Riant Select Sale

advertisement
Riant Select Sale
Mieke van Tergouw and Team Riant have succeeded to offer an elite selection of driving
horses for the Riant Select Sale 2014. The Riant Select Sale horses will be presented on
Saturday 1 November at 17.50 hrs. In the show arena at Paard & Koets. Mieke and Claudio
will give various shows and clinics at Paard & Koets and Riant will be present with a stand
the trade|fair.
Zorro at
x Nickson
2010
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.65
Mieke van Tergouw en Team Riant zijn er weer in geslaagd om een mooi aanbod
de Riant paard
Select Sale 2014. De Riant Select Sale paarden
Loopt menpaarden
in het enkel- te
en selecteren
tweespan, voor
zeer talentvol
zaterdag
1 november
vanaf 17.50 uur gepresenteerd in de showpiste van Paard
Drivenworden
in singleopand
pair, very
talented horse
& Koets. Tijdens Paard&Koets verzorgen Mieke en Claudio diverse shows en clinics en is
Riant vertegenwoordigd met een stand.
QUALITY & PLEASURE HORSES
8. Zazou
9. Frederik
1. Garrelt
Saffraan x Manno | 2010
Riant
Select
Sale
Riant
Select
Riant
Sale
Select
Sale
QUALITY & PLEASURE HORSES
QUALITY & PLEASURE HORSES
12.
Dethloff
8. Zazou
4. Gouveneur
Wodka
x Majesteit
2008
Zorro xHBC
Nickson
| 2010|| 2011
Patijn
x Manno
Zwart/Black
•
Ruin/Gelding
+/-1.65
1.62
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• •+/Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.62
Loopt
het
tweespan
LooptininLoopt
hetenkelenkelen
tweespan,
zeer talentvol paard
in heten
enkelen tweespan
Driven
in
single
and
pair
Driven in
singleinand
pair,
very
talented horse
Driven
single
and
pair
13.
Citens*
9. Frederik
5. Grootvorst
Patijn x Manno | 2011
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/Donker
bruin/ Dark
bay1.63
• Ruin/Gelding • +/- 1.64
Tendens
HBC
xxFabricius
| 2007
Saffraan
Tango
x Manno
Jazz
| 2010
| 2011
Bruin/Bay
•
Ruin/Gelding
• •+/Bruin/Bay
Donker
• Ruin/Gelding
bruin/ Dark
+/bay1.70
1.63
• Ruin/Gelding • +/- 1.66
Loopt in Jong
het enkeltweespan
talent en
getraind
met dubbellonge
Driven inYoung
singletalented
and pair horse trained in lungeing work
Loopt
het
enenvierspan
LooptininLoopt
hettweeenkelin tweespan
tweespan
Driven
in
pair
and
team
Driven in
Driven
singleinand
pairpair
10. 2.
Elmark*
Grenadier
14.
Zilverster*
10. 6.
Elmark*
Gentleman
SaffraanPatijn
x Manno
| 2009
x Lorton
| 2011
Vos/Chestnut
•
Ruin/Gelding
• +/1.60
Donker bruin/ Dark bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.65
Burggraaf
Investment
2004
Saffraan
xxManno
| 2009
Patijn
x Manno
|| 2011
Donker
bruin/Dark
bay
•
Ruin/Gelding
• +/- 1.64
Vos/Chestnut
• Ruin/Gelding
• +/-• +/1.601.67
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
Loopt in Loopt
het enkeltweespan,
paard
veel en beweging
in hetentweespan
met
veelmet
kwaliteit
bewegingDriven
| Driven
in
single
and
pair,
horse
with
a lotmovement
of
in pair, horse with much quality and
movement
Loopt
het
tweeen vierspan
LooptininLoopt
hetenkel-,
enkelen tweespan,
paard met veel
in tweespan
Driven
in
single,
pair
and
team
beweging
| Driven
in single and pair, horse with a lot of
Driven
in pair
11. Erik*
3. Gigant
Patijn x Manno | 2009
15.
