Offentlig journal

advertisement
Offentlig journal
Seleksjon:
Journaldato: 12.3.2012 - 18.3.2012, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A
Rapport generert: 21.03.2012
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Alisa Odincova - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2009/4939-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26226/2009
13.03.2012
30.03.2009
MN ADM/HEIDIMEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/LENAKO
MN ADM/HEIDIMEN
Lena Korsnes
Heidi Marie Engelsåstrø
13.03.2012
TE
Innhold:
Høringsuttalelse fra Det teologiske fakultet
Sakstittel:
Høringsuttalelse om Dialogsenteret Emmaus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22541-1 49495/2009
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
10.12.2008
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Dialogsenteret Emmaus
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rekvisisjon 2009
Sakstittel:
Prosjekt - The study of early christianity in its Greco-Roman context
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/10532-1 49527/2009
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
25.05.2009
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
529
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF FAG/INGUNNMG
Ingunn Maria Gjørva
Ingunn Maria Gjørva
TF ADM/INGUNNMG
Side: 1 av 542
Innhold:
Referat fra møte 19. april 2010 mellom TF og stipendiat Sissel Merete Finholt
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/7163-12 32079/2010
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
20.04.2010
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TF ADM/BSCHJERV
Bjørn Erik Høvik Schjerverud
Innhold:
Refusjonskrav for arbeidspraksis Edna Kristensen periode jan-april 2010
Sakstittel:
Praksisplass ved UiO, Insitutt for allmenn og samfunnsmedisin, seksjon for arbeids- og trygdemedisin for *****
*****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3885-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
53130/2010
15.03.2012
01.07.2010
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/TERESEE
NAV Vestre Aker
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avvikskommentarer - Årsoppgjør 2010
Sakstittel:
MED - Virksomhetsrapportering 3. tertial
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1054-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
7942/2011
15.03.2012
26.01.2011
MED ØK/METTEGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ØK/HALVORFA
MED ØK/HALVORFA
Halvor Fahle
Halvor Fahle
Innhold:
Prosjektregnskap pr 31/12-2010 Kommunikasjon og psykisk helse prosjekt nr 460908
Sakstittel:
Prosjekt: stipendiatstilling ,"Kommunikasjon og psykisk helse" - Helse og Rehabilitering pr. nr. 2008/2/0314 - pr.
leder - Arnstein Finseth - UiOpnr 460908
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22853-9 13175/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2011
MED IMB/BJARNED
Klassering:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/BJARNED
Rådet for Psykisk Helse
Universitetet i Oslo
Side: 2 av 542
Innhold:
Letter of intent IP Murcia 2011
Sakstittel:
Erasmus Intensive Programme IP ILS Murcia - 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4001-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22688/2011
12.03.2012
09.03.2011
UV ILS/KRISTFST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
074
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/KRISTFST
Angeles Martinez Cegarra
Universitetet i Oslo
Innhold:
Klage over avslag- til klagenemnda
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/4459-32 33470/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
15.04.2011
JU EKS/RANDISA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
JU EKS/RANDISA
*****
Finn Ragnar Berger
Universitetet i Oslo
11.01.2012
TE
Innhold:
Konfigurasjonsdokumentet for ePhorte per april 2011
Sakstittel:
Konfigurasjon - ePhorte
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5391-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
36466/2011
13.03.2012
28.04.2011
OPA ESAK/LENAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
OPA ESAK/LENAA
Seksjon for forvaltning av elektronisk
saksbehandling og dokumentasjon
Lena Andersen
Avsender
OPA ESAK/LENAA
Innhold:
Foreldrepermisjon, 28.7.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/7500-18 58704/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.07.2011
TF ADM/DAGN
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/ANNEGSU
*****
Universitetet i Oslo
Side: 3 av 542
Innhold:
Foreldrepermisjon, endelig beregning
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/13704-8 59784/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
18.07.2011
TF/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/ANNEGSU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelsesbrev til avtale om endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ameli, Tropè ( Trope ) - Klinmed (AHUS)
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1972210
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
61146/2011
16.03.2012
26.07.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Jonassen, Nygård, Lie
Ameli Tropé
Amweli Tropé
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endelig vedtak
Sakstittel:
Søknad om opprykk til professor - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/5585-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
62777/2011
13.03.2012
04.08.2011
TF ADM/INGUNNMG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
223
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Sturla Sagberg
Universitetet i Oslo
Side: 4 av 542
Innhold:
Endelig vedtak
Sakstittel:
Søknad om opprykk til professor - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/4684-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
62808/2011
13.03.2012
04.08.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Sidsel Lied
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.08.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/8705-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
63461/2011
15.03.2012
09.08.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/INGEBOSB
MED IMB/INGEBOSB
Ingeborg Stang
Ingeborg Stang
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Erik Skjeggestad - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9840-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
64368/2011
16.03.2012
11.08.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Erik Skjeggestad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Dekanens godkjenning av komité
Sakstittel:
Søknad om bedømmelse til graden dr.philos. - Erik A. Nielsen
DokType Sak/dok nr:
X
2011/297-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
64448/2011
13.03.2012
12.08.2011
TF ADM/INGUNNMG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
560
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
TF ADM/INGUNNMG
Ingunn Maria Gjørva
Ingunn Maria Gjørva
Side: 5 av 542
Innhold:
Oppnevning av komité
Sakstittel:
Søknad om bedømmelse til graden dr.philos. - Erik A. Nielsen
DokType Sak/dok nr:
U
2011/297-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
64570/2011
13.03.2012
05.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
560
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Aud V. Tønnessen
Trond Skard Dokka
Stina Hansson
Universitetet i Oslo
Innhold:
Underrettelse komitésammensetning
Sakstittel:
Søknad om bedømmelse til graden dr.philos. - Erik A. Nielsen
DokType Sak/dok nr:
U
2011/297-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
65034/2011
13.03.2012
15.08.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
560
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Erik A. Nielsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon om oppnevning av komité
Sakstittel:
Ph.d.-student ved Det teologiske fakultet - Sivert Angel
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8980-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
66696/2011
13.03.2012
22.08.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Sivert Angel
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 15.08.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4399-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
67270/2011
15.03.2012
23.08.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/INGEBOSB
MED IMB/INGEBOSB
Ingeborg Stang
Ingeborg Stang
Side: 6 av 542
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hussain, Suleman - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10643-5 67408/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
24.08.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Suleman Hussain
Universitetet i Oslo
Innhold:
Foreløpig opptak på P.hd.-programmet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Loku Yaddehige, Sajith Sandamal - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15115-3 68617/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
29.08.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Sajith Sandamal Loku Yaddehige
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/14893-9 68655/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
29.08.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/INGEBOSB
MED IMB/INGEBOSB
Ingeborg Stang
Ingeborg Stang
Innhold:
Bekreftelse på finansiering
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/14893-8 68658/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
29.08.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/INGEBOSB
Ingeborg Stang
Side: 7 av 542
Innhold:
Svar angående klage på eksamenskarakter
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9112-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
29.08.2011
TF ADM/TTONNESS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
68948/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/TTONNESS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høringssvar fra MED
Sakstittel:
Kvalitetssystem for medisinsk- og helsefaglig forskning
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1051321
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
70023/2011
12.03.2012
01.09.2011
FA/METTSOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
509
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/METTSOL
MED DR/SIGURDTE
Mette Sollihagen Hauge
Sigurd Tellum
Innhold:
Foreldrepermisjon, 12.9.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/5897-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
70272/2011
13.03.2012
01.09.2011
TF ADM/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/ANNEGSU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelsesskjema
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1051114
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
70591/2011
15.03.2012
02.09.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/INGEBOSB
MED IMB/INGEBOSB
Ingeborg Stang
Ingeborg Stang
Side: 8 av 542
Innhold:
Ettersendelse skjema
Sakstittel:
Søknad om opprykk til professor - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/5585-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
71389/2011
13.03.2012
06.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Dronning Mauds Minne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ettersendelse skjema
Sakstittel:
Søknad om opprykk til professor - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/4684-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
71396/2011
13.03.2012
06.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Høgskolen i Hedmark
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hasni, Muhammad Sharif - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/14030-2 72254/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
29.08.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Muhammad Sharif Hasni
Universitetet i Oslo
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** våren 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11061-2 72298/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
21.09.2011
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IFIKK/MONICB
Monica Bothner
Side: 9 av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** våren 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11061-3 72300/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.09.2011
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Utlysning av stilling som postdoktor
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7937-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
73594/2011
13.03.2012
13.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Svein Aage Christoffersen
Ingvild Sælid Gilhus
Paul Leer Salvesen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale 8.09.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/9197-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
74056/2011
13.03.2012
08.09.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/DAGN
TF/DAGN
Universitetet i Oslo
Dag Myhre-Nielsen
*****
03.10.2011
TE
Innhold:
Siste tilsettingsdato ved Klinmed 14.08.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/7188-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
74076/2011
13.03.2012
14.09.2011
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Side: 10 av 542
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse 7.juni 2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7968-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
74707/2011
13.03.2012
15.09.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
TF ADM/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Tiltredelse 16.august 2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7968-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
74709/2011
13.03.2012
15.09.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TF ADM/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse 1.juli 2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/9197-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
75115/2011
13.03.2012
16.09.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
TF ADM/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Ph.d.-student ved Det teologiske fakultet - Carl Petter Opsahl
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12101-1 76042/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
20.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Anne Danielsen
Kjetil Hafstad
Ola Sigurdson
Universitetet i Oslo
Side: 11 av 542
Innhold:
SFF III - tilbakemelding på prosess fra Det teologiske fakultet
Sakstittel:
SFF 2011, søknader og søknadsprosess
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1077631
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
76381/2011
13.03.2012
21.09.2011
FA/MBERGSET
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/MBERGSET
TF ADM/INGUNNMG
Mari D. Bergseth
Ingunn Maria Gjørva
Innhold:
Virksomhetsrapportering 2.tertial 2011 Det teologiske fakultet
Sakstittel:
Virksomhetsrapportering 2. tertial 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9934-11 77026/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
22.09.2011
ØPA PLAN/CAMILLKU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/SIMENJ
TF/DAGN
Budsjett- og planseksjonen
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 03.10.2011 til 31.10 2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/12921-5 77207/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
23.09.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/DAGN
Marianne B.Kartzow
Universitetet i Oslo
Innhold:
Confirmation regarding fieldwork
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12480-1 78854/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
29.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
International Education Office
Universitetet i Oslo
Side: 12 av 542
Innhold:
Tilbud fra Det teologiske fakultet
Sakstittel:
Starting Grant - Hugo Lundhaug - NEWCONT
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12496-1 79010/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
29.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
542
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Hugo Lundhaug
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning utvalg
Sakstittel:
Tilsettingsutvalg og innstillingsutvalg ved Det teologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12518-1 79239/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
30.09.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Ingunn Maria Gjørva
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse 1.10.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/5412-18 79746/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
03.10.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
TF ADM/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Studietilbud og opptaksrammer for studieåret 2012/2013 for Det teologiske fakultet
Sakstittel:
Studietilbud og opptaksrammer studieåret 2012/2013
DokType Sak/dok nr:
X
2011/8393-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
79799/2011
13.03.2012
03.10.2011
STA SSO/AASHIL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA/KRISTINF
Kristin Fossum Stene
Hege Handberg
TF ADM/HANDBERG
Side: 13 av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** våren 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10381-4 79901/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
03.10.2011
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. sommerskolekurs "The Norwegian Health Care System: Theory and Practice"
Sakstittel:
Helsefagelige emner ved Den internasjonale sommerskole
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8048-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
80292/2011
15.03.2012
04.10.2011
MED IS/JULIAF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.6
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Dr. Jeffrey S. Flier, Dean Harvard
Medical School
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
MED IS/JMKVAAL
Innhold:
Vedr. sommeskolekurs: The Norwegian Health Care System: Theory and Practice
Sakstittel:
Helsefagelige emner ved Den internasjonale sommerskole
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8048-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
80335/2011
15.03.2012
04.10.2011
MED IS/JULIAF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.6
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
(enhet/initialer):
Dr. Julio Frenk, Dean Harvard School
of Public Health
Universitetet i Oslo
MED IS/JMKVAAL
Avsender
Innhold:
Vedr. sommeskolekurs: The Norwegian Health Care System: Theory and Practice
Sakstittel:
Helsefagelige emner ved Den internasjonale sommerskole
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/8048-11 80459/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
04.10.2011
MED IS/JULIAF
(enhet/initialer):
Klassering:
332.6
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/JMKVAAL
University of Minnesota
Universitetet i Oslo
Side: 14 av 542
Innhold:
Vedr. sommeskolekurs: The Norwegian Health Care System: Theory and Practice
Sakstittel:
Helsefagelige emner ved Den internasjonale sommerskole
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/8048-10 80539/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
04.10.2011
MED IS/JULIAF
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.6
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/JMKVAAL
University of Minnesota
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. sommeskolekurs: The Norwegian Health Care System: Theory and Practice
Sakstittel:
Helsefagelige emner ved Den internasjonale sommerskole
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8048-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
80553/2011
15.03.2012
04.10.2011
MED IS/JULIAF
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.6
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/JMKVAAL
University of California, Irvine
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forslag til styrerepresentanter Det praktisk-teologiske seminar
Sakstittel:
Forslag til representanter i styret for Det praktisk-teologiske seminar
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12733-2 80904/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
05.10.2011
TF/DAGN
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Klassering:
015
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
TF/DAGN
Side: 15 av 542
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Doktorand Inger Marie Lid
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12743-1 80986/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
05.10.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Oddrun Kristine Sæter
Tage Kurtén
Svein Aage Christoffersen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Appointment of adjudication committee
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1524-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
81097/2011
13.03.2012
05.10.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Professor Pieter Botha
Førsteamanuensis Rune Flikke
Professor Jone Salomonsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Møte vedr. forelengelse engasjement
Sakstittel:
Personalmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1655-12 81228/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.10.2011
TF ADM/DAGN
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Birgitte Lerheim
Universitetet i Oslo
Side: 16 av 542
Innhold:
Vedtak om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som universitetslektor i medieestetikk ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
2011/3004-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
81478/2011
13.03.2012
30.09.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som universitetslektor i medieestetikk ved IMK
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3004-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
81480/2011
13.03.2012
06.10.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
Magdalena Tutka-Gwòzdz
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget permisjon uten lønn 1.11.2011-31.10.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1368316
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
82120/2011
13.03.2012
10.10.2011
TF/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
Kjetil Grandal
Universitetet i Oslo
Innhold:
Gjenopptakelse av teologistudiet - ***** ***** *****
Sakstittel:
Gjenopptakelse av teologistudiet - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14351-2 82764/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.10.2011
TF ADM/MARKUSKE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
§13 opplysningar med teieplikt - Fvl.§13
taushetsplikt
339
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/MARKUSKE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 17 av 542
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD -Rukundo, Peter Milton - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12996-8 83055/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.10.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Peter Milton Rukundo
Universitetet i Oslo
Innhold:
Krav om lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag
Sakstittel:
Personalmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/5673-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
83660/2011
13.03.2012
14.10.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
TF ADM/DAGN
Marit Fosseli Olsen
Dag Myhre-Nielsen
25.10.2011
TE
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Amro, Amin - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13106-7 84204/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
18.10.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Amin Amro
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dahle, Dag Olav
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13042-9 84206/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
18.10.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Dag Olav Dahle
Universitetet i Oslo
Side: 18 av 542
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13196-1 84268/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
19.10.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Knut Ruyter
Irene Levin
Eivind Engebretsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgradsprogrammer PhD - Hovde, Øistein - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12605-9 84960/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
04.10.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Øistein Hovde
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvalitet i ph.d.-utdanningen - fakultetenes forarbeid
Sakstittel:
Kvalitet i ph.d.-utdanningen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/10507-9 85876/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
24.10.2011
FA/BERITHYL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/BERITHYL
TF ADM/INGUNNMG
Berit Hyllseth
Ingunn Maria Gjørva
Innhold:
Søknad om innpassing av valgemner - ***** *****
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/13791-4 87129/2011
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
11.10.2011
TF ADM/TTONNESS
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/BSCHJERV
Universitetet i Oslo
*****
Side: 19 av 542
BU
0
Innhold:
Søknad om innpassing av valgemner - ***** *****
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/13791-5 87133/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
28.10.2011
TF ADM/TTONNESS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/BSCHJERV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fritak fra og innpassing av emner i cand.theol.-graden
Sakstittel:
Søknad om fritak fra og innpassing av emner - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13629-2 87675/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
31.10.2011
TF ADM/BSCHJERV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
376.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/BSCHJERV
Guro Marie Solheim Andreassen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppdragsbeskrivelse evalueringsoppdrag 2011
Sakstittel:
Prosjekt - Å være religiøs leder i det norske samfunnet - Prosjektleder Oddbjørn Leirvik
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/4599-13 87756/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
21.02.2011
TF ADM/BRYNJULN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/BRYNJULN
Universitetet i Oslo
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Innhold:
Info om komite-disputas
Sakstittel:
Doktorand Inger Marie Lid
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12743-2 87873/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.11.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Inger Marie Lid
Universitetet i Oslo
Side: 20 av 542
Innhold:
Info om komité-forberedelser
Sakstittel:
Ph.d.-student ved Det teologiske fakultet - Carl Petter Opsahl
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12101-2 87897/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.11.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Carl Petter Opsahl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Info om komité-forberedelser disputas
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13196-2 87914/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.11.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Bjørg Fossestøl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Information about committee and disputation
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1524-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
88038/2011
13.03.2012
01.11.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Zorodzai Dube
Universitetet i Oslo
Innhold:
Revidert søknadsskjema, tidsplan og budsjett - ERCP
Sakstittel:
Revidert søknad - ECRP-delprosjektet Judicial Dialogues (NFR-prosjekt)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13190-9 88269/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 21 av 542
Innhold:
Grovbudsjett - ERCP
Sakstittel:
Revidert søknad - ECRP-delprosjektet Judicial Dialogues (NFR-prosjekt)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13190-8 88271/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Aslak Syse
Universitetet i Oslo
Innhold:
Revidert totalbudsjett - ERCP
Sakstittel:
Revidert søknad - ECRP-delprosjektet Judicial Dialogues (NFR-prosjekt)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13190-7 88274/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Aslak Syse
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad fra F. Zimmer med vedlegg TAXCAPDEV
Sakstittel:
NFR: Good tax governance, global fiscal transparency and transfer pricing in relations with developing countries
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/5425-10 88292/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
01.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Revidert budsjett - TaxCapDev
Sakstittel:
NFR: Good tax governance, global fiscal transparency and transfer pricing in relations with developing countries
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5425-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
88294/2011
14.03.2012
01.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 22 av 542
Innhold:
Revidert totalbudsjett
Sakstittel:
NFR: Good tax governance, global fiscal transparency and transfer pricing in relations with developing countries
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5425-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
88295/2011
14.03.2012
01.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse 31.10.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/12921-6 88479/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.11.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
TF ADM/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting - 01.03.2012 - 31.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13909-1 89789/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.11.2011
HF IMK/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMK/LIVSI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Confirmation fieldwork
Sakstittel:
Doktorand ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1534-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
90523/2011
13.03.2012
09.11.2011
TF ADM/INGUNNMG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
UDI
Universitetet i Oslo
Side: 23 av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 1.11.2011 - 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13596-2 91221/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
10.11.2011
TF/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
TF/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
Revidert totalbudsjett (for alle tre bevilgningene).
Sakstittel:
NFR - Verdenskongress i konstitusjonell rett 2014 (Arrangementsstøtte - GRUNNLOV) - 208202/V10
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/13467-7 91528/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
11.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/OYVINDHE
JU IOR/BENTEMK
Øyvind Henden
Bente Lindberg Kraabøl
09.01.2012
TE
Innhold:
Søknad til Lovsamlingsfondet
Sakstittel:
NFR - Verdenskongress i konstitusjonell rett 2014 (Arrangementsstøtte - GRUNNLOV) - 208202/V10
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13467-6 91530/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
28.10.2010
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Bodil Silset
Universitetet i Oslo
Innhold:
Totalbudsjett - kommentarutgaven
Sakstittel:
Historisk kommentarutgave til Grunnloven (Annen prosjektstøtte - GRUNNLOV)
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/12931-3 91536/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/OYVINDHE
JU IOR/BENTEMK
Øyvind Henden
Bente Lindberg Kraabøl
Side: 24 av 542
09.01.2012
TE
Innhold:
Søknad til Stortinget med vedlegg 1 budsjettspesifikasjon
Sakstittel:
Historisk kommentarutgave til Grunnloven (Annen prosjektstøtte - GRUNNLOV)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12931-5 91538/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Dag Nordbotten Kristoffersen,
Stortingen
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
JU IOR/BENTEMK
Innhold:
Henvendelse om forskningstid
Sakstittel:
Doktorand ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14167-1 92051/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
15.11.2011
TF ADM/INGUNNMG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF ADM/INGUNNMG
Dekan Knut Patrick Hanevik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Dekanvedtak: Midlertidig inntaksstopp i nye valgemner
Sakstittel:
Møte 8/2011 - PMR 01.11.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13432-1 92514/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
16.11.2011
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Søknad om innpassing av valemne lågare grad - ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Innpassing av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14288-4 93033/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
17.11.2011
TF ADM/BSCHJERV
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Marit Elisabeh Holdhus Sjursen
Avsender
Universitetet i Oslo
Klassering:
*****
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
TF ADM/BSCHJERV
Side: 25 av 542
Innhold:
Anmodning om utlysning
Sakstittel:
Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i medievitenskap ved IMK
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/11639-1 93077/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.09.2011
HF HPA/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Liv Eldbjørg Simensen
18.11.2011
TE
Innhold:
Kunngjøring - 11.11.2011
Sakstittel:
Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i medievitenskap ved IMK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11639-2 93080/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.10.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i medievitenskap ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11639-3 93112/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
17.11.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i medievitenskap ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11639-4 93115/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
17.11.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Side: 26 av 542
Innhold:
Sakskart
Sakstittel:
Møte 8/2011 - PMR 01.11.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13432-2 93120/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
17.11.2011
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Brev om tilsetting 1. januar 2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11428-3 93339/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
18.11.2011
TF/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TF/DAGN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Skjema for utbetaling for uavviklet ferie
Sakstittel:
Personalmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/7378-10 93365/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
18.11.2011
TF ADM/DAGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TF ADM/DAGN
Dag Myhre-Nielsen
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Chi Primus Che - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14360-9 94244/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
22.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Chi Primus Che
Universitetet i Oslo
Side: 27 av 542
Innhold:
YIT - Serviceavtale for rørtekniske anlegg i IFI2, gaustadalleen 23B
Sakstittel:
Serviceavtaler for tekniske anlegg i Ole Johan Dals hus (IFI2)
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1457011
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94972/2011
14.03.2012
01.03.2012
TA DRIFT/ARVIDT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA DRIFT/ARVIDT
YIT AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Totalbudsjett - uten egenandel
Sakstittel:
Information and interpretation of the retirement pension reform - a matter of securing legal protection of the
citizens
DokType Sak/dok nr:
X
2011/2668-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95717/2011
15.03.2012
28.11.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/OYVINDHE
JU IOR/BENTEMK
Øyvind Henden
Bente Lindberg Kraabøl
Innhold:
Forslag til utlysningstekst
Sakstittel:
Tilsetting i stipendiatstilling innen kvanteoptikk ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14702-1 96286/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
30.11.2011
MN ADM/GROC
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
02.12.2011
TE
Innhold:
Epost om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Stær-Jensen, Henrik - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14384-6 96441/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
30.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Henrik Stær-Jensen
Universitetet i Oslo
Side: 28 av 542
Innhold:
Signert avtale
Sakstittel:
Avtale mellom Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM), Universitetet i Oslo, og Avdeling for blodsykdommer,
Oslo Universitetssykehus HF - om bistilling for gruppeleder Judith Staerk, NCMM ved Avdeling for blodsykdommer
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15073-1 97684/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
05.12.2011
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
BIOTEK/NINAM
Geir E. Tjønnfjord
Universitetet i Oslo
Innhold:
Budsjettgodkjenningsdokument Rektorskolen kull 3, 2011 - 2012
Sakstittel:
Rektorskolen Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer UTLED OA nr. 204841 Prosjektleder Marit Aas
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/1680-18 98799/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.12.2011
UV ILS/BRITTBER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Terje Gulseth
Innhold:
Budsjettvedlegg
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-2 98968/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Statusrapport vit.ass-stilling, skolerett
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-4 98970/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
05.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Side: 29 av 542
Innhold:
Søknad om videreføring av vit.ass-stilling i skolerett - 2012
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-8 98971/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
05.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedlegg - artikkel Welstad, kapittel 6
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-3 98974/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedlegg: CV Welstad
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-6 98975/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedlegg: Innholdsfortegnelse, utdanningsrettslige emner
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-5 98976/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Side: 30 av 542
Innhold:
Vedlegg: Utdanningsrettslige emner, omslag
Sakstittel:
Prosjektnr. 68820 - NFR: Skolerettsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22384-7 98977/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kontrakt Heidi Lomell, Palgrave
Sakstittel:
NFR-SAMRISK - 200564/S20 - Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies - Heidi Mork
Lomell
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/15836-5 99000/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.10.2010
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/BENTEMK
Øyvind Henden
Universitetet i Oslo
Innhold:
Framdriftsrapport 2010
Sakstittel:
NFR - Barns rettigheter - Barnekonvensjonens betydning for profesjons- og rettspraksis.
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/19758-6 100389/201
1
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
01.10.2010
JU IOR/KIRSTENS
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/ELISAWH
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 31 av 542
Innhold:
Framdriftsrapport 2007
Sakstittel:
NFR - Barns rettigheter - Barnekonvensjonens betydning for profesjons- og rettspraksis.
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/19758-5 100394/201
1
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.12.2011
JU IOR/KIRSTENS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/ELISAWH
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Framdriftsrapport 2006
Sakstittel:
NFR - Barns rettigheter - Barnekonvensjonens betydning for profesjons- og rettspraksis.
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/19758-7 100400/201
1
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.12.2011
JU IOR/KIRSTENS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/ELISAWH
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Konfigurasjonsdokumentet for ePhorte per november 2011
Sakstittel:
Konfigurasjon - ePhorte
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5391-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
100645/201
1
13.03.2012
14.12.2011
OPA ESAK/LENAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA ESAK/ANNGBER
Anne-Gro Berg
Innhold:
Forslag til oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis i medievitenskap ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11639-5 100686/201
1
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
14.12.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Side: 32 av 542
Innhold:
Enhetenes leveranse 15.12.2011 og Virksomhetsrapportering per 3. tertial 2011
Sakstittel:
Virksomhetrapportering 3. tertial 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14144-2 100852/201
1
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
15.12.2011
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
JU ØKON/TRONSK
Marianne Løken
Trond Skjeie
Innhold:
Faglig råd ifbm fritak FRM5945
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
X
2009/3910-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
101230/201
1
12.03.2012
16.12.2011
MN FAI/LMARTINS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/TOMCA
MN FAI/TOMCA
Tom Arild Caspersen
Tom Arild Caspersen
Innhold:
Svar på søknad om fritak fra FRM5945
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3910-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
16.12.2011
MN FAI/LMARTINS
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
101231/201
1
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/TOMCA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 33 av 542
Innhold:
Saken oversendes Den sentrale klagenemnd
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1464017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
102479/201
1
14.03.2012
06.01.0201
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
JU EKS/MARENMV
Finn Ragnar Berger
Maren Magnus Voll
09.01.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.01.12
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/6584-12 102536/201
1
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
20.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
MED IMB/ZAHIDAN
Zahida Nabi
Zahida Nabi
Innhold:
Anmodning om oppnevning av ny styreleder for Det norske universitetssenter i St Petersburg 2012-13
Sakstittel:
Styrerepresentanter ved Det norske universitetssenter i St Petersburg DNUSP for perioden 01.01.2009 - 31.12.2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/2173-18 102643/201
1
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
20.12.2011
HF STUD/BJARNES
Klassering:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
HF STUD/BJARNES
Eirin Hov
Bjarne Skov
Side: 34 av 542
02.02.2012
TE
Innhold:
Invitasjon til besøk
Sakstittel:
Internasjonalt samarbeid - undervisning, forskning og kompetanseoverføring - Tbilisi State Medical University
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16290-2 104413/201
1
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.12.2011
MED IS/JMKVAAL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
075
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/JMKVAAL
Tbilisi State Medical University
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utregning permisjon 01.08.2011 - 01.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/7103-20 52/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.01.2012
JU IPR/EKNOTTEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/EKNOTTEN
JU ADM/GROTOM
Eli Knotten
Gro Tømmereek
Innhold:
Juridisk uttalelse fra Forskningsadministrativ avdeling vedrørende avgiftshåndtering (mva) og utbetalingsbrev
Sakstittel:
EKVA Avtale om nasjonale prøver i lesing på norsk på 8 trinn mellom ILS og Utdanningsdirektoratet
DokType Sak/dok nr:
X
2010/8687-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
90/2012
16.03.2012
20.10.2011
UV ILS/TERJEGUL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
UV ILS/TERJEGUL
Terje Gulseth
Terje Gulseth
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 26.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1143625
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
92/2012
12.03.2012
02.01.2012
JU IOR/OYVINDHE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GUNNARH
Gunnar Hartvig
Side: 35 av 542
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/16239-4 831/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
20.01.2012
HF IAKH/OLEMARIK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
HF STUD/TSTAVE
HF STUD/ASTAH
HF IAKH/OLEMARIK
Torill Stave
Asta Helgadottir
Ole-Marius Kildedal
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse *****
Sakstittel:
***** ***** - Personalmappe ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2002419
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
845/2012
16.03.2012
15.03.2012
OD ADM/OLAUGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD ADM/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6079-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
1001/2012
13.03.2012
23.06.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/INGELIHB
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse - 23.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1347-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
04.01.2012
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
1123/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Side: 36 av 542
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6079-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
1133/2012
13.03.2012
11.08.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/INGELIHB
HF HPA/INGELIHB
Ingelin Halland Brandser
Ingelin Halland Brandser
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6079-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
1136/2012
13.03.2012
11.08.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/INGELIHB
HF HPA/INGELIHB
Ingelin Halland Brandser
Ingelin Halland Brandser
Innhold:
Oppnevnt som medlem av klagekommisjon
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - FRM5630 høsten 2011- kandidatnummer 8
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15803-6 1776/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
MN FAI/KYRREGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/KYRREGR
Klagekommisjonen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnt som medlem av klagekommisjon
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - FRM5630 høsten 2011- kandidatnummer 8
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15803-5 1779/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.12.2011
MN FAI/KYRREGR
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/KYRREGR
Klagekommisjonen
Universitetet i Oslo
Side: 37 av 542
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lundeby, Eskild
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/16299-3 2232/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
06.01.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Eskild Lundeby
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse - 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/13125-8 2866/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
10.01.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om bruk av rom og deltakeravgift - ACEM Studentgruppe
Sakstittel:
ACEM Studentgruppes bruk av rom og betaling av deltakeravgift
DokType Sak/dok nr:
U
2012/481-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
3288/2012
12.03.2012
05.03.2012
TA DRIFT/PAULML
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA DRIFT/PAULML
ACEM Studentgruppe
Universitetet i Oslo
Innhold:
Disponeringsskriv for 2012 - IAKH
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
2011/4890-32 3776/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Løpenr.:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
119
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Institutt for arkeologi, konservering og HF IAKH/[Ufordelt]
historie
Harald Mohn Jenssen
HF ADM/HARALDJ
Side: 38 av 542
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - IKOS
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-33 3785/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
119
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
HF IKOS/DAGRN
Institutt for kulturstudier og
orientalske språk
Harald Mohn Jenssen
Avsender
16.02.2012
TE
HF ADM/HARALDJ
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - IFIKK
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-34 3943/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
119
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
HF IFIKK/IDUNNR
Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk
Harald Mohn Jenssen
Avsender
HF ADM/HARALDJ
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - ILOS
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-35 3953/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
119
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
HF ILOS/[Ufordelt]
Avsender
Institutt for litteratur, områdestudier
og europeiske språk
Harald Mohn Jenssen
HF ADM/HARALDJ
Side: 39 av 542
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - ILN
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-36 3964/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
119
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
HF ILOS/[Ufordelt]
Institutt for litteratur, områdestudier
og europeiske språk
Harald Mohn Jenssen
Avsender
HF ADM/HARALDJ
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - IMK
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-37 3977/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
119
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Institutt for medier og kommunikasjon HF IMK/MARENM
Harald Mohn Jenssen
HF ADM/HARALDJ
17.01.2012
TE
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - IMV
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-38 3983/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
119
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Institutt for musikkvitenskap
Avsender
Harald Mohn Jenssen
HF IMV/JAMSHID
HF ADM/HARALDJ
19.01.2012
TE
Innhold:
Disponeringsskriv 2012 - Det norske institutt i Roma
Sakstittel:
Fordeling 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/4890-39 3997/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
119
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF NIR/[Ufordelt]
HF ADM/HARALDJ
Det norske institutt i Roma
Harald Mohn Jenssen
Side: 40 av 542
Innhold:
Informasjon om personnummer og bankkontonummer
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/10162-6 4096/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.01.2012
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU SMR/TEISK
JU SMR/JASNAJ
JU ADM/GROTOM
Teis Daniel Kjelling
Jasna Jozelic
Gro Tømmereek
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Bedømmelse for graden ph.d - JF - Julia Köler-Olsen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/633-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
4429/2012
13.03.2012
13.01.2012
JU ADM/GORILLEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/GROTOM
Kristian Andenæs
Mette Hartlev
Karl Harald Søvig
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting 30%
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2010/3954-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
13.01.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
4451/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Elin Gislerud
MED IMB/ELINGI
Avsender
Elin Gislerud
MED IMB/ELINGI
Side: 41 av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Avhandlingen "Barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer "
Sakstittel:
Bedømmelse for graden ph.d - JF - Julia Köler-Olsen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/633-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
4799/2012
13.03.2012
16.01.2012
JU ADM/GORILLEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GROTOM
Gro Tømmereek
Innhold:
PRAKUT - NFR prosjekt LISA Linking Instruction and student achivement (Ny søknad - Erstatter søknad til
Utdanning 2020) Prosjektleder Astrid Roe
Sakstittel:
PRAKUT- NFR prosjekt LISA Linking Instruction and student achivement (Ny søknad - Erstatter søknad til
Utdanning2020) Prosjektleder Astrid Roe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/729-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
4854/2012
16.03.2012
16.01.2012
UV ILS/TERJEGUL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Utdanningsdirektoratet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Retur av signert avtale EKVA_Udir.- Forskningsbasert evaluering av reformen i
grunnopplæringen-Kunnskapsløftet. Prosjektleder Rolf V.Olsen
Sakstittel:
Avtale EKVA_Udir.-Forskningsbasert evaluering av reformen i grunnopplæringen-Kunnskapsløftet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/756-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
5084/2012
16.03.2012
17.01.2012
UV ILS/TERJEGUL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Utdanningsdirektoratet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om bruk av GMO Judith Staerk
Sakstittel:
Brukav GMO NCMM
DokType Sak/dok nr:
U
2012/831-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
5644/2012
15.03.2012
12.01.2012
MLS NCMM/ELINKK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
500
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/ELINKK
Sosial- og helsedirektoratet
Universitetet i Oslo
Side: 42 av 542
Innhold:
Driftsstøtte til ELSA Norge for studieåret 2011/2012
Sakstittel:
Driftstøtte ELSA Norge
DokType Sak/dok nr:
U
2012/740-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
6105/2012
14.03.2012
19.01.2012
JU ØKON/KENERLIJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
128
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ØKON/KENERLIJ
ELSA Norge v/ Jarle Langeland
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innrapportering av gaver til UiO 2011
Sakstittel:
Innrapportering av gaver til UiO 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/414-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
6488/2012
14.03.2012
20.01.2012
INFO/INGUNWII
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
139
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/INGUNWII
JU ØKON/TRONSK
Ingunn Wiig
Trond Skjeie
Innhold:
Oppnevning av klagenemnd
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16239-3 6777/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
20.01.2012
HF IAKH/OLEMARIK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
HF IAKH/OLEMARIK
*****
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Dokumentasjon av konsortieavtaler i CRIStin
Sakstittel:
Konsortieavtaler (generelt) i CRIStin
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11544-3 6897/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
27.01.2012
CRISTIN/ROSTGAAR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
CRISTIN/TMKATRAL
Tone M Skollingsberg Katralen
Side: 43 av 542
Innhold:
Aksept av tilbud - bestilling
Sakstittel:
KONTRAKT KT-2626 UTREDNING CO2-LAGRING FRA GEUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12919-4 7532/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
19.07.2010
MN ADM/ARNEHAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ARNEHAU
GEUS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kunngjøring/utlysning - 15.02.2012
Sakstittel:
Tilsetting i stilling av stipendiat i rettsvitenskap, vår 2012
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14838-3 9181/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
27.01.2012
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GROTOM
allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1282-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9205/2012
16.03.2012
07.03.2012
HF ILOS/NINLAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/NINLAU
HF ILOS/NINLAU
Nina Lind
Nina Lind
Innhold:
Bekreftelse på mottatt klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1282-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9207/2012
16.03.2012
27.01.2012
HF ILOS/NINLAU
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/NINLAU
*****
Universitetet i Oslo
Side: 44 av 542
Innhold:
Svar på søknad om permisjon
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14927-2 9340/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
27.01.2012
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Årlig plan for Kina, Indonesia og Vietnamprogrammene, samt plan for forsknings og formidlingspotten 2012
Sakstittel:
Avtale mellom UiO ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR ) og Utenriksdepartementet for perioden 2012 2014 - Samarbeidsavtale QZA-11/0754
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14884-2 9358/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.02.2012
JU SMR/SIRISKA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/SIRISKA
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbakemelding på påminnelse om maxdao
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1864522
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
30.01.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
9572/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12599-8 10278/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
31.01.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Side: 45 av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12599-9 10279/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
31.01.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Innhold:
Virksomhetsrapportering 3. tertial 2011 fra Teknisk avdeling
Sakstittel:
Virksomhetrapportering 3. tertial 2011
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1414414
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
10577/2012
16.03.2012
31.01.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
SA ØKONOMI/MARIUNHE
TA ADM/RNILSEN
Marianne Løken
Marius Nustmyr Helberget
Reidunn Terese Nielsen
Innhold:
Søknad om opptak på ph.d.-program
Sakstittel:
Ph.d. - kandidatmappe - JF - Eleonore Maitre
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1694-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
10731/2012
13.03.2012
01.08.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GORILLEA
JU ADM/GROTOM
Gørill Arnesen
Gro Tømmereek
Innhold:
Grunnlagsdata Resultatindikatorer
Sakstittel:
Virksomhetrapportering 3. tertial 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1414415
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
10807/2012
14.03.2012
01.02.2012
ØPA PLAN/MARILO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
JU ØKON/TRONSK
Marianne Løken
Trond Skjeie
Side: 46 av 542
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Heuch, Ingrid - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1969725
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
31.01.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
10810/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Ingrid Heuch
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Heidi Bjørge - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16293-6 11507/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
24.01.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Iselin Christine Bing
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ledelseskommentar 3. tertial 2011 juridisk fakultet
Sakstittel:
Virksomhetrapportering 3. tertial 2011
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1414420
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11814/2012
14.03.2012
02.02.2012
ØPA PLAN/MARILO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
JU ØKON/TRONSK
Marianne Løken
Trond Skjeie
Innhold:
Regnskap 3. tertial 2011
Sakstittel:
Regnskap 3. tertial 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1928-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12268/2012
14.03.2012
03.02.2012
JU ØKON/TRONSK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/EIRIHAAK
JU ØKON/TRONSK
Eirik Haakstad
Trond Skjeie
Side: 47 av 542
Innhold:
Agenda og møtedokumenter - 25. januar 2012
Sakstittel:
Forskningsutvalget 2012 - Norsk senter for menneskerettigheter - SMR
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1946-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12462/2012
13.03.2012
03.02.2012
JU SMR/JENNYGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JENNYGR
Jenny Graver
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1272-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
03.02.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
12483/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Innhold:
Nytt opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hansson, Oskar - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16061-9 13060/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
06.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Oskar Hansson
Universitetet i Oslo
Innhold:
NORDEM SLUTTBREV RUSSLAND VALG 2011
Sakstittel:
NORDEM - Valgobservasjoner - 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/739-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13175/2012
13.03.2012
06.02.2012
JU SMR/HEGEMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/ANNESMO
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Side: 48 av 542
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i økonomi ved ØI
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14101-6 13217/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
07.02.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
Godkjenning av styrehonorar 2011 - HL-senteret
Sakstittel:
Styret for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge - HL senteret
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/2777-51 13422/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.02.2012
ØPA/SVENDS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
HL-senteret - Senter for studier av
Holocaust og livssynsminoriteter
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
ØPA/SVENDS
Innhold:
Svar på søknad om utvidet tid på mastergradsprogrammet i kjemi
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14441-2 13760/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.02.2012
MN KI/KAROLINF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN KI/KAROLINF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Morland, Cecilie - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
2009/735-20
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13766/2012
16.03.2012
08.02.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Cecilie Morland
Avsender
Universitetet i Oslo
Klassering:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
MED DR/NATALMA
Side: 49 av 542
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Kathrine Røe - Klinmed (DnR)
DokType Sak/dok nr:
U
2008/972-25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
13767/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Kathrine Røe
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sluttrapport
Sakstittel:
NFR - Authority beyond states: Legal, political and philosophical perspectives on international institutions - a
German-Norwegian Forum (DAAD-utlysning) - prosjektnr. 208081
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10389-4 13898/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.02.2012
JU SMR/JENNYGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JENNYGR
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Spørsmål vedrørende sluttrapportering
Sakstittel:
Sluttrapportering til Utenriksdepartementet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11657-3 14001/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.02.2012
JU SMR/SIRISKA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/SIRISKA
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av omarbeidet avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Chinkonde, Jacqueline Rose - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1945423
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14079/2012
15.03.2012
08.02.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Side: 50 av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra frist
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14399-2 14178/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MN ADM/BERGKVAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av kopi av innstillingen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hoksrud Aasne Fenne - IHS - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/2301-20 14339/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
09.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Iselin Christine Bing
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post vedrørende godkjenning av komité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Bjørshol, Conrad Arnfinn - KLINMED UUS
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/9617-15 14578/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
09.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Kunngjøring - 15.12.2011
Sakstittel:
Tilsetting av Postdoctoral Research fellow - NCMM
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14493-3 14598/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Side: 51 av 542
Innhold:
Søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av Postdoctoral Research fellow - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14493-2 14604/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Innhold:
Kunngjøring - 15.12.2011
Sakstittel:
Tilsetting av Postdoctoral Research fellow (Kreftforeningen) - NCMM
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14495-2 14628/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av Postdoctoral Research fellow (Kreftforeningen) - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14495-3 14633/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Innhold:
E-post vedrørende godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Dr.Philos - Lars Grøvle
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1049-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14653/2012
16.03.2012
23.01.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Side: 52 av 542
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Tilsetting som PhD reserach fellow (Kreftforeningen) ved NCMM
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14496-3 14706/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MLS BIO/NINAM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/NINAM
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting som PhD reserach fellow (Kreftforeningen) ved NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14496-2 14707/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.02.2012
MLS BIO/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS BIO/NINAM
Nina Modahl
Innhold:
KVITTERT TILSAGN EURASIA SEKONDERINGER 2011 UD
Sakstittel:
NORDEM - Eurasia -2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/742-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14937/2012
15.03.2012
14.06.2011
JU SMR/HEGEMO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/ANNESMO
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
SLUTTBREV OSSE/TadsjikistanFrank Johansen 2007-2011
Sakstittel:
NORDEM - Eurasia -2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/742-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14938/2012
15.03.2012
10.02.2012
JU SMR/HEGEMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/ANNESMO
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Side: 53 av 542
Innhold:
SLUTTBREV OSSE/WIEN Markus Karlsen 2007-2011
Sakstittel:
NORDEM - Eurasia -2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/742-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14943/2012
15.03.2012
05.01.2012
JU SMR/HEGEMO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/ANNESMO
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om refusjon av treningsavgift og deltakelse i treningsprogram
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/13043-7 14972/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/LARSRI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TRINLA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/245-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15482/2012
16.03.2012
13.02.2012
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/245-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15492/2012
16.03.2012
13.02.2012
HF IFIKK/MONICB
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
HF IFIKK/MONICB
Monica Bothner
Monica Bothner
Side: 54 av 542
Innhold:
Fratredelsesskjema - 25.07.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/8040-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
02.02.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
15504/2012
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2095-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15526/2012
15.03.2012
13.02.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2384-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15596/2012
15.03.2012
13.02.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling I
Sakstittel:
Bedømmelse for graden PhD - JF - Peder Østbye
DokType Sak/dok nr:
X
2011/9282-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15626/2012
15.03.2012
09.11.2011
JU ADM/GROTOM
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GROTOM
Gro Tømmereek
Side: 55 av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2403-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.02.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
15702/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Sjåland, Cecilie - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2009327
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
15800/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Cecilie Sjåland
Universitetet i Oslo
Innhold:
Erklæring om innhentede tillatelser
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kalanxhi, Ert - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1932927
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15801/2012
16.03.2012
13.02.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Side: 56 av 542
Innhold:
Oppnevningsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kalanxhi, Ert - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1932923
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15805/2012
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kevin Price
Therese Sørlie
Øyvind Sverre Bruland
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelsesskjema - 13.08.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/9223-15 16125/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
26.01.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Vedrørende manglende signatur på medforfatterskjema III
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Chinkonde, Jacqueline Rose - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1945426
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16299/2012
16.03.2012
15.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Xue, Yiting - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2026724
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.02.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
16336/2012
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Side: 57 av 542
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Borgan, Eldrid - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4802-29 16411/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Eldrid Borgan
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2527-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16602/2012
15.03.2012
15.02.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Klipp om konsortieavtaler i regi av CRIStin
Sakstittel:
Konsortieavtaler (generelt) i CRIStin
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11544-4 16749/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
15.02.2012
CRISTIN/ROSTGAAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
CRISTIN/TMKATRAL
Tone M Skollingsberg Katralen
Innhold:
Forenklet innstilling
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2010/7843-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16860/2012
13.03.2012
16.02.2012
UV ISP/STIGAAS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
*****
Paulina Natalia Dudzinska
UV/PAULINAD
Side: 58 av 542
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1763-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
16.02.2012
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
16936/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
HF IFIKK/MONICB
Monica Bothner
Monica Bothner
Innhold:
Svar på søknad om endringer på sammenslåing av karakterer- Health Economics, Policy and Management
Sakstittel:
Endringer i studieprogrammene ved Institutt for helseledelse og helseøknomi - Studieåret 2008/2009/2010
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/7079-29 16980/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
16.02.2012
MED HELSAM/BIRTHEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/BIRTHEN
MED/ANITARO
Birthe Neset
Anita Robøle
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2140-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17004/2012
16.03.2012
06.03.2012
HF IFIKK/CAROLCH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/CAROLCH
HF IFIKK/CAROLCH
Caroline Christin Hansen
Caroline Christin Hansen
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1798-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17030/2012
16.03.2012
29.02.2012
HF IAKH/OLEMARIK
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IAKH/OLEMARIK
Ole-Marius Kildedal
Side: 59 av 542
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1687-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
16.02.2012
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
17072/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
HF IFIKK/MONICB
Monica Bothner
Monica Bothner
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1795-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17179/2012
16.03.2012
16.02.2012
HF IFIKK/MONICB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/MONICB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Foreldrepermisjon - 10.04.2012 - 18.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/1048-13 17230/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
16.02.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utvida søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling av stipendiat i rettsvitenskap, vår 2012
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14838-2 17470/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
17.02.2012
JU ADM/GROTOM
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GROTOM
Gro Tømmereek
Side: 60 av 542
Innhold:
Overføring av fedrekvote - 08.12.2011 - 30.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1652812
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
17.02.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
17588/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Confirmation
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** Bioteknologisenteret i Oslo
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
17.02.2012
BIOTEK/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
2009/15156-8 17735/2012
Exempt from public disclosure: offl § 13 jf
fvl § 13
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
BIOTEK/RAGNIIND
Katarzyna Arczewska
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2280-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17825/2012
16.03.2012
20.02.2012
JU NIS/KARIMP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU NIS/KARIMP
JU ADM/KAJASAN
Kari Marie Pound Davies
Kaja Santelmann
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 06.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2621-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17851/2012
16.03.2012
20.02.2012
JU NIS/KARIMP
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU NIS/KARIMP
JU ADM/KAJASAN
Kari Marie Pound Davies
Kaja Santelmann
Side: 61 av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 06.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2604-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17860/2012
16.03.2012
20.02.2012
JU NIS/KARIMP
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/KAJASAN
Kaja Santelmann
Innhold:
Oppsummerende notat hustrykkeriet
Sakstittel:
Hustrykkeriet JUS
DokType Sak/dok nr:
X
2011/8390-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17884/2012
13.03.2012
17.10.2011
JU STUD/MONACS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU STUD/MONACS
Mona Charlotte Sinding-Larsen
Innhold:
Utsatt frist for komitéen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kjøs, Bente Ødegård - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2034920
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17901/2012
16.03.2012
20.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Støtte til Juridisk studentutvalg (JSU) 2012
Sakstittel:
Støtte til Juridisk studentutvalg (JSU)
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2669-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17924/2012
14.03.2012
20.02.2012
JU ØKON/KENERLIJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ØKON/KENERLIJ
JSU v/Øyvind Reitzel Bjerke
Universitetet i Oslo
Side: 62 av 542
Innhold:
Oppnevning av medlem til Spesialitetsrådet
Sakstittel:
Den norske legeforening, spesialitetsrådet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2675-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17962/2012
12.03.2012
20.02.2012
MED LED/ANITARO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/ANITARO
Den norske lægeforening
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning til Spesialitetsrådet
Sakstittel:
Den norske legeforening, spesialitetsrådet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2675-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
17981/2012
12.03.2012
20.02.2012
MED LED/ANITARO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/ANITARO
Terje A. Osnes
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage fra Kofa
Sakstittel:
Anskaffelse Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366715
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18024/2012
12.03.2012
20.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Klagenemnda for offentlige
anskaffelser
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
TA ADM/TOVEDK
Innhold:
Sakkyndig komites innstilling
Sakstittel:
Utlysning av stilling som førsteamanuensis i persisk ved IKOS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4321-11 18168/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
20.08.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komité
Side: 63 av 542
Innhold:
Sak til ITUs møte 20.02.2012, sak 14/2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/8934-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
20.02.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
18210/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST
MED HELSAM/MARIECBA
Knut Tore Stokke
Marie Cecilie Bakken
Innhold:
Ompostering lønn
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Bioteknologisenteret i Oslo
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/4308-10 18213/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
20.02.2012
MLS BIO/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/NINAM
MLS BIO/EIRINH
Nina Modahl
Eirin Hov
Innhold:
Personalia og sammendrag
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Morland, Cecilie - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2009/735-19
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18339/2012
16.03.2012
09.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Adresse: Michael Tawanda
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Chinkonde, Jacqueline Rose - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1945425
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18381/2012
16.03.2012
20.02.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Side: 64 av 542
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Heuch, Ingrid - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1969724
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18440/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Erik Taubøll
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om frikjøp 2012
Sakstittel:
Undervisningsregnskapet ved Det juridiske fakultet - Frikjøp
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1936418
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18657/2012
14.03.2012
21.02.2012
JU STUD/KRTHOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
325
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/KRTHOR
Stein Evju
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon og utvidet studieprogresjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1828212
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18707/2012
13.03.2012
21.02.2012
JU STUD/TANGGAH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om utsatt frist for å levere innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kjøs, Bente Ødegård - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2034919
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18750/2012
16.03.2012
20.02.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Side: 65 av 542
Innhold:
Kontaktinformasjon: Michael Kjær
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hoksrud Aasne Fenne - IHS - Helsam
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/2301-19 18791/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
22.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Godkjent opplæringsdel av ph.d-programmet
Sakstittel:
Ph.d.- kandidatmappe - JF - Marianne Sætre ekstern, phs
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11550-2 18818/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
22.02.2012
JU ADM/GORILLEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
Marianne Sætre
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel av ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.- kandidatmappe - JF - Ragnar Nordeide
DokType Sak/dok nr:
U
2010/508-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18828/2012
16.03.2012
22.02.2012
JU ADM/ORNULFKR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
Ragnar Nordeide
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnt som medlem av klagekommisjon
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur i KJM1100 - konteeksamen våren 2012 - kandidatnummer 124
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2332-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19071/2012
12.03.2012
22.02.2012
MN KI/KAROLINF
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN KI/TLDUONG
Carl Henrik Gørbitz
Hanne Thomasen
Universitetet i Oslo
Side: 66 av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2808-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
22.02.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
19144/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Husebye, Inger Elisabeth Ellingsen - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1617616
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19193/2012
16.03.2012
22.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Inger Elisabeth Ellingsen Husebye
Universitetet i Oslo
Innhold:
Personalia og sammendrag
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Xue, Yiting - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2026723
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19198/2012
16.03.2012
22.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23,
1.ledd
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
SV-fakultetets svar på høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
Sakstittel:
Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1980-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19259/2012
14.03.2012
23.02.2012
UDIR/LAUKHOLM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
SV ADM/TONEV
Arne Laukholm
Tone Vold-Johansen
Side: 67 av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1226-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19460/2012
12.03.2012
23.02.2012
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Bergh, Sverre - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1771119
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19488/2012
16.03.2012
23.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Sverre Bergh
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstillingskomiteens innstilling
Sakstittel:
Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturhistorie ved IKOS
DokType Sak/dok nr:
I
2010/4330-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19505/2012
16.03.2012
22.11.2011
HF HPA/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
Universitetet i Oslo
Innstillingskomiteen
Innhold:
Vedtak om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturhistorie ved IKOS
DokType Sak/dok nr:
X
2010/4330-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19508/2012
13.03.2012
27.01.2012
HF HPA/LIVSI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Side: 68 av 542
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Morland, Cecilie - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2009/735-18
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
23.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
19516/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Gulsvik, Anne Kristine - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/5818-12 19531/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
23.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Anne Kristine Gulsvik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturhistorie ved IKOS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/4330-10 19656/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
24.02.2012
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
Helge Jordheim
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Haugen, Ida Kristin - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/6420-15 19825/2012
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 14
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
24.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Universitetet i Oslo
Side: 69 av 542
Innhold:
Sluttrapport
Sakstittel:
Prosjekt 158835 - Novel signalling disruptors and enhancers that affect function of the cAMP signalling pathway.
