תאריך עדכון: יוני 2015 המחלקה לקרימינולוגיה עיבוד לשוני ועיבוד רגשי בקרב

advertisement
‫תאריך עדכון‪ :‬יוני ‪2015‬‬
‫המחלקה לקרימינולוגיה‬
‫עיבוד לשוני ועיבוד רגשי בקרב עבריינים‪-‬הבטיים נוירופסיכולוגים‬
‫‪73-937-01‬‬
‫שם המרצה‪ :‬ד"ר רותם לשם‬
‫סוג הקורס‪ :‬סמינר‬
‫היקף שעות‪ 2 :‬ש"ס‬
‫סמסטר‪ :‬ב'‬
‫שנת לימודים‪ :‬תשע"ו‬
‫אתר הקורס באינטרנט‪:‬‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס (מטרות על ‪ /‬מטרות ספציפיות)‪:‬‬
‫הקורס יעסוק ביכולת של עיבוד לשוני ועיבוד רגשי בקרב עבריינים‪ ,‬תוך התבססות על ההתמחות ההמספרילית של‬
‫כל אחת מהיכולות הללו וההבדלים ביניהן‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הקורס יתמקד בעיבוד לשוני ורגשי כחלק ממערך תפקודים קוגנטיביים בעלי חשיבות להבנת התנהגות אנטי‪-‬‬
‫סוציאלית‪ ,‬כולל התנהגות אלימה ותוקפנית; הבנת התפקודים הקוגנטיבים בהקשר של תפקודי המוח באזורים‬
‫השונים‪ ,‬בעיקר באזור אונה הפרונטלית; התמחות המספרילית בעיבוד שפתי ובעיבוד רגשי‪.‬‬
‫‪ .2‬הקשר בין בעיבוד לשוני ועיבוד רגשי לבין עבריינות והתנהגויות בסיכון; הצגת מחקרים נוירופסיכולוגים בתחום‬
‫החזותי והאודיטורי בקרב עבריינים ובקרב א וכלוסיה המועדת לסיכון כגון‪ ,‬אוכלוסיה הסובלת מהפרעות‬
‫היפראקטיביות‪ ,‬קשב וריכוז‪ ,‬הפרעות שליטה בדחפים ובעלי התנהגות אגרסיבית ואלימה‪.‬‬
‫‪ .3‬הכרות עם כלי מחקר נוירופסיכולוגים לצורך הבנה של תפקודים אלה‪ :‬מבחן של שמיעה דיכוטית (האזנה חצויה)‬
‫למילים ולרגשות‪ ,‬מבחן קשב לטראלי‪ ,‬מבחן זיהוי פרצופים‪ ,‬מבחנים לזיהוי רגשות בשפה דבורה‪ ,‬ומבחן החלטה‬
‫לקסיקלית‪.‬‬
‫מהלך השיעורים‪ :‬הרצאות פרונטליות מלוות במצגות; דיונים קבוצתיים‪.‬‬
‫תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים‪:‬‬
‫נושא השיעור‬
‫עיבוד לשוני ועיבוד רגשי – הגדרות;‬
‫עיבוד רגשי ושפתי כחלק ממערך של תפקודים קוגנטיביים ותפקודי המוח‬
‫האחראים על העיבוד השפתי והלשוני‪.‬‬
‫הקשר בין ליקויים בעיבוד רגשי ולשוני להתנהגות עבריינית והתנהגויות‬
‫בסיכון; הסברים נוירופסיכולוגים‪.‬‬
‫התמחות המספרילית בעיבוד שפתי ורגשי; מבחנים נוירופסיכולוגים‪ :‬מבחן‬
‫ההאזנה חצויה‪ ,‬מבחן הקשב הליטארלי‪ ,‬מבחן זיהוי פרצופים ומבחן‬
‫החלטות לקסיקלי‪ ,‬הבוחנים ליקויים בעיבוד הרגשי והלשוני בקרב אוכלוסיה‬
‫נורמלית ואוכלוסיה עם הפרעות התנהגותיות ורגשיות‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‬
‫חובות ‪ /‬דרישות ‪ /‬מטלות‪ :‬השתתפות פעילה בקריאה ודיון במפגשים‪.‬‬
‫מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי)‪:‬‬
‫ הגשת עבודה מסכמת‬‫ד‪ .‬ביבליוגרפיה‪:‬‬
‫‪ .1‬לדו‪ ,‬ג'‪ .)2005( .‬המוח הרגשי‪ .‬הוצאת עם עובד‪ .‬תל‪-‬אביב‬
‫‪ 152.4‬לדו‪.‬מח תשס"ה (‪ – )1099794‬בספריות לחינוך ולפסיכולוגיה‬
‫‪1‬‬
‫קריאה נדרשת‬
‫‪41 ,37 ,23 ,22 ,8 ,1‬‬
‫‪,25 ,24 ,21 – 17 ,10 ,9 ,7 – 2‬‬
‫‪40 ,39 ,38 ,36 – 34 ,29 – 27‬‬
‫‪,32 ,31 ,30 ,26 ,16 – 11 ,8‬‬
‫‪33‬‬
2. Blair, R. J., Colledge, E., Murray, L., & Mitchell, D. G. (2001). A selective impairment in the
processing of sad and fearful expressions in children with psychopathic tendencies. Journal of
Abnormal Child Psychology, 29, 491-498.
