Välkommen till Stockholms Åringsauktion 2010!

Välkommen till
Stockholms Åringsauktion 2010!
H
järtligt välkommen till årets traditionella åringsauktion i Stockholm, den sjunde i ordningen i vår regi! Efter ett par mellanår
med sviktande konjunkturer runt om i vår värld börjar optimism
och investeringsvilja vända tillbaka igen. Vi känner att det våras för galoppen även om det står oktober i almanackan. Att vi är Skandinaviens
största fullblodsauktion känner numera de flesta galoppvänner till. 100
åringar återfinns i årets katalog, något färre än förra året men kvalitativt betydligt bättre. Vi har i årets katalog avkommor efter hingstar som
ligger i toppskiktet på de kontinentala auktionerna.
S
tödet till de svenskfödda hästarna kommer att omformas under
kommande år. Klart är att 20% av de totala prispengarna även
fortsättningsvis kommer att förbehållas den svenska hästen. Hur
systemet kommer att se ut är i skrivande stund oklart, men principen
är klar: Den svenska hästnäringen ska stöttas och det ska löna sig att
köpa svenskt. Numera är klassikerna Jockeyklubbens Jubileumslöpning,
Svenskt St Leger, Dansk 2000 Guineas, Dansk Derby och Dansk St Leger
förbehållna skandinaviskuppfödda hästar. Sammantaget öppnar detta
för våra svenska åringar att tjäna fina pengar! Till detta kommer det
penningstinna Breeders’ Trophy-paketet.
V
år satsning på Auktionslöpningen fortsätter. Vi återgår emellertid till att ha en enda gemensam löpning för hingstar och ston.
Vårt fleråriga samarbete med Agria fördjupas. Detta innebär
att första insats till auktionslöpningen betalas av Agria och att SÅEF
därigenom kan betala 20% extra uppfödarpremier för prisplacerade
hästar sålda på vår auktion. Så var med och dela på miljonerna – kom
och bjud på våra fina åringar lördagen den 9 oktober!
OCKHO
ST
L
A
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
Omslagsfoto Stefan Uppström.
RINGS
KT
Petra Amoudruz
Roger Asp
Leif Wretman
M
SÅ
U
Stockholms Åringsauktioner
Ekonomisk Förening (SÅEF)
Förteckning - Åringar
Åringarna i bokstavsordning
AHLINA
70
AISHITERA
40
ALTALUS
48
ALVENA STORM
22
AMALTHEA
41
AMERICAN KISS
68
ARIZONA HIGH
94
ASTRUD
63
ATHLET
84
BACCMAN
2
BANDITOS
47
BECKENBAUER
45
BINAMIX
66
CAN WIN
26
CANAVERAL
11
CARABELLA
5
CELINE
51
COLONEL
39
CREME DE LA CREME
55
DAZZLING DAISY
96
DIABLESSE
58
DOMO ARIGATO
4
EARTH HOUR
71
EASY COME EASY GO (den) 61
EL GRAN MAGO
67
GATTINO
38
GIRL FROM IPANEMA
23
HIDDEN HOPE
12
HOVDAMEN
79
INTEGRAL
15
JACQUIN
19
JAPONICA
37
JIMENEZ
8
JIMMY MACK
56
JOBIM
34
JOUYE
69
JUMANTHES
25
JUMELLEA
81
KANZEE GOLD
78
KEY TO HEAVEN
28
LAKE COOLOOLA (ger)
77
LUCKY SONG
32
MACABEO
29
MARDI GRAZ
89
MONALISA
54
MONTUS
91
MORS
10
MOUNTAIN JACK
82
2
MOUNTAIN ONYX
MOUNTAIN STAR
NIECE PEARL
ONEOFAKIND
ONLY JACKIE
PEARL JAM
PILLMAN
PRAISE
PUYOL
QUITE FLIRTY
RAFTIN
RISCOLI
RIVA DEL SOLE
ROCKPORT SUNDAY
ROYAL REFERENCE
SALANDER
SEIGNEUR THUNDER
SOMETHING SPECIAL
SUNSET
SUSINA
SWEET SYMPHONY
TABASCO (den)
TUSEN TAKK
TWITTER
UNCLE SAM
VANESSA HIGH
WEEWAN
9
52
3
83
98
17
93
80
90
53
18
35
57
87
76
31
44
33
46
62
72
74
30
65
42
85
99
VOLITA HIGH
YUYU
7
13
Ej namngivna åringar
NN (ger) u Safe Trip
49
NN (ger) u Vinjett
27
NN u Arizona’s Child
73
NN u Clois Mor
14
NN u Congress Woman
21
NN u Definite Rose
50
NN u Di’s Pearl
64
NN u Double Top
60
NN u Fortunate Star
100
NN u Kursiang
1
NN u La Lula
86
NN u Magic Moment
75
NN u Maloo
43
NN u Marlene
20
NN u Midnight Moonlight
6
NN u Muja Maiy
16
NN u Pep’n Chilli
24
NN u Piccolezza
92
NN u Safarinight
59
NN u Saucy Girl
88
NN u Stigmata
97
NN u Talaila
95
NN u Tawny Eagle
36
Bilderna på omslaget: Överst vinner Racemusic HB:s Jelly Roll
klassiska Jockeyklubbens Jubileumslöpning 2010 på Täby före
inbördes hårt stridande Dantolini (t v) som blir 2e, Capital Hill
(nr 7), som blir 3e och Chalten (skymd) som blir 4e. Vinnaren
ropades in av tränare Patrick Wahl för Racemusic HB, som även
som ägare vann Jockeyklubbens 2009 (Erroll), på SÅEF-auktioinen
2008. Segrarens uppfödare är Jenny och Ture Lindblad och Ulla
Lindblad, Ärla, som härmed noterade sig för sin största framgång
hittills som fullblodsuppfödare. Övriga hästar på bilden är också
”auktionshästar”. Danskfödde Dantolini (undan från Sverige exporterade franskfödda modern Gryngolette) var med på den danska
auktionen 2008 och Capital Hill och Chalten gick genom ringen på
SÅEF 2008.
Den infällda hästen är Uppercut Action, som den 31 augusti
vann årets SM för 2-åriga hästar och som tidigare avlagt sitt maidenship och löpt 2e i värdefulla Malmö Stads Pris på Jägersro. Han
tränas för Stall Gransäter av Lennart Reuterskiöld jr och är uppfödd
av Bo Helander på Svista Säteri, Brottby. Uppercut Action var med
på SÅEF-auktionen i fjol 2009, där han återropades. Han såldes
dock direkt efter auktionen. Fotos Stefan Uppström.
RINGS
A
KT
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
OCKHO
ST
L
SÅ
U
M
Stockholms Åringsauktioner
på Täby Galopp lördagen den 9 oktober
Tidsprogram för auktionshelgen
Fredag 8 oktober
Boxarna disponeras från kl 09.00.
Kl 18.00-20.00
Åringarna tillgängliga för visning
Lördag 9 oktober
Kl 9.30-12.00
12.00
13.30
Visning av åringarna - se schema nedan!
Lunchbuffé
Auktionen börjar
Funktionärer
Uppstallning/platsansvarig
Personal
Sekretariat
Displayservice
Koordinator SÅEF
Utropare/presentatör
Leif Wretman
070-573 78 00
Petra Amoudruz
073-213 80 57
Gunnar Olausson, Göran Nilsson, Marita Wirenstål
SRB
Roger Asp
070-918 32 01
Alastair Pim (Tattersalls)
Obligatoriskt tidsschema för visning av åringarna
i nummerordning i ledvolten lördag morgon kl 10.30-11.30.
Åringarna visas i skritt i ledvolten, numrerade med ”hip numbers”,
och leds runt i högervarv enligt följande tidsschema:
Kl 10.00
Kl 10.15
Kl 10.30
Kl 10.45
Kl 11.00
Kl 11.15
Kl 11.30
Nr 1-15
Nr 16-30
Nr 31-45
Nr 46-60
Nr 61-75
Nr 76-90
Nr 91-100
Bokning av hotellrum
Scandic Hotel Täby - 08-517 354 00.
Täby Park Hotel - 08-506 483 00
Såstaholm Hotel - 08-510 194 00.
Ange ”Åringsauktion 2010” för att få subventionerat pris.
3
Villkoren 2010:
Auktionsvillkoren
1.
Auktionen anordnas av Stockholms Åringsauktioner ekonomisk förening (SÅEF) lördagen
den 9 oktober 2010 på Täby Galopp och är förbehållen medlemmar i SFAF (Svenska
Fullblodsavelsföreningen) med hos Svensk Galopp (SG) inregistrerade fullblodsåringar 2010
(föl födda 2009). Säljare ansvarar för att åring som utbjudes är vederbörligen inregistrerad.
Auktionen beräknas starta kl 13.30, med visning fredag kl 18-20 och lördagen från kl 09.30.
Åringarna beräknas kunna mottagas fredag från kl 09.00 samt lördag fram till kl 09.00. Exakta
tidsangivelser meddelas senare.
2.
Åringarna säljs i befintligt skick. Samtliga uppgifter rörande åringen är lämnade av säljaren,
som ensam svarar för riktigheten av dessa. SÅEF och säljaren friskriver sig uttryckligen för fel
och brister hos de försålda åringarna. Arrangören och säljarens ansvar gentemot köparen är
begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision och
mervärdesskatt. Arrangören och säljaren ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador
som köparen drabbas av.
3.
För fullgörande av sin undersökningsplikt äger köpare rätt och möjlighet att besiktiga och/eller
låta veterinärundersöka hästen före auktionstillfället. Kostnaden för en sådan åtgärd skall betalas
av köparen.
4.
Försäljningen sker i nummerordning enligt katalogen.
5.
Anmälningstiden utgår fredagen den 6 augusti. Anmälningsavgiften till auktionen är 2.200
kr per åring och inkluderar boxplats, strö, egen katalogsida samt första anmälningsavgift till
Auktionslöpning 2011. Anmälningsavgiften skall vara betald senast 1 september. Faktura
utsändes. Anmälningsavgift återbetalas ej, oavsett skäl till strykning. Efteranmälan mottages ej.
6.
Anmälan kan göras med den anmälningsblankett som utsändes till samtliga ägare
av fullblodsåringar eller direkt till SRB AB, Box 14, 182 05 Djursholm som framställer
auktionskatalogen. På anmälningsblanketten skall säljarens registreringsnummer för
mervärdesskatt anges. Om skyldighet att redovisa mervärdesskatt ej föreligger skall detta
markeras i avsedd ruta.
7.
Transportbidrag lämnas med 400 kr per häst om resvägen enkel väg överstiger 250 km.
8.
Budgivningen skall vara på minst 1.000 kr per bud. Minimipris 10.000 kr.
9.
Bevakning av reservpriser görs ej från SÅEF:s sida utan säljare har att själv med motbud eller på
annat sätt bevaka sin åring under det att den är i ring för försäljning.
10. Försäljningen sker kontant eller - om så överenskommes med säljaren - mot faktura per 30 dagar
netto, räknat från auktionsdagen. Resp säljare ombesörjer fakturering och kreditbevakning. Vid
försenad betalning har säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta med 2% per månad räknat från
förfallodagen.
11. Auktionsprovision debiteras säljaren med 2% och köparen med 5%. Vid återrop debiteras
säljaren 3% i återropsprovision. Vid återrop debiteras således säljaren totalt 5%. Åring som
säljs efter auktionen men före 13 oktober registreras som såld på auktionen om säljaren
dokumenterar köpet på SÅEF försäljningsblankett och anmäler köpet till SÅEF senast 2010-1012 kl 24.00. Återropsprovisionen bortfaller då och köparen debiteras sedvanlig köpprovision.
Provisioner debiteras separat genom SÅEF. Vid försenad eller utebliven betalning debiterar SÅEF
dröjsmålsränta med 2% per månad.
4
12. Mervärdesskatt tillkommer på anmälningsavgift, inropssumma, auktionsprovision och ev övriga
avgifter.
13. Om i katalogen upptagen åring utan giltig anledning dras tillbaka från auktionen, debiteras
säljaren en provision på 5% av auktionsmedelpriset. Som giltig anledning godtas endast
veterinärintyg utvisande att det av medicinska skäl är omöjligt för åringen att delta.
14. Äganderätten till såld häst övergår till köparen först när hästen är till fullo betald. Efter
klubbslaget övergår ansvaret och eventuella kostnader på köparen. Skulle häst insjukna, skadas
eller dö efter klubbslaget är köparen ändå skyldig att betala hela köpesumman inkl provision.
15. Samtliga försålda åringar, utom de som återropats, nytecknas kostnadsfritt under 30 dagar i
AGRIA Racing till klubbat pris (exkl moms och provisioner).
16. Följande veterinärintyg skall avlämnas till behörig auktionsfunktionär vid åringens ankomst till
auktionsplatsen:
a) Intyg gällande influensavaccination: Minimikravet är en grundvaccination där andra
injektionen ges 1-2 mån efter den första och inte får vara utförd senare än 10 dagar före
auktionsdagen.
b) Intyg gällande smittfrihet: Intyget, som får vara högst 3 dygn gammalt, skall utvisa att såväl
åringen som övriga hästar i aktuellt stall inte uppvisar symptom på smittsam sjukdom.
17. SÅEF förbehåller sig rätt att ombesörja dopingprovtagning auktionsdagen på åringarna jämlikt
SG:s bestämmelser om otillåtna medel.
18. Inropad häst skall vara avhämtad senast kl 12.00 den 10 oktober. I annat fall förbehåller sig SÅEF
dels rätten att flytta hästen dels debitera en avgift om 3.000 kr per häst.
19. SÅEF (inkl SRB AB som framställer katalogen) fritar sig från allt ansvar beträffande ev
felaktigheter och tryckfel i auktionskatalogen.
STOCKHOLMS
ÅRINGSAUKTIONER
EKONOMISK FÖRENING (SÅEF)
Svensk Galopps
hemsida:
08-627 20 00 vx
svenskgalopp.se
5
Katalogens uppgifter 2010
För kataloguppgifterna ansvarar resp säljare. SÅEF påtar sig ej ansvar för ev tryckfel, så ej heller SRB
AB, som på uppdrag av arrangören svarat för den tekniska produktionen. I syfte att efter hand i allt
väsentligt konsekvent kunna följa internationell katalogpraxis (International Cataloguing Standards
Committee - ICSC) har central redigering av formuleringar, benämningar o dyl utförts, i första hand
betr användandet av s k ”Black Type” - fet stil.
Följande praxis gäller - så konsekvent som varit möjligt - för 2010 års katalog:
1
Presentation av resp åring har skett genom mödernelinjen i tre generationer, d v s med 1. mor, 2.
mor och 3. mor. I vissa fall har ytterligare textredovisning gjorts i sammandrag.
2
Löpningars namn har endast angivits om de har eller har haft lägst L-status (Listed Race) eller
motsvarande, eller är traditionella s k storlöpningar i Skandinavien.
3
Grupp/Grade- och Listed Races (även R för ”restricted”) har utmärkts på vederbörligt sätt (Gr1, Gd1), (Gr2, Gd2), etc - om de omnämnts beträffande utlandet (England, Irland, Frankrike,
Västtyskland, Italien) fr o m 1971 (USA och Kanada fr o m 1973). Nämnda länder ingår i del 1
av ICSC:s rekommendationspublikation liksom efter särskilt tillstånd vissa betydande löpningar i
Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, samt i Sydamerika (Argentina, Brasilien, Chile, Peru och
Uruguay).
4
För Skandinavien - som ingår i del 2 av ICSC:s rekommendationer - där Gr- och Listed Race-systemet infördes fr o m 1976, rekommenderar ICSC att Gr-, SkGr- eller Listed Races-benämningar
ej utsätts för ifrågavarande löpningar, dock att vinnare och placerade (2:e och 3:e) utmärks med
fet stil enl mom 5. Fr o m 1997 har också SkGr-benämningarna börjat utelämnas.
5
Följande har gällt beträffande normal och fet stil. Exempel:
a) CLONDYKE
Vinnare i motsv kategori Gr1, Gr2, Gr3 eller L (Listed), R (restricted),
b) Clondyke
2:e eller 3:e i löpning enl a),
c)
Vinnare av annan löpning. Begreppet ”vinnare” anger att hästen vunnit
en löpning, eller om ospecificerat antal segrar, minst en löpning.
CLONDYKE
d) Clondyke
Övrig häst. Begreppet ”plac”, placerad, anges endast för 2:a och 3:eplacering.
6
Utslagsgivande för användandet av versaler och fet stil enl mom 5 har varit huruvida ifrågavarande löpning vid något tillfälle varit av motsv Gr, SkGr eller L-karaktär. Fet stil har använts för
begreppen win, wins, won, winner, vinnare, segr och om hästen varit officiell Champion i
något sammanhang. Antal segrar har angivits i siffror, antal vinnare för mor i bokstäver.
7
Angivandet av suffix för uppgift om födelseland skall ses som upplysning om var hästen är född.
8
För vissa åringar har uppgifterna publicerats på engelska. Materialet har tillställts digitalt och för
att undvika förlust av uppgifter m m, har resp säljare medgivit att uppgifterna publiceras på originalspråket. Redigering och layout har därvid följt den vedertagna engelska modellen, som i vissa
fall skiljer sig något från den svenska.
9
Redaktionen har avslutats per 2 september. Rättelser och ändringar som därefter inkommer publiceras i förekommande fall i SG:s kalender och på uppförstorade katalogsidor vid auktionen.
10 Uppgifter om säljare på varje katalogsida har försetts med tillgängliga telefonnummer och e-post.
11 Uppgifter om åringen är anmäld i ”Breeders-serie/löpning” har i förekommande fall angivits
längst upp på sidan och på säljarens ansvar enligt: BT11-13 - Breeders’ Trophy-programmet för
föl födda 2009 och som avser säsongerna som 2-, 3- och 4-åriga (Sverige), BP12 - Breeders Prize
2012 (Norge) för 3-åriga och BC13 - Breeeders’ Cup 2013 (Danmark) för 4-åriga.
6
Lång erfarenhet och pålitligt hög klass!
Sedan starten 1982 har Svista Säteris uppfödningar
tillsammmans vunnit 18.666.810 kr vid löpningar i Sverige och
mer än 8 mkr utomlands. Under 10 år bedrev vi uppfödning
både på Irland och i Sverige, men numera satsar vi enbart på
svenskfödda hästar.Vi har 10 åringar i årets
katalog till SÅEF-auktionen:
Katalognr 14, 24, 36, 43, 59, 64,
73, 86, 95 och 100
Några av våra bästa uppfödningar:
Erroll
Erroll, JK Jubileumslöpn
Swedish Open Mile (L),
Svenskt Kriterium,
Easy Way
3 segr, 2a SM 2-åriga,
4e Sv Oaks, Scand
Classic Challenge
Salad Days
Breeders’ Trophy
Malvern Lass
Årets 2-åring på Täby 2004
Carrousel
2e SM 2-åriga, 3e Jockeyklubbens Jubileumslöpn
SFAF/SÅEF
Auktionslöpn och
SM 2-åriga, FT92
Uppercut Action
SM 2-åriga 2010, 2e
Malmö Stads Pris 2010
Double Net, Svenskt
Derby, JK Jubileumslöpn,
Breeders’ Tr, SM Stayers
Simply Coolawinnia
Svenskt Oaks, JK Avelslöpn, 2a Sv St Leger
Selous, Svenskt St Leger
3a Vinterfavoriternas Pris
Nebukanatt
Vinterfavoriternas
Pris, hindervinnare
i Frankrike och Schweiz
Välkomna att bese vår åringskull!
Kerstin och Bo Helander på Svista Säteri
Turtle Turmoil
5 raka segr på
häckar inkl Svenskt
Champion Hurdle
Donn Eagle
Svelandlöpning,
2e Vinterfavoriternas
Pris, Malmö Stads Pris
Champollion
Jockeyklubbens
Jubileumslöpning
I’m Proposing
Stakesvinnare
i England, TF 110
Stone Tycoon
2e i Listed,
12 segr i Italien
Blue Secret
2e i Listed,
8 segr i Italien
. . . och många fler!
7
Förteckning - Mödrar
Mödrarna i bokstavsordning
American Pay Day 89 MARDI GRAZ
Amourina
54 MONALISA
Arizona’s Child
73 NN u Arizona’s Child
Bacchia
2 BACCMAN
Be Practical
94 ARIZONA HIGH
Blue Jean Baby
87 ROCKPORT SUNDAY
Brightest Star
70 AHLINA
Brilliant Mistake
18 RAFTIN
Can Can
26 CAN WIN
Casata
35 RISCOLI
Cheeky Face
33 SOMETHING SPECIAL
Clan Campbell
69 JOUYE
Clois Mor
14 NN u Clois Mor
Composit-A
34 JOBIM
Congress Woman
21 NN u Congress Woman
Costly Member
39 COLONEL
Crystal Rosie
9 MOUNTAIN ONYX
Debbie
96 DAZZLING DAISY
Definite Rose
50 NN u Definite Rose
Delta Downs
56 JIMMY MACK
Di’s Pearl
64 NN u Di’s Pearl
Double Top
35 NN u Double Top
Edna Boyle
19 JACQUIN
Fairy Jane
13 YUYU
Fortunate Star
100 NN u Fortunate Star
Ginger
81 JUMELLEA
Gryngolette
66 BINAMIX
Hataalii
29 MACABEO
Hot Beignet
41 AMALTHEA
Inchgower
93 PILLMAN
Interviewer
15 INTEGRAL
Isabel Grace
37 JAPONICA
Jade’s Jewel
25 JUMANTHES
Just in Time
90 PUYOL
Kombi Plus
22 ALVENA STORM
Kufoof
40 AISHITERA
Kursiang
1 NN u Kursiang
La Bonita
91 MONTUS
La Lula
86 NN u La Lula
Lake St Clair
77 LAKE COOLOOLA (ger)
Little Fairy
Little Green Apple
Loose And Lethal
Magic Moment
Maloo
Marbella
Marlene
Maxizone
Mercurial
Midnight Moonlight
58
23
42
75
43
5
20
85
7
6
Miss Ulleröd
Mixie
Morning Chorus
Muja Maiy
Never Stop
Niece
OK Maite
Oldopal Colours
Only Bee
Pearly Pet
Pep’n Chilli
Persian Flight
Piccolezza
Point Taken
82
52
10
16
84
3
78
11
98
17
24
4
92
61
Power Kiss
Primecat
Quite Easy
Quite Lucky
Redbone
Reference Lady
River Aln
Robin Lane
Rue d’Alsace
Rue La Fayette
Safarinight
Safe Trip
Saucy Girl
See Me
68
38
53
32
80
76
57
51
55
45
59
49
88
31
DIABLESSE
GIRL FROM IPANEMA
UNCLE SAM
NN u Magic Moment
NN u Maloo
CARABELLA
NN u Marlene
VANESSA HIGH
VOLITA HIGH
NN u Midnight
Moonlight
MOUNTAIN JACK
MOUNTAIN STAR
MORS
NN u Muja Maiy
ATHLET
NIECE PEARL
KANZEE GOLD
CANAVERAL
ONLY JACKIE
PEARL JAM
NN u Pep’n Chilli
DOMO ARIGATO
NN u Piccolezza
EASY COME
EASY GO (den)
AMERICAN KISS
GATTINO
QUITE FLIRTY
LUCKY SONG
PRAISE
ROYAL REFERENCE
RIVA DEL SOLE
CELINE
CREME DE LA CREME
BECKENBAUER
NN u Safarinight
NN (ger) u Safe Trip
NN u Saucy Girl
SALANDER
Katalogsidorna för åringarna kommer vid behov att löpande uppdateras på SÅEF:s hemsida (saef.se) fram till auktionsdatum. Uppdateringarna görs i röd färg och kommer även att finnas med på de sidor (A3)
som klistras upp på boxdörrarna auktionsdagen.
8
Seeking The Storm
Seigneur’s Lady
Soul Sister
Sparkling Outlook
Stigmata
Sun Orchid
Suzie-Q
Sweet Chili
Sweeten
Talaila
Tawny Eagle
30
44
79
8
97
46
62
74
72
95
36
TUSEN TAKK
SEIGNEUR THUNDER
HOVDAMEN
JIMENEZ
NN u Stigmata
SUNSET
SUSINA
TABASCO (den)
SWEET SYMPHONY
NN u Talaila
NN u Tawny Eagle
Tess
The Spread
Topcoat
Tua
Valerine
Weezer
Veronese
Vinjett
Word In Spanish
Zack’s Key
Zhenyi
47
67
71
65
83
99
48
27
63
28
12
BANDITOS
EL GRAN MAGO
EARTH HOUR
TWITTER
ONEOFAKIND
WEEWAN
ALTALUS
NN (ger) u Vinjett
ASTRUD
KEY TO HEAVEN
HIDDEN HOPE
Easy KB har Sveriges
smartaste system för
andelshästägande!
Alla kan vara med - på en svans, en nos, en hov, eller på en större bit.
Vi skräddarsyr andelsägandet efter önskemål, både om du är ensam,
eller om ni redan är några stycken . . . Vårt andelsägarsystem kan med
fördel nyttjas av kompisgäng, som kommer via ATG-ombud, företag,
idrottsföreningar, etc.
Vi kan ibland erbjuda andelar i galopphästar som redan finns i systemet
och vi kan ”ta in” en galopphäst som ni själva väljer ut.
Du väljer själv vilken häst/vilka hästar du skall köpa andelar i. I varje häst
finns 20 andelar, och samma person kan äga 1 - 20 andelar. Samma
person kan äga andelar i flera hästar - med full kvittning . . .
Varje andel ”lever sitt eget liv”, och ingen är
ansvarig för mer än sina egna andelar!
All moms dras av - direkt.
För utförlig information ta
kontakt med Folke Forsmarker på
Easy KB - Tel 018-12 40 04!
9
Förteckning - Säljare
Säljare i bokstavsordning
Madelaine Agmell,
Allatorp Lyckebo, 355 95 Tävelsås
29
MACABEO
Christer B Andersson,
Valnäsgatan 89, 387 96 Köpingsvik
2
BACCMAN
93
PILLMAN
Ove Bergenudd,
Onslunda 2282, 277 45 St Olof
18
RAFTIN
Morten Buck, Buck Racing
Kongshavn 4, 1367 Snaröya
31
SALANDER
Benny Carlsson, Recruitment B Carlsson AB
Kårkeslättsvägen 49, 233 38 Svedala
15
INTEGRAL
44
SEIGNEUR THUNDER
´
76
ROYAL REFERENCE
Nils Petter Gill, Stall Bonne Nuit
Övre Båstad Gård/Leangv 43, 1387 Asker
61
EASY COME EASY GO (den)
Helena Gärtner, Stall Navesta
Lerbo, Navesta 1, 640 23 Valla
51
CELINE
Stig Hansson,
Nummerettavägen 3, 245 45 Staffanstorp
35
RISCOLI
38
GATTINO
45
BECKENBAUER
55
CREME DE LA CREME
90
PUYOL
Bo Helander, Svista Säteri
Svista Säteri, 186 97 Brottby
14
NN u Clois Mor
24
NN u Pep’n Chilli
36
NN u Tawny Eagle
43
NN u Maloo
59
NN u Safarinight
64
NN u Di’s Pearl
73
NN u Arizona’s Child
86
NN u La Lula
95
NN u Talaila
100
NN u Fortunate Star
10
Mette Gro Hermansen,
Vrängebol Gärdet, 672 93 Årjäng
1
NN u Kursiang
83
ONEOFAKIND
Anneli Holm, Holm Bostäder KB
Älvsåkers Byväg 183, 434 96 Kungsbacka
48
ALTALUS
70
AHLINA
Christer Häggström, Väsjö Fastighets AB
Drottn Kristinas väg 31 N, 114 28 Stockholm
42
UNCLE SAM
Eva Isacsson Sjunnesson, HorseNature KB
Solbacka, 186 97 Brottby
74
TABASCO (den)
Emilie Johansson,
Komtillmåtta, 575 96 Eksjö
96
DAZZLING DAISY
Karin Johansson, Brantshammar Stuteri AB
Brantshammar, 741 92 Knivsta
17
PEARL JAM
32
LUCKY SONG
46
SUNSET
53
QUITE FLIRTY
57
RIVA DEL SOLE
65
TWITTER
Per Olof Jonsson, Alvena Gård AB
Alvena 604, 622 40 Gotlands Tofta
22
ALVENA STORM
Birgitta Landström,
Åkarps Gård, 544 92 Hjo
3
NIECE PEARL
Jenny Lennström,
Björnbacka Stuteri, 697 92 Pålsboda
89
MARDI GRAZ
Jenny Lindblad, Stall Joie de Vie
Målsjö Brunnshult, 643 97 Västra Näshulta
7
VOLITA HIGH
85
VANESSA HIGH
94
ARIZONA HIGH
Jessica Long, JP Long HB
Norregårdsvägen 33 - 38, 230 41 Klågerup
21
NN u Congress Woman
Helena Mansén, Spritz Media
Klasrovägen 39 A, 191 49 Sollentuna
58
DIABLESSE
Wiola Mobeck, Stall CW
Hårstastugan, Runtuna, 611 93 Nyköping
5
CARABELLA
40
AISHITERA
62
SUSINA
78
KANZEE GOLD
Bengt Morberg,
Vallhall Fäboda 15, 734 91 Hallstahammar
91
MONTUS
Tor Petter Mygland, Las Pampas Polo Team
Box 87, Smestad, 0309 Oslo
4
DOMO ARIGATO
30
TUSEN TAKK
Pernilla Nilsson,
Råby 14, 775 96 Krylbo
28
KEY TO HEAVEN
66
BINAMIX
84
ATHLET
Sonja Olsson, Östersäby Stuteri
Östersäby, 736 92 Kungsör
6
NN u Midnight Moonlight
20
NN u Marlene
50
NN u Definite Rose
60
NN u Double Top
75
NN u Magic Moment
88
NN u Saucy Girl
92
NN u Piccolezza
Eva C S Pettersson, Tranberga Gård
Tranberga Gård, 230 40 Bara
8
JIMENEZ
19
JACQUIN
25
JUMANTHES
37
JAPONICA
69
JOUYE
81
JUMELLEA
Lennart Reuterskiöld, Stall Reuterskiöld HB
Sommarlustvägen 16, 230 42 Tygelsjö
77
LAKE COOLOOLA (ger)
Ann Kristin Robsrud, Stall Luxus
Robsrudveien 12, 1470 Lorenskog
33
SOMETHING SPECIAL
Ivan Sjöberg, Rävdansens stuteri
Lindarsnäs Egendom, 640 43 Ärla
11
CANAVERAL
23
GIRL FROM IPANEMA
34
JOBIM
56
JIMMY MACK
63
ASTRUD
71
EARTH HOUR
80
PRAISE
87
ROCKPORT SUNDAY
Sven Rosenqvist,
Ölanda 207, 446 95 Älvängen
41
AMALTHEA
Espen Ski,
Eiksveien 56, 1359 Eiksmarka
16
NN u Muja Maiy
Gösta Staffansson,
Nannberga Gammelgård 214, 732 91 Arboga
67
EL GRAN MAGO
98
ONLY JACKIE
Annika Stalfelt,
Lanna Niordsta 109, 692 93 Kumla
39
COLONEL
Lars Stelius, Asserdalsvägen 113,
434 96 Kungsbacka
12
HIDDEN HOPE
Sven Stjerndorff,
Berg, 740 21 Järlåsa
9
MOUNTAIN ONYX
52
MOUNTAIN STAR
82
MOUNTAIN JACK
Berndt Strömberg, Stall Rancho AB
Rancho, 230 41 Klågerup
27
NN (ger) u Vinjett
49
NN (ger) u Safe Trip
Christer Svanholm, Kylteknik i Kalmar AB
Dragonvägen 13, 392 39 Kalmar
68
AMERICAN KISS
Stefan Uppström, Uppström Foto
Karlsrovägen 18, 182 33 Danderyd
97
NN u Stigmata
Patrick Wahl,
Sundbyvägen 16, 186 70 Brottby
47
BANDITOS
Leif Wretman, Wretman Stable o Stud HB
Kommendörsgatan 20, 114 48 Stockholm
13
YUYU
79
HOVDAMEN
Göran Åsheim, Stuteri Hagen
Annedalsvägen 34, 291 63 Kristianstad
26
CAN WIN
54
MONALISA
72
SWEET SYMPHONY
Anne-Li Ädel, Team Speed HB
Östanås 150, 740 45 Tärnsjö
10
MORS
99
WEEWAN
11
Förteckning - Hingstar
Hingstförteckning
ACADEMY AWARD (IRE) 2000 br Danehill - Ingabelle e Taufan
Endast startat 2 ggr som 2-åring, sedan skadad. Bror till WILD BLUEBELL, Concorde S, Gr3, 2e Belgrave
S, L, 1000 Guineas Trial, L, Brownstown Stud S, L, PRIORY BELLE, topprankat 2-årssto på Irland 1995,
Moyglare Stud S, Gr1, 2e Debutante S, L, och till EVA’S REQUEST, Weld Park S, Gr3, Princess Elizabeth
S, Gr3, 2e Prestige S, Gr3.
Till avel 2003, Champion 2-årshingst i Skandinavien 2007 och 2009, Championhingst stora listan
Danmark 2008. Far till bl a THEATRICAL AWARD, 9 segr, Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, M Wettermarks
Minneslöpn, L, Bloomers’ Vase, L, Norsk Derby, Norsk 1000 Guineas, REVENTON, 7 segr, Skand Opdraetningslöb, Dansk Kriterium, Dansk Auktionslöb, SYDNEY, 6 segr, Mowerinalöb, MASTER KID, 4
segr, Dansk Derby, SIR HENRY, 2 segr, Dansk Derby, SIR RANDOLPH, 5 segr, Dansk 2000 Guineas,
Skandinavisk Opdraetningslöb, RUNNER RUNNER, 4 segr, Breeders Prize Classic, LOIS LANE, 4 segr,
Dansk Kriterium, Dansk Auktionslöb, etc.
Kat nr: 7, 26, 30, 31, 54.
AMERICAN POST (GB) 2001 mbr Bering - Wells Fargo e Sadler’s Wells
6 wins at 2 and 3 and £495,760 incl Poule d’Essai des Poulains Gr1, Grand Criterium Gr1, Racing Post
Trophy Gr1, Prix de Fontainebleau Gr3, Prix Omnium II L.
Sire of 42 winners of 85 races and £1,429,958 incl ANA AMERICANA (Prix Casimir Delmarre L,
2nd Prix du Calvados Gr3, Prix Finlande L, 3rd Prix Saint-Alary Gr1), LILISIDE (Prix de la Californie L,
Prix La Camargo L), LILY AGAIN (Star S L), NOVITA (Junioren Preis L, 2nd Dusseldorfer Stutenpreis L,
3rd Schwarzgold Rennen Gr3, Grosser Fahrhof Preis L, Prix des Lilas L), QUEEN AMERICA (Prix des
Jouvenceaux et des Jouvencelles L, 3rd Prix du Calvados Gr3), VALIDOR (Derby du Midi L, Grand Prix
de la Regio Alsace L, 2nd Grand Prix de Nantes L).
Kat nr: 68.
BERTOLINI (USA) br 1996 Danzig - Aquilegia e Alydar
Champion 3yo Sprinter in France in 1999, 2 wins at 2 and 3 and £460,570 incl July S Gr3, European
Free H L, 2nd Nunthorpe S Gr1, Stanley Sprint Cup Gr1, Middle Park S Gr1, Prix Robert Papin Gr2, 3rd
July Cup Gr1, Prix Maurice de Gheest Gr1, King’s Stand S Gr2, Jersey S Gr3, Dubai Golden Shaheen S
Gr3.
Sire of winners of over 704 races and £6,567,161 incl JUICE (NZ Bloodstock Thoroughbred Breeders
S Gr1), DONNA BLINI (Cheveley Park S Gr1, Cherry Hinton S Gr2, 2nd Summer S Gr3, Hilary Needler
Trophy L), MOORHOUSE LAD (King George S Gr3, 2nd Prix de l’Abbaye de Longchamp Gr1), BOW
BRIDGE (Marygate S L, 3rd Queen Mary S Gr2), PRIME DEFENDER (European Free H L, Sandy Lane S
L, Cammidge Trophy L, 2nd Champagne Lanson Sprint Gr3, Shadwell S Gr3, Cathedral S L, 3rd Renaissance S Gr3), PUTTANESCA (New Zealand Bloodstock Royal S Gr2), SUITS ME (Winter Open S, L, 2nd
Winter Derby Trial S L), TABARET (Roses S L, 3rd Harry Rosebery S L, Windsor Castle S L), etc.
Kat nr: 12.
BINARY FILE (USA) 1998 br Nureyev - Binary e Rainbow Quest
7 segr, 3,3 milj kr, Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, Strensall S, L, Pramms Memorial, L, Swedish Open Mile,
L, Pokallöb, L, 2e Stockholm Cup International, Gr3, Stockholms Stora Pris, L, 3e Marit Sveaas Minnelöp,
Gr3, Stockholms Stora Pris, L, 4e Valley Chapel Memorial, L.
Till avel 2008; första årgången är ettåringar 2010.
Kat nr: 66.
12
BLACK SAM BELLAMY (IRE) 1999 br Sadler’s Wells - Urban Sea e Miswaki
Champion 3yo in Italy in 2002, 4 wins at 3 and 4 and £389,848 incl Tattersalls Gold Cup Gr1, Gran
Premio del Jockey Club Gr1, Alleged S L, 2nd Grosser Bugatti Preis Gr1, Prix Hocquart Gr2, 3rd Coronation Cup Gr1, Criterium de Saint-Cloud Gr1; own brother to GALILEO - leading sire globally - and
half brother to SEA THE STARS, Epsom Derby S, Gr1, King George S, Gr1, 2000 Guineas S, Gr1, Irish
Champion S, Gr1, Eclipse S, Gr1. The dam URBAN SEA won Prix de l’Arc de Triomphe, Gr1, world
leading broodmare and dam of four Gr1-winning sons.
Sire of 34 winners of 62 races and £695,226 incl GOATHEMALA (EBF Stutenpreis Gr3, 2nd Walther
J Jacobs Stutenpreis Gr3, 3rd Diana Trial Gr2), SAPHIR (Bavarian Classic Gr3, 2nd Fruhjahrspreis Des
Bankhauses Metzler Gr3), VALDINO (Deutsches St Leger Gr3, Jacob Fleischhauer Cup L, Badener Steher Cup L, 2nd Grosser Preis Der Nurnberger Versicherungsgruppe L), DAVERON (Preis Der Hotellerie
Baden-Baden L, 3rd Siemens-Rennen - Hanshin Cup L), GALANA (Henkel-Trial L).
Kat nr: 42, 49, 77.
BOSUN’S WATCH (GB) 2004 br Singspiel - Sinking (GB) e Midyan (USA)
4 segr, 1600-2200 m, på 4 starter, Norsk 2000 Guineas, Jydsk Derby.
Fadern SINGSPIEL, Champion Turf Horse i Nord-Amerika 1996, Topprankad Äldre Häst i UAE
1997, 9 segr, Dubai World Cup, Gr1, Japan Cup, Gr1, Coronation Cup, Gr1, Juddmonte International
S, Gr1, Canadian International S, Gr1, Select S, Gr3, Gordon Richards S, Gr3, 2e Breeders’ Cup Turf,
Gr1, Coronation Cup, Gr1, Grand Prix de Paris, Gr1, Coral-Eclipse S, Gr1, Princess of Wales’s S, Gr2,
Great Voltigeur S, Gr2, Thresher Classic Trial S, Gr3. Till avel 1998 och far till 8 kullar med totalt 732 avk i
startbar ålder, varav 529 har startat, 353 segrat och vunnit 913 segrar, varav 62 Black Type-vinnare, och
totalt 45.557.778 USD. Ledande avelshingst i UAE 2003. Far till bl a MOON BALLAD, Årets Häst i UAE,
Topprankad äldre häst i UAE, Dubai World Cup, Gr1, LAHUDOOD, Champion Turf Mare, Breeders’
Cup Filly And Mare Turf, Gr1, PAPINEAU, Topprankad äldre häst i England som 4-åring, Gold Cup,
Gr1, LATERAL, Topprankad som 3-åring i Tyskland, Topprankad 2-åring hingst i Italien, Gran Criterium,
Gr1, LOHENGRIN, Nakayama Kinen, Gr2, ASAKUSA DEN’EN, Yasuda Kinen, Gr1, CONFIDENTIAL
LADY, Prix de Diane Hermes, Gr1, FOLK OPERA, EP Taylor S, Gr1, REWAAYA, Sir Rupert Clarke S, Gr1,
SINGHALESE, Del Mar Oaks, Gr1, etc.
Till avel 2008; första årgången är åringar 2010.
Kat nr: 89.
13
CHINEUR (FR) 2001 br Fasliyev - Wardara e Sharpo
7 wins at 2 to 4 and £254,088 incl King’s Stand S Gr2, Prix de Saint-Georges Gr3, Criterium de Vitesse
L, Prix Saraca L, Prix Hampton L, Prix Cor de Chasse L, 2nd Criterium de Maisons-Laffitte Gr2, 3rd Prix
Eclipse Gr3, Prix du Petit Couvert Gr3.
To stud in 2006, oldest crop 3yo in 2010, sire of 21 winners of 31 races and £447,646 incl Roi de
Vitesse (2nd Superlative S Gr2, 3rd Rochestown S L), Silver Grey (2nd Prix Thomas Bryon Gr3), En Un
Clin d’Oeil (2nd Golden Fleece S L), Singeur (2nd Doncaster S L).
Kat nr: 97
DESERT PRINCE (IRE) 1995 br Green Desert - Flying Fairy e Bustino
World Champion 3yo in 1998, 5 wins at 2 and 3 and £495,005 incl Irish 2000 Guineas Gr1, Prix du
Moulin Gr1, Queen Elizabeth II S Gr1, European Free H L, 2nd St James’s Palace S Gr1, Coventry S Gr3,
3rd Poule d’Essai des Poulains Gr1.
Sire of 327 winners of 954 races and $12,149,369 incl OUTBACK PRINCE (AUS) (T J Smith H Gr1,
2nd Champion S Gr1, 3rd Rosehill Guineas Gr1, KUSI (AUS) (BlueDiamond S Gr1, Skyline S Gr3), MAIL
THE DESERT (Moyglare Stud S Gr1, 3rd Coronation S Gr1), (Scottish Derby Gr2, 2nd St James’s Palace
S Gr1, 3rd Eclipse S Gr1),GOLDEN ACE (Coronation Cup Gr1 (2x), Gold Cup Gr1), SYRINX (Breeder’s S
Gr2), SPIRIT OF DESERT (Premio Parioli (2000 Guineas Gr2, 2nd Gran Criterium Gr1), TARZI (Hyperion
S Gr3, Scahill S Gr3, 2nd Railway S (2x),2nd Lee Steere S Gr2), WHAZZIS (Gran Premio Gr3), BALLAST
(Tropical Turf H Gr3 (2x) 3rd River City Hcp Gr3), DESERT CLEARANCE (Victoria St Leger Gr3), FOSS
WAY (Solario S Gr3), FRANCE (Tetrarch S Gr3, 2nd Irish 2000 S Gr3), PRINCESS IRIS (Firth of Clyde S
Gr3), MARINE BLEUE (Kölner Herbst Stuten Meile Gr3, Prix de Lilas Gr3), L’INDISCRETA (Premio Carlo
Chiesa Gr3), KALIYAN (St Leger, Austria, Gr3), etc.
Kat nr: 74
DISTANT THUNDER (USA) 2003 fux Storm Cat - Miss Prospector e Crafty Prospector
Endast startat 4 ggr (som 3-åring 2006).
Fadern STORM CAT (USA), 4 segr, Young America S, Gr1, 2e Breeders’ Cup Juvenile, Gr1, etc,
Champion Sire i USA två gånger, far till 16 kullar i startbar ålder, 1.139 föl, varav 844 (74%) startat,
144 är Black Type-vinnare, 8 Champions; 614 (73%) vinnare av 1.790 löpningar och USD 72.723.924
samt CAD 846.733 i USA inkl GIANT’S CAUSEWAY, Irish Champion S, Gr1, avelshingst, STORM FLAG
FLYING, Breeders’ Cup Juvenile Fillies, Gr1, SWEET CATOMINE, ALJABR, ONE COOL CAT, BLACK MINNALOUSHE, SOPHISTICAT, CAT THIEF, TABASCO CAT, etc, samtliga Gr1-vinnare, etc.
Till avel 2007; första årgången är 2-åringar 2010.
Kat nr: 3, 19, 44, 69.
ECUADORS DREAM (IRE) 1995 mbr Saumarez - Norfolk Lily e Blakeney
Won at 3 and 176.600 kr, Svenskt Derby Consolation, 4th Pilot Fineliner Cup, L.
Retired privately to stud in Sweden 2006; sire of one previous foal: Ketchikan, 2007, ran 8 times in
Norway.
Kat nr: 1, 33, 83.
Hur många galopphästar du än äger eller tränar har vi
Kerstin, Lars och Roger. De kan allt om hästförsäkringar.
Kontakta
Kerstin Åker 070-371 60 56
Lars Lindh 070-557 87 07
Roger Nilsson 0708-11 49 14
14
Vi är vinstrikaste
uppfödare i Täbys större
löpningar under 50 år!
Vid galamiddagen i samband med Täby Galopps 50-årsfirande
presenterades BZ:s jubileumsskrift över alla storlöpningar på Täby
Galopp sedan starten 1960 och där stod det svart på vitt att Rävdansens
Stuteri är det stuteri vars uppfödningar vunnit mest prispengar som
vinnare av större löpningar på Täby Galopp under
banans 50-åriga historia!
Och då är inte hästar som fötts upp på stuteriet för andra ägare medräknade! T ex
SONGLINE, TESORERO, ARCUS, FIRST EDITION, ARTEMIS CLUB, YOU NEVER
KNOW, m fl, m fl.
Hästar som fötts upp på Rävdansen har nu sprungit in närmare
35.000.000 kr!
Vi har lanserat 3 championhingstar genom åren:
DIAGHLYPHARD, FUNAMBULE och nu senast, EISHIN DUNKIRK.
Vår nya hingst till 2010, PHILOMATHEIA, har stora framgångar i Italien just nu, så
det är inte omöjligt att vi har en ny champion i vardande!
Årets största stjärna för oss har varit WAKAYAMA (Eishin Dunkirk), som sprang in
närmare 1 miljon innan en svår skada stoppade henne. EISHIN DUNKIRK har ju
också svarat för klassiske vinnaren 2010, JELLY ROLL, som hemförde Jockeyklubbens Jubileumslöpning.
Nu kommer vi med följande 8 åringar till auktionen:
11 CANAVERAL, 23 GIRL FROM IPANEMA, 34 JOBIM, 56 JIMMY MACK,
63 ASTRUD, 71 EARTH HOUR, 80 PRAISE, 87 ROCKPORT SUNDAY
OBSERVERA! De hästar som vi inte lyckas sälja på auktionen, till vad vi tycker rimliga priser, går tillbaka
till stuteriet, där vi påbörjar inridning och träning från vår träningsanläggning, under ledning av Dennis
Elliott. Vårt mål är att sälja samtliga hästar och det är vår förhoppning att de som inte säljs på auktionen
finner köpare senare under våren. De som inte är sålda kommer att starta i Rävdansens färger, men
observera, de är hela tiden TILL SALU.
Rävdansen (Ivan Sjöberg) +46 705 51 09 93 www.ravdansen.se
15
EISHIN DUNKIRK (USA) 1997 fux Mr Prospector - Forest Flower e Green Forest
3 segr i Japan över 1000-1400 m, 39,571,000 yen, 2e Kansakura S, 3e Tenozan S. Fadern MR PROSPECTOR ledande avelshingst i USA 2 ggr, ledande morfarshingst i USA 11 år i följd, far till 25
årgångar, 1.195 föl, 985 startande, 182 Svinnare, 16 Champions, 751 vinnare av 2.380 löpningar.
Först till avel i Japan 2003 och där far till tre startade avk, HONEST JOHN, 4 segr, motsv 6.192.164
SEK, Sapporo Sponichi Sho, L, 2e Uzamasa S, L, Maya S, L, A Shin Sword, 5 segr, 3e Wakakusa Sho,
L, och Eishin Ichizu, plac 2e 5 ggr.
Till avel i Sverige 2005. Championhingst 2-åriga avk 2009 och 2e vinstrikaste hingst 2-åriga avk
i Skandinavien 2009. Far till 11 vinnare av 14 startande; WAKAYAMA, 4 segr, Breeders’ Trophy Mile,
SFAF/SÅEF Auktionslöpn, 2a Sv Kriterium, 3e Dianalöpn, 4e Sv Oaks, JELLY ROLL, 3 segr, Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, Crown of Creation, vinnare i debuten, 2e SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, Rikoschett, vinnare av Dunderdebutanten i första starten, 3e SM 2-åriga, Wood Prince, plac 2 ggr, 2e Norsk Rikstoto
Grand Prix, HOKKAIDO, 2 segr, 5e SM 2-åriga, GEORGEBLACK, 2 segr, HIGH NOON, 2 segr, NICE AND
ROUGH, 2 segr, SALLY SOLE, 2 segr, YAMAGUCHI, 2 segr, samt GARION, vinnare.
Kat nr: 4, 11, 22, 23, 34, 40, 56, 62, 63, 71, 78, 87.
FLYINFACT (FR) 1994 br In The Wings - Zeffirella e Known Fact
3 segr, 1400-1600 m, obesegrad som 2-åring, Vinterfavoritternes Pris, 3e Dansk Derby.
Till avel 1998, far till bl a FLY SOCIETY, 9 segr, Skandinavisk Grand Prix, 2e Stockholms Stora Pris,
Gr3, Pokallöb, L, Copenhagen Golden Mile, L, 3 ggr, Dansk Jockey Club Cup, L, 2 ggr, och Skandinavisk
Grand Prix, samt ATTENTION PLEASE, 2 segr, Breeders’ Trophy Classic Consolation, FT81.
Kat nr: 41.
FUNAMBULE (USA) 1987 fux Lyphard - Sonoma e Habitat
4 segr, Prix de Chenes, Gr3, Prix de la Porte Maillot, Gr3, Prix de Palais Royal, Gr3, 3e Dubai Poule
d’Essai de Poulains, Gr1.
Till avel i Frankrike 1991 och far där till vinnare av 110 löpningar och över 16 milj FF inkl JEOPARDY,
5 segr, Singapore Derby, PLAISIR DES YEUX, 2 segr, Prix Dorina, SECRET DE RE, 6 segr, Bukit Timah
Trophy, etc.
Championhingst i Sverige och Skandinavien 2004, 2007, 2008 och 2009; far till 97 vinnare av
317 segrar och ca 35 milj kr, bl a FUNNY LEGEND, 24 segr, drygt 5,4 milj kr, Marit Sveaas Minnelöp,
Gr3, Stockholms Stora Pris, Gr3, Lanwades Stud S, L, 2 ggr, Coolmore Matchmaker S, L, Bloomers’ Vase,
L, Dianalöpning, Mowerinalöb, Breeders’ Trophy Classic, Dansk Breeders’ Cup, etc, TESORERO, 16 segr,
IBM Stockholm Stora Pris, L, Swedish Open Mile, L, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Skandinavisk Mesterskap, Duty Time Juvenile Mile, Krafft SM Milers, 2 ggr, 2e Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, ELLICAT, 8
segr, Breeders’ Trophy Mile, Breeders’ Trophy Juvenile, TGAB:s Auktionslöpn, SM 2-åriga, 2a Breeders’
Trophy Classic, SHADE OF PALE, 4 segr, Svenskt St Leger, Breeders’ Trophy Classic, Kapps Stora Pris,
PAMONA, 5 segr, Breeders’ Trophy Juvenile, Duty Time Juvenile Mile, TGAB Auktionslöpn, SM för 2-åriga
hästar, ARTEMIS CLUB, 3 segr, Dianalöpn, SFAF:s Stora Pris, ELLIS LAD, 5 segr, Breeders’ Trophy Mile,
Breeders’ Trophy Classic, Scandinavian Classic Challenge, SCOTTISH FUN, 3 segr, Breeders’ Trophy
Juvenile, LITTLE GREEN APPLE, 5 segr, Svenskt Kriterium, GREEN ROCKET, 4 segr, Amacitalöpn,
EUPHORIA, 2 segr, Götalandlöpn, EXCITINGGREYGIRL, SFAF:s Stora Treåringspris, 2a SM 2-åriga,
ARTIE BUCCO, Skand Mesterskap 3-årige, DOUBLE UP, Svenskt Oaks, Breeders’ Trophy Stayer, GIMME
GIMME, 5 segr, TGAB Auktionslöpn, Dianalöpn, MARIA MÖY, 5 segr, Norsk Breeders’ Prize Sprint,
Norsk Rikstoto Oppdrettslöp, HOLLY SOCIETY, 3 segr, SM 2-åriga, TRIESTE, 2 segr, Altamiralöpn.
Kat nr: 17, 47, 53, 57, 65, 91.
50 år av större löpningar på Täby!
Skriften redovisar 1.065 hästar med ägare, uppfödare, tränare och ryttare, som vunnit de 1.657 större loppen som hittills ridits på
Täby. Totalt 100 sid. Indexerad. Lätt att hitta ditt eget namn om du vunnit. Statistik och utförligt sökregister
för alla hästar. 50 fotos. Utgiven av SRB AB. Riktpris 100 kr (exkl ev porto). Rekvirera från [email protected]
Publikationen kan köpas på Jägersro direkt av Sam W Friberg 0708-39 18 52, på Täby Galopp i Ladieskiosken.
16
Vi driver ett av Sveriges
framgångsrikaste fullblodsstuterier.
Våra uppfödningar har nu nått
20.414.325 kr sedan starten 1980.
Vid auktionen bjuder vi ut numren
6, 20, 50, 60, 75, 88 och 92
Östersäbyuppfödningen Carezza Racings DESERT STAR vann BT Mile 2004 med Sara Slot. Segerpriset var 593.185 kr.
Vinstrikaste uppfödningar från Östersäby Stuteri
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Häst
LUCKY GROOM
MIRONA
LUCKY HEART
DESERT STAR
BLACK ERN
THE GROOM
ELEGANT SONG
LACELLE
ITSAGROOM
SAUCY BIRD
Föd år
1992
2006
2000
2001
2001
1997
2003
2001
2005
1998
Härstamning
French Groom-County Meo
Mirio-Saucy Girl
Heart of Oak-Lucky Groom
Desert Sport-International Star
Young Ern-Coronati
French Groom-Saucy Girl
Songline-Saucy Girl
Heart of Oak-Impington
Itsabrahma-Saucy Girl
Diaghlyphard-Saucy Girl
St
88
15
93
9
12
18
34
46
22
10
1-2-3
14-14-14
3-4-1
17-8-10
4-1-0
4-0-0
4-3-3
5-4-2
10-9-2
4-3-5
2-1-1
Prissum
1 240.900
1.007.119
1.006.090
814.985
811.516
779.500
736.204
727.334
686.423
580.102
Alla resultat i Skandinavien. Totalt har vi haft 80 föl inregistrerade, som sedan vunnit prispengar.
Vid stuteriet finns hingstarna Dustoori,
Heart of Oak, Mirio, Swedish Shave och Terroir.
Några större löpningar vunna i Sverige med våra uppfödningar: BT Trophy Mile (Desert Star), Svenskt
Kriterium (Black Ern, Saucy Bird), SM 2-åriga ston (Saucy Bird), Altamiralöpning (Lois, SFAF/SÅEFAuktionslöpning (Mirona), Götalandlöpning (Itsarisk), SM Sprinters, (Lucky Groom, Lucky Heart).
Tel 0227-201 33 stuteri, 0227-201 23 stall, 0702-81 10 48 mobil
17
HEART OF OAK (USA) 1992 fux Woodman - L’On Vite e Secretariat
6 segr, Toto-Lotto Sprint-Preis, L, och Pramms Minneslöpning, L. Halvbror till HOLY ROMAN EMPEROR,
Champion 2-åring i Frankrike 2006, Phoenix S, Gr1, Gran Criterium, Gr1, Railway S, Gr2, samt 2e
Dewhurst S, Gr1, och National S, Gr1.
Till avel 1998 och far till 29 vinnare av 63 startande, bl a QUEEN OF HEARTS, 4 segr, Norsk Breeders’
Prize, Svenskt Oaks, 2a Dianalöpn, Breeders’ Trophy Mile, LUCKY HEART, 16 segr, SM Sprinters, Mandarin
Premiärhandikap, 2 ggr, 4e Stora Tvååringspriset, Fidelity, 4 segr, 2a Altamiralöpn, Kaibito, vinnare,
3e Breeders’ Trophy Classic, LACELLE, 9 segr, 4e Breeders’ Trophy Classic, 5e SM Classic, WHITE OAK, 6
segr, 5e TGAB:s Auktionslöpn, WILLY, 5 segr, WILD AT HEART, 4 segr, 4e Scandinavia Cup, L, CORCELL,
4 segr, HOOF HEARTED, 4 segr, KING OF DYNAMITE, 3 segr, MOGUL, 4 segr, AJAZ, 3 segr, SAUCY
HEART, 3 segr, GRANDINA, 2 segr, 4e Jockeyklubbens Avelslöpn, ALONSO, 2 segr, BYZANTINE GOLD,
2 segr, GREEN ENVIRONMENT, 2 segr, KAWA HEART, 2 segr, LIFT OFF, 2 segr, HAPPY BLIND DATE, 2
segr, MOUNTAIN CRYSTAL, 2 segr, OAK THRILLS, vinnare, 4e Duty Time Trophy, samt vinnarna ACE
OF HEARTS, CROSS MY HEART, HEART THRILLS, SPRING HEART, TOMB RAIDER och BRAVE HEART.
Kat nr: 6, 24, 39, 52, 59, 73, 75, 92, 95.
HIGH CHAPARRAL (IRE) 1999 br Sadler’s Wells - Kasora e Darshaan
Champion 3yo in England and Ireland in 2002 (11-13f), 10 wins at 2 to 4 and £3,446,309 incl Derby
S Gr1, Irish Derby Gr1, Breeders’ Cup Turf Gr1 (twice), Irish Champion S Gr1, Racing Post Trophy Gr1,
Royal Whip S Gr2, Derby Trial S Gr3, 3rd Prix de l’Arc de Triomphe Gr1 (twice).
Sire of 115 winners of 223 races and £4,762,238 incl SO YOU THINK (AUS) (Cox Plate Gr1), MONACO CONSUL (AUS) (Victoria Derby Gr1, Spring Champion S Gr1), JOANNA (Prix de Sandringham
Gr2, Prix du Calvados Gr3, Prix Imprudence Gr3, Prix de la Porte Maillot Gr3, 2nd Poule d’Essai des
Pouliches Gr1, Prix Maurice de Gheest Gr1, 3rd Prix Marcel Boussac Gr1), THE MINIVER ROSE (Park
Hill S Gr2), HIGH HEELED (St Simon S Gr3, 3rd Oaks S Gr1, Coronation Cup Gr1), ABOVE AVERAGE
(Classic Trial Gr3), GOLDEN SWORD (Chester Vase Gr3, 2nd Irish Derby Gr1, 3rd Dubai City of Gold
Gr1), MAGADAN (Prix d’Hedouville Gr3, 3rd Grand Prix de Paris Gr1), SENLIS (Premio Parioli Gr3),
NOLL WALLOP (Leopardstown 2000 Guineas Trial Gr3), SERIENHOEHE (Maurice Lacroix-Trophy Gr3),
UNSUNG HEROINE (Give Thanks S Gr3, 2nd St Leger S Gr1), REDWOOD (Glorius S Gr3).
Kat nr: 100.
HOLY BULL (USA) 1991 sk Great Above - Sharon Brown e Al Hattab
Champion 3yo in USA in 1994, 13 wins at 2 to 4 and £2,481,760 incl Travers S Gr1, Metropolitan H
Gr1, Woodward S Gr1, Haskell Invitational H Gr1, Florida Derby Gr1, Futurity S Gr1, Blue Grass S Gr2,
Dwyer S Gr2, Hutcheson S Gr2.
Sire of 473 winners of 1357 races and £43,894,256 incl MACHO UNO (Breeders’ Cup Juvenile
Gr1, Grey Breeders’ Cup S Gr1), GIACOMO (Kentucky Derby Gr1), San Diego H Gr2), FLASHY BULL
(Stephen Foster H Gr1), CONFESSIONAL (Frizette S Gr1), BISHOP COURT HILL (Carter H Gr1), POHAVE
(Triple Bend Breeders’ Cup Invitational H Gr1).
Kat nr: 72.
HOMME D’HONNEUR (FR) 1992 br Sadler’s Wells - Luth De Saron e Luthier
2 segr, 2e Prix Denisy, L, och Prix Charles et Henry Rochet, L. Fadern SADLER’S WELLS Champion
avelshingst i England 1990 samt 1992-1999, far till 530 vinnare av 71 milj US-dollar, varav 153 Black
Type-vinnare inkl Gr1-vinnarna MONTJEU, NORTHERN SPUR, OLD VIC, CARNEGIE, IN THE WINGS,
MOONSHELL, KING’S THEATRE, SALSABIL, JOHANN QUATZ, INTREPIDITY, etc.
Till avel 2001 och far till 41 avk varav 27 startat och 9 segrat inkl EQUIP HILL, Årets Häst i Sverige
2007, 9 segr, Scandinavian Open Championship, Gr3, Valley Chapel Memorial, L, Kapps Stora Pris, 2 ggr,
FT93, Mr Rasmus, 2 segr, 2e Hurricanelöpn, HUMBLE STAR, 6 segr, BAGDAD, 2 segr, LILLPRINSEN, 2
segr, BEAUTIFUL JOKE, FEMME D’HONNEUR, FULL RICH, MISS ANGELIQUE, alla vinnare, samt DREAM
KEEPER, vinnare i steeplechase 2010.
Kat nr: 2, 93.
18
INCHRORY (GB) 1993 br Midyan - Applecross e Glint of Gold
18 segr, toppade Skandinavisk Generalhandikap 1996 som 3-åring med 92 och 1998 som äldre
häst med 93, Stockholm Cup International, Gr3, Oslo Cup, L, 3 ggr, Norsk Derby, Norsk 2000 Guineas,
Kapps Stora Pris, L, Pilot Fineliner Cup, L, 2e Stockholm Cup International, Gr3, Scandinavian Open
Championship, Gr3, Marit Sveaas Minnelöp, L, Songline Classic, L, Norsk St Leger, Duty Time Trophy, L,
3e Stockholm Cup International, Gr3, Marit Sveaas Minnelöp, L, 2 ggr, Kapps Stora Pr, L.
Fadern MIDYAN (USA), Jersey S, Gr3, Rockingham S, L, 2e Challenge S, Gr2, Supreme S, Gr3,
Beeswing S, Gr3, Criterion S, Gr3, Lanson Champagne Vintage S, Gr3, 3e 2000 Guineas, Gr1. Far till 17
Black Type-vinnare, 4 Champions och 223 vinnare av mer än 11 milj US- inkl ALHIJAZ, Champion
2-åring i Italien, 9 segr, Premio Parioli, Gr1, Premio Vitaria di Capua, Gr1, 2 ggr, Gran Premio Criterium, Gr1,
Gardner Merchant Mile, Gr2, avelshingst, BEAUCHAMP HERO, 6 segr, Hardwicke S, Gr2, LES BOYER, 9
segr, Premio Emilio Turati, Gr2, 2 ggr, Pr Tantieme, L, ACCENTO, 4 segr, Grosser Kaufhof Preis, Gr2, etc.
INCHRORY (GB) till avel i Norge 2002, i Sverige 2003. Far i Sverige till 65 föl i startbar ålder per 2010
varav 45 startat och 23 segrat inkl Aladar, 3 segr, plac 5 ggr, FT86, 2a Dansk Derby, Norsk St Leger, 3e
Scandinavian Classic Challenge, JUST NU, 5 segr som 2-åring, FT75, ELIARA, 6 segr, FT76, INQUIETTE, 2
segr, FT73, GREENDAY, 4 segr, 5e SFAF:s Auktionslöpn, FT75, WENDOVER WILLIE, 3 segr, FT73, STORMY
GIRL, 3 segr, FT71, FALDOR, vinnare, samt vinnare över häckar i debuten 2008, FT69, HOLMA IVORY,
6 segr, ANAADA, 2 segr, MRS CROW, 2 segr, MRS CASINO ROYAL, 3 segr inkl vinnare på häckar, samt
vinnarna POLY, FT68, GRAPOLINI, FT68, DAD’S PRIDE, HEADMASTER, REX SHIPPING, MR KEATING,
EXPLOSIVE HILL och STARGAZER.
