Table S3. Primers used in this study.

advertisement
Table S3. Primers used in this study.
Name
A10
AM1
B109
L106
L19
L23
L340
L35
L50
L6
L61
L55
L70
L71
L270
L271
L299
T17
W10
W104
W113
W115
W117
W12
W121
W13
W14
W149
W15
W16
W161
W162
W164
W17
W170
W174
W177
W179
W18
W19
W190
W198
W20
Sequence 5'-3'
CTTTGTACTGATGATTTATATACTTCGGCATACGT
aaaaGTCGACATGATGCTTGAAATATAGTTGTG
TGTGCACCGGAACAGATGTATAG
ggggACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTGCATGATTCAAATTGTTATTTGG
aaaGGTACCTTTAAAGTATATATCAGATTGTTTCG
CAAAGAGCTCGTCTACAAATTTC
aaaGGGCCCTTTAAATACTTTTGTTGCCAATGTC
TTTTGTATACAGGTGGTGGCC
aaaAGATCTAATAATGTATTTACGCTGGGGC
aaaGGTACCAAATTTAATGCTATTTTCCTTCGC
GCCGAAGTATATAAATCATCAG
TAAATCTAACAACACTCTAA
aaaaAAGCTTCAAGAATCCAATGAAGTAGGGG
aaaaAAGCTTCTAAATTAGAACATGATACTAACG
aaaAAGCTTGTACAGATCTCGAGAGCTCCTAGGCTAGCATGCAAATAT
GAGCCAAATAAATATATTC
aaaGGTACCAGCTTCTGTAGGTTTTTAGGC
aaaGCTAGCAAATTTAATGCTATTTTCCTTCGC
GCGATGCTTCATATCGTGCG
CAATCAAACATCAGCCAATCGC
TATGGTGATAAAGAGCAGATAAG
AAATAACCTTTAACTATGGCTCC
AGACACAGGTACTATGCCATC
CTTTTGTTAAGGAGAGCAAAGC
AAAAAATAATGATAATTGACGAGAC
AAATTGGGGCATATTCTTGAACC
TTATGGTTATTCAATTCTCAGATC
ATCAATTTTTGTCCCAATTTTCAG
TATCAAGTATTTCCTCATCATCG
CAAATTACTGCTATATATTCAGGC
TTAAATTTTATTATGAAGCAGGACG
AACTTGTGTAATGAGTAAGCCTC
TATGCTTATCGCCTTTGTCTCC
TTCATCCCTAACACCCCTATC
ACAAGAAACTGATTCAAGTGCTG
TCTTCAGTTGTAATACTATTGGC
TCGGAAGTCACTAGTTCCTTAG
TTAATCCATAGTTGGCTGCTATG
TGTCACTCCTCTACTGTATTATC
TATTCTGAAAAGGTCAATCAAGG
CTACTTTAATAATTGAAAAAGATGG
AAAACCCCTGCATTTCTTCATTC
TGATTCTAGTGAAAATCATCATAG
GTCTTTTAAATATCAGAACAGTTAC
1
Use
pWJ28 construct
pLM477 construct
2537228(a)
2508018(a)
2518543(a)
2513323(a)
2512967(a)
2515382(a)
2518206(a)
2517502(a)
2517804(a)
pWJ28 construct
pG0400(b)
pG0400(b)
pLM9 construct
pLM9 construct
pLM477 construct
2510951(a)
IS256(c)
2582417(a)
2431697(a)
2438512(a)
2435115(a)
2514651(a)
2581387(a)
2516985(a)
2516186(a)
2521139(a)
2514570(a)
2513774(a)
2551795(a)
2399121(a)
2469160(a)
2512540(a)
2447577(a)
2358547(a)
2553620(a)
2273662(a)
2511748(a)
2510135(a)
2563690(a)
2487258(a)
2509349(a)
W200
TGTTAAAGTAGAAGGATCATCTG
2492561(a)
W203
AAGGGCAATCCGAATACCACC
2401456(a)
W213
TGTCATATTCAAATCCGTGCTG
2495077(a)
W233
CTCTACTCACAAATTGCCAGTC
2295234(a)
W35
GCATTAATTGCAACGATAACCG
2494464(a)
W69
CTGATTAGGCAACAGTTATCCAG
2584858(a)
W9
CCATTAGTTGATTAAATACCGTTG
IS256(c)
W94
AGAAACAAGTTGGTGAGTATAAC
2387024(a)
W591
ATACTCAACCAGTTTATGATTGTTCTCGTCCCCTTTTCTTC
pWJ87 construct
W592
ACACTTCGTTATAGTAAATCTAACAACACTCTAAAAAATTG
pWJ87 construct
(a)
Oligonucleotide used for primer walking. Numbers indicate the genomic coordinates of S. epidermidis
RP62a where the 3’ end nucleotide of the primer anneals.
(b)
These primers amplify the nickase gene of the conjugative plasmid pG0400 and they were used to
sequence spc1 target site.
(c)
These primers anneal on the transposase gene of the IS256 element and were used to sequence the site
of insertion of escapers containing IS256 insertions in the cas genes.
2
Download