Matematiska institutionens årsrapport 2012

Matematiska
institutionen
Matematiska
institutionen
Årsrapport
2012
Årsrapport
2012
Förord
År 2012 kännetecknades som ett år av uppbyggnad för Matematiska institutionen. Under årets anställdes
6 fast anställda lektorer och ytterligare anställningar förbereddes. Det nya, med KTH gemensamma masterprogrammet i matematik detaljplanerades och kommer sjösättas med sin första kull studenter under
2013, samt mycket arbete lades ner på HSV:s utvärdering av grundutbildningen i matematiska vetenskaper i Sverige. Det var således ett år då anställda jobbade ovanligt hårt och framgångsrikt, vilket vi hoppas
ska skörda frukter under de kommande åren, såväl inom grundutbildning som forskning. Även under året
har vi dock bedrivit högkvalitativ utbildning (för allt fler studenter) och framgångsrik forskning vilket
framgår av denna läsvärda årsrapport.
Årsrapporten har tillkommit med bidrag från ett flertal personer och allt sammanställt av
Sara Woldegiorgis och Annemarie Luger. Omslagets foton är tagna av Mehrdad Jafari Mamaghani och
Katarina Tamm.
Tom Britton, prefekt, Valborgsmässoafton 2013
Innehåll
1
Personal .............................................................................................................................................. 5
2
Forskning ........................................................................................................................................... 9
2.1
Publikationer ............................................................................................................................................ 11
2.1.2
Gäster vid institutionen .......................................................................................................................... 15
2.1.3
Gästforskning och vistelse vid annat lärosäte ................................................................................... 16
2.1.4
Konferensdeltagande .............................................................................................................................. 17
2.1.5
Föreläsningar ........................................................................................................................................... 20
2.1.6
Opponent- och sakkunniguppdrag ....................................................................................................... 21
2.1.7
Anslag, priser och utmärkelser ............................................................................................................. 22
2.1.8
Seminarieserier ....................................................................................................................................... 23
2.1.9
Särskilda evenemang vid institutionen ............................................................................................... 27
2.2
3
Forskarutbildning matematik ................................................................................................................ 29
2.2.2
Forskarutbildning matematisk statistik ............................................................................................... 29
2.2.3
Doktorsavhandlingar .............................................................................................................................. 29
2.2.4
Licentiatavhandlingar ............................................................................................................................. 29
Utbildning på grund- och avancerad nivå ................................................................................. 30
Utbildning vid avdelning matematik .................................................................................................... 30
3.1.2
Utbildning vid avdelning matematisk statistik ................................................................................... 31
3.1.3
Lärarutbildningen .................................................................................................................................... 32
Erasmus .................................................................................................................................................... 33
3.2.2
Betalande studenter ............................................................................................................................... 33
3.2.3
PACM (Pan African Center of Mathematics) ....................................................................................... 33
3.2.4
Andra internationella insatser ............................................................................................................... 33
Examensarbeten ................................................................................................................................................ 34
3.3.1
Avdelning matematik ............................................................................................................................. 34
3.3.2
Avdelning matematisk statistik ............................................................................................................ 35
SMC - Stockholms matematikcentrum ...................................................................................... 37
Samverkan med samhället .......................................................................................................... 38
5.1
Vetenskapens hus.............................................................................................................................................. 38
5.2
Populärvetenskapliga föreläsningar ................................................................................................................ 38
5.3
Övriga samverkansinsatser.............................................................................................................................. 39
Administration och ekonomi ........................................................................................................ 40
6.1
Administration .................................................................................................................................................... 40
6.2
Administrativa uppdrag inom institutionen ................................................................................................... 40
6.3
Ledamotskap, uppdrag, extern verksamhet ................................................................................................. 41
6.4
Övrig verksamhet .............................................................................................................................................. 42
6.4.1
Konsultverksamheten inom Statistiska forskningsgruppen ............................................................ 42
6.4.2
Matematiska biblioteket ......................................................................................................................... 42
6.5
7
Internationalisering av utbildningar ............................................................................................................... 33
3.2.1
3.3
6
Kurser och program .......................................................................................................................................... 30
3.1.1
3.2
5
Forskarutbildning ............................................................................................................................................... 29
2.2.1
3.1
4
Forskningsaktiviteter ......................................................................................................................................... 11
2.1.1
Ekonomi ............................................................................................................................................................... 43
6.5.1
Ekonomiskt utfall för 2012 .................................................................................................................... 43
6.5.2
Kommentarer om det ekonomiska utfallet för 2012 ........................................................................ 43
Bilagor .............................................................................................................................................. 45
7.1
Bilaga 1. Kurser i matematik och lärarutbildning i matematik .................................................................. 45
7.2
Bilaga 2. Kurser i matematisk statistik .......................................................................................................... 47
7.3
Bilaga 3. Ekonomisk redovisning Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) .............................. 48
7.4
Bilaga 4. Ekonomisk redovisning Forskning och forskarutbildning (FUF)................................................ 49
1 Personal
Professorer, avd matematik
Björk, Jan-Erik
Fröberg, Ralf
Merkulov, Sergei
Palmgren, Erik
Bøgvad, Rikard
Kurasov, Pavel B
Leites, Dimitry
Shapiro, Boris
Szulkin, Andrzej
Zhou, Yishao
Professorer, avd matematisk statistik
Britton, Tom
Palmgren, Juni (tjl)
Silvestrov, Dmitrii
Sundberg, Rolf
Hössjer, Ola
Tyrcha, Joanna
Residyteori i flera komplexa variabler, D-moduler
Algebra
Geometri och algebra
Matematisk logik
Algebra
Analys, operatorteori, mathematisk fysik
Algebraisk geometri, differentialekvationer
Icke-linjär funktionalanalys, icke-linjära differentialekvationer
Matematisk statistisk, modellering för biologiska tillämpningar
Statistisk vetenskap: teori och tillämpningar. Bland de senare
särskilt inom paleoklimatforskning
Populationsgenetik
Neuroscience
Forskarassistenter, biträdande lektorer, postdoktorer, avd matematik
Forssell, Henrik
Kategorisk logik
Forskarassistenter, biträdande lektorer, postdoktorer, avd matematisk statistik
Trapman, Pieter
Matematisk statistik
Universitetslektorer, vikarierande universitetslektorer och gästlärare, avd matematik
Andersson, Johan (from sep)
Analytisk talteori
Backelin, Jörgen
Berglund, Alexander (from april, tjl tom dec)
Algebraisk topologi
Bergström, Jonas (from april, tjl tom juli)
Algebraisk geometri
Börjeson, Lennart
Harmonisk analys
Gottlieb, Christian
Kommutativ algebra
Luger, Annemarie
Analys
Maad Sasane, Sara (tjl)
Matematisk analys
Rökaeus, Karl (from aug)
Algebraisk geometri
Svensson, Erik
Tadesse, Yohannes (tom juni)
Tambour, Torbjörn
Algebra, matematikdidaktik
Tamm, Martin
Vaderlind, Paul
Waliullah, Shoyeb (tom feb)
Walther, Björn Gabriel
Tzou, Leo (from apr, tjl)
Inverse Problems
Gennow, Susannen (from sep)
Markussen, Anny (from sep)
5
Universitetslektorer, vikarierande universitetslektorer och gästlärare, avd matematisk statistik
Brattström, Gudrun
Klimatstatistik
Deijfen, Maria
Sannolikhetsteori
Holmgren, Cecilia (from aug)
Sannolikhetsteori
Sköld, Martin
Inferensteori, biostatistik
Doktorander, avd matematik
Aermark, Lior
Alexandersson, Per
Alm, Johan
Backman, Theo
Bergh, Daniel
Bergvall, Olof
Börjeson, Kaj (from aug)
Espíndola, Christian
Forsgård, Jens
Gawell, Elin
Robbestad Gylterud, Håkon
Johansson, Petter
Jost, Christine
Leander, Madeleine
Lundqvist, Johannes
Martino, Ivan
Neuner, Christoph (from nov)
Oneto, Alessandro (from sep)
Ottergren, Elin
Tveiten, Ketil
Doktorander, avd matematisk statistik
Andersson, Patrik (tom juni)
Ekheden, Erland (tjl 80%)
Fetisova, Ekaterina (from sep)
Höhna, Sebastian
Lopes, Fabio
Malmberg, Hannes (from juli)
Malmros, Jens
Jafari Mamaghani, Mehrdad
Olsson, Fredrik
Pang, Ying
Petersson, Mikael
Spricer, Kristoffer (from sep)
Lindenstrand, David (tom juli)
Kombinatorik
Algebraisk geometri
Algebraisk geometri
Kategorisk logik
Komplex geometri
Beräkningsaspekter inom algebraisk geometri
Komplex analys och komplex geometri
Algebra, Geometry and Combinatorics
Analys
Analys
Algebraisk geometri
Matematisk statistik
Försäkringsmatematik
Inferens på sociala nätverk
Matematisk statistik
Matematisk Statistik - Populationsgenetik
Stokastiska processer
Doktorander inom International Science Program
Abathun, Addisalem
Goncalves, Iara
Nonkane, Ibrahim
Ogik, Rao
Ongaro, Jared
Amanuenser och tim- och projektanställda, avd matematik
Alsaadi, Sarah
Carlson, Magnus
Kokkarinen, Anu
Krüger, Oliver
6
Larsson, Pinar
Loiko, Alexandre
Malysheva, Inna (från feb)
Ohlson Timoudas, Thomas
Sass, John
Zavala Svensson, Daniel
Projektassistent
Amanuenser, avd matematisk statistik
Aksberg, Martina (from nov)
Malmberg, Hannes (tom juni)
Administrativ och teknisk personal, hela institutionen
Königsson, Kerstin
Administrativ chef
Källström, Lisa (tjl från nov)
Administratör
Ringels, Katarina (från aug)
Administratör
Brolin, Ylva
Byrådirektör
Lindfors, Marianne
Byrådirektör
Nordgren, Christina
Byrådirektör
Ericsson, Tomas
Forskningsingenjör 1:e
Elfsö, Reine
Institutionstekniker
Bergstrand, Björn
Forskningsingenjör 1:e
Lundqvist, Samuel
Forskningsingenjör 1:e
Jonzon, Gustav
Studievägledare
Woldegiorgis, Sara (från sep)
Utbildningskoordinator
Persson, Jan-Olov
Forskningsingenjör 1:e
Björkström, Anders
Forskningsingenjör 1:e
Fernström, Barbro (tom nov)
Bibliotekarie
Emeriti, avd matematik
Boman, Jan
Björck, Göran
Löfwall, Clas
Martin-Löf, Per
Roos, Jan-Erik
Stenström, Bo
Matematiska problem med ankn. till datortomografi, mikrolokal analys.
Matematik
Emeriti, avd matematisk statistik
Höglund, Thomas
af Klintberg, Louise
Martin-Löf, Anders
Svensson, Åke
Bibliotekarier, anställda av Stockholms universitetsbibliotek
Barbro Fernström (tom nov)
Ann-Louise Löfgren (from jan)
Lennart Eklind (from nov)
Margaretha Strandberg (from nov)
7
Avdelning matematik
I början av året befann sig avdelningen i kris som orsakades av de plötsliga bortgångarna hösten 2011 av
de två främsta professorerna Mikael Passare och Torsten Ekedahl. Det var inte bara en chock som flera av
oss upplevde när våra kära kollegor som var institutionens ansikte utåt och som ledde oss framåt, inte
länge fanns med oss.
De lämnade sex doktorander som var i akut behov av nya handledare, kurser som behövde undervisas
och en hel del oavslutade projekt, både vetenskapliga och administrativa. Prefekten utnämnde en
Mattegrupp bestående av Ralf Fröberg, Peter Strömberg, Samuel Lundqvist och mig med uppdrag att leda
avdelningen genom krisen.
Vi måste tacka våra kollegor på KTH och i Göteborg för att de ställde upp och tog över några av våra
doktorander. Lärare på avdelningen tog på sig att undervisa extra kurser. Den akuta krisen var över men
det återstod arbete att på nytt bygga upp avdelningens administration och sätta igång med nyanställningar.
Vi försökte introducera tydliga regler som styrde avdelningens arbete. Först och främst genomfördes
några åtgärder med tanken att stimulera forskningen på avdelningen:
- Resebidrag till alla anställda, inte bara doktorander;
- Rörlig resurs till aktiva forskare (inklusive kursutvecklingsarbete);
- Gästbidrag för att bjuda in gäster.
Varje steg i avdelningsarbetet diskuterades under avdelningsmötena (vi hade tre stycken bara under våren) och avdelningsdagen den 30 maj. Vi försökte ge alla anställda möjlighet att påverka framtiden och
blir delaktiga i viktiga beslut. Vi kommer att minnas livliga diskussioner om nya tjänster under våren och
hösten som slutade med att en professorstjänst med inriktning mot geometri och en lektorstjänst med inriktning mot analys annonserades vid årsskiftet 2012-13.
För att minnas Mikael Passare och Torsten Ekedahl anordnades två minnesdagar under hösten, drygt
ett år efter deras bortgång. Minikonferenserna samlade deras kollegor och medarbetare som presenterade
nya resultat för varandra vilka skulle glädja Mikael och Torsten som levde för matematiken. Det kändes
som gränsen mellan olika grenar av matematik kunde suddas ut och att matematiker verksamma i åtskilda
områdena åter började inspirera varandra.
Hösten 2012 har givit hopp till att avdelningen kan gå vidare, växa och gå ut från krisen ännu starkare.
Pavel Kurasov
Avdelningsföreståndare
8
2 Forskning
Avdelning matematik
På avdelning matematik finns det tre forskningsgrupper som är av olika storlekar.