(FUGE)
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2911-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19851/2012
15.03.2012
29.01.2008
MLS BIO/KTASKEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/KTASKEN
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2927-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
27.02.2012
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
19927/2012
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/KEERIKSE
OPA BHT/CAROLLY
Institutt for klinisk medisin
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2929-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
27.02.2012
OPA BHT/CAROLLY
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
19936/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
254.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/KEERIKSE
OPA BHT/CAROLLY
Institutt for klinisk medisin
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Side: 70 av 542
Innhold:
Oppnevning av komitémedlemmer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Halle, Cathinka - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2160611
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19942/2012
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kristin Austlid Tasken
Catharine West
Jan Alsner
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2938-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20040/2012
15.03.2012
27.02.2012
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/JANBT
OPA BHT/CAROLLY
Jan-Børge Tjäder
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Foreldrepermisjon - korrigering
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2311314
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20111/2012
13.03.2012
27.02.2012
HF IKOS/LIVSI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
HF IKOS/LIVSI
Side: 71 av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelagt eksamen
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11394-6 20135/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.03.2012
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kunngjøring og utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stipendiatstilling innen kvanteoptikk ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14702-2 20147/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
27.02.2012
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GROC
Gro Corell
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Kina
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1827-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20163/2012
16.03.2012
15.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2943-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20228/2012
16.03.2012
27.02.2012
JU IPR/EKNOTTEN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/EKNOTTEN
Eli Knotten
Kaja Santelmann
JU ADM/KAJASAN
Side: 72 av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1543-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20243/2012
14.03.2012
27.02.2012
JU EKS/ANNEJE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av komitémedlemmer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Augestad, Liv Ariane - KLINMED - AHUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2197517
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20332/2012
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kjeld Møller Pedersen
Andrew Garratt
Finn G.B. Wisløff
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering fra IFIKK av utenlandsk utdanning fra Rutgers University USA
Sakstittel:
Tomas Midttun Tobiassen - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning USA
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6322-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20819/2012
16.03.2012
28.02.2012
HF STUD/MHUSUM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
HF IFIKK/CAROLCH
Marit Husum
Caroline Christin Hansen
Side: 73 av 542
Innhold:
Kvalifiseringsprogrammet til HSØ - Svar på søknad om godkjenning og studiepoengberening som spesialpensum
på phd-programmet
Sakstittel:
Godkjenning og studiepoengnormering av forskerkurs som spesialpensum på ph.d.-programmet fra 1. juli 2009
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/8151-76 20912/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
28.02.2012
MED DR/SYNNEVO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
579
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Nina Vøllestad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kontrakt med underskrifter
Sakstittel:
NFR - 214442/F20 - Glycan evolution in a bacterial model system of protein glycosylation - UiO og NFR - Michael
Koomey DokType Sak/dok nr:
U
2012/2313-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20925/2012
12.03.2012
28.02.2012
MN IMB/INGERA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/INGERA
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endringsinnspill til opptaksregelverket for grunnutdanningene fra Det juridiske fakultet
Sakstittel:
Innspill av endringer til opptaksregelverket for grunnutdanningene
DokType Sak/dok nr:
X
2012/894-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20953/2012
13.03.2012
29.02.2012
STA SSO/BIRGIBRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SSO/BIRGIBRO
JU STUD/JORNING
Birgitte Brørs
Julie Orning
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor ved Psykologisk institutt tilknyttet CSHC
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16209-2 21021/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
29.02.2012
SV ADM/NISMAM
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Sakkyndig komité
Universitetet i Oslo
Side: 74 av 542
Innhold:
Orientering om oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor ved Psykologisk institutt tilknyttet CSHC
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16209-3 21060/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
29.02.2012
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Christine Sommer - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2546-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21090/2012
16.03.2012
29.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kåre I. Birkeland
Christine Sommer
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av rapport - Løten kommune - reguleringsplan for Norderhovskogen - Norderhov østre gnr 17/1 - C
58142-3
Sakstittel:
Løten kommune - reguleringsplan for Norderhovskogen - Norderhov østre gnr 17/1
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/18186-3 21178/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
29.02.2012
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0415 - 17
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Løten kommune
Universitetet i Oslo
Innhold:
Midlertidig gjestestatus for utenlandske tilsatte - 12.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN MI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3061-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21188/2012
14.03.2012
29.02.2012
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Side: 75 av 542
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Daisheng Zhang - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/4512-13 21197/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
29.02.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Daisheng Zhang
Universitetet i Oslo
Innhold:
UVs svar på høring om revisjon av kvalitetssystemet ved UiO
Sakstittel:
Kvalitetssystem
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1752920
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21251/2012
12.03.2012
29.02.2012
STA SST/JONNYRSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
359
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/ANNEGGRU
UV/ANNEMETN
Anne Grete Grude
Anne-Mette Nessøe
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Lilia Ulanova - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14233-8 21252/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
29.02.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Lilia Ulanova
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 28.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - NORDEM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/16139-6 21256/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
29.02.2012
JU SMR/JASNAJ
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Jasna Jozelic
Side: 76 av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 28.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - NORDEM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/10886-3 21267/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
29.02.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Jasna Jozelic
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat, sko 1017, ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8080-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21309/2012
16.03.2012
29.02.2012
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
Anette Bringedal Houge
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Kathrine Røe - Klinmed (DnR)
DokType Sak/dok nr:
U
2008/972-24
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21318/2012
16.03.2012
29.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Bedømmelseskomite
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe JUS SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3095-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21327/2012
15.03.2012
29.02.2012
JU SMR/JASNAJ
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Jasna Jozelic
Side: 77 av 542
Innhold:
Til fakultetsstyret: Forslag til valgkomite i forbindelse med valg av dekan og prodekan for perioden 2013-2016
Sakstittel:
Valg av dekan og prodekan for perioden 2013-2016
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3098-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21339/2012
13.03.2012
29.02.2012
UV/BERNAH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
UV/BERNAH
Berna Marianne Hind
Berna Marianne Hind
Innhold:
Fratredelse 29.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - NORDEM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11530-6 21350/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
29.02.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelsesskjema - 29.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Bioteknologisenteret i Oslo
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2897-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21356/2012
15.03.2012
29.02.2012
MLS BIO/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS BIO/EIRINH
Eirin Hov
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1798-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21370/2012
16.03.2012
29.02.2012
HF IAKH/OLEMARIK
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/OLEMARIK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 78 av 542
Innhold:
Svar på søknad om fritak for eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2530-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
29.02.2012
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
21381/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Angående tidligere henvendelse
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2779-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21403/2012
13.03.2012
29.02.2012
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon 04.06.2012-01.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1470721
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.03.2012
JU IOR/OYVINDHE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
21440/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Kristian Storås - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2010/6414-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21461/2012
13.03.2012
01.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
MN FI/COS
Rebekka Bjørneberg Castro
Christine Una Sundtveten
Side: 79 av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
Invitasjonsbrev - gjesteforsker Lilian M Yamamoto
Sakstittel:
Invitasjonsbrev - gjesteforskere til IOR
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3032-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21473/2012
15.03.2012
01.03.2012
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Lilian M Yamamoto
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Ole Kristian Tørresen - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1621-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21479/2012
13.03.2012
01.03.2012
MN BIO/SUMERAMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Ole Kristian Tørresen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert forlenget midlertidig tilsetting 06.02.2012-27.01.2014
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1470723
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21484/2012
13.03.2012
01.03.2012
JU IOR/OYVINDHE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Misiri Humphrey - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/17032-6 21522/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
01.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Humprey Misiri
Universitetet i Oslo
Side: 80 av 542
Innhold:
Søknad og prosjektbeskrivelse
Sakstittel:
NFR 187255/S20 Et trygdesystem i sterk forandring (A legal study of the Norwegian Social Security System in a
time of Rapid Development)
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3657-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21528/2012
15.03.2012
01.03.2012
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
564
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert foreldrepermisjon 04.12.2011 - 11.02.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1470722
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.03.2012
JU IOR/OYVINDHE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
21537/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Revidert fremdriftsrapport
Sakstittel:
NFR 187255/S20 Et trygdesystem i sterk forandring (A legal study of the Norwegian Social Security System in a
time of Rapid Development)
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3657-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21546/2012
15.03.2012
01.03.2012
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 81 av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse- 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/1389-14 21585/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
01.03.2012
JU IOR/OYVINDHE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/OYVINDHE
JU ADM/KAJASAN
Øyvind Henden
Kaja Santelmann
Innhold:
Kontrakt vedr. middagen 26.10.2012 - Jon T. Johnsen
Sakstittel:
Kontrakter for markeringer i Videnskapsakademiet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3124-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21594/2012
15.03.2012
01.03.2012
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Det Norske Videnskaps-Akademi
Universitetet i Oslo
Innhold:
Skade og skadeutgifter
Sakstittel:
Uhell 25.01.2012 - dørterskel
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3128-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21633/2012
12.03.2012
05.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
153
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Grace Oliveira de Carvalho
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Juha Matti Ahokas - PhD-programmet ved MN GEO
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/10121-7 21753/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Juha Matti Ahokas
Universitetet i Oslo
Side: 82 av 542
Innhold:
Uttalelse om disp. fra kml, §8,1. ledd for aut. fredet kulturminne (ID 43140, sikringssonen til gravhaug). Kabling
av eksisterende 24 kV høyspentlinje og ny nettstasjon. Groos, 200/div., Grimstad kommune, Aust-Agder
Sakstittel:
Oppføring av ny nettstasjon og kabling av eksisterende høyspentlinje - Gnr 200/div Groos - Id 43140 - Grimstad
kommune - Aust-Agder
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1361-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21836/2012
12.03.2012
01.03.2012
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0904-200
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbakemelding i forbindelse med supplerende tildelingsbrev - The Lancet University of Oslo Commission on Global
Governance for Health
Sakstittel:
The Lancet - University of Oslo Commission on Global Governance for health
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1143424
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21911/2012
13.03.2012
01.03.2012
FA/MAREG
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
507
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/MAREG
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Serviceavtale for gass-slokkeanlegg i Ole Johan Dals hus (IFI2) - oversendelse av kontrakt til signering
Sakstittel:
Serviceavtaler for tekniske anlegg i Ole Johan Dals hus (IFI2)
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1457010
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21927/2012
14.03.2012
17.02.2012
TA DRIFT/ARVIDT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA DRIFT/ARVIDT
Safer AS
Universitetet i Oslo
Side: 83 av 542
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 03.04.2012 - 09.05.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1700013
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
22035/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Line Merete Karlsøen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5147-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22061/2012
13.03.2012
02.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Line Merete Karlsøen
Universitetet i Oslo
Innhold:
SV-fakultetets innspill til opptaksregelverket for grunnutdanningene
Sakstittel:
Innspill av endringer til opptaksregelverket for grunnutdanningene
DokType Sak/dok nr:
X
2012/894-10
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22221/2012
14.03.2012
02.03.2012
STA SSO/BIRGIBRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SSO/BIRGIBRO
SV ADM/TONEV
Birgitte Brørs
Tone Vold-Johansen
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 20.03.2013 - 31.05.2013
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1761012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22235/2012
13.03.2012
02.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 84 av 542
Innhold:
Innstilling til utdeling fra Wedel Jarlsbergs fond i 2012
Sakstittel:
Fond - Utdeling fra Wedel Jarlsbergs fond
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1759912
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22300/2012
12.03.2012
08.03.2012
ØPA/SVENDS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
162
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA/SVENDS
Styret i Wedel Jarlsbergs fond
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 29.9.2013 - 18.10.2013
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10682-6 22325/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innhenting av skatteattest
Sakstittel:
Konsortieavtaler (generelt) i CRIStin
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11544-6 22326/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
05.03.2012
CRISTIN/ROSTGAAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
CRISTIN/TMKATRAL
Idunn
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Reidar Lunde Lillestøl - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5239-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22329/2012
13.03.2012
02.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Reidar Lunde Lillestøl
Universitetet i Oslo
Side: 85 av 542
Innhold:
Oppnevning av komitémedlemmer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Molin, Marianne - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2011621
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22336/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Bjørn Skålhegg
Marie Vahter
Helga Gunnlaugsdottir
Universitetet i Oslo
Innhold:
UVs svar på høring om IHR-studier - ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
Sakstittel:
Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1980-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22337/2012
13.03.2012
13.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
UV/ANNEMETN
Arne Laukholm
Anne-Mette Nessøe
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Ani Duan - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/17019-6 22338/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Ani Duan
Universitetet i Oslo
Side: 86 av 542
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Mihayo Musabila Maguta - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7006-20 22341/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Mihayo Musabila Maguta
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på avslag på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14399-4 22343/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
02.03.2012
MN ADM/BERGKVAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om frikjøp 2012
Sakstittel:
Undervisningsregnskapet ved Det juridiske fakultet - Frikjøp
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1936420
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22352/2012
13.03.2012
03.03.2012
JU STUD/KRTHOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
325
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/KRTHOR
Christina Voigt
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1578816
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22381/2012
13.03.2012
05.03.2012
HF IFIKK/GDOBLOUG
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 87 av 542
Innhold:
Proof of tax statement
Sakstittel:
Konsortieavtaler (generelt) i CRIStin
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11544-5 22390/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
05.03.2012
CRISTIN/ROSTGAAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
CRISTIN/TMKATRAL
Thomson Reuters
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.03.2012-31.08.2015
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/88-22
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22501/2012
16.03.2012
05.03.2012
HF IKOS/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IKOS/LIVSI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmoding om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i treårig stipendiatstilling ved GEO - Geology/Geophysics (BarMod project)
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12162-2 22535/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
05.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
MN GEO/ASELAND
MN GEO/NILSROAR
Thomas Brånå
Åsgeir Seland
Nils Roar Sælthun
12.03.2012
12.03.2012
TE
TE
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Heyn, Lena - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/2665-32 22574/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
05.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Lena Heyn
Universitetet i Oslo
Side: 88 av 542
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3254-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
22597/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
Innhold:
Svar, intensjonserklæring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Maniaol, Angelina Hatlø - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2028610
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22610/2012
16.03.2012
05.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Angelina Hatlø Maniaol
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Mjaavatten, Maria Dahl - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1907222
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22620/2012
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Maria Dahl Mjaavatten
Universitetet i Oslo
Side: 89 av 542
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22622/2012
14.03.2012
21.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Emilie Johanne Mutch
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på foreldrepermisjon 2.4.2012 - 31.3.2013
Sakstittel:
Personalmappe SUM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/3582-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22626/2012
14.03.2012
05.03.2012
SUM/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SUM/EVIANN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Feil lønnskontering
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6589-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22657/2012
15.03.2012
05.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Svar på spørsmål om veiledning
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1767-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22683/2012
13.03.2012
05.03.2012
JU EKS/ANNEJE
Tilg.kode Hjemmel:
ST
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 90 av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3268-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
05.03.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
22715/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fremdriftsrapport 2009
Sakstittel:
NFR-prosjekt - 195007/S30 - YBIEL - Yearbook of International Environmental Law 2008-2010 - Ole Kristian
Fauchald
DokType Sak/dok nr:
U
2009/2953-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22719/2012
15.03.2012
29.01.2010
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fremdriftsrapport 2010
Sakstittel:
NFR-prosjekt - 195007/S30 - YBIEL - Yearbook of International Environmental Law 2008-2010 - Ole Kristian
Fauchald
DokType Sak/dok nr:
U
2009/2953-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22725/2012
15.03.2012
05.01.2011
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 91 av 542
Innhold:
Sluttrapport
Sakstittel:
NFR-prosjekt - 195007/S30 - YBIEL - Yearbook of International Environmental Law 2008-2010 - Ole Kristian
Fauchald
DokType Sak/dok nr:
U
2009/2953-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22735/2012
15.03.2012
01.03.2012
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra HiO
Sakstittel:
Darja Lyskova - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/2794-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22737/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/HARRIETS
MN ADM/MARIHVA
Harriet Cecilie Strømmen
Mari Helén Varøy
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22770/2012
14.03.2012
17.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Eric Maximilian Lycke
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22771/2012
14.03.2012
21.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Jo Morgan Hartvin
Universitetet i Oslo
Side: 92 av 542
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22774/2012
14.03.2012
17.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Kari Fagerland Syversen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22776/2012
14.03.2012
21.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Liv Berit Døvre Strømsheim
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22777/2012
14.03.2012
17.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Mille Kristine Garaas Godaker
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22778/2012
14.03.2012
17.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Sana Ali
Universitetet i Oslo
Side: 93 av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3285-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
05.03.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
22779/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om delstudier i utlandet i regi av UiO
Sakstittel:
Avslag på søknad om delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3260-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22780/2012
14.03.2012
17.02.2012
STA SIS/CHRTHORN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
399
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/CHRTHORN
Vilde Mortensdatter Horvei
Universitetet i Oslo
Innhold:
Nytt styremedlem Musit - KHM
Sakstittel:
Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon - MUSIT
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2326711
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22785/2012
12.03.2012
05.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
KHM ADM/KARSTENA
Arne Laukholm
Karsten Aase-Nilsen
Innhold:
Forlengelse av omsorgspermisjon 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/9305-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22790/2012
15.03.2012
05.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 94 av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2140-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
05.03.2012
HF IFIKK/CAROLCH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
22802/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/CAROLCH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endring i kontering fra 01.03.2012 - ansattnr. 10140970
Sakstittel:
Personalmappe UV ADM ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/5742-15 22812/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
05.03.2012
UV/BAARDKJO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
UV/BERNAH
Berna Marianne Hind
Berna Marianne Hind
Innhold:
Vedrørende permisjon uten lønn fra stipendiatstilling - avklaring av videre tilsettingsforhold
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1236111
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22815/2012
13.03.2012
05.03.2012
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra HiO
Sakstittel:
Ky Trung Mai - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3273-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22841/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/MARIHVA
Sigrun Vedø Lien
Mari Helén Varøy
Side: 95 av 542
Innhold:
Vedrørende arrangement i regi av UiO med betydning for avviklingen av Oslo Grand Prix 2012
Sakstittel:
Markering på - lån / leie av Universitetsplassen med mere
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/5829-58 22847/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
05.03.2012
TA DRIFT/ASTRIOT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA DRIFT/PAULML
Norges Cykleforbund
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra UMB
Sakstittel:
Sara Bruun - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3294-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22850/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/LISEBO
MN ADM/MARIHVA
Lise Bøkenes
Mari Helén Varøy
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Klage på sensur - INF3470 høsten 2011 - kandidatnummer 354
DokType Sak/dok nr:
U
2012/531-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22878/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN IFI/HILDECBL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur - MAT1120
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - MAT1120 - Kandidatnummer 336
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1171-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22912/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN MI/BILJAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/BILJAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 96 av 542
Innhold:
Implementering av kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.-studiene
Sakstittel:
Implementering av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket ved SV-fakultetet
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/11548-2 22915/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
06.03.2012
SV ADM/LIVTM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
351
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
SV PSI/VERAO
SV ISS/LILLIB
Psykologisk institutt
Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi
Institutt for statsvitenskap
Sosialantropologisk institutt
Økonomisk institutt
Senter teknologi, innovasjon og kultur
Svein Erik Grøndahl
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
SV ISV/GUROOV
SV SAI/GYROH
SV ØI/TONEE
SV TIK/MOENO
SV ADM/SVEING
Innhold:
Rektorfullmaktsnotat om prosedyrer ved UiO for behandling av søknader om opprykk til professor
Sakstittel:
Høring - Utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 - Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/3755-17 22922/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
28.02.2012
OPA PERS/MAGNHILN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/OLEP
OPA PERS/MAGNHILN
Ole Petter Ottersen
Magnhild Nesheim
12.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - INF1100 - høsten 2011 - 211
DokType Sak/dok nr:
U
2012/838-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22964/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN IFI/SIGRUNV
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Side: 97 av 542
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra UiA
Sakstittel:
Martin Grina - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3284-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22986/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/MARIHVA
Sigrun Vedø Lien
Mari Helén Varøy
Innhold:
E-post om godkjenning av komité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Molin, Marianne - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2011623
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
22991/2012
16.03.2012
06.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/MARINED
Mari Nenningsland Edvardsen
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fiskvik, Idun - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2535-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23061/2012
16.03.2012
06.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Idun Fiskvik
Avsender
Universitetet i Oslo
MED DR/MARINED
Innhold:
Oppfølging i sykeperioden - epost fra gruppeleder
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1406125
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
06.03.2012
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23062/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN IFI/NARVET
Elin Grete Enger Andresen
Narve Trædal
Side: 98 av 542
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fiskvik, Idun - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2535-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
06.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Erlend B. Smeland v/ Institutt for
kreftforskning
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23071/2012
MED DR/MARINED
Innhold:
Svar på klage på sensur - MAT1120
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - MAT1120 - Høst 2011 - 349
DokType Sak/dok nr:
U
2012/101-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23081/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/BILJAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Leveranseoversikt vedlegg D IOR
Sakstittel:
Samarbeidsavtaler mellom økonomiseksjonen og instituttene på det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7180-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23085/2012
14.03.2012
06.03.2012
JU ØKON/LARSCBOT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ØKON/TRONSK
Trond Skjeie
Innhold:
Vurdering av Geometria y Algebra Lineal 2
Sakstittel:
Sigurd Eide - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13598-6 23091/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Rebekka Bjørneberg Castro
Avsender
Robin Bjørnetun Jacobsen
MN ADM/REBEKKAC
MN MI/ROBINBJO
Side: 99 av 542
Innhold:
E-post utveksling vedr. opptaksperiode
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Svege, Ida Charlott - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4446-16 23093/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
06.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på anmodning om faglig vurdering av ekstern utdanning fra HiHM
Sakstittel:
Ingunn Solbakken Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Hedmark
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/10709-4 23112/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
UV/GHBRAATE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/KRISTJO
MN KI/KAROLINF
Kristine Jøssang
Karoline Fægri
13.03.2012
TE
Innhold:
Felles postmottak - forberedelser og rutiner
Sakstittel:
Felles postmottak ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1387611
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23116/2012
12.03.2012
06.03.2012
OPA ESAK/ASTRIDOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
OPA ESAK/ASTRIDOP
UV/ISABELPS
UV/PETTEROH
Astrid Alræk Optun
Isabel A. Pendavis Salinas
Petter Olav Haraldsvik
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MBV4160 - MBV4250 - MBV4230 - MBV4150
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3629-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23173/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 100av 542
Innhold:
Oppnevning til Kultur- og velferdssutvalget
Sakstittel:
Kultur- og velferdsutvalget ved Universitetet i Oslo - KVU
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/12423-3 23190/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
OPA PERS/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Elisabeth Aronsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - INf1100 høsten 2011 - kandidatnummer 180
DokType Sak/dok nr:
U
2012/528-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23200/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat SKO 1017
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/8751-12 23222/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Juridisk spørsmål ifm krav om erstatning - anmeldelse Bjørnstad
Sakstittel:
Sarpsborg kommune - reguleringsplan for Bjørnstad industriområde - gnr 2045, 2047, 2048, 2049 - aks 09/185 ID 109136, ID 133260, ID 133261 og ID 133162
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9804-13 23224/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
29.02.2012
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
0105
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Side: 101av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - INF1100 - Kandidatnummer 281
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1783-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
MN IFI/SIGRUNV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23237/2012
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Attest
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10336-4 23247/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
KHM FORN/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARGRO
Christian L. Rødsrud
Universitetet i Oslo
Innhold:
Krav om erstatning - Anmeldelse av ulovlig inngrep i kulturminner - Bjørnstad nordre 2048/1 Sarpsborg kommune
Østfold - ID 109136, 133260 og 133262
Sakstittel:
Sarpsborg kommune - reguleringsplan for Bjørnstad industriområde - gnr 2045, 2047, 2048, 2049 - aks 09/185 ID 109136, ID 133260, ID 133261 og ID 133162
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9804-15 23249/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
05.03.2012
KHM FORN/BJARNEGA
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Østfold politidistrikt, Retts- og
påtaleenheten
Universitetet i Oslo
Klassering:
0105
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
KHM FORN/BJARNEGA
Side: 102av 542
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra Tokyo Metropolitan University, Japan
Sakstittel:
Masayo Thorén - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/2278-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23255/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN KI/KAROLINF
MN ADM/CECILHOE
Karoline Fægri
Cecilia Hoel
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Sigurd Eide - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13598-7 23256/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Sigurd Eide
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - INF1100 DokType Sak/dok nr:
U
2012/1562-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23260/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN IFI/SIGRUNV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Instituttet anbefaler søknad om opptak
Sakstittel:
Anders Kristian Krabberød - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3337-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23261/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
MN BIO/SUMERAMA
Else Marie Lingaas
Sumera Majid
Side: 103av 542
Innhold:
Instituttet anbefaler søknad om opptak
Sakstittel:
Ralf Stefan Neumann - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3339-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23264/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
MN BIO/SUMERAMA
Else Marie Lingaas
Sumera Majid
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - INF1100 høsten 2011 - kandidatnummer 148
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1295-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23271/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/12-11
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23318/2012
13.03.2012
06.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppfølging av Arbeidsmiljøfokus 2011 - KHM
Sakstittel:
Oppfølging av Arbeidsmiljøfokus 2011
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2012/1697-23 23329/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
OPA HMS/ELINAHUL
Klassering:
254.0
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
OPA HMS/ELINAHUL
KHM ADM/INGEBORA
KHM ADM/JANJE
KHM/KARSTENA
Elin Agathe Hult
Ingeborg Knutzen Aas
Jan S. Jensen
Karsten Aase-Nilsen
Side: 104av 542
Innhold:
Søknad om Erasmusmobilitetsmidler 2012/13 - LLP
Sakstittel:
Søknad om Erasmusmobilitetsmidler 2012/13
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3349-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
06.03.2012
STA SIS/EINARMEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
074
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Senter for internasjonalisering av
utdanning
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23330/2012
STA SIS/EINARMEI
Innhold:
Fråsegn om dispensasjon frå kml, § 8 fjerde ledd for kulturminne (kolgroper; id 139389 og 139396),
Reguleringsplan for Bø vassverk28/8,16 Verpe Søndre, Sondbø, Bø kommune, Telemark
Sakstittel:
Områdereguleringsplan for Bø vannverk - Herremo - Bø kommune, Telemark
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15028-3 23331/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0821
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KJETILOF
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om omsorgspermisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/12-12
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23332/2012
13.03.2012
06.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 105av 542
Innhold:
Uttalelse om omfang og kostnader for undersøkelse av ID 109136 133260 og 133262 iht kml § 10 Reguleringsplan for del av nordre Bjørnstad - Sarpsborg kommune Østfold
Sakstittel:
Sarpsborg kommune - reguleringsplan for Bjørnstad industriområde - gnr 2045, 2047, 2048, 2049 - aks 09/185 ID 109136, ID 133260, ID 133261 og ID 133162
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9804-16 23337/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0105
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Erasmus IP-søknad til SIU, 2012-13
Sakstittel:
Erasmus Intensive Programmes - IP - søknad til SIU, 2012-13
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3350-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23338/2012
15.03.2012
05.03.2012
STA SIS/EINARMEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
307
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Senter for internasjonalisering av
utdanning
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
STA SIS/EINARMEI
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 31.01.2014 - 20.05.2014
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/12-13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23340/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 106av 542
Innhold:
Svar, intensjonserklæring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Berg, Cecilie Knoph - Klinmed - Ipsyk
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2057316
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23361/2012
16.03.2012
06.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Berg, Cecilie Knoph
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Arturas Kavaliauskis - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15358-2 23404/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Arturas Kavaliauskis
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Kim Alex Fredriksen - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2731-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23406/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Kim Alex Fredriksen
Universitetet i Oslo
Side: 107av 542
Innhold:
Svar på søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Camilla Nestande Kirkemo - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2733-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23409/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Camilla Nestande Kirkemo
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til Kjemisk institutt
Sakstittel:
Masayo Thorén - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2278-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23410/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/CECILHOE
Masayo Thorén
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om fast tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent (sko 1408) ved Klinmed KDI
DokType Sak/dok nr:
U
2012/565-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23411/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lysdahl, Kristin Bakke - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1582033
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23413/2012
15.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Kristin Bakke Lysdahl
Universitetet i Oslo
Side: 108av 542
Innhold:
CV (oppdatert 2002)
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/5332-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23417/2012
13.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/KEERIKSE
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Karly Ella Karen Eriksen
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Regnskapsrapport for 2011 for prosjektet Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass
Sakstittel:
Ekstern finansiert doktorgradsprosjekt: Eirin Beate Hummelsund - Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass UiO
prosjektnummer: 460870
DokType Sak/dok nr:
U
2009/226-12
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23438/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/IAUKE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA
Norske Kvinners Sanitetsforening
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post utveksling vedr. kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kern-Godal, Ann Laura - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2235-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23462/2012
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Robert Peter Kumpf - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3647-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23464/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
Professor Tom Beeckmann
Universitetet i Oslo
Side: 109av 542
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Robert Peter Kumpf - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3647-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23467/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
Professor Rishikesh Bhalerao
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Simona Stojanovic - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2798-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23471/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/COS
Simona Stojanovic
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Robert Peter Kumpf - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3647-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23473/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
Førsteamanuensis Marianne Fyhn
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. forestående PhD-disputas
Sakstittel:
Robert Peter Kumpf - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3647-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23474/2012
13.03.2012
05.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
Robert Peter Kumpf
Universitetet i Oslo
Side: 110av 542
Innhold:
Arbeidsplan
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Bioteknologisenteret i Oslo
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1346615
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
BIOTEK/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23478/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
BIOTEK/EIRINH
Eirin Hov
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/324-16
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23481/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Godkjenning av vurderingen av avhandlingen
Sakstittel:
Othilde Elise Håvelsrud - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2010/1280415
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23482/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
MN ADM/JEANM
Gry Slettner Windsland
Jean Raphael Martinez
07.03.2012
TE
Innhold:
Inndragning av studierett ved Masterprogram i helsefagvitenskap
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - MF ISH
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5460-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23489/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/KATHRJ
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KATHRJ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 111av 542
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Knut Halvor Renneflott Bjørnebye - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1271911
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23490/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/LISEBO
MN ADM/REBEKKAC
Lise Bøkenes
Rebekka Bjørneberg Castro
NN
13
Innhold:
Instituttet anbefaler endringer i teoretisk pensum
Sakstittel:
Maja Krzewinska - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2292614
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23491/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
MN BIO/SUMERAMA
Thomas Mørtvedt Solvin
Sumera Majid
Innhold:
Instituttet anbefaler endringer i veiledergruppen
Sakstittel:
Berihun Gebremedhin Mewicha - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
N
2009/7758-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23495/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
MN BIO/SUMERAMA
Thomas Mørtvedt Solvin
Sumera Majid
Innhold:
Inndragning av studierett ved Masterprogram i helsefagvitenskap
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - masterstudent ved Seksjon for helsefag, ISH
DokType Sak/dok nr:
U
2009/9515-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23496/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/KATHRJ
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KATHRJ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 112av 542
Innhold:
Oversendelse av vurdering av avhandlingen
Sakstittel:
Håkon Ursin Steen - PhD-programmet ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1817618
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23499/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
MN IFI/LENAKO
Jean Raphael Martinez
Lena Korsnes
09.03.2012
NN
19
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7238-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23501/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Inndragning av studierett ved Masterprogram i helsefagvitenskap
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - masterstudent ved Seksjon for helsefag, ISH
DokType Sak/dok nr:
U
2009/9552-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23502/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/KATHRJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KATHRJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høringssvar fra Medfak - Finansiering og organisering av nasjonal eInfrastruktur
Sakstittel:
Høring - Finansiering og organisering av nasjonal eInfrastruktur
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2687-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23503/2012
13.03.2012
07.03.2012
FA/VIBEKAL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/VIBEKAL
MED/ANITARO
Vibeke Alm
Anita Robøle
Side: 113av 542
Innhold:
Endret fratredelsesdato til 11. april 2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1721014
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23524/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse - tiltredelse 7.3.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1308-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23533/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Bente Johansen
Bente Johansen
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Ella Thoen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3287-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23540/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/LISEBO
MN ADM/REBEKKAC
Lise Bøkenes
Rebekka Bjørneberg Castro
NN
4
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Muhammad Arshad Ali - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3093-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23550/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/CECILHOE
Sigrun Vedø Lien
Cecilia Hoel
Side: 114av 542
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2413-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23564/2012
16.03.2012
07.03.2012
HF ILOS/NINLAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/NINLAU
HF ILOS/NINLAU
Nina Lind
Nina Lind
Innhold:
Svar på søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Giovanni Romagnoni - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16051-3 23565/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Giovanni Romagnoni
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - INF5110
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3681-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23580/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlengelse 15.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** ***** - utgår
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8178-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23584/2012
15.03.2012
07.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 115av 542
Innhold:
Forlengelse 01.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13667-5 23590/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
07.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2413-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23594/2012
16.03.2012
07.03.2012
HF ILOS/NINLAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/NINLAU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert arbeidsplan
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/4482-12 23595/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Innhold:
Melding om 2.3.8 - lønnsopprykk
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13907-5 23597/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 116av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1282-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23602/2012
16.03.2012
07.03.2012
HF ILOS/NINLAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/NINLAU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rapportering av status på tiltak - Arbeidsmiljøfokus 2011
Sakstittel:
Arbeidsmiljøseminar ved Det juridiske fakulet 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4104-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23607/2012
15.03.2012
07.03.2012
JU ADM/KARIKO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.9
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KARIKO
JU IOR/GUROFRO
Kari Amby Røine Hegerstrøm
Guro Frostestad
Innhold:
Korrigert arbeidsavtale - 22.02.2012 - endret bruttolønn
Sakstittel:
Personalmappe - JF Senter for Europarett - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1425-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23610/2012
13.03.2012
07.03.2012
JU SER/KARIMP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MBV3010 - MBV3030 - MBV3030
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1969-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23626/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 117av 542
Innhold:
Saken er videresendt til Institutt for informatikk
Sakstittel:
Muhammad Arshad Ali - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3093-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23630/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/CECILHOE
Muhammad Arshad Ali
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på opptak
Sakstittel:
PhD Doktorgradsprogrammer - Dörje, Christina - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/4756-11 23631/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Christina Dörje
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Saranya Subramani - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1730-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23638/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Saranya Subramani
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Bøen, Hege - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2035620
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23651/2012
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Hege Bøen
Universitetet i Oslo
Side: 118av 542
Innhold:
Innkallelse til dialogmøte1 14.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - renhold
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3386-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23664/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kontrakt med underskrifter
Sakstittel:
NFR - 216756 - Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase - Per V. Barth Lilje
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1360-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23670/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN ITA/LILJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ITA/LILJE
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om avsluttet periode på fakultetets doktorgradsproram
Sakstittel:
Øystein Mælander Wee SKO 1017- Opptak til ph.d.studiet ved ISP
DokType Sak/dok nr:
U
2009/7645-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23672/2012
12.03.2012
07.03.2012
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/SBL
Øystein Wee
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om tildeling av erstatningslokaler for våre studentforeninger Robotica Osloensis, og PING
Sakstittel:
Riving av Veglaboratoriet - erstatningslokale
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3388-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23684/2012
15.03.2012
07.03.2012
MN IFI/NARVET
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/UBINGEN
MN IFI/NARVET
Jarle Nygard
Narve Trædal
Side: 119av 542
Innhold:
Anmodning om tilsetting i 10%
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/868-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23688/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
Innhold:
Godkjenning av innstilling
Sakstittel:
Blackson Kanukisya Vurdering av avhandling med tittel: Globalization impacts on adults education: A comparative
study of adult education policies and practices in Tanzania and Uganda
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/5027-11 23694/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/AEVANDT
Blackson Kanukisya
Universitetet i Oslo
Innhold:
ICC Legal Tools - søknad om støtte 2012 og årsrapport 2011
Sakstittel:
ICC Legal Tools - UD 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3395-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23706/2012
15.03.2012
30.01.2012
JU SMR/ROLFCRA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/ROLFCRA
Utenriksdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3394-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23714/2012
15.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 120av 542
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN NFS - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2362-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23715/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Parandis Majlesi - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3076-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23721/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/LISEBO
MN ADM/CECILHOE
Lise Bøkenes
Cecilia Hoel
Innhold:
Vedrørende gjenopprettelse av studierett
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/14421-5 23723/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
24.02.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forespørsel fra Kopinor om utlevering av materiale
Sakstittel:
Kopinor - kopieringsavtalen - vederlagssatser
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9111-16 23731/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
ØPA/SVENDS
(enhet/initialer):
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA PLE/SVENDS
Akademika AS
Universitetet i Oslo
Side: 121av 542
Innhold:
Oversendelse av vurdering av avhandlingen
Sakstittel:
Jon Bråte - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
N
2009/7072-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23737/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
MN IMB/GRYW
Jean Raphael Martinez
Gry Slettner Windsland
09.03.2012
NN
9
Innhold:
Protokoll
Sakstittel:
Møte 8/2011 - PMR 01.11.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13432-3 23738/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Protokoll sak 1
Sakstittel:
Møte 8/2011 - PMR 01.11.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13432-4 23739/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2720-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23742/2012
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 122av 542
Innhold:
Sakskart med alle saksfremlegg
Sakstittel:
Møte 9/2011 i PMR - 05.12.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14678-3 23745/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/2384-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23750/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnelse som bedømmelseskomité - Andreas Engvig
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Andreas Engvig
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9111-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23760/2012
14.03.2012
07.03.2012
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på fullført utdanningskomponent
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISV - Christer Gulbrandsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/11782-6 23772/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
SV ISV/GUROOV
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/GUROOV
Christer Gulbrandsen
Universitetet i Oslo
Side: 123av 542
Innhold:
Oppnevnelse som bedømmelseskomité
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Elisabeth Ugreninov
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6345-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23774/2012
15.03.2012
07.03.2012
SV ISS/KARHEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/KARHEN
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur - MAT2500
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - MAT2500 - Kandidatnummer 415
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1098-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23779/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN MI/BILJAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/BILJAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til Biologisk institutt
Sakstittel:
Parandis Majlesi - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3076-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23783/2012
12.03.2012
07.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/CECILHOE
Parandis Majlesi
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse ved oppnådd pensjonsalder - 31.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2690-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23786/2012
14.03.2012
07.03.2012
MN ADM/GROC
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Side: 124av 542
Innhold:
Protokoll
Sakstittel:
Møte 9/2011 i PMR - 05.12.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14678-2 23805/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Protokoll sak 1
Sakstittel:
Møte 9/2011 i PMR - 05.12.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14678-1 23806/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité - ph.d. - Elisabeth Ugreninov
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Elisabeth Ugreninov
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6345-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23807/2012
14.03.2012
07.03.2012
SV ISS/KARHEN
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/KARHEN
SV ADM/TRONHT
Kari Henriksen
Tron Harald Torneby
Side: 125av 542
Innhold:
Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2013/2014
Sakstittel:
Studietilbud og opptaksrammer studieåret 2013/14
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13898-2 23821/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
07.03.2012
STA SSO/KRISTINF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
330
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TF/[Ufordelt]
JU STUD/JORNING
OD ADM/HENRMAG
HF STUD/CHRISKL
SV ADM/TONEV
MN ADM/ALHANSEN
UV/LINESL
MED/[Ufordelt]
STA SST/JONNYRSU
Det teologiske fakultet
Julie Orning
Henriette Kleivane
Studieseksjonen
Tone Vold-Johansen
Fakultetsadministrasjonen
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Jonny Roar Sundnes
Innhold:
Referat - 25. januar 2012
Sakstittel:
Forskningsutvalget 2012 - Norsk senter for menneskerettigheter - SMR
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1946-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23825/2012
13.03.2012
07.03.2012
JU SMR/JENNYGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JENNYGR
Jenny Graver
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12749-4 23829/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
07.03.2012
JU SMR/JASNAJ
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Jasna Jozelic
Side: 126av 542
Innhold:
Agenda og møtedokumenter - 15. februar 2012
Sakstittel:
Forskningsutvalget 2012 - Norsk senter for menneskerettigheter - SMR
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1946-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23835/2012
13.03.2012
07.03.2012
JU SMR/JENNYGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JENNYGR
Jenny Graver
Innhold:
Anmodning om forlenget midlertidig tilsetting 01.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1962317
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23836/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse 05.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1991610
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23837/2012
15.03.2012
07.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Jasna Jozelic
Innhold:
Anmodning om forlengelse 01.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2280323
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23838/2012
12.03.2012
06.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
Side: 127av 542
Innhold:
Anmodning om forlenget midlertidig tilsetting 01.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/9096-12 23840/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Kalager, Mette - Klinmed - DnR
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1286841
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23842/2012
15.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Mette Kalager
Universitetet i Oslo
Innhold:
utlysningstekst
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor ved ILS
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2788-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23843/2012
13.03.2012
07.03.2012
UV/STVAMH1
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Innhold:
Brev til bedømmelseskomitéen
Sakstittel:
Inger Karin Røe Ødegård Vurdering av avhandling med tittel: Entreprenørskap i lærerutdanningen i Norge og
Namibia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/2224-11 23847/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/AEVANDT
Bedømmelseskomitéen
Universitetet i Oslo
Side: 128av 542
Innhold:
Presisering av konklusjon til revisjonsrapporten "Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex".
