Mathematica Quick Start

advertisement
Mathematica Quick Start
En installationsguide med kom-ig˚
ang-info
10
5
-10
5
-5
-5
-10
Mikael Forsberg
Uppdaterad December 2011
10
2
c
Mikael
Forsberg 2010
Inneh˚
all
1 Installera Mathematica p˚
a en dator hemma
1.1 Installationsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Flygande start
2.1 Kom ig˚
ang snabbt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Starta en Notebook . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Anv¨
anda Mathematicas Paletter . . . . . . .
2.2 Inst¨
allningar och Mathematica-kommandon f¨or linj¨ar
2.2.1 Kommandon f¨
or Linj¨ar algebra . . . . . . . .
2.2.2 Inst¨
allningar f¨
or Mathematica . . . . . . . . .
2.3 N˚
agra enkla uppgifter att ¨ova p˚
a . . . . . . . . . . .
c
Mikael
Forsberg 2010
. . . . .
. . . . .
. . . . .
algebra
. . . . .
. . . . .
. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
11
12
12
13
14
14
15
16
INNEH˚
ALL
ii
c
Mikael
Forsberg 2010
Kapitel 1
Installera Mathematica
p˚
a en dator hemma
c
Mikael
Forsberg 2010
2
Installera Mathematica p˚
a en dator hemma
1.1
Installationsguide
1. Best¨
all activation key:
[a. Anv¨
and l¨
anken till wolfram nedladdning som angivits:]
N¨
ar ni surfat in p˚
a den bifogade sidan s˚
a f˚
ar ni upp f¨oljande bild:
Figur 1.1: H¨
ar finns tv˚
a alternativa v¨agar som b˚
ada utg˚
ar fr˚
an att man inte
redan har ett Wolfram ID: Alternativ 1:: klicka ”continue without signing in”
och Alternativ 2: Klicka Create Account
Alternativ 1:: Continue without signing in: :
Anv¨
and denna metod om ni vill undvika ytterligare en registrering, denna
g˚
ang hos Wolfram.
* Viktigt att det ¨
ar en studentmailadress
fr˚
an h¨
ogskolan i G¨
avle, typ
xxxxxx@student.hig.se
b. Man kommer direkt till den sida som visas i figur 1.3
c. Fyll i namn och mailadress*
d. V¨
alj det operativ system (windows, mac eller linux) som Du har
p˚
a din dator.
e. Klicka ”submit”
Alternativ 2:: Create Account hos Wolfram: :
Denna metod registrerar er hos Wolfram vilket kan ge tillg˚
ang till ytterligare material om Mathematica, men det ¨
ar inget som beh¨
ovs f¨
or laborationerna i Linj¨
ar algebra.
observera att emailadressen m˚
aste vara en
emailadress utgiven av h¨
ogskolan i g¨
avle
(typiskt er studentmail)
b’. Fyll i uppgifterna i blanketten Fyll i alla uppgifterna i blanketten, namn, email ) och l¨osenord. Fyll i koden som st˚
ar skriven (motsvarande 6D9y9 som det st˚
ar i denna bild) Klicka sedan
”Create Wolfram ID”. Kom ih˚
ag att skriva ned l¨osenord osv.
c’. Fyll i uppgifterna H¨ar skriver ni in (om det inte redan a¨r ifyllt)
er email adress och l¨osenord som ni valde i f¨oreg˚
aende steg. V¨alj
c
Mikael
Forsberg 2010
1.1 Installationsguide
3
Figur 1.2: Fyll i uppgifterna och klicka ”Create Wolfram ID”. Kom ih˚
ag att
skriva ned detta och l¨
osenordet
dedan vilken datorplattform (windows, macintosh eller linux)
som ni har p˚
a datorn ni vill anv¨anda.
d’. Activation key request klar Ungef¨ar s˚
a h¨ar ser det ut n¨ar
Key Request ¨
ar klar:
2. Aktivera osv via mail fr˚
an Wolfram
a. Ni f˚
ar ett mail med titeln: Validate your Wolfram ID Om ni fullf¨oljt
ovanst˚
aende steg s˚
a f˚
ar man ett mail som ser ut ungef¨ar s˚
a h¨ar:
Thank you for your Wolfram ID registration. Your Wolfram ID will allow you to securely access various Wolfram websites and services.
To access all the features of your Wolfram ID account, you must validate your email address. To validate your email address, please click the following link:
{\bf http://user.wolfram.com/portal/activate.html?e3fc82e0-be45-46ed-9885-1bb0e5eef667 }
If you have any questions or need further assistance, please contact us at info.wolfram.com.
Sincerely,
Wolfram Research
Customer Service Department
www.wolfram.com/support
Phone: 1-800-441-6284 (in the U.S. or Canada) or 1-217-398-5151
Fax: 1-217-398-1108
⇒ F¨
olj instruktionerna och klicka p˚
a aktiveringsl¨
anken
i brevet.
b. Ni f˚
ar ¨
aven mail med Activation Key Ni f˚
ar ocks˚
a ett andra mail
fr˚
an Wolfram d¨
ar programmets aktiveringsnyckel finns angiven samt
en l¨
