VISA - Heos

advertisement
Innehåll
Inställning
Användning
Förlängare för trådlöst nätverk
Bruksanvisning
HEOS Extend
Felsökning
Bilaga
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
INLEDNING························································································· 3
INNAN DU BÖRJAR········································································· 4
Konfigurera avancerade nätverksinställningar······································ 17
Status······························································································ 17
2.4 GHz/5 GHz Network·································································· 17
Network··························································································· 20
Management···················································································· 20
Tools································································································ 21
GRUNDLÄGGANDE FELSÖKNING············································ 22
HEOS Extend ansluter inte till mitt befintliga trådlösa nätverk·············· 22
Mina HEOS-enheter kan fortfarande inte ansluta till nätverket efter
att jag har lagt till en HEOS Extend····················································· 22
Jag kan inte ansluta till HEOS Extend när den är konfigurerad som
en trådlös åtkomstpunkt····································································· 22
Jag kan inte nå webbgränssnittet······················································· 23
Musiken avbryts eller blir fördröjd ibland·············································· 23
Ansluta till ett nätverk med WPS························································· 23
Återställa din HEOS Extend ······························································· 24
Återställa HEOS Extend till fabriksinställningarna································· 24
INFORMATION················································································ 25
Kontakta Denon·················································································· 25
Teknisk data······················································································· 26
Trådlöst LAN···················································································· 26
Allmänt····························································································· 26
Varumärken························································································ 27
Licenser······························································································ 28
Licensinformation för den programvara som används i enheten······· 28
Systemkrav··························································································· 4
Nätverkskrav······················································································ 4
Krav på styrenhet··············································································· 5
Bekanta dig med din Extend································································· 6
Kontroller··························································································· 7
Bakpanel···························································································· 8
Anslut Extend till strömmen··································································· 9
Skaffa HEOS-appen············································································· 9
KONFIGURERA DIN EXTEND····················································· 10
Läget Förstärkare··············································································· 10
Läget Åtkomstpunkt··········································································· 11
Placera din Extend·············································································· 12
Montering på en vägg······································································ 13
ANVÄND DIN EXTEND·································································· 14
Ändra namn························································································ 14
Om din Extend···················································································· 14
AVANCERADE INSTÄLLNINGAR ÅTKOMSTPUNKTSLÄGE···························································· 15
Ansluta till webbgränssnittet······························································· 16
Ansluta till webbgränssnittet via IP-adress········································ 16
Anslut till webbgränssnittet via UPnP (Windows 8/7/Vista)················ 16
Anslut till webbgränssnittet via Bonjour (Mac OS X)·························· 17
Ansluta till webbgränssnittet via trådbunden dator···························· 17
Innehåll
Bilaga
2
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Tack för att du har köpt den här HEOS-produkten. Läs den här bruksanvisningen noggrant för att försäkra korrekt användning.
Observera
DET HÄR DOKUMENTET INNEHÅLLER INFORMATION SOM UTAN TIDIGARE MEDDELANDE KAN KOMMA ATT ÄNDRAS.
Besök HEOSbyDenon.com för senast tillgängliga information.
INLEDNING
HEOS Extend är utformad för att ge dina HEOS-produkter tillgång till trådlösa nätverk som befinner sig utom räckvidd för din trådlösa router. Du kan använda
flera Extends för att ge HEOS-produkter tillgång till trådlösa nätverk i väldigt stora hem eller kontor.
Om du har bråttom kan du lära dig hur du installerar HEOS Extend genom att följa stegen i HEOS Extend snabbstartsguide.
HEOS Extend QUICK START GUIDE
Fortsätt att läsa den här bruksanvisningen för mer detaljerad information om funktioner och fördelar med din HEOS Extend.
3
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
INNAN DU BÖRJAR
Systemkrav
Se till att du förstår och uppfyller vissa grundläggande krav innan du börjar installera HEOS Extend.
22Nätverkskrav
Trådlös router – För att använda ditt HEOS-system behöver du ett fungerande trådlöst nätverk (Wi-Fi) i ditt hem.