7.
Kalipso v/h Eelshof
11. Toplica*
Erik*
Favory Allegra XXVI x Conversano Krabbe XIII
Loopt in Loopt
het tweespan,
paardenmet
zeer veel kwaliteit
in het enkeltweespan
Driven inDriven
pair, horse
with
a
lot
of
quality
in single and pair
Loopt
het
enenvierspan,
met veel
in hettweeenkeltweespan
LooptininLoopt
hetenkel-,
tweespan,
paard
met
zeerpaard
veel kwaliteit
beweging
Driven
in
single,
pair
and
team,
horse
with
Driven
in single
and
pairof quality
Driven in
pair, horse
with
a lot
a lot of movement
movement
Patijn xDayano
Mannox|Krack
2009 C | 2010
2002
• Schimmel/Grey
• Merrie/Mare
+/- 1.63
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/-•1.66
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.64
Cizandro x Manno | 2011
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.64
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.60
QUALITY & PLEASURE HORSES
Riant
Select
Sale
Riant
Select
Sale
Riant Select Sale
QUALITY & PLEASURE HORSES
QUALITY & PLEASURE HORSES
4. Gouveneur
8. Zazou
x Manno
Zorro 8.
xPatijn
Nickson
| 2010| 2011
Zazou
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.62
20
*paarden zijn klaar voor de wedstrijdsport | *horses are ready for competition
*paarden zijn klaar voor de wedstrijdsport | *horses are ready for competition
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
zijn klinisch en röntgenologisch gekeurd | all horses have recently been tested clinically and on X-ray
18 alle paardenalle
paarden zijn klinisch en röntgenologisch gekeurd | all horses have recently been tested clinically and on X-ray
Bruin/Bay
• +/- 1.65
Zorro• Ruin/Gelding
x Nickson | 2010
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.65
in heten
enkelen tweespan
Loopt inLoopt
het enkeltweespan,
zeer talentvol paard
in
single
and
pair
DrivenLoopt
inDriven
single
and
pair,
very
talented
in het enkel- en tweespan,horse
zeer talentvol paard
Driven in single and pair, very talented horse
5. Grootvorst
9. Frederik
Tango
x Jazz
| 2011
Saffraan
x Manno
| 2010
9.
Frederik
Donker bruin/ Dark bay • Ruin/Gelding • +/- 1.66
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.63
Saffraan
x Manno | 2010
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.63
in tweespan
Loopt inLoopt
het enkelen tweespan
in
pair
DrivenLoopt
inDriven
single
and
pair en tweespan
in het enkelDriven in single and pair
Gentleman
10. 6.
Elmark*
Patijn
xElmark*
Manno
| 2011
Saffraan
x
Manno
| 2009
10.
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.67
Vos/Chestnut
• +/- 1.60
Saffraan•xRuin/Gelding
Manno | 2009
Vos/Chestnut • Ruin/Gelding • +/- 1.60
in tweespan
Loopt inLoopt
het enkelen tweespan, paard met veel
Driven
in
pair
beweging
|
Driven
in
singleenand
pair, horse
withmet
a lot
of
Loopt in het enkeltweespan,
paard
veel
movement
beweging | Driven in single and pair, horse with a lot of
movement
7. Kalipso v/h Eelshof
11. Erik*
x|Krack
Patijn 11.