ank som ni ska f¨
olja f¨or att kunna ladda ned programmet. Brevet
ser ut ungef¨
ar s˚
a h¨
ar:
Dear mikael forsberg,
Your request for an activation key for Mathematica for Students for Sites has been submitted for approval to your organization’s Mathematica site license administrator. You h
c
Mikael
Forsberg 2010
4
Installera Mathematica p˚
a en dator hemma
Figur 1.3: Skriv in namnuppgifterna, studentmailadress -obs viktigt att
det ¨
ar en mailadress fr˚
an h¨
ogskolan i G¨
avle och v¨alj det operativsystem
som ni har p˚
a er dator.
Activation Key: 4720-7456-JWYR46
Product: Mathematica for Students for Sites 8.0.0.0
Platform: Linux
This key will allow you to use the product until 22-FEB-11. If your request is approved, this activation key will automatically be extended. To download
https://user.wolfram.com/portal/ProductRegistration?actkey=47207456JWYR46&u=mikke@grebsrof.se&v=20e411bdf00d593b5e1dfc70428ac5c640612385
If you do not have a Wolfram ID to sign in to the Wolfram User Portal, you can create one. Please use mikke@grebsrof.se as your Wolfram ID to access your
If you have any questions or need further assistance, please contact your organization’s Mathematica site license administrator, listed in the Wolfram Us
Sincerely,
Wolfram Research Customer Service
+44-(0)1993-883400
fax: +44-(0)1993-883800
http://www.wolfram.co.uk
orders@wolfram.co.uk
⇒ F¨
olj instruktionerna och klicka p˚
a l¨
anken f¨
or nedladdning i brevet.
3. Ladda ned programmet.
a. Klicka p˚
a l¨
anken f¨
or nedladdning Genom att klicka p˚
a nedladdningsl¨
anken i mailet s˚
a kommer man till en inloggningssida
c
Mikael
Forsberg 2010
1.1 Installationsguide
5
Figur 1.4: S˚
a h¨
ar ser det typiskt ut n¨ar aktiveringen ¨ar klar. N¨ar ni kommit
till denna bild s˚
a b¨
or ni f˚
a ett mail fr˚
an Wolfram med uppgifter om hur ni ska
forts¨
atta.
b. Klicka My Product and Services” I f¨oljande bild kan ni se er profil till h¨
oger. Det b¨
or st˚
a validated under er mailadress om ni validerat
adressen i f¨
oreg˚
aende steg. Nu ska vi registrera produkten s˚
a d˚
a klickar vi My Product and Services”:
c
Mikael
Forsberg 2010
6
Installera Mathematica p˚
a en dator hemma
Figur 1.5: Logga in med de uppgifter som ni skapade f¨orut
Figur 1.6: Klicka My Product and Services”
c. Klicka Register Your Product” Klicka l¨anken register your productsom st˚
ar nere till h¨oger.
d. Fyll i registreringsinformationen: Fyll i alla uppgifter och klicka
Finish”
c
Mikael
Forsberg 2010
1.1 Installationsguide
7
Figur 1.7: Klicka l¨
anken register your productsom st˚
ar nere till h¨oger.
e. Nedladdningsl¨
anken H¨ar ˚
aterfinns l¨anken f¨or nedladdning av programmet.
f. Starta nedladdningen. Efter att i f¨oreg˚
aende steg ha klickat p˚
a nedladdningsl¨
anken s˚
a kommer f¨oljande popup upp: Klicka nu Start
Downloads˚
a p˚
ab¨
orjas nedladdningen. Notera att detta a¨r en gansk
fet fil (1.23 GigaByte) vilket troligen kommer att ta en del tid, beroende p˚
a vilken hastighet som ni har p˚
a er internetanslutning.
c
Mikael
Forsberg 2010
8
Installera Mathematica p˚
a en dator hemma
Figur 1.8: Fyll i era uppgifter och klicka Finish”
4. Installera Mathematica:: N¨ar nedladdningen ¨ar klar s˚
a f˚
ar vi
en ikon n˚
agonstans, t.ex. p˚
a skrivbordet eller i en downloadsmapp. Leta
fram denna ikon och dubbelklicka f¨or att installera den (funkar nog som
det brukar p˚
a ert operativsystem). F¨or Linux gjorde jag
sh namnet-p˚
a-nedladdade-filen
i ett terminalf¨
onster. F¨or linux kan det vara n¨odv¨andigt att installera som
root.
5. Ange aktiveringskoden N¨ar ni har installerat programmet och
startar det f¨
or f¨orsta g˚
angen s˚
a kommer Mathematica att fr˚
aga efter er
aktiveringskod. Denna finns i mailet ni fick fr˚
an Wolfram och ¨ar en 14siffrig
kod. Denna skriver ni in i den angivna rutan. Efter detta s˚
a kommer det
ocks˚
a upp en ruta med licensinformation som ni ocks˚
a m˚
aste (l¨asa igenom
och) godk¨
anna innan programmet kan starta.
6. Steg bakom kulisserna N¨ar ni startat programmet kommer ni se i
startrutan en varning att programmet f¨orfaller p˚
