Parallelle of geïntegreerde zorg

Parallelle of geintegreerde zorg:
de ontwikkeling van de Intermed Self
Assessment vragenlijst voor het screenen
van complexe patienten.
Annette Boenink
Vumc / GGZinGeest
Symposium Ziekenhuispsychiatrie 2013
ACZP - NFZP
Disclosure belangen spreker
(potentiële)
belangenverstrengeling
 Andere relatie,
namelijk …
Geen
Voorzitter stichting Intermed Foundation
to facilitate effective high-quality patient-oriented care for the complex
medically ill, such as frail elderly, chronic medically ill with psychiatric
disorders, patients with substance abuse and those with pain and
unexplained medical complaints
through the development and distribution of free software and exchange
between users
to stimulate research with and further development of the method
Overzicht
1.
2.
3.
4.
Complexe patienten
De Intermed methode
Ontwikkeling Intermed Self Assessment (IMSA)
Hoe verder?
Arie Querido
1901-1983
The "biopsychosocial" model
George Engel
1913-1999
Rochester
WB Miller Int J Psychiatry Med 4:135-145, 1973
Zorgsturing op basis van zorgrisico’s en zorgbehoeften
Type patient
100
• Gespannen
• Korte periode van ziekte
• Milde acute ziekte
% van de
verzekerden
Kosten
verzekerden
Zorgsturing
90
80
Laag
Eerste lijn
70
• Chronische ziekte
• Matig tot ernstig zieken
60
50
Complexe Patiënten
Multi-morbiditeit, inclusief
psychiatrische
Medium
40
30
Individuele
zorgtrajecten
20
Meerdere zorgverleners
Hoog
10
Psychologische-, sociale- en financiele
ontregelingen
Kathol ea Epidemiological trends and costs of fragmentation
In Huyse and Stiefel Integrated care for the complex medically ill
Medical Clinics of North America Elsevier July 2006
Zorgprogramma’s
Waarom zijn complexe patienten belangrijk?
Hun ziekten leiden tot verstoringen van het zorgproces
Zij krijgen daardoor vaak niet juiste zorg
Toename van
Ouderen
Chronisch zieken
Overzicht
1.
2.
3.
4.
Complexe patienten
De Intermed methode
Ontwikkeling Intermed Self Assessment (IMSA)
Hoe verder?
Leeftijd:
Geslacht:
Afdeling:
Reden van opname:
VERLEDEN
Biologisch
Psychologisch
Sociaal
Gezondheidzorg
HUIDIG
CHRONICITEIT
ERNST
COMPLEXITEIT
COMPLEXITEIT
COPING
COMPLIANCE
FUNCTIONEREN
ERNST
INTEGRATIE
INSTABILITEIT
FUNCTIONEREN
NETWERK
INTENSITEIT
ORGANISATIE
ERVARINGEN
VERWIJZING
SCORE:
INDICATOR:
PROGNOSE
Hebben zich in de afgelopen 5 jaar ook voorvallen met dokters of verpleegkundigen
voorgedaan die u onprettig vond, die u vertrouwen in dokters hebben geschaad?
VERLEDEN
Biologisch
Psychologisch
Sociaal
Gezondheidzorg
HUIDIG
CHRONICITEIT
ERNST
DILEMMA
UITDAGING
COPING
COMPLIANCE
FUNCTIONEREN
ERNST
INTEGRATIE
INSTABILITEIT
FUNCTIONEREN
NETWERK
INTENSITEIT
ORGANISATIE
ERVARINGEN
VERWIJZING
PROGNOSE
COMPLICATIES
BEDREIGING
KWETSBAARHEID
COORDINATIE
Nu zou ik graag willen weten hoe u met adviezen van dokter omgaat: Bent
U in het algemeen geneigd te doen wat dokters zeggen of legt u adviezen
ook wel eens naast u neer?
VERLEDEN
Biologisch
Psychologisch
Sociaal
Gezondheidzorg
HUIDIG
CHRONICITEIT
ERNST
DILEMMA
UITDAGING
COPING
COMPLIANCE
FUNCTIONEREN
ERNST
INTEGRATIE
INSTABILITEIT
FUNCTIONEREN
NETWERK
INTENSITEIT
ORGANISATIE
ERVARINGEN
VERWIJZING
PROGNOSE
COMPLICATIES
BEDREIGING
KWETSBAARHEID
COORDINATIE
INTERMED
METHODE
• Analyse van zorgrisico’s en behoeften
• Snel 20 minuten
• Visuele weergave
• Electronisch verslag
• Sturing van zorg
• Faciliteert interdisciplinaire communicatie
INTERMED: development
and applications
Development
Applications
Reliability / Face validity
Content validity
Internal Consistency
Predictive validity
Effectiveness
Huyse (1997)
Huyse (1999)
de Jonge (2002)
de Jonge (2003)
Mazzocato (1999)
Stiefel (1999)
de Jonge, Stiefel (2003)
Stiefel (1999)
Fischer (2000)
Koch (2001)
