Fredag 2014-05-30

advertisement
ÅMÅLSTRAVET
FREdag 30 MAJ
första start 18.30
ÅM20130710
PremA
veT
Idealtid varmblodiga 1.35 - 1.28, kallblodiga 2.10 - 2.00.Ingen vadhållning i detta
lopp.
Premielopp
Mörkbrun
Start kl 19.22 • Ingen vadhållning i detta lopp
0m 1.22,0
0m
0m
0m
0m
1.16.2 (1)
1.17.0 (1)
1.15.5 (1)
1.15.5 (1)
0m
0m
0m
0m
1.16.0 (1)
1.15.1 (1)
1.13.5 (1)
1.14.2 (1)
0m
0m
0m
0m
0m
0m
Premielopp.
1.14.9 (1)
1.15.2 (1)
1.13,0
1.13.0 (1)
1.13.8 (1)
1.13.8(1)
0m 1.14.8 (1)
0m 1.14.9 (1)
0m 1.12.4 (1)
h/v Ulsrud Igel
s
Trolltyra
Auto h/v gonagas
s
moa mollyn
Kallblod 4 år
Volt h/v H.g. Elessar
s
Eldmi
Auto h/v mattis
s
Il Lita
Kallblod 5 år
Volt h/v Polar Front
s
Trolla R.B.
Auto h/v Raggmunken
s
Rilum Pila
Kallblod 6 år o äldre
Volt h/v Höibygnisten
s
Ternetyra
Auto h/v grorud max
s
Bol Frökna
001022
120903
070717
090922
2120m
2080m
2080m
1680m
1.30.8 (1)
1.32,9(1)
1.30.9 (1)
1.30.4 (3)
080928
050424
060730
990711
2120m
2080m
1680m
2080m
1.29.1 (1)
1.31.3 (1)
1.29.2 (1)
1.32.7 (1)
000730
000806
090922
040704
2100m
2080m
1680m
1680m
1.26.8 (1)
1.31.5 (1)
1.29.7 (1)
1.28.4 (1)
050604
070826
030727
080725
2100m
2140m
1680m
2080m
1.24.7 (1)
1.27.6 (1)
1.27.1 (1)
1.27.2 (1)
TORPS COGNAC
2,ljbr. h. e Banker Hall -
13:
1
JULIUS STAR
2,ljbr. h. e Juliano Star -
2
2080:1
Winning Gold e Good As Gold
ÅM20130710
13:
2
0
12:
Kvalificeringslopp.
Uppf: Andersson Birgitta, Kungsbacka
Äg: Andersson Birgitta, Kungsbacka
Mblå, vitt axelp & diag.ränder; mblå
Ingen vadhållning i detta lopp.
Mahony Paw
Kval1
År
Kvallopp
Ljusblå
Start kl 19.37 • Ingen vadhållning i detta lopp
MELLERUD
1
TRAVKLUBB
JETSET LINDA
9,mbr. s. e Ganymede -
Becontree e Kosar
Uppf: Olsson Mats & Christina
Äg: Delotek AB, Linköping
Gul, brun krage och manschetter; gul
Lundgren Hans-Olof
COREL
6,mbr. s. e Muscles Yankee -
PRIS 30 KR NR 04/2014
0
12:
Twinkel Star e Desert Night
Uppf: Jacobson Sven-Gunnar & Carlsson Dan R
Äg: Carlsson Dan R & Twinkel Star HBJ HB
Svart, grå axelp med klaffar,ärmb; grå
Söderkvist Stefan (Carlsson Dan R) a
2080:1
13: 0 0-0-0 0
*19,2K
2
13: 0 0-0-0 0
Aa
Aa
Aa
Aa
År
*17,6M
Å
Rönning Anna (Frisell Bengt) a
8,br. v. e Yankee Mustang -
Å
Ö
F
F
Ax
Svanstedt Å
2100:1
13: 0 0-0-0 0
01/12 -5
01/12 -5
03/12 -8
06/12 -10
27/4 -k
*16,3AK
17,5M
1800
1800
1800
1800
1/ 2140
17,2AM
12: 0 0-0-0 0
Baroness Zeun e Zoot Suit
Ingves P
www.mellerudstravklubb.se
Uppf: Altin Per-Erik & Bodin Anders
Svanstedt Å
2 Äg:
Frisell Bengt, m fl
Svanstedt Å
Svart, grå rundel,grå/vit revär; svart
Svanstedt Å
LEXINGTON S.I.R.
*21,2M
12: 4 1-1-0 16,3a 13.671
Lassen F M
Lassen F M
Lassen F M
Lassen F M
Lundgren H-O
10/11 -9
10/11 -2
11/11 -10
11/11 -2
11/11 -2
18,9AM
12: 0 0-0-0 0
2/ 2140
5/ 2100n
1/ 2160
11/ 2140
4/ 2140
Tot: 11 5-1-0
1 16,3 a
2 16,6 a
d
0ag
d
11ag
k 20,5 ------
Tot: 6 2-0-0
6 18,6 g x x
7 18,5ag x x
1 17,6
xc
6 17,2 a x c
5 17,9 a x c
49.315
78
27
21
81
ejg
-
44.000
36
19
37
53
28
25’
17’
20’
25’
20’
35.000
Tot: 19 0-0-1
DALSLANDS TRAVSÄLLSKAP
KONTAKTUPPGIFTER
Adress Box 67, 662 22 Åmål
STYRELSE
Johan Abenius (ordf ), Jörgen Wiman (v. ordf.),
Lena Karlsson, Marcus Hultman, Roger Anderberg, Kurt Svensson, Tomas Eklund och Ingela
Liljestrand-Roth (sekr.).
Bankgiro 701-0069
Internet amalstravet.com
Telefon 0532-166 40
Inskrivning 0532-663 83
ENTRÉPRISER
Entrén öppnar två timmar före första start
Entré 50 kr. Drive-in 40 kr.
Resultattelefon 0771-10 20 56
FUNKTIONÄRER TÄVLINGSRUTINER ÅMÅL
Måldomare
Göran Svensson
Måldomarnämnd
Göran Lundahl
Ragnvald Olsson
Ulf Hallerstedt
Bandomare
Jan-Inge Gustavsson
Bandomarnämnd
Leif Gustavsson
Arne Florqvist
Huvudstarter
Gert Eriksson
Banveterinär
Isak Strandvik
Speaker
Jan-Eric Thorin
Löpningsreferent
Sylve Johansson
Totochef
Pirjo Hagelbrand
Lars Denke (v. totochef)
Ekipagekontrollant
Bengt Carlsson
Mats Persson
PARKERING
STALLOMRÅDE
Parkeringsplatser för
hästtransporter anvisas
av parkeringsvakt.
Personbilsparkering på
stallbacken endast för
aktiva aktuell tävlingsdag.
Samling till defilering sker på stallbacken i anslutning till uppfarten till banans södra del.
Kallelse till defilering sker genom högtalare och sker
några minuter efter det att föregående lopp gått i
mål. Tidangivelse om tid kvar till defilering finns på
taket till veterinär och inskrivningsbyggnad. Vi lägger
stor vikt vid att defileringen sker i rätt tid, samlat och
i rätt nummerföljd.
Provstarter
Provstarter sker efter att defilering passerat måldomare och publikplats. Den skall ske på upploppsrakan
framför publikplatserna.
Värmning
Värmningar kan ske på banan före tävling och mellan
loppen. Läs under ”Priscermoni”. Ev tillfälliga begränsningar meddelas. Observera att säkerhetsväst
alltid skall användas vid ridning. Se ST:s reglemente §
47. Från 2010 gäller att säkerhetsväst är obligatorisk
i alla lopp för körsvenner med ny licens. Från 2012
gäller obligatoriet samtliga deltagande körsvenner.
Priscermoni
Prisutdelning sker från vinnarcirkeln på publikplats.
Under prisutdelningsceremonin de två innersta
spåren användas i rätvarv. OBS! Vid värmning under
prisutdelning skall alltid yttersta försiktighet iakttas.
Diskvalifikation
Diskvalifikation av häst meddelas genom högtalare
från bandomartornet på innerplan. Hästens nummer
sätts upp i fönstret på bandomartornet.
Bestraffning
Information om ev. bestraffning sker genom uppsättning av resultatlistor placerade på den södra gaveln
av inskrivning och veterinär under tid till defilering.
Enligt 64§ så skall häst och körsven vara tillgängliga
för måldomarnämnds eller banveterinärs eventuella
utredning efter lopp och får därför ej lämna stallområdet förrän tidigast 15 minuter efter avslutat lopp.
Värmning under sadel
Observera att säkerhetsväst alltid skall användas vid
ridning. Se STC:s reglemente §47.
BANAN
Alkotest
Alkotest sker i inskrivningen. Alla deltagande körsvenner skall utföra alkotest.
Skoinformation
Lämnas enl. ST:s reglemente. Tel inskrivningen:
0532-66383
Boxlistor
Boxlistor lämnas ut av stallvakten. Listor finns även
uppsatta vid stallentrén, på väggen vid stall 1-4
och vid inskrivningen. Eventuella parkeringsplatser
för hästtransporter anvisas av stallvakten vid infart
till travbanan. Personbilsparkering på stallbacken,
endast för aktiva aktuell tävlingsdag.
Identifiering och provtagning
Identifiering och provtagning av häst sker vid provtagningsstallet ( stall 2, dopingstallet) Personal nås
via mobiltelefon: 0702-574256
Olycksfall
Vid eventuella skador och/eller olycksfall finns
förbandsmaterial i inskrivningen, sekretariatet,
måldomartorn och startpersonalen.
Åmålstravet har alltid sjuksköterska och/eller läkare
på plats vid tävlingar oftast också ambulans.
Sjukvårdspersonal nås via mobiltelefon:
0702-25 66 51 eller inskrivning och sekretariat.
Veterinär
Veterinär kan sökas via inskrivning.
Veterinärens kontor finns i den södra delen av
inskrivningen. Veterinärn finns oftast vid defileringsvolten eller i körkontrollantens torn vid upploppskurvan.
Hovslagare
Kan nås på tel. 070-714 13 25.
Nummertecken
Nummertecken hämtas och återlämnas väl rengjorda
i inskrivningen. Te. 0532-66383.
Materialfel i samband med lopp.
Anspänningsbox för åtgärdande av materialfel finns
vid K-stallet, närmast defileringsvolten
BANAN
Lotteriinspektionen utövar tillsyn och kontroll av spe i samband
med hästtävlingar. Under den tid hästtävling pågår finns en statens
kontrollant. Kontakta totochefen.
2
Fredagsmys
på travet!
Med Melleruds travklubb!
Melleruds Travklubb, Sveriges största, har ett mångårigt stort engagemang på Åmålstravet, sedan många år tillbaka har också travklubben
en egen travdag. Nu är det dags igen och vi välkomnar klubben och dess
ideellt arbetande medlemar!
(aktiva, publik och lokalt näringsliv) är lika
betydelsefulla för att nå bästa möjliga resultat och trivsel, det gäller att vi tillsammans
jobbar mot samma mål!
Det är kul att se att så många väljer att besöka
oss på våra tävlingsdagar vilket ger en trevlig
inramning för oss alla runt banan, sportsliga
höjdpunkter att se fram emot i sommar är
naturligtvis V86-dagen den 25 juni, Bluestravet den 9 juli och vår eget ”the right way”
den 3 augusti, så boka upp dessa dagar för
en trevlig upplevelse i travets tecken här på
Åmålstravet.
För oss på Åmålstravet är det ovärderligt och
helt avgörande med alla engagerade och intresserade ideella krafter, jag tänker då inte
bara på travklubben, utan det är ett stort antal personer som alla bidrar med mycket kunskap och ett underbart engagemang på sin
fritid, vi är väldigt tacksamma för detta och
vi vill passa på att rikta ett stort tack, tillsammans är vi starka!
För egen del väntar en spännande och rolig
framtid med mitt nya uppdrag här på Åmålstravet, sedan drygt en vecka tillbaka är jag
nu på plats och jag måste säga att jag känner mig varmt välkommen och har fått ett bra
mottagande. En del av mitt uppdrag är att
banan skall vara levande och att det ska vara
en ”vi” känsla runt banan, då är det viktigt att
vi alla respekterar varandra och inser att alla
Med dessa rader vill jag hälsa Er alla varmt
välkomna till kvällens tävlingar, Nu kör vi!
Roger Moström
FÖRBUD mot BARNVAGNAR på stallområdet!
Utbetalning av vinster. Vinst skall vara avhämtad senast 30 dagar efter tävlingsdag. Dalslands Travsällskap har länsstyrelsens
tillstånd att för måldomarenämnd och publik TV-bevaka loppen på
Åmål.
Annonspris 7 kr/mm (exkl. moms och reklamskatt)
Ansvarig utgivare: Johan Abenius
Eftertryck av programmet helt eller delvis förbjudes.
Banbredd vid startplatserna:
1 680m 21,0, 2 080m 22,0. Upploppets längd 105 m • Bankod 29
CHEFEN HAR ORDET
DAGENS HÅLLTIDER
16.30
Entréerna öppnas
17.30
Provstart bakom startbilen
17.30
Totokassorna öppnas
17.55Kval/premie/monté
18.30
19.41
21.45
3
Start lopp 1 Start lopp 4 (V5-1)
Start lopp 10
32
ÅM20140530
Kvalificeringslopp.
Kval- och premietider kallblod
Kval- och premietider varmblod
1.28,02-åriga
1.25,03-åriga
Ingeno.vadhållning
1.23,0
4-åriga
äldre
1.23,0 (M) 4-åriga o. äldre
1.28-1.35 Premie
Kval3
KVAL
Start
17.55
Defilering
17.50
2080:1
5,mfux v. e Zerberus -
Staceys Call e Callit
Uppf: Hultberg Dan, Hallsberg
Äg: Brodin Rickard, Frändefors
Vit/blå/grå 3-delad, blå/grå rev; blå
Hultman Marcus
NACHADA
Gefion Vang e Copiad
Uppf: Egertoft Helena, Halmstad
Äg: Gyllenberg-Andersson Katarina, Tösse
Vit, blå/vit/röd vinkel & ärmrev; vit
Andersson Jan P (Andersson Ruth J) a
Premie Monté
Åm 09/12 -k
16,4M
Andersson O J
Jakobsson M
Andersson O J
Andersson O J
Andersson O J
2100:1
6,mbr. s. e Love You -
Nice Alpha e Alf Palema
Uppf: Stall Ten Sharp Hörby AB
Äg: Pawi HB, Bräkne-Hoby
Svart, grå rundel,grå/vit revär; svart
Rönning Anna (Palmqvist Dennis)
Ingves P
Andersson J P
Palmqvist D
Palmqvist D
Palmqvist D
2,svbr. s. e Slått Eld -
Hammars Saga e Bork Rigel
Uppf: Nygren Jürgen & Ulla-Britt
Äg: Stall Hammarsborg
Grå, blå vinkel; grå
Albinsson Bjarne (Nygren Jürgen) a
2120:1
14:
3/ 2080
10/12 -11
04/13 -1
04/13 -4
04/13 -10
05/13 -5
1/ 2140
3/ 2140
1/ 2140
3/ 1640
10/ 2140
Å
20/2 -9
Dr
11/3 -3
Å
3/4 -10
Dr 14/4 -4
Åm 25/4 -8
13:
5/ 2160
2500
6/ 2140
2500
2/ 2080
ejg
66.300
Tot: 12 1-3-2
1 18,2 a
6 16,4 a
4 17,6
3 15,5 a
0 17,8 a
16,3AM
13: 18 0-0-1 16,3 21.250
0
Tot: 0 0-0-0
k 25,3 g --
15,5AK
13: 4 0-0-1 17,6 12.300
Hd
F
F
År
F
16,3M
14: 5 0-1-0 17,2 15.332
HAMMARS CINA
4
Sammanlagt fem duktiga yrkesmän står redo att på ett
professionellt sätt ta hand om Edra hästar.
13: 0 0-0-0 0
Nilsen P L
14: 0 0-0-0 0
NICE LOVE
3
14: 0 0-0-0 0
2
6,mbr. v. e Skogans Orlov -
2
1.45,0 (M) 5-åriga o. äldre
1.55,0-2.10,0 Premie
Kval/monté/premie
TORNADO WAY
1
1.55,02-åriga
1.50,03-åriga
i detta
1.42,0 lopp.4-åriga o. äldre
7
2
4
7
0
c
c
c
c
c
c
c
c
x
x
27
110
45
20
138
Tot: 36 1-3-1
17,6
17,2 a
17,2 g
19,5 17,5 a
xx
-cc
-cc
20’
25’
25’
15’
25’
97.582
407
77
221
51
75
30’
10’
12’
0
Grattis till segern
på Åmålstravet.
Vinnartavlor, tröjor och musmattor med bild på din häst
beställer du på www.aln.se eller telefon 08 - 366 480.
banreKo
rd ÅmÅlS
ÅM2013
0710
TraveT
Varmblod
2 år
Volt
Varmblod gg´s magic Dream
3
121012
Volt h/v år
1680m
m.T. golde
1.22,0
n Boy
s
h/v Ulsru
Auto h/v Soldiers memory 110706 2080
d Igel
m 1.16.
mellby Rege
100616
s
2 (1)
nt
2080m
001022
s
Auto h/v Trolltyra
070909
1.17.0 (1)
2120m
Varmblod Pina Colada
gonagas
2080m
120903
1.30.8 (1)
4
110807
1.15.5 (1)
2080m
s
Volt h/v år
1680m
070717
1.32,9(1)
Bean Stree
Kallblod moa mollyn
1.15.5 (1)
2080m
4
p
090922
s
1.30.9 (1)
Volt h/v år
020505
1680m
Auto h/v Vicky Chess
H.g. Eless
1680m
1.30.4 (3)
Conrads
090506
1.16.0 (1)
ar
s
Comet
2100
080928
s
m 1.15.
Auto h/v Eldmi
050807
2120m
Varmblod La Belle Etoile
1 (1)
mattis
1680m
050424
1.29.1 (1)
5
040620
1.13.5 (1)
2080m
s
Volt h/v år
Il
1680
0607
Lita
1.31.3
m 1.14.
30 1680
Chendo
Kallblod
2 (1)
Rock
5
m 1.29. (1)
990711
s
Volt h/v år
2 (1)
050424
2080m
Auto h/v magnolia River
Polar
1680
1.32.
m 1.14.
Front
Agobra Rubin
7 (1)
011021
s
9 (1)
1680m
000730
First on
Auto h/v Trolla R.B.
120704
1.15.2 (1)
2100m
Line Sec
Raggmunk
2080m
000806
s
1.26.8 (1)
Dancing
070826
1.13,0
en
2080m
s
Avenue
1680m
090922
1.31.5 (1)
Kallblod Rilum Pila
060827
1.13.0 (1)
1680m
Varmblod Lady´s Photo
6
1680m
040704
1.29.7 (1)
6
Volt h/v år o äldre
091018
1.13.8 (1)
1680m
Volt h/v år o äldre
Höibygnist
1680m
1.28.4 (1)
Doubledea
1.13.8(1)
s
ler
Ternetyra en
050604
s
Vilma
Auto
0205
2100m
girl
31 1680
h/v groru
Auto h/v
070826
1.24.7 (1)
d max
m 1.14.
Prime
080829
2140m
s
8 (1)
Bol Frökn
1680m
030727
1.27.6 (1)
070805
a
1.14.9 (1)
1680m
1680m
080725
1.27.1 (1)
1.12.4 (1)
2080m
1.27.2 (1)
PremA
Premielop
p.
Idealtid
varmblod
lopp.
iga 1.35
-
Mörkbrun
TORPS
Start kl
COGNAC
2,ljbr. h.
2
År
2,ljbr. h.
R
e Juliano
ÅM2
Star
Winn0130
ing Gold
710e Good Uppf:
Kval1
Ljusblå
1
LINDA
9,mbr. s.
e
lodiga 2.10
- 2.00.Inge
n vadhållnin
p
Ingen vad
hållning
2080:1
12:
0
Vi hälsar alla hästägare som har häst till
start idag, välkomna till hästägarnas stuga
nere vid banan på kaffe och bulle!
Kvalificerin
Ingen vadh
12:
gslopp.
ållning i
Start kl
19.37
Becontree Ganymede Uppf: Olssoe Kosar
Äg: Delot n Mats & Christ
Gul, brun ek AB, Linköping ina
Lundgren krage och mans
chetter;
Hans-Olof
detta lopp
0
.