Algebra- och geometrigruppen är störst och mest inhomogen. Forskning bedrivs inom algebraisk geometri, algebraisk topologi, kommutativ och icke-kommutativ algebra, samt operader. Mer specifikt:
Ramsey-teori (Jörgen Backelin)
Algebraiska modeller för homotopiteori, automorfier av mångfalder, Koszuldualitet (Alexander Berglund)
Kohomologi av modulirum av kurvor och abelska varietéer, och associerade modulära former (Jonas
Bergström)
Asymptotiska mått för nollställen till generaliserade hypergeometriska polynom i en variabel, splines
och D-moduler, samt kvasipolynomiella lösningar till A-hypergeometriska system och deras asymptotiska beteende, direkta bilder av D-moduler för ändliga avbildningar och Specht och Kostkapolynom,
perversa kärvar stratifierade längs ett centralt hyperplanarrangemang, samt plurisubharmoniska styckvis harmoniska funktioner (Rikard Bøgvad)
Kommutativ algebra (Christian Gottlieb)
Algebraiska aspekter av satisfierbarhetsproblemet och periodiska Liesuperalgebror (Samuel Lundqvist)
Grothendieck-Teichmüllergrupper, operader och props av kompaktifierade konfigurationsrum, de
Rham teori för singulära differentialformer på mångfalder med hörn, och kvantisering av Liebialgebror (Sergei Merkulov)
Kurvor över ändliga kroppar (Karl Rökaeus)
Waringproblemet för polynomringar, generalisering av Schmidt-Spitzer sats (Boris Shapiro)
Logikgruppen, som består av Erik Palmgren och Per Martin-Löf (emeritus), utökades 2012 med två doktorander, Christian Espíndola och Håkon Robbestad Gylterud, anställde en postdoktor under tre månader,
Olov Wilander, samt gästades av ett antal forskare under kortare eller längre perioder. Ett större forskningsproblem som undersökts har varit typteoretiska representationer av kategorier och interna modeller
för typteori. Konstruktiva och kategoriteoretiska metoder i modellteori har varit ett annat tema under året.
I Analysgruppen arbetar man med
Topologiska metoder och variationsmetoder i icke-lineära differentialekvationer (Andrzej Szulkin)
Inversa problem (med särskilt hänsyn till geometrin) för kvantgrafer och partiella differentialekvationer (Pavel Kurasov, Jan Boman, Leo Tzou)
Sturm-Liouville problem med singulära potentialer (Annemarie Luger, Pavel Kurasov)
Speciella funktionsklasser (Annemarie Luger)
Avdelning matematisk statistik
På avdelning matematisk statistik finns det flera mindre grupper:
Diskret sannolikhetsteori: Mia Deijfen, Cecilia Holmgren, Pieter Trapman. Vi studerar diskreta probabilistiska objekt såsom slumpträd, spatiala strukturer och grafer. Frågeställningar rör ofta olika typer
av fasövergångar.
Nätverksmodellering: Tom Britton, Mia Deijfen, Pieter Trapman. Vi analyserar grafmodeller avsedda
att beskriva komplexa nätverk, tex sociala nätverk, datornät och kommunikations-strukturer. Egen-
9
skaper hos graferna som det är intressant att kvantifiera är tex gradfördelning, avstånd mellan noderna,
klustring och gradkorrelation.
Epidemimodeller: Tom Britton, Pieter Trapman, Mia Deijfen. Modellering av smittsamma sjukdomars utbredning och dynamik. Kopplingar till nätverksmodellering (se ovan) genom att epidmier
sprids på ett underliggande nätverk. Är då intressant att se hur nätverkets struktur påverkar egenskaper
hos epidemin.
Statistisk teori och tillämpningar: Rolf Sundberg, Martin Sköld. Arbetar bland annat med teori för
exponentialla familjer (Rolf), inferens för stokastiska processer (Martin) och problem från kemometri
(Rolf) och populationsmodellering (Martin).
Finansmatematik: Dmitrii Silvestrov. Arbetar med modeller för prissättning av olika typer av finansiella derivat.
Cellstokastik: Joanna Tyrcha, Martin Sköld. Probabilistiska modeller för cellcykeldynamik och statistisk analys av mikroskopisk cellmigrationsdata.
Populationsgenetik: Ola Hössjer, Tom Britton. Ola arbetar med att bestämma så kallad effektiv populationsstorlek med hjälp av redskap från koalescence-teori. Samarbetar med populationsgenetiker. Tom
arbetar med phylogenetiska modeller för populationsutveckling.
Klimatstatistik: Gudrun Brattström, Rolf Sundberg. Arbetar med prediktonsproblem i samband med
klimatrekonstruktion (dvs rekonstruktion av klimatet det senaste, säg, milleniet). Ger upphov till
regressionsproblem med komplikationer i form av icke-lineariteter, autokorrelation och fel av olika typer. Samarbetar med klimatvetare.
10
2.1 Forskningsaktiviteter
2.1.1 Publikationer
2.1.1.1 Antagna och publicerade artiklar
Abebaw, Tilahun; Bøgvad, Rikard
Decomposition factors of D-modules on hyperplane confirgurations in genereal position. Proceedings of
the American Mathematical Society. 2012;140(8):2699-2711.
Aermark, Lior Alexandra; Laptev, A.
Hardy inequalities for a magnetic Grushin operator with Aharonov-Bohm type magnetic field. St. Petersburg Mathematical Journal. 2012;23(2):203-208.
Al Abdulaali, Ahmad
Extension of Positive currents with Special Properties of Monge-Ampere Operators. Mathematica Scandinavica. 2012.
Alexandersson, Per
Schur polynomials, banded Toeplitz matrices and Widom's formula. The Electronic Journal of Combinatorics. 2012;19(4):P22Alexandersson, Per; Gabrielov, Andrei
On eigenvalues of the Schrödinger operator with a complex-valued polynomial potential. Computational
Methods and Function Theory. 2012;12(2): 465-481.
Alexandersson, Per; Shapiro, Boris
Discriminants, Symmetrized Graph monomials and Sums of Squares. Experimental Mathematics. 2012;
21(4):353-361.
Anderhag, Per; Emanuelsson, Patrik; et al.
Students' Choice of Post-Compulsory Science: In search of schools that compensate for the socioeconomic background of their students. International Journal of Science Education.2012
Andersson, Patrik
Card counting in continuous time. Journal of Applied Probability. 2012;49(1):184-198.
Berger, Josef; Bridges, Douglas; Palmgren, Erik
Double sequences, almost Cauchyness and BD-N. Logic journal of the IGPL. 2012;20(1):349-354.
Berkesch, Christine; et al.
Poset structures in Boij Söderberg theory. International mathematics research notices. 2012;22:51325160.
Berkesch, Christine; et al.
Shapes of free resolutions over a local ring. Mathematische Annalen. 2012;354(3):939-954.
Björkander, Sofia; Persson, Jan-Olov; et al.
Pregnancy-associated inflammatory markers are elevated in pregnant women with systemic lupus
erythematosus. Cytokine. 2012;59(2):392-399.
11
Boman, Jan; et al.
MicrolocalAnalysis of an Ultrasound Transform with Circular Source and ReceiverTrajectories. Contemporary Mathematics. 2012.
Boström, Stephanie; Persson, Jan-Olov; et al.
Changes in the levels of cytokines, chemokines and malaria specific antibodies in response to Plasmodium falciparum infection in children living in sympatry in Mali. Malaria Journal. 2012;11:109Boström, Stéphanie; Persson, Jan-Olov; et al.
Biomarkers of Plasmodium falciparum infection during pregnancy in women living in Northeastern Tanzania. PloS one. 2012;7(11):e48763-(10pp)
Bouarroudj, S.; Leites, Dimitri A.et al.
Minkowski superspaces and superstrings as almost real complex supermanifolds. Theoretical and mathematical physics. 2012;173(3):1687-1708.
Britton, Tom; Lindenstrand, David
Inhomogeneous epidemics on weighted networks. Mathematical Biosciences. 2012; 240(2):124-131.
Britton, Tom; Trapman, Pieter
Maximizing the size of the giant. Journal of Applied Probability. 2012;49:1156-1165.
Caster, Ola; Norén, G. Niklas; et al.
Quantitative Benefit-Risk Assessment Using Only Qualitative Information on Utilities.
Medical decision making. 2012;32(6):E1-E15.
Charpentier Ljungqvist, Fredrik; Brattström, Gudrun; et al.
Northern Hemisphere temperature patterns in the last 12 centuries. Climate of the Past. 2012;8:227-249.
Deijfen, Maria; Haggstrom, Olle; Holroyd, Alexander E.
Percolation in invariant poisson graphs with i.i.d. degrees. Arkiv för matematik. 2012;50(1):41-58.
Deijfen, Maria; Lopes, Fabio M.
Bipartite Stable Poisson Graphs on R. Markov processes and related fields. 2012;18(4):583-594.
Fröberg, Ralf; Ottaviani, Giorgio; Shapiro, Boris
On the Waring problem for polynomial rings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America. 2012; 109(15):5600-5602.
Fulton, Charles; Langer, Heinz; Luger, Annemarie
Mark Krein's method of directing functionals and singular potentials. Mathematische Nachrichten.
2012;285(14-15):1791-1798.
Gavazzeni, Joachim; Andersson, Tom; et al.
Age, Gender, and Arousal in Recognition of Negative and Neutral Pictures 1 Year Later. Psychology and
Aging.2012;27(4):1039-1052.
Grunewald, Maria; Hössjer, Ola
A General Statistical Framework for Multistage Designs.
Hind, Alistair; Moberg, Anders; Sundberg, Rolf
Statistical framework for evaluation of climate model simulations by use of climate proxy data from the
last millennium – Part 2: A pseudo-proxy study addressing the amplitude of solar forcing. Climate of the
Past. 2012;8(4):1355-1365.
Koval, Vyacheslav; Meester, Ronald; Trapman, Pieter
12
Long range percolation on the hierarchical lattice. Electronic Journal of Probability. 2012;17:1-21.
Kurasov, Pavel
Can one distinguish quantum trees from the boundary? Proceedings of the American Mathematical Society. 2012;140(7):2347-2356.
Lin, Peng; Zhao, Hongmei; et al.
A new approach to average consensus problems with multiple time-delays and jointly-connected topologies. Journal of the Franklin Institute. 2012; 349(1):293-304.
Lu, Xin; Britton, Tom; et al.
The sensitivity of respondent-driven sampling. Journal of the Royal Statistical Society: Series A.
2012;175(1): 191-216.
Lundqvist, Johannes
A local Grothendieck duality theorem for Cohen-Macaulay ideals. Mathematica Scandinavica.
2012;111(1):42-52.
Lundqvist, Samuel
Multiplication matrices and ideals of projective dimension zero. Mathematics in Computer Science.
2012;6(1):43-59.
Palmgren, Erik
A note on Brouwer's weak continuity principle and the transfer principle in nonstandard analysis. Journal
of Logic and Analysis. 2012;4(2):1-7.
Palmgren, Erik
Proof relevance of families of setoids and identity in type theory. Archive for mathematical logic.
2012;51(1-2):35-47.
Pavlenko, Tatjana; Björkström, Anders; Tillander, Annika
Covariance structure approximation via glasso in high dimensional supervised classification.
Journal of Applied Statistics. 2012;39(8):1643-1666.
Pellis, Lorenzo; Ball, Frank; Trapman, Pieter
Reproduction numbers for epidemic models with households and other social structures. I. Definition and
calculation of R-0. Mathematical Biosciences. 2012;235(1):85-97.
Ronquist, Fredrik; Höhna, Sebastian; et al.
MrBayes 3.2: Efficient Bayesian Phylogenetic Inference and Model Choice Across a Large Model Space.
Systematic Biology.2012:61(3):539-542.
Roos, Jan-Erik
Torsten Ekedahl. EMS Newsletter. 2012;84(june):16-18.
Saldanha, Nicolau C.; Shapiro, Boris
Spaces of locally convex curves in Sn and combinatorics of the group B^{+ n+1}. Journal of Singularities. 2012;4:1-22.
Shapiro, Boris; Shapiro, Michael
A few riddles behind Rolle's theorem. The American mathematical monthly. 2012;119(9):787-793.
Shapiro, Boris; Tater, Milos; Takemura, Kouichi
On spectral polynomials of the Heun equation.II. Communications in Mathematical Physics.
2012;311(2):277-300.
13
Sundberg, Rolf; Moberg, Anders; Hind, Alistair
Statistical framework for evaluation of climate model simulations byuse of climate proxy data from the
last millennium: Part 1: Theory. Climate of the Past. 2012;8:1339-1353.
Szulkin, Andrzej; Waliullah, Shoyeb
Sign-changing and symmetry-breaking solutions to singular problems. Complex Variables and Elliptic
Equations. 2012;57(11):1191-1208.
Verrall, Richard; Hössjer, Ola; Björkwall, Susanna
Modelling claims run off with reversible jump markov chain Monte Carlo methods. Astin Bulletin: Actuarial Studies in Non-Life Insurance. 2012;42(1):35-58.
2.1.1.2 Rapporter avd matematik
Roos, Jan-Erik, Clas Löfwall, Samuel Lundqvist
A Gorenstein numerical semi-group ring having a transcendental series of Betti numbers
2.1.1.3 Rapporter avd matematisk statistik
Mikael Petersson & Dmitrii Silvestrov: Asymptotic Expansions for Perturbed Discrete Time Renewal
Equations and Regenerative Processes
Ola Hössjer: Spatial Autocorrelation for Subdivided Populations with Invariant Migration Schemes
Frank Ball, Tom Britton & David Sirl: A network with tunable clustering, degree correlation and degree
distribution, and an epidemic thereon
Elinore Gustafsson, Andreas N. Lagerås & Mathias Lindholm: Simulation based claims reserving in general insurance
Åke Svensson: Who was the infector - probabilities in the presence of individual variability
Hannes Malmberg & Ola Hössjer: Argmax over Continuous Indices of Random Variables - An Approach
Using Random Fields
Hössjer, Ola; et al. Olline distributed detection by local sensors
Ola Hössjer, Tommy Nyberg, Stefan Petrovic, Tommy Öberg & Frank Sjöberg: Bayesian Distributed
Detection by Sensor Networks with Missing Data
Ola Hössjer, Per Erik Jorde & Nils Ryman: Quasi Equilibrium Approximations of the Fixation Index
under Neutrality: The Finite and Infinite Island Models.
Ola Hössjer & Nils Ryman: Quasi Equilibrium, Variance Effective Size and Fixation Index for Populations with Substructure
Tom Britton & Pieter Trapman: Inferring global network properties from egocentric data with applications to epidemics
Jakob Björnberg, Tom Britton, Erik Broman & Eviatar Natan: A stochastic model for virus growth in a
cell population
Tom Britton & David Lindenstrand: Inhomogeneous epidemics on weighted networks
14
2.1.1.4
Bok eller bidrag till bok
Boman, Jan
On local injectivity for weighted Radon transforms. Kapitel i bok: The mathematical legacy of Leon
Ehrenpreis. 2012: 45-60.
