Ventiler för kraftindustri

advertisement
VENTILER
FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES
FOR POWER INDUSTRY
PRODUKTKATALOG / PRODUCT CATALOGUE
S / EN
FÖRETAGSPROFIL
Företaget ARMATURY Group a.s. är en ledande tjeckisk
tillverkare och distributör av industriella ventiler, rördelar och
kopplingar. Den årliga produktionen är mer än 100000 ventiler
och 500000 metallurgiska lagervaror.
Företaget grundades den 1 januari år 2000. Traditionen för
vårt unga, dynamiskt utvecklade företag är nära länkat till
den mer än femtio år långa historien av ventiltillverkning
i Hlučínregionen.
Våra produkter har levererats till lokala och främmande
kunder inom följande industrier:
• Kraftteknik, kärnkraft
• kemi och petrokemi
• gasproduktion
• metallurgiindustri
• vattenförsörjning
ARMATURY Group består av tre produktionsenheter som
är placerade i Tjeckiska Republiken, tre försäljningskontor
i Slovakien och ett dotterbolag i Ryssland.
ARMATURY Group är certifierad enligt ČSN EN ISO 9001:2009,
EN ISO 14001:2005,
EN ISO 3834-2, API Spec 6D och GOST-R
COMPANY PROFILE
The company ARMATURY Group a.s. is a leading Czech
manufacturer and distributor of industrial valves, fittings and
control systems for valves. The annual production is of more
than 100 000 valves and 500 000 metallurgical stock items.
The company was established January 1, 2000. The tradition
of our young and dynamically developing company is
closely linked with the more than fifty-years’ history of valve
production in the Hlučín Region.
Our products have been supplied to local and foreign
customers for the following industries:
• power engineering, nuclear power
• chemical and petrochemical
• gas supply
• metallurgical industry
• water supply
ARMATURY Group consists of three production plants located
in Czech Repulic, three sales offices in Slovakia and subsidiary
company in Russia.
ARMATURY Group is ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005,
EN ISO 3834-2, API Spec 6D and GOST-R certified.
Company profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kägelventiler och reglerventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Globe valves and control valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Flödeskarakteristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Flow characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kägelbackventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lift-type check valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Strainers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kilslidsventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gate valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Klaffbackventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Swing check valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tryck och temperaturtabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pressure-temperature rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Certifikat & godkännanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Typnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Type number composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Företagsprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VALVES FOR POWER INDUSTRY
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
CONTENT
w w w. ar m atur ygroup. cz
3
KÄGEL- OCH REGLERVENTILER
GLOBE AND CONTROL VALVES
Teknisk beskrivning
Ventilerna har ventilhus i ett smitt eller gjutet stycke beroende på
nominell storlek och nominellt tryck. Ventilbröstet är också gjutet
eller smitt och monteras på ventilhuset med hjälp av bultar eller
fläns. Sätet och käglan är härdade/stellitiserade. Käglan är tillverkad antingen som en stopp- (ventiler V46) eller reglerkägla (ventiler V40). Ventiler med reglerkägla har en linjär reglerkarakteristik.
Täthet mot atmosfär fås hjälp av en speciell grafittätning och packningsringar. Täthet i spindeln för ventil typ V46.6 erhålles med hjälp
av en bälgtätning. Ventilerna är konstruerade så att de är jordbävningssäkra.
Manövrering
Handratt, kedjehjul, elektrisk motor, pneumatiskt ställdon, hydrauliskt ställdon, fjärrmanövrering. Ventilerna kan utrustas med en låsanordning.
Provning
Ventilerna testas enligt EN 12266 som standard. Andra provningar
kan utföras enligt önskemål.
Anslutning till rörledning
Flänsade, svetsade eller speciella ändar (t.ex. gängade eller
instickssvets).
Installation
Ventilerna kan installeras i vilket läge som helst och flöderiktnigen
ska överensstämma med pilen på ventilhuset.
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
Användningsområden
Kägelventiler och reglerventiler är konstruerade för ånga, gaser,
vatten och andra vätskor. De används speciellt inom kraftteknik,
kemisk industri liksom i andra industrier som ställer stora krav på
funktionalitet vid höga tryck och höga temperaturer. Ventilerna
kan också levereras i speciellt utförande för havsvatten.
Application
Globe valves and control valves are designed for water, steam,
gases and other fluids. There are used especially in power
engineering, chemical industry as well as other industries putting
great demands on functionality at high pressures and high
temperatures. The valves can be supplied in a special modification
for sea water as well.
Technical description
The valve has a one-piece body which can be a forged or a cast
depending on nominal size and nominal pressure. The yoke-type
bonnet is also cast or forged and is connected with the body by
means of a bolted or flanged joint. The seat and the disc are hard
faced. The disc is made as either a plug type disc (valves V46) or
a regulating disc (valves V40). Valves with regulating disc have
a linear regulating characteristic. Tightness is achieved by means of
special graphite gaskets and packing rings. Tightness of the stem
of valve type V46.6 is achieved by a bellows seal. The valves are
designed so as to be earthquake resistant.
Operation
Handwheel, chain wheel, electric actuator, pneumatic actuator,
hydraulic actuator, remote operation. Valves can be equipped with
a locking device.
Testing
Valves are subject to shell strength test, shell tightness test, seat
tightness test and functionality test according to EN 12266 with water
as a standard. If required, other tests may be performed as well.
Connection to the piping
Flanged or welded ends as well as special ends (threaded or
socket welding ends, for instance).
Installation
Valves may be installed in any position, the flow direction shall
correspond to the arrow on the valve body.
2
7
3
Position / Position
5
Ventilhus / Body
9
2
Ventilbröst / Bonnet
8
3
Övre spindel / Top stem
4
Nedre spindel / Bottom stem
1
4
6
TYP / TYPE V46
4
w w w. ar m atur ygroup. cz
Komponent / Component
1
5
Packbox / Packing
6
Sätesring / Seat ring
7
Spindelmutter / Stem nut
8
Bultar / Bolts
9
Muttrar / Nuts
KÄGELVENTIL MED BÄLGTÄTNING
STOP GLOBE VALVE WITH BELLOWS
PN 63-160 • DN 15-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
TYP / TYPE V46.6
Anslutning / Connection:
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 15-40
h
Dk
DN 50-200
H
balanserad kägla /
equilibrating disc
D1
D3
d1
D2
f
g
VALVES FOR POWER INDUSTRY
d
dp
svetsade ändar /
welded ends
do x n
L
„SW“
instickssvets /
socket weld
„G“
gängade ändar /
threaded ends
gummitätning
för gas /
rubber ring for gas
Tmax 200 °C
mjuktätande kägla
(PTFE- eller NBRring) /
disc with PTFE or NBR ring
Tmax 200 °C
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
DN 15-40
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
Sätesring / Seat ring
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit eller / or PTFE, NBR
Spindel / Stem
X17CrNi16-2 (1.4057), X39CrMo17-1 (1.4122), VT9
Packningsringar, tätning / Packing rings, gasket
Grafit / Graphite
Handratt / Handwheel
Gjutjärn / Cast iron
Flänsade ändar / Flanged ends
DN
d
D1
GOST
63
100
160
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
50
65
80
100
125
150
200
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
X30Cr13 (1.4028), X17CrNi16-2 (1.4057), P250GH (1.0460), 13CrMo4-5 (1.7335)
Kägelring / Disc ring
63
100
160
G17CrMo5-5 (1.7357)
G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit
Kägla / Disc
PN
Tmax 550 °C
DN 50-200
147
19
23
30
38
45
62
73
94
120
144
195
45
62
73
94
120
144
195
D3
EN
105
125
135
150
165
175
200
210
130
140
155
170
180
205
215
250
295
340
405
355
415
195
220
230
265
310
350
315
355
GOST
47
EN
45
58
68
78
88
102
122
133
158
184
212
138
162
188
218
285
102
122
133
158
184
212
430
138
162
188
218
285
Svetsade ändar / Welded ends
D2
do x n
L
g
f
H
h
Dk
kg
d1
dp
L
kg
75
90
100
110
125
135
160
170
200
240
290
345
145
170
180
210
250
290
360
14 x 4
18 x 4
18 x 4
22 x 4
22 x 4
22 x 4
22 x 8
22 x 8
26 x 8
30 x 8
33 x 8
36 x 12
26 x 4
26 x 8
26 x 8
30 x 8
33 x 8
33 x 12
36 x 12
210
230
230
260
260
300
340
380
430
500
550
650
300
340
380
430
500
550
650
20
22
24
24
28
26
26
28
30
34
36
42
30
34
36