Observera
Om du inte har något trådlöst nätverk kan HEOS Extend ställas in så att den fungerar som en trådlös åtkomstpunkt (istället för förlängare för trådlöst nätverk). Se avsnittet
“ANVÄND DIN EXTEND” (vsida 14) nedan.
Internetanslutning med hög hastighet – HEOS ansluter till Internet för att strömma musik till ditt hem från många populära musiktjänster online. HEOS
är också utformad för att leverera programvaruuppdateringar, som levereras via din Internetanslutning hemma. DSL, kabel och fibertjänster levererar bäst
upplevelse och pålitlighet. Du kan uppleva problem med prestandan med långsammare Internetanslutningar som t.ex. satellitbaserade tjänster.
4
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
22Krav på styrenhet
Du kan kontrollera ditt HEOS-system med hjälp av HEOS gratisapp på alla mobila enheter med iOS eller Android som uppfyller de lägsta kraven:
iOS lägsta krav:
Android lägsta krav
•iOS version 5.0 eller senare
•iPhone® (3GS eller nyare)
•iPad®
•iPod touch® (tredje generationen eller nyare)
•Android OS version 2.3 eller senare
•Alla upplösningar
5
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Bekanta dig med din Extend
Packa upp din Extend från lådan och kontrollera att följande föremål finns inkluderade:
qHEOS Extend
wMonteringsfäste
tSäkerhetsinformationsark
eSkruvar
yGaranti
uFörlängd skyddsplan
(endast nordamerikansk modell)
(endast nordamerikansk modell)
oStrömsladd
(endast europeisk modell)
6
rSnabbstartsguide
iEthernet-kabel
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
22Kontroller
Frontpanel
t q we r
rAnslutningsknapp
qStrömindikator
wNätverksindikator
eAnslutningsindikator
Indikator
Färg
Används för Wi-Fi-inställning (vsida 23).
tÅterställningsknapp
STRÖM
BLÅ
[AV] Nätströmmen är frånkopplad
[Blinkar] Startar upp
[PÅ] Ström på - Redo
NÄTVERK
GRÖN
[AV] Ej ansluten till något nätverk
[Blinkar] Ansluter
[Fast sken] Ansluten
ANSLUTNING GRÖN
Används för att återställa Extend (vsida 24).
Beskrivning
[AV] Anslutningsläget är inte igång
[Blinkar] Söker efter en enhet att ansluta
7
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
22Bakpanel
q we
r
qEthernetingång 1
wEthernetingång 2
eStrömingång (likström)
rStrömbrytare (elnätet)
8
Bilaga
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Anslut Extend till strömmen
1
Sätt in lämplig adapter i nätaggregatet (se till att den
klickar på plats).
2
Anslut strömkabeln till Extends baksida och kontakten
till ett vägguttag. Extend kan automatiskt växla mellan
100 – 240 V.
Bilaga
Skaffa HEOS-appen
HEOS-appen är själva hjärtat i HEOS-upplevelsen. Med din mobila enhet och
HEOS-appen kan du installera, bläddra, utforska och styra ditt HEOS-system
mitt i handflatan, var som helst ifrån i ditt hem.
Ladda ner HEOS-appen för iOS eller Android genom att leta upp den i App
StoreSM eller Google Play™ under “HEOS by Denon”.
9
Innehåll
Inställning
Användning
Bilaga
Felsökning
KONFIGURERA DIN EXTEND
Din HEOS Extend kan konfigureras för användning i två olika lägen, läget “Förstärkare” och läget “Åtkomstpunkt”. Läget Förstärkare används för att förlänga
räckvidden för ditt befintliga trådlösa nätverk. Läget Åtkomstpunkt används för att skapa ett nytt trådlöst nätverk om du inte har ett sådant installerat i ditt hem
eller kontor.
Läget Förstärkare
1
Kontrollera att Extend är ansluten till ett vägguttag och
har ström (blå ström-LED ska lysa).
