paintings, drawings and prints

advertisement
fine art
paintings, drawings and prints
auction 6 - 17 september 2007
preview wednesday
thursday
friday
saturday
sunday
monday
29 august
30 august
31 august
1 september
2 september
3 september
3 pm
10 am
10 am
11 am
11 am
10 am
-
6
5
5
4
4
5
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Bredgade 33 · DK-1260 Copenhagen K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966
[email protected] · www.bruun-rasmussen.dk
fine art
au C t ion 776
days of sale
please note the sale does not start before thursday 6 september
thursday 6 september
1 pm
jewellery and watches
silver
friday
7 september
1 pm
monday
10 september
1 pm
tuesday
11 september
1 pm
ceramics, glass and
oriental works of art
antiquity
clocks and furniture
furniture and bronzes
wednesday12 september
6 pm
selected paintings
1100 - 1198
thursday 13 september
1 pm
old master paintings
friday
14 september
1 pm
monday
17 september
1 pm
paintings, icons,
drawings and prints
the Johan Rohde Collection
oriental carpets
1199 - 1391
1392 - 1573
Welcome to the international auction 776 at Bruun Rasmussen
Old masters and 19th century painting
In consequence of the rising internationalisation of the auction market, Bruun Rasmussen’s latest
catalogue was issued in English. This initiative was very well received, and therefore the catalogues
of traditional paintings, antiques and decorative art will also be published in English now. Please
note, however, that all texts will be available in Danish at www.bruun-rasmussen.dk. Furthermore,
as always our staff is ready to answer questions within the daily opening hours of the house.
The atmosphere of Italy
The auction will commence with a number of interesting landscapes, seascapes and portraits from
the Skagen area of Denmark. From the northern light of Skagen we go south to enjoy the atmosphere of Italy. Like countless times before, Bruun Rasmussen has reserved a section of this auction
for a specific theme, and in this instance the theme is Italy. One cannot overestimate Italy’s immense significance for Danish art in the 19th century. A vast majority of Danish artists would travel
to Italy at least once in a lifetime – many of them packing a gold medal from the Royal Academy
of Fine Arts. They mostly visited Northern Italy, Rome and the districts surrounding Naples and
Capri where they became part of the international community of artists. To the many Scandinavian artists in Rome in the first part of the 19th century, this city’s uncrowned king of the artists,
i.e. Bertel Thorvaldsen, was a figure of tremendous importance as a source of inspiration and as a
natural centre of artistic exchanges as well social activities. The Italians were also very important
to the visiting artists, although they primarily served as models for romantic genre pieces in which
they were bestowed an immediacy and originality that fell in well with the Romanticist view of the
world. The auction presents an opportunity to take a pleasurable walk through an abundance of
Italian ambiences.
The Johan Rohde collection
The Danish artist, designer and art critic, Johan Rohde, was a crucial figure in the Danish art world
around the year 1900. His son, art historian H.P. Rohde, also made lasting contributions to the
history of Danish art. The latter died in 2005, and the present auction includes several important
works by Johan Rohde from H.P. Rohde’s collection. Read more on page 56.
The L.P. Larsen collection
A major inheritance allowed Lauritz Poul Larsen to build a fine collection of Danish paintings – a
collection that comprised all the painters of the golden age in Danish art. His collection is mentioned in “Kunst I Privat Eje” (vol. 1), 1944: “The collection belonging to L.P. Larsen (…) is characteristic of the collections that were formed around the turn of the century [around 1900] and reflected
a true understanding of Danish painting in the 19th century”. A part of this unique collection is
now for sale.
We hope you will enjoy the catalogue!
malerier
au k t ion 776
følgende dage sælges
bemærk venligst at auktionen først starter torsdag 6 september
torsdag
6 september
kl. 13
fredag
7 september
kl. 13
mandag
10 september
kl. 13
tirsdag
11 september
kl. 13
onsdag
12 september
kl. 18
torsdag
13 september
kl. 13
fredag
14 september
kl. 13
mandag
17 september
kl. 13
smykker og armbåndsure
sølv
porcelæn, fajance, glas
og orientalsk kunstindustri
antikken
ure og møbler
møbler og bronzer
udsøgte malerier
ældre malerier
malerier, ikoner
tegninger og grafik
Johan Rohde samlingen
orientalske tæpper
1100 - 1198
1199 - 1391
1392 - 1573
malerier
tegninger og grafik
auktion 6. - 17. september 2007
eftersyn onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
mandag
29. august
30. august
31. august
1. september
2. september
3. september
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
15
10
10
11
11
10
-
18
17
17
16
16
17
Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 3343 6911 · Fax +45 3343 6966
[email protected] · www.bruun-rasmussen.dk
Velkommen til den internationale auktion 776 hos Bruun Rasmussen
Som en konsekvens af den stigende internationalisering af auktionsmarkedet udkom Bruun Rasmussens seneste katalog på engelsk. Dette initiativ blev vel modtaget, og derfor udkommer katalogerne for ældre malerier, antikviteter og kunstindustri nu på engelsk. Det skal dog understreges, at
alle tekster vil være at finde på dansk på www.bruun-rasmussen.dk. Desuden står personalet, som
altid, klar til at besvare spørgsmål ved henvendelse i husets daglige åbningstid.
Italienske stemninger
Auktionen indledes med en række af skagensmalernes interessante landskaber, søstykker og portrætter. Fra Skagens nordlige lys drager vi sydover til de italienske himmelstrøg. Som gentagne
gange før har Bruun Rasmussen reserveret en del af auktionen til et udvalgt tema, og denne gang
gælder det Italien. Italiens enorme betydning for dansk kunst i 1800-tallet kan ikke overvurderes.
Her rejste langt de fleste danske kunstnere til Italien mindst en gang i deres liv – ofte med Kunstakademiets store guldmedalje i bagagen. De besøgte især Norditalien, Rom og områderne omkring
Napoli og Capri, hvor de blev en del af det internationale kunstnermiljø. For de mange skandinaviske kunstnere i Rom i første halvdel af 1800-tallet havde stadens ukronede kunstnerkonge, Bertel
Thorvaldsen, umådelig betydning som inspirator og omdrejningspunkt for kunstnerisk udveksling
såvel som selskabelig aktivitet. Også italienerne havde stor betydning for de tilrejsende kunstnere,
omend de først og fremmest tjente som modeller til sværmeriske genremotiver, hvor de tillagdes en
umiddelbar oprindelighed, som gik godt i tråd med det romantiske verdensbillede. Auktionen giver
mulighed for en sand lystvandring i italienske stemninger.
Johan Rohdes samling
Den danske billedkunstner, designer og kunstkritiker, Johan Rohde, var en central skikkelse i dansk
kunstliv omkring år 1900. Også hans søn, kunsthistorikeren H.P. Rohde, satte et væsentligt fingeraftryk på dansk kunsthistorie. Sidstnævnte døde i 2005, og på auktionen sælges flere værker af Johan
Rohde fra H.P. Rohdes samling. Læs mere på side 56.
L.P. Larsens samling
En stor arv satte Lauritz Poul Larsen i stand til at opbygge en fin samling af malerkunst, der rummede værker af alle de danske guldaldermalere. Samlingen omtales i "Kunst i Privat Eje", bind I,
1944: "Kontorchef L.P. Larsens Samling er karakteristisk for de Samlinger, der dannedes omkring
Aarhundredeskiftet (19.-20. årh.), og som prægedes af et virkeligt Kendskab til det 19. Aarhundredes
danske Malerkunst". En del af den unikke samling realiseres nu på auktionen.
God fornøjelse!
By Gertrud Hvidbjerg-Hansen and Gertrud Oelsner
Last year marked the 150th anniversary of Johan
Rohde’s birth, but the scope and coherence of his
comprehensive production of paintings, furniture,
silver and book-craft has remained largely unknown,
even though Rohde was arguably one of the most
crucial figures in Danish art, applied art and art
criticism around the turn of the previous century.
”The Free Exhibition”
Johan Rohde (1856-1935) was originally trained as a
medical doctor, but relatively late in life he decided
to pursue a career as an artist. After taking private
lessons for a few years he succeeded in being accepted at the Academy of Fine Arts in 1881-82.
Among young artists at that time there was great dissatisfaction with education offered by the
Academy and with the censored exhibitions held at Charlottenborg. Young artist felt that the established art was stagnant and out of step with the modern currents that were coming to the fore
abroad. Therefore, many of these young artists sought admission to The Artists’ Free Study School
where P.S. Krøyer and Lauritz Tuxen taught with inspiration from modern French art. Rohde spent
the years from 1883 to 1887 at this school, and it was here his pictorial talent was developed. Later,
Rohde became a teacher at the school and he taught a number of the artists that, in time, would
represent early Danish modernism. These include Oluf Høst, Olaf Rude, William Scharff as well as
Edvard Weie.
The ever increasing dissatisfaction with the exhibitions at Charlottenborg where young artists of
modernist orientation were not allowed to exhibit led to the establishment of “The Free Exhibition”
in 1891. Along with Vilhelm Hammershøi, Th. Philipsen, J.F. Willumsen and Agnes and Harald SlottMøller, Rohde was one of the main initiators behind the founding of this association, and for many
years it was very much Rohde who was the driving force behind the activities of The Free. In 1893
Rohde and Philipsen managed to create an exhibition of Vincent van Gogh’s and Paul Gauguin’s
works. This was many years before these painters achieved substantial international recognition,
and for young Danish artists this exhibition proved extremely significant.
Travels in Europe
As of the late 19th century, travels, exhibitions and journals began to give Danish artists a very
good impression of the latest currents in especially French and German art. Johan Rohde was
among the artists whose entire artistic efforts were strongly influenced by international currents.
For example, his contribution to the founding of “The Free Exhibition” must be considered within
the context of similar initiatives across Europe where artists would form free and independent associations in opposition to tradition-bound academies.
Johan Rohde: "Selvportræt" (c. 1890). Den Hirschsprungske Samling.
Johan Rohde – The Unity of Art
In 1887 Rohde travelled to Paris, the most important city in the European art world at the time,
but notably his later travels had a major impact on his own work as an artist. Shortly after the foundation of “The Free Exhibition”, Rohde set out on a longer journey to The Netherlands, Belgium,
Paris, London and Northern Italy. Rohde profited immensely from this journey. His encounter with
the older European art was further intensified by the experience of being confronted with an entirely ground-breaking expression in contemporary art – especially French symbolists such as Paul
Gauguin, Maurice Denis, Vincent van Gogh and Felix Valloton were to serve as guiding stars for Rohde in the course of his later work. Johan Rohde’s close ties to the symbolism of the 1890’s is most
striking in his soulful and silent landscapes in which canals and rivers, boats and bridges, buildings
and vegetation are depicted in the changing light of the twilight hour. These are sensed landscapes
that could justifiably be interpreted as evocative of personal moods, inscribed in an ornamental sequence of lines and in simplified and decorative forms. He found his motifs in Holland, van Gogh’s
native country, but when he returned to Denmark, he found motifs of similar quality in the flatlands
of Ribe, Fanoe and Karup, and in canal and harbour scenes at e.g. Christianshavn and in his hometown Randers – areas that probably reminded him of the canals in Venice and Amsterdam.
The Unity of Art
Johan Rohde’s work features a number of references to Danish and international art and arts and
crafts, references that derive from his travels in Denmark and abroad. No matter what material
and what kind of object he worked with, Rohde seems to have wanted to purify the artistic idiom.
Although he never endeavoured to create a sheer Gesamtkunstwerk, the total interplay of the arts,
his works clearly bespeak an artistic ideal that we are perhaps more familiar with under names such
as Symbolism and Art Nouveau.
The motifs of his paintings carry traces of the man-made world – bridges, houses, ships and ruins
from Antiquity – as well as traces of the organic and decorative forms of nature. The arched bridges
in Rohde’s landscapes are repeated in the curves of his furniture. The depiction of houses in the
paintings assumes cubic shapes, not unlike the drawers in Rohde’s commodes. The column motifs
and volutes in the paintings recur as a classical element of his furniture and silver design. All these
multifarious impulses intertwine in Rohde’s work. Together, the symbolist, the flowing, the classical,
the textural, the formal and the ethereal modes of expression constitute the core of Rohde’s highly
personal idiom – an idiom that had the unity of art as ideal.
Gertrud Hvidberg-Hansen is keeper at Odense City Museums, and along with Gertrud Oelsner, keeper at
Storstrøm Art Museum, she organised last year’s Rohde exhibition, ”ARS UNA” (The Unity of Art), at Funen
Art Museum. For this exhibition they issued a publication on Rohde and his work under this very title. The
exhibition, from which a number of items are now offered for sale, was later presented at the BröhanMuseum in Berlin.
Bruun Rasmussen’s international auction no 776 consists of two catalogues, the first part with
paintings and the second part with applied art. Works by Johan Rohde from the collection of his
son, the late H.P. Rohde, will be represented in both catalogues. In this catalogue the works are lot
numbers 1505-1534.
afdelingen for ældre malerier
afdelingsleder:
katalogisering:
Kasper Nielsen
Birte Stokholm
3343 6988
[email protected]
3343 6976
[email protected]
Jeannette Trefzer
3343 6975
[email protected]
Bettina Sinnet
3343 6977
[email protected]
Nikolaj Brandt
3343 6983
[email protected]
paintings,
drawings
and prints
thursday 13 september 1 pm
catalogue no. 1199 - 1391
friday 14 september 1 pm
catalogue no. 1392 - 1573
1199
1199
Johann Heinrich Tischbein, the Elder
b. Haina 1722, d. Kassel 1789
Portrait of a young woman holding a fan.
Unsigned. Oil on canvas. 88 x 67 cm.
DKK 75.000-100.000 / € 10.000-13.000
84
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1200
1200
Anthonie Palamedes, b. Delft 1601, d. Amsterdam 1673
Portrait of a noblewoman holding a fan.
Unsigned. Oil on canvas. 82 x 86 cm.
Provenance: Johan Lønborg, Engineer, auction of the
estate of Lønborg ABR 164, 1964 no. 1207. ABR
auction 371, 1971 no. 263. Collection of the late Katy
Brunov. A Danish manor house.
DKK 40.000-60.000 / € 5.400-8.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
85
1201
1201
Flemish painter,
17th - 18th century
A banquet with men and women, dressed in gala, around a
table. Above the table a quotation
from the Bible : "Mene, Mene,
Tekel, Upharsin" that can be
translated: "It has been counted
and counted, weighed and divided". Oil on canvas. 118 x 140 cm.
DKK 150.000 / € 20.000
1202
Painter unknown,
17th - 18th century
The raising of Lazarus. Indistinctly signed. Oil on panel.
40 x 49 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1202
86
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1203
1203
Italian painter, 18th century
The Coronation of Mary. Unsigned. Oil on canvas. 205 x 155 cm.
DKK 100.000 / € 13.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
87
1204
Giovanni Paolo Panini (Pannini),
style or copi after, 18th century
An equestrian statue surrounded
by classic ruins. Unsigned. Oil on
canvas. 58 x 67 cm. Unframed.
DKK 20.000 / € 2.700
1204
1205
Painter unknown, 18th century
Grazing cattle at a ruin. Unsigned. Oil on canvas mounted on
board. 89 x 110 cm.
DKK 20.000-30.000
€ 2.700-4.000
1205
1206
Italian painter, 18th century
Landscape with a ruin in stormy
weather. Unsigned. Oil on canvas.
