Lund besöksguide 2014–2015

advertisement
2014–2015
Gratis guide! Free Guide!
Lilla Fiskareg 1 • Lund • Tel: 046 211 15 57
P r i s e r f r å n k r . 4 .9 5 0
FUSION COLLECTION
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
Innehåll
Contents
Välkommen till Lund .................................4
Welcome to Lund .......................................4
Det historiska Lund ...................................7
Historical Lund ............................................8
Kultur och upplevelser.......................... 11
Culture and experiences...................... 11
Lunds Domkyrka .................................... 14
The Lund Cathedral................................ 14
Vad vill du göra idag? ........................... 20
What do you feel like doing today? .. 22
Stadskarta ...........................................26–27
City map ............................................... 26–27
Ett stenkast bort..................................... 28
A stone´s throw away ............................29
Översiktskarta ...................................30-31
Overview map ...................................30–31
Äta och bo ................................................. 34
Food and accommodation ..................34
På shoppingrunda ................................. 45
Go shopping .............................................. 45
Evenemang ............................................... 46
Events........................................................... 47
Bra att veta ............................................... 48
Helpful information ................................ 49
Välkommen till Lunds Turistbyrå!
Vi tipsar gärna om utflyktsmål och aktiviteter, bokar
boende, arrangerar guidade vandringar och säljer
souvenirer med mera. I turistbyrån ligger också
Biljettbyrån där ni kan köpa biljetter till olika evenemang.
Botulfsgatan 1 A | 046-35 50 40 | www.visitlund.se
Welcome to the Tourist Office in Lund!
We provide information about all the sights, book
accommodation, arrange guided tours and offer
souvenirs. Inside the tourist office you will also find the
ticket office, where you can buy tickets to many events.
Botulfsgatan 1 A | +46 46 35 50 40 | www.visitlund.se
Lund Besöksguide 2014/15 är producerad av
Infab Vitamin i samarbete med Lunds Turistbyrå
Tryck: Mediapoolprint | Art. nr. 251013/ghp1403. | Med reservation för ändringar och fel i innehållet. | infabvitamin.se
3
FOTO: LUNDAKARNEVALEN
VÄLKOMMEN TILL LUND
WELCOME TO LUND
Lund är en levande stad. Här, bland
kullerstenar och korsvirkeshus, möts
människor från hela världen och det är
alltid något på gång. Universitetet och
dess nära 40 000 studenter sätter en
tydlig prägel på staden, med studentspex, nationer och livliga caféer.
Lund är också en kontrasternas stad.
Här möts historia och framtid, tradition
och innovation. Lundagård och Domkyrkan samsas med modern arkitektur och internationellt kända företag.
Medeltiden är ständigt närvarande i
Lunds vackra stadskärna, men bara ett
stenkast bort skapas framtiden. Lunds
universitet ligger i framkant inom en rad
forskningsområden.
Stadens internationella forskningsstatus kommer att stärkas ytterligare
när de två världsledande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS står
färdiga.
Lund is a vivid city. Here, people from
all over the world meet among cobblestones and half-timbered houses, and
there is always something going on. The
University and its nearly 40 000 students give the city its special character,
with students’ farce, nations and lively
cafés.
Lund is also a city of contrast. History
and future, tradition and innovation –
all intersect here. Lundagård and the
Cathedral cohabit with modern architecture and internationally known companies. The Middle Ages is largely visible
in Lund’s beautiful city centre. However,
a mere stone’s throw away, the future is
created. Lund University is on the front
edge of several research areas.
Lund’s international standing in
research will be further strengthened
when the two internationally prominent
research centres MAX IV and ESS are
completed.
Universitetet och dess studenter sätter en
tydlig prägel på staden. / The University
and its students give the city its special
character. FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
4
FOTO: LUNDAKARNEVALEN
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
DET HISTORISKA LUND
Från andlig huvudstad till visionärt
centrum. Lund är en av Sveriges äldsta
städer och grundades av den danske
kungen Sven Tveskägg omkring år 990.
På den tiden tillhörde Skåne förstås
Danmark och så förblev det i över
600 år.
År 1103/1104 upphöjdes Lund till ärkebiskopssäte för Norden, och under medeltiden var staden ett kyrkligt centrum.
Lund var Danmarks andliga huvudstad
och kallades både Metropolis Daniae
och Nordens Rom. Endast ett fåtal av
Lunds medeltida byggnader finns att se
idag. Men Kalendehuset, Krognoshuset,
Liberiet, Lundagårdshuset och Stäket
kan ge oss en föreställning om hur Lund
tedde sig under sin storhetstid.
År 1658 blev Skåne svenskt vid freden
i Roskilde, men oroligheterna var inte
över. 18 år senare gjorde danskarna ett
sista försök att återta Skåne och delar
av staden brändes. Karl XI:s sargade
krigshär segrade till slut, men slaget vid
Lund 1676 är för evigt förknippat med
blodspillan och enorma dödssiffror.
Universitetet grundades 1666 och
har under århundradena utvecklats
till ett av Nordens främsta lärosäten
och vetenskapliga forskningscentra.
Idag finns här bl a Ideon Science Park,
Skandinaviens ledande innovationsmiljö
och en av Europas mest framgångsrika
mötesplatser för visionärer, entreprenörer och riskkapital. Dessutom byggs två
av Sveriges största forskningsanläggningar i staden, MAX IV-laboratoriet och
European Spallation Source (ESS), som
kommer att öppna helt nya möjligheter
för forskning inom en mängd områden.
7
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
HISTORICAL LUND
From spiritual capital to visionary
centre. Lund is one of Sweden’s oldest
cities, founded by Danish King Sweyn I
Forkbeard in around 990. At the time,
Skåne County was of course part of
Denmark, and it remained so for more
than 600 years.
Some time around 1103/1104, Lund
was promoted to an archdiocese for
Scandinavia, and during the middle ages
the city was a religious centre. Lund
was Denmark’s spiritual capital and
was called both Metropolis Daniae and
Rome of the North. Only a few of Lund’s
medieval buildings can be seen today.
But Kalendehuset, Krognos House,
Liberiet, Lundagårds House and Stäket
give us an idea of what Lund looked like
during its glory days.
In 1658, Skåne became Swedish with
the Treaty of Roskilde, but troubles were
not over. 18 years later, the Danes made
a final attempt to retake Skåne, resulting
in areas of the city being burned down.
Charles XI of Sweden’s wounded army
were victorious in the end, but the 1676
Battle of Lund will forever be associated
with bloodshed and enormous fatalities.
The university was founded in 1666 and
over the years it has evolved into one of
8
Scandinavia’s leading educational institutes and scientific research centres. It
now encompasses such things as the
Ideon Science Park, Scandinavia’s and
one of Europe’s most successful meeting places for visionaries, entrepreneurs
and for venture capital. In addition, two
of Sweden’s largest research facilities
are being built in the city, the MAX IV
laboratory and the European Spallation
Source (ESS), which will open up entirely new opportunities for research in
a number of areas.
Stäket kan ge oss en föreställning om hur
Lund tedde sig under sin storhetstid. /
Stäket give us an idea of what Lund looked
like during its glory days.
UPPLEVELSER
HELA SOMMAREN!
www.lund.se/sommarlund
Mediasponsorer:
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
KULTUR – UPPLEVELSER
CULTURE – EXPERIENCES
En stad full av upplevelser. Teater,
konst, studentspex och en levande
musikscen… Plus en egen filmfestival,
humorfestival och litteraturfestival!
Lund är en sprudlande kulturstad som
lockar till sig såväl svenska som internationella artister.
I Lund finns mycket att upptäcka, året
om. Njut av en promenad i den medeltida stadskärnan, besök några av
stadens många museer och gallerier
eller utforska solsystemet i Planetariet.
Besöker du Lund i december ska du
inte missa det traditionella julstöket på
Kulturen och de många, trevliga julmarknaderna i Lund med omnejd.
A city full of adventure. Theatre, art,
student farces and a lively musical
scene... As well as its own film festival,
comedy festival and literary festival!
Lund is a vibrant cultural city, attracting
Swedish and international artists alike.
There is plenty to discover in Lund, at
any time of year. Enjoy a stroll through
the medieval city centre, visit one of
the city’s many museums and galleries, or explore the solar system in
the Planetarium. If you visit Lund in
December, you mustn’t miss the traditional Christmas preparations at Kulturen or the many delightful Christmas
fairs in the greater Lund area.
Häng med på en guidad tur! Vill du
lära känna staden bättre ska du följa
med på en guidad rundtur. Under
sommaren kan du bl a välja
mellan ”Lunds bakgårdar” och
”Spöken och underligheter”
– hela programmet hittar du
på visitlund.se.
Take a guided tour! If you want to
get to know the city better, join one of
the guided tours. The full schedule is
available on visitlund.se.
Thomanders sprider en
känsla av 1800-tal
i hela Lund.
Thomanders spreads
a feeling of 1800´s
throughout Lund.
FOTO: ANDERS ROOS
11
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
KULTUR – UPPLEVELSER
Skissernas Museum
Ett världsunikt museum som
lyfter fram den kreativa processen – själva konstverkets födelse
– genom att samla skisser och
modeller till konst i det offentliga
rummet.
Finngatan 2,
Tel 046-222 72 83
Öppet tis-sön 12–17, ons 12–21
skissernasmuseum.se
Lunds konsthall
Internationell samtidskonst. Här
kombineras en hög internationell nivå med tydlig regional
förankring.
Mårtenstorget 3,
Tel 046-35 52 95
lundskonsthall.se
Öppet tis, ons, fre 12–17, tor
12–20, lör 10–17, sön 12–17
Konstföreningen Aura i
Krognoshuset
Modern konst i medeltida miljö.
Mårtenstorget
Tel 046-12 62 48
konstforeningenaura.se
Öppet ons–fre 12–17, lör 12–16,
sön 13–16
Kulturen
Upplev livet i staden och på
landet, från medeltiden och fram
till 1930-talet. Kulturen består
av två kvarter i centrala Lund,
fyllda med historiska kulturhistoriska hus och miljöer att besöka.
Museet har också ett tjugotal
utställningar och programverksamhet för alla åldrar. Till Kulturen hör även Hökeriet, Lunds
äldsta speceributik, som ligger
i hörnet Tomegapsgatan och
S:t Annegatan, samt Kulturens
12
Östarp, ett äldre skånskt lantbruk/friluftsmuseum som ligger
mellan Veberöd och Blentarp.
Tegnersplatsen
Tel 046-35 04 00
kulturen.com
Öppet 1 sep–30 apr tis–sön
12–16. 1 maj–31 aug alla dagar
10–17
Livets museum
Lär dig mer om människans
kropp – hälsa, sjukdom och
medicin, då och nu, berättat med
modern teknik och historiska
föremål.
Lasarettsgatan 7
Tel 046-17 28 82
livetsmuseum.se
Öppet tis–fre 10–14
Historiska museet
Historiska museet vid Lunds
universitet är södra Sveriges
största arkeologiska museum
med fynd från järnåldersstaden
Uppåkra, otaliga föremål från
Skånes sten-, brons- och järnålder, medeltida kyrklig konst,
myntsamlingar samt mycket mer.
Krafts Torg 1
Tel 046-222 79 44
Öppet tis-fredag & söndag
(se hemsida)
luhm.lu.se
Drottens kyrkoruin
Resterna av två medeltida
kyrkobyggnader.
