Klockarsläkten - Ättlingar till min farmors farmors

Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
1 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Klockarsläkten Ättlingar till min farmors farmors morfar
Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1940 till
ovanstående person. Jag är själv barnbarn till ättling nr 2.7.7.11 i
förteckningen.
Om Du också tillhör ättlingarna och/eller har några tillägg, släktfotografier
eller synpunkter på innehållet i denna släktutredning så får du gärna höra
av dig till mig via e-post på adressen:
[email protected]
Fler släktutredningar finns att ladda ned på min hemsida:
patriklundstrom.com
Var vänligt att också ange ovanstående adress som källa ifall du vill
använda uppgifter ur materialet till din egen släktforskning.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
2 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Olof Pehrsson. Bonde och klockare i Norsjö nr 6. Född 1765-10-14 Bastuträsk, Skellefteå lfs. Döpt 1765-10-19
Bastuträsk, Skellefteå lfs. Bosatt från 1796 Norsjö, Skellefteå lfs. Bosatt från 1817 till 1825 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1825 till 1840 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1840 till 1850 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1850
Norsjö, Norsjö fs. Död 1854-02-16 Norsjö, Norsjö fs. Begravd 1854-02-26 Norsjö, Norsjö fs.
Ol-Persa. Han föddes år 1765 på soldatroten 59 Lax i Bastuträsk där fadern Per Michaelsson då var verksam
som soldat. År 1768 flyttar familjen istället till rote nr 59 Bjuhr, också den i Bastuträsk. På denna rote bor sedan
familjen tills dess att fadern, nu verksam som korpral, dör i södra Finland under "Gustav III:s ryska krig" år 1790.
År 1796 lämnar Olof Bastuträsk och flyttar till hemmanet Norsjö nr 6 där han gifter sig med Catharina
Johansdotter från Bjurträsk och blir bonde på halva hemmanet. Den andra hemmansdelen äges då av bonden
Hans Andersson (f. 1770).
Efter år 1811 uppges han dessutom vara ägare av nybygget Storliden (hemmanen nr 1 och 2), som enligt
"Hembygdsboken Norsjo socken" anlades år 1801. Detta är beläget omkring fem km norr om Norsjö samhälle.
När Norsjö bryter sig ur moderförsamlingen Skellefteå, så blir Olof utnämnd till församlingens förste klockare.
Klockaren fungerade som ett biträde åt prästen och hade bland annat ansvar för klockringningen och kyrkans
inventarier.
Om Olof Pehrsson har det dessutom berättats att han ägde "en sällsynt vacker och klar sångröst", vilket torde
varit en anledning till att han också utsågs till "uppsjungare" i kyrkan innan musikinstrument anskaffades där.
Enligt 1686 års kyrkolag hade klockaren också en nyckelroll i att förbättra statens och kyrkans mål att förbättra
sockenbornas kunskaper i läsning och skrivning. Denna roll som undervisare upphävdes dock formellt i
samband med tillkomsten av den allmänna folkskolestadgan som kom år 1842.
Olofs utnämning till klockare sker troligtvis år 1817 då familjen samtidigt skrivs under hemmanet i Storliden.
Innan dess har han fungerat som nämndeman i socknen i flera år.
Pga av en lucka i husförhörslängden (1817-1831) så går det sedan inte direkt se när Olof med familj återvänder
till Norsjö nr 6 (där de finns från år 1831). Troligt är i alla fall att flytten skett omkring år 1825 då svärsonen Nils
Johansson blir nybyggare i Storliden. Dessförinnan har denne nämligen bara varit benämnd som dräng där.
Sant är dock att Olof med familj sedan bebor hemmanet Norsjö nr 6 ända fram till år 1840 då paret tillsammans
med sonen Carl Johan och dottern Hedvig åter flyttar till nybygget Storliden nr 1. Sonen står där benämnd som
klockare och Olof och hustrun uppges vara inhysta hos honom. Det andra hemmanet i Storliden beboddes då av
hans dotter Margareta med familj.
År 1850 då kyrkan på kyrkbacken i Norsjö var klar gjorde sonen Carl Johan en bytesaffär med Anders
Jakobsson (f. 1816), då han bytte bort halva sin hemmansdel i Storliden mot hela hemmanet i Norsjö nr 6. I
samband med bytet flyttade också Olof och Catharina till Norsjö nr 6, där Olof avlider år 1854. Hustrun Catharina
överlever honom med hela 22 år och avlider först 1876, 98 år gammal.
Hur det gick till då Olof Pehrsson, n'Ol-Persa kallad, träffade sin hustru Catharina finns att läsa i Norsjös
hembygdsbok (s. 460), skrivet av min farmors bror Holger Nyström (1906-1988):
"Då klockaren friade
Ol-Persa i Storliden, skulle en dag köra till Högheden och hälsa på sin mor och bror Pehr och då han kom till
Fäbodudden stannade han och bad ett par flickor som var ute vid ladugården för att få låna ett ämbar och vattna
hästen. Ol-Persa hann inte mer än säga det så kom en flicka och gav hästen dricka. Någon tid därefter kom OlPersa åter till Fäbodudden, steg in köket, där de boda flickorna kardade och spann ull och frågade efter JanJansa (dvs flickornas far). Han var i snickarrummet och dit gick Ol-Persa och bad att få dottern till brud.
- Det beror på vilken av dem du menar, sporde Jan-Jansa (Johan Johansson).
- Det är hon som vattnade hästen, svarade Olof Pehrsson.
Han fick sin Chatarina.
Chatarina och Olof Persson hade sitt hem i Storliden. 1811 blev han församlingens (förste) klockare eller
"uppsjungare" som det hette. Han efterträddes av sonen Carl-Johan Lidén.
De ättlingar som finns till Olof och Chatarina brukas benämnas "Klockarsläkten" eftersom Olof och flera av hans
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
3 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
ättlingar var just klockare och organister i Norsjö fram till 1960-talet."
Familj med Catharina Johansdotter (Född 1777-09-29 Bjurträsk, Skellefteå lfs. Död 1876-01-13 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1796 Skellefteå lfs.
Den släkt som stammar efter makarna Catharina och Olof Pehrsson i Storliden är talrik inom Norsjö gamla
socken men även förgrenad till grannsocknar och andra platser i vårt land. I en tidning 1876 lästes följande notis:
"Talrik avkomma. I Norsjö, Västerbotten, avled en gammal klockaränka, som vid sin död efterlämnat 7 barn, 70
barnbarn, 201 barnbarnsbarn och 12 barnbarnsbarnbarn. Utöver dessa voro döda: 3 barn, 13 barnbarn, 44
barnbarnsbarn och 1 barnbarnsbarnbarn. Änkan hette Catharina och hade varit gift med Norsjö församlings
förste klockare Olof Pehrsson. Hon dog den 13 januari 1876 vid fyllda 98,5 år."
Allt som allt hann hon alltså med att uppleva 351 ättlingar under sin levnad - slå det den som kan!
Om denna klockaränka har genom generationer berättats, att "hon träget bad till Gud förs sina barn och deras
efterkommande intill fjärde led..." (Källa: Holger Nyström, Hembygdsboken Norsjö socken)
Om Chatarina har det sagts, att "den musikaliska ådran härflöt från henne och hennes släkt". I den gamla
Bjurträsksläkten, bland hennes syskon och deras efterlevande, fanns flera orgelbyggare och goda musiker.
Som en liten kuriositet kan nämnas att hon fick uppleva inte mindre än 7 kungar under sin levnad:
Gustav III (1777-92), Gustav IV Adolf (1792-1809), Karl XIII (1809-1818), Karl XIV Johan (1818-44), Oscar I
(1844-59), Karl XV (1859-72) samt Oscar II (1872-1876).
Barn:
1 Johannes Olofsson. Född 1797 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1799 Norsjö, Skellefteå lfs.
2 Sara Olofsdotter. Född 1798-11-25 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1887-01-19 Nymyrliden, Norsjö fs.
3 Margareta Olofsdotter. Född 1800-07-04 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1845-08-24 Storliden, Norsjö fs.
4 Chatarina Olofsdotter. Född 1801-11-03 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1885-09-13 Bjursele, Norsjö fs.
5 Anna Stina Olofsdotter. Född 1804-09-07 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1868-02-18 Mörttjärn, Norsjö fs.
6 Maria Magdalena Olofsdotter. Född 1807-03-30 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1901-11-21 Bastutjärn, Norsjö fs.
7 Per Olofsson Lidén. Född 1809-10-06 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1890-02-10 Heden, Norsjö fs.
8 Carl Johan Olofsson Lidén. Född 1812-08-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1870-02-17 Norsjö, Norsjö fs.
9 Olof Olofsson Lidén. Född 1815-03-29 Norsjö, Norsjö fs. Död 1885-01-02 Norresträsk, Norsjö fs.
10 Hedvig Olofsdotter. Född 1817-10-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1877-07-06 Norsjö, Norsjö fs.
11 Hildegard Olofsdotter. Född 1820-01-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1898-02-11 Finnäs, Norsjö fs.
Generation 1
1 Johannes Olofsson. Född 1797 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1799 Norsjö, Skellefteå lfs.
2 Sara Olofsdotter. Bondhustru i Holktjärn. Född 1798-11-25 Norsjö, Skellefteå lfs. Bosatt från 1817 Storliden,
Norsjö fs. Bosatt från 1821 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1865 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1887-01-19
Nymyrliden, Norsjö fs.
"Kläppbo-Sara". Född på hemmanet Norsjö nr 6 där fadern var verksam som bonde och från 1811 som klockare.
Familjen bodde därefter från år 1817 i Storliden.
År 1821 lämnar hon hemgården och gifter sig då med nybyggaren Zachris Andersson i Holktjärn.
Det var makens far, Anders Zachrisson, som tillsammans med sin bror Zachris Zachrisson år 1801 ansökte om
att få ta upp ett nybygge av befintliga odlingslägenheter vid deras fäbod Holktjärn, som låg på
kronoallmänningen. Insyningen genomfördes den 28 augusti 1802 av likvidationskommissarien Gabriel Hedlund,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
4 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
med biträde av nämndemännen Anders Olofsson från Krångfors och Samuel Nilsson från Stämningsgården.
Eftersom det inte fanns några protester mot nybyggesinsyningen beviljades nybygget av synemännen, som kom
fram till att nybygget skulle uppgå till 1/8 mantal med 20 frihetsår för de båda sökandena. Halva skatten skulle
man börja ta ut efter 15 år. Länsstyrelsen beviljade nybygget i en resolution av den 9 februari 1805 (Källa: Ulf
Lundström, "Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet, 2008)
Makens far (d. 1832) och styvmor Eva Cajsa Nilsdotter (1776-1851) bor som inhysta på gården under faderns
sista levnadsår.
Kallades för Kläppbo-Sara och var bosatt i Holktjärn.
Enligt sägnen var hon mycket intresserad av fiske, och Moses Dahlberg (en gång innehavare av den s.k.
Dahlbergsgården i Bastutjärn, Norsjö) lär ha berättat att han åtminstone vid ett tillfälle rott henne i en båt på
Vajsjön, för att hon skulle få fiska med drag.
Hon var en liten men kraftfull kvinna som "slerke" när hon skulle långt. Hon sköt en tjäder på en talltopp från
gluggen i bodan som ännu finns kvar hos Per-Åke Nygren, Holktjärn.
När kung Karl XV kom på besök till Norsjö den 7 augusti 1858, så lär Kläppbo-Sara av misstag ha vispat
grädden med risdisk-borsten...
Hennes bror Carl Johan spelade orgeln under den gudstjänst som kungen bevittnade i Norsjö kyrka.
Finns en hel artikel om henne i NV 1974-06-12.
Familj med Zachris Andersson (Född 1796-08-17 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1870-10-26 Nymyrliden, Norsjö fs.)
Lysning 1821-09-09 Norsjö fs. Vigsel 1821-09-30 Norsjö fs.
Barn:
2.1 Chatarina Zachrisdotter. Född 1822-12-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1840-06-17 Holktjärn, Norsjö fs.
2.2 Anders Zachrisson Lindqvist. Född 1824-12-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1900-10-16 Villvattnet, Burträsk
fs.
2.3 Olof Zakrisson Nygren. Född 1827-02-22 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1896-10-23 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4 Zakris Nyman. Född 1830-03-13 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1901-09-02 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.5 Johannes Ask. Född 1831-08-25 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1898-01-25 Arnberg, Norsjö fs.
2.6 Eva Christina Zachrisdotter. Född 1834-04-09 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1898-06-08 Finnäs, Norsjö fs.
2.7 Sara Greta Zachrisdotter. Född 1835-08-20 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1908-04-30 Arnberg, Norsjö fs.
2.8 Per Zachrisson Lindberg. Född 1838-05-10 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1918-07-04 Storlångträsk, Piteå lfs
(BD).
3 Margareta Olofsdotter. Nybyggarhustru i Storliden nr 2. Född 1800-07-04 Norsjö, Skellefteå lfs. Bosatt från
1817 Storliden, Norsjö fs. Död 1845-08-24 Storliden, Norsjö fs. Begravd 1845-08-31 Norsjö fs.
Född på hemmanet Norsjö nr 6. År 1817 medföljer hon föräldrarna till nybygget Storliden, där hon gifter sig år
1821. Maken Nils Johansson står som dräng där och tillhör den s.k. Ruthsläkten från Kvammarn.
Om man ska tro födelseböckerna så bor de båda antagligen ett tag som inhysta hos hennes föräldrar innan
maken från år 1825 - ungefär i samband med sonen Nils Petters födelse - blir nybyggare. Hemmanet kallas
Storliden nr 2.
Efter år 1837 står maken som bonde på samma hemman. Margareta avlider år 1845.
Familj med Nils Johansson (Född 1797-03-20 Kvammarn, Norsjö fs. Död 1880-02-18 Storliden, Norsjö fs.)
Lysning 1821-09-09 Norsjö fs. Vigsel 1821-09-30 Norsjö fs.
Barn:
3.1 Johan Nilsson. Född 1821-10-01 Storliden, Norsjö fs. Död 1912-02-07 Storliden, Norsjö fs.
3.2 Olof Nilsson Alm. Född 1822-09-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1908-04-02 Norsjö, Norsjö fs.
3.3 Amalia Kristina Nilsdotter. Född 1824-01-21 Storliden, Norsjö fs. Död 1889-02-18 Raggsjö, Norsjö fs.
3.4 Nils Petter Nilsson. Född 1825-04-08 Storliden, Norsjö fs. Död före 1828 Storliden, Norsjö fs.
3.5 Catharina Nilsdotter. Född 1827-09-28 Storliden, Norsjö fs. Död 1911-03-07 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.6 Nils Petter Nilsson. Född 1828-10-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1868-11-13 Storliden, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
5 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.7 Anna Greta Nilsdotter. Född 1829-10-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1915-01-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.8 Maria Helena Nilsdotter. Född 1830-11-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1917-03-28 Storliden, Norsjö fs.
3.9 Sara Fredrica Nilsdotter. Född 1832-06-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1919-01-09 Hemmingen, Norsjö fs.
3.10 Pehr Anton Nilsson Höglund. Född 1836-01-04 Storliden, Norsjö fs. Död 1898-05-09 Norrby, Norsjö fs.
3.11 Hedvig Nilsdotter. Född 1838-08-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1928-10-25 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.12 Hildegard Nilsdotter. Född 1841-01-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1906-06-19 Fisktjärnliden, Burträsk fs.
4 Chatarina Olofsdotter. Bondhustru i Bjursele nr 1. Född 1801-11-03 Norsjö, Skellefteå lfs. Döpt 1801-12-24
Skellefteå lfs. Bosatt från 1817 till 1825 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1832
Bjursele, Norsjö fs. Död 1885-09-13 Bjursele, Norsjö fs.
Född och uppvuxen på hemmanet Norsjö nr 6 där fadern är verksam som bonde och senare från 1811 som
klockare.
År 1832 lämnar hon hemgården i Norsjö för att gifta sig på nybygget Bjursele. Maken Lars Larsson är en son till
nybyggaren och nämdemannen Lars Larsson (f. 1782) därstädes.
Familj med Lars Larsson Bjursell (Född 1810-01-15 Bjursele, Norsjö fs. Död 1899-12-20 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1832-10-21 Norsjö fs.
Barn:
4.1 Britta Carolina Larsdotter. Född 1833-10-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1854-02-16 Gumboda, Norsjö fs.
4.2 Christina Larsdotter. Född 1835-01-20 Bjursele, Norsjö fs. Död 1911-11-04 Bjursele, Norsjö fs.
4.3 Catharina Lena Larsdotter. Född 1836-06-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1912-09-19 Bjursele, Norsjö fs.
4.4 Sara Larsdotter. Född 1839-02-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1915-03-20 Åliden, Norsjö fs.
4.5 Hedvig Larsdotter. Född 1841-02-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1921-01-01 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.6 Anna Greta Larsdotter Bjursell. Född 1842-04-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1844-06-09 Bjursele, Norsjö fs.
4.7 Lars Larsson Bjursell. Född 1843-05-18 Bjursele, Norsjö fs. Död 1887-02-04 Bjursele, Norsjö fs.
4.8 Anna Greta Larsdotter Bjursell. Född 1844-06-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1933-02 Bjursele, Norsjö fs.
4.9 Olof Bjursell. Född 1848-05-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1915-12-11 Bjursele, Norsjö fs.
5 Anna Stina Olofsdotter. Nybyggarhustru i Mörttjärn. Född 1804-09-07 Norsjö, Skellefteå lfs. Döpt 1804-09-10
Skellefteå lfs. Bosatt från 1817 till 1825 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1827
Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1868-02-18 Mörttjärn, Norsjö fs.
Född och uppvuxen på hemmanet Norsjö nr 6 där fadern är verksam som bonde och senare från 1811 som
klockare.
År 1827 gifter hon sig med drängen Johan Johansson från Bodberg. Var makarna bor de första åren som gifta är
idag höjt i ett dunkel (pga avsaknaden av en husförhörslängd för åren 1818-30), men troligtvis återfinns de i byn
Mörttjärn från ungefär år 1830. I boken "Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet" (s. 923) av Ulf
Lundström uppges nämligen Mörttjärns förste nybyggare Olof Nilsson lämna Mörttjärn just det året och då istället
flytta till Burön vid Bureå. Det är troligt att Johan och Anna Stina övertagit nybygget vid denna tidpunkt.
Enligt den ovan nämnda källan insynades Mörttjärn som nybygge på kronoallmänningen, en kvarts mil sydost
om Rengård den 4 juli 1826. Ansökan om att anlägga ett nybygge där hade då inkommit från den ovan nämnde
samiske inhysesmannen Olof Nilsson från Stämningsgården. Efter tillgången på hö inom nybygget ansågs så
dåligt föreslog synemännen, kronolänsman Olof Bjuhr från Bjurträsk och Zackarias Eriksson från Norsjö, att Olof
Nilsson bara på försök skulle få tillstånd till nybygget. Senare skulle man vid en syn eller vid det pågående
avvittringsarbetet (då gränserna mellan kronans och byallmänningarnas skog skulle avgöras) utröna om
uppodlingen vid Mörttjärn hade lyckades. Landshövdingen beslöt att nybyggaren under en period på sex år
skulle försöka arbeta upp nybygget, som döptes efter den tjärn vid vilken det är beläget.
Maken Johan står betecknad som nybyggare åtminstone fram till år 1862, då yrket istället ändras till bonde i
husförhörslängden. Hon avlider år 1868 och maken år 1877. Gården övertas av sonen Per Johansson (f. 1835).
Noterbart är att Anna Stina felaktigt uppges vara född 1804-10-19 i husförhörslängderna och makarnas
vigseldatum stämmer inte heller (felaktigt angivet som 1829)
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
6 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Johan Johansson (Född 1803-05-31 Bodberg, Skellefteå lfs. Död 1877-03-16 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Lysning 1827-09-23 Norsjö fs. Vigsel 1827-10-14 Norsjö fs.
Barn:
5.1 Christina Catharina Johansdotter. Född 1829-04-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1869-06-15 Långdal,
Skellefteå lfs.
5.2 Johan Johansson. Född 1832-02-01 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1835-07-17 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.3 Olof Johansson. Född 1833-07-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1835-07-23 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4 Per Johansson Silver. Född 1835-03-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1896-04-28 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.5 Anna Greta Johansdotter. Född 1836-10-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1910-10-01 Långberg, Skellefteå lfs.
5.6 Carl Johan Johansson. Född 1838-05-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1896-10-25 Långselet, Skellefteå lfs.
5.7 Sara Helena Johansdotter. Född 1840-05-28 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1891-01-04 Finnsele, Skellefteå lfs.
5.8 Gustav Olof Johansson Tjernqvist. Född 1842-04-14 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1921-07-08 Degerträsk,
Jörns fs.
5.9 Anders Sparrman. Född 1843-12-22 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1912-03-02 Petiknäs, Norsjö fs.
5.10 Maria Albertina Johansdotter. Född 1847-11-05 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1932-12-06 Mörttjärn, Norsjö fs.
6 Maria Magdalena Olofsdotter. Bondhustru Bastutjärn nr 1. Född 1807-03-30 Norsjö, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1817 till 1825 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1826 Bastutjärn, Norsjö fs.
Död 1901-11-21 Bastutjärn, Norsjö fs.
Maja-Lena. Född på hemmanet Norsjö nr 6 där fadern var verksam som bonde och från 1811 som klockare.
Familjen bodde därefter från år 1817 istället i Storliden.
År 1826 lämnar hon hemgården för att istället bege sig till den närbelägna byn Bastutjärn. Där gifter hon sig nu
med bondsonen Pehr Andersson (f. 1799). I samband med giftermålet övertar han också föräldrarnas hemman
nr 2 och står framgent betecknad som bonde. Svärmodern Anna Greta Persdotter (1762-1843) bor kvar som
inhyst på gården.
Noterbart är att hon under de första åren i Bastutjärn står förtecknad som "Maria Helena".
Bor sista tiden hos sonen Per Olof Björk i Bastutjärn nr 1.
Familj med Per Andersson (Född 1799-03-15 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1843-01-29 Bastutjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1826-10-11 Norsjö fs.
Barn:
6.1 Anders Persson. Född 1828-07-09 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1916-11-05 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.2 Anna Helena Persdotter. Född 1830-06-10 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1888-07-29 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.3 Greta Catharina Persdotter. Född 1832-09-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1922-09-30 Norsjö, Norsjö fs.
6.4 Sara Christina Persdotter. Född 1834-11-20 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1916-11-02 Pjäsörn, Norsjö fs.
6.5 Albertina Persdotter. Född 1836-09-27 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1874-08-15 Hemmingen, Norsjö fs.
6.6 Per Olof Björk. Född 1839-04-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1917-07-19 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.7 Hedvig Persdotter. Född 1840-12-27 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1928-09-18 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.8 Maria Agatha Persdotter. Född 1843-04-08 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1892-05-29 Zefansvik, Lycksele fs.
7 Per Olofsson Lidén. Bonde i Norsjö nr 7 - Heden. Född 1809-10-06 Norsjö, Skellefteå lfs. Bosatt från 1817 till
1825 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 Norsjö, Norsjö fs. Död 1890-02-10 Heden, Norsjö fs.
Per-Orsa. Född och uppvuxen på Norsjö nr 6 där fadern var bonde och klockare. Gift där år 1831.
Bosatt i Heden (Norsjö nr 7). Bekom Norsjö nr 7 1839 alt. 1840.
Per uppges, enligt Emmy Hedström, ha varit en "styv spelman". Många av hans ättlingar blev också musiker.
Familj med Maria Christina Andersdotter (Född 1809-02-18 Norsjö, Skellefteå lfs. Död 1886-01-25 Heden,
Norsjö fs.) Vigsel 1831-11-06 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
7 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
7.1 Olof Richard Lidén. Född 1833-02-06 Heden, Norsjö fs. Död 1898-05-22 Heden, Norsjö fs.
7.2 Carolina Persdotter. Född 1835-06-29 Heden, Norsjö fs. Död 1926-11-22 Björknäs, Norsjö fs.
7.3 Beata Persdotter. Född 1838-01-04 Heden, Norsjö fs. Död 1911-07-03 Avaliden, Norsjö fs.
7.4 Maria Magdalena Persdotter. Född 1840-06-09 Heden, Norsjö fs. Död 1915-11-29 Bjursele, Norsjö fs.
7.5 Christina Amanda Persdotter. Född 1842-09-21 Heden, Norsjö fs. Död 1924-09-13 Tjärnliden, Norsjö fs.
7.6 Sara Greta Persdotter. Född 1845-03-12 Heden, Norsjö fs. Död 1845-09-23 Heden, Norsjö fs.
7.7 Anders Reinhold Lidén. Född 1846-10-19 Heden, Norsjö fs. Död 1922-01-09 Svartlund, Norsjö fs.
7.8 Per August Lidén. Född 1850-07-05 Heden, Norsjö fs. Död 1917-07-30 Heden, Norsjö fs.
7.9 Carl Jacob Persson. Född 1853-05-09 Heden, Norsjö fs. Död 1872-12-29 Heden, Norsjö fs.
8 Carl Johan Olofsson Lidén. Klockare i Norsjö nr 6. Född 1812-08-12 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1817 till
1825 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 till 1840 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1840 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1850 Norsjö, Norsjö fs. Död 1870-02-17 Norsjö, Norsjö fs. Begravd 1870-02-28 Norsjö, Norsjö fs.
År 1840 flyttar han till hemmanet Storliden nr 1 där han nu gifter sig, med Gustava Gustavsdotter (1818-1904)
från Bränntjärnliden ("Riset"), och blir klockare och bonde. Med på flytten är hans föräldrar samt systern Hedvig.
Immissionsbrev för fastigheten upprättades den 24 juli år 1840.
Carl Johan som redan strax innan flytten antagit släktnamnet Lidén gifter sig där samma år.
"År 1850 då kyrkan på kyrkbacken i Norsjö var klar bytte Carl Johan bort sin halva hemmansdel i Storliden mot
hela hemmanet i Norsjö nr 6. Mangårdsbyggnaden då några hundra meter söder om den nuvarande, precis där
Kapellgatan 22 nu ligger.
Den odlade jorden där kallas av de äldre 'Gamm-Djäla'." (Källa: Georg Lidén & Åke Lidén)
Hemmanet i Storliden övertogs av Carl Johans kusin Anders Jakobsson Alm (1816-1894). I köpekontraktet från
oktober 1850 så framgår det att Anders Jakobsson Alm (i handlingen bara kallad Anders Alm) förbinder sig att
även fortsättningsvis "till förgångsmannen Hans Andersson å Storliden krononybygge vartannat år eller till
hälften utgöra dennes förr å mitt bortbytta hemman betingade födo- och förkovringsvillkor i enlighet med därom
förut förskildt upprättade förgångskontrakt".
I samma handling ser man också att det åligger Carl Johan Lidén att med "föda och förkofran förse sina föräldrar klockaren Olof Pehrson och dess hustru Catharina Johansdotter, enligt det beting som
desse sig af krono Nybyggesåbon å Storliden sig betingat."
"Han hade flera olika förtroendeuppdrag. Bland annat var han ordförande i kommunalnämnden (nuvarande
kommunstyrelsen) och poststationsföreståndare. Enligt död- pch begravningsboken var han orgelnist, vilket var
en äldre benämning på en person med organistexamen." (Källa: Åke Lidén)
Några år Carl Johans död år 1870 delades hemmanet Norsjö nr 6 mellan sönerna Janne och Carl Otto.
Familj med Gustava Gustavsdotter (Född 1818-01-16 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Död 1904-03-23 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1840-06-24 Norsjö fs.
Barn:
8.1 Johan Olov Lidén. Född 1843-10-14 Storliden, Norsjö fs. Död 1878-01-31 Norsjö, Norsjö fs.
8.2 Gustaf Robert Lidén. Född 1845-07-06 Storliden, Norsjö fs. Död 1847-02-05 Storliden, Norsjö fs.
8.3 Gustaf Conrad Lidén. Född 1848-05-13 Storliden, Norsjö fs. Död 1923-08-23 Norsjö, Norsjö fs.
8.4 Karl Otto Lidén. Född 1851-12-05 Norsjö, Norsjö fs. Död 1935-04-28 Norsjö, Norsjö fs.
8.5 Per Leo Lidén. Född 1854-02-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1920-08-18 Norsjö, Norsjö fs.
8.6 Erik Wilhelm Lidén. Född 1856-06-10 Norsjö, Norsjö fs. Död 1918-02-22 Inre Ursviken, Skellefteå lfs.
8.7 Hedda Teresia Lidén. Född 1858-11-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1931-07-25 Norrlunda, Lycksele fs.
9 Olof Olofsson Lidén. Bonde i Norresträsk nr 2. Född 1815-03-29 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1817 till 1825
Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 Norsjö, Norsjö fs. Död 1885-01-02 Norresträsk, Norsjö fs.
Familj med Anna Lisa Larsdotter (Född 1826-11-09 Mittiberget, Norsjö fs. Död 1893-08-15 Norresträsk, Norsjö
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
8 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
fs.) Vigsel 1847-04-11 Norsjö fs.
Barn:
9.1 Cajsa Lena Lidén. Född 1848-06-06 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1848-10-31 Norresträsk, Norsjö fs.
9.2 Greta Cajsa Lidén. Född 1850-12-13 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1932-06-26 Norresträsk, Norsjö fs.
9.3 Olof Lidén. Född 1853-09-25 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1922-04-12 Norresträsk, Norsjö fs.
9.4 Lars Johan Lidén. Född 1857-12-04 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1884-12-31 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5 Pehr August Lidén. Född 1860-01-04 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1924-03-02 Norresträsk, Norsjö fs.
9.6 Karl Lidén. Född 1862-04-03 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1929-06-23 Norresträsk, Norsjö fs.
9.7 Anna Amanda Lidén. Född 1865-05-05 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1937-02-22 Norresträsk, Norsjö fs.
10 Hedvig Olofsdotter. Inhyseshustru i Norsjö nr 5. Född 1817-10-25 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825 till
1840 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1840 Storliden, Norsjö fs. Död 1877-07-06 Norsjö, Norsjö fs.
Född i Storliden. Därefter under en rad år bosatt på Norsjö nr 6 innan hon återigen följer föräldrarna till Storliden
(nr 2) år 1840.
Från år 1841 gift på hemmanet nr 12 (Gabriel Johanssons hemman) där maken Gustaf Norén (från Norsjö nr 5)
nu blir bonde. Gabriel blir själv nu förgångsman på hemmanet. Efter år 1843 uppges Gustaf med familj bo på
hemmanet nr 5 där de står som inhysta.
Efter år 1872 kallas hemmanet de bor på för Norsjö nr 8 där Hedvig avlider år 1877.
Om maken Gustaf Norén, som avled redan år 1862, berättas att han på sin tid var en självlärd, skicklig och ofta
anlitad djurläkare (tillredde även mediciner åt folk vid sjukdom).
"Erik Nyman och hans bror Zakris Nyman (syskonbarnbarn till Hedvig) bodde hos henne när dom gick i skola
som bara räckte några veckor på den tiden. Erik hade för sig att hennes söner sysslade med avverkning på
kronans marker för att få tillskott i kassan. Stockarna stoppade dom ner i ett hål i isen och på våren flöt dom upp
på ett ställe som hette "Fiske" och stämplades in där."
Källa: Ulla Nygren
Familj med Gustaf Norén (Född 1818-04-07 Norsjö, Norsjö fs. Död 1862-07-29 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 184103-25 Norsjö fs.
Barn:
10.1 Carolina Norén. Född 1842-11-10 Sörbyn, Norsjö fs. Död 1842-11-14 Sörbyn, Norsjö fs.
10.2 Zachris Leander Norén. Född 1844-02-26 Sörbyn, Norsjö fs.
10.3 Gustaf Georg Norén. Född 1846-06-12 Sörbyn, Norsjö fs. Död 1932-02-03 Östra Fårträsk, Malå fs.
10.4 Per Olof Norén. Född 1851-05-07 Sörbyn, Norsjö fs.
10.5 Carl Abraham Norén. Född 1858-12-18 Sörbyn, Norsjö fs. Död Nordamerika.
11 Hildegard Olofsdotter. Kronojägarhustru i Finnäs. Född 1820-01-05 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1825
Norsjö, Norsjö fs. Död 1898-02-11 Finnäs, Norsjö fs.
Bosatt i Finnäs (Norsjö nr 5). Har även bott i Finnberg (åren 1850 till 1854), samt i Norsjö nr 8 och dessutom i
Svartlund nr 1.
Maken är kronojägare och fjärdingsman.
Familj med Per Sjöström (Född 1825-07-25 Skellefteå lfs. Död 1903-01-01 Finnäs, Norsjö fs.) Vigsel 1846
Norsjö fs.
Barn:
11.1 Magdalena Carolina Sjöström. Född 1847-01-29 Norsjö, Norsjö fs. Död 1926-04-19 Svartlund, Norsjö fs.
11.2 Olof Sjöström. Född 1848-11-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1912-05-05 Råberg, Norsjö fs.
11.3 Lars Sjöström. Född 1851-06-20 Finnberg, Norsjö fs. Död 1907-12-25 Malåsund, Malå fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
9 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
11.4 Hilda Gustava Sjöström. Född 1854-06-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1856 Norsjö, Norsjö fs.
11.5 Hilda Christina Sjöström. Född 1857-02-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1940-02-12 Norsjö, Norsjö fs.
11.6 Konrad Sjöström. Född 1859-09-02 Norsjö, Norsjö fs. Död 1945-12-22 Finnäs, Norsjö fs.
11.7 Hjalmar Sjöström. Född 1861-12-19 Norsjö, Norsjö fs. Död 1914-04-24 Malmberget, Gällivare fs (BD).
11.8 Gustava Amanda Sjöström. Född 1865-12-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 1944-12-20.
Generation 2
2.1 Chatarina Zachrisdotter. Född 1822-12-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1840-06-17 Holktjärn, Norsjö fs.
Begravd 1840-06-21 Norsjö fs.
2.2 Anders Zachrisson Lindqvist. Smed i Villvattnet. Född 1824-12-01 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 186211-02 Borup, Skellefteå lfs. Bosatt från 1869-02-06 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1900-10-16 Villvattnet, Burträsk
fs.
Smed i Villvattnet. Bonde i Holktjärn. Sålde troligtvis till Nils Petter Nilsson, f. 1831. Inhyst i Holktjärn åren 1862Familj med Anna Magdalena Nilsdotter (Född 1832-07-30 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1915-06-13 Villvattnet,
Burträsk fs.) Vigsel 1854-04-24 Norsjö fs.
Barn:
2.2.1 Zachris Reinhold Andersson. Född 1855-02-15 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1855-04-14 Holktjärn, Norsjö fs.
2.2.2 Anton Andersson. Född 1856-02-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1858 Holktjärn, Norsjö fs.
2.2.3 Nils Ludvig Lindqvist. Född 1858-10-02 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1949-03-29 Halliden, Kalvträsk fs.
2.2.4 Jacob Lindqvist. Född 1861-02-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1905-03-20 Villvattnet, Burträsk fs.
2.2.5 Pehr August Lindqvist. Född 1864-01-25 Borup, Skellefteå lfs. Död 1914-12-30 Prästbordet, Lövångers
fs.
2.2.6 Sara Kristina Lindqvist. Född 1866-06-06 Borup, Skellefteå lfs. Död 1956-05-13 Villvattnet, Burträsk fs.
2.2.7 Hilma Gustava Lindquist. Född 1871-04-14 Villvattnet, Burträsk fs. Död.
2.2.8 Anton Lindqvist. Född 1873-11-27 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1931-04-13 Koskullskulle, Gällivare fs
(BD).
2.2.9 Anna Amanda Lindqvist. Född 1877-02-05 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1976-10-02 Burträsk, Burträsks
fs.
2.3 Olof Zakrisson Nygren. Bonde i Holktjärn. Född 1827-02-22 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1857
Rönnfällan, Norsjö fs. Bosatt från 1859 till 1861 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1861 Holktjärn, Norsjö fs. Död
1896-10-23 Holktjärn, Norsjö fs.
Kläppbo-Oll. Bosatt i Holktjärn. I anslutning till bröloppet flyttar han dock runt ett tag. Familjen bor både i
Nymyrliden (från 1859 till ca 1861 som inhysta) och i Rönnfällan (innan 1859 som inhysta). Står först som
inhyses även i Holktjärn, men från 1872 är familjen betecknade som bönder.
Familj med Kajsa Johanna Persdotter (Född 1829-11-04 Sikfors, Burträsk fs. Död 1892-04-15 Holktjärn, Norsjö
fs.) Vigsel 1857-07-12 Norsjö fs.
Barn:
2.3.1 Zakris Wilhelm Nygren. Född 1859-05-06 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1934-10-15 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.2 Per Edvard Nygren. Född 1862-03-11 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1906-01-09 Norrby, Norsjö fs.
2.3.3 Karl Anton Nygren. Född 1865-08-20 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1950-03-20 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.4 Hulda Johanna Nygren. Född 1867-10-17 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1917-04-21 Nedre Flåsjö, Råneå fs
(BD).
2.3.5 Johan Olof Nygren. Född 1870-01-12 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1941-03-21 Bjurånäs, Råneå fs (BD).
2.3.6 Lars Konrad Nygren. Född 1872-04-13 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1951-03-04 Morjärv, Töre fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
10 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.4 Zakris Nyman. Hemmansägare i Nymyrliden nr 1. Född 1830-03-13 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1854
Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1901-09-02 Nymyrliden, Norsjö fs.
Nybyggare i Nymyrliden från år 1854.
Familj med Katrina Helena Zakrisdotter (Född 1834-11-03 Norsjö, Norsjö fs. Död 1915-07-18 Nymyrliden, Norsjö
fs.) Vigsel 1855-04-09 Norsjö fs.
Barn:
2.4.1 Sara Gustafva Nyman. Född 1856-10-06 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1858 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.2 Zakris Nyman. Född 1859-02-08 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1947-05-24 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.3 Erik Anton Nyman. Född 1861-09-26 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1950-07-14 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4 Johan Olof Nyman. Född 1864-06-14 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1948-12-23 Örträsk, Norsjö fs.
2.4.5 Gustava Johanna Nyman. Född 1868-06-06 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1939-02-25 Heden, Norsjö fs.
2.4.6 Ida Helena Nyman. Född 1871-06-16 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1936-07-29 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.7 Jakob Nyman. Född 1873-12-06 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1946-11-07 Norsjö, Norsjö fs.
2.4.8 Kristina Viktoria Nyman. Född 1877-03-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1917-05-16 Långträsk, Norsjö fs.
2.5 Johannes Ask. Hemmansägare i Arnberg. Född 1831-08-25 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1877 Arnberg,
Norsjö fs. Död 1898-01-25 Arnberg, Norsjö fs. Begravd 1898-02-06 Norsjö fs.
Bonde i Norsjö nr 4 - Arnberg. Hemmanet var på 1/64 mtl. Ägde det hemman i västra delen av byn, nu ägt av
Sven Forsman. Denne Ask gav namn åt Askberget. Uppges också vara kyrkovaktare.
Hade en fosterson från år 1889: Per August Forsman, f. 1878-4-7 i Braxträsk d. 1942-09-07 i Arnberg. Denne
var bonde i Arnberg och gift 1907-3-17 med Jenny Maria Andersson, f. 1884-5-14. De hade barnen:
1. Sixten Valdemar Augustin Forsman. Född 1908-01-08 Arnberg, Norsjö fs. Död 1908-06-21 Arnberg, Norsjö fs.
2. Sven Arvid Augustin Forsman. Född 1909-11-28 Arnberg, Norsjö fs. Död 1984-05-16 Arnberg, Norsjö fs.
3. Agda Maria Karolina Forsman. Född 1911-09-23 Arnberg, Norsjö fs.
4. Erik Hjalmar Valentin Forsman. Född 1919-02-10 Arnberg, Norsjö fs. Död 1921-07-02 Arnberg, Norsjö fs.
Arbetade själv som dräng i Tjernberg hos Nils Stefansson åren 1851-52. Övertog hemmanet i Arnberg efter sin
bror Per Zakrisson Lindberg år 1877. Från 1876-77 arbetare i Norsjö nr 8 hos Per Andersson Bjuhr, f. 1831.
Från 1876-76 arbetare hos brodern Zachris Nyman i Nymyrliden. Från 1874-76 dräng i Norsjö hos lanthandlaren
Per Larsson Lindqvist, åren 1873-74 i Nymyrliden. 1868-73 arbetare i Arnberg hos Nils Petter Nyström. Från
1866-68 i Nymyrliden hos brodern Zachris. Från 1864-66 hos Anders Gustaf Lundberg i Bjursele. Från 1863-64 i
Norsjö nr 5 hos Jacob Norén. Från 1861-63 hos Martin Dahlberg i Holktjärn, från 1860-61 dräng hos Per
Andersson Bjuhr i Norsjö nr 8.
Från 1854-56 i Nymyrliden, Hemma 56-57. 57-58 i FInnäs hos systern Eva Stina. Från 1858-59 i Norsjö nr 13
Kläppen hos Johan Dahlberg. År 1853 hos Jonas Dahlberg i Kläppen.
Familj med Kristina Elisabet Salomonsdotter (Född 1835-03-20 Norsjö, Norsjö fs. Död 1915-02-20 Arnberg,
Norsjö fs.) Vigsel 1878-12-15 Norsjö fs.
2.6 Eva Christina Zachrisdotter. Bondhustru i Finnäs - 9/128 mtl. Född 1834-04-09 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1854 Finnäs, Norsjö fs. Död 1898-06-08 Finnäs, Norsjö fs.
Bondhustru i Norsjö nr 8 - Finnäs. Maken kallas för Finnäs-Per.
Eva Stina har tidigare arbetat som piga i Nymyrliden hos brodern Zachris under år 1854. Innan dess fanns hon
på hemgården i Holktjärn tillsammans med föräldrarna.
Familj med Per Andersson Bjuhr (Född 1831-06-30 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1906-08-25 Finnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1854-04-17 Norsjö fs.
Barn:
2.6.1 Per August Persson Bjuhr. Född 1855-04-24 Finnäs, Norsjö fs. Död 1857 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.2 Kristina Persdotter Bjuhr. Född 1858-11-05 Finnäs, Norsjö fs. Död 1859 Finnäs, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
11 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.6.3 Karl Johan Bjuhr. Född 1860-05-05 Finnäs, Norsjö fs. Död 1904-09-23 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.4 Pehr Leo Bjuhr. Född 1863-04-01 Finnäs, Norsjö fs. Död 1884-03-22 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.5 Hedda Gustafva Bjuhr. Född 1866-01-09 Finnäs, Norsjö fs. Död 1918-11-12 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.6 Johanna Bjuhr. Född 1870-01-03 Finnäs, Norsjö fs. Död 1870-04-12 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.7 Erik Anton Bjuhr. Född 1872-03-09 Finnäs, Norsjö fs. Död 1956-05-07 Norsjövallen, Norsjö fs.
2.6.8 Zakris Engelbert Bjuhr. Född 1878-12-26 Finnäs, Norsjö fs. Död 1931-03-04 Finnäs, Norsjö fs.
2.7 Sara Greta Zachrisdotter. Bondhustru i Arnberg. Född 1835-08-20 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1858
Arnberg, Norsjö fs. Död 1908-04-30 Arnberg, Norsjö fs.
Bondhustru i Norsjö nr 3 - Arnberg från år 1858. Hemmanet var på 1/32 mtl.
Innan detta har arbetat som piga i Nymyrliden år 1855, som är grannby till hennes födelseby Holktjärn. Året
därpå flyttar hon hem till Holktjärn, för att år 1857 ånyo stå skriven som piga i Nymyrliden. Från 1858 återfinns
hon som bondhustru i Arnberg.
Familj med Carl Eriksson Nyström (Född 1825-03-03 Arnberg, Norsjö fs. Död 1868-07-28 Arnberg, Norsjö fs.)
Vigsel 1858-04-17 Norsjö fs.
Barn:
2.7.1 Eva Christina Karlsdotter Nyström. Född 1858-04-10 Arnberg, Norsjö fs. Död 1905 Kalifornien (USA).
2.7.2 Erik Petter Nyström. Född 1860-08-03 Arnberg, Norsjö fs. Död 1860-09-17 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.3 Zakris Nyström. Född 1861-10-13 Arnberg, Norsjö fs. Död 1862 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.4 Sara Chatarina Nyström. Född 1863-02-25 Arnberg, Norsjö fs. Död 1921-07-24 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.5 Karl Anton Nyström. Född 1865-01-30 Arnberg, Norsjö fs. Död 1944-03-15 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.6 Per August Nyström. Född 1867-08-20 Arnberg, Norsjö fs. Död 1947-02-16 Arnberg, Norsjö fs.
Familj med Nils Petter Nyström (Född 1833-04-20 Arnberg, Norsjö fs. Död 1896-07-31 Arnberg, Norsjö fs.)
Vigsel 1870-04-18 Norsjö fs.
Barn:
2.7.7 Bror Konrad Nyström. Född 1870-12-27 Arnberg, Norsjö fs. Död 1940-06-04 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.8 Hanna Margareta Nyström. Född 1873-06-01 Arnberg, Norsjö fs. Död 1947-09-09 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.9 Erik Johan Nyström. Född 1876-08-30 Arnberg, Norsjö fs. Död 1902-04-02 Arnberg, Norsjö fs.
2.8 Per Zachrisson Lindberg. Snickare i Storlångträsk. Född 1838-05-10 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt
Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1860 till 1861 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1861 till 1863 Finnäs,
Norsjö fs. Bosatt från 1864 till 1871 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1872 till 1877 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt
från 1877-06-14 till 1897-11-06 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 1897-11-06 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
Död 1918-07-04 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
Han var åren 1860-61 dräng hos brodern Zachris i Nymyrliden, åren 1861-63 hos svågern Per Andersson Bjuhr i
Finnäs, 1864-71 hos brodern Zachris som arbetare i Nymyrliden.
Från 1872 till 1877 i Arnberg som bonde i Arnberg. Efter detta flyttar han till Kusmark, och hemmanet övertas av
brodern Johannes Ask samma år. Där blir han snickare. Samma yrke har han i Storlångträsk (onumrerat
hemman) inom Piteå lfs dit han flyttat med familjen år 1897. Han uppges också (i andra källor) ha arbetat som
kyrkvärd och orgelbyggare. Han avlider år 1918.
Hustrun kom som piga till Holktjärn år 1865, så förmodligen uppstod tycke dem emellan strax därefter.
Familj med Brita Karolina Abrahamsdotter (Född 1845-04-05 Häbbersliden, Skellefteå lfs. Död 1933-05-07
Långträsk, Piteå lfs (BD).) Vigsel 1872-01-01 Norsjö fs.
Barn:
2.8.1 Per Abram Lindberg. Född 1872-11-02 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1906-09-24 Rengård, Norsjö fs.
2.8.2 Sara Karolina Lindberg. Född 1875-06-20 Arnberg, Norsjö fs. Död 1900-05-03 Kusmark, Skellefteå lfs.
2.8.3 Anna Teresia Lindberg. Född 1878-03-22 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1952-10-18 Långträsk,
Markbygdens kbfd (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
12 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.8.4 Johan Olof Lindberg. Född 1880-12-22 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1958-01-05 Boden, Överluleå fs
(BD).
2.8.5 Brigitta Viktoria Lindberg. Född 1884-03-11 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1901-02-10 Storlångträsk,
Piteå lfs (BD).
2.8.6 Märta Lovisa Lindberg. Född 1886-05-28 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1966-09-01 Arvidsjaurs fs (BD).
2.8.7 Syster Maria Lindberg. Född 1889-01-09 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1899-05-12 Storlångträsk, Piteå lfs
(BD).
3.1 Johan Nilsson. Bonde i Storliden nr 2 - 19/384 mtl. Född 1821-10-01 Storliden, Norsjö fs. Döpt 1821-10-02
Storliden, Norsjö fs. Död 1912-02-07 Storliden, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Storliden. Dräng hos kyrkoherde Erik Johan Solander, f. 1809 i Norsjö nr 1 åren 1840-41.
Därefter åter på hemgården i Storliden.
Där gifter han sig också år 1845 och övertar då också förmodligen samtidigt bruket av hemgården från fadern
Nils Johansson. Hustrun är från Petikträsk och liksom systern Maria Helenas make Anders Carlsson Bask
("Gamm-Basken") ett barn till bonden Carl Nilsson där.
Stamhemmanet är på 19/192 mtl (6 1/3 skäl) och delas lika mellan honom och brodern Nils Petter. De förfogar
efter hemmansklyvningen över 19/384 mtl var. Troligtvis är det dock han, i egenskap av äldste son, som övertar
bruket av föräldrahemmet.
Står som förgångsman på sonen Olof Anton Lidströms hemman i Storliden nr 2 mot slutet av sitt liv. Han har
även bott ett tag hos sonen Nils Johan Falk.
Familj med Sara Maria Carlsdotter (Född 1824-07-04 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1899-02-16 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1845-12-26 Norsjö fs.
Barn:
3.1.1 Hilda Margretha Johansdotter. Född 1846-12-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1927-09-24 Pjäsörn, Norsjö fs.
3.1.2 Nils Johan Johansson Falk. Född 1847-12-07 Storliden, Norsjö fs. Död 1882-10-18 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3 Sara Lena Johansdotter. Född 1849-12-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1911-10-20 Storliden, Norsjö fs.
3.1.4 Carl Oscar Johansson. Född 1851-01-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1851-03-08 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5 Olof Anton Johansson Lidström. Född 1852-02-03 Storliden, Norsjö fs. Död 1927-08-12 Storliden,
Norsjö fs.
3.1.6 Christina Johansdotter. Född 1853-07-24 Storliden, Norsjö fs. Död 1938-01-16 Jörn, Jörns fs.
3.1.7 Karl Jakob Johansson. Född 1855-01-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1925-11-26 Näset, Norsjö fs.
3.1.8 Anna Johanna Johansdotter. Född 1857-12-28 Storliden, Norsjö fs. Död 1943-02-03 Malå, Malå fs.
3.1.9 Per Evald Johansson. Född 1861-10-03 Storliden, Norsjö fs. Död 1934-05-28 Avaliden, Norsjö fs.
3.1.10 Erik Wilhelm Johansson. Född 1863-07-11 Storliden, Norsjö fs. Död 1868 Storliden, Norsjö fs.
3.1.11 Gustava Johansdotter. Född 1865-06-06 Storliden, Norsjö fs. Död 1939-12-03 Rönnfällan, Norsjö fs.
3.1.12 Ferdinand Johansson. Född 1867-03-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1868 Storliden, Norsjö fs.
3.2 Olof Nilsson Alm. Bonde i Stensliden. Född 1822-09-20 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1846 Stensliden,
Norsjö fs. Bosatt från 1896 Heden, Norsjö fs. Död 1908-04-02 Norsjö, Norsjö fs.
Dräng på hemgården i Storliden nr 2 före år 1842.
År 1896 flyttar han tillsammans med sonen och dennes hustru till Norsjö nr 9 ("Heden") där denne blir bonde.
Olof avlider där år 1908.
Familj med Sofia Magdalena Olofsdotter (Född 1826-10-03 Stensliden, Norsjö fs. Död 1874-01-16 Stensliden,
Norsjö fs.) Vigsel 1846-10-03 Norsjö fs.
Barn:
3.2.1 Nils Johan Olofsson. Född 1846-10-11 Stensliden, Norsjö fs. Död 1847-02-11 Stensliden, Norsjö fs.
3.2.2 Margareta Sophia Olofsdotter. Född 1848-05-16 Stensliden, Norsjö fs. Död 1928-02-28 Lidsträsk, Norsjö
fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
13 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.3 Olof Richard Alm. Född 1850-01-01 Stensliden, Norsjö fs. Död 1898-02-14 Almlund, Norsjö fs.
3.2.4 Carl Johan Olofsson. Född 1851-06-04 Stensliden, Norsjö fs. Död 1851 Stensliden, Norsjö fs.
3.2.5 Maria Josefina Olofsdotter. Född 1852-07-19 Stensliden, Norsjö fs. Död 1934-03-18 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.6 Magdalena Carolina Alm. Född 1855-08-03 Stensliden, Norsjö fs. Död 1896-11-16 Stensliden, Norsjö fs.
3.2.7 Karl Edmund Olofsson Alm. Född 1857-11-16 Stensliden, Norsjö fs. Död 1932-10-04 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.2.8 Johan Anton Almqvist. Född 1860-01-17 Stensliden, Norsjö fs. Död 1937-03-07 Heden, Norsjö fs.
3.2.9 Sara Kristina Olofsdotter. Född 1862-05-09 Stensliden, Norsjö fs. Död 1947-02-22 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.2.10 Hedda Alexandra Olofsdotter. Född 1864-07-17 Stensliden, Norsjö fs. Död 1911-12-13 Boden,
Överluleå fs (BD).
3.2.11 Anna Mathilda Alm. Född 1867-03-12 Stensliden, Norsjö fs. Död.
3.2.12 Hilda Teresia Alm. Född 1869-07-02 Stensliden, Norsjö fs. Död 1945-11-20 Berget, Norsjö fs.
3.3 Amalia Kristina Nilsdotter. Bondhustru i Raggsjö nr 1. Född 1824-01-21 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1846 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1889-02-18 Raggsjö, Norsjö fs.
I födelseboken heter hon "Matilda Christina", men detta ändras i husförhören (efter år 1837) till "Amalia
Christina".
Familj med Anders Ericsson (Född 1829-08-17 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1896-04-24 Raggsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1846-07-05 Norsjö fs.
Barn:
3.3.1 Eric Johan Andersson Eklund. Född 1847-04-15 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1923-12-01 Asplunda, Malå fs.
3.3.2 Amalia Dorothea Andersdotter. Född 1849-02-06 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1907-11-07 Åmberg, Lycksele
fs.
3.3.3 Magdalena Katarina Andersdotter. Född 1851-03-12 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1915-01-10 Lillholmträsk,
Norsjö fs.
3.3.4 Anna Margreta Andersdotter. Född 1854-09-09 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1889-09-10 Brännland, Norsjö
fs.
3.3.5 Olof Anton Andersson. Född 1858-01-29 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1879-02-07 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.6 Hedda Sophia Andersdotter. Född 1860-09-07 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1864-09-26 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.7 Sara Aqvilina Andersdotter. Född 1863-02-01 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1864-09-15 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.8 Hedda Aqvilina Andersdotter. Född 1865-06-13 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1865-11-13 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.9 Eva Julina Andersdotter. Född 1867-08-14 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1894-10-31 Nyberg, Norsjö fs.
3.4 Nils Petter Nilsson. Född 1825-04-08 Storliden, Norsjö fs. Död före 1828 Storliden, Norsjö fs.
3.5 Catharina Nilsdotter. Bondhustru i Krokträsk. Född 1827-09-28 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1849-06-24
Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1911-03-07 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Bondhustru i Krokträsk. Orten benämns även Fiskträsk och Kroknäs.
Maken tar sig namnet Nordlund omkring år 1875.
Bor sista tiden hos sonen Per Otto.
Familj med Abraham Olofsson Nordlund (Född 1827-09-25 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1897-02-12 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1850-06-24 Norsjö fs.
Barn:
3.5.1 Johan Olof Lindberg. Född 1850-05-21 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2 Magdalena Charlotta Nordlund. Född 1852-05-16 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1919-12-25
Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3 Nils Anton Nordlund. Född 1853-07-28 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1918-02-04 Lilla Tallberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4 Pehr Otto Nordlund. Född 1854-09-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.5 Catharina Nordlund. Född 1855-10-05 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1856-04-17 Krokträsk,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
14 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.6 Eric Leander Nordlund. Född 1857-04-24 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1915-11-29 Lilla Tallberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.7 August Nordlund. Född 1860-01-07 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1860-05-25 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.8 Hilda Gustafva Nordlund. Född 1861-06-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.9 Abram Nordlund. Född 1863-07-29 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1881-03-22 Krokträsk, Arvidsjaurs
fs (BD).
3.5.10 Isak Konrad Nordlund. Född 1867-01-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1896-02-31 Lilla Tallberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.11 Jacob Israel Nordlund. Född 1871-02-27 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1900-05-31 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.12 Katharina Amanda Nordlund. Född 1872-07-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.13 Hulda Margreta Nordlund. Född 1876-03-07 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1877-02 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.6 Nils Petter Nilsson. Bonde i Storliden - 19/384 mtl. Född 1828-10-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1868-11-13
Storliden, Norsjö fs.
Fadern Nils Johansson inhyses på gården efter år 1866.
Familj med Eva Christina Isacsdotter (Född 1831-07-11 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1922-09-24 Storliden,
Norsjö fs.) Vigsel 1853-11-19 Norsjö fs.
Barn:
3.6.1 Nils Willehard Nilsson. Född 1855-11-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1925-07-19 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2 Magdalena Margretha Nilsdotter. Född 1857-04-12 Storliden, Norsjö fs. Död 1941-05 Storliden, Norsjö
fs.
3.6.3 Isak Herman Nilsson. Född 1858-06-29 Storliden, Norsjö fs. Död 1954-09-06 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.4 Christina Amanda Nilsdotter. Född 1863-07-05 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.6.5 Johan Olof Nilsson. Född 1865-11-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1866 Storliden, Norsjö fs.
3.6.6 Hedda Carolina Nilsdotter. Född 1866-12-20 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.7 Anna Greta Nilsdotter. Bondhustru i Röjnoret nr 1. Född 1829-10-22 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 185610-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1915-01-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Piga först i Heden, därefter i Lidsträsk år 1853. Mellan år 1853 och 1855 återfinns hon i Frautjeln och 1855-56 i
Långträsk. Hon flyttar 1856 till Röjnoret i Skellefteå lfs där hon blir bondhustru på nr 1. På ålderns höst är hon
födorådstagare på sonen Johan Olof Lindbergs gård i Röjnoret.
Familj med Jakob Isaksson Lindberg (Född 1829-06-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1916-10-10 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1856-10-05 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.1 Magdalena Amanda Lindberg. Född 1857-02-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1937-09-25 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2 Isak Herman Lindberg. Född 1858-07-05 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1934-03-19 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.3 Ida Margareta Lindberg. Född 1860-01-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1937-06-22 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.4 Jakob Edvard Lindberg. Född 1861-09-27 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1927-07-11 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.5 Johan Olof Lindberg. Född 1863-06-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1943-02-16 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.6 Anna Catharina Lindberg. Född 1865-06-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.7 Albrekt Lindberg. Född 1867-05-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1867-06-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8 Hilma Maria Lindberg. Född 1869-03-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1950-11-27 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.9 Per Adrian Öberg. Född 1871-03-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1954-11-15 Danderyd, Danderyds fs
(AB).
3.7.10 Clara Theresia Lindberg. Född 1873-07-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1873-09-02 Röjnoret, Skellefteå
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
15 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
lfs.
3.8 Maria Helena Nilsdotter. Bondhustru i Norra Storliden. Född 1830-11-18 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1847 till 1847 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1855 till 1857 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1857 Storliden,
Norsjö fs. Död 1917-03-28 Storliden, Norsjö fs.
Bask-Maja. Född och uppvuxen i Storliden. År 1847 arbetar hon som piga i Stensliden hos brodern Olof Nilsson.
Bask-Maja. Gift med "Gam-Basken". Bosatt sista tiden (från 1881) hos sin son Nils Johan Bask i Storliden nr 1.
Familj med Anders Carlsson Bask (Född 1822-11-10 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1884-07-05 Storliden, Norsjö fs.)
Lysning 1850-02-17 Norsjö fs. Vigsel 1850-03-31 Norsjö fs.
Barn:
3.8.1 Karl Anton Bask. Född 1851-03-07 Storliden, Norsjö fs. Död 1920-03-19 Storliden, Norsjö fs.
3.8.2 Olof Abdon Bask. Född 1853-08-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1875-07-27 Storliden, Norsjö fs.
3.8.3 Nils Johan Bask. Född 1856-12-17 Stensliden, Norsjö fs. Död 1920-03-20 Storliden, Norsjö fs.
3.8.4 Helena Aqvilina Bask. Född 1859-08-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1921-06-03 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.8.5 Ida Margreta Bask. Född 1862-01-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1865 Storliden, Norsjö fs.
3.8.6 Maria Emerentia Bask. Född 1865-01-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1922-01-29 Sörböle, Skellefteå lfs.
3.8.7 Per August Bask. Född 1869-02-11 Storliden, Norsjö fs. Död 1930-08-06 Mensträsk, Norsjö fs.
3.8.8 Anders Sigfrid Bask. Född 1872-02-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1915-07-22 Tjäln, Norsjö fs.
3.8.9 Abdon Engelbert Bask. Född 1876-07-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1876 Storliden, Norsjö fs.
3.9 Sara Fredrica Nilsdotter. Bondhustru i Hemmingen nr 1. Född 1832-06-15 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1854 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1919-01-09 Hemmingen, Norsjö fs.
Hon arbetar som piga i Stensliden till 1854. Därefter blir hon gift med Lars Anton Alm i Hemmingen där de tar
övertar 1/3 av svärfaderns hemman, nuvarande 1:10.
Hemmanet kom sedan att delas lika mellan parets söner: Anton, Willehard och Viktor.
Lars-Anton och Sara-Fredrika kom att inhysas på äldre dar hos sonen Willehard i Hemmingen nr 1.
Familj med Lars Anton Nilsson Alm (Född 1827-09-19 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1894-03-19 Hemmingen,
Norsjö fs.) Vigsel 1854-10-08 Norsjö fs.
Barn:
3.9.1 Anna Amanda Alm. Född 1855-07-29 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1857 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.2 Hulda Margreta Alm. Född 1857-05-30 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1935-06-25 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3 Nils Willehard Alm. Född 1860-04-16 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1937-07-26 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4 Olof Anton Alm. Född 1862-11-27 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1915-04-06 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.5 Tilda Fredrika Alm. Född 1864-06-11 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1941-03-12 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.6 Johan Viktor Larsson. Född 1870-06-15 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1943-09-19 Hemmingen, Norsjö fs.
3.10 Pehr Anton Nilsson Höglund. Nybyggare i Norrby. Född 1836-01-04 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1853
till 1855 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1855 till 1856 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1856 Norrby, Norsjö fs.
Död 1898-05-09 Norrby, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Storliden, där han från och med år 1853 står som dräng på brodern Johan Nilssons
hemman. Därefter arbetar han åren 1853-55 som dräng i Bastutjärn nr 1 hos bonden Per Johan Jacobsson (f.
1815) samt från år 1855 i Storliden nr 2 hos brodern Nils Petter Nilsson.
Året därpå anlägger han nybygget Norrby dit han nu flyttar. Han gifter sig där år 1859 med en kvinna från Jörn.
Hon har från år 1858 varit piga i Storliden hos hans broder Nils Petter.
Tar sig namnet Höglund.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
16 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Sara Greta Eriksdotter (Född 1826-04-08 Jörn fs. Död 1903-10-01 Norrby, Norsjö fs.) Vigsel 185906-24 Norsjö fs.
Barn:
3.10.1 Nils Persson. Född 1860-04-16 Norrby, Norsjö fs. Död 1864 Norrby, Norsjö fs.
3.10.2 Milda Margareta Persdotter. Född 1863-12-23 Norrby, Norsjö fs. Död 1931-01-26 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3 Hulda Carolina Höglund. Född 1866-11-15 Norrby, Norsjö fs. Död 1943-11-22 Norrby, Norsjö fs.
3.11 Hedvig Nilsdotter. Bondhustru i Röjnoret nr 1. Född 1838-08-27 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1858
Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1928-10-25 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bondhustru i Röjnoret nr 1 från år 1858. Sista tiden är hon och maken födorådstagare hos sonen Isak Oskar
Karlsson i Röjnoret.
Familj med Karl Olof Isaksson (Född 1833-10-25 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1908-10-26 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1858-12-10 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.1 Nils Johan Karlsson Brännström. Född 1859-09-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1939-01-15 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.2 Isak Oskar Karlsson. Född 1860-12-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1921-08-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.3 Karl Olof Karlsson. Född 1863-01-17 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1914-07-31 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.4 Magdlena Margareta Karlsdotter. Född 1864-11-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1952-04-27 Medle,
Skellefteå lfs.
3.11.5 Amanda Kristina Karlsdotter. Född 1866-12-19 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1918-03-29 Bergliden,
Skellefteå lfs.
3.11.6 Hedda Fredrika Karlsdotter. Född 1869-07-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1913-05-18 Norsjö, Norsjö
fs.
3.11.7 Maria Teodolinda Karlsdotter. Född 1872-07-02 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1948-04-12 Luleå, Luleå
sfs (BD).
3.11.8 Emma Karlsdotter. Född 1874-07-23 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.11.9 Berta Gustava Karlsdotter. Född 1876-07-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1877-07-12 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.10 Tilda Gustafva Karlsdotter. Född 1878-07-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1940-04-17 Västra Nyliden,
Skellefteå lfs.
3.11.11 Berta Erika Karlsdotter. Född 1881-01-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1955-12-15 Brännheden,
Norsjö fs.
3.12 Hildegard Nilsdotter. Bondhustru i Fisktjärnliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1841-01-08 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1869 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 1886-09-17 Fisktjärnliden, Burträsk fs. Död 1906-06-19
Fisktjärnliden, Burträsk fs.
Är kringflackande piga i Norsjö. År 1860 är hon hos sin syster Sara Fredrica.
Bondhustru i Hemmingen från 1869. Flyttar 1886 till Fisktjärnliden i Burträsk där maken blir bonde på nr 1 - 1/16
mtl.
Har en fosterson: Pehr August Norquist, f. 1864.
Familj med Jonas Nilsson (Född 1847-04-17 Norsjö, Norsjö fs. Död 1911-05-04 Hemmingen, Norsjö fs.) Vigsel
1869-03-21 Norsjö fs.
Barn:
3.12.1 Nils Jonas Jonsson. Född 1870-11-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1871-04-28 Hemmingen, Norsjö fs.
4.1 Britta Carolina Larsdotter. Piga i Gumboda. Född 1833-10-12 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1853
Gumboda, Norsjö fs. Död 1854-02-16 Gumboda, Norsjö fs. Begravd 1854-03-15 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
17 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Piga i Gumboda från 1853.
4.2 Christina Larsdotter. Bondhustru i Bjursele nr 2. Född 1835-01-20 Bjursele, Norsjö fs. Död 1911-11-04
Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Anders Gustaf Larsson Lundberg (Född 1830-03-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1872-07-19 Bjursele,
Norsjö fs.) Vigsel 1861-01-06 Norsjö fs.
Barn:
4.2.1 Lars Anton Lundberg. Född 1861-12-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1914-04-03 Boden, Överluleå fs (BD).
4.2.2 Johan Olof Lundberg. Född 1863-03-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1938-02-20 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3 Anna Carolina Lundberg. Född 1865-02-19 Bjursele, Norsjö fs. Död.
4.2.4 Karl Jakob Lundberg. Född 1867-02-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 1939-02-17 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.5 Sara Kristina Lundberg. Född 1869-01-16 Bjursele, Norsjö fs. Död 1938-06-13 Norsjö, Norsjö fs.
4.2.6 Gustav Edvard Lundberg. Född 1870-12-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1936-05-28 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.2.7 Hedda Paulina Lundberg. Född 1873-03-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1873 Bjursele, Norsjö fs.
4.3 Catharina Lena Larsdotter. Bondhustru i Bjursele. Född 1836-06-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1912-09-19
Bjursele, Norsjö fs.
Kallas Cajsa Lena i hfl. Gift med Ol-Olsa. De var nybyggare i den delen av Bjursele nr 1 som kom att kallas för
Björkliden.
Familj med Olof Olofsson (Född 1837-10-13 Rutberg, Norsjö fs. Död 1921-08-31 Bjursele, Norsjö fs.) Vigsel
1863-10-29 Norsjö fs.
Barn:
4.3.1 Catharina Olofsdotter. Född 1864-08-15 Bjursele, Norsjö fs. Död 1921-08-05 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2 Olof Olofsson Bergström. Född 1866-07-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1945-04-13 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3 Lars Anton Olofsson. Född 1868-11-16 Bjursele, Norsjö fs. Död 1951-05-19 Tarsnäs, Skellefteå lfs.
4.3.4 Oskar Olofsson. Född 1871-01-25 Bjursele, Norsjö fs. Död 1957-02-17 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.5 Erik Johan Olofsson. Född 1873-01-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1873-01-16 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.6 Erik Johan Olofsson. Född 1874-03-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1874-03-21 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.7 Karl Isak Olofsson. Född 1875-09-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1897-11-17 Bjursele, Norsjö fs.
4.4 Sara Larsdotter. Nybyggarhustru i Åliden nr 1. Född 1839-02-11 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1870
Åliden, Norsjö fs. Död 1915-03-20 Åliden, Norsjö fs.
Gifter sig i Arnberg år 1869 med en son på gården. Paret flyttar året efter ut på nybygget Åliden som svärfadern
Jakob Johansson Wikström äger hälften utav.
Familj med Isac Wikström (Född 1838-10-21 Arnberg, Norsjö fs. Död 1915-04-29 Åliden, Norsjö fs.) Vigsel
1869-07-18 Norsjö fs.
Barn:
4.4.1 Catharina Wikström. Född 1871-06-06 Åliden, Norsjö fs. Död 1957-03-01 Näset, Norsjö fs.
4.4.2 Jakob Wikström. Född 1873-03-03 Åliden, Norsjö fs. Död 1949-09-27 Åliden, Norsjö fs.
4.4.3 Eva Kristina Wikström. Född 1874-09-29 Åliden, Norsjö fs. Död 1951-12-13 Bodan, Norsjö fs.
4.4.4 Maria Gustava Wikström. Född 1876-08-31 Åliden, Norsjö fs. Död 1960-06-24 Bjursele, Norsjö fs.
4.4.5 Ida Helena Wikström. Född 1879-03-27 Åliden, Norsjö fs. Död 1932-01-29 Bodan, Norsjö fs.
4.4.6 Sara Karolina Wikström. Född 1881-03-08 Åliden, Norsjö fs. Död 1961-11-21 Näset, Norsjö fs.
4.5 Hedvig Larsdotter. Bondhustru i Bastutjärn nr 1 - 3/32 mtl. Född 1841-02-03 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från
1864 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1921-01-01 Bastutjärn, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
18 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Per Olof Björk (Född 1839-04-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1917-07-19 Bastutjärn, Norsjö fs.) Vigsel
1864-11-24 Norsjö fs.
Barn:
4.5.1 Olof Björk. Född 1866-02-17 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1912-06-16 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.2 Hanna Maria Björk. Född 1868-04-29 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1926-03-28 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.3 Pehr Anders Björk. Född 1870-01-13 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1870-02-10 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.4 Lars Björk. Född 1871-01-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1950-10-24 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.5 Andreas Björk. Född 1873-04-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1948-06-22 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.6 Nanny Katrina Björk. Född 1875-06-28 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1958-04-19 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.7 Janne Björk. Född 1877-07-04 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1925-04-05 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.8 Per Björk. Född 1879-09-18 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1957-05-22 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.9 Erik Björk. Född 1882-02-16 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1955-03-21 Umeå, Umeå sfs.
4.5.10 Oskar Björk. Född 1885-10-22 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1921-05-04 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.6 Anna Greta Larsdotter Bjursell. Född 1842-04-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1844-06-09 Bjursele, Norsjö fs.
4.7 Lars Larsson Bjursell. Bonde i Bjursele. Född 1843-05-18 Bjursele, Norsjö fs. Död 1887-02-04 Bjursele,
Norsjö fs.
"Läsar-Lass". Bodde i den delen av Bjursele nr 1 som fick namnet Fällan, beläget något söder om det äldsta
stället i byn.
Familj med Maria Magdalena Persdotter (Född 1840-06-09 Heden, Norsjö fs. Död 1915-11-29 Bjursele, Norsjö
fs.) Vigsel 1865-04-02 Norsjö fs.
Barn:
4.7.1 Lars Rikard Bjursell. Född 1866-01-23 Bjursele, Norsjö fs. Död 1938-03-25 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.2 Hilda Catharina Bjursell. Född 1868-11-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1943-05-23 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.3 Per August Bjursell. Född 1871-01-25 Bjursele, Norsjö fs. Död 1873-09-13 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.4 Hilma Maria Bjursell. Född 1872-12-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1949-10-25 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.7.5 Per August Bjursell. Född 1875-07-27 Bjursele, Norsjö fs. Död.
4.7.6 Hanna Kristina Bjursell. Född 1877-10-31 Bjursele, Norsjö fs. Död 1881-01-07 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.7 Olof Edvard Bjursell. Född 1879-09-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1970-07-10 Böda fs (H).
4.7.8 Hedda Karolina Bjursell. Född 1881-10-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1960-07-08 Kåge, Kågedalens fs.
4.8 Anna Greta Larsdotter Bjursell. Inhyses i Bjursele. Född 1844-06-11 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1911
till 1920 Bjurträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1920 Bjursele, Norsjö fs. Död 1933-02 Bjursele, Norsjö fs.
Inhyses i Bjursele hos brodern Olof Bjursell. Även hon är alltså bosatt på nybygget Björkliden, där det omkring
1870 fanns både en stuga och en ladugård. Är ogift livet ut, men har ändå två barn (med okända fäder). Från
1911 bor hon i Bjurträsk.
Familj med Olof Anton Johansson Lidström (Född 1852-02-03 Storliden, Norsjö fs. Död 1927-08-12 Storliden,
Norsjö fs.) Barn med 1871 Norsjö fs.
Barn:
4.8.1 Lars Lidström. Född 1871-11-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1957-09-13 Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Karl Johan Stenlund (Född Norresträsk, Norsjö fs.) Barn med 1879 Norsjö fs.
Barn:
4.8.2 Karolina Bjursell. Född 1879-09-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 1950-04-03 Bjurträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
19 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.9 Olof Bjursell. Bonde i Bjursele nr 1. Född 1848-05-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1915-12-11 Bjursele, Norsjö
fs.
Har sin systerdotter Maria Gustava Wikström, f. 1876-8-31 som fosterdotter.
Har även en fosterson Ernst Engelbert Lidén, f. 1880-11-8. Denne är en son till Olof Richard Lidén - Bjursells
kusin. Olof Richard är för övrigt även gift med en syster till Olof Bjursells fru, Gustava.
Han var bosatt i förste nybyggaren Lars Larsson Knipas gård i Bjursele.
"Olof var faktor åt Bure AB 1877-1890 och inspektor för samma bolag 1890-1908. Från 1890 var han faktor åt
Sävenäs AB. Han sitter i Norsjö Handelsbanks första styrelse. (Källa: Svensk bankmatrikel 1916 s. 319) Olof har
även en mängd kommunala uppdrag. "
Källa: Åke Lidén - via epost 2007-01-22
Makan kallades - enligt Sven-Åke Björk - för "Bjursellsmor". Hon och maken var släkt eftersom hennes morfar
var Lars Larsson Bjursell (f. 1782).
Familj med Ulrika Gustava Andersdotter (Född 1849-01-19 Gumboda, Norsjö fs. Död 1939-11-15 Bjursele,
Norsjö fs.) Vigsel 1871-06-25 Norsjö fs.
5.1 Christina Catharina Johansdotter. Bondhustru i Långsele. Född 1829-04-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1848 till 1849 Petiknäs, Norsjö fs. Bosatt från 1849 till 1862 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1862
Långdal, Skellefteå lfs. Död 1869-06-15 Långdal, Skellefteå lfs.
Stina Cajsa. Född och uppvuxen i Mörttjärn. År 1848 lämnar hon hemgården för att bli piga i Petiknäs hos
bonden Johan Nilsson (f. 1805).
Året därpå utflyttar hon därifrån till Skellefteå.
Familj med Jonas Ulrik Jonsson Lindgren (Född 1829-07-19 Burträsk fs. Död 1901-05-28 Långberg, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1852-10-03 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.1 Jonas Jonsson Ringwall. Född 1852-12-11 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1910-09-04 Lidlund, Jörn fs.
5.1.2 Carl Johan Jonsson. Född 1854-05-22 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1854-10 Långselet, Skellefteå lfs.
5.1.3 Johan Jonsson Lundgren. Född 1855-11-12 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1903-07-18 Långdal,
Skellefteå lfs.
5.1.4 Karl Jonsson Blylod. Född 1859-06-29 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1943-03-27 Bjurvattnet, Skellefteå
lfs.
5.1.5 Anna Kajsa Jonsdotter. Född 1862-04-08 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1923-11-02 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
5.1.6 Kristina Jonsdotter. Född 1863-11-24 Långdal, Skellefteå lfs. Död 1867-09-27 Långdal, Skellefteå lfs.
5.1.7 Maria Jonsdotter Wallström. Född 1867-05-14 Långdal, Skellefteå lfs. Död 1929-09-25 Stensund,
Skellefteå lfs.
5.2 Johan Johansson. Född 1832-02-01 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1835-07-17 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.3 Olof Johansson. Född 1833-07-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1835-07-23 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4 Per Johansson Silver. Hemmansägare i Mörttjärn. Född 1835-03-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1856
till 1859 Bodberg, Norsjö fs. Bosatt från 1859 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1896-04-28 Mörttjärn, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Mörttjärn. Han lämnade hemgården år 1856 för att arbeta som dräng i Bodberg hos
bonden Sara Johansdotter (f. 1813). År 1859 återvänder han därifrån till hemgården.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
20 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
År 1864 gifter han sig på hemgården med Anna Magdalena Johansdotter från Skellefteå.
Familj med Anna Magdalena Johansdotter (Född 1835-12-14 Näset, Skellefteå fs. Död 1904-01-06 Mörttjärn,
Norsjö fs.) Vigsel 1864-10-09 Norsjö fs.
Barn:
5.4.1 Johan Anton Fahlgren. Född 1865-09-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1942-09-04 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2 Per Olof Grahn. Född 1867-11-16 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1953-12-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.3 Gustav Lindfors. Född 1870-08-27 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1953-10-04 Långselet, Skellefteå lfs.
5.4.4 Jonas Persson. Född 1872-08-14 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1948-08-19 Kankberg, Jörns fs.
5.5 Anna Greta Johansdotter. Bondhustru i Långberg - 3/64 mtl. Född 1836-10-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1857 till 1864 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1864 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1910-10-01
Långberg, Skellefteå lfs.
Född och uppvuxen i Mörttjärn. År 1857 lämnar hon hemgården och utflyttar till Skellefteå.
Familj med Johannes Danielsson Långberg (Född 1841-11-22 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1903-03-26
Långberg, Skellefteå lfs.) Vigsel 1862-10-03 Skellefteå lfs.
Barn:
5.5.1 Anna Katrina Danielsson. Född 1864-07-01 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1948-06-27 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.5.2 Maria Magdalena Danielsson. Född 1865-10-08 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1949-08-07 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.3 Hedda Kristina Danielsson. Född 1867-02-01 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1950-02-24 Kågeträsk,
Kågedalen fs.
5.5.4 Emma Johanna Danielsson. Född 1868-12-09 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1919-01-28 Myckle,
Skellefteå lfs.
5.5.5 Johannes Johansson. Född 1871-06-24 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1950-03-05 Sunnanå, Skellefteå
lfs.
5.5.6 Helena Carolina Danielsson. Född 1873-09-05 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1875-07-24 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.5.7 Tekla Fredrika Danielsson. Född 1875-04-08 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1924-12-05 Långberg,
Skellefteå lfs.
5.5.8 Helena Kristina Danielsson. Född 1876-06-08 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1955-09-04 Finnforsfallet,
Boliden lfs.
5.5.9 Eva Margareta Danielsson. Född 1879-11-12 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1964-10-19 Långsele, Boliden
fs.
5.6 Carl Johan Johansson. Bonde i Långsele. Född 1838-05-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1859
Skellefteå lfs. Död 1896-10-25 Långselet, Skellefteå lfs.
Född och uppvuxen i Mörttjärn. År 1859 lämnar hon hemgården och utflyttar till Skellefteå.
Hans änka var bosatt hos Gustav Lindfors sista året av sitt liv.
Familj med Anna Catharina Danielsdotter (Född 1839-01-28 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1905-11-15
Långselet, Skellefteå lfs.) Vigsel 1861-04-11 Skellefteå lfs.
Barn:
5.6.1 Johan Karlsson. Född 1862-05-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1862-12-28 Långselet, Skellefteå lfs.
5.6.2 Kristina Katrina Karlsdotter. Född 1865-01-10 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1941-09-08 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.6.3 Karl Karlsson. Född 1866-12-15 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1946-10-03 Skråmträsk, Skellefteå lfs.
5.6.4 Anna Helena Karlsdotter. Född 1868-12-26 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1936-02-20 Petiknäs, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
21 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.6.5 Johannes Karlsson. Född 1870-11-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1903-08-15 Långselet, Skellefteå lfs.
5.6.6 Maria Karolina Karlsdotter. Född 1872-06-16 Långselet, Skellefteå lfs. Död.
5.6.7 Eva Margareta Karlsdotter. Född 1873-12-07 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1874-12-06 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.6.8 Hedda Margreta Karlsdotter. Född 1875-10-13 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1956-02-10 Kankberg,
Jörns fs.
5.7 Sara Helena Johansdotter. Bondhustru i Finnselet - 1/16 mtl. Född 1840-05-28 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1864-10-09 till 1868-10-04 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1868 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 188107-16 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1891-01-04 Finnsele, Skellefteå lfs.
Sara Lena. Född och uppvuxen i Mörttjärn. År 1864 utflyttar hon därifrån till Skellefteå, men vänder fyra år
senare åter till hemgården.
År 1874 gifter hon sig på hemgården med Gabriel Edvard Eriksson från Rengård. Maken står först betecknad
som "måg", men senare som bonde på samma gård (efter svärfaderns död år 1877).
Makarna utflyttar år 1881 till Skellefteå där de blir bosatta i Finnsele. Till vem de säljer hemmanet i Mörttjärn går
ej att se i husförhörslängden för Norsjö.
Har en fosterdotter från 1885: Jenny Kristina Norlund, f. 1880-7-22 i Klutmark.
Familj med Gabriel Edvard Eriksson (Född 1845-03-26 Rengård, Norsjö fs. Död 1920-07-22 Finnsele, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1874-03-15 Skellefteå lfs.
Barn:
5.7.1 Sara Kristina Eriksson. Född 1876-12-01 Finnsele, Skellefteå lfs. Död.
5.7.2 Gustav Edvard Eriksson. Född 1880-01-10 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1972-08-28 Boliden, Bolidens fs.
5.8 Gustav Olof Johansson Tjernqvist. Hemmansägare i Degerträsk nr 1 - 9/128 mtl. Född 1842-04-14
Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1857 till 1862 Bodberg, Norsjö fs. Bosatt från 1862 till 1862 Mörttjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1862 till 1863 Skellefteå lfs. Bosatt från 1863 till 1868-09-06 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1868-0906 Degerträsk, Jörns fs. Död 1921-07-08 Degerträsk, Jörns fs.
Född och uppvuxen i Mörttjärn. Han lämnade hemgården år 1857 för att arbeta som dräng i Bodberg hos
bonden Sara Johansdotter (f. 1813), men återvänder därifrån till hemgården år 1862.
Senare samma år utflyttar han till Skellefteå, men återkommer bara året därpå till Mörttjärn. År 1865 gifter han
sig också på hemgården med Greta Kajsa Jonsdotter, en dotter till bonden Jonas Nilsson (f. 1817) i den
närbelägna byn Rengård.
Från 1868 bonde i Degerträsk i Jörn, där han så småningom sadlade om till att också bli predikant. Hemmanet i
Degerträsk var på 11/192 mtl år 1901. Någon gång efter år 1901 ändras det till 9/128 mtl istället. Han står då
bara som "hemmansägare" i församlingsboken. Noterbart är också att han hade "a" i kristendomskunskap.
Efter andra hustruns död år 1915 gifter han om sig en tredje gång. Själv avlider han år 1921. Hemmanet övertas
efter hans död av sonen Gustaf Adolf Tjernqvist och hans änka står framgent då som födorådstagare.
Från år 1927 bor fosterdottern Maj Gärda Elisabet, f. 1919-05-18 på gården.
Familj med Greta Kajsa Jonsdotter (Född 1843-01-15 Rengård, Norsjö fs. Död 1899-01-31 Degerträsk, Jörns
fs.) Vigsel 1865-10-01 Norsjö fs.
Barn:
5.8.1 Johan Olof Tjernqvist. Född 1867-05-27 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1923-12-12 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.2 Tekla Kristina Tjernqvist. Född 1870-02-12 Degerträsk, Jörns fs. Död 1872-07-11 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.3 Anna Margareta Tjernqvist. Född 1872-05-01 Degerträsk, Jörns fs. Död 1907-08-23 Rörliden, Jörn fs.
5.8.4 Tekla Kristina Tjernqvist. Född 1874-05-14 Degerträsk, Jörns fs. Död 1944-03-30 Jörn, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
22 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.8.5 Emma Maria Tjernqvist. Född 1876-05-11 Degerträsk, Jörns fs. Död 1910-12-01 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.6 Selma Albertina Tjernqvist. Född 1878-08-24 Degerträsk, Jörns fs. Död.
5.8.7 Karl Jonas Tjernqvist. Född 1881-01-01 Degerträsk, Jörns fs. Död 1952-03-19 Jörn, Jörns fs.
5.8.8 Ester Matilda Tjernqvist. Född 1883-05-24 Degerträsk, Jörns fs. Död 1951-02-17 Degerträsk, Jörns fs.
Familj med Karolina Bäckström (Född 1862-01-30 Strömsgård, Skellefteå lfs. Död 1915-06-21 Degerträsk, Jörns
fs.) Vigsel 1900-03-11 Jörn fs.
Barn:
5.8.9 Lina Fredrika Tjernqvist. Född 1901-09-03 Degerträsk, Jörns fs. Död 1902-11-12 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.10 Gustaf Adolf Tjernqvist. Född 1903-01-24 Degerträsk, Jörns fs. Död 1981-08-08 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
Familj med Maria Lundström (Född 1871-04-19 Jörn fs. Död 1952-08-27 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1918-10-27 Jörn
fs.
5.9 Anders Sparrman. Bonde i Petiknäs nr 1 - 3/32 mtl. Född 1843-12-22 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1863
till 1866-10-30 Skellefteå lfs. Bosatt från 1866-10-30 till 1873 Bodberg, Norsjö fs. Bosatt från 1873 till 1879
Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1879 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1912-03-02 Petiknäs, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Mörttjärn. År 1863 lämnar han hemgården och utflyttar därifrån till Skellefteå.
Från år 1866 bor han åter i Norsjö socken då han inflyttar som dräng (senare arbetare) i Bodberg.Han arbetar
där hos bondeänkan Stina Kajsa Nilsdotter (f. 1843) och hennes familj.
Från år 1873 bor han åter på hemgården i Mörttjärn som arbetare hos sin bror Per Johansson, som nu övertagit
hemgården. Han antar nu släktnamnet Sparrman.
År 1879 flyttar han till Petiknäs där han blir bonde på ett hemman som uppges skatta för 3/32 mtl och ägas av A.
Markstedt & Söner. Han gifter sig där år 1881 med en kvinna från Skellefteå som stått som piga på gården från
året dessförinnan.
Familj med Maria Fredrika Westermark (Född 1854-08-30 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1932-02-25 Petiknäs,
Norsjö fs.) Vigsel 1881-01-31 Norsjö fs.
Barn:
5.9.1 Johan Anton Sparrman. Född 1877-12-30 Skellefteå lfs. Död 1955-03-07 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.2 Selma Kristina Sparrman. Född 1880-10-23 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1940-04-24 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.3 Anna Greta Sparrman. Född 1883-06-18 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1886-08-30 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.4 Per August Sparrman. Född 1887-04-13 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1967-12-22 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.5 Anna Fredrika Sparrman. Född 1891-08-20 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1961-03-20 Kankberg, Jörns fs.
5.9.6 Gustaf Artur Sparrman. Född 1894-09-18 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1953-12-18 Flarken, Norsjö fs.
5.9.7 Anders Sigfrid Sparrman. Född 1898-02-16 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1974-03-07 Flarken, Norsjö fs.
5.10 Maria Albertina Johansdotter. Inhyst i Mörttjärn. Född 1847-11-05 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1877
till 1877 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1877 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1932-12-06 Mörttjärn, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Mörttjärn. År 1877 lämnar hon hemgården för att gifta sig med kronotorparsonen Jonas
Holmquist i Näset.
Samma år flyttar de till Mörttjärn där de blir inhysta på hennes födelsegård.
Familj med Jonas Holmquist (Född 1854-09-11 Åkulla, Skellefteå lfs. Död 1942-09-18 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1877-06-20 Norsjö fs.
Barn:
5.10.1 Karl Johan Holmquist. Född 1878-05-30 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1964-08-22 Bodberg, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
23 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.10.2 Gustaf Olof Holmquist. Född 1880-04-06 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1881-06-23 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3 Gustav Olof Holmquist. Född 1882-06-11 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1950-06-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.4 Kristina Sofia Holmquist. Född 1884-06-22 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1963-04-14 Bastutjärn, Norsjö fs.
5.10.5 Jonas August Holmquist. Född 1886-07-16 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1960-03-20 Alphyddan Gåvsta,
Rasbo fs (X).
5.10.6 Per Edvard Holmquist. Född 1888-08-22 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1948-04-07 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.7 Frans Oskar Holmquist. Född 1892-02-13 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1970-01-02 Mörttjärn, Norsjö fs.
6.1 Anders Persson. Bonde i Bastutjärn nr 1 - 11/96 mtl. Född 1828-07-09 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1916-1105 Bastutjärn, Norsjö fs.
Inhyses tillsammans med hustrun hos sonen Per August på ålderns höst.
Familj med Magdalena Dahlberg (Född 1830-10-07 Kläppen, Norsjö fs. Död 1904-01-09 Bastutjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1852-04-12 Norsjö fs.
Barn:
6.1.1 Helena Andersdotter. Född 1853-04-04 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1938-10-28 Sävast, Överluleå fs (BD).
6.1.2 Per Andersson. Född 1855-07-24 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1858 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.3 Martha Christina Björk. Född 1857-03-02 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1932-08-19 Sävast, Överluleå fs
(BD).
6.1.4 Per August Björk. Född 1859-03-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1944-12-20 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.5 Albertina Andersdotter. Född 1861-07-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1901-02-07 Björkås, Norsjö fs.
6.1.6 Martin Björk. Född 1864-01-13 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1929-08-10 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.7 Johan Olof Björk. Född 1866-07-31 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1931-04-14 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.8 Hedda Teresia Björk. Född 1869-02-19 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1949-06-14 Örträsk, Norsjö fs.
6.1.9 Maria Elisabeth Björk. Född 1871-06-15 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1947-03-22 Björkås, Norsjö fs.
6.1.10 Erik Anton Andersson. Född 1873-07-27 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1931-05-12 Lillholmträsk, Norsjö fs.
6.1.11 Edla Gustava Björk. Född 1876-05-14 Bastutjärn, Norsjö fs. Död.
6.2 Anna Helena Persdotter. Inhyses i Bastutjärn. Född 1830-06-10 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1888-07-29
Bastutjärn, Norsjö fs.
Inhyses i Bastutjärn hos brodern Per Olof Björk.
6.3 Greta Catharina Persdotter. Bondhustru i Norsjö nr 13. Född 1832-09-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1854 Norsjö, Norsjö fs. Död 1922-09-30 Norsjö, Norsjö fs.
Har arbetat som piga hos maken August Grahns pappa Jakob Andersson-Grahn (Gammel-Grahn) åren 1854 till
1856. Sedermera bondhustru i Norsjö nr 13 - 1/8 mtl.
Familj med August Grahn (Född 1836-11-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1908-05-07 Berget, Norsjö fs.) Vigsel 185801-15 Norsjö fs.
Barn:
6.3.1 Jacob Willehard Grahn. Född 1859-05-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1898-06-21 Berget, Norsjö fs.
6.3.2 Per August Grahn. Född 1860-12-24 Berget, Norsjö fs. Död 1935-03-16 Berget, Norsjö fs.
6.3.3 Maria Olivia Grahn. Född 1864-01-15 Berget, Norsjö fs. Död 1950-07-31 Berget, Norsjö fs.
6.3.4 Christina Albertina Grahn. Född 1865-11-26 Berget, Norsjö fs. Död 1938-08-31 Sörböle, Skellefteå lfs.
6.3.5 Johan Engelbert Grahn. Född 1867-03-20 Berget, Norsjö fs. Död 1929-06-24 Berget, Norsjö fs.
6.3.6 Frans Harald Grahn. Född 1873-07-12 Berget, Norsjö fs. Död 1935-06-01 Berget, Norsjö fs.
6.4 Sara Christina Persdotter. Bondhustru i Granlund och Pjäsörn nr 1. Född 1834-11-20 Bastutjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1860 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1876 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1916-11-02 Pjäsörn, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
24 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Har en fosterdotter - Anna Amanda, f. 1867-4-22 i Rönnfällan. Död 1891-5-10 i Pjäsörn. Hon är dotter till Lars
Olofsson i Rönnfällan.
Andra fosterbarn:
Hedda Kristina Lundström, f. 1862-4-2 och Alfina Petuna Grahn, f. 1877-3-7. Båda dessa är syskonbarn till Sara
Christina.
Familj med Ture Nilsson Lindqvist (Född 1835-04-05 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1917-06-01 Pjäsörn, Norsjö fs.)
Vigsel 1860-04-22 Norsjö fs.
6.5 Albertina Persdotter. Bondhustru i Hemmingen. Född 1836-09-27 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1858
Hemmingen, Norsjö fs. Död 1874-08-15 Hemmingen, Norsjö fs.
Familj med Jonas Jonsson Lundström (Född 1827-11-23 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1906-01-26 Holktjärn,
Norsjö fs.) Vigsel 1858-04-05 Norsjö fs.
Barn:
6.5.1 Magdlena Albertina Lundström. Född 1859-06-19 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1932-12-02 Kattisberg,
Norsjö fs.
6.5.2 Joachim Lundström. Född 1860-12-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1861 Hemmingen, Norsjö fs.
6.5.3 Hedda Kristina Lundström. Född 1862-04-02 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1950-01-31 Skellefteå kbfd.
6.5.4 Hilma Karolina Lundström. Född 1864-03-18 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1936-11-09 Norsjö, Norsjö fs.
6.5.5 Per Leo Lundström. Född 1866-04-27 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1872 Hemmingen, Norsjö fs.
6.5.6 Johan Herlog Lundström. Född 1869-08-05 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1869 Hemmingen, Norsjö fs.
6.5.7 Johan Anton Lundström. Född 1872-08-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1901-01-07 Norsjö, Norsjö fs.
6.6 Per Olof Björk. Bonde i Bastutjärn nr 1 - 3/32 mtl. Född 1839-04-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1917-07-19
Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Hedvig Larsdotter (Född 1841-02-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1921-01-01 Bastutjärn, Norsjö fs.) Se
4.5
6.7 Hedvig Persdotter. Bondhustru i Bjurträsk nr 1 - 1/16 mtl. Född 1840-12-27 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1864 till 1866 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1867 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1928-09-18 Bjurträsk, Norsjö fs.
Har varit piga hos Grahn i Norsjö. Detta skedde åren 1864 till 1866.
Familj med Nils Andersson Burvall (Född 1832-06-04 Mossarotträsk, Jörn fs. Död 1913-01-01 Bjurträsk, Norsjö
fs.) Vigsel 1867-11-08 Norsjö fs.
Barn:
6.7.1 Eva Maria Burvall. Född 1868-09-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1937-01-30 Missenträsk, Jörns fs.
6.7.2 Nikanor Burvall. Född 1870-09-18 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1951-02-28 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.3 Christina Viktoria Burvall. Född 1872-11-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1875 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.4 Marta Lovisa Burvall. Född 1874-10-13 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1911-06-03 Granbergsträsk, Jörns fs.
6.7.5 Frans Burvall. Född 1876-10-04 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1935-03-27 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.6 Anna Desideria Burvall. Född 1878-05-22 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1953-01-17 Kusfors, Norsjö fs.
6.7.7 Emma Burvall. Född 1879-12-29 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1945-03-18 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.7.8 Konrad Burvall. Född 1882-05-13 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1963-04-23 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.9 Nils Leander Burvall. Född 1884-06-11 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1950-08-08 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.8 Maria Agatha Persdotter. Bondhustru i Zefansvik. Född 1843-04-08 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1862
Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1884-09-07 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1892-05-29 Zefansvik, Lycksele fs.
Har arbetat som piga hos August Grahn och systern Greta Cajsa åren 1862 till 1863.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
25 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Jonas Jakobsson Grahn (Född 1840-01-31 Norsjö, Norsjö fs. Död 1920-11-12 Zefansvik, Lycksele
fs.) Vigsel 1864-04-14 Norsjö fs.
Barn:
6.8.1 Tilda Agatha Grahn. Född 1865-02-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1932-10-28 Grundfors, Björksele fs.
6.8.2 Karl Jakob Grahn. Född 1866-04-07 Norsjö, Norsjö fs. Död 1946-11-22 Murjek, Vuollerim fs.
6.8.3 Per Edvard Grahn. Född 1868-07-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1938-01-23 Lycksele fs.
6.8.4 Maria Eugenia Grahn. Född 1870-09-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1870 Norsjö, Norsjö fs.
6.8.5 Maria Eugenia Grahn. Född 1872-02-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1872 Norsjö, Norsjö fs.
6.8.6 Frans Johan Kvintin Grahn. Född 1873-03-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1943-11-28 Hallsberg, Hallsbergs fs
(T).
6.8.7 Jonas Palmert Sten Grahn. Född 1875-03-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1956-11-09 Zefansvik, Lycksele fs.
6.8.8 Alfina Maria Petuna Grahn. Född 1877-03-07 Norsjö, Norsjö fs. Död 1934-08-16 Björksele, Björksele
kbfd.
6.8.9 Olof Arvid Engelbert Grahn. Född 1878-12-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1960-01-09 Kattisavan, Lycksele fs.
6.8.10 August Bolander Grahn. Född 1880-11-20 Norsjö, Norsjö fs. Död 1931-01-04 Vancouver, British
Columbia (CANADA).
6.8.11 Bilof Anders Grahn. Född 1882-09-25 Norsjö, Norsjö fs. Död 1969-03-18 Zefansvik, Lycksele fs.
6.8.12 Linda Magdalena Kristina Grahn. Född 1885-07-16 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1962-05-12 Norsjö,
Norsjö fs.
7.1 Olof Richard Lidén. Hemmansägare och kyrkvärd i Norsjö nr 7. Född 1833-02-06 Heden, Norsjö fs. Död
1898-05-22 Heden, Norsjö fs.
Handlande. Öppnade i början av 1870-talet en handelsbod på Heden i Norsjö nr 7.
Familj med Cajsa Lena Andersdotter (Född 1845-12-18 Gumboda, Norsjö fs. Död 1930-04-18 Heden, Norsjö fs.)
Vigsel 1870-07-18 Norsjö fs.
Barn:
7.1.1 Christina Walborg Lidén. Född 1871-09-11 Heden, Norsjö fs. Död 1941-01-31 Norsjö, Norsjö fs.
7.1.2 Per Sten Lidén. Född 1873-12-28 Heden, Norsjö fs. Död 1904-06-25 Heden, Norsjö fs.
7.1.3 Anders Rikard Lidén. Född 1875-09-16 Heden, Norsjö fs. Död 1959-12-06 Heden, Norsjö fs.
7.1.4 Hilda Maria Lidén. Född 1878-02-28 Heden, Norsjö fs. Död 1891-12-21 Heden, Norsjö fs.
7.1.5 Ernst Engelbert Lidén. Född 1880-11-08 Heden, Norsjö fs. Död 1964-07-01 Bjursele, Norsjö fs.
7.1.6 Frans August Lidén. Född 1884-07-19 Heden, Norsjö fs. Död.
7.1.7 Erik Emil Lidén. Född 1888-05-05 Heden, Norsjö fs. Död 1980-02-29 Falun, Kristine Falu fs (W).
7.1.8 Signe Elvira Lidén. Född 1890-04-18 Heden, Norsjö fs. Död 1978-07-17 Heden, Norsjö fs.
7.2 Carolina Persdotter. Bondhustru i Björknäs nr 1. Född 1835-06-29 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1855
Björknäs, Norsjö fs. Död 1926-11-22 Björknäs, Norsjö fs.
Inhyses på äldre dar först hos sonen Jakob Valdemar. Från 1907 hos Karl August Lindström i Björknäs.
Familj med Jakob Lindström (Född 1831-05-20 Björknäs, Norsjö fs. Död 1916-02-10 Björknäs, Norsjö fs.) Vigsel
1855-10-21 Norsjö fs.
Barn:
7.2.1 Nikolaus Lindström. Född 1856-06-23 Björknäs, Norsjö fs. Död 1941-06-05 Björkås, Norsjö fs.
7.2.2 Pehr Eric Lindström. Född 1858-12-10 Björknäs, Norsjö fs. Död 1889-03-28 Gårdskläppen, Norsjö fs.
7.2.3 Jakob Valdemar Lindström. Född 1861-01-05 Björknäs, Norsjö fs. Död 1916-07-01 Ulriksdal, Norsjö fs.
7.2.4 Hulda Carolina Lindström. Född 1863-02-20 Björknäs, Norsjö fs. Död 1938-02-07 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.5 Gustafva Lindström. Född 1865-03-21 Björknäs, Norsjö fs. Död 1868 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.6 Karl August Lindström. Född 1869-11-24 Björknäs, Norsjö fs. Död 1952-03-20 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.7 Sara Kristina Lindström. Född 1873-03-08 Björknäs, Norsjö fs. Död 1891-10-18 Björknäs, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
26 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.3 Beata Persdotter. Bondhustru i Avaliden. Född 1838-01-04 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1863 Avaliden,
Norsjö fs. Död 1911-07-03 Avaliden, Norsjö fs.
Familj med Augustinus Adamsson Lundgren (Född 1837-08-28 Avaliden, Norsjö fs. Död 1895-01-15 Avaliden,
Norsjö fs.) Vigsel 1863-10-25 Norsjö fs.
Barn:
7.3.1 Per August Lundgren. Född 1866-05-29 Avaliden, Norsjö fs. Död 1922-07-12 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.2 Hilda Christina Lundgren. Född 1869-08-11 Avaliden, Norsjö fs. Död 1945-10-23 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.3 Carolina Helena Lundgren. Född 1872-02-04 Avaliden, Norsjö fs. Död 1872 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.4 Matilda Helena Lundgren. Född 1873-05-06 Avaliden, Norsjö fs. Död 1953-05-20 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.5 Karolina Henrika Lundgren. Född 1875-07-07 Avaliden, Norsjö fs. Död 1964-06-10 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.6 Johan Olof Lundgren. Född 1879-03-22 Avaliden, Norsjö fs. Död 1879-05-30 Avaliden, Norsjö fs.
7.4 Maria Magdalena Persdotter. Bondhustru i Bjursele. Född 1840-06-09 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1865
Bjursele, Norsjö fs. Död 1915-11-29 Bjursele, Norsjö fs.
Maja-Lena.
Familj med Lars Larsson Bjursell (Född 1843-05-18 Bjursele, Norsjö fs. Död 1887-02-04 Bjursele, Norsjö fs.) Se
4.7
7.5 Christina Amanda Persdotter. Bondhustru i Bjursele. Född 1842-09-21 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1861
Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1901 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1923 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt
från 1923 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1924-09-13 Tjärnliden, Norsjö fs.
Kallades för "Amandamor". Bondhustru i Bjursele. Från 1901 inhyses hon och maken i Svartnäs. Flyttar 1923 till
Tjernliden och sonen Per Anton Lindberg.
Familj med Jakob Larsson Lindberg (Född 1828-12-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1916-01-22 Svartnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1861-10-09 Norsjö fs.
Barn:
7.5.1 Jakob Otto Lindberg. Född 1862-11-18 Bjursele, Norsjö fs. Död 1942-01-18 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.2 Per Anton Lindberg. Född 1865-04-21 Bjursele, Norsjö fs. Död 1931-02-21 Tjärnliden, Norsjö fs.
7.5.3 Lars Konrad Lindberg. Född 1867-11-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1920-10-28 Långträsk, Norsjö fs.
7.5.4 Hulda Karolina Lindberg. Född 1870-11-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1891-09-12 Bjursele, Norsjö fs.
7.5.5 Christina Gustafva Lindberg. Född 1874-02-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1920-06-08 Långträsk, Norsjö fs.
7.5.6 Bror August Lindberg. Född 1877-07-31 Bjursele, Norsjö fs. Död 1947-06-12 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.7 Bror Rikard Lindberg. Född 1877-07-31 Bjursele, Norsjö fs. Död 1952-04-16 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.8 Hilda Maria Lindberg. Född 1881-08-31 Bjursele, Norsjö fs. Död 1900-12-07 Norsjö, Norsjö fs.
7.6 Sara Greta Persdotter. Född 1845-03-12 Heden, Norsjö fs. Död 1845-09-23 Heden, Norsjö fs.
7.7 Anders Reinhold Lidén. Bonde i Heden och Svartlund nr 1. Född 1846-10-19 Heden, Norsjö fs. Bosatt från
1875 Svartlund, Norsjö fs. Död 1922-01-09 Svartlund, Norsjö fs.
Bonde i Heden och därefter från 1875 i Svartlund.
Han var döpt till Reinhold, men kallades allmänt "Rene" . (Källa: Åke Lidén, 2010)
Familj med Matilda Ask (Född 1841-09-23 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1922-04-18 Svartlund, Norsjö fs.) Vigsel
1868-06-21 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
27 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.7.1 Maria Helena Lidén. Född 1868-12-16 Heden, Norsjö fs. Död 1869-02-24 Heden, Norsjö fs.
7.7.2 Maria Paulina Lidén. Född 1870-01-25 Heden, Norsjö fs. Död 1870-04-13 Heden, Norsjö fs.
7.7.3 Per Lidén. Född 1871-03-19 Heden, Norsjö fs. Död 1949-10-24 Norsjövallen, Norsjö fs.
7.7.4 Kristina Amanda Lidén. Född 1873-04-12 Heden, Norsjö fs. Död 1963-07-04 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.5 Johan Lidén. Född 1875-02-25 Heden, Norsjö fs. Död 1875 Heden, Norsjö fs.
7.7.6 Anders Wiktor Lidén. Född 1876-03-22 Svartlund, Norsjö fs. Död 1951-01-07 Storsele, Norsjö fs.
7.7.7 Johan Olaf Lidén. Född 1878-11-19 Svartlund, Norsjö fs. Död 1882-08-06 Svartlund, Norsjö fs.
7.7.8 Hulda Mathilda Lidén. Född 1883-10-04 Svartlund, Norsjö fs. Död 1963-03-06 Svartlund, Norsjö fs.
7.8 Per August Lidén. Folkskollärare i Norsjö nr 7. Född 1850-07-05 Heden, Norsjö fs. Död 1917-07-30 Heden,
Norsjö fs.
Folkskollärare och bonde på Norsjö nr 7 - Heden.
Enligt tidens sed kallade han sig själv för "P A" i officiella sammanhang. I familjen kallades han August.
Familj med Margareta Sofia Bergström (Född 1850-05-02 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1931-04-03 Heden, Norsjö
fs.) Vigsel 1877-06-24 Norsjö fs.
Barn:
7.8.1 Hildur Kristina Lidén. Född 1878-03-03 Heden, Norsjö fs. Död 1909-09-30 Heden, Norsjö fs.
7.8.2 Helmina Augusta Lidén. Född 1880-01-11 Heden, Norsjö fs. Död 1956-07-17 Norsjö fs.
7.8.3 Elin Gustava Margreta Lidén. Född 1882-02-22 Heden, Norsjö fs. Död 1960-11-15 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.4 Emmy Sofia Lidén. Född 1883-12-17 Heden, Norsjö fs. Död 1971-02-13 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.5 Herman August Lidén. Född 1886-05-02 Heden, Norsjö fs. Död 1909-03-31 Heden, Norsjö fs.
7.8.6 Johan Elof Lidén. Född 1888-04-17 Heden, Norsjö fs. Död 1919-04-28 Heden, Norsjö fs.
7.8.7 Karl Viktor Lidén. Född 1890-06-14 Heden, Norsjö fs. Död 1967-08-10 Härnösand domkyrkofs (Y).
7.8.8 Ida Maria Lidén. Född 1892-07-03 Heden, Norsjö fs. Död 1964-06-25 Frösö, Frösö fs (Z).
7.8.9 Betty Amanda Lidén. Född 1894-04-06 Heden, Norsjö fs. Död 1974-01-31 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.10 Anna Karolina Lidén. Född 1899-05-07 Heden, Norsjö fs. Död 1977-07-08 Umeå, Umeå sfs.
7.9 Carl Jacob Persson. Arbetare i Heden. Född 1853-05-09 Heden, Norsjö fs. Död 1872-12-29 Heden, Norsjö
fs.
Hade ett förhållande med hemgårdens piga Christina Norberg, vilket resulterade i dottern.
Familj med Christina Norberg (Född 1849-12-14 Långträsk, Norsjö fs. Död 1935-04-25 Raggsjö, Norsjö fs.)
Barn med.
Barn:
7.9.1 Kristina Matilda Norberg. Född 1873-05-03 Heden, Norsjö fs. Död 1951-04-26 Raggsjö, Norsjö fs.
8.1 Johan Olov Lidén. Klockare och organist i Norsjö nr 6 - 5/64 mtl. Född 1843-10-14 Storliden, Norsjö fs.
Döpt 1843-10-17 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1850 Norsjö, Norsjö fs. Död 1878-01-31 Norsjö, Norsjö fs.
Begravd 1878-02-09 Norsjö, Norsjö fs.
Janne Lidén, som han kallades, föddes på Storliden år 1840. Något år efter fadern Carl Johans död så kom han
att överta halva dennes hemman Norsjö nr 6. När han gift sig så är han benämnd som bonde där. Hemmanet
var då på 5/64 mtl.
Förutom bondesysslan var han även verksam som klockare och organist. Klockarsysslan i Norsjö församling
övertar han efter det att fadern avlidit år 1870, och organistexamen avlade han i Härnösand den 27/10 samma
år.
Utöver dessa sysslor hade han också många förtroendeuppdrag, bl.a. kommunalstämmans (nuvarande
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
28 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
kommunfullmäktiges) ordförande. Han var också verksam som postföreståndare framgent från cirka år 1870 i
Norsjö. I den sistnämnda tjänsten efterträds han först av sin bror Carl Otto, sedan av brodern Conrad och
därefter av brorsonen Hjalmar." (Källa: Åke Lidén)
"Janne blev bara drygt 34 år. I kyrkoböckerna anges som dödsorsak 'maginflammation', troligtvis menas därmed
brusten blindtarm." (Källa: Åke Lidén)
Janne bygger nya hus uppe vid landsvägen. Familjen bodde på den nutida adressen Storgatan 93. (Källa: Åke
Lidén)
Hustrun Gustava hade ett stort hemman i Kvammarnäs, beläget ca 12 km väster om Norsjö, med sig i boet när
de gifter sig år 1871. (Källa: Åke Lidén)
Familj med Gustava Ström (Född 1842-09-05 Kvammarnäs, Norsjö fs. Död 1937-02-21 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1871-04-24 Norsjö fs.
Barn:
8.1.1 Johan Edvard Lidén. Född 1875-06-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1875-06-23 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2 Johan Emil Lidén. Född 1876-12-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1951-02-06 Norsjö, Norsjö fs.
8.2 Gustaf Robert Lidén. Född 1845-07-06 Storliden, Norsjö fs. Död 1847-02-05 Storliden, Norsjö fs.
8.3 Gustaf Conrad Lidén. Bonde och inspektor i Norsjö nr 10. Född 1848-05-13 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1850 Norsjö, Norsjö fs. Död 1923-08-23 Norsjö, Norsjö fs.
Född i Storliden år 1848, men från år 1850 bosatt på Norsjö nr 6. Före år 1891 är han benämnd som
postföreståndare på hemgården, som då övertagits av brodern Karl Otto Lidén.
Han gifter sig där samma år, med Anna Lena Bjuhr från Bjurträsk, och står därefter benämnd som skoginspektor
på samma ställe senast från år 1877. Han var som sådan anställd av Skellefteå AB i många år.
Conrad och Anna Lena var tremänningar och hade inga barn i äktenskapet.
De bodde på den nutida adressen Storgatan 75 i Norsjö samhälle. (Källa: Åke Lidén, 2009)
"Hans hustru kallar sig alltid, både i privatbrev och officiella papper, enbart för Anna. Äldre Norsjöbor, som minns
henne, kallar dock henne för Anna-Lena. Enligt Folkräkningen 1930 skall Anna-Lena ha drivit ett ”privathotell”.
Anna-Lena dör på Furugårdens sjukhem, Yttersel (det ligger i Anundsjö församling, strax utanför Mellansel i
Ångermanland). Det var ett privat sjukhem för sinnessjuka. Det är oklart när hon skrevs in där." (Källa: Åke
Lidén, 2010)
Familj med Anna Lena Bjuhr (Född 1867-01-19 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1948-01-07 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1891-04-16 Norsjö fs.
8.4 Karl Otto Lidén. Klockare och bonde i Norsjö nr 6. Född 1851-12-05 Norsjö, Norsjö fs. Död 1935-04-28
Norsjö, Norsjö fs.
Klockare, organist och bonde på Norsjö nr 6. Hemmanet var på 5/64 mtl.
Han och brodern Janne delar på fädernegården och Carl Otto bygger ett nytt hus mellan Jannes och kyrkan.
Huset omtalas alltid som "däri klockars". Nutida adress är Storgatan 83.
Carl Otto efterträder sin bror Janne som klockare år 1878. Han avlade organistexamen år 1878, men det uppges
inte någonstans var. Troligen var det i Härnösand. Även Carl Otto har många förtroendeuppdrag, bl.a. var han
kommunalnämdens ordförande. Han efterträdde också sin bror Janne som postföreståndare. (Källa: Åke Lidén,
2009)
Han gifte sig år 1876 med Hilda Sjöström, även hon en ättling till den förste Norsjöklockaren Olof Pehrsson.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
29 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Carl Otto efterträddes som klockare av sin brorson Ernst Lidén på domsöndagen år 1934.
"I officiella sammanhang, kommunala och kyrkliga annonser och protokoll, kallar han sig alltid Karl. Äldre
Norsjöbor, som minns honom, kallar dock honom Carl-Otto" (Källa: Åke Lidén, 2010)
Familj med Hilda Christina Sjöström (Född 1857-02-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1940-02-12 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1876-11-28 Norsjö fs.
Barn:
8.4.1 Hilma Catarina Lidén. Född 1877-10-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1953-02-18 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.2 Hanna Paulina Lidén. Född 1879-01-25 Norsjö, Norsjö fs. Död 1954-04-20 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.3 Hilda Gustava Lidén. Född 1881-04-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1959-07-28 Uppsala, Uppsala domkyrko fs
(C).
8.4.4 Peter Johannes Lidén. Född 1882-12-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1884-03-06 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.5 Karl Probus Wilhelm Lidén. Född 1884-10-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1941-09-29 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.6 Johan Hjalmar Lidén. Född 1886-06-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1957-06-26 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.7 Gustaf Hugo Lidén. Född 1888-04-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1960-01-31 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.8 Petrus Hildemar Lidén. Född 1890-01-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1959-02-18 Karlstad, Karlstad
domkyrkofs (S).
8.4.9 Hedvig Teresia Lidén. Född 1892-03-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 1952-03-25 Hof, Ås fs (Z).
8.4.10 Erik Arvid Lidén. Född 1894-04-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1931-03-08 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.11 Robert Valdemar Lidén. Född 1897-06-07 Norsjö, Norsjö fs. Död 1964-02-16 Sorsele, Sorsele fs.