82 x 138 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1206
88
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1207
1207
Painter unknown, 18th century
People gathered outside a classic temple. Unsigned. Oil on canvas. 72 x 97 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1208
French painter, 18th century
Landscape with Roman ruins. Unsigned.
Oil on canvas. 90 x 140 cm.
DKK 50.000 / € 6.700
1208
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
89
1209
Painter unknown, 17th century
A young boy of noble birth. Unsigned. Inscribed: Natus Anno
1661 Pictum 1663. Oil on canvas
mounted on board. 81 x 60 cm.
Provenance: ABR auction 596,
1994 no. 58, reproduced p. 26.
DKK 40.000-60.000
€ 5.400-8.000
1210
Michael Dahl
b. Stockholm 1659, d. London 1743
Portrait of Robert Baskett, Esquire, in a red dress. Unsigned.
Oil on canvas. Oval. 75 x 63 cm.
On the reverse is a contemporary label with the following information:
"M. R. Baskett (London) by Dahl
169...".
DKK 20.000 / € 2.700
1211
Italian painter, 17th century
The penitent Mary Magdalene.
Unsigned. Oil on canvas. Oval.
121 x 94 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1209
1210
90
1211
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1212
Painter unknown, 17th century
A double portrait of two boys standing in black and brown dresses
with embroidery, red edgings and
lace trimmings. Unsigned. Oil on
canvas. 112 x 73 cm. Baroque frame
of carved wood from the late 17th
century.
DKK 50.000 / € 6.700
1213
Joseph Fr. Aug. Darbès,
b. Hamburg 1747, d. Berlin 1810
A pair of portraits of M. J. v. Bock Sarenhoff and his wife E. C. v. Bock Sarenhoff born v. Stackelberg. Both
signed and dated Darbès pinx. 1780.
Both oil on canvas mounted on
board. Oval. 60 x 45 cm each. (2).
Provenance: According to Russian labels
on the reverse of the portraits, they derive
from the Museum of the Art Academy in
St. Petersburg with the inventory number
0266. The paintings came to Europe before the Second World War.
Darbès lived in St. Petersburg for a long
time and is well known for his portraits
of Russian and German celebrities.
DKK 20.000-30.000 / € 2.700-4.000
1212
1213
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1213
91
1214
92
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1214
1214
Gerrit van Daelen (de la Vallée)
f. Malines 1597, d. Rom 1648
Two paintings with subjects from the Bible: The
way to Golgatha and The Cruxifixion of Jesus
Christ. Both signed Gerrit De La Vallée.
Both oil on copper. 70 x 89 cm each. (2).
DKK 450.000-500.000 / € 60.000-67.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
93
1215
Johann Heinrich Roos,
style of, 18th century
Animals and figures in front of
ruins in a wild mountain
landscape. Unsigned. Oil on
canvas. 92 x 76 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1215
1216
94
1216
Painter unknown,
17th-18th century
A pair of mythological scenes
with Europa and the Bull and
Diana and Actaeon. Both are unsigned. Both oil on copper.
38 x 31 cm each. (2).
Provenance: The estate of A. F. Holten Castenschiold at the manor house
Borreby, ABR auction 220, 1968
no. 414. ABR auction 242, 1969
no. 271.
DKK 15.000-20.000
€ 2.000-2.700
1216
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1217
1217
Painter unknown, 18th century
Portrait of Frederik IV. Unsigned. Oil on canvas.
163 x 126 cm.
DKK 100.000-125.000 / € 13.000-17.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
95
1218
French painter, c.1800
Elegant horsemen resting and
Elegant horsemen greeting a
crowd of people. Both unsigned.
Both oil on canvas. 36 x 48 cm
DKK 20.000-25.000
each. (2).
€ 2.700-3.400
1218
1218
1219
Philip Wouverman, style of,
18th century
A battle scene outside a burning
village. Oil on canvas. 86 x 117.
DKK 20.000-30.000
€ 2.700-4.000
1220
Painter unknown, 17th century
Landscape with two horses with
long ears. Unsigned.
Oil on canvas. 77 x 98 cm.
Provenance: ABR auction 461, 1984
no. 351 reproduced p. 93.
DKK 150.000 / € 20.000
1221
Painter unknown, 18th century
Falconry. Unsigned. Oil on canvas. 88 x 128 cm.
DKK 250.000 / € 34.000
1219
96
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1220
1221
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
97
1222
Italian painter, 18th century
“Judith with the head of Holofernes”. "Roman Charity”. Both unsigned. Both oil on
canvas. 103 x 76 cm each. (2).
Roman Charity or Caritas Romana is the story
of a daughter, Pero, who secretly breastfeeds her
father, Cimon, after he is incarcerated and sentenced to death by starvation. She is found out
by a jailer, but her act of selflessness impresses officials and wins her father's release.
DKK 125.000 / € 17.000
1222
1223
Antonio Allegri da Correggio,
school/style of, 16th century
Jesus carrying the cross to Golgatha
accompanied by Mary and Mary Magdalene.
Unsigned. Oil on canvas. 86 x 106 cm.
Unframed.
A ring binder with documentation from an
thorough investigation of the painting is enclosed. The report contains several pieces of evidence indicating that this painting might be a
work by Antonio Allegri da Correggio painted
in 1521.
DKK 100.000 / € 13.000
1224
Italian painter, 17th century
The Miracle of San Rocco. Bears the signature C. S. b. and dated 1630. Oil on
canvas. 131 x 155. Unframed.
DKK 175.000 / € 23.000
1222
98
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1223
1224
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
99
1226
Pierre Mignard, ascribed to
b. Troyes 1612, d. Paris 1695
Portrait of a man. Unsigned. Oil
on canvas. 75 x 62 cm.
Literature: "Kunst i Privat Eje", volume II, 1945, p. 159.
Provenance: Former Minister of Justice Thune Jacobsen, Copenhagen.
DKK 30.000-50.000
€ 4.000-6.700
1227
Painter unknown, 17th century
An exterior with a young girl with
a bird. Unsigned. Oil on canvas.
128 x 105 cm.
DKK 40.000-60.000
€ 5.400-8.000
1225
1225
Anthony van Dyck, style of, 17th century
Portrait of man. Unsigned. Oil on canvas. 78 x 64 cm.
DKK 50.000 / € 6.700
1226
100
1228
Anthony van Dyck, copy after,
17th - 18th century
A self-portrait of the Flemish
painter Anthony van Dyck. Copy
after the painting from 1630 in
Galleria degli Uffizi, Florence.
Unsigned. Oil on canvas.
61 x 51 cm.
Provenance: Danish manor house.
DKK 50.000 / € 6.700
1227
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1229
Italian painter, 16th-17th century
Head of Saint John the Baptist. Inscribed "Vox clamantis in dezerto
parate viam doni Iohe Ba". Oil on
panel. 53 x 38 cm.
The text is a quotation from The Old
Testament, Book of Isaiah chapter 40,
verse 3 with the addition John the Baptist: "A voice of one calling: In the desert prepare the way for the Lord (...)
John the Baptist".
DKK 20.000 / € 2.700
1230
Hans Christian Hansen
kaldet Vantore,
b. Kettinge, Lolland 1861,
d. Copenhagen 1928
Portrait of Corfitz Ulfeldt. Signed
and dated on the reverse H. Chr.
Vantore 1926 and inscribed "Copi
efter Maleri paa Frederiksborg"
(copy after a painting at the Museum of National History Frederiksborg Castle). Inscribed on the
front "Corfiz Graf v. Ulfeld Reichs
Hoffmeister". Pastel on paper. Visible size 32 x 25.5 cm.
DKK 6.000-8.000 / € 800-1.100
1229
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1228
1230
101
1231
Dutch painter, 18th-19th century
Ships on the water near a church. In
the church tower is inserted a clock
with a white dial. Unsigned. Oil on metal. 66 x 76 cm. DKK 30.000 / € 4.000
1232
Dutch painter, 18th century
Dutch sailing ships and fishing boats at
sea. Unsigned. Oil on canvas.
36 x 45 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1231
1233
Dutch painter, 17th-18th century
A shipwreck in the storm along a rocky
coast. Unsigned. Oil on panel.
34 x 42 cm.
DKK 12.000 / € 1.600
1234
Egbert Lievensz van der Poel
b. Delft 1621, d. Rotterdam 1664
A house on fire at night. Signed
and dated Van der Pool fe. 1658.
Oil on canvas. 27 x 36 cm.
DKK 50.000 / € 6.700
1232
1235
Dutch painter, 17th-18th century
Street life along a Dutch canal.
Unsigned. Oil on canvas. 93 x 76 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1236
Painter unknown, 18th century
Winegrovers working with the grapes.
Unsigned. Oil on canvas. 78 x 65 cm.
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1233
102
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1234
1235
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1236
103
1237
Painter unknown, 18th century
Flowers in a basket. Unsigned.
Oil on canvas mounted on
board. 59 x 72 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1238
Dutch painter, 17th-18th century
A still life with flowers, fruit and
a butterfly. Unsigned.
Oil on canvas. 67 x 51 cm.
DKK 40.000-50.000
€ 5.400-6.700
1237
1239
Agostino Verrocchi, or his circle,
17th century
Still life with flowers and fruit.
Unsigned. Oil on canvas.
83 x 156 cm.
Agostino Verrocchi (1586 - 1659)
was active in Rome in the first half
of the 17th century. He was forgotten
for many years in the history of art,
but in the recent years he has regained a deserved reputation as one
of the finest exponents of the Italian
still life painting of this period. The
composition in the painting with the
many fruits - strawberry trees, fig trees, quinces, grapes, peaches, lemons
and pears arranged between roses,
dahlias and peach flowers - is strongly held together by the forceful rendering of the light. The foreground is
accentuated and the richness of detail in the fruits is in perfect harmony with the depth created by the interplay between light and shadow chiaro scuro. Though unsigned the
painting is in both style and quality
very close to works that can be attributed to Verrocchi with absolute certainty. Enclosed is a paper by the Italian art historian Daniela Di Castro
analysing the painting and pointing
out several characteristics linking it
to the style of Verrocchi.
Provenance: The collection of the late
Hans Henning Schrøder,
Consul General. Bought in St. Petersburg shortly after Worldwar I. when
Schrøder was stationed here as a diplomat.
DKK 400.000-600.000
€ 54.000-80.000
1238
104
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1239
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
105
1240
Painter unknown, 18th century
The Goddess of hunting, Diana.
Unsigned. Oil on canvas.
102 x 130 cm.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1241
Painter unknown, 18th century
A Bacchanal. Unsigned.
Oil on canvas. 56 x 75 cm.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1240
1242
Pieter Verelst
b. Dordrecht or Amsterdam 1620, d. 1678
Merry men in a tavern. Signed P.
Verelst. Oil on panel.
26 x 35 cm.
Provenance: Gaunø, no 1571.
DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1243
Allaert van Everdingen
b. Alkmar 1621, d. Amsterdam 1675
1241
Landscape. Signed monogram.
Oil on canvas. 98 x 105 cm.
Everdingen was the apprentice of
Roelant Savery and Pieter de Molyn.
In 1644 he travelled to Norway and
Sweden, and one of his paintings
from this period is the "Nordisk bjerglandskab med vandfald" 1648, at
the Danish National Gallery in Copenhagen).
DKK 130.000-150.000
€ 17.000-20.000
1244
Bartolomeo Pedon, ascribed to
b. Venice 1665, d. s. p. 1732
Figures in river landscape. Unsigned. Oil on canvas. 43 x 88 cm.
DKK 100.000 / € 13.000
1242
106
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1243
1244
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
107
1245
1245
Anthony van Dyck, ascribed to
b. Antwerp 1599, d. London 1641
The three Graces. Bears the signature A van
Dyck. Oil on canvas. 150 x 133 cm.
DKK 300.000 / € 40.000
108
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1246
1246
Painter unknown, 18th century
A young man fighting with a goat. Unsigned.
Oil on canvas. 169 x 125 cm.
Exhibited: On reverse is an old label from Blomqvist
Kunstudstilling (art exhibition), Oslo, no 22.
Provenance: The Collection of Christian and Charlotte
Mustad.
Shipowner Holter Sørensen and his wife.
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
The Norwegian Engineer Christian Mustad, owner of
Mustads Fabrikker and his wife Charlotte owned an
outstanding art collection. First and foremost with
paintings by Edvard Munch who was a close friend of
the family. 17 paintings by Munch was donated to the
Nasjonalgalleriet (National Gallery) in Oslo.
DKK 60.000-80.000 / € 8.000-11.000
109
1247
August Thomsen
b. Glücksburg 1813, d. Copenhagen 1886
Adam og Eve mourning the slaying of Abel. Signed A. Thomsen.
Oil on panel. 32 x 27 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1248
Giovanni (Johan) Carlo Loth,
called Carlotto, ascribed to
b. Munich 1632, d. Venice 1698
The penitent Mary Magdalene.
Unsigned. Oil on canvas.
140 x 110 cm. Unframed.
DKK 60.000 / € 8.000
1249
Josef Ribera,
style of, 18th-19th century
The resurrection of Tabitha. Unsigned. Oil on canvas mounted
on board. 52 x 43 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1247
1248
110
1249
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1250
1250
P. P. Rubens, copy after,
17th-18th century
The lion hunting. Copy after a
painting at the Alte Pinakotek in
Munich. Unsigned. Oil on panel. 97 x 135 cm.
Literature: "Danske Slotte og Herregårde", volume I, 1944 reproduced
p. 521.
Provenance: The manor house Torbenfeldt, Mørkøv, Holbæk county.
DKK 75.000 / € 10.000
1251
Painter unknown, 18th century
A religious scenery with a wounded man surrounded by angels.
Unsigned. Oil on canvas.
33 x 41 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1251
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
111
1252
1252
A 16th-17th century Greek triptych, central panel with
the Mother of God and below the St. Nicolaus, St. Andrew and St. Speridon. On the Inside of the doors St. George and St. Dimitri. At the front of the doors St. Michael
and St. Gabriel. Oil on panel. 44.5 x 26 cm. Carved giltwood frame with cross and flames.
Exhibited: The Danish Museum of Decorative Arts 1913.
The Museum of Decorative Arts in Kristiania, Oslo 1914.
Kunstgewerbemuseum in Berlin, Germany 1914.
Ehrich Galleries. 5th Av. New York, USA. 1915.
Röhsska Konstslöjdmuseet in Gothenburg, Sweden 1915.
The Art Museum of the university of Lund, Sweden 1918.
Literature: Kunst i Privat Eje, 1944 Vol. 1. Page 318-319.
Meddelser fra Ny Carlsberg Glytoteket 1993, Jens Fleicher.
"Rundt om en søjlehelgen", page 59-71.
Provenance: The painter, the archaeologist and the collector
Halvor Bagge. The sculptor Helen Schou.
DKK 12.000-15.000 / € 1.600-2.000
1253
A 19th century large Russian church icon, top depicting
the dead of the Mother of God flanked by St. Prokopij
Cesarijskij and St. Ksenia Milasskaja and below the two
Saints Mitrofan Voronezhskij, Bishop of Voronezh and
Kosma Jakhromskij. Oil on panel. 106 x 78 cm.
.
DKK 12.000-15.000 / € 1.600-2.000
1253
112
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1252
1254
A 19th-20th century Russian icon depicting St.
Ioann. According to the Russian history, he
protected the mourning. Oil on panel.
30.5 x 27 cm.
Reverse Russian writing scratched into the wood.
DKK 8.000 / € 1.100
1254
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1255
An 18th century Russian icon depicting the Old
Testament Trinity, three angels seated around a
table, Abraham and Sarah attending the scene.
