Prijslijst - De BezorgBus

advertisement
Getoonde prijzen zijn voorbehouden van
prijswijzigingen.
Wilt u zeker zijn van de juiste prijs kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Prijslijst
Versie Datum:
5-11-2014
Nummer
Productnaam
Hoeveelheid
Prijs
Brood
147 zeebonk klein paaltje
1
€ 1,90
148 zeebonk HEEL
1
€ 3,35
149 kloosterbrood heel
1
€ 2,40
100 wit heel
1
€ 2,20
150 kloosterbrood half
1
€ 1,25
101 wit half
1
€ 1,15
151 tijgerbruin heel
1
€ 2,50
102 melkwit panne heel
1
€ 2,40
152 tijgerbruin half
1
€ 1,23
103 melkwit panne half
1
€ 1,25
153 staalbrood (zeer stevig)
1
€ 3,25
104 tijgerwit heel
1
€ 2,45
154 gildekorn heel (zeer donker)
1
€ 3,35
105 tijgerwit half
1
€ 1,25
155 gildekorn half
1
€ 1,75
106 casino wit heel
1
€ 2,50
156 allison heel
1
€ 2,45
107 casino wit half
1
€ 1,30
157 allison half
1
€ 1,28
108 maanzaadwit heel
1
€ 2,45
158 zuurdesem brood heel
1
€ 2,85
109 maanzaadwit half
1
€ 1,30
159 glutenvrij broodje bruin
1
€ 3,49
110 sesam wit heel
1
€ 2,45
160 jutterbrood heel
1
€ 3,35
111 sesam wit half
1
€ 1,30
161 100 % speltbrood desem
1
€ 2,75
112 vloerwit heel
1
€ 2,50
162 oerbrood wit half gesn
1
€ 1,50
113 vloerwit half
1
€ 1,30
163 oerbrood bruin half gesn
1
€ 1,50
114 rondwit heel
1
€ 2,50
164 Donker Damrak bruin heel gesn
1
€ 3,35
115 rondwit half
1
€ 1,30
165 donker Damrak bruin half gesn
1
€ 1,75
116 bruin heel
1
€ 2,30
167 Rode Sien bruin half gesn
1
€ 1,70
117 bruin half
1
€ 1,20
168 zuurdesembrood half gesn
1
€ 1,50
118 volkoren heel
1
€ 2,45
169 100 % speltbrood gist
1
€ 2,65
119 volkoren half
1
€ 1,30
170 licht spelt/volkoren desem
1
€ 2,65
120 zonnepitten heel
1
€ 2,50
171 licht spelt/volkoren gist
1
€ 2,55
121 zonnepitten half
1
€ 1,30
172 zuurdesem heel met zaden en pitjes
1
€ 3,15
122 vloerbruin heel
1
€ 2,50
173 spelt stokbrood
1
€ 2,75
123 vloerbruin half gesn
1
€ 1,30
174 staalbrood half gesn
1
€ 1,70
124 maisbrood half400 gram
1
€ 2,15
178 jutterbrood half gesneden
1
€ 1,70
125 maisbrood heel 800 gram
1
€ 3,79
185 zacht wit maanzaadbolletje
1
€ 0,60
126 dubbel volkoren heel
1
€ 2,50
256 verse tompoes
1
€ 1,75
127 dubbel volkoren half
1
€ 1,30
257 boterkoek punt
1
€ 1,25
128 waddenbrood heel
1
€ 2,45
258 bakker kerstkransjes chocolade per pakje
1
€ 0,00
129 waddenbrood half
1
€ 1,30
259
1
€ 0,00
130 6 granen heel
1
€ 3,25
281 paasbrood met spijs 1000 gram
1
€ 10,75
131 6 granen half
1
€ 1,65
1170 Roomboter amandel letter in S vorm
1
€ 9,99
132 obelander heel
1
€ 3,15
1171 Gevulde speculaasstaaf
1
€ 4,25
133 obelander half
1
€ 1,65
1172 piet bonbons 100 gr
1
€ 3,49
134 waldkorn heel 800 gr
1
€ 3,45
1337 paasbrood met spijs 1000 gram
1
€ 4,49
135 waldkorn half 400 gr
1
€ 1,80
1375 AH zuurdesembrood obelander
1
€ 1,59
136 veluws notenbrood
1
€ 2,05
137 gelders volkoren heel gesneden
1
€ 5,00
138 oerbrood wit heel
1
€ 2,85
139 oerbrood bruin heel
1
€ 2,85
175 zachte triangel waldkorn
1
€ 0,95
140 mueslibrood
1
€ 3,55
176 zachte triangel mais
1
€ 0,95
141 sesam bruin heel
1
€ 2,40
177 authentiek isken wit heel gesneden
1
€ 2,95
142 sesam bruin half
1
€ 1,25
179 waldkorn croissantje
1
€ 1,45
143 maanzaadbruin heel
1
€ 2,40
180 kampioentje
1
€ 0,60
144 maanzaadbruin half
1
€ 1,25
181 kaas/tomaat bolletje
1
€ 0,60
145 casino bruin heel
1
€ 2,35
182 zacht bruin sesam bolletje
1
€ 0,60
146 casino bruin half
1
€ 1,23
183 zacht bruin maanzaad bolletje
1
€ 0,60
bakkers kerstkransjes schuim per pakje
Klein brood
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
184 zacht wit puntje
1
€ 0,55
241 groot kaas-ui brood
1
€ 3,49
186 halloween pompoenbrood
1
€ 3,25
242 italiaanse bol
1
€ 0,99
Nummer
Productnaam
1
€ 3,99
243 hard bruin bolletje met zaden
1
€ 0,65
188 paas timpje (kleine stol)
1
€ 1,95
244 waldkorn pyramide
1
€ 0,99
189 bagels
1
€ 0,75
245
1
€ 0,99
190 mini koffiebroodjes
1
€ 0,99
246 kleine focascia broodjes met een olijf
1
€ 0,65
191 mini chocoladebroodjes
1
€ 0,95
247 witte hot-dog broodjes
1
€ 0,80
stuk
€ 0,99
248 hamburgerbroodjes
1
€ 0,65
194 chocolade broodje
1
€ 1,50
249 onafgebakken witte pistoletjes
1
€ 0,40
195 mini krentenbollen
1
€ 0,50
250 onafgebakken bruine pistoletjes
1
€ 0,40
196 star glutvrij brood 2 x 225 gr
1
€ 4,79
251 onafgebakken ruit meergranen
1
€ 0,60
197 ham/kaas croissantje
1
€ 1,65
252 chocolade cake
1
€ 5,95
198 zandtaart gebakjes zonder vruchten
1
€ 1,99
253 saucijzenbroodje per stuk
1
€ 1,50
199 pizza broodje
1
€ 1,75
254 AH dadelbrood 200 gram
1
€ 2,99
200 groot stokbrood
1
€ 2,25
255 AH vijgenbrood 200 gr
1
€ 2,99
201 klein stokbrood
1
€ 1,50
260 verse slagroomtaart 8 personen
1
€ 9,75
202 groot stokbrood met maanzaad
1
€ 2,39
261 speculaaspop 250 gr
1
€ 3,39
203 kaas stengel
1
€ 1,15
262 speculaaspop 500 gr in luxe doos
1
€ 5,75
204 petit fours per stuk
1
€ 1,59
263 worsten croissant
1
€ 1,75
205 groot stokbrood gesneden
1
€ 2,35
264 delifrance witte stokbroden 2 st
1
€ 1,95
206 waldkorn stokbrood groot
1
€ 2,50
265 halve oranje tompoes
1
€ 1,00
207 waldkorn stokbrood klein
1
€ 1,75
266 bakkers boterkoek
1
€ 4,99
208 krentenbrood met spijs
1
€ 3,49
270 aardbeien taart 10 personen
1
€ 18,95
209 krentenbrood zonder spijs
1
€ 2,99
271 brood ei nestje
1
€ 1,75
210 hartige croissant
1
€ 1,75
272 chocolade soesjes p/100 gr
1
€ 2,95
211 chocolade croissant
1
€ 1,55
274 diverse luxe gebakjes
1
€ 2,25
212 ROOM croissant
1
€ 1,85
275 ah wit brood goois meergranen half
1
€ 1,25
213 croissants ham/kaas sesam
1
€ 1,75
276 kleine kerststol met spijs en poedersuiker
1
€ 5,95
214 wit puntje
1
€ 0,50
277 bakkers bokkepoot
1
€ 2,19
215 koffiebroodje
1
€ 1,50
278 donuts chocolade
1
€ 1,25
216 wit bolletje
1
€ 0,48
279 gevulde koek
1
€ 1,49
217 bruin bolletje
1
€ 0,48
280 bakkers kerststol zonder spijs 1000 gr
1
€ 10,25
218 pistoletje wit
1
€ 0,60
282 oliebol met krenten per stuk
1
€ 1,00
219 pistoletje bruin
1
€ 0,60
283 appelbeignet
1
€ 1,65
220 hard bolletje bruin
1
€ 0,60
285 muffin bosbes
1
€ 2,25
221 hard bolletje wit
1
€ 0,60
286 muffin naturel
1
€ 2,25
222 vloer kadetje
1
€ 0,50
287 muffin chocolade
1
€ 2,25
223 krentenbol
1
€ 0,60
288 appelflap
1
€ 1,75
224 wit maanzaad bolletje
1
€ 0,55
292 bakkers kersttol met spijs 1500 gr
1
€ 15,95
225 wit sesam bolletje
1
€ 0,55
293 kerstkransjes koekjes div. 250 gr
1
€ 2,99
226 waldkorn bolletje
1
€ 0,60
294 bakkers kerststol met spijs 1000 gr
1
€ 11,50
227 muesli bolletje
1
€ 0,65
295 chocolade letter puur/melk
1
€ 1,49
228 roomboter croissanttje
1
€ 1,45
296 oliebol zonder krenten per stuk
1
€ 1,00
229 koolhydraatarm brood
1
€ 1,99
297 oliebol met krenten per stuk
1
€ 0,90
230 ciabatta klein
1
€ 1,00
298 luxe petit fours per stuk
1
€ 1,50
231 banket allerhande p/100 gram
100 gr
€ 2,40
393 turkse broden
1
€ 2,29
232 roomboter allerhande 250 gr.
1
€ 4,49
1174 le Poole glutenvrij strooigoed
1
€ 3,69
233 boerencake met gemarmerde chocolade
1
€ 5,50
1175 Le Poole glutenvrij speculaas
1
€ 4,75
234 boerencake
1
€ 5,25
1321 groothandels kerststol met spijs 1000 gr
1
€ 5,79
235 puddingbroodje
1
€ 1,75
1345 amandel banketstaaf
1
€ 4,95
236 kaasbroodje
1
€ 1,50
1346 gevuld speculaas p/kg
1
€ 0,00
237 maisbolletje
1
€ 0,60
1347 speculaasjes p/kilo
1
€ 0,00
239 jordanees gesneden
1
€ 1,99
1348 marsepein stukjes p/100gr
1
€ 0,00
240 focassia broodje
1
€ 0,95
1726 pak mini pizza's
1
€ 1,99
187
bakkers suikerbrood
192 mini croissants
mais pyramide
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2372 Lotus roze koeken 4 st
1
€ 1,99
6065 biologische billy farm appel koekjes
1
€ 3,25
7086 stokbrood met kruidenboter per persoon
1
€ 1,00
8074 bakje fruitsalade 200 gram
1
€ 2,25
8749 fruitmand luxe € 30,-
1
€ 30,00
9951 groot blik perzikken
1
€ 1,89
9995 groot blik peren
1
€ 2,25
Nummer
Productnaam
Fruit
300 appels granny smith
1 kilo
€ 2,99
301 appels jonagold
1 kilo
€ 2,25
302 appels franse golden delicious
1 kilo
€ 2,75
303 appels fuji
1 kilo
€ 2,95
304 appels breaburn
1 kilo
€ 2,95
306 losse tomaten
305 bananen
1 kilo
€ 2,49
307
per stuk
€ 0,55
312 zespri green kiwi per stuk
313 bakje hollandse aardbeien 500 gr
bakje 500 gr € 3,49
€ 0,00
11106 verse abrikozen
Groente
1 kilo
€ 2,95
1 kilo
€ 3,75
308 bakje cherry tomaten 250gr
1 bakje
€ 1,49
309 pomedori of roma tomaten
1 kilo
€ 4,49
trostomaten p/kg
per stuk
€ 2,29
310 cherry tros/roma tomaten 1/kg
per kilo
€ 8,25
1 kilo
€ 2,75
311 komkommer
per stuk
€ 1,30
per kilo
€ 2,95
332 vleestomaten 1 kg
1 kilo
€ 3,25
317 witte druiven (pitloos) 1 kg
1 kilo
€ 5,95
337 bakje veldsla ongewassen
1
€ 1,00
318 blauwe druiven 1 kg
1 kilo
€ 4,95
349 bakje fruitsalade 250 gram plus vorkje
1
€ 2,95
319 clementine mandarijnen
1 kilo
€ 2,75
356 AH bos wortels
1
€ 1,69
320 citroenen
per stuk
€ 0,65
358 verse abrikozen 1kg
1
€ 5,75
321 klein groen limoentje
per stuk
€ 0,70
368 verse zuurkool per 100 gr
1
€ 0,35
322 mango per stuk
314 meloen galia
315 peren Conference
316 hand- of navel sinaasappels
per stuk
€ 1,89
369 netje kleine witte uien
1
€ 1,79
323 hollandse kersen 1 kg
1 kilo
€ 8,75
370 snoep komkommertjes
1
€ 0,79
324 pruimen reine victoria 1 kg
1 kilo
€ 2,95
371 emmer oranje snoep paprikaatjes
1
€ 3,39
pruimen 1 kg
1 kilo
€ 3,95
372 AH beker snoeptomaatjes 500 gr
1
€ 3,79
326 nectarines per stuk
per kilo
€ 0,55
373 verse spaanse peper
1
€ 2,29
328 ananas
per stuk
€ 2,99
374 oranje paprika
1
€ 6,25
329 grapefruit per stuk
per stuk
€ 1,25
375 bosje verse munt
1
€ 1,99
1 kilo
€ 2,35
376 venkelknol
1
€ 2,49
331 wilde perzikken 1 kg
1
€ 2,75
377 nectarines per kilo
1
€ 3,75
333 kist cox orange appels 11 kilo
1
€ 8,25
378 pakje vers rood pepertje +/- 5 st
1
€ 1,39
334 peren comice du
1
€ 2,99
379 pak soepgroente
1
€ 3,95
335 watermeloen
1
€ 3,99
380 peultjes 100 gr
1
€ 2,99
336 gala appels
1 kilo
€ 2,95
381 AH zakje zuurkool 250 gr
1
€ 1,39
1
€ 2,95
382 AH bakje verse baslicum
325
330 appels elstar
339 mineolas 1 kg
€ 1,79
1
€ 1,99
383 bakje Sugar snaps (soort peultjes)
1
€ 2,79
500 gr
€ 2,95
385 ah voorgekookte plakjes aardappel
11
€ 2,29
345 zespri kiwi gold p/st
per stuk
€ 0,75
386 tarwegras tray 12 x
1
€ 14,95
346 handsinaasappels p/kilo
per stuk
€ 2,95
387 zak verse spinazie 300 gr
1
€ 2,49
347 doos pers sinaasappels
1
€ 14,99
389 meloen cantaloupe
1
€ 3,29
348 fruitsalade per kilo
1
€ 10,00
391 kruimige aardappelen 1,5 kg
1
€ 2,49
350 bakje bramen
1
€ 3,59
392 3 pond piepers vastkokende aardappelen
1
€ 2,49
351 bakje frambozen
1
€ 3,59
394 hollandse sperzibonen
100 gr
€ 2,49
352 bakje blauwe bessen
1
€ 3,49
395 ah voorgekookte aardappelen
1
€ 1,99
353 blikje ananas 375 gr
1
€ 1,59
396 voorgekookte kruimige aardappelen 1 kilo
1
€ 2,99
354 flesje citroensap
1
€ 0,69
398 AH voorgekookte tafelaardappelen 1 kg
1
€ 2,29
355 bakje rode bessen
1
€ 3,99
399 AH zakje ruccola sla 150 gr
1
€ 2,99
359 jazz appels p/kg
1
€ 2,75
400 ijsbergsla
per stuk
€ 1,69
361 AH zomerfruit diepvries
1
€ 2,99
401 krop sla
per stuk
€ 1,75
362 ah bak diepvries frambozen
1
€ 3,49
402 winterwortels
1 kilo
€ 1,59
363 ah diepvries bosvruchten
1
€ 2,99
403 paprika rood
1 kilo
€ 5,25
388 appels goudranetten
1
€ 2,75
404 paprika groen
1 kilo
€ 4,95
397 kist/doos goede persinaasappels
1
€ 19,50
405 paprika geel
1 kilo
€ 5,25
733 stukjes ananas (per ananas)
1
€ 4,95
406 uien 1kg
1 kilo
€ 1,50
342 bakje gesneden ananas 250 gr
344 bakje hollandse aardbeien 500 gr
Versie Datum:
5-11-2014
Nummer
Productnaam
Hoeveelheid
Prijs
1 kilo
€ 1,95
466 ah grote zak eikenbladmelange
1
€ 2,99
408 eetrijpe avocado
per stuk
€ 1,75
467 ah grote zak ruccola melange
1
€ 2,99
409 alflalfa
per bakje
€ 1,25
468 ah grote zak jonge bladslamelange
1
€ 2,99
410 diverse spruiten/kiemen
per bakje
€ 1,75
469 Iglo diepvries sperzibonen 450 gr
1
€ 1,99
411 radijsjes per 100 gr
per bosje
€ 1,75
470 ah bakje pesto dressing
per stuk
€ 1,49
407 rode uien
412 bakje tauge 200 gram
413 tuinkers bakje
414 bleekselderij
100 gr
€ 1,99
471 AH zakje romaine sla
1
€ 2,19
per stuk
€ 1,25
472 Gesneden snijbonen 400 gr
1
€ 3,79
1 kilo
€ 1,95
473 hak zilveruitjes
1
€ 1,25
100 gr
€ 2,95
474 hak potje witte bonen middel
1
€ 1,49
416 bosje krul peterselie
per stuk
€ 2,25
475 AH gesneden snijbonen 250 gr
1
€ 2,99
417 plantje basilicum
per stuk
€ 2,69
476 rode punt paprika per stuk
1
€ 1,25
418 verse oregano bosje
per stuk
€ 2,49
477 bakje verse basilicum
1
€ 1,99
419 plantje of bosje munt
per stuk
€ 2,79
478 ah pijnboompitten meditarenee
1
€ 2,49
420 bosje koriander
415 verse knoflook bolletje
per stuk
€ 1,95
480 AH pak gesneden boerenkool 300 gr
1
€ 1,79
421 verse gember 100 gr
1
€ 1,99
481 blikje tomatenpuree
1
€ 0,69
422 zakje ah veldsla 150 gr
1
€ 2,99
482 bakje rode bietjes
1
€ 2,49
1
€ 2,79
483 bosje rozemarijn
1
€ 2,49
424 eigen geroosterde pijnboompitten 100 gr
1
€ 5,75
484 haricot verts 1 kg
1
€ 7,50
425 ah zakje krulsla melange
1
€ 1,75
486 AH zakje oosterse wokgroente 400 gr
1
€ 2,99
426 ah eikenblad melange
1
€ 1,75
487 AH geschraapte wortels 300 gr
1
€ 1,39
427 ah veldsla
1
€ 1,99
492 schoongemaakte andijvie per kilo
1
€ 2,99
428 ah ruccola
1
€ 1,99
493 witlof
1
€ 2,75
429 ah jonge bladslamelange
1
€ 1,99
495 zakje biologische veldslamelange 100 gr
1
€ 2,99
430 ah botersla
1
€ 1,89
496 zakje biologische ruccola sla 40 gr
1
€ 2,29
431 ah ijsbergsla
1
€ 1,79
497 bakje ruccola 125 gr
1
€ 1,89
432 ah bakje pijnboompitten
1
€ 3,39
498 hollandse verse asperges per stuk
1
€ 1,25
433 ah zakje ruccola melange
1
€ 1,79
499 Bakje Mesclum sla 125 gr
1
€ 1,59
434 ah honingmosterddressingbekertje
1
€ 1,49
715 augurken in plakjes gesneden 100 gr
1
€ 1,00
435 ah ijsbergsla gemengd 400 gr
1
€ 2,99
721 gesnipperde uitjes 100 gr
100 gr
€ 1,25
436 pakje croutons naturel
1
€ 1,19
722 uien gesneden in ringen 100 gr
100 gr
€ 1,25
437 zakje geschraapte wortels 600 gr
1
€ 1,79
1258 iglo diepvries bloemkoolroosjes
1
€ 2,49
1 stuk
€ 3,50
1259 iglo diepvries tuinboontjes
1
€ 2,29
1
€ 1,50
1290 grote knolselderij van +/- 1 kg
1
€ 0,00
1
€ 1,95
1291 pompoen (fles) van 1 kg
1
€ 0,00
442 bos lolo rosso sla
1
€ 1,95
1292 gekookte bieten 1 kg
1
€ 0,00
443 courgette per stuk
1 kilo
€ 1,89
1714 Grootverpakking cup a soup groente
1
€ 8,75
1
€ 2,50
1715 grootverpakking cup a soup kip
1
€ 8,75
423
champignons bakje 250 gr
438 bloemkool
440
bakje gesneden champignons 100 gr
441 bos lolo bianco
444 prei
1
€ 2,75
1716 pot tomatenpuree
1
€ 1,99
100 gr
€ 1,95
1882 Hak rode kool met appeltjes klein
1
€ 1,69
447 celavita aardappel krieltjes
1
€ 2,29
2419 ah zakje geschraapte wortels 500 gr
stuk
€ 1,99
449 pakje AH zuurkool 500 gr
1
€ 1,99
2740 AH bekertje snoeptomaatjes 200 gr
1
€ 2,19
450 verse munt
1
€ 1,89
2741 ah bekertje snoepkomkommertjes
1
€ 2,29
454 AH veldsla 150 gram
1
€ 2,99
2759 blik asperges
1
€ 1,99
455 pakje diepvries doperwten
1
€ 1,79
3402 AH verse Wokgroenten thai
1
€ 3,19
456 bosje platte peterselie
1
€ 1,99
3413 bakje sjalotjes
1
€ 1,49
457 AH verse sladressing balsamico
1
€ 2,39
3420 AH mini krieltjes
1
€ 1,59
458 AH verse sladressing ceaser
1
€ 1,99
7503 HAK bruine bonen groot
1
€ 2,29
459 vastkokende aardappels bildstar 1 kg
1
€ 1,75
9071 gedroogde abrikozen 150 gr
460 Bosje lente-ui
1
€ 1,89
9996 gesneden boerenkool
100 gr
€ 1,79
14017 Ardo bladspinazie (diepvries) 2,5 kg
462 AH Bakje verse dadels 250 gr
1
€ 3,79
463 ah zakje gesneden sperzibonen 500 gr
1
€ 2,69
1 kilo
€ 4,75
1
€ 1,99
445 plantje verse bieslook
446 peultjes
461 verse dadels per 100 gr
464 broccoli
465 Bildstar aardappelen 1 kilo
€ 2,79
500 gram
€ 2,19
1
€ 6,95
100 gr
€ 2,95
Vleeswaren
500 ambachtelijke beenham
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
501 schouderham
100 gr
€ 2,15
565 eigen fabricaat kippensoep
1
€ 5,50
502 gegrilde rosbief
100 gr
€ 2,99
566 eigen fabricaat tomatensoep met ballen
1
€ 5,75
503 gegrilde varkensrollade
100 gr
€ 1,95
567 eigen fabricaat groentesoep zonder vlees
504 runderrookvlees
100 gr
€ 3,19
568 spianata romana pikant
505 coburger rauwe ham
100 gr
€ 2,85
506 bacon
100 gr
507 pekelvlees
100 gr
508 gelardeerde lever met spekjes
Nummer
Productnaam
1
€ 5,25
100 gr
€ 2,45
570 eigen fabricaat erwtensoep met worst
1
€ 5,75
€ 2,65
571 prosciutto crudo 100 gr
1
€ 3,49
€ 2,45
572 BBQ vlees per persoon
1
€ 6,50
100 gr
€ 1,99
575 runder tartaar 1 kg
1
€ 12,99
509 gebraden kipfilet
100 gr
€ 2,45
576 hamburger per stuk
1
€ 1,59
510 gemarineerde kiprollade
100 gr
€ 2,45
578 rundergehakt 1 kilo
1 kilo
€ 9,99
511 gerookte kip
100 gr
€ 2,75
579 kip-drumsticks rauw
1 kilo
€ 7,99
512 gerookt ontbijtspek
100 gr
€ 1,95
580 kipfilet per kilo in blokjes
1 kilo
€ 10,75
513 tongeworst
100 gr
€ 1,85
581 kipburger per stuk
1
€ 1,25
515 afgepast stukje kalfsleverworst per 250 gr
250 gr
€ 3,25
582 bakje luxe gemengde olijven 400 gr
1
€ 5,95
516 amsterdamse leverworst
100 gr
€ 1,79
583 magere spekblokjes
1
€ 3,99
517 ossenworst
100 gr
€ 2,09
585 stukje oude kaas geraspt 100 gr
518 grillworst
100 gr
€ 1,79
598 ham/prei salade
519 grillworst met kaas
100 gr
€ 1,85
520 chorizo
100 gr
521 gegrild gehakt
100 gr
522 peper cervelaat
1
€ 2,49
100 gr
€ 1,99
599 verse tzatziki 1 kg
1
€ 8,95
€ 2,25
624 dun gesneden gerookte kip 100 gr
1
€ 2,65
€ 2,15
625 dun gesneden serano ham 100 gr
1
€ 3,20
100 gr
€ 2,55
626 Achterham zonder spekrandje 100 gr
100 gr
€ 2,85
523 boerenmetworst
100 gr
€ 1,99
627 zeeuws spek
1
€ 2,25
524 corned beef
100 gr
€ 1,99
628 hele chorizo worst
1
€ 12,95
525 brabantse metworst
100 gr
€ 2,19
629 ei/bacon salade 100 gr
1
€ 1,87
526 cervelaatworst
100 gr
€ 2,29
630 vissalade frans 100 gr
1
€ 1,96
527 salami
100 gr
€ 2,45
658 gevuld eitje (vanaf 10 stuks)
1
€ 0,75
528 gekookte worst
100 gr
€ 1,99
659 ham/asperge rolletjes
1
€ 1,25
529 fricandeau
100 gr
€ 2,75
660 rundergehaktbal
1
€ 1,49
530 serrano ham
100 gr
€ 3,35
661 runderhamburger
1
€ 1,69
531 carpaccio
100 gr
€ 4,75
663 mini gehaktballetjes in ketjapsaus
532 boterhammerworst
100 gr
€ 1,99
664 wild zwijnpate 100 gr
533 leverkaas
100 gr
€ 1,85
534 stukje cranberry pate (fijn) 100 gr
100 gr
€ 2,19
535 stukje peperpate (fijn) 100 gr
100 gr
1
€ 0,00
100 gr
€ 2,25
665 eigen fabricaat aspergesoep 1 liter
1
€ 5,95
666 nasi/bami varkensvlees 1 kg
1
€ 8,95
€ 2,19
692 schouderkarbonade 1000 gr
1
€ 7,98
per stuk
€ 0,55
693 half om half gehakt
100 gr
€ 7,99
537 gehaktbal van de slager
1
€ 1,50
694 kogel-biefstuk 100 gr
1
€ 3,15
538 tartaartje a 100 gram
1
€ 1,50
698 hachee vlees 100 gr
1
€ 1,75
539 rundersalami 100 gr
1
€ 2,49
719 shoarma reepjes 1 kg (varkensvlees)
1 kg
€ 8,50
540 parmaham 100 gr
1
€ 5,45
720 kipshoarma 1 kg
1 kg
€ 10,75
542 mortadella 100 gr
100 gr
€ 2,05
732 runderpoulet 100 gr
100 gr
€ 1,25
543 gerookte kip in reepjes 100 gr
100 gr
€ 2,45
734 Gerookte kip (flinterdun gesneden)
100 gr
€ 2,65
544 salami in blokjes
100 gr
€ 2,20
736 gourmet vlees per persoon
1
€ 6,95
545 grillworst in blokjes 1 kg
100 gr
€ 13,95
741 verse saucijzen 1 kg
1
€ 3,99
548 schouderham in blokjes
100 gr
€ 0,00
747 gerookte kip per stuk heel 100 gr
1
€ 2,45
551 gerookt ontbijtspek in blokjes p 100 gr
100 gr
€ 0,00
750 eigen fabricaat bospaddenstoelensoep
1
€ 6,50
552 stukje boeren/ardenner pate 100 gr
100 gr
€ 2,19
752 ambachtelijke rookworst
1
€ 2,49
553 boerenmetworst in blokjes 100 gr
100 gr
€ 1,80
764 div. eigengemaakte soepen
1 liter
€ 2,50
554 chorizo in blokjes
100 gr
€ 1,95
767 Malse biefstuk-spies 100 gr
100 gr
€ 2,35
556 eigen fabricaat tomaatgroente soep ballen 1L
100 gr
€ 5,75
769 zoete tomatensoep met paprika 1 liter
1
€ 6,25
557 bacon in blokjes
100 gr
€ 2,45
771 kippenpootjes per stuk
1
€ 0,75
pastrami
536 gekookt scharrel EI
100 gr
€ 2,49
772 BBQ huur
1
€ 7,50
560 kip grillworst
100 gr
€ 1,95
773 stokje kip sate 85 gr
1
€ 0,95
562 katenspek
100 gr
€ 1,95
778 unox blikjes leverpastei 3 st
1
€ 1,35
564 spianata romana
100 gr
€ 2,40
779 scharrel kippenpoten p/stuk
1
€ 6,75
558
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
784 doos losse pasteitjes
1
€ 11,99
8690 diverse soorten pasta salade 2,5 kg
1
€ 15,75
785 varkenshaasje 100 gr
100 gr
€ 1,49
9950 riblappen per kilo
1
€ 12,50
787 stokje kipsate 45 gr
Nummer
Productnaam
45 gr
€ 1,25
788 varkens saucijzen worst pst
1
€ 1,49
795 tomaat/pompoen creme soep 1 liter
1
€ 6,25
797 schouderkarbonade 2 stuks 100 gr
1
€ 1,25
555 stukje gerookte kip
100 gr
€ 2,45
100 gr
€ 2,09
100 gr
€ 1,89
Salades
1
€ 0,00
600 filet americain
100 gr
€ 2,65
601
1737 gehakt cordon bleu per stuk
1
€ 1,55
602 krab salade
100 gr
€ 2,59
1876 beenham/witte asperge rolletje
1
€ 1,25
603 zalm salade
100 gr
€ 2,29
1878 toastje brie met walnoot
1
€ 1,25
604 eier salade
100 gr
€ 1,89
1879 cherry roma tomaatje mozzarella pesto
1
€ 1,00
605 tonijn salade
100 gr
€ 1,89
1880 toastje hollandse garnalen
1
€ 1,25
606 selderij salade
100 gr
€ 1,59
1881 runderrookvlees met gekookt eitje
1
€ 0,75
607 beenham salade
100 gr
€ 2,45
3201 bakje roomboter kruidenboter 100 gr
1
€ 1,59
608 huzarensalade
100 gr
€ 1,79
150 gr
€ 2,99
609 pittige kipsalade
100 gr
€ 2,19
799 hele gesneden ham voor isken (bakker)
925 verse parmezaanse grof gesn
3203 bakje aioli 150 gr
bakje roompate
3204 verse eigen fabricaat kipsate p/st
1
€ 1,10
610 kip sate salade
100 gr
€ 2,09
3205 schaal met blokjes jonge & oude kaas
1
€ 16,95
611 kaassalade
100 gr
€ 1,89
3206 schaal met plakjes worst
1
€ 0,85
612 kip kerrie salade
100 gr
€ 2,19
3207 buitenhuis mini saucijzenbroodjes
1
€ 8,95
613 griekse gyros salade (pittig)
100 gr
€ 2,09
3417 AH hollandse rundergehaktballetjes
1
€ 3,99
614 surinaamse eiersalade
100 gr
€ 1,99
3418 AH runderfiletlapjes
1
€ 4,69
615 johma kartoffeln salade 500 gr
3419 AH pepersteak
1
€ 2,39
616 garnalensalade
3422 C 1000 bakken & braden
