Authentieke versie downloaden (pdf)

advertisement
Toestemming uitbetaling
belastingteruggaven via bank
Opgeven/wijzigen/intrekken
CRIB nummer
Naam
|
Voornaam
|
Straat
|
Plaats
|
Eiland
|
Ik wil graag het volgende doen:
 De Belastingdienst mag teruggaven over maken op;
 Mijn bankrekeningnummer voor het storten van teruggaven wijzigen naar;
M
ijn teruggaven niet meer via de bank ontvangen. Verwijderen van het bankrekeningnummer uit
administratie van de Belastingdienst.
Het onderstaande bankrekeningnummer:
Bankrekeningnummer
|
Naam bank
|
Gelieve een kopie van uw sedula/paspoort bij te voegen.
Datum
|
Handtekening
|
> Bezoekadres Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585 Saba: Mathew Leven­stone Street | The Bottom | tel. 416-39 41
St. Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26
AL1-1Z*EDNEDENG
Authorization Tax Refund
Payments by Bank
register / change / cancel
CRIB number
Last Name
|
First Name
|
Address
|
City
|
Island
|
I would like to:
 Register the bank account below for tax refund payments by the Belastingdienst to;
 Change the registered account number to receive tax refund payments to;
C
ancel tax refund payments to the registered bank account. Please remove the account number
from the Belastingdienst records.
The bank account number listed here below:
Account number
|
Bank
|
Please attach a copy of your sedula / passport.
Date
|
Signature
|
> Visiting address Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585 Saba: Mathew Leven­stone Street | The Bottom | tel. 416-39 41
St. Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26
AL1-1Z*EDNEDENG
Download