Britton, Tom; Diekmann, Odo; Heesterbeek, Hans
Bok: Mathematical tools for understanding infectious disease dynamics.
Princeton series in Theoretical and computational biology. 2012.
Dybjer, Peter; Lindström, Sten; Palmgren, Erik
Epistemology versus Ontology: Essays on the Philosophy and Foundations of Mathematics in Honour of
Per Martin-Löf. Proceedings i serien Logic, Epistemology, and the Unity of Science. 2012:
Palmgren, Erik
Constructivist versus Structuralist Foundations. Bidrag i Epistemology versus Ontology: Essays on the
Philosophy and Foundations of Mathematics in Honour of Per Martin-Löf. Proceedings i serien Logic,
Epistemology, and the Unity of Science. 2012: 265-279.
2.1.2 Gäster vid institutionen
Pavel Kursasov
Prof. S. Naboko, S:t Petersburg, 1-30 juni, 1-30 september
Annemarie Luger
Sandra Pott, Lunds universitet, 24-26/4,
Olga Rossi, Ostrava, 21-27 november
Erik Palmgren
Benno van den Berg, Universiteit Utrecht, 5-9 november
Douglas Bridges, University of Canterbury, Nya Zeeland, 13 januari - 9 februari
Peter Dybjer, Chalmers/Göteborgs universitet, 12-14 september
Thierry Coquand, Chalmers/Göteborgs universitet, 9-10 augusti
Henrik Forssell, Oslo universitet, 22-31 augusti, 4-10 november
Hajime Ishihara, JAIST, Japan, 13 mars - 22 mars
Sam Sanders, University of Ghent, 8-9 maj
Peter Schuster, Leeds University, 27 februari - 22 mars, 24-28 november
Tero Tulenheimo, University of Lille, 21 november
Boris Shapiro
A. Gabrielov, Purdue University, May-June 2012
Inna Scherbak och
Sergey Chmutov 1vecka var under hösten 2012
Andrzej Szulkin
Monica Clapp, 2 veckor i juni, Mexico
Pieter Trapman
Frank Ball, May 21-May25, Nottingham UK (tillsammans med Tom Britton)
Shirshendy Chatterjee, Aug 15-Aug 21, Courant Institute, New York, US
15
Joanna Tyrcha
John Hertz, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark;regelbundet: ca 2-3 gånger per
månad (i en vecka)
2.1.3 Gästforskning och vistelse vid annat lärosäte
Johan Andersson
Montreal (August 20th-September 1st 2012). Guest of Paul M. Gauthier
Talks: August 21st "On a problem of Ramachandra and the zeta-function on the line Re(s)=1"
August 28th: "Voronin universality in several complex variables"
Patrik Andersson
Ritsumeikan University, Japan, oktober
Alexander Berglund
EPFL, Lausanne (Schweiz), 19 februari - 3 mars 2012.
UPMC (Paris 6), Paris (Frankrike), 30 april - 7 maj 2012.
Jan Boman
Tufts University, Medford, Mass, 8 - 13 januari 2012.
Cecilia Holmgren
Leave of absence for postdoc at Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics at Cambridge University, January 1-July 31.
Johannes Lundqvist
Krasnoyarsk, Ryssland, 27/6-7/7.
Sara Maad Sasane
University of Surrey, September 2011-December 2012. Jag är gästforskare på University of Surrey,
inom mitt mobilitetsanslag från Vinnova (VINNMER), (2011-2014).
Sergei Merkulov
Max-Planck Institute for Mathematics, Bonn, Germany; januari 2012.
University of Toulouse, France; maj 2012.
Erik Palmgren
Institute of Advanced Study, Princeton, 7-21 oktober.
Boris Shapiro
Invited professor, Nanyang Technological University, Singapore, April 2012.
Invited professor, Moscow School of Economics, November 2012.
Andrzej Szulkin
Nicolas Copernicus University, Torun, Polen, maj.
Pieter Trapman
VU University Amsterdam, Feb 5-Mar 12.
Duke University, North Carolina US, March 26-March 30.
MIT workshop "Stochastic Networks" Cambridge, MA, US, June 18-21.
Karl Rökaeus
Postdoc vid Universiteit van Amsterdam till och med 15/8.
Joanna Tyrcha
Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark, en vecka i juli 2012.
16
Regelbundet: ca en gång per månad NORDITA, Stockholm.
Leo Tzou
University of Helsinki (Sept - Dec)
Unversity of Jyvaskyla (Dec)
2.1.4 Konferensdeltagande
Per Alexandersson
Arbeitsgemeinschaft Diskrete Mathematik, October 16, 2012, Universität Wien. Stretched skew Schur
polynomials are recurrent.
Invited speaker in relation to Approximation days, July 2–3, 2012, Leuven, Schur polynomials and
Widom’s formula.
Johan Andersson
Second Finnish-Swedish conference in number theory, Oulu, 21-23 May 2012. Talk: "Universality for
multiple zeta functions in several complex variables"
Elementare und Analytische Zahlentheorie 2012, August 13-18, 2012 Schney. Talk: "Voronin Universality in several complex variables"
Daniel Bergh
GAeL XX i Grenoble. 18-22 juni 2012. Bidrag "Computations in the Grothendieck group of stacks"
Alexander Berglund
Homotopical Algebra and its Applications, CIRM, Luminy (Frankrike), 25 juni 2012. Föredrag: Rational homotopy automorphisms of spaces via infinity-groupoids and Koszul duality.
Stanford Symposium 2012, Algebraic Topology: Applications and New Directions, Stanford University (USA), 24 juli 2012. Föredrag: Homological stability for automorphisms of manifolds.
Oberwolfach meeting 'Topologie', MFO, Oberwolfach (Tyskland), 17 september 2012. Föredrag: Homological stability for automorphisms of manifolds.
Cohomological methods in group theory, BIRS, Banff (Canada), 30 november 2012. Föredrag: Rational cohomology of automorphisms of highly connected manifolds.
Norwegian Topology Meeting 2012, Universitetet i Oslo (Norge), 7 december 2012. Föredrag: Rational homotopy theory of automorphisms of highly connected manifolds.
Algebraic Homotopy, Operads and Grothendieck-Teichmüller groups, Université de Nice-Sophia Antipolis (Frankrike), 19 december 2012. Föredrag: Rational homotopy theory of automorphisms of
highly connected manifolds.
Olof Bergvall
Géometrie Algébrique en Libérté, 18-22 juni, Poster: "The Tautological Ring of the Universal Curve"
Jan Boman
American Mathematical Society konferens i Boston 4 - 7 januari 2012,Special session on Radon transforms and Geometric Analysis. "Local injectivity of generalized Radon transforms".
Geometric Analysis on Euclidean and Homogeneous spaces, Tufts University, Medford, Mass, 8 - 9
januari 2012.
Conference on inverse problems in honor of Gunther Uhlmann, University of California, Irvine, 18 22 juni, 2012.
Gudrun Brattström
Bert Bolin Centre for Climate Research Annual Meeting (Stockholms universitet), 21-22 November
2012. Jag var med på två posters:
Anders Moberg, Alistair Hind, Håkan Grudd, Gudrun Brattström, Rolf Sundberg, Katarina Fetisova,
Rodrigo Caballero, Qiong Zhang: "A GCM-Reality Intercomparison Project for the last millennium".
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Paul J. Krusic, Eduardo Zorita, Hanna S. Sundqvist, Gudrun Brattström: "Northern Hemisphere hydrological patterns in the last 12 centuries".
17
Tom Britton
Workshop on networks and epidemics, Ohio, USA, mars, 2012
Nordic Conference on Mathematical statistics, Umeå, juni, 2012
Föreläsare vid 4th Summer Institute in Statistics and Modeling in Infectious Diseases, Seattle, USA,
juli, 2012
Workshop on Discrete geometric analysis, Kyoto, Japan, september 2012
Erland Ekheden
European Congress of Actuaries, Bryssel, 7-8 juni 2012. Höll föredrag, "Pricing catastrophe risk in life
(re)insurance".
Cecilia Holmgren
Probabilistic Combinatorics, Barbados workshop March 17-24 Title: A conjecture by Feige.
8th International Purdue Symposium on Probability and Statistics 20-24 June, keynote speaker Title:
The total path length of split trees.
Ola Hössjer
Gave a talk Quasi equilibrium methods in population genetics at the 24th Nordic conference in Mathematical Statistics (Nordstat) in Umeå, June 2012
Gave a talk ”Spatial autocorrelation for subdivided populations” at Modern Stochastics: Theory and
Application III, Kiev, September 2012
Christine Jost
SIAM annual meeting, Minneapolis, 9-13 juli 2013, Poster: Computing Characteristic Classes in Algebraic Geometry
Pavel Kurasov
Quantum graphs in Mathematics, Physics and Applications, Stockholm univ, December 7-8, 2012,
organizer, lecture ”On spectral gap for quantum graphs''
Spectral Theory and Its Applications, Bordeaux, France, October 3-5, 2012, invited lecture ”Magnetic
field and inverse problems for quantum graphs''
Dynamical Systems on Random Graphs, CIEM, Castro Urdiales, Spain, September 18--21, 2012 Invited lecture ”Lasso graph: inverse problem and spectral properties''
Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics - OTAMP2012, Bellaterra, Barcelona, Spain,
June 11-14, 2012 (organizer)
EPSRC research network inaugural meeting, Cardiff, Wales, UK, May 14, 2012
Dissipative Spectral Theory: Operator Theory, PDEs and Numerics, Cardiff, Wales, UK, May 8-11,
2012. Lecture ”Lasso graph: the inverse problem is actually solvable”
Annemarie Luger
Spectral Theory and Differential Operators, Graz (A), 27.8.-31.8. 2012, Talk: On the multiplicity of
generalized poles
Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics, CRM Barcelona (Spain), 11.6.-14.6. 2012,
Talk: Strongly singular Sturm-Liouville problems
Dissipative Spectral Theory: Operator Theory, PDEs and Numerics, Cardiff (UK), 08.5.-11.5. 2012,
Mark Krein's Method of Directing Functionals and Singular Potentials "
Johannes Lundqvist
KAUS, Stockholm, 27/1-29/1, A local duality principle for ideals of pure dimension
Jens Malmros
Nordstat 2012, Umeå, 10-14 juni, Respondent-driven sampling on directed networks
18
Mehrdad Jafari Mamaghani
2nd Annual Meeting of EU-FP7-Systems Microscopy Network of Excellence, Kloster Eberbach,
Germany, April 24-25, 2012, "Modeling Causality in Cell Migration"
24th Nordic Conference on Mathematical Statistics, Umeå, Sweden, 10-14 June, 2012, "Modeling
Causality in Cell Migration"
Ivan Martino
December 2012 MSRI-program in Commutative Algebra , San Francisco, California, USA
September 17 - 19, 2012, 15 years of Pragmatic, Conference on Algebraic Geometry and Commutative
Algebra , Catania, Italy,
July 18 - 20, 2012, Workshop: Iberian meeting on numerical semigroups , Vila Real,
January 16-20, 2012, Learning and Intelligent Optimization Conference, LION 6, Paris, France.
Sergei Merkulov
Conference ”Homotopy Algebra and Its Applications. Celebrating Yves Felix' 60th birthday”, Luminy,
France, June 2012. Invited speaker
Conference ”3Quantum: Algebra, Geometry, Information”, Tallin, Estonia, July 2012. Invited speaker
Fredrik Olsson
14'th Stockholm-Uppsala symposium in Mathematical statistics, Stockholms universitet, 31/5-2012:
Effective Size of Populations of Varying Size with Spatial Structure
24th Nordic Conference in Mathematical Statistics, NORDSTAT, Umeå 13/6-2012: Effective Population Size
Erik Palmgren
Workshop on formal topology, Ljubljana 15-20 juni, Point-free topology and constructive analysis.
Workshop on proof theory and constructivism, Helsingfors, 23 mars, Inversion principles in logic and
type theory and the foundations of mathematics.
Mikael Petersson
Modern Stochastics: Theory and Applications III, Kiev, 10-14 september, "Quasi-stationary distributions for perturbed regenerative processes with discrete time"
Boris Shapiro
Bruce 60 Wall 75 Conference, Liverpool, June 2012, invited speaker.
V.I.Arnold's 75th birthday Conference, Moscow, December 2012, invited speaker.
Andrzej Szulkin
International Conference on Variational Methods and Nonlinear Partial Differential Equations,
Beijing, 16-19 april, föredrag: A new concentration phenomenon for a semilinear elliptic equation
The 9th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlando,
1-5 juli, föredrag: A concentration phenomenon for a semilinear elliptic equation
Workshop on Nonlinear Equations, Joao Pessoa (Brasilien), 17-21 september, föredrag: A concentration phenomenon for a semilinear elliptic equation
Pieter Trapman
Stochastic activity month, Scaling limits in spatial probability, Eurandom Eindhoven, NL, February 8,
Talk: "The growth of the infinite long-range percolation cluster and an application to spatial epidemics"
Workshop "Evolution and Spread of Disease", March 19-23, Columbus, Ohio, US. Moderator for discussion on graph models in epidemiology
Nordstat Conference, June 10-14, Umeå, Se, Talk: "R_0 and other reproduction numbers for epidemic
models with household structure"
Joanna Tyrcha
10th International Workshop Neural Coding 2012, Prague, Czech Republic, September 2-7, 2012;
19
Föreläsning:"Network Inference with Stochastic Hidden Units".
Leo Tzou
Invited talk at Gunther Uhlmann's 60th birthday conference (UC irvine)
Paul Vaderlind
The 2'nd EAUMP Conference, Arusha, Tanzania, 20.08/12-26.08
2.1.5 Föreläsningar
Johan Andersson
Mikael Passare Dagen, 14 September 2012, "Voronin universality in several complex variables"
Alexander Berglund
EPFL Lausanne (Schweiz), 28 februari 2012.Seminarium: Rational cohomology of homotopy selfequivalances and diffeomorphisms groups
Masterclass on Koszul duality for operads, Københavns Universitet (Danmark), 16 - 27 april 2012. Tre
föreläsningar: Rational homotopy theory
UPMC (Paris 6), Paris (Frankrike), 30 april 2012. Seminarium: Rational homotopy automorphisms via
Deligne-Getzler infinity-groupoids and Koszul duality
Tom Britton
Seminarium, Umeå Universitet
Ralf Fröberg
Porto, Portugal, The waring problem for polynomials
Cecilia Holmgren
Uppsala Probability Seminar.Title: The total path length of split trees
Ola Hössjer
Seminar at Statistics department, Stockholm University, April 18, 2012, Quasi equilibrium methods in
population genetics.