a ett datum typ tv˚
a veckor
efter er installation. Detta kommer att ¨andras efter att v˚
ar mathematicaansvarige godk¨ant er programregistrering. Detta ¨ar ett s¨att som vi kan
f¨
orhindra att programmet kommer i fel h¨ander och p˚
a s˚
a s¨att missbrukas. Som det ocks˚
a st˚
ar i ett av de mail ni f˚
att av Wolfram, s˚
a kommer
programmets f¨
orfallodatum automatiskt f¨orl¨angas s˚
a snart som ert ¨arende
hanterats.
c
Mikael
Forsberg 2010
1.1 Installationsguide
9
Figur 1.9: Nu har vi ¨
antligen f˚
att fram en download l¨ank. Klicka denna f¨or
nedladdning.
Figur 1.10: Starta nedladdningen genom att klicka Start Download”
c
Mikael
Forsberg 2010
10
Installera Mathematica p˚
a en dator hemma
c
Mikael
Forsberg 2010
Kapitel 2
Flygande start
H¨ar finner man kortfattad kom-ig˚
ang-info fokuserad p˚
a Linj¨ar algebra. Detta inneb¨ar att man l¨ar sig de nnkla kommandon och inst¨allningar som hj¨alper till f¨or att komma ig˚
ang med linj¨ar algebra
med mathematica
c
Mikael
Forsberg 2010
12
Flygande start
2.1
Kom ig˚
ang snabbt
Vi ger h¨
ar information om n˚
agra saker som g¨or att man kan komma ig˚
ang med
Mathematica.
2.1.1
Starta en Notebook
Mathematica orienterar sig kring konceptet notebook.
N¨
ar man nyss startat programmet s˚
a kan man i v¨anstra marginalen av
”splash screen” v¨
alja ”Create new Notebook”
Figur 2.1: Skapa en notebook genom att i v¨anstra marginalen klicka ”Create
New Notebook”
N¨
ar man v¨
al f˚
att upp en notebook (2.2(a)) s˚
a ska man notera det lilla plustecknet h¨
ogst upp till v¨anster. Klickar man p˚
a detta s˚
a f˚
ar man fram bild 2.2(b).
I denna meny ges flera olika m¨ojligheter att ge input till Mathematica. I hu-
(a) Typisk tom notebook
(b) Notebook med menyn man
f˚
ar om man klickar plustecknet
Figur 2.2: Det a
¨r i Notebook man oftast arbetar n¨ar man anv¨ander Mathematica
Mathematica Input
c
Mikael
Forsberg 2010
2.1 Kom ig˚
ang snabbt
13
vudsak s˚
a har vi tv˚
a val. Antingen v¨aljer vi ”Mathematica Input” vilket ¨ar vad
vi anv¨
ander om vi k¨
anner till ett mer exakt Mathematica kommando. S˚
adana
kommandon f˚
ar vi typiskt fram genom att anv¨anda paletterna, som vi kommer
tillbaka till om en stund. Eller s˚
a v¨aljer vi ”Free form input”. Denna metod ¨ar Free form input
riktigt cool faktiskt. Testa f¨
oljande: S¨ag att vi vill plotta funktionen sin x men
vi har ingen aning om hur man g¨
or detta. V¨alj d¨arf¨or den f¨orsta varianten av
”Free form input” och skriv helt enkelt
plot sin x.
Sedan en viktig grej:: f¨
or att utf¨ora ett kommando1 i mathematica s˚
a trycker
man Shift-Retur.Utf¨
or nu detta kommando:
Coolast av allt ¨
ar nog Wolfram — Alpha Query. Det ¨ar som Free-FormInput men h¨
ar g˚
ar mathematica till Wolfram Alpha och h¨amtar mer information
om det man skrivit in. V¨
alj ”Wolfram — Alpha Query” och prova att skriva
F¨
or att utf¨
ora ett
kommando s˚
a g¨
or man
Shift-Retur
Wolfram — Alpha Query
solve differential equation y’’+3y´
+y=sin x
(j¨amf¨
or g¨
arna resultatet fr˚
an detta med att ge detta kommando med ”Free
Form Input”. Som ni kan se i figur 2.3 s˚
a f˚
ar man ganska mycket information.
Hemligheten ¨
ar att Wolfram byggt upp ett system kopplat med en stor databas
med matematik och f¨
ors¨
oker tolka v˚
art input p˚
a s˚
a m˚
anga matematiska s¨att
som m¨
ojligt. Om vi i st¨
allet anv¨
ant Mathematica input s˚
a hade det varit sv˚
art
att f˚
a fram all denna information.
2.1.2
Anv¨
anda Mathematicas Paletter
G˚
a till Mathematicas menyrad och v¨alj Paletts > Basic Math Assistans.
Man f˚
ar d˚
a fram en palett som jag gillar att anv¨and eftersom man enkelt f˚
ar
fram de vanligaste kommandona man oftast beh¨over.
Om vi i klickar p˚
a matrisknappen s˚
a hoppar en 2x2 matris fram. F¨or att
f˚
a en 3x3-matris beh¨
over man trycka ctrl-retur f¨or att f˚
a fler rader och ctrl-retur ger fler rader
ctrl-komma f¨
or att f˚
a fram fler kolonner. Anv¨and Tab f¨or att stega fram f¨or att ctrl-komma ger fler kolonner
skriva in matrisens element.
Exempel 2.1.1. F¨
oljande bild visar hur man l¨oser ett ekvationssystem Ax = b
d¨ar