40
44
44/50*
52/60*
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
235
285
285
315
315
340
415
505
645
720
795
1155
340
415
505
645
720
795
1155
13
13
13
16
18
22
30
40
55
65
70
100
22
30
40
55
65
70
90
120
120
120
160
160
200
250
320
360
400
500
600
200
280
360
360
400
500
600
5,7
10,1
11,1
15,4
16,1
31,3
46,6
62,9
122,5
169,5
254,0
295,0
32,3
48,6
65,9
126,5
175,5
260,0
302,0
22
27
34
43
49
57
77
89
115
141
170
265
57
77
89
115
141
170
275
15,5
20,5
26,5
35
41
51,2
65
78
104
127
158
215
51,2
65
78
104
127
158
215
160
160
160
230
230
300
340
380
430
500
550
650
300
340
380
430
500
550
650
3,3
3,3
3,3
9,7
9,9
20,5
31,5
49,6
96,1
139,4
204,1
220,0
21,5
33,5
52,6
100,1
145,4
210,1
225,0
* gäller för PN 320 / is valid for PN 320
w w w. ar m atur ygroup. cz
5
KÄGELVENTIL / GLOBE VALVE
REGLERVENTIL / CONTROL VALVE
PN 63-100 • DN 10-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
TYP / TYPE V46
TYP / TYPE V40
Anslutning / Connection:
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 50-200
DN 10-40
Dk
h
h
Dk
H
H
g
svetsade ändar /
welded ends
f gf
30˚
dp
d1
d
D1
D3
Dw
Dz
d
Dz
Dp
˚
Do
do x n
do x n
LL
„SW“
instickssvets/
socket weld
„G“
gängade ändar /
threaded ends
DN 100-200
balanserad kägla /
equilibrating disc
reglerkägla /
throttle plug
Tmax 200 °C
PTFE, NBR
SGX15CrNiMn188
Material / Material
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Other versions
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet DN 10-40
(P250GH) C22.8 (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
(P250GH) C22.8, 16Mo3, 13CrMo4-5
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet DN 50-200
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
G17CrMo5-5 (1.7357)
GP240GH, G20Mo5, G17CrMo5-5
Sätesring / Seat ring
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
60
D2
G 18 8 Mn (1.4370)
Stellit
Kägla / Disc DN 10-50
X30Cr13 (1.4028)
X30Cr13 (1.4028)
13CrMo4-5 (1.7335)
X30Cr13, 13CrMo4-5
Kägla / Disc DN 65-200
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
P250GH, 13CrMo4-5
X20Cr13 (1.4021)
X17CrNi16-2 (1.4057)
Kägelring / Disc ring
G 18 8 Mn (1.4370)
Spindel / Stem
Tätning / Gasket
Stellit, PTFE, NBR
X39CrMo17-1 (1.4122)
Handratt / Handwheel
Gjutjärn / Cast iron
Flänsade ändar / Flanged ends
PN
DN
d
D1
GOST
63
100
63
100
6
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
50
65
80
100
125
150
200
VT9
Grafit + Austenit / Graphite + Austenite
10
14
19
23
30
38
45
62
73
94
120
144
195
45
62
73
94
120
144
195
D3
EN
100
105
125
135
150
165
175
200
210
130
140
155
170
180
205
215
250
295
340
405
355
415
195
220
230
265
310
350
315
355
430
GOST
42
47
EN
40
45
58
68
78
88
102
122
133
158
184
212
138
162
188
218
285
102
122
133
158
184
212
138
162
188
218
285
Svetsade ändar / Welded ends
D2
do x n
L
g
f
H
h
Dk
kg
d1
dp
L
kg
70
75
90
100
110
125
135
160
170
200
240
290
345
145
170
180
210
250
290
360
14 x 4
14 x 4
18 x 4
18 x 4
22 x 4
22 x 4
22 x 4
22 x 8
22 x 8
22 x 8
26 x 8
33 x 8
36 x 12
26 x 4
26 x 8
26 x 8
30 x 8
33 x 8
33 x 12
36 x 12
210
210
230
230
260
260
300
340
380
430
500
550
650
300
340
380
430
500
550
650
20
20
22
24
24
28
26
26
28
30
34
36
42
28
30
32
36
40
44
52
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
160
160
160
160
210
210
250
290
300
500
600
700
900
250
290
300
500
600
700
900
13
13
13
13
16
18
22
30
40
55
65
70
100
22
30
40
55
65
70
100
120
120
120
120
160
160
200
250
320
360
400
500
600
180
280
360
360
400
500
600
5,4
5,4
9,8
10,8
15,0
15,7
30,7
46,0
62,0
121,5
168,0
251,0
290,0
30,7
46,0
62,0
121,5
168,0
251,0
295,0
18
22
27
34
43
49
57
77
89
115
141
170
265
57
77
89
115
141
170
275
13
15,5
20,5
26,5
35
41
51,2
65
78
104
127
158
215
51,2
65
78
104
127
158
215
160
160
160
160
230
230
300
340
380
430
500
550
650
300
340
380
430
500
550
650
3,0
3,0
3,0
3,0
9,3
9,5
19,9
30,9
48,7
95,1
137,9
201,1
215,0
19,9
30,9
48,7
95,1
137,9
201,1
218,0
w w w. ar m atur ygroup. cz
KÄGELVENTIL / GLOBE VALVE
REGLERVENTIL / CONTROL VALVE
TYP / TYPE V46
TYP / TYPE V40
PN 160 • DN 10-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
Anslutning / Connection:
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 50-200
DN 10-40
h
H
g
H
g
h
Dk
Dk
f
f
svetsade ändar /
welded ends
60į
do n do x n
do
xn
L
L
„SW“
instickssvets/
socket weld
„G“
gängade ändar /
threaded ends
DN 65-200
balanserad kägla /
equilibrating disc
reglerkägla /
throttle plug
Material / Material
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Other versions
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet DN 10-40
(P250GH) C22.8 (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
(P250GH) C22.8, 16Mo3, 13CrMo4-5
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet DN 50-200
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
G17CrMo5-5 (1.7357)
GP240GH, G20Mo5, G17CrMo5-5
G 18 8 Mn (1.4370)
Stellit
Kägla / Disc DN 10-50
X30Cr13 (1.4028)
X30Cr13 (1.4028)
13CrMo4-5 (1.7335)
X30Cr13, 13CrMo4-5
Kägla / Disc DN 65-200
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
P250GH, 13CrMo4-5
X20Cr13 (1.4021)
X17CrNi16-2 (1.4057)
Kägelring / Disc ring
G 18 8 Mn (1.4370)
Spindel / Stem
Tätning / Gasket
Stellit
X39CrMo17-1 (1.4122)
VT9
Grafit + Austenit / Graphite + Austenite
Handratt / Handwheel
Gjutjärn / Cast iron
Flänsade ändar / Flanged ends
DN
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Sätesring / Seat ring
d
D1
GOST
D3
EN
-
100
Svetsade ändar / Welded ends
D2
do x n
L
g
f
H
h
Dk
kg
d1
40
70
14 x 4
210
20
2
175
13
120
5,4
45
75
14 x 4
210
20
2
175
13
120
5,4
GOST
EN
47
dp
L
kg
18
13
160
3,2
22
17,3
160
3,2
10
10
15
15
20
20
125
130
58
90
18 x 4
230
22
2
215
13
120
9,7
28
21,7
160
3,2
25
23
135
140
68
100
18 x 4
230
24
2
215
13
120
10,6
34
27
160
6,6
32
30
150
155
78
110
22 x 4
260
24
2
245
16
160
15,6
43
34
230
9,2
40
38
165
170
88
125
22 x 4
260
28
3
245
18
160
17,3
51
42
230
11,5
50
45
195
102
145
30 x 4
300
30
3
300
22
180
29,0
61
50,5
300
18,2
65
62
220
122
170
26 x 8
340
34
3
330
30
280
47,8
77
64
340
36,6
80
73
230
75
380
49,1
105
100
94
125
120
310
265
150
144
350
200
195
430
133
138
180
26 x 8
380
36
3
375
40
360
62,0
90
158
162
210
30 x 8
430
40
3
520
55
360
112,0
115
98
430
95,1
315
184
188
250
33 x 8
500
44
3
600
65
400
165,0
141
120
500
137,9
355
212
218
285
290
33 x 12
550
50
3
700
70
500
251,0
170
153
550
201,0
360
36 x 12
650
60
3
900
110
600
295,0
275
215
650
220,0
w w w. ar m atur ygroup. cz
VALVES FOR POWER INDUSTRY
dp
d1
Dz
Dw
d
d
Dp
D1
D3
Dz
30į
Do
D2 Do
7
KÄGELVENTIL / GLOBE VALVE
REGLERVENTIL / CONTROL VALVE
TYP / TYPE V46
TYP / TYPE V40
PN 250-400 • DN 10-125 • Tmax 670 °C (450 °C)
DN 10-15
Anslutning / Connection:
DN 20-50
DN 65-100
Dk
Dk
H
H
d1
d
dp
d
L
dp
d
D2
flänsad ände /
flanged end
D3
instickssvets/
socket weld
d1
L
D1
d1
dp
VALVES FOR POWER INDUSTRY
H
h
h
Dk
EN 1092-1, ISO 7005-1 FLÄNSADE ÄNDAR /
FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
L
do x n
f
g
Material / Material
Komponent / Component
Ventilhus / Body
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 600 °C
Tmax 570 °C
Tmax 670 °C
(P250GH) C22.8 (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
10CrMo9-10 (1.7380)
14MoV6-3 (1.7715)
X10CrMoVNb9-1 (1.4903)
Ventilbröst / Bonnet
DN 15-25 13CrMo4-5 (1.7335)
Spindel / Stem DN 15-65
X39CrNi17-1 (1.4122), X22CrMoV12-1 (1.4923)
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Kägla / Disc DN 80-100
C22.8 (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
Sätesring / Seat ring
10CrMo9-10 (1.7380)
14MoV6-3 (1.7715)
VT9 (DN 10-50), Stellit eller/or
G18 8 Mn (DN 65-100)
X17CrNi16-2 (1.4057), X39CrNi17-1 (1.4122)
X17CrNi16-2
Gjutjärn / Cast iron
Gjutjärn / Cast iron
Handratt / Handwheel
8
X22CrMoV12-1
DN 80-125 X10CrMoVNb9-1 (1.4903)
+ Kägelring / Disc ring G18 8 Mn
VT9, Stellit
Övre spindel / Upper stem
DN
G17CrMo4-5 (DN 32-65) eller/or
13CrMo4-5 (DN 10-25, 80-100)
DN 32-100 G17CrMo5-5 (1.7357)
Svetsade ändar / Standard / Welded ends
d
H
h
Dk
Flänsade ändar / Flanged ends
d1
dp
L
kg
D1
D3
D2
do x n
L
g
f
kg
10
20
12
150
9
9
205
12
140
125
40
85
18 x 4
230
26
2
13,7
15
22
16
150
9
14
205
12
140
130
45
90
18 x 4
230
26
2
13,7
20
28
19,5
160
9
20
266
19
200
150
58
105
22 x 4
260
30
2
16,3
25
35
26,5
160
9
24
266
19
200
22 x 4
260
2
18,3
32
44
32,5
300
30
30
418
23
360
-
-
-
-
-
-
-
-
40
50
38,5
300
30
36
418
23
360
195*
88*
145*
26* x 4*
300
38*
3
45,2
50
62
45
300
30
42
418
23
360
26 x 8
350
42
3
47,0
65
77
59,5
340
40
56
714
45
400
400
51
3
71,3
80
117
93
380
70
76
637
36
500
450
55
3
107,5
100
144
116,5
430
90
92
720
50
500
520
65
3
157,5
125
159
124
500
125
112
750
65
500
600
75
3
220,9
150
160*
200
210*
230
255*
255
275*
300
335*
340
380*
w w w. ar m atur ygroup. cz
68
102
122
138
162
188
105
115*
150
160*
180
26 x 8
200*
30* x 8
200
220*
30 x 8
235
33 x 8
265*
36* x 8
275
33 x 12
310*
36* x 12
30
34*
REGLERVENTIL
CONTROL VALVES
FLÖDESKARAKTERISTIK / FLOW CHARACTERISTICS
Kv Coefficient
Flödeskoefficienten Kv anger flöde (m3/h) vid 15 °C vatten vid ett
tryckfall av 0,1 MPa över ventilen.