Sakstittel:
Risikovurdering Vortex
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2741-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23852/2012
12.03.2012
07.03.2012
IR/MORTEOP
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/GUNNEBJ
IR/MORTEOP
Universitetsdirektørens kontor
Morten Opsal
Innhold:
Nytt svar på vurdering av utdanning fra Irak
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14846-9 23853/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Instituttstyret - korrigert vedtak
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som Universitetslektor ved ILS innen utdanningsledelse
DokType Sak/dok nr:
X
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Løpenr.:
2011/14270-7 23857/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
UV ADM/STVAMH1
Klassering:
212.1
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Det utdanningsvitenskapelige fakultet UV/STVAMH1
Anita Marie Hansen
UV/STVAMH1
Side: 129av 542
Innhold:
Notat fra møte i Brukerutvalg
Sakstittel:
ILS Niels Henrik Abels hus
DokType Sak/dok nr:
N
2011/4390-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23869/2012
16.03.2012
09.03.2012
TA PLE/LEIFJH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
TA/HELGAS
UV/SBL
UV ILS/KRISTFST
UV ILS/ROLFVO
UV ILS/LIVFI
UV ILS/JONEFOS
TA PLE/LEIFJH
Helga Sagsveen
Solveig Bauge Løland
Kristin Flood Strøm
Rolf Vegar Olsen
Liv Bjøntegaard Finess
Jon Erlend Fosvold
Leif Jarle Haugen
15.03.2012
TE
Innhold:
Letter of Intent - LLP/Erasmus Intensive Program 2012
Sakstittel:
Erasmus Intensive Programme IP ILS Murcia - 2011
DokType Sak/dok nr:
N
2011/4001-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23870/2012
12.03.2012
08.03.2012
UV ILS/KRISTFST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
074
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/SVEINHU
UV/METTEKO
Svein Hullstein
Mette Katrine Oftebro
08.03.2012
TE
Innhold:
Følgebrev Letter of Intent - LLP/Erasmus Intensive Program "Leadership for Democratic Citizenship in European
Schools"
Sakstittel:
Erasmus Intensive Programme IP ILS Murcia - 2011
DokType Sak/dok nr:
N
2011/4001-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23871/2012
12.03.2012
08.03.2012
UV ILS/KRISTFST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
074
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/SVEINHU
UV/METTEKO
Svein Hullstein
Mette Katrine Oftebro
Side: 130av 542
08.03.2012
TE
Innhold:
Instiuttstyrevedtak IP - 2012
Sakstittel:
Erasmus Intensive Programme IP ILS Murcia - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4001-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23872/2012
12.03.2012
07.03.2012
UV ILS/KRISTFST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
074
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/METTEKO
UV/METTEKO
Mette Katrine Oftebro
Mette Katrine Oftebro
Innhold:
Midlertidig gjestestatus for utenlandske tilsatte - 10.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3397-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23873/2012
14.03.2012
08.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Friskmelding 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Teknisk avdeling - Driftsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5615-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23874/2012
16.03.2012
08.03.2012
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
TA ADM/MBOHLER
Sylvi Anita Varsi Øien
Merete Bøhler
Innhold:
Info ang stillingsbrøk
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/7103-19 23877/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
19.12.2011
JU IPR/EKNOTTEN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/EKNOTTEN
JU ADM/GROTOM
Eli Knotten
Gro Tømmereek
Side: 131av 542
Innhold:
Svar på søknad om permisjon 02.03.2012-01.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1396624
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23885/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Mesin, Luka - Rh - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1004215
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23887/2012
14.03.2012
08.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Luka Mesin
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nyfløt, Lill Trine
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2233-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23888/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Lill Trine Nyfløt
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Stilling - tilsetting som postdoc - Laboratorium for immunbiologi, avdeling for anatomi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15206-6 23890/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Side: 132av 542
Innhold:
Gjeninntredelse etter permisjon 03.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/7153-23 23900/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
Elin Gislerud
Elin Gislerud
Innhold:
Innkalling - 13. mars 2012
Sakstittel:
Programrådet for Farmasi, profesjonsstudiet - møtedokumenter, innkallelser, sakslister og referater
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/1576-59 23909/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MN FAI/TOMCA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/TOMCA
MN FAI/TOMCA
Tom Arild Caspersen
Tom Arild Caspersen
Innhold:
Oppstartsmidler professorat I etter Ilebekk
Sakstittel:
Startpakke 2010 - 12 IEMF professorat etter Arnfinn Ilebekk
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/14331-5 23915/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
23.05.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE
MED KLINMEDØK/TOVETE
Tove Maria Terjesen
Tove Maria Terjesen
Innhold:
Til orientering: Professorat på HLK - IEMF
Sakstittel:
Startpakke 2010 - 12 IEMF professorat etter Arnfinn Ilebekk
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/14331-4 23918/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
27.02.2012
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE
Tove Maria Terjesen
Side: 133av 542
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12445-9 23922/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
23.02.2012
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
08.03.2012
TE
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/979-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23923/2012
12.03.2012
08.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Szymanska, Monika - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11735-5 23935/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise Kristine Aarnes
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nyfløt, Lill Trine
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2233-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23936/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Thomas Åbyholm v/ Kvinneklinikken
Lill Trine Nyfløt
Universitetet i Oslo
Side: 134av 542
Innhold:
Svar på oppsigelse av stilling
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1216710
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23941/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter på masteroppgave
Sakstittel:
Klage på karakter på masteroppgaven ved ISV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1773-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23944/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV ISV/KRIEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/KRIEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken fremlegges for studiedekan
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/2066-27 23945/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Marius Fuglum
Innhold:
Overføring av driftsmidler til fagforeningene for 2012
Sakstittel:
Driftsmidler til fagforeningene
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3424-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23948/2012
14.03.2012
08.03.2012
OPA PERS/MFOLSEN
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 22
Klassering:
123
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
ØPA/[Ufordelt]
OPA PERS/MFOLSEN
Økonomiseksjonen SA
Økonomi- og planavdelingen
Universitetet i Oslo
Side: 135av 542
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomite
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14893-4 23954/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
Førsteamanuensis Gunnar Tufte
Førteamanuensis Jack Zeigler
Professor Oddvar Sørsåsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Szymanska, Monika - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11735-6 23957/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Monika Szymanska
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hardeland, Camilla - Klinmed ( RH)
DokType Sak/dok nr:
U
2012/605-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23958/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Camilla Hardeland
Universitetet i Oslo
Side: 136av 542
Innhold:
Vedr. opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Asadi - Azarbaijani Babak - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1027717
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23972/2012
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise Kristine Aarnes
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hardeland, Camilla - Klinmed ( RH)
DokType Sak/dok nr:
U
2012/605-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Ole M. Sejersted v/ Institutt for
eksperimentell medisinsk forskning
Camilla Hardeland
Universitetet i Oslo
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
23981/2012
MED DR/MARINED
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4135
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602554
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
23984/2012
14.03.2012
08.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 137av 542
Innhold:
Oversendelse av trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
- Wenche Kristiansen - Klinmed - AUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7051-22 23988/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Komité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Stær-Jensen, Henrik - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14384-5 24003/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Henrik Stær-Jensen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Asadi - Azarbaijani Babak - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1027718
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24005/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Babak Asadi
Universitetet i Oslo
Side: 138av 542
Innhold:
Status kvalitetssikring mars 2012
Sakstittel:
Kvalitetssikring av studier ved Det juridiske fakultet 2008 - 2012
DokType Sak/dok nr:
X
2008/5695-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24010/2012
13.03.2012
08.03.2012
JU STUD/MONACS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
352
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MONACS
JU STUD/MONACS
Mona Charlotte Sinding-Larsen
Mona Charlotte Sinding-Larsen
Innhold:
Søknad om forlengelse av prosjekt, prosjekt nr 193055/F20
Sakstittel:
NFR 193055/V40 P. Collas: Controlling oncogenic transformation of mesenchymal stem cells by targeted epigentiv
intervetnion
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/6377-11 24011/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
MED IMB/HEMAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/HEMAA
Hema Awasthi
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Stær-Jensen, Henrik - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14384-4 24017/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Ole M. Sejersted v/ Institutt for
eksperimentell medisinsk forskning
Henrik Stær-Jensen
Universitetet i Oslo
Klassering:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
MED DR/MARINED
Side: 139av 542
Innhold:
Faknotat - innstilling - forsker
Sakstittel:
Stilling som Postdoc avdeling for fysiologi - Laboratorium for molekylære, cellulære, og organrelaterte forandringer
ved inflammatorisk sykdom hos professor Guro Valen - IMB
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/16058-7 24029/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
Elin Gislerud
Elin Gislerud
20.03.2012
TE
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hartmann-Johnsen, Olav Johan - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1855-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24031/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Olaf Johan Hartmann-Johnsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon uten lønn 30.01.2012-24.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1932-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
JU IPR/EKNOTTEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24037/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Kersten, Hege - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/4781-11 24050/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Hege Kersen
Universitetet i Oslo
Side: 140av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - INF2140 - INF2270 - INF2810 - INF3100 - INF3190 INF3580
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11667-5 24055/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forespørsel til Slottet om deltagelse ved UiOs årsfest og Anders Jahres medisinske priser
Sakstittel:
Universitetets årsfest 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3433-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24058/2012
16.03.2012
08.03.2012
INFO/GRYKOLBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
881
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
DD. MM. Kong Harald og Dronning
Sonja
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
INFO/GRYKOLBJ
Innhold:
Protkoll TR 8. februar 2012
Sakstittel:
Tilsettingsråd - Teknisk administrative stillinger 2010 - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3712-49 24061/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
22.02.2012
MED PERS/ASTRHOL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
Astrid Holø
Innhold:
Protokoll TR 22. februar 2012
Sakstittel:
Tilsettingsråd - Teknisk administrative stillinger 2010 - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3712-50 24063/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
MED PERS/ASTRHOL
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
Astrid Holø
Side: 141av 542
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Anne Kristine Nitter - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1993412
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24075/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Anne Krsitine Nitter
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOS 2001
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISS høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1524771
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24084/2012
16.03.2012
08.03.2012
SV ISS/LIXIANCH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/LIXIANCH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOS 2001
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISS høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1524772
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24086/2012
16.03.2012
08.03.2012
SV ISS/LIXIANCH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/LIXIANCH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3449-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24087/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
254.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
OPA BHT/CAROLLY
Eva Helene Mjelde
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Side: 142av 542
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hartmann-Johnsen, Olav Johan - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1855-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24088/2012
16.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Giske Ursin v/Kreftregisteret
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 07.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe, ***** ***** NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2719-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24096/2012
15.03.2012
08.03.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MBV2010
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1850-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24098/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3451-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24102/2012
15.03.2012
08.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
254.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
Eva Helene Mjelde
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
OPA BHT/CAROLLY
Side: 143av 542
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komite - epost til komite
Sakstittel:
Professor I/førsteamanuensis (etter Brosstad) i medisin ved Klinmed, Institutt for indremedisinsk forskning, SMK
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6384-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24104/2012
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Sakkyndig komite
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om oppnevning av sakkyndig komite
Sakstittel:
Professor I/førsteamanuensis (etter Brosstad) i medisin ved Klinmed, Institutt for indremedisinsk forskning, SMK
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6384-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24107/2012
15.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse ved oppnådd pensjonsalder - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9382-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24113/2012
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av søknad om å få disputere
Sakstittel:
Guro Katrine Sandvik - PhD-programmet ved IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2008/3852-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24121/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
MN IMB/HELENSH
Jean Raphael Martinez
Helen Sophie Haugen
Side: 144av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Sagona, Antonia - Klinmed (DNR)
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1893925
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24124/2012
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Bjørn Steen Skålhegg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Herrscher ( Bjørkeng ) Tobias Erik
DokType Sak/dok nr:
U
2012/339-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24125/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Tobias Erik Herrscher
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmeldelse - Dokumentfalsk
Sakstittel:
Anmeldelse
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3455-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24133/2012
14.03.2012
13.03.2012
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Unntatt offentligheten etter offl. § 13, jf. fvl.
§ 13
425
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
Oslo politidistrikt
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigering av forlengelse 10.06.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1526311
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24137/2012
15.03.2012
08.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 145av 542
Innhold:
Korrigering av forlengelse frikjøp 10.07.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1526312
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24144/2012
15.03.2012
08.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - BIO2100 - MBV1010
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1672-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24145/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kopi av søknad til SPK og AFP
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/1748-11 24150/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN IFI/NARVET
Narve Trædal
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 1.2.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/6490-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24151/2012
13.03.2012
08.03.2012
HF IFIKK/GDOBLOUG
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
Gyda Sindre Dobloug
Karen M Haugland
Liv Eldbjørg Simensen
HF IFIKK/KARENHA
HF IFIKK/LIVSI
Side: 146av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1400
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538039
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24171/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - BIO2140 - BIO2120
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3589-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24178/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
2011-13666 Anskaffelsesprotokoll
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13666-9 24185/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
28.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
034.7
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Tove Dagny Kristiansen
Innhold:
2011-13665 Anskaffelsesprotokoll
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1366511
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24187/2012
16.03.2012
28.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Tove Dagny Kristiansen
Side: 147av 542
Innhold:
2011-13668 Anskaffelsesprotokoll
Sakstittel:
Anskaffelse av rørtekniske arbeider, rehabilitering 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
28.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
2011/13668-6 24188/2012
034.7
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Tove Dagny Kristiansen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - FYS1000 - KJM1110 - MBV1010
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1580-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24193/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1101
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538040
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24197/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse 01.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/8641-10 24200/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
JU SMR/JASNAJ
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 148av 542
Innhold:
Vedrørende bestilling av utviklingsressurser 2012
Sakstittel:
Ny avtale mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo og Samordna opptak
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/13289-4 24201/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
07.03.2012
SO/RINGLUND
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/RINGLUND
USIT SUAF/GCL
Bente Ringlund Bunæs
Grete Christina Lingjærde
09.03.2012
TE
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Kunngjøring av stilling som professor II i flymedisin, Avdeling for samfunnsmedisin
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7631-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24208/2012
12.03.2012
07.10.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538041
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24212/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på ansettelseforhold
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1620-15 24216/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 149av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538042
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24221/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538043
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24226/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538044
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24231/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT1110 - MEK1100
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3428-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24236/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 150av 542
Innhold:
Vedtak om tilrettelagt eksamen våren 2012
Sakstittel:
***** ***** - tilrettelagt eksamen - ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
HF STUD/SIGNEIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
2011/11085-5 24239/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Angående Søknad om godkjenning av faglig opplegg for studiet for 1., 2. og 3. og 4. avdeling rettsvitenskap
Sakstittel:
Samarbeid med Folkeuniversitetet Vest - faglig godkjening
DokType Sak/dok nr:
U
2008/3397-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24243/2012
14.03.2012
08.03.2012
JU STUD/CHRISSK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
306
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
Folkeuniversitetet Vest
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538045
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24245/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538046
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24249/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 151av 542
Innhold:
Svar på omsorgspermisjon 02.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5724-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24251/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om tilrettelagt eksamen våren 2012
Sakstittel:
***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
2011/11792-3 24260/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538047
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24261/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1400
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538048
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24268/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 152av 542
Innhold:
Anmnodning
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som univ.stipendiat SKO 1017 - Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3467-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24278/2012
14.03.2012
08.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Svar på søknad om praksisplass fom 27.02 tom 25.05.2012
Sakstittel:
Forespørsel om praksisplass saksbehandlerkurs - Institutt for helse og samfunn
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1314-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24281/2012
212.5
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tingelstadfrontalet
Sakstittel:
Gran kommune - Tingelstad gamle kirke - tilbakeføring
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/14655-6 24283/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
KHM ARKS/MADSRA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
713.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MADSRA
Marit Tingelstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Pradhan, Manohar - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1911927
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24288/2012
16.03.2012
13.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Henrik Huitfeldt
Universitetet i Oslo
Side: 153av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1101
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538049
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24296/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538050
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24300/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538051
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24301/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 154av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1538052
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24302/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/8847-29 24304/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat ved Kjemisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
2012/746-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24305/2012
15.03.2012
08.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Hanne Rødberg- Larsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert kontrakt - endret startdato
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12785-5 24307/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 155av 542
Innhold:
Korrigert arbeidskontrakt - endret startdato
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2325-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24308/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om redusert ferie - 2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1765211
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24309/2012
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Torunn Standal Guttormsen
Innhold:
TFs svar på høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
Sakstittel:
Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1980-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24310/2012
14.03.2012
08.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
TF ADM/HANDBERG
Arne Laukholm
Hege Handberg
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som prof.II cellebiologi ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1163110
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24314/2012
16.03.2012
09.03.2012
MN ADM/BENTES
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
Side: 156av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som PhD Research Fellow in Electronics "Alice Forward Calorimeter (FoCAL)" - MN FI -SKO 1017
DokType Sak/dok nr:
N
2011/3799-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24315/2012
15.03.2012
09.03.2012
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
14.03.2012
TE
Innhold:
VEDTAK STUVSAK 2 Opprettelse av emnet PED3001 - Fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave
Sakstittel:
Bachelor i pedagogikk Programplan emner
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/2378-47 24324/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
UV/ANNEMETN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/YNGVILD
UV/ANNEMETN
Yngvild Dahl
Anne-Mette Nessøe
Innhold:
Midlertidig gjestestatus på utenlandske tilsatte - 15.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe IME ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14219-5 24333/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
UV IME/LARSLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
UV/TONEELS
Tone Elstad
Tone Elstad
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 14.06.2012-25.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1342512
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24336/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU IPR/EKNOTTEN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 157av 542
Innhold:
TR-sak 22/2012 - møte 21.3.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/324-17
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24356/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Svar på oppfordring til resirkulering av avfall ved UiO
Sakstittel:
Grønt UiO - TAs arbeid
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/17913-6 24359/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
TA TEK/TORBJOB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.9
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/ANTOINEO
Framtiden i våre hender Blindern
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplan 20 % stilling
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3355-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24361/2012
16.03.2012
09.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/[Ufordelt]
SV ADM/LIVHILDE
Liv-Hilde Vang
Liv-Hilde Vang
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4135
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602555
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24378/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 158av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1635-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24388/2012
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen for vår 2012 - INF1010 og INF1050
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1739-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24404/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur til ordinær stasjonseksamen ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1492411
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24408/2012
13.03.2012
09.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1625-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24425/2012
13.03.2012
09.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 159av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1101
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3462-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.03.2012
SV SAI/KIRSTENG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24428/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT2200
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettlegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3658-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24433/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON3200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602556
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24440/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om innpassing av utdanning fra Universitetet i Agder
Sakstittel:
Innpassing av ekstern utdanning - Sophie Amanda Tjørstad
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10649-4 24442/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
SV ISV/OEYVINDC
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/OEYVINDC
Sophie Amanda Tjørstad
Universitetet i Oslo
Side: 160av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter SOSANT 1101
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved SAI våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3462-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.03.2012
SV SAI/KIRSTENG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24445/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/KIRSTENG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om ulønnet permisjon - 01.03.12 - 28.02.2013
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1248214
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24448/2012
14.03.2012
09.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602557
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24451/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602558
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24455/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 161av 542
Innhold:
Notat vedrørende midtveisevaluering for Olga Enerstvedt
Sakstittel:
Ph.d. - kandidatmappe - JF - Olga Mironenko-Enerstvedt
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6441-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24460/2012
13.03.2012
08.03.2012
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GORILLEA
Gørill Arnesen
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomité - Melanie Straiton
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Melanie Straiton
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/10990-6 24461/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
SV PSI/TORMODE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV PSI/STIAANDR
Tron Harald Torneby
Stian Andreassen
09.03.2012
NN
7
Innhold:
Vedtak om tap av studierett
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1086-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24463/2012
13.03.2012
09.03.2012
OD ADM/PAALN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Thale Kvaal Dunker - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3089-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24464/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Thale Kvaal Dunker
Universitetet i Oslo
Side: 162av 542
Innhold:
SV-fakultetets nominasjoner til Universitetets priser 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/764-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
09.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24468/2012
568
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
SV ADM/LENACEN
Henrikke Bugdø-Aarseth
Lena Cappelen Endresen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen i INF1010, INF1820, INF2820, INF2810 - våren 2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10962-6 24471/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/3866-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24476/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU STUD/MARIAH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602559
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24478/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 163av 542
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Wen Xing - PhD-programmet ved Kjemisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/13352-4 24479/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Wen Xing
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13909-2 24480/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
09.03.2012
HF IMK/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IMK/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Uttalelse om disp. fra kml. §8,1. ledd for aut. fredet kulturminne (ID 42904, sikringssone til veifar). Hosleveien
11, Grav, 20/174, Bærum, Aksershus
Sakstittel:
Søknad om dispensasjon ihht kml § 8, 1 for oppføring av ny enebolig og tomannsbolig - Hosleveien 11 - gnr 20/174
Grav - Bærum kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2934-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24482/2012
15.03.2012
09.03.2012
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0219-20
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Reply to complaint over grading in ECON4200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602560
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24483/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Exempt from public disclosure: offl § 26
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 164av 542
Innhold:
Vedtak om tap av studierett
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/8120-13 24485/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
OD ADM/PAALN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/762-38
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24491/2012
16.03.2012
09.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602561
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24492/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4200
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602562
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24494/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 165av 542
Innhold:
Anmodning om kunngjøring - forsker
Sakstittel:
Tilsettingssak: Forsker GENIDEM - Helsam
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3490-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24496/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA 09.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
TE
Innhold:
Anmodning om kunngjøring - postdoc
Sakstittel:
Tilsettingssak: Postdoc GENIDEM - Helsam
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3491-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24499/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA 09.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
TE
Innhold:
Anmodning om kunngjøring
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved Avdeling for statistikk ved professor Odd Aalen
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3416-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24500/2012
13.03.2012
09.03.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
MED IMB/ZAHIDAN
Zahida Nabi
Zahida Nabi
Innhold:
Kunngjøring/utlysning- frist 02.04.2012
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved Avdeling for statistikk ved professor Odd Aalen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3416-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24504/2012
13.03.2012
09.03.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
Enhet-Allmennheten
Universitetet i Oslo
Side: 166av 542
Innhold:
Søknad om permisjon fra studieprogram ved Det juridiske fakultet
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1305311
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24506/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN ADM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2010/8973-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24507/2012
14.03.2012
08.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN ADM/HANNESO
Elin Grete Enger Andresen
Hanne Sølna
12.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Eksamensavvikling i fengsel våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2761-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24512/2012
15.03.2012
09.03.2012
SV ADM/HILDEJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
371.6
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Skarnes videregående skole
v/Hedmark fengsel
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
SV ADM/HILDEJ
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Guro Katrine Sandvik - PhD-programmet ved IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2008/3852-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24513/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
MN ADM/JEANM
Gry Slettner Windsland
Jean Raphael Martinez
Side: 167av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Kianoosh Hadidi - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2214510
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24520/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/KAMILLJO
MN ADM/JEANM
Kamilla Johansen
Jean Raphael Martinez
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2310
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611190
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24522/2012
15.03.2012
09.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3090-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24529/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/EAHAVGAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende bistand til saksutredning og behandling av sak ved HiOA - Forskningsetisk utvalg ved HiO er villig til å
bistå
Sakstittel:
Bistand til saksutredning og behandling av sak 02/2011 hos Forskningsetisk utvalg ved HiOA
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3247-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24531/2012
12.03.2012
02.03.2012
FA/ENOREIK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
500
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
FA/ENOREIK
Einar Noreik
Side: 168av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON3610
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602563
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24534/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON3610
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602564
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24538/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om skattekort/skattefritak - 2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1857119
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24540/2012
14.03.2012
09.03.2012
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/NARVET
Skatt Øst
Universitetet i Oslo
Side: 169av 542
Innhold:
Godkjenning av vurderingen av avhandlingen
Sakstittel:
Håkon Ursin Steen - PhD-programmet ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1817619
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24543/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/LENAKO
MN ADM/JEANM
Lena Korsnes
Jean Raphael Martinez
12.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON3610
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602565
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24544/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av vurderingen av avhandlingen
Sakstittel:
Jon Bråte - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
N
2009/7072-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24545/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GRYW
MN ADM/JEANM
Gry Slettner Windsland
Jean Raphael Martinez
12.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON3610
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602566
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24546/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 170av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON3610
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602567
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24549/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Samlede universitetslokaler i Oslo sentrum
Sakstittel:
Samlet arealøsning for Det juridiske fakultet i sentrum
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1215816
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24556/2012
12.03.2012
09.03.2012
TA TEK/GEIROSO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA TEK/GEIROSO
Entra Eiendom AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Christian J. Engelsen - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/12981-8 24558/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN KI/KAROLINF
MN ADM/JEANM
Karoline Fægri
Jean Raphael Martinez
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6798-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24564/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/AINAVL
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 171av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe -JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/15769-9 24566/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om å ta enkeltemne
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3132-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24569/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/ANNHELS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om permisjon fra studieprogram ved Det juridiske fakultet
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3250-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24570/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU STUD/ANNHELS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Karine Wabø Ruud - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/1454-11 24571/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/HALVORAA
MN ADM/JEANM
Halvor Aandal
Jean Raphael Martinez
Side: 172av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om permisjon fra studieprogram ved Det juridiske fakultet
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15129-5 24572/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/INGVILNB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4260
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602568
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24576/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon fra studieprogram ved Det juridiske fakultet
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8748-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24577/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU IKR/KRISTNYB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11360-5 24580/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/AINAVL
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 173av 542
Innhold:
Felles postmottak - presentasjon
Sakstittel:
Felles postmottak ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1387613
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24581/2012
14.03.2012
09.03.2012
OPA ESAK/ASTRIDOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
OPA ESAK/ASTRIDOP
Personalseksjonen
Astrid Alræk Optun
Innhold:
Korrigert arbeidsavtale - 21.03.2012 - endret første tilsettingsdag
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/8896-17 24583/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
HF IMK/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMK/LIVSI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra informasjonsmøte med fagorganisasjonene
Sakstittel:
Felles postmottak ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1387614
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24585/2012
14.03.2012
23.02.2012
OPA ESAK/ASTRIDOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
OPA ESAK/ASTRIDOP
Personalseksjonen
Astrid Alræk Optun
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1439012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24590/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 174av 542
Innhold:
Fratredelsesskjema - 05.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/8457-10 24593/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
MN ADM/TORUNNSG
Torunn Standal Guttormsen
Torunn Standal Guttormsen
14.03.2012
TE
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Syria
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Syria
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3302-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24600/2012
13.03.2012
09.03.2012
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4260
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602569
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24606/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
Exempt from public disclosure: offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Pål Rollfsen Grønsund - PhD- programmet ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
U
2008/6784-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24609/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Pål Rolfsen Grønsund
Pål Grønsund
Universitetet i Oslo
Side: 175av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4260
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602570
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24615/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Martine Darlén Andersen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3313-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24616/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Martine Darlén Andersen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4260
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602571
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24621/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting, 01.04. - 31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1098-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24622/2012
14.03.2012
09.03.2012
USIT DML/INGERCGR
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SUF/TOVEH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 176av 542
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Sturla Bakke - PhD-programmet ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/8787-10 24627/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Sturla Bakke
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1407-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24632/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/INGVILNB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Midlertidig svar på søknad om fritak og opprykk
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappen ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10227-5 24633/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
15.09.2010
OD ADM/PAALN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HENRMAG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4260
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602572
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24637/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV ØI/TONEE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 177av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 8.3.2012
Sakstittel:
Personalmappe- UB, UMN - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/8445-26 24647/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
UB MN/SIWP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UB/ILYNGDAL
Ingebjørg Helgesen Lyngdal
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Robert Smith - PhD-programmet ved Farmasøytisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12775-4 24657/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Robert Smith
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen og vedtak om persontilpasning
Sakstittel:
Studentmappe -JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/5402-11 24664/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/602-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24667/2012
14.03.2012
09.03.2012
SV PSI/UNNIMBI
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
*****
Universitetet i Oslo
Side: 178av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1558113
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24668/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité - ph.d. - Melanie Straiton
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Melanie Straiton
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/10990-7 24673/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
SV PSI/TORMODE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Svar på søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Fredrik Sydow Hage - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
2010/4195-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24677/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Fredrik Sydow Hage
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11164-9 24679/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/MARENMV
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 179av 542
Innhold:
Ny vurdering av oppgave til godkjenning - PPU3120D
Sakstittel:
***** ***** ***** Klagesak på godkjenningsoppgave på PPU3120D
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3461-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
UV ILS/MONIKATH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24681/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/MONIKATH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/2176-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24685/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/AINAVL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon om behandlingen av sak om tap av studierett
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1159522
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24687/2012
13.03.2012
09.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endring i kontering av fastlønn - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/6589-10 24689/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Side: 180av 542
Innhold:
Godkjenning av vurderingen av avhandlingen
Sakstittel:
Torquil Macdonald Sørensen - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1600111
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24690/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/KAMILLJO
MN ADM/JEANM
Kamilla Johansen
Jean Raphael Martinez
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1665-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24692/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Brev til søkerene om oppnevnt bedømmelseskomite
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som første amanuensis innen teoretisk fysikk ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13387-6 24693/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
MN FI/LABE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Søkerne iht søkerlisten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Mehdi Pishahang - PhD-progammet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
U
2009/6561-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24694/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Mehdi Pishahang
Universitetet i Oslo
Side: 181av 542
Innhold:
Brev til søkerene om oppnevnt bedømmelseskomite
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved MN FI - eksperimentell partikkelfysikk
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13152-4 24695/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
MN ADM/GROC
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Søkerne iht søkerlisten
Universitetet i Oslo
Innhold:
CV og søknad
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2325-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24697/2012
14.03.2012
09.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Torunn Standal Guttormsen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2266-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24698/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forskningspris 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
N
2012/764-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24701/2012
15.03.2012
09.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
568
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
Henrikke Bugdø-Aarseth
Erik Ruud
UV/ERIKRUUD
Side: 182av 542
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Ingvild Schei - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3463-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24703/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Ingvild Schei
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10720-6 24704/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Mareike Trunk - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2154910
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24705/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Mareike Trunk
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bedømmelseskomiteens innstilling
Sakstittel:
Elisabeth Staksrud - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - Children and the Internet: Risk, Regulation,
Rights
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13519-6 24716/2012
Tilg.kode Hjemmel:
FO
offl § 5
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
HF IMK/DAGFINHA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/MARCO
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Side: 183av 542
09.03.2012
TE
Innhold:
Dekanens godkjenning av innstillingen - fullmaktsnotat
Sakstittel:
Elisabeth Staksrud - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - Children and the Internet: Risk, Regulation,
Rights
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13519-7 24717/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
HF IMK/DAGFINHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IMK/MARCO
Mari Corell
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 09.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1977616
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24718/2012
16.03.2012
10.03.2012
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
SV ADM/NISMAM
Nisma Mælum
Nisma Mælum
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 09.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/4200-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24719/2012
16.03.2012
10.03.2012
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Nisma Mælum
Avsender
Nisma Mælum
SV ADM/NISMAM
SV ADM/NISMAM
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 07.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/850-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
10.03.2012
SV ADM/NISMAM
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24720/2012
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
SV ADM/NISMAM
Nisma Mælum
Nisma Mælum
Side: 184av 542
Innhold:
Foreldrepermisjon + ny sluttdato i stipendiatstilling
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14337-3 24727/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
11.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Foreldrepermisjon + ny sluttdato i stipendiatstilling
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1020-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24728/2012
15.03.2012
11.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1271220
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24729/2012
15.03.2012
11.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1284519
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24730/2012
15.03.2012
11.03.2012
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Side: 185av 542
Innhold:
Svar på søknad om omsorgspermisjon + ny sluttdato i stipendiatstilling
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/9646-15 24731/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
11.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilsettingsråd - Forenklet innstilling - utvidelse til 100% stilling
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/3969-36 24732/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.03.2012
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
UV/PAULINAD
Paulina Natalia Dudzinska
Paulina Natalia Dudzinska
Innhold:
Fastsettelse av doktorgradsprøve
Sakstittel:
Elisabeth Staksrud - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - Children and the Internet: Risk, Regulation,
Rights
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13519-8 24733/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
11.03.2012
HF IMK/DAGFINHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMK/MARCO
Elisabeth Staksrud
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på innlevert avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kim Rand-Hendriksen - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2197116
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24737/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Kim Rand-Hendriksen
Universitetet i Oslo
Side: 186av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1620-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24738/2012
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012 - 31.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3531-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24739/2012
12.03.2012
13.01.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1620-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24741/2012
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1620-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24742/2012
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26.4
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Side: 187av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1620-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24743/2012
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Oversendelse av trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Rotegård, Ann Kristin - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1972832
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24744/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Bedømmelseskomitéen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1620-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24745/2012
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Ettersendt dok, opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Grotmol, Kjersti Støen - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20383-8 24747/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
10.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Kjersti St
Side: 188av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Grotmol, Kjersti Støen - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/20383-9 24748/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Grotmol Støen Kiersti
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-10 24749/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Reply to your complaint against grading in ECON4145
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602573
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24751/2012
14.03.2012
12.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Exempt from public disclosure: offl § 26
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 189av 542
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR - 208013/F50 - Multiseasonal, multifrequency,multipolarization and multiresolutioan radar speckle and feature
tracking for Arctic glacier velocities - RASTAR - Andreas Kääb
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6374-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24752/2012
12.03.2012
27.02.2012
MN GEO/AHBFINST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN GEO/NILSROAR
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
20.03.2012
TE
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-11 24754/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN ADM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1730116
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24756/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN ADM/HANNESO
Elin Grete Enger Andresen
Hanne Sølna
14.03.2012
TE
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-12 24757/2012
Tilg.kode Hjemmel:
FO
offl § 26.4
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
11.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Side: 190av 542
Innhold:
Verifisering av vitnemål
Sakstittel:
Validering og bekreftelse på autensitet av vitnemål/attester til ECFMG - The Educational Comission for Foreign
Medical Graduates, International Credentials Services (EICS)
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1390215
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24758/2012
12.03.2012
02.02.2012
MED IS/SBJERKES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
379
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/SBJERKES
Universitetet i Oslo
ECFMG International Credentials
Services
Innhold:
Oversendelse av bedømmelseskomitéens vurdering av avhandlingen
Sakstittel:
Einar André Eilertsen - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/11713-5 24759/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
MN KI/RAULBB
Else Marie Lingaas
Raul Boris Farina Briceno
12.03.2012
TE
Innhold:
Stillingen trekkes
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved ISP
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1471-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24762/2012
13.03.2012
28.02.2012
UV/PAULINAD
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
Søkerne
Universitetet i Oslo
Side: 191av 542
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4130
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602574
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24763/2012
14.03.2012
12.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ang. kvalitet på tilsendt 3D produkt av Biri madonna
Sakstittel:
Kopiering av Madonna fra Biri, C 3479, til Biri kirke, Gjøvik
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11982-7 24764/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
KHM ARKS/MADSRA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
719
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/KAJAK
Harald Jacobsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lundby, Rigmor - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2029318
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24766/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Bedømmelseskomitéen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forskerforbundets tillitsvalgtsressurs - ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1284520
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24767/2012
12.03.2012
07.03.2012
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
Universitetet i Oslo
Forskerforbundet ved UiO
Side: 192av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-13 24768/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Til organisasjonene
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som konsulent ved ISP
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1472-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24769/2012
13.03.2012
08.02.2012
UV/PAULINAD
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
Hovedtillitsvalgte
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forskningslederprogrammet 2012 - påmeldinger IMB
Sakstittel:
Forskningslederprogrammet ved UiO 2012 (FLP5) - søknader fra Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2012/987-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24770/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
MED IMB/EVAHMJ
Hilde Henriksen
Eva Helene Mjelde
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN ADM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8973-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24771/2012
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 193av 542
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som konsulent ved ISP
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1472-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24772/2012
13.03.2012
14.02.2012
UV/PAULINAD
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opsjon 2013 Høeg
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2581 Rammeavtaler - Miljøarkeologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18553-6 24773/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
02.03.2012
ØPA INN/INGVILRU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/INGVILRU
Universitetet i Oslo
Helge I. Høeg
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som konsulent ved ISP
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1472-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24774/2012
13.03.2012
12.03.2012
UV/PAULINAD
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/PAULINAD
Paulina Natalia Dudzinska
Innhold:
Opsjon 2013 Moesgård Museum
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2581 Rammeavtaler - Miljøarkeologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18553-7 24775/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
05.03.2012
ØPA INN/INGVILRU
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/INGVILRU
Universitetet i Oslo
Moesgård museum
Side: 194av 542
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som konsulent ved ISP
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1472-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24776/2012
13.03.2012
12.03.2012
UV/PAULINAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/PAULINAD
Paulina Natalia Dudzinska
Innhold:
Forskerforbundets tillitsvalgtsressurs - ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1255226
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24777/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
Universitetet i Oslo
Forskerforbundet ved UiO
12.03.2012
TE
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra Krigsskolen
Sakstittel:
Bård Røseth Karlsen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3505-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24779/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/HARRIETS
MN ADM/MARIHVA
Harriet Cecilie Strømmen
Mari Helén Varøy
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1397-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24780/2012
13.03.2012
12.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 195av 542
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Forskerlinjen
***** ***** ***** - Høsten 2008
DokType Sak/dok nr:
I
2008/8756-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24781/2012
12.03.2012
10.03.2012
MED ADMFORSK/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om arkeologisk feltarbeid ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874186
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
23.02.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24785/2012
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tilbud - anskaffelse av grafiske tjenester, rammeavtale RA 2780
Sakstittel:
Anskaffelse av grafiske tjenester - RA 2780
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2558-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24786/2012
12.03.2012
20.02.2012
ØPA INN/HANSTBR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/HANSTBR
Universitetet i Oslo
Your Friends DA v/ Henrik Fjeldberg
22.02.2012
BU
3
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Rutgers The State University of New Jersey USA
Sakstittel:
Tomas Midttun Tobiassen - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning USA
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6322-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24787/2012
16.03.2012
12.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Tobiassen, Tomas Midttun
Universitetet i Oslo
Side: 196av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - ***** *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-14 24791/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Holme, Øyvind - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4085-10 24793/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlige
12.03.2012
TE
Innhold:
Forlengelse av midlertidig lønnstillegg - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1506322
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24794/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/644-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24795/2012
14.03.2012
24.02.2012
MN ADM/GROC
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FI/LABE
Lars Bernhardsen
Side: 197av 542
Innhold:
Anmodning om vurdering av overlapp av emner fra UMB
Sakstittel:
Jon Hagelin - godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/18107-4 24796/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/LISEBO
MN ADM/MARIHVA
Lise Bøkenes
Mari Helén Varøy
Innhold:
Svar på invitasjon til deltakelse i arbeid med veileder i god klinisk praksis ved behandling av barn og unge i
tannhelsetjenesten
Sakstittel:
Arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder i god klinisk praksis ved behandling av barn og unge i tannhelsetjenesten
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3464-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24797/2012
14.03.2012
12.03.2012
OD/LINDAEVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Helsedirektoratet, Divisjon
primærhelsetjenester
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
OD/LINDAEVA
Innhold:
Korrigert foreldrepermisjon - 24.02.2012 - 15.05.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1453312
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24798/2012
14.03.2012
12.03.2012
JU IOR/OYVINDHE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GUNNARH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 198av 542
Innhold:
Verifisering av bachelorgrad
Sakstittel:
Mohammed Ennejmy - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2692-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24800/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
MN ADM/TINEBE
Tine Benedicte Søreng
Tine Benedicte Søreng
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-15 24803/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Verifisering av mastergrad
Sakstittel:
Mohammed Ennejmy - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2692-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24804/2012
13.03.2012
01.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
MN ADM/TINEBE
Tine Benedicte Søreng
Tine Benedicte Søreng
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Inga Helgudottir Ingulfsen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3048-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24805/2012
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Inga Helgudottir Ingulfsen
Universitetet i Oslo
Side: 199av 542
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer i veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Laxmi Siwal-Pandit- IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/4706-11 24806/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Anita Langerød
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opphør av midlertidig lønnstillegg - 01.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15801-4 24807/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Børøsund, Elin - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/6943-12 24808/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Elin Børøsund
12.03.2012
BU
13
Innhold:
Attest for deltagelse i administrering av forskerutdanningen
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/9569-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24809/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED IMB/ELINGI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/EOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 200av 542
Innhold:
Kopi av brev sendt til ***** ***** - Referat etter avholdt dialogmøte
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen, Seksjon for studieadministrative tjenester
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/6072-18 24810/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA/HANNAE
Universitetet i Oslo
NAV Røyken
12.03.2012
TE
Innhold:
Vedr Prosjekt "Å gjøre en innsats" - Kirkens Bymisjon
Sakstittel:
UiO nr 460970 - Helse og Rehabilitering (Stiftelsen Kirkens Bymisjon): "Å gjøre en innsats - Rusmisbrukere og
frivillig arbeid" pr. leder - Anne Lise Middelthon,
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1944212
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24811/2012
12.03.2012
09.03.2012
MED HELSAM/IAUKE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA
Universitetet i Oslo
Nils Bernhard Topland
Innhold:
Forlengelse av midlertidig lønnstillegg - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/2910-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24812/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forlenget tilskudd for lærekontrakt
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/5826-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24813/2012
12.03.2012
07.03.2012
OPA PERS/EIRINH
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Universitetet i Oslo
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Side: 201av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/23357-2 24816/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdelen
Sakstittel:
Forskerlinjen - ***** ***** ***** - høsten 2009
DokType Sak/dok nr:
I
2009/6652-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24817/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Leiekontrakt mellom NHM og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv om "Meteoritter - en hilsen fra Verdensrommet"
Sakstittel:
Meteoritter - en hilsen fra Verdensrommet - vandreutstilling - Agder naturmuseum og botaniske hage
DokType Sak/dok nr:
U
2010/7645-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24818/2012
13.03.2012
12.03.2012
NHM/ELISAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
743
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM/ELISAA
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ovsersendelse av avtale om endringer i veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Langås, Anne-Marit - Klinmed - IPSYK
DokType Sak/dok nr:
U
2008/3098-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24819/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Ulrik Fredrik Malt
Universitetet i Oslo
Side: 202av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - INF1000 høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/959-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24820/2012
12.03.2012
12.03.2012
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1113811
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24821/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning LT
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent (sko 1408) ved Klinmed KDI
DokType Sak/dok nr:
X
2012/565-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24822/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2079-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24823/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 203av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - INF1000 høsten 2011 - kandidatnummer 425
DokType Sak/dok nr:
U
2012/854-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24824/2012
12.03.2012
12.03.2012
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4921
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602575
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24825/2012
14.03.2012
12.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tilsetting fra Medfak - prodekan tom 31.12.2014
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/4986-11 24826/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Maria Dana Hansen Nesteby
Side: 204av 542
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer i veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Sandberg, Cecilie Jonsgard - FDUUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/10584-8 24827/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Einar Osland Vik-Mo
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 12.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/734-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24828/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Torunn Standal Guttormsen
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-16 24829/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - INF1000 høsten 2011 - kandidatnummer 531
DokType Sak/dok nr:
U
2012/856-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24830/2012
12.03.2012
12.03.2012
MN IFI/LINEV
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Side: 205av 542
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR 208014/F50 - Norwegian Participation in Euclid: Massive Neutrinos and Dark Couplings - UiO prosjektnr 143503
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/4229-12 24831/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
27.02.2012
MN ITA/LILJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ITA/NILSBR
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
16.03.2012
TE
Innhold:
Svar på tilbud ang anskaffelse av grafiske tjenester, rammeavtale RA 2780
Sakstittel:
Anskaffelse av grafiske tjenester - RA 2780
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2558-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24834/2012
12.03.2012
22.02.2012
ØPA INN/HANSTBR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/HANSTBR
Your Friends DA v/ Henrik Fjeldberg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR-208004/F50 - Cosmology with galaxy clusters - Håkon Dahle 143478
DokType Sak/dok nr:
I
2011/2983-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24835/2012
12.03.2012
27.02.2012
MN ITA/NILSBR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ITA/NILSBR
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
16.03.2012
TE
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/1278-13 24836/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 206av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale 16022012-15022013
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3536-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24837/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Kianoosh Hadidi - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2214511
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24838/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/KAMILLJO
Tejs Vegge
Universitetet i Oslo
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1589-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24839/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av klagekommisjon *****
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1759-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24840/2012
16.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
*****
*****
Universitetet i Oslo
Side: 207av 542
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Marte Finkelsen Movold
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3047-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24841/2012
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Marte Finkelsen Movold
Marte Finkelsen Movold
Universitetet i Oslo
Innhold:
Klage på sensur - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - INF1000 høsten 2011 - kandidatnummer?
