Landscourant 17 April 2014 - Government of Sint Maarten

advertisement
LANDSCOURANT
National Gazette
SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten
Jaargang 2014, nummer 8
17 april 2014
Pag.
INHOUD
Mededeling redactie, liquidatie, echtscheiding
1
aankondigingen
2
Oproepingen, liquidatie, faillissement
7
Condensed Balance Sheet februari 2014
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
8
9
Aankondiging Notary Office M.F. Mingo
10
Ministeriële Beschikking Mandaatbesluit nr.2014/629
11
Overzicht wetgeving 2014
MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Vanaf heden is de Landscourant ook raadpleegbaar via de
site www.sintmaartengov.org.
Sint Maarten is het eerste land van het Caribisch gedeelte
van het Koninkrijk die de Landscourant ook digitaal
beschikbaar stelt. Ook het archief is online raadpleegbaar.
De Landscourant wordt sinds 25 november 2011
tweewekelijks door de afdeling Juridische Zaken &
Wetgeving uitgegeven. De Afkondigingsbladen, waarin
wetgeving zoals Landverordeningen worden gepubliceerd,
worden al op deze manier verstrekt. Naast de digitale
versie blijft de papieren versie in stand. Het tevens digitaal
beschikbaar stellen van de Landscourant zorgt ervoor dat
meer burgers kennis kunnen nemen van overheidsbesluiten
en draagt bij aan de transparantie van overheidshandelen.
----
VATAN N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 mei 2011 te ontbinden.
De Vereffenaar
ECHTSCHEIDING
Op verzoek van George Edwards wonende op Sint
Maarten, is bij een vonnis gewezen op 2 december
2013, door de E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van St Maarten; Uitgesproken de
echtscheiding tussen George Edwards, wonende
op Sint Maarten en Almena Thomas; wonende in
Jamaica.
As of today, the National Gazette is also accessible on the
site www.sintmaartengov.org.
Sint Maarten is the first country in the Caribbean part of
the Kingdom that has made the National Gazette digitally
accessible for its citizens. This also counts for the archive.
The first National Gazette appeared on the 25th of
November 2011. The Official Publications
(Afkondigingsbladen) - where legislation such as National
Ordinances are published - are already available online.
Digital access to the National Gazette ensures easy access
for the public and it contributes to the transparency of
government acts. The hard copy of the National Gazette
remains intact.
Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.
Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
- Per 17 april 2014, online beschikbaar op
www.sintmaartengov.org
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.
Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 29 april a.s.
voor 12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 2
AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FAMILY CONSULTATION TREATMENT & SUPPORT
NV voorheen wonende te A.J.C. BROUWERS RD # 4, UNIT
3B thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 maart 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan TEC INTERNATIONAL NV voorheen wonende te
WELGELEGEN ROAD # 23, CAY HILL thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 maart 2014, door de Ontvanger te Sint Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 19 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FUSION SERVICES INTERNATIONAL NV voorheen
wonende te WELGELEGEN RD # 13A thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 maart 2014, door de Ontvanger te Sint Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 18 februari 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Casper Jones deurwaarder der belastingen te
Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SAI GARMENTS NV voorheen wonende te
KANAAL STREET UNIT #1, BOBBY’S MARINA,
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2012, door de Ontvanger te
Sint Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 19 maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ADDLANTIC
TURN-KEY DEVELOPMENT B.V. voorheen wonende
te JAGUAR ROAD 6, CAY HILL thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 maart 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 18 Maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 2K’S IMPORT AND
EXPORT N.V. voorheen wonende te MONTEVIDEO
ROAD # 79, UNION FARM thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 13 maart 2014, door de Ontvanger te
Sint Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 3
AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SWIP MAINTENANCE N.V. voorheen wonende te
THE MAILBOX LA PALAPA CENTER thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
3 maart 2014, door de Ontvanger te Sint Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALLEN, NICHOLOS ALANDO voorheen wonende te
GIBBS DRIVE 40-B, DUTCH QUARTER thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
5 maart 2014, door de Ontvanger te Sint Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 18 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan LUCKY NUMBERS N.V. DBA AS JOE BLACK
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 28, SIMPSON
BAY thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 februari 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 25 maart 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te Sint Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GIPSY
CHARTER SERVICES N.V. voorheen wonende te
C/O GREAT BAY MARINA, JUANCHO YRASQUIN
BLVD 26, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 13 maart 2014, door de Ontvanger te Sint
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 25 maart 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te Sint Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GREENE OSCAR