In the background hills, a tree and a building,
painted mainly in green and red. Oil on panel.
32.5 x 25 cm.
DKK 12.000 / € 1.600
1255
113
1256
1256
A 19th-20th century Russian icon depicting the
Resurrection surrounded by sixteen Church Feasts. Probably Palekh school. Oil on panel.
32 x 26 cm.
DKK 8.000 / € 1.100
1258
114
1257
1257
A 18th-19th century Russian icon depicting St.
John the Forerunner pointing at the Christ
Child, whom he holds in his other hand in a
chalice. Above the naked Christ Child asterikos
has been placed with a star, symbolising the
Eucharistic Sacrifice that Jesus Christ will bring.
Oil on panel. 65 x 51 cm.
Reverse with two struts.
DKK 10.000-12.000 / € 1.300-1.600
1259
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1260
1258
A 19th century Russian icon with four sceneries
depicting the Resurrection, the Virgin of the
Sign (Znamenie), a crowd of archangels floating
on clouds supporting a medallion with the figure of Christ, St. Peter and St. Paul below the sudarium with a print of the face of Christ.
Moscow or Vladimir region. Oil on panel.
53.5 x 45 cm.
Reverse with two struts.
DKK 15.000 / € 2.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1259
A 19th century Russian icon depicting the Anastasis of the descent and the resurrection. Christ
trampling on the gates of hell, raising Adam,
Eve and the other Righteous people in the centre, surrounded by events of the Passion cycle.
Oil on panel. 53 x 43.5 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1260
Painter unknown, 17th century
A wedding. Probably the wedding of Mary and
Joseph. Unsigned. Oil on canvas.
181 x 143 cm. Unframed.
The painting is problaby from Georgia, Armenia or
Greece.
DKK 50.000 / € 6.700
115
1261
1261
Nicolas Lancret, copy after, 18th century
Four Screens decorated with persons, monkeys making music, flowers and arabeques in rococo style.
All of them oil on canvas. 180 x 60 cm each. (4).
Three screens with the same motifs ("La Pèlerne", "Le Turc
Amoureux" and "Le Dame au Parasol"), but with other
decorations around the persons, have been painted by Nicolas Lancret for Salon du Boullongne and are reproduced in
Georges Wildenstein's book "Lancret", 1924, no. 183-185.
Later they were handed over to Musée des Arts Décoratifs in
Paris.
DKK 200.000 / € 27.000
116
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1262
1262
Francois Boucher, style of, 18th century
Chinese scenery. A family in a boat. Unsigned.
Oil on canvas. 82 x 110 cm. Rococo frame.
DKK 125.000 / € 17.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
117
1263
1263
Jean-Marc Baud, b. Geneva 1828, d. after 1870
To sisters in evening dresses. Signed and dated
Baud Pinxit en Fevrier 1851. Oil on canvas.
130 x 103 cm.
The sisters are said to be Emmy and Adelgunde Tütein.
DKK 20.000-30.000 / € 2.700-4.000
118
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1264
1264
Elisabeth Jerichau Baumann
b. Warsaw 1819, d. Copenhagen 1881
Two Italian girls in colourful dresses. Signed E.
Jerichau Baumann. Oil on canvas.
77 x 66 cm.
While studying in Düsseldorf Elisabeth Jerichau Baumann dreamt of Italy. 1845-1846 she left for Rome
and met her future husband the sculptor Jens Adolf
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
Jerichau. They married in 1846. Elisabeth spent long
periods in their atelier in Rome when she was not travelling. The Italian carnival was a very popular theme for the Danish painters both by the Golden Age
painters and their followers. In this painting Elisabeth
Jerichau Baumann was inspired by her Golden Age
predecessors and their way of painting the Italians.
DKK 100.000 / € 13.000
119
1265
1265
Painter unknown, 19th century
Two door pieces with classical kneeling figures
holding bowls by an oil lamp. Unsigned. Both
gouache on paper mounted on board.
39 x 116 cm each. (2).
Provenance: A Swedish castle.
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1266
Painter unknown, c. 1800
Reclining river god. Unsigned. Grisaille.
Oil on canvas. 62 x 108 cm.
Has previously been ascribed to Johan Mandelberg
(1730-1786).
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1266
120
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1265
1267
Painter unknown, c. 1800
Three young women in classic dresses and a putto sacrificing to Venus. Unsigned. Oil on canvas.
115 x 130 cm
DKK 50.000-75.000 / € 6.700-10.000
1267
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
121
1268
Eduard Henri Théophile Pingret
b. Saint-Quentin 1788, d. s. p. 1875
A young girl in a landscape.
Signed Ed. Pingret. Oil on canvas.
40 x 32 cm.
DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1269
Anna Rosina Lisiewski/
Liszewska/Liscewsky, ascribed to
b. Berlin 1716, d. Dresden 1783
Portrait of Katharina Friginn von
Knorr (d. 1805) sitting in a
landscape. Oil on canvas.
108 x 90 cm.
Anna Rosina Lisiewski was taught
by her father Georg Lisiewski. In 1730
she painted a portrait of the princess
of Anholt-Zerbst. Later both princess
Augusta v. Anhalt-Zerbst and empress
Katharina of Russia were portrayed by
her. In 1766-67 she was appointed to
the Dutch court. In 1769 Anna Rosina Lisiewski became a member of the
Academy of Fine Arts in Dresden.
DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1268
1269
122
1270
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1271
1270
Franz Xaver Winterhalter, copy after,
19th century
Empress Eugénie. Indistinctly signed F. de Be..?
Oil on canvas. 136 x 102 cm.
The portrait is a copy after the painting in Museo
Napoleonico, Rome, Italy.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1271
C. A. Schleisner, b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882
Sailors playing cards on board a ship. Signed
and dated C. Schleisner 1852. Oil on canvas.
52 x 67 cm.
DKK 25.000-30.000 / € 3.400-4.000
1272
Dutch painter,
17th-18th century
Horsemen fighting outside a
fortified city. Signed I. D. or
J. D. Oil on panel. 30 x 42 cm.
DKK 20.000-30.000
€ 2.700-4.000
1272
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
123
1273
Sophie Madsen, b. Thorsøe
b. Copenhagen 1826, d. s. p. 1856
Primula and fresh beech twigs in
a Greek bowl. Signed S. Thorsøe.
Oil on mahogany. 21 x 28 cm.
Provenance: In the collection of the artist's family until now.
Sophie Thorsøe was the daughter of
shipmaster and painter of ship portraits H. P. Thorsøe.
Sophie Thorsøe was a student of I. L.
Jensen, the famous Danish flower
painter.
DKK 8.000-10.000 / € 1.100-1.300
1273
1274
Sophie Madsen, b. Thorsøe
b. Copenhagen 1826, d. s. p. 1856
Flowers in a Greek bowl. Signed
S. Thorsøe. Oil on mahogany.
21 x 27 cm.
Provenance: In the collection of the artist's family until now.
Sophie Thorsøe was the daughter of
shipmaster and painter of ship portraits H. P. Thorsøe.
Sophie Thorsøe was a student of I. L.
Jensen, the famous Danish flower
painter.
DKK 8.000-10.000 / € 1.100-1.300
1274
1275
A. Kollman, 19th century
Roses in a basket. Signed and
dated A. Kollman 1840. Oil on
canvas. 34 x 44 cm.
DKK 25.000-35.000
€ 3.400-4.700
1276
I. L. Jensen
b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
Primula and fresh beech twigs in
a Greek bowl. Signed I. L. Jensen.
Oil on mahogany. 25 x 34 cm.
DKK 50.000 / € 6.700
1275
124
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1276
1277
I. L. Jensen, b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
Pink roses. Signed I. L. Jensen. Oil on panel.
20 x 14.5 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1277
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1278
I. L. Jensen, b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
Pink roses. Signed I. L. Jensen. Oil on panel.
16.5 x 12 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1278
125
1279
C. A. Lorentzen
b. sønderborg 1746, d. Copenhagen 1828
1279
Portrait of Carl Henrik Von Holten (1775-1862), Danish high official (Konferensråd, geheimekabinets-arkivar, norsk kammerherre). Unsigned.
Oil on canvas. Oval.
70 x 53 cm.
.
DKK 30.000 / € 4.000
1280
Hans Christian Hansen kaldet Vantore
b. Kettinge, Lolland 1861, d. Copenhagen 1928
A pair of portraits of publisher and booksellerat Gyldendal, Jakob Deichmann (1788-1853)
and Mrs Bolette Cathrine Kraft Deichmann
(1790-1877). The former signed and dated H.
Chr. Vantore pinx. 1905 efter (from) daguerreotype. The latter signed and dated H. Chr. Vantore efter (from) daguerreotype 1905. Both pastel
on paper. Both oval. Visible size about 72 x 59
cm each. (2).
Provenance: The estate of Frederik Hegel, Managing
Director, ABR auction 143, 1962 no. 21.
Frederik V. Hegel was the successor of Jakob Deichmann.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
126
1280
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1281
1281
Jens Juel, b. Balslev, Funen 1745, d. Copenhagen 1802
A portrait of heir presumptive Frederik of Denmark in a blue grey velvet coat, bearing the Order
of the Elephant. Unsigned. Oil on canvas. Oval.
68 x 55 cm. Louis XVI frame.
DKK 40.000-50.000 / € 5.400-6.700
1280
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
127
1282
1282
I. L. Jensen
b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
A basket with grapes, pineapple and wild flowers on a stone. Signed and dated
I. L. Jensen 1827. Oil on canvas. 39 x 46 cm.
Exhibited: "Dansk blomstermaleri. J. L. Jensen og hans kvindelige efterfølgere" (Danish
flower painting. I. L. Jensen and his female successors, Øregaard Museum in Hellerup
2006 nr. 39.
DKK 50.000-60.000 / € 6.700-8.000
1283
128
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1283
Carl Carlsen
b. Copenhagen 1855, d. s. p. 1917
A still life with melon, peaches, blue
and green grapes. Signed and dated
Carl Carlsen 88. Oil on canvas.
97 x 127 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1284
Max Theodor Strechenbach
b. Eckernförde1865, d. s. p. 1916
Still life with flowers in a wase. Signed
M. Strechenbach. Oil on canvas.
55 x 49 cm.
DKK 12.000 / € 1.600
1285
Painter unknown, 19th century
Peonies and dandelions. Unsigned.
Oil on canvas. 82 x 63 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1284
1286
Christian Møllback
b. Copenhagen 1853, d. s. p. 1921
A cactus in bloom. Signed and dated
Chr. Møllback 86. Oil on canvas.
60 x 40 cm.
DKK 40.000 / € 5.400
1285
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1286
129
1287
Ferdinand Waldmüller,
ascribed to, b. Vienna 1763, d. s. p. 1865
Portrait of a gentleman in a yellow
waistcoat and a black jacket. Bears
the signature Wdmr. Oil on panel.
27 x 21 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1288
Domenico Maggiotto, school of
c. 1740
A boy and a man reading a book.
Unsigned. Oil on canvas. 56 x 46 cm.
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1289
Danish painter,
first half of the 19th century
A portrait of Christian Ludvig Arnold von Holten, Chamberlain
(1798-1841) in uniform. Unsigned.
Oil on canvas. 42 x 33 cm.
Provenance: In 1898 the painting was
given to the head clerk (kontorchef) of the
naval dockyard Mr. Carl Holten Rømer.
Christian Ludvig Arnold Holten,
Chamberlain (1774-1829) was Governor-General of the Danish West Indies
1815-1818 and 1820.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1287
1288
130
1289
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1290
Andreas Hunæus
b. Kolding 1814, d. Copenhagen 1866
A portrait of Mette Marie Mathiesen (1802-1886, married first time
Schwartz, second time Scheller) in
a blue silk dress holding a letter.
Signed and dated A. H. Hunæus
1837. Oil on canvas. 52 x 42 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1291
Louis Aumont
b. Copenhagen 1805, d. 1879
A portrait of Antoine Bournonville
(1760-1843). French-Danish male
lead dancer and ballet master at
the Royal Danish Court Theatre.
Signed L. Aumont. Oil on canvas.
52 x 41 cm. Bobinet frame.
Provenance: ABR auction 607, 1994
no. 290, reproduced p. 104.
A similar painting is owned by The Royal Theatre in Copenhagen.
Antoine Bournonville was the father of
August Bournonville (1805-1879),
male lead dancer, ballet master and ballet composer.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1290
1291
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1292
131
1293
1292
C. A. Jensen
b. Bredsted near Husum 1792, d. Copenhagen 1870
Portrait of a man. Signed Jensen pinxit 1817.
Oil on canvas mounted on board. 56 x 46 cm.
Original frame.
DKK 40.000-50.000 / € 5.400-6.700
1293
I. L. Jensen, b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
A flower vine. Unsigned. Oil on canvas. 90 x 130 cm.
It is not very often that a flower painting this size by Jensen
is offered for sale. Two paintings very much like this one
were sold at BR auction 703, 2001 no. 25 and 38 for
800,000 DKK each.
DKK 350.000-400.000 / € 47.000-54.000
132
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
133
1294
I. L. Jensen
b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
"Camellia". Signed I. L. Jensen. Oil on
canvas. 24 x 29 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1295
H. Schiele, C. 1900
Still life with lilacs, roses, jewellery and
a book on a table. Signed H. Schiele.
Oil on canvas. Oval. 82 x 97 cm.
DKK 15.000-20.000 / € 2.000-2.700
1294
1296
Painter unknown, 19th century
A bunch of flowers. Unsigned. Oil on
canvas. 24 x 32 cm.
DKK 7.000-10.000 / € 940-1.300
1297
Carl Balsgaard
b. Copenhagen 1812, d. s. p. 1893
Still life with fruit on a table. Signed C.
Balsgaard. Oil on canvas. 33 x 43 cm.
DKK 25.000-30.000 / € 3.400-4.000
1298
Sophie Madsen, b. Thorsøe
b. Copenhagen 1826, d. s. p. 1856
1295
Roses, tulip and iris in a vase, to the
right a bird's nest with eggs. Unsigned.
Inscribed S. Thorsøe on the reverse.
Oil on mahogany. 40 x 32 cm. Bobinet
frame.
Provenance: In the collection of the artist's
family until now.
Sophie Thorsøe was the daughter of shipmaster and painter of ship portraits H. P.
Thorsøe.
Sophie Thorsøe was a student of I. L. Jensen, the famous Danish flower painter. Here
she has copied a painting originally painted
by the Dutch artist Jan van Huysum (16821749), whom also Jensen admired and copied. The van Huysum painting was acquired by The Danish National Gallery in
Copenhagen in 1843. Thorsøe’s version is of
high quality.
DKK 15.000-20.000 / € 2.000-2.700
1296
134
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1297
1298
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1299
135
1300
1300
C. G. Kratzenstein Stub
b. Copenhagen 1783, d. Kalundborg 1816
1299
I. L. Jensen
b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
Pink roses and white myrtle. Signed I. L. Jensen.
Oil on panel. 19 x 14 cm.
DKK 40.000 / € 5.400
136
A pair of portraits. The woman is wearing a lowcut, blue dress, the man a dark jacket. Both are
signed Kratzenstein-Stub Pinx 1812. Both oil on
canvas. 70 x 56 cm each. Both oval in contemporary four-sided frames, probably by P. C. Damborg. (2).
DKK 40.000-60.000 / € 5.400-8.000
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1300
1301
C. A. Lorentzen
b. Sønderborg 1746, d. Copenhagen 1828
"Gudinden Herthes udtog af Leire
skov i Herthedalen i Siælland". A scene from prehistoric Denmark. C. 1800.
