Kaart Aby V64+V4

advertisement
Renault Försäkring Loppet
Tvilling
Volvofinans Loppet
Högst 20.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 6.001 kr.
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.500-2.100(2.100) kr.
Lopp 1 Åby (Å=06) Ti
Volt 2140
RYGGORNAS MISSY -s4- Thorson O (Reuterberg C)a
40:1
1
18,5M 2 000
Ekl An Å 08/13-p 1/2140 p32,6
14: 2 0-0-0
Tho Ol Å 12/6-k 3/2140 k22,8
15: 0 0-0-0
Tho Ol Hd 29/9-12 5/2140 818,5
Tho Ol Hd27/10-3 7/2140 d10g
SANTMAX -s8- Eklundh A (Ringström N-G)a
19,4M 5 400
Hau Ke Å 08/13-1 9/2140 0dist
14: 4 0-0-0
Ekl An Å 04/14-1 4/2140 520,0
15: 0 0-0-0
Per St Å 16/10-2 8/2140 019,4
Ekl An Ax28/10-1 1/2140 822,8g
Ste Ni Ax 4/11-1 7/2140 019,9
1p
gdk
440
464
2
806
451
1444
205
1449
:2
LOTUS RACCON -v4- Svanstedt A :3
19,1M 2 100
Ekl An Å 10/13-p 7/2140 p30,1
14: 1 0-0-0
Uhr Th Å 15/5-k 3/2140 k20,9
15: 1 0-0-0
Ing Pe Hd 29/9-12 3/2140 019,4
Ekl An Å 5/2-1 1/2140 719,1
1p
gdk
217
110
3
POLYCRATES FACE -h3- Kolgjini L :4
20,1K 3 650
Söv Pr J 23/9-k 3/2160 k22,1g gdk
14: 2 0-0-0
Kol Ad Hd20/10-1 2/1640 d10g
84
15: 1 0-0-0
Kol Lu J 25/11-1 10/1640 520,1g 78
Eri Ch Kr 2/4-2 2/2140 d7g
102
4
MARIGA MARY -s7- Svarén A-C a
18,6M 14 000
14: 11 0-0-0
15: 3 0-0-0
5
Sva AC
Sva AC
Sva AC
Sva AC
Sva AC
Å
Å
Å
Å
Å
1/12-8
18/12-9
15/1-10
12/3-9
31/3-6
2/2160
4/2160
3/2160
6/2140
1/2160
518,6
719,1
021,3g
020,4
0distg
60:1
843
694
789
677
1014
CHA CHA CHOCOLATE (CA) -v4- Falsig B :2
16,7M 20 000
Fal Bo Å 11/2-k 3/2140 k21,2
14: 0 0-0-0
Fal Bo Å 9/4-3 6/2140 116,7
15: 1 1-0-0
gdk
74
6
QUICK SET -v6- Savin M 18,8M 18 137
14: 10 0-0-0
15: 2 0-0-0
7
Sve So
Sve So
Hen Ja
Sav Ma
Sav Ma
Ch 29/8-72000
J
5/9-8 3/2140
Ch26/10-132020
Å 19/3-2 3/2160
Ax 26/3-8 2/2160
COMET JAMACAN -h4- Bok I 17,9M 16 100
14: 4 0-0-0
15: 6 0-0-1
Hd 26/1-2 1/2140nd11g
J 10/2-10 3/2140 317,9
Å 19/2-1 7/2140 dug
J
3/3-1 9/2140 719,0g
Å 12/3-9 4/2140 618,3
GENGHIS KHAN -v4- Söderkvist S (Korman G)a
18,7M 15 000
Ber Pe Å 27/8-k 2/2140 k22,1g
14: 6 0-0-0
Ber Pe Å 29/10-1 6/2140 018,0a
15: 1 1-0-0
Goo Bj Å 27/11-3 10/2140 dug
Ber Pe J 9/12-1 6/2140 d11ag
Söd St Mp30/3-4 10/2140n118,7
SWEET ALEXIS -s4- Wallgren Y a
18,6M 16 200
Wal Yn Hd 6/10-1 10/2140 418,6
14: 5 0-0-0
Wal Yn Hd27/10-1 7/2640 0distg
15: 2 0-0-0
Wal Yn Hd24/11-10 8/2140 dug
Wal Yn J
3/3-1 8/2140 618,8g
Wal Yn J 24/3-3 1/2140 616,9a
8
Bok In
Bok In
Bok In
Bok In
Bok In
NANCY AMERICA -s4- Jensen F 17,7M 15 000
11
14: 0 0-0-0
15: 1 1-0-0
:4
:5
gdk
214
80
182
118
13
14
:6
1165
461
716
718
1032
Ros St G 06/13-p 3/2180 p32,4
Ras Je Ål 13/3-k2160 k19,2
Jen Fl Å 31/3-6 1/2140 117,7
BAMBI ROZZ -s5- Dalborg T (Elfstrand O)
18,4M 20 000
Joh MP Ö 10/12-p 9/2140 p31,1
14: 0 0-0-0
Elf Ol Ax28/10-k 5/2140 k21,6
15: 3 1-0-0
Dal Th Ax 16/2-1 3/2140 119,6
Dal Th Ax 10/3-2 5/2140 419,1a
Dal Th Ax 7/4-3 5/2140 718,4g
PEASGOOD -s5- Stolt K (Andersson L)a
17,5M 17 475
Ekl An Å 16/10-2 7/2140 719,1
14: 4 0-0-1
Dal Th Å 15/1-10 7/2140 021,4g
15: 4 0-0-1
Elf Mi Å 2/2-5 2/2140 620,2g
Sto Ka Å 26/2-1 3/2160 417,5
Sto Ka Å 12/3-9 9/2140 317,9
LINA EAGLE -s6- Untersteiner P (Gustafsson A-C)a
19,7M 13 650
Kar Pe L 21/6-5 1/2160 519,8
14: 7 0-0-1
Ben Ni Ar 29/6-1 6/2100 022,6g
15: 2 0-0-1
Ben Ni Ax 12/9-2 10/2140 019,7
Chr An Å 22/3-1 4/2140 319,5ag
Chr An Ax 7/4-3 6/2140 0distg
12
:3
292
704
255
123
126
1020
476
110
285
330
9
10
Högst 99.000 kr med högst 500 poäng.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1
osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8
,13,12,14,15.
Pris: 12.000-5.600-3.400-2.400-2.100-2.000(2.000) kr.
