Hvordan forme en mobilstrategi som tar deg helskinnet fra idé

advertisement
Hvordan forme en mobilstrategi som tar deg
helskinnet fra idé til realisering med forventet
gevinst?
04.12.13
Thomas Pettersen
Firma: Mesan AS
Stilling: Teknisk leder mobile løsninger
Spesialfelt
Android, Enterprise mobilitet, Mobil web
«Mesan realiserer forretningsmessige
gevinster gjennom å levere moderne
applikasjoner, integrasjonsløsninger og
virksomhetsportaler»
Agenda
v Forme en mobil strategi
v Bygg for fremtiden!
v Skalerbarhet, sikkerhet, distribusjon og ytelse
v Bygg solid!
v Drift
Men
førs t...
et
Her skjedde d
disse
e
k
no e
k
i
m
o
... S
skjønte
Geni
8
5 OS nå? Hva bringer så fremtiden?
Forme en
mobils trateg i
Hvordan forme en mobilstrategi som tar deg
helskinnet fra idé til produksjon med
forventet gevinst?
Noen emner som bør belyses...
• Hvilke operativsystemer må støttes?
• Hvem er målgruppen?
• Skal man lage en native app eller en webside?
Utbredelse
Størst distribusjon
Størst på nettbrett
Vil bli en sterk aktør?
Kompleksitet/
utvikling
Lav terskel
Java-lik kode
Høyere terskel for
koding/språk
Basert på enkel XML
og C# koding
Skrivebord GUI
Widgets
Ikoner
Tiles
Tilbud av apps
> 700.000
> 700.000
Mest gjenbruk av
apps
Sterkt økende
> 100.000
Fordeler
En åpen plattform for
utviklere
Apple har full kontroll
på både HW og SW
Lettere integrasjon
mot MS produkter
Operating System
Android
3Q13 Shipment
Volumes
3Q13 Market
Share
3Q12 Shipment
Volumes
3Q12 Market
Share
Year-Over-Year
Change
211.6
81.0%
139.9
74.9%
51.3%
33.8
12.9%
26.9
14.4%
25.6%
Windows Phone
9.5
3.6%
3.7
2.0%
156.0%
BlackBerry
4.5
1.7%
7.7
4.1%
-41.6%
Others
1.7
0.6%
8.4
4.5%
-80.1%
261.1
100.0%
186.7
100.0%
39.9%
iOS
Total
Publikumsapplikasjoner
• Tilgjengelighet
– Forventning om støtte alle operativsystemer
• Stort fokus på GUI
• Dagligdagse oppgaver
• Små og lette
Interne industriapplikasjoner
• Setter andre typer krav til applikasjonen og infrastrukturen
–
–
–
–
–
Sikkerhet
Ytelse
Kommunikasjon
Datamengder
Eksternt utstyr (f.eks strekkodeleser)
• Styrt av arbeidsprosess og domenet
• Ofte rettet mot spesifikke enheter eller kun ett operativsystem
Native apps | Web apps | CrossPlatform apps?
Alle fungerer utmerket for sitt formål
Velg det som er riktig for ditt prosjekt, med tanke på
målgruppe, økonomi i prosjektet og krav til løsningen
"Enterprises should consider how applications can be enriched or
improved by the addition of native device capabilities and evaluate
development frameworks that offer the ability to develop native,
hybrid and Web applications using the same code base. Where
possible, development activities should be consolidated via crossplatform frameworks."
- Visepresidenten i Gartner
Mobile first for web
Mobile only?
Gjør få ting i en app!
B yg g for fremtiden!
Hvordan forme en mobilstrategi som tar deg
helskinnet fra idé til produksjon med
forventet gevinst?
Mobiler vs Tablets
Bring your own device
• Begynner å bli en etablert trend
– Behagelig for brukerne, ubehagelig for utviklerne
• Må være noe tilgjengelig for alle!
– Minst 3 store aktører å forholde seg til
• Hva betyr det for våre systemer?
http://opensignal.com/reports/fragmentation.php
Er appen din sikker?
Mobil sikkerhetsstrategi
• BYOD fører inn personlige dingser i bedrifters
miljø
• Overvåkning vs personvern vs bedrifters
kontroll?
• Klienter som har DIN kildekode
Din app
Hv a o m
kommunikas
jon kan
replikeres?
Hemmelig
kommunikasjon med
server
Ads med Ad-nøkkel for å
tjene penger
taene
a
d
m
Hva o tes ut?
h en
Database med sensitive
data
kelen
k
ø
n
Hva om es?
skift
Mobil virtualisering
Dis tribus jon
Tradisjonelle app stores
• Rigide regler
–
–
–
–
Konformitet med guidelines
Innhold må være av gitt karakter
Betalinnhold, 70/30 – 90/10
Godkjennelsesprosess
• Branding
• Ingen brukerstyring
• Public
– Ofte ikke ønskelig for bedrifter
Distribusjon internt i en bedrift
• Førstegangsinstallering skjer sentralt i ITavdelingen, eller via mail/områder hvor man
kan laste ned installasjonsfiler
• Lite kontroll og styring
• Vanskelig å distribuere ut flere typer apps i
etterkant
Enterpris e App S tores
Mailserver
AD-integrasjon
Push-notifications
Over the air (OTA) oppdateringer
Publiseringsprosess
Single sign on (SSO)
Statistikk
Remote wipe
Rapportverktøy
... hvilke features kan/bør en intern app store ha?
Detaljstyring av enheter
Support for alle OS
Enhetsregistrering
ActiveSync-integrasjon
Administrasjonskonsoll
Tilgangskontrol
l
Fremoverkompabilitet
Bygge en intern app store selv?
Enterprise Application Stores
• “By 2014, private app stores will be deployed by 60
percent of IT organizations.”
– Gartner
• Mange leverandører
– Få norske
– Deles ofte inn i MAM og MDM
• En nødvendighet i kjølvannet av den mobile utviklingen på
enterprise
B yg g s olid
Mange hensyn å ta...
• Flere operativsystemer
• Stort antall forskjellige mobilenheter
• Sikkerhetshensyn
– BYOD gjør ting mer komplekst
• Distribusjon og kontroll
Vurdér en mobil plattformsløsning!
Drift
Mobilbruk vil også påvirke drift på en ny måte
Plutselig helt andre lastmønstre...
Raskt økende
Ressursbruk
Ressursbruk
Av og på
Inaktiv
Snitt
periode
Tid
Tid
Uforutsigbare topper
Forutsigbare topper
Ressursbruk
Ressursbruk
Snitt bruk
bruk
Snitt bruk
Snitt bruk
Tid
Tid
K ans kje mobil
backend i s kyen?
Punkter å ta med seg
• Planlegg for fremtiden
– Skalerbarhet, sikkerhet, distribusjon og ytelse
• Ikke lås alt til ett OS eller en teknologi
– Spør de som satset alt på BlackBerry eller Internet Explorer
6
• Vurdér en mobil plattform
• Ta høyde for endring i bruksmønster
Download