2
Anslut den medföljande Ethernetkabeln mellan en av
de två Ethernetingångarna på Extend och din befintliga
trådlösa router eller switch.
4
Starta HEOS-appen på din mobila enhet.
5
Välj ikonen Inställningar
längst upp
till vänster på skärmen eller peka på
knappen “Konfigurera nu” längst upp på
skärmen.
6
Välj Mina Enheter -> HEOS Extend -> Läge -> Förstärkare.
Mina enheter
3
Se till att din mobila enhet är ansluten till det trådlösa
nätverk du vill förstärka. (Du kan kontrollera detta i
menyn Inställningar/Wi-Fi på din mobila enhet)
7
10
HEOS Extend
Läge
Åtkomstpunkt
Musik
Förstärkare
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra
konfigurationen.
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Läget Åtkomstpunkt
1
Kontrollera att Extend är ansluten till ett vägguttag och
har ström (blå ström-LED ska lysa).
2
Anslut den medföljande Ethernetkabeln mellan en av
de två Ethernetingångarna på Extend och din befintliga
trådlösa router eller switch (nätverks-LED:en kommer
att blinka grönt).
3
Efter några sekunder kommer nätverks-LED:en att sluta
blinka och börja lysa grönt med ett fast sken, vilket
indikerar att Extend är ansluten till din router.
4
HEOS Extend fungerar nu i läget Åtkomstpunkt. Du
kan ansluta till HEOS Extend genom att välja det
nätverksnamn (SSID) som börjar med “HEOS_” och
ange lösenordet som är tryckt på undersidan av HEOS
Extend.
Bilaga
Observera
•Det förvalda nätverksnamnet och lösenordet är unikt för varje HEOS
Extend. Denna information är tryckt på undersidan av din HEOS Extend.
•Läget Åtkomstpunkt kommer att konfigureras automatiskt med både 2,4
GHz- och 5 GHz-nätverk aktiverade och ställas in på fabriksinställningarna.
Om du vill ändra något i de förvalda inställningarna, se avsnittet Avancerade
inställningar nedan.
•När din HEOS Extend har konfigurerats i läget Förstärkare kommer
standardnätverksnamnet att raderas. Om du bestämmer dig för att
på nytt konfigurera din HEOS Extend i läget Åtkomstpunkt kommer
nätverksnamnet (SSID) att ställas in på samma namn som för det
nätverk den tidigare var inställd på att förstärka. Se avsnittet Avancerade
inställningar för närmare anvisningar om hur du ändrar nätverksnamnet
med hjälp av webbgränssnittet.
11
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Placera din Extend
Placera HEOS Extend på en lämplig plats mellan din existerande trådlösa nätverksrouter och enheten som kan vara utom räckvidd för din trådlösa nätverksrouter.
HÖGTALARE
HÖGTALARE
ROUTER
NY FÖRLÄNGARE
FÖR TRÅDLÖST
NÄTVERK
12
INTERNET
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
22Montering på en vägg
HEOS Extend kan monteras på en vägg med hjälp av det medföljande monteringsfästet.
1
2
Fäst monteringsfästet på väggen med hjälp av de medföljande delarna för väggmontering.
För in de medföljande korta skruvarna i Extends bottenkåpa.
Dra åt skruvarna för hand och dra inte åt för hårt!
Monteringsskruv
Monteringsfäste
Monteringsskruv
Monteringsskruv
3
Vägg
Montera Extend på monteringsfästet genom att rotera enheten medsols cirka 90 grader så att den fästs på plats.
13
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
ANVÄND DIN EXTEND
När du har din Extend ansluten till ditt nätverk förlänger den automatiskt räckvidden hos ditt existerande trådlösa nätverk. Det är bara ett fåtal inställningar som
du kanske vill justera eller bekräfta genom att följa dessa steg med hjälp av HEOS-appen på din mobila enhet:
1
Välj ikonen inställningar som finns längst upp till vänster
i huvudmenyn Music för att visa inställningsmenyn.