1
€ 1,59
617 biologisch blikje tartex kruiden pate
6000 gevuld ei p/st
1
€ 1,00
6001 cervelaat/augurk rolletje
1
€ 0,75
6002 achterham/augurk rolletje
1
6003 mini mozzarella/tomaat/pesto sate
6004 plakje stokbrood met gerookte zalm
1
€ 2,25
100 gr
€ 2,49
1
€ 5,49
620 gerookte kipsalade in honingmosterd
100 gr
€ 1,95
621 romaanse kipsalade
100 gr
€ 2,25
€ 0,75
622 bakje roompate (zonder uitjes)
1
€ 1,79
1
€ 0,85
623 AH sellerij salade
1
€ 1,49
1
€ 1,50
647 johma kip/meloen salade
1
€ 2,39
6005 plakje stokbrood met olijven tapenade
1
€ 1,00
648 johma kip samba salade
1
€ 2,29
6006 stukje wrap met gerookte zalm
1
€ 1,25
649 johma kip sate salade
1
€ 1,79
6007 stukje wrap met gerookte kip
1
€ 1,00
650 johma tonijnsalade
1
€ 1,99
7002 luxe belegd broodje divers assortiment
1
€ 2,95
656 johma beenhamsalade
1
€ 2,39
7029 Unox rookworst 80 gram x 4
1
€ 3,25
677 huzarensalade 1 kg
7060 ossenworst portie 30 gram
30 gr
€ 0,00
678 aardappelsalade 1 kg
1
€ 4,95
7061 chorizo portie 30 gram
30 gr
€ 0,00
679 salade gerookte kip/zongedr tom./pijnb 1 kg
1
€ 12,95
7062 salami portie 30 gram
30 gr
€ 0,00
680 salade vegetarisch naturel 1 kg
1
€ 10,95
7063 gebraden rosbief 30 gram
30 gr
€ 0,00
682 verse groene salade met oa geitenkaas p/kg
1
€ 12,95
7064 cervelaatworst portie 30 gram
30 gr
€ 0,00
684 bakje gewassen harde rauwkost 100gr
1
€ 0,95
7065 ambachtelijke achterham portie 30 gram
30 gr
€ 0,00
685 gemengde salade naturel bakje 1 p
1
€ 1,89
7066 leverkaas portie 30 gr
30 gr
€ 0,00
686 grote bak gemengde salade 1kg
1
€ 9,99
7067 kiprollade portie 30 gr
30 gr
€ 0,00
687 eigen fabricaat ceaser salade 1 kg
1
€ 11,50
7068 rauwe ham portie 30 gr
30 gr
€ 0,00
688 hansel komkommersalade 100 gr
1
€ 1,55
7069 boterhamworst portie 30 gram
30 gr
€ 0,00
689 griekse feta/komkommer salade 1 kg
1
€ 12,95
1
€ 0,00
690 slagers rookworst 100 gr
1
€ 18,95
7070 serranoham portie 30 gr
€ 3,95
€ 0,00
691 mager zuurkoolspek 100 gr
1
€ 1,59
7072 runderrookvlees portie 30 gr
1
€ 0,00
716 luxe opgemaakt aardappelsalade
1
€ 10,95
7073 pekelvlees portie 30 gram
1
€ 0,00
725 luxe visschotel gerookte paling
1
€ 44,99
7074 brabantse metworst portie 30 gram
1
€ 0,00
726 luxe visschotel gerookte zalm
1
€ 46,99
7075 gebraden gehakt portie 30 gram
1
€ 0,00
727 luxe visschotel gerookte makreel
1
€ 18,99
€ 0,00
730 opgemaakte huzarensalade
1
€ 11,95
1
€ 0,00
731 luxe visschotel (ger.zalm/paling/makreel)
1
€ 49,95
7082 huur BBQ+gas
1
€ 25,00
739 lisimo verse basilicum pesto 480 gr
1
€ 10,50
7500 chorizo (reuver)
1
€ 1,00
740 Lisimo verse pesto basilicum 250 gr
1
€ 4,25
7071 pepercervelaat portie 30 gr
7076 leverworst portie 30 gr
7077 schouderham portie 30 gr
Versie Datum:
5-11-2014
Nummer
Productnaam
Hoeveelheid
Prijs
777 ah maaltijdsalade ceasar
1
€ 4,49
765 runder hamburger p/st
1
€ 1,79
789 luxe hollandse garnalensalade 1 kg
1
€ 22,75
776 bakje borrel plakken gekookte worst 100 gr
1
€ 1,85
1158 johma farmersalade
1
€ 1,79
786 eigen fabricaat kipperagout 1 kg
100 gr
€ 9,95
1864 Ah paasschuimpjes zacht
1
€ 2,49
796 bloemkool/broccoli creme soep 1 liter
1
€ 6,25
7016 maaltijdsalade groene sla/honingmosterd p/kg
1
€ 11,50
1159 stegeman salami toscana
1
€ 2,49
7017 maaltijdsalade naturel p/kg
1
€ 9,25
1275 verstegen salami toscane
1
€ 2,29
7018 maaltijdsalade gerookte kip p/kg
1
€ 11,75
7019 maaltijdsalade pasta/tonijn p/kg
1
€ 10,50
7020 maaltijdsalade pasta/gerookte kip p/kilo
1
€ 10,75
7021 maaltijdsalade groene sla / kip p/kg
1
€ 11,50
800 jonge kaas gesneden
100 gr
€ 1,49
7022 Maaltijdsalade Pasta/vegetarisch p/kilo
1
€ 9,95
801 jong belegen kaas gesneden
100 gr
€ 1,59
7023 maaltijdsalade gerookte kip
1
€ 0,00
802 belegen kaas gesneden
100 gr
€ 1,69
7024 maaltijdsalade tonijn 1 kg
1
€ 11,50
803 extra belegen kaas gesneden
100 gr
€ 1,79
7030 ceaser salade 1 kg
1
€ 10,50
804 oude kaas gesneden
100 gr
€ 1,99
7032 pasta salade zongedroogde tom spinazie
1
€ 12,25
805 overjarige kaas gesneden
100 gr
€ 2,49
1
€ 60,00
806 old amsterdam gesneden
100 gr
€ 2,39
40 gram
€ 0,00
807 roomkaas gesneden
100 gr
€ 2,09
40 gr
€ 0,00
808 boerenkaas gesneden
100 gr
€ 2,09
7053 smeerleverworst 100 gr
1
€ 1,15
809 jonge leidse kaas gesneden
100 gr
€ 1,79
7054 tonijnsalade 40 gr
1
€ 0,00
810 belegen leidse kaas gesneden
100 gr
€ 1,99
7055 krabsalade 40 gr
1
€ 0,00
811 oude leidse kaas gesneden
100 gr
€ 2,39
7050 kip kerrie salade 40 gram
7051 ei salade 40 gram
7052 filet americain 40 gram
7056 kipsate salade 40 gr
7057 surinaamse eiersalade 40 gr
7058 sellerie salade 40 gr
Kaas (gesneden)
1
€ 0,00
812 maaslander jong gesneden
100 gr
€ 1,99
40 gr
€ 0,00
813 maaslander belegen gesneden
100 gr
€ 2,19
40 gr
€ 0,00
814 milner 30+ jong gesneden
100 gr
€ 2,09
7084 huur partytent
1
€ 7,50
815 milner 30 + gerijpt gesneden
100 gr
€ 2,09
7085 luxe aardappelsalade
1
€ 10,95
816 komijn 20+ kaas gesneden
100 gr
€ 2,09
1
€ 0,50
817 leerdammer gesneden
100 gr
€ 1,99
818 geitenkaas gesneden
100 gr
€ 2,09
820 knoflook kaas gesneden
100 gr
€ 2,19
7089 BBQ saus kosten per persoon
Stukjes worst
821 mosterd kaas gesneden
100 gr
€ 2,19
546 peper pate grof 100 gr
100 gr
€ 2,19
822 chili peperkaas gesneden
100 gr
€ 2,19
547 stukje grillworst van 100 gram
100 gr
€ 0,00
823 rookkaas naturel gesneden
100 gr
€ 2,09
646 kips kleine leverworst 120 gr
1
€ 1,49
824 rookkaas kruiden gesneden
100 gr
€ 2,09
662 Kips smeerleverworstje
1
€ 2,75
825 bakje verse roomkaas met bieslook
100 gr
€ 1,95
675 bakje verse olijven 100 gr
250 gr
€ 1,25
827 milner 30 + extra gerijp gesneden
100 gr
€ 2,19
700 stukje spaanse chorizo 250 gr
100 gr
€ 4,50
830 bieslookkaas p/100 gr
100 gr
€ 2,09
701 stukje smeerworst 250 gr
100 gr
€ 3,25
831 geitenkaas met kruiden
100 gr
€ 2,19
702 afgepast leverworstje p/st 250 gr
250 gr
€ 2,85
832 oude geitenkaas gesn p/100gr
100 gr
€ 2,29
703 stukje ossenworstje 250 gr
100 gr
€ 4,50
833 brandnetelkaas gesneden
100 gr
€ 2,19
704 stukje grillworst 250 gr
250 gr
€ 3,60
834 milner 30+ gesneden oude kaas per 100gram
1
€ 2,19
705 stukje grillworst met kaas 250 gr
250 gr
€ 3,75
845 maaslander jong voorverpakt
1
€ 3,25
706 stukje brabantse metworst 250 gr
250 gr
€ 4,75
846 milner komijn voorverpakt
1
€ 3,25
707 stukje gekookte worst 250 gr
250 gr
€ 4,00
847 biologische geitenkaas 100 gr
100 gr
€ 2,59
708 campina bakje kruidenboter
100 gr
€ 1,75
848 slankie 20 + kaas gesneden
200 gr
€ 2,99
709 bakje eigen fabricaat kruidenboter
1
€ 1,29
849 stukje uniekaas jong belegen 450 gr
1
€ 4,75
710 opgemaakte hapjesschotel per luxe hapje
1
€ 0,75
851 milner 30+ komijn voorverpakt
1
€ 3,25
711 hapjesschotel met stukjes worst & kaas
1
€ 0,00
852 zakje unikaas geraspte kaas 150 gr
1
€ 1,49
100 gr
€ 1,29
853 geraspte gruyere kaas
100 gr
€ 1,99
735 soepballetjes 500 gr
1
€ 3,29
854 voorverpakte milner extra gerijpt gesn
1
€ 3,79
742 stuk gekookte worst 100 gr
1
€ 1,50
855 zakje geraspte jonge kaas
1
€ 1,99
1
€ 5,25
857 zakje geraspte belegen kaas 200 gr
1
€ 2,79
754 div.soorten eigen soep 1 liter
1
€ 4,95
858 div verpakkingen gesneden kaas
1
€ 2,25
755 unox rookworst 375 gr
1
€ 3,65
859 friese nagelkaas gesneden 100 gr
100 gr
€ 2,19
756 unox knakworst 400 gr
1
€ 1,70
860 jong belegen kaas gesn (tosti)
100 gr
€ 1,25
718 eigen fabricaat kruidenboter p/100 gr
753
eigen fabricaat erwtensoep
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
865 pakje gesneden jonge kaas
1
€ 1,99
921 stukje castello blue 150 gr
100 gr
€ 2,79
866 pakje gesneden oude kaas
1
€ 2,99
922 stukje roquefort p/100 gr
100 gr
€ 2,40
Nummer
Productnaam
100 gr
€ 2,79
923 stukje chaumes 100 gr
870 Old Amsterdam grootverpakking 50 plak
1
€ 17,25
924 stukje fischer munster kaas 220gr
875 pakje cheddar cheese
1
€ 2,19
880 biologische jonge kaas gesn 100 gr
1
881 biologische oude kaas gesn 100 gr
1
100gr
867 gruyere kaas 100 gr
882 biologische belegen kaas gesn 100 gr
€ 2,39
220gr
€ 5,79
926 rustique camembert
1
€ 3,85
€ 1,89
927 grozette parmezan
per stuk
€ 3,98
€ 2,39
928
1
€ 2,79
€ 2,09
929 hutenkase groot bakje
1
€ 3,25
stukje zachte geitenkaas
1260 voorverpakte emmentaler kaas gesn
1
€ 3,19
930 hutenkase klein bakje
1
€ 1,95
9000 Vergeer gouda jong 2pl 36 x 30gr
1
€ 17,65
931 latbri mozzarela groot
1
€ 2,25
9001 Vergeer Gouda Geitenkaas 2pl 36x30gr
1
€ 26,10
932 latbri italian mozzarella
1
€ 1,55
9002 Vergeer gouda jong bel. 2pl 36x30gr
1
€ 19,57
933 apetina feta van arla in water
1
€ 3,10
9003 Vergeer sambalkaas 2pl 30x30gr
1
€ 20,14
934 mini mozzarella bolletjes
1
€ 2,19
9004 Vergeer mosterdkaas 2pl 30x30gr
1
€ 20,14
935 zakje buffel mozzarella groot 250 gr
9005 Vergeer tuinkruiden 2 pl 30x30gr
1
€ 20,14
936 stukje geitenkaas met kruiden
9006 Vergeer gouda jb komijn 2 pl 36x30gr
1
€ 20,14
9007 Vergeer old holland 2 pl 20x40gr
1
€ 17,60
9008 Vergeer gouda oud 2 pl 36 x 30gr
1
9009 Vergeer biologisch 30x30gr
9010 Vergeer 20+ halvetta 30x
1
€ 3,75
100 gr
€ 2,19
937 ambassador camembert
1
€ 1,79
938 stukje milner extra gerijpt
100 gr
€ 1,99
€ 22,88
939 stukje geitenkaas p/100gr
1
€ 2,19
1
€ 18,25
940 la vache qui rit
1
€ 17,99
941 stukje extra gerijpte milner 30 +
942 zwitserse strooikaas busje
€ 1,99
€ 1,99
1
€ 1,29
100 gr
€ 2,29
944 apetina witte kaasblokjes in olie 45 +
1
€ 2,99
943 stukje chili-peper kaas
Kaas (stuk)
1
100 gr
798 uniek kaasblokjes oud
1
€ 3,69
945 klein stukje schapenkaas
1
€ 4,79
856 zakje oude geraspte kaas
1
€ 2,99
946 pakje monchou
1
€ 1,75
100 gr
€ 1,25
947 stukje port salut
1
€ 3,29
862 plat stukje oude kaas
1
€ 0,00
948 stukje oude geitenkaas
100 gr
€ 2,29
868 stukje belegen kaas
1
€ 2,00
949 stukje friese nagelkaas
1
€ 2,19
869 stukje groene pesto kaas p/100 gr
1
€ 2,29
950 opgemaakte schaal met stukjes kaas
1
€ 0,50
861 stukje jong belegen kaas in kleine blokjes
100 gr
€ 1,99
951 apetina geraspte witte kaas
100 gr
€ 2,49
874 stukje blauwschimmel rochudale
1
€ 2,19
952 zoete rode pepertjes met verse kaas
100 gr
€ 1,99
876 stukje stolwijcker boerenkaas
1
€ 2,09
953 apetina feta plak
1
€ 2,25
899 Stukje brandnetelkaas 100 gr
100 gram
€ 2,19
954 stukje komijn 20+ 100 gr
1
€ 2,09
900 stukje jonge kaas p/100 gr
100 gr
€ 1,49
955 stukje magor 100 gr
1
€ 2,19
901 stukje jong belegen kaas p/100 gr
100 gr
€ 1,59
956 stukje old amsterdam
1
€ 2,79
902 stukje belegen kaas p/100 gr
100 gr
€ 1,69
957 stukje jonge kaas
1
€ 1,99
903 stukje extra belegen kaas p/100 gr
100 gr
€ 1,79
958 stukje korstloze leidse kaas
100 gr
€ 2,19
904 stukje oude kaas p/100 gr
100 gr
€ 1,99
959 bakje mozzarella
1
€ 1,89
905 stukje overjarige kaas p/100 gr
100 gr
€ 2,49
960 AH blokjes belegen kaas 300gr
1
€ 3,79
906 stukje old amsterdam p/100 gr
100 gr
€ 2,35
961 blokjes jonge kaas p/100 gr
1
€ 1,75
907 stukje boerenkaas p/100 gr
100 gr
€ 2,09
962 blokjes oude kaas p/100 gram
1
€ 2,25
908 stukje jonge leidse kaas p/100 gr
100 gr
€ 1,79
963 blokjes belegen kaas p/100 gr
1
€ 1,99
909 stukje belegen leidse kaas p/100 gr
100 gr
€ 2,09
964 grootverp. molkerij geitenkaas in olie 2 kg
100 gr
€ 20,49
910 stukje oude leidse kaas p/100 gr
100 gr
€ 2,29
965 ah blokjes jonge kaas
1
€ 2,49
911 stukje jonge maaslander p/100 gr
100 gr
€ 2,19
966 AH blokjes oude kaas 200 gr
1
€ 3,49
912 stukje belegen maaslander p/100 gr
100 gr
€ 2,19
967 geraspte parmezaanse kaas 100 gr
100 gr
€ 2,95
913 stukje jonge milner 30 + p/100 gr
100 gr
€ 1,89
968 stukje leerdammer
1
€ 1,99
914 stukje gerijpte milner 30 + p/100 gr
100 gr
€ 1,99
969 blokjes leerdammer 100 gr
1
€ 2,29
915 stukje leerdammer p/100 gr
100 gr
€ 1,99
970 President Brie 60 +
1
€ 2,79
916 stukje geitenkaas p/100 gr
100 gr
€ 2,09
971 President Camembert
1
€ 3,29
917 stukje mosterd kaas p/100 gr
100 gr
€ 2,19
972 stukje ananas roomkaas
100 gr
€ 1,75
918 stukje roombrie p/100 gr
100 gr
€ 1,99
973 stukje gember roomkaas
1
€ 2,19
919 stukje gorgonzola p/100 gr
100 gr
€ 2,40
974 stukje knoflook kaas
100 gr
€ 2,09
920 stukje danish blue 125gr
125gr
€ 2,49
975 ah voorverpakte blokjes jonge kaas
1
€ 2,49
872 stukje geitenkaas p/100 gr
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
976 ah voorverpakte stukjes oude kaas
1
€ 2,49
1018 optimel DRINK aardbei/kers
1 liter
€ 1,60
978 zakje geraspte oude kaas
1
€ 3,29
1019 optimel DRINK rode grapefruit
1 liter
€ 1,60
Nummer
Productnaam
979 stukje biologische jonge kaas 100 gr
980 stukje biologische oude kaas
981 stuk jong belegen kaas
1
€ 1,89
1020 optimel DRINK mango/passievrucht
1 liter
€ 1,60
100 gr
€ 2,39
1021 optimel YOGHURT bosvruchten
1 liter
€ 1,99
1
€ 1,39
1022 optimel YOGHURT aardbei
1 liter
€ 1,99
1
€ 2,69
1023 optimel YOGHURT vanille
1 liter
€ 1,99
100 gr
€ 1,79
1024 optimel YOGHURT perzik/maracuja
1 liter
€ 1,99
988 stukje beemster belegen kaas p/100 gr
1
€ 1,69
1025 melkunie halfvolle melk 1 liter
1
€ 1,15
982 bolletje buffel mozzarella
983 geraspte jong/belegen kaas 100 gr
991 coolbest yang mei
1
€ 2,65
1026 melkunie karnemelk 1 liter
1
€ 1,15
1241 apetina feta in olie
1
€ 2,99
1027 melkunie volle melk 1liter
1
€ 1,35
1244 Athos gekruide feta in olie
1
€ 2,39
1028 coolbest tropical sunrise 1.5 liter
1,5
€ 2,49
1248 Eru smeerkaas prestige
1
€ 1,75
1029 healthy people mango/acerola 750 ml
0,75 liter
€ 2,59
1278 rambol met noten
1
€ 2,99
1030 healthy people cranberry 750 ml
0,75 liter
€ 2,59
1364 Buco roomkaas ananas
1
€ 2,79
1031 healthy people coconut/ananas 750 ml
1 liter
€ 2,59
7501 chaumes 1/2
1
€ 1,00
1032 fruity king multi orange juice 2 liter
1liter
€ 3,25
7502 roquefort
1
€ 1,00
1033 Fruity king tropical juice 2 liter
1
€ 3,25
1034 fruity king orange juice 2 liter
2 liter
€ 3,25
1035 coolbest premium orange
1 liter
€ 1,89
Zuivel
1036 coolbest mango
1 liter
€ 1,99
877 parrano strooikaas
1
€ 3,59
1037 coolbest grapefruit
1 liter
€ 2,19
897 bakje tzatziki 1 kilo
1
€ 11,75
1038 coolbest strawberry hill
1 liter
€ 2,19
977 AH zaanse hoeve magere kwark 500 gr
1
€ 1,25
1039 coolbest vitaday tropical
1 liter
€ 2,19
984 coolbest granaatappel/framboos 1 liter
1
€ 2,59
1040 coolbest vitaday original
1 liter
€ 2,19
985 stukje biologische geitenkaas
1
€ 2,39
1041 coolbest vitaday normaal light
1 liter
€ 2,29
986 coolbest coconut paradise 1 liter
1
€ 2,59
1042 coolbest premium orange light
1 liter
€ 2,19
987 coolbest powerfruit Acai 750ml
1
€ 2,35
1043 coolbest pommegranate 750ml
1 liter
€ 2,35
989 Danio bosbes 2-pack
1
€ 1,59
1044 coolbest red citrus
1 liter
€ 2,49
990 danone activia 4 stuks aardbei
1
€ 2,49
1045 coolbest raspberry romance
1
€ 2,59
992 danone luchtige kwark aardbei/vanille 2 st
1
€ 1,39
1046 coolbest powerfruit cranberry 750 ml
1
€ 2,35
993 danone luchtige kwark bosbes 2st
1
€ 1,39
1047 campina boerenland vanille vla 1 liter
1
€ 1,89
994 danone luchtige kwark perzik 2 st
1
€ 1,39
1048 coolbest mango 1,5 liter
1
€ 2,79
995 danone luchtige kwark aardbei 2 st
1
€ 1,39
1049 rice dream melk 1 liter
1
€ 2,79
996 coolbest rabarber & framboos
1
€ 2,79
1051 Coolbest braam/zwarte bes 1 liter
1
€ 2,39
997 coolbest vlierbloesem & peer 1 liter
1
€ 2,79
1052 coolbest premium orange 1,5 l
1
€ 2,49
1
€ 1,69
1053 AH roomboter basic 250 gram
1
€ 1,49
999 Campina halfvolle melk can 2.4 L
2,4 L
€ 2,19
1054 campina halfvolle melk 1/2 liter
1
€ 0,65
1000 melkunie halfvolle melk 1 liter
1 liter
€ 1,20
1055 campina volle melk 1/2 liter
1
€ 0,75
1001 melkunie volle melk 1 liter
1 liter
€ 1,30
1056 campina magere yoghurt 0.5 l
1
€ 0,70
1002 melkunie karnemelk 1 liter
1 liter
€ 1,15
1061 AH Puur & eerlijk yoghurt 500 gr
1
€ 1,89
1003 melkunie magere melk 0 % 1 liter
1 liter
€ 1,30
1062 AH puur & eerlijk sinaasappelsap 1 liter
1
€ 4,49
1004 melkunie volle yoghurt 1 liter
1 liter
€ 1,55
1069 griekse yoghurt 500 ml
1
€ 1,89
1005 melkunie magere yoghurt 1 liter
1 liter
€ 1,35
1070 cocos melk 400 ml
1
€ 1,79
1006 campina halfvolle melk 1,5 liter
1,5 liter
€ 1,85
1072 biogarde roer yoghurt 500 ml
1
€ 1,49
1007 healthy people blauwe bessen 750 ml
750ml
€ 2,59
1073 biogarde magere kwark
1
€ 2,39
1008 healthy people granaatappel 750 ml
1 liter
€ 2,59
1074 biogarde roer yoghurt STAND
1
€ 1,79
1009 healthy people framboos 750 ml
1 liter
€ 2,59
1078 innocent smoothie mango 1 liter
1
€ 3,49
1010 yokidrink perzik
1 liter
€ 1,39
1080 De Boed Mais eieren 6 stuks
1
€ 1,79
1011 yokidrink aardbei
1 liter
€ 1,39
1081 vrije uitloop eieren groot 6 stuks
1
€ 1,99
1012 yokidrink framboos
1 liter
€ 1,39
1082 danone vitelinea 8 pack
1
€ 3,89
1013 yokidrink banaan 1liter
1 liter
€ 1,39
1083 danone activia muesli naturel 4 st
1
€ 2,59
1014 yokidrink peer 1 liter
1 liter
€ 1,39
1084 Ah milde yoghurt walnoten+honing 500 ml
1
€ 1,79
1015 optimel DRINK ananas 1 liter
1 liter
€ 1,60
1085 vanille vla 1 liter
1
€ 1,79
1016 optimel DRINK framboos 1 liter
1 liter
€ 1,60
1086 campina houdbare melk (6 pakjes a 0.2l)
1
€ 1,99
1017 optimel DRINK limoen 1 liter
1 liter
€ 1,60
1090 creme freche AH 125 ml
1
€ 1,09
998
geitenmelk
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1091 griekse yoghurt klein
1
€ 1,29
8671 Boerenland karnemelk bio 10 L
1
€ 13,95
1092 boerenlandyoghurt
1
€ 1,99
8675 1 persoons toetje
1
€ 1,29
1093 campina boerenland volle melk
1
€ 1,39
8680 Mona boordevol klein
1
€ 0,85
1094 weerribben biologische karnemelk 1 liter
1
€ 1,29
8682 Optimel drink appel/kers 6 x 250 ml
1095 melkunie halfvolle melk 0.25 l
1
€ 0,49
8685 chiquata smoothie
1
€ 1,89
1096 Innocent smoothie mango 0.75 l
1
€ 3,29
8686 milk & fruit 500 ml
1
€ 1,09
1097 melkunie bekertje karnemelk 0,25 l
1
€ 0,49
8687 vifit drink 500 ml
1
€ 1,19
1098 AH scharreleieren 10 stuks
1
€ 2,39
8688 vifit drink yoghurt 500 ml
1
€ 1,39
1099 Inncocent banaan/coconut 0,75 l
1
€ 3,29
9952 AH yoghurt walnoten & honing 500 ml
1
€ 1,99
1106 alpro soja melk light
1
€ 2,35
9954 AH yoghurt perzik 500 ml
1
€ 1,99
1108 halfvolle kwark diverse smaken
1
€ 1,99
9993 mona griesmeelpudding
500ml
€ 2,19
1109 alpro soja yoghurt
1
€ 2,79
10082 Campina Poly boerenland karnemelk
1
€ 14,59
1110 AH biologische halfvolle melk 1 L
1
€ 1,25
10086 roomboter cupjes 10 gr 200 X
1
€ 15,95
1111 AH biologische karnemelk 1 L
1
€ 1,25
10099 Milk & fruit sinaasappel 250ml
1
€ 0,69
1112 weerribben biologische halfvolle melk 1 liter
1
€ 1,29
14020 medfood biologische hummus 1 kg
1
€ 7,99
1113 AH zaanse hoeve volle yoghurt 1 L
1
€ 0,95
1114 Arla Zin 1 liter
1
€ 1,79
1121 coolbest golden kiwi/acerola 1 liter
1
€ 2,39
1144 optimel sinaasappel/magnolia 1 liter
1
€ 1,75
550 BIOlogische gekookte eieren
100 gr
€ 0,65
1148 alpro soja melk cocos 1 liter
1
€ 2,49
1075 mais scharreleieren 10 st
1
€ 2,95
1151 Milk & fruit banaan 1 liter
1
€ 1,55
1076 barneveld eieren 10 st
1
€ 2,95
1152 Milk & fruit banaan 1 liter
1 liter
€ 1,55
1077 biologische scharreleieren 6 st
1
€ 2,39
1153 Milk & fruit aardbei/kers1 liter
1 liter
€ 1,55
1079 biologische eieren 6 st
1
€ 2,29
1 liter
€ 1,55
3293 biologische ei pstuks
1
€ 0,45
1155 Optimel DRINK peer/sterfruit
1
€ 1,75
10057 Doos scharreleieren L 90 stuks
1
€ 11,75
1156 Mona boordevol appeltaart 500ml
1
€ 1,89
1157 Arla biologische karnemelk 1 liter
1
€ 1,35
1196 Boursin zonder knoflook
1
€ 2,69
1199 optimel drink mandarijn/perzik
1
€ 1,69
1066 vecozuivel biologische halfvolle melk 1 L
1
€ 1,19
1
€ 1,39
Nummer
Productnaam
1154 Milk & fruit framboos 1 liter
€ 0,00
Eieren
Zuivel (biologisch)
1214 blue band koksroom
1
€ 1,39
1100 campina boerenland halfvolle melk 1 L
1220 chavoux (geitenkaas)
1
€ 2,79
1101 Arla biologische volle melk
1
€ 1,59
€ 3,99
1102 Campina boerenland karnemelk 1 L
1
€ 1,39
1
€ 1,45
1227 Ola split sinaas ijsjes 9 stuks
1
1245 AH creme freche 200 ml
1
€ 1,49
1103 biologische magere yoghurt
1251 alpro soya almond
1
€ 2,49
1104 biologisch pakje roomboter
1
€ 1,99
1
€ 2,25
1253 yakult per 7 verpakt
1
€ 3,29
1105 alpro soja melk
1297 Chocomel Dark 1 liter
1
€ 1,49
1107 biologische volle yoghurt
1 liter
€ 1,55
1315 AH magere kwark 500 ml
1
€ 1,79
1115 Arla biologische halfvolle melk
1
€ 1,39
1
€ 1,39
1339 huismerk smeerkaas sambal
1
€ 0,89
1117 klein glazen potje griekse yoghurt
1371 AH flesje bloemenhoning (knijpflesje)
1
€ 2,99
1190 biologische magere kwark
1
€ 2,99
1438 biologische horizon Tahin m zeezout
1
€ 4,79
1376 Eru smeerkaas naturel 100 gr
1
€ 0,99
1466 Slankie 20+ sambal 150 gr
1
€ 1,79
1482 president creme de brie
1
€ 2,39
1708 melkunie havermoutpap 1 liter
1
€ 2,19
1710 campina rijstepap 750 ml
1
€ 1,59
1064 pakje roomboter 125 gram
1
€ 1,49
1711 campina havermoutpap 750 ml
1
€ 1,79
1164 roomboter klokje
1
€ 2,29
1
€ 3,25
Boter
1712 campina bitterkoekjes pudding
1
€ 1,79
1189 Becel pro activ groen klein
1713 campina griesmeelpudding
1
€ 1,79
1197 roomboter vlootje gezouten 250 gr
1
€ 2,29
€ 2,79
1198 pakje roomboter 250 gram (geen vlootje)
1
€ 1,69
750 ml
€ 1,39
1200 bertolli 'op brood' 250 gram
1
€ 1,55
1
€ 1,29
1201 gouda's glorie halvarine 500 gram
1
€ 1,29
€ 0,00
1202 gouda's glorie volle pond 500 gram
1
€ 1,49
1
€ 1,59
1723 bio indian chai
1734 campina gortepap 750 ml
8653 coolbest bekertje premium orange
8660 Milk & fruit mango 6 x 250 ml
1
1
8664 Optimel drink framboos 6 x 250 ml
1
€ 0,00
1203 gouda's glorie zonnepond 500 gram
8666 verse vruchtensap 250 ml diverse soort
1
€ 1,49
1204 roomboter vlootje ongezouten 250 gram
1
€ 2,39
€ 13,95
1205 roomboter vlootje halfvol 250 gram
1
€ 2,39
8670 Boerenland halfvolle bio melk poly 10 L
1
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1206 becel dieet (geel) 500 gr
1
€ 2,49
1378 AH klaverhoning 450 gr
1
€ 4,29
1207 becel light (blauw) 500 gram
1
€ 2,49
1379 calve biologische smeuige pindakaas
1
€ 2,49
1208 Bona 500 gr
1
€ 2,19
1380 nutella 630 gr
1
€ 4,19
1209 Blue band 500 gram brood
1