 
1 2 1
3
A =  2 1 2  och b =  3 
1 3 1
4
Vi anv¨
ander tv˚
a kommandon: RowReduce och LinearSolve. Exemplet visar hur
den reducerade formen hj¨
alper oss att f¨orst˚
a vad l¨osningen ¨ar och hur vi kan
anv¨anda Mathematica f¨
or att f˚
a fram detta.
1 I free form input s˚
a¨
ar det strikt sett inte n¨
odv¨
andigt att g¨
ora shift utan det r¨
acker faktiskt
med retur
c
Mikael
Forsberg 2010
14
Flygande start
Figur 2.3: Resultat av anv¨anda Wolfram — alpha query
2.2
2.2.1
Inst¨
allningar och Mathematica-kommandon
f¨
or linj¨
ar algebra
Kommandon f¨
or Linj¨
ar algebra
H¨
ar ¨
ar en lista p˚
a kommandon som troligen ¨ar anv¨andbara n¨ar vi ska anv¨anda
Mathematica f¨
or att arbeta med linj¨ar algebra.
RowReduce :: Gauss-Jordan eliminerar en matris s˚
a att den blir p˚
a reducerad
form.
LinearSolve :: L¨
oser ett linj¨art ekvationssystem.
Inverse :: Ber¨
aknar inversen till en matris.
NullSpace :: Ber¨
aknar matrisens nollrum.
Det :: Ber¨
aknar determinanten f¨or en matris.
MatrixRank :: Ber¨aknar rangen till en matris.
Join :: Kan anv¨
andas f¨or att bilda den utvidgade matrisen [A|b] f¨or systemet
Ax = b givet matriserna A och b.
Det finns en m¨
angd andra kommandon som a¨r anv¨andbara. Anv¨and g¨arna
Mathematicas hj¨
alpsystem som ni n˚
ar via menyradens Help. En bra startpunkt
a
r
Help
>
Documentation
center
¨
c
Mikael
Forsberg 2010
2.2 Inst¨
allningar och Mathematica-kommandon f¨
or linj¨
ar algebra
Figur 2.4: Basic Math Assistant paletterna. Anv¨and de sm˚
a trianglarna f¨or att
expandera paletterna. H¨
ar visas matrisr¨akningspaletten och typesettingpaletten
eftersom det ¨
ar denna vi beh¨
over f¨or att kunna skriva in matriser i Mathematica.
F¨or att skriva in en 3x3-matris s˚
a anv¨ander vi den knapp som ser ut som en matris med paranteser, se matrisr¨
akningspaletten men ocks˚
a typs¨attningspalettens
tredje raden nedifr˚
an.
2.2.2
Inst¨
allningar fo
¨r Mathematica
N¨ar ni nyss installerat programmet och f¨ors¨oker er p˚
a att skriva in matriser s˚
a
kommer ni troligen inte f˚
a output som matriser utan snarare en l˚
ang rad med
siffror och paranteser. F¨
or att f˚
a output som matriser (vilket nog ¨ar att f¨oredra)
s˚
a kan man g¨
ora f¨
oljande inst¨
allning
1. G˚
a till Mathematica > Preferences,
2. V¨
alj fliken Evaluation
3. lokalisera Format type of new output cells
4. V¨
alj TraditionalForm
se Figur 2.5
c
Mikael
Forsberg 2010
15
16
Flygande start
Figur 2.5: S˚
a h¨
ar st¨
aller man in Mathematica s˚
a att den visar matriser p˚
a en
form som kan k¨
annas igen av m¨anniskor
2.3
N˚
agra enkla uppgifter att ¨
ova p˚
a
Anv¨
and Mathematica f¨or att l¨osa f¨oljande uppgifter.
¨
Ovning
2.3.1. L¨
os systemet