8.5 Per Leo Lidén. Dräng i Norsjö nr 10. Född 1854-02-01 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1881 till 1881 Tjäln,
Norsjö fs. Bosatt från 1881 Norsjö, Norsjö fs. Död 1920-08-18 Norsjö, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Norsjö nr 6. Efter det att brodern Carl Otto övertar bruket av hemgården efter år 1870 så
bor Leo hos honom. År 1881 arbetar han dock som dräng hos bonden Erik Larsson Lindskog (f. 1839) i Tjäln.
Han återvänder till hemgården senare samma år.
Efter år 1900 flyttar han istället till brodern Gustaf Konrad Lidén på hemmanet Norsjö nr 10. Han blir då titulerad
som dräng där och avlider år 1920.
8.6 Erik Wilhelm Lidén. Handlande i Inre Ursviken nr 3. Född 1856-06-10 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 187702-03 till 1884-10-12 Klemensnäs, Skellefteå lfs. Bosatt från 1884-10-12 till 1886-06-15 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1886-06-15 Skellefteå sfs. Bosatt från 1896 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1918-02-22 Inre Ursviken,
Skellefteå lfs.
Född och uppvuxen på Norsjö nr 6. År 1877 lämnar han hemgården för att flytta till Skellefteå. Där blir han nu
bosatt i Klemensnäs och tituleras som bokhållare. Åtminstone den senare perioden (men, troligtvis även den
tidigare) så är han anställd av Skellefteå AB. (Källa: Åke Lidén)
Han gifter sig där år 1883. Året därpå återvänder familjen, som nu utökats med en son, till Norsjö och hemmanet
nr 6. Han uppges nu vara kvarnägare.
År 1886 återvänder familjen till Skellefteå. Denna gång för att bli bokhållare i Skellefteå stad där de bor på tomt
nr 119.
År 1896 flyttar de istället till Inre Ursviken, där han sedan bor resten av livet. Där driver han "E W Lidéns hotell
och skeppshandel". I kyrkboken är han benämnd som handlande på hemmanet nr 3.
Hotellet, som låg på en klippa vid kajen revs i början av 1970-talet. Eriks änka Hedvig (i andra giftet) startar
sedan ett nytt, betydligt mindre, hotell inne i Ursvikens samhälle. (Källa: Åke Lidén)
Familj med Maria Kristina Bäckman (Född 1860-08-08 Lund, Skellefteå lfs. Död 1910-02-09 Inre Ursviken,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1883-02-28 Skellefteå lfs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
30 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
8.6.1 Gunnar Karl Gustaf Lidén. Född 1884-01-17 Klemensnäs, Skellefteå lfs. Död 1947-02-24 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
8.6.2 Henning Johan Lidén. Född 1885-11-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1965-03-03 Umeå, Umeå sfs.
8.6.3 Anna Maria Lidén. Född 1888-03-06 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1889-01-24 Skellefteå, Skellefteå lfs.
8.6.4 Erik Verner Lidén. Född 1889-08-16 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1954-02-18 Skellefteå, Skellefteå lfs.
8.6.5 Arvid Petter Konrad Lidén. Född 1891-08-01 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1971-11-04 Stockholm,
Oscar fs (AB).
8.6.6 Ernst Henrik Lidén. Född 1892-07-31 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1893-04-11 Skellefteå, Skellefteå lfs.
8.6.7 Ernst Adam Lidén. Född 1894-12-24 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1966-06-28 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Hedvig Anette Fällman (Född 1884-10-14 Furunäset, Skellefteå lfs. Död 1965-08-17 Ursviken,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1911-07-02 Skellefteå lfs.
Barn:
8.6.8 Georg Lidén. Född 1912-04-23 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1981-04-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.
8.6.9 Gerda Maria Lidén. Född 1916-03-23 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 2003-03-23 Hallstahammar,
Hallstahammar fs (U).
8.7 Hedda Teresia Lidén. Bondhustru i Norrlunda. Född 1858-11-18 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1884-08-25
Kyrkbyn, Lycksele fs. Bosatt från 1885 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1931-07-25 Norrlunda, Lycksele fs.
Theres Lidén. Hon är benämnd småskollärarinna på hemgården Norsjö nr 6 då hon år 1884 utflyttar till Lycksele
socken. Där bor hon första året i Kyrkbyn, innan hon året därpå flyttar till Norrlunda för att gifta sig med Karl
Sundelin i Norrlunda. Maken är bonde där.
"Maken tillhör även han en klockarfamilj, nämligen släkten Sundelin. Hans far Leonard Sundelin bebodde
nämligen Lyckseles första klockargård i Övre Norrlunda. Karl Johan har i sin ungdom varit maskinist på
älvsbåten 'Karl XV'. Leonard lär ha planterat ett träd på Norrlunda efter varje sons födelse, och dessa lär enligt
en släktskröna ha självdött allt eftersom med att sönerna dog.
Om släkten Sundelin kan annars sägas att den är utgrenad långt utanför vårt lands gränser, och på just
Leonards familj finns ett gammalt kort från 1870 bevarat."
Källa: Zelma Lindström - Ursvikens hamnepok (1974, s. 299)
Familj med Karl Johan Sundelin (Född 1856-07-28 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1931-06-29 Norrlunda, Lycksele
fs.) Vigsel 1885-06-24 Lycksele fs.
Barn:
8.7.1 Gustava Maria Sundelin. Född 1885-09-07 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1976-01-18 Usland, Stöde fs (Y).
8.7.2 Hilda Augusta Sundelin. Född 1887-09-11 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1957-03-07 Lycksele, Lycksele fs.
8.7.3 Julia Karolina Sundelin. Född 1888-12-11 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1968-04-26 Knaften, Lycksele fs.
8.7.4 Hedvig Viktoria Sundelin. Född 1890-01-21 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1952-06-28 Stockholm, Högalid
fs (AB).
8.7.5 Karl Ferdinand Sundelin. Född 1892-02-07 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1965-03-15.
8.7.6 Ivan Robert Sundelin. Född 1893-04-04 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1895-02-10 Norrlunda, Lycksele fs.
8.7.7 Johan Viktor Sundelin. Född 1896-04-30 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1975-10-25 Norrlunda, Lycksele fs.
8.7.8 Elise Teresia Sundelin. Född 1898-01-03 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1985-07-20 Stöde, Stöde fs (Y).
8.7.9 Frida Matilda Sundelin. Född 1901-10-11 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1980-03-17 Öje, Järvsö fs (X).
9.1 Cajsa Lena Lidén. Född 1848-06-06 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1848-10-31 Norresträsk, Norsjö fs.
9.2 Greta Cajsa Lidén. Inhyses i Norresträsk 1928. Född 1850-12-13 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1932-06-26
Norresträsk, Norsjö fs.
Hemma i Norresträsk hos brodern Per August Lidén.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
31 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hon var blind.
9.3 Olof Lidén. Arbetare i Norresträsk. Född 1853-09-25 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1922-04-12 Norresträsk,
Norsjö fs.
Hemma i Norresträsk hos brodern Per August Lidén.
Han var blind.
9.4 Lars Johan Lidén. Född 1857-12-04 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1884-12-31 Norresträsk, Norsjö fs.
Han var nattblind.
9.5 Pehr August Lidén. Bonde i Norresträsk. Född 1860-01-04 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1924-03-02
Norresträsk, Norsjö fs.
Bonde i Norresträsk nr 1 och 2. Nr 1 är på 1/32 mtl och nr 2 på 5/96 mtl.
Familj med Hedda Gustafva Eriksdotter (Född 1866-06-19 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1940-08-28 Norresträsk,
Norsjö fs.) Vigsel 1887-02-14 Norsjö fs.
Barn:
9.5.1 Anna Gustafva Lidén. Född 1888-05-15 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1909-01-15 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.2 Hedda Viktoria Lidén. Född 1890-01-12 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1963-06-08 Norsjö, Norsjö fs.
9.5.3 Jenny Amanda Lidén. Född 1892-05-17 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1941-07-29 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.4 Per Emil Lidén. Född 1895-04-09 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1908-02-11 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.5 Edla Alice Lidén. Född 1899-08-31 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1954-08-09 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.6 Lilly Kristina Helmina Lidén. Född 1905-01-24 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1906-01-26 Norresträsk,
Norsjö fs.
9.6 Karl Lidén. Bonde i Norresträsk. Född 1862-04-03 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1929-06-23 Norresträsk,
Norsjö fs.
Han var nattblind.
Familj med Klara Sofia Israelsdotter Vikman (Född 1866-09-25 Lycksele fs. Död 1941-09-01 Norresträsk, Norsjö
fs.) Vigsel 1892-09-24 Norsjö fs.
Barn:
9.6.1 Anna Sofia Agneta Lidén. Född 1894-01-21 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1940-04-29 Risliden, Norsjö fs.
9.6.2 Hulda Margreta Lidén. Född 1895-06-13 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1978-12-21 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.3 Johan Olof Lidén. Född 1897-06-03 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1981-03-10 Burträsk, Burträsks fs.
9.6.4 Klara Josefina Lidén. Född 1899-01-15 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1958-08-06 Åmsele fs.
9.6.5 Emma Kristina Lidén. Född 1900-11-08 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1907-07-08 Norresträsk, Norsjö fs.
9.6.6 Lisa Amanda Vilhelmina Lidén. Född 1903-05-28 Norresträsk, Norsjö fs. Död 2000-07-13 Norsjö, Norsjö
fs.
9.6.7 Karl Edvin Lidén. Född 1906-03-11 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1993-04-19 Norsjö, Norsjö fs.
9.6.8 Per Elis Lidén. Född 1908-06-21 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1945-06-23 Norresträsk, Norsjö fs.
9.6.9 Ebba Kristina Gustava Lidén. Född 1911-04-23 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1992-03-24 Kåge,
Kågedalens fs.
9.7 Anna Amanda Lidén. Inhyses i Norresträsk 1928. Född 1865-05-05 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1937-02-22
Norresträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
32 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hemma i Norresträsk hos brodern Karl Lidén.
Hon var blind.
10.1 Carolina Norén. Född 1842-11-10 Sörbyn, Norsjö fs. Död 1842-11-14 Sörbyn, Norsjö fs.
10.2 Zachris Leander Norén. Flyttar 1878 till okänd ort. Född 1844-02-26 Sörbyn, Norsjö fs. Bosatt från 186107-19 till 1862-10-24 Skellefteå sfs. Bosatt från 1862-10-24 Norsjö, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Sörbyn, Norsjö. Lämnar år 1861 hemgården för att flytta till Skellefteå, men återkommer
året därpå till Norsjö och föräldrarna. I hfl benämns han "sjöman" efter år 1862. År 1878 flyttade han från Norsjö
till "okänd ort". Kanske mönstrade han på någon båt för att sen aldrig återvända hem, vem vet?
Prästen har ritat ett kors efter hans namn i utflyttningskolumnen i hfl. Kan det vara en indikation på att han dött
omkring år 1878?
"Zachris Leanders öde är okänt. Min pappa har berättat att det sägs finnas en "skröna" i släkten att han skulle ha
befordrats till sjökapten, men förlist. Detta finns inga belägg för, utan är kanske mera troligt ett "skapat öde" för
honom. I mina kontakter med släkten i Amerika har det aldrig framkommit något som talar för att även han skulle
ha kommit över dit, inte motsatsen
heller för den delen." (Källa: Kenneth Norén, 2001)
Enligt Debbie Camberg i Oregon, USA emigrerade han dock till Amerika med sina två bröder, men hans vidare
öden där är okända även bland de emigrerade släktingarna.
"Min pappa Georg, skriver i en av sina äldre anteckningar, att han kallades Zacharias och blev sjöman. Ingen i
familjen verkade veta var och när han dog, det antogs att han dött till sjöss." (Åke Lidén, 2010)
10.3 Gustaf Georg Norén. Hemmansägare i Östra Fårträsk nr 2. Född 1846-06-12 Sörbyn, Norsjö fs. Bosatt
från 1882-01-25 till 1884-12-30 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1884-12-30 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från
1897-04-04 Östra Fårträsk, Malå fs. Död 1932-02-03 Östra Fårträsk, Malå fs.
Gifter sig på hemgården i Norsjö nr 8 år 1872. Hustrun är från Björksele i Lycksele socken.
Paret flyttar år 1882 till Zefansvik i Lycksele där han står benämnd som bonde under åren 1882-84. Därefter
flyttar familjen tillbaka till Norsjö där han istället blir nybyggare på hemmanet Gissträsk nr 3. Hemmanet köps
förmodligen av Kajsa Lisa Zakrisdotter, f. 1836 som tidigare stått som nybyggare där.
År 1895 dör makan, och två år senare flyttar han till Malå och hemmanet Östra Fårträsk nr 2. Där gifter han om
sig med Albertina Alnqvist.
Sonen Karl Johan uppges vara nr 5 i barnaskaran, så hustrun kan ha fött ett barn som var dödfött.
Familj med Albertina Carlsdotter (Född 1848-06-03 Björksele, Lycksele fs. Död 1895-01-25 Gissträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1872-10-03 Norsjö fs.
Barn:
10.3.1 Hedvig Teresia Norén. Född 1875-04-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1941-06-13 Fårträsk, Malå fs.
10.3.2 Gustava Vilhelmina Norén. Född 1879-12-31 Norsjö, Norsjö fs. Död 1951-03-16 Malå fs.
10.3.3 Gustaf Norén. Född 1883-04-10 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1947-07-30 Fårträsk, Malå fs.
10.3.4 Karl Johan Norén. Född 1885-12-05 Gissträsk, Norsjö fs. Död 1969-06-04 Fårträsk, Malå fs.
Familj med Eva Albertina Alnqvist (Född 1854-06-30 Fårträsk, Malå fs. Död 1939-03-18 Östra Fårträsk, Malå fs.)
Vigsel 1897-04-26 Malå fs.
10.4 Per Olof Norén. Emigrerar 1884-05-26 till Nordamerika. Född 1851-05-07 Sörbyn, Norsjö fs. Emigrerade
1884-05-26 Nordamerika.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
33 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Gift på hemgården i Norsjö nr 8 år 1877. Dessförinnan uppges han ha varit "till sjöss" i husförhörslängden. I
samband med giftermålet blir han arbetare. År 1884 emigrerar familjen till Nordamerika.
Familj med Ulrika Vilhelmina Stenmark (Född 1851-05-12 Burträsk fs. Död 1922-08-06 Multunomah, Oregon
(USA).) Vigsel 1877-11-18 Norsjö fs.
Barn:
10.4.1 Gustaf Hjalmar Norén. Född 1878-10-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 1944-09-12 Texas (USA).
10.4.2 Anna Vilhelmina Norén. Född 1880-08-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1959-12-29 Marion Co., Oregon
(USA).
10.4.3 Hedvig Josefina Norén. Född 1883-03-19 Norsjö, Norsjö fs. Död 1950-07-27 St Helens, Oregon (USA).
10.4.4 Frank J. Norén. Född omkring 1885 North Dakota (USA). Död 1947-03-06 Portland, Oregon (USA).
10.4.5 Daniel Norén. Född 1887-07-04 North Dakota (USA). Död 1965-01-05 Portland, Oregon (USA).
10.5 Carl Abraham Norén. Bonde i Justice Precinct, Texas (USA) år 1900. Född 1858-12-18 Sörbyn, Norsjö fs.
Bosatt från 1883 Östra Högkulla, Norsjö fs. Emigrerade 1883-04-03 Nordamerika. Död Nordamerika.
Uppvuxen på Norsjö nr 5 och nr 8. Efter år 1882 står han tillsammans med brodern Per Olof som arbetare på
Lars Anton Lundbergs hemman i Norsjö nr 8.
Från år 1883 i Östra Högkulla där han gifter sig med Evelina Matilda Kullenberg, en dotter till bonden Fredrik
Kullenberg ("Kull-Fredrik"). Han står som arbetare på dennes hemman. Tillsammans med svärföräldrarna och
hennes syskon emigrerar familjen till Nordamerika senare samma år.
Hemmanet i Östra Högkulla köps av Johan Ask, f. 1858.
I Nordamerika är han benämnd som "farmer" i Justice Precinct 4 inom Hays county, Texas år 1900. Med på
gården återfinns då också hustrun, dottern Theresa, svärföräldrarna samt svågern Oskar Kullenberg.
Familj med Eveline Matilda Kullenberg (Född 1865-06-10 Östra Högkulla, Norsjö fs. Död Nordamerika.) Vigsel
1883-01-14 Norsjö fs.
Barn:
10.5.1 Theresa Noren. Född 1887 Texas (USA).
11.1 Magdalena Carolina Sjöström. Bondhustru i Svartlund nr 1. Född 1847-01-29 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1878 Svartlund, Norsjö fs. Död 1926-04-19 Svartlund, Norsjö fs.
Karin. Från 1878 bondhustru i i Svartlund nr 1.
Om hennes makes släkt, Harnesk, finns en del att berätta:
Israels moder var Karolina From, f. 1821-02-20 i Norsjö, Norsjö fs d. 1877-08-20 i Pjäsörn, Norsjö fs. Hon gifte
sig år 1855-01-20 med Isac Harnesk, nybyggare i Svartnäs, f. 1825-11-02 i Norsjö, Norsjö fs d. 1872-06-30 i
Fraukälen, Norsjö fs. Det är oklart vem som var far till Israel.
Isac Harnesk var i sin tur en bror till Norsjöfotografen Jakob Harnesk, f. 1833-5-3 i Norsjö d. 1913-3-16 i Norsjö
nr 4, och deras föräldrar var soldaten och bonden, Anders Jakobsson Harnesk, f.1795-03-08 i Norsjö, Skellefteå
lfs samt Marta Gabrielsdotter f.1791-05-11 i Norsjö nr 11, Skellefteå lfs.
Israels moder Karolina From var själv en dotter till fältjägaren König Pehrsson From i Norsjö och hans hustru
Stina Cajsa Ericsdotter.
Familj med Israel Harnesk (Född 1845-12-23 Myrberg, Norsjö fs. Död 1937-09-11 Svartlund, Norsjö fs.) Vigsel
1878-10-08 Norsjö fs.
Barn:
11.1.1 Klaes Otto Harnesk. Född 1879-07-07 Svartlund, Norsjö fs. Död 1972-08-11 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.2 Per Elis Harnesk. Född 1881-02-11 Svartlund, Norsjö fs. Död 1963-09-18 Arvidsjaurs fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
34 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
11.1.3 Bror Israel Harnesk. Född 1882-09-22 Svartlund, Norsjö fs. Död 1981-03-05 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.4 Hilda Karolina Harnesk. Född 1884-10-10 Svartlund, Norsjö fs. Död 1920-01-21 Svartlund, Norsjö fs.
11.1.5 Olof Helmer Harnesk. Född 1886-06-27 Svartlund, Norsjö fs. Död 1951-03-04 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.6 Elin Hildegard Harnesk. Född 1889-01-29 Svartlund, Norsjö fs. Död 1902-01-22 Svartlund, Norsjö fs.
11.2 Olof Sjöström. Hemmansägare i Råberg. Född 1848-11-01 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1878 Råberg,
Norsjö fs. Död 1912-05-05 Råberg, Norsjö fs.
Bonde i Råberg, som först ägs av fadern Per Sjöström.
Familj med Maria Johanna Larsdotter (Född 1852-03-17 Anderstjärn, Norsjö fs. Död 1886-08-09 Råberg, Norsjö
fs.) Vigsel 1878-12-01 Norsjö fs.
Barn:
11.2.1 Hildur Olivia Sjöström. Född 1879-10-25 Råberg, Norsjö fs. Död 1880-12-21 Råberg, Norsjö fs.
11.2.2 Hildur Maria Sjöström. Född 1881-11-23 Råberg, Norsjö fs. Död 1976-10-21 Norsjö, Norsjö fs.
11.2.3 Hilda Anstantia Katrina Sjöström. Född 1884-08-03 Råberg, Norsjö fs. Död 1921-10-31 Råberg, Norsjö
fs.
Familj med Magdlena Gustava Larsdotter (Född 1849-12-26 Anderstjärn, Norsjö fs. Död 1933-03-21 Björknäs,
Norsjö fs.) Vigsel 1892-07-13 Norsjö fs.
11.3 Lars Sjöström. Kronojägare i Malåsund. Född 1851-06-20 Finnberg, Norsjö fs. Bosatt från 1881-11-28
Malåsund, Malå fs. Död 1907-12-25 Malåsund, Malå fs.
Familj med Gustava Johanna Lundström (Född 1856-12-27 Kokträsk, Arvidsjaur fs (BD). Död 1924-12-09
Malåträsk, Malå fs.) Vigsel 1877-12-28 Norsjö fs.
Barn:
11.3.1 Per Harald Sjöström. Född 1878-09-16 Svansele, Norsjö fs. Död 1952-05-08 Duncan, British Columbia
(CANADA).
11.3.2 Ernst Gustaf Sjöström. Född 1880-03-31 Svansele, Norsjö fs. Död 1959-08-03 Malåträsk, Malå fs.
11.3.3 Hilda Victoria Sjöström. Född 1882-02-04 Malåsund, Malå fs. Död 1965-09-28 Norsjö, Norsjö fs.
11.3.4 Signe Kristina Sjöström. Född 1884-04-15 Malåsund, Malå fs. Död 1967-09-09 Stackgrönnan,
Skellefteå lfs.
11.3.5 Hilma Gustava Sjöström. Född 1886-08-04 Malåsund, Malå fs. Död 1971-05-06 Aspliden, Malå fs.
11.3.6 Axel Oskar Oliver Sjöström. Född 1889-03-27 Malåsund, Malå fs. Död 1950-10-27 Kokträsk, Malå fs.
11.3.7 Elsa Emelia Sjöström. Född 1891-05-11 Malåsund, Malå fs. Död 1983-10-20 Färentuna, Färentuna fs
(AB).
11.3.8 Edla Hildegard Sjöström. Född 1894-03-22 Malåsund, Malå fs. Död 1990-04-09 Östersund, Östersunds
fs (Z).
11.3.9 Astrid Medora Sjöström. Född 1896-07-06 Malåsund, Malå fs. Död 1897-09-06 Malåsund, Malå fs.
11.3.10 Astrid Ingeborg Sjöström. Född 1898-05-28 Malåsund, Malå fs. Död 1990-03-03 Lycksele, Lycksele
fs.
11.4 Hilda Gustava Sjöström. Född 1854-06-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1856 Norsjö, Norsjö fs.
11.5 Hilda Christina Sjöström. Klockarhustru i Norsjö nr 6. Född 1857-02-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1940-02-12
Norsjö, Norsjö fs. Begravd 1942-02-18 Norsjö fs.
Familj med Karl Otto Lidén (Född 1851-12-05 Norsjö, Norsjö fs. Död 1935-04-28 Norsjö, Norsjö fs.) Se 8.4
11.6 Konrad Sjöström. Hemmansägare i Norsjö nr 5 - Finnäs. Född 1859-09-02 Norsjö, Norsjö fs. Död 194512-22 Finnäs, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
35 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hemmanet i Finnäs är på 3/128 mtl år 1928. Dessutom äger Konrad 1/64 i Norsjö nr 1 samt 25/3088 i Norsjö nr
16.
Familj med Marta Paulina Sjöström (Född 1863-01-05 Lustigkulla, Norsjö fs. Död 1951-10-17 Finnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1884-03-05 Norsjö fs.
Barn:
11.6.1 Hilda Gustafva Sjöström. Född 1884-11-21 Finnäs, Norsjö fs. Död 1963-09-28 Segeltorp, Huddinge fs
(AB).
11.6.2 Jenny Amanda Sjöström. Född 1886-12-21 Finnäs, Norsjö fs. Död 1981-01-21 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.3 Karl Josef Sjöström. Född 1888-08-25 Finnäs, Norsjö fs. Död 1965-03-25 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.4 Maria Emerentia Sjöström. Född 1890-09-17 Finnäs, Norsjö fs. Död 1978-06-12 Skellefteå, S:t Olovs fs.
11.6.5 Petrus Konrad Sjöström. Född 1892-04-18 Finnäs, Norsjö fs. Död Nordamerika.
11.6.6 Hildegard Viktoria Sjöström. Född 1894-03-22 Finnäs, Norsjö fs. Död 1982-06-24 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.7 Olof Simon Sjöström. Född 1896-05-01 Finnäs, Norsjö fs. Död 1978-01 Blaine, Adams, Nebraska
(USA).
11.6.8 Gustaf Daniel Sjöström. Född 1898-06-30 Finnäs, Norsjö fs. Död 1972-07-05 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.9 Berta Emelia Sjöström. Född 1900-10-05 Finnäs, Norsjö fs. Död 1970-12-28 Övre Krokfors, Sundborns
fs (W).
11.6.10 Hedvig Kristina Sjöström. Född 1902-10-15 Finnäs, Norsjö fs. Död 1991-04-10 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.11 Hilma Katarina Sjöström. Född 1905-10-26 Finnäs, Norsjö fs. Död 1999-03-13 Ed, Dals-Ed fs (P).
11.7 Hjalmar Sjöström. Gruvarbetare i Malmberget. Född 1861-12-19 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1905-11-01
Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 1914-04-24 Malmberget, Gällivare fs (BD).
Kan vara född 1861-10-12. Bonde i Finnäs (Norsjö nr 5) på hemgården från år 1891 då han gifter sig. Flyttar
1905 till Gällivare där han blir gruvarbetare och bonde i Malmberget. Efter år 1913 bara gruvarbetare.
Familj med Lena Karolina Karlsdotter (Född 1870-07-31 Karlberg, Norsjö fs. Död.) Vigsel 1891-10-07 Norsjö fs.
Barn:
11.7.1 Per Ruben Sjöström. Född 1892-10-06 Finnäs, Norsjö fs. Död 1892-12-23 Finnäs, Norsjö fs.
11.7.2 Lars Gunnar Sjöström. Född 1894-01-15 Finnäs, Norsjö fs. Död 1973-09-13 Malmberget, Malmbergets
fs (BD).
11.7.3 Olof Ruben Sjöström. Född 1898-01-14 Finnäs, Norsjö fs. Död Canada.
11.7.4 Hjalmar Maurus Sjöström. Född 1901-03-26 Finnäs, Norsjö fs. Död 1915-02-25 Malmberget, Gällivare
fs (BD).
11.7.5 Astrid Kristina Sjöström. Född 1908-05-31 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 1985-08-26 Malmberget,
Malmbergets fs (BD).
11.8 Gustava Amanda Sjöström. Byggmästarhustru i Norsjö nr 5 - Finnäs. Född 1865-12-30 Norsjö, Norsjö fs.
Död 1944-12-20.
Arbeterska i Finnäs till år 1901. Har en fosterson i Halvard Alexander Hedman, f. 1918. Denne är ett barnbarn till
Gustava Amandas bror Olof i Råberg.
Byggmästarhustru i Finnäs år 1928.
"Hennes man kallades alltid för Pelle. Som ung heter han Malm efter sin styvfar. Det verkar som att han tar
namnet Sjöström redan när han flyttar till Finnäs 1896.
Efter vigseln 1901 flyttar Amanda och Pelle till Norsjö nr 6 år 1901. I vilket hus kan de då bo? Omkring 1912
flyttar de till Finnäs och bor kvar där 1928 enligt Församlingsboken. I verkligheten separerar (vad jag kan förstå
skildes de dock aldrig formellt) Amanda och Pelle omkring 1925 och flyttar åter in till Norsjö.
Amanda och barnen till Storgatan 88. De ägde aldrig fastigheten utan deras lilla stuga stod på Klockars mark
(Norsjö 6:3). Stugan uppges vara byggd 1925 och ”stå å ofri grund”. Troligen ordnade Klockars så att Amanda
och barnen fick bo i detta hus. Amanda och klockarmor Hilda var systrar. Kanske byggdes detta hus för att
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
36 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Amanda och barnen skulle ha någonstans att bo sedan hon flyttat från Pelle?
I Folkräkningen 1930 är Amanda, Torsten, Edla och Halvard Hedman förda på Norsjö nr 6.
Pelle bosätter sig på Storgatan 121, direkt väster om Janne Lidéns. Han var byggmästare och byggde bland
annat den nya prästgården i Norsjö 1924" (Källa: Åke Lidén, 2010)
Familj med Per August Sjöström (Född 1878-09-06 Bomarsund, Norsjö fs. Död 1944-09-11 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-01-13 Norsjö fs.
Barn:
11.8.1 Sven Torsten Sjöström. Född 1900-09-17 Finnäs, Norsjö fs. Död 1969-01-17 Norsjö, Norsjö fs.
11.8.2 Per Valdemar Sjöström. Född 1904-04-17 Finnäs, Norsjö fs. Död 1904-06-03 Finnäs, Norsjö fs.
11.8.3 Gunhild Margreta Sjöström. Född 1905-07-03 Finnäs, Norsjö fs. Död 1990-12-02 Lycksele, Lycksele fs.
11.8.4 Edla Hildegard Sjöström. Född 1908-05-31 Finnäs, Norsjö fs. Död 1993-11-09 Norsjö, Norsjö fs.
Generation 3
2.2.1 Zachris Reinhold Andersson. Född 1855-02-15 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1855-04-14 Holktjärn, Norsjö fs.
Begravd 1855-04-15 Norsjö fs.
2.2.2 Anton Andersson. Född 1856-02-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1858 Holktjärn, Norsjö fs.
2.2.3 Nils Ludvig Lindqvist. Arbetare i Kalvträsk år 1919. Född 1858-10-02 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1862-11-02 Borup, Skellefteå lfs. Bosatt från 1869-02-06 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 1893 Kalvträsk,
Burträsks fs. Död 1949-03-29 Halliden, Kalvträsk fs.
Arbetare i Kalvträsk år 1919. I den delen som idag kallas för Halliden. Gården sålde han till sonen Hugo, som
bodde kvar där tills han gifte sig och flyttade till Ruskträsk.
Familj med Gustava Adelina Pihlgren (Född 1862-08-15 Lossmen, Burträsk fs. Död 1926-04-26 Halliden,
Kalvträsk fs.) Vigsel 1892-09-24 Burträsk fs.
Barn:
2.2.3.1 Jenny Nikolina Lindqvist. Född 1893-12-18 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1900-10-04 Kalvträsk,
Burträsks fs.
2.2.3.2 Nils Hugo Lindqvist. Född 1895-08-15 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1988-02-25 Ruskträsk, Lycksele fs.
2.2.3.3 Anton Artur Lindqvist. Född 1898-06-14 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1902-08-02 Kalvträsk, Burträsks
fs.
2.2.3.4 Anna Alvira Lindqvist. Född 1902-10-28 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1999-10-23 Kalvträsk, Kalvträsk
fs.
2.2.3.5 Ingrid Nikolina Lindqvist. Född 1904-10-20 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1985-01-05 Halliden, Kalvträsk
fs.
2.2.4 Jacob Lindqvist. Bonde i Villvattnet. Född 1861-02-26 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1862-11-02 Borup,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1869-02-06 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1905-03-20 Villvattnet, Burträsk fs.
Hustrun omgift med Johan Edvard Lindmark, f. 1869.
Familj med Hulda Eufrosyna Lindgren (Född 1869-04-02 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1947-10-14 Åsträsk,
Kalvträsk fs.) Vigsel 1888-10-17 Burträsk fs.
Barn:
2.2.4.1 Algot Herbert Lindqvist. Född 1889-06-07 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1956-02-09 Umeå, Umeå sfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
37 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.2.4.2 Jenny Safira Lindquist. Född 1891-04-26 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1958-02-07 Åsträsk, Kalvträsk fs.
2.2.4.3 Jakob Isidor Lindqvist. Född 1893-12-15 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1977-11-20 Burträsk, Burträsks
fs.
2.2.4.4 Anton Severin Lindqvist. Född 1896-05-10 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1983-05-14 Burträsk, Burträsks
fs.
2.2.4.5 Johan Sigurd Lindqvist. Född 1899-04-16 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1900-05-15 Villvattnet, Burträsk
fs.
2.2.4.6 Agnes Adela Fatima Lindqvist. Född 1901-11-25 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1903-10-19 Villvattnet,
Burträsk fs.
2.2.4.7 Hilding Evert Birger Lindqvist. Född 1904-06-13 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1956-04-22 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
2.2.5 Pehr August Lindqvist. Skräddare i Prästbordet. Född 1864-01-25 Borup, Skellefteå lfs. Bosatt från 186902-06 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 1891-06-28 Gammelbyn, Lövånger fs. Bosatt från 1894 Kyrkostaden,
Lövångers fs. Emigrerade 1908-03-10 Nordamerika. Död 1914-12-30 Prästbordet, Lövångers fs.
Från 1891 gift skräddare i Gammelbyn, Burträsk fs. Från 1894 bosatt i Kyrkostaden. Per Augusts gård tillhör från
år 1900 Prestbordet. Emigerar 1908-3-10 till Nordamerika. Uppges dock ha dött 1914-12-30, oklart vart.
Familj med Emma Mariana Rundqvist (Född 1864-04-26 Burträsk fs. Död 1919-08-15 Prästbordet, Lövångers
fs.) Vigsel 1891-03-12 Lövångers fs.
Barn:
2.2.5.1 Fritz Hugo August Lindqvist. Född 1892-04-09 Gammelbyn, Lövånger fs. Död 1959-11-03 Söderhamn,
Söderhamns fs (X).
2.2.5.2 Ernst Paul Lindqvist. Född 1893-08-01 Gammelbyn, Lövånger fs. Död.
2.2.5.3 Edit Paulina Lindqvist. Född 1895-01-14 Kyrkostaden, Lövångers fs. Död.
2.2.5.4 Emmy Regina Lindqvist. Född 1897-03-10 Kyrkostaden, Lövångers fs. Död 1975-10-18 Stockholm,
Gustav Vasa fs (AB).
2.2.5.5 Svea Mariana Lindqvist. Född 1901-01-02 Prästbordet, Lövångers fs. Död.
2.2.5.6 Per Rudolf Lindqvist. Född 1904-04-09 Prästbordet, Lövångers fs. Död 1972-02-09 Nacka, Nacka fs
(AB).
2.2.5.7 Laura Elida Lindqvist. Född 1905-03-24 Prästbordet, Lövångers fs. Död 1905-06-29 Prästbordet,
Lövångers fs.
2.2.5.8 Laura Elida Lindqvist. Född 1906-04-30 Prästbordet, Lövångers fs. Död 1996-09-10 Farsta, Farsta fs
(AB).
2.2.6 Sara Kristina Lindqvist. Inhyses i Villvattnet år 1925. Född 1866-06-06 Borup, Skellefteå lfs. Bosatt från
1869-02-06 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 1884-02-28 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1892-05-03 Villvattnet,
Burträsk fs. Död 1956-05-13 Villvattnet, Burträsk fs.
Ogift och barnlös.
2.2.7 Hilma Gustava Lindquist. Flyttar 1898-10-17 till Burträsk. Född 1871-04-14 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt
från 1897-11-01 till 1898-10-17 Stockholm, Maria Magdalena fs (AB). Bosatt från 1898-10-17 Burträsk fs. Död.
Född och uppvuxen i Villvattnet. På hösten år 1897 så utflyttar hon till Stockholm. Där blir hon nu bosatt som
piga på fastigheten Vattumannen 1 på Sankt Paulsgatan 27.
År 1898 flyttar hon åter till Burträsk. Hon och maken är på äldre dar bosatta i Luleå. De har inga barn.
Familj med Per Forsell Vigsel.
2.2.8 Anton Lindqvist. Gruvarbetare i Koskullskulle. Född 1873-11-27 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 190803-22 till 1910-11-05 Jokkmokks fs (BD). Bosatt från 1910-11-05 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1931-0413 Koskullskulle, Gällivare fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
38 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Gruvarbetare i Koskullskulle från år 1910. Tidigare bosatt i Jokkmokk.
Familj med Anna Viktoria Hedman (Född 1883-12-12 Nydal, Skellefteå lfs. Död 1966-10-22 Lövberga,
Malmbergets fs (BD).) Vigsel 1908-04-18 Gällivare fs (BD).
Barn:
2.2.8.1 Engla Adina Sofia Lindqvist. Född 1908-01-26 Jokkmokks fs (BD). Död 1969-11-20 Ölmevalla fs (N).
2.2.8.2 Alfhild Regina Lindqvist. Född 1909-09-03 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1981-04-30 Sundsvall,
Gustav Adolfs fs (Y).
2.2.8.3 Agne Valentin Lindqvist. Född 1911-01-21 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1924-07-24
Koskullskulle, Gällivare fs (BD).
2.2.8.4 Ebba Sylvia Lindqvist. Född 1913-02-26 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1997-09-19 Stuvsta,
Huddinge fs (AB).
2.2.8.5 Birger Eskil Hubert Lindqvist. Född 1915-02-27 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1945-01-21
Koskullskulle, Gällivare fs (BD).
2.2.8.6 Alrik Baltsar Holmfrid Lindqvist. Född 1917-09-15 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1981-10-05
Koskullskulle, Malmberget fs (BD).
2.2.8.7 Iris Viola Lindqvist. Född 1920-09-10 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 2000-04-05 Göteborg, Haga
fs (O).
2.2.8.8 Anund Ingvar Lindqvist. Född 1923-07-08 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 2000-12-12
Koskullskulle, Malmberget fs (BD).
2.2.8.9 Göte Lage Lindqvist. Född 1928-02-07 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1997-03-26 Malmberget,
Gällivare fs (BD).
2.2.9 Anna Amanda Lindqvist. Sömmerska i Villvattnet år 1925. Född 1877-02-05 Villvattnet, Burträsk fs.
Bosatt från 1898-02 till 1909 Luleå sfs (BD). Död 1976-10-02 Burträsk, Burträsks fs.
Telefonväxelföreståndare i Villvattnet. Bodde större delen av sitt liv i Villvattnet, flyttade sedan till
Pensionärshemmet i Kalvträsk. Sista tiden bodde hon på sjukhemmet i Burträsk.
2.3.1 Zakris Wilhelm Nygren. Bonde i Holktjärn nr 1 - 1/256 mtl. Född 1859-05-06 Rönnfällan, Norsjö fs. Bosatt
från 1859 till 1861 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1861 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1934-10-15 Holktjärn, Norsjö
fs.
Familj med Eva Karolina Lundmark (Född 1864-05-12 Råberg, Norsjö fs. Död 1941-01-26 Holktjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1894-03-26 Norsjö fs.
Barn:
2.3.1.1 Johan Harald Nygren. Född 1895-04-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1958-12-22 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.1.2 Olof Anshelm Nygren. Född 1897-07-02 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1951-11-25 Söderfors, Söderfors fs
(C).
2.3.1.3 Lars Willehard Nygren. Född 1899-08-19 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1964-11-15 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.3.1.4 Hilda Karolina Nygren. Född 1901-12-21 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1982-10-08 Vindeln, Vindelns fs.
2.3.1.5 Maria Rebecka Nygren. Född 1904-04-19 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1977-06-23 Skellefteå, S:t Olovs fs.
2.3.1.6 Hulda Vilhelmina Nygren. Född 1906-04-25 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1998-11-28 Örnsköldsvik,
Örnsköldsvik fs (Y).
2.3.2 Per Edvard Nygren. Bonde i Norrby nr 1 - 1/16 mtl. Född 1862-03-11 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1883 Norrby, Norsjö fs. Död 1906-01-09 Norrby, Norsjö fs.
Familj med Milda Margareta Persdotter (Född 1863-12-23 Norrby, Norsjö fs. Död 1931-01-26 Norrby, Norsjö fs.)
Vigsel 1883-12-07 Norsjö fs.
Barn:
2.3.2.1 Johanna Viktoria Nygren. Född 1885-01-03 Norrby, Norsjö fs. Död 1965-11-10 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.2 Jenny Margareta Nygren. Född 1887-08-24 Norrby, Norsjö fs. Död 1951-12-07 Gräsmyr, Nordmalings
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
39 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
fs.
2.3.2.3 Hulda Emerentia Nygren. Född 1890-08-18 Norrby, Norsjö fs. Död 1966-11-12 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.4 Sten Harald Nygren. Född 1893-09-07 Norrby, Norsjö fs. Död 1977-10-02 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.5 Fanny Medora Nygren. Född 1899-05-29 Norrby, Norsjö fs. Död 1902-03-21 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.6 Sven Edvard Nygren. Född 1901-08-29 Norrby, Norsjö fs. Död 1983-12-10 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.7 Paul Bertil Nygren. Född 1904-01-25 Norrby, Norsjö fs. Död 1985-07-01 Norsjö, Norsjö fs.
2.3.3 Karl Anton Nygren. Hemmansägare i Holktjärn nr 1 - 1/256 mtl. Född 1865-08-20 Holktjärn, Norsjö fs.
Död 1950-03-20 Holktjärn, Norsjö fs.
Familj med Maria Melina Sundkvist (Född 1876-02-01 Fraukälen, Norsjö fs. Död 1946-08-13 Holktjärn, Norsjö
fs.) Vigsel 1898-01-16 Norsjö fs.
Barn:
2.3.3.1 Per Olof Rudolf Nygren. Född 1898-11-17 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1949-08-23 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.3.2 Karl Johan Gunnar Nygren. Född 1900-05-30 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1982-02-20 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.3.3 Märta Karolina Linnéa Nygren. Född 1906-05-13 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1991-10-31 Bjursele, Norsjö
fs.
2.3.3.4 Knut Anton Hugo Nygren. Född 1907-11-25 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1986-04-10 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.3.5 Lars Edvard Adolf Nygren. Född 1911-03-09 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1988-01-26 Norsjö, Norsjö fs.
2.3.3.6 Frans Henrik Alexis Nygren. Född 1914-10-24 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1986-12-16 Holktjärn, Norsjö
fs.
2.3.4 Hulda Johanna Nygren. Bondhustru i Nedre Flåsjö nr 1. Född 1867-10-17 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1902-12-06 till 1902-12-27 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Bosatt från 1902-12-27 Ljusvattnet, Burträsk fs. Bosatt från
1909-05-27 Nedre Flåsjö, Råneå fs (BD). Död 1917-04-21 Nedre Flåsjö, Råneå fs (BD).
Gift med "Spel-Viktor" Burman. Detta år 1902. Maken står som arbetare i Ljusvattnet. Från år 1909 bor familjen i
Råneå på hemmanet Nedre Flåsjö nr 1. Mantalet är på 99/10240.
Maken omgift år 1921 med en änka från Råneå. Han har då år 1919 flyttat till Hundsjön i Överluleå (s. 189 i
församlingsboken där).
Familj med Karl Viktor Burman (Född 1872-02-14 Burträsk fs. Död 1946-08-10 Boden, Överluleå fs (BD).)
Vigsel 1902-12-21 Burträsk fs.
Barn:
2.3.4.1 Vilma Margreta Burman. Född 1903-10-22 Nederkalix fs (BD). Död 1903-10-31 Ljusvattnet, Burträsk fs.
2.3.4.2 Hulda Kalista Burman. Född 1906-09-19 Ljusvattnet, Burträsk fs. Död 1980-11-15 Södra Lillekär, Säve
fs (O).
2.3.4.3 Karl Olof Burman. Född 1907-10-22 Ljusvattnet, Burträsk fs. Död 1913-03-29 Nedre Flåsjö, Råneå fs
(BD).
2.3.5 Johan Olof Nygren. Arbetare i Bjurånäs år 1929. Född 1870-01-12 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 190212-06 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1941-03-21 Bjurånäs, Råneå fs (BD).
nþJani Nygren. Arbetare i Holktjärn. Flyttar 1902 till Råneå där han gifter sig och blir vapensmed samt arbetare i
Bjurånäs.
Familj med Svea Amalia Engström (Född 1881-10-29 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1970-12-07 Bjurånäs,
Råneå fs (BD).) Vigsel 1902-12-21 Råneå fs (BD).
Barn:
2.3.5.1 Elsa Teresia Nygren. Född 1903-09-01 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död Nordamerika.
2.3.5.2 Gunhild Margareta Nygren. Född 1905-12-28 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1999-03-05 Råneå, Råneå
fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
40 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.3.5.3 Erik Olof Nygren. Född 1916-03-07 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1989-03-09 Gunnarsbyn,
Gunnarsbyn fs (BD).
2.3.5.4 Sven Johan Nygren. Född 1919-11-15 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1996-06-15 Råneå, Råneå fs
(BD).
2.3.6 Lars Konrad Nygren. Extra banvakt i Ängesträsk nr 1 år 1929. Född 1872-04-13 Holktjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1904-02-01 Avafors, Råneå fs (BD). Bosatt från 1904-10 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1951-0304 Morjärv, Töre fs (BD).
Född och uppvuxen i Holktjärn där han står benämnd som arbetare före år 1904. Samma år flyttar han till Råneå
församling där han gifter sig i Avafors med Maria Nilsson. Hon är lärarinna och han står benämnd som extra
banvakt och arbetare där.
Samma år flyttar paret till Ängesträsk där Konrad nu fortsatt arbetar som extra banvakt. Hustrun står nu som "f.d.
lärarinna".
Efter år 1910 uppges familjen bo på hemmanet Ängesträsk nr 1 (35/512 mtl) som äges av Nils Evald Ek (f.
1880). Konrad äger en avstyckning av stamhemmanet, lägenheten Järnvägstorp nr 1 om 0,10 har och nr 2 om
9,51 har.
Konrad arbetar då fortfarande som extra banvakt där.
Familj med Maria Nilsdotter (Född 1877-10-19 Överstbyn, Råneå fs (BD). Död 1947-06-17 Ängesträsk, Råneå fs
(BD).) Vigsel 1904-05-21 Råneå fs (BD).
Barn:
2.3.6.1 Sara Johanna Nygren. Född 1905-07-10 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1974-03-30 Frösön, Rödöns
fs (Z).
2.3.6.2 Nils Olof Nygren. Född 1907-12-20 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1970-01-23 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).
2.3.6.3 Annie Maria Nygren. Född 1910-05-28 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1967-08-28 Frösö, Frösö fs (Z).
2.4.1 Sara Gustafva Nyman. Född 1856-10-06 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1858 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.2 Zakris Nyman. Hemmansägare i Holktjärn nr 1 - 15/256 mtl. Född 1859-02-08 Nymyrliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1887 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1947-05-24 Holktjärn, Norsjö fs.
Äger 15/256 mtl av Holktjärn nr 1. 1/128 ägs av Sävenäs AB. Flyttar dit år 1887. Kallads liksom sin farfar för
"Kläppbo-Zakris".
Familj med Maria Lovisa Andersdotter (Född 1861-08-06 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1938-09-21 Holktjärn,
Norsjö fs.) Vigsel 1883-04-28 Norsjö fs.
Barn:
2.4.2.1 Anton Emil Nyman. Född 1886-08-28 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1964-08-22 Skellefteå, S:t Olovs fs.
2.4.2.2 Zakris Elof Nyman. Född 1888-05-21 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1889-08-16 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.3 Zakris Elof Nyman. Född 1890-02-16 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1941-05-29 Norsjö, Norsjö fs.
2.4.2.4 Myri Helena Nyman. Född 1892-07-29 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1953-10-31 Norsjö, Norsjö fs.
2.4.2.5 Kristina Sofia Nyman. Född 1894-06-09 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1976-05-20 Borlänge, Borlänge fs
(W).
2.4.2.6 Vilma Gustava Nyman. Född 1896-06-22 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1980-05-15 Aspeboda, Aspeboda fs
(W).
2.4.2.7 Erik Uno Nyman. Född 1898-09-21 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1974-10-19 Norsjö, Norsjö fs.
2.4.3 Erik Anton Nyman. Hemmansägare i Nymyrliden nr 1. Född 1861-09-26 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 195007-14 Nymyrliden, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
41 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Kristina Vilhelmina Nordlund (Född 1876-11-19 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1935-10-26 Nymyrliden,
Norsjö fs.) Vigsel 1900-01-12 Norsjö fs.
Barn:
2.4.3.1 Henny Kristina Nyman. Född 1900-11-24 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1901-05-09 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.3.2 Johan Axel Nyman. Född 1902-05-11 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1964-07-10 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.3.3 Erik Hubert Nyman. Född 1904-10-26 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1987-08-12 Boden, Överluleå fs (BD).
2.4.3.4 Henny Linnéa Wilhelmina Nyman. Född 1906-07-01 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1990-08-31 Södertälje,
Södertälje fs (AB).
2.4.3.5 Sigrid Kristina Margreta Nyman. Född 1907-10-25 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 2002-01-10 Hägersten,
Hägerstens fs (AB).
2.4.3.6 Karl Ivar Nyman. Född 1910-11-01 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1995-01-29 Skellefteå, Skellefteå lfs.
2.4.3.7 August Gunnar Nyman. Född 1912-01-25 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1997-01-30 Kläppen, Norsjö fs.
2.4.3.8 Dagny Gerda Alice Nyman. Född 1913-04-19 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1988-12-11 Västerås,
Västerås domkyrkofs (U).
2.4.3.9 Ester Altea Helena Nyman. Född 1916-12-29 Nymyrliden, Norsjö fs. Död omkring 2009.
2.4.4 Johan Olof Nyman. Hemmansägare i Örträsk nr 1. Född 1864-06-14 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från
1923 Örträsk, Norsjö fs. Död 1948-12-23 Örträsk, Norsjö fs.
Janne. Arrendator i Nymyrliden nr 1 - 3/128 mtl, efter 1923 hemmansägare i Örträsk.
Familj med Sara Evelina Ask (Född 1863-07-20 Norrliden, Norsjö fs. Död 1906-05-02 Nymyrliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1888-12-23 Norsjö fs.
Barn:
2.4.4.1 Emmy Katarina Nyman. Född 1890-07-11 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1953-05-27 Petikträsk, Norsjö fs.
2.4.4.2 Ernst Jakob Nyman. Född 1892-12-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1978-07-18 Älvsjö, Brännkyrka fs
(AB).
2.4.4.3 Johan Edmund Nyman. Född 1895-11-17 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1949-05-03 Boliden, Bolidens fs.
2.4.4.4 Zakris Edvard Nyman. Född 1897-11-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1971-10-14 Johanneshov,
Enskede fs (AB).
2.4.4.5 Emma Gustava Nyman. Född 1900-12-14 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1901-05-13 Nymyrliden, Norsjö
fs.
2.4.4.6 Eva Gustava Nyman. Född 1903-09-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1970-10-18 Örträsk, Norsjö fs.
Familj med Anna Eugenia Sundström (Född 1879-07-06 Maurliden, Norsjö fs. Död 1946-12-08 Örträsk, Norsjö
fs.) Vigsel 1908-11-15 Norsjö fs.
Barn:
2.4.4.7 Johan David Nyman. Född 1909-10-16 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1910-10-15 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4.8 Karl Torsten Nyman. Född 1911-09-05 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1959-07-20 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4.9 Agda Helena Nyman. Född 1913-05-08 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1913-05-31 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4.10 Olof Albin Nyman. Född 1917-09-15 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1978-09-22 Norsjö, Norsjö fs.
2.4.5 Gustava Johanna Nyman. Bondhustru i Norsjö nr 9 - 1/16 mtl. Född 1868-06-06 Nymyrliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1887 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1896 Norsjö, Norsjö fs. Död 1939-02-25 Heden, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Nymyrliden. År 1887 lämnar hon hemgården för att gifta sig med en bondsonen Johan
Anton Almqvist i Stensliden. I samband med giftermålet övertar maken faderns hemman där.
De får tre barn tillsammans, men dessa avlider samtliga i tvåårsåldern. År 1896 lämnar de, tillsammans med
svärfadern Olof Nilsson Alm, Stensliden och flyttar istället till hemmanet Norsjö nr 9 där de förvärvat bonden Erik
Schampis (f. 1840) hemman om 1/16 mtl.
Framgent står maken därför benämnd som bonde därstädes. Schampi med familj bor kvar som jordägare på en
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
42 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
mindre del av hemmanet.
Förutom 1/16 mtl i Norsjö nr 9, så uppges maken dessutom äga 5/386 mtl i Norsjö nr 16. Allt som allt alltså
233/3088 mtl. Detta delas omkring år 1926 mellan de bägge fosterbarnen Erik Hjalmar Schampi och Elin
Alexandra Almqvist (se nedan!). Hennes make blir då själv förmånstagare på gården.
I brist på egna barn så har makarna istället ett par fosterbarn hos sig i omgångar.
1. Fostersonen Hampus Alexius Andersson (f. 1894-08-11 i Norsjö), bor hos dem från och med 1896-11-26 (då
han inflyttar från Timrå). Han avlider på hemmanet 1917-03-22.
2. Fosterdottern Elin Alexandra Almqvist (f. 1899-03-10 i Degerfors) bor på gården från 1903-01-24. Hon gifter
sig år 1924 med mjölnardrängen Hugo Lundqvist (f. 1899-11-20 i Skellefteå) på Norsjö nr 8. Makarna bor sedan
från år 1926 på Almqvists hemman där maken blir hemmansägare. Hemmanet är på 233/6176 mtl.
3. Fosterdottern Elsa Sofia Kristina Almqvist (f. 1905-02-19 i Norsjö) bor på gården från år 1909. Hon flyttar år
1926 till Sorsele.
4. Fostersonen Erik Hjalmar Schampi (f. 1902-09-27 i Norsjö) bor hos dem från år 1918. Denne är också
benämnd som dräng där innan han omkring år 1926 själv blir hemmansägare på gården. Mantalet är på
233/6176 mtl.
Familj med Johan Anton Almqvist (Född 1860-01-17 Stensliden, Norsjö fs. Död 1937-03-07 Heden, Norsjö fs.)
Vigsel 1887-03-12 Norsjö fs.
Barn:
2.4.5.1 Olof Axel Almqvist. Född 1889-06-12 Stensliden, Norsjö fs. Död 1891-04-17 Stensliden, Norsjö fs.
2.4.5.2 Ida Kristina Almqvist. Född 1891-07-24 Stensliden, Norsjö fs. Död 1893-01-15 Stensliden, Norsjö fs.
2.4.5.3 Erik Johan Gunnar Almqvist. Född 1893-07-14 Stensliden, Norsjö fs. Död 1895-04-05 Stensliden,
Norsjö fs.
2.4.6 Ida Helena Nyman. Hushållerska i Nymyrliden år 1928. Född 1871-06-16 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1917 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1925 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1936-07-29 Nymyrliden, Norsjö fs.
Familj med Lars Konrad Lindberg (Född 1867-11-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1920-10-28 Långträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1917-12-23 Norsjö fs.
2.4.7 Jakob Nyman. Hemmansägare i Nymyrliden nr 1. Född 1873-12-06 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1946-1107 Norsjö, Norsjö fs.
Fortfarande ogift år 1928. Avliden på fastigheten Norsjö 11:10.
2.4.8 Kristina Viktoria Nyman. Bondhustru i Svartnäs och Långträsk nr 2. Född 1877-03-20 Nymyrliden, Norsjö
fs. Bosatt från 1905 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt från 1912 Långträsk, Norsjö fs. Död 1917-05-16 Långträsk,
Norsjö fs.
Hemmanet i Långträsk var på 3/216 mtl.
Familj med Lars Konrad Lindberg (Född 1867-11-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1920-10-28 Långträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1905-10-08 Norsjö fs.
Barn:
2.4.8.1 Elin Viktoria Lindberg. Född 1906-10-21 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1981-01-30 Smedjebacken,
Norrbärke fs (W).
2.4.8.2 Jakob Gunnar Lindberg. Född 1908-07-27 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1973-12-23 Malmö, Kirseberg fs
(M).
2.4.8.3 Gustaf Konrad Lindberg. Född 1910-06-26 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1996-12-11 Smedjebacken,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
43 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Norrbärke fs (W).
2.4.8.4 Ida Kristina Lindberg. Född 1912-06-06 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1988-11-12 Uppsala, Uppsala
domkyrko fs (C).
2.4.8.5 Erik Bertil Lindberg. Född 1915-05-16 Långträsk, Norsjö fs. Död 1998-05-08 Sorsele, Sorsele fs.
2.6.1 Per August Persson Bjuhr. Född 1855-04-24 Finnäs, Norsjö fs. Död 1857 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.2 Kristina Persdotter Bjuhr. Född 1858-11-05 Finnäs, Norsjö fs. Död 1859 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.3 Karl Johan Bjuhr. Bonde i Norsjö nr 8 - Finnäs. Född 1860-05-05 Finnäs, Norsjö fs. Död 1904-09-23
Finnäs, Norsjö fs.
Bonde i Norsjö nr 8 - Finnäs. Hemmanet var på 3/128 mtl. Dessutom äger han 3/256 mtl i nr 5.
Hustrun är brorsdotter till predikanten Olof Leander Allard (f. 1846) från Björkås, Norsjö församling. Efter Karls
död gifter hon om sig med Erik Olov Söderström (f. 1862 d. 1944). Med honom får hon barnen, Alice Helena (f.
1908-08-19) samt Helga Maria (f. 1910-12-04)
"(Paret) fick tre söner och en dotter. Två av sönerna kom till Olofsberg som lilldrängar och getare, sedan fadern
dött omkring år 1916. Dessa två reste över till Amerika i unga år. Det var händiga och klipska barn allihop. Ernst
förkovrade sina gåvar å huvudets och händernas vägnar och blev med tiden professor i elektronik i Chicago."
Källa: Henning Larsson - Nybyggaröden i gamla Degerfors socken
Familj med Maria Johanna Elisa Ekman (Född 1876-01-01 Olofsberg, Degerfors fs. Död 1957-06-04 Sunnanå,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1893-05-14 Norsjö fs.
Barn:
2.6.3.1 Johan Emil Bjuhr. Född 1894-02-21 Finnäs, Norsjö fs. Död 1975-12-22 Förenta Staterna.
2.6.3.2 Petrus Engelbert Bjuhr. Född 1897-02-13 Finnäs, Norsjö fs. Död 1970-05-27 Förenta Staterna.
2.6.3.3 Erik Oskar Alexander Bjuhr. Född 1898-12-12 Finnäs, Norsjö fs. Död 1898-12-23 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.3.4 Erik Billehard Bjuhr. Född 1900-09-16 Finnäs, Norsjö fs. Död 1986-10-07 Umeå, Umeå sfs.
2.6.3.5 Ester Olivia Bjuhr. Född 1903-04-13 Finnäs, Norsjö fs. Död 2000-01-06 Norsjö, Norsjö fs.
2.6.3.6 Elsa Sofia Kristina Bjuhr. Född 1905-02-19 Finnäs, Norsjö fs. Död 2001-10-28 Visby, Visby domkyrkofs
(I).
2.6.4 Pehr Leo Bjuhr. Född 1863-04-01 Finnäs, Norsjö fs. Död 1884-03-22 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.5 Hedda Gustafva Bjuhr. Bondhustru i Bjurträsk nr 1 - 1/8 mtl. Född 1866-01-09 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1891 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1918-11-12 Bjurträsk, Norsjö fs.
Familj med Johannes Bjuhr (Född 1851-11-07 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1923-05-20 Bjurträsk, Norsjö fs.) Vigsel
1891-12-18 Norsjö fs.
Barn:
2.6.5.1 Per Emil Bjuhr. Född 1892-10-30 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1927-02-14 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.5.2 Emmy Kristina Bjuhr. Född 1894-04-01 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1942-06-08 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.5.3 Jenny Gustava Bjuhr. Född 1896-03-24 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1941-04-05 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.5.4 Johan Axel Bjuhr. Född 1898-02-26 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1981-02-28 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.5.5 Hedvig Ingeborg Bjuhr. Född 1900-10-18 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1936-07-06 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.6 Johanna Bjuhr. Född 1870-01-03 Finnäs, Norsjö fs. Död 1870-04-12 Finnäs, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
44 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.6.7 Erik Anton Bjuhr. Snickare och hemmansägare i Finnäs. Född 1872-03-09 Finnäs, Norsjö fs. Död 195605-07 Norsjövallen, Norsjö fs.
Snickare och hemmansägare i Norsjö nr 8 - Finnäs. Hemmanet var på 9/256 mtl.
Familj med Hilma Katarina Lundmark (Född 1879-05-12 Malå fs. Död 1917-05-25 Finnäs, Norsjö fs.) Vigsel
1900-10-15 Norsjö fs.
Barn:
2.6.7.1 Ellen Safira Bjuhr. Född 1903-03-02 Finnäs, Norsjö fs. Död 1975-07-26 Ånäset, Norsjö fs.
2.6.7.2 Erik Einar Johannes Bjuhr. Född 1905-10-15 Finnäs, Norsjö fs. Död 1983-11-20 Norsjö, Norsjö fs.
2.6.7.3 Anna Ingegerd Bjuhr. Född 1907-12-02 Finnäs, Norsjö fs. Död 1989-02-17 Norsjö, Norsjö fs.
2.6.7.4 Agda Kristina Bjuhr. Född 1909-08-27 Finnäs, Norsjö fs. Död 1987-06-18 Norsjö, Norsjö fs.
2.6.7.5 Oskar Emanuel Bjuhr. Född 1911-10-19 Finnäs, Norsjö fs. Död 1987-07-11 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.7.6 Nanny Margareta Bjuhr. Född 1913-07-30 Finnäs, Norsjö fs. Död 1986-04-10 Lycksele, Lycksele fs.
2.6.7.7 Rut Bjuhr. Född 1917-05-20 Finnäs, Norsjö fs. Död 1917-05-20 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.8 Zakris Engelbert Bjuhr. Snickare och hemmansägare i Finnäs. Född 1878-12-26 Finnäs, Norsjö fs. Död
1931-03-04 Finnäs, Norsjö fs.
Snickare och hemmansägare i Norsjö nr 8 - Finnäs. Hemmanet var på 9/256 mtl.
Familj med Jenny Maria Lundström (Född 1886-03-13 Rentjärnberg, Malå fs. Död 1973-10-25 Finnäs, Norsjö
fs.) Vigsel 1910-07-31 Norsjö fs.
Barn:
2.6.8.1 Erik Arvid Bjuhr. Född 1911-05-18 Finnäs, Norsjö fs. Död 1986-03-17 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.8.2 Ingrid Maria Bjuhr. Född 1912-06-08 Finnäs, Norsjö fs. Död 1989-06-29 Stockholm, S:t Göran fs (AB).
2.6.8.3 Gunnar Fabian Bjuhr. Född 1914-04-07 Finnäs, Norsjö fs. Död 2001-11-21 Norsjö, Norsjö fs.
2.6.8.4 Signe Margreta Bjuhr. Född 1918-12-06 Finnäs, Norsjö fs. Död 1997-06-23 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.1 Eva Christina Karlsdotter Nyström. Bondhustru i Kulm. Född 1858-04-10 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från
1883 Åliden, Norsjö fs. Emigrerade 1889-05-25 Ellendale, North Dakota (USA). Död 1905 Kalifornien (USA).
Eva-Stina. Född och uppvuxen på Norsjö nr 3 (Arnberg). Hon lämnar hemgården år 1883 för att gifta sig i
grannbyn Åliden med bondesonen Johan Anton Tjernlund.
År 1889 emigrerar hon tillsammans med make, barn, svärföräldrar och en svåger till Ellendale i North Dakota. I
1900 års folkräkning bor de dock i Kulm, North Dakota (USA) där maken är bonde.
"They came to this country on July 1, 1889 and settled on a homestead seven
miles northwest of Kulm, then Newberg.
J.A. Tjernlund was a successful farmer and quite a prominent figure in pioneer
days. He held many offices, as school board director, Justice of Peace and for
many years treasurer of Swede Township Telephone Co.
He was a member of the Swedish Baptist Church and often served as layman
preacher. He always was ready to help in any worthy cause.
In 1903 the family moved to the west coast. His wife Eva died in 1905. He
married Mathilda Malmberg in the spring of 1907, after which the family moved
back to Kulm. Mr. Tjernlund died June 30, 1930 and his wife, Mathilda died in
March 1949.
Anton and his first wife Eva were blessed with eight children: Elmer,
Minneapolis, Minn.; Emma, Mrs. A.V. Arvidson, Spokane, Wash.; Carl J. who makes
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
45 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
his home on the homestead at Kulm, N.D.; Teckle M., Spokane, Wash.; Ellis W.,
Portland, Ore.; Minnie E. died during the flu epidemic in 1918 and Emilie Helen
and Annie Alice died in infancy."
Källa: Kulm ND Town History - http://www.odessa3.org/collections/towns/link/kulm57.txt
Familj med Johan Anton Tjernlund (Född 1859-01-17 Åliden, Norsjö fs. Död 1930-06-30 Kulm, North Dakota
(USA).) Vigsel 1883-01-15 Norsjö fs.
Barn:
2.7.1.1 Olof Elmer Tjernlund. Född 1883-10-22 Åliden, Norsjö fs. Död 1963-03-07 Minneapolis, Minnesota
(USA).
2.7.1.2 Emelie Helena Tjernlund. Född 1885-12-03 Åliden, Norsjö fs. Död 1886-07-11 Åliden, Norsjö fs.
2.7.1.3 Emma Kristina Tjernlund. Född 1887-03-23 Åliden, Norsjö fs. Död efter 1957 Nordamerika.
2.7.1.4 Carl John Tjernlund. Född 1890-05-19 Kulm, North Dakota (USA). Död 1971-11-14 Kulm, North Dakota
(USA).
2.7.1.5 Tekla M Tjernlund. Född 1893-01 Kulm, North Dakota (USA). Död 1975-02-13 Spokane, Washington
(USA).
2.7.1.6 Ellis William Tjernlund. Född 1898-06-20 Kulm, North Dakota (USA). Död 1961-07-18 Multnomah,
Oregon (USA).
2.7.1.7 Minnie E Tjernlund. Född omkring 1900 Kulm, North Dakota (USA). Död 1918-12-16 Kulm, North
Dakota (USA).
2.7.1.8 Annie Alice Tjernlund.
2.7.1.9 Emilie Helen Tjernlund.
2.7.2 Erik Petter Nyström. Född 1860-08-03 Arnberg, Norsjö fs. Död 1860-09-17 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.3 Zakris Nyström. Född 1861-10-13 Arnberg, Norsjö fs. Död 1862 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.4 Sara Chatarina Nyström. Bondhustru i Arnberg - 1/96 mtl. Född 1863-02-25 Arnberg, Norsjö fs. Död
1921-07-24 Arnberg, Norsjö fs.
Bondhustru i Norsjö nr 3 - Arnberg. Hemmanet var på 1/96 mtl. Ägde dessutom 5/2316 mtl i nr 16. Arbetade ett
tag som piga hos C.H. Westerlunds änka i Norsjö nr 12 åren 1881-82. Därefter återfanns hon på hemgården i
Arnberg.
Familj med Zakris Larsson From (Född 1852-02-28 Degerfors fs. Död 1923-04-16 Arnberg, Norsjö fs.) Vigsel
1899-07-23 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.5 Karl Anton Nyström. Jordägare i Norsjö nr 8. Född 1865-01-30 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från 1909
Norsjö, Norsjö fs. Död 1944-03-15 Norsjö, Norsjö fs.
Karl började sin yrkesverksamma bana som dräng hos sin morbror Per Anton Bjuhr i Finnäs (Norsjö nr 8) åren
1884-86. Åren 1886-89 var han på hemgården. Därefter arbetade han åren 1889-91 hos August Lundgren i
Avaliden, 1891-94 i Norsjö nr 2 hos Erik Johan Hedman samt 1894-96 i Norsjö nr 15 hos kyrkoherden Johan
Vilhelm Söderström. Från 1896 på hemgården i Arnberg då han stod betecknad som arbetare. Gift där 1909,
och från samma år arbetare och därefter jordägare i Norsjö nr 8 (avskilt Tjäln nr 2).
Makan Tilda hade med sig flera barn från ett tidigare äktenskap.
Familj med Tilda Fredrika Alm (Född 1864-06-11 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1941-03-12 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1909-01-31 Norsjö fs.
Barn:
2.7.5.1 Elin Margareta Nyström. Född 1906-07-12 Stensliden, Norsjö fs. Död 1991-02-19 Bastuträsk, Norsjö fs.
2.7.5.2 Oskar Birger Nyström. Född 1909-05-29 Norsjö, Norsjö fs. Död 1983-04-07 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
46 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.7.6 Per August Nyström. Bonde i Arnberg - 1/16 mtl. Född 1867-08-20 Arnberg, Norsjö fs. Död 1947-02-16
Arnberg, Norsjö fs.
Pelle Nyström. Bonde i Arnberg - Norsjö nr 2. Hemmanet var på 1/16 mtl. Äger dessutom 5/386 mtl i nr 16.
Har en fosterdotter åren 1905 till 1914: Elma Maria Berglund, f. 1894-8-8. Hon är dotter till Pelles svåger Karl
Olof Berglund i Stensliden.
Pelle har tidigare i livet arbetat som dräng. Åren 1886-87 var han hos sin faster Sara Greta Norén i Norsjö nr 11.
Åren 1887-88 var han hemma i Arnberg, 1888-89 hos August Lundgren i Avaliden, 1889-93 åter i Norsjö nr 11
hos Noréns. Därefter åren 1893-94 hos kyrkoherden Johan Vilhelm Söderström. Efter det var han åter hemma
ett tag, för att året därefter bege sig till Norsjö nr 4 och Anton Björks hemman. Där blev han dock inte länge, och
från 1896 blev han Arnberg åter troget. Han blev frikallad från värnplikten.
Har ytterligare två fosterbarn i Anna Lisa Norström, f. 1925-04-10 d. 2006-03 samt Rune Holmgren, f. 1927-0122.
Familj med Sofia Antoinetta Berglund (Född 1867-12-11 Stensliden, Norsjö fs. Död 1946-05-27 Arnberg, Norsjö
fs.) Vigsel 1903-01-25 Norsjö fs.
Barn:
2.7.6.1 Astrid Maria Margareta Nyström. Född 1904-02-14 Arnberg, Norsjö fs. Död 1904-03-14 Arnberg,
Norsjö fs.
2.7.6.2 Addie Sofia Nyström. Född 1906-07-27 Arnberg, Norsjö fs. Död 1976-12-29 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.6.3 Estrid Altea Nyström. Född 1908-06-13 Arnberg, Norsjö fs. Död 1986-10-03 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.6.4 Angry Maria Nyström. Född 1910-05-06 Arnberg, Norsjö fs. Död 1989-03-17 Boliden, Bolidens fs.
2.7.7 Bror Konrad Nyström. Bonde i Arnberg - 7/256 mtl. Född 1870-12-27 Arnberg, Norsjö fs. Död 1940-06-04
Arnberg, Norsjö fs.
Var ägare till knappt hälften av faderns hemman - 1 skäl och 3 kapp (nuvarande Erling Lundströms).
Norsjö nr 3 = Arnberg. Bror Nyström köpte 1896 tillsammans med Erik Johan Nyström 1/32 mantal av Norsjö nr
3 av sina föräldrar. Genom arvsskifte den 18/4 1903 efter Erik Johan övergår dennes del till modern Sara, Bror
och systern Hanna Lundgren. Lagfart å 1/128 mantal för Sara och vardera 1/256 mantal för Bror och Hanna.
Bror och Eva köpte s å moderns del. Hannas del säljs till Karl Anton Nyström (halvbrodern) 1905. Bror och Eva
säljer 1934 7/256 mantal (3:20) och 35/6176 mantal (3:31) till sönerna Ragnar och Holger.
Äger år 1928 7/256 mtl i Norsjö nr 3, samt 35/6176 mtl i nr 16.
Frikallad från värnplikten.
Familj med Eva Charlotta Andersson (Född 1878-02-23 Bjurfors, Lycksele fs. Död 1961-10-23 Arnberg, Norsjö
fs.) Vigsel 1900-07-01 Norsjö fs.
Barn:
2.7.7.1 Judit Margreta Emerentia Nyström. Född 1901-05-10 Arnberg, Norsjö fs. Död 1986-12-09 Norsjö,
Norsjö fs.
2.7.7.2 Erik Torsten Nyström. Född 1902-12-28 Arnberg, Norsjö fs. Död 1972-04-13 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.7.3 Nils Ragnar Nyström. Född 1904-10-26 Arnberg, Norsjö fs. Död 1947-03-25 Arnberg, Norsjö fs.
2.7.7.4 Anton Holger Nyström. Född 1906-09-22 Arnberg, Norsjö fs. Död 1988-05-05 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.7.5 Olga Charlotta Constantia Nyström. Född 1909-01-19 Arnberg, Norsjö fs. Död 1909-01-28 Arnberg,
Norsjö fs.
2.7.7.6 Margit Lilian Charlotta Nyström. Född 1910-01-10 Arnberg, Norsjö fs. Död 1916-04-20 Arnberg, Norsjö
fs.
2.7.7.7 Olga Augusta Konkordia Nyström. Född 1912-04-02 Arnberg, Norsjö fs. Död 1937-06-12 Arnberg,
Norsjö fs.
2.7.7.8 Alfhild Valborg Matilda Nyström. Född 1914-05-01 Arnberg, Norsjö fs. Död 1979-06-04 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
47 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.7.7.9 Ester Viktoria Sofia Nyström. Född 1917-04-17 Arnberg, Norsjö fs. Död 1993-04-19 Hissmon, Rödöns
fs (Z).
2.7.7.10 John Konrad Nyström. Född 1919-12-29 Arnberg, Norsjö fs. Död 1987-11-15 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.7.11 Mary Lilian Ingegärd Nyström. Född 1921-05-18 Arnberg, Norsjö fs. Död 1981-10-02 Arnberg, Norsjö
fs.
2.7.8 Hanna Margareta Nyström. Åkarhustru i Norsjö nr 6. Född 1873-06-01 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från
1893 Åliden, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Norsjö, Norsjö fs. Död 1947-09-09 Norsjö, Norsjö fs.
Bondhustru i Åliden nr 1 (3/128 mtl). Maken säljer dock och från 1906 står han betecknad som arbetare där.
Familjen flyttar samma år till Norsjö nr 6 (Brödrahem) där maken är arbetare och åkare.
Familj med Per Herman Lundgren (Född 1872-07-20 Klysterberg, Burträsk fs. Död 1918-04-14 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1893-11-26 Norsjö fs.
Barn:
2.7.8.1 Safira Karolina Lundgren. Född 1894-12-06 Åliden, Norsjö fs. Död 1989-06-09 Sundsvall, Gustav
Adolfs fs (Y).
2.7.8.2 Edith Margareta Lundgren. Född 1897-12-21 Åliden, Norsjö fs. Död 1983-05-27 Solna, Råsunda fs
(AB).
2.7.8.3 Hildur Sofia Lundgren. Född 1901-05-14 Åliden, Norsjö fs. Död 1978-06-30 Kramfors, Gudmundrå fs
(Y).
2.7.8.4 Rut Adelia Lundgren. Född 1904-07-13 Åliden, Norsjö fs. Död 1994-02-18 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.8.5 Karl Herman Sixten Lundgren. Född 1907-02-20 Norsjö, Norsjö fs. Död 1983-11-22 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.8.6 Erik Ander Alvar Lundgren. Född 1912-02-03 Norsjö, Norsjö fs. Död 1998-04-08 Kramfors, Gudmundrå
fs (Y).
2.7.8.7 Gustaf Hjalmar Lundgren. Född 1914-11-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1980-05-12 Sundsvall, Sköns fs (Y).
2.7.9 Erik Johan Nyström. Bonde i Arnberg. Född 1876-08-30 Arnberg, Norsjö fs. Död 1902-04-02 Arnberg,
Norsjö fs. Begravd 1902-04-06 Norsjö fs.
2.8.1 Per Abram Lindberg. Bonde i Rengård nr 2 - Östergård afs. Född 1872-11-02 Nymyrliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1872 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från 1877-06-14 till 1894 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 189412-29 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från 1900 Rengård, Norsjö fs. Död 1906-09-24 Rengård, Norsjö fs.
Blir först dräng i Rålund, därefter gifter han sig där och blir bonde.
Från 1900 bonde i Rengård.
Familj med Marta Erika Olofsdotter (Född 1879-01-19 Rålund, Norsjö fs. Död 1918-11-03 Rålund, Norsjö fs.)
Vigsel 1897-07-18 Norsjö fs.
Barn:
2.8.1.1 Sally Alfrida Lindberg. Född 1898-02-17 Rålund, Norsjö fs. Död 1982-12-06 Högaberg, Kvistbro fs (T).
2.8.1.2 Sadura Helmina Lindberg. Född 1899-05-20 Rålund, Norsjö fs. Död 1991-09-12 Horn, Horn fs (E).
2.8.1.3 Gerda Serudia Lindberg. Född 1901-01-20 Rengård, Norsjö fs. Död 1987-10-04 Norsjö, Norsjö fs.
2.8.1.4 Elsa Sirena Lindberg. Född 1902-09-16 Rengård, Norsjö fs. Död 1990-10-08 Umeå, Umeå sfs.
2.8.1.5 Olof Paul Signard Lindberg. Född 1904-07-28 Rengård, Norsjö fs. Död 1987-10-08 Glommersträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
2.8.1.6 Syster Ingegerd Lindberg. Född 1906-11-03 Rengård, Norsjö fs. Död 1992-12-03 Täby, Täby fs (AB).
2.8.2 Sara Karolina Lindberg. Arbetarhustru i Kusmark. Född 1875-06-20 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från 187706-14 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1900-05-03 Kusmark, Skellefteå lfs.
Maken var anställd vid Sävenäs såg allt sedan ungdomen.
Källa: Norra Västerbotten 1939-02-27.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
48 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Anton Eriksson (Född 1861-07-28 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1939-02-24 Ursviken, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1895-04-14 Skellefteå lfs.
Barn:
2.8.2.1 Valborg Lovisa Eriksson. Född 1896-09-22 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1917-07-23 Kusmark,
Skellefteå lfs.
2.8.2.2 Nanny Karolina Viktoria Eriksson. Född 1900-01-20 Kusmark, Skellefteå lfs. Död.
2.8.3 Anna Teresia Lindberg. Kyrkvaktarhustru i Storlångträsk år 1925. Född 1878-03-22 Kusmark, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1897-11-06 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1900 till 1902 Svansele, Norsjö fs. Bosatt
från 1902-07-05 till 1902-09 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1902-09-06 Haraliden, Piteå lfs (BD).
Bosatt från 1913 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1952-10-18 Långträsk, Markbygdens kbfd (BD).
Piga i Svansele åren 1900 till 1902. Från 1902 på hemgården i Storlångträsk. Samma år flyttar hon till Haraliden
där hon gifter sig med en arbetaränkling. Äktenskapet sker samma dag som brodern Johan Olof Lindbergs
äktenskap med Erika Brännström. Paret flyttar år 1913 till Storlångträsk där maken tar arbete som kyrkvakt.
Familj med Johan Jakob Lundberg (Född 1861-06-17 Piteå lfs (BD). Död 1947-04-08 Långträsk, Markbygdens
kbfd (BD).) Vigsel 1902-09-06 Piteå lfs (BD).
Barn:
2.8.3.1 Berta Ingeborg Lundberg. Född 1903-04-11 Haraliden, Piteå lfs (BD). Död.
2.8.3.2 Ivar Sanfrid Lundberg. Född 1905-01-13 Haraliden, Piteå lfs (BD). Död 1918-10-25 Storlångträsk, Piteå
lfs (BD).
2.8.3.3 Karl Herman Lundberg. Född 1907-01-11 Haraliden, Piteå lfs (BD). Död 1974-04-18 Laisvall, Arjeplogs
fs (BD).
2.8.3.4 Syster Adina Hildegard Lundberg. Född 1909-05-27 Haraliden, Piteå lfs (BD). Död 1978-01-19 Heby,
Västerlövsta fs (U).
2.8.3.5 Bror Alvar Gideon Lundberg. Född 1911-03-01 Haraliden, Piteå lfs (BD). Död 1934-04-09.
2.8.3.6 Tekla Regina Lovisa Lundberg. Född 1913-08-24 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1995-12-27
Bandhagen, Vantörs fs (AB).
2.8.3.7 Märta Sadura Karolina Lundberg. Född 1914-11-18 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1997-07-15
Märsta, Husby-Ärlinghundra fs (AB).
2.8.3.8 Ingrid Birgitta Viktoria Lundberg. Född 1917-10-10 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
2.8.3.9 Karl Ivar Torsten Lundberg. Född 1921-12-20 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 2003-06-13 Farsta,
Farsta fs (AB).
2.8.3.10 Rickard Lundberg. Född.
2.8.4 Johan Olof Lindberg. Flyttar 1924-10-30 till Degerfors. Född 1880-12-22 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1894 till 1896 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1896-08-29 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 1897-11-06
Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1910-10-31 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden,
Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30 Degerfors fs. Död 1958-01-05 Boden, Överluleå fs (BD).
Blir efter giftermålet år 1897 "extra banvakt" på hemgården i Storlångträsk i Piteå lfs. Gift där år 1902. Samma
datum gifter sig syster Anna Teresia Lindberg med Johan Jakob Lundberg. Efter år 1909 står han bara benämnd
som "banvakt". År 1910 flyttar familjen till Överluleå där de blir boende i Sävast. Johan Olof får arbete som
banvakt där. Efter år 1913 banvakt i Heden i samma församling. År 1924 flyttar familjen ånyo - denna gång till
Degerfors.
Tillbringade (enligt dödsannonsen i NV) sin uppväxttid och arbetade i faderns snickerirörelse. Tidigt tog han
sedan anställning vid SJ och avancerade snabbt till banvakt. Han tjänstgjorde i bl.a. Hednoret, Skatan och
Missenträsk. På det sistnämnda stället arbetade han i över 20 år vilket gjorde honom till en berömd figur i
Jörnbygden. Han sörjdes närmast av åtta barn och barnbarnen.
Familj med Erika Bränström (Född 1883-05-18 Granudden, Norsjö fs. Död 1977-05-06 Boden, Överluleå fs
(BD).) Vigsel 1902-09-06 Piteå lfs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
49 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
2.8.4.1 Märta Erika Lindberg. Född 1902-12-30 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1903-03-11 Storlångträsk,
Piteå lfs (BD).
2.8.4.2 Johan Artur Lindberg. Född 1904-03-11 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1978-12-20 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
2.8.4.3 Sven Ivar Rudolf Lindberg. Född 1905-02-28 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1986-06-30 Finspång,
Risinge fs (E).
2.8.4.4 Agda Sabina Elvira Lindberg. Född 1906-10-20 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1996-03-06 Boden,
Överluleå fs (BD).
2.8.4.5 Märta Hildegard Lindberg. Född 1908-04-26 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1932-01.
2.8.4.6 Per Walter Lindberg. Född 1909-05-08 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1933-12-17.
2.8.4.7 Erik Alvar Lindberg. Född 1910-07-22 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1981-03-18 Boden, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.8 Edla Kristina Lindberg. Född 1912-04-14 Sävast, Överluleå fs (BD). Död 1913-03-03 Sävast, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.9 Syster Kristina Lindberg. Född 1913-05-23 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1927-12-29.
2.8.4.10 Folke Lindberg. Född 1914-07-16 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1938-09-29.
2.8.4.11 Karl Vilhelm Lindberg. Född 1916-01-20 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1986-08-14 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
2.8.4.12 Gustaf Paul Lindberg. Född 1917-10-31 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1918-04-06 Heden, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.13 Nancy Viola Lindberg. Född 1920-06-09 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1921-04-10 Heden, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.14 Knut Sigvard Lindberg. Född 1921-10-30 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1989-11-29 Kristineberg,
Björksele fs.
2.8.4.15 Oskar Algon Lindberg. Född 1923-06-24 Heden, Överluleå fs (BD).
2.8.4.16 Bengt Olof Lindberg. Född 1928-09-11 Jörn fs. Död 1994-08-27 Boden, Överluleå fs (BD).
2.8.5 Brigitta Viktoria Lindberg. Född 1884-03-11 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 1897-11-06
Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1901-02-10 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
2.8.6 Märta Lovisa Lindberg. Flyttar 1918-4-3 till Piteå lfs. Född 1886-05-28 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från
1897-11-06 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1912 Byske, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1915-05-20 Heden,
Överluleå fs (BD). Bosatt från 1918-04-03 Piteå lfs (BD). Död 1966-09-01 Arvidsjaurs fs (BD).
Flyttar år 1912 från hemgården i Storlångträsk till byn Byske - också i Piteå lfs. Där blir hon gift med en
skogsarbetare. Familjen flyttar år 1915 till Heden i Överluleå fs, där maken blir arbetare. År 1918 till Piteå.
Har åtta barn varav sju lever år 1964 då maken avlider.
Familj med Lars Arvid Johansson (Född 1891-06-05 Piteå lfs (BD). Död 1964-07-15 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel
1912-07-06 Piteå lfs (BD).
Barn:
2.8.6.1 Gunhild Linnéa Johansson. Född 1913-06-30 Byske, Piteå lfs (BD). Död 1979-03-14 Laisvall,
Arjeplogs fs (BD).
2.8.6.2 Lars Johan Gunnar Johansson. Född 1915-01-11 Byske, Piteå lfs (BD). Död 1986-05-05 Långträsk,
Markbygdens kbfd (BD).
2.8.6.3 Ragnhild Lovisa Johansson. Född 1917-07-28 Överkalix fs (BD). Död 1994-01-19 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
2.8.6.4 Kerstin Gunborg Johansson. Född 1920-01-28 Piteå lfs (BD). Död 2000-06-14 Arvidsjaur, Arvidsjaurs
fs (BD).
2.8.6.5 Erik Arvid Ragnar Johansson. Född 1922-05-31 Piteå lfs (BD). Död 1984-01-24 Arvidsjaur, Arvidsjaurs
fs (BD).
2.8.6.6 Karl Rune Brynolf Joneland. Född 1924-07-01 Piteå lfs (BD). Död 1992-11-08 Boden, Överluleå fs
(BD).
2.8.6.7 Iris Magnhild Arvida Johansson. Född 1926-10-28 Piteå lfs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
50 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.8.7 Syster Maria Lindberg. Född 1889-01-09 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 1897-11-06 Storlångträsk,
Piteå lfs (BD). Död 1899-05-12 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
3.1.1 Hilda Margretha Johansdotter. Nybyggarhustru i Granlund nr 1. Född 1846-12-05 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1865 till 1866 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 1866 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1868 till 1869
Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1872 till 1877 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1877 Granlund, Norsjö fs. Bosatt
från 1918 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1927-09-24 Pjäsörn, Norsjö fs.
Född och uppvuxen på hemmanet Storliden nr 2. Hon arbetar som piga i Hemmingen hos Lars Anton Alm (f.
1827) åren 1865-66. Därefter bor hon åter på hemgården hos föräldrarna innan hon år 1868 tar anställning som
piga hos bonden Per Olofsson Lidén på hemmanet Norsjö nr 7 (Heden). Från år 1869 åter på hemgården där
hon samma år föder sonen Johan Olof.
Familj med ?
Barn:
3.1.1.1 Johan Olof Sjöstedt. Född 1869-02-27 Norsjö, Norsjö fs. Död 1945-09-01 Pjäsörn, Norsjö fs.
Familj med Per Johan Sjöstedt (Född 1840-05-10 Norsjö, Norsjö fs. Död 1923-03-02 Pjäsörn, Norsjö fs.) Vigsel
1871-10-18 Norsjö fs.
Barn:
3.1.1.2 Per Anton Sjöstedt. Född 1873-11-07 Svartlund, Norsjö fs. Död 1918-08-23 Åmsele, Degerfors fs.
3.1.1.3 Karl Sjöstedt. Född 1876-05-01 Svartlund, Norsjö fs. Död 1958-12-25 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.1.4 Margreta Teolinda Sjöstedt. Född 1878-07-16 Granlund, Norsjö fs. Död 1918-11-25 Porjus, Jokkmokk
fs (BD).
3.1.1.5 Sara Johanna Sjöstedt. Född 1881-01-30 Granlund, Norsjö fs. Död 1886-01-03 Granlund, Norsjö fs.
3.1.2 Nils Johan Johansson Falk. Fjärdingsman i Storliden nr 2. Född 1847-12-07 Storliden, Norsjö fs. Död
1882-10-18 Storliden, Norsjö fs.
Antog släktnamnet Falk.
Familj med Ulrika Christina Persdotter (Född 1850-02-12 Burträsk fs. Död 1914-10-22 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1873-12-04 Norsjö fs.
Barn:
3.1.2.1 Johan Oskar Falk. Född 1874-08-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1960-04-29 Rönnfällan, Norsjö fs.
3.1.2.2 Per Edvard Falk. Född 1876-07-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1952-05-06 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.3 Ferdinand Falk. Född 1878-10-23 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.1.2.4 Nils Josef Falk. Född 1881-05-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1919-02-25 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).
3.1.3 Sara Lena Johansdotter. Torparhustru i Storliden nr 2. Född 1849-12-05 Storliden, Norsjö fs. Död 191110-20 Storliden, Norsjö fs.
Torparhustru i Storliden nr 2 - Falkgården afs.
Maken kallades "Storlid-Jonk".
Familj med Jonas Andersson (Född 1855-07-23 Jörn fs. Död 1927-04-25 Storliden, Norsjö fs.) Vigsel 1881-0326 Norsjö fs.
Barn:
3.1.3.1 Hilma Maria Jonsdotter. Född 1882-01-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1954-12-07 Lustigkulla, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
51 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.1.3.2 Johan Anton Jonsson. Född 1883-02-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1965-05-06 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.3 Karl Otto Jonsson. Född 1884-12-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1964-09-24 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.4 Sara Vilhelmina Jonsdotter. Född 1886-06-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1918-01-05 Storliden, Norsjö
fs.
3.1.3.5 Jonas Joakim Jonsson. Född 1888-03-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1892-09-29 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.6 Anna Mathilda Jonsdotter. Född 1891-03-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1891-03-18 Storliden, Norsjö fs.
3.1.4 Carl Oscar Johansson. Född 1851-01-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1851-03-08 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5 Olof Anton Johansson Lidström. Hemmansägare i Storliden nr 2 - 11/256 mtl. Född 1852-02-03
Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1869 till 1871 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1871 till 1872 Bjursele, Norsjö fs.
Död 1927-08-12 Storliden, Norsjö fs.
Dräng i Bastutjärn hos bonden Per Olof Persson (f. 1839) åren 1869-71. Därefter åren 1871-72 dräng i Bjursele
nr 1 hos Lars Larsson Bjursell (f. 1843).
Från år 1872 åter på hemgården i Storliden där han nu gifter sig och blir bonde.
Hustrun tillhör också Zachrissläkten, barnbarns barn till Nils Johansson, f. 1746.
Olov Anton bodde hela sitt liv på Storliden, där han tog över hemmanet efter sin far Johan Nilsson. Hans stora
intresse var att gillra rävar i slagjärn. Det berättas att en gång hade en räv släpat slagjärnet nästan fram till
Bäverhult innan jägaren hann ifatt den och kunde avliva den. Han "sämskade" även fårskinn och sydde
skinnfällar. Ibland kunde han åka iväg till någon grannby och arbeta där med fårskinn. Ibland var han borta ett
par veckor i sträck. Han hade även en smedja på gården där han utfärde smidesarbeten.
Källa: Inga-Britt Lidström - Släktutredning över Olov Anton och Marta Amanda Lidströms efterkommande
Familj med Anna Greta Larsdotter Bjursell (Född 1844-06-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1933-02 Bjursele, Norsjö
fs.) Se 4.8
Familj med Marta Amanda Karlsdotter (Född 1844-03-09 Granbergsträsk, Norsjö fs. Död 1928-12-06 Storliden,
Norsjö fs.) Vigsel 1874-04-13 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.1 Anna Maria Lidström. Född 1875-04-17 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.1.5.2 Johan Anton Lidström. Född 1876-12-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1876-12-17 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5.3 Johan Albin Lidström. Född 1878-03-01 Storliden, Norsjö fs. Död 1933-08-27 Yttre Ursviken, Skellefteå
lfs.
3.1.5.4 Karl Olof Lidström. Född 1881-02-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1929-04-12 Mensträsk, Norsjö fs.
3.1.5.5 Kristina Antonia Lidström. Född 1883-01-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1955-01-01 Sörbyn, Norsjö fs.
3.1.5.6 Nils Oskar Lidström. Född 1884-07-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1955-06-05 Storliden, Norsjö fs.
3.1.6 Christina Johansdotter. Jordägarhustru i Hedträsk år 1934. Född 1853-07-24 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1880-09-12 Klockträsk, Jörns fs. Bosatt från 1891 Hedträsk, Jörns fs. Död 1938-01-16 Jörn, Jörns fs.
Arbetar som piga i Petikträsk från 1874. Där träffar hon drängen Per Andersson. De gifter sig och flyttar till
Klockträsk, Jörns fs där de blir inhyses. Från 1891 bosatt i Hedträsk, där de från och med år 1900 är jordägare.
Familj med Per Andersson Björk (Född 1849-07-04 Dragnäs, Norsjö fs. Död 1936-03-14 Jörn, Jörns fs.) Vigsel
1880-04-16 Norsjö fs.
Barn:
3.1.6.1 Johan Edvard Björk. Född 1880-08-13 Klockträsk, Jörns fs. Död 1881-03-30 Klockträsk, Jörns fs.
3.1.6.2 Kristina Teolinda Björk. Född 1882-09-20 Klockträsk, Jörns fs. Död 1905-08-14 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.3 Johanna Elisabeth Björk. Född 1884-08-10 Klockträsk, Jörns fs. Död 1970-01-01 Malåträsk, Malå fs.
3.1.6.4 Karl Henrik Björk. Född 1888-01-19 Klockträsk, Jörns fs. Död.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
52 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.1.6.5 Knut Ferdinand Björk. Född 1890-01-12 Klockträsk, Jörns fs. Död 1970-10-05 Skarpnäck fs (AB).
3.1.6.6 Teresia Björk. Född 1892-04-29 Hedträsk, Jörns fs. Död 1898-08-15 Malåträsk, Malå fs.
3.1.6.7 Betty Maria Björk. Född 1894-11-30 Hedträsk, Jörns fs. Död 1960-11-07 Talliden, Jörn fs.
3.1.7 Karl Jakob Johansson. Jordägare i Norsjö nr 4 - Näset afs. Född 1855-01-20 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1911 Näset, Norsjö fs. Död 1925-11-26 Näset, Norsjö fs.
Arbetar som dräng i Bodberg 1872-76, i Heden 1876-78 samt från 1878 i Bodberg.
Arrendator och nybyggare i Bodan nr 1. Från 1911 i Norsjö nr 4 - Näset afs som jordägare.
När han avlider år 1925 splittras den stora barnahopen och hemmanet säljs. Köpare är Anders Axel Sjöström, f.
1887.
Familj med Hilda Gustava Sjöström (Född 1864-10-20 Norsjö, Norsjö fs. Död.) Vigsel 1884-04-22 Norsjö fs.
Barn:
3.1.7.1 Johannes Karlsson. Född 1885-02-11 Bodan, Norsjö fs. Död 1968-09-22 Stockholm, Kungsholmen fs
(AB).
3.1.7.2 Maria Gustava Karlsson. Född 1886-09-08 Bodan, Norsjö fs. Död 1891-09-17 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.3 Hilma Kristina Karlsson. Född 1888-08-09 Bodan, Norsjö fs. Död 1891-08-23 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.4 Jenny Johanna Karlsson. Född 1890-10-27 Bodan, Norsjö fs. Död 1891-09-29 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.5 Hilma Maria Karlsson. Född 1892-10-27 Bodan, Norsjö fs. Död 1978-10-02 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.7.6 Marta Kristina Karlsson. Född 1895-02-22 Bodan, Norsjö fs. Död.
3.1.7.7 Jenny Kallista Karlsson. Född 1898-02-27 Bodan, Norsjö fs. Död 1965-06-07 Prästholmen, Piteå lfs
(BD).
3.1.7.8 Hilda Gustafva Karlsson. Född 1900-07-01 Bodan, Norsjö fs. Död 1903-05-25 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.9 Karl Olof Karlsson. Född 1902-10-30 Bodan, Norsjö fs. Död 1990-11-27 Arjeplog, Arjeplogs fs (BD).
3.1.7.10 Oskar Valdemar Karlsson. Född 1905-03-20 Bodan, Norsjö fs. Död 1981-02-09 Arjeplog, Arjeplogs fs
(BD).
3.1.7.11 Bengt Adolf Karlsson. Född 1906-09-20 Bodan, Norsjö fs. Död 1910-01-30 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.12 Anna Gustava Karlsson. Född 1910-02-25 Bodan, Norsjö fs. Död 1985-11-25 Bandhagen, Vantörs fs
(AB).
3.1.8 Anna Johanna Johansdotter. Garvarhustru i Malåträsk. Född 1857-12-28 Storliden, Norsjö fs. Bosatt till
1882 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1882 till 1886 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1886 till 1889 Heden, Norsjö
fs. Bosatt från 1889 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1896-04-09 Malåträsk, Malå fs. Död 1943-02-03 Malå, Malå fs.
Skomakarhustru i Norsjö nr 3 från år 1889. Har tidigare arbetat som piga i Granlund till år 1882. Återfinns som
piga i Storliden mellan 1882 och 1886. I Heden åren 1886 till 1889.
Har en fosterdotter: Teresia Björk, f. 1892-4-29 i Jörn (hennes systerdotter), och en fosterson Bror Alfred, f.
1898-01-23.
Från år 1896 i Malåträsk där maken är garvare.
Familj med Gustaf Alfred Brandell (Född 1861-11-02 Piteå (BD). Död.) Vigsel 1886-11-11 Norsjö fs.
3.1.9 Per Evald Johansson. Kronotorpare i Avaliden - Brängård. Född 1861-10-03 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1902 till 1911 Godtjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1915 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från 1915
Avaliden, Norsjö fs. Död 1934-05-28 Avaliden, Norsjö fs.
Jordägare i Granlund nr 1. Från 1902 till 1911 i Godtjern nr 1 där han är arbetare och jordägare. Åren 1911 till
1915 istället arbetare i Bränntjärnliden nr 1 på det som kallas Lermoran. Från 1915 kronotorpare i Avaliden
(Brängård).
Familj med Klara Karolina Vikström (Född 1864-09-25 Norsjö, Norsjö fs. Död 1931-01-01 Avaliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1885-10-04 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
53 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.1.9.1 Maria Karolina Johansdotter. Född 1886-08-10 Storliden, Norsjö fs. Död 1891-08-30 Pjäsörn, Norsjö
fs.
3.1.9.2 Helga Kristina Johansdotter. Född 1888-02-23 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1891-08-31 Pjäsörn, Norsjö fs.
3.1.9.3 Ida Margreta Johansson. Född 1890-07-20 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1917-02-04 Åliden, Norsjö fs.
3.1.9.4 Johan Alex Johansson. Född 1892-11-29 Granlund, Norsjö fs. Död 1966-05-22 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.9.5 Berta Karolina Johansson. Född 1895-03-19 Granlund, Norsjö fs. Död 1945-07-15 Lund, Skellefteå lfs.
3.1.9.6 Bror Edvard Johansson. Född 1898-01-15 Granlund, Norsjö fs. Död 1916-07-27 Avaliden, Norsjö fs.
3.1.9.7 Oskar Gustaf Adolf Johansson. Född 1900-04-26 Granlund, Norsjö fs. Död 1989-01-09 Norsjö, Norsjö
fs.
3.1.9.8 Sara Kallista Johansson. Född 1902-07-19 Granlund, Norsjö fs. Död 1907-03-23 Godtjärn, Norsjö fs.
3.1.9.9 Karl Fabian Johansson. Född 1905-02-05 Godtjärn, Norsjö fs. Död 1914-04-28 Bränntjärnliden, Norsjö
fs.
3.1.9.10 Nils Magnus Valdemar Johansson. Född 1907-05-06 Godtjärn, Norsjö fs. Död 1990-01-31 Nyköping,
Alla Helgona fs (D).
3.1.10 Erik Wilhelm Johansson. Född 1863-07-11 Storliden, Norsjö fs. Död 1868 Storliden, Norsjö fs.
3.1.11 Gustava Johansdotter. Bondhustru i Rönnfällan nr 1 - 1/64 mtl. Född 1865-06-06 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1880 till 1885 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1885 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1897 Rönnfällan,
Norsjö fs. Död 1939-12-03 Rönnfällan, Norsjö fs.
Bondhustru i Pjäsörn, och från 1897 i Rönnfällan. Det sistnämnda hemmanet är på 1/64 mtl.
Har två fosterbarn: Jenny Margreta, f. 1886-12-26. och Gustaf Mauritz Andersson, f. 1893.
Familj med Lars Konrad Hällgren (Född 1862-03-21 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1930-06-14 Rönnfällan, Norsjö fs.)
Vigsel 1883-03-24 Norsjö fs.
Barn:
3.1.11.1 Berta Mandrea Hällgren. Född 1896-09-19 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1978-02-16 Gumboda, Norsjö fs.
3.1.12 Ferdinand Johansson. Född 1867-03-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1868 Storliden, Norsjö fs.
3.2.1 Nils Johan Olofsson. Född 1846-10-11 Stensliden, Norsjö fs. Död 1847-02-11 Stensliden, Norsjö fs.
3.2.2 Margareta Sophia Olofsdotter. Bondhustru i Lidsträsk nr 1- 7/128 mtl. Född 1848-05-16 Stensliden,
Norsjö fs. Bosatt från 1871 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1928-02-28 Lidsträsk, Norsjö fs.
Familj med Lars Anton Andersson (Född 1843-12-02 Maurliden, Norsjö fs. Död 1912-01-20 Lidsträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1871-07-03 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.1 Andreas Larsson. Född 1872-01-21 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1872 Lidsträsk, Norsjö fs.
3.2.2.2 Katarina Sofia Larsdotter. Född 1873-09-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1951-03-16 Heden, Norsjö fs.
3.2.2.3 Anna Maria Larsson. Född 1873-09-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1938-12-06 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.2.4 Elin Margareta Andersson. Född 1875-08-14 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1956-04-03 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.2.5 Magdalena Teresia Larsdotter. Född 1877-07-21 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1949-03-31 Norsjövallen,
Norsjö fs.
3.2.2.6 Kristina Evelina Larsdotter. Född 1879-01-19 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1948-12-27 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.2.2.7 Olof Edvard Larsson. Född 1881-01-09 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1963-11-08 Hemmingen, Norsjö fs.
3.2.2.8 Karl Anton Larsson. Född 1882-12-03 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1964-01-31 Lidsträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
54 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.2.9 Matilda Alexandra Larsdotter. Född 1884-01-26 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1885-06-22 Lidsträsk, Norsjö
fs.
3.2.2.10 Lars Ferdinand Larsson. Född 1890-03-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1969-02-07 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.3 Olof Richard Alm. Nybyggare i Almlund. Född 1850-01-01 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1885
Almlund, Norsjö fs. Död 1898-02-14 Almlund, Norsjö fs.
Orgelbyggare. Har byggt den 4-stämmiga piporgeln som sedan 1996 finns på väckelsemuseet i Ullbergträsk,
Jörns fs. Den orgeln hade tidigare stått i gamla skolan i Ullbergsträsk (detta i början av 1900-talet).
Enligt muntliga berättelser så skulle det vara en Alm- orgel, och under
renoveringen så hittade man bevis för detta på en träpipa. Där stod det skrivet:
"Gedächt 4 fot Olof Richard" .
På en av sidorna i ett häfte om en ALM-orgel som finns i Ulvö kyrka (Ångermanland) fanns en släkttablå över
orgelbyggarsläkten Alm från Norsjö. Denna ovan nämnda orgel skall återinvigas nästa sommar (2001).
Källa: Ivan Lindström
Familj med Christina Albertina Grahn (Född 1865-11-26 Berget, Norsjö fs. Död 1938-08-31 Sörböle, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1885-05-03 Norsjö fs.
Barn:
3.2.3.1 Maria Sofia Alm. Född 1886-01-26 Almlund, Norsjö fs. Död 1887-08-15 Almlund, Norsjö fs.
3.2.3.2 Alma Kristina Alm. Född 1888-11-23 Almlund, Norsjö fs. Död 1972-03-24 Skellefteå lfs.
3.2.3.3 Jenny Margreta Alm. Född 1890-06-01 Almlund, Norsjö fs. Död 1969-05-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.2.3.4 Frans Lambert Alm. Född 1891-09-19 Almlund, Norsjö fs. Död 1928-02-12 Sörböle, Skellefteå lfs.
3.2.3.5 Hilda Maria Alm. Född 1893-11-15 Almlund, Norsjö fs. Död 1895-04-25 Almlund, Norsjö fs.
3.2.3.6 Hildur Maria Alm. Född 1895-10-08 Almlund, Norsjö fs. Död 1960-10-07 Sörböle, Skellefteå lfs.
3.2.3.7 Karl Jakob Alm. Född 1897-12-18 Almlund, Norsjö fs. Död 1897-12-20 Almlund, Norsjö fs.
3.2.4 Carl Johan Olofsson. Född 1851-06-04 Stensliden, Norsjö fs. Död 1851 Stensliden, Norsjö fs.
3.2.5 Maria Josefina Olofsdotter. Riksdagsmanshustru i Norsjö nr 5. Född 1852-07-19 Stensliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1876-12-20 Renström, Jörns fs. Bosatt från 1881-08-16 Norsjö, Norsjö fs. Död 1934-03-18 Norsjö,
Norsjö fs.
Lämnar år 1876 hemgården i Stensliden och flyttar till Jörn. Där gifter hon sig med blivande riksdagsmannen
Johan Anton Lundström i Renström. Familjen flyttar år 1881 till Norsjö där de blir bosatta på hemmanet nr 5,
öster om det nuvarande kommunalhuset, strax nordöst om den äldsta kyrkplasten. Detta hus revs på 1960-talet.
Det finns utförligare artikel om henne i NV 1981-07-30 - "Maria - kvinnan bakom en stor man i Norsjö Personhistoria om Maria Lundström som var gift med rikdagsmannen Johan Anton Lundström."
Familj med Johan Anton Lundström (Född 1854-05-21 Renström, Jörns fs. Död 1902-08-29 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1876-12-31 Jörn fs.
Barn:
3.2.5.1 Olof Edvard Lundström. Född 1877-12-02 Renström, Jörns fs. Död 1968-06-23 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.5.2 Margreta Sofia Lundström. Född 1879-11-07 Renström, Jörns fs. Död 1915-12-15 Kyrkbyn, Lycksele
fs.
3.2.5.3 Johan Wilhelm Lundström. Född 1881-08-03 Norsjö, Norsjö fs. Död 1912-04-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs
(BD).
3.2.5.4 Anton Richard Lundström. Född 1883-02-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1950-07-15 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.5.5 Karl Emil Lundström. Född 1884-12-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1921-12-17 Malåträsk, Malå fs.
3.2.5.6 Frans Josef Lundström. Född 1886-12-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1947-07-08 Sandviken, Sandvikens fs
(X).
3.2.5.7 Ernst Axel Lundström. Född 1889-09-05 Norsjö, Norsjö fs. Död 1976-03-15 Vännäs, Vännäs fs.
3.2.5.8 Sven Albin Lundström. Född 1892-08-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1892-12-07 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
55 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.6 Magdalena Carolina Alm. Jordägarhustru i Stensliden. Född 1855-08-03 Stensliden, Norsjö fs. Död 189611-16 Stensliden, Norsjö fs.
Har en fosterdotter: Edit Karolina, f. 1891-11-10.
Maken flyttar efter Magdalena Carolinas död till Pjäsörn nr 1.
Familj med Jakob Edvard Lindgren (Född 1862-10-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1917-01-12 Pjäsörn, Norsjö
fs.) Vigsel 1891-02-22 Norsjö fs.
Barn:
3.2.6.1 Fritz Olof Edvard Lindgren. Född 1894-07-07 Stensliden, Norsjö fs. Död 1955-10-26 Långträsk, Norsjö
fs.
3.2.7 Karl Edmund Olofsson Alm. Gårdsägare i Skellefteå stad. Född 1857-11-16 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1880 Stensborg, Norsjö fs. Bosatt från 1894-10-06 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907 Skellefteå,
Skellefteå lfs. Död 1932-10-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Hemmansägare i Hemmingen. Från 1894 i Sörböle. Familjen flyttar 1907 in i Skellefteå stad, och finns där som
gårdsägare (1/2) av Svagdricksbyggeriet.
Familj med Magdalena Gustava Andersdotter Lundström (Född 1862-02-12 Hemmingen, Norsjö fs. Död 192401-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel 1880-03-22 Norsjö fs.
Barn:
3.2.7.1 Olof Edmund Alm. Född 1883-01-07 Stensborg, Norsjö fs. Död 1939-02-04 Lövånger, Lövångers fs.
3.2.7.2 Jenny Sofia Alm. Född 1885-12-04 Stensborg, Norsjö fs. Död 1962-01-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.2.7.3 Karl Artur Alm. Född 1890-04-10 Stensborg, Norsjö fs. Död 1929-03-05 Skolan, Åsele fs.
3.2.8 Johan Anton Almqvist. Bonde i Norsjö nr 9 - 1/16 mtl. Född 1860-01-17 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från
1896 Norsjö, Norsjö fs. Död 1937-03-07 Heden, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Stensliden där fadern är bonde på hemmanet nr 1.
År 1887 gifter han sig där och blir själv då bonde på gården efter fadern. I samband med detta antar han också
släktnamnet Almqvist.
Tillsammans med hustrun får han tre barn, men samtliga dessa avlider tråkigt nog när de är tvååarsåldern.
År 1896 lämnar familjen Stensliden och flyttar istället till byn Heden (hemmanet Norsjö nr 9), där han ser ut att
köpa den tidigar bonden Erik Schampis (f. 1840) hemman om 1/16 mtl. Efter det är han framgent själv nämligen
benämnd som bonde på hemmanet. Med på gården (också från år 1896) är också hans fader Olof Nilsson Alm.
Förutom 1/16 mtl i Norsjö nr 9, så uppges han dessutom äga 5/386 mtl i Norsjö nr 16. Allt som allt alltså
233/3088 mtl. Detta delas omkring år 1926 mellan de bägge fosterbarnen Erik Hjalmar Schampi och Elin
Alexandra Almqvist (se nedan!). Johan Anton blir då själv förmånstagare på gården.
I brist på egna barn så har makarna istället ett par fosterbarn hos sig i omgångar.
1. Fostersonen Hampus Alexius Andersson (f. 1894-08-11 i Norsjö), bor hos dem från och med 1896-11-26 (då
han inflyttar från Timrå). Han avlider på hemmanet 1917-03-22.
2. Fosterdottern Elin Alexandra Almqvist (f. 1899-03-10 i Degerfors) bor på gården från 1903-01-24. Hon gifter
sig år 1924 med mjölnardrängen Hugo Lundqvist (f. 1899-11-20 i Skellefteå) på Norsjö nr 8. Makarna bor sedan
från år 1926 på Almqvists hemman där maken blir hemmansägare. Hemmanet är på 233/6176 mtl.
3. Fosterdottern Elsa Sofia Kristina Almqvist (f. 1905-02-19 i Norsjö) bor på gården från år 1909. Hon flyttar år
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
56 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1926 till Sorsele.
4. Fostersonen Erik Hjalmar Schampi (f. 1902-09-27 i Norsjö) bor hos dem från år 1918. Denne är också
benämnd som dräng där innan han omkring år 1926 själv blir hemmansägare på gården. Mantalet är på
233/6176 mtl.
Familj med Gustava Johanna Nyman (Född 1868-06-06 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1939-02-25 Heden, Norsjö
fs.) Se 2.4.5
3.2.9 Sara Kristina Olofsdotter. Bondhustru i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1862-05-09 Stensliden, Norsjö
fs. Bosatt från 1882-10-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1947-02-22 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Hon lämnar år 1882 hemgården i Stensliden då hon istället flyttar till Skellefteå, där hon gifter sig i Röjnoret nr 1.
Paret bor först som inhysta hos makens föräldrar (före år 1890).
Sedermera blir dock maken hemmansägare där och förfogar då över ett hemman på 23/384 mtl, vilket utgör en
tredjedel av dennes faders stamhemman.
Familj med Nils Johan Karlsson Brännström (Född 1859-09-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1939-01-15
Röjnoret, Skellefteå lfs.) Vigsel 1882-10-14 Skellefteå lfs.
Barn:
3.2.9.1 Alma Sofia Brännström. Född 1883-09-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1889-08-14 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.2.9.2 Johan Helmer Brännström. Född 1886-04-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1889-08-28 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.2.9.3 Olof Ferdinand Brännström. Född 1888-12-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1958-11-11 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.2.9.4 Johan Helmer Brännström. Född 1891-07-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1958-05-26 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.2.9.5 Hedvig Kristina Brännström. Född 1893-09-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1972-10-23 Boden,
Överluleå fs (BD).
3.2.9.6 Emmy Margareta Brännström. Född 1896-03-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1971-05-26 Skellefteå,
S:t Olovs fs.
3.2.9.7 Berta Maria Brännström. Född 1898-10-17 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1997-07-23 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
3.2.10 Hedda Alexandra Olofsdotter. Bokbindarhustru i Boden. Född 1864-07-17 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1890 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1895-12-01 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1911-12-13 Boden, Överluleå
fs (BD).
Bondhustru i Norsjö nr 8 från år 1884. Från 1895 istället bokbindarhustru i Boden.
Familj med Lars Anton Lundberg (Född 1861-12-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1914-04-03 Boden, Överluleå fs
(BD).) Vigsel 1884-11-02 Norsjö fs.
Barn:
3.2.10.1 Olof Lambert Lundberg. Född 1885-09-20 Bjursele, Norsjö fs. Död 1972-03-10 Agnäs, Nordmalings
fs.
3.2.10.2 Hedda Kristina Lundberg. Född 1888-03-05 Bjursele, Norsjö fs. Död 1964-10-04 Mölnbo, Vårdinge fs
(D).
3.2.10.3 Gustaf Emanuel Lundberg. Född 1891-01-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1972-07-13 Bollnäs, Bollnäs fs
(X).
3.2.10.4 Karl Joel Antonius Lundberg. Född 1893-07-06 Norsjö, Norsjö fs. Död 1970-05-23 Mariehäll,
Bromma fs (AB).
3.2.10.5 Maria Sofia Lundberg. Född 1896-02-23 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1991-04-02 Boden, Överluleå
fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
57 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.11 Anna Mathilda Alm. Flyttar 1900-11-28 till Ytter-Enhörna. Född 1867-03-12 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1887 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1888 Norrby, Norsjö fs. Bosatt från 1900-11-28 Ytter-Enhörna fs (D).
Död.
Först piga och snabbt därefter barnmorska i Norrby från år 1888. Tidigare piga hos Johan Anton Lundström i
Norsjö åren 1887-88.
3.2.12 Hilda Teresia Alm. Bondhustru i Norsjö nr 13 - Berget. Född 1869-07-02 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1888 till 1891 Almlund, Norsjö fs. Bosatt från 1891 Berget, Norsjö fs. Död 1945-11-20 Berget, Norsjö fs.
Piga i Almlund hos brodern mellan år 1888 och 1891.
Familj med Johan Engelbert Grahn (Född 1867-03-20 Berget, Norsjö fs. Död 1929-06-24 Berget, Norsjö fs.)
Vigsel 1891-04-19 Norsjö fs.
Barn:
3.2.12.1 Karl Engelbert Grahn. Född 1892-02-20 Berget, Norsjö fs. Död 1971-06-19 Malå, Malå fs.
3.2.12.2 Ernst August Grahn. Född 1895-01-17 Berget, Norsjö fs. Död 1970-06-18 Falköping, Falköpings fs
(R).
3.2.12.3 Hilda Margreta Grahn. Född 1897-07-14 Berget, Norsjö fs. Död 1899-03-06 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.4 Sven Olof Johan Grahn. Född 1899-04-02 Berget, Norsjö fs. Död 1969-09-07 Dalviksberg, Torsångs
fs (W).
3.2.12.5 Elsa Sofia Grahn. Född 1900-08-09 Berget, Norsjö fs. Död 1990-12-28 Ranliden, Falköpings fs (R).
3.2.12.6 Maria Kristina Grahn. Född 1903-02-23 Berget, Norsjö fs. Död 1904-03-26 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.7 Jakob Edvard Grahn. Född 1903-02-23 Berget, Norsjö fs. Död 1975-07-13 Brokvarn, Floby fs (R).