€ 1,70
1381 potje appel/peren stroop
1
€ 1,75
1210 Blue Band 500 gram bakken en braden
1
€ 1,45
1382 melvita bloemenhoning 375 gr
1
€ 3,59
1212 bertolli 'op brood' 500 gr
1
€ 2,49
1383 bon maman aardbeienjam 750 gr
1
€ 3,99
1219 AH biologische margerine
1
€ 2,79
1384 pot bloemenhoning
1
€ 3,99
1221 Becel pro activ 500 gr
1
€ 5,79
1385 Duo penotti megapot 800gr
1
€ 4,29
1223 bertolli vloeibare margerine
1
€ 2,49
1386 AH pindakaas 600 gr
1
€ 2,29
1224 beker geklopte slagroom
1
€ 1,79
1387 Duo Penotti 600 gr
1
€ 3,69
1225 Alpro soja margerine
1
€ 1,75
1388 De ruijter specials intens paars/zwart
1
€ 2,49
1231 Ola twister ijsjes
1
€ 2,99
1389 De ruijter specials intens puur
1
€ 2,49
1232 slagroom bus
1
€ 1,99
1390 Biologische ecoland jam pruim of kers klein
1
€ 3,49
1233 bekertje verse slagroom 250 ml
1
€ 1,19
1391 kleinste Nutella 220 gr
1
€ 1,39
1234 blue band bak en braad 250 gram
1
€ 0,99
1392 De ruijter mini hagelslag gemixt
1
€ 2,99
1235 campina botergoud (ongezouten)
1
€ 1,49
1393 Nutella 220 gr
1
€ 2,09
1236 roomboter ongezouten 250 gr
1
€ 1,99
1394 Calve pindakaas 500 gr
1
€ 2,59
1238 diamant frituurolie
1
€ 7,99
1395 Calve pindakaas met noot 650 gr
1
€ 3,49
1250 roomboter de boterboer 250 gr
1
€ 1,49
1396 duo penotti 500 gr
1
€ 2,69
1320 AH grasboter graskip
1
€ 1,99
1397 calve pindakaas light
1
€ 1,99
3400 Blue Band Vloeibaar 750 ml
1
€ 2,75
1398 hero delight cassis
1
€ 2,29
3401 Vloeibare margerine div soorten
1
€ 1,69
1399 calve pindakaas creamy
1
€ 2,49
3408 Becel vlees & jus
1
€ 2,19
1400 nutella 825 gram
1
€ 5,39
3409 Blue Band vlees & jus
1
€ 1,99
1401 calve pindakaas 600 gram
1
€ 2,99
3410 Croma bakken & braden vloeibaar
1
€ 1,79
1402 calve pindakaas met noot 600 gram
1
€ 3,75
3411 Bouillon blokjes voor groentesoep
1
€ 1,49
1403 de ruijter vlokken melk 300 gram
1
€ 1,99
3421 Dirk bakken & braden
1
€ 1,59
1404 de ruijter vlokken puur 300 gram
1
€ 1,99
1405 de ruijter vlokken wit 300 gram
1
€ 2,25
1406 de ruijter vlokken vlokfeest
1
€ 2,25
Nummer
Productnaam
Zuivel (houdbaar)
1407 de ruijter hagelslag puur 400 gr
1
€ 2,55
1226 Ola raketjes 12 st
1
€ 3,59
1408 de ruijter hagelslag melk 400 gr
1
€ 2,39
1300 nutricia chocomel
1 liter
€ 1,39
1409 venz hagelslag puur 400 gram
1
€ 2,25
1301 nutricia chocomel halfvol
1 liter
€ 1,39
1410 venz hagelslag melk 400 gram
1
€ 2,25
1302 nutricia chocomel light
1 liter
€ 1,39
1411 de Ruijter blauwe muisjes 280 gram
1
€ 2,19
1303 houdbare halfvolle melk 1 liter nr1
1 liter
€ 0,88
1412 de Ruijter roze muisjes 280 gram
1
€ 2,19
1304 Campina houdbare halfvolle melk
1 liter
€ 1,25
1413 de Ruijter gestampte muisjes 200 gram
1
€ 2,19
1305 friesche vlag houdbare 0 % melk
1 liter
€ 1,25
1414 hero jam aardbei 600 gram
1
€ 3,49
1306 friesche vlag houdbare volle melk
1
€ 1,30
1415 hero abrikozen jam 400 gr
1
€ 2,29
1308 friesche vlag langlekker halfvol 3 x 0.2 l
1
€ 1,39
1416 hero jam 4 vruchten 400 gram
1
€ 2,29
1309 friesche vlag houdbaar vol 3 x 0.2 l
1
€ 1,39
1417 de Ruijter kleintjes jam 12 stuks
1
€ 2,59
1310 friesche vlag langlekker halfvol 1 liter
1
€ 1,25
1418 heinz sandwichspread naturel 450 gram
1
€ 2,39
1419 heinz sandwichspread mexicaans
1
€ 2,25
1420 heinz sandwichspread komkommer
1
€ 2,25
1421 heinz sandwichspread meditarenee
1
€ 2,25
Broodbeleg
1288 terrasana cashewnoten pasta
1
€ 3,95
1422 langnese honing 500 gram easybey
1
€ 5,85
1316 hero frambozen jam 300 gr
1
€ 2,29
1423 de ruijter vruchtenhagel 400 gr
1
€ 1,99
1317 AH belgische hagelslag puur
1
€ 2,79
1424 blikje rinse appelstroop blikje
1
€ 2,29
1336 Bonne Maman aardbeienjam 370 gr
1
€ 2,89
1425 roosvice rozenbotteljam
1
€ 2,10
1338 cocos brood chocolade/witte
1
€ 1,49
1426 vijgen confiture
1
€ 2,79
1369 Potje klaverhoning
1
€ 3,49
1427 csm schenkstroop
1
€ 1,95
1372 AH chocoladepasta melk
1
€ 2,19
1428 ah witte chocolade pasta
1
€ 2,25
1373 de ruijter specials extra puur
1
€ 2,49
1429 marmite
1
€ 2,85
1374 AH chocoladepasta puur
1
€ 2,19
1430 kuipje saint moret
1
€ 2,39
1377 chivers marmelade
1
€ 1,99
1431 maza hoemoes zongedroogde tomaat
1
€ 2,59
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1432 maza hoemoes koriander/limoen 200gr
1
€ 2,59
1433 smulpannenkoeken 8 stuks
1
€ 2,85
1434 maza houmous naturel
1
€ 2,19
1435 sabra houmous pikant
1
€ 2,65
1436 ah hollandse garnalen
1
€ 5,79
1437 Maza Hoemoes Baba anoush 200gr
1
1439 biologische horizon pindakaas klein
1440 Sabra Tehina Aubergine
Nummer
Productnaam
1
€ 1,89
655 linesse belegen smeerkaas 10 %
1
€ 1,89
€ 2,39
1213 AH smeerkaas sambal
1
€ 1,35
1
€ 3,25
1216 geitensmeerkaas chavre doux
1
€ 1,89
1
€ 2,49
1296 Philadelphia komkommer
1
€ 2,49
1443 heinz sandwichspread naturel 300 gr
1
€ 1,75
1450 philadelphia naturel 185 gram
1
€ 2,89
1446 venz kwinkslag hagel
1
€ 2,59
1451 philadelphia naturel light 185 gr
1
€ 2,89
1447 philadelphia light sweet chili
1
€ 2,89
1452 philadelphia bieslook light 185 gr
1
€ 2,89
1449 nutella 400 gr
1
€ 2,95
1453 philadelphia kruiden 185 gr
1
€ 2,89
1464 Eru balance smeerkaas 100 gr
1
€ 1,39
1454 monchou
1
€ 2,39
1468 Bakje Heksenkaas naturel
1
€ 2,99
1455 philadelphia zalm/dille
1
€ 2,75
1471 Bon maman abrikozenjam
1
€ 3,19
1457 eru smeerkaas 200 gr
1
€ 1,69
1473 philadelphia feta/komkommer 185 gr
1
€ 2,89
1458 minos echte feta plak
1
€ 2,95
1474 hero delight jam aardbeien
1
€ 2,29
1459 slankie tuinkruiden 20+ 150 gr
1
€ 1,69
1475 pot bloemen honing 375 gr
1
€ 2,69
1460 slankie met ham 20 + 150 gr
1
€ 1,79
1476 imkerhoning creme
1
€ 3,49
1462 paturain bakje 150 gram
1
€ 3,25
1477 Hero bosbessenjam 400 gr
1
€ 2,29
1463 boursin knoflook 150 gram
1
€ 2,75
1478 suikervrije chocoladepasta
1
€ 2,79
1465 slankie smeerkaas komijn 20 + 150 gr
1
€ 1,49
1479 Venz hagelslag puur 100 gr
1
€ 1,25
1472 Boursin knoflook 80 gr
1
€ 1,59
1480 De ruijter anijs hagel
1
€ 1,49
1495 fairtrade hagelslag melk
1
€ 2,79
1481 lotus speculoos crunchy
1
€ 2,99
1496 sabra houmous naturel
1
€ 2,45
1483 Almof franse volle kwark
1
€ 2,29
1498 Bon Maman jam bosbes
1
€ 2,79
1484 ah hagel melk
1
€ 1,79
1486 schuddebuikjes
1
€ 1,79
1487 bihophar klaver honing
1
€ 3,79
1488 hero kersenjam 400 gr
1
€ 2,29
1162 biologische piramide thee earl grey
1
€ 2,99
1
€ 2,99
9049 ah rol kruidenpate
Broodbeleg (zuivel)
Thee
1489 lotus speculoos pasta
1
€ 2,85
1163 biologische piramide groene thee/jasmijn
1491 Slankie 20+ smeerkaas tuinkruiden 100 gr
1
€ 1,19
1490 hero zwarte kersenjam 300 gr
1
€ 2,19
€ 1,19
1500 pickwick english blend 20 zakjes
1
€ 1,35
1
€ 1,45
1492 rinse appelstroop (kartonnen verpakking)
1
1494 fairtrade hagelslag puur
1
€ 2,79
1501 pickwick ceylon thee 20 zakjes
1497 whole earth pure chocoladepasta
1
€ 3,29
1502 pickwick earl grey 20 zakjes
1
€ 1,65
1
€ 4,25
1503 pickwick english blend 50 zakje
1
€ 2,85
1
€ 1,69
1504 tea for one ceylon
1
€ 1,35
400 gr
€ 1,99
1505 tea for one earl grey
1
€ 1,45
1
€ 1,29
1499 Biophar creme honing 450 gr
1646 van gilse schenkstroop
1721 Hero delight jam abrikoos
1789 witte cremehoning
1
€ 2,89
1506 tea for one english
1842 biologische acasia honing
1
€ 5,99
1507 pickwick aardbei
1
€ 1,89
€ 2,99
1508 pickwick bosvruchten
1
€ 1,89
1
€ 1,89
2155 langnese honing (klein)250 gr
1
2291 zonnatura suikervrije appel/peren stroop
1
€ 2,29
1509 pickwick kersen
6029 AH biologische pindakaas met noot
1
€ 2,99
1510 pickwick mango
1
€ 1,89
1
€ 1,89
6030 biologische horizon pindakaas chrunchy
1
€ 3,99
1511 pickwick kaneel
6045 biologische horizon amandelpasta
1
€ 3,99
1512 pickwick citroen
1
€ 1,89
6046 biologische horizon hazelnootpasta
1
€ 7,99
1513 pickwick perzik
1
€ 1,89
€ 2,99
1514 pickwick sinaasappel
1
€ 1,89
€ 3,19
1515 pickwick tropische vruchten
1
€ 1,89
€ 25,95
1516 pickwick zuidvruchten
1
€ 1,89
1
€ 1,89
6104 ecoplaza gember jam
1
6105 ecoplaza rozenbotteljam
8691 Langnese honing 72 x 20 gr
1
8692 Hero honing 120 st x 15 gr
1
€ 32,50
1517 pickwick meloen
8695 grootverpakking 1 p verpakking honing
1
€ 14,95
1518 pickwick 1 kops english blend 40 zakjes
1
€ 2,75
1
€ 1,99
8696 Hero jam 216 cupjes
1
€ 34,95
1519 pickwick groene thee orignal lemon
8730 chocopasta 200 stuks x 15 gr
1
€ 34,95
1520 pickwick groene thee ginseng
1
€ 1,99
€ 14,95
1521 pickwick rooibos thee
1
€ 1,99
€ 24,50
1522 pickwick rooibos & honing
1
€ 1,99
8731 Calve pindakaas 50 x 15gr
8771 nutella pasta hazelnoot 15 gr 120 X
1
1
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1523 pickwick rooibos & citrus
1
€ 1,99
1578 Yogi tea Jasmijn
1
€ 2,99
1524 pickwick rooibos mango&perzik
1
€ 1,99
1579 zonnatura kamille thee
1
€ 2,25
1525 pickwick zoethout
1
€ 1,99
1580 lipton kashmir thee (pyramide)
1
€ 1,99
1526 pickwick kamille met honing
1
€ 1,99
1581 pickwick groene thee met cranberry
1
€ 1,98
1527 pickwick sterrenmunt
1
€ 1,99
1582 Zonnatura thee zonder theeine
1
€ 2,25
1528 pickwick herbal goodnes ontspanning
1
€ 1,95
1583 lipton thee forest fruit (pyramide)
1
€ 2,25
1529 pickwick zwarte bessen
1
€ 1,99
1584 Lipton orange tea 20 zakjes
1
€ 1,99
1530 lipton early grey tea
1
€ 1,99
1585 pickwick tea for one english mild
1
€ 1,59
1531 Lipton ceylon tea
1
€ 1,79
1586 zonnatura 20 kruidenkorrels thee
1
€ 2,29
1532 pickwick speculaas
1
€ 1,99
1587 pickwick tea for one dutch blend
1
€ 1,85
1534 pickwick groene thee variatie
1
€ 1,99
1588 lipton thee earl grey (pyramide)
1
€ 1,95
1535 lipton lemon tea citron 25 zakjes
1
€ 2,95
1589 lipton white tea
1
€ 1,99
1536 pickwick fruit variatie oranje
1
€ 1,99
1590 twining white tea
1
€ 3,25
1537 pickwick fruit variatie geel
1
€ 1,99
1591 lipton Rusian earl grey thee
1
€ 1,99
1538 pickwick fruit variatie groen
1
€ 1,99
1592 lipton full english tea
1
€ 1,99
1539 pickwick wintergloed
1
€ 1,99
1593 pickwick herbal garden cranb/citro/cranb
1
€ 1,99
1540 pickwick liefde en passie
1
€ 1,99
1594 yogi thee jamaica
1
€ 2,99
1541 pickwick gekaramaliseerde peer thee
1
€ 1,99
1595 Lipton gold tea
1
€ 1,95
1542 pickwick groene thee yasmine
1
€ 1,99
1596 lipton andelousie thee
1
€ 2,09
1543 ah munt thee
1
€ 1,70
1597 lipton rooibos thee
1
€ 1,99
1544 pickwick herfststorm
1
€ 1,99
1598 Twining green tea/munt
1
€ 3,25
1545 twining jasmijn/groene thee
1
€ 3,25
1599 pickwick fruit welness granaat/framb
1
€ 1,95
1546 twining pepermunt thee
1
€ 3,25
1602 Piramide thee frisse start
1
€ 2,79
1547 zonnatura munt & citroengras
1
€ 2,45
1603 gember thee
1
€ 1,99
1548 zonnatura rooibos
1
€ 2,35
1604 Pickwick green tea 2 gr x 100 st
1
€ 6,25
1549 zonnatura ontbijtmelange
1
€ 2,35
1605 Yogi tea bright mood
1
€ 2,99
1550 celestial lemon zinger thee 25 zakjes
1
€ 4,25
1607 celestial lemon zinger thee 10 zakjes
1
€ 2,69
1551 biologische yogi thee classic (cinamin)
1
€ 2,99
1611 twining kamille thee zonder honing
1
€ 3,25
1552 simon levelt groene thee
1
€ 3,49
1612 pickwick appel
1
€ 1,95
1553 Twining Vanille tea 25 zakjes
1
€ 2,95
1630 Pyramide groene thee
1
€ 2,49
1554 zonnatura sterremix (zonder munt)
1
€ 2,25
1634 Clipper groene thee
1
€ 2,89
1555 zonnatura goede nachtrust
1
€ 2,35
1637 Yogi tea rooibos
1
€ 2,99
1556 twining sinaasappel/kaneel 25 st
1
€ 3,25
1642 twining green tea 25 zakjes
1
€ 3,15
1557 simon levelt earl grey thee
1
€ 2,99
1643 becel koffiemelk omega 3&6 200ml
1
€ 1,29
1558 pyramide na-tafelen thee
1
€ 2,99
1647 DE LOR cupjes lungo profondo
1
€ 3,79
1559 Celestial honey lemon ginseng
1
€ 2,75
1648 zonnatura brandnetel/munt thee
1
€ 2,29
1560 zonnatura brandnetelthee
1
€ 2,39
1676 Twining tea english breakfest
1
€ 3,25
1561 pyramide frisse start thee
1
€ 2,99
1681 Lipton intense mint tea
1
€ 2,09
1562 pyramide thee citroen met honing
1
€ 2,99
1700 pickwick groene thee 100 st
1
€ 8,25
1563 pickwick wellness sinaasappel/pepermint
1
€ 1,99
1701 pickwick tea for one earl grey 100 st
1
€ 6,25
1564 pickwick minty morroco thee
1
€ 1,95
1725 bio jamijn thee
1
€ 2,39
1565 pickwick turkish apple
1
€ 1,95
1730 zonnatura groene thee
1
€ 1,99
1566 pickwick herbal garden weerstand
1
€ 1,99
1731 pickwick diverse fruit wellness tea
1
€ 1,99
1567 lipton rooibos spice relax 25 st
1
€ 2,89
1732 lipton thee gold
1
€ 1,99
1568 Yogi Tea woman balance
1
€ 2,99
1738 pickwick wellness brandnetel
1
€ 1,95
1569 Yogi tea sweet chai
1
€ 2,99
1739 pickwick wellness aloe vera
1
€ 1,95
1570 lipton green tea (pyramide zakjes)
1
€ 1,99
1740 Yogi tea green chai
15 zakjes
€ 2,99
1571 lipton jasmin tea
1
€ 1,99
1742 Yogi tea Licorice
15 zakjes
€ 2,99
1572 Yogi tea womens forever young
1
€ 2,99
1743 Yogi tea green balance
1
€ 2,99
1573 zonnatura venkelthee
1
€ 2,25
1746 pyramide groene thee
1
€ 2,99
1574 Lipton Forest fruit tea
1
€ 1,99
1747 pyramide rooibos thee
1
€ 2,99
1575 pickwick orange pecco leaf tea
1
€ 1,99
1748 Yogi sweet chai
1
€ 2,99
1576 pickwick thee diverse 1kops
1
€ 1,85
1791 Yogi tea heart warming
1
€ 2,99
1577 lipton tea tropical fruit
1
€ 2,09
2242 lipton green ice tea lemon
1
€ 2,09
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
5-11-2014
Nummer
Productnaam
6102 bio+ biologische groene thee
Hoeveelheid
Prijs
1
€ 1,69
Koffie
1651 friesche vlag halvamel koffiemelk 465ml
1
€ 1,09
1652 goudband cupjes 10 st
1
€ 1,29
1653 halvamel cups 10 stuks
1
€ 0,85
1
€ 1,19
1
€ 0,79
1192 nescafe oploskoffie goud klein
1
€ 2,95
1654 friesche vlag flesje koffiemelk goudband 200 m
l
1655 friesche vlag flesje koffiemelk halvamel
1193 nescafe oploskoffie cafeinevrij 100 gr
1
€ 2,95
1659 melitta koffiefilters nr. 4 80 stuks
1
€ 1,79
1194 nescafe oploskoffie goud 200 gr
1
€ 4,95
1660 van gilse mini suikerklontjes 500 gram
1
€ 1,10
1349 DE koffie snelfilter 500 gram cafeine vrij
1
€ 4,95
1661 van gilse suikerklontjes middel 1 kg
1
€ 1,75
1608 senseo regular 48 stuks
1
€ 5,50
1662 van gilse kristalsuiker 750 gr
1
€ 1,59
1609 senseo dark roast 48 stuks
1
€ 5,50
1663 fairtrade rietsuiker klontjes
1
€ 2,49
1610 Lavazza espresso bonen 500 gr
1
€ 8,79
1664 natrena 400 stuks
1
€ 3,25
1613 Biologische earl grey, chai, groene, rooibos
1
€ 2,99
1665 natrena navulverpakking
1
€ 5,95
1614 DE espresso koffiebonen 900 gr
1
€ 9,29
1666 candarel bus zoetstof
1
€ 2,95
1615 DE koffie rood 500 gr (filterkoffie)
500 gr
€ 5,75
1667 van gilse suikerstaafjes
1
€ 1,85
1616 nescafe cappucino 10 sachets
1
€ 2,75
1668 rietsuiker 1 kg
1
€ 1,65
1617 nescafe espresso oploszakjes
1
€ 2,75
1669 poedersuiker van gilse
1
€ 1,25
1618 nescafe capucino oplossticks 80 st
1
€ 20,95
1670 completa koffiemelkpoeder navulzak
1
€ 1,85
1619 nestle hot chocolademix 8 x
1
€ 2,75
1671 completa melk staafjes
1
€ 1,85
1620 Nescafe capucino pads (senseo)
1
€ 2,99
1673 simon levelt doos suikerstaafjes 1000 stuks
1
€ 29,75
1621 DE koffie filter grof gemalen 250 gr
1
€ 3,25
1674 nutroma cupjes grootverpakking 360 x 7ml
1
€ 26,50
1623 nesquik poeder 500 gr
1
€ 2,89
1677 grote pot completa koffie creamer
1
€ 2,29
1624 Tik Tak rood(max havelaar) koffie 1 kilo
1
€ 11,19
1678 DE creamer staafjes grootverpakking
1
€ 19,95
1625 nescafe latte machiato 8 sachets
1
€ 2,75
1679 van gilse bruin bastard suiker
1
€ 1,79
1626 senseo cappucino pads (alleen pads)
1
€ 2,59
1683 zoetjes van Hermesetas
1
€ 3,99
1627 Lagosta espresso bonen dark roast 1 kilo
1
€ 8,95
1684 csm fijn kristal suiker
1
€ 1,49
1629 Nescafe cappuccino pads (met melk zakje)
1
€ 2,75
1686 van gilse suikerstaafjes 1000 stuks
1
€ 14,25
1631 Clipper thea lemon & ginger
1
€ 2,89
1687 DE doos suikerstaafjes
1
€ 14,95
1632 Zonnatura groene thee (ginseng)
1
€ 2,69
1689 pannenkoekenstroop
1
€ 1,79
1633 DE filterkoffie aroma rood 250 gr
250 gr
€ 2,95
1690 Nutroma koffiemelkcupjes 9 gr x 200 stuks
1
€ 20,75
1635 droste cacao
1
€ 1,99
1692 biologische rietsuiker 500 gr
1
€ 1,75
1636 Nestle hot chocomix extra cacao
1
€ 2,75
1693 bruine bastard suiker
1
€ 1,99
1638 DE LOR espresso cups Lungo Fragante
1
€ 3,79
1694 vloeibaar zoetstof
1
€ 4,09
1640 Segafredo espresso koffiebonen 1000 gr
1
€ 15,99
1695 AH koffieroom flesje
1
€ 0,69
1649 DE decaffe instand (blauw)
1
€ 2,95
1698 Koopmans pannenkoeken shaker nat
1
€ 1,69
1672 kleine pot completa creamer
1
€ 1,49
1699 stevia zoetjes
1
€ 3,49
1675 pot nescafe oploscafe
1
€ 5,99
1704 AH creamer staafjes
1
€ 0,99
1682 DE cappucino oploszakjes grootverpakking 80
st
1685 DE oploskoffie (aroma rood)
1
€ 21,95
1727 becel flesje koffiemelk
1
€ 1,49
1
€ 6,59
1893 biologische zoetjes (bijv zonnatura)
1
€ 3,49
1688 nescafe oploszakjes espresso cafeine vrij
1
€ 2,49
1696 potje illy koffie
1
€ 7,95
1697 ah excellent koffiebonen dark roast
1
€ 7,25
1702 Pot Nescafe gold oploskoffie
1
€ 8,49
1800 klene muntdrop
1
€ 1,89
1703 Pot Nescafe gold oploskoffie cafeinevrij
1
€ 4,99
1801 klene engelse drop 300 gr
1
€ 1,89
10095 DE snelfilterkoffie 1,5 kg
1
€ 17,25
1802 venco zout drop jubes
1
€ 1,79
1803 venco dropmix gemengd
1
€ 2,69
1804 venco droptoefjes
1
€ 1,79
1805 venco schoolkrijt
1
€ 1,99
Koffiemelk/suiker
Drop/mints
1299 AH houdbare halfvolle melk 1 liter
1
€ 1,19
1806 venco honingdrop
1
€ 1,89
1307 Campina houdbare volle melk 1 liter
1
€ 1,25
1807 venco schoolkrijt
1
€ 1,99
1622 nestle nesquik poeder 1000 gr
1
€ 4,19
1808 wilhelmina pepermunt
1
€ 1,55
1628 Lagosta espresso bonen regular 1 kg
1
€ 6,75
1809 king pepermunt
1
€ 2,19
1639 DE L Or Espresso cups forza
1
€ 3,69
1810 sprortlife kauwgum smashmint 5 x 1
1
€ 3,29
1641 Witte bastard suiker
1
€ 1,99
1811 sportlife kauwgum hotmint 5 x1
1
€ 3,29
1650 friesche vlag koffiemelk goudband 488ml
1
€ 1,59
1812 mentos mint 5 rollen
1
€ 1,99
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1813 grootverp. Mentos kauwgum breeze minth
1
€ 9,25
1896 potje gember op sap
1
€ 2,49
1814 dessert mints
1
€ 1,69
1897 Werthers boterbabbelaars
1
€ 2,49
1816 autodrop mixdoos diverse
1
€ 2,39
1898 zak bros mini
1
€ 2,39
1817 katja drop kokindjes
1
€ 1,99
1899 rolo minis zak xxl
1
€ 1,00
1818 drop harlekijntjes 450 gr
1
€ 1,79
1900 Mars mini zak XXL
1
€ 3,79
1819 beker mentos chewing gum
1
€ 5,50
1901 Twix minis xxl zak
1
€ 3,79
1820 Venco dropmix zoet 500 gr
500 gr
€ 2,69
1902 bounty mini zak XXL
1
€ 3,79
1821 Venco dropmix zout 500 gr
500 gr
€ 2,69
1903 kit kat mini zak
1
€ 1,99
1822 freedent prof. White kauwgum
1
€ 2,25
1904 snickers mini zak XXL
1
€ 3,79
1823 huismerk engelse drop
1
€ 1,29
1905 lion mini zak
1
€ 1,99
1825 zakje mini smarties
1
€ 2,39
1906 milky way mini zak XXL
1
€ 3,79
1829 drop heksenhyl of salmiakdrop
1
€ 1,79
1907 nuts mini zak
1
€ 1,99
1830 Katja haringen drop
1
€ 1,99
1908 m&m's pinda (geel) 260 gram
1
€ 2,45
1918 ah chocolade paaseieren 500 gr (wit/melk/puur
)
1922 oldtimers drop hard volzoet
1
€ 4,25
1909 m&m's chocolade (bruin) 250 gram
1
€ 2,45
1
€ 2,69
1910 m&m's chocolade (blauw) 340 gram
1
€ 3,19
1947 red band magische feestmix
1
€ 2,39
1911 red band winegums
1
€ 2,20
2284 Venco droptoppers zacht
1
€ 2,19
1912 red band drop duo's
1
€ 2,40
2285 AH engelse drop zacht zoet
1
€ 1,49
1913 zakje haribo
1
€ 1,95
2287 wilhelmina pepm per st verp
1
€ 9,99
1914 caramel fudge
1
€ 2,15
2339 fisherment friends (blauw)
1
€ 2,25
1915 zakje anta-flu oranje
1
€ 1,59
2353 vicks keelsnoepjes div smaken
1
€ 1,99
1916 verkade chocoladereep puur
1
€ 1,39
3061 tic tac
1
€ 1,75
1917 baronie chocolade paaseieren
1
€ 2,39
8720 Venco zak drop zoet 1,25 kg
1
€ 6,99
1919 M & M s geel 400 gram
1
€ 3,49
8721 Venco zak drop zout 1,25 kg
1
€ 0,00
1920 zakje vruchtenhartjes
1
€ 1,75
8724 King zak pepermunt 1,25 kg
1
€ 5,75
1921 zakje fruittella dummy
1
€ 2,25
9070 sportlife mints
1
€ 3,79
1923 katja yoghurt gums
1
€ 1,99
1924 grootverp. balisto yoberry 20st
1
€ 9,75
1926 red band pretsleutels (snoep)
1
€ 1,99
1927 red band gomballen
1
€ 1,79
Nummer
Productnaam
Snoep
1176 belga schoenzet uitdeel 8 x 100 gr
1
€ 5,95
1928 zakje mini snickers 235 gr
1
€ 1,59
1177 ricar sint carre pralines 145 gr
1
€ 4,75
1929 zakje mini bounty 235 gr
1
€ 1,69
1178 Tonkys all-in one-pack 335 gr
1
€ 8,75
1930 zakje mini twix 235 gr
1
€ 1,69
1255 chocolade munten per zakje
1
€ 0,00
1932 ah zakje tum tum
1
€ 1,99
1283 roomboter borstplaat
1
€ 0,00
1933 tony chocolade reep melk
1
€ 0,00
1285 sint pralines 145 gr
1
€ 4,95
1934 tony chocolade reep puur
1
€ 0,00
1289 goody good stuff snoepjes diverse 150 gr
1
€ 1,99
1935 diverse emmers haribo
1
€ 7,75
1295 Lonka sinterklaasfruit 200 gr
1
€ 2,75
1936 lolly chup a chup 16 st
1
€ 1,99
1318 AH puur en eerlijk chocoladereep puur
1
€ 1,59
1939 napoleon cola
1
€ 1,79
1363 Cote Dor 70% noir intense
1
€ 1,99
1940 napoleon mix fruit
1
€ 1,79
1485 haribo schuimblokken
1
€ 1,75
1941 napoleon wijnkogels
1
€ 1,79
1744 honig pakje groentesoep
1
€ 1,39
1942 napoleon dropkogels
1
€ 1,79
1824 rolo reep
1
€ 0,95
1943 napoleon salmiak
1
€ 1,79
1837 zakje kruidnoten
1
€ 1,89
1944 napoleon citroen
1
€ 1,79
1838 zakje pepernoten
1
€ 1,99
1945 zuurtjes melange de france 500 gr
1
€ 1,99
1848 chocoladereep notenmelange
1
€ 0,85
1946 emmer chup a chup lollies
1
€ 8,99
1849 zakje haribo trekdrop
1
€ 1,89
1961 zakje gomballen
1
€ 1,95
1858 zakje haribo banaantjes
1
€ 1,39
1962 zakje haribo zoute rijen
1
€ 1,95
1863 AH paasschuimpjes
1
€ 1,99
1963 venco tikkels cola & lemon
1
€ 1,99
1870 haribo zoute griotten
1
€ 1,99
2166 doritos pure paprika
1
€ 1,39
1872 haribo zakje trekdrop
1
€ 1,99
2277 AH zakje vruchtenhartjes (snoep)
1
€ 1,95
1873 zakje haribo colaflesjes
1
€ 1,79
2280 belga strooigoed zak 3 kilo
1
€ 8,99
1874 zakje haribo kersen
1
€ 1,79
2281 bolletje chocolade kruidnoten
1
€ 0,00
1875 zakje haribo perzik
1
€ 1,79
2282 Belga Strooigoed 1 kilo
1
€ 3,95
1888 zakje haribo kikkertjes
1
€ 1,99
2286 Bolletje kruidnoten 220 gr
1
€ 1,39
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2288 Bolletje kruidnoten 1000 gr
