Säljes: SODAR Windcollector2 Nyinköpt 2011 Nytt elverk

advertisement
 Säljes:SODARWindcollector2
Nyinköpt 2011
Nytt elverk 2012 med endast 318 h gångtid
Ny laddare 2013
Nypris ca. 800 kkr. Begärt pris 495 kkr el. bud
Kontakt: oscar@tjernkraft.se, Tel. 073 650 4140
1. WindCollector2 - grundenhet
Komplett WindCollector2 grundmodul med:
a. SCINTEC SFAS Sodar med antennvärme och Sodar Processing Unit.
b. Mycket kompakt modul i 30mm sandwich med integrerad akustisk dämpskärm,
spolskyddade dörrar med gasdämpare och lås. Producerad av Lööve Trailer.
c. Genverter W-GV4 elverk (Nytt 2012).
d. Extern avgasljuddämpare med högkvalitativ segmenterad avgasslang i rostfritt stål.
e. GLOBAL AGM underhållsfri batteripark.
f. OPTIMA Red Top Startbatteri.
g. VICTRON batterivakt.
h. WAECO batteriladdare med extern påslagstimer.
i. 230V system med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
j. 4 st kraftiga SIMOL stödben med vev.
k. Dieseltank, 200 liter i rostfritt stål med skvalpskydd och VDO tankgivare.
l. Låsbart tanklock, åtkomligt från utsidan.
m. SIEMENS kontrollsystem för drift och övervakning av elförsörjning med fjärrstyrning via
fältdator.
n. Driftlarm och inbrottslarm med fjärrstyrning/inställning via fältdator. SMS-kostnader ingår
i 1 år.
Därefter tillkommer kostnad per skicat SMS. Kostnad för skickad E-post ingår.
o. Termostatstyrd kylfläkt för datorutrymme.
p. Skyddshuv för insugsluft med högt genomflöde.
q. Temperaturmätning i motorutrymme, datorutrymme och utomhustemperatur med loggning.
r. Servicelåda – Basic, med säkringar och viktiga verktyg.
s. Bruksanvisningar, serviceanvisning och driftsjournal.
Antal antennelement 64 st, piezo-elektriska
Frekvensområde 2525 till 4850 Hz
Multi-frekvensteknik ja, upp till 10 olika frekvenser i varje sändcykel
Antal sändvinklar upp till 9 sändvinklar
Sändvinklar 0°, + 19°, + 24° oberoende av frekvens
Antal ”range gates” max 100 st
Vertikal upplösning 5 m
Minsta mäthöjd 10 m beroende på inställningar och omgivning
Max mäthöjd 500 m beroende på inställningar, omgivning och atmosfär
Medelvärdestid 1 - 60 min, användarinställning
Noggrannhet – horisontell windhastighet 0.1 till 0.3 m/s beroende på inställningar. Medelvärde
över varierande förutsättningar.
Noggrannhet – vertikal vindhastighet 0.03 till 0.1 m/s beroende på inställningar. Medelvärde över
varierande förutsättningar.
Noggrannhet – vindriktning < 1.5° vid vindhastigheter > 2 m/s
Mätområde – horisontal vindhastighet 0 till 50 m/s nominellt
Mätområde – vertikal vindhastighet -10 till 10 m/s
Fysiska mått Längd 2,2 m, utan akustisk dämpskärm 2,5 m, WindCollector2-modulens totala längd
4,5 m, total längd inkl. släpvagn
Bredd 1,2 m
Höjd 0,98 m, utan akustisk dämpskärm
1,3 m, WindCollector2-modulens totala höjd
2 m, total höjd, monterad på släpvagnen
Vikt < 600 kg (WindCollector2-modul, komplett med Sodar. Bränsle och släpvagn ej
medräknade)
2. Vinterpaket.
Vattenabsorptionsfilter som klarar 65 liter per minut. Byts, vid normal drift, en gång per 6
mån.
Värmning av avrinningskanaler.
3. Solpanelspaket.
2 st 80 W VICTRON solpaneler med VICTRON regulator och fästen. Fälls i rätt läge på
mätplatsen.
4. GPS-tracker.
GPS-tracker med SMS-notifiering och inbrottslarm.
5. Semi-ruggad Panel-PC med touchscreen.
Köld-, stöt-, fukt- och dammtålig Panel-PC med SSD-disk och touchscreen monterad på
vikbar arm Inkl. minitangentbord, onlinetangentbord, RS232, Ethernet, 3GB RAM. Helt
färdigkonfigurerad för kommunikation, dataöverföring och fjärrkontroll/fjärravläsning av
elförsörjningssystem och mätsystem. Bl.a. ingår följande mjukvaror: Windows 7 Pro, Scintec
APRun (se beskr. nedan), WindCollector2 control panel
6. Lööve Trailer släpvagn för personbil.
Specialbyggd, enkelaxlad personbilsvagn med snabbfästen för WindCollector2. En
uppsättning hjul samt lås för kulhandske ingår.