Seminar at Division of Mathematical Statistics, Linköping University, April 24, 2012, Quasi equilibrium methods in population genetics
Seminar at Division of Mathematical Statistics, Stockholm University, April 25, 2012, Quasi equilibrium methods in population genetics
Seminar at Department of Statistics, Lund University, November 28 2012, Quasi equilibrium methods
in population genetics
Petter Johansson
Minnesdag för Mikael Passare 20120914. Coamoebas of linear spaces
Christine Jost
Mars, small talk seminar, KTH, föredrag: Toric vector bundles
Februari, doktorandseminariet, föredrag: From degree and genus to Chern classes
Annemarie Luger
Docentföreläsning, 01.02.2012, Sturm-Liouville problem: från klassiskt till singulärt
Kollokvium, LU, 23.5.2012: Mark Krein's Method of Directing Functionals and Singular Potentials
Analysis seminar KTH, 26.09.2012, On what a Nevanlinna function can do for you
Johannes Lundqvist
KASS, Chalmers, Göteborg, 14/3, A cohomological residue and a local duality theorem for ideals of
pure dimension
Svenska matematikersamfundets höstmöte i Luleå, 23/11, An effective uniform Artin-Rees lemma
20
Samuel Lundqvist
CSC KTH 13 february 2012: The SAT problem and Boolean Gröbner bases
Sara Maad Sasane
Surface fitting with boundary data. Seminarium på Syngenta, UK, 28 november 2012
Mehrdad Jafari Mamaghani
Precolloquium to SMC Colloquium. Oskar Klein Aula, 2012-03-14: A history of evolutionary thought
Jan-Erik Roos
Hållit parentation vid KVA den 15 februari 2012 över framlidne medlemmen av matematik-klassen
vid KVA Torsten Ekedahl. Publicerades i akademiens årsberättelse 2012
Boris Shapiro
KTH, Analysis Seminar - October 2012
Pieter Trapman
Linköping, September 15, Long-range percolation on the hierarchical lattice
2.1.6 Opponent- och sakkunniguppdrag
Tom Britton
Sakkunnig för professur i biostatistik, Göteborgs universitet
Sakkunig för 2 lektorat i statistik, Linköpings universitet
Maria Deijfen
Medlem i VR-panelen för matematik och teknisk matematik 2012.
Sakkunnig för lektorat i matematisk statistik vid Matematiska vetenskaper, Chalmers.
Sakkunnig för lektorat i matematisk statistik vid Luleå tekniska högskola.
Ralf Fröberg
Pedagogisk sakkunnig, lektorsanställning matematik, SU
Ola Hössjer
Licentiate opponent of Marina Rafajlovic thesis Genetic variation in structured populations, Department of Physics, Gothenburg University, June 2012.
Member of examination committee of Lina Schelin's dissertation, Mathematical Statistics. Dept. of
Mathematics and Mathematical Statistics, Umeå University, April 2012.
Member of examination committee of Thomas Frisell's dissertation, Psychiatric epidemiology, Karolinska Institute, Stockholm, June 2012.
Scientific expert for Promotion of Lars Rönnegård to Professor of Statistics at Dalarna University,
April 2012.
Scientific expert for one professor position in Statistics at the University of Jyväskylä, Department of
Mathematics and Statistics, May 2012.
Scientific expert for one lecturer position in Mathematical Statistics, directed towards applications, at
Uppsala University, June 2012.
Pavel Kurasov
Sakkunnig för Alexei Iantchenkos ansökan för befordran till professor (Malmö högskola)
Opponent: 16 april, 2012, Linköpings universitet, Sonja Radosavljevic, Pairs of projections on Hilbert
spaces
Sara Maad Sasane
Medlem i betygsnämnden för Marie Frentz disputation, 24 februari 2012.
21
Erik Palmgren
Sakkunnig för lektorat i programmeringslogik, Chalmers, rapport 17 november
Boris Shapiro
Diskutant för licentiat av Elin Ottergren samt Ketil Tveiten
Rolf Sundberg
Betygsnämnd för Fil Dr (Frank Eriksson) Matem. statistik, Chalmers/Göteb.Univ. 27 april 2012
Betygsnämnd för Fil Dr (Erik Alm) Analytisk kemi, Stockholms Univ. 25 maj 2012
Torbjörn Tambour
16 november 2012, Linnéuniversitetet i Växjö, opponent/granskare vid Henrik Carlssons licentiatseminarium, titel Undervisningsform, klassrumsnormer och matematiska förmågor.
Pieter Trapman
February 10, VU University Amsterdam, The Netherlands PhD opponent of Matthijs Joosten.
Joanna Tyrcha
Expertläsare för Högskoleverkets utvärdering av matematik (25 avhandlingar), oktober 2012-januari
2013.
2.1.7 Anslag, priser och utmärkelser
Johan Andersson
Crafoord prize research grant diploma, 60 000 kr for the project "Universality of multiple zetafunctions in several complex variables"
Gudrun Brattström (samt medsökande Rolf Sundberg)
VR-anslag för perioden 2013-2016 för projektet ”A statistical framework for comparing paleoclimate
data and climate model simulations”
Tom Britton
Projektbidrag VR
Projektbidrag Riksbankens Jubileumsfond
Organisatör av 14:e Stockholm-Uppsala symposiet i matematisk statistik (Sto-Upp)
Ordförande i programkommittén för 24'th Nordic conference on mathematical statistics (Nordstat),
Umeå, juni, 2012
Cecilia Holmgren
4 year grant for young researchers from the Swedish Research Council (VR).
Pavel Kurasov
Cooperation group ”Discrete and Continuous Models in the Theory of Networks'' (ZIF, Bielefeld)
(tillsammans med Delio Mugnolo (Ulm) oct Fatihcan Atay (Leipzig)
Mehrdad Jafari Mamaghani
KVA, Magnussons Fond
Ivan Martino
KVA:s grant for a maximum amount of 25000 kronor;
SMS:s grant for the amount of 6000 kronor
Sergei Merkulov
Magnusson anslag
22
Fredrik Olsson
Stiftelsen G.S. Magnussons, Kungliga Vetenskaps Akademin, Stockholm, 2012
Leo Tzou
VR - 800,000 SEK per year over 4 years
Finnish Academy Fellowship - 750,000 SEK per year over 3 years
Paul Vaderlind
Paul Erdös Award, 2012
2.1.8 Seminarieserier
2.1.8.1 Seminarier i matematisk statistik
Feb 22, Tom Britton, SU: Weighted networks with applications
Feb 24, Denis Mollison, Herriot Watt, Edinburgh, UK: Theory, statistics and politics of preferential
voting
Mar 7, Rebecca Jörnsten, Chalmers: Large-scale network modeling, data integration and experimental
planning, with applications to cancer genomics
Apr 4, Fabio Lopes, SU: Percolation for Poisson Bipartite stable graphs in R^d
Apr 18, Mehrdad Jafari Mamaghani, SU: Causality in Cell Migration
Apr 25, Ola Hössjer, SU: Quasi equilibrium methods in population genetics
May 2, Olle Häggström, Chalmers: A stochastic model for consensus formation in social networks
May 16, David Bolin, Lund: Excursion and contour uncertainty regions for latent Gaussian models
May 23, Frank Ball, Nottingham, UK: Identifiability of Aggregated Markov Models of Single Ion Channels
Aug 15, Shirshendu Chatteryee, New York, US: Symptotic Behavior of Aldous' Gossip Process
Sep 12, Patrik Andersson, SU: Efficient calculation of financial Greeks
Sep 19, Cecilia Holmgren, SU: The total path length of split trees
Sep 26, Sebastina Höhna, SU: Estimating non-constant species diversification rates and patterns under
incomplete, systematic species sampling
Okt 3, Svante Janson, Uppsala, Simply generated trees, conditioned Galton-Watson trees, random allocations and condensation
Nov 7, David Sumpters, Uppsala: How to make a reinforced random walk solve transport problems
Dec 19, Sara Sjöstedt-De Luna, Umeå: Modelling varved lake sediment to detect past environment and
climate changes - a functional data analysis approach
2.1.8.2 Algebra och geometriseminarier
11 January. Jan-Erik Roos: New results about Hilbert series of noncommutative algebras
23
1 February. Jesper M. Møller: Euler characteristics of subgroup categories
8 February. Afshin Goodarzi: Algebraic shifting and ideals with linear resolution
15 February. Boris Shapiro: On the Waring problem for polynomial rings
22 February. Björn Selander: Elementary version of Giraud's non-abelian 2-cohomology
7 March. Sergei Merkulov: A line in the plane and the Grothendieck-Teichmueller group
4 April. Sandra Di Rocco: Higher order toric projective duality
18 April. Lars Halvard Halle: Degenerations of Calabi-Yau varieties and motivic zeta
functions
25 April. Johan Alm: The universal noncommutative A_\infty deformation of
Gerstenhaber algebras
2 May Matthew Stamps: Betti diagrams of graphs
16 May. Roy Skjelnes: The Weil restriction and the Quot scheme.
23 May. Karen Vogtmann: Automorphisms of free groups, hairy graphs and modular forms
30 May. Jan-Erik Roos: Bass series of local rings. Computational aspects and
conjectures.
14 June. Dan Petersen: The structure of the tautological ring in genus one
12 september. Linda Chen: Equivariant quantum cohomology of flag varieties,
transversality and positivity
19 september. Karl Rökaeus: New curves with many points over small finite fields
26 september. Wojciech Chachólski: Injective resolutions in relative homological algebra
3oktober. Jack Hall: Coherent functors and their applications to moduli
17 oktober. Maxim Zabzine: Generalized Kahler geometry and related topics
24 oktober. Ralf Fröberg: On differential operators of numerical semigroup rings
31 oktober. Ozgur Ceyhan: Feynman integrals, motives of configuration spaces, and multiple zeta values.
7 november. Carel Faber & Dan Petersen: The Gorenstein conjecture fails for the tautological ring of
stable n-pointed genus two curves
14 november. Enrico Carlini: Waring Problem for forms
23 november. Olga Rossi: Lagrangian and Hamiltonian duality
28 november. E. Dror Farjoun: A homotopy approach to Galois cohomology.
5 december. Leif Melkersson: Finiteness properties of (local cohomology modules) with support at a closed set of dimension one.
24
2.1.8.3 Analysseminarier
Analysseminariet startade bara under hösten, och gick oregelbundet pga av många föredrag inom ett program på Institut Mittag-Leffler:
12 september, Jan Chabrowski (University of Queensland, Australia )
On the Neumann problem for systems of elliptic equations involving homogeneous nonlinearities of a
sub-critical and critical degree
10 oktober, Pavel Exner (Doppler Institute for Mathematical Physics and Applied Mathematics, Prague ):
Fat graphs and the meaning of the vertex coupling
17 oktober, Alexander Vasil'ev (University of Bergen, Norway ): Sub-Riemannian structures corresponding to Kaehlerian metrics on the universal Teichmueller space and curve
2.1.8.4 Logikseminarier
18 January. Douglas S. Bridges, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. Approaching
topology constructively via apartness
25 January. Håkon Robbestad Gylterud (SU). Symmetric Containers
1 February. Dag Prawitz. Gentzen's 2nd consistency proof and normalization of natural deductions in 1st
order arithmetic
8 February. Christian Espíndola (SU). Categorical methods in model theory
15 February. Martin Blomgren (KTH). Essentially small categories
24 February. Mohammad Jabbari (SU). Algebraic Theories and Algebraic Categories
29 February. Peter Schuster (Leeds). A Proof Pattern in Algebra
7 March. Erik Palmgren. What is an internal setoid model of dependent type theory?
21 March. Hajime Ishihara (Japan Advanced Institute of Science and Technology). Some Conservative
Extension Results of Classical Logic over Intuitionistic Logic
18 April. Juha Kontinen, Helsinki. Axiomatizing first-order consequences in dependence logic
25 April. Henrik Forssell, Oslo. Recovering theories from their models
9 May. Sam Sanders, Ghent University. Reuniting the antipodes: bringing together Constructive and
Nonstandard Analysis
30 May. Dag Westerståhl. Compositionality in context
12 September. Peter Dybjer (Chalmers). Tests, games, and Martin-Löf's meaning explanations for intuitionistic type theory
26 September. Erik Palmgren. Survey of notions of models for dependent type theories
7 November. Benno van den Berg, Utrecht University. Predicative toposes
8 November. Henrik Forssell, University of Oslo. Simplicial databases
21 November. Tero Tulenheimo, University of Lille. Classical Negation and Game-Theoretical Semantics
25
28 November. Peter Schuster, Pure Mathematics, University of Leeds. When Irreducibles are Prime
5 December. Allard M. Tamminga, Bayreuth and Groningen. Correspondence analysis for many-valued
logics (joint work with Barteld Kooi)
12 December. Håkon Robbestad Gylterud. The partiality monad and its algebras
2.1.8.5 Plurikomplexa seminarier
1 mars.
Egmont Porten: Holomorphic extension from CR manifolds and hypoellipticity
Robert Berman: The volume of Kähler-Einstein-Fano varieties
Hassin El Mir: Topics in pluricomplex analysis
17 april. Urban Cegrell: The complex Monge-d’Ampere operator
29 maj. Jens Forsgård: Lopsided Coamoebas
6 november
Jan – Erik Björk: Residues and currents on compact Riemann surfaces in dimension one
Urban Cegrell: Introduction to Pluripotential Theory
5 december.