Kat nr: 18.
INDESATCHEL (IRE) 2002 br Danehill Dancer - Floria e Petorius
4 wins at 2 and 3 and £229,761 incl Greenham S Gr3, Tetrarch S Gr3, Loughbrown S L, 2nd Poule
d’Essai des Poulains Gr1, Blenheim S L, 3rd Anglesey S Gr3, Go and Go Round Tower S Gr3.
Sire of 4 winners of 6 races and £86,116 from his first crop viz. Galtymore Lad (2 wins, 2nd
Winkfield S L), BOLD BIDDER (2 wins), FABIELLO and TEDSMORE DAME.
Kat nr: 94.
Rune Ohlssons
Hästtransporter
Mobil 0707-48 44 40
Fax 046-611 95
19
JAUNTY JACK (GB) 1994 br Midyan - Juliette Marny e Blakeney
TF90 som 2-åring och TF110 som 3-åring i England, Gran Premio d’Italia, Premio Emanuele Filiberto,
Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, 1800 gr, 2e Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, 3e Marit Sveaas Minnelöp, Gr3,
Oslo Cup, L, 2400 gr, Duty Time Trophy.
Fadern MIDYAN (USA), Jersey S, Gr3, Rockingham S, L, 2e Challenge S, Gr2, Supreme S, Gr3,
Beeswing S, Gr3, Criterion S, Gr3, Lanson Champagne Vintage S, Gr3, 3e 2000 Guineas, Gr1. Far till
17 Black Type-vinnare, 4 Champions och 223 vinnare av mer än 11 milj US- inkl ALHIJAZ, Champion
2-åring i Italien, 9 segr, Premio Parioli, Gr1, Premio Vitaria di Capua, Gr1, 2 ggr, Gran Premio Criterium, Gr1,
Gardner Merchant Mile, Gr2, avelshingst, BEAUCHAMP HERO, 6 segr, Hardwicke S, Gr2, LES BOYER, 9
segr, Premio Emilio Turati, Gr2, 2 ggr, Pr Tantieme, L, ACCENTO, 4 segr, Grosser Kaufhof Preis, Gr2, etc.
JAUNTY JACK (GB), betäckte ett sto 2004, till avel i Sverige 2005. Far till 10 avk i startbar ålder per
2010 varav 4 har startat: Jackyline, startat 10 ggr, FT52, Jackie Ant, startat 13 ggr, FT56, Why Speak At
All, startat 4 ggr, och Little Jack, startat en gång som 3-åring 2010.
Kat nr: 20, 82, 98.
JEUNE HOMME (USA) 1990 br Nureyev - Alydariel e Alydar
4 wins and £432,175 at 3 and 4 years, from 1600 m to 2000 m, incl Citation H, Hollywood Park, Gr2,
Prix Messidor, Maisons-Laffitte, Gr3, Prix Ridgway, Longchamp, L, 2nd Hollywood Derby, Hollywood
Park, Gr1, Prix du Chemin de Fer du Nord, Chantilly, Gr3, La Coupe, Saint-Cloud, Gr3, Prix Phil Drake,
Maisons-Laffitte, L, 3rd Citation H, Hollywood Park, Gr2, Prix Guillaume d’Ornano, Deauville, Gr2.
Retired to stud in 1996, leading sire in Chile in 2004. Sire of 74% winners-to-runners, 23 Black
Type-winners, 61 winners of 198 races and £1.826.570 incl COMETE (7 wins incl Prix du Pin, Longchamp, Gr3), JEUNE DREAM (5 wins incl Premio Merano, Milan, L, 3rd Premio Boticelli, Rome, L), 2006
Chilean Gr2 winners ITALO AMERICANO and PETIT GALEON; he is also broodmare sire of 2006 US
Gr1 Beverly D S winner GORELLA. Jeune Homme’s dam Alydariel is a S-winning half-sister to Coolmore
sire Royal Academy, as well as Terlingua (dam of STORM CAT). Jeune Homme also sire of Avrances (2
wins, 3rd Prix de la Vallee d’Auge, Deauville, L), Existentialiste (7 wins, 3rd Grand Prix du Sud-Ouest,
La Teste, L), L’Eclipse Francais (3 wins, 3rd Criterium du Bequet, La Teste, L), and in Sweden BEAUTIFUL
DRIFTER (USA), 3 wins.
To stud in Sweden in 2007, first crop are 2-year-olds 2010 incl Jeune Fils, placed twice in 2 starts,
and Legacy, ran 3 times at 2, 2010.
Kat nr: 14.
KÖNIGSTIGER (GER) 2002 br Tiger Hill - Kittywake e Barathea
4 wins at 2 and 3 and £196,922 incl Gran Criterium Gr1, Oppenheim Union-Rennen Gr2, Fruhjahrspreis
des Bankhaus Metzler Gr3, 2nd Merrill Lynch Euro Cup Gr2.
Sire of 13 winners of 16 races and £200,601 incl Devilish Lips (2nd Prix Amandine L, 3rd Preis
HSBS der Trinkhaus L), Anking (3rd Preis der Dreijahrigen L).
Kat nr: 25, 27, 76.
LATERAL (GB) 2003 br Singspiel - Ligona e Aragon
Champion 2yo colt in Italy in 2005, Champion 3yo miler in Germany in 2006, 6 wins at 2 and 3
and £178,629 incl Gran Criterium Gr1, Europa Meile Gr2, Jaxx Pokal Gr3, Oppenheim Pramerica Meile
Gr3, Kronimus Rennen L, 3rd Darley Oettingen-Rennen Gr2, Bavarian Classic Gr3, Prix de Guiche Gr3.
His first crop are yearlings.
Kat nr: 15.
20
LUCKY STORY (USA) 2001 mbr Kris S - Spring Flight e Miswaki
Joint-Top rated 2yo colt in England in 2003, Joint-Top rated 3yo miler in Europe in 2004, 4 wins at 2
and £200,793 incl Champagne S Gr2, Vintage S Gr2, 2nd Queen Elizabeth II S Gr1, Sovereign S Gr3.
Sire of 33 winners of 70 races and £1,065,255 incl ART CONNOISSEUR (Golden Jubilee S Gr1,
Coventry S Gr2, 2nd Phoenix S Gr1), LUCKY LIKE (Totepool 2yo Trophy L), PRIMO LADY (Marygate
Fillies S L), Hartley (2nd Thoroughbred S L, 3rd City Plate L), Caranbola (2nd Hilary Needler Trophy L),
Letizia Relco (3rd Criterium Labronico L).
Kat nr: 60
MANDRAKE EL MAGO (CHI) 1999 br Golden Voyager - Manon Lescaut e Musketeer
9 segr, Clasico Raimundo Valdes C, Gr3, Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, Pramms Memorial, L, Stockholms
Stora Pris, Gr3, 2 ggr, Valley Chapel Memorial, Malmö Sommarhandikap, 2e Gran Premio Criadores-Vina
San Pedro, Gr2, Pramms Memorial, L, 3e Chilenskt 2000 Guineas, Gr1, Stockholm Cup International,
Gr3, 2 ggr, 4e Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, SFK Minneslöpn, L, 5e Grosse Porsche Trophy, Gr2. Fadern
GOLDEN VOYAGER (USA), 3 segr, USD96.875. Far till 70 föl, 60 startande, 13 Black Type-vinnare, 3
Champions, 36 vinnare av 109 löpn och USD1.227.105 t o m 2003 inkl CRYSTAL HOUSE (CHI), Årets
Häst i Chile, Chilenskt Derby, Gr1, etc, GUACATE, Champion i Chile, Clasico Club Hipico de Santiago
Falabella, Gr1, etc, PENUMBROSA, Champion i Chile, Clasico Geoffrey Bushell, Gr3, MISTER ACPEN,
Chilenskt 2000 Gns, Gr1, MANDRAKE EL MAGO, se ovan, CALAFQUEN, Premio Otono Pedro Garcia
de la Huerta, Gr2, etc.
Till avel 2006; första årgången (13 föl) är 3-åringar 2010, varav 8 har startat och 4 är vinnare; JURGITA PLAYER, vinnare i debuten, HISPANIELLA, EQUEEN HILL och OCKIDOCK, samt placerade Chillán,
3e Breeders’ Trophy Mile, Classic Trial, 5e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, och Habenaria, plac 2 ggr.
Kat nr: 8, 21, 29, 67, 79.
21
MEDECIS (GB) 1999 fux Machiavellian - Renashaan e Darshaan
4 wins at 2 and 3 and £170,928 incl Prix de la Jonchere Gr3, Prix Herod L, Prix Omnium II L, 2nd Poule
d’Essai des Poulains Gr1, Prix de la Foret Gr1, Prix de Fontainebleau Gr3, Morvich H Gr3.
Sire of 27 winners of 102 races and £859,354 incl PALLODIO (La Coupe de Maisons-Laffitte
Gr3, Grand Prix de la Riviera Cote d’Azur L, 3rd Prix Ganay Gr1, Winter Derby Gr3, Prix Herod L), ONE
LICKETY SPLIT (AUS) (Golden S L), Duchess of Foxland (2nd Leopardstown 1000 Guineas Trial Gr3,
3rd Athasi S Gr3), December Draw (3rd Magnolia S L).
Kat nr: 36.
MELMAC 1991 br Diaghlyphard - Sovereign Star e Comedy Star
26 segr, 1000-1600 m, Sydsvenskan Sprint L, Malmö Hösthandikap (2 ggr), 2e Verdexa Cup L, Zawawi
Baltic Cup L, Sydsvenskan Sprint L, (3 ggr), SM Sprinters, 3e JK Jub löpn, Zawawi Baltic Cup L, Sydsvenskan
Sprint L, Malmö Hösthandikap, Rosengårdlöpn, SM Sprinters (3 ggr), 4e IBM PC Vårsprint L, Zawawi Baltic
Cup L, 5e Täby Open Sprint Champ L, högst rankade Äldre Häst på Svensk Generalhkp 1995.
Till avel 1997; far till 41 startande avk, varav 20 är vinnare, bl a MOLTAS, 9 segr, plac 12 ggr,
Swedish Open Mile, L, Treåringarnas Elitlöpn, Skandinavisk Mesterskap för 3-åringar, SM Classic, Ulriksdals
Minneslöpn, 2 ggr, 2e Swedish Open Mile, L, GHR Gold Cup, 3e Songline Classic, L, SM Classic, 4e Sv Kriterium, 5e Nickes Minneslöpn, L, 2 ggr, FT92, HÅ-TE-HÅ, 4 segr, FT71, 2-åringernes Stayerprøve, Den
Jydske Vinterfavorit, Pokallöb, BE Profilers 3-årsserie, Mikado, 5 segr, Fyraårspokalen, 3e Scand Classic
Challenge, samt vinnarna MULDER, 13 segr, MCBELL, 7 segr, RISING STAR, 6 segr, MURRAY, 6 segr,
MADRINA, 4 segr, MONZA, 4 segr, MYKENE, 5 segr, BROOKVILLE, 4 segr, MERRIMAC, 3 segr, MYSTIK,
3 segr, MALF, 2 segr, MYTHOS, 7 segr, MAROUF, 2 segr, samt vinnarna GREAT WHITE, HAPPY LARRY,
MIRIFICO, 4e Breeders’ Trophy Juvenile, MURASI och MONTEREY.
Kat nr: 5, 9.
MIRIO (FR) 1997 fux Priolo - Mira Monte e Baillamont
6 segr i Frankrike på 2000-2400 m, 4.003.065 omräknat i SEK inkl franskbonus, Grand Prix de Saint
Cloud, Gr1, plac 6 ggr, 3e Prix Le Fabuleux, L, Saint-Cloud.
Till avel i Sverige 2003. Far till 8 vinnare av 26 startande avk inkl MIRONA, 3 segr, SFAF/SÅEF:s
Auktionslöpn, 2a Svenskt Oaks, Breeders’ Trophy Classic, 4e Erik O Steens Memorial, L, 5e Mowerinalöb,
King Accent, 2 segr, 2a SM 2-åriga, MIROBOLANT, Dansk Derby Consolation, 6e Svenskt Derby 2007,
THE BISHOP’S JOY,
Y 2 segr, WING COMMANDER, 2 segr, samt vinnarna IRISH’S FIGHTER, MAZZARIN
och YOUKNOWWHAT ROSE.
Kat nr: 35, 43, 50, 88.
Blomsterarrangemangen kommer från
22
5.118.401 kr
har utdelats enbart till
vinnarna av de sju första
Breeders’ Trophy Classic,
Funny Legend, Tam O’Rito, Icaros,
Cattlemans Clipper, Shade of Pale,
Ellis Lad och Holly Golightly
I denna katalog är det
74 åringar som har chansen till de
största pengarna som finns för svenskuppfödda hästar på Täby Galopp!
Den senaste vinnaren av Breeders’ Trophy Classic är HOLLY GOLIGHTLY (i mitten, liten bläs), som på bilden ses vinna årets upplaga på Täby Galopp den 28
augusti under Espen Ski. I ett fullt startfält på 15 hästar hade det av ägaren
Stall Bonne Nuit (Nils Petter Gill, Norge) i Sverige (hos Eva Isacsson Sjunnesson i
Brottby) uppfödda stoet dessutom startspåret 15. Tillsammans med uppfödarpremien på 61.500 kr blev den totala bruttosegerchecken skriven på 559.250
kr. Foto Stefan Uppström.
Du ser längst upp till höger på varje katalogsida om den
utbjudna åringen är anmäld till den lukrativa Breeders’
Trophy-serien för perioden 2011-2013.
23
MOST WELCOME (GB) fux 1984 Be My Guest - Topsy e Habitat
4 segr, 1200-2000 m, 4e topprankad 3-årig hingst i England 1987, Lockinge S, Gr2, 1600 m, Select S,
Gr3, 2e Derby S, Gr1, Champion S, Gr1, Gordon Richards EBF S, Gr3, 3e Sussex S, Gr1, Breeders’ Cup
Mile, Gr1, Belmont Turf Classic, Gr1, Prince of Wales’s S, Gr2, Trusthouse Forte Mile, Gr2, Craven
S, Gr3, 4e Sussex S, Gr1, TF131.
Till avel i England 1990, far till vinnare av drygt 1.000 löpn och drygt 130 milj SEK inkl SUANCES,
TF127, Prix Jean Prat, Gr1, Prix de Guiche, Gr3, SASURU, TF 124, Prix d’Ispahan, Gr1, Prix G d’Omano,
Gr2, Gordon Richards S, Gr3, avelshingst, ARCTIC OWL, TF 124, Irish St Leger, Gr1, Prix Kergorlay, Gr2,
Henry II S, Gr3, Jocky Club Cup, Gr3, 2e Princess of Wales’s S, Gr2, Jockey Club Cup, Gr3, Lonsdale
S, Gr3, PRIZE GIVING, San Marcos H, Gd2, 2e San Luis Obispo H, Gd2, 3e Hollywood Turf H, Gd2,
ECCENTRIC, Breeders’ Cup S, Gd2, Connaught S, Gd3, Fayette S, Gd3, Winter Derby, Gr3, CALL ME,
Brown Bess H, Gd3, Alcatraz H, L, 2e Miss America H, L, 3e Palomar H, Gd3, Louis R Rowan H, Gd3,
FLYING DREAM, BMW Europachampionat, Gr3, Telenorma Preis, L, 2a Preis der Diana (Tyskt Oaks),
Gr2, Preis der Hannoverschen Sparkassen, Gr3, 2 ggr, BENEVENTA, Gr3-vinnare, Gr3-plac, Listed 19
vinnare 2004, COCKTAIL, Listedvinnare 2004, CROESCO CARIAD, Premio Novella, L, 2e Falmouth S,
Gr2, ARRIVING, Middleton S, L, 2e Sun Chariot S, Gr2, Fawley Stud Golden Daffodil S, L, m fl. Morfar
till Gr1-vinnarna PASTORAL PURSUITS (avelshingst) och GOODRICKE.
Till avel i Sverige 2004, far till 20 vinnare av 38 startande, bl a ARCUS, 7 segr, 1.383.632 kr, vinstoch segerrikaste 2-årig häst 2007, JK Jubileumslöpn, BT Trophy Mile, BT Trophy Juvenile, 2e BT Classic,
MR ADMIRAL, 3 segr, PremiärH, 2e SM Sprinters, HOLLY GOLIGHTLY, 3 segr, Breeders’ Trophy Classic,
MR MINISTER (GB), 6 segr, Sofierolöpn, Maddox, 2 segr, 3e Dansk Derby, Clauses Star, vinnare, 2e
Danskt 2000 Gs, 2e Skandinavisk Mesterskap, Aquila Flyer, vinnare, 2e Norsk Auksjonslöp, 2e Norsk
Opprettslöp, Novacon, vinnare, 2e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, NIGHT CHORUS (GB), 6 segr,
DANISH WELCOME, 5 segr, TAIWAN (GB), 5 segr och mor till FUN DANCER, 3 segr, MADDOX, 4 segr,
PANDURO, 4 segr, FAHEMA (GB), 2 segr, KNOXVILLE, 3 segr, EMPEROR, 2 segr, samt vinnare över
häckar, MOST WANTED, 2 segr, PAMPERWELL, 2 segr, VERY WELCOME, 2 segr, WELCOME IN MAY,
2 segr, samt vinnarna ASUNCION, BLADES OF GLORY, CALIENTE, CHAPTERELEVEN, CILLA, CLAUSES
ELISA, FAYENCE, IONIUS, LETS GO, MARRAKECH, MINT CONDITION, MY ALIBI, NOVAPAL, NOVAROC,
ONTHERUN, SALOBRE, TAM O’MILL och WELCOMETOMYWORLD.
Kat nr: 58, 80, 84, 85.
NOROIT (GER) 1998 mbr Monsun - Noble Princesse e Windwurf
2 wins at 3 and £134,832 incl Europa Championat Grosser Preis der Frankfurter Sparkasse Gr2, 2nd
Grosser Dallmayr-Preis Bayerisches Zuchtrennen Gr1, 3rd Deutsche Post Euro Express Preis von Europa
Gr1, Grosser Preis von Baden Gr1, Moet & Chandon Cup L.
Sire of 9 winners of 10 races and £36,819 viz ENGAI (2 wins), KIM POSSIBLE, SHOSHONI, DIAMOND
WORLD, ASCOT, AZAMBOURG, BELLUCIA, LADY MACBETH and VENGADORC.
Kat nr: 16.
ONE COOL CAT (USA) 2001 br Storm Cat - Tacha e Mr Prospector
Champion 3yo sprinter in Europe in 2004, 5 wins at 2 and 3 and £325,493 incl National S Gr1,
Phoenix S Gr1, Anglesey S Gr3, Phoenix Sprint Gr3, 3rd Nunthorpe S Gr1.
Sire of 124 winners of 240 races and £2,604,359 incl DIGLETT (Premio Alberto Giubilo L, 3rd Premio Primi Passi Gr3), ICESOLATOR (National S L, 3rd Greenham S Gr3), KNAVESMIRE (Hilary Needler
Trophy L), MAGIC CAT (Harry Rosebery S L), SMOKEY STORM (Woodcote S L), COOL CONTEST (Premio
Alessandro Perrone L), SARABIA (Preis der Stadtsparkasse Dusseldorf L), LAYLA’S HERO (Rockingham
S L, Doncaster S L), LUNGWA (Prix Le Fabuleux L).
Kat nr: 86.
Intresserad av ”Papperskalendern”? Hör av dig till SRB så får du pris
för resterande nummer 2010 inkl några nr ”bakåt”. [email protected]
24
PEINTRE CELEBRE (USA) 1994 fux Nureyev - Peinture Bleue e Alydar
Champion 3yo in Europe in 1997, 5 wins at 2 and 3 and £927,340 incl Prix de l’Arc de Triomphe
Gr1, Prix du Jockey Club Gr1, Grand Prix de Paris Gr1, Prix Greffulhe Gr2, 2nd Prix Niel Gr2, 3rd Prix
des Chenes Gr3.
Sire of 252 winners of 591 races and £16,080,504 incl PRIDE (Champion S Gr1, Grand Prix de
Saint-Cloud Gr1, Hong Kong Cup Gr1), BELLE ET CELEBRE (Prix Saint-Alary Gr1), SUDAN (Gran Premio
di Milano Gr1), CASTLEDALE (Santa Anita Derby Gr1, Shoemaker Breeders’ Cup Mile S Gr1), DAI JIN
(BMW Deutsches Derby Gr1, Credit Suisse Private Banking Pokal Gr1), PEARL OF LOVE (Gran Criterium
Gr1), VALLEE ENCHANTEE (Hong Kong Vase Gr1), BENTLEY BISCUIT (AUS) (T J Smith S Gr1), MR
CELEBRITY (NZ) (George Main S Gr1), MR SANDGROPER (AUS) (Western Australian Derby Gr1).
Kat nr: 64.
SHAMARDAL (USA) 2002 br Giant’s Causeway - Helsinki e Machiavellian
Champion 2yo in Europe in 2004, Champion 3yo miler in Europe in 2005, 6 wins at 2 and 3 and
£1,099,290 incl Poule d’Essai des Poulains Gr1, Prix du Jockey Club Gr1, St James’s Palace S Gr1,
Dewhurst S Gr1, Vintage S Gr2.
Sire of 66 winners of 104 races and £3,717,098 incl FAINT PERFUME (AUS) (Crown Oaks Gr1),
LOPE DE VEGA (Prix du Jockey Club Gr1, Poule d’Essai de Poulains Gr1, 3rd Prix de Fontainebleau
Gr3), ZAZOU (Oppenheim Union Rennen Gr2, Dr Busch Memorial Gr3, 2nd Deutsches Derby Gr1),
DUNBOYNE EXPRESS (Anglesey S Gr3), ARCTIC (Go and Go Round Tower S Gr3), SHAKESPEAREAN
(Solario S Gr3, Surrey S L, 3rd Superlative S Gr2), ELLE SHADOW (Berberis Rennen L, 2nd Preis der
Diana Gr1, 2nd Hamburger Stutenpreis Gr3, 3rd Diana Trial Gr2), SIYAADAH (UAE 1000 Guineas L,
3rd UAE Oaks L).
Kat nr: 70.
SHARP MATT (GB) 1991 fux Sharpo - Matoa e Tom Rolfe
15 segr, 1000-1200 m, NJK Sprintlöp, L, 2 ggr, Zawawi Cup, L, 4 ggr, Sydsvenskan Sprint, L, Polar
Sprint Cup, Malmö Hösthandikap, The Heatherwold Cup, 2e Polar Million Cup, L, Polar Sprint Cup, NJK
Sprintlöp, L, Rosengårdlöpn, Malmö Hösthandikap, 2 ggr, Sydsvenskan Sprint, L, 3e Svealandlöpning,
Malmö Stads Pris, 4e Sydsvenskan Sprint, L, 2 ggr, Malmö Hösthandikap 2 ggr, 5e KG’s Store Sprint, L,
Polar Million Cup, L, NJK Sprintlöp, L.
Till avel 2000; far till totalt 56 avk i startbar ålder, varav 37 startat och 22 segrat inkl Sharp View,
7 segr, plac 7 ggr, 3e Malmö Hösthandikap FT81, QUITE LUCKY, 3 segr, plac 6 ggr, samt 5e Norsk 1000
Guineas, SM Sprinters, FT80, SHARP FOX, 6 segr, plac 14 ggr, FT71, SHARP LASS, 4 segr, plac 7 ggr, FT 67,
RUSSIAN RULER, 3 segr, plac 3 ggr som 2-åring, FT79, SIR WILLOW, 5 segr, plac 4 ggr, FT73, ANAM CARA,
4 segr, plac 7 ggr, FT65, BULL, 3 segr, plac 5 ggr, FT76, SEKHMET, 2 segr, plac 9 ggr, FT69, QUITE NICE, 2
segr, plac 3 ggr, FT74, ROSSI CONTESSA, 2 segr, plac 5 ggr, FT66, PETIT MINOU, 2 segr, plac 4 ggr, FT69,
samt SHARP CHRIS, vinnare, plac 3 ggr, FT70, SHANZADI, vinnare, plac 8 ggr, FT72, QUITE SHARP,
vinnare, plac 6 ggr, FT65, CHICHEN ITZA, vinnare, plac 3 ggr, FT67, MEXICAN TEQUILA, vinnare, plac
2 ggr, FT68, samt vinnarna DEBATT, EASTER BOY, MISUNDERSTOOD och GLENN.
Kat nr: 96, 99.
SINGSPIEL (IRE) 1992 br In The Wings - Glorious Song e Halo
Champion older horse in UAE in 1997, 9 wins at 2 to 5 and £3,424,158 incl Canadian International
Gr1, Japan Cup Gr1, Juddmonte International Gr1, Coronation Cup Gr1, Gordon Richards S Gr3,
Select S Gr3, Dubai World Cup L, 2nd Eclipse S Gr1, Grand Prix de Paris Gr1, Breeders’ Cup Turf Gr1,
Coronation Cup Gr1.
Sire of 415 winners of 1071 races and £34,849,005 incl DAR RE MI (Pretty Polly S Gr1, Yorkshire
Oaks Gr1, Dubai Sheema Classic Gr1), EASTERN ANTHEM (Dubai Sheema Classic Gr1), HIBAAYEB
(Fillies Mile Gr1), MOON BALLAD (Dubai World Cup Gr1), CONFIDENTIAL LADY (Prix de Diane Gr1),
LAHUDOOD (Breeders’ Cup Filly & Mare Turf Gr1, Flower Bowl Invitational S Gr1), FOLK OPERA (E.P.
Taylor S Gr1), LATERAL (Gran Criterium Gr1), PAPINEAU (Ascot Gold Cup Gr1), ASAKUSA DEN’EN
(Yasuda Kinen Gr1), SINGHALESE (Del Mar Oaks Gr1).
Kat nr: 48.
25
SLEEPING INDIAN (GB) 2001 br Indian Ridge - Las Flores e Sadler’s Wells
6 wins at 3 to 5 and £252,417 incl Challenge S Gr2, Hungerford S Gr3, Ben Marshall S L, John of Gaunt
S L, Dubai Duty Free Cup L, 2nd Park S Gr2, Challenge S Gr2.
Sire of 6 winners of 7 races and £49,001 from his first crop viz Shoshoni Wind (2nd Empress S
L), DOZY JOE (2 wins), POSTILLION, SUPER MAZILIER, TTAKEAWAY and WAKING
W
W
WARRIOR
.
Kat nr: 51.
SONGLINE 1993 mbr Diaghlyphard - Princess Persian e Persian Bold
14 segr, 3.221.500 kr, vinstrikaste svenskuppfödda hingst genom tiderna, Årets Häst i Sverige
1996 och 1997, Stockholms Stora Pris, L, Kapps Stora Pris, L, 2 ggr, Pokallöb, L, Jägersro Cup, Svenskt
St Leger, Breeders’ Trophy, Norsk Breeders Prize, Svenskt Kriterium, Upplandlöpn, SM för 2-åringar, 2e
Svenskt Derby och Jockeyklubbens Jubileumslöpn.
Till avel 1999. Far till 39 individuella vinnare av 13,4 milj kr inkl HALFSONG, vinstrikaste
svenskuppfödda häst genom tiderna, Årets Häst 2003, 12 segr, ca 3,5 milj kr, Scandinavian Open
Championship, Gr3, Dansk Derby, Svenskt Oaks, Dansk Oaks, Dansk Breeders’ Cup, Golden Mile, L,
Scandinavia Cup, L, Scania Sprint, 2a Svenskt Derby, Scandinavia Cup, L, Jockeyklubbens Avelslöpn, FIRST
EDITION, Årets 2-åring 2002 och Årets 3-åring 2003, 8 segr, ca 3 milj kr, Breeders’ Trophy, Norsk
Breeders’ Prize, Duty Time Juvenile Mile, Stora Tvååringspriset, SM Classic, 2e Svenskt St Leger, Kapps
Stora Pris, Dansk Breeders’ Cup, 2-års Breeders, 3e Svenskt Kriterium, INCHLINE, 5 segr, Dansk Derby,
Dansk 2000 Guineas, 2e Svenskt Kriterium, 3e Dansk Kriterium, Made in Sweden, 2 segr, 2a Svenskt
Oaks, 3a Dianalöpn, Elegant Song, 4 segr, 2e Breeders’ Trophy Classic, även vinnare över häckar,
Alvena Quling, 2 segr, 2e Breeders’ Trophy Classic, Sun Song, vinnare, 3e Breeders’ Trophy Mile, 5e
Breeders’ Trophy Juvenile, PERFECT DAY, 7 segr, SONG OF COSMO, 7 segr, TALISKER, 8 segr, RUNAWAY
BRIDE, 5 segr, MISTERCHEEZDOODLE, 4 segr, CHIQUITITA, 4 segr, CHORUSSO, 6 segr, FRÄULEIN, 5
segr, LOOK WHO’S TALKING, 3 segr inkl en över häckar, DREAM CATCHER, 5 segr, inkl 2 över häckar
i England, GALAHAD, 3 segr, SING SING, 3 segr, SYMPHONIAS MAXIMUS, 3 segr, CALENDAR GIRL, 2
segr, CAROLINE PLAYER, 3 segr, GLENURY ROYAL, MANIQUATTRO LO, SUPER TROUPER, ROSE GATE,
SNOWMAN, ANTIQUARY, alla 2 segr, samt vinnarna GAVROCHE, KEEP ON STEAMING, LEMON TREE,
LITTLE TOM PLAYER, RATIONAL ROSE, THE ROCK, TOXIC, SONJA, STRAX, SONGMATE och SONG-MAID
(även plac över häckar).
Kat nr: 10, 32, 46, 61.
När man köper en häst köper man en dröm!
Vägen mot drömmen kan vara kantad av glädje och
besvikelse men garanterat spännande och innehållsrik.
Att ha häst i träning hos oss innebär så mycket mer än
bara pengar in och ut.
Ring eller maila oss så berättar vi mer!
Jessica och Padraig Long
Tel: 0708-64 88 24
Mail: [email protected]
www.longracing.se
26
Long
o g Racing
on
R ci
Ra
cing
- Keep it simple and keep them happy -
RINGS
A
KT
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
OCKHO
ST
L
SÅ
U
M
Välkommen till
Agria Svensk
Auktionslöpning 2011!
Tillsammans med Agria vill vi göra
Auktionslöpningen ännu intressantare för både
köpare och säljare av våra åringar.
2011 rids löpningen som en gemensam
löpning för hingstar och ston.
Beräknad prissumma
500.000 kr
1. insats betalas av Agria. Stockholms
Åringsauktioner betalar dessutom 20% extra
uppfödarpremier för prisplacerade hästar
sålda på vår auktion.
SFAF/SÅEF Auktionslöpning 2011 rids i november på Täby Galopp
SWEDISH SHAVE (FR) 1998 fux Midyan - Shavya e Shavian
11 segr, Prix de Ris Orangis, Deauville, Gr3, Grosser Preis von Berlin, Hoppegarten, Gr3, Prix de Bonnevil,
Chantilly, L, Prix Servanne, Maisons-Laffitte, L, Prix Servanne, Chantilly, L, Prix Cor de Chasse, Maisons
Laffitte, L, The Naas International S, 2e Prix Meautry (2 ggr), Deauville, Gr3, Prix de Ris Orangis, Deauville,
Gr3, Prix Servanne, Chantilly, L, Prix Cor de Chasse, Maisons Laffitte, L, 3e Prix Contessina, Maisons
Laffitte, L, 4e Prix Maurice de Gheest, Gr1.
SWEDISH SHAVE (FR) till avel 2005; far till 50 avk i startbar ålder, varav 28 startat och 15 segrat, 3e
på listan ”Leading 2nd Crop Sires in Europe in 2009” pr 20 nov 2009, inkl SWEDISH CAT, 5 segr, FT80,
Melmaclöpn, SWEDISH GIRL, 3 segr, FT74, Altamiralöpn, Swedish Streak, 2 segr, 3a Altamiralöpn,
Salamanca, vinnare, 2a Melmaclöpn, 4e SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, FT70, GAUNTLETT, 6 segr, FT84,
SWEDISH STEP, 4 segr, FT69, MISS FLAMINGO, 2 segr, TAPAS, 2 segr, FT70, samt vinnarna CHARMING SHAVE, IDIDITMYWAY, MR SABATINI, KING BULLTOFTA, SWEDISH TIME, FLAVIO och SWEDISH
PRINCESS.
Kat nr: 28, 35, 38, 45, 55, 90.
TOYLSOME (GB) 1999 fux Cadeaux Genereux - Treasure Trove e The Minstrel
Champion 3yo sprinter in Germany in 2002, 16 wins at 3 to 8 and £263,349 incl Prix de la Foret
Gr1, Grosser Preis von Berlin Gr3, Bayerischer Fliegerpreis L (4 times), 2nd Silberne Peitsche Gr3, 3rd
Challenge S Gr2.
His first crop are yearlings 2010.
Kat nr: 81.
WITH APPROVAL (CAN) 1986 sk Caro - Passing Mood e Buckpasser
Horse of the Year and Champion 3yo in Canada in 1989, 13 wins at 2 to 4 and £1,488,934 incl
Bowling Green H Gr2, Tidal H Gr2, Queen’s Plate S L, Prince of Wales S L, Display S L, 2nd Arlington
Million Gr1, Breeders’ Cup Turf Gr1, Sword Dancer S Gr1, Tampa Bay Derby Gr3, 3rd Turf Classic Gr1.
Sire of 475 winners of 1706 races and £26,102,673 (ca 3000 mkr) incl ALLENDE (Hong Kong
Jockey Club Trophy S Gr2), DUST ME OFF (Bonnie Miss S Gr2), LASTING APPROVAL (Oak Tree Derby
Gr2, 2nd Early Times Turf Classic Gr1, Hollywood Derby Gr1), TALKIN MAN (Gotham S Gr2, Wood
Memorial S Gr2), Grey S Gr3), T H APPROVAL (Del Mar H Gr2, San Juan Capistrano H Gr2 (twice), 2nd
Clement L, Hirsch Memorial Turf Championship Gr1), MISSION APROVED (Saranac S Gr3, Singspiel S
Gr3), OK BY ME (Lexington H Gr3, New Hampshire Sweepstakes H Gr3), RAY’S APPROVAL (Robert F
Carey Memorial H Gr3), SILVERFOOT (Kentucky Cup Turf H Gr3, Stars and Stripes H Gr3), 2nd United
Nations S Gr1), SKY APPROVAL (Aqueduct H Gr3), THESAURUS (Forerunner S Gr3, 2nd Gulfstream
Park Breeders’ Cup H Gr1), VAN MINISTER (Hill Prince S Gr3), ZANETTI (Toronto Cup H Gr3).
Kat nr: 13, 37.
Transportera till vinnarcirkeln med
HÅKANS!
070-591 24 00
Hemsida (www)
28
Håkan mobil
hakanshasttransporter.se
EN HEL
TIDNING
BARA OM
GALOPP.
Fyra gånger om året.
Alltid 4-färg.
Alltid minst 100 sidor.
Direkt hem i brevlådan för 210:- om året.
Beställ på www.galoppmagasinet.se.
29
Åringen säljs utan moms
[email protected] Anmäld till BT11-13
1
Mette Gro Hermansen
Vrängebol Gärdet
672 93 Årjäng
SWE00000739
Mörkbrun hingst 090511
Saumarez (GB)
Ecuadors Dream (IRE), mbr 1995
Norfolk Lily (GB)
Petong (GB)
Kursiang (GB), sk 1996
Bellyphax (GB), 1988
0573-502 31
070-369 60 96
Rainbow Quest (USA)
Fiesta Fun (GB)
Blakeney (GB)
Cecilia Bianchi (FR)
Mansingh (USA)
Iridium (GB)
Bellypha (IRE)
Princely Maid (GB), 1967
1. mor
KURSIANG (GB), placed twice at 2 years inc 4th Regal Stakes, Chepstow; also 2 wins at 4 and 6 years
in Norway and £6125 and placed 10 times; dam of one winner from 1 previous foal;
KETCHIKAN, 2007 g by Ecuadors Dream (IRE), winner at 3, 2010, 25.933 kr, FT52
SWE00000739, see above
2. mor
Bellyphax (GB), unraced; dam of six winners from 6 runners and 8 foals inc,
BELUGA BAY (GB), 4 wins at 2 to 4 years and £29,220 and placed 3 times.
GREY IRON (GB), 4 wins at 3 and 4 years in Turkey and £71,602.
KURSIANG (GB), see above.
CEDAR DU LIBAN (GB), 2 wins, £15,582, winner at 2 years and £7784 and placed 3 times; also
winner at 3 years in Macau and £7798.
AXFORD LORD (GB), winner at 2 years and £6917 and placed 5 times.
BELLE VUE (GB), winner at 2 years and placed once; dam of four winners inc,
IT WAS MEANT TO BE (GB), 6 wins at 2 and 3 years and £20,630 and placed 5 times; also 6
wins at 5 and 6 years in U.S.A. and £78,570 and placed 7 times.
3. mor
PRINCELY MAID (GB) e King’s Troop (GB), winner at 2 years; dam of eleven winners from 13 runners and 17 foals;
FORZANDO, 12 wins at 2 to 5 years at home, in Italy and in U.S.A. and £394,796 inc. Metropolitan H, Belmont Park, Gr1, 4th Norcros July Cup, Newmarket, Gr1; sire.
Shanaar, 5 wins at 4 and 5 years in France and in U.S.A. and £38,139 2nd Governor’s H, Turf
Paradise and 3rd Premio d’Estate, Milan, Gr3.
Lady Constance, 2 wins at 2 years and £11,094 2nd Tote Sprint Trophy H, Ascot, L. and 3rd
William Hill Sprint Championship, York, Gr2; dam of four winners inc,
BAHRAIN STAR, winner at 2 years; dam of HIKOKI GUMO (IRE), 4 wins in Japan and
£765,797 inc. Kisaragi Sho, Kyoto, L.
Provaci Ancora, 16 wins in Italy and £22,919, 3rd Premio Campidoglio, Rome, L.
Pennina, 9 wins, £16,271; 5 wins at 2 years and £6964, 2nd Tote Sprint Trophy H, Ascot, L,
William Hill Sprint H, Epsom, L, 3rd Champion Trophy, Ripon, L. and New Ham S, Goodwood,
L.; also 4 wins at 3 and 4 years in France and £9307; dam of seven winners inc,
TIMBO (FR), won Prix du Cercle, Deauville, L.
RANJI, 9 wins in Austria and £5018.
ZANONI, 4 wins, £24,923, 2 wins at 3 years and £17,946; also 2 wins at 5 years in Italy and
£6977.
ALTEZA REAL, 3 wins at 2 and 3 years and £6021; dam of three winners inc,
INFANTA REAL, 2 wins at 2 years and £9371, Doncaster S, L; dam of INFORMANT (GB), 7
wins in Denmark, France and Sweden, £84,644 Taby Open Sprint Championship, L, IBM
Store Sprint, L, Verdexa Cup, L.; sire; grandam of MAJESTIC MISSILE (IRE), 6 wins at home
and in France, £169,225, Cornwallis S, Ascot, Gr3, Betfair Molecomb S, Goodwood, Gr3 and
Prix Petit Couvert, Longchamp, Gr3, 3rd Nunthorpe S, York, Gr1; sire, SIR ALBERT (GB), 3
wins at home and in Hong Kong and £163,341, Costcutter Roses S, York, L.
30
www.stallandersson.se - [email protected]
2
Christer B Andersson
Valnäsgatan 89
387 96 Köpingesvik
BACCMAN
Brun hingst 090525
Sadler’s Wells (USA)
Homme d’Honneur (FR), br 1992
Luth De Saron (FR)
Diaghlyphard (USA)
Bacchia, br 1991
Bali, 1986
0485-730 28
0735-65 10 20
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Luthier (FR)
Rose De Saron (FR)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Lane Court (IRE)
Baccarat Rose (GB), 1974
1. mor
BACCHIA, winner and placed, 44.000 kr, FT65, dam of one winner from 1 runner and 1 prev foal;
MY DIAMOND, 2001 f by Black Diamond, 2 wins, placed 3 times, 49.098 kr, FT52
Baccman, see above
2. mor
Bali, placed twice, 16.100 kr, FT63, dam of one winner from 4 runners and in all 4 foals;
BACCHIA, see above
Bonanza, 1995 f by Steve’s Friend (USA), placed twice, 21.400 kr, FT59
Baligo, 1992 g by Diligo (FR), placed, 8.500 kr, FT61
Buffalo, 1993 g by Exceller (USA), ran 6 times, 7.900 kr, FT58
3. mor
Baccarat Rose (GB) by Meadow Mint (USA), 6 wins, £8.183, winner at 2 years; also 5 wins at 3
and 4 years in France, in Norway and in Sweden and £7514 placed 2nd Sceptre S, Klampenborg, Gr3
and Lovey-Dovey Cup, Taby, Gr3; dam of four winners from 7 runners and in all 9 foals;
Barito, 1989 g by Diaghlyphard (USA), 14 wins, placed 12 times, 371.700 kr; incl 3 wins over
hurdles and placed 3 times incl 3rd Svenskt Champion Hurdle, FT77
Grey Baron, 1990 g by Dalby Jaguar (GB), 10 wins, placed 12 times, 341.600 kr, incl 6 wins
over jumps and placed 4 times incl 2nd Gyllene Hästen, St Eriks Pris, FT69
TREVOR, 1983 g by Royal Conductor (USA), 11 wins, placed 11 times, 245.000 kr, FT72
CAIRO, 1982 g by Charlie Boy (DEN), 2 wins, placed 6 times, 44.700 kr, FT66
The next dam ROSY MORN (GB) by Roan Rocket (IRE), ran a few times at 2 years; dam of four winners from 7 runners and 9 foals;
NICHOLAS GREY, 8 wins at 2 and 3 years at home and in Italy and £41,788 inc. Premio Carlo
Chiesa, Rome, L, Premio Ceprano, Rome, L. and Premio Torricola, Rome, L, placed 2nd Oaks
d’Italia, Milan, Gr1, 3rd Premio Lydia Tesio, Rome, Gr1, Premio Royal Mares, Turin, Gr3 and
4th Premio Bagutta, Milan, Gr3; dam of nine winners inc,
TERIMON, 4 wins at 3 to 5 years and £498,151 inc. Juddmonte International S, York, Gr1
and Earl of Sefton EBF S, Newmarket, Gr3 (twice), placed 16 times inc. 2nd Hanson
Coronation Cup, Epsom, Gr1, Ever Ready Derby S, Epsom, Gr1, Coral Eclipse S, Sandown
Park, Gr1, Great Voltigeur S, York, Gr2, 3rd Hanson Coronation Cup, Epsom Downs,
Gr1, Prince of Wales’s S, Royal Ascot, Gr2 (twice) and 4th St Leger S, Ayr, Gr1; sire.
DYSCOLOS, won Premio Arconte, Rome, L, 2nd Premio Nearco, Rome, Gr3, Premio Daumier, Rome, L, Premio Sette Colli, Rome, L. and 3rd Premio Pisa, Pisa, Gr3.
BUTSOVA, winner at 3 years and £15,084, Remembrance Day EBF S, Doncaster, L, placed
7 times inc. 3rd Bentinck S, Newmarket, L.; dam of Bustinetta (GB), winner at 3 years
and £8568 and placed 8 times inc. 3rd George Stubbs S, Newmarket, L.
NICHODOULA (GB), 2 wins at 3 years and £9939 and placed 8 times; dam of Give Back
Calais (IRE), 2 wins, £24,447, winner at 3 years and £19,981 and placed 7 times inc.
3rd ABN Amro Futures Ltd Dragon S, Sandown Park, L.; also winner in Switzerland and
placed 5 times, Ribbons And Bows (IRE), 2 wins at 2 and 4 years and £13,494 and
placed 3 times inc. 2nd Milcars Star S, Sandown Park, L, DOTADA (IRE), 4 wins at 4 and
5 years, 2010 and £37,802 and placed 4 times.
31
Anmäld till BT11-13
[email protected]
3
NIECE PEARL
Fux sto 090329
Birgitta o Lennart Landström
Åkarps Gård
0503-170 10 fax
544 92 Hjo
0739-84 26 36
Storm Cat (USA)
Distant Thunder (USA), fux 2003
Miss Prospector (USA)
River Scape (USA)
Niece, mbr 1991
Nigella, 1976
Storm Bird (CAN)
Terlingua (USA)
Crafty Prospector (USA)
Eternal Vow (USA)
Riverman (USA)
His Squaw (USA)
Moderne (FR)
Niga, 1958
1. mor
Niece, ej startat, mor till fem vinnare av 5 startande och totalt 8 avkommor i startbar ålder;
DICK, 1997 v e Diligo (FR), 2 segr, plac 2 ggr på endast 5 starter, 203.500 kr, SM Sprinters, FT77
MANICK, 2001 s e Bal du Seigneur (USA), 6 segr, plac 14 ggr, 494.900 kr, Juvenile Fillies, 2a
Amacitalöpn, 6a Dianalöpn, FT76
Micke, 2002 v e Bal du Seigneur (USA), 5 segr, plac 7 ggr, inkl vinnare och plac över häckar,
291.082 kr, 3e Skandinavisk Mesterskap for 3-åringer, HM Drottningens Pris (häcklöpn), 7e
Breeders’ Trophy Mile, FT79
DANNICKE, 1996 v e Diligo (FR), 2 segr, plac 5 ggr, 94.600 kr, FT68
FIRE NICK, 1999 v e Fire Worshipper (IRE), vinnare, plac 6 ggr, 101.550 kr, FT68
Jannicke, 1998 s e Sparkling Boy (IRE), ej startat
Unica, 2003 s e Nicolotte (GB), ej startat
Sica Girl, 2005 s e Bal du Seigneur (USA), ej startat
Niece Pearl, se ovan
2. mor
NIGELLA, 6 segr, plac 6 ggr, Diana Trial, 5e Svenskt Oaks, helsyster till NICKE, mor till tre vinnare av
5 startande och totalt 7 avkommor;
NIGALLO, 1983 h e Glacial (DEN), 6 segr, plac 12 ggr, 113.800 kr, FT77
NICKAN, 1984 s e Tammer Fors (IRE), 2 segr, 33.300 kr, mor till en vinnare:
NIVA, 1991 s e Viking (USA), vinnare, plac 2 ggr, 29.100 kr, FT54
IRISH NICK, 1989 v e Bold Irish (IRE), vinnare, plac 4 ggr, 35.700 kr, FT57
Nitella, 1986 s e Tammer Fors (IRE), plac, FT53
Nicorin, 1988 h e Tammer Fors (IRE), startat, 1.800 kr, FT56
Niece, se ovan
3. mor
Niga, e Hyperbole (GB), ej startat, mor till åtta vinnare;
NICKE, 1974 h e Moderne (FR), Årets Häst 1978, 1980 och 1984; 24 segr, plac 20 ggr, 1.194.865 kr,
Stockholm Cup 3 ggr, Skandinavisk Grand Prix 2 ggr, Stockholms Stora Pris, L, SFK:s Jubileumslöpn,
L, Dansk Eclipse S, L, SKS Stora Pris 5 ggr, Tvååringarnas Stayerprov, FT94, avelshingst och far
till 17 vinnare av 20 startande och totalt 23 avkommor inkl ALGOL, 4 segr, FT78, Dansk Derby,
Torino, 11 segr, FT78, 2e Svenskt Derby, 3e Sv St Leger, Vital, 3 segr, FT79, 2e Sv St Leger, 3e
Skand Mesterskap 3-år, QUICK NICK, 2 segr, FT75, LOVELY TALK, 3 segr, FT68, NIZZE, 15 segr,
FT70, NUTZ, 11 segr, FT66, NIKE, 5 segr, FT70, NICCO, 4 segr, FT64, etc
Billie Boy, 1964 h e Carnoustie (GB), 6 segr, 2e Norsk Derby
Nial, 1972 h e Montal (FR), 3 segr, 2e Vinterfavoriternas Pris, Svenskt Derby
MONITOR, 1969 v e Moderne (FR), 10 segr
NIGELLA, se ovan
NICOTINE, 1980 v e Tammer Fors (IRE), 3 segr, plac 9 ggr, FT69
CARITA, 1966 s e Hurricane, vinnare
NIKODEMUS, 1978 h e Montal (FR), vinnare
Scripta, 1967 s e Moderne (FR), mor till två vinnare: BABY BOY, 3 segr, och TICK-TICK, vinnare
32
Anmäld till BT11-13
[email protected]
4
Tor Petter Mygland/Las Pampas Polo Tm
Box 87, Smestad
+ 47 41 91 20 00
N-0309 Oslo, Norge
+ 47 92 88 52 00
DOMO ARIGATO
Fux sto 090316
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Catrail (USA)
Persian Flight (GB), fux 1998
Persian Victory (IRE), 1988
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Storm Cat (USA)
Tough As Nails (USA)
Persian Bold (IRE)
Lady Habitat (GB), 1975
1. mor
Persian Flight (GB), ran once at 3 years, dam of four winners from 6 runners and 6 previous foals;
CATCHING THE STORM (NOR), 2006 by Deceptor (USA), 4 wins, placed 3 times, 541.500 NOK,
Skandinavisk Mesterskap For 2-åringer, Norsk Auksjonslöp, Norsk Rikstoto Oppdrettslöp, FT75
Luz Arcal (NOR), 2004 by Chequer (USA), winner at 2 years and placed 6 times, 226.450 NOK,
2nd Norsk Auksjonslöp, Eivind Lyches Minnelöp, FT75
Seeking The Storm (NOR), 2003 f by Lujain (USA), winner, placed 5 times, 123.800 NOK, 3rd
Malmö Stads Pris, 4th Dansk Kriterium, 5th Stig Holms Memorial, FT73
ZEN CAT (NOR), 2005 by Joup (ARG), winner, placed twice, 62.300 NOK, FT67
Gemma Hartmann (SWE), 2007 f by Most Welcome (GB), ran 3 times, 3.400 NOK, FT62
Primus Motor (SWE), 2008 c by Most Welcome (GB), ran twice at 2, 2010, 8.000 kr
Domo Arigato, see above
2. mor
PERSIAN VICTORY (IRE), unraced; dam of six winners from 9 runners and 10 foals;
PERSIAN TREASURE (GB), 12 wins, 2009 in Italy and £60,380 and placed 22 times.
LA DATA DI GIULIO (GB), 5 wins at 3 to 5 years, 2010 in Italy and £17,312 and placed 12 times.
VICTORY ROLL (GB), placed once at 4 years; also 4 wins over hurdles at 5 years and £20,470 and
placed 5 times and placed twice over fences.
FINAL VICTORY (GB), 3 wins at 3 and 4 years, 2010 and £41,530 and placed 6 times.
OCEAN VICTORY (GB), 3 wins at 3 years and £31,103 and placed 3 times.
SIR PERSIAN (IRE), winner at 2 years in Italy and £8662 and placed once.
3. mor
LADY HABITAT (GB) by Habitat (USA), 4 wins at 2 and 3 years in Italy and 7,209,000 lire and placed 5
times; dam of eight winners from 11 runners and 15 foals inc,
BIG REEF, 5 wins at 3 to 5 years at home and in Italy and £79,175 inc. Premio Federico Tesio,
Milan, Gr2 and Premio d’Aprile, Milan, Gr3, placed 2nd Gran Premio Citta di Napoli, Naples,
Gr3, Premio del Piazzale, Milan, L, Premio Tupini, Rome, L, 3rd Gran Premio Citta di Napoli,
Naples, Gr3, 4th G.P. del Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1, Premio Emilio Turati, Milan,
Gr1, Premio Federico Tesio, Milan, Gr2 and Premio Ellington, Rome, Gr3; sire.
HABIDOS, 3 wins at 2 years in Italy and 24,968,000 lire inc. Criterium Labronico, Livorno, L,
placed once; dam of six winners inc,
LUNA D’ESTATE (GB), 3 wins at 2, 3 and 5 years in Italy and £33,178 and placed 16 times;
dam of ZENONE (IRE), 7 wins at 2 to 5 years, 2009 in Italy and £98,969 inc. Premio del
Piazzale-Mem. Enrico Camici, Milan, L, placed 16 times inc. 2nd Premio Federico Regoli,
Pisa, L, LUNA NEL POZZO (GB), 2 wins at 2 years in Italy and £25,683 inc. Premio
Repubbliche Marinare -Tattersalls, Rome, L, placed once, 3rd Premio Gino e Luciano
Mantovani, Milan, L.
I REMEMBER (IRE), 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £13,308; dam of L’INDISCRETA (GB),
4 wins at 2-4 years, 2009 in Italy, £102,929, Premio Carlo Chiesa, Gr3, Premio Ubaldo
Pandolfi, L, placed 9 times, 2nd Premio Divino Amore, L, Premio Eupili, L, 3rd Premio Omenoni, Gr3, Premio Pietro Bessero Trofeo Shadwell, L, L’INVITATA (GB), winner at 3 years,
2009 in Italy and placed once.
33
Anmäld till BT11-13
[email protected]
5
CARABELLA
Brunt sto 090502
Wiola o Conny Mobeck/Stall CW
Hårstastugan, Runtuna 0155-24 15 33
611 93 Nyköping
0704-29 88 05
Diaghlyphard (USA)
Melmac, br 1991
Sovereign Star
Bal du Seigneur (USA)
Marbella, br 1994
Manitoba, 1985
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Comedy Star (USA)
Thyra Rose (GB)
Nureyev (USA)
Sonoma (FR)
Radetzky (GB)
Maniette, 1972
1. mor
Marbella, plac, 12.400 kr, FT61, mor till en vinnare av 5 startande och totalt 5 föl i startbar ålder;
MCBELL, 1999 v e Melmac, 7 segr, plac 18 ggr, 426.046 kr, FT67
Mallory Bell, 2003 s e Melmac, startat 6 ggr, 8.600 kr, FT65
Bermuda Bell, 2002 s e Melmac, startat, 4.810 kr, FT57
Pondus, 2004 v e Songline, endast startat en gång
Bell Street Blues, 2006 s e Most Welcome (GB), startat en gång
Carabella, se ovan
2. mor
Manitoba, 4 segr, plac 8 ggr, 2a SM för 4-åriga och äldre, 3e SM för 2-åringar, SM för 3-åriga, 4e
Vinterfavoriternas Pris, FT74, mor till fem vinnare av 8 startande och totalt 9 föl i startbar ålder;
MEXELLER, -93 h e Exceller (USA), 7 segr, plac 10 ggr, 203.500 kr, FT74
MOVITA, -95 s e Bal du Seigneur (USA), 5 segr, plac 6 ggr, 155.900 kr, FT70
MISS ULLERÖD, -96 s e Mas Media (GB), 3 segr, plac 5 ggr, 86.900 kr, FT62, mor till två vinnare:
MISSIL, 2 segr, plac 5 ggr, 108.350 kr, FT60, och HAPPY LARRY, vinnare, 40.195 kr, FT73
MARCUS, -99 h e Precocious (GB), vinnare och plac 2 ggr, 50.940 kr inkl bonus, FT62
MASIBA, -92 s e Bal du Seigneur (USA), vinnare som 2-åring, plac 5 ggr, 70.200 kr, FT61
Marbella, se ovan
Mowia, -91 s e Steve’s Friend (USA), plac 3 ggr, 18.900 kr, FT62
Minetta, -97 s e Precocious (GB), plac 4 ggr, 38.600 kr, FT59
3. mor
MANIETTE, e Hornbeam (GB), 5 segr, Dansk Kriterium, Svenskt Kriterium och Dianalöpn, mor till
sju vinnare av 10 startande och totalt 12 föl i startbar ålder;
MAGO, 5 segr, Svensk Uppfödningslöpn, Vinterfavoritternes Ærespræmie, 2e SM för 3-åringar,
avelshingst i Danmark
MARINETTE, 4 segr, Dianalöpn, FT77
Manac, 8 segr, 3e Dansk Forårslöb
Manitoba, se ovan
MAGI, 3 segr, 4e Bloomers’ Vase, FT74, mor till fyra vinnare av 5 startande och totalt 8 föl;
MAGI’S DIAMOND, 2 segr, plac 6 ggr, 157.960 kr, FT81
ELOGE, 3 segr, plac 7 ggr, 92.650 kr, FT76
EMY, 3 segr, plac 2 ggr, 61.300 kr, FT74
ECLAIR, vinnare, plac 4 ggr, 46.700 kr, FT65
MANDRILL, 3 segr, FT74
MADONNA, vinnare
Nästa mor MANIE, 4 segr, Sv Kriterium, SFK,s Stolöpn, 3e Mowerinalöb, mor till vinnare;
MANESCO, 5 segr, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Stockholms Stora Pris, 3e Bergen Bank Ærespremie, Prix Montenica, avelshingst
MANIFEST, 6 segr, Svenskt Derby, Drottningens Pris, 2e Grand Prix de Bruxelles, 4e Silja Line
Cup, Norsk Derby, avelshingst
MANDARIN, 15 segr, 628.100 kr, Skandinavisk Mesterskap, 3e Svenskt Kriterium.
34
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
[email protected]
6
SWE00000634
Fux hingst 090509
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Bahamian Bounty (GB)
Midnight Moonlight (GB), sk 2003
Magnolia (GB), 1994
0227-201 33
0702-81 10 48
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Cadeaux Genereux (GB)
Clarentia (IRE)
Petong (GB)
Daffodil Fields (GB), 1985
1. mor
Midnight Moonlight (GB), placed once in only 2 starts at 3, 2006, 13.193 kr.
Madame Puteaux, 2008 f by Bertolini (USA), in training with Madeleine Smith, qualified 31/8
SWE00000634, see above
2. mor
MAGNOLIA (GB), placed once at 2 years; Own sister to PETULA (GB); dam of two winners from 6
runners and 7 foals;
LUJARUN (GB), 2 wins at 2 and 3 years, 2007 in Italy and £6635 and placed 16 times.
ONE UPMANSHIP (GB), winner at 3 years and £9206 and placed 8 times.
3. mor
DAFFODIL FIELDS (GB) by Try My Best (USA), placed 6 times at 2 and 3 years; dam of seven winners
from 11 runners and 11 foals inc,
NAAHY (GB), 8 wins at 2 to 4 years and £139,474 inc. Ballycorus S, Leopardstown, Gr3, placed
8 times inc. 2nd Vodafone Surrey S, Epsom Downs, L.
PAPPA REALE (GB), 13 wins at 2 to 5 years in Italy and £202,354 inc. Premio Bersaglio Limited
H, Milan, L, Premio Certosa, Milan, L. and Premio Alessandro Perrone, Rome, L, placed 20
times inc. 3rd Premio Capannelle Limited H, Rome, L, Premio Divino Amore, Rome, L. and
Premio Torricola, Rome, L.; dam of four winners inc,
PATAPAN (USA), 16 wins at 2 to 5 years, 2007 in Italy and £216,247 inc. Premio Umbria,
Rome, Gr3 and Premio Divino Amore, Rome, L, placed 17 times inc. 2nd Premio Certosa,
Milan, L, 3rd Premio Alberto Giubilo, Rome, L, Gran Premio Citta’ di Napoli, Naples, L.
(twice), Premio Certosa, Milan, L. and Premio Eupili, Milan, L.
PER INCANTO (USA), 5 wins at 2 and 3 years, 2007 in Italy and £57,036 inc. Premio Tudini,
Rome, Gr3, placed twice.
Cantastorie Muto (USA), 3 wins, £26,921, 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £17,891
and placed 4 times; also winner over jumps at 4 years in Italy and £9030 and placed 5
times inc 3rd Corsa Corona Ferrea Hurdle, Milan, L.
PETULA (GB), 2 wins at 2 years and £21,900 inc. St Hugh’s S, Newbury, L, placed 7 times, 2nd
Sandy Lane S, Haydock Park, L. and 3rd Nestle Rowntree Black Duck S, York, L.; dam of four
winners inc,
Coffee Time (IRE), placed 19 times at 2 to 4 years and £14,720 inc 3rd Hilary Needler Trophy,
Beverley, L.; dam of COMPTON FORD (GB), 2 wins at 2-3 years, 2009, and placed once.
NIGHT LIFE (IRE), 3 wins at 2 and 3 years and £13,758 and placed 5 times; dam of New
Awakening (USA), 4 wins at 2, 3 and 5 years, 2008 in U.S.A. and placed 3rd John
Battaglia Memorial S, Turfway Park, L, Fabrigas (IRE), winner at 2 years and £14,908 and
placed 3 times; also 2 wins at 4 years, 2008 in Hong Kong and £50,316.
PETFIELD (GB), 19 wins in Italy and £53,796 and placed 47 times.
GIUNCHIGLIO (GB), 2 wins at 5 years and £12,605 and placed 8 times.
YELLOW TRUMPET (GB), winner at 2 years; dam of two winners inc,
City of Tribes (IRE), 2 wins at 2 and 3 years, 2007 and £38,305 and placed 5 times inc. 2nd
Abergwaun S, Tipperary, L, Scurry S, Sandown Park, L, and 3rd Watson/McCrohan Sandy
Lane S, Haydock Park, L.; also placed once at 4 years, 2008 in Hong Kong and £6298. 35
Anmäld till BT11-13
[email protected]
7
VOLITA HIGH
Brunt sto 090322
Ture o Jenny Lindblad/Stall Joie de Vie
Målsjö Brunnshult
016-700 20
643 97 Västra Näshulta 070-658 42 97
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Highest Honor (FR)
Mercurial (GB), fux 2000
Moidart (GB), 1990
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Kenmare (FR)
High River (FR)
Electric (GB)
Marypark (GB), 1970
1. mor
Mercurial (GB), unraced; dam of two winners from 3 runners and 3 previous foals;
JELLY ROLL, 2007 g by Eishin Dunkirk (USA), 3 wins, placed 6 times in 12 starts, 740.195 kr incl
bonus, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Classic Trial, 2nd Breeders’ Trophy Mile, 5th SÅEF:s
Auktionslöpn, 7th Breeders’ Trophy Classic, FT79
MONTGOMERY, 2005 g by Mujahid (USA), 3 wins in Sweden and placed 16 times, 332.821 kr
incl bonus, FT79
Moment of Magic, 2006 f by Eishin Dunkirk (USA), only ran 3 times at 3, 2009, FT40
Volita High, see above
2. mor
MOIDART (GB), 2 wins at 3 years and £27,250; dam of five winners from 8 runners and 11 foals;
EILEAN SHONA (GB), f by Suave Dancer (USA), 3 wins at 2 and 3 years and £31,225 inc. NGK
Spark Plugs Stubbs Rated S, Newmarket, L.; dam of three winners inc,
DART (GB), 4 wins at 3 to 6 years, 2010 and £13,418.
KNOTGARDEN (IRE), winner at 4 years, 2010.
SNAKE DANCER (IRE), 3 wins at 3 years in France and £59,890, broodmare.
MORAR (GB), 2 wins at 3 years, 2009 in France and £19,806.
MOSCA (GB), winner at 3 years; dam of a winner,
SIXHILLS (FR), winner at 3 years; dam of two winners inc,
BLACKSTAIRMOUNTAIN (IRE), 5 wins, £84,697, winner at 4 years, 2009 and £10,698;
also 2 wins in N.H. Flat Races at 4 years, 2009 and £13,795; also 2 wins over hurdles at
5 years, 2010 and £60,204, Evening Herald Champion Novice Hurdle, Punchestown, Gr1.
3. mor
MARYPARK (GB) by Charlottown (GB), 3 wins at 3 years; dam of seven winners from 11 runners
and 14 foals inc,
COULSTRY, 8 wins in Norway and £27,799, Major Chr. f Michelets Minnelop, Ovrevoll, Gr3.
ATTADALE (GB), 14 wins, £54,752, 3 wins at 3 and 6 years and £13,085; also 11 wins over
hurdles and £41,667.
LOCH SEAFORTH, 5 wins at 3 years and £18,338.
HALBA, 3 wins at 3 years and £6615; dam of five winners inc,
ISLAND REEF, won Badener Meile, Baden-Baden, Gr3; sire.
MOIDART (GB), see above.
RYNECHRA, 2 wins at 3 years and £5331; dam of seven winners inc,
COIGACH (GB), 3 wins at 2 and 3 years, £46,851, Worthington Best Bitter Park Hill S, Gr3.