Lopp 2 Åby (Å=06) Ti
ROBIN KRONOS -v5- Henriksson J (Årman J)a
Auto 2140
2
019,7a
017,9a
k19,2
019,1
017,0
1479
697
gdk
669
1660
3
019,1a
017,1
717,7
018,2a
020,5g
653
1097
1411
1183
383
16,1aM43 350
14: 8 0-1-0
15: 3 0-0-0
6/1-5 1/1640
27/1-9 2/2140
3/3-2 1/2140
11/3-k 1/2140
14/4-k 8/2140
ONE STAR SIMONI (DK) -v9- Stolt K (Andersson L)a
17,1aM46 650
Chr HB Å 10/13-5 1/2140
14: 0 0-0-0
Chr An Å 11/13-3 10/2140
15: 2 0-0-0
Dal Th Å 19/11-k 1/2140
Sva Ri Ax 4/2-1 1/2160
Sto Ka Å 12/3-10 2/2160
GERT -v6- Linderoth M Å (Nilsson B)a
15,9aK 47 717
Jon Fr Å 2/2-1 7/2140
14: 17 0-1-4
Lin MÅ Hd 17/2-2 1/2140
15: 7 0-0-1
Lin MÅ Å 26/2-7 7/2160
Fol Bo Hd 8/3-3 8/2640
Jon Fr Ax 26/3-6 9/2140
1
:7
1p
gdk
17
:8
1p
gdk
25
37
84
:9
135
193
726
621
94
:10
367
66
352
332
703
Uhr Th
Söd St
And Je
Uhr Th
Hen Ja
J
J
J
J
J
d10ag
d9g
d11g
kd9g
k18,7
40:1
211
142
136
ejg
gdk
:2
:3
GLOBAL RECESSION -v4- Savin M 17,1aM58 300
14: 13 0-1-0
15: 2 0-0-0
:4
Kr 26/7-5 5/2160 416,1 324
Ax 2/9-9 2/2160 017,3
403
Ax 4/11-10 3/2140 018,6g 37
J 24/3-2 3/2140 dug
149
J
1/4-2 11/1640 017,3g 1513
GREENLAND -v5- Söderkvist S (Forssell A)
:5
15,4aK 60 200
Ber Fr Ax23/10-5 7/2140 216,8a 366
14: 16 0-1-0
Ber Fr Ax24/11-8 10/2140 020,8ag 89
15: 2 0-0-0
Ber Fr Ax12/12-7 4/2160n0distg 600
Jak Ma Ö 15/1-5 4/2100 420,1a 28
Ber Fr Ax 4/2-4 12/2140 718,2a 494
4
Ber Fr
Ben Ni
Ber Fr
Läh Ha
Sav Ma
5
IN FRONT -s5- Lorentzen J 019,5ag
018,8g
019,3
dug
820,0
Tvilling
15,6aM60 327
14: 10 0-3-0
15: 0 0-0-0
6
Lor Jö
Lor Jö
Lor Jö
Lor Jö
Lor Jö
Ny 29/5-32140
J
5/9-9 1/2160
J 16/9-11 7/2140
Å 19/11-2 4/2640
Ny30/12-41640
d0ag
216,1
717,4g
0ua
021,0ag
BELIMO -v6- Dalborg T 16,3aM80 450
14: 7 0-0-1
15: 4 0-0-0
:6
46
60
22
287
24
:7
Eng Em Ax 19/6-10 4/2180 dug
137
Dal Th Ax 16/2-9 4/2160 518,0 245
Dal Th F
2/3-11 12/2640 d2ag
114
Dal Th Ax 10/3-1 4/2160 517,5
48
Dal Th Ö 26/3-10 9/2640 d5g
63
EMPORIO CAPE -h5- Goop B (Lundqvist S)
:8
13,8aK 92 942
Lun St Mp 6/10-5 12/2140 015,4a 1324
14: 14 2-2-2
Goo Bj Ö 18/10-1 10/2100 415,7a 186
15: 2 0-0-0
Goo Bj F 15/12-8 5/1640 717,4ag 25
Goo Bj F
5/1-6 9/2160 018,1
62
Lun St Bj 9/4-41609 0uag
110
FIONA FRECIA -s6- Boman F (Adler H)
:9
17,2aM64 100
Bom Fr Ax19/12-10 1/2160n020,9 914
14: 6 0-0-0
Bom Fr Å 2/2-4 10/2140 820,7a 1548
15: 4 0-0-0
Bom Fr Å 19/2-10 1/2160 820,1 847
Bom Fr Ax 10/3-9 7/2140 018,5 1574
Bom Fr Å 19/3-2 4/2180 018,7 1165
PIGGELINA TRISSEL -s8- Lundkvist J-E a
:10
15,1aK 72 300
Lun JE Ro 11/2-7 4/2140 517,8a 1185
14: 11 0-0-0
Lun JE Ro 26/2-7 3/2140 319,7a 237
15: 6 0-0-2
Lun JE Ö 9/3-7 14/2100 618,0a 499
Lun JE F 16/3-8 2/1640 315,1a 649
Nil Pe Ö 2/4-8 2/1609 duag
133
SUPER LAROY -v10- Thomasson B a
:11
14,7aK 87 500
Tho Bo Hd08/13-10 2/1640 415,5a 215
14: 2 0-0-0
Tho Bo Åm09/13
-33/ 16803
15,6a
264
15: 1 0-0-0
Tho Bo Å 12/6-10 3/2140 016,9a 899
Tho Bo Å 18/10-10 5/2140 418,1a 193
Tho Bo Å 19/3-2 5/2180 617,0
561
7
8
9
10
11
TRINITARIO -v7- Näslund T 16,3aL 95 050
12
14: 11 0-0-4
15: 3 0-0-0
Näs To
Lan Sa
Näs To
Lan Sa
Läh Pe
Hd15/12-7 1/2140 716,6a
J 27/12-6m 4/2140 dug
Å 5/2-6 1/2160 d10g
J 24/2-2m 1/2640 020,6
J
7/4-9 5/2660 618,5
RHAPSODY MELON -s8- Andersson M J (Ryman C)a
14,5aK 95 037
And An Ax12/12-10 8/2160n820,0
14: 10 0-0-0
Ben Ni Ax16/12-8 7/2140 420,7
15: 2 0-0-0
Eng Em Ax30/12-11 1/2160 018,8
And MJ Ax 8/1-5 1/2160n020,7g
Jak Ma F 16/3-7 1/2180 017,8
MADE SIR JOHN -h8- Stenson U (Stenson L)a
16,1aM98 000
Ste Le Å 31/10-10 7/2180 017,8
14: 12 1-0-0
Ste Le Å 11/11-4 3/2140 017,9a
15: 3 0-0-0
Ste Un Å 19/2-11 8/2160 518,9
Ste Un Å 22/3-10 10/2140 617,3a
Ste Un Ax 7/4-1 3/2160 818,1
:12
729
262
1780
117
397
:13
13
1495
257
749
524
370
14
1689
1140
752
574
631
:14
V4-1 Tvilling
V4-2 Tvilling
Skandia Transport Loppet - Vårserien 2
Brizys Montéryttarserie - omgång 2
3-åriga ston högst 60.000 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-(3.200) kr.
4-åriga och äldre högst 175.000 kr.
2140 m. Monté. Tillägg 20 m vid vunna 80.001 kr.
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.500-2.100(2.100) kr.
Lopp 3 Åby (Å=06) Ti
CREME DE LA CREME -s3- Svanstedt A Auto 2140
17,9M 50 000
Sva An Å 12/3-k 3/2160 k21,8
14: 0 0-0-0
Sva An Å 29/3-2 4/2140 117,9
15: 1 1-0-0
FANTINE BOKO -s3- Söderkvist S (Forssell A)
18,6aM6 750
Söd St Å 11/2-k 2/2140 k21,6
14: 0 0-0-0
Ohl Ul S 18/2-1 3/2140 019,9
15: 3 0-0-0
Söd St Å 25/3-1 1/2140 418,6a
Söd St Ax 7/4-2 3/2140 d7g
SALMA SILVIO -s3- Eriksson C (Malmqvist T)
16,7aK 22 000
And KK J 03/14-p 2/2180 p32,7
14: 1 0-1-0
And KK J 24/6-k 6/2140 k22,1
15: 1 0-0-1
And KK Mp 6/10-1 1/1640 216,7a
Eri Ch Å 25/3-1 6/2140 317,5a
ALVA LOVA -s3- Berg F (Forssell A)
17,2aM45 300
Ber Fr Å 13/11-1 7/1640 722,5g
14: 1 0-0-0
Pun La S 18/2-1 9/2140 021,0g
15: 4 0-1-0
Ber Fr Ax 10/3-4 6/2140 418,8a
Ber Fr Å 25/3-1 5/2140 217,2a
Ber Fr Ax 7/4-2 1/2160 416,7
40:1
2
gdk
119
139
251
3
1p
gdk
59
22
4
315
786
748
468
166
Ugl An Se 6/2-1m2000
Ugl An Ål 13/2-8m2140
Ugl An Bi 1/3-4m2000
Löv SE Å 12/3-2m 1/2140
Sör RM Se 27/3-9m2000
RED SHREW -s4- Ivehag J (Elfstrand M)