Kvallop
p
• Ingen
13: 0 0-0-0 2080:1
0
Lassen F
Lassen F M
Lassen F M
Lassen F M
Lundgren M
H-O
vadhålln
*19,2 K
12:
ing i dett
a lopp
*21,2 M
*16,
4 1-1-0
3
Aa 01/12 16,3a 13.671
49.315
Aa 01/12 -5
Tot: 11
1800
5-1-0
1 16,3
Aa 03/12 -5
a -1800
2 16,6
78
Aa 06/12 -8
a -1800
d
27
År 27/4 -10
0ag -1800
-k
21
11ag -1/ 2140 d
*17,6 M
k 20,5
17,2 AM
81
-Ingves P
12: 0 0-0-0
ejg
Svanstedt
Å 10/11 0
Svanstedt Å
Ö 10/11 -9
2/ 2140
Tot: 6 2-0-0 44.0 00
-2
6 18,6
Svanstedt Å
F
5/
g xx
2100n
11/11 -10
S.I.R.
8,br. v. e
Svanstedt Å
36
F
Yankee Musta
1/ 2160 7 18,5ag x x
11/11
Å
25’
Louisiana
ng 19
Ax 11/11 -2
11/ 2140 1 17,6
S.I.R. e Texas
17’
x
210
Uppf: Rejnö
c
-2
13: 0 0-0-0
0:1 17,5 M
37
4/ 2140 6 17,2 a x c
20’
0
Äg: Dahlb Sven & Ingeg
5 17,9
53
erd
18,9 AM
a xc
25’
Fröwall S
Mblå, sv äck Maria E, Ånims
12: 0 0-0-0
28
20’
Fröwall S
Elgtberg bröstb, vita stj; mblåkog
Ma 10/08 0
Jansson
35.0 00
JALF FLY Madelene (Dahlbäck
Mp 01/09 -8
1640
Tot: 19
T
Maria E)
Wallin T
Ro 04/09 -10
6/ 2160 0 23,7ag -- 0-0-1
a
9,ljbr. v.
Bengtsson
e
113
E 06/09 -11
u
3/ 2140 0
Tuv Fly e Ulfrigg M
cc
725
Gyldenfly
Ma 09/09 -7
1/ 2140 0 21,1ag c c
Uppf: Petter
15’
13: 0 0-0-0 2120:1
-4
0
153
ua c
41,0 M
1640
0
Äg: Petter sson Lars, Torsby
3’
c
0 21,6
667
sson Lars,
a -Austevoll
Svart, grönt
20’
Torsby
12:
6040
G
0
F
0-0-0
böstb&sv
Åslund H
Ivarsson
Op 11/10 0
triang
Ivarsson
KNATTE Morgan (Petterssonel; svart
År 06/11 -1
Tot: 4
2100
M
0
Lars) a
Eskilsson
NS TIN
Ro 08/11 -k
0 g -- 0-0-0
3/ 2140 d
7,br. s. e
A (NO)
k 41,2
Åslund H C
Lex
187
Ro 10/11 -7
6/ 2160
g -Knatten’s Jon -2
0 41,0
gdk
Ronja e
F
6/
g
2140
2
10/11
Uppf: Solbe
Alm Svarte
cc
13: 2 0-0-0
-10
555
n
2/ 2160 0 dist g c c
32,2 M
0
Äg: Bernlo rg Svein Ole,
20’
d
Norge
261
ug c
Aarum D
Vit, blå/vit Christer, Högsä
20’
c 1561
12: 9 1-0-1
ter
Hop V
Andersson/röd vinkel & ärmre
20’
År 15/9 32,2 36.483
v; vit
Jan P (Bernl
-5
Aarum D
MAJGR
36.483
Ja
2/ 2140
Tot: 15
o Britt Marie
5/10
YNING
1-0-1
5 33,2
Berglöf E
)a
Mo 4/11 -9
2120
4,sv. s. e
cc
4 34,6
Mikkelborg
Fakse 72
Åm 5/5 -2
g -2140
Horgen
17’
O
Pia
106
Ar 23/6 -6
1/ 2100 0 distag -Uppf: Larss e Elding
13: 0 0-0-0 3
-5
173
ug x
1/ 2120 d
0
Äg: Larss on Per-Ola & Martin
c
d
187
ug x
Ivarsson
Blå, gula on Per-Ola & Martin sen Pia
15’
c
12:
M
155
0
stj
0-0-0
sen Pia
på axelp,
Persson
12’
År 10/11 0
Kent (Larss hängslen; blå
-p
LOTSA
on Per-O
1/ 2160
Tot: 0 0-0-0
0
la) a
p 03,1
-6,br. s. e
Hallsta Lotus
1p
Vinnelda
e Thuli Elden Uppf: Erikss
13: 13 1-1-1 4
31,3 M
31,3 47.891
Äg: Tures on Hjördis, Tulling
son Leif,
33,9 AM
e
Nils
Bl
Å
COREL
6,mbr. s.
e
Baroness Muscles Yankee
Uppf: AltinZeun e Zoot Suit
Äg: Frisell Per-Erik & Bodin
Anders
Svart, grå Bengt, m fl
Å
Rönning rundel,grå/vit revär;
Anna (Frise
ll Bengt) svart
LEXING
a
TON
2
3
g i detta
i detta lopp
2
13:
As Gold
Ande
Äg: Ande rsson Birgitta,
Kung
Mblå, vittrsson Birgitta, Kung sbacka
Mahony axelp & diag.rändersbacka
Paw
; mblå
JETSET
Per-Arne
Abelin
0708-83360
5
19.22 •
e
Twinkel Banker Hall Star
Uppf: Jacob e Desert Night
13:
Äg: Carlss son Sven-Gunn
Svart, grå on Dan R & Twinkar & Carlsson Dan
Söderkvis axelp med klaffa el Star HBJ HB R
r,ärm
t Stefan
(Carlsson b; grå
JULIUS
Dan R) a
STA
1
1.28, kallb
Premiel
op
gul
AK
13: 0 0-0-0 2
0
4
Anders
Eléhn
070-591073
5
Marcus
Hultman
0736-22588
3
John
Ö Jense
n
070-921256
8
Johnny
Johansson
0706-00649
9
Hans-Olof
Lundgren
070-557043
4
5
6
7
4
5
Värmlands Hästsjukhus växer!
Vi utökar nu verksamheten med jouröppet fram till
21.00 alla vardagar. Vid jourfall ring 054-219889.
Vi är idag elva personer som samarbetar
på Värmlands Hästsjukhus. Tillsammans har
vi över 150 års erfarenhet av hästsjukvård.
– Dra nytta av det!
Våra senaste investeringar är:
Nu med filial i Åmål
•
Arbetsendoskop (OEE/DRS) för utredning av
luftvägsproblem vid körning eller ridning.
•
IRAP-utrustning för behandling av ledinflammationer
•
PRP-utrustning för behandling av ligament- och senskador.
•
Shockwave (stötvåg) för behandling av inflammerade
sen- och ligamentinfästningar.
www.varmlandshastsjukhus.se
[email protected]
Välkommen med din häst!
ÅM20130710
PremA
Telefon 054-219889
banreKord ÅmÅlSTraveT
Varmblod 2 år
Volt
gg´s magic Dream
Varmblod 3 år
Volt h/v m.T. golden Boy
s
Soldiers memory
Auto h/v mellby Regent
s
Pina Colada
Varmblod 4 år
Volt h/v Bean Streep
s
Vicky Chess
Auto h/v Conrads Comet
s
La Belle Etoile
Varmblod 5 år
Volt h/v Chendo Rock
s
magnolia River
Auto h/v Agobra Rubin
First on Line Sec
s
Dancing Avenue
Lady´s Photo
Varmblod 6 år o äldre
Volt h/v Doubledealer
s
Vilma girl
Auto h/v Prime
DVD TILL SEGRARNA!
121012
1680m 1.22,0
110706
100616
070909
110807
2080m 1.16.2 (1)
2080m 1.17.0 (1)
2080m 1.15.5 (1)
1680m 1.15.5 (1)
020505
090506
050807
040620
1680m
2100m
1680m
1680m
1.16.0 (1)
1.15.1 (1)
1.13.5 (1)
1.14.2 (1)
050424
011021
120704
070826
060827
091018
1680m
1680m
2080m
1680m
1680m
1680m
1.14.9 (1)
1.15.2 (1)
1.13,0
1.13.0 (1)
1.13.8 (1)
1.13.8(1)
020531
080829
070805
1680m 1.14.8 (1)
1680m 1.14.9 (1)
1680m 1.12.4 (1)
h/v Ulsrud Igel
s
Trolltyra
Auto h/v gonagas
s
moa mollyn
Kallblod 4 år
Volt h/v H.g. Elessar
s
Eldmi
Auto h/v mattis
s
Il Lita
Kallblod 5 år
Volt h/v Polar Front
s
Trolla R.B.
Auto h/v Raggmunken
s
Rilum Pila
Kallblod 6 år o äldre
Volt h/v Höibygnisten
s
Ternetyra
Auto h/v grorud max
s
Bol Frökna
Premielopp.
Idealtid varmblodiga 1.35 - 1.28, kallblodiga 2.10 - 2.00.Ingen vadhållning i detta
lopp.
Premielopp
Mörkbrun
Start kl 19.22 • Ingen vadhållning i detta lopp
001022
120903
070717
090922
2120m 1.30.8 (1)
2080m 1.32,9(1)
2080m 1.30.9 (1)
1680m 1.30.4 (3)
080928
050424
060730
990711
2120m 1.29.1 (1)
2080m 1.31.3 (1)
1680m 1.29.2 (1)
2080m 1.32.7 (1)
000730
000806
090922
040704
2100m 1.26.8 (1)
2080m 1.31.5 (1)
1680m 1.29.7 (1)
1680m 1.28.4 (1)
050604
070826
030727
080725
2100m
2140m
1680m
2080m
1.24.7 (1)
1.27.6 (1)
1.27.1 (1)
1.27.2 (1)
TORPS COGNAC
2,ljbr. h. e Banker Hall -
13:
JULIUS STAR
2,ljbr. h. e Juliano Star -
2
Winning Gold e Good As Gold
ÅM20130710
13:
År
Start kl 19.37 • Ingen vadhållning i detta lopp
1
2080:1
Becontree e Kosar
Uppf: Olsson Mats & Christina
Äg: Delotek AB, Linköping
Gul, brun krage och manschetter; gul
Lundgren Hans-Olof
COREL
Baroness Zeun e Zoot Suit
Uppf: Altin Per-Erik & Bodin Anders
Äg: Frisell Bengt, m fl
Svart, grå rundel,grå/vit revär; svart
Rönning Anna (Frisell Bengt) a
LEXINGTON S.I.R.
8,br. v. e Yankee Mustang -
3
Hans-Olof
Lundgren
070-5570434
6,br. s. e Hallsta Lotus -
7
År
32
Austevoll G
Åslund H
Ivarsson M
Eskilsson C
Åslund H
2
13: 2 0-0-0 0
Aarum D
Hop V
Aarum D
Berglöf E
Mikkelborg O
*17,6M
1800
1800
1800
1800
1/ 2140
17,2AM
12: 0 0-0-0 0
Å
Ö
F
F
Ax
17,5M
10/11 -9
10/11 -2
11/11 -10
11/11 -2
11/11 -2
49.315
Tot: 11 5-1-0
1 16,3 a -2 16,6 a -d
0ag -d
11ag -k 20,5 --
78
27
21
81
ejg
41,0M
12: 0 0-0-0 0
Op 11/10 -1
År 06/11 -k
Ro 08/11 -7
Ro 10/11 -2
F
10/11 -10
Tot: 6 2-0-0
2/ 2140
5/ 2100n
1/ 2160
11/ 2140
4/ 2140
6 18,6 g x x
7 18,5ag x x
1 17,6
xc
6 17,2 a x c
5 17,9 a x c
1640
6/ 2160
3/ 2140
1/ 2140
1640
0 23,7ag -0
u
cc
0 21,1ag c c
0
ua cc
0 21,6 a --
2100
3/ 2140
6/ 2160
6/ 2140
2/ 2160
d
0 g -k 41,2 g -0 41,0 g c c
0 dist g c c
d
ug c c
18,9AM
12: 0 0-0-0 0
Ma 10/08 -8
Mp 01/09 -10
Ro 04/09 -11
E 06/09 -7
Ma 09/09 -4
32,2M
-
44.000
36
19
37
53
28
25’
17’
20’
25’
20’
35.000
Ivarsson M
12: 9 1-0-1 32,2 36.483
År
15/9 -5
Ja
5/10 -9
Mo 4/11 -2
Åm 5/5 -6
Ar 23/6 -5
3
13: 0 0-0-0 0
Horgen Pia e Elding
Uppf: Larsson Per-Ola & Martinsen Pia
Äg: Larsson Per-Ola & Martinsen Pia
Blå, gula stj på axelp, hängslen; blå
Persson Kent (Larsson Per-Ola) a
LOTSA
*16,3AK
Tot: 19 0-0-1
113
725
153
667
6040
15’
3’
20’
-
0
Tot: 4 0-0-0
187
gdk
555
261
1561
-
Nya prova på-kurser i travskolan. Från 7 år.
För nybörjare och mer vana. Första gången gratis.
4,sv. s. e Fakse -
6
Fröwall S
Fröwall S
Jansson T
Wallin T
Bengtsson M
13: 0 0-0-0 0
Knatten’s Ronja e Alm Svarten
Uppf: Solberg Svein Ole, Norge
Äg: Bernlo Christer, Högsäter
Vit, blå/vit/röd vinkel & ärmrev; vit
Andersson Jan P (Bernlo Britt Marie) a
MAJGRYNING
*21,2M
12: 4 1-1-0 16,3a 13.671
Aa 01/12 -5
Aa 01/12 -5
Aa 03/12 -8
Aa 06/12 -10
År 27/4 -k
Ingves P
Svanstedt Å
Svanstedt Å
Svanstedt Å
Svanstedt Å
2120:1
Tuv Fly e Gyldenfly
Uppf: Pettersson Lars, Torsby
Äg: Pettersson Lars, Torsby
Svart, grönt böstb&sv triangel; svart
Ivarsson Morgan (Pettersson Lars) a
7,br. s. e Lex Jon -
5
Johnny
Johansson
0706-006499
13: 0 0-0-0 0
2100:1
KNATTENS TINA (NO)
John
Ö Jensen
070-9212568
2
13: 0 0-0-0 0
9,ljbr. v. e Ulfrigg -
F
*19,2K
Lassen F M
Lassen F M
Lassen F M
Lassen F M
Lundgren H-O
Louisiana S.I.R. e Texas
Uppf: Rejnö Sven & Ingegerd
Äg: Dahlbäck Maria E, Ånimskog
Mblå, sv bröstb, vita stj; mblå
Elgtberg Madelene (Dahlbäck Maria E) a
JALF FLY
4
13: 0 0-0-0 0
Nytt i travskolan
6,mbr. s. e Muscles Yankee -
Å
Marcus
Hultman
0736-225883
0
12:
Kvallopp
Ljusblå
2
Anders
Eléhn
070-5910735
2
Kvalificeringslopp.
Kval1
9,mbr. s. e Ganymede -
Per-Arne
Abelin
0708-833605
0
12:
Uppf: Andersson Birgitta, Kungsbacka
Äg: Andersson Birgitta, Kungsbacka
Mblå, vitt axelp & diag.ränder; mblå
Ingen vadhållning i detta lopp.
Mahony Paw
JETSET LINDA
Segrande hästs ägare erhåller DVD med loppet från Åmålstravet
2080:1
Twinkel Star e Desert Night
Uppf: Jacobson Sven-Gunnar & Carlsson Dan R
Äg: Carlsson Dan R & Twinkel Star HBJ HB
Svart, grå axelp med klaffar,ärmb; grå
Söderkvist Stefan (Carlsson Dan R) a
1
12: 0 0-0-0 0
År
10/11 -p
20’
20’
20’
36.483
Tot: 15 1-0-1
2/ 2140
2120
2140
1/ 2100
1/ 2120
5 33,2
cc
4 34,6 g -0 distag -d
ug x c
d
ug x c
1/ 2160
p 03,1 --
72
106
173
187
155
Tot: 0 0-0-0
17’
15’
12’
0
1p
Vi startar också nya hästisgrupper förbarn fr 4 år.
4
Vinnelda e Thuli Elden
Uppf: Eriksson Hjördis, Tullinge
Äg: Turesson Leif, Årjäng
Blå, rött bröstband; blå
Nilsen Per Ludvig
13: 13 1-1-1 31,3 47.891
Nilsen P L
Nilsen P L
Nilsen P L
Nilsen P L
Nilsen P L
31,3M
33,9AM
12: 3 0-1-0 35,0 7.900
Åm 5/5 -6
Bj
22/5 -9
Åm 4/6 -5
År 21/6 -5
År 30/6 -2
2/ 2100
2140
2/ 2480
5/ 2140
2/ 2140
55.791
Tot: 17 1-2-1
d
5g
4 31,3 0 33,2 g
6 31,4 g
d
11 g
cc
-cc
cc
cx
127
252
115
247
102
15’
17’
15’
15’
33
Mer info på
www.travskolan.wordpress.com eller
gilla Åmåls Travskola på Facebook.
6
7
ROGERS tips
Av Hans Åkerman
STORA V5-förslaget 7x7x1x4x4
Rader 784 Kostnad 784 kr
LILLA V5-förslaget 7x4x1x3x1
Rader 84 st Kostnad 84 kr
V5-1
V5-2
V5-3
V5-4
V5-5
1 Stands to Reason
4 Wirano Wallstreet
6 Gorgar Line
5 Caddie Express
7 Key to Surprise
2 Quantum Starling
9 Explosive Zon
10 Pacific Ocean
11 Jo Jo Ribb
3 Whiteheaven
8 Halberdier
12 Offshore Star
4 Lovisa Trot
3 Fillomena
9 Riverside Drive
10 Don´t Play With Me
1 Rita Lavec
5 Sherry Later
6 Vega Gold
7 Perfection
12 Lady National
2 Fridolina K.
8 Gudrun K.
11 Nellie Lie Star
3 Ruee Vers Geants
5 Moaning Myrtle
7 Lady Fineness P.H.
9 Zeunerts
11 Ring My Bell
6 Sonia’s Dream
2 Tamona
12 Torella
10 The Right Time
8 Filur Sund
4 Pörtsätters Queen
1 Pollyfee
7 Lemonitor
10 Quiz Lavec
1 Facette Cobra
11 Gidde Go
4 Önas Photo
6 Albin Tö
12 Benny Boy
3 Barbie’s Boy
2 Lereve Axe
13 Glenzer V.G.
8 Sembs Napa
9 Simb Indian Dance
14 Daniels Tarzan
5 Stepped In Paint
2 Västerbo Comanche
5 Emilia
7 Tom T.Hall
11 Ruccola
4 Stina Confess
10 Tortens Prince
8 Ed Tanic
12 Stardust Hill
3 Eugenie Diamond
6 Conrads Gerd
9 Space Flirty
1 Iamthebadboy
Lopp 4
Lopp 5
Lopp 6
Lopp 7
Lopp 8
SPIKEN & DRAGET
V5-spiken
Ruee Vers Geants (V5-3, V4-1) har övertygat stort under våren och vann näst senast på topptiden 13,3a/1640 meter på
Färjestad. Visade fortsatt toppform i ett tufft gäng som trea senast. Carl Johan Jepsons fyraåring fick ett perfekt utgångsläge bakom startbilen och borde ha stora möjligheter att ta tredje årssegern.
V5-draget
Riverside Drive (V5-2) letade efter lucka sista halvvarvet senast, men blev fast i rygg på ledande och segrande Rainbird
alldeles för länge. André Eklundh valde att backa sig loss vid upploppets början och Riverside Drive sköt till vasst, men då var
ledaren redan i mål. Hästen gjorde ett formstarkt intryck och klaff på vägen kan Mimmi Elfstrands sto ta snabb revansch.