Unsigned. Oil on canvas. 61 x 79 cm.
The original painting was "invented" by C.
A. Lorentzen. He might have found inspiration for this topic in a book written by the historian H. P. Anchersen entitled: "Herthedal ved Leyre i Siælland og det gamle Dannemark 150 før og efter Christi Fødsel",
1845.
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1301
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
137
1302
Dutch painter,
17th-18th century
Still life with grapes, walnuts
and prunes on a tin dish. Unsigned. Oil on canvas.
34 x 53 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1303 CD
Johannes Hendrik Eversen
b. Den Haag 1906, d. Arnheim 1995
1302
Still life with eggs and a jug.
Signed J. Eversen (in one
word) Feb. 44. Oil on panel.
27 x 39 cm.
DKK 50.000 / € 6.700
1304
Painter unknown, c. 1900
Still life with a wine bottle, fruit
and a turkey. Indistinctly signed. Oil on canvas.
71 x 100 cm.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1303
1305
O. A. Hermansen
b. Frederiksberg 1849, d. s. p. 1897
Still life with roses and jewellery. Signed and dated monogram 1885. Oil on canvas.
86 x 73 cm. Contemporary Victorian frame with plum coloured velvet. DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1306
Augusta Dohlmann
b. Frederiksberg 1847, d. s. p. 1914
Roses and fruit branches in
bloom. Signed and dated
Augusta Dohlmann 1893.
Oil on canvas. 52 x 39 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1304
138
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1307 CD
Franz Xavier Pieler
b. Austria 1876, d. 1952
Pink roses in a vase. Signed F. X.
Pieler. Oil on board. 31 x 25 cm.
DKK 10.000 / € 1.300
1305
1306
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1307
139
1308
1309
1308
I. L. Jensen, b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
A cluster of green grapes. Signed I. L. Jensen. Oil on
mahogany. 34 x 28 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1309
I. L. Jensen
b. Copenhagen 1800, d. s. p. 1856
Still life with wild fowl.
Signed I. L. Jensen. Oil on mahogany.
34 x 28 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1310
Charles Thomas Bale
England, 19th century
Still life. Signed with monogram. Oil on
canvas. 62 x 52 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1311
C. A. Schleisner
b. Lyngby 1810, d. Copenhagen 1882
Four still lives respectively with game,
fish, vegetables and meat. Two signed
and dated C. Schleisner 1870, one C.
Schleisner 1871 and one C. Schleisner.
All oil on canvas. 27 x 20 cm each. (4).
DKK 50.000-60.000 / € 6.700-8.000
1310
140
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1311
1311
1311
1311
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
141
1312
Viggo Fauerholdt
b. Copenhagen 1832, d. Düsseldorf 1883
Seascape probably near Tårbæk. Signed monogram 1855.
Oil on canvas. 22 x 32 cm.
DKK 25.000-30.000
€ 3.400-4.000
1313
C. F. Sørensen
b. Besser on Samsø 1818,
d. Copenhagen 1879
1312
"Formiddag ved Vesterhavet".
Morning at the North Sea. Signed and dated C. Frederik Sørensen 1850. Oil on mahogany.
19 x 27 cm.
Provenance: The estate auction of
Count O. S. Danneskjold-Samsøe,
Copenhagen 1894 no. 41.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1314
Christian Eckardt
b. Copenhagen 1832, d. s. p. 1914
Sailing ships off the coast in the
evening sun. Signed and dated
C. Eckardt 1883. Oil on canvas.
40 x 64 cm. DKK 20.000-25.000
€ 2.700-3.400
1313
1315
C. F. Sørensen
b. Besser on Samsø 1818,
d. Copenhagen 1879
Fishermen on the beach with
sandy cliffs and a church in the
background, Samsø. Signed and
dated C. Fredrik Sørensen 1855.
Oil on canvas. 51 x 76 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1316
C. F. Sørensen
b. Besser on Samsø 1818,
d. Copenhagen 1879
"Blok-Huus ved Vesterhavet
1875". Signed C. F. S. 75.
Oil on canvas. 25 x 31 cm.
DKK 25.000-30.000
€ 3.400-4.000
1314
142
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1315
1316
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
143
1317
Vilhelm Bille
b. Copenhagen 1864, d. s. p. 1908
Ships off the coast, presumably
Helgoland. Signed Vilh. Bille.
Oil on canvas. 82 x 110 cm.
DKK 30.000-35.000 / € 4.000-4.700
1318
Emmanuel Gallard-Lepinay
b. Aulnay 1842, d. Paris 1885
French ships in a heavy sea. Signed
and dated E. Gallard Lépinay 79.
Oil on canvas. 37 x 53 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1317
1319
Hans Peter Thorsøe
b. Skibby 1791, d. Copenhagen 1842
Seascape with an English warship.
Unsigned. Oil on canvas.
40 x 56 cm.
Provenance: In the collection of the artist's family until now.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1320
Christian Benjamin Olsen
b. Odense 1873, d. Frederiksberg 1935
1318
The old "Georg Stage" with Kronborg Castle in the background. Signed and dated Chr. Benjamin Olsen
1932. Oil on canvas. 60 x 100 cm.
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1321
Antonio Jacobsen
b. Copenhagen 1850, d. 1920
"Hekla". Signed and dated A. Jacobsen 1882. 705, Palisade av. West
Hoboken. Oil on canvas. 57 x 90 cm.
DKK 15.000-25.000 / € 2.000-3.400
1322
Hans Peter Thorsøe
b. Skibby 1791, d. Copenhagen 1842
Seascape with numerous ships. Unsigned. Oil on canvas. 26 x 32 cm.
Provenance: In the collection of the artist's family until now.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1319
144
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1320
1323
Hans Peter Thorsøe
b. Skibby 1791, d. Copenhagen 1842
Seascape with numerous ships.
Unsigned. Oil on canvas.
26 x 32 cm.
Provenance: In the collection of the
artist's family until now.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1321
1322
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1323
145
1324
1324
Carl Neumann, b. Copenhagen 1833, d. s. p. 1891
"Wessels natlige Angreb paa Linieskibet
Øsep". (Wessel's attack in the night on ship
of the line Øsep).
"Skipper Elias Wulff stiller sig som Skive for
Svenskerne". (Skipper Elias Wulff is acting
as a target for the Swedes).
"Tordenskjolds angreb på Marstrand".
(Tordenskjold’s attack on Marstrand).
"Orlovsskibe på Fr. IV Tid". (Warships).
"Tordenskjolds natlige Angreb paa Götheborg". (Tordenskjold’s nightly attack on
Gothenburg).
"Kampen mellem Løvendal's Gallaj og to
svenske Fregatter". (The battle between
Løvendal’s vessel and two Swedish frigates).
All Signed with monogram and signed on
the reverse C. Neumann. Grisaille.
Oil on canvas. 36 x 27.5 cm each. (6).
DKK 50.000 / € 6.700
1324
146
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1324
1324
1324
1324
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
147
1325
Carl Olsen
b. Copenhagen 1818, d. s. p. 1878
Seascape. Signed Carl Olsen. Oil
on canvas. 54 x 84 cm.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1326
Carl Locher
b. Flensburg 1851, d. Skagen 1915
Fishing boats homeward bound.
Signed C. Locher. Oil on board.
32 x 40 cm. DKK 15.000-20.000
€ 2.000-2.700
1325
1327 *
Carl Baagøe
b. Copenhagen 1829, d. Snekkersten 1902
"Tidlig Morgen ud for Fiskerleiet Humlebæk; Fiskere rögte
Bundgarn". Early morning at
the fishing village of Humlebæk.
Fishermen are tending the nets.
1869. Signed Carl Baagøe. Oil
on paper mounted on canvas.
33 x 53 cm.
DKK 12.000-15.000
€ 1.600-2.000
1328
Carl Locher
b. Flensburg 1851, d. Skagen 1915
1326
Sailing boats in Svendborgsund.
Signed Carl Locher after H. D.
(Holger Drachmann) 1881.
Oil on canvas. 66 x 93 cm.
DKK 60.000-80.000
€ 8.000-11.000
1329
Christian Blache
b. Århus 1838, d. Copenhagen 1920
"Hal ned Storsejlet". Vesterø
Havn paa Læsø." Lower the
mainsail.
Vesterø
Harbour,
Læsø. Signed and dated Chr.
Blache 1908. Oil on canvas.
100 x 157 cm.
Exhibited: Charlottenborg 1908 no.
58.
DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1327
148
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1328
1329
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
149
1330
1330 CD
Lauritz Haaland, b. Hvidingsø, Denmark 1855, d. Kvitsøy, Norway 1938
Norwegian sailing ship off a rocky coast. Signed and dated
Lauritz Haaland 1908. Oil on canvas. 95 x 150 cm.
DKK 60.000-80.000 / € 8.000-11.000
1331
Carl Dahl, b. 1812, d. 1865
"Parti fra Korsør Havn. 1863". Three boys standing in front of
one of the light houses on the pier in Korsør. Unsigned. Oil
on canvas. 39 x 61 cm.
In the right side a big yellow house is visible. Today, the first floor of
this building houses the town and service museum of Korsør (By- og
Overfartsmuseet i Korsør). To the right of the this building we find
Christian IV's storehouse from the 17th century. The first couple of
leading lights in the harbour of Korsør were established by the postal
authorities in 1793. They were pulled down in 1842 , and two
round bricklighthouses were built instead. These were used until
1893. They were replaced by two grid pylons provided with one lantern that could be hoisted up and down. In 1907 the lighthouses were
changed to emit red light, and in 1923 they were provided with electric bulbs. (Source: www.fyrtaarne.dk).
DKK 40.000-50.000 / € 5.400-6.700
1332
Christian Eckardt, b. Copenhagen 1832, d. s. p. 1914
"Parti i Kastrup Havn (Eftermiddag)". Kastrup Harbour in
the afternoon. Signed and dated C. Eckardt 1880. Oil on canvas. 40 x 62 cm.
DKK 30.000-40.000 / € 4.000-5.400
150
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1331
1332
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
151
1333
French painter, 19th century
Fishwives on the beach with
mountains in the background.
Indistinct signature Val...?
Oil on canvas. 63 x 113 cm.
DKK 15.000-20.000
€ 2.000-2.700
1334
Peder C. Thurmann
b. Halden 1839, d. Oslo 1919
1333
Norwegian fjord. Signed PThurmann (in one word).
Oil on canvas. 42 x 70 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1335
Govert van Emmerik
b. Dordrecht 1808, d. Hamburg1882
Coastal view with Dutch sailing
ships. Signed G. van Emmerik.
Oil on canvas. 62 x 97 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1336
Albert Kromann
b. Marstal 1863, d. s. p. 1897
1334
Dutch paddle steamer near the
coast of Helgoland. Signed and
dated Albert Kromann Helgoland
1890. Oil on canvas. 45 x 90 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1337 CD
N. F. Schiøttz-Jensen
b. Vordingborg 1855, d. Copenhagen 1941
A summer's day at Lønstrup
Beach. Signed and dated N. F.
Schiøttz-Jensen Lønstrup 1910.
Oil on canvas. 42 x 74 cm.
DKK 7.000-10.000 / € 940-1.300
1338
James Campbell Noble
b. Edinburgh 1846, d. 1913
Harbour scene. Signed and dated
J. Campbell Noble 1886.
Oil on canvas. 61 x 96 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1335
152
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1336
1337
1338
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
153
1339
Anton Melbye
b. Copenhagen 1818, d. Paris 1875
Ships at sea by night. Signed and
dated Anton Melbye 1851.
Oil on canvas. 33 x 50 cm.
DKK 15.000-20.000
€ 2.000-2.700
1340 CD
Emanuel A. Petersen
b. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948
1339
An Inuit woman carrying a child
on her back by a fiord. Signed
Emanuel A. Petersen.
Oil on canvas. 52 x 70 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1341 CD
Emanuel A. Petersen
b. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948
View of a Greenlandic fiord.
Signed (in the wet paint) Em. A.
Petersen. Oil on canvas.
57 x 77 cm.
DKK 12.000-15.000
€ 1.600-2.000
1340
1342
I. E. C. Rasmussen
b. Ærøskøbing 1841,
d. The Atlantic Ocean 1893
"Sommernat under den grønlandske Kyst cirka Aar 1000".
Erik den Røde and his crew on
board the Viking ship along the
coast line of Greenland in the
year 1000. Signed and dated I. E.
C. Rasmussen 1875. Oil on canvas mounted on board.
105 x 168 cm.
Exhibited: Charlottenborg 1876 no.
234.
Erik Den Røde visited Greenland for
the first time in 982 and gave it the
name Greeenland.
DKK 200.000 / € 27.000
1341
154
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1342
1343
I. E. C. Rasmussen, b. Ærøskøbing 1841, d. The Atlantic Ocean 1893
"Sommernat i Svendborgsund". Summer night at Svendborgsund. Signed
and dated J. E. C. Rasm. Midsommer 1885. Oil on canvas. 54 x 91 cm.
Inscribed on the reverse (presumably provenance): "Kammerherre Lensbaron Rosenørn
Lehn Store Kongensgade 77".
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1343
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
155
1344
1344
Carl Holsøe, b. Århus 1863, d. Asserbo 1935
Interior with a seated woman. 1888. Unsigned. Oil on canvas.
63 x 79 cm.
Exhibited: Forum, Copenhagen, "Det danske Kunststævne" (The Danish Art exhibition), 1929 no. 174.
Provenance: Eriksen, Managing Director.
DKK 40.000 / € 5.400
1345
Peter Tom-Petersen
b. Thisted 1861, d. Ærøskøbing 1926
Night by Søerne (the Lakes) in
Copenhagen. Signed Tom-P.
1898. Oil on canvas. 37 x 50 cm.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1345
156
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1346
1346 CD
Harald Slott-Møller, b. Copenhagen 1864, d. s. p. 1937
An interior with a woman, presumably the artist's
wife Agnes. Signed Harald Slott-Møller.
Oil on canvas. 76 x 60 cm.
DKK 30.000-50.000 / € 4.000-6.700
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
157
1347
1347
Danish painter, 19th century
Street life in Copenhagen. Unsigned. Watercolour and wash on paper.
65 x 110 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1348
Danish painter, c. 1900
View of Copenhagen with "Børsen" seen from "Gammel Strand".
Unsigned. Oil on canvas. 70 x 106 cm.
DKK 10.000 / € 1.300
1348
158
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1349
1349
Paul Fischer, b. Copenhagen 1860, d. s. p. 1934
Summer's day in the park, Copenhagen. Signed Paul Fischer.
Oil on panel. 13,5 x 21 cm.
DKK 75.000 / € 10.000
1350 CD
Ole Ring, b. Baldersbrønde 1902, d. 1972
Gammel Strand in Copenhagen with the Thorvaldsen Museum
in the background. Signed Ole Ring. Oil on canvas. 46 x 56 cm.
DKK 20.000-25.000 / € 2.700-3.400
1350
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
159
1351
Peter Tom-Petersen
b. Thisted 1861, d. Ærøskøbing 1926
"St. Nicholaikirche in Burg
auf Fehmarn" in Northern
Germany. Signed and dated Tom
Petersen 1914. Oil on canvas.
39 x 55 cm. DKK 10.000 / € 1.300
1352 CD
Paul Bodifée
Dutch painter, b. 1866, d. 1939
1351
On the outskirts of the village.
Signed Paul Bodifée.
Oil on canvas. 29 x 39 cm.