1
€ 3,95
1997 LU toastjes tomaat
1
€ 2,19
2325 chocotoff cote dor klein
1
€ 2,89
1998 per stuk ververpakte peijnenburg ontbijtkoek
1
€ 1,99
2332 spekjes zonder suikerlaag
1
€ 1,29
2000 wasa goudbruin
1
€ 1,39
2337 doosje merci chocolade
1
€ 2,95
2001 wasa knackerbrood sesam
1
€ 1,49
2343 chocolade pepernoten 500 gr
1
€ 3,49
2003 wasa knackerbrood lichtgewicht
1
€ 1,49
2349 lolly's chup a chups
1
€ 2,25
2004 wasa knackerbrood vezelrijk
1
€ 1,49
2350 pakje mergpijpjes
1
€ 1,75
2005 wasa volkoren
1
€ 1,49
2352 celebrations
1
€ 2,59
2006 matzes groot
1
€ 1,75
2354 bolletje strooigoed
1
€ 1,89
2007 matzes klein
1
€ 1,25
2364 kerstchocolaatjes 250 gr
1
€ 2,49
2008 kellog s cornflakes 750 gram
1
€ 4,69
3303 dextro energy
1
€ 1,00
2009 peijnenburg ontbijtkoek 550 gram
1
€ 1,99
3501 bakje marsepein bolletjes
1
€ 3,79
2010 peijnenburg ontbijtkoek gesn. 475 gram
1
€ 2,19
3502 grote chocolade letter
1
€ 3,29
2011 peijnenburg parelkandijkoek
1
€ 2,19
8620 doos Mars 36 x 51 gram
1
€ 0,00
2012 peijnenburg volk. ontbijtk gesn 475 gr
1
€ 2,29
8621 doos Twix 25 x 58 gram
1
€ 0,00
2013 Quaker cruesli raisin 965 gr
1
€ 4,49
8622 doos Snickers 36 x 57 gram
1
€ 0,00
2014 melba toast naturel
1
€ 1,69
8623 doos M & M s zakjes 24 x 45 gram
1
€ 0,00
2015 kellog's smacks
1
€ 2,59
8624 doos Freedent kauwgum 24 stuks
1
€ 0,00
2016 kellogs special K chocolade
1
€ 4,19
8722 Red Band winegums 1,25 kg
1
€ 6,99
2017 kellogs special K rode vrucht
1
€ 4,19
8723 red band drop/fruitduo 1,25 kg
1
€ 6,99
2018 liga milk break
1
€ 2,65
8733 Grootverp LU choco prince 2x20x50gr
1
€ 15,69
2019 bolletje beschuit
1
€ 1,09
2020 bolletje beschuit volkoren
1
€ 1,19
2021 bolletje roggebrood
1
€ 1,65
Nummer
Productnaam
Broodvervanger
2022 LU toastjes crackers naturel
1
€ 1,55
1116 JAN kant en klare pannenkoeken 8 st
1
€ 1,99
2023 LU toastjes crackers oregano/olijf
1
€ 1,85
1143 Constanza glutenvrij knackerbrot
1
€ 5,25
2024 LU cracottes naturel
1
€ 2,15
1242 lassie cous cous 275 gr
1
€ 1,79
2025 LU cracottes volkoren
1
€ 2,15
1274 AH krokante biologische muesli volk.
1
€ 2,99
2026 LU cracottes vitaal
1
€ 2,35
1319 Wasa glutenvrij knackerbrot
1
€ 4,25
2027 brinta
1
€ 1,90
1367 AH biologische rijstwafels
1
€ 1,25
2028 bolletje geroosterd brood
1
€ 1,49
1691 koopmans pannenkoekenmix
1
€ 1,39
2029 cocos brood (roze/wit)
1
€ 1,29
1776 kellog's special K donker actief
1
€ 3,99
2030 zonnatura rijstewafels
1
€ 1,29
1950 Kellogs cornflakes 500 gr
1
€ 3,39
2031 Albert Heijn ambachtelijke ontbijtkoek
1
€ 2,10
1955 Bolletje maaltijdpitas 6 stuks
1
€ 1,99
2032 van dijk ambachtelijk roggebrood
1
€ 2,19
1956 bolletje pitabroodjes 2x5 stuks
1
€ 2,29
2033 per stuk verpakte peijnenburg volkoren koek
1
€ 1,99
1967 Bolletje rond knackerbrot donker sesam
1
€ 1,99
2034 wasa delicate this crisp rosemary/salt
1
€ 2,19
1969 bolletje rond knackerbrod gra&zaden 250 gr
1
€ 1,99
2035 jordans crunchy naturel
1
€ 3,99
1970 bolletje rond knackerbrod donker sesam 250 gr
1
€ 1,99
2036 bolletje ontbijtkoek in kuip
1
€ 1,95
1973 zonnatura maiswafels
1
€ 1,45
2037 sultana knappers cocos
1
€ 2,19
1974 bolletje waldkorn knackerbrot
1
€ 1,69
2038 sultana knappers kaneel
1
€ 2,19
1976 LU vitalu ontbijtcr kaas & kruiden
1
€ 2,19
2039 sultana bosvruchten 5 x 3
1
€ 1,69
1977 lu vitalu crackers voltarwe
1
€ 2,19
2041 Snack a jack BBQ groot
1
€ 1,89
1978 LU vitalu ronde crackers (zonder sesam)
1
€ 1,99
2042 snack a jack cheese groot
1
€ 1,89
1979 Bolletje finse ronde sesam
1
€ 1,69
2043 bolletje beschuit 10 zaden
1
€ 1,29
1984 verschillende muesli (geen cruesli)
1
€ 2,75
2044 jordan muesli natureal
1
€ 3,75
1985 peijnenburg ontbijtkoek gesn 500 gr
1
€ 1,95
2045 Quaker cruesli raisin 500 gr
1
€ 2,79
1986 Bolletje boeren beschuit
1
€ 1,79
2046 kellogs coco pops
1
€ 3,29
1987 Snelle Jelle ontbijtkoekrepen 6 st
1
€ 2,19
2047 wasa cracker solruta pumkin seeds
1
€ 2,19
1988 zakje marshmellows spekjes
1
€ 1,99
2066 kellogs all bran crunch choco
1
€ 3,49
1991 Wasa glutenvrije cracker
1
€ 4,49
2090 peijnenburg ontbijtk minder suiker 5repen
1
€ 1,89
1992 AH biologische muesli
1
€ 4,79
2091 kellogs All Bran fruit&fibre
1
€ 3,79
1993 AH spelt crackers
1
€ 2,49
2092 bolletje knapper beschuit
1
€ 1,89
1995 peijnenburg ontbijkoek per sneetje 100 st
1
€ 14,99
2093 kellogs special K naturel
1
€ 3,49
1996 schar glutenvrij knackerbrot
1
€ 2,89
2096 biologische cruesli 400gr
1
€ 2,29
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2098 Quaker havermout
1
€ 3,19
1182 kwekkeboom mini kaassoufles
2099 Quaker cruesli 4 noten 500 gr
1
€ 2,99
1191 Unox biologische pompoensoep
1
€ 3,99
2158 AH notenmix met macadamia gezouten
1
€ 3,99
1228 festini perenijsjes 12 st
1
€ 3,79
2159 AH pindamix met pistachenoten
1
€ 3,49
1229 ola raketjes 9 stuks
1
€ 2,75
2161 Quaker cruesli chocolade 965 gram
stuk
€ 4,49
1230 wraps kip pst
1
€ 1,75
2162 Quaker appel / rozijn 900 gram
stuk
€ 4,49
1237 ah sorbetijs citroen
1
€ 2,45
2163 Quaker cruesli zomerzin 500 gram
stuk
€ 3,49
1239 bitterballen 12 stuks
1
€ 1,99
2164 MUESLI rozijnen/noten AH
1
€ 2,25
1240 blikje kikkererwten
1
€ 1,79
2168 Quaker cruesli appel/rozijn 500 gr
1
€ 2,69
1243 diepvries erwten 500 gram
1
€ 1,95
2356 bolletje vol granen
1
€ 1,49
1247 honig tomaten/groente soep pakje
1
€ 1,49
2753 Iglo diepvries lekkerbekjes
1
€ 3,99
1249 AH rijstdessert 450 gr
1
€ 1,99
6031 biologische muesli
1
€ 3,59
1252 hero fruit op een stokje peer
1
€ 2,69
6033 Ecoplaza spelt knackerbrot
1
€ 2,35
1256 Unox tomaten creme soep
1
€ 2,49
Nummer
Productnaam
€ 3,79
6097 ecoplaza Mijn toastjes
1
€ 3,49
1257 struik groentesoep
1
€ 2,49
8702 Wasa sandwich tom/basilicum 24 st
24
€ 13,95
1263 quiche maitre andre provencaal 1,7 kg
1
€ 13,75
1264 Quiche maitre andre prei 2 kg
1
€ 13,95
1276 AH quiche loraine
1
€ 3,99
1277 AH quiche prei
1
€ 3,99
Tussendoortje
289 brownie
1
€ 1,25
1279 unox soep in zak kip
1
€ 2,79
569 eigen fabricaat champignonnencreme soep
1
€ 6,25
1280 unox soep in zak hollandse erwtensoep 570ml
1
€ 2,95
667 eigen fabricaat groentesoep met ballen
1
€ 5,75
1281 biologische soto toscaanse sticks
1
€ 3,95
668 Eigen fabricaat pompoensoep 1 liter
1
€ 6,25
1286 sintkopjes chocolade 675 gr
1
€ 10,99
695 van dobben rundvleesbitterballen 18 st
1
€ 3,79
1298 Febo kalfskroket
1
€ 2,25
699 diverse Mora diepvries sate in saus
1
€ 1,79
1311 jimmy popcorn zoet
1
€ 1,79
743 ah bapoa kip p/st
1
€ 1,29
1312 Jimmy popcorn zout
1
€ 1,79
744 ah bapoa rundvlees p/st
1
€ 1,29
1328 maza fallafel 250 gr
1
€ 2,79
746 AH bapoa vegetarisch p/st
1
€ 1,29
1341 iglo diepvries kabeljauw filet
1
€ 6,99
749 unox blikje runderknakworst
1
€ 1,79
1350 wagner piccolinos variatie
1
€ 3,79
751 Unox rookworst 275 gr
1
€ 2,99
1351 Knorr chili con carne
1
€ 1,29
759 unox blik hot dogs
1
€ 3,39
1359 Knorr potje tuinkruiden bouillon 0 % vet
1
€ 2,39
761 unox 8 bock worsten
1
€ 2,95
1360 knorr lasagne pakje
1
€ 1,99
762 unox runderrookworst
1
€ 2,79
1365 mora 6 grote kaassouflees
1
€ 1,99
763 blik tomatensoep met ballen (z paprika)
1
€ 2,19
1370 potje bloemenhoning creme
1
€ 3,39
766 slagers runderhamburger 125 gram
1
€ 1,75
1705 grand italia soepstengels sesam
1
€ 1,79
770 dr oetker mini pizza's
1
€ 3,99
1706 grand italia soepstengels naturel
1
€ 1,79
774 CHEF lasagna groot
1
€ 6,75
1728 grootverpakking cup a soup tomaat
1
€ 8,50
780 unox soep in zak uiensoep
1
€ 2,79
1729 grootverpakking unox noodles groente
1
€ 8,50
781 Unox blik erwtensoep
1
€ 1,99
1733 cup a soup mosterd
1
€ 1,25
782 Unox blik groentesoep
1
€ 2,39
1745 Honig kippensoep
1
€ 1,29
783 Blik groentesoep zonder paprika
1
€ 2,29
1751 cup a soup spicy tomato
1
€ 0,98
790 unox soep in zak tomaat
1
€ 2,79
1752 cup a soup oosterse kip
1
€ 0,98
791 unox soep in zak mosterd
1
€ 2,79
1753 cup a soup thia spicy chicken
1
€ 0,98
792 unox soep in zak groente
1
€ 2,79
1760 AH basic hagelslag puur
1
€ 1,69
793 unox soep in zak bospaddenstoel
1
€ 2,79
1761 grand italia groene pesto 90 gr
1
€ 2,09
794 Unox blik kippensoep
1
€ 2,29
1762 maggi
1
€ 1,79
1088 aardbeienvla 1 liter
1
€ 1,69
1764 klene zakgeld
1
€ 1,79
1120 AH kant en klare pannenkoeken 8 st
1
€ 2,49
1773 burrito mix
1
€ 1,79
1141 nissin cup noodles kerrie
1
€ 1,29
1775 lassie basmati rijst 800 gr
1
€ 2,29
1142 nissin cup noodles rund
1
€ 1,39
1781 unox soep in zak erwten 1,2 L
1
€ 3,75
1160 festini waterijs peer
1
€ 1,99
1782 calve dressing oregano/olijfolie
1
€ 2,19
1161 festini waterijs aardbei
1
€ 1,99
1783 van dobben rundvlees bitterballen
1
€ 2,79
1179 Duca chees sticks 10 stuks
1
€ 2,99
1785 van dobben rundvlees kroketten
1
€ 2,99
1180 mora frikadellen 5 stuks
1
€ 1,49
1793 carbonel zwarte olijven
1
€ 1,99
1181 Duca mini loempia 24 st
1
€ 3,99
1796 pakje kippen-bouillon
1
€ 1,25
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1826 Cup a soup helder tomaat
1
€ 1,50
2075 cup a soup tomaat
1
€ 1,25
1827 tortillas groot 4 stuks
1
€ 1,79
2076 cup a soup chinese tomaat
1
€ 1,25
1828 tortilla wraps groot 6 stuks
1
€ 2,79
2077 cup a soup tomaten creme
1
€ 1,25
1832 drinkbouillon bospaddenstoelen 26st
1
€ 8,99
2078 cup a soup smokey ham
1
€ 1,25
1833 grootverpakking cup a soup broccoli
1
€ 9,75
2079 unox noodles sate
1
€ 1,19
1834 grootverpakking cup a soup thai chicken
1
€ 9,50
2080 unox noodles kerrie
1
€ 1,19
1835 DR oetker mini pizza 4 fromaggi
1
€ 2,99
2081 unox noodles groente
1
€ 1,19
1836 DR oetker mini pizza salami
1
€ 2,99
2082 opkikker rund
1
€ 1,10
1850 zakje rozijnen
1
€ 1,99
2083 opkikker tuinkruiden
1
€ 1,10
1852 AH excellent olijven groen knoflook
1
€ 3,49
2084 opkikker kip
1
€ 1,10
1853 kwekkeboomk rundvleeskroketten 4st
1
€ 3,49
2085 opkikker tomaat
1
€ 1,10
1854 mora frikadellen 5 stuks
1
€ 1,89
2086 tomatenpuree
1
€ 0,59
1855 kaassoufles
1
€ 2,99
2087 unox noodles kip
1
€ 1,19
1861 sun maid rozijnen rode bak
1
€ 3,99
2127 pringles ranches (lichtblauw)
1
€ 2,49
1862 dr oetker piccolinis doos
1
€ 2,99
2150 ah fruitreep naturel
1
€ 1,99
1865 mora funmix ovenhapjes
1
€ 4,39
2151 smith friet paprika chips
1
€ 1,89
1894 bakje luxe olijven div soorten
1
€ 3,99
2152 lu vitalu tussendoor crackers
1
€ 2,25
1952 doos fruit toffees
1
€ 14,95
2153 Lu maaltijdcrackers sesam
1
€ 2,25
1953 Sultana appel 8x3
1
€ 2,19
2165 AH shanghai nootjes
1
€ 2,25
1954 Sultana bosvruchten 7x3
1
€ 2,49
2180 Quaker cruesli chocolade 500gr
1
€ 2,79
1965 Wasa rustiek
1
€ 1,69
2181 eat naturel muesli
1
€ 3,99
1966 peijnenburg ontbijtkoek volk 350 gr
1
€ 1,69
2182 AH gehaktballetjes
1
€ 2,49
1971 Yum Yum noodles kip
1
€ 0,99
2195 grootverpakking cup a soup chin tom.
1
€ 8,75
1972 Yum Yum noodles garnalen
1
€ 1,09
2196 grootverpakking cup a soup Kerrie
1
€ 8,75
1975 LU Vitalu cracker naturel
1
€ 2,19
2197 Grootverpakking cup a soup franse ui
1
€ 8,75
1989 Bolletje knackerbrot waldkorn 4x4
1
€ 1,89
2199 grootverpakking cup a soup champignon
1
€ 8,75
1990 liga fruitkick appel
1
€ 1,39
2263 weetabix original
1
€ 4,95
1999 liga milkbreak aardbei
1
€ 2,65
2264 Quaker Cruesli 4 noten 900 gr
1
€ 4,79
2040 snack a jack caramel groot
1
€ 1,89
2265 kellogs crunchy nut 1 kg
1
€ 5,49
2049 liga evergreen crunchy appel/peer
1
€ 2,25
2355 verkade kaneel biscuits
1
€ 1,79
2050 liga evergreen crunchy chocolade
1
€ 2,25
2647 conimex gebakken uitjes
1
€ 1,39
2051 Brabants Roggebrood
1
€ 1,19
2672 calve halvanaise klein
1
€ 1,79
2052 sultana naturel 8 x 2
1
€ 1,99
2695 calve mosterdsaus 250 ml
1
€ 1,89
2053 sultana bosvruchten 5 x 3
1
€ 1,99
2731 mini pizza vega
1
€ 2,99
2054 sultana appel 8 x 2
1
€ 1,99
2732 mini saucijzenbroodjes
1
€ 3,29
2055 sultana volkoren 8 x 2
1
€ 1,99
2733 mini gehaktballetjes 12 st
1
€ 2,99
2056 sultana peer/kaneel 5x3
1
€ 1,99
2736 mini kaashapjes voor in de oven
1
€ 3,59
2057 sultana yoghurt aardbei
1
€ 2,19
2737 valless vegetarische balletjes
1
€ 3,29
2058 sultana yoghurt bosvruchten
1
€ 2,19
2742 vegetarische groenteballetjes
1
€ 2,79
2059 ah mueslirepen naturel
1
€ 2,10
2744 AH vegetarische knakworstjes 5 stuks
1
€ 2,49
2060 ah mueslirepen yoghurt
1
€ 2,20
2747 olijven zonder pit naturel 1.9 kilo
1
€ 11,99
2061 ah mueslirepen chocolade
1
€ 2,20
2761 AH pakje cous cous
1
€ 1,89
2062 liga evergreen appels
1
€ 1,69
3121 bakje pecan nootjes
1
€ 3,49
2063 liga evergreep krenten
1
€ 1,69
3254 FEBO kaassoufle
1
€ 1,89
2064 liga evergreen bosvruchten
1
€ 1,69
3300 mini pizza's 4 kazen
1
€ 3,99
2065 liga evergreen crunchy muesli/rozijn
1
€ 2,09
3301 mini pizza's salami
1
€ 3,99
2067 cup a soup rundvlees
1
€ 1,25
3302 yakitori sate (voor in de oven)
1
€ 3,99
2068 cup a soup asperge
1
€ 1,25
3352 kleine pannekoeken voor wraps
1
€ 1,00
2069 cup a soup groente
1
€ 1,25
3412 maggi runder bouillonblokjes
1
€ 1,49
2070 cup a soup kerrie
1
€ 1,25
3414 conimex ketjap manis
1
€ 2,29
2071 cup a soup creme champignon
1
€ 1,25
3416 maggi potje rundvlees jus
1
€ 1,99
2072 cup a soup kip
1
€ 1,25
3428 kippen bouillon blokjes
1
€ 2,19
2073 cup a soup chinese kip
1
€ 1,25
5100 komkommer avocado salade 1 kg
1
€ 12,50
2074 cup a soup franse ui
1
€ 1,25
5101 geitenkaas frambozen salade 1 kg
Nummer
Productnaam
€ 14,50
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
5102 kikkererwten spinazie salade 1kg
1
€ 11,25
2108 tuc salt & pepper
1
€ 1,15
5103 vlees voor warm vlees 1kg
1
€ 14,25
2109 lays ribbel chips naturel
1
€ 1,35
5104 verse kibbeling (kabbeljauw) 1 kg
1
€ 27,50
2110 lays ribbel chips paprika
1
€ 1,35
5105 aardappelsalade 1 kg
1
€ 4,95
2111 lay's chips naturel 300 gram
1
€ 1,85
5106 bakje saus voor kibbeling
1
€ 2,95
2112 Lay's chips paprika 300 gr
1
€ 1,85
7013 wraps roomkaas, sla & gerookte zalm
1
€ 2,99
2113 lays natural chips light 200 gr
1
€ 1,40
7014 stukje wit stokbrood met zalm
1
€ 1,25
2114 lays paprika chips light 200 gr
1
€ 1,40
8679 tiramisu klein
1
€ 1,29
2115 doritos tortilla chips nacho cheese
1
€ 1,39
8681 Mona boordevol straciatelli klein 6 x
1
€ 0,00
2116 pringles chips naturel
1
€ 2,49
8700 Diepvries pannenkoeken appel
1
€ 17,99
2117 pringles chips paprika
1
€ 2,49
8701 Diepvries pannenkoeken spek
1
€ 17,99
2118 pringles chips hot % spicy
1
€ 2,49
8703 Doos Liga evergreen 24 stuks
1
€ 11,69
2119 duyvis oven roasted notenmix 125 gr
1
€ 2,49
8704 grootverp. sultana Yofruit bosvruchten
1
€ 12,49
2120 wokkels naturel
1
€ 1,25
8705 grootverp. Sultana Yofruit appel
1
€ 11,69
2121 wokkels paprika
1
€ 1,25
8706 grootverp. Time out granenbiscuit 24 st
1
€ 13,75
2122 bakje japanse bollenmix
1
€ 2,59
8707 Wasa sandwich franse kruiden 24st
1
€ 13,25
2124 pringles texas BBQ
1
€ 2,49
8708 grootverp. Liga milkbreak aardbei
1
€ 12,25
2125 zoute krakelingen (zoutjes mix)
1
€ 1,79
8709 Eat natural mueslirepen oranje
1
€ 13,79
2126 kaasknabbel/zoutjes
1
€ 1,79
8710 grootverp. Between granenreep chocolade
1
€ 12,99
2133 lays mini zakjes(paars) 15 stuks
1
€ 3,99
8711 grootverp. Between granenreep hazeln
1
€ 12,99
2137 doritos jack roasted red label
1
€ 1,69
8712 Eat natural mueslirepen 3 st
1
€ 3,39
2138 doritos pure paprika
1
€ 1,59
8713 grootverpakking sultana bisc bosvr 24st
1
€ 12,75
2140 lays chips cheese onion 300 gr
1
€ 1,89
8714 grootverpakking sultana Yofruit 20 st
1
€ 10,99
2141 Lays chips paprika 225 gr
1
€ 1,59
8715 grootverp Lu time out chocolade 24st
1
€ 14,99
2142 lays chips naturel 225 gr
1
€ 1,59
8716 grootverp. Liga chruncy mues/roz 24st
1
€ 12,75
2143 zakje smith bugles
1
€ 1,49
8717 grootverp. Liga milkbreak melk
1
€ 13,49
2144 smith hamkaas
1
€ 1,49
8718 grootv. Sultana volop appelstroop 20 st
1
€ 13,50
2145 tuc cheese/fromage
1
€ 1,15
8719 grootverp. Sultana hartig
1
€ 13,25
2146 kaas-pompoen crackers
1
€ 1,89
8725 grootverp. Between granenreep hazelnoot
1
€ 13,39
2147 doritos dippas guacomole
1
€ 1,99
8726 grootverp. Liga fruitkick 24 st
1
€ 12,45
2149 Lays sensation sweet paprika
1
€ 1,69
8727 Kellogs crunchy nut 1 kg
1
€ 4,95
2154 AH pecannoten gezouten
1
€ 3,69
8732 Kellogs chocopops
1
€ 3,49
2156 Duyvis borrelnootjes provencale
1
€ 2,50
8744 Grootverp. Liga Evergreen 24 st
1
€ 11,25
2157 Doritos sweet paprika
1
€ 1,59
8788 Peijnenburg tussendoor noten 28st
1
€ 13,99
2160 duyvis pepsils
1
€ 1,79
11078 plantaardag frituurvet 3 liter
1
€ 6,25
2167 AH gezouten pinda met pepita
1
€ 2,95
12050 cup a soup grootverpakking asperge
1
€ 8,95
2169 verkade shuttles
1
€ 1,79
12051 grootverpakking cup a soup koninginne
1
€ 8,99
2183 Lays sensations thai chilli
1
€ 1,69
12052 cup a soup grootverpakking tomaten creme
1
€ 8,99
2184 Lays sensations mexican pepper
1
€ 1,79
12056 knorr zoete tomatensoep met paprika 1,19kg
1
€ 14,99
2293 Lays chips patatje joppie 300 gr
1
€ 1,99
Nummer
Productnaam
Chips
Notenbar
1890 Tex Mex salsasaus
1
€ 2,39
1841 AH bakje suikerpindas
1
€ 2,79
1948 Haust snacks cups ovaal
1
€ 0,99
1844 AH bakje gemengde noten 175gr
1
€ 3,29
1968 Lays chips ribbel patatje jopie
1
€ 1,79
1845 AH bakje cashewnootjes
1
€ 0,00
2095 sultana appel 5 x 3
1
€ 1,99
1856 kaasstengels pakje
1
€ 1,75
2100 duyvis pindas 370 gr
1
€ 2,49
1857 kaasvlinders pakje
1
€ 1,49
2101 familiezak duyvis borrelnootjes
1
€ 8,99
1892 verkade kaas schutles
1
€ 1,79
2102 duyvis pinda oven roasted
1
€ 2,45
1937 bakje pistache noten 250 gr
1
€ 3,99
2103 duyvis borrelnootjes cocktail 300 gram
1
€ 2,50
1949 ah bakje amandelen
1
€ 2,99
2104 lays chips bolognese 300 gr
1
€ 1,89
2123 bakje luxe gemengde noten pepita mix
1
€ 3,99
2105 tuc naturel
1
€ 1,05
2129 Ola split ijsjes 67 ml x 48
1
€ 0,60
2106 tuc paprika
1
€ 1,15
2130 bakje luxe gezouten pindas
1
€ 1,99
2107 tuc bacon
1
€ 1,15
2131 bakje luxe gemengde noten cranberries
1
€ 3,99
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2132 bakje katjang pedis
1
€ 3,49
2191 lipton ice tea perzik
1
€ 1,89
2134 duyvis zakje cashew nootjes
1
€ 2,99
2192 lipton ice tea mango
1
€ 1,89
2136 bakje luxe pistachenoten
1
€ 3,79
2193 lipton ice tea cranberry superfruit
1
€ 1,89
2139 duyvis oven roasted pindas terriyaki
1
€ 2,45
2194 lipton ice tea zero
1
€ 1,89
2186 kaaszoutjes diverse
1
€ 1,69
2200 coca cola 1,5 liter
1
€ 1,85
2187 grootverpakking pinda's
1
€ 0,00
2201 coca cola light 1,5 liter
1
€ 1,85
2188 grootverpakking japanse zoutjes
1
€ 11,75
2202 coca cola zero 1,5 liter
1
€ 1,85
2728 duyvis oven roasted notenmix
1
€ 2,49
2203 fanta orange 1,5 liter
1
€ 1,85
3098 gemengde noten wasabi mix 1 kg
1
€ 13,95
2204 fanta orange light 1,5 liter
1
€ 1,85
3099 gemengde noten pist/wal/cash/groen 1kg
1
€ 13,95
2205 fanta cassis 1,5 liter
1
€ 1,95
3100 bakje luxe gemengde noten
300 gr
€ 4,99
2206 bar le duc 1,5 L
1
€ 1,49
3101 bakje luxe suikerpindas 300 gr
300 gr
€ 3,49
2207 fanta lemon light 1,5 liter
1
€ 1,85
3102 bakje macadamias
150 gr
€ 5,39
2208 sprite 1,5 liter
1
€ 1,85
Nummer
Productnaam
€ 3,79
2209 7 up 1,5 liter
1
€ 1,65
300 gr
€ 3,49
2210 7 up light 1,5 liter
1
€ 1,65
3105 bakje luxe cashewnoten
1
€ 4,79
2212 pepsi light 1,5 l
1
€ 1,69
3106 bakje walnoten 150 gr
1
€ 3,49
2213 bar le duc 2 liter
1
€ 0,85
3107 bakje luxe gezouten pinda's kingsize
1
€ 2,59
2214 lipton ice tea 1,5 liter
1
€ 1,95
3108 duyvis cashewnoten special salt
1
€ 2,59
2215 coca cola zero 1 liter
1
€ 1,60
3109 bakje notenmix pistachen 200 gr
1
€ 4,29
2216 spa blauw 1 liter
1
€ 0,80
3110 pistachenoten zonder schil per 100 gr
1
€ 2,49
2217 royal club bitter lemon 1 liter
1
€ 1,65
3111 bakje luxe cashewnoten (ongezout)
1
€ 4,79
2218 royal club tonic 1 liter
1
€ 1,65
3112 ah zakje pistache nootjes
1
€ 2,99
2219 rivella green tea 1,5 liter
1
€ 1,79
3113 ah cashew nootjes
1
€ 3,79
2220 schweppes ginger ale 1 liter
1
€ 1,65
3114 ah japanse mix
1
€ 2,25
2221 hero cassis 1,25 liter
1
€ 1,65
3115 studentenhaver
1
€ 2,99
2222 hero cassis light 1,25 liter
1
€ 1,65
3116 zakje shanghainoten
1
€ 1,99
2223 spa blauw 1,5 liter
1
€ 0,89
3117 ah pikantjes
1
€ 1,99
2224 spa rood 1,5 liter
1
€ 1,19
3118 ah hot pikantjes
1
€ 1,99
2225 spa marie henriette 1,5 liter
1
€ 1,29
3119 ah luxe gemengde noten
1
€ 3,79
2226 spa & fruit orange 1,5 liter
1
€ 1,50
3120 bakje AH verse amandelen
1
€ 2,99
2227 spa & fruit orange passion 1,5 liter
1
€ 1,75
3123 bakje luxe chocolade rozijnen
1
€ 3,49
2228 karvan cevitan aardbei
1
€ 3,49
3124 geschaafde amandelen 50 gr
1
€ 1,99
2229 karvan cevitan framboos
1
€ 3,49
3125 bakje luxe gemengde noten (ONGEZOUT)
1
€ 4,49
2230 karvan cevitan grenadine
1
€ 3,49
3126 Notenbar molenwijk gemengde noten 300gr
1
€ 4,99
2231 karvan cevitan citroen
1
€ 3,49
3127 Bakje luxe pindas (ongezouten)
1
€ 2,99
2232 karvan cevitan cassis
1
€ 3,49
3128 hele walnoten 500 gr
1
€ 3,99
2233 karvan cevitan sinaasappel
1
€ 3,49
3129 grootverpakking gemengde noten 1 kg
1
€ 0,00
2234 karvan cevitan bosvruchten
1
€ 3,49
3130 grootverpakking wasabi nootjes 1 kg
1
€ 7,75
2235 karvan cevitan cranberry
1
€ 3,79
3131 jack klijn notenmelange gezouten
1
€ 2,99
2236 AH suikervrije aanmaaklimonadesiroop aardbei
1
€ 2,99
3152 duyvis tijgernootjes BBQ
1
€ 2,49
2239 lipton green ice tea
1
€ 2,19
3153 AH fairtrade cashew gezouten
1
€ 3,99
2243 coca cola 1 liter
1
€ 1,60
10025 Nooterij cashewnoten zout 1kg
1
€ 17,49
2244 coca cola light 1 liter
1
€ 1,60
10026 Nooterij pinda klein gezouten 1 kg
1
€ 6,95
2245 coca cola light zonder cafeine1.5 l
1
€ 1,85
10027 Nooterij gemengde noten gezouten 1kg
1
€ 17,25
2247 spa marie henriette 1 liter
1
€ 0,89
10028 Nooterij suiker pinda 1 kg
1
€ 8,25