voorheen wonende te BLUE JAYS DRIVE # 27,
POINT BLANCHE thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 27 augustus 2012, door de Ontvanger te Sint
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 25 maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARIA, EDSON
SUPRIANO voorheen wonende te GROUND DOVE
RD # 6 APT 2, POINT BLANCHE thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 4
AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan PRO NAILS N.V. voorheen wonende te UNION ROAD
# 125 UNIT 1, COLE BAY thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 februari
2014, door de Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 26 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen
te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ILTES,
RONALD DBA AS LOLLY POPS voorheen wonende te
ESCARGOT DRIVE # 2-B, OCEAN VIEW TERRANCES,
DAWN BEACH thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 maart 2014,
door de Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 26 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
WATER PETROLEUM N.V. voorheen wonende te DR.
WATHEY HARBOUR P.O. Box. 5387, PHILIPSBURG,
ST. MAARTEN thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2014,
door de Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 24 maart 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
IVORA PHARMA B.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 5, UNIT 4 PHILIPSBURG thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 maart 2014,
door de Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 24 maart 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
EXOTIC ISLAND LIQUOR N.V. voorheen wonende
te FRONTSTREET # 5, UNIT 4 PHILIPSBURG
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 3 maart 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 24 maart 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
AMORSINH TANARSHA FRANCETTA voorheen
wonende te FRONTSTREET # 138 A,
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 5 maart 2014, door de Ontvanger te Sint
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 5
AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan LAKHAN INDIAN CUISINE N.V. voorheen wonende
te FRONTSTREET #12-14, PHILIPSBURG thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan TROPICAL HEALTH BEAUTY & SPIRIT SPA N.V.
DBA AS TROPICAL SPA (Lidija Todic)voorheen wonende
te UNION ROAD, PORT DE PLAISANCE # 63, COLE
BAY thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 februari 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 27 maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AYARI N.V.,
PLANTATION FURNITURE AND ANTQUES
voorheen wonende te ORANGE GROVE SHOPPING
CENTER # 19, ORANGE GROVE thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 3 maart 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 27 maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan U.S. NAILS N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 55 , thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een exploit van executoriaal
beslag onder derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan INNOVATED SOLUTION MANAGEMENT N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 40, COLE BAY
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 februari 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 12 maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TAMMY’S
TIMESHARE CONNECTION N.V. voorheen wonende
te EMERALD MERIT ROAD # 10, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een exploit van executoriaal beslag onder
derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson
Deurwaarder der belastingen
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 6
AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SAI GARMENTS N.V. voorheen wonende te KANAAL
STREET UNIT # 1 BOBBY’S MARINA, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een exploit van executoriaal beslag
onder derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 14 Maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan GIOVANNI TRUCKING SERVICES N.V. voorheen
wonende te ORGAN PIPE CACTUS DRIVE # 7 SUCKER
GARDEN, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een exploit van executoriaal beslag
onder derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan AIRPORT INN HOTEL N.V. voorheen wonende te
LAGUNA VIEW COMERCIAL CENTER # 2-F, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een exploit van executoriaal beslag
onder derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca
Deurwaarder der belastingen
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 20 maart 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te Sint Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan
ST. J. CORPORATION LTD voorheen wonende te
COSELY DRIVE # THE VALLEY ANGUILLA B.W.I.,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een exploit van executoriaal
beslag onder derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Bij exploit van 4 april 2014, heb ik,
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Sint Maarten gevolg gevende aan
een beschikking van de E.A. Heer Rechter in het
G.E.A., Sint Maarten van 2 april 2014:
OPGEROEPEN
het minderjarige kind: ALISIANA LEATHAM & haar
biologische moeder WILSA LEATHAM, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzitting van vrijdag 25 april 2014,
des voormiddags te 10.00 uur, ten Raadhuize te
Philipsburg, ten einde op de door: JACKLINE
PANTOPHLET, optredende voor zichzelf, alsmede
namens haar minderjarige kinderen
CHELSEY BROWN & CHELSTON BROWN,
gedomicilieerd op Sint Maarten in de Laguna View
Building, ten kantore van de advocaat mr. Richie
Kock, tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.