SJUKSKÖTERSKA
V4-STORA
Rader 160 Kostnad 320 kr
Finns på telefon 070-225 66 51
V4-LILLA
Rader 24 Kostnad 48 kr
1x3x1x8
V4-1
V4-2
V4-3
V4-4
3 Ruee Vers Geants
5 Moaning Myrtle
7 Lady Fineness P.H.
9 Zeunerts
11 Ring My Bell
6 Sonia’s Dream
2 Tamona
12 Torella
10 The Right Time
8 Filur Sund
4 Pörtsätters Queen
1 Pollyfee
7 Lemonitor
10 Quiz Lavec
1 Facette Cobra
11 Gidde Go
4 Önas Photo
6 Albin Tö
12 Benny Boy
3 Barbie’s Boy
2 Lereve Axe
13 Glenzer V.G.
8 Sembs Napa
9 Simb Indian Dance
14 Daniels Tarzan
5 Stepped In Paint
2 Västerbo Comanche
5 Emilia
7 Tom T.Hall
11 Ruccola
4 Stina Confess
10 Tortens Prince
8 Ed Tanic
12 Stardust Hill
3 Eugenie Diamond
6 Conrads Gerd
9 Space Flirty
1 Iamthebadboy
5 Deneb Graff
10 Fantastic Delight
6 Fine Tooma
1 Absolut Royal
11 Wanessa Dream
9 Saint Matilda
3 First Class Riot
12 Maximon
2 Robins Kompis
4 Roda Later
7 Harry P.Rick
8 Holiday Man
Lopp 6
8
1x4x4x10
Lopp 7
Lopp 8
9
Lopp 9
E.V.SPIRIT919,8M
Start
18:30
9
MR CANE’S LAD (NO)
Högst 3.000 kr.
2080 m. Voltstart.
ODDS
tvilling
1
1
2
Å
4,br. h. e Herr Jägermeister -
3
4,fux v. e Zerberus -
4
F
5,sv. s. e Juliano Star -
5,sv. v. e Seth Bowl -
5
Å
6
6,br. v. e Gigant Neo -
7
*
5,br. s. e Gidde Palema -
8
*
Tot: 0 0-0-0
13: 0 0-0-0 0
Adolfsson S Karlsson P Karlsson P Adolfsson S Jonsson F Ö 10/12-p
Ö 10/12-p
Ö 30/6-k
Ö 3/10-k
Å
15/5-k
3/2160n
1/2160
1/2160
3/2140
10/2140
p
p
k
k
k
Tot: 0 0-0-0
d4g
33,1g
26,8g
28,0g
21,5 13: 0 0-0-0 0
Tot: 0 0-0-0
13: 0 0-0-0 0
Tot: 0 0-0-0
13: 0 0-0-0 0
Cassie Cane e Sugarcane Hanover
Brenden K Åm 25/4-k
7/2100 k 21,9
Uppf: Öen Inger Marie, Norge
Brenden K År
4/5-1
2/2140 4 18,4
Äg: Selmer Snorre, Ed
Gul, axelskärp, svarta hästskor; vit
Brenden Kenneth (Selmer Snorre) a
10,br. v. e Turbo Thrust -
13: 0 0-0-0 0
11
TENOR T.K.
4,sv. v. e Zerberus -
Tot: 1 0-0-0
Tot: 0 0-0-0
13: 0 0-0-0 0
0
- -ejg
- -gdk
12
14: 0 0-0-0 0
3.000
- -gdk
cc409 15’
11
14: 0 0-0-0 0
Nilema Grace e Mack Lobell
Karlsson G S F 17/11-k
3/2140 k 23,1
Uppf: Karlsson Maj-Britt, Svanskog
Karlsson G S År
4/5-k
4/2140 k 20,0
Äg: Karlsson Maj-Britt, Svanskog
Brun, blå vinkel i grått fält; blå
Karlsson Göran S a
2.000
- -1p
- -gdk1
cc70 8’
Tot: 0 0-0-0
0
Little Bit Later e Treasure Ås
Sjögren S F 09/12-p
3/2140 p 31,2g - -1p
Uppf: T K Häst & Trav Förvaltning AB, Väse
Larsson M F
12/5-k
8/2140 k 20,3 - -gdk
Äg: T K Häst & Trav Förv.AB, Turesson Leif Vit, blått axelp,blå/grön ärmrev; grön Larsson Michael (Nyström Anette) a 12
F
Chansvärdering: 6-1-3 Outs: 5
0
- -gdk
4
14: 0 0-0-0 0
0
- -ejp1
- -1p
- -ejg
- -ejg
- -gdk
3
14: 0 0-0-0 0
0
- -gdk
2
14: 0 0-0-0 0
5
14: 0 0-0-0 0
13: 0 0-0-0 0
3,ljbr. s. e Americanese -
13: 0 0-0-0 0
Åmålstravet gratulerar
0
13: 0 0-0-0 0
Tot: 0 0-0-0
13: 0 0-0-0 0
10
0
- -1p
- -gdk
Tot: 0 0-0-0
0
- -gdk 8
14: 0 0-0-0 0
Afterglow Hall e Conway Hall
Andersson M J Bj 14/5-k2140 k 21,1
Uppf: Diamond Creek Farm LLC, USA
Äg: Stall Norge HB & V.E. TraVet HB
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan (Kisen Dag Terje) a
0
- -gdk
7
14: 0 0-0-0 0
Sweet Paco Girl e Yankee Paco
Dalen D S Bj 21/5-k2160 k 19,4
Uppf: Norsk Uppfödare
Äg: Stall Norge Handelsbolag, Norge
Svart, orange axelskärp; svart
Dalen Dag Sveinung (Kisen Dag Terje) a
5,br. s. e Kadabra -
Tot: 0 0-0-0
6
14: 0 0-0-0 0
Merry Bell e Barbeque
Jakobsson M F 10/11-p
4/2160 p 31,9
Uppf: Jakobsson Olof & Ella
Ådefors P Åm 10/9-k
1/2080 k 21,5
Äg: Jakobsson Olof & Ella
Ljblå, mblått lodrätt fält, ärmb; mblå
Ådefors Peter (Johansson Jonny)
AFTER BURNER (US)
13: 0 0-0-0 0
Lady Tribut e Firm Tribute
Prytz P Å
24/4-k
1/2140 k 19,4
Uppf: Petersson Alf, Göteborg
Äg: Prytz P & F:a Konsultbyrån Solrosen
Svart, orange vinkel & ärmrevär; svart
Prytz Pethra a
AMERICAN PACO* (NO)
2080:1
14: 0 0-0-0 0
1018,4M
14: 1 0-0-0 18,4 3.000
Tot: 1 0-0-0
Ideala Queen e Ideal du Gazeau
Silvén J F
23/9-k
1/2140 k
ug - -ejg
Uppf: Eklöv Sven & Eva
Silvén J F
12/5-k
1/2140 k 20,3 - -gdk
Äg: Eriksson Ellert, Eklöv Sven & Eva Röd, svart axelsk,gula hästskor;vit Silvén Jan (Eriksson Ellert) a VIRGINIA BELL
s 500 m
Space With Me e Spotlite Lobell
Benzon N Åm 25/4-k
1/2100 k 20,2
Uppf: Fredriksson Tommy, Mellerud
Äg: Stall Pålbön
Vit, vinröda hängslen & ärmar; vinröd
Benzon Niclas (Fredriksson Tommy) a
MILLES VICTORY
Lovisa e Giant Force
Uppf: Ljungström Linda, Thomas & Nore
Äg: Löfqwist Amanda, Stora Höga
Röd, sv.bröstb &triangel, ärmrev; röd
Jonsson Fredrik (Löfqwist Amanda) a
TAZON IDEAL
1 000 m
13: 0 0-0-0 0
10
1 500 m
Gunslinger Girl e Gunslinger Spur
Horpestad E Åm 17/5-k
1/2080 k 20,7
Uppf: Heian Arild, Norge
Äg: Andresen Glenn & Heian Arild, Mellerud
Vit, gråa hängslen,vitt axelparti; vit
Eklundh André (Andresen Glenn) a
SPACE STAR (DK)
500 m
3
PLATS
RAJA LA MINT
2
6,br. v. e Likely Lad -
RON CARIOCA
MISTER CANE (NO)
Pris: 15.000-7.250-4.400-3.000-2.1002.000(2.000) kr.
14: 1 0-0-0 19,8 2.000
Cranberry Cider e Spotlite Lobell
Andersson M J F 08/12-p
3/2140 p 31,0
Uppf: Magnusson Kjell, Ånimskog
Andersson M J Åm 16/6-k
1/2080n k 22,6
Äg: Magnusson Kjell, Ånimskog
Andersson A Åm 25/4-1
1/2080 7 19,8
Röd, svarta hängsl & axelp, stj; svart
Andersson Andreas (Magnusson Kjell) a
Bankod
29
4,br. v. e Sacred Spirit -
Tot: 0 0-0-0
0
- -gdk Siv & Tommy Eriksson Och Tom Horpestad till banrekordet med Monfalcone 1,12,5*
11
WALK WITH ME
Start
18:52
Bankod
29
b
Värmlands Folkblads Amerikaresa
tvilling
1
1
Å
7,mbr. v. e Oscar Schindler SL -
2
F
8,br. v. e Like A Prayer -
3
F
6,br. v. e Cantab Hall -
1 500 m
1680:119,2 13,6 14: 3 0-0-0 17,9a 2.700
13: 4 1-0-0 14,1a 33.000
Andersson M Granlund J Granlund J Granlund J Jacobsen S Å
6/3-km 4/2140
Å
20/3-k
1/2140
Åm 8/4-7
5/2080n
Å
17/4-9
1/2140
Åm 25/4-8
12/2080
k
k
0
8
0
217,1 15,1 14: 0 0-0-0 0
Å
F
Å
Å
F
01/10-2
03/10-3
03/10-4
04/10-12
5/5-k
14: 2 0-0-0 14,8a 0
Uhrberg T Andersen K K Andersen K K Nilsson P Nilsson P 4
Å
IMA LAMORE
5
Ax
6,br. s. e Mr Pine Chip -
Ima Crown e Crown Sweep
Uppf: Alin Ingemar, Ljusdal
Äg: Karlsson Åsa, Nossebro
Svart, grå rundel,grå/vit revär; svart
Rönning Anna (Karlsson Åsa) a
TAMLIN TWOSTEP
6
F
8,fux v. e Ride the Night -
13: 14 0-2-2 13,0a 63.200
J
5/11-7
2/2140
J 19/11-6
3/1640
J 26/11-5
3/1640
Bj 13/3-41609
F
7/4-6
5/1640
0
3
d
0
0
7
Ö
7,mbr. v. e Progress Value -
8
L
8,svbr. v. e Baron Indika -
Chris Tilly e Roberto Tilly
Uppf: Axelsson Kåre, Lindesberg
Äg: Indika AB, Lindesberg
Svart, triangel, orange bröstb; svart
Fromell Tom (Axelsson Kåre) a
13: 11 1-4-2 13,6a 109.500
Å 17/10-9
F
4/11-8
Ax 19/11-10
År
4/5-8
Ax 20/5-8
3/2160
7/2140
4/2160
5/1640
10/1640
3
0
2
6
0
Wanlayaphol N Ginman M Dalborg T Jonsson C Jonasson C 149.000
13: 17 1-3-0 16,4a 45.100
Gundersen G V Andersson M J Andersson M J Andersson M J Andersson M J 13: 7 0-0-0 15,9a 0
Bj
F
År
Ö
F
04/13-51609
04/13-9
5/2180
05/13-9
1/2640
05/13-10
5/2140
12/8-10
5/1660
0
0
0
0
0
13: 30 5-2-4 16,5a 125.650
Adolfsson S Adolfsson S Karlsson P Adolfsson S Ginman M Ax
7/2-1
3/2140n
F
23/3-7m 10/2140
F
7/4-2
8/2160
Mp 21/4-9m 5/2160
F
12/5-2m 1/2160
0
5
8
8
7
Gustavsson R M Gustavsson R M Gustavsson R M Eskilsson C Gustavsson R M 12
13: 13 0-0-0 14,6a 11.800
Ö 17/4-6
Ro 26/4-9
Ro
5/5-3
Ro 13/5-4
L
20/5-11
12/2100
10/2140
11/2140
3/2140
4/2160
8
4
7
7
2
13: 17 0-2-0 14,6a 58.300
VINTAGE MOONSHINE
1117,4K15,5AK
Johansson Louise (Johansson Stefan) a
10,svbr. v. e Peace On Earth -
Moonlight Zephyr e Kosar
14: 5 0-0-0 18,6a 4.250
Uppf: Fyrben & Tvåben HB, Axvall
11
Äg: Fyrben & Tvåben HB, Axvall
Mörkblå, grå vinkel & revär; mblå
Ax
Palmqvist Dennis (Svensson Carina S) a
NICOLE S.T.
7,br. s. e Falnos Delegate -
Bridget Laday e Deliberate Speed
Mahony Jenny (Johnsén Marie D) a
27/3-2
7/4-6
25/4-10m
12/5-2m
17/5-2m
8/2140
7/1640
3/2080
4/2160
1/2080
13: 12 0-0-0 18,1a 11.600
Ax
Ax
Ax
Ax
Ax
28/1-1
7/2-7
4/3-4
2/4-9
6/5-11
1/2180
4/2160n
2/3140
8/2140
1/2180n
5 17,0 cc418 17’
7 16,1 cc252 10’
d
12g cc76 8’
0
u cc120 12’
0 19,3 cc144 8’
5
0
0
8
0
Fischer N Mahony P Mahony P Mahony P Johnsén M D 13: 13 0-0-2 15,4a 28.500
Ax
Ö
F
F
Bj
7/2-10
4/2140n
13/3-4
5/2160
31/3-10
7/2160
12/5-3
11/2140
21/5-91609
0
6
0
8
0
142.000
Tot: 108 1-4-7
20,6 21,0 20,2 18,6a
20,1 1216,4M14,5AK
14: 5 0-0-0 14,5a 4.500
Uppf: Böe Terje, Arbrå
12
Äg: Johnsén Marie, Vålberg
Vit, mblå hängslen, vitt axelp; mblå
F
Svensson C S Stenquist N Svensson C S Svensson C S Svensson C S Ö
F
Åm
F
Åm
139.943
Tot: 43 2-5-3
xc224
xc860
xx2063
xx1146
xc1592
20,0a
16,7 19,3 16,7 14,5a
cc1271
cc314
cc449
cc950
cc750
xx281 10’
xx972 25’
xx362 15’
xx647 12’
- -809 -
Chansvärdering: 4-9-3 Outs: 1
Vi kan trav!
40’
10’
25’
30’
20’
134.900
- -578 xx49 7’
cc186 10’
cc440 5’
cc397 7’
151.450
Tot: 45 5-2-6
18,9a
19,1a
18,1 19,4 19,5 cc612
cc277
cc265
cc514
cc177
30’
10’
12’
15’
12’
119.050
Tot: 71 2-3-4
17,5a
17,7a
17,9a
16,9 16,8 cc553
cc585
cc320
cc642
cc327
5’
12’
10’
25’
6’
VF.se
13
10’
10’
30’
10’
10’
121.207
Tot: 48 1-2-4
Tot: 37 2-2-4
816,1K14,6AK
14: 8 0-1-0 17,0a 17.150
117.200
15,9a
18,0g
18,9a
21,4g
18,7 716,9M16,5AM
14: 7 0-0-1 18,9a 12.400
xc 6930’
xc319 35’
xc 7418’
xc 6630’
xc 7720’
Tot: 38 1-3-4
29/7-6
1/2140 6 16,5 6/8-5m 4/2640 7 20,3g
3/12-4
10/2640 0
ua
24/1-5
2/1640 0 16,8a
22/5-10
2/2140 7 17,0a
616,6M*14,6AK
14: 0 0-0-0 0
1016,1K14,6AK
14: 5 0-0-0 16,1 4.150
cc299 20’
cc3610’
- -103 cc8710’
cc531 20’
xx 9125’
xx180 25’
xc 5925’
- -69 cc9610’
Tot: 20 2-5-2
15,9 16,1a
16,9 14,7a
16,2a
AK
Vi
Vi
Å
S
Å
17,6a
18,3a
18,1 17,3a
13,5a
Tot: 26 2-3-3
15,4a
14,1a
4g
14,8a
16,4 516,5 16,4 14: 2 0-0-0 16,8a 2.100
Mercedes Nicc e Nick Lobell
Uppf: Semenius Bjarne, Jonstorp
Äg: Ljungström Linda, Thomas & Nore
Svart, grönt lodrfält, sv axelp; svart
Lindblom Micael (Ljungström Linda) a
LORD INDIKA
Söderkvist S Widell K Söderkvist S Horpestad T Söderkvist S 5
4
4
4
3
114.987
Tot: 26 0-3-2
140.700
AK
M
Delvina Twostep e Delvin Kosmos
Uppf: Eriksson Jenny, Västra Ämtervik
Äg: Pettersson Bengt, Sunne
Röd, svarta hängsl & axelp, stj; svart
Andersson Andreas (Pettersson Bengt) a
B.E.TROPICAL STORM
14: 2 0-0-0 14,7a 2.700
T.T.Tromb e Turbo Thrust
Uppf: Nyblom Mats, Sollebrunn
Äg: Stall Tromb
Svart, grönt lodrätt fält & ärmrev; sv
Rudqvist Henrik (Andersson Lena) a
Tot: 18 2-1-2
6/2140 4 17,4a cc 3140’
12/2140 6 16,5a cc 9040’
6/2640 0 20,3 cc 2650’
3/1640 0 15,1a xc226 50’
10/2140 k 19,0 - -gdk
316,1 13,0 M
- -ejg
- -gdk
cc194 8’
xc598 30’
xc323 12’
118.500
AK
13: 0 0-0-0 0
Goop B Goop B Goop B Goop O Koka S Tot: 33 7-2-3
23,3g
19,8 21,3a
18,5a
17,9a
Mill Chess e Self Confident
E 10/12-8
7/1640
F
13/1-5
7/2140
Bj 29/1-92140
F
25/2-5
2/2140
Åm 17/5-3
8/1680
Johansson L Johansson L Mahony J Mahony J Mahony J 139.574
AK
M
Firabella e Cheetah
Uppf: Allev. Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien
Äg: Nilsson Per, Karlstad
Svart, rött axelp, vitt bröstband; röd
Nilsson Per lä
5,ljbr. s. e Spotlite Lobell -
7,mbr. v. e Ganymede -
Lennartsson F Lindblom C-E Olsen O H Jakobsson M Hultman M 13: 14 0-2-0 14,7a 46.576
Uppf: Kongeskov Lone, Danmark
10
Äg: Johansson S, I & S, Abrahamsson J & N
Grön, blått bröstb&triangel,ärmb; grön
s 500 m
L.A.TROMB415,5M*13,6AK
917,0M13,5AK
14: 4 0-0-1 13,5a 14.911
Regina Sund e Supergill
Uppf: Bipp Holding AB,Eskilstuna (Walmann R)
Äg: Easy KB, Uppsala
Gul, svart lodrätt fält, ärmbindel; sv
Nilsson Johan A (Johansson Per C)
MILS GANY
M
Lost Lady e Go Get Lost
Uppf: Boko Stables Sweden AB, Ekerö
Äg: Larsson Emma, Kil
Svart, blå/vitt bröstband & ärmb; sv
Koka Shkelzen lä
OFFICER KRONOS (IT)
500 m
3
1 000 m
Herzblatt As e Dylan Lobell
Uppf: Brandt Jörg, Tyskland
Äg: Hebestreit Madelen & Karlsson Sabina
Vit, röd/sv hängsl, svarta ärmar; vit
Ivehag Josefine (Hebestreit Madelene) a
ZETA BOKO
2
Pris: 8.000-4.200-3.000-2.400-2.250-2.0002.000-2.000 (8 priser)
PLATS
HERZBRECHER (DE)
F
Högst 152.000 kr, körda av E- eller F- licensinnehavare.
1680 m. Autostart.