)154805( ‫כתב עת אלקטרוני‬
3. Blair, R. J., & Mitchell, D. G. (2009). Psychopathy, attention and emotion. Psychological
Medicine, 39, 543-555.
)132184( ‫כתב עת אלקטרוני‬
4. Brook, M., & Kosson, D.S. (2013). Impaired cognitive empathy in criminal psychopathy:
evidence from a laboratory measure of empathic accuracy. Journal of Abnormal Psychology,
122, 156 – 166.
)135581( ‫כתב עת אלקטרוני‬
5. Brownlie, E. B., Beitchman, J. H., Escobar, M., Young, A., Atkinson, L., Johnson, C., Douglas, L.
(2004). Early language impairment and young adult delinquent and aggressive behavior. Journal of
Abnormal Child Psychology, 32, 453-467.
)154805( ‫כתב עת אלקטרוני‬
6. Carte, E. T., Nigg, J. T., & Hinshaw, S. P. (1996). Neuropsychological functioning, motor speed,
and language processing in boys with and without ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology,
24, 481-498.
)154805( ‫כתב עת אלקטרוני‬
7. Cohen, R. A., Brumm, V., Zawacki, T. M., Paul, R., Sweet, L., & Rosenbaum, A. (2003).
Impulsivity and verbal deficits associated with domestic violence. Journal of International
Neuropsychological Society, 9, 760-770.
)1164381( ‫כתב עת אלקטרוני‬
8. Demaree, H. A., Everhart, D. E., Youngstrom, E. A., & Harrison, D. W. (2005). Brain
lateralization of emotional processing: historical roots and a future incorporating "dominance".
Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 4, 3-20.
Google scholar ‫נגיש דרך‬
http://bcn.sagepub.com/content/4/1/3.short
9. DeLisi, M., Vaughn, M.G., Beaver, K.M., & Wright, J.P. (2010). The hannibal lecter myth:
psychopathy and verbal intelligence in the macArthur violence risk assessment study. Journal of
Psychopathology and Behavioral Assessment, 32, 169-177.
)119018( ‫כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה וגם אלקטרוני‬
10. Dodge, K. A., & Godwin, J. (2013). Social-information-processing patterns mediate the impact
of preventive intervention on adolescent antisocial behavior. Psychological Science, 24, 456-465.
)581903( ‫כתב עת אלקטרוני‬
11. Grimshaw, G.M., Séguin, J.A., & Godfrey, H.K. (2009). Once more feeling: The effects of
emotional prosody on hemispheric specialization for linguistic processing. Journal of
Neurolinguistics, 22, 313–326.
)581903( ‫כתב עת אלקטרוני‬
12. Hale, T. S., Loo, S. K., Zaidel, E., Hanada, G., Macion, J., & Smalley, S. L. (2009). Rethinking
a right hemisphere deficit in ADHD. Journal of Attention Disorders, 13, 3-17.
)1106527( ‫כתב עת אלקטרוני‬
13. Hale, T. S., Zaidel, E., McGough, J. J., Phillips, J. M., & McCracken, J. T. (2006). Atypical brain
laterality in adults with ADHD during dichotic listening for emotional intonation and words.