2248 spa & fruit cactus 1.5 l
1,5
€ 1,55
10030 nooterij noten gemengd ongezout 1 kg
1
€ 16,95
2253 orangina 1.5 liter
1
€ 1,95
10031 nooterij walnoten gepeld half 900 gr
1
€ 21,25
2256 spa & fruit grapefruit 1,5 liter
3103 bakje luxe studentenhaver
3104 bakje luxe chocoladepinda's
1
€ 1,75
1,5 liter
€ 1,65
2261 Fles Fernandes geel 1.5 liter
1
€ 1,79
2259 sisi no bubbles mango
Frisdrank
2278 rivella light 1,5 liter
1
€ 1,69
1
€ 6,00
2279 flesje spa marie henriette 0,5 l
1
€ 0,75
2179 lipton smooth lemon honey
1
€ 2,39
2380 chaudfontaine rood koolzuur 1.5 L
1
€ 1,09
2190 lipton ice tea citroen
1
€ 1,89
2381 chaudfontaine rood zonder koolzuur 1.5
1
€ 0,99
712
frisdrankkosten per persoon
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2382 chaudfontaine rood koolzuur 1.5 L
1
€ 1,09
2302 punselis stroopkoeken
1
€ 1,75
2383 chaudfontaine blauw zonder koolzuur 1.5
1
€ 0,99
2303 hellema speculaas 400 gram
1
€ 1,89
2384 AH bronwater blauw 1,5 l
1
€ 0,79
2304 luxe grote amandel speculaas
1
€ 2,29
2386 appelsientje vitamientje rood 1.5 L
1
€ 1,89
2305 glace koeken 4 stuks
1
€ 1,55
2387 AH bronwater rood 1,5 l
1
€ 0,80
2306 san fransisco biscuits naturel 300 gr
1
€ 1,59
2388 AH bronwater groen 1,5 l
1
€ 0,85
2307 san fransisco biscuits volkoren 250 gr
1
€ 1,75
2397 fairtrade appelsap lemon&lime
1
€ 2,19
2308 americain chocolade cookies (paars)
1
€ 1,45
2466 blikje 7 - up
1
€ 0,60
2309 amer. brownie cookies (rood)
1
€ 1,55
2467 blikje coconut water 0,33 l
1
€ 1,39
2310 bakker best appelcakejes 6 stuks
1
€ 1,95
2468 blikje minute maid appelsap
1
€ 0,95
2311 oreo original
1
€ 1,85
2472 blikje rode fernandes 0,33 l
1
€ 0,85
2312 oreo chocolat white
1
€ 2,45
2475 blikje hero cassis
1
€ 0,80
2313 LU scholiertjes melk
1
€ 1,89
2477 blikje groene fernandes light 0,33 L
1
€ 0,85
2314 Lu scholiertjes puur
1
€ 1,99
2480 spa rood flesje 0,2 l per krat 28 st
1
€ 9,25
2315 nizza cocos koekjes
1
€ 1,55
2481 spa blauw flesje 0,2 l per krat 28 st
1
€ 9,25
2316 bastogne koeken
1
€ 1,55
2484 blikje minute maid orange juice
1
€ 1,10
2317 jodekoeken lotus
1
€ 1,55
2539 spa rood 1 liter
1
€ 0,90
2318 nobo sprits
1
€ 1,55
0,2
€ 9,95
2319 nobo sprits chocolade
1
€ 1,79
1
€ 0,50
2320 lotus jodekoeken mini
1
€ 1,85
2321 panchitos chocolate wit 150 gr
1
€ 1,55
2322 AH scharrel eierkoeken
1
€ 1,70
Nummer
Productnaam
7025 flesje spa blauw 0.2 L 24 st
9048 diverse blikjes frisdrank
Koek
2323 droste chocolade reep S puur
1
€ 1,95
1118 kerstkransjes puur
1
€ 3,19
2324 verkade digestive naturel
1
€ 1,65
1119 kerstkransjes schuim
1
€ 1,79
2326 droste chocolade letter S melk
1
€ 1,95
1282 gevuld speculaas 500 gr
1
€ 3,99
2329 bakker joop stroopwafels 12 st
1
€ 1,85
1284 taai taai
1
€ 0,00
2330 verkade frou frou vanille
1
€ 1,95
1362 AH verschillende paaskoekjes
1
€ 1,99
2331 hoppe bonte mix koekjes
1
€ 14,95
1493 Bon Maman madelaine koekjes
1
€ 4,79
2333 verkade cafe noir
1
€ 1,49
1839 maria biscuits
1
€ 1,49
2335 AH country cookies
1
€ 1,49
1840 ah fruitcookies
1
€ 1,79
2336 jan hagel koek
1
€ 1,85
1846 klene engelse drop 675 gr
1
€ 3,39
2338 AH kletskoppen koekjes
1
€ 1,19
€ 1,79
2340 AH bokkepootjes
1
€ 2,39
1895 pak bloem
1
€ 1,99
2341 gevulde speculaas stukjes 8 st
1
€ 3,59
1925 davelaar jodekoeken
1
€ 2,79
2342 marsepijn aardappeltjes
1
€ 3,79
1931 ah roomboter mix koekjes
1
€ 2,79
2344 bolletje zak taai taai
1
€ 2,29
1938 daelemans stroopwafels 2 st
1
€ 1,09
2345 zak met alleen peper/kruid noten 1 kg
1
€ 4,99
1951 AH poffertjes +/-75 stuks
1
€ 3,25
2346 AH rechte banketstaaf
1
€ 2,99
1957 AH mini stroopwafels chocolade
1
€ 1,89
2347 AH lange vingers
1
€ 1,19
1958 Liga milkbreak melk/framboos
1
€ 2,65
2348 ah amandelen heel bakje
1
€ 2,39
1959 Liga milkbreak melk/choco
1
€ 2,65
2351 roomboter stroopwafels 10 st
1
€ 1,99
1960 pakje kerstkransjes div soorten
1
€ 2,99
2357 bolletje speculaas grootverpakking
1
€ 14,99
1994 snelle jelle kruidkoek naturel 5 st
1
€ 2,39
2358 amandel kerstkransjes koekjes
1
€ 2,39
2048 sultana mango 5 x 3
1
€ 1,99
2359 AH amandel kerskransjes met chocolade
1
€ 2,75
2128 pringles cheeze ums (rode verpakking)
1
€ 2,49
2360 amandel kerstkransjes met suiker
1
€ 2,19
2283 Belga kruidnoten 5 kilo
1
€ 7,99
2361 Lu Penny wafels
1
€ 1,25
2289 doos per stuk gevulde koeken
1
€ 18,75
2362 AH banket Letter
1
€ 3,39
2294 pakje penny wafels
1
€ 1,49
2363 chocolade kerst balletjes
1
€ 2,49
2295 pakje bokkepootjes
1
€ 1,79
2365 LU chocoprince 6 st
1
€ 1,79
2296 custard cake jes
1
€ 1,75
2366 LU time-out speculaas
1
€ 2,39
2297 AH stroopwafels 12 st
1
€ 1,99
2367 mini appelkoeken
1
€ 1,79
2298 ah mini stroopwafels
1
€ 1,89
2368 dickmans negerzoenen groot
1
€ 2,49
2299 AH mini stroopwafels 400 gr
1
€ 2,99
2369 LU time out naturel
1
€ 1,89
2300 diverse soorten pakjes koek
1
€ 1,75
2370 Haagse hopjes koekjes
1
€ 1,79
2301 kanjer's stroopwafels
1
€ 1,75
2371 Koekjes kletskoppen
1
€ 1,39
1860 AH stroopwafels pst verpakt
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2373 LU pims sinaasappel
1
€ 1,89
2267 Schulp biologische appel/aardbeien 0,75 L
1
€ 2,35
2374 AH bitterkoekjes zak klein
1
€ 1,59
2268 Schulp biologische appel/vlierbessen 0,75 L
1
€ 2,35
2375 bakkers best verschillende koekjes
1
€ 1,89
2269 Schulp biologische sinaasappelsap 0,75 L
1
€ 2,99
2376 AH koffiewafels
1
€ 1,29
2270 Schulp biologische appelsap 0,75 L
1
€ 1,95
2377 AH chocolade letters
1
€ 2,79
2290 zonnatura groentesap
1
€ 2,79
2378 AH roombotercake
1
€ 2,49
2292 AH siroop tropical
1
€ 2,99
2379 Lotus Enkhuizer chocolade jodekoeken
1
€ 1,69
2385 Appelsientje Vitamientje oranje 1,5L
1
€ 1,89
€ 1,49
2395 Multivitamientje exotisch fruit 1.5 L
1
€ 1,89
Nummer
Productnaam
2999 lampje 20 w kleine fitting glans
3500 bolletje truffelnoten
1
€ 2,99
2396 Appelsientje appelsap 1.5 L
1,5
€ 1,89
6063 biologische billy farm cranberry koekjes
1
€ 3,29
2398 appelsientje sinaasappelsap light 1 l
1
€ 1,49
6076 AH biologische stroopwafels 10 st
1
€ 2,25
2400 appelsientje sinaasappelsap 1 liter
1
€ 1,55
8743 Grootverp. Knoppers melk/haz 24 st
1
€ 8,99
2401 appelsientje sinaasappelsap vruchtvlees
1
€ 1,55
8790 Kanjers space koeken pst verpakt 36 st
1
€ 17,99
2402 appelsientje sinaasappelsap 1.5 liter
1
€ 2,39
2403 appelsientje appelsap 1 liter
1
€ 1,39
2406 ah tomatensap
1
€ 1,60
Sap
1
€ 1,75
1 liter
€ 2,99
2409 appelsientje druivensap rood
1
€ 1,60
€ 3,89
2410 pompelmoentje 1 liter
1
€ 1,89
1
€ 3,49
2411 dubbelfriss appel/perzik 1.5 l
1
€ 1,60
1060 ah verse sap: kiwi 1 liter
1
€ 3,99
2412 dubbelfriss wittedruif/citroen 1.5 l
1
€ 1,60
1063 ah verse sap 0.5: kiwi/sinaasappel
1
€ 2,69
2413 KC aanmaaklimonade framb/gra
1
€ 2,99
1065 ah verse sap: banaan/banaan 0,5 liter
1
€ 2,69
2414 ah limonade grenadine
1
€ 2,99
1067 vecozuivel biologische karnemelk 1 L
1
€ 1,19
2415 AH multivitamine oranje
1
€ 1,59
1068 AH verse sap: aardbei/appel 1 liter
1
€ 3,89
2416 AH basic orange nectar 1,5 liter
1
€ 1,29
1071 Campina Yomild limoen
1
€ 1,49
2417 AH basic multi sap 1,5 Liter
1
€ 1,19
1122 coolbest premium orange 1,5 l
1
€ 2,19
2418 Flesje minute maid orange jus 0,33 L
1
€ 1,39
1145 vers geperste sinaasappelsap banaan
1
€ 5,95
2425 tropicana appelsap klein
1
€ 0,75
1146 verse geperste sinaasappelsap aardbei
1
€ 6,39
2469 pakjes wiki aardbei 10 stuks
1 liter
€ 3,75
2407 ah grapefruitsap
1050 coolbest passion fruit heaven 1 liter
1
€ 2,35
2408 appelsientje dubbeldrank 6 pakjes
1057 campina karnemelk 0.5 l
1
€ 0,60
1058 ah verse sap: framboos/appel/peer 1 liter
1
1059 ah verse sap: jus dorange 1 liter
1
€ 1,99
2482 appelsientje mild rood 1,5 l
1
€ 2,29
1150 vers geperste sinaasappelsap 1 liter
1 liter
€ 4,99
2487 appelsientje appelsap 6 pakjes a 0,2
1
€ 2,99
1330 appelsientje dubbeldr sinaasap/perz
1
€ 1,29
2496 roosvice aanmaaklimonade original
1
€ 2,39
1331 dubbeldrank mango/guanabana
1
€ 1,39
7150 flesje verse sinaasappelsap 0,33 l
1
€ 2,25
1332 dubbeldrank ananas/guave
1
€ 1,39
7151 flesje sinaasappelsap/banaan 0,33 l
1
€ 2,75
1333 dubbeldrank sinaas/perzik 1 liter
1
€ 1,39
7152 flesje verse sinaasappelsap/aardbei 0,33 l
1
€ 2,99
1334 appelsientje perensap vh land
1
€ 2,19
8650 Innocent Smoothie 250 ml
1
€ 0,00
1335 appelsientje zwarte bes 1,5 liter
1
€ 2,19
8651 Innocent Smoothie pine,ban,coc 6 x 250 ml
1
€ 0,00
1147 appelsientje appelsap -appels van het land-
0,4
€ 1,09
8652 Innocent Smoothie blackb,strawb 6 x 250 ml
1
€ 0,00
1656 fristi 1 liter
1
€ 1,29
8659 Coolbest smoothie multifruit 250ml
1
€ 1,39
1724 bio dajeeling thee
1
€ 2,39
8661 coolbest multifruit original 6 x 250 ml
1
€ 0,00
1 liter
€ 1,55
8662 Coolbest smoothie pineap.banana 230 ml
1
€ 1,39
1736 dubbeldrank mango/guanabana
1
€ 1,55
8663 Coolbest smoothie raspber/apple 230 ml
1
€ 1,39
2178 AH limonade tropical
1
€ 2,79
8665 vifit aardbei light 6 x 500 ml
2189 Ocean Wide cranberrysap
1
€ 1,79
9991 druivensap rood
2237 flevosap
1
€ 1,99
2240 spa & fruit appel 1,5 l
1
€ 1,69
2241 Lipton ice tea lemon 1.5
1
€ 1,79
2246 Pickwick ice tea peach 1.5 L
1
€ 1,49
2254 spa & fruit citrus 1,5 liter
1
2255 spa & fruit forest fruit 1,5 liter
1
1358 appelsientje flesje sinaasappelsap 0,4 24 stuks
1735 dubbeldrank ananas/guave
2257 pakje chocomel
2258 pakje dubbel drank 0.2
2262 Karvan Cevitan limonade tropical
2266 Spa & Fruit bosvruchten pak 1.5 L
1
€ 0,00
1 ltr
€ 2,25
2170 Sourcy Vitamin water fit 0,5 L
0,5
€ 1,49
€ 1,75
2171 Sourcy Vitamin water balans 0,5 L
0,5
€ 1,49
€ 1,75
2172 Sourcy Vitamin water energie 0,5 L
0,5
€ 1,49
1
€ 0,45
2173 Sourcy Vitamin water multivit 0,5 L
0,5
€ 1,49
Frisdrank (klein)
1
€ 0,45
2174 Spa blauw 2 liter
1
€ 1,39
0.75 l
€ 3,39
2175 Sourcy Vitamin water focus 0,5 L
0,5
€ 1,49
1
€ 1,75
2176 Sourcy Vitamin water puur 0,5 L
1
€ 1,49
Versie Datum:
5-11-2014
Nummer
Productnaam
2177 Sourcy Vitamin water passie 0,5 L
2238 Lipton ice tea orange passion
Hoeveelheid
Prijs
0,5
€ 1,49
2489 flesje spa reine 0.33 l
1
€ 0,45
1
€ 1,79
2490 blikje fristi
1
€ 0,95
1
€ 1,69
2491 fristi 6 pakjes 0,2
1
€ 2,49
0,2
€ 0,40
2492 7-up flesje 0,2 l 28 stuks
1
€ 11,75
2271 krat minute maid orange jus 0,2L 24st
1
€ 16,50
2493 chocomel pakjes 0,2 6 stuks
1
€ 2,99
2272 krat spa blauw 0,2 L 24 st
1
€ 8,95
2494 chocomel light 6 x 200 ml
1
€ 2,99
2273 krat spa rood 0,2L 24 st
1
€ 8,95
2495 blikje sourcy rood
1
€ 0,55
2274 krat hero appelsap 0,2 L 24 st
1
€ 12,75
2497 blikje pepsi 0.33
1
€ 0,55
2275 krat sprite flesje 0,2 L 24 st
1
€ 12,25
2498 blikje coca cola 0.15 l
1
€ 0,50
2276 krat flesje tonic 0,2 L 24 st
1
€ 12,75
2499 blikje coca cola light 0.15 l
1
€ 0,50
2389 blikje coca cola cherry 0,33 L
1
€ 0,65
2544 blikje sprite 0,33 L
1
€ 0,60
2390 blikje red bull light 250 ml
1
€ 1,50
7080 blikje fris per stuk
1
€ 0,75
2391 chaudfontaine plat water blauw 0,33 L
1
€ 0,45
7600 royal club tonic 0,5 l
1
€ 1,15
2392 chaudfontaine sparkling 0,33 L
1
€ 0,49
7601 rivella 0,5 l
1
€ 0,99
2393 flesje coca cola cherry 0,5 L
1
€ 1,10
7602 coca cola 0,5 l
1
€ 1,15
2399 schulp verse sinaasappelsap 0.2 l
1
€ 0,70
7603 coca cola light 0,5 l
1
€ 1,15
2420 blikje royal club bitter lemon 0,33 L
1
€ 0,65
7604 coca cola zero 0,5
1
€ 1,15
2421 Blikje royal club tonic 0,33L
1
€ 0,65
7605 cocos water
1
€ 1,99
2422 yokidrink 0,2 6 pakjes
1
€ 2,59
7606 holy soda 0,5 l
1
€ 0,99
2423 Blikje fanta cassis 0,33 L
1
€ 0,85
7607 crystal clear koolzuurvrij
1
€ 0,99
2424 blikje fanta lemon 0,33 L
1
€ 0,60
7608 crystal clear sparkling 0,5
1
€ 0,99
2442 blikje rode fernandes 0,33 L
1
€ 0,70
7609 sourcy water vitamin water
1
€ 1,49
2443 blikje green ice tea 0,33
1
€ 0,80
7610 lipton ice tea green 0,5
1
€ 0,99
2444 pakjes taksi 0,2 10 stuks
1
€ 2,75
7611 lipton ice tea sparkling 0,5
1
€ 0,99
2445 blikje groene fernandes 0,33 L
1
€ 0,70
7612 lipton ice tea lemon
1
€ 0,99
2446 flesje crystal clear citroen 0,5 L
1
€ 0,95
7613 arizona ice tea green
1
€ 2,19
1
€ 4,00
2249 Hero cerise 1,25 L
2260 flesjes frisdrank 0.2 l
1
€ 0,65
2448 flesje AA 0,5 l
0,33 L
€ 0,75
2449 flesje spa groen 50 cl
0,5 L
€ 0,65
2450 flesje spa blauw 50 cl
1
€ 0,60
713 bier/wijn kosten per persoon
2451 flesje pa rood 50 cl
1
€ 0,65
768 Blikje Palm bier 0,33 cl
2452 blikje red bull
1
2453 flesje fanta orange 50 cl
1
2454 flesje coca cola 50 cl
1
2455 flesje coca cola light 50 cl
2447 Flesje AA 0,33 L
Bier/wijn
0,33
€ 1,25
€ 1,29
1982 hard plastic limonade glazen 100 stuks
1
€ 10,49
€ 1,10
1983 Food-Looking zwarte rietjes 500 st
1
€ 3,49
€ 1,10
2185 blikje palm bier 0,33
1
€ 1,15
1
€ 1,10
2211 jillz 4 pack
1
€ 4,99
2456 flesje 7 up 50 cl
1
€ 1,05
2483 blikje bavaria 0 % WIT bier 0,33 l
1
€ 0,85
2457 blikje coca cola
1
€ 0,60
2500 heineken 6 blikjes a 0,33 cl
1
€ 5,75
2458 blikje coca cola light
1
€ 0,60
2501 amstel 6 blikjes a 0,33 cl
1
€ 5,25
2459 blikje coca cola zero
1
€ 0,60
2502 heineken krat 24 flesjes
1
€ 13,95
2460 blikje fanta orange
1
€ 0,60
2503 heineken tray blikjes 0,33 L 24 st
1
€ 18,95
2461 blikje sourcy blauw
1
€ 0,55
2504 amstel krat 24 flesjes
1
€ 12,75
2462 blikje spa rood
1
€ 0,45
2505 grolsch krat beugels
1
€ 13,59
2463 coca cola flesje 0.2 l per krat a 24 st
1
€ 10,75
2506 grolsch krat 24 flesjes
1
€ 13,29
2464 coca cola light flesje 0.2 l per krat a 24 st
1
€ 10,75
2507 beertender fust heineken
1
€ 11,50
2465 fanta flesje 0.2 l per krat a 24 st
1
€ 10,75
2508 hoegaarden witbier 6 flesjes
1
€ 5,85
2470 pakljes wiki sinas 10 stuks
1
€ 1,99
2510 glutenvrij bier flesje
1
€ 3,29
2471 Appelsientje mild oranje 1,5 L
1
€ 2,29
2511 J.P. chenet witte wijn 0,25 L
1
€ 2,49
2473 blikje lipton ice-tea light
1
€ 0,85
2512 smirnoff ice per flesje
1
€ 1,89
2474 blikje rivella 0,33L
1
€ 0,75
2514 Coleurs du Sud chardonnay 0.75
1
€ 5,99
2476 blikje lipton ice-tea
1
€ 0,85
2515 Coleurs du Sud Rose grenache 0.75
1
€ 5,99
2479 blikje chocomel
1
€ 0,98
2516 Coleurs du Sud cabernet sauvignon
1
€ 5,99
2485 flesje appelsientje sinaasappelsap
1
€ 1,19
2518 Moet & chandon champagne brut
2486 appelsientje sinaasappelsap 6 pakjes a 0,2
1
€ 3,39
2519 Zuid - Afrikaanse vuurgloed droii rooi
2488 flesje minute maid appelsap 0.2 l
1
€ 13,95
2521 krat Hertog - Jan bier 24 flesjes a 0.3 l
1
€ 39,50
0,75 l
€ 5,59
1
€ 14,25
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2522 AH fat bastard cabernet sauvignon 0,75
1
€ 6,49
2582 Aliwen chardonnay
1
€ 5,79
2523 blikje fanta orange zero 0,33 L
1
€ 0,60
2583 flesje Wieckse witte 0,33L
1
€ 0,85
2524 blikje spirte 0,33 L
1
€ 0,60
2585 AH witte wijn Moncaro 0.75 L
1
€ 4,79
2525 AH wijn hardys bin 141 colombord wit
1
€ 3,99
3052 hard plastick long-drink glazen 30 p
1
€ 10,00
2527 krat jupiler 24 flesjes 0.25
1
€ 12,99
3360 Lindemans sauvignon blanc chardonnay 0,7
1
€ 5,75
Nummer
Productnaam
1
€ 90,00
3361 Lindemans cabernet merlot 0,7 L
1
€ 5,75
2531 champagne veuve clicquot ponsardin
0,75 l
€ 39,90
3362 lindemans rose wijn
1
€ 5,75
2533 Lindemans bin45 cabernet-sauvignon
1
€ 6,79
4011 statiegeld fust beertender
1
€ 5,00
2534 fles gluhwijn
1
€ 5,95
6060 AH chardonnay wijn 0,25 l
1
€ 2,79
2535 heineken flesje 25 cl 12 stuks
12
€ 8,75
6061 AH puur&eerlijk rode wijn merlot 0,25 l
1
€ 2,49
2536 Canelli prosecco Rose 0.75
1
€ 9,75
6064 AH droei rooi wijn 0,2
1
€ 2,49
2537 Canelli Prosecco
1
€ 9,95
6098 AH rode wijn casillero 0,375
1
€ 4,89
2538 kratje brand bier
1
€ 5,99
7081 wijn/bier kosten per persoon
2540 blikje grolsch light 0,33
1
€ 0,85
9992 heineken bier blik 0,5 L 24 stuks
0,5 ltr
€ 1,59
2541 champagne moet & chandon rose 0.75
1
€ 48,95
11102 Heineken fust 20 liter +_huur tap
1
########
2542 blikje amstel malt 0,33L
1
€ 0,80
2543 baviara 0,0 % 6 flesjes 0,3L
1
€ 4,69
2545 Wild pig sauvignon blanc 0.7 L
1
€ 6,79
2546 wild pig chardonnay
1
€ 6,55
439 AH vers flesje honingmosterddressing
1
€ 2,39
2547 Coleurs du Sud sauvignon blanc 0.75 L
1
€ 5,99
494 zakje ah geraspte wortels 300 gr
1
€ 1,49
2548 wieckse witte 0 % 6 flesjes
1
€ 5,75
683 bakje Aoli 100 gr
1
€ 1,59
2549 amstel malt 6 flesjes a 0,3 l
1
€ 5,99
696 bakje verse zigeuner saus 500 gr
1
€ 5,49
2550 blikjes grolsch malt 6 x 0,33L
1
€ 6,25
697 bakje verse knoflooksaus 500 gr
1
€ 4,99
2551 Ketel 1 jonge jenever
1
€ 15,99
1195 potje biologische paprika poeder
1
€ 0,00
2552 Puente Andes Torontes chardonnay 0,75
1
€ 5,35
1246 busje gemalen witte peper
1
€ 1,29
2553 Vinus merlot 0,75 l
1
€ 7,75
1261 conimex nasi kruiden
1
€ 1,49
2554 vinus chardonnay 0,75 l
1
€ 7,25
1273 kuhne augurken heel 670 gr
1
€ 1,95
2555 ah witte wijn chablis
1
€ 9,99
1327 potje aoli
1
€ 2,19
2556 Wieckse rose bier 0 % 6 flesjes
1
€ 5,99
1340 maggi aardappelpurree
1
€ 2,19
2557 blikjes wieckse witte 0 % 0,33cl
1
€ 0,95
1343 ah gebakken spekjes zakje
1
€ 1,49
2558 witte wijn Goulley chablis 0,75 lt
0,75
€ 9,25
1352 potje quacomole
1
€ 2,99
2559 Champagne Pommery
stuk
€ 33,99
1353 potje taco saus hot
1
€ 2,49
2560 Bacardi rum wit 0.7 L
1
€ 16,99
1354 remia salata dressing naturel 500 ml
1
€ 1,95
2561 Passoa the passion drink 17 % 1 liter
1
€ 16,95
1355 remia salata original ceaser 500 ml
1
€ 1,95
2562 Baileys likeur 17 % 1 liter
1
€ 22,50
1356 calve yoghurt slasaus 450 ml
1
€ 1,95
2563 Malibu Rum 21 % 1 liter
1
€ 17,50
1357 calve yogomix dressing 450 ml
1
€ 1,95
2564 amstel radler citroen 6 blikjes
1
€ 3,95
1361 ELI ionio olijven 840 gram
1
€ 5,79
2565 amstel radler citroen 0,0% 6 blikjes
1
€ 3,95
1366 de ruijter vlokken royale
1
€ 2,49
2566 Bacardi rum wit superior 37.5 % 1 liter
1
€ 19,50
1368 Kesbeke augurken heel 720 ml
1
€ 1,79
2567 Jack Daniels Whiskey 40 % 1 liter
1 liter
€ 31,95
1707 Heinz pomodoro in blik
1
€ 1,99
2568 Smirnoff Wodka Red 37.5 % 1 liter
1 liter
€ 19,50
1717 AH groene pesto 2 x 90 gram
1
€ 2,75
1
€ 16,25
1718 AH groene tapenade
1
€ 1,99
1
€ 22,95
1719 AH rode tapenade
1
€ 1,99
1 liter
€ 20,75
1720 Cardini honey mustard dressing 350 ml
1
€ 3,49
0,7
€ 17,95
1749 flesje witte wijnazijn
1
€ 2,39
2573 Cointreau likeur 40 % 1 liter
1
€ 27,95
1750 flesje soja saus
1
€ 2,99
2574 Jameson Irish whiskey 40% 1liter
1
€ 27,49
1754 honig pakje tomatensoep
1
€ 1,49
1 liter
€ 16,50
1755 rode wijnazijn
1
€ 2,99
2576 Jagermeister 35 % 0,7 lt
1
€ 13,49
1756 balsamico dressing
1
€ 2,69
2577 Remy Martell Cognac VSOP 0,75 L
1
€ 32,95
1757 flesje appelazijn
1
€ 1,99
2578 Johnny Walker Red Label 1 liter
1
€ 23,95
1758 potje artisjokharten
1
€ 2,45
2579 klein flesje witte wijn JP Chenet
1
€ 3,75
1759 busje gemalen witte peper
1
€ 1,25
1
€ 22,99
1763 calve honingmosterd dressing
1
€ 1,79
0,75
€ 5,79
1765 calve thousand island dressing 235 ml
1
€ 1,99
2529 champagne moet & chandon magnum 1.5 liter
2569 Kahlua koffie likeur 20 % 0,7l
2570 Tia Maria likeur 20 % 1 liter
2571 Amaretto Di Saronno original 28 % 1 liter
2572 Likeur 43 31 % 0,7 liter
2575 Aperol oranje
2580 havana club donkere rum 0,75L
2581 Aliwen cabernet syrah
€ 8,45
Sauzen/zuren
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
1766 calve ceaser dressing
1
€ 1,99
2600 bonduelle maiskorrels 300 gr
1
€ 1,69
1767 remia sladressing naturel
1
€ 1,59
2601 bonduelle kidney bonen 160 gr
1
€ 0,99
1768 calve dressing naturel
1
€ 1,79
2602 kesbeke augurken zure bommen
1
€ 3,89
1769 soja-saus
1
€ 1,99
2603 kuhne augurken viertel
1
€ 1,99
1770 silvo kaneelpoeder
1
€ 1,79
2604 potje groen olijven zonder pit
1
€ 2,49
1771 taco saus potje
1
€ 1,99
2605 potje zwarte olijven zonder pit
1
€ 2,49
1772 guacomole potje
1
€ 2,79
2606 potje groene olijven knoflook zonder pit
1
€ 2,49
1774 silvo kerriepoeder
1
€ 1,99
2607 carbonel kappertjes 100 gr
1
€ 1,69
1777 rundvlees krachtbouillon met vlees
1
€ 1,99
2608 koningsvogel sambal badjak
1
€ 1,99
1778 conimex nasimix
1
€ 1,19
2609 sambal manis gouden dop klein
1
€ 1,89
1779 flesje witte wijnazijn
1
€ 2,29
2610 conimex sambal oelek 200 gr
1
€ 1,99
1784 silvo oregano
1
€ 2,29
2611 conimex sambal badjak
1
€ 1,99
1786 apollo honingmosterd saus 670 gr
1
€ 5,25
2612 conimex sambal brandel
1
€ 1,79
1787 haust paneermeel
1
€ 1,29
2613 tapenade rood
1
€ 2,75
1788 silvo zakje zwarte peperkorrels 50 gr
1
€ 0,99
2614 dijonaise mosterd
1
€ 2,55
1790 pyramide groene thee jasmijn
1
€ 3,49
2615 potje kuhne franse mosterd
1
€ 1,49
1792 calve mayonaise tube
1
€ 1,99
2616 kuhne extra pittige mosterd
1
€ 1,49
1794 reddy zonnebloemolie
1
€ 1,75
2617 kuhne grove mosterd
1
€ 1,49
1795 navulverpakking zeezout
1
€ 2,99
2618 tube kuhne mosterd
1
€ 1,45
1797 busje huismerk peper
1
€ 1,39
2619 tube remia mayonaise extra romig
1
€ 1,89
1798 klene bodemvondsten
1
€ 1,89
2620 bonduelle kikkererwten blikje
1
€ 1,79
1799 carbonell groene olijven z pit
1
€ 1,49
2621 heinz curry
1
€ 1,99
1847 AH chili-peper molentje
1
€ 1,99
2622 heinz hot ketchup
1
€ 1,99
1851 Worchestersaus
1
€ 2,99
2623 kuhne tapenade meditarinee
1
€ 2,75
1866 calve knoflooksaus
1
€ 1,49
2624 tube zaanse mayonaise
1
€ 0,89
1883 gember siroop (voor in de yoghurt)
1
€ 3,95
2625 tube zaanse tomatenketchup
1
€ 0,89
1884 AH potjes pesto(2stuks)
1
€ 2,49
2626 tube zaanse curry
1
€ 0,99
1887 calve cocktailsaus
1
€ 1,49
2627 Calve mayonaise 225 ml
1
€ 1,79
1889 potje amsterdamse uitjes
1
€ 1,79
2628 sambal brandal gouden dop klein
1
€ 1,89
1891 potje guacamole
1
€ 2,95
2629 wijko sate saus kant en klaar
1
€ 3,25
1964 ah zeezout molentje
1
€ 1,99
2630 zaanse mayonaise 750 ml flacon
1
€ 2,39
1980 remia mosterdsaus 500 ml
1
€ 1,69
2631 calve licht & romig 650 ml