KYLE RHEA (GB), 2 wins at 3 years, £29,310 inc. Shadwell Stud Cheshire Oaks, Chester, L.
Applecross, 3 wins at 3 years and £48,021 2nd Park Hill S, Doncaster, Gr2; dam of INVERMARK (GB), 5 wins at home and in France and £187,084 inc. Prix du Cadran, Longchamp, Gr1, 2nd Ascot Gold Cup, Royal Ascot, Gr1, CRAIGSTEEL (GB), 5 wins at home
and in U.S.A. and £309,324 inc. Princess of Wales’s Greene King S, Newmarket, Gr2, 2nd
Turf Classic Invitational S, Belmont Park, Gr1; sire, INCHRORY (GB), Champion 3yr old
in Scandinavia in 1996, 18 wins at home, in Norway and in Sweden and £287,264 inc.
Land Rover Stockholm Cup International, Taby, Gr3; sire.
36
Anmäld till BT11-13, BP12
www.tranberga.se
8
JIMENEZ
Brun hingst 090318
Eva CS Pettersson
Tranberga
230 40 Bara
Golden Voyager (USA)
Mandrake El Mago (CHI), mbr 1999
Manon Lescaut (CHI)
College Chapel (GB)
Sparkling Outlook (IRE), br 1996
Hamsah (IRE), 1990
[email protected]
040-630 24 60
0708-48 21 75
Mr Prospector (USA)
La Voyageuse (USA)
Musketeer (USA)
Kamasutra (USA)
Sharpo (GB)
Scarcely Blessed (IRE)
Green Desert (USA)
Hayloft (FR), 1973
1. mor
Sparkling Outlook (IRE), winner at 2 years and 90.470 kr, placed 4 times incl 3rd Desert King S, Cork,
L, her only season to race; dam of three winners from 4 runners and 6 foals of racing age;
PAST TIMES, 2002 f by Duty Time (GB), 4 wins and placed 7 times, 238.250 kr, FT77
SPARKLING TIME, 2001 c by Duty Time (GB), winner and placed 5 times, 106.330 kr, FT70
LILLPRINSEN, 2003 c by Homme d’Honneur (FR), 2 wins and placed twice, 96.300 kr, FT65, dead
Fernandezia, 2005 f by Lord of Men (GB), ran 4 times, 5.706 kr, FT50
Galeandra, 2006 f by Indian Lodge (IRE), unraced, dead at 3 years
Insel, 2008 c by Distant Thunder (USA), in training with Johan Reuterskiöld, Jägersro, qualified 4/7
Jimenez, see above
2. mor
Hamsah (IRE), 2 wins at 2 years and £9,046, placed twice incl 2nd St Hugh’s S, Newbury, L; also placed
twice at 3 years in U.A.E; dam of three winners from 6 runners and 12 foals of racing age vizSharplaw Star, 2 wins and placed twice in 4 starts, $35.507, 3rd Queen Mary S, Ascot, Gr2
Sparkling Outlook (IRE), see above.
PROMENADE (GB), 3 wins at 2 years, 2003 and $21.805 and placed once, broodmare.
Copine (GB), ran on the flat in France, dam of one winner: XARINE (FR), winner at 3, 2008
3. mor
HAYLOFT (FR), by Tudor Melody (GB), 3 wins at 2 years incl Molecomb S, Goodwood, Gr3, placed 4
times incl 3rd Queen Mary S, Royal Ascot, Gr2; dam of three winners from 8 runners and 11 foals
of racing age vizWASSL, 4 wins incl Irish 2000 Guineas, Curragh, Gr1, Clerical Medical Greenham S, Newbury, Gr3
and Juddmonte Lockinge S, Newbury, Gr3, 2nd Joe McGrath Memorial S, Leopardstown, Gr1
and 3rd Sussex S, Goodwood, Gr1 (twice), Prix du Moulin de Longchamp, Gr1 and 4th Queen
Anne S, Royal Ascot, Gr2; sire.
Hamsah (IRE), see above.
VILLAGE SCENE, 2 wins over hurdles and placed twice.
Mill Loft, placed 3 times at 3 years; dam of six winners.
FLIRTING DANCER (USA), winner, Kukri Trophy, Sha Tin, L.
SWEDA (USA), winner in Hong Kong.
SKY LIFT (USA), winner in USA.
ST JUSTIN (USA), winner in USA.
Pennyweight, unplaced; dam of winners.
ON TIPTOES (GB), 5 wins at 2 and 3 years incl Queen Mary S, Royal Ascot, Gr3 and TNT
Aviation Bentinck S, Newmarket, L, and placed 3 times; dam of Caballero (GB), 2nd
Vodafone Surrey S, Epsom, L, CURRENCY (GB), 7 wins and placed 7 times, KINNINO
(GB), 4 wins and placed 7 times, ODETTE (GB), 2 wins and placed 5 times; grandam of
VIOLETTE (GB), 4 wins at 2 years, Firth of Clyde S, Gr3, SILCA’S GIFT (GB), 2 wins incl
Albany S, Ascot, L, her only starts, and ON POINT (GB), 2 wins.
37
Anmäld till BT11-13
9
MOUNTAIN ONYX
Mörkbrunt sto 090425
Sven Stjerndorff
Berg
740 21 Järlåsa
Diaghlyphard (USA)
Melmac, br 1991
Sovereign Star
Ardkinglass (GB)
Crystal Rosie (GB), sk 1996
Indian Crystal (GB), 1991
[email protected]
018-39 18 70
070-621 98 89
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Comedy Star (USA)
Thyra Rose (GB)
Green Desert (USA)
Reuval (GB)
Petong (GB)
Gentle Gypsy (GB), 1981
1. mor
Crystal Rosie (GB), plac som 2-åring, 3e Newcastle Maiden S, Newcastle, mor till två vinnare av 2
startande och totalt 5 avkommor i startbar ålder;
MOUNTAIN CRYSTAL, 2005 s e Heart of Oak (USA), 2 segr, plac 3 ggr, 132.300 kr, FT65
MOUNTAIN ROSIE, 2003 s e Prince of Birds (USA), vinnare, plac 5 ggr, 79.500 kr, FT58
Mountain Desert, 2004 h e Desert Sport (FR), ej startat på grund av skada
Mountain Mirio, 2006 s e Mirio (FR), ej startat
Photo’s Fact, 2002 h e Factual (USA), ej startat, död som 3-åring
Mountain Diamond, 2008 h e Heart of Oak (USA), i träning hos Maja Persson, Tierp
Mountain Onyx, se ovan
2. mor
INDIAN CRYSTAL (GB), 2 segr som 2- och 3-åring och £ 9.618, plac 7 ggr; mor till två vinnare av 4
startande och totalt 5 föl inkl
GEM OF WISDOM (GB), 2 segr som 2-åring och £4.981, plac 3 ggr
EASTERN PROMISE (GB), vinnare som 2-åring och £4.692, plac 5 ggr
Crystal Rosie (GB) se ovan
3. mor
GENTLE GIPSY, e Junius (USA), 2 segr som 2-åring, plac 4 ggr; mor till fem vinnare av 8 startande
av totalt 9 föl inkl
COCONUT JOHNNY (GB), 24 segr i England, Tyskland, Norge och Sverige, Nickes Minneslöpn,
Täby, L, 2a i Per-Erik Pramms Minneslöpn, Jägersro, L, och Zawawi Cup, Jägersro, L.
INDIAN CRYSTAL (GB), se ovan
NABEELA (GB), 2 segr i USA
GITANO NEGRO (GB), 2 segr i Norge och Sverige
AUTOMATIC (GB), vinnare som 3-åring och plac 10 ggr
GENTLE GIPSYs mor ROSSALDENE, vinnare och plac som 2-åring, mor till åtta vinnare av 11 startande av totalt 14 föl inkl
REGIMENT (IRE), 3 segr hemma och i USA, Easter S, Kempton Park, L.
CAPE TOWN (IRE), 5 segr som 2- till 6-åring, Viktor Chandler European Free Handikap, Newmarket, L, och Michael Page International Silver Trophy, Ascot, L, 2e Attheraces Mile S, Sandown
Park, Gr2, Vodafone Horris Hill S, Newbury, Gr3, och 3e Entenmann´s Irish 2000 Guineas,
Curragh, Gr1.
Lammastide (IRE), 2 segr som 2-åring, 3e Precocious National S, Sandown Park, L; mor till vinnare.
Green’s Fereley (IRE), 3 segr som 2- och 3-åring, 3e Bovis Autumn S, Ascot, L.
38
www.teamspeed.se - [email protected]
10 MORS
Brun hingst 090502
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
Team Speed HB, Anne-Li Ädel
Östanås 150
0292-440 25
740 45 Tärnsjö
073-550 44 47
Diaghlyphard (USA)
Songline, br 1993
Princess Persian (IRE)
Prince Sabo (GB)
Morning Chorus (GB), br 1996
Leave At Dawn (GB), 1992
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Persian Bold (IRE)
Blue Parrot (FR)
Young Generation (IRE)
Jubilee Song (GB)
Slip Anchor (GB)
Barely Hot (GB), 1980
1. mor
Morning Chorus (GB), placed once at 2 years, 2nd Rouus Stakes, York; also placed 3 times in Sweden,
FT73; dam of two winners from 4 runners and 4 previous foals;
CHORUSSO, 2004 g by Songline, 6 wins and placed 5 times, 323.600 kr, FT78
GOTCHA, 2005 c by Funambule (USA), 2 wins and placed 6 times, 212.400 kr, FT73
Collina Chorus, 2002 f by Island Reef (IRE), placed, 14.400 kr, FT56
Solong, 2007 g by Songline, placed in just 3 starts at 3, 2010, 12.000 kr, FT64
Mors, see above
2. mor
Leave At Dawn (GB), unraced; dam of four winners from 5 runners and 6 foals;
HERNANDO’S BOY (GB), 6 wins, £42,475, 2 wins at 4 and 6 years, 2007 and placed 7 times;
also 4 wins over hurdles at 3 and 4 years and placed 7 times.
NASSAU NIGHT (GB), 3 wins, £9433, winner at 3 years and £5112 and placed 3 times; also 2
wins at 4 years in Denmark and placed 6 times.
POLAR DAWN (GB), 2 wins at 2 and 3 years, £12,980 and placed 4 times, broodmare.
BONNSKI (GB), winner at 3 years in Sweden, FT67, broodmare.
3. mor
Barely Hot (GB), by Bold Lad (IRE), placed once at 3 years; dam of five winners from 7 runners and
8 foals inc,
SIMMERING (GB), 12 wins at 2 to 5 years at home, in Germany and in Norway and £63,046 inc
Frankenheim Alt Pokal, Dusseldorf, L, Norsk 1000 Guineas, Ovrevoll, L, Norsk 2000 Guineas,
Ovrevoll, L. and Morten Klaveness Minnelop, Ovrevoll, L. (twice), placed 2nd Norsk Jockeyklubs
Sprintlop, Ovrevoll, L, Schwarzgold Rennen, Hoppegarten, L, 3rd Norsk Jockeyklubs Sprintlop,
Ovrevoll, L. and Morten Klaveness Minnelop, Ovrevoll, L; dam of eight winners inc,
SOLVANA (IRE), 8 wins in Denmark, Norway and Sweden and 1.706.131 kr, placed 12 times,
Altamiralöpn, Scania Sprint, 2nd Taby Open Sprint Championship, Taby, Gr3 (twice), Polar
Cup, Ovrevoll, Gr3, Norsk Jockeyklubs Sprintlop, Ovrevoll, L, and Scania Sprint, FT90
KALLE (GB), 6 wins, £97,441, 5 wins in Denmark and in Norway and £95,552; also winner
over jumps at 6 years in Norway, Skand Mesterskap for 2-åringer, Norsk Auksjonslöp,
Norsk Rikstoto Grand Prix, 2nd Breeders’ Trophy, Norsk Rikstoto Oppdrettslöp, 3rd Norsk
Breeders Prize, Fearnleylöpet, FT83
SIMIAN (SWE), 5 wins, placed 6 times, 934.965 kr, Sofierolöpn, SM Sprinters, Rosengårdlöpn,
2nd Mischa Kahns Minneslöpn, Svenskt Kriterium, 3rd Malmö Sommarhcp, 4th Voterlöpn,
5th Jäg Sprint, L, SM Sprinters, FT88
Simsala (GB), winner, placed 7 times, 436.886 kr, 2nd Svenskt Oaks, FT87
Simano (IRE), 5 wins in Norway and Sweden, 401.856 kr, 2nd Derby Milen, Norsk Kriterium,
3rd Dansk 2000 Guineas, 4th Heatherwold Cup, 5th Malmö Sommarhcp, FT82
Jackie Mendez, 5 wins at 2 and 3 years in Italy and £19,281 placed 2nd Premio Bimbi, Milan, L,
3rd Premio Aniene, Rome, L; dam of seven winners inc,
NOVITA ECLATANTI (GB), 11 wins in Italy and £129,399, Criterium di Roma-Memorial A Giubilo,
L, Premio Capannelle H, L, Premio Divino Amore, L, placed 2nd Premio Umbria, Gr3.
Hot Run (DEN), 16 wins in Denmark, in Norway and in Sweden and £34,540 and placed 42
times, 2nd Kolner Sprint Preis, Koln, L, Verdexa Cup, L. and 3rd Sydsvenskan Sprint, L; sire.
39
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
11 CANAVERAL
Brun hingst 090223
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Fairy King (USA)
Oldopal Colours (IRE), br 1995
Thistlewood (IRE), 1979
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Kalamoun (GB)
Le Melody (IRE), 1971
1. mor
Oldopal Colours (IRE), ej startat p g a skada vid transporten från auktionen. Mor till 7 föl inklusive;
Forza IC Gruppen (ex Wang Dang Doodle), 1999 h e Diaghlyphard (USA), plac
Steel Claw, 2000 h e Diaghlyphard (USA), ej satt i träning p g a ponnymått
Dream Supreme, 2007 s e Most Welcome (GB), ej startat, skadad i transportolycka hos tränare
Canaveral, se ovan
2. mor
Thistlewood (IRE) unraced; own sister to KAROL; dam of eight winners inclRIMPA (IRE), (c. by Last Tycoon); 2 wins and £13,199, Minstrel S, L, and placed twice, 3rd Ballyroan S, L.
Sylvatica, (f. by Thatching): winner and £5095 at 2, 3rd Wassl Race, L; dam of four winners.
BENGA (GB), 7 wins in Turkey from 3 to 7 years and £72.610
TAAJREH (IRE), winner at 3 years, £4.633 and placed 3 times; dam of ROYAL RHAPSODY
(IRE), f by Ali-Royal (IRE), 2 wins in Italy at 2 years and £35.357, Premio Alberto Giubilo,
L, Rome, and placed twice
THISTLE HILL (IRE), 1991 f by Danehill (USA), winner at 3, dam of three winners
BEAUTIFUL FRANCE, (f. by Sadler´s Wells); winner at 3, dam of eight winners:
Beautiful Fire (IRE); 5 wins in GB/IRE and Hong Kong, £370.917, 3rd Futurity S, Gr3.
ALLELUIA TREE, (f. by Royal Academy (USA), won Prix de la Loire, at 2, 1994, £9153, dam of
four winners incl BERMUDA GRASS, (c. by Danehill), 2 wins at 2, Prix Peintre Celebre, L.
Ardmelody, (f. by Alleged), unraced; dam of six winners incl
SCORPION (by Montjeu), Champion 3yr old stayer in Europa in 2005, 4 wins, Coronation Cup, Gr1, Grand Prix de Paris, Gr1, St Leger, Gr1, 2nd Irish Derby, Gr1, 2nd Irish St
Leger, Gr1, Hardwicke S, Gr2, Gallinule S, Gr3, Ormonde S, Gr3, Barathea Finale S, L
MEMORIES (IRE), (f. by Don’t Forget Me), 9 wins and £20,520 at 2 and 3, 1994 inc Solonaway Race, L, and placed inc Leopardstown 1000 Gns Trial S, L, Oaks Trial, L,also 7
wins in USA in 1995-96, $529,136 inc Orchid H, Gr2, Bewitch S, Gr3, Locust Grove S,
L, Woodbine Breeders Cup H, Gr1 (in Canada), 2nd Bewitch S, Gr3, Bryan Station S, L,
Dowager S, L, 3rd. Mint Julep S, L, The Very One H, L.
GARUDA (IRE), (c. by Danehill), 2 wins at 3 and 4 inc Magnolia S, L, 2nd Europa Preis, Gr1,
Gordon Richard S, Gr3, 3rd Haydock Park July S, L, sire in France.
DANISH RHAPSODY, (g. by Danehill), 9 wins, £172,184 at 4-6, Foundation S, L, (twice)
William Hill Cup H, L, John Davies S, L, Glorius S, L, 2nd Hungerford S, Gr3, 3rd Ormonde S, Gr3.
3. mor
LE MELODY (IRE), by Levmoss (GB), 2 wins at 2 and 3, her only starts; dam of eight winners incARDROSS, Champion Older Horse in France in 1982, Champion Older Stayer in England in
1981, 14 wins, £3031,866 inc Ascot Gold Cup (twice), Gr1, placed 5 times inc 2nd Ascot
Gold Cup, Gr1, also winner at 5 in France, 1,210,000 fr, Prix Royal Oak, Gr1, placed twice
2nd Prix de l´Arc de Triomphe, Gr1, 3rd Prix Royal Oak, Gr1; sire.
GESEDEH, 4 wins, £45,714 at 3 inc Pretty Polly S, L, placed 4 times inc 2nd Sun Chariot S, Gr2,
Bonusprint Sepember S, Gr3, winner in France and £18,141, Prix de Flore, Gr3, granddam of
ROBERTICO, 3 wins, BMW Deutsches Derby, Gr1
40
Lars Stelius
[email protected]
Asserdalsvägen 113
0300-386 04
434 96 Kungsbacka
0707-12 61 04
12 HIDDEN HOPE
Brunt sto 090304
Danzig (USA)
Bertolini (USA), 1996
Aquilegia (USA)
Galileo (IRE)
Zhenyi (GB), mbr 2003
China (GB), 1998
Northern Dancer (CAN)
Pas De Nom (USA)
Alydar (USA)
Courtly Dee (USA)
Sadler’s Wells (USA)
Urban Sea (USA)
Royal Academy (USA)
One Way Street (USA), 1981
1. mor
Zhenyi (GB), unraced; dam of:
Hidden Fairytale (GB), 2008 f by Bahamian Bounty (GB), in training.
Hidden Hope (SWE), see above.
2. mor
China (GB), placed 3 times at 3 years; dam of three winners:
CATAI (GB), 4 wins in Italy at 3 and 4 years and placed 6 times.
CUTTER (GB), 3 wins in Italy at 2, 3 and 5 years, 2010 and £31,581 and placed 7 times including
fourth in Premio Alberto Zanoletti, Milan, L. and Premio Andred, Pisa, L; broodmare.
PIQUANTE (GB), winner at 3 years, 2009 and placed 7 times.
Returning Hero (GB), 2008 c by Dubawi (IRE), in training with Saeed Bin Suroor, Newmarket
3. mor
ONE WAY STREET (USA) by Habitat (USA), 4 wins at 3 years including Princess Royal Stakes, Ascot,
Gr3, from only 6 starts; dam of eleven winners including:
GRAPE TREE ROAD (GB), c by Caerleon (USA), Top rated 3yr old in France in 1996 (9.5-10.5f),
3 wins in France including Grand Prix de Paris, Longchamp, Gr1 and Prix de Suresnes, Longchamp, L; sire.
RED ROUTE (GB), c by Polish Precedent (USA), 3 wins including Tripleprint Geoffrey Freer S,
Newbury, Gr2 and Bahrain Trophy, Newmarket, L; sire.
WINDSOR CASTLE (GB), c by Generous (IRE), 4 wins including Queen’s Vase, Royal Ascot, Gr3,
placed third in Prix Vicomtesse Vigier, Longchamp, Gr2; sire.
Good Surprise (GB), c by Halling (USA), 4 wins at home and in France, placed second in Seamus
McGrath Memorial Saval Beg S, Leopardstown, L, Cill Dara Securities Ballycullen S, Curragh,
L. and O2 Kilternan S, Leopardstown, L.
Souffle (GB), f by Zafonic (USA), 2 wins, placed second in NGK Spark Plugs Stubbs Rated Stakes,
Newmarket, L; dam of winners.
USK THE WAY (GB), winner and placed twice; dam of winners.
Bod Spectrum (GB), 4 wins in Italy, placed second in Criterium Labronico, Livorno, L.
OLYMPIC WAY (GB), winner and placed once; dam of winners.
ARIKANA (IND), 2 wins in India including Godolphin Barb Stakes, Malakpet, L.
Caressing (IND), winner in India, placed second in The Hindu Bangalore Oaks, Bangalore, L.
STREET OPERA, winner, from only 3 starts; dam of winners.
STRETAREZ (FR), 8 wins at home and in France including Prix Vicomtesse Vigier, Longchamp,
Gr2, Ormonde S, Chester, Gr3, Prix de Barbeville, Longchamp, Gr3, Grand Prix de la Ville
de Nantes, Nantes, L, Prix Right Royal, Saint-Cloud, L. and Prix Vulcain, Deauville, L.
STREET SHAANA (FR), 2 wins in France including Prix de Lutece, Longchamp, Gr3, placed
third in Prix de Royallieu Hotel du Golf Barriere, Longchamp, Gr2.
Ombrie (GB), placed twice in France; dam of winners.
WATAR (IRE), Top rated 3yr old stayer in France in 2008, 3 wins in France including Qatar Prix Chaudenay, Longchamp, Gr2 and Prix Michel Houyvet, Deauville, L, placed third
in Prix de Lutece, Longchamp, Gr3, Prix du Lys, Longchamp, Gr3 and SG Private Banking
Prix La Force, Longchamp, Gr3.
41
Leif Wretman/Wretman Stable & Stud
Kommendörsgatan 20
08-662 84 94
114 48 Stockholm
070-573 78 00
13 YUYU
Mörkbrun hingst 090314
Caro (IRE)
With Approval (CAN), sk 1986
Passing Mood (CAN)
Fairy King (USA)
Fairy Jane (IRE), br 1996
Tapaculo (GB), 1981
Fortino II (FR)
Chambord (GB)
Buckpasser (USA)
Cool Mood (USA)
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Tap On Wood (IRE)
Sunbittern (GB), 1970
1. mor
FAIRY JANE (IRE), winner at 3 years in Sweden; dam of two winners from 5 runners and 7 foals;
BE ALERT, 2002 v e Diaghlyphard (USA), 8 segr och plac 8 ggr, 580.558 kr, Sofierolöpn, 4e
Malmö Sommarhandikap, FT88
STRAX (gb), 2005 h e Songline, vinnare och plac på endast 8 starter, 69.500 kr, FT70
Be Aware, 2004 h e Songline, plac 3 ggr på 3 starter, 29.100 kr, FT69
Be Ahead, 2003 h e Richard of York (GB), startat 9 gånger, 4.900 kr, FT55
Suddelina, 2001 s e Funambule (USA), startat fyra gånger, 2.730 kr, FT58
Origo, 2006 v e Domedriver (IRE), ej startat
High Alert, 2007 h e Most Welcome (GB), i träning hos Tina Långström, Täby
Yuyu, se ovan
2. mor
Tapaculo (GB), winner at 2 years and £6484 3rd Waterford Candelabra S, Goodwood, Gr3; dam of
five winners from 8 runners and 11 foals;
WAGNER (IRE), 7 wins, £41,009, winner at 2 years; also 4 wins over hurdles at 3, 5 and 6 years
and £22,991 and 2 wins over fences at 6 years and £14,322.
FIRE BLUE (IRE), 3 wins at 3 years in Brazil; dam of a winner,
ROCK GIRL (IRE), 2 wins at 2 years in Italy and £7703.
BANANA COVE (IRE), 2 wins, £8232, winner at 3 years; also winner over hurdles at 4 years.
FAIRY JANE (IRE), see above.
Labwah (IRE), ran on the flat in Kingdom of Saudi Arabia; dam of a winner,
AENAABEE (KSA), winner, 2010 in Kingdom of Saudi Arabia.
3. mor
Sunbittern (GB) by Sea Hawk (FR), 3 wins at 2 years 4th Cheveley Park S, Newmarket, Gr1; dam of
ten winners from 11 runners and 14 foals;
HIGH HAWK, 6 wins at 3 years at home, in France and in Italy and £114,619, Premio Roma, Gr1, 2nd
Irish Guinness Oaks, Curragh, Gr1 and Oaks d’Italia, Milan, Gr1; dam of ten winners inc,
IN THE WINGS, won Hanson Coronation Cup, Epsom, Gr1, Grand Prix de Saint-Cloud,
Saint-Cloud, Gr1, Breeders’ Cup Turf, Belmont Park, Gr1 and 2nd Prix Ganay, Longchamp, Gr1; sire.
MOROZOV (USA), 5 wins at 3 and 4 years in France and £123,636 inc. Prix Hubert de
Chaudenay, Longchamp, Gr2; sire.
HUNTING HAWK (IRE), won Prix Greffulhe, Longchamp, Gr2 and 3rd Prix du Jockey Club
Lancia, Chantilly, Gr1; sire.
HAWKER’S NEWS (IRE), 2 wins at 3 years and £35,644 inc. Jardine Insurance Derby Trial S,
Lingfield Park, Gr3; sire.
ARLETTE (IRE), 3 wins at 2 and 3 years in France and £10,383; dam of ALEXANDROS (GB),
8 wins at 2 to 5 years, 2010 at home, in France and in U.A.E. and £788,797 inc. Prix de
Cabourg, Deauville, Gr3 and Dubal Al Rashidiya S, Meydan, Gr3, 2nd Juddmonte Lockinge S, Newbury, Gr1, 3rd Darley Prix Morny, Deauville, Gr1, Grosser Dallmayr Bayerisches Zuchtrennen, Munich, Gr1 and Dubai Duty Free S, Nad Al Sheba, Gr1.
Tapaculo, see above.
42
Anmäld till BT11-13
14 SWE00000533
Brun hingst 090313
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Nureyev (USA)
Jeune Homme (USA), br 1990
Alydariel (USA)
Ela-Mana-Mou (IRE)
Clois Mor (IRE), mbr 1994
Bay Empress (GB), 1980
08-512 416 12
070-757 78 76
Northern Dancer (CAN)
Special (USA)
Alydar (USA)
Crimson Saint (USA)
Pitcairn (GB)
Rose Bertin (GB)
Empery (USA)
Not Mistaken (IRE), 1975
1. mor
Clois Mor (IRE), ran once over jumps in Sweden at 3 years; Own sister to BELA-M (IRE);
dam of four winners from 6 runners and 6 foals of racing ageTURTLE TURMOIL (IRE), 2000 c by Turtle Island (IRE), 10 wins, 553.177 kr, and placed 18 times,
FT84; 5 wins at 2 to 4 years and also 5 wins over hurdles in 2007 incl Svenskt Champion
Hurdle and Lindarängen Memorial, 3rd HM Drottningens Pris, Årets Hinderhäst 2007
Picture Perfect, 2006 f by Celtic Swing (GB), 2 wins, placed 3 times, 250.800 kr, 2nd Skandinavisk mesterskap for 2-åringer, Eivind Eckbo Legats Vandrepokal, FT72
SAMBALANDO, 2004 c by Ashkalani (IRE), 2 wins, placed twice, 144.227 kr, 5th TGAB:s Auktionslöpn, FT78, fatal accident in June at 3 years, dead
MORE AMOUR (IRE), winner at 3 years in Denmark and 31.880 kr and placed 3 times, FT66
Crowned Fox (IRE), 2002 c by Foxhound (USA), placed 5 times at 2 and 3 years, 2005, FT75
Singing Mom, 2007 f by Songline, placed 3 times at 3, 2010, 64.500 kr, FT67
Rose Indienne (IRE), 2003 f by Indian Danehill (IRE), exported to Italy.
SWE00000533, see above
2. mor
BAY EMPRESS (GB) by Empery (USA), 2 wins at 3 years and £11,540 incl Brownstown S, Curragh,
Gr3, placed 3 times incl 3rd Pretty Polly S, Curragh, Gr2 and Gilltown Stud S, Curragh, Gr3; dam of
five winners from 9 runners and 11 foals of racing age vizBELA-M (IRE) (f. by Ela-Mana-Mou), 2 wins at 3 years in Germany and £36,868 incl Nereide
- Mitglieder Horster Rennverein, Gelsenkirchen, L. and placed 5 times incl 2nd Deutscher
Herold-(Hamburger Stutenpreis), Hamburg, Gr3, Diana Trial/Las Vegas-Slenderella Rennen,
Mulheim, L. and 3rd Prix Fille de l’Air, Toulouse, Gr3; dam of winners.
Emission (IRE) (c. by Glow (USA), 3 wins at 2 and 3 years in Sweden and £16,353 and placed 12
times incl 2nd Norsk Kriterium, Ovrevoll, L.
Calva’s Glow (IRE) (f. by Glow (USA), winner at 2 years in Belgium and £9,626 and placed twice
incl 2nd Prix Gutt - Tattersalls, Ostend, L.
BABYCARO, 2 wins at 3 years in Italy.
SUMMERHILL, 2 wins at 3 years and £3,854 and placed once; dam of winners.
MANA-MOU BAY (IRE), 4 wins at 2, 4 and 5 years incl Washington Singer S, Newbury, L.
and placed 8 times.
3. mor
The next dam Not Mistaken (USA), by Mill Reef (USA), unraced; dam of eleven winners from 14
runners and 14 foals of racing age inclBAY EMPRESS, see above.
Identity Parade, winner at 2 years and placed once; also 3 wins in Italy and placed 6 times incl
2nd Criterium Varesino, Varese, L. and Premio Merano, Milan, L.
El Favorecido (IRE), 22 wins in Italy, placed 66 times incl 2nd Premio di Lombardia Limited H, L.
WHITE OF MORN, 4 wins at 2 and 3 years and placed twice; also 7 wins in France and in Switzerland; also 3 wins over jumps in West Germany and in Switzerland.
ALESSIO BACCETTI (IRE), 11 wins in Italy and placed 26 times.
DARA DEE, 2 wins at 3 years and placed 4 times; dam of winners.
43
[email protected]
Recruitment Benny Carlsson AB
Kråkeslättsvägen 49
040-40 14 08
233 38 Svedala
070-540 51 00
15 INTEGRAL
Brunt sto 090312
Singspiel (IRE)
Lateral (GB), br 2003
Ligona (GB)
Common Grounds (GB)
Interviewer (IRE), br 1998
Marylou Whitney (USA), 1991
In The Wings (IRE)
Glorious Song (CAN)
Aragon (GB)
Lima (USA)
Kris (GB)
Sweetly (FR)
Fappiano (USA)
Top Socialite (USA), 1982
1. mor
INTERVIEWER (IRE), 4 wins at 2 and 3 years in Sweden and £29,516 and placed 14 times, Juvenile
Fillies, 2nd Scandinavia Cup, 4th Altamiralöpn, 5th Scania Sprint, FT80; dam of three winners from
3 runners and 4 previous foals;
SWEET PENNIE, 2005 f by Pennekamp (USA), 3 wins at 3-5 years, 2010 in Sweden and £12.601
and placed 4 times, FT59
INTERLOTTE, 2004 f by Nicolotte (GB), winner at 3 years, 2007 in Sweden and £16.907 and placed 8 times, 4th Altamiralöpn, FT73, exported to Pakistan 2008, winner of Queen Elizabeth
Cup in Pakistan
INDIAN PACIFIC, 2006 g by Indian Lodge (IRE), winner at 3 years, 2009 in Sweden and £14.594
and placed 6 times, FT71
Intiango (ger), 2008 f by Sabiango (GER), in training with Jan-Erik Pettersson, qualified 29/8
Integral, see above
2. mor
MARYLOU WHITNEY (USA), placed once in USA; dam of five winners from 7 runners and 10 foals;
INTERVIEWER (IRE), see above.
REFERENCE LADY (IRE), 5 wins at 2 and 3 years in Denmark and in Sweden and £39,350,
Juvenile Fillies, placed 5 times, 2nd Svenskt Oaks, 3rd Lanwades S, Jockeyklubbens Avelslöpn,
Dansk Oaks, 4th Bloomers’ Vase, 5th in a Listed Race in Germany, also 5th Swedish Derby,
FT84; dam of a winner: FAIRY KAMP, 3 wins, and placed twice, £11.668, FT76
SIDESIDE (SPA), 7 wins at 2 to 5 years, 2010 in Spain and £63.407.
ON LOCATION (IRE), 6 wins at 3 years in Germany and in Sweden, £13,413, placed once, FT84
LAWGIVER (IRE), 3 wins over hurdles, 2010, and £22.676 and placed once over fences at 5 years.
Satin Cape (IRE), placed once at 2 years; dam of a winner:
JOLLY SNAKE (IRE), winner at 2 years, 2010, and £10.155
She also has a 2-y-o filly by Federal Trial (USA) named Replayside (SPA).
3. mor
TOP SOCIALITE (USA), by Topsider (USA), 10 wins at home and in U.S.A. and $400,815, £71,528
and 312,000 fr. inc. Pritchard Services Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3 and Gainsborough Stud Fred
Darling S, Newbury, Gr3, 2nd Poule d’Essai des Pouliches, Longchamp, Gr1 and 3rd Goffs Irish 1000
Guineas, Curragh, Gr1; dam of three winners from 10 runners and 10 foals inc,
ALLARME SOCIALE (USA), 6 wins, £45,785, winner at 2 years; also 5 wins at 3 and 5 years in
Italy and £43,019.
TOP FANTASY (JPN), 5 wins at 4 and 5 years in Japan and £66.088
Hejraan (USA), placed once at 2 years; dam of five winners inc,
SAMUEL CHARLES (GB), 19 wins, 2008 and £81,787.
Life of the Party (USA), placed twice in U.S.A.; dam of four winners inc,
One More Round (USA), winner, 2009, 2nd Castlemartin & La Louviere Gladness S, Curragh, Gr3, Emirates Airline Minstrel S, Curragh, Gr3, Eircom Ballycorus S, Leopardstown,
Gr3 and BBC World Al Fahidi Fort S, Nad Al Sheba, Gr3.
SCHOOL HOLIDAYS (USA), winner at 3 years, 2010, and £8.412
44
[email protected]
Åringen säljs utan moms
16 SWE00000461
Brunt sto 090224 (ej färdigregistrerad)
Anmäld till BT11-13
Espen Ski
Eiksveien 56
(+47) 40 23 00 31
N-1359 Eiksmarka, Norge
Monsun (GER)
Noroit (GER), br 1998
Noble Princesse (GER)
Mujadil (USA)
Muja Maiy (IRE), br 2001
Maiyria (IRE), 1994
Königsstuhl (GER)
Mosella (GER)
Windwurf (GER)
Nagaika (GER)
Storm Bird (CAN)
Vallee Secrete (USA)
Shernazar (IRE)
Marmana (USA), 1980
1. mor
MUJA MAIY (IRE), 4 wins, placed 3 times, 126.200 kr, FT79, dam of (first foal):
Merci (ger), 2008 f by Most Welcome (GB), in training with Johan Lindberg, Täby
SWE00000461, see above
2. mor
MAIYRIA (IRE), ran once at 3 years; dam of four winners from 5 runners and 7 foals;
MUJA MAIY (IRE), see above.
MAYKEL (IRE), 2 wins at 2 and 3 years, 2009 in Italy and £5880 and placed 8 times.
VENAROSSA (IRE), 2 wins at 3 years, 2008 in Italy and £5043 and placed 3 times.
TITINIUS (IRE), winner at 3 years and £19,127, placed 19 times; also placed over hurdles, 2007.
3. mor
MARMANA (USA), by Blushing Groom (FR), placed 4 times in France; Own sister to MALAKIM (USA);
dam of seven winners from 8 runners and 10 foals inc.,
MASSLAMA (FR), 3 wins at 2 and 3 years in France inc. Prix des Reservoirs, Longchamp, Gr3 and
Prix Vanteaux, Longchamp, Gr3, placed once; dam of five winners inc.,
MASSIGANN (IRE), 3 wins at 3 years in France and £40,724 inc. P. Point du Jour Fourrages
A.N. Dutertre, Craon, L., placed 3 times inc. 3rd Prix Edmond Blanc, Saint-Cloud, Gr3.
BENTA BERRI (FR), winner, 2008 in France and in Spain.
MARCHAND D’ARGENT (FR), winner at 3 years in France and £25,074 and placed 8 times;
also 2 wins over hurdles at 6 years, 2009 and £7508 and placed once.
Mannsara (IRE), placed once at 2 in France; dam of MANZILA (FR), 4 wins at 3 to 5 years, 2008
at home and in France and £64,438 inc. Prix Servanne, Chantilly, L., placed 3rd Stowe Family
Law Henry Gee S., Chester, L., RUSSIAN GEORGE (IRE), winner at 3 years, 2009 and £13,243
and placed 7 times, and DANCING RED DEVIL (IRE), winner at 2 years, 2009 and £6273.
Mardani (IRE), 8 wins, £75,743, 4 wins at 3 and 4 years and £55,647 and placed 10 times inc.
2nd Theo Fennell Glorious Rated S., Goodwood, L.; also placed twice at 3 and 5 years in
Switzerland; also 4 wins over hurdles and £16,535 and placed 3 times.
MADJLISI (FR), 12 wins in Belgium and in France and £51,272 and placed 36 times.
MALTAYA (FR), 6 wins at 4 and 6 years in France and placed 13 times; dam of a winner,
MARONEA (FR), 2 wins at 3 years in France and placed 4 times; dam of four winners,
Marmaga (IRE), unraced; dam of two winners inc.,
DESTINATION WORLD (GB), 12 wins at 2-6, 2009 in Italy and £43,978 and placed 25 times.
The next dam MILL RIVER (FR), winner at 3 years in France and £5107; dam of seven winners from
8 runners and 8 foals inc.,
MALAKIM (USA), 3 wins in France inc. Prix d’Hedouville, Longchamp, Gr3; sire.
Madaiyn (IRE), winner at 3 years in France and £32,106, 2nd Prix du Lys, Saint-Cloud, Gr3.
Malkhatoun (USA), winner in France, 2nd Prix Nimbus, M’-Laffitte, L.
MARIYADA (USA), winner at 3 years in France and 67,000 fr.; dam of three winners inc.,
MARILAYA (IRE), 2 wins at 3 years and £9885; dam of MARALAN (IRE), 7 wins, £119,381,
winner at 3 years and £15,334; also 4 wins over hurdles at 4 to 6 years, 2007 and £51,392
2nd Tipperary Hurdle, Tipperary, Gr2 and 2 wins over fences, 2008 and £52,655, Newlands
Chase, Naas, Gr2 and Kevin McManus Flyingbolt Novice Chase, Navan, Gr2
45
Anmäld till BT11-13
www.brantshammar.se - [email protected]
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
17 PEARL JAM
Brun hingst 090601
Lyphard (USA)
Funambule (USA), fux 1987
Sonoma (FR)
Kefaah (USA)
Pearly Pet (IRE), br 1995
Petrine (IRE), 1981
018-38 11 25
070-628 11 25
Northern Dancer (CAN)
Goofed (USA)
Habitat (USA)
Satu (GB)
Blushing Groom (FR)
Tertiary (USA)
Petorius (IRE)
Plum Fool (GB), 1972
1. mor
PEARLY PET (IRE), 3 wins at 2 years in Sweden and placed 9 times, 342.100 kr, Amacitalöpn, 3rd Bloomers’
Vase, 5th Norsk Oaks, FT82, dam of two winners from 3 runners and 6 foals of racing ageQUINT ESSENTIALS, 2003 g by Be My Chief (USA), 11 wins, placed 22 times, 951.671 kr, Norsk Derby
Mile, 2nd SM Classic, 3rd SM Classic, Övrevoll Mile Cup, 4th Nationaldagspokalen, FT87
LIVIGNO, 2005 g by Funambule (USA), 5 wins, placed 5 times, 444.548 kr, Skandinavisk Mesterskap For Tvååringer, 3rd Övrevoll Sprint Cup, SM Sprinters, 4th Larch Ærespræmie, FT81
Pearly Boss, 2004 c by Be My Chief (USA), ran twice at 3, dead at 3, 2007
Peace, 2008 f by Funambule (USA), in training with Elisabeth Gautier, Vellinge
Pearl Jam, see above
2. mor
PETRINE (IRE), ran a few times at 3; dam of four winners from 6 runners and 7 foals of racing agePEARLY PET (IRE), see above.
Imperialist (IRE) (f. by Imperial Frontier (USA), 2 wins at 2 years and £23,724, placed 6 times incl
3rd Its Aviation Services Sirenia S, Kempton Park, L
SIMPLESS (IRE), 8 wins at 2 to 6 years in Italy and £20,854 and placed 25 times.
LITTLE VENICE (IRE), 2 wins at 3 years, 2003 and £14,593 and placed 7 times.
She’s Simply Great (IRE), placed 5 times at 2 and 3 years; also placed once over hurdles.
3. mor
PLUM FOOL (GB), by Silly Season (USA), winner in France and placed 3 times; dam of eight winners from 10 runners and 12 foals of racing age vizPlum Lane, winner at 2 years, placed 4 times incl 3rd Salisbury S, Salisbury, L; also winner in
West Germany.
RED BEARD (IRE), 10 wins in Italy and placed 33 times; dam of one winner.
ZANY, 2 wins at 4 years and placed 6 times; also placed over hurdles; dam of winners.
Mr Toad (IRE), 3rd Sirenia S, Kempton Park, L
ZANY ZANNA (IRE), 4 wins at 2 years and placed 4 times; also winner in USA
PLUM BOLD, winner at 2 years and placed 3 times; dam of winners.
PLUMBIRD (GB), winner, Premio Melton - Memorial Tudini, Rome, Gr3, 2nd Premio Melton
Memorial Tudini, Rome, Gr3.
VERY WELCOME, winner, Hong Kong Derby, Sha Tin, L, 3rd Hong Kong Cup, Sha Tin, L
Pomona (GB), 2nd Santa Barbara H, Santa Anita, Gr2 and 3rd Yellow Ribbon H, Santa Anita,
Gr1 and Kentucky Cup Ladies’ Turf H, Kentucky Downs, L
Plum First (GB), 5 wins at 2 to 5 years, placed 34 times incl 2nd East Riding Stks, Beverley, L
PLUMB LINE (GB), winner in Italy.
ROMAN WALK, winner at 2 years and placed twice; dam of ROBINS (IRE), winner, Premio
Chiusura, Milan, Gr3 and Premio Daumier, Rome, L, 2nd Premio W. W. F, Rome, L and 3rd
Premio Parioli, Rome, Gr1 and Premio W. W. F, Rome, L, ROYAL MAGIC (ITY), winner in Italy,
ROMAN WONDER (IRE), winner in Italy.
HOUSE GUEST, winner at 2 years and placed once; dam of winners.
JIMMY’S DREAM, winner at 5 years and placed 6 times; also winner over hurdles, placed twice.
PLATIN DANCER (IRE), winner in West Germany; also winner over jumps in Switzerland.
46
Anmäld till BT11-13
18 RAFTIN
Mörkbrunt sto 090214
Ove Bergenudd
Onslunda 2282
277 45 St Olof
Midyan (USA)
Inchrory (GB), br 1993
Applecross (GB)
Diaghlyphard (USA)
Brilliant Mistake, br 1994
Ballymena Lass (IRE), 1988
[email protected]
0414-602 33
0708-48 07 52
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Glint of Gold (GB)
Rynechra (GB)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Last Tycoon (GB)
Karella (GB), 1974
1. mor
BRILLIANT MISTAKE, 5 segr, 260.100 kr inkl bonus, 5e Breeders’ Trophy, FT78, mor till en vinnare
av 5 startande och 6 avkommor i startbar ålder;
POLY, 2005 s e Inchrory (GB), vinnare och plac på endast 5 starter, 97.100 kr inkl bonus, FT68
Ragtime Oriole, 2004 s e Troon (GB), plac, 14.400 kr, FT49
Thiago, 2007 v e Inchrory (GB), startat 4 ggr, 19.250, FT51
Brilliant Succé, 2000 s e Caerwent (IRE), endast startat 5 ggr, död
Tuffy, 2002 s e Homme d’Honneur (FR), startat 8 ggr som 3- och 4-åring, FT58
Brilliant Star, 2001 s e Caerwent (IRE), ej startat, död som 3-åring
Raftin, se ovan
2. mor
BALLYMENA LASS (IRE), vinnare och plac i Sverige, plac i 8 av 9 starter på Irland, 69.915 kr, 2a Lower
Grange Fillies Maiden, Gowran Park, 3e Thomastown Fillies Ext H, Gowran Park, FT70; mor till fyra
vinnare av 6 startande och totalt 7 avkommor i startbar ålder;
BRILLIANT MISTAKE, se ovan
SURVIVOR LAD, 2002 h e Funambule (USA), vinnare och plac 7 ggr, 113.835 kr, FT76
MARABO, 1998 s e Bloomerace, 2 segr, plac 3 ggr, 82.240 kr, FT73
CRUELLA DE VILLE, 1997 s e Blue Talk, vinnare som 2-åring, plac 3 ggr, 103.200 kr, FT70, mor
till en vinnare av 1 startande och totalt 1 föl i startbar ålder;
CRYSTAL HEART, 2005 v e Heart of Oak (USA), vinnare o plac 2 ggr på 7 st, 45.250 kr, FT58
Queen of Zenobia, 1996 s e National Zenith (USA), plac 5 ggr, 47.700 kr, FT65
Cloetta, 1999 s e Caerwent (IRE), plac som 2- och 3-åring, 32.505 kr, FT63
3. mor
KARELLA (GB) e Jukebox (GB), 2 wins at 2 years and £1936 and placed 5 times; dam of five winners from 7 runners and 9 foals of racing age incl–
LOVELY CHIMES, f by London Bells (CAN), winner, £7222 at 2 years viz Cherry Blossom S,
Phoenix Park, L; dam of winners.
CLASSY CHIME (JPN), winner in Japan.
LA PETITE NOBLESSE, f by Thatching, 3 wins, £23,116 at 2 and 3 years incl Philips Electronics S
Ext H, Curragh, L. and Doncaster S, Doncaster, L; dam of a winner.
NEW HEIGHTS (GB), winner at 2 years, 1994 and £6742 and placed 4 times.
GAY BARBARELLA, 3 wins in Denmark, £1080; dam of winners.
MUSCAT, winner in Austria, in Germany and in Switzerland.
ULPHA, winner at 2 years and £1681 and placed 4 times; dam of a winner.
GOOD PROFIT (IRE), winner in Macau.
The next dam Wise Counsel (GB) by Counsel (GB), placed twice at 4; dam of seven winners from 8
runners and 9 foals of racing age; Just Revenge, 3 wins at 2 to 4 years, placed 13 times incl 3rd in
Woodcote S, Epsom, L; 3 wins over hurdles and placed 15 times; WICKWELL, 8 wins and placed 17
times; also placed twice over jumps; AS WISE, placed 3 times at 2 years; also 7 wins in Austria; OLD
HUBERT, 6 wins and placed 15 times; LEGAL FIDDLE, winner at 4 years and placed 14 times.
47
www.tranberga.se
19 JACQUIN
Brun hingst 090311
Anmäld till BT11-13, BP12
Eva C S Pettersson
Tranberga Gård
230 40 Bara
Storm Cat (USA)
Distant Thunder (USA), fux 2003
Miss Prospector (USA)
Holy Bull (USA)
Edna Boyle (USA), sk 2001
Spilled Beans (USA), 1989
[email protected]
040-630 24 60
0708-48 21 75
Storm Bird (CAN)
Terlingua (USA)
Crafty Prospector (USA)
Eternal Vow (USA)
Great Above (USA)
Sharon Brown (USA)
Secretariat (USA)
Endurable Heights (USA), 79
1. mor
EDNA BOYLE (USA), unraced; dam of two runners from 2 previous foals;
Bud The Spud (USA), 2005 g by Black Minnaloushe (USA), placed once at 3, 2008 in Canada
Huntley, 2007 g by Doneraile Court (USA), ran once at 3, 2010
Jacquin, see above
2. mor
SPILLED BEANS (USA), placed once in USA; dam of nine winners from 9 runners and 13 foals inc,
BOTSCHAFTER (USA), 2 wins at 2 and 3 years in Japan and £76,307.
FINAL BID (USA), winner at 2 years in USA and £6543.
WILD SAM (USA), winner in USA
ADMIRE WOLF (USA), winner in Japan.
3. mor
ENDURABLE HEIGHTS (USA), by Graustark (USA), ran on the flat in USA at 3 years; dam of eight
winners from 12 runners and 13 foals inc,
BARODET (USA), 3 wins at 3 years in France and in USA and $41,680 inc Prix des Yearlings, L.
MISS MARILYN (USA), 4 wins at 3 and 4 years in Brazil; dam of four winners,
SARASOTA SAND (USA), 4 wins in USA
E Z JET (USA), 3 wins in USA
INSHIRAH (USA), 2 wins at 2 years and £5992; dam of eight winners inc,
DAYS OF GRACE (GB), 8 wins at 2 to 6 years and £44,433; dam of MOGOK RUBY (GB), 2
wins at 2 and 4 years, 2008 and £13,726.
The next dam MIRA FEMME, 14 wins at 2 to 4 years in USA and $306,912 inc Hollywood Lassie S, Hollywood Park and Santa Ynez S, Santa Anita; dam of ten winners from 14 runners and 15 foals inc,
FEMME ELITE (USA), 3 wins at 2 and 4 years in France and in USA and 708,450 fr. and $35,480
inc Grand Criterium, Longchamp, Gr1; dam of four winners inc,
STEINBECK (USA), won Prix Daphnis, Evry, Gr3, Prix La Rochette, Longchamp, Gr3, 2nd Beefeater
Gin Celebration Mile, Goodwood, Gr2 and 3rd Prix Robert Papin, M’-Laffitte, Gr2; sire.
BATONNIER (USA), 7 wins at 2 to 4 years in USA and $232,105 inc Illinois Derby, Sportsmans Park, Gr3, 2nd Swaps S, Hollywood Park, Gr1; sire.
MIRA IRISH KEY (USA), winner at 3 years in USA; dam of nine winners inc,
PUFFY DOODLE (USA), won Palatine Breeders’ Cup S, Arlington Int. and 3rd Arlington
Washington Lassie S, Arlington Int, Gr1.
CLASSIC PERFECTION (USA), winner at 2 years in USA; dam of nine winners inc,
CLASSIC GO GO (USA), won Bowie S, Bowie, General George S, Bowie, Lucky Draw S,
Aqueduct, Thanksgiving Day H, Bay Meadows, Winter Quarters H, Meadowlands and 4th
Kentucky Derby, Churchill Downs, Gr1; sire.
AIRONLASS (USA), won Ontario Debutante S, Fort Erie; dam of CLASSY WOMEN (USA), won
Hillsborough H, Bay Meadows, Gr3, 3rd Test S, Saratoga, Gr1; grandam of AD VALOREM
(USA), won Middle Park S, Newmarket, Gr1 and Queen Anne S, Ascot, Gr1, Kid Lemonade
(USA), winner in USA, 2nd Stanton S, Delaware, Femmina (USA), winner in Canada and
in USA 3rd Chieftan’s Command S, Aqueduct.
48
Anmäld till BT11-13, BC13
[email protected]
20 SWE00000632
Mörkbrun hingst 090412
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Midyan (USA)
Jaunty Jack (GB), br 1994
Juliette Marny (GB)
Komaite (USA)
Marlene (GB), br 1995
Kaiserlinde (GER), 1983
0227-201 33
0702-81 10 48
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Blakeney (GB)
Set Free (GB)
Nureyev (USA)
Brown Berry (USA)
Frontal (FR)
Kaiserliebe (GER), 1976
1. mor
Marlene (GB), placed once at 3 years; dam of two winners from 5 runners and 6 previous foals;
La Pija, 2004 f by Prince of Birds (USA), placed twice at 2, 2006 in Sweden, 63.840 kr,
3rd in Krafft SM för 2-åriga hästar, FT69
DESERT RALLY, 2005 c by Desert Sport (FR), 6 wins, placed 3 times, 259.793 kr, 5th Nationaldagspokalen, FT82
PIGALLE (GB), 2000 f by Fraam (GB), 4 wins at 3 to 6 years, 2006 in Germany and £13,676 and
placed 12 times.
Lili Marleen, 2007 f by Desert Sport (FR), placed 4 times, 41.853 kr, FT65
Solidarity, 2001 c by Fraam (GB), placed in only 4 starts, 13.750 kr, FT61
Marnie Oak, 2008 f by Heart of Oak (USA), exported to Norway 2009, ran once at 2, 2010
SWE00000632, see above
2. mor
KAISERLINDE (GER), unraced; dam of five winners from 8 runners and 10 foals;
KAISERBIRKE (GER), 3 wins at 3 to 5 years in West Germany.
PHYSICAL FORCE (GB), 2 wins, £18,849, winner at 4 years and £9341; also winner over fences,
2007 and £9508; also winner of a point-to-point.
DOODLE BUG (GB), placed 3 times at 2 and 3 years; also winner over hurdles at 4 years.
KANTILENE (IRE), winner at 3 years in Germany; dam of four winners
KARAJANA (IRE), winner at 3 years in Germany; dam of three winners
3. mor
Kaiserliebe (GER) by Tarim (GB), 2 wins at 2 and 3 years in West Germany and 15,220 D.M. 2nd
Nereide-Rennen, Gelsenkirchen, L.; dam of three winners from 5 runners and 7 foals inc.,
KEY TO HEIGHTS (GER), 3 wins at 2 years in West Germany and £31,214 inc. Alexander
Rennen-Valentin Seibert Mem., Frankfurt, L.
KAISERBUCHE, 6 wins at 3 to 5 years in West Germany and £7984; dam of five winners inc.,
KULITCH (FR), 4 wins at 2 and 3 years in France and £34,617; dam of KYPRIA (FR), 3 wins
over jumps at 3 to 5 years, 2009 in France and £37,497.
The next dam KRONUNGSPRACHT (GER), winner at 2 years in West Germany; dam of eight winners from 9 runners and 10 foals;
KLASSIKER (GER), 5 wins, £52,080, 4 wins at 2 to 4 years in West Germany and £48,207 inc.
Grosser Preis der Continentale St Leger, Dortmund, Gr2, 4th Holsten Cup Deutsches Derby,
Hamburg, Gr1; also winner over jumps at 6 years in West Germany.
KAISERBLUME (FR), Champion 3yr old filly in Germany in 1982, 3 wins at 2 and 3 years in
West Germany and 116,150 D.M. inc. Deutscher Stutenpreis-Ford Hentschel, Hannover, Gr3,
3rd Preis der Diana, Mulheim, Gr2; dam of seven winners inc.,
KAISERBLUTE (GER), won Festa Rennen, Baden-Baden, L.
KING’S BLADE (IRE), winner in Germany; dam of KING’S BOY (GER), 14 wins in Germany, in
Kingdom of Saudi Arabia and in Turkey and £352,583 inc. Badener Steher Cup, BadenBaden, L., 3rd Premio Carlo d’Alessio, Rome, Gr2.
KAISERBLUMCHEN (GER), 2 wins, 2009 in Germany and £17,106.
KARUMA (GER), 2 wins at 4 years in Germany; dam of KISS ME LIPS (GER), placed
49
twice at 3 and 4 years, 2008 in Germany.
Anmäld till BT11-13
www.longracing.se
21 SWE00000575
Brunt sto 090330
Jessica Long/JP Long HB
[email protected]
Norregårdsvägen 33-38
040-48 11 85
230 41 Klågerup
0708-64 88 24
Golden Voyager (USA)
Mandrake El Mago (CHI), mbr 1999
Manon Lescaut (CHI)
Desert Style (IRE)
Congress Woman (IRE), br 2004
Villafranca (IRE), 1995
Mr Prospector (USA)
La Voyageuse (USA)
Musketeer (USA)
Kamasutra (USA)
Green Desert (USA)
Organza (GB9
In The Wings (IRE)
Ville Eternelle (USA), 1988
1. mor
Congress Woman (IRE), 3 wins in Denmark and Sweden at 2 and 3 years and £12,289 incl Sommarstoet, placed once viz 3rd Amacitalöpn, also 4th Dianalöpn, 5th Stig Holms Memorial, FT78
Above is her first foal.
SWE00000575, see above
2. mor
VILLAFRANCA (IRE), 2 wins in France at 3 and 4 years and £12,904 and placed 4 times; dam of four
winners:
VILLA SCIARRA (IRE), 2003 c by Elnadim (USA), 4 wins in Italy at 2 and 6 years, 2009 and
£76,310 incl Criterium di Pisa, Pisa, L., placed 22 times incl second in Criterium Labronico,
Livorno, L. and Premio Toscana, Florence, L.
CONGRESS WOMAN (IRE), see above.
OKAFRANCA (IRE), 2005 g by Okawango (USA), 2 wins at 3 years and £10,447
SWEET POTATO (IRE), 2002 f by Monashee Mountain (USA), winner.
Libertino (IRE), 2007 g by Bertolini (USA), placed 4 times at 2 and 3 years, 2010.
Assent (IRE), 2006 f by Kheleyf (USA), placed 4 times at 2 and 3 years.
She also has a 2-y-o colt by Aussie Rules (USA) and a yearling colt by Clodovil (IRE).
3. mor
VILLE ETERNELLE (USA) by Slew O’Gold (USA), 3 wins in France at 3 years; dam of five winners:
VILLAFRANCA (IRE), see above.
ARIUS (GB), 2 wins in France at 3 years.
STARVIL (IRE), winner at 3 years and placed 3 times.
MARUAN (GB), winner.
ARME FATALE (IRE), winner in France at 3 years and placed twice; dam of winners.
L’ENFANT TERRIBLE (IRE), 3 wins in Italy at 2 and 4 years and placed 16 times.
COLEMANSTOWN (GB), 3 wins from 3 to 5 years and placed 7 times.
WILLYCONKER (IRE), 2 wins at 2 years, 2009 and placed once, from only 5 starts.
Esquiline (USA), dam of winners.
WIXOE EXPRESS (IRE), 6 wins at home and in U.S.A. from 3 to 5 years and £90,379 including Tanforan Handicap, Golden Gate, L.
COPPET (IRE), 2 wins in France at 3 years and £25,465 and placed 6 times.
Intresserad av ”Papperskalendern”? Hör av dig till SRB så får du pris
för resterande nummer 2010 inkl några nr ”bakåt”. [email protected]
50
Anmäld till BT11-13
[email protected]
22 ALVENA STORM
Brun hingst 090326
Per Olof Jonsson, Alvena Gård AB
Alvena 604
0498-26 65 19
622 40 Gotlands Tofta
070-432 24 88
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Go For Gin (USA)
Kombi Plus (USA), br 1999
Melodica (GB), 1994
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Cormorant (USA)
Never Knock (USA)
Machiavellian (USA)
Melodist (USA), 1985
1. mor
Kombi Plus (USA), placed 5 times, 69.270 kr, 4th in Altamiralöpn, FT66, dam of one winner from 1
runner and 1 previous foal;
Alvena Quling, 2007 g by Songline, 2 wins and placed twice in 8 starts at 3, 2010, 404.875 kr,
2nd Breeders Trophy Classic 2010, FT81
Alvena Storm, se ovan
2. mor
MELODICA (GB), winner at 3 years and £6654; dam of two winners from 5 runners and 6 foals;
FARINELLI (GB), g by Selkirk (USA), 3 wins, £44,793; 2 wins at 3 years and £33,366 inc Navigation S, Cork, L.; also placed twice over hurdles at 5 years, 2008 and winner over fences at 6
years, 2009 and £10,606.
SULTRY SIREN (USA), winner at 3 years in U.S.A. and £12,978.
3. mor
MELODIST (USA) by The Minstrel (CAN), 3 wins at 2 and 3 years at home and in Italy and £138,943
inc. Kildangan Stud Irish Oaks, Curragh, Gr1 and Oaks d’Italia, Milan, Gr1; dam of six winners from
11 runners and 15 foals inc,
SONG OF THE SWORD (GB), 9 wins, £44,426, 2 wins at 3 years and £8765; also 4 wins over
hurdles at 4 years and £23,144 inc Bovis Crowngap Winter Novices’ Hurdle, Sandown Park,
Gr2 and 3 wins over fences at 5 years and £12,517.
MELNIK (GB), 3 wins, £24,626, placed twice at 3 years; also 2 wins over hurdles at 4 and 5 years
and £17,557 and winner over fences at 5 years and £5342; also 6 wins in point-to-points.
Meseta (GB), ran on the flat in France; dam of a winner,
WON IN THE DARK (IRE), placed twice at 3 and 5 years, 2009; also 6 wins over hurdles at 3, 4
and 6 years, 2010 and £185,646 inc. Eventus Marquees Champion 4yo Hurdle, Punchestown,
Gr1 and Durkan New Homes Juvenile Hurdle, Leopardstown, Gr1, 2nd December Festival
Hurdle, Leopardstown, Gr1 and 3rd JCB Triumph Hurdle, Cheltenham, Gr1.
Kate Maher (IRE), ran twice; dam of a winner,
PERFECT COURTESY (IRE), placed twice at 2 and 3 years; also 5 wins at 3 to 6 years, 2010 in
France and in Germany and £38,434.
The next dam NATIVE NURSE (USA), placed 4 times in U.S.A.; dam of six winners from 10 runners
and 12 foals;
LOVE SIGN (USA), 16 wins in U.S.A. and $934,827 inc. Alabama S, Saratoga, Gr1 and Beldame
S, Belmont Park, Gr1 (twice), 2nd Spinster S, Keeneland, Gr1, Maskette S, Belmont Park, Gr1,
Ruffian H, Belmont Park, Gr1, 3rd Beldame S, Belmont Park, Gr1, Delaware H, Delaware Park,
Gr1, Ruffian H, Belmont Park, Gr1, 4th Spinster S, Keeneland, Gr1 and Ladies H, Aqueduct,
Gr1; dam of Ti Amo (USA), unraced; grandam of GOINWEST (USA), 10 wins in U.S.A. inc.
Dwight D Patterson H, Turf Paradise.
MELODIST (USA), see above.
FATIH (USA), 10 wins at home and in U.S.A. and $416,025 inc. Arcadia H, Santa Anita, Gr2 and
Golden Gate H, Golden Gate, Gr2, 4th San Luis Rey S, Santa Anita, Gr1; sire.
ORIGINAL CIN (USA), 6 wins in USA, $114,700, Hollywood Express H, dam of four winners
inc PHILIPINO BABY (USA), winner in USA; dam of WITH A FLING (USA), winner.
51
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
23 GIRL FROM IPANEMA
Fux sto 090302
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Funambule (USA)
Little Green Apple, br 1996
Dappled Flag (USA), 1985
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Lyphard (USA)
Sonoma (FR)
Akureyri (CAN)
Baruna (USA), 1979
1. mor
LITTLE GREEN APPLE, 5 segr, 627.700 kr (inkl 76.600 kr bonus), Svenskt Kriterium, 2a Altamiralöpn,
4e SM 2-åriga, 5e Amacitalöpn, FT81, mor till 6 avkommor inklusive:
Thunder Clap, 2004 h e Songline, startat 3 ggr
Havanna, 2005 h e Most Welcome (GB), ej startat, skadad som föl
Rianna, 2006 s e Most Welcome (GB), ej startat, skadad i träning
Girl From Ipanema, se ovan
2. mor
DAPPLED FLAG (USA), vinnare som 2-åring i England, mor till nio vinnare av 12 föl (10 startat och
8 segrat som 2-åringar)
LITTLE GREEN APPLE, se ovan
MELLOW YELLOW, -95 s e Diaghlyphard (USA), 2 segr, 174.000 kr, SM 2-åriga, mor till
DUCHESS BLUE, 4 segr, FT76, och Carpenter, plac 6 ggr, FT75
Green River, -91 h e Diaghlyphard (USA), 6 segr, plac 18 ggr, 580.460 kr, 2e Svealandlöpn, 3e
SM 2-åriga, Vinterfav Pris, SM Milers, 4e Malmö Stads Pris, Sv Kriterium, 5e Breeders’ Trophy
RED HOUSE, -93 h e Diaghlyphard (USA), 5 segr, 275.700 kr, 5e Sv Kriterium, SM 2-år, Breeders’
Trophy
REDBONE, -98 s e Spectacular Tide (USA), 2 segr, plac 3 ggr, 119.800 kr (inkl 19.900 bonus),
Breeders’ Trial, FT71, mor till en vinnare:
WAKAYAMA, 2007 s e Eishin Dunkirk (USA), 4 segr, plac 3 ggr på 8 starter, 967.865 kr,
Breeders’ Trophy Mile, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, Becky Moss Fillies Mile, 2a Svenskt
Kriterium, 3a Dianalöpn, Breeders’ Trophy Juvenile, 4e Svenskt Oaks, FT82
QUIET FIRE, -92 h e Verd-Antique (GB), vinnare, plac 3 ggr, 55.300 kr
GO BANANAS, -97 h e Diaghlyphard (USA), vinnare, plac 3 ggr, 50.750 kr
PURPLE HEATHER, -99 s e Diaghlyphard (USA), vinnare på endast 4 starter, 23.100 kr, FT69, mor
till en vinnare: OCKIDOCK, 2007 s e Mandrake El Mago (CHI), vinnare, 70.000 kr, FT62
WHITE FLAG, -01 s e Diaghlyphard (USA), vinnare och plac som 2-åring, 51.500 kr
Grey Diana, -02 s e Diaghlyphard (USA), startat, 7.850 kr, mor till en vinnare:
ZAHIR, 2007 v e Heart of Oak (USA), vinnare, plac 4 ggr på 11 starter, 144.200 kr, FT72
3. mor
Baruna (USA), by Grey Dawn (FR), sister to Eleven Pelicans, dam of five winners;
DIAMONDRUNA (f. by Diamond Sword). winner at 2, 1997, $70,998, C.T.H.S. Sales S.