ODDS
9
5,br. v. e Mr Pine Chip -
RÖSTEKONGEN* (NO)
Start
19:19
9
Bankod
29
*
ODDS
tvilling
1
1
*
8,br. v. e Ravn Jahn -
Bö Turi e Lapp Nils
Uppf: Norsk Uppfödare
Äg: Pedersen Ingvild, Norge
Röd, vita ärmar; röd
Roe Kjetil a
SPANG SVERRE (NO)
2
Mp
10,br. v. e Mentor Mollyn -
3
F
11,mbr. v. e Marine Svarten -
4
*
5,mbr. v. e Järvsöfaks -
Myrtrolla e Mjölner Troll
Uppf: Norsk Uppfödare
Äg: Sylte Ansgar, Norge
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan (Holmen Finn) a
LEX NET
5
F
9,mbr. v. e Lex Jon -
Netana e Auvin
Uppf: Edström Roland, Sunne
Äg: Edström Roland, Sunne
Svart, rött axelp, vitt bröstband; röd
Nilsson Per (Edström Roland) a
LINNFOSS (NO)
6
År
13,mbr. v. e Spang Best -
Vilhelmine e Gullmin
Uppf: Ims Sverre & Gro, Norge
Äg: Axelsson Leif, Årjäng
Grön, vitt axp, hängsl & ärmb; grön
Axelson Ulrika a
REIT EVEN (NO)
7
År
8,svbr. v. e Pål Even -
Reitsol e Saje
Uppf: Gudmestad Torstein, Norge
Äg: Jernberg Elina, Årjäng
Ljblå, blå lodrätt fält,ljblå ärmb; bl
Aarum Dagfinn (Jernberg Elina) a
MOE BRAGA
8
År
5,fux s. e Moe Odin -
Lill Braga e Slogum Brage
Uppf: Kylén Gunnar & Jonas
Äg: Kylén Gunnar & Jonas
Vit, vita stj. på grått axelskärp;grå
Kylén Gunnar a
500 m
1 500 m
1 000 m
s 500 m
2480:129,8 29,8 14: 8 0-0-1 35,8 15.518
13: 18 0-1-0 29,8 40.668
Roe K Roe K Roe K Roe K Roe K Dr
4/2-42100t
Op 8/2-52100n
Dr 25/3-52100
Dr
8/4-51700n
Mo 17/4-52160
2*29,3 28,2 M
14: 1 0-0-0 33,3 3.650
F
År
F
Ö
Mp
Rä
10/12-3
10/12-2
10/12-12
21/4-k
11/5-2m
7/1640
1/2160n
4/2140
1/2160
3/2160
4
6
d
k
4
14: 3 0-0-0 26,0 0
M
Ro 22/11-6
12/1640
E 10/12-9
2/2180
F
18/4-7
1/1660
Åm 25/4-4
4/1680
Mo 11/5-52140
0
0
0
d
0
14: 9 3-0-1 28,9 73.290
Rä
År
Ro
Ro
Op
27/3-4
2/1660
13/4-4
1/2640
5/5-5
1/2140
13/5-2
1/2140
23/5-52100
d
3
1
1
6
529,9M28,8AK
14: 0 0-0-0 0
Nilsson P Nilsson P Daggert B-E Andersson M J Lunde M 13: 5 0-0-0 32,6 2.400
Åm 04/13-8
Åm 4/6-5
Hf 24/8-5
Åm 4/10-5
F 26/10-2
8/1680
2/2500
6/2140
1/2520
2/1640n
0
0
4
4
d
13: 6 0-0-0 31,1 2.700
Axelson U Axelson U Axelson U Axelson U Axelson U Ar 15/7-4
6/2500
Åm 4/8-6
5/2480
Åm 19/10-2
1/2100
Bj 12/2-32600
Åm 25/4-4
1/1680
0
0
5
0
7
13: 16 0-2-1 29,5 40.599
Jernberg E Kylén G Nilsen P L Nilsen P L Hop V År
Åm
År
Mo
Op
13/4-4
4/2660
25/4-4
2/1680
4/5-7
8/2140
11/5-52140
23/5-52100
6
1
0
1
4
Kylén G Kylén G Kylén G Mikkelborg O Kylén G 14
13: 10 4-1-2 28,4 100.125
Åm 18/8-6
4/1680
Åm 10/9-4
1/2120
F
23/9-6
1/2140
Mo 12/10-71640
Mo 30/3-22140
GANGTRÖTT (NO)
326,7M26,5AK
9,br. v. e Moe Odin -
Grandal Riga e Spang Best
14: 11 1-2-1 26,7 70.317
Uppf: Mikalsen Tor O, Ed
12
Äg: Mikalsen Tor O, Ed
Gul, axelskärp, svarta hästskor; vit
Brenden Kenneth (Mikalsen Tor O) a
ODINS PILEA
7,sth.fux s. e Moe Odin -
Pilutta e Pål Best
Nilsen Per Ludvig (Eriksson Christer) a
13: 25 3-3-2 29,1 173.155
F*
Bj
Ja
Bj
Mo
8/3-8
4/2160
19/3-31609
28/3-42120
16/4-32600
21/4-32140
0
3
7
k
0
0
0
2
6
0
426,1K27,2M*24,3AK
14: 1 0-0-0 26,9a 0
Uppf: Sarek Food Holding AB, Öjebyn
13
Äg: Eriksson Christer & Magnus, Norén D
Blå, rött bröstband; blå
Stenberg G K Helland M Helland M Helland M Helland M 13: 17 2-0-1 26,1 109.302
Ådefors P Ådefors P Nilsen P L Nilsen P L Nilsen P L F 18/10-4
2/2180n
F
4/11-5
5/1660
F 25/11-9
5/2160
F
8/12-6
6/2640
Bj 23/4-62100
Chansvärdering: A: 4-9-8 Outs.: 7
xx 4722’
xx4315’
xx 1720’
xx 1325’
- -48 -
cc400 17’
cc545 17’
ccB-lp 4’
cc61 6’
cc159 17’
cc999 35’
xx599 40’
ccB-lp 4’
- -392 xx460 15’
190.788
Tot: 44 5-5-6
30,5 28,4a
29,7g
30,6g
29,0a
362.000
Ro
2/9-6
6/1640 0 26,6g
F
23/9-6
3/2160 7 28,4 År 6/10-9
3/2140 6 28,6 F 17/11-8
2/2140 0 28,9 F
26/5-52140 F
4/11-5
3/1660
F 25/11-9
1/2160
F
8/12-6
2/2640
F
31/3-k
2/2160
Dr 13/5-41700
cx659 15’
cc7015’
cc1149 35’
- -150 - -112 -
196.504
Tot: 22 6-2-2
2 27,8a cc3115’
3 30,8g cc2515’
0
ug cc 2835’
0 28,2ag - -240 0
uag - -275 -
15
5
4
4
0
0
- -253 cc607 15’
- -198 cc519 35’
- -1232
-
Tot: 50 7-7-6
Nilsen P L Ådefors P Ådefors P Nilsen P L Nilsen P L Schön Daniel (Eriksson Christer) a
226.238
Tot: 114 4-1-5
30,0 30,3 29,3 29,5g
27,0ag
13: 11 1-1-1 26,6 62.700
13: 14 1-1-2 27,2 81.021
128.140
ug
32,1a
31,2 31,6a
29,1a
0
5
1
7
6
Uppf: Sarek Food Holding AB, Öjebyn
11
Äg: Eriksson Christer, C, M, S
Svart/vit, långrandig; svart
Lillborka e Bork Rigel
14: 1 0-0-0 27,5a 0
261.467
328,4M27,8AK
14: 1 0-0-0 0
cc1697 35’
cc274 15’
cc1352 50’
cc3915’
- -197 -
8,br. s. e Moe Odin -
Tot: 91 2-12-9
229,3M*28,4AK
14: 10 2-1-1 29,3 52.791
Ådefors Peter (Kruse Annelie) a
Tot: 28 2-1-4
31,5ag
32,6g
33,7g
33,8 6ag
2500:128,3K29,4M29,0AK
14: 2 0-0-0 29,1a 2.000
Jansson T Ådefors P Andersson M J Cederin P Cederin P Tot: 28 5-2-1
6g
30,6 28,9 29,0 29,5a
13: 32 1-0-2 29,4 74.914
Bj
2/4-22160
År 13/4-4
2/2660
Mo 17/4-52160
År
4/5-7
6/2140
Mo 19/5-72140
2520:1*26,6K27,2M26,2AK
14: 0 0-0-0 0
175.127
AM
13: 14 1-1-0 29,6 64.131
Olsson D Goop B Ohlsson U Ohlsson U Solberg T E Tot: 64 3-3-6
27,9a
30,5 26,0 uag
35,2g
4*28,9 29,5 M
cc246 17’
cc721 20’
ccB-lp 4’
- -gdk
xc111 12’
168.350
AK
13: 8 1-1-0 26,9 19.750
Youssef J Youssef J Kontio J Youssef J Youssef J Tot: 46 4-1-5
28,2a
29,8 1g
32,4 33,3 326,0 29,8 27,8 K
-
157.272
AK
13: 0 0-0-0 0
Dahlén R Dahlén R Dahlén R Dahlén R Klockar A Tot: 54 4-2-2
3 35,0a - -102
0 35,8g - -265
7 30,0a - -266
d
0ag - -465
d
0g - -663
Lella e Lykkebron
Tvedt H R Sagholen O-A Sagholen O-A Sagholen O-A Sagholen O-A PILBORKA2*26,6M26,8AK
164.811
AL
10,svbr. s. e Järvsöfaks -
429,0K27,0AM
14: 10 1-0-0 29,3 34.730
Uppf: Kruse Annelie, Hagfors
10
Äg: Stall Nybondgården
Ljblå, mblått lodrätt fält, ärmb; mblå
Solsaja e Saje
Uppf: Stall Bärselen HB, Hägersten
Äg: Larsson Anette & Ann-C, Steen K
Sv/blå randigt axp, blå ärmb; vit
Dalborg Thomas (Larsson Anette) a
MJÖLNER BIRKEN* (NO)
3
L
Britta e Barry
Uppf: Övergaard Toralf, Norge
Äg: Dahlén Rebecca & Bengt
Blå, sv korsl.axelsk, vita ärmb; svart
Dahlén Rebecca (Hedqvist Jesper) a
MÅN SAJE
2
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.500-2.100
(2.100) kr.
PLATS
KOR JO* (NO)
Höiby Lena e Höiby Kongen
Uppf: Granum Svein Knut, Norge
Äg: Revhaug Sagholen Grete, Norge
Vit/blå, diagonalt delad, sv band; blå
Sagholen Odd-Arne TINDRA FAKS
Svenska och norska kallblodiga högst 435.000 kr.
2480 m. Tillägg 20 m vid vunna 180.001 kr, 40 m
vid 290.001 kr.
8,mbr. h. e Röste Bo -
xc113 35’
cc334 35’
xc327 35’
xc516 35’
- -35’
406.305
Tot: 48 8-7-6
27,2 28,9 31,2g
29,6 27,5a
cc295 35’
cc288 35’
cc132 25’
- -gdk
- -139 -
369.872
Tot: 59 7-9-5
27,5g
26,5ag
26,7 28,0a
28,6ag
xc 127100’
- -250 - -57 - -163 - -217 -
415.171
Tot: 47 8-4-2
29,4 26,1g
29,1 u 26,9a
cc123 20’
cc482 35’
cc 7035’
cc131 25’
- -548 -
Start
19:41
Bankod
29
b
Melleruds Travklubb
tvilling
1
1
Å
9
F
PACIFIC OCEAN
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.5002.100(2.100) kr.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
2
500 m
3
1 000 m
PLATS
5,mbr. v. e Zerberus -
Last Glory e Super Arnie
Uppf: Nordlander Lars, Halmstad
Äg: Euro System AB, Halmstad
Vit, gråa hängslen,vitt axelparti; vit
Eklundh André (Elfstrand Mimmi)
2080:115,3M14,1AK15,5AM
14: 8 0-2-2 14,4a 44.000
13: 21 3-1-2 14,1a 114.900
Elfstrand M Ivehag J Eklundh A Nilsson F Nilsson F Å
Å
Vg
Vg
Å
20/2-5
9/2640
6/3-2m 9/2160
1/5-5
10/1640
13/5-6
2/2140
22/5-9
5/2640
5
6
3
2
3
Söderkvist S Söderkvist S Wester L Aarum D Berg F Å
7,br. s. e Striking Sahbra -
3
Å
7,br. v. e Varenne -
4
Ax
5,mbr. v. e Mr Pine Chip -
5
Å
8,br. v. e Coktail Jet -
6
F
8,mbr. v. e Rite On Line -
7
Å
6,br. v. e Korean -
Key to Glory e Another Miracle
Uppf: Sveen Hans Olaf, Norge
Äg: Stall Mor Elisabeth
Svart, röd vinkel och ärmb; sv
Christiansson Anders HALBERDIER (US)
8
8,br. v. e S.J.’s Caviar -
0
2
7
3
0
18,0a
18,2g
14,4a
15,3 15,8 220.650
15,4a
16,4a
13,0a
14,4a
13,2a
Oceanside e Pershing
Uppf: Nyberg Bengt-Åke & Kjell
Äg: Sterner Ulf & Pia
Röd, svart axelsk,gula hästskor;vit
Silvén Jan (Sterner Pia) a
13/2-5
6/3-6
17/3-4
13/4-9
22/5-10
11/2640
4/2640
2/2660
3/2140
8/2140
0
0
6
2
5
Laursen J Andersson M J Andersson M J Andersson M J Andersson M J 13: 4 0-1-1 14,0a 18.300
Åsén J Heiskanen V Eklundh A Eklundh A Eklundh A Å
Å
Å
Å
Å
17/10-5
5/11-2
20/2-3
3/3-4
31/3-3
6/2140
4/1640
5/1640
11/2140
10/1640
13: 11 0-2-1 13,7a 37.100
Ådefors P Ådefors P Ådefors P Ådefors P Daggert B-E F
F
F
F
F
13/9-5
30/9-3
2/12-9
16/12-4
7/4-8
Goop B Goop B Goop B Goop B Christiansson A 4
0
5
7
0
Gironde Hanover e Super Bowl
Uppf: Williams Russell C, Pennsylvania, USA
Äg: Eriksson Torbjörn, Mellerud
Sv, gr axelp,vita romber, gr ärmb; sv
Eriksson Mattias (Eriksson Torbjörn) a
6/1640
4/1640
1/2160
2/2140n
5/1640
4
4
6
0
2
F
30/9-9
Ax
4/3-11
Å
26/3-6
Åm 8/4-7
Åm 17/5-4
16
6/2160
6/1640
9/1680n
7/1640
2/1640
2
4
5
0
0
1215,9M13,9AK15,0AM
14: 9 0-1-0 14,8a 15.550
13: 22 1-0-1 13,9a 67.100
Allercrantz L Dalborg T Kontio J Dalborg T Ginman M J
5/4-13 11/1640
Ax 22/4-1
2/2160
Hd 5/5-11
2/2640
Vg 13/5-6
7/2140
Å
22/5-2m 7/2660
6
2
0
6
6
17’
10’
8’
30’
20’
201.038
Tot: 47 2-5-7
16,4 13,7a
16,5a
15,9a
14,3 a
cc62 7’
cc148 25’
cc 8822’
cc219 25’
xc337 25’
183.450
Tot: 53 1-4-4
14,8a
16,5 16,6a
16,1 18,4 cc327 25’
cc100 10’
cc428 20’
cc146 15’
cc398 25’
Turordning: 1-9-7-2-8-6-10-11-4-3-12-5
Chansvärdering: A: 1-4-6 B: 5-7-2-9
cc713 30’
xc376 35’
cc169 30’
xx34 8’
xx134 20’
4/2640
4/2180
9/2640
7/2080n
2/1680
0
1
0
0
7
cc 5725’
cc235 25’
cx123 35’
cx 5025’
cx339 25’
250.616
Tot: 54 2-5-10
14,1a
13,8a
16,3 19,5a
14,8a
xx5410’
xx201 17’
xx135 20’
cc835 20’
xx4615’
244.227
Tot: 36 7-3-0
2/1640 1 14,5a
1/1640 0 14,7ag
1/2640 0 16,9a
12/2100 0
ita
2/1640 0 13,0ag
13: 6 0-0-0 17,7a 1.400
Eriksson M Eklundh A Eklundh A Rudqvist H Eriksson M F
16/3-11
F
23/3-2
Åm 8/4-1
F
5/5-2
F
19/5-2
xc276
cc288
xc359
xc1459
xc268
224.700
8*16,1M15,8AM
14: 4 1-0-0 15,8a 12.000
13: 20 1-1-4 14,0a 60.032
Rudqvist H Hultman M Hultman M Hultman M Hultman M 218.883
Tot: 50 4-6-7
19,5a
18,4a
16,9a
15,4 16,0 Tot: 29 3-4-5
15,9a
14,8a
13,8a
16,7a
14,8a
13: 14 2-2-0 14,2a 96.927
F
27/1-5
Ax* 15/2-6
S
5/3-7
Ö
3/4-1
Hd 21/4-10
0
5
3
5
3
cc148 30’
xc124 25’
xc125 25’
xc 7625’
xc161 25’
197.800
7*14,4K13,0AK*14,2AM
14: 5 1-0-0 13,0a 30.000
10/2640
5/2640n
2/2640
4/2660
2/2080
1116,0M13,7AK15,5AM
14: 7 0-1-0 13,7a 13.140
Julina Star e Juliano Star
Uppf: N.S. Synergi i Sthlm AB, Sundbyberg
Äg: Spruce Mountain AB & Nilsson Ove
Sv/blå randigt axp, blå ärmb; vit
Dalborg Thomas (Granberg Ingemar) a
12
Å
F
7/10-9
F 18/10-5
År 13/4-5
F
28/4-6
Åm 17/5-6
238.300
Tot: 19 3-5-6
16,3a
ita
13,8a
16,8a
13,3a
Tot: 18 4-2-2
616,3M13,5AK15,7AM
14: 1 0-1-0 14,8a 6.825
6,br. v. e Offshore Dream -
0
3
3
0
2
5/1609 4 13,9a cc112 15’
9/2100 3 16,7a cc255 25’
6/2640 0 19,1a cc 6930’
8/2100 7 15,8a cc677 25’
7/2100 6
ita cc902 25’
516,2M13,7AK15,1AM
14: 3 0-0-0 13,8a 6.600
30’
22’
25’
25’
25’
13: 3 0-0-0 14,4a 4.500
Nilsson P Jepson C J Silvén J Silvén J Silvén J 11
6/2140
5/2100
1/1609
6/2100
1/1640
1015,4L14,4AK16,3AM
14: 3 0-0-2 16,9a 12.350
Oj Oj Tim e Super Arnie
Uppf: Eliasson Ulf, Vara
Äg: Stall Jo Jo Ribb (Hultman Marcus)
Vit/blå/grå 3-delad, blå/grå rev; blå
Hultman Marcus OFFSHORE STAR
13: 10 3-2-2 14,1a 160.300
Mp 17/2-7
Ö
3/4-1
Ö 17/4-3
Ö
3/5-3
F
19/5-2
Tot: 29 3-1-2
19,9 19,2g
18,0g
18,4ag
16,1ag
13: 7 2-0-1 13,9a 47.500
Ö 14/10-10
Ö
11/2-3
Å
20/2-5
Ö 13/3-3
Ö
3/4-1
xc1015
cc269
xx464
xc220
xx592
6,svbr. s. e Adams Hall -
Haugstad K Lindblom C-E Jepson C J Andersson O J Goop O 114.805
AM
Å
Å
Ax
År
Å
cc204 30’
cc128 20’
xc466 30’
xc174 15’
xc220 25’
Tot: 40 1-6-6
415,3M13,9AK*15,8AM
Aces Go e Embassy Lobell
Uppf: Raihle Lövblad Sofi, Valbo
Äg: Jansson Per Anders & Persson Annika
Ljblå, mblått lodrätt fält, ärmb; mblå
Ådefors Peter (Jansson Per Anders) a
KEY TO SURPRISE
10/1640
10/1680n
4/1640
6/1640
2/1640
13: 20 3-0-1 15,6a 90.600
Nisonen V Dalborg T Persson S Daggert B-E Marais M 14: 4 0-0-1 15,8a 11.600
Fatima Lavec e Sugarcane Hanover
Uppf: O.Carlsson Ekonomi AB & AB Lavec
Äg: Junermark Carina & Benny
Sv, vitt axelp, vit ärm, röd rev; vit
Berglöf Erik (Junermark Carina) a
GORGAR LINE
Ax 17/3-8
Åm 8/4-1
Å
24/4-4
F
5/5-2
Å
22/5-4
190.200
Tot: 37 4-3-4
317,4 15,6 14: 5 0-1-0 16,1a 9.400
Wirana Crown e Anders Crown
Uppf: Wilhelmsson Per Anders, Stenstorp
Äg: Johansson D, Fagerberg & Pettersson
Svart, vita hängslen; vit
Laursen Jens (Johansson Dag) a
CADDIE EXPRESS
13: 12 0-1-1 14,4a 44.550
M
Waldblume e Bosphorus
Uppf: Jauss Marion, Tyskland
Äg: Neman Helena & Elin
Vit, vinröda hängslen & ärmar; vinröd
Benzon Niclas (Neman Helena) a
WIRANO WALLSTREET
14: 8 0-2-1 13,0a 31.600
Meadowbranch Judy e Speedy Crown
Uppf: Quantum Farms Corp., USA
Äg: Ljunggren Leif & Rickard
Röd, blått axelskärp; röd
Wester Lars (Ljunggren Leif) a
WHITEHAVEN (DE)
11,fux v. e Spotlite Lobell -
10
s 500 m
215,5M13,0AK14,4AM
2
F
1 500 m
QUANTUM STARLING (US)
915,4M13,3AK14,2AM
14: 6 0-2-2 13,3a 39.500
Creme Anglaise e Conway Hall
Uppf: Ohlzon Sören & Gun, Rundgren Camilla
Äg: Ohlzon Sören & Gun
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan (Ohlzon Sören) a
JO JO RIBB
STANDS TO REASON
1
5,mbr. h. e Credit Winner -
89.001 - 260.000 kr.
