandad kör a cappella
Ericsson, Inga-Märtha
Jesus, jag vill ge dig hela mitt hjärta [Musiktryck] / Inga-Märtha
Vispop kör
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([3] s.
Vispop kör [Musiktryck]. 2 / [urval och arrangemang:
(Sångblad. EFS ; 435)
Micke Winterquist. - 1. uppl. - Danderyd : Notfabriken,
2008. - 1 part. (72 s.) ; 24 cm.
Eriksson, Anna
ISBN 978-91-85575-36-7
Mässa för småfolk [Musiktryck] : en bygdemässa från Himmeta /
Anna Eriksson: text och musik ; Inga-Lill Sjönneby:
Xqea - Mässor
arrangemang. - 2. uppl. - Köping : Anna Eriksson, 2008. - 1 part.
(27 s.) ; 30 cm.
Eriksson, Anna
Mässa för småfolk [Musiktryck] : en bygdemässa från
Gospel train
Himmeta / Anna Eriksson: text och musik ; Inga-Lill
Gospel train [Musiktryck] : Stockholm gospel körfestival 20 år. -
Sjönneby: arrangemang. - 2. uppl. - Köping : Anna
Stockholm : Stockholm gospel, 2008. - 1 part. (32 s.
Eriksson, 2008. - 1 part. (27 s.) ; 30 cm.
308
Nationalbibliografin 2008: September
Xqee - Övriga bibeltexter
Xqj - Barnvisor
Lundström, Mirjam
Parfa, Anna, 1967-
Är ni uppståndna med Kristus [Musiktryck] : Kol 3:1, 3 / Mirjam
Nånnas sorgsånger [Musiktryck] : sagan om Nånna,
Lundström. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2]
sånger om sorg, samt handledning för vuxna i barns sorg
s.
/ Anna Parfa. - Malmberget : Hela människan i
(Sångblad. EFS ; 432)
Lappland, 2007. - 34 s. : ill. + 1 CD.
ISBN 978-91-633-0817-8 (inb.)
Xqeea - Psaltarpsalmer
Xqja - Barnvisor
Ericsson, Inga-Märtha
Jag förtröstar på din nåd [Musiktryck] : Ps 13:6 a / Inga-Märtha
Albertus, Sandra, 1973-
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
Stor & liten [Musiktryck] / [text och musik:] Sandra
(Sångblad. EFS ; 433)
Albertus. - Varberg : Argument, 2008. - 20 s. ; 21 cm.
ISBN 978-91-7315-239-6
Pollack, Ann
Lovad vare Herren [Musiktryck] : Ps 68:20-21 / Ann Pollack. -
Xrs - Legendspel och mysteriespel
Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
(Sångblad. EFS ; 431)
Bengtsson, Lotta, 1962Med åsneexpress till Betlehem [Musiktryck] : julmusikal
Xqh - Visor
för barnkör / av Lotta Bengtsson. - [Ny utg. - Örebro :
Libris, 2007. - 1 part. ([22] s.) : ill.
Sjöberg, Alf E., 1930-
ISBN 978-91-7195-952-2
Nya visor och andliga sånger [Musiktryck] / av Alf E. Sjöberg ;
med musikbearbetning av Janne Johansson. - Karlstad : Aes
förlag, 2008. - 41 s. ; 30 cm.
Xsed - Koraler och psalmer: protestantiska
kyrkor
ISBN 978-91-976154-5-7
Organum sacrum
Vispop kör
Organum sacrum [Musiktryck] : Preludier och
Vispop kör [Musiktryck]. 2 / [urval och arrangemang: Micke
koralsatser. D. 18, Preludier och koralsatser : 20 satser /
Winterquist. - 1. uppl. - Danderyd : Notfabriken, 2008. - 1 part.
Mikael Fridén. - Stockholm : Gehrmans musikförlag,
(72 s.) ; 24 cm.
2008.
ISBN 978-91-85575-36-7
Organum sacrum
Vispop
Organum sacrum [Musiktryck] : Preludier och
Vispop [Musiktryck]. 15 / sammanställare: Ingemar Hahne. - 1.
koralsatser. D. 19, Preludier och koralsatser : 28 satser /
uppl. - [Danderyd] : Notfabriken, 2008. - 151 s. : ill. ; 22 cm.
av Fredrik Sixten. - Stockholm : Gehrmans musikförlag,
(Vispop)
2008.
ISBN 978-91-85575-35-0 (inb.)
309
Nationalbibliografin 2008: September
Xsf - Andliga sånger och visor
Xsfa - Andliga schlager
Ericsson, Inga-Märtha
Arenius, Joakim
Du är en förlåtande Gud [Musiktryck] : Ps 86:15 / Inga-Märtha
Eleven offers [Musiktryck] : songbook / [music & lyrics]
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
Joakim Arenius. - [S.l.] : Bubblejam Music, 2008. - 30 s.
(Sångblad. EFS ; 434)
; 25 cm.
Ericsson, Inga-Märtha
Xsfb - Andliga barnvisor
Jag förtröstar på din nåd [Musiktryck] : Ps 13:6 a / Inga-Märtha
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
Tärnvind, Andreas, 1975-
(Sångblad. EFS ; 433)
Kompis [Musiktryck] : lovsång / 10 sånger av Andreas
Tärnvind. - Örebro : Libris, 2007. - 24 s. ; 21 cm.
Ericsson, Inga-Märtha
ISBN 978-91-7195-931-7
Jesus, jag vill ge dig hela mitt hjärta [Musiktryck] / Inga-Märtha
(Sångblad. EFS ; 435)
Xsga - Traditionella negro spirituals och
gospels
Harling, Per, 1948-
Gospel train
Allt hör ihop [Musiktryck] : 50 sånger för gudstjänst och andakt /
Gospel train [Musiktryck] : Stockholm gospel körfestival
av Per Harling. - Örebro : Libris, 2007. - 1 part. (64 s.) ; 30 cm.