16,8M 41 150
Ekl An Å 15/1-9 7/2140
14: 10 0-0-1
Ive Jo Å 26/2-km 3/2140
15: 4 1-0-0
Lar Je Å 12/3-km 1/2140
Ive Jo F 23/3-5m 1/2140
Elf Mi Ax 7/4-9 3/2140
JOHS FILIP -v7- Johansson L (Carlsson H)a
16,5M 50 650
Mal Je Mp01/14-km 1/2140
14: 4 0-0-0
Eri Ki Mp02/14-11 8/2640
15: 1 0-0-1
Eri Ki Mp02/14-1 4/2160
Joh To Mp4/12-5 8/2640
Stj Mi Mp 11/4-10 13/2140
NINJA FACE -v5- Frick A a
20,0M 2 000
Eri Ch Hd 2/6-2 3/2140
14: 5 0-0-0
Eri TO Hd 9/6-2 11/2140
15: 1 0-0-0
Lin Ni J 2/12-3 9/2140
Fri An Hd 8/3-km 2/2140
Fri An Ch 22/3-1m2020
:5
SUGAR DI POGGIO* (IT) -h4- Eriksson L M (Holm B)
1
PORT ELLEN BROLINE -s3- Söderström C 15,7aK 55 500
14: 8 1-0-1
15: 0 0-0-0
Ax28/10-5 3/1640 018,5ag
F 10/11-2 7/1640n319,3a
Å 27/11-1 4/1660 716,7
Å 10/12-4 12/1640 817,3a
Å 25/12-4 8/1640 715,7a
TIFLOMIA JET (IT) -s3- Eklundh A (Riordan J)
16,8aK 40 000
Ing Pe Å 10/12-4 6/1640 516,8a
14: 4 0-1-0
Söd St Hd 26/1-4 7/1640n018,4a
15: 4 0-0-0
Unt Jo Å 11/2-4 9/2160 019,1
Ing Pe J 17/3-3 6/2140 517,4a
Unt Jo Å 25/3-1 2/2140 019,6ag
TWIST AND SHOUT (IT) -s3- Eriksson K (Riordan J)
17,1aM29 400
Eri Ch Å 5/2-10 1/2140 417,1a
14: 3 0-0-1
Unt Jo Hd 17/2-5 1/2160 618,2
15: 6 0-0-0
Unt Jo J 24/3-1 7/2140 018,3g
Ing Pe J
7/4-1 2/2140 420,0g
Ing Pe J 14/4-1 10/2140 018,8g
5
Söd Ca
Söd Ca
Söd Ca
Söd Ca
Dal Th
gdk
52
Lopp 4 Åby (Å=06) Ti
Volt 2140
M.T.HEAVENS DREAM -v6- Lövvold S E (Melin M)a
40:1
:2
:3
:4
642
18
698
745
283
:6
6
522
892
833
545
62
7
235
62
214
184
696
MESSA ROZZ -s3- Dalborg T :7
:8
18,7M 50 000
Cla Fr Ax 20/5-p 2/2160 p29,4g 1p
14: 0 0-0-0
Dal Th Ax 10/3-k 5/2160 k21,1g gdk
15: 1 1-0-0
Dal Th Ax 26/3-5 1/2140 118,7
72
8
BACIO -s3- Kolgjini L 16,1aK 52 752
14: 5 1-0-1
15: 0 0-0-0
9
Jör Bi
Söd St
Wid Ka
Wid Ka
Wid Ka
Ch 30/8-11600
Hd 29/9-1 3/1640
Ro10/10-2 3/2140
Ax28/10-5 12/1640
S 12/11-8 4/1640
617,8a
317,3
119,3
417,5a
516,1ag
DONATELLA CENTER -s3- Persson S 17,0M 50 000
10
14: 0 0-0-0
15: 1 1-0-0
:9
68
126
23
506
660
:10
Per St Hd 23/6-p 3/2180 p29,2
Per HK Hd 8/3-k 3/2140 k18,0
Per St Ax 7/4-2 4/2140 117,0
1p
gdk
41
ANGEL RAIN -s3- Untersteiner P :11
17,1M 42 500
11
14: 0 0-0-0
15: 2 0-1-1
Unt Jo
Jin Jo
Unt Pe
Unt Pe
Unt Pe
Hd 23/6-p
Hd24/11-k
Hd23/12-k
Kr 13/3-1
Ax 7/4-2
PROUD OF MY FACE -s3- Malmqvist R 16,1aK 53 370
12
14: 7 0-2-0
15: 1 0-0-0
Mal Ro
Mal Ro
Mal Ro
Mal Ro
Mal Ro
J 25/10-12
J 12/11-7
Hd24/11-1
S 3/12-5
Å 19/3-5
Turordning: 9-10-1-8-4-11-12-3-5-7-6-2
1/2180
1/2160
2/2140
3/2140
2/2140
p29,9
kdg
k20,9
317,6
217,1
1p
ejg
gdk
48
27
3/1640
8/1640
9/1640
4/1640
2/2140
416,2a 121
517,1a 876
218,2 140
516,2 327
017,9a
80
:12
1
16,5M 56 404
14: 10 2-0-0
15: 7 4-2-0
117,5
217,7
117,6
116,5
116,7
16
22
17
17
19
2
d10g
k20,5
k19,6
116,8
d12g
152
ejg
gdk
60
73
3
k21,7 gdk
418,0a 107
0ug
99
520,2
117
316,3a 564
4
0distg
019,0ag
021,2g
k19,6g
d0g
14,8M 159 846
14: 17 3-3-1
15: 7 1-0-0
Ekl An
Gra Be
Unt Jo
Unt Jo
Ive Jo
TIPTOE -v5- Jacobsen S a
16,6M 171 824 Jac So
14: 15 4-5-1
Jak Ma
15: 5 2-2-0
Sun JL
Sun JL
Jak Ma
5
Hd 9/2-5 12/2640
Mp23/2-4 3/2640
J 24/3-7 3/2640
J
1/4-5 13/2140
Å 9/4-km 4/2140
:2
:3
:4
174
689
144
gdk
262
60:1
017,0a
65
018,8a 34
d11ag 376
615,7a 211
k18,3 gdk
:2
F
1/2-3m 4/2160v 118,1
13
Mp16/2-5 9/1640 214,6a
16
Hd 28/2-12 4/2140 215,7a
41
Dr 14/3-52100 415,9a 38
Ö 2/4-7 11/2100 115,3a 104
GOLD'N GAMBLER -v6- Werder S J (Palm K)a
:3
15,9M 172 900 Eri Ki Mp 2/2-5 1/2140 616,8 579
14: 7 0-0-0
Wer SJ J 10/2-2m 1/2140 316,7a 103
48
15: 6 2-0-1
Wer SJ Kr 6/3-2m 4/2160 018,3
Wer SJ Mp19/3-9m 1/2640 118,1 264
Wer SJ S 10/4-2m 9/1640 115,1a 153
CHIPPING -v6- Jonasson C (Jonasson C)
:4
15,6M 168 550 Jon Cl J 18/11-7m 9/2160 618,2
80
14: 14 1-4-1
Jon Cl Kr 28/11-9m 6/2140 617,4
277
15: 3 2-0-0
Sjö Pa J 13/1-5 2/1640 015,9a 469
76
Jon Cl Ax 10/3-3m 6/2140 117,6a
28
Jon Cl Ö 10/4-9m 1/2140 118,5
REVENGE ALONE (IT) -s5- Pettersson E (Lubrano G)
:5
15,2M 170 251 Lub Gi Hd 28/2-4 1/2140 015,5a 1083
14: 26 2-0-4
Aho Mi Mp 8/3-4 7/2140 016,1a 1655
15: 9 0-0-0
Lub Gi Å 22/3-7 4/2140 duag
209
Lub Gi Å 29/3-11 6/2160 016,9 1322
And Ma Mp 6/4-6m 1/2140 618,1g 183
GÄRDET PAVAROTTI -v11- Andersson M (Ekstein B)a
:6
14,7K 134 850 Gri Da Å 15/8-9 2/2140 019,4a 1130
14: 11 0-0-1
Cra Ch Å 9/9-10 13/2140 717,1a 1339
15: 1 0-0-0
Bor Hå Å 29/9-5 1/2140 316,9a B-lp
Bor Hå Å 3/11-8 11/2140 018,1a 664
Uhr Th Å 31/3-9 1/2160 718,1 637
VATIKAN SUND -v12- A Odder H (Andersson R)a
:7
16,9M 158 061 Odd An J 04/13-2m 5/2140 718,4 258
14: 1 0-0-0
Jon Cl Kr 10/13-9m 4/2160 718,2 390
15: 1 0-0-0
Odd An J 02/14-2m 2/1640n617,3a 918
A O Ha J 18/2-km 3/2140 k22,5 gdk
726
A O Ha Å 12/3-2m 3/2160 717,5
XRAY BRICK -v6- Gren A (Ahlborg C)
:8
16,8K 159 073 Faj Ca Kr 14/12-3m 2/2140 d5ag
106
14: 21 2-2-2
Hui Ta J 22/12-2 1/1640 114,1a 149
15: 3 0-0-1
Ahl Ce J
3/1-4 6/2140 0uag
199
Sim Ro J 13/1-5 10/1640 016,2ag 253
Gra Be J 11/4-13 5/2140 314,9a 185
6
7
8
9
10
11
12
Turordning: 1-6-7-8-12-2-11-5-3-10-9-4
Modulsystem Loppet
V4-3 Tvilling
6.001 - 51.000 kr.
2140 m. Voltstart.
Pris: 25.000-12.000-7.000-4.700-3.100-2.300(2.300) kr.