2080 m. Autostart.
ODDS
EXPLOSIVE ZON
cc 2230’
cc 139100’
xc 6230’
xc201 25’
xx289 30’
196.000
Tot: 51 4-2-3
17,7a
16,9 15,8a
20,2ag
16,5a
cc648 10’
xx9710’
xc365 30’
cc42 8’
xx48 8’
www.mellerudstravklubb.se
17
Start
20:03
2
Bankod
29
b
1
F
2
L
9
Å
DON’T PLAY ME (US)
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.5002.100(2.100) kr.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
2
500 m
3
3
Å
5,br. s. e Enjoy Lavec -
Gaby Lavec e Victor Lavec
Uppf: AB Lavec, Limhamn
Äg: Adolfsson Karl, Charlottenberg
Svart, rött axelp, vitt bröstband; röd
Nilsson Per (Sjögren Stig)
5,svbr. s. e Up Front Larry -
Grace Princess e Big Spender
Uppf: Keldergard Allan, Hemse
Äg: Olsson Sandra, Frövi
Ljblå, mblått lodrätt fält, ärmb; mblå
Ådefors Peter (Olsson Sandra) a
5,ljbr. s. e Fill V -
Hällekils Gumman e Treasure Ås
Uppf: Stall Gumman HB, Angered
Äg: Stall Gumman HB, Angered
Mblå, vitt axelp & diag.ränder; mblå
Mahony Paw (Petersson Camilla) a
LOVISA TROT
4
År
4,br. s. e Quite Easy U.S. -
5
Ax
4,br. s. e Mr Pine Chip -
1680:117,9M14,9AK
14: 4 1-0-1 14,9a 12.781
13: 6 0-0-0 17,4a 2.000
Nordby J Nilsson P Nilsson P Nilsson P Nilsson P Ar 29/7-8
11/2100
Bj 20/3-52100
Åm 8/4-5
9/2480n
L
9/5-9
11/2140n
Åm 17/5-5
7/1680
d
3
0
1
5
13: 8 0-1-0 16,7a 11.950
Ehlers J Olsson D Ehlers J Benzon N Ehlers J Ö 23/11-3
Ro 16/12-10
Mp 2/1-1
F
13/1-2
Ö 30/1-5
5/2100
5/1640n
11/2140
3/2140
4/2100
2
7
5
4
0
6
14: 7 1-2-0 16,9a 32.800
5,br. s. e Good As Gold -
Star of Gossip e Armbro Goal
Uppf: Johansson Maud, Östhammar
Äg: Karlsson Uno, Tösse
Svart, grönt lodrätt fält & ärmrev; sv
Rudqvist Henrik (Karlsson Uno) a
13: 0 0-0-0 0
Stolt K Stolt K Stolt K Eklundh A Stolt K Å
Å
Å
Ax
Å
20/2-1
6/3-11
20/3-9
22/4-11
7/5-8
9/2140
4/2140
10/2140
3/2140
12/2140
0
2
2
1
0
18,5a
21,1ag
17,1a
16,7a
18,1a
13: 5 0-1-1 16,6 26.900
Persson H K Persson H K Ohlsson U Solberg T E Benzon N Ax 5/10-3
9/2140
J 22/10-10
2/2140
Rä 27/3-10
1/2140
Bj 29/4-32100
F
12/5-7
2/2140
5
3
0
4
1
Laursen J Andersson M J Johansson P T Dalborg T Källgren D 13: 5 0-0-0 18,5 33.500
Å
13/6-2
Å
20/2-10
F
7/4-10
Mp 27/4-1
Ax
6/5-10
4/2140
3/2140
8/1640
3/1640
3/2140n
6
7
1
6
7
6*16,7M17,6AM19,0AK
14: 3 1-0-0 19,0a 15.000
Elgtberg M Elgtberg M Rudqvist H Horpestad E Rudqvist H 13: 9 0-0-0 17,6a 25.500
F
13/9-6
4/2140
Mo 28/10-12140
F
7/4-10
4/1640
Åm 25/4-9
9/1680
F
12/5-6
3/2140
5
0
0
d
1
PERFECTION717,4M15,1AM
7
F
6,br. s. e Express It -
Grand Slam e Coktail Jet
Uppf: Menhammar Stuteri AB, Ekerö
Äg: Jepson Carl Johan, Karlstad
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan GUDRUN K.
8
Ö
4,mbr. s. e Banker Hall -
14: 2 0-0-0 15,1a 2.150
Jakobsson M Andersson M J Jepson C J Jepson C J Jepson C J 12/2100n
7/2140
3/2140n
8/2480n
1/2140
4
1
0
d
5
13: 3 0-0-0 18,6 7.500
Karlsson P Karlsson A I Karlsson A I Karlsson P Karlsson P E
Ö
Ö
Ax
Ö
18
11/3-1
27/3-11
10/4-2
22/4-11
3/5-12
5/2140
4/2140
2/2140
8/2140
3/2140
4
0
0
4
2
3,br. s. e Sand Vic -
Comee On e Callit
Uppf: Boberg Natalie, Kumla
Äg: Team Bobban AB, Hallsberg
Blå, vit/svart vinkel, vit ärmb; blå
Hedblom Sebastian 11
L
LADY NATIONAL
4,br. s. e Sacred Spirit -
No Lane No Gain e Lindy Lane
Uppf: Grapenstedt Bo, Stockholm
Äg: Stall Persson HB, Årjäng
Ljblå, blå lodrätt fält,ljblå ärmb; bl
Aarum Dagfinn (Persson Roger) a
12
År
13: 5 0-0-1 20,2a 21.000
Hedblom S Hedblom S Hedblom S Hedblom S Hedblom S Ro
Bs
Mp
G
S
10/3-9
23/3-3
27/4-6
8/5-6
16/5-1
3/2140
1/2160
4/2140
1/2160n
10/2140
3
6
4
8
0
Ivarsson M Austevoll G Horpestad E Takter J Mikkelborg O Turordning: 3-4-12-7-10-1-6-11-5-9-8-2
Chansvärdering: A: 4-3-9 B: 10-1-5-6-7
57.200
xc785 30’
- -224 cc183 10’
xx220 8’
xx449 15’
55.850
cc116 5’
xx 3530’
xx 4030’
cc109 15’
xx172 17’
23.300
10’
17’
17’
18’
20’
19
13: 11 0-0-0 17,7a 15.900
xx215 30’
xx 5225’
xx104 18’
xx136 25’
xx 9520’
21.850
Tot: 2 1-0-1
- -gdk
cc2017’
cc7517’
56.250
Tot: 10 0-0-2
18,1 18,4 16,5a
19,4 17,0 a
1218,9M14,1AK
14: 4 1-0-2 14,1a 23.373
60.900
Tot: 15 0-3-2
17,2ag
20,2g
16,3a
16,4 14,2 a
1118,1M16,5AM20,2AK
14: 5 0-0-1 16,5a 35.250
49.600
cc290
cc681
cc1265
cx907
cx293
0
0
4
4
2
13: 1 1-0-0 20,2 17.000
cc1523 25’
cc772 20’
cc174 10’
cc161 15’
cc121 18’
Tot: 8 0-1-0
19,3g
19,3 19,9 17,0 17,7 7/2140
2/2140
6/2140
5/1640
1/1680
Royal Tennis e Self Possessed
Trotter C F
26/8-k
2/2140 k 20,8
Uppf: White Birch Farm, USA
Goop B F
4/11-1
5/2140 1 20,2
Äg: Stall Piper
Goop O F
28/4-1
6/2160 3 17,4
Brun, vitt axelparti & hängslen; brun
Trotter Chris (Goop Björn)
45.111
Tot: 12 1-1-2
18,5a
19,1 22,1g
11g
15,1a
817,0M
14: 5 0-1-0 17,0 15.800
Pro Queen e Probe
Uppf: Keldergard Allan, Hemse
Äg: Keldergard Allan, Hemse
Blå, röd/vit/röd hängslen & revär; röd
Karlsson Anna Isabelle (Karlsson Hans)
13: 10 1-1-2 18,5a 53.700
Ö 14/11-6
F 16/12-11
F 30/12-7
Åm 8/4-5
F
28/4-9
17/3-5
3/4-9
22/4-10
12/5-6
17/5-5
1017,4M
14: 1 0-0-1 17,4 4.850
cx6918’
xx 9430’
cc3615’
- -83 cc3315’
Tot: 18 1-0-1
17,0 20,6a
19,0ag
10g
16,7 Ax
Ö
Ax
Hd
Åm
cc705 20’
cc607 10’
cc161 20’
cc113 18’
xx212 30’
Tot: 9 1-0-0
19,7 18,3a
17,6a
13,7a
18,0a
13: 5 0-0-1 18,3a 15.000
Elfstrand M Olsson D Goop B Eklundh A Eklundh A 32.800
Tot: 8 1-1-1
18,4 16,6 19,8 17,1a
16,8ag
518,5M13,7AK
14: 4 1-0-0 13,7a 16.100
50.250
ccB-lp 4’
cc 9420’
cc708 25’
cc461 25’
cc228 20’
Tot: 7 1-2-0
19,8g
18,0 17,8 16,6 16,9a
57.281
cc447 12’
- -112 cc350 15’
cx184 6’
cx859 20’
Tot: 15 1-1-0
416,6M*16,8AM
14: 3 1-0-0 16,8a 18.211
Tot: 17 1-0-2
12ag
18,1a
20,1 18,0 l
14,9a
217,7M16,7AM21,1AK
14: 3 0-0-0 16,7a 7.800
Diva Later e Texas
Uppf: Johansson Dag & Grundin Roger
Äg: Johansson Dag & Fagerberg Ellert
Svart, vita hängslen; vit
Laursen Jens (Johansson Dag) a
VEGA GOLD
4,br. s. e Muscles Yankee -
916,4K14,2AK
14: 8 0-2-1 14,2a 35.900
10
Bellezza e Supergill
Uppf: Edström Britt-Inger & Karlsson Ove
Äg: Nilsen-Ruud Roy Atle & Olsson Arne
Vit, vinröda hängslen & ärmar; vinröd
Benzon Niclas (Nilsen-Ruud Roy Atle) a
SHERRY LATER
s 500 m
FILLOMENA3*16,6M16,9AM
F
1 500 m
1 000 m
PLATS
FRIDOLINA K.
Dream Taker e Tagliabue
Uppf: Atlantic Trot Inc., USA
Äg: Team Riverside - Easy
Vit, gråa hängslen,vitt axelparti; vit
Eklundh André (Elfstrand Mimmi)
NELLIE LIE STAR
RITA LAVEC
1
4,mbr. s. e Yankee Glide -
Ston 15.001 - 63.000 kr.
1680 m. Autostart.
tvilling
DSR Dalslands Skylt & Reklam
ODDS
RIVERSIDE DRIVE (US)
cc676
cx142
cx1143
cc1157
cc870
50’
50’
35’
50’
30’
52.573
Tot: 18 1-0-2
Åm 4/10-4
7/2080 6 19,2 xx125 6’
Bj 27/3-32100 3 17,0a - -193 F
7/4-10
9/1640 3 17,9a xx4010’
F
18/4-2
10/1640 5 14,1a xx521 20’
Bj
8/5-42100 1 16,9a - -115 -
Start
20:25
Bankod
29
b
ZEUNERTS916,9M*15,9AM
3
1
ODDS
tvilling
1
THE RIGHT TIME
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.5002.100(2.100) kr.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
2
3
PLATS
1
År
8,br. s. e Calvin Capar -
1 500 m
1 000 m
s 500 m
14: 7 0-1-1 16,1a 18.072
Wimzie e Suntan Gold
Uppf: Nagel Kathrin, Gunnarskog
Äg: Nagel Kathrin, Rolf & Tim
Grön, gult axelp & hängslen, vit; grön
Nagel Tim (Nagel Rolf) a
2
F
7,fux s. e Tap In -
13: 14 0-0-3 17,1a 25.409
Nagel T Nagel T Nagel T Nagel T Nagel T Dr 25/3-11700
Åm 8/4-4
10/2080n
Åm 25/4-5
1/1680
F
5/5-8
11/2140
Bj 22/5-42100
3
F
4,br. v. e Kiss Francais -
Bråttom e On Guard
Uppf: Sun Town Beach HB, Karlstad
Äg: Sun Town Beach HB, m fl
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan PÖRTSÄTTERS QUEEN
4
F
6,br. s. e Gallant Baron -
2
3
d
0
6
5
Å
5,br. s. e Staro Alive -
Hermione Laday e Starchip Entrprise
Uppf: Gard Invest AB, Årjäng
Äg: Möller Bobby, Frillesås
Blå, grått bröstband, revär; blå
Zukanovic Admir (Möller Bobby) a
SONIA’S DREAM
6
4,mbr. s. e Gigant Neo -
7
Ax
5,fux s. e Zerberus -
8
Ax
5,sv. v. e Juliano Star -
F 16/12-9
Mp 2/1-1
F
13/1-2
Åm 8/4-4
F
12/5-7
10/2140n
4/2140
1/2140
4/2080n
11/2140
13: 6 1-0-0 17,9 25.400
Jepson C J Jepson C J Moberg J Jepson C J Jepson C J F
Ö
F
F
F
4,br. s. e Love You -
8/3-13
27/3-11
7/4-2
18/4-2
28/4-8
3/2160
10/2160
1/2140
3/1640
9/2140
13: 15 0-1-1 15,7a 35.400
Olsson F Nilsson J Olsson F Olsson F Olsson F F
År
F
Åm
Åm
14/9-1
6/10-3
4/11-4
25/4-5
17/5-5
2/2140
4/1640
11/1640
11/1680
3/1680
d
3
1
1
3
7
3
5
2
0
5*14,8M14,8AK17,5AM
14: 6 1-0-1 14,9a 33.500
13: 8 0-0-2 14,8a 19.046
Zukanovic A Karlsson F Zukanovic A Larsson J Uhrberg T Hd
Å
Mp
J
Å
30/3-5
11/1640
17/4-km 7/2140
27/4-11
2/2140
6/5-2m 2/2140
22/5-7
7/2140
0
k
3
d
1
617,7 *15,6 15,7 M
14: 6 3-0-0 15,6a 59.842
AK
Ax
F
F
Å
F
15/2-3
25/2-1
31/3-10
17/4-4
28/4-8
3/2140
7/1640
4/2160
11/2140
2/2140
1
1
7
0
0
716,4M15,5AK*16,4AM
14: 8 1-0-0 15,5a 26.150
Johansson P T Johansson P T Aurell K Aurell K Johansson P T 24/3-4
14/4-5
25/4-5
5/5-5
17/5-9
1/2140
7/2140
10/1680
4/1640
5/2080
5
0
5
4
1
818,9M16,2AK17,0AM
14: 1 0-0-0 17,0a 0
Bellami Sund e Pine Chip
Uppf: Erikssunds Trotting AB, Sigtuna
Äg: Spartanerna KB, Svedala
Svart, axelp, röda hängsl & rev; svart
van der Wal Eelco 13: 13 2-0-1 17,2a 36.400
Mp
Mp
Åm
F
Åm
Lövgren J Lövgren J Bakker A van der Wal E Uhrberg T 20
13: 4 0-1-1 16,2a 17.500
J
Hd
J
Ax
Å
02/13-7
02/13-4
04/13-9
15/4-k
7/5-6
16,1a
17,8a
uag
17,8a
17,4a
- -131 cc646 22’
cc4912’
cc252 15’
- -410 -
69.382
Tot: 19 3-2-0
8/1640
2/1640n
4/2140
2/2140
2/2140
3
0
d
k
0
7/2140n
4/2140
6/2140
4/2140
6/2080
6
1
1
d
k
78.605
Tot: 18 3-0-1
18,3 15,9a
16,7a
9ag
20,4 1016,2M16,6AM
14: 1 0-0-0 18,0a 0
13: 12 1-0-2 16,6a 41.000
Lindblom M Lindblom M Lindblom M Lindblom M Lindblom M E
E
Ö
Ö
F
18/8-4
27/8-4
15/9-4
3/10-6
28/4-8
5/2140
12/2140
2/2100
1/2100
10/2140
5
3
d
6
0
13: 4 0-0-0 18,1 14.600
Uhrberg T Ingves P Goop B Uhrberg T Jakobsson M S
Ax
Ax
J
Ax
8/2-4
4/3-10
17/3-5
5/4-4
6/5-3
4/2140
2/2140
5/2140
4/2640
2/2140n
4
2
3
3
3
5,mbr. s. e Gigant Neo -
Nevella e Tamin Sandy
Uppf: Persson Gunnar, Torestorp
Äg: Persson Gunnar, Torestorp
Sv/blå randigt axp, blå ärmb; vit
Dalborg Thomas (Jensen John Ö)
14: 8 1-0-1 15,7a 43.050
12
13: 9 0-1-0 16,2a 34.571
Dalborg T Dalborg T Dalborg T Jakobsson M Dalborg T Å
Å
Åm
F
Åm
13/3-9
31/3-4
8/4-4
18/4-12
17/5-5
6/2140
1/2140
6/2080n
3/2640
6/1680
3
d
1
6
7
52.000
cc331 30’
cc525 50’
cc113 50’
cc245 50’
cc1021 30’
Tot: 11 1-1-3
16,7a
17,1 16,8a
18,5a
17,2a
TORELLA1216,3M15,7AK16,2AM
xx270 35’
xc427 25’
xc2810’
xc142 18’
- -gdk
Tot: 16 1-0-2
16,5 16,2 10ag
16,6a
18,0a
1117,1M16,7AM
14: 7 1-1-3 16,7a 61.400
11
Å
F 11/12-6
Å 04/13-2
År 05/13-7
Ax 22/4-9
Åm 17/5-k
76.000
xx127 30’
xx4215’
xc 4330’
xc 3825’
cx190 30’
Tot: 20 1-2-1
16,3 kubug
17,3a
17,5g
15,7a
87.721
cc 6830’
cc170 25’
cc188 22’
xc102 20’
xc 2820’
Turordning: 3-6-9-11-12-5-7-4-8-10-1-2
Chansvärdering: A: 3-11-3 B: 5-7-9-11-6-2-12-10
78.000
Tot: 12 3-1-2
10g
16,2 17,3 13,3a
14,9a
cx 7620’
cc434 17’
cc2112’
cc 9920’
cx 7630’
Redo för äventyr – ett som är säkert.
Nya GLA
Pris fr:
Nya GLA.
285.900 kr
GLA är en helt ny kompakt-suv som imponerar både när det gäller design och utrustning.
Till exempel ingår audio-streaming och några av branschens mest avancerade säkerhetssystem redan i grundutrustningen. mercedes-benz.se/gla
83.202
Tot: 33 0-4-1
18,0 15,7a
16,2a
15,7a
15,8a
cc1213
xx350
xx441
xx245
xx172
Allt du vill. Allt vi kan.
Nya C-Klass
Månadskostnad fr:
2.945 kr
Nya C-Klass.