Kaj Nyström, Uppsala University: Boundary behaviour for non-negative solutions to non-linear and
degenerate parabolic PDE:s
Håkan Persson, Uppsala University: Approximation of Plurisubharmonic Functions and Stein Neighborhood Bases
2.1.8.6 Doktorandseminarier
3 feb. Håkon Robbestad Gylterud. Symmetric Containers
17 feb. Christine Jost. From degree and genus to characteristic classes
9 mars Christian Espíndola. Complete theories and their applications
30 mars. Per Alexandersson. Seminar on Mathematica
13 april. Daniel Bergh. Intersection theory and enumerative geometry
27 april. Afshin Goodarzi. On the Hilbert Series of Monomial Ideals
25 maj. Theo Backman. Associative algebras up to homotopy
14 sep. Per Alexandersson. Skew Schur polynomials from stretched SSYT:s satisfy a linear recurrence A
28 sep. Olof Bergvall. Integral lattices and discriminant forms
12 okt. Kaj Börjeson. Knots and the Jones Polynomial
26 okt. Alessandro Oneto. Waring's Problem: Secant varieties and defectiveness
9 nov. Elin Ottergren. Multiplier sequences for generalized Laguerre bases
23 nov. Inna Malysheva. The C-invariant of tangles
7 dec.Christoph Neuner. Shift-invariant linear relations on the Hardy space H^2
26
2.1.9 Särskilda evenemang vid institutionen
14:e Stockholm-Uppsala symposiet i matematisk statistik 31 maj
Anordnades vid institutionen, avd matematisk statistik
Tom Britton, SU. Opening
Mathias Lindholm, AFA & SU, Claim level reserving
Ali Hamdi, KTH. Pricing Bermudan options with a nonparametric estimation approach by regularization with PDE
Måns Thulin, UU. Coverage corrected confidence intervals for p in Bin(n,p)
Johan Tykesson, UU. Random Interlacements
Fredrik Olsson, SU. Effective Size of Populations of Varying Size with Spatial Structure
Marina Axelson-Fisk, Chalmers-GU. Driver maneuver prediction using HMMs
Tatyana Pavlenko, KTH. Higher criticism for feature selection in high-dimensional classifiers
3rd Annual Sto-Upp post doc lecture: Pieter Trapman, SU. TBA
SU-, KTH- and UU-representanter. Aktiviteter (gr-utb, fo-utb o fo) kommande läsår: UU, KTH, SU
Diskussion: Hur stärker vi matematisk statistik i Stockholm-Uppsala?
14 september hölls Mikael Passares dag och 16 november anordnades minnesdag för Torsten Ekedahl
Vid båda tillfällen hölls en heldags föreläsningar av doktorander, forskare och före detta doktorander i de
forskningsområden som Mikael Passare och Torsten Ekedahl var verksamma inom samt flera andra områden.
Mikael Passares dag 14 september
Christer Kiselman: Mikael Passare (1959-2011)
Petter Johansson: Amoebas and coamoebas on affine spaces
Sergei Merkulov: A line in the plane and the GrothendieckTeichmüller group
Henrik Shahgholian: When are potentials optimally regular?
Christer Kiselman: Questions inspired by Mikael Passare's mathematics
Boris Shapiro: New multiplier sequences and discriminant amoebae
Richard Lärkäng: Residue currents with prescribed annihilator ideals on singular varieties
Håakan Hedenmalm: The Gaussian free eld and Hadamard's variational formula
Jens Forsg ard: Lopsided Coamoebas
Johan Andersson: Voronin universality in several complex variables
Rikard Bøgvad: Piecewise pluriharmonic plurisubharmonic functions and limits of subvarieties.
Minnesdag för Torsten Ekedahl 16 november
Jan-Erik Roos: On the structure of positively graded infinitedimensional Lie algebras.
Qimh Xantcha: Binomial rings: axiomatization, transfer and classification.
Per Salberger: On Serre’s conjectures in Diophantine geometry.
Sergei Merkulov: Exotic automorphisms of the Schouten algebra of polyvector fields.
Carel Faber: Cusp forms of level one and the cohomology of moduli spaces.
Karl Rökaeus: Algebraic curves over finite fields.
Dan Laksov: Spektralavbildningssatsen.
Boris Shapiro: On total reality of meromorphic functions.
Anders Björner: Torsten, matematiker och vän – några minnen.
Roy Skjelnes: Some remarks about Recovering the good component of the Hilbert scheme.
Daniel Bergh: On the Grothendieck Group of Stacks.
7-8 december: Quantum graphs in Mathematics, Physics and Applications, Stockholm univ.
Arrangör: Pavel Kurasov och Annemarie Luger
Leszek Sirko: Experiments with microwave networks
Jean-Claude Cuenin: Eigenvalue estimates for non-selfadjoint Dirac operators
27
Milos Tater: On the spectrum of a bent chain graph
Andrew Watson: An engineering perspective of quantum graphs
Mats-Erik Pistol: Mapping a continuous band-structure model to a lattice model: solving the remaining
problems
Mikkel Haggren Brynildsen: On the Verdet constant and Faraday rotation for graphene-like materials
Matej Tusek: On thin quantum layers
Amru Hussein: Estimates on the negative eigenvalues of Laplacians on finite metric graphs
Pavel Kurasov: On spectral gap for quantum graphs
28
2.2 Forskarutbildning
2.2.1 Forskarutbildning matematik
Det antogs tre nya doktorander på mattesidan: Alessandro Oneto, Kaj Börjeson och Christoph Neuner
Krisen som orsakades av Torsten Ekedahls och Mikael Passares bortgång verkar vara över, det vill
säga att alla deras förre detta doktorander har nya handledare och det verkar gå framåt åt rätt håll för alla.
Boris Shapiro
Studierektor för forskarutbildning i matematik
2.2.2 Forskarutbildning matematisk statistik
Under året har en doktorand avslutat sina studier med doktorsexamen: David Lindenstrand.
Som vanligt utlystes doktorandtjänst(er) under våren och efter urvalsprocessen antogs tre nya doktorander, Ekaterina Fetisova, Hannes Malmberg och Kristoffer Spricer. Ekaterina Fetisova arbetar med ett
klimatstatistiskt projekt gemensamt med forskare vid Bert Bolincentret och Hannes Malmberg delar sin
tid mellan vår institution och institutionen för nationalekonomi.
När det gäller doktorandkurser och högre masterkurser har vi under året gett bland annat "Statistical
models", "Probability IV", "Epidemic modeling, simulation and statistical analysis" samt "Stochastic
processes III".
Maria Deijfen
Studierektor för forskarutbildning i matematisk statistik
2.2.3 Doktorsavhandlingar
Avdelning matematik
Al Abdulaali, Ahmad K: On the Extension and Wedge Product of Positive Currents
Avdelning matematisk statistik
Lindenstrand David: Stochastic epidemic models in heterogeneous communities
2.2.4 Licentiatavhandlingar
Avdelning matematik
Ottergren, Elin: Multiplier Sequences for Laguerre Bases
Forsgård, Jens: On Hypersurface Coamoebas and Integral Representations of A-Hypergeometric Functions
Tveiten, Ketil: B-splines and the characteristic D-module of a polyhedral cell complex
Bergh, Daniel: Computations in the Grothendieck Group of Stacks
29
3 Utbildning på grund- och avancerad nivå
3.1 Kurser och program
3.1.1 Utbildning vid avdelning matematik
Avdelningen fortsatte att öka sin utbildningsvolym. Under 2012 hade vi 313 (289) helårsprestationer
(HÅP) och 623 (583) helårsstudenter (HÅS), motsvarande siffror för 2011 inom parentes. Jämfört med
bottennivån 2007 innebär det en ökning av HÅP med 71%.
Vi är inte ensamma om att öka antalet helårsprestationer och fakulteten nådde utbildningstaket under
2012, vilket har lett till att vi har fått en utbildningskvot tilldelad för 2013.
Anmärkningsvärt är att 2012 var ett rekordår sett till antalet självständiga arbeten som presenterades
(32 st, vilket ska jämföras med 38 st sammantaget under perioden 2009-2011).
Genomströmning
Men med avseende på de förstagångsregistrerade studenterna (se tabellen nedan) väcks en del frågor. För
det första har den totala genomströmningen fortsatt att minska och har gått ned från 47% 2010 till 42%
2012. Eventuellt kan nedgången förklaras med att vi infört möjligheten för studenter att självregistrera sig
via webben. För det andra har den totala prestationen bland förstagångsregistrerade faktiskt sjunkit på
både Matematik I och på B-nivån jämfört med föregående år. Med tanke på att Matematik I har ersatt
många av de specialutformade lärarkurserna är minskningen illavarslande. På C- och D-nivån har prestationen dock ökat, och sett till samtliga kurser ligger den i linje med prestationen för 2011. För att dra djupare slutsatser av detta krävs en noggrannare analys av statistiken, till exempel bör man särstudera olika
studentgruppers resultat.
Programstudenter och utvärdering
Antalet förstagångsregistrerade på våra olika kandidat- och masterprogram har legat i linje med föregående års, bortsett från kandidatprogrammet i matematik där antalet har ökat med cirka 70% till 67 individer, en siffra som återigen ska sättas i relation till möjligheten att självregistrera sig.
Under hösten skrev en grupp bestående av Rikard Bøgvad, Samuel Lundqvist, Andrzej Szulkin och
Torbjörn Tambour den självvärdering som ligger till grund för UK-ämbetets utvärdering av våra kandidat- och masterexamina. Arbetet var resurskrävande men gav en god insikt i utbildningens styrkor och
brister.
Distanskurser och lärarsituation
Satsningen på distanskursverksamheten fortsatte och under läsåret utbildade vi ett flertal lärarlyftstudenter
på så kallad halvdistans, en för oss ny undervisningsform.
Behovet av vikarier och gästlärare har varit fortsatt högt och många lärare har ackumulerat övertid.
Med de nya rekryteringarna hoppas vi kunna bryta trenden under nästa läsår.
30
Helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) 2012, jämfört med 2010-2011
År
2012
DEL HÅS
2011
HÅP
HÅP/ DEL HÅS
2010
HÅP
HÅP/ DEL HÅS
HÅP
HÅP/
Kurs/kurskategori
HÅP
HÅS HÅS
HÅS HÅS
Förberedande kurs
24% 174,6 64,4
37%
20% 132,3 52,8
40%
12% 84,9
26,9
32%
Servicekurser inkl Basåret
8%
22,0
54%
8%
40%
10% 33,8
22,6
40%
Matematik I
37% 251,7 99,5
40%
42% 248,3 111,7 45%
40% 197,7 88,6
45%
B-nivån
10% 73,5
27,1
37%
13% 81,9
35,1
43%
15% 70,9
33,0
47%
Självständ. arb. grundnivå
2%
8,6
4,1
48%
1%
5,2
2,5
49%
1%
4,3
2,3
53%
C-nivån
9%
50,0
23,8
47%
7%
40,6
18,5
46%
8%
37,4
18,3
49%
D-nivån
2%
11,1
6,5
58%
2%
12,3
5,0
40%
1%
7,6
2,9
37%
Självständ. arb. av. nivå
1%
5,8
3,3
57%
1%
3,8
2,0
53%
1%
3,0
1,5
50%
Lärarkurser + ULV exkl llyftet 4%
16,3
11,9
73%
8%
31,0
20,2
65%
11% 32,2
25,1
78%
Lärarlyftet
8,7
6,4
73%
-
-
-
-
-
-
-
641
268,8 42%
Totalt
2%
40,7
38,1
21,2
593,4 269,1 45%
HÅS
-
471,8 221,1 47%
Utvecklingen för kurs/kurstyp för avd. Matematik under åren 2010-2012. Data baseras på utdrag ur ÅR-databasen
och avser förstagångsregistrerade studenter med eventuell registrerad prestation över perioden 1 januari innevarande
år till 1 mars följande år. Kolumnen “DEL HÅP” avser kursens/kurstypens andel av totalhåp.
Samuel Lundqvist
Studierektor för grundutbildningen vid avd. matematik
3.1.2 Utbildning vid avdelning matematisk statistik
Studentvolymen på avdelningen har ökat stadigt de senaste åren och under 2012 såg vi även en glädjande
ökning i prestationerna. Genomströmningen är dock fortsatt låg, med ca 0,6 prestationer per registrerad
student.
Grundläggande nivå
En ny kurs, ”Paradoxer i Sannolikhetsteori och Matematisk Statistik”, med ambition att locka fler matematikstudenter till ämnet misslyckades tyvärr med detta och såg endast en handfull studenter. 10 studenter färdigställde sina kandidatarbeten i matematisk statistik, ett normalt antal jämfört med tidigare år.
Avancerad nivå
Totalt 10 studenter antogs och registrerade sig på avdelningens fyra masterprogram under höstterminen
vilket är en ökning, programstudenter utgör dock en liten del av de 50 helårsstudenter som var registrerade på avancerad nivå. Den stora skillnaden mellan antalet programstudenter och registrerade har två
förklaringar, dels väljer flertalet av våra egna studenter att läsa fristående kurser – vi saknar ett starkt
incitament för att registrera sig på programmen – dels på att en relativt stor andel av helårsstudenterna
(uppskattningsvis 15) består av branschaktiva aktuarier som strävar efter diplomering enligt Svenska Aktuarieföreningens regelverk. Kurser inom aktuarieprogrammet står för nästan 30 av de 50 helårsstudenterna, medan endast 5 registrerade sig på programmet. Under året färdigställdes 8 självständiga arbeten på
masternivå och 6 på magisternivå (enligt den gamla examensordningen). Utöver det ordinarie utbudet gav
vi under hösten kursen "Epidemic modelling, simulation and inference" inom ramen för "Nordic Biostatistics Graduate Course Network", ett lyckat arrangemang som lockade studenter från flera lärosäten även från våra nordiska grannländer.
Lärare
Under året gick Anders Björkström i pension och vi anställde tre nya lektorer; Cecilia Holmgren som
började i augusti samt Michael Höhle och Pieter Trapman som vid årskiftet ännu ej tillträtt sina lektorat.
31
Kapaciteten är relativt god, men kompetensen hos lärarkåren är något skevt fördelad i förhållande till
kursutbudet; vi ser speciellt behov av lärare inriktade mot finans- och försäkringsmatematik, på senare tid
även inferensteori och tillämpad statistik.
HSV:s utvärdering
Under hösten arbetade en grupp bestående av Anders Björkström, Gudrun Brattström, Ola Hössjer och
Martin Sköld med den självvärdering av avdelningens tre examina (Matematisk Statistik: Kandidat, Master och Försäkringsmatematik: Master) vi fått i uppdrag att utföra inför HSV:s (nuvarande UKÄs) utvärdering av ämnena. Arbetet innebar en nyttig översyn av våra utbildningsplaner och har föranlett förbättringsarbete, speciellt på masternivå.