Lopp 5 Åby (Å=06) Ti
MAXI DOC -v5- Stjernström M (Hellman C)a
16,8M 36 500
14: 2 1-0-0
15: 2 1-0-1
40:1
Mp22/11-k 6/2140 k20,0 gdk
Mp1/12-2 5/2140 118,6
84
Ö 18/12-10 4/2140 519,2
33
Mp 2/3-4 4/2140 317,9g
28
Mp 6/4-9 2/2140 116,8
35
HIGH HANDED -v4- Cracchiolo C (Holm B)
:2
16,5M 42 550
Unt Jo Å 10/12-1 9/2140 517,7a 349
14: 9 1-0-0
Cra Ch Ax19/12-3 10/2140n819,3a 133
15: 3 0-1-1
Söd St J 10/2-4 8/2140 d11g
193
Cra Ch Å 19/3-2 1/2160 216,5 145
Cra Ch J 14/4-7 9/2140n316,2a 1235
RYGGORNAS L.L. -v5- Näslund T (Reuterberg C)a
:3
17,2M 29 850
Näs To J 10/2-4 1/2140 417,8
112
14: 2 0-0-0
Näs To J 24/2-9 8/2160 519,7 315
15: 7 0-1-0
Näs To Å 4/3-3 8/2140 517,2 1122
Näs To J 17/3-2 1/2640 619,0 442
Näs To J
7/4-5 5/2140 517,7
242
GERT OLEG -v4- Ericsson S (Norrström I)a
:4
16,7M 48 200
Sve Jo Å 25/12-1 11/2140 418,2 558
14: 6 0-1-0
Per St Å 7/1-1 7/2140n021,7g 217
15: 4 1-0-0
Eri So Å 12/3-8 2/2140 116,7 562
Per St Å 19/3-4 9/2140 616,8
35
Sve Jo Hd 13/4-4 6/2160 617,8g 338
SAHARA FREESTYLER (FI) -v6- Söderkvist S (Gårdh-Käld K)a
:5
16,8M 42 450
Chr An Å 9/9-7 3/2140 217,9
232
14: 7 1-1-0
Chr An Å 17/11-7 2/2160 118,6
53
15: 1 0-0-0
Söd St Hd15/12-1 5/2680 519,1
86
Söd St Å 25/12-2 6/2160 418,3g 122
Söd St Å 19/3-4 3/2140 416,8
37
REGINA DEGLI DEI (IT) -s5- Goop B (Turja J)
:6
16,2M 49 900
Ing Pe Å 31/10-3 10/2160 017,7
173
14: 7 1-0-0
Ing Pe Å 10/12-1 5/2140 0uag
155
15: 3 1-0-1
Eri Ki Å 26/2-3 12/2140 318,4 165
Goo Ol Å 19/3-4 11/2140 116,2 124
Goo Bj Å 29/3-10 6/2160 716,7
32
BRAVAD HORNLINE -v5- Nilsson S M (Nilsson L I)
:7
16,4M 47 000
Tak Jo J 4/11-8 10/1640 615,5a 225
14: 7 0-1-1
Nil SM J 27/1-9 5/2140 517,0 1540
15: 4 0-0-0
Nil SM Å 11/2-4 4/2160 418,2 443
Nil SM J
3/3-2 8/2140 416,7 251
Nil SM J 11/4-12 3/2140 516,8 809
BECOME MONEY* (FR) -h4- Eriksson C (Malmqvist T)
:8
21,2M 28 974
Dub JP Fr 15/6-12300 029,9
14: 6 0-1-0
Fer JC Cm 4/7-12150 d-a
300
15: 1 0-0-0
Dub JP Cm14/7-12150 6ita
68
Dub JP Fr 24/8-152550 2it
Eri Ch Kr 2/4-7 4/2140 021,2g 17
LISTAS MANBOY -v5- Christensen B (Jensen T)a
:9
17,5M 38 571
Chr Be Aa 16/1-71800n119,2a
67
14: 6 1-0-0
Per HK Å 11/2-5 7/2640 018,8a 1009
15: 5 1-1-1
Ing Pe Å 26/2-7 1/2140 517,9g 112
Ing Pe J 17/3-2 3/2640 218,6 213
Chr Be J
7/4-5 11/2140 317,5
143
EXOTICUS -v6- Dalborg T (Eriksson H-E)a
:10
16,3M 49 300
Unt Jo Å 11/11-7 9/1640 715,3a 387
14: 13 0-1-2
Unt Pe Å 3/12-1 4/2160 018,2 421
15: 3 0-0-0
Unt Jo Å 4/3-5 5/1640 516,0a 573
Cra Ch Å 12/3-8 12/2140 d11g
502
Unt Jo Å 31/3-9 10/2160 dug
387
TOUKO EME -v5- Andersson M J (Johansson L T)a
:11
16,8M 42 650
And MJ F 10/11-11 3/2140n018,9
74
14: 9 1-1-1
And MJ Ax 2/12-1 1/2140 219,4
24
15: 1 0-0-0
And An Ax19/12-3 2/2140n418,8a 112
And MJ Ax30/12-4 2/2140 317,4a 150
And MJ Ax 14/1-2 4/2140n020,0a 156
ANGELA RICH -s4- Heiskanen V (Kyllönen K)a
:12
17,0M 47 750
Dal Th Åm28/8-7 1/2080 217,0
264
14: 8 0-2-0
Dal Th Å 9/9-2 6/2140 d12ag 143
15: 0 0-0-0
Dal Th Å 24/9-2 2/2140n0distag 248
Kih Ör Ax 7/10-9 1/2140 518,7a 318
Uhr Th Hd20/10-4 6/2140 619,9ag 511
1
Stj Mi
Stj Mi
Stj Mi
Stj Mi
Stj Mi
Volt 2140
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Turordning: 1-5-9-6-4-12-11-2-8-7-3-10
V64
1
V4-4 Tvilling
Nokia Race
99.001 - 995.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 335.001 kr.
Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-(3.200) kr.
Lopp 6 Åby (Å=06) Ti
HALF PAST NINE -v9- Thorson O a
16,0M 255 200
14: 5 0-1-0
15: 2 0-0-0
1/6-6 5/2640 616,4
12/6-6 1/2660 016,4
12/3-km 5/2140 k19,6
22/3-4 1/2140 616,6a
9/4-4m 6/2140 0uag
AMINA HORNLINE -s6- Svanberg O (Henriksson M)a
14,6M 322 219 Sve Cl Mp12/1-5 11/2140 518,0a
14: 18 1-1-2
Cre Ha Kr 23/1-8 9/2140 d10ag
15: 5 0-0-0
Ing Pe J 18/2-6 3/3140 dug
Hög La Hd 28/3-7 5/2140 016,7a
Sva Os Ö 10/4-5 1/2160 017,6g
IL SÅNNA -v5- Goop B (Stenströmer U)
14,4K 268 950 Kon Jo S 2/1-5 7/2140 216,2a
14: 12 2-1-3
Uhr Th Å 17/1-6 2/2140 d3ag
15: 5 1-1-0
Söd St Kr 14/2-6 1/2140 415,3a
Kih Ör G 21/2-6 1/2140 114,4a
Kih Ör S 28/3-8 4/2140 613,6a
1
Tho Ol
Tho Ol
All Li
Elf Ma
All Li
Volt 2140
Ax
Å
Å
Å
Å
40:1
580
878
gdk
102
226
:2
2
367
279
1270
590
146
3
44
100
103
29
54
NOCHEBUENA FACE -v5- Kolgjini L 14,0K 310 437
14: 16 0-1-1
15: 0 0-0-0
4
Hau Ke
Kol Ad
Kol Ad
Kol Ad
Kol Ad
S 17/9-10 2/2140 613,3a
Hd 29/9-4 2/1640 014,0a
J 21/10-8 10/2140n016,3a
J 9/12-6 8/2160 016,5g
J 22/12-3 5/1640 013,2a
CINZANO AKEMA -h7- Svensson C 15,1M 307 250
14: 20 0-5-4
15: 3 0-1-1
Ax23/10-8 1/2140
Å 11/11-1 6/2140
Å 26/2-4 1/1640
Mp19/3-3 2/2140
Mp 6/4-3 1/2140
NIGHTLINER -v10- Cracchiolo C (Jonasson C)
15,9M 327 450 Olo Bj S 26/11-6 6/1640
14: 6 1-1-0
Jon Cl Mp 2/3-8 2/2640
15: 4 2-0-0
Jon Cl Å 22/3-2 1/2140
Cra Ch Hd 28/3-7 2/2140
Jon Cl Hd 13/4-3 10/1640
5
Nil Ma
Sve Cl
Sve Cl
Nil Ma
Nil Ma
6
B.O.RIS -v7- Berg Thomsen P 14,4M 275 400
14: 14 3-2-1
15: 3 1-0-0
7
Ber Pe
Ber Pe
Ber Pe
Ber Pe
Ber Pe
13,3K 898 400
14: 8 0-0-0
15: 2 0-0-0
:4
1131
50
335
286
227
:5
69
399
375
292
227
:6
0dista 1047
717,9a 250
115,9
19
115,1a
86
613,4a 192
:7
Å 11/10-6 7/2640 615,1a 822
Å 29/10-8 10/2640 016,3a 152
Å 17/1-4 1/2160 116,6
60
Å 11/2-7 12/2140 616,4a 251
Ax 26/3-3 8/2640 017,3a 105
MOON NIGHT -v10- Stjernström M (Karlsson E)a
315,9a
016,4a
414,5a
315,5
213,9a
:3
Göt An
Stj Mi
Stj Mi
Stj Mi
Stj Mi
60:1
Mp22/9-2m 2/2160 517,2
345
Ö 20/11-8 3/2680n018,1 438
Mp1/12-3 5/2140 018,6a 680
Kr 6/3-6 4/2180 516,1 326
Mp 6/4-8 4/2160 816,1 647
PINE ALONE -v8- Jepson C J (Ivehag J)
:2
13,8M 864 300 Jep CJ F 19/1-8 9/2140 616,1ag 475
14: 3 0-0-0
Jep CJ Ax 31/1-13 7/3160 519,1g 65
15: 6 0-0-0
Jep CJ Ax 10/3-10 4/2140 d8ag
368
Jep CJ Ax 18/3-2 4/2160 016,4 493
Ive Jo Mp30/3-10 4/2140n016,1ag 1115
FROZEN -v7- Juel J (Jensen P)
:3
13,7L 902 610 Jue Je J
6/9-10 1/2640 112,2a 38
14: 12 7-1-1
Jue Je S 27/9-11 10/2140 212,0a
51
15: 0 0-0-0
Jue Je Hd 8/11-10 1/2640 113,3a
16
Jue Je Å 10/12-7 6/3140 115,0a
11
Jue Je S 26/12-11 1/2140 614,3a
28
BEAT THE WIZ* (US) -h9- Takter J (Eggen A)
:4
15,0L 779 127 Egg Ar Bj 31/12-81609 414,6a 147
14: 12 0-0-1
Egg Ar Å 17/1-5 5/2140 015,6a 943
15: 4 0-1-0
Egg Ar Ax 31/1-5 12/2140 018,0a 851
Egg Ar Mo24/2-12140 217,1a 193
Egg Ar Bj 15/4-101609 014,3a 169
8
9
10
11
ÅTTING HORNLINE -h7- Jensen F 14,6L 816 324
14: 17 2-3-1
15: 3 0-1-1
12
Söd St
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
J
Å
Å
J
Å
:5
29/11-5 12/2140 012,6a 454
10/12-7 1/3140 016,8a 79
19/2-6 3/2660 416,6
33
11/3-8 3/3160 314,6
31
29/3-9 4/2140 214,3a 28
Turordning: 10-3-6-7-12-5-11-8-9-4-2-1
V64
2
Renault Loppet
Tvilling
Ston 6.001 - 126.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 42.000 kr.