3.2.12.8 Bengt Alexander Grahn. Född 1904-09-23 Berget, Norsjö fs. Död 1942-07-16 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.9 Berta Teresia Grahn. Född 1907-02-08 Berget, Norsjö fs. Död 1971-08-23 Stensele, Stensele fs.
3.2.12.10 Hilda Linnea Grahn. Född 1911-02-07 Berget, Norsjö fs. Död 1982-02-28 Tidan, Vad fs (R).
3.3.1 Eric Johan Andersson Eklund. Bonde i Asplunda. Född 1847-04-15 Raggsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1868
Lycksele fs. Död 1923-12-01 Asplunda, Malå fs.
Arbetar som dräng i Lycksele mellan åren 1866 och 1874 i Granliden och Nyberg. Bonde i Asplunda, Malå fs
från 1874.
Familj med Sara Fredrika Grönlund (Född 1849-07-29 Asplunda, Malå fs. Död 1931-03-28 Adakliden, Malå fs.)
Vigsel 1874-02-15 Malå fs.
Barn:
3.3.1.1 Johan Oskar Eklund. Född 1874-08-02 Asplunda, Malå fs. Död 1920-03-15 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.2 Erik Anton Eklund. Född 1876-06-24 Asplunda, Malå fs. Död 1949-03-30 Asplunda, Malå fs.
3.3.1.3 Per August Eklund. Född 1878-04-18 Asplunda, Malå fs. Död 1957-05-18 Malå, Malå fs.
3.3.1.4 Eva Juliana Eklund. Född 1880-05-11 Asplunda, Malå fs. Död.
3.3.1.5 Sara Kristina Eklund. Född 1882-07-14 Asplunda, Malå fs. Död 1961-11-04 Björkås, Malå fs.
3.3.1.6 Greta Johanna Eklund. Född 1884-10-03 Adakliden, Malå fs. Död Nordamerika.
3.3.1.7 Anna Karolina Eklund. Född 1886-09-26 Adakliden, Malå fs. Död före 1952.
3.3.1.8 Maria Josefina Eklund. Född 1889-05-09 Adakliden, Malå fs. Död 1960-10-26 Asplund, Malå fs.
3.3.1.9 Jonas Ferdinand Eklund. Född 1891-03-20 Adakliden, Malå fs. Död 1891-07-06 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.10 Gustaf Adolf Eklund. Född 1892-08-01 Adak, Malå fs. Död 1976-03-06 Adakliden, Malå fs.
3.3.2 Amalia Dorothea Andersdotter. Nybyggarhustru i Åmberg. Född 1849-02-06 Raggsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1872 till 1875 Norrby, Norsjö fs. Bosatt från 1875 till 1876 Åmträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1876-09-25
Lycksele fs. Död 1907-11-07 Åmberg, Lycksele fs.
Piga i Norrby 1872-75, i Åmträsk 1875-76. Från 1876 bosatt i Lycksele.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
58 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Är 1890 nybyggarhustru i Åmberg.
Familj med Johan Albert Gustafsson (Född 1856-05-25 Åmträsk, Norsjö fs. Död 1885-08-20 Åmberg, Lycksele
fs.) Vigsel 1880-04-05 Lycksele fs.
Barn:
3.3.2.1 Johan Oskar Johansson. Född 1881-01-25 Åmberg, Lycksele fs. Död 1895-03-21 Åmberg, Lycksele fs.
3.3.2.2 Hilda Kristina Eklund. Född 1884-07-17 Åmberg, Lycksele fs. Död 1905-07-04 Åmberg, Lycksele fs.
3.3.3 Magdalena Katarina Andersdotter. Jordägarhustru i Lillholmträsk nr 1. Född 1851-03-12 Raggsjö, Norsjö
fs. Bosatt från 1897-02-27 Lycksele fs. Bosatt från 1899-02-04 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1915-01-10
Lillholmträsk, Norsjö fs.
Piga i Gålbäck 1870-71. Åren 1873 till 1877 tillbringar hon i Malå och Lycksele. Därefter är hon tillbaka i
Gålbäck. Åren 1881 till 1884 är hon piga i Högliden. Från 1884 i Bomarsund. Flyttar till Lycksele 1897. Från 1899
jordägarhustru i Lillholmträsk nr 1 - Holmlunda afs. Maken har vid tidpunkten för giftermålet fem barn från ett
tidigare gifte på gården.
Familj med Per Anton Holmström (Född 1858-10-14 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1934-07-17 Lillholmträsk,
Norsjö fs.) Vigsel 1899-02-19 Norsjö fs.
3.3.4 Anna Margreta Andersdotter. Piga i Brännland. Född 1854-09-09 Raggsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1872 till
1875 Brännland, Norsjö fs. Bosatt från 1875 till 1876 Högliden, Norsjö fs. Bosatt från 1876 till 1884 Brännland,
Norsjö fs. Bosatt från 1884 till 1886 Malå fs. Bosatt från 1886 Brännland, Norsjö fs. Död 1889-09-10 Brännland,
Norsjö fs.
Är piga i Brännland mellan 1872 och 1875. Åren 1875-76 återfinns hon i Högliden. Från 1876 till 1884 är hon
åter i Brännland hos bonden Anders Fredriksson. Mellan 1884 till 1886 bor hon i Malå, och för att därefter åter
komma tillbaka till pigtjänsten i Brännland. Dör ogift 1889.
3.3.5 Olof Anton Andersson. Dräng i Raggsjö. Född 1858-01-29 Raggsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1876 till 1878
Lycksele fs. Död 1879-02-07 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.6 Hedda Sophia Andersdotter. Född 1860-09-07 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1864-09-26 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.7 Sara Aqvilina Andersdotter. Född 1863-02-01 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1864-09-15 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.8 Hedda Aqvilina Andersdotter. Född 1865-06-13 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1865-11-13 Raggsjö, Norsjö fs.
3.3.9 Eva Julina Andersdotter. Bondhustru i Nyberg. Född 1867-08-14 Raggsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1894
Nyberg, Norsjö fs. Död 1894-10-31 Nyberg, Norsjö fs.
Arbetar som piga i Granliden mellan år 1885 och 1888. Från 1888 till 1891 i Åmträsk. Därefter beger hon sig till
Granliden, där hon stannar åren 1891 till 1894.
Gift i Nyberg i april 1894, och död där i oktober samma år.
Familj med Olof Efraim Karlsson (Född 1871-05-17 Granliden, Norsjö fs.) Vigsel 1894-04-14 Norsjö fs.
3.5.1 Johan Olof Lindberg. Bonde i Avanäs år 1895. Född 1850-05-21 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Bosatt
från 1880-03-04 Avanäs, Sorsele fs.
Bonde i Krokträsk - Lilla Tallberg.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
59 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familjen flyttar år 1880 till Sorsele. Där blir han nu bonde på halva nybygget efter svärföräldrar, nybyggaren Per
Jonsson (f. 1805) och hustrun Kajsa Magdalena Johansdotter (f. 1818). Den andra halvan av hemmanet övertas
och brukas av svågern Johan Persson (f. 1838).
Hemmanets mantal finns ej angivet.
Familj med Eva Sofia Persdotter (Född 1853-05-04 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1875-06-26 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.1.1 Eva Catharina Lindberg. Född 1876-11-28 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.1.2 Johan Israel Lindberg. Född 1878-12-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1965-09-03 Avanäs,
Sorsele fs.
3.5.1.3 Sofia Johanna Lindberg. Född 1881-05-05 Avanäs, Sorsele fs. Död 1948-11-28 Djursjö, Vilhelmina fs.
3.5.1.4 Maria Wilhelmina Lindberg. Född 1883-04-08 Avanäs, Sorsele fs. Död 1962-02-02 Tjärnliden,
Latikberg kbfd.
3.5.1.5 Abraham Wilhelm Lindberg. Född 1885-03-10 Avanäs, Sorsele fs. Död 1966-06-30 Sorsele, Sorsele fs.
3.5.1.6 Fredrika Aqvilina Lindberg. Född 1887-05-10 Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.1.7 Selma Gustafva Lindberg. Född 1890-01-06 Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.1.8 Karl Oskar Lindberg. Född 1892-01-19 Avanäs, Sorsele fs. Död 1973-12-12 Sorsele, Sorsele fs.
3.5.1.9 Elin Amanda Lindberg. Född 1894-01-01 Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.2 Magdalena Charlotta Nordlund. Bondhustru i Hedberg nr 2. Född 1852-05-16 Krokträsk, Arvidsjaurs fs
(BD). Bosatt från 1872 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1919-12-25 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Flyttar år 1872 till Hedberg nr 2 där hon gifter sig och blir bondhustru.
Familj med Lars Johan Larsson (Född 1842 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1877-03-02 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD).)
Vigsel 1872-09-28 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.2.1 Amanda Charlotta Berglund. Född 1873-09-21 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.2 Hulda Maria Berglund. Född 1875-09-31 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.3 Eva Catrina Berglund. Född 1876-10-13 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1884-10-15 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Anders Nikanor Berglund (Född 1857-06-17 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1903-10-02 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1881 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.2.4 Anders Viktor Berglund. Född 1882-02-15 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.5 Per Abraham Berglund. Född 1883-10-09 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.6 Johan Harald Berglund. Född 1885-05-20 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.7 Jakob Israel Berglund. Född 1887-04-07 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1897-05-04 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.8 Eva Lovisa Berglund. Född 1889-01-09 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.9 Karl Oscar Berglund. Född 1891-12-03 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1976-09-16 Arvidsjaur,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.10 Albert Berglund. Född 1895-07-25 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1895-07-25 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3 Nils Anton Nordlund. Bonde i Lilla Tallberget. Född 1853-07-28 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Bosatt
från 1883 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1918-02-04 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Är först dräng i Hedberget, men gifter sig i Lilla Tallberget.
Familj med Sofia Fredrika Norberg (Född 1843-11-11 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1897-02-22 Lilla Tallberg,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
60 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1883-02-20 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.3.1 Hilma Katrina Nordlund. Född 1884-10-30 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1902-03-21 Lilla
Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3.2 Johan Anton Nordlund. Född 1889-07-06 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1966-02-28
Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Eva Juliana Eklund (Född 1880-05-11 Asplunda, Malå fs. Död.) Vigsel 1906-10-20 Arvidsjaurs fs
(BD).
Barn:
3.5.3.3 Nils Israel Nordlund. Född 1904-11-11 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1979-02-08 Tjärnberg,
Malå fs.
3.5.3.4 Hilma Wiktoria Nordlund. Född 1907-04-10 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 2001-12-30
Tjappsåive, Arvidsjaur fs (BD).
3.5.3.5 Eva Sofia Nordlund. Född 1909-04-24 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1967-08-21 Arvidsjaurs fs
(BD).
3.5.3.6 Erik Ingvar Nordlund. Född 1911-04-10 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1974-12-26 Abborrträsk,
Arvidsjaur fs (BD).
3.5.3.7 Gustaf Alfred Nordlund. Född 1914-04-15 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1989-07-08
Tjappsåive, Arvidsjaur fs (BD).
3.5.4 Pehr Otto Nordlund. Bonde i Krokträsk nr 1 - 11/256 mtl. Född 1854-09-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Anna Greta Adamsdotter (Född 1852-06-28 Långnäs, Norsjö fs. Död 1906-07-16 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1878-06-24 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.4.1 Hulda Catharina Nordlund. Född 1879-02-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1903-02-03 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.2 Maria Charlotta Nordlund. Född 1881-04-09 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1901-01-07 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.3 Anna Vilhelmina Nordlund. Född 1882-04-29 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1883-12-12
Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.4 Johan Otto Nordlund. Född 1884-03-24 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1961-04-30 Arvidsjaurs fs
(BD).
3.5.4.5 Carl Abram Nordlund. Född 1886-07-31 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1962-06-02 Arvidsjaurs fs
(BD).
3.5.4.6 Ida Gustava Nordlund. Född 1889-02-24 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1978-07-17 Ringelsta,
Arvidsjaurs fs.
3.5.4.7 Per August Nordlund. Född 1890-08-18 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1914-10-14 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.8 Anna Evelina Nordlund. Född 1892-01-16 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.4.9 Jenny Augusta Nordlund. Född 1894-10-03 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.4.10 Hildur Sofia Nordlund. Född 1897-11-20 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1964-01-28 Alingsås,
Alingsås sfs (P).
3.5.5 Catharina Nordlund. Född 1855-10-05 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1856-04-17 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.6 Eric Leander Nordlund. Bonde i Lilla Tallberg. Född 1857-04-24 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1915-11-29 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Har en fosterson: Nils Engelbert Edström, f. 1896-12-10.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
61 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Greta Augusta Edström (Född 1864-11-14 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1887-12-17 Arvidsjaurs fs
(BD).
3.5.7 August Nordlund. Född 1860-01-07 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1860-05-25 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.8 Hilda Gustafva Nordlund. Flyttar 1878-8-31 till Norsjö. Född 1861-06-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Bosatt från 1878-08-31 Norsjö fs.
Familj med Karl Burman (Född 1858-09-14 Burträsk fs. Död 1930-08-03 Arvidsjaurs fs (BD).)
3.5.9 Abram Nordlund. Född 1863-07-29 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1881-03-22 Krokträsk, Arvidsjaurs
fs (BD).
3.5.10 Isak Konrad Nordlund. Inhyses i Lilla Tallberg. Född 1867-01-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1896-02-31 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Anna Fredrika Persdotter (Född 1857-02-14 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1894-12-02 Arvidsjaurs fs
(BD).
3.5.11 Jacob Israel Nordlund. Hemmansägare i Krokträsk. Född 1871-02-27 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Bosatt från 1888 till 1894 Norrby, Norsjö fs. Bosatt från 1894 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1900-05-31
Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.12 Katharina Amanda Nordlund. Arbetarhustru i Suddesjaur. Född 1872-07-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs
(BD).
Bor i Lilla Tallberg fram till 1894. Är därefter piga i Hedberg hos sin syster åren 1894 till 1895.
Familj med ?
Barn:
3.5.12.1 Johan Arvid Nordlund. Född 1894-08-31 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1895-03-20 Lilla
Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Johan Reinhold Högström (Född 1860-07-16 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1895-06-03 Arvidsjaurs fs
(BD).
Barn:
3.5.12.2 Maria Charlotta Högström. Född 1896-03-06 Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1896-05-03
Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.12.3 Hilda Maria Högström. Född 1899-03-23 Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1990-09-10 Arvidsjaur,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.12.4 Ernst Reinhold Högström. Född 1904-05-26 Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1975-06-16
Garhyttan, Garpenberg fs (W).
3.5.13 Hulda Margreta Nordlund. Född 1876-03-07 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1877-02 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.6.1 Nils Willehard Nilsson. Hemmansägare i Storliden nr 2 - 11/256 mtl. Född 1855-11-08 Storliden, Norsjö
fs. Död 1925-07-19 Storliden, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
62 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Anna Margreta Berglund (Född 1858-12-09 Arnberg, Norsjö fs. Död 1934-06-19 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1880-02-02 Norsjö fs.
Barn:
3.6.1.1 Emilia Kristina Nilsdotter. Född 1881-01-10 Storliden, Norsjö fs. Död 1940-03-03 Löflund, Norsjö fs.
3.6.1.2 Isak Willehard Nilsson. Född 1882-08-24 Storliden, Norsjö fs. Död 1963-06-23 Örviken, Bureå fs.
3.6.1.3 Johan Axel Nilsson. Född 1885-06-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1885-07-22 Storliden, Norsjö fs.
3.6.1.4 Karl Elof Nilsson. Född 1887-02-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1887-03-07 Storliden, Norsjö fs.
3.6.1.5 Ernst Artur Nilsson. Född 1888-08-29 Storliden, Norsjö fs. Död 1954-07-12 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.1.6 Anna Adina Nilsson. Född 1892-07-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1972-09-03 Granlund, Norsjö fs.
3.6.1.7 Hilda Viktoria Nilsson. Född 1896-03-12 Storliden, Norsjö fs. Död 1964-03-03 Storliden, Norsjö fs.
3.6.1.8 Nansy Margreta Nilsson. Född 1899-04-11 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.6.1.9 Anders Ragnar Nilsson. Född 1902-12-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1902-12-26 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2 Magdalena Margretha Nilsdotter. Bondhustru i Norra Storliden nr 1 - 35/512 mtl. Född 1857-04-12
Storliden, Norsjö fs. Död 1941-05 Storliden, Norsjö fs.
Familj med Nils Johan Bask (Född 1856-12-17 Stensliden, Norsjö fs. Död 1920-03-20 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1879-05-04 Norsjö fs.
Barn:
3.6.2.1 Kristina Helena Bask. Född 1880-02-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1947-03-08 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.2.2 Johan Anton Bask. Född 1882-06-21 Storliden, Norsjö fs. Död 1937-01-19 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.3 Maria Magdalena Bask. Född 1884-11-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1941-12-21 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.4 Alma Margreta Bask. Född 1886-11-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1892-09-23 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.5 Frans Engelbert Bask. Född 1888-07-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1961-04-11 Sörböle, Skellefteå lfs.
3.6.2.6 Emerentia Alexandra Bask. Född 1890-12-12 Storliden, Norsjö fs. Död före 1947.
3.6.2.7 Nils Adrian Bask. Född 1893-02-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1941-12-23 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.8 Sven Augustin Bask. Född 1895-09-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1975-07-04 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.9 Sabina Desideria Bask. Född 1899-06-06 Storliden, Norsjö fs. Död 1922-06-08 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3 Isak Herman Nilsson. Kyrkovärd och hemmansägare i Storliden nr 2. Född 1858-06-29 Storliden, Norsjö
fs. Död 1954-09-06 Norsjö, Norsjö fs.
Kyrkovärd och hemmansägare i Storliden nr 2 - 11/256 mtl.
Familj med Gustafva Lidström (Född 1862-10-15 Åmliden, Norsjö fs. Död 1949-11-15 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1883-11-25 Norsjö fs.
Barn:
3.6.3.1 Helmina Gustava Isaksson. Född 1884-11-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1966-07-12 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.2 Selma Kristina Isaksson. Född 1886-01-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1967-12-28 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.3 Karl Johan Isaksson. Född 1887-10-28 Storliden, Norsjö fs. Död 1978-07-27 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.4 Herman Probus Isaksson. Född 1890-03-29 Storliden, Norsjö fs. Död 1962-11-22 Malåträsk, Malå fs.
3.6.3.5 Erik Henning Isaksson. Född 1892-09-04 Storliden, Norsjö fs. Död 1953-08-30 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.6 Arvid Alexander Isaksson. Född 1895-01-28 Storliden, Norsjö fs. Död 1895-02-05 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.7 Gunhild Johanna Isaksson. Född 1896-11-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1990-11-28 Umeå, Ålidhems fs.
3.6.3.8 Hedvig Teresia Isaksson. Född 1898-05-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1986-10-14 Malå, Malå fs.
3.6.3.9 Frans Augustinus Isaksson. Född 1900-05-26 Storliden, Norsjö fs. Död 1988-06-25 Finspång, Risinge
fs (E).
3.6.3.10 Ellen Margreta Isaksson. Född 1901-10-16 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.6.3.11 Nils Alexis Isaksson. Född 1904-09-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1978-11-28 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.12 Oskar Alexander Isaksson. Född 1905-11-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1996-06-23 Roknäs, Piteå lfs
(BD).
3.6.3.13 Emmy Eleonora Isaksson. Född 1908-03-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1992-05-18 Jörn, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
63 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.6.4 Christina Amanda Nilsdotter. Bondhustru i Bäverhult nr 1. Född 1863-07-05 Storliden, Norsjö fs. Död.
Bondhustru i Bäverhult. Byn anlagd år 1858.
Familj med ?
Barn:
3.6.4.1 Kristina Karolina Lundmark. Född 1884-10-01 Storliden, Norsjö fs. Död 1937-04-08 Strömdal, Norsjö
fs.
Familj med Johan Edvard Lundmark (Född 1866-08-19 Bäverhult, Norsjö fs. Död.) Vigsel 1888-11-13 Norsjö fs.
Barn:
3.6.4.2 Nils Johan Lundmark. Född 1889-07-07 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1967-01-26 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.3 Axel Edvin Lundmark. Född 1890-12-18 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1917-05-03 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.4 Beda Katarina Lundmark. Född 1892-03-20 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1955-03-01 Fromheden, Norsjö
fs.
3.6.4.5 Berta Amanda Lundmark. Född 1893-12-15 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1916-08-05 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.6 Karl Joakim Lundmark. Född 1896-07-12 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1969-04-30 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.7 Bror Edvard Lundmark. Född 1899-02-28 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1987-10-05 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.4.8 Jenny Vilhelmina Lundmark. Född 1902-11-01 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1903-04-10 Bäverhult, Norsjö
fs.
3.6.4.9 Hedvig Margreta Lundmark. Född 1905-08-13 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1979-12-27 Saltmyran,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.6.5 Johan Olof Nilsson. Född 1865-11-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1866 Storliden, Norsjö fs.
3.6.6 Hedda Carolina Nilsdotter. Flyttar 1892-04-02 till Skellefteå lfs. Född 1866-12-20 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1885-01-16 Mörttjärn, Malå fs. Bosatt från 1892-04-02 Skellefteå lfs. Död.
Familj med Olof Axel Almberg (Född 1862-04-11 Örträsk, Norsjö fs. Död.) Vigsel 1885-05-10 Malå fs.
Barn:
3.6.6.1 Signe Magdalena Almberg. Född 1887-03-21 Mörttjärn, Norsjö fs. Död.
3.7.1 Magdalena Amanda Lindberg. Torparhustru i Röjnoret. Född 1857-02-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död
1937-09-25 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Samuel Johansson Nyström (Född 1844-03-26 Grönliden, Skellefteå lfs. Död 1907-09-10 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1875-01-22 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.1.1 Anna Viktoria Nyström. Född 1875-08-19 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1902-11-08 Borup, Skellefteå lfs.
3.7.1.2 Johan Edvard Nyström. Född 1877-09-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1904-02-29 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.1.3 Matilda Amanda Nyström. Född 1880-07-17 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.1.4 Karl-Olof Nyström. Född 1883-02-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1962-09-10 Älvsbyn, Älvsby fs (BD).
3.7.1.5 Jakob Andreas Nyström. Född 1885-06-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1917-05-04 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.1.6 Lars Hjalmar Nyström. Född 1887-12-31 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.1.7 Per Adrian Nyström. Född 1890-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1962-09-27 Oslo (NORGE).
3.7.1.8 Nils Oskar Nyström. Född 1892-04-21 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1955-09-10 Skelleftehamn,
Skellefteå lfs.
3.7.1.9 Hulda Karolina Nyström. Född 1894-08-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1951-07-29 Innervik, Skellefteå
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
64 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
lfs.
3.7.1.10 Anton Helmer Nyström. Född 1896-11-16 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1953-10-04 Sörböle, Skellefteå
lfs.
3.7.1.11 Viktor Emanuel Nyström. Född 1900-11-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1949-04-02 Nynäshamn,
Nynäshamn fs (AB).
3.7.2 Isak Herman Lindberg. Arrendator i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1858-07-05 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Död 1934-03-19 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Arrendator och arbetare i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl.
Familj med Helena Aqvilina Bask (Född 1859-08-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1921-06-03 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1882-11-24 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.2.1 Hilda Margreta Lindberg. Född 1883-07-11 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1884-01-22 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.2 Selma Helena Lindberg. Född 1884-08-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1923-07-02 Orrträsk, Skellefteå
lfs.
3.7.2.3 Hildur Maria Lindberg. Född 1886-04-16 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1955-03-18 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.2.4 Joakim Lindberg. Född 1888-02-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1889-08-22 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.5 Isak Oskar Lindberg. Född 1890-07-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1909-11-19 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.6 Karl Jakob Lindberg. Född 1891-12-20 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1922-07-11 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.7 Anna Selina Lindberg. Född 1893-11-10 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1917-06-16 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.2.8 Olof Herman Lindberg. Född 1895-04-30 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1917-12-11 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.2.9 Nils Viktor Lindberg. Född 1896-12-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1896-12-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.10 Johan August Lindberg. Född 1898-01-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1898-01-15 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.11 Hulda Josefina Lindberg. Född 1899-02-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1919-08-01 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.12 Elin Lindberg. Född 1901-03-19 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1901-04-04 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.13 Per Adrian Lindberg. Född 1902-03-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.2.14 Fanny Margareta Elina Lindberg. Född 1904-04-30 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1907-05-27 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.3 Ida Margareta Lindberg. Jordägarhustru i Röjnoret. Född 1860-01-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 193706-22 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Zakris Andersson (Född 1864-04-21 Karsträsk, Skellefteå lfs. Död 1910-05-24 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1888-11-09 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.3.1 Johan Albin Andersson. Född 1887-02-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.3.2 Bror Hjalmar Andersson. Född 1889-07-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1971-08-21 Boden, Överluleå
fs (BD).
3.7.3.3 Saphira Margreta Andersson. Född 1891-03-23 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1969-06-08 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.3.4 Olof Linus Andersson. Född 1893-06-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1982-03-13 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
3.7.3.5 Ida Maria Andersson. Född 1897-04-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1918-11-04 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.3.6 Nils Viktor Andersson. Född 1897-04-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.3.7 Frans Wilhelm Andersson. Född 1900-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1966-01-04 Skelleftehamn,
S:t Örjans fs.
3.7.3.8 Knut Hampus Emanuel Andersson. Född 1903-05-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1911-02-07
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
65 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.4 Jakob Edvard Lindberg. Arbetare i Röjnoret. Född 1861-09-27 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1927-07-11
Röjnoret, Skellefteå lfs.
Arbetare i Röjnoret. Uppges vara fattig.
Familj med Anna Kajsa Jonsdotter (Född 1862-04-08 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1923-11-02 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1894-11-08 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.4.1 Johan Edvard Lindberg. Född 1895-08-10 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1962-03-06 Bastuträsk, Norsjö
fs.
3.7.4.2 Karl Gunnar Lindberg. Född 1898-01-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1971-05-21 Jörn, Jörns fs.
3.7.4.3 Nanny Kristina Lindberg. Född 1900-01-11 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1965-08-22 Norsjö, Norsjö fs.
3.7.4.4 Olof Algot Lindberg. Född 1902-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.5 Johan Olof Lindberg. Hemmansägare i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1863-06-01 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Död 1943-02-16 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Johanna Jakobina Andersdotter (Född 1862-06-03 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1916-12-30 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1891-06-23 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.5.1 Anna Karolina Lindberg. Född 1892-06-07 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1994-03-08 Storuman,
Stensele fs.
3.7.5.2 Selma Maria Lindberg. Född 1893-10-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1972-01-05 Skellefteå, Skellefteå
lfs.
3.7.5.3 Signe Johanna Lindberg. Född 1896-04-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.5.4 Olof Hjalmar Lindberg. Född 1898-11-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1978-03-04 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
3.7.5.5 Johan Oskar Lindberg. Född 1900-08-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.6 Anna Catharina Lindberg. Arbeterska i Bastuträsk år 1912. Född 1865-06-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1910-12-31 Bastuträsk, Norsjö fs. Död.
Familj med ?
Barn:
3.7.6.1 Johan Anshelm Lindberg. Född 1893-09-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1964-11-30 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.7.7 Albrekt Lindberg. Född 1867-05-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1867-06-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8 Hilma Maria Lindberg. Skomakarhustru i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1869-03-01 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Död 1950-11-27 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Carl Ludvig Forsman (Född 1864-06-30 Boviken, Skellefteå lfs. Död 1951-06-11 Härnösand,
Härnösands domkyrkofs (Y).) Vigsel 1888-08-04 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.8.1 Per Ludvig Forsman. Född 1889-06-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1890-02-07 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.2 Helga Maria Forsman. Född 1890-09-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1931-05-01 Hälliden, Skellefteå
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
66 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
lfs.
3.7.8.3 Karl Axel Forsman. Född 1892-07-14 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1893-01-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.4 Paulina Margreta Forsman. Född 1893-11-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1900-08-13 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.8.5 Anna Wiktoria Forsman. Född 1895-07-05 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1897-02-22 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.8.6 Eva Forsman. Född 1897-03-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1897-10-14 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.7 ? Forsman. Född 1898 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.8 Ruth Viktoria Forsman. Född 1899-06-02 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1987-02-11 Sorsele, Sorsele fs.
3.7.8.9 Hilma Amalia Forsman. Född 1900-12-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1988-12-22 Stockholm, Oscar fs
(AB).
3.7.8.10 Valborg Elisabet Forsman. Född 1902-08-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1979-12-22 Hägersten,
Hägerstens fs (AB).
3.7.8.11 Betty Margreta Forsman. Född 1903-12-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1992-08-30 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.7.8.12 Elin Kristina Forsman. Född 1905-12-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1920-02-28 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.8.13 Mirjam Eldina Forsman. Född 1909-05-25 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 2001-03-07 Uppsala, Uppsala
domkyrko fs (C).
3.7.9 Per Adrian Öberg. Flyttar 1901-10-30 till Norsjö. Född 1871-03-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1901-10-30 Norsjö fs. Död 1954-11-15 Danderyd, Danderyds fs (AB).
Arbetare i Röjnoret.
Familj med Fredrika Lovisa Andersson (Född 1874-10-07 Boviken, Skellefteå lfs. Död 1970-01-02 Danderyd,
Danderyds fs (AB).) Vigsel 1897-12-19 Skellefteå lfs.
3.7.10 Clara Theresia Lindberg. Född 1873-07-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1873-09-02 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.8.1 Karl Anton Bask. Bonde i Norra Storliden nr 1. Född 1851-03-07 Storliden, Norsjö fs. Död 1920-03-19
Storliden, Norsjö fs.
Första hustrun födde en utomäktenskaplig dotter innan äktenskapet: Anna Antonia, f. 1870-11-17.
Familj med Anna Sara Gradin (Född 1847-02-27 Gissträsk, Norsjö fs. Död 1878-11-11 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1872-10-13 Norsjö fs.
Barn:
3.8.1.1 Per Anton Bask. Född 1873-07-19 Storliden, Norsjö fs. Död 1953-08-26 Storsele, Norsjö fs.
3.8.1.2 Anders Reinhold Bask. Född 1875-05-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1947-02-07 Kläppen, Norsjö fs.
3.8.1.3 Karl Edvard Bask. Född 1878-09-01 Storliden, Norsjö fs. Död 1918-08-23 Storliden, Norsjö fs.
Familj med Sara Fredrika Olofsdotter (Född 1860-10-21 Bredträsk, Norsjö fs. Död 1938-05-15 Österteg, Umeå
lfs.) Vigsel 1883-10-14 Norsjö fs.
Barn:
3.8.1.4 Helena Antonia Bask. Född 1884-06-03 Storliden, Norsjö fs. Död 1954-02-08 Skelleftehamn, Skellefteå
lfs.
3.8.1.5 Tekla Maria Bask. Född 1885-10-11 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.8.1.6 Sara Wilhelmina Bask. Född 1887-03-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1949-01-27 Åsen, Kalvträsk fs.
3.8.1.7 Oskar Anshelm Bask. Född 1888-12-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1893-01-15 Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.8 Anna Aqvilina Bask. Född 1891-03-05 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.8.1.9 Margreta Eugenia Bask. Född 1893-11-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1983-02-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.8.1.10 Johan Axel Bask. Född 1895-10-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1900-12-13 Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.11 Bror Elis Bask. Född 1895-10-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1956-05-07 Teg, Umeå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
67 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.8.1.12 Nanny Kallista Bask. Född 1898-06-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1979-08-18 Åsträsk, Kalvträsk fs.
3.8.1.13 Knut Olof Fabian Bask. Född 1900-02-19 Storliden, Norsjö fs. Död 1965-12-12 Umeå, Tegs fs.
3.8.1.14 Ingeborg Kristina Bask. Född 1904-05-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1904-11-13 Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.15 Agda Sofia Bask. Född 1906-05-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1999-10-29 Nederkalix fs (BD).
3.8.2 Olof Abdon Bask. Född 1853-08-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1875-07-27 Storliden, Norsjö fs.
3.8.3 Nils Johan Bask. Hemmansägare i Norra Storliden nr 1 - 35/512 mtl. Född 1856-12-17 Stensliden, Norsjö
fs. Bosatt från 1857 Storliden, Norsjö fs. Död 1920-03-20 Storliden, Norsjö fs.
Nicke.
Familj med Magdalena Margretha Nilsdotter (Född 1857-04-12 Storliden, Norsjö fs. Död 1941-05 Storliden,
Norsjö fs.) Se 3.6.2
3.8.4 Helena Aqvilina Bask. Bondhustru i Röjnoret nr 2. Född 1859-08-09 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1882-11-20 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1921-06-03 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Jordarbetarhustru i Röjnoret 1890.
Familj med Isak Herman Lindberg (Född 1858-07-05 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1934-03-19 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Se 3.7.2
3.8.5 Ida Margreta Bask. Född 1862-01-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1865 Storliden, Norsjö fs.
3.8.6 Maria Emerentia Bask. Bondhustru i Sörböle nr 3 - 1/8 mtl. Född 1865-01-23 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1907-05-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1922-01-29 Sörböle, Skellefteå lfs.
Mia. Hemmafru i Pjäsörn nr 1 - 35/512 mtl. Har sin brorsdotter Margreta Eugenia Bask, f. 1893 som fosterdotter
från 1895. Flyttar till Skellefteå och Sörböle år 1907. Där köper de Karl Edmund Alms hemman nr 3.
Har även en fosterson från år 1895: Gustaf Harald* Lundgren, f. 1890-12-03 i Norsjö, Norsjö fs, som son till
Gustaf Bernhard Eriksson, f. 1862-4-22. Hans föräldrar lämnar honom i Pjäsörn, samtidigt som de beger sig till
Gällivare 1900-2-3. Harald betecknas som studerande och predikant i församlingsboken. Studerar hösten 1922 i
Stockholm. Han är bosatt från 1907-05-11 i Sörböle, Skellefteå lfs. mellan 1917-09-26 till 1921-09-09 i Uppsala
domkyrkofs (C). Från 1923-07-30 i Lund, Skåne län.
Familj med Karl Oskar Lundgren (Född 1861-11-17 Pjäsörn, Norsjö fs.) Vigsel 1887-10-04 Norsjö fs.
3.8.7 Per August Bask. Arrendator i Mensträsk nr 3. Född 1869-02-11 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1907
Mensträsk, Norsjö fs. Död 1930-08-06 Mensträsk, Norsjö fs.
Arbetar som dräng hos Nils Johan Falk åren 1887 till 1888. År 1888 till 1889 är han dräng i Heden. År 1890 i
Bjurträsk. Därefter blir jordägare i Storliden nr 1 - Tallheden afs. Från 1906 till 1907 i Tjäln. Därefter i Mensträsk
nr 3.
Familj med Hedda Teresia Björk (Född 1869-02-19 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1949-06-14 Örträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1894-01-01 Norsjö fs.
Barn:
3.8.7.1 Hildur Helene Bask. Född 1894-11-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1984-03-06 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.7.2 Lilly Terese Bask. Född 1897-02-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1976-03-31 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.7.3 Näjda Smaragda Bask. Född 1900-07-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1978-09-17 Finnäs, Norsjö fs.
3.8.7.4 Karl August Bask. Född 1903-02-11 Storliden, Norsjö fs. Död 1983-05-04 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
68 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.8.7.5 Anders Torbjörn Bask. Född 1905-03-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1992-11-29 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.7.6 Judit Augusta Bask. Född 1910-08-29 Mensträsk, Norsjö fs. Död 2006-12-26 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.8 Anders Sigfrid Bask. Arrendator i Tjäln nr 1 - 15/128 mtl. Född 1872-02-15 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1906 Tjäln, Norsjö fs. Död 1915-07-22 Tjäln, Norsjö fs.
Först arbetare och dräng i Storliden nr 1. Från 1906 i Tjäln nr 1. Makan flyttar 1920 till Grytnäs fs. Från 1924 är
hon bosatt i Gissträsk nr 1 - 1/16 mtl.
Familj med Anna Elina Johansson (Född 1868-07-11 Manjaur, Lycksele fs.) Vigsel 1893-11-19 Norsjö fs.
Barn:
3.8.8.1 Ernest Sigfrid Bask. Född 1894-12-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1970-01-28 Seattle, Washington (USA).
3.8.8.2 Elin Miranda Karolina Bask. Född 1896-06-14 Storliden, Norsjö fs. Död 1935-03-18 Brönstjärn,
Burträsk fs.
3.8.8.3 Anders Johannes Bask. Född 1897-08-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1982-01-17 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.8.4 Ester Maria Alfrida Bask. Född 1899-06-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1914-11-17 Tjäln, Norsjö fs.
3.8.8.5 Karl Hjalmar Bask. Född 1901-01-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1954-03-27 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.8.6 Anna Linnéa Viktoria Bask. Född 1903-02-26 Storliden, Norsjö fs. Död 1919-10-20 Tjäln, Norsjö fs.
3.8.8.7 Edla Margreta Bask. Född 1905-05-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1916-08-01 Tjäln, Norsjö fs.
3.8.8.8 Emma Kristina Bask. Född 1907-06-29 Tjäln, Norsjö fs. Död 1928-12-14 Kvarnfors, Norsjö fs.
3.8.8.9 Petrus Engelbert Bask. Född 1909-06-28 Tjäln, Norsjö fs. Död 1984-12-01 Umeå, Tegs fs.
3.8.8.10 Hulda Elvira Bask. Född 1911-10-10 Tjäln, Norsjö fs. Död 1997-11-06 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.9 Abdon Engelbert Bask. Född 1876-07-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1876 Storliden, Norsjö fs.
3.9.1 Anna Amanda Alm. Född 1855-07-29 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1857 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.2 Hulda Margreta Alm. Jordägarhustru i Hemmingen nr 2. Född 1857-05-30 Hemmingen, Norsjö fs. Död
1935-06-25 Hemmingen, Norsjö fs.
Jordägarhustru i Hemmingen nr 2 - Nylund afs.
Familj med August Nilsson (Född 1850-07-10 Norsjö, Norsjö fs. Död 1935-01-23 Hemmingen, Norsjö fs.) Vigsel
1875-02-18 Norsjö fs.
Barn:
3.9.2.1 Margreta Theolinda Nilsson. Född 1877-08-15 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1895-04-12 Hemmingen,
Norsjö fs.
3.9.2.2 Sten August Nilsson. Född 1885-05-05 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1887-08-01 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.2.3 Lars Emil Nilsson. Född 1886-07-25 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1968-10-09 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.2.4 Hanna Serafia Nilsson. Född 1889-01-21 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1961-05-05 Hemmingen, Norsjö
fs.
3.9.3 Nils Willehard Alm. Bonde i Hemmingen nr 1 - 1/8 mtl. Född 1860-04-16 Hemmingen, Norsjö fs. Död
1937-07-26 Hemmingen, Norsjö fs.
Ville Alm. Byggde en gård nere vid vägen i Hemmingen nr 1. Deras hemman utgör nuvarande 1:12. År 1928
överlät Willehard hemmanet till sina tre söner: Elof, Karl och Albin.
Hemmanet var först på 1/24 mtl, och från 1912 på 1/8.
Familj med Eva Kristina Lundström (Född 1861-11-19 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1953-05-09 Hemmingen,
Norsjö fs.) Vigsel 1884-02-25 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
69 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.9.3.1 Safira Kristina Alm. Född 1884-08-21 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1959-06-15 Brännäs, Kalvträsk fs.
3.9.3.2 Lars Elof Alm. Född 1885-12-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1984-02-09 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.3.3 Johan Anton Alm. Född 1888-01-26 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1971-09-06 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.3.4 Nils Ferdinand Alm. Född 1890-11-10 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1969-11-04 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.3.5 Karl Ludvig Alm. Född 1892-06-12 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1962-06-14 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3.6 Artur Villehard Alm. Född 1894-10-27 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1981-01-01 Marieberg, Eksjö fs (F).
3.9.3.7 Olof Albin Alm. Född 1897-02-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1934-11-21 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3.8 Ernst Alm. Född 1900-03-01 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1980-10-07 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
3.9.3.9 Viktor Arvid Alm. Född 1902-05-01 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1984-02-21 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.9.3.10 Sixten Alexis Alm. Född 1906-07-29 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-11-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.9.4 Olof Anton Alm. Hemmansägare i Hemmingen nr 1 - 107/3204 mtl. Född 1862-11-27 Hemmingen, Norsjö
fs. Död 1915-04-06 Hemmingen, Norsjö fs.
Övertog stamfastigheten då fadern Lars-Antons ägor delades lika mellan bröderna (1/3 var). Ägde först 1/24 mtl,
men från 1912 107/3204 mtl.
Familj med Hulda Margreta Fredriksdotter (Född 1872-06-30 Grantjäln, Burträsk fs. Död 1933-03-31
Hemmingen, Norsjö fs.) Vigsel 1892-05-01 Norsjö fs.
Barn:
3.9.4.1 Hanny Sabina Alm. Född 1893-10-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1970-11-25 Kalvträsk, Kalvträsk fs.
3.9.4.2 Elvira Margreta Alm. Född 1895-02-16 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1978-12-03 Robertsfors,
Överklintens kbfd.
3.9.4.3 Alfrida Teolinda Alm. Född 1896-11-25 Hemmingen, Norsjö fs. Död.
3.9.4.4 Tilda Maria Alm. Född 1899-02-21 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1983-10-25 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4.5 Bror Johan Alm. Född 1900-11-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1979-08-07 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4.6 Lars Fredrik Holmfrid Alm. Född 1903-06-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1915-04-16 Hemmingen,
Norsjö fs.
3.9.4.7 Olof Manfred Alm. Född 1905-12-22 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1993-03-17 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.4.8 Gustaf Sigfrid Alm. Född 1908-04-10 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2000-07-31 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4.9 Aina Ingeborg Alm. Född 1911-04-06 Hemmingen, Norsjö fs. Död.
3.9.4.10 Jenny Viktoria Gustava Alm. Född 1912-10-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1998-11-27 Norsjö, Norsjö
fs.
3.9.5 Tilda Fredrika Alm. Bondhustru i Stensliden och Norsjö nr 8. Född 1864-06-11 Hemmingen, Norsjö fs.
Bosatt från 1909 Norsjö, Norsjö fs. Död 1941-03-12 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med ?
Barn:
3.9.5.1 Karl Helmer Alm. Född 1888-01-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1888-06-19 Hemmingen, Norsjö fs.
Familj med Karl Olof Berglund (Född 1863-09-05 Stensliden, Norsjö fs. Död 1896-09-07 Stensliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1892-04-24 Norsjö fs.
Barn:
3.9.5.2 Anton Rudolf Severin Berglund. Född 1893-01-31 Stensliden, Norsjö fs. Död 1893-08-21 Stensliden,
Norsjö fs.
3.9.5.3 Elma Maria Berglund. Född 1894-08-08 Stensliden, Norsjö fs. Död 1951-07-05 Gamla Falmark, Bureå
fs.
3.9.5.4 Hildur Elvira Berglund. Född 1896-03-06 Stensliden, Norsjö fs. Död 1979-08-16 Löflund, Norsjö fs.
Familj med Frans Ander Larsson (Född 1882-06-02 Riskälen, Norsjö fs. Död.) Barn med.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
70 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.9.5.5 Karl Bertil Valdemar Nyström. Född 1901-05-11 Stensliden, Norsjö fs. Död 1979-10-17 Skelleftehamn,
S:t Örjans fs.
Familj med Karl Anton Nyström (Född 1865-01-30 Arnberg, Norsjö fs. Död 1944-03-15 Norsjö, Norsjö fs.) Se
2.7.5
3.9.6 Johan Viktor Larsson. Jordägare i Hemmingen nr 1. Född 1870-06-15 Hemmingen, Norsjö fs. Död 194309-19 Hemmingen, Norsjö fs.
Jordägare i Hemmingen nr 1 - Skönvik afs. Hemmanet utgör 1/3 av det ursprungshemman som delades efter
fadern Lars-Anton. Detta hemman utgörs idag av 1:16.
Familj med Brita Evelina Gustafsson (Född 1870-03-16 Yttre Ånäset, Burträsk fs. Död 1934-01-19 Hemmingen,
Norsjö fs.) Vigsel 1899-12-26 Norsjö fs.
Barn:
3.9.6.1 Lars Sanfrid Larsson. Född 1899-07-30 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-06-01 Hemmingen, Norsjö
fs.
3.9.6.2 Gustaf Alfred Larsson. Född 1902-09-24 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1983-01-12 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).
3.9.6.3 Emmy Sofia Larsson. Född 1905-04-14 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1969-04-17 Näset, Norsjö fs.
3.9.6.4 Johan Herbert Larsson. Född 1906-10-28 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1972-12-10 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).
3.9.6.5 Olof Valdemar Larsson. Född 1908-11-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1972-02-19 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).
3.9.6.6 Set Folke Larsson. Född 1910-06-26 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1980-07-07 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.6.7 Dagmar Viktoria Larsson. Född 1914-03-15 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1937-02-16 Norsjö, Norsjö fs.
3.10.1 Nils Persson. Född 1860-04-16 Norrby, Norsjö fs. Död 1864 Norrby, Norsjö fs.
3.10.2 Milda Margareta Persdotter. Bondhustru i Norrby nr 1 - 1/16 mtl. Född 1863-12-23 Norrby, Norsjö fs.
Död 1931-01-26 Norrby, Norsjö fs.
Familj med Per Edvard Nygren (Född 1862-03-11 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1906-01-09 Norrby, Norsjö fs.) Se
2.3.2
3.10.3 Hulda Carolina Höglund. Bondhustru i Norrby - 1/16 mtl. Född 1866-11-15 Norrby, Norsjö fs. Död 194311-22 Norrby, Norsjö fs.
Maken avlider på fastigheten Norrby 1:4.
Familj med Nils Johan Johansson (Född 1869-11-22 Rutholm, Lycksele fs. Död 1950-10-25 Norrby, Norsjö fs.)
Vigsel 1892-12-04 Norsjö fs.
Barn:
3.10.3.1 Johan Ossian Nilsson. Född 1893-09-17 Norrby, Norsjö fs. Död 1976-10-11 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.2 Hilma Karolina Nilsson. Född 1895-04-01 Norrby, Norsjö fs. Död 1967-10-23 Mensträsk, Norsjö fs.
3.10.3.3 Frans Gunnar Nilsson. Född 1897-10-05 Norrby, Norsjö fs. Död 1965-12-28 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.4 Erik Svante Nilsson. Född 1900-06-10 Norrby, Norsjö fs. Död 1954-01-09 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.5 Olof Anshelm Nilsson. Född 1902-07-29 Norrby, Norsjö fs. Död 1980-12-23 Norsjö, Norsjö fs.
3.10.3.6 Lars Mauritz Nilsson. Född 1904-08-24 Norrby, Norsjö fs. Död 1904-12-26 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.7 James Hubert Nilsson. Född 1906-07-19 Norrby, Norsjö fs. Död 1906-10-02 Norrby, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
71 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.1 Nils Johan Karlsson Brännström. Hemmansägare i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1859-09-08
Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1939-01-15 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Gift på hemgården i Röjnoret nr 1 år 1882. Först står han och hustrun som inhysta (han benämns som "son") på
faderns hemman, men med tiden så blir han själv bonde där och skattar då för 23/384 mtl.
Familj med Sara Kristina Olofsdotter (Född 1862-05-09 Stensliden, Norsjö fs. Död 1947-02-22 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Se 3.2.9
3.11.2 Isak Oskar Karlsson. Hemmansägare i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1860-12-22 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Död 1921-08-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Gift på hemgården i Röjnoret nr 1 år 1890. Först står han och hustrun som inhysta (han benämns som "son") på
faderns hemman, men med tiden så blir han själv bonde där och skattar då för 23/384 mtl.
Hustrun härstammar från Zachrissläkten och är barnbarns barn till Hans Johansson, f. 1749.
Familj med Matilda Andersdotter (Född 1866-08-02 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1904-11-19 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1890-06-23 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.2.1 Hedda Elina Karlsson. Född 1891-05-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1895-12-12 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.2.2 Karl Manfrid Karlsson. Född 1893-09-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1963-11-12 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.2.3 Svea Maria Karlsson. Född 1896-04-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1953-05-14 Nordsjö, Långsele fs
(Y).
3.11.2.4 Johan Karlsson. Född 1898-12-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1898-12-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.2.5 Emma Matilda Karlsson. Född 1900-06-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1984-12-26 Umeå, Umeå sfs.
3.11.2.6 Johan Oskar Karlsson. Född 1903-01-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1903-02-07 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
Familj med Linda Johanna Grönlund (Född 1880-12-23 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död 1965-07-22 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1907-11-08 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.2.7 Oskar Lambert Isaksson. Född 1908-10-05 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1979-10-29 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.2.8 Johan Helmer Karlsson. Född 1910-08-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1979-12-15 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.2.9 Elsa Linnea Karlsson. Född 1913-01-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1913-03-01 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.2.10 John Artur Karlsson. Född 1913-01-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1986-06-12 Petiknäs, Norsjö fs.
3.11.2.11 Isak Edvin Karlsson. Född 1918-01-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1984-10-11 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.3 Karl Olof Karlsson. Hemmansägare i Röjnoret nr 1 - 23/384 mtl. Född 1863-01-17 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Död 1914-07-31 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Gift på hemgården i Röjnoret nr 1 år 1889. Först står han och hustrun som inhysta (han benämns som "son") på
faderns hemman, men med tiden så blir han själv bonde där och skattar då för 23/384 mtl.
Hustrun omgift 1916-04-30 med hemmansägaren Karl Anton Lindkvist i Västra Nyliden nr 1.
Familj med Johanna Karolina Andersson (Född 1866-10-07 Boviken, Skellefteå lfs. Död 1899-06-03 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1889-01-20 Skellefteå lfs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
72 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.3.1 Olof Lambert Karlsson. Född 1889-06-16 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1902-06-07 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.3.2 Karl Oskar Karlsson. Född 1890-12-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1938-08-28 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.3.3 Hedvig Rosina Karlsson. Född 1892-09-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1955-03-19 Grannäs,
Skellefteå lfs.
3.11.3.4 Jonas Artur Karlsson. Född 1895-03-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1895-04-15 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.3.5 Johan Artur Karlsson. Född 1896-02-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1964-08-28 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.3.6 Emma Karlsson. Född 1898-08-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1899-03-14 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Maria Evelina Grönlund (Född 1879-04-23 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död.) Vigsel 1903-02-13
Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.3.7 Olga Maria Ingeborg Karlsson. Född 1904-03-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1993-12-04 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.3.8 Elina Kristina Karlsson. Född 1905-10-07 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.11.3.9 Olof Alvar Karlsson. Född 1913-09-07 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1990-11-05 Västra Nyliden,
Skellefteå lfs.
3.11.4 Magdlena Margareta Karlsdotter. Flyttar 1925-12-02 till Skellefteå stad. Född 1864-11-18 Röjnoret,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1884-04-09 Brännlund, Norsjö fs. Bosatt från 1903-11-11 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1925-12-02 Skellefteå sfs. Död 1952-04-27 Medle, Skellefteå lfs.
Hon lämnar år 1884 hemgården i Röjnoret och tar ut attest till Norsjö. Där gifter hon sig i Brännlund där maken
är bondson.
Från 1903 i Medle nr 8 och 11. 7/128 mtl respektive 9/256 mtl. Har en fosterdotter Alma Kristina, f. 1890-3-5.
Hon gifter sig i Medle med Karl Lundgren.
Magdalena gifter om sig år 1925 med målaren i Yttre Ursviken nr 6 - Elias Ludvig Lindahl. Paret flyttar samma år
till Skellefteå stad.
Familj med Isak Eriksson Bränström (Född 1860-03-23 Brännlund, Norsjö fs. Död 1921-07-14 Medle, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1884-03-22 Norsjö fs.
Familj med Elias Ludvig Lindahl (Född 1857-06-24 Burträsk fs. Död.) Vigsel 1925-11-29 Skellefteå lfs.
3.11.5 Amanda Kristina Karlsdotter. Bondhustru i Bergliden nr 1 - 1/16 mtl. Född 1866-12-19 Röjnoret,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1887-02-22 Steninge, Norsjö fs. Bosatt från 1903-05-11 Bergliden, Skellefteå lfs. Död
1918-03-29 Bergliden, Skellefteå lfs.
Hon lämnar år 1887 hemgården i Röjnoret då hon istället gifter sig i Steninge inom Norsjö socken. Maken
övertar i samband med giftermålet hemmanet nr 1 där, samtidigt som de tidigare ägarna Gustaf Lindström (f.
1818) med familj tecknar ett födorådskontrakt.
Hemmanet som de båda brukar är på 3/32 mtl. År 1903 flyttar de båda åter till Skellefteå lfs där maken nu istället
blir bonde på Bergliden nr 1 - 1/16 mtl. Hon avlider själv år 1918.
Familj med Olof Bergqvist (Född 1863-05-21 Andersberg, Skellefteå lfs. Död 1947-06-04 Bergliden, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1887-02-26 Norsjö fs.
Barn:
3.11.5.1 Karl Gustaf Bergqvist. Född 1888-01-31 Steninge, Norsjö fs. Död 1961-07-19 Bergliden, Skellefteå lfs.
3.11.5.2 Jenny Maria Bergqvist. Född 1890-05-11 Steninge, Norsjö fs. Död 1952-01-15 Bjurfors, Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
73 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.5.3 Hedvig Karolina Bergqvist. Född 1892-11-17 Steninge, Norsjö fs. Död 1892-12-28 Steninge, Norsjö
fs.
3.11.5.4 Olof Hjalmar Bergqvist. Född 1894-01-04 Steninge, Norsjö fs. Död.
3.11.5.5 Nils Harald Bergqvist. Född 1896-04-01 Steninge, Norsjö fs. Död 1964-10-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.11.5.6 Tilda Amanda Bergqvist. Född 1899-06-17 Steninge, Norsjö fs. Död 1976-11-30 Gävle, Heliga
Trefaldighet fs (X).
3.11.5.7 Oskar Andreas Bergqvist. Född 1901-05-13 Steninge, Norsjö fs. Död 1983-07-31 Skellefteå lfs.
3.11.5.8 Johan Rudolf Bergqvist. Född 1903-06-23 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1903-07-26 Bergliden,
Skellefteå lfs.
3.11.5.9 Edvin Emanuel Bergqvist. Född 1904-07-23 Bergliden, Skellefteå lfs. Död.
3.11.5.10 Emma Linnea Bergqvist. Född 1907-01-08 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1988-06-28 Göteborg,
Masthugg fs (O).
3.11.5.11 Ferdinand Olaus Bergqvist. Född 1909-04-03 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1988-01-21 Skellefteå,
S:t Olovs fs.
3.11.6 Hedda Fredrika Karlsdotter. Predikanthustru i Norsjö nr 12. Född 1869-07-12 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1888-09-15 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 1890 till 1890 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från
1890 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1894-12-20 Degerfors fs. Bosatt från 1898-07-14 Norsjö, Norsjö fs. Död
1913-05-18 Norsjö, Norsjö fs.
Gift på hemgården i Röjnoret nr 1 i februari 1888. Maken har samma månad flyttat in från Norsjö och dit beger
sig paret sig paret samma år i september.
Bondhustru i Bränntjernliden, Granlund och mellan 1894 till 1898 i Degerfors. Från 1898 predikanthustru i Norsjö
nr 12 - Bernhardsgård afs.
Om maken - predikant Anders Edvard Holmlund har Carl E. Arwe (1888-1981) skrivit en bok:
"A. E. Holmlund, Norsjö : Några drag ur hans liv och förkunnelse" (1935).
Familj med Anders Edvard Holmlund (Född 1860-04-27 Degerfors fs. Död 1934-12-23 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1888-02-13 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.6.1 Hedda Safira Holmlund. Född 1888-11-02 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1929-08-07 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.2 Alma Kristina Holmlund. Född 1890-03-05 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Död 1954-07-02 Medle,
Skellefteå lfs.
3.11.6.3 Karl Edvard Holmlund. Född 1891-11-06 Granlund, Norsjö fs. Död 1972-10-17 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.4 Anders Lambert Holmlund. Född 1893-10-10 Degerfors fs. Död.
3.11.6.5 Johan Levi Holmlund. Född 1895-01-03 Degerfors fs. Död 1917-11-03 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.6 Tekla Maria Holmlund. Född 1898-01-17 Norsjö, Norsjö fs. Död 1979-09-01 Bastuträsk, Norsjö fs.
3.11.6.7 Ester Rosina Holmlund. Född 1900-05-02 Norsjö, Norsjö fs. Död 1921-06-08 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.6.8 Nanny Sofia Holmlund. Född 1902-06-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1956-09-24 Åmål, Åmåls sfs (P).
3.11.6.9 Emma Linnéa Holmlund. Född 1904-08-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1956-12-10 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
3.11.6.10 Judit Charlotta Holmlund. Född 1906-01-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 1984-12-01 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
3.11.6.11 Dagmar Gustafva Elisabet Holmlund. Född 1907-09-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1994-10-05 Karlstad,
Karlstad domkyrkofs (S).
3.11.6.12 Elsa Viktoria Holmlund. Född 1909-07-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 1987-08-06 Karlstad, Norrstrand fs
(S).
3.11.7 Maria Teodolinda Karlsdotter. Flyttar 1911-05-10 till Norsjö. Född 1872-07-02 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1889 till 1892 Högstliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1892 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från
1902 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1948-04-12 Luleå, Luleå sfs (BD).
Född och uppvuxen i Röjnoret. År 1889 flyttar hon till byn Högstliden där hon gifter sig med en son på gården.
Maken står de första åren som arbetare där.
Från år 1892 bor paret istället i Västra Nyliden där maken blir torpare. Därefter från år 1911 åter i Röjnoret, nu
som arbetarhustru. År 1911 flyttar familjen till Norsjö.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
74 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Olof Andersson Björk (Född 1864-03-19 Högstliden, Skellefteå lfs. Död 1948-05-23 Luleå, Luleå sfs
(BD).) Vigsel 1889-11-07 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.7.1 Bror Olof Björk. Född 1891-09-09 Högstliden, Skellefteå lfs. Död 1984-10-22 Älvsbyn, Älvsby fs (BD).
3.11.7.2 Syster Maria Björk. Född 1891-09-09 Högstliden, Skellefteå lfs. Död 1893-04-16 Västra Nyliden,
Skellefteå lfs.
3.11.7.3 Hedvig Karolina Björk. Född 1893-03-05 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1969-01-02 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).
3.11.7.4 Karl Arvid Björk. Född 1894-09-09 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1966-08-29 Boden, Överluleå fs
(BD).
3.11.7.5 Botvid Engelbert Björk. Född 1896-08-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1991-08-22 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
3.11.7.6 Matilda Emilia Björk. Född 1898-05-14 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1988-03-15 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).
3.11.7.7 Ebba Margareta Björk. Född 1899-12-02 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1976-04-04 Mariefred,
Mariefred fs (D).
3.11.7.8 Ellen Maria Björk. Född 1899-12-02 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död.
3.11.7.9 Vilmer Andreas Björk. Född 1901-06-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1974-04-30 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).
3.11.7.10 Johan Oskar Emanuel Björk. Född 1903-01-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.11.7.11 Axel Georg Björk. Född 1905-04-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1905-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.7.12 Viola Magdalena Kristina Björk. Född 1906-07-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.11.7.13 Astrid Tibestia Björk. Född 1908-04-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1908-05-18 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.7.14 Adelina Sofia Linnea Björk. Född 1910-04-14 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1996-02-29 Köping,
Köping fs (U).
3.11.8 Emma Karlsdotter. Flyttar 1911-9-26 till Skellefteå. Född 1874-07-23 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1894-02-21 Brännlund, Norsjö fs. Bosatt från 1896 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1911-09-26 Skellefteå. Död.
Arbetarhustru i Brännlund, och från 1896 i Granlund. År 1900 flyttar familjen till Bastuträsk där maken står som
skräddare och fjärdingsman. Flyttar år 1911 till Skellefteå.
Familj med Jakob Edvard Brännström (Född 1872-07-24 Brännlund, Norsjö fs. Död 1953-10-14 Medle,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1894-12-02 Norsjö fs.
Barn:
3.11.8.1 Hedvig Amanda Edvina Bränström. Född 1900-05-01 Granlund, Norsjö fs. Död 1980-04-02 Medle,
Skellefteå lfs.
3.11.8.2 Edit Margreta Bränström. Född 1901-10-31 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1989-09-17 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
3.11.8.3 Karl Edvin Bränström. Född 1903-06-28 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1970-11-16 Medle, Skellefteå lfs.
3.11.8.4 Elise Linnéa Bränström. Född 1905-05-17 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1984-03-29 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
3.11.8.5 Erik Uno Brännström. Född 1906-12-24 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1989-04-08 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
3.11.8.6 Isak Evert Bränström. Född 1908-10-30 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1909-01-12 Bastuträsk, Norsjö fs.
3.11.8.7 John Edvard Bränström. Född 1910-08-15 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1988-11-20 Kåge, Kågedalens
fs.
3.11.9 Berta Gustava Karlsdotter. Född 1876-07-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1877-07-12 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.10 Tilda Gustafva Karlsdotter. Bondhustru i Västra Nyliden nr 1 - 5/64 mtl år 1926. Född 1878-07-29
Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1901 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1940-04-17 Västra Nyliden,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
75 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Skellefteå lfs.
År 1901 lämnar hon hemgården i Röjnoret och gifter sig i Västra Nyliden. Maken blir då bonde på hemmanet nr 1
där, och skattar för 5/64 mtl.
Familj med Olof Leonard Lindqvist (Född 1874-09-28 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1966-10-01 Nyliden,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1901-02-24 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.10.1 Valborg Elisabet Lindqvist. Född 1902-10-10 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1980-08-02
Finnfors, Skellefteå lfs.
3.11.10.2 Linnea Matilda Lindqvist. Född 1904-04-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1980-09-23
Skellefteå, Skellefteå lfs.
3.11.10.3 Olof Andreas Emanuel Lindqvist. Född 1905-11-12 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1970-08-13
Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
3.11.10.4 Ester Ingeborg Lindqvist. Född 1907-12-14 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1990-09-18
Skellefteå, Skellefteå lfs.
3.11.10.5 Elsa Margreta Lindqvist. Född 1910-09-29 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1971-04-24 Västra
Nyliden, Skellefteå lfs.
3.11.10.6 Berta Viktoria Lindqvist. Född 1912-03-31 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1986-04-18 Boliden,
Bolidens fs.
3.11.10.7 Karl Harald Leonard Lindkvist. Född 1914-05-17 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1982-02-26
Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.11.10.8 Hedvig Gustafva Lindkvist. Född 1916-02-08 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
3.11.10.9 Johan Gustaf Allan Lindkvist. Född 1917-10-04 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 2000-01-04
Röjnoret, Boliden fs.
3.11.10.10 Erik Uno Johannes Lindkvist. Född 1920-02-06 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
3.11.11 Berta Erika Karlsdotter. Flyttar 1902-6-3 till Norsjö. Född 1881-01-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1902-06-03 Norsjö fs. Död 1955-12-15 Brännheden, Norsjö fs.
Familj med Karl Johan Boman (Född 1875-09-16. Död 1953-10-10 Brännheden, Norsjö fs.) Vigsel.
3.12.1 Nils Jonas Jonsson. Född 1870-11-20 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1871-04-28 Hemmingen, Norsjö fs.
4.2.1 Lars Anton Lundberg. Bokbindare i Boden. Född 1861-12-04 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1890 Norsjö,
Norsjö fs. Bosatt från 1895-12-01 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1914-04-03 Boden, Överluleå fs (BD).
Bonde i Norsjö nr 8. Gift där år 1884. Från 1895 istället bokbindare i Boden.
"Han hade även ett bokförlag "A. Lundbergs förlag, Norsjö". Det förlaget hade dock ingen stor utgivning, vad jag
förstår. Den enda publikationen jag sett är: "Afskeds-predikan hållen Annandag påsk 1884 i Malå kyrka af
Johannes Mörtsell" (Källa: Åke Lidén, 2007)
Familj med Hedda Alexandra Olofsdotter (Född 1864-07-17 Stensliden, Norsjö fs. Död 1911-12-13 Boden,
Överluleå fs (BD).) Se 3.2.10
4.2.2 Johan Olof Lundberg. Bonde i Bjursele nr 2 - 49/1920 mtl. Född 1863-03-27 Bjursele, Norsjö fs. Död
1938-02-20 Bjursele, Norsjö fs.
Fortfarande ogift 1928.
4.2.3 Anna Carolina Lundberg. Bondhustru i Böle. Född 1865-02-19 Bjursele, Norsjö fs. Död.
Familj med Nils Stefan Persson (Född 1860-11-15 Tjärnberg, Norsjö fs. Död.) Vigsel 1888-01-27 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
76 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
4.2.3.1 Kristina Vilhelmina Persson. Född 1888-11-09 Böle, Norsjö fs. Död 1978-05-22 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.2 Jenny Karolina Persson. Född 1889-12-08 Böle, Norsjö fs. Död 1978-02-12 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.3 Elvira Maria Persson. Född 1890-12-21 Böle, Norsjö fs. Död 1961-11-27 Glommersträsk kbfd (BD).
4.2.3.4 Nils Edvard Persson. Född 1891-12-25 Böle, Norsjö fs. Död 1892-01-04 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.5 Edla Gustafva Persson. Född 1893-03-02 Böle, Norsjö fs. Död 1893-03-25 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.6 Edla Gustafva Persson. Född 1894-02-02 Böle, Norsjö fs. Död 1899-01-17 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.7 Anna Safira Persson. Född 1895-09-03 Böle, Norsjö fs. Död 1942-05 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.8 Per Edvard Persson. Född 1896-12-26 Böle, Norsjö fs. Död 1965-03-04 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.9 Ebba Amanda Persson. Född 1898-10-18 Böle, Norsjö fs. Död 1975-03-30 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.10 Nils Arvid Andreas Persson. Född 1900-05-06 Böle, Norsjö fs. Död 1900-05-24 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.11 Sten Halvar Persson. Född 1901-05-10 Böle, Norsjö fs. Död 1986-12-28 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.12 Signe Helena Persson. Född 1903-12-06 Böle, Norsjö fs. Död 1977-10-30 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.13 Sven Persson. Född 1905-06-27 Böle, Norsjö fs. Död 1905-06-27 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.14 Julia Stefania Persson. Född 1906-06-29 Böle, Norsjö fs. Död 1985-01-28 Hemmingen, Norsjö fs.
4.2.3.15 Johan Rudolf Persson. Född 1909-03-27 Böle, Norsjö fs. Död 1909-04-28 Böle, Norsjö fs.
4.2.4 Karl Jakob Lundberg. Bonde i Bjursele nr 2 - 49/1920 mtl. Född 1867-02-26 Bjursele, Norsjö fs. Död
1939-02-17 Bjursele, Norsjö fs.
Tar sin brorson Johan Hugo Lundberg, f. 1905 som adoptivson från 1926.
Suppleant i Norsjö kyrko- och skolråd.
Familj med Helena Persdotter (Född 1870-07-31 Tjärnberg, Norsjö fs. Död 1952-07-08 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1906-05-06 Norsjö fs.
4.2.5 Sara Kristina Lundberg. Bondhustru i Norsjö nr 12 år 1928. Född 1869-01-16 Bjursele, Norsjö fs. Död
1938-06-13 Norsjö, Norsjö fs.
Arbetar först som sjuksköterska åren 1896-1901. Gift Grahn i Norsjö nr 12.
Artikel i NV 1971-03-09:
"Den gamla sjukstugan i Norsjö som togs i bruk 1896 kommer inom den närmsta tiden att rivas. Den första
sjuksköterskan hette Sara Lundberg och tjänade 250 kr per år med jourtjänst dygnet runt."
Familj med Frans Lambert Grahn (Född 1871-08-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 1949-03-14 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-12-13 Norsjö fs.
Barn:
4.2.5.1 Fanny Magdalena Kristina Grahn. Född 1903-03-03 Norsjö, Norsjö fs. Död 1981-11-04 Norsjö, Norsjö
fs.
4.2.5.2 Frans Gunnar Grahn. Född 1905-05-31 Norsjö, Norsjö fs. Död 1907-11-25 Norsjö, Norsjö fs.
4.2.6 Gustav Edvard Lundberg. Sågföreståndare och arbetare i Bjurträsk nr 1. Född 1870-12-29 Bjursele,
Norsjö fs. Bosatt från 1901 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1936-05-28 Bjurträsk, Norsjö fs.
Familj med Marta Amanda Persdotter (Född 1872-09-14 Tjärnberg, Norsjö fs. Död 1949-04-23 Bjurträsk, Norsjö
fs.) Vigsel 1901-04-14 Norsjö fs.
Barn:
4.2.6.1 Gustaf Yngve Lundberg. Född 1902-06-12 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1976-01-12 Norsjö, Norsjö fs.
4.2.6.2 Helga Margareta Lundberg. Född 1903-11-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1987-05-27 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).
4.2.6.3 Johan Hugo Lundberg. Född 1905-04-15 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1974-12-18 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.6.4 Berta Kristina Lundberg. Född 1907-12-15 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1998-07-18 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.2.6.5 Ragnhild Adela Lundberg. Född 1909-01-15 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1982-01-24 Kvarnåsen, Norsjö
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
77 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
fs.
4.2.6.6 Sven Magnus Lundberg. Född 1910-08-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1971-12-30 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.2.7 Hedda Paulina Lundberg. Född 1873-03-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1873 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.1 Catharina Olofsdotter. Bondhustru i Bjursele nr 1. Född 1864-08-15 Bjursele, Norsjö fs. Död 1921-08-05
Bjursele, Norsjö fs.
Maken äger 7/640 mtl i Bjursele nr 1, 111/1920 mtl i nr 2 samt 1/24 mtl i nr 4.
Familj med Lars Johan Almgren (Född 1864-09-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1949-07-10 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1892-11-27 Norsjö fs.
Barn:
4.3.1.1 Alfred Laurentius Almgren. Född 1894-03-08 Bjursele, Norsjö fs. Död 1964-10-09 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.1.2 Olof Anshelm Almgren. Född 1896-06-22 Bjursele, Norsjö fs. Död 1984-03-18 Norsjö, Norsjö fs.
4.3.1.3 Johan Albin Almgren. Född 1898-01-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1975-07-07 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.1.4 Lilly Helena Almgren. Född 1899-08-08 Bjursele, Norsjö fs. Död 1961-08-28 Norsjö, Norsjö fs.
4.3.1.5 Karl Oskar Jakob Almgren. Född 1902-01-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1967-06-27 Luleå, Örnäset fs
(BD).
4.3.2 Olof Olofsson Bergström. Bonde i Bjursele nr 1. Född 1866-07-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1945-04-13
Bjursele, Norsjö fs.
Äger 1928 7/192 mtl i Bjursele nr 1 och 1/48 mtl i Bjursele nr 4.
Familj med Maria Gustava Wikström (Född 1876-08-31 Åliden, Norsjö fs. Död 1960-06-24 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1903-07-05 Norsjö fs.
Barn:
4.3.2.1 Olof Edvin Bergström. Född 1904-04-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1980-09-20 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.2 Ida Gustava Bergström. Född 1906-05-23 Bjursele, Norsjö fs. Död 1906-06-01 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.3 Karl Isak Bergström. Född 1907-10-25 Bjursele, Norsjö fs. Död 1918-12-18 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.4 Märta Gustafva Bergström. Född 1909-05-14 Bjursele, Norsjö fs. Död 1979-03-17 Lillholmträsk, Norsjö
fs.
4.3.2.5 Frans Oskar Bergström. Född 1910-05-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1918-12-19 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.6 Sven Artur Bergström. Född 1911-08-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1941-08-30 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.7 Ida Helena Bergström. Född 1913-01-30 Bjursele, Norsjö fs. Död 1987-02-12 Pjäsörn, Norsjö fs.
4.3.2.8 Judit Terése Bergström. Född 1914-12-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 1991-04-01 Brännland, Norsjö fs.
4.3.2.9 Alma Katarina Bergström. Född 1916-11-14 Bjursele, Norsjö fs. Död 1995-02-15 Norsjö, Norsjö fs.
4.3.2.10 Sara Altea Serudia Bergström. Född 1919-06-05 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3 Lars Anton Olofsson. Bonde i Bjursele nr 1. Född 1868-11-16 Bjursele, Norsjö fs. Död 1951-05-19
Tarsnäs, Skellefteå lfs.
Bonde i Bjursele nr 1. Detta hemman är år 1928 på 63/3072 mtl. Dessutom så äger Lars 9/768 mtl i nr 4. Övertar
faderns nybygge Björkliden. Flyttar med tiden till Tarsnäs inom Skellefteå socken.
Familj med Hulda Gustafva Lindqvist (Född 1876-03-15 Råliden, Norsjö fs. Död 1905-10-23 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1896-02-02 Norsjö fs.
Barn:
4.3.3.1 Olof Andreas Larsson. Född 1896-11-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1898-06-25 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.2 Olof Palmer Larsson. Född 1898-07-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1973-01-25 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.3 Betty Magdalena Larsson. Född 1900-07-22 Bjursele, Norsjö fs. Död 1968-03-26 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
78 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.3.3.4 Elin Katarina Larsson. Född 1902-07-30 Bjursele, Norsjö fs. Död 1917-10-09 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.5 Nanny Gustava Larsson. Född 1904-06-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1906-01-02 Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Eva Josefina Lundqvist (Född 1886-02-12 Rökå, Malå fs. Död 1946-11-20 Tarsnäs, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1910-01-16 Norsjö fs.
Barn:
4.3.3.6 Erik Oskar Larsson. Född 1910-12-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1983-08-15 Boliden, Bolidens fs.
4.3.3.7 Lars Hubert Larsson. Född 1912-07-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1990-11-07 Tarsnäs, Bolidens fs.
4.3.3.8 Karl Joel Larsson. Född 1914-04-15 Bjursele, Norsjö fs. Död 1999-12-02 Tarsnäs, Bolidens fs.
4.3.3.9 Sten Ingvar Olofsson. Född 1916-04-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1989-03-13 Skellefteå, Skellefteå lfs.
4.3.3.10 Axel Sigvard Larsson. Född 1918-04-20 Bjursele, Norsjö fs. Död 2004-06-27 Skellefteå, Skellefteå lfs.
4.3.3.11 Lars Allan Larsson. Född 1920-07-17 Bjursele, Norsjö fs. Död 1993-07-20 Klockarberget, Bolidens fs.
4.3.3.12 Nils Albert Rune Larsson. Född 1924-05-24 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.4 Oskar Olofsson. Bonde i Bjursele nr 1 - 7/192 mtl. Född 1871-01-25 Bjursele, Norsjö fs. Död 1957-02-17
Bjursele, Norsjö fs.
Har två fosterbarn: Bengt Oskar, f. 1900-8-15 samt Evy Viktoria, f. 1904-11-24.
Bonde i Bjursele nr 1 - 7/192 mtl. Äger dessutom del i nr 4 - 1/48 mtl.
Familj med Magdalena Hällgren (Född 1869-06-27 Långträsk, Norsjö fs. Död 1912-11-06 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1897-06-24 Norsjö fs.
Familj med Linda Karolina Nilsson (Född 1879-01-03 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1939-09-05 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1916-04-16 Norsjö fs.
Barn:
4.3.4.1 Olof Antonius Olofsson. Född 1917-02-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1995-02-04 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.4.2 Britt Gertrud Helena Olofsson. Född 1920-04-19 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.4.3 Ruth Molly Karolina Olofsson. Född 1922-11-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1996-01-10 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
4.3.5 Erik Johan Olofsson. Född 1873-01-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1873-01-16 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.6 Erik Johan Olofsson. Född 1874-03-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1874-03-21 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.7 Karl Isak Olofsson. Född 1875-09-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1897-11-17 Bjursele, Norsjö fs.
4.4.1 Catharina Wikström. Bondhustru på Näset - Norsjö nr 1. Född 1871-06-06 Åliden, Norsjö fs. Död 195703-01 Näset, Norsjö fs.
Uppvuxen i Åliden. Gift Näsvall på Näset i Norsjö år 1892. Hemmanet där var på 9/128 mtl år 1928.
Prästen i Norsjö lär en gång ha sagt till den förste Näsvallaren - Jonas, f. 1837:
"- Du som har vallar i Näset ska heta Näsvall."
Källa: Artikel i NV 1977-04-06 via DAUM.
Anmärkningsvärt med Catharina var att hon födde två tvillingkullar - då först Magnus och Emil var tvillingar,
liksom senare Gustav och Sven. De sistnämnda var så lika att de kunde ersätta varandra på möten. Gustav
hade alltid fluga och Sven alltid slips, det var det enda utomstående kunde skilja dem åt på.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
79 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Sex av Catharina och Johan Näsvalls söner kom att bli byggare - alla var i samma firma eller gjorde jobb åt
byggnadsfirman. Sonen Henrik var den ende som stannade kvar på Näset där han drev jordbruk. Han övertog
hemmanet mot att de andra kunde komma och bo där på semestrar.
Källa: Yngve Näsvall - 2002-05-31
Familj med Johan Anton Näsvall (Född 1864-12-19 Näset, Norsjö fs.) Vigsel 1892-06-23 Norsjö fs.
Barn:
4.4.1.1 Jonas Edvard Näswall. Född 1893-04-06 Näset, Norsjö fs. Död 1966-12-13 Bromma, Västerled fs (AB).
4.4.1.2 Isak Oskar Näsvall. Född 1894-12-01 Näset, Norsjö fs. Död 1984-02-19 Täby, Täby fs (AB).
4.4.1.3 Edla Karolina Näsvall. Född 1896-10-08 Näset, Norsjö fs. Död 1960-06-20 Näset, Norsjö fs.
4.4.1.4 Annette Vilhelmina Näswall. Född 1898-06-26 Näset, Norsjö fs. Död 1950-06-02 Norrby, Norsjö fs.
4.4.1.5 Magnus Fabian Näsvall. Född 1900-03-10 Näset, Norsjö fs. Död 1969-05-25 Skellefteå, S:t Olovs fs.
4.4.1.6 Emil Johannes Näsvall. Född 1900-03-10 Näset, Norsjö fs. Död omkring 1934.
4.4.1.7 Frans Jakob Torsten Näsvall. Född 1904-02-23 Näset, Norsjö fs. Död 1982-10-11 Näset, Norsjö fs.
4.4.1.8 Karl Anton Henrik Näsvall. Född 1908-07-08 Näset, Norsjö fs. Död 1992-09-14 Näset, Norsjö fs.
4.4.1.9 Gustav Arvid Näsvall. Född 1911-11-22 Näset, Norsjö fs. Död 1996-11-11 Katrineholm, Katrineholms fs
(D).
4.4.1.10 Sven Gottfrid Näsvall. Född 1911-11-22 Näset, Norsjö fs. Död omkring 1960.
4.4.2 Jakob Wikström. Bonde i Åliden nr 1 - 3/64 mtl. Född 1873-03-03 Åliden, Norsjö fs. Död 1949-09-27
Åliden, Norsjö fs.
Isak-Jakob. Uppvuxen i Åliden, där han blir bonde efter giftermålet. Han övertar då hela faderns hemman om
3/64 mtl. Därefter står föräldrarna som förmånstagare på hans gård.
Familj med Tilda Johanna Lind (Född 1871-06-25 Näset, Norsjö fs. Död 1920-03-29 Åliden, Norsjö fs.) Vigsel
1899-07-09 Norsjö fs.
Barn:
4.4.2.1 Isak Edvin Wikström. Född 1900-06-04 Åliden, Norsjö fs. Död 1961-03-08 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.2 Johan Elis Wikström. Född 1901-09-11 Åliden, Norsjö fs. Död 1901-09-16 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.3 Hilda Johanna Wikström. Född 1902-09-04 Åliden, Norsjö fs. Död 1983-10-02 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.2.4 Elin Katarina Wikström. Född 1904-12-13 Åliden, Norsjö fs. Död 1997-05-02 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.2.5 Alma Kristina Wikström. Född 1906-09-13 Åliden, Norsjö fs. Död 1914-11-29 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.6 Evert Johannes Wikström. Född 1908-07-02 Åliden, Norsjö fs. Död 1981-02-22 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.7 Erik Rudolf Wikström. Född 1910-03-27 Åliden, Norsjö fs. Död 1911-02-27 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.8 Ester Alida Karolina Wikström. Född 1911-05-19 Åliden, Norsjö fs. Död 2000-08-16 Kläppen, Norsjö
fs.
4.4.2.9 Gunborg Gustava Wikström. Född 1914-03-03 Åliden, Norsjö fs. Död 1926-09-19 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.10 Ragnhild Helena Wikström. Född 1916-06-09 Åliden, Norsjö fs. Död 1988-02-27 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.3 Eva Kristina Wikström. Bondhustru i Bodan nr 1 - 1/32 mtl. Född 1874-09-29 Åliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1903 Bodan, Norsjö fs. Död 1951-12-13 Bodan, Norsjö fs.
Gift med nþBo-Edde.
Familj med Olof Edvard Johansson (Född 1875-02-15 Rutholm, Lycksele fs. Död 1966-07-05 Bodan, Norsjö fs.)
Vigsel 1903-06-21 Norsjö fs.
Barn:
4.4.3.1 Johan Edvard Johansson. Född 1903-10-18 Bodan, Norsjö fs. Död 1904-07-10 Bodan, Norsjö fs.
4.4.3.2 Edith Kristina Johansson. Född 1904-10-31 Bodan, Norsjö fs. Död 1971-09-07 Böle, Norsjö fs.
4.4.3.3 Isak Edvard Johansson. Född 1906-02-18 Bodan, Norsjö fs. Död 1969-08-26 Kusmark, Kågedalen fs.
4.4.3.4 Tyra Lovisa Johansson. Född 1908-08-25 Bodan, Norsjö fs. Död 1992-04-21 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.3.5 Anna Karolina Johansson. Född 1912-11-08 Bodan, Norsjö fs. Död 1998-04-15 Kläppen, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
80 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.4.3.6 Sara Gustava Johansson. Född 1915-06-12 Bodan, Norsjö fs. Död 1973-09-17 Risliden, Norsjö fs.
4.4.3.7 Johan Olof Johansson. Född 1917-09-18 Bodan, Norsjö fs. Död 1997-11-11 Bodan, Norsjö fs.
4.4.4 Maria Gustava Wikström. Bondhustru i Bjursele nr 1. Född 1876-08-31 Åliden, Norsjö fs. Bosatt från 1887
Bjursele, Norsjö fs. Död 1960-06-24 Bjursele, Norsjö fs.
Blir fosterdotter hos sin morbror Olof Bjursell från år 1887.
Familj med Olof Olofsson Bergström (Född 1866-07-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1945-04-13 Bjursele, Norsjö fs.)
Se 4.3.2
4.4.5 Ida Helena Wikström. Bondhustru i Bodan nr 1 - 1/32 mtl. Född 1879-03-27 Åliden, Norsjö fs. Död 193201-29 Bodan, Norsjö fs.
Bondhustru i Bodan nr 1 - 1/32 mtl från år 1900.
Familj med Bror Erik Johansson (Född 1872-09-14 Rutholm, Lycksele fs. Död 1944-03-11 Bodan, Norsjö fs.)
Vigsel 1900-05-06 Norsjö fs.
Barn:
4.4.5.1 Julia Elvira Eriksson. Född 1901-07-07 Bodan, Norsjö fs. Död 1978-03-07 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.5.2 Johan Bruno Ederlöv. Född 1903-07-20 Bodan, Norsjö fs. Död 1982-05-28 Skellefteå, Skellefteå lfs.
4.4.5.3 Ester Magdalena Eriksson. Född 1905-07-22 Bodan, Norsjö fs. Död 1905-08-02 Bodan, Norsjö fs.
4.4.5.4 Per Isak Eriksson. Född 1906-11-11 Bodan, Norsjö fs. Död 1907-02-08 Bodan, Norsjö fs.
4.4.5.5 Berta Gustava Eriksson. Född 1909-03-04 Bodan, Norsjö fs. Död 1989-10-24 Lycksele, Lycksele fs.
4.4.5.6 Gustaf Tyko Ederlöv. Född 1911-04-29 Bodan, Norsjö fs. Död 1990-08-06 Arjeplog, Arjeplogs fs (BD).
4.4.5.7 Erik Ludvig Ederlöv. Född 1913-02-16 Bodan, Norsjö fs. Död 1982-01-15 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.5.8 Nils Rudolf Ederlöv. Född 1914-08-26 Bodan, Norsjö fs. Död 1987-05-26 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.5.9 Helge Erland Ederlöv. Född 1917-11-01 Bodan, Norsjö fs. Död 2001-02-27 Bastuträsk, Norsjö fs.
4.4.5.10 Axel Germund Ederlöv. Född 1922-06-19 Bodan, Norsjö fs. Död 2000-01-21 Umeå, Tegs fs.
4.4.6 Sara Karolina Wikström. Bondhustru på Näset - 13/896 mtl. Född 1881-03-08 Åliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1910 Näset, Norsjö fs. Död 1961-11-21 Näset, Norsjö fs.
Piga i Norsjö nr 1, "Näset", hos systern Katarina i cirka ett år kring sekelskiftet. På hemgården i Åliden nr 1
mellan 1900 och 1910. Från 1910 i Norsjö nr 1 - Näset där hon gifter sig med Ernst Lind. Paret driver där
jordbruk, och hemmanet är på 3/112 mtl. Ernst och hans bror Erik har då fått dela på stamhemmanet.
Familj med Ernst Lind (Född 1875-02-05 Näset, Norsjö fs. Död 1933-03-31 Näset, Norsjö fs.) Vigsel 1910-07-10
Norsjö fs.
Barn:
4.4.6.1 Hubert Andreas Lind. Född 1900-08-17 Åliden, Norsjö fs. Död 1982-02-03 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.6.2 Ester Johanna Lind. Född 1911-12-05 Näset, Norsjö fs. Död 1918-08-16 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.6.3 Ellen Alida Lind. Född 1919-07-12 Näset, Norsjö fs. Död.
4.4.6.4 Ernst Hugo Lind. Född 1922-03-01 Näset, Norsjö fs. Död 1988-12-11 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.1 Olof Björk. Bonde i Norsjö nr 4 - 2509/113005 mtl. Född 1866-02-17 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1893 Norsjö, Norsjö fs. Död 1912-06-16 Norsjö, Norsjö fs.
Bonde först i Bastutjärn, därefter i Norsjö nr 4 - Långmyrliden. Hemmanet där är på 2509/113005 mtl.
Familj med Gustafva Johanna Dahlberg (Född 1867-07-09 Kläppen, Norsjö fs. Död 1928-05-29 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1889-03-02 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
81 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.1.1 Olof Edvin Björk. Född 1889-12-27 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1975-11-25 Långmyrliden, Norsjö fs.
4.5.1.2 Ernst Johan Björk. Född 1891-12-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1892-01-07 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.1.3 Manfrid Johannes Björk. Född 1893-12-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1897-06-22 Långmyrliden, Norsjö
fs.
4.5.1.4 Erik Valdemar Björk. Född 1898-05-09 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1907-09-21 Långmyrliden, Norsjö
fs.
4.5.1.5 Astrid Adele Serudia Björk. Född 1900-03-22 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1961-02-17 Braxträsk,
Norsjö fs.
4.5.1.6 Johan Herbert Björk. Född 1902-03-16 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1985-09-27 Långmyrliden, Norsjö
fs.
4.5.1.7 Hedvig Margret Anette Björk. Född 1904-05-10 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1929-07-27
Långmyrliden, Norsjö fs.
4.5.1.8 Agnes Maria Alice Björk. Född 1907-06-08 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1907-08-16 Långmyrliden,
Norsjö fs.
4.5.2 Hanna Maria Björk. Inhyses i Bastutjärn. Född 1868-04-29 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1926-03-28
Bastutjärn, Norsjö fs.
Ogift.
4.5.3 Pehr Anders Björk. Född 1870-01-13 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1870-02-10 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.4 Lars Björk. Bonde i Kusfors nr 1. Född 1871-01-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1950-10-24 Kusfors, Norsjö
fs.
Bonde i Kusfors. Har jobbat som poststationsföreståndare i Kusfors.
Familj med Elin Teresia Stenberg (Född 1883-12-29 Hornsträsk, Jörns fs. Död 1970-11-27 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1906-09-29 Norsjö fs.
Barn:
4.5.4.1 Alf Johan Randolv Björk. Född 1907-07-06 Kusfors, Norsjö fs. Död 1909-04-06 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.4.2 Sigrid Matilda Ulrika Björk. Född 1908-07-04 Kusfors, Norsjö fs. Död 1992-11-17 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
4.5.4.3 Rolf Erling Björk. Född 1910-09-28 Kusfors, Norsjö fs. Död 1995-05-16 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.4.4 Margit Adele Björk. Född 1911-09-05 Kusfors, Norsjö fs. Död 1985-10-01 Lidingö, Lidingö fs.
4.5.4.5 Gustaf Adolf Björk. Född 1914-01-30 Kusfors, Norsjö fs. Död 1997-10-23 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.4.6 Dan Roy Sakarias Björk. Född 1923-09-11 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.4.7 Bo Olof Lars Björk. Född 1925-01-01 Kusfors, Norsjö fs. Död 1936-11-02 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.5 Andreas Björk. Handlande i Kusfors nr 1. Född 1873-04-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1901
Kusfors, Norsjö fs. Död 1948-06-22 Kusfors, Norsjö fs.
Handlande i Kusfors, Norsjö fs.
Familj med Anna Desideria Burvall (Född 1878-05-22 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1953-01-17 Kusfors, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-03-29 Norsjö fs.
Barn:
4.5.5.1 Ragnhild Linnea Björk. Född 1902-07-01 Kusfors, Norsjö fs. Död 1937-09-19 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.5.2 Svea Ingegerd Björk. Född 1904-11-06 Kusfors, Norsjö fs. Död 1987-09-07 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.5.3 Agda Andrea Björk. Född 1906-09-20 Kusfors, Norsjö fs. Död 1983-12-27 Skellefteå, S:t Olovs fs.
4.5.5.4 Elma Sederia Björk. Född 1912-07-27 Kusfors, Norsjö fs. Död 1992-11-11 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.5.5 Alex Unander Björk. Född 1916-03-03 Kusfors, Norsjö fs. Död 1975-02-23 Petiknäs, Norsjö fs.
4.5.5.6 Dick Alvar Björk. Född 1919-12-24 Kusfors, Norsjö fs. Död 1999-03-13 Farsta, Farsta fs (AB).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
82 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.6 Nanny Katrina Björk. Bondhustru i Bastutjärn nr 1 - 3/64 mtl. Född 1875-06-28 Bastutjärn, Norsjö fs. Död
1958-04-19 Bastutjärn, Norsjö fs.
Småskolelärarinna i Bastutjärn.
Familj med Johan Elis Alm (Född 1878-06-02 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1957-12-30 Bastutjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-09-21 Norsjö fs.
Barn:
4.5.6.1 Dagny Celeste Alm. Född 1902-08-19 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1985-11-27 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.6.2 Elsie Gunborg Alm. Född 1904-05-12 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1996-07-13 Jönköping, Ljungarum fs
(F).
4.5.6.3 Birger Hartvig Alm. Född 1906-03-24 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1990-07-17 Skövde, Skövde fs (R).
4.5.6.4 Gerda Madeline Alm. Född 1908-09-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1982-02-02 Långesbro Östadkulle,
Lena fs (P).
4.5.6.5 Erna Birgitta Alm. Född 1910-09-29 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1975-07-07 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.6.6 Elis Torsten Alm. Född 1913-02-02 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2001-09-16 Järfälla, Järfälla fs (AB).
4.5.6.7 Gösta Emanuel Alm. Född 1916-04-14 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2002-12-24 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.7 Janne Björk. Faktor i Bastutjärn. Född 1877-07-04 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1895 till 1896
Bodberg, Norsjö fs. Bosatt från 1903 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1916-03-06 till 1917-07-30 Norrköping, S:t
Olai fs (E). Bosatt från 1917 till 1920 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1922 Bastuträsk station, Norsjö fs.
Bosatt från 1922 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1924 Norsjö, Norsjö fs. Död 1925-04-05 Norsjö, Norsjö fs.
Handlande i Norsjö nr 11, Östergårds afs.
Återfinns från 1922-24 som faktor i Bastutjärn. Har tidigare varit i både Norrköping och Bastuträsk. Står från
1924 betecknad som f.d. faktor i Norsjö nr 5.
Åren 1917-20 i Norsjö samhälle där han nu kallas för f.d. handlande och hustrun är nu f.d. småskolelärarinna.
Familj med Marta Emerentia Lindqvist (Född 1881-02-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1922-12-22 Bastutjärn, Norsjö
fs.) Vigsel 1906-10-14 Norsjö fs.
Barn:
4.5.7.1 Ivar Mauritz Björk. Född 1907-08-16 Norsjö, Norsjö fs. Död 1953-06-08 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.7.2 Arne Egron Björk. Född 1909-01-27 Norsjö, Norsjö fs. Död 1977-04-26 Junsele, Junsele fs (Y).
4.5.8 Per Björk. Bonde i Bastutjärn nr 1 - 3/64 mtl. Född 1879-09-18 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1957-05-22
Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Emma Burvall (Född 1879-12-29 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1945-03-18 Bastutjärn, Norsjö fs.) Vigsel
1902-12-26 Norsjö fs.
Barn:
4.5.8.1 Valter Valentin Björk. Född 1904-04-18 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-10-30 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.8.2 Sigurd Johannes Björk. Född 1905-08-22 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1975-08-22 Heden, Norsjö fs.
4.5.8.3 Sixten Ambrosius Björk. Född 1907-01-15 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-06-30 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.8.4 Gertrud Dagny Sylvia Björk. Född 1908-09-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2002-07-02 Örebro, Längbro
fs (T).
4.5.8.5 Rosa Adina Albertina Björk. Född 1910-04-22 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1994-01-04 Södra
Långvattnet, Stensele fs.
4.5.8.6 Edit Amalia Lovisa Björk. Född 1912-04-20 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2007-01-20 Bålsta, Yttergran fs
(C).
4.5.8.7 Inga Regina Oskara Björk. Född 1913-12-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1993-06-15 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
83 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.8.8 Inez Maria Elisabet Björk. Född 1916-06-09 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.8.9 Ingrid Sylvia Isabella Björk. Född 1925-08-08 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.9 Erik Björk. Flyttar 1905-12-07 till Lövånger. Född 1882-02-16 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1905-12-07
Lövångers fs. Bosatt från 1915-07-02 Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1955-03-21 Umeå, Umeå sfs.
Folkskollärare, klockare och organist. Har en fosterdotter Hildur f. 1921-8-18. Hildur var dotter till Fridas bror
Johan Karlsson, som hade blivit änkeman.
Familj med Frida Karlsson (Född 1877-08-31 Egenäs, Silleruds fs (S). Död 1930-11-08.) Vigsel 1906-07-29.
Barn:
4.5.9.1 Erik Alfons Björk. Född 1907-05-10 Lövångers fs. Död 1985-12-25 Umeå, Umeå sfs.
4.5.9.2 Hedvig Kristina Björk. Född 1908-09-08 Lövångers fs. Död 1982-05-04 Skellefteå, Skellefteå lfs.
4.5.9.3 John Ansgar Björk. Född 1910-02-04 Lövångers fs. Död 1977-03-22 Malmberget, Malmbergets fs (BD).
4.5.9.4 Rolf Östen Björk. Född 1911-08-27 Lövångers fs. Död 1966-01-01 Umeå, Tegs fs.
4.5.9.5 Gerda Linnea Björk. Född 1913-03-23 Lövångers fs. Död 1941 Stockholm.
4.5.9.6 Bertil Natanael Björk. Född 1916-07-11 Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1917-01-25 Kyrkbyn, Lycksele fs.
4.5.9.7 Berta Eleonora Björk. Född 1916-07-11 Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1994-11-10 Lund, Allhelgona fs
(BD).
Familj med Tekla Håkansson (Född 1893-02-20 Umeå lfs. Död 1992-02-20 Umeå, Ålidhems fs.) Vigsel 193208-28 Umeå lfs.
Barn:
4.5.9.8 Sven-Åke Björk. Född 1936-04-13 Umeå sfs.
4.5.10 Oskar Björk. Hemmansägare i Bastutjärn nr 1 - 3/64 mtl. Född 1885-10-22 Bastutjärn, Norsjö fs. Död
1921-05-04 Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Rebecka Karolina Burvall (Född 1891-08-02 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1964-11-18 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1914-12-26 Norsjö fs.
Barn:
4.5.10.1 Oskar Evert Severin Björk. Född 1915-10-19 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.10.2 Olof Enar Johannes Björk. Född 1918-02-12 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1978-10-21 Boliden, Bolidens
fs.
4.5.10.3 Einar Holger Eugén Björk. Född 1921-02-10 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.7.1 Lars Rikard Bjursell. Bonde och arbetare i Bjursele nr 1. Född 1866-01-23 Bjursele, Norsjö fs. Död 193803-25 Norsjö, Norsjö fs.
Richard blir frikallad från värnplikten.
Familj med Kristina Katarina Lundmark (Född 1876-10-25 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1961-03-12 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1899-04-09 Norsjö fs.
Barn:
4.7.1.1 Rikard Edvard Emanuel Bjursell. Född 1900-04-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1976-03-27 Bjursele,
Norsjö fs.
4.7.1.2 Syster Kristina Maria Bjursell. Född 1902-04-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1970-09-25 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.1.3 Hedvig Sofia Katarina Bjursell. Född 1904-10-02 Bjursele, Norsjö fs. Död 1970-02-22 Kvavisträsk,
Norsjö fs.
4.7.1.4 Hulda Lovisa Linnéa Bjursell. Född 1907-05-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 1932-12 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.1.5 Rut Tea Alfrida Bjursell. Född 1909-08-21 Bjursele, Norsjö fs. Död 1932-10-10 Bjursele, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
84 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.7.1.6 Lars Johan Bertil Bjursell. Född 1912-02-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 2000-03-01 Vårgårda, KullingsSkövde fs (P).
4.7.1.7 Sven Alfred Andreas Bjursell. Född 1916-01-02 Bjursele, Norsjö fs. Död 1975-12-08 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.1.8 Julia Alice Frideborg Bjursell. Född 1919-04-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1937-04-09 Bjursele, Norsjö
fs.
4.7.1.9 Gustav Albert Valdemar Bjursell. Född 1922-05-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1990-10-29 Norsjö, Norsjö
fs.
4.7.2 Hilda Catharina Bjursell. Bondhustru i Bjursele nr 1 - 7/96 mtl. Född 1868-11-11 Bjursele, Norsjö fs.
Bosatt från 1894 Bjurfors, Norsjö fs. Bosatt från 1898 Bjursele, Norsjö fs. Död 1943-05-23 Bjursele, Norsjö fs.
Bondhustru först i Bjurfors, därefter i Bjursele.
Familj med Herman Bjuhr (Född 1863-10-16 Bjurträsk, Norsjö fs.) Vigsel 1894-10-14 Norsjö fs.
Barn:
4.7.2.1 Herman Laurentius Bjuhr. Född 1895-07-12 Bjurfors, Norsjö fs. Död 1978-07-10 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.2.2 Olof Wilhelm Bjuhr. Född 1896-11-11 Bjurfors, Norsjö fs. Död 1965-10-04 Pjäsörn, Norsjö fs.
4.7.2.3 Axel August Bjuhr. Född 1898-07-04 Bjurfors, Norsjö fs. Död 1898-07-05 Bjurfors, Norsjö fs.
4.7.2.4 Gustaf Irenus Bjuhr. Född 1901-12-15 Bjursele, Norsjö fs. Död 1983-03-02 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.2.5 Hilding Johannes Bjuhr. Född 1905-04-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 1978-02-04 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.3 Per August Bjursell. Född 1871-01-25 Bjursele, Norsjö fs. Död 1873-09-13 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.4 Hilma Maria Bjursell. Jordägarhustru i Bjurträsk. Född 1872-12-06 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1910 till
1912 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1912 till 1920 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1920 Bjurträsk, Norsjö fs. Död
1949-10-25 Bjurträsk, Norsjö fs.
Arbetar ett tag som sömmerska.
Familj med Mats Herman Mattsson (Född 1886-04-14 Norsjö fs. Död 1958-11-26 Bjurträsk, Norsjö fs.) Vigsel
1908-11-08 Norsjö fs.
4.7.5 Per August Bjursell. Inhyses i Bjurträsk år 1928. Född 1875-07-27 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 190901-10 till 1909-09-04 Sävar fs. Bosatt från 1920 Bjurträsk, Norsjö fs. Död.
4.7.6 Hanna Kristina Bjursell. Född 1877-10-31 Bjursele, Norsjö fs. Död 1881-01-07 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.7 Olof Edvard Bjursell. Kontorsskrivare i Skäftekärr. Född 1879-09-29 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 189901-20 till 1902-06-13 Stockholm, Göta Livgarde fs (AB). Bosatt från 1902-06-13 till 1902-07-18 Bjursele, Norsjö
fs. Bosatt från 1902-07-18 till 1903-04-21 Stockholm, Kungsholmen fs (AB). Bosatt från 1903-04-21 Bjursele,
Norsjö fs. Bosatt från 1906-07-16 Vedborm, Högby fs (H). Bosatt från 1913 Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från
1918 Norrböda, Böda fs (H). Död 1970-07-10 Böda fs (H).
Uppvuxen i Bjursele nr 2. År 1899 flyttar han till "kunglig Göta livgardes församling" i Stockholm, där han blir
korpral. Under perioden i Stockholm träffade han hustrun Julia från Öland som arbetade i stan som husa hos en
familj. Paret gifter sig år 1902 och bor då på Kungsholmen. Året därpå flyttar han till hemgården Bjursele nr 2,
men där har han svårt att få ett fast och inkomstbringande arbete.
Tre år senare flyttar han därför med familjen ned till Högby fs i Kalmar län (på Öland) där hustrun är uppvuxen.
Där kommer han först att bo på hemmanet Vedborm nr 1. Åren 1913-18 i Mellböda och från 1918 i Norrböda.
Först arbetade han som skogsarbetare, men med tiden blev han kontorsskrivare i Skäftekärr i Böda fs (H) på
Domänverket. Han var även politiskt aktiv och satt med i skolstyrelsen och pensionsnämnden. I den sistnämnda
som ombud för hela Öland.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
85 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Källa: Birgitta Berkemar & Elvy Algotsson - via mejl 2004-03-08 resp telefonsamtal 2004-04-25.
Familj med Julia Eugenia Sandberg (Född 1882-06-09 Högby fs (H). Död 1950-09-14 Böda fs (H).) Vigsel 190211-30 Stockholm, Kungsholmen fs (AB).
Barn:
4.7.7.1 Linnea Rosalia Bjursell. Född 1903-10-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 1975-05-29 Borgholm, Borgholms
fs.
4.7.7.2 Karl Bertil Edvard Bjursell. Född 1905-07-17 Bjursele, Norsjö fs. Död 1912-03-09 Vedborm, Högby fs
(H).
4.7.7.3 Georg Vilhelm Eugen Bjursell. Född 1908-01-04 Vedborm, Högby fs (H). Död 1930.
4.7.7.4 Erik Gustaf William Bjursell. Född 1909-11-24 Vedborm, Högby fs (H). Död 1984-02-09 Borgholm,
Borgholms fs.
4.7.7.5 Astrid Dagny Emilia Bjursell. Född 1911-08-21 Vedborm, Högby fs (H). Död 1995-10-09 Böda, Böda fs
(H).
4.7.7.6 Karl Olof David Bjursell. Född 1913-06-02 Mellböda, Böda fs (H). Död 1983-11-01 Järnforsen, Järeda
fs (H).
4.7.7.7 Karin Julia Helena Bjursell. Född 1915-08-28 Mellböda, Böda fs (H).
4.7.7.8 Paul Ernst Edvard Bjursell. Född 1918-06-09 Norrböda, Böda fs (H). Död 1991-05-03 Skövde, Skövde
fs (R).
4.7.7.9 Alice Maria Viola Bjursell. Född 1920-08-25 Norrböda, Böda fs (H). Död 1995-11-16 Hägersten,
Hägerstens fs (AB).
4.7.7.10 Sven Gunnar Allan Bjursell. Född 1923-12-05 Norrböda, Böda fs (H). Död 2000-11-19 Kalmar,
Sankta Birgitta fs (H).
4.7.7.11 Elvy Margareta Bjursell. Född 1928-03-08 Norrböda, Böda fs (H).
4.7.8 Hedda Karolina Bjursell. Bondhustru i Liden nr 1 år 1926. Född 1881-10-29 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt
från 1909-01-10 till 1909-04-30 Sävar fs. Bosatt från 1909-04-30 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1918-07-27
Liden, Skellefteå lfs. Död 1960-07-08 Kåge, Kågedalens fs.
Arbeterska. Från 1918 bondhustru i Liden nr 1.
Familj med Johan Albin Karlsson (Född 1885-11-13 Liden, Skellefteå lfs. Död 1960-12-14 Varuträsk, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1918-01-27 Skellefteå lfs.
Barn:
4.7.8.1 Birger Johannes Bjursell. Född 1918-09-10 Liden, Skellefteå lfs. Död 1996-10-12 Vikmanshyttan,
Hedemora fs (W).
4.8.1 Lars Lidström. Poststationsföreståndare i Bjursele. Född 1871-11-12 Bjursele, Norsjö fs. Död 1957-09-13
Bjursele, Norsjö fs.
Först dräng i Bjursele. Från 1899 hos mostern Kajsa Lena.
Därefter bonde i Bjursele. Från 1912 är han poststationsföreståndare. Gift med två systrar från Gäddträsk, Jörn
fs.
Familj med Vändla Karolina Johansdotter (Född 1871-07-30 Gäddträsk, Jörns fs. Död 1901-03-16 Bjursele,
Norsjö fs.) Vigsel 1899-12-03 Norsjö fs.
Familj med Hulda Matilda Lindberg (Född 1885-06-15 Gäddträsk, Jörns fs. Död 1968-11-13 Norsjö fs.) Vigsel
1909-03-07 Norsjö fs.
Barn:
4.8.1.1 Agda Margreta Lidström. Född 1909-09-19 Bjursele, Norsjö fs. Död 1983-02-12 Skellefteå, S:t Olovs fs.
4.8.1.2 Adele Johanna Lidström. Född 1911-09-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1914-04-14 Bjursele, Norsjö fs.
4.8.1.3 Edla Matilda Lidström. Född 1913-09-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 2002-12-01 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
86 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.8.1.4 Britta Alice Lidström. Född 1916-04-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1916-05 Bjursele, Norsjö fs.
4.8.1.5 Lars Ingvar Lidström. Född 1917-06-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1996-08-15 Norsjö, Norsjö fs.
4.8.1.6 Johan Birger Lidström. Född 1920-04-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1999-10-06 Falköping, Falköpings fs
(R).
4.8.1.7 Karl-Henrik Lidström. Född 1923-08-05 Bjursele, Norsjö fs. Död 2010-07-19.
4.8.1.8 Birgit Adela Lidström. Född 1926-06-25 Bjursele, Norsjö fs.
4.8.2 Karolina Bjursell. Bondhustru i Bjurträsk nr 1 - 1/128 mtl. Född 1879-09-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 195004-03 Bjurträsk, Norsjö fs.
Familj med Nils Leander Burvall (Född 1884-06-11 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1950-08-08 Bjurträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1906-08-05 Norsjö fs.
Barn:
4.8.2.1 Nils Halvar Burvall. Född 1907-04-18 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1946-01-16 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.8.2.2 Gunhild Karolina Burvall. Född 1908-06-20 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1984-03-03 Norsjö, Norsjö fs.
4.8.2.3 Signe Rosalie Burvall. Född 1909-12-30 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1996-11-09 Malå, Malå fs.
4.8.2.4 Alma Linnéa Burvall. Född 1911-08-25 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 2003-11-10 Norsjö, Norsjö fs.
4.8.2.5 Johan Gunnar Burvall. Född 1912-09-07 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1999-05-19 Norsjö, Norsjö fs.
4.8.2.6 Ragnar Manasse Burvall. Född 1916-01-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1989-01-19 Örnsköldsvik,
Själevads fs (Y).
4.8.2.7 Assar Burvall. Född 1917-09-13 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1917-09-13 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.8.2.8 Manfred Alexander Burvall. Född 1918-10-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1991-01-11 Veddige, Veddige
fs (N).
5.1.1 Jonas Jonsson Ringwall. Jordägare i Lidlund. Född 1852-12-11 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från
1862 Långdal, Skellefteå lfs. Bosatt från 1884-07-19 Lidlund, Jörn fs. Död 1910-09-04 Lidlund, Jörn fs.
Flyttar 1884 till Lidlund i Jörn, där han blir arbetare hos nybyggaren Per Persson Granberg, f. 1836-09-17. Från
år 1893 är han jordägare på samma ställe. Efter hans död år 1910 står hustrun kvar som "fattig" i Lidlund. Hon
avlider år 1925.
Familj med Gustava Charlotta Eriksdotter (Född 1854-05-12 Jörn fs. Död 1925-05-03 Lidlund, Jörn fs.) Vigsel
1893-11-06 Jörn fs.
Barn:
5.1.1.1 Jonas Algot Ringwall. Född 1894-11-28 Lidlund, Jörn fs. Död 1970-01-18 Strömfors, Boliden fs.
5.1.1.2 Jenny Charlotta Ringwall. Född 1898-02-07 Lidlund, Jörn fs. Död 1990-05-04 Boliden, Bolidens fs.
5.1.2 Carl Johan Jonsson. Född 1854-05-22 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1854-10 Långselet, Skellefteå lfs.
5.1.3 Johan Jonsson Lundgren. Torpare i Långdal - 5/32 mtl. Född 1855-11-12 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1862 Långdal, Skellefteå lfs. Bosatt från 1882 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1887 Finnsele,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1902 Långdal, Skellefteå lfs. Död 1903-07-18 Långdal, Skellefteå lfs.
Bosatt i Långselet 1882 till 1887. Från 1887 torpare i Finnselet. Från 1902 i Långdal.
Hustrun var vid sin död vid 104 års ålder år 1968 Västerbottens i särklass äldsta person!
Familj med Sara Greta Andersdotter (Född 1863-11-25 Jörn fs. Död 1968-01-10 Röjnoret, Skellefteå lfs.) Vigsel
1882-11-02 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.3.1 Emma Karolina Lundgren. Född 1883-05-08 Långselet, Skellefteå lfs. Död.
5.1.3.2 Karl Johan Lundgren. Född 1886-05-05 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1957-11-08 Boliden, Bolidens fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
87 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.1.3.3 Jenny Kristina Lundgren. Född 1888-04-30 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1893-08-17 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.1.3.4 Anna Greta Lundgren. Född 1891-07-24 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1893-08-21 Finnsele, Skellefteå
lfs.
5.1.3.5 Jonas Lundgren. Född 1895-06-12 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1908-05-26 Långdal, Skellefteå lfs.
5.1.3.6 Jenny Kristina Lundgren. Född 1898-11-16 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1978-12-02 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
5.1.4 Karl Jonsson Blylod. Fältjägare i Bjurvattnet. Född 1859-06-29 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1862
Långdal, Skellefteå lfs. Död 1943-03-27 Bjurvattnet, Skellefteå lfs.
Han antogs som soldat på rote nr 66 Blylod i Bjurvattnet den 15 september 1880. Han var då 5 fot och 8 tum
lång.
Källa: Lennart Andersson - Skellefteåbygdens soldater 1695-1895.
Familj med Katarina Lundqvist (Född 1864-03-30 Burträsk fs. Död 1903-01-18 Bjurvattnet, Skellefteå lfs.) Vigsel
1886-11-06 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.4.1 Maria Karolina Blylod. Född 1889-05-18 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1963-04-18 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.1.4.2 Johan Edvard Blylod. Född 1891-06-04 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1907-11-17 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs.
5.1.4.3 Hanna Vilhelmina Blylod. Född 1893-02-01 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1928-03-13 Klutmark,
Skellefteå lfs.
5.1.4.4 Ester Emilia Blylod. Född 1895-05-02 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död.
5.1.4.5 Nanny Dorotea Blylod. Född 1897-02-06 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1931-09-05 Granölund,
Degerfors fs.
5.1.4.6 Karl Paul Blylod. Född 1899-01-24 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1979-03-15 Skellefteå, Skellefteå lfs.
5.1.4.7 Jenny Viktoria Blylod. Född 1901-01-23 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1952-07-18 Sorsele, Sorsele fs.
Familj med Kristina Amanda Nilsson (Född 1879-03-05 Högstliden, Skellefteå lfs. Död 1953-02-11 Bjurliden,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1916-02-24 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.4.8 Sally Kallista Blylod. Född 1916-09-17 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1988-02-10 Fagersta, Västanfors
fs (U).
5.1.4.9 John Jesper Leopold Blylod. Född 1917-09-22 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1937-10-18 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs.
5.1.4.10 Sanna Kristina Blylod. Född 1919-01-31 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1919-06-28 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs.
5.1.4.11 Sanny Henrietta Blylod. Född 1919-01-31 Bjurvattnet, Skellefteå lfs.
5.1.4.12 Kerstin Maria Blylod. Född 1920-10-01 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1943-04-28 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs.
5.1.5 Anna Kajsa Jonsdotter. Arbetarhustru i Röjnoret. Född 1862-04-08 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från
1862 Långdal, Skellefteå lfs. Död 1923-11-02 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Från 1886 till 1894 piga i Bjurvattnet. Från 1894 gift arbetarhustru i Röjnoret.
Familj med ?
Barn:
5.1.5.1 Jenny Maria Lindberg. Född 1887-01-28 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1956-10-31 Örebro, Olaus Petri
fs (T).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
88 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Jakob Edvard Lindberg (Född 1861-09-27 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1927-07-11 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Se 3.7.4
5.1.6 Kristina Jonsdotter. Född 1863-11-24 Långdal, Skellefteå lfs. Död 1867-09-27 Långdal, Skellefteå lfs.
5.1.7 Maria Jonsdotter Wallström. Bondhustru i Stensund - 7/384 mtl. Född 1867-05-14 Långdal, Skellefteå lfs.
Död 1929-09-25 Stensund, Skellefteå lfs.
Adopterad av Lars Wallström i Långselet.
Familj med Jonas Lindberg (Född 1868-04-10 Kågeträsk, Skellefteå lfs. Död 1945-07-14 Stensund, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1895-03-27 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.7.1 Johan Olof Lindberg. Född 1895-08-14 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1916-05-21 Stensund, Skellefteå
lfs.
5.1.7.2 Anna Emelia Lindberg. Född 1897-01-12 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1962-01-29 Degerbyn,
Skellefteå lfs.
5.1.7.3 Jenny Karolina Lindberg. Född 1899-08-12 Stensund, Skellefteå lfs. Död.
5.1.7.4 Ruth Valborg Lindberg. Född 1901-03-02 Stensund, Skellefteå lfs. Död.
5.1.7.5 Rudolf Lindberg. Född 1903-01-25 Stensund, Skellefteå lfs. Död.
5.1.7.6 Axel Manfred Lindberg. Född 1904-07-02 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1965-04-06 Port Arthur
(CANADA).
5.1.7.7 Nils Alexander Lindberg. Född 1906-11-25 Stensund, Skellefteå lfs. Död 2003-07-15 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.1.7.8 Emma Kristina Lindberg. Född 1908-09-15 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1967-12-13 Holmfors,
Skellefteå lfs.
5.1.7.9 Karl Hugo Lindberg. Född 1910-04-30 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1992-12-04 Borlänge, Stora Tuna
fs (W).
5.1.7.10 Magda Alice Lindberg. Född 1915-02-07 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1995-12-01 Ursviken, S:t
Örjans fs.
5.1.7.11 Johan Alfon Lindberg. Född 1917-04-23 Stensund, Skellefteå lfs.
5.4.1 Johan Anton Fahlgren. Bonde i Mörttjärn nr 1 - 9/128 mtl. Född 1865-09-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Död
1942-09-04 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Katarina Margreta Lundkvist (Född 1869-02-18 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1932-11-19 Mörttjärn,
Norsjö fs.) Vigsel 1897-02-26 Norsjö fs.