2
Välj “My Devices” för att visa en lista över dina HEOSenheter och Extend-enheter.
3
Välj den Extend som du vill justera eller bekräfta
inställningar för.
Ändra namn
Om du har mer än en HEOS Extend kanske du vill ge dem nya namn så att
du kan skilja dem åt. Du kan till exempel ge Extend ett namn som gör det lätt
att identifiera var den är placerad. “Extend – Office” eller “Extend – Garage”.
1
2
3
Välj “Name”.
Välj eller ange ett nytt namn för din Extend.
Välj ikonen spara
för att spara dina ändringar.
Om din Extend
Används för att visa statusinformation om vald Extend.
1
2
14
Välj “About”.
Bläddra ner för att se information om Extend.
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
AVANCERADE INSTÄLLNINGAR - ÅTKOMSTPUNKTSLÄGE
FÖRSIKTIGT
Justering av dessa inställningar kan koppla ifrån dina HEOS-enheter från ditt nätverk och det kan hända att dina HEOS-enheter inte kan användas. Använd
inte dessa funktioner om du inte känner dig bekväm med att göra avancerade justeringar för ditt system!
HEOS Extend
Status
2.4GHz Network
5GHz Network
Network
Management
Tools
HEOS Extend Status Information
System
System Time
System Up Time
Hardware Version
Serial Number
Locale
Kernel Version
Application Version
LAN Settings
IP Address
Subnet Mask
MAC Address
2014/05/09 02:09:29
12 min 17 sec
1.0.0
000000001
NA
1.0.0
1.0.0
169.254.1.1
255.255.0.0
00:02:6F:C7:EC:A6
WLAN Settings 2.4GHz
Cchannel
Tx Packet
15
6
13351
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
22Anslut till webbgränssnittet via UPnP
(Windows 8/7/Vista)
Ansluta till webbgränssnittet
HEOS Extend erbjuder ett webbaserat användargränssnitt som kan nås med
hjälp av följande steg:
22Ansluta till webbgränssnittet via IP-adress
1
Ta reda på IP-adressen för din Extend med funktionen
“About” som beskrivs ovan.
2
Ange IP-adressen för din Extend i din webbläsare på din
dator.
3
Ange standardanvändarnamnet och lösenordet (du kan
ändra dessa med hjälp av webbgränssnittet).
Standardanvändarnamn : admin
Standardlösenord
Bilaga
: password
16
1
2
Öppna utforskaren i Windows.
3
Högerklicka på ikonen för HEOS Extend och klicka
sedan på Properties.
4
Klicka på adresslänken på enhetens webbsida. Din
webbläsare öppnas.
5
Ange standardanvändarnamnet och lösenordet.
Klicka på Network och ikonen för din HEOS Extend
visas.
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
22Anslut till webbgränssnittet via Bonjour
(Mac OS X)
1
2
Bilaga
Konfigurera avancerade nätverksinställningar
Öppna Safari-webbläsaren.
22Status
Välj “Safari” – “Preferences” – “Advanced” och välj ett
av eller båda dessa alternativ:
222.4 GHz/5 GHz Network
Visar statusinformation och aktuella konfigureringsdata för Extend.
Basic
Bonjour : P Inkludera Bonjour i bokmärkesmenyn
Används för att ändra inställningar för band, SSID och Wi-Fi-kanal.
P Inkludera Bonjour i favoritfältet
3
Välj “HEOS Extend” från menyn Bonjour – Webpages i
fältet för favoriter eller bokmärkesmenyn.
4
Ange standardanvändarnamnet och lösenordet.
22Ansluta till webbgränssnittet via trådbunden
dator
1
Anslut den medföljande Ethernetkabeln mellan din
HEOS Extend och din dator.
2
3
Ange “http://169.254.1.1” i din webbläsare.
Ange standardanvändarnamnet och lösenordet.
17
Radio
Aktivera eller inaktivera 2,4 GHz/5 GHznätverket.