Pris: 25.000-12.000-7.000-4.700-3.100-2.300(2.300) kr.
Lopp 7 Åby (Å=06) Ti
WILMA SONG -s6- Stolt K (Alfredsson S)a
17,4M 14 500
14: 1 0-0-1
15: 4 0-0-0
27/11-3 9/2140
15/1-10 8/2140
19/3-1 7/2140
29/3-3 5/2140
9/4-5 12/2140
HIGHLITE STAR -s6- Stjernström M (Götesson A)a
17,1M 40 500
Stj Mi E 30/12-2 3/1640
14: 9 0-1-0
Stj Mi S 9/1-7 6/2140
15: 4 0-1-1
Stj Mi S 27/2-9 6/2140
Stj Mi Mp 8/3-3 2/2160
Stj Mi Mp 6/4-4 4/2140
1
Sto Ka
Sto Ka
Sto Ka
Sto Ka
Per HK
Å
Å
Å
Å
Å
Volt 2140
319,1
721,4
517,7
619,7
617,4
40:1
157
113
378
747
651
3
Ber Pe
Ber Pe
Ber Pe
Ber Pe
Ber Pe
Å
J
Å
Å
Å
:4
4
ejg
gdk
331
288
159
5
1591
589
596
282
207
6
94
31
39
152
62
GOOGLE -s7- Dalborg T (Liljegren B)a
Dal Th J 04/14-3 6/2140
Dal Th Å 24/4-5 12/2140
Dal Th Mp12/5-6 8/2140
Nor El Kr 23/5-10 3/1640
Dal Th Å 9/4-9 5/2140
VIVA LA MARC* (DK) -s4- Juel J (Jensen P)
17,0M 66 500
Jue Je Å 15/1-1 5/2160
14: 3 1-0-0
Jue Je Å 28/1-5 9/2140
15: 6 2-2-1
Jue Je Å 19/2-10 7/2160
Jör Bi Ål 21/3-72140
Jue Je Å 9/4-8 6/2140
HUET -s4- Henriksson J (Årman J)a
16,1M 103 756 Hen Ja J 18/2-4 2/2640
14: 20 0-0-1
Hen Ja Ch 1/3-32500
15: 6 0-2-1
Hen Ja J 11/3-2 1/2140
Hen Ja J 24/3-5 4/2140
Hen Ja Hd 13/4-2 4/2140
DUI LADAY -s7- Söderkvist S (Rehn K)a
16,7M 72 700
Eri Wi E 27/1-9 3/2640
14: 17 0-1-0
Uhr Th Å 5/2-6 10/2160
15: 7 0-0-0
Uhr Jo Å 22/3-5 9/2140
Sju Jö J
1/4-5 1/2140
Kar AI Ö 10/4-10 3/2180
:5
:6
60:1
7
15,7M 108 250
14: 9 0-2-2
15: 1 0-0-0
214,7a 192
615,6a 172
dug
171
d3ag
46
015,7 491
8
220,6g
117,8a
217,0
316,6a
015,9ag
25
28
29
47
73
9
017,3
217,1a
015,3a
314,6a
717,1g
657
116
828
330
225
10
020,3
018,3
0uag
016,9a
417,3
591
1756
254
988
373
17,5M 97 950
11
14: 10 2-0-2
15: 2 0-0-0
Hei Ve
Hei Ve
Hei Ve
Hei Ve
Hei Ve
24/9-2 12/2140n017,9ag
22/10-3 10/2140 117,9
29/10-2 5/2140 315,7a
24/2-7 10/2140 017,9ag
12/3-5 2/2140 017,9a
FLICKA LILLA -s5- Untersteiner P (Sandin E)
16,1M 108 100 Unt Jo Ax 31/1-3 3/2140 117,1a
14: 10 0-3-2
Ohl Ul Ax 16/2-5 4/1640 016,4a
15: 6 1-1-0
Unt Pe Å 4/3-5 9/1640 016,1a
Jak Ma Ax 18/3-4 12/2140 216,1a
Söd St Ax 7/4-9 6/2160 416,1
Å
Å
Å
J
Å
12
CINDY PHOTO -s4- Svensson C 15,7M 100 900
13
14: 11 0-1-1
15: 4 2-1-0
Zac To
Sve Cl
Sve Cl
Sve Cl
Sve Cl
J
6/9-13 1/2140 018,5g
Mp23/2-10 9/2140 117,1ag
Mp 8/3-10 4/2160 117,7
Mp30/3-5 10/1640n215,1a
Mp 6/4-1 2/2140 715,1ag
TOP RANKING -s5- Falsig B Fal Bo Mp28/7-7 6/1640
Fal Bo Å 15/8-1 6/2140
Fal Bo J 26/8-12 9/2140
Fal Bo Å 11/10-4 4/2160
Fal Bo Ax23/10-3 6/2140
WINNY LORE -s8- Goop B (Andersson R)a
15,4K 120 822 And Ro Hd23/12-1 4/2140
14: 5 0-0-0
And Ro J 27/1-8 10/2140
15: 4 0-0-0
Ber AK Ch 8/2-101600
And Ro J 24/2-5 7/1640
And Ro Hd 15/3-5 9/1640
:2
:3
FICKLE SHINE -s4- Heiskanen V :4
:5
252
100
355
118
65
:6
53
91
77
190
68
:7
293
42
17
88
63
:8
15,1M 101 300
14
14: 10 0-1-2
15: 0 0-0-0
213,2a
0uag
014,6ag
515,9
516,9a
15
417,3
674
515,7a 3359
516,8a
64
715,0a 1406
014,3a 939
Turordning: 13-8-11-12-4-6-5-9-2-14-3-7-1-15-10
Lopp 8 Åby (Å=06) Ti
LUDDE PALEMA -v5- Svensson C (Martinsson E)a
Auto 2640
39
19
338
26
24
:9
14,7aM201 000
14: 6 4-0-0
15: 4 0-3-0
40:1
DAY SUN DREAM (US) -h5- Dyhrberg S 72
701
166
1416
166
16,4M 35 550
14: 8 0-1-1
15: 2 0-0-1
99.001 - 240.000 kr.
2640 m. Autostart.
Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-(3.200) kr.