Barn:
5.4.1.1 Hildur Kristina Fahlgren. Född 1897-12-21 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1975-04-15 Fjällsta, Sundsjö fs
(Z).
5.4.1.2 Johanna Helmina Fahlgren. Född 1899-09-23 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1899-09-23 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.1.3 Johan Simon Fahlgren. Född 1902-08-01 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1927-05-09 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.1.4 Nils Paul Fahlgren. Född 1904-05-05 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1988-05-03 Renström, Jörns fs.
5.4.1.5 Gustav Gunnar Fahlgren. Född 1906-01-31 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1988-07-04 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.1.6 Frida Margareta Fahlgren. Född 1908-02-04 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.1.7 Agda Maria Fahlgren. Född 1911-03-05 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1985-02-15 Sollentuna, Sollentuna fs
(AB).
5.4.2 Per Olof Grahn. Hemmansägare i Mörttjärn nr 1 - 9/128 mtl. Född 1867-11-16 Mörttjärn, Norsjö fs. Död
1953-12-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
Blev frikallad från värnplikten år 1889.
Familj med Erika Amanda Berggren (Född 1866-11-23 Rengård, Norsjö fs. Död 1937-02-18 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
89 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Vigsel 1889-10-20 Norsjö fs.
Barn:
5.4.2.1 Anna Greta Grahn. Född 1890-10-07 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1918-10-12 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.2 Per Andreas Grahn. Född 1892-04-07 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1968-11-14 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.3 Johan Olof Grahn. Född 1894-11-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1894-11-26 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.4 Gustav Edvard Grahn. Född 1894-11-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1986-03-15 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.5 Milda Amanda Grahn. Född 1898-01-10 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1968-06-09 Renström, Jörns fs.
5.4.2.6 Jonas Nikolaus Grahn. Född 1900-05-03 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1971-11-12 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.7 Lydia Kristina Grahn. Född 1903-01-30 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1959-04-30 Åkerlund, Bolidens fs.
5.4.2.8 Astrid Erika Grahn. Född 1910-03-29 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1980-05-01 Brutorp, Boliden fs.
5.4.3 Gustav Lindfors. Hemmansägare i Långselet - 7/64 mtl. Född 1870-08-27 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1897-02-11 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1953-10-04 Långselet, Skellefteå lfs.
Familj med Anna Katrina Danielsson (Född 1864-07-01 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1948-06-27 Långselet,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1895-04-21 Norsjö fs.
Barn:
5.4.3.1 Johan Olof Lindfors. Född 1896-11-14 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1992-12-18 Lindesberg, Lindesbergs
fs.
5.4.3.2 Anna Karolina Lindfors. Född 1898-06-10 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1981-12-21 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
5.4.3.3 Hilda Maria Lindfors. Född 1900-04-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1972-08-06 Boliden, Bolidens fs.
5.4.3.4 Gustaf Simon Lindfors. Född 1902-07-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1986-07-28 Långselet, Boliden
fs.
5.4.3.5 Agnes Emilia Lindfors. Född 1903-10-20 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1916-11-17 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.4.3.6 Jonas Artur Lindfors. Född 1907-07-09 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2005-04-29 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
5.4.4 Jonas Persson. Hemmansägare i Kankberg nr 1 - 17/1024 mtl år 1934. Född 1872-08-14 Mörttjärn,
Norsjö fs. Bosatt från 1905-12-21 Kankberg, Jörns fs. Död 1948-08-19 Kankberg, Jörns fs.
Har arbetat som dräng hos brodern Johan Anton. Åtminstone från och med 1900. Därefter gift år 1904 på egen
sida med en kvinna från Skellefteå - också en ättling till klockaren! Han står där som arbetare. Paret flyttar år
1905 till Jörn där han nu blir hemmansägare i Kankberg nr 1. Mantalet är på 17/1024.
Familj med Hedda Margreta Karlsdotter (Född 1875-10-13 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1956-02-10 Kankberg,
Jörns fs.) Vigsel 1904-11-17 Norsjö fs.
Barn:
5.4.4.1 Anna Ingeborg Persson. Född 1907-02-23 Kankberg, Jörns fs. Död 1986-12-12 Strömfors, Boliden fs.
5.4.4.2 Märta Margreta Persson. Född 1912-08-12 Kankberg, Jörns fs. Död 1974-05-11 Jörn, Jörns fs.
5.5.1 Anna Katrina Danielsson. Bondhustru i Långselet - 7/64 mtl. Född 1864-07-01 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1897-02-11 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1948-06-27 Långselet, Skellefteå lfs.
Familj med Gustav Lindfors (Född 1870-08-27 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1953-10-04 Långselet, Skellefteå lfs.) Se
5.4.3
5.5.2 Maria Magdalena Danielsson. Bondhustru i Finnselet - 1/16 mtl. Född 1865-10-08 Långberg, Skellefteå
lfs. Död 1949-08-07 Finnsele, Skellefteå lfs.
Hon och maken har en fosterdotter: Jenny Kristina Norlund, f. 1880-7-22.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
90 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Gabriel Edvard Eriksson (Född 1845-03-26 Rengård, Norsjö fs. Död 1920-07-22 Finnsele, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1892-12-03 Skellefteå lfs.
Barn:
5.5.2.1 Anna Maria Eriksson. Född 1895-03-03 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1977-05-16 Täby, Täby fs (AB).
5.5.2.2 Johan Alfred Eriksson. Född 1897-04-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1985-02-07 Finnsele, Boliden fs.
5.5.2.3 Erik Artur Eriksson. Född 1899-03-14 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1991-09-27 Långselet, Boliden fs.
5.5.2.4 Agnes Gabriella Eriksson. Född 1901-07-27 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1975-08-28 Långselet,
Boliden fs.
5.5.2.5 Adina Margreta Eriksson. Född 1903-11-06 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1971-08-20 Bolidens fs.
5.5.2.6 Nils Anselm Eriksson. Född 1906-11-26 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1926.
5.5.3 Hedda Kristina Danielsson. Bondhustru i Hebbersfors - 1/64 mtl år 1926. Född 1867-02-01 Långberg,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1908 Bäckfors, Skellefteå lfs. Bosatt från 1909 Häbbersfors, Skellefteå lfs. Död 195002-24 Kågeträsk, Kågedalen fs.
Arbetarhustru i Bäckfors. Från 1908 bondhustru i Hebbergsfors. Inga barn.
Familj med Johan Albin Eriksson (Född 1881-01-25 Långbäck, Skellefteå lfs. Död 1970-05-25 Säfsgården
Fredriksberg, Säfsnäs fs (W).) Vigsel 1908-06-26 Skellefteå lfs.
5.5.4 Emma Johanna Danielsson. Piga i Myckle nr 4. Född 1868-12-09 Långberg, Skellefteå lfs. Bosatt från
1913 Myckle, Skellefteå lfs. Död 1919-01-28 Myckle, Skellefteå lfs.
Har ett tag arbetat som piga i Myckle nr 4. Därefter bor hon på hemgården något år (1911-13) för att därefter
åter bege sig till Myckle nr 4.
5.5.5 Johannes Johansson. Hemmansägare i Långberg - 3/64 mtl år 1926. Född 1871-06-24 Långberg,
Skellefteå lfs. Död 1950-03-05 Sunnanå, Skellefteå lfs.
Familj med Eva Lovisa Andersson (Född 1882-01-21 Högnäsfors, Skellefteå lfs. Död 1928-10-19 Långberg,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1908-09-20 Skellefteå lfs.
Barn:
5.5.5.1 Lydia Maria Johansson. Född 1909-07-04 Långberg, Skellefteå lfs. Död.
5.5.5.2 Hugo Johannes Bernekrans. Född 1912-04-29 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1993-07-20 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.5.5.3 Hilda Lovisa Johansson. Född 1913-09-11 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1949-10-30 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.5.5.4 Anna Elisabet Johansson. Född 1917-03-20 Långberg, Skellefteå lfs. Död 2001-10-03 Enköping,
Enköping fs (C).
5.5.5.5 Agnes Karolina Johansson. Född 1918-06-01 Långberg, Skellefteå lfs.
5.5.6 Helena Carolina Danielsson. Född 1873-09-05 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1875-07-24 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.5.7 Tekla Fredrika Danielsson. Inhyses i Långberg. Född 1875-04-08 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1924-1205 Långberg, Skellefteå lfs.
5.5.8 Helena Kristina Danielsson. Maskinisthustru i Finnfors kraftstation år 1926. Född 1876-06-08 Långberg,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1923 Finnfors kraftstation, Skellefteå lfs. Död 1955-09-04 Finnforsfallet, Boliden lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
91 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Bondhustru i Finnselet - 1/16 mtl. Från 1923 maskinisthustru i Finnfors kraftstation.
Familj med Gustav Edvard Eriksson (Född 1880-01-10 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1972-08-28 Boliden,
Bolidens fs.) Vigsel 1901-10-13 Skellefteå lfs.
Barn:
5.5.8.1 Frida Karolina Eriksson. Född 1902-07-22 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1964-08-08 Finnsele, Skellefteå
lfs.
5.5.8.2 Gunhild Margareta Eriksson. Född 1904-12-09 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1906-08-15 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.8.3 Hildur Margreta Eriksson. Född 1906-12-15 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1908-01-19 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.8.4 Johan Edvin Eriksson. Född 1909-03-05 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1978-02-15 Gumboda, Norsjö fs.
5.5.8.5 Sanna Margreta Eriksson. Född 1912-03-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1912-04-04 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.8.6 Gustaf Torgny Eriksson. Född 1912-03-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1982-09-23 Malå, Malå fs.
5.5.8.7 Göte Daniel Eriksson. Född 1915-11-07 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1992-06-26 Saltsjö-Boo, Boo fs
(AB).
5.5.9 Eva Margareta Danielsson. Bondhustru i Långselet - 7/96 mtl. Född 1879-11-12 Långberg, Skellefteå lfs.
Död 1964-10-19 Långsele, Boliden fs.
Familj med Jonas Boman (Född 1880-12-20 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1966-08-01 Långselet, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1905-11-03 Skellefteå lfs.
Barn:
5.5.9.1 Johan Gunnar Boman. Född 1906-12-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1975-08-19 Ersmark,
Kågedalens fs.
5.5.9.2 Hildur Margareta Boman. Född 1908-04-13 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1994-01-20 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
5.5.9.3 Fritz Olof Boman. Född 1909-08-22 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1988-10-10 Skellefteå, Skellefteå lfs.
5.5.9.4 Lydia Kristina Boman. Född 1911-05-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1997-11-14 Stockholm, Oscar fs
(AB).
5.5.9.5 Eva Altea Boman. Född 1911-05-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2008-11-24 Skelleftehamn, Skellefteå
lfs.
5.5.9.6 Rut Maria Boman. Född 1912-11-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1999-12-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.
5.5.9.7 Jonas Axel Gotthard Boman. Född 1914-07-16 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1995-12-09 Boliden,
Bolidens fs.
5.5.9.8 Sally Karolina Boman. Född 1916-01-02 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1998-08-10 Norrköping, Östra
Eneby fs (E).
5.5.9.9 Karl Linus Boman. Född 1917-07-26 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2002-01-05 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.5.9.10 Lotten Märta Elisabeth Boman. Född 1918-10-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1920-05-08
Långselet, Skellefteå lfs.
5.6.1 Johan Karlsson. Född 1862-05-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1862-12-28 Långselet, Skellefteå lfs.
Dog som ung.
5.6.2 Kristina Katrina Karlsdotter. Bondhustru i Långselet nr 1. Född 1865-01-10 Långselet, Skellefteå lfs. Död
1941-09-08 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt i Boliden, först i Långselet i lägenheten Kläppen.
Familj med Per Persson Tjernlund (Född 1861-03-06 Medle, Skellefteå lfs. Död 1893-02-02 Långselet,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1886-03-28 Skellefteå lfs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
92 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.6.2.1 Johan Viktor Tjärnlund. Född 1887-05-24 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1971-10-31 Boliden, Bolidens
fs.
5.6.2.2 Per Anton Tjärnlund. Född 1888-09-14 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1976-11-13 Boliden, Bolidens fs.
5.6.2.3 Karl Arvid Tjärnlund. Född 1890-01-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1965-05-28 Långselet, Skellefteå
lfs.
5.6.2.4 Ester Maria Tjärnlund. Född 1892-12-11 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1961-05-26 Luspberget,
Stensele fs.
5.6.3 Karl Karlsson. Bonde i Skråmträsk nr 8 - 3/64 mtl år 1926. Född 1866-12-15 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1905-11-14 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1946-10-03 Skråmträsk, Skellefteå lfs.
Blylods barn: Hanna, Jenny och Nanny var uppfostrade hos Karl.
Återfinns 1899 i Långselet som hemmansägare - 7/64 mtl. År 1926 är hemmanet på 3/64 mtl.
Familj med Helena Margreta Westermark (Född 1865-08-15 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1954-04-29 Skråmträsk,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1889 Skellefteå lfs.
5.6.4 Anna Helena Karlsdotter. Jordägarhustru i Petiknäs nr 2. Född 1868-12-26 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1903-01-27 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1936-02-20 Petiknäs, Norsjö fs.
Jordägarhustru i Petiknäs nr 2 - Vestergård afs.
Familj med Johan Stenlund (Född 1856-06-02 Missenträsk, Jörns fs. Död 1909-10-29 Petiknäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1903-03-23 Norsjö fs.
5.6.5 Johannes Karlsson. Hemmansägare i Långselet. Född 1870-11-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 190308-15 Långselet, Skellefteå lfs.
Hemmansägare i Långselet. Hustrun gifter efter makens död om sig 1909 med Anders Olofsson, f. 1864-10-10
d. 1923-6-5 - arbetare i Fallet, och från 1918 i Yttre Ursviken.
Familj med Sara Lovisa Marklund (Född 1880-02-25 Åkerlund, Skellefteå lfs. Död efter 1926 Yttre Ursviken,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1899-12-21 Skellefteå lfs.
Barn:
5.6.5.1 Karl Hugo Karlsson. Född 1900-09-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1916-07-19 Fallet, Skellefteå lfs.
5.6.5.2 Johan Helmer Karlsson. Född 1901-12-13 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1918-12-09 Yttre Ursviken,
Skellefteå lfs.
5.6.5.3 Edla Karolina Karlsson. Född 1904-02-16 Långselet, Skellefteå lfs. Död före 1928 Finnfors, Skellefteå
lfs.
5.6.6 Maria Karolina Karlsdotter. Arbeterska i Kankberg år 1934. Född 1872-06-16 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1905 Långberg, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Bosatt från 1914-12-17
Kankberg, Jörns fs. Död.
Från 1905 piga i Långberg hos Danielsson. Flyttar 1907 till Skråmträsk nr 8 där hon blir piga hos brodern Karl
Karlsson. Från år 1914 i Jörn där hon först blir piga och sedan arbeterska hos systern Helena Margareta med
familj i Kankberg.
5.6.7 Eva Margareta Karlsdotter. Född 1873-12-07 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1874-12-06 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.6.8 Hedda Margreta Karlsdotter. Bondhustru i Kankberg nr 1 - 17/1024 mtl år 1934. Född 1875-10-13
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
93 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1903-01-27 Petiknäs, Norsjö fs. Bosatt från 1904 Mörttjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1905-12-21 Kankberg, Jörns fs. Död 1956-02-10 Kankberg, Jörns fs.
Uppvuxen i Långselet. Flyttar år 1903 til Norsjö där hon blir piga i Petiknäs hos banvakten Olof Lundin, f. 1874.
Denne blir senare samma år bonde i Petiknäs och då följer Hedda med dit. Från år 1904 i Mörttjärn där hon blir
gift med en arbetare. Paret bor från år 1905 i Jörn
där maken blir hemmansägare i Kankberg nr 1. Hemmanet är på 17/1024 mtl.
Familj med Jonas Persson (Född 1872-08-14 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1948-08-19 Kankberg, Jörns fs.) Se 5.4.4
5.7.1 Sara Kristina Eriksson. Bondhustru i Bjurån - 27/256 mtl år 1926. Född 1876-12-01 Finnsele, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1904 Bjurån, Skellefteå lfs. Död.
Familj med Axel Theodor Bergstedt (Född 1869-12-29 Löparnäs, Skellefteå lfs. Död.) Vigsel 1904-07-16
Skellefteå lfs.
Barn:
5.7.1.1 Johan Gustaf Bergstedt. Född 1898-11-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1986-02-18 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.7.1.2 Karl Viktor Bergstedt. Född 1905-12-10 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1993-04-02 Boliden, Bolidens fs.
5.7.1.3 Axel Emanuel Bergstedt. Född 1907-05-05 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1918-04-18 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.7.1.4 Ruth Kristina Bergstedt. Född 1909-09-10 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1991-07-08 Skellefteå, Skellefteå
lfs.
5.7.1.5 Ragnar Andreas Bergstedt. Född 1911-02-12 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1947-10-08 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.7.1.6 Simon Amandus Bergstedt. Född 1912-03-16 Bjurån, Skellefteå lfs. Död.
5.7.1.7 Knut Daniel Bergstedt. Född 1914-04-05 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1987-04-16 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.7.1.8 Agnes Maria Bergstedt. Född 1916-03-25 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1916-07-15 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.7.1.9 Sanna Maria Bergstedt. Född 1917-09-14 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1980-10-04 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
5.7.1.10 Fritz Alfred Bergstedt. Född 1921-01-13 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1923-10-23 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.7.2 Gustav Edvard Eriksson. Maskinist i Finnfors kraftstation år 1926. Född 1880-01-10 Finnsele, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1923 Finnfors kraftstation, Skellefteå lfs. Död 1972-08-28 Boliden, Bolidens fs.
Maskinist och hemmansägare i Finnselet - 1/16 mtl. Från 1923 maskinist i Finnfors kraftstation.
Familj med Helena Kristina Danielsson (Född 1876-06-08 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1955-09-04
Finnforsfallet, Boliden lfs.) Se 5.5.8
5.8.1 Johan Olof Tjernqvist. Bonde i Degerträsk - 11/192 mtl. Född 1867-05-27 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1868-09-06 Degerträsk, Jörns fs. Död 1923-12-12 Degerträsk, Jörns fs.
Bonde på hemgården Degerträsk nr 1. Hemmanet var på 11/192 mtl. Han avlider år 1923. Sönerna Sven Vidar
och Elof Vivi övertar hemmanet därefter.
Familj med Anna Vilhelmina Nyström (Född 1864-02-06 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1948-10-29 Degerträsk, Jörns
fs.) Vigsel 1888-07-05 Jörn fs.
Barn:
5.8.1.1 Gustaf Vilhelm Tjernqvist. Född 1889-04-04 Degerträsk, Jörns fs. Död 1951-04-21 Klöverfors, Fällfors
fs.
5.8.1.2 Ädla Margreta Tjernqvist. Född 1890-05-31 Degerträsk, Jörns fs. Död 1891-11-02 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.3 Johan Wihard Tjernqvist. Född 1892-05-01 Degerträsk, Jörns fs. Död.
5.8.1.4 Sven Vidar Tjernqvist. Född 1893-11-24 Degerträsk, Jörns fs. Död 1963-11-22 Jörn, Jörns fs.
5.8.1.5 Elof Vivi Tjernqvist. Född 1896-04-10 Degerträsk, Jörns fs. Död 1967-10-17 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.6 Magda Rebecka Tjernqvist. Född 1898-05-25 Degerträsk, Jörns fs. Död 1954-04-09 Missenträsk, Jörns
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
94 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
fs.
5.8.1.7 Karl Viktor Tjernqvist. Född 1899-08-16 Degerträsk, Jörns fs. Död 1922-02-07 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.8 Elma Elisabet Tjernqvist. Född 1901-12-04 Degerträsk, Jörns fs. Död 1977-01-27 Norrlångträsk,
Fällfors fs.
5.8.1.9 Jonas Kornelius Tjernqvist. Född 1903-02-12 Degerträsk, Jörns fs. Död Nordamerika.
5.8.1.10 Ellen Minette Tjernqvist. Född 1904-11-23 Degerträsk, Jörns fs. Död 1982-09-17 Norrlångträsk,
Fällfors fs.
5.8.1.11 Arthur Emanuel Tjernqvist. Född 1906-10-17 Degerträsk, Jörns fs. Död 1975-04-08 Melsträsk, Jörns
fs.
5.8.2 Tekla Kristina Tjernqvist. Född 1870-02-12 Degerträsk, Jörns fs. Död 1872-07-11 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.3 Anna Margareta Tjernqvist. Bondhustru i Djupfors nr 1. Född 1872-05-01 Degerträsk, Jörns fs. Bosatt
från 1892-11-14 Varuträsk, Skellefteå lfs. Bosatt från 1894-07-06 Rörliden, Jörn fs. Död 1907-08-23 Rörliden,
Jörn fs.
Flyttar 1892-11-14 till Skellefteå där hon gifter sig - förmodligen i Varuträsk. År 1894 flyttar familjen till Jörn där
maken blir bonde och hemmansägare i Rörliden nr 1. Hemmanet är på 3/64 mtl.
Efter hennes död flyttar maken år 1910 till Djupfors. Där blir han då hemmansägare på hemmanet nr 1 - 7/128
mtl.
Maken avlider år 1961 på fastigheten Djupfors 1:17.
Familj med Olof Albin Degerman (Född 1866-01-04 Varuträsk, Skellefteå lfs. Död 1961-11-21 Djupfors, Jörns
fs.) Vigsel 1892-11-19 Skellefteå lfs.
Barn:
5.8.3.1 Olof Selmer Degerman. Född 1894-02-01 Rörliden, Jörn fs. Död 1973-08-31 Jörn fs.
5.8.3.2 Nanny Margreta Degerman. Född 1896-01-26 Rörliden, Jörn fs. Död 1978-01-18 Boliden, Bolidens fs.
5.8.3.3 Karl Uno Degerman. Född 1900-09-28 Rörliden, Jörn fs. Död 1967-01-23 Djupfors, Jörns fs.
5.8.3.4 Nancy Maria Degerman. Född 1902-10-09 Rörliden, Jörn fs. Död 1983-11-17 Norrlångträsk, Fällfors fs.
5.8.3.5 Annie Minette Degerman. Född 1905-03-21 Rörliden, Jörn fs. Död 1977-06-13 Nedre Åbyn, Burträsk fs.
5.8.4 Tekla Kristina Tjernqvist. Bondhustru i Klintå nr 1 - 3/64 mtl år 1933. Född 1874-05-14 Degerträsk, Jörns
fs. Bosatt från 1898 Tallbacka, Jörns fs. Bosatt från 1900 Degerträsk, Jörns fs. Bosatt från 1902 Halliden, Jörn
fs. Bosatt från 1905 Klintå, Jörn fs. Död 1944-03-30 Jörn, Jörns fs.
Gift i Tallbacka år 1898 med en arbetare. Paret bor från år 1900 i hennes hemby Degerträsk där maken står
benämnd som arbetare. Från år 1902 istället bosatta i Halliden nr 1 där maken blir hemmansägare. Hemmanet
är på 3/32 mtl. De säljer dock år 1905 till A. Markstedt & Söner och istället flyttar de till Klintå år 1905. Där blir
maken nu ägare av hemmanet nr 1 - 3/64 mtl.
Adressen är "Stavaträsk".
Familj med Nils Edvard Norlund (Född 1874-06-14 Stavaträsk, Jörns fs. Död 1956-09-09 Jörn, Jörns fs.) Vigsel
1898-10-09 Jörn fs.
Barn:
5.8.4.1 Ruth Margreta Norlund. Född 1899-08-11 Tallbacka, Jörns fs. Död 1918-11-01 Klintå, Jörn fs.
5.8.4.2 Nils Sanfrid Norlund. Född 1900-11-14 Degerträsk, Jörns fs. Död 1965-01-21 Klintå, Jörn fs.
5.8.4.3 Olof Sigvard Norlund. Född 1901-12-07 Degerträsk, Jörns fs. Död Nordamerika.
5.8.4.4 Ragnhild Johanna Norlund. Född 1904-08-04 Halliden, Jörn fs. Död 1962-03-01 Stockholm, Maria
Magdalena fs (AB).
5.8.4.5 Rebecka Kristina Norlund. Född 1906-10-10 Klintå, Jörn fs. Död 1985-03-25 Helsingborg, Raus fs (M).
5.8.4.6 Rakel Matilda Norlund. Född 1908-05-24 Klintå, Jörn fs. Död 1908-05-25 Klintå, Jörn fs.
5.8.4.7 Rakel Alberta Norlund. Född 1909-10-22 Klintå, Jörn fs. Död.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
95 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.8.4.8 Lars Samuel Norlund. Född 1911-07-19 Klintå, Jörn fs. Död 1983-09-11 Eskilstuna, Klosters fs (D).
5.8.4.9 Rudia Maria Norlund. Född 1913-02-20 Klintå, Jörn fs. Död 1988-08-26 Hagen, Järlåsa fs (C).
5.8.4.10 Regina Fredrika Norlund. Född 1915-12-04 Klintå, Jörn fs. Död 1916-01-06 Klintå, Jörn fs.
5.8.4.11 Rosari Marianne Norlund. Född 1917-04-30 Klintå, Jörn fs. Död 1988-01-01 Hinsnoret, Aspeboda fs
(W).
5.8.5 Emma Maria Tjernqvist. Bondhustru i Degerträsk nr 1 - 11/288 mtl. Född 1876-05-11 Degerträsk, Jörns
fs. Död 1910-12-01 Degerträsk, Jörns fs.
Gift i hembyn Degerträsk år 1899 med en arbetare. Efter år 1901 är maken istället hemmansägare på hemmanet
nr 1 i samma by. Hemmanet är på 11/288 mtl.
Hon avlider år 1910 och sex år senare gifter maken om sig med Tekla Kristina Gustafsson, f. 1890-09-15 i
Byske. Paret får tre barn tillsammans.
Familj med Petrus Burström (Född 1873-09-02 Degerträsk, Jörns fs. Död 1952-03-09 Storkåge, Kågedalens fs.)
Vigsel 1899-12-10 Jörn fs.
Barn:
5.8.5.1 Lilly Annetty Maria Burström. Född 1901-05-06 Degerträsk, Jörns fs. Död 1978-07-29 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
5.8.5.2 Petrus Ingvar Burström. Född 1902-08-28 Degerträsk, Jörns fs. Död 1972-03-27 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
5.8.5.3 Simon Hilmer Burström. Född 1905-01-26 Degerträsk, Jörns fs. Död 1990-01-27 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
5.8.5.4 Paul Halvar Burström. Född 1906-07-14 Degerträsk, Jörns fs. Död 1981-11-10 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.5.5 Henny Altea Margareta Burström. Född 1908-03-07 Degerträsk, Jörns fs. Död 1908-06-01 Degerträsk,
Jörns fs.
5.8.5.6 Gustaf Georg Burström. Född 1909-10-31 Degerträsk, Jörns fs. Död 1911-02-23 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.6 Selma Albertina Tjernqvist. Bondhustru i Ostvik nr 4 - 9/128 mtl år 1924 (NB s. 1296). Född 1878-08-24
Degerträsk, Jörns fs. Bosatt från 1901 Stryckfors, Jörn fs. Bosatt från 1907-11-09 Ostvik, Byske fs. Död.
Född och uppvuxen i Degerträsk. År 1901 lämnar hon hemgården för att gifta sig i Stryckfors nr 1. Maken är
betecknad som hemmansägare och mantalet är på 21/512.
År 1907 säljer familjen dock hemmanet och flyttar till Byske. Där köper de nu bonden och kyrkvärden Johan
Johanssons (f. 1861) hemman under Ostvik nr 4 om 9/128 mtl. Maken blir nu återigen betecknad som bonde.·
Maken avlider där år 1920.
Familj med Johan Elof Marklund (Född 1875-09-09 Byske fs. Död 1920-11-16 Ostvik, Byske fs.) Vigsel 190101-13 Jörn fs.
Barn:
5.8.6.1 Johan Sigfrid Marklund. Född 1901-10-18 Stryckfors, Jörn fs. Död 1972-02-28 Sörgårda, Byske fs.
5.8.6.2 Svea Maria Marklund. Född 1903-02-27 Stryckfors, Jörn fs.
5.8.6.3 Elin Margreta Marklund. Född 1904-12-24 Stryckfors, Jörn fs. Död 1911-02-11 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.4 Ernst Gustaf Marklund. Född 1907-02-13 Stryckfors, Jörn fs. Död.
5.8.6.5 Karl Harald Marklund. Född 1909-01-28 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.6 Axel Georg Marklund. Född 1910-12-13 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.7 Märta Albertina Marklund. Född 1913-07-21 Ostvik, Byske fs. Död 1914-03-30 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.8 Greta Minette Marklund. Född 1915-01-14 Ostvik, Byske fs.
5.8.7 Karl Jonas Tjernqvist. Hemmansägare i Aspliden nr 1 år 1933. Född 1881-01-01 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1909 Aspliden, Jörn fs. Död 1952-03-19 Jörn, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
96 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Gift på hemgården i Degerträsk år 1908. Paret flyttar år 1909 till Aspliden där han blir hemmansägare på
hemmanet nr 1. Mantalet är på 21/2204 (lite oklar siffra).
Hustrun har dottern Elin Ulrika Berglund, f. 1905-11-18 i Byske före äktenskapet. Hon erhåller släktnamnet
Tjernqvist år 1932, och har dessförinnan flyttat in från Fällfors fs 1920-5-13. År 1932 gift i Jörn.
Familj med Hulda Amanda Berglund (Född 1883-07-04 Jörn fs. Död 1954-03-24 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1908-0726 Jörn fs.
Barn:
5.8.7.1 Olof Alister Tjernqvist. Född 1909-01-11 Aspliden, Jörn fs. Död 1968-12-25 Mossarotträsk, Jörn fs.
5.8.7.2 Hulda Alina Tjernqvist. Född 1910-06-13 Aspliden, Jörn fs. Död 1966-03-14 Jörn, Jörns fs.
5.8.7.3 Alexa Margreta Tjernqvist. Född 1911-12-30 Aspliden, Jörn fs. Död 1912-01-09 Aspliden, Jörn fs.
5.8.7.4 Mildred Alexa Margreta Tjernqvist. Född 1913-04-06 Aspliden, Jörn fs. Död 1981-05-07 Örebro, Olaus
Petri fs (T).
5.8.7.5 Anna Linnea Tjernqvist. Född 1915-07-20 Aspliden, Jörn fs. Död 1980-10-27 Västerås, Lundby fs (U).
5.8.7.6 Lisa Eleonora Tjernqvist. Född 1919-06-16 Aspliden, Jörn fs. Död 1975-11-24 Boden, Överluleå fs
(BD).
5.8.7.7 Stina Amanda Tjernqvist. Född 1921-04-22 Aspliden, Jörn fs. Död 1995-12-17 Skellefteå, S:t Olovs fs.
5.8.7.8 Margit Adalia Tjernqvist. Född 1927-06-23 Aspliden, Jörn fs.
5.8.8 Ester Matilda Tjernqvist. Kronotorparhustru i Degerträsk år 1933. Född 1883-05-24 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1904 Lundbacka, Jörns fs. Bosatt från 1914 Degerträsk, Jörns fs. Död 1951-02-17 Degerträsk, Jörns
fs.
Lämnar år 1904 hemgården i Degerträsk och gifter sig på kronotorpet Heden under byn Lundbacka. Efter år
1913 är maken benämnd skogstorpare på samma plats. Familjen flyttar år 1914 till skogstorpet Heden under byn
Degerträsk där hennes make nu står både som "skogstorpare" och "kronotorpare".
Bosatt på Degerträsk 1:10 vid frånfället.
Familj med Johannes Anton Lindgren (Född 1878-02-05 Jörn fs. Död 1947-02-24 Jörn fs.) Vigsel 1904-05-17
Jörn fs.
Barn:
5.8.8.1 Johan Halvard Lindgren. Född 1906-05-09 Lundbacka, Jörns fs. Död 1919-03-21 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.8.2 Alvid Constance Margret Lindgren. Född 1908-04-19 Lundbacka, Jörns fs. Död 1988-08-13 Boliden,
Bolidens fs.
5.8.8.3 Gurli Natalia Matilda Lindgren. Född 1917-06-06 Degerträsk, Jörns fs. Död 1982-01-08 Arvidsjaur,
Arvidsjaurs fs (BD).
5.8.8.4 Johan Hardy Benjamin Lindgren. Född 1924-01-28 Degerträsk, Jörns fs. Död.
5.8.9 Lina Fredrika Tjernqvist. Född 1901-09-03 Degerträsk, Jörns fs. Död 1902-11-12 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.10 Gustaf Adolf Tjernqvist. Hemmansägare i Degerträsk nr 1 år 1933. Född 1903-01-24 Degerträsk, Jörns
fs. Död 1981-08-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Hemma år 1912.
Familj med Betty Johanna Ingeborg ? (Född 1909-02-22 Skellefteå. Död 1994-11-14 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel 1976-06-19.
5.9.1 Johan Anton Sparrman. Hemmansägare i Petiknäs nr 1 - 1/32 mtl. Född 1877-12-30 Skellefteå lfs. Död
1955-03-07 Petiknäs, Norsjö fs.
Han är född före föräldarnas äktenskap.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
97 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Har en fosterson Karl Henning Larsson, f. 1914-12-02. Denne är bosatt i Jörn.
Familj med Tekla Charlotta Larsson (Född 1880-05-15 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1970-10-25 Petiknäs,
Norsjö fs.) Vigsel 1903-01-11 Norsjö fs.
Barn:
5.9.1.1 Nänsy Charlotta Sparrman. Född 1903-10-20 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1903-12-19 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.1.2 Blenda Maria Sparrman. Född 1905-05-27 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1973-01-30 Boliden, Bolidens fs.
5.9.1.3 Nancy Matilda Sparrman. Född 1908-03-15 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1994-02-23 Nyholm, Bolidens fs.
5.9.1.4 Agda Ingeborg Sparrman. Född 1910-11-20 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1990-10-26 Boliden, Bolidens fs.
5.9.1.5 Svea Alice Sparrman. Född 1913-01-25 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2007-07-18 Norsjö, Norsjö fs.
5.9.1.6 Hulda Agata Sparrman. Född 1916-02-05 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2003-06-05 Norsjö, Norsjö fs.
5.9.2 Selma Kristina Sparrman. Bondhustru i Petiknäs nr 1 - 1/64 mtl. Född 1880-10-23 Petiknäs, Norsjö fs.
Död 1940-04-24 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Erik Markström (Född 1885-05-05 Åliden, Norsjö fs. Död 1964-03-18 Petiknäs, Norsjö fs.) Vigsel
1911-11-03 Norsjö fs.
Barn:
5.9.2.1 Bengt Börje Markström. Född 1912-03-01 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1982-06-30 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.2.2 Hanna Maria Markström. Född 1915-11-13 Petiknäs, Norsjö fs. Död omkring 2008.
5.9.2.3 Stina Adele Markström. Född 1920-03-06 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.3 Anna Greta Sparrman. Född 1883-06-18 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1886-08-30 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.4 Per August Sparrman. Hemmansägare i Petiknäs nr 1 - 1/64 mtl. Född 1887-04-13 Petiknäs, Norsjö fs.
Död 1967-12-22 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Jenny Kristina Widmark (Född 1884-12-01 Renström, Jörns fs. Död 1960-12-25 Petiknäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1915-12-25 Norsjö fs.
Barn:
5.9.4.1 Ann-Mari Sparrman. Född 1917-04-06 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.4.2 Ingrid Kristina Sparrman. Född 1919-04-02 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.4.3 Per Johan Olaus Sparrman. Född 1920-11-26 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2000-10-29 Boliden, Bolidens
fs.
5.9.4.4 Magnhild Alice Sparrman. Född 1922-11-21 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2005-12-01 Boliden, Bolidens fs.
5.9.4.5 Karl Erik Magnus Sparrman. Född 1925-04-18 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1996-07-09 Boliden, Bolidens
fs.
5.9.4.6 Jenny Altea Sparrman. Född 1926-10-04 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.5 Anna Fredrika Sparrman. Bondhustru i Kankberg år 1934. Född 1891-08-20 Petiknäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1911-12-29 Kankberg, Jörns fs. Död 1961-03-20 Kankberg, Jörns fs.
Uppvuxen i Petiknäs. År 1911 flyttar hon till Jörn där hon gifter sig i Kankberg. Maken är hemmansägare.
Familj med Axel Brännström (Född 1876-03-23 Kankberg, Jörns fs. Död 1964-05-17 Kankberg, Jörns fs.) Vigsel
1911-12-10 Jörn fs.
Barn:
5.9.5.1 Fritz Verner Brännström. Född 1913-03-03 Kankberg, Jörns fs. Död 1979-09-16 Bjurliden, Boliden fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
98 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.9.5.2 Axel Manbert Brännström. Född 1915-06-02 Kankberg, Jörns fs. Död 2001-09-01 Boliden, Bolidens fs.
5.9.5.3 Seth Joel Bränström. Född 1918-06-05 Kankberg, Jörns fs. Död 2005-01-08 Jörn, Jörns fs.
5.9.5.4 James Uno Brännström. Född 1921-07-21 Kankberg, Jörns fs. Död 1980-06-05 Kankberg, Jörns fs.
5.9.5.5 Jonas Almar Brännström. Född 1923-12-29 Kankberg, Jörns fs. Död 1990-08-02 Svanström, Boliden
fs.
5.9.5.6 Artur Johannes Brännström. Född 1927-03-10 Kankberg, Jörns fs. Död 1997-02-11 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
5.9.6 Gustaf Artur Sparrman. Hemmansägare i Petiknäs nr 1 - 1/64 mtl. Född 1894-09-18 Petiknäs, Norsjö fs.
Död 1953-12-18 Flarken, Norsjö fs.
Hemmansägare i Petiknäs nr 1 - 1/64 mtl. Sedermera bosatt i Flarken.
Familj med Selma Eufrosyna Widmark (Född 1891-11-08 Renström, Jörns fs. Död 1953-06-05 Flarken, Norsjö
fs.) Vigsel 1920-11-23 Norsjö fs.
Barn:
5.9.6.1 Gustaf Albert Sparrman. Född 1921-03-24 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1996-03-13 Åsen, Norsjö fs.
5.9.6.2 Axel Johannes Sparrman. Född 1922-04-28 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1971-12-16 Fredsborg, Arvidsjaur
fs (BD).
5.9.6.3 Anders Lennart Sparrman. Född 1923-11-21 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1984-04-23 Flarken, Norsjö fs.
5.9.6.4 Ingrid Eufrosyna Sparrman. Född 1925-09-10 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.6.5 Kerstin Marie Sparrman. Född 1927-02-09 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.6.6 Anna Lisa Sparrman. Född 1928-05-05 Flarken, Norsjö fs.
5.9.6.7 Artur Mattias Sparrman. Född 1931-05-26 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1931-06-12 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.6.8 Gerd Cecilia Sparrman. Född 1932-08-07 Flarken, Norsjö fs.
5.9.7 Anders Sigfrid Sparrman. Bosatt i Flarken. Född 1898-02-16 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1974-03-07
Flarken, Norsjö fs.
Familj med Gerda Emelia Forsgren (Född 1907-01-23 Gumboda, Norsjö fs. Död 1993-12-01 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1938-10-03.
Barn:
5.9.7.1 Aina Maria Sparrman. Född 1940-02-21 Flarken, Norsjö fs.
5.10.1 Karl Johan Holmquist. Bosatt i Bodberg. Född 1878-05-30 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1964-08-22
Bodberg, Norsjö fs.
Familj med Hilda Kristina Eriksdotter (Född 1880-12-14 Bodberg, Norsjö fs. Död 1961-06-02 Bodberg, Norsjö
fs.) Vigsel 1903.
Barn:
5.10.1.1 Signe Kristina Holmquist. Född 1905-10-27 Norsjö fs. Död 1985-07-01 Hässleholm, Hässleholms fs
(M).
5.10.1.2 Ellen Maria Holmquist. Född 1907-12-28 Norsjö fs. Död 1985-01-26 Norsjö, Norsjö fs.
5.10.1.3 Elsa Eleonora Holmquist. Född 1909-07-11 Norsjö fs. Död 1993-02-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.
5.10.1.4 Rut Ingegärd Holmquist. Född 1911-07-21 Norsjö fs. Död 1993-09-17 Skellefteå, Skellefteå lfs.
5.10.1.5 Svea Sofia Holmquist. Född 1914-04-05 Norsjö fs. Död 1993-05-09 Norsjö, Norsjö fs.
5.10.1.6 Mimmi Lovisa Holmquist. Född 1916-09-01 Norsjö fs. Död 2005-02-13 Skellefteå, Skellefteå lfs.
5.10.1.7 Gustaf Evert Holmquist. Född 1919-03-10 Norsjö fs. Död 1971-04-13 Norsjö, Norsjö fs.
5.10.1.8 Selly Karolina Holmquist. Född 1921-12-29 Norsjö fs.
5.10.2 Gustaf Olof Holmquist. Född 1880-04-06 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1881-06-23 Mörttjärn, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
99 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.10.3 Gustav Olof Holmquist. Predikant i Mörttjärn nr 1 - 1/128 mtl. Född 1882-06-11 Mörttjärn, Norsjö fs. Död
1950-06-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Anna Greta Grahn (Född 1890-10-07 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1918-10-12 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1912-03-25 Norsjö fs.
Barn:
5.10.3.1 Olov Hilmer Holmquist. Född 1914-01-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1966-08-02 Kankberg, Jörns fs.
5.10.3.2 Greta Maria Holmquist. Född 1915-05-19 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1999-06-21 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.3 Gustaf Johannes Holmquist. Född 1917-12-26 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1983-10-05 Mörttjärn, Norsjö
fs.
Familj med Annie Kristina Eklund (Född 1895-08-29 Älgträsk, Jörn fs. Död 1975-10-27.) Vigsel 1920-06-14
Norsjö fs.
Barn:
5.10.3.4 Karl Ragnar Holmquist. Född 1921-05-14 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.5 Frans Josef Holmquist. Född 1923-08-06 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1923-10-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.6 Elsie Marianne Holmquist. Född 1924-09-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.7 Hans Erik Petrus Holmquist. Född 1926-06-29 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 2004-01-31 Renfors, Jörn fs.
5.10.3.8 Fride Esaias Holmquist. Född 1928-10-02 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.9 Annie Kristina Holmquist. Född 1930-12-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1930-12-09 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.10 Sture Jonas Holmquist. Född 1932-07-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.4 Kristina Sofia Holmquist. Bosatt i Bastutjärn. Född 1884-06-22 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1963-04-14
Bastutjärn, Norsjö fs.
Hade inga egna barn med Karl Johan. Johan hade 4 barn från första giftet. Hon är fortfarande hemma år 1928.
Bosatt på fastigheten Bastutjärn 1:21 vid frånfället.
Familj med Karl Johan Ferdinand Bergman (Född 1885-12-13 Jörn fs. Död 1964-12-13 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1930-10-17 Norsjö fs.
5.10.5 Jonas August Holmquist. Flyttar 1913-10-22 till Rasbo. Född 1886-07-16 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1913-10-22 Rasbo. Död 1960-03-20 Alphyddan Gåvsta, Rasbo fs (X).
Ogift.
5.10.6 Per Edvard Holmquist. Snickare och jordägare i Gäddträsk år 1934. Född 1888-08-22 Mörttjärn, Norsjö
fs. Bosatt från 1916-02-28 Gäddträsk, Jörns fs. Död 1948-04-07 Gäddträsk, Jörns fs.
Flyttar 1916 till Jörn där han gifter sig i byn Gäddträsk. Där står han nu framgent som snickare och jordägare.
Familj med Kristina Ulrika Lundström (Född 1887-04-12 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1941-07-09 Gäddträsk,
Jörns fs.) Vigsel 1916-02-13 Norsjö fs.
Barn:
5.10.6.1 Per Jonas August Holmquist. Född 1917-01-02 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.6.2 Frans Alex Holmquist. Född 1919-02-17 Gäddträsk, Jörns fs. Död 2002-02-11 Boliden, Bolidens fs.
5.10.6.3 Johan Halvard Holmquist. Född 1921-05-14 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.6.4 Ester Maria Kristina Holmquist. Född 1923-08-01 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.6.5 Harald Filip Holmquist. Född 1926-06-19 Gäddträsk, Jörns fs.
Familj med Anna Norberg (Född 1898-03-14 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1950-08-10 Gäddträsk, Jörns fs.) Vigsel.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
100 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.10.7 Frans Oskar Holmquist. Bosatt i Mörttjärn. Född 1892-02-13 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1970-01-02
Mörttjärn, Norsjö fs.
Bosatt på Mörttjärn 1:2 vid frånfället.
Familj med Alma Sofia Höglund (Född 1901-01-24 Kvasmyrheden, Norsjö fs. Död 1979-12-07 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1928-07-01 Norsjö fs.
Barn:
5.10.7.1 Kerstin Holmquist. Född 1930-03-18 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.7.2 Karl Jonas Ingvar Holmquist. Född 1934-06-30 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.7.3 Ingrid Sofia Holmquist. Född 1937-06-18 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 2006-05-09 Rönnfällan, Norsjö fs.
6.1.1 Helena Andersdotter. Bondhustru i Sävast nr 2 - 21/512 mtl. Född 1853-04-04 Bastutjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1874 Kedträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1899-10-10 Sävast, Överluleå fs (BD). Död 1938-10-28 Sävast,
Överluleå fs (BD).
Bondhustru i Kedträsk från år 1874. Kedträsk kallas också mer populärt för Svanheden.
År 1899 flyttar familjen till Överluleå. Makarna står som inflyttade där på Sävast nr 5 där. Maken blir då
arrendator på 31/1408 mtl. Från år 1901 är han istället bonde på nr 2 i samma by. Detta hemman är på 21/512
mtl. Paret har en fosterson från år 1907 (inflyttad från Matteus): John Oskar Artur, f. 1905-07-06 i Jakobs fs.
Efter makens död bosatt hos sonen Hiller som övertagit hemmanet. Den 15 maj 1959 finns det en artikel om
hennes barn publicerad i Norra Västerbotten med titeln "Nio Svanheden-syskon är sammanlagt 679 år". Artikeln
är författad av signaturen "Hede Gård" (alias Holger Nyström).
Familj med Olof Johansson Björk (Född 1853-05-29 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1916-09-09 Sävast, Överluleå fs
(BD).) Vigsel 1874-10-02 Norsjö fs.
Barn:
6.1.1.1 Johanna Wilhelmina Björk. Född 1875-04-06 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1962-02-02 Katrineholm,
Katrineholms fs (D).
6.1.1.2 Hilda Karolina Björk. Född 1876-07-18 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1963-03-13 Tranås, Säby fs.
6.1.1.3 Jenny Magdalena Björk. Född 1878-07-11 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1965-01-04 Svartbyn, Överluleå fs.
6.1.1.4 Anna Viktoria Björk. Född 1880-02-22 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1960-02-11 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.1.5 Arvid Björk. Född 1881-08-05 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1960-02-15 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD).
6.1.1.6 André Emanuel Björk. Född 1883-03-05 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1891-03-18 Kedträsk, Norsjö fs.
6.1.1.7 Frida Konstantia Björk. Född 1886-01-04 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1977-02-15 Kalix, Nederkalix fs
(BD).
6.1.1.8 Olof Alexius Björk. Född 1887-12-20 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1891-03-14 Kedträsk, Norsjö fs.
6.1.1.9 Agnes Kristina Björk. Född 1890-12-20 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1968-01-09 Luleå, Luleå domkyrkofs
(BD).
6.1.1.10 Emmy Helena Björk. Född 1892-02-26 Kedträsk, Norsjö fs. Död Nordamerika.
6.1.1.11 Hiller Björk. Född 1894-01-16 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1982-04-06 Sävast, Överluleå fs (BD).
6.1.1.12 Olof Björk. Född 1897-08-13 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1936-11-18 Gävle (X).
6.1.2 Per Andersson. Född 1855-07-24 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1858 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.3 Martha Christina Björk. Bondhustru i Sävast nr 5 och nr 6. Född 1857-03-02 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1900-05-14 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1919-02-15 till 1919-12-17 Gällivare fs (BD). Bosatt från
1919-12-17 Sävast, Överluleå fs (BD). Död 1932-08-19 Sävast, Överluleå fs (BD).
Piga hos sin farbror Per Olof Björk åren 1873 till 1874.
Sedermera bondhustru i Holktjärn från år 1881. Familjen flyttar år 1900 till Överluleå där de först bor i Sävast på
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
101 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
ett onumrerat hemman - maken står då som "f.d bonde". År 1903 blir han istället bonde på Sävast nr 5 (31/1408
mtl) och nr 6 (5/176 mtl).
Efter att hon blivit änka (år 1914) tar hon i februari 1919 ut flyttattest till Gällivare. Hemflyttad till Sävast därifrån
igen i december. Där blir hon inhyst hos sonen Johan Edvin som övertagit faderns hemman.
Har från år 1907-10-18 en fosterson på gården (inflyttad från Matteus fs 1917-10-18): Karl Teodor Vallin, f. 190704-17 i Kungsholmen. Han står som träarbetare på gården från omkring år 1929. År 1931 flyttar han troligtvis till
Boden (s. 4629).
Familj med Martin Dahlberg (Född 1857-06-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1914-07-17 Sävast, Överluleå fs (BD).)
Vigsel 1881-03-25 Norsjö fs.
Barn:
6.1.3.1 Anna Mathilda Dahlberg. Född 1882-01-24 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1918-11-09 Sävast, Överluleå fs
(BD).
6.1.3.2 Alma Kristina Dahlberg. Född 1884-02-23 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1953-11-17 Nattavaara, Nattavaara
kbfd (BD).
6.1.3.3 Signe Teresia Dahlberg. Född 1888-03-27 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1926-12-31 Sävast, Överluleå fs
(BD).
6.1.3.4 Johan Edvin Dahlberg. Född 1890-07-22 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1958-12-13 Sävast, Överluleå fs
(BD).
6.1.3.5 Ida Koncordia Dahlberg. Född 1896-04-22 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1988-12-05 Boden, Överluleå fs
(BD).
6.1.4 Per August Björk. Bonde i Bastutjärn nr 1 - 3/64 mtl. Född 1859-03-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 194412-20 Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Anna Antonietta Norqvist (Född 1872-07-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1952-09-04 Bastutjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1891-09-08 Norsjö fs.
Barn:
6.1.4.1 Johan Anshelm Björk. Född 1891-09-24 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1973-05-11 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.4.2 Anny Eleonora Björk. Född 1892-12-28 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1969-06-10 Norsjö fs.
6.1.4.3 Alfrida Petronella Björk. Född 1894-09-19 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1904-04-28 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.4.4 Jenny Magdalena Björk. Född 1897-06-05 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1982-05-18 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.5 Albertina Andersdotter. Nybyggarhustru i Björkås - 7/192 mtl. Född 1861-07-11 Bastutjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1884 Björkås, Norsjö fs. Död 1901-02-07 Björkås, Norsjö fs.
Bondhustru i Bastutjärn och därefter nybyggarhustru i Björkås. Hemmanet är på 7/192 mtl.
Maken kallades för n'Björkås-Ant.
Familj med Anders Johansson Björk (Född 1856-08-28 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1922-12-23 Björkås, Norsjö fs.)
Vigsel 1882-01-31 Norsjö fs.
Barn:
6.1.5.1 Alma Johanna Björk. Född 1882-10-05 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1886-03-03 Björkås, Norsjö fs.
6.1.5.2 August Björk. Född 1884-04-05 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1889-09-29 Björkås, Norsjö fs.
6.1.5.3 Andreas Björk. Född 1888-03-31 Björkås, Norsjö fs. Död 1889-10-29 Björkås, Norsjö fs.
6.1.5.4 Lydia Magdalena Björk. Född 1889-11-21 Björkås, Norsjö fs. Död 1960-10-02 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.5.5 Frida Maria Björk. Född 1891-04-07 Björkås, Norsjö fs. Död.
6.1.5.6 Hildur Kristina Björk. Född 1893-05-19 Björkås, Norsjö fs. Död 1985-03-22 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.5.7 Ivar Arkadius Björk. Född 1896-01-12 Björkås, Norsjö fs. Död 1913-11-29 Björkås, Norsjö fs.
6.1.5.8 Ragnar Johannes Björk. Född 1898-06-04 Björkås, Norsjö fs. Död 1979-05-02 Björkås, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
102 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
6.1.6 Martin Björk. Bonde i Bastutjärn nr 1 - 3/64 mtl. Född 1864-01-13 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1929-08-10
Bastutjärn, Norsjö fs.
Hustrun omgift Marklund i Bjursele efter hans död.
Familj med Maria Albertina Lind (Född 1872-05-25 Mårdsele, Degerfors fs. Död 1940-10-31 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1898-04-24 Norsjö fs.
Barn:
6.1.6.1 John Emanuel Björk. Född 1899-04-12 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1989-04-03 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.6.2 Anders Henrik Björk. Född 1900-12-04 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1984-03-19 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.6.3 Signe Martina Björk. Född 1904-08-23 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1990-12-17 Sorsele, Sorsele fs.
6.1.7 Johan Olof Björk. Jordägare i Bastutjärn. Född 1866-07-31 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1931-04-14
Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Marta Amanda Jonsdotter (Född 1868-07-14 Örträsk, Norsjö fs. Död 1957-06-24 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1891-04-12 Norsjö fs.
Barn:
6.1.7.1 Jonas Andro Björk. Född 1891-12-17 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1970-04-21 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.7.2 Johan Albin Björk. Född 1894-03-26 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1919-06-29 Bastutjärn, Norsjö fs.
6.1.7.3 Betty Magdalena Björk. Född 1896-07-16 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1976-08-26 Bodberg, Norsjö fs.
6.1.7.4 Manne Polykarpus Björk. Född 1898-09-25 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1970-09-17 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.7.5 Karl Oscar Björk. Född 1900-09-15 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1983-07-16 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.7.6 Bror Erik Björk. Född 1903-09-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-11-24 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.7.7 Elin Mathilda Björk. Född 1906-02-02 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-04-11 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.7.8 Marta Kristina Björk. Född 1908-01-12 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2000-12-07 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.8 Hedda Teresia Björk. Arrendatorhustru i Mensträsk nr 3. Född 1869-02-19 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1907 Mensträsk, Norsjö fs. Död 1949-06-14 Örträsk, Norsjö fs.
Först jordägarhustru i Storliden nr - Tallheden afs. Från 1906 till 1907 i Tjäln.
Därefter i Mensträsk nr 3.
Familj med Per August Bask (Född 1869-02-11 Storliden, Norsjö fs. Död 1930-08-06 Mensträsk, Norsjö fs.) Se
3.8.7
6.1.9 Maria Elisabeth Björk. Bondhustru i Björkås nr 1 - 7/192 mtl. Född 1871-06-15 Bastutjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1901 Björkås, Norsjö fs. Död 1947-03-22 Björkås, Norsjö fs.
Arbetade som piga i Holktjärn åren 1889-90.
Hon finns från 1894 hos brodern Martin i Bastutjärn. År 1900 är hon dock piga i Bjursele.
Maken kallades för n'Björkås-Ant.
Familj med Anders Johansson Björk (Född 1856-08-28 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1922-12-23 Björkås, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-10-27 Norsjö fs.
Barn:
6.1.9.1 Erik Algot Björk. Född 1902-10-26 Björkås, Norsjö fs. Död 1978-09-30 Björkås, Norsjö fs.
6.1.9.2 Helga Albertina Björk. Född 1904-11-14 Björkås, Norsjö fs. Död 1987-09-13 Raggsjö, Norsjö fs.
6.1.9.3 Emmy Johanna Björk. Född 1907-01-28 Björkås, Norsjö fs. Död 1934-09-24 Raggsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
103 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
6.1.10 Erik Anton Andersson. Bonde i Lillholmträsk nr 1 - 1/32 mtl. Född 1873-07-27 Bastutjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1890 Bodberg, Norsjö fs. Bosatt från 1895 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1898 Lillholmträsk,
Norsjö fs. Död 1931-05-12 Lillholmträsk, Norsjö fs.
Dräng i Bodberg från 1890 tilll 1895. Därefter gift i Bastutjärn där han blev bonde. Från 1898 bonde i
Lillholmträsk nr 1.
Familj med Marta Karolina Dahlberg (Född 1866-02-13 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1928-02-18 Lillholmträsk,
Norsjö fs.) Vigsel 1895-12-01 Norsjö fs.
Barn:
6.1.10.1 Anders Edvard Andersson. Född 1897-01-10 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1897-01-13 Bastutjärn,
Norsjö fs.
6.1.10.2 Erik Edvard Andersson. Född 1898-06-04 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1993-03-11 Lillholmträsk,
Norsjö fs.
6.1.10.3 Johan Alfred Andersson. Född 1900-07-13 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1985-10-29 Norsjö, Norsjö fs.
6.1.10.4 Ernst Gunnar Andersson. Född 1903-11-20 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1989-09-29 Norsjö, Norsjö
fs.
6.1.11 Edla Gustava Björk. Flyttar 1902-01-18 till Gällivare. Född 1876-05-14 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1901-11-18 Mårdsele, Degerfors fs. Bosatt från 1902-01-18 Gällivare fs (BD). Död.
Inhyses hos brodern Martin Björk i Bastutjärn till år 1901, då hon flyttade till Degerfors. Där gifter hon sig i
Mårdsele med en son till inhysesmannen Anders Gustaf Lind. Paret flyttar året därpå till Gällivare.
Familj med Johan Anton Lind (Född 1874-07-08 Mårdsele, Degerfors fs. Död.) Vigsel 1901-01-18 Degerfors fs.
6.3.1 Jacob Willehard Grahn. Inhyses i Norsjö nr 13. Född 1859-05-21 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1859
Berget, Norsjö fs. Död 1898-06-21 Berget, Norsjö fs.
Är född i Norsjö nr 2. Flyttar 1859 till nr 13.
6.3.2 Per August Grahn. Hemmansägare i Norsjö nr 13 - Berget. Född 1860-12-24 Berget, Norsjö fs. Död
1935-03-16 Berget, Norsjö fs.
Hemmansägare i Norsjö nr 13 - Berget. Hemmanet var på 1/24 mtl. Dessutom ägde han 5/779 mtl i Norsjö nr 16.
Familj med Anna Magdalena Olofsdotter (Född 1864-01-30 Kattisberg, Norsjö fs. Död 1942-05-07 Berget, Norsjö
fs.) Vigsel 1887-06-24 Norsjö fs.
Barn:
6.3.2.1 Frans August Grahn. Född 1888-03-26 Berget, Norsjö fs. Död 1956-02-15 Berget, Norsjö fs.
6.3.2.2 Olof Hjalmar Grahn. Född 1889-08-13 Berget, Norsjö fs. Död 1956-01-01 Norsjövallen, Norsjö fs.
6.3.2.3 Jenny Karolina Grahn. Född 1890-09-13 Berget, Norsjö fs. Död 1976-03-04 Gargnäs, Gargnäs fs.
6.3.2.4 Ida Maria Grahn. Född 1896-02-06 Berget, Norsjö fs. Död 1973-05-04 Berget, Norsjö fs.
6.3.3 Maria Olivia Grahn. Lärarinna i Norsjö nr 13 - Berget. Född 1864-01-15 Berget, Norsjö fs. Död 1950-07-31
Berget, Norsjö fs.
Ogift.
6.3.4 Christina Albertina Grahn. Hemmansägare i Sörböle nr 3 - 11/128 mtl. Född 1865-11-26 Berget, Norsjö
fs. Bosatt från 1885 Almlund, Norsjö fs. Bosatt från 1900 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1909-09-11 Sörböle,
Skellefteå lfs. Död 1938-08-31 Sörböle, Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
104 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Nybyggarhustru i Almlund från år 1885. Hon blir änka år 1898 och år lämnar familjen Almlund och flyttar till
Sörböle. Där blir hon år 1913 blir hemmansägare till hemmanet nr 3 - 11/128 mtl.
Familj med Olof Richard Alm (Född 1850-01-01 Stensliden, Norsjö fs. Död 1898-02-14 Almlund, Norsjö fs.) Se
3.2.3
6.3.5 Johan Engelbert Grahn. Bonde i Norsjö nr 13 - Berget. Född 1867-03-20 Berget, Norsjö fs. Död 1929-0624 Berget, Norsjö fs.
Bonde i Norsjö nr 13 - 1/8 mtl.
Familj med Hilda Teresia Alm (Född 1869-07-02 Stensliden, Norsjö fs. Död 1945-11-20 Berget, Norsjö fs.) Se
3.2.12
6.3.6 Frans Harald Grahn. Bonde och smed i Norsjö nr 13. Född 1873-07-12 Berget, Norsjö fs. Död 1935-06-01
Berget, Norsjö fs.
Kallades Sme-Frans och Stor-Frans. Bonde och smed i Norsjö nr 13
Familj med Gustafva Wilhelmina Persdotter (Född 1873-06-21 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1929-06-14 Berget,
Norsjö fs.) Vigsel 1898-07-31 Norsjö fs.
Barn:
6.3.6.1 Linda Eugenia Grahn. Född 1899-02-09 Berget, Norsjö fs. Död 1967-12-23 Norsjö, Norsjö fs.
6.3.6.2 Nanny Charlotta Grahn. Född 1902-04-22 Berget, Norsjö fs. Död 1929-05-18 Storliden, Norsjö fs.
6.3.6.3 Fanny Kristina Grahn. Född 1904-03-28 Berget, Norsjö fs. Död 1979-09-24 Hunnebostrand,
Hunnebrostrand fs (O).
6.3.6.4 Gustaf Magnus Grahn. Född 1912-08-31 Berget, Norsjö fs. Död 1994-01-02 Berget, Norsjö fs.
6.5.1 Magdlena Albertina Lundström. Arbeterska i Kattisberg år 1928. Född 1859-06-19 Hemmingen, Norsjö
fs. Bosatt från 1888 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1897 till 1900 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1900 till 1901
Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1901 till 1908 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1908 till 1910 Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt från 1910 till 1916 Granbergsliden, Norsjö fs. Bosatt från 1916 till 1925 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1925
Kattisberg, Norsjö fs. Död 1932-12-02 Kattisberg, Norsjö fs.
Ogift. Piga i Björkås 1890. Från 1897 piga i Svartlund.
Från 1908 till 1910 i Norsjö nr 12 (Nygård). År 1910 flyttar hon till Granbergsliden där hon blir piga hos Hällgrens.
Från 1910 till 1916 i Norsjö hos skräddare Dahlin. Hon flyttar 1925 till Kattisberg nr 1och hemmansägaren där
Abraham Bergström, f. 1880. Hon avlider i Kattisberg år 1932.
6.5.2 Joachim Lundström. Född 1860-12-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1861 Hemmingen, Norsjö fs.
6.5.3 Hedda Kristina Lundström. Flyttar 1920-10-21 till Skellefteå lfs. Född 1862-04-02 Hemmingen, Norsjö fs.
Bosatt från 1888 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1891 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1892-11-23 Brönstjärn,
Burträsk fs. Bosatt från 1920-10-21 Skellefteå lfs. Död 1950-01-31 Skellefteå kbfd.
"Ture-Mor". Född och uppvuxen i Hemmingen. "Modern dog tidigt och hon for då till en moster i Pjäsörn och
började sedan vara borta jämnt." (Källa: Don José, 1946).
Piga i Norsjö nr 13 hos August Grahn åren 1885-86. Därefter flyttar hon med sin far och syskon till Holktjärn.
Från 1891 fosterdotter hos sin moster i Pjäsörn. Flyttar till Brönstjärn i Burträsk, där hon gifter sig och blir
bondhustru på nr 1. Flyttar efter makens död till Skellefteå lfs.
Familj med Thure Lindquist (Född 1869-08-26 Burträsk fs. Död 1916-04-15 Brönstjärn, Burträsk fs.) Vigsel
1892-11-13 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
105 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
6.5.3.1 Lydia Albertina Lindquist. Född 1894-06-29 Brönstjärn, Burträsk fs. Död.
6.5.3.2 Johan Verner Lindquist. Född 1896-03-26 Brönstjärn, Burträsk fs. Död.
6.5.3.3 Nanny Karolina Lindekvist. Född 1898-04-16 Brönstjärn, Burträsk fs. Död 1982-01-15 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
6.5.3.4 Karl Gunnar Lindekvist. Född 1900-02-18 Brönstjärn, Burträsk fs. Död 1969-06-03 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
6.5.3.5 Ragnar Josua Lindeqvist. Född 1905-01-18 Brönstjärn, Burträsk fs. Död 1979-03-05 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
6.5.4 Hilma Karolina Lundström. Bokbinderska i Holktjärn år 1928. Född 1864-03-18 Hemmingen, Norsjö fs.
Bosatt från 1875 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1880 Stensborg, Norsjö fs. Bosatt från 1888 Holktjärn, Norsjö
fs. Död 1936-11-09 Norsjö, Norsjö fs.
Först arbeterska i Holktjärn. Tidigare har hon varit piga i Rönnfällan och Stensliden (1894-95) samt Almlund
(1895-96). Från 1896 i Holktjärn.
Åren 1880-81 i Stensborg som piga hos Anders Jonsson. Från 1881-84 i Pjäsörn.
År 1928 är hon bokbinderska hos Stenman i Holktjärn.
"Hon bodde utmed vägen mellan Berget och Holktjärn vid Stavtjärn eller (Hilmatjärn). Hennes hus köpte
sotarmästare Karl Hällgren ("Sotar-Kalle") och flyttade till Svartnäs för att ha som fritidshus. Hilma brukade "gå ut
skor" till dom som hade köpt liten storlek."
Källa: Ulla Nygren
6.5.5 Per Leo Lundström. Född 1866-04-27 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1872 Hemmingen, Norsjö fs.
6.5.6 Johan Herlog Lundström. Född 1869-08-05 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1869 Hemmingen, Norsjö fs.
6.5.7 Johan Anton Lundström. Arbetare i Norsjö. Född 1872-08-09 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 1875
Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1878 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1888 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1894
Norsjö, Norsjö fs. Död 1901-01-07 Norsjö, Norsjö fs.
Arbetare hos Per Johan Björk i Norsjö nr 4 från 1894.
6.7.1 Eva Maria Burvall. Flyttar 1919-02-24 till Jörn. Född 1868-09-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1919-0224 Jörn fs. Död 1937-01-30 Missenträsk, Jörns fs.
Familj med ? Berglund (Död efter 1937.) Vigsel.
6.7.2 Nikanor Burvall. Bonde i Bjurträsk nr 1 - 1/16 mtl. Född 1870-09-18 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1951-02-28
Bjurträsk, Norsjö fs.
Familj med Ida Matilda Lundmark (Född 1869-03-14 Gransjö, Lycksele fs. Död 1962-03-08 Kristineberg,
Björksele fs.) Vigsel 1894-03-18 Norsjö fs.
Barn:
6.7.2.1 Nils Julius Anshelm Burvall. Född 1895-04-12 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1973-09-27 Bjurträsk, Norsjö
fs.
6.7.2.2 Ida Alexandra Burvall. Född 1897-02-17 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1967-12-01 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.2.3 Ruth Ingeborg Burvall. Född 1899-05-25 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1993-05-15 Böle, Norsjö fs.
6.7.2.4 Frans Artur Burvall. Född 1901-10-11 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1974-05-27 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.2.5 Julia Maria Burvall. Född 1904-02-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1979-02-07 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
106 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
6.7.2.6 Agda Matilda Burvall. Född 1905-12-28 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1995-01-05 Norsjö, Norsjö fs.
6.7.2.7 Gerda Margareta Burvall. Född 1908-01-16 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1974-11-30 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.2.8 John Arvid Burvall. Född 1910-11-04 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1915-12-04 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.2.9 Hedvig Kristina Burvall. Född 1913-05-24 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 2004-10-15 Boden, Överluleå fs
(BD).
6.7.2.10 Arne Nikodemus Burvall. Född 1915-06-29 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1996-11-17 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
6.7.3 Christina Viktoria Burvall. Född 1872-11-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1875 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.4 Marta Lovisa Burvall. Bondhustru i Granbergsträsk nr 1 - 27/512 mtl. Född 1874-10-13 Bjurträsk, Norsjö
fs. Bosatt från 1896-03-30 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1911-06-03 Granbergsträsk, Jörns fs.
Flyttar 1896 till Jörn socken. Där blir hon nu gift i Granbergsträsk med en bondson. Svärfadern Johan
Johanssons (f. 1832-09-25) hemman nr 1 som de nu tar över är på 27/512 mtl.
Familj med Johan Oskar Johansson (Född 1865-10-07 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1943-02-01
Granbergsträsk, Jörns fs.) Vigsel 1896-03-21 Jörn fs.
Barn:
6.7.4.1 Signe Ingeborg Johansson. Född 1897-12-03 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1982-05-04 Nyheden,
Kågedalen fs.
6.7.4.2 Oskar Gideon Johansson. Född 1899-06-26 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1951-02-06 Jörn, Jörns fs.
6.7.4.3 Nancy Desideria Johansson. Född 1901-06-15 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1984-12-16 Talliden,
Jörn fs.
6.7.4.4 Johan Valdemar Johansson. Född 1903-05-10 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1990-03-20 Åliden,
Boliden fs.
6.7.4.5 Frans Carly Johansson. Född 1905-05-11 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1906-05-02 Granbergsträsk,
Jörns fs.
6.7.4.6 Agda Altea Johansson. Född 1906-11-04 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1907-01-08 Granbergsträsk,
Jörns fs.
6.7.4.7 Alfina Karolina Johansson. Född 1908-08-01 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1986-01-26
Granbergsträsk, Jörns fs.
6.7.4.8 Sten Nikolaus Johansson. Född 1910-01-22 Granbergsträsk, Jörns fs. Död 1983-12-15
Granbergsträsk, Jörns fs.
6.7.5 Frans Burvall. Bonde i Bjurträsk nr 1 - 1/16 mtl. Född 1876-10-04 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1935-03-27
Bjurträsk, Norsjö fs.
Familj med Hilma Johanna Eklund (Född 1886-07-07 Rålund, Norsjö fs. Död 1972-07-30 Arvidsjaur, Arvidsjaurs
fs (BD).) Vigsel 1907-12-25 Norsjö fs.
Barn:
6.7.5.1 Uno Valdemar Burvall. Född 1909-04-09 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1984-03-23 Norsjö, Norsjö fs.
6.7.5.2 Frans Åke Burvall. Född 1913-03-07 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.5.3 Ingrid Adele Burvall. Född 1915-02-25 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1999-02-18 Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs
(BD).
6.7.5.4 John Sigmund Burvall. Född 1919-05-06 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 2002-07-22 Söderhamn,
Söderhamns fs (X).
6.7.5.5 Allan Botvid Burvall. Född 1921-07-28 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.6 Anna Desideria Burvall. Handlandehustru i Kusfors nr 1. Född 1878-05-22 Bjurträsk, Norsjö fs. Död
1953-01-17 Kusfors, Norsjö fs.
Handlandehustru i Kusfors, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
107 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Andreas Björk (Född 1873-04-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1948-06-22 Kusfors, Norsjö fs.) Se 4.5.5
6.7.7 Emma Burvall. Bondhustru i Bastutjärn nr 1 - 3/64 mtl. Född 1879-12-29 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 194503-18 Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Per Björk (Född 1879-09-18 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1957-05-22 Bastutjärn, Norsjö fs.) Se 4.5.8
6.7.8 Konrad Burvall. Hemmansägare i Bjurträsk nr 1 - 1/24 mtl. Född 1882-05-13 Bjurträsk, Norsjö fs. Död
1963-04-23 Bjurträsk, Norsjö fs.
Hustrun födde ett dödfött flickebarn 1923-8-28.
Familj med Elin Kristina Hansson (Född 1882-03-30 Bodberg, Norsjö fs. Död 1944-06-22 Bjurträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1913-01-18 Norsjö fs.
Barn:
6.7.8.1 Anna Hedvig Sylvia Burvall. Född 1914-06-17 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1988-04-07 Norsjö, Norsjö fs.
6.7.8.2 Hans Konrad Lennart Burvall. Född 1916-08-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1919-12-24 Bjurträsk, Norsjö
fs.
6.7.8.3 Thor Fingal Johannes Burvall. Född 1925-11-23 Bjurträsk, Norsjö fs.
6.7.9 Nils Leander Burvall. Bonde i Bjurträsk nr 1 - 1/128 mtl. Född 1884-06-11 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 195008-08 Bjurträsk, Norsjö fs.
Familj med Karolina Bjursell (Född 1879-09-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 1950-04-03 Bjurträsk, Norsjö fs.) Se
4.8.2
6.8.1 Tilda Agatha Grahn. Inhyses i Zefansvik år 1920. Född 1865-02-04 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 189012-30 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1912 Grundfors, Lycksele fs. Död 1932-10-28 Grundfors, Björksele fs.
Gift med arbetaren Frans Edvard Fredman. Denne är arbetare och inhyst i Arnberg från 1883. Från 1890 bor
familjen i Zefansvik, Lycksele fs som inhysta. Tilda födde en dödfödd son 1892-07-23.
Familj med Frans Edvard Fredman (Född 1861-02-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1933-10-10 Grundfors, Björksele
fs.) Vigsel 1883-11-21 Norsjö fs.
Barn:
6.8.1.1 Frans Oskar Fredman. Född 1884-06-02 Norsjö, Norsjö fs. Död 1933.
6.8.1.2 Jenny Sofia Fredman. Född 1886-01-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1886-02-21 Norsjö, Norsjö fs.
6.8.1.3 Fritz Eugen Fredman. Född 1889-06-05 Norsjö, Norsjö fs. Död 1920.
6.8.1.4 Johan Edvard Fredman. Född 1895-01-01 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1895-01-10 Zefansvik, Lycksele
fs.
6.8.1.5 Johan Ferdinand Fredman. Född 1896-04-03 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1974-12-30 Zefansvik,
Lycksele fs.
6.8.1.6 Rut Augusta Maria Fredman. Född 1901-09-09 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1985-10-05 Hörnefors,
Hörnefors fs.
6.8.1.7 Harald Ingevald Paulin Fredman. Född 1905-09-13 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1978-10-15
Robertsfors, Robertsfors fs.
6.8.2 Karl Jakob Grahn. Banvakt i Lakaträsk år 1927. Född 1866-04-07 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1884-0907 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1888-01-13 Långudden, Malå fs. Bosatt från 1892-05-29 Zefansvik,
Lycksele fs. Bosatt från 1898-12-19 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1900-02-14 Lakaträsk, Edefors fs
(BD). Död 1946-11-22 Murjek, Vuollerim fs.
Lämnar år 1888 hemgården i Zefansvik då han flyttar till Malå. Där blir han nu gift i byn Långudden.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
108 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
År 1892 flyttar familjen dock tillbaka till Zefansvik där han nu blir hemmansägare. År 1898 utflyttad till Överluleå
där han står benämnd som arbetare i Boden under två år. Från år 1900 bor familjen istället i Lakaträsk i Edefors
fs där han också blir arbetare.. Detta är från och med år 1918 ändrat till banvakt.
Skall senare ha haft ett hemman med namnet Palkijaur ett par mil norr om Murjek.
Familj med Maria Mathilda Bjuhr (Född 1865-12-21 Långudden, Malå fs. Död.) Vigsel 1888-02-20 Malå fs.
Barn:
6.8.2.1 Maria Eufrosyne Grahn. Född 1888-10-23 Långudden, Malå fs. Död 1975-08-27 Avesta, Avesta fs (W).
6.8.2.2 Jenny Sofia Grahn. Född 1890-05-28 Långudden, Malå fs. Död 1958-05-23 Stennäs, Edefors fs (BD).
6.8.2.3 Hilma Gustava Eugenia Grahn. Född 1892-07-24 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1899-06-07 Boden,
Överluleå fs (BD).
6.8.2.4 Emmy Matilda Karolina Grahn. Född 1894-05-20 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1993-05-21 Upplands
Väsby, Hammarby fs (AB).
6.8.2.5 Anna Berlina Viktoria Grahn. Född 1896-05-24 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1986-10-24 Örebro, S:t
Nikolai fs (T).
6.8.2.6 Elin Kalista Jakobina Grahn. Född 1898-07-14 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1898-12-16 Boden,
Överluleå fs (BD).
6.8.2.7 Hanna Katarina Grahn. Född 1900-03-06 Lakaträsk, Edefors fs (BD). Död 1999-01-16 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).
6.8.2.8 Kristina Eleonora Grahn. Född 1902-07-24 Lakaträsk, Edefors fs (BD). Död 1985-01-22 Västra
Frölunda, Västra Frölunda fs (O).
6.8.2.9 Karl Johan Ludvig Grahn. Född 1904-12-04 Lakaträsk, Edefors fs (BD). Död 1995-01-15 Vagnhärad,
Trosa-Vagnhärad fs (D).
6.8.2.10 Frans Gustav Leander Grahn. Född 1907-12-12 Lakaträsk, Edefors fs (BD). Död 1982-11-25
Östersund, Östersunds fs (Z).
6.8.2.11 Vega Ingeborg Grahn. Född 1910-12-26 Lakaträsk, Edefors fs (BD). Död 2008-01-17 Östersund,
Östersunds fs (Z).
6.8.3 Per Edvard Grahn. Arbetare i Björksele år 1920. Född 1868-07-12 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1884-0907 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1893 Björksele, Lycksele fs. Bosatt från 1914 Kyrkbyn, Lycksele fs. Död
1938-01-23 Lycksele fs.
Först arbetare på hemgården i Zefansvik, från 1893 i Björksele.
År 1914 flyttar familjen till Kyrkplatsen där han står betecknad som nämndeman. Hustrun avlider där år 1915.
Från år 1918 bor han och sonen istället i (s. 1425).
Familj med Azema Gutielma Götilda Lindahl (Född 1865-01-22 Sorsele fs. Död 1915-02-22 Kyrkbyn, Lycksele
fs.) Vigsel 1891-12-26 Lycksele fs.
Barn:
6.8.3.1 Erik Immanuel Grahn. Född 1892-06-05 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1893-03-27 Zefansvik, Lycksele fs.
6.8.3.2 Edvard Valdemar Grahn. Född 1895-01-08 Björksele, Lycksele fs. Död 1948-10-17 Karonsbo, Lycksele
fs.
6.8.3.3 Ruth Louise Grahn. Född 1900-08-24 Björksele, Lycksele fs. Död 1901-02-17 Björksele, Lycksele fs.
6.8.4 Maria Eugenia Grahn. Född 1870-09-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1870 Norsjö, Norsjö fs.
6.8.5 Maria Eugenia Grahn. Född 1872-02-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1872 Norsjö, Norsjö fs.
6.8.6 Frans Johan Kvintin Grahn. Stationsförman i Boden år 1932. Född 1873-03-11 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1891-12-05 till 1893 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1893 Kedträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1896-10-22
Svarttjärnliden, Jörn fs. Bosatt från 1898-12-14 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1902 till 1903 Brännberg,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
109 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Överluleå fs (BD). Bosatt från 1903 till 1908 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1908 Svartbjörsbyn, Överluleå
fs (BD). Bosatt från 1912 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1943-11-28 Hallsberg, Hallsbergs fs (T).
Dräng i Bastutjärn åren 1891-93 hos bonden Martin Björk (f. 1864). Sedan dräng i Kedträsk där han gifter sig två
år senare.
Familjen utflyttar till Jörn år 1896. Där blir han nu först bonde, men sedan kort därefter arrendator på hemmanet
Svarttjärnliden nr 1. Mantalet är på 1/16. År 1898 flyttar familjen till Boden inom Överluleå församling där han
först står benämnd som arbetare, men från år 1899 som extra stationskarl. Han återfinns där på samma sida
som brodern Karl Jakob i husförhörslängden.
År 1902 flyttar han iväg till byn Brännberg i samma församling, där han nu blir stationskarl. Året därpå istället åter
i Boden (någon ort ej angiven, utan familjen finns bara förtecknad under sin begynnelsebokstav "G"), återigen
som stationskarl. Från år 1908 i Svartbjörsbyn som stationskarl. Där föder hustrun honom ett dödfött gossebarn
den 26/5 år 1908.
Familjen flyttar ånyo år 1912. Denna gång till Boden där han tar tjänst som stationskarl igen.
Någon gång före år 1932 ändras detta till stationsförman. Han uppges då också bo på Färgaregatan 9.
Familj med Johanna Wilhelmina Björk (Född 1875-04-06 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1962-02-02 Katrineholm,
Katrineholms fs (D).) Vigsel 1895-09-20 Norsjö fs.
Barn:
6.8.6.1 John Edvard Grahn. Född 1896-03-18 Kedträsk, Norsjö fs. Död 1950-07-19 Lycksele, Lycksele fs.
6.8.6.2 Arvid Ingevald Grahn. Född 1898-06-15 Svarttjärnliden, Jörn fs. Död 1959-05-21 Karlskoga fs (T).
6.8.6.3 Tyra Rebecka Grahn. Född 1901-05-17 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1967-05-26 Hallsberg,
Hallsbergs fs (T).
6.8.6.4 Elly Vilhelmina Göthilda Grahn. Född 1905-05-09 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1986-12-10
Hallsberg, Hallsbergs fs (T).
6.8.6.5 Disa Miranda Linnéa Grahn. Född 1912-05-03 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Död 2002-09-11
Hallsberg, Hallsbergs fs (T).
6.8.7 Jonas Palmert Sten Grahn. Hemmansägare i Björksele nr 1 år 1920. Född 1875-03-26 Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt från 1884-09-07 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1902 Björksele, Lycksele fs. Död 1956-11-09
Zefansvik, Lycksele fs.
Född och uppvuxen i Zefansvik.
År 1902 lämar han hemgården för att bli hemmansägare i Björksele nr 1. Mantalet är på 3/256. Han övertar
gården efter den tidigare bonde Gustav Jakobssons änka, Klara Josefina Jonsdotter (f. 1835 d. 1900). Deras
dotter Sofia Karolina Gustafsdotter (f. 1867) blir betecknad som förmånstagare där.
Han förblir ogift.
6.8.8 Alfina Maria Petuna Grahn. Bondhustru i Björksele. Född 1877-03-07 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 188409-07 till 1893 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1893-01-18 till 1907 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1907-11-25
Björksele, Lycksele fs. Död 1934-08-16 Björksele, Björksele kbfd.
Är 1899 fosterdotter hos en familj i Pjäsörn. Flyttar 1907 till Lycksele.
Gift med "Jann-Annersn"
Familj med Johan Fredrik Andersson Bergmark (Född 1870-03-22 Björksele, Lycksele fs. Död 1948-01-17
Björksele, Lycksele fs.)
Barn:
6.8.8.1 Anna Sofia Dagmar Bergmark. Född 1911-05-09 Björksele, Lycksele fs. Död.
6.8.8.2 Addy Maria Bergmark. Född 1913-04-04 Björksele, Lycksele fs. Död 1914-04-29 Björksele, Lycksele fs.
6.8.8.3 Bengt Joel Johansson. Född 1915-09-07 Björksele, Lycksele fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
110 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
6.8.9 Olof Arvid Engelbert Grahn. Hemmansägare i Lillå. Född 1878-12-15 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 188409-07 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1907 Forsholm, Lycksele fs. Bosatt från 1920 Lillå, Lycksele fs. Död
1960-01-09 Kattisavan, Lycksele fs.
Hemmansägare i Forsholm från 1907. År 1920 återfinns han i Lillå.
Fosterbarnen:
- Inga Ada Viktoria, f. 1915-12-27 i Lycksele
- Per Arvid Gösta, f. 1917-08-08 i Lycksele
Dessa kommer till gården år 1919, och är hans syskonbarnbarn.
Familj med Agnes Alexina Lindgren (Född 1887-06-21 Forsholm, Lycksele fs. Död 1960-04-09 Kattisavan,
Lycksele fs.) Vigsel 1907-09-29 Lycksele fs.
Barn:
6.8.9.1 Agnes Grahn. Född 1907-09-30 Forsholm, Lycksele fs. Död 1907-09-30 Forsholm, Lycksele fs.
6.8.9.2 Arvid Grahn. Född 1907-09-30 Forsholm, Lycksele fs. Död 1907-09-30 Forsholm, Lycksele fs.
6.8.10 August Bolander Grahn. Bosatt i Vancouver. Född 1880-11-20 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1884-0907 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1897-10-03 Gustafstorp, Lycksele fs. Död 1931-01-04 Vancouver, British
Columbia (CANADA).
Dräng hos Israel Vallner, f. 1849 i Gustafstorp från 1897. Flyttar 1908 till Kirkenes i Norge, för att år 1910 befinna
sig i Narvik.
Levde okänd vistelseort 1920 (Lycksele 1f 1900-20 s.1610 b.7/7)
Död (G. Lundström Björksele)
6.8.11 Bilof Anders Grahn. Hemmansägare i Zefansvik. Född 1882-09-25 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 188409-07 Zefansvik, Lycksele fs. Död 1969-03-18 Zefansvik, Lycksele fs.
Inga barn noterade innan 1920.
Familj med Elin Josefina Karlsson (Född 1885-11-12 Lycksele, Lycksele fs. Död 1976-03-14 Björksele fs.)
Vigsel 1912-10-13 Lycksele fs.
6.8.12 Linda Magdalena Kristina Grahn. Bagerska i Kusfors år 1928. Född 1885-07-16 Zefansvik, Lycksele fs.
Bosatt från 1901-09-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1923 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1923-11 Vindeln,
Degerfors fs. Bosatt från 1925-11-09 Kusfors, Norsjö fs. Död 1962-05-12 Norsjö, Norsjö fs.
Ogift. Arbetar som piga i Bastutjärn hos Per Olof Björk från 1901 till 1923.
År 1923 i Långträsk nr 3. Mellan 1923 och 1925 är hon bosatt i Vindeln hos Ellen Eklund. Från år 1925 är hon
bagerska i Kusfors.
7.1.1 Christina Walborg Lidén. Bondhustru i Bastuträsk nr 1. Född 1871-09-11 Heden, Norsjö fs. Död 1941-0131 Norsjö, Norsjö fs.
Har ett tag arbetat som lärarinna i Norsjö. Gift i Bastuträsk. Finns i NB på s. 886.
Maken härstammar i rakt nedstigande led från Lars Johansson, f. 1752 som var hans farfars far.
Familj med Anton Karlsson (Född 1872-11-03 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1898-04-16 Bastuträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1894-03-04 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
111 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
7.1.1.1 Karl Emil Karlsson. Född 1894-04-22 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1894-04-22 Bastuträsk, Norsjö fs.
7.1.1.2 Karl Anton Karlsson. Född 1895-05-03 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1895-05-09 Bastuträsk, Norsjö fs.
7.1.1.3 Hedvig Karolina Andersson. Född 1896-03-21 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1959-10-20 Bastuträsk,
Norsjö fs.
7.1.1.4 Johan Harald Karlsson. Född 1897-07-15 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1897-07-16 Bastuträsk, Norsjö fs.
7.1.1.5 John Anton Richard Andersson. Född 1898-09-04 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1964-12-17 Bastuträsk,
Norsjö fs.
Familj med Martin Harald Vestermark (Född 1881-07-13 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1951-09-16 Bastuträsk,
Norsjö fs.) Vigsel 1902-12-04 Norsjö fs.
Barn:
7.1.1.6 Edvin Fritiof Vestermark. Född 1903-08-21 Bastuträsk, Norsjö fs. Död.
7.1.1.7 Sally Gustava Vestermark. Född 1905-01-17 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1905-02-27 Bastuträsk, Norsjö
fs.
7.1.1.8 Siri Valborg Martina Vestermark. Född 1906-10-14 Bastuträsk, Norsjö fs. Död.
7.1.1.9 Helge Harald Matteus Vestermark. Född 1908-03-31 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1966-11-21
Bastuträsk, Norsjö fs.
7.1.1.10 Sally Linnea Margreta Vestermark. Född 1909-03-29 Bastuträsk, Norsjö fs. Död.
7.1.1.11 Ernst Oskar Vestermark. Född 1911-05-11 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1995-06-02 Norsjö fs.
7.1.1.12 Sia Kristina Valentina Vestermark. Född 1913-12-25 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1995-02-28 Uppsala,
Danmark fs (C).
7.1.1.13 Signhild Viola Eldina Vestermark. Född 1915-06-23 Bastuträsk, Norsjö fs.
7.1.2 Per Sten Lidén. Inhyses i Heden. Född 1873-12-28 Heden, Norsjö fs. Död 1904-06-25 Heden, Norsjö fs.
7.1.3 Anders Rikard Lidén. Hemmansägare i Norsjö nr 7 - Heden. Född 1875-09-16 Heden, Norsjö fs. Död
1959-12-06 Heden, Norsjö fs.
Familj med Anna Paulina Westermark (Född 1886-06-20 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1960-03-30 Heden, Norsjö
fs.)
Barn:
7.1.3.1 Signe Agnes Linnéa Lidén. Född 1906-07-28 Heden, Norsjö fs. Död.
7.1.3.2 Rut Sigrid Gustava Lidén. Född 1907-09-15 Heden, Norsjö fs. Död 1989-10-17 Boliden, Bolidens fs.
7.1.3.3 Oskar Rudolf Lidén. Född 1910-01-16 Heden, Norsjö fs. Död 1966-06-18 Heden, Norsjö fs.
7.1.3.4 Anna Gunborg Lidén. Född 1912-08-02 Heden, Norsjö fs. Död 1998-05-17 Bromma, Västerled fs (AB).
7.1.3.5 Emil Napoleon Lidén. Född 1915-02-02 Heden, Norsjö fs. Död 1915-12-07 Heden, Norsjö fs.
7.1.3.6 Hilda Rosalia Lidén. Född 1916-10-09 Heden, Norsjö fs. Död 1918-12-25 Heden, Norsjö fs.
7.1.3.7 Verda Alfhilda Lidén. Född 1920-01-09 Heden, Norsjö fs. Död omkring 2010.
7.1.3.8 Fred Harald Lidén. Född 1923-08-25 Heden, Norsjö fs. Död 1983-04-16 Jokkmokk, Jokkmokks fs (BD).
7.1.4 Hilda Maria Lidén. Född 1878-02-28 Heden, Norsjö fs. Död 1891-12-21 Heden, Norsjö fs.
7.1.5 Ernst Engelbert Lidén. Hemmansägare i Bjursele nr 1. Född 1880-11-08 Heden, Norsjö fs. Död 1964-0701 Bjursele, Norsjö fs.
Är fosterson i Bjursele hos Olof Bjursell. Tar över dennes hemman Bjursele nr 1. Detta hemman utgör det äldsta
gårdsstället i Bjursele, Knipas nybygge.
Hustrun dör 1920, kanske i sviterna efter att ha fött ett dödfött flickebarn den 29 januari samma år.
Familj med Klara Maria Emerentia Lindgren (Född 1887-11-29 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1920-04-24 Bjursele,
Norsjö fs.) Vigsel 1908-02-09 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
112 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
7.1.5.1 Nancy Gustava Helena Lidén. Född 1909-02-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1985-05-22 Risliden, Norsjö
fs.
7.1.5.2 Ingrid Maria Lidén. Född 1910-04-01 Bjursele, Norsjö fs. Död 1998-03-23 Norsjö, Norsjö fs.
7.1.5.3 Ernst Gunnar Lidén. Född 1911-10-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1985-04-14 Bjursele, Norsjö fs.
7.1.5.4 Olof Magnus Lidén. Född 1913-09-08 Bjursele, Norsjö fs. Död 1984-11-23 Västra Valliden, Skellefteå
lfs.
7.1.5.5 Sten Henrik Lidén. Född 1915-11-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 1987-03-06 Krylbo, Krylbo fs.
Familj med Marta Emilia Jonsson (Född 1891-04-26 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1965-01-07 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1928-06-22 Norsjö fs.
Barn:
7.1.5.6 Kerstin Marianne Lidén. Född 1931-10-10 Bjursele, Norsjö fs.
7.1.6 Frans August Lidén. Hemmansägare i Heden år 1928. Född 1884-07-19 Heden, Norsjö fs. Emigrerade
1910-04-05 Nordamerika. Immigrerade från 1913-12-19 Heden, Norsjö fs. Död.
Hemflyttad från Nordamerika 1913-12-19.
7.1.7 Erik Emil Lidén. Flyttar 1911-10-26 till Umeå stad. Född 1888-05-05 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 190811-14 Brännland, Umeå lfs. Bosatt från 1911-10-26 Umeå sfs. Död 1980-02-29 Falun, Kristine Falu fs (W).
Uppvuxen i Heden. Flyttar år 1908 till Umeå lfs där han blir extra banvakt i Brännland.
År 1911 flyttar han till Umeå stad.
År 1934 då dottern Inga-Britt föds är han banförman uppe i Jukkasjärvi fs (troligtvis i Kiruna).
Dessförinnan, år 1918, har han fått sonen Sten Ira Lidén. Denne är född i Gällivare församling, och Erik Emil är
då banvakt i Kalixfors. Modern till pojken är hushållerska i Kyrkbyn.
Familj med Ester Alfilda Helena Johansson (Född 1901-01-18. Död 1926.)
Barn:
7.1.7.1 Sten Ira Lidén. Född 1918-04-05 Gällivare fs (BD). Död 1976-10-17 Sollentuna, Sollentuna fs (AB).
Familj med Hilma Göta Maria Grelsson (Född 1901-03-25 Ragunda fs (Z). Död 1975-04-20 Storvik, Ovansjö fs
(X).) Vigsel 1934-04-15.
Barn:
7.1.7.2 Inga Britt Lidén. Född 1934-05-02 Jukkasjärvi fs (BD).
7.1.8 Signe Elvira Lidén. Hushållerska i Heden år 1928. Född 1890-04-18 Heden, Norsjö fs. Död 1978-07-17
Heden, Norsjö fs.
Är 1928 hushållerska hos brodern Frans August.
Hon och maken fick inga egna barn men har fostersonen: Ernst Olof Artur Eklund gm Gudrun Anna Lisa
Marklund.
Familj med Sigurd Eklund (Född 1884-12-14 Norsjö, Norsjö fs. Död 1966-08-27 Heden, Norsjö fs.) Vigsel 1928.
7.2.1 Nikolaus Lindström. Bonde i Björkås nr 1 - 7/192 mtl. Född 1856-06-23 Björknäs, Norsjö fs. Bosatt från
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
113 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1893 Björkås, Norsjö fs. Död 1941-06-05 Björkås, Norsjö fs.
Bonde i Björknäs. Från 1893 i Björkås nr 1.
Familj med Eva Fredrika Persdotter (Född 1866-09-13 Berget, Skellefteå lfs. Död 1921-04-05 Björkås, Norsjö
fs.) Vigsel 1891-06-14 Norsjö fs.
Barn:
7.2.1.1 Gunnar Lindström. Född 1892-03-27 Björknäs, Norsjö fs. Död 1892-12-06 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.1.2 Nils Lindström. Född 1893-06-16 Björkås, Norsjö fs. Död 1933-03-14 Björkås, Norsjö fs.
7.2.1.3 Karl Lindström. Född 1895-02-10 Björkås, Norsjö fs. Död 1895-02-10 Björkås, Norsjö fs.
7.2.1.4 Max Harald Lindström. Född 1897-04-19 Björkås, Norsjö fs. Död 1967-03-09.
7.2.1.5 Paul Jakob Lindström. Född 1900-07-12 Björkås, Norsjö fs. Död 1917-01-16 Björkås, Norsjö fs.
7.2.1.6 Emmy Nikolina Lindström. Född 1905-08-20 Björkås, Norsjö fs. Död 1993-12-25 Norsjö, Norsjö fs.
7.2.1.7 John Arnold Lindström. Född 1907-07-21 Björkås, Norsjö fs. Död 1928-04-24 Björkås, Norsjö fs.
7.2.1.8 Olof Hubert Lindström. Född 1911-07-29 Björkås, Norsjö fs. Död 1912-02-29 Björkås, Norsjö fs.
7.2.2 Pehr Eric Lindström. Bonde i Gårdskläppen. Född 1858-12-10 Björknäs, Norsjö fs. Bosatt från 1880
Granliden, Norsjö fs. Bosatt från 1885 till 1888 Raggsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1888 Gårdskläppen, Norsjö fs.
Död 1889-03-28 Gårdskläppen, Norsjö fs.
Bonde först i Granliden, därefter i Raggsjö och till sist i Gårdskläppen.
Hustrun omgift med Olof August Forsgren, f. 1858 i Degerfors.
Familj med Katarina Ulrika Olofsdotter (Född 1856-06-25 Granliden, Lycksele fs.) Vigsel 1880-11-28 Norsjö fs.
Barn:
7.2.2.1 Jakob Elof Lindström. Född 1882-01-20 Granliden, Norsjö fs. Död 1955-03-21 Norrby, Lycksele fs.
7.2.2.2 Hulda Katarina Lindström. Född 1883-11-05 Granliden, Norsjö fs. Död 1891-10-08 Gårdskläppen,
Norsjö fs.
7.2.2.3 Per Olof Lindström. Född 1886-01-09 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1888-07-17 Raggsjö, Norsjö fs.
7.2.2.4 Hilda Karolina Lindström. Född 1888-08-01 Gårdskläppen, Norsjö fs. Död 1952-10-27 Kvammarn,
Norsjö fs.
7.2.3 Jakob Valdemar Lindström. Hemmansägare i Ulriksdal nr 1. Född 1861-01-05 Björknäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1906 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1916-07-01 Ulriksdal, Norsjö fs.
Hemmansägare i Björknäs nr 1 - 27/1024 mtl. Från 1906 i Ulriksdal. Mantalet där är på 1/32.
Familj med Margareta Albertina Ulriksdotter (Född 1860-03-01 Brännliden, Norsjö fs. Död 1945-04-16 Björknäs,
Norsjö fs.) Vigsel 1894-07-15 Norsjö fs.
Barn:
7.2.3.1 Karl Edvin Lindström. Född 1895-06-20 Björknäs, Norsjö fs. Död 1902-02-03 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.3.2 Erik Uno Lindström. Född 1897-02-02 Björknäs, Norsjö fs. Död 1973-09-21 Ulriksdal, Norsjö fs.
7.2.3.3 Yngve Valdemar Lindström. Född 1899-05-09 Björknäs, Norsjö fs. Död 1982-07-18 Ulriksdal, Norsjö fs.
7.2.3.4 Edit Alvida Lindström. Född 1901-08-31 Björknäs, Norsjö fs. Död 1980-06-05 Lycksele, Lycksele fs.
7.2.3.5 Gunhild Elvira Lindström. Född 1905-04-12 Björknäs, Norsjö fs. Död 1983-09-16 Lycksele, Lycksele fs.
7.2.4 Hulda Carolina Lindström. Bondhustru i Björknäs nr 1 - 9/512 mtl. Född 1863-02-20 Björknäs, Norsjö fs.
Död 1938-02-07 Björknäs, Norsjö fs.
Familj med Per August Lindberg (Född 1862-04-02 Burträsk fs. Död 1951-09 Björknäs, Norsjö fs.) Vigsel 189012-07 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
114 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.2.4.1 Konrad Lindberg. Född 1891-06-25 Björknäs, Norsjö fs. Död 1980-09-15 Bastuträsk, Norsjö fs.
7.2.4.2 Altea Kristina Lindberg. Född 1892-09-04 Björknäs, Norsjö fs. Död 1969-04-20 Norsjö fs.
7.2.4.3 Oskar Lindberg. Född 1894-07-05 Björknäs, Norsjö fs. Död 1977-10-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.
7.2.4.4 Signar Lindberg. Född 1895-08-05 Björknäs, Norsjö fs. Död 1978-04-27 Boliden, Bolidens fs.
7.2.4.5 Agnes Karolina Lindberg. Född 1897-06-06 Björknäs, Norsjö fs. Död 1966-11-06 Sörbyn, Norsjö fs.
7.2.4.6 Agda Serafia Lindberg. Född 1899-02-05 Björknäs, Norsjö fs. Död 1967-06-04 Maltbrännan, Åmsele fs.
7.2.4.7 Alfrida Teresia Lindberg. Född 1900-05-02 Björknäs, Norsjö fs. Död 1985-07-04 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
7.2.4.8 Bengt Jakob Lindberg. Född 1902-01-24 Björknäs, Norsjö fs. Död 1975-03-31 Norrköping.
7.2.4.9 Alma Eleonora Lindberg. Född 1904-03-01 Björknäs, Norsjö fs. Död 1996-04-01 Skellefteå, Skellefteå
lfs.
7.2.5 Gustafva Lindström. Född 1865-03-21 Björknäs, Norsjö fs. Död 1868 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.6 Karl August Lindström. Bonde i Björknäs nr 1 - 27/512 mtl. Född 1869-11-24 Björknäs, Norsjö fs. Död
1952-03-20 Björknäs, Norsjö fs.
Familj med Maria Eufrosyna Israelsdotter (Född 1869-12-10 Kvarnheden, Malå fs. Död 1929-10-06 Björknäs,
Norsjö fs.) Vigsel 1894-01-07 Norsjö fs.
Barn:
7.2.6.1 Julia Teodora Lindström. Född 1896-04-12 Björknäs, Norsjö fs. Död 1987-01-19 Björknäs, Norsjö fs.
7.2.6.2 Jenny Zenobia Lindström. Född 1898-11-16 Björknäs, Norsjö fs. Död 1978-12-30 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
7.2.6.3 Svea Maria Amalia Lindström. Född 1901-04-20 Björknäs, Norsjö fs. Död 1977-07-21 Björknäs, Norsjö
fs.
7.2.7 Sara Kristina Lindström. Född 1873-03-08 Björknäs, Norsjö fs. Död 1891-10-18 Björknäs, Norsjö fs.
7.3.1 Per August Lundgren. Inhyses i Avaliden. Född 1866-05-29 Avaliden, Norsjö fs. Död 1922-07-12
Avaliden, Norsjö fs.
7.3.2 Hilda Christina Lundgren. Bondhustru i Avaliden nr 1 - 13/256 mtl. Född 1869-08-11 Avaliden, Norsjö fs.
Död 1945-10-23 Avaliden, Norsjö fs.
Familj med Johan Olof Sjöström (Född 1869-09-09 Bodan, Norsjö fs. Död 1939-02-08 Avaliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1893-04-30 Norsjö fs.
Barn:
7.3.2.1 Olov Helmer Sjöström. Född 1894-04-18 Avaliden, Norsjö fs. Död 1957-11-01 Bodan, Norsjö fs.
7.3.2.2 Johan Artur Sjöström. Född 1895-05-30 Avaliden, Norsjö fs. Död 1979-06-16 Norsjö, Norsjö fs.
7.3.2.3 Magnus Augustinus Sjöström. Född 1896-08-19 Avaliden, Norsjö fs. Död 1990-07-11 Arnberg, Norsjö
fs.
7.3.2.4 Probus Napoleon Sjöström. Född 1898-11-18 Avaliden, Norsjö fs. Död 1974-03-05 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.2.5 Julius Benjamin Sjöström. Född 1900-10-20 Avaliden, Norsjö fs. Död 1901-03-01 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.2.6 Knut Arnold Sjöström. Född 1902-02-08 Avaliden, Norsjö fs. Död 1918-08-26 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.2.7 Petrus William Sjöström. Född 1904-12-11 Avaliden, Norsjö fs. Död 1975-11-16 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.2.8 Olga Kristina Sjöström. Född 1907-03-28 Avaliden, Norsjö fs. Död.
7.3.2.9 Rut Hildegard Sjöström. Född 1909-09-17 Avaliden, Norsjö fs. Död 1950-06-27 Norsjö, Norsjö fs.
7.3.2.10 Agda Gustava Sjöström. Född 1912-08-12 Avaliden, Norsjö fs. Död 1997-10-14 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
115 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.3.3 Carolina Helena Lundgren. Född 1872-02-04 Avaliden, Norsjö fs. Död 1872 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.4 Matilda Helena Lundgren. Bondhustru i Avaliden nr 1. Född 1873-05-06 Avaliden, Norsjö fs. Död 195305-20 Avaliden, Norsjö fs.
Familj med Per August Lindqvist (Född 1861-03-13 Busjön, Lycksele fs. Död 1920-12-06 Avaliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1895-04-28 Norsjö fs.
Barn:
7.3.4.1 Elin Matilda Lindqvist. Född 1896-01-30 Avaliden, Norsjö fs. Död 1973-09-21 Brännforsliden, Degerfors
fs.
7.3.4.2 Signe Viktoria Lindqvist. Född 1897-04-14 Avaliden, Norsjö fs. Död 1955-02-11 Grundträskliden,
Lycksele fs.
7.3.4.3 Edla Safira Lindqvist. Född 1899-01-16 Avaliden, Norsjö fs. Död 1967-07-17 Siksele, Lycksele fs.
7.3.4.4 Alma Josefina Lindqvist. Född 1901-05-24 Avaliden, Norsjö fs. Död 1923-03-13 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.4.5 Hilda Kallista Lindqvist. Född 1903-10-25 Avaliden, Norsjö fs. Död 1904-03-12 Avaliden, Norsjö fs.
7.3.4.6 Hilda Kallista Lindqvist. Född 1905-12-07 Avaliden, Norsjö fs. Död 1976-01-01 Forsbacka, Degerfors
fs.
7.3.4.7 Agnes Alexandra Lindqvist. Född 1909-07-17 Avaliden, Norsjö fs. Död 1970-04-09 Haparanda,
Haparanda sfs (BD).
7.3.4.8 Ester Gunborg Lindqvist. Född 1912-10-31 Avaliden, Norsjö fs. Död.
7.3.4.9 Herman Alexander Lindqvist. Född 1915-10-04 Avaliden, Norsjö fs. Död 1991-12-01 Norsjö, Norsjö fs.
7.3.5 Karolina Henrika Lundgren. Arbeterska i Avaliden nr 1 år 1928. Född 1875-07-07 Avaliden, Norsjö fs.
Död 1964-06-10 Avaliden, Norsjö fs.
Ogift.
7.3.6 Johan Olof Lundgren. Född 1879-03-22 Avaliden, Norsjö fs. Död 1879-05-30 Avaliden, Norsjö fs.
7.5.1 Jakob Otto Lindberg. Inhyses i Tjernliden år 1928. Född 1862-11-18 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1901
Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt från 1920 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1923 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1942-0118 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.2 Per Anton Lindberg. Bonde i Tjernliden nr 1 - 5/128 mtl. Född 1865-04-21 Bjursele, Norsjö fs. Död 193102-21 Tjärnliden, Norsjö fs.
Familj med Hulda Kristina Norberg (Född 1865-11-03 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1915-01-29 Tjärnliden, Norsjö
fs.) Vigsel 1893-11-05 Norsjö fs.
Barn:
7.5.2.1 Erik Ruben Lindberg. Född 1894-10-03 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1960-04-16 Tjärnliden, Norsjö fs.
7.5.2.2 Hilda Kristina Lindberg. Född 1897-01-22 Tjärnliden, Norsjö fs. Död.
7.5.2.3 Hulda Amanda Lindberg. Född 1900-04-04 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1972-09-24 Andersvattnet,
Burträsk fs.
7.5.2.4 Per Jakob Lindberg. Född 1903-02-02 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1926-09-16 Tjärnliden, Norsjö fs.
7.5.2.5 Johan Gustaf Lindberg. Född 1906-01-24 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1944-04-05 Tjärnliden, Norsjö fs.
7.5.2.6 Eva Emelia Lindberg. Född 1908-08-23 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1937-06-12 Pjäsörn, Norsjö fs.
7.5.2.7 Karl Anton Lindberg. Född 1912-01-11 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1988-04-23 Norsjö, Norsjö fs.
7.5.3 Lars Konrad Lindberg. Hemmansägare i Svartnäs nr 1 och Långträsk nr 2. Född 1867-11-09 Bjursele,
Norsjö fs. Bosatt från 1892 till 1902 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1902 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt från 1912
Långträsk, Norsjö fs. Död 1920-10-28 Långträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
116 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hemmanet i Långträsk var på 3/216 mtl.
Familj med Kristina Viktoria Nyman (Född 1877-03-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1917-05-16 Långträsk, Norsjö
fs.) Se 2.4.8
Familj med Ida Helena Nyman (Född 1871-06-16 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1936-07-29 Nymyrliden, Norsjö fs.)
Se 2.4.6
7.5.4 Hulda Karolina Lindberg. Född 1870-11-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1891-09-12 Bjursele, Norsjö fs.
7.5.5 Christina Gustafva Lindberg. Inhyses i Långträsk nr 2. Född 1874-02-04 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt till
1903 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1912 Långträsk, Norsjö fs. Död 1920-06-08 Långträsk, Norsjö fs.
Inhyses i Långträsk nr 2.
7.5.6 Bror August Lindberg. Bonde i Svartnäs nr 1 - 35/1472 mtl. Född 1877-07-31 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt
till 1901 Norsjö, Norsjö fs. Död 1947-06-12 Svartnäs, Norsjö fs.
Familj med Syna Margreta Hällgren (Född 1883-08-20 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1954-04-08 Svartnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1902-02-02 Norsjö fs.
Barn:
7.5.6.1 Agnes Kristina Lindberg. Född 1902-12-08 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1986-02-04 Bastuträsk, Norsjö fs.
7.5.6.2 Sara Margareta Lindberg. Född 1905-09-23 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1988-08-16 Bälinge, Bälinge fs
(C).
7.5.6.3 John August Lindberg. Född 1908-01-16 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1977-09-09 Norsjö, Norsjö fs.
7.5.6.4 Bror Hjalmar Lindberg. Född 1910-01-16 Svartnäs, Norsjö fs. Död 2004-11-09 Örebro, Olaus Petri fs
(T).
7.5.6.5 Syna Alfrida Lindberg. Född 1912-04-20 Svartnäs, Norsjö fs. Död 1998-06-29 Norsjö, Norsjö fs.
7.5.6.6 Jakob Uno Lindberg. Född 1914-07-19 Svartnäs, Norsjö fs. Död 2000-11-09 Skellefteå, Skellefteå lfs.
7.5.6.7 Elsa Maria Gustava Lindberg. Född 1917-06-14 Svartnäs, Norsjö fs. Död 2002-04-28 Norsjö, Norsjö fs.
7.5.6.8 Anna Hedvig Amanda Lindberg. Född 1919-10-15 Svartnäs, Norsjö fs. Död 2005-04-20 Uppsala,
Gottsunda fs (C).
7.5.6.9 Inga-Britta Johanna Lindberg. Född 1922-02-16 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.6.10 Rut Edit Anette Lindberg. Född 1924-10-18 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.6.11 Gerd Alma Serudia Lindberg. Född 1927-10-08 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.7 Bror Rikard Lindberg. Inhyses i Svartnäs år 1928. Född 1877-07-31 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1901
Svartnäs, Norsjö fs. Död 1952-04-16 Svartnäs, Norsjö fs.
7.5.8 Hilda Maria Lindberg. Inhyses i Norsjö nr 12 - Pastorsbostället. Född 1881-08-31 Bjursele, Norsjö fs. Död
1900-12-07 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.1 Maria Helena Lidén. Född 1868-12-16 Heden, Norsjö fs. Död 1869-02-24 Heden, Norsjö fs.
7.7.2 Maria Paulina Lidén. Född 1870-01-25 Heden, Norsjö fs. Död 1870-04-13 Heden, Norsjö fs.
7.7.3 Per Lidén. Snickare i Norsjö nr 8 - Kvarnfors. Född 1871-03-19 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1875
Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1912 Norsjö, Norsjö fs. Död 1949-10-24 Norsjövallen, Norsjö fs.
Snickare först i Svartlund nr 1, och från 1912 i Norsjö nr 8.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
117 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Katarina Regina Gabrielsdotter (Född 1875-09-07 Utternäs, Norsjö fs.) Vigsel 1905-11-19 Norsjö fs.
Barn:
7.7.3.1 Karl Reinhold Lidén. Född 1906-08-03 Svartlund, Norsjö fs. Död 1973-11-30 Härnösand, Härnösands
domkyrkofs (Y).
7.7.3.2 Per Herman Ambjörn Lidén. Född 1907-09-13 Svartlund, Norsjö fs. Död 1977-06-03 Kvarnfors, Norsjö
fs.
7.7.3.3 Signe Matilda Margareta Lidén. Född 1909-06-10 Svartlund, Norsjö fs. Död 1982-06-08
Glommersträsk, Glommersträsk kbfd (BD).
7.7.3.4 Betty Paulina Regina Lidén. Född 1911-06-22 Svartlund, Norsjö fs. Död 1984-03-25 Göteborg, S:t
Pauli fs (O).
7.7.3.5 John Tore Lidén. Född 1913-10-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1913-11-21 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.3.6 Rut Kristine Gabriella Lidén. Född 1915-05-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 2000-01-29 Göteborg,
Domkyrkofs (O).
7.7.3.7 Hulda Katarina Alice Lidén. Född 1918-06-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 1978-08-08 Göteborg, S:t Pauli fs
(O).
7.7.4 Kristina Amanda Lidén. Handlande- och skräddarhustru i Norsjö nr 8. Född 1873-04-12 Heden, Norsjö fs.
Bosatt från 1875 Svartlund, Norsjö fs. Död 1963-07-04 Norsjö, Norsjö fs.
Handlande- och skräddarhustru i Norsjö nr 8 - Ånäset afs.
Familj med Jonas Fredrik Jonsson (Född 1869-12-23 Örträsk, Norsjö fs. Död 1951-03-20 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1896-12-20 Norsjö fs.
Barn:
7.7.4.1 Betty Eleonora Jonsson. Född 1897-09-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 1966-04-10 Norsjövallen, Norsjö fs.
7.7.4.2 Bengt Reinhold Jonsson. Född 1899-03-06 Norsjö, Norsjö fs. Död 1990-03-26 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.4.3 Ragnhild Matilda Jonsson. Född 1904-07-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1993-12-15 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.4.4 Sven Adrian Jonsson. Född 1906-03-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1991-12-22 Strömsör, Nordmalings fs.
7.7.4.5 Helga Amalia Jonsson. Född 1912-02-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1999-10-29 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.5 Johan Lidén. Född 1875-02-25 Heden, Norsjö fs. Död 1875 Heden, Norsjö fs.
7.7.6 Anders Wiktor Lidén. Bonde i Storsele nr 1. Född 1876-03-22 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1910
Storsele, Norsjö fs. Död 1951-01-07 Storsele, Norsjö fs.
Bonde först i Svartlund nr 1 och från 1910 i Storsele nr 1.
Hustrun födde ett dödfött gossebarn 1916-2-24.
Familj med Sara Karolina Jonsdotter (Född 1878-12-03 Örträsk, Norsjö fs. Död 1959-05-09 Karlberg, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-04-21 Norsjö fs.
Barn:
7.7.6.1 Märta Emelia Karolina Lidén. Född 1902-01-23 Svartlund, Norsjö fs. Död 1918-11-08 Storsele, Norsjö
fs.
7.7.6.2 Johan Markus Lidén. Född 1904-04-25 Svartlund, Norsjö fs. Död 1965-09-28 Storsele, Norsjö fs.
7.7.6.3 Elin Matilda Lidén. Född 1906-08-27 Svartlund, Norsjö fs. Död 1979-02-03 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.6.4 Sten August Lidén. Född 1908-11-08 Svartlund, Norsjö fs. Död 1991-04-16 Karlberg, Norsjö fs.
7.7.6.5 Karl Ruben Lidén. Född 1911-03-09 Storsele, Norsjö fs. Död 1984-02-28 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.6.6 Astrid Amanda Lidén. Född 1913-09-27 Storsele, Norsjö fs. Död 2003-03-04 Fromheden, Norsjö fs.
7.7.6.7 Gunnar Reinhold Lidén. Född 1918-03-12 Storsele, Norsjö fs. Död 1982-10-23 Karlberg, Norsjö fs.
7.7.7 Johan Olaf Lidén. Född 1878-11-19 Svartlund, Norsjö fs. Död 1882-08-06 Svartlund, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
118 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.7.8 Hulda Mathilda Lidén. Bondhustru i Svartlund nr 1. Född 1883-10-04 Svartlund, Norsjö fs. Död 1963-0306 Svartlund, Norsjö fs.