Band
Välj det nätverksband som ska aktiveras.
SSID
Namnet (SSID) som visas i ditt nätverk för
varje radio (2,4 GHz/5 GHz).
Auto Channel
Aktivera eller inaktivera automatiskt val av
kanal.
Check Channel Time
Välj valperiod för automatisk kanal.
Site Survey
Används för att utföra
nätverksplatsundersökningar.
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Advanced
Används för att nå avancerade nätverksparametrar.
Fragment Threshold
Anger maxstorlek för ett paket innan data
fragmenteras till flera paket. Om du har
en hög felfrekvens för paket kan du öka
fragmenteringströskelvärdet
något.
Om
fragmenteringströskelvärdet ställs in för lågt
kan nätverket fungera dåligt. Endast små
modifieringar av detta värde rekommenderas.
RTS Threshold
RTS-tröskelvärdet används som en utlösare
för att engagera utväxlingen av RTS- och
CTS-meddelanden mellan AP och klienten.
Beacon Interval
Beaconintervallet
indikerar
beaconfrekvensintervallet. Ett beacon är
ett paket som sänds av routern för att
synkronisera det trådlösa nätverket. 50
rekommenderas vid dålig mottagning.
18
Bilaga
DTIM Period
Indikerar intervallet för Delivery Traffic
Indication Message (DTIM). Ett DTIM-fält är
ett nedräkningsfält som informerar klienter
om nästa fönster för lyssning efter utskick
och multicastmeddelanden. När routern har
buffrat utskick eller multicastmeddelanden
för tillhörande klienter skickar den nästa DTIM
med ett DTIM-intervallvärde. Klienterna hör
dessa beacons och aktiveras för att ta emot
utskicken och multicastmeddelandena.
N Data Rate
Välj 11n som datatakt.
Channel Bandwidth
Välj kanalbandvidd.
Preamble Type
Om din trådlösa enhet stöder kort preamble
och du har problem med att få den att
kommunicera med andra 802.11b-enheter
ska du kontrollera att den är inställd på att
använda lång preamble.
CTS Protection
När den är inställd på auto kommer en
skyddsmekanism se till att dina Wireless-Benheter ansluter till routern när många enheter
är närvarande. Dina trådlösa enheter kan
dock fungera sämre.
Tx Power
Högre inställningar rekommenderas inte för
användare på grund av den extra värme som
genereras av radiochippsatsen och som kan
påverka routerns livslängd.
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Security
Bilaga
Access Control
Används för att redigera trådlösa säkerhetsalternativ.
Används för att möjliggöra filtrering på MAC-adress för att begränsa
åtkomsten till HEOS Extend.
ESSID
Visar aktuellt SSID.
Broadcast ESSID
Aktivera eller inaktivera utskick av ESSID.
Wireless MAC filtering
Aktivera eller inaktivera trådlös MAC-filtrering.
Välj vilken typ av nätverkskryptering som ska
användas eller stäng av kryptering genom att
välja “Disable”.
MAC Address List
Lisa över registrerade MAC-adresser.
Encryption
WPS
Används för att redigera lägesinställningarna för Wi-Fi Protected Setup.
•Om WEP är valt i ovanstående “Encryption”
Authentication Type
Välj autentiseringstyp.
Key Length
Välj nyckellängd för WEP.
Key Type
Välj nyckeltyp för WEP.
Default Key
Välj krypteringsnyckel 1 till 4.
Encryption Keys 1-4
Anger krypteringsnyckel upp till 4.
WPS Current Status
Visar om WPS-funktionen är konfigurerad
eller ej.
När den är konfigurerad har WPS använts för
att auktorisera anslutningen mellan enheten
och trådlösa klienter.
Self Pin Code
Visar WPS-pinkoden för denna enhet.
SSID
Visar SSID (trådlösa nätverkets namn) för
referens.
Authentication Mode
Visar krypteringsmetoden som används av
WPS-processen.