:3
29/10-3 2/2140 016,8a
17/12-1 9/2140 417,3
25/12-2 4/2160 019,1
12/3-6 4/2140 516,4
31/3-8 10/2140 317,9a
LADY DREAM FAME -s6- Persson S (Henriksson P-E)
18,2M 25 100
Hen PE Hd10/12-k 4/2160 k26,7g
14: 0 0-0-0
Hen PE Hd 4/8-k 4/2140 k22,9
15: 3 1-0-2
Pet Ro Ax 16/2-1 8/2140 319,8
Per St Å 26/2-1 5/2140 318,2
Per HK Ax 10/3-2 6/2140 118,9a
YIPPIE CHIC -s4- Ingves P (Feldt L-E)a
16,4M 37 400
Chr An Å 1/12-5 8/2140 318,6
14: 3 0-0-1
Chr An Ax12/12-3 12/2140n619,3a
15: 3 0-1-0
Jep CJ Ax 18/3-1 4/2140 717,8
Ing Pe Å 31/3-8 3/2140 518,1a
Ing Pe Å 9/4-5 6/2140 216,4
LEISEL PALEMA -s4- Andersson M J (Hedberg P)
17,2M 41 800
And MJ Ax 20/7-1 8/2140 217,2
14: 5 0-2-0
Ing Pe J
5/8-9 1/2140 d11g
15: 0 0-0-0
Jak Ma F 22/9-9 7/2140 518,0g
And MJ Ax 7/10-9 9/2140 218,0a
And MJ Å 22/10-3 5/2140 818,3
Tvilling
:2
136
703
347
164
234
STARO HAPPY HOUR -s5- Berg Thomsen P Floby Autokaross Loppet
Nil Fr Ax30/12-5 1/1640 115,5a 28
Nil Fr Å 17/1-6 4/2140 016,7a 136
Sve Cl Mp 2/2-4 6/2140 216,0a
22
And MJ Ax 25/2-3 4/2140 216,8a
18
Sve Cl Mp 8/3-4 1/2140 214,7a
70
MERLIN -h5- Persson S (Pettersson S)a
:2
13,8aM238 800 Per St Ax28/10-3 10/2140 215,2a 99
14: 12 3-3-1
Per St Hd 8/11-8 4/2140 213,8a 59
15: 1 0-0-1
Per St J 29/11-8 1/2640 215,4a 69
Per HK S 26/12-8 3/2140 015,5a
54
Goo Bj Mp 6/4-3 4/2140 314,2a
19
018,8g
518,9
218,2
317,9
817,4ag
2
V64
3
1
2
13,8aM207 000
14: 8 1-1-2
15: 3 1-0-2
Å 31/10-4 3/2140 314,4a
J 18/11-4 6/2640 715,8a
Å 7/1-4 3/2640n318,8
J 24/3-7 5/2640 114,7a
Hd 6/4-5 6/3160 315,5
VALENTINO STRIX -h4- Ingves P (Denberger C)a
14,5aM208 000 Hei Ve Å 26/4-12 8/2140 114,5a
14: 7 3-0-2
Hei Ve Ö 15/6-4 11/2100 314,8ag
15: 1 0-0-0
Hei Ve B 28/6-10 7/2140 016,4ag
Hei Ve F 11/8-8 3/1640 d8ag
Ekl An Hd 6/4-10 4/2140 d12ag
QUALIS TALIS -v6- Söderkvist S (Medin C)
15,0aM211 450 Söd St J 03/14-3 10/2140 415,6a
14: 6 0-1-0
Goo Bj Å 04/14-7 9/2640 017,5
15: 3 1-0-1
Söd St Å 12/3-10 4/2180 516,1
Med St Å 22/3-3 7/2140 115,0a
Ekl An Å 29/3-8 3/3140 316,4
VERSAILLES -v5- Goop B (Stenströmer U)
13,4aK 223 350 Uhr Th Kr 14/2-6 5/2140 016,1a
14: 10 3-1-1
Jue Je Å 4/3-8 5/2640 215,5a
15: 7 0-2-4
Goo Bj E 14/3-4 4/2140 214,3a
Ohl Ul F 23/3-11 4/2640 316,7
Goo Bj Ax 7/4-10 3/1640 313,4a
LIMITED EDITION -v5- Eriksson C (Malmqvist T)
13,3aK 163 870 Jon TN Ch16/11-12000 018,4ag
14: 4 0-1-0
Juu St Ny27/11-71640 217,6a
15: 3 0-2-0
Dou Je Å 25/3-4 3/1640 515,3a
Nie MH Hd 6/4-1 7/2140 216,0g
Nie MH J 11/4-13 4/2140 214,6a
3
Dyh Sv
Dyh Sv
Dyh Sv
Dyh Sv
Dyh Sv
:3
86
51
61
102
63
:4
4
26
114
106
40
72
5
48
89
77
76
369
6
99
90
17
26
13
7
120
37
311
58
80
UNDIMEDE -s5- Jensen F 13,8aM160 988
14: 10 0-0-2
15: 4 1-1-0
9/12-10 10/2640 018,0g
5/2-4 11/2640 017,2ag
21/2-62060 116,2a
12/3-7 10/2140 414,6a
4/4-52140 213,8a
WIRANO CHIP -v7- Andersson M J (Bäckström U)a
15,8aK 197 750 Ste Ni Ax 4/11-10 4/2160 416,5
14: 13 0-1-3
Fri Fe Ax24/11-9 15/2140 317,4a
15: 2 0-0-0
Ste Ni Ax19/12-7 4/3140n218,5
Ste Ni Ö 15/1-4 8/2140 417,9
Ste Ni Ax 31/1-13 5/3140 419,1
DREAM DERBY -h6- Dalborg T (Hellstedt J)
12,0aK 171 800 Bru Je Ax 20/1-2m 1/2140 118,4a
14: 6 1-0-0
And GB S 4/2-5 11/1640 015,2a
15: 7 2-1-1
Bru Je B 25/2-3m 9/2140 017,6a
Kih Ör S 25/3-6 7/1640 413,4a
Dal Th S 8/4-7 3/1640 312,0a
GLOBAL OXYGEN -v6- Pettersson R (Hurny K)a
14,2aK 146 150 Pet Ro Ax 31/1-4 3/2140 517,8a
14: 14 1-3-2
Pet Ro Ax 16/2-5 5/1640 115,8a
15: 6 2-1-0
Pet Ro Mp 2/3-5 3/1640 214,2a
Pet Ro Å 29/3-7 9/2140 d5ag
Pet Ro Mp 6/4-2 2/2640 116,7a
TUDOR (DK) -v5- Takter J (Nilsson L I)
13,8aK 239 000 Tak Jo J 27/1-1 3/2140 115,4
14: 11 4-1-0
Nil SM J 10/2-5 11/1640 d10ag
15: 6 2-0-1
Tak Jo Kr 13/3-11 1/2140 315,4
Jak Ma Mo21/3-62140 d0ag
Tak Jo J
1/4-7 4/3140 116,9
8
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
J
Å
Se
Å
Ål
:5
:6
:7
:8
30
55
23
46
65
:9
9
397
294
177
160
394
10
26
120
29
248
574
11
128
276
58
102
151
12
Turordning: 2-12-1-11-3-4-6-8-10-5-7-9
:10
:11
:12
17
23
27
85
78
V64
4
Trio Tvilling
180.001 - 625.000 kr.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1
osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8
,13,12,14,15.