K.G. No: 49/14
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 7
OPROEPING
Per exploot van ondergetekende, Roberto R. Patrick,
gerechtsdeurwaarder op Sint Maarten, kantoorhoudende
aan de Backstreet 49; Ingevolge Bevel van E.A. Heer
Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten;
door zijne Beschikking inzake; Avtoremontni Zavod N5
Corp, gedomicilieerd te Welfare rd. ten kantore van mr. S
Fox
OPGEROEPEN
Balmoral Ltd; Om, zoals door de Rechter voornoemd, bij
bovengemelde beschikking is bepaald, 6 mei 2014, om
08:30 uur ter terechtzitting van het Gerecht voormeld op
Sint Maarten ten Raadhuize te verschijnen.
OPROEPING
Per exploot van ondergetekende, Roberto R. Patrick,
gerechtsdeurwaarder op Sint Maarten, kantoorhoudende
aan de Backstreet 49; Ingevolge Bevel van E.A. Heer
Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten;
Sonia Salamah-Nicholson, gedomicilieerd te
Cannegieterstr. 26 ten kantore van mr. M Snijder:
OPGEROEPEN
Elliot Harrigan; Zonder bekend vestigingsplaats; Om,
zoals door de Rechter voornoemd, bij bovengemelde
beschikking is bepaald, 17 juni 2014, om te 08:30 uur
ter terechtzitting van het Gerecht voormeld ten Raadhuize
te verschijnen.
OPROEPING
Per exploot van ondergetekende, Roberto R Patrick,
gerechtsdeurwaarder op Sint Maarten; Ingevolge Bevel
van E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg van
Sint Maarten; Jacqueline I. GIPSON, wonende op Sint
Maarten te Ponnum drive:
OPGEROEPEN
Velton Austin HUGGINS; wonende in St Kitts; Om, zoals
door de Rechter voornoemd, bij boven gemelde beschikking
is bepaald, 16 juni 2014, des te 09:00 uur ter terechtzitting
van het Gerecht voormeld ten Raadhuize te verschijnen.
STICHTING PENSIOENFONDS JEWE
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Besluit tot ontbinding:
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Stichting pensioenfonds JEWE
is besloten om de vennootschap per 31 maart 2014
te ontbinden.
Plan van uitkering:
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterende
liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden
uitgekeerd in overeenstemming met de bepalingen
in de statuten van de vennootschap.
OPHEFFING FAILLISSEMENT
Bij beschikking no. 7, van 18 maart 2014
(E.J. no. 76 van 20012) heeft het Gerecht in Eerste
aanleg van Sint Maarten, het faillissement van de
op Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschap
Food Center N.V. (welk faillissement op 22 april
2002 was uitgesproken) opgeheven.
Op de voet van art. 14 lid 2 Faillissementsbesluit 1931
wordt deze beschikking openbaar gemaakt.
mr. Roeland Zwanikken
de curator
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 8
Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
February 2014
(millions of NAf.)