1
€ 2,39
1981 Remia knoflooksaus 750 ml
1
€ 2,79
2632 bonduelle maiskorrels 150 gr
1
€ 1,39
2088 Hak appelmoes klein
1
€ 0,99
2633 conimex sambal manis
1
€ 1,29
2089 Cup a soup kruidige kippen bouillon
1
€ 1,79
2634 aromat
1
€ 2,49
2094 cup a soup erwt
1
€ 1,25
2635 conimex sweet chili saus
1
€ 2,89
2097 tomatenblokjes 400 gram
1
€ 1,79
2636 grand italia balsamico azijn
1
€ 3,75
2148 duyvis borrelnootjes oriental 300 gr
1
€ 2,50
2637 grand italia groene pesto genovese
1
€ 3,35
2394 kuhne potje augurken slices
1
€ 2,25
2638 olijfolie bertolli classico 750 ml
1
€ 5,75
Nummer
Productnaam
0,7
€ 5,75
2639 olijfolie bertolli extra vergine 750 ml
1
€ 5,95
2586 Vasileios griekse olijfolie extra vierge 500 ml
1
€ 6,95
2640 royal geroosterde paprika in olie
1
€ 3,65
2587 Vasileios griekse biologische olijfolie 250 ml
1
€ 5,75
2641 GI gedroogde tomaten op olie
1
€ 3,89
2588 Calve cocktail saus flesje
1
€ 1,49
2642 silvo peperkorrels zwart groot potje
1
€ 2,79
2589 Hela curry gewurz 450 ml
1
€ 1,99
2643 Balsamico azijn italia modena
1
€ 4,99
2590 mosterd dijon (zonder mayonaise)
1
€ 1,99
2644 tube wasabi
1
€ 3,85
2591 D.L. citroen mayonaise
1
€ 2,39
2645 zeezout molentje
1
€ 2,55
2592 silvo thijm
1
€ 1,99
2646 zwarte peper molentje
1
€ 2,65
2593 AH hotdogs 580 gr
1
€ 2,95
2648 Heinz ketchup 605 ml
1
€ 2,69
2594 silvo gemalen zwarte peper
1
€ 1,99
2649 zaanse mosterd grof AH
1
€ 1,39
2595 zakje vanille
1
€ 1,99
2650 apollo zeezout molentje
1
€ 2,95
2596 bertolli olijfolie extra vergine 1 liter
1
€ 8,95
2651 grand italia tapenade groen
1
€ 2,75
2597 silvo basilicum
1
€ 1,49
2652 verse quiche diverse smaken
1
€ 4,75
2598 Yil driz knoflooksaus 535 ml
1
€ 2,75
2653 Koningsvogel sambal brandal
0
€ 1,99
2599 kesbeke plakjes augurk
1
€ 1,79
2654 bertolli balsamico azijn wit
1
€ 3,79
2584 Sriracha very HOTchili sauce 740 ml
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2655 calve yofresh dressing
1
€ 1,99
6047 Heinz biologische ketchup
1
€ 2,89
2657 silvo gemalen witte peper
1
€ 1,95
6049 biologische mayonaise
1
€ 2,99
2658 Hellmans real mayonaise pot 443 ml
1
€ 2,99
6096 Biologische tons fijne mosterd
1
€ 2,29
2659 kuhne potje mierikswortel
1
€ 1,99
8697 Remia mosterd 4 gr 264 stuks
1
€ 9,25
2660 calve yogonaise
1
€ 2,69
8728 Remia mayonaise 200 st x 20 ml
1
€ 18,75
2661 molentje 4 seizoenen peper
1
€ 2,49
8729 mosterd 264 stuks x 4 gr
1
€ 9,95
2662 maille grove mosterd
1
€ 2,19
11047 goudas glorie mayonasie 750 ml
1
€ 1,79
2663 zilveruitjes
1
€ 1,39
11079 sate saus 1 kg
1
€ 4,25
2664 potje amsterdamse uitjes
1
€ 1,39
2665 kuhne witte wijnazijn
1
€ 2,49
2666 tabasco
1
€ 2,39
Nummer
Productnaam
Vis
100 gr
€ 1,99
723 stukje baquette met gerookte zalm
1
€ 1,25
2668 kuhne natuur azijn
1
€ 1,99
1344 Quality catch holl garnalen 150 gr
1
€ 5,99
2670 Peppadew mild whole sweet paprika
1
€ 3,79
1885 AH puur & eerlijk garnalen
1
€ 6,99
2671 ah excellent semi gedroogde tomaten
1
€ 3,39
1886 AH zalm duurzaam sockeye
1
€ 5,25
2674 gi pasta spaghetti
1
€ 1,99
2700 blikje tonijn in olijfolie
1
€ 2,29
2675 almofh chocolade mouse groot
1
€ 1,95
2701 blikje tonijn in water
1
€ 2,29
2676 marne honingmosterd
1
€ 1,75
2702 gerookte Noorse zalm 250 gr
1
€ 9,29
2678 flesje appelazijn
1
€ 1,95
2703 ah gerookte zalm 100 gr
1
€ 4,99
2679 silvo paprikapoeder
1
€ 2,49
2706 pot panharing
1
€ 1,79
2682 luxe tube mosterdsaus
1
€ 3,49
2707 blikje john west rode zalm
1
€ 4,79
2683 tafelzout
1
€ 0,69
2711 princess blikje makreel in olie 125 gr
1
€ 1,79
2684 silvo bieslook
1
€ 2,39
2712 anjovisfilets blikje
1
€ 1,99
2685 grand italia pesto rosso
1
€ 3,39
2713 blikje tonijn in tomatensaus
1
€ 1,79
2686 flesje maggi
1
€ 1,49
2714 gerookte makreel filet fiesta
1
€ 14,95
2687 molentje chilipeper
1
€ 2,49
2715 blikje zalm in water
1
€ 2,99
2688 blik kidney bonen groot
1
€ 1,89
2716 ah zalmplakken sandwich
1
€ 3,99
2689 blik tomatenblokjes groot
1
€ 1,79
2717 biologische gesneden wilde zalm alaska
100 gr
€ 5,95
2690 AH basilicum olijfolie extra vierge
1
€ 3,79
2718 blikje haring in tomatensaus
1
€ 1,69
2691 remia honingmosterd dressing
1
€ 1,79
2719 imperial fancy king krab 210 gr
1
€ 13,99
2692 remia yoghurt dressing
1
€ 1,79
2720 gerookte paling 500 gr
1
€ 18,99
2693 calve slasaus
1
€ 1,49
2721 gerookte makreel kleine verpakking
1
€ 5,99
2694 kuhne hele augurken klein potje
1
€ 1,99
2722 blikje rode zalm John West
1
€ 4,25
2696 biologische olijfolie
1
€ 4,99
2723 blikje tonijn naturel Fishes
1
€ 3,49
2697 balsamico olie
1
€ 2,39
2724 ah gerookte makreel
1
€ 3,49
2698 Unox pak tomatensoep 1 liter
1
€ 3,49
2725 ah zalmsnippers 250 gram
1
€ 4,75
2699 tube honing mosterd saus horaca kwaliteit
1
€ 4,99
2726 AH sockey duurzame zalm 100 gr
1
€ 6,79
2710 blikje roze zalm in olie
1
€ 3,25
2727 AH rode zalm plakken
1
€ 5,59
2738 Conimex sambal oelek klein
1
€ 1,19
2729 tube zalmpasta
1
€ 3,99
2739 Blik gepelde tomaten
1
€ 1,59
2730 ouwehand pot rolmops
1
€ 2,75
2746 Calve mayonaise pot 650 ml
1
€ 2,79
2734 gerookte makreel 1kg
1
€ 17,99
2750 jozo grote bus zout
1
€ 1,99
2735 forel filet 500 gr
1
€ 14,25
2762 AH bakje verse Aoli (doorzichtig bakje)
1
€ 1,99
2743 hollandse nieuwe haring per stuk
1
€ 0,00
2766 Hela dressing mosterd/dille
1
€ 4,95
2748 blikje biologische zalm
1
€ 3,99
2767 dressing thousand islands
1
€ 4,95
2756 Iglo kabeljauw steaks
1
€ 5,49
3122 weggooi pepermolen met zwarte peper
1
€ 1,99
2757 Steur noorse zalm gesn 500 gr
1
€ 21,25
3202 bakje rode tapenade
1
€ 3,25
2758 opgemaakte schaal gerookte zalm p/kilo
1
€ 42,75
3208 huur oventje + terine voor sate
1
€ 0,00
2760 Steur Noorse gerookte zalm getraceerd p/k
1
€ 21,25
3403 Bertolli classico olijfolie 1 liter
500 ml
€ 6,95
10083 biologische zalm 500 gr
1
€ 25,00
3404 Carbonell olijfolie 1 liter
1 liter
€ 6,49
3405 Monini olijfolie
1
€ 4,79
3406 AH olijfolie traditioneel 500 ml
1
€ 3,95
3415 heinz ketchup fles 300 ml
1
€ 1,89
1780 potje maggi rundvlees jus
1
€ 1,89
€ 1,49
2749 AH dikke bleek
1
€ 1,59
2667 Calve yoghurt dressing
6035 biologische azijn naturel
1 kilo
Schoonmaak
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2751 biotex groen pakje
1
€ 3,49
2830 Sun vaatwasblokjes all in one 26 stuks
1
€ 6,25
2752 Ajax schoonmaakmiddel lentebloem 1 L
1
€ 2,39
2831 AH pedaalemmerzakken groot
1
€ 1,59
2754 muscle ovenreiniger
1
€ 3,79
2832 Unicura vloeibare zeep navulverpakking
1
€ 2,29
2763 W5 vaatwastabletten
1
€ 4,75
2833 topits vershoudfolie
1
€ 2,49
2769 airwick luchtverfrisser freshmatic apparaat
1
€ 8,75
2834 topits aluminiumfolie 24 m
1
€ 3,79
2770 airwick freshmatic navul lavendel
1
€ 5,75
2836 broxmatic zout voor vaatwasser
1
€ 2,19
2778 CIF powercream
1
€ 2,49
2840 swiffer dikke/vochtige doeken citroen12st
1
€ 5,99
2779 Driehoek groene zeep 500 gr
1
€ 1,79
2841 Multy vaatdoekjes 5 st
1
€ 1,79
2780 driehoek groene zeep gele fles
1
€ 1,99
2842 calgonit professional glansspoel 9 liter
1
€ 39,95
2782 pakje diepvrieszakjes
1
€ 1,79
2844 goedkope glansspoelmiddel
1
€ 1,69
2783 palmolive handzeep hygiene
1
€ 2,49
2846 Edet 3 laags toilletpapier 6 stuks
1
€ 3,99
2784 plenty 2 grote keukenrollen
1
€ 4,29
2847 ah handzeep gel
1
€ 1,19
2785 kleine vuilniszakken met trekkoord
1
€ 1,79
2848 Finish quantum powerball gel 30 st
1
€ 9,49
2786 Glassex doekjes
1
€ 2,75
2850 Calgonit poeder classic 10 kg
1
€ 33,99
2788 Vloeibare WC eend zonder bleek
1
€ 2,49
2851 schoonmaakazijn
1
€ 1,49
2789 Dreft afwasmiddel 383 ml
1
€ 2,19
2852 AH desinfecteerde handgel geparfurmeerd
1
€ 2,75
2790 WC eend + houder
1
€ 1,99
2853 Luxe blauwe servetten 33 x 33cm 125 st
1
€ 5,39
2791 grote blauwe vuilniszakken
1
€ 5,95
2857 brillo
1
€ 2,29
2792 navulverpakking palmolive handzeep
1
€ 1,79
2858 swiffer doekjes
1
€ 3,29
2793 sorbo afwasborstel 2 stuks
1
€ 1,95
2859 sun glansspoelmiddel proffesioneel 9 liter
1
€ 38,95
2794 gekleurde plastic bordjes
1
€ 2,25
2860 sun vaatwaspoeder proffesioneel 10 kilo
1
€ 33,95
2797 kleenex tissues normaal box 80 st
1
€ 2,49
2861 muscle keuken ontvetter spray
1
€ 3,49
2798 Mr muscle 5 in 1 spray
1
€ 3,49
2864 dove handzeep
1
€ 3,19
2799 hygienische zakjes voor toilet
1
€ 2,49
2866 hand desinfectiespray
1
€ 3,79
2800 glassex
1
€ 3,79
2867 sun vaatwasblokjes classic 105 stuks
1
€ 13,25
2801 cif schuurmiddel classic
1
€ 2,99
2868 brise continue liley of the valley
1
€ 1,49
2802 ambi pur toiletspray lavendel
1
€ 2,25
2869 sun vaatwasblokjes all-in one 78 stuks
1
€ 14,99
2803 edet keukenrol 2 stuks
1
€ 2,25
2871 wc eend toilletblok navul 2 st
1
€ 1,49
2804 Duni servetten wit 300 st
1
€ 5,45
2872 edet keukenrollen 8 stuks
1
€ 5,75
2805 servetten 300 stuks wit
1
€ 5,45
2873 ah pedaalemmerzakken klein
1
€ 1,69
2806 kleenex tissues balsam 8 pakjes
1
€ 1,89
2874 AH pedaalemmerzakken 20 Liter 40 stuks
1
€ 1,79
2807 kleenex zakdoekjes box balsam 80 stuks
1
€ 2,59
2875 Ajax allesreiniger Marseille
1
€ 2,29
2808 schuursponsjes 4 stuks
1
€ 1,99
2876 schuursponsjes simpel 10 st
1
€ 1,39
2809 afwasborstel
1
€ 1,50
2877 AH vicose doekjes 3 stuks
1
€ 1,59
2810 vuilniszakken komo 60x80 20 stuks
1
€ 1,85
2878 AH diepvrieszakjes met sluiting 40 st
1
€ 1,99
2811 cif ballarina gele doekjes 3 stuks
1
€ 2,49
2879 Dettol wasgel verzachtend (paars)
1
€ 2,99
2812 glorix hygienische doekjes 50 stuks
1
€ 2,99
2880 muscle gootsteenontstopper
1
€ 2,95
2813 airwick toilletspray
1
€ 2,19
2881 lotus 3 laags toilletpapier 6 rollen
1
€ 3,99
2814 wc eend toilletblok + brede houder
1
€ 2,49
2883 ajax allesreiniger
1
€ 2,99
2815 glorix dikke bleek
1
€ 1,75
2884 glorix blauw (extra hygienische)
1
€ 2,99
2816 glorix bleekmiddel eucalyptus
1
€ 2,79
2885 brise toilletspray
1
€ 2,25
2817 dreft afwasmiddel normaal 1100 ml
1
€ 3,69
2886 glorix keuken doekjes
1
€ 2,39
2818 stoffer & blik plastic
1
€ 2,49
2887 glorix bleek 02
1
€ 2,49
2819 ajax schoonmaakmiddel fris 1 L
1
€ 2,25
2888 ambi pur luxe toilletverfrisser bloesem
1
€ 4,39
2820 AH keukenrollen 3 stuks
1
€ 1,99
2889 dreft all-in one vaatwasblokjes 16 st
1
€ 4,25
2821 unicura zeeppompje balance
1
€ 2,59
2890 dreft all-in one vaatwasblokjes platinum
1
€ 7,49
2822 palmolive handzeep met amandelmelk
1
€ 2,39
2892 papieren zakdoekjes 10 st huismerk
1
€ 1,49
2823 microvezel doekjes 3st AH
1
€ 2,99
2893 luxe servetten geel
1
€ 4,99
2824 sun vaatwas zout
1
€ 1,79
2894 handzeep detol
1
€ 3,49
2825 sun glansspoelmiddel 1 liter
1
€ 5,25
2895 ah afwasmiddel (extra hygiene)
1
€ 2,19
2826 ecover vaatwas tabletten 25 st
1
€ 7,75
2896 AH sanitair zakjes 10 liter
1
€ 1,49
2827 citroen geurtje voor vaatwasser
1
€ 3,49
2897 Page vochtig toilletp. Bewdoos
1
€ 2,99
2828 sun vaatwasblokjes classic 38 stuks
1
€ 6,50
2898 omo klein & krachtig kleur
1
€ 3,79
2829 schuursponsjes 2 stuks
1
€ 1,75
2899 omo klein & krachtig wit
1
€ 3,79
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
2928 rexano deodorant
1
€ 2,89
2930 trekker voor ramen
1
€ 5,25
2931 Zeem
1
€ 2,49
2932 Vuilniszakken klein
1
€ 1,49
1322 AH kuikentjes 6 st
2936 vochtig toilletpapier navulverpakking
1
€ 2,69
1342 ah boterhamzakjes middel
1
€ 1,49
2940 dettol hygienische doekjes
1
€ 3,99
1843 waxinelichtjes 50 st
1
€ 1,99
2944 geurkaars in glazen potje
1
€ 1,99
2781 Wc eend nr1 ontkalker extra dik
1
€ 2,99
2945 Ajax allesreiniger limoen 1,25L
1
€ 2,39
2787 huismerk toilletspray
1
€ 1,59
2947 johnson stimudent tandenstokers 100 st
1
€ 3,85
2796 ambi pur toiletspray lavendel
1
€ 2,15
2948 wc borstel+houder
1
€ 3,99
2837 edet toilletpapier voordeelpak 24 rollen
1
€ 9,50
2949 gele driehoek vloeibare groene zeep
1
€ 1,99
2855 Lotus keukenrol 12 stuks
1
€ 8,25
2950 SUN vaatwasser reiniger
1
€ 3,99
2862 AH pedaalemmerz. 35 liter + handvatten
1
€ 1,79
2952 SUN vaatwasreiniger
1
€ 3,99
2863 edet toilletpapier 8 rollen
1
€ 3,49
2953 Tork adv handdoek gevouwen 2 laags
1
€ 4,95
2870 AH afwasmiddel limoen
1
€ 1,99
2957 keelpastilles natterman
1
€ 6,45
2882 vapona mierenlokdoosje
1
€ 1,99
2958 huismerk dirk keukenrollen 2 st
1
€ 1,79
2891 calgonit diamantdriehoek protector
1
€ 4,49
2960 AH rode servetten
1
€ 2,99
2900 paracetamol 500 mg met coffeine 50 st
1
€ 3,95
2962 klein flesje afwasmiddel
1
€ 1,99
2901 paracetamol 500 mg zonder coffeine 50 st
1
€ 2,95
2965 ah microvezeldoekjes 1 st
1
€ 1,29
2902 advil ibuprofen liqued caps 400 mg
1
€ 8,49
2967 emmer
1
€ 1,50
2903 hansaplast pleisters universeel
1
€ 2,50
2968 dumil pedaalemmerzakken 20 liter
1
€ 1,89
2904 hansaplast pleisters classic
1
€ 2,50
3018 gif voor muizen/ratten
1
€ 2,59
2905 hansaplast extra strong
1
€ 2,75
3021 pokon plantenvoedsel
1
€ 3,79
2906 panadol plus
1
€ 4,29
3028 grote waxinelichtjes 36 of 50 st
1
€ 3,79
2907 nurofen 24 stuks
1
€ 5,99
3032 keuken handdoeken per stuk
1
€ 2,39
2908 saridon 50 stuks
1
€ 7,25
3033 theedoek per stuk
1
€ 1,99
2910 saridon 20 st
1
€ 4,29
3057 pattex 100 % lijm
1
€ 3,49
2911 citrosan
1
€ 8,99
3059 cilit bang power cleaner (ontvetter)
1
€ 2,95
2912 pakje steriele gazen
1
€ 3,95
3063 Page toiletpapier 12 rollen
1
€ 4,29
2913 finimal 50 st
1
€ 6,89
3065 extra sterke vuilniszakken 50 liter 20 stuks
1
€ 2,99
2914 ibuprofen huismerk 20 stuks
1
€ 2,29
3066 afvoerputhoudertje voor in de wasbak
1
€ 0,99
2915 pakje strepsils
1
€ 2,99
3075 schoonmaakhandschoen maat L
1
€ 1,49
2916 hot cold rex paracetamol
1
€ 6,79
3079 soda
1
€ 1,79
2917 finimal 20 st
1
€ 3,49
3189 AH latex handschoen M 10 stuks
1
€ 1,69
2918 Advil liquid caps 200 mg 20 st
1
€ 5,99
3195 gootsteen ontstopper
1
€ 2,99
2919 rennies 96 stuks
1
€ 10,95
3217 boterhamzakjes klein 100 stuks
1
€ 0,99
2920 Betadine jodium
1
€ 3,79
3255 airwick spray fresh waters 240 ml
1
€ 2,49
2921 strepsils tabletten
1
€ 5,95
3292 Becher gootsteen ontstopper 1kg
1
€ 7,49
2922 Trachitol voor beginnende keelpijn
1
€ 6,39
3349 Gele vaatdoekjes 10 stuks
1
€ 2,25
2923 Allive Feminax (medicijnen)
1
€ 5,39
5049 Antikal
1
€ 3,79
2924 Leidapharm paracetamol 50 stuks
1
€ 3,95
6075 biologische weleda milde reinigingsmelk
1
€ 13,25
2927 tandenborstel
1
€ 2,99
7031 HG vocht en schimmel reiniger
1
€ 8,79
2934 Vitamine C bruistabletten
1
€ 5,95
8603 ecover vaatwastbletten (op voorraad)
1
€ 0,00
2935 Nivea deodorant dry comfort
1
€ 3,29
8678 roxatext anti vliegen spray
1
€ 7,95
2951 Roxasect tegen kruipende insecten
1
€ 7,95
9061 luizenspray buitenplantjes
1
€ 4,99
2959 paracetamol met coffeine 20 stuks
1
€ 1,95
9559 ah keukenhandschoen large (geel)
1
€ 0,99
2961 Airwick freshmatic navulverpakking 1 st
1
€ 4,79
9953 unicura zeep (blok)
1
€ 1,89
2963 OB tampons super 40 stuks
1
€ 4,95
11074 Dreft XL 5 liter
1
€ 14,99
2964 OB tampons super 16 stuks
1
€ 2,95
11107 Tork rollen 2 stuks
1
€ 17,50
2966 libresse maandverband ultra
1
€ 2,95
11204 tork servetten wit 150 st
1
€ 3,75
2969 davitamon vitamine B complex forte
1
€ 9,25
12042 stevige grijze grote vuilniszakken
1
€ 4,99
2973 assortiment pleisters
1
€ 4,99
3010 ob tampons normaal 40 st
1
€ 4,95
3024 ob tampons normaal 16 stuks
1
€ 2,75
3026 kotex inlegkruisjes
1
€ 2,99
Nummer
Productnaam
Drogisterij
€ 2,29
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
3031 philips 60 w normale fitting
1
€ 1,39
2937 lotus papieren onderzetters
1
€ 4,89
3038 AH ziplock zakjes middel formaat
1
€ 1,99
2938 vaseline moisture locking body lotion groot
1
€ 9,95
3049 philips grote fitting 100 w
1
€ 1,00
2939 Blokker roze schoonmaakhandschoen
1
€ 2,75
3050 antihistamine
1
€ 6,99
2941 Tork blauwe papieren placemats 500st
1
€ 28,75
3054 cif multispray
1
€ 4,49
2942 kerstservetten 50 stuks
1
€ 5,99
3191 Luxe Rose servetten 125 st
1
€ 5,95
2946 Derttol no touch navul komkommer 250ml
1
€ 3,95
3256 ice pack
1
€ 5,75
2954 Tork handdoek zig zag gevouw X200
1
€ 3,95
3291 strepsils citroen & honing
1
€ 4,99
2955 ibuprofen inbuprofenum 200 mg
1
€ 3,49
5555 haargel
€ 0,00
2956 ah paracetamol met coffeine 20 st
1
€ 3,19
5556 tandpasta oral B
€ 3,75
2970 alluminium folie (30 cm x 250 m)
1
€ 18,95
Nummer
Productnaam
6077 Arcofarma cranberolla 20 caps
1
€ 23,75
2971 vershoudfolie (45 cm x 300m)
1
€ 13,95
6083 biologische cranberola pastille 60 st
1
€ 20,99
2972 lege krat hertog jan bier zonder flesjes
1
€ 1,50
6088 waleda douchegel
1
€ 0,00
2974 balonnen 15 stuks
1
€ 2,99
7100 triple dermo-exp
1
€ 5,95
2975 balonnen 50 stuks
1
€ 3,79
7101 reinigingsmelk
1
€ 7,99
2976 balonnen metallic 15 st 23 cm
1
€ 1,99
7102 face pure 3-in-1
1
€ 8,95
2977 slingerwaaier bloemvorm 6 meter
1
€ 1,39
7103 triple dermo -exp
1
€ 5,95
2978 slinger bloemvorm 6 meter
1
€ 2,49
7104 reiniging skin nat
1
€ 5,99
2979 Koffie blik
1
€ 4,99
7105 dvdh 2-fasen lot pur
1
€ 8,69
2980 broodmes
1
€ 5,95
7106 dove scrub
1
€ 4,29
2998 cocktailprikker met NL vlaggetje
1
€ 1,00
9400 intensive 7 days (1)
1
€ 5,79
3000 blikopener
1
€ 5,99
9401 intensive 7 days (2)
1
€ 5,95
3003 kaasschaaf
1
€ 4,25
9402 body expertise
1
€ 19,99
3004 kurkentrekker
1
€ 3,59
9403 bodylotion kv
1
€ 2,99
3005 duracel penlight batterijen AA 4stuks
1
€ 6,99
9404 vaseline bodylotion
1
€ 5,49
3006 duracell AAA batterijen
1
€ 6,49
9405 vaseline body oil
1
€ 5,95
3007 philips lampje 60 wat 230 v
1
€ 1,70
9406 vaseline creme
1
€ 2,49
3011 duracell C batterijen 2 stuks
1
€ 5,89
9408 bodycreme pampering
1
€ 8,49
3015 40 w 230v B35 410 lumen
1
€ 2,49
9409 intensive 7 days
1
€ 5,69
3017 duracell 9-volt batterijen
1
€ 5,99
9410 vaseline lotion (1)
1
€ 5,79
3019 duni blauwe servetten 40x40 125 stuks
1
€ 6,99
9411 vaseline lotion (2)
1
€ 5,29
3020 philips halogeen twistline 50w 3st
1
€ 9,75
9412 dove bodylotion
1
€ 8,19
3022 hard plastic bierglazen 30 p
1
€ 15,00
9413 dove bodymilk
1
€ 8,19
3025 hard plastic bekertjes
50
€ 3,99
9414 vaseline lotion (3)
1
€ 4,75
3027 theelichtjes 100 stuks
1
€ 4,25
9415 kruidvat bodymilk
1
€ 2,99
3030 philips kaarslamp 40 watt
1
€ 1,09
9416 firming lotion
1
€ 8,19
3034 philips dunne lange halogeen lampjes
1
€ 6,99
9417 dove bodybutter
1
€ 8,69
3035 halogeen 50 w twistline 2st
1
€ 8,39
9418 dove bodycream oil
1
€ 8,19
3036 cocktailprikkers 450 st
1
€ 1,49
9419 dove body silk
1
€ 8,19
3037 halogeen priklampje 12 v 50 w
1
€ 5,99
3039 hard plastic champagne glazen 10 st
1
€ 4,75
3040 hard plastic wijnglazen 40 stuks
1
€ 7,50
3041 plastic borden en bestek 30 p
1
€ 20,00
Overige
714 BBQ kosten pp all-in + tap
1
€ 25,00
3042 doos rietjes
1
€ 4,95
748 emmer pekel (op aanvraag gratis)
1
€ 0,00
3043 zak kant & klare ijsblokjes
1
€ 3,25
775 schoonmaakkosten BBQ
1
€ 7,50
3044 ijzeren theelepeltjes pst
1
€ 0,75
1262 gele paasservetten
1
€ 2,99
3045 plastic bekertjes 100 st
1
€ 1,99
1722 grootverpakking cup a soup chinese kip
1
€ 8,99
3046 Duracell AAA voordeelverpakking 8 st
1
€ 8,99
1831 kleine tortilla pannekoeken
1
€ 1,00
3047 duracel AA voordeelverpakking 8 st
1
€ 9,25
2198 Grootverpakking cup a soup erwt
1
€ 8,75
3048 grootverpakking plastic soepkom 100 st
1
€ 6,99
2795 cif schuurmiddel citroen
1
€ 2,99
3051 reactine medicijn anthistamine 12 st
1
€ 14,95
2838 keukenrollen houder
1
€ 6,99
3053 plastic wijnglazen 30 persl
1
€ 15,00
2845 boterhamzakjes GROOT
1
€ 1,99
3055 witte sanitair tasjes ah
1
€ 1,19
2926 antihistamine
1
€ 3,99
3056 wasbenzine 1 liter
1
€ 3,25
2933 horeca krimpfolie
1
€ 6,99
3058 champagne veuve amiot
1
€ 22,49
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
3060 dubro afwasmiddel citroen 383 ml
1
€ 2,19
3285 pedigree pall koekjes markies trio
1
€ 1,89
3062 philips spaarlamp 10 watt normale fitting
1
€ 7,99
3290 Dienbladen zilver
1
€ 12,95
3064 spaarlamp 30 w grote fitting
1
€ 6,95
3304 cadeau lint
1
€ 2,95
3067 blikje whiskas kattenvoer (geen pate)
1
€ 1,19
3305 cadeauverpakking voor fles champagne
1
€ 1,25
3068 blikje kattenvoer (geen pate)
1
€ 1,05
3350 bak strooizout
1
€ 0,00
3069 lampje kleine fitting 15 w mat
1
€ 1,49
3351 glazen bakjes en andere bakjes
1
€ 0,00
3070 grote zak gewone waxine lichtjes
1
€ 2,99
3353 fles natuurazijn wit
1
€ 1,89
3071 gebaksvorkjes 12 stuks
1
€ 8,25
3407 ah biologische olijfolie
1
€ 6,99
3072 kartonnen koffiebekers
1
€ 4,25
3423 Opbergbus voor beschuit
1
€ 3,99
3073 Amefa mes per stuk
1
€ 2,35
3424 duracell batterij C
1
€ 0,00
3074 gewone grote waxinelichtjes 12 stuks
1
€ 3,99
3425 opbergbus ontbijtkoek
1
€ 4,95
3076 Whiskas zakjes kattenbrokjes
1
€ 4,99
3426 opbergbus knackerbrot
1
€ 4,95
3077 Whiskas zak kattenbrokjes vis
1
€ 3,89
3427 racket voor vliegen
1
€ 4,99
3078 zelfklevende enveloppen normale maat
1
€ 1,00
3429 zakje gekleurde balonnen
1
€ 2,99
3080 stoffer & blik luxe
1
€ 9,99
3430 rolletje postzegels 100 st
1
€ 64,00
3081 bezem zachte kartels
1
€ 9,99
4000 Bezorgkosten
1
€ 5,00
3082 handgel
1
€ 2,49
4001 statiegeld krat bier
1
€ 3,90
3132 zak nootjes diverse 1 kg
1
€ 0,00
4002 statiegeld 1,5 fles frisdrank
1
€ 0,25
3150 tube seconde lijm (flexibele)
1
€ 3,99
4003 statiegeld krat kleine 0,2 l flesjes
1
€ 5,00
3151 alle bakjes voor nootjes
1
€ 0,00
4004 statiegeld flesje bier
1
€ 0,10
3154 sate stokjes
1
€ 1,99
4005 halve bezorgkosten
1
€ 2,50
3190 papieren onderzetters
1
€ 1,00
4006 Statiegeld Olmenhorst fles
1
€ 0,30
3192 Rose plastic borden
1
€ 4,99
4007 statiegeld krat bier terug
1
€ 3,90-
3196 tube seconde lijm
1
€ 3,99
4008 statiegeld melkkrat
1
€ 3,60
3197 parkietenvoer
1
€ 2,99
4009 krat spa vol statiegeld
1
€ 5,00
3198 ah kanarievoer
1
€ 2,49
4010 statiegeld krat bier leeg
1
€ 1,50
3199 visvoer tetra anmin