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3537-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24842/2012
12.03.2012
28.02.2012
MN IFI/SIGRUNV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-17 24844/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14817-2 24845/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 208av 542
Innhold:
Svar fra klagekommisjonen
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - MEK1100 høst 2011 - 308
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/16298-4 24847/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
27.02.2012
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/ANNIKAP
Universitetet i Oslo
Klagekommisjonen
Innhold:
Signert arbeidsavtale 14022012 - 13022013
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3539-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24848/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1759-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24849/2012
16.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
HF IAKH/BEATEAP
Beate Albrigtsen Pedersen
Beate Albrigtsen Pedersen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MBV3010 - MBV3030 - AST1010
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3677-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24851/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 209av 542
Innhold:
Tilbud - KT 2764 - One high speed sorting flow cytometer
Sakstittel:
Anskaffelse KT 2764 - One high speed sorting flow cytometer
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3489-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
10.01.2012
ØPA INN/HANSTBR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24853/2012
054
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/HANSTBR
Universitetet i Oslo
BD Norge AS
21.03.2012
TE
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR 208026/F50 - Solar Atmospheric Modelling - Mats Carlsson - UiO prosjektnr 143502
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/4327-11 24854/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
27.02.2012
MN ITA/LILJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ITA/NILSBR
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
16.03.2012
TE
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Kianoosh Hadidi - PhD-programmet ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2214512
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24855/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/KAMILLJO
Karoliina Honkala
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kontrakt for perioden 1.5.2012-31.5.2013
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7470-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24856/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED IMB/ELINGI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
Side: 210av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Godkjent søknad om opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nyfløt, Lill Trine
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2233-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24857/2012
12.03.2012
06.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Ella Thoen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3287-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24859/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Ella Thoen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nyfløt, Lill Trine
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2233-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24860/2012
12.03.2012
15.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ann-Kristin Sveberg Mikkelsen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3102-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24861/2012
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Ann-Kristin Sveberg Mikkelsen
Universitetet i Oslo
Side: 211av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1759-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24862/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent søknad om opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hardeland, Camilla - Klinmed ( RH)
DokType Sak/dok nr:
X
2012/605-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24864/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Signert avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hardeland, Camilla - Klinmed ( RH)
DokType Sak/dok nr:
X
2012/605-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24865/2012
12.03.2012
09.01.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR - 208015/F50 - Norwegian Participation in the Hinode and IRIS satellites - Vigge Haraldson Hansteen 143476
DokType Sak/dok nr:
I
2011/2980-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24866/2012
12.03.2012
27.02.2012
MN ITA/NILSBR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ITA/NILSBR
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 212av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Signert avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hartmann-Johnsen, Olav Johan - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1855-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24867/2012
12.03.2012
10.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Rapport fra førsteam i komb stilling ***** ***** - ved utløp av stilling (30.6.2012)
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/6060-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24868/2012
12.03.2012
09.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Godkjent søknad om opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hartmann-Johnsen, Olav Johan - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1855-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24869/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Melding om ferie - e-post koordinator KKT
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2900-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24870/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Side: 213av 542
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366512
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24871/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Haandverkerne AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent søknad om opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fiskvik, Idun - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2535-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24872/2012
12.03.2012
05.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MBV3040 - MBV3040
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3391-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24873/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
MN ADM/SISSELKN
Innhold:
Evalueringsansvarlig
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Haabeth, Ole Audun Werner - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2010/4722-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24874/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Ole Audun Werner Haabeth
Side: 214av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Signert avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fiskvik, Idun - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2535-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24875/2012
12.03.2012
22.01.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Svar på søknad om tillatelse til utgraving, leirplasser og helikopterbruk ved Wimanfjellet
Sakstittel:
NFR-prosjekt nr 183134/V30 - Øglegraverne - 142890 - 430167 - 430200 - Jørn Hurum
DokType Sak/dok nr:
I
2008/325-54
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24877/2012
12.03.2012
07.03.2012
NHM SFS/JHHURUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/JHHURUM
Universitetet i Oslo
Sysselmannen på svalbard
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366513
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24878/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Brødrene Vatndal AS
Avsender
Universitetet i Oslo
Klassering:
034.7
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
TA ADM/TOVEDK
Side: 215av 542
Innhold:
Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger,
herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
Sakstittel:
Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger,
herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3150-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24879/2012
12.03.2012
12.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
OD/LINDAEVA
MN ADM/INGERLLS
MED/ANITARO
FA/HANDRESE
Randi Rørlien
Linda Elin Valtyrson
Fakultetsadministrasjonen
Anita Robøle
Heidi Andresen
13.03.2012
19.03.2012
NN
TE
3
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalmappe UV ADM ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8803-21 24880/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
UV/BAARDKJO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366514
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24881/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Malermester Harald Askautrud AS
Universitetet i Oslo
Side: 216av 542
Innhold:
Innlevering av funn av ringnål stor ring fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24882/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Innlevering av funn av ringnål liten ring fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24883/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-18 24884/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innlevering av funn av ildstål fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24885/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Side: 217av 542
Innhold:
Innlevering av funn av nøkkel fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24886/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Innlevering av funn av syl? av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24887/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Svar fra klagekommisjonen
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - MAT1120 - Kandidatnummer 336
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1171-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24888/2012
12.03.2012
01.03.2012
MN MI/BILJAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/ANNIKAP
Universitetet i Oslo
Klagekommisjonen
Innhold:
Innlevering av funn av pilspiss av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24889/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Side: 218av 542
Innhold:
Anmodning om kunngjøring av forskerstilling
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6079-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.05.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24890/2012
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
HF HPA/GDOBLOUG
Gyda Sindre Dobloug
Gyda Sindre Dobloug
Innhold:
Innlevering av funn av pilspiss av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24891/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Svar fra klagekommisjonen
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - MAT1120 - Høst 2011 - 349
DokType Sak/dok nr:
I
2012/101-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24892/2012
12.03.2012
01.03.2012
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/ANNIKAP
Universitetet i Oslo
Klagekommisjonen
Innhold:
Innlevering av funn av pilspiss liten fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24893/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Side: 219av 542
Innhold:
Innlevering av funn av pilspiss fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3423-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24894/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Innlevering av funn av fil? av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-10 24895/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Innlevering av funn av bitte liten kulelås av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks
12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-11 24896/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Svar fra klagekommisjonen
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - MAT2500 - Kandidatnummer 415
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1098-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24897/2012
12.03.2012
05.03.2012
MN MI/BILJAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/ANNIKAP
Universitetet i Oslo
Klagekommisjonen
Side: 220av 542
Innhold:
Innlevering av funn av liten øks av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-12 24898/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Innlevering av funn av stor smedtang av jern fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks
12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-13 24900/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Funn av pilspiss fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70 - etterlatt
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-14 24901/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Anmodning om utlysning
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3540-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24902/2012
15.03.2012
12.03.2012
MN ADM/BENTES
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
Side: 221av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Mona Abouhaidar Andskog - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2644-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24903/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Mona Abouhaidar Andskog
Universitetet i Oslo
Innhold:
Funn av gryte av jern ødelagt fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70 - etterlatt
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-15 24904/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
Funnkart over gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3423-16 24905/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Universitetet i Oslo
Roy Ove Fjerdingby
Innhold:
13 gjenstander av jern (aks.nr. 2012/70) fra Grimsdalen statsallmenning, Dovre kommune, Oppland
Sakstittel:
Funn av gjenstander fra Grimsdalen statsllmenning, Dovre kommune, Oppland - aks 12/70
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/3423-17 24906/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
KHM FORN/KSTENE
Klassering:
0511
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KSTENE
Roy Ove Fjerdingby
Universitetet i Oslo
Side: 222av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-19 24909/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/16434-4 24911/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-20 24913/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innkalling til møte 2. mars 2011
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2011 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3542-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24915/2012
13.03.2012
23.02.2011
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 223av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-21 24916/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Referat til møte 2. mars 2011
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2011 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3542-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24917/2012
13.03.2012
02.03.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/7185-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24918/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-22 24919/2012
Tilg.kode Hjemmel:
FO
offl § 26.4
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Side: 224av 542
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.04.2012-30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7609-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24920/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/ANNACG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innkalling møte 19. oktober 2011
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2011 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3542-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24921/2012
13.03.2012
12.10.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Referat møte 19. oktober 2011
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2011 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3542-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24922/2012
13.03.2012
19.10.2011
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-23 24923/2012
Tilg.kode Hjemmel:
FO
offl § 26.4
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Side: 225av 542
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 12.3.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Forskningsadministrativ avdeling - FA
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3419-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24924/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/[Ufordelt]
OPA PERS/EIRINH
Forskningsadministrativ avdeling
Eirin Hov
Innhold:
Innkalling møte 17. februar 2010
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2010 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3543-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24926/2012
12.03.2012
12.01.2010
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-24 24928/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Referat møte 17. februar 2010
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2010 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3543-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24929/2012
12.03.2012
17.02.2010
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 226av 542
Innhold:
Tilbud - KT 2764 - One high speed sorting flow cytometer
Sakstittel:
Anskaffelse KT 2764 - One high speed sorting flow cytometer
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3489-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
27.01.2012
ØPA INN/HANSTBR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24930/2012
054
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/HANSTBR
Universitetet i Oslo
Nerliens Meszansky AS
21.03.2012
TE
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-25 24931/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale Korrigert pga. endring av stillingsprosent
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1050921
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24932/2012
12.03.2012
12.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
TE
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366515
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24933/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Alliero AS
Universitetet i Oslo
Side: 227av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-26 24934/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 15.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2486-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24935/2012
13.03.2012
12.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om utlysning
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som post.doc ved IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3541-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24936/2012
15.03.2012
12.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
14.03.2012
TE
Innhold:
Innkalling møte 3. juni 2010
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2010 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3543-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24937/2012
12.03.2012
27.05.2010
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 228av 542
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-27 24938/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
Frode Willoch
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366516
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24939/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Karlsen & Nordseth Entreprenør AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR-prosjekt 199537/V40: "What happens in the cerebral cortex through the life-span? Intra-cortical myelianation,
genes and cognition in development, aging and disease" - Anders M. Fjell
DokType Sak/dok nr:
I
2010/811-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24943/2012
12.03.2012
16.02.2012
SV PSI/OLEJSK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/TORMODE
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 229av 542
Innhold:
Veilederbekreftelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Stensheim, Hanne - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2057217
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24944/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Sophie Dorothea Fosså
Innhold:
2011-14008 Renhold nordre Blindern - Kontrakstildeling
Sakstittel:
Anskaffelse renhold Østre Blindern
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14008-3 24945/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
AB Service Systemer
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366517
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24946/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Tronrup Entreprenør AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-28 24948/2012
Tilg.kode Hjemmel:
FO
offl § 26.4
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Side: 230av 542
Innhold:
Forlengelse av verv som tillitsvalgt i Forskerforbundet - 1.6.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1284521
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24949/2012
14.03.2012
12.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Bahus, Marianne Klungland - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1968818
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24951/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Marianne
12.03.2012
TE
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012
Sakstittel:
NFR-prosjekt 189507/V40: "Neurocognitive development - increasing the scientific and clinical utility of MRI-based
technology in children" - Anders M. Fjell
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20290-6 24952/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
16.02.2012
SV PSI/BIRGITTB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BIRGITTB
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/2754-20 24953/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
*****
Universitetet i Oslo
Side: 231av 542
Innhold:
Søknad om opptak - Ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PHD - Flora Balieva - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2786-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24954/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/MARINED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Flora Balieva
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366518
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24955/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Aktiv Bygg AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Retur av originaldokumentasjon + etterlysning av ESEC
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2461-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24956/2012
13.03.2012
12.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse ved oppnådd pensjonsalder
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/1748-12 24957/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 232av 542
Innhold:
Forlengelse av verv som tillitsvalgt i Forskerforbundet - 01.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1255227
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24958/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kravspesifikasjon 3D-skanning
Sakstittel:
Kopiering av Madonna fra Biri, C 3479, til Biri kirke, Gjøvik
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/11982-8 24959/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
KHM ARKS/MADSRA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
719
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MADSRA
KHM ARKS/KAJAK
Mads Ravn
Kaja Kollandsrud
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366519
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24960/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Bentzenbygg & partners AS
Universitetet i Oslo
Side: 233av 542
Innhold:
Oversendelse av kontrakt
Sakstittel:
NFR-prosjekt 220204/H30: "India and Norway: A Comparative Study of Democracy and Welfare-based Growth" Olle Törnquist
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3145-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24961/2012
12.03.2012
02.03.2012
SV ISV/ANETTL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/ANETTL
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
13.03.2012
TE
Innhold:
Signert avtale om utlån av fossilet Darwinius masillae, også kjent som Ida
Sakstittel:
Utlån av fossilet Darwinius masillae, også kjent som Ida
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3545-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24963/2012
12.03.2012
12.03.2012
NHM UTAD/CWEBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
713
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM UTAD/CWEBB
Universitetet i Oslo
Norsk Oljemuseum
12.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av utredning om samarbeid om forskerutdanning / felles forskerskole mellom Institutt for
musikkvitenskap og Norges musikkhøgskole
Sakstittel:
Forskerutdanningssamarbeid / felles forskerskole mellom Institutt for musikkvitenskap og Norges musikkhøgskole
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3377-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24964/2012
12.03.2012
17.02.2012
HF ADM/RASMUSGA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
505
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/RASMUSGA
HF IMV/ELKS
Rasmus G. Andresen
Ellen K Sjøstrand Wingerei
Side: 234av 542
07.03.2012
NN
3
Innhold:
Høring av NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - ' Fra usynlig til verdsatt og inkludert '
Sakstittel:
Høring av NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - ' Fra usynlig til verdsatt og inkludert '
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3365-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24965/2012
12.03.2012
12.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
OD/LINDAEVA
SV ADM/SVEING
MED/ANITARO
MN ADM/INGERLLS
FA/HANDRESE
Randi Rørlien
Linda Elin Valtyrson
Svein Erik Grøndahl
Anita Robøle
Fakultetsadministrasjonen
Heidi Andresen
13.03.2012
NN
19.03.2012
TE
3
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Xue, Yiting - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2026721
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24966/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmleseskomité
12.03.2012
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Xue, Yiting - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2026722
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24968/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
Side: 235av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Trekk av søknad
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent/konsulent ved ISV
DokType Sak/dok nr:
I
2012/525-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24969/2012
12.03.2012
08.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Universitetet i Oslo
Kristina Enge
Innhold:
2011-14008 Renhold nordre Blindern - Kontrakstildeling
Sakstittel:
Anskaffelse renhold Østre Blindern
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14008-4 24970/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Elite Service Partner AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Karoline Hval
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3104-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24971/2012
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Karoline Hval
Universitetet i Oslo
Innhold:
Varsel om fratredelse fra midlertidig stilling
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/5658-13 24972/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 236av 542
Innhold:
Søknad om utsatt frist for innlevering av Master Thesis
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3544-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
05.03.2012
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24973/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
BU
2
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Sveen, Anita - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/2331-19 24974/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
12.03.2012
TE
Innhold:
Forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/3800-20 24975/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
27.10.2010
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306423
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24976/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Totaltek AS
Universitetet i Oslo
Side: 237av 542
Innhold:
Klage på sensur - INF1300
Sakstittel:
***** ***** - Klage på sensur - INF1300 - 157
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3547-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
19.02.2012
MN IFI/SIGRUNV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24977/2012
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Sveen, Anita - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/2331-20 24978/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelsesekomité
12.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om ulønnet permisjon - 15.03.2012 - 14.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3183-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24979/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 238av 542
Innhold:
Svar på tilbud i anbudskonkurranse ang bygningsmessige arbeider - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etg. i Niels
Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366520
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24980/2012
12.03.2012
06.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Moderne Byggfornyelse AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om tilsetting- konsulent
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent/konsulent ved ISV
DokType Sak/dok nr:
U
2012/525-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24981/2012
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Mari Strønstad Øverås
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306424
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24982/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Sønnico Elektro AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Børøsund, Elin - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/6943-13 24983/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Elin Børøsund
Universitetet i Oslo
Side: 239av 542
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/3800-21 24984/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
16.03.2008
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Søknad om arkeologisk feltarbeid ***** ***** *****
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874187
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
24985/2012
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kontrakt til signering
Sakstittel:
NFR - 213442 - Shapes and collectivity of exotic nuclei - Andreas Görgen
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3546-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24986/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN FI/LABE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/LABE
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
19.03.2012
BU
2
Innhold:
Søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Københavns Universitet DANMARK
Sakstittel:
Julie Adele Stang Aas - godkjenning av utenlandsk utdanning DANMARK
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/19148-4 24987/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
29.02.2012
HF STUD/LARSILON
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Universitetet i Oslo
Aas, Julie Adele Stang
Side: 240av 542
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306425
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24988/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
EDA Elektro Data Oslo AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forlenget hovedpraksisperiode
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1552911
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24989/2012
12.03.2012
12.03.2012
SV PSI/SILJEMJA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/SILJEMJA
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
BU
12
Innhold:
Tilbud om forlenget tilsetting 60%
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1640225
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24991/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Doserapport for perioden 01.01.2012 - 29.02.2012
Sakstittel:
Statens strålevern - doserapport - Klinisk forskningslaboratorium
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8221-21 24993/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
OD IKO/JRESELAN
Klassering:
254.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/JRESELAN
Universitetet i Oslo
Statens strålevern
Side: 241av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
Forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/3800-22 24994/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.01.2009
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306426
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24995/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Bravida Norge AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
2011-14008 Renhold nordre Blindern - Kontrakstildeling
Sakstittel:
Anskaffelse renhold Østre Blindern
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14008-5 24996/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
ISS Facility Services AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat møte 3. juni 2010
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2010 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3543-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24997/2012
12.03.2012
03.06.2010
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 242av 542
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306427
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
24999/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Abmas Elektro AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsreservering av hovedpraksisplass
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/17979-5 25000/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
SV PSI/KARHEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/SILJEMJA
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
BU
6
Innhold:
Rammeavtale mellom Ragnar Fevik og UiO om levering av anleggsgartnertjenester - gravemaskin- og
steinleggingstjenester
Sakstittel:
Anskaffelse rammeavtale anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11048-5 25001/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Ragnar Fevik
Universitetet i Oslo
Side: 243av 542
Innhold:
Finansieringsbekreftelse - stillingen etter Bautz-Holter
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor II / førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (Fysikalsk medisin og rehabilitering) ved
Klinmed, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering kombinert med hovedstilling
ved OUS
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2814-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25003/2012
12.03.2012
07.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
19.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Universitetet i Oslo
Oslo Universitetssykehus HF
TE
Innhold:
Habilitetserklæring - Andrew Garratt
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kim Rand-Hendriksen - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2197117
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25004/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Knut Stavem
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306428
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25005/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Elajo Installasjon AS
Universitetet i Oslo
Side: 244av 542
Innhold:
Søknad om midler til IKT-relatert innkjøp
Sakstittel:
Utlysning av midler til strategisk bruk av IKT
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2517-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25006/2012
12.03.2012
12.03.2012
UV/AGEVA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
127
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/AGEVA
Universitetet i Oslo
Eyvind Elstad
Innhold:
Oversendelse av oppsigelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/9463-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25007/2012
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
Innhold:
Habilitetserklæring - Andrew Garratt
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Augestad, Liv Ariane - KLINMED - AHUS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2197516
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25008/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Knut Stavem
13.03.2012
TE
Innhold:
Innkalling møte 25. oktober 2010
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2010 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3543-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25009/2012
12.03.2012
18.10.2010
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 245av 542
Innhold:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012 - tilbud om midlertidig stilling - 10 mnd engasjement som feltleder Gokstadprosjektet
Sakstittel:
Midlertidige stillinger for 5-10 FELTLEDERE, 10 MÅNEDERS ENGASJEMENT - feltsesongen 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/484-58
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25010/2012
15.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/LARGRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARGRO
Christian Rødsrud
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306429
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25011/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Abildsø Elektriske AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat møte 25. oktober 2010
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2010 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3543-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25012/2012
12.03.2012
25.10.2010
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Kontrakt til signering
Sakstittel:
NFR - 213606 - Topological Quantum Phenomena in Low Dimensional Systems - Susanne Viefers
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3549-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25013/2012
12.03.2012
06.03.2012
MN FI/LABE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/LABE
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 246av 542
19.03.2012
BU
2
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - rammeavtale for elektroentreprenørarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1306430
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25014/2012
12.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Datek Installasjon AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsreservering av hovedpraksisplass
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/789-10
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25015/2012
12.03.2012
12.03.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/SILJEMJA
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
BU
11
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-29 25016/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Acceptance of tender for consultancy service in the field Norwegian Centres of Excellence (CoE) - SFF III
Sakstittel:
SFF 2011, søknader og søknadsprosess
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1077636
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25017/2012
12.03.2012
12.04.2011
FA/MBERGSET
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/MBERGSET
Yellow Research
Universitetet i Oslo
Side: 247av 542
Innhold:
Innkalling møte 9. mars 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25018/2012
13.03.2012
09.03.2009
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - INF4800 - INF5300
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2027-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25019/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat ved PSI
DokType Sak/dok nr:
X
2010/6457-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25021/2012
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
SV ADM/FROYDGB
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Innhold:
Søknad om forhåndsreservering av hovedpraksisplass
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/4552-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25022/2012
12.03.2012
12.03.2012
SV PSI/UNNIMBI
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/SILJEMJA
Universitetet i Oslo
*****
Side: 248av 542
15.03.2012
BU
5
Innhold:
Retur av signerte endringer til kontrakt
Sakstittel:
NFR-prosjekt 194611/V20 - Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet Prosjektleder: Anne Birgitte Rønning
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1575221
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25023/2012
12.03.2012
12.03.2012
HF ILOS/KARINAKL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/KARINAKL
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om anskaffelse - kontroll og utbedring av brannskillende konstruksjoner - rammeavtale
Sakstittel:
Anskaffelse kontroll og utbedring av brannskillende konstruksjoner
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1097710
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25024/2012
12.03.2012
11.01.2012
TA/TOVEDK
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.6
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Firesafe AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2994-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MN ADM/MARJACOB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25025/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse - 12.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI SMN - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/11794-9 25027/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.02.2012
MN ADM/TORUNNSG
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Torunn Standal Guttormsen
Side: 249av 542
Innhold:
2011-14008 Renhold nordre Blindern - Kontrakstildeling
Sakstittel:
Anskaffelse renhold Østre Blindern
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14008-6 25028/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
ABO renhold AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Singapore
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning -Nathalie Wik Lystad
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3511-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25029/2012
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Nathalie Wik Lystad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.06.2012 - 01.06.2017
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3551-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25030/2012
12.03.2012
28.02.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
13.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ARENA - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/5407-10 25031/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
SV ADM/IDAHJEL
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/IDAHJEL
Universitetet i Oslo
*****
Side: 250av 542
Innhold:
Svar på henvendelse vedr utredning om samarbeid om forskerutdanning / felles forskerskole mellom IMV og NMH
Sakstittel:
Forskerutdanningssamarbeid / felles forskerskole mellom Institutt for musikkvitenskap og Norges musikkhøgskole
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3377-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25032/2012
12.03.2012
07.03.2012
HF ADM/RASMUSGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
505
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMV/ARVETUTH
HF ADM/RASMUSGA
Ellen K Sjøstrand Wingerei
Rasmus G. Andresen
NN
4
Innhold:
Endringer i kontrakt til signering
Sakstittel:
NFR - 183609 - Epigenic gene regulation: the "conspiracy" between chromatin modification and transcription factors
- 142960 - IMBV - Reidunn Aalen
DokType Sak/dok nr:
I
2009/194-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25033/2012
12.03.2012
02.03.2012
MN IMB/REIDUNBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/INGERA
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
BU
10
Innhold:
Oversendelse av kontrakt for NFR-prosjekt 213161/F10 - Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural
heritage, and indigenous activism - Prosjektleder: Marzia Varutti
Sakstittel:
NFR-prosjekt 213161/F10 - Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous
activism - Prosjektleder: Marzia Varutti
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3553-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25034/2012
12.03.2012
08.03.2012
HF IKOS/ZHANNAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IKOS/ZHANNAKS
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 251av 542
19.03.2012
BU
4
Innhold:
Avtale om videreutdanning
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1786114
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
USIT GPL/EVENH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25035/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT WEB/BRITME
Universitetet i Oslo
*****
BU
0
Innhold:
Retur av tre gjenstander av kobberlegering, aks.nr. 2007/193, funnet på Øvre Linnestad, 3511, Vestby k.,
Akershus.
Sakstittel:
Funn fra Øvre Linnestad gnr 35/1, Vestby kommune, Akershus - aks 07/193
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3552-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25036/2012
12.03.2012
22.03.2011
KHM ARKS/VIVIANW
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0211 - 35
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/VIVIANW
Aage Olsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Invitasjon - arbeide i Herbariet april 2012
Sakstittel:
Invitasjon - arbeide i Herbariet april 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3554-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25039/2012
12.03.2012
12.03.2012
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
070
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/FMEHLUM
Jana Steinova
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1507-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25041/2012
12.03.2012
03.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Universitetet i Oslo
*****
Side: 252av 542
Innhold:
Prosjektets totalbudsjett
Sakstittel:
NFR - 207053/F20 - Synthesis of resolvin D1 and analogs as potential anti-angiogenetic agents - Trond Vidar
Hansen - 143456
DokType Sak/dok nr:
X
2011/987-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25043/2012
12.03.2012
24.01.2011
MN FAI/KARENMU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Marius Bergh
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3556-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25044/2012
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
14.03.2012
TE
Innhold:
Anmoding om forlenget tilsetting 60% 01.04.12-31.07.12
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1640226
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25045/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Zahida Nabi
Avsender
Zahida Nabi
MED IMB/ZAHIDAN
MED IMB/ZAHIDAN
Innhold:
Instituttstyret - Vedr. utlysningsteksten
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor ved ILS
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2788-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25047/2012
13.03.2012
09.03.2012
UV/STVAMH1
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Side: 253av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Klage på sensur - INF1000
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1556-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
MN IFI/SIGRUNV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25049/2012
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/HILDECBL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Retur av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra SriLanka
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4135-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25050/2012
13.03.2012
12.03.2012
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2859-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25052/2012
14.03.2012
12.03.2012
JU EKS/ANNEJE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i treårig stipendiatstilling ved GEO - Geology/Geophysics (BarMod project)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12162-3 25054/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Agus Fitriyanto
Universitetet i Oslo
Side: 254av 542
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2645-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25055/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
HF IAKH/BEATEAP
Beate Albrigtsen Pedersen
Beate Albrigtsen Pedersen
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1290628
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25056/2012
12.03.2012
01.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA 13.03.2012
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Prosjektopprettelsesskjema - UiO-prosjektnummer - 143456
Sakstittel:
NFR - 207053/F20 - Synthesis of resolvin D1 and analogs as potential anti-angiogenetic agents - Trond Vidar
Hansen - 143456
DokType Sak/dok nr:
X
2011/987-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25057/2012
12.03.2012
12.03.2012
MN FAI/KARENMU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Marius Bergh
Innhold:
Oversendelse av signert kontraktsendring
Sakstittel:
Prosjekt NFR - 191729/V40 "HLA aaociation of Celiac Disease. Why is only DQ2.5 but not the highly homolugus
DQ2.2. predisosing to disease" - E. Bergseng
DokType Sak/dok nr:
U
2009/4136-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25059/2012
12.03.2012
08.03.2012
MED KLINMEDØK/KALLE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/SVEIARN
Norges Forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 255av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1523-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25060/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** høsten 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2645-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25061/2012
16.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Sør Afrika
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/2621-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25063/2012
12.03.2012
09.03.2012
SV PSI/GUNNARAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2547-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25065/2012
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Side: 256av 542
Innhold:
Innfrielse av tilsagn - 2012
Sakstittel:
NFR - 219479 - The validation of glacier elevation changes and velocity measurements fram space: Kronebreen as a
key test site - Nils Roar Sælthun
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3559-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25066/2012
12.03.2012
01.03.2012
MN GEO/AHBFINST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN GEO/AHBFINST
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
12.03.2012
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567114
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25069/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
14.03.2012
TE
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Magelssen, Morten - ISH
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3715-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25070/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Morten Magelssen
14.03.2012
TE
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567115
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25071/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Side: 257av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2547-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25073/2012
221
Exempt from public disclosure: offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipen knyttet til prosjekt Molecular characterization of glutamine transporters and their
functional roles in insulinresponsive and insuline-secreting cells
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25074/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/RAGNIIND
MLS/TOREE
Ragni Indahl
Tore Ivar Ellingsen
Innhold:
2011-14008 Renhold nordre Blindern - Kontrakstildeling
Sakstittel:
Anskaffelse renhold Østre Blindern
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14008-7 25075/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Royal renhold AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Karine Wabø Ruud - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1454-12 25077/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/HALVORAA
Shanthi Pal
Universitetet i Oslo
Side: 258av 542
Innhold:
Forespørsel om mer utfyllende innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1567116
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25079/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Canada
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/2264-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25080/2012
12.03.2012
09.03.2012
SV PSI/VERAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Om anskaffelse - kontroll og utbedring av brannskillende konstruksjoner - rammeavtale
Sakstittel:
Anskaffelse kontroll og utbedring av brannskillende konstruksjoner
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1097711
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25082/2012
12.03.2012
11.01.2012
TA/TOVEDK
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.6
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Byggimpuls AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Karine Wabø Ruud - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1454-13 25083/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/HALVORAA
Jeffrey Lazarus
Universitetet i Oslo
Side: 259av 542
Innhold:
Forespørsel om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1939017
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
11.08.2010
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25084/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366610
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25086/2012
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Økern elektriske AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Etterlysning av manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Opeyemi Oluwaseun Oyewumi - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2275-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25089/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Opeyemi Oluwaseun Oyewumi
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.2010
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6533-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25091/2012
15.03.2012
12.03.2012
MLS NCMM/NINAM
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Nina Modahl
Side: 260av 542
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366611
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25093/2012
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Tandbergs Elektriske AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3563-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25094/2012
12.03.2012
08.03.2012
SV PSI/UNNIMBI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Doserapport for perioden 01.01.2012 - 31.02.2012
Sakstittel:
Statens strålevern - doserapport - Avd. for kjeve- og ansiktsradiologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/3337-26 25095/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/SISSSTRO
Universitetet i Oslo
Statens strålevern
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366612
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25096/2012
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
YIT Building Systems AS
Universitetet i Oslo
Side: 261av 542
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipend knyttet til prosjektet Molecular determinants of chromatin states of inflammation
response genes in mesenchymal stem cells
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25097/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/[Ufordelt]
MLS/TOREE
Institutt for molekylær biovitenskap
Tore Ivar Ellingsen
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/11306-3 25098/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
SV PSI/KARHEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366613
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25100/2012
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
AS Watt
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert prioriteringsliste IMB - Forskningslederprogrammet 2012
Sakstittel:
Forskningslederprogrammet ved UiO 2012 (FLP5) - søknader fra Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2012/987-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25101/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
Eva Helene Mjelde
Side: 262av 542
Innhold:
Rapport etter endt forskningstermin
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12170-2 25105/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
06.01.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
14.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/10450-3 25106/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
09.03.2012
SV PSI/KARHEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipent knyttet til prosjektet Functional characterization of a novel metastasis-promoting
protein methyltransferase
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25107/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/PFALNES
MLS/TOREE
Pål Falnes
Tore Ivar Ellingsen
Innhold:
Oppnevnt som medlem av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Karine Wabø Ruud - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1454-14 25109/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/HALVORAA
Anne Bee Hegge
Universitetet i Oslo
Side: 263av 542
Innhold:
Om anskaffelse av rørtekniske arbeider gjeldende rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse av rørtekniske arbeider, rehabilitering 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
2011/13668-7 25110/2012
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Vegard Meisingset AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om anskaffelse av rørtekniske arbeider gjeldende rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse av rørtekniske arbeider, rehabilitering 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
2011/13668-8 25111/2012
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Total VVS AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innkalling til dialogmøte
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1188612
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25112/2012
12.03.2012
06.03.2012
JU NIS/KARIMP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU NIS/KARIMP
Universitetet i Oslo
NAV Ullern
13.03.2012
BU
13
Innhold:
SØKNAD GODJENNELSE UTDANNELSE SOM 5-ÅRIG MASTER I RETTSVITENSKAP.