Familj med Olof Herman Jonsson (Född 1873-03-02 Örträsk, Norsjö fs. Död 1938 Svartlund, Norsjö fs.) Vigsel
1904-10-09 Norsjö fs.
Barn:
7.7.8.1 Olof Magnus Jonsson. Född 1905-08-20 Svartlund, Norsjö fs. Död 1959-06-25 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.8.2 Rut Amanda Jonsson. Född 1907-06-19 Svartlund, Norsjö fs. Död 1994-10-28 Heden, Norsjö fs.
7.7.8.3 Jonas Bertil Jonsson. Född 1909-06-18 Svartlund, Norsjö fs. Död 1996-04-02 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.8.4 Fritz Anders Gunnar Jonsson. Född 1912-01-09 Svartlund, Norsjö fs. Död 1984-11-18 Norsjö, Norsjö
fs.
7.7.8.5 Edit Johanna Jonsson. Född 1914-07-04 Svartlund, Norsjö fs. Död 2005-10-30 Norsjö, Norsjö fs.
7.7.8.6 Elsa Mathilda Jonsson. Född 1916-11-25 Svartlund, Norsjö fs. Död 1994-06-09 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.1 Hildur Kristina Lidén. Mjölnarehustru i Heden. Född 1878-03-03 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1908
Heden, Norsjö fs. Död 1909-09-30 Heden, Norsjö fs.
Maken tjänstgjorde som mjölnare vid Norsjö kvarn åren 1898-1907. Därefter bonde på Heden (Norsjö nr 9), där
de båda inköpte hennes faders hemman.
Familj med Erik Johan Hedström (Född 1873-06-27 Heden, Norsjö fs. Död 1958-01-18 Heden, Norsjö fs.)
Vigsel 1898-01-16 Norsjö fs.
Barn:
7.8.1.1 Harry Johan Hedström. Född 1898-11-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 1901-03-29 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.1.2 Paul Edvin Hedström. Född 1900-03-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1970-10-13 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.1.3 Bertil Jakob Hedström. Född 1902-02-27 Norsjö, Norsjö fs. Död 1972-05-31 Heden, Norsjö fs.
7.8.1.4 Elsa Margareta Hedström. Född 1903-10-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1993-07-14 Forsvik, Stensele fs.
7.8.1.5 Karl Gilbert Hedström. Född 1905-07-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 1986-02-10 Strömsör, Nordmalings fs.
7.8.1.6 Fritz August Hedström. Född 1907-10-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1985-01-07 Malå, Malå fs.
7.8.1.7 Börje Tobias Hedström. Född 1909-04-28 Heden, Norsjö fs. Död 1909-07-28 Heden, Norsjö fs.
7.8.2 Helmina Augusta Lidén. Bondhustru i Norsjö nr 9 - Heden. Född 1880-01-11 Heden, Norsjö fs. Död
1956-07-17 Norsjö fs.
Bondhustru i Norsjö nr 9 - Heden. Har tidigare arbetat som lärarinna.
Familj med Karl Jakob Hedström (Född 1874-12-30 Heden, Norsjö fs. Död 1948-07-28 Heden, Norsjö fs.)
Vigsel 1905-01-01 Norsjö fs.
Barn:
7.8.2.1 Hugo Hedström. Född 1906-10-17 Heden, Norsjö fs. Död 1977-03-09 Heden, Norsjö fs.
7.8.3 Elin Gustava Margreta Lidén. Smedhustru Norsjö nr 7. Född 1882-02-22 Heden, Norsjö fs. Död 1960-1115 Norsjö, Norsjö fs.
Gift med Per Smeþ.
Familj med Per August Johansson (Född 1880-11-28 Isträsk, Norsjö fs. Död 1947-03-01 Norsjö fs.) Vigsel
1908-11-01 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
119 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.8.3.1 Gustaf Birger Johansson Öjebo. Född 1910-01-02 Heden, Norsjö fs. Död 1972-02-14 Karlskoga,
Bjurtjärn fs (S).
7.8.3.2 Set August Johansson. Född 1912-02-01 Heden, Norsjö fs. Död 1913-12-07 Heden, Norsjö fs.
7.8.3.3 Bertha Margareta Johansson. Född 1913-12-31 Heden, Norsjö fs. Död 1983-07-18 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.3.4 Ingeborg Gustava Johansson. Född 1916-05-28 Heden, Norsjö fs. Död 1987-09-16 Bregårdsängarna,
Karlskoga fs (T).
7.8.4 Emmy Sofia Lidén. Mjölnarehustru i Heden. Född 1883-12-17 Heden, Norsjö fs. Död 1971-02-13 Norsjö,
Norsjö fs.
Har tidigare arbetat som lärarinna.
Familj med Erik Johan Hedström (Född 1873-06-27 Heden, Norsjö fs. Död 1958-01-18 Heden, Norsjö fs.)
Vigsel 1913-05-18 Norsjö fs.
Barn:
7.8.4.1 Olle Lennart Hedström. Född 1913-12-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1998-09-29 Heden, Norsjö fs.
7.8.4.2 Greta Sofia Hedström. Född 1917-08-31 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.4.3 Erik Gunnar Hedström. Född 1920-01-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 2001-06-03 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.5 Herman August Lidén. Född 1886-05-02 Heden, Norsjö fs. Död 1909-03-31 Heden, Norsjö fs.
"Av ett brev från Bernhard Norén till min farfar den 28/3 1907 framgår att hans tilltalsnamn var Herman och att
han nyligen förlovat sig med Blenda Hedström, 1884-"
Källa: Åke Lidén - via epost 2007-01-12
7.8.6 Johan Elof Lidén. Hemmansägare i Norsjö nr 7 - Heden. Född 1888-04-17 Heden, Norsjö fs. Död 191904-28 Heden, Norsjö fs.
Hans hustru var lärarinna på Heden.
Familj med Myri Amanda Dahlberg (Född 1886-01-14 Kläppen, Norsjö fs. Död 1972-10-20 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1912-04-08 Norsjö fs.
Barn:
7.8.6.1 Gertrud Lidén. Född 1912-09-22 Heden, Norsjö fs. Död 1981-11-30 Skellefteå, S:t Olovs fs.
7.8.6.2 Arne Herman Lidén. Född 1915-06-11 Heden, Norsjö fs. Död 1916-01-04 Norsjö, Norsjö fs.
7.8.6.3 Verner Lidén. Född 1917-11-13 Heden, Norsjö fs. Död 1982-06-27 Umeå, Umeå sfs.
7.8.7 Karl Viktor Lidén. Bosatt i Enånger. Född 1890-06-14 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1911-08-22 Enångers
fs (X). Död 1967-08-10 Härnösand domkyrkofs (Y).
Folkskollärare i Norsjö nr 7. Flyttar till Enånger.
Har en adoptivson: Karl Bertil Lidén, f. 1938-09-11
Familj med Signe Kathrina Enqvist (Född 1888-12-22. Död 1950-12-12 Härnösand domkyrkofs (Y).) Vigsel 1912
Enångers fs (X).
Barn:
7.8.7.1 Karl Sture Lidén. Född 1913-10-18 Enångers fs (X). Död 1985-08-18 Härnösand, Härnösands
domkyrkofs (Y).
7.8.7.2 Karl David Lidén. Född 1915-01-01 Enångers fs (X). Död 1915-01-07 Enångers fs (X).
7.8.7.3 Gudrun Karin Margareta Lidén. Född 1916-10-09 Enångers fs (X). Död 1975-08-01 Göteborg,
Domkyrkofs (O).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
120 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
7.8.7.4 Gertrud Karin Sofia Lidén. Född 1918-06-28 Enångers fs (X).
7.8.7.5 Sven-Olof Lidén. Född 1920 Enångers fs (X). Död 1920 Enångers fs (X).
7.8.7.6 Karl Göran Lidén. Född 1922-06-12 Sundsvall. Död 2008-10-10 Luleå (BD).
7.8.7.7 Karl Torsten Lidén. Född 1926-06-26 Sundsvall. Död 1993-10-01 Kramfors, Gudmundrå fs (Y).
Familj med Brita Lovisa Sofia Bergström (Född 1912-02-16. Död 1954-10-25 Härnösand domkyrkofs (Y).)
Vigsel.
7.8.8 Ida Maria Lidén. Bosatt på Frösön. Född 1892-07-03 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1915-12-30 Frösö,
Östersunds fs (Z). Död 1964-06-25 Frösö, Frösö fs (Z).
Familj med Bror Johan Olofsson Thuné (Född 1880-06-29. Död 1961-09-25 Frösö, Frösö fs (Z).) Vigsel 1916
Frösö fs (Z).
Barn:
7.8.8.1 Karin Gunhild Thuné. Född 1917-04-17 Frösö fs (Z).
7.8.8.2 Erik Tage Thuné. Född 1920-11-08 Frösö fs (Z).
7.8.9 Betty Amanda Lidén. Arbeterska i Heden. Född 1894-04-06 Heden, Norsjö fs. Död 1974-01-31 Norsjö,
Norsjö fs.
Ogift.
7.8.10 Anna Karolina Lidén. Hemma 1928 i Norsjö nr 7. Född 1899-05-07 Heden, Norsjö fs. Död 1977-07-08
Umeå, Umeå sfs.
Gift på äldre dar. Barnlös.
Familj med Johan Ferdinand Eriksson (Född 1889-07-27 Degerfors fs. Död 1973-06-12 Umeå, Umeå sfs.)
Vigsel 1964-02-19.
7.9.1 Kristina Matilda Norberg. Bondhustru i Raggsjö nr 1 - 41/1024 mtl. Född 1873-05-03 Heden, Norsjö fs.
Död 1951-04-26 Raggsjö, Norsjö fs.
Kallades Tilda. Är piga i Norsjö, senare i Svartlund hos Anders Reinhold Lidén.
Familj med Gustav Konrad Lindgren (Född 1874-10-16 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1948-10-24 Raggsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-04-14 Norsjö fs.
Barn:
7.9.1.1 Elis Gustaf Lindgren. Född 1902-05-05 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1943-03-20 Raggsjö, Norsjö fs.
7.9.1.2 Anna Margreta Lindgren. Född 1904-09-08 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1974-12-28 Raggsjö, Norsjö fs.
7.9.1.3 Konrad Andreas Lindgren. Född 1906-04-30 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1987-10-30 Raggsjö, Norsjö fs.
7.9.1.4 Oskar Gottfrid Lindgren. Född 1908-10-31 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1979-04-20 Ål, Enköpings fs (C).
7.9.1.5 Olof Hjalmar Lindgren. Född 1911-01-04 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1973-04-19 Raggsjö, Norsjö fs.
7.9.1.6 Hedvig Kristina Lindgren. Född 1913-09-08 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1914-07-03 Raggsjö, Norsjö fs.
7.9.1.7 Hedvig Matilda Lindgren. Född 1915-07-30 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1948-02-07 Raggsjö, Norsjö fs.
8.1.1 Johan Edvard Lidén. Född 1875-06-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1875-06-23 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2 Johan Emil Lidén. Hemmansägare i Norsjö nr 6 - 5/64 mtl. Född 1876-12-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 195102-06 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
121 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Janne. Han var bonde på hemmanet Norsjö nr 6, där han övertagit sin framlidne faders hemman. Liksom sin
fader hade även han många förtroendeuppdrag. Bland annat var han, i många år, nämndeman och senare
häradsdomare.
Källa: Åke Lidén (2006)
Familj med Gerda Johanna Lindgren (Född 1887-07-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1971-02-18 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1907-10-13 Norsjö fs.
Barn:
8.1.2.1 Alfhild Gustava Lidén. Född 1908-10-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1999-11-28 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.2 Ingrid Maria Lidén. Född 1910-02-17 Norsjö, Norsjö fs. Död 1982-05-26 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.3 Agda Amalia Lidén. Född 1911-04-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1911-05-11 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.4 Carl-Johan Lidén. Född 1912-09-25 Norsjö, Norsjö fs. Död 1993-09-16 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.5 Nils Erik Lidén. Född 1915-06-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1975-10-27 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.6 Georg Verner Lidén. Född 1918-03-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 2009-04-18 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.7 Ingvar Kristoffer Lidén. Född 1921-02-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 2004-05-03 Norsjö, Norsjö fs.
8.1.2.8 Kerstin Marianne Lidén. Född 1929-04-08 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.1 Hilma Catarina Lidén. Järnhandlarhustru i Norsjö nr 10. Född 1877-10-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1953-0218 Norsjö, Norsjö fs.
Gift med järnhandlaren Gustaf Steinwall på hemmanet Norsjö nr 10. Familjen bor på övervåningen i affärshuset
(på Storgatan 73) fram till cirka 1949.
Därefter bor de istället i granngården på Storgatan 75, i Conrad och Anna-Lena Lidéns gamla hus.
Familj med Gustaf Anton Steinwall (Född 1867-02-19 Andersberg, Skellefteå lfs. Död 1942-08-18 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1902-07-02 Norsjö fs.
Barn:
8.4.1.1 Karin Hildegard Steinwall. Född 1903-06-19 Norsjö, Norsjö fs. Död 2007-08-30 Stockholm, Hägersten
fs (AB).
8.4.1.2 Eva Amalia Steinwall. Född 1905-12-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 1998-09-08 Sundsvall, Skönsmons fs
(Y).
8.4.1.3 Gustaf Hjalmar Steinwall. Född 1908-05-05 Norsjö, Norsjö fs. Död 1934-02-04 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.1.4 Karl Bertil Steinwall. Född 1911-02-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1986-06-06 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.1.5 Hilda Elisabet Steinwall. Född 1912-09-19 Norsjö, Norsjö fs. Död 1993-10-16 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.1.6 Oskar Johannes Steinwall. Född 1917-11-05 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.1.7 Ellen Margareta Steinwall. Född 1919-12-14 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.2 Hanna Paulina Lidén. Folkskollärarinna i Ön nr 8 år 1931. Född 1879-01-25 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1903-10-30 Jörns station, Jörns fs. Bosatt från 1908-10-28 Ön, Umeå lfs. Död 1954-04-20 Norsjö, Norsjö fs.
Hanna tar folkskollärarexamen i Umeå år 1900. Hon för sedan först tjänst i Jörn, där hon är bosatt på Jörns
järnvägstation från år 1903. År 1908 flyttar hon till Umeå lfs, där hon blir folkskollärarinna på Ön nr 8. Hon bor då
troligtvis hos bonden Per Jonsson (f. 1854) med familj. Hon är fortfarande bosatt på fastigheten Ön nr 8 år 1931.
På 1940-talet och troligtvis något tidigare så är hon istället bosatt på Norrlandsgatan 11 i centrala Umeå. Källa:
Åke Lidén (2008)
8.4.3 Hilda Gustava Lidén. Bosatt i Uppsala. Född 1881-04-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1959-07-28 Uppsala,
Uppsala domkyrko fs (C).
Hilda var blind, och kallades därför "Blind-Hilda". Hon förblir ogift livet ut, och är fortfarande bosatt hos
föräldrarna år 1928.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
122 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
8.4.4 Peter Johannes Lidén. Född 1882-12-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1884-03-06 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.5 Karl Probus Wilhelm Lidén. Bosatt i Norsjö. Född 1884-10-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1941-09-29 Norsjö,
Norsjö fs.
Probus Lidén föddes på hemmanet Norsjö nr 6 där fadern var bonde och klockare. I kyrkböckerna uppges han
ha varit "nästan blind" och hade ledsyn.
Han tillhörde Norsjö blåsorkester, men hans huvudinstrument var basfiol och fiol. Han spelade i flera olika
stråkensembler.
Probus kom aldrig att gifta sig och år 1928 så finns han fortfarande förtecknad i kyrkböckerna hos sina föräldrar
på hemgården Norsjö nr 6.
8.4.6 Johan Hjalmar Lidén. Postbiträde i Norsjö nr 6. Född 1886-06-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1957-06-26
Norsjö, Norsjö fs.
Han är benämnd som postbiträde på hemgården i Norsjö nr 6 före år 1928. Sedermera blir han postföreståndare
och delar tillsammans med brodern Hugo faderns hemman efter att denne avlidit. Hjalmar bor i föräldrahemmet
"däri klockars" där också posten var förlagd till i mitten av 1950-talet. Han gifte sig år 1933, men makarna fick
aldrig några barn.
Källa: Åke Lidén (2006)
Familj med Elin Safira Gustavsson (Född 1905-03-13 Malå fs. Död 1989-01-19 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1933-0611.
8.4.7 Gustaf Hugo Lidén. Arbetare i Norsjö nr 6. Född 1888-04-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1960-01-31 Norsjö,
Norsjö fs.
Han delade tillsammans med sin broder Hjalmar sin faders hemman efter dennes bortgång. Han blev då bonde
på Norsjön nr 6, bosatt på den nuvarande adressen Storgatan 90.
Familj med Anna Leontina Westermark (Född 1886-05-03 Gissträsk, Norsjö fs. Död 1941-01-30 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1919-07-06 Norsjö fs.
Barn:
8.4.7.1 Elsa Linnea Lidén. Född 1920-09-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 2005-12-21 Norsjö, Norsjö fs.
8.4.8 Petrus Hildemar Lidén. Flyttar 1915-12-4 till Ytterlännäs. Född 1890-01-28 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1910-11-23 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1912 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs. Bosatt från 1915-12-04
Ytterlännäs fs (Y). Död 1959-02-18 Karlstad, Karlstad domkyrkofs (S).
Född och uppvuxen på Norsjö nr 6, där han också blir postexpeditör före år 1928.
År 1910 utflyttar han till Vännäs socken där han istället blir postexpeditör i Nyby nr 7. Gift samma år med Agda
Pettersson från Forsa i Hälsingland. Från år 1912 i municipalsamhället i samma socken.
År 1915 flyttar familjen till Ytterlännäs där de bor i posthuset. Ytterlännas ligger nordväst om Kramfors.
Familj med Agda Teresia Pettersson (Född 1887-11-15 Forsa fs (X). Död 1965-10-19 Karlstad, Karlstad
domkyrkofs (S).) Vigsel 1910-12-19 Vännäs fs.
Barn:
8.4.8.1 Sven Robert Vilhelm Lidén. Född 1911-05-06 Nyby, Vännäs fs. Död 1991-03-26 Lidingö, Lidingö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
123 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
8.4.9 Hedvig Teresia Lidén. Flyttar 1913-12-11 till Örträsk. Född 1892-03-30 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1913-12-11 Örträsk fs. Död 1952-03-25 Hof, Ås fs (Z).
Hedvig tar folkskollärarexamen i Umeå år 1913. Samma år flyttar hon till Örträsk församling där hon får tjänst.
Ganska snart tar hon både organist- och kantorsexamen.
Därefter får hon efter år 1916 tjänst som folkskollärarinna, kantor, organist och körledare i Ås församling i
Jämtland. Där är hon sedan verksam resten av livet. Hon förblir ogift och barnlös.
Källa: Åke Lidén (2006)
8.4.10 Erik Arvid Lidén. Bokhandlare och bokbindare i Norsjö nr 6. Född 1894-04-26 Norsjö, Norsjö fs. Död
1931-03-08 Norsjö, Norsjö fs.
Han var bokhandlare och bokbindare på föräldrahemmanet Norsjö nr 6 före år 1928. Han gifte sig år 1916 med
Gerda Sandberg från Byske. De hade bostad och bokhandel i huset närmast väster om kyrkan på Storgatan 81.
Efter Arvids död år 1931 i tuberkulos driver Gerda bokhandeln vidare, åtminstone in på 1940-talet. Hon gifter
senare om sig med Kaleb Harald* Söderberg (1886-1973).
Källa: Åke Lidén (2006, 2007)
Familj med Gerda Teresia Sandberg (Född 1892-07-03 Byske fs. Död 1977-06-03 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1916-06-16 Norsjö fs.
8.4.11 Robert Valdemar Lidén. Flyttar 1927-10-19 till Sorsele. Född 1897-06-07 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1927-10-19 Sorsele fs. Död 1964-02-16 Sorsele, Sorsele fs.
Han lämnar hemgården Norsjö nr 6 då han år 1927 gifter sig på Norsjö nr 10 med lärarinnan Jenny Blylod. Efter
giftermålet är han benämnd handelsbiträde på hemmanet.
Paret flyttar samma år till Sorsele där han blir järnhandlare.
Källa: Åke Lidén (2006)
Familj med Jenny Viktoria Blylod (Född 1901-01-23 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1952-07-18 Sorsele, Sorsele
fs.) Vigsel 1927-06-24 Norsjö fs.
Barn:
8.4.11.1 Astrid Lidén. Född Sorsele fs.
8.6.1 Gunnar Karl Gustaf Lidén. Flyttar 1906-4-17 till Nedertorneå. Född 1884-01-17 Klemensnäs, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1884-10-12 till 1886-06-15 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1886-06-15 Skellefteå sfs. Bosatt från
1896 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1906-04-17 Nedertorneå fs (BD). Död 1947-02-24 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
Telegrafassistent. Införd vid Skellefteå sjömanshus nr 244 ett tag efter år 1900. Flyttar 1906 till Nedertorneå.
Familj med Rut Vilhelmina Charlotta Svensson (Född 1879-03-25. Död 1962-03-22 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Barn:
8.6.1.1 Folke Lidén. Född 1913-05-26 Luleå (BD). Död 1995-06-03 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).
8.6.1.2 Greta Lidén. Född 1920-12-03 Luleå (BD). Död 2006-10-06 Kåge, Kågedalens fs.
8.6.2 Henning Johan Lidén. Flyttar 1914-10-30 till Umeå stad. Född 1885-11-15 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
124 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1886-06-15 Skellefteå sfs. Bosatt från 1896 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1914-10-30 Umeå sfs. Död
1965-03-03 Umeå, Umeå sfs.
Stamanställd vid I20 i Umeå, dit han flyttat från hemmet i Inre Ursviken år 1914.
Familj med Signe Elvira Svensson (Född 1883-07-19 Sillerud fs (S). Död 1956-07-09 Umeå, Umeå sfs.) Vigsel.
Barn:
8.6.2.1 Ingrid Lidén. Född 1918-08-07 Umeå sfs. Död 1970-04-24 Göteborg, Brämaregården fs (O).
8.6.3 Anna Maria Lidén. Född 1888-03-06 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1889-01-24 Skellefteå, Skellefteå lfs.
8.6.4 Erik Verner Lidén. Flyttar 1907-1-19 till Umeå stad. Född 1889-08-16 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från
1896 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907-01-19 Umeå sfs. Död 1954-02-18 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Gift enligt Gunnar Lidén.
Familj med Elin Lagerqvist (Född 1895-12-24 Böle, Skellefteå lfs. Död 1989-09-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel.
Barn:
8.6.4.1 Majsa Lidén. Född 1919-07-06 Skellefteå sfs. Död 2008-11-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.
8.6.5 Arvid Petter Konrad Lidén. Flyttar 1915-11-22 till Stockholm. Född 1891-08-01 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1896 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1915-11-22 Stockholm, Engelbrekt fs (AB). Död 197111-04 Stockholm, Oscar fs (AB).
Född i Skellefteå stad, men från sex års ålder bosatt i Inre Ursviken. Där står han år 1915 benämnd som
telegrafassistent och samma år flyttar han till Stockholm.
Sedermera blev han 1:e telegrafkommisarie.
Källa: Gösta Lidén - via epost 2005-11-19
Familj med Anny Kristina Levander (Född 1901-12-19 Östervåla fs (U). Död 1979-03-13 Stockholm, Oscar fs
(AB).) Vigsel 1922-12-19.
Barn:
8.6.5.1 Stina Maria Lidén. Född 1927-12-26 Kramfors, Gudmundrå fs (Y).
8.6.5.2 Inga Margareta Lidén. Född 1930-03-27 Norrköping, S:t Olai fs (E).
8.6.5.3 Gösta Erik Arvid Lidén. Född 1938-10-10 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).
8.6.6 Ernst Henrik Lidén. Född 1892-07-31 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1893-04-11 Skellefteå, Skellefteå lfs.
8.6.7 Ernst Adam Lidén. Klockare i Norsjö nr 7. Född 1894-12-24 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från 1896
Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Bosatt från 1918-12-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1966-06-28 Norsjö, Norsjö fs.
Han tar folkskollärarexamen i Luleå år 1918. Ganska snart därefter tar han också organist- och kantorsexamen.
Han får en ordinarie tjänst som folkskollärare i Norsjö år 1918, då han flyttar in dit från hemmet i Inre Ursviken.
År 1934 blir han klockare och organist där, år 1939 överlärare (en äldre motsvarighet till rektor).
Källa: Åke Lidén (2006).
Familj med Tekla Vilhelmina Westerlund (Född 1899-09-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1996-04-13 Norsjö, Norsjö fs.)
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
125 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Vigsel 1923-06-20 Norsjö, Norsjö fs.
Barn:
8.6.7.1 Kerstin Maria Lidén. Född 1924-08-10 Norsjö, Norsjö fs.
8.6.7.2 Karin Vilhelmina Lidén. Född 1926-02-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 2001-10-18 Helsingborg.
8.6.7.3 Arne Vilhelm Lidén. Född 1927-09-06 Norsjö, Norsjö fs.
8.6.7.4 Erik Gunnar Lidén. Född 1930-01-11 Norsjö, Norsjö fs.
8.6.8 Georg Lidén. Bosatt i Skellefteå. Född 1912-04-23 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1981-04-18
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Magda Katarina Persson (Född 1914-11-11 Vännäs fs. Död 1985-02-08 Härnösand, Härnösands
domkyrkofs (Y).) Vigsel 1939-11-25.
8.6.9 Gerda Maria Lidén. Bosatt i Hallstahammar. Född 1916-03-23 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 2003-0323 Hallstahammar, Hallstahammar fs (U).
Maken är elektriker i Skelleftehamn då sonen Kjell föds år 1937. Han är dessutom bror till Karin Persson - gift
med Georg Lidén, f. 1912.
Familj med Olof Oskar Persson (Född 1909-12-16 Björna fs (Y). Död 1987-04-12 Hallstahammar,
Hallstahammar fs (U).) Vigsel. Skilsmässa 1960-05-25.
Barn:
8.6.9.1 Kjell Erik Persson. Född 1937-04-25 Skelleftehamn, Skellefteå lfs.
8.7.1 Gustava Maria Sundelin. Flyttar 1907-09-17 till Mörsil. Född 1885-09-07 Norrlunda, Lycksele fs. Bosatt
från 1907-09-17 Mörsil fs (Z). Död 1976-01-18 Usland, Stöde fs (Y).
Familj med Paul Svensson (Född 1884-08-06. Död 1953-05-06 Stöde fs (Y).) Vigsel.
Barn:
8.7.1.1 Sven Svensson.
8.7.2 Hilda Augusta Sundelin. Hemma 1920. Född 1887-09-11 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1957-03-07
Lycksele, Lycksele fs.
Ogift.
8.7.3 Julia Karolina Sundelin. Småskolelärarina i Knaften. Född 1888-12-11 Norrlunda, Lycksele fs. Död 196804-26 Knaften, Lycksele fs.
Familj med Johan Jakob Ludvigsson (Född 1884-05-21 Knaften, Lycksele fs. Död 1946-09-06 Knaften, Lycksele
fs.) Vigsel 1913-06-25 Lycksele fs.
Barn:
8.7.3.1 Knut Paul Ludvigsson. Född 1914-08-02 Knaften, Lycksele fs. Död 1982-05-10.
8.7.3.2 Karin Elisabet Ludvigsson. Född 1917-11-23 Knaften, Lycksele fs.
8.7.3.3 Hedvig Ingegerd Ludvigsson. Född 1917-11-23 Knaften, Lycksele fs.
8.7.3.4 Lisa Ludvigsson.
8.7.3.5 Inga Ludvigsson.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
126 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
8.7.4 Hedvig Viktoria Sundelin. Småskolelärarina i Norrlunda år 1920. Född 1890-01-21 Norrlunda, Lycksele
fs. Bosatt från 1903 till 1907 Inre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1952-06-28 Stockholm, Högalid fs (AB).
Ogift.
8.7.5 Karl Ferdinand Sundelin. Flyttar 1911-10-26 till Växjö. Född 1892-02-07 Norrlunda, Lycksele fs. Bosatt
från 1911-10-26 Växjö fs (G). Död 1965-03-15.
Bokhandlare i Edane då sönerna Göran och Per-Ivan föds.
Familj med Eleonora Katarina Norling (Född 1902-02-03 USA. Död 1984-08-18 Vålberg, Nor fs (S).) Vigsel
1927-05-01 Brunskog fs (S).
Barn:
8.7.5.1 Karl Göran Sundelin. Född 1927-08-21 Edane, Brunskog fs (S).
8.7.5.2 Per-Ivan Sundelin. Född 1932-01-29 Edane, Brunskog fs (S).
8.7.5.3 Ove Eleon Sundelin. Född 1938-05-03 Karlstad domkyrkofs (S).
8.7.5.4 Ingrid Sundelin.
8.7.6 Ivan Robert Sundelin. Född 1893-04-04 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1895-02-10 Norrlunda, Lycksele fs.
8.7.7 Johan Viktor Sundelin. Hemmansägare i Norrlunda. Född 1896-04-30 Norrlunda, Lycksele fs. Död 197510-25 Norrlunda, Lycksele fs.
Familj med Vera Matilda Ingeborg Karlsson (Född 1899-01-14 Rusksele, Lycksele fs. Död 1974-01-01
Norrlunda, Lycksele fs.) Vigsel 1920-12-19 Lycksele fs.
Barn:
8.7.7.1 Nils Sundelin. Född 1926-12-23 Norrlunda, Lycksele fs.
8.7.7.2 Ruth Sundelin. Född 1931 Norrlunda, Lycksele fs.
8.7.7.3 Karin Sundelin.
8.7.8 Elise Teresia Sundelin. Flyttar 1916-10-03 till Stöde. Född 1898-01-03 Norrlunda, Lycksele fs. Bosatt från
1916-10-03 Stöde fs (Y). Död 1985-07-20 Stöde, Stöde fs (Y).
Inga barn.
Familj med Petrus Viklund (Död 1946-01-26.)
8.7.9 Frida Matilda Sundelin. Hemma 1920. Född 1901-10-11 Norrlunda, Lycksele fs. Död 1980-03-17 Öje,
Järvsö fs (X).
Ogift.
9.5.1 Anna Gustafva Lidén. Född 1888-05-15 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1909-01-15 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.2 Hedda Viktoria Lidén. Bondhustru i Norresträsk nr 1 och 2. Född 1890-01-12 Norresträsk, Norsjö fs. Död
1963-06-08 Norsjö, Norsjö fs.
Bondhustru i Norresträsk nr 1 och 2 från år 1916. Hemmanet nr 1 är på 49/62800 mtl och nr 2 på 49/7860 mtl.
Familj med Axel Verner Sundberg (Född 1890-11-10 Barliden, Burträsk fs. Död 1928-05-28 Norresträsk, Norsjö
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
127 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
fs.) Vigsel 1916-09-30 Norsjö fs.
Barn:
9.5.2.1 Greta Alice Sundberg. Född 1917-09-13 Norresträsk, Norsjö fs. Död 2000-03-11 Norsjö, Norsjö fs.
9.5.2.2 Axel Lennart Sundberg. Född 1919-09-28 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1980-02-01 Västerås, Lundby fs
(U).
9.5.2.3 Ingrid Marianne Sundberg. Född 1922-02-23 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1980-01-27 Lustigkulla,
Norsjö fs.
9.5.2.4 Per Olof Börje Sundberg. Född 1925-05-02 Norresträsk, Norsjö fs.
Familj med Jakob Edvard Nordén (Född 1887-09-19 Norsjö, Norsjö fs. Död 1966-01-31 Kvavisträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1935 Norsjö fs.
9.5.3 Jenny Amanda Lidén. Inhyses i Norresträsk 1928. Född 1892-05-17 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1941-0729 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.4 Per Emil Lidén. Född 1895-04-09 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1908-02-11 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.5 Edla Alice Lidén. Bondhustru i Norresträsk nr 1 och 2. Född 1899-08-31 Norresträsk, Norsjö fs. Död
1954-08-09 Norresträsk, Norsjö fs.
Familj med Olof Ander Renberg (Född 1894-06-24 Haraliden, Norsjö fs. Död 1948-02-01 Norresträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1924-07-12 Norsjö fs.
Barn:
9.5.5.1 Gertrud Signora Renberg. Född 1927-09-20 Norresträsk, Norsjö fs.
9.5.5.2 Helge Roland Renberg. Född 1932-03-16 Norresträsk, Norsjö fs. Död 2001-09-20 Österforsse,
Långsele fs (Y).
9.5.6 Lilly Kristina Helmina Lidén. Född 1905-01-24 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1906-01-26 Norresträsk,
Norsjö fs.
9.6.1 Anna Sofia Agneta Lidén. Bondhustru i Risliden nr 1. Född 1894-01-21 Norresträsk, Norsjö fs. Bosatt från
1915 Risliden, Norsjö fs. Död 1940-04-29 Risliden, Norsjö fs.
Familj med Per Abraham Lundgren (Född 1888-02-03 Risliden, Norsjö fs. Död 1966-05-02 Risliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1915-11-28 Norsjö fs.
Barn:
9.6.1.1 Jakob Bertil Lundgren. Född 1916-09-07 Risliden, Norsjö fs. Död 1995-05-13 Risliden, Norsjö fs.
9.6.1.2 Hilda Martina Lundgren. Född 1918-02-22 Risliden, Norsjö fs. Död 2008-11-08 Risliden, Norsjö fs.
9.6.1.3 Karl Alrik Lundgren. Född 1920-02-04 Risliden, Norsjö fs. Död 1954-05-27 Risliden, Norsjö fs.
9.6.1.4 Alfhild Sofia Lundgren. Född 1922-04-30 Risliden, Norsjö fs.
9.6.1.5 Gustaf Abraham Lundgren. Född 1926-06-06 Risliden, Norsjö fs.
9.6.2 Hulda Margreta Lidén. Flyttar 1920-7-24 till Lycksele. Född 1895-06-13 Norresträsk, Norsjö fs. Bosatt från
1913 till 1914 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt från 1914 Norresträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1920-07-24 Lycksele fs.
Död 1978-12-21 Forsholm, Lycksele fs.
Har bl.a. arbetat som piga i Svartnäs åren 1913-14, innan hon återvänder till hemgården i Norresträsk.
År 1920 flyttar hon till Lycksele församling där hon gifter sig i byn Forsholm med Herman Lundgren.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
128 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Olof Herman Lundgren (Född 1893-06-23 Risliden, Norsjö fs. Död 1979-08-13 Forsholm, Lycksele
fs.) Vigsel 1920-07-18 Lycksele fs.
Barn:
9.6.2.1 Olof Åke Lundgren. Född 1921-09-18 Forsholm, Lycksele fs. Död 2000-01-21 Kvarnåsen, Norsjö fs.
9.6.2.2 Karl Göran Lundgren. Född 1923-07-03 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.2.3 Eva-Stina Lundgren. Född 1924-12-06 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.2.4 Sven Ulrik Lundgren. Född 1928-01-16 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.2.5 Anna-Lisa Lundgren. Född 1929-04-15 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.2.6 Bengt Hugo Lundgren. Född 1929-04-15 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.2.7 Gunvor Margareta Lundgren. Född 1932-08-29 Forsholm, Lycksele fs.
9.6.3 Johan Olof Lidén. Hemmansägare i Norresträsk år 1928. Född 1897-06-03 Norresträsk, Norsjö fs. Död
1981-03-10 Burträsk, Burträsks fs.
Sedermera pastorsdiakon i Burträsk.
Familj med Göta Katarina Forsberg (Född 1901-08-06 Bygdeå fs. Död 1984-03-23 Burträsk, Burträsks fs.)
Vigsel 1938-11-04.
Barn:
9.6.3.1 Karl Olof Lidén. Född 1940-07-22 Burträsk fs.
9.6.4 Klara Josefina Lidén. Bondhustru i Manjaur. Född 1899-01-15 Norresträsk, Norsjö fs. Bosatt från 192404-24 Manjaur, Åmsele fs. Död 1958-08-06 Åmsele fs.
Flyttar 1924-4-24 till Åmsele.
Familj med Algot Nikolaus Sandström (Född 1899-10-02 Manjaur, Degerfors fs. Död 1961-01-14 Manjaur,
Åmsele fs.) Vigsel.
Barn:
9.6.4.1 Karl Brynolf Sandström. Född 1924-12-29 Manjaur, Åmsele fs. Död 2005-10-18 Sollentuna, Sollentuna
fs (AB).
9.6.4.2 Tage Alexander Sandström. Född 1926-08-07 Manjaur, Åmsele fs.
9.6.4.3 Gunnar Algot Sandström. Född 1928-05-01 Manjaur, Åmsele fs. Död 1997-03-07 Norrtälje, Norrtälje fs.
9.6.4.4 Sara Elisabet Sandström. Född 1930-07-19 Manjaur, Åmsele fs.
9.6.4.5 Sam-Olov Sandström. Född 1934-07-12 Manjaur, Åmsele fs.
9.6.4.6 Helena Birgitta Sandström. Född 1937-01-30 Manjaur, Åmsele fs. Död 1989-08-06 Stockholm,
Kungsholmen fs (AB).
9.6.4.7 Nils Stellan Sandström. Född 1938-10-21 Manjaur, Åmsele fs.
9.6.5 Emma Kristina Lidén. Född 1900-11-08 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1907-07-08 Norresträsk, Norsjö fs.
9.6.6 Lisa Amanda Vilhelmina Lidén. Kronotorparhustru i Nicknoret. Född 1903-05-28 Norresträsk, Norsjö fs.
Död 2000-07-13 Norsjö, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Norresträsk. Hon är fortfarande bosatt på hemgården år 1928.
Gift senare samma år då hon förmodligen flyttar till Mensträsk. Maken är kronotorpare därår 1931. År 1936 dito
yrke i Nicknoret.
Familj med Karl Elis Johansson (Född 1898-06-12 Maurliden, Norsjö fs. Död 1978-06-19 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1928-04-01 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
129 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
9.6.6.1 Karl Herbert Johansson. Född 1929-06-17 Mensträsk, Norsjö fs.
9.6.6.2 Elsie Margareta Johansson. Född 1931-07-15 Mensträsk, Norsjö fs.
9.6.6.3 Gunhild Elisabeth Johansson. Född 1936-12-28 Nicknoret, Norsjö fs.
9.6.6.4 Eva Sofia Johansson. Född 1939-10-06 Nicknoret, Norsjö fs.
9.6.7 Karl Edvin Lidén. Bosatt i Norsjö. Född 1906-03-11 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1993-04-19 Norsjö,
Norsjö fs.
Hemma år 1928.
Familj med Marta Alberta Boman (Född 1909-04-22 Norsjö fs. Död 2001-02-10 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 194304-26 Norsjö fs.
9.6.8 Per Elis Lidén. Hemmansägare i Norresträsk. Född 1908-06-21 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1945-06-23
Norresträsk, Norsjö fs.
Familj med Sella Matilda Eriksson (Född 1910-07-14 Norsjö fs. Död 1998-09-16 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 193201-01 Norsjö fs.
Barn:
9.6.8.1 Karl-Erik Lidén. Född 1933-09-02 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1988-09-06 Norsjö, Norsjö fs.
9.6.8.2 Kjell Sören Lidén. Född 1938-09-21 Norresträsk, Norsjö fs.
9.6.9 Ebba Kristina Gustava Lidén. Bosatt i Kåge. Född 1911-04-23 Norresträsk, Norsjö fs. Död 1992-03-24
Kåge, Kågedalens fs.
Hemma år 1928.
Familj med Erling Alexander Bjuhr (Född 1914-09-05 Malå fs. Död 1989-01-09 Kåge, Kågedalens fs.) Vigsel
1943-05-23 Norsjö fs.
10.3.1 Hedvig Teresia Norén. Bondhustru i Nyborg. Född 1875-04-12 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1882-01-25
till 1884-12-30 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1884-12-30 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1900-11-28
Fårträsk, Malå fs. Bosatt från 1906 till 1908 Sorsele fs. Bosatt från 1908-12-02 Fårträsk, Malå fs. Död 1941-0613 Fårträsk, Malå fs.
Arbeterska i Gissträsk år 1900. Sedermera gift i Nyborg, Malå fs. Maken är landbrevbärare.
Familj med Per August Henriksson Grundberg (Född 1864-10-02 Björksele, Lycksele fs. Död 1954-12-14
Nyborg, Malå fs.) Vigsel 1909-02-13 Malå fs.
Barn:
10.3.1.1 Gustaf August Grundberg. Född 1909-09-19 Nyborg, Malå fs. Död 1910-11-22 Nyborg, Malå fs.
10.3.1.2 Gustaf Arvid Grundberg. Född 1911-07-13 Nyborg, Malå fs. Död 1982-07-21 Aspliden, Malå fs.
10.3.1.3 Frans Gunnar Grundberg. Född 1913-10-04 Nyborg, Malå fs. Död 1995-05-21 Malå, Malå fs.
10.3.1.4 Gerda Teresia Grundberg. Född 1915-10-14 Nyborg, Malå fs. Död 1936-09-06 Nyborg, Malå fs.
10.3.2 Gustava Vilhelmina Norén. Kringflackande ogift piga i Malå. Född 1879-12-31 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1882-01-25 till 1884-12-30 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från 1884-12-30 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från
1899-11-28 Fårträsk, Malå fs. Död 1951-03-16 Malå fs.
Ogift. Tjänstgjorde som piga bl.a. i Fårträsk, Ytterberg, Stortjärnliden och hos systern Teresia i Nyborg.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
130 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Källa: Norén, Kenneth och Gunilla - Historik över släkten Norén.
10.3.3 Gustaf Norén. Hemmansägare i Fårträsk nr 2. Född 1883-04-10 Zefansvik, Lycksele fs. Bosatt från
1884-12-30 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1899-09-20 Fårträsk, Malå fs. Bosatt från 1902 till 1906 Norsjö fs.
Bosatt från 1906-05-20 Fårträsk, Malå fs. Död 1947-07-30 Fårträsk, Malå fs.
Familj med Klara Linnea Friberg (Född 1908-08-12 Gällivare fs (BD). Död 1940-05-18 Fårträsk, Malå fs.) Vigsel
1934-02-11 Malå fs.
Barn:
10.3.3.1 Anna Linnea Norén. Född 1938-05-06 Fårträsk, Malå fs.
10.3.3.2 Per Gustaf Norén. Född 1940-05-04 Fårträsk, Malå fs. Död 1941-09-15 Fårträsk, Malå fs.
10.3.4 Karl Johan Norén. Hemmansägare i Fårträsk. Född 1885-12-05 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från 189909-20 Fårträsk, Malå fs. Död 1969-06-04 Fårträsk, Malå fs.
Familj med Betty Mathilda Flodin (Född 1888-02-07 Malåberg, Sorsele fs. Död 1956-10-17 Fårträsk, Malå fs.)
Vigsel 1911-01-08 Malå fs.
Barn:
10.3.4.1 Johan Elis Norén. Född 1913-04-13 Östra Fårträsk, Malå fs. Död 1994-06-26 Östra Fårträsk, Malå fs.
10.3.4.2 Karl Manfred Norén. Född 1915-03-08 Östra Fårträsk, Malå fs. Död 1980-08-22 Malå, Malå fs.
10.3.4.3 Eva Mathilda Norén. Född 1918-01-25 Östra Fårträsk, Malå fs. Död 1918-02-09 Östra Fårträsk, Malå
fs.
10.3.4.4 Betty Linnea Norén. Född 1920-05-18 Östra Fårträsk, Malå fs. Död 1988-04-15 Bureå, Bureå fs.
10.3.4.5 Gustaf Sanfrid Norén. Född 1924-09-19 Östra Fårträsk, Malå fs.
10.4.1 Gustaf Hjalmar Norén. Född 1878-10-09 Norsjö, Norsjö fs. Emigrerade 1884-05-26 Nordamerika. Död
1944-09-12 Texas (USA).
Familj med Delta Mabry (Född omkring 1887.) Vigsel.
Barn:
10.4.1.1 Paula Noren. Född omkring 1908.
10.4.1.2 Jack Noren. Född 1920.
10.4.2 Anna Vilhelmina Norén. Född 1880-08-21 Norsjö, Norsjö fs. Emigrerade 1884-05-26 Nordamerika. Död
1959-12-29 Marion Co., Oregon (USA).
10.4.3 Hedvig Josefina Norén. Bosatt i St Helens. Född 1883-03-19 Norsjö, Norsjö fs. Emigrerade 1884-05-26
Nordamerika. Död 1950-07-27 St Helens, Oregon (USA).
Hennes ättlingar finns utredda på:
http://www.geocities.com/treesearch/noren.html
Familj med Roy Washington Boothe (Född 1882-10-23 Creedmoor, Texas (USA). Död 1957-08-28 St Helens,
Oregon (USA).) Vigsel 1900.
Barn:
10.4.3.1 Walter C. Boothe. Född 1905-12-27 Portland, Oregon (USA). Död 1966-12-28 Washington (USA).
10.4.3.2 Roy Edward Booth. Född 1907-11-17 Portland, Oregon (USA). Död 1961-10-02 Portland, Oregon
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
131 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
(USA).
10.4.3.3 Helen Marie Booth. Född 1913-01-14 Portland, Oregon (USA). Död 1990-10-13 Prineville, Oregon
(USA).
10.4.3.4 Buddy Leonard Erwin Williams Booth. Född 1924-12-20 Seattle, Washington (USA). Död 1998-0320 St Helens, Oregon (USA).
10.4.4 Frank J. Norén. Född omkring 1885 North Dakota (USA). Död 1947-03-06 Portland, Oregon (USA).
Familj med Olive Mabel ? (Född omkring 1890.) Vigsel omkring 1915.
Barn:
10.4.4.1 Ellenor Noren. Född 1916 Portland, Oregon (USA).
10.4.5 Daniel Norén. Född 1887-07-04 North Dakota (USA). Död 1965-01-05 Portland, Oregon (USA).
Familj med Myrtle W. Marshall (Född omkring 1891. Död Nordamerika.) Vigsel.
Barn:
10.4.5.1 Madelyn Noren. Född 1919 Portland, Oregon (USA).
10.5.1 Theresa Noren. Född 1887 Texas (USA).
11.1.1 Klaes Otto Harnesk. Borstbindare i Norsjö nr 13 - Heden. Född 1879-07-07 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt
från 1920 Norsjö, Norsjö fs. Död 1972-08-11 Norsjö, Norsjö fs.
nþBlind-Klas. Ogift. Omnämnd i Torgny Lindgrens bok "I brokiga blads vatten", där en förklädd Prins Eugén
besöker Norsjö och försöker sälja en tavla till Blind-Klas.
Han var född blind men innehade en sällsynt musikalisk begåvning, ett arv från Ol-Persa i Storliden och
morfadern Per Sjöström. Redan som pojke spelade han orgel och som konfirmand klarade han vilka psalmer
som helst.
11.1.2 Per Elis Harnesk. Arrendator i Svartlund nr 1 - 5/64 mtl. Född 1881-02-11 Svartlund, Norsjö fs. Död
1963-09-18 Arvidsjaurs fs (BD).
Arrendator i Svartlund nr 1 - 5/64 mtl. Hemmanet ägs av Bure Aktiebolag.
Familj med Ida Gustava Enqvist (Född 1891-06-05 Råliden, Norsjö fs. Död 1945-08-05 Svartlund, Norsjö fs.)
Vigsel 1910-04-03 Norsjö fs.
Barn:
11.1.2.1 Dagmar Magdalena Harnesk. Född 1910-09-26 Svartlund, Norsjö fs. Död 1983-01-31 Vindelgransele,
Björksele fs.
11.1.2.2 Hedvig Viola Harnesk. Född 1911-10-29 Svartlund, Norsjö fs. Död 2001-02-19 Eskilstuna, Fors fs (D).
11.1.2.3 Per Sixten Harnesk. Född 1914-02-19 Svartlund, Norsjö fs. Död 1990-11-05 Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs
(BD).
11.1.2.4 Oskar Hjalmar Harnesk. Född 1916-01-15 Svartlund, Norsjö fs. Död 1916-03-23 Svartlund, Norsjö fs.
11.1.2.5 Eva Eugenia Harnesk. Född 1917-02-10 Svartlund, Norsjö fs. Död 1984-01-28 Arvidsjaur, Arvidsjaurs
fs (BD).
11.1.2.6 Oskar Gunnar Harnesk. Född 1920-02-29 Svartlund, Norsjö fs. Död 1994-03-06 Malå, Malå fs.
11.1.3 Bror Israel Harnesk. Hemmansägare i Norsjö nr 13 - Heden. Född 1882-09-22 Svartlund, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
132 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Bosatt från 1908 till 1914 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1914 Heden, Norsjö fs. Död 1981-03-05 Norsjö, Norsjö
fs.
Familj med Ester Judit Elisabet Enqvist (Född 1900-06-01 Råliden, Norsjö fs. Död 1984-05-30 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1919-10-26 Norsjö fs.
Barn:
11.1.3.1 Margit Elisabeth Harnesk. Född 1920-11-27 Norsjö, Norsjö fs. Död 1924-09-20 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.3.2 Britt Barbro Harnesk. Född 1924-02-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1933-06-12 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.3.3 Anna Lisa Harnesk. Född 1926-04-16 Norsjö, Norsjö fs. Död 1926-04-19 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.3.4 Karin Elisabet Harnesk. Född 1928-08-20 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.3.5 Bror Sture Lennart Harnesk. Född 1930-07-22 Norsjö, Norsjö fs. Död 1931-02-04 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.3.6 Siri Amalia Harnesk. Född 1932-08-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 2009-02-17 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.3.7 Bror Sture Harnesk. Född 1934-09-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 2010.
11.1.4 Hilda Karolina Harnesk. Född 1884-10-10 Svartlund, Norsjö fs. Död 1920-01-21 Svartlund, Norsjö fs.
11.1.5 Olof Helmer Harnesk. Fotograf i Norsjö nr 5. Född 1886-06-27 Svartlund, Norsjö fs. Död 1951-03-04
Norsjö, Norsjö fs.
Fotograf. Står först som snickare och gårdsägare på Norsjö nr 5 - Bönhustomten afs. Efter 1912 så bor familjen
på Norrskenet afs (också den tillhörande Norsjö nr 5).
Var även en känd landskapsmålare enligt Rolf Lindgren.
Familj med Maria Florentia Lindqvist (Född 1875-09-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1932-01-11 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1912-02-11 Norsjö fs.
Barn:
11.1.5.1 Gertrud Lovisa Harnesk. Född 1913-04-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1990-03-25 Norsjö, Norsjö fs.
11.1.5.2 Ester Elisabeth Harnesk. Född 1916-09-29 Norsjö, Norsjö fs. Död 1987-10-17 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Erna Birgitta Alm (Född 1910-09-29 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1975-07-07 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1938 Norsjö fs.
11.1.6 Elin Hildegard Harnesk. Född 1889-01-29 Svartlund, Norsjö fs. Död 1902-01-22 Svartlund, Norsjö fs.
11.2.1 Hildur Olivia Sjöström. Född 1879-10-25 Råberg, Norsjö fs. Död 1880-12-21 Råberg, Norsjö fs.
11.2.2 Hildur Maria Sjöström. Bondhustru i Björknäs nr 1 - 3/64 mtl. Född 1881-11-23 Råberg, Norsjö fs. Bosatt
från 1917 Björknäs, Norsjö fs. Död 1976-10-21 Norsjö, Norsjö fs.
Hemmafru först i Råberg nr 1, och från 1917 i Björknäs nr 1.
Familj med Isak Berg (Född 1875-03-14 Björknäs, Norsjö fs. Död 1939-04-08 Björknäs, Norsjö fs.) Vigsel 190304-26 Norsjö fs.
Barn:
11.2.2.1 Bengt Rudolf Berg. Född 1905-02-17 Råberg, Norsjö fs. Död 1920-10-31 Björknäs, Norsjö fs.
11.2.2.2 Agnes Maria Berg. Född 1906-02-28 Råberg, Norsjö fs. Död 1981-11-21 Norsjö, Norsjö fs.
11.2.2.3 Elsa Wiktoria Berg. Född 1908-04-12 Råberg, Norsjö fs. Död 1993-01-28 Norsjö, Norsjö fs.
11.2.2.4 Isak Herman Berg. Född 1910-04-02 Råberg, Norsjö fs. Död 2005-12-02 Norsjö, Norsjö fs.
11.2.2.5 Alma Gustafva Berg. Född 1911-08-31 Råberg, Norsjö fs. Död 2007-02-17 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
133 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
11.2.2.6 Signe Augusta Berg. Född 1913-08-23 Råberg, Norsjö fs. Död 1959-06-24 Norsjövallen, Norsjö fs.
11.2.2.7 Albert Tobias Berg. Född 1916-01-15 Råberg, Norsjö fs. Död 2005-02-23 Norsjö, Norsjö fs.
11.2.2.8 Emma Margareta Berg. Född 1918-05-04 Björknäs, Norsjö fs.
11.2.2.9 Olof Simon Berg. Född 1920-10-06 Björknäs, Norsjö fs. Död 1921-02-22 Björknäs, Norsjö fs.
11.2.2.10 Dagmar Ingabritta Berg. Född 1922-03-01 Björknäs, Norsjö fs. Död 1943-04-23 Björknäs, Norsjö fs.
11.2.2.11 Gustaf Hjalmar Berg. Född 1924-05-05 Björknäs, Norsjö fs. Död 1976-09-30 Luleå, Älvsby fs (BD).
11.2.2.12 Axel Fabian Berg. Född 1925-11-19 Björknäs, Norsjö fs.
11.2.3 Hilda Anstantia Katrina Sjöström. Bondhustru i Råberg nr 1. Född 1884-08-03 Råberg, Norsjö fs. Död
1921-10-31 Råberg, Norsjö fs.
Familj med Johan Viktor Hedman (Född 1876-12-01 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1957-01-03 Lugnet, Lycksele fs.)
Vigsel 1912-10-27 Norsjö fs.
Barn:
11.2.3.1 Astrid Elvira Magdalena Hedman. Född 1913-07-29 Råberg, Norsjö fs. Död 1928-07-10 Råberg,
Norsjö fs.
11.2.3.2 Halvard Alexander Hedman. Född 1918-09-01 Råberg, Norsjö fs. Död 1972-09-18 Norrköping,
Matteus fs (E).
11.3.1 Per Harald Sjöström. Emigrerar 1916-09-11 till Canada. Född 1878-09-16 Svansele, Norsjö fs. Bosatt
från 1881-11-28 Malåsund, Malå fs. Bosatt från 1908-07-25 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Emigrerade 1910-03-07
Canada. Bosatt från 1910-03-08 Malå fs. Immigrerade 1912-07-22 Malåträsk, Malå fs. Emigrerade 1916-09-11
Canada. Död 1952-05-08 Duncan, British Columbia (CANADA).
Har vistats i Canada mellan den 7/3 år 1910 och den 22/7 år 1912. Han saknade då flyttningsbetyg. Står i Kiruna
(där han bor från 1908) som arbetare, och uppges där ha tagit ut flyttbetyg till Malå den 8/3 1910 där han blir
boende i Malåträsk. Detta sker alltså en dag efter det att han tagit ut betyget till Canada. Emigrerar ånyo år
1916.
I Nordamerika kallas han "Per Harold Sjostrom". Han avlider i British Columbia år 1952.
Familj med Hildur Betty Margareta Bergström (Född 1888-12-13 Malåträsk, Malå fs. Död Nordamerika.) Vigsel
1909-05-14 Jukkasjärvi fs (BD).
Barn:
11.3.1.1 Eva Margareta Sjöström. Född 1910-02-27 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död Nordamerika.
11.3.1.2 Paul Harald Sjöström. Född 1913-05-19 Malåträsk, Malå fs. Död 1978-03-30 Nanaimo, British
Columbia (CANADA).
11.3.2 Ernst Gustaf Sjöström. Hemmansägare i Malåträsk nr 2 - 1/32 mtl år 1930*. Född 1880-03-31 Svansele,
Norsjö fs. Bosatt från 1881-11-28 Malåsund, Malå fs. Bosatt från 1910 Malåträsk, Malå fs. Död 1959-08-03
Malåträsk, Malå fs.
Gift i Malåträsk där han blir hemmansägare på hemmanet nr 2.
Familj med Anna Jakobina Berglund (Född 1887-06-15 Mörtberg, Malå fs. Död 1963-10-30 Malåträsk, Malå fs.)
Vigsel 1912-09-01 Malå fs.
Barn:
11.3.2.1 Gustaf Robert Sjöström. Född 1914-05-31 Malåträsk, Malå fs. Död 1979-11-08 Malå, Malå fs.
11.3.2.2 Thyra Gunborg Gustafva Sjöström. Född 1916-03-22 Malåträsk, Malå fs. Död 1937-07-25 Malåträsk,
Malå fs.
11.3.2.3 Simon Walentin Sjöström. Född 1918-04-17 Malåträsk, Malå fs. Död 1967-06-14 Kyrkostaden, Malå
fs.
11.3.2.4 Torkel Östen Sjöström. Född 1920-03-04 Malåträsk, Malå fs. Död före 1928.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
134 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
11.3.2.5 Torkel Östen Sjöström. Född 1928-01-18 Malåträsk, Malå fs.
11.3.3 Hilda Victoria Sjöström. Kronojägarhustru i Skolan nr 1. Född 1882-02-04 Malåsund, Malå fs. Bosatt
från 1910 Skolan, Malå fs. Död 1965-09-28 Norsjö, Norsjö fs.
Piga i Lainejaur 1904 till 1905. Kronojägarhustru i Malåsund. Bodde under 1950-talet vid busstationen i Norsjö.
Fastigheten hade beteckningen Norsjö 11:5.
Familj med Johan Algot Östlund (Född 1874-11-10 Medle, Skellefteå lfs. Död 1949-06-29 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1905-10-01 Malå fs.
Barn:
11.3.3.1 Märta Eleonora Östlund. Född 1906-07-11 Malåsund, Malå fs. Död 1994-02-17 Umeå, Umeå sfs.
11.3.3.2 Lars Paulus Torsten Östlund. Född 1908-01-25 Malåsund, Malå fs. Död 1987-05-03 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
11.3.3.3 Siri Gustava Isabella Östlund. Född 1912-05-31 Skolan, Malå fs.
11.3.3.4 Östen Georg Östlund. Född 1914-02-20 Skolan, Malå fs. Död 1988-12-22.
11.3.4 Signe Kristina Sjöström. Piga i Malåträsk år 1920. Född 1884-04-15 Malåsund, Malå fs. Bosatt från
1908 Uppsala domkyrkofs (C). Bosatt från 1919 Malåträsk, Malå fs. Död 1967-09-09 Stackgrönnan, Skellefteå
lfs.
Inga barn enligt nekrologen.
Familj med ? Markström (Död 1928.) Vigsel.
11.3.5 Hilma Gustava Sjöström. Kronotorparhustru i Jörns kyrkby år 1934. Född 1886-08-04 Malåsund, Malå
fs. Bosatt från 1915-02-03 Jörn, Jörns fs. Bosatt från 1919 Lundbacka, Jörns fs. Bosatt från 1920 Dalliden, Jörn
fs. Bosatt från 1926 Jörn, Jörns fs. Död 1971-05-06 Aspliden, Malå fs.
Uppvuxen i Malåsund. År 1915 lämnar hon hemgården och beger sig då till grannsocknen Jörn. Där blir hon
hushållerska i Jörns kyrkby nr 1 hos (som det ser ut) kronojägaren Gustaf Helmer Andersson, f. 1878.
År 1919 flyttar hon till Lundbacka och kronotorpet Heden där hon gifter sig. Det är maken som är kronotorpare.
Från år 1920 bor familjen istället i Dalliden, där maken är kronotorpare på torpet Renholmen.
År 1926 flyttar de ånyo. Denna gång till Jörns kyrkby där maken också står benämnd som kronotorpare.
Familj med Petter Andreas Lindgren (Född 1886-09-25 Lundbacka, Jörns fs. Död 1962-03-28 Renmossheden.
Jörn fs.) Vigsel 1919-10-31 Jörn fs.
Barn:
11.3.5.1 Barbro Eva Gustava Lindgren. Född 1920-09-19 Lundbacka, Jörns fs. Död 2003-06-28 Limmared,
Södra Åsarp fs (P).
11.3.5.2 Ruth Elisabet Lindgren. Född 1923-03-24 Dalliden, Jörn fs.
11.3.5.3 Dagny Kristina Lindgren. Född 1925-09-11 Dalliden, Jörn fs.
11.3.5.4 Lars Rune Lindgren. Född 1928-05-31 Jörn, Jörns fs.
11.3.6 Axel Oskar Oliver Sjöström. Hemmansägare i Kokträsk nr 1 år 1930*. Född 1889-03-27 Malåsund,
Malå fs. Bosatt från 1910 Malåträsk, Malå fs. Död 1950-10-27 Kokträsk, Malå fs.
Skogsarbetare i Malåträsk år 1920. År 1930 hemmansägare och skogsarbetare i Kokträsk nr 1.
Familj med Henny Anna Alfrida Bergström (Född 1891-01-20 Malåträsk, Malå fs. Död 1955-05-04 Kokträsk,
Malå fs.) Vigsel 1916-07-23 Malå fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
135 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
11.3.6.1 Axel Hjalmar Sjöström. Född 1917-05-16 Malåträsk, Malå fs. Död 1970-04-30 Södertälje, Södertälje fs
(AB).
11.3.6.2 Anna Lovisa Sjöström. Född 1919-08-31 Malåträsk, Malå fs.
11.3.6.3 Lars Pontus Sjöström. Född 1921-08-04 Malåträsk, Malå fs. Död 1983-05-07 Kokträsk, Malå fs.
11.3.6.4 Vera Gustava Sjöström. Född 1923-10-06 Kokträsk, Malå fs. Död 1986-03-05 Lillholmträsk, Norsjö fs.
11.3.6.5 Elsa Kristina Sjöström. Född 1927-08-12 Kokträsk, Malå fs.
11.3.6.6 Eva Ingrid Maria Sjöström. Född 1930-04-30 Kokträsk, Malå fs. Död.
11.3.7 Elsa Emelia Sjöström. Flyttar 1909-12-5 till Uppsala domkyrkofs. Född 1891-05-11 Malåsund, Malå fs.
Bosatt från 1909-12-05 Uppsala domkyrkofs (C). Död 1983-10-20 Färentuna, Färentuna fs (AB).
Familj med ? Eklund (Död 1953-05-15.) Vigsel.
11.3.8 Edla Hildegard Sjöström. Flyttar 1918-9-14 till Östersund. Född 1894-03-22 Malåsund, Malå fs. Bosatt
från 1910 Malåträsk, Malå fs. Bosatt från 1918-09-14 Östersund fs (Z). Död 1990-04-09 Östersund, Östersunds
fs (Z).
Arbeterska, först i Malåträsk. Därefter flyttar hon till Östersund.
Familj med ?
Barn:
11.3.8.1 Lars Erland Sjöström. Född 1914-12-19 Malåträsk, Malå fs. Död 1993-12-25 Håknäs, Nordmalings fs.
11.3.8.2 Ingeborg Birgitta Sjöström. Född 1917-04-15 Östersund fs (Z). Död 1999-08-19 Östersund,
Östersunds fs (Z).
11.3.8.3 Siri Maria Sjöström. Född 1920-02-29 Östersund fs (Z).
Familj med Oskar Mauritz Edberg (Född 1870-03-24 Stockholm, Hedvig Eleonora fs (AB). Död 1952-04-25
Östersund, Östersunds fs (Z).) Vigsel 1922-07-07.
Barn:
11.3.8.4 Sonja Ada Hildegard Edberg. Född 1925-09-13 Östersund fs (Z).
11.3.8.5 Vanja Viktoria Edberg. Född 1927-03-22 Östersund fs (Z). Död 1962-03-05 Östersund, Östersunds fs
(Z).
11.3.8.6 Siv Frideborg Edberg. Född 1933-08-25 Östersund fs (Z). Död 2000-07-11 Säffle, Säffle fs (S).
11.3.8.7 Olga Dagmar Edberg. Född 1935-06-22 Östersund fs (Z).
11.3.9 Astrid Medora Sjöström. Född 1896-07-06 Malåsund, Malå fs. Död 1897-09-06 Malåsund, Malå fs.
11.3.10 Astrid Ingeborg Sjöström. Flyttar 1920-1-20 till Degerfors. Född 1898-05-28 Malåsund, Malå fs. Bosatt
från 1910 Malåträsk, Malå fs. Bosatt från 1920-01-20 Degerfors fs. Död 1990-03-03 Lycksele, Lycksele fs.
Familj med Halvar August Öhman (Född 1890-08-21 Lycksele fs. Död 1955-09-20 Lycksele, Lycksele fs.) Vigsel
1922-07-07.
11.6.1 Hilda Gustafva Sjöström. Flyttar 1910-8-24 till Jukkasjärvi. Född 1884-11-21 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1908-07-21 Degerfors, Degerfors fs. Bosatt från 1910-08-24 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1963-09-28 Segeltorp,
Huddinge fs (AB).
Flyttar tillsammans sin dotter Dagny år 1908 iväg ifrån Norsjö och bosätter sig i Degerfors by. Där gifter hon sig
med en extra banvakt, Karl Johan Oskar Bergström. Han har varit banvakt där sedan år 1902. Paret flyttar år
1910 till Jukkasjärvi.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
136 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med ?
Barn:
11.6.1.1 Dagny Ingegerd Sjöström. Född 1906-06-19 Råneå fs (BD). Död 1980-07-15 Huddinge, Huddinge fs
(AB).
Familj med Karl Johan Oskar Bergström (Född 1876-11-12 Umeå sfs. Död 1960-06-04 Tyresö fs (AB).) Vigsel
1908-07-24 Degerfors fs.
Barn:
11.6.1.2 Dagmar Viktoria Bergström. Född 1909-08-16 Degerfors, Degerfors fs. Död 1995-11-21 Bollmora,
Tyresö fs (AB).
11.6.1.3 Bengt Herman Bergström. Född 1911-01-31 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1991-06-30 Gällivare, Gällivare
fs (BD).
11.6.1.4 Karin Andrietta Bergström. Född 1913-08-30 Jukkasjärvi fs (BD). Död 2002-12-29 Tyresö, Tyresö fs
(AB).
11.6.1.5 Anna Bergström. Född 1917 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1917 Jukkasjärvi fs (BD).
11.6.1.6 Agnes Gunvor Bergström. Född 1919-05-03 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1999-10-18 Gällivare, Gällivare
fs (BD).
11.6.1.7 Ernst Rune Bergström. Född 1922-11-01 Jukkasjärvi fs (BD).
11.6.2 Jenny Amanda Sjöström. Jordägarhustru i Bomarsund nr 1. Född 1886-12-21 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1902 till 1908 Malå fs. Emigrerade 1910-05-31 Nordamerika. Immigrerade 1910-11-29 Finnäs, Norsjö fs.
Bosatt från 1912 Gräsliden, Norsjö fs. Bosatt från 1917 Bomarsund, Norsjö fs. Död 1981-01-21 Norsjö, Norsjö fs.
Jordägarhustru i Bomarsund. Tidigare i Finnäs och Gräsliden nr 1.
Familj med Per Albin Sundström (Född 1886-12-17 Maurliden, Norsjö fs. Död 1968-09-25 Norsjö fs.) Vigsel
1911-07-02 Norsjö fs.
Barn:
11.6.2.1 Nanny Johanna Sundström. Född 1910-11-19 Finnäs, Norsjö fs. Död 1991-02-18 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.2.2 Johan Petrus Sundström. Född 1912-06-27 Finnäs, Norsjö fs. Död 1991-07-31 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.2.3 Judit Paulina Sundström. Född 1916-06-22 Gräsliden, Norsjö fs.
11.6.2.4 Albin Alexander Sundström. Född 1917-06-09 Bomarsund, Norsjö fs. Död 1919-10-22 Bomarsund,
Norsjö fs.
11.6.2.5 Marta Kristina Sundström. Född 1921-03-20 Bomarsund, Norsjö fs. Död 2002-11-09 Norsjö, Norsjö
fs.
11.6.3 Karl Josef Sjöström. Flyttar 1910-10-25 till Norsjö. Född 1888-08-25 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt från 191003-22 Myckle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1910-10-25 Norsjö fs. Död 1965-03-25 Norsjö, Norsjö fs.
Arbetare i Myckle. Från 1910 i Norsjö.
Familj med Hildur Elina Viktoria Johansdotter (Född 1883-06-16 Sorsele fs. Död 1967-02-18 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1909-11-21 Norsjö fs.
Barn:
11.6.3.1 Sven Josef Sjöström. Född 1910-05-20 Myckle, Skellefteå lfs. Död 1980-11-23 Lycksele, Lycksele fs.
11.6.4 Maria Emerentia Sjöström. Inhyses i Örträsk nr 1 år 1928. Född 1890-09-17 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1922 Örträsk, Norsjö fs. Död 1978-06-12 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Födde ett dödfött gossebarn den 13 december 1910.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
137 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Gift i Borup nr 1, där de är inhyses.
Familjen står som obefintlig åren 1914 till 1917. De återkommer till Borup 1917, för att sedan år 1922 bege sig till
Örträsk nr 1. På 1930-talet står maken som hemmansägare där.
Familj med Frans Nikanor Lindgren (Född 1886-11-21 Borup, Norsjö fs. Död 1947-07-11 Örträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1914-05-03 Norsjö fs.
Barn:
11.6.4.1 Hildur Maria Lindgren. Född 1914-09-09 Borup, Norsjö fs. Död 1996-06-26 Sollentuna, Sollentuna fs
(AB).
11.6.4.2 Frans Hjalmar Lindgren. Född 1918-05-22 Borup, Norsjö fs.
11.6.4.3 Hulda Kristina Lindgren. Född 1920-10-16 Borup, Norsjö fs.
11.6.4.4 Hilma Viktoria Lindgren. Född 1922-10-12 Örträsk, Norsjö fs.
11.6.4.5 Karl Gunnar Lindgren. Född 1925-10-03 Örträsk, Norsjö fs. Död 1990-02-07 Uppsala, Gamla Uppsala
fs (C).
11.6.4.6 Nils Ingemar Lindgren. Född 1934-02-09 Örträsk, Norsjö fs.
11.6.5 Petrus Konrad Sjöström. Bonde i La Moure, North Dakota (USA) år 1930. Född 1892-04-18 Finnäs,
Norsjö fs. Emigrerade 1910-05-31 Förenta Staterna. Död Nordamerika.
Född och uppvuxen i Finnäs. I maj 1910 emigrerar han därifrån till Förenta Staterna.
Han ankommer där till Ellis Island den 17 juni samma år med skeppet S/S Mauretania från Liverpool. Med på
resan är flera andra Norsjöbor och de flesta av dem har liksom Petrus Kulm, La Moure, North Dakota som
slutmål.
År 1930 är han "farmer", dvs. bonde, i La Moure county i "Swede Township". Han kallas då "Peter Sjostrom".
Hustrun Ester är född i North Dakota av svenska föräldrar.
Familj med Esther Malm (Född omkring 1893.) Vigsel 1915-01-15 Kulm, North Dakota (USA).
Barn:
11.6.5.1 Florence Sjostrom. Född 1916 Kulm, North Dakota (USA).
11.6.5.2 Olive Sjostrom. Född 1921 Kulm, North Dakota (USA).
11.6.6 Hildegard Viktoria Sjöström. Bondhustru i Björknäs nr 1. Född 1894-03-22 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1918 till 1919 Malå fs. Död 1982-06-24 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Erik August Hedström (Född 1889-02-08 Malå fs. Död 1960-07-04 Björknäs, Norsjö fs.) Vigsel 191803-24 Norsjö fs.
Barn:
11.6.6.1 Martin Hedström. Född 1919-12-03 Björknäs, Norsjö fs. Död.
11.6.6.2 Magda Margareta Hedström. Född 1922-01-31 Björknäs, Norsjö fs. Död 2002-12-07 Bureå, Bureå fs.
11.6.7 Olof Simon Sjöström. Bonde i La Moure, North Dakota (USA) år 1930. Född 1896-05-01 Finnäs, Norsjö
fs. Emigrerade 1919-06-13 Nordamerika. Död 1978-01 Blaine, Adams, Nebraska (USA).
Född och uppvuxen i Finnäs. I juni 1919 emigrerar han till Nordamerika.
Där återfinns han år 1930 sedan som "farmer" i Kulm, North Dakota. Hans hustru är född i North Dakota av
svenska föräldrar.
I juni år 1917 draftades han till den amerikanska armén. Han sökte dock bli frikallad pga. "partly deafness".
Familj med Hannah Malm (Född 1893-04-22 Kulm, North Dakota (USA). Död 1935-02-27 Kulm, North Dakota
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
138 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
(USA).) Vigsel 1919-12-12 La Moure, North Dakota (USA).
Barn:
11.6.7.1 Roland Sjostrom. Född 1921 La Moure, North Dakota (USA).
11.6.7.2 Hazel Sjostrom. Född 1922 La Moure, North Dakota (USA).
11.6.7.3 Morris Sjostrom. Född 1925 La Moure, North Dakota (USA).
11.6.7.4 Lena May Sjostrom. Född 1927 La Moure, North Dakota (USA).
11.6.7.5 ? Sjostrom. Född 1932-02-28 Kulm, North Dakota (USA).
11.6.7.6 ? Sjostrom. Född 1937-06-04 Kulm, North Dakota (USA).
11.6.8 Gustaf Daniel Sjöström. Hemmansägare i Finnäs. Född 1898-06-30 Finnäs, Norsjö fs. Död 1972-07-05
Finnäs, Norsjö fs.
Familj med Näjda Smaragda Bask (Född 1900-07-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1978-09-17 Finnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1919-10-26 Norsjö fs.
Barn:
11.6.8.1 Gustaf Birger Sjöström. Född 1921-12-16 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.8.2 Stig Göran Sjöström. Född 1923-07-14 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.8.3 Kurt Arent Sjöström. Född 1929-02-09 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.8.4 Aina Birgitta Sjöström. Född 1935-01-26 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.8.5 Ulla Sjöström. Född 1938 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.9 Berta Emelia Sjöström. Sjukvårdsbiträde i Finnäs år 1928. Född 1900-10-05 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1919 till 1927 Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1927 Finnäs, Norsjö fs. Död 1970-12-28 Övre Krokfors,
Sundborns fs (W).
Gift år 1929. Maken är hemmansägare i Norsjö.
Familj med Karl Emil Lundberg (Född 1902-06-18 Norsjö fs. Död 1955-06-24 Sundborn fs (W).) Vigsel 1929-1027 Norsjö fs.
Barn:
11.6.9.1 Bo Eskil Olaus Lundberg. Född 1931-04-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 1988-07-20 Falun, Kristine Falu fs
(W).
11.6.9.2 Edit Gun Inger Lundberg. Född 1932-10-31 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.9.3 Leif Agaton Lundberg. Född 1934-09-15 Norsjö, Norsjö fs.
11.6.10 Hedvig Kristina Sjöström. Bondhustru i Norsjö nr 5 - Finnäs. Född 1902-10-15 Finnäs, Norsjö fs. Död
1991-04-10 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Oskar Napoleon Dahlberg (Född 1897-11-17 Björknäs, Norsjö fs. Död 1971-06-10 Finnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1923-04-15 Norsjö fs.
Barn:
11.6.10.1 Erik Oskar Dahlberg. Född 1926-03-07 Finnäs, Norsjö fs. Död 2006-06-13 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.10.2 Åke Georg Dahlberg. Född 1929-02-05 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.10.3 Ines Maria Dahlberg. Född 1935-06-25 Finnäs, Norsjö fs.
11.6.11 Hilma Katarina Sjöström. Bagarhustru i Mensträsk nr 3 - Dalborg afs. Född 1905-10-26 Finnäs, Norsjö
fs. Bosatt från 1920 till 1923 Björknäs, Norsjö fs. Bosatt från 1923 till 1924 Norrby, Norsjö fs. Bosatt från 1924
Mensträsk, Norsjö fs. Död 1999-03-13 Ed, Dals-Ed fs (P).
Tjänarinna hos systern Hildegard Viktoria åren 1920 till 1923. Därefter ett år i Norrby, för att sedan bege sig till
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
139 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Mensträsk nr 3.
Familj med Erik Svante Nilsson (Född 1900-06-10 Norrby, Norsjö fs. Död 1954-01-09 Norrby, Norsjö fs.) Vigsel
1923-11-22 Norsjö fs.
Barn:
11.6.11.1 Erik Nilsson. Född 1924-05-12 Norrby, Norsjö fs. Död 1924-05-13 Norrby, Norsjö fs.
11.6.11.2 Tage Viktor Nilsson. Född 1925-11-21 Mensträsk, Norsjö fs. Död 1984-07-18 Mensträsk, Norsjö fs.
11.6.11.3 Aina Margareta Nilsson. Född 1929-04-11 Norsjö fs.
11.6.11.4 Rune Nilsson. Född 1931-05-14 Norsjö fs. Död.
Familj med Anton Marenius Andersson (Född 1897-01-14 Norge. Död 1979-12-14 Ed, Dals-Ed fs (P).) Vigsel
1957-07-12.
11.7.1 Per Ruben Sjöström. Född 1892-10-06 Finnäs, Norsjö fs. Död 1892-12-23 Finnäs, Norsjö fs.
11.7.2 Lars Gunnar Sjöström. Gruvarbetare på hemgården år 1932. Född 1894-01-15 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1905-11-01 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död 1973-09-13 Malmberget, Malmbergets fs (BD).
Ogift. Gruvarbetare på hemgården i Malmberget före år 1927 - bor då kvar hos modern. Är kvar där år 1932.
11.7.3 Olof Ruben Sjöström. Emigrerar 1923-7-10 till Canada. Född 1898-01-14 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt från
1905-11-01 Malmberget, Gällivare fs (BD). Emigrerade 1923-07-10 Canada. Död Canada.
Gruvarbetare på hemgården i Malmberget före år 1923. Det sistnämnda året emigrerar han till Canada.
11.7.4 Hjalmar Maurus Sjöström. Född 1901-03-26 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt från 1905-11-01 Malmberget,
Gällivare fs (BD). Död 1915-02-25 Malmberget, Gällivare fs (BD).
11.7.5 Astrid Kristina Sjöström. Bosatt i Malmberget. Född 1908-05-31 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död
1985-08-26 Malmberget, Malmbergets fs (BD).
Hemma år 1932.
Familj med ? Öst Skilsmässa 1973-03-01.
11.8.1 Sven Torsten Sjöström. Bosatt i Finnäs. Född 1900-09-17 Finnäs, Norsjö fs. Död 1969-01-17 Norsjö,
Norsjö fs.
Ogift. Bosatt på fastigheten Norsjö 5:10 vid frånfället.
11.8.2 Per Valdemar Sjöström. Född 1904-04-17 Finnäs, Norsjö fs. Död 1904-06-03 Finnäs, Norsjö fs.
11.8.3 Gunhild Margreta Sjöström. Bosatt i Lycksele. Född 1905-07-03 Finnäs, Norsjö fs. Död 1990-12-02
Lycksele, Lycksele fs.
Maken drunknad.
Familj med Sten Fabian Karlsson (Född 1910-02-03 Lycksele fs. Död 1967-06-13 Lycksele, Lycksele fs.) Vigsel
1934-10-14.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
140 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
11.8.4 Edla Hildegard Sjöström. Bosatt i Norsjö. Född 1908-05-31 Finnäs, Norsjö fs. Död 1993-11-09 Norsjö,
Norsjö fs.
Ogift.
Generation 4
2.2.3.1 Jenny Nikolina Lindqvist. Född 1893-12-18 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1900-10-04 Kalvträsk,
Burträsks fs.
2.2.3.2 Nils Hugo Lindqvist. Bosatt i Ruskträsk. Född 1895-08-15 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1988-02-25
Ruskträsk, Lycksele fs.
Familj med Hilda Eleonora Andersson (Född 1915-04-19 Lycksele fs. Död 2002-04-12 Ruskträsk, Lycksele fs.)
Vigsel 1935-12-22.
Barn:
2.2.3.2.1 Anna-Greta Lindqvist. Född 1936-09-24 Skellefteå lfs.
2.2.3.3 Anton Artur Lindqvist. Född 1898-06-14 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1902-08-02 Kalvträsk, Burträsks
fs.
2.2.3.4 Anna Alvira Lindqvist. Bondhustru i Granträsk. Född 1902-10-28 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1999-1023 Kalvträsk, Kalvträsk fs.
Bondhustru i Granträsk. Efter makens död flyttar hon hem till föräldrahemmet i Halliden år 1936.
Familj med Johan Anshelm Larsson (Född 1900-06-25 Granträsk, Burträsks fs. Död 1928-10-22.)
Barn:
2.2.3.4.1 Johan Arne Larsson. Född 1922-12-21 Halliden, Kalvträsk fs.
2.2.3.4.2 Irene Larsson. Född 1925-03-05 Halliden, Kalvträsk fs. Död 1932 Halliden, Kalvträsk fs.
2.2.3.4.3 Aline Elise Larsson. Född 1927-02-23 Halliden, Kalvträsk fs.
Familj med Gustav Stenmark (Född 1910-12-25 Burträsk fs. Död 1978-08-18 Halliden, Kalvträsk fs.) Sambo.
2.2.3.5 Ingrid Nikolina Lindqvist. Skogsarbetarhustru i Halliden. Född 1904-10-20 Kalvträsk, Burträsks fs. Död
1985-01-05 Halliden, Kalvträsk fs.
Bodde på grannfastigheten till den fastighet i Halliden där hon föddes.
Familj med Karl Valfred Fredriksson (Född 1900-12-18 Grantjäln, Kalvträsk fs. Död 1962-04-08 Halliden,
Kalvträsk fs.) Vigsel 1928 Kalvträsk fs.
Barn:
2.2.3.5.1 Karl Göte Fredriksson. Född 1928-10-17 Halliden, Kalvträsk fs. Död 1989-05-27 Kalvträsk, Kalvträsk
fs.
2.2.3.5.2 Iris Elisabeth Fredriksson. Född 1932-02-11 Halliden, Kalvträsk fs.
2.2.4.1 Algot Herbert Lindqvist. Flyttar 1917-01-15 till Burträsk. Född 1889-06-07 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
141 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
från 1907 Åsträsk, Burträsks fs. Bosatt från 1913-12-12 till 1917-01-15 Vännäs municipalsamhälle, Vännäs fs.
Bosatt från 1917-01-15 Burträsk fs. Död 1956-02-09 Umeå, Umeå sfs.
Arbetare och sedermera motorvagnsförare.
Algot ägde fastigheten Östra Kyrkogatan 75 Umeå, där han bodde fram tills dess han avled för snart 50 år
sedan.
Källa: Bo Sandberg - via epost 2005-04-18.
Familj med Signe Elvira Lovisa Vikström (Född 1894-09-16 Burträsk fs. Död 1982-01-25 Umeå, Umeå sfs.)
Vigsel.
Barn:
2.2.4.1.1 Ally Signora Antonetta Lindqvist. Född 1919-10-18 Risvattnet, Burträsk fs. Död 1990-07-08 Umeå,
Umeå sfs.
2.2.4.1.2 ? Lindqvist. Född omkring 1920. Död omkring 1920.
2.2.4.1.3 Mart Solvej Henrietta Lindqvist. Född 1923-09-23 Vännäs fs.
2.2.4.2 Jenny Safira Lindquist. Flyttar 1916-3-26 till Jörn. Född 1891-04-26 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från
1907 Åsträsk, Burträsks fs. Bosatt från 1916-03-26 Jörn fs. Död 1958-02-07 Åsträsk, Kalvträsk fs.
Bosatt på fastigheten Åsen 1:70 vid frånfället. Från år 1916 gift i Jörn där maken är stationskarl på Jörns station.
Änka före år 1928.
Familj med Oskar Morén (Född 1890-03-14. Död före 1928.) Vigsel 1916-04-16 Jörn fs.
Barn:
2.2.4.2.1 May Mary Margarithe Morén. Född 1916-07-19 Jörns station, Jörns fs. Död 2007-06-27.
2.2.4.2.2 Vincent Oskar Erland Morén. Född 1920-05-24 Norsjö fs. Död 1972-10-24 Stockholm, Johannes fs
(AB).
Familj med ?
Barn:
2.2.4.2.3 Sigbritt Valencia Marion Morén. Född 1928-09-16 Kalvträsk, Kalvträsk fs.
Familj med Johan Hugo Lundström Barn med 1932.
Barn:
2.2.4.2.4 Dan Johan Erling Lundström. Född 1932-07-12 Fäbotjeln, Kalvträsk fs.
2.2.4.3 Jakob Isidor Lindqvist. Hemma år 1925. Född 1893-12-15 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 1907
Åsträsk, Burträsks fs. Död 1977-11-20 Burträsk, Burträsks fs.
Arbetare. Frikänd från värnplikten. År 1971 bosatt i Åsträsk. Ogift.
2.2.4.4 Anton Severin Lindqvist. Bosatt i Burträsk. Född 1896-05-10 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 1907
Åsträsk, Burträsks fs. Död 1983-05-14 Burträsk, Burträsks fs.
Gift på hemgården i Åsträsk år 1922. Fortfarande där år 1925.
Familj med Elsa Maria Alexandra Lindgren (Född 1902-12-10 Åsträsk, Burträsks fs. Död 1983-07-30 Burträsk,
Burträsks fs.) Vigsel 1922-11-11 Burträsk fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
142 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
2.2.4.4.1 Anton Sören Lindqvist. Född 1924-03-04 Åsträsk, Kalvträsk fs.
2.2.4.4.2 Siri Elisabet Lindqvist. Född 1926-12-03 Åsträsk, Burträsks fs.
2.2.4.5 Johan Sigurd Lindqvist. Född 1899-04-16 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1900-05-15 Villvattnet, Burträsk
fs.
2.2.4.6 Agnes Adela Fatima Lindqvist. Född 1901-11-25 Villvattnet, Burträsk fs. Död 1903-10-19 Villvattnet,
Burträsk fs.
2.2.4.7 Hilding Evert Birger Lindqvist. Bosatt i Skellefteå. Född 1904-06-13 Villvattnet, Burträsk fs. Bosatt från
1907 Åsträsk, Burträsks fs. Död 1956-04-22 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Smältverksarbetare i Skellefteå stad då sonen Lars Anders föds år 1952.
Familj med Märta Celina Idalia Lundström (Född 1904-05-30. Död 1932-05-04 Ursviken, Skellefteå lfs.) Vigsel.
Barn:
2.2.4.7.1 Kjell Hilding Kristian Lindqvist. Född 1930-05-31 Kalvträsk fs.
2.2.4.7.2 Märta Gördis Inger Lindqvist. Född 1932-03-13 Skellefteå lfs.
Familj med Elsa Margareta ? (Född 1916-01-29 Skellefteå lfs. Död 1987-04-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
efter 1933.
2.2.5.1 Fritz Hugo August Lindqvist. Flyttar 1913-11-28 till Luleå*. Född 1892-04-09 Gammelbyn, Lövånger fs.
Bosatt från 1894 Kyrkostaden, Lövångers fs. Bosatt från 1912-11-16 Vännäs, Vännäs fs. Bosatt från 1913-11-28
Luleå sfs (BD). Död 1959-11-03 Söderhamn, Söderhamns fs (X).
År 1912 lämnar han hemgården på Prästbordet i Lövånger för att flytta till Vännäs socken. Där blir han nu
handelsbokhållare på Vännäs nr 11. Handelsidkare och äger av tomten med gård var Matilda Lovisa Sjölund,
änka efter Nils Jakobsson Sjölund. Hugo uppges också vara "f.d. korpral".
År 1913 flyttar han till Luleå.
Familj med Elin Forsgren (Född 1886-03-17 Högland, Bjurholms fs. Död 1976-02-19 Uppsala, Uppsala
domkyrko fs (C).) Vigsel 1914-02-15.
Barn:
2.2.5.1.1 Ella Marie Lindqvist. Född 1918-09-11 Överluleå fs (BD). Död 1973-10-23 Uppsala, Uppsala
domkyrko fs (C).
2.2.5.1.2 ? Lindqvist. Född.
2.2.5.2 Ernst Paul Lindqvist. Flyttar 1930-08-21 till Stockholm. Född 1893-08-01 Gammelbyn, Lövånger fs.
Bosatt från 1894 Kyrkostaden, Lövångers fs. Bosatt från 1910 till 1913 Skellefteå. Bosatt från 1913 Prästbordet,
Lövångers fs. Bosatt från 1918-11-20 Nysätra fs. Bosatt från 1924-12-30 Kulla Mulleborg, Kisa fs (E). Bosatt från
1930-08-21 Stockholm, Oscar fs (AB). Död.
Född och uppvuxen i Lövånger socken. Åren 1910-13 bor han i Skellefteå, innan han vänder åter till hemgården
i Prästbordet.
Från år 1918 bosatt i Nysätra.
År 1924 gifter han sig (enligt Anette Hultman) i Solna församling, och paret flyttar tillsammans med den nyfödde
sonen senare samma år till Kisa. Där blir han nu konditor på Centralkaféet i Kulla Mulleborg.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
143 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
År 1930 flyttar han till Stockholm, medan maken och sonen tar ut attest till Norrköping.
Familj med Tekla Euphrosyne Wennerberg (Född 1897-03-07 Svartbyn, Överkalix fs (BD). Död 1984-05-08
Ulricehamn, Ulricehamn fs (P).) Vigsel 1924-03-05 Solna fs (AB). Skilsmässa 1933-03-05.
Barn:
2.2.5.2.1 Ernst Göran Lindqvist. Född 1924-07-22 Solna fs (AB). Död 2004-12-28 Ulricehamn, Ulricehamn fs
(P).
2.2.5.3 Edit Paulina Lindqvist. Flyttar 1918-10-19 till Stockholm (okänd rote). Född 1895-01-14 Kyrkostaden,
Lövångers fs. Bosatt från 1911-01-14 till 1911-12-28 Umeå. Bosatt från 1911-12-28 till 1914-12-07 Prästbordet,
Lövångers fs. Bosatt från 1914-12-07 till 1917 Stockholm, Maria fs (AB). Bosatt från 1917 Stockholm, Katarina fs
(AB). Död.
Född och uppvuxen i Kyrkostaden. År 1911 bor hon i Umeå, innan hon åter finns på hemgården.
År 1914 lämnar hon hemgården för att istället bosätta sig i Stockholm. Där blir hon nu sjuksköterskebiträde i
Maria församling på Södermalm. Hon bor där på Wollmar Yxkullsgatan 25 (Suggan 30).
Från år 1917 istället i Katarina församling på Bondegatan 5 (Höken 22) där hon nu är kontorsbiträde.
Troligtvis barnlös. Hade inga levande ättlingar som fick ärva efter hennes pappas syster Amanda Lindqvist.
2.2.5.4 Emmy Regina Lindqvist. Flyttar 1920-05-18 till Luleå, s. 4:2590. Född 1897-03-10 Kyrkostaden,
Lövångers fs. Bosatt från 1912-10-10 till 1913-12-12 Nätra fs. Bosatt från 1913-12-12 Prästbordet, Lövångers fs.
Bosatt från 1920-05-18 Luleå sfs (BD). Död 1975-10-18 Stockholm, Gustav Vasa fs (AB).
Familj med Karl Ragnar Ulvönäs (Född 1897-01-10 Västra Torsås fs (G). Död 1979-11-18 Stockholm, Gustav
Vasa fs (AB).) Vigsel 1924-06-08.
Barn:
2.2.5.4.1 Erik Ragnar Staffan Ulvönäs. Född 1928-05-08 Luleå (BD).
2.2.5.5 Svea Mariana Lindqvist. Flyttar 1920-03-27 till Stockholm. Född 1901-01-02 Prästbordet, Lövångers fs.
Bosatt från 1917-02-16 till 1917-06-29 Stockholm, Maria fs (AB). Bosatt från 1917-06-29 till 1918-05-03 Burträsk
fs. Bosatt från 1918-05-03 Prästbordet, Lövångers fs. Bosatt från 1920-03-27 Stockholm, Adolf Fredriks fs (AB).
Död.
Född och uppvuxen i Kyrkostaden. I februari 1917 lämnar hon hemgården för att bli sjuksköterskebiträde i
Stockholm, Maria församling. Hon och systern Edit Paulina bor där tillsammans på Maria Sjukhus (Wollmar
Yxkullsgatan 25, fastigheten Suggan 30).
Senare under år 1917 (i juni) utflyttar hon därifrån till Burträsk. Därifrån reser hon sedan åter till hemgården år
1918.
Från år 1920 åter bosatt i Stockholm enligt församlingsboken.
Troligtvis barnlös. Hade inga levande ättlingar som fick ärva efter hennes pappas syster Amanda Lindqvist.
2.2.5.6 Per Rudolf Lindqvist. Flyttar 1930-08-21 till Stockholm. Född 1904-04-09 Prästbordet, Lövångers fs.
Bosatt från 1919-07-16 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-01-10 Stockholm, Adolf Fredriks fs (AB).
Bosatt till 1925-05-09 Stockholm, Johannes fs (AB). Bosatt från 1925-05-09 Kulla Mulleborg, Kisa fs (E). Bosatt
från 1930-08-21 Stockholm, Oscar fs (AB). Död 1972-02-09 Nacka, Nacka fs (AB).
Flyttar år 1919 till Överluleå där han blir "musikvolontär" på I19 i Boden. Flyttar 1924 till Stockholm.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
144 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
År 1925 flyttar han in som musiker till Kisa socken i Östergötland, där han nu blir bofast på Centralkaféet i Kulla
Mulleborg. Kort efter inflyttningen ändras yrket från musiker till bageribiträde. Hans broder Paul var konditor på
samma ställe.
Familj med Tyra Margareta Larsson Barn med 1923.
Barn:
2.2.5.6.1 Klas Martin Rudolf Bjurling. Född 1923-07-30 Överluleå fs (BD).
Familj med Greta Karlsson Barn med 1927.
Barn:
2.2.5.6.2 Per Olof Karlsson. Född 1927-11-18 Skänninge fs (E).
Familj med Siri Linnea ? (Född 1908-11-30 Kalmar fs (H). Död 1997-05-23 Järfälla, Viksjö fs (AB).) Vigsel 193605-27.
Barn:
2.2.5.6.3 Bo Rudolf Lindqvist. Född 1938-07-07 Stockholm, Hedvig Eleonora fs (AB). Död 2003-09-01 Älta,
Nacka fs (AB).
2.2.5.7 Laura Elida Lindqvist. Född 1905-03-24 Prästbordet, Lövångers fs. Död 1905-06-29 Prästbordet,
Lövångers fs.
2.2.5.8 Laura Elida Lindqvist. Flyttar 1921-1-24 till Överluleå. Född 1906-04-30 Prästbordet, Lövångers fs.
Bosatt från 1921-01-24 Överluleå fs (BD). Död 1996-09-10 Farsta, Farsta fs (AB).
Ella.
Familj med Hans Walfrid Lorens Hansson (Född 1899-05-14 Malmö (M). Död 1986-01-16 Farsta, Farsta fs
(AB).) Vigsel 1933-10-22.
2.2.8.1 Engla Adina Sofia Lindqvist. Folkskollärarhustru i Koskullskulle år 1932. Född 1908-01-26 Jokkmokks
fs (BD). Bosatt från 1910-11-05 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1969-11-20 Ölmevalla fs (N).
Hustruns utomäktenskapliga dotter. Står ej att hon skulle vara bådas dotter.
Gift i Koskullskulle (borglig vigsel) år 1931 med Alfons Sterner, folkskolläraren.
"Gift med Alfons Sterner rektor på Koskullskulle skola. Flyttade till Åsa utanför Kungsbacka/Göteborg, och var
bosatta där fram till hon dog. De var barnlösa."
Källa: Ulf Lindkvist - via mail 2003-08-21.
Familj med Sven Alfons Sebastian Sterner (Född 1896-11-29 Uddevalla fs (O). Död 1976-04-18 Berg, Ölmevalla
fs.) Vigsel 1931-06-27 Gällivare fs (BD).
2.2.8.2 Alfhild Regina Lindqvist. Flyttar 1928-11-07 till Stockholm. Född 1909-09-03 Koskullskulle, Gällivare fs
(BD). Bosatt från 1910-11-05 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Bosatt från 1928-11-07 Stockholm, Storkyrkoförs
(AB). Död 1981-04-30 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).
Flyttar 1928 till Stockholm från Koskullskulle.
Familj med Erik Oskar Mattsson (Född 1912-12-12 Attmar fs (Y). Död 1993-10-07 Sundsvall, Gustav Adolfs fs
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
145 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
(Y).) Vigsel 1940-10-05.
2.2.8.3 Agne Valentin Lindqvist. Född 1911-01-21 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 1924-07-24
Koskullskulle, Gällivare fs (BD).
2.2.8.4 Ebba Sylvia Lindqvist. Bosatt i Stuvsta. Född 1913-02-26 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 199709-19 Stuvsta, Huddinge fs (AB).
Familj med Nils Ferdinand Ahlberg (Född 1913-04-03 Lunda fs (D). Död 1996-08-28 Stuvsta, Huddinge fs (AB).)
Vigsel 1941-10-25.
2.2.8.5 Birger Eskil Hubert Lindqvist. Bosatt i Koskullskulle. Född 1915-02-27 Koskullskulle, Gällivare fs (BD).
Död 1945-01-21 Koskullskulle, Gällivare fs (BD).
Ogift.
2.2.8.6 Alrik Baltsar Holmfrid Lindqvist. Bosatt i Koskullskulle. Född 1917-09-15 Koskullskulle, Gällivare fs
(BD). Död 1981-10-05 Koskullskulle, Malmberget fs (BD).
Övertog föräldragården på Odlingsgatan i Koskullskulle.
Familj med Karin Ingegerd ? (Född 1920-11-13 Gällivare fs (BD). Död 1989-10-18 Gällivare, Gällivare fs (BD).)
Vigsel 1940-10-26 Gällivare fs (BD).
2.2.8.7 Iris Viola Lindqvist. Bosatt i Göteborg år 1980. Född 1920-09-10 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död
2000-04-05 Göteborg, Haga fs (O).
Två döttrar och en son. Bosatt i Göteborg.
Familj med ? Fernström (Född Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).) Vigsel. Skilsmässa 1969-06-13.
2.2.8.8 Anund Ingvar Lindqvist. Bosatt i Koskullskulle. Född 1923-07-08 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död
2000-12-12 Koskullskulle, Malmberget fs (BD).
Familj med Karin Cecilia Åström (Född 1927-01-22 Gällivare fs (BD). Död 1995-08-16 Koskullskulle, Malmberget
fs (BD).) Vigsel 1947-02-22.
2.2.8.9 Göte Lage Lindqvist. Bosatt i Malmberget. Född 1928-02-07 Koskullskulle, Gällivare fs (BD). Död 199703-26 Malmberget, Gällivare fs (BD).
Familj med Ines Irene Lindqvist (Född 1931-05-17 Gällivare fs (BD).) Skilsmässa 1965-11-22.
2.3.1.1 Johan Harald Nygren. Hemmansägare i Holktjärn. Född 1895-04-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1958-1222 Holktjärn, Norsjö fs.
Familj med Ingrid Maria Eriksson (Född 1907-10-09 Jörn fs. Död 1981-03-12 Holktjärn, Norsjö fs.) Vigsel Norsjö
fs.
Barn:
2.3.1.1.1 Johan Martin Vilhelm Nygren. Född 1936-09-27 Holktjärn, Norsjö fs. Död 2003-01-04 Holktjärn,
Norsjö fs.
2.3.1.1.2 Per Olov Nygren. Född 1937-09-14 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1995-08 Gulleråsen, Boda fs (W).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
146 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.3.1.1.3 Tord Albin Nygren. Född 1939-03-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1997-06-02 Norsjö, Norsjö fs.
2.3.1.1.4 Jan Gustav Henrik Nygren. Född 1940-06-29 Holktjärn, Norsjö fs. Död 2000-01-14 Holktjärn, Norsjö
fs.
2.3.1.2 Olof Anshelm Nygren. Hemmansägare i Holktjärn nr 1. Född 1897-07-02 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1907-09-05 Malå fs. Bosatt från 1914 till 1918 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1918 till 1926 Skellefteå lfs.
Bosatt från 1926-12-08 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1951-11-25 Söderfors, Söderfors fs (C).
Familj med Syster Adela Hällgren (Född 1901-12-22 Kattisträsk, Norsjö fs. Död 1930-10-19 Holktjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1927-01-09 Norsjö fs.
Barn:
2.3.1.2.1 Barbro Adela Nygren. Född 1925-07-01 Kattisträsk, Norsjö fs. Död 1990-09-18 Gissträsk, Norsjö fs.
2.3.1.2.2 Eva Marianne Nygren. Född 1927-04-08 Holktjärn, Norsjö fs. Död.
2.3.1.2.3 Sven-Olof Einar Hällgren. Född 1928-11-12 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1998-09-29 Bastuträsk, Norsjö
fs.
2.3.1.2.4 Karl Erik Göran Nygren. Född 1930-06-08 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.1.3 Lars Willehard Nygren. Bosatt i Bjurträsk. Född 1899-08-19 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1964-11-15
Bjurträsk, Norsjö fs.
Hemma år 1928. Gift år 1930 och därefter står han som arbetare i Holktjärn.
Familj med Elsa Eufemia Altea Lindgren (Född 1911-03-29 Norsjö fs. Död 1996-03-16 Bjurträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1930-09-28 Norsjö fs.
Barn:
2.3.1.3.1 Lars Ingemar Nygren. Född 1930-12-05 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.1.3.2 Kjell Albert Nygren. Född 1934-08-28 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.1.4 Hilda Karolina Nygren. Bosatt i Vindeln. Född 1901-12-21 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1982-10-08 Vindeln,
Vindelns fs.
Hemma år 1928. Makens släkt kommer från Källom i Sidensjö socken.
Familj med Gunnar Torfrid Kjällén (Född 1902-04-02 Åmnäs, Lycksele fs. Död 1977-05-22 Rusksele, Lycksele
fs.) Vigsel 1928-10-28 Norsjö fs.
Barn:
2.3.1.4.1 Gunhild Viola Kjällén. Född 1930-02-18 Lycksele fs.
2.3.1.4.2 Erik Gösta Kjällén. Född 1931-09-25 Lycksele fs.
2.3.1.4.3 Birgit Henrietta Kjällén. Född 1933-10-17 Lycksele fs.
2.3.1.4.4 Frits Olof Kjällén. Född 1935-04-26 Lycksele fs.
2.3.1.5 Maria Rebecka Nygren. Hushållerska i Kvavisträsk år 1928. Född 1904-04-19 Holktjärn, Norsjö fs. Död
1977-06-23 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Mia. Hushållerska i Kvavisträsk (Norsjön nr 14) hos Frans Johan Jakobsson, f. 1888-12-14. Finns i NB på s.
233.
Hade en dotter som drunknade i unga år. Maken är arbetare i Bergsbyn då sönerna föds.
Familj med Birger Johannes Ögren (Född 1903-01-17. Död 1956-09-06 Bergsbyn, Skellefteå lfs.) Vigsel.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
147 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.3.1.5.1 Göte Sigvard Johannes Ögren. Född 1928-11-19 Bergsbyn, Skellefteå lfs.
2.3.1.5.2 Hans Alvar Eugen Ögren. Född 1939-06-09 Bergsbyn, Skellefteå lfs.
2.3.1.6 Hulda Vilhelmina Nygren. Inhyses i Holktjärn nr 1. Född 1906-04-25 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1998-1128 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).
Maken är hemmansägare i Bjurfors efter giftermålet.
Familj med John Bergmark Barn med.
Barn:
2.3.1.6.1 John Herman Nygren. Född 1924-02-14 Holktjärn, Norsjö fs.
Familj med Johan Oskar Bjuhr (Född 1902-02-20 Norsjö fs. Död 1983-01-09 Örnsköldsvik, Örnsköldsvik fs (Y).)
Vigsel 1932-12-31 Norsjö fs.
Barn:
2.3.1.6.2 Elsi Margareta Bjuhr. Född 1933-07-04 Bjurfors, Norsjö fs.
2.3.1.6.3 Sally Alice Bjuhr. Född 1935-01-20 Bjurfors, Norsjö fs.
2.3.1.6.4 Gun Ingegerd Bjuhr. Född 1937-12-20 Bjurfors, Norsjö fs.
2.3.2.1 Johanna Viktoria Nygren. Småskollärarinna och konstnär i Norrby. Född 1885-01-03 Norrby, Norsjö fs.
Död 1965-11-10 Norrby, Norsjö fs.
Viktoria Nygren var verksam som småskollärarinna (i bl.a. Arnberg), konstnär och även diktare.
På Norsjö kommuns hemsida (www.norsjo.se) finns följande skrivet om henne:
"Viktoria Nygren var autodidakt och tillhörde den grupp konstnärer som kallas för naiver. Hon målade länge i
avskildhet. Uppmuntrad av Martin Åberg och Gustaf Näsström hade hon sin första separatutställning i Umeå
1944. Alla hennes tavlor såldes. Här uppmärksammades hennes naiva, omedelbart raffinerade måleri med
blommor, landskap och framföralt bibliska scener som motiv.
Hela Victoria Nygrens konstnärsskap är sammanvävt med en intensiv religiös känsla. Hon gav bild åt sina egna
drömmar och visioner, ofta med Uppenbarelseboken i Bibeln som källa.
En av hennes märkligaste religiösa tavlor är "Kristi Eld", som finns i Norsjö församlingshem. Hon arbetade med
denna tavla i fyra år. En annan uppmärksammad tavla är "Änglarna vid Sveriges gräns", som utvisar hur Sverige
genom "änglarnas beskydd" undgick det senaste världskriget.
Hon har deltagit i ett flertal samlingsutställningar och även haft separata utställningar och är representerad på
Västerbottens museum och i Skellefteå konsthall.
Viktoria Nygren utgav 1963 diktsamlingen "Mitt livs sånger"."
2.3.2.2 Jenny Margareta Nygren. Folkskollärarinna i Gräsmyr år 1927. Född 1887-08-24 Norrby, Norsjö fs.
Bosatt från 1912-02-07 till 1914-01-12 Torsåker fs (X). Bosatt från 1914-01-12 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död
1951-12-07 Gräsmyr, Nordmalings fs.
Född och uppvuxen i Norrby. År 1912 flyttar hon till Torsåker i Gävleborgs län. Två år senare flyttar hon till
Nordmalings socken där hon tar anställning som folkskollärarinna i Gräsmyr.
År 1915 gifter hon sig där med en snickare på ett icke-numrerat hemman. Själv fortsätter hon sedan även efter
giftermålet att arbeta som folkskollärarinna på samma ställe. Maken tar sig namnet "Västner" någon gång efter
år 1917.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
148 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hon avlider på fastigheten Gräsmyr 5:56.
Familj med Gunnar Johansson Westner (Född 1891-07-16 Nordmalings fs. Död 1970-01-08 Gräsmyr,
Nordmalings fs.) Vigsel 1916-01-05 Nordmalings fs.
Barn:
2.3.2.2.1 Göta Margareta Westner. Född 1918-02-14 Gräsmyr, Nordmalings fs.
2.3.2.2.2 Karin Elsie Westner. Född 1919-07-28 Gräsmyr, Nordmalings fs. Död 1920-03-03 Gräsmyr,
Nordmalings fs.
2.3.2.3 Hulda Emerentia Nygren. Bosatt i Norrby. Född 1890-08-18 Norrby, Norsjö fs. Död 1966-11-12 Norrby,
Norsjö fs.
Ogift. Avliden på fastigheten Norrby 1:8.
2.3.2.4 Sten Harald Nygren. Hemmansägare i Norrby. Född 1893-09-07 Norrby, Norsjö fs. Död 1977-10-02
Norrby, Norsjö fs.
Familj med Annette Vilhelmina Näswall (Född 1898-06-26 Näset, Norsjö fs. Död 1950-06-02 Norrby, Norsjö fs.)
Vigsel 1920-07-04 Norsjö fs.
Barn:
2.3.2.4.1 Ingrid Margareta Nygren. Född 1921-05-06 Norrby, Norsjö fs. Död 1921-05-29 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.4.2 Gösta Harald Nygren. Född 1922-04-19 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.4.3 Ebba Vilhelmina Nygren. Född 1923-09-25 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.4.4 Rut Viktoria Nygren. Född 1927-04-11 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.4.5 Vera Margareta Nygren. Född 1931-07-09 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.4.6 Sten Alvar Nygren. Född 1937-12-20 Norrby, Norsjö fs.
Familj med Dagmar Ingegerd Ellen M Assarsson (Född 1929-03-12 Ljungby fs (G).) Vigsel 1956-07-28 Norsjö
fs.
2.3.2.5 Fanny Medora Nygren. Född 1899-05-29 Norrby, Norsjö fs. Död 1902-03-21 Norrby, Norsjö fs.
2.3.2.6 Sven Edvard Nygren. Bosatt i Norrby. Född 1901-08-29 Norrby, Norsjö fs. Död 1983-12-10 Norrby,
Norsjö fs.
Ogift.
2.3.2.7 Paul Bertil Nygren. Bosatt i Norsjö. Född 1904-01-25 Norrby, Norsjö fs. Död 1985-07-01 Norsjö, Norsjö
fs.
Ogift. Står 1928 betecknad som fil. studerande i församlingsboken.
I NV 1967-11-25 finns en artikel om honom. Citat från ingressen:
"Bertil Nygren är en känd profil och i Norsjö-bygden känner alla honom. Men det är inte alla som vet, att han
också har hunnit arbeta för ortnamnskommissionen och antecknat bortåt 80.000 ortsnamn."
2.3.3.1 Per Olof Rudolf Nygren. Bosatt i Holktjärn. Född 1898-11-17 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1949-08-23
Holktjärn, Norsjö fs.
Ogift.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
149 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.3.3.2 Karl Johan Gunnar Nygren. Bosatt i Holktjärn. Född 1900-05-30 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1982-02-20
Holktjärn, Norsjö fs.
Arbetare i Holktjärn år 1943.
Familj med Elina Jakobina Almgren (Född 1906-02-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 1983-06-07 Holktjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1943-05-09 Norsjö fs.
2.3.3.3 Märta Karolina Linnéa Nygren. Bondhustru i Bjursele. Född 1906-05-13 Holktjärn, Norsjö fs. Död 199110-31 Bjursele, Norsjö fs.
Hon föder ett dödfött flickebarn 1933-08-23.
Familj med Lars Manfred Almgren (Född 1894-09-05 Bjursele, Norsjö fs. Död 1977-12-11 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1927-07-03 Norsjö fs.
Barn:
2.3.3.3.1 Stig Albert Almgren. Född 1927-11-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1991-10-16 Bjursele, Norsjö fs.
2.3.3.3.2 Iris Maria Almgren. Född 1929-04-06 Bjursele, Norsjö fs.
2.3.3.3.3 Karl Gösta Almgren. Född 1931-07-09 Bjursele, Norsjö fs.
2.3.3.3.4 Tore Jakob Almgren. Född 1934-10-11 Bjursele, Norsjö fs.
2.3.3.3.5 Lars Alrik Almgren. Född 1937-03-17 Bjursele, Norsjö fs.
2.3.3.3.6 Göta Linnéa Almgren. Född 1939-05-02 Bjursele, Norsjö fs.
2.3.3.4 Knut Anton Hugo Nygren. Bosatt i Holktjärn. Född 1907-11-25 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1986-04-10
Holktjärn, Norsjö fs.
Familj med Agnes Selina Andersson (Född 1914-02-07 Ristjärn, Norsjö fs. Död 1988-03-18 Holktjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1936-11-15 Norsjö fs.
Barn:
2.3.3.4.1 Leif Hugo Torbjörn Nygren. Född 1940-11-16 Holktjärn, Norsjö fs.
2.3.3.5 Lars Edvard Adolf Nygren. Bosatt i Norsjö. Född 1911-03-09 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1988-01-26
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Greta Viola Lundberg (Född 1922-10-29 Norsjö, Norsjö fs. Död 1989-04-17 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1941-11-29 Norsjö fs.
2.3.3.6 Frans Henrik Alexis Nygren. Bosatt i Holktjärn. Född 1914-10-24 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1986-12-16
Holktjärn, Norsjö fs.
Familj med Ester Altea Helena Nyman (Född 1916-12-29 Nymyrliden, Norsjö fs. Död omkring 2009.) Vigsel
1946-08-10 Norsjö fs.
2.3.4.1 Vilma Margreta Burman. Född 1903-10-22 Nederkalix fs (BD). Död 1903-10-31 Ljusvattnet, Burträsk fs.
2.3.4.2 Hulda Kalista Burman. Flyttar 1917-10-2 till Norsjö. Född 1906-09-19 Ljusvattnet, Burträsk fs. Bosatt
från 1909-05-27 Nedre Flåsjö, Råneå fs (BD). Bosatt från 1917-10-02 Norsjö fs. Död 1980-11-15 Södra Lillekär,
Säve fs (O).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
150 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Flyttar år 1917 till Norsjö.
Familj med Torsten Rudolf Rudberg (Född 1899-12-30 Nederluleå fs (BD). Död 1983-05-08 Södra Lillekär, Säve
fs (O).) Vigsel 1928-01-28.
Barn:
2.3.4.2.1 Hans Torsten Gunnar Rudberg. Född 1931-08-23 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).
2.3.4.2.2 Ulla Rudberg.
2.3.4.3 Karl Olof Burman. Född 1907-10-22 Ljusvattnet, Burträsk fs. Bosatt från 1909-05-27 Nedre Flåsjö,
Råneå fs (BD). Död 1913-03-29 Nedre Flåsjö, Råneå fs (BD).
2.3.5.1 Elsa Teresia Nygren. Emigrerar 1927-11-27 till Canada. Född 1903-09-01 Bjurånäs, Råneå fs (BD).
Emigrerade 1927-11-27 Canada. Död Nordamerika.
Emigrerade till Canada. Bosatt i Port Arthur.
Familj med ?
Barn:
2.3.5.1.1 Lloyd ?.
2.3.5.1.2 Bert ?.
2.3.5.1.3 Ken ?.
2.3.5.2 Gunhild Margareta Nygren. Född 1905-12-28 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1999-03-05 Råneå, Råneå
fs (BD).
Hemma år 1929.
Familj med ? Rejling (Död 1942-04-08.) Vigsel.
2.3.5.3 Erik Olof Nygren. Bosatt i Gunnarsbyn. Född 1916-03-07 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1989-03-09
Gunnarsbyn, Gunnarsbyn fs (BD).
Hemma år 1929. Skogsarbetare i Bjurånäs då dottern Gun-Britt föds.
Familj med Agnes Teres Lindström (Född 1924-02-06 Töre fs (BD).) Vigsel 1946-06-09.
2.3.5.4 Sven Johan Nygren. Bosatt i Råneå. Född 1919-11-15 Bjurånäs, Råneå fs (BD). Död 1996-06-15
Råneå, Råneå fs (BD).
Hemma år 1929.
Familj med Aline Davida Riström (Född 1926-05-07 Råneå fs (BD). Död 1971-03-12 Luleå, Örnäset fs (BD).)
Vigsel 1948-07-11 Råneå fs (BD).
2.3.6.1 Sara Johanna Nygren. Bosatt på Frösön. Född 1905-07-10 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1974-0330 Frösön, Rödöns fs (Z).
Familj med Knut Sigvard Gunnerfeldt (Född 1903-03-26 Niemisel, Råneå fs (BD). Död 1953-01-09.)
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
151 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.3.6.1.1 Sara Kerstin Gunnerfeldt. Född 1931-08-05 Boden, Överluleå fs (BD).
2.3.6.1.2 Sara Birgitta Gunnerfeldt. Född 1934-10-18 Boden, Överluleå fs (BD).
2.3.6.2 Nils Olof Nygren. Bosatt i Luleå. Född 1907-12-20 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1970-01-23 Luleå,
Luleå domkyrkofs (BD).