7. Scintec APRun mjukvara.
Avancerad men lättanvänd mjukvara för analys av mätdata och kontroll av Sodarutrustningen
inkl. Fria uppdateringar.
8. Avancerad kommunikationsrouter för CDMA450.
Konfigurerad för kommunikation och dataöverföring. Automatisk reset vid
kommunikationsproblem. Extern antenn.
9. Brandsäkerhetspaket.
Automatiskt brandsläckningssystem för motorutrymme med FM-200 gas
R
E
M
O
T
E
S
E
N
S
I
N
G
W
I
N
D
P
R
O
F
I
L
E
R
The SODAR advantage
Short SODAR functional description
A SODAR emits sound pulses into the atmosphere. The sound pulses are
reflected at temperature inhomogeneities in the air. The temperature inhomogeneities move with the wind, which result in frequency changes (Doppler Effect)
between emitted and received sound pulses. The SODAR antenna receives the
echoes and they are analysed. The result is stored, processed, and presented.
A SODAR measurement in at least three directions provides a three-dimensional
wind profile.
Doppler Effect
Imagine standing on a street and
listening to an ambulance siren. When
it is driving towards you the sirens will
have a certain frequency. When it has
passed the frequency has changed.
This physical phenomenon is called
“Doppler Effect” or “Doppler Shift” and
is widely used in a variety of different
situations for remote sensing speed
and direction. Some examples are
submarines, meteorology, aviation,
medical imaging, flow measurement
and astronomy.
Stationary object
340 Hz
340 Hz
340 Hz
Moving object
340 Hz
324 Hz
358 Hz
Phased Array SODAR
Scintec SODAR
Traditional SODARs utilize only three
transducers. This makes them very sensitive to individual directional errors. Traditional SODARs also have to be carefully
calibrated.
Phased array is a stationary flat cluster
with many small transducers. The directions are created with short delays of rows
and columns which result in a certain
emission angle (Huygens principle). The
emission angles can be adjusted.
WindCollector2 is equipped with a
Scintec SODAR SFAS.
The Scintec SFAS is an phased array
SODAR with modern multi-direction
and multi-frequency technology. In
comparison with measuring masts, the
Scintec Sodar SFAS has shown that it
is a better choice. Compared to other
SODAR brands the SODARs from
Scintec provide the best results.
Advantages
• No need for building permits.
• Very easy installation.
• Vertical wind data and
turbulence data.
• Measurements up to hub
height and above.
• Compact and lightweight
• Superior Phased Array
Technology.
Features
• Maximum range up to 500 m.
• Vertical resolution down to 5 m.
• Multi-frequency technology.
• Simultaneous multi-beam
technology.
• Advanced analysis software
included.
• Data is compatible with WindPro.
• High quality components.
• Modular system for flexibility and
security.
A truly mobile integrated SODAR
High quality
Modular
WindCollector2 is a truly mobile wind measurement system,
completed with a superior SODAR and a high quality mobile
power solution. All components are carefully selected to
give you the highest durability, flexibility, and the best
measurement results.
WindCollector2 is a stand-alone system which makes it very
flexible to transport and handle.
Compact
WindCollector2 has a very small footprint and low weight,
which makes it the smallest integrated Sodar system in the
world.
User friendly
Easy to install. Easy to use. Easy data transfer. Easy to
maintain.
High Security
The trailer is removed from the measuring site, leaving the
WindCollector2 protected against theft. The electronic
control system, the alarm systems, and the wind measurement can be accessed remotely. An automatic fire extinguisher system is optional.
Superior technology
The built-in Scintec Sodar SFAS consists of 64 transducers
and utilizes a multi-band technique with 10 frequencies in 9
directions. The signal pulses used give you a true 5 m
resolution. The frequency range is 2525 – 4850 Hz.
For all climates
Thanks to the inverted horn design
with antenna heating, Scintec Sodar
SFAS works in virtually all weather
conditions.
The Phased-Array technology makes
the measurement totally temperature
independent.
making wind measurement easy!
Scintec APRun, a Multi-role Software
Included
In the field-PC, Scintec APRun is used for controlling the
sodar, data collection and Self-tests. In your office-PC,
Scintec APRun is used for data analysis, presentation,
preparation for reports and reprocessing data. APRun also
has built-in Web interface, alarm events, timer events, and
more.
• Scintec Sodar SFAS with antenna heating
Wind Data
A complete set of wind parameters are measured on all
selected heights and are stored in the RAW-files. ASCII-text
files are created automatically in the field-PC with a selected set of parameters. This makes it easier when using the
data in other software. These files can be re-created
anytime in the future from the RAW-files. Exported data in
row format is compatible with WindPro.