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/7763-14 25113/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
08.03.2012
JU EKS/SBWOLD
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Side: 264av 542
Innhold:
Søknad om fritak for fag/eksamener i masterstudiet i rettsvitenskap
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3572-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25114/2012
12.03.2012
12.03.2012
JU EKS/AINAVL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/AINAVL
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kage på vedtak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3272-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25115/2012
12.03.2012
09.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipend knyttet til prosjektet Achieving the impossible? Mitochondrial survival aithout
oxygen
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25116/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/GORANN
MLS/TOREE
Göran Erik Nilsson
Tore Ivar Ellingsen
Innhold:
Klage på vedtak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/774-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25117/2012
12.03.2012
12.03.2012
JU EKS/ANNM
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
Side: 265av 542
12.03.2012
BU
5
Innhold:
Ettersendt dokumentasjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2192-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
07.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25118/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNM
Universitetet i Oslo
*****
20.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1543-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25119/2012
12.03.2012
02.03.2012
JU EKS/ANNEJE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/7509-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25121/2012
12.03.2012
06.03.2012
JU EKS/INGVILNB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
Universitetet i Oslo
*****
20.03.2012
BU
10
Innhold:
CUB 10/0004 - Tilsagn om støtte kriminologisamarbeid Norge - Cuba.
Sakstittel:
Kriminologisk samarbeid med University of Havana (Cuba)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1186211
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25122/2012
12.03.2012
12.03.2012
JU IKR/TURIDE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IKR/PERY
Universitetet i Oslo
Utenriksdepartementet
Side: 266av 542
Innhold:
CUB 10/0004 - Godkjenning av rapport
Sakstittel:
Kriminologisk samarbeid med University of Havana (Cuba)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1186212
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25123/2012
12.03.2012
15.02.2012
JU IKR/TURIDE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IKR/PERY
Universitetet i Oslo
Utenriksdepartementet
Innhold:
Samarbeidsavtale mellom NTNU og UiO ifm NFR-prosjekt: 189503/V50 'Mammography screening in Norway' ved
Lars Vatten
Sakstittel:
NFR 189503/V50 - Magne Thoresen 'Mammography screening in Norway'
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3565-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
MED IMB/HEMAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25124/2012
MED IMB/HEMAA
Innhold:
Finansieringsbekreftelse - videreføring av professorat etter Terjesen
Sakstittel:
Tilsettingsak: Professor II / førsteamanuensis (20 % stilling) i medisin (Kirurgi, Ortopedi) ved Klinmed, Klinikk for
kirurgi og nevrofag, Ortopedisk avdeling kombinert med hovedstilling ved OUS
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2812-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25125/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
19.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Universitetet i Oslo
Oslo Universitetssykehus HF
Side: 267av 542
TE
Innhold:
Om anskaffelse av rørtekniske arbeider gjeldende rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse av rørtekniske arbeider, rehabilitering 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13668-9 25126/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
C.M. Mathiesen & CO AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad forskningsinfrastruktur 2012
Sakstittel:
Bevilgning av midler til forskningsinfrastruktur 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/15866-5 25127/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
FA/VIBEKAL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
569
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
FA/VIBEKAL
UV/ERIKRUUD
Vibeke Alm
Vibeke Alm
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppmelding til fag-/svenneprøve for lærling
Sakstittel:
Personalmappe NHM ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/16558-3 25129/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
NHM/HEDDAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM/HEDDAUG
NHM/HEDDAUG
Hedda Ugletveit
Hedda Ugletveit
Innhold:
Om anskaffelse av rørtekniske arbeider gjeldende rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
Sakstittel:
Anskaffelse av rørtekniske arbeider, rehabilitering 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366810
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25130/2012
12.03.2012
13.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
VVS Engineering AS
Universitetet i Oslo
Side: 268av 542
Innhold:
Nytt forslag til bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kalanxhi, Ert - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1932924
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25131/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Jostein Dahle
13.03.2012
TE
Innhold:
2.3.4-krav
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/18809-3 25132/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
MED PERS/ASTRHOL
Marit Fosseli Olsen
Astrid Holø
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipend knyttet til prosjektet New perspective on FcRn function
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25134/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/INGERSA
MLS/TOREE
Inger Sandlie
Tore Ivar Ellingsen
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Heidi Marie Holt - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3368-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25135/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/CECILHOE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/TOMCA
MN ADM/CECILHOE
Tom Arild Caspersen
Cecilia Hoel
Side: 269av 542
15.03.2012
TE
Innhold:
Habilitetserklæring - Brustugun
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kalanxhi, Ert - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1932925
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25136/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Jostein Dahle
Innhold:
2.3.4-krav
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1649-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25137/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
MED PERS/ASTRHOL
Marit Fosseli Olsen
Astrid Holø
Innhold:
Bekreftelse på lovbestemt ferie
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3371-17 25138/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
HF IFIKK/KARENHA
HF IFIKK/GDOBLOUG
*****
*****
Gyda Sindre Dobloug
Innhold:
Kortvarig oppdrag
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/17009-8 25139/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
23.05.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Side: 270av 542
Innhold:
Grant Agreement med Annex III - EU-kontrakt øvrige forskningsprogrammer - Information Society and Media
Thematic Network - SI-2010-TN - 4201001 - EU Kids Online III - Humanistisk fakultet - Institutt for Medier og
Kommunikasjon - Elisabeth Staksrud
Sakstittel:
EU-kontrakt øvrige forskningsprogrammer - Information Society and Media Thematic Network - SI-2010-TN 4201001 - EU Kids Online III - Humanistisk fakultet - Institutt for Medier og Kommunikasjon - Elisabeth Staksrud
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3566-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25140/2012
12.03.2012
30.09.2011
FA/AKSORLI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/AKSORLI
Universitetet i Oslo
The London School of Economics
and Political Science
Innhold:
Fornying av konsortieavtalen for NATED perioden 2013-2016
Sakstittel:
NATED Revidert konsortieavtale Periode 2013 - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2012/305-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25141/2012
12.03.2012
09.03.2012
UV ADM/KARIANNU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
522
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/KARIANNU
Universitetet i Oslo
Høgskolen i Oslo og Akershus
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipend knyttet til prosjektet ERM proteins as regulators of endocysis and intracelolular
transport
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25142/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Institutt for molekylær biovitenskap
MN IMB/[Ufordelt]
Avsender
Tore Ivar Ellingsen
MLS/TOREE
Side: 271av 542
Innhold:
Søknad om permisjon fra utdanningsledelse
Sakstittel:
Jon Koppang Permisjon fra utdanningsledelse
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3567-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25146/2012
12.03.2012
07.03.2012
UV ILS/KRISTFST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/KRISTFST
Universitetet i Oslo
Jon Koppang
19.03.2012
BU
2
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366716
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25147/2012
12.03.2012
16.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
GK Norge AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av komitémedlemmer
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Aarønæs, Marit - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1222-23 25148/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Gadler, Færestrand, Gjesdal
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale mellom IMB og OUS- Ullevål _2012
Sakstittel:
Samarbeidsavtale mellom Oslo UUS, avd for medisinsk biokjemi og IMB, om frikjøp av ingeniør Gautvik
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25149/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED IMB/HEMAA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.9
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/HEMAA
Universitetet i Oslo
Hema Awasthi
Side: 272av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Oppdatert fratredelsesskjema -fratredelse 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4741-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
20.01.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25150/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Bente Johansen
Bente Johansen
Innhold:
Søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Jagiellonian University in Krakow POLEN
Sakstittel:
Elisabeth Ael - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning POLEN
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6779-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25151/2012
12.03.2012
12.03.2012
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Universitetet i Oslo
Ael, Elisabeth
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipend knyttet til prosjektet Characterization of the BEACH domain and BEACH-domain
containing proteins
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25152/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/[Ufordelt]
MLS/TOREE
Institutt for molekylær biovitenskap
Tore Ivar Ellingsen
Side: 273av 542
Innhold:
Kontrakt mellom AS Watt og UiO - Rehabilitering av 3. til 6. etasje i Niels Treschows hus - Elektrotekniske
arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus - rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - elektrotekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366614
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25154/2012
12.03.2012
20.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
AS Watt
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdannning fra Høgskolen i Østfold
Sakstittel:
Siri Tallerud Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Østfold
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3568-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25157/2012
12.03.2012
12.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Siri Tallerud
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366717
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25160/2012
12.03.2012
16.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Hamstad AS
Universitetet i Oslo
Side: 274av 542
Innhold:
Evt. utstilling av gjenstander
Sakstittel:
Reguleringsplan for ny jernbane, Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet - Porsgrunn - Larvik kommune, Vestfold og
Porsgrunn, Telemark
DokType Sak/dok nr:
U
2008/22814116
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25161/2012
12.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/GLORSTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0709
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/PERAP
Telemark museum
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3558-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25162/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
MN BIO/CEES/GRYG
Torunn Standal Guttormsen
Gry Gundersen
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.02.2011
Sakstittel:
Personalmappe- ***** ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6637-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
MLS NCMM/NINAM
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25163/2012
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
MLS NCMM/NINAM
Evian Nordstrand
Nina Modahl
Side: 275av 542
Innhold:
Tildeling av doktorgradsstipend knyttet til prosjektet Small molecule targeting of AKAP-coordinated signaling
complexes in the hearth that regulate calcium
and energy homeostasis
Sakstittel:
MLS tildeling av midler for 2012 til doktorgradsstipend
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3561-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25164/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
126
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/RAGNIIND
MLS/TOREE
Ragni Indahl
Tore Ivar Ellingsen
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat innen sosialpsykologi
DokType Sak/dok nr:
X
2010/7716-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25165/2012
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
SV ADM/FROYDGB
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Antonio Carlos Mora Ortiz - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8328-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25166/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Antonio Carlos Mora Ortiz
Universitetet i Oslo
Side: 276av 542
Innhold:
Om anskaffelse gjeldende Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse Niels Treschows hus - rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. et. - ventilasjonstekniske arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366718
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25167/2012
12.03.2012
16.01.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Randem & Hübert AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3569-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25168/2012
12.03.2012
08.03.2012
UV/ELINBG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ELINBG
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
BU
2
Innhold:
Forskningslederprogrammet 2012 - påmelding til fakultetet innen 12. mars
Sakstittel:
Forskningslederprogrammet ved UiO 2012 (FLP5) - søknader fra Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2012/987-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25169/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
13.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
MED HELSAM/ANETLANG
Hilde Henriksen
Anette Langtvet
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra University of Maryland USA
Sakstittel:
Helene Urdal - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning USA
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3571-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25170/2012
12.03.2012
12.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Universitetet i Oslo
Urdal, Helene
Side: 277av 542
14.03.2012
BU
2
Innhold:
Innlevering av funn av mynt i sølv fra Auli gnr 51/8, Tønsberg kommune, Vestfold
Sakstittel:
Funn fra Auli gnr 51/8, Tønsberg kommune, Vestfold
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3570-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25171/2012
12.03.2012
28.02.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0704 - 51
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Pål Fadum
Innhold:
Om underlag for generalplan for samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam)
Sakstittel:
Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn - Helsam
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/16062-2 25174/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
04.03.2012
MED/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/JEANEHM
TA PLE/HELGAS
Jeanette H. Magnus
Helga Sagsveen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - for dyslektikere - vår 2012 - INF3280 - INF1010 - ENT1000
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3638-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25176/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning ved Universidad Nacional COSTA RICA
Sakstittel:
Pia Pran - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning COSTA RICA
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3573-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25177/2012
12.03.2012
10.03.2012
HF STUD/KAJAS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Universitetet i Oslo
Pran, Pia
Side: 278av 542
Innhold:
Godkjenning av vurderingen av avhandlingen
Sakstittel:
Einar André Eilertsen - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/11713-6 25178/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN KI/RAULBB
MN KI/KAROLINF
MN ADM/ELSEMLI
Raul Boris Farina Briceno
Karoline Fægri
Else Marie Lingaas
15.03.2012
TE
Innhold:
Prosess for oppnevning av Science Advisory Board for senteret
Sakstittel:
BiO - SAB
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/12971-7 25179/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
BIOTEK/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/KTASKEN
BIOTEK/RAGNIIND
Kjetil Tasken
Ragni Indahl
Innhold:
Trekk av søknad
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat innen sosialpsykologi
DokType Sak/dok nr:
I
2010/7716-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25181/2012
12.03.2012
31.08.2010
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
Lise Mari Brænden
12.03.2012
TE
Innhold:
Avtale mellom Institutt for Medisinske Basalfag og Professor Emeritus Kaare M. Gautvik
Sakstittel:
Samarbeidsavtale mellom Oslo UUS, avd for medisinsk biokjemi og IMB, om frikjøp av ingeniør Gautvik
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25183/2012
12.03.2012
12.03.2012
MED IMB/HEMAA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.9
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/HEMAA
Universitetet i Oslo
Hema Awasthi
Side: 279av 542
12.03.2012
TE
Innhold:
Fratredelse
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/3889-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
USIT GT/BAARDJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25184/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SAPP/TOVEH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Aarønæs, Marit - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1222-24 25186/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Marit Aarønæs
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale gjeldende anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider avtaletildeling
Sakstittel:
Anskaffelse rammeavtale anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11048-6 25187/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
15.02.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Reidar Kristiansen AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale gjeldende anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider avtaletildeling
Sakstittel:
Anskaffelse rammeavtale anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11048-7 25188/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
15.02.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Uteanlegg AS
Universitetet i Oslo
Side: 280av 542
Innhold:
Svar om rotasjon av gruppeledere ved senteret
Sakstittel:
Rotasjon av gruppeledere i Bioteknologisenteret - prosess for identifikasjon av fagområder for fremtidige stillinger
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3020-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25189/2012
12.03.2012
12.03.2012
MLS BIO/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/KTASKEN
MLS BIO/RAGNIIND
Kjetil Tasken
Ragni Indahl
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale gjeldende anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider avtaletildeling
Sakstittel:
Anskaffelse rammeavtale anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11048-8 25190/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
15.02.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
A. Tuvsjøen AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Bård Røseth Karlsen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3505-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25191/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/HARRIETS
Bård Røseth Karlsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat innen kognitiv/nevropsykologi
DokType Sak/dok nr:
X
2010/7717-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25192/2012
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/FROYDGB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
SV ADM/FROYDGB
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Side: 281av 542
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/15066-6 25193/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
MN BIO/CEES/GRYG
Torunn Standal Guttormsen
Gry Gundersen
13.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT2000 - MAT2400
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2030-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25194/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhådsgodkjenning av utdanning fra Macquire University
Sakstittel:
Kristina Dahl Forhåndsgodkjenning av utdanning fra Macquarie University Australia
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3574-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25195/2012
12.03.2012
12.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Kristina Dahl
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale gjeldende anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider avtaletildeling
Sakstittel:
Anskaffelse rammeavtale anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11048-9 25196/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
15.02.2012
TA ADM/KRISANDR
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
ISS Facility Services AS, avd
Landscaping
Universitetet i Oslo
Klassering:
036
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
TA ADM/KRISANDR
Side: 282av 542
Innhold:
Arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1646115
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
16.07.2010
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25197/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/641-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
JU STUD/CHRISSK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25199/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1646116
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
05.09.2008
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25200/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Endringer i kontrakt til signering
Sakstittel:
NFR - 180573 - Studying the early universe with non-gaussianities - ITA - Frode Hansen - prosjekt 142968
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1748512
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25201/2012
12.03.2012
09.03.2012
MN ITA/LILJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ITA/LILJE
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 283av 542
14.03.2012
BU
13
Innhold:
Om anskaffelse - rammeavtale gjeldende anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider avtaletildeling
Sakstittel:
Anskaffelse rammeavtale anleggsgartnertjenester: gravemaskin- og steinleggingsarbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1104810
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25202/2012
12.03.2012
15.02.2012
TA ADM/KRISANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
036
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KRISANDR
Ragnar Fevik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1646117
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
22.08.2008
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25203/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Ang. tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15008-3 25204/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
Exempt from public disclosure: offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1638-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25207/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Side: 284av 542
Innhold:
Anmodning om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN GEO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1631411
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25208/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
MN GEO/PETTEGH
Thomas Brånå
Petter Gøde Hovind
Innhold:
Permisjon
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/19664-7 25210/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
15.01.2009
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Vedr. søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/774-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25211/2012
14.03.2012
12.03.2012
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
JU EKS/ANNEJE
Innhold:
Oversendelse av innstilling - Marianne Bang Hansen
Sakstittel:
Ph.d.- student ved PSI - Marianne Hansen
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2214011
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25212/2012
14.03.2012
12.03.2012
SV PSI/TRINA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV PSI/STIAANDR
Tron Harald Torneby
Stian Andreassen
Side: 285av 542
13.03.2012
NN
12
Innhold:
Kontrakt med underskrifter
Sakstittel:
NFR - 207053/F20 - Synthesis of resolvin D1 and analogs as potential anti-angiogenetic agents - Trond Vidar
Hansen - 143456
DokType Sak/dok nr:
U
2011/987-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25213/2012
12.03.2012
21.01.2011
MN FAI/KARENMU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/KARENMU
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Notat fra møte i Brukerutvalg ILS avholdt 15.06.2011
Sakstittel:
ILS Niels Henrik Abels hus
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4390-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25214/2012
12.03.2012
20.06.2011
TA PLE/LEIFJH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
UV ILS/LIVFI
UV ILS/KIRSTR
UV ILS/KRISTFST
UV/SBL
SV ADM/ANJAOM
TA/HELGAS
TA PLE/LEIFJH
Liv Bjøntegaard Finess
Kirsten Røsjorde
Kristin Flood Strøm
Solveig Bauge Løland
Anja Olsen Moberg
Helga Sagsveen
Leif Jarle Haugen
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/17646-7 25216/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
02.01.2008
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Side: 286av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1651-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25217/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Darja Lyskova - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2794-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25218/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/HARRIETS
Darja Lyskova
Universitetet i Oslo
Innhold:
Retur av søknad
Sakstittel:
Kristine Getz - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10707-3 25221/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Kristine Getz
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på fullført opplæringsdel
Sakstittel:
Ph.d.- student ved PSI - Ragnhild Eg
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8188-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25223/2012
14.03.2012
12.03.2012
SV PSI/VERAO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/VERAO
Ragnhild Eg
Universitetet i Oslo
Side: 287av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1206-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25225/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling - sak om tilsetting til tilsettingsrådets møte 21.03.2012 - sak 23-2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/798-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25228/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED ARKADM/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED ARKADM/EOLSEN
Astrid Holø
Elisabeth Olsen
Innhold:
Innstilling - tilsettingssak til tilsettingsrådets møte 21.03.2012 - sak 22-2012
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som HMS-koordinator (førstekonsulent/rådgiver) ved Det medisinske fakultets sekretariat
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14850-5 25230/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
12.03.2012
MED ARKADM/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED ARKADM/EOLSEN
Astrid Holø
Elisabeth Olsen
Innhold:
Tilleggskontrakt - Erasmus 2011 Mobilitet - 2011-1-NO1-ERA02-03365
Sakstittel:
Erasmus mobilitet - 2011-2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3578-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25231/2012
12.03.2012
01.03.2012
STA SIS/EINARMEI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
307
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/EINARMEI
Universitetet i Oslo
Senter for internasjonalisering av
utdanning
Side: 288av 542
Innhold:
Kunngjøring - universitetsstipendiat - 3år - SKO 1017
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som univ.stipendiat SKO 1017 - Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3467-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25232/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Allmennheten
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT1110 - STK1100 - STK2130 - MAT2400
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3389-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25234/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5980-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25235/2012
13.03.2012
12.03.2012
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse til klagekommisjonen
Sakstittel:
Klage på sensur - konte eksamen 3b - avholdt 08.02.2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2664-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25236/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED STUD/RITAO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26 jf fvl § 2
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 289av 542
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon (terminbekreftelse)
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8953-11 25237/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
BU
13
Innhold:
Svar på søknad om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/8953-12 25239/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3579-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25242/2012
12.03.2012
09.03.2012
SV PSI/GUNNARAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Oversendelse av to klager på formelle feil til stasjonseksamen konte/utsatt prøve 3B av 08.02.12
Sakstittel:
Klage på formelle feil til konteeksamen 3.semester avholdt 08.02.2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2732-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25243/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED STUD/RITAO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
371.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 290av 542
Innhold:
Godkjenning av vurderingen av avhandlingen
Sakstittel:
Binyam Lema Alemu - PhD-programmet ved MN GEO
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1074419
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25244/2012
13.03.2012
12.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN GEO/ANNEI
MN ADM/JEANM
Anne Gunhild Innes
Jean Raphael Martinez
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.06.2012 - 27.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3518-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25245/2012
15.03.2012
12.03.2012
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/ANNACG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-30 25249/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
016
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Prekvalifiseringssøknad KGJ - *****
Sakstittel:
Kristian Gerhard Jebsen - Senter for medisinsk forskning - Utlysning 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1620-31 25250/2012
Tilg.kode Hjemmel:
FO
offl § 26.4
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
*****
Side: 291av 542
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Mørkrid, Kjersti - KLINMED (AUS)
DokType Sak/dok nr:
I
2010/8688-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25251/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Kjersti Mørkrid
14.03.2012
TE
Innhold:
Avtale om endringer i veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lundeland, Bård - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20378-4 25252/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bård Stuen Lundeland
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Lindeman, Leif Christopher - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1961117
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25253/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Magnar Bjorås
13.03.2012
TE
Innhold:
Forslag til kandidat til UiO forskningspris
Sakstittel:
Forslag til Universitetsstyrets priser 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3466-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25254/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED ARKADM/ANITARO
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ARKADM/ANITARO 15.03.2012
Universitetet i Oslo
[email protected]
Side: 292av 542
TE
Innhold:
Svar på søknad om rettinger i trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Bakkebø, Maren - Klinmed Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1953719
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25256/2012
16.03.2012
02.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Maren Bakkebø
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Bakkebø, Maren - Klinmed Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1953721
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25257/2012
13.03.2012
01.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Thoralf Christoffersen
13.03.2012
TE
Innhold:
Request for verification of qualifications
Sakstittel:
Forespørsler om bekreftelse av vitnemål og karakterutskrifter
DokType Sak/dok nr:
I
2009/11857516
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25258/2012
13.03.2012
12.03.2012
STA SST/TERJETH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
374
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/TERJETH
Universitetet i Oslo
Kreller Group Inc.
Side: 293av 542
13.03.2012
BU
517
Innhold:
Søknad om arkeologisk feltarbeid ***** ***** *****
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874188
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25259/2012
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Canada
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ana Martine Melgård
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3169-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25261/2012
13.03.2012
13.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Ana Martine Melgård
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende endret studieprogresjon
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1077520
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25263/2012
13.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om midler til strategisk bruk av IKT
Sakstittel:
Utlysning av midler til strategisk bruk av IKT
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2517-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25264/2012
13.03.2012
12.03.2012
UV/AGEVA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
127
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/AGEVA
Universitetet i Oslo
Berit Karseth
Side: 294av 542
Innhold:
Referat møte 9. mars 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25265/2012
13.03.2012
09.03.2009
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Søknad om tilretteleggeing
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11847-4 25266/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
UV/ELINBG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ELINBG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon om tilleggsavtale til Norwaco-avtalen vedr. opptak og bruk av kringkastingsprogrammer og film i
UH-institusjonene
Sakstittel:
Om Tilleggsavtale til Norwaco avtalen om bruk og opptak av kringkastingsprogram og film i undervisningen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10885-4 25267/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
STA SST/MARIARAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/MARIARAN
Universitetet i Oslo
Universitets- og høgskolerådet
13.03.2012
TE
Innhold:
Innkalling møte 18. mai 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25268/2012
13.03.2012
18.05.2009
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 295av 542
Innhold:
Referat møte 18. mai 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25269/2012
13.03.2012
18.05.2009
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Innkalling møte 13. oktober 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25270/2012
13.03.2012
06.10.2009
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Mirjam Kathrin Sorge Folkvord
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3290-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25272/2012
13.03.2012
13.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Mirjam Kathrin Sorge Folkvord
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kontrakt mellom VVS Engineering AS og UiO - Rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etasje i Niels Treschows hus Rørtekniske arbeider
Sakstittel:
Anskaffelse av rørtekniske arbeider, rehabilitering 3. 4. 5. og 6. et. i Niels Treschows hus
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366811
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25273/2012
13.03.2012
10.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
VVS Engineering AS
Avsender
Universitetet i Oslo
Klassering:
034.7
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
TA ADM/TOVEDK
Side: 296av 542
Innhold:
Referat møte 13. oktober 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25274/2012
13.03.2012
13.10.2009
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2097-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25275/2012
16.03.2012
13.03.2012
UV/ELINBG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ELINBG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Egypt
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Lena Söderström Olsen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3437-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25276/2012
13.03.2012
13.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Lena Söderström Olsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Uttalelse om omfang og kostnader for arkeologiske undersøkelser - ReguleringsplanE18 Knapstad - Akershus
grense - Hobøl kommune Østfold
Sakstittel:
Spydeberg og Hobøl kommuner - regulering av E18 - Glomma - Hobøl grense - Glomma - Knapstad i Spydeberg
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/2806-12 25277/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
01
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Side: 297av 542
Innhold:
Vedr. forestående PhD-disputas
Sakstittel:
Karine Wabø Ruud - PhD-programmet ved MN FAI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1454-15 25278/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/HALVORAA
Karine Wabø Ruud
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2169-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25279/2012
16.03.2012
13.03.2012
UV/ELINBG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ELINBG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høringssvar fra JUS: Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
Sakstittel:
Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1980-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25280/2012
13.03.2012
13.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
JU STUD/BENTEMK
Arne Laukholm
Bente Lindberg Kraabøl
Innhold:
Signert arbeidsavtale/Kontrakt 19.03.2012 - 18.03.2015
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/2153-15 25282/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
Side: 298av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3569-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25284/2012
16.03.2012
13.03.2012
UV/ELINBG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ELINBG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
MEDSEM5: Nedrykk - ***** ***** ***** - høsten 2011
Sakstittel:
Studentmappe
***** ***** ***** ***** ***** - MF stud
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1906-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25287/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Nytt styre NTL UiO 2012
Sakstittel:
Nytt styre i NTL UiO 2012
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3584-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25288/2012
13.03.2012
12.03.2012
NHM ADM/KSEMB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
014
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM ADM/KSEMB
Knut Erling Semb
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN ADM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1730117
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25290/2012
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 299av 542
Innhold:
MEDSEM5: Nedrykk - ***** ***** ***** - høsten 2011
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/286-26
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25293/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 16.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3536-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25295/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Oversendelse av søknad om å få disputere
Sakstittel:
Vibeke Hervik Bull - PhD-programmet ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/6423-10 25296/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
MN IMB/HELENSH
Jean Raphael Martinez
Helen Sophie Haugen
Innhold:
Høringsvar fra MED: IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
Sakstittel:
Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1980-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25299/2012
15.03.2012
13.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
Arne Laukholm
Brita Scheel Rey
MED STUD/BRITARE
Side: 300av 542
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.08.2012 - 31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN NFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/1800-29 25300/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Nytt styre NTL UiO
Sakstittel:
Nytt styre i NTL
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3585-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25302/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
014
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
Universitetet i Oslo
NTL - Universitetet i Oslo
19.03.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 14.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3539-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25303/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Forlengelse av midlertidig lønnstillegg - 1.1.2012
Sakstittel:
Personalmappe SUM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/5814-11 25304/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
SUM/GITTEEG
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 301av 542
Innhold:
Ettersending av originaldokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1813-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25305/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
BU
4
Innhold:
Originaldokumentasjon på utdanning fra Eritrea
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
I
2012/967-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25306/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
BU
4
Innhold:
Tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/22785-7 25308/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.12.2008
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Olav Olsbu Skaali
Innhold:
Melding om utestengde studenter - ***** ***** ***** og ***** ***** *****
Sakstittel:
Vedtak om utestenging av studenter
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1268267
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25309/2012
13.03.2012
28.02.2012
STA SST/FINNRB
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
425
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Side: 302av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/22785-8 25310/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
15.01.2009
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Olav Olsbu Skaali
Innhold:
Nye spørsmål i begrunnelsessak
Sakstittel:
Begrunnelse for avslag om opptak
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9867-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25311/2012
13.03.2012
05.03.2012
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
415
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Findal, Gry - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/5733-11 25312/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Gry Findal
13.03.2012
TE
Innhold:
Fotografering i veksthusene
Sakstittel:
Publikumshenvendelser 2012 - NHM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1099-31 25313/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
NHM UTAD/KARINBS
Klassering:
739
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM UTAD/KARINBS
Karin-Brit Schonhowd
Side: 303av 542
Innhold:
Korrigert fratredelsesskjema 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - driftsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14176-4 25314/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
TA ADM/MBOHLER
Merete Bøhler
Merete Bøhler
21.03.2012
TE
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Palestina
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3117-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25316/2012
13.03.2012
12.03.2012
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
BU
4
Innhold:
Fotografering 13/3 i Victoriahuset fra kl 10 / Fakturering
Sakstittel:
Publikumshenvendelser 2012 - NHM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1099-32 25318/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
NHM UTAD/KARINBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
739
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM UTAD/KARINBS
Karin-Brit Schonhowd
Innhold:
Søknad om tilrettelagt eksamen
Sakstittel:
***** ***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2743-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25320/2012
16.03.2012
13.03.2012
UV/ELINBG
Tilg.kode Hjemmel:
ST
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ELINBG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 304av 542
Innhold:
Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon
Sakstittel:
Personalmappe - MN MI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/5825-11 25321/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
10.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
13.03.2012
TE
Innhold:
Svar på høring - Forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter samt innføring
av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr
Sakstittel:
Høring - Forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter samt innføring av hjemler
for å ilegge overtredelsesgebyr
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/16169-2 25322/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
05.03.2012
OPA PERS/WENCHEHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/WENCHEHA
Arbeidsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Frode Tobias Bjerke - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/1479-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25323/2012
13.03.2012
13.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/REBEKKAC
Sigrun Vedø Lien
Rebekka Bjørneberg Castro
Side: 305av 542
Innhold:
Tillatelse til inngrep i aut. fredete kulturminner, jf. KML § 8, 4. ledd. Reg. plan Kyrkjebygd sentrum,Austerhus gnr
4/9, 24 og 145, Aseral, Vest-Agder. Konflikt id 120656, 121077, 121078, 129323, 113055 og 77591
Sakstittel:
Reguleringsplan for Kyrkjebygd sentrum - gnr 1, 2, 3 og 4, Åseral kommune , Vest-Agder - aks 09/303
DokType Sak/dok nr:
I
2009/4074-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25325/2012
13.03.2012
02.02.2012
KHM FORN/KJETILOF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
1026 - 1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KJETILOF
Universitetet i Oslo
Riksantikvaren
20.03.2012
BU
7
Innhold:
Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Forskningsadministrativ avdeling - FA
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3587-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
10.03.2012
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25327/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/INGRIDSO
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
Innhold:
Korrigert informasjon om tilleggsavtale til Norwaco-avtalen vedr. opptak og bruk av kringkastingsprogrammer og
film i UH-institusjonene
Sakstittel:
Om Tilleggsavtale til Norwaco avtalen om bruk og opptak av kringkastingsprogram og film i undervisningen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10885-5 25328/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
STA SST/MARIARAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/MARIARAN
Universitetet i Oslo
Universitets- og høgskolerådet
13.03.2012
TE
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Syria
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3118-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25331/2012
13.03.2012
12.03.2012
SO/LARSVED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 306av 542
14.03.2012
BU
4
Innhold:
Prosjektopprettelsesskjema - UiO-prosjektnummer - 690298
Sakstittel:
Shire Grant Research Bradykinin - derived angiodema for 2011-2013 - 690298
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7121-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25332/2012
13.03.2012
10.06.2011
MN FAI/MARIUSBE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Marius Bergh
Innhold:
Signert arbeidsavtale *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7923-27 25333/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
OD ADM/OLAUGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HILDEKT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3139-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25334/2012
13.03.2012
12.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
BU
4
Innhold:
Klage på vedtak om utestengelse fra studium
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/3141-23 25335/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SD
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
Universitetet i Oslo
Advokat Bjørn Skuggevik
Side: 307av 542
20.03.2012
TE
Innhold:
Finansieringsbekreftelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Kaale, Anett - KLINMED - IPS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2118410
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25336/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
[email protected]
13.03.2012
TE
Innhold:
Prosjektets totalbudsjett
Sakstittel:
Tine BA og Bioforsk Vest - Potential of black aronia berries in treatment of urinary infections - UiO FAI og Bioforsk Hilde Barsett - 420988
DokType Sak/dok nr:
X
2010/2209-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25337/2012
13.03.2012
10.01.2011
MN FAI/MARIUSBE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Marius Bergh
Innhold:
Bortfall av risikotillegg, 1.3.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - NORDEM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15830-4 25338/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/ANNEGSU
Anne Gunn Sunde
Innhold:
Kontrakt om leie for bruk av lokaler mellom Justis- og politidepartementet og UiO
Sakstittel:
Kontrakt husleie Stridbeckutvalget
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3389-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25339/2012
13.03.2012
24.02.2012
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
JU IOR/GUROFRO
Avsender
Justis- og politidepartementet
Side: 308av 542
19.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved
eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3590-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25340/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Logopedrapport
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
I
2012/658-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25341/2012
13.03.2012
06.03.2012
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/AINAVL
Universitetet i Oslo
*****
20.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/5612-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25342/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNM
Universitetet i Oslo
*****
20.03.2012
BU
5
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3597-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25343/2012
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/ANNEJE
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
Side: 309av 542
13.03.2012
BU
2
Innhold:
Klage på avslag på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/10545-5 25344/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
JU STUD/CHRISKL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Vedrørende Inndragning/Avslutning av studierett ved Rettsvitenskap (jus) (JFM5-RV)
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/16080-2 25345/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Øyvind Raasholm Tangen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/1608-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25346/2012
13.03.2012
13.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/REBEKKAC
Sigrun Vedø Lien
Rebekka Bjørneberg Castro
Innhold:
Melding om trekk av studiet Religion, kultur og globalisering med studiekode 217 482
Sakstittel:
Trekk av studietilbud ved Universitetet i Stavanger
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3589-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25348/2012
13.03.2012
05.03.2012
SO/OLERS
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
332.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/OLERS
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Side: 310av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7923-28 25349/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
OD ADM/OLAUGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HILDEKT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tilsynsrapport og varsel om pålegg - bruk av CBCT ved Institutt for klinisk odontologi
Sakstittel:
Tilsyn med bruken av Cone Beam CT (CBCT)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15749-2 25350/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
07.03.2012
OPA HMS/ELINAHUL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA HMS/ELINAHUL
Universitetet i Oslo
Statens Strålevern
14.03.2012
BU
3
Innhold:
Bekreftet registrert navneendring
Sakstittel:
Studentmapper - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/8303-16 25351/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/ANNEHOIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Prosjektopprettelsesskjema- UiO-prosjektnummer - 420988
Sakstittel:
Tine BA og Bioforsk Vest - Potential of black aronia berries in treatment of urinary infections - UiO FAI og Bioforsk Hilde Barsett - 420988
DokType Sak/dok nr:
X
2010/2209-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25352/2012
13.03.2012
10.01.2011
MN FAI/MARIUSBE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Marius Bergh
Side: 311av 542
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Halle, Cathinka - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2160614
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25353/2012
16.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Cathinka Halle
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Torkil Aamodt - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
2012/1595-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25354/2012
13.03.2012
13.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/REBEKKAC
Sigrun Vedø Lien
Rebekka Bjørneberg Castro
Innhold:
Russland - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3591-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25355/2012
13.03.2012
16.02.2012
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.08.2012 - 31.07.2013
Sakstittel:
Personalmappe - MN NFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5268-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25356/2012
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Side: 312av 542
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra University of Ottawa, Cananda
Sakstittel:
Ingvild Sørdal - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3592-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25357/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Universitetet i Oslo
Ingvild Sørdal
13.03.2012
TE
Innhold:
Vedr. opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skattum, Jorunn - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/7991-11 25361/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Jorunn Skattum
13.03.2012
BU
12
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3556-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25362/2012
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3591-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25363/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/MONANED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 313av 542
Innhold:
Svar vedr opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skattum, Jorunn - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/7991-12 25364/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Jorunn Skattum
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kunngjøring av vikariat som webrådgiver - SKO 1434 - i Kommunikasjonsavdelingen - KA
Sakstittel:
Tilsetting i vikariat som webrådgiver - SKO 1434 - i Kommunikasjonsavdelingen - KA
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3581-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25366/2012
13.03.2012
13.03.2012
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3595-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25367/2012
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
OPA BHT/CAROLLY
Randi Rønningen
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3596-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25370/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
254.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
OPA BHT/CAROLLY
Randi Rønningen
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Side: 314av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale, 2.4.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - NORDEM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/14527-6 25372/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/ANNEGSU
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse - 12.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/4719-21 25374/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/BENTES
Bente Schjoldager
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra Universität Regensburg, Tyskland
Sakstittel:
Anne Schwinghammer - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3594-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25376/2012
13.03.2012
25.02.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Universitetet i Oslo
Anne Schwinghammer
Innhold:
Retur av originaler
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
U
2012/967-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25377/2012
14.03.2012
13.03.2012
SO/GUROOD
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 315av 542
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3598-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25379/2012
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
OPA BHT/CAROLLY
Randi Rønningen
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kalanxhi, Ert - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1932926
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25381/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Erta Kalanxhi
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3599-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25382/2012
15.03.2012
13.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
OPA BHT/CAROLLY
Randi Rønningen
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - ny avtale
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/2595-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25383/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 316av 542
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Tyrkia
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13245-3 25385/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Korrigert kontaktinformasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Halle, Cathinka - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2160615
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25387/2012
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Jan Alsner
13.03.2012
TE
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3605-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25389/2012
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
OPA BHT/CAROLLY
Randi Rønningen
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Saudi Arabia
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3009-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25390/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/MLLHOLEN
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 317av 542
Innhold:
Søknad om finansiering av prosjektet "Saving Oseberg"
Sakstittel:
Prosjektet "Rescue the Oseberg Find" (alumprosjektet)
DokType Sak/dok nr:
U
2008/8571-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25394/2012
16.03.2012
13.03.2012
KHM KONS/HARTMUK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
115
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/SHELGESE
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om 90 % stilling fra 1.4 - 31.7 og perimisjon i ett år fra 1.8.2012
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/9638-10 25396/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
06.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
UV ILS/LIVFI
Anita Marie Hansen
Liv Bjøntegaard Finess
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Goldsmiths University STORBRITANNIA
Sakstittel:
Anna H. Abrahamsen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning STORBRITANNIA
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3364-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25397/2012
16.03.2012
13.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Anna H. Abrahamsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra årsmøtet i Samarbeidstiltaket FS
Sakstittel:
Kontrakt for bruk av FS (Felles Studentsystem) og Studweb
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10731-4 25398/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
SO/RINGLUND
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/RINGLUND
Universitetet i Oslo
Felles studentsystem
Side: 318av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
søknad forlengelse ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3608-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED KLINMED/LINNBAEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25399/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
MED KLINMED/LINNBAEV
Olav Olsbu Skaali
Linn Bævre
Innhold:
Sak til behandling i ITU 13.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/2595-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25403/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/MANDERS
MED KLINMEDHR/THORILK
Monica Ahlbom Andersen
Thoril Kristiansen
Innhold:
Krav om B-tillegg for midlertidig oppdrag i 2012
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/8802-11 25404/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
UV/STVAMH1
Personalseksjonen
Anita Marie Hansen
Innhold:
Årsrapport og tiltaksplan fugl-/viltkontroll 2011
Sakstittel:
Forsvarets overkommando - Luftfartsverket / Avinor - Fly/fugl - Fugl/fly 220000 - Fugl-fly - Gammelt prosjektnr.
210053 - Christian Kierulf Aas
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/349-202 25405/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
04.03.2012
NHM SFS/CHRISKA
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/CHRISKA
Universitetet i Oslo
Haugesund Lufthavn
Side: 319av 542
Innhold:
Innkalling møte 8. desember 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25406/2012
15.03.2012
01.12.2009
JU IOR/GUROFRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Innhold:
Krav om B-tillegg for midlertidig oppdrag i 2012
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/2841-10 25407/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
UV/STVAMH1
Personalseksjonen
Anita Marie Hansen
Innhold:
Vurdering av klage
Sakstittel:
Disiplinærsak ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/4950-39 25408/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PD
(enhet/initialer):
Journaldato:
219
offl. § 13 jf fvl.§ 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/OLAUGN
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Referat møte 8. desember 2009
Sakstittel:
Instituttråd IOR 2009 - Institutt for offentlig rett
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3550-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25409/2012
15.03.2012
08.12.2009
JU IOR/GUROFRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IOR/GUROFRO
Guro Frostestad
Side: 320av 542
Innhold:
Sak til behandling i ITU 13.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/7333-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25411/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/MANDERS
MED KLINMEDHR/THORILK
Monica Ahlbom Andersen
Thoril Kristiansen
Innhold:
Årsrapport og tiltaksplan fugl-/viltkontroll
Sakstittel:
Forsvarets overkommando - Luftfartsverket / Avinor - Fly/fugl - Fugl/fly 220000 - Fugl-fly - Gammelt prosjektnr.
210053 - Christian Kierulf Aas
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/349-203 25412/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
NHM SFS/CHRISKA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/CHRISKA
Universitetet i Oslo
Rørvik lufthavn
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - ny avtale
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/7333-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25413/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 321av 542
Innhold:
Søknad om arkeologisk feltarbeid ***** ***** *****
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874189
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25414/2012
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6079-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25415/2012
13.03.2012
06.09.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
Intervjukomiteeen
13.03.2012
TE
Innhold:
Doserapport for perioden 01.01.2012 - 29.02.2012
Sakstittel:
KHM - Strålevern på konserveringslaboratoriet 2008 - 2009 - 2010 - 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1996-63 25417/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
KHM KONS/BRAOVAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
254.7
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM KONS/BRAOVAC
Universitetet i Oslo
Statens Strålevern
13.03.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på mottatt søknad
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6079-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25418/2012
13.03.2012
04.07.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Søkerne
Universitetet i Oslo
Side: 322av 542
Innhold:
Holtskogen næringsområde gnr. 39 bnr.4 m.fl. i Hobøl kommune - offentlig ettersyn - Tillatelse til inngrep i
automatisk fredete kulturminner med ID146317 og ID146319 med medhold i kulturminnelovens § 8 fjerde ledd .