DKK 12.000 / € 1.600
1353 CD
Viggo Langer
b. Leipzig 1860, d. Rungsted 1942
Summer's day in Småland. Signed
and dated Viggo Langer Gunnerson 1917. Oil on canvas.
75 x 90 cm.
K. L. Gunnerson, Building Engineer
owned this wooden summerhouse in
Sweden. He was known for his construction work on the Skagen Harbour,
and on several bridges in Copenhagen
and on Funen.
Provenance: Owned by the same family
until now.
DKK 7.000-10.000 / € 940-1.300
1352
1354
Louis-Aimé Japy
b. Bern 1840, d. Paris 1916
A woman and a child outside a
house. Signed Japy. Oil on board
mounted on canvas. 37 x 27 cm.
Aimé Jay was a pupil of Corot.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1355 CD
Peder Mønsted
b. Grenaa 1859, d. Fredensborg 1941
King Frederik VIII walking his dog
in the park of Fredensborg. Signed
and dated P. Mønsted 1898. Grisaille. Oil on canvas. 43 x 29 cm.
DKK 15.000-20.000 / € 2.000-2.700
1353
160
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1354
1356
Peter Tom-Petersen, b. Thisted 1861, d. Ærøskøbing 1926
A scenery from Regensen in Copenhagen with a
view of "Rundetårn". Signed Tom-P. 1888. Oil on
canvas. 70 x 60 cm.
DKK 12.000-15.000 / € 1.600-2.000
1356
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1355
1357
Danish painter, 19th century
Sitting room with paintings on the wall and a
man reading his paper. Unsigned. Oil on canvas.
46 x 31 cm.
DKK 10.000-15.000 / € 1.300-2.000
1357
161
1359
Emmerik Høegh-Guldberg
b. Århus 1807, d. s. p. 1881
Cattle for sale at the market. Unsigned. Oil on canvas.
29 x 47 cm.
Provenance: The collection of Johan
Hansen, Consul-General, no. 501,
his auctions, Winkel & Magnussen
128, 1933 no. 72.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1360
Carl Bøgh
b. Copenhagen 1827, d. s. p. 1893
A stag in a moor landscape in
the twilight. Signed and dated
Carl Bøgh 1863. Oil on canvas.
88 x 106 cm.
DKK 20.000-25.000
€ 2.700-3.400
1358
1358
Carl Bøgh, b. Copenhagen 1827, d. s. p. 1893
A horse and two dogs at a gate to a half-timbered house. Unsigned. Dated 1879. Oil on canvas. 39 x 42 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1361
Christian Holm, b. 1803, d. 1846
A stag with hinds. Signed and
dated C. Holm München 1844.
Oil on canvas. 37 x 46 cm. Bobinet frame. DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1359
162
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1360
1361
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
163
1362
Carl Friederich Kiörboe
ascribed to, b. 1799, d. 1876
A dog on a cliff at the sea. Unsigned.
Inscribed Kiörboe on the reverse.
Oil on canvas. 36 x 44 cm.
DKK 10.000 / € 1.300
1362
1363 CD
Johannes Larsen
b. Kerteminde 1867, d. s. p. 1961
A reed bunting (rørspurv) in the
rushes. Signed and dated monogram 24. Oil on canvas. 32 x 42 cm.
DKK 35.000 / € 4.700
1363
1364
George Smith Armfield
English painter, b. 1808, d. 1893
Five dogs playing in a stable. Sign. G.
Armfield. Oil on canvas. 63 x 76 cm.
.
DKK 15.000 / € 2.000
1364
164
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1365
1365
Johannes Wilhelm Zillen
b. Schleswig 1824, d. Copenhagen 1870
Two royal hunting dogs. One of them has
a royal monogram on his collar. Signed W.
Zillen. Oil on canvas. 95 x 129 cm.
DKK 60.000 / € 8.000
1366
Simon Simonsen, b. Munich 1841, d. Copenhagen 1928
The dachshund Pridsey. Signed and dated
Simon Simonsen 1879 and inscribed on the
reverse: "Til Minde om Pridsey, død 1878" In
memory of Pridsey, deceased 1878).
Oil on canvas. 20 x 18 cm.
DKK 18.000-20.000 / € 2.400-2.700
1366
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
165
1367
A. Andersen-Lundby
b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923
Winter's day in the vicinity
of Munich. Signed and dated
A. Andersen-Lundbÿ München
1886. 33 x 51 cm.
Provenance: The German Count
Klaus von Thun und Hohenstein
Veit's collection of Andersen-Lundby
paintings.
DKK 15.000-20.000
€ 2.000-2.700
1367
1368
Nordahl Grove
b. Copenhagen 1822, d. s. p. 1885
Winter's scene with an old, crooked
tree in the foreground. Signed
and dated Nordahl Grove 1876.
Oil on canvas. 69 x 95 cm.
DKK 15.000-20.000
€ 2.000-2.700
1369
A. Andersen-Lundby
b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923
"Vinterlandskab ved Hellebæk".
Winter's scene at Hellebæk. Signed and dated A. Andersen
1873. Oil on canvas. 37 x 60 cm.
Exhibited: Charlottenborg 1873 no. 10.
DKK 20.000-30.000
€ 2.700-4.000
1368
1370
Georg Emil Libert
b. Copenhagen 1820, d. s. p. 1908
Winter's day near the coast of
North Sealand. Signed G. E. Libert. Oil on canvas. 120 x 150 cm.
DKK 50.000-75.000
€ 6.700-10.000
1371
A. Andersen-Lundby
b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923
"Vintermorgen. Motiv ved Ørholm". A winter's morning at Ørholm. 1898. Signed A. Andersen-Lundby. Oil on canvas.
106 x 176 cm.
Exhibited: Charlottenborg 1899 no. 15.
DKK 100.000-150.000
€ 13.000-20.000
1369
166
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1370
1371
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
167
1372
Ludwig Munthe
b. Aaro (Sundal) 1841, d. Düsseldorf 1896
Boys on a frozen lake with a village in the background. Signed L.
Munthe. Oil on canvas.
99 x 77 cm.
DKK 100.000 / € 13.000
1373
Otto Vautier
b. Düsseldorf 1863, d. Geneva 1919
Winter's day near Haute-Valais.
Signed and dated Vautier 17.
Oil on canvas. 39 x 47 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1372
1374
Frederik Rohde
b. Copenhagen 1816, d. Frederiksberg 1886
A horse sledge in a winter
landscape. Unsigned.
Oil on canvas. 29 x 42 cm.
An old label on the reverse tells that
parts of the painting has been painted
by the Danish painter J. W. Zillen.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1373
168
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1375
Frederik Rohde
b. Copenhagen 1816, d. Frederiksberg 1886
People on a frozen lake. Signed
and dated Fr. Rohde 1866.
Oil on canvas. 44 x 47 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1374
1376 CD
Ole Ring
b. Baldersbrønde 1902, d. 1972
A Winter’s day in a small village.
Signed Ole Ring 1937.
Oil on canvas. 25 x 31 cm.
DKK 10.000 / € 1.300
1377
Danish painter, 19th century
Stormy weather at sea. Unsigned. Oil on paper mounted on
board. 24 x 31 cm.
DKK 5.000 / € 670
1375
1376
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1377
169
1378
1378
Adolf Mackeprang
b. Langesø near Odense 1833, d. Frederiksberg 1911
A horseman with sheep, cows and a foal. Signed
with monogram. Oil on canvas. 117 x 95 cm.
Provenance: Count Frederik Christopher Otto RabenLevetzau, Ålholm Castle.
DKK 30.000-40.000 / € 4.000-5.400
170
1379
Axel Helsted, b. Copenhagen 1847, d. s. p. 1907
"Kalven Jupiter". Young women and the bull
Jupiter in a meadow. Signed and dated Axel
Helsted 1899. Oil on canvas. 95 x 171 cm.
Exhibited: Charlottenborg 1899 no. 155.
The subject can be interpreted as a symbolistic allegory
of the transition from youth and innocence to adult
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1379
and sexual life. According to the myth
Jupiter fell in love with Princess
Europa and abducted her disguised
as a white bull when she was playing
with her attendants on the seashore.
DKK 40.000-60.000
€ 5.400-8.000
1380 CD
Peder Mønsted
b. Grenaa 1859, d. Fredensborg 1941
Peasant boy is watching a girl
with sheep. Signed and dated P.
Mønsted 1907. Oil on canvas.
27 x 44 cm.
DKK 30.000 / € 4.000
1380
1381 CD
Peder Mønsted
b. Grenaa 1859, d. Fredensborg 1941
At the farmhouse. Watering
the cows. Signed and dated
P. Mønsted 1882.
Oil on canvas. 29 x 46 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1381
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
171
1383
Danish painter, 19th century
A woman walking in a landscape
with heather and lakes. Signed
A. A. 1863. Oil on canvas.
38 x 58 cm.
DKK 10.000-15.000
€ 1.300-2.000
1384
Vilhelm Kyhn
b. Copenhagen 1819, d. Frederiksberg 1903
Landscape with trees. Signed
and dated V. K. 87. Oil on paper
mounted on canvas. 30 x 27 cm.
DKK 7.000-10.000 / € 940-1.300
1385 CD
Heinrich Dohm
b. Copenhagen 1875, d. s. p. 1940
Adam and Eve. Signed and
dated H. Dohm 10. Oil on canvas. 231 x 198 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1386 CD
H. A. Brendekilde
b. Brændekilde 1857, d. Jyllinge 1942
1382
"A morning chat". Signed H. A.
Brendekilde. Oil on canvas.
56 x 76 cm.
DKK 30.000-40.000
€ 4.000-5.400
1382 CD
Peder Mønsted, b. Grenaa 1859, d. Fredensborg 1941
Sunny summer's day in the woods. Signed and dated P. Mønsted
1902. Oil on canvas. 45 x 34 cm.
DKK 40.000 / € 5.400
1383
172
1384
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1385
1386
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
173
1387
A. Andersen-Lundby
b. Lundby near Aalborg 1840, d. Munich 1923
Beech trees, springtime. Signed
A. Andersen-Lundby.
Oil on canvas. 68 x 96 cm.
DKK 25.000 / € 3.400
1387
1388
F. C. Kiærskou
b. Copenhagen 1805, d. s. p. 1891
Voer Mill at Bidstrup in Jutland.
Signed and dated F. Chr. (?)
Kiærschou 1854. Oil on paper
mounted on panel. 27 x 37 cm.
DKK 10.000-12.000
€ 1.300-1.600
1388
1389
Thorvald Niss
b. Assens 1842, d. Frederiksberg 1905
A landscape with two girls by an
old tree. Signed and dated T. N.
1879. Oil on canvas. 59 x 86 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1389
174
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
1390
1390
Andreas Fritz, b. Mov 1828, d. Louisenhøj 1906
Landscape near Silkeborg, Jutland. Signed A.
Fritz 1885. Oil on canvas. 98 x 149 cm.
DKK 20.000 / € 2.700
1391 CD
Fritz Syberg, b. Faaborg 1862, d. Kerteminde 1939
Hilly landscape with a road and an inlet. Signed
with monogram. Oil on canvas. 52 x 92 cm.
DKK 15.000 / € 2.000
1391
BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUCTION 776
175
index
A
Abildgaard, N. A. 1135, 1533
Ancher, Anna 1115
Ancher, Helga 1126
Ancher, Michael 1103, 1105
1106, 1108, 1109, 1110, 1113
1117, 1122, 1123, 1124, 1130
Andersen, Cilius 1397
Andersen-Lundby, A. 1367, 1369
1371, 1387
Armfield, George Smith 1364
Aumont, Louis 1291
B
Baagøe, Carl 1327
Bagge, Magnus Thulstrup 1455
Bale, Charles Thomas 1310
Balsgaard, Carl 1297
Baud, Jean-Marc 1263
Bille, Vilhelm 1317
Birmann, Peter 1176, 1177
Blache, Christian 1329
Bodifée, Paul 1352
Boesen, Johannes 1398, 1399
Boucher, Francois, style of 1262
Brendekilde, H. A. 1386
Büche, Josef 1473
Bøgh, Carl 1358, 1360
C
Calbet, Antoine 1439
Carlsen, Carl 1283
Carstensen, A. Riis 1137, 1405
Clemens, J. F. 1565
Coomans, Auguste 1394
Correggio, Antonio Allegri da
school/style of 1223
D
Daelen van, Gerrit 1214
Dahl, Carl 1331
Dahl, I. C., style of 1417
Dahl, Michael 1210
Dalsgaard, Christen 1415
Darbès, Joseph Fr. Aug. 1213
Daumier, Honoré, ascribed to 1448
Davidson, Ken? 1490
Diana, Antonia 1482
Dirckinck Holmfeld, H. 1396
Dohlmann, Augusta 1306
Dohm, Heinrich 1385
Drachmann, Holger 1120
1128, 1129
Duntze, Johannes 1453
Dupin, F. 1487
Dyck, Anthony van
ascribed to 1245
262
Dyck, Anthony van, style of 1225
Dyck, Anthony van, copy after 1228
Dydyschko, Konstantin 1493, 1570
1290
1359
I
E
Eckardt, Christian 1314, 1332
Eckersberg, C. W. 1134, 1531
1532, 1551
Eckersberg, C. W., ascribed to 1549
Eckersberg, C. W.