Kattesund 6 (Nås genom
Gattostretto Kattesund och föreningen Gamla Lund)
Vattenhallen Science Center
LTH
Prova roliga och spännande
experiment! Besök Planetariet
eller skjut protoner och kittla
elektroner i en utställning om
ESS och MAX IV.
John Ericssons väg 1
Tel 046-222 43 51
vattenhallen.lth.se
Botaniska trädgården
Botaniska trädgården vid Lunds
universitet. Oas mitt i Lund med
över 7 000 växter samt växthuset
med nio klimatzoner. Öppet alla
dagar 6–20.00/21.30 (växthusen
11–15). Café och butik öppna
under sommarhalvåret
(se hemsida). Fri entré.
Östra Vallgatan 20
Tel 046-222 73 20
botaniskatradgarden.se
Dalby heligkorskyrka
Lundavägen 5, Dalby
Tel 046-20 86 00
Flyinge Kungsgård
Besök ett av världens äldsta stuterier som fortfarande är i drift.
Kungsgården, Flyinge
Tel 046-649 00
flyinge.se
Gallerier
I Lund finns många gallerier med
olika inriktning och specialiteter.
Skanna QR-koden och gå på
upptäcktsfärd!
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
CULTURE – EXPERIENCES
Museum of Sketches
Skissernas Museum – Museum of
Artistic Process and Public ArtThe
Museum is unique in the world,
with its focus on the creative process and art in public space. Follow historical and contemporary
artists as they develop their ideas
through sketches and models.
Finngatan 2
Tel +46 (0)46-222 72 83
Hours: Tue – Sunday noon – 5pm,
Wednesday noon – 9pm
skissernasmuseum.se
Lund Konsthall
International contemporary art.
Combining a high international
level with clear regional ties.
Mårtenstorget 3
Tel +46 (0)46 35 52 95
lundskonsthall.se
Hours: Tue, Wed, Fri noon –5 pm,
Thu noon –8 pm, Sat 10 am–5 pm,
Sun noon–5 pm
The Konstföreningen Aura art
association in the Krognos
House
Modern art in a medieval setting.
Mårtenstorget
Tel +46 (0)46 12 62 48
konstforeningenaura.se
Kulturen
Experience city life and rural
life, from the Middle Ages to the
1930s. Kulturen consists of two
areas in central Lund, filled with
historic and culturally historic
buildings and settings that are
worth seeing. The museum
also has 20 or so exhibitions
and programme activities for
all ages. Kulturen also includes
Hökeriet, Lund’s oldest grocery
store, which is located on the
corner of Tomegapsgatan and St
Annegatan, as well as Kulturen’s
Östarp, an old Skåne agricultural/open air museum located
between Veberöd and Blentarp.
Tegnersplatsen
Tel +46 (0)46 35 04 00
kulturen.com
Hours: Sep–Apr Tue–Sun noon
–4 pm. May 1–Aug 31 Daily 11
am–6 pm
Livets Museum (The Lund
Museum of Life)
Learn more about the human
body; health, diseases and
medicine – past and present –
told with modern technology and
historic objects.
Lasarettsgatan 7
Tel +46 (0)46 17 28 82
livetsmuseum.se
Hours: Tue– Fri 10 am – 2 pm
Historical Museum
The Historical Museum at Lund
University. South Swedens
largest archaeological musem
with finds from the Iron Age city
of Uppåkra, countless artefacts
from the Stone-, Bronze and Iron
Ages in Skåne, Medieval Church
Art, coin collections and more.
Krafts Torg 1
Tel +46 (0)46-222 79 44
Open: Tues – Friday and
Sunday(details on web).
luhm.lu.se
Drotten Church ruins
The remains of two medieval
churches.
Kattesund 6 (Accessible through
Gattostretto Kattesund and Föreningen Gamla Lund)
Vattenhallen Science Center
LTH
Have a go at fun and exciting
experiments! Visit the Planetarium or shoot protons and tickle
electrons in an exhibition about
ESS and MAX IV.
John Ericssons väg 1
Tel +46 (0)46 222 43 51
vattenhallen.lth.se
Botanical Gardens
The Botanical Garden at Lund
University. An oasis in the centre
of Lund with 7 000 species and
greenhousees with nine different
climate zones. Open daily
6am–8 pm/9.30pm (the
greenhouses 11am–3pm). Café
and shop open during summer
(details on web). Free Entrence.
Östra Vallgatan 20
Tel +46 (0)46-222 73 20
botaniskatradgarden.se
Holy Cross Church of Dalby
Lundavägen 5, Dalby
Tel +46 (0)46 20 86 00
Flyinge Equestrian Centre
Flyinge is one of the world’s
oldest equestrian centres still in
operation.
Kungsgården, Flyinge
Tel +46 (0)46 649 00
flyinge.se
Galleries
There are a lot of galleries in
Lund, with a range of different
styles and specialisations. Scan
the QR code and go exploring!
13
FOTO: PER NYBERG
14
LUNDS DOMKYRKA
LUND CATHEDRAL
Domkyrkan är ett av Skånes mest
populära besöksmål – en varm och
välkomnande plats där det är enkelt att
slinka in för en stunds lugn och ro för
själen. Kung Knut den helige startade
byggandet av en biskopskyrka omkring
år 1080, och den storslagna kyrka vi ser
idag är Nordens främsta exempel på
romansk byggnadsstil.
Interiören pryds bland annat av
vackra sakrala glasmålningar och en
enastående predikstol från sent 1500tal. Kryptan, med sina många pelare,
har i stort sett varit orörd sedan 1123
och här kan du bl a se jätten Finn som
enligt legenden vill riva kyrkan. Missa
inte det magnifika, astronomiska uret
från 1400-talet som spelar två gånger
om dagen. Direkt söder om Domkyrkan
finns besökscentret Domkyrkoforum,
uppförd i ett modernt formspråk.
The cathedral is one of Skåne’s most
popular attractions; a warm and welcoming place that is easy to pop into for
a moment of peace and tranquillity for
the soul. Kind Canute IV (also known as
King Canute the Holy) began the construction of a bishopric church around
1080, and the grand church we see today is the finest example of Romanesque
architecture in Scandinavia.
Its interior is decorated with such
things as beautiful sacral stained glass
windows and an extraordinary late
16th century pulpit. The crypt, with its
many pillars, has basically remained
untouched since 1123, and here you
can see things like Finn the Giant who,
according to legend, wished to tear
down the church. Don’t miss the magnificent 15th century astronomic clock that
plays music twice a day. Directly south
of the Cathedral you find the Cathedral Forum building (Domkyrkoforum),
constructed in a modern design.
Domkyrkoplan
Tel 046-35 87 00
lundsdomkyrka.se
Öppet mån–fre 8–18, lör 9.30–17,
sön 9.30–18. Det astronomiska uret spelar
mån–lör 12 och 15, sön 13 och 15.
Lör kl 10 ges orgelkonserter.
Domkyrkoplan square
Tel +46 (0)46 35 87 00
lundsdomkyrka.se/english
Hours: Mon–Fri 8 am – 6 pm, Sat 9.30 am –
5 pm, Sun 9.30 am – 6 pm. The astronomical clock
plays Mon–Sat noon and 3 pm, Sun
1 pm and 3 pm. Organ concert Sat at 10 am.
FOTO: PER NYBERG
$//7,',/81'
²3238/b5$
833/(9(/6(5
%(6g.60c/
$UNHRORJLVNDI|UHPnON\UNOLJNRQVWNXULRVDNDELQHWW
]RRORJLRFKDQWLNVDPOLQJDUPLWWL/XQG
$UFKDHRORJLFDOREMHFWV&KXUFKDUW&DELQHWRI
&XULRVLWLHV=RRORJ\DQG$QWLTXHFROOHFWLRQVLV
KRXVHGLQWKHPLGGOHRI/XQGFLW\
.UDIWVWRUJ
²
ZZZOXKPOXVH
9lUOGVXQLNWNRQVWPXVHXPPHGIRNXVSn
VNDSDQGHSURFHVVHURFKRIIHQWOLJNRQVW
8QLTXHPXVHXPLQWKHZRUOGZLWKLWVIRFXVRQ
WKHDUWLVWLFSURFHVVDQGDUWLQSXEOLFVSDFH
7LVWXHV²V|QVXQ²RQVZHG²
)LQQJDWDQ
²
ZZZVNLVVHUQDVPXVHXPVH
(QUROLJRFKOlURULNP|WHVSODWVPHGLQWHUDNWLYD
H[SHULPHQWRFKE\JJVDWVHUI|UDOODnOGUDU
9DWWHQKDOOHQPL[VFLHQFHZLWKIXQDQGOHDUQLQJ
IRUDOODJHV
/|U²V|QRFKVNROORYVDW²VXQDQGKROLGD\V²
-RKQ(ULFVVRQVYlJ
²
ZZZYDWWHQKDOOHQOWKVH
$/:$<6,1
/81'²3238/$5
086(806$1'
$775$&7,216
(QSODWVGlUGHQLQWHUQDWLRQHOODVDPWLGVNRQVWHQ
V\QOLJJ|UVRFKGLVNXWHUDV
$YHQXHZKHUHLQWHUQDWLRQDOFRQWHPSRUDU\DUWLV
GLVSOD\HGDQGGLVFXVVHG
7LVWXHRQVZHGIUHIULV|QVXQ²
WRUWKX²O|UVDW²
0nUWHQVWRUJHW
²
ZZZOXQGVNRQVWKDOOVH
7YnNYDUWHUI\OOGDPHGKLVWRULVNDKXVPHGLQWHUL|UHURFK
WUlGJnUGDUVDPWHWWWMXJRWDOXWVWlOOQLQJDU
7ZREORFNVILOOHGZLWKKLVWRULFDOKRXVHVZLWKLQWHULRUV
DQGJDUGHQVDQGVRPHWZHQW\H[KLELWLRQV
0DMPD\²DXJDXJDOODGDJDUDOOGD\V²
6HSW²DSULOWLVWXHV²V|QVXQ²
7HJQpUSODWVHQ
²
ZZZNXOWXUHQFRP
$//7,',/81'²
3238/b5$833/(9(/6(5
2&+%(6g.60c/
$/:$<6,1/81'²
3238/$5086(806$1'
$775$&7,216
/LYHWVPXVHXPHUEMXGHUHQOHNIXOOUHVDJHQRPNURSSHQ
RFKPHGLFLQKLVWRULHQRFKSDVVDUEnGHEDUQRFKYX[QD
7KH0XVHXPRI/LIHRIIHUVDSOD\IXOMRXUQH\WKURXJKRXU
ERG\DQGWKHPHGLFDOKLVWRU\DQGLVVXLWDEOHIRUERWK
FKLOGUHQDQGDGXOWV
7LVWXHV²IUHIUL²6lUVNLOGDVRPPDUWLGHUVH
KHPVLGD6HHZHEESDJH RURSHQLQJKRXUVGXULQJ
VXPPHU
/DVDUHWWVJDWDQ%
²
ZZZOLYHWVPXVHXPVH
www.lundcomedyfestival.se
Arrangör
Huvudsponsor
Med
stöd av
6S|NJXLGHQ
6S|NHQRFKXQGHUOLJKHWHUL/XQG
Torsdagar kl 18: 26/6–28/8
Samlingsplats: Domkyrkoplan
/XQGHQVDUHSngVWUD.\UNRJnUGHQ
Onsdagar kl.18: 25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8
Samlingsplats: Kyrkogårdsingång, mittemot Spyken
/XQGHQVDUHSn1RUUD.\UNRJnUGHQ
Onsdagar kl.18: 2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8
Samlingsplats: Ingången till Allhelgonakyrkan.