Familj med Nancy Konstantia Sandberg (Född 1911-10-09 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1991-06-08 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).) Vigsel 1936-12-06.
Barn:
2.3.6.2.1 Nancy Kristina Maria Nygren. Född 1937-10-31 Överluleå fs (BD).
2.3.6.2.2 Olof Staffan Nygren. Född 1940-08-11 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Död 1942-01-05 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).
2.3.6.3 Annie Maria Nygren. Bosatt på Frösön. Född 1910-05-28 Ängesträsk, Råneå fs (BD). Död 1967-08-28
Frösö, Frösö fs (Z).
Ogift.
2.4.2.1 Anton Emil Nyman. Hemmansägare i Holktjärn nr 1. Född 1886-08-28 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1887 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1964-08-22 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Hanna Eugenia Nordlund (Född 1890-05-06 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1950-01-09 Skellefteå, S:t Olovs
fs.) Vigsel 1909-11-21 Norsjö fs.
Barn:
2.4.2.1.1 Gustav Emil Nyman. Född 1910-08-23 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1991-02-12 Skellefteå, S:t Olovs fs.
2.4.2.1.2 Astrid Maria Nyman. Född 1912-01-27 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1984-04-06 Vormsele, Björksele fs.
2.4.2.1.3 August Birger Nyman. Född 1913-08-22 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1997-01-03 Eksjö, Eksjö fs (F).
2.4.2.1.4 Signe Margreta Nyman. Född 1915-12-18 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1916-01-02 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.1.5 Karl Erik Nyman. Född 1917-04-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1918-03-06 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.1.6 Frans Alfred Nyman. Född 1917-04-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1917-04-01 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.1.7 Inga-Britt Nyman. Född 1918-09-20 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1987-09-19 Trollhättan, Trollhättans fs
(P).
2.4.2.1.8 Karl-Johan Nyman. Född 1920-09-25 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1989-03-28 Johanneshov, Skarpnäck
fs (AB).
2.4.2.1.9 Erik Verner Nyman. Född 1923-02-07 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.2 Zakris Elof Nyman. Född 1888-05-21 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1889-08-16 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.3 Zakris Elof Nyman. Chaufför i Norsjö år 1928. Född 1890-02-16 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1941-05-29
Norsjö, Norsjö fs.
Finns på s. 266 i NB.
2.4.2.4 Myri Helena Nyman. Arbetarhustru i Holktjärn. Född 1892-07-29 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1953-10-31
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Karl Alfred Lundström (Född 1890-04-12 Burträsk fs. Död 1963-01-07 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1919-05-04 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
152 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.4.2.4.1 Ingrid Maria Lundström. Född 1920-01-19 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.4.2 Karl Georg Lundström. Född 1922-05-04 Holktjärn, Norsjö fs. Död 2003-10-23 Hillerstorp, Kävsjö fs (.
2.4.2.4.3 Dagny Margareta Lundström. Född 1925-01-02 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.5 Kristina Sofia Nyman. Flyttar 1921-10 till Frösö. Född 1894-06-09 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 192110 Frösö, Östersunds fs (Z). Död 1976-05-20 Borlänge, Borlänge fs (W).
Hette Nyman igen i slutet av sitt liv. Hade dottern Kalla före äktenskapet med Karl Ekman, och inget barn i
äktenskapet.
Familj med ?
Barn:
2.4.2.5.1 Kalla Mari Sofi Nyman. Född 1916-09-02 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1976-11-26 Borlänge, Borlänge fs
(W).
Familj med Karl Ekman Vigsel efter 1922.
2.4.2.6 Vilma Gustava Nyman. Arbetarhustru i Holktjärn. Född 1896-06-22 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1980-05-15
Aspeboda, Aspeboda fs (W).
Bodde i Aspeboda utanför Falun. Hade så svåra födslar varpå döttrarna Elsa och Margareta kunde födas med
tre dagars mellanrum!
Familj med Erik Nilsson (Född 1892-01-01 Gissträsk, Norsjö fs. Död 1975-01-06 Aspeboda, Aspeboda fs (W).)
Vigsel 1924-06-15 Norsjö fs.
Barn:
2.4.2.6.1 Margit Elise Alice Nilsson. Född 1926-05-02 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1927-10-21 Holktjärn, Norsjö
fs.
2.4.2.6.2 Elsa Ingegerd Nilsson. Född 1928-02-08 Holktjärn, Norsjö fs. Död 2008-07-24 Hillerstorp, Kävsjö fs
(F).
2.4.2.6.3 Nency Margareta Nilsson. Född 1928-02-11 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.6.4 Erik Tore Nilsson. Född 1929-08-26 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.6.5 Margit Gudrun Nilsson. Född 1929-08-26 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1930-07-16 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.6.6 Johan Börje Nilsson. Född 1931-04-03 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.6.7 Karl-Uno Einar Nilsson. Född 1934-06-20 Holktjärn, Norsjö fs. Död 2006-05-19 Borlänge, Stora Tuna
fs (W).
2.4.2.6.8 Sture Gösta Napoleon Nilsson. Född 1935-10-30 Holktjärn, Norsjö fs.
2.4.2.7 Erik Uno Nyman. Flyttar 1926-11-15 till Holmestad. Född 1898-09-21 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från
1926-11-15 Holmestad fs (R). Död 1974-10-19 Norsjö, Norsjö fs.
Predikant och pastor.
Familj med Helga Charlotta Ström (Född 1904-11-05 Västra Skrävlinge fs (LM). Död 1977-12-12 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1933-09-30.
Barn:
2.4.2.7.1 Bernt Uno Nyman. Född 1934-08-07 Vrigstad fs (F). Död 1988-06-27 Åby, Kvillinge fs (E).
2.4.2.7.2 Gun Berit Nyman. Född 1939-01-10 Lidköping sfs (R).
2.4.2.7.3 Helga Birgitta Nyman. Född 1940-03-14 Floby fs (R).
2.4.3.1 Henny Kristina Nyman. Född 1900-11-24 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1901-05-09 Nymyrliden, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
153 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.4.3.2 Johan Axel Nyman. Bosatt i Nymyrliden. Född 1902-05-11 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1964-07-10
Nymyrliden, Norsjö fs.
Ogift.
2.4.3.3 Erik Hubert Nyman. Bosatt i Boden. Född 1904-10-26 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1987-08-12 Boden,
Överluleå fs (BD).
Familj med Elna Elisabet Eriksson (Född 1905-03-27 Överluleå fs (BD). Död 1986-04 Boden, Överluleå fs (BD).)
Vigsel 1936-06-23 Överluleå fs (BD).
Barn:
2.4.3.3.1 Ingrid Elisabet Nyman. Född 1936-12-01 Boden, Överluleå fs (BD).
2.4.3.4 Henny Linnéa Wilhelmina Nyman. Bosatt i Södertälje. Född 1906-07-01 Nymyrliden, Norsjö fs. Död
1990-08-31 Södertälje, Södertälje fs (AB).
Familj med Gunnar Natanael Apell (Född 1899-12-28 Fridene fs (R). Död 1981-04-02 Södertälje, Södertälje fs
(AB).) Vigsel 1933-12-07.
2.4.3.5 Sigrid Kristina Margreta Nyman. Bosatt i Hägersten. Född 1907-10-25 Nymyrliden, Norsjö fs. Död
2002-01-10 Hägersten, Hägerstens fs (AB).
Bosatt i Älvsjö år 1971.
2.4.3.6 Karl Ivar Nyman. Bosatt i Skellefteå. Född 1910-11-01 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1995-01-29
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Faktor från Nymyrliden. Var intresserad av skytte och vann en stor tävling år 1948.
Källa: Holger Nyström.
Ogift. Bosatt i Bjurholm år 1971.
Familj med Sally Amanda Andersson (Född 1927-09-05 Byske fs.) Sambo.
2.4.3.7 August Gunnar Nyman. Bosatt i Kläppen. Född 1912-01-25 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1997-01-30
Kläppen, Norsjö fs.
Familj med Aline Lovisa Bogren (Född 1925-02-05 Ristjärn, Norsjö fs. Död 2002-06-27 Kläppen, Norsjö fs.)
Sambo Norsjö fs.
Familj med Rut Magda Amanda Bergqvist (Född 1915-11-28 Lidbrännan, Norsjö fs. Död 1951-06-22 Nymyrliden,
Norsjö fs.)
2.4.3.8 Dagny Gerda Alice Nyman. Bosatt i Västerås. Född 1913-04-19 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1988-12-11
Västerås, Västerås domkyrkofs (U).
Familj med Karl Evert Sigvard Zellqvist (Född 1915-03-21 Härnösand domkyrkofs (Y). Död 1988-12-11 Västerås,
Västerås domkyrkofs (U).) Vigsel 1937-10-30.
2.4.3.9 Ester Altea Helena Nyman. Bosatt i Holktjärn. Född 1916-12-29 Nymyrliden, Norsjö fs. Död omkring
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
154 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2009.
Familj med Frans Henrik Alexis Nygren (Född 1914-10-24 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1986-12-16 Holktjärn, Norsjö
fs.) Se 2.3.3.6
2.4.4.1 Emmy Katarina Nyman. Bondhustru i Petikträsk. Född 1890-07-11 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1953-0527 Petikträsk, Norsjö fs.
Bondhustru i Petikträsk nr 4 o 5 från år 1919. Står dessförinnan skriven som småskolelärarinna på hemgården i
Nymyrliden. Hemmanet är på 45/1024 mtl.
Familj med August Roslund (Född 1878-09-26 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1961-10-28 Petikträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1919-07-06 Norsjö fs.
Barn:
2.4.4.1.1 Kerstin Maria Roslund. Född 1920-08-27 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1986-03-23 Jörn, Jörns fs.
2.4.4.1.2 Lovisa Roslund. Född 1922-05-02 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1997-03-03 Petikträsk, Norsjö fs.
2.4.4.1.3 Simon Roslund. Född 1923-12-05 Petikträsk, Norsjö fs. Död 1993-07-20 Jörn, Jörns fs.
2.4.4.2 Ernst Jakob Nyman. Snickare i Böle år 1928. Född 1892-12-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1926
Böle, Norsjö fs. Död 1978-07-18 Älvsjö, Brännkyrka fs (AB).
Snickare i Nymyrliden och från 1926 i Böle.
Familj med Rut Vilhelmina Olofsson (Född 1897-06-03 Knaften, Lycksele fs. Död 1969-08-21 Brännkyrka fs
(AB).) Vigsel 1923-08-12 Norsjö fs.
Barn:
2.4.4.2.1 Olov Lennart Petrus Nyman. Född 1924-09-28 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4.2.2 Sven Ernst Daniel Nyman. Född 1927-08-13 Böle, Norsjö fs. Död 1988-10-23 Tullinge, Tumba fs
(AB).
Familj med Märta Erika ? (Född 1903-09-11 Tåsjö fs (Y). Död 1983-09-15 Älvsjö, Brännkyrka fs (AB).) Vigsel
1972-09-09.
2.4.4.3 Johan Edmund Nyman. Distriktsombud i Örträsk nr 1. Född 1895-11-17 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1921 till 1924 Jörn fs. Bosatt från 1924-12-17 Örträsk, Norsjö fs. Död 1949-05-03 Boliden, Bolidens fs.
Distriktsombud för Husqvarna.
Familj med Julia Karolina Ågren (Född 1898-03-06 Maurliden, Norsjö fs. Död 1981-08-11 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1925-01-05 Norsjö fs.
Barn:
2.4.4.3.1 Börje Allan Nyman. Född 1925-03-25 Örträsk, Norsjö fs. Död 1997-02-21 Trollhättan, Lextorp fs (P).
2.4.4.3.2 Vilhelm Alexander Nyman. Född 1929-04-23 Örträsk, Norsjö fs. Död 1929-05-04 Örträsk, Norsjö fs.
2.4.4.4 Zakris Edvard Nyman. Flyttar 1923-12-15 till Arvidsjaur. Född 1897-11-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1923-12-15 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1971-10-14 Johanneshov, Enskede fs (AB).
Stenarbetare, sedermera frisör i Stockholm.
Familj med Lilly Kristina ? (Född 1900-09-20 Arbrå fs (X). Död 1993-05-09 Johanneshov, Enskede fs (AB).)
Vigsel omkring 1924 Arvidsjaurs fs (BD). Vigsel 1944-09-30.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
155 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Hanna Emilia Nygren (Född 1901-03-22 Bjurholms fs. Död 1971-10-25 Bjurholm, Bjurholms fs.)
Skilsmässa 1935-03-11.
Barn:
2.4.4.4.1 Set Enar Nyman. Född 1924-12-01 Arvidsjaurs fs (BD).
2.4.4.5 Emma Gustava Nyman. Född 1900-12-14 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1901-05-13 Nymyrliden, Norsjö
fs.
2.4.4.6 Eva Gustava Nyman. Inhyses i Örträsk nr 1 år 1928. Född 1903-09-20 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1923 till 1925 Skellefteå lfs. Bosatt från 1925-01-21 Örträsk, Norsjö fs. Död 1970-10-18 Örträsk, Norsjö fs.
Gift i Örträsk år 1929. Maken är hemmansägare där framgent.
Familj med Evald Irenus Öman (Född 1899-12-14 Örträsk, Norsjö fs. Död 1978-02-24 Örträsk, Norsjö fs.) Vigsel
1929-12-25 Norsjö fs.
Barn:
2.4.4.6.1 Anna Britta Öman. Född 1930-10-06 Örträsk, Norsjö fs.
2.4.4.6.2 Helge Evald Öman. Född 1933-07-26 Örträsk, Norsjö fs.
2.4.4.6.3 Sara Helena Lovisa Öman. Född 1937-09-21 Örträsk, Norsjö fs.
2.4.4.6.4 Rut Ester Linnea Öman. Född 1939-03-25 Örträsk, Norsjö fs.
2.4.4.7 Johan David Nyman. Född 1909-10-16 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1910-10-15 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4.8 Karl Torsten Nyman. Bosatt i Nymyrliden. Född 1911-09-05 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1923
Örträsk, Norsjö fs. Död 1959-07-20 Nymyrliden, Norsjö fs.
Inga barn.
Familj med Elin Elsie Holm (Född 1909-02-18 Lillraggsjö, Norsjö fs. Död 1991-03-02 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel.
2.4.4.9 Agda Helena Nyman. Född 1913-05-08 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1913-05-31 Nymyrliden, Norsjö fs.
2.4.4.10 Olof Albin Nyman. Ogift. Född 1917-09-15 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1923 Örträsk, Norsjö fs.
Död 1978-09-22 Norsjö, Norsjö fs.
Olle.
2.4.5.1 Olof Axel Almqvist. Född 1889-06-12 Stensliden, Norsjö fs. Död 1891-04-17 Stensliden, Norsjö fs.
2.4.5.2 Ida Kristina Almqvist. Född 1891-07-24 Stensliden, Norsjö fs. Död 1893-01-15 Stensliden, Norsjö fs.
2.4.5.3 Erik Johan Gunnar Almqvist. Född 1893-07-14 Stensliden, Norsjö fs. Död 1895-04-05 Stensliden,
Norsjö fs.
2.4.8.1 Elin Viktoria Lindberg. Flyttar 1925-12-07 till Norrbärke. Född 1906-10-21 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1912 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1924 till 1925 Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1925-07-22
Norrbärke fs (W). Död 1981-01-30 Smedjebacken, Norrbärke fs (W).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
156 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Otto Hjalmar Baggström (Född 1901-01-16 Ramsbergs fs. Död 1975-05-24 Smedjebacken,
Norrbärke fs (W).) Vigsel 1929-08-10.
Barn:
2.4.8.1.1 Karl Göte Baggström. Född 1931-03-05 Norrbärke fs (W).
2.4.8.2 Jakob Gunnar Lindberg. Arbetare i Tjernliden nr 1 år 1928. Född 1908-07-27 Svartnäs, Norsjö fs.
Bosatt från 1912 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1925 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1973-12-23 Malmö, Kirseberg
fs (M).
Arbetare i Tjernliden nr 1 hos Per Anton Lindberg från 1925.
Familj med Helga Helena ? (Född 1920-06-23 Danmark. Död 1981-09-24 Malmö, Kirseberg fs (M).) Vigsel
1947-08-16.
2.4.8.3 Gustaf Konrad Lindberg. Flyttar 1925-12-07 till Nysätra. Född 1910-06-26 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1912 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1924 Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1925-12-07 Nysätra fs.
Död 1996-12-11 Smedjebacken, Norrbärke fs (W).
Familj med Helga Maria Andersson (Född 1914-05-10 Nysätra fs.) Vigsel 1936-07-26.
Barn:
2.4.8.3.1 Lars Gustaf Lindberg. Född 1937-05-05 Smedjebacken, Norrbärke fs (W). Död 1981-05-29
Smedjebacken, Norrbärke fs (W).
2.4.8.4 Ida Kristina Lindberg. Flyttar 1928-1-25 till Sorsele. Född 1912-06-06 Svartnäs, Norsjö fs. Bosatt från
1912 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1925 Nymyrliden, Norsjö fs. Bosatt från 1928-01-25 Sorsele fs. Död 198811-12 Uppsala, Uppsala domkyrko fs (C).
Ogift. Ett tag arbetar hon i Nymyrliden som tjänarinna. Flyttar till Sorsele 1928.
2.4.8.5 Erik Bertil Lindberg. Bosatt i Sorsele. Född 1915-05-16 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1925
Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1998-05-08 Sorsele, Sorsele fs.
Fortfarande bosatt hos föräldrarna i Nymyrliden år 1928.
Familj med Judit Ingegärd ? (Född 1925-06-07 Sorsele fs.) Vigsel 1948-06-23.
2.6.3.1 Johan Emil Bjuhr. Emigrerar 1911-7-22 till Nordamerika. Född 1894-02-21 Finnäs, Norsjö fs.
Emigrerade 1911-07-22 Nordamerika. Död 1975-12-22 Förenta Staterna.
Familj med Anny Jonsson (Född 1898 Åmsele fs.) Vigsel.
Barn:
2.6.3.1.1 Amy Jane Bjur. Född 1931.
2.6.3.1.2 Johan Douglas Bjur. Född 1932.
2.6.3.2 Petrus Engelbert Bjuhr. Emigrerar 1915-7-17 till Nordamerika. Född 1897-02-13 Finnäs, Norsjö fs.
Bosatt från 1913-11-20 Olofsberg, Degerfors fs. Emigrerade 1915-07-17 North Dakota (USA). Död 1970-05-27
Förenta Staterna.
År 1913 flyttar han ifrån hemgården i Finnäs och beger sig till Degerfors socken. Där blir han fosterson hos
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
157 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
arrendatorn i Norra Olofsberg Jakob Olofsson Ekman, f. 1846-3-16 (i Norsjö). Efter det att fosterfadern avlidit på
hösten 1914 emigrerar han själv följande år till Nordamerika - med destination North Dakota.
Familj med Agnes ? (Född Irland.) Vigsel.
Barn:
2.6.3.2.1 John Bjur. Född.
2.6.3.2.2 Judi Bjur. Född.
2.6.3.2.3 Teddy Bjur. Född.
2.6.3.3 Erik Oskar Alexander Bjuhr. Född 1898-12-12 Finnäs, Norsjö fs. Död 1898-12-23 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.3.4 Erik Billehard Bjuhr. Flyttar 1926-01-15 till Umeå stad. Född 1900-09-16 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt från
1924-06-11 till 1926-01-15 Västerteg, Umeå lfs. Bosatt från 1926-01-15 Umeå sfs. Död 1986-10-07 Umeå,
Umeå sfs.
Han står betecknad som träarbetare på hemgården i Finnäs, då han år 1924 utflyttar till Umeå lfs.
Där innehar han först samma yrke i Västerteg, men är kort därefter istället chaufför där. År 1926 flyttar han in till
Umeå stad.
Familj med Agnes Viktoria Teresia Lundgren (Född 1903-11-23 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Död 1982-05-13
Umeå, Umeå sfs.) Vigsel 1926-03-06 Norsjö fs.
Barn:
2.6.3.4.1 Kurt Ivar Bjuhr. Född 1926-04-18.
2.6.3.4.2 Karl Arne Bjuhr. Född 1927-04-03.
2.6.3.4.3 Lennart Bjuhr. Född 1928-05-02.
2.6.3.4.4 Rolf Bertil Bjuhr. Född 1930-08-28.
2.6.3.4.5 Åke Bjuhr. Född 1932. Död 1937.
2.6.3.4.6 Lars Olof Bjuhr. Född 1940-01-21 Umeå, Umeå sfs.
2.6.3.5 Ester Olivia Bjuhr. Hushållerska i Norsjö nr 9 år 1928. Född 1903-04-13 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt från
1924-10-03 Skellefteå lfs. Bosatt från 1926-11-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 2000-01-06 Norsjö, Norsjö fs.
Född och uppvuxen i Norsjö nr 8 - Finnäs. Åren 1924-26 bor hon sedan i Skellefteå. Från år 1926 är hon istället
hushållerska i Heden (Norsjö nr 9) hos hemmansägaren Erik Hjalmar Schampi (f. 1902) i Norsjö nr 9.
År 1931 gifter hon sig och blir då arbetarhustru i Fromheden. Maken är hemmansägare där år 1937.
Familj med Bengt Oskar Johansson (Född 1904-05-06. Död 1948-02-12 Fromheden, Norsjö fs.) Vigsel 193109-05 Norsjö fs.
Barn:
2.6.3.5.1 Ulla Elise Johansson. Född 1932-02-07 Fromheden, Norsjö fs.
2.6.3.5.2 Greta Louise Johansson. Född 1933-04-22 Fromheden, Norsjö fs.
2.6.3.5.3 Lena Marie Johansson. Född 1937-01-24 Fromheden, Norsjö fs.
Familj med Karl Johan Ågren (Född 1900-04-27 Maurliden, Norsjö fs. Död 1981-04-24 Norsjö, Norsjö fs.)
Sambo.
2.6.3.6 Elsa Sofia Kristina Bjuhr. Flyttar 1926-11-29 till Sorsele. Född 1905-02-19 Finnäs, Norsjö fs. Bosatt
från 1909 Heden, Norsjö fs. Bosatt från 1926-11-29 Sorsele fs. Död 2001-10-28 Visby, Visby domkyrkofs (I).
Fosterdotter hos Johan Anton Almqvist i Norsjö nr 9 från år 1909 då hennes fader är avliden sedan fem år.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
158 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Före år 1926 - då hon flyttar till Sorsele - är hon benämnd som tjänarinna där. Mot slutet av sitt långa liv bosatt i
Visby på Gotland.
Familj med Per Axel Andersson (Född 1899-06-14. Död 1950-10-12 Stockholm, Sofia fs (AB).) Vigsel.
Barn:
2.6.3.6.1 Gudrun Andersson. Född 1928-04-23.
2.6.3.6.2 Siv Beate Andersson. Född 1932-03-16.
2.6.5.1 Per Emil Bjuhr. Inhyst i Bjurträsk. Född 1892-10-30 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1927-02-14 Bjurträsk,
Norsjö fs.
2.6.5.2 Emmy Kristina Bjuhr. Arbeterska i Bjurträsk nr 1. Född 1894-04-01 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1942-0608 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.5.3 Jenny Gustava Bjuhr. Bosatt i Bjurträsk. Född 1896-03-24 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1941-04-05
Bjurträsk, Norsjö fs.
Hemma år 1928.
2.6.5.4 Johan Axel Bjuhr. Bosatt i Bjurträsk. Född 1898-02-26 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1981-02-28 Bjurträsk,
Norsjö fs.
Ogift. Befriad från värnplikt.
2.6.5.5 Hedvig Ingeborg Bjuhr. Småskolelärarinna i Bjurträsk nr 1. Född 1900-10-18 Bjurträsk, Norsjö fs. Död
1936-07-06 Bjurträsk, Norsjö fs.
Maken avliden på fastigheten Norsjö 15:3.
Familj med Johan Helmer Burman (Född 1893-02-08 Arjeplog fs (BD). Död 1950-08-21 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1928-04-01 Norsjö fs.
Barn:
2.6.5.5.1 Ingvar Johannes Burman. Född 1928-07-21 Bjurträsk, Norsjö fs. Död.
2.6.5.5.2 Siv Astrid Linnea Burman. Född 1935-06-02 Bjurträsk, Norsjö fs.
2.6.5.5.3 Eivor Burman. Född omkring 1936.
2.6.7.1 Ellen Safira Bjuhr. Bosatt i Ånäset. Född 1903-03-02 Finnäs, Norsjö fs. Död 1975-07-26 Ånäset, Norsjö
fs.
Gift år 1929. Makarna bor sedan år 1930 vid Norsjö Qvarn.
Familj med Josef Hedström (Född 1879-07-06 Heden, Norsjö fs. Död 1957-02-12 Norsjövallen, Norsjö fs.)
Vigsel 1929-07-14 Norsjö fs.
Barn:
2.6.7.1.1 Ture Eskil Hedström. Född 1930-06-12 Norsjö, Norsjö fs.
2.6.7.1.2 Martin Ingemar Hedström. Född 1933-06-03 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
159 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.6.7.2 Erik Einar Johannes Bjuhr. Bosatt i Norsjö. Född 1905-10-15 Finnäs, Norsjö fs. Död 1983-11-20
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Aino Annikki Lampinen (Född 1923-12-13.) Vigsel 1946-03-05 Norsjö fs.
2.6.7.3 Anna Ingegerd Bjuhr. Bosatt i Norsjö. Född 1907-12-02 Finnäs, Norsjö fs. Död 1989-02-17 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Matts Bertil Berg (Född 1899-05-18 Björknäs, Norsjö fs. Död 1972-09-23 Ånäset, Norsjö fs.) Vigsel
1939-08-26 Norsjö fs.
Barn:
2.6.7.3.1 Arne Verner Berg. Född 1940-08-15 Norsjö fs.
2.6.7.4 Agda Kristina Bjuhr. Bosatt i Norsjö. Född 1909-08-27 Finnäs, Norsjö fs. Död 1987-06-18 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Karl Ruben Lidén (Född 1911-03-09 Storsele, Norsjö fs. Död 1984-02-28 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1939-10-08 Norsjö fs.
Barn:
2.6.7.4.1 Magda Kristina Lidén. Född 1940-03-20 Kvarnfors, Norsjö fs.
2.6.7.5 Oskar Emanuel Bjuhr. Hemmansägare i Finnäs. Född 1911-10-19 Finnäs, Norsjö fs. Död 1987-07-11
Finnäs, Norsjö fs.
Var trolovad med Karin Larsson, och tillsammans har de sonen Rune.
Familj med Karin Amalia Larsson (Född 1919-08-04 Finnäs, Norsjö fs. Död 2007-03-14 Norsjö, Norsjö fs.)
Förlovning 1936 Norsjö fs.
Barn:
2.6.7.5.1 Rune Georg Forsman. Född 1936-04-23 Finnäs, Norsjö fs. Död 2004-09-29 Norsjövallen, Norsjö fs.
Familj med Greta Mildred Alice Sundström (Född 1925-04-04 Nåtti, Arjeplog fs (BD). Död 2011-01-10 Norsjö,
Norsjö fs.) Vigsel 1945-02-10 Norsjö fs.
2.6.7.6 Nanny Margareta Bjuhr. Bosatt i Lycksele. Född 1913-07-30 Finnäs, Norsjö fs. Död 1986-04-10
Lycksele, Lycksele fs.
Hon föder ett dödfött flickebarn 1943-10-09.
Familj med Karl Ragnar Ström (Född 1916-07-16 Norsjö fs. Död 1985-04-18 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 1943-0623 Norsjö fs.
2.6.7.7 Rut Bjuhr. Född 1917-05-20 Finnäs, Norsjö fs. Död 1917-05-20 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.8.1 Erik Arvid Bjuhr. Bosatt i Finnäs. Född 1911-05-18 Finnäs, Norsjö fs. Död 1986-03-17 Finnäs, Norsjö
fs.
Familj med Agnes Margreta Björk (Född 1915-03-05 Petikträsk, Norsjö fs. Död 2000-06-29 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1936-09-20 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
160 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
2.6.8.1.1 Gunvor Vivi-Ann Bjuhr. Född 1937-02-22 Finnäs, Norsjö fs.
2.6.8.2 Ingrid Maria Bjuhr. Bosatt i Stockholm. Född 1912-06-08 Finnäs, Norsjö fs. Död 1989-06-29 Stockholm,
S:t Göran fs (AB).
Familj med Johan Gottfrid Eriksson (Född 1910-11-14 Söderbärke fs (W). Död 1979-07-25 Stockholm, S:t Göran
fs (AB).) Vigsel 1940-12-31.
2.6.8.3 Gunnar Fabian Bjuhr. Bosatt i Finnäs. Född 1914-04-07 Finnäs, Norsjö fs. Död 2001-11-21 Norsjö,
Norsjö fs.
Bosatt i Finnäs år 1971.
2.6.8.4 Signe Margreta Bjuhr. Bosatt i Norsjö. Född 1918-12-06 Finnäs, Norsjö fs. Död 1997-06-23 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Hans Arvid Dahlberg (Född 1918-08-29 Norsjö fs. Död 1985-10-10 Kläppen, Norsjö fs.) Vigsel 194412-02 Norsjö fs.
2.7.1.1 Olof Elmer Tjernlund. Bosatt i Minneapolis. Född 1883-10-22 Åliden, Norsjö fs. Emigrerade 1889-05-25
Kulm, North Dakota (USA). Död 1963-03-07 Minneapolis, Minnesota (USA).
Döpt till Olof Helmer. Tog sig namnet Elmer då han emigrerat.
"Elmer was the son of J.A. Thernlund, born October 22, 1883 in Oliden,
Norsjo, Sweden and came to this country in 1889 with his parents. They settled
in Swede Township. He went to Washington in 1903 and lived there until 1907,
when he returned to Kulm.
He married Elsa Nelson, February 22, 1909, of Mount Vernon, Wash., at the old
home place. Mr. and Mrs. Tjernlund began their married life on a homestead
about 8 miles north of Fredonia, where their daughter, Dorothy (now Mrs. Emil
Wolff of Spokane, Wash.) was born. Four days later, Mrs. Tjernlund passed away.
Mr. Tjernlund married Teckla Ostrom, September 7, 1911. She was the daughter of
Mr. and Mrs. Carl Ostrom of Kulm. They farmed until 1918, when they moved to
Kulm, where Mr. Tjernlund was a machine dealer until 1930. They moved to
Minneapolis in 1943, where they spent the rest of their lives. Both Mr. and
Mrs. Elmer Tjernlund were life long members of the Baptist Church. They were
blessed with four children: (Ethel) Mrs. John Cowles, Minneapolis, Minn.;
Lorraine, Minneapolis, Minn.; (Phyllis) Mrs. Morris Carlson, Easton, Penn.; and
Rodney of Minneapolis, Minn. They had 8 grandchildren.
Mr. Tjernlund passed away March 7, 1963 and Mrs. Tjernlund, March 5, 1966."
Familj med Elsa Nelson (Född omkring 1890 Mount Vernon, Washington (USA). Död 1910-01-09 Kulm, North
Dakota (USA).) Vigsel 1909-02-22 Kulm, North Dakota (USA).
Barn:
2.7.1.1.1 Dorothy Tjernlund. Född 1910-01-05 Kulm, North Dakota (USA).
Familj med Tekla J Åström (Född 1881-09-23 Sverige. Död 1966-03-02 Minneapolis, Minnesota (USA).) Vigsel
1911-09-07 Kulm, North Dakota (USA).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
161 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
2.7.1.1.2 Ethel Tjernlund. Född 1912-06-27 Kulm, North Dakota (USA). Död 1993-04-20 Marysville,
Washington (USA).
2.7.1.1.3 Lorraine Mae Tjernlund. Född 1915-07-11 Kulm, North Dakota (USA). Död 1991-02-16 Hennepin,
Minnesota (USA).
2.7.1.1.4 Phyllis Adelle Tjernlund. Född 1920-11-10 Kulm, North Dakota (USA).
2.7.1.1.5 Rodney Elwood Tjernlund. Född 1921-12-19 Kulm, North Dakota (USA). Död 2007-10-22 Saint Paul,
Minnesota (USA).
2.7.1.2 Emelie Helena Tjernlund. Född 1885-12-03 Åliden, Norsjö fs. Död 1886-07-11 Åliden, Norsjö fs.
2.7.1.3 Emma Kristina Tjernlund. Bosatt i Spokane (Washington). Född 1887-03-23 Åliden, Norsjö fs.
Emigrerade 1889-05-25 Kulm, North Dakota (USA). Död efter 1957 Nordamerika.
"A.V. Arvidson was born in Somland, Sweden on December 19th, 1879. In
July of 1899 at the age of 19 he came to Kulm with his sister Augusta Arvidson.
All he owned was $63.00 in cash, but he had a healthy body and enthusiastic
spirit, working days and often nights in order to make enough money to begin
farming.
He rented land, borrowed money paying 12 percent interest, bought horses of
which 2 died even before they were paid for. He worked hard. For lack of
horses, he used a young heifer together with horses, training her like the rest
and after completing the use of her she was found to be in better condition
than when he started working her.
After some time he bought a quarter of land in Logan County, paying $3.50 per
acre. Later he bought two more quarters of land in LaMoure County adjoining
that of his brother C.J. Arvidson.
On January 2, 1907, he was married to Emma Tjernlund daughter of the late J.A.
Tjernlund of Swede Township. To this union five children were born: Edith,
Mrs. Arthur Erickson of Edmonton, Canada; Ellen, Mrs. Clyde Haglund, Seattle,
Wash.; Ruth, Mrs. Cliff Reynolds, Pinehurst, Idaho; Everett, Pinehurst, Idaho;
and Hazel, Mrs. James Dunn of Spokane, Wash.
On February 10, 1946 daughter Ruth was fatally burned at their ranch home one
mile out of Pinehurst, Idaho, leaving four small children who were cared for by
Grandma Arvidson and Everett until the father Cliff Reynolds moved to his own
home and Mrs. Arvidson moved in with him until he was remarried a year later.
The Arvidsons did diversified farming, grain, sheep, hogs and Holstein cattle,
mostly milk cows. They never had a tractor, but used horses all the time.
During the drought years of 34-36 and all the losses, Mr. Arvidson's health
failed very badly.
In 1941 Mr. and Mrs. Arvidson went to Kellog, Idaho to live with their son
Everett, but returned again in 1942. In May Mr. Arvidson passed away at the
age of 62.
Mrs. Arvidson finished out the year farming with part time help from her
son-in-law Jim Dunn.
The farm was rented to Arvid Erickson and together with sister Teckla
Tjernlund, and son Everett, Mrs. Arvidson left for Idaho, where she makes her
home with her son Everett, but at present time is living with her sister Teckla
Tjernlund in Spokane, Washington.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
162 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
All the children are Christians and two of the grandchildren are in full time
gospel work. Truly God has been good and we are grateful for his love."
Källa: Kulm ND, Town History, 1892-1957 (A. Konrad) - http://www.odessa3.org/collections/towns/link/kulm57.txt
Familj med Anders Victor Arvidson (Född 1879-12-19 Hundshult, Rogberga fs (F). Död 1942-05-19 Kulm, North
Dakota (USA).) Vigsel 1907-01-02 Kulm, North Dakota (USA).
Barn:
2.7.1.3.1 Edith May Arvidson. Född omkring 1908 Kulm, North Dakota (USA).
2.7.1.3.2 Ellen Arvidson. Född omkring 1912 Kulm, North Dakota (USA). Död 1984-06.
2.7.1.3.3 Ruth Arvidson. Född omkring 1917 Kulm, North Dakota (USA). Död 1946-02-10 Pinehurst, Idaho
(USA).
2.7.1.3.4 Everett E Arvidson. Född 1919-06-17 Kulm, North Dakota (USA).
2.7.1.3.5 Hazel Arvidson. Född 1922-08-13 Kulm, North Dakota (USA).
2.7.1.4 Carl John Tjernlund. Bonde i Kulm. Född 1890-05-19 Kulm, North Dakota (USA). Död 1971-11-14
Kulm, North Dakota (USA).
Född och uppvuxen i Kulm, North Dakota (USA). I 1920 års folkräkning står han betecknad som "operator" på
faderns gård. Före år 1930 har han övertagit gården efter fadern och har då sin far och styvmor som inhysta där.
"Carl Tjernlund was born on his father's homestead, northwest of Kulm
on May 19, 1890. He was married to Alice Johnson on December 23, 1936. Victor
O. Erickson, then pastor of the Kulm Baptist Church, officiating.
Three children were born to them, Russell, who is attending LeTourneau Tech.
Institute in Longview, Texas; Howard, a senior in Kulm High School; and Janet,
a sophomore in high school.
Carl is the only one of the Tjernlund boys on the farm. His wife Alice and he
cared for his stepmother until her death in 1949.
He attended college in Grand Island, Nebraska, and worked in a bank at Russel,
N.D. for two years. The rest of his life has been spent at farming.
He became a member of the Kulm Baptist Church in 1907 and has been treasurer of
the church for 27 years. He has also been deacon and a choir member for many
years.
Mr. Tjernlund has held various offices about the township, one being a member
of the school board."
"Teri Ann Tjernlund was born March
16, 1957. Russell, the oldest of the boys, married Sheila Hanson on December 9,
1965, and they have one son, Gregory John. They reside in Minneapolis.
Howard has taken over the farm for a number of years now. Janet married Kenneth
Koppelman on September 1, 1962. They have one daughter, Jill Marie and live at
Wyndmere, N.D. Mr. and Mrs. Tjernlund have retired, but still live on the home
place.
Howard and Nancy Hildebrand were married June 2, 1967."
Familj med Alice Johnson (Född.) Vigsel 1936-12-23 Kulm, North Dakota (USA).
Barn:
2.7.1.4.1 Russell John Tjernlund. Född 1938-02-02 Kulm, North Dakota (USA).
2.7.1.4.2 Howard Tjernlund. Född 1939-08-19 Kulm, North Dakota (USA). Död 1995-07-01 Kulm, North Dakota
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
163 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
(USA).
2.7.1.5 Tekla M Tjernlund. Bosatt i Spokane (Washington). Född 1893-01 Kulm, North Dakota (USA). Död
1975-02-13 Spokane, Washington (USA).
Född och uppvuxen i Kulm, North Dakota (USA). Hon står betecknad som "house keeper" på hemgården år
1920.
Ogift livet ut, inga barn.
2.7.1.6 Ellis William Tjernlund. Bosatt i Portland. Född 1898-06-20 Kulm, North Dakota (USA). Död 1961-07-18
Multnomah, Oregon (USA).
Född och uppvuxen i Kulm, North Dakota (USA). Före år 1920 gifter han sig på hemgården med Mildred Nyman
från Minnesota. I folkräkningen från samma år så står han beteckand som "operator" där på faderns gård.
Familj med Mildred Pau Nyman (Född 1897-04-25 Duluth, Minnesota (USA). Död 1976-02-06 Multnomah,
Oregon (USA).) Vigsel.
Barn:
2.7.1.6.1 Beatrice Tjernlund. Född 1922 Minneapolis, Minnesota (USA). Död.
2.7.1.6.2 Gordon Ellis Tjernlund. Född 1924-07-09 Minneapolis, Minnesota (USA).
2.7.1.7 Minnie E Tjernlund. Född omkring 1900 Kulm, North Dakota (USA). Död 1918-12-16 Kulm, North
Dakota (USA).
Död i spanska sjukan.
2.7.1.8 Annie Alice Tjernlund. Död som liten.
2.7.1.9 Emilie Helen Tjernlund. Död som liten.
2.7.5.1 Elin Margareta Nyström. Bosatt i Bastuträsk. Född 1906-07-12 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1909
Norsjö, Norsjö fs. Död 1991-02-19 Bastuträsk, Norsjö fs.
Ellen. Hon föddes i Stensliden före föräldrarnas äktenskap. Först år 1927 erkänner Karl Nyström sig som fader.
Efter giftermålet år 1936 flyttade hon och maken Hugo Burvall till Mensträsk, där maken byggt ett hus. Han är då
benämnd hemmansägare. Han var till yrket byggmästare, och arbetade på olika gruvorter, bland annat i Adak
och Kristineberg. När han bytte arbetsplats så flyttade familjen med.
Efter makens pensionäring flyttade paret till Bastuträsk.
Familj med Frans Hugo Burvall (Född 1898-03-14 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1976-11-18 Bastuträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1936-06-21 Bastuträsk kbfd.
Barn:
2.7.5.1.1 Ulla-Britt Burvall. Född 1937-04-19 Mensträsk, Norsjö fs.
2.7.5.1.2 Berndt Georg Burvall. Född 1940-03-12 Mensträsk, Norsjö fs. Död 2005-03-09 Vänersborg,
Vänersborg fs (P).
2.7.5.2 Oskar Birger Nyström. Bosatt i Norsjö. Född 1909-05-29 Norsjö, Norsjö fs. Död 1983-04-07 Norsjö,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
164 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Norsjö fs.
Inga barn i äktenskapet.
Familj med Sigrid Matilda Hällsten (Född 1913-10-01 Norrbränna, Norsjö fs. Död 1998-02-18 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1946-09-07 Norsjö fs.
2.7.6.1 Astrid Maria Margareta Nyström. Född 1904-02-14 Arnberg, Norsjö fs. Död 1904-03-14 Arnberg,
Norsjö fs.
2.7.6.2 Addie Sofia Nyström. Bondhustru i Arnberg. Född 1906-07-27 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från 1925
Avaliden, Norsjö fs. Död 1976-12-29 Arnberg, Norsjö fs.
Hade två fosterbarn i Rune Holmgren samt Anneli* Anita Kauppinen, f. 1935-05-21.
Familj med Magnus Augustinus Sjöström (Född 1896-08-19 Avaliden, Norsjö fs. Död 1990-07-11 Arnberg,
Norsjö fs.) Vigsel 1925-07-05 Norsjö fs.
2.7.6.3 Estrid Altea Nyström. Bosatt i Norsjö. Född 1908-06-13 Arnberg, Norsjö fs. Död 1986-10-03 Norsjö,
Norsjö fs.
Kallades Thea. Ogift. Bosatt i Arnberg år 1971
2.7.6.4 Angry Maria Nyström. Bosatt i Boliden. Född 1910-05-06 Arnberg, Norsjö fs. Död 1989-03-17 Boliden,
Bolidens fs.
Familj med Nils Albert Olofsson (Född 1916-09-17 Åliden, Norsjö fs. Död 1983-03-03 Boliden, Bolidens fs.)
Vigsel 1946-03-31 Norsjö fs.
2.7.7.1 Judit Margreta Emerentia Nyström. Hemmafru i Ulriksdal nr 1. Född 1901-05-10 Arnberg, Norsjö fs.
Död 1986-12-09 Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt i Norsjö.
Familj med Erik Uno Lindström (Född 1897-02-02 Björknäs, Norsjö fs. Död 1973-09-21 Ulriksdal, Norsjö fs.)
Vigsel 1924-12-15 Norsjö fs.
Barn:
2.7.7.1.1 Sam Mauritz Lindström. Född 1926-09-29 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1967-04-18 Tåme, Byske fs.
2.7.7.1.2 Bernt Sören Lindström. Född 1928-04-09 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1957-05-21 Ulriksdal, Norsjö fs.
2.7.7.1.3 Maud Margaret Beatrice Lindström. Född 1935-02-24 Ulriksdal, Norsjö fs.
2.7.7.2 Erik Torsten Nyström. Skogsarbetare i Norsjö. Född 1902-12-28 Arnberg, Norsjö fs. Död 1972-04-13
Norsjö, Norsjö fs.
2.7.7.3 Nils Ragnar Nyström. Hemmansägare i Arnberg. Född 1904-10-26 Arnberg, Norsjö fs. Död 1947-03-25
Arnberg, Norsjö fs.
Bor hemma år 1928.
2.7.7.4 Anton Holger Nyström. Journalist i Norsjö. Född 1906-09-22 Arnberg, Norsjö fs. Död 1988-05-05
Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
165 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Ägare till drygt hälften av farfadern Nils Petter Nyströms hemman eller 2 skäl och ett kapp. Köpt av Ekmans
1959, och Gradins 1966.
Journalist till yrket. Skrev i Norra Västerbotten under pseudonymen "Hede Gård".
Familj med Rut Ingeborg Lundström (Född 1910-12-09 Tvärliden, Norsjö fs. Död 2008-09-06 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1947-05-24 Norsjö fs.
2.7.7.5 Olga Charlotta Constantia Nyström. Född 1909-01-19 Arnberg, Norsjö fs. Död 1909-01-28 Arnberg,
Norsjö fs.
Stor-Olga.
2.7.7.6 Margit Lilian Charlotta Nyström. Född 1910-01-10 Arnberg, Norsjö fs. Död 1916-04-20 Arnberg, Norsjö
fs.
Lily.
2.7.7.7 Olga Augusta Konkordia Nyström. Född 1912-04-02 Arnberg, Norsjö fs. Död 1937-06-12 Arnberg,
Norsjö fs.
Lill-Olga.
2.7.7.8 Alfhild Valborg Matilda Nyström. Verkmästarhustru i Holmträsk. Född 1914-05-01 Arnberg, Norsjö fs.
Död 1979-06-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Bosatt i Holmträsk.
Familj med Karl Ivar Björk (Född 1908-09-14 Holmträsk, Norsjö fs. Död 1990-05-21 Holmträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1941-05-31 Norsjö fs.
2.7.7.9 Ester Viktoria Sofia Nyström. Byggnadsarbetarhustru i Krokom. Född 1917-04-17 Arnberg, Norsjö fs.
Död 1993-04-19 Hissmon, Rödöns fs (Z).
Familj med Erik Hedman (Född 1912-11-01 Aspåsnäset, Aspås fs. Död 1992-06-26 Hissmon, Rödöns fs (Z).)
Vigsel 1945-03-26.
2.7.7.10 John Konrad Nyström. Arbetare i Umeå. Född 1919-12-29 Arnberg, Norsjö fs. Död 1987-11-15
Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt i Norsjö.
2.7.7.11 Mary Lilian Ingegärd Nyström. Bondhustru i Arnberg. Född 1921-05-18 Arnberg, Norsjö fs. Död 198110-02 Arnberg, Norsjö fs.
Familj med Erik Konrad Erling Lundström (Född 1916-04-03 Tvärliden, Norsjö fs.) Vigsel 1947-07-05 Norsjö fs.
2.7.8.1 Safira Karolina Lundgren. Sömmerska i Norsjö nr 5. Född 1894-12-06 Åliden, Norsjö fs. Bosatt från
1906 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1916-12-31 till 1917-03-29 Överluleå fs (BD). Bosatt från 1918-01-27 till
1919-02-04 Norrköping, S:t Olai fs (E). Bosatt från 1920-02-20 Piteå lfs (BD). Bosatt till 1920-12-04 Överluleå fs
(BD). Bosatt från 1920-12-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1989-06-09 Sundsvall, Gustav Adolfs fs (Y).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
166 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Födde ett dödfött flickebarn den 3/3 1922.
Familj med Fritz Konrad Lundmark (Född 1889-10-16 Fårträsk, Malå fs. Död 1977-12-01 Sundsvall, Gustav
Adolfs fs (Y).) Vigsel 1921-05-28 Norsjö fs.
Barn:
2.7.8.1.1 Fritz Arne Lundmark. Född 1923-04-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 2004-01-05 Sundsvall, Sköns fs (Y).
2.7.8.1.2 Max Rune Lundmark. Född 1924-10-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1985-05-02 Sundsvall, Sköns fs (Y).
2.7.8.2 Edith Margareta Lundgren. Flyttar 1922-05-22 till Stensele. Född 1897-12-21 Åliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1906 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1910-11-28 Byske, Skellefteå lfs. Bosatt från 1916 till 1918 Stockholm,
Engelbrekt fs (AB). Bosatt från 1918 till 1922 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1922-05 Stensele fs. Död 1983-05-27
Solna, Råsunda fs (AB).
Var från 1916 till 1918 bosatt i Engelbrekts fs i Stockholm. Från år 1922 i Stensele. Maken är hemmansägare i
Gubbträsk. Makarna bor dock inte kvar där år 1930.
Familj med David Bygdén (Född 1891-05-02 Lycksele fs. Död 1966-11-14 Lycksele, Lycksele fs.) Vigsel 192204-19 Stensele fs.
Barn:
2.7.8.2.1 Inga Brita Bygdén. Född 1923-03-18 Gubbträsk, Stensele fs.
2.7.8.2.2 Märta Greta Bygdén. Född 1924-03-26 Stensele fs. Död 1985-09-04 Johanneshov, Skarpnäck fs
(AB).
2.7.8.2.3 Gunnel Margareta Bygdén. Född 1926-08-01 Norsjö fs.
2.7.8.2.4 Bo Sigismund Bygdén. Född 1930-09-27 Lycksele fs. Död 2001-07-28 Umeå, Ålidhems fs.
2.7.8.3 Hildur Sofia Lundgren. Flyttar 1927-09-26 till Lycksele. Född 1901-05-14 Åliden, Norsjö fs. Bosatt från
1906 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1927-09-26 Lycksele, Lycksele fs. Död 1978-06-30 Kramfors, Gudmundrå fs
(Y).
Hon är betecknad som apoteksbiträde på hemgården då hon år 1927 utflyttar till Lycksele.
Familj med Nils Erland Wicklund (Född 1896-09-16 Gudmundrå fs (Y). Död 1972-07-31 Kramfors, Gudmundrå fs
(Y).) Vigsel 1927-09-20 Lycksele fs.
Barn:
2.7.8.3.1 Nils Lennart Wicklund. Född 1929-06-26 Lycksele fs. Död 1997-06-25 Ranungen, Ljusdal fs (X).
2.7.8.3.2 Lars Martin Wicklund. Född 1932-03-07 Fors fs (Z).
2.7.8.3.3 Ulla Wicklund. Född.
2.7.8.4 Rut Adelia Lundgren. Arbetarhustru i Norsjö nr 5. Född 1904-07-13 Åliden, Norsjö fs. Bosatt från 1906
Norsjö, Norsjö fs. Död 1994-02-18 Norsjö, Norsjö fs.
Från 1920 till 1924 tjänarinna hos kronojägare Karl Ludvig Lundström, f. 1883-3-7 i Malå på dennes gård i
Norsjö. Därefterpå hemgården. Gifter sig år 1925 på Norsjö nr 5. När sonen Kjell föds år 1932 är maken
byggnadsarbetare i Heden. Samma yrke år 1937. År 1941 då Margareta föds så är han istället gårdsägare på
samma ställe.
Bosatt från 1940-talets mitt i Kramfors där maken hade arbete. Vid hans pensionering flyttade de åter till Norsjö.
Hon var medlem i Norsjö missionsförsamling.
Familj med Paul Edvin Hedström (Född 1900-03-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1970-10-13 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1925-08-29 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
167 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.7.8.4.1 Stig Hedström. Född 1927-03-02 Norsjö, Norsjö fs. Död 1997-10-23 Kungsängen, Kungsängen fs
(AB).
2.7.8.4.2 Börje Hedström. Född 1928-11-26 Norsjö, Norsjö fs.
2.7.8.4.3 Kjell Göran Hedström. Född 1932-08-31 Heden, Norsjö fs.
2.7.8.4.4 Kerstin Birgitta Hedström. Född 1937-06-12 Heden, Norsjö fs. Död.
2.7.8.5 Karl Herman Sixten Lundgren. Bosatt i Norsjö. Född 1907-02-20 Norsjö, Norsjö fs. Död 1983-11-22
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Anna Maria Grahn (Född 1920-09-22 Berget, Norsjö fs.) Vigsel 1940-12-22 Norsjö fs.
2.7.8.6 Erik Ander Alvar Lundgren. Bosatt i Kramfors. Född 1912-02-03 Norsjö, Norsjö fs. Död 1998-04-08
Kramfors, Gudmundrå fs (Y).
Familj med Lilly Ingegerd Eriksson (Född 1910-07-06 Fårträsk, Malå fs. Död 1994-06-10 Kramfors, Gudmundrå
fs (Y).) Vigsel 1939-01-08.
Barn:
2.7.8.6.1 Björn Lundgren. Född 1939-07-10.
2.7.8.7 Gustaf Hjalmar Lundgren. Flyttar 1922-8-14 till Stensele. Född 1914-11-04 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1922-08-14 Stensele fs. Död 1980-05-12 Sundsvall, Sköns fs (Y).
Jalle.
Familj med Lisa Matilda ? (Född 1915-10-09 Piteå lfs (BD). Död 1986-07-12 Malmberget, Malmbergets fs (BD).)
Vigsel 1953-12-19.
2.8.1.1 Sally Alfrida Lindberg. Flyttar 1918-10-28 till Norsjö. Född 1898-02-17 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från
1900 Rengård, Norsjö fs. Bosatt från 1916 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från 1917 till 1918 Degerbyn, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1918-10-28 Norsjö fs. Död 1982-12-06 Högaberg, Kvistbro fs (T).
Utbildade sig till sjuksköterska i Uppsala. Maken var anställd på ett diamantbolag i Stockholm. Paret hamnade till
sist i Mullhyttan utanför Örebro där hon avled hastigt år 1982.
De hade inga barn.
Familj med Gustav Albert Birath (Född 1916-07-20 Kvistbro fs (T). Död 1978-06-29 Högaberg, Kvistbro fs (T).)
Vigsel 1952-09-14.
2.8.1.2 Sadura Helmina Lindberg. Flyttar 1919-12-05 till Skellefteå sfs. Född 1899-05-20 Rålund, Norsjö fs.
Bosatt från 1900 Rengård, Norsjö fs. Bosatt från 1913-11-21 Västra Stavträsk, Jörns fs. Bosatt från 1919-12-05
Skellefteå sfs. Död 1991-09-12 Horn, Horn fs (E).
Heter "Karin Helmina" senare i livet.
År 1913 lämnar hon hemgården i Rengård och flyttar till Västra Stavträsk i Jörn där hon blir piga hos
hemmansägaren Erik Jonsson, f. 1876-05-25. Denne är också från Norsjö. Från år 1919 finns hon i Skellefteå
stad.
Familj med Alvar Valfrid Strandin (Född 1903-09-12 Gällivare fs (BD). Död 1991-12-08 Horn, Horn fs (E).)
Vigsel 1930-12-24.
2.8.1.3 Gerda Serudia Lindberg. Småskolelärarinna i Storliden 1928. Född 1901-01-20 Rengård, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
168 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Bosatt från 1916 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från 1917 till 1918 Degerbyn, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920
Storliden, Norsjö fs. Död 1987-10-04 Norsjö, Norsjö fs.
"Gerda var lärarinna i Holktjärn på vårarna och på Storliden på höstarna. Maken var chaufför i Norsjö by."
Källa: Ulla Nygren
Familj med Bengt Reinhold Jonsson (Född 1899-03-06 Norsjö, Norsjö fs. Död 1990-03-26 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1930-06-24 Norsjö fs.
Barn:
2.8.1.3.1 Kerstin Ulla Margareta Jonsson. Född 1931-08-17 Norsjö, Norsjö fs.
2.8.1.3.2 Per-Gunnar Agaton Jonsson. Född 1933-11-04 Norsjö, Norsjö fs.
2.8.1.4 Elsa Sirena Lindberg. Flyttar 1925-11-14 till Umeå stad. Född 1902-09-16 Rengård, Norsjö fs. Bosatt
från 1916 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från 1925-11-14 Umeå sfs. Död 1990-10-08 Umeå, Umeå sfs.
Familj med Nils Gunnar Vikström (Född 1913-11-21 Jörn fs. Död 2004-07-14 Umeå, Umeå sfs.) Vigsel 1959-0801.
2.8.1.5 Olof Paul Signard Lindberg. Arbetare i Rålund år 1928. Född 1904-07-28 Rengård, Norsjö fs. Bosatt
från 1916 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1922 Lövångers fs. Död 1987-10-08 Glommersträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Anna Stina ? (Född 1909-11-04 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1996-09-28 Piteå, Piteå fs (BD).) Vigsel
1937-04-17.
Barn:
2.8.1.5.1 Gerd Lindberg. Född omkring 1939.
2.8.1.6 Syster Ingegerd Lindberg. Flyttar 1923-11 till Umeå sfs. Född 1906-11-03 Rengård, Norsjö fs. Bosatt
från 1916 Rålund, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1923 Gumboda, Norsjö fs. Bosatt från 1923-11 Umeå sfs. Död
1992-12-03 Täby, Täby fs (AB).
Fosterdotter hos Nils Anders Jonsson i Gumboda åren 1920-23. Flyttar därefter till Umeå stad.
Familj med Karl Gustaf Gren (Född 1902-07-03 Bygdeå fs. Död 1956-04-02 Manhem, Nederkalix fs (BD).)
Vigsel 1930-08-05.
2.8.2.1 Valborg Lovisa Eriksson. Född 1896-09-22 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1917-07-23 Kusmark,
Skellefteå lfs.
2.8.2.2 Nanny Karolina Viktoria Eriksson. Fosterdotter i Klutmark år 1926. Född 1900-01-20 Kusmark,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1904-12-13 Klutmark, Skellefteå lfs. Död.
2.8.3.1 Berta Ingeborg Lundberg. Flyttar 1919-11-22 till Älvsbyn. Född 1903-04-11 Haraliden, Piteå lfs (BD).
Bosatt från 1913 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1919-11-22 Älvsby fs (BD). Död.
Flyttar år 1919 till Älvsbyn.
Familj med Rudolf ? Vigsel.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
169 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
2.8.3.2 Ivar Sanfrid Lundberg. Född 1905-01-13 Haraliden, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1913 Storlångträsk, Piteå
lfs (BD). Död 1918-10-25 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
2.8.3.3 Karl Herman Lundberg. Bosatt i Laisvall. Född 1907-01-11 Haraliden, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1913
Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1974-04-18 Laisvall, Arjeplogs fs (BD).
Familj med Gunhild Linnéa Johansson (Född 1913-06-30 Byske, Piteå lfs (BD). Död 1979-03-14 Laisvall,
Arjeplogs fs (BD).) Vigsel 1939-12-02.
2.8.3.4 Syster Adina Hildegard Lundberg. Bosatt i Heby. Född 1909-05-27 Haraliden, Piteå lfs (BD). Bosatt
från 1913 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1978-01-19 Heby, Västerlövsta fs (U).
Familj med Nils Gustaf Hedlund (Född 1907-03-13 Enåker fs (U). Död 1983-01-23 Heby, Västerlövsta fs (U).)
Vigsel 1934-12-08.
2.8.3.5 Bror Alvar Gideon Lundberg. Född 1911-03-01 Haraliden, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1913
Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1934-04-09.
2.8.3.6 Tekla Regina Lovisa Lundberg. Bosatt i Bandhagen. Född 1913-08-24 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
Död 1995-12-27 Bandhagen, Vantörs fs (AB).
Isa.
Familj med Hans Edvin Karlström (Född 1920-08-02 Allhelgona fs (E). Död 1980-03-29 Stockholm, Maria
Magdalena fs (AB).) Skilsmässa 1963-04-04.
2.8.3.7 Märta Sadura Karolina Lundberg. Bosatt i Märsta. Född 1914-11-18 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död
1997-07-15 Märsta, Husby-Ärlinghundra fs (AB).
Familj med Ernst Bertil Johansson (Född 1910-01-14 Piteå lfs (BD). Död 1977-11-03 Boliden, Bolidens fs.)
Vigsel.
2.8.3.8 Ingrid Birgitta Viktoria Lundberg. Bosatt i Stockholm. Född 1917-10-10 Storlångträsk, Piteå lfs (BD).
Familj med Stig Anders Vilhelm Tillmers (Född 1913-11-19 Stockholm, Oscar fs (AB). Död 1957-08-18
Stockholm, Sofia fs (AB).) Vigsel.
2.8.3.9 Karl Ivar Torsten Lundberg. Bosatt i Farsta. Född 1921-12-20 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 200306-13 Farsta, Farsta fs (AB).
Familj med Karin Gunvor Viola ? (Född 1929-02-20 Köping fs (U).) Vigsel 1951-12-25.
2.8.3.10 Rickard Lundberg. Född.
Familj med Vilma ? Vigsel.
2.8.4.1 Märta Erika Lindberg. Född 1902-12-30 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Död 1903-03-11 Storlångträsk,
Piteå lfs (BD).
2.8.4.2 Johan Artur Lindberg. Bosatt i Skellefteå. Född 1904-03-11 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från
1910-10-31 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
170 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Degerfors fs. Död 1978-12-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Artur Lindberg var reparatör på Statens Järnvägar och bland annat stationerad i Missenträsk och PiteåLångträsk. Hans hustru Elsa Stenberg var bördig från Missenträsk.
Källa: Nekrolog i Norra Västerbotten år 1978
Familj med Elsa Ingeborg Stenberg (Född 1911-05-28 Rackträsk, Arjeplog fs (BD). Död 1998-07-04 Skellefteå,
S:t Olovs fs.) Vigsel 1932-12-03.
Barn:
2.8.4.2.1 Maj-Britt Lindberg. Född 1934-06-17 Missenträsk, Jörns fs. Död 1990-04-11 Kalmar, Två systrar fs
(H).
2.8.4.2.2 Els-Mari Lindberg. Född 1939-03-02 Missenträsk, Jörns fs.
2.8.4.3 Sven Ivar Rudolf Lindberg. Bosatt i Finspång. Född 1905-02-28 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt
från 1910-10-31 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30
Degerfors fs. Död 1986-06-30 Finspång, Risinge fs (E).
Familj med Sigrid Konstantia Andersson (Född 1912-04-01 Stockholm, Katarina fs (AB). Död 1958-03-05
Sandsjön, Sorsele fs.) Vigsel 1939-08-19.
Barn:
2.8.4.3.1 Inga-Maj Lindberg. Född 1940-02-15 Missenträsk, Jörns fs.
2.8.4.4 Agda Sabina Elvira Lindberg. Bosatt i Boden. Född 1906-10-20 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt
från 1910-10-31 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30
Degerfors fs. Död 1996-03-06 Boden, Överluleå fs (BD).
Familj med Nils Ossian Westman (Född 1905-10-16 Torsbacken, Björna fs (Y). Död 1993-05-20 Boden,
Överluleå fs (BD).) Vigsel 1929-12-15.
Barn:
2.8.4.4.1 Egon Westman. Född 1930-03-19. Död 1931-08-19.
2.8.4.4.2 Gerd Solveg Yvonne Westman. Född 1933-01-13.
2.8.4.4.3 Nils Olov Jonny Westman. Född 1939-08-19.
2.8.4.5 Märta Hildegard Lindberg. Född 1908-04-26 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1910-10-31
Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30 Degerfors fs. Död
1932-01.
Familj med Erik Johansson Vigsel.
2.8.4.6 Per Walter Lindberg. Född 1909-05-08 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 1910-10-31 Sävast,
Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30 Degerfors fs. Död 193312-17.
2.8.4.7 Erik Alvar Lindberg. Bosatt i Boden. Född 1910-07-22 Storlångträsk, Piteå lfs (BD). Bosatt från 191010-31 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1913 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30 Degerfors
fs. Död 1981-03-18 Boden, Överluleå fs (BD).
Förrådsförman på A8 i Boden.
Källa: Familjen Lindbergs hemsida - http://www.famlindberg.se/
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
171 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Tora Augusta Sävsten (Född 1910-11-01 Sävar fs. Död 1976-06-05 Boden, Överluleå fs (BD).)
Vigsel 1936-05-03.
Barn:
2.8.4.7.1 Erik Nils Göran Lindberg. Född 1939-01-06.
2.8.4.8 Edla Kristina Lindberg. Född 1912-04-14 Sävast, Överluleå fs (BD). Död 1913-03-03 Sävast, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.9 Syster Kristina Lindberg. Född 1913-05-23 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30
Degerfors fs. Död 1927-12-29.
2.8.4.10 Folke Lindberg. Född 1914-07-16 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1924-10-30 Degerfors fs. Död
1938-09-29.
2.8.4.11 Karl Vilhelm Lindberg. Bosatt i Skellefteå. Född 1916-01-20 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från
1924-10-30 Degerfors fs. Död 1986-08-14 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Järnvägstjänsteman vid SJ. Född i Boden, men flyttade i barnaåren till Myrheden i Jörn.
Familj med Dagny Frideborg Marklund (Född 1921-12-11 Missenträsk, Jörns fs.) Vigsel 1943-06-12.
2.8.4.12 Gustaf Paul Lindberg. Född 1917-10-31 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1918-04-06 Heden, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.13 Nancy Viola Lindberg. Född 1920-06-09 Heden, Överluleå fs (BD). Död 1921-04-10 Heden, Överluleå
fs (BD).
2.8.4.14 Knut Sigvard Lindberg. Bosatt i Kristineberg. Född 1921-10-30 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från
1924-10-30 Degerfors fs. Död 1989-11-29 Kristineberg, Björksele fs.
Sigge.
Familj med Judith Linnéa Vikberg (Född 1923-05-13 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1947-05-25.
2.8.4.15 Oskar Algon Lindberg. Bosatt i Luleå. Född 1923-06-24 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 192410-30 Degerfors fs.
"Platsvakt i glommersträsk, började jobba på sj. Banarbetare - skötte reparationerna Banvakt - kontrolleradre
vart det behövdes reapareras Banförman Banmästare Överbanmästare Områdeschef Pensionär Efter
giftermålet - Kopparåsen, mellan björkliden-riksgränsen RoseMarie föddes under denna tiden. Osacr var på kurs
i Stockholm och Ragnhild var hos Oscars föräldrar i Boden och födde RoseMarie Sedan flyttade de till Bergfors
mellan björkliden - kiruna När Rose-Marie skulle börja skolan så flyttade dem till hoting i västerbotten Här föddes
Peter i Backe, Tårsjö kommun Sedan flyttade de till Jörn Sedan flyttade de till Luleå Kallkällan"
Källa: Familjen Lindbergs hemsida - http://www.famlindberg.se/
Familj med Ragnhild Sofia Lugnfors (Född 1927-04-15 Pajala fs.) Vigsel 1949-12-26.
2.8.4.16 Bengt Olof Lindberg. Bosatt i Boden. Född 1928-09-11 Jörn fs. Död 1994-08-27 Boden, Överluleå fs
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
172 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
(BD).
Kriminalinspektör.
Familj med Disa Margareta Nilsson (Född 1929-05-19 Överkalix fs (BD).)
2.8.6.1 Gunhild Linnéa Johansson. Bosatt i Laisvall. Född 1913-06-30 Byske, Piteå lfs (BD). Bosatt från 191505-20 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1918-04-03 Piteå lfs (BD). Död 1979-03-14 Laisvall, Arjeplogs fs
(BD).
Flyttade år 1947 till Arjeplog efter att tidigare ha bott i Arvidsjaur. Sömmerska åt invånarna i Laisvall.
Familj med Karl Herman Lundberg (Född 1907-01-11 Haraliden, Piteå lfs (BD). Död 1974-04-18 Laisvall,
Arjeplogs fs (BD).) Se 2.8.3.3
2.8.6.2 Lars Johan Gunnar Johansson. Bosatt i Långträsk. Född 1915-01-11 Byske, Piteå lfs (BD). Bosatt från
1915-05-20 Heden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1918-04-03 Piteå lfs (BD). Död 1986-05-05 Långträsk,
Markbygdens kbfd (BD).
Familj med Märta Sofia ? (Född 1917-01-03 Nederkalix fs (BD). Död 2007-03-15 Piteå, Piteå sfs (BD).) Vigsel
1941-11-01.
2.8.6.3 Ragnhild Lovisa Johansson. Bosatt i Skellefteå. Född 1917-07-28 Överkalix fs (BD). Bosatt från 191804-03 Piteå lfs (BD). Död 1994-01-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Född i Överkalix, men växte upp i Långträsk. I Överkalix födelsebok står att fadern är stationskarl i Överluleå och
att noteringen utgör ett utdrag därifrån.
Ragnhild kom med tiden att arbeta som kock på Nyströms matsalar, EPA och Domus i Skellefteå. Är bosatt i
Skellefteå där modern dör år 1966.
Närmast sörjande när hon själv avlider år 1994 är fyra barn med familjer.
Källa: Nekrolog i Norra Västerbotten samt egen forskning.
Familj med Nils Herman Lindström (Född 1895-06-01 Gummark, Skellefteå lfs. Död 1978-04-15 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1944-03-12. Skilsmässa 1974-04-02.
Barn:
2.8.6.3.1 Lennart Lindström. Född.
2.8.6.3.2 Margareta Lindström. Född.
Familj med Gunnar Nikanor Vernersson (Född 1920-02-11 Skellefteå lfs. Död 1987-09-07 Skellefteå, S:t Olovs
fs.) Vigsel 1977-04-09.
2.8.6.4 Kerstin Gunborg Johansson. Bosatt i Snöbränna. Född 1920-01-28 Piteå lfs (BD). Död 2000-06-14
Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
Hennes svärfar Per Engelbert Lindström blev nästan 102 år.
Familj med Folke Engelbert Lindström (Född 1914-08-27 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1940-01-27.
2.8.6.5 Erik Arvid Ragnar Johansson. Bosatt i Arvidsjaur. Född 1922-05-31 Piteå lfs (BD). Död 1984-01-24
Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
Bosatt i Ånge år 1971.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
173 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Signe Lilian ? (Född 1925-03-19 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1944-02-12.
2.8.6.6 Karl Rune Brynolf Joneland. Bosatt i Boden. Född 1924-07-01 Piteå lfs (BD). Död 1992-11-08 Boden,
Överluleå fs (BD).
Född Johansson. Bosatt i Älvsbyn år 1966 då modern avlider.
Familj med Asta Margareta Ragnarsdotter (Född 1929-07-15 Nederkalix fs (BD).) Vigsel 1951-08-11.
2.8.6.7 Iris Magnhild Arvida Johansson. Bosatt i Skellefteå. Född 1926-10-28 Piteå lfs (BD).
Familj med Göte Valter Lundberg (Född 1923-08-30 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1998-10-04 Skellefteå, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1946-06-08.
3.1.1.1 Johan Olof Sjöstedt. Hemmansägare i Pjäsörn nr 1. Född 1869-02-27 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1869 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1872 till 1877 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1877 Granlund, Norsjö fs.
Bosatt från 1918 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1945-09-01 Pjäsörn, Norsjö fs.
Enligt födelseboken född i Norsjö, och då i sådana fall på Per-Orsa Lidéns hemman nr 7 ("Heden"). I
husförhörslängden finns han dock noterad första gången i Storliden dit modern flyttat samma år.
Först arrendator i Granlund nr 1 - 3/32 mtl. Från 1918 hemmansägare i Pjäsörn nr 1. Arbetade även som
garvare.
Familj med Kristina Ulrika Jakobsdotter (Född 1869-09-09 Skellefteå lfs. Död 1949-05-05 Pjäsörn, Norsjö fs.)
Vigsel 1891-06-24 Norsjö fs.
Barn:
3.1.1.1.1 Emmy Margreta Sjöstedt. Född 1892-05-02 Granlund, Norsjö fs. Död 1969-10-24 Robertsfors,
Robertsfors fs.
3.1.1.1.2 Betty Kristina Sjöstedt. Född 1894-04-29 Granlund, Norsjö fs. Död 1924-10-06 Risberg, Norsjö fs.
3.1.1.1.3 Hilda Maria Sjöstedt. Född 1895-08-08 Granlund, Norsjö fs. Död 1985-01-13 Risliden, Norsjö fs.
3.1.1.1.4 Frans Johan Sjöstedt. Född 1898-01-27 Granlund, Norsjö fs. Död 1902-03-05 Granlund, Norsjö fs.
3.1.1.1.5 Karl Jakob Sjöstedt. Född 1901-06-03 Granlund, Norsjö fs. Död 1984-03-05 Skellefteå, Skellefteå lfs.
3.1.1.1.6 Sven Johan Sjöstedt. Född 1903-12-25 Granlund, Norsjö fs. Död 1978-12-18 Hedemora, Hedemora
fs (W).
3.1.1.1.7 Elin Gustava Sjöstedt. Född 1906-03-13 Granlund, Norsjö fs. Död 1914-04-20 Granlund, Norsjö fs.
3.1.1.1.8 Per Olof Sjöstedt. Född 1907-04-12 Granlund, Norsjö fs. Död 1982-12-26 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.1.1.9 Jenny Karolina Sjöstedt. Född 1910-06-25 Granlund, Norsjö fs. Död 1988-01-01 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.1.1.10 Bror Oskar Sjöstedt. Född 1914-10-07 Granlund, Norsjö fs. Död 2002-01-05 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.1.2 Per Anton Sjöstedt. Skräddare i Åmsele. Född 1873-11-07 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1877
Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1896-03-16 Åmsele, Degerfors fs. Död 1918-08-23 Åmsele, Degerfors fs.
Uppvuxen i Svartlund och Granlund. Flyttar år 1896 till Degerfors där han gifter sig och blir skräddare i Åmsele.
Efter år 1900 är han även poststationsföreståndare där. När han avlider år 1918 övertas den sysslan av äldsta
dottern Rut.
Familj med Anna Josefina Eriksdotter Öman (Född 1876-11-03 Umeå lfs. Död 1944-02-04 Åmsele, Åmsele fs.)
Vigsel 1896-03-20 Degerfors fs.
Barn:
3.1.1.2.1 Rut Sjöstedt. Född 1896-11-22 Åmsele, Degerfors fs. Död 1976-09-24 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
3.1.1.2.2 Ingeborg Josefina Sjöstedt. Född 1898-01-02 Åmsele, Degerfors fs. Död.
3.1.1.2.3 Johan Lambert Sjöstedt. Född 1900-01-25 Åmsele, Degerfors fs. Död 1968-12-12 Danderyd,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
174 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Danderyds fs (AB).
3.1.1.2.4 Elsa Magdalena Sjöstedt. Född 1901-11-13 Åmsele, Degerfors fs. Död 1904-02-04 Åmsele,
Degerfors fs.
3.1.1.2.5 Per Alfons Sjöstedt. Född 1904-10-04 Åmsele, Degerfors fs. Död 1976-01-28 Västerås, Västerås
domkyrkofs (U).
3.1.1.2.6 Gustaf Helge Sjöstedt. Född 1907-07-08 Åmsele, Degerfors fs. Död 1990-12-27 Åmsele, Åmsele fs.
3.1.1.2.7 Axel Paulus Sjöstedt. Född 1910-04-17 Åmsele, Degerfors fs. Död 1996-08-11 Umeå, Umeå sfs.
3.1.1.2.8 Martin Hezekiel Sjöstedt. Född 1913-02-13 Åmsele, Degerfors fs. Död 1982-09-21 Umeå, Umeå sfs.
3.1.1.2.9 Julia Margreta Sjöstedt. Född 1914-12-10 Åmsele, Degerfors fs. Död 1999-07-02 Åmsele, Åmsele fs.
3.1.1.3 Karl Sjöstedt. Arbetare i Pjäsörn nr 1. Född 1876-05-01 Svartlund, Norsjö fs. Bosatt från 1877 Granlund,
Norsjö fs. Bosatt från 1908 till 1910 Lidsträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1910 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1958-12-25
Norsjö, Norsjö fs.
Först arrendator i Granlund. Från 1908 till 1910 i Lidsträsk nr 1, därefter arbetare i Pjäsörn nr 1.
Familj med Eva Matilda Norberg (Född 1883-06-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1910-06-27 Lidsträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1902-12-27 Norsjö fs.
Barn:
3.1.1.3.1 Per Johan Lambert Sjöstedt. Född 1903-08-29 Granlund, Norsjö fs. Död.
3.1.1.3.2 Karl Vilhelm Hugo Sjöstedt. Född 1905-12-13 Granlund, Norsjö fs. Död 1971-04-01 Pjäsörn, Norsjö
fs.
3.1.1.3.3 Svea Margareta Matilda Sjöstedt. Född 1907-10-10 Granlund, Norsjö fs. Död 1984-06-24 Nyköping,
Nyköping östra fs (D).
3.1.1.3.4 Bror Magnus Ferdinand Sjöstedt. Född 1910-01-26 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1910-06-29 Lidsträsk,
Norsjö fs.
Familj med Anna Maria Larsson (Född 1873-09-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1938-12-06 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1912-03-24 Norsjö fs.
Barn:
3.1.1.3.5 Anton Ferdinand Sjöstedt. Född 1912-08-24 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1946-10-19 Hällnäs, Vindelns fs.
3.1.1.4 Margreta Teolinda Sjöstedt. Flyttar 1917-10-6 från Norsjö. Född 1878-07-16 Granlund, Norsjö fs.
Bosatt från 1917-10-06 ?. Död 1918-11-25 Porjus, Jokkmokk fs (BD).
Sömmerska i Granlund. Flyttar 1917-10-6 ifrån Norsjö.
Hon avlider år 1918 i Porjus, då fortfarande ogift.
3.1.1.5 Sara Johanna Sjöstedt. Född 1881-01-30 Granlund, Norsjö fs. Död 1886-01-03 Granlund, Norsjö fs.
3.1.2.1 Johan Oskar Falk. Bonde i Rönnfällan nr 1 - 5/128 mtl. Född 1874-08-08 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1900 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1960-04-29 Rönnfällan, Norsjö fs.
Bosatt på fastigheten Rönnfällan 1:10 där han står som hemmansägare.
Familj med Jenny Margreta Johansdotter (Född 1877-02-25 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1954-02-09 Rönnfällan,
Norsjö fs.) Vigsel 1900-04-22 Norsjö fs.
Barn:
3.1.2.1.1 Hilma Kristina Falk. Född 1901-01-08 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1930-01-12 Bjursele, Norsjö fs.
3.1.2.1.2 Johan Herman Falk. Född 1902-07-07 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1922-03-30 Rönnfällan, Norsjö fs.
3.1.2.1.3 Judit Margreta Falk. Född 1904-09-14 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1987-02-01 Bastuträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
175 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.1.2.1.4 Per Magnus Falk. Född 1906-11-04 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1906-11-04 Rönnfällan, Norsjö fs.
3.1.2.1.5 Axel Oskar Falk. Född 1907-10-17 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1992-05-20 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.1.6 Anton Gunnar Falk. Född 1910-01-17 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1973-01-27 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.1.7 Karin Magdalena Falk. Född 1912-01-23 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 2004-03-29 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.1.8 Nils David Falk. Född 1914-04-22 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1992-01-04 Rönnfällan, Norsjö fs.
3.1.2.1.9 Ernst Ivar Ferdinand Falk. Född 1916-03-02 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 2001-09-21 Frösö, Frösö fs
(Z).
3.1.2.1.10 Ebba Viktoria Annette Falk. Född 1918-12-14 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1992-08-07 Norsjö, Norsjö
fs.
3.1.2.1.11 Lars Edvard Mauritz Falk. Född 1921-03-28 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1996-08-01 Lycksele,
Lycksele fs.
3.1.2.2 Per Edvard Falk. Hemmansägare i Storliden nr 2. Född 1876-07-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1952-0506 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Kristina Helena Bask (Född 1880-02-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1947-03-08 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1901-06-23 Norsjö fs.
Barn:
3.1.2.2.1 Axel Edvard Falk. Född 1902-03-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1902-03-17 Storliden, Norsjö fs.
3.1.2.2.2 Per Halvard Falk. Född 1902-03-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1902-03-17 Storliden, Norsjö fs.
3.1.2.2.3 Nils Alfred Falk. Född 1903-08-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1961-10-31 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.2.4 Axel Edvard Falk. Född 1905-12-06 Storliden, Norsjö fs. Död 1995-06-23 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.2.5 Alma Kristina Falk. Född 1908-11-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1908-12-12 Storliden, Norsjö fs.
3.1.2.2.6 Magda Petronella Falk. Född 1908-11-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1908-11-24 Storliden, Norsjö fs.
3.1.2.2.7 Gunhild Magdalena Falk. Född 1910-01-30 Storliden, Norsjö fs. Död 2009-05-25 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.2.2.8 Alma Kristina Falk. Född 1913-02-04 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.1.2.3 Ferdinand Falk. Flyttar 1907-10-9 till Stora Malms fs. Född 1878-10-23 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1907-10-09 Stora Malms fs (D). Död.
3.1.2.4 Nils Josef Falk. Extra banvakt i Kiruna. Född 1881-05-15 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Kusfors,
Norsjö fs. Bosatt från 1912-07-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1919-02-25 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).
Extra banvakt i Kusfors. Flyttar till Jukkasjärvi församling år 1912 där han blir extra banvakt i Kiruna. Han avlider
där år 1919.
Har en fosterdotter:
Barnhusbarnet Britt Helena Dahlqvist, f. 1909-6-30 i Stockholm, Oskars fs.
Hustrun Hanna Teresia Nyblad flyttar år 1919 till Degerfors socken där blir inhyst hos fadern Anders Gustaf
Nyblad (f. 1852) som är skräddare i Bastunäs. Från år 1920 bor hon dock åter i Norsjö med fosterdottern.
"Enligt Västerbottens läns kalender 1925 s. L 288 är hon handlande där i Bastuträsk. Vad för sorts handel det
kan ha varit vet jag inte. Kanske var det ett kafé, flera andra av dem som anges som handlande i kalendern vet
jag att de själva verket drev ett kafé."
Källa: Åke Lidén (2007)
Familj med Hanna Teresia Nyblad (Född 1881-01-21 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1951-06-23 Sollentuna, Sollentuna
fs (AB).) Vigsel 1906-03-18 Norsjö fs.
3.1.3.1 Hilma Maria Jonsdotter. Flyttar 1920 till Norsjö (Lustigkulla). Född 1882-01-02 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1910-11-28 Granträsk, Burträsks fs. Bosatt från 1920 Norsjö fs. Död 1954-12-07 Lustigkulla, Norsjö
fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
176 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Arbetarhustru i Hemmingen nr 1. År 1910 utflyttad till Burträsk socken och Villvattnet nr 14 (Granträsk), där
maken blir arbetare. Familjen flyttar åter till Norsjö år 1920.
Vid frånfället bosatt på Lustigkulla 1:2.
Familj med Johan August Lundström (Född 1882-02-11 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1959-11-10 Lustigkulla,
Norsjö fs.) Vigsel 1907-04-14 Norsjö fs.
Barn:
3.1.3.1.1 Fanny Augusta Lundström. Född 1908-02-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-10-03 Heden, Norsjö
fs.
3.1.3.1.2 Karl Arvid Lundström. Född 1909-03-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1976-10-18 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
3.1.3.1.3 Julia Maria Lundström. Född 1910-10-07 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1992-02-26 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
3.1.3.1.4 Hilda Kristina Lundström. Född 1912-01-08 Granträsk, Burträsks fs. Död 1998-06-11 Norsjö, Norsjö
fs.
3.1.3.1.5 Johan Viktor Lundström. Född 1913-03-07 Granträsk, Burträsks fs. Död 1995-06-20 Norsjövallen,
Norsjö fs.
3.1.3.1.6 Ebba Vilhelmina Lundström. Född 1915-02-15 Granträsk, Burträsks fs. Död 1991-04-20 Karlberg,
Norsjö fs.
3.1.3.1.7 Adele Paulina Lundström. Född 1916-04-18 Granträsk, Burträsks fs.
3.1.3.2 Johan Anton Jonsson. Hemmansägare i Storliden nr 1 - 11/256 mtl. Född 1883-02-20 Storliden, Norsjö
fs. Död 1965-05-06 Storliden, Norsjö fs.
Hemmansägare i Storliden nr 1. Hemmanet är år 1928 på 11/256 mtl. Dessutom så äger han Säfvenäs 11/256
mtl.
Familj med Tilda Maria Gradin (Född 1880-01-21 Sorsele fs. Död 1960-11-08 Storliden, Norsjö fs.) Vigsel 190901-01 Norsjö fs.
Barn:
3.1.3.2.1 Valborg Alexandra Jonsson. Född 1909-12-12 Storliden, Norsjö fs. Död 1977-02-10 Kvavisträsk,
Norsjö fs.
3.1.3.2.2 Edit Maria Vilhelmina Jonsson. Född 1911-10-31 Storliden, Norsjö fs. Död 1965-03-27 Storliden,
Norsjö fs.
3.1.3.2.3 Tyra Johanna Jonsson. Född 1915-03-30 Storliden, Norsjö fs. Död 1985-12-07 Hemmingen, Norsjö
fs.
3.1.3.2.4 Dagny Matilda Jonsson. Född 1918-01-26 Storliden, Norsjö fs. Död 2003-01-01 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.3.2.5 Anna Magnhild Jonsson. Född 1920-11-18 Storliden, Norsjö fs. Död 2007-10-30 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.3.2.6 Hedvig Linnéa Jonsson. Född 1923-05-13 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.2.7 Bengt Albin Jonsson. Född 1926-10-07 Storliden, Norsjö fs. Död 2006-01-09 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.3 Karl Otto Jonsson. Jordägare i Storliden nr 2 - Falkgården. Född 1884-12-17 Storliden, Norsjö fs. Död
1964-09-24 Storliden, Norsjö fs.
Gift med hemgårdens piga. Jordägare i Storliden nr 2 - "Falkgården". Hemmanet är fastighetsbeteckningen 2:6.
Familj med Emmy Gustava Boman (Född 1891-05-22 Norsjö fs. Död 1978-11-27 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1914-12-31 Norsjö fs.
Barn:
3.1.3.3.1 Elsa Elisabet Karlsson. Född 1915-10-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1928-01-10 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.3.2 Karl Daniel Karlsson. Född 1918-01-21 Storliden, Norsjö fs. Död 2007-09-23 Skellefteå, Skellefteå lfs.
3.1.3.3.3 Märta Gustava Karlsson. Född 1919-08-26 Storliden, Norsjö fs. Död 1986-08-22 Lidbränna, Norsjö fs.
3.1.3.3.4 Karin Helena Karlsson. Född 1921-03-30 Storliden, Norsjö fs. Död 1980-12-15 Valla, Sköldinge fs
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
177 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
(D).
3.1.3.3.5 Oskar Bernhard Karlsson. Född 1923-06-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1951-03-14 Storliden, Norsjö
fs.
3.1.3.3.6 Jonas Algot Karlsson. Född 1925-06-01 Storliden, Norsjö fs. Död 2001-12-03 Hörnefors, Hörnefors
fs.
3.1.3.3.7 Gerda Ingrid Elisabet Jonsson. Född 1928-03-23 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.3.8 Åke Arnold Mattias Karlsson. Född 1932-02-25 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.4 Sara Vilhelmina Jonsdotter. Född 1886-06-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1918-01-05 Storliden, Norsjö
fs.
3.1.3.5 Jonas Joakim Jonsson. Född 1888-03-20 Storliden, Norsjö fs. Död 1892-09-29 Storliden, Norsjö fs.
3.1.3.6 Anna Mathilda Jonsdotter. Född 1891-03-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1891-03-18 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5.1 Anna Maria Lidström. Flyttar 1921-5-13 till Degerfors. Född 1875-04-17 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1907 till 1908 Kusfors, Norsjö fs. Bosatt från 1908 Bastuträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1915 Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt från 1921-05-13 Hällnäs, Degerfors fs. Död.
År 1902 lämnar hon hemgården för att då gifta sig i Fromheden där maken är arbetare. Paret bor sedan åren
1907-08 i Kusfors. Därefter i Bastuträsk där hon maken jobbar vid järnvägen.
År 1915 flyttar de sedan vidare till Norsjö nr 9, och från 1921 bor de i Hällnäs.
"Johan From arbetade som järnvägsarbetare, rallare. Han var även över till Kanada en tid. Arbetade vid
inlandsbanan, bodde ett tag i Arvån, Lycksele. På äldre dagar flyttade Maria och Johan till dottern Kristina i
Ammarnäs där de blev kvar sin livstid ut."
Källa: Inga-Britt Lidström - Släktutredning över Olov Anton och Marta Amanda Lidströms efterkommande
Familj med ?
Barn:
3.1.5.1.1 Olof Alfred Lidström. Född 1898-07-21 Storliden, Norsjö fs. Död 1987-12-03 Flen, Flen fs (D).
Familj med Johan From (Född 1858-04-18 Norsjö fs. Död.) Vigsel 1902-07-13 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.1.2 Svea From. Född 1905-02-17 Fromheden, Norsjö fs. Död 1967-12-19 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).
3.1.5.1.3 Kristina Amanda From. Född 1906-06-10 Fromheden, Norsjö fs. Död 1955-11-28 Gautsträsk, Sorsele
fs.
3.1.5.1.4 Ebba Maria From. Född 1907-07-30 Kusfors, Norsjö fs. Död 1913-12-16 Bastuträsk, Norsjö fs.
3.1.5.1.5 Nils Gustaf Malkolm From. Född 1908-10-08 Kusfors, Norsjö fs. Död 1979-07-30 Vännäs, Vännäs fs.
3.1.5.1.6 Rolf Oskar Robert From. Född 1910-01-24 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1970-02-03 Hällesta, FrustunaKattnäs fs (D).
3.1.5.1.7 John Albin Benoni From. Född 1912-03-13 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1912-03-17 Bastuträsk, Norsjö
fs.
3.1.5.2 Johan Anton Lidström. Född 1876-12-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1876-12-17 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5.3 Johan Albin Lidström. Snickare i Yttre Ursviken år 1927. Född 1878-03-01 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1927-10-18 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs. Död 1933-08-27 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
178 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Snickare och bonde i Norsjö nr 3. Flyttar 1927 till Yttre Ursviken i Skellefteå lfs där han blir snickare.
Familj med Jenny Gustava Hällgren (Född 1869-07-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1908-12-24 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1903-06-30 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.3.1 Emma Eleonora Lidström. Född 1904-07-11 Storliden, Norsjö fs. Död 1981-01-02 Eslöv, Eslövs fs
(M).
3.1.5.3.2 Bengt Johan Lidström. Född 1906-05-10 Storliden, Norsjö fs. Död 1997-12-03 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Frida Nikolina Bergmark (Född 1886-02-15 Norsjö, Norsjö fs. Död.) Vigsel 1913-10-12 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.3.3 Agnes Dagmar Lidström. Född 1912-02-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1936-03-14 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.5.3.4 Anton Teodor Lidström. Född 1914-04-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1936-01-16 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.5.3.5 Gustaf Albin Lidström. Född 1917-01-12 Norsjö, Norsjö fs. Död.
3.1.5.3.6 Karl Herman Lidström. Född 1919-09-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 1947-05-02 Yttre Ursviken, Skellefteå
lfs.
3.1.5.3.7 Elsie Augusta Lidström. Född 1922-01-23 Norsjö, Norsjö fs. Död.
3.1.5.3.8 Werner Teofil Lidström. Född 1923-10-13 Norsjö, Norsjö fs. Död.
3.1.5.3.9 Fritz Lennart Lidström. Född 1926-08-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 1998-09-16 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5.4 Karl Olof Lidström. Arbetare i Mensträsk nr 3. Född 1881-02-20 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1926
Mensträsk, Norsjö fs. Död 1929-04-12 Mensträsk, Norsjö fs.
Bonde i Storliden nr 2, från 1926 i Mensträsk nr 3.
Familj med Eva Johanna Persson (Född 1878.)
Barn:
3.1.5.4.1 Gunhild Magdalena Persson. Född 1913-05-28 Malå fs. Död 1992-05-26 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Hanna Karolina Lundgren (Född 1883-11-20 Mensträsk, Norsjö fs. Död 1957-12-01 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1914-07-05 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.4.2 Dagny Elise Lidström. Född 1923-05-08 Storliden, Norsjö fs.
3.1.5.5 Kristina Antonia Lidström. Bondhustru i Norsjö nr 3. Född 1883-01-17 Storliden, Norsjö fs. Död 195501-01 Sörbyn, Norsjö fs.
Familj med Frans Johan Hällgren (Född 1878-12-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 1947-09-08 Sörbyn, Norsjö fs.)
Vigsel 1912-01-14 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.5.1 Sigrid Johanna Hällgren. Född 1912-09-26 Norsjö, Norsjö fs. Död 1971-08-29 Skråmträsk, Skellefteå
lfs.
3.1.5.5.2 Helga Elisabet Hällgren. Född 1913-11-25 Norsjö, Norsjö fs. Död 1994-10-01 Hedemora, Hedemora
fs (W).
3.1.5.5.3 Hjalmar Johannes Hällgren. Född 1914-12-27 Norsjö, Norsjö fs. Död 1980-05-03 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.5.5.4 Karin Birgitta Hällgren. Född 1921-09-22 Norsjö, Norsjö fs. Död 1927-04-11 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.5.6 Nils Oskar Lidström. Hemmansägare i Storliden nr 2 år 1928. Född 1884-07-09 Storliden, Norsjö fs.
Död 1955-06-05 Storliden, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
179 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Henny Karolina Alm (Född 1884-10-03 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1957-04-03 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1914-01-04 Norsjö fs.
Barn:
3.1.5.6.1 Nils Albert Lidström. Född 1915-10-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1963-09-19 Ljungby fs (G).
3.1.5.6.2 Sven Oskar Lidström. Född 1918-09-18 Storliden, Norsjö fs. Död 2005-05-16 Västerås, Badelunda fs
(U).
3.1.5.6.3 Erik Alfons Lidström. Född 1921-05-15 Storliden, Norsjö fs. Död 2003-12-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.1.5.6.4 Iris Elina Eugenia Lidström. Född 1925-11-05 Storliden, Norsjö fs. Död 2000-04-01 Västerås,
Viksäng fs (U).
3.1.6.1 Johan Edvard Björk. Född 1880-08-13 Klockträsk, Jörns fs. Död 1881-03-30 Klockträsk, Jörns fs.
3.1.6.2 Kristina Teolinda Björk. Inhyses i Hedträsk. Född 1882-09-20 Klockträsk, Jörns fs. Bosatt från 1891
Hedträsk, Jörns fs. Bosatt från 1899 Kankberg, Jörns fs. Bosatt från 1904 Hedträsk, Jörns fs. Död 1905-08-14
Hedträsk, Jörns fs.
Piga i Kankberg nr 1 åren 1899-1904. Från 1904 åter på hemgården i Hedträsk. Hon avlider där året därpå.
Familj med ?
Barn:
3.1.6.2.1 Hildur Elise Björk. Född 1905-03-29 Hedträsk, Jörns fs. Död 1906-11-15 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.3 Johanna Elisabeth Björk. Bondhustru i Talliden år 1920*. Född 1884-08-10 Klockträsk, Jörns fs. Bosatt
från 1891 Hedträsk, Jörns fs. Bosatt från 1899-11-13 Malåträsk, Malå fs. Bosatt från 1907-11-23 Hedträsk, Jörns
fs. Bosatt från 1908-02-26 till 1912-08-21 Gällivare fs (BD). Bosatt från 1912-08-21 Talliden, Malå fs. Död 197001-01 Malåträsk, Malå fs.
Piga i Malåträsk hos Gustaf Alfred Brandell, f. 1861 från 1899. Från 1907 åter i Jörn. Från år 1912 i Talliden
inom Malå.
Familj med Karl Nilsson (Född 1876-10-15 Mörtberg, Malå fs. Död 1941-03-09.) Vigsel 1908-04-09 Gällivare fs
(BD).
Barn:
3.1.6.3.1 Ruth Elisabet Karlsson. Född 1909-03-16 Gällivare fs (BD). Död.
3.1.6.3.2 Karl Rubert Karlsson. Född 1913-06-30 Talliden, Malå fs. Död 1978-11-18 Mörttjärn, Malå fs.
3.1.6.3.3 Ragnhild Viola Karlsson. Född 1915-02-10 Talliden, Malå fs. Död 1976-10-16 Boliden, Bolidens fs.
3.1.6.4 Karl Henrik Björk. Jordarrendator i Hedträsk år 1934. Född 1888-01-19 Klockträsk, Jörns fs. Bosatt från
1891 Hedträsk, Jörns fs. Död.
Lämnar år 1916 hemgården då han gifter sig. Han står då framgent som jordarrendator och arbetare i samma
by.
Hustrun omgift (19570316) med Nils Efraim Eklund (1885-1969).
Familj med Agda Helena Johansson (Född 1891-02-02 Jörn fs. Död 1974-10-07 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1916-0623 Jörn fs.
Barn:
3.1.6.4.1 Knut Ansgar Björk. Född 1917-06-05 Hedträsk, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
180 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.1.6.4.2 Karl Ragnar Björk. Född 1918-09-18 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.4.3 Judit Kristina Björk. Född 1920-11-08 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.4.4 Per Lennart Björk. Född 1922-11-18 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.4.5 Filip Emanuel Björk. Född 1925-02-05 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.4.6 Siv Helena Björk. Född 1929-09-22 Hedträsk, Jörns fs.
3.1.6.5 Knut Ferdinand Björk. Flyttar 1916-7-4 till Högbo. Född 1890-01-12 Klockträsk, Jörns fs. Bosatt från
1891 Hedträsk, Jörns fs. Bosatt från 1916-07-04 Högbo, Gävleborgs län. Död 1970-10-05 Skarpnäck fs (AB).
Uppvuxen i Hedträsk. Flyttar år 1916 till Högbo i Gävleborg. Äktenskapsbetyget dock skickat edn 8/6 år 1916 till
Länna församling i Stockholms län.
Familj med Ester Margareta ? (Född 1906-05-24 Nordmalings fs. Död 1992-09-10 Stockholm, Sofia fs (AB).)
Vigsel 1943-04-03.
3.1.6.6 Teresia Björk. Fosterbarn i Malåträsk. Född 1892-04-29 Hedträsk, Jörns fs. Bosatt från 1893-01-07
Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1896-04-09 Malåträsk, Malå fs. Död 1898-08-15 Malåträsk, Malå fs.
Flyttar som 1-åring till sin moster Anna Johanna Johansdotter i Norsjö där hon blir fosterdotter. År 1896 flyttar
hon med familjen till Malåträsk. Hon avlider där år 1898.
3.1.6.7 Betty Maria Björk. Målarhustru i Älgträsk år 1934. Född 1894-11-30 Hedträsk, Jörns fs. Bosatt från 1916
Älgträsk, Jörn fs. Död 1960-11-07 Talliden, Jörn fs.
Lämnar år 1916 hemgården då hon istället gifter sig i byn Älgträsk. Maken är målaren Olof Artur Emanuel
Johansson, en son till den då framlidne jordägaren Johan Jakobsson och hans hustru Margreta Kristina
Persdotter (f. 1848-04-05). Makens syster gifter sig med Bettys bror Karl Henrik i Hedträsk samma år. Efter år
1926 är maken både målare och hemmansägare.
Familj med Olof Artur Emanuel Johansson (Född 1888-09-16 Älgträsk, Jörn fs. Död 1947-05-18 Talliden, Jörn
fs.) Vigsel 1916-06-23 Jörn fs.
Barn:
3.1.6.7.1 Tyra Maria Kristina Johansson. Född 1919-04-01 Älgträsk, Jörn fs.
3.1.6.7.2 Jonny Gustafva Regina Johansson. Född 1920-08-25 Älgträsk, Jörn fs.
3.1.6.7.3 Vera Margreta Viola Johansson. Född 1922-05-15 Älgträsk, Jörn fs.
3.1.6.7.4 Johan Bruno Emanuel Johansson. Född 1925-04-30 Älgträsk, Jörn fs.
3.1.6.7.5 Erland Pontus Olaus Johansson. Född 1930-11-20 Älgträsk, Jörn fs.
3.1.7.1 Johannes Karlsson. Flyttar 1909-11-26 till Forssa, Gävleborgs län. Född 1885-02-11 Bodan, Norsjö fs.
Bosatt från 1909-11-26 Forsa fs (X). Bosatt från 1911 Näset, Norsjö fs. Död 1968-09-22 Stockholm,
Kungsholmen fs (AB).
Predikant. Änkling 1950-4-20.
3.1.7.2 Maria Gustava Karlsson. Född 1886-09-08 Bodan, Norsjö fs. Död 1891-09-17 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.3 Hilma Kristina Karlsson. Född 1888-08-09 Bodan, Norsjö fs. Död 1891-08-23 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.4 Jenny Johanna Karlsson. Född 1890-10-27 Bodan, Norsjö fs. Död 1891-09-29 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.5 Hilma Maria Karlsson. Bondhustru i Norsjö nr 13 - Kläppen. Född 1892-10-27 Bodan, Norsjö fs. Bosatt
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
181 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
från 1911 Näset, Norsjö fs. Död 1978-10-02 Norsjö, Norsjö fs.
Hon föder ett dödfött gossebarn 1934-08-19.
Familj med Johan Alfred Alexander Dahlberg (Född 1889-02-06 Kläppen, Norsjö fs. Död 1962-08-11 Kläppen,
Norsjö fs.) Vigsel 1915-04-18 Norsjö fs.
Barn:
3.1.7.5.1 Doris Amalia Dahlberg. Född 1916-05-14 Kläppen, Norsjö fs. Död 1937-12-18 Kläppen, Norsjö fs.
3.1.7.5.2 Östen Aron Dahlberg. Född 1919-09-20 Kläppen, Norsjö fs. Död 1998-05-07 Hjortkvarn, Bo fs (T).
3.1.7.5.3 Mirjam Viktoria Dahlberg. Född 1922-05-06 Kläppen, Norsjö fs. Död 2005-12-14 Norsjö, Norsjö fs.
3.1.7.5.4 Amos Johannes Dahlberg. Född 1924-02-25 Kläppen, Norsjö fs.
3.1.7.5.5 Vasti Maria Dahlberg. Född 1926-06-25 Kläppen, Norsjö fs.
3.1.7.5.6 Olof Samuel Dahlberg. Född 1931-03-09 Kläppen, Norsjö fs.
3.1.7.5.7 Dan Mauritz Dahlberg. Född 1932-05-23 Kläppen, Norsjö fs.
3.1.7.6 Marta Kristina Karlsson. Predikanthustru i Norsjö nr 11. Född 1895-02-22 Bodan, Norsjö fs. Bosatt från
1911 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1913 till 1915 Skellefteå sfs. Död.
Arbetar även som sömmerska.
Familj med Axel Algot Berggren (Född 1895-05-17 Gideå fs (Y). Död.) Vigsel 1927-12-18 Norsjö fs.
3.1.7.7 Jenny Kallista Karlsson. Emigrerar 1925-02-21 till Nya Zeeland. Född 1898-02-27 Bodan, Norsjö fs.
Bosatt från 1911 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1921 Råneå fs (BD). Bosatt från 1922-07-08 Prästholmen,
Råneå fs (BD). Emigrerade 1925-02-21 Nya Zeeland. Död 1965-06-07 Prästholmen, Piteå lfs (BD).
Lämnar år 1922 hemgården i Bodan då hon flyttar till hemmanet Prestholm nr 14 i Råneå församling. Där gifter
hon sig nu med en son till hemmansägaren Otto Boman (f. 1864-10-07 d. 1927-08-10) och hans hustru Jenny
Magdalena Sjöström (f. 1866-08-06). Båda föräldrarna är ursprungligen från Norsjö och hennes svärmor är
småskollärarinna på gården i Prestholm.
Vid giftermålet blir maken själv hemmansägare på hälften (delat med brodern Gustaf Alarik, f. 1896) av faderns
hemman och brukar då 15/184 mtl. Paret emigrerar 1925 till Nya Zeeland!
Familj med Sven Antonius Boman (Född 1900-02-06 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1984-06-01 Prästholmen,
Piteå lfs (BD).) Vigsel 1922-07-01 Råneå fs (BD).
3.1.7.8 Hilda Gustafva Karlsson. Född 1900-07-01 Bodan, Norsjö fs. Död 1903-05-25 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.9 Karl Olof Karlsson. Flyttar 1927-12-25 till Arjeplog. Född 1902-10-30 Bodan, Norsjö fs. Bosatt från 1911
Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1926 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1927-12-25 Arjeplog fs (BD). Död 1990-11-27
Arjeplog, Arjeplogs fs (BD).
Bageriarbetare.
Familj med Olga Eugenia Granberg (Född 1903-04-19 Arjeplog fs (BD). Död 1992-03-19 Uppsala, Helga
Trefaldighets fs (C).) Vigsel 1933-09-24.
3.1.7.10 Oskar Valdemar Karlsson. Verkmästare i Arjeplog. Född 1905-03-20 Bodan, Norsjö fs. Bosatt från
1911 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1926-11-10 Arjeplog fs (BD). Död 1981-02-09 Arjeplog, Arjeplogs fs (BD).
Reparatör. Blir verkmästare och bilmekaniker i Arjeplog.
Familj med Astrid Karolina Dahlberg (Född 1907-12-05 Arjeplog kyrkostad, Arjeplogs fs (BD). Död 1965-07-04
Arjeplog, Arjeplogs fs (BD).) Vigsel 1931 Arjeplog fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
182 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.1.7.10.1 Lars Gustaf Carlsson. Född 1936-05-15 Arjeplog fs (BD). Död 2000-03-31 Trelleborg, Trelleborg fs
(M).
3.1.7.11 Bengt Adolf Karlsson. Född 1906-09-20 Bodan, Norsjö fs. Död 1910-01-30 Bodan, Norsjö fs.
3.1.7.12 Anna Gustava Karlsson. Flyttar 1927-1-29 till Kungsholmen. Född 1910-02-25 Bodan, Norsjö fs.
Bosatt från 1911 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1927-01-29 Stockholm, Kungsholmen fs (AB). Död 1985-11-25
Bandhagen, Vantörs fs (AB).
Familj med Gösta Lennart Hultén (Född 1924-05-20 Brännkyrka fs (AB). Död 1999-12-20 Bandhagen, Vantörs fs
(AB).) Vigsel 1953-05-23.
3.1.9.1 Maria Karolina Johansdotter. Född 1886-08-10 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1887 Pjäsörn, Norsjö
fs. Död 1891-08-30 Pjäsörn, Norsjö fs.
3.1.9.2 Helga Kristina Johansdotter. Född 1888-02-23 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1891-08-31 Pjäsörn, Norsjö fs.
3.1.9.3 Ida Margreta Johansson. Piga i Åliden nr 1. Född 1890-07-20 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1902 till
1909 Godtjärn, Norsjö fs. Död 1917-02-04 Åliden, Norsjö fs.
Piga på hemgården i Åliden nr 1 vid frånfället.
3.1.9.4 Johan Alex Johansson. Hemma 1928. Född 1892-11-29 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1902 till 1911
Godtjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1915 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från 1915 Avaliden, Norsjö fs.
Död 1966-05-22 Norsjö, Norsjö fs.
Ogift.
3.1.9.5 Berta Karolina Johansson. Hemma 1928. Född 1895-03-19 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1902 till
1911 Godtjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1915 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från 1915 Avaliden, Norsjö
fs. Död 1945-07-15 Lund, Skellefteå lfs.
Gift i Vancouver 1924-3-10.
Familj med Nils Helmer Lind (Född 1890-02-19. Död 1950-04-19 Sunnanå, Skellefteå lfs.) Vigsel 1924-03-10
Vancouver, British Columbia (CANADA).
Barn:
3.1.9.5.1 Elin Mary Karolina Johansson. Född 1925-08-15 Avaliden, Norsjö fs. Död 1992-04-22 Nyköping, Alla
Helgona fs (D).
3.1.9.6 Bror Edvard Johansson. Född 1898-01-15 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1902 till 1911 Godtjärn,
Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1915 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från 1915 Avaliden, Norsjö fs. Död 191607-27 Avaliden, Norsjö fs.
3.1.9.7 Oskar Gustaf Adolf Johansson. Hemmansägare i Storliden. Född 1900-04-26 Granlund, Norsjö fs.
Bosatt från 1902 till 1911 Godtjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1915 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från
1915 Avaliden, Norsjö fs. Bosatt från 1927-05-06 Umeå lfs. Död 1989-01-09 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
183 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Ebba Margreta Brännström (Född 1904-08-28 Brännfors, Lycksele fs. Död 1989-11-01 Norsjö,
Norsjö fs.) Vigsel 1934-12-23.
Barn:
3.1.9.7.1 Klara Ingrid Josefina Johansson. Född 1936-10-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1999-05-06 Norsjö,
Norsjö fs.
3.1.9.7.2 Erik Gustaf Bertil Johansson. Född 1938-02-09 Tallheden, Norsjö fs.
3.1.9.8 Sara Kallista Johansson. Född 1902-07-19 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1902 Godtjärn, Norsjö fs.
Död 1907-03-23 Godtjärn, Norsjö fs.
3.1.9.9 Karl Fabian Johansson. Född 1905-02-05 Godtjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1911 Bränntjärnliden, Norsjö
fs. Död 1914-04-28 Bränntjärnliden, Norsjö fs.
3.1.9.10 Nils Magnus Valdemar Johansson. Flyttar 1927-11-7 till Skellefteå lfs. Född 1907-05-06 Godtjärn,
Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1915 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från 1915 Avaliden, Norsjö fs. Bosatt från
1927-11-07 Skellefteå lfs. Död 1990-01-31 Nyköping, Alla Helgona fs (D).
Familj med Svea Margareta Matilda Sjöstedt (Född 1907-10-10 Granlund, Norsjö fs. Död 1984-06-24 Nyköping,
Nyköping östra fs (D).) Vigsel 1931-11-29.
3.1.11.1 Berta Mandrea Hällgren. Arbetarhustru i Gumboda nr 1 - 5/96 mtl. Född 1896-09-19 Pjäsörn, Norsjö
fs. Bosatt från 1897 Rönnfällan, Norsjö fs. Bosatt från 1921 Gumboda, Norsjö fs. Död 1978-02-16 Gumboda,
Norsjö fs.
Familj med Johan Ehard Jonsson (Född 1896-09-24 Jörn fs. Död 1985-02-21 Gumboda, Norsjö fs.) Vigsel
1921-04-03 Norsjö fs.
Barn:
3.1.11.1.1 Vera Gustava Jonsson. Född 1922-01-08 Gumboda, Norsjö fs. Död 2001-12-10 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.2.2.1 Andreas Larsson. Född 1872-01-21 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1872 Lidsträsk, Norsjö fs.
3.2.2.2 Katarina Sofia Larsdotter. Jordägarhustru i Norsjö nr 8. Född 1873-09-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Bosatt
från 1900 till 1902 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1951-03-16 Heden, Norsjö fs.
Familj med Karl Jonas Lundström (Född 1873-04-23 Forsbacka, Degerfors fs. Död 1947-06-10 Heden, Norsjö
fs.) Vigsel 1902-12-21 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.2.1 Anton Emanuel Lundström. Född 1903-04-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1987-11-13 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.2.2.2 Karl Ragnar Lundström. Född 1904-10-14 Norsjö, Norsjö fs. Död 1985-07-04 Rusksele, Lycksele fs.
3.2.2.2.3 Emma Märta Sofia Lundström. Född 1906-05-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 1985-03-05 Norsjö, Norsjö
fs.
3.2.2.2.4 Myra Maria Evelina Lundström. Född 1911-05-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 1940-01-05 Norsjö, Norsjö
fs.
3.2.2.2.5 Olof Andreas Lundström. Född 1916-05-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 1983-08-16 Kopparberg,
Ljusnarsbergs fs (T).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
184 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.2.3 Anna Maria Larsson. Arbetarhustru i Pjäsörn nr 1. Född 1873-09-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1938-1206 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Karl Sjöstedt (Född 1876-05-01 Svartlund, Norsjö fs. Död 1958-12-25 Norsjö, Norsjö fs.) Se 3.1.1.3
3.2.2.4 Elin Margareta Andersson. Predikanthustru i Norsjö nr 12. Född 1875-08-14 Lidsträsk, Norsjö fs. Bosatt
från 1909 till 1914 Heden, Norsjö fs. Död 1956-04-03 Norsjö, Norsjö fs.
Predikanthustru i Norsjö nr 12 - Bernhardsgård afs.
Om maken - predikant Anders Edvard Holmlund har Carl E. Arwe (1888-1981) skrivit en bok:
"A. E. Holmlund, Norsjö : Några drag ur hans liv och förkunnelse" (1935).
Familj med Anders Edvard Holmlund (Född 1860-04-27 Degerfors fs. Död 1934-12-23 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1914-06-21 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.4.1 Lars Gideon Holmlund. Född 1915-09-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1977-04-03 Umeå, Ålidhems fs.
3.2.2.4.2 Viola Margreta Holmlund. Född 1918-02-17 Norsjö, Norsjö fs. Död 2000-04-19 Karlstad, Karlstad
domkyrkofs (S).
3.2.2.5 Magdalena Teresia Larsdotter. Skomakar- och kronotorparhustru i Lidland. Född 1877-07-21 Lidsträsk,
Norsjö fs. Bosatt från 1924 Lidland, Norsjö fs. Död 1949-03-31 Norsjövallen, Norsjö fs.
Piga i Norsjö nr 9 mellan år 1896 och 1898. Gift i Ulriksdal, som anlades år 1867 Magdalena Teresias svärfar
Ulrik Larsson, f. 1825.
Hemmafru i Ulriksdal nr 1 - 1/16 mtl, från 1924 skomakar- och kronotorparhustru i Lidland.
Familj med Nikolaus Landin (Född 1862-01-08 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1941-08-21 Kvammarnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1898-07-01 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.5.1 Arnold Anton Yngve Landin. Född 1899-05-03 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1972-07-16 Lustigkulla,
Norsjö fs.
3.2.2.5.2 Hubert Nikolaus Landin. Född 1900-11-30 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1969-05-11 Karlberg, Norsjö fs.
3.2.2.5.3 Axel Uno Landin. Född 1902-07-20 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1981-06-16 Karlberg, Norsjö fs.
3.2.2.5.4 Astrid Margreta Alida Landin. Född 1904-03-28 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1994-11-18 Norsjö, Norsjö
fs.
3.2.2.5.5 Ester Maria Landin. Född 1905-06-09 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1997-10-14 Berglunda, Lycksele fs.
3.2.2.5.6 Erik Villiam Landin. Född 1907-07-12 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 2009-04-21 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.2.5.7 Emmy Teresia Landin. Född 1909-01-22 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1998-02-19 Lycksele, Lycksele fs.
3.2.2.5.8 Judit Sofia Landin. Född 1913-12-25 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 2006-07-15 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.2.5.9 Lars Evert Landin. Född 1915-08-05 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1919-02-01 Ulriksdal, Norsjö fs.
3.2.2.5.10 Anna Viola Landin. Född 1916-11-15 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1990-02-25 Kvammarn, Norsjö fs.
3.2.2.6 Kristina Evelina Larsdotter. Flyttar 1915-08-24 till Skellefteå sfs. Född 1879-01-19 Lidsträsk, Norsjö fs.
Bosatt från 1905-10-06 Kalvträsk, Burträsks fs. Bosatt från 1915-08-24 Skellefteå. Död 1948-12-27 Skellefteå,
S:t Olovs fs.
Gift i Lidsträsk år 1902. Familjen flyttar år 1905 till Burträsk där maken blir arbetare i Kalvträsk på ett onumrerat
hemman. Efter år 1911 står han istället benämnd som "skrädderiarbetare". År 1915 utflyttad till Skellefteå.
"Färdades mellan byarna och sydde kläder. Var alltså borta från hemmet långa tider. År 1915 utflyttad till
Skellefteå. Hade eget skrädderi vid Nygatan i Skellefteå fram till sin död, då skrädderiet övertogs av sonen Folke
Hällgren." (Källa: Göran Almlöf, via epost 2010-02-08)
Maken "var skräddarmästare i Skellefteå och hade under många år ett skrädderi där." (Källa: Lars Hällgren, via
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
185 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
e-post 2008-09-27)
Familj med Olof Albin Hällgren (Född 1877-10-14 Kattisträsk, Norsjö fs. Död 1944-11-03 Skellefteå.) Vigsel
1902-12-21 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.6.1 Anny Margreta Hällgren. Född 1903-06-15 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1915-03-09 Kalvträsk, Kalvträsk
fs.
3.2.2.6.2 Olof Folke Hällgren. Född 1905-08-10 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1972-09-27 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.2.2.6.3 Lars Ingvar Hällgren. Född 1907-01-11 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1963-04-22 Stockholm, S:t Göran
fs (AB).