/mån.*
Namnet känns igen men i övrigt är det här på många sätt en helt ny bil. Bredare,
längre, djärvare. Dessutom fylld med mer utrustning och finess. Till exempel ingår
audio-streaming och några av branschens mest avancerade säkerhetssystem
redan i grundförandet. Välkommen ut till oss för en körupplevelse i världsklass.
mercedes-benz.se
25’
15’
17’
12’
20’
80.672
Tot: 26 1-1-3
14,9ag
19,3 15,4 ug
14,8 xc1430 30’
- -gdk
xx667 30’
xc 7120’
xx 8025’
Läs mer och bygg din bil på mercedes-benz.se/gla. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,3–6,6 l/100 km, C02 114–154 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.
Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown
Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc
Pris från 309.900. *Billån via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, restskuld 45%, kontant 30%, rörlig ränta (februari 2014), eff. ränta 5,98%. Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm:
4,0–5,7 l/100 km, C02 103–132 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.
Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown
Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc
86.142
AM
13: 7 0-0-1 19,2 26.300
Hultman M Hultman M Hultman M Hultman M Hultman M 76.845
Winnipeg Boko e Pine Chip
Uppf: Reposit AB, Vargön
Äg: Stall Duplex
Ljblå, mblått lodrätt fält, ärmb; mblå
Ådefors Peter (Järpedal Lars) a
13: 2 2-0-0 15,9a 35.000
Lundqvist S Ingves P Elgtberg M Rudqvist H Rudqvist H 10
Tot: 41 0-2-6
14: 1 0-0-0 0
Thetime of My Life e Biesolo
Uppf: Persson Johanna, Arboga
Äg: Maltesson Torbjörn & Persson Johanna
Svart, grönt lodrfält, sv axelp; svart
Lindblom Micael (Maltesson Torbjörn) a
RING MY BELL
d
2ag cc3910’
2 16,5a cc 2725’
d
10ag cc 6125’
4 17,9a cc131 22’
0 18,2a cc5515’
417,1M15,7AK18,8AM
14: 2 0-1-0 15,7a 6.300
Aces Fineness e Spotlite Lobell
Uppf: Elm Lennart, Ruda
Äg: Andersson Mikael, Herrljunga
Svart, ljblå kil & ärmrevär; svart
Johansson Pernilla T (Andersson Mikael) a
FILUR SUND
Nilsson P Andersson M J Jepson C J Jepson C J Nilsson P 14: 6 2-1-2 13,3a 52.600
Jasmin Garbo e Spotlite Lobell
Uppf: Andersson Sohnny, Västra Frölunda
Äg: Andersson Sohnny & Nina
Vit/blå/grå 3-delad, blå/grå rev; blå
Hultman Marcus LADY FINENESS P.H.
13: 13 3-1-0 16,1a 51.382
316,2M*13,3AK14,9AM
Olivia Spender e Mr Spender
Uppf: Olsson Tony, Deje
Äg: Olsson Fredrik & Jonsson Helena
Grå, lila axelp & ärmrev; lila
Olsson Fredrik a
MOANING MYRTLE
14: 4 0-1-0 16,5a 16.200
Remona e Calpam
Uppf: Trollsveden Abrahamsson Pehr, Hagfors
Äg: Bonander Maj, Borås
Svart, rött axelp, vitt bröstband; röd
Nilsson Per (Bonander Jan) a
RUEE VERS GEANTS
4,svbr. v. e Super Photo Kosmos -
TAMONA218,3M*16,1AM
Ö
500 m
POLLYFEE2080:116,7M16,1AK17,1AM
Nightlight e Mr Moxy
Uppf: Grönström Sten & Irja
Äg: Karlsson Uno, Tösse
Svart, grönt lodrätt fält & ärmrev; sv
Rudqvist Henrik (Karlsson Uno) a
9
Roy Andersson Bilbolaget - www.roybil.se
15.001 - 89.000 kr.
2080 m. Autostart.
8,svbr. v. e Jobie Tempest -
Tot: 13 3-0-1
17,4a
15,6a
17,7 uag
15,7 a
cc101 20’
cc 5425’
cc5215’
cc374 25’
cc282 30’
73.550
Tot: 26 3-0-2
17,1 17,6 16,1a
15,5a
16,4a
cc858 25’
cc184 15’
cc396 12’
cc157 10’
cc57 8’
Tot: 11 1-1-1
16,2a
17,9a
15g
18,4 17,0 a
53.300
cc 9720’
cc 9425’
xx 6935’
- -gdk
cc533 30’
Bengtsfors 0531-719 98
Mellerud 0530-444 40
www.roybil.se
21
LOPP
Start
20:47
7
8
Bankod
29
Melleruds Nyheter
ODDS
tvilling
1
1
Å
7,br. s. e Goetmals Wood -
2
F
9,br. v. e Daguet Rapide -
Zenita King e Royal Prestige
Uppf: Scud. Perno I, Italien
Äg: Karlsson Anki & Olsson Tore
Svart, rött axelp, vitt bröstband; röd
Nilsson Per (Karlsson Anki) a
BARBIE’S BOY
3
F
8,svbr. v. e Peace On Earth -
4
Å
7,svbr. v. e Fast Photo -
5
Vg
10,mbr. s. e Backstreet Guy -
6
500 m
7,brskm. h. e Tap In -
Vive e Think Tank
Uppf: Häger Svante, Erika & Henrik
Äg: Häger Svante, Dals Långed
Svart, rött axelskärp, röda ärmar; röd
Häger Svante a
1 500 m
Dalborg T Adielsson E Gustafsson C Linderoth M Å Christiansen H B 13: 17 1-1-5 16,9 103.500
Å
Ax*
Å
Mp
Å
31/1-4
15/2-9
20/3-4
14/4-5
15/5-12
2/2160
5/2140
13/2140
7/2160
11/2140
d
0
0
0
3
216,0 15,3 M
14: 4 0-0-0 16,3 0
E 04/13-10
F
16/3-11
S
4/4-4
S
30/4-7
Åm 17/5-6
8/2180
7/2160
1/2160
1/2640
1/2080
14: 7 0-1-1 17,8 21.012
Kontio J Nilsson P Uhrberg J Horpestad E Kylén G 13: 11 0-0-2 18,1 14.652
M
7/2-8
18/2-2
31/3-9
24/4-7
15/5-12
2/2180n
11/2140
7/2160
4/2140
1/2140
2
6
8
0
0
Tot: 34 2-3-3
19,1 16,4a
17,5g
distg
16,3 a
516,1M14,1AK
13: 17 0-0-1 16,4 21.700
Almsgård J Almsgård J Uhrberg O Uhrberg O Almsgård J Ax
2/4-9
Mp 14/4-5
Kr 25/4-6
Kr
9/5-6
Ax 20/5-3
14/2140
8/2160
7/3140
12/1640
12/2140
0
0
6
0
0
7
År
6,br. v. e Smasher -
13: 10 0-0-1 16,5 28.300
Häger S Häger S Häger S Häger S Häger S F
30/9-4
F 21/10-3
F
8/12-10
År 13/4-9
År
4/5-11
8
Å
14: 6 2-1-1 18,3 60.002
Lema Ludmila e Pershing
Uppf: Nilsson Sigurd, Töcksfors
Äg: Beckman & Gustafsson HB, Årjäng
Mblå, ljblå axelp,vitt bröstb; mblå
Horpestad Tom (Gustafsson Leif) a
SEMBS NAPA
6,br. v. e Muscle Memory -
13/2140
5/2140
1/2160
1/2140
8/2160
6
4
0
0
6
Horpestad T Mikkelborg O Mikkelborg O Horpestad T Horpestad E 25/1-21609
12/2-52160
25/2-51640
13/3-6
9/2140
31/3-4
3/1640
4
7
3
1
2
Granlund S Lindblom C-E Granlund J Granlund S Granlund J 22
13: 15 1-1-1 15,5 50.500
Ax
Ax
Mp
Hd
Å
3/12-11
4/3-11
31/3-3
21/4-8
15/5-12
3/2180
1/2180
3/2180
3/2660
5/2140
6
3
4
0
7
Tot: 83 2-5-3
Diva Lavec e American Winner
cc629
cc1630
xc1186
xc850
xc1052
0
d
7
0
0
13: 20 2-4-1 16,3 130.700
Haugstad K Svanstedt A Andersson O Kontio J Untersteiner P GIDDE GO
215,3L16,1M13,5AK
Andersson Oskar (Andersson Tomas S) a
9,svbr. v. e Gidde Palema -
Going Home e Silver Pine
14: 2 0-0-0 17,8 2.700
Berglöf E Jansson T Berglöf E Lindblom C-E Sjunnesson J Uppf: Stall Gigant HB, Karlstad
11
Äg: Arvidsson Per, Karlstad
Sv, vitt axelp, vit ärm, röd rev; vit
F
Berglöf Erik (Björkegren Marie) a
BENNY BOY
9,ljbr. v. e Spotlite Lobell -
11/2640
6/2140
11/2140
2/3140
4/2660
13: 16 1-3-2 15,3 71.200
F 11/11-6
E 26/11-6
F 16/12-5
Ö 10/1-3
Åm 17/5-7
6/2640n
4/3140
1/2640n
2/2660
1/2480
0
0
0
4
6
2
3
5
7
0
13: 10 0-1-1 16,1 31.590
Uppf: Byggnads AB Husaren i Göteborg
12
Äg: Nilsen-Ruud Roy Atle & Andersson Tor
Vit, vinröda hängslen & ärmar; vinröd
Benzon N Midtfjeld P O Benzon N Benzon N Dalborg T GLENZER V.G.
415,0K15,5M*12,9AK
År
Hallo Egekaer e Quick Pay
Å
20/3-8
J*
5/4-10
Ax 15/4-5
Å* 26/4-9
Å
22/5-9
Benzon Niclas (Nilsen-Ruud Roy Atle) a
10,svbr. v. e Zerberus -
Glenna Brick e Super Arnie
14: 9 0-0-2 15,7 19.050
F
Silvén Jan (Eriksson Ellert) a
DANIELS TARZAN
11,br. v. e Utini -
Fishan W.I.P. e Prince Netted
F
Mo
F
F
F
16,9a
14,2a
16,2a
14,9 15,3 Persson Kent a
Åm 19/10-3
F 26/10-3
F
7/4-4
Åm 25/4-7
Åm 17/5-2m
Turordning: 7-11-12-3-14-8-4-10-13-1-6-2-5-9
Chansvärdering: A: 7-10-1 B: 11-4-6-12-3-2-13
10’
15’
30’
12’
18’
xx150 17’
xx 7410’
cc635 30’
xx138 8’
xx323 7’
172.344
- -164 - -649 - -433 xx 6530’
cc 4320’
158.850
Tot: 39 2-2-5
cc178 10’
cc105 10’
xx116 10’
cc1212 30’
cc296 20’
23
cc496 30’
xx551100’
xx498 30’
xc1045 125’
xx 8225’
373.962
Tot: 66 8-9-6
18,5 17,0 18,4 17,8 16,6a
xc 4220’
xx282 35’
xx107 20’
xx199 30’
xx 2320’
381.048
Tot: 62 7-10-5
15,4a
17,3ag
17,9 17,5 16,3a
xc456 15’
- -180 ccB-lp 4’
cc579 15’
cc190 20’
311.300
Tot: 58 5-1-6
16/3-4
11/2140 0 15,1a cc1452 35’
30/3-62140 0 16,3a - -431 7/4-4
5/2660 3 17,1 xx117 15’
18/4-9
4/3140 0 16,5 xx1536 50’
12/5-6
8/2180 5 15,7 xx197 15’
13: 11 0-1-1 16,6 15.650
Persson K Persson K Persson K Persson K Lunde M 35’
30’
20’
10’
30’
372.900
515,5M13,2AK
14: 3 0-0-0 17,2 6.450
Uppf: Persson Kent, Tösse
14
Äg: Persson Daniel, Tösse
Blå, gula stj på axelp, hängslen; blå
2
0
4
8
6
xx826
xx617
xx1187
xc257
xx1140
Tot: 54 8-5-4
13: 11 0-1-2 15,4 33.400
Silvén J Silvén J Silvén J Silvén J Nilsson P Uppf: Stall Mack HB, Vaggeryd
13
Äg: Eriksson Ellert, Storfors
Röd, svart axelsk,gula hästskor;vit
Åm 10/9-7
10/2080
Mo 24/9-22640
Åm 19/10-3
4/2120
År 13/4-7
10/2160
Åm 17/5-7
3/2480
170.000
Tot: 55 2-3-3
17,5 ug
16,4 17,3 17,2 315,1M14,7AK
14: 2 0-0-0 17,5 4.100
Tot: 28 5-3-5
18,8 17,3 16,7 16,6 16,2a
8/2140
6/2140
10/2140
3/2140
9/2640
Uppf: AB Lavec, Limhamn
10
Äg: Andersson Tomas, S, O & E, Esberg M
Blå, sv hängsl, axelp, tvärränd; svart
108.100
15,6a
18,3 16,0a
15,6a
15,1a
13: 22 1-1-1 16,2 75.200
E
2/3-7
Mp 9/3-6
Mp 31/3-7
Mp 14/4-10
E
29/4-6
2500:114,9L16,3M13,8AK
14: 9 2-0-0 14,9 78.300
Tot: 27 2-2-1
17,9a
16,6a
18,1 19,6a
17,6 815,5M14,5AK
14: 4 0-0-1 16,6 8.850
Cool Flying Filly e Spotlite Lobell
Uppf: Ljungek Björn, Getinge
Äg: Stall 2013 KB, Vara
Svart, rött axelp&hängsl,vita ärmb; sv
Granlund Joakim (Granlund Stefan)
13: 16 1-2-3 17,4 67.195
Bj
Bj
Mo
Å
F
cc691 10’
cc567 25’
cc2910’
cc323 30’
cc270 20’
6,mbr. v. e Kool du Caux -
Jansson R S Karlsson P Pettersson R Wineryd R Jansson R S 158.450
18,8a
16,9 19,2 16,2a
17,2a
616,5M15,2AK
14: 2 0-0-0 17,6 2.000
cc146 25’
xx148 15’
xx347 30’
cc9812’
- -22’
153.100
AM
13: 8 0-0-1 18,2 16.700
Ax
Å
Å
Å
Å
14: 5 0-0-0 16,9 2.700
Tot: 52 4-4-5
Ro
4/2-2
7/2140 0 17,1a
F
7/4-4
3/2640 7 18,2 Å
17/4-9
3/2140 5 16,6a
F
12/5-5
10/2140 0 17,1a
År 27/5-42140 415,2 16,3 16,3 Wester L Wester L Wester L Wester L Wester L 175.791
AK
K
14: 5 0-1-0 17,5 9.600
Tot: 48 3-6-5
5 17,0 cc759 5’
0 distg cc173 7’
0 16,3 cc813 30’
0 17,5a xc1618 40’
0
ug xc702 20’
315,7 14,6 M
cc 4030’
cc281100’
cc321 30’
cc120 15’
cc466 20’
174.620
AM
13: 9 0-0-1 16,7 10.600
Nilsson P Silvén J Wallin T Svanstedt R Benzon N Tot: 36 1-2-9
11g
17,6 16,4a
17,1g
16,0a
13
9*16,2M17,4AM
14: 9 0-0-1 16,4 12.900
Indian Dream Ås e Extreme Dream
Uppf: Lindh Ulrik & Ylva
Äg: Jansson Rikard S & Optimento AB
Vinröd, svart axelparti; vinröd
Jansson Rikard S QUIZ LAVEC
164.111
AK
LEMONITOR717,4M14,8AK
Ax
s 500 m
2480:115,9 13,5 14: 6 0-1-1 15,9 19.200
Elit Kim e Songcan
Uppf: Skinnkompaniet i Svista AB, Uppsala
Äg: Almsgård Roine,Jannike,Mikaela & Julia
Ljblå, blå lodrätt fält,ljblå ärmb; bl
Aarum Dagfinn (Almsgård Roine) a
ALBIN TÖ
E
Petite Noir E. e Meadow Road
Uppf: Jonsson Tomas, Nossebro
Äg: Måleristerna i Karlskrona HB & Hansson
Röd, blått axelskärp; röd
Wester Lars (Heiskanen Veijo)
STEPPED IN PAINT
129
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.5002.100(2.100) kr.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
3
M
Barbie Bowler e Active Bowler
Uppf: Bonander Maj, Borås
Äg: Bonander Maj, Borås
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan (Bonander Jan) a
ÖNAS PHOTO
11
1 000 m
Lady Katherine e American Winner
Uppf: Butiksutveckling i Askersund HB
Äg: Team Hästhälsan i Göteborg AB
Vit/blå/grå 3-delad, blå/grå rev; blå
Hultman Marcus (Nilsson Göran) a
LEREVE AXE (IT)
2
SIMB INDIAN DANCE
LOPP
6,br. s. e El GlideLOPP
-
LOPP
10
2
PLATS
FACETTE COBRA
LOPP
63.001 - 1.125.000 kr.
2480 m. Tillägg 20 m vid vunna 179.001 kr, 40 m
vid 445.001 kr.
49
LOPP
LOPP
1/2120
6/2140n
2/2660
8/1680
4/2100
2
0
4
0
6
356.750
Tot: 72 5-10-12
17,3 17,0a
17,2 14,8a
18,4 xcB-lp
cc886
xc217
xc427
cc550
4’
17’
15’
15’
8’
Start
21:09
Bankod
29
b
SPACE FLIRTY
5
Dalslands Sparbank
3
ODDS
tvilling
9
TORTENS PRINCE
Pris: 20.000-9.300-5.700-3.850-2.5002.100(2.100) kr.
Hederspris till segrande hästs ägare och körsven.