Sakstittel:
Reguleringsplan for Holtskogen industriområde, Leppestad gnr 38, Holt 39, Berg 43, Hobøl kommune, Østfold
DokType Sak/dok nr:
I
2012/562-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25419/2012
13.03.2012
08.03.2012
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0138
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Universitetet i Oslo
Østfold fylkeskommune
16.03.2012
TE
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.08.2012 - 31.07.2013
Sakstittel:
Personalmappe - MN NFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5266-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25420/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kim Rand-Hendriksen - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2197118
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25423/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kjeld Møller Pedersen
Andrew Garratt
Finn G.B. Wisløff
Universitetet i Oslo
Side: 323av 542
Innhold:
Reguleringsplan for N 132, Hornaas - Haug kirke, Gjøvik kommune - Behov for utsatt frist for å ta stilling til
dispensasjonssøknad for automatisk fredete kulturminner
Sakstittel:
Reguleringsplan for Fv 132 , Hornaas - Haug kirke - Gnr 26/1 , 27/1 , 29/1 - Gjøvik kommune - Oppland - id
145340 79497 145343 145357
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2429-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25425/2012
13.03.2012
09.03.2012
KHM FORN/JANHL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0502
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JANHL
Universitetet i Oslo
Oppland fylkeskommune
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Augestad, Liv Ariane - KLINMED - AHUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2197518
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25426/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Liv Ariane Augestad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om å få avhandlingen bedømt
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Rehn, Marius - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1671-10 25428/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Marius Rehn
Side: 324av 542
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lorvik, Kristina Berg - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2009/6148-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25429/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Kristina Berg Lorvik
Universitetet i Oslo
Innhold:
NAV - oppfølgingssamtale
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/14116-2 25430/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN IFI/NARVET
Narve Trædal
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra Luleå University of Technology, Sverige
Sakstittel:
Mahmood Ul Hassan - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3617-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25432/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/CECILHOE
Universitetet i Oslo
Mahmood Ul Hassan
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3460-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25433/2012
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/GROC
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GROC
Gro Corell
Side: 325av 542
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som overingeniør (tekniker innen e-læring) ved Seksjon for informatikk
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15027-7 25434/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MED LED/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/EOLSEN
Til søkere i henhold til søkerliste
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kim Rand-Hendriksen - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2197119
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25435/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kim Rand-Hendriksen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på mottatt søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning INDIA
Sakstittel:
Harriet Olaisen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning INDIA
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3231-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25437/2012
16.03.2012
13.03.2012
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/AKRISTIN
Harriet Olaisen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra møtet mellom ***** ***** ***** og SAI
Sakstittel:
Personalmappe SV SAI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/12410-8 25438/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Side: 326av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - for dyslektikere - vår 2012 - INF1411 - INF3230
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14257-4 25439/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forespørsel om passende stilling i virksomheten
Sakstittel:
Personalmappe SV SAI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/12410-9 25445/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Forlengelse av ENBREC
Sakstittel:
EU-kontrakt nr. 223102 - ENBREC - European Network of Bipolar Research Expert Centres - FP7
DokType Sak/dok nr:
X
2009/4252-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25446/2012
13.03.2012
27.02.2012
FA/MTOPNES
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
FA/MTOPNES
Mette Topnes
Innhold:
Forespørsel om forskning
Sakstittel:
Diverse henvendelser til Institutt for medisinsk basalfag, IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3618-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25447/2012
13.03.2012
28.02.2012
MED IMB/EVAHMJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
859
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
Universitetet i Oslo
Frank Ludvigsen
Side: 327av 542
BU
0
Innhold:
Vurdering av avhandlingen
Sakstittel:
Patrick Antolin - PhD-programmet ved MN ITA
DokType Sak/dok nr:
I
2008/7968-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25449/2012
13.03.2012
13.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av utdanning
Sakstittel:
Omnia Elsadig - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12973-7 25451/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MN FAI/KYRREGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
376.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/KYRREGR
Omnia Elsadig
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om fast tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN NFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/1531-10 25452/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar vedr. søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Mateos-Aparicio Moreno, Pedro - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/18619-5 25453/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Pedro Mateos-Aparicio Moreno
Universitetet i Oslo
Side: 328av 542
Innhold:
Bekreftelse på mottatt søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning DANMARK
Sakstittel:
Julie Adele Stang Aas - godkjenning av utenlandsk utdanning DANMARK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/19148-5 25454/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/AKRISTIN
Julie Adele Stang Aas
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høringssvar - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
Sakstittel:
Høring - IHR-studier: ny organisering for opptak til masterprogrammer ved UiO
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1980-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25455/2012
13.03.2012
13.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/LAUKHOLM
STA SSO/KRISTINF
Arne Laukholm
Kristin Fossum Stene
Innhold:
Nytt styre i NTL UiO
Sakstittel:
Norsk Tjenestemannslag - NTL UiO
DokType Sak/dok nr:
I
2008/3779-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25456/2012
13.03.2012
12.03.2012
SV ADM/GUDLEIK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
014
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUDLEIK
Universitetet i Oslo
NTL UiO
Innhold:
Søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Huiming Zeng - PhD-programmet ved MN MI
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1090511
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25458/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Huiming Zeng
Side: 329av 542
Innhold:
Korrigert arbeidsavtale ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/16262-3 25459/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
28.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
Universitetet i Oslo
*****
20.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Murodillo Abdusamadovich Latifov - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1137010
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25460/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Murodillo Abdusamadovich Latifov
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalsmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3096-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25461/2012
13.03.2012
08.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
20.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Gisle Ytrestøl - PhD-programmet ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
I
2008/7171-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25462/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Gisle Ytrestøl
Side: 330av 542
Innhold:
Bekreftelse på mottatt søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning ARGENTINA
Sakstittel:
Ragni Vik Johnsen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning ARGENTINA
DokType Sak/dok nr:
U
2010/5031-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25464/2012
16.03.2012
13.03.2012
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/AKRISTIN
Ragni Vik Johnsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Vetlesen, Annette - ISM (UUS) - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1915413
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25465/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Annette Vetlsesen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversender dokumentasjon fra UiOs behandling av klage - saken avsluttet fra UiOs side
Sakstittel:
Varsling om vitenskapelig uredelighet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12151-8 25469/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
FA/ENOREIK
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
569
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/ENOREIK
Granskningsutvalget
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fakultetsnotat
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/7455-11 25470/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
17.11.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Side: 331av 542
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Zhou Tavonga Danai - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3619-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25471/2012
13.03.2012
09.01.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Zhou Tavonga Danai
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra University of Dar es Salaam, Tanzania
Sakstittel:
Andreas Lislerud Smebye - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3620-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25472/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Universitetet i Oslo
Andreas Lislerud Smebye
Innhold:
Signert kontrakt
Sakstittel:
Prosjekt NFR196403/S50 "Vaccine developement in Orientia tsutsugamishu infection - Prosjektleder P. Aukrust -UiO
pr.nr.121307
DokType Sak/dok nr:
U
2010/120-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25474/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED KLINMEDØK/KALLE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/KALLE
Norges Forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Årsmøte for Samarbeidstiltaket FS
Sakstittel:
Kontrakt for bruk av FS (Felles Studentsystem) og Studweb
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10731-5 25477/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
20.01.2012
SO/RINGLUND
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/RINGLUND
Universitetet i Oslo
Felles studentsystem
Side: 332av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning ved University of Queensland AUSTRALIA
Sakstittel:
Mikael Lunde - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning AUSTRALIA
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3521-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25478/2012
16.03.2012
13.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Lunde, Mikael
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtaledokument gjeldende Niels Treschows hus rehabilitering av 3. 4. 5. og 6. etasje - bygningsmessige arbeider hovedentreprise
Sakstittel:
Anskaffelse - Niels Treschows hus rehabilitering 3. 4. 5. og 6. etg. - bygningsmessige arbeider
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1366521
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25479/2012
13.03.2012
09.02.2012
TA ADM/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TOVEDK
Malermester Harald Askautrud AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Komitéens innstilling
Sakstittel:
Doktorgarder PhD - Wigestrand, Mattis Brænne - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/4896-16 25481/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Ragnhild Elisabeth Paulsen
13.03.2012
TE
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2458-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25482/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/GUROOD
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Side: 333av 542
19.03.2012
BU
4
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Margrethe Naalsund vurdering av avhandling med tittel: Why is algebra so difficult? a study of norwegian secondary
students algebraic proficiency
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14839-6 25483/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
09.03.2012
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/SBL
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komite
19.03.2012
TE
Innhold:
Forskning i fysioterapi i primærhelsetjenesten - følgestudie om kunnskapsutveksling i FYSIOPRIM
Sakstittel:
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter - FYSIOPRIM - Fysioterapi i primærhelsetjenesten - Nina
Vøllestad - 460989
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/4295-95 25485/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED HELSAM/CAROLT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
115
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA
Universitetet i Oslo
Fond til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter
Innhold:
Prosjektmidler fra Tibetnettverket - tildelingsbrev
Sakstittel:
Prosjekt : Improvement of Health in Tibet - Building Competence in Reasearch Methodology and Creating a
Publication Culture - pr leder E. Bjertness
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3621-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25486/2012
13.03.2012
13.03.2012
MED HELSAM/IAUKE
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26.4
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/IAUKE
Universitetet i Oslo
Irene Auke
Side: 334av 542
Innhold:
Svar på søknad om å fremstille seg til eksamen for femte gang
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/2066-28 25489/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6079-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25490/2012
13.03.2012
14.10.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
HF HPA/GDOBLOUG
Gyda Sindre Dobloug
Gyda Sindre Dobloug
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1397-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25491/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Avtale om gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part
Sakstittel:
Eirini Zacharaki - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2156-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25494/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Universitetet i Oslo
Eirini Zacharaki
Side: 335av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - for dyslektikere - vår 2012 - AST1010
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3664-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25495/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgarder PhD - Wigestrand, Mattis Brænne - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4896-19 25497/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Mattis Brænne Wigestrand
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad til den som fikk stillingen
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forsker knyttet til prosjekt Music, Motion, and Emotion ved IMV
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6079-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25498/2012
13.03.2012
01.08.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om rettinger i trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Lauritzen, Fredrik Johan Østerud - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2198219
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25501/2012
16.03.2012
07.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Fredrik Lauritzen
Universitetet i Oslo
Side: 336av 542
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Tuva Barøy - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18550-4 25502/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
*****
20.03.2012
TE
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15066-7 25503/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra The University of Bonn, Tyskland
Sakstittel:
Meryem Derya Gurer - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1340811
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25504/2012
13.03.2012
09.03.2012
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Universitetet i Oslo
Meryem Derya Gurer
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Synnestvedt, Marit - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2010/9296-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25505/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Marit Synnestvedt
Universitetet i Oslo
Side: 337av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.02.2012 - 31.01.2015
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/3305-11 25506/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
12.03.2012
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Forslag til bevarings- og kassasjonsregler for pasientjournaler ved Det odontologiske fakultet
Sakstittel:
Bevaring, kassasjon og avlevering - Pasientjournaler
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/5879-24 25507/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
OD ADM/GUNNBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
OD IKO/LARSOSK
OD IKO/GUNNCKA
OD IKO/SISSSTRO
OD IKO/KJERSHOV
OD ADM/GUNNBS
Lars Olav Skare
Gunn Conradi Karlsen
Sissel Strømfjord
Kjersti Hovland
Gunn Bjella Sæther
Innhold:
Finansieringsbekreftelse
Sakstittel:
Doktorgrader PHD - Flora Balieva - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2786-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25508/2012
13.03.2012
09.03.2012
MED DR/MARINED
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
MED DR/MARINED
Avsender
Flora Balieva
Side: 338av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
JFs nominasjon til Læringsmiljøprisen 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/764-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25509/2012
568
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
JU ADM/VICKYA
Henrikke Bugdø-Aarseth
Vicky Ackx
Innhold:
Legat 172 Monrad-khrons legat til fremme av neurologisk forskning - ber om forslag på kandidater
Sakstittel:
UNIFOR - Legat 172 Monrad-Krohns legat til fremme av neurologisk forskning
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4652-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25510/2012
13.03.2012
08.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
162
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
15.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for
fond og legater ved UiO
TE
Innhold:
Bekreftelse på disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dahlback, Hanne-Sofie Spenning - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2007325
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25511/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Hanne-Sofie Spenning Dahlback
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale om endringer i veilederforhold - ettersendelse av signatur
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Asadi - Azarbaijani Babak - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1027719
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25512/2012
13.03.2012
01.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Babak Asadi
Side: 339av 542
Innhold:
Oppnevnelse som bedømmelseskomité - Melanie Straiton
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Melanie Straiton
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/10990-9 25513/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
SV PSI/TORMODE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse leiekontrakt Gaustadalleen 30 D
Sakstittel:
Leiekontrakt Gaustadalleen 30 mellom Nemko og UiO
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3622-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25515/2012
16.03.2012
13.03.2012
TA ADM/HANNELHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/ANTOINEO
Nemko Group
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlengelse fra 1.5 - 31.2012
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/8267-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25516/2012
15.03.2012
13.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
UV ILS/LIVFI
Anita Marie Hansen
Liv Bjøntegaard Finess
15.03.2012
TE
Innhold:
Leiekontrakt mellom Pronova BioPharma Norge AS og UiO - Fremleie av arealer i Domus Medica for perioden
01.01.2012 til 31.12.2013
Sakstittel:
Fremleie fra UiO ved IBM til Pronova BioPharma Norge AS
DokType Sak/dok nr:
U
2010/2988-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25517/2012
13.03.2012
01.12.2011
TA ADM/HANNELHA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/HANNELHA
Pronova BioPharma Norge AS
Universitetet i Oslo
Side: 340av 542
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD- Tor Magne Bjølseth - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3623-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25518/2012
13.03.2012
09.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Tor Magne Bjølseth
Innhold:
Studieveiledning ved UiO
Sakstittel:
Regelverk og rutiner i Studieavdelingen - STA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1156-27 25519/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
02.05.2011
STA/MBAKKEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
300
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA/MBAKKEN
Monica Bakken
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - Marianne Bang Hansen
Sakstittel:
Ph.d.- student ved PSI - Marianne Hansen
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2214012
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25520/2012
14.03.2012
13.03.2012
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Russland - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3624-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25522/2012
13.03.2012
08.02.2012
SO/MONANED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 341av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - ENT1000 - INF1050 - INF3510
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11525-5 25524/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på gjennintredelse 12.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/5342-12 25525/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
HF ILN/RANNVERE
Institutt for lingvistiske og nordiske
studier
Rannveig Reknes Overvik
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Innhold:
Dokumentasjon angående doktorgradskomité for Melanie Straiton
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Melanie Straiton
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/10990-8 25526/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
05.03.2012
SV PSI/TORMODE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
SV PSI/TORMODE
Avsender
Tron Harald Torneby
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3624-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25527/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/MONANED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 342av 542
Innhold:
Tilsettingsråd - forneklet innstilling
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2010/9349-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25529/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
UV/TONEELS
Tone Elstad
Tone Elstad
13.03.2012
TE
Innhold:
Saudi Arabia - innsending av karakterutskrift for vurdering
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Saudi Arabia
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3626-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25532/2012
13.03.2012
28.02.2012
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD- Tor Magne Bjølseth - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3623-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25533/2012
13.03.2012
20.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Tor Magne Bjølseth
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Saudi Arabia
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3626-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25535/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/GUNNT
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 343av 542
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra The University of Hong Kong
Sakstittel:
Christina Pokriefke Ekeheien - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3628-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25536/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Universitetet i Oslo
Christina Pokriefke Ekeheien
Innhold:
Søknad om endring av stilling
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/3865-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25537/2012
13.03.2012
13.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM/IRINAAPR
Universitetet i Oslo
Per Rekdal
Innhold:
Verification of qualifications
Sakstittel:
Forespørsler om bekreftelse av vitnemål og karakterutskrifter
DokType Sak/dok nr:
U
2009/11857517
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25540/2012
13.03.2012
13.03.2012
STA SST/TERJETH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
374
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/TERJETH
Kreller Group Inc.
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109)
Sakstittel:
Personalmappe SV ARENA - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/16025-6 25541/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/IDAHJEL
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/IDAHJEL
SV ADM/IDAHJEL
Ida Hjelmesæth
Ida Hjelmesæth
Side: 344av 542
Innhold:
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr/bnr 38/1 og 40/1, Våler kommune - Kulturvernfaglig uttalelse
etter arkeologisk registrering
Sakstittel:
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr 38/1 og 40/1, Våler kommune , Hedmark
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3629-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25542/2012
13.03.2012
08.03.2012
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0426 - 38
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Universitetet i Oslo
Hedmark fylkeskommune
13.03.2012
TE
Innhold:
Anmodning om Svalbardskatt - 19. mars - 27. april 2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN GEO - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/3841-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25544/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Thomas Brånå
Innhold:
Svar på klage på sensur i BIO1000
Sakstittel:
***** ***** ***** - Klage på sensur - BIO1000 høsten 2011 - kandidatnummer 352
DokType Sak/dok nr:
U
2012/369-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25545/2012
15.03.2012
13.03.2012
MN BIO/LISEBO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/AGNETHS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Iran - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3632-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25547/2012
13.03.2012
10.02.2012
SO/GUNNT
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Side: 345av 542
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som PhD Research Fellow in Electronics "Alice Forward Calorimeter (FoCAL)" - MN FI -SKO 1017
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3799-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25548/2012
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/GROC
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
Chengxin Zhao
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3632-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25550/2012
13.03.2012
13.03.2012
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Berihun Gebremedhin Mewicha - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
I
2009/7758-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25552/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Berihun Gebremedhin Mewicha
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - FYS3140 - FYS1010 - KJM1110
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3717-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25553/2012
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 346av 542
Innhold:
Tilsvar til klage på offentlig anskaffelse - RA 2720
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale RA 2720 for kjøp av pipettespisser for UiO
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/3230-17 25554/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
ØPA INN/INGVILRU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
063
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Klagenemnda for offentlige
anskaffelser
Myhre & Co Advokatfirma AS
Universitetet i Oslo
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
ØPA INN/KJETISIV
Innhold:
Søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Maja Krzewinska - PhD-programmet ved MN BIO
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2292615
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25555/2012
13.03.2012
07.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Maja Krzewinska
Innhold:
Ny prosjektnummer
Sakstittel:
Prosjektnr 183675/S10. Singel Cell Prifiling of Phospho-Protein Networks in Health and Disease
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1525-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25556/2012
13.03.2012
19.12.2007
BIOTEK/RAGNIIND
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS BIO/CARLOSR
MLS BIO/WENCHBRY
Carlos Romeo Rodriguez
Wenche Brynildsen
Side: 347av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1578817
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.02.2012
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25558/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
TE
Innhold:
Svar på høring fra OD - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i
formaliserte arbeidsfellesskap
Sakstittel:
Høring - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte
arbeidsfellesskap
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15805-4 25559/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
OD/LINDAEVA
Heidi Andresen
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Forlengelse av midlertidig tilsetting i eksternt finansiert stilling som forsker (SKO 1109)
Sakstittel:
Personalmappe SV ARENA - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1942419
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25560/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/IDAHJEL
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/IDAHJEL
SV ADM/IDAHJEL
Ida Hjelmesæth
Ida Hjelmesæth
Side: 348av 542
Innhold:
Årsrapport for 2011
Sakstittel:
Forskningsprosjektet [email protected] - Samarbeidsavtale mellom ILOS og Institut für Deutsche Sprache (IDS) Prosjektleder: Cathrine Fabricius-Hansen
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1070318
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25563/2012
13.03.2012
03.01.2012
HF ILOS/KARINAKL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Institut für Deutsche Sprache,
Mannheim
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
HF ILOS/KARINAKL
Innhold:
Fotografering 13/3 i Victoriahuset fra kl 10 / Fakturering
Sakstittel:
Publikumshenvendelser 2012 - NHM
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1099-33 25564/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
NHM UTAD/KARINBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
739
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM UTAD/KARINBS
Karin-Brit Schonhowd
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3597-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25565/2012
14.03.2012
13.03.2012
JU EKS/ANNEJE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Retningslinjer for spørreundersøkelser blant UiO-studenter
Sakstittel:
Regelverk og rutiner i Studieavdelingen - STA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1156-28 25566/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
01.12.2011
STA/MBAKKEN
(enhet/initialer):
Klassering:
300
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA/MBAKKEN
Monica Bakken
Side: 349av 542
Innhold:
Forklaring fra søker
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3633-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25567/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
Universitetet i Oslo
*****
13.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av skjema for bedømmelseskomité
Sakstittel:
Christoph Sprung - PhD-programmet ved MN KI
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1466210
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25568/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
MN SMN/UNNIOL
Jean Raphael Martinez
Unni Olsbye
NN
11
Innhold:
Bestilling av markofossilanalyse/pollenanalyse - Frya - Odenrud (E6 Gudbrandsdalen)
Sakstittel:
Reguleringsplan for E6 parsell Frya - Odenrud, Sør-Fron kommune - Oppland - ( E6 Gudbrandsdalen ) id 126697,
126696, 127664 og 139594
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1516524
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
KHM FORN/JANHL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25569/2012
Natur og kultur - Annine S. A. Moltsen
Universitetet i Oslo
KHM FORN/JANHL
Innhold:
Tilleggsforklaring fra søker
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3633-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25570/2012
13.03.2012
06.03.2012
MN ADM/BORGESA
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
Universitetet i Oslo
*****
Side: 350av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
Konkurransegrunnlag for kartlegging av humleartene slåttehumle, kløverhumle og bakkehumle.
Sakstittel:
Konkurransegrunnlag for faggrunnlag for tre humlearter lagt ut på Doffin - Slåttehumle, kløverhumle og
bakkehumle
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7713-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25571/2012
13.03.2012
13.03.2012
NHM SFS/GEIRES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/GEIRES
Universitetet i Oslo
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Innhold:
Svar på høring fra OD - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - ' Fra usynlig til verdsatt og
inkludert '
Sakstittel:
Høring av NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - ' Fra usynlig til verdsatt og inkludert '
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3365-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25572/2012
14.03.2012
13.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
OD/LINDAEVA
Heidi Andresen
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Informasjon fra emneansvarlig
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3633-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25573/2012
13.03.2012
08.03.2012
MN ADM/BORGESA
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
Universitetet i Oslo
*****
Side: 351av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
Svar på høring fra OD - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale
sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
Sakstittel:
Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger,
herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3150-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25575/2012
14.03.2012
13.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
OD/LINDAEVA
Heidi Andresen
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Bestilling av vedanatomisk analyse - Frya - Odenrud (E6 Gudbrandsdalen)
Sakstittel:
Reguleringsplan for E6 parsell Frya - Odenrud, Sør-Fron kommune - Oppland - ( E6 Gudbrandsdalen ) id 126697,
126696, 127664 og 139594
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1516525
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25578/2012
13.03.2012
13.03.2012
KHM FORN/JANHL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JANHL
Peter Hambro Mikkelsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på høring fra OD - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
Sakstittel:
Høring - NOU 2011:20 Ungdom , makt og medvirkning
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2512-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25579/2012
14.03.2012
13.03.2012
FA/HANDRESE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
OD ADM/LINDAEVA
Heidi Andresen
Linda Elin Valtyrson
Side: 352av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur til ordinær eksamen 1. semester
Sakstittel:
Klage på sensur til ordinær eksamen 1. semester avholdt 16.01.2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2665-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25583/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 01.02.2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3633-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25585/2012
16.03.2012
13.03.2012
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversender kopi av kommentar til tilsvar - klage på offentlig anskaffelse om kjøp av pipettespisser
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale RA 2720 for kjøp av pipettespisser for UiO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/3230-18 25586/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
29.02.2012
ØPA INN/INGVILRU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
063
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/INGVILRU
Universitetet i Oslo
Myhre & Co Advokatfirma AS
13.03.2012
BU
17
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611191
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25587/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 353av 542
Innhold:
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved universitetet i Oslo - systembeskrivelse
Sakstittel:
Regelverk og rutiner i Studieavdelingen - STA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1156-29 25588/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.07.2010
STA/MBAKKEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
300
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA/MBAKKEN
Monica Bakken
Innhold:
Signert arbeidsavtale (01.02.2012 - 31.01.2014)
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1032-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25589/2012
13.03.2012
22.02.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611192
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25590/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse 12.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1204919
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25591/2012
16.03.2012
13.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
SV ADM/LIVHILDE
Liv-Hilde Vang
Liv-Hilde Vang
Side: 354av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur til ordinær skriftlig 3A av 17.01.12
Sakstittel:
Klage på sensur til ordinær skriftlig 3. semester avholdt 17.01.2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3001-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25592/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om frist for innsending av tilsvar til kommentarer fra klager - klage på offentlig anskaffelse
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale RA 2720 for kjøp av pipettespisser for UiO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/3230-19 25593/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
05.03.2012
ØPA INN/INGVILRU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
063
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/INGVILRU
Universitetet i Oslo
Klagenemnda for offentlige
anskaffelser
13.03.2012
BU
17
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611193
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25594/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 355av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - for dyslektikere - vår 2012 - INF2140 - INF3510 - INF3190 INF3800
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3712-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25595/2012
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611194
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25597/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale (12.03.2012 - 07.06.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15171-8 25598/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
08.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611195
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25599/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 356av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11386-7 25601/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale (01.02.2012 - 31.01.2014)
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/577-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25602/2012
13.03.2012
05.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611196
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25603/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PHd - Regine Barlinn - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3635-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25604/2012
13.03.2012
08.03.2012
MED DR/MARINED
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Regine Barlinn
Side: 357av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale - ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8346-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
KHM FORN/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25605/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/MONIKVAA
Universitetet i Oslo
Lise Loktu
14.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611197
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25606/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning - fom 31.03.2012 tom 31.05.2012 - SKO 1108
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3450-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25607/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611198
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25608/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 358av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale (23.04.2012 - 22.04.2016)
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3639-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25609/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Universitetet i Oslo
*****
19.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1611199
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25610/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
2.3.4-krav
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3625-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25611/2012
16.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
MED PERS/ASTRHOL
Marit Fosseli Olsen
Astrid Holø
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16111100
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25612/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 359av 542
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomite og habilitetserklæringer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Henjum, Karen - Klinmed UUS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/1125-10 25613/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bjørn Atle Bjørnbeth
13.03.2012
TE
Innhold:
2.3.4-krav
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3627-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25614/2012
16.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
MED PERS/ASTRHOL
Marit Fosseli Olsen
Astrid Holø
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16111101
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25615/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 2915
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16111102
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25617/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Side: 360av 542
Innhold:
Avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PHd - Regine Barlinn - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3635-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25618/2012
13.03.2012
08.03.2012
MED DR/MARINED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Regine Barlinn
Innhold:
Svar på klage på karakter ECON 1310
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16111103
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25620/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ØI/INGSAND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/INGSAND
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Valberg, Morten - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12476-9 25621/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Morten Valberg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kunngjøring 26.02.2012
Sakstittel:
Tilsetting i 100 % fast stilling som professor (SKO 1013) ved PHA, NSSF
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11574-2 25622/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Side: 361av 542
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i 100 % fast stilling som professor (SKO 1013) ved PHA, NSSF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11574-3 25623/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
27.02.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Thoril Kristiansen
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i 100 % fast stilling som professor (SKO 1013) ved PHA, NSSF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11574-4 25624/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
27.02.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Kandidatrapport
Sakstittel:
Tilsetting i 100 % fast stilling som professor (SKO 1013) ved PHA, NSSF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11574-5 25625/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Oppnevning av komitémedlemmer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Henjum, Karen - Klinmed UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/1125-11 25627/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kjell Magne Tveit
Marianne Quiding-Järbrink
Alexandre Corthay
Universitetet i Oslo
Side: 362av 542
Innhold:
Komitéens innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Aminoff, Sofie Ragnhild - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1906915
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25628/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Erik Falkum
13.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Aminoff, Sofie Ragnhild - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1906918
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25630/2012
16.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Sofie Ragnhild Aminoff
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kandidat-ny adresse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hilsen, Marit - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1251612
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25631/2012
13.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Marit Hilsen
Side: 363av 542
13.03.2012
TE
Innhold:
Personlig tillegg knyttet til forskningslederstilling
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1092813
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25632/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1259-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25633/2012
14.03.2012
13.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Komitéens innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skirbekk, Anne Benedicte - Klinmed - IPS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2077119
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25634/2012
13.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Egil Wilhelm Martinsen
15.03.2012
TE
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som kontorsjef ved ISV
DokType Sak/dok nr:
U
2012/511-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25635/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Ida Weseth Bjøru
Universitetet i Oslo
Side: 364av 542
Innhold:
Søknad om forlenget permisjon i forbindelse med sykemelding
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7237-44 25636/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
13.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Utlysning 12.3.2012
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved Institutt for medisinske basalfag
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2694-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25639/2012
15.03.2012
27.02.2012
MED IMB/ANDERM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utlysning - ny frist 18.3.2012
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved Institutt for medisinske basalfag
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2694-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25640/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED IMB/ANDERM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om ny frist
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved Institutt for medisinske basalfag
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2694-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25641/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED IMB/ANDERM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Søkerne
Universitetet i Oslo
Side: 365av 542
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Tilsetting i to stillinger som stipendiat ved Institutt for statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/8103-16 25643/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad til den som fikk stillingen
Sakstittel:
Utlysning av stilling som universitetslektor i medieestetikk ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
2011/3004-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25644/2012
13.03.2012
26.04.2011
HF HPA/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Søknad innstilt søker
Sakstittel:
Utlysning av stilling som universitetslektor i medieestetikk ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/3004-10 25645/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
18.04.2011
HF HPA/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Søknad innstilt søker
Sakstittel:
Utlysning av stilling som universitetslektor i medieestetikk ved IMK
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/3004-11 25646/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
14.04.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Side: 366av 542
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3639-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25647/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2958-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25648/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/11950-7 25649/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Utlysning av stilling som universitetslektor i medieestetikk ved IMK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/3004-12 25650/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13.03.2012
06.10.2011
HF HPA/LIVSI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/LIVSI
Søkere
Universitetet i Oslo
Side: 367av 542
Innhold:
Forslag til Bedømmelseskomité førsteamanuensisstilling
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i økonomi ved ØI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14101-2 25652/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Berit Trondsen
13.03.2012
TE
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomite
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i økonomi ved ØI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14101-3 25653/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Merknader til innstillingen
Sakstittel:
Doktorgarder PhD - Wigestrand, Mattis Brænne - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/4896-17 25654/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Mattis Wigestrand
14.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om å følge propedeutikkundervisning for MEDSEM3 samt opprykk MEDSEM4B
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11055-7 25656/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Side: 368av 542
15.03.2012
TE
Innhold:
Takker ja til deltakelse på dekanmøte
Sakstittel:
Nasjonalt dekanmøte 7.-8. juni 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3028-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25658/2012
14.03.2012
13.03.2012
MED ADMFORSK/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/AASEFR15.03.2012
Universitetet i Oslo
Den norske legeforening
TE
Innhold:
Søknad på stilling og CV
Sakstittel:
Personalmappe - MN GEO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12084-3 25659/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
30.04.2011
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Thomas Brånå
Innhold:
Korrigering av brev av 8.11.2011, forlenget permisjon - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Forskningsadministrativ avdeling - FA
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1066143
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25663/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppsigelse 10 % av stilling
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13887-5 25664/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
26.01.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Universitetet i Oslo
*****
Side: 369av 542
Innhold:
Søknad om godkjenning av tidligere utdanning
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3650-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25665/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tillatelse til utgraving, leirplassering og helikopterlanding ved Wimanfjellet - RiS-ID 5562 - sak 200600528
Sakstittel:
NFR-prosjekt nr 183134/V30 - Øglegraverne - 142890 - 430167 - 430200 - Jørn Hurum
DokType Sak/dok nr:
I
2008/325-55
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25667/2012
14.03.2012
07.03.2012
NHM SFS/JHHURUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/JHHURUM
Universitetet i Oslo
Sysselmannen på svalbard
Innhold:
Søknad om utsettelse av godkjenning av oppgaven
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3651-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25669/2012
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/REIDAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen, Seksjon for internasjonalisering av studier
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3653-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25670/2012
14.03.2012
13.03.2012
OPA PERS/EVIANN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Evian Nordstrand
Side: 370av 542
Innhold:
Søknad om utsettelse av godkjenning av oppgaven
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3654-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED STUD/REIDAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25671/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3164-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25673/2012
14.03.2012
12.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ADM/MONIKVAA
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
TE
Innhold:
Avmelding fra doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fosen, Jan Toralf - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
2009/6351-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25674/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Jan Toralf Fosen
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Tilsetting i Professor / førsteamanuensis 20% stlg i medisin ( indremedisin) kombinert med hovedstilling ved
Seksjon for nyresykdommer, Medisinsk divisjon, AHUS - kryssref AJPROD 07/12431
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1460-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25675/2012
14.03.2012
11.09.2008
MED KLINMED/BERITOP
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMED/BERITOP
Berit Lund Opheim
Side: 371av 542
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Beitland, Sigrid - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14437-3 25677/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Sigrid Beitland
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting som konsulent ved Seksjon for internasjonalisering av studier
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen, Seksjon for internasjonalisering av studier
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3653-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25678/2012
14.03.2012
14.03.2012
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av søkerne
Sakstittel:
Tilsetting i Professor / førsteamanuensis 20% stlg i medisin ( indremedisin) kombinert med hovedstilling ved
Seksjon for nyresykdommer, Medisinsk divisjon, AHUS - kryssref AJPROD 07/12431
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1460-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
16.04.2008
MED KLINMED/BERITOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25679/2012
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMED/BERITOP
Berit Lund Opheim
Innhold:
Innstilling fra intervjukomiteen
Sakstittel:
Tilsettingssak ved Helsefag (professor/førsteamanuensis i 100% stilling)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/6616-16 25681/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
07.03.2012
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Side: 372av 542
Innhold:
Signert avtale mellom Ester van Hulsen og NHM om rettigheter til bruk av høyoppløselige bilder av malerier og
illustrasjoner av fossilet Ida i forbindelse med vandreutstillingen "Apejenta Ida"
Sakstittel:
Lån av malerier og rettigheter til bruk av høyoppløselige bilder og malerier og illustrasjoner av fossilet Ida - Esther
van Hulsen
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6290-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25682/2012
14.03.2012
13.03.2012
NHM UTAD/CWEBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
037
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM UTAD/CWEBB
Universitetet i Oslo
Esther van Hulsen
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Krisitan Alexandr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3289-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25683/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Alexandr Kristian
Kristian Alexandr
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad ES479171
Sakstittel:
NFR Prosjekt 213964 A novel mechanism for glial signaling studied by two-photon imaging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3655-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25684/2012
14.03.2012
08.03.2012
MLS NCMM/ELINKK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/ELINKK
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 373av 542
Innhold:
Foreldrepenger ved fødsel - Melding om vedtak
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1704421
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
18.02.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25685/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
Universitetet i Oslo
NAV St.Hanshaugen
14.03.2012
TE
Innhold:
Vedtak om *****
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7237-45 25686/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
08.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
Universitetet i Oslo
Statens pensjonskasse
19.03.2012
TE
Innhold:
Angående studier på profesjonsprogrammet
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3656-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25687/2012
14.03.2012
14.03.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
TE
Innhold:
TU-sak 138/09
Sakstittel:
Tilsetting i Professor / førsteamanuensis 20% stilling i medisin ( indremedisin) komb. med hovedstilling som
overlege
i spesialiteten lungesykdommer ved Lungeavdelingen - Akerhus universitetssykehus HF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/17790-5 25688/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
01.09.2009
MED KLINMED/BERITOP
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMED/BERITOP
Berit Lund Opheim
Side: 374av 542
Innhold:
Prosjektnr 196382/H10 - Health systems strengthening within vaccination programmes: an ethnographic study
(HEALVAC) - Tilsagn for 2012
Sakstittel:
Prosjektnr 196382 - Health systems strengthening within vaccination programmes: an ethnographic study
(HEALVAC)
DokType Sak/dok nr:
I
2010/81-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25689/2012
14.03.2012
17.02.2012
SUM/HJORGEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SUM/HJORGEN
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Fakultetsnotat
Sakstittel:
Tilsetting i Professor / førsteamanuensis 20% stilling i medisin ( indremedisin) komb. med hovedstilling som
overlege
i spesialiteten lungesykdommer ved Lungeavdelingen - Akerhus universitetssykehus HF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/17790-6 25690/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.08.2009
MED KLINMED/BERITOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMED/BERITOP
Berit Lund Opheim
Innhold:
Vedrørende anmodning om bekreftelse - begrensning av lønnsoppgaveplikt
Sakstittel:
Skattepliktsvurdering for organisasjon nummer 971 035 854 - UiO
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2884-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25691/2012
14.03.2012
12.03.2012
OPA LØNN/CBROWN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
239
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/CBROWN
Universitetet i Oslo
Skatteetaten
Side: 375av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Tilsetting i Professor / førsteamanuensis 20% stilling i medisin ( indremedisin) komb. med hovedstilling som
overlege
i spesialiteten lungesykdommer ved Lungeavdelingen - Akerhus universitetssykehus HF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/17790-7 25692/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
16.06.2009
MED KLINMED/BERITOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMED/BERITOP
Berit Lund Opheim
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Hussain Amjad Iqbal - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1716-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25694/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Amjad Iqbal Hussain
Universitetet i Oslo
Innhold:
Uttalelse ved overskridelse av 4-årsregel
Sakstittel:
Stilling som Postdoc avdeling for fysiologi - Laboratorium for molekylære, cellulære, og organrelaterte forandringer
ved inflammatorisk sykdom hos professor Guro Valen - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/16058-8 25695/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
Elin Gislerud
Elin Gislerud
Innhold:
Revidert søknad ES492251
Sakstittel:
NFR Prosjekt 213964 A novel mechanism for glial signaling studied by two-photon imaging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3655-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25696/2012
14.03.2012
08.03.2012
MLS NCMM/ELINKK
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26.4
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/ELINKK
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 376av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - FYS1000 - MBV1010 - MBV2010 - MBV3010 AST1010 - MBV3030 - MBV3070
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3623-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25697/2012
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av søkerne
Sakstittel:
Tilsetting i Professor / førsteamanuensis 20% stilling i medisin ( indremedisin) komb. med hovedstilling som
overlege
i spesialiteten lungesykdommer ved Lungeavdelingen - Akerhus universitetssykehus HF
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/17790-8 25698/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
28.08.2008
MED KLINMED/BERITOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMED/BERITOP
Berit Lund Opheim
Innhold:
Bekreftelse på finansiering
Sakstittel:
UiO nr 200767 - QZA-0276 UGA-11/0037 - Exploring the effects of work done by CS on SGBV - a case study of
Uganda
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/8511-15 25700/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED HELSAM/IAUKE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/IAUKE
Universitetet i Oslo
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Side: 377av 542
Innhold:
Anmodning om revidert søknad
Sakstittel:
NFR Prosjekt 213964 A novel mechanism for glial signaling studied by two-photon imaging
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3655-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25703/2012
14.03.2012
20.02.2012
MLS NCMM/ELINKK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/ELINKK
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Hussain Amjad Iqbal - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1716-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25706/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Øivind Kristensen v/
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
MED DR/MARINED
Innhold:
Anmodning om utlysning
Sakstittel:
Tilsetting i fast vitenskapelig stilling i molekylær mikrobiologi ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3657-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25707/2012
14.03.2012
14.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Bente Schjoldager
Avsender
Kate Bronndal
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Innhold:
Honorarskjema Liski
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i økonomi ved ØI
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14101-4 25709/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Berit Trondsen
Side: 378av 542
Innhold:
Klage på avslag på søknad om permisjon
Sakstittel:
Permisjon ved SV-fakultetet - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3659-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
05.03.2012
SV ADM/LINERAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25710/2012
409
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
BU
2
Innhold:
Oversendelse av klage på avslag på oppmelding til privatisteksamen - ***** ***** *****
Sakstittel:
Privatisteksamen ved SV-fakultetet - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3422-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25712/2012
16.03.2012
16.03.2012
SV ADM/ANESLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
SV ADM/ANESLO
Finn Ragnar Berger
Ane Stenmark Lorentzen-Styr
19.03.2012
TE
Innhold:
Foreløpig svar iht forvaltningsloven § 11 a
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering av eksamen og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3003-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25713/2012
14.03.2012
12.03.2012
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke
& Co
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
SO/SADIAZ
Innhold:
Serviceavtale for tekniske anlegg mellom UiO ved Teknisk avdeling , gaustadalleen 23B og YIT AS
Sakstittel:
Serviceavtaler for tekniske anlegg i Ole Johan Dals hus (IFI2)
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1457012
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25714/2012
14.03.2012
02.03.2012
TA DRIFT/ARVIDT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA DRIFT/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
YIT AS
Side: 379av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Foreløpig svar iht forvaltningsloven § 11 a
Sakstittel:
Klage på vedtak om utestengelse - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3085-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25715/2012
14.03.2012
12.03.2012
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Grundvold, Irene - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1396410
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25716/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Irene Grundvold
14.03.2012
TE
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hanne Birgit Alfheim - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2676-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25717/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Hanne Birgit Alfheim
Hanne Birgti Alfheim
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering fra IMK av utenlandsk utdanning fra Edith Cowan University AUSTRALIA
Sakstittel:
Ingvild Sedahl - godkjenning av utenlandsk utdanning AUSTRALIA
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2979-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25718/2012
16.03.2012
13.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Marit Husum
Side: 380av 542
Innhold:
Søknad om midler til tungt vitenskapelig utstyr - 2012 - fra MLS
Sakstittel:
Bevilgning av midler til forskningsinfrastruktur 2012
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15866-3 25719/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
FA/VIBEKAL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
569
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/VIBEKAL
MLS BIO/RAGNIIND
Vibeke Alm
Ragni Indahl
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Edith Cowan University AUSTRALIA
Sakstittel:
Ingvild Sedahl - godkjenning av utenlandsk utdanning AUSTRALIA
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2979-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25720/2012
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Sedahl, Ingvild
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endring av tilhørighet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Helen Dahl Eide - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1436210
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25723/2012
14.03.2012
28.02.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Berit Lund Opheim
14.03.2012
TE
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i 3-årig eksternt finansiert stipendiatstilling ved MN IFI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12574-5 25724/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
MN IFI/NARVET
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN IFI/LINEV
Elin Grete Enger Andresen
Line Altern Halvorsen Valbø
Side: 381av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Foreløpig svar iht forvaltningsloven § 11 a
Sakstittel:
Klage på vedtak ang uregelmessigheter ved eksamen - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3267-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25725/2012
14.03.2012
12.03.2012
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Klage på sensur på ny/utsatt eksamen i FRM3000 vår 2012 - kandidatnr 7
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2666-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25726/2012
15.03.2012
13.03.2012
MN FAI/KYRREGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/KYRREGR
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hanne Birgit Alfheim - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2676-6
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25727/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Ulf Kongsgaard v/Akuttklinikken, OUS
HF Ullevål
Hanne Birgit Alfheim
Universitetet i Oslo
MED DR/MARINED
Side: 382av 542
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Almåsbak, Hilde - Klinmed - DNR
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2010515
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25728/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Hilde Almåsbak
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rapport fra professor II Tore K. Kvien - ved utløp av stilling (31.3.2012)
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/598-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25730/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
20.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Fremgangsmåte ved studentevaluering
Sakstittel:
Regelverk og rutiner i Studieavdelingen - STA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1156-30 25731/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
22.07.2010
STA/MBAKKEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
300
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA/MBAKKEN
Monica Bakken
Innhold:
Ber om utsatt kommentarfrist til tilsynsrapport og varsel om pålegg
Sakstittel:
Tilsyn med bruken av Cone Beam CT (CBCT)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15749-3 25733/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
OPA HMS/ELINAHUL
Klassering:
254.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA HMS/ELINAHUL
Statens Strålevern
Universitetet i Oslo
Side: 383av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.03.2012 - 31.08.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JU SRI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/2537-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
06.03.2012
JU SRI/EMODVAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25735/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/KAJASAN
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Klage på sensur - KRIM2920
Sakstittel:
Klage på eksamenssensur IKRS - Høst 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/2633-29 25736/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.12.2011
JU IKR/FLYSHAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IKR/FLYSHAUG
Universitetet i Oslo
*****
BU
32
Innhold:
Klage på sensur KRIM2950
Sakstittel:
Klage på eksamenssensur IKRS - Høst 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/2633-30 25737/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
JU IKR/FLYSHAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IKR/FLYSHAUG
Universitetet i Oslo
*****
BU
31
Innhold:
Ettersendt dokumentasjon - legeattest
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1189-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25738/2012
14.03.2012
01.03.2012
JU EKS/INGVILNB
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/AINAVL
Universitetet i Oslo
*****
Side: 384av 542
20.03.2012
TE
Innhold:
Klage på avslag om permisjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8748-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
JU IKR/KRISTNYB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25739/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
BU
5
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3665-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25740/2012
14.03.2012
13.03.2012
JU EKS/TINES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
BU
2
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT1110 - STK1100 - STK2120 - MAT2200
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3556-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25741/2012
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Dr.philos.-kandidat ved TIK - Tore Li
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12889-5 25742/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
SV TIK/BENTEBLE
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV TIK/BENTEBLE
Tron Harald Torneby
Bente Bleskestad
Side: 385av 542
14.03.2012
NN
6
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor ved MN GEO - Geology/Geophysics (BarMod project)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12168-5 25743/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Søkerne iht. søkerlisten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2012/600-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25744/2012
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
14.03.2012
TE
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PHd - Trounn Sletten - klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1276-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25746/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Torunn Sletten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Engasjement som 10-mnd feltleder ved KHM - takker ja til tilbud
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874190
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25748/2012
14.03.2012
12.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
Camilla Cecilie Wenn
Side: 386av 542
Innhold:
Midlertidig engasjement - feltleder 10 måneder - Gokstadprosjektet - takker ja til tilbudet
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874191
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25749/2012
14.03.2012
14.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
Christian Lochsen Rodsrud
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - FYS3140 - FYS2130
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3591-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25750/2012
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Klage på avslag på oppmelding til privatisteksamen våren 2012
Sakstittel:
Eksamen ved SV-fakultetet - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3663-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25751/2012
14.03.2012
13.03.2012
SV ADM/ANESLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/ANESLO
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på begjæring om innsyn i doktorgradsstipender
Sakstittel:
Innsyn i dokumenter ( innsynsbegjæringer ) - Retningslinjer og sammenstillinger - Det odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/4878-10 25753/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
05.03.2012
OD ADM/LEIFEJ
(enhet/initialer):
Klassering:
855
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/GUNNBS
Universitas
Universitetet i Oslo
Side: 387av 542
Innhold:
Svar på søknad om forlenget permisjon i forbindelse med sykemelding.