Kv Coefficient
A coefficient of flow Kv expresses the rate of flow in m3/h at 15 °C
water with a pressure drop o 0,1 MPa across the valve.
PN 63-160
1,62
3
5
9,9
13,9
22,3
43,4
79,6
114,6
188
294
424
754
H/H100% [ - ]
Andra utföranden med andra detaljer (flödesegenskaper, Δp, Kv and Cv) lämnas på begäran. Datablad med beskrivning kan laddas ned från
www.armaturygroup.cz eller beställas. / Other designs with different working details (flow characteristics, Δp, Kv and Cv) are on request.
Datasheet of such document can be downloaded from www.armaturygroup.cz or on request.
För större tryckfall (~ p2 < 0,5 · p1; högre ljudnivå vid gas och ånga, kavitation för vätskor, förkortad livslängd) rekommenderas teknisk
genomgång. / In case of higher pressure drops (~ p2 < 0,5 · p1; higher noisiness at gases and steam, cavitation for liquids, reduce of service life)
we recommend you technical clarification.
För val av Kv-värden används följande formel: / For selecting Kvs following formula is used:
Kvs = 1,1 ÷ 1,3 • Kv
[m3/h]
[-]
flödeskoefficient (vattenflöde 15 °C, Δp = 1 bar) / flow coefficient (flow water 15 °C, Δp = 1 bar)
tryckfallskoefficient / pressure loss coefficient
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Kv
ζ
Beräkning av Kv-värde / Relation for required calculation of Kv:
Vätska / Liquid
Gas / Gas
Ånga / Steam
DN
c
QN
Qm
Q
T1
p1
p2
Δp
ρ1
ρN
v2
v
[mm]
[m/s]
[m3/h]
[kg/h]
[m3/h]
[°K]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[kg/m3]
[kg/m3]
[m3/kg]
[m3/kg]
Diameter / nominal diameter
medelflödeshastighet vid DN / average flow velocity at DN
normal flödeshastighet (för 0 °C; 0,101 MPa) / normal flow rate (for 0 °C; 0,101 MPa)
massflöde / mass flow
flödeshastighet (för T1, p1) / flow rate (for T1, p1)
abs. inloppstemperatur (T1 = 273 + t °C ) / abs. inlet temperature (T1 = 273 + t °C )
absolut inloppstryck / abs. inlet pressure
absolut utloppstryck / abs. outlet pressure
tryckfall över ventilen (Δp = p1 - p2) / pressure drop across the valve (Δp = p1 - p2)
densitet (för T1, p1) / density (for T1, p1)
normal densitet (0 °C; 0,101 MPa) / normal density (0 °C; 0,101 MPa)
specifik volym för T1 och p2 / specific volume for T1 and p2
specifik volym för T1 och p1/2 / specific volume for T1 and p1/2
w w w. ar m atur ygroup. cz
VALVES FOR POWER INDUSTRY
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Kv/Kvs [ - ]
Flödeskoefficient för standard V40 ventiler / Standard values of Kvs for valves V40 (fully open)
9
KÄGELBACKVENTIL
LIFT-TYPE CHECK VALVES
Användningsområden
Kägelbackventiler är självverkande ventiler som förhindrar
backflöde. De är konstruerade för vatten, ånga, gaser och andra
medier inom kraftteknik, kemisk industri och för andra industrier
beroende på materialval. Kägelbackventiler är inte On-off ventiler.
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
Teknisk beskrivning
Ventilhuset är smides- eller gjutgods beroende på nominell
storlek och nominellt tryck. Käglan monteras i ventilhuset genom
det flänsade ventilhuset. Både käglan och sätet är härdade/
stellitiserade och käglan pressas mot sätet mha en fjäder.
Manövrering
Kägelbackventiler är självverkande.
Application
Lift-type check valves are self-actiong valves preventing the back
flow of the fluid. Designed for water, steam, gases and other fluids
in power engineering, chemical industry as well as other industries
depending on material selection. Lift-type check valves are not
shut-off valves.
Technical description
The body is a forged or a cast depending on nominal size and
nominal pressure. The disc is inserted into the valve body through
the flanged body-cover joint. Both the disc and the seat are hard
faced and the disc is pressed into the seat by a spring.
Operation
Lift-type check valves are self-acting.
Provning
Ventilerna testas enligt EN 12266 som standard. Andra provningar
kan utföras enligt önskemål.
Anslutning till rörledning
Flänsade, svetsade eller speciella ändar (t.ex. gängade eller
instickssvets).
Installation
Kägelbackventiler kan installeras i valfritt läge. Flödesriktningen
ska överensstämma med pilen på ventilhuset.
Testing
Valves are subject to shell strength test, shell tightness test, seat
tightness test and functionality test according to EN 12266 with water
as a standard. If required, other tests may be performed as well.
Connection to the piping
Flanged or welded ends as well as special ends (threaded or socket
welding ends, for instance).
Installation
Lift-type check valves may be installed in any position. The flow
direction shall correspond to the arrow on the valve body.