3.2.2.6.4 Gully Kristina Hällgren. Född 1908-12-23 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 2001-01-19 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.2.2.6.5 Arvid Emanuel Hällgren. Född 1911-08-05 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1976-07-30 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.2.2.6.6 Karl Börje Hällgren. Född 1913-05-24 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1959-01-27 Skellefteå kbfd.
3.2.2.6.7 Johan Artur Hällgren. Född 1916-02-13 Skellefteå sfs. Död 1968-04-10 Säter, Säter fs (W).
3.2.2.6.8 Anna Greta Hällgren. Född 1919-07-30 Skellefteå sfs. Död 1980-11-01 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.2.2.6.9 Elsa Margareta Hällgren. Född 1921-12-29 Skellefteå sfs.
3.2.2.7 Olof Edvard Larsson. Bonde i Hemmingen nr 2 - 1/12 mtl. Född 1881-01-09 Lidsträsk, Norsjö fs. Bosatt
från 1910 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1963-11-08 Hemmingen, Norsjö fs.
Ol-Larsa. Bonde först i Lidsträsk. Från 1910 i Hemmingen nr 2 - 1/12 mtl. Han äger dessutom 1/24 i nr 1.
Familj med Hulda Ulrika Lindqvist (Född 1885-11-08 Lidsträsk, Burträsk fs. Död 1914-10-09 Hemmingen, Norsjö
fs.) Vigsel 1906-02-24 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.7.1 Anna Elina Larsson. Född 1906-12-23 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1979-08-22 Strycksele, Åmsele fs.
3.2.2.7.2 Arvid Anton Larsson. Född 1908-10-05 Burträsk fs. Död 1983-12-26 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.2.7.3 Gustaf Edmund Larsson. Född 1910-11-24 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1911-02-22 Hemmingen,
Norsjö fs.
3.2.2.7.4 Olof Gunnar Larsson. Född 1912-02-17 Hemmingen, Norsjö fs.
3.2.2.7.5 Uno Herman Larsson. Född 1914-03-22 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1994-09-02 Örträsk, Norsjö fs.
3.2.2.8 Karl Anton Larsson. Hemmansägare i Lidsträsk nr 1 - 7/256 mtl år 1928. Född 1882-12-03 Lidsträsk,
Norsjö fs. Död 1964-01-31 Lidsträsk, Norsjö fs.
Ogift.
3.2.2.9 Matilda Alexandra Larsdotter. Född 1884-01-26 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1885-06-22 Lidsträsk, Norsjö
fs.
3.2.2.10 Lars Ferdinand Larsson. Snickare i Lidsträsk nr 1. Född 1890-03-12 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 196902-07 Norsjö, Norsjö fs.
Ferdinand-Larsa.
Familj med Helena Eugenia Eriksson (Född 1889-04-16 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1968-07-01 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1918-12-21 Norsjö fs.
Barn:
3.2.2.10.1 Lars Albert Larsson. Född 1921-03-21 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 2004-03-28 Hedesunda,
Hedesunda fs (X).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
186 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.2.10.2 Erik Johan Manasse Larsson. Född 1924-03-27 Lidsträsk, Norsjö fs. Död 1964-04-12 Forshaga,
Forshaga fs (S).
3.2.3.1 Maria Sofia Alm. Född 1886-01-26 Almlund, Norsjö fs. Död 1887-08-15 Almlund, Norsjö fs.
3.2.3.2 Alma Kristina Alm. Hemma 1926. Född 1888-11-23 Almlund, Norsjö fs. Bosatt från 1900 Pjäsörn,
Norsjö fs. Bosatt från 1909-09-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1972-03-24 Skellefteå lfs.
Ogift.
3.2.3.3 Jenny Margreta Alm. Flyttar 1929-1-19 till Gällivare. Född 1890-06-01 Almlund, Norsjö fs. Bosatt från
1900 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1909-09-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1921 Sunnanå, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1922 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1923-01-16 Gällivare fs (BD). Bosatt från 1929-01-19
Skellefteå lfs. Död 1969-05-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.
I unga år flyttar hon till Sörböle i Skellefteå med modern. Från år 1921 i Sunnanå där hon gifter sig med en
arbetare. Paret bor från år 1922 åter i Sörböle och från 1923 i Gällivare.
År 1929 lämnar hon Gällivare - då som änka sedan år 1928 - och flyttar tillbaka till Sörböle i Skellefteå. Hon har
då fyra minderåriga barn. Från år 1961 bor hon inne i centrala Skellefteå.
Källa: Nekrolog i Norra Västerbotten, samt barnbarnet Gun Vallin.
Familj med Frans Edvard Hedström (Född 1890-08-06 Hökmark, Lövångers fs. Död 1928-10-16 Gällivare fs
(BD).) Vigsel 1921-10-12 Skellefteå lfs.
Barn:
3.2.3.3.1 Birger Rudolf Hedström. Född 1921-12-11 Sunnanå, Skellefteå lfs.
3.2.3.3.2 Margit Sofia Hedström. Född 1923-01-14 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1964-10-28 Stockholm.
3.2.3.3.3 Gertrud Kristina Hedström. Född 1924-05-11 Gällivare fs (BD).
3.2.3.3.4 Ruth Elisabeth Hedström. Född 1926-01-17 Gällivare fs (BD).
3.2.3.4 Frans Lambert Alm. Hemma 1926. Född 1891-09-19 Almlund, Norsjö fs. Bosatt från 1900 Pjäsörn,
Norsjö fs. Bosatt från 1909-09-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1928-02-12 Sörböle, Skellefteå lfs.
En av Norsjöbygdens 11 stycken orgelbyggare, likt sin far Olof Richard. Han hade under sin tid hunnit bygga ett
40-50-tal orglar till skolor, bönhus och hem.
3.2.3.5 Hilda Maria Alm. Född 1893-11-15 Almlund, Norsjö fs. Död 1895-04-25 Almlund, Norsjö fs.
3.2.3.6 Hildur Maria Alm. Bosatt i Sörböle. Född 1895-10-08 Almlund, Norsjö fs. Bosatt från 1900 Pjäsörn,
Norsjö fs. Bosatt från 1909-09-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1960-10-07 Sörböle, Skellefteå lfs.
Hemma år 1926.
Familj med Bertil Holmlund (Född.) Vigsel 1932.
Barn:
3.2.3.6.1 Ebba Holmlund.
3.2.3.7 Karl Jakob Alm. Född 1897-12-18 Almlund, Norsjö fs. Död 1897-12-20 Almlund, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
187 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.5.1 Olof Edvard Lundström. Bonde i Norsjö nr 5. Född 1877-12-02 Renström, Jörns fs. Bosatt från 188108-16 Norsjö, Norsjö fs. Död 1968-06-23 Norsjö, Norsjö fs.
Har en fosterdotter: Judit Sofia Landin, f. 1913-12-25.
Familj med Fanny Kristina Grahn (Född 1873-12-01 Norsjö, Norsjö fs. Död 1955-10-26 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1905-03-04 Norsjö fs.
Barn:
3.2.5.1.1 Frans Edvard Lundström. Född 1906-03-18 Norsjö, Norsjö fs. Död 1971-09-30 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.5.1.2 Fanny Maria Vilhelmina Lundström. Född 1910-12-07 Norsjö, Norsjö fs. Död 1912-11-29 Norsjö,
Norsjö fs.
3.2.5.2 Margreta Sofia Lundström. Järnhandlarhustru i Kyrkbyn. Född 1879-11-07 Renström, Jörns fs. Bosatt
från 1881-08-16 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1913-12-08 Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1915-12-15 Kyrkbyn,
Lycksele fs.
Bosatt i Norsjö nr 5 från år 1881. Gift år 1899 och maken står först betecknad som snickare på hennes
föräldrahemman. Efter år 1900 som handlande och bonde. Familjen flyttar år 1913 till Lycksele där de blir
bosatta i Kyrkbyn. Maken är då järnhandlare.
Efter hennes död år 1915 gifter maken om sig 1919-02-05 med Betty Kristina Renström (f. 1886-02-28) från
Fårträsk i Malå. Med henne har han sonen: Per Gunnar Lindqvist, f. 1920-05-29.
Familj med Johan Levi Lindqvist (Född 1872-09-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1945-01-14 Kyrkbyn, Lycksele fs.)
Vigsel 1899-01-05 Norsjö fs.
Barn:
3.2.5.2.1 Johan Gunnar Lindqvist. Född 1900-01-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1910-02-18 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.5.2.2 Karl Henning Lindqvist. Född 1902-05-12 Norsjö, Norsjö fs. Död.
3.2.5.2.3 Frans Daniel Lindqvist. Född 1905-10-01 Norsjö, Norsjö fs. Död.
3.2.5.3 Johan Wilhelm Lundström. Arbetare i Kiruna. Född 1881-08-03 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1908-0513 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1912-04-18 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).
Arbetare i Norsjö nr 5. Från 1908 arbetare i Kiruna, där hustrun blir barnmorska. Död där 1912.
Familj med Klara Kallista Jakobina Norén (Född 1879-08-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1969-01-06 Kiruna,
Jukkasjärvi fs (BD).) Vigsel 1906-07-08 Norsjö fs.
Barn:
3.2.5.3.1 Knut Johan Ridderholm. Född 1907-01-30 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1985-05-30 Kiruna, Jukkasjärvi fs
(BD).
3.2.5.3.2 Anna Maria Lundström. Född 1908-04-26 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 2001-07-16 Tullinge,
Tullinge fs (AB).
3.2.5.4 Anton Richard Lundström. Snickare i Norsjö nr 5. Född 1883-02-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1950-07-15
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Signe Viktoria Forsgren (Född 1885-08-10 Norsjö, Norsjö fs. Död 1941-08-13 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1907-10-20 Norsjö fs.
Barn:
3.2.5.4.1 Anna Maria Lundström. Född 1908-09-25 Norsjö, Norsjö fs. Död 1954-08-04 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
188 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.5.4.2 Carl Erik Lundström. Född 1913-09-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1988-12-07 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.2.5.4.3 Axel Rickard Lundström. Född 1921-02-06 Norsjö, Norsjö fs. Död 1978-08-09 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
3.2.5.5 Karl Emil Lundström. Skogsinspektor i Malåträsk år 1920. Född 1884-12-23 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1917-12-22 Malåträsk, Malå fs. Död 1921-12-17 Malåträsk, Malå fs.
Fadern vägrade låta döpa honom. Dop skedde först 1901 av kyrkoherde J.W. Söderström.
Faktor i Norsjö nr 11 till år 1917. Flyttar till Malå.
Hustrun omgift Forsmark efter hans död.
Familj med Signe Maria Lindgren (Född 1888-11-22 Norsjö, Norsjö fs. Död 1973-10-09 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1912-05-26 Norsjö fs.
Barn:
3.2.5.5.1 Birgit Maria Lundström. Född 1912-12-20 Norsjö, Norsjö fs. Död 1921-10-07 Malåträsk, Malå fs.
3.2.5.5.2 Karl Åke Lundström. Född 1915-10-04 Norsjö, Norsjö fs. Död 1916-01-01 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.5.5.3 Bengt Emil Lundström. Född 1919-10-13 Malåträsk, Malå fs. Död.
3.2.5.6 Frans Josef Lundström. Flyttar 1909-12-27 till Högbo. Född 1886-12-21 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1909-12-27 Högbo, Gävleborgs län. Död 1947-07-08 Sandviken, Sandvikens fs (X).
Fadern vägrade låta döpa honom. Dop skedde först 1902 av kyrkoherde J.W. Söderström. Han är folkskollärare
till yrket.
Familj med Anna Kristina ? (Född 1891-09-26 Tegelsmora fs (C). Död 1972-07-05 Sandviken, Sandvikens fs
(X).) Vigsel 1916-07-23.
3.2.5.7 Ernst Axel Lundström. Flyttar 1924-6-3 till Degerfors. Född 1889-09-05 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1910-05-26 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1916-08-17 Gällivare fs (BD). Bosatt från 1917-03-31
Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1924-06-03 Degerfors fs. Död 1976-03-15 Vännäs, Vännäs fs.
Ernst är snickare till yrket, och från 1910 bosatt i Kiruna. Han gifter sig där år 1912 och står därefter betecknad
som extra stationskarl. Från år 1915 i Abisko. Åren 1916-17 i Gällivare, men därefter åter i Jukkasjärvi (står ej
angivet vilken ort). År 1924 flyttar han med familjen till Degerfors fs.
Familj med Vilma Erika Lindgren (Född 1891-03-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1980-01-12 Vännäs, Vännäs fs.)
Vigsel 1912-08-18 Jukkasjärvi fs (BD).
Barn:
3.2.5.7.1 Agda Viktoria Lundström. Född 1913-07-21 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1989-06-02 Umeå,
Umeå sfs.
3.2.5.8 Sven Albin Lundström. Född 1892-08-21 Norsjö, Norsjö fs. Död 1892-12-07 Norsjö, Norsjö fs.
3.2.6.1 Fritz Olof Edvard Lindgren. Hemmansägare i Långträsk nr 2 - 1/72 mtl. Född 1894-07-07 Stensliden,
Norsjö fs. Bosatt från 1910 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1923 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från 1923
Långträsk, Norsjö fs. Död 1955-10-26 Långträsk, Norsjö fs.
Jordarbetare i Långträsk från år 1923. Hemmansägare där från år 1924, då han övertog Konrad Lindbergs
hemman.
Tidigare har han arbetat som dräng i Stensliden nr 1 mellan år 1920 till 1923.
Familj med Henny Vilhelmina Bogren (Född 1902-07-16 Långträsk, Norsjö fs. Död 1983-07-26 Norsjö, Norsjö
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
189 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
fs.) Vigsel 1923-07-15 Norsjö fs.
Barn:
3.2.6.1.1 Frits Henning Daniel Lindgren. Född 1923-12-11 Långträsk, Norsjö fs.
3.2.6.1.2 Karin Ingegerd Lindgren. Född 1925-03-16 Långträsk, Norsjö fs.
3.2.6.1.3 Olof Georg Engelbert Lindgren. Född 1927-05-28 Skellefteå lfs.
3.2.7.1 Olof Edmund Alm. Flyttar 1928-12-3 till Lövånger. Född 1883-01-07 Stensborg, Norsjö fs. Bosatt från
1894-10-06 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från 1928-12-03 Lövångers
fs. Död 1939-02-04 Lövånger, Lövångers fs.
Bryggmästare i Skellefteå stad. Flyttar 1928 till Lövånger
Familj med Signe Maria Alfrida Rönmark (Född 1885-07-06 Böle, Lövångers fs. Död 1975-11-16 Skelleftehamn,
S:t Örjans fs.) Vigsel 1909-01-17 Skellefteå lfs.
Barn:
3.2.7.1.1 Doris Maria Alm. Född 1909-04-26 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1981-10-25 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
3.2.7.1.2 Assar Edmund Alm. Född 1911-09-06 Lövångers fs. Död 1911-09-27 Skellefteå, Skellefteå lfs.
3.2.7.2 Jenny Sofia Alm. Telefonist i Skellefteå stad år 1926. Född 1885-12-04 Stensborg, Norsjö fs. Bosatt från
1894-10-06 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907 Skellefteå, Skellefteå lfs. Död 1962-01-19 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
Telefonist i Skellefteå stad från 1907. Ogift.
3.2.7.3 Karl Artur Alm. Flyttar 1919-3-20 till Umeå*. Född 1890-04-10 Stensborg, Norsjö fs. Bosatt från 189410-06 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1907 Skellefteå, Skellefteå lfs. Bosatt från 1919-03-20 Umeå. Död
1929-03-05 Skolan, Åsele fs.
Bokhållare och f.d. korpral i Skellefteå stad från 1912.
Gift då han avlider år 1929.
Familj med Gunhild Emma Elisabeth Johansson (Född 1900-09-01 Arnäs fs (Y). Död 1968-06-22 Stockholm,
Klara fs (AB).) Barn med 1922.
Barn:
3.2.7.3.1 Ulla Margareta Elisabeth Johansson. Född 1922-01-09 Stockholm, Matteus fs (AB). Död 2002-06-23
Bromma, Västerled fs (AB).
Familj med ? ? (Född 1905.)
3.2.9.1 Alma Sofia Brännström. Född 1883-09-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1889-08-14 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.2.9.2 Johan Helmer Brännström. Född 1886-04-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1889-08-28 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.2.9.3 Olof Ferdinand Brännström. Hemmansägare i Röjnoret nr 1. Född 1888-12-01 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Död 1958-11-11 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
190 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Annie Helena Svensson (Född 1910-08-22 Byske fs. Död 1992-08-19 Röjnoret, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1930-05-04.
Barn:
3.2.9.3.1 Gunn Adele Kristina Brännström. Född 1931-05-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 2011-02-03
Röjnoret, Boliden fs.
3.2.9.3.2 Kjell-Olof Emanuel Brännström. Född 1935-05-31.
3.2.9.4 Johan Helmer Brännström. Hemmansägare i Röjnoret nr 1. Född 1891-07-08 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Död 1958-05-26 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Jenny Kristina Lundgren (Född 1898-11-16 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1978-12-02 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1925-07-12 Skellefteå lfs.
Barn:
3.2.9.4.1 Nils Helmer Johannes Brännström. Född 1931-12-07 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.2.9.4.2 Sigrid Brännström. Född.
3.2.9.4.3 Gerd Brännström. Född.
3.2.9.4.4 Ebba Brännström. Född.
3.2.9.5 Hedvig Kristina Brännström. Banvakthustru i Röjnoret. Född 1893-09-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död
1972-10-23 Boden, Överluleå fs (BD).
Familj med Nils Oskar Boman (Född 1890-08-31 Finnfors, Skellefteå lfs. Död 1962-03-26 Boden, Överluleå fs
(BD).) Vigsel 1918-03-10 Skellefteå lfs.
Barn:
3.2.9.5.1 Sven Helge Johannes Boman. Född 1919-10-15 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.2.9.5.2 Sigrid Barbro Maria Boman. Född 1922-12-22 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.2.9.6 Emmy Margareta Brännström. Inhyses i Grannäs år 1926. Född 1896-03-03 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Död 1971-05-26 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Karl Gunnar Karlsson (Född 1897-09-29 Grannäs, Skellefteå lfs. Död 1956-09-02 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1923-07-15 Skellefteå lfs.
Barn:
3.2.9.6.1 Paul Torsten Sigurd Karlsson. Född 1924-05-29 Grannäs, Skellefteå lfs.
3.2.9.6.2 Doris Gunvor Margareta Karlsson. Född 1926-10-01 Grannäs, Skellefteå lfs.
3.2.9.6.3 Maj Gertrud Marianne Karlsson. Född 1929-03-05 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.2.9.6.4 Martin Karlsson. Född 1936-02-05 Grannäs, Skellefteå lfs.
3.2.9.7 Berta Maria Brännström. Bosatt i Skellefteå. Född 1898-10-17 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1997-07-23
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Barn med Sven Ossian Karlsson:
2.8.7.1 Göran Dennis Karl-Johan Karlsson. Född 1942-07-29.
2.8.7.2 Paul Roland Sven-Olov Karlsson. Född 1944-04-22.
Familj med Sven Ossian Karlsson (Född 1904-02-05 Skellefteå lfs. Död 1989-08-05 Skellefteå, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1939-09-10 Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
191 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.10.1 Olof Lambert Lundberg. Arbetare i Malåträsk år 1920. Född 1885-09-20 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt
från 1890 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1895-12-01 till 1907-04-29 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 190704-29 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1914-01-15 Malåträsk, Malå fs. Bosatt från 1916-03-11 Gargbro, Sorsele
fs. Bosatt från 1919-11-20 Malåträsk, Malå fs. Död 1972-03-10 Agnäs, Nordmalings fs.
Flyttar år 1907 tillbaka till Norsjö efter att tidigare ha bott i Boden med övriga familjen. Där står han som
maskinist och dräng framgent i Bjursele. Gift där år 1912.
Från år 1914 bor familjen istället i Malåträsk där han står benämnd som arbetare. Familjen bor därefter i
Gargbro, Sorsele åren 1916-19. Året därpå istället bosatt i Malåträsk.
Flyttar år 1923 tll till Umeå där Lambert nu fick anställning vid Träsliperiet på Sofiehem.
1928 fick han istället anställning som mjölnare i Agnäs och familjen flyttade då in i mjölnarbostaden där. Lambert
skötte även kraftstationen och fungerade även som elmontör åt byborna. Fritiden ägnade han bl.a. åt
fotografering.
Hustrun föder honom ett dödfött gossebarn 1913-07-18.
Familj med Klara Sofia Andersson (Född 1887-09-01 Manjaur, Degerfors fs. Död 1958-09-26 Agnäs, Bjurholms
fs.) Vigsel 1912-12-01 Norsjö fs.
Barn:
3.2.10.1.1 Olof Lennart Lundberg. Född 1914-07-01 Malåträsk, Malå fs. Död 1988-05-19 Agnäs, Bjurholms fs.
3.2.10.1.2 Astrid Margareta Lundberg. Född 1916-03-16 Gargbro, Sorsele fs. Död 1997-12-23 Agnäs,
Bjurholms fs.
3.2.10.1.3 Sven Adolf Lundberg. Född 1919-02-18 Gargbro, Sorsele fs. Död 1999-12-01 Agnäs, Bjurholms fs.
3.2.10.1.4 Karl Alrik Lundberg. Född 1923-09-07 Norsjö fs.
3.2.10.2 Hedda Kristina Lundberg. Flyttar 1916-7-11 till Lund. Född 1888-03-05 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från
1890 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1895-12-01 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1916-07-11 Lund,
Domkyrkofs (M). Död 1964-10-04 Mölnbo, Vårdinge fs (D).
Uppvuxen i Boden. Flyttar år 1914 ifrån hemgården och blir gift med en skomakare i Boden. År 1916 till Lund.
Makarna hade inga egna barn, men däremot en fosterdotter i Siri Margareta Sjöberg (f. 1916-07-21 i Stockholm,
Johannes fs (AB), d. 1986-02-28 Skärholmen, Skärholmen fs (AB)).
Familj med Fritz Lorens Jönsson (Född 1887-01-27 Skarshults säteri, Skeglinge fs (M). Död 1971-09-26 Mölnbo,
Vårdinge fs (D).) Vigsel 1914-05-03 Överluleå fs (BD).
3.2.10.3 Gustaf Emanuel Lundberg. Flyttar 1918-8-23 till Gällivare. Född 1891-01-11 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1895-12-01 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1918-08-23 Gällivare fs (BD). Död 1972-07-13 Bollnäs,
Bollnäs fs (X).
Är postbiträde på hemgården före år 1918 då han flyttar till Gällivare.
Familj med Ester Margareta ? (Född 1905-08-14 Boteå fs (Y). Död 1976-04-12 Bollnäs, Bollnäs fs (X).) Vigsel
1946-07-07.
3.2.10.4 Karl Joel Antonius Lundberg. Gasmästare i Boden. Född 1893-07-06 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1895-12-01 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1970-05-23 Mariehäll, Bromma fs (AB).
Står först benämnd som kontorsvakt på hemgården i Boden efter år 1910. Därefter som maskinist och sedan
som gasmästare.
Enligt församlingsboken så avlider han som sådan 1923-11-06. Detta är dock felaktigt (prästen har gjort en rejäl
blunder!), utan istället så avlider han år 1970. Då bosatt i stadsdelen Mariehäll i Stockholm. Att detta verkligen
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
192 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
stämmer bekräftades av Margith Holmlund.
Familj med Malin Frideborg ? (Född 1904-03-12 Överluleå fs (BD). Död 1993-12-01 Spånga, Spånga fs (AB).)
Vigsel 1936-07-06.
3.2.10.5 Maria Sofia Lundberg. Flyttar 1919-09-06 till Stockholm. Född 1896-02-23 Boden, Överluleå fs (BD).
Bosatt från 1919-09-06 Stockholm, Matteus fs (AB). Död 1991-04-02 Boden, Överluleå fs (BD).
Uppvuxen i Boden. Flyttar år 1919 till Stockholm.
Familj med Nils Oskar Skytt (Född 1903-01-14 Gällivare fs (BD). Död 1949-01-21 Notviken, Luleå fs.) Vigsel
1929-04-20.
3.2.12.1 Karl Engelbert Grahn. Flyttar 1921-12-30 till Malå. Född 1892-02-20 Berget, Norsjö fs. Bosatt från
1921-12-30 Malå fs. Död 1971-06-19 Malå, Malå fs.
Familj med Anna Fredrika ? (Född 1897-09-28 Malå fs. Död 1974-07-21 Malå, Malå fs.) Vigsel 1923-11-20.
3.2.12.2 Ernst August Grahn. Hemmansägare i Norsjö nr 13 år 1928. Född 1895-01-17 Berget, Norsjö fs. Död
1970-06-18 Falköping, Falköpings fs (R).
Familj med Lydia Aurora Kristina Holmgren (Född 1896-07-16 Hedlunda, Norsjö fs. Död 1990-01-20 Falköping,
Falköpings fs (R).) Vigsel 1921-07-02 Norsjö fs.
Barn:
3.2.12.2.1 Irma Kristina Grahn. Född 1923-03-16 Berget, Norsjö fs. Död 1990-07-28 Falköping, Falköpings fs
(R).
3.2.12.2.2 Johan Axel Grahn. Född 1926-10-13 Berget, Norsjö fs. Död 2003-08-01 Falköping, Falköpings sfs
(R).
3.2.12.2.3 Elsa Linnéa Grahn. Född 1928-01-16 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.2.4 Siv Elisabeth Grahn. Född 1930-01-05 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.2.5 Ernst Olof Grahn. Född 1932-03-04 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.3 Hilda Margreta Grahn. Född 1897-07-14 Berget, Norsjö fs. Död 1899-03-06 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.4 Sven Olof Johan Grahn. Hemmansägare i Norsjö år 1928. Född 1899-04-02 Berget, Norsjö fs. Död
1969-09-07 Dalviksberg, Torsångs fs (W).
Hemmansägare i Norsjö by, fortfarande år 1930. År 1934 hemmansägare i Berget.
Familj med Elin Margreta Pilgren (Född 1901-12-11 Degerfors fs. Död 1973-12-16 Dalviksberg, Torsångs fs
(W).) Vigsel 1924-05-17 Norsjö fs.
Barn:
3.2.12.4.1 Margareta Teresia Grahn. Född 1925-10-10 Berget, Norsjö fs. Död 1981-09-04 Skövde, Ryd fs (R).
3.2.12.4.2 Ragnar Valentin Grahn. Född 1927-10-01 Berget, Norsjö fs. Död 2002-05-22 Dalviksberg, Torsångs
fs (W).
3.2.12.4.3 Johan Bertil Grahn. Född 1929-05-30 Berget, Norsjö fs. Död 2003-01-14 Borlänge, Borlänge fs (W).
3.2.12.4.4 Magnus Georg Grahn. Född 1930-12-30 Berget, Norsjö fs. Död 2001-09-22 Borlänge, Stora Tuna fs
(W).
3.2.12.4.5 Sven Sigvard Grahn. Född 1934-07-17 Berget, Norsjö fs. Död 1997-07-20 Falun, Torsång fs (W).
3.2.12.4.6 Magda Elisabet Grahn. Född 1938-07-12 Berget, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
193 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.2.12.5 Elsa Sofia Grahn. Bosatt i Ranliden. Född 1900-08-09 Berget, Norsjö fs. Död 1990-12-28 Ranliden,
Falköpings fs (R).
Hemma år 1928.
Familj med Nils Leontius Mattsson (Född 1887-06-17 Åsele fs. Död 1968-06-04 Falköping, Falköpings sfs (R).)
Vigsel 1935-03-10.
3.2.12.6 Maria Kristina Grahn. Född 1903-02-23 Berget, Norsjö fs. Död 1904-03-26 Berget, Norsjö fs.
3.2.12.7 Jakob Edvard Grahn. Fosterson i Nymyrliden nr år 1928. Född 1903-02-23 Berget, Norsjö fs. Bosatt
från 1923 Nymyrliden, Norsjö fs. Död 1975-07-13 Brokvarn, Floby fs (R).
Fosterson hos bonden Jakob Nyman i Nymyrliden från år 1923. Han står som arbetare i samma by efter år 1936
då han gift sig.
Familj med Ellen Gustava Stenman (Född 1915-07-26 Norsjö fs.) Vigsel 1936-12-27 Norsjö fs.
Barn:
3.2.12.7.1 Jakob Ingvar Grahn. Född 1937-08-06 Nymyrliden, Norsjö fs.
3.2.12.7.2 Roland Grahn. Född Norsjö fs.
3.2.12.7.3 Sven-Ivar Grahn. Född Norsjö fs.
3.2.12.8 Bengt Alexander Grahn. Tjänare i Norsjö nr 12 år 1928. Född 1904-09-23 Berget, Norsjö fs. Bosatt
från 1926 Norsjö, Norsjö fs. Död 1942-07-16 Berget, Norsjö fs.
Tjänare hos Karl Emil Westerlund i Norsjö nr 12. Stannar kvar på gården efter dennes död 1925.
3.2.12.9 Berta Teresia Grahn. Bosatt i Stensele. Född 1907-02-08 Berget, Norsjö fs. Död 1971-08-23 Stensele,
Stensele fs.
Ogift. Hemma år 1928.
3.2.12.10 Hilda Linnea Grahn. Bosatt i Tidan. Född 1911-02-07 Berget, Norsjö fs. Död 1982-02-28 Tidan, Vad
fs (R).
Hemma år 1928. Har två eller tre barn enligt Henning Grahn.
Familj med Helmer Jonsson (Född 1901-08-21 Stensele fs. Död 1989-02-08 Tidan, Götlunda fs (R).) Vigsel
1935-05-26.
3.3.1.1 Johan Oskar Eklund. Bonde i Adakliden nr 1. Född 1874-08-02 Asplunda, Malå fs. Död 1920-03-15
Adakliden, Malå fs.
Hustrun har en son Frans Elis Bergström, född 1898-07-20 i Arvidsjaur fs. (BD).
Familj med Klara Johanna Bergström (Född 1875-02-05 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1960-05-31 Fårträsk,
Malå fs.) Vigsel 1901-12-05 Lycksele fs.
Barn:
3.3.1.1.1 Johan Axel Eklund. Född 1902-04-20 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.1.2 Selma Johanna Eklund. Född 1905-02-13 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.1.3 Gustaf Oskar Eklund. Född 1907-06-09 Adakliden, Malå fs. Död 1909-05-19 Adakliden, Malå fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
194 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.3.1.1.4 Erik Ludvig Eklund. Född 1909-10-18 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.1.5 Jonas Ragnar Eklund. Född 1912-10-16 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.1.6 Klara Sofia Eklund. Född 1915-06-04 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.1.7 Gustav Albin Eklund. Född 1918-07-12 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.2 Erik Anton Eklund. Hemma 1920. Född 1876-06-24 Asplunda, Malå fs. Död 1949-03-30 Asplunda,
Malå fs.
3.3.1.3 Per August Eklund. Hemma 1920. Född 1878-04-18 Asplunda, Malå fs. Död 1957-05-18 Malå, Malå fs.
Ogift.
3.3.1.4 Eva Juliana Eklund. Bondhustru i Lilla Tallberget. Född 1880-05-11 Asplunda, Malå fs. Bosatt till 1903
Bastusele, Malå fs. Bosatt från 1903-11-05 Arvidsjaurs fs (BD). Död.
Familj med Nils Anton Nordlund (Född 1853-07-28 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1918-02-04 Lilla Tallberg,
Arvidsjaurs fs (BD).) Se 3.5.3
3.3.1.5 Sara Kristina Eklund. Bondhustru i Aspliden. Född 1882-07-14 Asplunda, Malå fs. Bosatt från 1903 till
1904 Norsjö fs. Bosatt från 1904-12-12 Aspliden, Malå fs. Död 1961-11-04 Björkås, Malå fs.
Familj med Karl Oskar Bjuhr (Född 1873-10-15 Bjurås, Lycksele fs. Död 1954-10-04 Malå fs.) Vigsel 1905-0717 Malå fs.
Barn:
3.3.1.5.1 Oskar Gilbert Bjuhr. Född 1905-09-25 Aspliden, Malå fs. Död 1986-08-01.
3.3.1.5.2 Hilma Gustava Bjuhr. Född 1908-05-30 Aspliden, Malå fs. Död 1975-03-15.
3.3.1.5.3 David Andreas Bjuhr. Född 1910-09-27 Aspliden, Malå fs. Död 1987-07-24.
3.3.1.5.4 Agnes Kristina Bjuhr. Född 1913-02-20 Aspliden, Malå fs. Död 1988-05-05 Norsjö, Norsjö fs.
3.3.1.5.5 Johan Manfred Bjuhr. Född 1917-06-16 Björkås, Malå fs.
3.3.1.5.6 Karl Emil Bjuhr. Född 1919-12-21 Björkås, Malå fs.
3.3.1.6 Greta Johanna Eklund. Emigrerar 1909-12-4 till Nordamerika. Född 1884-10-03 Adakliden, Malå fs.
Bosatt från 1905-10-21 Malmberget, Gällivare fs (BD). Emigrerade 1909-12-04 Nordamerika. Död Nordamerika.
Lämnar år 1905 hemgården och flyttar till Gällivare. Där blir hon piga i Malmberget. År 1907 föder hon
utomäktenskapliga dottern Edla Margreta och samma år gifter hon sig i Malmberget med en arbetare (ditflyttad
året därpå). Hon föder ytterligare ett barn, en son, innan familjen år 1909 emigrerar till Amerika.
Familj med ?
Barn:
3.3.1.6.1 Edla Margreta Eklund. Född 1907-08-31 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död.
Familj med Oskar Pettersson (Född 1878-07-03 Korpilombolo fs (BD). Död Nordamerika.) Vigsel 1907-12-20
Gällivare fs (BD).
Barn:
3.3.1.6.2 Oskar Manfred Pettersson. Född 1909-07-10 Malmberget, Gällivare fs (BD). Död Nordamerika.
3.3.1.7 Anna Karolina Eklund. Bondhustru i Asplunda. Född 1886-09-26 Adakliden, Malå fs. Död före 1952.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
195 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med ?
Barn:
3.3.1.7.1 Jonas Magnus Öhman. Född 1907-12-25 Asplunda, Malå fs. Död 1934-06-16 Asplunda, Malå fs.
Familj med Jonas Ferdinand Öhman (Född 1871-12-25 Asplunda, Malå fs. Död 1952-02-26 Asplunda, Malå fs.)
Vigsel 1914-05-01 Malå fs.
Barn:
3.3.1.7.2 Jonas Elof Öhman. Född 1914-09-09 Asplunda, Malå fs. Död 1985-03-18.
3.3.1.7.3 Bror Erik Öhman. Född 1916-05-28 Asplunda, Malå fs. Död 1986-06-06.
3.3.1.7.4 Gustav Eugen Öhman. Född 1919-02-24 Asplunda, Malå fs.
3.3.1.8 Maria Josefina Eklund. Hemma 1920. Född 1889-05-09 Adakliden, Malå fs. Död 1960-10-26 Asplund,
Malå fs.
Inhyses i Adakliden år 1920. Ogift livet ut.
3.3.1.9 Jonas Ferdinand Eklund. Född 1891-03-20 Adakliden, Malå fs. Död 1891-07-06 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.10 Gustaf Adolf Eklund. Jordbruksarbetare i Asplunda nr 1. Född 1892-08-01 Adak, Malå fs. Död 197603-06 Adakliden, Malå fs.
Familj med Kristina Alexandra Persdotter (Född 1892-10-12 Nylund, Malå fs. Död 1961-10-10 Adakliden, Malå
fs.) Vigsel 1919-06-22 Malå fs.
Barn:
3.3.1.10.1 Judit Alexandra Eklund. Född 1919-12-30 Asplunda, Malå fs. Död 1982-12-21 Adak, Malå fs.
3.3.1.10.2 Kristina Eklund. Född 1921-08-08 Asplunda, Malå fs. Död 1980-06-29 Berget, Norsjö fs.
3.3.1.10.3 Daniel Eklund. Född 1925-05-28 Asplunda, Malå fs. Död 1992-12-05 Bodbysund, Burträsk fs.
3.3.1.10.4 Hulda Filippa Eklund. Född 1927-05-15 Asplunda, Malå fs.
3.3.1.10.5 Knut Adolf Eklund. Född 1930-01-14 Asplunda, Malå fs. Död 1989-10-27 Adakliden, Malå fs.
3.3.1.10.6 Karl Georg Eklund. Född 1933-06-06 Asplunda, Malå fs. Död 1996-01-28 Malå, Malå fs.
3.3.2.1 Johan Oskar Johansson. Född 1881-01-25 Åmberg, Lycksele fs. Död 1895-03-21 Åmberg, Lycksele fs.
3.3.2.2 Hilda Kristina Eklund. Bondhustru i Åmberg. Född 1884-07-17 Åmberg, Lycksele fs. Död 1905-07-04
Åmberg, Lycksele fs.
Tar sig namnet Eklund.
Familj med Karl Jonas Karlsson (Född 1875-01-02 Siksele, Lycksele fs.) Vigsel 1904-03-27 Lycksele fs.
Barn:
3.3.2.2.1 Karl Algot Karlsson. Född 1905-06-11 Åmberg, Lycksele fs. Död 1905-07-14 Åmberg, Lycksele fs.
3.5.1.1 Eva Catharina Lindberg. Född 1876-11-28 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Bosatt från 1880-03-04
Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.1.2 Johan Israel Lindberg. Bosatt i Avanäs. Född 1878-12-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Bosatt från
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
196 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1880-03-04 Avanäs, Sorsele fs. Död 1965-09-03 Avanäs, Sorsele fs.
Familj med Maria Viktoria Bäcklund (Född 1887-07-30 Norsjö fs. Död 1965-06-23 Avanäs, Sorsele fs.) Vigsel
1908-04-12.
3.5.1.3 Sofia Johanna Lindberg. Bosatt i Djursjö. Född 1881-05-05 Avanäs, Sorsele fs. Död 1948-11-28
Djursjö, Vilhelmina fs.
Familj med ? Risberg (Död 1946-04-03.) Vigsel.
3.5.1.4 Maria Wilhelmina Lindberg. Bosatt i Tjärnliden. Född 1883-04-08 Avanäs, Sorsele fs. Död 1962-02-02
Tjärnliden, Latikberg kbfd.
Familj med Oskar Engelbert Eriksson (Född 1888-06-01 Vilhelmina fs. Död 1974-08-08 Latikberg, Vilhelmina fs.)
Vigsel 1911-07-09.
3.5.1.5 Abraham Wilhelm Lindberg. Bosatt i Sorsele. Född 1885-03-10 Avanäs, Sorsele fs. Död 1966-06-30
Sorsele, Sorsele fs.
Familj med Signe Charlotta ? (Född 1893-12-24 Lycksele fs. Död 1982-12-31 Sorsele, Sorsele fs.) Vigsel 1914
Sorsele fs.
3.5.1.6 Fredrika Aqvilina Lindberg. Född 1887-05-10 Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.1.7 Selma Gustafva Lindberg. Född 1890-01-06 Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.1.8 Karl Oskar Lindberg. Bosatt i Sorsele. Född 1892-01-19 Avanäs, Sorsele fs. Död 1973-12-12 Sorsele,
Sorsele fs.
Skild 1944-09-06.
3.5.1.9 Elin Amanda Lindberg. Född 1894-01-01 Avanäs, Sorsele fs. Död.
3.5.2.1 Amanda Charlotta Berglund. Timmerdrivningsarbetarhustru i Kyrkostaden år 1919. Född 1873-09-21
Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Bosatt från 1892 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
Familj med Johan Emil Bäckman (Född 1863-12-16 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1959-05-18 Arvidsjaurs fs
(BD).) Vigsel 1890-12-23 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.2.1.1 Johan Oskar Bäckman. Född 1891-12-02 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1973-11-26 Kiruna,
Jukkasjärvi fs (BD).
3.5.2.1.2 Ida Charlotta Bäckman. Född 1894-02-16 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.1.3 Carl Ludvig Bäckman. Född 1896-01-25 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1896-10-15
Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.1.4 Emma Kristina Bäckman. Född 1897-09-05 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1899-07-03
Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.1.5 Carl Bruno Bäckman. Född 1899-09-14 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.1.6 Emma Maria Bäckman. Född 1902-03-21 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1985-08-26 Örebro,
S:t Nikolai fs (T).
3.5.2.1.7 Märta Sofia Bäckman. Född 1904-05-14 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1995-12-10
Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
197 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.5.2.1.8 Bror Gustav Bäckman. Född 1906-06-29 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1985-01-09 Kiruna,
Jukkasjärvi fs (BD).
3.5.2.1.9 Emil Gunnar Bäckman. Född 1908-03-19 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 2000-04-15
Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.1.10 Max Ivar Emanuel Bäckman. Född 1910-01-30 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1993-05-05
Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).
3.5.2.1.11 Knut Ejnar Bäckman. Född 1912-01-10 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1996-07-27 Kiruna,
Jukkasjärvi fs (BD).
3.5.2.1.12 Sten Hubert Bäckman. Född 1914-11-03 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1980-07-28 Lauker,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.1.13 Tor Fingal Bäckman. Född 1916-09-27 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1990-07-22 Kiruna,
Jukkasjärvi fs (BD).
3.5.2.2 Hulda Maria Berglund. Snickarhustru i Kyrkostaden år 1919. Född 1875-09-31 Hedberg, Arvidsjaurs fs
(BD). Död.
Arbetarhustru och senare snickarhustru i Kyrkostaden.
Familj med August Johansson Lindström (Född 1864-08-19 Varuträsk, Skellefteå lfs. Död.) Vigsel 1893-11-26
Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.2.2.1 Tekla Amalia Lindström. Född 1895-04-03 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.2.2 Signe Maria Lindström. Född 1897-04-27 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.2.3 Elna Margreta Lindström. Född 1899-05-05 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1978-06-17
Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.5.2.2.4 Nils August Lindström. Född 1901-06-08 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1973-09-12 Umeå,
Umeå lfs.
3.5.2.2.5 Viva Sofia Lindström. Född 1903-06-05 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1977-02-11 Arvidsjaur,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.2.6 Vilma Elisabet Lindström. Född 1905-06-09 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1995-12-25
Västerås, Skerike fs (U).
3.5.2.2.7 Ragnar Engelbert Lindström. Född 1906-11-22 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1977-01-15
Sölvesborg, Sölvesborg fs (K).
3.5.2.2.8 Karl Manfred Lindström. Född 1909-10-14 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.2.2.9 Åke Eugén Lindström. Född 1912-07-24 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1991-06-11 Borlänge,
Stora Tuna fs (W).
3.5.2.2.10 Tekla Ingegerd Lindström. Född 1914-10-29 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1998-10-21
Lidingö, Lidingö fs.
3.5.2.2.11 Ernst Bertil Lindström. Född 1917-05-04 Kyrkostaden, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1974-06-01 Umeå,
Umeå lfs.
3.5.2.3 Eva Catrina Berglund. Född 1876-10-13 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1884-10-15 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.4 Anders Viktor Berglund. Hemmansägare i Hedberg år 1919. Född 1882-02-15 Hedberg, Arvidsjaurs fs
(BD). Död.
Familj med Selma Josefina Norman (Född 1886-11-20 Arvidsjaurs fs (BD). Död.) Vigsel 1907-03-31 Arvidsjaurs
fs (BD).
Barn:
3.5.2.4.1 Nils Ragnar Berglund. Född 1907-09-24 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1991-05-20 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.4.2 Anders Artur Berglund. Född 1909-05-01 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1983-05-14 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.4.3 Ernst Gunnar Berglund. Född 1911-08-01 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
198 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.5.2.4.4 Anna Alice Berglund. Född 1916-07-09 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.5 Per Abraham Berglund. Hemmansägare i Hedberg år 1919. Född 1883-10-09 Hedberg, Arvidsjaurs fs
(BD). Död.
Familj med Elsa Sofia Alexandra Asp (Född 1889-09-06 Malå fs. Död.) Vigsel 1911-12-16 Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.6 Johan Harald Berglund. Flyttar 1912-12-31 till Gällivare. Född 1885-05-20 Hedberg, Arvidsjaurs fs
(BD). Bosatt från 1912-12-31 Gällivare fs (BD). Död.
3.5.2.7 Jakob Israel Berglund. Född 1887-04-07 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1897-05-04 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.8 Eva Lovisa Berglund. Bondhustru i Hedberg år 1919. Född 1889-01-09 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Död.
Familj med Samuel Viktor Berggren (Född 1879-03-22 Arvidsjaurs fs (BD). Död.) Vigsel 1913-12-19 Arvidsjaurs
fs (BD).
Barn:
3.5.2.8.1 John Viktor Berggren. Född 1914-12-15 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1957-09-29 Arvidsjaurs fs
(BD).
3.5.2.8.2 Safira Berggren. Född 1917-03-11 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 2003-11-22 Arvidsjaur,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.2.8.3 Sten Gösta Bertil Berggren. Född 1919-04-15 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1963-05-11
Robertsfors, Robertsfors fs.
3.5.2.9 Karl Oscar Berglund. Dräng i Hedberg år 1919. Född 1891-12-03 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1976-09-16 Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
Dräng i Hedberg hos brodern Anders Viktor Berglund år 1919.
Familj med Ester Sofia Sundström (Född 1897-07-29. Död 1957-10-11 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel.
3.5.2.10 Albert Berglund. Född 1895-07-25 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1895-07-25 Hedberg,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3.1 Hilma Katrina Nordlund. Född 1884-10-30 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1902-03-21 Lilla
Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3.2 Johan Anton Nordlund. Hemmansägare i Lilla Tallberg. Född 1889-07-06 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs
(BD). Död 1966-02-28 Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Nanny Kristina Olofsson (Född 1886-04-30 Stensele fs. Död 1962-08-10 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel
1915-05-14 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.3.2.1 Johan Sigurd Nordlund. Född 1916-02-07 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3.2.2 Sigrid Maria Nordlund. Född 1918-04-06 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.3.2.3 Karl Sixten Nordlund. Född 1920-02-09 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
199 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.5.3.3 Nils Israel Nordlund. Bosatt i Tjärnberg. Född 1904-11-11 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 197902-08 Tjärnberg, Malå fs.
Familj med Anna Ingeborg Renlund (Född 1906-05-30 Malå fs. Död 1993-10-19 Malå, Malå fs.) Vigsel 1926-0825.
Barn:
3.5.3.3.1 Blenda Eugenia Nordlund. Född 1926-05-16 Asplunda, Malå fs. Död 1979-08-16 Böle, Malå fs.
3.5.3.3.2 Elsy Nordlund.
3.5.3.4 Hilma Wiktoria Nordlund. Bosatt i Tjappsåive. Född 1907-04-10 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död
2001-12-30 Tjappsåive, Arvidsjaur fs (BD).
Ogift.
3.5.3.5 Eva Sofia Nordlund. Bosatt i Arvidsjaur. Född 1909-04-24 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 196708-21 Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Anders Helmer Grundström (Född 1898-01-15. Död 1960-07-20 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel.
3.5.3.6 Erik Ingvar Nordlund. Bosatt i Arvidsjaur. Född 1911-04-10 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1974-12-26 Abborrträsk, Arvidsjaur fs (BD).
Ogift.
3.5.3.7 Gustaf Alfred Nordlund. Bosatt i Tjappsåive. Född 1914-04-15 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1989-07-08 Tjappsåive, Arvidsjaur fs (BD).
Familj med Agnes ? (Född 1914-01-31 Jokkmokks fs (BD). Död 1984-04-08 Tjappsåive, Arvidsjaur fs (BD).)
Vigsel 1957-11-01.
3.5.4.1 Hulda Catharina Nordlund. Bondhustru i Krokträsk. Född 1879-02-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Död 1903-02-03 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Per August Persson (Född 1876-07-25 Arvidsjaurs fs (BD).) Vigsel 1902-04-16 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.4.1.1 Fritz Magnus Persson. Född 1902-09-09 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.4.2 Maria Charlotta Nordlund. Född 1881-04-09 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1901-01-07 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.3 Anna Vilhelmina Nordlund. Född 1882-04-29 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1883-12-12
Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.4 Johan Otto Nordlund. Hemmansägare i Krokträsk. Född 1884-03-24 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Död 1961-04-30 Arvidsjaurs fs (BD).
Hustrun har en utomäktenskaplig son: Max Fingal, f. 1912-2-18. Det är oklart om det är Johan Otto Nordlund
som är far (församlingsboken ger inget besked om saken).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
200 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Anna Augusta Lundström (Född 1893-09-13 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1968-08-17 Arvidsjaurs fs
(BD).) Vigsel 1914-11-08 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.4.4.1 Sven Nordlund. Född 1914-12-14 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.4.4.2 Ejnar Nordlund. Född 1917-05-08 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1990-11-12 Östra Långträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.4.3 Ingrid Malin Nordlund. Född 1919-09-28 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.5 Carl Abram Nordlund. Hemmansägare i Krokträsk. Född 1886-07-31 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Död 1962-06-02 Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Emma Bernhardina Levander (Född 1898-07-24 Malå fs. Död 1979-01-18 Ringelsta, Arvidsjaurs fs.)
Vigsel 1916-01-03 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.4.5.1 Gunhild Elise Nordlund. Född 1916-08-06 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 2003-11-17 Södertälje,
Östertälje fs (AB).
3.5.4.5.2 Ragnhild Viola Nordlund. Född 1918-03-30 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 2004-07-20
Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.6 Ida Gustava Nordlund. Bondhustru i Hedberg. Född 1889-02-24 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1978-07-17 Ringelsta, Arvidsjaurs fs.
Familj med Anders Anshelm Berggren (Född 1883-12-10 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1944-02-21 Arvidsjaurs fs
(BD).) Vigsel 1911-04-04 Arvidsjaurs fs (BD).
Barn:
3.5.4.6.1 Dagmar Berggren. Född 1913-09-19 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1962-09-09 Slagnäs, Arjeplog
fs (BD).
3.5.4.6.2 Paul Berggren. Född 1915-07-09 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1974-07-18 Björklunda, Viby fs
(T).
3.5.4.6.3 Gustaf Yngve Berggren. Född 1918-02-29 Hedberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.4.6.4 Ernst Berggren.
3.5.4.7 Per August Nordlund. Född 1890-08-18 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1914-10-14 Krokträsk,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.4.8 Anna Evelina Nordlund. Flyttar 1920-3-8 till Malmö. Född 1892-01-16 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD).
Bosatt från 1920-03-08 Malmö, Caroli fs (M). Död.
Familj med Johan Ehard Lidström Vigsel.
Barn:
3.5.4.8.1 Karl Sixten Nordlund. Född 1917-06-14 Jörn fs.
3.5.4.9 Jenny Augusta Nordlund. Hemma 1919. Född 1894-10-03 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död.
3.5.4.10 Hildur Sofia Nordlund. Bosatt i Alingsås. Född 1897-11-20 Krokträsk, Arvidsjaurs fs (BD). Död 196401-28 Alingsås, Alingsås sfs (P).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
201 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hemma 1919.
Familj med Johan Valfrid Johansson (Född 1895-03-29 Virestad fs (G). Död 1988-06-05 Alingsås, Alingsås sfs
(P).) Vigsel 1933-12-23.
3.5.12.1 Johan Arvid Nordlund. Född 1894-08-31 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Döpt 1894-09-09 Lilla
Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1895-03-20 Lilla Tallberg, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.12.2 Maria Charlotta Högström. Född 1896-03-06 Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD). Död 1896-05-03
Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
3.5.12.3 Hilda Maria Högström. Flyttar 1917-10-23 till Jokkmokk. Född 1899-03-23 Suddesjaur, Arvidsjaurs fs
(BD). Bosatt från 1917-10-23 Jokkmokks fs (BD). Död 1990-09-10 Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
Bosatt i Åberget, Älvsby fs (BD).
Familj med Helmer Johansson Vigsel.
Familj med ? Vallström Skilsmässa 1955-03-17.
3.5.12.4 Ernst Reinhold Högström. Bosatt i Garhyttan. Född 1904-05-26 Suddesjaur, Arvidsjaurs fs (BD). Död
1975-06-16 Garhyttan, Garpenberg fs (W).
3.6.1.1 Emilia Kristina Nilsdotter. Jordägarhustru i Löflund. Född 1881-01-10 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1917 Löflund, Norsjö fs. Död 1940-03-03 Löflund, Norsjö fs.
Familj med Johan Edvard Buhr (Född 1879-02-12 Wikborg, Norsjö fs. Död 1950-03-25 Löflund, Norsjö fs.)
Vigsel 1917-04-09 Norsjö fs.
Barn:
3.6.1.1.1 Nils Johan Henning Buhr. Född 1921-02-11 Löflund, Norsjö fs.
3.6.1.2 Isak Willehard Nilsson. Flyttar 1921-11-30 till Bureå. Född 1882-08-24 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1917-10-15 Kusmark, Skellefteå lfs. Bosatt från 1921-11-30 Bureå fs. Död 1963-06-23 Örviken, Bureå fs.
Först hemmansägare i Storliden nr 2. Flyttar till Skellefteå lfs, där han blir hemmansägare i Kusmark nr 2. Från
1918 i nr 16. Flyttar 1921 till Bureå
Familj med Jenny Kristina Eriksson (Född 1890-03-20 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1962-01-28 Bureå, Bureå fs.)
Vigsel 1911-09-10 Norsjö fs.
Barn:
3.6.1.2.1 Vilhelm Gustaf Mauritz Hedréus. Född 1912-04-02 Storliden, Norsjö fs. Död 1987-11-19 Trollhättan,
Trollhättans fs (P).
3.6.1.2.2 Elsa Margit Adina Nilsson. Född 1913-08-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1993-01-21 Bureå, Bureå fs.
3.6.1.2.3 Svea Ragnhild Margareta Nilsson. Född 1915-01-20 Storliden, Norsjö fs. Död 2002-01-05 Skellefteå,
S:t Olovs fs.
3.6.1.2.4 Anna Dagmar Kristina Nilsson. Född 1916-07-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1987-11-16 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.6.1.2.5 Rut Ingrid Marianne Nilsson. Född 1919-02-21 Kusmark, Skellefteå lfs. Död 1998-05-12 Boden,
Överluleå fs (BD).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
202 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.6.1.3 Johan Axel Nilsson. Född 1885-06-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1885-07-22 Storliden, Norsjö fs.
3.6.1.4 Karl Elof Nilsson. Född 1887-02-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1887-03-07 Storliden, Norsjö fs.
3.6.1.5 Ernst Artur Nilsson. Bonde i Norsjö nr 13. Född 1888-08-29 Storliden, Norsjö fs. Död 1954-07-12
Norsjö, Norsjö fs.
Är korpral i Storliden nr 2. Flyttar därefter till Skellefteå, för att sedan hamna i Norsjö nr 13.
Familj med Linda Eugenia Grahn (Född 1899-02-09 Berget, Norsjö fs. Död 1967-12-23 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1918-12-22 Norsjö fs.
Barn:
3.6.1.5.1 Ernst Arvid Nilsson. Född 1919-10-10 Berget, Norsjö fs. Död 1974-05-15 Malå, Malå fs.
3.6.1.5.2 Erik Ivar Nilsson. Född 1926-08-02 Berget, Norsjö fs.
3.6.1.6 Anna Adina Nilsson. Torparhustru i Granlund. Född 1892-07-20 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1926
Granlund, Norsjö fs. Död 1972-09-03 Granlund, Norsjö fs.
Torparhustru i Lillholmträsk nr 1. Från 1926 i Granlund. Maken är hemmansägare där år 1933.
Familj med Karl Johan From (Född 1886-10-07 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1968-10-06 Granlund, Norsjö fs.)
Vigsel 1914-04-19 Norsjö fs.
Barn:
3.6.1.6.1 Frans Gustaf Hjalmar From. Född 1914-11-03 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död.
3.6.1.6.2 Karl Olof Henning From. Född 1916-02-14 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1996-06-13 Jokkmokk,
Jokkmokks fs (BD).
3.6.1.6.3 Johan Hilmer Villehard From. Född 1917-04-06 Lillholmträsk, Norsjö fs.
3.6.1.6.4 Anna-Greta Viktoria From. Född 1918-12-11 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död.
3.6.1.6.5 Nils Oskar Harald From. Född 1920-09-15 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1947-03-27 Granlund, Norsjö
fs.
3.6.1.6.6 Eva Stina Lovisa From. Född 1922-06-21 Lillholmträsk, Norsjö fs.
3.6.1.6.7 Inga Britta Sofia From. Född 1924-01-24 Lillholmträsk, Norsjö fs.
3.6.1.6.8 Ernst Arvid Herman From. Född 1925-12-10 Lillholmträsk, Norsjö fs. Död 1996-03-29 Bjursele,
Norsjö fs.
3.6.1.6.9 Isak Robert Helmer From. Född 1933-03-03 Granlund, Norsjö fs. Död 1977-02-12 Granlund, Norsjö
fs.
3.6.1.6.10 Karl-Henrik From.
3.6.1.7 Hilda Viktoria Nilsson. Bondhustru i Storliden nr 2 - 11/256 mtl. Född 1896-03-12 Storliden, Norsjö fs.
Död 1964-03-03 Storliden, Norsjö fs.
Flyttar 1916 till Bastuträsk. Hem till Storliden nr 2 från Malå 1920. Kallades Tora.
Familj med Johan Gotthard Eriksson (Född 1892-07-17 Malå fs. Död 1956-11-23 Storliden, Norsjö fs.) Vigsel
1919-04-27 Malå fs.
Barn:
3.6.1.7.1 Kerstin Rudi Margareta Eriksson. Född 1922-12-15 Storliden, Norsjö fs. Död.
3.6.1.7.2 Börje Signar Oliver Eriksson. Född 1925-01-21 Storliden, Norsjö fs. Död 2003-09-20 Forsholm,
Lycksele fs.
3.6.1.7.3 Jonas Haldan Augustin Eriksson. Född 1931-04-13 Storliden, Norsjö fs. Död.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
203 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.6.1.7.4 Göte Hillmer Irenus Eriksson. Född 1934-05-16 Storliden, Norsjö fs.
3.6.1.8 Nansy Margreta Nilsson. Flyttar till Degerbyn 1921-12-5. Född 1899-04-11 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1921-12-05 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död.
3.6.1.9 Anders Ragnar Nilsson. Född 1902-12-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1902-12-26 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.1 Kristina Helena Bask. Bondhustru i Storliden nr 2. Född 1880-02-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1947-0308 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Per Edvard Falk (Född 1876-07-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1952-05-06 Norsjö, Norsjö fs.) Se
3.1.2.2
3.6.2.2 Johan Anton Bask. Hemmansägare i Storliden nr 1 år 1928. Född 1882-06-21 Storliden, Norsjö fs. Död
1937-01-19 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.3 Maria Magdalena Bask. Hushållerska i Norrby 1928. Född 1884-11-02 Storliden, Norsjö fs. Död 194112-21 Storliden, Norsjö fs.
Hon förblev ogift och bodde kvar i föräldrahemmet, som Adrian hade övertagit efter sin far Nils Johan "Nicke"
Bask. Adrian och Maria dog endast med ett par dagars mellanrum.
Källa: Clas-Erik Bask (via mail)
3.6.2.4 Alma Margreta Bask. Född 1886-11-17 Storliden, Norsjö fs. Död 1892-09-23 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.5 Frans Engelbert Bask. Arbetare i Sörböle. Född 1888-07-25 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1915-0603 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1961-04-11 Sörböle, Skellefteå lfs.
Flyttar 1915 till Sörböle där han blir arbetare.
Familj med Margreta Eugenia Bask (Född 1893-11-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1983-02-08 Skellefteå, S:t Olovs
fs.) Vigsel 1915-06-13 Skellefteå lfs.
Barn:
3.6.2.5.1 Karl Axel Bask. Född 1915-12-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1994-04-14 Skellefteå, Skellefteå lfs.
3.6.2.5.2 Magda Maria Linnea Bask. Född 1918-12-30 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 2003-02-08 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.6.2.5.3 Hilma Margareta Bask. Född 1922-05-16 Sörböle, Skellefteå lfs.
3.6.2.5.4 Nils Eugén Bask. Född 1925-03-26 Sörböle, Skellefteå lfs.
3.6.2.5.5 Frans Bengt Olof Bask. Född 1932-08-15 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1988-09-07 Böle, Skellefteå lfs.
3.6.2.6 Emerentia Alexandra Bask. Bondhustru i Storliden nr 2 - 11/512 mtl. Född 1890-12-12 Storliden, Norsjö
fs. Död före 1947.
Maken omgift år 1947.
Familj med Johan Edvin Lindgren (Född 1901-05-16 Storliden, Norsjö fs. Död 1961-01-20 Malå, Malå fs.) Vigsel
1925-07-05 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
204 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.6.2.6.1 Ernst Gunnar Lindgren. Född 1926-03-18 Storliden, Norsjö fs. Död 1991-10-03 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.6.2 Halvard Johannes Lindgren. Född 1929-05-10 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.7 Nils Adrian Bask. Hemmansägare i Storliden nr 1. Född 1893-02-23 Storliden, Norsjö fs. Död 1941-1223 Storliden, Norsjö fs.
Familj med Agnes Evelina Pettersson (Född 1901-03-01 Edefors fs (BD). Död 1978-01-12 Skellefteå, S:t Olovs
fs.) Vigsel.
Barn:
3.6.2.7.1 Klas Erik Bask. Född 1937-06-18 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.8 Sven Augustin Bask. Hemmansägare i Storliden nr 1. Född 1895-09-09 Storliden, Norsjö fs. Död 197507-04 Storliden, Norsjö fs.
Förutom hemmansägare på hemgården Storliden nr 1, så arbetade han som kyrkogårdsvaktmästare från år
1935. Från år 1946 lades även sysslan som kyrkvaktmästare på honom, och dessa båda yrken hade han sedan
fram till pension.
Familj med Astrid Selina Lundqvist (Född 1904-06-02 Malå fs. Död 1979-03-24 Storliden, Norsjö fs.) Vigsel
1926-05-24 Norsjö fs.
Barn:
3.6.2.8.1 Sally Margareta Bask. Född 1929-07-11 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.8.2 Nils Oskar Ingmar Bask. Född 1931-06-28 Storliden, Norsjö fs. Död 1990-02-28 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
3.6.2.8.3 Göran Karl Gustaf Bask. Född 1935-02-14 Storliden, Norsjö fs. Död 1938-05-19 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.8.4 Olov Sören Bask. Född 1940-02-21 Storliden, Norsjö fs.
3.6.2.9 Sabina Desideria Bask. Född 1899-06-06 Storliden, Norsjö fs. Död 1922-06-08 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.1 Helmina Gustava Isaksson. Bagerska i Norsjö. Född 1884-11-02 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1914
Norsjö, Norsjö fs. Död 1966-07-12 Norsjö, Norsjö fs.
Bagerska i Norsjö. Gift med snickaren Axel Mauritz Finnberg.
Familj med Axel Mauritz Finnberg (Född 1886-09-22 Lycksele fs. Död 1918-07-18 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1914-06-21 Norsjö fs.
Barn:
3.6.3.1.1 Lotten Gustava Sofia Finnberg. Född 1915-08-20 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.2 Selma Kristina Isaksson. Bosatt i Norsjö. Född 1886-01-05 Storliden, Norsjö fs. Död 1967-12-28
Norsjö, Norsjö fs.
Hemma år 1928.
3.6.3.3 Karl Johan Isaksson. Skogsfaktor i Norsjö nr 12. Född 1887-10-28 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1917 Norsjö, Norsjö fs. Död 1978-07-27 Norsjö, Norsjö fs.
Janne.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
205 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Sigrid Maria Finnberg (Född 1897-06-10 Norsjö, Norsjö fs. Död 1972-12-03 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1919-06-29 Norsjö fs.
Barn:
3.6.3.3.1 Eva Ann Marie Isaksson. Född 1920-04-28 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.3.2 Märta Gustava Isaksson. Född 1923-05-30 Norsjö, Norsjö fs. Död 2003-02-22 Umeå, Umeå sfs.
3.6.3.3.3 Ingrid Margareta Isaksson. Född 1925-11-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 2005-10-20 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.3.4 Birgit Maria Isaksson. Född 1932-02-04 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.4 Herman Probus Isaksson. Skräddare i Kvarnåsen år 1928. Född 1890-03-29 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1920 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1927 Kvarnåsen, Norsjö fs. Död 1962-11-22 Malåträsk, Malå fs.
Fjärdingsman och sedermera skräddare i Norsjö nr 6. Från 1927 i Kvarnåsen.
Familj med Selma Kristina Ottilia Eriksson (Född 1901-12-28 Sorsele fs. Död 1975-08-05 Umeå, Ålidhems fs.)
Skilsmässa 1943-07-17.
Barn:
3.6.3.4.1 Curt Erik Herman Isaksson. Född 1921-07-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 2002-04-09 Malå, Malå fs.
3.6.3.4.2 Bengt Leopold Isaksson. Född 1927-03-21 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.4.3 Karin Evy Lovisa Isaksson. Född 1931-02-23 Raggsjö, Norsjö fs.
3.6.3.4.4 Rolf Isaksson. Född 1937-08-06 Kvarnåsen, Norsjö fs.
3.6.3.5 Erik Henning Isaksson. Bonde i Storliden nr 2. Född 1892-09-04 Storliden, Norsjö fs. Död 1953-08-30
Storliden, Norsjö fs.
Skidåkare. Bosatt på Storliden 2:14.
Familj med Nanny Charlotta Grahn (Född 1902-04-22 Berget, Norsjö fs. Död 1929-05-18 Storliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1925-01-25 Norsjö fs.
Barn:
3.6.3.5.1 Georg Lennart Isaksson. Född 1926-05-08 Storliden, Norsjö fs. Död 1966-06-25 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.3.5.2 Rut Inga-Britt Isaksson. Född 1928-01-02 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.5.3 Erik Allan Isaksson. Född 1929-04-15 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.6 Arvid Alexander Isaksson. Född 1895-01-28 Storliden, Norsjö fs. Död 1895-02-05 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.7 Gunhild Johanna Isaksson. Flyttar 1926-6-9 till Lycksele. Född 1896-11-22 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1926-06-09 Lycksele fs. Död 1990-11-28 Umeå, Ålidhems fs.
Familj med Johan Elmer Andersson (Född 1898-12-11 Ruskträsk, Lycksele fs. Död 1986-02-28 Umeå, Ålidhems
fs.) Vigsel 1927-05-02 Lycksele fs.
3.6.3.8 Hedvig Teresia Isaksson. Hemma 1928. Född 1898-05-22 Storliden, Norsjö fs. Död 1986-10-14 Malå,
Malå fs.
Familj med Johan Alfred Svahn (Född 1909-01-11 Malå fs. Död 1998-11-07 Malå, Malå fs.) Vigsel 1933-08-27.
3.6.3.9 Frans Augustinus Isaksson. Hemmansägare i Storliden nr 2. Född 1900-05-26 Storliden, Norsjö fs.
Död 1988-06-25 Finspång, Risinge fs (E).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
206 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Anna Linnea Lundmark (Född 1907-07-07 Överhogdal fs (Z). Död 1994-11-09 Finspång, Risinge fs
(E).) Vigsel 1928-12-23 Norsjö fs.
Barn:
3.6.3.9.1 Anders Roland Isaksson. Född 1930-05-27 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.9.2 Karl Herman Isaksson. Född 1932-05-26 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.9.3 Per-Gunnar Isaksson. Född 1934-05-04 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.9.4 Torsten Lars Erik Isaksson. Född 1937-01-21 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.10 Ellen Margreta Isaksson. Flyttar 1925-11-19 till Skellefteå stad. Född 1901-10-16 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1925-11-19 Skellefteå sfs. Död.
3.6.3.11 Nils Alexis Isaksson. Arbetare i Storliden. Född 1904-09-09 Storliden, Norsjö fs. Död 1978-11-28
Storliden, Norsjö fs.
Står som arbetare i Storliden då sonen Rune föds år 1933.
Familj med Anna Serena Johansson (Född 1910-04-19 Holmlund, Lycksele fs. Död 2002-09-10 Storliden, Norsjö
fs.) Vigsel 1932-10-11 Norsjö fs.
Barn:
3.6.3.11.1 Nils Rune Isaksson. Född 1933-09-23 Storliden, Norsjö fs.
3.6.3.12 Oskar Alexander Isaksson. Bosatt i Roknäs. Född 1905-11-08 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1925
till 1926 Skellefteå sfs. Död 1996-06-23 Roknäs, Piteå lfs (BD).
Hemma år 1928.
3.6.3.13 Emmy Eleonora Isaksson. Bosatt i Jörn. Född 1908-03-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1992-05-18 Jörn,
Jörns fs.
Ogift.
3.6.4.1 Kristina Karolina Lundmark. Kronotorparhustru i Strömdal. Född 1884-10-01 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1904 Ulriksdal, Norsjö fs. Bosatt från 1921 Strömdal, Norsjö fs. Död 1937-04-08 Strömdal, Norsjö fs.
Kronotorparhustru i Ulriksdal nr 1. Flyttar 1921 till kronotorpet Strömdal.
Familj med Gustaf Leonard Dahlström (Född 1879-07-28 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1946-03 Finnäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1904-06-26 Norsjö fs.
Barn:
3.6.4.1.1 Gustaf Paul Dahlström. Född 1907-07-22 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1974-12-02 Mellansel, Anundsjö fs
(Y).
3.6.4.1.2 Eva Kristina Dahlström. Född 1908-12-24 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1920-09-05 Ulriksdal, Norsjö fs.
3.6.4.1.3 Erik Ragnar Dahlström. Född 1911-07-23 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1931-11-28 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.1.4 Rut Amanda Dahlström. Född 1913-01-01 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1965-02-17 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.4.1.5 Johan Bertil Dahlström. Född 1915-02-09 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 1995-12-16 Norsjö, Norsjö fs.
3.6.4.1.6 Bror Herman Dahlström. Född 1916-07-05 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 2003-01-31 Fridhäll, Floda fs (D).
3.6.4.1.7 Judit Alice Dahlström. Född 1919-06-05 Ulriksdal, Norsjö fs.
3.6.4.1.8 Mauritz Alexander Dahlström. Född 1921-09-23 Ulriksdal, Norsjö fs.
3.6.4.1.9 Emma Margareta Dahlström. Född 1924-06-04 Strömdal, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
207 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.6.4.2 Nils Johan Lundmark. Hemmansägare i Bäfverhult nr 1 - 7/256 mtl år 1928. Född 1889-07-07
Bäverhult, Norsjö fs. Död 1967-01-26 Bäverhult, Norsjö fs.
Familj med Agnes Johanna ? (Född 1909-01-20 Norsjö fs. Död 1985-01-16 Bäverhult, Norsjö fs.) Vigsel 1935
Norsjö fs.
3.6.4.3 Axel Edvin Lundmark. Född 1890-12-18 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1917-05-03 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.4 Beda Katarina Lundmark. Hemmansägare i Fromheden nr 1. Född 1892-03-20 Bäverhult, Norsjö fs.
Död 1955-03-01 Fromheden, Norsjö fs.
Familj med ?
Barn:
3.6.4.4.1 Karl Ejnar Lundmark. Född 1916-05-21 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1916-10-27 Bäverhult, Norsjö fs.
Familj med Karl Klingstedt (Född 1888-07-19 Fromheden, Norsjö fs. Död 1957-11-28 Fromheden, Norsjö fs.)
Vigsel 1917-12-01 Norsjö fs.
Barn:
3.6.4.4.2 Lars Birger Klingstedt. Född 1918-06-06 Fromheden, Norsjö fs. Död 1979-08-30 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.4.3 Johan Lambert Klingstedt. Född 1920-07-18 Fromheden, Norsjö fs. Död 2003-12-30 Norsjö, Norsjö
fs.
3.6.4.4.4 Gerda Ottilia Klingstedt. Född 1921-10-20 Fromheden, Norsjö fs.
3.6.4.4.5 Gustaf Rudolf Klingstedt. Född 1924-01-04 Fromheden, Norsjö fs. Död 1992-11-29 Gissträsk, Norsjö
fs.
3.6.4.4.6 Märta Laura Klingstedt. Född 1925-04-08 Fromheden, Norsjö fs. Död 2002-05-20 Malå, Malå fs.
3.6.4.4.7 Frida Katarina Klingstedt. Född 1927-04-13 Fromheden, Norsjö fs. Död 1994-07-12 Malå, Malå fs.
3.6.4.5 Berta Amanda Lundmark. Född 1893-12-15 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1916-08-05 Bäverhult, Norsjö fs.
3.6.4.6 Karl Joakim Lundmark. Hemmansägare i Bäverhult nr 1. Född 1896-07-12 Bäverhult, Norsjö fs. Död
1969-04-30 Bäverhult, Norsjö fs.
n'Kimme. Han var en väldigt duktig fiolspelare, och var ofta anlitad att spela på bröllop.
Källa: Elisabeth Burman - via epost 2006-04-19
Familj med Fanny Linnéa Andersson (Född 1901-10-22 Norsjö fs. Död.) Vigsel 1926-10-03 Norsjö fs.
Barn:
3.6.4.6.1 Gustaf Edvard Lundmark. Född 1927-06-21 Bäverhult, Norsjö fs.
Familj med Olga Korentia Höglander (Född 1905-09-19 Norsjö fs. Död 1964-01-03 Bäverhult, Norsjö fs.) Vigsel
1941 Norsjö fs.
3.6.4.7 Bror Edvard Lundmark. Bosatt i Bäverhult. Född 1899-02-28 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1987-10-05
Norsjö, Norsjö fs.
Hemma 1928.
Familj med Betty Katarina Renström (Född 1909-09-04 Norsjö fs. Död 1961-03-11 Bäverhult, Norsjö fs.) Vigsel
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
208 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1930 Norsjö fs.
3.6.4.8 Jenny Vilhelmina Lundmark. Född 1902-11-01 Bäverhult, Norsjö fs. Död 1903-04-10 Bäverhult, Norsjö
fs.
3.6.4.9 Hedvig Margreta Lundmark. Tjänarinna i Gumboda nr 1. Född 1905-08-13 Bäverhult, Norsjö fs. Död
1979-12-27 Saltmyran, Arvidsjaurs fs (BD).
Familj med Frans Edvard Forsgren (Född 1905-01-15 Norsjö fs. Död 1995-02-28 Saltmyran, Arvidsjaurs fs
(BD).) Vigsel 1930-06-23.
3.6.6.1 Signe Magdalena Almberg. Född 1887-03-21 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1892-04-02 Skellefteå lfs.
Död.
3.7.1.1 Anna Viktoria Nyström. Arbetarhustru i Borup. Född 1875-08-19 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1902-1108 Borup, Skellefteå lfs.
Piga i Röjnoret nr 1 hos Johan Olof Lindberg.
Familj med Karl Anton Nordqvist (Född 1874-05-23 Borup, Skellefteå lfs. Död.) Vigsel 1901-11-29 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.1.1.1 Karl Ruben Nordqvist. Född 1902-10-13 Borup, Skellefteå lfs. Död.
3.7.1.2 Johan Edvard Nyström. Född 1877-09-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1904-02-29 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.1.3 Matilda Amanda Nyström. Flyttar 1920-12-02 till Vilhelmina. Född 1880-07-17 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1920-12-02 Vilhelmina fs. Död.
Arbetarhustru på hemgården i Röjnoret från år 1910. Flyttar därefter till Vilhelmina år 1920.
Maken omgift år 1922 och avliden i Örebro år 1957.
Familj med Jonas Oskar Nilsson (Född 1879-11-20 Degerfors fs. Död 1957-11-13 Örebro, S:t Nikolai fs (T).)
Vigsel 1910-06-11 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.1.3.1 John Arne Alexander Nilsson. Född 1915-05-02 Älvsby fs (BD). Död 1981-08-04 Hallsberg,
Hallsbergs fs (T).
3.7.1.4 Karl-Olof Nyström. Flyttar 1914-12-8 till Älvsbyn. Född 1883-02-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1914-12-08 Älvsby fs (BD). Död 1962-09-10 Älvsbyn, Älvsby fs (BD).
F.d. volontär och arbetare i Röjnoret. Flyttar år 1914 till Älvsbyn, där han gifter sig samma år.
"När Carl-Olof var 17 år tog han värvning, fick gå korpralskolan och blev vicekorpral. När tjänsterna vid SJ i
Norrbotten skulle tillsättas fick de som tagit värvning förtur till tjänsterna. Han blev först stationskarl vid SJ i
Älvsbyn och senare järnvägstjänsteman.
Han var politiskt aktiv i socialdemokraterna och innehade en rad förtroendeuppdrag under sin levnad: ordförande
i kommunalfullmäktige, ordförande i kommunalnämnden, ordförande i skolstyrelsen, ordförande i vägnämnden,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
209 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
ordförande i Nykterhetsnämnden, ordförande i fattigvårdsstyrelsen, ordförande i kyrkofullmäktige, ordförande i
styrelsen för Kooperativa föreningen, styrelseledamot i Sparbanken. Dessutom var han landstingsman under
många år samt satt som nämndeman i 37 år vid Piteå-Älvsby Tingsrätt." (Källa: Barbro Torslund, 2010)
Familj med Edit Charlotta Westerberg (Född 1894-09-13 Älvsby fs (BD). Död 1955-08-06 Älvsbyn, Älvsby fs
(BD).) Vigsel 1914 Älvsby fs (BD).
Barn:
3.7.1.4.1 Karin Maria Ingeborg Nyström. Född 1915-06-10 Älvsby fs (BD). Död 1962-08-31 Älvsbyn, Älvsby fs
(BD).
3.7.1.4.2 Kerstin Margareta Nyström. Född 1916-06-25 Piteå sfs (BD). Död 1993-11-28 Älvsbyn, Älvsby fs
(BD).
3.7.1.4.3 Karl-Erik Bernhard Nyström. Född 1918-02-17 Älvsby fs (BD). Död 1966-06-27 Svartbjörsbyn,
Överluleå fs (BD).
3.7.1.4.4 Margit Linnea Nyström. Född 1920-02-14 Piteå sfs (BD). Död 2007-08-14 Öjebyn, Piteå lfs (BD).
3.7.1.4.5 Greta Charlotta Nyström. Född 1921-03-30 Älvsby fs (BD).
3.7.1.4.6 Per-Olof Samuel Nyström. Född 1926-06-07 Älvsby fs (BD). Död 1983-12-19 Boden, Överluleå fs
(BD).
3.7.1.4.7 Ketty Anna-Britt Nyström. Född 1929-08-10 Älvsby fs (BD). Död 1991-07-14 Uppsala, Gamla
Uppsala fs (C).
3.7.1.4.8 Edit Iréne Nyström. Född 1931-09-09 Älvsby fs (BD).
3.7.1.4.9 Siv Barbro Ingegerd Nyström. Född 1934-08-30 Älvsby fs (BD).
3.7.1.4.10 Hans Torbjörn Nyström. Född 1940-05-02 Piteå lfs (BD).
3.7.1.5 Jakob Andreas Nyström. Född 1885-06-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1917-05-04 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.1.6 Lars Hjalmar Nyström. Flyttar 1905-11-21 till Vaxholm. Född 1887-12-31 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1905-11-21 Vaxholms garnisonsförsamling (AB). Död.
3.7.1.7 Per Adrian Nyström. Arbetare i Norge. Född 1890-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1916-10-13
Obefintlig i hfl. Död 1962-09-27 Oslo (NORGE).
Född och uppvuxen i Röjnoret. Från år 1916 är han dock obefintlig i husförhörslängden, men uppges då enligt
en notering återfinnas i Kristiania (dagens Oslo) i Norge år 1914. Där bor han även framgent.
Familj med Magnhild Ovidia ? (Född Norge. Död 1979-01-31 Oslo (NORGE).) Vigsel.
Barn:
3.7.1.7.1 Finn Werner Nyström. Född 1915-02-20 Oslo (NORGE). Död 1981-08-10 Haugesund (NORGE).
3.7.1.7.2 Per Nyström. Född 1917 Oslo (NORGE).
3.7.1.7.3 Aase Nyström. Född 1920 Oslo (NORGE).
3.7.1.7.4 Else Nyström. Född Oslo (NORGE). Död.
3.7.1.8 Nils Oskar Nyström. Hemma 1926. Född 1892-04-21 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1955-09-10
Skelleftehamn, Skellefteå lfs.
Familj med Olga Matilda Karolina ? (Född 1899-05-02 Vilhelmina fs. Död 1996-03-23 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel.
3.7.1.9 Hulda Karolina Nyström. Arbetarhustru i Innervik. Född 1894-08-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1916 Lund, Skellefteå lfs. Bosatt från 1919 Innervik, Skellefteå lfs. Död 1951-07-29 Innervik, Skellefteå lfs.
Gift i Myckle nr 1. Från 1916 till 1919 i Lund. Därefter arbetarhustru i Innervik.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
210 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Lars Olof Lindberg (Född 1890-10-21 Myckle, Skellefteå lfs. Död 1961-08-02 Innervik, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1915-10-31 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.1.9.1 Dagmar Karolina Lindberg. Född 1916-02-26 Myckle, Skellefteå lfs.
3.7.1.9.2 Olof Birger Lindberg. Född 1919-01-09 Lund, Skellefteå lfs.
3.7.1.9.3 Dagny Viktoria Lindberg. Född 1921-02-11 Innervik, Skellefteå lfs.
3.7.1.9.4 Bernt Arne Martin Lindberg. Född 1923-01-08 Innervik, Skellefteå lfs.
3.7.1.10 Anton Helmer Nyström. Flyttar 1921-1-17 till Vilhelmina. Född 1896-11-16 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1921-01-17 Vilhelmina fs. Död 1953-10-04 Sörböle, Skellefteå lfs.
Familj med ? ? (Död före 1953.) Vigsel.
3.7.1.11 Viktor Emanuel Nyström. Hemma 1926. Född 1900-11-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1949-04-02
Nynäshamn, Nynäshamn fs (AB).
Änkling 1945-12-27.
3.7.2.1 Hilda Margreta Lindberg. Född 1883-07-11 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1884-01-22 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.2 Selma Helena Lindberg. Bondhustru i Orrträsk nr 1. Född 1884-08-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1906 Borup, Skellefteå lfs. Bosatt från 1916 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död 1923-07-02 Orrträsk, Skellefteå lfs.
Arbetarhustru i Borup nr 1. Från 1916 bondhustru i Orrträsk nr 1. Maken omgift efter hennes död med Hilda Viola
Kristina Lundin, f. 1904-08-14 d. 1952-06-30.
Familj med Lars Robert Lundberg (Född 1881-06-20 Borup, Skellefteå lfs. Död 1961-10-10 Orrträsk, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1906-04-15 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.2.2.1 Anna Adina Lundberg. Född 1907-05-17 Borup, Skellefteå lfs. Död 1930-07-31 Orrträsk, Skellefteå
lfs.
3.7.2.2.2 Elin Viktoria Lundberg. Född 1909-02-23 Borup, Skellefteå lfs. Död 1924-03-18 Orrträsk, Skellefteå
lfs.
3.7.2.2.3 Lars Levi Lundberg. Född 1910-09-20 Borup, Skellefteå lfs. Död 1910-09-20 Borup, Skellefteå lfs.
3.7.2.2.4 Klara Ingeborg Lundberg. Född 1911-12-17 Borup, Skellefteå lfs. Död 1924-12-04 Orrträsk,
Skellefteå lfs.
3.7.2.2.5 Sofia Helena Lundberg. Född 1913-12-05 Älvsby fs (BD). Död 1924-01-24 Orrträsk, Skellefteå lfs.
3.7.2.2.6 Lars Ivar Lundberg. Född 1915-08-08 Borup, Skellefteå lfs. Död.
3.7.2.2.7 Selma Lovisa Lundberg. Född 1917-05-28 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död 1924-03-26 Orrträsk,
Skellefteå lfs.
3.7.2.2.8 Emma Selina Lundberg. Född 1918-05-31 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död 1919-10-05 Orrträsk,
Skellefteå lfs.
3.7.2.2.9 Karl Albert Lundberg. Född 1921-08-13 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död.
3.7.2.2.10 Hildur Margreta Lundberg. Född 1923-03-09 Orrträsk, Skellefteå lfs. Död.
3.7.2.3 Hildur Maria Lindberg. Arbetarhustru i Röjnoret år 1926. Född 1886-04-16 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1910 Borup, Skellefteå lfs. Bosatt från 1919 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1955-03-18 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
Arbetarhustru i Borup nr 1. Från 1919 i Röjnoret.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
211 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Bror Hjalmar Lundberg (Född 1886-07-16 Borup, Skellefteå lfs. Död 1936-09-19 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1910-11-10 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.2.3.1 Bror Hilder Lundberg. Född 1911-03-11 Borup, Skellefteå lfs. Död 1911-06-07 Borup, Skellefteå lfs.
3.7.2.3.2 Lars Gustaf Hjalmar Lundberg. Född 1912-03-03 Borup, Skellefteå lfs. Död 1990-12-04 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
3.7.2.3.3 Maria Helena Sofia Lundberg. Född 1913-05-27 Borup, Skellefteå lfs. Död 2000-12-09 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.7.2.3.4 Karl Ragnar Lundberg. Född 1914-10-01 Älvsby fs (BD). Död 1993-10-24 Västomsundet, Burträsk fs.
3.7.2.3.5 Olof Albert Lundberg. Född 1916-02-12 Borup, Skellefteå lfs. Död.
3.7.2.3.6 Hildur Karolina Lundberg. Född 1918-01-26 Borup, Skellefteå lfs. Död 1924-03-14 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.3.7 Olga Valborg Sylvia Lundberg. Född 1920-05-01 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 2003-11-22
Gustavsberg, Gustavsberg fs (AB).
3.7.2.3.8 Herman Manny Andreas Mejerfjord. Född 1921-09-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 2002-03-10
Upplands Väsby, Hammarby fs (AB).
3.7.2.3.9 Vera Annette Selina Lundberg. Född 1923-07-27 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1996-02-24 Västra
Nyliden, Skellefteå lfs.
3.7.2.3.10 Knut Åke Johannes Lundberg. Född 1925-04-09 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1989-04-14 Orrträsk,
Skellefteå lfs.
3.7.2.3.11 Yngve Lundberg. Född 1927.
3.7.2.3.12 Bror Enar Sigvard Lundberg. Född 1929-06-07 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.3.13 Maj Rudi Elise Lundberg. Född 1932-04-06 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med ? Lindkvist Vigsel.
3.7.2.4 Joakim Lindberg. Född 1888-02-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1889-08-22 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.5 Isak Oskar Lindberg. Född 1890-07-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1909-11-19 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.6 Karl Jakob Lindberg. Född 1891-12-20 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1922-07-11 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.7 Anna Selina Lindberg. Född 1893-11-10 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1917-06-16 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.2.8 Olof Herman Lindberg. Född 1895-04-30 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1917-12-11 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.2.9 Nils Viktor Lindberg. Född 1896-12-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1896-12-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.2.10 Johan August Lindberg. Född 1898-01-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1898-01-15 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.11 Hulda Josefina Lindberg. Född 1899-02-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1919-08-01 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.2.12 Elin Lindberg. Född 1901-03-19 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1901-04-04 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
212 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.7.2.13 Per Adrian Lindberg. Flyttar 1922-1-18 till Överluleå. Född 1902-03-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1922-01-18 Överluleå fs (BD). Död.
3.7.2.14 Fanny Margareta Elina Lindberg. Född 1904-04-30 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1907-05-27 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.3.1 Johan Albin Andersson. Flyttar 1916-6-17 till Älvsbyn. Född 1887-02-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1916-06-17 Älvsby fs (BD). Död.
Uppges vara moderns son före äktenskapet.
Familj med Beda Sandström (Född 1895-07-15. Död 1977-01-13.)
Barn:
3.7.3.1.1 Johan Ingvar Andersson. Född 1916-10-14 Älvsby fs (BD). Död 1996-11-12 Älvsbyn, Älvsby fs (BD).
3.7.3.2 Bror Hjalmar Andersson. Flyttar 1915-9-20 till Älvsbyn. Född 1889-07-06 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1914-01-15 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1915-09-20 Älvsby fs (BD). Död 1971-08-21
Boden, Överluleå fs (BD).
Arbetare i Kiruna från år 1914. Flyttar 1915 till Älvsbyn där han gifter sig.
Familj med Elin Lovisa ? (Född 1892-08-31 Älvsby fs (BD). Död 1982-07-29 Boden, Överluleå fs (BD).) Vigsel
1915-10-31 Jukkasjärvi fs (BD).
3.7.3.3 Saphira Margreta Andersson. Bosatt i Röjnoret. Född 1891-03-23 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 196906-08 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Hemma 1926. Ogift.
3.7.3.4 Olof Linus Andersson. Arbetare i Röjnoret år 1926. Född 1893-06-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1914 till 1923 Jukkasjärvi fs (BD). Död 1982-03-13 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Arbetare i Röjnoret och Jukkajärvi. Gift i Röjnoret.
Familj med Maria Matilda Arnqvist (Född 1901-09-02 Burträsk fs. Död 1990-08-01 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.)
Vigsel 1924-10-05 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.3.4.1 Mildred Alice Margareta Andersson. Född 1925-06-25 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.3.5 Ida Maria Andersson. Född 1897-04-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1918-11-04 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.3.6 Nils Viktor Andersson. Flyttar 1924-5-12 till Skellefteå lfs. Född 1897-04-18 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1920-12-08 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Bosatt från 1924-05-12 Skellefteå lfs. Död.
Vagnstallkarl i Röjnoret. Flyttar till Jukkasjärvi år 1920. Hustrun har en dotter före äktenskapet: Gudrun Maria, f.
1916-11-24. Flyttar 1924 till Skellefteå.
Familj med Henny Karolina Ingeborg Ågren (Född 1897-07-06 Skellefteå lfs. Död 1929-04-23 Klemensnäs,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1919-09-14 Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
213 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.7.3.6.1 Nils Gillbert Andersson. Född 1919-11-10 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.3.6.2 Gerd Mari Andersson. Född 1920-11-11 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD).
3.7.3.6.3 Fred Gaston Andersson. Född 1923-09-22 Kiruna, Jukkasjärvi fs (BD). Död 1991-07-16 Hägersten,
Hägerstens fs (AB).
3.7.3.7 Frans Wilhelm Andersson. Arbetare i Röjnoret år 1926. Född 1900-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död
1966-01-04 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Familj med Agda Gustava Sjöström (Född 1912-08-12 Avaliden, Norsjö fs. Död 1997-10-14 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.) Vigsel 1933.
Barn:
3.7.3.7.1 Rut Bibbi Andersson. Född 1934-03-08 Skellefteå sfs.
3.7.3.8 Knut Hampus Emanuel Andersson. Född 1903-05-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1911-02-07
Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.4.1 Johan Edvard Lindberg. Sågverksarbetare i Röjnoret år 1926. Född 1895-08-10 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1913 till 1915 Umeå sfs. Bosatt från 1916 Vännäs fs. Bosatt från 1924 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Död 1962-03-06 Bastuträsk, Norsjö fs.
Bosatt på fastigheten Bastuträsk 1:80 vid frånfället.
Familj med Mirjam Magdalena Eriksson (Född 1903-08-03 Norsjö fs. Död 1967-12-16 Bastuträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1950.
3.7.4.2 Karl Gunnar Lindberg. Flyttar 1919-03-22 till Norsjö. Född 1898-01-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1916-11-14 till 1919-03-22 Nyby, Vännäs fs. Bosatt från 1919-03-22 Norsjö fs. Död 1971-05-21 Jörn, Jörns
fs.
Född och uppvuxen i Röjnoret. År 1916 lämnar han hemgården för att utflytta till Vännäs. Där blir han nu
bromsar(lärling?) under hemmanet Nyby nr 7. Från år 1919 istället bosatt i Norsjö.
Ogift.
3.7.4.3 Nanny Kristina Lindberg. Hemma 1926. Född 1900-01-11 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1922 till
1923 Umeå sfs. Död 1965-08-22 Norsjö, Norsjö fs.
Ogift.
Familj med Hjalmar Paridon Wallin (Född 1868-03-21 Varberg fs (N). Död 1951-02-26 Norsjö, Norsjö fs.) Barn
med.
Barn:
3.7.4.3.1 Anna Lindberg. Född 1924-08-13 Norsjö, Norsjö fs.
3.7.4.4 Olof Algot Lindberg. Hemma 1926. Född 1902-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
214 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.7.5.1 Anna Karolina Lindberg. Flyttar 1920-2-4 till Stensele. Född 1892-06-07 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1920-02-04 Stensele fs. Död 1994-03-08 Storuman, Stensele fs.
Arbetarhustru i Röjnoret. Flyttar 1920 till Stensele. Blev nästan 102 år gammal!
Maken avliden på fastigheten Bastuträsk 3:37 i Stensele.
Familj med Johan Manfred Linder (Född 1885-04-07 Stensele, Stensele fs. Död 1965-09-26 Bastuträsk,
Stensele fs.) Vigsel 1912-04-13 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.5.1.1 John Edvard Linder. Född 1912-09-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1999-01-31 Boliden, Bolidens fs.
3.7.5.1.2 Hanna Elsie Ingeborg Linder. Född 1913-10-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1994-04-14 Gunnarn,
Stensele fs.
3.7.5.1.3 Karl Vilhelm Linder. Född 1915-10-31 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1982-06-11 Gunnarn, Stensele fs.
3.7.5.1.4 Harald Johannes Linder. Född 1918-04-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1971-01-28 Gunnarn,
Stensele fs.
3.7.5.2 Selma Maria Lindberg. Hemma 1926. Född 1893-10-29 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1972-01-05
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Skild 1949-5-10.
3.7.5.3 Signe Johanna Lindberg. Hemma 1926. Född 1896-04-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1914 till
1915 Sörböle, Skellefteå lfs. Död.
Piga i Sörböle nr 4 åren 1914-15.
3.7.5.4 Olof Hjalmar Lindberg. Hemma 1926. Född 1898-11-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1978-03-04
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Ogift. I slutet av livet bosatt med systern Selma Maria i Skellefteå.
3.7.5.5 Johan Oskar Lindberg. Hemma 1926. Född 1900-08-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död.
3.7.6.1 Johan Anshelm Lindberg. Bosatt i Skellefteå. Född 1893-09-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1910-12-31 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1964-11-30 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Edit Teolinda Lundberg (Född 1903-06-02 Borup, Skellefteå lfs. Död 1996-01-02 Västervik, Västervik
fs (H).) Vigsel 1926.
3.7.8.1 Per Ludvig Forsman. Född 1889-06-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1890-02-07 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.2 Helga Maria Forsman. Arbetarhustru i Röjnoret. Född 1890-09-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1914 Bjurfors, Skellefteå lfs. Bosatt från 1917 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1931-05-01 Hälliden, Skellefteå lfs.
Jordägarhustru i Bjurfors. Från 1917 arbetarhustru i Röjnoret.
Familj med Nils Oskar Marklund (Född 1886-02-20 Burträsk fs. Död 1953-09-11 Gummark, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1914-10-15 Skellefteå lfs.
Barn:
3.7.8.2.1 Maria Alexandra Marklund. Född 1913-02-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1961-11-11 Östby,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
215 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Gudmundrå fs (Y).
3.7.8.2.2 Nils Helge Uno Marklund. Född 1915-04-06 Bjurfors, Skellefteå lfs. Död 1985-02-05 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.7.8.2.3 Berta Lovisa Olivia Marklund. Född 1917-10-21 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1992-07-15 Skellefteå,
S:t Olovs fs.
3.7.8.2.4 Frans Oskar Ture Marklund. Född 1920-04-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1976-06-29 Oskarström,
Oskarström fs (N).
3.7.8.2.5 Karl Arne Sixten Marklund. Född 1921-08-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1921-10-10 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.8.2.6 Karl Arne Sixten Marklund. Född 1923-01-12 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.2.7 Sven Bernhard Georg Marklund. Född 1924-04-23 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.3 Karl Axel Forsman. Född 1892-07-14 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1893-01-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.4 Paulina Margreta Forsman. Född 1893-11-12 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1900-08-13 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.7.8.5 Anna Wiktoria Forsman. Född 1895-07-05 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1897-02-22 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.8.6 Eva Forsman. Född 1897-03-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1897-10-14 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.7 ? Forsman. Född 1898 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.7.8.8 Ruth Viktoria Forsman. Emigrerar 1924-8-4 till Nordamerika. Född 1899-06-02 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1923-07-16 Jukkasjärvi fs (BD). Emigrerade 1924-08-04 Nordamerika. Död 1987-02-11 Sorsele,
Sorsele fs.
Familj med Sven Bernhard Ekbäck (Född 1896-04-19 Edefors fs (BD). Död 1975-02-03 Sorsele, Sorsele fs.)
Vigsel 1923-08-12 Jukkasjärvi fs (BD).
3.7.8.9 Hilma Amalia Forsman. Hemma 1926. Född 1900-12-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1988-12-22
Stockholm, Oscar fs (AB).
Familj med Torsten V Björklund (Född 1889-08-16. Död 1967-04-24 Stockholm, Oscar fs (AB).) Vigsel 1934.
3.7.8.10 Valborg Elisabet Forsman. Hemma 1926. Född 1902-08-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1979-12-22
Hägersten, Hägerstens fs (AB).
Bosatt i Jukkasjärvi år 1921. Flyttar 1921 till Skellefteå stad. Hemkommen igen till Röjnoret år 1924, då närmast
från Umeå stad.
Familj med ? Lundkvist (Död 1956-04-11.) Vigsel.
3.7.8.11 Betty Margreta Forsman. Bageriarbetarhustru i Norrböle. Född 1903-12-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1924 till 1925 Norrböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1925 Norrböle, Skellefteå lfs. Död 1992-08-30
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Hjalmar Torfrid Backman (Född 1903-07-18 Skellefteå sfs. Död 1983-10-04 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel 1925-02-01 Skellefteå lfs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
216 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.7.8.11.1 Bernt Torfrid Backman. Född 1925-05-03 Norrböle, Skellefteå lfs. Död 1998-03-09 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
3.7.8.12 Elin Kristina Forsman. Född 1905-12-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1920-02-28 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.7.8.13 Mirjam Eldina Forsman. Bosatt i Uppsala. Född 1909-05-25 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 2001-03-07
Uppsala, Uppsala domkyrko fs (C).
Hemma år 1926. Maken är tegelbruksarbetare i Uppsala då dottern föds år 1945.
Familj med Oskar Sigfrid Lundin (Född 1894-05-16 Uppsala domkyrkofs (C). Död 1960-12-04 Uppsala, Uppsala
domkyrko fs (C).) Vigsel 1931-05-24. Skilsmässa 1958-05-07.
3.8.1.1 Per Anton Bask. Arbetare i Storsele nr 1. Född 1873-07-19 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1893 till
1902 Kvavisträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1902 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1903 Storsele, Norsjö fs. Bosatt
från 1905-03-16 Gällivare fs (BD). Immigrerade 1912-12-31 Storsele, Norsjö fs. Död 1953-08-26 Storsele,
Norsjö fs.
Pelle. Arbetare i Storsele nr 1 från år 1903 där han bor som arrendator. Hemmanet är på 1/32 mtl. Därefter i
Gällivare från år 1905. År 1912 återvänder han till Storsele. Denna gång som hemmansägare på samma
hemman som tidigare. Då närmast från Canada.
Familj med Katarina Johanna Nyberg (Född 1878-09-22 Fromheden, Norsjö fs. Död 1911-04-15 Gällivare fs
(BD).) Vigsel 1901-11-17 Norsjö fs.
Barn:
3.8.1.1.1 Karl Yngve Bask. Född 1902-03-05 Storliden, Norsjö fs. Död Nordamerika.
3.8.1.1.2 Debora Viola Emengarda Bask. Född 1904-03-13 Storsele, Norsjö fs. Död 1990-09-03 Norsjö, Norsjö
fs.
3.8.1.1.3 Per Hilding Bask. Född 1906-07-31 Gällivare fs (BD). Död 1979-10-26 Storsele, Norsjö fs.
3.8.1.1.4 Folke Hubert Sundström. Född 1909-05-08 Gällivare fs (BD). Död 1980-05-15 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Hilda Karolina Sehlström (Född 1877-07-19 Risliden, Norsjö fs. Död 1947-04-23 Storsele, Norsjö fs.)
Vigsel 1915-11-21 Norsjö fs.
Barn:
3.8.1.1.5 Sylvia Adela Bask. Född 1917-09-01 Storsele, Norsjö fs. Död 1997-02-28 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.8.1.2 Anders Reinhold Bask. Jordägare i Kläppen. Född 1875-05-09 Storliden, Norsjö fs. Bosatt till 1900
Storsele, Norsjö fs. Bosatt från 1900 till 1906 Holktjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Kläppen, Norsjö fs. Död
1947-02-07 Kläppen, Norsjö fs.
Rene. Är ett tag arbetare i Storsele nr 1 år 1900. Åren 1900 till 1906 finns familjen i Holktjärn. Från 1906 i
Kläppen.
Första hustrun har en utomäktenskaplig son före äktenskapet: Johan Emil Syngvid, f. 1896-1-4 i Storsele. Denne
ska dock enligt ett släkthäfte om Basksläkten vara en son till Anders Reinhold.
Med andra hustrun får han ett dödfött gossebarn år 1918-11-12.
Avliden på fastigheten Norsjö 13:33.
Familj med Ulrika Vilhelmina Rehn (Född 1862-06-09 Björkås, Norsjö fs. Död 1916-04-04 Kläppen, Norsjö fs.)
Vigsel 1900-04-29 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
217 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.8.1.2.1 Johan Emil Syngvid Bask. Född 1896-01-04 Storsele, Norsjö fs. Död 1960-02-25 Umeå, Umeå sfs.
3.8.1.2.2 Gustaf Andreas Bask. Född 1901-02-01 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1981-02-14 Petiknäs, Norsjö fs.
3.8.1.2.3 Helmina Helena Bask. Född 1903-02-27 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1986-06-15 Norsjö, Norsjö fs.
3.8.1.2.4 Anna Valdina Bask. Född 1905-09-23 Holktjärn, Norsjö fs. Död 1972-01-06 Kusfors, Norsjö fs.
Familj med Selma Johanna Renberg (Född 1878-07-28 Haraliden, Norsjö fs. Död 1918-11-26 Kläppen, Norsjö
fs.) Vigsel 1918-06-16 Norsjö fs.
Familj med Hedda Ericsson (Född 1876-04-15 Bomarsund, Norsjö fs. Död 1963-09-01 Karlberg, Norsjö fs.)
Vigsel 1919-12-14 Norsjö fs.
Barn:
3.8.1.2.5 Anders Edvard Johannes Bask. Född 1920-04-17 Skellefteå sfs. Död 1964-10-15 Limhamn fs.
3.8.1.2.6 Gunhild Alfina Margreta Bask. Född 1921-08-30 Kläppen, Norsjö fs. Död 2006-08-08 Svansele,
Norsjö fs.
3.8.1.3 Karl Edvard Bask. Arbetare i Storliden. Född 1878-09-01 Storliden, Norsjö fs. Död 1918-08-23
Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.4 Helena Antonia Bask. Flyttar 1910-11-19 till Skellefteå lfs. Född 1884-06-03 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1904 till 1910 Norrby, Norsjö fs. Bosatt från 1910-11-19 Skellefteå lfs. Död 1954-02-08 Skelleftehamn,
Skellefteå lfs.
Familj med ? Pettersson Vigsel.
Barn:
3.8.1.4.1 Ruth Pettersson. Född 1917.
3.8.1.5 Tekla Maria Bask. Arbeterska i Långträsk nr 2. Född 1885-10-11 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1907
till 1911 Fraukälen, Norsjö fs. Bosatt från 1911 till 1916 Braxträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1916 till 1916 Långträsk,
Norsjö fs. Bosatt från 1920-03-29 till 1926-07-10 Överluleå fs (BD). Bosatt från 1926 Långträsk, Norsjö fs. Död.
3.8.1.6 Sara Wilhelmina Bask. Flyttar 1922-03-01 till Degerfors. Född 1887-03-25 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1904 till 1907 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1907-05-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1922-03-01
Degerfors fs. Död 1949-01-27 Åsen, Kalvträsk fs.
Blir piga hos sin faster Maria Emerentia från 1907 i Sörböle nr 3. Flyttar till Degerfors. Heter fortfarande Bask vid
frånfället i Kalvträsk - troligtvis ogift.
3.8.1.7 Oskar Anshelm Bask. Född 1888-12-15 Storliden, Norsjö fs. Död 1893-01-15 Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.8 Anna Aqvilina Bask. Emigrerar 1910-05-23 till Nordamerika. Född 1891-03-05 Storliden, Norsjö fs.
Emigrerade 1910-05-23 Ontario (CANADA). Död.
Född och uppvuxen på Storliden. År 1910 utflyttar hon därifrån till Nordamerika.
Den 17 juni år 1910 kommer hon dit till Ellis Island med skeppet Mauretania från Liverpool. Hon reserk, som
"servant", tillsammans med flera andra Norsjöbor till "Kulm, North Dakota".
Så småningom hamnar hon i Ontario, Canada.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
218 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med ? Ford Vigsel.
Barn:
3.8.1.8.1 Dorothy Ford. Född 1920 Ontario (CANADA).
3.8.1.8.2 George Ford. Född 1922 Ontario (CANADA).
3.8.1.8.3 Grace Ford. Född 1924 Ontario (CANADA).
3.8.1.8.4 Charles Ford. Född 1925 Ontario (CANADA).
3.8.1.8.5 Clarence Ford. Född 1934 Ontario (CANADA).
3.8.1.9 Margreta Eugenia Bask. Arbetarhustru i Sörböle. Född 1893-11-05 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1895 Pjäsörn, Norsjö fs. Bosatt från 1907-05-11 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1983-02-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Är från år 1895 fosterdotter hos sin faster Maria Emerentia Bask. Hon följer fastern och hennes man till Sörböle
där hon gifter sig. Vid giftermålet har hon efternamnet Lundgren, efter fosterfadern.
Familj med Frans Engelbert Bask (Född 1888-07-25 Storliden, Norsjö fs. Död 1961-04-11 Sörböle, Skellefteå
lfs.) Se 3.6.2.5
3.8.1.10 Johan Axel Bask. Född 1895-10-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1900-12-13 Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.11 Bror Elis Bask. Flyttar 1921-2-5 till Nordmaling. Född 1895-10-27 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1921-02-05 Nordmalings fs. Död 1956-05-07 Teg, Umeå lfs.
3.8.1.12 Nanny Kallista Bask. Flyttar 1925-12-3 till Degerfors. Född 1898-06-02 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1925-12-03 Degerfors fs. Död 1979-08-18 Åsträsk, Kalvträsk fs.
Född och uppvuxen i Storliden där hon år 1921 föder sonen Albin.
År 1925 flyttar hon till Degerfors. Sedermera gift år 1931 med banarbetaren Herman Englund.
Familj med Gustaf Hjalmar Östlund (Född 1894-07-11 Stämningsgården, Skellefteå lfs. Död 1945-02-01.) Barn
med 1921.
Barn:
3.8.1.12.1 Karl Albin Emanuel Bask. Född 1921-09-14 Skellefteå lfs.
Familj med Herman Englund (Född 1900-04-12 Kalvträsk fs. Död 1984-07-30 Åsträsk, Kalvträsk fs.) Vigsel
1931-05-24.
3.8.1.13 Knut Olof Fabian Bask. Arbetare i Storliden år 1928. Född 1900-02-19 Storliden, Norsjö fs. Död 196512-12 Umeå, Tegs fs.
Familj med Hanna Maria Abrahamsson (Född 1899-05-27 Lycksele fs. Död 1956-02-07 Norrby, Lycksele fs.)
Vigsel.
3.8.1.14 Ingeborg Kristina Bask. Född 1904-05-27 Storliden, Norsjö fs. Död 1904-11-13 Storliden, Norsjö fs.
3.8.1.15 Agda Sofia Bask. Flyttar 1920-10-6 till Gällivare. Född 1906-05-23 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1920-10-06 Gällivare fs (BD). Död 1999-10-29 Nederkalix fs (BD).
Familj med Elias Algot Lundqvist (Född 1900-05-23 Piteå lfs (BD). Död 1954-10-09 Grubbnäsudden, Nederkalix
fs (BD).) Vigsel 1924-08-02.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
219 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
3.8.1.15.1 Elisabet Lundqvist. Född 1925 Gällivare fs (BD).
3.8.1.15.2 Kurt Lundqvist. Född 1926 Gällivare fs (BD).
3.8.1.15.3 Allan Lundqvist. Född 1927 Gällivare fs (BD).
3.8.7.1 Hildur Helene Bask. Landskapsmålarhustru i Norsjö nr 12. Född 1894-11-18 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1907 Mensträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1921 till 1924 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1924 till 1925 Norrby,
Norsjö fs. Bosatt från 1925 Norsjö, Norsjö fs. Död 1984-03-06 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Karl Oskar Halleborg (Född 1882-11-29 Råggärds fs (P). Död 1930-02-12 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1921-03-28 Norsjö fs.
Barn:
3.8.7.1.1 Molly Sofia Teresia Halleborg. Född 1916-10-08 Mensträsk, Norsjö fs. Död 2005-09-07 Sköndal,
Farsta fs (AB).
Familj med Knut Nordvall (Född 1882-01-04 Jämtlands län. Död 1950-11-05 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 1933
Norsjö fs.
3.8.7.2 Lilly Terese Bask. Hemmafru i Mensträsk nr 1 - 3/32 mtl. Född 1897-02-09 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1907 Mensträsk, Norsjö fs. Död 1976-03-31 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Karl Jakob Eriksson (Född 1876-03-02 Mensträsk, Norsjö fs. Död 1946-02-14 Mensträsk, Norsjö fs.)
Barn:
3.8.7.2.1 Karl Signar Eugén Eriksson. Född 1921-03-09 Mensträsk, Norsjö fs. Död 2001-04-15 Norsjö, Norsjö
fs.
3.8.7.2.2 Erik Arne Eriksson. Född 1923-02-08 Mensträsk, Norsjö fs.
3.8.7.2.3 Gunhild Margareta Eriksson. Född 1925-03-13 Mensträsk, Norsjö fs.
3.8.7.2.4 Sven Oskar Henning Eriksson. Född 1927-07-01 Mensträsk, Norsjö fs.
3.8.7.3 Näjda Smaragda Bask. Bondhustru i Finnäs. Född 1900-07-25 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1907
Mensträsk, Norsjö fs. Död 1978-09-17 Finnäs, Norsjö fs.
Familj med Gustaf Daniel Sjöström (Född 1898-06-30 Finnäs, Norsjö fs. Död 1972-07-05 Finnäs, Norsjö fs.) Se
11.6.8
3.8.7.4 Karl August Bask. Bosatt i Norsjö. Född 1903-02-11 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1907 Mensträsk,
Norsjö fs. Död 1983-05-04 Norsjö, Norsjö fs.
Ogift.
3.8.7.5 Anders Torbjörn Bask. Bosatt i Norsjö. Född 1905-03-09 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1907
Mensträsk, Norsjö fs. Död 1992-11-29 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Ebba Margareta ? (Född 1912-10-09 Älvsby fs (BD). Död 1985-12-10 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1938-09-18 Norsjö fs.
3.8.7.6 Judit Augusta Bask. Bosatt i Norsjö. Född 1910-08-29 Mensträsk, Norsjö fs. Död 2006-12-26 Norsjö,
Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
220 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Arbetarhustru i Örträsk då sonen föds. Bosatt i Örträsk även år 1971.
Familj med Gustaf Ragnar Johansson (Född 1909-09-17 Norsjö fs. Död 1961-11-26 Örträsk, Norsjö fs.) Vigsel
1932-08-27 Norsjö fs.
Barn:
3.8.7.6.1 Gärd Inez Lilian Johansson. Född 1933-10-24 Örträsk, Norsjö fs.
3.8.7.6.2 Jean Egon Johansson. Född 1935-06-10 Örträsk, Norsjö fs.
3.8.8.1 Ernest Sigfrid Bask. Flyttar 1920-12-17 till Grytnäs. Född 1894-12-02 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1906 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från 1920-12-17 Grytnäs fs (W). Död 1970-01-28 Seattle, Washington (USA).
Döpt till Ernst. Inga barn. Han bodde i Lima i Dalarna innan han emigrerade till USA.
Familj med Anna Karlsson (Född Dalarna. Död efter 1970.) Vigsel.
3.8.8.2 Elin Miranda Karolina Bask. Flyttar 1927-08-26 till Burträsk. Född 1896-06-14 Storliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1906 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från 1927-08-26 Burträsk fs. Död 1935-03-18 Brönstjärn, Burträsk fs.
Arbetarhustru i Gissträsk nr 2. Flyttar till Burträsk.
Hon avlider där år 1935 på Brönstjärn nr 1.
Familj med Frans Oskar Svahn (Född 1891-05-29 Gissträsk, Norsjö fs. Död 1961-11-26 Åsen, Burträsk fs.)
Vigsel 1916-05-06 Norsjö fs.
Barn:
3.8.8.2.1 John Oskar Alexander Svahn. Född 1917-03-27 Gissträsk, Norsjö fs. Död 1993-11-14 Boliden,
Bolidens fs.
3.8.8.2.2 Ernst Gustaf Ingemar Svahn. Född 1919-06-06 Gissträsk, Norsjö fs.
3.8.8.2.3 Rut Anna Alexandra Svahn. Född 1921-03-12 Gissträsk, Norsjö fs. Död.
3.8.8.2.4 Göta Miranda Margareta Svahn. Född 1924-02-03 Gissträsk, Norsjö fs. Död.
3.8.8.2.5 Herman Vincent Johannes Svahn. Född 1925-12-04 Gissträsk, Norsjö fs. Död 2003-01-09 Braxträsk,
Norsjö fs.
3.8.8.2.6 Helga Svahn. Född 1929 Gissträsk, Norsjö fs.
3.8.8.2.7 Elsa Svahn. Född 1931 Gissträsk, Norsjö fs.
3.8.8.3 Anders Johannes Bask. Flyttar 1920-11-19 till Grytnäs. Född 1897-08-17 Storliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1906 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från 1920-11-19 Grytnäs fs (W). Död 1982-01-17 Norsjö, Norsjö fs.
Hannes.
Familj med ?
Barn:
3.8.8.3.1 Evald Johannes Vesterlund. Född 1920-11-18 Gissträsk, Norsjö fs. Död 2001-03-01 Sundsvall,
Gustav Adolfs fs (Y).
Familj med Agnes Gunhild Maria Johansson (Född 1920-11-09 Nyby, Vännäs fs.) Vigsel 1949-12-30 Norsjö fs.
3.8.8.4 Ester Maria Alfrida Bask. Född 1899-06-20 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Tjäln, Norsjö fs. Död
1914-11-17 Tjäln, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
221 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.8.8.5 Karl Hjalmar Bask. Flyttar 1927-8-6 till Hörnefors. Född 1901-01-15 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från
1906 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från 1927-08-06 Hörnefors fs. Död 1954-03-27 Norsjö, Norsjö fs.
Gift 1939-05-07.
3.8.8.6 Anna Linnéa Viktoria Bask. Född 1903-02-26 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Tjäln, Norsjö fs.
Död 1919-10-20 Tjäln, Norsjö fs.
3.8.8.7 Edla Margreta Bask. Född 1905-05-23 Storliden, Norsjö fs. Bosatt från 1906 Tjäln, Norsjö fs. Död 191608-01 Tjäln, Norsjö fs.
3.8.8.8 Emma Kristina Bask. Flyttar 1920-9-30 till Grytnäs. Född 1907-06-29 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från 192009-30 Grytnäs fs (W). Död 1928-12-14 Kvarnfors, Norsjö fs.
Ogift.
3.8.8.9 Petrus Engelbert Bask. Flyttar 1928-4-29 till Nordmaling. Född 1909-06-28 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från
1920-09-30 Grytnäs fs (W). Bosatt från 1924-12-22 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1928-04-29 Nordmalings fs.
Död 1984-12-01 Umeå, Tegs fs.
Ogift. Pelle.