Passphrase Key
Visar den i förväg delade nyckeln som
konfigurerats i avsnittet säkerhet.
WPS via Push Button
Tryck på denna knapp för att starta WPS med
tryckknappsmetoden.
•Om WPA är valt i ovanstående “Encryption”
WPA Type
Välj WPA-typ.
Pre-shared Key Type
Välj i förväg delad nyckeltyp.
Pre-Shared Key
Anger i förväg delad nyckel.
Wireless Clients
Visar en lista med MAC-adresser för alla anslutna enheter.
19
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
22Network
Bilaga
Firmware Update
För att uppdatera inbyggd programvara:
LAN
Configuration Type
Välj dynamisk eller statisk konfigurering.
IP Address
IP-adress, subnätmask, standardgateway.
22Management
Admin
Old Password
Ange Extends aktuella lösenord.
(standardlösenord är “password”)
New Password
Ange det nya lösenord du vill använda.
Confirm Password
Ange det nya lösenordet på nytt.
1
Klicka
på
Browse-knappen
och
navigera
i
operativsystemets filsystem till den plats där
uppdateringsfilen finns.
2
Välj
uppdateringsfilen.
uppdateringsfilens fält.
3
Klicka på Apply-knappen för att starta uppdateringen av
programvaran.
Filens
namn
visas
i
Försiktigt
Enheten är otillgänglig under uppdateringsprocessen och måste startas om när
uppdateringen är slutförd. Alla anslutningar till eller genom enheten kommer att förloras.
20
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
22Tools
Configuration
Restore to Factory
Default
Klicka på återställningsknappen för att återställa
HEOS Extend till fabriksinställningarna. Detta
är samma sak som att trycka på knappen på
toppanelen med ett pappersgem.
Backup Settings
Klicka på spara för att spara de aktuella
inställningarna på din dator.
Restore Settings
Bilaga
Time Server
Återställ inställningar som tidigare har sparats,
klicka på Browse, välj filen och klicka på
Upload.
System Log
Time Setup
Välj vilken metod som ska användas för
tidssynkning.
Time Zone
Välj tidszon för platsen Extend befinner sig på.
NTP Time Server
Välj namnet på den NTP-tidsserver varifrån
korrekt tid ska erhållas via Internet.
Daylight Saving
Aktivera eller inaktivera sommartid och ange
när den är aktiv.
Ping
Visar information om systemets funktion över tid.
Restart
Används för att trådlöst starta om förlängaren för trådlöst nätverk. Inga
inställningar ändras. Klicka på Restart-knappen för att starta om. Omstarten
är slutförd när strömindikatorn slutar blinka.
Address to Ping
Ange den adress du vill skicka ett pingtest till.
Ping Frequency
Välj hur många gånger pingtestet ska utföras.
Iperf
Används för att utföra en iperf-server.
21
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
GRUNDLÄGGANDE FELSÖKNING
HEOS Extend ansluter inte till mitt befintliga trådlösa nätverk
Lösning
Se sidan
•Flytta HEOS-enheten och HEOS Extend närmare den befintliga åtkomstpunkten och försök igen.
–
Mina HEOS-enheter kan fortfarande inte ansluta till nätverket efter att jag har lagt till
en HEOS Extend
Lösning
Se sidan
•Flytta HEOS-enheten närmare HEOS Extend.
•Flytta HEOS Extend närmare din trådlösa åtkomstpunkt.
–
–
Jag kan inte ansluta till HEOS Extend när den är konfigurerad som en trådlös
åtkomstpunkt
Lösning
Se sidan
•Anslut till HEOS Extend från din mobila enhet med hjälp av nätverksnamnet (SSID) och lösenordet som är tryckta på etiketten som finns
på undersidan av HEOS Extend.
•När din HEOS Extend har konfigurerats i Förstärkare-läget, raderas det förvalda nätverksnamnet. Om du bestämmer dig för att
konfigurera om din HEOS Extend i Åtkomstpunkt-läget, kommer nätverksnamnet att ställas in på samma namn som det nätverk som
det tidigare ställdes in att förstärka.