2
8
9
10
6
4
5
7
3
1
10
w w w. ar m atur ygroup. cz
Position /
Position
Komponent / Component
1
Ventilhus / Body
2
Ventilbröst / Bonnet
3
Sätesring / Seat ring
4
Kägla / Disc
5
Kägelring / Disc ring
6
Spindel / Stem
7
Fjäder / Spring
8
Tätning / Gasket
9
Bultar / Bolts
10
Muttrar / Nuts
KÄGELBACKVENTILER MED FJÄDER
LIFT-TYPE CHECK VALVES WITH SPRING
PN 63-100 • DN 15-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
TYP / TYPE Z16
Anslutning / Connection:
DN 15-40
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 50-200
svetsade ändar /
welded ends
30°
o
d
d
Dw
dp
Dz
d1
d
D2D
Dp
D1
D3
Dz
h
H
H
h
°
60
VALVES FOR POWER INDUSTRY
do x n
do × n
f
f
L
g
L
„G“
gängade ändar /
threaded ends
Tmax 200 °C
„SW“
instickssvets/
socket weld
PTFE, NBR
SGX15CrNiMn188
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
DN 15-40
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
Sätesring / Seat ring
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
X30Cr13 (1.4028), X17CrNi16-2 (1.4057), P250GH (1.0460), 13CrMo4-5 (1.7335)
Kägelring / Disc ring
G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit eller / or PTFE, NBR
Fjäder / Spring
51CrV4 (1.8159)
Packningsringar, tätning / Packing rings, gasket
Grafit / Graphite
Flänsade ändar / Flanged ends
DN
d
D1
GOST
63
100
63
100
G17CrMo5-5 (1.7357)
G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit
Kägla / Disc
PN
Tmax 550 °C
DN 50-200
D3
EN
105
GOST
47
EN
45
Svetsade ändar / Welded ends
D2
do x n
L
g
f
H
h
kg
d1
dp
L
kg
15
20
25
32
40
50
14
19
23
30
38
45
125
135
150
165
175
130
140
155
170
180
58
68
78
88
102
75
90
100
110
125
135
14 x 4
18 x 4
18 x 4
22 x 4
22 x 4
22 x 4
210
230
230
260
260
300
20
22
24
24
28
26
2
2
2
2
3
3
70
75
75
95
95
140
13
13
13
16
18
22
4,0
6,2
8,3
11,5
14,8
15,7
22
27
34
43
49
57
15,5
20,5
26,5
35
41
51,2
160
160
160
230
230
300
2,7
2,7
2,7
5,2
7,7
12,9
65
62
200
205
122
160
22 x 8
340
26
3
170
30
37,5
77
65
340
26,3
80
100
125
150
200
50
65
80
100
125
150
200
73
94
120
144
195
45
62
73
94
120
144
195
210
215
138
162
188
170
200
240
280
345
145
170
180
210
250
290
360
22 x 8
22 x 8
26 x 8
33 x 8
36 x 12
26 x 4
26 x 8
26 x 8
30 x 8
33 x 8
33 x 12
36 x 12
380
430
500
550
650
300
340
380
430
500
550
650
28
30
34
36
42
28
30
32
36
40
44
52
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
195
200
225
300
400
140
170
195
200
225
300
400
40
55
65
70
100
22
30
40
55
65
70
100
40,3
54,0
76,0
151,0
215,0
15,7
37,5
40,3
54,0
76,0
151,0
215
89
115
141
170
265
57
77
89
115
141
170
275
78
104
127
158
215
51,2
65
78
104
127
158
215
380
430
500
550
650
300
340
380
430
500
550
650
27,5
37,2
48,9
101,1
135,0
12,9
26,3
27,5
37,2
48,9
101,1
135,0
250
295
340
405
345
415
195
220
230
265
310
350
315
355
430
212
218
285
102
122
133
158
184
212
138
162
188
218
285
w w w. ar m atur ygroup. cz
11
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
g
KÄGELBACKVENTILER MED FJÄDER
LIFT-TYPE CHECK VALVES WITH SPRING
PN 160 • DN 15-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
TYP / TYPE Z16
Anslutning / Connection:
DN 15-40
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 50-200
H
60
°
30°
h
H
h
svetsade ändar /
welded ends
Dz
dp
Dw
d1
d
o
d
d
Dz
D1
Dp
D3
D2D
VALVES FOR POWER INDUSTRY
do x n
do × n
g
f
f
L
g
L
„G“
gängade ändar /
threaded ends
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
DN 15-40
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
„SW“
instickssvets/
socket weld
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
Sätesring / Seat ring
Kägelring / Disc ring
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
X30Cr13 (1.4028), X17CrNi16-2 (1.4057), P250GH (1.0460), 13CrMo4-5 (1.7335)
Fjäder / Spring
51CrV4 (1.8159)
Packningsringar, tätning / Packing rings, gasket
Grafit / Graphite + Austenitiskt stål / Austenitic steel
Flänsade ändar / Flanged ends
d
D1
GOST
12
G17CrMo5-5 (1.7357)
G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit
Kägla / Disc
DN
Tmax 550 °C
DN 50-200
D3
EN
105
GOST
EN
47
do x n
L
g
f
H
h
kg
d1
dp
L
kg
15
14
75
14 x 4
210
20
2
70
13
4,0
22
17,3
160
2,7
20
19
125
130
58
90
18 x 4
230
22
2
75
13
6,2
28
21,7
160
2,7
25
23
135
140
68
100
18 x 4
230
24
2
75
13
8,3
34
27
160
2,7
32
30
150
155
78
110
22 x 4
260
24
2
95
16
11,5
43
34
230
5,2
40
38
165
88
125
22 x 4
260
28
3
95
18
14,8
51
42
230
7,7
50
45
195
102
145
30 x 4
300
30
3
140
22
15,7
61
50,5
300
12,9
65
62
220
170
26 x 8
340
34
3
170
30
37,5
77
64
340
26,3
80
73
230
133
138
180
26 x 8
380
36
3
195
40
40,3
90
75
380
27,5
100
94
265
158
162
210
30 x 8
430
40
3
200
55
54,0
115
98
430
37,2
125
120
310
315
184
188
250
33 x 8
500
44
3
225
95
76,0
141
120
500
48,9
150
144
350
355
212
218
290
33 x 12
550
50
3
300
100
151,0
180
153
550
101,1
200
195
360
36 x 12
650
60
3
400
110
210,0
275
215
650
145,0
170
430
45
D2
Svetsade ändar / Welded ends
122
285
w w w. ar m atur ygroup. cz
KÄGELBACKVENTILER MED FJÄDER
LIFT-TYPE CHECK VALVES WITH SPRING
PN 250-320 • DN 15-125 • Tmax 600 °C (450 °C)
TYP / TYPE Z16
Anslutning / Connection:
DN 15-25
EN 1092-1, ISO 7005-1 FLÄNSADE ÄNDAR /
FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 32-125
d
d1
dp
d1
dp
h
H
h
H
Svetsade ändar /
welded ends
„SW“
instickssvets/
socket weld
L
VALVES FOR POWER INDUSTRY
L
h
h
H
H
Flänsade ändar /
flanged ends
D2
do x
d
D1
D3
D1
D3
D2
n
do x n
L
g
f
L
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 570 °C
Tmax 600 °C
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
14MoV6-3 (1.7715)
10CrMo9-10 (1.7380)
Sätesring / Seat ring
VT9 eller / or G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit
Kägla / Disc
X20Cr13 (1.4021), P250GH (1.0460)
G 18 8 Mn (1.4370) eller / or Stellit
Packningsringar, tätning / Packing rings, gasket
DN
15
20
Grafit / Graphite + Austenitiskt stål / Austenitic steel
Svetsade ändar / Standard / Welded ends
Anslutning
d1
dp
L
kg
/ Ends No.
Flänsade ändar / Flanged ends
d
H
h
D1
D3
D2
do x n
L
g
f
kg
235
15
130
45
90
18 x 4
230
26
2
8,7
240
15
150
58
105
22 x 4
260
30
2
11,3
240
15
160
68
115
22 x 4
260
34
2
13,3
I
28
16
160
4
14
I
34
23,5
160
4
20
II
34
23,5
160
4
20
III
30
23,5
160
4
20
I
40
26
160
4
24
II
40
26
160
4
24
III
40
26
160
4
24
32
I
44,5
33,3
300
15
32
365
27
-
-
-
-
300
-
-
-
40
I
54
41,4
300
15
38
365
27
195
88
145
26 x 4
300
38
3
30,2
365
27
210
102
160
26 x 8
350
42
3
32,0
57,8
25
50
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Kägelring / Disc ring
I
72
61
300
15
48
II
72
61
300
15
48
III
72
61
300
15
44
IV
78
61
300
15
48
V
78
61
300
15
48
VI
78
61
300
15
44
VII
78
61
300
15
44
65
I
90
68
340
26
62
450
30
255
122
200
30 x 8
400
51
3
80
I
115
86
380
55
76
580
40
275
138
220
30 x 8
450
55
3
93,0
100
I
133
101
430
71
92
620
55
335
162
265
36 x 8
520
65
3
138,5
125
I
159
124
500
91
112
670
65
380
188
310
36 x 12
600
75
3
186,9
w w w. ar m atur ygroup. cz
13
Användningsområden
Filter skyddar rörledningssystemet och dess komponenter mot
föroreningar. De är konstruerade för vatten, ånga och andra
ickerostande gaser och vätskor.
Application
Strainers protect the piping system and its components against
impurities. They are designed for water, steam and other noncorrosive gases and liquids.
Provning
Enligt EN 12266.
Testing
According to EN 12266, shell test with water as a standard.
Anslutning till rörledning
Flänsade, svetsade eller speciella ändar (t.ex. gängade eller
instickssvets).
Connection to the piping
Flanged or welded ends as well as special ends (threaded or socket
welding ends, for instance).
Installation
Y-filter kan installeras i valfritt läge, T-filter får installeras endast i
horisontellt läge och flödesriktningen ska överensstämma med
pilen på filterhuset.
Installation
Y-type strainers may be installed in any position, T-type strainers
may be installed in horizontal position only, the flow direction shall
correspond to the arrow on the strainer body.