Biljettpris för en tur: 100 kr/vuxen, 50 kr/ barn 7–12 år, under 7 år gratis.
www.spokguiden.com
6WDGVSDUNHQ
L/XQG
PHGOHPDY
(XURSHDQ*DUGHQ
+HULWDJH1HWZRUNV
ZZZOXQGVHVWDGVSDUNHQ
ZZZIDFHERRNFRPVWDGVSDUNHQLOXQG
Universitetsmuseet
The University Museum
Visar Lunds universitets historia från 1668 till
i dag i föremål, bilder och texter i en
spännande scenografi. Museet finns i det
250 år gamla Lidforska huset på Kulturen
och nås via Kulturens entré.
The history of Lund University from 1668
until today is shown in an exciting scenographic design.The museum is situated in
the 250-year-old ‘Lidfors house’ within
Kulturen and is reached through its
entrance.
www.universitetsmuseet.lu.se
FOTO: SOFIE PERSSON
VAD VILL DU GÖRA IDAG?
Vandra, fiska eller spela 9 hål innan
lunch? I Lund finns mycket att välja mellan när du vill vara aktiv på semestern.
Här har vi samlat några tips – många fler
hittar du när du skannar QR-koden.
Vad kan jag
göra i Lund?
Sport, natur
och äventyr.
Skrylle – jogga eller njut av naturen.
Sköna vandringleder och elbelysta motionsspår – Skrylle friluftsområde passar såväl motionssugna som naturälskare. På Skryllegården finns restaurang,
café och motionsanläggning med gym,
bastu och duschar. Strax intill hittar du
ett välbesökt naturum där du kan lära
dig mer om traktens växter, djur och kulturhistoria. Skåneleden passerar Skrylle
och många väljer att börja sin vandring
här. Grillplatser (en del med vindskydd)
kan bokas i receptionen. Med Naturbussen, linje 159 som avgår från Lund C,
tar du dig enkelt ut till Skrylleskogen.
Dalby Söderskog – frodig grönska
och fågelsång. Vitsippor, gulsippor,
hålnunneört, vårlök och svalört… En
del påstår att ädellövskogen öster om
Lund är som vackrast under vårblomningen, andra föredrar den massiva
sommargrönskan då bok, ask och ek
bildar ett grönt tak över nationalparken.
Stora delar av Astrid Lindgren-filmen
Ronja Rövardotter spelades in i Dalby
Söderskog. Fågellivet är rikt och du kan
bl a se (och höra) hackspett, gröngöling,
gulsångare och näktergal. I den södra
delen av parken finns en parkeringsplats.
Appen som tar dig till naturen! Ladda
ner Naturguide Lund – en gratisapp som
hjälper dig upptäcka omkring 40 natursköna områden nära Lund. Här kan du
bl a söka efter bästa picknickplatserna,
få tips om bra fiskeställen eller enkelt
hitta de vackraste utsiktsplatserna.
Android
20
Iphone
FOTO: HÖGEVALLSBADET
En eftermiddag på golfbanan? I Skåne
är golfsäsongen lång och banorna
många. Strax utanför Lund finns fyra
stycken att välja mellan:
Lunds Akademiska Gollubb
18 hål, inomhushall, övningsgreen,
drivingrange, restaurang, shop.
Tel: 046-990 05
lagk.se
Assartorps Gollubb
18 hål, övningsgreen, inomhushall,
drivingrange, restaurang, shop.
Tel: 040-44 11 91
assartorpsgk.se
Romeleåsens Gollubb
18 hål, drivingrange, övningsgreen,
korthålsbana med pay & play,
restaurang, shop.
Tel: 046-820 14
ragk.se
Värpinge Golfbana
9 hål, samt en 3-hålsbana som är gratis
och öppen året om, övningsgreen,
drivingrange, shop, café.
Tel: 046-18 99 25
varpingegolfbana.se
Äventyr på Högevallsbadet. Njut
av Vildforsens mjukt, slingrande väg,
utmana varandra på klätterväggen eller
testa Black Hole – den 90 meter långa
vattenrutschbanan med en fallhöjd på
10,3 meter. Högevallsbadet är Skånes
största och modernaste badhus med
tränings- och hoppbassänger samt
ett spännande äventyrsbad med kul
upplevelser för hela familjen.
Högevallsgatan 1
Tel 046-35 52 17
hogevall.se
Naturskönt vid Dalby Stenbrott.
Branta klippor, hemlighetsfulla djup
och svalkande, blåturkost vatten. Dalby
Stenbrott, som ligger mellan Dalby och
Veberöd, är ett populärt badställe under
sommarmånaderna.
Dalby Stenbrott
– ett populärt
badställe. / Dalby
Quarry is a popular
bathing spot.
FOTO: FRIDA MARKLUND
21
FOTO: SOFIE PERSSON
WHAT DO YOU FEEL LIKE DOING TODAY?
Walking, fishing or playing 9 holes
before lunch? There is plenty to choose
from in Lund, when you want a more
active holiday. Here are a few ideas –
but you can find plenty more when you
scan the QR code.
What can I do in
Lund?
Sports, countryside and adventure.
Skrylle – go jogging or enjoy the
countryside. Pleasant hiking trails
and floodlit jogging tracks - the Skrylle
open-air recreational area is ideal for
nature lovers and joggers alike. At Skryllegården, there is a restaurant, café and
fitness centre with a gym, sauna and
showers. Next door is a popular visitor
centre where you can learn more about
the area’s flora, fauna and cultural history. The Skåneleden Trail passes Skrylle
and a lot of people choose to start their
hike here. Barbecue areas (some with
windbreaks) can be booked at reception. It is easy to reach the Skrylle woodland area with the 159 line Naturbussen
bus, leaving from Lund C.
22
Dalby Söderskog woodlands – lush
greenery and birdsong. White and
yellow woodland anemones, Corydalis,
yellow Stars-of-Bethlehem and lesser
celandines. Some say that the deciduous woodlands east of Lund are at their
most beautiful during the spring bloom,
others prefer the massive summer
greenery when the beech, ash and oak
trees form a green canopy across the
national park. Large parts of the Astrid
Lindgren film, Ronja Rövardotter, were
filmed at Dalby Söderskog. There is a
rich birdlife here and you can see, woodpeckers, green woodpeckers, yellow
warblers and nightingales. There is a car
park in the southern part of the park.
Download Naturguide Lund – a free
app that helps you discover around 40
picturesque areas near Lund. You can
search for things like the best picnic
spot, good places to fish or simply find
the most scenic vantage points.
Android
Iphone
FOTO: ROMELEÅSENS GOLFKLUBB
An afternoon on the golf course?
In Lund, the golfing season is long and
the choice of courses is wide. Just outside Lund there are four to choose from:
Lunds Akademiska Gollubb
18 holes, indoor hall, practice green,
driving range, restaurant, shop.
Tel: +46 (0)46-990 05
lagk.se
Assartorps Gollubb
18 holes, practice green, indoor hall,
driving range, restaurant, shop.
Tel: +46 (0)40-44 11 91
assartorpsgk.se
Romeleåsens Gollubb
18 holes, driving range, practice green,
short hole course with pay & play, restaurant, shop.
Tel: +46 (0)46-820 14
www.ragk.se
Värpinge Golfbana
9 holes, plus a 3-hole course that is free
and open all year round, practice green,
driving range, shop, café.
Tel: +46 (0)46-18 99 25
varpingegolfbana.se
Adventure at Högevallsbadet. Enjoy
Vildforsen’s gently winding rapids
course, challenge each other on the
climbing wall or test the Black Hole - a
90 metre long water chute with a 10.3
metre drop. Högevallsbadet is Skåne’s
largest and most modern public baths,
with exercise pools and plunge pools,
as well as an exciting waterpark with
adventures for the whole family.
Högevallsgatan 1
Tel +46 (0)46 35 52 17
hogevall.se
Picturesque Dalby Quarry.
Steep cliffs, mysterious
depth and refreshing turquoise water.
Dalby Quarry, located
between Dalby and
Veberöd, is a popular
bathing spot during
the summer months.
Naturrum, Skrylle har
något för alla åldrar. /
Naturrum, Skrylle for all
ages. FOTO: SOFIE PERSSON
23
*LOODRVVSn)DFHERRNI|UGHVHQDVWH
Q\KHWHUQDZZZIDFHERRNFRPKRJHYDOO
)nVN|QWSLUULPDJHQLlYHQW\UVEDGHWPHGPHWHU
OnQJDYDWWHQUXVWFKEDQRU*OLGUXQWLYLOGIRUVHQWlYODL
VQDEEDVWXSSSnNOlWWHUYlJJHQRFKVODSSDQDDYLEXEEHO
SRROHQ+|JHYDOOKDURFNVnHWWIXOOWXWUXVWDWMlWWHJ\PVRP
GULYVDY$&7,&RFKHQVHUYHULQJVRPlU.5$9FHUWL¿HUDG
:(/&20(72+g*(9$//6.c1(¶60267
,035(66,9(:$7(5$'9(1785(
9LVLWRXUZHEVLWHIRUPRUHLQIRUPDWLRQ
ZZZKRJHYDOOVH
*nLQSnZZZKRJHYDOOVHI|U
|SSHWWLGHUSULVHURFKDNWLYLWHWHU
'8+,77$5266,67$'63$5.(1,/81'
nd
omnejd.
läggningar i Lunds
Gmooclfh beasöki enLavuvånradfanatasla
tiska och trevliga an
läggningar.
an
ra
vå
god beskrivning på
Ko
e är en
tion och god servic
Tillgänglighet, varia
Assartorps GK
040-41 11 91
www.assartorpsgk.se
Lunds Akademiska GK
046-990 05
www.lagk.se
Romeleåsens GK
046-820 12
www.ragk.se
5VTFOUBMTMVOEBCPSWÊMKFSPTT
7JÊSnFSÊOMFEBSFTPNCSJOOFSGÚS
USÊOJOHTPNGSJTLWÌSEPDIFOFSHJLÊMMB
St:Hans GK
046-18 99 25
www.varpingegk.se
Värpinge GK
046-18 99 25
www.varpingegk.se
Bör besökas
ofta!