Administration
Nytt för året är införandet av universitetets centrala system, TimeEdit, för lokalbokning och schemaläggning på institutionen. Detta har fungerat väl, men det finns utrymme att integrera systemet på ett smidigare sätt med våra kurshemsidor. Mer problematiskt har övergången till elektronisk kursanmälan via antagning.se varit. Studenterna har anpassat sig snabbt, men tyvärr har samarbetet med universitetets centrala antagningsenhet fungerat sämre vilket inneburit mycket extraarbete för vår kursadministration.
Helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) 2010-2012
Grund termin 1
Grund fortsättning
Avancerad (Aktuarie)
Övriga
Total
År
HÅS
HÅP
HÅS G2
HÅP G2
HÅS
HÅP
HÅS
HÅP
HÅS
HÅP
2010
27,5
16
25,4
14,3
34,9 (13,6)
18,2 (8,9)
10,3
5,4
98,1
53,8
2011
28,6
18,4
26,9
12,7
38,5 (26,4)
21,8 (18,4)
6,8
4
100,8
57
2012
30,8
19,8
26,4
16,3
45,4 (28,6)
26,1 (19,8)
13,1
5,5
113,1
67,7
Helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) fördelade på: Grundläggande termin 1 (MT3XXX-MT4XXX),
Grundläggande nivå fortsättning (MT5XXX), Avancerad nivå (MT7XXX-MT8XXX) varav kurser inom Aktuarieprogrammet inom parantes samt Övriga (MT1XXX). Omregistrerade studenter och självständiga arbeten är ej
inräknade och prestation avser prestation från 1 januari innevarande år till 1 mars följande år. Omregistrerade studenter stod för ytterligare 18,6 HÅP under 2012, 16% av vår totala produktion.
Självständiga arbeten 2010-2012
År
Kandidat
Master
Magister
2010
12
6
5
2011
10
12
4
2012
10
8
6
Martin Sköld
Studierektor i Matematisk statistik och Försäkringsmatematik
3.1.3 Lärarutbildningen
Inom lärarutbildningen har mycket hänt under 2012. Till att börja med så kom de första lärarstudenterna
inom det nya ämneslärarprogrammet till matematiska institutionen. I programmet ingår Matematik I, alla
B-kurser samt ”Sannolikhetslära och statistik för lärare” och ”Matematikens utveckling”. Samtidigt sker
en utfasning av kurserna från det ”gamla” lärarprogrammet, där finns fortfarande studenter kvar som läser
matematik som sitt andra ämne inom detta program.
Även Lärarlyftet II har börjat, och vi erbjuder flera kurser (både mot åk 7-9 och gymnasiet). De första
kurserna startade under HT 12. De går på halvdistans vilket innebär 3-4 campusträffar samt mycket
kommunikation via nätet. Det var en ny undervisningsform för oss, men fungerade utmärkt, inte minst på
grund av lärarnas stora insatser.
I samband med lärarlegitimationsreformen fanns det under hela året fortfarande ett väldigt högt tryck
från yrkesaktiva men icke behöriga lärare med frågor angående komplettering och dylikt, som nästan har
överskridit vår studievägledningskapacitet.
32
Det fanns även flera personella förändringer inom verksamheten. Själv tog jag över som studierektor
för lärarutbildningen i februari, efter Christian Gottlieb och Torbjörn Tambour. Bara med starkt stöd av
Christian klarade jag mig fram till september, då den nya utbildningskoordinatorn Sara Woldegiorgis
började hos oss. Sara jobbar nu 50% med lärarutbildningen.
Annemarie Luger, studierektor för lärarprogrammet
3.2 Internationalisering av utbildningar
Institutionen deltar i studentutbyte inom Erasmusprogrammet som lockar många europeiska studenter hit.
Matematiska institutionen har också ett starkt engagemang i att stödja matematikutbildningar runt om i
världen.
3.2.1 Erasmus
Matematiska institutionen är rätt så eftertraktad bland utbytesstudenter, inte minst på grund av det stora
utbudet av kurser på engelska, även på bachelor-nivå. I dagsläget har vi avtal med 29 universitet i 10 länder. Under läsåret 2011/12 hade vi 23 inkommande Erasmusstudenter, de flesta stannade en termin. Studenterna kom från 12 universitet i 7 länder. Sammanlagt har de tagit 375 hp hos oss, några har dessutom
läst enstaka kurser på andra institutioner.
För våra studenter är det tyvärr inte lika populärt att resa utomlands, under 2012 var bara två utresande
studenter. Genom att arbeta strategiskt med nya avtal med attraktiva partnerinstitutioner, som erbjuder
kurser på engelska, och bättre information till studenter, hoppas vi kunna bryta trenden i framtiden.
3.2.2 Betalande studenter
Även utanför EU/EES söker sig ett mindre antal internationella studenter till våra utbildningar.
Betalande studenter från länder utanför EU/EES motsvarade 1,26 helårsstudenter (HÅS) och 1.25 helårsprestationer (HÅP).
3.2.3 PACM (Pan African Center of Mathematics)
Här är utbildningsstart förberedd. Kursplaner är godkända. En antagningsprocedur är förberedd och campus är klara. Nu återstår att få besked av SIDA angående finansiering. Institutionen är i högsta grad engagerad i att PACM kommer igång. De ansvariga söker också medel på annat håll för att PACM ska kunna
starta.
3.2.4 Andra internationella insatser
Flera medarbetare har under året rest till följande länder och arbetet med matematikutbildning som gästlärare, handledare eller rådgivare:
Rwanda (Paul Vaderlind. SIDA-finansierat samarbete med Linköpings universitet, där insatserna
handlar om handledning av masterstudenter samt svenska gästlärare, i syfte att få fram doktorander)
Etiopien (Yohannes Tadesse var gästlärare under höstterminen finansierat av ISP).
Iran (Linneus-Palmesamarbete med University och Teheran där Rikard Bøgvad och Paul Vaderlind har
undervisat som gästlärare. Matematiska institutionen har också besökts av studenter och lärare från
University of Tehran under året).
Nigeria (Paul Vaderlind undervisade som gästlärare på National Center of Mathematics)
Kambodia (Paul Vaderlind var gästlärare på Royal University of Phnom Penh, under december månad)
Thailand, Laos, Kambodia (Paul Vaderlind. Resa med syftet att utveckla ett regionalt samarbete kring
matematikundervisning mellan dessa länder, där Thailand tar emot studenter från de två andra, delvis
finansierat av ISP.)
33
3.3 Examensarbeten
3.3.1 Avdelning matematik
Sammanlagt 32 examensarbeten i matematik presenterades under året,
varav 13 på avancerad nivå och 19 på grundläggande nivå.
3.3.1.1
Examensarbeten på kandidatnivå
Daniel Lännström: Alexanderpolynom
Magnus Carlson: The étale homotopy type
Thomas Ohlson Timoudas: Pointwise Ergodic Theory on Groups and Ratner's Theorems
Isak Trygg Kupersmidt: Topics from discrete geometry and their continuous analogues
Jonas Klang: The Buchberger-Möller Algorithm
Mattias Frisendahl: Stability of Autonomous Systems in the Plane
Jesper Nelsén: Ett problem som bottnar i ytan - en uppsats om Eulers polyederformel
Iris van Rooijen: Disjunktionsegenskaper och existensegenskaper inom intuitionistisk logik
Rebecka Wahlström: Arkimedes-Sandräknaren
Magnus Weiderling: Lineära koder och Reed-Muller koder
Bashar Saleh: Elements of Homological Algebra and Hochschild Complexes
Björn Bergstrand: Fourier transforms and Monte Carlo methods in applied analysis
Lisa Nicklasson: Skevkroppar
Jonas Pettersson: Faktorisering med kvantdatorn
Johan Frisk: The Sato-Tate Conjecture
Klara Lundholm: Slumpföljder
Lotta Rehn-Molin: Gottfried Wilhelm Leibniz
Johan Cassel: Volatility smirk - Reconstruction of the unknown volatility curve
Mikael Hansson: Ramseytalen för cykel mot cykel
3.3.1.2
Examensarbeten på masternivå
Wafaa Chamoun: Utvalda satser utifrån plangeometri
Anu Kokkarinen: The S-Procedure and the Kalman-Yakubovich-Popov Lemma
Mikael Hansson: On Generalized Ramsey Numbers for Two Sets of Cycles
34
Gabriela Malenová: Spectra of Quantum Graphs
Xiaoyan Zhang: Traffic Flow Theory
Isabelle Shankar: Fenchel Lagrange Duality with DC Programming
Jorina Schütt: Introduction to Differential Manifolds and their Cohomology
Afshin Goodarzi: Combinatorial aspects of monomial ideals
Pinar Larsson: When Differential Equations meet Galois Theory
Kaj Börjeson: On the Operad of $2$-Gerstenhaber Algebras
Da Wang: Towards a mass-spring model for human motion capturing using optimal control
Elham Motiefar: Analysis and application of Lie group theory on a certain type of PDEs in finance
Muhammad Adnan: On some mathematical topics in modeling and analysis of biological systems
3.3.2 Avdelning matematisk statistik
Under året har på avd. matematisk statistik totalt 24 examensarbeten presenterats, 10 kandidatarbeten, 6
magisterarbeten och 8 masterarbeten. Masterarbetena fördelar sig ämnesmässigt som matematisk statistik
3, biostatistik 2, finans 2 och försäkring 1. En stor del av dessa arbeten har gjorts externt på försäkringsbolag, myndigheter och liknande.
3.3.2.1
Examensarbeten på kandidatnivå
Erik Lundberg: Tillämpad köteori inom kundtjänst
Emma Södergren: Anpassning av copulamodeller för en villaförsäkring
Billy Pettersson Pablo: On the Linkage Between CMAC Age and its Morphological and Biological Features
Kenneth Ytterberg Thornlund: Jakten på den optimala Stryktipsstrategin
Sebastian Rosengren: Att med multinomial logistisk regression förklara sannolikheter i fotbollsmatecher
Stephanie Andersson: Cold Winters Influence on Insurance Claims
Olga Kostavelis: Testing and modeling dynamic properties of returns volatility
Giang Kieu Pham: En undersökning bland studenter på Matematiska institutionen vid Stockholms universitetet
Hilja Brorsson: Statistisk analys av rekord i löpning
Anders Carlsson: Slutstorlekar hos Reed Frost-epidemier på slumpgrafer skapade enligt den viktade konfigurationsmodellen
35
3.3.2.2
Examensarbeten på magisternivå
Christian Savemark: Prissättning av en fordonsförsäkring med R
Carina Sundström: A Bayesian Simulation Study Using MCMC to Find Possible Ice Shelves Characteristics in the Arctic Ocean about 140 000 Years Ago
Anna Olofsson: Statistical Modeling of the Severity of Mutations from Protein and Genetic Data
Tomas Jacobsson: Towards personalized treatment of cancer
Lovisa Berggren: Study 33: Analysing a cross-over study. Statistical work and challenges related to planning, conducting and analysing a clinical trial with cross-over design.
Lars-Erik Almberg: A simulation study of the performance of estimators based on estimated inclusion
probabilities
3.3.2.3
Examensarbeten på masternivå
Ekaterina Fetisova: Multiple Measurement Error Regression with autocorrelated errors in predictors as a
prediction method
Martina Aksberg: The Impact of Work Organisation on the Employee's Future on the Labour Market
Amos Thairu: Quality control and analysis of flow cytometry data
Siyamak Kaffashi: The sampled protracted speciation model in macro-evolution: Calculating its probability density and a comparison with two other models
Rikard Hellman: Modell för prissättning av sjukförsäkring
David Musazai: Active Portfolio Risk in Practice
Hannes Malmberg: Argmax over Continuous Indices of Random Variables - An Approach Using
Random Fields
Yanxiong Li: Studies of Rate of Convergence for Approximations of American Type Options
36
4 SMC - Stockholms matematikcentrum
The main activity was aimed at the creation of joint Master's programme in Mathematics run by the
mathematics departments of the two universities in Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH) and
Stockholm University (SU). It is a two-year (120 university credits) programme on the advanced level
(second cycle) and it leads to a joint masters degree. The joint Master of Science programme between SU
and KTH is prepared, including the course plans. All the necessary practical and legal documentation has
been prepared so that the joint Master's programme starts in 2013.
We also run the Stockholm Mathematical Colloquium, a joint activity of the universities held in Alba
Nova. Each colloquium is preceded by a pre-colloquium which is aimed at PhD-students and sets the
background to the main colloquium talk which is given by a world renowned researcher. The colloquium
is concluded by a social get-together.
Sergei Merkulov
Föreståndare/biträdande föreståndare SMC 2012
Speakers at Stockholm Mathematical Colloquium
February 10. Persi Diaconis: Who Needs Positivity?
March 14. Mats Gyllenberg: Rock, scissors, paper - what a children's game can tell us about evolution
April 11. Martin R. Bridson: Discrete groups: A story of geometry, complexity, and imposters
May 9. Vladimir Rokhlin: Accurate Randomized Algorithms of Numerical Analysis
10 October. Martin Aigner: From Irrational Numbers to Perfect Matchings: 100 Years of Markov’s Uniqueness Problem
21 November. Bo Berndtsson: Complex Brunn-Minkowski theory
12 December. Hendrik Lenstra: Escher and the Droste effect
37
5 Samverkan med samhället
5.1 Vetenskapens hus
Institutionen medverkade i utvecklingen av matematikverksamheten vid Vetenskapens Hus genom Elin
Ottergren.
Den huvudsakliga verksamheten består av skolprogrammen med teman inom biologi, kemi, fysik, teknik och matematik. Den som besöker Vetenskapens Hus möts alltid av en lärare, forskare eller student
från KTH eller Stockholms universitet. Besökets innehåll är framtaget i samråd med forskare och följer
läroplanerna för gymnasium och grundskola.