Filteroptioner
Screen options
Hål / cm2
Hål storlek i mm
mesh / cm2
mesh size in mm
100
0,4 standard utförande
100
0,4 standard design
200
0,35
200
0,35
400
0,25
400
0,25
600
0,1
600
0,1
- andra optioner efter överenskommelse med leverantören
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
FILTER
STRAINERS
- other options after agreement with supplier
Typ / Type „T“
1
3
5
4
6
14
2
w w w. ar m atur ygroup. cz
Position /
Position
Komponent /
Component
1
Ventilhus / Body
2
Ventilbröst / Bonnet
3
Filtr / Strainer
4
Tätning / Gasket
5
Bultar / Bolts
6
Muttrar / Nuts
FILTER
STRAINERS
TYP / TYPE D71
PN 63-100 • DN 15-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
Anslutning / Connection:
DN 15-40
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 50-200
svetsade ändar /
welded ends
D1
Typ / Type „T“
H
dp
d1
d
DN
D3
D2
VALVES FOR POWER INDUSTRY
f
g
L
„G“
gängade ändar /
threaded ends
„SW“
instickssvets/
socket weld
dräneringsplugg
(i beställning) /
drain plug (in order)
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
DN 15-40
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
Filtr / Strainer
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
Grafit / Graphite + Austenitiskt stål / Austenitic steel
Flänsade ändar / Flanged ends
DN
d
D1
GOST
63
100
63
100
G17CrMo5-5 (1.7357)
X6CrNiTi18 10 (1.4541)
Tätning / Gasket
PN
Tmax 550 °C
DN 50-200
D3
EN
105
GOST
EN
47
45
Svetsade ändar / Welded ends
D2
do x n
L
g
f
H
kg
d1
dp
L
kg
75
14 x 4
210
20
2
70
4,0
22
15,5
160
2,7
2,7
15
14
20
19
125
130
58
90
18 x 4
230
22
2
75
6,2
27
20,5
160
25
23
135
140
68
100
18 x 4
230
24
2
75
8,3
34
26,5
160
2,7
32
30
150
155
78
110
22 x 4
260
24
2
95
11,5
43
35
230
5,2
40
38
165
170
88
125
22 x 4
260
28
3
95
14,8
49
41
230
7,7
50
45
175
180
102
135
22 x 4
300
26
3
140
15,7
57
51,2
300
12,9
65
62
200
205
26,3
80
73
210
215
100
94
125
120
150
144
340
200
195
405
285
345
36 x 12
650
42
50
45
195
102
145
26 x 4
300
30
65
62
220
122
170
26 x 8
340
34
80
73
230
133
138
180
26 x 8
380
100
94
265
158
162
210
30 x 8
125
120
310
315
184
188
250
150
144
350
355
212
218
290
200
195
360
250
295
345
160
22 x 8
340
26
3
170
37,5
77
65
340
133
122
138
170
22 x 8
380
28
3
195
40,3
89
78
380
27,5
158
162
200
22 x 8
430
30
3
200
54,0
115
104
430
37,2
184
188
240
26 x 8
500
34
3
225
76,0
141
127
500
48,9
212
218
280
33 x 8
550
36
3
300
151,0
170
158
550
101,1
3
400
215,0
265
215
650
135,0
3
140
15,7
57
51,2
300
12,9
3
170
37,5
77
65
340
26,3
36
3
195
40,3
89
78
380
27,5
430
40
3
200
54,0
115
104
430
37,2
33 x 8
500
44
3
225
76,0
141
127
500
48,9
33 x 12
550
44
3
300
151,0
170
158
550
101,1
36 x 12
650
52
3
400
215,0
275
215
650
135,0
415
430
285
w w w. ar m atur ygroup. cz
15
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
do x n
FILTER
STRAINERS
TYP / TYPE D71
Anslutning / Connection:
PN 160 • DN 15-200 • Tmax 560 °C (450 °C)
DN 15-40
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
DN 50-200
svetsade ändar /
welded ends
D1
Typ / Type „T“
VALVES FOR POWER INDUSTRY
H
dp
d1
d
DN
D3
D2
do x n
f
g
L
„G“
gängade ändar /
threaded ends
„SW“
instickssvets/
socket weld
dräneringsplugg
(i beställning) /
drain plug (in order)
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
Tmax 530 °C
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
13CrMo4-5 (1.7335)
GP240GH (1.0619)
G20Mo5 (1.5419)
Grafit / Graphite + Austenitiskt stål / Austenitic steel
Flänsade ändar / Flanged ends
d
D1
GOST
16
G17CrMo5-5 (1.7357)
X6CrNiTi18 10 (1.4541)
Tätning / Gasket
DN
Tmax 550 °C
DN 50-200
Filtr / Strainer
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Tmax 450 °C
DN 15-40
D3
EN
GOST
105
EN
45
Svetsade ändar / Welded ends
D2
do x n
L
g
f
H
kg
d1
dp
L
kg
75
14 x 4
210
20
2
70
4,0
22
15,5
160
2,7
2,7
15
14
20
19
125
130
58
90
18 x 4
230
22
2
75
6,2
27
20,5
160
25
23
135
140
68
100
22 x 4
230
24
2
75
8,3
34
26,5
160
2,7
32
30
150
155
78
110
22 x 4
260
24
2
95
11,5
43
35
230
5,2
40
38
165
50
45
195
65
62
220
80
73
230
133
138
100
94
265
158
125
120
310
315
150
144
350
355
200
195
170
430
88
125
22 x 4
260
28
3
95
14,8
49
41
230
7,7
102
145
26 x 4
300
30
3
140
15,7
57
51,2
300
12,9
170
26 x 8
340
34
3
170
37,5
77
65
340
26,3
180
26 x 8
380
36
3
195
40,3
89
78
380
27,5
162
210
30 x 8
430
40
3
200
54,0
115
104
430
37,2
184
188
250
33 x 8
500
44
3
225
76,0
141
127
500
48,9
212
218
290
33 x 12
550
44
3
300
151,0
170
158
550
101,1
360
36 x 12
650
60
3
400
215,0
275
215
650
135,0
122
285
w w w. ar m atur ygroup. cz
FILTER
STRAINERS
TYP / TYPE D71
PN 250-320 • DN 15-50 • Tmax 600 °C (450 °C)
PN 400 På begäran / on request
Anslutning / Connection:
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR /
WELDED ENDS
Typ / Type „T“
H
VALVES FOR POWER INDUSTRY
d1
dp
d
L
Material / Material
Material / Materials
Komponent / Component
Ventilhus, Ventilbröst / Body, bonnet
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
P250GH (1.0460)
16Mo3 (1.5415)
Filtr / Strainer
20
25
32
40
50
Tmax 600 °C
13CrMo4-5 (1.7335)
14MoV6-3 (1.7715)
10CrMo9-10 (1.7380)
Grafit / Graphite + Austenitiskt stål / Austenitic steel
Anslutningsnummer
/ Ends No.
d
d1
dp
H
L
kg
97
160
3,5
97
160
3,5
97
160
3,5
I
14
28
16
I
20
34
23,5
II
20
34
24,5
III
20
30
22
I
24
40
26
II
24
40
27
III
24
40
29
I
32
44,5
33,3
200
300
14,0
200
300
14,0
200
300
14,0
I
38
54
41,4
I
48
72
61
57
II
48
72
III
44
72
54
IV
48
78
60
V
48
78
56
VI
44
78
54
VII
44
78
51
w w w. ar m atur ygroup. cz
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
15
Tmax 570 °C
X6CrNiTi18 10 (1.4541)
Tätning ucpávky / Packing rings
DN
Tmax 560 °C
17
Användningsområden
Kilslidsventiler är konstruerade för vatten, ånga, gaser och andra
medier inom kraftteknik, kemisk industri och för andra industrier
beroende på materialval.
Application
Gate-valves are shut-off valves designed for water, steam, gases
and other fluids in power engineering, chemical industry as well as
other industries depending on material selection.
Teknisk beskrivning
Ventilhuset är smitt i ett stycke i vilket en elastisk kilslid är
monterad genom ventilbröstet. Sätesytorna i kilsliden är härdade/
stellitiserade och centrering av klisliden åstadkommes genom
precisionsbearbetade styrningar i ventilhuset. Sätesringarna
är svetsade i ventilhuset och dessutom härdade/stellitiserade.
Ventilbröst och packbox är tätade med speciell grafittätning
och packningsringar.
Kilslidsventilerna kan på begäran
konstrueras med tryckavlastningssystem. Det finns en option
där ett hål borras på inloppssidan av disken och det används ett
membran, säkerhetsventil eller en bypass-ventil. På begäran kan
kilslidsventilen utrustas med en till tre bypass-ventiler.
Technical description
The body is a forging into which a flexible wedge is inserted
through the yoke-type bonnet or through the pressure seal
bonnet. The seating surfaces of the wedge are hard faced and
proper seating of the wedge is provided for by precision-machined
guides in the body. The seat rings are weld deposited in the body
and hard faced as well. The bonnet and the stuffing box are sealed
with special graphite gaskets and packing rings. The gate valves
can be on request designed with pressure cavity released system
against over pressurizing of body cavity. There is an option of
drilling a hole on a input side of the disc, using diaphragm or safety
valve or making a by-pass. Also upon request, the gate valve can be
equipped with one to three bypass valves.
Manövrering
Handratt,
elektriskt
ställdon,
pneumatiskt
ställdon,
fjärrmanövrering. Ventilerna kan utrustas med en låsanordning.
Operation
Handwheel, electric actuator, pneumatic actuator, remote
operation. Valves can be equipped with a locking device.
Provning
Ventilerna testas enligt EN 12266 som standard. Andra provningar
kan utföras enligt önskemål.
Testing
Valves are subject to shell strength test, shell tightness test, seat
tightness test and functionality test according to EN 12266 with water
as a standard. If required, other tests may be performed as well.
Anslutning till rörledning
Flänsade eller svetsade ändar.
Connection to the piping
Flanged or welded ends.
Installation
Ventilerna kan installeras i vilket läge som helst.
Installation
Valves may be installed in any position.