Neuropsychologia, 44, 896-904.
)128277( ‫כתב עת אלקטרוני‬
2
14. Hare, R. D., & McPherson, L. M. (1984). Psychopathy and perceptual asymmetry during verbal
dichotic listening. Journal of Abnormal Psychology, 93, 141-149.
)135581( ‫כתב עת אלקטרוני‬
15. Heberlein, A.S., & Atkinson, A.P. (2009). Neuroscientific evidence for simulation and shared
substrates in emotion recognition: Beyond faces. Emotion Review, 1, 162–177
)1215231( ‫כתב עת אלקטרוני‬
16. Hiatt, K.D., Lorenz, A.R., & Newman, J.P. (2002). Assessment of emotion and language
processing in psychopathic offenders: results from a dichotic listening task. Personality and
Individual Differences, 32, 1255–1268.
)129930( ‫כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה וגם אלקטרוני‬
17. Kiehl, K. A., Smith, A. M., Mendrek, A., Forster, B. B., Hare, R. D., & Liddle, P. F. (2004).
Temporal lobe abnormalities in semantic processing by criminal psychopaths as revealed by
functional magnetic resonance imaging. Psychiatry Research: Neuroimagings, 130, 297-312.
)582386( ‫כתב עת אלקטרוני‬
18. Kosson, D.S., Lorenz, A.R., & Newman, J.P. (2006). Effects of comorbid psychopathy on
criminal offending and emotion processing in male offenders with antisocial personality disorder.
Journal of Abnormal Psychology, 115, 798–806.
)135581( ‫כתב עת אלקטרוני‬
19. Kimonis, E. R., Frick, P. J., Fazekas, H., & Loney, B. R. (2006). Psychopathy, aggression, and
the processing of emotional stimuli in non-referred girls and boys. Behavioral Sciences and the
Law, 24, 21-37.
)135581( ‫כתב עת אלקטרוני‬
20. Kimonis, E. R., Frick, P. J., Munoz, L. C., & Aucoin, K. J. (2007). Can a laboratory measure of
emotional processing enhance the statistical prediction of aggression and delinquency in detained
adolescents with callous-unemotional traits? Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 773-785.
)249210( ‫כתב עת אלקטרוני‬
21. Kimonis, E. R., Frick, P. J., Munoz, L. C., & Aucoin, K. J. (2008). Callous-unemotional traits
and the emotional processing of distress cues in detained boys: testing the moderating role of
aggression, exposure to community violence, and histories of abuse. Development and
Psychopathology, 20, 569-589.
)249210( ‫כתב עת אלקטרוני‬
22. Lindquist, K. A., Barrett, L. F., Bliss-Moreau, E., & Russell, J. A. (2006). Language and the
perception of emotion. Emotion, 6, 125-138.
)485315( ‫כתב עת אלקטרוני‬
23. Lindquist, K.A., Satpute, A.B., & Gendron, M. (2015). Does language do more than
communicate emotion? Current Directions in Psychological Science, 24, 99-108.
)1184292( ‫כתב עת אלקטרוני‬
24. Lockwood, P.L., Bird, G., Bridge, M., & Viding, E. (2013). Dissecting empathy: high levels of
psychopathic and autistic traits are characterized by difficulties in different social information
processing domains. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 760.
)1161776( ‫כתב עת אלקטרוני‬
25. Loney, B. R., Frick, P. J., Clements, C. B., Ellis, M. L., & Kerlin, K. (2003). Callous-unemotional
traits, impulsivity, and emotional processing in adolescents with antisocial behavior problems.
Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, 66-80.
)154996( ‫כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה וגם אלקטרוני‬
3
26. Manassis, K., Tannock, R., & Barbosa, J. (2000). Dichotic listening and response inhibition in
children with comorbid anxiety disorders and ADHD. Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, 39, 1152-1159.
)1223358( ‫כתב עת אלקטרוני‬
27. Marsh, A.A. (2013). What can we learn about emotion by studying psychopathy? Frontiers in
Human Neuroscience, 7, 181.
)1161776( ‫כתב עת אלקטרוני‬
28. Miller, L. A., Collins, R. L., & Kent, T. A. (2008). Language and the modulation of impulsive
aggression. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical
Neurosciences, 20, 261-273.