2
3
500 m
1 500 m
1 000 m
s 500 m
1
Å
4,mbr. v. e The Bad Boy -
2
År
3,mbr. v. e Mr Pine Chip -
3
År
4,br. s. e Sugar Trader -
4
Ö
4,mbr. s. e Couch Doctor -
Confesslite e Spotlite Lobell
Uppf: Frankesjö Kent & Lotta
Äg: Raj Stable HB & Frankesjö Kent
Vit/blå/grå 3-delad, blå/grå rev; blå
Hultman Marcus (Pehrsson Tony) a
Granlund S Granlund S Granlund S Lindblom C-E Granlund J 13: 12 1-0-0 16,2a 47.500
Ax 29/10-10
Ax 19/11-8
Ax 3/12-8
Ax
6/5-11
Ax 20/5-10
4/2160
7/2140
3/2140
5/2160n
7/2160
4
0
0
5
0
13: 2 0-0-0 20,9a 7.000
Mahony P Mahony P Mahony P Mahony P Mahony P E
F
Rä
F
S
1/4-9
18/4-3
2/5-2
12/5-9
21/5-3
1/2140
1/2140
3/2140
4/2140
9/2140
5
6
3
1
3
317,1M16,5AM
14: 2 0-0-1 16,5a 4.400
Strömberg P Horpestad T Strömberg P Arnerlöf R Strömberg P 13: 9 0-0-1 18,0a 32.428
Bj 25/9-72140
Bj 22/10-42100
Bj 12/11-12600
År
4/5-6
6/2140
Bj 15/5-52100
d
5
3
3
0
Jansson D Lindblom C-E Lindblom M Ärling T Lindblom M 13: 14 0-0-3 16,0a 69.800
Ö 23/1-4
Ö 27/3-5
Ro
6/4-10
Ax 22/4-9
L
9/5-11
9/2160
1/2100
7/2160
6/2140
1/2180n
0
0
3
6
6
5
Ö
4,mbr. s. e Dream Vacation -
Alixia e Sierra Kosmos
Uppf: Aulin Lars-Erik, Lindesberg
Äg: Aulin Lars-Erik, Lindesberg
Svart, grönt lodrfält, sv axelp; svart
Lindblom Micael (Fromell Per)
CONRADS GERD
6
Ax
4,mbr. s. e Celebrity Secret -
Fame Brodda e Andover Hall
Uppf: Conradsson Ove, Falköping
Äg: Hellqvist Bo, Alm David & Göran
Sv/blå randigt axp, blå ärmb; vit
Dalborg Thomas (Hellkvist Bo)
TOM T.HALL
7
Å
4,mbr. h. e Olimede -
Bonemitj e Self Confident
Uppf: Wass Gunnar, Falköping
Äg: Elfstrand Olle, Nossebro
Vit, gråa hängslen,vitt axelparti; vit
Eklundh André (Elfstrand Olle)
ED TANIC
8
F
4,svbr. v. e Thai Tanic -
Biba Axe e And Arifant
Uppf: Wall Åke A & Mona
Äg: Moberg Jonas, m fl
Mörkblå, röd/vitt axelskärp; mörkblå
Moberg Jonas 14: 9 2-2-0 14,7a 70.650
13: 4 0-0-2 18,3a 15.200
Fromell P Lindblom M Kontio J Lindblom M Lindblom M E
F
G
Ax
S
20/2-1
8/3-3
25/3-7
22/4-9
16/5-2
1/1640
1/1640
1/1640
5/2140
10/1640
4
4
1
2
5
Stenquist N Hellkvist B Eklundh A Söderkvist S Stenquist N 13: 13 0-3-0 15,9a 70.000
S
28/9-12
Ax 15/10-2
Ax 29/10-10
Ax 3/12-8
Vg
1/5-4
9/2140
1/2160
3/2160
2/2140
6/2640
0
5
0
5
6
Elfstrand O Oscarsson K Andersson M J Andersson M J Niklasson M 13: 12 1-1-3 17,3a 74.600
Ax
Mo
Mo
F
Å
12/3-2
3/2140
22/3-32140
21/4-72140
5/5-1
9/2140
22/5-10 11/2140
4
d
6
2
3
2/1-12100
12/1-10 10/2140
28/1-11640
13/2-2
5/2140
20/2-7
9/2140
5
6
5
d
0
14: 4 0-0-1 16,2a 7.000
13: 10 2-0-1 15,4a 48.200
Goop B Goop B Goop B Goop B Rudqvist H 10
Å
5/12-5
Å
6/3-10
F
23/3-3
Åm 8/4-4
Ax 20/5-10
12/2140
7/2640
7/2140
1/2080n
8/2160
13: 11 1-2-2 16,3a 96.855
Moberg J Moberg J Moberg J Moberg J Moberg J F
8/12-7
3/2140
F 16/12-6
4/2140n
Bj
2/4-83140
F
18/4-5
5/2140
S
30/4-6
7/2140
24
4,br. s. e From Above -
Hot Enough e Malabar Man
Uppf: Menhammar Stuteri AB, Ekerö
Äg: Reposit AB & Bengt Wedin HB
Silver/mblå, diag.delad; silver
Jepson Carl Johan (Järpedal Lars) a
14: 6 3-0-1 16,8a 77.800
Ingves P Andersson M J Ingves P Haugstad K Lindblom C-E 11
Å
STARDUST HILL
4/3-6
17/3-5
31/3-4
17/4-4
6/5-4
1/2140
10/2140
6/2140
1/2140
2/2140n
14: 7 0-0-3 17,1a 28.013
Diana East e Spotlite Lobell
Uppf: Stall Kör Så Det Ryker AB, Saltsjö-Boo
Äg: Silvén Jan, Karlstad
Röd, svart axelsk,gula hästskor;vit
Silvén Jan a
13: 7 0-1-1 17,5a 53.452
Silvén J Silvén J Silvén J Silvén J Silvén J Ö
Bj
Bj
S
E
24/2-5
8/2140
26/3-22640
10/4-22100
25/4-3
3/2140
10/5-6
2/2640
55.200
Tot: 14 2-0-2
1
6
1
0
3
5
3
3
3
6
Turordning: 11-2-5-8-12-7-3-4-10-6-1-9
Chansvärdering: A: 2-5-7 B: 11-4-10-8-12-3
97.000
25’
30’
20’
18’
15’
15,6a
15,9ag
16,1 16,9a
14,7a
xc 3425’
xc 4920’
xc1915’
xx6618’
xx 7520’
83.200
Bli en vinnare
du också!
Tot: 15 0-4-0
15,9a
18,5 ug
18,4a
17,8a
cc2494 40’
cc113 15’
cc208 18’
cc382 50’
cc1449 35’
123.140
Tot: 21 1-4-4
15,8a
0ag
15,7a
15,2a
15,4a
cc125 25’
- -21 - -54 cc146 25’
cc 3220’
112.908
Tot: 14 1-3-2
2 17,8 cc117 25’
3 18,3a cc275 50’
2 18,8 - -49 0 distg xx346 50’
0
uag cx1066 30’
dalsbank.se
25
95.300
cc 4530’
cc 3630’
cx 3825’
cx 5725’
cx3018’
Tot: 14 0-1-4
16,2 17,5 17,7a
17,1a
17,3 - -945 - -95 - -625 cc913 15’
- -150 -
cc358
cx1062
cx429
xx102
cx161
Tot: 8 3-0-2
16,9 16,9a
16,0 uag
16,8ag
Tot: 17 0-1-2
Tot: 22 0-0-5
- -215 cc158 15’
- -181 cc430 20’
cc662 25’
0 19,0g cc154 25’
0 17,9 cc 6825’
3 16,2a cc 4025’
d
4ag cc 3322’
d
13g cc140 20’
1216,2M17,1AM
4,mbr. v. e Make it Happen -
12
F
13: 2 0-0-1 18,5 17.500
Ax
Ax
Å
Å
Ax
52.339
Tot: 16 0-0-1
18,5a
19,2 19,1 ug
20,3a
62.928
85.850
816,9M16,3AM
14: 3 0-1-0 18,8 16.053
cc417 50’
cc350 50’
cc270 15’
cc2215’
cc746110’
Tot: 13 2-2-2
716,4M15,2AM
14: 9 0-3-1 15,2a 48.540
72.900
18,6 15,9a
16,0 17,2a
18,1 618,5M15,9AM
14: 1 0-0-0 17,8a 3.200
cc981 18’
cc1439 60’
cc1135 50’
cc6210’
cc468 20’
Tot: 10 1-0-2
0g
18,0a
18,3a
16,5a
17,0 a
416,0M15,9AM
14: 6 0-0-1 15,9a 9.700
49.750
17,1 18,0 18,6 17,1a
15,7 a
EMILIA5*16,1K14,7AK16,4AM
Speedy Silvia e Royal Prestige
Uppf: Berg Lars, Floby
Äg: Berg Lars, Floby
Svart, grön/vita hängslen; svart
Ax Stenquist Niclas Tot: 14 1-0-0
18,6 16,2a
18,4a
18,7 17,9 217,1M15,7AM
14: 8 1-0-2 15,7a 65.900
Wingaite Diamond e Zoot Suit
Uppf: Grunditz Magdalena & Staaf Bernt
Äg: Stall Struven HB, Årjäng
Svart, rött axp.,hängsl.&ärmbind.; röd
Strömberg Peter STINA CONFESS
14: 2 0-0-0 17,9 2.250
Inka Håleryd e Florida Pro
Uppf: Västerbo Stuteri AB, Heby
Äg: Mitt i Byn Förvaltnings AB, Kopparberg
Mblå, vitt axelp & diag.ränder; mblå
Mahony Paw EUGENIE DIAMOND
13: 11 0-0-1 16,4a 45.523
Bj
E
Mo
Å
Å
1016,8M*15,4AM
4,mbr. v. e Flirtin Man -
Catchmeifyoucan e Foolish Crown
Uppf: Team Granlund HB, Vårgårda
Äg: Stall 2013 KB, Vara
Svart, gult bröstband,rutig ärm; svart
Granlund Stefan VÄSTERBO COMANCHE
Gundersen G V Ohlsson U Gundersen G V Takter J Takter J RUCCOLA11*16,0M16,8AM
PLATS
IAMTHEBADBOY2080:117,5M16,2AM
14: 5 0-0-0 18,5a 6.816
Space With Me e Spotlite Lobell
Uppf: Fredriksson Tommy, Andersson Ebbe&K-E
Äg: Stall Pålbön
Vit, vinröda hängslen & ärmar; vinröd
Benzon Niclas (Fredriksson Tommy) a
3-4-åriga högst 125.000 kr.
2080 m. Autostart.
1
1
916,5M16,4AM
4,mbr. s. e Flirtin Man -
81.465
cc1654 30’
- -270 - -129 cc221 15’
cc128 20’
SAINT MATHILDA
Start
21:27
4
Bankod
29
b
1
Å
1
2
Ax
3
F
6,mbr. v. e Gallant Baron -
4
Ax
6,mbr. v. e Cooltrain -
5
L
6,mbr. v. e Gallant Baron -
Razzia e Zoot Suit
Uppf: Paulsson Rebecca, Kil
Äg: Bernertorp Consulting AB, Kil
Röd, svart axelsk,gula hästskor;vit
Silvén Jan (Paulsson Rebecca) a
6,mbr. s. e Mr Pine Chip -
6
F
3,br. h. e Juliano Star -
Flamenco Kemp e Express Ride
Uppf: Davidsson Christer, Västerås
Äg: Hedblom Sebastian, Frövi
Blå, vit/svart vinkel, vit ärmb; blå
Hedblom Sebastian 5,mbr. v. e Olimede -
Satin Ås e Conway Hall
Uppf: Oxalis AB, Solna
Äg: Stall Lucas HB, Kil
Mblå, vitt axelp & diag.ränder; mblå
Mahony Paw (Jansson Janna) a
HARRY P.RICK
7
Ö
11,ljbr. v. e King Lavec -
Ciara e Dartster F.
Uppf: Berglund Rickard, Vintrosa
Äg: Eriksson Kristina, Granbergsdal
Svart, grå rundel,grå/vit revär; svart
Rönning Anna (Eriksson Kristina) a
HOLIDAY MAN
8
F
14: 3 0-0-1 17,0 3.750
7,br. v. e Holiday Fest -
Gustafsson C Gustafsson C Nilsson M C Nilsson M C Nilsson M C 13: 12 0-1-0 17,8a 24.300
Å
Å
Hd
Å
Hd
28/11-11
25/12-12
30/3-10
24/4-10
19/5-10
1/2160
3/2140
2/2140
6/2140
3/1640
14: 7 0-0-1 16,7a 9.900
Andersson R Andersson R Ingves P Andersson R Andersson R 13: 6 0-1-1 18,6 22.900
Ax
7/2-3
Ax
4/3-9
Å
13/3-10
Åm 8/4-9
År
4/5-11
9/2140n
4/2140
2/2140
2/2080n
1/2140
Strömberg P Silvén J Silvén J Höitomt E Benzon N 13: 10 0-0-0 18,3a 10.081
Åm 19/10-3
1/2080
F
23/3-6
4/2140
F
7/4-5
11/2140
Bj 24/4-12100
Bj
8/5-42100
0
5
0
6
0
5
3
8
2
6
Laursen J Laursen J Johansson P T Andersson M J Aurell K 13: 12 0-1-2 17,3a 33.400
Å 21/11-7
Ö 15/12-3
Ax 17/3-11
Å
31/3-7
F
5/5-9
5/2140
2/1609n
7/2140
8/2140
9/2160
6
6
6
0
0
13: 3 0-0-1 19,0a 11.000
Hedblom S Hedblom S Hedblom S Hedblom S Hedblom S E
2/3-3
Ro 21/3-4
Ö 27/3-9
L
9/5-5
F
12/5-9
3/2140
4/2140
8/2140
4/2140n
5/2140
4
6
4
0
3
13: 3 0-1-1 18,6a 13.452
Östre O J Kolle L A Östre O J Östre O J Kolle L A Bj 20/2-52100
Bj
6/3-32100
Op 21/3-42100
Dr
8/4-12100
Bj 24/4-12100
6
3
3
0
5
Rönning A Rönning A Jakobsson M Söderberg F Söderberg F 29/7-5
5/8-10
27/8-5
5/5-9
19/5-1
1/2120
12/2140
9/2140
6/2160
8/2640
3
4
0
6
0
Goop O Kihlström Ö Andersson M J Goop B Olsson D 26
13: 16 0-0-2 19,3a 28.100
År
5/8-10
Ö 16/8-11
Åm 4/10-6
F 18/10-7
Rä 1/11-6
2/2140
6/2160
7/2080
9/2140
4/2160n
6
7
6
0
6
Bj 27/2-32100
F
31/3-1
3/2140
F
7/4-5
5/2140
Mo 21/4-42140
F
5/5-7
2/2160
xx376
cc408
xc588
xc516
xx686
5,sv. s. e Zerberus -
Mon Michelle e Little Devil
Uppf: Hultberg Dan, Hallsberg
Äg: Stall Granlid
Brun, vitt axelparti & hängslen; brun
Trotter Chris (Frisell Bengt) a
12
Å
14: 5 0-0-0 16,7a 11.350
13: 4 0-1-1 17,9a 17.700
Eklundh A Eklundh A Eklundh A Eklundh A Eklundh A Å
Å
Å
Å
Å
Turordning: 10-11-5-3-6-12-7-1-9-4-2-8
Chansvärdering: 5-10-6 Outs: 1-11-9-3-12-2-4
30’
15’
15’
15’
10’
38.650
Tot: 10 0-0-2
cc158 40’
cc1161 40’
cc422 40’
cc203 15’
cc3815’
30.364
Tot: 15 0-1-3
- -260
- -179
- -202
- -58
- -284
-
36.400
Tot: 23 1-1-1
18,3g
18,1a
17,6a
18,0 18,3ag
cc543
cc189
cc240
cc609
cc1216
12’
10’
10’
10’
25’
38.905
Tot: 24 0-0-2
19,3ag
18,3g
19,3 20,2ag
20,1 0
4
5
1
3
0
5
1
0
4
cc144 10’
xx295 20’
cc74 6’
cc9710’
cc403 15’
27
16/1-2
6/2-9
20/2-10
13/3-10
31/3-7
4/2140
3/2140n
11/2140
10/2140
3/2140
5
4
5
5
0
Tot: 13 1-1-2
21,0ag
18,4 17,8a
16,9 17,1ag
37.000
30.082
- -278 xx233 15’
xx7110’
- -59 xx8615’
Tot: 11 0-1-1
16,9a
19,3a
17,6a
16,7a
distag
34.598
- -469 cc343 7’
cc471 10’
cc100 7’
cc3515’
Tot: 10 1-1-0
21,2ag
19,7g
17,5a
18,2g
17,0 MAXIMON1218,2M16,7AM
35.400
19,0a
18,9a
18,0a
21,0ag
18,1a
817,7M19,3AM
14: 0 0-0-0 0
Gurlita Girl e Speedy Tomali
Uppf: Östlund Uno, Sunne
Äg: Östlund Uno & Gerdin Nils
Röd, svarta hängsl & axelp, stj; svart
Andersson Andreas (Östlund Uno) a
13: 4 0-0-1 17,6a 6.700
Ar
År
Ax
F
F
13: 3 0-1-0 20,4a 12.842
Kylén G Kylén G Kylén G Kylén G Kylén G ccB-lp 4’
cc587 10’
cc203 10’
- -122 - -116 -
Tot: 15 0-1-2
6/3-32100
31/3-11
3/2140
7/4-5
7/2140
28/4-11
6/2140
12/5-7
1/2140
Tot: 14 0-0-0
d
ug cc 4840’
k d4g - -ejg
k 19,3 - -gdk
d
1ag cc71 8’
k 22,8 - -gdk
1117,0M*17,5AM
33.392
20,3 17,9a
17,6 19,4a
17,4 a
718,0M17,2AM
14: 2 0-0-0 18,3a 2.000
cc1193 30’
cc989 18’
cc607 20’
xx124 15’
xx110 7’
Bj
F
F
F
F
Tot: 18 0-2-1
18,4 17,9a
18,4a
ua
18,6 619,5M18,0AM
14: 6 0-0-2 18,0a 13.912
Tot: 13 0-1-2
19,7 17,8a
18,1a
17,5a
18,2a
517,6M17,4AM
14: 7 0-0-1 17,4a 27.650
32.800
20,5a
18,3 16,7a
20,2 19,0g
417,9M17,3AM
14: 3 0-0-0 18,4a 2.000
Tot: 19 0-1-1
1/2140n
7/2140
4/2140
1/1640
3/2140
13: 7 0-1-1 18,0a 17.498
Nagel T Nagel T Nagel T Nagel T Nagel T 14: 7 1-0-0 17,5a 17.240
Idie Somolli e Tarass Boulba
Uppf: Hagen Roger & Pettersen Roy, Norge
Äg: Kylén Gunnar, Årjäng
Vit, vita stj. på grått axelskärp;grå
År
Kylén Gunnar a
11
38.350
6 19,4 xx268 12’
0 19,5g xx577 12’
3 17,0 xx1138 10’
d
ug xx131 10’
d
uag xx192 10’
318,4M17,5AM
14: 4 0-1-1 17,5a 14.311
s 500 m
218,3M16,7AM
5,sv. s. e Dream Vacation -
Ö 15/12-10
Ö 27/3-k
Ö
3/4-k
Mp 14/4-2
Ax 22/4-k
10*16,9M17,1AM
Wimzie e Suntan Gold
Uppf: Nagel Kathrin, Rolf & Tim
Äg: Nagel Tim, Kathrin & Rolf
Grön, gult axelp & hängslen, vit; grön
Nagel Tim (Nagel Rolf) a
WANESSA DREAM (NO)
13: 13 0-0-0 17,1a 37.000
Kontio J Karlsson A I Karlsson A I Karlsson A I Karlsson H 14: 6 1-0-1 17,1a 17.100
10
1 500 m
2080:117,0M17,8AM
Diva Later e Texas
Uppf: Johansson Dag & Grundin Roger
Äg: Johansson Dag, Skövde
Vit, mblå lodrätt fält & ärmar; mblå
Karlsson Petter (Johansson Dag) a
FINE TOOMA
500 m
3
1 000 m
Ivette Chic e The Big Apple
Uppf: Dahlberg Kenneth, Grästorp
Äg: Dahlberg Kenneth, Grästorp
Sv, gr axelp,vita romber, gr ärmb; sv
Eriksson Mattias (Dahlberg Kenneth) a
DENEB GRAFF
2
Moseli E. e Giant Chill
Uppf: Stall Classe Royal HB, Stora Höga
Äg: Rutgersson Roland, Frillesås
Grön/vit, diag delad, svarta ärmar; vit
Nilsson Mats C (Rutgersson Roland) a
RODA LATER
Pris: 8.000-4.200-3.000-2.400-2.250-2.0002.000-2.000 (8 priser)
PLATS
FIRST CLASS RIOT
5,br. s. e Calvin Capar -
ROBINS KOMPIS
FANTASTIC DELIGHT
År
ABSOLUT ROYAL
Ö
916,8M17,1AM
14: 1 0-0-0 0
Louise Brick e Super Arnie
Uppf: Johansson Göran & Maj-Britt
Äg: Stall Livtrasir (Karlsson Hans)
Blå, röd/vit/röd hängslen & revär; röd
Karlsson Anna Isabelle (Karlsson Hans)
9
2
Högst 39.000 kr.
2080 m. Autostart.
tvilling
Breddlopp - P22-lopp
ODDS
4,mbr. s. e S:t Göran -
35.450
cc288 20’
cc177 20’
cc178 20’
xx162 20’
xx3315’
JOSEFIN B.T.