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
KILSLIDSVENTILER
GATE VALVES
TYP / TYPE S43
6
9
2
7
5
8
Position /
Position
1
Ventilhus / Body
2
Trycktätat ventilbröst /
Pressure seal bonnet
3
Kilslid + stellitiserad yta /
Wedge + overlay
4
Kilslid + stellitiserad yta /
Seat + overlay
5
Spindel / Stem
4
1
3
18
w w w. ar m atur ygroup. cz
Komponent / Component
6
Spindelmutter / Stem nut
7
Segmenterad ring / Segmented ring
8
Tätning / Gasket
9
Packning / Packing
KILSLIDSVENTIL
GATE VALVE
TYP / TYPE S43
PN 63-100 • DN 50-350 • Tmax 600 °C (450 °C)
Anslutning / Connection:
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
Kilslidsventiler kan också levereras i gjutet
utförande – se katalog över stålkilslidsventiler. /
Gate valves can be supplied in cast design
as well - see the Steel gate valves catalogue.
b
Svetsade ändar /
welded ends
Flänsade ändar /
flanged ends
Material / Material
Svetsade ändar / Welded ends
Material / Materials
Komponent / Component
Ventilhus, Ventilbröst, klín /
Body, bonnet, wedge
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 570 °C
Tmax 600 °C
P250GH
(1.0460)
16Mo3
(1.5415)
13CrMo4-5
(1.7335)
14MoV6-3
(1.7715)
10CrMo9-10
(1.7380)
Spindel / Stem
X39CrMo17-1 (1.4122)
Säte + stellitiserad yta /
Seat + overlay
Stellit
Kilslid + stellitiserad yta /
Wedge + overlay
Stellit
Packningsring /Packing rings
Grafit / Graphite
Handratt / Handwheel
Stål / Steel
DN
d1
dp
L
H
h
Dk
kg
PN 63
kg
PN 100
50
61
54
250
463
61
400
28,2
32.2
65
77
70
290
470
77
400
40,9
45,9
80
90
82
310
585
92
500
48,7
49,7
100
115
106
350
590
115
500
70,6
81,6
125
141
131
400
700
140
500
133,9
135,9
150
170
159
450
760
160
700
215,1
228,1
200
222
207
550
930
225
700
260,0
360,0
250
276
258
650
1180
270
800
440,2
591,4
300
325
302
750
1540
325
800
640,6
864,0
350
359
330
850
1600
355
800
814,6
963,8
Flänsade ändar / Flanged ends
PN 63
DN
L
D3
D1
GOST
EN
PN 100
D2
do x n
b
kg
D1
GOST
EN
D2
do x n
b
kg
50
250
102
175
180
135
22 x 4
26
39
195
145
26 x 4
30
43
65
290
122
200
205
160
22 x 8
26
56
220
170
26 x 8
34
61
210
215
170
22 x 8
28
62
230
180
26 x 8
36
63
200
26 x 8
30
97
265
210
30 x 8
40
108
80
310
138
100
350
162
125
400
188
240
30 x 8
34
164
310
315
250
33 x 8
40
166
150
450
218
340
345
280
33 x 12
36
265
350
355
290
33 x 12
44
278
200
550
285
405
415
345
36 x 12
42
335
360
36 x 12
52
437
250
650
345
470
400
36 x 16
46
498
430
39 x 12
60
692
300
750
410
530
460
36 x 16
52
677
585
500
42 x 16
68
1010
350
850
465
525
39 x 16
56
914
655
560
48 x 16
74
1158
250
295
595
600
w w w. ar m atur ygroup. cz
430
500
505
19
VALVES FOR POWER INDUSTRY
L
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
dp
d1
DN
D3
D2
D1
h
do x n
H
Dk
KILSLIDSVENTIL
GATE VALVE
TYP / TYPE S43
PN 160-400 • DN 65-400 • Tmax 650 °C (450 °C)
Anslutning / Connection:
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
EN 1092-1, ISO 7005-1 FLÄNSADE ÄNDAR /
FLANGED ENDS
(på begäran / on request)
B
H (open)
d
d1
dp
HC
d
d1
dp
L
L
Material / Material
Komponent / Component
Ventilhus / Body
Ventilbröst tlakotěsné /
Pressure seal bonnet
Kilslid + stellitiserad yta /
Wedge + overlay
Säte + stellitiserad yta / Seat + overlay
Spindel / Stem
Spindelmutter / Stem nut
Segmenterad ring / Segmented ring
Tätning / Gasket
Packbox / Packing
65/50
80/75
100/75
125/110
150/110
175/125
175/150
200/150
225/175
250/200
250/225
300/225
300/250
350/275
400/300
77
90
115
141
170
180
196
222
248
276
303
325
325
359
411
Tmax 570 °C
13CrMo4-5
(1.7335)
1.0460
1.5415
1.7335
1.0460 + Stellit
1.5415 + Stellit
1.7335 + Stellit
1.0460 + Stellit
1.5415 + Stellit
1.7335 + Stellit
Tmax 600 °C
10CrMo9-10
(1.7380)
Tmax 450 °C
15NiCuMoNb5-6-4
(1.6368)
Tmax 650 °C
X10CrMoVNb9-1
(1.4903)
1.7715
1.7380
1.6368
1.4903
1.7715 + Stellit
1.7380 + Stellit
1.6368 + Stellit
1.4903 + Stellit
1.7715 + Stellit
1.7380 + Stellit
X22CrMoV12-1 (1.4923)
Bronz / Brass 42 3046
1.6368 + Stellit
1.4903 + Stellit
1.6368
1.4903
1.7715
Pressad grafit / Pressed graphite
Pressad grafit / Pressed graphite
dp
L*
HC
360
450
450
500
550
650
650
650
650
800
900
900
1000
1000
1200
425
550
550
696
696
769
840
840
900
1120
1160
1160
1330
1380
1550
Kg utan ställdon /
kg operation free
47, 49
105
107
244
255, 262
317, 325
361, 372
437, 448
511, 590
850, 880
1140
1170
1500, 1530
1700
2050
Topfläns /
Top flange
F10, F14
F14
F14
F14
F14, F16
F14, F16
F14, F16
F14, F16
F16, F25
F16, F25
F25
F25
F25, F30
F30
F30
A
B
H (open)
Dk
Enligt ställdon / Acc. to actuator
d1*
Tmax 530 °C
16Mo3
(1.5415)
Enligt ställdon / Acc. to actuator
DN/d
Material / Materials
Tmax 570 °C
14MoV6-3
(1.7715)
Tmax 450 °C
P250GH
(1.0460)
Enligt beställning / Acc. to order
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
A
Dk
490
640
640
850
850
920
1000
1000
1080
1300
1350
1350
1540
1680
1840
400
400
400
500
500
630
630
630
800
800
F25
F25
F25, F30
F30
F30
Kg med handkraft /
kg with handwheel
48
105
106
250
254
326
380
456
528
730
1150
1180
1500
1700
2050
* Måtten d1 och L kan justeras enligt kundens önskemål. / dimensions d1 and L can be adjusted according to customer request
20
w w w. ar m atur ygroup. cz
KLAFFBACKVENTILER
SWING CHECK VALVES
Manövrering
Klaffbackventiler är självverkande.
Provning
Ventilerna testas enligt EN 12266 som standard. Andra provningar
kan utföras enligt önskemål.
Anslutning till rörledning
Flänsade eller svetsade ändar.
Installation
Klaffbackventiler kan installeras i horisontella rörledningar med
skalet uppåt eller i vertikala rörledningar men flödesriktningen är
nedifrån och uppåt. Flödesriktningen ska överensstämma med pilen
på ventilhuset.
Technical description
The body is made of forged material. The disc is inserted into the
valve body through the pressure seal cover joint or through the
self-sealing body-cover joint. The seat ring is welded in the body
and its seating surface and disc surface of the disc are hard faced.
The cover is sealed by a special graphite gasket. Upon request, the
valves may be equipped with a bypass.
Operation
Swing check valves are automatic devices.
Testing
Valves are subject to shell strength test, shell tightness test, seat
tightness test and functionality test according to EN 12266 with water
as a standard. If required, other tests may be performed as well.
Connection to the piping
Flanged or welded ends.
Installation
Swing check valves may be installed into horizontal pipings with
the cover upwards or into vertical pipings, but the flow direction
is bottom up. The flow direction shall correspond to the arrow on
the valve body.
12
11
2
10
7
9
8
3
1
4
5
6
w w w. ar m atur ygroup. cz
Position /
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VALVES FOR POWER INDUSTRY
Teknisk beskrivning
Ventilhuset är gjort av smidesgods och disken är monterad i
ventilhuset genom ventilbröstet. Sätesringen är svetsad i ventilhuset
och dess sätesyta och diskens diskyta är härdade/stellitiserade.
Ventilbröstet är tätat med en speciell grafittätning. På begäran kan
ventilerna utrustas med en bypass-ledning.
Application
Swing check valves are self-acting valves preventing the back flow
of the fluid. Designed for water, steam, gases and other fluids in
power engineering, chemical industry as well as other industries
depending on material selection. Swing check valves are not shutoff valves.
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Användningsområden
Klaffbackventiler är självverkande ventiler som hindrar backflöde hos
mediet. De är konstruerade för vatten, ånga, gaser och andra medier
inom kraftteknik, kemisk industri och för andra industrier beroende
på materialval. Klaffbackventiler är inte On-off ventiler.
Komponent / Component
Ventilhus / Body
Ventilbröst / Bonnet
Disk / Disc
Säte / Seat
Disk + stellitiserad yta / Disc + overlay
Säte + stellitiserad yta / Seat + overlay
Intern överdel / Internal bonnet
Packning / Gasket
Ring / Ring
Delad ring / Divided ring
Bultar / Bolts
Muttrar / Nuts
21
KLAFFBACKVENTIL
SWING CHECK VALVE
TYP / TYPE L10
PN 63-400 • DN 50-400 • Tmax 650 °C (450 °C)
Anslutning / Connection:
L10.1
L10.2
PN 63, 100 , 160, 250
PN 160, 250, 320, 400
d1
dp
d
D1
D3
D2
H
do x n
H
Flänsade ändar /
flanged ends
d1
dp
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
PN 63 and PN 100 klaffbackventiler kan också fås
i gjutet utförande – se katalog över stryp- och
klaffbackventiler. / PN 63 and PN 100 Swing check
valves are also available in cast design - see the
Butterfly and Check valves catalogue.