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7237-46 25754/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av kontrakt vedr. "Indo-Norwegian pilot project on Biodiversity informatics in India"
Sakstittel:
NINA - Indo-Norwegian pilot project on Biodiversity informatics in India - 81154400
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3614-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25755/2012
15.03.2012
14.03.2012
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/MARIAA
NINA, Att.: Frank Hanssen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av klage på avslag på oppmelding til privatisteksamen - ***** *****
Sakstittel:
Eksamen ved SV-fakultetet - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3663-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25756/2012
16.03.2012
14.03.2012
SV ADM/ANESLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
SV ADM/ANESLO
Finn Ragnar Berger
Ane Stenmark Lorentzen-Styr
19.03.2012
TE
Innhold:
Honorarskjema Sørensen
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i økonomi ved ØI
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14101-5 25757/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Berit Trondsen
Side: 388av 542
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/19637-3 25758/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
HF IAKH/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/ANNACG
HF IAKH/ANNACG
Anna Clarissa Gartner
Anna Clarissa Gartner
Innhold:
Nytt styre NTL UiO - årsmøte 07.03.2012
Sakstittel:
Valg av tillitsvalgte/medlemmer i verv i tjenesteorganisasjonene - Behandling ved Det odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2008/4249-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25759/2012
14.03.2012
12.03.2012
OD ADM/OLAUGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
014
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/OLAUGN
Universitetet i Oslo
NTL - Universitetet i Oslo
14.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PHd - Trounn Sletten - klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1276-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25760/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Harald Stenmark v/ Senter for
kreftbiomedisin
Trounn Sletten
Universitetet i Oslo
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
MED DR/MARINED
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2012/600-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25761/2012
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/BENTES
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
Side: 389av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1141225
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25762/2012
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ADM/MONIKVAA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 15.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3556-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25763/2012
14.03.2012
14.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
Universitetet i Oslo
*****
14.03.2012
TE
Innhold:
Klage på karakter ECON4140
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1602576
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25764/2012
14.03.2012
04.02.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
BU
77
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Dr.philos.-kandidat ved TIK - Tore Li
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12889-4 25766/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
SV TIK/BENTEBLE
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV TIK/BENTEBLE
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Side: 390av 542
Innhold:
Aksept av stilling
Sakstittel:
Tilsetting i stillinger som Postdoctoral Research Fellows - MN ITA - SKO1352
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13703-8 25768/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Universitetet i Oslo
Tiago Pereira
14.03.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 15.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3556-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25769/2012
14.03.2012
14.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/BENTES
Bente Schjoldager
Innhold:
NFR 217139 Oversendelse av signert kontrakt
Sakstittel:
UiO pnr (...) NFR 217139/H20 A. Alstadsæter - " Social interactions and Tax Avoidance "
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15908-6 25777/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om redusert stilling fra 01.04.2012 til 31.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/9638-11 25778/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
UV ILS/LIVFI
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
*****
Universitetet i Oslo
Side: 391av 542
Innhold:
Permisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/9223-16 25783/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
28.02.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Forlenget midlertidig stilling - Cecilie Thun - ved STK
Sakstittel:
Personalmappe for ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/5659-19 25784/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
01.03.2012
STK/LIVSAT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
STK/LIVSAT
Personalseksjonen
Liv Sæther
20.03.2012
TE
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Warsame, Abdirashid Ali - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/452-12
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25785/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Abdirashid Ali Warsame
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innsending av karakterutskrift fra Eritrea
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2581-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25786/2012
14.03.2012
06.03.2012
SO/GUROOD
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Side: 392av 542
20.03.2012
BU
4
Innhold:
Svar på søknad om permisjon uten lønn fra 01.08.2012 til 31.07.2013
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/9638-12 25787/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
UV ILS/LIVFI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
June Dverstorp
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om støtte til EU-møte
Sakstittel:
Søknad om støtte til vitenskapelig konferanse - Cross Talk EU
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3670-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25789/2012
14.03.2012
09.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
507
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
Universitetet i Oslo
Finn Erik Johansen
BU
0
Innhold:
Kvalitetssikring av emner
Sakstittel:
Regelverk og rutiner i Studieavdelingen - STA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2012/1156-31 25790/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
23.07.2010
STA/MBAKKEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
300
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA/MBAKKEN
Monica Bakken
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Gunnar Vittersø
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1786610
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25791/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ISS/KARHEN
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
Tron Harald Torneby
Kari Henriksen
SV ISS/KARHEN
Side: 393av 542
14.03.2012
NN
11
Innhold:
Forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/9223-17 25792/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.10.2010
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/9223-18 25795/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.10.2010
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/16073-7 25796/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
JU STUD/CHRISSK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Amundsen, Erik Koldberg - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/7721-10 25797/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evalueringsasvarlige
Side: 394av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Signert kontrakt mellom Columbia University og UiO
Sakstittel:
UiO pnr (...) NFR 217139/H20 A. Alstadsæter - " Social interactions and Tax Avoidance "
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15908-7 25799/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA 14.03.2012
Universitetet i Oslo
Columbia University
TE
Innhold:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012 - tilbud om midlertidig engasjement som feltleder
Sakstittel:
Midlertidige stillinger for 5-10 FELTLEDERE, 10 MÅNEDERS ENGASJEMENT - feltsesongen 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/484-59
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25800/2012
15.03.2012
14.03.2012
KHM FORN/LARGRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARGRO
Kathryn Etta Sæther
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelagt undervisning 4. semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** Kull H10
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1742917
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25802/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Ønske om å bruke NHMs bilder til et prospekt for boligbyggelaget USBL
Sakstittel:
Ønske om å bruke NHMs bilder til et prospekt for boligbyggelaget USBL
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3676-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25804/2012
14.03.2012
14.03.2012
NHM SFS/HANAKREM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
710
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/HANAKREM
NHM SFS/HANAKREM
Hans Arne Nakrem
Hans Arne Nakrem
Side: 395av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MBV2010 - MBV2020 - MBV3010
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1852-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25806/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.05.2012 - 31.05.2012
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8267-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25807/2012
15.03.2012
14.03.2012
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Nedrykk i kull - 10.semester medisin
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/21097-4 25808/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl §
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Invitasjon til evaluering av partssamarbeidet ved NHM
Sakstittel:
Partsamarbeid Naturhistorisk museum
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3677-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25811/2012
15.03.2012
14.03.2012
NHM/ELISAA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Tjenestemannsorganisasjonene og
ledende verneombud
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Klassering:
204
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
NHM/ELISAA
Side: 396av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1326-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25812/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.04.2012 - 30.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - Driftsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9814-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25814/2012
15.03.2012
14.03.2012
TA ADM/KARIOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TRINLA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.04.2012 - 30.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Teknisk avdeling - Driftsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10233-6 25815/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
TA ADM/KARIOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TRINLA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon våren 2012
Sakstittel:
Permisjon, utsatt studiestart og deltidstudier ved SV-fakultetet lavere grad våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1383095
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25816/2012
16.03.2012
14.03.2012
SV ADM/LINERAK
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
409
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 397av 542
Innhold:
Bekreftelse på fristillelse til forskning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lars Krogvold - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12054-6 25820/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
28.02.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Gro Olavsen
14.03.2012
TE
Innhold:
Bestilling av utgravninger Onsøy pukkverk
Sakstittel:
Fredrikstad kommune - reguleringsplan for Onsøy pukkverk II - Lund store - gnr 82/1 m/fl
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/9088-18 25822/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
KHM FORN/OSCARN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0106 - 82
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Universitetet i Oslo
Råde graveservice
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra University of Maryland USA
Sakstittel:
Helene Urdal - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning USA
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3571-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25824/2012
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Urdal, Helene
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ettersendt dok, forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Zakiewicz, Izabela Maria - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2058215
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25825/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Izabela Maria Zakiewicz
Side: 398av 542
20.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer i veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nilsen, Line Brennhaug - KLINMED (DNR)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/2108-10 25826/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Oliver Geier
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om tilrettelagt eksamen våren 2012
Sakstittel:
***** ***** tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11817-3 25827/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
UV/KRISTIVI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på utskrivelse fra ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved TIK - Fredrik Thele
DokType Sak/dok nr:
I
2009/723-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25828/2012
14.03.2012
27.10.2011
SV TIK/BENTEBLE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV TIK/TINANAE
Tina Næss
Fredrik Thele
14.03.2012
TE
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Saastad, Eli - HELSAM - ISH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1895028
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25831/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Britt Ingjerd Nesheim
Universitetet i Oslo
Side: 399av 542
Innhold:
Oppdatert utlysningstekst
Sakstittel:
Tilsetting i fast vitenskapelig stilling i molekylær mikrobiologi ved MN IMBV
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3657-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25833/2012
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
16.03.2012
TE
Innhold:
Anmodning om forlenge midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/4776-18 25834/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
13.03.2012
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
HF IFIKK/GDOBLOUG
Gyda Sindre Dobloug
Gyda Sindre Dobloug
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PHD - Kjersti Myhre - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2009/7623-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25835/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Cecilie Røe
Kjersti Myhre
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om ***** tilrettelegging på eksamen
Sakstittel:
***** ***** tilrettelagt eksamen ***** våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3374-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/SIGNEIT
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25837/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
373.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 400av 542
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - dr.philos. - Tore Li
Sakstittel:
Dr.philos.-kandidat ved TIK - Tore Li
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12889-6 25839/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
SV TIK/BENTEBLE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV TIK/BENTEBLE
SV ADM/TRONHT
Bente Bleskestad
Tron Harald Torneby
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - ph.d. - Gunnar Vittersø
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Gunnar Vittersø
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1786611
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25840/2012
14.03.2012
14.03.2012
SV ISS/KARHEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/KARHEN
SV ADM/TRONHT
Kari Henriksen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Vedtak om tilrettelagt eksamen våren 2012
Sakstittel:
***** ***** tilrettelagt eksamen ***** våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3374-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25841/2012
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/SIGNEIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Palestina
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Palestina
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3117-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25842/2012
16.03.2012
14.03.2012
SO/LARSVED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 401av 542
Innhold:
Fortsatt mangelfull søknad til ph.d.program
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Adobor, Raphael Dziwornu - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2010/5319-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25843/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Raphael Adobor
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4776-19 25844/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ommundsen, Nina - Klinmed - UUS - Ullevål
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1190610
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25845/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Arild Nesbakken
Nina Ommundsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/2735-22 25846/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
10.02.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Side: 402av 542
Innhold:
Påminnelse maksdato for sykepenger
Sakstittel:
Personalmappe for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/5954-14 25847/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
STK/LIVSAT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STK/ODDRUNR
OPA LØNN/SAOIEN
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Sylvi Anita Varsi Øien
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Kalikstad, Betty - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2019926
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25848/2012
16.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Betty Kalikstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
UiO nr 143383 - Prosjekt NFR 196400/S50 "To what extent do user fees affect Hepatitis B vaccine coverage rates in
China?" pr. leder Knut R. Wangen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4601-12 25852/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
17.02.2012
MED HELSAM/IAUKE
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/IAUKE
Universitetet i Oslo
Norges Forskningsråd
Side: 403av 542
Innhold:
Forenklet innstilling i forbindelse med midlertidig tilsetting i stilling som overingeniør SKO 1087
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1077013
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
12.03.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25856/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
MLS NCMM/EVIANN
Evian Nordstrand
Evian Nordstrand
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ommundsen, Nina - Klinmed - UUS - Ullevål
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1190611
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25857/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Siri Rostoft Kristjansson
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
UiO nr 143434 - NFR 196402/S50 I. Øynebråten:Vaccabodies for SIV: a step towards an HIV vaccine for humans
DokType Sak/dok nr:
I
2010/7537-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25858/2012
14.03.2012
17.02.2012
MED KLINMEDØK/SVEIARN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/SVEIARN
Universitetet i Oslo
Norges Forskningsråd
Side: 404av 542
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Misiri Humphrey - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/17032-7 25860/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Fredrik A. Dahl
Humphrey Misiri
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på avslag på søknad om permisjon
Sakstittel:
Permisjon ved SV-fakultetet - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3659-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25864/2012
16.03.2012
14.03.2012
SV ADM/LINERAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
409
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innfrielse av tilsagn NFR - 196398/H10
Sakstittel:
NFR prosjekt 196398/S50 - Target cell recognition by natural killer cells - Dissen, Erik - UiO prosjektnr:
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4574-14 25865/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
17.02.2012
MED IMB/MARIONF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/MARIONF
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
15.03.2012
TE
Innhold:
Ettersendt dok, forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Valle, Ann-Karin - MF IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
I
2009/3903-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25866/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Ann Karin Valle
Side: 405av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 1. februar
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3684-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25868/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post om fast tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/324-18
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25869/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Vurdering av eksternt finansiert professorat
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2724-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25871/2012
14.03.2012
08.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 406av 542
Innhold:
Forenklet innstilling ved tilsetting i stilling som rådgiver ved Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling
og dokumentasjon ( eSak )
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Organisasjons- og personalavdelingen - Seksjon for forvaltning av
elektronisk saksbehandling og dokumentasjon
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5112-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25874/2012
14.03.2012
12.03.2012
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
221
offl § 25
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Det sentrale tilsettingsråd for
teknisk-administrative stillinger
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
OPA PERS/EVIANN
Innhold:
Innfrielse av tilsagn - NFR 196386/H10
Sakstittel:
Prosjekt NFR - " Molecular control of T cell memory" - pr. nr. 196386/H10 pr. leder Anne Spurkland
DokType Sak/dok nr:
I
2010/72-10
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25876/2012
14.03.2012
17.02.2012
MED IMB/MARIONF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/MARIONF
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
15.03.2012
TE
Innhold:
Vedtak om tilrettelagt eksamen våren 2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - tilrettelagt eksamen - ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11140-6 25877/2012
Tilg.kode Hjemmel:
ST
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/SIGNEIT
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 407av 542
Innhold:
Legeerklæring
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - Master i sykepleievitenskap - ISH
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1822015
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
24.02.2012
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25878/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Vedtak om tilrettelagt eksamen våren 2012
Sakstittel:
***** ***** - tilrettelagt eksamen - ***** høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10995-6 25883/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/SIGNEIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt evaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Valberg, Morten - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1247610
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25884/2012
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Morten Valberg
14.03.2012
TE
Innhold:
Nedrykk i kull - 10.semester medisin
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/8613-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25888/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED STUD/RITAO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
*****
Universitetet i Oslo
Side: 408av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT1012
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1750-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25889/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3525-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25890/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på klage på avslag om permisjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8748-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25895/2012
14.03.2012
14.03.2012
JU IKR/KRISTNYB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Syria
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Syria
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3118-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25896/2012
16.03.2012
14.03.2012
SO/LARSVED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 409av 542
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i fast stilling som økonomikonsulent ved MN SMN FI
DokType Sak/dok nr:
N
2012/212-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25897/2012
16.03.2012
13.03.2012
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
20.03.2012
TE
Innhold:
Høringsuttalelse fra OD - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften
Sakstittel:
Høring - Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/16045-4 25898/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
OD ADM/LINDAEVA
Heidi Andresen
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/9259-11 25899/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgarder PhD - Wigestrand, Mattis Brænne - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4896-18 25904/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Mattis Wigestrand
Universitetet i Oslo
Side: 410av 542
Innhold:
Søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - Master i sykepleievitenskap - ISH
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1822016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25905/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE 14.03.2012
Universitetet i Oslo
*****
BU
17
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3688-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25906/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert samarbeidsavtale mellom NTNU og UiO
Sakstittel:
NFR 189503/V50 - Magne Thoresen 'Mammography screening in Norway'
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3565-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25908/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED IMB/HEMAA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/HEMAA
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Side: 411av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Ågesen, Trude Holmeide - Klinmed (DnR)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1157-24 25909/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelsesekomité
14.03.2012
TE
Innhold:
Trekk av oppsigelse 60%
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/2330-26 25910/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Ågesen, Trude Holmeide - Klinmed (DnR)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1157-25 25911/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
14.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - AST101 - MAT1110 - INF-MAT3370 - STK1100
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3727-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25912/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 412av 542
Innhold:
Oppsigelse 50%
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/2330-27 25914/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om opptak - ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ida unhammer Njerve - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3245-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25917/2012
14.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Ida Unhammer Njerve
Innhold:
Signert arbeidsavtale 27.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8714-16 25919/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1004714
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25922/2012
14.03.2012
14.03.2012
KHM ADM/MONIKVAA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ADM/MONIKVAA
Universitetet i Oslo
*****
Side: 413av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012 - tilbud om midlertidig stilling som feltleder - 10 mnd engasjement
Sakstittel:
Midlertidige stillinger for 5-10 FELTLEDERE, 10 MÅNEDERS ENGASJEMENT - feltsesongen 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/484-60
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25923/2012
15.03.2012
14.03.2012
KHM FORN/LARGRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARGRO
Sara Langvik Berge
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknader Klinmed
Sakstittel:
Forskningslederprogrammet ved UiO 2012 (FLP5) - søknader fra Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2012/987-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25928/2012
16.03.2012
14.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
MED KLINMED/MARIAMI
Hilde Henriksen
Marianne Midthus Østby
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning ISRAEL
Sakstittel:
Jeppestøl, Karl Ove - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning ISRAEL
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3528-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25929/2012
14.03.2012
12.03.2012
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Universitetet i Oslo
Jeppestøl, Karl Ove
Innhold:
Lønnstillegg for midlertidig tilleggsoppdrag - 01.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6250-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25930/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 414av 542
Innhold:
Arbeidsgivers krav ved 2.3.4-forhandlinger på særlig grunnlag
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/7938-19 25936/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
13.03.2012
OD IOB/PERAOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
OD IOB/PERAOM
Personalseksjonen
Per Arenfeldt Omdal
Innhold:
Vedr. kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Mateos-Aparicio Moreno, Pedro - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18619-6 25937/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
09.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
[email protected]
Innhold:
Endret e-postadresse - Styf
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567117
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25938/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Sigurd Liavaag
14.03.2012
TE
Innhold:
Kontoopplysninger vedr. utlandsbetaling
Sakstittel:
Personalmappe IME ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14219-6 25939/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
UV IME/LARSLO
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/TONEELS
Tone Elstad
Side: 415av 542
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer i veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Sørbye, Ingvil Krarup - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12618-9 25940/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Anne Kjersti Daltveit
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1058113
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25941/2012
14.03.2012
13.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/2595-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25943/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Ny innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567118
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25944/2012
14.03.2012
12.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
Side: 416av 542
15.03.2012
TE
Innhold:
Faglig råd angående autorisasjon som psykolog på grunnlag av utdanning fra Brasil
Sakstittel:
Godkjenning/autorisasjon som psykolog i Norge - Carmen Cristina Fernandinho Marinho Berg
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3410-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.7
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Statens Autorisasjonskontor for
helsepersonell
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25945/2012
SV PSI/BJORNAHJ
Innhold:
Vedrørende opprettholdelse av medlemskap av Med. Coast Scandinavia
Sakstittel:
Støtte til MedCoast Scandinavia sin virksomhet - innovasjon og entreprenørskap innenfor den biomedisinske sektor
DokType Sak/dok nr:
N
2012/1734-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25946/2012
16.03.2012
14.03.2012
MED/[Ufordelt]
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
565
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED/BHOL
ØPA PLAN/SHELGESE
Bjørn Hol
Stein Helgesen
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra Høgskolen i Oslo
Sakstittel:
Marianne Brekken - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3523-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25949/2012
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Brekken, Marianne
Avsender
Universitetet i Oslo
HF STUD/LARSILON
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lundby, Rigmor - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2029319
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25950/2012
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Inger Holm
Side: 417av 542
14.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tjenestefri til amming og tilsvarende forlengelse av ansettelsestid
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7217-21 25951/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
06.03.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kontrakt - kontrasignert
Sakstittel:
NFR-prosjekt 220204/H30: "India and Norway: A Comparative Study of Democracy and Welfare-based Growth" Olle Törnquist
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3145-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25952/2012
14.03.2012
13.03.2012
SV ISV/ANETTL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/ANETTL
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - INF3580 - INF3800
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3394-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25953/2012
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 418av 542
Innhold:
Bekreftelse NFR-sluttoppgjør etter sluttrapport
Sakstittel:
UiO nr 142845 - NFR 177496/V50 "Medication assisted rehabilitation and crime; how do MMT affect crime rates and
patterns?" - H.Waal
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1442110
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25957/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED KLINMEDØK/KNUHE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/KNUHE
MED KLINMEDØK/KNUHE
Knut Hegland
Knut Hegland
Innhold:
Anmodning om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1076712
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25958/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN IFI/NARVET
Elin Grete Enger Andresen
Narve Trædal
19.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av avtale om endringer av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Due-Tønnessen, Paulina RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/15859-9 25962/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Kyrre Eeg Emblem
Inge Rasmussen
Universitetet i Oslo
Side: 419av 542
Innhold:
Avtale om samarbeid mellom Univeristy of Delhi og ISV
Sakstittel:
NFR-prosjekt 220204/H30: "India and Norway: A Comparative Study of Democracy and Welfare-based Growth" Olle Törnquist
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3145-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25964/2012
14.03.2012
03.03.2012
SV ISV/ANETTL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/ANETTL
Universitetet i Oslo
University of Delhi
Innhold:
Utvekslingskandidater 2012 - 2013
Sakstittel:
Erasmus studentutveksling fra Universidad de Granada - søknader - bekreftelser - rapporter 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11420-8 25967/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
OD ADM/IAWESTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
423
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
Universitetet i Oslo
Universidad de Granada, facultad de
odontologia
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor (3 år) innen innovasjonsstudier ved TIK
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2443-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25968/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
almennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor (3 år) innen innovasjonsstudier ved TIK
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2443-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25969/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Side: 420av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - INF1050 - INF1010
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11100-4 25970/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Vår 2012
Sakstittel:
Klage på sensur - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vår 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3692-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25972/2012
14.03.2012
22.02.2012
SUM/ANNELSA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SUM/ANNELSA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra The Baltic State Technical University Voenmekh
RUSSLAND
Sakstittel:
Christine Kruse - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning RUSSLAND
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7532-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25973/2012
16.03.2012
14.03.2012
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Kruse, Christine
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert prioriteringsliste - HELSAM
Sakstittel:
Forskningslederprogrammet ved UiO 2012 (FLP5) - søknader fra Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2012/987-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25974/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED ADMFORSK/HILDHENR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ADMFORSK/HILDHENR
MED ADMFORSK/[Ufordelt]
Hilde Henriksen
Universitetet i Oslo
Side: 421av 542
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - MN FAI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/12713-5 25976/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
11.03.2012
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Sykemelding
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** ***** - masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7151-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25979/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Stilling som førstekonsulent i ekspedisjonen ved ISS
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1624-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25980/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
almennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om phd opprykk
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/413-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25982/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED KLINMEDHR/THORILK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Universitetet i Oslo
*****
Side: 422av 542
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Stilling som førstekonsulent i ekspedisjonen ved ISS
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1624-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25983/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Trekk av søknad
Sakstittel:
Stilling som førstekonsulent i ekspedisjonen ved ISS
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1624-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25985/2012
14.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Marina Kristiansen
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3693-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25986/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utredning
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** ***** - masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7151-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25987/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED HELSAM/ERLENHU
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
Side: 423av 542
Innhold:
Svar på klage på formelle feil - OSCE eksamen 3. semeter - ordinær avholdt 20.01.2012
Sakstittel:
Klage på formelle feil 3. semester, ordinær stasjonseksamen avholdt 20.01.2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1573-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
25990/2012
371.8
offl § 26 jf fvl §
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3694-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25991/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utfasing av forskningsgruppe ved BiO
Sakstittel:
Utfasing av gruppe
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3678-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25992/2012
15.03.2012
14.03.2012
MLS BIO/RAGNIIND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/ROGERBY
MLS BIO/RAGNIIND
Personalseksjonen
Ragni Indahl
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3519-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25994/2012
14.03.2012
13.03.2012
MN ADM/TORUNNSG
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Universitetet i Oslo
*****
Side: 424av 542
Innhold:
Eramus Bilateral avtale 2012/13-2013/14
Sakstittel:
Eramus Bilateral avtale Technische Universität Dortmund 2012/13 - 2013/14
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15948-2 25996/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
22.02.2012
UV/METTEKO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
074
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/METTEKO
Universitetet i Oslo
Technische Universitat Dortmund
Innhold:
Legeattest - Studenthelsetjenesten
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** ***** - masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7151-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25997/2012
14.03.2012
01.03.2012
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Legeattest - Studenthelsetjenesten
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** ***** - masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7151-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
25999/2012
14.03.2012
14.11.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Komiteens innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Lunde, Ida Gjervold - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2228913
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26000/2012
14.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
Side: 425av 542
20.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om permisjon fra studiet
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** ***** - masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/7151-10 26001/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
14.03.2012
14.03.2012
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIAGE
Universitetet i Oslo
*****
BU
11
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Agnes Maria Wozniacka Forhåndsgodkjenning av utdanning fra Berkeley California USA
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3695-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26002/2012
14.03.2012
14.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Agnes Maria Wozniacka
15.03.2012
BU
2
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3696-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26003/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Marit Frydenlund
Sakstittel:
Marit Frydenlund Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3634-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26005/2012
14.03.2012
05.03.2012
UV/ARIELS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Marit Frydenlund
Side: 426av 542
BU
2
Innhold:
Anmodning om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/7690-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26009/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN IFI/LINEV
Elin Grete Enger Andresen
Line Altern Halvorsen Valbø
19.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 1. februar
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3699-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26010/2012
15.03.2012
14.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sorteringskomiteens utvalg av søkere, supplering
Sakstittel:
Tilsetting som førsteamanuensis i sosialantropologi ved SAI
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1368310
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26011/2012
15.03.2012
02.03.2012
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3698-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26012/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
343
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 427av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen 1. februar
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3700-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26013/2012
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3701-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26015/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark avd. Bø
Sakstittel:
Tone Tveiten Vildalen Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark avd. Bø
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3697-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26016/2012
14.03.2012
14.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Tone Tveiten Vildalen
15.03.2012
BU
2
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6043-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26017/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Lena Magnusson Turner
Universitetet i Oslo
Side: 428av 542
Innhold:
Læringsmiljøprisen 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
N
2012/764-14
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
14.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26019/2012
568
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
UV/SBL
Henrikke Bugdø-Aarseth
Solveig Bauge Løland
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/577-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26020/2012
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Utlysningsbrev Universitetets fire priser, Forskning, formidling, innovasjon og læringsmijlø 2012. Frist 15. mars.
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/764-15
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26025/2012
16.03.2012
15.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
568
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
UV/SBL
Henrikke Bugdø-Aarseth
Solveig Bauge Løland
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3702-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26027/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
343
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 429av 542
Innhold:
Melding om at tilbud om opptak trekkes.