20 år. - Stockholm : Stockholm gospel, 2008. - 1 part.
ISBN 978-91-7195-906-5
(32 s.
Lundström, Mirjam
Vispop kör
Är ni uppståndna med Kristus [Musiktryck] : Kol 3:1, 3 / Mirjam
Vispop kör [Musiktryck]. 2 / [urval och arrangemang:
Lundström. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2]
Micke Winterquist. - 1. uppl. - Danderyd : Notfabriken,
s.
2008. - 1 part. (72 s.) ; 24 cm.
(Sångblad. EFS ; 432)
ISBN 978-91-85575-36-7
Pollack, Ann
Xsgb - Modern gospelsång
Ericsson. - Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([3] s.
Lovad vare Herren [Musiktryck] : Ps 68:20-21 / Ann Pollack. Stockholm : EFS-förlaget, cop. 1982. - 1 part. ([2] s.
Gospel train
(Sångblad. EFS ; 431)
Gospel train [Musiktryck] : Stockholm gospel körfestival
20 år. - Stockholm : Stockholm gospel, 2008. - 1 part.
Sjöberg, Alf E., 1930-
(32 s.
Nya visor och andliga sånger [Musiktryck] / av Alf E. Sjöberg ;
med musikbearbetning av Janne Johansson. - Karlstad : Aes
Xu - Västerländsk folkmusik
förlag, 2008. - 41 s. ; 30 cm.
ISBN 978-91-976154-5-7
Björklund, Carl-Johan, 1862-1950
Björklundslåtar Musiktryck / Carl-Johan Björklund ;
utgivare Peter Björklund, Göran Björklund, Rolf
Björklund. - 1. uppl. - [Göteborg : Peter Björklund],
2007. - 75 s. : ill., musiknoter ; 30 cm.
ISBN 9789163317613 (inb.)
310
Nationalbibliografin 2008: September
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet
Vispop
Låtar i Örebro län i början av 2000-talet [Musiktryck] / Örebro
Vispop [Musiktryck]. 15 / sammanställare: Ingemar
läns folkmusikförbund presenterar. - Örebro : Örebro läns
Hahne. - 1. uppl. - [Danderyd] : Notfabriken, 2008. - 151
folkmusikförbund, 2007. - 1 part. ([65] s.) : ill. ; 30 cm.
s. : ill. ; 22 cm.
(Vispop)
Xxa - Jazz, rock och populärmusik: besättning
ISBN 978-91-85575-35-0 (inb.)
Arenius, Joakim
Xyb - Sånger och visor: texter
Eleven offers [Musiktryck] : songbook / [music & lyrics] Joakim
Arenius. - [S.l.] : Bubblejam Music, 2008. - 30 s. ; 25 cm.
Sjung hopp fallerallan lej
Sjung hopp fallerallan lej. - Örnsköldsvik : Knightec,
Pang på pianot
[2008. - 27 s.
Pang på pianot [Musiktryck] : reviderad 2008 / arrangemang av
Björn Larsson. - 6., rev. uppl. - Danderyd : Notfabriken, 2008. -
Sjöbom, Bo, 1965-
56 s. : ill. ; 31 cm.
Hej lilla smultron! : baby- och rörelsesånger / Bosse
ISBN 978-91-85575-40-4
Sjöbom, Jessica Wallentin, Sofia Ytterbom ; musik av
Smultron & sång. - Sundsvall : Kulturverksta'n, [2008. -
Vispop kör
27 s. : ill. ; 20 cm + 1 CD.
Vispop kör [Musiktryck]. 2 / [urval och arrangemang: Micke
ISBN 9789163324277 (spiralh.)
Winterquist. - 1. uppl. - Danderyd : Notfabriken, 2008. - 1 part.
(72 s.) ; 24 cm.
Sångbok
ISBN 978-91-85575-36-7
Sångbok : Sektionen för industriell ekonomi vid LTH. Lund : Sektionen för industriell ekonomi, Lunds tekniska
Vispop
högskola, 2008. - 100 s.
Vispop [Musiktryck]. 15 / sammanställare: Ingemar Hahne. - 1.
ISBN (spiralh.)
uppl. - [Danderyd] : Notfabriken, 2008. - 151 s. : ill. ; 22 cm.
(Vispop)
Xyda - Operalibretton
ISBN 978-91-85575-35-0 (inb.)
Puccini, Giacomo, 1858-1924
Xxne - 70-talets rock och framåt
Tosca i Uppsala 13 och 14 juni 2008 / [Giacomo
Puccini] ; redaktör Lars Burman ; [libretto: Giuseppe
Vispop
Giacosa och Luigi Illica efter ett drama av Victorien
Vispop [Musiktryck]. 15 / sammanställare: Ingemar Hahne. - 1.
Sardou ; foto: Mats Bäcker. - Uppsala : Musicum,
uppl. - [Danderyd] : Notfabriken, 2008. - 151 s. : ill. ; 22 cm.
Uppsala universitet, 2008. - 136 s. : ill. (vissa i färg) ; 21
(Vispop)
cm.
ISBN 978-91-85575-35-0 (inb.)
ISBN 9789150620115
Xxpb - Schlager och evergreens
Vispop kör
Vispop kör [Musiktryck]. 2 / [urval och arrangemang: Micke
Winterquist. - 1. uppl. - Danderyd : Notfabriken, 2008. - 1 part.
(72 s.) ; 24 cm.
ISBN 978-91-85575-36-7
311
Download