Start
21:45
3
Ax
1
F
2
Ax
4,mbr. v. e Dream Vacation -
3
4,br. v. e Laddie -
4
4,br. s. e Beaumont Hanover -
5
Ö
6,sv. s. e Credit Winner -
6
F
5,br. s. e Oiseau de Feux -
Eira di Ala e Supergill
Uppf: Blomstrand Eva, Örebro
Äg: Partanen Juhani, Örebro
Vit, gröna axelklaffar, ärmrev; vit
Partanen Juhani 3,ljbr. s. e Pine Chip -
7
Ö
4,br. h. e Viking S.S. -
8
F
Rejnö S Ådefors P Rejnö S Rejnö S Rejnö S F
2/8-3
År 21/9-1
Ax 29/10-10
Ro 8/11-3
S
28/2-7
9/2140
2/2140
8/2140
12/2140
1/2140
0
2
0
0
0
6,br. s. e Rite On Line -
Ida Magic e Moment of Magic
Uppf: Stall Grän HB, Karlstad
Äg: Stall Grän HB, Karlstad
Svart, rött axelp, vitt bröstband; röd
Nilsson Per (Lindberg Jukka) a
Tot: 7 0-1-1
20,0g
18,5 21,9g
19,4a
19,3a
218,2 Christiansson A Söderkvist S Goop B Goop B Ingves P 13: 3 0-0-0 18,6 7.300
Å
Å
Å
Å
Å
28/11-10
19/12-1
2/1-1
13/2-10
22/5-1
1/2140
8/2140
2/2160
3/2140
9/2140
0
4
0
0
3
20,0
18,6
20,4
u
18,2
3*18,2 Tot: 6 0-0-1
14: 1 1-0-0 18,2 8.000
13: 0 0-0-0 0
418,4 14: 3 0-0-0 18,4 8.100
13: 0 0-0-0 0
Hop V Rönning A Berglöf E Berglöf E Horpestad T Mo 05/11-12140
F
16/3-k
2/2140 k
Åm 8/4-6
8/2080n 4
F
18/4-1
8/2140 7
F
5/5-6
5/2140 4
u
20,6
20,5
18,6
18,4
518,5 18,5 M
14: 3 0-0-0 18,5a 5.200
Partanen J Partanen J Partanen J Partanen J Partanen J Ö 14/10-1
6/2140
Ö 14/11-5
8/2140n
Ro
4/2-5
2/2140
E
20/3-5
9/2140
Ma 1/5-12140
5
5
4
4
0
Söderström C Söderström C Söderström C Söderkvist S Berglöf E 13: 3 0-0-0 20,1 13.300
Å
25/7-k
Hd 21/10-2
Mp 28/10-1
Å 12/11-6
Å
22/5-3
3/2140
11/1640
5/1640n
5/1640
3/2140
k
7
4
5
0
Svantesson P-O Svantesson P-O Svantesson P-O Svantesson P-O Kihlström Ö 13: 5 0-1-0 20,8 9.500
Mp 18/11-8
Ro 29/11-7
F 16/12-1
Å 25/12-2
Ö 10/4-2
4/2140
3/2140
9/2140n
4/2140
3/2140
13: 0 0-0-0 0
Nilsson P Nilsson P Nilsson P Nilsson P Nilsson P F
16/3-k
F
31/3-1
Åm 8/4-6
F
18/4-1
F
5/5-9
28
7/2140
2/2140
12/2080n
2/2140
5/2140
13.000
8.000
8.100
13.700
cc23 5’
cc78 5’
cc82 5’
xx6810’
- -28 -
Tot: 4 0-0-0
- -gdk
cx188 30’
cx297 25’
cc199 30’
xx216 20’
Tot: 6 0-1-0
k
3
3
0
3
Tot: 7 0-0-3
19,0 19,3 20,2 distg
17,4 1/3-13
17/3-1
10/4-2
18/4-1
13/5-2
2/2140
1/2140
6/2140
1/2140
10/2140
0
2
0
0
6
Tot: 6 0-1-0
22,8g
18,2 21,8g
18,6 18,6a
10*18,0M
14: 1 1-0-0 18,0 15.000
13: 0 0-0-0 0
5,br. v. e Muscle Memory -
1118,0M
14: 1 0-0-0 18,0 3.850
Nouvelle Karamell e Deliberate Speed
Uppf: Johansson Boris, Alafors
Äg: Johansson Boris, Alafors
Röd, blått axelskärp; röd
Wester Lars (Johansson Boris) a
11
Å
MANFRED BROLINE
5,br. v. e Quite Easy U.S. -
Nonchalant Hoss e Lindy’s Crown
13: 2 0-0-0 18,6 2.000
Wester L Wester L Wester L Wester L Wester L Å
Å
Å
Å
Å
9.500
09/11-p
02/13-k
04/13-1
05/13-1
20/3-9
4/2140
3/2140
5/2140
1/2140
2/2140
p
k
0
7
4
10.300
cc236 20’
cc342 18’
cc286 17’
cc 6520’
cc216 10’
Tot: 1 1-0-0
15.000
13: 11 1-0-2 16,8 36.200
Uppf: Broline International AB, Svenljunga
12
Äg: Stall Scandinavia HB, Årjäng
Vit, vinröda hängslen & ärmar; vinröd
Kolle L A Ådefors P Mikkelborg O Svanstedt A Benzon N WALLSTREET TEMPLE
216,9M18,6AM
År
Benzon Niclas (Lidman Erik) a
5,mbr. v. e Credit Winner -
Temple Street e Coktail Jet
14: 4 0-0-1 16,9 7.850
Rangelind J Ådefors P Ivarsson M Hallstensson J Hallstensson J Uppf: Västerbo Stuteri AB, Heby
13 Äg:
Hallstensson Jonas, Karlstad
Vit, mörkblått lodrätt fält & ärm; vit
F
Hallstensson Jonas a
MALTES AXEL
4,br. v. e Super Photo Kosmos -
Gun’s Parnassia e Somatic
Ö
Lindblom Micael (Maltesson Torbjörn) a
5,br. v. e Pine Chip -
Larissa Ås e Yankee Glide
13: 9 0-1-1 17,9 30.294
F
F
F
F
Ro
30/12-km
20/1-5
27/1-9
8/3-13
28/3-10
1/2140
9/2140
8/2640
1/2160
3/2160
13: 6 1-0-1 18,1 28.900
Lindblom M Lindblom M Lindblom M Lindblom M Lindblom M G
9/12-11
E 19/12-10
E
12/1-2
Ö 30/1-9
F
28/4-10
0
3
0
0
4
k
6
0
7
3
Dalborg Thomas (Eklund Tomas) a
4/2160
3/2140n
2/2160
4/2100
8/2640
1
7
0
0
0
13: 6 2-0-0 18,3 37.000
Svanstedt Å Nilsson F Nilsson F Nilsson F Goop B Ax
Å
Hd
Å
Å
Chansvärdering: 3-10-15 Outs: 8
NÄSTA TÄVLINGSDAG
FREDAG 13 JUNI
Första start kl. 18:30
12.550
- -gdk
cc283 15’
cc120 15’
cc352 20’
cc143 10’
29
03/13-1
04/13-10
04/13-10
04/13-2
15/5-k
- -1p
- -gdk
cc331 25’
cc421 25’
cc474 20’
44.900
Tot: 14 1-0-2
17,4a
14,4a
19,0ag
u 19,0 - -202 cc422 12’
- -119 cc81 7’
cc77 8’
Tot: 15 0-1-2
20,6 19,1a
dista
16,9 18,0 38.144
- -gdk
xc135 10’
xc767 20’
xc1237 20’
xc110 10’
Tot: 9 1-0-1
18,5 19,3 20,5 18,1a
19,3g
4*18,3M*17,6AL
14: 0 0-0-0 0
Uppf: Broline International AB, Svenljunga
15
Äg: Eklund Produktion AB, m fl
Sv/blå randigt axp, blå ärmb; vit
13/8-22100
21/9-4
11/1640
30/9-42100
4/11-11
5/2160
25/4-9
12/1680
318,1M18,1AM
14: 3 0-0-0 19,3 0
Uppf: Maltesson Torbjörn, Arboga
14
Äg: Maltesson Torbjörn & Eva
Svart, grönt lodrfält, sv axelp; svart
MACBETH BROLINE
Bj
År
Bj
F
Åm
5.850
Tot: 3 0-0-0
31,1 21,6 ug
18,6 18,0 2100:116,8M14,4AK
14: 1 0-0-0 19,0 2.400
13.300
2 17,8a cc127 15’
d
10ag cc5615’
7 20,8 cc8217’
d kubug cc1051 25’
d
12g cc256 17’
817,4M
14: 4 0-0-3 17,4 12.550
50’
12’
18’
15’
20’
- -212 - -gdk
cc273 15’
xc297 20’
xc158 15’
Tot: 8 0-0-0
21,8 20,1 19,6a
20,8 19,5 720,8M17,8AM
14: 1 0-0-0 0
19,6g
20,8 18,5a
19,9ag
23,0ag
619,5M19,6AK
14: 1 0-0-0 19,5 0
Tot: 5 0-0-0
AM
13: 4 0-0-0 18,5 8.500
11.800
- -gdk
xc48 8’
M
13: 0 0-0-0 0
Kr
Ax
Ö
F
Vg
10
cc635 25’
cc319 25’
cc 3720’
cc161 20’
cc519 20’
Tot: 1 1-0-0
Ohlsson U Eklundh A Jakobsson M Goop B van der Wal E Reggae Kärn e Desert Night
Lejon F Mp 10/12-p
1/2180n p 39,2g - -ejp1
Uppf: Larsson Conny, Gusum
Larsson C Mp 7/10-k
2/2160 k 21,3 - -gdk
Äg: Stall Mor Elisabeth
Christiansson A Å
24/4-1
5/2140 1 18,0 cc8315’
Svart, röd vinkel och ärmb; sv Christiansson Anders Å
cc2089
cc358
cc335
cc1248
cc1051
M
Lova S.S. e Crown Sweep
Uppf: Svantesson Per-Olof, Karlskoga
Äg: Stall Speed AB, Karlskoga
Blå, vit/ljblå/vit axelsk,vit ärm;ljblå
Svantesson Per-Olof a
SPES MAGIC
13: 6 0-1-1 18,5 11.800
14: 3 0-0-1 18,2 5.700
Giant Advice e Giant Chill
Uppf: Borvander Patrik, Hisings Kärra
Äg: Borvander P, Sjöling M, Melin J & I
Sv, vitt axelp, vit ärm, röd rev; vit
Berglöf Erik JAS S.S.
s 500 m
M
Surprise Ås e Striking Sahbra
Uppf: Bård Hoem & Rian Maria Sve, Norge
Äg: Karlsson Ture, Svanskog
Mblå, ljblå axelp,vitt bröstb; mblå
Horpestad Tom (Karlsson Ture) a
NICE ADVICE
1 000 m
Fame Mama Langkjär e Armbro Kissed
Jakobsson M År 13/4-k
1/2140 k 21,7
Uppf: Eriksen Lone Irene, Danmark
Mahony P Åm 25/4-1
3/2080 1 18,2
Äg: Jensen John Ö, Åmål
Mblå, vitt axelp & diag.ränder; mblå
Mahony Paw (Jensen John Ö)
RED FUSION
1 500 m
2080:118,5M19,3AM
14: 1 0-0-0 19,3a 0
Önas Ingrid M. e Smasher
Uppf: Jonsson Tomas, Nossebro
Äg: Andersson Tomas S, Nossebro
Blå, sv hängsl, axelp, tvärränd; svart
Andersson Oskar (Andersson Tomas S) a
DESTINE TO BE ONE (NO)
Louisiana S.I.R. e Texas
Uppf: Rejnö Sven & Ingegerd
Äg: Jansson Per Anders & Persson Annika
Ljblå, mblått lodrätt fält, ärmb; mblå
Ådefors Peter (Jansson Per Anders) a
TIMOA (DK)
3
500 m
4,br. s. e From Above -
NOUVELLE ROBIN
ÖNAS IOR
2
PLATS
BOSTON S.I.R.
1
.
tvilling
STAR ABOVE
Pris: 15.000-7.250-4.400-3.000-2.1002.000(2.000) kr.
918,2M18,6AM
14: 6 0-1-0 18,2 10.300
Noblesse B.T. e Mr Drew
Uppf: Rungegård Sven-Olof, Helsingborg
Äg: Gustavsson Annika & Gustafsson Anders
Svart, axelp, röda hängsl & rev; svart
van der Wal Eelco 9
Högst 45.000 kr.
2080 m. Tillägg 20 m vid vunna 15.001 kr
ODDS
4,br. s. e Super Photo Kosmos -
Bankod
29
28.900
cc270 15’
cc296 18’
cc117 15’
cc678 15’
cx1290 17’
Tot: 9 2-0-0
44.300
10/2140 1 18,3 xc2618’
9/2140 6 18,2a xc 8225’
3/2640 1 17,6a xc3715’
7/2140 d
9ag xc 5225’
4/2140 k 19,5 - -gdk
Avd
Segrande häst
4
Vinnarodds
8
1
SÅ GICK DET PÅ SPELET KUSKSTATISTIK
måndag 26 maj 2014 kl 13:21
5
Utdelning 8 rätt:
Utdelning 5 rätt:
2
Utdelning
7 rätt:
Utdelning 6 rätt:
Omsättning:
Omsättning:
System:
Omsättning:
System:
System:
Att utdela:
Att
utdela:
Avd
Segrare
Avd1
Segrare
Kvarvarande
Kvarvarande
Avd
Värde
Segrare
12
2
23
3
4
4
5
5
3
7
Omsättning:
System:
Att utdela:
Omsättning:
Antal andelar:
Att utdela:
Omsättning:
Utdelning 7 rätt:
Avd
System:
Utdelning
5 rätt:
Avd
Segrare
Segrare
Kvarvarande
Värde
1
Utdelning
6 rätt:
Att utdela:
Kvarvarande
Värde
2
1
3
2
5
Värde
5
6
4
Kvarvarande
4
Utdelning 5 rätt:
3
Aarum Dagfinn
3,5,7
Andersson Andreas lä
1,2,9
Andersson Oskar a
7,10
Axelson Ulrika a
3
Benzon Niclas a
1,4,5,7,8,10
Berglöf Erik
4,7,10
Brenden Kenneth lä
1,3
Christiansson Anders
4,10
Dahlén Rebecca lä
3
Dalborg Thomas
3,4,6,8,10
Dalen Dag Sveinung
1
Eklundh André
1,4,5,8
Eriksson Mattias lä
4,9
Fromell Tom lä
2
Omsättning:
Granlund Joakim lä
7
Granlund Stefan DD-odds:8
Hallstensson Jonas a
10
Hedblom
Sebastian
5,9
Avd
Segrande
häst
Vinnarodds
Horpestad Tom
7,10
Hultman Marcus
4,6,7,8
1Häger Svante a
7
Ivehag Josefine lä
2
2Jansson Rikard S
7
Jepson Carl Johan
1,3,4,5,6,7,8
Johansson Louise lä
2
Johansson Pernilla Omsättning:
T lä
6
Jonsson Fredrik a
1
LD-odds:
Karlsson Anna Isabelle
lä 5,9
Karlsson Göran S a
1
Avd
Segrande
häst
Karlsson Petter lä
9Vinnarodds
Koka Shkelzen lä
2
1Kylén Gunnar a
3,9
Larsson Michael a
1
4,5
2Laursen Jens a
Lindblom Micael lä
2,6,8,10
Mahony Jenny lä
2
Mahony Paw
5,8,9,10
Moberg Jonas Omsättning:
8
Nagel Tim a
6,9
Nilsen Per Ludvig System: 3
Nilsson Johan A lä
2
Att
utdela:Mats C a
Nilsson
9
Nilsson Per lä
2,3,5,6,7,10
Avd
Segrare
Kvarvarande
Värde
Olsson
Fredrik a
6
Palmqvist Dennis lä
2
1Partanen Juhani
10
Persson Kent a
7
2
Prytz Pethra a
1
Roe Kjetil
3
Rudqvist Henrik lä
2,5,6
3
Rönning Anna lä
2,9
Sagholen Odd-Arne
3
4
Schön Daniel a
3
Silvén Jan a
1,4,7,8,9
5Stenquist Niclas
8
Strömberg Peter
8
Utdelning
5 rätt:
Svantesson
Per-Olof a
10
Trotter Chris lä
5,9
van der Wal Eelco
6,10
Wester Lars lä
4,7,10
Omsättning:
Zukanovic Admir lä
6
Ådefors Peter System: 1,3,4,5,6,10
1
Värde
Omsättning:
PROVLOPP
System:
Att utdela:
Avd
Segrare
Kvarvarande
Värde
Datum: 7 juni
1
Anmälan sker till sekretariatet senast under torsdagen.
Lista och info. kommer att finnas på2 hemsidan under fredagen.
3
Telefon: 0532-16640.
4
Mail: [email protected]
SMS: mobil 073-836
07 85
5
6
HÄSTÄGARFÖRENINGEN
Hästägarlokalen kommer att vara öppen 7för servering varje provloppsdag.
Alla hjärtligt välkomna!
8
Utdelning 8 rätt:
Utdelning 7 rätt:
Utdelning 6 rätt:
30
Att utdela:
Avd
Segrare
Kör i lopp
Att utdela:
Avd
Kvarvarande
Värde
1
Segrare
Bana
2014
* Anger att körsven har licens utomlands
Kvarvarande
Värde
%
tkr
2013
F
9810-8-16
10
982 42726-44-38
F
552-3-2
4
141 705-4-16
Ax
60-0-0
0
10 151-3-1
År 120-2-0
0
17 314-1-2
År 12218-12-13 15
575 15014-19-19
F
663-5-8
5
238 29523-27-31
År
81-1-0
13
29
90-0-1
Å 342-2-2
6
97 18410-11-16
Mp 60-1-2
0
19 111-0-1
Ax 30923-19-30
7 1768 978-8-9
* -- --
Å 18820-17-15
11 1068 45646-50-39
F
151-0-0
7
39 544-3-0
Ö
20-0-0
0
0
00-0-0
Å 160-0-0
0
12 180-0-1
Å
10-0-0
0
0 220-0-1
F
70-0-1
0
8 100-1-0
L
593-4-7
5
302 1508-9-11
År 6512-5-2
18
374 31629-36-25
Åm 818-7-4
10
339 26020-25-22
Åm 40-2-0
0
14 150-0-1
Å 576-4-3
11
334 8315-6-8
E
21 0-0-1
0
33 104 1-3-3
F
123 12-10-8
10
630 408 30-35-45
Åm 60-1-0
0
15 350-5-0
Ax 744-3-7
5
182 1424-9-9
Å 311-2-2
3
70 763-3-7
Ö 493-2-0
6
129 1503-9-14
Åm 20-0-0
0
8
30-0-0
Ö 1315-9-8
4
355 30019-19-32
F
10-0-0
0
0
70-0-0
År 224-0-1
18
67 424-5-4
F
51-0-1
20
22
00-0-0
Ax 480-4-7
0
115 20111-13-15
Ö 473-2-5
6
145 1108-4-10
År 110-2-0
0
31 141-0-0
År 747-8-8
9
328 14814-8-11
F
327-4-2
22
358 10011-7-13
År 161-1-2
6
34 511-1-6
År
65 5-11-6
8
438 171 20-13-15
Ö 431-4-3
2
121 996-6-10
Å
110-0-1
0
20 230-0-2
F
493-4-10
6
135 985-9-3
F
30-1-0
0
9 251-2-3
Åm 60-0-1
0
11
80-0-0
Ö 13516-7-7
12
599 48630-29-41
Åm 40-0-0
0
4 231-4-4
Å
00-0-0
0
0 101-2-0
*----
Åm 261-2-0
4
60 481-3-4
F
392-6-3
5
135 12713-12-14
*----
År
00-0-0
0
0
20-0-0
F
343-0-9
9
96 912-4-7
Ax 1064-10-6
4
667 21813-11-15
År 261-0-2
4
45 231-0-1
Ö
20-0-0
0
0 281-1-2
F
442-5-2
5
186 6210-6-2
Ax
2 0-0-0
0
2
26 0-1-2
Å 120-2-0
0
33 330-3-3
Å 203-2-4
15
126 345-8-0
F
541-4-3
2
145 24713-20-35
31
%
6
7
7
13
9
8
0
5
9
8
10
7
0
0
0
0
5
9
8
0
18
1
7
0
3
4
2
0
6
0
10
0
5
7
7
9
11
2
12
6
0
5
4
0
6
4
10
2
10
0
2
6
4
4
16
0
0
15
5
Posttidning A
Travprogram för Åmålstravet
Box 67, 662 22 ÅMÅL
RAVKLUBB”
T
DS
U
R
E
L
L
E
”M
V5 I - V86
ONSDAG 25 JUN
- BLUESTRAVET
ONSDAG 9 JULI
RIGHT WAY”
E
H
T
”
I
ST
U
G
U
SÖNDAG 3 A
Tävlingsdagar 2014
APRIL
Tisdag 8 - Lunch 9
Fredag 25 - V5 Breddag
JUNI
Fredag 13 V5 – Sax
Onsdag 25 - V86
MAJ
Lördag 17 - V65
Fredag 30 - V5 - Sax
JULI
Onsdag 9 - V5 ”Bluestravet”
Måndag 28 - Lunch 9
AUGUSTI
Söndag 3 - V64 “The right way”
Torsdag 28 - Lunch 10
Lördag 30 - Ponnytravdag
SEPTEMBER
Måndag 8 - V5
Download
Related flashcards

Pediatricians

20 cards

French pediatricians

13 cards

Pediatric cancers

13 cards

Create Flashcards