1 1
 3 2
3 1

  
x
4
3
1  y  =  7 
z
5
2
¨
Ovning
2.3.2. L¨
os systemet
  


1
x
2 1 3
 3 2 1  y  =  4 
3
z
1 1 −2
¨
Ovning
2.3.3. L¨
os systemet


  
2 1 3
x
1
 3 2 1  y  =  1 
1 1 −2
z
1
¨
Ovning
2.3.4. L¨
os systemet Ax = b

1 2 1 2 1
 2 1 2 1 2

 1 1 2 1 2

A=
 2 2 1 1 2
 1 1 1 2 2

 2 1 1 2 1
1 1 2 1 2
d¨ar
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1















och b = 




Radreducera systemet. Har systemet n˚
agra fria variabler?
c
Mikael
Forsberg 2010
1
1
1
1
1
1
1










2.3 N˚
agra enkla uppgifter att ¨
ova p˚
a
17
Figur 2.6: Notera att output blir matriser. I ett nyss installerat mathematica s˚
a
beh¨over man g¨
ora en inst¨
allning f¨
or att f˚
a till detta, se avsnitt 2.2.2 . N˚
agra enkla
ekvationsl¨
osningskommandon f¨
or linj¨ar algebra i Mathematica. Notera ¨aven att
det ¨ar m¨
ojligt att l¨
agga in textkommentarer.
¨
Ovning
2.3.5. Ber¨
akna nollrummet till matrisen

1 1 1 1 2 2 2 1
 2 1 2 1 2 1 2 1

 1 1 1 1 2 1 2 1

 2 1 2 2 1 1 1 1

 2 1 2 1 2 1 2 1
M =
 2 1 2 1 2 1 2 1

 2 2 2 2 1 1 1 1

 2 1 2 1 2 1 2 1

 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 1 1 1 1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
















Hur m˚
anga ledande element finns det? Hur m˚
anga fria variabler? Vad a¨r matrisens rang? Vad a
r
nollrummets
dimension?
Hur
verkar nollrummets dimension
¨
och matrisens rang h¨
anga ihop med matrisens format och speciellt med matric
Mikael
Forsberg 2010
18
Flygande start
sens kolonnantal?
c
Mikael
Forsberg 2010
Download