EN 1092-1, ISO 7005-1 , GOST 12815-80
FLÄNSADE ÄNDAR / FLANGED ENDS
EN 12627 SVETSADE ÄNDAR / WELDED ENDS
L
L
Svetsade ändar /
welded ends
f
g
Svetsade ändar /
welded ends
L
Material / Material
Komponent / Component
Material / Materials
Tmax 450 °C
Tmax 450 °C
Tmax 530 °C
Tmax 560 °C
Tmax 570 °C
Tmax 600 °C
Tmax 650 °C
P250GH
(1.0460)
15NiCuMoNb5-6-4
(1.6368)
16Mo3
(1.5415)
13CrMo4-5
(1.7335)
14MoV6-3
(1.7715)
10CrMo9-10
(1.7380)
X10CrMoVNb9-1
(1.4903)
Ventilhus / Body
Ventilbröst / Bonnet
Disk / Disc
Säte + stellitiserad yta /
Seat + overlay
Stellit
Disk + stellitiserad yta /
Disc + overlay
Stellit
Packning / Gasket
22
PN 63, 100 - Grafit / Graphite + Austenitiskt stål / Austenitic steel
PN 160, 250, 320, 400 – Grafit / Graphite
w w w. ar m atur ygroup. cz
KLAFFBACKVENTIL
SWING CHECK VALVE
TYP / TYPE L10
PN 63
Flänsade ändar / Flanged ends
d1
dp
L
H
kg
50
62
54
250
170
65
77
69
290
80
91
81
310
100
117
105
125
144
150
172
200
250
D1
D3
GOST
EN
12,0
175
180
190
17,0
200
205
205
22,0
210
215
350
220
33,0
128
400
254
50,0
155
450
305
80,0
340
223
203
550
406
105,0
405
278
253
650
508
200,0
GOST
EN
102
122
250
295
345
D2
do x n
L
g
f
kg
135
22 x 4
300
26
3
18
25
160
22 x 8
340
26
3
133
138
170
22 x 8
380
28
3
32
158
162
200
26 x 8
430
30
3
45
184
188
240
30 x 8
500
34
3
68
212
218
280
33 x 8
550
36
3
100
285
345
36 x 12
650
42
3
153
470
415
345
400
36 x 12
775
46
3
248
D1
D3
VALVES FOR POWER INDUSTRY
Svetsade ändar / Welded ends
DN
PN 100
Svetsade ändar / Welded ends
DN
Flänsade ändar / Flanged ends
d1
dp
L
H
kg
50
62
52
250
170
13,2
195
65
77
66
290
190
18,7
220
80
91
78
310
205
24,2
230
133
100
117
101
350
220
36,3
265
125
144
124
400
254
55,0
310
150
172
450
450
305
88,8
350
200
223
196
550
406
115,5
250
278
244
650
508
220,0
GOST
D2
do x n
L
g
f
kg
102
145
26 x 4
300
28
3
21
122
170
26 x 8
340
30
3
29
138
180
26 x 8
380
32
3
37
158
162
210
30 x 8
430
36
3
52
315
184
188
250
33 x 8
500
40
3
80
355
212
218
290
33 x 12
550
44
3
115
285
360
36 x 12
650
52
3
176
345
430
39 x 12
775
60
3
285
EN
GOST
430
500
505
EN
160
400
DN/d
d1 *
L*
H
kg
65/50
77
dp
360
240
30
80/75
90
450
255
80
105
100/75
115
450
280
125/110
141
500
315
185
150/110
170
550
365
210
175/125
180
650
405
285
175/150
196
650
405
415
200/150
222
650
485
445
225/175
248
650
520
715
250/200
276
800
590
930
250/225
303
900
630
980
300/225
325
900
700
1410
300/250
325
1000
700
1520
350/275
359
1000
760
1710
400/300
411
1200
825
1830
Enligt beställning / Acc. to order
PN
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Tillgängliga utföranden av L10 klaffbackventiler / Production range of swing check valves type L10
* måtten d1 och L kan justeras enligt kundens krav / dimensions d1 and L can be adjusted according to customer request
w w w. ar m atur ygroup. cz
23
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
MÄRKDATA FÖR TRYCK-TEMPERATUR
PRESSURE-TEMPERATURE RATING
Märkdata för tryck-temperatur gäller för svetsade ändar. Values for
flanged ends are acc. to EN 1092-1. Värden för flänsade ändar enligt
EN 109021
Pressure-temperature ratings are for welded ends. Values for
flanged ends are acc. to EN 1092-1.
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
PN 63
Material i ventilhus /
Body material
Temperatur / Temperature:
P250GH (C22.8)
1.0460
16Mo3
1.5415
13CrMo4-5
1.7335
10CrMo9-10
1.7380
14MoV6-3
1.7715
GP240GH
1.0619
G20Mo5
1.5419
G17CrMo5-5
1.7357
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
20 °C
69
77,4
76,2
75
86,3
63
63
73,5
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C
66
60
52,5 46,5 40,5 34,5
27
20,7
70,5
63
57
52,5
45
43,5
42
40,5 39,6 27,9 17,7 14,1
72
67,5
63
60
55,5 52,5 49,5 46,5 45,6 41,1 28,2 23,4 18,3 14,7
12
9,9
70,4 67,4 64,5 61,5 58,5 55,5 52,5 49,5 47,7 40,5 30,9
27
23,4 20,4 17,4 15,3 13,2 11,4 10,2
84,6 82,8 80,1 72,3 67,5 64,8 62,7 60,9 60,4 57,9 44,7 39,3 33,9 29,7 25,8 21,9
58,5 55,5 52,5
48
43,5 40,5 37,5 20,7
63
63
63
61,5
54
51
48
46,5 35,3 27,9 17,7 14,1
67,8 63,5
63
63
62,7
60
57
54
46,2 41,1 28,2 23,4 18,3 14,7
12
-
PN 100
Material i ventilhus /
Body material
Temperatur / Temperature:
P250GH (C22.8)
1.0460
16Mo3
1.5415
13CrMo4-5
1.7335
10CrMo9-10
1.7380
14MoV6-3
1.7715
GP240GH
1.0619
G20Mo5
1.5419
G17CrMo5-5
1.7357
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
20 °C 100 °C
109,5 104,8
122,9 111,9
121 114,3
119 111,7
136,9 134,3
100
92,8
100
100
116,7 107,6
150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C
95,2 83,3 73,8 64,3 54,8 42,9 32,9
100
90,5 83,3 71,4
69
66,7 64,3 62,9 44,3 28,1 22,4
107,1 100
95,2 88,1 83,3 78,6 73,8 72,4 65,2 44,8 37,1
29
23,3
19
15,7
107 102,4 97,6 92,9 88,1 83,3 78,6 75,7 64,3
49
42,9 37,1 32,4 27,6 24,3
21
18,1 16,2
131,4 127,1 114,8 107,1 102,9 99,5 96,7 95,8 91,9
71
62,4 53,8 47,1
41
34,8
88
83,3 76,1
69
64,2 59,5 32,8
100
100
97,6 85,7 80,9 76,1 73,8
56
44,2
28
22,3
100,8 100
100
99,5 95,2 90,4 85,7 73,4 65,2 44,7 37,1
29
23,3
19
-
PN 160
Material i ventilhus /
Body material
Temperatur / Temperature:
P250GH (C22.8)
1.0460
16Mo3
1.5415
13CrMo4-5
1.7335
10CrMo9-10
1.7380
14MoV6-3
1.7715
15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
GP240GH
1.0619
G20Mo5
1.5419
G17CrMo5-5
1.7357
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
20 °C 100 °C
175,2 167,6
197
179
194 182,9
190,5 178,7
219
215
260
260
160
149
160
160
186,7 172,1
150 °C
152,4
160
171,4
171,2
210
260
141
160
161,2
200 °C
133,3
144,8
160
163,8
203
260
133
160
160
250 °C
118,1
133,3
152,4
156,2
183,6
260
122
156
160
300 °C
102,9
114,3
141
148,6
171,4
258
110
137
159
350 °C
87,6
110,5
133,3
141
164,6
249
103
130
152
400 °C
68,6
106,7
125,7
133,3
159,2
224
95,2
122
145
450 °C
52,6
102,9
118,1
125,7
154,7
157
52,5
118
137
480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C
100,6 70,9
45
35,8
115,8 104,4 71,6 59,4 46,5 37,3 30,5 25,1
121,1 102,9 78,5 68,6 59,4 51,8 44,2 38,9 33,5
29
25,9
153,3 147 113,5 99,8 86,1 75,4 65,5 55,6
89,7 70,8 44,9 35,8
117
104
71,6 59,4 46,4 37,3 30,4
-
PN 250
Material i ventilhus /
Body material
Temperatur / Temperature:
P250GH (C22.8)
1.0460
16Mo3
1.5415
13CrMo4-5
1.7335
10CrMo9-10
1.7380
14MoV6-3
1.7715
15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
24
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
20 °C
274
307
302
298
342
400
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C
262
238
208 184,5 160,7 136,9 107,1
280
250
226
208 178,6 172,6 166,7
286
268
250
238
220
208
196
279
268
256
244
232
220
208
336
329
318
287
268
257
249
400
400
400
400
400
389
350
450 °C 480 °C
82,1
160,7 157,1
184,5 181
196,4 189,3
242
240
245
-
500 °C
110,7
163,1
160,7
230
-
w w w. ar m atur ygroup. cz
520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C
70,2
56
111,9 92,9 72,6 58,3 47,6 39,3
122,6 107,1 92,9
81
69
60,7 52,4 45,2 40,5
177,4 156 134,5 117,9 102,4 86,9
-
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
MÄRKDATA FÖR TRYCK-TEMPERATUR
PRESSURE-TEMPERATURE RATING
Märkdata för tryck-temperatur gäller för svetsade ändar. Values for
flanged ends are acc. to EN 1092-1. Värden för flänsade ändar enligt
EN 109021
Pressure-temperature ratings are for welded ends. Values for
flanged ends are acc. to EN 1092-1.