De Jonge (2000, 2001)
Grant:
Huyse (1999)
De Jonge (2001)
Stiefel (2003)
Stiefel, Huyse ea Operationalizing integrated care on a clinical level, in Huyse and Stiefel eds
Integrated care for the complex medically ill. Medical clinic of North America Elsevier July 2006
Overzicht
1.
2.
3.
4.
Complexe patienten
De Intermed methode
Ontwikkeling Intermed Self Assessment (IMSA)
Hoe verder?
Belemmeringen implementatie IM
• Klinisch
– commitment van hele afdeling nodig
– Interview wordt als tijdrovend gezien
– ICT ondersteuning
• Onderzoek
– Interview nodig met training
Ontwikkeling IM-SA
• Overeenstemming over items
• Diverse vertalingen
• Pilot in Groningen UMCG
– Nationaal Programma ouderenzorg (Prof. Joris Slaets)
Multi-center studie om IM-SA te valideren.
Intermed SA validatie
Internationale samenwerking
Inhoud Intermed-studie
• Schriftelijke Intermed-vragenlijst
• Intermed-interview
• Na 3 en 6 maanden korte vragenlijst thuisgestuurd
Baseline assessment (T0):
•
Administered by researcher:
– Sociodemographics: sex, age, civil status, living and professional situation
– Medical information: medical diagnoses and, if possible, stratification for
main diagnoses
– IM-CAG,
• which will be scored by one researcher based on the clinical interview.
– Length of hospital stay (for inpatients)
– CIRS – Cumulative Illness Rating Scale (7);
• the CIRS was among the first instruments that attempted to summarize the overall
severity of illness based on clinical information. CIRS was found to be a
significant predictor of death, though it did not improve that prediction over
information contained in measures of activities of daily living. In geriatric
populations, CIRS and age predicted acute care hospital days during follow-up,
while ADL or IADL predicted the use of nursing home services. The CIRS appears
to be a reliable method of summarizing medical information and to have some
external validity.
– Disease specific data, depending on local population setting and
investigators (i.e.: HbA1c for diabetes, liver function in hepatitis, etc.)
T0 continued
•
Self-administered:
– IM-SA (filled in by the patient or with the help of a person
designated by the patient): Questionnaire on face validity of
the IM-SA
– HADS
– SF-36
– Euro QoL
Aanvullende metingen T1 (3 mnd)
T2 (6 mnd)
• HADS
• SF-36
• EuroQoL
Intermed op het VUmc
164 nieuw opgenomen patiënten van de:
•
•
•
•
Medisch Psychiatrische Unit (MPU)
Interne geneeskunde
Maag-, Darm en Leverziekten
Nefrologie
Vergelijking Intermed scores
MPU gemiddeld 26
Interne Geneeskunde gemiddeld 15
27
Overzicht
1.
2.
3.
4.
Complexe patienten
De Intermed methode
Ontwikkeling Intermed Self Assessment (IMSA)
Hoe verder?
Besluiten Intermed onderzoeksgroep
25 oktober 2013
• Inclusie stopt medio 2014, analyses eind 2014
– Betrouwbaarheid, validiteit, interne consistentie, predictie
• Daarna: ander type onderzoek
– Predictie
– Effectiviteit
Klinisch model:
IMSA als screener -> bij hoge scores IM-CAG -> interventie
Meer weten?
•
www.intermedfoundation.org
•
EAPM special interest group Intermed
– www.eapm.eu.com
•
Handboek multidisciplinaire zorg, Leentjens ea, Tijdstroom 2010
•
Integrated Care for the Complex Medically Ill. Issue of Medical Clinics
of North America, Huyse & Stiefel 2006
•
J Psychosom Res. 2013 Jun;74(6):518-22.
Development and measurement properties of the self assessment version of the
INTERMED for the elderly to assess case complexity.
Peters LL, Boter H, Slaets JP, Buskens E.
Department of Epidemiology, University of Groningen, University Medical Centre Groningen,
The Netherlands. [email protected]
Download
Related flashcards
Security

27 Cards

Orthopedics

21 Cards

Traumatology

37 Cards

Create flashcards