• Field-PC in MIL-standard. Preconfigured for measuring,
data transfer and remote desktop
• Super silent diesel generator
• Maintanence-free battery pack
• Intelligent battery charger
• Siemens control system for the mobile power system
• E-mail/SMS/Text maintenance alarm
• Mobile internet with external antenna
• Purpose-built unit with lockable doors, metal chassis and
outriggers
• Open design for easy maintenance
• Tailor made car trailer
• GPS-tracker
• Alarm sensors in all doors
• Solar panel with regulator
• Automatic heating system
• Fuel water absorption filter (65 l/min)
Options
• ATV trailer
• Automatic fire extinguisher system
• Extra Solar panels
• RHT-package (Relative Humidity and Temperature data
at ground level)
• RASS-extension for temperature measurements up to
500 m
• windRASS-extension for radio-acoustic wind- and
temperature measurement up to 600 m
• Training
Auto adjusting SODAR
Horizontal adjustment
No need for temperature measurement
Scintec SODAR SFAS is less sensitive to levelling errors
than a traditional SODAR. With the phased array technology the emission angles are created in the software, using
Huygens principle. When the SODAR is emitting in one
main angle (24°) it also emits in one mirrored angle (19°)
and data is collected from both directions simultaneously.
Phased array SODARs don’t rely on an additional
temperature measurement thanks to varying emission
angles.
N 24°
E 24°
Emission angle of a Conventional Sodar Antenna:
Sound
Fixed emission angle
defined by orientation of
transducer.
α
W 19°
S 19°
Emission angle of a Phased Array Sodar Antenna:
Emission angle depends on
antenna geometry, time delay
and varies with sound speed:
Sound
•
x
α
An overestimation in a main direction will automatically be
countered by an underestimation in the mirrored direction,
thus making the measurement accurate despite the
original leveling problem.
sin α
α
Speaker Distance d
Doppler Measurement of Horizontal Wind:
Sound
V 24°
Ö 19°
S 24°
•
p
The measurement is based on the Doppler
effect (with sound speed dependance):
α
α
∆f
f
Horizontal Wind Speed u
All main directions are
marked by solid colors.
All mirrored directions
are marked with toned
colors.
p
−2 =
c sound
The horizontal wind speed with Conventional Antennas is calculated from:
u
−
∆f
1
= c sound
2 f
sin α
Temperature and
sound speed:
Requires continuous correction to avoid errors!
With Phased Array Antennas the varying emission angles eliminate the
dependance on sound speed:
u
A total of 9 directions is
used by the Scintec
Sodar SFAS.
Sodar measures the projection of the
horizontal wind speed onto the direction of
sound emission:
= u sin αp
N 19°
This fact protects against, for example, less than perfect
installations and land subsidence if the SODAR is installed
during winter time and will be left until the summer.
t
x ∆ c sound
=
=
d
d
−
∆f
d
= c sound
2 f
∆ t c sound
(No correction required)
With Phased Array Antennas the accuracy of horizontal wind speed results
does not rely on additional temperature sensor measurements!
T [°C]
-20
0
10
20
30
c [m/s]
319.0
331.3
337.4
343.3
349.1
Remote Sensing Wind Profiler
Sodar specifications
- Number of antenna elements
64 (piezo-electric)
- Frequency range
- Multi frequency
2525 – 4850 Hz (up to 10 freq. per sequence)
Yes, 10 adjustable frequencies
- Multi-beam operation
- Beam angles
Yes, up to 9 beams
0°, ± 19°, ± 24° (Narrow Tilt Angles can be selected)
- Vertical resolution
- Minimum measuring height
5m
10 m
- Maximum measuring height
- Averaging time
500 m
1 - 60 min
- Accuracy of horizontal wind speed
- Accuracy of vertical wind speed
0.1 to 0.3 m/s
0.03 to 0.1 m/s
- Accuracy of wind direction
- Measurement range of horizontal wind speed
< 1.5° at wind speeds > 2 m/s
0 to 50 m/s
- Measurement range of vertical wind speed
- Operating temperature
-10 to 10 m/s
-35 to +55°C (-30 to +130 °F)
Mobile Power specifications - WindCollector2
- Diesel tank
- Diesel Generator Running time - Summer
- Diesel Generator Running time - Winter
- Diesel consumption
- Length
- Width
- Height
- Total weight without trailer
210 liters
Approx 0 - 3 hours per 24 h period with solar panels
Approx 4 - 6 h running time per 24 hour period with antenna
heating and tray heating turned on and less sunlight.
Approx 0,6 l diesel per hour
2,2 m, without the Acoustic Enclosure
2,5 m, total length of module
4,5 m, total length with car trailer
1,2 m
0,98 m, without the Acoustic enclosure
1,3 m, total height of module
2 m, total height on car trailer
<600 Kg (<800 Kg with full tank)
Specifications are subject to change without notice.
Umestan Företagspark, hus 3 • SE-903 47 Umeå • SWEDEN
+46 90 100 260 • info@toragon.se • www.toragon.se
Download