xDayano
Manno
2009 C | 2010
Erik*
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.66
Bruin/Bay
• +/- 1.64
Patijn• Ruin/Gelding
x Manno | 2009
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.64
in het enkelenmet
tweespan
Loopt inLoopt
het tweespan,
paard
zeer veel kwaliteit
Driven
in
single
and
pair
DrivenLoopt
in pair,inhorse
with a lotpaard
of quality
het tweespan,
met zeer veel kwaliteit
Driven in pair, horse with a lot of quality
20
QUALITY & PLEASURE HORSES
*paarden zijn klaar voor de wedstrijdsport | *horses
ready
competition
*paardenare
zijn
klaarforvoor
de wedstrijdsport | *horses are ready for competition
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
19
*paarden
zijn
klaar
voor
wedstrijdsport
| *horses
ready
competition
alle paarden
zijn klinisch
en röntgenologisch
gekeurdgekeurd
| all horses
recently
been
tested
and are
on and
X-ray
alle paarden
zijn klinisch
en röntgenologisch
| all have
horses
havede
recently
beenclinically
tested
clinically
onfor
X-ray
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
20
alle paarden zijn klinisch en röntgenologisch gekeurd | all horses have recently been tested clinically and on X-ray
Riant
Select
Sale
Riant Select Sale
QUALITY & PLEASURE HORSES
QUALITY & PLEASURE HORSES
12. Dethloff
12. Dethloff
*paarden zijn klaar voor de wedstrijdsport | *horses are ready for competition
*paarden
klaar
de wedstrijdsport | *horses are ready for competition
*paarden zijn klaar voor de wedstrijdsport | *horses
arezijn
ready
forvoor
competition
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
21
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
alle20
paarden zijnHBC
klinischx en
röntgenologisch
gekeurd | all horses have recently been tested clinically and on X-ray
Wodka
Majesteit
|
2008
alle paarden
zijn klinisch
en röntgenologisch
| allhave
horses
have recently
beenclinically
tested clinically
and on X-ray
alle paarden
zijn klinisch
en röntgenologisch
gekeurdgekeurd
| all horses
recently
been tested
and on X-ray
19
Zwart/Black
Ruin/Gelding
• +/1.62
Wodka•HBC
x Majesteit
| 2008
Zwart/Black • Ruin/Gelding • +/- 1.62
Loopt in het enkel- en tweespan
DrivenLoopt
in single
andenkelpair en tweespan
in het
Driven in single and pair
13. Citens*
13. Citens*
Tendens HBC x Fabricius | 2007
Bruin/Bay
• Ruin/Gelding
• +/- 1.70
Tendens
HBC x Fabricius
| 2007
Bruin/Bay • Ruin/Gelding • +/- 1.70
Loopt in het twee- en vierspan
DrivenLoopt
in pairinand
hetteam
twee- en vierspan
Driven in pair and team
14. Zilverster*
14. Zilverster*
Burggraaf x Investment | 2004
Donker
bruin/Dark
bay • Ruin/Gelding
Burggraaf
x Investment
| 2004 • +/- 1.64
Donker bruin/Dark bay • Ruin/Gelding • +/- 1.64
Loopt in het enkel-, twee- en vierspan
DrivenLoopt
in single,
pairenkel-,
and team
in het
twee- en vierspan
Driven in single, pair and team
15. Toplica*
Favory15.
AllegraToplica*
XXVI x Conversano Krabbe XIII
2002 •Favory
Schimmel/Grey
• Merrie/Mare
• +/1.63 XIII
Allegra XXVI
x Conversano
Krabbe
2002 • Schimmel/Grey • Merrie/Mare • +/- 1.63
Loopt in het enkel-, twee- en vierspan, paard met veel
beweging
- Driven
single,tweepair and
team, horse
with
Loopt
in het in
enkel-,
en vierspan,
paard
met veel
a lot ofbeweging
movement
- Driven in single, pair and team, horse with
a lot of movement
*paarden zijn klaar voor de wedstrijdsport | *horses are ready for competition
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
*paarden
zijn klaar
de wedstrijdsport
| *horses
are ready
competition
alle paarden
zijn klinisch
en voor
röntgenologisch
gekeurd
| all horses
have for
recently
been tested clinically and on X-ray
wijzingen onder voorbehoud| subject to changes
alle paarden zijn klinisch en röntgenologisch gekeurd | all horses have recently been tested clinically and on X-ray
21
21
Download
Related flashcards
Create Flashcards