pupil of 1428, 1429
Emmerik, Govert van 1335
Everdingen, Allaert van 1243
Eversen, Johannes Hendrik 1303
Exner, Julius 1132, 1160
F
Fauerholdt, Viggo 1312
Faulkner, John 1496
Fischer, August 1458
Fischer, Paul 1140, 1141, 1142
1155, 1194, 1349, 1572, 1573
Fritz, Andreas 1390
G
Gallard-Lepinay, Emmanuel Geleng, Otto Friedrich Gislander, William Goltzius, Hendrik Grand Duchess, Olga Grove, Nordahl Hunæus, Andreas Høegh-Guldberg, Emmerik 1318
1502
1422
1540
1569
1368
H
Haaland, Lauritz 1330
Habbe, Nicolai 1460
Hammershøi, Vilhelm 1151
Hansen kaldet Vantore, H. C. 1230
Hansen, Constantin 1169
Hansen, Hans Nikolaj 1426
Hansen, Heinrich 1488, 1489
Hansen, I. T. 1192, 1485
Hansen, Jørgen 1492
Hansen, Niels Christian 1412
Harder, Hans, ? 1416
Helsted, Axel 1161, 1379
Henningsen, Erik 1154, 1447
Henningsen, Frants 1100
Hermansen, O. A. 1305
Herrfeldt, Marcel René 1433
Heyman, Hilda Frederika 1114
Holm, Christian 1361
Holm, H. G. F. 1542, 1543
1544, 1545, 1546
Holmboe, Thorolf 1454
Holsøe, Carl 1147, 1152
1153, 1344, 1410
Ilsted, Peter Innocenti, Camillo 1146
1407
J
Jacobsen, Antonio 1321
Japy, Louis-Aimé 1354
Jensen, C. A. 1292
Jensen, I. L. 1276, 1277, 1278
1282, 1293, 1294
1299, 1308, 1309
Jerichau Baumann, Elisabeth 1197
1264, 1484
Jerichau, Harald 1392, 1480
Jerichau, Holger H. 1184, 1465
Johansen, Viggo 1112
Jordan, Marcus 1555
Juel, Jens 1133, 1281
K
Kieldrup, A. E. 1164, 1478
King, Yeend 1468
Kips, Erich 1501
Kiærskou, F. C. 1388
Kiörboe, C. F., ascribed to 1362
Kollman, A. 1275
Kornerup, Valdemar 1477
Kratzenstein Stub, C. G. 1300
Krohg, Christian 1438
Kromann, Albert 1336
Krøyer, P. S. 1107
Kyhn, Vilhelm 1163, 1384
1401, 1411
Købke, Christen 1548
L
la Cour, Janus 1166, 1175
1178, 1190, 1409
Lancret, Nicolas, copy after 1261
Langer, Viggo 1353, 1494
Larsen, Emanuel 1138
Larsen, Johannes 1363
Libert, Georg Emil 1370, 1418
Lisiewski/Liszewska/Liscewsky,
Anna Rosina, ascribed to 1269
Locher, Carl 1104, 1121
1326, 1328
Lorange, A. Carl 1481
Lorentzen, C. A. 1279, 1301
Loth, kaldet Carlotto, Giovanni
(Johan) Carlo, ascribed to 1248
Lund, F. 1185
Lundbye, J. Th. 1172, 1534
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
index
Lunde, Anders 1162, 1167
M
Mackeprang, Adolf 1378
Madsen, f. Thorsøe, Sophie 1273
1274, 1298
Maggiotto, Domenico
school of 1288
Marstrand, Wilhelm 1547
Melbye, Anton 1339
Melbye, Vilhelm 1144, 1187
Meyer, E. 1171, 1179, 1183, 1550
Mignard, Pierre, ascribed to 1226
Mols, N. P. 1461
Morland, George, ascribed to 1420
Mundt, Emilie 1198
Munthe, Ludwig 1372
Møllback, Christian 1286
Møller, J. H. 1173
Mølsted, Christian 1449
Mønsted, Peder 1148, 1149, 1188
1355, 1380, 1381
1382, 1402, 1498
N
Neumann, Carl 1118, 1324, 1459
Niemann, Edmund John 1497
Niss, Thorvald 1389, 1470
Noble, James Campbell 1338
O
Olga Grand Duchess Olsen, Carl Olsen, Christian Benjamin Olsen-Ventegodt, Peter Ortelius, Abraham Oudenrogge, J. Dirckz van
style of 1569
1325
1320
1529
1556
1421
P
Pacht, Vilhelm 1189
Palamedes, Anthonie 1200
Panini (Pannini), G. Paolo
style or copy after 1204
Pauelsen, Erik 1457
Paulsen, Julius 1406, 1442, 1505
Pedersen, Ole 1446
Pedersen, Thorolf 1102
Pedon, Bartolomeo
ascribed to 1244
Petersen, Edvard 1165, 1547
Petersen, Emanuel A. 1340, 1341
Petersen, Jacob 1139, 1560
Petersen, Vilhelm 1174
Petzholdt, Fritz 1168
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
Philipsen, Theodor 1157, 1528
Pieler, Franz Xavier 1307
Pingret, Eduard H. Théophile 1268
Piranesi, G. B. 1539, 1541
Pitt, William 1467
Poel, Egbert Lievensz van der 1234
Potter, Paulus 1536
Prömmel, Julius, ascribed to 1145
Puig-Roda, Gabriel 1500
R
Rasmussen, I. E. C. 1342, 1343
Reinhard, Raphael Carl 1483
Rembrandt van Rijn, 1535, 1537
Renault, Henri 1195
Rhys, Oliver 1462
Ribera, Josef, style of 1249
Ring, L. A. 1131, 1158, 1159
1182, 1423, 1441, 1530
Ring, Ole 1350, 1376
Rocca, Giovanni della 1191, 1193
Rohde, Frederik 1374, 1375
1479, 1510
Rohde, Johan 1503, 1504
1506, 1507, 1508, 1509, 1511
1512, 1513, 1514, 1515, 1516
1517, 1518, 1519, 1520, 1521
1523, 1524, 1525, 1526, 1527
Roos, Johann Heinrich
style of 1215
Rottmann, Carl 1566
Rubens, P. P., copy after 1250
Ruisdael, J. Isaakszoon van 1536
Rumoroso Y Valdes, Enrique 1463
Rørbye, Martinus 1552, 1553
S
Saint-Marcel-Cabin, C. Edme 1538
Schiele, H. 1295
Schiøttz-Jensen, N. F. 1337
Schleisner, C. A. 1271, 1311
Schuster, C. 1464
Schwartz, Frans 1435
Schweitzer, Reinhold 1430
Scott, Laurence 1450
Seböÿ, Ole Johnson 1562
Simonsen, Niels 1404
Simonsen, Simon 1150, 1366
Skovgaard, Joakim 1403
Skovgaard, P. C. 1400, 1413
Skramstad, Ludvig 1495
Slott-Møller, Agnes 1452
Slott-Møller, Harald 1346, 1491
Smidth, Hans 1170, 1522
Sonne, Jørgen 1180
Speed, John 1554, 1559
Steffensen, Poul 1395
Stenersen, Gudmund 1424
Strechenbach, Max Theodor 1284
Streitt, Fr. 1475
Syberg, Fritz 1391
Sørensen, C. F. 1116, 1313
1315, 1316
T
Thomsen, August 1247
Thornam, Ludovica 1445
Thorsøe, Hans Peter 1319, 1322
1323, 1564
Thurmann, Peder C. 1334
Tischbein, Johann Heinrich 1199
Tom-Petersen, Peter 1345
1351, 1356
Tornøe, Wenzel 1156, 1196
1408, 1474
Truslew, Niels 1563
Tuxen, Laurits 1101, 1111
1119, 1125, 1127
V
Vallée, Gerrit de la Vantore, H. C. Vautier, Otto Verelst, Pieter Verrocchi, Agostino,
or his cicle Vigée le Brun, Elisabeth,
style of 1214
1280
1373
1242
1239
1568
W
Waldmüller, Ferdinand,
ascribed to 1287
Watson, Robert 1393
Wegener, Gerda 1443, 1444
Wegmann, Bertha 1434
Wexelsen, Christian Delphin 1456
Willson, Harry 1466
Winterhalter, Franz Xaver,
copy after 1270
Wouverman, Philip, style of 1219
Z
Zacho, Christian 1414
Zahrtmann, Kristian 1425, 1427
Zillen, Johannes Wilhelm 1365
Zorn, Anders 1571
Zwiller, Marie Augustin 1436
Å
Aagaard, C. F. 1186
263
I n v i tat i o n to co n s i g n
Ivan Semionovich Kulikov: "Princess". Portrait of a young woman in russian dress.
Oil on canvas. 74 x 58 cm. Estimate DKK 75,000-100,000.
Russian sale in Copenhagen
Russian art and antiques remain highly desirable
commodities in the international market.
Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art
is conducting an important Russian sale in
December 2007 and is now inviting consignments.
For further information, please visit www.bruun-rasmussen.dk,
write us an e-mail at [email protected]
or call +45 3343 6911
264
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
B r u u n R asm u ss e n O n l i n e
Harald Schumacher: Italian woman with her daughter by a pergola with a view of Vesuvius. Oil on canvas. 61 x 81 cm. Sold for DKK 14.000.
Old masters and 19th century paintings, drawings and
prints every Wednesday at www.bruun-rasmussen.dk
For more than fifty years Bruun Rasmussen has been
the leading auction house in Denmark and Scandinavia.
We offer our profound experience and the best
and most friendly technology there is.
Please visit www.bruun-rasmussen.dk and experience
how smooth and easy online bidding can be!
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
265
Fantastisk lejlighed i Nyhavn
Siden Christian V i 1671 etablerede den Nye Havn, har denne dannet rammen om et
pulserende liv. Med fortorvscaféer, hyggelige spisesteder, levende musik og skibe lige
uden for døren, kan man fra denne fantastiske lejlighed tage del i livet i det omfang,
man lyster. Med smukke originale detaljer, som bl.a. høje vægpaneler, indbyggede
skodder i vindueslysningerne og bladguld, træder man ind i en helt anden verden,
når man åbner døren til denne bolig.
Adresse:
Ejendomstype:
Opførelsesår:
Etage:
266
Nyhavn 45 mezz., København K
Lejlighed
1740/1790
Mezzaninen
Antal rum/vær.:5/1
Boligareal:
187/172 m2
Kontantpris: 11.400.000
Brutto/netto: 69.212/60.861
Bredgade 25
1260 København K
Tel +45 2040 4646
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
[email protected]
www.br-estates.dk
information
AFHENTNING
DISPATCH
Afhentning af effekter købt på traditionel
auktion SKAL SKE senest 2 uger efter sidste
auktionsdag (eller efter aftale).
Collection of purchases bought at
traditional auctions must be no later than
2 weeks after the last auctionday.
Uafhentede effekter vil herefter uden
yderligere varsel blive sendt til opbevaring
for købers reg­ning og risiko.
Uncollected items will without further
notice be sent into storage at the expence
and risk of the buyer.
salgsresultater
sales results
Hammerslags-priser fra de seneste auktioner
kan ses på vores hjemmeside:
www.bruun-rasmussen.dk
Sales results from the latest auctions are
available at our website:
www.bruun-rasmussen.dk
Hammerslags-priser kan også fås ved at
ringe til vores automatiske telefon­svarer på
telefon: 33 43 69 08.
Sales results are also available at our
answering machine.
Please call: +45 33 43 69 08.
FOTO
PHOTO
Fotos af alle effekter kan ses på vores
hjemmeside: www.bruun-rasmussen.dk
Photos of all items are available at our
website: www.bruun-rasmussen.dk
euro
euro
Det bydes og faktureres i danske kroner.
Bids and invoicing are made in DDK.
Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt
Nationalbankens officielle valutakurs på tids­
punktet for udarbejdelse af kataloget.
For the conversion from DKK into Euro,
Bruun Rasmussen has used the official rate
of exchange from Denmarks Nationalbank
(the Danish National Bank) at the time of
preparation of the catalogue.
Beløbet i Euro er afrundet til et tal, der
efter Bruun Rasmussens skøn fremtræder
på en præsentabel måde i forhold til
beløbet i DKK.
The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, roughly adjusted to
presentable figures.
Bevaringstilstand
Condition
Bruun Rasmussen henleder opmærksom­
heden på, at katalognumrene som udgangs­
punkt ikke er forsynet med oplysninger om
tilstand (jvf. købskonditionernes § 9). Vi
henviser imidlertid til vores hjemmeside:
www.bruun-rasmussen.dk, hvor der under
det enkelte katalognummer ofte er oplysninger om bevarings­tilstand, reparationer
o. lign. Er disse oplysninger ikke tilstrække­
lige kan én af afdelingens sagkyndige kontaktes for yderligere informationer.
Bruun Rasmussen draws attention to the
fact that, as a rule, no information is
provided regarding the condition of the lots
(cf. conditions of purchase § 9).
However, we refer to our website:
www.bruun-rasmussen.dk where infor­
mation regarding condition, repairs, etc.
can usually be found for the individual lot.
Should this information be insufficient,
further details can be obtained by contacting one of the experts of the department.
Bankforbindelse
Bankers
Danske Bank · Konto: 30014310970638
IBAN: DK4130004310970638
Swift-BIC DABADKKK
Danske Bank · Account: 30014310970638
IBAN: DK4130004310970638
Swift-BIC DABADKKK
virksomhedsregistrering
business registration
CVR-nr. DK25472020
CVR-nr. DK25472020
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
267
katalog i s e r i n gspr i n c i pp e r
e x pla n at i o n of catalog u i n g pr i n c i pl e s
Forklaring vedr.
kunstnernavne i katalogerne
Explanation of names of
artists used in the catalogues
Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbej­
de af kunst­neren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen
indestår i henhold til købskonditioner § 9.
Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist
the genuiness and authenticity of which is guaranteed
by Bruun Ras­mus­sen according to the Conditions of
purchase § 9.
Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget
efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning
for køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer.
Below cataloguing reservations are made according to
the best of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for
guidance only and cannot be subject to claims.
Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket
er sandsynligvis fra kunst-nerens tid og muligvis udført
af denne.
Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, pro­
bably a work of the period of the artist, and possibly
executed by the artist.
Jens Juel's atelier/skole/værksted: I henhold til vor
opfattelse: Udført under kunstnerens indfly­delse og
antagelig fra dennes tid.
Jens Juel's atelier (studio)/skole (school)/værksted
(workshop): In our opinion, a work made under the
influence of the artist, and probably of his period.
Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være
udført af kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.
Jens Juel, (?): In our opinion, possibly a work by the
artist, or a (later) copy of the artist’s work.
Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterfølger: I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse
eller i stil med kunstneren.
?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne
beskrivelse.
Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunst­
neren.
Betegnet: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur
er gengivet, men ikke nødvendigvis udført af kunstneren.
Hvis ingen signatur nævnes i kataloget, drejer det sig om
et antagelig usigneret arbejde
Hvis ingen aldersangivelse nævnes i kataloget, drejer det
sig om et antageligt nyere eller helt moderne arbejde
U.r.: Uden ramme.
Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style
of)/ Jens Juel efterfølger (follower of) : In our opinion,
a later copy of a work by the artist or in the artist's style.
?: The catalogue description is subject to further reservations.
Sign.: In our opinion, the work has been signed by the
artist.
Betegnet (bears the signature): In our opinion, the in­scription may be by a hand other than that of the artist.
If no signature is mentioned in the catalogue the work is
apparently unsigned.
If no date is mentioned in the catalogue the work is ap­parently from the last century or of comparratively resent date.
U.r.: Unframed.
No compensation is given should the frame be damaged.
For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.
Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse
og tjener som vejledning for køber. Det er ikke nogen
garanti. Køber skal selv overbevise sig om de forskellige
katalognumres autencitet og kondition.
Above description is a statement of opinion by Bruun
Rasmussen and is to be considered only as guidance to
the buyer and not as a statement of fact. The buyer is to
satisfy himself of the authenticity and the condition of
the works of art.
Forkortelser:
Abb.:
*
CD
= Fuld moms
L.
= Længde
=Copy-Dan
= Full VAT
L.
= Length
=Droit de Suite
B.
= Bredde
*
CD
W.
= Width
sst. = Samme sted
H.
= Højde
sst. = Same place
H.
= Height
Diam.=Diameter
D.
=Dybde
Diam.=Diameter
D.
=Depth
268
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
moms og k u n st n e rafg i ft
vat a n d cop y - d a n i n format i o n
standard auktionsomkostninger
BUYER’S STANDARD PREMIUM
25% - brugt moms
25% AUCTIONEERS’ MARGIN SCHEME
1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedrørende
moms ved handel på auktion med brugte varer, kunst­
genstande, samler­objekter og antikviteter, der nu kan
handles til brugt moms.
As of 1 January 1995 new EC regulations came into
effect regarding the sale of secondhand goods, works of
art, collector’s items and antiques; these items may now
be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.
Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger, der
skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens fulde
pris. I auk­tionsomkostninger er indregnet ikke fradragsberettiget moms.
Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium
only is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted
from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus henceforth include non-refundable VAT.
Fuld moms *
full vat *
anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt
moms. Disse er mærket med en stjerne *. Købere skal
betale 20% i auk­tionsomkostninger, hvortil lægges 25%
moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.
will be charged on goods that cannot be traded under
the Auc­tioneers’ Margin Scheme. These lots are marked
with an asterix *. The buyer pays the auction premium of
20% plus 25% vat on the hammer price as well as the
buyer’s premium.