1
€ 1,99
4012 krat spa leeg
1
€ 2,50
3209 houten lepel
1
€ 1,99
4013 statiegeld fust heineken 30 L
1
€ 30,00
3210 plastic soepkommen 100 stuks
1
€ 7,75
4014 bezorgkosten Le Poole
1
€ 6,00
3211 Depa lepel 16,5 cm 100X
1
€ 2,59
4015 uren werknemer wesley
1
€ 15,00
3212 Duni vork wit 18cm 100X
1
€ 2,79
4050 postzegel € 0,64 10st
1
€ 6,40
3213 Depa bord 1-vaks 13 gr 100 st
1
€ 8,75
5003 houtskool/briketten
1
€ 6,75
3214 Duni mes wit 18cm 100X
1
€ 2,79
5050 zwitsal baby olie
1
€ 4,09
3215 depa wijnglas 170 cc 40 stuks
1
€ 7,95
5051 badminton shuttle
1
€ 2,25
3216 depa bier/limonade glas 250 cc 100 st
1
€ 6,75
5052 crepe papier
1
€ 1,99
3218 plastic vork 50 stuks
1
€ 1,39
5053 eierwekker
1
€ 6,99
3219 plastic mes 50 stuks
1
€ 1,95
5054 gezichtscreme
1
€ 2,69
3220 plastic lepel 50 stuks
1
€ 1,95
5055 fishermens friend
1
€ 2,49
3221 plastic bordjes 50 stuks
1
€ 0,00
5056 lelijke aansteker
1
€ 2,79
3222 plastic lepel 20 stuks
1
€ 0,00
5057 cadeau strik
1
€ 0,69
3223 Jos poel pasteitjes 48 stuks
1
€ 12,99
5058 haakje voor handdoeken
1
€ 2,29
3249 Kipkorn
1
€ 1,75
5059 pakje zwaluw kleine luciferdoosjes
1
€ 1,79
3250 frikandel per stuk
1
€ 1,95
5060 nivea creme
1
€ 2,29
3251 rundvleeskroket per stuk
1
€ 1,95
5061 palet mes
1
€ 4,69
3252 FEBO broodje rundvlees kroket
1
€ 2,49
5062 wollen sokken
1
€ 1,99
3253 FEBO broodje frikandel
1
€ 2,49
5063 douche gel
1
€ 1,79
3275 aankopen hanos 6 %
1
########
5064 dash wasmiddel klein
1
€ 6,29
3276 Hanos aankopen 19 %
1
€ 93,50
5065 gezichts reinigingsdoekjes
1
€ 2,25
3277 forte vitamine B-complex
1
€ 4,95
5066 vitamine tabletten
1
€ 8,99
3280 40 watt normale fitting helder
1
€ 1,19
5067 ah roerstaafjes
1
€ 1,39
3281 60 watt normale fitting helder
1
€ 1,19
5070 muffins diverse soorten
1
€ 2,15
3282 catering/broodjes doos per stuk
1
€ 0,75
5071 scones
1
€ 2,25
3283 hondekoekjes walky bites
1
€ 2,19
5072 brownies per stuk
1
€ 2,75
3284 pak grote hondenkluiven
1
€ 2,99
5073 chocolade explosie taartje
1
€ 3,25
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
5074 mini citroencakeje
1
€ 2,75
8778 verkade sultana volop honing 20 st
1
€ 12,49
6008 stukje runderrookvlees met gekookt ei
1
€ 0,85
8779 enkhuizer jumbo mergpijp 20 st
1
€ 11,95
6009 biologische komkommer
1
€ 2,59
8780 enkhuizer glace koeken 18 st
1
€ 11,50
6052 huur koelbox + elementen
1
€ 5,00
8781 glace original 18 st
1
€ 8,75
6062 biologische spelt koekjes met kaneel
1
€ 3,49
8782 de lekkerste spritsen
1
€ 10,95
6079 ah biologische balsamico azijn
1
€ 3,39
8783 de lekkerste cake
1
€ 12,95
6093 gember op siroop
1
€ 4,39
8784 de lekkerste stroopwafels 80 gr x 16
1
€ 12,25
6099 Billy farm spelt sinaas/gember koekjes
1
€ 3,49
8785 de lekkerste appelkoek 100 gr x 16
1
€ 11,99
Nummer
Productnaam
€ 4,39
8786 glace koeken per st verpakt x 18
1
€ 11,95
6107 vitan eekhoorntjesbrood past (soep)
1
€ 4,25
8787 enkhuizer jodekoeken 2 stuks x 30
1
€ 12,25
7028 Unox rookworst 24 stuks
1
€ 33,35
8789 daelemans stroopwafels 36 x 1 st
1
€ 12,75
7033 aardbeientaart
1
€ 18,95
8791 Kanjers space koeken 36 stuks
1
€ 15,99
7035 Amefa 900 tafelvork
1
€ 1,75
9056 depa roerstaafjes spatels 2000 st
1
€ 11,95
7036 Amefa 900 tafelmes
1
€ 2,59
9057 Depa roerlepels
1
€ 7,75
7038 bestek grote opscheplepel
1
€ 2,25
9059 houten roerstaafjes 500 gr
1
€ 7,99
7039 waxine lichtjes regular 100 st
1
€ 2,99
9060 BIC rode pennen
1
€ 0,00
7079 huur biertap & koolzuur
1
€ 15,00
9062 bakjes voor fruitsalade orange
1
€ 1,00
7087 huur sta-tafels per stuk
1
€ 10,00
9063 luxe bakken voor fruitsalade orange
1
€ 0,00
7088 huur bier/wijn/longdrinkglazen
1
6106 ecoplaza tarasana groene pesto klein
7090 kosten personeel per uur
€ 0,40
9064 Huy Fong sriracha chili sauce 793 ml
1
€ 4,75
€ 12,50
9065 osram lampje 75 w
1
€ 9,99
7091 Tefal kleine koekenpan
1
€ 8,99
9407 dove creme
1
€ 3,19
7092 thee-lepeltjes 2374 12 stuks
1
€ 8,25
9420 hete chilisaus sirachi
1
€ 5,99
7095 sate-prikkers
1
€ 1,49
9421 saladebakken
1
€ 8,99
7200 huur wijnglazen 35 personen
1
€ 25,00
9422 HG diepvries 'snel' ontdooier
1
€ 6,99
7201 huur bierglazen 40 p
1
€ 25,00
9556 luxe champagneglas
6
€ 14,50
7202 huur limonade glazen 40 p
1
€ 25,00
9557 velletje 10 postzegels binnenland
1
€ 4,50
7250 diepvries maaltijd
1
€ 6,95
9558 velletje 5 postzegels europa
1
€ 5,00
7504 knorr sup. tomaat/pompoen creme soep
1
€ 0,00
9955 Soep Kip biologisch
1
€ 4,75
7505 knorr sup. Broccoli creme soep
1
€ 0,00
9956 Biologische olijfolie extra vergine
1
€ 5,99
8676 Laan nasischijf 18x115 gr vriezer
1
€ 11,95
10000 grote doos snickers
1
€ 0,00
8677 Laan bamihap 24 x 125 gr
1
€ 12,75
10001 grote doos twix
1
€ 0,00
8689 AH geurkaarsen in glas
1
€ 1,99
10002 grote doos mars
1
€ 0,00
8693 slagroom 1 liter
1
€ 4,95
10003 Hanos kaas jb 20gr x50
1
€ 10,95
8698 hero jam 120 stuks
1
€ 28,50
10004 afvalzakken 240 liter (140 cm) x 5 rol
1
€ 2,25
8699 bosje korte gemengde rozen
1
€ 9,95
10005 Yona shoarmabroodjes 10st
1
€ 1,79
8734 van Oordt cupjes aardbeienjam 15 gr 80X
1
€ 12,49
10006 Fruity king Fruit salade 3 Liter
1
€ 14,25
8735 Wilhelmina pepermunt 1 kg
1
€ 4,89
10007 Carlos olijf groen z/pit 2,5 kg
1
€ 8,25
8736 Grootverpakking Sultana biscuits
1
€ 13,99
10008 Akropolis witte kaasblokjes 1 kg
1
€ 11,75
8740 Cup a Soup Chinese Tomaat 20 stuks
1
€ 7,75
10009 depa lepel zware kw 18cm 50 st
1
€ 2,79
8741 Cup a Soup Chinese Kip 20 stuks
1
€ 7,75
10010 Depa vork zware kw 18cm 50 x
1
€ 2,99
8742 Cup a Soup champignon creme 20 stuks
1
€ 7,75
10011 Depa mes zware kw 20 cm 50X
1
€ 2,99
8745 Wasa sandwich kaas/paprika 37gr 24 st
1
€ 16,49
10012 broxomatic 2200 gram 6 zak
1
€ 8,75
8748 Depa kartonnen bekers 180cc 80x
1
€ 8,75
10013 Koolsalade 1 kg
1
€ 0,00
8750 doos vlaamse friet
1
€ 0,00
10014 Tork soap liquid mild (handen) 1 L
1
€ 0,00
8751 Remia frituurvet oranje 10 liter
1
€ 24,95
10015 depa 608/700 snackzak 500 gr
1
€ 27,95
8752 John west tonijn in olie 1,7 kg
1
€ 11,75
10016 Rode bieten salade 1 kg
1
€ 0,00
8753 diverse grootverpakkingen koek
1
€ 15,00
10017 Fano salade huzaren fijn 5 kg
1
€ 14,75
8770 Oordt honing cup 15gr 80st
1
€ 24,25
10018 calve honingmosterddressing groot
1
€ 5,79
8772 Ruijter hagelslag melk 120X
1
€ 32,95
10020 Kivits eieren gekookt/gepeld 60X
1
€ 12,75
8773 Ruijter hagelslag puur 120 X
1
€ 32,95
10021 Eggspress gek. Scharrel-eieren 120 st
1
€ 16,75
8774 Ruijter vlokken puur 80 X
1
€ 22,95
10032 Kuhne mosterd 5gr 250X
1
€ 8,25
8775 Ruijter vlokken melk 80 X
1
€ 22,95
10033 Sluis beenham 500 gr +- 22 plak
1
€ 7,49
8776 kanjers chococaramel wafels 24 st
1
€ 8,95
10034 Zwanenberg achterham plakken 500 gr
1
€ 7,25
8777 De lekkerste brownie 90 gr 15 st
1
€ 12,95
10035 Brie de meaux grand siecle p/kg
1
€ 12,25
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
10036 Hansel salade krab 1 kg
1
€ 14,49
11001 flesje optimel aard/framboos 330 ml
1
€ 1,25
10037 veldt pannenkoeken naturel 24 cm 15 stuks
1
€ 14,75
11002 Vifit bekertje sinaasappel 250 ml
1
€ 0,69
10038 doos diepvries mexicano
1
€ 0,00
11003 Vifit bekertje rode vruchten 250 ml
1
€ 0,69
10039 vietmanese loempia kip 50gr x20
1
€ 14,95
11004 Campina chocomelk 250 ml
1
€ 0,58
10040 Knorr soepverrijker soepballetjes 830gr
1
€ 5,25
11005 Mona boordevol aardbei 250 ml
10041 knorr soepverrijker gesn kip 850 gr
1
€ 9,75
11006 Mona boordevol perzik 250 ml
1
€ 0,85
10042 Knorr soepverrijker gesn rundvlees 850gr
1
€ 10,75
11007 vifit drink sinaasappel 330ml
1
€ 1,25
10043 Lebo roomkaas met bieslook 1 kg
1
€ 10,75
11008 Hero fruit&co sin/mango 250 ml
1
€ 1,29
10044 veldt diepvries pannenkoek spek 24 cm 10 st
1
€ 16,25
11009 Knorr erwtensoep superieur
1
€ 0,00
10045 veldt pannenkoek diepvries appel 10st klein
1
€ 12,75
11010 Knorr bruin bonensoep 1,26kg
1
€ 13,95
10046 Mora Loempia kip 175gr 12 X
1
€ 13,99
11011 Knorr groentesoep superieur 1040 gr
1
€ 14,95
10047 Montalbano tapenade pesto rosso 1 kg
1
€ 10,99
11012 knorr asperge creme superieur 1080 gr
1
€ 13,75
10048 S & S dressing mosterd/dille 900 ml
1
€ 3,99
11013 knorr heldere rundvleessoep 1,4kg
1
€ 23,95
10049 Mora Loempia Excellent 200 gr 12X
1
€ 14,99
11014 Knorr held ossenstaartsoep sup. 1,5 kg
1
€ 53,50
10050 Kaas oud gesneden variabel (ark) 1 kg
1
€ 0,00
11015 Knorr tosc. tomatensoep sup. 1200 gr
1
€ 13,99
10051 Karea omelet naturel 90gr 50X
1
€ 29,99
11016 Knorr gele paprika soep 1120gr
1
€ 23,75
10052 Menken pijnboompitten chin.gr900gr
1
€ 32,99
11017 Knorr kippen creme soep 1040 gr
1
€ 15,75
10053 V & S sate kip 50 gr 30X
1
€ 24,99
11018 Knorr tomaten creme soep 1200 gr
1
€ 16,75
10054 Lente-uitjes cremesoep super 1 kg knorr
1
€ 0,00
11019 Knorr parijse uiensoep sup. 1200 gr
1
€ 17,75
10055 ossenstaartsoep 1,26 kg Knorr
1
€ 0,00
11020 Groene pesto luxe groot
1
€ 8,99
10056 Botter filet americain 500 gr
1
€ 5,45
11021 Knorr lente-uitjes cremesoep 1 kg
1
€ 14,95
10058 Enkco omelet naturel 90 gr 50 X
1
€ 33,95
11022 Knorr gebonden kippencremesoep
1
€ 0,00
10060 Beckers loempia groente 47gr 20 X
1
€ 10,79
11023 Knorr hongaarse goulashsoep sup.1130 gr
1
€ 18,95
10061 koffiebekers 275 ml 50 X
1
€ 7,75
11024 grootverpakking cup a soup spicy tomato
1
€ 8,99
10062 HS goudse belegen 2 pl X9
1
€ 7,19
11025 cup a soup kip bouillon 80 st
1
€ 21,95
10063 Old Amsterdam 1/2
1
€ 18,75
11026 knorr heldere kippensoep sup 1000gr
1
€ 11,95
10064 Brie Fleur de Pre p/kg
1
€ 9,50
11027 knorr chinese groentesoep sup 1190 gr
1
€ 23,95
10065 Van Dobbe kalfskroketten 100 grx20
1
€ 13,95
11028 Knorr bospaddenstoelensoep sup. 1kg
1
€ 23,75
10066 Kwekkeboom rundvleeskroketten 100 grx20
1
€ 13,95
11029 key witte puntasperges 250 gr
1
€ 1,29
10067 doos diepvries shoarma-rol
1
€ 0,00
11030 propsac horeca zak 130 liter x 25
1
€ 10,25
10068 Mora kipcorn 80 gr 36X
1
€ 22,25
11031 Knorr chines kippensoep superieur 1050 gr
1
€ 20,49
10069 Hansel aardappelsalade 3 kg
1
€ 9,75
11032 containerzak grijs 240 liter x5
1
€ 2,25
10070 Hansel Huzarensalade 5 kg
1
€ 16,25
11033 Knorr champignon creme soep
1
€ 17,25
10071 Eru goudkuipje smeerkaas 15 gr 24X
1
€ 5,75
11034 Knorr gebonden ossenstaartsoep 1,26 kg
1
€ 22,75
10072 Beckers frikandel original 85gr 40X
1
€ 10,45
11035 Knorr franse mosterdsoep sup. 1000gr
1
€ 13,75
10073 Doos bamischijf of nasibal
1
€ 0,00
11036 knorr vermicellisoep 1400gr
1
€ 19,50
10074 kartonnen bordjes
1
€ 0,00
11037 Knorr argentijnse rundsoep sup 1200 gr
1
€ 19,95
10075 Depa snackzak wit breed 0,5 p 5 kg
1
€ 29,95
11038 Knorr bloemk broccolisoep 1045 gr
1
€ 17,95
10076 johma pastasalade provencaal 2,5 kg
1
€ 17,99
11039 Oordt zout 1 gr 750 X
1
€ 6,75
10077 johma pastasalade carbonarra 2,5 kg
1
€ 18,75
11040 Oordt Doos peper sticks 175x2gr
1
€ 10,25
10080 Campina Poly halfvolle melk
1
€ 14,25
11041 Oordt sambal 2 gr 1000X
1
€ 24,75
10081 Campina Poly karnemelk
1
€ 14,25
11042 Knorr tom/pompoen soep sup. 1170 gr
1
€ 18,75
10084 Becel dieet cupjes 60% 10 gr 200X
1
€ 15,95
11043 Knorr linzensoep 1100 gr
1
€ 12,75
10085 Becel light cupjes 38% 200x10gr
1
€ 17,49
11044 Knorr wortel/selderij soep 985gr
1
€ 13,75
10087 Hansel aardappelsalade 1 kg
1
€ 4,25
11045 De Vries mexicano 135 gr 15 |X
1
€ 11,25
10088 anti luizenspay voor buitenplanten
1
€ 8,79
11046 Knorr vleesjus 1,43 kg
1
€ 31,95
10090 Hanos mini osseworstjes 40 gr 5X
1
€ 3,89
11048 struik rundvleesbouillon 650 ml
1
€ 2,19
10091 kips filet americain 40 gr 15x
1
€ 10,49
11049 Knorr kalfsjus 1,37 kg
1
€ 31,75
10092 kips osseworst 40 gr 15x
1
€ 10,49
11050 Nooterij walnoten gepeld 900 gr
1
€ 15,25
10093 kwekkeboom kroket pst
1
€ 0,75
11051 Van gilse suikersticks 5 gr 1000X
1
€ 13,95
10094 frikadellen 20 stuks
1
€ 4,99
11052 Topking tosti vlam 110 gr 20 X
1
€ 18,75
10097 vifit bekertje gele vruchten 250 ml
1
€ 0,69
11053 Remia mosterd frans tube 750 ml
1
€ 2,65
10098 vifit bekertje limoen 250 ml
1
€ 0,69
11054 Remia curry stick 200 x 10ml
1
€ 19,75
11000 flesje optimel limoen 330 ml
1
€ 1,25
11055 Heinz ketchup sticks 12 gr 200X
1
€ 16,95
Nummer
Productnaam
€ 0,85
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
11056 Lotus servetten wit 250 stuks
1
€ 4,75
12001 Molco waldkorn carre classic
1
€ 16,95
11057 Depa latex handschoen S X 100
1
€ 8,75
12002 Molco focaccia pesto rosso p/st
1
€ 1,25
11058 Depa latex handschoen L X 100
1
€ 8,95
12003 Molco waldkorn reuzenbol 128grx20
1
€ 14,95
11059 Fano pastasalade champignon 2,5 KG
1
€ 0,00
12004 Molco waldkorn pyramide 100 gr 35X
1
€ 20,95
11060 Fano pastasalade kip 2,5kg
1
€ 15,95
12005 Molco pyramide wit 100 gr 35X
1
€ 18,95
11061 Fano pastasalade groente 2,5kg
1
€ 15,95
12006 Molco petit pain wit 80 gr 85X
1
€ 29,75
11062 Fano pastasalade tonijn 2,5 kg
1
€ 16,95
12007 Molco boerenbol
1
€ 0,00
11063 Fano pastasalade chorizo 2,5 kg
1
€ 15,95
12008 Molco vloerbroodje meergranen 140 gr
1
€ 0,00
11064 Remia mayonaise tube 750 ml
1
€ 2,49
12009 Molco vloerbroodje meergranen 80 gr
1
€ 0,00
11065 Verstegen piri piri saus 2,7 kg
1
€ 0,00
12010 Molco noten vruchtenbol 129 gr 25X
1
€ 18,25
11066 Fano pastasalade zalm 2.5 kg
1
€ 15,95
12011 Molco ciabatta wit 280grx24
1
€ 34,95
11068 Depa latex handschoen M x 100
1
€ 8,75
12012 Molco Italiaanse bol 128 gr 45X
1
€ 32,95
11069 Gouda Glorie mosterd 5 gr 250X
1
€ 8,75
12013 Baquette de France Pistolet bruin 75X
1
€ 26,99
11070 Becel dieet 2 kilo
1
€ 9,25
12014 molco vloerbrood wit 140gr
1
€ 0,00
11071 Wijko emmer remoulade saus 2,5 kg
1
€ 13,25
12015 baquette france kornbollen 100 gr 45X
1
€ 26,75
11072 Wijko cocktailsaus 2,5 kg
1
€ 11,75
12016 Molco ciabatta olijf 80 gr 80X
1
€ 43,25
11073 professioneel muizengif 1/2 pak
1
€ 10,95
12017 molco ciabatta junior 90 gr 70 X
1
€ 29,75
11075 cupjes honing mosterd dressing doos
1
€ 0,00
12018 Molco carre wit 100 gr x30
1
€ 15,95
11076 Heinz curry sticks 200 x 15 gr
1
€ 23,99
12019 Baquette de france pistolet wit 80gr 75X
1
€ 22,95
11077 grootverpakking completa melksticks
1
€ 0,00
12020 WD-40 smart straw 45 (rood)
1
€ 12,95
11080 Meica american hotdogs premium 1,65 kg
1
€ 12,25
12021 molco ciabatta tomaat
1
€ 0,00
11081 doos peijnenburg complete start vezels
1
€ 0,00
12022 Molco focascia olijven
1
€ 0,00
11082 grootverp snelle jelle kruidkoek
1
€ 14,99
12023 pastridor pistolet bruin 85gr 80X
1
€ 24,25
11083 Peijnenburg ontbijtk per st verp 100X
1
€ 13,75
12024 Molco ciabatta 90 gr 70X
1
€ 28,75
11084 Lekkerbek bevroren doos a 5 kg
1
€ 38,75
12025 Molco pyramide mais
1
€ 0,00
11085 Mora Kipburger 85gr 24X
1
€ 24,50
12026 molco ham/kaas croissant
1
€ 0,00
11086 take dis tandenstoker pastic per st v 1000
1
€ 8,75
12027 Molco ciabatta junior waldkorn 105gr 30X
1
€ 18,95
11087 Depa papier taartrand 18x30x250
1
€ 9,75
12028 Molco ciabatta waldkorn 105 gr 30X
1
€ 17,75
11088 lotus placemat boerezakdoen 500 x
1
€ 28,25
12029 Molco focaccia 125 gr p/st
1
€ 1,00
11089 Mccain friet 2 1/2 kg steakhouse 9/18
1
€ 5,25
12035 Pastridor piccolo wit 17cm 85gr 70X
1
€ 22,49
11090 mccain friet 2 1/2 kg ( 9/16 )
1
€ 4,95
12040 Nolbert bertram witte pistoletjes
1
€ 24,95
11091 fishmasters lekkerbekjes 1 kg
1
€ 8,95
12041 Nolbert Bertram bruine pistoletjes
1
€ 25,95
11092 crablets (krab)diepvries 1 kg
1
€ 7,75
12055 Ariel waspoeder color
1
€ 6,79
11093 Aro kibbeling bevroren 750gr
1
€ 5,25
12057 blauwe koelboxen
1
€ 0,00
11094 Mora fishburger 85 gr 24 X
1
€ 17,25
12058 verpakt en gesneden
1
€ 2,50
11095 Enkco rundergeh ballen 15x125gr
1
€ 13,95
12999 ronde 250 gram bakjes en deksels
1
€ 0,15
11096 KB kaassouffle 24x70gr
1
€ 13,25
14000 kerim zwarte rozijnen 300 gr
1
€ 1,55
11097 Enkco hamburger rund 100 gr 20 X
1
€ 14,75
14001 tipiak couscous caid 5 kg
1
€ 13,25
11098 baquette de france ruit meerg 85 gr 55x
1
€ 29,95
14002 casa rinaldi zonged tom 2850 gr
1
€ 18,95
11099 Baquette de france ruit mais 85 gr 55X
1
€ 31,75
14003 succo D oliva olijfolie puur 5 liter
1
€ 21,50
11100 broxomatic zout 25 kilo
1
€ 8,95
14004 mediza kikkererwten 800 gr blik
1
€ 1,35
11103 klapkratjes
1
€ 9,95
14005 elvea tomaten gepekd blokjes 2500 gr
1
€ 3,95
11104 soepterrines meenemen
1
€ 0,00
14006 Ardo sperzibonen diepvries 2,5 kg
1
€ 4,99
11105 eiersnijder
1
€ 2,79
14007 zak gemalen komijnzaad 1 kg
1
€ 9,85
11108 Tork huismerk per rol
1
€ 3,99
14008 zak gemalen zwarte peper 1 kg
1
€ 16,95
11200 fetablokjes 1 kg
1
€ 0,00
14009 Rabda groene linzen 900 gr
1
€ 2,49
€ 0,00
14010 Royal mail zwarte bonen 400 gr
1
€ 1,85
Nummer
Productnaam
11201 potje oregano
€ 0,00
14011 mung bonen 1 kg
1
€ 0,00
11205 depa hard plastic bier/limonade glas 300 cc 50
st
11300 edamame Soja bonen 500 gr diepvries
1
€ 5,55
14012 brandwijk adzuki bonen 1 kg
1
€ 3,50
1
€ 2,19
14013 radba witte bonen 900 gr
1
€ 2,75
11301 champignons in plakjes 2,5 kg diepvries
1
€ 4,85
14014 dececco diavolini macaroni 70 500 gr
1
€ 2,19
11302 lassie toverrijst 415 gr
1
€ 1,75
14015 bladerdeeg
1
€ 2,79
11303 lassie zilvervliesrijst 415 gr
1
€ 1,90
14016 mandarijn partjes in blik 1 kg
1
€ 6,75
12000 Molco carre mais
1
€ 0,00
14018 molco bladerdeeg margerine 2,5mm x14
1
€ 39,99
11202 groene olijven 1 kg
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
14019 kerim gele rozijnen 300 gr
1
€ 1,89
15415 7,5 % korting over € 2161,17
1
########
14021 groot blik mais
1
€ 4,25
15416 20 % korting over € 46,25
1
€ 9,25
14022 orchidee pstuk
1
€ 6,75
15417 10 % vleeswarenkorting over € 1305,51
1
########
15305 10 % vleeswarenkorting over € 724,20
1
€ 72,42
15418 7,5 % korting over € 2815,91
1
########
15312 7,5 % korting over € 1674,18
1
########
15419 20 % korting over € 52,82
1
€ 10,56
15313 10 % vleeswaren korting over € 747,14
1
€ 74,71
15422 20 % korting over € 25,83
1
€ 5,16
15314 10 % korting over € 391,94
1
€ 39,19
20003 pak printpapier
1
15315 20 % korting over € 47,42
1
€ 9,48
40000 Renault trafic 1200 L2 H1 1.9 DCI 100 pk
15316 10 % korting over € 305,87
1
€ 30,58
40001 70-BZ-FS bouwjaar 2006
15317 7,5 % korting over € 1697,03
1
########
15318 10 % vleeswarenkorting over € 685,90
1
€ 68,59
15319 20 % korting over € 55,76
1
€ 8,95
15320 10 % vleeswarenkorting over € 613,96
1
€ 61,40
15321 7,5 % korting over € 1912,25
1
########
15322 10 % korting over € 220,94
1
€ 22,09
15323 20 % korting over € 38,75
1
15327 20 % korting over € 45,50
15330 7,5 % korting over € 1855,35
Nummer
Productnaam
€ 0,00
##########
1
€ 0,00
7005 driedubbele sandwiches assorti
1
€ 2,50
7006 assortiment belegde mini bolletjes
1
€ 1,75
7007 krentenbolletjes met boter
1
€ 0,70
€ 7,75
7008 vers roomboter croissant belegd
1
€ 2,75
1
€ 9,10
7011 belegd klein focaccia broodje
1
€ 2,00
1
########
7015 mini bolletje luxe belegd
1
€ 1,50
15331 10 % korting over € 662,79
1
€ 66,28
7160 bagel belegd met roomkaas en zalm
1
€ 2,75
15337 10 % korting over € 176,20
1
€ 17,62
7161 bagel belegd met kipfilet, avocado, pesto
1
€ 2,50
15338 7,5 % korting over € 1435,83
1
########
7162 croissant belegd met jam
1
€ 2,25
15339 10 % vleeswaren korting over € 418,16
1
€ 41,81
7996 kruiden roomkaas ruit mais
1
€ 2,75
15340 20 % korting over € 45,56
1
€ 9,11
7997 kruiden roomkaas ruit meergranen
1
€ 2,75
15341 10 % korting over € 340,91
1
€ 34,09
7998 bacon ei beetje mayo mais ruit
1
€ 3,25
15342 7,5 % korting over € 1718,47
1
########
7999 peperpate mais pyramide
1
€ 3,25
15343 10 % vleeswarenkorting over € 628,76
1
€ 62,87
8036 wit/bolletje sellerijsalade
1
€ 1,50
15344 20 % korting over € 42,28
1
€ 8,45
8055 driedubbele sandwiches per stuk
1
€ 2,50
15350 10 % vleeswaren korting over € 864,77
1
€ 86,47
8099 bruin bolletje sla/tomaat/komkommer/paprika
1
€ 1,50
15356 20 % korting over € 41,71
1
€ 8,34
8101 Beenham wit bolletje
stuk
€ 2,00
15357 10 % korting over € 117,54
1
€ 11,75
8102 Beenham bruin bolletje
stuk
€ 2,00
15358 7,5 % korting over € 1371,91
1
########
8103 Beenham mais bolletje
stuk
€ 2,25
15359 10 % vleeswarenkorting over € 390,04
1
€ 39,00
8104 Beenham waldkorn bol
stuk
€ 2,25
15360 20 % korting over € 38,75
1
€ 7,75
8105 Beenham wit pistolet
stuk
€ 2,50
15377 10 % korting over € 437,98
1
€ 43,80
8106 Beenham bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8107 Beenham meergranen ruit
stuk
€ 2,75
belegde broodjes
15378 7,5 % korting over € 1757,35
1
########
15379 10 % vleeswarenkorting over € 582,07
1
€ 58,20
8108 Beenham mais ruit
stuk
€ 2,75
15380 20 % korting over € 32,28
1
€ 6,45
8109 Beenham ciabatta
stuk
€ 2,75
15383 10 % vleeswarenkorting over € 525,91
1
€ 52,59
8111 Rosbief wit bolletje
stuk
€ 2,00
15384 20 % korting over € 42,69
1
€ 8,54
8112 Rosbief bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8113 Rosbief mais
stuk
€ 2,25
15387 7,5 % korting over € 1654,35
1
15388 20 % korting over € 36,22
1
€ 7,24
8114 Rosbief waldkorn
stuk
€ 2,25
15390 10 % vleeswarenkorting over € 575,12
1
€ 57,51
8115 Rosbief wit pistolet
stuk
€ 2,50
15393 10 % vleeswarenkorting over € 633,72
1
€ 63,37
8116 Rosbief bruin pistolet
stuk
€ 2,50
15399 10 % korting over € 606,06
1
€ 60,60
8117 Rosbief meergranen ruit
stuk
€ 2,75
15400 7,5 % korting over € 1876,75
1
########
8118 Rosbief mais ruit
stuk
€ 2,75
15401 20 % korting over € 38,39
1
€ 7,67
8119 Rosbief ciabatta
stuk
€ 2,75
15402 10 % vleeswarenkorting over € 620,90
1
€ 62,09
8121 Fricandeau wit bolletje
stuk
€ 2,00
8122 Fricandeau bruin bolletje
stuk
€ 2,00
########
15403 7,5 % korting over € 1616,93
1
########
15404 20 % korting over € 35,67