)154989( ‫כתב עת אלקטרוני‬
29. Munoz, L. C., Frick, P. J., Kimonis, E. R., & Aucoin, K. J. (2008). Verbal ability and
delinquency: testing the moderating role of psychopathic traits. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 49, 414-421.
)154989( ‫כתב עת אלקטרוני‬
30. Penton-Voak, I. S., Thomas, J., Gage, S. H., McMurran, M., McDonald, S., & Munafo, M. R.
(2013). Increasing recognition of happiness in ambiguous facial expressions reduces anger and
aggressive behavior. Psychological Science, 24, 688-697.
)1188717( ‫כתב עת אלקטרוני‬
31. Pine, D. S., Bruder, G. E., Wasserman, G. A., Miller, L. S., Musabegovic, A., & Watson, J. B.
(1997). Verbal dichotic listening in boys at risk for behavior disorders. Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36, 1465-1473.
)1223358( ‫כתב עת אלקטרוני‬
32. Raine, A., O'Brien, M., Smiley, N., Scerbo, A., & Chan, C. J. (1990). Reduced lateralization in
verbal dichotic listening in adolescent psychopaths. Journal of Abnormal Psychology, 99, 272-277.
)154809( ‫כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה וגם אלקטרוני‬
33. Reidy, D.E., Zeichner,A., Hunnicutt-Ferguson, K., & Lilienfeld, S.O. (2008). Psychopathy traits
and the processing of emotion words: Results of a lexical decision task. Cognition & Emotion, 22,
1174-1186
http://dx.doi.org/10.1080/02699930701745663
)385149( ‫כתב עת אלקטרוני‬
34. Robinson, R., Roberts, WL., Strayer, j., & Koopman, R. (2007). Empathy and emotional
responsiveness in delinquent and non-delinquent Adolescents. Social Development, 16, 555 –
579.
)452891( ‫כתב עת אלקטרוני‬
35. Sadeh, N., Spielberg, J. M., Heller, W., Herrington, J. D., Engels, A. S., Warren, S. L., . . .
Miller, G. A. (2013). Emotion disrupts neural activity during selective attention in psychopathy.
Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance, 8, 235-246.
)1157205( ‫כתב עת אלקטרוני‬
36. Sanger, D., Moore-Brown, B., Magnuson, G., & Svoboda, N. (2001). Prevalence of language
problems among adolescent delinquents: A closer look. Communication Disorders Quarterly, 23,
17-26.
http://cdq.sagepub.com/content/23/1/17
)573316( ‫כתב עת אלקטרוני‬
4
37. Schmeichel, B.J., Tang, D. (2015). Individual differences in executive functioning and their
relationship to emotional processes and responses. Current Directions in Psychological Science,
24, 93-98.
)1184292( ‫כתב עת אלקטרוני‬
38. Snow, P., & Powell, M. (2012). Youth (in)justice: Oral language competence in early life and
risk for engagement in antisocial behaviour in adolescence. Trends & Issues in crime and criminal
justice, 435, 1-6.
)1198001( ‫כתב עת אלקטרוני‬
39. Stevens, D., Charman, T., & Blair, R. J. (2001). Recognition of emotion in facial expressions
and vocal tones in children with psychopathic tendencies. Journal of Genetic Psychology, 162,
201-211.
)117705( ‫כתב עת אלקטרוני‬
40. Willem H. J. M. (2003). Emotional Capacities and Sensitivity in Psychopaths. Dynamical
Psychology, 1-20. http://www.goertzel.org/dynapsyc/2003/psychopaths.htm
)1118050( ‫כתב עת אלקטרוני‬
41. Witteman, J., van Ijzendoorn, M.H., van de Velde, D., van Heuven, V.J.J.P., & Schiller, N.O.
(2011). The nature of hemispheric specialization for linguistic and emotional prosodic perception: A
meta-analysis of the lesion literature. Neuropsychologia, 49, 3722–3738.
)128277( ‫כתב עת אלקטרוני‬
.‫או הוספה של מקורות אשר יילמדו במסגרת השיעורים בהתאם לצורך‬/‫ ייתכנו שינויים ו‬:‫הערות‬
5
Download