Difference
compared to
28-Feb-14
31-Jan-14
Assets
Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Securities and loans
Domestic assets
3,359.2
998.2
2,274.5
86.5
138.4
56.8
113.1
-31.6
490.4
3.1
Liabilities
Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency
541.3
541.3
7.6
7.6
2,386.1
76.5
Currency in circulation
406.7
1.1
311.0
109.2
0.1
76.0
125.7
5.8
4.4
0.0
1.4
0.0
1,389.0
256.2
40.0
1,092.8
84.6
17.4
26.0
41.2
279.5
184.9
94.6
-15.0
-15.1
0.2
922.1
57.4
Domestic liabilities
Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions
Claims on deposit money banks
Current account balances
0.0
0.0
0.0
0.0
Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves
490.0
490.0
3.1
3.1
Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Claims on other sectors
Other assets
Capital and reserves
Total assets
3,849.5
141.5
Difference
compared to
28-Feb-14
31-Jan-14
Total liabilities
3,849.5
141.5
During the month of February 2014, the Bank continued to auction Certificates of Deposit (CDs) in order to
reduce the liquidity in the money market. Owing to increased appetite by the banks to subscribe, the amount
of the outstanding CDs rose by NAf.26.0 million. By contrast, the percentage of the reserve requirement
remained unchanged at 17.25%. Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by
NAf.41.2 million, due to a rise in the domestic liabilities of the commercial banks.
Base money 1 increased by NAf.18.5 million in February 2014, due mainly to a rise in the current account
balances (NAf.17.4 million) of the commercial banks. This rise was due to, among other things, funds received
from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) for the repayment of matured debt securities taken over under
the debt relief program and held in the portfolios of the commercial banks. In addition, the public pension
fund of Curaçao, Algemeen Pensioenfonds, transferred funds from its account with the Bank to its account at a
commercial bank. The increase in the outstanding amount of required reserves mitigated the rise in the
current account balances of the commercial banks.
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.113.1 million, due mainly
to the transfer of funds by the DSTA related to the repayment of matured debt securities. As the Bank held
some of these debt securities in its portfolio, the item “Securities and loans” dropped by NAf.31.6 million.
The item “Liabilities to other sectors” declined by NAf.15.0 million due to the decrease in the item “Deposits of
other residents.” This decrease was the result of the aforementioned transfer by the Algemeen Pensioenfonds
and a transfer by USONA 2 from its account at the Bank to a general contractor abroad related to the
construction of the new hospital in Curaçao.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.56.8 million as a result of a
higher value at the balance sheet date, compared to the end of the January 2014. The increase in the item
“Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the rise in the market value of
gold.
Willemstad, April 2, 2014
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
1
2
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
USONA is the foundation that approves and funds development projects in Curaçao and Sint Maarten.
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 9
ANOUNCEMENT IN CONFORMITY WITH ARTICLE 2:5 CIVIL CODE OF SINT MAARTEN
(FORMERLY KNOWN AS CIVIL CODE OF NETHERLANDS ANTILLES)
BY CIVIL LAW NOTARY M.F. MINGO
FOR THE MONTHS OF JANUARY, FEBRUARY AND MARCH 2014
NAME OF THE ENITY
DATE OF INCORP.
Besloten Vennootschap (B.V.)/Private Liability Company
Genesis to Revelations B.V.
January 09th 2014
Meridian Sun B.V.
January 10th 2014
Garden Boyz B.V.
January 15th 2014
French-Deco B.V.
January 23rd 2014
Dream Park Estate B.V.
January 28th 2014
Sapphire Bar & Restaurant B.V.
February 14th 2014
Blue Casino B.V.
February 20th 2014
Alena B.V.
February 27th 2014
Multiple Choise Construction B.V.
March 17th 2014
Renault Roberto Companies B.V.
March 19th 2014
Blessings Groep B.V.
March 21st 2014
Marchie Palce B.V.
March 31st 2014
Naamloze Vennootschap (N.V.)/Limited Liability Company
Caribien Blue N.V.
January 01st 2014
Baker's Suites N.V.
anuary 15th 2014
Mercuur Medical Clinic N.V.