/XQGV,VDUHQD
.lOOE\IULOXIWVEDG
%ROOKXVHW%RZOLQJKDOOHQ
0DITÌÊMTLBSWJBUUJ
OTQJSFSB
EJHBUUUBFUUTUFHUJMM
7ÊMLPNNFO
UJMM(FSEBI
BMMFO
XXXHFSEB
IBMMFOMVTF
)&-(0/"7­(&/t-6/%
tXXXHFSEBIBMMFOMVTF
www.lund.se
16
Tulpanvägen
Luzern
v
Kobjersväge
n
gen
Mölle
vång
svä
ge
n
1 99
23
Kaprifolievä
ole
g
Sp
28
N
rdev
Skö
24
Spolegatan
2
Bredg
nst
30
2
Kyrk ogatan
18
ödersg
Wi
1
rup 11
sg
29
Bytar 7
eg
St Gråbr
K
2
1
4
Sta
gräff a ns
nd 1
der
g
37 ata
n
24
1
7
Helgeandsg
Sto
ra S
ö
3
L
31 illa
17
Sö
dergata
n
Grö
neg 12
atan
3
sg
ån
36
all
é
enkrok17s
67
g
Kors
15
20
Gyll
1
2
tan
sga
Gas
ver
k
al
ls
ÖS
tatt
.v
Kyrkog
1
Bangatan
n
a
dr
Sö
pla
Es
7
1
Revingega
n
n
1
dsv
lan
B väge
18
Vä
15
1
1
Järn å
k
Sö
rav
1
ata
jdg
Bytareg
16
tan
ud
ad
sb
St
2
Slö
Kärleksgå
ikg
1
ig
er
rn
g
da
reg
ata
n
sga
kb
in
Bo
Hö
ge
v
Lervägen
11
1
15
ägen
1
väge
tena
Stat
2
n
ge
vä
öta
stg
Malmö6
vägen
1
8
n
19
24
Grävarväge
Ny18
ga
tan
8
2
Fasanvägen
Domherrev
7
en
Tegelväg
21
vä
gs
in
us
Ra
&
an
sg
rm
Gryn
1
dgård 16
Flo r
malareg Trä
g
No gsg
Maria
ber
italsg
Hosp
27
Prennegatan
nd
21
13 atan
St or a Tvärg
1
n
ata
llg
Tu12
lu
Lilla
12
1
12
1
g
2
er
Hist.
museet
V Mårtehallen
nsg
2
Katedral
skolan
31
Åk
hus
Lundagård
kyrkan
ens
2
mejeriet
ötav
kyrkan
1
huset
kyrkoruin torget
Stadshallen m
StenMagn
boc us
gataks
n
Ö4 stg
No r
gårdskolan
at
eg
Stadsparken
d an vä g
6
k
Byråloge
Paradisgat
Juridiska
inst.
Katt esund
Drot
t
an
Gamla
observatoriet
s
ark
dsp en
Sta ång
g
g
Carl Bernlunds gata
Si
log
D
sinres
gr
n
ata
Jä
reg
20
tare
g
gga
Bry
gj
Hökväg e n
Starvä
1
Sn
a r ick
ev
Murarev
kt M
Sa3n
2
badet
Arena
Park
Färs & Frosta
Sparbank Arena
g brStå
og
an
Brunius v
ter
Sv
Rörl.v
gången
Hårleman
sv
Glasm.v
gången
Plåtslagare
v
28
gatan
1
15
Vä
Vä
s
16
Folkparksvä
gen
2
19
1
2
3
arken
Bjeredsp
1
vä
ge
n
Öst
götakr
sta
Källbybadet
an
e
gatan
Pileg
Klostergården
g
16
Klosterg
1
Eden
L8
St F 16illa Fis
ngsg
k aregata2 forum u
isk
n
are 2 Drottens
S5
g
1
Stattena
parken
ä
nv
26
gatan
n
ge
SÖDRA
FÖRETAGSOMRÅDET
n
aregata
mäst
2
Patrik
Rosengrens
park
Knut den
stores
torg
a
llg
Social
högskolan
S:t P
å 17 etri Kyr
kog
5
buss
Koloni
område
ä
gv
n
ge
vä
en
23
Rin
rk
äg
n
Pa
nv
ge
Palettskolan
ki
Sv
Svaneskolan
ti
Löwegrenska
trädgården
torget
kyrkan
Mölle
k
n
Sa
a
tL
kyrka
Al
an N lhelg
Va on
t
iga
en
ur
et
38
tahusg
skolan
VÅNGEN
Koloniområde
M
as
gårdens
kyrka
lvä
en
Arki
tektv
Idrottsg
ta n
sga
an
Stenmästare
v
31
Ju
Fredsg
torget
ke
Målareväg
mans plats
41
43
25
24
tus v
Skyttelbr.
hus
Ka
51
13
34
Dona
väg
Nils
Bjelkeg
V Stationstorg
5
n
sväge21
Trolleberg
Råd m
Hö gbovägen
Sotarevägen
van Dürens
47
en 15
n
Centrala IP
77
PILELYCKAN
ntv
huset
1
svägen
87
Papegojev
2
Karl
huset
Bygg
Ha
äg
Trastvägen
iev
nv
el
en
Lärkväg
Falkväge
äcksv
neb
Rin
14
Trolleberg
Fj
Ör
en
Papegojev
J Ols gå
27
12
1
B sg Kristallen
vakt
Vä Wachtmeisters
park
reg
2
Ralla
14
e
r
k
sk
nd reg
ga
Ha aka
ta
n
m
2
mTåg
ar ä
Landstingsg
eg
HUSEN
PAPEGOJELYCKAN
27
n
ata
areg
Väv
20
vägen
42
gen
svä
Må
32
i
Steglitsv
äg
6
Tage Erlanders väg
en
g
re
lda
E
eg
var
n
ge
Örnväg
Kyrkoled
ägen
53
en
eväg
Bo n d
16
Ges
ällg
rd
To
21
Gr
lev
Gråsparvs
105
are
gat
an
ev
m
ul
17
nga
vä
ge
n
äge
n
1
41
ss
Po
s
reg
nda
nbi
Tun
2
Folkets
park
ga 4
tan 2
g
je
ed
Sm
20
2
St
1
sg
jon
til
il
en
äg
Ejdervägen
skolan
ks
22
rare
kfö
Lo
Ha
ntv
er
SPOLETORP
N Pro m.
Mästers
park
17
Erik
n
ge
avägen
v
ås
M
an
Fa Raffinadg
br
iks
g
väg
Kung Osk ars
Kung Oskars väg
bergsg
64
64
20
2
2
ev
område
vä
1
i ng
G ä ssl
Fågel
skolan
26
LYCKAN
Lerbäckskolan
gen
18
Åld
erm
ans
gat
11
ga
lin
Äl
en
äg
sv n
gå äge
d
l
v
Vi nds
a
ld
Vi
und
svä
Norra kyr
V tsen
pla
ing
27
13
parken
Öres
ÖRESUNDSVÄGENS
FÖRETAGSOMRÅDE
Koloni
område
vl
Kä
g
KLOSTERS
FÄLAD
Vild
12
vä
n
ge
vä
ie
el
Fj en 1
ga
lin
i
pp
n
ss
ng
Do
Gäss
li
äge
en
g
vä
Bon
dev
in
g
en
28
Baravägen
38
aR
1
parken
Bilin
Mont
Sch
of L
Krematorium
Kapell
gen
lavä
Kar
str
n
Helth
Sciences
Centre
1
gen
evä 37
1
en
Gä
Vä
Ann
eda
lsv
Klöv
ervä
ge
MÖLLEVÅNGEN
stigen
Blåbärs
stigen
Smultron nav
stigen Da
Hallon
stigen
v
rva
Na
stigen
1
1
rev
ma
ling
K äv
Nova
Lund
msv
gen
o
Land sd
rken
dsväg
v
enb
VÅNGEN
Slå
org
tte
svä
rv
gen
she
Öresun
17
Mon umentpa
tav
äg e
n
vä
pling
ov
liev
3
llm
Va
15
Qv
an t
s
Gu
Fje
n
parken
Väp
Timja
SLIPARELYCKAN
R
av
en
os
a
Tr
27
mentet
2
n
nväge
18
ann
1
1
53
rv
o
kt
e
Lillok
kr
Lantm
27
No
äg
Hu
50
äge
terv
Slåt
Ri
rra
en
en
nsväg
sma
Violv
n
nge
2
en
delväg
Laven
18
Store
krok
2
2 100
1
Möllevå103
ngsvä
39
Ting hö gs v ägen
v
n
ge
vä
bru
ks
59
Hö
st
26
17
Norra Ringen
Sät
B
18 Å
ke
rg
Od
rä
la
nd
re
en
vä
ge
n
2
skolan
Kämnärsvägen
skytte
1
vägen
3
12
Norra R
Sofia
parken
in gen
17
22
16
ta
Sölvegatan
ga
39
Scheele
26
Al
20 16
Museum/Museum
Bibliotek/Library
Arena/Arena
17
Idrottsanläggning/Sports
ground
Spexarevä
s väg
Matematik
Fysicum
vägen
en
ba
son
s
ans
OH
väg
11
11
5
Mä1
ster
Nil
s
Olo
fs v
äg
byv
område
4
24
äge
n
yv
en2
rvä
g
rfy
GASTELYCKANS
Sa
n db
16
Fäl
tsp
atv
äge
n
Po
LB
B gr
Hv
äg
1
21
Stjär ng
a tan
1
3
gränd
Saturnu
29
sgatan
21
34
Djursjukhus
2
2
Dal
0
äg1 1
2
13
Fri
tjo
fs v
iterg
Jup
A Strind
berg
sv
en
Tornav
ä
llspark
Vinterg
Rosenhi
17
Mång
Sirius
30
Herkulesg
gatan
12
Vegagatan 12
24
34
Merkuriusgatan
1
2
2
gen
alsvä
Ulriked
Ul
15
Lagerbrings
17
ga tan
2
gen
Celsiusg
Pe
2 dell
Sankt
Jörgens
park
43
Östr
a
te
Ös
1
Arkivgatan
23
r
ar
eg
ma
k
Solistväg
1
en
äg
11
Vallgata n
tan
Tome21ga
5
Stora
19
1
dreasv
s
Rydeliu 30
1 An
17
sells väg
Wick
29
v
ibbings 26
väg
ed R 14
bergs
Sev
r Gull
a
lm
2
Hja
27
9
14
32
19
n
äge
sjöv
Pål
1
43
g
Hj
ort
Damm
Knut
36
St
13
an
gat
aba
Sö
lve 13
g
lgo
n
He
1
16
S
4 and
g
nneg
:t A
Teg
nér
spl
S
17
1
100
VIPELYCKAN
v
Nils L
svägen
Fälad svägen
Tell
usga
tan
Gymnasieskolan
Vipan
Vipemöllev
LYCKAN
2
19
7
MÅRTENS FÄLAD
Vip eholm
n
ge
25
2
Vegaskolan
grän
d en
Vipeholmsvägen
Lagerbrings
torg
Trafikplats
Gastelyckan
3
Neptunusgatan
18
den 13
Bary
ton
sgr
1
väg
Koloniområde
Planetg
1
väg
vä
2
Raketg
nden 25
rgrä n
Hills
parken
1
angrä
1
Teno
200 m
Östra
2
1
Ba
s
ing
kL
nri
Fa backen
er He
P
W
k
ire
G s väg
Ga
m
ns
lj
vä g
Pal
vå
n gs
Be
v
ngt
VÅNGEN
Lid
f orss
vä g
Ce
der
b or
g hs väg
ds ba
Blomstran
Råbykorset
ul
eib
g
vius vä
Solvägen
by
1
ega
tan
Marsg
15
Koloniområde
tan j
parken
ls v
tz W
Nicolo
rik
Rå
S:t Laurentii
kyrka
Kas
18
v
als
ed
13
n
L
20
hallen
äge
ödra V
27
gen 66
navä
Tor indblads väg
1
Brunns1gat
an
E22
16
äg
ns v
ehr ma
SchlNyters
v
Dalins v
ens väg
örg
tJ
S pelma nsv
Karta: www.infabvitamin.se
TUNA
uri
La
toften
n
Shoppingområde/Shopping
area
äg e
Sopr
Fader
Bergs v
Sankt
Jörgens
park
an
Dalb S
yväg
en
skolan
19
k
1
14
Parkeringshus/Car Park
Gågata/Pedestrian street
22
Tunaskolan
Thom
a n ders v
atan
nsg
atan
40
Vaktk
.gå.
Hyllegr
21
Ott2o
2
50
Apelg
Kastanjeg
atan
tg
cen
Do
ntg30
1
skolan
Gylleholmsg15
n
18
17
n
e
ad
13
38
.gå.
Ängg
husgå
.gå.
.gå.
Kurs
Skolgatan
35
Räntm
skolan
Spyken
1
e
ud
atan
Råbyg
4
Bankg at an
n
sg
Polhem
Bokh
1
20
n
äge
gsv 38
ån
erv
Öst
Linnégatan
2
35
37
t
Na8
ata
ellg
Ped
1
2
ån
rv6
16
n
ge
vä
gs
24
St
Lab.g
gården
Östra Mårtensg
Tv skolan
är g
32
Kapellv
Östra
Järnvägsstation/Railway station
en
nsväg
Återvinning/Recycling
rator
Öst
5
Skingatorns
Parkeringsplats/Parking
14
Sparta
väg
14
tan
sga
io n
17
la Kyrkog
Magle Lil
28
2
nav
Tu
18
Botaniska
trädgården
Busstation/Bus station
en
s vpark
Tycho Brahe
en
s
Tunaväg
Crafoord
Holger
lds väg
jö
sk
ar
m
Dag Ham
Tunaparken
2
sg
Stadsteater
n torget
g
12
LA
Konsthall 2
vä
Olshögsvägen
gatan
18
11
an
17
an
2
lg
A gardhsg
Magle St Kyrkog
makareg
31
Tunavägen
an
4
Alg
9
tan
OLSHÖG
61
ora
l
de
På
1
sga
t
28
gen
vä
lsjö
a
Tomeg
ap
6
Kulturen A
ga
OMRÅDE
Forskarparken
centrum
tan
ga
19
at
et AF
Ki 3
li
hallen
sg
St
13
Ideon
Alfa
Bad/Swimming
Vandrarhem/Hostel
Campingplats/Camping site
LTH
HYPHOFFS
g
Sjö
ng LYCKAN Stude
ata
6
nt platsen
n
n 20
tan
sk
op
rs
23
F in
so
en
Skissernas
museum
g
en
H
es
OMRÅDE
rho
Wa lms
1
Bi
centrum
huset
1
Gamla
kirurgen
of
en
Univ.
bibl. s
Pr
3
Livets
a Kmuseum
yr
ko
1
gen
v äg
Torna
He1
lgo
navä
an
Ole Römer
s väg
r icsson
27
Sölvegatan
BMC
Skånes
universitetssjukhus
Sch eelevä g
n
Lasarettsblocket
gen
2 46
Sångare
ge
vä
E
ata
16
Kårhuset
Vattenhallen
center
John Science
LTH
E
gårdens allé
ge
n
10
Ekologi
huset
Wallenberg
neurocentrum
en
Turistbyrå/Tourist centre
Sölvegat an
Sjukvård/Medical service
Polisstation/Police station
parken
Ingvar Kamprad
Designcentrum
Biologi
centrum
tin ntr
ég
Ge
g
vä
OMRÅDE
IDEONS
SMÖRLYCKAN
S
PÅLSJÖ
Kemicentrum
bo
tan
n
äge
rv
yste
Vattentorn
lv
ky
Stingers
Sunväg
g
nge
Göi
50
jöga
34
ole
Ge
Ons
kogården
Ideon elev
Gateway
M
66
n
äge
ev
ting
Emdalav
Sche
Mo
Smörlyckan
1
en
22
32 3
0
gård
n
a v äg
Trafikplats
Lund Norra
en
äg
Sofiavägen
Filip
p
Lovisast
HÖGS
FÖRETAGSOMRÅDE
23
skolan
parken
Svenshögsvägen
stadion
ngual
essori
hool
Lund
n
Magistrat svägen
FÄLADENS
Delfinv
2
Margareta
vägen
N
15
Skarp
NORRA
ägen
G li
mm
erv
äge
n
FÖRETAGSOMRÅDE
27
3
FOTO: HÄCKEBERGA SLOTT
ETT STENKAST BORT
Äventyr på räls. Hyr en dressin och
trampa dig fram längs det gamla järnvägsspåret i Romeleåsens dalgång, från
Björnstorp till Veberöd. Under sträckan
passerar du såväl skog som öppet
landskap.
dressincykling.se
Hästar i historisk miljö. Flyinge är ett
av världens äldsta stuterier som fortfarande är i drift. Och en makalöst vacker
plats att besöka! Här ordnas arrangemang året runt. Under sommaren kan
du köpa en picknick-korg från restaurangen och fika i den härliga miljön
kring kungsgården.
flyinge.se
Besök järnåldern! Uppåkra är
Skandinaviens största och mest fyndrika
järnåldersstad. Här görs utgrävningar
varje år och hittills har över 30 000
guld-, silver- och bronsföremål hittats i
området. Guidade visningar varje sommar. Missa inte det trevliga caféet i den
gamla prästgården!
Kyrka med utsikt. Dalby heligkorskyrka
är en av Nordens äldsta stenkyrkor – väl
värd ett besök. Passa på att njuta av den
vackra utsikten över den skånska slätten
och havet i fjärran.
Skog, sjö och slott. Vid Romeleåsens
södra sluttningar ligger naturreservatet
Häckeberga med Häckebergssjön, där
du bl a kan fiska abborre, braxen och
gädda. På en av sjöns sju holmar ligger
Häckeberga Slott, ett stiligt 1800-tals
slott med hotell och välrenommerad
restaurang.
hackebergaslott.se
Dalby heligkorskyrka. / The Holy Cross
Church of Dalby.
FOTO: STEFAN BORGEHAMMAR
28
FOTO: KRISTOFFER LINDBLAD
A STONE’S THROW AWAY
Track-bound adventure. Rent a
velocipede and pedal your way along
the old Romeleåsen valley railway track,
from Björnstorp to Veberöd. The stretch
takes you past woodlands and open
countryside.
dressincykling.se
Horses in an historical setting.
Flyinge is one of the world’s oldest
equestrian centres still in operation.
And an exceptionally beautiful place
to visit! Events are organised all year
round. During the summer you can buy
a picnic basket from the restaurant and
enjoy it in the wonderful surroundings
of kungsgården.
flyinge.se
Woods, lakes and castles. On
Romeleåsen’s southern slopes is the
Häckeberga nature reserve, with Lake
Häckeberg, offering for example perch,
bream and pike fishing. Häckeberga
Castle, a stylish 19th century castle with
a hotel and well-reputed restaurant, is
located on one of the lake’s seven islets.
hackebergaslott.se
Visit the Iron Age! Uppåkra is Scandinavia’s largest and most artefact-rich
Iron Age town. Excavations are carried
out here every year, and so far more
than 30,000 gold, silver and bronze
objects have been found in the area.
Guided tours every summer. Don’t miss
the lovely café in the old vicarage!
Church with a view. The Holy Cross
Church of Dalby is one of Scandinavia’s
oldest stone churches - well worth a
visit. Make sure you take in the beautiful
view over the plains of Skåne with the
ocean in the distance.
Flyinge är ett av
världens äldsta
stuterier. / Flyinge
is one of the world’s
oldest equestrian
centres.
FOTO: JOHNNY LUNDGREN
29
>>
Borlunda
L Harrie
Kä
vl i ngeå n
ESL
ÖV
Kävlinge
V Hoby
Väggarp
Örtofta
Lackalänga
<<
HE
Löddeköpinge
Håstad
Furulund
Lö
dd
eå
Hög
G
OR
GB
IN
LS
23
Gårdst
Stångby
Getinge
Odarslöv
104
E22
i
ng
E6
eå
Valleberg
E20
deå
vl
Kä
L
Igelösa
Svenstorp
Stångby
Stävie
Borgeby
22
113
Viderup
108
23
104
öd
Ö Odarslöv
Vallkärra
Fjelie
Flädie
N Nöbbelöv
16
Ska
Räften
21
Bjärred
22
Lund
Värpinge
Höj e å
Haboljung
S Sandby
Domkyrkan
21
Hardeberga
Arendala
103
108
20
Rögle
St Råby
20
Lomma
b u kten
16
19
Lomma
Knästorp
Hjärup
Dalby
Söderskog
Hö
je
å
E22
Uppåkra
Bjällerup
Åkarp
19
11
Staffanstorp
18
Arlöv
Lunnarp
Kyrkheddinge
Tottarp
Bonderu
Burlöv
Görslöv
17
Nordanå
108
Särslöv
11
16
Esarp
Kirseberg
Folkets
Park
Malmö
Mölleberga
15
S Sallerup
Husie
Bjärshög
Lyngby
Klågerup
Bara
E6
E20
E22
Rosengård
Fosie
Hyby
14
101
Torup
13
Bokskogen
<< KÖPENHAMN
12
13
berg
Holmeja
Skabersjö
E65
Oxie
E6
E22
Lockarp
Yddingesjön
Fjällfotaljung
Skabersjö
Käglinge
11
TRELLE
Glostorp
>>
BORG
Törringe
30
Arrie
Sjödiken
12
Svedala
108
Fjällfotasjön
11
YSTAD >>
KR
IS
TI
AN
ST
A
D
Hurva
ÖÖR
<< H
>>
Skarhult
Norrköping
Högseröd
Linköping
E45
E22
E6
25
E20
Göteborg
24
3 km
Löberöd
tånga
Västerstad
Flyinge
Östraby
Askeröd
E45
Århus
Holmby
Helsingborg
0
Köpenhamn
Hammarlunda
E22
Lund
Malmö
Odense
Skatteberga
Växjö
E4
Halmstad
Randers
Flyingeby
rnberga
13
Kattegatt
1
ån
E22
E6
E20
Ålborg
2
4
Jönköping
Borås
E39
E65
E20
104
Ekeberga
Sandbymosse
Revinge
by
Harlösa
Sandby
lagård
hed
K
äv
lin
ge
Krankesjön
ån
Tvedöra
Skrylle
Vombsjön
Silvåkra
Dalby
Torna
Hällestad
kloster
Öved
Vomb
104
Ö Tvet
11
11
Björnstorp
Klingavälsåns
naturreservat
Skälbäck
Björka
Bruksgården
Önneslöv
13
S Åsum
up
11
Veberöd
Sjöbo
Björnstorp
Idala
Gödelöv
Äspet
Höje
Ilstorp
å
102
maden
D
TA
YS
Östarp
13
Everlöv
>>
Genarp
Dörröd
R
Häckeberga
o
m
bergasj.
Häckeberga
naturvårdsområde
SKURUP
>>
Björkes
åkrasj.
Sövde
Blentarp
le
Sövdeborg
å
s
e
Sövdesjön
n
Stenberget
102
Sturups
flygplats
e
Turistbyrå/Tourist centre
Sjukvård/Medical service
Sevärdhet/Site of interest
Naturvårdsområde/Nature reserve
Vandrarhem/Youth hostel
Campingplats/Camping site
Golfbana/Golf course
Flygplats/Airport
Rastplats/Layby
Cykelled/Biking route
(vissa sträckor i blandtrafik)
(certain routes in mixed traffic)
SkåneExpressen
2
5
y
n
Pendeln
130
131
137
139
166
169
ö
ö
d
ö
Regionbuss
160
162
165
p
g
31
k
4H[KY`JRPZHNVSPRZRrUZRTPSQ€
kZ[HYWZ.pZ[NP]HYLNrYK
7HOƔZZZRVWDUSVJDVWLVVH
%HOlJHWL1DWXUVN|QD.XOWXUHQVgVWDUSHQGDVWPLQXWHUIUnQ/XQGVFHQWUXP
9lJ0DOP|6LPULVKDPQYLG9HEHU|GWDJDYPRW%OHQWDUS
%DUQYlQOLJWVWU|YRPUnGHPHGOHYDQGHODQWJnUGLWDOVPLOM|
6|QGDJVEXIIp²/|UGDJVVSHFLDO$ODFDUWH9HFNDQVOXQFK&DIp
1lUSURGXFHUDW(NR
3HUIHNWDSODWVHQI|UEU|OORSIHVWGDJVNRQIHUHQV
gSSHWnUHWUXQWWLGHUQDYDULHUDUHIWHUVlVRQJ
9lONRPQD*XQLOOD/HQQDUW9ROOPHUPHGSHUVRQDO
Romeleslingan.se
Romeleslingan
hela Romeleåsen med maSsor
av spännande stopp. Härr hittarr duu
konsthantverk och inspirerandee
inredning, gårdsbutiker,
åtskilliga tillfällen till fika samt
massor
roliga aktivitete
för precis alla i familjen. Och här kan
man dessutom
äta gott
ott
och även stannaa kvarr över natten,
både i lyx och på Bed & Breakfast!!
Varmt välkommen till alla ossss
på Romeleslingan - villl du veta
mer om oss kan vi rekommenderaa
vår hemsida, www.romeleslingan.se
¡”Ƥ•„ƒ˜‡”ǡŽÚ•–‡ǡƒơ‡ǡ…Š‘Žƒ†ǡ
ƒ…‘”ǡ•ƒŽŽƒ†‘…Š’”‡•‡–‰¤˜‘”Ǥ
‹Šƒ”•‡”˜‡”‹‰Ǩ–‡—†‡”•¡•‘‰Ǥ
Œ—–ƒ˜•–—†‡‹Ž—‰‘…Š–”‡˜Ž‹‰‹ŽŒÚǤ
Y’’‡––‹†‡”ǣ
¤•–¡‰–Ȉ‹•Ȃ”‡ͣǤ͜͜Ȃͣ͝Ǥ͟͜ȈڔǦڐͤǤ͜͜Ȃ͢͝Ǥ͜͜
چ”ƒ¡”˜¡‰•‰ƒ–ƒ͝͠ǡ‡„‡”Ú†Ȉ͜͢͠Ǧͤ͜͜͡͞
™™™Ǥƒ‡Ž„—ŽŽ‡•‘†‹–‘”‹Ǥ•‡
5HVWDXUDQJ
(YHQHPDQJ
9DQGUDUKHP
‡”˜‡”‹‰‡•–¡‰‡”ͣ͠‹‹ƒ•–¡‰‹‰
Äppelupplevelser för alla sinnen
Gårdsbutik/eget mathantverk. Gårdscafé/hembakat
Småskalig produktion 100% naturlig. Föredrag,
Självplockning, Blom- & äppelsafari, Temakvällar,
Julkransbindningar, Glöggprovningar.
Öppet jan–aug fre 13–18, aug–nov fre–sön 11–18,
dec fre 11–18, lör–sön är vi på julmarknader.
Andra tider efter överenskommelsen.
Nyhet: Kortboende 2 möblerade läg,
Egen dusch/kök, TV, Internet
046-13 32 11, 0705-13 32 11 • GPS. Lat 55,74256 Long 13,22715
www.gloriasappelgard.se
DJ
UMHV|QG D
Y
U
H
U
HWX
*XLGDG
FNDQ RQ
R
O
N
J
D
G
UV
RFKRQV SH
YHFND
ZZZÁ\LQJHVH
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
ÄTA OCH BO
FOOD & ACCOMMODATION
Lund är en spännande matstad med
lång tradition och stort utbud. Här hittar
du allt från nyskapande restauranger
till mysiga gästgiverier och stenugnsbagerier.
Goda ostar och delikatesser finns
i den nyrenoverade Saluhallen och i
delikatessbutikerna på Klostergatan.
I Saluhallen hittar du även exotisk mat
från när och fjärran, och, såklart, Lunds
egen specialitet: korven Lundaknake.
Lund är också en riktig caféstad. Här
finns caféer i nästan varje gathörn och
de många studenterna sätter sin speciella prägel på cafélivet.
I och omkring Lund finns många typer
av boenden att välja mellan. Här kan du
bo på charmiga bed & breakfast eller
bekväma konferenshotell, designat eller
i stilfull slottsmiljö.
Lund is an exciting food town with
long tradition and a wide selection.
Here, you will find anything from innovative restaurants to cosy inns and stone
oven bakeries.
Delicious cheeses and delicacies are
found in the newly renovated Saluhallen food hall and in the delicatessens
on Klostergatan. Saluhallen also holds
exotic food from near and far, and, of
course, Lund’s own specialty: the Lundaknake sausage.
Lund is also a real café town. There
is a café on almost every street corner
and the many students add their special
character to the café life.
In and around Lund, there are many
different types of accommodation to
choose between. You can stay in a
charming bed & breakfast or a comfortable conference hotel, in a design hotel
or in a tasteful castle setting.
Lund är också en riktig caféstad. /
Lund is also a real café town.
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
34
A nice and easy way of living!
Ì}Ì
ƒÌ
Hotel · meetings · restaurants · bar
quw’syqwrqqƏ |Ì|
DESIGN
CONSIDERATION
AVAILABILITY
Phone + 46 (0) 46- 280 62 00
www.lundia.se
:HPDNH\RXUVWD\SOHDVDQWSURGXFWLYHKRPHOLNH
Hotel Finn Dalbyvägen 20 Box 1136 224 60 Lund
Tfn 046 280 63 00 [email protected]finn.se www.hotelfinn.se
e l i t e h o t e l i d e o n | Phone: 046 287 11 00 | E - mail: [email protected] | www.elite.se
+RWHO&RQFRUGLD±VWMlUQLJWKRWHOOPLWWL/XQG
)DPLOMHlJWSHUVRQOLJWKRWHOOUXPP|WHVUXPIUXNRVWEXIIHWEDU
PHGIXOOVWUlWWLJKHWHU:L)LJlVWGDWRUHUJ\PEDVWXWDNWHUUDVV
(QGDVWPHWHUWLOO/XQG&HQWUDOVWDWLRQ9lONRPPHQWLOORVV
)DPLO\RZQHGVWDUKRWHOLQFHQWUHRI/XQGURRPVPHHWLQJ
URRPVEUHDNIDVWEXIIHWEDU:L)LEXVLQHVVFHQWHUJ\PVDXQDDQG
URRIWHUUDFH2QO\PWUVWR/XQG&HQWUDOVWDWLRQ:HOFRPHWRXV
6WnOEURJDWDQ_ZZZFRQFRUGLDVH_LQIR#FRQFRUGLDVH_
W to
INCLUDED:
Evening Buffet
Clarion Collection Coffee Bar • Great
Breakfast Buffet
Art Design
Hotel Planetstaden
Jacuzzi • Sauna • Gym
Art Gallery • Garden
Free Parking
Clarion Collection ART DESIGN HOTEL PLANETSTADEN ++++
Dalbyvägen 38 • 224 60 Lund • Sweden • Phone +46 (0)46-28 00 100
[email protected] • www.planetstaden.se • www.choice.se
:HOFRPHWR
one of the oldest British pub’s in Lund
established in 1993
Professional service,
international staff.
+DYHDEHHUDQGHQMR\DORYHO\PHDO
We always focus on giving our
customers something extra
Live bands, other activities,
special nights like St Patrik Day, etc.
TRYGGT
SÄKERT
VÄNLIGT
Vi kör DIG när DU vill...
till, från eller inom
det gula området
www. theoldbull.se or www.facebook.com/theoldbull
BASIC ELEMENTS
Title
Subtitle
ibis Styles LundéFörhandlingsvägen 4
+46 46 31 36 30é[email protected]
Boka snabbt och smidigt på:
www.ibis-lund.com
Upplev nya ibis!
046
040
330 330
Rum Lägenheter Rooms
Apartments Trädgård Garden
Parkering Parking Cyklar
Rental bikes Sauna & Relax
Frukost Breakfast Kvällsmål
Evening meal Wi-Fi
Margaretavägen 7, 222 40 Lund
tJOGP!EKJOHJTLIBOTF
Restauranger,
gästgiverier och
café
Restaurants,
Inns and Cafés
[c
Aperitivo
Bistro Lundia
Hedvig Möllers gata 2
223 55 Lund
Tel 046-270 37 30
[email protected]
www.parkinn.com/hotel-lund/restaurants
Knut den Stores Torg 2
222 21 Lund
Tel 046-280 65 22
Trendig restaurang & bar med mat och
dryck för alla tillfällen.
Upplev genuint franska smaker på Bistro
Lundia. Vi tänker Frankrike när vi sätter
Bistrons månadsmeny. Råvarorna, kryddorna och kreationerna på likväl lunchsom kvällsmenyn skall tillsammans med
service och priser andas en fransk Bistro!
Grand Deli
Grand Hotel
Italia Il Ristorante
Klostergatan 11
221 04 Lund
Tel 046-280 64 00
[email protected]
www.granddeli.se
Bantorget 1
221 04 Lund
Tel 046-280 61 00
Fax 046-280 61 50
[email protected]
www.grandilund.se
Lilla Fiskaregatan 11
222 22 Lund
Tel 046-14 80 80
Fax 046-14 81 80
[email protected]
www.italia-ilristorante.com
Klassiska rätter med moderna inslag i en
anrik och elegant miljö.
Ciao!
Välkommen att förföras av det underbara
italienska köket när det är som bäst.
Mat som är färdig att värma, av hög
kvalitet utan e-nummer är vårt bidrag till
att göra din vardag lättare. Vi har rätter
som passar en eller flera. Du kan hämta
både din lunch och middag hos oss
Classic Swedish menu with a modern
touch served in an elegant environment.
www.lundia.se
www.klostergatan.se
046 13 63 16 | www.leshalles.se
Klostergatans Fisk
Klostergatan 12
222 22 Lund
Tel 046-12 07 85
[email protected]fisk.se
www.klostergatansfisk.se
Lunds självklara val om du vill äta fisk
och skaldjur i sober och elegant miljö.
Restaurang med egen fiskbutik öppet för
såväl lunch som middag samt catering
och försäljning av färskfisk och skaldjur
måndag till lördag.
Klostergatans
Vin & Delikatess
Klostergatan 3
222 22 Malmö
Tel 046-14 14 83
[email protected]
www.klostergatan.se
Vi finns även på facebook under klostergatans vin- & delikatess.
Mycket mer än bara restaurang.
Les Halles
Saluhallen, Mårtenstorget 1
223 51 Lund
Tel 046-13 63 16
[email protected]
www.leshalles.se
Les Halles är en mötesplats i en hemtrevlig, varm, rustik och gedigen miljö. Här
bjuds du på god fransk mat, förstklassig
service och utvald dryck. Välkommen att
äta en lunch, á la carte eller ta ett glas
bubbel i baren.
Mat & Destillat
MEAT
Patisseriet
Kyrkogatan 17, Lund
Tel 046-12 80 00
www.matochdestillat.se
Kattesund 8
222 23 Lund
Tel 046-12 78 65
[email protected]
www.meatgrill.se
www.facebook.com/meat
Klostergatan 3
222 22 Lund
Tel 046-14 14 73
En restaurang och cocktailbar på historisk
mark mitt i hjärtat av Lund. Här möts det
bästa från förr och nu. Vi erbjuder förstklassiga, genuina maträtter och cocktails
tillagade och blandade efter konstens
alla regler.
Mycket mer än bara restaurang.
[email protected]
www.patisseriet.com
Ett av sveriges enligt white guide bästa
konditorier och bagerier på klassisk
Lundagata.
Varmt Välkomna
Restaurang Bellman
Östra Mårtensgatan 6
223 61 Lund
Tel 046-15 83 57
[email protected]
www.bellyman.se
Restaurang Kungsgården
Flyinge Häst & Kultur
Kungsgården
247 29 Flyinge
tel 046-520 10
[email protected]flyinge.se
www.flyinge.se
Restaurang Sandra
Stora Södergatan 42
222 24 Lund
Tel 046-15 72 00
[email protected]
www.restaurangsandra.com
Klassisk svensk och internationell mat av
hög kvalitet i anrik kulturhistorisk miljö.
We are an restaurang with over 30 years
of experience. A perfect place for a dinner
with your family, coworkers or by yourself!
Most welcome!
Stortorget Bar & Restaurang
Toyo
Ved
Stortorget 1
222 23 Lund
Tel 046-13 92 90
Fax 046-15 24 10
[email protected]
www.stortorget.net
Skomakargatan 3
222 22 Lund
Tel 046-12 86 96
Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Tel 046-15 76 46
[email protected]
www.restaurangved.se
En plats att mötas på. För en lunch, en
kopp kaffe, middag eller något i baren.
Vi byter skepnad många gånger under
en dag.
Asiatisk krog med influenser från de
kinesiska, japanska och koreanska köken
samt stor cocktailbar i centrala Lund.
Vällagad Svensk husmanskost - a la carte
- Planksteak
[email protected]
toyo.nu
Restaurang & Cocktailbar där vedugnen är
i fokus på Mårtenstorget i centrala Lund.
Sommaren avnjuts på vår stora uteservering.
Restaurant & Cocktail Bar with wood
burning oven located at Mårtenstorget
in central Lund. Enjoy the great outdoor
seating in the summertime.
Hotell, slott och Bed & breakfast
Hotel, Bed & breakfast and Castles
Clarion Collection
Hotel Planetstaden Included
Dalbyvägen 38
224 60 Lund
Tel 046-280 01 00
Fax 046-280 01 99
[email protected]
www.choice.se
se annons på sidan 40
WiFi
1 km
Elite Hotel Ideon
Grand Hotel
Hotel Concordia
Scheelevägen 27
223 63 Lund
Tel 046-287 11 00
Bantorget 1
221 04 Lund
Tel 046-280 61 00
Fax 046-280 61 50
Stålbrogatan 1
222 24 Lund
Tel 046-13 50 50
Fax 046-13 74 22
[email protected]
www.grandilund.se
[email protected]
www.concordia.se
[email protected]
www.elite.se/lund
Vi har även takterass
se annons på sidan 35
WiFi
WiFi
se annons på sidan 40
WiFi
2,5 km
200 m
400 m
Hotel Djingis Khan
Hotel Finn
Hotel Ideon Gästeri
Margaretavägen 7
222 40 Lund
Tel 046-33 36 00
Dalbyvägen 20
224 60 Lund
Tel 046-280 63 00
[email protected]
www.djingiskhan.se
www.facebook.se/hoteldjingiskhan
[email protected]finn.se
www.hotelfinn.se
se annons på sidan 35
Sölvegatan 28
223 70 Lund
Tel 046-211 79 00
Fax 046-15 70 66
[email protected]
www.hotelideon.com
Rooms & Apartments - where it feels like home
se annons på sidan 41
Hotel Finn – a different kind of living, when
living away from home.
1,5 km
1,5 km
WiFi
WiFi
WiFi
2 km
Hotel Lundia
Körsbärsdalen B&B
Lilla Hotellet
Knut den Stores Torg 2
222 21 Lund
Tel 046-280 65 00
Fax 046-280 65 10
Enelyckan 712
247 96 Veberöd
Tel 0706-22 20 77
Bankgatan 7
223 52 Lund
Tel 046-32 88 88
Fax 046-38 58 68
[email protected]
www.korsbarsdalen.se
[email protected]
www.lundia.se
[email protected]
www.lillahotellet.com
GPS: N55.60783 E13.51524
se annons på sidan 35
WiFi
75 m
WiFi
26 km
100 m
Park Inn by Radisson Lund
Scandic Star Lund
StayAt Lund
Hedvig Möllers gata 2
223 55 Lund
Tel 046-270 37 00
Fax 046-270 37 09
Glimmervägen 5
224 78 Lund
Tel 046-285 25 00
Fax 046-285 25 11
Laboratoriegatan 10
223 51 Lund
[email protected]
www.parkinn.com/hotel-lund
[email protected]
www.scandichotels.com
WiFi
3 km
Bokning:
046-423 60 00
[email protected]
www.stayat.se
WiFi
2,5 km
900 m
Teckenförklaring/Key
Centralstation
Central train station
Restaurang
Restaurant
The More Hotel
Trolleberg Bed & Breakfast
Kastanjegatan 18
224 56 Lund
Tel 046-271 64 00
Trolleberg, Dörröd 1101
247 96 Veberöd
Tel 046-820 35, 0708-16 06 42
[email protected]
www.themorehotel.com
[email protected]
www.trolleberg.se
Garage/Parkering
Garage/Parking
Bastu
Sauna
Familjerum
Family room
Pool
Pool
Konferensrum
Conference facilities
Funktionshindervänligt
Suited for the disabled
Kokmöjligheter
Kitchen facilities
Motionsrum
Fitness room
WiFi
Wi-Fi
1,5 km
28 km
Trådlöst bredband/Wi-Fi
Mindre är det nya mer
Det bästa med Lund är att det är
smått och gott.
Så varför inte ett ställe som hyllar just det?
På Pintxos vill vi ge mer av det goda,
fast i det mindre formatet.
En variant på den något utslitna sanningen
”less is more”, helt enkelt.
Det betyder att du kan välja tre-fem rätter,
beroende på hur hungrig du är.
Eller två om du bara är småsugen.
Eller bara en till och med.
Välkomna!
-JMMB(SÌCSÚEFSTHBUBO-VOEtt½QQFUNÌOUPSTEGSFMÚSTÚOTUÊOHUpintxos.nu
Cykla i Lund
Den 1 juni 2014 invigs det nya hyrcykelsystemet i
Lund med 250 cyklar fördelade på 17 stationer.
Cyklarna är tillgängliga dygnet runt, året om.
Pris
Säsongskort: 75 kr
kopplas med fördel ihop med ditt Jojo-kort
3-dagarskort: 25 kr
köps direkt på cykelstationen
Mer information finner du på www.lund.se/hyrcykel
DRIVS AV KÄRLEK SEDAN 1987
KONSERTER | DOC LOUNGE | PLEKTRUM | KLUBBHEN | BIO
RED HOT CLUB | SÖNDAGSBRUNCH | HUMORFALANGEN | BARNFESTEN
Hela programmet hittar du alltid på kulturmejeriet.se och följ oss gärna på:
facebook.com/mejeriet twitter.com/mejerietiLund
instagram.com/mejerietilund
HU
W
Q
H
Q
U H V \F N H
3
H U W 6 P
N
F
% |\ N R U
9
9lONRPPHQWLOO
6NnQHNUDIW
9nUIUXJDWDQ%
%RWXOIVSODWVHQ
+lUÀQQHUGXXQLNW
VYHQVNWNRQVWKDQWYHUN
‡ .HUDPLN
‡ *ODV
‡ 6P\FNHQ
‡ 6NXOSWXUHU
‡ 7Ul
gSSHWWLGHU
0nQ²IUH ²
/XQFK
²
/|U
²
6NnQHNUDIW
$UW&UDIWV
9nUIUXJDWDQ%
VNDQHNUDIW#WHOLDFRP
ZZZVNDQHNUDIWFRP
ƙƢƥƨƠ
ƗƢƠƞƬƥƞƢơƗƘƟ
ƔƥƞƘơƕƢƞƛƔ
.\UNRJDWDQL'RPN\UNRIRUXP
Apostrof Kultur
Art and crafts shop, gallery, culture club.
For events and opening hours:
www.apostrof.biz, [email protected],
facebook Apostrof Kultur
Lilla Boden
The little store with the big assortment
Gifts and souvenirshop
Mona Svärd · Samearmband
Skånsk keramik · Leksaker · Servetter · Brickor
Stort utbud av Ekelunds handdukar och dukar
Stora Södergatan 35, Lund
Charlotte Engel
+46 (0)702319158
S:t Petri Kyrkogata 3 · 222 21 Lund · 046-211 25 64
Öppet: mån-fre 10-18, lunch 13-14, lör 10-14
250 teer, 50 kaffesorter, godsaker, presenter & mycket mer!
/81'
E TA B L E R AT
1932
www.tehusetjava.se
90nUWHQVJDWDQ$
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
PÅ SHOPPINGRUNDA
GO SHOPPING
Lunds mysiga stadskärna har ett
fantastiskt utbud av affärer och små
butiker. Här finns något för alla inom
bekvämt räckhåll. Ätbara souvenirer
hittar du på Klostergatan – matgatan
som bland annat erbjuder stenugnsbakat bröd, ekologiska produkter,
delikatesser och ljuvliga ostar av olika
slag.
Andra trevliga shoppingstråk i centrum är Lilla Fiskaregatan, Skomakaregatan, Västra och Östra Mårtensgatan
samt Gallerian Carl Werner vid Stortorget. En bit från centrum ligger köpcentret Nova Lund med sina 75 butiker.
Dit tar du dig du med stadsbuss 5 mot
Pilsåker.
Loppisentusiaster bör bege sig till
Södra Esplanaden, där det arrangeras
en populär loppmarknad varje helgfri
lördag under den varmare årstiden.
Lund är en Fairtrade City och många
butiker i stadskärnan och tätorterna
säljer olika rättvist handlade varor – allt
från kläder och smycken till kaffe och
choklad.
Lund’s charming city centre has an
impressive selection of shops and boutiques. There is something for everyone
within comfortable reach. Edible souvenirs are found along Klostergatan – the
food street offering stone oven breads,
organic products, delicacies and lovely
cheeses.
Other pleasant shopping streets in
central Lund include Lilla Fiskaregatan,
Skomakaregatan, Västra and Östra
Mårtensgatan, as well as the arcade
Gallerian Carl Werner at Stortorget.
A short trip from the city centre is the
shopping centre Nova Lund, with 75
different shops. You get there on bus
no 5 towards Pilsåker.
Vintage enthusiasts should head for
Södra Esplanaden, where a popular flea
market is held every Saturday in the
warmer season.
Lund is a Fairtrade City and many
shops in the centre and the villages
carry a variety of Fairtrade products –
anything from clothing and jewellery to
coffee and chocolate.
45
FOTO: SOFIE PERSSON
EVENEMANG
Litteralund 22–26 april
Festivalen med fokus på barnoch ungdomslitteratur samlar
författare, pedagoger, bibliotekarier, förläggare och andra barnboksintresserade. Veckan bjuder
på intressanta författarmöten
och spännande diskussioner.
litteralund.se
SommarLund
14 juni–14 augusti
Under sommarmånaderna firar
Lund med livemusik och cirkus på
gator och torg, allsång och barnföreställningar, konstvandringar
och dansbana i Stadsparken.
Hela programmet finns på
lund.se/sommarlund
Thomanders jul
29 november–21 december
Upplev en gammaldags jul med
hästdroskor, utomhusteater,
julbodar, tomtar, musikkårer, positivhalare, sångkörer och mycket
annat. Allt med en omisskännlig
fläkt av lundensiskt 1800-tal.
thomandersjul.se
Valborg och 1:a maj
Den siste april fylls Stadsparken
av valborgsfirande studenter.
Senare på kvällen ansluter lundaborna för att se brasan tändas.
Kring Valborg sätter också studentspexarna upp sitt vårspex.
Den förste maj sjunger Lunds
studentsångare traditionsenligt
in våren på universitetstrappan i
Lundagård.
Humorfestivalen 27–30 augusti
Under de här sensommardagarna är Lund landets humorcentrum när Sveriges roligaste
komiker underhåller på den
årliga Humorfestivalen.
lundcomedyfestival.com
Julstök på Kulturen
29–30 november
Upplev traditionell julstämning
på Kulturen. Här kan du se hur julen firats under olika tidsperioder
och inom olika samhällsgrupper.
Besök gärna Kulturens julstök
med hantverksmarknad, musik
och dukade julbord.
kulturen.com
Lundakarnevalen 16–18 maj
Under tre magiska dagar förvandlas Lundagård till ett stort
karnevalsområde med artister,
mat och dryck, skojiga föreställningar och ett alldeles eget
område för barnen: Barnevalen.
Missa inte det stora karnevalståget! Lundakarnevalen, som arrangeras av ca 5 000 studenter,
går av stapeln vart fjärde år och
lockar ca 400 000 besökare till
staden. Den första Lundakarnevalen firades år 1849.
lundakarnevalen.se
Mossagårdsfestivalen 13–15 juni
Mossagårdens ekologiska
musik- och upplevelsefestival
erbjuder underhållning för hela
familjen: allt från barnteater och
ekomarknad till livemusik och
spa. All festivalmat är naturligtvis
ekologisk.
mossagardsfestivalen.se
46
Kulturnatten
20 september
Under Kulturnatten fylls centrala
Lund med kultur och det mesta är
gratis. Lokala utövare, amatörer
såväl som professionella, bjuder
på kultur i alla dess former till
långt in på natten.
lund.se/kulturnatten
Skördefest i stadsparken
27–28 september
Stor skördemarknad där du
kan köpa närproducerat och
ekologiskt, göra must av egna
trädgårdsäpplen, åka hästdragen
vagn och mycket annat kul.
Lunds Körfestival
13–19 oktober
Det bästa från världens körscener samlas för den femte
upplagan av Lund Choral Festival!
Med konserter från lunch till sena
kvällen.
lundchoralfestival.org
Lundaspelen 26–30 december,
2–5 januari 2014
De traditionella Lundaspelen
samlar flera hundra ungdomslag
i handboll och basket från ett
tiotal länder. Handbollsturneringen spelas i mellandagarna
och basketturneringen spelas
dagarna efter nyår.
lundaspelen.com
Detta är bara ett axplock av
allt som händer i Lund. Skanna
QR-koden eller besök
visitlund.se så hittar du många
fler, kul evenemang!
FOTO: LUNDAKARNEVALEN
EVENTS
Litteralund 22–26 April
Festival with focus on children’s
and young adult literature, gathering authors, teachers, librarians,
publishers and enthusiasts. The
week is filled with interesting author visits and exciting discussions.
litteralund.se
Walpurgis Night and May Day
On the last of April, students
fill up Stadsparken to celebrate
Valborgsmässoafton, Walpurgis
night. In the evening, they are
joined by the Lund residents
for the lighting of the bonfire.
Around Valborg, the students’
spring farce is staged. On May
1st, the Lund Student Singers
welcome spring, according to
tradition, from the university
steps in Lundagård.
Lund Carnival 16–18 May
For three magical days, Lundagård is transformed to a large
carnival area with artists, food
and drink, fun performances and
the children have their very own
area: Barnevalen. Don’t miss
the big carnival procession! The
Lund Carnival, which is arranged
by approx. 5,000 students,
takes place every four years and
attracts approx. 400,000 visitors
to the city. The first Lund Carnival
was celebrated in 1849.
lundakarnevalen.se
The Mossagården Festival
13–15 June
Mossagården’s organic festival
for music and experiences offers
entertainment for the entire
family: anything from children’s
theatre and an organic market to
live music and a spa. All festival
food is organic.
mossagardsfestivalen.se
SommarLund
14 June –14 August
During the summer months,
Lund celebrates with live music
and circus acts in streets and
squares, singing and children’s
performances, art tours and a
dance pavilion in Stadsparken.
The programme is available at
lund.se/sommarlund
The Lund Humour Festival
27–30 August
During these late summer days,
Lund becomes the humour capital of the country, when Sweden’s
funniest comedians entertain at
the annual humour festival.
lundshumorfestival.se
Lund Culture Night
20 September
During the Culture Night, central
Lund is filled with culture and
most events are free. Local
cultural enthusiasts, amateurs
as well as professionals, treat
audiences to all forms of culture,
well into the night.
lund.se/kulturnatten
Harvest Festival at the City Park
27–28 September
Large harvest festival where
you can buy organic and local
produce, juice your own garden
apples, ride a horse and carriage
and plenty more fun activities.
Lund Choral Festival
13–19 October
The best of the world’s choral
scenes come together for the
fifth Lund Choral Festival! With
concerts from lunch until late in
the evening.
lundchoralfestival.org
Christmas with the Thomander
family 29 November–
21 December
Experience an old world
Christmas with horse-drawn
carriages, outdoor theatre,
Christmas stalls, Santas,
marching bands, organ grinders,
carol singers and a lot more. All
with an unmistakable air of 19th
century Lund.
thomandersjul.se
Christmas preparations at
Kulturen 29–30 November
Experience a traditional
Christmas at Kulturen. Here
you can see how Christmas was
celebrated during different time
periods and in different social
groups. Don’t miss the Christmas
market with handicraft, music
and set Christmas tables.
kulturen.com
Lundaspelen 26–30 December,
2–5 January 2014
The traditional Lundaspelen
gather hundreds of youth teams
in handball and basketball from
some ten countries. The handball
tournament is played in the
days after Christmas and the
basketball tournament is played
in the days after New Years.
lundaspelen.com
This is just a selection of
everything happening in Lund.
Scan the QR code or go to
visitlund.se to find a lot more fun
events!
47
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
BRA ATT VETA
Taxi (Centralstationen)
Tåg/Buss
Taxi Skåne
Tel 046-33 03 30
För information om tåg och
bussar besök Skånetrafiken på
Centralstationen.
Tel 0771-77 77 77
skanetrafiken.se
Dalby Taxi
Tel 046-20 30 50
Hyrbilar
Avis Biluthyrning
Byggmästaregatan 11
Tel 010-49 48 240
avis.se
Flygbuss till Malmö
Airport
Tel 040-669 62 91
flygbussarna.se
Folkes Biluthyrning
Åldermansgatan 11
Tel 046-35 41 40
folkesbiluthyrning.se
Hertz
Västra Stationstorget 1
Tel 046-30 60 12
hertz.se
48
Sjukvård
Universitetssjukhuset
Getingevägen 4
Tel 046-17 10 00.
Folktandvården
S:t Laurentiigatan 10
Tel 046-275 91 80
Vårdcentral
Flygplatser
Europcar
Porfyrvägen 26.
Tel 046-31 28 97,
europcar.se
Vid nödsituation slå 112
Malmö Airport
Tel 040-613 10 00
malmoairport.se
Copenhagen Airport
Tel +45 32 31 32 31
cph.dk
Polis
Byggmästaregatan 1
Tel 046-114 14
Helgeandsgatan 16, Södertull Tel
046-275 19 00
Capio Citykliniken
Clemenstorget 5
Tel 046-35 05 00
Valutaväxling
Forex Bank
Bangatan 8
Tel 046-32 34 10
Botulfsgatan 2
Tel 046-14 07 80
FOTO: LEIF JOHANSSON, XRAYFOTO
HELPFUL INFORMATION
Taxi (Central Station)
Trains/Buses
Taxi Skåne
Tel +46 (0)46 33 03 30
For information about trains and
buses, visit the offices of Skånetrafiken at the Central Station.
Skånetrafiken (Regional)
Tel +46 (0)771 77 77 77
skanetrafiken.se
Dalby Taxi
Tel +46 (0)46 20 30 50
Car rental
Avis Biluthyrning
Byggmästaregatan 11
Tel +46 (0)10 49 48 240
avis.se
Airport bus to Malmö
Airport
Europcar
Porfyrvägen 26
Tel +46 (0)46 31 28 97
europcar.se
Airports
Folkes Biluthyrning
Åldermansgatan 11
Tel +46 (0)46 35 41 40
folkesbiluthyrning.se
Copenhagen Airport
Tel +45 32 31 32 31
cph.dk
Tel +46 (0)40 669 62 91
flygbussarna.se
In case of emergencies, dial 112
Healthcare
University Hospital
Getingevägen 4
Tel +46 (0)46 17 10 00
National Dental Health
Service
S:t Laurentiigatan 10
Tel +46 (0)46 27 59 180
Primary Care Centre
Malmö Airport.
Tel +46 (0)40 613 10 00
malmoairport.se
Police
Hertz
Västra Stationstorget 1
Tel +46 (0)46 30 60 12
hertz.se
Byggmästaregatan 1
Tel +46 (0)46 114 14
Helgeandsgatan 16, Södertull
Tel +46 (0)46 275 19 00
Capio Citykliniken
Clemenstorget 5
Tel +46 (0)46 35 05 00
Foreign exchange
Forex Bank
Bangatan 8
Tel +46 (0)46 32 34 10
Botulfsgatan 2,
Tel +46 (0)46 14 07 80
49
När du vill ha det riktigt gott!
www.lundssaluhall.se
Park Inn by Radisson Lund
Lund’s new landmark is ideally located at the southern
entrance to the city, with great views over the surrounding
landscape. Park Inn by Radisson Lund offers 192 modern
guest rooms and 7 fully equipped meeting rooms, suitable
for all types of meetings and events. Aperitivo restaurant &
bar serves trendy food and drinks and the relaxation area
has a gym and sauna. The hotel offers free parking on site
and proximity to Malmö and Copenhagen.
Welcome to Park Inn by Radisson Lund!
#aviewtothefuture, [email protected],
+46 (0)46 270 37 00
parkinn.com/hotel-lund
Lund Tourist Office – City of Lund
Botulfsgatan 1A
+46 (0)46-35 50 40
[email protected]
facebook.com/lundsturistbyra
visitlund.se
Download
Related flashcards

Theatre

– Cards

Russian ballet

– Cards

Soviet theatre directors

– Cards

Create flashcards