Pris: 30.000-13.500-8.500-5.700-3.650-2.700-2.7002.700 (8 priser)
Lopp 9 Åby (Å=06) Ti
UNIX STARLINE -v5- Wallgren Y (Larsson A-C)a
14,4aK 207 100
14: 14 1-1-1
15: 8 1-2-1
1
Jön Ka
Wal Yn
Wal Yn
Wal Yn
Sve Jo
Å
Å
J
J
J
19/2-4
4/3-8
17/3-5
24/3-2
11/4-13
9/2140
1/2640
9/1640
3/2160
11/2140
Auto 2140
13,4aK 207 950
14: 8 0-1-2
15: 4 0-1-0
40:1
215,6a 257
315,7a 713
614,4a 116
115,7 227
515,0a
75
PLAY IT DIABLO -s6- Åsén J a
Åsé Jö
Åsé Jö
Åsé Jö
Åsé Jö
Åsé Jö
:2
Å 13/11-6 2/2140 016,6 905
Å 26/2-5 7/2140 dug
151
Mp19/3-2 5/2160 716,5 163
Hd 28/3-6 4/2140 215,5a
51
Å 9/4-11 8/2140 016,1a 626
MORFARS BOY -v9- Linderoth M Å (Johansson A S)a
:3
13,8aK 230 500 Joh Es Ax 25/8-1 11/2140 315,9a 352
14: 6 0-1-1
Tho Bo Å 11/9-7 14/2140 215,2a 168
15: 2 0-0-0
Joh Es Å 24/9-3 10/2640n517,5a 256
Dal Th Å 7/1-7 4/1640n017,7a 438
Lin MÅ Ax 20/1-5 7/2140 618,5 483
LANDERS DREAM -s6- Goop B (Frick A)a
:4
12,8aK 232 032 Nor El J 15/7-9 2/2140 316,0a
93
14: 15 0-2-4
Unt Pe J 23/9-6 7/1640 013,8a 586
15: 1 0-0-0
Fri An J 2/10-2 1/1640 714,9 393
Fri An J 21/10-2 2/2140n616,5a 342
Unt Pe J 24/3-9 9/2140 015,3a 1060
DENCOS NEMO KILAB -h5- Takter J (Denberger C)a
:5
12,0aK 245 000 Hei Ve S 15/11-8 2/2140 413,6a
53
14: 13 3-2-2
Hei Ve Å 3/12-8 1/2640 616,4a
22
15: 2 0-0-0
Hei Ve Å 20/12-10 9/2640 415,8a
39
Zuk Ad J
3/1-8 9/2140 016,2ag 34
Hei Ve J
4/2-8 8/2140 014,6a
51
THE NEXT ONE -h5- Wulcan E a
:6
14,1aM252 700 Wul Em Å 17/1-4 7/2160 0distg 162
14: 18 2-2-4
Wul Em F 26/1-3 1/2640n219,8a
60
15: 5 0-1-1
Wul Em Å 11/2-7 10/2140 315,7a 499
Wul Em Mp23/2-5 1/2140 416,3a 234
Wul Em Å 31/3-1 10/1640 0distag 497
SUPER MINGA -s10- Näslund T (Nilsson A)a
:7
13,2aK 307 290 Näs To Å 21/8-10 7/2160 017,9g
56
14: 11 1-0-0
Näs To Å 5/2-11 5/2160 516,7 194
15: 4 0-0-0
Näs To Å 19/2-8 2/2160 717,0
886
Näs To Å 22/3-8 2/2140 417,9a
53
Tak Jo Å 31/3-1 7/1640 615,0a 617
ALFONS LOSS -v10- Cracchiolo C (Larsson M)a
:8
13,5aK 445 400 Cra Ch Å 17/11-4 4/2140 016,0a 1218
14: 10 0-0-4
Jon Cl Å 18/12-km 2/2140 k20,9 gdk
466
15: 3 0-0-1
Jac So Å 26/2-2m 4/2140 717,2
Cra Ch Å 22/3-3 4/2140 315,6a 970
Ive Jo Å 29/3-1m 10/2140 516,4a 226
FINAL JAM -v6- Svensson C (Martinsson E)a
:9
14,1aK 293 550 Nil Fr Å 24/9-3 11/2640n116,5a
29
14: 15 5-2-2
Dju Ma Å 11/10-1 3/2140 514,6a 220
15: 0 0-0-0
Dal Th Ö 30/10-8 6/2100 515,1a
77
Dal Th Ax16/11-8 4/2140 215,8a
63
Dal Th Ax 2/12-8 4/2140 514,4a 205
CADDIE EXPRESS -v9- Rudqvist H (Junermark C)a
:10
13,7aK 301 100 And Ma E 1/11-1m 1/2140 0distag 131
14: 13 2-1-3
Wul Em Å 27/11-2 8/2140 316,0a
38
15: 2 0-0-0
Ber Fr Å 10/12-5 13/2140 315,7a 202
Ber Fr Å 28/1-6 7/1640 016,4a 1204
140
And Ma Å 5/2-9m 4/2160 d11g
UPPTAKT* -v12- Juel J (Maehlisen E D)a
:11
15,1aK 310 631 Mae ED Aa 18/7-82340 017,4
194
14: 12 2-1-0
Mae ED Aa 2/8-62360 018,3g 42
15: 1 0-0-0
Mae ED Aa 7/11-42360 119,8
51
Mae ED Aa 7/12-102380n418,7
77
Mae ED Od 20/3-51640 415,6a 307
RED HOT SNAPPER -v6- Söderkvist S (Järpedal L)a
:12
13,3aM487 400 Ekl An Å 22/10-9 10/2140 d9ag
183
14: 19 8-3-1
Söd St Å 18/12-8 7/2660 115,3
53
15: 3 0-1-0
Söd St Ax 20/1-6 2/2180 d10g
23
Söd St Å 12/3-3 10/2140 015,9ag 29
Söd St Å 31/3-3 9/2640 216,3a
65
FAMNA KÄLL -s7- Svanberg O (Henriksson M)a
:13
12,6aK 469 150 Hög La J 18/2-9 4/2140 014,6a 1050
14: 18 1-1-2
Hög La Kr 6/3-7 3/1640 613,8a 183
15: 7 1-0-0
Zac An Hd 15/3-7 10/2140 015,2a 1151
Örb Bo Hd 28/3-1 1/2180 015,9 245
Sva Os Ö 10/4-7 10/2100 115,5a 232
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CODEBREAKER -v6- Jensen F V64
5
Göteborgs skylt Loppet - Åbys BTränarserie -omgång 2
11,7aK 527 549
14
14: 14 5-0-2
15: 3 0-2-0
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
Tak Jo
Sju Jö
Å
Å
Å
Å
J
17/11-4 3/2140 315,1a
20/12-4 10/2140 014,9a
26/2-9 9/2140 215,0a
19/3-3 6/1640 213,5a
1/4-9 9/2140 414,6a
OCEAN KRONOS (IT) -v7- Ingves P (Jakobsson B)a
12,6aK 622 850 Söd St Ax30/12-7 7/2640 416,4
14: 25 2-4-4
Söd St Å 7/1-9 6/2140n017,3a
15: 4 0-0-0
Ing Pe Å 12/3-3 6/2140 515,3a
Unt Jo J 24/3-11 4/1640 612,6a
Söd St Hd 6/4-5 6/3180 615,3
15
Turordning: 9-1-12-14-6-5-3-11-13-10-15-4-2-8-7
:14
25
66
39
33
289
:15
77
394
94
559
737
DD-1 Tvilling
Bilia Transportbilars Lopp
4-åriga 20.001 - 180.000 kr.
2140 m. Autostart.
Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-(3.200) kr.