Dancer´s Kolo (g. by Diamond Sword). 2 wins at 2, placed at 3, 1997, $126,369, 2nd Golden
Gate Derby, L, 3rd C.T.H.S. Sales S, Juvenile Breeders´Cup S, etc.
BRETTHEVET (g. by Diamond Sword), 5 wins, 3 to 5, $38,012
DAPPLED FLAG, see above.
Red Rain (f. by Secreto). Placed at 2, dam of two winners, incl
BENT CREEK CITY (f. by Carson City). 2 wins in 4 starts at 2, $86,740, Cinderella S, L, (Hol,
$40,600), 2nd Landaluce S, Hollywood Park, Gr2, and 3rd Sorrento S, Del Mar, Gr2.
Red Press (c by Press Card) 5 wins, $128.962, 2nd Rumson S, L
52
Anmäld till BT11-13
24 SWE0000539
Brun hingst 090409
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Diaghlyphard (USA)
Pep’n Chilli, mbr 1998
Kiranat (FR), 1988
08-512 416 12
070-757 78 76
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Lashkari (GB)
Kawarah (GB), 1979
1. mor
Pep’n Chilli, unraced, dam of one winner from 4 runners and 4 previous foals:
UPPERCUT ACTION, 2008 c by Statue of Liberty (USA), 2 wins and placed twice in 4 starts at 2,
2010, 422.500 kr, SM 2-åriga hästar, 2nd Malmö Stads Pris
Mejram, 2006 f by Medecis (GB), placed at 2, 2008, 8.400 kr, FT58
Royal Connection, 2003 c by Turtle Island (IRE), ran 12 times, 7.458 kr, FT55
Pepper On, 2004 c by Malvernico (IRE), ran once at 3, 2007
SWE00000539, see above
2. mor
KIRANAT (FR), 3 wins at 3 and 4 years in Sweden and placed 3 times; dam of two winners from 7
runners and 7 foals of racing age vizNEBUKANATT, Champion 2YO in Scandinavia in 1999, 10 wins; 5 wins at 2 to 5 years in
Sweden and 1.029.828 kr and placed 12 times, Vinterfavoriternas Pris, 4th Jockeyklubbens
Jubileumslöpn; also 5 wins over jumps in France and in Switzerland, 2nd g P. der SchweizDobi Inter AG Chase, Aarau and g P. der BMW Partner in der Region Chase, Maienfeld, FT84
NEBUKADAG, 2 wins at 2 years, 2003 in Sweden and 142.300 kr and placed 3 times, 4th SM
2-åriga hästar, FT77.
Magical Girl (IRE), placed 6 times at 2 to 4 years in Germany.
Hard Day’s Night, placed once in only 4 starts at 2 years in Sweden, 18.750 kr, FT65, broodmare
3. mor
KAWARAH (GB), by Relko (GB), 2 wins in France and placed 3 times; dam of two winners from 5
runners and 7 foals of racing age vizKIRANAT (FR), see above.
KALYANPOUR (FR), winner in France.
Kawsara (FR), unraced; dam of winners.
Miss Elodie (FR), 3rd Prix Imprudence, M’-Laffitte, L.; dam of Elodibelle (FR), 2nd Prix des
Lilas, M’-Laffitte, L, and 3rd Prix La Camargo, M’-Laffitte, L.; grandam of Meet Me At
Midnite (USA), 3rd Singapore Plate S, Arlington International, Gr3.
TULLIUS (FR), winner in France.
RENATABELLA (FR), winner in France.
Kamarkha, unplaced in France; dam of one winner.
KALAXY (FR), winner in France.
The next dam KARMOUNA, placed twice in France; dam of six winners from 6 runners and 6 foals
of racing age inclKIRMANN, 3 wins at 3 and 4 years incl Jockey Club S, Newmarket, Gr2 and White Rose S, Ascot,
L, 2nd King Edward VII S, Royal Ascot, Gr2, Alycidon S, Goodwood, L.; sire in New Zealand.
KARELIAAN (FR), 3 wins in France and in USA incl Prix de Courcelles, Longchamp, L, 3rd Criterium de Saint-Cloud, Saint-Cloud, Gr2 and 4th Prix Eugene Adam, Saint-Cloud, Gr2.
KALHAAT (FR), winner in France 2nd Prix Achille-Fould Hurdle, Auteuil.
KARERA, winner in France; dam of winners.
Kabiyla, 2nd Premio Vittorio di Capua, Milan, Gr2, Sir Charles Clore Memorial S, Newbury, L.
Karnatak, 2nd Lydney Novices’ Chase, Cheltenham.
53
Anmäld till BT11-13
www.tranberga.se
25 JUMANTHES
Brun hingst 090412
Eva C S Pettersson
Tranberga Gård
230 40 Bara
Tiger Hill (IRE)
Königstiger (GER), 2002
Kittiwake (GB)
Mukaddamah (USA)
Jade’s Jewel (IRE), fux 1995
Vaguely Jade (IRE), 1982
[email protected]
040-630 24 60
0708-48 21 75
Danehill (USA)
The Filly (GER)
Barathea (IRE)
Gull Nook (GB)
Storm Bird (CAN)
Tash (USA)
Corvaro (USA)
Tanzanite (USA), 1968
1. mor
Jade’s Jewel (IRE), placed, 17.900 kr; dam of three winners from 3 runners and 4 previous foals;
Graphiella, 2006 f by Terroir (IRE), 2 wins and placed 7 times, 419.112 kr, 2nd Bloomers’ Vase, L,
SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, 3rd Götalandlöpn, Sommarstoet, 4th Stig Holms Memorial, FT83
Hispaniella, 2007 f by Mandrake El Mago (CHI), winner and placed 5 times in 11 starts,
186.900 kr, 3rd SFAF/SÅEF Auktionslöpn, FT72
ELIARA, 2004 f by Inchrory (GB), 6 wins and placed 7 times, 279.020 kr, FT79
Isotria, 2008 f by Distant Thunder (USA), in training with Lennart Reuterskiöld jr, Jägersro
Jumanthes, see above
2. mor
Vaguely Jade (IRE), unraced; dam of five winners from 8 runners and 9 foals;
Greenhue (IRE) (g. by Soviet Lad (USA), 4 wins, £27,374, placed twice at 2 and 4 years; also
winner over hurdles at 3 years and £10,410 2nd Denny Juvenile Hurdle, Leopardstown, L.
and 3rd Juvenile Hurdle, Fairyhouse, L. and 3 wins over fences at 6 years and £16,756.
SHINING JEWEL, 10 wins at 3 to 6 years and £37,495; sire.
LORD OBERON (IRE), 8 wins and £41,556; also placed once over hurdles at 4 years.
WHEATSHEAF LADY (IRE), 7 wins, £15,322, 2 wins at 2 and 3 years and £9249; also 5 wins at 5
and 6 years in Belgium and £6073; dam of three winners inc,
VIROSBIRO (IRE), 19 wins at 2 to 6 years, 2008, in Hungary and £29.187
QUERIN PIER (IRE), placed 3 times at 2 years and £6814; also 2 wins at 5 and 6 years, 2005
in Kingdom of Saudi Arabia and £33,603.
DANISH REBEL (IRE), winner at 3 years, 2007, also placed 5 times over hurdles at 3-5, 2009
AARDVARK, 6 wins at 2 to 4 years and £24,646.
3. mor
Tanzanite (USA), by Mongo (USA), 2 wins at 2 and 3 years in USA and $19,770 2nd Cherry Hill S,
Garden State, Gr3; dam of six winners from 8 runners and 10 foals;
POIL IS BACK, 12 wins in Belgium and £46,494 inc Prix Fernand du Roy de Blicquy, Sterrebeek,
L. (twice).
RED JADE, winner at 2 years; dam of six winners inc,
MAHOGANY, won Gainsborough Stud Fred Darling S, Newbury, Gr3 and 4th Nassau S,
Goodwood, Gr2.
RED MILE, winner in Norway.
HINARI TELEVIDEO, 4 wins at 2 to 5 years and £40,994; dam of SHONTAINE (GB), 12 wins
and £45,825.
TARTAN GEM (IRE), 3 wins at 3 and 5 years and £12,477.
Whist Awhile, unraced; dam of four winners inc QUALITAIR MEMORY (IRE), placed 3 times
at 2 to 4 years; also 3 wins over hurdles at 3 and 5 years and 3 wins over fences, KING
OF TOYS (IRE), 5 wins at 4 and 5 years in Hong Kong and £128,259.
Impropriety, unraced; dam of JAMAIS SANS MOI (GB), 4 wins at 3 to 5 years in Italy, PORTITE
SOPHIE (GB), 3 wins, MASTER MAHOGANY (GB), 2 wins at 3 and 4 years, 2005 and
£22,323; also winner over hurdles at 5 years, 2006 and £19,349.
54
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
[email protected]
26 CAN WIN
Brunt sto 090320
Stuteri Hagen o Göran Åsheim
Annedalsvägen 34
044-21 14 23
291 63 Kristianstad
0709-72 27 30
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Ocean of Wisdom (USA)
Can Can, mbr 2003
Slipping (GB), br 1994
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Mr Prospector (USA)
Coup De Folie (USA)
Slip Anchor (GB)
Lyme Bay (USA), 1985
1. mor
Can Can, placed twice in just 3 starts at 2, 24.200 kr, FT75, dam of (first foal),
Can Win, see above
2. mor
SLIPPING (GB), winner at 3 years in Italy; also 3 wins over jumps in Italy, 513.000 kr, dam of 3 foals;
Can Can, see above
Capella, 2000 s e College Chapel (GB), unraced, broodmare and dam of one winner:
ITSACAIN, 2004 g by Itsabrahma (GB), 2 wins, placed 5 times, 167.000 kr, FT70
Cavat, 2001 h e Funambule (USA), unraced
3. mor
LYME BAY (USA) by Pharly (FR), 5 wins at 2 and 3 years in Italy, 715.000 kr, Premio Torricola, Rome, L,
3rd Premio Regina Elena, Rome, Gr2; dam of five winners from 6 runners and 7 foals of racing age;
GOLDEN LYME (GB), 5 wins at 3 to 5 years in Italy, 291.000 kr
SHARP POINTS (GB), 9 wins at 2 to 7 years, 2000 in Italy, 984.000 kr
SADDLER’S COVE (FR), 4 wins at 3 and 6 years, 2001 in Italy, 378.000 kr
SLIPPING (GB), see above.
The next dam Lulworth Cove (GB) by Averof (GB), winner in France, 4th Prix du Petit Couvert, Longchamp, Gr3; dam of seven winners from 7 runners and 10 foals of racing age vizLYME BAY (USA), see above.
REFERENCE LIGHT (USA) (c. by Diesis), 6 wins at home and in Italy, £141.938, Premio Bersaglio,
Milan, L. and Premio Aringo, Rome, L, 2nd Premio Melton - Memorial Tudini, Rome, Gr2 and
3rd Greenlands S, Curragh, Gr3 and Premio Omenoni, Milan, Gr3.
SHOOT IN THE DARK (USA) (c. by Diesis), 7 wins in Italy, £128.215, Premio Aringo, Rome, L,
2nd Criterium di Roma, Rome, Gr3.
CRESTA TREMENDOUS (USA), 8 wins in Italy and USA and placed 16 times
ENSHARP (USA), 2 wins at 4 and 5 years; £10.621 and placed 10 times, also winner over jumps,
steeplechase, £5.586, and placed 5 times
FAST CAR (FR), winner at 3 years in France; dam of a winner:
SQUIRE CORRIE (GB), 11 wins and £71.202 and placed 29 times
The next dam Princess Zena, winner at 2 years, placed viz 3rd Queen Mary S, Royal Ascot, Gr2; dam
of eight winners from 12 runners and 17 foals of racing age vizSUPREME LEADER, 3 wins at 3 and 4 years incl Earl of Sefton EBF S, Newmarket, Gr3 and
Westbury EBF S, Gr3, 3rd General Accident 2000 Guineas, Newmarket, Gr1, Juddmonte
Lockinge S, Newbury, Gr2, Brigadier Gerard S, Gr3, September S, Kempton Park, Gr3, 4th
Ever Ready Derby S, Epsom, Gr1 and Waterford Crystal Mile, Goodwood, Gr2; sire.
DANCING ZENA (IRE), 8 wins in U.A.E. incl Abu Dhabi National Day Cup, Abu Dhabi, L.
OCEANUS, 3 wins over hurdles and 1 steeplechase, Winter Novices’ Hurdle, Sandown, L.
Volida, winner at 2 years, 4th Lowther S, York, Gr2; dam of winners.
Lulworth Cove, see above.
55
www.stallrancho.se
27 GER000269940 (ger)
Brunt sto 090314 (OBS! Svenskuppfödd!)
Caroline Strömberg/Stall Rancho AB
Stall Rancho
230 41 Klågerup
0708-48 11 45
Tiger Hill (IRE)
Königstiger (GER), 2002
Kittiwake (GB)
Mango Express (GB)
Vinjett, br 1999
Vinga (IRE), 1989
Danehill (USA)
The Filly (GER)
Barathea (IRE)
Gull Nook (GB)
Free State (IRE)
Polyandrist (GB)
Sadler’s Wells (USA)
Cornish Heroine (USA), 79
1. mor
VINJETT, 5 wins and 479.740 SEK, Sceptre S, Klampenborg, twice, placed 8 times incl 3rd Mowerinaløb, 4th Breeders’ Trophy, Täby, Norsk Oaks, FT79; dam of 2 previous foals;
Mini Mango, 2006 f by Indian Lodge (IRE), ran 5 times at 2-3 yrs, 2008-2009, 5.689 kr, FT66
Hakuna Matata (fr), 2007 c by Königstiger (GER), placed twice, 28.177 kr, FT62
Vote For Me (ger), 2008 g by Xaar (GB), in training in Norway
GER000269940 (ger), see above
2. mor
VINGA (IRE), winner at 3 years in Denmark, placed twice, also placed in Sweden, 21.030 SEK, dam
of five winners from 11 foals of racing age inclVINJETT, see above
Satang, 2005 g by Pennekamp, 7 wins, placed 9 times, 491.765 kr, 3rd Jägersro Cup, Stockholms Hösthandicap, FT82
BORN FREE, 1998 c by Theatrician (USA), 2 wins and 72.700 SEK, FT72, died at 3 years, 2001
CROSBY, 1997 c by Billion (USA), winner, placed 7 times and 98.000 SEK, FT65
STYLISH LADY, 2004 f by Be My Chief (USA), winner at 3 years, 2007, and placed 6 times.
Ellis Island, 1996 f by Selkirk (USA), unraced due to injury, dam of four winners from 4 runners:
FIRST EDITION, 2000 c by Songline, 8 wins, placed 9 times, 2.965.350 SEK, Breeders’
Trophy, Breeders’ Prize, SM Classic, Duty Time Juvenile Mile, Stora Tvååringspriset, 2nd
Svenskt St Leger, Breeders’ 2-års Trophy, 3rd Sv Kriterium, 4th Svenskt Derby, FT88
ELLIS LAD, 2006 g by Funambule (USA), 8 wins, placed 5 times in 16 starts, 2.227.546 kr,
Breeders’ Trophy Mile and Breeders’ Trophy Classic 2009, Breeders’ Trophy Stayer 2010,
Scandinavian Classic Challenge, SM Classic 2010, FT90
ELLIS DANCER, 2004 g by Funambule (USA), 3 wins, placed 4 times, 360.894 kr, Hurricanelöpn, 4th Breeders’ Trophy Classic 2007, 5th Scandinavian Classic Challenge, FT78
Mister Creakle, 2001 c by Diaghlyphard (USA), 2 wins, placed 7 times, 618.103 SEK, 2nd
TGAB:s Auktionslöpn, Sweden Cup Stayers, 3rd Breeders’ Trophy Classic, 4th Breeders’
Trophy Mile, Sofierolöpn, FT83
Lara’s Key (gb), 1995 f by Eighty Eight Keys (USA), placed twice, FT63, dam of one winner,
SUPER TROUPER, 2002 g by Songline, 2 wins and placed 10 times, 152.250 SEK, FT73
3. mor
Cornish Heroine (USA), by Cornish Prince (USA), 2 wins at 2 and 3 years and £10,393, placed 3
times, 2nd in Pretty Polly S, Newmarket, L, 3rd in Esal Bookmakers Oaks Trial S, Lingfield, Gr3; dam
of five winners from 6 runners and 6 foals of racing age vizLOMAX (GB), 4 wins at 2 and 3 years and £24,385;
PINECONE PETER (GB), winner at 3 years and £2766; also 9 wins over hurdles.
DALAWISE (IRE), winner at 2 years and £5983; dam of five winners.
VINGA (IRE), see above
NOVALAW, 2 wins in Sweden, 62,500 SEK, dam of two winners,
NOVACOURT (f by Diaghlyphard (USA), 6 wins and 228.810 SEK, FT73
NOVACALL (g by Diaghlyphard (USA), winner and placed 4 times, 54.595 SEK, FT68
56
Åringen är röntgad u a.
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
28 KEY TO HEAVEN
Fux hingst 090408
Midyan (USA)
Swedish Shave (FR), fux 1998
Shavya (GB)
Key of Luck (USA)
Zack’s Key (IRE), sk 2002
Ex-Imager (IRE), 1987
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Shavian (GB)
Stormy Scene (IRE)
Chief’s Crown (USA)
Balbonella (FR)
Exhibitioner (GB)
Manx Image (IRE), 1976
1. mor
Zack’s Key (IRE), 3 wins at 2 and 3 years, 192.135 kr, and placed 6 times, 3rd Rosengårdlöpn, Jydsk
Petit Prix, FT79; dam of one previous foal;
Key of Thunder, 2008 c by Distant Thunder (USA), in training with Hans-Inge Larsen, Jägersro
Key To Heaven, see above
2. mor
Ex-Imager (IRE), unraced; dam of five winners from 10 runners and 13 foals inc,
Imsoexcited (IRE), 3 wins, placed 3 times in 11 starts, 222.820 kr, 2a Altamiralöpn, 4e Scania
Sprint, Rosengårdlöpn, FT85; dam of one winner from 1 runner and 2 foals of racing age:
GIMME GIMME, 2005 s e Funambule (USA), 5 segr, plac 4 ggr, 879.104 kr, Dianalöpn,
SFAF:s Stora Pris Auktionslöpn, 3e Bloomers’ Vase, L, 4e Margareta Wettermarks Minneslöpn, L, Breeders’ Trophy Mile, 7e Breeders’ Trophy Classic, FT83
Zack’s Key (IRE), see above
DEMON DANCER (IRE), 10 wins in Norway and £12,716 and placed 8 times.
MODERN STYLE (IRE), 9 wins at 2 to 5 years in Italy and £82,777 and placed 22 times; dam of a
winner: BARRIQUE (ITY), winner at 3 years, 2008 in Italy and placed 5 times.
DISSIDENTIA (IRE), 4 wins in Belgium and in France; dam of two winners,
GOLDEN LEGACY (IRE), 3 wins at 2 years and £46,360 inc Tsg Firth of Clyde S, Ayr, Gr3,
placed 3 times inc 4th Sky Bet Cheveley Park S, Gr1, Newmarket
PARI E DISPARI (IRE), 8 wins at 2 to 5 years in Italy, £51,275 and placed 23 times.
3. mor
Manx Image (IRE) by Dancer’s Image (USA), placed 4 times at 3 years from only 7 starts; dam of two
winners from 5 runners and 9 foals;
BALLAD DANCER, 9 wins and £39,774 and placed 24 times.
LADY ATTIVA, winner at 3 years and placed once; dam of,
Double Resolve (GB), placed twice in N.H. Flat Races at 4 years; dam of DOUBLE MEASURE (GB),
winner of a point-to-point, 2007 and placed once.
The next dam EL GALGO (GB) by Miralgo (GB), winner at 3 years; dam of three winners from 6
runners and 7 foals inc,
ATTIVO, 10 wins, £41,391, 5 wins and £23,294 inc Ladbroke Chester Cup H, Chester, L. and
Joe Coral Northumberland Plate H, Newcastle, L; also 5 wins over hurdles and £17,029 inc
Daily Express Triumph Hurdle, Cheltenham, L.
The Shaker, 5 wins, £10,580, 4 wins at 3 and 4 years 2nd Hennessy H, Leopardstown, L.
(twice), 3rd Whitehall S, Phoenix, Gr3; also winner in USA
Go Friendly, ran a few times and ran 3 times over hurdles; dam of six winners inc,
GAROZZO, won Premio d’Estate, Milan, Gr3, 4th Premio Tevere, Rome, Gr2.
KRISTALLINA, winner at 3 years; dam of Krisfield, winner at 2 years and £10,159 4th
Gimcrack S, York, Gr2; sire, Dona Krista, winner at 2 years 4th Waterford Candelabra
S, Goodwood, Gr3; grandam of RISKY (GB), won Molecomb S, Goodwood, Gr3, 2nd
Cheveley Park S, Newmarket, Gr1.
SHADY SPRING, winner in USA; dam of WATERSCAPE (USA), won Morvich H, Oak Tree, L.
57
Åringen säljes utan moms
29 MACABEO
Brun hingst 090420
Anmäld till BT11-13, BC13
Madelaine Agmell
Allatorp Lyckebo
355 95 Tävelsås
Golden Voyager (USA)
Mandrake El Mago (CHI), mbr 1999
Manon Lescaut (CHI)
Bal du Seigneur (USA)
Hataalii, mbr 1995
Mrs Boel, 1990
[email protected]
0708-87 65 91
Mr Prospector (USA)
La Voyageuse (USA)
Musketeer (USA)
Kamasutra (USA)
Nureyev (USA)
Sonoma (FR)
Steve’s Friend (USA)
Twin’s Fire (GB), 1976
1. mor
HATAALII, vinnare, plac 4 ggr, 80.900 kr, FT71, mor till (första fölet)Macabeo, se ovan
2. mor
Mrs Boel, plac 4 ggr, 33.200 kr, FT65, mor till en vinnare av 4 startande och totalt 4 avkommor;
HATALII, se ovan
Keetaan, 1999 h e Caerwent (IRE), plac 5 ggr, 70.400 kr, FT67
Aliil, 1996 s e Lotus Pool (USA), startat 6 ggr, 1.500 kr, FT50
Olivia Sacc, 2001 s e Asket (SU), endast startat 3 ggr
3. mor
TWIN’S FIRE (GB), 10 segr, Norsk Oaks, Peugeot Pokallöp, 2a Oslo Cup, L, 3e Peugeot Pokallöp,
Norsk 1000 Guineas, mor till tre vinnare av 8 startande och totalt 8 avkommor;
Mango Sampaquita, 1985 s e Colombian Friend (USA), 3 segr i Norge, 207.500 kr, 2a Skand
Mesterskap 3-årige, 3e Eurocard Cup, 4e Svenskt Oaks, FT78
Mr Clapton, 1987 h e Steve’s Friend (USA), 3 segr, plac 6 ggr, 449.050 kr, 2e Svenskt Derby, 3e
Breeders’ Trophy, 4e Svenskt St Leger, 5e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, FT80
SENZA UNA DONNA, 1991 s e Steve’s Friend (USA), vinnare, plac 6 ggr, 55.900 kr, FT60, mor till
tre vinnare från 6 startande och totalt 7 avkommor inkl:
WINDHOVER, 2001 v e Troon (GB), 7 segr, plac 13 ggr, 335.769 kr, FT71
MARWIN, 1999 h e Eighty Eight Keys (USA), 2 segr, plac 4 ggr, 97.500 kr, FT71
MRS MISKOVSKY, 2003 s e Duty Time (GB), vinnare, plac 2 ggr, 134.240 kr, FT73
Mrs Boel, se ovan
3. mor
Forest Row (GB), e Royal Highway (GB), startat över häckar, mor till fyra vinnare
TWIN’S FIRE (GB), se ovan
BURLEY, 3 segr som 2-åring, TF 87, även vinnare i Hong Kong
FORTUNE’S PATH, plac i England, 3 segr på Malaysia
WESTWOOD DEAL, 2 segr på hinder
Nästa mor Queen of the Chase, e Foxhunter (GB), mor till fyra vinnare
STAGHOUND, 16 segr, 5 segr på hinder
FELLHOUND, 2 segr, 10 segr på hinder
QUEEN OF THE RING, vinnare
AQUATOR, 3 segr som 2- och 3-åring i Österrike, vinnare på hinder
Kythrea, plac, mor till vinnare
Forest Row, se ovan
Nästa mor Queen of the Meadows, även mor till VILMORIN, 5 segr, King’s Stand S, avelshingst.
58
Anmäld till BT11-13
[email protected]
Tor Petter Mygland/Las Pampas Polo Tm
Box 87, Smestad
+ 47 41 91 20 00
N-0309 Oslo, Norge
+ 47 92 88 52 00
30 TUSEN TAKK
Färg sto 090000
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Lujain (USA)
Seeking The Storm (NOR), br 2003
Persian Flight (GB), fux 1998
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Seeking The Gold (USA)
Satin Flower (USA)
Catrail (USA)
Persian Victory (IRE), 1988
1. mor
Seeking The Storm (NOR), winner, placed 5 times, 123.800 NOK, 3rd Malmö Stads Pris, 4th Dansk
Kriterium, 5th Stig Holms Memorial, FT73, damt of (first foal):
Tusen Takk, see above
2. mor
Persian Flight (GB), ran once at 3, dam of four winners from 6 runners and 6 foals of racing age;
CATCHING THE STORM (NOR), 2006 by Deceptor (USA), 4 wins, placed 3 times, 541.500 NOK,
Skandinavisk Mesterskap For 2-åringer, Norsk Auksjonslöp, Norsk Rikstoto Oppdrettslöp, FT75
Luz Arcal (NOR), 2004 by Chequer (USA), winner at 2 years and placed 6 times, 226.450 NOK,
2nd Norsk Auksjonslöp, Eyvind Lyches Minnelöp, FT75
Seeking The Storm (NOR), see above
ZEN CAT (NOR), 2005 by Joup (ARG), winner, placed twice, 62.300 NOK, FT67
Gemma Hartmann (SWE), 2007 f by Most Welcome (GB), ran 3 times, 3.400 NOK, FT62
Primus Motor (SWE), 2008 c by Most Welcome (GB), ran twice at 2, 2010, 8.000 kr
Domo Arigato (SWE), 2009 f by Eishin Dunkirk (USA), yearling 2010
3. mor
PERSIAN VICTORY (IRE), unraced; dam of six winners from 9 runners and 10 foals;
PERSIAN TREASURE (GB), 12 wins, 2009 in Italy and £60,380 and placed 22 times.
LA DATA DI GIULIO (GB), 5 wins at 3 to 5 years, 2010 in Italy and £17,312 and placed 12 times.
VICTORY ROLL (GB), placed once at 4 years; also 4 wins over hurdles at 5 years and £20,470 and
placed 5 times and placed twice over fences.
FINAL VICTORY (GB), 3 wins at 3 and 4 years, 2010 and £41,530 and placed 6 times.
OCEAN VICTORY (GB), 3 wins at 3 years and £31,103 and placed 3 times.
SIR PERSIAN (IRE), winner at 2 years in Italy and £8662 and placed once.
The next dam LADY HABITAT (GB) by Habitat (USA), 4 wins at 2 and 3 years in Italy and 7,209,000
lire and placed 5 times; dam of eight winners from 11 runners and 15 foals inc,
BIG REEF, 5 wins at 3 to 5 years at home and in Italy and £79,175 inc. Premio Federico Tesio,
Milan, Gr2 and Premio d’Aprile, Milan, Gr3, placed 2nd Gran Premio Citta di Napoli, Naples,
Gr3, Premio del Piazzale, Milan, L, Premio Tupini, Rome, L, 3rd Gran Premio Citta di Napoli,
Naples, Gr3, 4th G.P. del Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1, Premio Emilio Turati, Milan,
Gr1, Premio Federico Tesio, Milan, Gr2 and Premio Ellington, Rome, Gr3; sire.
HABIDOS, 3 wins at 2 years in Italy and 24,968,000 lire inc. Criterium Labronico, Livorno, L,
placed once; dam of six winners inc,
LUNA D’ESTATE (GB), 3 wins at 2, 3 and 5 years in Italy and £33,178 and placed 16 times;
dam of ZENONE (IRE), 7 wins at 2 to 5 years, 2009 in Italy and £98,969 inc. Premio del
Piazzale-Mem. Enrico Camici, Milan, L, placed 16 times inc. 2nd Premio Federico Regoli,
Pisa, L, LUNA NEL POZZO (GB), 2 wins at 2 years in Italy and £25,683 inc. Premio
Repubbliche Marinare -Tattersalls, Rome, L, placed once, 3rd Premio Gino e Luciano
Mantovani, Milan, L.
I REMEMBER (IRE), 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £13,308; dam of L’INDISCRETA (GB),
4 wins at 2-4 years, 2009 in Italy, £102,929, Premio Carlo Chiesa, Gr3, Premio Ubaldo
Pandolfi, L, placed 9 times, 2nd Premio Divino Amore, L, Premio Eupili, L, etc.
59
Anmäld till BT11-13
www.longracing.se
31 SALANDER (fr)
Brunt sto 090403
Buck Racing (Morten Buck)
Kongshavn 4
[email protected]
N-1367 Snaröya, Norge (47) 90 88 48 28
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Spectrum (IRE)
See Me, fux 1998
Simply Katie (GB), 1993
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Rainbow Quest (USA)
River Dancer (GB)
Most Welcome (GB)
Rechanit (IRE), 1988
1. mor
SEE ME, winner at 2, 130.455 SEK, 4th Norwegian 1000 Guineas, 5th SM 2-åriga ston, FT75, dam
of three winners from 4 runners and 5 foals of racing age:
SHADE OF PALE (ger), 4 wins and placed 3 times, 1.253.682 kr, Sv St Leger, Breeders’ Trophy Classic,
Kapps Stora Pris, 4th Norsk Breeders’ Prize Classic, Ulriksdals Minneslöpn, Melmaclöpn, FT89
RED DRESS ON, 2003 f by Loup Solitaire (USA), 3 wins, placed 8 times, 738.725 kr, Jockeyklubbens Avelslöpn, L, Svenskt Oaks, Skand Mesterskap 2-åringer, 2nd Lanwades Stud S, L, SM
Classic, 3rd Kapps Stora Pris, Ulriksdals Minneslöpn, 5th SFK:s Jubileumslöpn, L, FT86
TEMPURA, 2006 f by Samum (GER), winner and placed in just 7 starts at 3, 2009, 48.992 kr, 5th
Norsk Oaks, FT74
Finally Me (fr), 2007 f by Final Appearance (IRE), ran twice at 3, 2010
Be My Buck, 2004 f by Be My Chief (USA), unraced, dead at 2
Salander (fr), see above
2. mor
SIMPLY KATIE (GB), 2 wins from 2 starts SEK 130.445, TF 96+; dam of eight winners from 8 runners
and 8 foals of racing age;
XSTASE, -02 by Trempolino, 7 wins, placed 4 times, 1.228.617 kr, Scandinavia Cup, L, Svenskt Oaks,
Mowerinalöb, Svenskt Kriterium, 2nd Sofierolöpn, Sweden Cup Juvenile Mile, Norsk Derby Milen,
3rd Dianalöpn, 4th Norsk 1000 Guineas, Norsk Oaks, Dansk Breeders’ Cup, FT87
ON LIGHT, 2000 f by Midyan (USA), 8 wins, placed 5 times, 504.850 SEK, Treåringarnas Elitlöpn,
Diana Trial, 4e Bloomers’ Vase, FT87
Borena (fr), -01 s e Diaghlyphard (USA), winner, 398.178 kr incl bonus, 2nd Sofierolöpn, 4th
Svenskt Oaks, Norsk Breeders Prize, 5th Dianalöpn, 7th Agria Breeders’ Trophy Classic, FT78
SEE ME, see above
MISS AUGUST, -03 f by Be My Chief (USA), 2 wins, 119.705 kr, FT78
WALK THE PLANK (fr), 2005 g by Defnite Article (GB), 3 wins and placed in 8 st, 89.500 kr, FT65
PROPELINO (ire), 2006 g by Trempolino (USA), winner and placed, 95.150 kr, FT71
ONE COOL BUCK (IRE), 2007 g by One Cool Cat (USA), winner and placed twice in Norway and
Sweden in 6 starts at 2-3 years, 2009-2010, 72.930 kr, FT75
3. mor
RECHANIT (IRE) by Local Suitor (USA), 4 wins at 3 in Italy and placed 4 times, dam of six winnersPRIME HAND (GB), 4 wins, £ 73.803, winner at 3 years and placed 3 times. £6.659, also 3 wins
at 4 and 5 years in USA and £67.144 and placed twi
HIP HOP HARRY (GB), 3 wins at 3 and 4 years, 2004 and £15.093 and placed 4 times.
GOODWOOD SPIRIT (GB), 2 wins at 2 and 3 years, and £22.234 and placed 9 times.
RECHULLIN (GB), 2 wins at 2 and 3 years and placed 3 times; dam of two winners,
HAFAL (KSA), winner 2006 in Kingdom of Saudi Arabia.
NAWAAHEL (KSA) winner 2006 in Kingdom of Saudi Arabia.
ROCCAROMANA (GB), winner at 2 years, 2006 in Italy and placed once.
Aonach Mor (GB), unraced; dam of a winner.
MERCARI (GB), winner at 3 years, 2005 and placed twice.
60
Anmäld till BT11-13
www.brantshammar.se
32 LUCKY SONG
Brunt sto 090504
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Diaghlyphard (USA)
Songline, br 1993
Princess Persian (IRE)
Sharp Matt (GB)
Quite Lucky, fux 2001
Quite Easy (IRE), br 1996
018-38 11 25
070-628 11 25
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Persian Bold (IRE)
Blue Parrot (FR)
Sharpo (GB)
Matoa (USA)
Roi Danzig (USA)
Quietly Impressive (IRE), 88
1. mor
QUITE LUCKY, 3 wins and placed 6 times, 252.535 kr, Cinnamon Challenge, 2nd Cinnamon Challenge, 5th Norwegian 1000 Guineas, SM Sprinters, FT80, dam of (first foal):
Lucky Me, 2008 f by Black Sam Bellamy (IRE), ran once at 2, 2010
Lucky Song, se ovan
2. mor
QUITE EASY (IRE), 7 wins and placed 5 times, 384.500 kr, Juvenile Mile, 2nd Scandinavia Cup and
Amacitalöpn, 5th in Norwegian 1000 Guineas, FT85, dam of four winners from 5 runners and 7
foals of racing ageQUITE LUCKY, see above
QUITE NICE, 2003 f by Sharp Matt (GB), 2 wins, placed 3 times, 162.800 kr, FT74
QUITE SHARP, 2002 g by Sharp Matt (GB), winner and placed 6 times, 91.850 kr, FT65
TRAINER’S TRIAL, 2006 c by Funambule (USA), winner in first and only start at 2, 80.000 kr, FT70
Quite The Best, 2004 c by Malvernico (IRE), ran 6 times at 2 and 3 years, 2.500 kr, FT59
Queensland, 2007 f by Funambule (USA), in training with Mikael Tjernström, Täby
Quick Step, 2008 g by Sharp Matt (GB), in training with Henrik Engblom, Mellerud
Quite Flirty, 2009 f by Funambule (USA), yearling 2010
3. mor
QUIETLY IMPRESSIVE (IRE), by Taufan (USA), 3 wins at 3 years and £13,203 and placed 6 times; also
placed once over hurdles; dam of three winners from 4 runners and 4 foals of racing age vizQUITE EASY (IRE), see above.
QUIET TRAVELLER (IRE), 3 wins at 3 years and £27,621 and placed 13 times.
PERUVIAN BREEZE (IRE), winner at 3 years, 2004 and £3,619 and placed once.
The next dam WAY AHEAD (IRE) by Sovereign Path (GB), winner at 3 years, from only 2 starts; dam
of one winner from 6 runners and 10 foals of racing ageQUIETLY IMPRESSIVE (IRE), see above.
The next dam Emma Canute, 2 wins at 2 years, placed 6 times incl 2nd Princess Margaret S, Ascot;
dam of six winners from 7 runners and 9 foals of racing age inclEVERYTHING NICE, 7 wins at home and in USA incl Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3 and
Musidora S, York, Gr3, 2nd Pretty Polly S, Curragh, Gr2, Pretty Polly S, L; dam of winners.
NICER (IRE), won The I.A.W.S. Irish 1000 Guineas, Curragh, Gr1, 3rd Premio Vittorio di
Capua-Consiglio d’ Europa, Milan, Gr1.
Nice Noble (USA), 3rd Premio Novella, Milan, L; dam of Magno (USA), winner, 2nd Racing
Post Trophy S, Doncaster, Gr1, Nice Cresta (USA), 3rd Canadian S, Woodbine, L.R. and
Ontario Colleen S, Fort Erie R; grandam of Skyrock (USA), 2nd Prix Saraca, Saint-Cloud,
L, Prix Hampton, Chantilly, L.
Naxos (USA), 3rd Villager S, Keystone; grandam of Whyome (IRE), 2nd Gran Criterium, Gr1,
Prix des Chenes, Longchamp, Gr3.
Investment (USA), unraced; dam of KEENELAND GOLD (SAF), won ACSA Benefit H, Gr3, D
H Harris H, L, 2nd Premier’s Cup, Gr1, 3rd The Champion S, Gr1, FAMILY INVESTMENT
(USA), won Ontario Colleen S, L, Whimsical S, L, 2nd Duchess S, L, Alpine Chief (USA),
2nd South African Derby Futurity, Gr1.
61
Åringen säljs utan moms
Anmäld till BT11-13
33 SOMETHING SPECIAL
Brunt sto 090604
Ann Kristin Robsrud/Stall Luxus
Robsrudveien 12
N-1470 Lorenskog, Norge
Saumarez (GB)
Ecuadors Dream (IRE), mbr 1995
Norfolk Lily (GB)
Final Appearance (IRE)
Cheeky Face (DEN), br 2002
My Beloved (IRE), 1994
Rainbow Quest (USA)
Fiesta Fun (GB)
Blakeney (GB)
Cecilia Bianchi (FR)
Sadler’s Wells (USA)
Topping Girl (GB)
Polish Patriot (USA)
Arbour (USA), 1986
1. mor
Cheeky Face (DEN), placed twice in 8 starts, 24.207 kr, FT59, dam of (first foal);
Something Special, see above
2. mor
MY BELOVED (IRE), winner at 2 years and £7172 and placed 7 times; dam of 1 runner and 2 foals,
Cheeky Face (DEN), see above.
3. mor
ARBOUR (USA) by Graustark (USA), winner at 3; dam of six winners from 8 runners and 10 foals;
ALPINE HIDEAWAY (IRE), 10 wins, £43,177, 6 wins and £27,430 and placed 14 times; also 4
wins over hurdles and £15,747 and placed 9 times.
PLUMBACO (IRE), 4 wins at 3 to 5 years in Italy and £25,555 and placed 16 times.
FOREST LOCH (GB), 2 wins at 4 years in Norway and £6996 and placed 5 times.
MY BELOVED (IRE), see above.
RED TEL (IRE), winner of a N.H. Flat Race at 4 years and placed once; also placed 3 times over
hurdles at 4 and 5 years.
AGATHAUMAS (GER), winner at 2 years in Turkey and £11,259.
The next dam VIP (CHI), 2 wins in Chile inc Premio Carlos Covarrubias Varras, Club Hipico, Gr2, placed once, 4th Premio Polla de Potrancas (1000 Guineas), Santiago, Gr1; Own sister to Lord Protector
(CHI); dam of two winners from 3 runners and 3 foals;
CLEVER CLAYTON (USA), 6 wins in U.S.A.
ARBOUR (USA), see above.
The next dam DAUKA, ran on the flat in Chile; dam of seven winners from 7 runners and 8 foals;
PROTECTORA (CHI), Champion 3yr old filly in Chile in 1972, 13 wins in Chile and in U.S.A.
and $94,998 inc. Premio Nacional Ricardo Lyon, Santiago, Gr1, Premio Las Oaks, Santiago,
Gr1, Premio El Ensayo, Club Hipico, Gr1, Premio Tanteo de Portancas, Santiago, Gr1, Premio
Polla de Potrancas (1000 Guineas), Santiago, Gr1, Premio Valparaiso Sporting Club, Valparaiso, Gr1, Premio Eduardo Castillo U, Hipodromo Chile, Gr2, Orchid H, Gulfstream Park, Gr3,
Nettie H, Woodbine, L. and Premio Sociedad de Criadores, Hipodromo Chile, L, placed 2nd
Premio El Derby, Valparaiso, Gr1, Arlington Matron H, Arlington Park, Gr2, 4th c Internacional
Jockey Club del Peru, Hipo Monterrico, Gr1, Chrysanthemum H, Laurel, Gr3 and Suwannee
River H, Gulfstream Park, Gr3; dam of winners inc,
PROTECTION RACKET (USA), won Irish St Leger, Curragh, Gr1, Doncaster Cup, Doncaster,
Gr3, Tote Ebor H, York, L, 2nd Queen’s Vase, Royal Ascot, Gr3 and Prix d’Hedouville,
Longchamp, L.; sire.
BEIJING (USA), 4 wins at 3 years and £24,253 and placed 4 times; dam of Anchorman (GB),
6 wins, 297.930 kr; 2 wins at 2 and 3 years, 3rd Pilot Fineliner Cup, L; also 4 wins
over jumps at 5 years in Norway and Sweden, Danjing (IRE), 3 wins, £35,492, 2 wins
at 3 years and £20,396 and placed 10 times; also winner over hurdles at 4 years and
£15,096 and placed 5 times inc. 3rd Glenlivet Anniversary Novices’ Hurdle, Liverpool, L.
and Hamlet Ext. Mild Cigars Gold Card Hurdle, Cheltenham, L.
62
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
34 JOBIM
Fux hingst 090315
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Persian Bold (IRE)
Composit-A (GB), fux 1993
Rise and Fall (GB), 1984
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Bold Lad (IRE)
Relkarunner (GB)
Mill Reef (USA)
Light Duty (GB), 1972
1. mor
COMPOSIT-A (GB), winner at 2, placed 4th Juvenile Mile, dam of three winners from 5 runners vizCalifornia Bullet, 2001 g by Diaghlyphard (USA), winner and placed 3 times, 217.350 kr, 3rd
Danish Derby
UNIFILO, 2000 g by Diaghlyphard (USA), 2 wins and placed 12 times, 138.335 kr
EMPEROR, 2006 c by Most Welcome (GB), 3 wins and placed 8 times in Norway, 269.776 in SEK,
incl a win in his first race over hurdles at Övrevoll in 2010.
Jobim, see above
2. mor
Rise and Fall (GB), ran a few times at 3; Own sister to SPECIAL LEAVE and Paradise Bay, dam of
eight winners from 9 runners and 9 foals of racing age vizFLY TO THE STARS (c. by Bluebird), Champion Older Miler in England 2000. 7 wins, Lockinge
S, Gr1, Prix de Rond Point, Gr2, Prix de Messidor, Gr3, Britannia H, Royal Ascot, Golden Mile,
2nd Irish 2000 Gs Trial, L, 3rd Dubai Duty Free, Dubai etc, TF 128.
FALLEN STAR (f. by Brief Truce). 3 wins, £75.063, Silver Trophy S, L, 2nd Premio Sergio Cumani,
Gr3, Rosemary Rated S, L, 3rd Matron S, Gr3, Nassau S, Gr1, Sun Chariot S Gr2.
Danseur Landais (c. by Damister). 6 wins at 3 to 6, placed 6 times incl 2nd Prix Lord Seymour, L,
Longchamp, and 3rd Grand Prix d’Evry, Gr2.
Stepping Up (IRE), 2003 c by Soviet Star, winner at 2 and £21.465, placed 4 times, third in
Somerville Tattersalls S, Gr3, Newmarket
TUDOR COURT (IRE), 2005 f by Cape Cross, placed twice at 2 years, 2007, and £1.141, also 2
wins in France at 3, 2008 and £12.500 and placed once
COMPOSIT-A (f. by Persian Bold), see above.
3. mor
Light Duty (GB), by Queen’s Hussar (GB), winner at 3, placed 4 times incl 2nd Yorkshire Oaks, Gr1,
Ribblesdale S, Royal Ascot, Gr2, St. Catherin´s S, L, and 3rd Sandleford Priory S, L, from only 7 starts.
Own sister to HIGHCLERE and Blazing Glory; dam of seven winners from 11 runners and 12 foals
of racing age inclSPECIAL LEAVE (c. by Mill Reef). winner of Hyperion S, L.
LAUGTER (f. by Shirley Heights). 2 wins in England and USA, Houghton S, Newmarket, L.
SPRING TO ACTION, (c. by Shareef Dancer). 2 wins incl Bahrain Trophy, Newmarket, L.
Paradise Bay, (c. by Mill Reef). winner, and placed incl Warren S, Epsom, L; sire
The next dam Highlight, 2 wins at 3 years, placed 3 times incl 4th Princess Royal S, Ascot, her only
season to race; dam of nine winners from 10 runners and 12 foals of racing age incl;
HIGHCLERE, 3 wins in England and in France incl 1000 Guineas S, Newmarket, Gr1, Prix de
Diane, Gr1, 2nd King George VI & Queen Eliabeth S, Gr1; dam of winners.
MILFORD, 3 wins incl Princess of Wales´s S, Gr2, sire.
HEIGHT OF FASHION, 5 wins incl Princess of Wales´s S, Gr2; dam of ALWASMI, won Lanes
End John Porter S, Gr2, 4th Irish St Leger, Gr1, sire, UNFUWAIN, Jockey Club S, Gr2,
2nd King George VI & Queen Elizabeth S, Gr1, sire, NASHWAN, won Epsom Derby, Gr1,
2000 Guineas, Gr1, Coral Eclipse S, Gr1, King George VI & Queen, Gr1.
63
Stig Hansson
Nummerettavägen 3
245 45 Staffanstorp
35 RISCOLI
Fux hingst 090318
Midyan (USA)
Swedish Shave (FR), fux 1998
Shavya (GB)
Kalanisi (IRE)
Casata (IRE), br 2003
La Menorquina (USA), 1990
070-522 00 03
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Shavian (GB)
Stormy Scene (IRE)
Doyoun (IRE)
Kalamba (IRE)
Woodman (USA)
Hail The Lady (USA), 1982
1. mor
CASATA (IRE), 5 wins, placed 4 times, 728.159 kr, Dianalöpn, Amacitalöpn, Svealandlöpn, Becky
Moss Fillies Mile, 4th Dansk Oaks, Cinnamon Challenge, 7th Svenskt Oaks, FT82, dam of (first foal);
Riscoli, see above
2. mor
LA MENORQUINA (USA), 5 wins, £26,001, 3 wins and £14,676 and placed 14 times; also 2 wins over
hurdles at 5 and 6 years and £11,325 and placed 9 times; dam of three winners from 5 runners and
6 foals;
CASATA (IRE), see above.
BALEARIC STAR (IRE), 2 wins at 3 years and £15,417 and placed 6 times; also placed once over
hurdles at 5 years; also 3 wins in point-to-points, 2010 and placed 10 times.
CAUNTON BECK (FR), 2 wins at 3 years, 2010 in France and £34,983 and placed 5 times.
3. mor
HAIL THE LADY (USA), 6 wins at 3 and 4 years in U.S.A. and £74,538 inc. Forget Me Not H, Fairmount Park, placed 12 times inc. 2nd Aspidistra H, Calder, 3rd Impatiens H, Calder and Black Velvet
H, Calder; dam of four winners from 6 runners and 6 foals;
LORD ATLAS (USA), 5 wins, £639,703; winner at 2 years in Japan and £36,632 and placed once;
also 4 wins over jumps at 4 and 5 years in Japan and £603,071 inc. Kyoto Daishogai Autumn
Steeplechase, Kyoto, L, placed twice, 3rd Kyoto Daishogai Autumn Steeplechase, Kyoto, L.
His Excellence (USA), winner at 2 years and £68,101 and placed 5 times inc. 3rd Budweiser Irish
Derby, Curragh, Gr1 and Gallinule S, Curragh, Gr2; sire.
LA MENORQUINA (USA), see above.
GRANDINARE (USA), winner at 2 years and £5043 and placed once; also placed twice over
hurdles at 4 years.
Northeros’ Lady (USA), ran on the flat in U.S.A.; dam of winners.
Memsahib (USA), unraced; dam of CHARLIE’S PIZZAZZ (USA), won Lincoln H, Ruidoso
Downs, placed 3rd Carlos Salazar S, Albuquerque.
The next dam LADY PORTIA (USA), 4 wins at 2 and 3 years in U.S.A. and $48,990 and placed 4 times;
Own sister to BAILJUMPER (USA), SYRIANNA (USA) and HONORABLE MISS (USA); dam of six
winners from 7 runners and 11 foals inc,
HAIL THE LADY (USA), see above.
ELGIN LADY (USA), 2 wins at 3 years in USA, £15,776 and placed 3 times; dam of winners inc,
ONE FIT LADY (USA), won Forward Gal H, Delaware Park and 2nd Critical Miss S, Philadelphia Pk; dam of Mr Muffin Man (USA), placed 3rd Canadian Juvenile S, Northlands
Park, L. and Birdcatcher S, Northlands Park, Eternal Grace (USA), placed 2nd Sorority S,
Monmouth Park, L.
Uncle Gidge (USA), placed 2nd Donald LeVine Memorial H, Philadelphia Park, L. and 3rd
Teddy Drone S, Monmouth Park, L.
Christi Dawn (USA), unraced; dam of winners.
Downtown Grill (USA), ran on the flat; dam of DEE DEE’S DINER (USA), 11 wins at 3-6,
£249,539, Valkyr S, Hollywood Park, L, Czaria H, and Ladies Secret S, placed 10 times.
64
36 SWE00000540
Fux sto 090417
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Machiavellian (USA)
Medecis (GB), 1999
Renashaan (FR)
Eagle Eyed (USA)
Tawny Eagle, br 2000
Not Too Bad (IRE), 1988
08-512 416 12
070-757 78 76
Mr Prospector (USA)
Coup De Folie (USA)
Darshaan (GB)
Gerbera (USA)
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Simply Great (FR)
Audenhove (GER), 1979
1. mor
TAWNY EAGLE, winner at 2 years in Sweden and 100.950 kr and placed 7 times, FT70, dam of one
winner from 2 runners and 2 foals of racing age;
KNOXVILLE, 2006 g by Most Welcome (GB), 3 wins in 8 starts at 3, 2009, 157.800 kr, FT71, fatal
accident in September at 3, dead
Charlie Brown, 2005 g by King Charlemagne (USA), ran 10 times, 11.100 kr, FT59
SWE00000540, see above
2. mor
Not Too Bad (IRE), 3 wins at 2 and 4 years in Sweden and £22,039 and placed 14 times incl 2nd
Norsk 1000 Guineas, Ovrevoll, L. and 3rd Malmo Stads Pris, Jagersro, L.; dam of five winners from
7 runners and 8 foals of racing ageStone Tycoon (IRE), 1998 c by Bigstone (IRE), 12 wins at 3 to 8 years, 2006 in Italy and
1.650.000 kr and placed 44 times incl 2nd Premio Nearco, Rome, L.
BONGO QUEST (IRE), 1996 f by Be My Guest (USA), 2 wins at 3 years in Sweden, £3,039 and
placed 5 times, FT74; dam of three winners,
CON CIO (IRE), c by Sri Pekan (USA), 8 wins in Italy and placed 3 times, ca 650.000 kr
EST EST EST (IRE), f by Shinko Forest (IRE), 4 wins, placed 7 times, 222.400 kr, FT79
I ASK YOU (IRE), f by Ashkalani (IRE), 2 wins and placed, 67.900 kr, FT67
Delaroche, 2008 g by Heart of Oak (USA), placed in 2 starts at 2, 2010, 11.900 kr
BOYS’ CHOICE, 2004 f by Indian Danehill (IRE), winner and placed, 156.960 kr, FT73
TAWNY EAGLE, see above
NO TWO WORDS (IRE), 2002 f by Diaghlyphard (USA), winner at 2 years, 2004 in Sweden and
£3,225 and placed twice, FT72
To The Queen, 1994 f by Roi Danzig (USA), placed 3 times in Sweden, dam of four winners,
CROSSOFFISSIO, 2003 g by Diaghlyphard (USA), 5 wins, placed 3 times, 312.270 kr, 4th
Rosengårdlöpn, 5th Sofierolöpn, FT84
QUEEN OF RACING, 2005 f by Pennekamp (USA), 2 wins and placed 5 times, 228.340 kr,
also 4th in Amacitalöpn and SM för 2-åriga hästar 2007, FT71
KINGBIRD, 2004 c by Prince of Birds (USA), 3 wins, placed 9 times, 225.050 kr, FT65
MAZZARIN, 2006 f by Mirio (FR), winner and placed, 98.200 kr, FT68; also ran once over
hurdles at 4, 2010, 2.500 kr
3. mor
AUDENHOVE (GER), ny Marduk (GER), 4 wins at 3 and 4 years in West Germany and 51,920 D.M.
and placed 13 times; Own sister to ALEGRIA (GER); dam of seven winners from 8 runners and 8
foals of racing age vizNot Too Bad (IRE), see above.
GOLDEN LUCK, 6 wins at 5 to 7 years in Hong Kong, £77,690.
ROOFTOP FLYER (IRE), winner at 2 years and £6,728 and placed 3 times; also 9 wins in Germany
and £26,745 and placed 24 times.
ANGEL OF ZURICH (IRE), 2 wins at 3 and 6 years in West Germany and in Switzerland, £3,615;
also 2 wins over jumps in Switzerland.
SUPERB INVESTMENT (IRE), Champion 2yr Old Filly in Czechoslovakia in 1992, 3 wins at 2
years in Czechoslovakia and £4,052 and placed 3 times; dam of winners.
65
www.tranberga.se
Eva C S Pettersson
Tranberga Gård
230 40 Bara
37 JAPONICA
Skimmel sto 090210
Caro (IRE)
With Approval (CAN), sk 1986
Passing Mood (CAN)
Orpen (USA)
Isabel Grace (IRE), br 2002
Celtic Guest (IRE), 1995
[email protected]
040-630 24 60
0708-48 21 75
Fortino II (FR)
Chambord (GB)
Buckpasser (USA)
Cool Mood (USA)
Lure (USA)
Bonita Francita (USA)
Be My Guest (USA)
Gossip (USA), 1977
1. mor
ISABEL GRACE (IRE), 3 wins and placed twice in 9 starts, 194.230 kr, Amacitalöpn, FT83, dam ofJaponica, see above
2. mor
CELTIC GUEST (IRE), unraced; dam of three winners from 5 runners and 8 foals;
ISABEL GRACE (IRE), see above.
WHISPERING SPIRIT (IRE), 4 wins at 3 and 4 years, 2010 and £9989 and placed 5 times.
ONDA ANOMALA (IRE), 2 wins at 2 years, 2009 in Italy and £16,683 and placed 6 times.
She also has a yearling colt by Moss Vale (IRE).
3. mor
Gossip (USA), ran 3 times at 2 years; dam of four winners from 10 runners and 12 foals inc,
Gymcrak Tiger (IRE), 4 wins, £16,095, 2 wins and £9253 and placed 4 times inc. 2nd Bonusprint Champion 2yo Trophy, Ripon, L.; also 2 wins over hurdles at 4 and 5 years and £5312
and placed twice and placed twice over fences; also placed once in a point-to-point.
PURIM, placed twice at 2 years; also 4 wins at 5 years in Malaysia and £12,887.
RUNNING EDGE, 3 wins, £5610, winner at 2 years and placed; also 2 wins at 6 years in USA
The next dam SWEET REASON, unraced; dam of five winners from 7 runners and 12 foals inc,
BRIGHTELMSTONE, 2 wins at 2 years and £7896 inc. Acorn S, Epsom, L, placed 5 times inc.
2nd Chesham S, Royal Ascot, L, 3rd Tote Free H, Newmarket, L, 4th Molecomb S, Goodwood, Gr3 and Oaks Trial S, Lingfield Park, Gr3; dam of five winners inc,
BOON POINT, won Grand H. International d’Ostende, Ostend, L. (twice), 3rd Premio
Presidente della Repubblica, Rome, Gr1, Doonside Cup, Ayr, L, Hyperion S, Ascot, L. and
Foundation S, Goodwood, L.
Exemplary, winner at 2 years and placed 3 times inc. 2nd Lowther S, York, Gr3 and 3rd Star
Fillies S, Sandown Park, Gr3; dam of thirteen winners inc,
SHEILA’S SECRET (IRE), 6 wins at 2 and 4 years and £39,191 and placed 15 times; dam of Secret Venue (GB), 5 wins at 2 and 3 years, 2009 and £23,694 and placed 6 times, Phoebs
(GB), winner at 2 years, 2010 and £6115 and placed twice.
ARCTIC KITE, winner in U.S.A.; grandam of HAZYVIEW (GB), 7 wins at 2 to 4 years and
£195,099 inc. Vodafone Diomed S, Epsom Downs, Gr3, Rolls-Royce Motor Cars Newmarket
S, Newmarket, L, Haven & British Holidays Fairway S, Newmarket, L. and totesport.com
Midsummer S, Windsor, L, placed 2nd Gallagher Group Ltd Derby Trial, Lingfield Park, Gr3,
Select Racing UK On Sky 432 S, Goodwood, Gr3, Betfred Gordon Richards S, Sandown Park,
Gr3 and 3rd P.Eugene Adam (G.P.de Maisons-Laffitte), Maisons-Laffitte, Gr2.
November, ran; dam of five winners inc,
GWIFFINA, winner at 2 years and placed 4 times; dam of TEDBURROW (GB), 21 wins and
£327,856, Stillorgan Park Hotel Flying Five, Leopardstown, Gr3 (twice), John Smith’s Extra
Smooth Chipchase S, Newcastle, Gr3, Equity Financial Services Abernant S, Newmarket, L,
Cammidge Trophy S, Doncaster, L, John Smith’s Extra Smooth Chipchase S, Newcastle, L, City
Wall S, Chester, L. (twice) and Intercity Group Queensferry S, Chester, L, placed 2nd Duke
of York Victor Chandler S, York, Gr3, The Tote Account Bet Now Flying Five, Leopardstown,
Gr3, Premio Omenoni, Milan, Gr3, Bedford Lodge Hotel Bentinck S, Newmarket, L.
66
Stig Hansson
Nummerettavägen 3
245 45 Staffanstorp
38 GATTINO
Fux hingst 090429
Midyan (USA)
Swedish Shave (FR), fux 1998
Shavya (GB)
Catrail (USA)
Primecat (GB), br 1998
Priada (USA), 1994
070-522 00 03
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Shavian (GB)
Stormy Scene (IRE)
Storm Cat (USA)
Tough As Nails (USA)
Dayjur (USA)
Primevere (USA), 1982
1. mor
PRIMECAT (GB), 4 wins at 2 to 4 years in Sweden, 361.650 kr, and placed 13 times, Malmö Stads
Pris, 2nd Mowerinalöb (Danish 1000 Gns), 4th Svealandlöpn, 5th Bloomers’ Vase and Sofierolöpn,
FT85, dam of one winner from 2 runners and 3 foals of racing age:
SWEDISH CAT, 2006 f by Swedish Shave (FR), 5 wins, placed 6 times, 392.600 kr, Melmaclöpn,
3rd Kay Jensens Pris, FT81
One More Cat, 2007 g by Swedish Shave (FR), placed 3 times in 10 starts, 35.000 kr, FT64
Torrina, 2008 f by Terroir (IRE), in training with Hans-Inge Larsen, Jägersro
Gattino, see above
2. mor
PRIADA (USA), unraced; dam of two winners inc,
PRIZE (FR), 4 wins at 3, 5 and 6 years, 2005 in France, £44,879 and placed 14 times.
3. mor
Primevere (USA), e Irish River (FR), 2 wins at 2 and 3 years in France and placed once, 3rd Prix Finlande, Evry, L; dam of five winners,
PRIOLO (USA), 6 wins at 2 to 4 years in France and 3,790,000 fr, £19,316 and $108,000 inc.
Emirates Prix du Moulin de Longchamp, Longchamp, Gr1, P. Fresnay-le-Buffard Jacques Le
Marois, Deauville, Gr1, Prix Jean Prat, Longchamp, Gr1 and Prix Matchem, Evry, L, placed 2nd
Grand Prix de Paris Louis Vuitton, Longchamp, Gr1, Prix d’Ispahan, Chantilly, Gr1, Prix Lovelace, M’-Laffitte, L, 3rd Sussex S, Goodwood, Gr1, Emirates Prix du Moulin de Longchamp,
Longchamp, Gr1, Breeders’ Cup Mile, Belmont, Gr1, Prix Greffulhe, Longchamp, Gr2; sire.
Prevail (USA), winner at 2 years in France and 150,500 fr. and placed twice inc. 3rd Prix des
Reservoirs, Longchamp, Gr3; dam of a winner,
PERSISTENT MEMORY (USA), 2 wins at 3 years in France and £10,951.
Provisoire (USA), placed once at 2 years in France; dam of PROVERB (IRE), 2 wins at 3 years,
2005 in France and £39,404 and placed 4 times.
EISHIN KIMBALL (USA), 2 wins in Japan.
DE LA RUE (USA), winner at 3 years, 2006 and placed once.
NEBAAL (USA), winner of a N.H. Flat Race at 4 years.
Printaniere (USA), placed once at 2 years in France; dam of two winners,
PRINCIERE (USA), winner in Puerto Rico.
TACKY WAKI (USA), winner in USA; dam of COBRA KID (USA), 3 wins in USA
The next dam SPRING IS SPRUNG (USA), ran on the flat in USA; Own sister to FLITALONG (USA);
dam of five winners inc,
TIME TO SPRING (USA), 3 wins in France; dam of two winners inc,
HORIZON LOINTAIN (FR), 2 wins at 3 years, 2006 in France, £19,413, placed 5 times.
SPRING DIGGER (USA), 2 wins in USA and $54,151.
The next dam PLEASANT FLIGHT (USA), winner at 2 years in USA, $15,010; Own sister to BOLD QUEEN,
WHAT A PLEASURE (USA), BOLD PRINCESS (USA) and Great Era (USA); dam of five winners inc
FLITALONG (USA), 5 wins in USA and $209,980 inc Pan American H, Gulfstream Park, Gr2; dam of
three winners inc SOAR TO THE STARS (USA), won Gallant Fox H, Aqueduct, Gr2.