Reducerede
auktionsomkostninger 20%
BUYER’S REDUCED premium 20%
betales af købere der opfylder følgende betingelser:
is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:
1.Danske momsregistrerede købere kan vælge at betale
20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele
(fuldmoms). Moms­beløbet kan køber modregne, og
betaler derved 20% i auktionsomkostninger.
1.Danish VAT registered buyers may choose to pay
the 20% buyer’s premium + 25% VAT on the total
amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT
refunded and thus pays 20% in buyer’s premium only.
2. Momsregistrerede købere i andre EU-lande kan, ved at
anvende deres EU-momsnr., undgå den danske moms
og derved betale 20% i auktionsomkostninger.
2. VAT registered buyers in other EU countries may
avoid Danish VAT by using their VAT registration
number and thereby pay a buyer’s premium of 20%
only.
3. Alle købere med bopæl i et land uden for EU, der
op­fylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger (se købskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).
Kunstnerafgift til Copy-dan
CD
3. Residents of countries outside the EU meeting the
Danish customs authorities’ requirements regarding
the export of goods pay the buyer’s premium of 20%
only (see Conditions of Purchase §3, Exemption from
VAT).
Artists’ royalties
payable to copy-dan
CD
Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal
der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen
med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift
på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske
kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud
for katalognummeret.
Pursuant to current Danish legislation on copyright an
artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT
(i.e. hammer price plus buyer’s premium 20%) shall be
collected on works of modern art by all Danish and most
foreign artists. These works are marked CD for Copy-Dan
next to the lot number.
For nærmere information henvises til købskonditionerne.
For further information please refer to the Conditions of
Purchase.
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
269
k ø bsko n d i t i o n e r
§ 1. Budgivning
Køber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for
andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af
købet.
På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter
benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de øns­
ker at afgive et bud ved personligt fremmøde på auktionsstedet
eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte
pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt til
enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen er altid be­rettiget
til at nægte at acceptere et bud, hvis på forlang­ende ikke
tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende à conto beta­
ling har fundet sted.
Bud afgives af byderen ved personligt fremmøde på auktions­
stedet eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon er muligt under visse forudsætninger, der afgøres af Bruun
Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne
service. Auktionarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer
ligeledes afgørelse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.
§ 2. Betaling
For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgøres købesummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsom­
kostninger inklusive afgift.
Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms, så
udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på 25%
af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre
der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med stjerne *.
Danske momsregistrerede købere skal overfor os oplyse deres SE-/
CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anføres på de fakturaer, hvor
varen købes i fuld moms.
For visse udenlandske købere gælder der særlige regler for
afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private
købere, som ligestilles med danske købere jvf. gældende dansk
lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande, samler­
objekter og antikviteter.
Købesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales
kontant op til DKK 100.000 eller med Dankort, banknoteret check,
rejsechecks, Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige
udenlandske checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.
Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen
og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 8
dage efter fakturadatoen.
Betales købesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf
med 1,5% pr. påbegyndt måned.
Betales købesum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun Rasmussen har afsendt påkrav herom til køber, er Bruun Rasmussen berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på
ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og afkræve
køber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud tilfalder
den, der har indleveret det købte til auktion.
Har den misligholdende køber tilgodehavender fra salg af effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at
berigtige ethvert tilgodehavende hos køber ved modregning.
Har den misligholdende køber indleveret andre effekter til salg,
er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne effekter
på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet af en af
den misligholdende køber fastsat mindstepris. Den misligholdende køber er ikke berettiget til at kræve udlevering af effekter
indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun Rasmussen
ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter må anses
at overstige forfalden gæld.
270
Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en
køber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over
for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden på den
pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at
kræve et depositum som betingelse for accept af fremtidige bud.
§ 3. Afgiftsfritagelse
Udenlandske købere, der opfylder nedennævnte betingelser,
betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver
ikke belastet af danske afgifter.
A. Købere med bopæl i et andet EU-land:
Købere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages
for at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres over for Bruun Rasmussen, som skal påføre momsnummeret på fakturaen.
B. Købere med bopæl uden for EU:
1 Forsendelse gennem speditør: Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen godkendt speditør, fritages for
afgift.
2 Udførsel som rejsegods: Der kan ske fritagelse for dansk
afgift, når køberen selv med­tager det købte under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt: Fakturaen skal
være betalt, og den danske afgift på 25% af fakturabeløbet
skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.
a Købere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms
refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget købsfakturaen retur med påtegning om officiel indførsel fra det
endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætnings­
afgiftsområdet kompetent myndighed, hvis købet overstiger
DKK 1.200.
b Købere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den
danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist til toldbehandling i forbindelse med køberens udrejse fra
EU. Ekspor­tørblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter
at være forsynet med et toldvæsens attest for udførslen, hvis
købet over­stig­er DKK 300. Dette gælder også for Færøerne
og Grønland.
§ 4. Afgiftsbetaling
A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke ønsker at gøre
brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugt­moms/fuld­
moms på lige fod med private købere. Dette skal meddeles os
inden kl. 10 den følgende auktionsdag.
B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at købe til fuldmoms
med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Det­
te skal meddeles os inden kl. 10 den følgende auktionsdag.
§ 5. Udlevering
Købesummen skal være betalt, inden det købte kan udleveres til
køberen. Det købte henligger fra hammerslaget for købers reg­
ning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. Købte varer,
der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videre­solgt
for købers regning ved auktion eller underhånden.
§ 6. Forsendelse
Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende
købte varer, sker dette på købers regning og risiko. Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på
købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
§ 7. Kunstnerafgift til Copy-Da n
• 1% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem
DKK 1.242.383 og DKK 2.174.171 med tillæg af auktions­
omkostninger på 20% ekskl. afgift
en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret
i, er køber berettiget til at annullere købet, hvorefter den samlede
erlagte købesum, dog højst den i kataloget angivne højeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive
refunderet køber.
Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt
erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.
Retten til under de her anførte betingelser at annullere et køb
kan kun udøves af den, der købte den pågældende effekt hos
Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering
fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter
købsdagen, og af at det købte inden samme frist returneres til
Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som
det købte var i på hammerslagstidspunktet.
Køber kan i tilfælde af annullering ikke gøre krav på betaling
af renter af købesummen og er ej heller berettiget til at kræve
anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste, dækket.
Et køb kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser, såfremt:
• 0,5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem
DKK 2.174.171 og DKK 3.105.958 med tillæg af auktions­om­kostninger på 20% ekskl. afgift
a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse med den på dette tidspunkt gældende opfattelse
blandt lærde og eksperter.
CD
Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der
opkræves følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske og
visse udenlandske kunstnere. Følgeretsvederlaget opkræves hos
køber af Bruun Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation
Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Disse
værker er mærket CD for Copy-Dan ud for katalognummeret.
Følgeretsvederlaget beregnes som følger for det enkelte kunst­
værk, når hammerslagsprisen overstiger DKK 1.863:
• 5% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem
DKK 0 og DKK 310.596 med tillæg af auktionsomkost­ninger
på 20% ekskl. afgift
• 3% af den del af hammerslagsprisen, der ligger mellem
DKK 310.596 og DKK 1.242.383 med tillæg af auktions­
omkostninger på 20% ekskl. afgift
• 0,25% af den del af hammerslagsprisen, der ligger over DKK
3.105.958 med tillæg af auktionsomkostninger på 20% ekskl.
afgift
Copy-Dan afgiften kan ikke overstige DKK 93.179 for det enkelte
kunstværk.
b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at få
fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige
processer, hvis gyldighed først blev anerkendt efter katalogets
udgivelsestidspunkt eller som ville have været uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemførlige uden beskadigelse af den pågældende effekt.
§ 8. Eksporttilladelse
Kulturværdiudvalget er blevet ansøgt om eksporttilladelse, hvor
dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette blive
meddelt den udenlandske køber umiddelbart efter hammerslaget.
Derefter vil Bruun Rasmussen igen ansøge Kulturværdiudvalget
på købers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives eksporttilladelse
ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til at overtage det købte
til den opnåede pris, hvilket betyder at købet bliver hævet for
køber.
§ 9. Katalogisering
Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte
ændringer og modifikationer.
Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og under
anvendelse af de anførte katalogiseringsprincipper.
De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,
at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller
beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i kataloget. Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes
til vurdering af effekternes stand.
Enhver der ønsker at byde på auktion, bør derfor ved selvsyn på
de før auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de ønskede
effekters stand.
Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.
Skulle der efter købet opstå tvivl om det købtes ægthed eller
dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette
straks meddeles til Bruun Rasmussen.
Såfremt det må erkendes, at det købte er en forfalskning, eller
såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige
fejl, der har medført en væsentlig højere hammerslagspris, end
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Jesper Bruun Rasmussen, Auktionsholder
Jørgen Byriel, Auktionsleder
KOMMISSIONER
Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for bydere,
der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde 24 timer
før auktionens start, så om nødvendigt bydernes kreditværdighed
kan undersøges. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for
eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne ser­vice.
Konditionsrapporter
Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere
nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er
ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for
ved selvsyn at undersøge numrene på eftersynet. Det understreges,
at de givne oplysninger ikke kan gøres til genstand for reklamationer; her henvises til katalogteksten.
FRITAGELSE FOR DANSK FULDMOMS
Købere skal ifølge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget er markeret med stjerne *.
Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande,
køber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private, skal der
ikke betales dansk moms, men moms i henhold til de regler der
gælder, hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret.
Det tilrådes at søge oplysning hos de lokale myndigheder.
271
co n d i t i o n s of p u rchas e
§ 1. Bidding
The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”. Any
person bidding on behalf of a third party shall be liable in surety
for completion of the sale.
At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herein­after
called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to make
bids in person at the place of auction or commission bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to document
their ability to pay and be able to provide proof of identity at
any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid
if, when requested, adequate security or adequate payment on
account has not been rendered.
Bids should be made by the bidder in person at the place of auction or by written commission. Telephone bidding is possible
within certain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun
Rasmussen is not to be held responsible for any errors that may
occur using this service. The auctioneer shall have absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer will also
make decisions in all cases of doubt regarding the bidding.
§ 2. Payment
The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s premium, including VAT, for lots sold subject to the special VAT
scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and Antiques,
and secondhand goods by Public Auction (hereinafter called Special VAT).
Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that
the purchase price is the hammer price plus an additional 20%
in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer
price and the buyer’s premium. The lots subject to Full VAT are
indicated as such in the catalogue with an asterix (*).
Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation of their SE-/CVR-number (VAT No.) as this has to be quo­ted
on the invoice for goods bought at full VAT.
For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.
Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers from
the EU who are considered as Danish buyers (cf. current Da­nish
legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art,
Collec­tors’ items and Antiques by Public Auction).
The purchase price falls due for payment when the goods have
been knocked down. Payment may be made in cash up to DKK
100,000, by Dankort, banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-,
Master-, Diners Club- or Euro­card. Personal foreig­n cheques may
only be used for payment by prior arrange­ment.
Payment may be made during or immediately after the auction.
Under all circumstances payment must be made no later than
eight days from the date of the invoice.
Should the purchase price not be paid by the due date, interest
at 1.5 % per new month will be charged.
If the purchase price and interest are not paid within eight
days after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer,
Bruun Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and re­sell
the goods at a Bruun Rasmussen auction or privately, and to
demand reimbursement of any related losses from the defaulting
buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the person who had deposited the goods for sale by auction.
If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of
goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled
to set off its receivables against its payables to the defaulting
buyer.
If the defaulting buyer has deposited other goods for sale,
Bruun Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun
Ras­­mussen auction without being bound by the reserve stipulated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be
entitled to demand the surrender of goods deposited for sale as
long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged, regardless of whether the value of such goods may be
deemed to exceed the debt payable.
Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a
buyer who is in default in respect to his payment obligations
272
to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on
be­half of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further
be entitled to demand a deposit as a condition of accepting any
future bids from such a purchaser.
§ 3. Exemption from VAT
Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay
20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be
subject to Danish taxes and duties:
A. Buyers residing in another EU Member State:
Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they
have provided Bruun Rasmussen with documentation of their
VAT registration. The VAT number will then be quoted on
Bruun Rasmussen’s invoice.
B. Buyers residing outside the EU:
1Dispatch through forwarding agent: Lots exported through a
forwarding agent approved by Bruun Rasmussen are exempt
from VAT.
2 Export as personal luggage: Goods may be exempt from
Danish VAT when the buyer personally takes the goods out
of the country as luggage, provided the following conditions
have been met:
The invoice must have been paid and the Danish duty of 25%
of the invoice amount must have been deposited with Bruun
Rasmussen.
a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT
as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun
Rasmussen endorsed by the customs authorities of the country in question or by any other authority with jurisdiction
over matters of purchase tax with respect to official imports
of goods into the country in question if the purchase price
exceeds DKK 1,200.
b Buyers residing in other countries outside the EU will be
refund­ed the Danish VAT after the goods have been presented for customs clearance in connection with the departure of the buyer from the EU. The exporter’s form should be
returned to Bruun Rasmussen after being endorsed with the
customs autho­rities’ export certificate if the purchase price
exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe Islands and
Greenland.
§ 4. Payment of taxes and duties
A. Buyers with VAT-registration in other EU member states who
do not wish to make use of Article 3 may instead choose to
purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the
same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must be
notified of this before 10 a.m. on the following auction day.
B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price
plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this
before 10 a.m. on the following auction day.
§ 5. Collection of purchases
The purchase price must be paid in full before the purchased lot
can be passed over to the buyer. From the time of the lot being
knocked down to the buyer, until its collection, the purchased
lot will be held at the buyer’s own expense and risk.
A storage fee will be charged for lots which have not been collected within 14 days after the time of the lot being knocked
down. Goods which have been paid for but not collected within 1 year will be resold at auction or privately at the buyer's
expense.
§ 6. Dispatch
Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and for­
warding of purchased goods, this shall be done at the buyer’s
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held
liable neither for any damage caused to purchased goods during
dispatch nor for any missing consignments.
§ 7. Droit de Suite
Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic royalty shall be collected on works of modern art by all Danish and
some foreign artists. Bruun Rasmussen will from the buyer collect
the royalties required on behalf of the artists’ organisation Copy-Dan
for any work of art subject to this law. These works are identified in
the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside each relevant lot
number.
The artistic royalty will be calculated as follows for each work of art,
when the hammerprice exceeds DKK 1,863:
• 5% of the part of the hammerprice ranging from DKK 0 to
DKK 310,596 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)
• 3% of the part of the hammerprice ranging from DKK 310,596
to DKK 1,242,383 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)
• 1% of the part of the hammerprice ranging from DKK
1,242,383 to DKK 2,174,171 plus the buyer’s premium (20%
excl. VAT)
• 0.5% of the part of the hammerprice ranging from DKK
2,174,171 to DKK 3,105,958 plus the buyer’s premium (20%
excl. VAT)
• 0.25% of the part of the hammerprice lying above DKK
3,105,958 plus the buyer’s premium (20% excl. VAT)
The artistic royalty cannot exceed DKK 93,179 for each work of art.
§ 8. Export licence
Applications for an export licence must be made to the Danish
Cultu­ral Assets Committee when required in accordance with
current Danish legislation on the protection and preservation of
cultural assets in Denmark. Where such a licence has not been
obtained, the foreign buyer will be informed thereof immediately after the lot has been knocked down to the buyer. Anot­
her application will subse­quently be sent to the Danish Cultural
Assets Committee by Bruun Ras­mussen on behalf of the buyer,
now that the price is known. Should an export licence not be
granted, the Danish Cultural Assets Com­mittee would be obliged
to acquire the purchased lot at the purchase price, and the buyer
would thus not be bound to the purchase.