Sakstittel:
Kathrin Olsen Opptak på Ph.D studiet ved ISP
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/15358-8 26031/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
16.11.2011
UV ADM/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/SBL
Kathrin Olsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3704-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26032/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3705-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26033/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om tvil
Sakstittel:
***** ***** Melding om tvil
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3690-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26034/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV ILS/BRIGTHO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
343
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 430av 542
Innhold:
Merknader til innstillingen
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Aminoff, Sofie Ragnhild - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1906916
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26039/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Sofie R. Aminoff
15.03.2012
TE
Innhold:
Innstilling med alle signaturer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skirbekk, Anne Benedicte - Klinmed - IPS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2077120
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26040/2012
15.03.2012
09.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Egil Wilhelm Martinsen
15.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skirbekk, Anne Benedicte - Klinmed - IPS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2077122
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26042/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Anne Benedicte Skirbekk
Universitetet i Oslo
Side: 431av 542
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Aminoff, Sofie Ragnhild - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1906917
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26043/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Sofie Ragnhild Aminoff
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innlevering av funn av likearmet spenne, figur ansikt og spenne (liten) fra Missingen, Åkeberg, Råde kommune,
Østfold - aks 12/71
Sakstittel:
Råde kommune - Missingen gnr 84/1 og Aakeberg vestre 83/7 - aks 08/281 C 56910, 08/303, 11/20
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20691-7 26045/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0135 - 84
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Aage Olsen
Innhold:
Rapportering dialogmøte 14.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - renhold
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3386-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26047/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
NAV
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forslag til medlemmer av Arkitekturråd - IKT
Sakstittel:
Strategi og styring av felles adminstrative systemer - etablering av Arkitekturråd - IKT
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2218-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26051/2012
15.03.2012
15.03.2012
UDIR/LAUKHOLM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT/LARSO
Universitets- og høgskolerådet
Universitetet i Oslo
Side: 432av 542
Innhold:
Innlevering av funn av nøkkel, potteskårog kvart rund fra Elvestad søndre gnr 50/6, Råde kommune, Østfold - aks
12/73 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Elvestad søndre gnr 50/6, Råde kommune, Østfold - aks 12/73
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3706-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26052/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0135 - 50
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Aage Olsen
Innhold:
Bekreftelse på enstemmig innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567119
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26055/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Komitéleder Dagfinrud
15.03.2012
TE
Innhold:
Innleverinmg av funn fra gnr 75/5, Råde kommune, Østfold - aks 12/75 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra gnr 75/5, Råde kommune, Østfold - aks 12/75
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3707-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26056/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0135 - 75
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Aage Olsen
Innhold:
Svar på søknad om permisjon fra studiet - høst 2012 og vår 2013
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2792-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26057/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED STUD/REIDAM
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 433av 542
Innhold:
Innlevering av funn av spinnehjul og bøttelodd fra Prestegården gnr 48/1, Rygge kommune, Østfold - aks 12/72 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Prestegården gnr 48/1, Rygge kommune, Østfold - aks 12/72
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3708-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26058/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0136 -48
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Aage Olsen
Innhold:
Innlevering av funn av 2 vektlodd og potteskår fra Holter, Rygge kommune, Østfold - aks 12/76 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Holter, Rygge kommune, Østfold - aks 12/76
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3709-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26059/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0136
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Aage Olsen
Innhold:
Innlevering av funn av mulig spore, vektloddog blykuler fra Ekeby, Rygge kommune, Østfold - aks 12/74 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Ekeby, Rygge kommune, Østfold - aks 12/74
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3710-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26060/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0136
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Aage Olsen
Side: 434av 542
Innhold:
Nytt forslag til bedømmelseskomité og habilitetserklæring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Molin, Marianne - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2011622
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26061/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Stine Marie Ulven
15.03.2012
TE
Innhold:
TFs forslag til forskningsprisen 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/764-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26063/2012
568
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
TF ADM/INGUNNMG
Henrikke Bugdø-Aarseth
Ingunn Maria Gjørva
Innhold:
Innlevering av funn av stylus/pyntenål i bronse fra Nedre Løken gnr 52/16, Elverum kommune, Hedmark - aks
12/77 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nedre Løken gnr 52/16, Elverum kommune, Hedmark - aks 12/77
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3711-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26064/2012
15.03.2012
17.11.2011
KHM ARKS/[Ufordelt]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0427 - 52
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Roger Olsen
Side: 435av 542
Innhold:
Innlevering av funn av mynt - 4penning 1546 fra Nedre Løken gnr 52/16, Elverum kommune, Hedmark - aks
12/77 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nedre Løken gnr 52/16, Elverum kommune, Hedmark - aks 12/77
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3711-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26065/2012
15.03.2012
17.11.2011
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0427 - 52
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Roger Olsen
Innhold:
Oversendelse av kopi av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1567120
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26067/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Sigurd Liavaag
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innlevering av funn av pilspiss fra Grindalen gård gnr 13/1, Elverum kommune, Hedmark - aks 12/78 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Grindalen gård gnr 13/1, Elverum kommune, Hedmark - aks 12/78
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3712-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26068/2012
15.03.2012
20.01.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0427 - 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Roger Olsen
Side: 436av 542
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av utdanning fra Kina
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Darja Olsevskaja
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6440-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26069/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Darja Olsevskaja
Innhold:
Innlevering av funn av signet/segl i bronse fra Ringsaker prestegård gnr 247/1, Ringsaker kommune, Hedmark aks 12/79 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Ringsaker prestegård gnr 247/1, Ringsaker kommune, Hedmark - aks 12/79
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3713-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26070/2012
15.03.2012
17.11.2011
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0412 - 247
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Roger Olsen
Innhold:
Innlevering av funn av stylus fra Ringsaker prestegård gnr 247/1, Ringsaker kommune, Hedmark - aks 12/79 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Ringsaker prestegård gnr 247/1, Ringsaker kommune, Hedmark - aks 12/79
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3713-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26072/2012
15.03.2012
17.11.2011
KHM ARKS/[Ufordelt]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0412 - 247
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Roger Olsen
Side: 437av 542
Innhold:
Tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/16335-9 26073/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
19.08.2008
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Costa Rica
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kristina Haugstveit
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3714-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26074/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Universitetet i Oslo
Kristina Haugstveit
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Kina
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2458-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26075/2012
16.03.2012
15.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Sør-Afrika
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kristina Linnea M. Fagernæs
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3715-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26080/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Universitetet i Oslo
Kristina Linnea M. Fagernæs
Side: 438av 542
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11058-5 26081/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark avd. Bø
Sakstittel:
Tone Tveiten Vildalen Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark avd. Bø
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3697-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26082/2012
16.03.2012
15.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Tone Tveiten Vildalen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Henjum, Karen - Klinmed UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/1125-12 26084/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Karen Henjum
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innlevering av funn av mynt Fredrik I 1524-33 fra Lunde gnr 132/1, Ringebu kommune, Oppland - aks 12/81 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Lunde gnr 132/1, Ringebu kommune, Oppland
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/4558-11 26085/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
0520 - 132
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Side: 439av 542
Innhold:
Innlevering av funn av penning 1280-85 fra Lunde gnr 132/1, Ringebu kommune, Oppland - aks 12/81 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Lunde gnr 132/1, Ringebu kommune, Oppland
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/4558-12 26086/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0520 - 132
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe IME ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/9524-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26087/2012
15.03.2012
10.03.2012
UV IME/LARSLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV IME/LARSLO
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
Innhold:
Svar på klage på sensur
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2291-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26088/2012
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av utdanning fra England
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Monika Holand
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/15324-3 26089/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Universitetet i Oslo
Monika Holand
Side: 440av 542
Innhold:
Kina - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3716-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26090/2012
15.03.2012
12.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1199-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26091/2012
15.03.2012
15.03.2012
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - Driftsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
I
2012/140-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26093/2012
15.03.2012
10.03.2012
TA ADM/TRINLA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/TRINLA
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
15.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Storbritannia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ida Marie Edholm
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14021-3 26095/2012
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Universitetet i Oslo
Ida Marie Edholm
Side: 441av 542
Innhold:
Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/3621-16 26097/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/1789-11 26098/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
JU STUD/CHRISSK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. ***** - Reduksjon av pensjonsgrad fra 01.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Organisasjons- og personalavdelingen , Arkivet ved sentraladministrasjonen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/6617-25 26101/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OPA PERS/MAJAJM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
Universitetet i Oslo
Statens pensjonskasse
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3716-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26102/2012
15.03.2012
15.03.2012
SO/GUROOD
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 442av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/825-10
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
JU EKS/CMMIDDEL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26105/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av utdanning fra Danmark
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Helene Nordli
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6689-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26110/2012
15.03.2012
05.03.2012
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Universitetet i Oslo
Helene Faksvåg Nordli
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Johanne Tracey Jacobsen - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1915023
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26111/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Professor em. Erik Thorsby
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ny søknad permisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1651517
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26113/2012
15.03.2012
08.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
15.03.2012
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 443av 542
TE
Innhold:
Rammeavtale RA 2759 - 2763 mellom UiO og Radisson Blu Airport om kurs- og konferansehotelltjenester i
Stor-Oslo
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2763 Kurs- og konferansehotell i Stor-Oslo
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/1649-23 26114/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
16.02.2012
ØPA INN/MAJAROM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
043
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/HANSTBR
Universitetet i Oslo
The Rezidor Hotels Norway AS Radisson Blu Airport
21.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Universidad de las Americas Puebla
Sakstittel:
Marie Skjerping Godkjenning av utdanning fra Universidad de las Americas San Andres Cholula Mexico
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7084-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26117/2012
15.03.2012
12.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/SHRINGO
Universitetet i Oslo
Marie Skjerping Lund
Innhold:
Søknad til ERC - *****
Sakstittel:
Søknader og tilbakemeldinger IMB 2012 - diverse finansiører
DokType Sak/dok nr:
U
2012/530-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26121/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED IMB/EVAHMJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
115
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/HELENEF
European Research Council
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Susanne Stensland Eggen
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3719-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26122/2012
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/SISSEGJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Universitetet i Oslo
Susanne Stensland Eggen
Side: 444av 542
Innhold:
Dokumentasjon i forbindelse med foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/5659-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26124/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Lifelong Learning Program Erasmus Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Birmingham og UV- fakultetet
Sakstittel:
EU Lifelong Learning Programme Erasmus Samarbeidsavtale med Universitetet i Birmingham 2012/13 - 2013/14
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3717-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26125/2012
15.03.2012
07.03.2012
UV/METTEKO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
074
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/METTEKO
Universitetet i Birmingham
Universitetet i Oslo
Innhold:
SV: Elverum lærerhøgskole
Sakstittel:
Ingrid Bø Godkjenning av utdanning fra Elverum lærehøgskole, BI og UiB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13304-6 26126/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Rannveig Haug
15.03.2012
TE
Innhold:
Gamle protokoll bøker
Sakstittel:
Klargjøring av eldre arkivmateriale ved Det medisinske fakultet for avlevering til Riksarkivet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/17515-2 26128/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MF ADM/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED/ANITARO
MED ARKADM/ANITARO
Anita Robøle
Anita Robøle
Side: 445av 542
Innhold:
Klage på karakter PSY 2011
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved PSI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/15216143
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
SV PSI/AROSEID
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26130/2012
373.8
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/AROSEID
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Yrkesfaglig veiledning 1990-191 - pensumoversikt
Sakstittel:
Ingrid Bø Godkjenning av utdanning fra Elverum lærehøgskole, BI og UiB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
04.03.2012
UV/ARIELS
2011/13304-7 26133/2012
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Ingrid Bø
15.03.2012
TE
Innhold:
Fortrinnsrett til ny stilling
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1349218
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26134/2012
15.03.2012
21.02.2012
JU NIS/KARIMP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Universitetet i Oslo
*****
15.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om godsriving av tidligere eksamener i masterstudiet i rettsvitenskap
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11088-5 26135/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
Universitetet i Oslo
*****
Side: 446av 542
21.03.2012
BU
6
Innhold:
LEGEATTEST
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3726-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
17.02.2012
JU EKS/ANNHELS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26136/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNHELS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Purring: Ønsker tilsendt karakterutskrift og begrunnelse
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6816-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26137/2012
15.03.2012
07.03.2012
JU EKS/CHRISSK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
UTTALELESE VEDRØRENDE LESE- OG SKRIVEVANSKER
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1767-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26138/2012
15.03.2012
10.09.2010
JU EKS/ANNEJE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om studiepermisjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/3345-29 26140/2012
Tilg.kode Hjemmel:
ST
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
12.03.2012
JU EKS/CMMIDDEL
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
Universitetet i Oslo
*****
Side: 447av 542
15.03.2012
BU
30
Innhold:
Søknad om godskriving av tidligere eksamener i masterstudiet i rettsvitenskap
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
2009/4952-11 26141/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
Universitetet i Oslo
*****
21.03.2012
BU
12
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
2010/11072-7 26144/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Skattefritak
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/5-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26145/2012
15.03.2012
23.02.2012
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ELINOSOR
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale om brannforebyggende tilsyn, Gaustadalleen 7
Sakstittel:
Branntilsyn 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4719-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26146/2012
15.03.2012
12.03.2012
TA TEK/PAALLIN
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
034.6
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA TEK/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Oslo kommune - Brann- og
redningsetaten
Side: 448av 542
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7921-21 26147/2012
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/HILDEKT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om økning av stillingsprosent
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Organisasjons- og personalavdelingen , Arkivet ved sentraladministrasjonen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/6617-26 26148/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
OPA PERS/MAJAJM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Universitetet i Oslo
*****
BU
27
Innhold:
Søknad om innpassing av utdanning fra Høgskolen i Telemark
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3720-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.02.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26152/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
Universitetet i Oslo
*****
BU
2
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1792-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26153/2012
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/INGVILNB
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 449av 542
Innhold:
Søknad om sykepermisjon fra farmasistudiet våren 2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
2010/98-13
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26154/2012
15.03.2012
12.01.2012
MN FAI/TOMCA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/TOMCA
Universitetet i Oslo
*****
BU
15
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelagt eksamen for studenter med dysleksi
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2176-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26157/2012
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/ANNEJE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo og UiO
Sakstittel:
Cecilie Enersen - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1998-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26158/2012
16.03.2012
15.03.2012
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Enersen, Cecilie
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/18106-3 26159/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/SBWOLD
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 450av 542
Innhold:
Forenklet innstilling - stilling som førstekonsulent
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1349219
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26160/2012
15.03.2012
28.02.2012
JU NIS/KARIMP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
JU NIS/KARIMP
Mari Theodorsen
Kari Marie Pound Davies
Innhold:
Legeattest ifbm sykepermisjon våren 2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
X
2010/98-14
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26161/2012
16.03.2012
15.03.2012
MN FAI/TOMCA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN FAI/TOMCA
Tom Arild Caspersen
Innhold:
Søknad om lønnsjustering - endring av B-tillegg
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/6918-12 26162/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
USIT FS/GEIRMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
Universitetet i Oslo
Parat UiO
16.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Agnes Maria Wozniacka Forhåndsgodkjenning av utdanning fra Berkeley California USA
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3695-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26163/2012
16.03.2012
15.03.2012
UV/ARIELS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Agnes Maria Wozniacka
Universitetet i Oslo
Side: 451av 542
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av førstekonsulent ved Det juridiske fakultet, eksamensseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14777-3 26166/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
01.02.2012
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av førstekonsulent ved Det juridiske fakultet, eksamensseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14777-4 26168/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
01.02.2012
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Klage på avslag på søknad om opptak til ph.d.-utdanningen ved PSI - ***** ***** *****
Sakstittel:
Klage på avslag på søknad om opptak til ph.d.-utdanningen ved PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3721-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26169/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ADM/SVEING
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/282-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26172/2012
15.03.2012
27.02.2012
JU SMR/JASNAJ
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Universitetet i Oslo
*****
Side: 452av 542
Innhold:
Prosjektoppretting - prosjektnr 143598 - CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy
Sakstittel:
Avtale mellom Frischsenteret og Naturressursgruppen ved Det juridiske fakultet tilknyttet prosjekt CREE - Oslo
Centre for Research on Environmentally friendly Energy
DokType Sak/dok nr:
X
2012/203-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26174/2012
15.03.2012
02.02.2012
JU NIS/KARIMP
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU NIS/KARIMP
Kari Marie Pound Davies
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 12.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/282-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26175/2012
15.03.2012
15.03.2012
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JASNAJ
Jasna Jozelic
Innhold:
Totalbudsjettering - prosjektnr 143598 - CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy
Sakstittel:
Avtale mellom Frischsenteret og Naturressursgruppen ved Det juridiske fakultet tilknyttet prosjekt CREE - Oslo
Centre for Research on Environmentally friendly Energy
DokType Sak/dok nr:
X
2012/203-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26177/2012
15.03.2012
25.01.2012
JU NIS/KARIMP
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU NIS/KARIMP
Kari Marie Pound Davies
Innhold:
Stedkoder i SUAF
Sakstittel:
Organisering av Utvikling av administrative fellessystemer (SUAF)
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1440-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26178/2012
15.03.2012
15.03.2012
USIT/LARSO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT/LIVMARIS
Liv-Marit Davidsen
Side: 453av 542
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra University of California
Sakstittel:
Mari Tvethaug Forhåndsgodkjenning av utdanning fra University of California Berkeley
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3496-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26179/2012
16.03.2012
15.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Mari Tvethaug
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tillatelse til geologisk prøvetaking ved Botneheia, Sassenfjorden - RIS-ID-5541
Sakstittel:
Innsamling av små steinprøver ved Botneheia - Triassic palynology at Botneheia
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1867-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26180/2012
15.03.2012
07.03.2012
NHM SFS/OHAMMER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/OHAMMER
Universitetet i Oslo
Sysselmannen på svalbard
Innhold:
Nytt medlem fra Universitetet i Tromsø til MUSIT
Sakstittel:
MUSIT diverse
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18860-8 26181/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
USIT DS/BRITHAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT DS/BRITHAUG
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
20.03.2012
TE
Innhold:
JFs nominasjon til formidlingsprisen 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
N
2012/764-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26182/2012
15.03.2012
15.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
568
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
JU ADM/VICKYA
Henrikke Bugdø-Aarseth
Vicky Ackx
Side: 454av 542
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fredheim, Terje - IAS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/19348-5 26183/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Terje Fredheim
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen for dyslektikere - vår 2012 - BIO4230 - BIO4230
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11699-4 26184/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om dispensasjon etter lov om kulturminner § 8 fjerde ledd for id 148484, reguleringsplan for fv 33
Langsletta - Totenviken kirke, Østre Toten kommune
Sakstittel:
Fv 33 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei, Langsletta - Totenviken (Totenvika) - Østre Toten kommune
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14900-5 26189/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
KHM FORN/JANHL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0528
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/KJETILOF
Universitetet i Oslo
[email protected]
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1414-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26193/2012
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Side: 455av 542
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting av ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4655-11 26194/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
10.02.2012
CRISTIN/KATRINWB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
CRISTIN/JONSN
Jon Arne Sneve
Innhold:
Innlevering av funn av hengesmykke m/gripedyr fra Skøyen, Stange kommune, Hedmark - aks 12/80
Sakstittel:
Funn fra Skøyen, Stange kommune, Hedmark - aks 12/80
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3722-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26195/2012
15.03.2012
11.10.2011
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0417
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Ole Mads Øvergaard
Innhold:
Prosjektoppretting - prosjektnr: 690309 - NORTH SEA ENERGY LAW PROGRAMME - NSELP
Sakstittel:
EU - NORTH SEA ENERGY LAW PROGRAMME - NSELP - UiO, NIFS, University of Groningen, University of Aberdeen,
København universitet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/20671-4 26196/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
01.02.2012
JU NIS/HENRIHAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU NIS/HENRIHAU
Henrik Valderhaug Heussche
Innhold:
Midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/611-28
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26197/2012
15.03.2012
26.11.2010
MED KLINMEDHR/THORILK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 456av 542
Innhold:
Innlevering av funn av draktspenne m/fuglemotiv fra Skøyen, Stange kommune, Hedmark - aks 12/80
Sakstittel:
Funn fra Skøyen, Stange kommune, Hedmark - aks 12/80
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3722-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26198/2012
15.03.2012
11.10.2011
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0417
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Ole Mads Øvergaard
Innhold:
Innstilling - signert
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat innen sosialpsykologi
DokType Sak/dok nr:
I
2010/7716-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26200/2012
15.03.2012
30.08.2010
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
15.03.2012
TE
Innhold:
Innlevering av funn av fibula fra Skøyen, Stange kommune, Hedmark - aks 12/80
Sakstittel:
Funn fra Skøyen, Stange kommune, Hedmark - aks 12/80
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3722-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26201/2012
15.03.2012
11.10.2011
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0417
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Ole Mads Øvergaard
Innhold:
Libya - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libya
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3723-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26202/2012
15.03.2012
06.03.2012
SO/LARSVED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 457av 542
Innhold:
Totalbudsjettering - prosjektnr: 690309 - NORTH SEA ENERGY LAW PROGRAMME - NSELP
Sakstittel:
EU - NORTH SEA ENERGY LAW PROGRAMME - NSELP - UiO, NIFS, University of Groningen, University of Aberdeen,
København universitet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/20671-5 26203/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
30.01.2012
JU NIS/HENRIHAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU NIS/HENRIHAU
Henrik Valderhaug Heussche
Innhold:
Feriegrunnlag ved overgang til annen statlig etat
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14743-3 26205/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
27.02.2012
USIT FS/GEIRMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SUAF/BRITME
Universitetet i Oslo
Forsvaret
Innhold:
Midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/611-29
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26206/2012
15.03.2012
13.01.2009
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libya
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3723-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26207/2012
15.03.2012
15.03.2012
SO/LARSVED
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 458av 542
Innhold:
Innlevering av funn av likearmet spenne vikingtid fra Steig gnr 22/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/82
Sakstittel:
Funn fra Steig gnr 22/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/82
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3724-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26209/2012
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 22
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Kjell Gunnar Lien
Innhold:
Innlevering av funn av spenne merovingertid fra Steig gnr 22/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/82
Sakstittel:
Funn fra Steig gnr 22/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/82
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3724-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26210/2012
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 22
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Kjell Gunnar Lien
Innhold:
Innstilling til forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2012/979-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26212/2012
15.03.2012
08.03.2012
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
OD IKO/ELISAAKS
Olaug Margrethe Nesset
Elisabeth Aks
Side: 459av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Innlevering av funn av bly råmateriale fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3725-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26213/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 24
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
Innlevering av funn av forgylt beslag fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3725-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26214/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 24
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
Innlevering av funn av blikk fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83 - funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3725-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26216/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0519 - 24
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Side: 460av 542
Innhold:
Innlevering av funn av gjenstand fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3725-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26217/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 24
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
VEDTAK STUVSAK3 Opprettelse av emner for 3. og 4. semester praksis i Lektorprogrammet
Sakstittel:
Praksis i 3. og 4. semester i Lektorprogrammet Emneplaner
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15227-4 26218/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
UV ILS/MARIESTH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
343
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/MARIESTH
UV/ANNEMETN
Marie Stanghov Thorstensen
Anne-Mette Nessøe
Innhold:
Forespørsel om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/611-30
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
11.06.2009
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26219/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Innlevering av funn av pinsett fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3725-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26220/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0519 - 24
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Side: 461av 542
Innhold:
Innlevering av funn av ukjent mynt fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Nordgard Alme gnr 24/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/83
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3725-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26221/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 24
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
Søknad på interne midler til forskningsinfrastruktur 2012 fra Det odontologiske fakultet
Sakstittel:
Bevilgning av midler til forskningsinfrastruktur 2012
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1586615
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26223/2012
16.03.2012
15.03.2012
FA/VIBEKAL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
569
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/VIBEKAL
OD ADM/LINDAEVA
Vibeke Alm
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Innlevering av funn av nøkkelhullbeslag fra Linvik gnr 182/1, Ringebu kommune, Oppland - aks 12/85 funnskjema
Sakstittel:
Funn fra Linvik gnr 182/1, Ringebu kommune, Oppland - aks 12/85
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3728-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26224/2012
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0520 - 182
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Side: 462av 542
Innhold:
JFs nominasjon til UiOs forskningspris 2012
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
N
2012/764-10
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26226/2012
568
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
JU ADM/VICKYA
*****
Vicky Ackx
Innhold:
Innlevering av spenne funnet på Bjørke søndre gnr 28/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 12/86 - funnskjema
Sakstittel:
Innlevering av funn fra Bjørke søndre gnr 28/1, Sør-Fron kommune, Oppland - aks 10/197, 10/198 C 57905,
10/199 C 57906, 10/201 C 57907, aks 12/86
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/12925-7 26227/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0519 - 28
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
Innlevering av funn av bruddsølv fra ukjent sted i Gudbrandsdalen, Oppland - aks 12/84
Sakstittel:
Funn fra ukjent sted i Gudbrandsdalen, Oppland - aks 12/84
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3729-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26228/2012
15.03.2012
06.02.2012
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
05
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
Terje Olsen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - Vår 2012 - INF2310 - INF-MAT3370 - INF5390 - MAT2440
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1567-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26229/2012
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 463av 542
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon fra fristen for melding til eksamen
Sakstittel:
Dispensasjon fra fristen for melding til eksamen og betaling av semesteravgift ved SV-fakultetet våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/1934-30 26230/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ADM/TRINNB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
409
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRINNB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra samtale med student
Sakstittel:
Mistanke om fusk/forsøk på fusk ***** ***** ***** ***** ***** våren 2012
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3065-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26232/2012
15.03.2012
14.03.2012
HF STUD/SIGNEIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
Løpenr.:
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/SIGNEIT
HF STUD/SIGNEIT
Signe Ingjerd Thorstad
Signe Ingjerd Thorstad
Innhold:
Søknad om arkeologisk feltarbeid ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874192
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26233/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kontrakt KT 2731 mellom Signatone og UiO - Probestation for PCB chip probing
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15031-5 26234/2012
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.11.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Signatone
Universitetet i Oslo
Side: 464av 542
Innhold:
Notat vedr. midtveisevaluering for Marianne Hotvedt
Sakstittel:
Ph.d.- kandidatmappe - JF - Marianne Jenum Hotvedt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/11446-2 26237/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
JU ADM/GORILLEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GORILLEA
Gørill Arnesen
Innhold:
Søknad om arkeologisk feltarbeid ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874193
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
25.01.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26238/2012
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
JFs nominasjon til UiOs forskningspris 2012 (2)
Sakstittel:
Universitetets priser 2012 - Innovasjonsprisen - Forskningsprisen - Formidlingsprisen - Læringsmiljøprisen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/764-11
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
STA SST/HENRIKBP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26240/2012
568
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/HENRIKBP
JU ADM/VICKYA
Henrikke Bugdø-Aarseth
Vicky Ackx
Innhold:
Acceptans av 10-månaders engasjement som feltleder og takker nei til feltleder E6 Gudbrandsdalen
Sakstittel:
Midlertidige stillinger for 5-10 FELTLEDERE, 10 MÅNEDERS ENGASJEMENT - feltsesongen 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/484-61
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26241/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM FORN/LARGRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARGRO
Universitetet i Oslo
Jakob Johansson
Side: 465av 542
Innhold:
Rapport fra Esak sitt besøkt ved HIOA - sett på PixEdit og høstet erfaringer
Sakstittel:
Pixedit - Informasjonsskriv om bestilling
DokType Sak/dok nr:
X
2011/9245-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26242/2012
16.03.2012
15.03.2012
OPA ESAK/ASTRIDOP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
OPA ESAK/[Ufordelt]
Seksjon for forvaltning av elektronisk
saksbehandling og dokumentasjon
Anne-Gro Berg
Avsender
OPA ESAK/ANNGBER
Innhold:
Sökandeschema
Sakstittel:
Arkeologisk feltarbeid KHM 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3874194
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26244/2012
15.03.2012
14.03.2012
KHM FORN/TOMHEI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/TOMHEI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
UiO nr: 143314 - NFR 196397 - G.Bjune - Studies of humoral and cell-mediated protective immune markers during
Mycobacterium tuberculosis infection in human population DokType Sak/dok nr:
I
2009/1943317
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26246/2012
15.03.2012
17.02.2012
MED HELSAM/IAUKE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/IAUKE
Universitetet i Oslo
Norges Forskningsråd
Side: 466av 542
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
Prosjekt NFR196403/S50 "Vaccine developement in Orientia tsutsugamishu infection - Prosjektleder P. Aukrust -UiO
pr.nr.121307
DokType Sak/dok nr:
I
2010/120-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26248/2012
15.03.2012
17.02.2012
MED KLINMEDØK/KALLE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/KALLE
Universitetet i Oslo
Norges Forskningsråd
Innhold:
Svar på klage på karakter i ECON4140
Sakstittel:
Klage på karakter høyere grad ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1602577
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26249/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ØI/TONEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/TONEE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høring om nye anbefalte IT-standarder for offentlig sektor
Sakstittel:
Høring - nye anbefalte IT-standarder for offentlig sektor
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3731-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26250/2012
15.03.2012
15.03.2012
USIT/LARSO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT/LARSO
Universitetet i Oslo
Direktoratet for forvaltning og IKT
Innhold:
Sudan - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3732-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26252/2012
15.03.2012
24.01.2012
SO/MLLHOLEN
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 467av 542
Innhold:
Svar på høring fra OD - Forslag til endringer i helseforetaksloven
Sakstittel:
Høring - Forslag til endringer i helseforetaksloven
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/16083-3 26254/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
OD/LINDAEVA
Heidi Andresen
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Innstilling - signert
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat ved PSI
DokType Sak/dok nr:
X
2010/6457-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26255/2012
15.03.2012
26.09.2010
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
SV ADM/FROYDGB
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Frøydis Gjerpe Bekkedal
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3732-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26257/2012
15.03.2012
15.03.2012
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse ansettelsesforhold
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1205-33 26263/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
OD IOB/PERAOM
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
*****
Universitetet i Oslo
Side: 468av 542
Innhold:
Søknad om opptak til forskerlinjen
Sakstittel:
Opptak til forskerlinjen - høst 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3733-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED ADMFORSK/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26265/2012
524
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
20.03.2012
MED ADMFORSK/BARNTSEN
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Komiteens innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Helgadòttir ( Helgadottir ), Linda Bjørk - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2132712
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26269/2012
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Merknader til innstillingen
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567121
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26272/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Sigurd Liavaag
Side: 469av 542
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1020
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161111
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26276/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Sakstittel:
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1537-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26277/2012
15.03.2012
07.03.2012
MED/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
161
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Den Norske legeforening
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som midlertidig førstekonsulent tilknyttet ISOLDE ved CERN ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
N
2012/1075-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26283/2012
16.03.2012
15.03.2012
MN FI/LABE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
20.03.2012
TE
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2300
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161112
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26284/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 470av 542
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161113
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26287/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling - signert
Sakstittel:
Tilsetting av inntil seks stipendiatsstillinger ved Psykologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1386819
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26288/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komitè
21.03.2012
TE
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2240
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161114
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26289/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Merknad til sakkyndig uttalelse
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor/førsteamanuensis ved avdeling for anatomi - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/7221-22 26291/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
MED IMB/ANDERM
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 471av 542
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161115
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26293/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling - signert
Sakstittel:
Tilsetting av inntil seks stipendiatsstillinger ved Psykologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1386820
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26295/2012
15.03.2012
06.03.2012
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komitè
21.03.2012
TE
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2400
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161116
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26298/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1032-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26299/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Side: 472av 542
Innhold:
Søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Opptak til forskerlinjen - høst 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3733-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED ADMFORSK/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26300/2012
524
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
20.03.2012
MED ADMFORSK/BARNTSEN
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 27.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12929-6 26302/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Stilling som stipendiat ved avdeling for anatomi - Laboratorium for molekylær immunbiologi, immungenetikk,
autoimmune sykdommer og intracellulær signalering - professor Spurkland - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15812-5 26303/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
08.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
19.03.2012
TE
Innhold:
Tillegg til prosjektavtale datert mars 2012
Sakstittel:
Prosjekt : Effects of MK-7 on tooth development
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14388-6 26305/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
OD IOB/PERAOM
(enhet/initialer):
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OD IOB/PERAOM
Per Arenfeldt Omdal
Side: 473av 542
Innhold:
Eritrea - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3734-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26307/2012
15.03.2012
20.02.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Revidert totalbudsjett mars 2012
Sakstittel:
Prosjekt : Effects of MK-7 on tooth development
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14388-5 26308/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
OD IOB/PERAOM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OD IOB/PERAOM
Per Arenfeldt Omdal
Innhold:
Informasjonsbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Molin, Marianne - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2011624
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26310/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Marianne Molin
Avsender
Universitetet i Oslo
MED DR/MARINED
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161117
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26318/2012
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 474av 542
Innhold:
Søkerliste og kunngjøringstekst
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved MN ADM
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1497-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26319/2012
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161118
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26320/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161119
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26323/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelagt undervisning 10. semester
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7496-17 26324/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
MED STUD/ANNEHOIL
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
Universitetet i Oslo
*****
Side: 475av 542
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ISV våren 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/853-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26325/2012
15.03.2012
12.03.2012
SV ISV/KRIEN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/KRIEN
Universitetet i Oslo
Pattara Tudulyasaree
15.03.2012
TE
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i midlertidig stilling som rådgiver (nettmedarbeider og oversetter) SKO 1434 ved
Kommunikasjonsavdelingen
DokType Sak/dok nr:
X
2012/899-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
17.02.2012
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26327/2012
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Evian Nordstrand
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161120
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26329/2012
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
SV ISV/STIANBOH
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161121
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26330/2012
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 476av 542
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (01.02.2012 - 30.06.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/11199-2 26332/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Universitetet i Oslo
*****
19.03.2012
TE
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161122
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26333/2012
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1567122
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26334/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Sigurd Liavaag
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161123
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26335/2012
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 477av 542
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161124
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26337/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling til midlertidig stilling som prosjektmedarbeider / rådgiver - SKO 1434 - ved Netttredaksjonen i
Kommunikasjonsavdelingen - KA
Sakstittel:
Tilsetting i midlertidig stilling som rådgiver (nettmedarbeider og oversetter) SKO 1434 ved
Kommunikasjonsavdelingen
DokType Sak/dok nr:
U
2012/899-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26338/2012
15.03.2012
12.03.2012
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Tilsettingsrådet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3734-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26342/2012
15.03.2012
15.03.2012
SO/GUROOD
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 478av 542
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1400
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161125
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26343/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad til ERC - *****
Sakstittel:
Søknader og tilbakemeldinger IMB 2012 - diverse finansiører
DokType Sak/dok nr:
U
2012/530-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26345/2012
15.03.2012
14.03.2012
MED IMB/EVAHMJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
115
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
Eva Helene Mjelde
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om 75 % permisjon uten lønn og tilsvarende forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - CMBN - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2010/4308-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26346/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om permisjon 20%
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1805521
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26347/2012
15.03.2012
14.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
Side: 479av 542
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2240
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161126
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26349/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Eli Taraldsrud - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3737-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26350/2012
15.03.2012
05.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Eli Taraldsrud
Innhold:
Søknad om 75 % permisjon uten lønn og forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** - Stipendiat ved IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/13809-6 26352/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2400
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161127
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26356/2012
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 480av 542
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Hawaii
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8035-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26357/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Malaysia - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Malaysia
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3738-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26358/2012
15.03.2012
15.02.2012
SO/KATAMBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161128
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26360/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 1100
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/16161129
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26363/2012
15.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 26
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 481av 542
Innhold:
Cancellation of admission and expulsion from the University of Oslo based on forged documentation
Sakstittel:
***** ***** ***** - Kvotestudent på mastergrad
DokType Sak/dok nr:
N
2012/3703-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
STA SIS/ANETTLOK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26364/2012
Exempt from public disclosure: offl § 13 jf
fvl § 13
425
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
STA SIS/ANETTLOK
Finn Ragnar Berger
Anette Løken
19.03.2012
TE
Innhold:
Svar på Klage på karakter STV 2200
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISV våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2566-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ISV/STIANBOH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26366/2012
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/STIANBOH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Eli Taraldsrud - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3737-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26369/2012
15.03.2012
09.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Eli Taraldsrud
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Malaysia
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3738-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26373/2012
15.03.2012
15.03.2012
SO/KATAMBS
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
*****
Universitetet i Oslo
Side: 482av 542
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Sipinen, Ville Erling - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4563-14 26374/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Ville Erling Sipinen
Innhold:
Attestasjon for prøveforelsening
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Kathrine Røe - Klinmed (DnR)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/972-26
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26382/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Referat fra ledermøte 13. mars 2012
Sakstittel:
Ledermøter - Det odontologiske fakultet referat 2012
DokType Sak/dok nr:
X
2012/602-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26383/2012
16.03.2012
15.03.2012
OD ADM/LEIFEJ
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 14
(enhet/initialer):
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
OD/BRODIN
OD IKO/BARKVOLL
OD/OLAUGN
OD ADM/MRYKKE
OD IOB/MESSELT
Pål Brodin
Pål Barkvoll
Olaug Margrethe Nesset
Morten Rykke
Edvard Berger Messelt
Leif Erling Jensen
Shanthan Navaratnam
Per Arenfeldt Omdal
Bjørn Øgaard
Elisabeth Aks
Henriette Kleivane
Anne Kristin Ohm
Linda Elin Valtyrson
OD/LEIFEJ
OD ADM/SNAVARAT
OD IOB/PERAOM
OD ADM/BOGAARD
OD IKO/ELISAAKS
OD ADM/HENRMAG
OD ADM/ANNEKOH
OD ADM/LINDAEVA
Side: 483av 542
Innhold:
Motattt melding om oppfinnelse (Disclosure of invention/DOFI)
Sakstittel:
Inven2 - Oslo Tech Transfer (Birkeland Innovasjon) - søknader og tilbakemeldinger - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2011/121-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
MED IMB/EVAHMJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26385/2012
565
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Attestasjon for diputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Kathrine Røe - Klinmed (DnR)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/972-27
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26386/2012
15.03.2012
13.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Anmoding om midlertidig tilsetting uten kunngjøring- timelønn
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3744-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26389/2012
16.03.2012
15.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Berit Trondsen
Innhold:
Signert arbeidsavtale med første tilsettingsdag 26.03.2012 og siste tilsettingsdag 24.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen, Seksjon for internasjonalisering av studier
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3653-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26391/2012
15.03.2012
15.03.2012
OPA PERS/EVIANN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 484av 542
Innhold:
Utt.om disp. fra kml § 8, 4. og 8, 1. ledd for aut. fredete kulturminner (ID 70421-1, 70421-2, 70421-3 og
70421-4, steinpakninger og sikringssonen til gravhaug) Reg.plan for småhusområder i Oslos ytre by
(Småhusplanen) Berg, 48/24, Bergsalleen 11, Oslo
Sakstittel:
Tiltak innenfor reguleringsplan for småhusområde i Oslo ytre by - Bergsalleen 11 - gnr 48/24 - Oslo kommune - Id
70421
DokType Sak/dok nr:
U
2012/2555-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26392/2012
15.03.2012
06.03.2012
KHM FORN/MSIMONSE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0301-48
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
cv
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3744-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26393/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - AST1010 - FYS-MEK1110
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11675-4 26394/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Hawaii
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/12994-6 26395/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
14.03.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/GUNNARAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 485av 542
Innhold:
Oversendelse av trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Johanne Tracey Jacobsen - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1915024
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26397/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Hayat, Mohammed - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2004927
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26400/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15939-4 26401/2012
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
09.03.2012
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
Side: 486av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Hayat, Mohammed - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2004928
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26402/2012
15.03.2012
12.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Oppfølgingsplan ved sykemelding
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/3747-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
20.01.2012
HF HPA/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26409/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/ANNACG
Anna Clarissa Gartner
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - INF1010
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11169-4 26411/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Journaldato:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
MN ADM/SISSELKN
Innhold:
Instituttskjema for klage på sensur *****
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** ***** høst 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15790-4 26412/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
HF IAKH/BEATEAP
Beate Albrigtsen Pedersen
Beate Albrigtsen Pedersen
Side: 487av 542
Innhold:
Svar på anmodning om ny gjennomgang av saken
Sakstittel:
Leonidah Nemigisha Musoke Opptak til ph.d.studiet ved PFI
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12229-5 26413/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/SBL
UV PFI/EMILTH
Solveig Bauge Løland
Emil Trygve Hasle
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dreyer, Anne - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1989625
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26414/2012
15.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dreyer, Anne - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1989626
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26415/2012
15.03.2012
08.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
15.03.2012
TE
Innhold:
Svar på klage på sensur ***** ***** høst 2011
Sakstittel:
Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** ***** høst 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15790-5 26416/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
HF IAKH/BEATEAP
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/BEATEAP
*****
Universitetet i Oslo
Side: 488av 542
Innhold:
Søknad om hospitering ved PSI
Sakstittel:
Godkjenning/autorisasjon som psykolog i Norge - Ekaterina Hermstad
DokType Sak/dok nr:
I
2010/4282-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26419/2012
15.03.2012
08.03.2012
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
Universitetet i Oslo
Ekaterina Hermstad
BU
6
Innhold:
Oppfølgingsplan ved sykemelding
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/3518-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26421/2012
15.03.2012
13.03.2012
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IAKH/ANNACG
Anna Clarissa Gartner
Innhold:
Oppsigelse - 31.03.12
Sakstittel:
Personalmappe NHM ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12076-8 26426/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
NHM/IRINAAPR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM/HEDDAUG
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Endelige vedtekter - Enhet for psykometri
Sakstittel:
NFR prosjekt Psykometri Psykometric unit at the Faculty of Education, University of Oslo Application nr. ES446331
Prosjektleder Astrid Roe
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9735-22 26429/2012
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
UV/ERIKRUUD
(enhet/initialer):
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Side: 489av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - KJM2400 - KJM2600 - KJM2600 - ex. phil.
Sakstittel:
***** ***** ***** Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5332-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26431/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stipendiatstilling innen kvanteoptikk ved MN FI
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14702-3 26434/2012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
20.03.2012
TE
Innhold:
Etiopia - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Etiopia
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3749-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26435/2012
15.03.2012
06.03.2012
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
BU
2
Innhold:
Rapport arkeologisk utgravning steinalderlokalitet Øraker 10/281, Oslo - C 57936, 57987
Sakstittel:
Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - boligformål Oppføring av nye boliger - Vestveien 48 - gnr
10/281 - Oslo kommune - ID 138391
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1303611
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26439/2012
15.03.2012
13.03.2012
KHM FORN/INGERMBH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0301 - 10
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
KHM FORN/INGERMBH
Inger Marie Berg-Hansen
Side: 490av 542
Innhold:
referat fra møte i styringsgruppen for E18-prosjektet Gulli - Langåker 17. februar 2012
Sakstittel:
Tønsberg kommune - reguleringsplan - E 18 - Gulli - Stokke grense - Langåker
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2677218
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26442/2012
15.03.2012
15.03.2012
KHM FORN/LARSEG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0704
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
KHM FORN/LARSEG
Lars Erik Gjerpe
Innhold:
Varsel om arkeologiske utgravninger, Ny E6 Ringebu-Otta, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, Oppland
Sakstittel:
Reguleringsplan - E6 Ringebu - Otta - Ringebu, Sør- Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, Oppland ( E6
Gudbrandsdalen - Hovedstrekning )
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3344-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26448/2012
15.03.2012
08.03.2012
KHM FORN/JANHL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
05
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JANHL
Statens Vegvesen Region Øst
Universitetet i Oslo
Innhold:
Komitéens innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Sigstad, Eva - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1924210
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26450/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Komité
Side: 491av 542
15.03.2012
TE
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Sigstad, Eva - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1924211
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26453/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Eva Sigstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvalitet på 3D-skann
Sakstittel:
Kopiering av Madonna fra Biri, C 3479, til Biri kirke, Gjøvik
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/11982-9 26454/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
KHM ARKS/MADSRA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
719
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
KHM ARKS/KAJAK
Kaja Kollandsrud
Innhold:
Frasier seg studieplass
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3750-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26455/2012
15.03.2012
15.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
OD ADM/HEGEGLO
Avsender
*****
15.03.2012
BU
2
Innhold:
Analyse av 3 kullprøver fra Vestfoldbaneprosjektet, Gunnarsrød 6, Porsgrunn, Telemark
Sakstittel:
Reguleringsplan for ny jernbane, Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet - Porsgrunn - Larvik kommune, Vestfold og
Porsgrunn, Telemark
DokType Sak/dok nr:
I
2008/22814117
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26459/2012
15.03.2012
05.03.2012
KHM FORN/GLORSTAD
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0709
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/PERAP
Universitetet i Oslo
Høeg-pollen, Helge Irgens Høeg
Side: 492av 542
15.03.2012
BU
115
Innhold:
Feriegrunnlag ved overgang til annen statlig etat
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2948-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
01.03.2012
CRISTIN/KATRINWB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26461/2012
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
CRISTIN/BRITME
Universitetet i Oslo
Direktoratet for økonomistyring
Innhold:
Bekreftelse på periode for fristillelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lars Krogvold - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12054-7 26464/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Gro Olavsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av seminar
Sakstittel:
Ph.d.- kandidatmappe - JF DokType Sak/dok nr:
I
Thomas Frøberg
Løpenr.:
2010/10668-4 26469/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
JU ADM/GORILLEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GORILLEA
Universitetet i Oslo
Kåre Lilleholt
15.03.2012
TE
Innhold:
Bekreftelse på mottatt melding
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3750-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26470/2012
16.03.2012
15.03.2012
OD ADM/HEGEGLO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 493av 542
Innhold:
Anmodning om journal for pasient
Sakstittel:
Journal for pasient ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3751-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
13.03.2012
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26471/2012
008
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/BARKVOLL
Universitetet i Oslo
Norsk pasientskadeerstatning
20.03.2012
BU
2
Innhold:
Husebyjordet, supplerende materiale til analyse
Sakstittel:
Reguleringsplan for Husebyjordet - gnr 37/1 Skedsmo forrige prestegård - Skedsmo kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/9147-19 26472/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
15.03.2012
15.03.2012
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0231-37
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Natur og kultur - Annine S. A. Moltsen
Universitetet i Oslo
KHM FORN/GRETHBB
Innhold:
Funn (aks.nr. 2012166) fra Tom 5 av Fresje nordre (59/1), Tønsberg kommune, Vestfold
Sakstittel:
Funn fra Fresje nordre gnr 59/1, Tønsberg, Vestfold - aks 12/66
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3066-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26474/2012
15.03.2012
07.03.2012
KHM ARKS/MIEKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0704 - 59
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MIEKO
Liss Berit Gjelsås
Universitetet i Oslo
Innhold:
Funn (aks.nr. 2012164) fra Berganveien 33 av Berg østre (248/215), Re kommune, Vestfold
Sakstittel:
Funn fra Berg østre gnr 248/215, Re, Vestfold - aks 12/64
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3067-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26477/2012
15.03.2012
07.03.2012
KHM ARKS/MIEKO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0716 - 248
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MIEKO
Reidar Skjeggerød
Universitetet i Oslo
Side: 494av 542
Innhold:
Krav om lønnstilleg for midlertidig tilleggsoppdrag
Sakstittel:
Personalmappe IME ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/9519-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26478/2012
16.03.2012
14.03.2012
UV IME/LARSLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
UV/TONEELS
Personalseksjonen
Tone Elstad
Innhold:
Funn (aks.nr. 2012/65) fra Borge mellem (90/5), Stokke kommune, Vestfold
Sakstittel:
Funn fra Borge mellom gnr 90/5, Stokke kommune, Vestfold - aks 12/65
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3059-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26479/2012
15.03.2012
07.03.2012
KHM ARKS/MIEKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0720 - 90
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MIEKO
Siv Stensvik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Funn (aks.nr. 2012/67) fra Fjellvang av Løve mellem (1045/31), Larvik kommune, Vestfold
Sakstittel:
Funn fra Løve øvre gnr 1045, Larvik, Vestfold - aks 12/67
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3068-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26480/2012
15.03.2012
07.03.2012
KHM ARKS/MIEKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0709 - 1045
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MIEKO
Marianne Jørgensen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - MAT1110 - MAT1110 - STK1100 - INF1010
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10948-4 26481/2012
Tilg.kode Hjemmel:
ST
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
371.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 495av 542
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark
Sakstittel:
Line Martinsen Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3752-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26483/2012
15.03.2012
08.03.2012
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Line Martinsen
Innhold:
Svar på søknad om studiepermisjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/3345-30 26484/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/CMMIDDEL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/ANNHELS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/13409-3 26485/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
JU STUD/CHRISKL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra NTNU
Sakstittel:
Tor Fjeldvig Søknad om godkjenning av utdanning fra NTNU
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3753-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26487/2012
15.03.2012
12.03.2012
UV/ARIELS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Tor Fjeldvig
Side: 496av 542
Innhold:
Rapport fra prof. II John-Anker Zwart - ved utløp av stilling (31.8.2012)
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2734-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26490/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - vår 2012 - FYS1000 - KJM2400 - KJM2600 - MAT1012 MENA3100
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3509-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26491/2012
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Etterlysning av gyldig dokumentasjon til søknad om godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark
Sakstittel:
Line Martinsen Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3752-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26493/2012
16.03.2012
15.03.2012
UV/ARIELS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Line Martinsen
Line Martinsen
Universitetet i Oslo
Side: 497av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen for dyslektikere - vår 2012 - KJM2400 - KJM3000 - MBV-KJM1030
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/1487-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26496/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2012/2923-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26497/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen - AST1010 - BIO1010
Sakstittel:
***** ***** - Tilrettelegging
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3554-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MN ADM/SISSELKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
ST
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26504/2012
371.3
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/SISSELKN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjonsbrev til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Ougland, Rune - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2035812
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26505/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Professor em. Jon Storm-Mathisen
Universitetet i Oslo
Side: 498av 542
Innhold:
Signatur på innstilling - Styf
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Liavaag, Sigurd - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1567123
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26506/2012
15.03.2012
15.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Jorma Styf
15.03.2012
TE
Innhold:
Forslag på kandidat til innovasjonsprisen
Sakstittel:
Forslag til Universitetsstyrets priser 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3466-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26508/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED ARKADM/ANITARO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
*****
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ARKADM/ANITARO
Universitetet i Oslo
Bjørgulf Claussen
Innhold:
Søknad om permisjon for 11. semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8161-10 26509/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MED STUD/ANNEHOIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Merknader til innstillingen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skirbekk, Anne Benedicte - Klinmed - IPS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2077123
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26512/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Anne Benedicte Skirbekk
Side: 499av 542
16.03.2012
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelagt undervisning for 4. semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6055-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
15.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26513/2012
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEHOIL
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Klage, kommentarer til saksfremlegg
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/3141-24 26514/2012
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
08.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
BU
25
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Berge, Hilde Moseby- Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1193210
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26516/2012
16.03.2012
15.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Hilde Moseby Berge
19.03.2012
TE
Innhold:
Svar på brev av 080312 - klage
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/3141-25 26517/2012
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
16.03.2012
MED STUD/RITAO
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 500av 542
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging/forskyvning av muntlig eksamen 8.semester
Sakstittel:
Studentmappe - MF - ***** ***** ***** - profesjonsstudiet medisin
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8260-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
16.03.2012
MED STUD/REIDAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26518/2012
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Takker ja til midlertidig stilling som feltleder - 10 mnd engasjement
Sakstittel:
Midlertidige stillinger for 5-10 FELTLEDERE, 10 MÅNEDERS ENGASJEMENT - feltsesongen 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2012/484-63
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26520/2012
16.03.2012
16.03.2012
KHM FORN/LARGRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARGRO
Universitetet i Oslo
Lars Søgaard Sørensen
Innhold:
Vedrørende søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1418-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26523/2012
16.03.2012
15.03.2012
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/TINES
Universitetet i Oslo
*****
16.03.2012
TE
Innhold:
Avtale om tilrettelegging
Sakstittel:
Avtale om tilrettelegging, ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2012/3754-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26524/2012
16.03.2012
16.03.2012
UV PFI/YNGVILD
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/YNGVILD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 501av 542
Innhold:
Utlånskontrakter
Sakstittel:
Norsk Folkemuseum - innlån av stavkirkemodell NF.1898-0529 - 01.01.2007 - 01.01.2012 - forlenget 01.01.2012 01.01.2017
DokType Sak/dok nr:
I
2012/677-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26527/2012
16.03.2012
09.03.2012
KHM ARKS/KAJAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
713.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/KAJAK
Universitetet i Oslo
NF
20.03.2012
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.05.2012 - 30.04.2015
Sakstittel:
Saksmappe - ***** ***** - NCMM
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3756-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
09.03.2012
MLS NCMM/NINAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
26531/2012
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MLS NCMM/NINAM
Universitetet i Oslo
Xavier Tekpli
Innhold:
Forlengelse av rammeavtale RA 2580 - 14C analyser
Sakstittel:
RA 2580 - Rammeavtale mellom UiO og NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeometri om 14C-analyser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18554-4 26539/2012
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
16.03.2012
16.03.2012
ØPA INN/INGVILRU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/INGVILRU
Universitetet i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Side: 502av 542
Innhold:
Kopi av brev til Høgskolen i Sør-Trøndelag ang retningslinjer om overflytting til flerårig
grunnutdanning/profesjonsutdanning ved høyskoler - forespørsel om dokument
Sakstittel:
Kopier av brev fra Kunnskapsdepartementet til lærestedene som er med i det samordnede opptaket
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1685-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26541/2012
16.03.2012
13.03.2012
SO/THOTVEDT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
413
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/THOTVEDT
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ringard, Ånen - Institutt for helseledelse og helseøkonomi
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2250511
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26543/2012
16.03.2012
16.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/MARINED
Universitetet i Oslo
Terje P. Hagen
Innhold:
Helsetilsynet: oppsumering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre
pasienter med hjerneslag
Sakstittel:
Landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisttjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3759-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26553/2012
16.03.2012
12.03.2012
MED/ANITARO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED/ANITARO
Universitetet i Oslo
Statens Helsetilsyn
Side: 503av 542
Innhold:
Oversendelse av trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Lindeman, Leif Christopher - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1961118
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26559/2012
16.03.2012
16.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Komité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rammeavtale mellom Zalaris Consulting AS og UiO - Spisskompetanse knyttet til forvaltning og drift av SAP-HR
for Norsk offentlig lønn
Sakstittel:
Anskaffelse - Konsulentbistand til SPLOs funksjonelle- og tekniske drift av UiOs SAP-løsning
DokType Sak/dok nr:
I
2012/2-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26561/2012
16.03.2012
05.03.2012
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/KJELLGM
Universitetet i Oslo
Zalaris Consulting AS
Innhold:
Anmodning om revidert søknad, foreløpige kontraktstall
Sakstittel:
Prosjekt - NFR - 214202 "TSAd as a modulator of immune cell signalling." DokType Sak/dok nr:
X
2012/3757-1
Prosjektleder: Anne Spurkland.
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26562/2012
16.03.2012
16.03.2012
MED IMB/MARIONF
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/MARIONF
Marion Renfang Fierro
Side: 504av 542
Innhold:
Oversendelse av trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Ougland, Rune - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2035813
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26563/2012
16.03.2012
16.03.2012
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Komité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Lindeman, Leif Christopher - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1961119
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
26564/2012
16.03.2012
16.03.2012
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Andrew Collins
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel: