excursions - Sweet Stuga Skåne

advertisement
utflykt
excursions
Tomarps Kungsgård
28
S:t Petri Kyrka
Bjuvs Gruvmuseum
Perslunds Hembygdsgård
Stenestad Kyrka
27
Ring Knutstorp
Billesholms Folkets Park
Billesholms Folkets Park
Den klassiska motorsportanläggningen ligger
vackert belägen vid foten av Söderåsen.
Sommartid kan du se tävlingar i STCC, roadracing, rallycross och banracing. Utöver
tävlingsverksamhet bedrivs olika former av
utbildning som Safety Driving och halkkörning.
Besök en av Skånes vackraste och mest välbevarade ”Folkets park”. Parken är från
1900-talets början.
Stenestad Park
Stenestad Park är ett givet utflyktsmål för alla
trädgårdsintresserade. Här finns bl a ovanliga
frukt och bärsorter samt en park med rhododendron och magnolia. Växtförsäljning, utställningar och ett litet café.
The classical motor racing circuit has a beautiful
situation at the foot of the Söderåsen ridge. In
summer you can watch the STCC, road racing,
rally cross and track racing. Apart from the
competitions, different types of training are on
offer, such as safety and skidpan driving.
Visit one of Skåne’s most attractive and well
preserved “People’s Parks”. The Park dates
from the start of the 1900’s.
Stenestad Park
Stenestad Park is the perfect place for an outing
for anyone interested in gardens. You will find
unusual varieties of fruit and berries, and the park
has magnificent rhododendrons and magnolias.
Plants for sale, displays, and a small café.
AKTIVITET / ACTIVITIES
Ring Knutstorp
Ring Knutstorp har någonting att erbjuda året runt.
• Härkanduhyranågonav
våra14stugoråretrunt.
• Viharriskutbildningför
körkortselever.
• Bokakonferensutrymme,
platsför8-80personer.
• Restaurang.
• Tränahalkkörninghär.
• Viharavanceradeförar-
utbildningar.
• Eventsochföretags presentationer.
• STCC-tävlingar.
• Sportvagnsmeeting.
• RoadRacing.
• Klubbträffar.
• MC-utbildningar.
• Terrängbanaförfyr hjulsdrivnafordon.
TÄVLINGSKALENDERN
2012
2010
Gåinpåvår
hemsidaoch
hittadesenaste
uppdateringarna.
0418-840 40
www.ringknutstorp.com
29
En upplevelse av skönhet och smaker
Välkommen till Stenestad Park som varierar med årstiderna.
- Café med Karins hembakat i stallet.
- På hösten har vi höst- och julmarknad med utställning
av gamla och nya äpplesorter.
- Trädgårdsväxter, trädgårdsartiklar och dekorationer.
Hillesgården
I rofylld natur med dammar, parker och prunkande
örtagårdar ligger gästhemmet. Här finns något för
alla: butiker med hantverk och kuriosa, spa, bangolf, minizoo, god mat i hemtrevlig miljö, kaffeservering och underhållning med spännande gäster.
Alla hus på gården har sin egen historia, de har
flyttats från olika delar av landet.
S:t Petri Kyrka
Kyrkan är ett arkitektoniskt mästerverk ritad av
arkitekt Sigurd Lewerentz. Den är uppförd i tegel
och stod klar 1966. Här förenas det kristna budskapet med modern design. En vacker detalj är
dopfunten: en stor, vit mussla från Indiska oceanen.
Kyrkan är öppen dagligen.
Stenestad
Mitt på Söderåsen ligger den idylliska byn Stenestad med Skånes högst belägna kyrka. Här finns
också ett hembygdsmuseum och Mormors Bod
och Kaffestuga med härlig, gammaldags atmosfär.
Svalövs Kulturhus
Bästa bild och bästa ljud, så vill man se film. Den
varsamt renoverade biografen har senaste tekniken;
HD-kvalitet, surroundljud, 3D. Alla Sverigepremiärer
visas här. Men kulturhuset har även livesändningar
direkt från METropolitan, London Theatre, Bolshoi
i Moskva, Dramaten och Kungliga Operan. En scen
för uppträdanden finns också.
www.kulturhusetsvalov.se
Kulturhuset Björnen
I det gamla missionshuset, en pampig tegelbyggnad,
är det ofta full rulle med dans, sång och musik för
alla åldrar. Storband varvas med rock´n´roll, latin och
tango. Njut av teater, varité, en föreläsning eller finstämd sång. Här kan allt hända. Välj mellan Mamma
Mu eller Bach, eller ta båda.
30
För info om våra öppettider
och aktiviteter läs mer på:
www.stenestadpark.se
Tel 0418 - 810 05
Hillesgården
This guest house nestles in a peaceful setting
surrounded by ponds, parks and lush herb gardens.
There is something for everyone: shops with handcrafts and curios, a spa, mini golf, mini zoo,
delicious food in homely surroundings, a café and
entertainment with exciting guests. All the buildings have their own history since they have been
moved here from different parts of the country.
S:t Petri Church
The church is an architectural masterpiece designed by Sigurd Lewerentz. It is a brick building and
was completed in 1966. The Christian word
combines perfectly here with modern design. The
font is an attractive detail: a large, white clam shell
from the Indian Ocean. The church is open daily.
Stenestad
In the middle of Söderåsen is the idyllic village of
Stenestad, with the highest location of a church in
Skåne. There is also a rural museum and Mormors
Bod och Kaffestuga coffee shop, with a wonderful,
old fashioned atmosphere.
Svalövs Culture Centre
With the best sound and picture - that’s how we
want to watch films. The carefully renovated cinema
has the latest technology: HD quality, surround
sound, 3D. All Sweden premières are shown here.
But the Culture Centre also shows live transmissions
from the METropolitan, London Theatre, Bolshoi in
Moscow, Dramaten and the Royal Opera. There is
also a stage for other productions.
Björnen Culture Centre
The old mission hall, an imposing red-brick building,
is frequently filled with singing, dancing and music
for all ages. From big-band sound to rock’n’roll,
Latin and tango. Enjoy a play, variety show, lecture
or some wonderful singing. Anything can happen
here. Choose between Mama Moo or Bach, or both.
Castles and manors
Vrams Gunnarstorps slott
Vrams Gunnarstorp slott
Vrams Gunnarstorp manor
Tomarps Kungsgård
Tomarps Kungsgård
Herrevadskloster
Herrevadskloster monastery
Gården har anor från 1500-talet, men dess nuvarande byggnader är från 1630-talet. I juli 1749
besöktes slottet av Carl von Linné. Han beskriver
trädgårdens avenboksallé och praktfulla buxbomshäckar. När du besöker slottet kan du vandra i
samma lövgång och mellan samma buxbomshäckar som Linné en gång gjorde.
Kungsgården, med anor från 1100-talet, är ett av
de adelsgods danskarna överlämnade till svenska
kronan för att återfå ön Bornholm som de förlorat
1658. Idag är kungsgården konsthall men rymmer
även ett populärt borgcafé.
Herrevadskloster var ursprungligen ett cistercienserkloster, anlagt 1144. Klostret var ett religiöst
och kulturellt centrum ända fram till 1560-talet.
Av själva klostret finns inte mycket kvar. Dagens
byggnader uppfördes under 1700- och 1800talen.
Knutstorps borg
Här föddes den store astronomen Tycho Brahe
1546. Han vetenskapliga insats är fortfarande
mycket respekterad och han anses vara en av
världens främsta astronomer. Tycho Brahe hedras
med en byst vid uppfarten till borgen. Knutstorps
Borg är privatägd.
The manor dates back to the 1500’s, but its present
buildings are from the 1630’s. In July 1749 a visit by
Carl Linnaeus is recorded. He describes the garden’s
avenue of hornbeams and its splendid box hedges.
When you visit the gardens you can walk under the
same trees and between the same box hedges as
Linnaeus once did.
AKTIVITET / ACTIVITIES
Slott och herresäten
The demesne, dating from the 12th century, is
one of the estates that the Danes gave to the
Swedish Crown in return for the island of Bornholm, lost in 1658. The demesne is now an art
gallery and and it also houses a popular café.
Herrevadskloster was originally a Cistercian monastery, founded in 1144. It was a religious and
cultural centre right up until the 1560’s. There is
not much left of the monastery itself. The present
buildings are from the 1700’s and 1800’s.
Knutstorp Castle
This is where the renowned astronomer Tycho
Brahe was born in 1546. His contributions to
science are still much respected and he is regarded as one of the world’s foremost astronomers.
There is a bust of Tycho Brahe on the drive up to
the castle. Knutstorp Castle is privately owned.
31
Svalövs kommun erbjuder unika boendemiljöer och
fantastiska naturupplevelser – Välkommen!
www.svalov.se
Gruvmuseet
i Bjuv
SVALÖVS KOMMUN
Visste du att…
Den världsberömda St Petri
kyrkan är en akitektonisk
sevärdhet i Klippan.
Mer info på www.bjuv.se. Fri entré!
Guidning bokas på 042-458 54 62, 042-458 52 33
Välkommen till klippans församling!
Besök våra vackra kyrkor till helg eller vardag!
Sommartid är alla kyrkor öppna dagtid.
S:t Petri kyrka öppen året runt mellan kl. 08.00 och 18.00
Gudstjänster firas söndagar
11.00 i S:t Petri kyrka
9.30 eller
18.00av
i någon
av de
andra kyrkorna
09.30
i någon
de andra
kyrkorna
kommen till ks:lippans
t petri kyrka församling!
Sigurd
våra vackra kyrkor till
helgLewerentz
eller vardag!
Vägkyrka
Vägkyrka
IIS:t
S:tPetri
Petri kyrka
kyrka
Undertiden
tiden 28/6-12/7
23/6 - 8/7
Under
mästerverk
frånkyrkor
1966öppna dagtid.
Sommartid
är alla
S:t Petri kyrka öppen året runt mellan kl. 08.00 och 18.00
V. Sönnarslövs kyrka
Gråmanstorps kyrka
Vedby kyrka
Gudstjänster firas söndagar
11.00 i S:t Petri kyrka
09.30 i någon av de andra kyrkorna
s:t petri kyrka
Sigurd Lewerentz
Vill du veta mer vad som händer?
www.svenskakyrkan.se/klippan
0435-296 80
Vägkyrka
I S:t Petri kyrka
Rural Centres
Perslunds Hembygdsgård
Perslund’s rural centre
Elfdalens Hembygdsby
Elfdalen’s open air museum
Kvarnen ”Holländaren” välkomnar dig. Utställningar visar hur livet var förr i tiden. Bronsåldersgravar i parken minner om svunna tider.
Mycket naturskönt ligger hembygdsbyn, med
ett flertal längor från 1700-talet. Museet har
ett varierat utställningsprogram hela året, och
underhållning på sommaren.
Stenestads Hembygdsmuseum
Mitt uppe på Söderåsen i den idylliska byn
Stenestad ligger en fyrlängad gård från 1700talet. Här visas möbler, bruksföremål och allmogeföremål från trakten.
Norra Vrams Prästgård
Prästgården, från år 1816, är den bevarade
bonings- längan från en kringbyggd gård. Gården
har en delvis bevarad interiör.
Ruveröds Kvarn i Ljungbyhed
Besök en äkta skånsk “mölla” på hög stengrund
och med halm på sadeltaket. Kvarnen, som
byggdes 1837, har välbevarad interiör med
hissanordning och våg. Och visst mals det mjöl
här fortfarande! För besök kontakta Thorild
Sandström 0435-440896
Tvättstugan i Sänkevad
Här har du chansen att se en helt intakt bytvättstuga från 1906, med bykkar och sköljbassäng.
”Sladder och vann tryter aldrig i Vram.”
Tingsgården Stidsvig
Välbevarad hembygdsgård med anor från 1500talet, då orten var en betydelsefull tingsplats.
Charmig festlokal att hyra med plats för ett 70-tal
personer.
Gamla Bjuf
A Dutch mill welcomes you. Exhibitions illustrate
how life was lived in the past. Bronze Age graves
in the park remind us of times gone by.
Open air museum, with several buildings from
the 1700’s, is located in a beautiful setting. The
museum has a varied exhibition programme all
year, and puts on entertainment in summer.
Stenestad’s rural museum
Right up on the ridge in the idyllic village of Stenestad is a typical 18th century farm, showing
furniture, everyday objects and peasant items
from the region.
Norra Vram
The parsonage, from 1816, was originally the
dwelling section of a typical farm. The interior
of the house has been partially preserved.
Ruveröd Mill in Ljungbyhed
AKTIVITET / ACTIVITIES
Hembygdsgårdar
Visit a genuine Scanian mill, built on a high stone
foundation and with a thatched saddle roof. The
mill, built in 1837, has a well-preserved interior
with a hoisting device and weighing machine.
And flour is still milled here! To arrange a visit,
contact Thorild Sandström, tel 0435-440896.
Wash-house in Sänkevad
Here you can see a fully intact village wash-house
from 1906, with its wash tubs and rinsing trough.
The rural court in Stidsvig
Well preserved rural centre dating from the 1500’s,
when the village was an assizes location. Premises
can be hired for parties for about 70 people.
Old Bjuf
Photographic exhibition on the old community in
Bjuv’s parish hall.
Permanent fotoutställning inhyst i församlingshemmet i Bjuv.
33
Museum
Museums
Nyvångs gruvmuseum
Nyvång’s mining museum
Radio och teletekniska museet
Radio and teletechnical museum
Militärhistoriska museet
Regimental museum
Gruvmuseet i Bjuv
Mining museum in Bjuv
Gyllenbielkeska Hospitalet
Gyllenbielkeska Poorhouse
Monument
Monument
Det är just här som Sveriges historia ändras.
Kronprins Karl August inspekterar trupperna på
Kvidinge Hed, faller av hästen och dör. Denna
händelse är början till Bernadotternas era i Sverige.
This is where the course of Sweden’s history
changed. Crown prince Karl August was
inspecting the troops at Kvidinge when he fell
off his horse and died. This incident saw the
start of the Bernadotte era in Sweden.
Slagghögen, ett landmärke för militärflyget, visar
dig vägen till museet. Genom bilder, maskiner och
material ser du hur arbetet i gruvan gick till.
På museet visas en stor privat samling av apparater från hela 1900-talet.
Museet är inhyst i en renoverad husarmäss från
1850-talet. Här finns miljöer och material som
speglar den månghundraåriga militärverksamheten inom armén och flygvapnet i Ljungbyhed.
Gruvmuseet skildrar den spännande historien kring
kolbrytningen och visar det hårda arbetet och
miljön i fullskalemodeller.
Hospitalet uppfördes 1729 och är en föregångare
till senare tiders ålderdomshem. Hospitalet var i
bruk till1949. Inredning och inventarier finns
bevarade.
Monumentet i Kvidinge
Besöksmål Places to visit
34
Billesholmstraktens
hembygdsmuseum
042-782 20 G 7
Brandkårsmuséet, Svalöv 0418-662683,0418-475179I 16
Elfdalens Hembygdsby med Åby museum, Klippan 0435-12681 K 5
Fotoutställning Gamla Bjuf 042-78870 E 8
Gamla Prästgården, N Vram 042-78220 G 7
Gruvmuseet i Bjuv
042-85230 E 7
Gyllenbielkeska Hospitalet, Kvidinge 0435-20003 H 5
Hillesgården, Fastarp
0435-215 30 I 2
Kulturhuset Björnen, Åstorp
042-64300 E5
Kulturhuset, Svalöv
0709-623602 I 16
Ljungbyheds Hembygdsgård
0435-770109 N 8
The slag heap – a landmark for military aviation guides you to the museum. Pictures, machinery
and material illustrate how the mines were worked.
A large private collection of apparatus from the last
century is on display.
The museum is housed in a hussar mess from
the 1850’s. The museum’s exhibits and settings
reflect the army and air force operations that have
spanned several hundred years in Ljungbyhed.
The mining museum depicts coal mining’s
exciting history, with full scale models showing
the environ-ment and the gruelling work.
This was built in 1729, a predecessor to what
would later become old folks’ homes. The poorhouse was in use until 1949. The furnishings
and fittings are original.
The monument in Kvidinge
Koordinaterna gäller för kartan på sidorna 3-4.
The coordinates are for the map on pages 3-4.
Militärhistoriska Muséet, Ljungbyhed 0435-440419
Norra Vram Prästgård
042-78220 Nyvångs Gruvmuseum
0431-24468 042-53090
Perslunds Hembygdsgård, Åstorp 042-51466
Radio o teletekniska muséet Ekeby 042-89500
Ring Knutstorp, Kågeröd
0418-84040
Skolmuseeum i Billesholm
042-85236 Stenestads Hembygdsgård 0418-81154
Stenestad Park
0418-810 05
St Petri kyrka, Klippan
0435-296 80 Tingsgården, Stidsvig 0435-22314 Tomarps Kungsgård, Kvidinge
0435-20644
M8
F7
D5
E6
F 12
J 12
F9
I9
I 10
K6
J2
I5
Art
Vi har inte en konstrunda, vi har tre!
Not just one Art Tour,
but three!
Att åka på konstrunda har blivit ett folknöje.
Och en härlig vårvecka, 6 - 15 april, är alla
välkomna till Skånes konstnärer. Det fina
är att konstnärerna själva är på plats i sina
ateljéer och kan berätta om konstverken, om
tekniker och tankar. Du kan åka runt på måfå,
eller så kan du börja med att besöka en av
samlingsutställningarna. Där finns ett konstverk
av varje konstnär på rundan. Pricka av dina
favoriter, hoppa in i bilen och gör din egen
specialtur. (Det finns dessutom gott om trevliga
fik och vacker utsikt på vägen).
Going on an Art Tour has become hugely popular.
During one spring week, 6-15 April, everyone
is welcome to visit Skåne’s artists. The artists
themselves are on the spot in their studios
and will be delighted to explain about their art,
techniques and thoughts. You can do a tour at
random, or you can start by visiting one of the
selective exhibitions. These exhibit one work of
art by each artist included on the tour. Tick your
favourites, get into your car and do your own
special tour. (There are plenty of good cafés and
beautiful views along the way.)
”Konstrundan i nordvästra Skåne” har sin
samlingsutställning på Landskrona konsthall.
En broschyr med karta, där varje konstnär är
inprickad, finns att få där eller på turistbyråer.
The Art Tour of North-west Skåne has its
selective exhibition in Landskrona’s Art Gallery.
A brochure with a map on which each artist is
marked is available there and at tourist offices.
Forsättning nästa sida
UTFLYKT / EXCURSIONS
Konst
To be continued on next page
35
Forsättning från sid 35
Continuing from page 35
Västra Skånes konstnärsgille, VSKG, har tre
samlingsutställningar eftersom deras konstnärer
bor så spritt; från Ängelholm ända till Trelleborg.
Hitta det du gillar bäst på Alnarpsgården i Alnarp,
Kulturforum i Esarp eller på Kulturhuset Björnen
i Åstorp.
VSKG (Western Skåne’s Artists’ Society) has three
selective exhibitions as its artists are spread
over such a large area. Find your favourites at
Alnarpsgården in Alnarp, Kulturforum in Esarp or
at the Björnen Arts Centre in Åstorp.
International Artist Society Europe, IASE, har
inte en regelrätt runda men väl en redig påskutställning i Folkets Hus i Landskrona med ett
stort antal konstnärer boende i Skåne.
The International Artist Society Europe, IASE,
has no tour as such but, instead, arranges a
comprehensive Easter exhibition of the work of
artists from Skåne. This is in Folkets Hus
in Landskrona.
Ett tips: Konstnärerna finns inte bara under påskveckan, utan hela året, och du är alltid välkommen
att besöka dem. På hemsidorna finns de olika
konstnärernas verk, adresser med karta och
telefonummer. Om du hittar något vackert eller
spännande, slå en signal så att de vet att du
kommer på besök.
Tip: The artists do not only open their studios
during Easter week, but will be pleased to
welcome you at any other time as well. The
websites show the different artists’ work,
addresses, maps and telephone numbers. If
you find something that interests you, give them
a call to let them know you will be visiting.
www.konstrundan.nu
www.vskg.se
www.iase.se
Visste du att…
konstnären Alf Ekberg
på Ateljé Källna även
gjort isskulpturer för
Ishotellet i Jukkasjärvi.
ANNONS
Viktor Praznik
www.ateljeviktor.com
36
Jardeback
www.jardebackart.se
Bente Brosböl Hansen
Tel 0418-810 43
Galleri Hultman, Åstorp
042-220244
Galleri Tapper-Popermajer, Teckomatorp 070-2511945
Klippans Konsthall
0435-28175
Tomarps Kungsgård, Galleri, Kvidinge 0435-20644
Konst och Konsthantverkare
Art and Handcrafts
Anne Mone Eriksen, Böketofta
0418-83114
Arne Johansson Måleri, Maglaby
0435-20276 Ateljé Kattemåla, Billeberga
0418-431180
Ateljé Kolema, Röstånga 0435-91077
Ateljé Källna, Ö. Ljungby 0435-21290
Ateljé Mörshög, Bjuv 042-70096
Elena Martem-Löyskä Måleri, Åstorp 042-58994
Galleri Jardeback Art, Ask 0736-496009
Galleri Läkekonst, Källs Nöbbelöv
0707-701117
Glaskonst, Klöva Hallar 0435-19177
Granlidens Pinnar, Teckomatorp 0418-660326
Ilona Benczédi, skulptör, Kågeröd
0730-921951
Ingrid Forfang & Örjan Righard, Ask
0413-543344
Jenny Wenhammar, Kågeröd
0418-80006
Johan’s Art Gallery, Stenestad
0418-81207
Konstgården, Konst&Keramik, Kvidinge 0435-20944 Lotta Hulthén Monfort, Sireköpinge
0761-643350
Möllarps Porslin & Konsthantv, Kågeröd 0418-80767 Oscar Carserud, Åstorp
042-51599
Paillard, Irmtraud o Michel. Ö Ljungby 0435-21033
Pasquini/Wojdyno, Stidsvig 0435-22377
Tomas Montelius Fotografik, Kvidinge 0435-25283
Turistboden, Mölletofta 0708-869477
Viktor Praznik, Konga
0707-323569
F5
I 18
J6
I5
H 11
I7
F8
N 12
H2
E9
F6
M 13
H 17
J7
I 18
I 12
M14
I 12
I9
H6
F15
I 12
I3
K2
H5
J2
L 13
Keramik Pottery
Anni Kertesz, Norra Vrams Keramik
Anita Hellgren, Källs Nöbbelöv
Bente Brosböl Hansen, Klåveröd Birgitta Svensson, Kvidinge Catarina Hultman, Åstorp
Karsten Eriksen Keramik, Böketofta Klippan Keramik, Krika Sireköpinge stengods, Tågarp Tomas Anagrius, Kvidinge
Smide Wrought iron
Ateljé 21:an, Kågeröd Böketofta Tenn, Kågeröd Lars Petterson, Ö. Ljungby Tennsmedjan, Hyllinge 042-74076
0418-660775
0418-81043
0435-20998
042-220244
0418-83114
0435-19002
0418-50371
0435-20080
0418-80713
0418-80490
0435-21880
042-225090
Textil Textiles
Barbro Linder-Andersen, Teckomatorp 0418-660420
Eva Nelander-Juntunen, Billeberga 0418-431245
Eva & Per Pettersson, Billeberga 0418-431247
Smit H inn, Kvidinge 0435-20299
Väv och Målarstugan, Stidsvig 0435-22364
G8
H 17
K 10
H5
F5
H 11
K7
F 15
H6
I 12
G 10
J3
D6
UTFLYKT / EXCURSIONS
Konsthallar/Galleries
I 18
F 18
G 18
H5
J2
Varierande öppettider
Varying opening hours
Koordinaterna gäller för kartan på sidorna 3-4.
The coordinates are for the map on pages 3-4.
37
Download