•Kontrollera att en Ethernetkabel är ansluten mellan din HEOS Extend och gränssnittet för ditt nätverk (kabelmodem, router, switch eller
liknande).
•Kontrollera att din mobila enhet och/eller HEOS-enhet är inom HEOS Extends räckvidd.
–
22
–
–
–
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Jag kan inte nå webbgränssnittet
Lösning
Se sidan
•Kontrollera att du har anslutit strömmen till Extend och att strömindikatorn lyser stadigt blått.
•Se till att din Extend är ansluten till ditt nätverk och att nätverksindikatorn lyser stadigt grönt.
•Kontrollera att din dator är ansluten till samma nätverk som din Extend.
•Anslut din Extend och datorn till samma nätverk med hjälp av Ethernetkablar.
7
7
–
–
Musiken avbryts eller blir fördröjd ibland
Lösning
Se sidan
•Kontrollera att din Internetanslutning fungerar som den ska.
•Om du delar ditt nätverk med andra användare eller enheter kan det vara så att de använder det mesta av din bandvidd (speciellt om
de strömmar video).
•Kontrollera att dina HEOS-enheter finns inom ditt trådlösa nätverks räckvidd.
•Kontrollera att dina HEOS-enheter inte är placerade nära annan elektronisk utrustning som kan störa deras trådlösa anslutning (som
mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, teveapparater och liknande).
–
–
12
–
Ansluta till ett nätverk med WPS
Lösning
Se sidan
Om din trådlösa router har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kan din HEOS Extend även anslutas till nätverket med “Push Button”metoden som beskrivs i följande steg:
1. Tryck på WPS-knappen på din router.
2. Inom 2 minuter ska du trycka på och hålla in anslutningsknappen på HEOS Extends frontpanel i 5 sekunder.
3. Anslutningslampan på framsidan av HEOS Extend kommer att blinka grönt i flera sekunder medan den ansluter till din router.
4. När anslutningen är slutförd kommer NETWORK LED på HEOS Extends framsida att lysa grönt med ett fast sken.
–
23
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Återställa din HEOS Extend
Lösning
Se sidan
Återställning av HEOS Extend kommer att starta om systemet.
För att starta om din HEOS Extend ska du försiktigt föra in ett litet gem i hålet för återställningsknappen på framsidan av HEOS Extend
och trycka. POWER LED börjar då blinka blått efter några sekunder.
–
Återställa HEOS Extend till fabriksinställningarna
Lösning
Se sidan
Om HEOS Extend återställs till fabriksinställningarna så rensas alla inställningar och fabriksinställningarna återställs, inklusive förvalt
nätverksnamn (SSID) och lösenord (som tryckt på undersidan av HEOS Extend).
–
Varning
Alla inställningar kommer att raderas.
För att återställa din HEOS Extend till fabriksinställningarna ska du föra in ett litet gem i hålet för återställningsknappen på framsidan av
HEOS Extend och hålla den intryckt tills NETWORK och CONNECT LED börjar blinka grönt.
24
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
INFORMATION
Kontakta Denon
Endast för USA och Kanada:
Om du behöver ytterligare hjälp med din HEOS-produkt ska du kontakta HEOS genom Denons kundtjänst nedan:
Webbsida: www.HEOSbyDenon.com/Support
Epost: Support@HEOSbyDenon.com
Livechatt: www.HEOSbyDenon.com/LiveChat
Telefon: Avgiftsfritt (855) 499 2820
(M-F 10:00 till 22:00 EST / Lör 12:00 till 20:00 EST)
För övriga regioner:
Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa problem, kontakta Denons kundtjänst där du bor eller besök HEOSbyDenon.com
25
Innehåll
Inställning
Användning
Bilaga
Felsökning
Teknisk data
22Trådlöst LAN
Nätverkstyp (trådlösa LAN-standarder):
Använt frekvensintervall:
Ethernetport:
Överensstämmer med IEEE 802.11a/b/g/n
2,4 GHz, 5 GHz
RJ-45 x 2 portar
22Allmänt
Drifttemperatur:
Strömtillförsel:
Strömförbrukning:
5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
5W
Mått:
6 27/32 (174)
Enhet : tum (mm)
1 37/64
(40)
6 39/64 (168)
Vikt: 8,6 oz (245 g) (utan strömkabeln)
26
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Varumärken
Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Wi-Fi Protected setup™-logotypen är ett varumärke som tillhör Wi-Fi
Alliance.