67
Anmäld till BT11-13
39 COLONEL
Brun hingst 090520
Annika Stalfelt
Lanna Niordsta 109
692 93 Kumla
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Emarati (USA)
Costly Member, br 2000
Sawlah (GB), br 1985
[email protected]
0582-230 05
070-885 78 08
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Danzig (USA)
Bold Example (USA)
Known Fact (USA)
Sanctuary (GB), 1979
1. mor
Costly Member, 2 wins at 2 years and placed 7 times, 262.650 kr, 2nd Stora Tvååringspriset, 3rd
SM 2-åriga hästar, FT79; dam of one winner from 1 runner and 1 previous foal;
HOLLY SOCIETY, 2007 f by Funambule (USA), 3 wins in 4 starts at 2, 2009, 363.070 kr, SM för
2-åriga hästar, FT74
Colonel, see above
2. mor
SAWLAH (GB), winner at 2 years and £1.741 and placed; dam of six winners from 9 runners and
12 foals of racing age inclCostly Member, see above
Olga, 2003 f by Baryshnikov (AUS), winner, 2nd TGAB:s Auktionslöpn, 5th Amacitalöpn, FT76
FANUS (IRE), 1996 c by Cadeaux Genereux (GB), 13 wins and placed 20 times in Spain and in
Sweden, 579.773 kr, FT84,
FIELD SPURT (GB),1998 c by Flying Spur (AUS), 5 wins at 2, 4 and 5 years, 2003 in Japan and
£662,817 and placed 7 times.
PANCAKEHILL (GB), 1999 f by Sabrehill (USA), 2 wins and £13,064 and placed 10 times.
ZAITOON (IRE), 1991 g by Waajib, placed 3 times at 3 years; also 2 wins and £18,888 over hurdles and 4 wins in steeplechases and £30,867 and placed 30 times.
Iktidar (GB), 1993 f by Green Desert (USA), placed twice at 3 years; dam of three winners inclIkan (IRE), 2000 f by Sri Pekan (USA), 3 wins at 2 and 3 years, placed 12 times incl 2nd
Constant Security Doncaster S, L, and Valjarv (IRE), 2001 f by Bluebird (USA), winner at
2 years, placed 10 times incl 3rd Green Ridge Stables Empress S, Newmarket, L
Totte, 2005 g by Itsabrahma (GB), placed 7 times, 93.128 kr, FT60
3. mor
Sanctuary (GB) by Welsh Pageant (FR), unraced; dam of seven winners from 11 runners and 12 foals
of racing age inclSHEIKH ALBADOU (GB), c by Green Desert (USA), Champion older sprinter in Europe in 1992,
6 wins and £662.269 at home and in USA incl Keeneland Nunthorpe S, York, Gr1, Haydock
Park Sprint Cup, Gr1, Breeders’ Cup Sprint, Churchill Downs, Gr1, King’s Stand S, Royal Ascot,
Gr2, 2nd Ladbroke Sprint Cup, Haydock Park, Gr1, CIGA Prix de l’Abbaye de Longchamp, Gr1,
Vosburgh S, Belmont Park, Gr1 and 3rd July Cup, Newmarket, Gr1; sire.
Latalomne (USA), 6 wins and £40.329, TF 123; 2 wins on the flat, winner over hurdles and 3
wins over fences, 3rd Barton & Guestier Top Novices’ Hurdle, L, Liverpool
ASSIGNMENT, 6 wins at 3 to 7 years and £49,789.
DURHAM (GB), 8 wins and £45,790; also winner over hurdles.
The next dam HIDING PLACE, by Doutelle (GB), 4 wins at 3 years, Nell Gwyn S, Newm and St James’
Fillies S, Sandown Park and placed 3 times; dam of nine winners from 12 runners and 13 foals of racing
age incl LITTLE WOLF, 7 wins at home and in France incl Ascot Gold Cup, Royal Ascot, Gr1, Goodwood
Cup, Gr2, Prix Jean de Chaudenay, Saint-Cloud, Gr2, 2nd Gr Preis von Berlin, Gr1; sire, SMUGGLER,
7 wins incl Yorkshire Cup, York, Gr2, 3rd Coronation Cup, Gr1 (twice); sire, and DISGUISE, 3 wins at
home and in Spain incl Horris Hill S, Newbury, Gr2 and P de la Direccion Gen Produccion Agraria, Madrid,
Gr3,
68 2nd Prix Eclipse, Saint-Cloud, Gr3; sire in France.
Anmäld till BT11-13
[email protected]
40 AISHITERA
Brun hingst 090507
Wiola o Conny Mobeck/Stall CW
Hårstastugan, Runtuna 0155-24 15 33
611 93 Nyköping
0704-29 88 05
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Silver Hawk (USA)
Kufoof (USA), br 2000
Barakat (GB), 1987
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Roberto (USA)
Gris Vitesse (USA)
Bustino (GB)
Rosia Bay (GB), 1977
1. mor
Kufoof (USA), ran once at 3 years and ran on the flat in Sweden at 5 years; 2.300 kr, FT68, dam of
one winner from 2 runner and 2 previous foal;
SALLY SOLE, 2007 f by Eishin Dunkirk (USA), 2 wins, placed, 202.400 kr, 4th SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, FT74
Sir Bourbon Love, 2008 c by Eishin Dunkirk (USA), placed twice in 3 starts at 2, 2010, 40.500 kr
Aishitera, see above
2. mor
BARAKAT (GB), 2 wins at 3 years; dam of nine winners from 11 runners and 13 foals;
MABADI (USA) (f. by Sahm (USA), 3 wins at 3 and 4 years, 2007 at home and in USA and
£81,673 inc Yerba Buena S, Golden Gate, L, 2nd Santa Barbara H, Santa Anita, Gr2.
Mumaris (USA) (g. by Capote (USA), 8 wins, £60,827, winner at 3 years and £6608; also 2
wins over hurdles at 4 years and £10,793 3rd Listowel Races Sup. Club Lartigue Hurdle,
Listowel, Gr2 and 5 wins over fences and £43,426.
Ta Awun (USA) (f. by Housebuster (USA), winner at 3 years and £10,490 3rd Upavon S, Salisbury, L; dam of two winners inc MOSAWAT (GB), winner at 5 years, 2007 and £6466.
KILLCARA BOY (GB), 2 wins at 3 years, 2008 and £12,271.
MABROOKA (USA), winner at 3 years; also placed once over hurdles, broodmare.
MUDALAL (USA), winner at 3 years.
FAKIH (USA), winner at 3 years and £5412.
TADAWUL (USA), winner at 3 years and £5330, broodmare.
3. mor
ROSIA BAY (GB), 2 wins; dam of seven winners from 12 runners and 13 foals inc,
IBN BEY, Champion 3yr old colt in Italy in 1987, 10 wins at 2 to 6 years at home, in France,
in West Germany and in Italy and £990,044 inc Jefferson Smurfit Mem. Irish St Leger, Curragh, Gr1, Gran Premio d’Italia, Milan, Gr1, Der Grosse Preis der Berliner Bank, Dusseldorf,
Gr1 and R+V Preis von Europa, Koln, Gr1; sire.
ROSEATE TERN, 3 wins at 3 and 4 years and £273,119 inc Yorkshire Oaks, Gr1, 2nd Oaks S,
Epsom, Gr1 and 3rd St Leger S, Ayr, Gr1; dam of five winners inc,
ESLOOB (USA), 3 wins at 2 and 3 years and £61,841 inc Pretty Polly S, Newmarket, L. and
Hoppings S, Newcastle, L, 3rd Fillies’ Mile S, Ascot, Gr1.
SIYADAH (USA), won R L Davison Pretty Polly S, Newmarket, L.
Min Elreeh (USA), ran once; dam of ALLODIAL LAND (USA), 14 wins, £238,714, 7 wins
in France 2nd EME Derby du Midi, La Teste De Buch, L; also 7 wins over jumps, 2006 in
France inc Grand Chase de Lyon, L. and Prix Paris Turf P. Guillaume d’Ornano Hurdle, L.
Za Aamah (USA), unraced; dam of MOIQEN (IRE), 2 wins at 2 and 3 years, 2008 and
£68,669 inc P W McGrath Memorial Ballysax S, Leopardstown, Gr3, 3rd Derrinstown
Stud Derby Trial S, Leopardstown, Gr2.
TABAREEH (IRE), 2 wins at 3 years and £24,875.
CERISE BOUQUET, winner at 2 years; dam of five winners inc,
RED CAMELLIA (GB), 3 wins at 2 years and £66,359 inc Crowson Prestige S, Goodwood, Gr3,
3rd Dubai Poule d’Essai des Pouliches, Longchamp, Gr1; dam of RED BLOOM (GB),
69
6 wins at 2 to 5 years, 2006 and £436,479 inc Meon Valley S F Mile S, Ascot, Gr1.
41 AMALTHEA
Mörkbrunt sto 090416
Sven Rosenqvist
Ölanda 207
446 95 Älvängen
In The Wings (IRE)
Flyinfact (FR), br 1994
Zeffirella (GB)
Devil His Due (USA)
Hot Beignet (USA), sk 1997
Minnu (USA), 1988
www.aleracing.se
[email protected]
0703-39 44 91
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Known Fact (USA)
Lyric Dance (GB)
Devil’s Bag (USA)
Plenty O’Toole (USA)
Saratoga Six (USA)
Akamini (FR), 1982
1. mor
Hot Beignet (USA), ej startat, mor till två vinnare av 2 startande och totalt 4 föl i startbar ålder;
HILDIS DUE (NOR), vinnare och plac 9 ggr, 99.167 kr, FT49
REBECCA IS DUE (NOR), plac 2 ggr på slätt, samt vinnare och plac 2 ggr över häckar, 47.975 kr,
FT49
Phyxius, 2008 h e Flyinfact (FR), i träning hos Susanne Sivrup-Rosenqvist, Älvängen
Devil His Spirit, 2003 v e Musical Fappi (USA), ej startat, död som 3-åring
Amalthea, se ovan
2. mor
MINNU (USA), 4 wins in U.S.A.; dam of one winner from 2 runners and 6 foals,
SILBERMANN (USA), 3 wins at 4 years in Germany and £9423 and placed 7 times.
Judo Chop (USA), ran once in U.S.A.; dam of,
I’s A Fact (USA), placed 2nd Ocala Breeders Sales Sprint (fillies), Ocala T.C.
3. mor
AKAMINI (FR), 4 wins in France and in U.S.A. and $88,800 inc Prix Soya, M’-Laffitte, L. and Senorita
S., Hollywood Park, placed 2nd La Habra S., Santa Anita, Sorority S., Golden Gate and 3rd Honeymoon H., Hollywood Park, Gr3; dam of six winners from 6 runners and 8 foals inc.,
Broadway (USA), 2 wins in U.S.A. placed 3rd Azalea S., Remington Park, dam of winners.
AKARA (USA), 5 wins in U.S.A.
MINNU (USA), see above.
The next dam AL-BURAK, 3 wins at 2 and 3 years at home and in France and 23,000 fr. inc. Park S.,
Phoenix Park, Gr3, placed 2nd Railway S., Curragh, Gr3; dam of nine winners from 13 runners and
15 foals inc.,
ENEMY ACTION, 4 wins, £25,647, winner at 3 years and £9459 and placed 7 times; also 3
wins over hurdles at 3 years and £16,188 inc. Finale Junior Hurdle, Chepstow, L., placed
twice inc. 2nd Food Brokers Finesse 4yo Hurdle, Cheltenham, L.
AKAMINI (FR), see above.
LIBBY LEE (USA), 6 wins in U.S.A. inc. Sweet & Sassy S., Delaware Park, placed 2nd Half Moon
H., Meadowlands and 3rd New Era S., Monmouth Park; dam of a winner,
CAFE BOSTONIAN (USA), won Shimpu S., Niigata, L., 2nd CBC Sho, Chukyo, L. (twice),
Silk Road S., Kyoto, L., 3rd Yukan Fuji Sho Crystal Cup, Nakayama, L. and Ocean S.,
Nakayama, L.
SHIFT SURPRISE (USA), 2 wins at 3 years and £6282 and placed twice; dam of two winners inc.,
CITY BY NIGHT (USA), won Stephen Foster H., Churchill Downs, Gr2, Lexington S., Keeneland, Gr2, 2nd Breeders’ Futurity, Keeneland, Gr2, Washington Park H., Arlington Int.,
Gr2, Fayette S., Keeneland, Gr3, Miller High Life Cradle S., River Downs, L, Johnny Morris
Breeders’ Cup S., Arlington Int., L, Breeders’ Cup Rascal S., River Downs and 3rd Iroquois
S., Churchill Downs, Gr3; sire.
Luscious (USA), unraced; dam of NOT GROUNDED (USA), won D S. Shine Young Memorial
Futurity, Evangeline Downs, L. and Calcasieu S., Delta Downs.
Silencieuse (USA), ran on the flat in U.S.A.; dam of SILENT SHODA (USA), 2 wins at 2 years,
2009 in France and £38,592 and placed twice.
70
[email protected]
Anmäld till BT11-13
42 UNCLE SAM
Väsjö Fastighets AB m fl
Drottning Kristinas v 31 N 08-30 35 70
114 28 Stockholm
070-318 97 40
Brun hingst 090419
Sadler’s Wells (USA)
Black Sam Bellamy (IRE), br 1999
Urban Sea (USA)
Mark of Esteem (IRE)
Loose And Lethal (IRE), br 2001
Majakerta (IRE), 1991
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Miswaki (USA)
Allegretta (GB)
Darshaan (GB)
Homage (GB)
Shernazar (IRE)
Majieda (USA), 1978
1. mor
LOOSE AND LETHAL (IRE), winner at 3 years in France and £9647 and placed 4 times; dam of 1 runner and 2 previous foals;
Kaho Na Pyar Hai (FR), 2007 c by Charming Groom (FR), placed once at 2 years, 2009 in France.
Xaantana, 2008 f by Xaar (GB), in training with Fredrik Reuterskiöld, Jägersro, qualified 15/7
Uncle Sam, see above
2. mor
MAJAKERTA (IRE), placed once at 3 years in France; also 2 wins over jumps in France and placed 3
times; dam of two winners from 5 runners and 6 foals;
MAGIC LIVIUS (IRE), 6 wins at 3 to 5 years, 2009 in Italy and £32,840 and placed 26 times.
LOOSE AND LETHAL (IRE), see above.
SEVEN DAYS (IRE), winner of a point-to-point at 4 years, 2009.
3. mor
MAJIEDA (USA) by Kashmir II (GB), placed 3 times at 2 and 3 years; dam of nine winners from 13
runners and 13 foals inc,
FINE FELLOW (IRE), 2 wins at 2 years in France and £93,070 inc. Prix La Rochette, Longchamp,
Gr3, placed 8 times inc. 2nd Prix de la Jonchere, Chantilly, Gr3, Prix du Ranelagh, Longchamp, L, Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles, Vichy, L, Prix Roland de Chambure, SaintCloud, L, 3rd Mehl-Mulhens Rennen, Koln, Gr2 and Prix de Fontainebleau, Longchamp, Gr3.
Mahshari, winner at 3 years in France and £18,817 and placed 4 times inc. 3rd Prix du Lys,
Chantilly, Gr3.
MARIYFA, 7 wins in Belgium and £9346.
MANIYSA, 5 wins, £9975, 2 wins at 3 and 4 years in France and £5139; also 3 wins over jumps
at 5 years in France; dam of a winner:
SAINTE ASTRID (FR), winner in France; dam of PRINCE TATANE (FR), 10 wins over jumps in
France and £100,223 inc. G.P. du Craon-Conseil Gen. Mayenne Stp, L, placed 5 times.
MADJARA, 3 wins at 3 years in France and £8955; dam of a winner,
MAJAKERTA (IRE), see above.
PAIN PERDU (IRE), winner at 3 years in France and £7828 and placed 6 times; dam of five winners inc,
SISTER BLUEBIRD (GB), 2 wins at 2 years and £23,644 inc. Milcars Star S, Sandown Park, L,
placed 6 times.
TIFERNATI (GB), 4 wins at 3 and 4 years, 2008 and £49,827 and placed 9 times.
TOBY TYLER (GB), 2 wins at 2 and 3 years, 2009 and £9520 and placed 3 times.
Miriana (IRE), ran twice and ran once over hurdles; dam of a winner,
SABII SANDS (IRE), winner at 2 years, 2009 and £6372 and placed twice.
The next dam MANUSHKA (FR), winner at 3 years in France; Own sister to CROQUE MONSIEUR (FR);
dam of three winners from 8 runners and 11 foals inc MANNTIKA, winner at 3 years; dam of seven
winners inc MANNTARI (IRE), 3 wins at 2 and 3 years and £79,287 inc. Smurfit National S, Curragh,
Gr1; sire.
71
Anmäld till BT11-13
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
43 SWE0000536
Brun hingst 090403
Priolo (USA)
Mirio (FR), fux 1997
Mira Monte (GB)
Malvernico (IRE)
Maloo, br 2004
Coolawinnia Lass (IRE), br 1998
08-512 416 12
070-757 78 76
Sovereign Dancer (USA)
Primevere (USA)
Baillamont (USA)
Mirea (USA)
Nordico (USA)
Malvern Beauty (GB)
Thatching (IRE)
Joyful Lass (USA), 1982
1. mor
MALOO, 2004 f by Malvernico (IRE), winner and placed, 125.300 kr, FT72, dam of (first foal)SWE00000536, see above
2. mor
Coolawinnia Lass (IRE), unraced, dam of two winners from 3 runners and 4 foals of racing ageMALVERN LASS, 2-year-old of the year at Täby Galopp 2004, 3 wins in 3 starts at 2, 127.600
kr, FT82, dam of one winner from 1 runner and 2 foals:
Swinging Lass, 2007 f by Celtic Swing (GB), 3 wins, placed twice at 2 and 3 years, 2010,
288.720 kr, 3rd SM 2-åriga, 4th Dunderdebutanten, FT75
Melass, 2008 f by Songline, in training with Johan Lindberg, Täby
MALOO, see above,
Victor West, 2003 c by Malvernico (IRE), only ran 3 times, dead
3. mor
Joyful Lass (USA), e Danzig (USA), ran a few times in USA; dam of four winners from 8 runners and
12 foals Talasea (1987 f by Lear Fan (USA), 4 wins at 2 to 4 years in Italy and £15,769 and placed 12
times incl 3rd Premio Vittorio Crespi, Milan, L
RUSTIC WEDDING (GB), 1989 f by Red Sunset), winner, £2,488 at 2 years; also 3 wins at 4 and
5 years in Germany, £3,442; dam of one winner.
REKTOR SKINNER (GER), c by Chief Singer, 2 wins in Germany and placed 4 times.
PRETTY TARA (IRE), 2000 f by Namaqualand (USA), 2 wins, placed twice, 82.900 kr, FT67
Kermit (IRE), 1996 c by Tirol, placed 7 times at 2 to 4 years in Norway in Sweden.
Pretty Gasa, 2002 f by Be My Chief (USA), placed 4 times at 3 years 2005, 35.900 kr, FT65
Namaqualass (IRE), 1997 f by Namaqualand (USA), placed 3 times at 2 years.
Coolawinnia Lass (IRE), see above
The next dam Jubilant (USA), by Laugh Aloud (GB), 7 wins in USA and $97,560 and placed 17 times
incl 2nd Oneonta H, Santa Anita; dam of five winners from 7 runners and 9 foals of racing age vizBold And Joyful (USA), f by Bold Forbes (USA), winner in USA and $35,618 and placed 6 times
incl 3rd Bornastar S, Hawthorne, Fashion S, Belmont Park and 4th Schuylerville S, Saratoga,
Gr3; dam of winners.
EXULTANT (USA), 8 wins in USA and placed 9 times.
TAP FOR JOY (USA), 6 wins in USA
NORTHERN ECSTASY (USA), 2 wins in USA
EXALTANT (USA), winner in USA
The next dam TIFFANY (USA) by Royal Gem (AUS), 17 wins in USA and placed 30 times; dam of four
winners from 4 runners and 4 foals of racing age vizJubilant (USA), see above.
GEM LINE, 15 wins in USA and placed 7 times.
MAGGIE’S CHOICE, 10 wins in USA and placed 8 times.
FINAL TIFF (USA), 4 wins in USA
72
Anmäld till BT11-13, BC13
[email protected]
44 SEIGNEUR THUNDER
Brun hingst 090511
Recruitment Benny Carlsson AB
Kråkeslättsvägen 49
040-40 14 08
233 38 Svedala
070-540 51 00
Storm Cat (USA)
Distant Thunder (USA), fux 2003
Miss Prospector (USA)
Bal du Seigneur (USA)
Seigneur’s Lady, br 1996
Valentine Lady (GB), 1986
Storm Bird (CAN)
Terlingua (USA)
Crafty Prospector (USA)
Eternal Vow (USA)
Nureyev (USA)
Sonoma (FR)
Carriage Way (GB)
Central Carpets (IRE), 1979
1. mor
SEIGNEUR’S LADY, 3 wins, placed 7 times, £23.691, FT78; dam of two winners from 2 runners and
3 previous foals;
CHIEFS LADY, 2002 f by Be My Chief (USA), 2 wins at 2 and 3 years in Denmark and in Sweden
and £11,078 and placed 8 times, FT74
LORDS LADY, 2006 f by Lord of Men (GB), winner at 2 years, 2008 in Sweden and placed twice,
£8.501, FT64
Recruitments Lady, 2003 f by Be My Chief (USA), unraced, exported to Pakistan, broodmare
Thunder Lady, 2008 f by Distant Thunder (USA), in training with Annika Källse, Täby
Seigneur Thunder, see above
2. mor
VALENTINE LADY (GB), placed twice at 2 years; also 3 wins at 4 years in Denmark and in Sweden,
FT62; dam of six winners from 6 runners and 7 foals;
SEIGNEUR’S LADY, see above
FORMOTEROL, 4 wins at 2-6 years, 2007 in Sweden and £18,136, placed 12 times, FT73
OXEASY, 3 wins at 3-5 years, 2008 in Sweden and £16,870 and placed 18 times, FT75
TALINUMS LADY, 3 wins, placed 3 times, £13.072, FT69
VALIANT LADY, 2 wins at 3-4 years in Norway and in Sweden and placed 3 times, £4.144, FT63
RESEARCHER, winner at 2 years in Sweden and placed 3 times, £2.945, FT70
Lady Shahd, only ran 3 times
3. mor
CENTRAL CARPETS (IRE) by Garda’s Revenge (USA), 2 wins at 3 and 4 years and £5971 and placed 15
times; dam of one winner from 3 runners and 6 foals;
VALENTINE LADY, see above.
The next dam HOMECOMINGS (GB) by Primera (IRE), ran a few times at 2 and 3 years; dam of five
winners from 5 runners and 6 foals;
TREBLE JUMP, placed 3 times at 2 years; also 4 wins in Austria.
CENTRAL CARPETS, see above.
AVOCA LADY, winner at 4 years and placed 5 times.
FINE HOME, winner at 2 years and placed 3 times; dam of a winner,
SPARKLING ROCK, winner in France.
Sparkling Home (FR), unraced; dam of Dakota Alex (FR), placed once in France; also 2 wins
over jumps at 4 years in France placed 3rd Prix Rigoletto Steeplechase, Auteuil, L. and
P.Guillaume de Pracomtal Gd Spring Chase, Pau, L.
TONY’S MARK, winner at 4 years and placed 3 times.
The next dam TIME OF HOPE (GB), 2 wins at 2 and 3 years and placed once; dam of two winners
from 8 runners and 10 foals incl LADY EVER-SO-SURE, 7 wins and £11,896 and placed 9 times; dam
of three winners incl RIVER POWER (GB), 5 wins at 2 and 3 years in Italy and £23,813 and placed 16
times, SURE FUTURE (GB), placed twice; also 3 wins over hurdles at 6 years and £26,289 and placed
14 times and placed 3 times over fences; also 4 wins in point-to-points, 2009 and placed 9 times and
RUANO (GB), winner at 6 years and placed 5 times.
73
Stig Hansson
Nummerettavägen 3
245 45 Staffanstorp
45 BECKENBAUER
Brun hingst 090409
Midyan (USA)
Swedish Shave (FR), fux 1998
Shavya (GB)
Flying Spur (AUS)
Rue La Fayette, br 2000
Rue Pigalle (IRE), br 1994
070-522 00 03
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Shavian (GB)
Stormy Scene (IRE)
Danehill (USA)
Rolls (USA)
Bluebird (USA)
Flying Diva (GB), 1987
1. mor
RUE LA FAYETTE, 9 wins and placed 11 times, 1.307.158 kr plus 88.500 kr bonus, Spielbank Bad
Neuenahr Europa Sprint, Köln, L, Germany, Krafft SM för Sprinters, SM för 2-åriga, Amacitalöpn, Fillies
Sprint, Kay Jensens Pris, 2nd Prix Hampton, Chantilly, L, Täby Vårsprint, L, Rosengårdlöpning, Sweden
Cup Juvenile Sprint, Götalandlöpn, Svenskeliten Sprinters, 3rd Prix Servanne, Chantilly, L, Dansk Kriterium,
4th Dianalöpning, 5th Prix Saint Georges, Longchamp, Gr3, FT92
Flying Fayette, 2007 c by Whipper (USA), unraced (not registered)
Louise, 2008 f by Paolini (GER), in training with Jan-Åke Hellberg, Södra Sandby
Beckenbauer, see above
2. mor
Rue Pigalle (IRE), placed once at 3 years in France, dam of two winners from 2 runners and 4 foals:
RUE LA FAYETTE, see above
SIR ROBIN, 2003 c by Richard of York (GB), 3 wins, placed 4 times, 222.724 kr, FT75
Lady Marion, 2002 f by Charnwood Forest (IRE), unraced, dam of two foals of racing age;
Elphinstone, 2006 g by El Gran Lode (ARG), placed 6 times, 85.600 kr, FT73
Go Figure, 2007 g by Academy Award (IRE), placed twice at 3, 2010, 25.900 kr, FT63
3. mor
FLYING DIVA (GB), by Chief Singer (IRE), 2 wins at 2 years and placed twice; dam of four winners from
6 runners and 7 foals of racing age vizBLACK AMBER (IRE) (g. by College Chapel (GB), 2 wins at home and in France, Prix Robert Papin
(Ominium de 2 ans), M’-Laffitte, Gr2, placed 4 times, 3rd July S, Newmarket, Gr3.
WHITE PLAINS (IRE), 15 wins from 2 to 8 and placed 30 times; placed twice over hurdles.
LOVELY (IRE), winner at 3 years, 2001 in France.
CYPRESS AVENUE (IRE), placed 6 times at 3-4 years; also 4 wins over hurdles, placed 14 times.
Hoh Navigator (IRE), placed 8 times at 2 to 4 years.
The next dam Flying Fantasy by Habitat, ran a few times at 2 and 3 years; Own sister to FLYING WATER
(FR); dam of four winners from 6 runners and 10 foals of racing age vizCROSS THE SKY (IRE), won 7 races in Yugoslavia.
FLYING DIVA, see above.
ROUND ROBIN (IRE), placed 4 times at 3 and 4 years; also won 9 races over hurdles and 2 steeplechases and placed 8 times.
FANILLE, winner over hurdles and placed 5 times.
Fantasise (FR), placed once at 2 years; dam of winners.
Clearwater Lady (IRE), won 4 races at home and in Norway, 3rd Torvald Og Morten Klaveness Minnelop, Ovrevoll, L.
The next dam Formentera (FR), placed once in France; dam of 7 winners from 9 runners and 11 foals
of racing age vizFLYING WATER (FR), Champion Older Mare in Europe in 1977, won 7 races at home, in
France and U.S.A, Champion S, Newmarket, Gr1, 1000 Guineas S, Newmarket, Gr1, Prix
Jacques Le Marois, Deauville, Gr1, Nell Gwyn S, Gr3 and Prix Maurice de Gheest, Gr3.
74
Anmäld till BT11-13
www.brantshammar.se
46 SUNSET
Mörkbrunt sto 090604
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Diaghlyphard (USA)
Songline, br 1993
Princess Persian (IRE)
Warning (GB)
Sun Orchid (USA), br 1996
Omnia (USA) , 1991
018-38 11 25
070-628 11 25
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Persian Bold (IRE)
Blue Parrot (FR)
Known Fact (USA)
Slightly Dangerous (USA)
Green Dancer (USA)
Rutledge Place (USA), 1985
1. mor
SUN ORCHID (USA), winner at 3 years in Sweden and £3,415 and placed once; dam of two winners from 4 runners and 7 foals of racing age includingSun Song, 2006 s e Songline, winner and placed 4 times, 330.090 kr, 3rd Dianalöpn, SFAF/SÅEF
Auktionslöpn, 4th Diana Trial, 5th Breeders’ Trophy Juvenile, Scand Classic Challenge, FT78
BLACK ORCHID, 2005 f by Sharp Matt (GB), 2 wins, placed 4 times, 106.000 kr, FT62
Orchid Beauty, 2001 f by Malvernico (IRE), placed, 15.710 kr, FT58
Majestic Song, 2007 c by Songline, placed in first start at 2, 2009, 14.193 kr, FT67
Sun Trip, 2008 f by Songline, in training with Alex McLaren, Täby, qualified 19/8
Sunset, see above
2. mor
Omnia (USA), winner at 3 years and £7,092, placed 5 times incl 3rd in Golden Daffodil Stakes,
Chepstow, L; also placed once at 3 years in Italy viz 2nd in Premio Giovanni Falck, Milan, L; dam of
four winners from 4 runners and 5 foals of racing age vizTHE ROCK (USA), 2 wins in Singapore.
SUN ORCHID (USA), see above.
MISLEADINGMISS (USA), winner in USA
GOTTA TEMPER (USA), winner in USA and placed once.
3. mor
RUTLEDGE PLACE (USA), by Caro (IRE), unraced; dam of six winners from 6 runners and 11 foals of
racing age vizFIRM PLEDGE (USA), 7 wins at home and in USA incl Tanforan Handicap, Bay Meadows, Gr3,
placed 2nd in San Francisco Handicap, Bay Meadows, Gr3 and 3rd in Dewhurst Stakes, Newmarket, Gr1 and Golden Eagle Farm Handicap, Bay Meadows.
Omnia (USA), see above.
STELLAR EMPRESS (USA), 2 wins at 2 years and placed once; dam of winners.
Welsh Queen (IRE), winner at 3 years, placed twice incl 2nd in Derrinstown Stud 1000
Guineas Trial, Leopardstown, L.
HIDDEN AGENDA (USA), winner in USA and placed 3 times.
SUMMERWOOD (USA), winner in USA
CABALLUS (USA), placed 3 times at 3 years; also 2 wins and placed twice over hurdles.
The next dam BOLD PLACE (USA), 9 wins in USA incl Pageant Handicap, Atlantic City, Gr3, First Lady
Handicap, Laurel and Mill Race Handicap, Keystone and placed 10 times incl 2nd in Margate Handicap, Atlantic City, Gr3, Miss America Stakes, Atlantic City, Jockey Club of Buenos Aires Stakes, Laurel
and 3rd in Long Island Handicap, Aqueduct, Gr3 and Eatontown Handicap, Monmouth Park; dam of
five winners from 5 runners and 7 foals of racing age inclGEM DIAMOND (USA), 6 wins in France incl Prix du Gros-Chene, Chantilly, Gr3, placed 4th in
Prix de Saint-Georges, Longchamp, Gr3; sire in France.
DANCING PLACE (FR), 2 wins in France incl Prix des Lilas, Chantilly, L, placed 2nd in Country
Queen Stakes, Hollywood Park and 4th in Prix d’Astarte, Deauville, Gr2; dam of winners.
NO PLACE, Premio del Dado, Milan, L, placed 4th in Gran Criterium, Milan, Gr1.
75
Anmäld till BT11-13
Patrick Wahl [email protected]
Sundbyvägen 16
08-732 70 07
186 70 Brottby
070-496 16 69
47 BANDITOS
Brun hingst 090428
Lyphard (USA)
Funambule (USA), fux 1987
Sonoma (FR)
Spectacular Tide (USA)
Tess, br 1997
Factually (GB), br 1989
Northern Dancer (CAN)
Goofed (USA)
Habitat (USA)
Satu (GB)
Tsunami Slew (USA)
Bid Me Adieu (USA)
Known Fact (USA)
Alydear (USA), 1981
1. mor
Tess, plac, 17.100 kr, FT60, mor till fyra vinnare av 5 startande och 5 avkommor i startbar ålder;
Ferrita, 2008 s e Academy Award (IRE), vinnare och plac på 3 starter som 2-åring 2010,
151.000 kr, 3e SM 2-åriga hästar 2010
WISE CHOICE, 2005 s e Pennekamp (USA), 3 segr, plac 10 ggr, 322.336 kr, 5e Amacitalöpn, 6e
Breeders’ Trophy Stayer, FT77
FUN EXCEPTION, 2006 v e Funambule (USA), 3 segr, plac 3 ggr på 12 starter, 270.430 kr, 4e
Breeders’ Trophy Stayer, 5e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 7e Breeders’ Trophy Mile, FT79
ILENNA, 2004 s e Final Appearance (IRE), vinnare och plac 5 ggr på 13 starter, 110.700 kr, FT67
Valetta, 2007 s e Academy Award (IRE), plac som 2-åring, 15.500 kr, FT58
Banditos, se ovan
2. mor
Factually (GB), vinnare, 80.300 kr, 2a Norsk Kriterium, FT74, Topprankat 2-årigt Sto Sv Gen hkp
1991, mor till tre vinnare av 7 startande och 7 avkommor i startbar ålder;
TESORERO, -96 h e Funambule (USA), 16 segr, plac 14 ggr, 2.980.045 kr, Swedish Open Mile,
L, Stockholms Stora Pris, L, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Skand Mesterskap 2-åringar, Duty
Time Juvenile Mile, Sweden Cup Mile, Krafft SM Classic, Krafft SM Milers, 2e Marit Sveaas
Minnelöp, Gr3, Sweden Cup Mile, 2 ggr, 3e Svenskt Derby, Breeders’ Trophy, FT91
CRUSH, -04 s e Funambule (USA), 2 segr och plac 2 ggr på endast 5 starter, 69.000 kr, FT69
YAMAGUCHI, 2007 v e Eishin Dunkirk (USA), 2 segr på 7 starter som 3-åring 2010, 130.000 kr,
FT76
Tess, se ovan
3. mor
ALYDEAR (USA), by Alydar (USA), winner in USA and placed 4 times; dam of two winners from 4
runners Factually (GB), se ovan
ABOUT LOVE (USA), 4 wins in USA
The next dam HER DELIGHT (USA), by Herbager (FR), winner in USA; dam of eight winners from 10
runners FLEET AND FANCY (USA), 4 wins in GB and in Belgium incl Prix Baillet-Latour, Boitsfort, L.
Count Ivor (USA), 2 wins in France, 3rd Prix La Force, Longchamp, Gr3; sire in France.
LIKEABLE (USA), 3 wins in USA and placed 9 times.
PLEASURE MISS (USA), winner in USA and placed once; dam of winners.
FANCY STYLE (USA), winner in USA; dam of Mischief Afoot (USA), 3rd Arizona Cinco de
Mayo Stallion S, Turf Paradise.
BATEAU MOUCHE (USA), winner in USA and placed 6 times; dam of winners.
Embraceable You (USA), unraced; dam of winners.
Great Contract (USA), winner, 3rd Ak-Sar-Ben Omaha Gold Cup, Ak-Sar-Ben, Gr3 and
Fairmount Derby, Fairmount Park, Gr3.
Great Finesse (USA), unraced; dam of winners.
VAL D’ENCHERE (USA), winner, Americana H, L, Palm Beach H, L, 2nd Christmas Day
H, Gr3, Memorial Day H, L, Budweiser Miami Breeders Cup H, L, Hurricanes H.
76
48 ALTALUS
Mörkbrun hingst 090213
[email protected]
Annelie Holm/Holm Bostäder KB
Älvsåkers Byväg 183
0300-54 18 88
434 96 Kungsbacka
0708-57 44 59
In The WIngs (IRE)
Singspiel (IRE), br 1992
Glorious Song (CAN)
Bianconi (USA)
Veronese (USA), mbr 2002
Just Juliet (USA), 1982
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Halo (USA)
Ballade (USA)
Danzig (USA)
Fall Aspen (USA)
What a Pleasure (USA)
My Juliet (USA), 1972
1. mor
Veronese (USA), unraced; dam of 2 previous foals; a 3-y-o gelding and a 2-y-o gelding by Avonbridge
(GB).
Altalus, see above
2. mor
JUST JULIET (USA), winner at 2 years in U.S.A. and $12,558; dam of eight winners from 10 runners
and 15 foals;
WHAT A BLADE (USA), 12 wins in U.S.A. and $85,497.
AJUSTA BLADE (USA), 9 wins in U.S.A. and $107,891.
JUST FLY (USA), 5 wins in West Germany and 53,900 D.M.; dam of six winners inc,
JUST WONDER (GB), 4 wins at 2 and 3 years in France and in U.S.A. and £174,792 inc. Cinema
H, Hollywood Park, Gr3, 3rd Charles Whittingham Memorial H, Hollywood Park, Gr1.
JUST TIME (GB), 3 wins at 2 and 3 years in Germany and £46,913 inc. Europa Sprint, L.
JUST ZOUD (GB), winner at 3 years in Germany; dam of a winner: JOHNNY ROOK (GER), placed
twice at 2 years, 2008; also 3 wins at 3 and 4 years, 2010 in Greece and £33,969.
RECKLESS CAPOTE (USA), winner, 2009 in U.S.A.
MOGAMBO’S PLEASURE (USA), 4 wins in U.S.A. and $89,100.
ZENNO SHICHOU (USA), 4 wins in Japan and £448,479; dam of two winners,
ZENNO VERANO (JPN), winner, 2010 in Japan.
ESTRELA (JPN), winner, 2009 in Japan.
WHERE’S MY SHOES (USA), 3 wins in U.S.A. and $99,155.
DARE TO CHALLENGE (USA), 2 wins at 5 years in U.S.A.
JULIETTA MIA (USA), winner at 2 years and £6946; dam of two winners,
Fair Verona (USA), ran twice; dam of a winner,
VERASI (GB), 7 wins, £127,343, placed once at 3 years; also 4 wins over hurdles at 3, 4
and 6 years and £84,137 inc. William Hill H. Hurdle, Sandown Park, L, 3rd Tote Scoop6
Sandown H. Hurdle, Sandown Park, Gr3 and 3 wins over fences, 2008 and £42,774 inc.
December Novices’ Steeplechase, Lingfield Park, Gr2.
3. mor
MY JULIET (USA), by Gallant Romeo (USA), Champion sprinter in U.S.A. in 1976, 24 wins at 2 to
5 years in U.S.A. and $548,859 inc. Vosburgh S, Aqueduct, Gr2, Cotillion S, Keystone, Gr2 and Michigan Mile and One Eighth H, Detroit, Gr2; Own sister to Our Romeo (USA); dam of nine winners
from 9 runners and 10 foals inc,
STELLA MADRID (USA), 6 wins in U.S.A. and $712,097 inc. Acorn S, Belmont Park, Gr1, Frizette S, Belmont Park, Gr1, Matron S, Belmont Park, Gr1 and Spinaway S, Saratoga, Gr1, 3rd
Mother Goose S, Belmont Park, Gr1 and Breeders’ Cup Juvenile Fillies, Gulfstream Park, Gr1;
dam of six winners inc,
ISLE DE FRANCE (USA), won Prix Minerve, Deauville, Gr3, Hillsborough H, Bay Meadows,
Gr3 and 2nd P.Marcel Boussac-Criterium des Pouliches, Longchamp, Gr1.
DIAMOND BIKO (JPN), Champion older mare in Japan in 2002, won Fuchu Himba S,
Nakayama, L, Sankeisports Hai Hanshin Himba Tokubetsu, Hanshin, L, Kansai Telecasting
Corp. Sho Rose S, Hanshin, L. and Laurel R.C. Sho Nakayama Himba S, Nakayama, L.
77
Anmäld till BT11-13
www.stallrancho.se
49 GER000268010 (ger)
Brunt sto 090207 (OBS! Svenskuppfödd!)
Caroline Strömberg/Stall Rancho AB
Stall Rancho
230 41 Klågerup
0708-48 11 45
Sadler’s Wells (USA)
Black Sam Bellamy (IRE), br 1999
Urban Sea (USA)
Hector Protector (GB)
Safe Trip (GB), br 1999
Green Charter (GB), 1993
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Miswaki (USA)
Allegretta (GB)
Woodman (USA)
Korveya (USA)
Green Desert (GB)
By Charter (GB), 1986
1. mor
Safe Trip (GB), winner and placed 3 times incl 2nd in Coolmore Matchmaker Stakes L. and 3rd in M
og T Klaveness Minnelöp L, and 183.570 SEK, FT83; dam of 3 previous foals, 2 to run;
So Trendy (ger), 2007 f by Diktat (GB), placed 4 times in 13 starts, 73.065 kr, 5th SFAF/SÅEF:s
Auktionslöpn, FT65
Otilia (fr), 2006 f by Indian Lodge (IRE), placed twice in just 4 starts at 2, 2008, 23.600 kr, FT62
Sir Postillion (ger), 2008 g by Black Sam Bellamy (IRE), in training with Lennart Reuterskiöld jr, Jäg
GER000268010 (ger), see above
2. mor
GREEN CHARTER (GB), winner, £6.285, dam of four winners,
Perks (IRE), 2005 by Selkirk, 3 wins in GB, Heritage H, placed 5 times and 1.137.097 kr, 3rd
Alphabet Suppl Doonside Cup S, L, Pomfret Stakes, L, TF116 (2008) and FT91 (2010)
Safe Trip (GB), see above
Downbeat (GB), 2004 g by Fantastic Light (USA), 5 wins at 2-5 years, 2009, 269.026 kr, placed
12 times, 2nd Petit Prix, FT74
MANOUCHE (GB), 2003), winner and placed 3 times in GB.
3. mor
By Charter (GB), by Shirley Heights (GB), winner and placed 2nd in Cheshire Oaks, Chester, L; 3rd in
TNT Aviation Fred Archer Stakes L, dam of eight winners incl,
ANTON CHECHOV (GB), 2 wins, Prix Hocquart, Gr2, Eyrefield S, L, also placed 3rd in BMW
Deutsches Derby, Gr1, in 2007
FIRST CHARTER (GB) 6 wins, Lonsdale Stakes Gr2, March Stakes L (twice), Fred Archer Stakes L
placed 8 times incl. 2nd Coral September Stakes Gr3, Peugeot Gordon Stakes Gr3 and 3rd in
Irish Field Irish St Leger Gr1.
PRIVATE CHARTER (GB) 3 wins incl Godolphin S L, placed 6 times incl 2nd in Derby Italiano Gr1.
Ridge Runner (GB), winner at 2 years, also 6 wins at 4 to 7 years i USA, £34.115, 2nd Cherokee Run H
Careful Timing (GB) winner and placed 3rd in Riggs Bank Harvest Stakes, Ascot, L.
Sharp Terms, dam of Sunsemperchi (GB) winner, placed 2nd in Premio M Incisa della Rocchetta, Gr3.
The next dam TIME CHARTER (GB) by Saritamer (USA), Champion older mare in England in 1983,
2nd top rated 3yr old filly in England in 1982; 8 wins, Coronation Cup Gr1, Oaks Stakes Gr1,
Dubai Champion Stakes Gr1, Sun Chariot Stakes Gr2, Prix Foy Gr3, dam of seven winners incl,
ZINAAD (GB), 3 wins incl Jockey Club Stakes Gr 2£7,830 at 2 years Godolphin Stakes L, Sire
TIME ALLOWED (GB), 3 wins incl Jockey Club Stakes Gr2, Princess Royal Stakes Gr3.
TIME SAVED, winner, dam of two winners inclPLEA BARGAIN (GB), 3 wins, King Edward VII S, Gr2, Princess Royal S, Gr3
TIRA (GB), 2 wins at 2 years, Sunley Empress S, L, in 2009
Not Before Time, dam of seven winners inclTIME AWAY (IRE), JT 4th top rated 3yr old filly in England in 2001. 2 wins incl. Tattersalls
Musidora Stakes Gr3 and placed 3rd in Prix de Hermes Gr1 and Vodafone Nassau Stakes Gr1,
dam of TIME ON, 3 wins incl. Prix de Malleret Gr2. Cheshire Oaks L, in 2006.
78
Anmäld till BT11-13
[email protected]
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
50 SWE00000629
Fux hingst 090322
Priolo (USA)
Mirio (FR), fux 1997
Mira Monte (GB)
Definite Article (GB)
Definite Rose (SWE), fux 2003
North Cider Rose (IRE), 1999
0227-201 33
0702-81 10 48
Sovereign Dancer (USA)
Primevere (USA)
Baillamont (USA)
Mirea (USA)
Indian Ridge (IRE)
Summer Fashion (GB)
Goldmark (USA)
Scotia Rose (IRE), 1982
1. mor
DEFINITE ROSE, winner and placed, 68.500 kr, FT76; dam of one previous foal;
Melrose, 2008 f by Melmac, ran twice at 2, 2010
SWE00000629, see above
2. mor
North Cider Rose (IRE), only ran 4 times, dam of one winner from 2 runners and 4 foals;
DEFINITE ROSE, see above
She also has a 3-y-o filly by Slickly (FR) and a yearling filly by Frenchmans Bay (FR)
3. mor
SCOTIA ROSE (IRE) by Tap On Wood (IRE), winner at 3 years and £1,343 and placed twice, from only
4 starts; dam of nine winners from 15 runners and 16 foals of racing age inclAMIARGE (GB), 4 wins at 5 to 7 years and £20,596.
OVER THE COUNTER (IRE), 4 wins; 2 wins at 2 years; also 2 wins over hurdles at 4 years and
£7.294, broodmare SCOTJADIL (IRE), 4 wins in Switzerland and £7.646
MISS MACKAY (GB), placed twice at 2 years; also 2 wins in Holland, dam of three winners inc:
SPARTAN (IRE), winner at 4 years, 2009 in Greece and £10.380
Rose Society (GB), placed 4 times at 2 and 3 years; dam of six winners:
RED BRIAR (IRE), 13 wins, Prix du Haras de la Huderie, Deauville, L, placed 2nd Baldwin
Stakes, Santa Anita, Gr3.
SILVERANI (IRE), 3 wins, Top Crowd Handicap, Santa Anita.
INTENSIFY (IRE), 4 wins at 4-5 years, 2009 in Greece and £20.953
The next dam TABLE ROSE, winner in U.S.A. and placed once; dam of six winners from 9 runners
and 12 foals of racing age incl Blow For Blow (FR), placed twice; also 6 wins in Belgium, placed 2nd Prix de la Commune
d’Hoeilaert, Groenendael, L.
GRUB, winner at 2 years; dam of winners.
PRINCIPALITY (AUS), won Blue Diamond Stakes, Caulfield, Gr1, Derby Trial Stakes, Geelong,
L, placed 2nd Maribyrnong Plate, Flemington, Gr2; sire in Australia.
Blushing Maid, placed once at 2 years; dam of winners.
GOOD BABA (BRZ), won Grande Premio Major Suckow, Gavea, Gr1 and Cria. y Prop. Cavalo
Corrida Rio Janeiro, Gavea, L.
ORMENIS (BRZ), won Grande Premio Presidente Guilherme Ellis, Cidade Jardim, Gr3.
Centre Piece, unplaced; dam of winners.
GREENLAND PARK, won Queen Mary S, Royal Ascot, Gr2, Cornwallis S, Ascot, Gr3, Molecomb
S, Goodwood, Gr3, 2nd Flying Childers Stakes, Doncaster, Gr1, 3rd William Hill July Cup, Newmarket, Gr1, Prix de l’Abbaye de Longchamp, Longchamp, Gr1; dam of FITNAH, won Prix
Saint-Alary, Longchamp, Gr1, Prix de la Nonette, Longchamp, Gr3, Prix du Prince d’Orange,
Longchamp, Gr3, Prix Vanteaux, Longchamp, Gr3, 2nd Prix de Diane, Chantilly, Gr1, Prix
d’Ispahan, Longchamp, Gr1, Trusthouse Forte Prix Vermeille, Longchamp, Gr1; grandam of
NO EXCUSE NEEDED (GB), 4 wins, Queen Anne S, Royal Ascot, Gr2, Celebration Mile S,
Gr2, Champagne Lanson Vintage S, Gr3, 2nd Champagne Lanson Sussex Stakes, Gr1; 4th
dam of CACTUS RIDGE (USA), won Arlington Washington Futurity, Gr3.
79
[email protected]
Helena Gärtner/Navesta Hästklinik AB
Lerbo, Navesta 1
0150-66 41 99
640 23 Valla
070-254 77 14
51 CELINE
Brunt sto 090222
Indian Ridge (IRE)
Sleeping Indian (GB), 2001
Las Flores (IRE)
Tenby (GB)
Robin Lane (GB), br 1995
Hiawatha’s Song (USA), 1990
Ahonoora (GB)
Hillbrow (GB)
Sadler’s Wells (USA)
Producer (USA)
Caerleon (USA)
Shining Water (GB)
Chief’s Crown (USA)
Hippodamia (USA), 1971
1. mor
Robin Lane (GB), 6 wins at 3 and 4 years and £ 63 715 and placed 11 times including second in
Crisholm Bookmakers Virgina Rated Stakes, Newcastle, L; dam of three winners from 4 runners and
6 previous foals vizHEARTHSTEAD DREAM (GB), 2001 g by Dr Fong (USA), 5 wins and £39.031, and placed 15
times, also 3 wins over hurdles and placed 3 times, £24.420
FINAL VETO (GB), 2003 g by Vettori (IRE), 2 wins and placed 6 times over hurdles, also placed in
NH Flat Race, £12.960
TSARLATANOS (GB), 2004 by Tobugg (IRE), 3 wins and placed 13 times in Greece, £21.615
Billy the Beagle (GB), 2002 g by Pursuit of Love (GB), died at 4
Anglesey (GB), 2005 by Vettori (IRE), unplaced
Shamarlane (GB), 2007 by Shamardal (USA), ran a few times
Celine, see above
2. mor
HIAWATHA’S SONG (USA), 2 wins and placed twice in France, 105.000 francs, dam of five winners
from 7 runners and 7 foals;
Robin Lane (GB), see above
COURT OF APPEAL (GB), 13 wins, £97.970, and placed 36 times
TEARLESS QUEEN (JPN), 4 wins at 2 to 5 years in Japan and £273.807
JUJU SANSAN (JPN), winner and placed 11 times, £121.026
MIRACLE WORKER (JPN), winner and placed twice
3. mor
HIPPODAMIA (USA), by Hail To Reason (USA), Champion 2 yr old filly in France in 1973, 4 wins in
France and in USA including Criterium des Pouliches, Longchamp Gr1, placed second in Poule d’Essai
des Pouliches, Longchamp Gr1, Prix Saint-Alary, Longchamp Gr1, dam of eight winners from 11
runners and 14 foals;
GLOBE (USA), 6 wins in USA and $212 533 including Exelsior Handicap, Aqueduct, Gr2, and
Grey Lag Handicap, Gr3, placed second in Valedictory Handicap, Greenwood, L; sire
HOYA (USA), 4 wins in France and USA, including Prix Charles Lafitte, Longchamp, L., third in
Prix Michel Houyvet, Deauville, L
Foamflower (USA), 2 wins in USA, placed second in Cornucoia Stakes, Louisiana Downs; dam
of winners
Balance (USA), 2 wins in France and 159 700 franc, placed second in Prix Imprudence, M-Lafitte,
L; dam of winners
HOUSATONIC (USA), winner at 3 years; dam of winners:
HOUSAMIX (FR), won Prix Niel, Longchamp, Gr2, sire
HOUSA DANCER (FR), won Prix Finlande, Longchamp L. Miss America Hcp Golden Gate, L.,
second in Vanity International Hcp, Hollywood Park, Gr1
House in Wood (FR), unraced; dam of ALEXANDER TANGO (IRE) 4 wins at home and in the
USA including Garden City Stakes, Belmont Park, Gr1
HYMENEE (USA), winner at 3 years in France; dam of winners:
Harlem Dancer (GB) 2 wins, third in Prix de Thiberville, Longchamp L.
80
Anmäld till BT11-13
52 MOUNTAIN STAR
Fux sto 090425
Sven Stjerndorff
Berg
740 21 Järlåsa
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Diaghlyphard (USA)
Mixie, fux 1996
Darling Daddy (GB), 1983
[email protected]
018-39 18 70
070-621 98 89
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Warpath (GB)
Gemima Tenderfoot (IRE), 78
1. mor
Mixie, 5 segr, plac 14 ggr, 854.020 kr inkl bonus, 2a SM 2-åriga, Bloomers’ Vase, Coolmore Matchmaker S, SM 3-åriga, 3e Sv Kriterium, Dianalöpn, Skandinavisk Mesterskap, FT82; mor till 4 föl:
Mountain Mixie, 2004 s e Primatico (USA), ej startat, död
Mountain Heart, 2007 s e Heart of Oak (USA), startat 6 gånger, FT57
Mountain Superior, 2008 h e Mirio (FR), i träning hos Karin Möller, Angarn
Mountain Star, se ovan
2. mor
Darling Daddy (GB), plac, 6.100 kr, FT66, mor till tre vinnare av 5 startande och totalt 6 avkommor:
Mixie, se ovan
Mint, 1997 h e Spectacular Tide (USA), 2 segr. plac 5 ggr, 238.200 kr samt 42.000 kr bonus, 2e
Norsk St Leger, 5e Svenskt St Leger, Breeders’ Trophy, FT77
MIMIK, 1989 h e Diaghlyphard (USA), 3 segr, plac 7 ggr, 95.700 kr, FT74
Mirabelle, 1992 s e Diaghlyphard (USA), plac, 9.600 kr, FT66
Mimitra, 1993 s e Royal Whip (IRE), startat, 2.000 kr, FT51
Mirac, 1994 h e Diaghlyphard (USA), förolyckad som åring
3. mor
Gemima Tenderfoot (IRE), e Prince Tenderfoot (USA), ej startat, mor till bl a
Darling Daddy (GB), se ovan
Lord Tenderfoot, plac, samt plac över hinder
Nästa mor SUPER GEM e Vaguely Noble, 2 segr, mor till en vinnare:
BRAWLER, vinnare i USA.
SUPER GEMs mor DICTATES, 4 segr, mor till tre vinnare, bl a NORTHERN DICTATOR, 3 segr i USA,
TRIANGHEART, vinnare i Frankrike, RIVALERO, vinnare i USA.
Breeders' Trophy, Breeders Prize
och Breeders' Cup
Uppgifter om åringen är anmäld i "Breeders-löpning" har i förekommande fall angivits
längst upp till höger på katalogsidan enligt följande: BT11-13 - Breeders’ Trophy-serien
2011-2013 (Sverige), BP12 - Breeders Prize 2012 (Norge) för 3-åriga och BC13 - Breeders'
Cup 2013 (Danmark) för 4-åriga hästar. Uppgifterna har intagits i katalogen på resp
säljares ansvar.
81
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
53 QUITE FLIRTY
Brunt sto 090226
Lyphard (USA)
Funambule (USA), fux 1987
Sonoma (FR)
Roi Danzig (USA)
Quite Easy (IRE), br 1996
Quietly Impressive (IRE), 1988
018-38 11 25
070-628 11 25
Northern Dancer (CAN)
Goofed (USA)
Habitat (USA)
Satu (GB)
Danzig (USA)
Gdynia (USA)
Taufan (USA)
Way Ahead (IRE), 1977
1. mor
QUITE EASY (IRE), 7 wins and placed 5 times, 384.500 kr, Juvenile Mile, 2nd Scandinavia Cup and
Amacitalöpn, 5th in Norwegian 1000 Guineas, FT85, dam of four winners from 5 runners and 6
foals of racing ageQUITE LUCKY, 2001 f by Sharp Matt (GB), 3 wins and placed 6 times, 252.535 kr, Cinnamon
Challenge, 2nd Cinnamon Challenge, 5th Norwegian 1000 Guineas, SM Sprinters, FT80
QUITE NICE, 2003 f by Sharp Matt (GB), 2 wins, placed 3 times, 162.800 kr, FT74
QUITE SHARP, 2002 g by Sharp Matt (GB), winner and placed 6 times, 91.850 kr, FT65
TRAINER’S TRIAL, 2006 c by Funambule (USA), winner in first and only start at 2, 80.000 kr, FT70
Quite The Best, 2004 c by Malvernico (IRE), ran 6 times at 2 and 3 years, 2.500 kr, FT59
Queensland, 2007 f by Funambule (USA), in training with Mikael Tjernström, Täby
Quick Step, 2008 g by Sharp Matt (GB), in training with Henrik Engblom, Mellerud
Quite Flirty, see above
2. mor
QUIETLY IMPRESSIVE (IRE), 3 wins at 3 years and £13,203 and placed 6 times; also placed once over
hurdles; dam of three winners from 4 runners and 4 foals of racing age vizQUITE EASY (IRE), see above.
QUIET TRAVELLER (IRE), 3 wins at 3 years and £27,621 and placed 13 times.
PERUVIAN BREEZE (IRE), winner at 3 years, 2004 and £3,619 and placed once.
3. mor
WAY AHEAD (IRE) by Sovereign Path (GB), winner at 3 years, from only 2 starts; dam of one winner
from 6 runners and 10 foals of racing ageQUIETLY IMPRESSIVE (IRE), see above.
The next dam Emma Canute, 2 wins at 2 years, placed 6 times incl 2nd Princess Margaret S, Ascot;
dam of six winners from 7 runners and 9 foals of racing age inclEVERYTHING NICE, 7 wins at home and in USA incl Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3 and
Musidora S, York, Gr3, 2nd Pretty Polly S, Curragh, Gr2, Pretty Polly S, Newmarket, L; dam
of winners.
NICER (IRE), won The I.A.W.S. Irish 1000 Guineas, Curragh, Gr1, 3rd Premio Vittorio di
Capua-Consiglio d’ Europa, Milan, Gr1.
Nice Noble (USA), 3rd Premio Novella, Milan, L; dam of Magno (USA), winner, 2nd Racing
Post Trophy S, Doncaster, Gr1, Nice Cresta (USA), 3rd Canadian S, Woodbine, L.R. and
Ontario Colleen S, Fort Erie R; grandam of Skyrock (USA), 2nd Prix Saraca, Saint-Cloud,
L, Prix Hampton, Chantilly, L.
Naxos (USA), 3rd Villager S, Keystone; grandam of Whyome (IRE), 2nd Gran Criterium,
Milan, Gr1, Prix des Chenes, Longchamp, Gr3.
Investment (USA), unraced; dam of KEENELAND GOLD (SAF), won ACSA Benefit H, Turffontein, Gr3 and D H Harris H, Newmarket, L, 2nd Premier’s Cup, Turffontein, Gr1 and 3rd
The Champion S, Turffontein, Gr1, FAMILY INVESTMENT (USA), won Ontario Colleen S,
Woodbine, L. and Whimsical S, Woodbine, L, 2nd Duchess S, Woodbine, L, Alpine Chief
(USA), 2nd Computaform South African Derby Futurity, Turffontein, Gr1; grandam of Splash
Of Silver (USA), 2nd Collinsville H and Cardinal Breeders’ Cup H.
82
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
[email protected]
54 MONALISA
Brunt sto 090403
Stuteri Hagen o Göran Åsheim
Annedalsvägen 34
044-21 14 23
291 63 Kristianstad
0709-72 27 30
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Modern Pleasure (USA)
Amourina, br 1989
Amourette, 1984
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
What A Pleasure (USA)
Method Actress (USA)
Montal (FR)
Altesse, 1971
1. mor
Amourina, 3 segr, 208.000 kr, 2a SM 2-åriga hästar, 3e Amacitalöpn, Vinterfavoriternas Pris, 5e
Svealandlöpn, FT69, mor till åtta vinnare av 10 startande och totalt 11 avkommor i startbar ålder:
PAMONA, 2001 s e Funambule (USA), Champion 2-åring 2003, 5 segr, 1.165.465 kr (varav
bonus 55.350 kr), Breeders’ Trophy Juvenile, TGAB:s Auktionslöpn, Duty Time Juvenile Mile
och Krafft SM för 2-åriga hästar 2003, 3e Dianalöpn, Amacitalöpn, FT84 som 2-åring 2003
Memory, 2002 s e Diaghlyphard (USA), 4 segr, 458.962 kr, 2a Breeders’ Trophy Juvenile, FT80
Morell, 1995 h e Eighty Eight Keys (USA), 3 segr, 306.160 kr (varav bonus 83.000 kr), 2e Malmö
Stads Pris, 3e Götalandlöpn, 5e Rosengårdlöpn, även plac över häckar, FT80
Mohikan, 2006 v e Indian Lodge (IRE), vinnare, plac 5 ggr, 155.092 kr, 3e Auktionslöpn, FT70
MON DIA, 2005 s e Funambule (USA), 2 segr och plac 4 ggr, 272.099 kr, 3e Melmaclöpn, 6e
Dianalöpn, Breeders’ Trophy Mile, FT76
Morina, 1998 s e Diaghlyphard (USA), plac 2 ggr på endast 4 starter, FT72, mor till en vinnare:
WELCOME IN MAY, 2005 s e Most Welcome (GB), 2 segr, plac 3 ggr, 151.700 kr, FT76
Övriga vinnare är MONTILJA, 1997 s e Talinum (USA), 4 segr, MONACO, 1996 h e Lotus Pool (USA), 3
segr, och MORENO, 1994 h e National Zenith (USA), 3 segr varav 1 på häckar.
2. mor
AMOURETTE, 5 segr, 293.700 kr, Dianalöpn, Eurocard Cup, mor till sex vinnare av 6 startande:
AMOULETTE, s e Bal du Seigneur (USA), 2 segr, 234.200 kr, SFAF:s Stora Pris, 4e Amacitalöpn,
mor till tre vinnare: MISTER ADMIRAL, 7 segr, plac 11 ggr, 546.200 kr, Premiärhandicap,
2e SM Sprinters, FT87, Fidelity, 4 segr, plac 6 ggr, 258.730 kr, 2a Altamiralöpn, FT81, och
PANDURO, 4 segr, plac 4 ggr, 211.200 kr, FT74
Amourina, se ovan
Agena, -01 s e Be My Chief (USA), vinnare, plac 8 ggr som 2-3-år, 196.150 kr (varav bonus
19.450 kr), 2a Sweden Cup Juvenile Mile, FT73
Amira, -90 s e Modern Pleasure (USA), skadad som föl, mor till sex vinnare inkl:
NAMIR, -95 h e National Zenith (USA), Champion 2-åring 1997, 19 segr, 1.883.300 kr, SFAF:s
Stora Pris, Sweden Cup Stayer, 2 ggr, Vinterfinalen Stayers, Ulriksdals Minneslöpn, 3e SM
Stayers, 4e Duty Time Juv Mile, SM Stayers (2 ggr), 5e SM Stayers, FT89
TIMO, -98 h e Lotus Pool (USA), 3 segr, 587.350 kr, Ceres Jydsk Derby, 2e Svenskt Kriterium,
3e Dansk Kriterium, 4e Duty Time Juvenile Mile, 5e Breeders’ Trophy, Vinterfav Pris, FT80
Phoenix Fabulous (ex Ritmo), -00 h e Diaghlyphard (USA), 3 segr, plac 3 ggr, 176.840 kr,
Svenskt St Leger Consolation, Dansk Kriterium Consolation, AGRIA Breeders’ Trophy Trial,
2e Vinterfavoritternes Ærespræmie, FT79
Midway, -04 s e Final Appearance (IRE), 2 segr, plac 4 ggr, 197.200 kr, 3e Altamiralp, FT72
MIADONNA, -03 s e Richard of York (GB), 3 segr, plac 7 ggr, 87.378 kr, FT58
TIMJAN, -05 s e Funambule (USA), vinnare i sin enda start, 55.000 kr, FT70, död som 3-åring
AMADEO, h e Modern Pleasure (USA), 5 segr, 212.700 kr, FT79
AMOUROSA, s e Exceller (USA), 3 segr, 123.600 kr (varav bonus 20.500 kr), mor till en vinnare:
PARTY TIME, 3 segr, plac 7 ggr, 180.180 kr, FT83
3. mor
ALTESSE, e Moderne (FR), 2 segr som 2-åring, Svealandlöpn, mor till sju vinnare av 10 startande;
AMOURETTE, se ovan, ALLIAX, 2 segr, 15.250 kr, 4e Dansk St Leger, ALABAMA, 8 segr,
83
104.700 kr, FT80, och AZIZ, 6 segr, 79.300 kr, FT75, AGATON SACC, vinnare, FT74.