PN 320
20 °C
350
393
387
381
438
510
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C
335
305
267
236
206 175,2 137,1 105,1
358
320
290
267
229
221
213
206
201 141,7 89,9
366
343
320
305
282
267
251
236
232
209 143,2
357
342
328
312
297
282
267
251
242
206
157
430
421
407
367
343
329
318
309
307
294
227
510
510
510
510
510
498
448
314
-
530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C
71,6
118,9
93
74,7
61
50,3
137,1 118,9 103,6 88,4 77,7
67
57,9 51,8
199,6 172,2 150,9 131 111,2
-
PN 400
Material i ventilhus /
Body material
Temperatur / Temperature:
P250GH (C22.8)
1.0460
16Mo3
1.5415
13CrMo4-5
1.7335
10CrMo9-10
1.7380
14MoV6-3
1.7715
15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
X10CrMoVNb9-1
1.4903
Temperatur / Temperature:
PN 160
PN 250
PN 320
PN 400
PN 630
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
20 °C
438
491
484
476
548
640
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 480 °C 500 °C 520 °C 530 °C 540 °C 550 °C 560 °C 570 °C 580 °C 590 °C 600 °C
419
381
333
295
257
219 171,4 131,4
448
400
362
333
286
276
267
257
251 177,1 112,4 89,5
457
429
400
381
352
333
314
295
290
261
179 148,6 116,2 93,3 76,2 62,9
447
428
410
390
371
352
333
314
303
257 196,2 171,4 148,6 129,5 110,5 97,1 83,8 72,4 64,8
537
526
509
459
429
411
398
387
383
368
284
250
215 188,6 163,8 139
640
640
640
640
640
623
560
392
-
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
450 °C
244
381
488
610
960
480 °C
235
367
469
587
924
500 °C
197
307
393
491
774
520 °C
168
262
335
419
660
530 °C
153
239
306
383
603
540 °C
139,4
218
279
349
549
550 °C
126,5
198
253
316
498
560 °C
114,3
179
229
286
450
570 °C
102,1
160
204
255
402
580 °C
91,4
142,9
183
229
360
590 °C
80,8
126,2
162
202
318
600 °C
71,6
111,9
143,2
179
282
610 °C
63,2
98,8
126,5
158,1
249
620 °C
55,6
86,9
111,2
139
219
630 °C
49,5
77,4
99
123,8
195
640 °C
42,7
66,7
85,3
106,7
168
650 °C
37,3
58,3
74,7
93,3
147
Om kundens förutsättningar tillåter kan tillverkaren bekräfta högre märkdata för tryck-temperatur än de data som anges i tabellerna ovan. /
Based on the customers´ requirements the manufacturer may confirm higher pressure-temperature ratings than stated in the charts
above mentioned.
w w w. ar m atur ygroup. cz
25
VALVES FOR POWER INDUSTRY
Maximalt tillåtet tryck (bar g) / Maximum Allowable Pressure - PS in bar
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Material i ventilhus /
Body material
Temperatur / Temperature:
P250GH (C22.8)
1.0460
16Mo3
1.5415
13CrMo4-5
1.7335
10CrMo9-10
1.7380
14MoV6-3
1.7715
15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
CERTIFIERING / CERTIFICATION
Certifiering enligt ČSN EN ISO
9001:2009 / QMS Certificate acc.
to ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikat enligt ČSN EN ISO
14001:2005 / EMS Certificate acc.
to ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikat för svetsning enligt
EN ISO 3834-2 / QMS Certificate in
welding acc. to EN ISO 3834-2
Certifikat enligt PED 97/23/EC f
ör S43 / Certificate acc. to
PED 97/23/EC for S43
Deklaration om överensstämmelse enligt
Technical direction of Russian federation
No. 753 / Declaration of conformity
acc. to Technical direction
of Russian federation No. 753
Deklaration om överensstämmelse
enligt UkrSEPRO / Declaration
of conformity Promtest acc.
to UkrSEPRO
26
w w w. ar m atur ygroup. cz
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
VALVES FOR POWER INDUSTRY
TYPNUMMER / TYPE NUMBER COMPOSITION
Tillverkarens (Leverantörens ) identifiering / Manufacturer´s (Supplier´s) identification
Material i ventilhus / Body material
Ställdon / Operation
Anslutning till rörledning / Connection to piping
S43.55 DN 100 PN 100 234 AG
V46 - kägelventiler / globe valve
V40 - reglerventil / control valve
Z16 - kägelbackventil / lift-type check valve
D71 - filter / strainer
S43 - kilslidsventil / gate valve
L10 - klaffbackventil / swing check valve
Ventildesign / Body design
för typ / fot type V40, V46, S43
1 - smitt ventilhus, bultat bröst /
forged body, bolted bonnet
5 - smitt ventilhus, trycktätat bröst /
forged body, pressure seal bonnet
för typ / for type Z16
1 - gjutet eller smitt ventilhus, bultat bröst /
casting or forged body, bolted bonnet
2 - gjutet eller smitt ventilhus, gängat brös /
casting or forged body, threaded bonnet
5 - gjutet eller smitt ventilhus, trycktätat bröst /
casting or forged body, pressure seal bonnet
för typ / for type L10
1 - smitt ventilhus, bultat bröst /
forged body, bolted bonnet
2 - smitt ventilhus, trycktätat bröst /
forged body, pressure seal bonnet
3 - casting, bolted bonnet /
casting, bolted bonnet
4 - gjuten, trycktätat bröst /
casting, pressure seal bonnet
för typ / for type D71
1 - gjuten eller smitt bröst /
casting or forged body, upper bonnet
3 - gjutet eller smitt bröst /
casting or forged body, bottom bonnet
Material, trim / Sealing surface material
1 - 13Cr x 13Cr
2 - rostfritt stål x rostfritt stål / stainless steel x stainless steel
3 - rostfritt stål x stellit / stainless steel x stellit
4 - metall x gummi / metal x rubber
5 - stellit x stellit / stellit x stellit
6 - grundmaterial x grundmaterial /
basic material x basic material
7 - 13Cr x rostfritt stål / 13Cr x stainless steel
8 - 13Cr x stellit / 13Cr x stellit
Anslutning till rörledning / Connection to piping
1 – flänsade ändar / flanged ends
2 – svetsade ändar / welded ends
3 – gängade ändar / threaded ends
4 – instickssvets / socket welding ends
VENTILER FÖR KRAFTINDUSTRI
Ventiltyp / Valve type
VALVES FOR POWER INDUSTRY
Tryckklass / Nominal pressure
Ventilstorlek / Valve size
Material, trim / Sealing surface material
Ventildesign / Body design
Ventiltyp / Valve type
Manövrering / Operation
1 – handratt / hand wheel
2 – växellåda / gear-box
3 – elektriskt ställdon / electric actuator
4 – pneumatiskt, hydrauliskt, el-hydrauliskt ställdon och
kombinationer av dessa / pneumatic, hydraulic, el.-hydraulic actuator and their combination
5 – úprava pro ovládání / endast spindel
7 – samočinné / självverkande
8 – förlängning / extention
Material i huset / Body material
0 - rostfritt stål / stainless steel
2 - legeringsstål / alloy steel
3 - smitt legeringsstål / forged alloy steel
4 - smitt kolstål / forged carbon steel
5 - kolgjutstål / carbon cast steel
Tillverkarens (Leverantörens) identifiering /
Manufacturer´s (Supplier´s) identification
AG – ARMATURY Group a.s.
Data som anges i katalogen är inte föremål för ändringar, för en beställning och leverans av godset är data som nämns i resp. specifikationer
obligatoriska. / Data mentioned in the catalogue are not subject to changes, for an order and delivery of the goods are obligatory the data
mentioned in respective specifications.
w w w. ar m atur ygroup. cz
27
SWEDEN
SVERIGE
DENMARK
DANMARK
FINLAND
FINLAND
Askalon AB
Main Office
Service- and Education centre
Address: Nolgårdsvägen 11
Delivery Address: Skraggevägen 1
S-663 41 Hammarö, SWEDEN
Phone +46 54 57 92 00
Fax +46 54 53 18 51
[email protected] www.askalon.se
Askalon AB, branch in Denmark
Generatorvej 8A
DK-2730 Herlev
DENMARK
Phone +45 70 70 12 75
[email protected]
www.askalon.dk
Askalon AB, branch in Finland
Hakamäenkuja 5
01510 Vantaa
FINLAND
Phone +358 207 416 200
Fax +358 9 694 0387
[email protected]
www.askalon.fi
Företaget ARMATURY Group a.s. reserverar rätt till ändringar av tekniska produktspecifikationer och är inte ansvarigt för ev. feltryck.
The ARMATURY Group a.s. company reserves the right for changes of technical products-specifications, and is not responsible for incidental misprints.
Utfärdad i September 2013 / Issued in September 2013
WWW.ARMATURYGROUP.CZ
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Pediatrics

86 cards

British paediatricians

21 cards

Create Flashcards