Matematikspecifika händelser under året var följande:
Skolprogram med teman: Trassel, Kodning & kryptering, Topologi samt Färgläggning (löpande verksamhet)
Laborativ matematik med godis, snören, kuber och annat - lärarfortbildning, (4 tillfällen på våren och 2
på hösten)
Träffa en matematikforskare - elevaktivitet (löpande verksamhet)
5.2 Populärvetenskapliga föreläsningar
Jan-Erik Björk
Umeå, Kovalevsky dagarna, 17 november, föreläsning om Sonja Kovalevskys liv
Tom Britton
Aktivt deltagande i Matematikbiennalen, Umeå, Januari, 2012
Föredrag för elever i Södra Latins gymnasium
Christian Gottlieb
Föredrag för gymnasieklass som gästade institutionen under hösten. Ämnet var ekvationslösning med
historiska metoder.
Pavel Kurasov
Umeå, Kovalevsky dagarna 2012, 17 november, föreläsning: Kvantgrafer och Eulers sats
Elin Ottergren
Populärvetenskapligt föredrag på Levande Frågelådan 28-29 maj
Rolf Sundberg
Medverkan i hjälpverksamheten riktad till fakultetens forskare och doktorander (del av tredje uppgiften)
Paul Vaderlind
Ett tiotal skolbesök och ett antal populärvetenskapliga föreläsningar
Yohannes Tadesse
Forskardagarna 3-4 oktober 2012, föreläsning: Local System Modules over Lie Algebroids för inbjudna gymnasister
38
5.3 Övriga samverkansinsatser
Matematiken i arbetslivet
19 mars hölls en välbesökt arbetsmarknadsdag för studenter med ett tiotal föreläsare från institutionen
samt alumner i arbetslivet. Närmare hundra studenter deltog under dagen.
Gymnasiekurs i matematik
Utvecklingsarbete pågick för att ta fram en webbaserad kurs för gymnasieelever, baserad på material i
Web Work. Två adjungerade lärare, Susanne Gennow, Danderyds gymnasium och Anny Markussen,
Norra Real har arbetat på halvtid med att utveckla materialet för anpassning till gymnasiet. På institutionen har Yishao Zhou, Martin Tamm, Paul Vaderlind, Torbjörn Tambour, Rikard Bøgvad, Björn Bergstrand, Alex Loiko, Anu Kokkarinen, Lukas Runsäter samt Ture Antonangeli deltagit i arbetet.
Tävlingen Bästa matematiska text
Uppsatstävlingen ”Bästa matematiska text” för gymnasiet genomfördes i maj. Ett tiotal texter deltog.
Vinnande bidrag var skrivet av Fredrika Agestam på Viktor Rydberg Gymnasium och hade titeln "Prima
tal - Grundfärdigheter, intressanta satser, problem och kuriosa rörande primtalen, alla tals byggstenar." I
juryn satt Tom Britton, Yishao Zhou och Rickard Bøgvad.
Informatör
Under hösten har Sara Woldegiorgis arbetat som informatör på en del av sin tjänst som utbildningskoordinator. Lily Melmoth, aktuariestudent, praktiserade ett par veckor under hösten som informatör. Hon
gjorde intervjuer med forskare och deltog i utveckling av ett besökspaket för gymnasieklasser.
Gymnasiebesök och lärarätverk
Gustav Jonzon lät några gymnasieelever följa med honom ett par dagar under våren, inom satsningen för
breddad rekrytering.
Ett besökspaket för gymnasieklasser har tagits fram på institutionen under hösten. Detta upplägg testades på en inbjuden klass från Naturprogrammet på Klara Södra gymnasium som besökte institutionen 16
november. De fick höra en populärvetenskaplig föreläsning och en presentation av matematikutbildningar
och deras arbetsmarknad, pröva på en matematisk aktivitet med Casinotema, samt tala med studenter.
Detta paket kommer att användas för framtida besök av skolklasser.
Institutionens lärarnätverk för gymnasielärare som varit vilande har återaktiverades i slutet av 2012.
Tävlingsmatematik
Paul Vaderlind har deltagit i internationell matematiktävlingsverksamhet. Bland annat var han lagledare
för det svenska laget i IMO Internationella Matematikolympiaden i Argentina.
Han har även gästat Australian Mathematical Trust vid National University of Australia, Canberra och
hjälpt till att utveckla program för matematiktävlingar 2013.
39
6 Administration och ekonomi
6.1 Administration
Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen. Till styrelsen är knutna ett antal
kommittéer med beredande och i vissa fall beslutande befogenheter. Institutionens verkställande chef är
prefekten, som till sin hjälp har befattningshavare med ansvar för olika delar av verksamheten.
Institutionsstyrelse
Prefekt, ordförande
Tom Britton
Stf prefekt
Pavel Kurasov
Korporation
Ledamot
Suppleant
Lärare matematik
Pavel Kurasov
Andrzej Szulkin
Martin Tamm
Yishao Zhou
Rikard Bøgvad
Sergei Merkulov
Erik Palmgren
Boris Shapiro
Lärare
matematisk statistik
Martin Sköld
Joanna Tyrcha
Gudrun Brattström
Teknisk-administrativ
personal
Samuel Lundqvist
Jan-Olof Persson
Forskarstuderande
Christine Jost
Fredrik Olsson
Grundutbildningsstuderande
Disa Hansson
Niklas Livchitz
Erik Lundberg
6.2 Administrativa uppdrag inom institutionen
Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Avdelningsföreståndare
Studierektor forskarutbildning
Studierektor grundutbildning
Huvudämnesansvarig
40
Tom Britton
Pavel Kurasov
Pavel Kurasov, matematik
Joanna Tyrcha, matematisk statistik
Boris Shapiro, matematik
Maria Deijfen, matematisk statistik (till 16 maj)
Ola Hössjer, matematisk statistik (from 16 maj)
Samuel Lundqvist, matematik
Anders Björkström, matematisk statistik (tom vt)
Martin Sköld, matematisk statistik (from ht)
Annemarie Luger, lärarutbildning
Samuel Lundqvist, matematik
Skyddsombud
Skyddsombudsersättare
Miljöombud
Martin Sköld, matematisk statistik
Annemarie Luger
Gustav Jonzon, matematik
Mehrdad Jafari Mamaghani, matematisk statistik
Sara Woldegiorgis, lärarutbildning (from sep)
Christian Gottlieb, matematik
Jan-Olov Persson, matematisk statistik
Jörgen Backelin
Gustav Jonzon
Elin Ottergren
Huvudlärare, kandidatprogram
Matematik
Biomatematik och beräkningsbiologi
Matematik och filosofi
Lärarprogrammet
Matematik och ekonomi
Samuel Lundqvist
Pavel Kurasov
Erik Palmgren
Annemarie Luger
Martin Sköld
Huvudlärare, masterprogram
Matematik
Tillämpad matematik
Matematisk statistik
Biostatistik
Finansmatematik och finansiell ekonomi
Försäkringsmatematik/aktuarieprogramme t
Samuel Lundqvist
Pavel Kurasov
Ola Hössjer
Martin Sköld
Joanna Tyrcha
Joanna Tyrcha
Erasmuskoordinator
Studievägledare
Ansvarig för bokinköp och tidskrifter
6.3 Ledamotskap, uppdrag, extern verksamhet
Uppdrag för fakulteten
Daniel Bergh
Suppleant i lärarförslagsnämnden
Gudrun Brattström
Suppleant i matematisk-fysiska sektionens lärarförslagsnämnd samt i den särskilda lärarförslagsnämnden för Bert Bolins centrum för klimatforskning
Tom Britton
Medlem av Fakultetsnämnden
Vice ordförande i sektionsberedningen för Mat-Fys-sektionen
Christine Jost
Doktorandrepresentant i sektionsberedningen och forskarutbildningsberedningen
Annemarie Luger
Ledamot i lärarutbildningsutskottet
Samuel Lundqvist
Ledamot i
Grundutbildningsberedningen
Sektionsberedningen
Jens Malmros
Suppleant i forskarutbildningsberedningen
41
Sergei Merkulov
Ledamot i Docentberedningen
Övriga uppdrag
Sergei Merkulov
Föreståndare SMC VT12,
Biträdande föreståndare SMC, HT 12
Erik Palmgren
Extern ledamot för SU i strategiska rådet för skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH.
Jan-Erik Roos
Ledamot av matematik-klassen vid KVA
Joanna Tyrcha
Adjungerad ledamot i Svenska Aktuarieföreningens Utbildningsutskott
6.4 Övrig verksamhet
6.4.1 Konsultverksamheten inom Statistiska forskningsgruppen
Avdelning matematisk statistik tillhandahåller under namnet Statistiska forskningsgruppen, statistisk
hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter.
Timtalen för 2012 drygt 500 timmar åt forskare vid naturvetenskapliga fakulteten och drygt 20 timmar
åt andra.
Kortfattat handlar merparten av uppdragen om att ge råd om, och i många fall utföra, statistisk analys
av ett experiment eller en fältundersökning. Det kan exempelvis röra sig om undersökningar av miljögifters påverkan på organismer eller om att hitta samband mellan biologiska markörer och sjukdom.
6.4.2 Matematiska biblioteket
Bibliotekarie Barbro Fernström gick efter många års tjänst vid SUB, med placering vid vår filial, i pension den 1 december 2012. De senaste åren har Barbro arbetat 80 % och funnits på plats måndag-torsdag.
Från januari 2012 har bibliotekarie Ann-Louise Löfgren tjänstgjort 30% i veckan. Barbros tjänst uppehålls efter 1 januari 2013 av Ann-Louise tillsammans med Margaretha Strandberg och Lennart Eklind.
Som gåva har biblioteket erhållit Mikael Passares och Torsten Ekedahls samlingar av matematisk litteratur. Biblioteket är bemannat måndag-torsdag. Lilla biblioteket flyttade under hösten till nya lokaler i Sal
21, Hus 5. I Lilla biblioteket erbjuds även handledning av studerande i matematik.
42
6.5 Ekonomi
6.5.1 Ekonomiskt utfall för 2012
Ekonomisk redovisning 2012 totalt
MATEMATISKA INSTITUTIONEN
Tusental kronor
Totalt
INTÄKTER
Anslag
Uppdrag
Bidrag
Övriga
SUMMA INTÄKTER
Avd
matematisk
statistik
SFG
70 802
228
10 056
2 013
83 099
19 088
85
3 065
15
22 252
500
-42 924
-484
-41
-9 349
-7 188
-12 272
-159
-27
-72 444
10 655
-10 951
-67
-429
-8
Kapitalförändring sedan tidigare år
SUMMA KAPITALFÖRÄNDRING
Ej förbrukade bidragsmedel
Utgående balanserade medel
KOSTNADER
Personalkostnader
Förändr.semskuld inkl.lkp
Stipendier
Lokalkostnader
Driftskostnader
OH-faktura o fördeln indir kostn.
Avskrivningar
Lämnade medel
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
500
Avd
matematik
50 464
143
6 466
1 878
58 952
SMC
Gemensamt
750
525
1 275
120
120
-253
-2
-7 242
32
-2 386
-1 035
-7 057
-9
-5
-223
-21 504
748
-665
-165
-24 048
-439
-41
-5 137
-3 054
-16 834
-30
-27
-49 610
9 341
5 886
16 541
7 549
8 297
821
656
-2 146
7 195
152
186
-491
205
15 864
32 405
8 976
17 273
656
5 948
13 144
939
1 126
205
-12
-797
-176
-1 815
-2 298
12 018
-121
-1 240
34
575
695
En mer detaljerad uppföljning av grundutbildning, samt forskning och forskarutbildning separat finns i Bilaga 3-4.
6.5.2 Kommentarer om det ekonomiska utfallet för 2012
Årets kapitalförändring
Årets kapitalförändring 2012 blev 10,6 mkr. På intäktssidan fick institutionen en överraskande inbetalning om nära 2 mkr i juni. Summan härrörde från tidigare års över-skjutande medel inom UGA (Utbildning på grundläggande och avancerad nivå, se även Bilaga 3). Vid årets slut konstaterades också att vi har
överpresterat inom undervisningen. Detta gav oss glädjande 3 mkr i extra anslagsmedel för Hås och Håp.
Vad gäller bidragsintäkter kan följande konstateras:
Det ekonomiska resultatet av institutionens samarbete med KTH om distanskurser åren 2010 och 2011
har behandlats och utretts vid flera möten både 2011 och 2012. Det har varit svårt att överblicka både
43
kostnader och intäkter då den ekonomiska modellen hittills inte varit så tydlig. En annan, tydligare modell
kommer att utnyttjas framöver.
Institutionen har fått bidragsmedel år 2012 för ULV och VAL och övriga intäkter av Lärarlyft, om 1,7
mkr för dessa tre uppdragsutbildningsformer, men merparten av kostnaderna belastar år 2013.
Kostnaderna år 2012 blev 4 mkr högre än budgeterat. Den största orsaken är högre personalkostnader;
+1,7 mkr. Näst störst är att konsulttjänster blev 1,3 mkr dyrare än beräknat.
Summa kapitalförändring
Den sammanlagda kapitalförändringen år 2012 på UGA och FUF (Forskning och forskarutbildning) ihop
är +16,5 mkr. När vi analyserar verksamhetsgrenarna för sig, ser vi att UGA (se Bilaga 3) har en sammanlagd kapitalförändring om -7,6 mkr medan FUF (se Bilaga 4) har ett positivt utgående saldo om +24,1
mkr.
Institutionen planerar att använda överskottet till att betala anhopade plustimmar från undervisning sedan flera år, till våra lärare. Ett snabbt överslag ger vid handen att skulden för dessa plustimmar uppgår
till drygt 14 mkr. Institutionen planerar därför att successivt minska denna löneskuld under cirka 5 år.
Institutionen har en personalplanering för att dels ersätta kommande pensioneringar, dels genomföra nödvändiga nyrekryteringar. Vi har också nyligen fattat beslut om anställning av fyra stycken postdoktorer,
varav den ena delfinansieras av extra anslagsmedel från områdesnämnden. Två av dessa postdoktorer
börjar hos oss i höst, den siste hösten 2014.
Sammanfattningsvis: Institutionen har en plan för att reducera kapitalöverskottet med ca 10,5 mkr. Reduktion av ackumulerade plustimmar ca 5,5 mkr, postdoktorer ca 2,5, rörlig resurs 1,0 och kursutveckling
ca 1,5 mkr.