55 CREME DE LA CREME
Fux sto 090429
Stig Hansson
Nummerettavägen 3
245 45 Staffanstorp
Midyan (USA)
Swedish Shave (FR), fux 1998
Shavya (GB)
Danehill Dancer (IRE)
Rue d’Alsace (GB), br 2002
Dim Ofan (GB), 1996
070-522 00 03
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Shavian (GB)
Stormy Scene (IRE)
Danehill (USA)
Mira Adonde (IRE)
Petong (GB)
Wilsonic (GB), 1989
1. mor
RUE D’ALSACE (GB), 3 segr, plac 9 ggr, 587.578 kr, Norsk Oaks, Sommarstoet, 2a Mumm Cordon
Rouge Cup Sierstorpff Rennen, Hamburg, L, Vinterfavoriternas Pris, Amacitalöpn, 4e Malmö Stads
Pris, Svealandlöpn, 5e i Gr2-lopp i Baden-Baden som 2-åring 2004, FT85, mor till ett tidigare föl;
Cabriolet, 2008 h e Domedriver (IRE), i träning hos Katharina Stenefeldt, Jägersro
Creme De La Creme, se ovan
2. mor
DIM OFAN (GB), 3 wins at 2 and 4 years and £13,216; dam of three winners from 4 runners and 7
foals;
RUE D’ALSACE (GB), see above.
RUE FLANDRINE (GB), 2 wins at 2 and 3 years in Denmark, 135.887 kr, FT73, broodmare
DARK MOMENT (GB), winner at 3 years, 2009.
She also has a yearling filly by Ivan Denisovich (IRE) and a filly foal by Vital Equine (IRE).
3. mor
WILSONIC (GB), by Damister, placed 6 times at 2 and 4 years; dam of four winners from 6 runners
and 8 foals of racing age vizWILDERBROOK HAL (GB), 7 wins at 3 to 5 years, 2005 in Greece and £35,583.
HEATHYARDS SHEIK (GB), 4 wins at 3 years and £8,854; also placed once in Macau.
DIM OFAN (GB), see above
FIRST STEPS (IRE), 4 wins; dam of two winners, SECOND STEP and SWEDISH STEP
The next dam CAPE CHESTNUT (GB), by Bustino (GB), winner at 3 years and placed 3 times; dam of
seven winners from 10 runners and 10 foals of racing age includingDAZZLING HEIGHTS, 4 wins at 2 to 4 years at home and in France and £23,910 inc. Prix Panacee, Toulouse, L.; dam of winners inc.,
KIMBRIDGE KNIGHT (IRE), 12 wins at home, in Malaysia and in Singapore and £485,212
inc. Singapore Derby, Singapore, L., Tunku Gold Cup, Selangor, L. (twice) and Perak
Derby, Perak, L., 3rd Sandown Cup, Sandown, Gr2.
MAURI MOON (GB), 4 wins at 2 to 4 years and £53,836 inc. Oak Tree S., Goodwood, L.;
dam of KIWI MOON (GB), winner at 2 years, 2008.
Pacific Grove (GB), 3 wins at 2 years and £39,754 2nd Newgate Stud Radley S., Newbury,
L.; dam of MOKABRA (IRE), 3 wins at 2 years at home and in Germany and £64,078
inc. Maurice Lacroix-Trophy, Baden-Baden, Gr2.
Green Bonnet (IRE), placed once at 3 years in France; dam of SEA LAND (FR), 2 wins at 3 and
5 years, 2009, and MIRAMIX (FR), winner at 3 years, 2008 in France.
Moogie, 2 wins at 2 years 2nd Venus Fillies S., Kempton Park, L. and 4th Coronation S., Royal
Ascot, Gr1; also 3rd Prix Chloe, Evry, Gr3; dam of winners inc.,
CATWALK (GB), winner at 2 years, Sweet Solera S., Newmarket, L.
LEASE LEND (GB), 2 wins in N.H. Flat Races at 3 and 4 years, 2007; 2 wins over hurdles at 4
and 5 years, 2008 and placed 5 times over fences at 5 years, 2008.
MOOD SWINGS (IRE), winner at 2 years; also placed once at 3 years in U.A.E.; dam of GRAND
DUCAL (IRE), 2 wins at 2-3 years, 2009 and £69,838, Airlie Stud Gallinule S, Curragh, Gr3,
84
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
56 JIMMY MACK
Fux hingst 090425
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Deputy Minister (CAN)
Delta Downs (GB), br 1990
Ruthless Rose (USA), 1985
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Vice Regent (USA)
Mint Copy (USA)
Conquistador Cielo (USA)
Unfurled (USA), 1974
1. mor
DELTA DOWNS (GB), vinnare i England som 2-åring, mor till fem vinnare av 6 startande och totalt
8 avkommor i startbar ålder,
Crown of Creation, 2006 v e Eishin Dunkirk (USA), vinnare och plac 7 ggr, 225.700 kr, 2e SFAF/
SÅEF:s Auktionslöpn, FT77
MEKONG, -04 h e Diaghlyphard (USA), 7 segr, plac 4 ggr, 289.366 kr, Norsk Rikstoto Mile Cup,
3e Norsk Rikstoto Stayer Cup, FT75, Championtäcke 2008 Övrevoll
STATE, -98 s e Spectacular Tide (USA), 4 segr, plac 14 ggr, 418.250 kr inkl bonus, FT79
SOUL SACRIFICE, -01 h e Diaghlyphard (USA), vinnare, plac 3 ggr, 54.940 kr, FT78
ASUNCION, -05 s e Most Welcome (GB), vinnare och plac, 93.200 kr, FT72
Jimmy Mack, se ovan
2. mor
Ruthless Rose (USA), sister to SHAADI, dam of six winners from 8 foals, 7 of racing age, inclREGAL ROSE (f. by Danehill), unbeaten in 2 wins at 2, incl Cheverley Park S, Gr1.
GENERALIST, (c. by Danehill), winner, £998,089, Kinko Sho, Gr2, Nikkan Sports Shinzan Kinen,
Gr3, and Australia H, (Japanese record 10fT). 3rd Asahai Sansai S, Gr1, sire in Japan.
MASCHIKANE SIRUYAKIMI, (c. by Green Desert), 5 wins in Japan, £214,153, a $427.000 yearling
at Tattersalls 1996.
DELTA DOWNS, (f. by Deputy Minister), see above
SOCIETY ROSE, (f. by Saddler´s Hall), winner in 2 starts at 2.
Polisonne, (f. by Polish Precedent), placed.
Regency Rose, (f by Danehill), unraced, dam of a winner
REGIONAL COUNSEL, (c by Medician), winner, Anglesey Stakes, Gr3, 2006
3. mor
UNFURLED (USA), by Hoist the Flag (USA), winner at 2, dam of nine winners, incl SHAADI (c. by Danzig), 5 wins in 7 starts, $452,583, winner, Coolmore Irish 2000 Guineas,
Gr1, St. James Palace S, Gr1, Craven S, Gr3; Sire in Japan.
PLEASURE CAY (f. by Foolish Pleasure). 9 wins, $380,599. Bed O´Roses H, Gr3, Barbara Fritche
H, Gr3, Viorginia Belle S, L, Rancho Bernardo H, L, 2nd Vagrancy H, Gr3, A Gleam H, L
Svarga (f. by Raja Baba). 5 wins, $114.916, incl 3rd Violet H, Gr3, etc, dam of four winners
from 4 foals, 4 to race, incl Miss Quote, 3rd Pretty Polly Drummond S, L.
UNBAISED, ( f by Foolish Pleasure), winner at 3 in England, dam of six winners from 8 foals, 7
to race,
XANNAX, (c. by The Minstrel), 4 wins in N.A. and France, 3 to 6.
RAAWIYEH, (f. by Raja Baba), winner 2 to 5, dam of three winners from 4 foals, 3 to race,
UNFORETOLD, (f. by Foolish Pleasure). In N.A, 3 wins at 3 to 4, dam of three winners from 6
foals, 5 to race,
NORTHERN ATHLETE (JPN), (c. by Northern Taste), 3rd Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen, Jpn
MONOPRINT, (f. by Conquistador Cielo). 2 wins in N.A. at 3, dam of two winners from 3 foals,
2 to race, incl BRUSH OVER, 6 wins incl Conniver H, L, and Brushed On, 2 wins, 2nd
Gravesand H, Gr3, 3rd Bold Ruler S, L, Sugar Bowl H.
85
Anmäld till BT11-13
www.brantshammar.se
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
57 RIVA DEL SOLE
Brunt sto 090420
Lyphard (USA)
Funambule (USA), fux 1987
Sonoma (FR)
Inchinor (GB)
River Aln (GB), br 1998
Play With Me (IRE), 1990
018-38 11 25
070-628 11 25
Northern Dancer (CAN)
Goofed (USA)
Habitat (USA)
Satu (GB)
Ahonoora (GB)
Inchmurrin (IRE)
Alzao (USA)
Strike it Rich (FR), 1979
1. mor
RIVER ALN (GB), 7 segr, plac 11 ggr, 955.690 kr, Lanwades Stud S, Peugeot Pokallöp, 2a Norsk Oaks,
Norsk 1000 Guineas, Juvenile Fillies, 3e Lanwades Stud S, Meridian Stutteri Hoppelöp, Klaveness Minnelöp,
L, 4e Lanwades Stud S, Jockeyklubbens Avelslöpn, Scandinavia Cup, 5e Klaveness Minnelöp, L, Scandinavia
Cup, FT87. Helsyster till SHAWDON (GB); mor till tre startande av 4 avkommor i startbar ålder;
Steel Attraction, 2006 h e Slickly (FR), plac, 25.600 kr, FT64
Steel River, 2005 s e Zilzal (USA), startat 9 ggr, 2.500 kr, FT62
Rivieran, 2007 s e Most Welcome (GB), endast startat en gång, död som 3-åring
Rioja, 2008 s e Sharp Matt (GB), i träning hos Roy Arne Kvisla, Täby
Riva Del Sole, se ovan
2. mor
PLAY WITH ME (IRE), winner; dam of seven winners from 9 runners and 12 foals inc,
CROW WOOD (GB) (g. by Halling (USA), 10 wins, £231,233, 7 wins; also 3 wins over hurdles,
2006 inc. Elite Hurrdle, Wincanton, Gr2.
SHAWDON (GB) (c. by Inchinor (GB), Champion 3yr old in Scandinavia in 1998, 11 wins at
home, in Austria, in Germany and in Norway and £174,476 inc. Silberne Peitsche, Gelsenkirchen-Horst, L, Weser Report Sprint Cup, Bremen, L, Preis der Pferdeanzeigers, Hannover,
L, Kolner Fruhjahrs Sprint-Preis, Cologne, L. (twice) and Polar Million Cup, Ovrevoll, L, 3rd
Premio Chiusura, Milan, Gr3 and Lambada Taby Open Sprint Championship, Taby, Gr3, sire
LINCOLN DEAN (GB), 2 wins at 3 and 5 years and £14,111.
PANTHER FARNESE (GB), 2 wins at 4 years, 2006 in France and £7750.
SIR ROBINSON (ITY), winner at 3 years, 2008 in Italy.
LADY FROM LUCCA (GB), winner at 3 years in Germany; dam of a winner,
LET GO (GER), winner, 2006 in France and in Germany; also winner over jumps, 2007.
Suerte (GB), ran; dam of a winner,
LOS GIGANTES (FR), 2 wins at 2 years, 2008 in France and £19,559.
3. mor
STRIKE IT RICH (FR), by Rheingold (IRE), 2 wins; dam of eight winners from 13 runners and 13 foals
LADY BENTLEY, 3 wins at 2 and 3 years at home and in Italy and £100,344 inc. Oaks d’Italia,
Milan, Gr1, 2nd G.P. del Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1; dam of four winners inc,
MARANIA (IRE), 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £26,556; dam of BATISTA BOMB (IRE),
3 wins at 2 to 4 years, 2007 in Italy and £39,931.
Green Bentley (IRE), placed 5 times at 2 years and £5240; dam of Mr Almutafak (IRE), 3
wins at 3 years, 2006 in Italy and £7949; also 3rd Premio Giulio Caccia Hurdle, Milan, L,
Miss Gabriella (IRE), 2 wins at 2 and 3 years, 2007 in Italy; also 3rd Premio Ezio Vanoni
Steeplechase, Merano, Gr3.
TARAS EMPEROR (IRE), 6 wins at 2 to 4 years and £35,156 inc. Credit Suisse First Boston National S, Sandown Park, L.
BRIGAND (IRE), 5 wins, £31,153, winner at 3 years; also 4 wins in U.A.E.
RICH NEPHEW, 4 wins, £14,353, winner at 3 years; also 3 wins over hurdles at 4 and 5 years
and £8008 and placed 11 times over fences and £5102.
MACARONI GOLD (IRE), 4 wins at 3, 4 and 6 years, 2006 and £17,833.
86
Åringen är född och uppvuxen på Rävdansens Stuteri, Ärla
Anmäld till BT11-13, BC13
Helena Mansén
[email protected]
Klasrovägen 39 A
08-96 05 47
191 49 Sollentuna
070-924 79 98
58 DIABLESSE
Fux sto 090218
Be My Guest (USA)
Most Welcome (GB), fux 1984
Topsy (GB)
Prince of Birds (USA)
Little Fairy, br 2002
Jour Ferie (IRE), 1993
Northern Dancer (CAN)
What A Treat (USA)
Habitat (USA)
Furioso (GB)
Storm Bird (CAN)
Special Key (USA)
Taufan (USA)
Snowfields (USA), 1988
1. mor
Little Fairy, ran 9 times, 4.500 kr, FT66, dam of one previous foal;
Concorde, 2007 g by Most Welcome (GB), placed, 22.200 kr
Diablesse, see above
2. mor
JOUR FERIE (IRE), 2 wins at 3 years in France, 198.720 kr, and placed 4 times in France and once in
Sweden, FT79; dam of one winner from 3 runners and 4 foals;
RAIKKONEN (IRE), g by Lake Coniston (IRE), 5 wins, £65,406, 3 wins at 3 to 5 years and
£21,387 and placed 4 times; also 2 wins over hurdles at 4 years and £44,019 inc. Woodlands
Park Brown Lad H. Hurdle, Naas, Gr3, placed 10 times inc. 2nd Tote Ireland Anniversary H.
Hurdle, Punchestown, L.
Won’t Care Today (IRE), placed twice at 3 years in Sweden.
Little Fairy (SWE), see above.
3. mor
SNOWFIELDS (USA), winner at 2 years in France and £13,222 and placed 5 times; dam of one winner from 1 runner and 1 foal;
Jour Ferie (IRE), see above.
The next dam Tundra Goose, 3 wins, £22,132, 2 wins at 2 and 3 years and £9771 and placed once,
3rd Rochford Thompson Newbury S, Newbury, L.; also winner at 4 years in U.S.A. and £12,361 and
placed once; dam of four winners from 7 runners and 7 foals inc,
Polar Wind (GB), 5 wins, £24,755, 3 wins at 3 years and £13,071 and placed 4 times inc. 3rd
Leopardstown 2000 Guineas Trial, Leopardstown, L.; also 2 wins at 4 years in U.A.E. and
£11,684 and placed 4 times.
ICY TUNDRA (GB), 2 wins at 2 and 3 years and £14,272, placed 6 times; dam of two winners and
grandam of ONE OF THREE (IRE), winner at 4 years, 2010 and £7350 and placed 3 times.
Mechilie (GB), placed once at 3 years; dam of two winners,
SUPER ROSS (IRE), 4 wins over hurdles at 6 years, 2009 and £11,567 and placed 7 times.
SHEPPERTON (IRE), 3 wins at 2 and 3 years, 2009 in Italy and £24,882 and placed 15 times.
The next dam GOOSIE (USA), 3 wins at 3 years inc. Cornelscourt S, Leopardstown, L.; dam of nine
winners from 10 runners and 11 foals inc,
GREAT BOSS, 9 wins at 3, 4 and 6 years in Italy and £73,898 inc. Premio Lazio, Rome, Gr3, Premio
Roma Vecchia, Gr3, Premio Aldo Ricchi, L, Premio Ezio Vanoni, L. and Premio Villa Borghese, L,
placed 9 times inc. 2nd Premio Campidoglio, L, Premio Niccolo dell’Arca, L, 3rd Premio Presidente
della Repubblica, Gr1, Premio Pietro Palmieri, L. and 4th Premio Principe Amedeo, Gr2; sire.
Camisado, 2 wins at 3 years and £9502 and placed twice inc. 3rd Pacemaker International
Whitehall S, Phoenix Park, Gr3.
Tundra Goose, see above.
Lohengrin, 6 wins, £13,808, 4 wins at 2, 3 and 5 years and £11,588 and placed 5 times; also
placed 3rd Grand Prix de Bruxelles, Groenendael, L.; also 2 wins over hurdles.
GOOSIE-GANTLET, winner at 3 years and placed 3 times; dam of eight winners inc ULLA LAING,
3 wins at 2 years and £13,548 inc Firth of Clyde S, Ayr, L, placed twice inc 3rd Rockfel S, L.
87
Anmäld till BT11-13
59 SWE00000543
Fux sto 090410
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Night Shift (USA)
Safarinight (IRE), br 2003
Selous (IRE), 1996
08-512 416 12
070-757 78 76
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Ciboulette (USA)
Second Set (IRE)
Talama (FR), 1987
1. mor
Safarinight, placed 4 times, 46.900 kr, FT67, dam of (first foal):
SWE00000543, see above
2. mor
SELOUS (IRE), 4 wins, 461.250 kr; 3 wins at 2 and 3 years in Sweden and £34,390 and placed 6
times; Svenskt St Leger, 3rd Vinterfavoriternas Pris, 4th Dianalöpn, FT83, also winner over jumps at 4
years in Switzerland, dam of one winner from 4 runners and 4 foals of racing age inc:
Carrousel, -05 g by Spinning World (USA), winner and placed 5 times, 344.345 kr, 2nd in SM
för 2-åriga hästar, 3rd Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 4th Svenskt St Leger, 5th Vinterfavoriternas Pris, FT80
Welcome Back, 2008 c by Fasliyev (USA), placed twice in 5 starts at 2, 2010, 22.800 kr
Safarinight, see above
Selous Dancer, 2006 f by Funambule (USA), only ran twice
3. mor
Talama (FR) by Shakapour (IRE), winner at 3 years in France and 104.000 FF and placed once, 3rd
Prix de Thiberville, Deauville, L; dam of four winners,
SELOUS (IRE), see above
TAKU (IRE), placed once at 2 years; also 5 wins at 4 and 5 years in U.A.E. and £15,152.
TALAMA LADY (IRE), 3 wins, £9621, 2 wins in N.H. Flat Races at 4 years; also winner over hurdles, 2004 and £6065 and placed twice.
PENNE DANCER (IRE), 2 wins, £7777, winner at 2 years and placed 3 times; also winner at 4
years in U.S.A.
The next dam TALOSCA (FR) by Abdos (FR), 2 wins in France and placed 6 times; also placed once
over jumps in France; dam of two winners,
Talama (FR), see above.
TAZIYR (FR), 9 wins, 7 wins in France and 409,200 fr. and placed 31 times; also 2 wins over
jumps in France.
Timoro (FR), placed 3 times over jumps in France.
Tazmaan (FR), placed once in France.
Tapalana (FR), placed once in France.
Tamarisca (FR), ran on the flat in France; dam of seven winners,
MILORD (IND), winner in India.
CHESTNUT WHISPER (IND), winner in India.
MASTERPIECE (IND), winner in India.
CALAMINT (IND), winner in India.
KEEP BATTLING (IND), winner in India.
MILADY (IND), winner in India.
FAIR AND FANCY (IND), winner in India.
The next dam TALICA, 2 wins in France; dam of a winner,
TALOSCA (FR), see above.
Lystra, unraced; dam of two winners inc LYSAN (FR), winner in France; also winner over jumps
in France, and ABALDA (FR), winner in Morocco.
88
[email protected]
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
60 SWE00000628
Mörkbrun hingst 090510
Kris S (USA)
Lucky Story (USA), 2001
Spring Flight (USA)
Thatching (IRE)
Double Top (IRE), mbr 1995
Top Call (GB), 1976
0227-201 33
0702-81 10 48
Roberto (USA)
Sharp Queen (USA)
Miswaki (USA)
Coco La Investment (USA)
Thatch (USA)
Abella (GB)
High Top (IRE)
Last Call (GB), 1964
1. mor
Double Top (IRE), unraced; Own sister to COPING; dam of two winners from 5 rnrs and 8 pr foals;
SECOND INTEREST (GB), 1999 f by Hamas (IRE), 5 wins at 3, 5 and 6 years in Denmark and Sweden and £12,770 and placed 22 times.
ASPASSOCONDAISY (GB), 2000 f by Perugino (USA), 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £7213
and placed 7 times.
Top Place (GB), 2001 f by Compton Place (GB), placed once at 4 years, broodmare.
Igneous (GB), 2006 g by Lucky Story (USA), placed once at 2 years, 2008.
Ellemental (GB), 2008 f by Elnadim (USA), unraced to date.
She also has a 6-y-o mare by Kyllachy (GB).
2. mor
TOP CALL (GB), 2 wins at 2 years; dam of seven winners from 7 runners and 12 foals;
COPING (c by Thatching), 11 wins at 2 to 6 years at home and in Italy and £78.602 inc Premio
Fiume, Milan, L, 4th Premio Cascine, Firenze, Gr3.
CALL-TO-ACCOUNT (c by Grundy), 9 wins at 3 to 5 years in British West Indies and £48.489
inc Carib Beer Trinidad Turf Club Cup, Queen’s Park, L, President’s Cup, Queen’s Park, L,
President’s Easter Trophy, Union Park, L, Regent Stores Classic, Santa Rosa Park, L, and Santa
Rosa Trophy, L.
Tom Guinn (c by Niniski (USA), 22 wins in Austria, in West Germany and in Italy and £221.606,
3rd Premio Libero Perlini, Naples, L (twice).
Kasikci (GB) (f by Petoski), winner at 2 years and £8410 3rd Sweet Solera S, Newmarket, L.
Salazie (f by Ile de Bourbon (USA), winner at 2 years; also 2nd Premio Andreina, Pisa, L; dam of
six winners inc SENSAZIONE (GB), 5 wins at 2 and 3 years in Italy and £104.749 inc Premio
Novella, Milan, L, Premio Royal Mares, Turin, L, and Premio Vittorio Crespi, Milan, L. 2nd
Premio Dormello, Milan, Gr3; dam of QUEEN SENSAZIONE (IRE), 3 wins at 2 and 3 years,
2009 in Italy and £54.312 inc Premio Baggio, Milan, L. Sensazione World (IRE), 6 wins at 2
to 4 years, 2009 in Italy and £63.561 2nd Premio Nogara, Milan, L. 3rd Criterium Femminile,
Rome, L. and Premio Seregno, Milan, L.; grandam of FAIR NASHWAN (GB), Champion
older mare in Italy in 2006, 6 wins at 3 and 4 years in Italy and £166.685 inc Premio
Federico Tesio, Milan, Gr3, 2nd GP del Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1 and 3rd Oaks
d’Italia, Milan, Gr1, FAIRY EFISIO (GB), 2 wins at 3 years, 2008 in Italy and £44.928 inc
Premio Seregno, Milan, L. 3rd P Emirates Airline Regina Elena-1000 Gns, Rome, Gr3.
SOFT CALL (GB), Champion 3yr old filly in Austria in 1991, Champion older mare in Slovak
Republic in 1993, 10 wins, £34.066, winner at 2 years; also 9 wins at 3 to 5 years in Austria and in Czech Republic and £31,324; dam of three winners
CALL THE BIRD (IRE), winner at 3 years in Italy.
3. mor
LAST CALL (GB), winner at 3 years; dam of seven winners from 10 runners and 12 foals;
ACHIEVED, Champion 2yr old in Ireland in 1981, 4 wins at 2 and 3 years and £60.007 inc
Gallaghouse Phoenix S, Phoenix Park, Gr1, 3rd Sussex S, Goodwood, Gr1; sire.
FINAL STRAW, 5 wins at 2 and 3 years and £116.545 inc Laurent Perrier Champagne S, Doncaster, Gr2, 2nd Sussex S, Goodwood, Gr1, Prix Jacques Le Marois, Deauville, Gr1, and 3rd
Airlie Coolmore Irish 2000 Guineas, Curragh, Gr1; sire.
89
Åringen född och uppfödd hos Eva Isacsson Sjunnesson, Brottby
61 EASY COME EASY GO
Mörkbrunt sto 090604
(den)
Anmäld till BT11-13, BP12
Nils Petter Gill/Stall Bonne Nuit
Ovre Båstad Gård
+ 47 22 36 56 00
N-1387 Asker, Norge + 47 91 70 49 79
Diaghlyphard (USA)
Songline, br 1993
Princess Persian (IRE)
Thunder Gulch (USA)
Point Taken (NOR), fux 2001
Top Cat (FR), 1993
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Persian Bold (IRE)
Blue Parrot (FR)
Gulch (USA)
Line of Thunder (USA)
Be My Chief (USA)
Pussy Foot (GB), 1986
1. mor
POINT TAKEN (NOR), 2 wins at 3 and 4 years in Norway and £22,259 and placed 10 times, Derby
Milen, 2nd Norsk Rikstoto Grand Prix, 3rd Altamiralöpn, 4th Övrevoll Mile Cup, Norsk Mesterskap 3-år
og eldre, FT79; dam of one winner from 2 runners and 2 previous foals;
HOLLY GOLIGHTLY (SWE), 2007 f by Most Welcome (GB), 3 wins at 2 and 3 years, 2010 in
Norway and in Sweden and 740.295 SEK and placed 4 times, won Breeders’ Trophy Classic,
3rd Skandinavisk Mesterskap 3-årige, 4th Breeders’ Trophy Mile, FT80.
Mikkelangelo (SWE), 2008 g by Most Welcome (GB), ran twice at 2, 2010, 6.718 SEK
Easy Come Easy Go (den), see above.
2. mor
TOP CAT (FR), 11 wins, £66,458, 2 wins at 2 years and £14,855 and placed 3 times; also 9 wins at
3 to 6 years in Canada, in Norway and in Sweden and £51,603, Norweigan 1000 Guineas, Bloomers’
Vase, Scandinavia Cup, 2nd Scandinavia Cup (twice), 3rd Rosengårdlöpn, 4th Bloomers’ Vase, Torvald
og Morten Klaveness Memorial, FT88; dam of two winners from 4 runners and 5 foals;
POINT TAKEN (NOR), see above.
LLORET DE MAR (NOR), 3 wins at 3 years in Norway and £33,298 and placed 11 times, won
Skandinavisk Mesterskap for 3-åringer, FT77
Pannacotta (DEN), placed 3 times at 2 years, 2009 in Norway and in Sweden, 4th Götalandlöpn
Check That Cat (NOR), 2004 c by Chequer (USA), placed once at 2 years in Norway, dead at 2
Cat Wind (DEN), 2008 f by Final Appearance (IRE), in training with Peter Jardby, Trelleborg
3. mor
PUSSY FOOT (GB), 3 wins at 3 years and £14,626 and placed 10 times; dam of four winners from
7 runners and 8 foals;
TOP CAT (FR), see above.
PLENTYMORE (GB), 5 wins at 3 to 5 years in Germany and £29,769 and placed 9 times.
ANSTAND (GB), 5 wins at 3 and 6 years and £20,634 and placed 6 times.
MORE IBSON (IRE), winner at 2 years in Sweden.
The next dam CATS, placed once at 2 years; dam of seven winners from 8 runners and 13 foals;
CATAINER (NZ), 11 wins in Australia and £147,593 inc. Schweppes Cup, Caulfield, L, Fantastic
Flowers Zeditave S, Caulfield, L. and KPMG H, Morphettville, L, placed 12 times inc. 2nd
Safeway Bletchingly S, Caulfield, Gr3, Sir John Monash S, Caulfield, L. and 3rd Japan Racing
Association Autumn S, Sandown, Gr3.
Coup Taine (NZ), 5 wins in New Zealand placed 3rd Ray Coupland S, Ashburton, L.
CLEVER CLAN (NZ), 11 wins in Australia and in Macau and £168,140 and placed 21 times.
KIDD (NZ), 6 wins at 4 to 6 years in Australia, in New Zealand and in Singapore and £76,647 and
placed 8 times.
ACTION SHOT (NZ), 3 wins at 2, 4 and 6 years in Australia and £80,475 and placed 16 times.
PUSSY FOOT (GB), see above.
DANCING CATS (NZ), 3 wins at 2 and 3 years in Australia and £11,137 and placed 8 times.
Lady Fergie (NZ), unraced; dam of winners inc,
FERCERTAIN (NZ), won ZM Thompson H, Trentham, Gr3, 3rd Anniversary H, Trentham, L.
90
Anmäld till BT11-13
[email protected]
62 SUSINA
Brunt sto 090415
Wiola o Conny Mobeck/Stall CW
Hårstastugan, Runtuna 0155-24 15 33
611 93 Nyköping
0704-29 88 05
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Batshoof (IRE)
Suzie-Q (GB), br 1996
Veuve (GB), 1992
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Sadler’s Wells (USA)
Steel Habit (IRE)
Tirol (GB)
Clicquot (IRE), 1977
1. mor
SUZIE-Q (GB), vinnare, plac 2 ggr, 40.700 kr, FT67, mor till tre vinnare av 5 startande och totalt 5
avkommor i startbar ålder;
PEGGY SUE, 2006 s e El Gran Lode (ARG), 5 segr och plac 7 ggr, 390.850 kr, 4e Adalöpn, Melmaclöpn, FT76
MINI COOPER, 2002 v e Desert Sport (FR), 4 segr, plac 10 ggr, 235.400 kr, FT66
BROOKVILLE, 2003 v e Melmac, 4 segr, plac 12 ggr, 232.650 kr, FT60
El Camino, 2005 h e El Gran Lode (ARG), plac 2 ggr, 39.700 kr, FT69
Gasoline, 2007 s e El Gran Lode (ARG), startat 4 ggr som 3-åring 2010, FT61
Susina, se ovan
2. mor
Veuve (GB), unraced; dam of four winners from 5 runners and 8 foals inc
GLITTER AND GLORY (GB), placed 7 times at 3 to 5 years, 2004; also winner over hurdles, 2004.
DESTINATION (GB), winner at 4 years and £7123.
MIND OVER MATTER (GB), winner at 4 years; also placed 4 times over hurdles.
SUZIE-Q (GB), see above
3. mor
CLICQUOT (IRE) e Bold Lad (IRE), 4 wins at 2 and 3 years and £5733; dam of five winners inc,
PREMIERE CUVEE, Champion Older Mare in Germany in 1986, 3 wins at home and in West
Germany inc Goldene Peitsche, Baden-Baden, Gr3; dam of six winners inc,
SHE BAT (GB), 6 wins inc Premio Bagutta - Memorial Sergio Cumani, Milan, Gr3; dam of
SHE BREEZE (GB), 4 wins at 3 and 4 years, 2004 inc Premio Roberto Baldassarri, Rome,
L, 2nd Premio Carlo Chiesa, Rome, Gr3, She Basic (IRE), winner, 2005, 3rd P.Regina
Elena-Gioco Lotto -1000 Guineas, Rome, Gr2.
CASK (GB), 4 wins at 3 and 4 years at home and in USA inc Ritz Club Fern Hill Rated H,
Ascot, L; dam of JARDIN BLEU (GB), 4 wins, 2006 in France.
FIZZED (GB), 4 wins inc Fern Hill Rated H, Ascot, L, 2nd P. d’Astarte, Deauville, Gr2.
SIBERIAN STORM (GB), 5 wins at 4 to 6 years in USA and £8067.
Zayala (GB), unraced; dam of two winners inc,
Zaya (GER), winner at 2 years, 2007 in Germany 3rd Grosser Preis der HTP Cup, L.
The next dam EFFERVESCENCE II, 2 wins at 3 years in France; dam of seven winners inc,
EL FAMOSO (GB), 3 wins in France inc Prix de la Ville de Trouville, Deauville, L; sire in Sweden
and Denmark (SIR CHARLES (DEN), Sv Derby Trial, PRADO (SWE), Sv Uppfödn löpn)
BABYCHAM SPARKLE, 2 wins at 2 years; dam of six winners inc,
DEEP FINESSE (GB), 4 wins at 2 and 3 years at home and in France inc Palace House S,
Newmarket, Gr3, 3rd Flying Childers S, Doncaster, Gr2.
NUMBER ELEVEN, winner at 3 years; dam of INDIAN JOCKEY (GB), 20 wins, £88,690, 3
wins at 3 and 4 years; also 8 wins over hurdles at 3 to 6 years and 9 wins over fences
inc United House Construction H. Chase, Ascot, L.
CHAMPAGNE GIRL (GB), winner at 2 years; dam of HALMAHERA (IRE), 9 wins and
£302,432 inc Wilmott Dixon Cornwallis S, Ascot, Gr3, Profiteer (IRE), winner at 4 years
and £6493; also 14 wins, 2006 in Italy and £34,710.
91
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
63 ASTRUD
Brunt sto 090218
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Funambule (USA)
Word In Spanish, br 2001
Rotherfield Park (IRE), 1992
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Lyphard (USA)
Sonoma (FR)
High Estate (GB)
Alriyaah (GB), 1987
1. mor
Word in Spanish, 2 segr, plac 3 ggr, 142.308 kr, 2a Skandinavisk Mesterskap för 3-åringar, FT75,
mor till en vinnare av 1 startande och 1 tidigare föl;
CALIENTE, 2007 s e Most Welcome (GB), vinnare, plac 7 ggr på 12 starter, 215.104 kr, 4e Skandinavisk Mesterskap for 3-åringer, 5e Breeders’ Trophy Juvenile, FT73
Astrud, se ovan
2. mor
ROTHERFIELD PARK (IRE), vinnare som 2-åring och plac 7 ggr, Silver Birch Stakes (AW), Wolverhampton, mor till tre vinnare av 3 startande och totalt 3 avkommor,
Word in Spanish, se ovan
JAPAN, 2000 v e Caerwent (IRE), 7 segr, plac 6 ggr, 309.110 kr, FT74
MISS SUDDENLY, 1999 s e Ali-Royal (IRE), 3 segr, plac, 72.550 kr, FT78
3. mor
ALRIYAAH (GB) e Shareef Dancer (USA), winner at 2 years and placed once; dam of seven winners
from 9 runners and 12 foals inc,
CATZ (IRE), 4 wins at 3 to 5 years at home and in USA and £104,876 inc Glendale H, Turf Paradise, dam of a winner.
ALEKHINE (IRE), 2 wins at 2 and 5 years, 2006 and £13,519 and placed 7 times; also placed
twice over hurdles at 4 years.
CONWY LODGE (IRE), 2 wins at 2 years and £10,594 and placed once.
JAYELLE (IRE), 2 wins at 4 years, 2008 in Greece and £9466 and placed once.
MAGIC STAR (IRE), winner at 3 years and £8435 and placed once, broodmare.
MIRANI (IRE), winner at 3 years; dam of two winners,
KRISTAKI (GB), 5 wins at 2, 4 and 5 years in Greece and £27,909 and placed twice.
CALVI (GB), 3 wins at 3 years in Greece and £17,446.
The next dam SHARPINA, unraced; dam of six winners from 8 runners and 10 foals inc,
Special Star (GB), 19 wins at 2 to 6 years in Italy, £186,608, placed 26 times inc 2nd Premio
Federico Tesio, Milan, Gr3, Gran Premio UNIRE Limited H, Naples, L.
ERTLON (GB), 6 wins and £51,313 and placed 34 times.
MINAMINO HORUZANTO (GB), 2 wins at 3 and 5 years in Japan, £91,477, placed 7 times.
PADDY EGAN, 2 wins at 2 and 3 years and £7176 and placed twice.
GLAMOUR GAME (GB), 2 wins, £8123, winner at 3 years and placed 4 times; also winner over
hurdles at 4 years and placed 3 times; dam of two winners inc,
SIR HARRY ORMESHER (GB), winner of a N.H. Flat Race at 4 years, 2007; also 2 wins over
hurdles at 4 and 5 years, 2008 and £18,755 and placed twice.
The next dam REGAL SPLENDOUR, winner at 3 years; dam of four winners from 5 runrs and 7 foals
SORAYAH, 7 wins at 2 to 5 years at home and in USA and £95,348 inc Q,Saratoga, 4th Black Helen
H, Hialeah Park, Gr2 and Sheepshead Bay H, Belmont Park, Gr2; dam of five winners inc SUPERCAL (GB), 4 wins at 2 and 3 years and £73,625 inc Milcars Chartwell S, Lingfield Park, L, 3rd
Prix d’Astarte, Deauville, Gr2; dam of SUPERJET (IRE), winner at 3 years and £9999; also winner
over hurdles at 4 years,£8846, CALTRA PRINCESS (IRE), winner at 3 years and £6719.
92
64 SWE00000544
Brun hingst 090417
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Nureyev (USA)
Peintre Celebre (USA), 1994
Peinture Bleue (USA)
Diaghlyphard (USA)
Di’s Pearl, br 1992
Emerald Heroine (FR), 1983
08-512 416 12
070-757 78 76
Northern Dancer (CAN)
Special (USA)
Alydar (USA)
Petroleuse (IRE)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Rabdan (GB)
Bold Green (USA), 1978
1. mor
Di’s Pearl, plac, 36.300 kr, mor till sju vinnare av 8 startande och totalt 8 föl i startbar ålder;
CHAMPOLLION, 2004 h e Dushyantor (USA), 3 segr och plac, 555.175 kr, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 4e Dansk Derby, Svenskt Derby Trial, Vinterfavoriternas Pris, FT80
Triple It, 1999 h e Namaqualand (USA), 6 segr och plac 3 ggr, 408.525 kr, 2e Svenskt Kriterium,
FT79
Easy Way, 2006 s e Medecis (GB), 3 segr och plac 3 ggr, 458.700 kr, 2e SM för 2-åriga hästar,
4e Svenskt Oaks, Scandinavian Classic Challenge, 6e Dianalöpn, FT79
DIAMONDSANDPEARLS (ire), 2003 s e Nicolotte (GB), 6 segr, plac 8 ggr, 289.347 kr, FT73
MIRRORVICE (ire), 1997 h e Malvernico (IRE), vinnare och plac 2 ggr på 4 st, 48.500 kr, FT74
SHEER PEARL, 2002 s e Shernazar (IRE), vinnare och plac 3 ggr på endast 4 st, 82.560 kr, FT76, mor till
två avkommor: Face Me, 2007 s e Mull of Kintyre (USA), plac i 2 starter som 3-åring 2010, 10.700
kr, FT65, och Fun Pearl, 2008 s e Funambule (USA), i träning hos R A Kvisla, kvalat 31/8
CHAPTERELEVEN, 2007 v e Most Welcome (GB), vinnare i debuten som 3-åring 2010, 60.000 kr,
FT70
2. mor
Emerald Heroine (FR), plac 3 ggr i Frankrike, mor till fem vinnare av 9 startande och 11 föl inkl:
EL VENEZOLANO, 1996 h e Malvernico (IRE), 3 segr, 214.000 kr, 3-års Mile i Norge (motsv
Sofierolöpn), FT80
Mangas Coloradas, 1995 h e Strong Statement (USA), vinnare som 2-åring i Norge, 85.000 kr,
3e Jydsk Derby, FT79
MAGICAL GEM, 1993 s e Magical Wonder (USA), 5 segr, 214.700 kr, 4e Sv Oaks, Dianalöpn,
FT78, mor till vinnare: Ditzinger’s Ruby, 2 segr, Dubbelpotten, 3e Stora Tvååringspriset,
FT78
ONTRAK, 1994 h e Diaghlyphard (USA), 2 segr och plac 2 ggr som 2-åring, 57.700 kr, FT75
RUBY QUEEN, 1988 s e Ti King, 2 segr och plac 4 ggr, FT63
Cala Mallorca, 1998 s e Magical Wonder (USA), plac 2 ggr på 4 st som 3-åring, FT72
3. mor
BOLD GREEN (USA), e Green Dancer (USA), 2 segr, 218.800 FF, Prix Coronation, L, 2a Pr de Cabourg, L, 3e Prix de la Vallee d’Auge, L, mor till nio vinnare av 11 startande och 12 avkommor i
startbar ålder, bl a
HEVER GOLF RANGER, vinnare i England, 4e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 205.945 kr
VILLA VERDE, 8 segr i Frankrike, varav 6 över hinder, mor till fyra vinnare
GOING CRAZY, 2 segr i Frankrike
PRIMA VERDE (GB), 2 segr och plac 2 ggr
Emerald Heroine (FR), se ovan
BOLD GREENs mor Boldmani e Bold Hour, 2 segr som 2- och 3-åring, 2a Silken Glider S, L, 4e Cheshire Oaks, Gr3, Curragh S, Gr3, mor till fem vinnare;
BOLD GREEN, se ovan
BOLD GOLD, 4 segr i Frankrike, vinnare i Italien
HIDDEN WARNING, vinnare som 2-åring, mor till vinnare;
UNAWARE, 2 segr i Sydafrika, Germiston November H, Gr1, Adm Challenge Cup, Gr2.
93
Anmäld till BT11-13
www.brantshammar.se
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
65 TWITTER
Brunt sto 090426
Lyphard (USA)
Funambule (USA), fux 1987
Sonoma (FR)
Strong Statement (USA)
Tua, br 1991
Tuya, 1977
018-38 11 25
070-628 11 25
Northern Dancer (CAN)
Goofed (USA)
Habitat (USA)
Satu (GB)
Czaravich (USA)
Siz Ziz Zit (USA)
Curacao
Tutti Frutti, 1960
1. mor
TUA, 3 segr, plac 12 ggr, 128.200 kr, FT67. Mor till en vinnare av 2 startande och 3 avkommor i
startbar ålder;
TIP TOP, 1999 v e Malvernico (IRE), 2 segr och plac 2 ggr på 7 starter, 89.250 kr, FT76
Tullan, 2006 s e Funambule (USA), endast startat en gång
Tulpan, 2007 s e Funambule (USA), ej startat, såld som ridhäst
Twitter, se ovan
2. mor
Tuya, ej startat. Mor till en vinnare av en startande och totalt 2 avkommor:
TUA, se ovan
Tough Statement, 1992 h e Strong Statement (USA), ej startat
3. mor
TUTTI FRUTTI, e Norse (GB), vinnare, mor till tre vinnare av 3 startande och totalt 14 avkommor
inkl TURF, 1966 h e Queen’s Proctor (GB), 13 segr
TURBO, 1967 v e Queen’s Proctor (GB), 2 segr
TUVA, 1969 s e Curacao, vinnare
Tuya, se ovan
Titicaca 1973 s e Curacao, ej startat, exp till Schweiz
Tussilago, 1978 s e Curacao, ej startat, mor till
Tuffe John, 1983 v e Long John (DEN), plac 4 ggr på 7 starter, FT67
Tussilong, 1986 v e Long John (DEN), plac 3 ggr på 7 starter, FT60
Nästa mor KORVETT e Marjolet (FR), 10 segr, Stockholms Stora Pris, mor till tre vinnare av 6 föl:
VEDETTE, 1962 s e Queen’s Proctor (GB), 11 segr, mor till vinnare:
DEMIS, 1974 v e Slabang, 12 segr, 4e Vinterfavoriternas Pris
ARTIST, 4 segr
TUTTI FRUTTI, se ovan
Nästa mor FAVOURITE MISS e Desiderio (FR), 2 segr, halvsyster till HERES, 4 segr, Svenskt Derby
1943, mor till vinnare:
KORVETT, se ovan
Kontakta
Kerstin Åker 070-371 60 56
Lars Lindh 070-557 87 07
Roger Nilsson 0708-11 49 14
94
Åringen är röntgad u a.
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
66 BINAMIX
Skimmel sto 090305
Nureyev (USA)
Binary File (USA), br 1998
Binary (GB)
Linamix (FR)
Gryngolette (GB), sk 2000
Imperial Scholar (IRE), 1994
Northern Dancer (CAN)
Special (USA)
Rainbow Quest (USA)
Balabina (USA)
Mendez (FR)
Lunadix (FR)
Royal Academy (USA)
Last Ball (IRE), 1988
1. mor
GRYNGOLETTE (GB), 4 wins, 454.135 kr; winner at 3 years in England and placed 4 times; also 3
wins at 4 and 5 years in Sweden and £29,637 and placed 10 times, Cinnamon Challenge, 2nd Jockeyklubbens Avelslopning, L, 3rd Erik O Steens Memorial, L, Lanwades Stud S, L, Coolmore Matchmaker S, L, 4th Peugeot Pokallöp, L, and Scandinavia Cup, L, Erik O Steens Memorial, L, 5th Lanwades
Stud S, L, Bloomers’ Vase, L, FT88; dam of one winner from 2 runners and 2 previous foals;
HALLÖJSA (DEN), 2008 c by Academy Award (IRE), winner of Skandinavisk Opdraetningslöb in
first and to date only start at 2, 2010, 103.305 kr
Dantolini (DEN), 2007 c by Bertolini (USA), placed 3 times at 2 and 3 years, 2010 in Denmark
and Sweden, 231.371 kr, 2nd Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 3rd Larch Aerespraemie, 4th
Dansk Kriterium, FT78
Binamix, see above.
2. mor
IMPERIAL SCHOLAR (IRE), placed 4 times at 2 and 3 years in just 6 starts; dam of two winners from
3 runners and 5 foals;
GRYNGOLETTE (GB), see above.
KOMOTO (GB), winner at 3 years; also placed 4 times over hurdles at 5 years.
3. mor
LAST BALL (IRE), unraced; dam of one winner from 3 runners and 6 foals;
LUCKY AHEAD (GB), winner at 3 years in Hong Kong and £23,795.
The next dam RACQUETTE, 2 wins at 3 years and £17,191 and $11,122, Azalea S, Phoenix Park, L.
and April Fillies’ S, Curragh, L, 3rd Irish Guinness Oaks, Curragh, Gr1; dam of nine winners from 11
runners and 15 foals inc,
GRAND CHELEM, 3 wins at 2 and 4 years in France and in U.S.A. and £34,833 inc. Prix La
Rochette, Longchamp, Gr3; sire.
EVENING KISS, 3 wins at 3 years in France and in Italy and £56,644 inc. Premio Bagutta - Memorial Sergio Cumani, Milan, Gr3; dam of five winners inc,
EPALO (GER), won Singapore Airlines International Cup, Singapore, Gr1, 2nd G.DallmayrPreis Bayerisches Zuchtrennen, Munich, Gr1, Man O’War S, Belmont Park, Gr1, 3rd
Premio Roma at The Races, Rome, Gr1 and Arlington Million S, Arlington Int, Gr1; sire.
ELOPA (GER), 4 wins at 3 and 4 years in France and in Germany and £119,022 inc. Prix
Corrida, Saint-Cloud, Gr2, 3rd Audi Pretty Polly S, Curragh, Gr1; dam of a winner:
WEDDING MARCH (IRE), winner at 2 years, 2009 in France and £28,281.
EVENING BREEZE (GER), won Nereide Rennen, Gelsenkirchen, L.; dam of EAGLE RISE
(IRE), Champion 2yr old in Germany in 2002, 8 wins at 2 to 5 years in Germany and
in Italy and £207,582 inc. Premio Ribot, Rome, Gr2, Grosser Europa Meile, Cologne, Gr2
and pferdewetten.de-Trophy, Cologne, Gr2; sire, EYE OF THE TIGER (GER), 5 wins at 3
to 5 years, 2010 in France and in Germany and £80,888 inc. Gerling Preis, Cologne, Gr2,
EVENSONG (GER), 4 wins at 3 years in France and in Germany and £37,817 inc. Prix
Solitude, Fontainebleau, L, ECHOES ROCK (GER), 3 wins at 3 and 4 years in France and
£112,428, Grand Prix de Compiegne, Compiegne, L, 2nd Prix La Force, Longchamp, Gr3.
95
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
[email protected]
67 EL GRAN MAGO
Brun hingst 090413
Therese o Gösta Staffansson
Nannberga Gammalgård 214
732 91 Arboga
070-438 02 87
Golden Voyager (USA)
Mandrake El Mago (CHI), mbr 1999
Manon Lescaut (CHI)
Alhaarth (IRE)
The Spread (GB), fux 2003
Evie Hone (IRE), 1996
Mr Prospector (USA)
La Voyageuse (USA)
Musketeer (USA)
Kamasutra (USA)
Unfuwain (USA)
Irish Valley (USA)
Royal Academy (USA)
Tochar Ban (USA), 1990
1. mor
THE SPREAD (GB), placed once at 3 years; dam of one previous foal;
The Provacative (2008 c by Piccolo (GB), in training with Hans-Inge Larsen, Jägersro
El Gran Mago, see above
2. mor
EVIE HONE (IRE), placed once at 2 years; dam of two winners from 6 runners and 6 foals;
ARRAN SCOUT (IRE), g by Piccolo (GB), 2 wins at 4 years and £14,564 and placed 8 times.
KNEESY EARSY NOSEY (GB), f by Compton Place (GB), winner at 2 years, 2008, placed 3 times.
She also has a 3-y-o colt by Kyllachy (GB).
3. mor
TOCHAR BAN (USA) by Assert (IRE), winner at 3 years and £10,601 and placed 6 times; dam of five
winners from 9 runners and 13 foals inc,
UNCHARTED HAVEN (GB), 4 wins at 2 to 4 years in France and in U.S.A. and £206,200 inc. San
Clemente S, Del Mar, Gr2 and San Gorgonio H, Santa Anita, Gr2, placed 5 times inc. 2nd Mrs
Revere S, Churchill Downs, Gr2, 3rd Santa Barbara H, Santa Anita, Gr2 and Buena Vista H,
Santa Anita, Gr2; dam of two winners incl:
HIGH HEELED (IRE), 4 wins at 2 and 3 years, 2009 and £163,047 inc. totesport.com
St Simon S., Newbury, Gr3 and EBF Lyric S., York, L., placed 6 times inc. 3rd Investec
Coronation Cup, Epsom Downs, Gr1, Investec Oaks S., Epsom Downs, Gr1 and Bet 365
Lancashire Oaks, Haydock Park, Gr2.
ALBANY (IRE), 8 wins, £46,600: 2 wins at 3 years and £19,859 and placed 8 times; also 6 wins
over hurdles, 2008 and £26,741 and placed once.
CHOCOLATE REEF (USA), 2 wins at 3 years in U.S.A. and £11,224 and placed 6 times.
Amber Tide (IRE), placed 9 times at 2 and 3 years and £5585; dam of a winner:
FERNELEY (IRE), 6 wins at 2, 4 and 5 years, 2009 at home and in U.S.A. and £401,095 inc.
Del Mar Mile H., Del Mar, Gr2 and Amethyst S., Leopardstown, Gr3, placed 2nd Woodbine Mile S., Woodbine, Gr1, San Gabriel H., Santa Anita, Gr2, P W McGrath Memorial
Ballysax S., Leopardstown, Gr3, 3rd Galileo EBF Futurity, Curragh, Gr2, San Marcos S.,
Santa Anita, Gr2, Somerville Tattersall S., Newmarket, Gr3, Glencairn S., Leopardstown,
L. and Wickerr S., Del Mar, L.
The next dam Guest Night, 2 wins at 2 and 3 years and placed 6 times inc. 3rd Fred Darling S,
Newbury, Gr3, Pretty Polly S, Newmarket, L. and 4th Falmouth S, Newmarket, Gr3; dam of seven
winners from 8 runners and 9 foals inc,
ISTICANNA (USA), 2 wins at 2 years at home and in Italy and £19,090 inc. Premio Vittorio Crespi, Milan, L, placed 3rd Premio Divino Amore, Rome, L.; dam of seven winners inc,
CHANCELLOR (IRE), 6 wins and £269,737 inc. Royal Whip S, Curragh, Gr2, Cantorindex.
com Classic Trial, Sandown Park, Gr3 and attheraces.co.uk Gordon Richards S, Sandown Park, Gr3 (twice), placed 2nd Prix Guillaume d’Ornano, Deauville, Gr2, Prix Dollar
Fouquet’s Barriere, Longchamp, Gr2 and Meld S, Curragh, Gr3.
WHATCOMBE (USA), won Premio Gino Mantovani, Milan, L.
PURPLE HAZE (IRE), 3 wins at 2 and 3 years and £19,625 and placed 3 times; dam of KING
OF CADEAUX (IRE), winner at 3 years, 2008.
96
[email protected]
Christer Svanholm/Kylteknik i Kalmar
Dragonvägen 13
0480-333 56
392 39 Kalmar
0708-33 35 60
68 AMERICAN KISS
Brunt sto 090523
Bering (GB)
American Post (GB), 2001
Wells Fargo (GB)
Richard of York (GB)
Power Kiss, br 2003
Kissimmee, 1990
Arctic Tern (USA)
Beaune (FR)
Sadler’s Wells (USA)
Cruising Height (GB)
Rainbow Quest (USA)
Triple First (GB)
Pharly (FR)
Atitlan (GB), br 1980
1. mor
POWER KISS, winner and placed 5 times, 101.700 kr, FT70; dam of (first foal);
American Kiss, see above
2. mor
Kissimmee, placed at 2 years in Norway and 4th in Norsk Kriterium, FT58; dam of five winners from
6 runners and 6 foals of racing ageCigarillo, 1995 g by Bal du Seigneur (USA), 3 wins at 3 and 4 years in Norway and placed 5
times, 176.550 kr, 2nd Norsk Breeders’ Prize Sprint, FT73
KISSINGER, 1997 g by Precocious (GB), 2 wins, 164.490 kr and placed 13 times, FT78
RED DREAM, 1998 f by Informant (GB), winner at 3 years in just 5 starts, 29.300 kr, FT63
KISS ME KATE, 2001 f by Richard of York (GB), winner and placed 5 times, 86.360 kr, FT75
POWER KISS, see above
Pascali, 1999 f by Richard of York (GB), placed twice in just 6 starts, 21.360 kr, FT68
3. mor
Atitlan (GB) by Relko (FR), 4 wins in France, £21,718 and placed once viz 3rd Premio U.N.I.R.E.,
Naples, Gr3; dam of four winners from 7 runners and 7 foals of racing age vizTUXEDO (SWE), 1992 g by Exceller (USA), 6 wins and placed 12 times, 229.000 kr, FT67
TESTA DURA, 5 wins at 2 to 4 years in Italy, £10,872.
ROD (SWE) 1991 g by National Zenith (USA), 4 wins and placed 11 times, 160.600 kr, FT53
GUECA SOLO (GB), 2 wins at 3 and 4 years and £8,991, placed 4 times; dam of two winners.
ALGHATREEF (KSA), winner in Kingdom of Saudi Arabia.
ALHAYSOOR (KSA), winner in Kingdom of Saudi Arabia.
Ramz Aljood (KSA), ran on the flat in Kingdom of Saudi Arabia; dam of NAFH ALJOOD (KSA),
2 wins at 4 years, 2008 in Kingdom of Saudi Arabia and £17,397 and placed 6 times, ALMOHARRER (KSA), winner at 3 years, 2009 in Kingdom of Saudi Arabia and £15,535 and
placed 6 times, ZAAKHIRAH (KSA), winner at 2 years, 2009 in Kingdom of Saudi Arabia.
Kissimmee (SWE), see above.
Alhyard (SWE) 1994 f by Diaghlyphard (USA), ran 15 times in Sweden, 10.000 kr, FT65
Peten Itza (GB), placed once in a point-to-point at 6 years.
The next dam Amatitlan (GB), by Amber Rama (USA), placed 4 times in France; dam of two winners
Atitlan (GB), see above.
PRESTON MANOR, 6 wins, £5364, winner at 2 years; also 5 wins in Norway.
The next dam LADY BEL, winner at 2 years; dam of three winners from 5 runners and 7 foals;
BAY FRIAR (USA), 5 wins in U.S.A.
COLLECT (USA), 2 wins in U.S.A. and $29,160 and placed 3 times; dam of,
Dun Collected (CAN), placed 3 times in U.S.A.; dam of Miss Collect (USA), winner in U.S.A.
placed 3rd Minnesota Stallion Oaks, Canterbury Down.
TUDOR TRIM (USA), winner in U.S.A.
Decibel (USA), ran on the flat in U.S.A.; dam of two winners,
SPORTIN’ TWIN (USA), winner in U.S.A.
XENOLITH (USA), winner in U.S.A.
97
www.tranberga.se
69 JOUYE
Fux hingst 090422
Anmäld till BT11-13, BP12
Eva C S Pettersson
Tranberga Gård
230 40 Bara
Storm Cat (USA)
Distant Thunder (USA), fux 2003
Miss Prospector (USA)
Lyphaizia (USA)
Clan Campbell, fux 1992
Chrysicabana (GB), 1980
[email protected]
040-630 24 60
0708-48 21 75
Storm Bird (CAN)
Terlingua (USA)
Crafty Prospector (USA)
Eternal Vow (USA)
Lyphard (USA)
Klaizia (FR)
Petingo (GB)
Copocabana (GB), 1970
1. mor
CLAN CAMPBELL, 7 wins and placed 25 times at 2 to 8 years, 2000 in Sweden, 499.970 kr, FT77,
dam of 3 previous foals;
Archer’s Up, 2005 c by Nicolotte (GB), placed, 25.070 kr, FT52
Leonore, 2003 f by Nicolotte (GB), ran 4 times, FT52
Mefistofeles, 2002 c by Domynsky (GB), unraced, dead at 3 years
Jouye, see above
2. mor
CHRYSICABANA (GB), winner at 3 years and £1140 viz Hyde Park S, Windsor and placed once; dam
of six winners from 7 runners and 7 foals of racing ageCLOCHE D’OR (GB), -88 f by Good Times (ITY), winner at 2 years and £39,496 viz Princess Margaret S, Ascot, Gr3, placed 6 times incl second in Hazelwood Foods Sandy Lane S, Haydock
Park, L. and third in Pacemaker Update Lowther S, York, Gr2; dam of a winner:
CLODORA (FR), f by Linamix (FR), 3 wins in France incl Sunset & Vine Prix de l’Opera,
Longchamp, Gr2 and Prix de la Calonne, Deauville, L., placed second in Prix de Bagatelle,
Saint-Cloud, L.
LONGMORN, 1989 c by Formidable (USA), 2 wins at 2 and 3, placed 11 times, 94.700 kr, FT66
CLAN CAMPBELL, see above
STRATHCONAN, 1993 f by Lyphaizia (USA), 3 wins at 2 and 4 years in Denmark, Germany and
Sweden, 212.098 kr
SINGLETON, 1996 c by Miami Springs), 8 wins and placed 8 times in Sweden, 303.485 kr, FT77
DOMINION TREASURE, 1985 g by Dominion, winner at 2 years and £1294 and placed once; also
5 wins and £11,803 over hurdles and placed 9 times.
Krissos, 1987 g by Good Times (ITY), placed twice over jumps.
3. mor
COPOCABANA by Petingo, placed at 3 years; dam of four winners from 8 runners and 10 foalsGENERAL NEARCO, 5 wins in Norway.
KELLYS POUND (SAF), 2 wins in South Africa; dam of a winner.
MAR DEL PLATA, winner at 3 years and placed 3 times; dam of winners.
The next dam ARGENTINA, 3 wins at 3 years and placed once, from only 5 starts; dam of six winners from 13 runners and 15 foals of racing age inclFALKLAND, 5 wins incl Princess of Wales’s S, Newmarket, Gr3, placed third in St Leger S, Doncaster, Gr1; sire in Brazil.
AVEROF, 4 wins incl St James’s Palace S, Royal Ascot, Gr2, placed fourth in Sussex S, Goodwood, Gr1; sire in UK and South Africa.
TIERRA FUEGO, winner, viz White Rose S, Ascot, Gr3; sire in New Zealand.
River Plate, placed twice at 2 and 3 years; dam of winners.
RIVERTON (FR), won Prix de Conde, Longchamp, Gr3; sire.
ROBERTISSIMO (FR), won Premio d’Estate, Milan, Gr3, placed fourth in Premio Presidente
della Repubblica, Rome, Gr1; sire in Australia.
ROBERTINO (FR), won Prix Omnium II, Saint-Cloud, L.
98
[email protected]
Annelie Holm/Holm Bostäder KB
Älvsåkers Byväg 183
0300-54 18 88
434 96 Kungsbacka
0708-57 44 59
70 AHLINA
Brunt sto 090514
Giant’s Causeway (USA)
Shamardal (USA), 2002
Helsinki (GB)
Unfuwain (USA)
Brightest Star (GB), br 1996
Shirley Superstar (GB), 1985
Storm Cat (USA)
Mariah’s Storm (USA)
Machiavellian (USA)
Helen Street (GB)
Northern Dancer (CAN)
Height of Fashion (FR)
Shirley Heights (GB)
Odeon (IRE), 1976
1. mor
BRIGHTEST STAR (GB), placed 3 times at 3 years; dam of four winners from 5 runners and 5 previous foals;
STREPADENT (USA), 2001 g by Diesis, 14 wins, 2008 in Italy and £43,573 and placed 31 times.
CELESTIAL GIRL (GB), 2007 f by Dubai Destination (USA), 2 wins at 3 years, 2010 and £5610 and
placed once.
CANOPUS (GB), 2003 g by Giant’s Causeway (USA), winner over hurdles at 3 years and £9936
and placed 6 times.
KING’S STARLET (GB), 2006 f by King’s Best (USA), winner at 3 years, 2009 and £5950 and
placed once.
Bilidn (GB), 2008 f by Tiger Hill (IRE), ran twice
Ahlina, see above
2. mor
SHIRLEY SUPERSTAR (GB), winner at 2, placed once; dam of two winners from 9 rnrs and 10 foals;
LADY CARLA (GB), f by Caerleon (USA), 3 wins at 2-3 years, £225,583, Vodafone Oaks S, Epsom, Gr1, Champagne Ruinart Oaks Trial S, L, placed once; dam of four winners inc,
High Ruler (USA), winner at 2 years, 2010 and £15,429 and placed once, 2nd Korean
Racing Authority Tyros S, Leopardstown, Gr3.
PRAIRIE HAWK (USA), 3 wins at 3 and 4 years, 2009 and £7104 and placed once.
FUSAFAST (USA), winner, 2010 in U.S.A.
Vas Y Carla (USA), placed twice at 2 and 3 years; dam of ALICE ALLEYNE (IRE), winner at 2
years, 2009 and £10,827 and placed 4 times.
AZORES (GB), winner at 3 years and placed twice.
SUPA TRAMP (GB), placed once at 3 years; also placed 4 times over hurdles at 3, 5 and 6 years,
2009; also 2 wins in point-to-points, 2010 and placed 3 times.
Go Supersonic (GB), placed twice at 3 years; dam of a winner,
SCACCOMATTO (GB), winner at 2 years, 2010 in Italy and £7385 and placed once.
Universal Star (GB), placed once at 3 years; dam of a winner,
ULTRA SPEED (IRE), 3 wins at 3 years, 2009 in Russia.
3. mor
ODEON (IRE), by Royal and Regal (USA), 2 wins at 2 and 3 years and £32,649 inc. Galtres S, York, L,
placed 10 times inc. 2nd Nassau S, Goodwood, Gr2, Park Hill S, Doncaster, Gr2, Hoover Fillies’ Mile,
Ascot, Gr3, 3rd Sun Chariot S, Newmarket, Gr2, Musidora S, York, Gr3, Princess Royal S, Ascot, Gr3,
4th Ribblesdale S, Royal Ascot, Gr2 and Princess Elizabeth S, Epsom, Gr3; dam of three winners
from 5 runners and 5 foals inc,
Si Signor, 4 wins at 2 and 3 years and £39,559 and placed 7 times inc. 2nd Duke of York S,
York, Gr3 and 4th Clerical Medical Greenham S, Newbury, Gr3; sire.
Moviegoer, winner at 3 years and £9159 and placed 3 times inc. 3rd Gardner Merchant Hungerford S, Newbury, Gr3; dam of five winners,
Upper Circle, ran twice; dam of five winners inc, STARBOURNE (IRE), 2 wins at 3 and £93,472,
Ali Retza & Mamadi Soudavar EBF Garnet S, Naas, L, placed 6 times inc. 2nd Rathbarry Stud’s
Barathea Finale S, Curragh, L. and 3rd Entenmann’s Irish 1000 Guineas, Curragh, Gr1; dam of
NORTH STREAM (USA), winner at 3 years, 2010 in Russia and placed 3 times.