Lopp 10 Åby (Å=06) Ti
Auto 2140
COMECATCHME C.J.* (NO) -v4- Dalborg T (Wolden Lundström A)
40:1
15,2aK 167 253
14: 10 1-3-0
15: 1 1-0-0
1
Aar Da Mo23/9-42140 216,8a 54
Bue På Sö 1/11-72140 417,2a
98
Hol HC Bj 3/12-22160 516,9
172
Bue På Fs13/12-12040 417,3ag 55
Gun GV Bt 11/4-62100n117,9a 144
SWEET'N SOUR AKEMA -h4- Svensson C 15,7aM130 950
14: 8 2-2-1
15: 1 0-0-0
Mp 6/10-4 1/2140 316,0a
J 14/10-13 3/2140 215,8
Mp1/12-8 7/2140 115,7a
Mp13/12-8 5/2140 d7ag
Mp30/3-11 6/2140n516,3ag
WALT DISNEY* (DK) -h4- Juel J (Jensen P)
14,2aM115 056 Jue Je Ål 3/11-72120 217,5
14: 3 1-2-0
Jue Je Å 10/12-1 6/2140 216,5a
15: 3 2-0-0
Jue Je Se 21/2-82060 0uag
Jue Je Ål 28/2-82140 115,5a
Jue Je Ål 4/4-42140 114,2a
LIZA WITH A Z. -s4- Thorson O a
15,0aM139 200 Tho Ol Å 18/12-4 10/2140 116,7a
14: 6 3-1-1
Tho Ol J
3/1-6 12/2640 017,1a
15: 4 0-1-1
Tho Ol J
4/2-5 9/2140 215,0a
Tho Ol Å 19/2-4 3/2140 316,1a
Tho Ol Mp 8/3-9 8/2140 017,2a
CHIPTHEBALL IN -v4- Eriksson C (Malmqvist T)
16,7aL 85 623
Eri Ch J 27/1-9 3/2140 216,2
14: 5 1-2-1
Eri Ch Hd 17/2-2 4/2140 316,6
15: 6 0-3-2
Ekl An Hd 8/3-3 5/2640 216,7a
Eri Ch Kr 13/3-7 2/2140 316,8g
Eri Ch F
3/4-6 9/2140 017,8g
DON INCANTATORE -h4- Goop B (Stenströmer U)
14,1aM128 250 Goo Bj Å 17/1-4 5/2140 0ug
14: 5 2-0-0
Jak Ma S 25/1-6 4/2140 616,5a
15: 5 1-1-0
Uhr Th S 7/2-4 7/2140 015,8a
Goo Bj S 18/3-7 2/2140 214,1a
Goo Bj Mp 6/4-1 7/2140 114,3a
SUPER BULL* (IT) -h4- Takter J (Riordan J)
13,0aK 120 550 Ing Pe Hd 9/2-5 11/2640 316,8a
14: 6 0-2-0
Arn Pe Hd 17/2-3 3/1640 d9ag
15: 6 1-1-1
Ing Pe J
3/3-8 3/2140 514,2a
Eri Ch Hd 15/3-5 7/1640 113,0a
Tak Jo F
3/4-6 10/2140 dug
CRAZY YEAR ÅS -v4- Ingves P (Robertsson D)
14,1aM156 400 Ing Pe J 14/10-11 1/1640 414,4a
14: 13 1-1-1
Ing Pe S 19/10-11 5/2140 014,5a
15: 1 0-0-0
Eri Ki Kr 14/11-5 7/2140 515,0
Ing Pe Hd15/12-6 1/2140 516,7
Ing Pe Hd 6/4-8 10/1640 613,8
2
Nil Ma
Sve Cl
Sve Cl
Sve Cl
Sve Cl
:2
93
49
43
106
165
:3
3
18
30
23
16
18
4
38
230
93
27
69
5
118
42
39
36
721
6
31
456
474
91
18
7
79
21
104
51
100
8
99
240
247
71
325
BONHEUR GEDE (FR) -h4- Kolgjini L 14,1aM142 688
14: 8 2-0-2
15: 3 0-0-0
9
Che Ca
Loc Do
Kol Lu
Kol Lu
Kol Lu
V 31/10-6m2850
V 20/11-12700
J
3/3-8 7/2140
Å 19/3-9 4/2640
Hd 6/4-10 9/2140
WHAM BAM BOO -h4- Jensen F 14,9aM87 700
10
14: 1 1-0-0
15: 3 2-0-0
Ras Je
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
Jen Fl
Ål 20/10-k2100
Å 11/11-5 6/2140
Å 11/2-4 2/2160
Å 25/3-3 2/2140
Å 9/4-8 3/2140
Turordning: 10-3-1-2-4-6-5-7-8-9
:4
:5
:6
:7
:8
:9
d-
77
d-
510
017,1ag 100
d15g
85
014,1a 602
:10
k23,3 gdk
117,6a
14
618,3
30
116,9a
16
114,9a
13
V64
6
DD-2 Trio Tvilling
Bilia Race
126.001 - 460.000 kr.
1640 m. Autostart.
Pris: 30.000-13.500-8.500-5.700-3.650-(2.700) kr.
Lopp 11 Åby (Å=06) Ti
GEORGE SÅNNA -v7- Eklundh A (Persson G H)
12,9aK 430 500
14: 7 1-1-0
15: 5 0-1-0
1
Eri LM
Ekl An
Per GH
Per GH
Per GH
YOURESODIVINE -v7- Bok I 13,6aK 228 400
14: 4 0-0-0
15: 3 0-0-0
2
Bok In
Bok In
Bok In
Bok In
Bok In
Ax
Ax
F
Ax
Å
31/1-1m
16/2-7
9/3-1
18/3-3
9/4-6
1/2140
3/2140
2/1640
11/2140
9/1640
Hd23/12-8 3/1680
Hd 17/2-k 1/2140
Å 12/3-10 1/2180
Hd 28/3-3 1/2140
J
7/4-6 13/2140
Auto 1640
0uag
016,3a
212,9a
614,9a
613,0a
40:1
0ug
k19,0
616,1
417,2ag
016,2ag
ONLY THE BEST (IT) -v7- Falsig B Unt Jo J 21/10-8 7/2140n015,8a
Unt Jo Å 3/11-3 5/2140 015,7a
Pet Ma Ål 31/1-82140 015,1a
Ras Je Ål 13/2-21640 114,0a
Ras Je Ål 21/3-81640 413,5a
HEART JACK -v6- Takter J (Lorentzen J)
12,7aK 370 850 Lor Jö J 27/1-4 2/2140 015,8a
14: 15 4-2-1
Tak Jo Å 11/2-7 1/2140 115,4a
15: 6 1-0-1
Adi Er E 14/3-10 4/1640 012,9a
Tak Jo Å 29/3-4 6/1640 313,9a
Tak Jo J 11/4-6 9/1640 012,7a
ÖNAS SONJA -s8- Andersson M J (Andreasson S)a
12,5aK 421 300 Ekl An Å 1/12-6 4/2180 315,7
14: 18 1-1-1
Ekl An Å 10/12-5 15/2140 616,2a
15: 2 0-0-0
Sva An Å 25/12-8 11/1640 013,8a
Hau Ke Ö 26/3-6 2/2160 515,7
Unt Jo Å 9/4-6 10/1640 013,4a
342
252
164
201
226
:2
54
gdk
282
75
220
:3
12,0aK 374 645
14: 4 0-0-0
15: 3 1-0-0
3
311
146
158
36
92
4
57
79
266
34
497
5
185
194
748
367
454
ROTO -v8- Jensen F 11,6aK 428 361
14: 10 5-2-0
15: 4 0-0-1
Å 1/12-1 4/1640 114,0a
Å 19/2-7 9/1640 514,6a
Å 4/3-9 11/1640 013,3a
Å 19/3-3 3/1640 313,9a
Å 9/4-6 3/1640 412,7a
NETWORK BROLINE -s5- Goop B (Stenströmer U)
13,8aK 428 300 Jak Ma Å 17/1-8 4/2140 115,3a
14: 6 3-0-0
Kyl Os Ax 31/1-6 10/2140 016,1ag
15: 6 2-1-0
Uhr Th Kr 14/2-8 10/1640 d4ag
Jak Ma E 14/3-10 9/1640 d11ag
Goo Bj Å 29/3-4 10/1640 113,8a
6
Jen Fl
Ras Je
Jen Fl
Jen Fl
Ras Je
7
TYSON NOVEMBER (DE) -v10- Persson S 12,7aK 402 804
14: 10 3-0-0
15: 6 0-1-0
:5
:6
14
41
115
18
104
:7
91
41
45
244
28
:8
Å 15/1-8 9/1640 515,4a 442
Å 22/1-2 4/1640 215,1a 151
J
4/2-6 8/1640 0uag
968
Hd 9/2-10 6/1640 515,1
61
Ch 12/4-52000 017,2ag 27
KEEP IT COOL (FI) -v8- Eriksson K (Andersson M)a
:9
13,5aM300 029 Fal Bo Å 26/2-4 9/1640 714,8a 1598
14: 12 1-1-1
Fol Bo Hd 8/3-4 3/2640 316,4a 621
15: 8 0-1-1
Lub Gi Å 22/3-8 7/2140 618,1a
18
Eri Ki Å 31/3-1 1/1640 214,9a 538
Ing Pe Å 15/4-5 1/2640 016,8a 710
RAGGAMUFFIN -v5- Jepson C J (Järpedal L)a
:10
13,8aM448 150 Sun JL Å 17/1-1 1/2640 117,2a
16
14: 14 5-1-3
Söd St Ax 31/1-11 2/2640 116,7a
46
15: 6 3-0-1
Jak Ma Ax 16/2-7 11/2140 315,9a
26
Söd St Å 4/3-7 10/2140 414,4a
49
Söd St S 28/3-6 1/2140 013,8a 218
MR LEBO (US) -v11- Berg Thomsen P (Bergström J)a
:11
11,1aK 450 376 Sju Jö Å 09/12-5 10/1640 613,5a 294
14: 0 0-0-0
Nil MC Hd10/12-7 9/1640 315,1a
90
15: 1 0-0-1
Fol Bo Mp10/12-4 6/1640 015,0a 654
Ber Pe Å 22/10-k 2/2140 k19,3g gdk
Ber Pe Å 9/4-6 4/1640 312,5a 851
FRIDHEMS PÅ LINJEN -v8- Söderkvist S (Ousbäck O)a
:12
12,9aK 411 850 Jak Ma F
5/1-5 9/1640 414,7a 125
14: 2 0-0-0
Jak Ma Ax 20/1-4 5/2140 018,7a 40
15: 5 1-1-1
Söd St Ax 4/2-3 10/1640 314,5a 208
Ste Ni F
9/3-1 4/1640 112,9a
69
Ste Ni Å 29/3-4 5/1640 213,9a
53
8
Sve Jo
Sve Jo
Per St
Per St
Sve Jo
:4
9
10
11
12
Turordning: 10-7-12-4-6-9-3-8-11-1-5-2
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Create Flashcards