Ej förbrukade bidragsmedel
Posten har ökat med +5 mkr sedan 2011. Förklaringar till denna ökning är t.ex. att en lärare hos oss har
haft både VR-medel och medel från en annan finansiär, tillsammans oförbrukat 4,5 mkr på dessa två ihop,
vi anställde en lärare som fått med sig VR-medel från KTH 2,3 mkr men han har varit ledig större delen
av året, VR har betalat in i förskott 1,2 mkr för ett projekt som startar 2013, vi har anställt en lärare som
fått VR-medel 700 tkr, men nyligen tillträtt sin anställning här, inbetalningen från KTH 800 tkr för
math.se-samarbetet har planerats finansiera de mentorer vi har anställda, en lärare till har haft VR-medel
men varit ledig större delen av året, 750 tkr. SMC verksamhet har erhållit sina utlovade bidrag från KTH
(och anslag från SU), men efter Mikael Passares bortgång har deras verksamhet blivit lidande, därför
finns en hel del pengar kvar.
Kerstin Königsson
Administrativ chef
44
7 Bilagor
7.1 Bilaga 1. Kurser i matematik och lärarutbildning i matematik
Stud
HÅS
HÅP
HÅP/HÅS
Servicekurser och Förberedande kurs
B0001
Naturvetenskapligt basår (uppskattning av HÅP)
139
19,74
12
61%
MM1003
Förberedande kurs i matematik
1397
174,64
64,35
37%
MM1005
Matematik för ekonomisk och statistisk analys
82
10,25
4,38
43%
MM1007
Matematik för naturvetenskaper
43
10,75
5,62
52%
Matematik I
503
251,72
99,52
40%
MM5001
Matematisk analys III
169
21,1
7,88
37%
MM5002
Matematisk analys IV
111
13,88
3,12
22%
MM5003
Algebra och kombinatorik
114
14,2
6,12
43%
MM5004
Linjär algebra II
195
24,34
10
41%
Matematik I
MM2001
B-nivån
Självständiga arbeten grundnivå
MM6001
Matematik, självständigt arbete, 15 hp
28
7,05
4,1
58%
MM6002
Matematik, examensarbete, 30 hp
2
1
0
0%
MM6003
Matematik för lärare, självständigt arbete, 15 hp
2
0,5
0
0%
MM7001
Analysens grunder
43
5,38
3,12
58%
MM7002
Analytiska funktioner I
26
3,25
2,25
69%
MM7003
Algebra III
36
4,5
1,62
36%
MM7004
Ordinära differentialekvationer
39
4,88
2,25
46%
MM7005
Linjär analys
27
3,4
1,25
37%
MM7006
Optimering
29
3,62
1,5
41%
MM7007
Kombinatorik II
28
3,5
1,38
39%
MM7008
Logik
56
7
4,75
68%
MM7010
Dynamiska system och optimal kontrollteori
24
3
0,5
17%
MM7011
Matematisk ekonomi
20
2,5
1,38
55%
MM7012
Matematikens utveckling II
11
1,38
0,75
54%
MM7013
Linjär algebra med tillämpningar
33
4,12
1,12
27%
MM7016
Matematiska dynamiska modeller i biologi
6
0,75
0,5
67%
MM7018
Krypteringsmatematik
22
2,75
1,38
50%
MM8001
Integrationsteori
6
0,75
0,38
51%
MM8003
Fourieranalys
1
0,12
0,12
100%
MM8006
Rep.teori för ändliga & kompakta grupper
5
0,62
0,25
40%
MM8007
Analytiska funktioner II
5
0,62
0,25
40%
MM8012
Talteori
21
2,62
2
76%
C-nivån
D-nivån
45
MM8014
Kaotiska dynamiska system
1
0,12
0
0%
MM8016
Matematisk kontrollteori
3
0,38
0,12
32%
MM8019
Algebraisk geometri och kommutativ algebra
9
1,12
1
89%
MM8026
Berkningsbarhet och konstruktiv matematik
15
1,88
1
53%
MM8027
Mängdteori och forcing
11
1,38
0,38
28%
MM80XX
Inläsning övriga D-kurser
1,48
0,98
66%
Självständiga arbeten avancerad nivå
MM9001
Matematik, självständigt arbete, 30 hp
8
4
2
50%
MM9002
Matematik, självständigt arbete, 15 hp
1
0,25
0
0%
MM9003
Tillämpad matematik, självst. arbete, 30 hp
2
1
1
100%
MM9004
Tillämpad matematik, självst. arbete, 15 hp
2
0,5
0,25
50%
Separata lärarkurser exkl lärarlyftet
MML201
Aritmetik, algebra och geometri
13
1,62
1,5
93%
MML301
Vektorgeometri och funktionslära
3
0,38
0,25
66%
MML302
Matematikens utveckling
11
1,38
1
72%
MML303
Problemlösning och matematiskt språk
10
1,25
1,12
90%
MML304
Problem i algebra, geometri och kombinatorik
2
0,25
0,12
48%
MML305
Matematisk analys I
3
0,38
0,25
66%
MML306
Matematisk modellering
1
0,12
0
0%
MML307
Grundskolans matematik med akademiska ögon
9
1,12
1
89%
MML308
Matematisk analys II
11
1,38
0,5
36%
MML309
ULV o
VAL
Mattemarknad - en skolaktivitet
9
1,12
1,12
100%
7,3
5
68%
ULV- & VALstudenter som läst kurserna ovan
Lärarlyftet
MMU302
Matematikens utveckling
24
3
2,62
87%
MMU303
Problemlösning och matematiskt språk
13
1,62
1,38
85%
MMU702
Matematisk analys II
16
2
0,75
38%
MMU704
Algebra och kombinatorik
17
2,12
1,62
76%
Kurser och självständiga arbeten för avd. Matematik under 2012. Data baseras på utdrag ur ÅR-databasen och avser
förstagångsregistrerade studenter med eventuell registrerad prestation över perioden 20120101-20130301. HÅS står
för helårsstudent och HÅP står för helårsprestation. Kolumnen “Stud” är beräknad som HÅS x 60/kurspoängen och
avrundad till närmaste heltal och ger en uppfattning om antalet förstagångsregistrerade studenter.
46
7.2 Bilaga 2. Kurser i matematisk statistik
Kod
Namn
Stud.
HÅS
HÅP
HÅP/HÅS%
MT1001
Statistik för naturvetare
22
2,75
0,5
18
MT1002
Slumpmässighet och spel, orienteringskurs
54
6,75
2,38
35
MT1011
Sannolikhetslära och statistik för lärare
24
3
2,12
71
MT3001
Sannolikhetsteori I
72
9
6,4
71
MT4001
Statistisk analys
68
8,5
5,18
61
MT4002
Stokastiska processer och simulering I
52
6,5
4,1
63
MT4003
Tillämpad statistisk analys
23
2,88
1,7
59
MT4004
Ekonometri
31
3,88
2,45
63
MT5001
Linjära statistiska modeller
28
3,5
1,79
51
MT5002
Sannolikhetsteori II
41
5,12
3,38
66
MT5003
Statistisk inferensteori
26
3,25
2,25
69
MT5004
Stokastiska processer och simulering II
27
3,38
1,75
52
MT5005
Tidsserieanalys
5
0,62
0,25
40
MT5006
Analys av kategoridata
30
3,75
3,07
82
MT5009
Grundläggande finansmatematik
47
5,88
3,82
65
MT5010
Paradoxer i sannolikhet och mat. statistik
7
0,88
0
0
MT7002
Statistiska modeller
13
1,62
0,62
38
MT7007
Upprepade mätningar
4
0,5
0,38
76
MT7008
Epidemiologi
23
2,88
1,75
61
MT7010
Fördjupning i finansmatematik
14
1,75
0,56
32
MT7011
Finansiella derivat
5
0,62
0,12
19
MT7012
Livförsäkringsmatematik I
44
5,5
3,5
64
MT7015
Försäkringsredovisning
29
3,62
2,05
57
MT7018
Försäkringsjuridik för aktuarier II
51
6,38
5,88
92
MT7019
Riskvärdering och riskhantering
14
1,75
0,25
14
MT7023
Stokastiska processer III
17
2,12
0,75
35
MT7024
Beräkningsintensiva statistiska metoder
16
2
0,88
44
MT7025
Sannolikhetsteori IV
4
0,5
0
0
MT7026
Tillämpad biostatistik
7
0,88
0,88
100
MT7027
Risk och reserv inom sakförsäkring
44
5,5
4,11
75
MT7028
Prissättning inom sakförsäkring
61
7,64
4,25
56
MT8001
Statistisk konsultmetodik
6
0,87
MT8002
Martingalteori och stokastiska integraler
10
1,23
0,49
40
Kurser vid avdelningen för matematisk statistik under 2012. Data baseras på utdrag ur ÅR-databasen och avser ffgregistrerade studenter med registrerad prestation över perioden 20120101-20130301. Kolumnen Stud är beräknad
som HÅS x 8 avrundat till närmaste heltal och ger en uppfattning om antalet ffg-registrerade studenter.
47
7.3 Bilaga 3. Ekonomisk redovisning Utbildning på grund- och avancerad
nivå (UGA)
Ekonomisk redovisning 2012 Utbildning på grund- och avancerad nivå UGA
MATEMATISKA
INSTITUTIONEN
Tusental kronor
Totalt
Avd
SFG
Avd
matematisk
matematik
statistik
INTÄKTER
Anslag
38 610
9 138
29 284
Uppdrag
203
61
143
Bidrag
1 084
0
761
Övriga
1 699
9
1 629
SUMMA INTÄKTER
41 597
9 208
31 817
SMC
Gemensamt
188
323
511
61
61
-10 037
-196
-41
-3 006
-545
-145
-1
-3 808
41
-6
-310
-1 040
-1 344
-9 624
-131
4 812
-69
KOSTNADER
Personalkostnader
Förändr.semskuld inkl.lkp
Stipendier
Lokalkostnader
Driftskostnader
Avlyft
OH-faktura o fördeln indir kostn.
Avskrivningar
Lämnade medel
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
-17 431
-193
-41
-5 236
-2 857
0
-8 137
-69
-27
-33 991
7 606
-3 441
-36
-8 514
693
0
0
-27
-23 476
8 341
-592
-81
-1 409
-1 347
Kapitalförändring sedan tidigare år
SUMMA KAPITALFÖRÄNDRING
-15 210
-7 604
-4 762
-4 069
0
-11 349
-3 008
-46
-128
946
-401
2 027
-5 577
-4 069
0
1 449
-1 560
579
451
-401
Ej förbrukade bidragsmedel
Utgående balanserade medel
48
-1 184
-658
0
-3 194
7.4 Bilaga 4. Ekonomisk redovisning Forskning och forskarutbildning (FUF)
Ekonomisk redovisning 2012 Forskning och Forskarutbildning (FUF)
MATEMATISKA INSTITUTIONEN
Tusental kronor
Totalt
Avd.
SFG
matematisk
statistik
INTÄKTER
Anslag
32 192
9 950
500
Uppdrag
24
24
Bidrag
8 971
3 065
000 Blank dimension
100 UU,UPPSALA UNIVERSITET
34
106 KTH,KUNGLIGA TEK HÖGSKO201
LAN
211 RIKSBANKENS JUBFOND RBJ
-58
-58
212 VR,Vetenskapsrådet
6 856
2 720
214 VINNOVA,Verk f Innovationssyst
881
304 SIDA,STYRELSEN F INTER UTV
306
604 VETENSKAPSAKADEMIEN
616 Granholms stiftelse
20
617 Göran Gustafssons stiftelse
403
403
625 Wenner-Gren Stiftelserna
6
628 MAW Marcus & Amalia Wallenberg
248
699 ÖVRIGA STIFT O IDEELLA
20
FÖRENIN
9612 DECEMBERFONDEN
54
9633 SAMMANSKJUTANDE MEDEL
Övriga
314
6
SUMMA INTÄKTER
41 502
13 045
500
KOSTNADER
Personalkostnader
Avd
matematik
SMC
21 180
562
5 705
201
Gemensamt
34
201
4 136
881
306
20
6
248
20
54
250
27 135
763
59
59
-25 492
-7 510
-429
-14 011
-109
-291
-31
-8
-243
-1
-3
433
-9
Förändr.semskuld inkl.lkp
Stipendier
Lokalkostnader
Driftskostnader
Avlyft
OH-faktura o fördeln indir kostn.
Avskrivningar
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING
-4 113
-4 331
-1 201
-377
0
-5
-2 131
-2 508
-6
-488
-775
-954
-4 135
-90
-38 453
3 049
-3 863
-9
-12 990
55
-223
0
-665
-165
-7 210
-30
-26 134
1 001
-45
0
-648
116
7 207
-52
1 984
2 042
Kapitalförändring sedan tidigare år
21 096
12 311
821
9 203
198
SUMMA KAPITALFÖRÄNDRING
24 145
12 366
656
10 204
314
-1
437
606
Ej förbrukade bidragsmedel
Utgående balanserade medel
13 836
37 982
8 976
21 342
656
4 500
14 704
361
675
606
49
Statistik
Antal publikationer
År
Matematik
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
41
51
49
52
51
Matematisk statistik
Totalt
49
34
37
45
22
65
70
83
46
90
85
86
97
73
Helårsprestationer
År
Matematik
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
31 dec
238
237
222
197
183
215
225
255
290
313
Uppdrag
216
228
230
234
213
262
245
240
245
305
Matematisk statistik
Totalt
31 dec
76
92
85
82
82
87
73
73
79
81
31 dec
314
329
307
279
265
302
298
328
369
394
Uppdrag
63
67
78
91
81
87
85
90
90
79
Doktorsavhandlingar
År
Matematik
Matematisk statistik
Totalt
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1
4
3
4
4
3
5
3
1
1
3
1
2
1
3
1
1
2
7
4
6
5
6
6
4
1
50
Uppdrag
279
295
308
325
298
354
330
330
335
384
Licenciatavhandlingar
År
Matematik
Ma tematisk statistik
Totalt
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
4
4
5
2
2
6
4
3
2
1
1
3
2
3
1
3
2
4
5
6
5
4
9
5
6
4
Intäkter (inkl. anslag)
Kostnader
Årets kapitalförändring
Ekonomi översikt
(Tusental kronor)
År
2012
2011
2010
83 099
73 302
65 098
72 444
69 246
64 150
10 655
4 055
948
51
Matematiska
institutionen
Matematiska
institutionen
Stockholms
universitet
106
91 Stockholm
www.math.su.se
Stockholms
universitet
106 91
Stockholm
www.math.su.se