99
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
71 EARTH HOUR
Fux hingst 090327
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Lomond (USA)
Topcoat (USA), br 1993
Cuz’s Star (USA), 1983
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Northern Dancer (CAN)
My Charmer (USA)
Galaxy Libra (IRE)
Coz O’Nijinsky (USA), 1969
1. mor
TOPCOAT (USA), 3 wins at 2 and 3, 500.000 DDK incl Svenskt Oaks, Vinterfavoritternes Ærespræmie, 2nd Mowerinalöb (Danish 1000 Gns), 2nd Jydsk Derby, 3rd Danish Oaks, 4th Fynslöbet, 5th
Sofierolöpn. Placed in 11 of 13 starts, dam of two winners from 3 runners and 4 previous foals;
Valbonne, 2002 g by Diaghlyphard (USA), 5 wins, placed 20 times, 727.790 kr, 2nd Krafft SM Classic,
Stockholms Hösthandikap, Ulriksdals Minneslöpn, 4th Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Svenskt
St Leger, Kapps Stora Pris, SM Classic, Stockholms Hösthandikap, 5th SM Classic, FT88
MARRAKECH, 2005 g by Most Welcome (GB), winner in just 6 starts, 80.000 kr, FT72
Earth Hour, see above
2. mor
Cuz´s Star (USA), ran a few times; dam of nine winners from 10 runners inclSTELLA CIELO (USA), (f. by Conquistador Cielo), 4 wins $96.646, 1994 in USA incl Cleveland
Oaks, 2nd Dogwood S, L, dam of two winners from 2 runners and 3 foals incl
Kathy K D, (f. by Saint Ballado), 4 wins at 2-4 2003, $169.843, 2nd Hollywood Wildcat S, L,
Waya S, L, 3rd Pucker Up S, Gr3, Miss Grillo S, L, Via Borghese, L
TOPTOPTOPCLASS (USA), (f. by l´Emigrant (USA), 5 wins at 2 and 3, 1993 in Brazil, inc Premio
Armando Rodrigues Cameiro, L, Premio Publico Turfista, L, Premio Alberto Palva Garcia, L.
TOPCOAT (USA), ( f by Lomond). Stakes winner, see above.
LUNAR CAT (USA), (c.by Mountain Cat), 2 wins at 3, $58.960.
3. mor
Coz O´nijinsky (USA), by Involvement (USA), unraced, dam of three winners inclROYAL SKI, (c. by Raja Baba); 8 wins in USA and $324,895, incl Laurel Futurity, Gr1, Remsen S,
Gr2, 2nd Arlington Washington Futurity, Gr1; sire in USA and Japan.
NIMROD (USA), 3 wins in USA and $32,165.
HURRAH AT LAST; 3 wins in USA and $73,070.
My Niche (USA); unraced, dam of five winners inclUTMOST CELERITY (USA), 11 wins, $186,798 inc Doylestowns H, dam of
Non Perjorative (USA), 3 wins, 2nd Bucoleia S.
THUNDER RUNNER (USA), 6 wins, $107,318 inc Warminster S; sire.
Bala Gala (USA), 4 wins, $64,546, 2nd Allegheny S
FAIRMONT EXPRESS, 2 wins at 3, $15,355. Dam of Stanley´s Girl (f. by Deputy Minister), 7
wins, $107,759, 2nd Apple Blossom S, 3rd Dahlia S.
The next dam GLEAM, by Tournoi, 2 wins at 3. Sister to TOP TOURN, QUINTAIN, half-sister to FLAMING PAGE (Champion 3-year-old filly in Canada and dam of Champion NIJINSKY), FLASHING
TOP, Top Victory, Flamatory. Dam of three winners inc.
EVENING BAG, 11 wins, $111,592, inc Orchid H, Gr2, dam of winners inc
Evening Boo Boo, 5 wins, 4th Interborough H, Gr3, dam of Disastrous Night, 2 wins, 2nd
Young American S, Gr1, and Nite of Fun, 2 wins, 2nd American Oaks, Gr1, Comely S, Gr2,
Mother S, Gr1, 4th Acorn S, Gr1.
THUNDER RUNNER (USA), winner, Warminster S, 2nd Southampton H; sire in USA
Bala Gala (USA), 2nd Allegheny S, Keystone.
100
[email protected]
72 SWEET SYMPHONY
Skimmel sto 090421
Stuteri Hagen o Göran Åsheim
Annedalsvägen 34
044-21 14 23
291 63 Kristianstad
0709-72 27 30
Great Above (USA)
Holy Bull (USA), 1991
Sharon Brown (USA)
Cherokee Run (USA)
Sweeten (USA), mbr 2002
La Princesa (USA), 1996
Minnesota Mac (USA)
Ta Wee (USA)
Al Hattab (USA)
Agathea’s Dawn (USA)
Runaway Groom (CAN)
Cherokee Dame (USA)
Latin American (USA)
Really Blue (USA), 1983
1. mor
Sweeten (USA), unraced; dam of 1 runner from 1 previous foal;
Horizonte (USA), 2008 c by Quiet American (USA), placed in Mexico at 2 years, 2010.
Sweet Symphony, see above.
2. mor
La Princesa (USA), unraced; dam of three winners from 3 runners and 7 foals;
CELOPHANE MAN (USA), 4 wins in U.S.A..
POMATINI (USA), winner at 3 years, 2008 in U.S.A.
PRINCE BEHRENS (USA), 4 wins in Russia.
She also has a 2-y-o filly by E Dubai (USA).
3. mor
REALLY BLUE (USA) by Believe It (USA), 3 wins at 3 and 4 years in U.S.A. and $29,495; dam of three
winners from 4 runners and 7 foals;
REAL QUIET (USA), Champion 3yr old colt in U.S.A. in 1998, 6 wins at 2 to 4 years in U.S.A.
and $3,271,802 inc. Hollywood Gold Cup, Hollywood Park, Gr1, Preakness S, Pimlico, Gr1,
Kentucky Derby, Churchill Downs, Gr1, Hollywood Futurity, Hollywood Park, Gr1 and Pimlico
Special H, Pimlico, Gr1, 2nd Belmont S, Belmont Park, Gr1 and Santa Anita Derby, Gr1; sire.
MINING MY BUSINESS (USA), 3 wins in U.S.A. and $98,920; dam of a winner,
REAL COZZY (USA), won Fair Grounds Oaks, Fair Grounds, Gr2, 2nd Kentucky Oaks, Churchill
Downs, Gr1, Mother Goose S, Belmont Park, Gr1 and 3rd Acorn S, Belmont Park, Gr1.
WORTH EVERY PENNY (USA), 2 wins in U.S.A.; dam of winners.
Beaming Belle (USA), unraced; dam of winners inc,
FOREIGN ARGUMENT (USA), won Danzig S, Penn National, L.
The next dam Meadow Blue (USA), unraced; Own sister to CROWNED PRINCE (USA), MAJESTIC
PRINCE (USA) and Our Queen (USA); dam of five winners from 6 runners and 7 foals inc,
NUREYEV’S BEST (USA), 2 wins in France inc. Prix Finlande, Evry, L, 3rd Prix de Sandringham,
Chantilly, Gr3 and 4th Prix des Reservoirs, Longchamp, Gr3; dam of winners inc,
ANDUJAR (USA), won Milady Breeders’ Cup H, Hollywood Park, Gr2, 3rd Go For Wand H,
Saratoga, Gr1 and Vanity Invitational H, Hollywood Park, Gr1.
POLA (USA), winner in U.S.A.; dam of GOING WILD (USA), won San Miguel S, Santa Anita,
L, Michael G Schaefer Mile S, Hoosier Park, L, Sham S, Santa Anita, L. and Premier H, Zia
Park, L, 2nd Santa Catalina S, Santa Anita, Gr2, POLA’S PLACE (USA), won Queen S,
Turfway Park, 2nd Hancock County H, Mountaineer Park, L, West Virginia Secretary of
State S, Mountaineer Park, L. and 3rd Ohio Valley H, Mountaineer Park, L.
Sopran Nuriver (USA), ran on the flat in Italy; dam of SOPRAN SONDA (ITY), 10 wins at 2 to 5 years,
2009 in Italy and £48,364, ALRIVER (ITY), winner at 3 years, 2010 in Italy and £6434.
Allegedly Blue (USA), winner at 3 years and £12,767 2nd Princess Royal S, Ascot, Gr3 and 3rd
Park Hill S, Doncaster, Gr2; dam of winners inc,
HAWAIT AL BARR (GB), 3 wins at 3 years and £31,217 inc. George Stubbs S, Newmarket,
L.; dam of FEISTY ROYALE (GB), 2 wins at 2 years and £23,278; also 2 wins at 4 years,
2009 in Qatar and £19,733; grandam of BRUSCO (GB), 3 wins at 3 and 4 years, 2010 in
Germany and in Italy and £51,965 inc. Coppa d’Ora di Milano, Milan, L, 2nd Rossmann
101
Rennen - Langer Hamburger, Hamburg, Gr3.
Anmäld till BT11-13
73 SWE00000541
Fux hingst 090506
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Peintre Celebre (USA)
Arizona’s Child (GB), br 2003
Miss Arizona (IRE), 1991
08-512 416 12
070-757 78 76
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Nureyev (USA)
Peinture Bleue (USA)
Sure Blade (USA)
Steel Habit (IRE), 1979
1. mor
Arizona’s Child (GB), only ran 3 times, 2.200 kr, FT50. Dam of one previous foal:
Djuma, 2008 c by Orpen (USA), ran once at 2, 2010, dead at 2 years
SWE00000541, see above
2. mor
MISS ARIZONA (IRE), 2 wins at 3 years in Germany and £6774; dam of three winners from 7 runners and 10 foals;
MANUELITA (GB), 5 wins at 2 to 4 years, 2009 in France and in Spain and £33,271.
MALTHOUSE MASTER (IRE), 4 wins, £25,807, 2 wins at 5 years and £11,100; also 2 wins over
hurdles at 5 years and £14,707.
MANHATTAN (GB), 2 wins at 2 and 3 years and £12,315.
She also has a 2-y-o colt by Noverre (USA).
3. mor
STEEL HABIT (IRE) by Habitat (USA), 2 wins at 3 years in Italy; Own sister to ANCESTRAL; dam of
seven winners from 8 runners and 11 foals inc.,
BATSHOOF, 7 wins at 3 and 4 years and £246,081 inc. Tattersalls EBF Rogers Gold Cup, Curragh, Gr2 and Prince of Wales’s S., Royal Ascot, Gr2, 3rd Juddmonte International S., York,
Gr1; sire.
REGULAR GUEST (IRE), Champion miler in Hong Kong in 1993, 8 wins at 2 to 6 years at
home and in Hong Kong and £436,239 inc. Hong Kong Derby, Sha Tin, L., Steward’s Cup,
Sha Tin, L., The Centenary Cup, Sha Tin, L. and The Hong Kong Classic Trial, Sha Tin, L.
MISS ARIZONA (IRE), see above.
AMANKILA (IRE), winner at 3 years; dam of a winner,
BROUGHTONS PARADIS (IRE), winner at 3 years, 2009.
HAMSAAT (IRE), winner at 3 years; dam of seven winners inc.,
URAIB (IRE), 5 wins at 3 to 5 years at home and in U.S.A. and £177,859 inc. Buena Vista H.,
Santa Anita, Gr3.
HAUTCHINSON (GB), 4 wins at 4 and 5 years, 2008 in Italy and £20,479.
ELECTRIC DREAM (GB), 3 wins at 3 years, 2008 in Italy and £12,062.
CARRIG GIRL (GB), winner at 3 years, 2009 and £7044.
Red Vale (IRE), unraced; dam of VALE OF YORK (IRE), winner at 2 years, 2009 and £5181.
Night After Night (GB), unraced; dam of two winners inc.,
Satono Kokuo (IRE), 5 wins at 3 and 4 years, 2008 in Japan and £439,573 2nd Nigawa S.,
Hanshin, L. and 3rd March S., Nakayama, Gr3.
The next dam AMPULLA, 2 wins at 2 years and £12,686 inc. Cherry Hinton S., Newmarket, Gr3, 3rd
Laurent Perrier Champagne S., Doncaster, Gr2; dam of two winners from 3 runners and 4 foals inc.,
ANCESTRAL, 6 wins at 2 to 4 years at home and in U.S.A. and £152,119 inc. Railway S., Curragh, Gr3, McCairns Trial S., Phoenix Park, Gr3 and San Diego H., Del Mar, Gr3, 4th Californian S., Hollywood Park, Gr1; sire.
Zummerudd, ran twice; dam of seven winners inc.,
KING OF KINGS (IRE), 5 wins at 2 and 3 years and £326,845 inc. Aga Khan Studs National
S., Curragh, Gr1 and Sagitta 2000 Guineas, Newmarket, Gr1; sire.
102
GENERAL MONASH (USA), won Prix Robert Papin (Omn de 2 Ans), M’-Laffitte, Gr2; sire.
Anmäld till BT11-13
[email protected]
74 TABASCO (den)
Brun hingst 090419
Eva Isacsson Sjunnesson
HorseNature, Solbacka 08-514 420 30
186 97 Brottby
070-735 44 80
Green Desert (USA)
Desert Prince (IRE), br 1995
Flying Fairy (GB)
Diaghlyphard (USA)
Sweet Chili, br 1999
Sparkling Nectar (IRE), 1987
Danzig (USA)
Foreign Courier (USA)
Bustino (GB)
Fairy Footsteps (IRE)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Thatching (IRE)
Baby Brew (GB), 1976
1. mor
Sweet Chili, Champion Swedishbred 3-year-old in Skandinavia in 2002, 6 wins and placed 8 times,
478.155 kr, Miss Stanfords Minneslöpning, 2nd VG-Sprint, 3rd SFAF:s Stora Pris Auktionslöpn, Krafft SM för
Sprinters, 5th Norsk Breeders Prize, FT84; dam of one winner from 1 runner and 2 previous foals;
PILGRIM, 2006 c by Slickly (FR), 3 wins, placed 3 times, 152.936 kr, FT75
Bittersweet, 2007 f by Academy Award (IRE), in training with Michael Taylor, Norway
Tabasco (den), see above
2. mor
Sparkling Nectar (IRE), placed at 2 and 3 years, 5e Lowther S, Gr2, 2nd EBF S, dam of four winners
from 8 runners and 11 foals of racing age;
Sweet Chili, see above
LE SAPIN, 1995 c by Bal du Seigneur (USA), 7 wins, placed 19 times, 403.345 kr, FT78
CORK, 1993 c by Diaghlyphard (USA), 2 wins, placed once, 56.500 kr, FT71
LEMON CHIEF, 2000 c by Be My Chief (USA), winner, placed 4 times, 43.905 kr, FT69
Korint, 2003 f by Be My Chief (USA), raced a few times, ran once over hurdles, 4.000 kr
Pepino, 2004 c by Diaghlyphard (USA), placed 5 times, 64.700 kr, FT72
Aubergine, 2006 f by Lord of Men (GB), only ran twice
3. mor
BABY BREW (GB) by Green God (IRE), 4 wins, TF 123 Philips Electrical Rockingham S, L, 4th Prix de
l’Abbaye de Longchamp, Gr1, dam of four winners;
DESERT THUNDER (IRE) 4 wins and placed 9 times, £33.021
FEYDAN, 3 wins and placed 6 times, £10.183
ASHWA, 2 wins and placed, £4.938
SMALL SCOTCH, winner and placed 2 times, £2.011, exp till Hong Kong
Last Gold (GB) placed and 5.183 Euro
Sparkling Nectar (IRE), see above
Kampai, exp to Italy and France, dam of three winners;
DASH OF COURAGE, 6 wins, placed 4 times, £73.123
BANKSY BOY, 2 wins, plac, £9.195 in Malaysia
KUPFERBURG, winner in Germany at 2 years, £ 2.113, dam of;
KUPFERSTICH, 3 wins, placed 3 times, £19.060
The next dam CARNIVAL PARK (GB) by Carnival Dancer (GB), winner at 3, dam of three winners;
BABY BREW, see above
MISS PUDGE, 7 wins, dam of two winners;
EXHIBITIONER (by Thatching (IRE)), Champion 3-yo sprinter in Irland 1985, 3 wins, Goff´s
S, Greenlands S, Gr3; sire
SLIM HOPE, winner, placed over hurdles
MAGGIE FOX, 2 wins
The next dam Mandley Park, exp till Australia, dam of six winners inkl MR ZEIZL, 32 wins, Christmas
H, Gr3, 3rd Irwin S, Gr2, twice. Fullsister to classic winner KING’S COMPANY. Halfsister to DEEP
DIVER, Champion Sprinter.
103
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
[email protected]
75 SWE00000633
Fux hingst 090506
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Magic Ring (IRE)
Magic Moment (GB), mbr 1996
Epithet (USA), 1979
0227-201 33
0702-81 10 48
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Green Desert (USA)
Emaline (FR)
Mill Reef (USA)
Namecaller (USA), 1971
1. mor
MAGIC MOMENT (GB), winner at 3 years and placed 3 times; dam of three winners from 4 runners and 6 previous foals;
Vanunu, 2007 g by Trade Fair (GB), 5 wins at 3, 2010, placed 3 times, 299.500 kr, 3rd SM
Sprinters, FT84
CITY BHOY (GB), 2004 c by Ishiguru (USA), 6 wins at 3 and 5 years, 2009 in France and in Spain
and £34.494 and placed 11 times.
MAGIC VICTORY (GB), 2005 c by Vettori (IRE), winner at 3 years, 2008 in Spain and £16.474
and placed 4 times
Phantasmagoria (GB), 2002 f by Fraam (GB), placed twice at 3 years, broodmare.
Run For The Roses, 2008 f by Heart of Oak (USA), in training with Thomas Pedersen, Angarn
SWE00000633, see above
2. mor
Epithet, 2 wins at 2 years and £11,398 and placed 4 times inc 2nd Cheshire Oaks, Chester, Gr3 and
3rd Galtres S, York, L; also placed once in France and £5479, 2nd Prix de Royaumont, Chantilly, Gr3;
dam of seven winners from 7 runners and 9 foals incYAKITORI (GB), 6 wins in Belgium and £13,390.
KILTIMONY (GB), 5 wins at 3 to 5 years, £30,728, placed 5 times; dam of two winners,
SUGAR PLUM FAIRY, 2 wins at 3 years and £9803 and placed twice; dam of two winners,
A CHEF TOO FAR (GB), 2 wins, £11,737, winner at 3 years and £5969 and placed twice; also
winner over hurdles and £5768 and placed 5 times.
FRISKY LADY (GB), winner at 3 years and placed twice; dam of two winners inc,
BARNY’S BARNATO (IRE), 5 wins at 3 to 6 years, 2007 in Switzerland and £7781.
SARDOUS (GB), winner at 4 years in France.
Certain Story, unraced; dam of five winners incPharly Story (GB), winner at home and in Italy; also winner over jumps, 2nd Tote Placepot
Hurdle, Kempton Park, L. and Beaufort Hurdle, Chepstow, L.
Atahuelpa (GB), 5 wins, £40,930, 2 wins at 2 and 3 years and £18,833 and placed 6 times;
also 3 wins over hurdles at 4 years and £22,097 and placed 9 times inc 3rd Sandals
Resorts Novices’ Hurdle, Kempton Park, L.
FAIRY STORY (IRE), 5 wins at 2, 3 and 5 years and £31,204 and placed 6 times; dam of ZIETORY
(GB), 4 wins at 2 to 4 years at home and in France and £67,578 inc Atalanta S, Sandown,
L, Prix de Lieurey, Deauville, L, placed 2nd Fleur de Lys S, Lingfield, L, Prix Coronation, SaintCloud, L, 3rd Dick Hern Fillies S, Bath, L. and Fleur de Lys S, Lingfield, L, RHUEPUNZEL (GB),
3 wins at 3 years, 2007, £16,799, placed once, FINNEGANS RAINBOW (GB), placed 4 times
at 3 and 4 years, 2006; winner over hurdles at 6 years, 2008 and placed 6 times.
Shomoose, unraced; dam of four winners inc,
SHAAMIT (IRE), 2 wins at 2 and 3 years and £584,722 inc Derby S, Epsom, Gr1, placed
3rd King George VI & Queen Elizabeth S, Ascot, Gr1; sire.
3. mor
NAMECALLER (USA), by Malicious (GB), winner at 3 years and placed 4 times; dam of four winners
from 6 runners and 10 foals inc COLUMNIST, 2 wins at 2 and 4 years inc. Victoria Cup H, Ascot, L,
placed 8 times inc. 2nd Duke of York S, York, Gr3 and 3rd Abernant S, Newmarket, L.; sire.
104
Anmäld till BT11-13
[email protected]
76 ROYAL REFERENCE
Brun hingst 090504
Recruitment Benny Carlsson AB
Kråkeslättsvägen 49
040-40 14 08
233 38 Svedala
070-540 51 00
Tiger Hill (IRE)
Königstiger (GER), 2002
Kittiwake (GB)
Revoque (IRE)
Reference Lady (IRE), br 1999
Marylou Whitney (USA), 1991
Danehill (USA)
The Filly (GER)
Barathea (IRE)
Gull Nook (GB)
Fairy King (USA)
La Bella Fontana (GB)
Fappiano (USA)
Top Socialite (USA), 1982
1. mor
REFERENCE LADY (IRE), 5 wins at 2 and 3 years in Denmark and in Sweden and £39,350, Juvenile
Fillies, placed 5 times inc 2nd Svenskt Oaks, 3rd Lanwades S, Jockeyklubbens Avelslöpn, Dansk Oaks,
4th Bloomers’ Vase, 5th in a Listed Race in Germany, also 5th Swedish Derby, FT84; dam of one
winner from 1 runner and 2 previous foals;
FAIRY KAMP (2005 c by Pennekamp (USA), 3 wins at 3 years, 2008 in Denmark and in Sweden
and £11,668 and placed twice, FT76
Real Lady (ger), 2008 f by Country Reel (USA), in training with Johan Reuterskiöld, Jägersro
Royal Reference, see above
2. mor
MARYLOU WHITNEY (USA), placed once in USA; dam of five winners from 7 runners and 10 foals;
INTERVIEWER (IRE), 4 wins at 2 and 3 years and £29,516, placed 9 times, Juvenile Fillies, 2nd
Scandinavia Cup, 4th Altamiralöpn, 5th Scania Sprint, FT80; dam of three winners inc,
INTERLOTTE, 2004 f by Nicolotte (GB), winner at 3 years, 2007 in Sweden and £16.907 and
placed 8 times, 4th Altamiralöpn, FT73, exported to Pakistan 2008, winner of Queen
Elizabeth Cup in Pakistan
SWEET PENNIE, 2005 f by Pennekamp (USA), 3 wins at 3-5 years, 2010 in Sweden and
£12.601 and placed 4 times, FT59
INDIAN PACIFIC, 2006 g by Indian Lodge (IRE), winner at 3 years, 2009 in Sweden and
£14.594 and placed 6 times, FT71
REFERENCE LADY (IRE), see above.
SIDESIDE (SPA), 7 wins at 2 to 5 years, 2010 in Spain and £63.407.
ON LOCATION (IRE), 6 wins at 3 years in Germany and in Sweden and £13,413, FT84
LAWGIVER (IRE), 3 wins over hurdles, 2010, and £22.676 and placed once over fences at 5 years.
Satin Cape (IRE), placed once at 2 years; dam of a winner:
JOLLY SNAKE (IRE), winner at 2 years, 2010, and £10.155
She also has a 2-y-o filly by Federal Trial (USA) named Replayside (SPA).
3. mor
TOP SOCIALITE (USA) by Topsider (USA), 10 wins at home and in U.S.A. and $400,815, £71,528
and 312,000 fr. inc. Pritchard Services Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3 and Gainsborough Stud Fred
Darling S, Newbury, Gr3, 2nd Poule d’Essai des Pouliches, Longchamp, Gr1 and 3rd Goffs Irish 1000
Guineas, Curragh, Gr1; dam of three winners from 10 runners and 10 foals inc,
ALLARME SOCIALE (USA), 6 wins, £45,785, winner at 2 years; also 5 wins at 3 and 5 years in
Italy and £43,019.
TOP FANTASY (JPN), 5 wins in Japan and £36,364.
Hejraan (USA), placed once at 2 years; dam of five winners inc,
SAMUEL CHARLES (GB), 19 wins, 2008 and £81,787.
Life of the Party (USA), placed once in U.S.A.; dam of four winners inc,
One More Round (USA), winner, 2009, 2nd Castlemartin & La Louviere Gladness S, Curragh, Gr3, Emirates Airline Minstrel S, Curragh, Gr3, Eircom Ballycorus S, Leopardstown,
Gr3 and BBC World Al Fahidi Fort S, Nad Al Sheba, Gr3.
SCHOOL HOLIDAYS (USA), winner at 3 years, 2010, and £8.412.
105
Anmäld till BT11-13
[email protected]
77 LAKE COOLOOLA (ger)
Brun hingst 090121 (svenskuppfödd!)
Stall Reuterskiöld HB o Pigvet AB
Sommarlustvägen 16
040-46 97 50
230 42 Tygelsjö
0708-86 64 77
Sadler’s Wells (USA)
Black Sam Bellamy (IRE), br 1999
Urban Sea (USA)
Revoque (IRE)
Lake St Clair (IRE), br 2000
Lifesforliving (GB), 1994
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Miswaki (USA)
Allegretta (GB)
Fairy King (USA)
La Bella Fontana (GB)
Aragon (GB)
Dramatic Mood (GB), 1999
1. mor
LAKE ST CLAIR (IRE), 9 wins, placed 14 times, 829.957 kr, Dianalöpn, Diana Trial, Fawzia Stakes,
Altamira Trial, Stratford-On-Avon-löpn, 2nd Fabellalöb, 3rd Altamiralöpn, 4th Juvenile Fillies, 5th
Lanwades Stud S, FT81, dam of one previous foal;
Lucky Lad (ger), 2008 g by Black Sam Bellamy (IRE), in training with J Reuterskiöld, qualified 29/8
Lake Cooloola (ger), see above
2. mor
LIFESFORLIVING (GB), winner at 3 years and placed; dam of one winner from 2 runners and 4 foals;
LAKE ST CLAIR (IRE), see above.
She also has a 5-y-o colt by Revoque (IRE).
3. mor
DRAMATIC MOOD (GB), e Jalmood (USA), unraced due to injury; dam of five winners from 10 runners and 10 foals;
MERLIN’S RING (GB), 7 wins at 2, 4 and 6 years at home, in France and in U.S.A. and £130,543
inc. Prix Eclipse, Saint-Cloud, Gr3 and Criterium des Yvelines, M’-Laffitte, L., placed 2nd
Vodafone Surrey S., Epsom, L., 3rd Tripleprint Greenham S., Newbury, Gr3 and Sirenia S.,
Kempton Park, L.
BARG (GB), 5 wins in Denmark, in Norway and in Sweden and £12,720 and placed 13 times.
ABSOLUTELYSTUNNING (GB), 2 wins at 3 years and £10,039 and placed 4 times; dam of one
winner: PRINCESS ARWEN (GB), winner at 3 years.
DRAMA PREMIERE (GB), winner at 3 years and £7342 and placed twice; dam of two winners,
STAR FLASH (ITY), 5 wins at 2 and 3 years, 2008 in Italy and £22,002 and placed 15 times.
ISA FACT (ITY), 2 wins at 2 years in Italy and £8843 and placed once.
LIFESFORLIVING (GB), see above.
The next dam DRAMA SCHOOL, ran a few times at 2 and 3 years; dam of nine winners from 12
runners and 14 foals inc.,
Rada’s Daughter (GB), 5 wins at 3 and 4 years and £75,951 and placed 9 times inc. 2nd Rothmans Royals Park Hill S., Doncaster, Gr3; dam of a winner,
Annie Laurie, winner at 2 years and £34,088 and placed 7 times inc. 2nd Panasonic Smurfit EBF
Futurity S., Curragh, Gr3, EBF Cherry Blossom S., Phoenix Park, L., EBF Old Connell Race, Curragh, L. and 3rd Moyglare Stud S., Curragh, Gr1; also placed once at 4 years in France; dam
of seven winners inc.,
PRALY DE VEZ (FR), 10 wins in France and £78,985.
PICAIA (FR), winner in France; dam of LOU WINNER (FR), 3 wins over jumps at 3 years in France
and £21,387, and CHESS WINNER (FR), winner at 4 years, 2008 in France and £11,969
TREAD THE BOARDS (GB), 4 wins at 3 years and £18,107 and placed 4 times; also placed twice
over hurdles at 4 and 6 years; dam of two winners inc.,
Muk Muka (IRE), 3 wins at 2 years in Italy, £48,308, placed 4 times inc. 2nd Premio Guido
Berardelli, Rome, Gr2, 3rd Criterium Partenopeo, Naples, L. and Premio Rumon, Rome, L.
DRAKULA’S ROSE (GB), 4 wins at 3 and 4 years in Hungary.
PRINCESS ALMORA (GB), 3 wins at 3 years and £31,012 and placed 10 times; dam of a winner.
106
Anmäld till BT11-13
[email protected]
78 KANZEE GOLD
Fux sto 090413
Wiola o Conny Mobeck/Stall CW
Hårstastugan, Runtuna 0155-24 15 33
611 93 Nyköping
0704-29 88 05
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Komaite (USA)
OK Maite (GB), fux 1996
Gleam of Gold (GB), 1990
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Nureyev (USA)
Brown Berry (USA)
Crested Lark (GB)
Hilmay (GB), 1982
1. mor
OK Maite (GB), 2 wins in England and Sweden and placed 4 times in 11 starts, 117.500 kr, 3rd in
Scania Sprint, FT79; dam of one winner from 4 runners and 6 foals of racing age;
BYZANTINE GOLD, 2004 f by Heart of Oak (USA), 2 wins, placed 4 times, 163.000 kr, FT71,
Golden Flash, 2001 f by Heart of Oak (USA), placed twice in 7 starts, 19.850 kr, FT57
Apollo Gold, 2002 f by Heart of Oak (USA), placed, 12.285 kr, FT61
Candy Gold, 2006 f by Heart of Oak (USA). ran 11 times, 23.400 kr, FT55
Detroit Rock City, 2007 g by Mirio (FR), unraced to date
Crocker Crokodile, 2008 c by Heart of Oak (USA), in training with Thomas Pedersen, Angarn
Kanzee Gold, see above
2. mor
Gleam of Gold (GB), placed once at 3 years; also placed once over hurdles at 3 years; dam of two
winners from 3 runners and 3 foals;
Ok Maite (GB), see above.
NEWCORP LAD (GB), 4 wins at 3 to 5 years and £23,106 and placed 11 times.
Red Hot Ruby (GB), placed twice at 3 years.
3. mor
HILMAY (GB) by Creetown (IRE), winner at 4 years and placed 11 times; dam of 1 runner and 1 foal,
Gleam of Gold (GB), see above.
The next dam GOLD RIBBON (GB), 2 wins at 2 years and placed twice; dam of seven winners from
10 runners and 12 foals;
SUPER BEE JAY, 12 wins, £72,464, 2 wins at 2 years; also 10 wins in Hong Kong and £70,093.
SILVER RIBBON, 2 wins at 2 years and placed twice.
SKIPREGAN, 2 wins, winner at 3 years and placed once; also winner over hurdles at 4 years.
HILMAY, see above.
GEM OF GOLD, winner at 4 years and placed twice; dam of five winners,
KIRKBY’S TREASURE (GB), 11 wins and £85,525 and placed 36 times.
CAPTAIN CARAT (GB), 6 wins at 3 to 6 years and £40,560 and placed 29 times.
GI LA HIGH (GB), 6 wins at 2 to 4 years and £24,612 and placed 14 times; dam of three winners: HAGLEY PARK (GB), 6 wins at 2-5, £17,763, placed 13 times, OTIS B DRIFTWOOD (GB),
winner at 2 years, £6174 and placed 7 times, SMOKEYOURPIPE (IRE), winner at 2 years.
BAYFORD THRUST (GB), 2 wins at 2 years and £13,153 and placed 7 times; also winner at 5
years in Denmark and placed twice.
TALAVERA (GB), winner at 3 years.
SARASINGH, winner at 2 years and placed once; dam of two winners,
MRS BENNET, winner at 2 years and placed twice; dam of NIKANDROS (GR), 2 wins at 3
years in Greece and £8164.
HORSA, winner in Switzerland.
SARAK, placed once at 2 years; also 2 wins in point-to-points and placed 10 times.
Miss Serlby, placed twice at 2 and 3 years; dam of Risk Me’s Girl (GB), 2 wins at 2, £7123,
placed twice, 3rd St Hugh’s S, Newbury, L, LEFT STRANDED (GB), 4 wins at 2, £13,267,
placed once; also winner at 3 in Singapore, £9537; grandam of XPRES DIGITAL (GB),
107
4 wins at 2-4, £20,641, placed 9 times, VERORI (GB), 3 wins in Greece.
79 HOVDAMEN
Mörkbrunt sto 090131
Leif Wretman/Wretman Stable & Stud
Kommendörsgatan 20
08-662 84 94
114 48 Stockholm
070-573 78 00
Golden Voyager (USA)
Mandrake El Mago (CHI), mbr 1999
Manon Lescaut (CHI)
Diaghlyphard (USA)
Soul Sister, br 1997
Princess Persian (IRE), 1983
Mr Prospector (USA)
La Voyageuse (USA)
Musketeer (USA)
Kamasutra (USA)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Persian Bold (IRE)
Blue Parrot (FR), 1975
1. mor
Soul Sister, ej startat, mor till en vinnare av 3 startande och totalt 5 avkommor i startbar ålder:
SOUL CAT, 2004 v e Kateb (IRE), 3 segr, plac 6 ggr, 152.050 kr, FT60
Zelzele, 2006 s e Zilzal (USA), plac 5 ggr på 13 starter, 108.980 kr, 6e Svenskt Oaks 2009, FT70
Soul Mate, 2002 h e Midyan (USA), endast startat en gång
Zhang Yu, 2003 s e Richard of York (GB), ej startat
My Million, 2008 s e Mandrake El Mago (CHI), i träning
Hovdamen, se ovan
2. mor
Princess Persian (IRE) e Persian Bold (IRE), endast startat några få gånger, mor till sex vinnare av 7
startande och totalt 8 avkommor;
SONGLINE, Champion 2-åring, Årets Häst i Sverige 1996 och 1997, 14 segr, 3.221.500 kr,
Svenskt Kriterium, SM för 2-åringar, AGRIA Breeders’ Trophy, Norsk Breeders Prize, Svenskt St
Leger, Upplandlöpn, Stockholms Stora Pris, L, Pokallöb, L, SKS Stora Pris, L, 2 ggr, Zawawi Jägersro Cup, 2e JK Jubileumslöpn, Svenskt Derby, TF 110, avelshingst och far till bl a HALFSONG,
Årets Häst 2003, vinstrikaste svenskuppfödda häst genom tiderna, 12 segr, 3.531.793 kr,
Scandinavian Open Championship, Gr3, Scandinavia Cup, L, Dansk Derby, Dansk Breeders’ Cup,
Svenskt Oaks, Dansk Oaks, 2a Scandinavia Cup, L, Jockeyklubbens Avelslöpn, L, 2 ggr, Svenskt
Derby, Dansk Golden Mile, L, FT90, FIRST EDITION, Champion 2-åring 2002, Champion
3-åring 2003, 8 segr, 2.965.350 kr, Breeders’ Trophy, Norsk Breeders Prize, SM Classic, Duty
Time Juvenile Mile, Stora Tvååringspriset, 2e Kapps Stora Pris, Dansk Breeders’ Cup, Breeders
2-års Trophy, Sv St Leger, FT88, samt INCHILINE, 5 segr, Dansk Derby, Dansk 2000 Gns, FT83
MAUREEN STAR, Årets Häst 1992, 17 segr, 1.622.800 kr, Dianalöpn, Svenskt Oaks, AGRIA Breeders’
Trophy, ITT Sheraton Scandinavia Cup, SM Ston, JK Avelslöpn, 2 ggr, Ulriksdals Minneslöpn, 2a
Bloomers’ Vase, Nickes Minneslöpn, L, ITT Sheraton Scandinavia Cup, SM Ston, 3e Treåringarnas
Elitlöpn, SM Stayers, 5e Stockholms Stora Pris, L, Skandialöpn, mor till en vinnare;
MAYCY STAR, -99 e Malvernico (IRE), 2 segr, plac 7 ggr, 125.875 kr, FT71
Silk Road, vinnare, även 7 segr över häckar, plac 9 ggr, 961.877 kr, 2e Duty Time Trophy, Göteborg, 4e Norsk Breeders Prize, 5e Breeders’ Trophy, Skandinavisk Mesterskap, Övrevoll, FT81
DRY SLUDGE, 12 segr, plac 27 ggr, 411.800 kr, FT75
INSHALLAH, 2 segr, plac 2 ggr, 58.500 kr, Oaks Trial, FT79, mor till tre vinnare av 4 startande och
5 avkommor i startbar ålder; DAY TRIPPER, 2000 v e Spectacular Tide (USA), 6 segr, plac 17
ggr, 417.000 kr, FT81, MINT CONDITION, 2008 s e Most Welcome (GB), vinnare i debuten som
2-åring 2010, 85.000 kr, och AURA, 2003 s e Richard of York (GB), vinnare och plac 5 ggr på
9 starter, 225.076 kr, 2a Sommarstoet, 4e Svenskt Oaks, Breeders’ Trophy Classic, FT78, mor till
Cyclone, 2008 h e Most Welcome (GB), plac på 4 starter som 2-åring 2010, 5e SM 2-åriga
STRAIGHT EDGE, 4 segr, plac 10 ggr, 247.100 kr, 4e Breeders Prize Sprint, FT69
Mind the Gap, plac 4 ggr, 40.400 kr, FT69, mor till en vinnare:
FILL THE GAP, 8 segr, 249.500 kr, FT82
3. mor
BLUE PARROT (FR), e Lyphard (USA), vinnare i Frankrike, mor till tre vinnare av 9 startande inkl;
CATCHING, 7 segr; 2 segr i England samt 5 segr i USA
108
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
80 PRAISE
Mörkbrun hingst 090318
Be My Guest (USA)
Most Welcome (GB), fux 1984
Topsy (GB)
Spectacular Tide (USA)
Redbone, br 1998
Dappled Flag (USA), 1985
Northern Dancer (CAN)
What A Treat (USA)
Habitat (USA)
Furioso (GB)
Tsunami Slew (USA)
Bid Me Adieu (USA)
Akureyri (CAN)
Baruna (USA), 1979
1. mor
REDBONE, 2 segr, plac 3 ggr, 119.800 kr (inkl 19.900 bonus), Breeders’ Trial, FT71, mor till en vinnare av 2 startande och 3 tidigare föl;
WAKAYAMA, 2007 s e Eishin Dunkirk (USA), 4 segr, plac 3 ggr på 8 starter, 967.865 kr,
Breeders’ Trophy Mile, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, Becky Moss Fillies Mile, 2a Svenskt Kriterium, 3a Dianalöpn, Breeders’ Trophy Juvenile, 4e Svenskt Oaks, FT82
Casablanca, 2005 s e Songline, ej startat, såld som ridhäst
Praise, se ovan
2. mor
DAPPLED FLAG (USA), vinnare som 2-åring i England, mor till nio vinnare (varav 7 som 2-åring) av
12 föl i startbar ålder varav 10 startat;
LITTLE GREEN APPLE, -96 s e Funambule (USA), 5 segr, 627.700 kr, (inkl 76.600 kr bonus),
Svenskt Kriterium, 2a Altamiralöpn, 4e SM 2-åriga, 5e Amacitalöpn
MELLOW YELLOW, -95 s e Diaghlyphard (USA), 2 segr, 174.000 kr, SM 2-åriga, mor till vinnare: DUCHESS BLUE, 4 segr, plac 3 ggr, FT76, och Carpenter, plac 6 ggr, FT75
Green River, -91 h e Diaghlyphard (USA), 6 segr, plac 18 ggr, 580.460 kr, 2e Svealandlöpn, 3e
SM 2-åriga, Vinterfav Pris, SM Milers, 4e Malmö Stads Pris, Sv Kriterium, 5e Breeders’ Trophy
RED HOUSE, -93 h e Diaghlyphard (USA), 5 segr, 275.700 kr, 5e Sv Kriterium, SM 2-år, Breeders’
Trophy
REDBONE, se ovan
QUIET FIRE, -92 h e Verd-Antique (GB), vinnare, plac 3 ggr, 55.300 kr
GO BANANAS, -97 h e Diaghlyphard (USA), vinnare, plac 3 ggr, 50.750 kr
PURPLE HEATHER, -99 s e Diaghlyphard (USA), vinnare på endast 4 starter, 23.100 kr, FT69, mor
till en vinnare: OCKIDOCK, 2007 s e Mandrake El Mago (CHI), vinnare, 70.000 kr, FT62
WHITE FLAG, -01 s e Diaghlyphard (USA), vinnare och plac som 2-åring, 51.500 kr
Grey Diana, -02 s e Diaghlyphard (USA), startat, 2.650 kr, mor till en vinnare:
ZAHIR, 2007 v e Heart of Oak (USA), vinnare, plac 4 ggr, 144.200 kr, FT72
3. mor
Baruna (USA), by Grey Dawn (FR), sister to Eleven Pelicans, dam of five winners;
DIAMONDRUNA (f. by Diamond Sword). winner at 2, 1997, $70,998, C.T.H.S. Sales S.
Dancer´s Kolo (g. by Diamond Sword). 2 wins at 2, placed at 3, 1997, $126,369, 2nd Golden
Gate Derby, L, 3rd C.T.H.S. Sales S, Juvenile Breeders´Cup S, etc.
BRETTHEVET (g. by Diamond Sword), 5 wins, 3 to 5, $38,012
Red Rain (f. by Secreto). Placed at 2, dam of two winners, incl
BENT CREEK CITY (f. by Carson City). 2 wins in 4 starts at 2, $86,740, Cinderella S, L, (Hol,
$40,600), 2nd Landaluce S, Hollywood Park, Gr2, and 3rd Sorrento S, Del Mar, Gr2.
Red Press (c by Press Card) 5 wins, $128.962, 2nd Rumson S, L
The next dam SHORE, by Round Table, 6 wins, Bewitch S, sister to CANAL, CABILDO, Moss, half-sister
to DIKE, OKAVANGO, dam of winners: Alligatrix, winner at 2 in England, 3rd Hoover Fillies Mile S,
Gr3, dam of winners - CROCO ROUGE, Prix Lupin, Gr1, Prix d´Ispahan, Gr1, 2nd Prix Jockey Club, Gr1,
4th Prix de l´Arc, Gr1, ALI-ROYAL, 7 wins, £202,530, sire, TAIPAN, Grand Prix de Deauville, Gr2, Eleven
Pelicans, 4 wins, 2nd Susan´s Girl H, Chicago Bid, winner at 2 to 5 in England, 3rd Sirenia S, L.
109
www.tranberga.se
81 JUMELLEA
Brunt sto 090330
Eva C S Pettersson
Tranberga Gård
230 40 Bara
Cadeaux Genereux (GB)
Toylsome (GB), 1999
Treasure Trove (USA)
Diaghlyphard (USA)
Ginger, mbr 1993
Cavendish Queen (IRE), 1984
[email protected]
040-630 24 60
0708-48 21 75
Young Generation (IRE)
Smarten Up (GB)
The Minstrel (CAN)
River Jig (USA)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
General Assembly (USA)
Bentinck Hotel (GB), 1976
1. mor
GINGER, 2 segr, plac 4 ggr, 71.150 kr, FT64, mor till fyra vinnare av 6 startande och 8 i startb åld:
DOUBLE UP, 2005 s e Funambule (USA), 4 segr, plac 6 ggr, 1.165.005 kr, Svenskt Oaks, Breeders’
Trophy Stayer, 2a Sommarstoet, 3e Jockeyklubbens Avelslöpn, L, 2 ggr, Svenskt St Leger, 4e
Jägersro Cup, 5e Breeders’ Trophy Classic, Scand Classic Challenge, Kapps Stora Pris, FT83
Ancellia, 2000 s e Caerwent (IRE), 9 segr, plac 10 ggr, 556.210 kr, Agria BT Cons, 3e Bloomers’
Vase, L, FT88, mor till en vinnare: HEXALECTRIS, 2007 v e Academy Award (IRE), 2 segr
och plac 2 ggr som 2-3-åring 2009, 247.400 kr, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, FT76
ELLEANTHUS, 2004 v e Nicolotte (GB), 2 segr på 3 starter som 3-åring 2007, 118.000 kr, FT75
CATELLA, 1999 s e Caerwent (IRE), vinnare, plac 2a 6 ggr, 148.500 kr, FT71. Mor till två vinnare
av 4 startande och 5 avkommor i startbar ålder: GEORGEBLACK, 2006 v e Eishin Dunkirk (USA),
2 segr och plac 4 ggr, 196.700 kr, FT75, och FERGUSON, 2005 h e Pennekamp (USA), vinnare
i debuten som 2-åring 2007, även plac, 106.500 kr, FT72
Cattleya, 2002 s e Prince of Birds (USA), plac, 23.740 kr inkl på hinder, FT54
Hofmeister, 2007 v e Traditionally (USA), startat 4 ggr, 5.000 kr, FT48
Insignum, 2008 s e Distant Thunder (USA), i träning hos Yvonne Durant, Täby
Jumellea, se ovan
2. mor
CAVENDISH QUEEN (IRE), e General Assembly (USA), 6 segr, plac 8 ggr, 134.300 kr i Norge och Sverige, FT80, mor till sex vinnare av 9 startande avkommor och totalt 11 föl, bl a
KOKOMO, -94 s e Diaghlyphard (USA), 4 segr, plac 6 ggr, 625.490 kr, Svenskt Kriterium, Jockeyklubbens Avelslöpn, Sv Oaks Trial, 2a SM 2-åriga, Sv Oaks, 5e Dianalöpn, näst högst rankad i
sin årskull i Sverige som 2- och 3-åring, FT84, mor till en vinnare:
BE MY QUEEN, -02 s e Be My Chief (USA), vinnare och plac 2 ggr, 80.430 kr, FT72
DAGGER, -96 h e Diaghlyphard (USA), 6 segr inkl 2 på steeplechase, plac 3 ggr samt plac 3 ggr
på häck, 231.670 kr, Jockeyklubbens Stora Pris 2002, FT74
TEMPLETON, -02 h e Diaghlyphard (USA), 2 segr och plac, 63.554 kr, FT76
LITTLE QUEENIE, -01 s e Diaghlyphard (USA), vinnare och plac på endast 2 st, 33.500 kr, FT70
A SECRET, -92 h e Royal Whip (IRE), vinnare, plac, 49.900 kr, FT71
GINGER, se ovan
3. mor
BENTINCK HOTEL (GB), e Red God (USA), vinnare som 2-åring, plac 2 ggr, mor till tio vinnare på
12 startande och 13 föl, inkl
Benzina, 3 segr i England, 4 segr i USA, 3e Golden Poppy H, Gr3, Allez France H L, Midwick H
L, B Thoughtful S, 4e Las Palmas H, Gr2
Shamshoon, 2 segr i GB som 2-åring, 7 segr i USA, 3e Moet & Chandon-Rennen, Gr3
CAVENDISH QUEEN (IRE), se ovan
BENTICO, 3 segr, plac 21 ggr, £56.092
LATCH STRING, 2 segr
LUCAS CARTON (IRE), vinnare i GB, 2 segr i Hong Kong
POSSIBILITY, 3 segr, plac 4 ggr, £9.114
CONRAD HILTON, vinnare och plac 3 ggr på endast 4 starter, £3.910, avelshingst i Australien.
110
Anmäld till BT11-13
82 MOUNTAIN JACK
Brun hingst 090318
Sven Stjerndorff
Berg
740 21 Järlåsa
Midyan (USA)
Jaunty Jack (GB), br 1994
Juliette Marny (GB)
Mas Media (GB)
Miss Ulleröd, br 1996
Manitoba, 1985
[email protected]
018-39 18 70
070-621 98 89
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Blakeney (GB)
Set Free (GB)
Green Dancer (USA)
Miss Carina (FR)
Radetzky (GB)
Maniette, 1972
1. mor
MISS ULLERÖD, -96 s e Mas Media (GB), 3 segr, plac 5 ggr, 86.900 kr, FT62, mor till två vinnare av
3 startande och 5 avkommor i startbar ålder:
MISSIL, 2003 s e Primatico (USA), 2 segr, plac 5 ggr, 108.350 kr, FT60
HAPPY LARRY (ex Mischievous), 2007 h e Melmac, vinnare och plac i Norge, 55.631 kr, FT73
Missmartin, 2006 s e Homme d’Honneur (FR), startat 3 ggr, 3.000 kr, FT50
Missing, 2004 s e Songline, ej startat
Mountain Mystery, 2008 h e Heart of Oak (USA), i träning
Mountain Jack, se ovan
2. mor
Manitoba, 4 segr, plac 8 ggr, 2a SM för 4-åriga och äldre, 3e SM för 2-åringar, SM för 3-åriga, 4e
Vinterfavoriternas Pris, FT74, mor till fem vinnare av 8 startande och totalt 9 föl i startbar ålder;
MEXELLER, 1993 h e Exceller (USA), 7 segr, plac 10 ggr, 203.500 kr, FT74
MOVITA, 1995 s e Bal du Seigneur (USA), 5 segr, plac 6 ggr, 155.900 kr, FT70
MISS ULLERÖD, se ovan
MASIBA, 1992 s e Bal du Seigneur (USA), vinnare som 2-åring, plac 5 ggr, 70.200 kr, FT65
MARCUS, 1999 h e Precocious (GB), vinnare och plac 2 ggr, 50.940 kr inkl bonus, FT62
Marbella, plac, 12.400 kr, FT61, mor till en vinnare:
MCBELL, 1999 v e Melmac, 7 segr, plac 18 ggr, 426.046 kr, FT67
Mowia, 1991 s e Steve’s Friend (USA), plac 3 ggr, 18.900 kr, FT62
Minetta, 1997 s e Precocious (GB), plac 4 ggr, 38.600 kr, FT59
3. mor
MANIETTE, e Hornbeam (GB), 5 segr, Dansk Kriterium, Svenskt Kriterium och Dianalöpn, mor till
sju vinnare av 10 startande och totalt 12 föl i startbar ålder;
MAGO, 5 segr, Svensk Uppfödningslöpn, Vinterfavoritternes Ærespræmie, 2e SM för 3-åringar,
avelshingst i Danmark
MARINETTE, 4 segr, Dianalöpn, FT77
Manac, 8 segr, 3e Dansk Forårslöb
Manitoba, se ovan
MAGI, 3 segr, 4e Bloomers’ Vase, FT74, mor till fyra vinnare av 5 startande och totalt 8 föl;
MAGI’S DIAMOND, 2 segr, plac 6 ggr, 157.960 kr, FT81
ELOGE, 3 segr, plac 7 ggr, 92.650 kr, FT76
EMY, 3 segr, plac 2 ggr, 61.300 kr, FT74
ECLAIR, vinnare, plac 4 ggr, 46.700 kr, FT65
MANDRILL, 3 segr, FT74
MADONNA, vinnare
Nästa mor MANIE, 4 segr, Sv Kriterium, SFK,s Stolöpn, 3e Mowerinalöb, mor till fem vinnare inkl;
MANESCO, 5 segr, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Stockholms Stora Pris, 3e Bergen Bank Ærespremie, Prix Montenica, avelshingst
MANIFEST, 6 segr, Svenskt Derby, Drottningens Pris, 2e Grand Prix de Bruxelles, 4e Silja Line
Cup, Norsk Derby, avelshingst
MANDARIN, 15 segr, 628.100 kr, Skandinavisk Mesterskap, 3e Svenskt Kriterium.
111
Åringen säljs utan moms
[email protected]
83 ONEOFAKIND
Mette Gro Hermansen o Ann K Robsrud
Vrängebol Gärdet
0573-502 31
672 93 Årjäng
070-369 60 96
Brunt sto 090619
Saumarez (GB)
Ecuadors Dream (IRE), mbr 1995
Norfolk Lily (GB)
Final Appearance (IRE)
Valerine (NOR), br 1999
Valor Star (CAN), 1991
Rainbow Quest (USA)
Fiesta Fun (GB)
Blakeney (GB)
Cecilia Bianchi (FR)
Sadler’s Wells (USA)
Topping Girl (GB)
Bold Revenue (USA)
Cross of Valor (USA), 1982
1. mor
Valerine (NOR), placed once at 4 years in Norway; above is her first foal.
Oneofakind, see above
2. mor
VALOR STAR (CAN), 5 wins in U.S.A. and $75,219 and placed 13 times; dam of four winners from
5 runners and 5 foals;
HALE-BOPP (DEN), 12 wins in Denmark and £22,833 and placed 45 times.
CAJUN STAR (NOR), 10 wins, 2010 in Norway and in Sweden and £42,289 and placed 25 times.
TIMEWILLSHOW (NOR), 7 wins at 3 to 6 years in Norway and £14,546 and placed 10 times.
SHABANA (NOR), winner at 3 years in Norway and placed 5 times.
Valerine (NOR), see above.
3. mor
CROSS OF VALOR (CAN) by Quadratic (USA), winner in U.S.A.; dam of six winners from 8 runners
and 8 foals inc.,
FUZZY SON (CAN), 7 wins in U.S.A. and $57,083.
VALOR STAR (CAN), see above.
CANADIAN PRINCE (CAN), 2 wins in U.S.A.
MY THREE NIECES (CAN), 2 wins in U.S.A.
ERICSCOPY (CAN), winner in U.S.A.
The next dam CROSS BEARER (CAN), placed once in U.S.A.; dam of nine winners from 10 runners
and 11 foals inc.,
Wishing Coin (CAN), 11 wins in Canada and $154,674 placed 4th Whimsical S, Greenwood,
Gr3; dam of winners inc.,
Wizzy (USA), winner in U.S.A, 2nd Prix Provence Rhone Alpes, Marseille, L.
HUSAK (CAN), 18 wins in U.S.A. and $108,891.
FASHION PRINCE (USA), 15 wins in U.S.A. and $86,101.
KIN CROSS (USA), 13 wins in U.S.A. and $61,886.
CROSSPOT (USA), 4 wins in U.S.A. and $29,216.
HAYATI MALAKEH (USA), 2 wins in U.S.A. and $74,726.
FEUILLE VOLANTE (CAN), winner in U.S.A.; dam of winners inc.,
OLYMPIC SEASON (CAN), winner in U.S.A.; dam of Alaro (CAN), placed twice in Canada
inc. 3rd Winnipeg Futurity, Assiniboia Down.
NORTHERN SNOWFLAKE (CAN), winner in U.S.A.; dam of Torbama (CAN), 6 wins in Canada, placed 2nd Center Stage Anne S, Fort Erie and 3rd Border Cup S, Fort Erie.
The next dam MENEDICT, 12 wins in Canada and $66,610 inc. Canadian Oaks, Woodbine, Belle Mahone S, Woodbine and Boniface S, Fort Erie, placed 10 times inc. 2nd Canadian Maturity S, Woodbine,
Nettie H, Woodbine, 3rd Duchess S, Fort Erie and 4th Prince of Wales S, Fort Erie; dam of five winners
from 8 runners and 13 foals inc Bye Bye Mercedes (USA), unraced; dam of winners inc MERCEDES
WON (USA), won Florida Derby, Gr1, Hopeful S, Gr1, Sanford S, Gr2, Grey S, Gr3, Rochester Cup S,
L, Swynford S, L, Crittenden S, L, 2nd Fountain of Youth S, Gr2, Fair Play Breeders’ Cup S, L, Durham
Cup H, L, Palm Beach H, Farmington Breeders’ Cup H.
112
Anmäld till BT11-13, BC13
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
84 ATHLET
Fux hingst 090421
Be My Guest (USA)
Most Welcome (GB), fux 1984
Topsy (GB)
Music Streak (DEN)
Never Stop, fux 1995
Karamell, 1986
Northern Dancer (CAN)
What A Treat (USA)
Habitat (USA)
Furioso (GB)
Music Boy (GB)
Dawn Streak (GB)
Rolfe (USA)
Woll Star (IRE), 1980
1. mor
NEVER STOP, 7 segr, plac, 375.200 kr inkl bonus, Götalandlöpn, FT84, mor till en vinnare av 1
startande och totalt 3 avkommor i startbar ålder;
River Sid, 2007 v e Songline, 2 segr och plac 2 ggr på endast 6 starter, 125.400 kr, 3e Kay
Jensens Pris, FT72
Arezzo, 2001 h e Caerwent (IRE), ej startat, död som 3-åring
Bologna, 2002 s e Talinum (USA), ej startat
Athlet, se ovan
2. mor
KARAMELL, vinnare, plac 5 ggr, 2a Svenskt Oaks Consolation, 51.200 kr, FT65, mor till sju vinnare
av 8 startande och totalt 8 avkommor;
NEVER STOP, se ovan
Never Mind, 1998 v e Talinum (USA), 5 segr, plac 6 ggr, 396.355 kr, 2e Sofierolöpn, FT80
Kasatonow, 1993 v e Elwyns (IRE), vinnare, plac 10 ggr, 163.400 kr, 2e Sweden Cup Stayers,
FT74
LEJONKUNGEN, 1999 v e Bloomerace, 6 segr, plac 17 ggr, 396.410 kr, FT77
MAKAROW, 1992 v e Exceller (USA), 6 segr, plac 12 ggr, 263.400 kr, FT73
NEVER AGAIN, 2000 v e Be My Chief (USA), 2 segr över häckar, plac 6 ggr, 133.810 kr, FT67
KRUTOW, 1991 v e Elwyns (IRE), vinnare, plac 3 ggr, 37.500 kr, FT70
Non Stop, 1994 s e Music Streak (DEN), plac, 7.400 kr, FT58
3. mor
WOLL STAR (IRE), e Wollow (GB), 2 segr, plac 12 ggr, 60.405 kr, FT76, mor till en vinnare av 4
startande och totalt 6 avkommor:
KARAMELL, se ovan
Uptown Girl, 1989 s e Steve’s Friend (USA), plac 3 ggr, 28.200 kr, FT60
Krusmynta, 1988 s e Elwyns (IRE), plac 2 ggr, 23.000 kr, FT54
Hur många galopphästar du än äger eller tränar har vi
Kerstin, Lars och Roger. De kan allt om hästförsäkringar.
Kontakta
Kerstin Åker 070-371 60 56
Lars Lindh 070-557 87 07
Roger Nilsson 0708-11 49 14
113
[email protected]
Anmäld till BT11-13
Ture o Jenny Lindblad/Stall Joie de Vie
Målsjö Brunnshult
016-700 20
643 97 Västra Näshulta 070-658 42 97
85 VANESSA HIGH
Fux sto 090503
Be My Guest (USA)
Most Welcome (GB), fux 1984
Topsy (GB)
Linamix (FR)
Maxizone (FR), sk 1997
Miss Zonissa (FR), 1989
Northern Dancer (CAN)
What A Treat (USA)
Habitat (USA)
Furioso (GB)
Mendez (FR)
Lunadix (FR)
Zino (GB)
Miss Satin (FR), 1975
1. mor
MAXIZONE (FR), unraced; dam of one winner from 5 runners and 6 previous foals;
BIG PLAYER (GB), 2004 c by Noverre (USA), 8 wins, placed 8 times, 670.341 kr; winner at 2;
also 7 wins in Norway and Sweden, Treåringarnas Elitlöpn, Bobbie Killicks Minneslöpn, 2nd
Norsk 2000 Guineas, FT88
Amvrakia (GB), 2003 f by Inchinor (GB), placed once at 3 years in Greece.
Racie Gracie (GB), 2005 f by Dr Fong (USA), ran 3 times.
Platinum Bounty (GB), 2006 f by Bahamian Bounty (GB), ran 3 times and ran twice over hurdles.
Libramix, 2008 f by Librettist (USA), in training
Vanessa High, see above
She also has a 3-y-o filly by Doyen (IRE).
2. mor
MISS ZONISSA (FR), placed 4 times at 2 and 3 years in France; dam of three winners from 5 runners
and 7 foals;
MONSIEUR TAGEL (FR), 7 wins, £46,005, 2 wins at 2 years in France and £18,718; also 4 wins
over hurdles at 3 and 4 years and £20,389 and winner over fences at 5 years and £6898;
also winner of a point-to-point.
MISTER LODGE (FR), 2 wins at 3 years in France and £14,922.
MAGIC DATE (FR), 2 wins at 3 years in France and £14,751.
Lady Flasheart (FR), placed 3 times at 2 and 3 years in France; dam of three winners inc,
SPIDER FLASH (FR), 2 wins at 3 and 4 years, 2008 in France and £23,737.
CHICO DEL SOL (FR), 2 wins at 3 years, 2008 in France and £29,355.
LE CRES (FR), 5 wins, 2010 in France and £84,544.
3. mor
MISS SATIN (FR) by Satingo (USA), 2 wins at 2 years in France inc. Prix de l’Obelisque, Longchamp,
L, 4th Prix de Royaumont, Chantilly, Gr3; dam of seven winners from 10 runners and 11 foals inc,
MISS SATAMIXA (FR), 4 wins at 2 and 3 years in France and £166,211 inc. P. Fresnay le Buffard
Jacques Le Marois, Deauville, Gr1; dam of four winners inc,
MAN O DESERT (FR), winner, 2008 in Czech Republic and in France; also winner over jumps
BRAMBLEBERRY (GB), 2 wins at 2 years, 2009 and £7448.
BYZANTINE (GB), winner at 2 years, 2008 and £11,551.
Miss Sazanica (FR), unraced; dam of Sakza (IRE), 2 wins at 3 and 4 years, 2009 in France and
£34.765, 2nd Prix Casimir Delamarre, Longchamp, L.
MISS D’OUILLY (FR), 2 wins in France inc. Prix Melisande, Evry, L.; dam of six winners inc,
MISS CAERLEONA (FR), won Cardinal S, Gr3, 2nd La Prevoyante H, Gr2, 3rd Orchid H, Gr2;
dam of MISS CORONADO (USA), 2 wins at 3 years in U.S.A. and £73,007, Davona Dale
S, Gulfstream Park, Gr2, KAREN’S CAPER (USA), 4 wins at 2 to 5 years at home and in
U.S.A. and £340,713, Shadwell Stud Nell Gwyn S, Gr3, Eatontown S, Gr3 and Noble Damsel
H, Gr3, 2nd Coronation S, Gr1 and Queen Elizabeth II Challenge Cup S, Gr1; grandam
of ABBY’S ANGEL (USA), 4 wins at 3 and 4 years, 2009 in U.S.A. and £100,740, Indian
Maid H, L, 2nd Gardenia H, Gr3, Miss Jean Brodie (USA), winner at 3 years, 2010 and
£76,378 2nd Darley Irish Oaks, Curragh, Gr1.
114
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
86 SWE00000542
Mörkbrun hingst 090318
Storm Cat (USA)
One Cool Cat (USA), 2001
Tacha (USA)
Lahib (USA)
La Lula (IRE), br 2003
Lussuria (IRE), 1993
08-512 416 12
070-757 78 76
Storm Bird (CAN)
Terlingua (USA)
Mr Prospector (USA)
Savannah Dancer (USA)
Riverman (USA)
Lady Cutlass (USA)
Last Tycoon (IRE)
Shabbaba (USA), 1988
1. mor
La Lula (IRE), placed 9 times, 135.700 kr, 5th Dianalöpn, FT78, dam of (first foal):
SWE00000542, see above
2. mor
LUSSURIA (IRE), 3 wins, £10,876, 2 wins at 2 years and £9254 and placed 6 times; also winner at 3
years in Denmark and placed once; dam of 2 runners and 3 foals,
La Lula (IRE), see above.
Cigar Volant (SWE), placed once at 3 years in Sweden.
3. mor
Shabbaba (USA), by Arctic Tern (USA), unraced; dam of three winners from 4 runners and 5 foals;
LUSSURIA (IRE), see above.
SAY NO MORE (IND), 3 wins at 3 and 4 years in India and placed once.
SHAPPAR (IRE), winner at 3 years in Italy.
The next dam SHICKLAH (USA), 3 wins at 2 years at home and in West Germany and £22,679 inc.
Moet & Chandon Zukunfts-Rennen, Baden-Baden, Gr2; dam of nine winners from 11 runners and
12 foals inc.,
MUQTARIB (USA), 3 wins at 2 and 4 years at home and in U.S.A. and £85,557 inc. Richmond S,
Goodwood, Gr2; sire.