January 16th 2014
Mercuur Health Clinic N.V.
January 16th 2014
Island Pride Painting & Property
Management N.V.
January 16th 2014
Chic Choc N.V.
January 22st 2014
Sak Garage N.V.
January 27th 2014
Dream Beach Vacations
St. Maarten N.V.
January 27th 2014
Coco Express N.V.
January 27th 2014
Servex N.V.
February 03rd 2014
Poseidon Diving N.V.
February 05th 2014
O & J Enterprises N.V.
February 05th 2014
Sparkle Cleaning & Services N.V.
February 11th 2014
Fresh St. Maarten Travel
Guides V.I.P N.V.
February 11th 2014
JRP Holdings N.V.
February 11th 2014
Kool Vibes N.V.
February 11th 2014
Soualiga Airport Services N.V.
February 12th 2014
La Incomparable Fashion N.V.
February 17th 2014
St. Maarten Beer Bike N.V.
February 18th 2014
Carpios Import N.V.
February 21st 2014
Vita Club N.V.
February 28th 2014
Pier Real Estate N.V.
February 28th 2014
Silver Sunset N.V.
March 06th 2014
Relooking Center N.V.
March 14th 2014
No Limit Solutions N.V.
March 18th 2014
Precision Engineering N.V.
March 25th 2014
Rayva N.V.
March 26th 2014
Alberto N.V.
March 27th 2014
Buffalo Wings Factory N.V.
March 31st 2014
Stichting/Foundation
Sunshine Foundation
January 20th 2014
I Am St. Maarten Foundation
January 31st 2014
The Flamboyant Foundation
February 19th 2014
New Challenges Foundation
February 28th 2014
Sint Maarten Community
Gardens Foundation
March 18th 2014
Outreach Apostolic Church of
Jesus Christ Foundation
March 31st 2014
Vereniging/Association
St. Maarten Car Rental Association
March 05th 2014
United Bus Drivers Association
March 31st 2014
ESTABLISHED ON
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Sint
Sint
Sint
Sint
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Sint
Sint
Sint
Sint
Maarten
Maarten
Maarten
Eustatius
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 10
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.: 2014/629
In overweging genomen hebbende:
- dat het wenselijk is aan het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie
van Algemene Zaken mandaat te verlenen om, namens de Minister van Algemene Zaken, zorg te dragen
voor de monitoring van de werkzaamheden in het kader van de periodieke verkiezing van de leden van de
Staten in 2014;
Gelet op:
- artikel 2, onder i, van het Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving wordt mandaat verleend om zorg te dragen voor de
monitoring van de werkzaamheden in het kader van de periodieke verkiezing van de leden van de Staten in 2014.
Artikel 2
In geval van afwezigheid van de gemandateerde, treedt de plaatsvervanger in diens plaats.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Landscourant
waarin deze is gepubliceerd.
Philipsburg, elfde april 2014
De Minister van Algemene Zaken
LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2014, nummer 8, 17 april 2014
pagina 11
Overzicht wetgeving 2014
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken
bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht
van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Nummer
Afkondigingsblad
Citeertitel
Datum
bekrachtiging
Beoogde datum
inwerkingtreding
AB 2014, no. 34
Regeling interdepartementale
commissies
Landsverordening van de 6de maart
2014 houdende wijziging van de
Landsverordening inrichting en
organisatie landsoverheid tot
wijziging van de inbedding en
naamgeving van bepaalde
organisatieonderdelen en andere
wetgevingstechnische aanpassingen
14 april 2014
27 mei 2014
6 maart 2014
18 april 2014
AB 2014, no. 29
2
In werking getreden wettelijke regelingen
Nummer
Afkondigingsblad
Citeertitel
Datum
bekrachtiging
Datum
inwerkingtreding
-
-
-
-
3
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
Nummer
Afkondigingsblad
Citeertitel
Datum
bekrachtiging
-
-
-
Download