§ 9. Cataloguing
All lots are sold in the condition in which they are found when
knocked down and as described in the catalogue with subse­
quently published changes and modifications. Cataloguing is
done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge
and on the cataloguing principles stated.
The lots auctioned are often of some age or of a kind which
makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or
may have been subject to restoration or damage not necessarily
stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification
only and cannot be used for an evaluation of the condition of
the goods.
Any person who wishes to bid at an auction should therefore
sa-tisfy himself of the condition of the lots for which he intends
to bid by personal inspection at the preview held prior to the
auction. The catalogue description is an indication of the prevai­
ling oppinion of scholars and expert at the time of the printing
of the catalogue. If any doubts should arise after the purchase
regarding the genuineness of the purchased lot or its confor­
mance with the catalogue description, Bruun Rasmussen should
immedia­te­ly be informed thereof.
Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the
catalogue description contains material errors which lead to
a consi­derably higher hammer price than that which a correct
catalogue description would presumably result in, the buyer shall
be entitled to cancel the purchase, after which the buyer shall be
reimbursed for the total purchase price paid, up till a maximum
amount of the highest estimated price stated in the catalogue
plus buyer's premium and VAT, when applicable.
For material errors in the catalogue description in respect to
measure­ments or weight, compensation shall only be paid on a
percentage basis in proportion to the difference.
The right of cancellation of a purchase in pursuance of the
present conditions can only be exercised by the party who has
bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject to the presentation of a claim for cancellation in wri­ting to
Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to the
purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the same
condition in any and all respects which the purchased lot was in
at the time of the lot being knocked down to the buyer.
In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to
claim pay­ment of interest on the purchase price nor shall the
buyer be entitled to claim compensation for any other ex­pen­ses
or loss incurred, including any possible loss of profit in connection with reselling.
It shall not be possible to state cancellation of a purchase in
pursuance of the above provisions if:
a the catalogue description on the day the lot was knocked
down to the buyer was in accordance with the then generally
accepted opinion of scholars and experts;
b the only way of establishing whether the lot was a forgery
at the time of the publication of the catalogue was the
implementa­tion of scientific processes, the validity of which
was only acknowledged after the time of publication of the
catalogue, or which would have required a disproportionate
amount of cost, or which would have been impossible to carry out without damaging the lot in question.
Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art
Jesper Bruun Rasmussen, auctioneer
Jørgen Byriel, officially appointed external supervisor
COMMISSION
Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for
bidders who are unable to be present at the auction. It is a
prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission
24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit
to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held
responsible for any errors that may occur using this service.
CONDITION REPORTS
Bruun Rasmussen undertakes to provide further information
about the state and condition of the lots if possible. This is
regarded as a service for customers who are unable to make a
personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen
stresses that the informa­tion given cannot be used as the basis
for complaints; complaints can only be based on the catalogue
text.
Exemption FROM VAT
Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with
an asterix *.
No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies
from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell
to private buyers, The private buyer then only has to pay VAT
according to the rules in force in the country where the foreign
company is VAT re­gistered. For further information please consult your local authorities.
The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
273
r i n g d i r e kt e
call d i r e ctl y br e d ga d e
administration
Claus Poulsen
[email protected]
3343 6917
kundeservice /
Customer Service
Suzanne Huwendick
[email protected]
3343 6901
Annette Langbak
[email protected]
3343 6902
Heidi Beck Andersen
[email protected]
3343 6904
kommissioner og Bestilling af kataloger /
commissions and catalogue requests
Vibeke Nielsen
3343 6912
[email protected]
lager og transport /
storage and transportation
Frank Høgh
[email protected]
3634 1381
auktionsrådgivning /
auction guidance
Franziska Kampmann
[email protected]
3343 6905
vurdering og information /
valuation and information
Indbovurderinger / Valuation at your home
Hans Ruben
3343 6974
[email protected]
Kasper Nielsen
[email protected]
3343 6988
Per Flemming Koefoed
[email protected]
3343 6993
moderne kunst og design / modern art
Peter Christmas-Møller
3343 6951
[email protected]
Niels Raben
[email protected]
3343 6957
Peter Kjelgaard Jensen
[email protected]
3343 6950
Mønter / coins
Michael Fornitz
[email protected]
Porcelæn, Glas og orientalsk kunstindustri /
ceramics, glass and oriental works of art
Charlotte Hviid
3343 6982
[email protected]
Smykker / jewellery
Heidi Schophuus Jensen
[email protected]
3343 6840
Sølv / silver
Sabrina Ulrich Vinther
[email protected]
2570 5941
Tæpper / carpets
Henrik Schleppegrell
[email protected]
3343 6980
Vin / wine
Morten Stenør Larsen
[email protected]
3343 6841
Våben / weapons
David Utzon-Frank
[email protected]
2570 6996
Ældre malerier / old master paintings
Kasper Nielsen
3343 6988
[email protected]
Birte Stokholm
[email protected]
Bøger / books
Christine Almlund
[email protected]
3343 6940
Frimærker / stamps
Jan Helding
[email protected]
ældre Møbler / furniture
Thomas Lembourn
[email protected]
3343 6856
Anders Fredsted
[email protected]
274
3343 6833
3343 6976
3343 6973
3343 6964
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
a d r e ss e r
br u u n rasm u ss e n k u n sta u kt i o n e r
københavn – bredgade
fjernlager - københavn
Bredgade 33
DK-1260 københavn K
Tel +45 3343 6911
Fax +45 3343 6966
E-mail: [email protected]
Søvangsvej 1-5
DK-2650 hvidovre
Tel +45 3634 1381
Fax +45 3634 1332
københavn – havnen
Amerika Plads 11
DK-2100 københavn ø
Tel +45 7027 6080
Fax +45 7027 6090
E-mail: [email protected]
vejle – pedersholm
Pedersholms Allé 42
DK-7100 Vejle
Tel +45 7943 6911
Fax +45 7943 6910
E-mail: [email protected]
Århus - vurderingskontor
frederiks Allé 116
DK-8000 Århus c
Tel +45 7020 6911
Fax +45 7020 6912
E-mail: [email protected]
Sydsverige - Anders Antik
Ringvågen 48
26141 Landskrona
Tel +46 0418 599 90
Fax +46 0418 299 90
[email protected] · www.andersantik.se
Repræsentant i malmø
Pia Staël von Holstein
Tel +46 0702 738 975
E-mail: [email protected]
Bruun Rasmussen estates
Bredgade 33
DK-1260 københavn K
Tel +45 7011 7172
Fax +45 7011 7177
E-mail: [email protected]
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
Online-auktioner
www.bruun-rasmussen.dk
Teknisk support tel +45 7023 6911
E-mail: [email protected]
représentante en france
Anne Kristine Rathnov · PARIS
Tel + 33 6 14 08 19 80
E-mail: [email protected]
representative in uk and russia
professor neil kant
london
Tel +44 (7768) 278 618
ST. PETERSBURG
Tel +7 (911) 799 2106
E-mail: [email protected]
representante en españa
Karin K.J.V. Frijs . Marbella
Tel +34 952 82 48 98
Mobil tel +34 630 29 21 02
Fax +34 952 77 74 64
E-mail: [email protected]
rapresentante in italia
JEANETTE IDA MØLLER · MILANO
Tel +39 029 440026
Mobil tel +39 340 0539219
E-mail: [email protected]
representative in USA
Alexa bruun rasmussen · San Francisco
Tel +1 415 640 8007
E-mail: [email protected]
BENEDICTE HALLOWELL · BOSTON
Tel and Fax +1 617 566 7333
E-mail: [email protected]
275
komm i ss i o n sb u d
comm i ss i o n b i d s
Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selv
kan være til stede på auk­tions­­dagen. Denne service er
gratis.
Når De afgiver en kommission, beder De vores kundeser­
vice på Deres vegne byde op til et af Dem bestemt beløb
i hammerslag.
Der kan opstå den situation, at en anden køber allerede
har budt det beløb, som De ønsker at afgive. Er De da
villig til at gå et bud højere eller er De indforstået med at
nummeret sælges til anden side?
Ønsker De ikke at byde højere så skriv “Max” ud for beløbet. Er De i tvivl om hvor højt De vil byde, kan De hæve
budet med op til ca. 15% eller ca. 25%.
Salgsprisen kan blive højere eller lavere end vurderingen,
så der er også mulighed for at købe til under den angivne
vurdering. Vor kun­deservice køber altid så billigt som
muligt til Dem, som havde De selv været tilstede på auktionen.
Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.
Kommisionsbud skal være Bruun Rasmussen i hænde
senest 24 timer før auktionens start.
Sådan byder De:
Udfyld blanketten kommissionsbud med alle oplys­
ninger.
Angiv katalognummer.
Angiv beløbet De ønsker at byde.
Er dette Deres absolutte maximum bedes De anføre
“Max” i kolonnen.
De kan også forhøje Deres bud med henholdsvis ca. 15%
eller ca. 25%, ved at ind­ikere dette i kolonnen.
De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem,
at Bruun Rasmussen mod­tager den senest 24 timer før
auktionens start.
Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan Bruun
Ras­mussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussen ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved budgivningen.
Efter auktionen vil De kunne få oplysninger om priser på
vor automatiske 24 timers “Hammerslagsoplysning” på
telefon 3343 6908.
internet:
Kommisionsbud kan afgives på hjemmesiden www.bruunrasmussen.dk direkte fra siden med den effekt, De ønsker
at byde på.
Seneste afgivelse af bud via hjemmesiden er 3 timer før
auktionens start.
Afgivne bud kan ses på hjemmesiden under “Deres bud”,
når de er logget ind. Kontakt teknisk suppert på 7023
6911 for spørgsmål om registrering og budgivning via
internettet.
For yderligere information, se “Købskonditioner”, §1.
276
It is possible to leave commission bids if you can not be
present at the auction yourself. This service is free of
charge.
When leaving a commission bid, you are instructing our
customer service to bid up to a specified amount on your
behalf.
The situation can occur that another buyer has already
bid the same as you were prepared to. Are you then willing to bid further? If not the lot will be sold to another
buyer.
If you do not wish to exceed your bid then write “Max",
for maxi­mum, next to the amount. You can also allow us
to raise your bid by approx. 15% or approx 25%.
The hammer price may be higher or lower than the estima­
ted price, so it is possible to buy below the estimate.
Bruun Rasmussen will always buy at the lowest price possible, as if you yourself had been present at the auction.
All commission bids are strictly confidential.
Commission bids must be submitted no later than 24
hours prior to the start of the auction.
How to make a commission bid:
Complete the commission form with all pertinent
information.
Indicate the lot number.
Indicate the amount you are prepared to bid.
Should this amount be the absolute maxi­mum, please
write “Max” in the ap­pro­priate column.
You can also allow us to bid by up to approx. 15% or
approx. 25% more by indicating so.
Sign the commission form and make sure that Bruun Ras­
mus­sen receives it 24 hours prior to the start of the auction.
If the information should be insufficient, Bruun Rasmussen can abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not
be held responsible for error in bidding or failure to execute bids.
After the auction Bruun Rasmussen’s 24-hour “hammerprice-information” is available for sale results at
+45 3343 6908.
internet:
Commision bids can be submitted via the website
www.bruun-rasmussen.dk directly from the page with the
item you want to submit a bid for.
Deadline for submissions of bids via the website is
3 hours prior to the start of the auction.
Submitted bids are shown under “Your bids” when you
are logged in. Please contact technical support on
+45 7023 6911 for questions about the registration and
submission of bids on the website.
For additional information, please consult “Conditions of
Purchase” §1.
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
komm i ss i o n sb u d
comm i ss i o n b i d sbr e d ga d e
Skal være Bruun Rasmussen i hænde senest 24 timer før auktionens start.
Must be submitted no later than 24 hours prior to the start of the auction.
Navn Name: * ...................................................................................................................................................................................
Adresse Address: * ............................................................................................................................................................................
Postnr./by City: * ..............................................................................................................................................................................
Land Country: * ........................................................................ Fax: ............................................................................................
Tel: * ...................................................................................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................ CVR-nr. VAT No.: ......................................................................
Bank: .......................................................................................... Konto nr. Acct. No.: .................................................................
Adresse Address: ................................................................................................................................................................................ Postnr./By City: ......................................................................... Land Country: ..........................................................................
Tel: .............................................................................................. Kontaktperson Contact: ..........................................................
Obligatoriske felter er mærket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *
Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om på mine vegne at købe
nedennævnte katalognumre så fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anførte beløb, i hammerslag.
I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up at the prices indicated below.
Undertegnede har udfyldt ovennævnte med de ønskede oplysninger, samt har accepteret købskonditionerne.
The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of purchase.
Signatur: * ................................................................................. B.R. kunde-nr. Client No.: .......................................................
Jeg ønsker at modtage salgsresultater på de emner jeg har budt på via email
I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail
dagligt
every day
efter auktion
after the auction
på e-mail adressen on this e-mail address: ................................................................................................
Auktion nr auction no:
Katalog nr. Beskrivelse
Lot. No.Description
Bud kr.
Bid DKK
776
Max +15% +25%
BR UUN R A S MUS S EN ku nstaukt ion e r A / S
Bredgade 33 · DK-1260 København K · Tel +45 3343 69 11 · Fax +45 3343 6966 · [email protected] · www.bruun-rasmussen.dk
"
Fortsættes næste side Please turn over
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
277
komm i ss i o n sb u d
comm i ss i o n b i d sbr e d ga d e
Katalog nr. Beskrivelse
Lot. No.Description
Auktion nr auction no:
278
Bud kr.
Bid DKK
Max +15% +25%
776
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
komm e n d e a u kt i o n e r
com i n g a u ct i o n s
MODERNE KUNST OG DESIGN
Eftersyn: Auktion: 3. - 8. oktober
9. - 12. oktober
MALERIER OG ANTIKVITETER
Eftersyn: Auktion: 21. - 26. november
27. nov. - 7. dec.
russisk kunst
Eftersyn: Auktion: 21. - 26. november
3. og 4. december
Auktion: 1. december
bøger og manuskripter
Eftersyn: Auktion: 21. - 26. nov. + 10. dec.
10. december
mønter
Eftersyn:
Auktion:
24. - 26. nov. + 10. og 11. dec.
11. december
våben
Eftersyn:
Auktion:
21. - 26. nov. + 12. dec.
12. december
vin
Eftersyn:
Auktion:
12. og 13. december
13. december
ONLINE-AUKTIONER
Bredgade afholder online-auktioner over
bøger, frimærker, mønter og vin hver måned.
Se nærmere på www.bruun-rasmussen.dk
ONLINE-AUKTIONER
Havnen afholder online-auktioner over kunst,
antikviteter og design hver uge fra mandag til
torsdag samt online-auktion over våben
hver måned.
Se nærmere på www.bruun-rasmussen.dk
KUNST OG DESIGN
Eftersyn:
Auktion:
ONLINE-AUKTIONER
Vejle afholder online-auktioner over kunst,
antikviteter og design hver uge fra mandag til
torsdag.
Se nærmere på www.bruun-rasmussen.dk
frimærker
24. - 29. oktober
30. oktober - 1. november
Ret til ændringer forbeholdes © 2007 Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Foto: Bent Lange & Henrik Wichmann Tryk: From & Co.
Grafik og dtp: Lene Klibo, Bettina Løgstrup, Jorge Figueiredo & Andrea Løw
BRUUN RASMUSSEN bredgade AUcTION 776
279
Download