ICC.rechtzaak.DNB.Dhr.K.H.W.Knot.Dhr.A.H.G.

advertisement
Desiree Stokkel,
donkerelaan 39,
2061 jk bloemendaal-nh,
nederland
+31 23 8887862
[email protected]
www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com
https://www.youtube.com/channel/UCb
RO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
ICC, Procesutor Fatou Bensouda, President Sang Hyun
Song, Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07
Ministerie AZ Minister President Mark Rutte
Postbus 20001 2500 EA Den Haag
DNB: Dhr.K.H.W.Knot + Dhr.A.H.G.RinnooyKan
Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam
NOS: Jan de Jong + Johan van der Werf
Postbus 26600, 1202 JT Hilversum
EO BlauwBloed: Arjan Lock + Ad de Boer + Jeroen
Snel Postbus 21000, 1202 BA Hilversum
International Court of Justice
President Peter Tomka
Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague
13oktober2014
ICC-rechtzaak tegen DNB Dhr.K.H.W.Knot, dhr.A.H.G.RinnooyKan; NOS Jan de Jong, Johan van der
Werf; EO Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer, Jeroen Snel.
ICC-lawcase against DNB Dhr.K.H.W.Knot, dhr.A.H.G.RinnooyKan; NOS Jan de Jong, Johan van der Werf;
EO Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer, Jeroen Snel.
ICC-President Sang Hyun Song,
Procesutor Fatou Bensouda,
ICC-President Sang Hyun Song,
Procesutor Fatou Bensouda,
Ik start een ICC-rechtzaak tegen
I start an ICC-lawcase against
•
•
•
DNB Dhr.K.H.W.Knot,
dhr.A.H.G.RinnooyKan;
NOS Jan de Jong, Johan van der Werf;
EO Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer,
Jeroen Snel.
•
•
•
DNB Dhr.K.H.W.Knot, dhr.A.H.G.RinnooyKan;
NOS Jan de Jong, Johan van der Werf;
EO Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer,
Jeroen Snel.
2Juni2014 hebben zij van mij bewijs
ontvangen waaruit blijkt dat Koning WillemAlexander, Koningin Maxima en mr Pieter
van Vollenhoven weigeren de Grondwet toe
te passen voor alle burgers in Nederland.
2June2014 they have received evidence from
me, that proves that King Willem-Alexander,
Queen Maxima and mrPieter van Vollenhoven
refuse to implemnt and conduct the
Constitution for all citizens in the Netherlands.
De Grondwet en het Folterververdrag
verbieden de personen tegen wie ik vandaag
een ICC-rechtzaaak start samen te werken
met de Koninklijke familie en/ of NLParlementsleden & Burgers, die weigeren de
Grondwet voor alle burgers toe te passen.
The Constitution and Torture-treaty forbid
persons against whom I start an ICC-lawcase
today to co-work with members of the Royal
family and/ or NL-Parliamentarians & Civilians,
who refuse to conduct the Constitution for all
citizens.
DNB Dhr.K.H.W.Knot,
dhr.A.H.G.RinnooyKan; NOS Jan de Jong,
Johan van der Werf; EO Blauwbloed Arjan
Lock, Ad de Boer en Jeroen Snel weigeren
zichzelf te distantiëren van de
oorlogsmisdaden begaan door Leden van de
Staten-generaal Nederland en de Koninklijke
familie.
DNB Dhr.K.H.W.Knot, dhr.A.H.G.RinnooyKan;
NOS Jan de Jong, Johan van der Werf; EO
Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer en Jeroen
Snel refuse to disconnect themselves from
warcrimes committed by Members of
Parliament and the Royal family.
1
Zij maken zich schuldig aan het folteren –
met als doel te doden – van mijn lichaam en
gezin. Zij willen dat het Nederlandse volk
wordt gefolterd & gedood door alle NLparlementsleden en leden van de NLKoninklijke familie.
Zij sorteren dus burgers die zich moeten
laten vernietigen voor hun 'vrijheid om
dictator in Nederland te kunnen zijn'.
Ik eis een gevangenisstraf van 1 jaar
tegen DNB Dhr.K.H.W.Knot,
dhr.A.H.G.RinnooyKan; NOS Jan de
Jong, Johan van der Werf; EO
Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer,
Jeroen Snel.
Ook eis ik dat zij ieder aan mij een
schadevergoeding betalen van 100 euro per
maand, vanaf 2juni2014.
They are guilty of torture – with the aim to kill
me – on my body and family. They want the
Dutch people to be tortrued & killed by all
members of NL-parliament en members of the
NL-Royal family.
They select civilians who must have themselves
destroyed for their 'freedom to be a dictator in
the Netherlands'.
I demand an prison-sentence of 1 years
for DNB Dhr.K.H.W.Knot,
dhr.A.H.G.RinnooyKan; NOS Jan de Jong,
Johan van der Werf; EO Blauwbloed Arjan
Lock, Ad de Boer, Jeroen Snel.
I also demand that they each pay me a
payment for the damage of 100 euro per
month, from 2june2014.
DesireeStokkel
2
Download
Related flashcards
Create Flashcards