1
€ 35,67
8123 Fricandeau mais bol
stuk
€ 2,25
15405 10 % vleeswarenkorting over € 846,84
1
€ 84,68
8124 Fricandeau waldkorn
stuk
€ 2,25
15406 7,5 % korting over € 2150,50
1
########
8125 Fricandeau wit pistolet
stuk
€ 2,25
15407 20 % korting over € 29,74
1
€ 5,95
8126 Fricandeau bruin pistolet
stuk
€ 2,25
15410 20 % korting over € 41,58
1
€ 8,31
8127 Fricandeau meergranen ruit
stuk
€ 2,75
15414 10 % vleeswarenkorting over € 996,19
1
€ 99,62
8128 Fricandeau mais ruit
stuk
€ 2,75
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
8129 Fricandeau ciabatta
stuk
€ 2,75
8189 Pekelvlees ciabatta
stuk
€ 2,50
8131 Varkensrollade wit bolletje
stuk
€ 1,50
8191 Gelardeerde lever wit bolletje
stuk
€ 1,75
8132 Varkensrollade bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8192 Gelardeerde lever bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8133 Varkensrollade mais
stuk
€ 1,75
8193 Gelardeerde lever mais
stuk
€ 2,00
8134 Varkensrollade waldkorn
stuk
€ 1,75
8194 Gelardeerde lever waldkorn
stuk
€ 2,00
8135 Varkensrollade wit pistolet
stuk
€ 2,00
8195 Gelardeerde lever wit pistolet
stuk
€ 2,25
8136 Varkensrollade bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8196 Gelardeerde lever bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8137 Varkensrollade meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8197 Gelardeerde lever meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8138 Varkensrollade mais ruit
stuk
€ 2,25
8198 Gelardeerde lever mais ruit
stuk
€ 2,50
8139 Varkensrollade ciabatta
stuk
€ 2,25
8199 Gelardeerde lever ciabatta
stuk
€ 2,50
8141 Runderrookvlees wit bolletje
stuk
€ 2,00
8201 Peper cervelaat wit bolletje
stuk
€ 1,75
8142 Runderrookvlees bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8202 Peper cervelaat bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8143 Runderrookvlees mais
stuk
€ 2,25
8203 Peper cervelaat mais
stuk
€ 2,00
8144 Runderrookvlees waldkorn
stuk
€ 2,25
8204 Peper cervelaat waldkorn
stuk
€ 2,00
8145 Runderrookvlees wit pistolet
stuk
€ 2,50
8205 Peper cervelaat wit pistolet
stuk
€ 2,25
8146 Runderrookvlees bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8206 Peper cervelaat bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8147 Runderrookvlees meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8207 Peper cervelaat meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8148 Runderrookvlees mais ruit
stuk
€ 2,75
8208 Peper cervelaat mais ruit
stuk
€ 2,50
8149 Runderrookvlees ciabatta
stuk
€ 2,75
8209 Peper cervelaat ciabatta
stuk
€ 2,50
8151 Serrano ham wit bolletje
stuk
€ 2,25
8211 Corned beef wit bolletje
stuk
€ 1,50
8152 Serrano ham bruin bolletje
stuk
€ 2,25
8212 Corned beef bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8153 Serrano ham mais
stuk
€ 2,50
8213 Corned beef mais
stuk
€ 1,75
8154 Serrano ham waldkorn
stuk
€ 2,50
8214 Corned beef waldkorn
stuk
€ 1,75
8155 Serrano ham wit pistolet
stuk
€ 2,75
8215 Corned beef wit pistolet
stuk
€ 2,00
8156 Serrano ham bruin pistolet
stuk
€ 2,75
8216 Corned beef bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8157 Serrano ham meergranen ruit
stuk
€ 3,25
8217 Corned beef meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8158 Serrano ham mais ruit
stuk
€ 3,25
8218 Corned beef mais ruit
stuk
€ 2,25
8159 Serrano ham ciabatta
stuk
€ 3,00
8219 Corned beef ciabatta
stuk
€ 2,25
8161 Rauwe ham wit bolletje
stuk
€ 2,00
8221 Brabantse metworst wit bolletje
stuk
€ 1,75
8162 Rauwe ham bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8222 Brabantse metworst bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8163 Rauwe ham mais
stuk
€ 2,25
8223 Brabantse metworst mais
stuk
€ 2,00
8164 Rauwe ham waldkorn
stuk
€ 2,25
8224 Brabantse metworst waldkorn
stuk
€ 2,00
8165 Rauwe ham wit pistolet
stuk
€ 2,50
8225 Brabantse metworst wit pistolet
stuk
€ 2,25
8166 Rauwe ham bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8226 Brabantse metworst bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8167 Rauwe ham meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8227 Brabantse metworst meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8168 Rauwe ham mais ruit
stuk
€ 2,75
8228 Brabantse metworst mais ruit
stuk
€ 2,50
8169 Rauwe ham ciabatta
stuk
€ 2,75
8229 Brabantse metworst ciabatta
stuk
€ 2,50
8171 Bacon wit bolletje
stuk
€ 2,00
8231 Cervelaat wit bolletje
stuk
€ 1,75
8172 Bacon bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8232 Cervelaat bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8173 Bacon waldkorn
stuk
€ 2,25
8233 Cervelaat mais
stuk
€ 2,00
8174 Bacon mais
stuk
€ 2,25
8234 Cervelaat waldkorn
stuk
€ 2,00
8175 Bacon wit pistolet
stuk
€ 2,50
8235 Cervelaat wit pistolet
stuk
€ 2,25
8176 Bacon bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8236 Cervelaat bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8177 Bacon meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8237 Cervelaat meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8178 Bacon mais ruit
stuk
€ 2,75
8238 Cervelaat mais ruit
stuk
€ 2,25
8179 Bacon ciabatta
stuk
€ 2,75
8239 Cervelaat ciabatta
stuk
€ 2,25
8181 Pekelvlees wit bolletje
stuk
€ 1,75
8241 Salami wit bolletje
stuk
€ 1,75
8182 Pekelvlees bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8242 Salami bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8183 Pekelvlees mais
stuk
€ 2,00
8243 Salami mais
stuk
€ 2,00
8184 Pekelvlees waldkorn
stuk
€ 2,00
8244 Salami waldkorn
stuk
€ 2,00
8185 Pekelvlees wit pistolet
stuk
€ 2,25
8245 Salami wit pistolet
stuk
€ 2,25
8186 Pekelvlees bruin pistolet
Stuk
€ 2,25
8246 Salami bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8187 Pekelvlees meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8247 Salami meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8188 Pekelvlees mais ruit
stuk
€ 2,50
8248 Salami mais ruit
stuk
€ 2,50
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
8249 Salami ciabatta
stuk
€ 2,50
8309 Kalfsleverworst ciabatta
stuk
€ 2,50
8251 Gekookte worst wit bolletje
stuk
€ 1,50
8311 Leverworst wit bolletje
stuk
€ 1,50
8252 Gekookte worst bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8312 Leverworst bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8253 Gekookte worst mais
stuk
€ 1,75
8313 Leverworst mais
stuk
€ 1,75
8254 Gekookte worst waldkorn
stuk
€ 2,00
8314 Leverworst waldkorn
stuk
€ 1,75
8255 Gekookte worst wit pistolet
stuk
€ 2,00
8315 Leverworst wit pistolet
stuk
€ 2,00
8256 Gekookte worst bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8316 Leverworst bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8257 Gekookte worst meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8317 Leverworst meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8258 Gekookte worst mais ruit
stuk
€ 2,25
8318 Leverworst mais ruit
stuk
€ 2,25
8259 Gekookte worst ciabatta
stuk
€ 2,25
8319 Leverworst ciabatta
stuk
€ 2,25
8261 Roompate wit bolletje
stuk
€ 1,50
8321 Osseworst wit bolletje
stuk
€ 1,75
8262 Roompate bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8322 Osseworst bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8263 Roompate mais
stuk
€ 1,75
8323 Osseworst mais
stuk
€ 2,00
8264 Roompate waldkorn
stuk
€ 1,75
8324 Osseworst waldkorn
stuk
€ 2,00
8265 Roompate wit pistolet
stuk
€ 2,00
8325 Osseworst wit pistolet
stuk
€ 2,25
8266 Roompate bruin pistoletje
stuk
€ 2,00
8326 Osseworst bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8267 Roompate meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8327 Osseworst meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8268 Roompate mais ruit
stuk
€ 2,25
8328 Osseworst mais ruit
stuk
€ 2,50
8269 Roompate ciabatta
stuk
€ 2,25
8329 Osseworst ciabatta
stuk
€ 2,50
8271 Half om wit bolletje
stuk
€ 2,00
8331 Grillworst wit bolletje
stuk
€ 1,50
8272 Half om bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8332 Grillworst bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8273 Half om mais
stuk
€ 2,25
8333 Grillworst mais
stuk
€ 1,75
8274 Half om waldkorn
stuk
€ 2,25
8334 Grillworst waldkorn
stuk
€ 2,00
8275 Half om wit pistolet
stuk
€ 2,50
8335 Grillworst wit pistolet
stuk
€ 2,00
8276 Half om bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8336 Grillworst bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8277 Half om meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8337 Grillworst meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8278 Half om mais ruit
stuk
€ 2,75
8338 Grillworst mais ruit
stuk
€ 2,25
8279 Half om ciabatta
stuk
€ 2,75
8339 Grillworst ciabatta
stuk
€ 2,25
8281 Kiprollade wt bolletje
stuk
€ 2,00
8341 Grillworst kaas wit bolletje
stuk
€ 1,50
8282 Kiprollade bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8342 Grillworst kaas bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8283 Kiprollade mais
stuk
€ 2,25
8343 Grillworst kaas mais
stuk
€ 1,75
8284 Kiprollade waldkorn
stuk
€ 2,25
8344 Grillworst kaas waldkorn
stuk
€ 1,75
8285 Kiprollade wit pistolet
stuk
€ 2,50
8345 Grillworst kaas wit pistolet
stuk
€ 2,25
8286 Kiprollade bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8346 Grillworst kaas bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8287 Kiprollade meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8347 Grillworst kaas meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8288 Kiprollade mais ruit
stuk
€ 2,75
8348 Grillworst kaas mais ruit
stuk
€ 2,50
8289 Kiprollade ciabatta
stuk
€ 2,75
8349 Grillworst kaas ciabatta
stuk
€ 2,50
8291 Ontbijtspek wit bolletje
stuk
€ 1,50
8351 Chorizo wit bolletje
stuk
€ 1,75
8292 Ontbijtspek bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8352 Chorizo bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8293 Ontbijtspek mais
stuk
€ 1,75
8353 Chorizo mais
stuk
€ 2,00
8294 Ontbijtspek waldkorn
stuk
€ 1,75
8354 Chorizo waldkorn
stuk
€ 2,00
8295 Ontbijtspek wit pistolet
stuk
€ 2,00
8355 Chorizo wit pistolet
stuk
€ 2,25
8296 Ontbijtspek bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8356 Chorizo bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8297 Ontbijtspek meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8357 Chorizo meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8298 Ontbijtspek mais ruit
stuk
€ 2,25
8358 Chorizo mais ruit
stuk
€ 2,50
8299 Ontbijtspek ciabatta
stuk
€ 2,25
8359 Chorizo ciabatta
stuk
€ 2,50
8301 Kalfsleverwost wit bolletje
stuk
€ 1,75
8361 Gebraden gehakt wit bolletje
stuk
€ 1,75
8302 Kalfsleverworst bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8362 Gebraden gehakt bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8303 Kalfsleverworst mais
stuk
€ 2,00
8363 Gebraden gehakt mais
stuk
€ 2,00
8304 Kalfsleverworst waldkorn
stuk
€ 2,00
8364 Gebraden gehakt waldkorn
stuk
€ 2,00
8305 Kalfleverworst wit pistolet
stuk
€ 2,25
8365 Gebraden gehakt wit pistolet
stuk
€ 2,25
8306 Kalfsleverworst bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8366 Gebraden gehakt bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8307 Kalfleverworst meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8367 Gebraden gehakt meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8308 Kalfleverworst mais ruit
stuk
€ 2,50
8368 Gebraden gehakt mais ruit
stuk
€ 2,50
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
8369 Gebraden gehakt ciabatta
stuk
€ 2,50
8429 Zalmsalade ciabatta
stuk
€ 3,00
8371 Filet amercian wit bolletje
stuk
€ 1,75
8431 Beenhamsalade wit bolletje
stuk
€ 2,00
8372 Filet amercian bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8432 Beenhamsalade bruin bolltje
stuk
€ 2,00
8373 Filet amercian mais
stuk
€ 2,00
8433 Beenhamsalade mais
stuk
€ 2,25
8374 Filet amercian waldkorn
stuk
€ 2,00
8434 Beenhamsalade waldkorn
stuk
€ 2,25
8375 Filet amercian wit pistolet
stuk
€ 2,25
8435 Beenhamsalade wit pistolet
stuk
€ 2,50
8376 Filet amercian bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8436 Beenhamsalade bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8377 Filet amercian meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8437 Beenhamsalade meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8378 Filet amercian mais ruit
stuk
€ 2,50
8438 Beenhamsalade mais ruit
stuk
€ 2,75
8379 Filet amercian ciabatta
stuk
€ 2,50
8439 Beenhamsalade ciabatta
stuk
€ 2,75
8381 Pittige kipsalade wit bolletje
stuk
€ 2,00
8441 Gyrossalade wit bolletje
stuk
€ 2,00
8382 Pittige kipsalade bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8442 Gyrossalade bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8383 Pittige kipsalade mais
stuk
€ 2,25
8443 Gyrossalade mais
stuk
€ 2,25
8384 Pittige kipsalade waldkorn
stuk
€ 2,25
8444 Gyrossalade walkorn
stuk
€ 2,25
8385 Pittige kipsalade wit pistolet
stuk
€ 2,75
8445 Gyrossalade wit pistolet
stuk
€ 2,50
8386 Pittige kipsalade bruin pistolet
stuk
€ 2,75
8446 Gyrossalade bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8387 Pittige kipsalade meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8447 Gyrossalade meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8388 Pittige kipsalade mais ruit
stuk
€ 2,75
8448 Gyrossalade mais ruit
stuk
€ 2,75
8389 Pittige kipsalade ciabatta
stuk
€ 2,75
8449 Gyrossalade ciabatta
stuk
€ 2,75
8391 Eiersalade wit bolletje
stuk
€ 1,75
8451 Moz tom pesto wit bolletje
stuk
€ 2,00
8392 Eiersalade bruin bolletje
stuk
€ 1,75
8452 Moz tom pesto bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8393 Eiersalade mais
stuk
€ 2,00
8453 Moz tom pesto mais
stuk
€ 2,50
8394 Eiersalade waldkorn
stuk
€ 2,00
8454 Moz tom pesto waldkorn
stuk
€ 2,25
8395 Eiersalade wit pistolet
stuk
€ 2,25
8455 Moz tom pesto wit pistolet
stuk
€ 2,50
8396 Eiersalade bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8456 Moz tom pesto bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8397 Eiersalade meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8457 Moz tom pesto meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8398 Eiersalade mais ruit
stuk
€ 2,50
8458 Moz tom pesto mais ruit
stuk
€ 2,75
8399 Eiersalade ciabatta
stuk
€ 2,50
8459 Moz tom pesto ciabatta
stuk
€ 3,00
8401 Krabsalade wit bolletje
stuk
€ 2,25
8461 Gerookte zalm wit bolletje
stuk
€ 3,00
8402 Krabsalade bruin bolletje
stuk
€ 2,25
8462 Gerookte zalm bruin bolletje
stuk
€ 3,00
8403 Krabsalade mais
stuk
€ 2,50
8463 Gerookte zalm mais
stuk
€ 3,25
8404 Krabsalade waldkorn
stuk
€ 2,50
8464 Gerookte zalm waldkorn
stuk
€ 3,25
8405 Krabsalade wit pistolet
stuk
€ 2,75
8465 Gerookte zalm wit pistolet
stuk
€ 3,50
8406 Krabsalade bruin pistolet
stuk
€ 2,75
8466 Gerookte zalm bruin pistolet
stuk
€ 3,75
8407 Krabsalade meergranen ruit
stuk
€ 3,00
8467 Gerookte zalm meergranen ruit
stuk
€ 4,00
8408 Krabsalade mais ruit
stuk
€ 3,00
8468 Gerookte zalm mais ruit
stuk
€ 4,00
8409 Krabsalade ciabatta
stuk
€ 3,00
8469 Gerookte zalm ciabatta
stuk
€ 4,00
8411 Selderijsalade wit bolletje
stuk
€ 1,50
8471 Jonge kaas wit bolletje
stuk
€ 1,50
8412 Selderijsalade bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8472 Jonge kaas bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8413 Selderijsalade mais
stuk
€ 1,75
8473 Jonge kaas mais
stuk
€ 1,75
8414 Selderijsalade waldkorn
stuk
€ 1,75
8474 Jonge kaas waldkorn
stuk
€ 1,75
8415 Selderijsalade wit pistolet
stuk
€ 2,00
8475 Jonge kaas wit pistolet
stuk
€ 2,25
8416 Selderijsalade bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8476 Jonge kaas bruin pistolet
stuk
€ 2,25
8417 Selderijsalade meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8477 Jonge kaas meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8418 Selderijsalade mais ruit
stuk
€ 2,25
8478 Jonge kaas mais ruit
stuk
€ 2,25
8419 Selderijsalade ciabatta
stuk
€ 2,25
8479 Jonge kaas ciabatta
stuk
€ 2,25
8421 Zalmsalade wit bolletje
stuk
€ 2,25
8481 Belegen kaas wit bolletje
stuk
€ 1,75
8422 Zalmsalade bruin bolletje
stuk
€ 2,25
8482 Belegen kaas bruin bolletje
stuk
€ 2,00
8423 Zalmsalade mais
stuk
€ 2,50
8483 Belegen kaas mais
stuk
€ 2,00
8424 Zalmsalade waldkorn
stuk
€ 2,50
8484 Belegen kaas waldkorn
stuk
€ 2,25
8425 Zalmsalade wit pistolet
stuk
€ 2,75
8485 Belegen kaas wit pistolet
stuk
€ 2,50
8426 Zalmsalade bruin pistolet
stuk
€ 2,75
8486 Belegen kaas bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8427 Zalmsalade meergranen ruit
stuk
€ 3,00
8487 Belegen kaas meergranen ruit
stuk
€ 2,50
8428 Zalmsalade mais ruit
stuk
€ 3,00
8488 Belegen kaas mais ruit
stuk
€ 2,50
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
5-11-2014
Hoeveelheid
Prijs
8489 Belegen kaas ciabatta
stuk
€ 2,50
8552 holl garnalensalade wit pistolet
1
€ 2,75
8491 Old amsterdam wit bolletje
stuk
€ 2,00
8553 holl garnalensalade bruin pistolet
1
€ 2,75
8492 Old amsterdam bruin bolletje
stuk
€ 2,25
8554 holl garnalensalade meergr ruit
1
€ 3,00
8493 Old amsterdam mais
stuk
€ 2,25
8555 holl garnalensalade mais ruit
1
€ 3,00
8494 Old amsterdam waldkorn
stuk
€ 2,50
8556 holl garnalensalade ciabatta
1
€ 3,25
8495 Old amsterdam wit pistolet
stuk
€ 2,50
8557 brandnetelkaas wit bolletje
1
€ 2,25
8496 Old amsterdam bruin pistolet
stuk
€ 2,50
8558 brandnetelkaas bruin bolletje
1
€ 2,25
8497 Old amsterdam meergranen ruit
stuk
€ 2,75
8559 brandnetelkaas maisbolletje
1
€ 2,50
8498 Old amsterdam mais ruit
stuk
€ 2,75
8560 brandnetelkaas waldkornbolletje
1
€ 2,50
8499 Old amsterdam ciabatta
stuk
€ 2,75
8561 brandnetelkaas wit pistolet
1
€ 2,50
8501 Gezond wit bolletje
stuk
€ 2,25
8562 brandnetelkaas bruin pistolet
1
€ 2,50
8502 Gezond bruin bolletje
stuk
€ 2,25
8563 brandnetelkaas meergranen ruit
1
€ 2,75
8503 Gezond mais
stuk
€ 2,50
8564 brandnetelkaas mais ruit
1
€ 2,75
8504 Gezond waldkornbolletje
stuk
€ 2,75
8565 brandnetelkaas ciabatta
1
€ 3,00
8505 Gezond wit pistolet
stuk
€ 2,75
8566 spianata romana wit bolletje
1
€ 2,25
8506 Gezond bruin pistolet
stuk
€ 2,75
8567 spianata romana bruin bolletje
1
€ 2,25
8507 Gezond meergranen ruit
stuk
€ 3,00
8568 spianata romana maisbolletje
1
€ 2,50
8508 Gezond mais ruit
stuk
€ 3,00
8569 spianata romana waldkornbolletje
1
€ 2,50
8509 Gezond ciabatta
stuk
€ 3,00
8570 spianata romana wit pistolet
1
€ 2,50
8511 Gekookt ei wit bolletje
stuk
€ 1,50
8571 spianata romana bruin pistolet
1
€ 2,50
8512 Gekookt ei bruin bolletje
stuk
€ 1,50
8572 spianata romana meergranen ruit
1
€ 2,75
8513 Gekookt ei mais
stuk
€ 1,75
8573 spianata romana ciabatta
1
€ 2,75
8514 Gekookt ei waldkorn
stuk
€ 1,75
8574 spianata romana ciabatta
1
€ 3,00
8515 Gekookt ei wit pistolet
stuk
€ 2,00
8575 kipkerrie salade wit bolletje
1
€ 2,25
8516 Gekookt ei bruin pistolet
stuk
€ 2,00
8576 kipkerrie salade bruin bolletje
1
€ 2,25
8517 Gekookt ei meergranen ruit
stuk
€ 2,25
8577 kipkerrie salade maisbolletje
1
€ 2,50
8518 Gekookt ei mais ruit
stuk
€ 2,25
8578 kipkerrie salade waldkornbolletje
1
€ 2,50
8519 Gekookt ei ciabatta
stuk
€ 2,25
8579 kipkerrie salade wit pistolet
1
€ 2,50
8520 kipkerriesalade bruin pistolet
1
€ 2,50
8580 kipkerrie salade bruin pistolet
1
€ 2,50
8521 tonijnsalade bruin bolletje
1
€ 2,25
8581 kipkerrie salade meergranen ruit
1
€ 2,75
8522 bacon ei beetje mayo bruin pistolet
1
€ 2,75
8582 kipkerrie salade mais ruit
1
€ 2,75
8523 bacon ei beetje mayo bruin ciabatta
1
€ 3,25
8583 kipkerrie salade ciabatta
1
€ 3,00
8530 tonijnsalade wit bolletje
1
€ 2,00
8584 chili-peper kaas wit bolletje
1
€ 2,25
8531 tonijnsalade bruin bolletje
1
€ 2,00
8585 chili-peper kaas bruin bolletje
1
€ 2,25
8532 tonijnsalade maisbolletje
1
€ 2,25
8586 chili-peper kaas maisbolletje
1
€ 2,50
8533 tonijnsalade waldkornbolletje
1
€ 2,25
8587 chili-peper kaas waldkornbolletje
1
€ 2,50
8534 tonijnsalade wit pistolet
1
€ 2,50
8588 chili-peper kaas wit pistolet
1
€ 2,50
8535 tonijnsalade bruin pistolet
1
€ 2,50
8589 chili-peper kaas bruin pistolet
1
€ 2,50
8536 tonijnsalade meergranen ruit
1
€ 2,75
8590 chili-peper kaas meergranen ruit
1
€ 2,75
8537 tonijnsalade mais ruit
1
€ 2,75
8591 chili-peper kaas mais ruit
1
€ 2,75
8538 tonijnsalade ciabatta
1
€ 2,75
8592 chili-peper kaas ciabatta
1
€ 3,00
8539 roombrie wit bolletje
1
€ 2,25
8593 kip grillworst wit bolletje
1
€ 2,00
8540 roombrie bruin bolletje
1
€ 2,25
8594 kip grillworst bruin bolletje
1
€ 2,00
8541 roombrie maisbolletje
1
€ 2,50
8595 kip grillworst maisbolletje
1
€ 2,25
8542 roombrie waldkornbolletje
1
€ 2,50
8597 kip grillworst wit pistolet
1
€ 2,50
8543 roombrie wit pistolet
1
€ 2,50
8598 kip grillworst bruin pistolet
1
€ 2,50
8544 roombrie bruin pistolet
1
€ 2,50
8599 kip grillworst meergranen ruit
1
€ 2,75
8545 roombrie meergranen ruit
1
€ 2,75
8600 kip grillworst mais ruit
1
€ 2,75
8546 roombrie mais ruit
1
€ 2,75
8601 kip grillworst ciabatta
1
€ 2,75
8547 roombrie ciabatta
1
€ 3,00
8602 rookkaas bruin bolletje
1
€ 2,50
8548 holl garnalensalade wit bolletje
1
€ 2,25
8549 holl garnalensalade bruin bolletje
1
€ 2,25
8550 holl garnalensalade maisbolletje
1
€ 2,50
8551 holl garnalensalade waldkornbolletje
1
€ 2,50
Nummer
Productnaam
Versie Datum:
Nummer
5-11-2014
Productnaam
Alle getoonde prijzen zijn incl. BTW
Hoeveelheid
Prijs
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Create Flashcards