RA’A (USA), 5 wins at 2 and 3 years and £36,471 inc. Bentinck S, Newmarket, L, placed 4 times
inc. 3rd Daily Mail Leisure S, Lingfield Park, L.; dam of eight winners inc.,
MUSAFI (USA), won Morvich H, Santa Anita, L, Bay Meadows Breeders’ Cup Sprint H, L.
Taanis (USA), unraced; dam of Jockey Ridge (USA), winner at 3 years, 2008 in U.S.A. and
£35,580 and placed 4 times inc. 3rd Bay Shore S, Aqueduct, Gr3.
JANIB (USA), 4 wins at 2 and 3 years at home and in U.S.A. and £41,349 inc. Roses S, York, L.
LA CAPRICE (USA), 2 wins at 2 and 3 years, £14,617, placed 7 times; dam of three winners:
Empire’s Ghodha (GB), 2 wins, £18,471, winner at 2 years and £11,623 and placed 5
times inc. 3rd Dragon S, Sandown Park, L.; also winner at 4 years in U.S.A. and £6848
and placed 5 times.
LA CAPRIOSA (GB), 8 wins at 3 and 4 years, 2010 and £29,803 and placed 15 times.
MILTON OF CAMPSIE (GB), 4 wins at 3 and 4 years, 2009 and £12,539 and placed 4 times.
WEST COAST MAMA (USA), 2 wins in South Africa, placed 6 times; dam of four winners inc.,
WEST COAST GOLD (SAF), won Michael Roberts H, L, Darley Arabian Open, Greyville, L.
West End Boy (SAF), winner in South Africa, 3rd Somerset Plate, Kenilworth, L.
NUR (USA), 2 wins at 2 years and £7095 and placed once; dam of seven winners inc.,
KAWAFIL (IRE), winner at 2 years and £5230 and placed 4 times; dam of Amaalee (KSA),
winner at 3 years, 2010 in Kingdom of Saudi Arabia and £6689 and placed twice, Ahla
Al Amaanee (KSA), winner at 4 years, 2010 in Kingdom of Saudi Arabia.
HAJAT (GB), winner at 3 years and placed twice; dam of IMPERIAL SWORD (GB), 6 wins and
£40,756 and placed 15 times.
Alshahhad (USA), placed 3 times at 2 and 3 years; dam of three winners inc.,
ALOHA HAWAII (GER), winner in Germany; also placed over jumps; dam of ALOHA ALTEZZA
(GER), 5 wins at 2 to 4 years, 2009 in Czech Republic and in Slovakia and £15,551.
115
Anmäld till BT11-13
www.ravdansen.se - [email protected]
87 ROCKPORT SUNDAY
Brun hingst 090310
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Spectacular Tide (USA)
Blue Jean Baby, br 2000
Angel Love (IRE), 1988
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Tsunami Slew (USA)
Bid Me Adieu (USA)
Chief Singer (GB)
Lumiere (USA), 1983
1. mor
BLUE JEAN BABY, 5 segr, plac 3 ggr, 174.565 kr, FT84, mor till två vinnare av 2 startande och 2 föl:
Maddox, 2006 h e Most Welcome (GB), 4 segr, plac 2 ggr, 364.400 kr, 3e Dansk Derby, FT78
WELCOMETOMYWORLD, 2007 v e Most Welcome (GB), vinnare, plac 5 ggr, 170.100 kr, FT74
Rockport Sunday, se ovan
2. mor
ANGEL LOVE (IRE), plac som 3-åring i England, 6 segr, 382.070 kr, Peugeot Pokallöp, L, banrek 2400
dt på Jägersro, FT84, mor till fyra vinnare från 4 startande och totalt 4 föl i startbar ålder,
Ganelon, 1996 h e Diaghlyphard (USA), 10 segr, plac 14 ggr, 743.100 kr, Vinterserien Stayers
Final, Kinnekullelöpn, 2e Täby Hösthandikap, 3e Jägersro Cup, 4e Svenskt St Leger, FT87
BLUE JEAN BABY, se ovan
MAUDIE, 2001 s e Diaghlyphard (USA), 2 segr och plac på endast 4 starter, 146.000 kr, 5e
Svenskt Oaks, FT79
ANGIE, 1995 s e Diaghlyphard (USA), vinnare, 20.200 kr
3. mor
LUMIERE (USA) by Northjet (IRE), winner, dam of two winners from 4 runners and 6 foals inclBella Michaela (IRE), 4 wins, £29.450, 2nd Premio Allesandro Peronne, L, 3rd Premio Umbra,
Gr3, Premio Vittori, L.
ANGEL LOVE, see above.
The next dam ATTIRANCE (FR), by Crowned Prince (USA), winner at 3 in France, Prix de Lilas, L, 2nd
Prix Sandringham, Gr3, dam of six winners incl.Attractive Crown (f. by Chief’s Crown), 3 wins, 2nd Pretty Polly Stakes, Gr2, 3rd Silver Flash S,
L, 4th Beresford S, Gr3, Cheshire Oaks, L, Ballysax S, L.
Sleek Falcon (f. by Green Forest), 9 wins, $86,365, 3rd Wintergreen Stakes, Gr3
GENNY WREN (f. by Trempolino), 2 wins.
APPROVED AGENT (c. by Caro), winner.
LUMIERE, see above.
The next dam AROSA, by Silver Shark, 5 wins incl Prix Imprudence, L, Prix de Messidor, Gr3, Coupe
de Sa Majeste Reine Elizabeth II, 2nd Prix de Malleret, Gr3. Dam of winners incl.LA TIRANA (f. by Akarad), 4 wins at 4, 893,000 francs, inc Prix de Fabuleux, 2nd Prix de Flores,
Gr3, Prix Corrida, Gr3, etc.
AROKAR (c. by Akarad), 4 wins. 2 to 4, 1.063.350 francs, in France, incl Prix Greffulhe, Gr2, Prix
Saint-Roman, Gr3, 2nd Prix Lupin, Gr1, 3rd Prix La Coupe de Maisons Laffitte, Gr3, 4th Prix
du Chemin de Fer du Nord, Gr3; sire.
Anne Stuart (FR), (f. by Bolkonski). Winner at 3, 146,300 francs, in France, 2nd Prix de Pontarme. Dam of winners includingANVARI (GB), (c. by Persian Bold). 4 wins, incl. Derrinstown Stud EBF Derby Trial Stakes, Gr2,
3rd Windfield Farm EBF Gallinule Stakes, Gr2.
Star Shareef (c. by Shareef Dancer). Winner at 2 in England. 2nd Gran Criterium, Gr1, 3rd
Derby Italiano, Gr1.
116
Anmäld till BT11-13
[email protected]
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
88 SWE00000636
Brun hingst 090517
Priolo (USA)
Mirio (FR), fux 1997
Mira Monte (GB)
Taufan (USA)
Saucy Girl (FR), br 1989
Saucy Singer (USA), 1982
0227-201 33
0702-81 10 48
Sovereign Dancer (USA)
Primevere (USA)
Baillamont (USA)
Mirea (USA)
Stop The Music (USA)
Stolen Date (USA)
The Minstrel (CAN)
Hot Gossip (USA), 1963
1. mor
SAUCY GIRL (FR), 5 wins at 2-3 years, 680.000 kr, Danish Oaks, Norweigan Oaks, placed 9 times, 2nd
Amacitalöpn, Svealandlöpn, 3rd Norweigan 1000 Guineas, Norweigan Kriterium, Peugot Pokallop for Hopper, 4e Norweigan Derby, FT80, dam of nine winners from 11 runners and 12 foals of racing age;
ITSAGROOM, 2005 c by Itsabrahma (GB), 4 wins, placed 8 times, 686.423 kr incl bonus, Danish Breeders’ Cup, 2nd Klampenborg 100-års Jubileums Stayer, 3rd Swedish Derby Trial, 4th
Breeders’ Trophy Juvenile, 7th Swedish Derby, Breeders’ Trophy Mile, FT85
MIRONA, 2006 f by Mirio (FR), 3 wins, placed 5 times, 1.007.119 kr incl bonus, SFAF/SÅEF
Auktionslöpn, 2nd Sv St Leger, Sv Oaks, Breeders’ Trophy Classic, 3rd Scandinavian Classic
Challenge, 4th Erik O Steens Memorial, L, 5th Mowerinalöb, Breeders’ Trophy Stayer, FT79
SAUCY BIRD, 1998 f by Diaghlyphard (USA), 2 wins, placed twice, 581.002 kr incl bonus, Swedish Criterium, SM för 2-åriga Ston, 5e Norweigan Oaks, Swedish Oaks, FT79
THE GROOM, 1997 c by French Groom (USA), 4 wins, placed 6 times, 779.500 kr incl bonus,
Sweden Cup Stayers, 2e Swedish Derby, Swedish St Leger, FT82
Elegant Song, 2003 c by Songline, 5 wins and placed 6 times incl winner over hurdles,
736.204 kr incl bonus, 2nd Breeders’ Trophy Classic, Kapps Stora Pris, 4th Ulriksdals Minneslöpn, 5th Swedish St Leger, Breeders’ Trophy Stayer, Kapps Stora Pris, SM Classic, FT84
Baggins, 2002 c by Funambule (USA), 5 wins and placed 23 times in Denmark, 317.427 kr, 2nd
Albani Store Sprint, 4th Larch Ærespræmie, FT73
ITSAGIRL, 1995 f by Itsabrahma (GB), 7 wins, placed 12 times, 480.410 kr, FT79, broodmare
SAUCY HEART, 2004 f by Heart of Oak (USA), 3 wins, plac 3 t, 277.900 kr, 5th Dianalöpn, FT77
BRAVE HEART, 2001 g by Heart of Oak (USA), winner and placed, 31.915 kr, FT65
Bono, 2007 g by Heart of Oak (USA), ran twice at 2, 2009, 13.700 kr, FT66, dead at 3
Lions Prospect, 2008 c by Heart of Oak (USA), placed twice in 3 starts at 2, 2010, 34.500 kr
SWE00000636, see above, own brother to MIRONA
2. mor
Saucy Singer (USA), winner at 3 years and £3265 and placed 3 times; also placed once in Italy viz
3rd Premio Giovanni Falck, Milan, L; dam of three winners from 5 runners, 9 foals of racing age viz–
SAUCY GIRL (FR), see above, BOLD SINGER (FR), 2 wins in France, and SEPTIEME SYMPHONIE
(FR), winner at 3 years in France and £7407; dam of two winners inc.,
SYMPHONIQUE (FR), 5 wins, £98,243, winner at 2 years in France; also 4 wins over jumps
at 3-4 years in France and £93,691 inc. Prix Chambly Hurdle, L. and Prix Sagan Hurdle, L.
Kitty Clive (GB), unraced; dam of four winners inc.,
KITTY D’ARGOS (FR), 3 wins at 2 and 3 years in France and £25,178; dam of CRINDEGUN (FR), 3 wins at 2 and 3 years, 2009 in France and £40,890.
LETY (FR), 2 wins at 3 and 4 years, 2008 in France and £14,018.
Ecossette (FR), placed 4 times at 2-3 in France; dam of ECOS DE L’ORME (FR), placed in
France; also 6 wins over jumps at 3-5 years in France, £193,406, Prix Aguado Hurdle,
L, Olympique Prix Stanley Hdle, L., 2nd Prix Georges de Talhouet-Roy Hurdle, Gr2.
3. mor
HOT GOSSIP (USA), by Correspondent (USA), 4 wins at 2-3 in USA, $17,360; dam of eleven winners
from 15 runners and 17 foals inc GURKHAS BAND (USA), 22 wins at 2 to 5 years in U.S.A. and $268,263,
Highlander S., Gr3, Nearctic S., Gr3 and Whimsical S., Gr3; dam of three winners.
117
Anmäld till BT11-13
[email protected]
Jenny Danielsson Lennström
Björnbacka Stuteri
697 92 Pålsboda
0705-92 44 88
89 MARDI GRAZ
Brunt sto 090417
Singspiel (IRE)
Bosun’s Watch (GB), br 2004
Sinking (GB)
Cryptoclearance (USA)
American Pay Day (USA), br 1995
Headed North (USA), 1985
In the Wings (IRE)
Glorious Song (CAN)
Midyan (USA)
Taplow (GB)
Fappiano (USA)
Naval Orange (USA)
Northjet (USA)
April Edge (USA)
1. mor
AMERICAN PAY DAY (USA), vinnare, plac 4 ggr, 79.664 kr, 4e Svenskt Oaks, FT74, mor till två vinnare av 5 startande och 6 avkommor i startbar ålder,
Tsarevich, 2007 v e Homme d’Honneur (FR), plac 7 ggr på 13 starter, 123.100 kr, 3e SFAF/SÅEF:s
Auktionslöpn, FT71
KANISORN, 2002 v e Be My Chief (USA), 20 segr i Italien, plac 22 ggr, 745.918 kr, Premio Citta di
Corridonia, exp England 2008, vinnare där och 2e 5 ggr.
AMERICAN SPIRIT (ITY), 2004 h e Rob’s Spirit, vinnare i Italien och plac 4 ggr
Santino, 2001 h e Caerwent (IRE), plac, 32.440 kr, FT62
Apollonia Royale (ITY), 2005 s e Rob’s Spirit, i träning i Italien
Sharm El Sheik, 2006 v e France (GB), plac 5 ggr, 49.400 kr, FT65
Mardi Graz, se ovan
2. mor
HEADED NORTH (USA), 2 wins at 3 and 4 years in USA and placed 7 times; dam of nine winners
from 11 runners and 12 foals of racing age vizSeaside Deli (USA) (f. by Sea Hero (USA), 4 wins in USA, $137,933, placed second in Penn
National Distaff Handicap, Penn National, L. dam of two winners inc:
SEA THIS (USA), winner, 2007 in USA
Cool Down (USA) (g. by Seattle Dancer (USA), 2 wins in USA, placed second in Seattle Slew
Stakes, Keeneland, L.
JOHN’S RIVER (USA), 2 wins in USA
ICE CASTLE (USA), winner in U.S.A, dam of three winners inc
Castle Concert (USA), 2 wins at 2, 3rd Chenery S,
NORTH TOWN CREEK, winner in USA
AMERICAN PAY DAY (USA), see above.
3. mor
APRIL EDGE (USA), by The Axe II (USA), 2 wins in USA and placed 5 times, own sister to APRIL AXE;
dam of seven winners from 9 runners and 13 foals of racing age vizMISIL (USA), 12 wins in Italy including Premio Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1, Premio
Parioli, Rome, Gr1, Premio Roma, Rome, Gr1, Premio Emilio Turati, Milan, Gr2 (twice), Premio
Ribot, Rome, Gr2, Budweiser Gulfstream Breeders’ Cup H, Gulfstream Park, Gr2, Premio
Federico Tesio, Milan, Gr3, Super Bowl Handicap, Gulfstream Park, L, second in Coral Eclipse
Stakes, Sandown Park, Gr1, Prix d’Ispahan, Longchamp, Gr1, Premio Vittorio di Capua,
Milan, Gr1, John Henry Handicap, Hollywood Park, Gr2, Pan American Handicap, Gulfstream
Park, Gr2, Premio Chiusura, Milan, Gr3, Premio Primi Passi, Milan, Gr3 and third in Prix Ganay, Longchamp, Gr1, Gran Criterium, Milan, Gr1 and Premio Vittorio di Capua, Milan, Gr1.
CLEVER EDGE (USA), 2 wins in USA and placed 10 times; dam of winners.
Simil (USA), placed third in Premio Alberto Zanoletti di Rozzano, Milan, L.
I’VE BEEN TRICKED (USA), winner in USA
HEADED NORTH (USA), see above.
PROSPECTIVE EDGE (USA), 4 wins in USA
HI FRIEND LIVE (USA), 2 wins in Japan.
118
90 PUYOL
Mörkbrun hingst 09- (ej färdigregistrerad)
Stig Hansson
Nummerettavägen 3
245 45 Staffanstorp
Midyan (USA)
Swedish Shave (FR), fux 1998
Shavya (GB)
Opening Verse (USA)
Just In Time, br 2001
Continuous Time (USA), 1996
070-522 00 03
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Shavian (GB)
Stormy Scene (IRE)
The Minstrel (CAN)
Shy Dawn (USA)
Shadeed (USA)
Trattoria (USA), 1989
1. mor
JUST IN TIME, winner and placed in just 4 starts, 55.500 kr, FT68, dam of two winners from 2 runners and 3 previous foals:
Just Nu, 2005 c by Inchrory (GB), 5 wins, placed 6 times, 453.068 kr, 2nd Kapps Stora Pris, 4th
Songline Classic, L, 5th Ulriksdals Minneslöpn, 6th Hurricanelöpn, FT83
SWEDISH TIME, 2006 g by Swedish Shave (FR), winner and placed twice, 62.100 kr, FT63
Just Tea, 2008 f by Tertullian (USA), not registered
Puyol, see above
2. mor
Continuous Time (USA), unplaced at 2 and 3 years, dam of two winners from 2 runners:
AMARETTO, 2005 g by Terroir (IRE), 2 wins, placed twice, 127.900 kr, FT66
JUST IN TIME, see above
3. mor
TRATTORIA (USA), by Alphabatim (USA), winner at 2 years and £3,034 and placed twice; dam of
one winner from 5 runners and 5 living foals of racing ageI’M THE SHOW (USA), 2 wins at 3 and 4 years, 2002, in USA
Transgression (USA), placed twice at 2 years in USA
Lascensa (USA), placed once at 3 years in Germany; broodmare
Continuous Time (USA), see above.
The next dam Falabella (IRE) by Steel Heart (IRE), ran a few times at home and in USA; dam of eight
winners from 12 runners and 14 foals of racing age vizTIMEKEEPER (USA), 4 wins at home and in Italy incl Criterium Varesino-Mem. Virginio Curti,
Varese, L, Premio Pisa, Pisa, L. and Premio Giuseppe de Montel, Milan, L, 2nd Premio Toscana,
Firenze, L. and 3rd Juddmonte Beresford S, Curragh, Gr3.
Strada (USA), 3 wins in USA, placed 3rd A M Fisher S, Ellis Park.
BOTERO (USA), winner at 2 years and placed 5 times; also 15 wins in Denmark, in West Germany, in Norway and in Sweden.
FALABELLA’S DANCE (USA), 2 wins in USA
FIT FOR LIFE (USA), winner in USA
TRATTORIA (USA), see above.
LA MAMOUNIA (USA), winner in Italy and placed once.
ITALIAN BANK (USA), winner in Italy and placed 4 times.
Lieutenant Bert (USA), placed once in USA
Empress of Austria (USA), placed once at 2 years.
Fit As A Flea (USA), unraced; dam of winners.
Fit For Gold (USA), 2nd Phoenix Gold Cup H, Turf Paradise, Gr3, Turf Paradise Futurity, Turf
Paradise and 3rd Turf Paradise Derby, Turf Paradise.
CAPE FLAT (USA), winner in USA.
119
Anmäld till BT11-13, BP12
[email protected]
Bengt Morberg
Vallhall Fäboda 15
734 91 Hallstahammar
91 MONTUS
Skimmel hingst 090528
Lyphard (USA)
Funambule (USA), fux 1987
Sonoma (FR)
Common Grounds (GB)
La Bonita (IRE), sk 1990
Catherine Linton (USA), 1975
0220-260 46
070-471 54 29
Northern Dancer (CAN)
Goofed (USA)
Habitat (USA)
Satu (GB)
Kris (GB)
Sweetly (FR)
High Echelon (USA)
Reckless Driver (USA), -59
1. mor
LA BONITA (IRE), placed twice at 2 years; also 9 wins at 3 to 6 years in Sweden, 266.340 kr, fifth in
Bloomers’ Vase and Scandinavia Cup, FT72; dam of five winners from 7 runners and 8 foals vizMOLTAS, 2002 g by Melmac, 9 wins, placed 12 times, 1.090.397 kr, Swedish Open Mile, L,
Treåringarnas Elitlöpn, Skandinavisk Mesterskap 3-åringer, SM Classic, Ulriksdals Minneslöpn,
twice, 2nd Swedish Open Mile, L, GHR Gold Cup, 3e Songline Classic, L, SM Classic, 4th
Svenskt Kriterium, 5th Nickes Minneslöpn, L, twice, FT92
Monita, 1998 f by Spectacular Tide (USA), winner, placed 5 times, 157.950 kr, Diana Consolation, 2nd Altamiralöpn, FT77, dam of three winners from 4 runners and 4 foals of age;
MYTHOS, 2005 g by Melmac, 7 wins, placed 9 times, 439.000 kr, 5th SM Sprinters, FT85
MYKENE, 2003 f by Melmac, 5 wins, placed 12 times, 276.800 kr, FT67
MYSTIK, 2006 g by Melmac, 3 wins, placed 6 times, 261.200 kr, FT78
Monza, 2004 f by Melmac, 4 wins, placed 7 times, 364.321 kr, 3rd Melmaclöpn, 4th Götalandlöpn, FT78
MOGUL, 2005 g by Heart of Oak (USA), 4 wins, placed 8 times, 294.600 kr, FT77
MONTEREY, 2007 g by Melmac, winner and placed twice in 5 starts, 85.300 kr, FT72
Moretti, 2000 g by Melmac, placed twice at 2 years in Sweden, FT68, also placed over jumps
Molino, 2006 g by Melmac, placed 5 times, 63.850 kr, FT63
Morten, 2008 c by Melmac, reported in training
Montus, see above
2. mor
CATHERINE LINTON (USA), unraced; dam of eleven winners from 14 runners and 15 foalsZAR BITTER, 10 wins in Italy, £26.511, including Premio U.N.P.C.P.S., Milan, L, 3rd Premio Boschetti, Milan, L.; also 3 wins over jumps in Italy.
FOR SURE FOR SURE, winner at 2 years and placed 3 times; also 17 wins in Italy, £42.472
NETHER LANE (IRE), 7 wins in Denmark and in Sweden and placed 4 times.
Love Lost, unplaced; dam of winners.
It’s Cryin’ Time (AUS), 3rd Dayana S, Belmont, L.
Jenufa (IRE), 3rd Wintergreen S, Philadelphia Park.
3. mor
Reckless Driver (USA) by Traffic Judge (USA), 9 wins in USA and placed 9 times, $35.615, including 3rd
Mermaid S, Atlantic City; dam of five winners from 8 runners and 10 foals of racing age includingGreenbriar (USA), 12 wins in USA, $63.012, 3rd Springtime H, Thistledown.
RECKLESS REIGN (USA), 3 wins in USA; dam of winners.
Adorable Dori (USA), 3rd Natalma S, Woodbine, Gr3.
CORILAND (USA), winner in USA; 3rd dam of DARKMAN (USA), won Spur S, Louisiana D’s.
MUSE OF MUSIC (USA), winner in USA; dam of Frank’s Selection (USA), 3rd Play the King
H, Woodbine, Gr3.
RECKLESS STAR (USA), winner in USA; dam of NORTHERN LOMBARDI (USA), won Buckeye Belle S, Beulah Park; grandam of SHEER SABLE (USA), won Battler Star H, Fair Gr, L
RECKLESS DATE (USA), 2 wins in USA; dam of six winners.
GREATCAESAR’SGHOST (USA), won Inaugural S, Ellis Park.
120
Anmäld till BT11-13, BP12, BC13
[email protected]
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
92 SWE00000630
Mörkbrun hingst 090330
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Piccolo (GB)
Piccolezza (GB), br 1999
Sound Check (GB), 1993
0227-201 33
0702-81 10 48
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Warning (GB)
Woodwind (FR)
Formidable (USA)
Imperatrice (USA), 1985
1. mor
PICCOLEZZA (GB), 4 wins, £14,935, winner at 2 years and placed once; also 3 wins at 4 years in Sweden
and £10,630 and placed 5 times, FT81; dam of one winner from 1 runner and 2 previous foals;
FLAVIO, 2006 c by Swedish Shave (FR), winner at 3, 2009, 57.900 kr, FT66, dead at 3
Piccolessima, 2007 f by Mirio (FR), ran twice at 3, 2010
Pick Me, 2008 g by Mirio (FR), in training with Tommy Gustafsson, Täby
SWE00000630, see above
2. mor
SOUND CHECK (GB), 2 wins at 2 and 3 years and £9132 and placed 5 times; dam of one winner
from 3 runners and 6 foals;
PICCOLEZZA (GB), see above.
She also has a 3-y-o colt by M’Bebe (GB).
3. mor
IMPERATRICE (USA), by King’s Lake (USA), ran in France; dam of two winners from 8 runners and
10 foals incAEGEAN SOUND (GB), winner at 2 years and placed 4 times; dam of two winners,
Dizzydaisy (GB), ran a few times; dam of three winners incAEGEAN FLAME (GB), 2 wins at 2 years and £13,166 and placed 5 times; dam of three winners:
AEGEAN DANCER (GB), 6 wins at 3 to 5 years, 2007 and £78.585 and placed 15 times,
PICCOLO PRINCE (GB), 5 wins at 3 to 5 years and £26.022 and placed 10 times, and KYM
KYM (GB), 3 wins at 2 to 4 years, 2008 in Greece and £28.218 and placed 7 times.
The next dam IF (FR) (Kashmir II), 2 wins in France and 231,203 fr. inc Prix de la Grotte, Longchamp,
Gr3, placed 3 times inc. 2nd Coup de Sa Majeste la Reine Elizabeth, Longchamp, L. and 3rd Poule
d’Essai des Pouliches, Longchamp, Gr1; dam of six winners from 10 runners and 12 foals inc.,
NORBURN, 3 wins in France and £20,615 inc. Prix des Ecuries, Chantilly, L; sire.
Armada, 4 wins, £23,039, 3 wins at 3 years and £15,742; also winner at 4 years in U.S.A. and
£7297 and $29,585 and placed 3 times inc. 2nd Volante H., Santa Anita, Gr3 and 4th Hollywood Derby, Hollywood Park, Gr1.
Cameo Shore, 2 wins at 2-3 years in France and 162,000 fr. and placed 5 times inc 2nd Prix Fille
de l’Air, Saint-Cloud, Gr3 and 4th Prix de Minerve, Evry, Gr3; dam of four winners incKAJALL (USA), won Prix de la Porte de Passy, Chantilly, L. and 3rd Prix de Royallieu, Longchamp, Gr3; dam of Jasdan (GB), 6 wins, £51,946, winner at 3 years and £7879 and
placed 3 times; also 5 wins at 4 to 6 years in Malaysia and in Singapore and £44,067
placed 3rd Coronation Cup, Perak, L.
Atropa (USA), placed 3 times at 2 and 3 years; dam of TENUOUS (GB), 2 wins at 3 years in France
and £52,300 inc. Prix de Psyche, Deauville, Gr3, placed twice inc. 2nd Prix de Malleret-Japan
Racing Association, Longchamp, Gr2, KITHIRA (GB), 4 wins at 2 and 3 years in France and
in U.S.A. and £79,645 inc. Prix de la Calonne, Deauville, L. and Harold C Ramser Sr H., Santa
Anita, L, placed 4 times, 3rd Prix d’Aumale, Chantilly, Gr3, Prix de Cabourg, Deauville, Gr3,
Prix d’Angerville, Saint-Cloud, L. and Prix Amandine, Deauville, L.
121
www.stallandersson.se - [email protected]
Christer B Andersson
Valnäsgatan 89
387 96 Köpingesvik
93 PILLMAN
Brun hingst 090227
Sadler’s Wells (USA)
Homme d’Honneur (FR), br 1992
Luth De Saron (FR)
Songline
Inchgower, br 2002
Römi Martäng, 1986
0485-730 28
0735-65 10 20
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Luthier (FR)
Rose De Saron (FR)
Diaghlyphard
Princess Persian (IRE)
Legend of France (USA)
Almunicar (GB), 1977
1. mor
Inchgower, placed, 7.246 kr, FT51, dam of (first foal),
Pillman, see above
2. mor
RÖMI MARTÄNG, -86 f by Legend of France (USA), 4 wins at 2, 3 and 5 years in Sweden, 463.500
kr, Sofierolöpn, Svealandlopn, 2nd Dianalopn and 3rd Amacitalopn, SM 2-åriga, FT76; dam of three
winners from 10 runners and in all 14 foals;
HIGHLAND PARK, 1994 g by Miami Springs (IRE), 2 wins, placed 14 times, 150.155 kr, FT66
LOCHNAGAR’S, 2000 g by Caerwent (IRE), 2 wins, placed once, 55.500 kr, FT57
LEDAIG, 1996 f by Grant’s (DEN), winner and placed, 37.900 kr, FT65
Inchgower, see above
3. mor
ALMUNICAR (GB) by Sharpen Up (GB), winner at 2 years and £3228, placed 3 times incl 2nd John
Courage S, York; dam of seven winners from 11 runners and in all 11 foals of racing age vizRÖMI MARTÄNG, see above
FERNET-BRANCA -88 f by Diligo (FR), 6 wins at 2 to 4 years, 300.900 kr, Dianalöpn, placed 12
times, 4th iDag Cup, Scandinavia Cup, FT72, dam of eight winners from 8 runners,
PREMIER, 5 wins, placed 8 times, 493.310 kr, Götalandlöpn, 2nd Becky Moss Fillies Mile,
5th Altamiralöpn, FT82
AUCHROISK, 3 wins, placed 9 times, 861.713 kr, Jockeyklubbens Avelslöpn, L, 2nd Margareta Wettermarks Minneslöpn, L, Dianalöpn, 3rd Jockeyklubbens Avelslöpn, L, Margareta
Wettermarks Minneslöpn, L, Breeders’ Trophy Stayer, Götalandlöpn, 4th Margareta Wettermarks Minneslöpn, L, 5th Margareta Wettermarks Minneslöpn, L, Svenskt Oaks, FT85
TeBheagNanEilan, 3 wins, placed 9 times, 761.162 kr, 2nd Dianalöpn, Breeders’ Trophy
Mile, 3rd Svenskt Oaks, 4th Svenskt Kriterium, 5th Breeders Trophy Juvenile, FT80
Glen Edward’s, 2 wins, placed twice in 7 st, 131.000 kr, 3rd Duty Time Juvenile Mile, FT75
LOCHRANZA, 2 wins, placed twice, 158.550 kr, 5th Dansk Derby, FT79
GLENURY ROYAL, 2 wins and placed in just 4 starts, 83.715 kr, FT85
TAMNAVULIN, 5 wins, placed 11 times, 228.900 kr, FT74
AULTMORE, 2 wins, placed 4 times, 107.200 kr, FT74
Bladnoch, 3 wins, placed 3 times, 207.400 kr, 3rd Sv Kriterium, 4th Breeders’ Trophy, FT76, dam
of a winner: Yamazaki, 2007 f by Nicolotte (GB), 2 wins, placed 3 times in 8 starts at 2-3
years 2010, 222.950 kr, 2nd in SFAF/SÅEF Auktionslöpn, FT74
FIRST SKYLINE 1987 c by Atlantic Boy (GB), 6 wins at 2 to 4 years, plac 11 times, 286.600 kr, 4th
Svenskt Derby, FT83
SPRINGBANK 1989 f by Miami Springs (IRE), 5 wins at 4 and 6 years, 1995 in Denmark and in
Sweden and placed 24 times, 110.800 kr, FT60
HOGMANAY, 1999 c by Caerwent (IRE), 3 wins and placed 5 times, 135.800 kr, FT70
BRANCAMENTA, 1991 f by Grant’s (DEN), 2 wins at 4 and 5 years in Sweden and placed 9 times,
68.250 kr, FT56
Brora, 1997 f by Atlantic Boy (GB), ran once, dam of a winner: PRINCE OF DARKNESS, 9 wins,
placed 28 times, 519.880 kr, FT78.
122
[email protected]
Ture o Jenny Lindblad/Stall Joie de Vie
Målsjö Brunnshult
016-700 20
643 97 Västra Näshulta 070-658 42 97
94 ARIZONA HIGH
Mörkbrunt sto 090325
Danehill Dancer (IRE)
Indesatchel (IRE), 2002
Floria (IRE)
Tragic Role (USA)
Be Practical (GB), mbr 1995
Practical (GB), 1980
Danehill (USA)
Mira Adonde (IRE)
Petorius (IRE)
Candle Hill (GB)
Nureyev (USA)
Don’t Sulk (USA)
Ballymore (IRE)
Prudent Girl (USA), 1968
1. mor
BE PRACTICAL (GB), winner at 3 years and £7064 and placed 3 times, TF87; dam of three winners
from 4 runners and 6 previous foals;
Sensible Lady (GB), 2004 f by Tobougg (IRE), winner at 2 years and £16,402 and placed 3
times inc 2nd Lanwades/Staffordstown Silken Glider S, Curragh, L., TF86
PRINCESS ISMENE (GB), 2001 f by Sri Pekan (USA), 2 wins at 2 and 3 years and £10,581 and
placed 9 times, broodmare.
FLASHY MAX (GB), 2005 g by Primo Valentino (IRE), 2 wins at 3 years, 2008 and £5199 and
placed 4 times.
Ptolemaeus (GB), 2006 c by Tobougg (IRE), placed 4 times over hurdles at 3 years, 2009.
She also has a 3-y-o filly by Firebreak (GB).
Arizona High, see above
2. mor
PRACTICAL (GB), 3 wins at 3 years, £6549; dam of seven winners from 12 runners and 13 foals;
SHREWD PARTNER (IRE), 7 wins, £27,758, 2 wins at 2 and 3 years and £9983; also 3 wins in
Norway and £14,664; also 2 wins over jumps in Norway.
PRACTICE RUN (IRE), 4 wins, £24,517, winner of a N.H. Flat Race at 4 years; also 3 wins over
hurdles at 5 and 6 years and £20,662.
POLITICAL SOLUTION, 3 wins at 3 years in U.S.A. and £11,645.
PARFAIT, 2 wins at 2 and 3 years in France and £18,569; dam of two winners,
PAPI SPECIAL (IRE), winner at 3 years and £9852.
BE PRACTICAL (GB), see above.
POT OF GOLD, winner at 3 years; dam of five winners inc,
CALORESCENCE (IND), won Eveready Calcutta Gold Cup, Kolkata, L. and Indian Champion
Cup, Kolkata, L.
SONALIKA (IND), won A C Ardeshir Trophy, Mumbai, L, Western India Owners’ Fillies &
Mares S, Pune, L. and Bombay Dyeing C N Wadia Gold Cup, Mumbai, L.
3. mor
PRUDENT GIRL (USA) by Primera (IRE), 2 wins at 3 years; dam of eight winners from 12 runners
and 13 foals inc,
PROVIDENTIAL, 6 wins at 2 to 4 years in France and in USA, Washington D. c International S,
Laurel, Gr1, 3rd Prix du Jockey Club, Chantilly, Gr1 and Premio Roma, Rome, Gr1; sire.
PLAY IT SAFE, Champion 2-y-o filly in France in 1981, 5 wins at 2 and 3 years in France and
853,200 fr. and £6387 inc. Prix Marcel Boussac, Longchamp, Gr1, 4th 1000 Guineas S, Newmarket, Gr1; dam of six winners inc,
VANITIES (USA), won Marie P Debartalo Memorial Oaks, Louisiana Downs, L, 3rd Pucker Up
S, Arlington Int, Gr3 and Nijana S, Saratoga, Gr3.
LIGHT ON YOUR FEET (USA), winner in U.S.A.; dam of REFLECT THE MUSIC (USA), 5 wins
in U.S.A. inc. Wintergreen S, Turfway Park, L.
RED BORDEAUX (USA), winner in U.S.A.; dam of HOUSEAFIRE (USA), 14 wins in USA,
$334,220, Gold Rush Futurity, L. and Mathis Brothers Remington Futurity, L.; grandam of
INEXCESSIVE PLAY (USA), won Lasenora H, L.
123
Anmäld till BT11-13
95 SWE00000534
Brunt sto 090316
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Turtle Island (IRE)
Talaila (IRE), br 2001
Talama (FR), 1987
08-512 416 12
070-757 78 76
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Fairy King (USA)
Sisania (GB)
Shakapour (IRE)
Talosca (FR), 1974
1. mor
TALAILA (IRE), unraced; dam of two previous foals;
Boa, 2005 g by Medecis (GB), only ran 4 times
Scorpius, 2008 c by Orpen (USA), in training with Lars Bexell, Täby
SWE00000534, see above
2. mor
Talama (FR), winner at 3 years in France and 104.000 FF and placed once, 3rd Prix de Thiberville,
Deauville, L; dam of four winners,
SELOUS (IRE), 4 wins, 461.250 kr; 3 wins at 2 and 3 years in Sweden and £34,390 and placed
6 times; Svenskt St Leger, 3rd Vinterfavoriternas Pris, 4th Dianalöpn, FT83, also winner over
jumps at 4 years in Switzerland, dam of a winner:
Carrousel, -05 g by Spinning World (USA), winner and placed 5 times, 344.345 kr, 2nd
in SM för 2-åriga hästar, 3rd Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 4th Svenskt St Leger, 5th
Vinterfavoriternas Pris, FT80
Welcome Back, 2008 c by Fasliyev (USA), placed twice in 5 starts at 2, 2010, 22.800 kr
TAKU (IRE), placed once at 2 years; also 5 wins at 4 and 5 years in U.A.E. and £15,152.
TALAMA LADY (IRE), 3 wins, £9621, 2 wins in N.H. Flat Races at 4 years; also winner over hurdles, 2004 and £6065 and placed twice.
PENNE DANCER (IRE), 2 wins, £7777, winner at 2 years and placed 3 times; also winner at 4
years in U.S.A.
3. mor
TALOSCA (FR) by Abdos (FR), 2 wins in France and placed 6 times; also placed once over jumps in
France; dam of two winners,
Talama (FR), see above.
TAZIYR (FR), 9 wins, 7 wins in France and 409,200 fr. and placed 31 times; also 2 wins over
jumps in France.
Timoro (FR), placed 3 times over jumps in France.
Tazmaan (FR), placed once in France.
Tapalana (FR), placed once in France.
Tamarisca (FR), ran on the flat in France; dam of seven winners,
MILORD (IND), winner in India.
CHESTNUT WHISPER (IND), winner in India.
MASTERPIECE (IND), winner in India.
CALAMINT (IND), winner in India.
KEEP BATTLING (IND), winner in India.
MILADY (IND), winner in India.
FAIR AND FANCY (IND), winner in India.
The next dam TALICA, 2 wins in France; dam of a winner,
TALOSCA (FR), see above.
Lystra, unraced; dam of two winners incLYSAN (FR), winner in FR; also winner over jumps in FR, ABALDA (FR), winner in Morocco.
Lyriba (FR), unraced; dam of Ribana (BEL), 12 wins, £30,350, 4 wins in Belgium and £6068.
124
Emilie Johansson
Komtillmåtta
575 96 Eksjö
96 DAZZLING DAISY
Fux sto 090526
Sharpo (GB)
Sharp Matt (GB), fux 1991
Matoa (USA)
Malvernico (IRE)
Debbie, br 2003
Debonair (GB), br 1994
[email protected]
0702-18 13 52
Sharpen Up (GB)
Moiety Bird (GB)
Tom Rolfe (USA)
Candida Gold (IRE)
Nordico (USA)
Malvern Beauty (GB)
Batshoof (GB)
Celestial Air (GB), 1980
1. mor
Debbie, 4 segr, plac 10 ggr, 389.340 kr, 3a TGAB:s Auktionslöpn, Melmaclöpn, FT76, mor till;
Dazzling Daisy, se ovan
2. mor
DEBONAIR (GB), 5 segr, plac 16 ggr inkl som 2-åring i England, 290.750 kr, mor till tre vinnare av 5
startande och totalt 6 föl i starbar ålder,
Debbie, se ovan
DUNDEE, 2008 h e Sharp Matt (GB), vinnare och plac på 4 starter som 2-åring 2010, 112.000 kr
DEBATT, 2002 h e Sharp Matt (GB), vinnare på endast 4 starter, 25.810 kr, FT68
Derby Dream, 2005 h e Sharp Matt (GB), plac 3 ggr, 39.300 kr, FT61
Decca, 2006 s e Songline, plac 2 ggr, 33.800 kr, FT64
Sharp Magic, 2001 h e Sharp Matt (GB), startat 8 gånger, FT52
3. mor
CELESTIAL AIR (GB) by Rheingold (IRE), 2 wins, £3,949 at 3; dam of five winners from 8 runners and
9 foals incl,
Bellton (GB), winner, £2,610 at 3 years; also 2 wins and £10,719 over hurdles and placed 6
times over hurdles, 2nd Northumberland Gold Cup Novices’ Chase, Newcastle, L
SYCOPHANTE, placed twice at 2 years; also 5 wins at 3 and 4 years in France and £28,648 and
placed twice.
DEBONAIR (GB), see above.
DEER HUNT (GB), winner at 3 years and £19,722 and placed 8 times; also 2 wins at 6 and 7
years in USA and £24,955 and placed 3 times.
BELLAS GATE BOY (GB), 4 wins at 5 to 7 years and £18,403 and placed 11 times.
The next dam CLOUDBREAK (GB), by Nimbus (GB), winner at 2 years and placed twice, all her starts;
dam of seven winners from 10 runners and 11 foals of racing age inclHELTER SKELTER, 8 wins in Italy incl Premio Bersaglio, Milan, L (3 times); dam of winners.
HIGHFIELD JET, 5 wins at 3, 4 and 6 years and placed 6 times; also 4 wins over hurdles incl Van
Endert Gedachtnis Hurdle, Neuss, L and placed 6 times and 3 wins over jumps in Germany.
Palatinate, 2 wins at 3 years and placed 3 times; also 2 wins over hurdles and winner over
steeplechase and plac 14 times incl 2nd Greenham Group H Hurdle, Newbury, L
The next dam Firmament, winner at 2 years, placed once viz 3rd Princess Elizabeth S, Epsom; dam of
six winners from 6 runners and 7 foals of racing age inclKOGA, 3 wins at 2 years; dam of winners.
UNCLE BEN (SAF), won Newbury S, Greyville, Gr3, Castrol National Sprint, Gosforth (twice).
PELTING, 2 wins at 3 years; dam of winners.
SPLASHING, 2 wins at 2 years incl Cornwallis S, Ascot, Gr3, 2nd Ladbroke Nell Gwyn S,
Newmarket, Gr3 and 4th King George S, Goodwood, Gr3; dam of BASSENTHWAITE, 4
races incl Middle Park S, Newmarket, Gr1, 2nd Gimcrack S, York, Gr2; sire.
Glinting, winner at 2 years, 3rd Ladbroke Nell Gwyn S, Newmarket, Gr3; dam of HADEER,
won Federation Brewery Beeswing S, Gr3, Hungerford S, Gr3, Kiveton Park S, Gr3.
125
Åringen född och uppfödd hos Sonja Olsson, Östersäby
97 SWE00000643
Fux sto 090322
[email protected]
Stefan Uppström/Hvitas Stjerna
Karlsrovägen 18
08-753 12 00
182 33 Danderyd
070-593 12 00
Fasliyev (USA)
Chineur (FR), 2001
Wardara (GB)
Nombre Premier (GB)
Stigmata (FR), br 2002
Cats Eye (USA), 1991
Nureyev (USA)
Mr P’s Princess (USA)
Sharpo (GB)
Ward One (GB)
Kendor (FR)
Sabiola (USA)
Lashkari (GB)
Black Pearl (FR), 1978
1. mor
STIGMATA (FR), winner at 2 years in France and £15,227 and placed 4 times; Above is her first foal.
SWE00000643, see above
2. mor
CATS EYE (FR), 3 wins at 3 and 6 years in France and £23,760; dam of two winners from 2 runners
and 3 foals;
LITTLE ONE (FR), 3 wins at 2 years in France and £22,164.
STIGMATA (FR), see above.
3. mor
BLACK PEARL (FR) by Luthier (FR), winner in France and 58,000 fr.; dam of five winners from 7
runners and 7 foals;
Black Kris (FR), 2 wins at 4 and 5 years in France and in Spain and £22,762, 3rd Prix Yacowlef,
Deauville, L.
BLACK LUTH (FR), 6 wins in France and £89,619.
CATS EYE (FR), see above.
TORREYA (FR), winner at 3 years in France and £21,968; dam of a winner,
PERRAULTINE (FR), 2 wins over jumps at 3 years in France.
NICE PEARL (FR), placed once in France; also winner over jumps in France.
Hermine And Pearls (FR), placed 6 times at 3 and 4 years in France and £9151; dam of three
winners,
LONESOME DOVE (FR), 2 wins at 3 years in France and £14,599; also 2 wins over jumps.
WHITE DOVE (FR), 2 wins over hurdles and £10,008 and winner over fences at 6 years.
ZAVOLIARA TERZ (GB), 2 wins at 4 years in Greece and £8226.
The next dam PERLE FINE (FR), ran on the flat in France; Own sister to FINE PEARL; dam of six winners from 9 runners and 13 foals inc,
GOLDEN GLITTERS (FR), 7 wins in France.
FIN CORNELUS (FR), 5 wins, 3 wins in France; also 2 wins over jumps in France.
FINALCO (FR), 4 wins in France and in U.S.A. and $30,323 and 63,000 fr.
PHARLYNE, 2 wins at 5 years in Australia and 27,000 fr.
PERLDIA (FR), winner in France; dam of winners inc,
CASTLE GUARD, won Prix de Fontainebleau, Longchamp, Gr3, 3rd Prix d’Ispahan, Longchamp, Gr1 and 4th Prix Lupin, Longchamp, Gr1; sire.
Flute (FR), placed 3 times at 3 years in France; dam of winners inc,
ANY SONG, won Stallion Invest Irish Cambridgeshire H, Curragh, L, Allez France H, Hollywood
Park, L. and 3rd Matriarch S, Hollywood Park, Gr1; grandam of Glorious Honour (USA),
winner at 2 years in U.S.A. and $16,699 2nd Bayouland Sales S, Evangeline Downs.
MICK’S LOVE (IRE), 4 wins at 2, 3 and 5 years at home and in Sweden and £25,630 inc.
Sunley Newmarket S, Newmarket, L.
Phyl, unraced; dam of CARDINAL HILL (GB), 5 wins, £60,354, 2 wins in N.H. Flat Races at
4 years and £5957; also 3 wins over hurdles at 4 and 5 years and £54,397 inc. Country
Pride Champion Novices’ Hurdle, Punchestown, Gr1 and Jameson Gold Cup Novice Hurdle,
Fairyhouse, Gr2, 2nd Avonmore Waterford Royal Bond Nov.Hurdle, Fairyhouse, Gr1.
126
[email protected]
Anmäld till BT11-13, BC13
Therese o Gösta Staffansson
Nannberga Gammalgård 214
732 91 Arboga
070-438 02 87
98 ONLY JACKIE
Mörkbrunt sto 090426
Midyan (USA)
Jaunty Jack (GB), br 1994
Juliette Marny (GB)
Shahdji (IRE)
Only Bee (DEN), sk 1991
El Bee (DEN), 1982
Miswaki (USA)
Country Dream (USA)
Blakeney (GB)
Set Free (GB)
Ela-Mana-Mou (IRE)
Shaiyneen (GB)
Harambee II (IRE)
Elektra (DEN), 1976
1. mor
ONLY BEE (DEN), 3 wins in just 4 starts at 2, 54.000 kr, FT74, dam of one winner from 2 runners
and 5 previous foals;
ONLY ME, 1995 f by Steve’s Friend (USA), 2 wins, placed 7 times, 103.300 kr, FT63
Only You, 1996 c by Music Streak (DEN), only ran twice, 3.700 kr, FT50, dead at 3 years
Only Amaze, 1998 f by Lotus Pool (USA), unraced
Only a Star, 2001 g by Richard of York (GB), unraced
Only a Gay, 2005 c by Double Net (ire), unraced, dead at 3
Only Jackie, see above
2. mor
El Bee (DEN), unraced; dam of two winners from 3 runner and 3 foals;
ONLY BEE (DEN), see above.
HONEY BEE (DEN), 1992 f by Basiluzzo (USA), 2 wins at 4 years, 36.200 kr
3. mor
Elektra (DEN), ran on the flat in Denmark; dam of 1 foal,
El Bee (DEN), see above.
The next dam Lotte (DEN), winner in Denmark, placed 2nd Dansk Avlslob, Klampenborg and 3rd
Ga-Jol Plate, Klampenborg; dam of 2 runners and 4 foals,
Elektra (DEN), see above.
The next dam AURABORA, winner at 2 years and placed 3 times; dam of eight winners from 10
runners and 12 foals;
Prophetess, 5 wins at 2 to 4 years and placed 4 times inc. 2nd King George V S, Royal Ascot.
Lotte (DEN), see above.
BINO, 9 wins in Denmark.
PLAYBOY, 5 wins in Denmark.
LAURA, 2 wins in Denmark.
CANDLELIGHT, winner at 2 years and placed 4 times; dam of ten winners,
CANDAHAR, won Premio Mostra d’Oltermare, Naples, L, 2nd Criterium di Roma, Rome, L,
Criterium Partenopeo, Naples, L, Premio Rumon, Rome, L, Premio Sette Colli, Rome, L,
3rd Premio Daumier, Rome, L. and Premio Divino Amore, Rome, L.
LIGHT FEET, winner in Belgium.
CARNLEA MUSIC, winner in Malaysia.
SARAH LAURA, winner in France; dam of LUMINOSA, 11 wins at 3 to 6 years in France and
£39,100, SARASARA (FR), 6 wins in France, PARADISI (FR), winner in France; grandam
of LUMICRICK (FR), 6 wins in France and £40,111 and placed 28 times, ULTIMA LUX
(FR), 6 wins at 3 to 6 years in France and £54,465 and placed 20 times, EDENLUX (FR), 2
wins at 5 and 6 years in France and £11,625 and placed 14 times, ANOSANOUR (FR), 2
wins at 4 years, 2008 in France and £5952 and placed 3 times, ASTROLUX (FR), winner
at 3 years in France and £5197 and placed 4 times, SOLMINOSA (FR), winner at 2 years
in France and placed twice.
127
www.teamspeed.se - [email protected]
Anmäld till BT11-13
Team Speed HB, Anne-Li Ädel
Östanås 150
0292-440 25
740 45 Tärnsjö
073-550 44 47
99 WEEWAN
Mörkbrunt sto 090418
Sharpo (GB)
Sharp Matt (GB), fux 1991
Matoa (USA)
Diaghlyphard (USA)
Weezer, br 1998
Sharp Girl (GB), 1979
Sharpen Up (GB)
Moiety Bird (GB)
Tom Rolfe (USA)
Candida Gold (IRE)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Sharpen Up (GB)
Swing South (GB), 1975
1. mor
WEEZER, vinnare i debuten som 2-åring, 53.000 kr, 4e SFAF:s Stora Pris Auktionslöpn på endast 4 starter,
FT72, helsyster till LOCAL HERO; mor till två vinnare av 3 startande och totalt 5 föl i startbar ålder;
WEASEL, 2004 v e Funambule (USA), 3 segr och plac 6 ggr, 142.650 kr, FT62
DOUBLE IN, 2005 s e Funambule (USA), vinnare, plac 4 ggr, 132.459 kr, FT69
Whizper, 2007 v e Funambule (USA), plac 4 ggr på 8 starter, 70.150 kr, 7e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, FT71
Wizuella, 2003 s e Br My Chief (USA), ej startat, död som 2-åring
Weezotte, 2008 h e Nicolotte (GB), i träning hos Johan Lindberg, Täby
Weewan, se ovan
2. mor
SHARP GIRL (GB), vinnare och plac på 3 starter, mor till fem vinnare av 6 startande och tot 10 föl:
LOCAL HERO, 1992 h e Diaghlyphard (USA), 9 segr, plac 19 ggr, 1.326.000 kr, Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, Malmö Stads Pris, SM Sprinters, Mandarin Premiärhkp, 2e Idag Cup, Treåringarnas Elitlöpn, SM Sprinters, 5e Breeders’ Trophy, FT86, avelshingst
LOOK SHARP, 1991 s e Verd-Antique (GB), vinnare och plac på 5 starter som 2-åring, 45.400 kr,
FT70, mor till fem vinnare:
Muyumba, 3 segr, plac 9 ggr, 302.600 kr, 3e Duty Time Juvenile Mile, FT72
MULDER, 13 segr, plac 29 ggr, 818.530 kr, FT73
MURRAY, 6 segr, plac 9 ggr, 284.700 kr, FT75
MURASI, vinnare, plac 2 ggr, 125.592 kr, 5e Breeders’ Trophy Juvenile, FT75
SETARÉ, vinnare, plac 3 ggr, 56.800 kr, FT71
CRYSTAL RIVER, 1986 v e Lane Court (IRE), vinnare, plac 3 ggr, 33.900 kr, FT69
HELLO BABY 1987 s e Lane Court (IRE), vinnare, 13.000 kr, FT55
WEEZER, se ovan
Be-Bop, 1995 s e Diaghlyphard (USA), endast startat 2 ggr, mor till en vinnare:
BE SPECTACULAR, 2 segr, plac 3 ggr, 129.725 kr, FT77
Evangelina, 1997 s e Diaghlyphard (USA), mor till en vinnare:
LETS GO, vinnare och plac på endast 6 starter, 71.300 kr, FT69
3. mor
Swing South, e Swing Easy (USA), ej startat, mor till vinnare:
SHARP GIRL (GB), se ovan
The next dam BOAT HOOK (GB), by Hook Money (USA), winner at 2, dam of three winners:
BLESSED LOOK, Seaton Delaval S, Gr3, 2nd Cork and Orrey S, Gr3
Elegante, 3rd Cherry Hinton S, Gr3
Evenca, 2nd Molecomb S, Gr3, dam of three winners inclASDIC, 2 wins, 3rd King George V S, L
Lea Landing, 3rd Hilary Needler Trophy, L, dam of five winners incMY MADNESS, 5 wins in France and USA, Barkdalee H, L, 2nd Prix des Foals, L
TILBURY, winner at 2, 4th Larkspur S, Gr3.
BOGAINEVILLE, 3 wins.
128
100 SWE00000532
Brun hingst 090309
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Sadler’s Wells (USA)
High Chaparral (IRE), 1999
Kasora (USA)
Soviet Star (USA)
Fortunate Star (GB), fux 2004
Mynador (USA), 1994
08-512 416 12
070-757 78 76
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Darshaan (GB)
Kozana (GB)
Nureyev (USA)
Veruschka (FR)
Forty Niner (USA)
Crockadore (USA), 1987
1. mor
FORTUNATE STAR (GB), winner and placed 5 times, 105.090 kr, FT74, dam of (first foal):
SWE00000532, see above
2. mor
MYNADOR (USA), 2 wins, £19,148, winner at 2 years; also winner at 3 years in U.S.A. and
£14,911; dam of four winners from 6 runners and 8 foals;
MACHO DANCER (IRE), placed 6 times at 2 and 3 years and £5905; also winner at 5 years, 2008
in Denmark and placed 9 times.
DOOR OF KNOWLEDGE (USA), winner at 3 years and £7068 and placed 3 times; also placed 5
times over hurdles at 3 and 4 years.
FORTUNATE STAR (GB), see above.
MUNDA NAI (USA), winner at 2 years and £6822 and placed once; dam of two winners inc,
MIND THE GAP (GER), 3 wins, placed 3 times, 124.424 kr, at 3-4 yrs, 2010, in Norway, FT74
She also has a 2-y-o filly by Putra Sandhurst (IRE).
3. mor
CROCKADORE (USA) by Nijinsky II (CAN), 5 wins at 3 to 5 years at home and in USA, £169,227, Orchid
H, Gulfstream Park, Gr2 and Sheepshead Bay H, Belmont Park, Gr3, placed 2nd New York H, Belmont
Park, Gr2, W L McKnight Invitational H, Calder, Gr2, EBF Meld S, Curragh, Gr3 and Irish Merchants EBF
Phoenix Oaks Trial, Phoenix Park, L.; dam of nine winners from 11 runners and 14 foals inc,
CIRCUS MAXIMUS (USA), 4 wins, £27,491, winner at 3 years and £7604 and placed 6 times;
also 2 wins over hurdles and £12,847 and placed 4 times and winner over fences at 6 years
and £7040 and placed once; also winner of a point-to-point and placed once.
LOVEFROMAFAR (USA), 4 wins at 3 and 4 years in U.S.A. and £20,599 and placed 11 times.
CROOKED WOOD (USA), 3 wins, £43,406, 2 wins at 2 years and £27,895 and placed 3 times;
also winner at 4 years in U.S.A. and £15,511; dam of a winner,
SAKILE (GB), winner at 2 years, 2009 and placed twice.
IMPERIAL FORUM (GB), 2 wins at 3 years, 2008 in Italy and £21,642 and placed 12 times.
SHUNAIRE (USA), winner at 3 years and placed 4 times; dam of three winners,
Second Omen (GB), unraced; dam of SOOTHSAY (IRE), 3 wins at 2 and 3 years at home
and USA, £81,907, Montclair S, 2nd Bay Meadows Breeders’ Cup Oaks, L, Flawlessly S,
Hollywood Park, L, 3rd Del Mar Oaks, Del Mar, Gr1 and San Clemente H, Del Mar, Gr2.
Prayer (IRE), ran twice; dam of WITHOUT A PRAYER (IRE), 5 wins at 2 to 4 years, 2009 at home
and in France and £117,242 inc. Totepool Midsummer S, Windsor, L, Hyde S, Kempton Park,
L. and Prix Lyphard, Deauville, L, placed 3rd Tattersalls Millions Acomb S, York, Gr3.
The next dam FLO RUSSELL (USA), placed once at 3 years in U.S.A.; dam of eleven winners from 14
runners and 14 foals inc,
CROCKADORE (USA), see above.
FLOWING (USA), 6 wins at 2 to 4 yrs, £77,485, EBF Flying Five, Gr3 (twice), Tipperary Sprint, L.
(twice), placed 2nd Premio Omenoni, Milan, Gr3, 3rd Cara Ballyogan S, Gr3, Phoenix Sprint S,
Gr3, Topaz Sprint S, L. and Leopardstown 1000 Guineas Trial, L.; dam of five winners, grandam
of STORM MESA (USA), won San Clemente H, Del Mar, Gr2, Iowa Oaks, Prairie Meadows,
Gr3 and Cinemine S, Lone Star Park, L.
129
Förteckning - Tränare
Professionella tränare i Sverige
Tränare
Björn Björkman
Claes Björling
Bodil Blomqvist
Åsa Borger
Ylva Brandt
Jan Canvert
Francisco Castro
Erna van Doorn
Yvonne Durant
Sigyn Dysell
Henrik Engblom
Helena Fylking
Elisabeth Gautier
Tommy Gustafsson
Bodil Hallencreutz
Christer Hederud
Henrik von Heland
Jacqueline Henriksson
Pia Höiom
Lennart Jarvén
Annika Källse
Roy Arne Kvisla
Hans-Inge Larsen
Ole Larsen
Annelie Larsson
Karola Larsson
Johan Lindberg
Karin Lindberger Gajda
Kristina Lokrantz
Träningsort
Angarn
Täby
Vedum
Gunnebo
Angarn
Haninge
Jägersro
Täby
Täby
Täby/Åkersb
Mellerud
Fornboda
Vellinge
Täby
Jägersro
Kungsbacka
Angarn
Höör
Åsa
Stenstorp
Täby
Täby
Trelleborg
Trelleborg
Eslöv
Genarp
Täby
Täby
Angarn
Moblinummer
0708-30 53 34
0708-75 67 56
0733-82 60 20
070-799 21 04
073-684 14 41
0709-68 69 40
070-576 26 34
070-580 77 00
0708-98 15 81
070-554 08 64
073-391 47 80
0709-18 50 05
070-756 07 04
070-718 03 73
070-345 86 32
070-772 27 35
070-799 95 75
070-731 26 39
0705-79 78 13
070-520 09 50
0708-97 29 04
0708-55 88 97
0708-37 71 09
070-755 54 40
070-495 64 91
070-662 70 67
073-404 06 46
0739-82 44 10
073-786 39 33
E-postadress
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
-
Hur många galopphästar
du än äger eller tränar har
vi Kerstin, Lars och Roger. De
kan allt om hästförsäkringar.
Kontakta
Kerstin Åker 070-371 60 56
Lars Lindh 070-557 87 07
Roger Nilsson 0708-11 49 14
130
Jessica Long
Tina Långström
Caroline Malmborg
Barry McGann
Alex McLaren
Sofie Möller
Bo Neuman
Rolf Ohlsson
Tony Oscarsson
Thomas Pedersen
Dennis Persson
Jan-Erik Pettersson
Ricardo Ramallo
Fredrik Reuterskiöld
Johan Reuterskiöld
Lennart Reuterskiöld jr
Malin Roth
Vanja Sandrup
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Madeleine Smith
Katharina Stenefeldt
Anette Svensson
Janos Tandari
Mikael Tjernström
Catharina Vång
Patrick Wahl
Catharina Östlund
Klågerup
Täby
Täby
Täby
Täby
Vellinge
Täby
Kvarnby
Veberöd
Angarn
Strömsholm
Kvarnby/Jägersro
Kvarnby
Kvarnby/Jägersro
Jägersro
Jägersro
Torna Hällestad
Malmö
Älvängen
Täby
Vellinge/Jägersro
Kvarnby
Tygelsjö
Täby
Uppsala
Täby
Asmundtorp
0708-64 88 24
0707-74 85 11
070-441 18 89
0706-28 66 59
0709-30 67 61
0705-85 25 44
070-591 26 34
070-693 64 66
070-799 12 27
0737-38 79 48
0708-20 43 86
0708-96 63 95
073-908 20 56
0733-86 62 77
0701-60 01 60
0708-53 98 34
0705-14 45 22
0709-26 35 68
070-604 73 37
070-867 41 81
070-229 63 18
0708-77 33 49
070-545 67 50
070-731 19 62
0708-58 06 25
070-496 16 69
070-817 83 98
jplon[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Svenska Fullblodsavelsföreningen
SFAF, bildad 1919, är en sammanslutning av fullblodsuppfödare och andra som vill gagna svensk
fullblodsavel. Föreningen har som syfte att främja fullblodsavelns och galoppsportens positiva
utveckling i Sverige. Årsavgiften är 300 kr. Intresserade som vill teckna medlemskap är välkomna
att reglera årsavgiften genom plusgiro 25 30 08-7. Ange namn, adress, telefon samt ev sto/n.
SFAF:s styrelse 2010
Ordförande
Vice ordf
Bo Helander
Bengt Morberg
Ledamöter
Ture Lindblad
Jessica Long
Eva CS Pettersson
Helena Sigfridsson
Conny Mobeck
Ida Rehnström
Stefan Uppström
Peter Josefsson, kassör
Nadja Bellander, sekr
Suppleanter
Adjungerade
Hedersledamöter
Kirsten Rausing
Björn Zachrisson
Postadress
E-post
Tel ordf
Tel sekr
Hemsida
Plusgiro
Bankgiro
c/o Nadja Bellander,
Centralvägen 8
186 31 Vallentuna
[email protected]
0707-77 32 11
0708-98 14 15
www.sfaf.se
25 30 08-7
5870-8777
131
Några reaktioner på den första upplagan
(som inte var så stor, men som gick åt direkt):
Ett
jättestort tack
för din storartade publikation.
Vilket enormt arbete du lagt ned på att
få det så lättillgängligt. Statistik kan ju lätt
bli snustorr, men du har lyckats på ett otroligt
pedagogiskt sätt göra historien till en mycket
intressant läsning. Alla uppgifter är ju
också, som du säger i förhandsreklamen, mycket lätta
att hitta.
Harriet och Göran Hesse
Hästägare, galopphistoriker
Makalöst!
Hans G Lindskog
TV-programledare
Skriften redovisar 1.065 hästar, som med sina ägare och
uppfödare, samt tränare och ryttare, har vunnit de 1.663
större löpningar som hittills ridits på Täby (2. upplagan ä
uppdaterad t o m 31 aug 2010. 100 sid. Indexerad, sökregistret förbättrat för ytterligare ökad tillgänglighet.
Rikt illustrerad. Fullödig statistik över alla grupper, som
hästägare, uppfödare, tränare och ryttare, samt hästarn
naturligtvis.
“50-boken” gick till tryck den 3 september med ca 10
dagars produktionstid för ögonen. Den kan rekvireras
från SRB. Den går även att köpa i Ladieskiosken på Täby
Galopp och genom Sam W Friberg i Jägersro-området.
Utgiven av Officina Fraterna (SRB AB, Box
14, 182 65 Djursholm). Riktpris 100 kr (exkl
ev porto). Rekvirera från: [email protected]
132