Apple,Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett
servicemärke som tillhör Apple Inc.
Adobe, Apple-logotypen och Reader är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder
27
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
Licenser
22Licensinformation för den programvara som
används i enheten
nn LGPL
Open Source Used
uclibc
Om GPL- (GNU-General Public License), LGPL -(GNU Lesser General Public
License) licens
Den här produkten använder GPL/LGPL-programvara och programvara tillverkad
av andra företag.
Då du har köpt den här produkten, kan du skaffa fram, modifiera eller distribuera
källkoden för GPL/LGPL-programvaran som används i produkten.
Denon levererar källkoden baserat på GPL- och LPGL-licenser till den faktiska
kostnaden vid begäran till vår kundtjänst. Observera dock att vi inte ger några
garantier vad gäller källkoden. Du bör också förstå att vi inte erbjuder support för
innehåll i källkoden.
nn howl-1.0.0
Copyright 2003, 2004 Porchdog Software. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Det här avsnittet beskriver den programvarulicens som används för den här
enheten. För att upprätthålla korrekt innehåll, används originalet (engelska).
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY PORCHDOG SOFTWARE “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE HOWL PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
nn GPL
Open Source Used
bridge-utils
busybox
linuxigd
mtd-utils
u-boot
udhcp
utelnetd
wget
wireless-tools
hostapd
iptables
Linux Kernel
ntpclient
termcap
Version
0.9.29
Version
1.2
1.7.5
1
1.2
1.1.4
0.9.9-pre
0.1.9
1.11.3
2.8
0.8
1.4.4
2.6.34
2003_194
1.3.1
The views and conclusions contained in the software and documentation are those
of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either
expressed or implied, of Porchdog Software.
28
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
nn Iperf-2.0.5
nn libupup-1.6.18
Copyright (c) 1999-2007, The Board of Trustees of the University of Illinois All Rights
Reserved.
Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
Iperf performance test
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research
National Center for Supercomputing Applications
University of Illinois at Urbana-Champaign
http://www.ncsa.uiuc.edu
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software (Iperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimers.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this Software without
specific prior written permission. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTIBUTORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
29
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
nn OpenSSL License
Bilaga
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.
com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display
the following acknowledgment: “This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse
or promote products derived from this software without prior written permission. For
written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may
“OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the OpenSSL
Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
30
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
nn pcre-6.x
THE “BSD” LICENCE
PCRE LICENSE
-------------
-------------
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the
names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and
semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language.
Release 6 of PCRE is distributed under the terms of the “BSD” licence, as specified
below. The documentation for PCRE, supplied in the “doc” directory, is distributed
under the same terms as the software itself.
The basic library functions are written in C and are freestanding. Also included in the
distribution is a set of C++ wrapper functions.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
------------Written by:
Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England. Phone: +44 1223
334714.
Copyright (c) 1997-2006 University of Cambridge All rights reserved.
THE C++ WRAPPER FUNCTIONS
------------Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2006, Google Inc.
All rights reserved.
31
Innehåll
Inställning
Användning
Felsökning
Bilaga
nn popt-1.7
nn zlib
Copyright (c) 1998 Red Hat Software
http://www.zlib.net/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library version 1.2.3, July
18th, 2005 Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1. T
he origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not
required.
2. A
ltered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. T
his notice may not be removed or altered from any source distribution.
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used
in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from the X Consortium.
32
www.denon.com
D&M Holdings Inc.
3520 10342 00AD
Download