3.8.8.10 Hulda Elvira Bask. Tjänarinna i Mensträsk nr 3 år 1928. Född 1911-10-10 Tjäln, Norsjö fs. Bosatt från
1920-09-30 Grytnäs fs (W). Bosatt från 1924-12-22 Gissträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1926 Mensträsk, Norsjö fs.
Död 1997-11-06 Norsjö, Norsjö fs.
Från 1926 tjänarinna i Mensträsk nr 3.
Familj med Gustaf Harald Lundgren (Född 1914-09-09 Norsjö fs. Död 1984-03-13 Mensträsk, Norsjö fs.) Vigsel
1938-12-11 Norsjö fs.
3.9.2.1 Margreta Theolinda Nilsson. Född 1877-08-15 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1895-04-12 Hemmingen,
Norsjö fs.
3.9.2.2 Sten August Nilsson. Född 1885-05-05 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1887-08-01 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.2.3 Lars Emil Nilsson. Jordägare i Hemmingen nr 2. Född 1886-07-25 Hemmingen, Norsjö fs. Död 196810-09 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Emma Fredrika Vikström (Född 1880-02-10 Burträsk fs. Död 1966-07-07 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1912-04-14 Norsjö fs.
Barn:
3.9.2.3.1 Torsten Augustin Nilsson. Född 1913-08-02 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1995-01-20 Bastuträsk,
Norsjö fs.
3.9.2.3.2 Gunborg Matilda Nilsson. Född 1915-03-03 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.2.3.3 Gunhild Margareta Nilsson. Född 1915-03-03 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1979-10-02 Arvidsjaur,
Arvidsjaurs fs (BD).
3.9.2.3.4 Henning Emanuel Nilsson. Född 1916-07-23 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1993-12-23 Hemmingen,
Norsjö fs.
3.9.2.3.5 Ansgar Artur Nilsson. Född 1924-09-19 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2004-11-01 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
222 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.9.2.4 Hanna Serafia Nilsson. Bondhustru i Hemmingen nr 2. Född 1889-01-21 Hemmingen, Norsjö fs. Död
1961-05-05 Hemmingen, Norsjö fs.
Serafia blev änka år 1918. Efter en tid ensammen fick hon år 1924 dottern Kerstin med änkemannen Ola
Larsson.
Källa: Lennart Lundmark, via epost 2002-11-10.
Familj med Jakob Jakobsson (Född 1874-10-21 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1918-08-28 Hemmingen, Norsjö
fs.) Vigsel 1912-01-07 Norsjö fs.
Barn:
3.9.2.4.1 Hanna Jakobina Jakobsson. Född 1912-03-03 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2002-02-01 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
3.9.2.4.2 Jakob Evert Augustin Jakobsson. Född 1914-02-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-03-01 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Ola Larsson
Barn:
3.9.2.4.3 Kerstin Margreta Jakobsson. Född 1924-06-03 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3.1 Safira Kristina Alm. Inhyst i Brännäs år 1925. Född 1884-08-21 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från
1914-11-16 Brännäs, Burträsk fs. Död 1959-06-15 Brännäs, Kalvträsk fs.
Flyttar år 1914 ifrån Hemmingen till Brännäs inom Burträsk socken. Där blir hon gift med arrendatorn Zakris
Vilhelm Lindfors (f. 1842-08-27 d. 1912-05-08) son Karl Johan Lindfors. Paret är inhysta där år 1925.
Familj med Karl Johan Lindfors (Född 1888-12-02 Brännäs, Burträsk fs. Död 1974-02-27 Talliden, Norsjö fs.)
Vigsel 1914-03-21 Burträsk fs.
Barn:
3.9.3.1.1 Karl Maurits Lindfors. Född 1914-09-29 Brännäs, Burträsk fs. Död 2008-12-17 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.3.1.2 Erik Ivan Lindfors. Född 1917-04-02 Brännäs, Burträsk fs. Död 2003-06-24 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.3.2 Lars Elof Alm. Bonde i Hemmingen nr 1. Född 1885-12-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1984-02-09
Norsjö, Norsjö fs.
Var gift med makan i drygt 70 år!
Familj med Magdalena Gustava Lindfors (Född 1883-08-06 Brännäs, Burträsk fs. Död 1978-03-03 Hemmingen,
Norsjö fs.) Vigsel 1913-04-24 Norsjö fs.
Barn:
3.9.3.2.1 Ragnhild Olivia Alm. Född 1913-09-08 Burträsk fs. Död Norge.
3.9.3.2.2 Rut Gustava Alm. Född 1914-12-31 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1968-01-16 Skelleftehamn, S:t
Örjans fs.
3.9.3.2.3 Hilding Ejnar Alm. Född 1916-12-20 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3.2.4 Valborg Maria Alm. Född 1922-05-02 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3.3 Johan Anton Alm. Bonde i Granträsk nr 2 - 9/64 mtl. Född 1888-01-26 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt
från 1917-07-09 Granträsk, Burträsks fs. Död 1971-09-06 Norsjö, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
223 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Flyttar 1917 till Granträsk i Burträsk socken där han blir gift med änkan efter Karl Ludvig Forsberg. De har
dottern Ingeborg tillsammans före äktenskapet.
Familj med Emelia Johanna Norqvist (Född 1881-10-09 Norsjö, Norsjö fs. Död 1920-02-15 Granträsk, Burträsks
fs.) Vigsel 1917-04-18 Burträsk fs.
Barn:
3.9.3.3.1 Ingeborg Elisabet Alm. Född 1916-08-23 Granträsk, Kalvträsk fs. Död 2010-01-13 Norsjö, Norsjö fs.
3.9.3.4 Nils Ferdinand Alm. Målare i Hemmingen nr 1. Född 1890-11-10 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1969-1104 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Emmy Johanna Berglund (Född 1902-06-24 Stensliden, Norsjö fs. Död 1994-06-17 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1941-07-05 Norsjö fs.
3.9.3.5 Karl Ludvig Alm. Snickare i Hemmingen nr 1 år 1928. Född 1892-06-12 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt
från 1911 till 1914 Stockholms län. Död 1962-06-14 Hemmingen, Norsjö fs.
Flyttar till Sthlms län (värdshusgarnison) 1911-1-13. Återkommer år 1914 till Hemmingen. År 1928 står han
betecknad som f.d. korpral. Ogift.
3.9.3.6 Artur Villehard Alm. Flyttar 1916-03-06 till Karlsborg. Född 1894-10-27 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt
från 1911 till 1915 Överluleå fs (BD). Bosatt från 1916-03-06 Karlsborg fs. Död 1981-01-01 Marieberg, Eksjö fs
(F).
Änkling 1944-3-5.
3.9.3.7 Olof Albin Alm. Arbetare i Hemmingen nr 1. Född 1897-02-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1934-11-21
Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.3.8 Ernst Alm. Flyttar 1925-12-1 till Skellefteå stad. Född 1900-03-01 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från
1925-12-01 Skellefteå sfs. Död 1980-10-07 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Vinnare av det första Vasaloppet år 1922.
Familj med Signe Valborg Axelina ? (Född 1900-06-19 Skellefteå. Död 1987-10-20 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.)
Vigsel 1931-10-18 Skellefteå lfs.
Barn:
3.9.3.8.1 Signe Gunilla Alm. Född 1938-07-10 Skelleftehamn kbfd.
3.9.3.9 Viktor Arvid Alm. Flyttar 1926-12-1 till Skellefteå stad. Född 1902-05-01 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt
från 1926-12-01 Skellefteå sfs. Död 1984-02-21 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Anna Viktoria Söderström (Född 1906-11-24 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1993-10-05 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1934-03-31.
3.9.3.10 Sixten Alexis Alm. Arbetare i Hemmingen nr 1 år 1928. Född 1906-07-29 Hemmingen, Norsjö fs. Död
1986-11-05 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Nina Amanda ? (Född 1902-06-17 Skellefteå. Död 1990-03-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel 193206-19.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
224 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.9.4.1 Hanny Sabina Alm. Bondhustru i Kalvträsk. Född 1893-10-09 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från 191104-15 Burträsk fs. Död 1970-11-25 Kalvträsk, Kalvträsk fs.
Familj med Karl Mauritz Richard Boman (Född 1877-02-07 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1957-10-31 Kalvträsk,
Kalvträsk fs.)
Barn:
3.9.4.1.1 Olof Sigvard Boman. Född 1913-09-21 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1957-07-24 Kristineberg,
Björksele fs.
3.9.4.1.2 Karl Enard Boman. Född 1915-12-18 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 2000-01-24 Kalvträsk, Burträsks fs.
3.9.4.1.3 Knut Engvald Boman. Född 1919-12-13 Kalvträsk, Burträsks fs. Död 1995-03-26 Burträsk, Burträsks
fs.
3.9.4.2 Elvira Margreta Alm. Flyttar 1918-4-6 till Bygdeå. Född 1895-02-16 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från
1918-04-06 Bygdeå fs. Död 1978-12-03 Robertsfors, Överklintens kbfd.
Familj med Olof Georg Vesterberg (Född 1884-01-09 Bygdeå fs. Död 1958-06-07 Överklintens kbfd.) Vigsel
1918-04-23.
3.9.4.3 Alfrida Teolinda Alm. Flyttar 1916-7-3 till Bygdeå. Född 1896-11-25 Hemmingen, Norsjö fs. Bosatt från
1915-11-26 Barliden, Burträsk fs. Bosatt från 1916-07-03 Bygdeå fs. Död.
Flyttar år 1915 till Burträsk socken där hon blir gift med en son på Barliden nr 1. Maken står som bonde där
(11/640 mtl), men avlider kort efter giftermålet. Alfrida och sonen flyttar då till Bygdeå.
Familj med Gustaf Otto Jonsson (Född 1883-05-03 Lycksele fs. Död 1915-09-23 Barliden, Burträsk fs.) Vigsel
1915-07-17 Burträsk fs.
Barn:
3.9.4.3.1 Gustaf Gunnar Evald Jonsson. Född 1915-08-29 Hemmingen, Norsjö fs. Död.
3.9.4.4 Tilda Maria Alm. Bosatt i Hemmingen. Född 1899-02-21 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1983-10-25
Hemmingen, Norsjö fs.
Ogift.
Familj med ?
Barn:
3.9.4.4.1 Inga-Britta Alm. Född 1921-09-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-04-17 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4.4.2 Anita ?. Född.
3.9.4.4.3 Stig ?.
3.9.4.5 Bror Johan Alm. Hemma 1928. Född 1900-11-09 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1979-08-07 Hemmingen,
Norsjö fs.
Brukade hela sin fader Anton Alms hemman efter dennes död.
Familj med Olga Alfina Heikisdotter (Född 1915-07-24 Finland. Död 1997-03-19 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 194206-24 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
225 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.9.4.6 Lars Fredrik Holmfrid Alm. Född 1903-06-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1915-04-16 Hemmingen,
Norsjö fs.
3.9.4.7 Olof Manfred Alm. Bosatt i Norsjö. Född 1905-12-22 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1993-03-17 Norsjö,
Norsjö fs.
Hemma 1928.
Familj med Tyra Johanna Jonsson (Född 1915-03-30 Storliden, Norsjö fs. Död 1985-12-07 Hemmingen, Norsjö
fs.) Vigsel 1937-09-25 Norsjö fs.
3.9.4.8 Gustaf Sigfrid Alm. Bosatt i Hemmingen. Född 1908-04-10 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2000-07-31
Hemmingen, Norsjö fs.
Familj med Ingrid Birgitta Karolina Jakobsson (Född 1914-09-16 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1989-06-28
Hemmingen, Norsjö fs.) Vigsel 1935-08-21 Norsjö fs.
Barn:
3.9.4.8.1 Barbro Marianne Alm. Född 1935-01-26 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4.8.2 Bernt Göran Alm. Född 1939-05-10 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2008-10-20 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.4.9 Aina Ingeborg Alm. Hemma 1928. Född 1911-04-06 Hemmingen, Norsjö fs. Död.
3.9.4.10 Jenny Viktoria Gustava Alm. Hemma 1928. Född 1912-10-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1998-11-27
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Arvid Anton Larsson (Född 1908-10-05 Burträsk fs. Död 1983-12-26 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 193212-31 Norsjö fs.
Barn:
3.9.4.10.1 Gösta Arvid Lennart Larsson. Född 1934-07-02 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2006-04-08 Stensele,
Stensele fs.
3.9.5.1 Karl Helmer Alm. Född 1888-01-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1888-06-19 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.5.2 Anton Rudolf Severin Berglund. Född 1893-01-31 Stensliden, Norsjö fs. Död 1893-08-21 Stensliden,
Norsjö fs.
3.9.5.3 Elma Maria Berglund. Flyttar 1921-10-1 till Bureå. Född 1894-08-08 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt från
1905 till 1914 Arnberg, Norsjö fs. Bosatt från 1914 Löflund, Norsjö fs. Bosatt från 1921-10-01 Bureå fs. Död
1951-07-05 Gamla Falmark, Bureå fs.
Fosterdotter i Arnberg. Flyttar 1914 till Löflund där hon blir arbetarhustru. Flyttar 1921 till Bureå.
Familj med Lars Hjalmar Buhr (Född 1881-04-14 Löflund, Norsjö fs. Död 1944-09-17 Hjoggböle, Bureå fs.)
Vigsel 1914-11-28 Norsjö fs.
Barn:
3.9.5.3.1 Karl Johan Ingvar Buhr. Född 1915-06-30 Löflund, Norsjö fs. Död 1983-04-09 Bastuträsk, Norsjö fs.
3.9.5.3.2 Estrid Maria Sofia Buhr. Född 1921-02-25 Löflund, Norsjö fs. Död 1986-05-08 Falmarksheden, Bureå
fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
226 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.9.5.4 Hildur Elvira Berglund. Bondhustru i Löflund - 3/64 mtl år 1928. Född 1896-03-06 Stensliden, Norsjö fs.
Bosatt från 1909 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1920 Löflund, Norsjö fs. Död 1979-08-16 Löflund, Norsjö fs.
Bondhustru i Löflund från år 1920.
Familj med Bror Oskar Holmström (Född 1880-06-01 Holmträsk, Norsjö fs. Död 1946-02-09 Löflund, Norsjö fs.)
Vigsel 1920-06-05 Norsjö fs.
Barn:
3.9.5.4.1 Gustaf Lennart Holmström. Född 1919-03-17 Löflund, Norsjö fs.
3.9.5.4.2 Oskar Allan Holmström. Född 1923-06-17 Löflund, Norsjö fs. Död 1983-07-23 Skellefteå, Skellefteå
lfs.
3.9.5.4.3 Gunni Holmström.
Familj med Gustaf Edvin Vikström (Född 1893-07-14 Bygdeå fs. Död 1977-01-26 Löflund, Norsjö fs.) Vigsel
1963-05-18.
3.9.5.5 Karl Bertil Valdemar Nyström. Bosatt i Skelleftehamn. Född 1901-05-11 Stensliden, Norsjö fs. Bosatt
från 1909 Norsjö, Norsjö fs. Död 1979-10-17 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Dräng i Norsjö nr 11 åren 1918 till 1920.
Senare i livet var han under många år anställd som träarbetare åt Boliden AB och då med stationering i
Kristineberg. Efter pension bodde han och hustrun dock i Skellefteå. De hade fem barn i äktenskapet.
Familj med Agnes Margreta Sjölin (Född 1907-09-05 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2000-11-08 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Barn med.
Barn:
3.9.5.5.1 Yngve Henry Ragnvald Sjölin. Född 1935-05-16 Hemmingen, Norsjö fs.
Familj med Agda Margreta Eriksson (Född 1911-05-05 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1972-09-07
Skelleftehamn, S:t Örjans fs.) Vigsel 1937-08-08 Skellefteå lfs.
Barn:
3.9.5.5.2 Sven-Olof Bertil Nyström. Född 1938-11-26 Norsjö fs. Död 2003-09-13 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.9.5.5.3 Bo Erik Valdemar Nyström. Född 1939-11-20 Aspliden, Malå fs.
3.9.6.1 Lars Sanfrid Larsson. Bosatt i Hemmingen. Född 1899-07-30 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-06-01
Hemmingen, Norsjö fs.
Han står betecknad som arbetare i Hemmingen då sonen Jan-Erik föds.
Familj med Julia Stefania Persson (Född 1906-06-29 Böle, Norsjö fs. Död 1985-01-28 Hemmingen, Norsjö fs.)
Vigsel 1936-12-26 Norsjö fs.
Barn:
3.9.6.1.1 Herman Davy Larsson. Född 1933-06-08 Böle, Norsjö fs.
3.9.6.1.2 Jan-Erik Larsson. Född 1937-07-14 Hemmingen, Norsjö fs.
3.9.6.2 Gustaf Alfred Larsson. Arbetare i Hemmingen nr 1 år 1928. Född 1902-09-24 Hemmingen, Norsjö fs.
Död 1983-01-12 Sollentuna, Sollentuna fs (AB).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
227 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Klara Linnea ? (Född 1914-08-24 Gällivare fs (BD). Död 2001-01-31 Sollentuna, Sollentuna fs (AB).)
Vigsel 1957-11-16.
3.9.6.3 Emmy Sofia Larsson. Bosatt i Näset. Född 1905-04-14 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1969-04-17 Näset,
Norsjö fs.
Familj med Karl Anton Henrik Näsvall (Född 1908-07-08 Näset, Norsjö fs. Död 1992-09-14 Näset, Norsjö fs.)
Vigsel.
Barn:
3.9.6.3.1 Ingegerd Sofi Näsvall. Född 1936-03-24 Näset, Norsjö fs.
3.9.6.4 Johan Herbert Larsson. Arbetare i Hemmingen nr 1 år 1928. Född 1906-10-28 Hemmingen, Norsjö fs.
Död 1972-12-10 Sollentuna, Sollentuna fs (AB).
Familj med Tea Johanna Vilhelmina Planting (Född 1910-08-30 Päkkilä, Hietaniemi fs (BD). Död 1984-08-24
Sollentuna, Sollentuna fs (AB).) Vigsel 1938-07-20.
Barn:
3.9.6.4.1 Rutger Larsson.
3.9.6.5 Olof Valdemar Larsson. Bosatt i Sollentuna. Född 1908-11-17 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1972-02-19
Sollentuna, Sollentuna fs (AB).
Familj med Johanna Elisabet ? (Född 1912-05-12 Jukkasjärvi fs (BD). Död 2006-08-12 Hässelby, Hässelby fs
(AB).) Vigsel 1939-11-19.
3.9.6.6 Set Folke Larsson. Bosatt i Norsjö. Född 1910-06-26 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1980-07-07 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Rut Charlotta ? (Född 1912-06-18 Nederkalix fs (BD). Död 1997-01-08 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1948-06-19 Norsjö fs.
3.9.6.7 Dagmar Viktoria Larsson. Född 1914-03-15 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1937-02-16 Norsjö, Norsjö fs.
3.10.3.1 Johan Ossian Nilsson. Hemmansägare i Norrby - 1/16 mtl. Född 1893-09-17 Norrby, Norsjö fs. Död
1976-10-11 Norrby, Norsjö fs.
Familj med Verda Alfhilda Lidén (Född 1920-01-09 Heden, Norsjö fs. Död omkring 2010.) Vigsel.
3.10.3.2 Hilma Karolina Nilsson. Bosatt i Mensträsk. Född 1895-04-01 Norrby, Norsjö fs. Död 1967-10-23
Mensträsk, Norsjö fs.
Hemma år 1928. År 1930 gift i Mensträsk. Maken står som hemmansägare där.
Familj med Karl Johan Fritiof Eriksson (Född 1896-01-11 Lycksele fs. Död 1961-10-06 Mensträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1930 Norsjö fs.
Barn:
3.10.3.2.1 Gerd Margareta Eriksson. Född 1933-12-23 Mensträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
228 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.10.3.3 Frans Gunnar Nilsson. Hemmansägare i Norrby nr 1 - 1/16 mtl. Född 1897-10-05 Norrby, Norsjö fs.
Död 1965-12-28 Norrby, Norsjö fs.
Hemmansägare i Norrby nr 1. Hemmanet är på 1/16 mtl. Fastigheten har benämningen Norrby 1:5.
Familj med Nanna Viola Björk (Född 1902-01-14 Norsjö fs. Död 1989-04-02 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 1926-0410 Norsjö fs.
Barn:
3.10.3.3.1 Arne Mauritz Nilsson. Född 1926-07-03 Norrby, Norsjö fs. Död 2009-05-23 Norsjö, Norsjö fs.
3.10.3.3.2 Rune Valter Nilsson. Född 1930-11-11 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.3.3 Martin Erland Nilsson. Född 1935-06-10 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.4 Erik Svante Nilsson. Bagare och hemmansägare i Mensträsk nr 3. Född 1900-06-10 Norrby, Norsjö fs.
Bosatt från 1924 Mensträsk, Norsjö fs. Död 1954-01-09 Norrby, Norsjö fs.
Bagare i Mensträsk. Är känd för att ha gjort de s.k. "Svantekakun" - ett hårt och gott bröd till kaffe.
Källa: Rolf Lindgren - http://home.swipnet.se/~w-13907/slaktingar.htm
Familj med Hilma Katarina Sjöström (Född 1905-10-26 Finnäs, Norsjö fs. Död 1999-03-13 Ed, Dals-Ed fs (P).)
Se 11.6.11
Familj med ? ? Vigsel 1942-09-03 Norsjö fs.
3.10.3.5 Olof Anshelm Nilsson. Hemmansägare i Norrby - 1/16 mtl. Född 1902-07-29 Norrby, Norsjö fs. Död
1980-12-23 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Signe Augusta Berg (Född 1913-08-23 Råberg, Norsjö fs. Död 1959-06-24 Norsjövallen, Norsjö fs.)
Vigsel 1941-02-01 Norsjö fs.
3.10.3.6 Lars Mauritz Nilsson. Född 1904-08-24 Norrby, Norsjö fs. Död 1904-12-26 Norrby, Norsjö fs.
3.10.3.7 James Hubert Nilsson. Född 1906-07-19 Norrby, Norsjö fs. Död 1906-10-02 Norrby, Norsjö fs.
3.11.2.1 Hedda Elina Karlsson. Född 1891-05-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1895-12-12 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.2.2 Karl Manfrid Karlsson. Bosatt i Röjnoret. Född 1893-09-18 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1963-11-12
Röjnoret, Skellefteå lfs.
Hemma 1926.
Familj med Edla Kristina ? (Född 1903-07-24 Norsjö fs. Död 1995-03-26 Röjnoret, Boliden fs.) Vigsel 1927
Skellefteå lfs.
3.11.2.3 Svea Maria Karlsson. Flyttar 1923-11-14 till Överluleå. Född 1896-04-12 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1923-11-14 Överluleå fs (BD). Död 1953-05-14 Nordsjö, Långsele fs (Y).
Familj med Nils Erik Vestman (Född 1886-04-24 Långsele fs (Y). Död 1976-10-10 Långsele, Långsele fs (Y).)
Vigsel 1925-11-01.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
229 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.2.4 Johan Karlsson. Född 1898-12-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1898-12-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.2.5 Emma Matilda Karlsson. Inhyses i Grönliden år 1926. Född 1900-06-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död
1984-12-26 Umeå, Umeå sfs.
Familj med Karl Arvid Schönfeldt (Född 1896-05-13 Grönliden, Skellefteå lfs. Död 1989-11-05 Umeå, Umeå sfs.)
Vigsel 1924-03-16 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.2.5.1 Svea Matilda Ingegerd Schönfeldt. Född 1924-12-27 Grönliden, Skellefteå lfs.
3.11.2.6 Johan Oskar Karlsson. Född 1903-01-06 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1903-02-07 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.2.7 Oskar Lambert Isaksson. Bosatt i Röjnoret. Född 1908-10-05 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1979-10-29
Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Anna Maria ? (Född 1927-06-15 Finland. Död 1983-11-05 Röjnoret, Skellefteå lfs.) Vigsel 1957-0309.
3.11.2.8 Johan Helmer Karlsson. Bosatt i Röjnoret. Född 1910-08-15 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1979-12-15
Röjnoret, Skellefteå lfs.
Ogift.
3.11.2.9 Elsa Linnea Karlsson. Född 1913-01-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1913-03-01 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.2.10 John Artur Karlsson. Bosatt i Petiknäs. Född 1913-01-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1986-06-12
Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Karin Elisabet ? (Född 1925-03-18 Norsjö fs.) Vigsel 1951-08-25.
3.11.2.11 Isak Edvin Karlsson. Bosatt i Röjnoret. Född 1918-01-24 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1984-10-11
Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Ruth Agda Johanna ? (Född 1921-01-02 Skellefteå lfs. Död 1995-11-16 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel
1941-04-06.
3.11.3.1 Olof Lambert Karlsson. Född 1889-06-16 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1902-06-07 Röjnoret,
Skellefteå lfs.
3.11.3.2 Karl Oskar Karlsson. Hemmansägare i Röjnoret nr 1 år 1926. Född 1890-12-28 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Död 1938-08-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Ester Rosina Holmlund (Född 1900-05-02 Norsjö, Norsjö fs. Död 1921-06-08 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1918-11-24 Skellefteå lfs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
230 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.3.2.1 Karl Allan Karlsson. Född 1919-05-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 2002-02-05 Skellefteå, Skellefteå
lfs.
3.11.3.2.2 Ingrid Adela Karlsson. Född 1920-09-05 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Frida Amanda Olofsson (Född 1898-07-30 Degerfors fs. Död 1975-06-13 Röjnoret, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1923-03-03 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.3.2.3 Irma Frideborg Karlsson. Född 1923-07-30 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.3.2.4 Alf Rune Karlsson. Född 1928-01-26 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1995-11-18 Röjnoret, Boliden fs.
3.11.3.3 Hedvig Rosina Karlsson. Arbetarhustru i Grannäs år 1926. Född 1892-09-15 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1925 Grannäs, Skellefteå lfs. Död 1955-03-19 Grannäs, Skellefteå lfs.
Född och uppvuxen i Röjnoret på hemmanet nr 1. År 1925 lämnar hon hemgården för att gifta sig i Grannäs.
Maken är arbetare där.
År 1930 är maken istället betecknad som hemmansägare enligt födelseboken, dessförinnan dock arbetare.
Familj med Arvid Emanuel Karlsson (Född 1899-11-18 Grannäs, Skellefteå lfs. Död 1969-06-07 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1925-06-21 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.3.3.1 Karl Sigvard Emanuel Karlsson. Född 1926-04-14 Grannäs, Skellefteå lfs.
3.11.3.3.2 Hedvig Irene Marianne Karlsson. Född 1928-04-22 Grannäs, Skellefteå lfs.
3.11.3.3.3 Bernt Harry Lennart Karlsson. Född 1930-09-17 Grannäs, Skellefteå lfs.
3.11.3.4 Jonas Artur Karlsson. Född 1895-03-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1895-04-15 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.3.5 Johan Artur Karlsson. Hemmansägare i Röjnoret nr 1 år 1926. Född 1896-02-24 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Död 1964-08-28 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Frida Amanda Olofsson (Född 1898-07-30 Degerfors fs. Död 1975-06-13 Röjnoret, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1947 Skellefteå lfs.
3.11.3.6 Emma Karlsson. Född 1898-08-03 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1899-03-14 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.3.7 Olga Maria Ingeborg Karlsson. Bosatt i Västra Nyliden nr 1 år 1926. Född 1904-03-29 Röjnoret,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1916 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1993-12-04 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med John Edvard Hedkvist (Född 1900-11-09. Död 1967-07-23 Grannäs, Skellefteå lfs.) Vigsel 1927
Skellefteå lfs.
3.11.3.8 Elina Kristina Karlsson. Bosatt i Västra Nyliden nr 1 år 1926. Född 1905-10-07 Röjnoret, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1916 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död.
3.11.3.9 Olof Alvar Karlsson. Bosatt i Västra Nyliden nr 1 år 1926. Född 1913-09-07 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1916 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1990-11-05 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
Familj med Vera Annette Selina Lundberg (Född 1923-07-27 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1996-02-24 Västra
Nyliden, Skellefteå lfs.) Vigsel 1942-01-03.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
231 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.5.1 Karl Gustaf Bergqvist. Hemmansägare i Bergliden nr 1 - 7/64 mtl. Född 1888-01-31 Steninge, Norsjö
fs. Bosatt från 1903-05-11 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1961-07-19 Bergliden, Skellefteå lfs.
Familj med Alfrida Margareta Lundström (Född 1892-12-05 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1982-02-25 Bergliden,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1918-12-29 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.5.1.1 Karl Sverker Bergqvist. Född 1919-11-04 Bergliden, Skellefteå lfs.
3.11.5.1.2 Gustaf Adolf Bergqvist. Född 1921-09-02 Bergliden, Skellefteå lfs.
3.11.5.1.3 Tore Eugen Bergqvist. Född 1923-04-21 Bergliden, Skellefteå lfs.
3.11.5.2 Jenny Maria Bergqvist. Flyttar 1920-12-6 till Burträsk. Född 1890-05-11 Steninge, Norsjö fs. Bosatt
från 1903-05-11 Bergliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920-12-06 Burträsk fs. Död 1952-01-15 Bjurfors,
Skellefteå lfs.
Arbetarhustru i Bjurfors år 1920. Flyttar till Burträsk.
Familj med Frans Helmer Lindström (Född 1892-11-05 Bjurfors, Skellefteå lfs. Död 1968-06-29 Bjurfors,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1920-09-26 Skellefteå lfs.
3.11.5.3 Hedvig Karolina Bergqvist. Född 1892-11-17 Steninge, Norsjö fs. Död 1892-12-28 Steninge, Norsjö
fs.
3.11.5.4 Olof Hjalmar Bergqvist. Hemmansägare i Degerbyn nr 5 år 1926. Född 1894-01-04 Steninge, Norsjö
fs. Bosatt från 1903-05-11 Bergliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1922 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död.
Hemmansägare i Bergliden nr 1 - 7/64 mtl. Flyttar 1922 till Degerbyn nr 5.
Familj med Ester Linnea Sofia Lind (Född 1899-12-15 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död.) Vigsel 1922-06-04
Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.5.4.1 Louise Margareta Bergqvist. Född 1923-12-14 Degerbyn, Skellefteå lfs.
3.11.5.5 Nils Harald Bergqvist. Hemmansägare i Degerbyn nr 3 år 1926. Född 1896-04-01 Steninge, Norsjö fs.
Bosatt från 1903-05-11 Bergliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1924 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1964-10-08
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Hemmansägare i Degerbyn nr 3 från år 1924 då han gifter sig.
Familj med Märta Sofia Hällgren (Född 1904-02-03 Norsjö fs. Död 1989-03-19 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1924-09-14 Skellefteå lfs.
3.11.5.6 Tilda Amanda Bergqvist. Hemma 1926. Född 1899-06-17 Steninge, Norsjö fs. Bosatt från 1903-05-11
Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1976-11-30 Gävle, Heliga Trefaldighet fs (X).
Familj med ? Forslund (Död 1957-03-25.) Vigsel.
3.11.5.7 Oskar Andreas Bergqvist. Hemma 1926. Född 1901-05-13 Steninge, Norsjö fs. Bosatt från 1903-0511 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1983-07-31 Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
232 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Greta Kalista Vestling (Född 1906-09-07 Gammelbyn, Burträsk fs. Död 1983-05-29 Skellefteå lfs.)
Vigsel 1930-06-22.
3.11.5.8 Johan Rudolf Bergqvist. Född 1903-06-23 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1903-07-26 Bergliden,
Skellefteå lfs.
3.11.5.9 Edvin Emanuel Bergqvist. Hemma 1926. Född 1904-07-23 Bergliden, Skellefteå lfs. Död.
3.11.5.10 Emma Linnea Bergqvist. Hemma 1926. Född 1907-01-08 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1988-06-28
Göteborg, Masthugg fs (O).
Familj med Johan Anders Paul Nordström (Född 1905-01-25 Själevads fs (Y). Död 1976-02-02 Göteborg,
Masthugg fs (O).)
3.11.5.11 Ferdinand Olaus Bergqvist. Hemma 1926. Född 1909-04-03 Bergliden, Skellefteå lfs. Död 1988-0121 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Betty Helena ? (Född 1910-11-13 Skellefteå. Död 1975-03-31 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel.
3.11.6.1 Hedda Safira Holmlund. Jordbruksarbetarhustru i Norsjö nr 12. Född 1888-11-02 Hemmingen, Norsjö
fs. Bosatt från 1890 till 1890 Bränntjärnliden, Norsjö fs. Bosatt från 1890 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1894 till
1898 Degerfors fs. Bosatt från 1898-07-14 Norsjö, Norsjö fs. Död 1929-08-07 Norsjö, Norsjö fs.
Födde ett dödfött flickebarn den 29/9 år 1913.
Familj med Olof Herman Enberg (Född 1890-06-15 Avaliden, Norsjö fs. Död 1972-08-01 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1913-10-09 Norsjö fs.
Barn:
3.11.6.1.1 Anna Maria Enberg. Född 1914-12-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1995-08-08 Kläppen, Norsjö fs.
3.11.6.1.2 Karl Olof Enberg. Född 1916-09-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1982-04-25 Västerhaninge,
Västerhaninge fs (AB).
3.11.6.1.3 Johan Arvid Enberg. Född 1917-11-15 Norsjö, Norsjö fs. Död 1999-03-02 Rökå, Malå fs.
3.11.6.1.4 Dagny Margreta Enberg. Född 1921-03-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1921-04-07 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.1.5 Hans Emanuel Enberg. Född 1921-03-12 Norsjö, Norsjö fs. Död 1998-11-11 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.1.6 Stig Anders Daniel Enberg. Född 1924-01-23 Norsjö, Norsjö fs. Död 1988-08-15 Lycksele, Lycksele
fs.
3.11.6.1.7 Inez Margareta Enberg. Född 1926-11-14 Norsjö, Norsjö fs. Död 1927-07-02 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.2 Alma Kristina Holmlund. Flyttar 1903-11-11 till Skellefteå lfs. Född 1890-03-05 Bränntjärnliden, Norsjö
fs. Bosatt från 1890 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från 1894-12-20 Degerfors fs. Bosatt från 1898-07-14 Norsjö,
Norsjö fs. Bosatt från 1903-11-11 Medle, Skellefteå lfs. Död 1954-07-02 Medle, Skellefteå lfs.
Fosterdotter hos sin morbror Isak Eriksson .
Familj med Karl Lundgren (Född Medle, Skellefteå lfs.) Vigsel.
3.11.6.3 Karl Edvard Holmlund. Flyttar 1924-12-08 till Malå. Född 1891-11-06 Granlund, Norsjö fs. Bosatt från
1894 till 1898 Degerfors fs. Bosatt från 1898-07-14 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1924-12-08 Malåträsk, Malå fs.
Död 1972-10-17 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Agnes Viktoria ? (Född 1903-04-26 Malå fs. Död 1975-09-11 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 1924-02-24
Malå fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
233 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.6.4 Anders Lambert Holmlund. Hemma 1928. Född 1893-10-10 Degerfors fs. Bosatt från 1898-07-14
Norsjö, Norsjö fs. Död.
3.11.6.5 Johan Levi Holmlund. Född 1895-01-03 Degerfors fs. Bosatt från 1898-07-14 Norsjö, Norsjö fs. Död
1917-11-03 Norsjö, Norsjö fs.
3.11.6.6 Tekla Maria Holmlund. Skogvaktarhustru i Bastuträsk station. Född 1898-01-17 Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt från 1898-07-14 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1918 Långträsk, Norsjö fs. Bosatt från 1919 Bastuträsk
station, Norsjö fs. Död 1979-09-01 Bastuträsk, Norsjö fs.
Gift 1918 i Långträsk nr 2. Från 1919 skogvaktarhustru i Bastuträsk station.
Familj med Johan Olof Norberg (Född 1890-03-08 Tjärnliden, Norsjö fs. Död 1952-04-14 Bastuträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1918-08-25 Norsjö fs.
Barn:
3.11.6.6.1 Erik Johannes Norberg. Född 1919-01-02 Långträsk, Norsjö fs. Död 1973-01-17 Sorsele, Sorsele fs.
3.11.6.6.2 Albert Edvard Norberg. Född 1920-11-17 Bastuträsk station, Norsjö fs.
3.11.6.6.3 Ture Ingemar Norberg. Född 1924-07-19 Bastuträsk station, Norsjö fs.
3.11.6.6.4 Olof Herbert Norberg. Född 1929-12-16 Bastuträsk station, Norsjö fs.
3.11.6.7 Ester Rosina Holmlund. Bondhustru i Röjnoret nr 1. Född 1900-05-02 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från
1918-11-23 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1921-06-08 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Karl Oskar Karlsson (Född 1890-12-28 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1938-08-28 Röjnoret, Skellefteå
lfs.) Se 3.11.3.2
3.11.6.8 Nanny Sofia Holmlund. Flyttar 1918-12-11 till Skellefteå. Född 1902-06-21 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1918-12-11 Skellefteå sfs. Död 1956-09-24 Åmål, Åmåls sfs (P).
Familj med ? Johansson (Död 1930-06-04.) Vigsel.
3.11.6.9 Emma Linnéa Holmlund. Flyttar 1919-5-2 till Skellefteå lfs. Född 1904-08-21 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt
från 1919-05-02 Skellefteå lfs. Död 1956-12-10 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Familj med ? Berg Vigsel.
3.11.6.10 Judit Charlotta Holmlund. Hemma 1928. Född 1906-01-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 1984-12-01
Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Familj med Sven Valdemar Degerman (Född 1904-01-01. Död 1952-05-24 Arjeplog fs (BD).) Vigsel.
3.11.6.11 Dagmar Gustafva Elisabet Holmlund. Hemma 1928. Född 1907-09-28 Norsjö, Norsjö fs. Död 199410-05 Karlstad, Karlstad domkyrkofs (S).
Familj med ? Johansson (Död 1963-07-28.) Vigsel.
3.11.6.12 Elsa Viktoria Holmlund. Hemma 1928. Född 1909-07-24 Norsjö, Norsjö fs. Död 1987-08-06 Karlstad,
Norrstrand fs (S).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
234 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Ogift.
3.11.7.1 Bror Olof Björk. Bosatt i Älvsbyn. Född 1891-09-09 Högstliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1892 Västra
Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1984-1022 Älvsbyn, Älvsby fs (BD).
Änkling 1948-5-26.
3.11.7.2 Syster Maria Björk. Född 1891-09-09 Högstliden, Skellefteå lfs. Död 1893-04-16 Västra Nyliden,
Skellefteå lfs.
3.11.7.3 Hedvig Karolina Björk. Bosatt i Luleå. Född 1893-03-05 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från
1902 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1969-01-02 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).
Familj med Olov Hjalmar Larsson (Född 1893-09-04 Skellefteå lfs. Död 1974-05-29 Karlsvik, Luleå domkyrkofs
(BD).) Vigsel 1918-11-23.
3.11.7.4 Karl Arvid Björk. Bosatt i Boden. Född 1894-09-09 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902
Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1966-08-29 Boden, Överluleå fs (BD).
Har enligt SDB3 varit gift två gånger.
Familj med Vilma Lovisa ? (Född 1890-01-20 Piteå lfs (BD). Död 1972-08-14 Boden, Överluleå fs (BD).) Vigsel
1927-09-10.
3.11.7.5 Botvid Engelbert Björk. Bosatt i Skellefteå. Född 1896-08-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från
1902 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1991-08-22 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Hedvig Amanda Edvina Bränström (Född 1900-05-01 Granlund, Norsjö fs. Död 1980-04-02 Medle,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1920-12-05.
3.11.7.6 Matilda Emilia Björk. Bosatt i Luleå. Född 1898-05-14 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902
Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1988-03-15 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).
Familj med Nils Hjalmar Isaksson (Född 1899-12-09 Nederluleå fs (BD). Död 1977-04-19 Enskede, Vantör fs
(AB).) Vigsel 1924-11-22.
3.11.7.7 Ebba Margareta Björk. Bosatt i Mariefred. Född 1899-12-02 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från
1902 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1976-04-04 Mariefred, Mariefred fs (D).
Familj med Torsten Hjalmar Schylt (Född 1902-10-06 Stockholm, Hedvig Eleonora fs (AB). Död 1990-07-03
Mariefred, Mariefred fs (D).) Vigsel 1947-06-15.
3.11.7.8 Ellen Maria Björk. Född 1899-12-02 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902 Röjnoret,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död.
3.11.7.9 Vilmer Andreas Björk. Bosatt i Luleå. Född 1901-06-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902
Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1974-04-30 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD).
Familj med Vilma Emilia ? (Född 1920-11-11 Pajala fs. Död 1982-10-11 Luleå, Nederluleå fs (BD).) Vigsel 194312-12.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
235 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.7.10 Johan Oskar Emanuel Björk. Född 1903-01-04 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10
Norsjö fs. Död.
3.11.7.11 Axel Georg Björk. Född 1905-04-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1905-04-26 Röjnoret, Skellefteå lfs.
3.11.7.12 Viola Magdalena Kristina Björk. Född 1906-07-22 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1911-05-10
Norsjö fs. Död.
3.11.7.13 Astrid Tibestia Björk. Född 1908-04-13 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1908-05-18 Röjnoret, Skellefteå
lfs.
3.11.7.14 Adelina Sofia Linnea Björk. Bosatt i Köping. Född 1910-04-14 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från
1911-05-10 Norsjö fs. Död 1996-02-29 Köping, Köping fs (U).
Familj med Sven Gunnar Mauritz Karlsson (Född 1919-09-22 Rogslösa fs. Död 1998-03-07 Köping, Köping fs
(U).) Skilsmässa 1984-09-13.
3.11.8.1 Hedvig Amanda Edvina Bränström. Bosatt i Medle. Född 1900-05-01 Granlund, Norsjö fs. Död 198004-02 Medle, Skellefteå lfs.
Familj med Botvid Engelbert Björk (Född 1896-08-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död 1991-08-22 Skellefteå,
Skellefteå lfs.) Se 3.11.7.5
3.11.8.2 Edit Margreta Bränström. Bosatt i Skellefteå. Född 1901-10-31 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1989-09-17
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Axel Joakim Bergkvist (Född 1887-02-04. Död 1950-10-07 Skellefteå kbfd.) Vigsel 1930.
3.11.8.3 Karl Edvin Bränström. Bosatt i Medle. Född 1903-06-28 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1970-11-16 Medle,
Skellefteå lfs.
Familj med Ingrid Lovisa ? (Född 1906-07-02 Skellefteå. Död 1991-06-05 Medle, Skellefteå lfs.) Vigsel 1929-0616.
3.11.8.4 Elise Linnéa Bränström. Bosatt i Skellefteå. Född 1905-05-17 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1984-03-29
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Hjalmar Furberg (Född 1904-10-14. Död 1934-05-14 Medle, Skellefteå lfs.)
3.11.8.5 Erik Uno Brännström. Smältverksarbetare i Skellefteå. Född 1906-12-24 Bastuträsk, Norsjö fs. Död
1989-04-08 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Elsa Kristina Markström (Född 1906-12-17 Medle, Skellefteå lfs. Död 1986-10-25 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1931-11-08 Skellefteå lfs.
Barn:
3.11.8.5.1 Lars Edvard Brännström. Född 1938-04-15 Skellefteå, S:t Olovs fs.
3.11.8.6 Isak Evert Bränström. Född 1908-10-30 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1909-01-12 Bastuträsk, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
236 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.8.7 John Edvard Bränström. Bosatt i Kåge. Född 1910-08-15 Bastuträsk, Norsjö fs. Död 1988-11-20
Kåge, Kågedalens fs.
Familj med Edit Ragnhild ? (Född 1914-06-18 Skellefteå lfs. Död 1995-04-14 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1937-06-20.
3.11.10.1 Valborg Elisabet Lindqvist. Bosatt i Finnfors. Född 1902-10-10 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död
1980-08-02 Finnfors, Skellefteå lfs.
Familj med Olof Hjalmar Andersson (Född 1896-11-29 Finnfors, Skellefteå lfs. Död 1980-12-13 Finnfors,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1928-07-22 Skellefteå lfs.
3.11.10.2 Linnea Matilda Lindqvist. Bosatt i Skellefteå. Född 1904-04-23 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död
1980-09-23 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Sven Albin Brännström (Född 1905-11-23 Skellefteå lfs. Död 1998-08-31 Skellefteå, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1931-07-19.
3.11.10.3 Olof Andreas Emanuel Lindqvist. Bosatt i Västra Nyliden. Född 1905-11-12 Västra Nyliden,
Skellefteå lfs. Död 1970-08-13 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
Familj med Inga Maria ? (Född 1908-12-17 Skellefteå. Död 1990-11-15 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel 1943-0718.
3.11.10.4 Ester Ingeborg Lindqvist. Bosatt i Finnforsfallet. Född 1907-12-14 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död
1990-09-18 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Johan Uno Andersson (Född 1902-12-27 Skellefteå. Död 1973-03-12 Finnforsfallet, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1937-07-11.
3.11.10.5 Elsa Margreta Lindqvist. Bosatt i Västra Nyliden. Född 1910-09-29 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
Död 1971-04-24 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
Familj med Lars Gustaf Hjalmar Lundberg (Född 1912-03-03 Borup, Skellefteå lfs. Död 1990-12-04 Skellefteå,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1937-08-08.
3.11.10.6 Berta Viktoria Lindqvist. Bosatt i Myrliden. Född 1912-03-31 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död
1986-04-18 Boliden, Bolidens fs.
Familj med Lars Sigurd Johansson (Född 1910-11-27 Skellefteå lfs. Död 1997-12-25 Boliden, Bolidens fs.)
3.11.10.7 Karl Harald Leonard Lindkvist. Bosatt i Skellefteå. Född 1914-05-17 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
Död 1982-02-26 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Signe Lovisa ? (Född 1908-03-24 Skellefteå lfs. Död 1983-10-11 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1950-07-15.
3.11.10.8 Hedvig Gustafva Lindkvist. Bosatt i Skellefteå. Född 1916-02-08 Västra Nyliden, Skellefteå lfs.
Familj med Gustaf Adolf Andersson (Född 1917-11-06 Skellefteå lfs. Död 1983-11-11 Myckle, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1944-10-15.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
237 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
3.11.10.9 Johan Gustaf Allan Lindkvist. Bosatt i Röjnoret. Född 1917-10-04 Västra Nyliden, Skellefteå lfs. Död
2000-01-04 Röjnoret, Boliden fs.
Familj med Gerd Olga Ella-Lis ? (Född 1927-12-19 Skellefteå lfs.) Vigsel.
3.11.10.10 Erik Uno Johannes Lindkvist. Bosatt i Umeå år 1971. Född 1920-02-06 Västra Nyliden, Skellefteå
lfs.
Familj med Ingegärd Linnea ? (Född 1926-04-26 Umeå lfs.) Vigsel.
4.2.3.1 Kristina Vilhelmina Persson. Arbetarhustru i Böle. Född 1888-11-09 Böle, Norsjö fs. Död 1978-05-22
Böle, Norsjö fs.
Familj med Frans Oskar Malm (Född 1892-05-16 Norsjö, Norsjö fs. Död 1970-12-22 Böle, Norsjö fs.) Vigsel
1913-06-01 Norsjö fs.
Barn:
4.2.3.1.1 Oskar Göte Malm. Född 1913-08-14 Böle, Norsjö fs. Död 1981-06-26 Braxträsk, Norsjö fs.
4.2.3.1.2 Anna Cecilia Malm. Född 1915-08-19 Böle, Norsjö fs. Död 2005-04-05 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.2.3.1.3 Astrid Kristina Malm. Född 1917-10-18 Böle, Norsjö fs. Död 1993-05-21 Norsjö, Norsjö fs.
4.2.3.1.4 Irma Maria Malm. Född 1920-03-08 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.1.5 Iris Viola Malm. Född 1922-06-28 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.1.6 Irene Margareta Malm. Född 1925-01-24 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.1.7 Gustaf Rudolf Malm. Född 1927-02-14 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.1.8 Nils Göran Malm. Född 1929-05-16 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.1.9 Gösta Eilert Malm. Född 1933-04-26 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.2 Jenny Karolina Persson. Flyttar 1927-11-25 till Övertorneå. Född 1889-12-08 Böle, Norsjö fs. Bosatt
från 1927-11-25 Övertorneå fs (BD). Död 1978-02-12 Böle, Norsjö fs.
Flyttar år 1927 till Övertorneå med maken Frits Strömberg. Denne avlider redan år 1936 och då återvänder hon
till hembyn Böle där hon bor i eget hus.
Familj med Fritz August Strömberg (Född 1891-12-17 Svansele, Norsjö fs. Död 1936-05-17 Övertorneå fs (BD).)
Vigsel 1927-11-22 Övertorneå fs (BD).
Barn:
4.2.3.2.1 Gulli Strömberg. Född 1932-09-10 Överluleå fs (BD).
4.2.3.3 Elvira Maria Persson. Flyttar 1919-9-19 till Jerfträsk, Arvidsjaurs fs. Född 1890-12-21 Böle, Norsjö fs.
Bosatt från 1919-09-19 Jerfträsk, Arvidsjaur fs. Död 1961-11-27 Glommersträsk kbfd (BD).
Familj med Erik Hjalmar Lindberg (Död 1936.) Vigsel 1919 Norsjö fs.
Barn:
4.2.3.3.1 Kerstin Lindberg. Född.
4.2.3.3.2 Sven Lindberg.
4.2.3.3.3 Felix Lindberg. Född.
4.2.3.4 Nils Edvard Persson. Född 1891-12-25 Böle, Norsjö fs. Död 1892-01-04 Böle, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
238 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.2.3.5 Edla Gustafva Persson. Född 1893-03-02 Böle, Norsjö fs. Död 1893-03-25 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.6 Edla Gustafva Persson. Född 1894-02-02 Böle, Norsjö fs. Död 1899-01-17 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.7 Anna Safira Persson. Bondhustru i Bjursele nr 1. Född 1895-09-03 Böle, Norsjö fs. Död 1942-05
Bjursele, Norsjö fs.
Arbetar som piga i Bjursele nr 2 hos sin morbror Johan Olof Lundberg åren 1918 till 1919.
Familj med Olof Anshelm Almgren (Född 1896-06-22 Bjursele, Norsjö fs. Död 1984-03-18 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1921-06-23 Norsjö fs.
Barn:
4.2.3.7.1 Siri Katarina Almgren. Född 1922-04-06 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.7.2 Anna Adele Almgren. Född 1924-10-07 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.7.3 Nils-Johan Almgren. Född 1926-06-30 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.7.4 Edna Ingrid Almgren. Född 1936-03-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1975-06-27 Trödje, Hille fs (X).
4.2.3.8 Per Edvard Persson. Snickerifabrikör i Böle. Född 1896-12-26 Böle, Norsjö fs. Död 1965-03-04 Böle,
Norsjö fs.
Familj med Ruth Ingeborg Burvall (Född 1899-05-25 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1993-05-15 Böle, Norsjö fs.)
Vigsel 1923-06-24 Norsjö fs.
Barn:
4.2.3.8.1 Börje Stefan Persson. Född 1924-04-23 Böle, Norsjö fs. Död 1994-03-15 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.8.2 Rut Marianne Persson. Född 1926-10-27 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.8.3 Rune Nikanor Persson. Född 1928-11-29 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.9 Ebba Amanda Persson. Bondhustru i Bjursele nr 1. Född 1898-10-18 Böle, Norsjö fs. Död 1975-03-30
Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Alfred Laurentius Almgren (Född 1894-03-08 Bjursele, Norsjö fs. Död 1964-10-09 Bjursele, Norsjö
fs.) Vigsel 1931 Norsjö fs.
Barn:
4.2.3.9.1 Inga Helena Almgren. Född 1932-07-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1933-07-23 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.9.2 Gerd Marie Almgren. Född 1933-12-23 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.9.3 Karin Gunvor Almgren. Född 1935-09-16 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.3.9.4 Ulla Almgren.
4.2.3.10 Nils Arvid Andreas Persson. Född 1900-05-06 Böle, Norsjö fs. Död 1900-05-24 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.11 Sten Halvar Persson. Bosatt i Böle. Född 1901-05-10 Böle, Norsjö fs. Död 1986-12-28 Böle, Norsjö fs.
Familj med Edith Kristina Johansson (Född 1904-10-31 Bodan, Norsjö fs. Död 1971-09-07 Böle, Norsjö fs.)
Vigsel 1931-06-24 Norsjö fs.
Barn:
4.2.3.11.1 Joel Esbjörn Persson. Född 1932-05-09 Böle, Norsjö fs. Död 2005-05-23 Böle, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
239 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.2.3.11.2 Dagny Birgitta Persson. Född 1934-06-14 Böle, Norsjö fs. Död 1993.
4.2.3.11.3 Eva Alice Persson. Född 1938-06-23 Böle, Norsjö fs. Död 1994-08-07 Skellefteå, Skellefteå lfs.
4.2.3.11.4 Nils Thure Persson. Född 1940-02-29 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.12 Signe Helena Persson. Bosatt i Böle. Född 1903-12-06 Böle, Norsjö fs. Död 1977-10-30 Böle, Norsjö
fs.
Ogift.
4.2.3.13 Sven Persson. Född 1905-06-27 Böle, Norsjö fs. Död 1905-06-27 Böle, Norsjö fs.
4.2.3.14 Julia Stefania Persson. Bosatt i Hemmingen. Född 1906-06-29 Böle, Norsjö fs. Död 1985-01-28
Hemmingen, Norsjö fs.
Familj med Lars Sanfrid Larsson (Född 1899-07-30 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-06-01 Hemmingen, Norsjö
fs.) Se 3.9.6.1
4.2.3.15 Johan Rudolf Persson. Född 1909-03-27 Böle, Norsjö fs. Död 1909-04-28 Böle, Norsjö fs.
4.2.5.1 Fanny Magdalena Kristina Grahn. Bosatt i Norsjö. Född 1903-03-03 Norsjö, Norsjö fs. Död 1981-11-04
Norsjö, Norsjö fs.
Ogift. J A Grahns sondotter, Fanny Grahn bodde i den fastighet som hennes farfar uppförde 1871 och inrymde
affärslokaler. 1975 sålde hon gården till kommunen som sedan dess kommit att nyttja den som hembygdsgård.
Gården kallas idag för Fannygården och är idag ett populärt besöksmål i Norsjö under somrarna.
4.2.5.2 Frans Gunnar Grahn. Född 1905-05-31 Norsjö, Norsjö fs. Död 1907-11-25 Norsjö, Norsjö fs.
4.2.6.1 Gustaf Yngve Lundberg. Bosatt i Norsjö. Född 1902-06-12 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1976-01-12 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Elsa Amalia Nilsson (Född 1905-10-27 Byske fs. Död 1967-05-11 Norsjö fs.) Vigsel 1934.
Barn:
4.2.6.1.1 Astrid Inger Helena Lundberg. Född 1935-09-15 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.2.6.1.2 Tomas Lundberg. Född 1940-09-21 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.2.6.2 Helga Margareta Lundberg. Bosatt i Sollentuna. Född 1903-11-14 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1987-05-27
Sollentuna, Sollentuna fs (AB).
Son Hans Bolöv Född 391030 i Bromma. Denne har epost: [email protected]
Familj med Ivar Reinhold Bolöv (Född 1900-02-09 Karlstad domkyrkofs (S). Död 1955-12-29 Sollentuna,
Sollentuna fs (AB).) Vigsel 1934-04-02.
4.2.6.3 Johan Hugo Lundberg. Bosatt i Bjursele. Född 1905-04-15 Bjurträsk, Norsjö fs. Fosterson 1918
Bjursele, Norsjö fs. Adopterad 1926 Bjursele, Norsjö fs. Död 1974-12-18 Bjursele, Norsjö fs.
Står som jordbruksarbetare i Bjursele då sonen Harry föds år 1933.
Familj med Ebba Margareta Holmberg (Född 1906-01-30 Norsjö fs. Död 1985-04-21 Bjursele, Norsjö fs.) Vigsel
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
240 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1928-12-16 Norsjö fs.
Barn:
4.2.6.3.1 Gunnel Isabella Lundberg. Född 1929-05-31 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.6.3.2 Gustaf Harry Lundberg. Född 1933-01-13 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.6.3.3 Karl Åke Lundberg. Född 1937-04-10 Bjursele, Norsjö fs.
4.2.6.4 Berta Kristina Lundberg. Bosatt i Bjurträsk. Född 1907-12-15 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1998-07-18
Bjurträsk, Norsjö fs.
Ogift.
4.2.6.5 Ragnhild Adela Lundberg. Bosatt i Kvarnåsen. Född 1909-01-15 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1982-01-24
Kvarnåsen, Norsjö fs.
Barn:
Tryggve Thorgren, född 1945-11-18 i Kvarnåsen, Norsjö
Sören Thorgren, född 1947-05-01 i Kvarnåsen, Norsjö
Sven-Gunnar Thorgren, född 1950-05-08 i Kvarnåsen, Norsjö
Familj med Gunnar Thorgren (Född 1905-06-12 Norsjö fs. Död 1984-04-07 Kvarnåsen, Norsjö fs.) Vigsel 194010-26 Norsjö fs.
4.2.6.6 Sven Magnus Lundberg. Bosatt i Bjurträsk. Född 1910-08-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1971-12-30
Bjurträsk, Norsjö fs.
Barn:
Anders Lundberg, född 1948-09-22 i Bjurträsk, Norsjö
Erik Gustav Lundberg.
Familj med Greta Sofia Hedström (Född 1917-08-31 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 1946-06-26 Norsjö fs.
4.3.1.1 Alfred Laurentius Almgren. Hemmansägare i Bjursele nr 1. Född 1894-03-08 Bjursele, Norsjö fs. Död
1964-10-09 Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Hilma Kristina Falk (Född 1901-01-08 Rönnfällan, Norsjö fs. Död 1930-01-12 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel.
Barn:
4.3.1.1.1 Hjördis Margareta Almgren. Född 1929-11-16 Bjursele, Norsjö fs. Död 2008-11-21 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Ebba Amanda Persson (Född 1898-10-18 Böle, Norsjö fs. Död 1975-03-30 Bjursele, Norsjö fs.) Se
4.2.3.9
4.3.1.2 Olof Anshelm Almgren. Hemmansägare i Bjursele nr 1. Född 1896-06-22 Bjursele, Norsjö fs. Död
1984-03-18 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Anna Safira Persson (Född 1895-09-03 Böle, Norsjö fs. Död 1942-05 Bjursele, Norsjö fs.) Se 4.2.3.7
Familj med Hilda Gradin Vigsel.
4.3.1.3 Johan Albin Almgren. Bosatt i Bjursele. Född 1898-01-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1975-07-07 Bjursele,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
241 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Norsjö fs.
Hemma år 1928. Hemmansägare i Bjursele då sonen Torbjörn föds år 1937.
Familj med Gerda Andersson (Född 1903-10-08 Åskilje, Stensele fs. Död 1990-03-06 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1936-12-12 Norsjö fs.
Barn:
4.3.1.3.1 Kurt Albin Torbjörn Almgren. Född 1937-02-18 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.1.4 Lilly Helena Almgren. Arbetarhustru i Norsjö nr 4. Född 1899-08-08 Bjursele, Norsjö fs. Död 1961-08-28
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Petrus Edvard Valdemar Berglund (Född 1900-02-08 Norsjö, Norsjö fs. Död 1960-10-09 Norsjö,
Norsjö fs.) Vigsel 1927-12-18 Norsjö fs.
Barn:
4.3.1.4.1 Birgit Kathrina Berglund. Född 1929-02-06 Norsjö, Norsjö fs.
4.3.1.4.2 Maj-Britt Ingegärd Berglund. Född 1934-05-04 Norsjö, Norsjö fs.
4.3.1.4.3 Fred Sören Berglund. Född 1935-10-12 Norsjö, Norsjö fs.
4.3.1.5 Karl Oskar Jakob Almgren. Arbetare i Bjursele nr 1. Född 1902-01-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 196706-27 Luleå, Örnäset fs (BD).
Familj med Edna Frideborg Bergström (Född 1905-03-24 Luleå, Luleå domkyrkofs (BD). Död 1986-02-22 Luleå,
Örnäset fs (BD).) Vigsel 1935-06-09.
Barn:
4.3.1.5.1 Karin Birgitta Almgren. Född 1938-02-19.
4.3.2.1 Olof Edvin Bergström. Hemma 1928. Född 1904-04-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1980-09-20 Bjursele,
Norsjö fs.
Barn med Ingrid Olofsson:
1 Rolf Olof Bergström. Född 1938-09-19.
Barn med Aino Erola:
2 Anita M Bergström. Född 1948-03-15.
Familj med Ingrid Olofsson Vigsel.
Familj med Aino Alfhilda Karlenti Erola (Född 1922-11-30 Finland.) Vigsel.
4.3.2.2 Ida Gustava Bergström. Född 1906-05-23 Bjursele, Norsjö fs. Död 1906-06-01 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.3 Karl Isak Bergström. Född 1907-10-25 Bjursele, Norsjö fs. Död 1918-12-18 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.4 Märta Gustafva Bergström. Hemma 1928. Född 1909-05-14 Bjursele, Norsjö fs. Död 1979-03-17
Lillholmträsk, Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
242 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1.1 Rose-Marie Lundmark.
1.2 Sven-Ivar Lundmark.
Familj med Karl Ivar Lundmark (Född 1903-01-15 Malå fs. Död 1980-12-04 Lillholmträsk, Norsjö fs.) Vigsel
1942-10-25 Norsjö fs.
4.3.2.5 Frans Oskar Bergström. Född 1910-05-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1918-12-19 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.2.6 Sven Artur Bergström. Hemma 1928. Född 1911-08-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1941-08-30 Bjursele,
Norsjö fs.
4.3.2.7 Ida Helena Bergström. Hemma 1928. Född 1913-01-30 Bjursele, Norsjö fs. Död 1987-02-12 Pjäsörn,
Norsjö fs.
Familj med Bror Oskar Sjöstedt (Född 1914-10-07 Granlund, Norsjö fs. Död 2002-01-05 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1937-08-21 Norsjö fs.
4.3.2.8 Judit Terése Bergström. Bosatt i Brännland. Född 1914-12-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 1991-04-01
Brännland, Norsjö fs.
Hemma år 1928.
Familj med Erik Robert Lindahl (Född 1919-02-28 Norsjö fs.) Vigsel 1943-11-28 Norsjö fs.
4.3.2.9 Alma Katarina Bergström. Hemma 1928. Född 1916-11-14 Bjursele, Norsjö fs. Död 1995-02-15 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Johan Hugo Hällgren (Född 1911-05-10 Norsjö fs. Död 1982-08-23 Fraukälen, Norsjö fs.) Vigsel
1939-10-22 Norsjö fs.
4.3.2.10 Sara Altea Serudia Bergström. Bosatt i Bjursele år 1971. Född 1919-06-05 Bjursele, Norsjö fs.
Hemma år 1928.
Barn med Edemar S Lindgren:
1 Evy Altea Lindgren. Född 1938-01-03.
2 Erling Sverker Lindgren. Född 1942-02-20.
3 Bengt Olof Lindgren. Född 1948-12-13.
4 Tage Edvard Lindgren. Född 1951.
5 Vanja Marianne Lindgren. Född 1955-01-31.
6 Vivan Gunilla Lindgren. Född 1956.
Familj med Sverker Edemar Torsten Lindgren (Född 1916-02-10 Norsjö fs. Död 1991-11-01 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1939-01-01 Norsjö fs.
4.3.3.1 Olof Andreas Larsson. Född 1896-11-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1898-06-25 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.2 Olof Palmer Larsson. Hemmansägare i Bjursele. Född 1898-07-29 Bjursele, Norsjö fs. Död 1973-01-25
Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Ingrid Maria Lidén (Född 1910-04-01 Bjursele, Norsjö fs. Död 1998-03-23 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1930-06-23 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
243 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Barn:
4.3.3.2.1 Alva Maria Larsson. Född 1931-06-09 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.2.2 Olof Arne Larsson. Född 1934-02-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 2005-07-09 Björkliden, Norsjö fs.
4.3.3.3 Betty Magdalena Larsson. Arbetarhustru i Bjursele nr 1. Född 1900-07-22 Bjursele, Norsjö fs. Död
1968-03-26 Norsjö, Norsjö fs.
Arbetarhustru i Bjursele nr 1 från år 1926.
Familj med Frans Konrad Westerlund (Född 1892-07-18 Kvavisträsk, Norsjö fs. Död 1971-11-10 Norsjö, Norsjö
fs.) Vigsel 1926-12-12 Norsjö fs.
Barn:
4.3.3.3.1 Britta Ulrika Westerlund. Född 1926-12-22 Bjursele, Norsjö fs. Död 1927-01-01 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.3.2 Lars Westerlund. Född 1933-10-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1933-10-07 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.4 Elin Katarina Larsson. Född 1902-07-30 Bjursele, Norsjö fs. Död 1917-10-09 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.5 Nanny Gustava Larsson. Född 1904-06-09 Bjursele, Norsjö fs. Död 1906-01-02 Bjursele, Norsjö fs.
4.3.3.6 Erik Oskar Larsson. Bosatt i Boliden. Född 1910-12-03 Bjursele, Norsjö fs. Död 1983-08-15 Boliden,
Bolidens fs.
Familj med Elna Ingegerd ? (Född 1925-08-01 Jörn fs. Död 1994-07-22 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel 1947-0629.
4.3.3.7 Lars Hubert Larsson. Bosatt i Tarsnäs. Född 1912-07-06 Bjursele, Norsjö fs. Död 1990-11-07 Tarsnäs,
Bolidens fs.
Familj med Signe Amanda Tjernlund (Född 1915-01-05 Tarsmyran, Skellefteå lfs. Död 1989-03-25 Tarsnäs,
Bolidens fs.) Vigsel 1939-06-25.
4.3.3.8 Karl Joel Larsson. Bosatt i Tarsnäs. Född 1914-04-15 Bjursele, Norsjö fs. Död 1999-12-02 Tarsnäs,
Bolidens fs.
Familj med Taimi Margareeta Komulainen (Född 1920-02-17.) Vigsel 1958-09-13.
4.3.3.9 Sten Ingvar Olofsson. Bosatt i Skellefteå. Född 1916-04-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1989-03-13
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Ogift.
4.3.3.10 Axel Sigvard Larsson. Bosatt i Skellefteå. Född 1918-04-20 Bjursele, Norsjö fs. Död 2004-06-27
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Hulda Alice ? (Född 1922-02-20 Skellefteå lfs.) Vigsel 1945-05-27.
4.3.3.11 Lars Allan Larsson. Bosatt i Klockarberget. Född 1920-07-17 Bjursele, Norsjö fs. Död 1993-07-20
Klockarberget, Bolidens fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
244 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Elin Margreta Lundmark (Född 1921-11-10 Bjurån, Skellefteå lfs.) Vigsel 1940-11-10.
4.3.3.12 Nils Albert Rune Larsson. Bosatt i Skellefteå. Född 1924-05-24 Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Margit Marianne ? (Född 1930-12-02 Skellefteå lfs.)
4.3.4.1 Olof Antonius Olofsson. Född 1917-02-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1995-02-04 Bjursele, Norsjö fs.
Gift 1948-11-6.
4.3.4.2 Britt Gertrud Helena Olofsson. Bosatt i Norsjö år 1971. Född 1920-04-19 Bjursele, Norsjö fs.
Familj med ? Lundqvist Vigsel.
4.3.4.3 Ruth Molly Karolina Olofsson. Bosatt i Skellefteå. Född 1922-11-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1996-0110 Skellefteå, S:t Olovs fs.
4.4.1.1 Jonas Edvard Näswall. Byggmästare i Stockholm. Född 1893-04-06 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 192501-25 Skellefteå sfs. Död 1966-12-13 Bromma, Västerled fs (AB).
Målare på Näset. Flyttar till Skellefteå.
Familj med Clara Fredrika ? (Född 1893-09-22 Tierp fs (C). Död 1974-09-23 Bromma, Västerled fs (AB).) Vigsel
1927.
4.4.1.2 Isak Oskar Näsvall. Byggmästare i Stockholm. Född 1894-12-01 Näset, Norsjö fs. Bosatt från 1925-0125 Skellefteå sfs. Död 1984-02-19 Täby, Täby fs (AB).
Målare på Näset. Arbetar som snickare i Bastuträsk station åren 1921-22. Flyttar till Skellefteå.
Familj med Vanja Hildur Linnéa Lind (Född 1904-06-27 Sundsvall. Död 1960-03-06 Täby, Täby fs (AB).) Vigsel.
4.4.1.3 Edla Karolina Näsvall. Bosatt på Näset. Född 1896-10-08 Näset, Norsjö fs. Död 1960-06-20 Näset,
Norsjö fs.
Familj med Zackri Harald Brännström (Född 1886-01-28 Kvarnberget, Malå fs. Död 1959-12-15 Näset, Norsjö
fs.) Vigsel 1929-08-19 Norsjö fs.
4.4.1.4 Annette Vilhelmina Näswall. Bondhustru i Norrby. Född 1898-06-26 Näset, Norsjö fs. Död 1950-06-02
Norrby, Norsjö fs.
Familj med Sten Harald Nygren (Född 1893-09-07 Norrby, Norsjö fs. Död 1977-10-02 Norrby, Norsjö fs.) Se
2.3.2.4
4.4.1.5 Magnus Fabian Näsvall. Smidesmästare i Stockholm. Född 1900-03-10 Näset, Norsjö fs. Bosatt från
1927-03-26 Byske fs. Död 1969-05-25 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Född och uppvuxen på Näset (Norsjö nr 1) där han står som hemmansägare år 1928.
Han gifter sig där år 1926. Redan i unga år hade han då utbildat sig i smides- och hovslageriyrket.
Paret flyttade kort efter vigseln (ngn gång efter år 1928) till Ostvik där han drev både jordbruk och egen smedja.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
245 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Åren 1933-1944 bodde familjen sedan i Skellefteå där han var anställd på Bröderna Forslunds, senare Fabrik
Forslunds AB. Därefter bosatt i Stockholm åren 1944-1953, och från 1953 åter i Skellefteå. Han arbetar då på
Bröderna Lundbergs Mekaniska där.
Tillsammans med hustrun hade han två söner.
Familj med Alfrida Teresia Lindberg (Född 1900-05-02 Björknäs, Norsjö fs. Död 1985-07-04 Skellefteå, S:t Olovs
fs.) Vigsel 1926-10-31 Norsjö fs.
4.4.1.6 Emil Johannes Näsvall. Född 1900-03-10 Näset, Norsjö fs. Död omkring 1934.
4.4.1.7 Frans Jakob Torsten Näsvall. Hemmansägare på Näset. Född 1904-02-23 Näset, Norsjö fs. Bosatt från
1927-08-20 Danderyds fs (AB). Död 1982-10-11 Näset, Norsjö fs.
Målare i Näset, sedermera målarmästare i Stockholm.
Familj med Juno Maria ? (Född 1917-06-24 Stora Malms fs (D).) Vigsel 1937-12-26 Norsjö fs.
4.4.1.8 Karl Anton Henrik Näsvall. Hemmansägare på Näset. Född 1908-07-08 Näset, Norsjö fs. Död 1992-0914 Näset, Norsjö fs.
Familj med Emmy Sofia Larsson (Född 1905-04-14 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1969-04-17 Näset, Norsjö fs.)
Se 3.9.6.3
4.4.1.9 Gustav Arvid Näsvall. Byggmästare i Stockholm. Född 1911-11-22 Näset, Norsjö fs. Död 1996-11-11
Katrineholm, Katrineholms fs (D).
Familj med Lydia Ingrid Johanna ? (Född 1910-08-02 Stockholm, Matteus fs (AB). Död 2007-01-18 Katrineholm,
Katrineholms fs (D).) Vigsel 1939-07-02.
4.4.1.10 Sven Gottfrid Näsvall. Byggmästare i Stockholm. Född 1911-11-22 Näset, Norsjö fs. Död omkring
1960.
4.4.2.1 Isak Edvin Wikström. Bosatt i Åliden. Född 1900-06-04 Åliden, Norsjö fs. Död 1961-03-08 Åliden,
Norsjö fs.
Ogift.
4.4.2.2 Johan Elis Wikström. Född 1901-09-11 Åliden, Norsjö fs. Död 1901-09-16 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.3 Hilda Johanna Wikström. Bosatt i Norsjö. Född 1902-09-04 Åliden, Norsjö fs. Död 1983-10-02 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Max Harald Lindström (Född 1897-04-19 Björkås, Norsjö fs. Död 1967-03-09.) Vigsel 1938.
4.4.2.4 Elin Katarina Wikström. Bosatt i Norsjö. Född 1904-12-13 Åliden, Norsjö fs. Död 1997-05-02 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Ragnar Augustinus Näsvall (Född 1899-08-28 Åliden, Norsjö fs. Död 1986-07-17 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1932-07-02 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
246 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.4.2.4.1 Ragnar Karl-Erik Näsvall. Född 1933-12-19 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.4.2 Elin Ing-Mari Näsvall. Född 1939-02-26 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.5 Alma Kristina Wikström. Född 1906-09-13 Åliden, Norsjö fs. Död 1914-11-29 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.6 Evert Johannes Wikström. Bosatt i Åliden. Född 1908-07-02 Åliden, Norsjö fs. Död 1981-02-22 Åliden,
Norsjö fs.
Familj med Alma Linnéa Burvall (Född 1911-08-25 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 2003-11-10 Norsjö, Norsjö fs.)
Sambo.
4.4.2.7 Erik Rudolf Wikström. Född 1910-03-27 Åliden, Norsjö fs. Död 1911-02-27 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.8 Ester Alida Karolina Wikström. Bosatt i Kläppen. Född 1911-05-19 Åliden, Norsjö fs. Död 2000-08-16
Kläppen, Norsjö fs.
Har fyra barn enligt Ulla Nygren och flera barnbarn.
Familj med Heimer Dahlberg (Född Kläppen, Norsjö fs.) Vigsel.
4.4.2.9 Gunborg Gustava Wikström. Född 1914-03-03 Åliden, Norsjö fs. Död 1926-09-19 Åliden, Norsjö fs.
4.4.2.10 Ragnhild Helena Wikström. Bosatt i Norsjö. Född 1916-06-09 Åliden, Norsjö fs. Död 1988-02-27
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med ? Gustafsson Sambo.
4.4.3.1 Johan Edvard Johansson. Född 1903-10-18 Bodan, Norsjö fs. Död 1904-07-10 Bodan, Norsjö fs.
4.4.3.2 Edith Kristina Johansson. Bosatt i Böle. Född 1904-10-31 Bodan, Norsjö fs. Död 1971-09-07 Böle,
Norsjö fs.
Familj med Sten Halvar Persson (Född 1901-05-10 Böle, Norsjö fs. Död 1986-12-28 Böle, Norsjö fs.) Se
4.2.3.11
4.4.3.3 Isak Edvard Johansson. Bosatt i Kusmark. Född 1906-02-18 Bodan, Norsjö fs. Död 1969-08-26
Kusmark, Kågedalen fs.
Familj med Lilly Sofia ? (Född 1908-09-23 Skellefteå. Död 1984-05-16 Kusmark, Kågedalen fs.) Vigsel 1934-1021.
4.4.3.4 Tyra Lovisa Johansson. Bosatt i Norsjö. Född 1908-08-25 Bodan, Norsjö fs. Död 1992-04-21 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Jakob Hjalmar Valdemar Jakobsson (Född 1907-09-08 Avaliden, Norsjö fs. Död 1986-05-08
Karlberg, Norsjö fs.) Vigsel 1934-07-14.
4.4.3.5 Anna Karolina Johansson. Bosatt i Kläppen. Född 1912-11-08 Bodan, Norsjö fs. Död 1998-04-15
Kläppen, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
247 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Karl Norquist (Född 1902-10-27 Kläppen, Norsjö fs. Död 1962-02-01 Kläppen, Norsjö fs.) Vigsel
1945 Norsjö fs.
4.4.3.6 Sara Gustava Johansson. Bosatt i Risliden. Född 1915-06-12 Bodan, Norsjö fs. Död 1973-09-17
Risliden, Norsjö fs.
Familj med Johan Axel Almar Bränström (Född 1913-01-08 Risliden, Norsjö fs. Död 1991-01-02 Risliden, Norsjö
fs.) Vigsel 1953-08-06 Norsjö fs.
4.4.3.7 Johan Olof Johansson. Bosatt i Bodan. Född 1917-09-18 Bodan, Norsjö fs. Död 1997-11-11 Bodan,
Norsjö fs.
Familj med Tea Sylvia Johanna Brännström (Född 1925-08-16 Risliden, Norsjö fs. Död 2007-06-11 Norsjö,
Norsjö fs.) Vigsel 1952-12-06 Norsjö fs.
4.4.5.1 Julia Elvira Eriksson. Bondhustru i Västra Träskliden nr 1. Född 1901-07-07 Bodan, Norsjö fs. Död
1978-03-07 Norsjö, Norsjö fs.
Har sönerna: Arnold Arvidsson 1928-05-28, David Arvidsson 1929-06-25, Karl-Johan Arvidsson 1932-11-12 och
Göte Arvidsson 1935-01-04
Familj med Johan Markus Arvidsson (Född 1893-04-12 Västra Träskliden, Norsjö fs. Död 1937-02-24 Västra
Träskliden, Norsjö fs.) Vigsel 1927-07-03 Norsjö fs.
Barn:
4.4.5.1.1 Erik Arnold Arvidsson. Född 1928-05-28 Västra Träskliden, Norsjö fs. Död 2006-03-14 Malå, Malå fs.
4.4.5.1.2 David Bertil Arvidsson. Född 1930-06-25 Västra Träskliden, Norsjö fs.
4.4.5.1.3 Karl-Johan Arvidsson. Född 1932-11-12 Västra Träskliden, Norsjö fs.
4.4.5.1.4 Göte Markus Arvidsson. Född 1935-01-04 Västra Träskliden, Norsjö fs. Död 1960-02-29 Västra
Träskliden, Norsjö fs.
4.4.5.2 Johan Bruno Ederlöv. Född 1903-07-20 Bodan, Norsjö fs. Död 1982-05-28 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Elna Irené ? (Född 1915-05-05 Finland. Död 1987-06-29 Skellefteå, Skellefteå lfs.) Vigsel 1958-1228.
4.4.5.3 Ester Magdalena Eriksson. Född 1905-07-22 Bodan, Norsjö fs. Död 1905-08-02 Bodan, Norsjö fs.
4.4.5.4 Per Isak Eriksson. Född 1906-11-11 Bodan, Norsjö fs. Död 1907-02-08 Bodan, Norsjö fs.
4.4.5.5 Berta Gustava Eriksson. Bosatt i Lycksele. Född 1909-03-04 Bodan, Norsjö fs. Död 1989-10-24
Lycksele, Lycksele fs.
Maken är snickeriarbetare i Bastutjärn efter giftermålet.
Familj med Per Gunnar Emilsson (Född 1905-08-02 Norsjö fs. Död 1977-08-20 Hedlunda, Lycksele fs.) Vigsel
1936-07-05 Norsjö fs.
Barn:
4.4.5.5.1 Kjell Joakim Emilsson. Född 1937-03-20 Bastutjärn, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
248 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.4.5.6 Gustaf Tyko Ederlöv. Bosatt i Arjeplog. Född 1911-04-29 Bodan, Norsjö fs. Död 1990-08-06 Arjeplog,
Arjeplogs fs (BD).
Familj med Elsa Albertina Vesterlund (Född 1914-04-23 Sundnäs, Arjeplog fs (BD).) Vigsel 1941-01-12.
4.4.5.7 Erik Ludvig Ederlöv. Bosatt i Norsjö. Född 1913-02-16 Bodan, Norsjö fs. Död 1982-01-15 Norsjö,
Norsjö fs.
Han står betecknad som hemmansägare i Bodan då sonen Billy föds.
Familj med Dagny Kristina Brännström (Född 1918-09-19 Bjursele, Norsjö fs. Död 2005-08-09 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1940-03-25.
Barn:
4.4.5.7.1 Bo Billy Ederlöv. Född 1940-09-15 Bodan, Norsjö fs.
4.4.5.8 Nils Rudolf Ederlöv. Bosatt i Norsjö. Född 1914-08-26 Bodan, Norsjö fs. Död 1987-05-26 Norsjö, Norsjö
fs.
Familj med Elna Alexandra ? (Född 1921-08-18 Norsjö fs.) Vigsel 1946-08-25 Norsjö fs.
4.4.5.9 Helge Erland Ederlöv. Bosatt i Bastuträsk. Född 1917-11-01 Bodan, Norsjö fs. Död 2001-02-27
Bastuträsk, Norsjö fs.
Familj med Ruth Mari-Anne ? (Född 1924-09-13 Kalvträsk fs.) Vigsel 1947-06-22.
4.4.5.10 Axel Germund Ederlöv. Bosatt i Umeå. Född 1922-06-19 Bodan, Norsjö fs. Död 2000-01-21 Umeå,
Tegs fs.
Familj med Sigrid Alice ? (Född 1926-06-05 Umeå lfs. Död 1995-02-26 Umeå, Tegs fs.) Vigsel 1950-03-25.
4.4.6.1 Hubert Andreas Lind. Kronojägare. Född 1900-08-17 Åliden, Norsjö fs. Död 1982-02-03 Norsjö, Norsjö
fs.
Ernst Lind erkände som Herbert Andreas far den 27 december 1924. Ogift.
4.4.6.2 Ester Johanna Lind. Född 1911-12-05 Näset, Norsjö fs. Död 1918-08-16 Norsjö, Norsjö fs.
4.4.6.3 Ellen Alida Lind. Född 1919-07-12 Näset, Norsjö fs. Död.
Maken är gjuteriarbetare i Adak då sonen föds.
Familj med Karl Magnus Bergmark (Född 1913-02-05 Bastuträsk station, Norsjö fs. Död 1967-12-11
Guldsmedshyttan, Guldsmedshyttan fs (T).) Vigsel 1941-05-18 Norsjö fs.
4.4.6.4 Ernst Hugo Lind. Handlare i Adak. Född 1922-03-01 Näset, Norsjö fs. Död 1988-12-11 Norsjö, Norsjö
fs.
Familj med Gerd Barbro ? (Född 1930-01-07 Malå fs.) Vigsel 1951-09-16.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
249 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.1.1 Olof Edvin Björk. Hemmansägare i Norsjö nr 4 - Långmyrliden. Född 1889-12-27 Bastutjärn, Norsjö fs.
Bosatt från 1893 Norsjö, Norsjö fs. Död 1975-11-25 Långmyrliden, Norsjö fs.
Hemmansägare i Norsjö nr 4 - Långmyrliden när han gifter sig. Detta hemman utgör en delning av
stamhemmanet som hans far Olof brukade. Mantalet är på 293815/18159370 mtl.
Hustrun födde ett dödfött flickebarn 1920-5-9.
Familj med Berta Teresia Höglund (Född 1898-07-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 1975-06-16 Långmyrliden, Norsjö
fs.) Vigsel 1919-06-29 Norsjö fs.
Barn:
4.5.1.1.1 Olof Allan Björk. Född 1921-05-03 Långmyrliden, Norsjö fs.
4.5.1.1.2 Ernst Gustaf Björk. Född 1926-11-13 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1977-08-08 Långmyrliden, Norsjö
fs.
4.5.1.1.3 Karl Erik Björk. Född 1926-11-13 Långmyrliden, Norsjö fs.
4.5.1.1.4 Rune Torsten Björk. Född 1931-03-08 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 2002-10-10 Obbola, Holmsunds
fs.
4.5.1.1.5 Karin Gunvor Birgitta Björk. Född 1937-10-01 Långmyrliden, Norsjö fs.
4.5.1.2 Ernst Johan Björk. Född 1891-12-07 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1892-01-07 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.1.3 Manfrid Johannes Björk. Född 1893-12-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1893 Norsjö, Norsjö fs.
Död 1897-06-22 Långmyrliden, Norsjö fs.
4.5.1.4 Erik Valdemar Björk. Född 1898-05-09 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1907-09-21 Långmyrliden, Norsjö
fs.
4.5.1.5 Astrid Adele Serudia Björk. Bondhustru i Braxträsk - 4/32 mtl. Född 1900-03-22 Långmyrliden, Norsjö
fs. Bosatt från 1922 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1961-02-17 Braxträsk, Norsjö fs.
Familj med Seth Sebastian Burvall (Född 1890-03-14 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1978-10-31 Braxträsk, Norsjö
fs.) Vigsel 1922-09-24 Norsjö fs.
Barn:
4.5.1.5.1 Olof Verner Burvall. Född 1923-07-28 Braxträsk, Norsjö fs.
4.5.1.5.2 Stella Birgitta Burvall. Född 1927-09-28 Braxträsk, Norsjö fs. Död.
4.5.1.5.3 Edit Margareta Burvall. Född 1930-02-05 Braxträsk, Norsjö fs. Död 2008-09-11 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.1.6 Johan Herbert Björk. Hemmansägare i Norsjö nr 4 - Långmyrliden. Född 1902-03-16 Långmyrliden,
Norsjö fs. Död 1985-09-27 Långmyrliden, Norsjö fs.
Hemmansägare i Norsjö nr 4 - Långmyrliden före år 1928. Hemmanet är på 293813/72637430 mtl och utgör en
delning av fadern Olofs stamhemman. Den andra delen brukas av brodern Edvin.
Familj med Märta Alfrida Norberg (Född 1911-02-18 Norsjö fs. Död 1994-07-18 Oviken, Myssjö fs (Z).) Vigsel
1931-07-19 Norsjö fs.
Barn:
4.5.1.6.1 Stig Ivan Björk. Född 1932-05-22 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1996-10-03 Veddige, Veddige fs (N).
Familj med Barbro Margreta Jakobsson (Född 1921-12-04 Norsjö fs.) Vigsel 1942-11-14 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
250 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.1.7 Hedvig Margret Anette Björk. Bosatt i Långmyrliden. Född 1904-05-10 Långmyrliden, Norsjö fs. Död
1929-07-27 Långmyrliden, Norsjö fs.
Hemma år 1928.
4.5.1.8 Agnes Maria Alice Björk. Född 1907-06-08 Långmyrliden, Norsjö fs. Död 1907-08-16 Långmyrliden,
Norsjö fs.
4.5.4.1 Alf Johan Randolv Björk. Född 1907-07-06 Kusfors, Norsjö fs. Död 1909-04-06 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.4.2 Sigrid Matilda Ulrika Björk. Bosatt i Skellefteå. Född 1908-07-04 Kusfors, Norsjö fs. Död 1992-11-17
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Ralf Sigvard Reginus Söderberg (Född 1910-05-29 Arjeplog fs (BD). Död 1976-07-02 Skellefteå,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1938-06-24.
4.5.4.3 Rolf Erling Björk. Bosatt i Norsjö. Född 1910-09-28 Kusfors, Norsjö fs. Död 1995-05-16 Norsjö, Norsjö
fs.
Familj med Judit Sofia Landin (Född 1913-12-25 Ulriksdal, Norsjö fs. Död 2006-07-15 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1946-01-06 Norsjö fs.
4.5.4.4 Margit Adele Björk. Bosatt i Lidingö. Född 1911-09-05 Kusfors, Norsjö fs. Död 1985-10-01 Lidingö,
Lidingö fs.
Familj med Karl Erik Åke Hark (Född 1913-06-30 Stockholm, Kungsholmen fs (AB). Död 1998-09-19 Lidingö,
Lidingö fs.) Vigsel 1941-09-07.
4.5.4.5 Gustaf Adolf Björk. Bosatt i Kusfors. Född 1914-01-30 Kusfors, Norsjö fs. Död 1997-10-23 Kusfors,
Norsjö fs.
Bosatt i Petiknäs år 1971.
Familj med Gunvor Maria ? (Född 1916-09-02 Överluleå fs (BD).) Vigsel 1940-10-12 Norsjö fs.
4.5.4.6 Dan Roy Sakarias Björk. Bosatt i Petiknäs år 1971. Född 1923-09-11 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.4.7 Bo Olof Lars Björk. Född 1925-01-01 Kusfors, Norsjö fs. Död 1936-11-02 Kusfors, Norsjö fs.
4.5.5.1 Ragnhild Linnea Björk. Affärsbiträde i Kusfors. Född 1902-07-01 Kusfors, Norsjö fs. Död 1937-09-19
Kusfors, Norsjö fs.
Hemma år 1928. Affärsbiträde i Kusfors vid frånfället.
4.5.5.2 Svea Ingegerd Björk. Bosatt i Kusfors. Född 1904-11-06 Kusfors, Norsjö fs. Död 1987-09-07 Kusfors,
Norsjö fs.
Ogift.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
251 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.5.3 Agda Andrea Björk. Bosatt i Skellefteå. Född 1906-09-20 Kusfors, Norsjö fs. Död 1983-12-27
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Gustaf Petrus Burström (Född 1904-03-05. Död 1963-06-07 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel 1932.
4.5.5.4 Elma Sederia Björk. Bosatt i Kusfors. Född 1912-07-27 Kusfors, Norsjö fs. Död 1992-11-11 Kusfors,
Norsjö fs.
Ogift.
4.5.5.5 Alex Unander Björk. Bosatt i Petiknäs. Född 1916-03-03 Kusfors, Norsjö fs. Död 1975-02-23 Petiknäs,
Norsjö fs.
Två söner: Olov och Jan.
Familj med Ingrid Frideborg ? (Född 1924-12-16 Nordmalings fs. Död 1990-07-08 Kusfors, Norsjö fs.) Vigsel
1946-06-23 Norsjö fs.
4.5.5.6 Dick Alvar Björk. Bosatt i Farsta. Född 1919-12-24 Kusfors, Norsjö fs. Bosatt från 1967 Farsta fs (AB).
Död 1999-03-13 Farsta, Farsta fs (AB).
Jobbade under många år som försäljare på NK i Farsta.
Familj med Elsa Eva Semida Lindberg (Född 1916-10-14 Bygdeträsk, Burträsks fs. Död 1995-03-02 Farsta,
Farsta fs (AB).) Vigsel 1948-01-25 Skellefteå sfs.
4.5.6.1 Dagny Celeste Alm. Flyttar 1927-12-15 till Stockholm. Född 1902-08-19 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1927-12-15 Stockholm, S:t Matteus fs (AB). Död 1985-11-27 Bastutjärn, Norsjö fs.
Hon är en av Norsjös många författare. Det står om henne i Hembygdsboken Norsjö socken.
Hon var en tid gift med Stig Cederholm (1905-1980) som är Författare till böckerna om Åsa-Nisse vilka senare
blev populära filmer och även serietidningar.
Familj med Stig Cederholm Skilsmässa 1953-05-05.
4.5.6.2 Elsie Gunborg Alm. Bosatt i Jönköping. Född 1904-05-12 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1996-07-13
Jönköping, Ljungarum fs (F).
Familj med Bror Erik Björk (Född 1903-09-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-11-24 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1930-06-20 Norsjö fs.
Barn:
4.5.6.2.1 Berit Virginia Björk. Född 1931-12-26 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.6.3 Birger Hartvig Alm. Bosatt i Skövde. Född 1906-03-24 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1990-07-17 Skövde,
Skövde fs (R).
Familj med Jenny Birgitta ? (Född 1916-03-13 Falköpings fs (R).) Vigsel 1944-06-25.
4.5.6.4 Gerda Madeline Alm. Bosatt i Alingsås. Född 1908-09-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1982-02-02
Långesbro Östadkulle, Lena fs (P).
Familj med Johan Gunnar Marklund (Född 1908-02-19 Forsberget, Skellefteå lfs. Död 1998-11-10 Alingsås,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
252 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Alingsås fs (P).) Vigsel 1936-01-06.
4.5.6.5 Erna Birgitta Alm. Bosatt i Norsjö. Född 1910-09-29 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1975-07-07 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Olof Helmer Harnesk (Född 1886-06-27 Svartlund, Norsjö fs. Död 1951-03-04 Norsjö, Norsjö fs.) Se
11.1.5
4.5.6.6 Elis Torsten Alm. Bosatt i Järfälla. Född 1913-02-02 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2001-09-16 Järfälla,
Järfälla fs (AB).
Familj med Kerstin Ingrid Maria ? (Född 1926-08-07 Eskilstuna, Klosters fs (D).) Vigsel.
4.5.6.7 Gösta Emanuel Alm. Bosatt i Bastutjärn. Född 1916-04-14 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2002-12-24
Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Anna Cecilia Malm (Född 1915-08-19 Böle, Norsjö fs. Död 2005-04-05 Bastutjärn, Norsjö fs.) Vigsel
1937-05-15 Norsjö fs.
4.5.7.1 Ivar Mauritz Björk. Inhyses i Norsjö nr 5 år 1928. Född 1907-08-16 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 191603-06 Norrköping, S:t Olai fs (E). Bosatt från 1917 till 1920 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1922
Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1922 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1924 Norsjö, Norsjö fs. Död
1953-06-08 Norsjö, Norsjö fs.
Ogift.
4.5.7.2 Arne Egron Björk. Inhyses i Norsjö nr 5 år 1928. Född 1909-01-27 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 191603-06 Norrköping, S:t Olai fs (E). Bosatt från 1917 till 1920 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1920 till 1922
Bastuträsk station, Norsjö fs. Bosatt från 1922 Bastutjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1924 Norsjö, Norsjö fs. Död
1977-04-26 Junsele, Junsele fs (Y).
Ogift.
4.5.8.1 Valter Valentin Björk. Bosatt i Bastutjärn. Född 1904-04-18 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-10-30
Bastutjärn, Norsjö fs.
Ogift.
4.5.8.2 Sigurd Johannes Björk. Bosatt i Heden. Född 1905-08-22 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1975-08-22
Heden, Norsjö fs.
Hemmansägare i Bastutjärn då barnen föds.
Familj med Fanny Augusta Lundström (Född 1908-02-04 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1986-10-03 Heden, Norsjö
fs.) Vigsel 1934-06-02 Norsjö fs.
Barn:
4.5.8.2.1 Alf Göran Björk. Född 1935-03-13 Bastutjärn, Norsjö fs.
4.5.8.2.2 Siv Gudrun Björk. Född 1937-08-21 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2005-11-24 Norsjö, Norsjö fs.
4.5.8.3 Sixten Ambrosius Björk. Bosatt i Bastutjärn. Född 1907-01-15 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1981-06-30
Bastutjärn, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
253 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Ogift.
4.5.8.4 Gertrud Dagny Sylvia Björk. Bosatt i Örebro. Född 1908-09-11 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2002-07-02
Örebro, Längbro fs (T).
Bosatt i Örebro.
Familj med Tord Erik Johan Brager (Född 1901-07-04 Gällivare fs (BD). Död 1988-09-14 Örebro, S:t Nikolai fs
(T).) Vigsel 1937-09-25.
4.5.8.5 Rosa Adina Albertina Björk. Bosatt i Södra Långvattnet. Född 1910-04-22 Bastutjärn, Norsjö fs. Död
1994-01-04 Södra Långvattnet, Stensele fs.
Maken är trävaruhandlare i Tjärnberg år 1936.
Familj med Karl Oskar Hugo Nilsson (Född 1898-07-18 Tjärnberg, Norsjö fs. Död 1947-03-04 Tjärnberg, Norsjö
fs.) Vigsel 1931-08-01 Norsjö fs.
Barn:
4.5.8.5.1 Sven Adolf Nilsson. Född 1933-06-23 Tjärnberg, Norsjö fs. Död 1993-01-14 Tjärnberg, Norsjö fs.
4.5.8.5.2 Inga Maj Nilsson. Född 1936-03-06 Tjärnberg, Norsjö fs.
Familj med Erik Einar Lindberg (Född 1910-08-31 Jönköping, Västra fs (F). Död 1997-02-15 Södra Långvattnet,
Stensele fs.) Vigsel 1950-05-20.
4.5.8.6 Edit Amalia Lovisa Björk. Bosatt i Bålsta. Född 1912-04-20 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 2007-01-20
Bålsta, Yttergran fs (C).
Familj med Nils Folke Martin Andersson (Född 1913-12-19 Solna fs (AB). Död 1988-11-17 Sundbyberg,
Sundbybergs fs (AB).) Vigsel 1938-12-03.
4.5.8.7 Inga Regina Oskara Björk. Bosatt i Norsjö. Född 1913-12-01 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1993-06-15
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Gustav Henfrid Johansson (Född 1911-08-22 Stensele fs. Död 1991-01-10 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1942-10-31 Norsjö fs.
4.5.8.8 Inez Maria Elisabet Björk. Bosatt i Västerås. Född 1916-06-09 Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Oskar Gottfrid Lindgren (Född 1908-10-31 Raggsjö, Norsjö fs. Död 1979-04-20 Ål, Enköpings fs (C).)
Vigsel 1937-10-31 Norsjö fs.
4.5.8.9 Ingrid Sylvia Isabella Björk. Bosatt i Norsjö. Född 1925-08-08 Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Johan Gustav Daniel Lindgren (Född 1920-02-14 Norsjö fs. Död 1994-07-26 Kvarnåsen, Norsjö fs.)
Vigsel 1946-08-25 Norsjö fs.
4.5.9.1 Erik Alfons Björk. Bosatt i Umeå. Född 1907-05-10 Lövångers fs. Bosatt från 1915-07-02 Kyrkbyn,
Lycksele fs. Död 1985-12-25 Umeå, Umeå sfs.
Familj med Stina Gunhild Henrietta Bäcklund (Född 1919-08-22 Obbola, Holmsunds fs. Död 1999-07-30 Gävle,
Heliga Trefaldighet fs (X).) Vigsel 1977-11-01 Umeå sfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
254 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.5.9.2 Hedvig Kristina Björk. Bosatt i Skellefteå. Född 1908-09-08 Lövångers fs. Bosatt från 1915-07-02
Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1982-05-04 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Ogift.
4.5.9.3 John Ansgar Björk. Bosatt i Malmberget. Född 1910-02-04 Lövångers fs. Bosatt från 1915-07-02
Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1977-03-22 Malmberget, Malmbergets fs (BD).
Familj med Harriet Irene Blom (Född 1920-06-30 Gällivare fs (BD).) Vigsel 1941-06-24.
4.5.9.4 Rolf Östen Björk. Bosatt i Umeå. Född 1911-08-27 Lövångers fs. Bosatt från 1915-07-02 Kyrkbyn,
Lycksele fs. Död 1966-01-01 Umeå, Tegs fs.
Ogift.
4.5.9.5 Gerda Linnea Björk. Bosatt i Stockholm. Född 1913-03-23 Lövångers fs. Bosatt från 1915-07-02
Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1941 Stockholm.
Ogift.
4.5.9.6 Bertil Natanael Björk. Född 1916-07-11 Kyrkbyn, Lycksele fs. Bosatt från 1915-07-02 Kyrkbyn, Lycksele
fs. Död 1917-01-25 Kyrkbyn, Lycksele fs.
4.5.9.7 Berta Eleonora Björk. Bosatt i Lund. Född 1916-07-11 Kyrkbyn, Lycksele fs. Bosatt från 1915-07-02
Kyrkbyn, Lycksele fs. Död 1994-11-10 Lund, Allhelgona fs (BD).
Familj med Per Olof Gösta Holm (Född 1916-07-08 Fors, Värmlands fs.) Vigsel 1939-11-30 Gotland.
4.5.9.8 Sven-Åke Björk. Bosatt i Arboga år 1971. Född 1936-04-13 Umeå sfs.
Familj med Karin ? (Född 1934-04-06 Luleå (BD).)
4.5.10.1 Oskar Evert Severin Björk. Bosatt i Norsjö. Född 1915-10-19 Bastutjärn, Norsjö fs.
Han och första hustrun fick ett dödfött flickebarn den 28 augusti 1937.
Familj med Helmi Maria Viksten (Född 1918.) Vigsel 1936 Norsjö fs.
Familj med Siv ? (Född 1923-11-01 Norra Ny fs (S).) Vigsel 1952-07-12 Norsjö fs.
4.5.10.2 Olof Enar Johannes Björk. Bosatt i Boliden. Född 1918-02-12 Bastutjärn, Norsjö fs. Död 1978-10-21
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Astrid Viola ? (Född 1917-07-02 Skellefteå lfs. Död 2002-07-20 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel 194005-04.
4.5.10.3 Einar Holger Eugén Björk. Bosatt i Bastutjärn år 1971*. Född 1921-02-10 Bastutjärn, Norsjö fs.
Familj med Agnes Linnéa Björk (Född 1923-01-21 Bastutjärn, Norsjö fs.) Vigsel.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
255 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.7.1.1 Rikard Edvard Emanuel Bjursell. Jordägare i Pjäsörn år 1931. Född 1900-04-12 Bjursele, Norsjö fs.
Död 1976-03-27 Bjursele, Norsjö fs.
Jordägare och arbetare i Bjursele år 1928. Hustrun föder honom ett dödfött flickebarn 1934-02-08.
Familj med Anna Medora Hällgren (Född 1904-11-10 Pjäsörn, Norsjö fs. Död 1981-11-26 Malå, Malå fs.) Vigsel
1930-10-26 Norsjö fs.
Barn:
4.7.1.1.1 Anna Kristina Hildegun Bjursell. Född 1931-04-11 Pjäsörn, Norsjö fs.
4.7.1.1.2 Sixten Emanuel Bjursell. Född 1932-07-25 Pjäsörn, Norsjö fs.
4.7.1.2 Syster Kristina Maria Bjursell. Bosatt i Norsjö nr 1 - Sörbyn. Född 1902-04-10 Bjursele, Norsjö fs. Död
1970-09-25 Norsjö, Norsjö fs.
Avliden på fastigheten Norsjö 1:39.
Familj med Anders Edvard Bergmark (Född 1902-02-02 Norsjö fs. Död 1966-01-12 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1929-12-17.
Barn:
4.7.1.2.1 Nils Greger Bergmark. Född 1935-07-10 Norsjö, Norsjö fs. Död 1955-01-15 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.1.3 Hedvig Sofia Katarina Bjursell. Hushållerska i Norsjö nr 14 - Kvavisträsk. Född 1904-10-02 Bjursele,
Norsjö fs. Bosatt från 1926 Kvavisträsk, Norsjö fs. Död 1970-02-22 Kvavisträsk, Norsjö fs.
Från 1926 hushållerska i Kvavisträsk.
Familj med Artur Polycarpus Nordén (Född 1897-12-16 Kvavisträsk, Norsjö fs. Död 1962-07-29 Kvavisträsk,
Norsjö fs.) Vigsel 1947 Norsjö fs.
4.7.1.4 Hulda Lovisa Linnéa Bjursell. Född 1907-05-13 Bjursele, Norsjö fs. Död 1932-12 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.1.5 Rut Tea Alfrida Bjursell. Bosatt i Bjursele. Född 1909-08-21 Bjursele, Norsjö fs. Död 1932-10-10
Bjursele, Norsjö fs.
Ogift.
4.7.1.6 Lars Johan Bertil Bjursell. Bosatt i Vårgårda. Född 1912-02-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 2000-03-01
Vårgårda, Kullings-Skövde fs (P).
Familj med Hanna Teresia Larsson (Född 1918-01-05 Torrberg, Norsjö fs. Död 1995-03-19 Vårgårda, KullingsSkövde fs (P).) Vigsel 1939-07-30.
4.7.1.7 Sven Alfred Andreas Bjursell. Bosatt i Norsjö. Född 1916-01-02 Bjursele, Norsjö fs. Död 1975-12-08
Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Agnes Kristina Boman (Född 1919-01-16 Lidbrännan, Norsjö fs. Död 2003-03-28 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1939-09-30 Norsjö fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
256 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.7.1.7.1 Sven-Erik Bjursell. Född 1940-03-17 Norsjö fs.
4.7.1.8 Julia Alice Frideborg Bjursell. Född 1919-04-07 Bjursele, Norsjö fs. Död 1937-04-09 Bjursele, Norsjö
fs.
4.7.1.9 Gustav Albert Valdemar Bjursell. Bosatt i Norsjö. Född 1922-05-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1990-1029 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Vasti Maria Dahlberg (Född 1926-06-25 Kläppen, Norsjö fs.) Vigsel.
4.7.2.1 Herman Laurentius Bjuhr. Arbetare i Bjurträsk nr 1. Född 1895-07-12 Bjurfors, Norsjö fs. Bosatt från
1898 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1925 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1978-07-10 Norsjö, Norsjö fs.
Laurens. Hustrun kallades "Konda". Bodde på ett ställe invid vägen mellan Norsjö-Bjursele,som i folkmun kallas
"Skralamark" (fattigt ställe).
Bosatt från 1925 i Bjurträsk.
Familj med Marta Konkordia Johansson (Född 1889-06-22 Tjärnheden, Norsjö fs. Död 1945-08-06 Bjurträsk,
Norsjö fs.) Vigsel 1921-11-20 Norsjö fs.
Barn:
4.7.2.1.1 Gunborg Adele Bjuhr. Född 1919-06-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 2002-05-26 Norsjö, Norsjö fs.
4.7.2.1.2 Gertrud Dagmar Bjuhr. Född 1921-11-26 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1983-12-17 Hallstahammar,
Hallstahammar fs (U).
4.7.2.1.3 Dagny Alexandra Bjuhr. Född 1923-08-08 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.2.1.4 Helge Laurentius Bjuhr. Född 1925-01-01 Bjursele, Norsjö fs. Död 1947-01-09 Umeå, Umeå sfs.
4.7.2.1.5 Herman Rune Ingevald Bjuhr. Född 1926-07-12 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1927-11-15 Bjurträsk,
Norsjö fs.
4.7.2.1.6 Anna Greta Bjuhr. Född 1928-01-08 Bjurträsk, Norsjö fs. Död före 1930.
4.7.2.1.7 Maj-Britt Bjuhr. Född 1930-04-26 Bjursele, Norsjö fs.
4.7.2.2 Olof Wilhelm Bjuhr. Bosatt i Pjäsörn. Född 1896-11-11 Bjurfors, Norsjö fs. Bosatt från 1898 Bjursele,
Norsjö fs. Död 1965-10-04 Pjäsörn, Norsjö fs.
Hemma år 1926. Bosatt på fastigheten Pjäsörn 1:44 vid tidpunkten för frånfället.
Familj med Elin Kristina Grubbström (Född 1899-02-03 Arvidsjaurs fs (BD).) Barn med 1920.
Barn:
4.7.2.2.1 Dagny Johanna Bjuhr. Född 1920-02-16 Baktsjaur, Arvidsjaur fs (BD). Död 1988-05-20 Nicknoret,
Norsjö fs.
Familj med Hulda Rosina ? (Född 1896-02-26 Lycksele fs. Död 1972-12-08 Pjäsörn, Norsjö fs.) Vigsel 1933.
4.7.2.3 Axel August Bjuhr. Född 1898-07-04 Bjurfors, Norsjö fs. Död 1898-07-05 Bjurfors, Norsjö fs.
4.7.2.4 Gustaf Irenus Bjuhr. Hemmansägare i Bjursele nr 1 - 7/96 mtl. Född 1901-12-15 Bjursele, Norsjö fs.
Död 1983-03-02 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Valborg Katarina Lindgren (Född 1899-02-11 Storklinten, Norsjö fs. Död 1967-12-03 Norsjö fs.)
Vigsel 1924-12-28 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
257 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.7.2.5 Hilding Johannes Bjuhr. Bosatt i Bjursele. Född 1905-04-26 Bjursele, Norsjö fs. Död 1978-02-04
Bjursele, Norsjö fs.
Hustrun var moster till f.d. chefen på SVT, Sam Nilsson.
Familj med Berta Elisabet Eriksson (Född 1913-02-08 Braxträsk, Norsjö fs. Död 1992-07-08 Bjursele, Norsjö fs.)
Vigsel 1935-11-10 Norsjö fs.
Barn:
4.7.2.5.1 Ture Sigvard Johannes Bjuhr. Född 1936-04-28 Bjursele, Norsjö fs. Död 1991-06-26 Bjursele, Norsjö
fs.
4.7.7.1 Linnea Rosalia Bjursell. Bosatt i Borgholm. Född 1903-10-13 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1906-0716 Vedborm, Högby fs (H). Bosatt från 1913 Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från 1918 Norrböda, Böda fs (H). Död
1975-05-29 Borgholm, Borgholms fs.
Familj med Karl Erik Österlund (Född 1901-12-20 Stockholm, Katarina fs (AB). Död 1986-05-30 Borgholm,
Borgholms fs.) Vigsel 1935-06-18.
4.7.7.2 Karl Bertil Edvard Bjursell. Född 1905-07-17 Bjursele, Norsjö fs. Bosatt från 1906-07-16 Vedborm,
Högby fs (H). Död 1912-03-09 Vedborm, Högby fs (H).
4.7.7.3 Georg Vilhelm Eugen Bjursell. Frikyrkopredikant. Född 1908-01-04 Vedborm, Högby fs (H). Bosatt från
1913 Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från 1918 Norrböda, Böda fs (H). Död 1930.
4.7.7.4 Erik Gustaf William Bjursell. Bosatt i Borgholm. Född 1909-11-24 Vedborm, Högby fs (H). Bosatt från
1913 Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från 1918 Norrböda, Böda fs (H). Död 1984-02-09 Borgholm, Borgholms fs.
Familj med Anny Karin Maria Danielsson (Född 1911-11-12 Vedborm, Högby fs (H). Död 1996-09-25 Kalmar,
Sankta Birgitta fs (H).) Skilsmässa 1976-11-09.
4.7.7.5 Astrid Dagny Emilia Bjursell. Bosatt i Böda. Född 1911-08-21 Vedborm, Högby fs (H). Bosatt från 1913
Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från 1918 Norrböda, Böda fs (H). Död 1995-10-09 Böda, Böda fs (H).
Kontorist på Domänverket i Kalmar.
Familj med Gustav Renius Fredriksson (Född 1911-04-07 Källa fs (H). Död 2005-06-14 Böda, Böda fs (H).)
Vigsel 1936-06-23.
4.7.7.6 Karl Olof David Bjursell. Bosatt i Järnforsen. Född 1913-06-02 Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från 1918
Norrböda, Böda fs (H). Död 1983-11-01 Järnforsen, Järeda fs (H).
Tjänsteman vid Hushållningssällskapet.
Familj med Sonja Fanny Helena ? (Född 1915-07-10 Järeda fs (H). Död 1999-04-26 Järnforsen, Järeda fs (H).)
Vigsel 1937-06-23.
4.7.7.7 Karin Julia Helena Bjursell. Bosatt i Borgholm. Född 1915-08-28 Mellböda, Böda fs (H). Bosatt från
1918 Norrböda, Böda fs (H).
Trädgårdsmästare, hortonom.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
258 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Sigfrid Salomon Willhammar (Född 1916-07-20 Kalvsvik fs (G). Död 1987-04-14 Åkarp, Burlöv fs
(M).) Vigsel 1948-10-03.
4.7.7.8 Paul Ernst Edvard Bjursell. Född 1918-06-09 Norrböda, Böda fs (H). Död 1991-05-03 Skövde, Skövde
fs (R).
Familj med Vega Astrid Kristina ? (Född 1920-01-16 Kyrkefalla fs. Död 1981-06-06 Skövde, Skövde fs (R).)
Vigsel 1944-04-08.
4.7.7.9 Alice Maria Viola Bjursell. Bosatt i Hägersten. Född 1920-08-25 Norrböda, Böda fs (H). Död 1995-1116 Hägersten, Hägerstens fs (AB).
Kartritare. Frånskild 1960-09-15.
Familj med Karl Axel Leopold Åkergren (Född 1928-05-04 Stockholm, Engelbrekt fs (AB).) Skilsmässa 1960-0915.
4.7.7.10 Sven Gunnar Allan Bjursell. Bosatt i Kalmar. Född 1923-12-05 Norrböda, Böda fs (H). Död 2000-1119 Kalmar, Sankta Birgitta fs (H).
Flygnavigatör.
Familj med Mary Inez Margareta Björkeling (Född 1925-08-20 Kalmar fs (H). Död 2003-01-31 Kalmar, Sankta
Birgitta fs (H).) Vigsel 1946. Skilsmässa 1964-08-11.
Familj med Berit Linnea Mårtensson (Född 1935-12-20 Kalmar fs (H).) Sambo före 1964.
4.7.7.11 Elvy Margareta Bjursell. Bosatt i Borgholm. Född 1928-03-08 Norrböda, Böda fs (H).
Familj med Ola Henrik Algot Algotsson (Född 1925-01-16 Granö, Degerfors fs. Död 2002-10-20 Borgholm,
Borgholms fs.) Vigsel.
4.7.8.1 Birger Johannes Bjursell. Född 1918-09-10 Liden, Skellefteå lfs. Död 1996-10-12 Vikmanshyttan,
Hedemora fs (W).
Familj med Gun Elsa Linnéa ? (Född 1925-07-11 Karlskoga fs (T). Död 1990-10-06 Vikmanshyttan, Hedemora fs
(W).) Vigsel 1961-12-24.
4.8.1.1 Agda Margreta Lidström. Bosatt i Skellefteå. Född 1909-09-19 Bjursele, Norsjö fs. Död 1983-02-12
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Folke Ljungblad (Född 1910-07-25 Sörböle, Skellefteå lfs. Död 1976-10-07 Skellefteå, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1932-04-09.
Barn:
4.8.1.1.1 Ulla Britt Ljungblad. Född 1932-05-24.
4.8.1.1.2 Sonja Margareta Ljungblad. Född 1935-07-29.
4.8.1.1.3 Karin Birgitta Ljungblad. Född 1940-02-01.
4.8.1.2 Adele Johanna Lidström. Född 1911-09-10 Bjursele, Norsjö fs. Död 1914-04-14 Bjursele, Norsjö fs.
4.8.1.3 Edla Matilda Lidström. Bosatt i Norsjö. Född 1913-09-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 2002-12-01 Norsjö,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
259 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Norsjö fs.
Familj med Karl Joel Sjölin (Född 1902-09-25 Hemmingen, Norsjö fs. Död 1980-11-17 Hemmingen, Norsjö fs.)
Vigsel 1935-01-01 Norsjö fs.
Barn:
4.8.1.3.1 Elvy Martina Sjölin. Född 1935-03-24 Hemmingen, Norsjö fs.
4.8.1.3.2 Karl Ivar Lennart Sjölin. Född 1937-02-18 Hemmingen, Norsjö fs. Död 2004-11-13 Flen, Flen fs (D).
4.8.1.4 Britta Alice Lidström. Född 1916-04-27 Bjursele, Norsjö fs. Död 1916-05 Bjursele, Norsjö fs.
4.8.1.5 Lars Ingvar Lidström. Bosatt i Norsjö. Född 1917-06-04 Bjursele, Norsjö fs. Död 1996-08-15 Norsjö,
Norsjö fs.
Familj med Elsa Linnea Lidén (Född 1920-09-13 Norsjö, Norsjö fs. Död 2005-12-21 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel
1941-09-14 Norsjö fs.
4.8.1.6 Johan Birger Lidström. Bosatt i Falköping. Född 1920-04-11 Bjursele, Norsjö fs. Död 1999-10-06
Falköping, Falköpings fs (R).
Familj med Irma Kristina Grahn (Född 1923-03-16 Berget, Norsjö fs. Död 1990-07-28 Falköping, Falköpings fs
(R).) Vigsel 1943-07-18.
4.8.1.7 Karl-Henrik Lidström. Bosatt i Norsjö år 1971*. Född 1923-08-05 Bjursele, Norsjö fs. Död 2010-07-19.
Familj med Rut Inez Hedkvist (Född 1931-04-18 Svartnäs, Norsjö fs.)
4.8.1.8 Birgit Adela Lidström. Bosatt i Norsjö år 1971*. Född 1926-06-25 Bjursele, Norsjö fs.
Familj med Karl Gustaf Lennart Lindström (Född 1922-08-26 Skellefteå sfs. Död 1988-11-05 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1945-12-31 Norsjö fs.
4.8.2.1 Nils Halvar Burvall. Bosatt i Bjurträsk. Född 1907-04-18 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1946-01-16 Bjurträsk,
Norsjö fs.
Malmletare i Bjurträsk då han avlider. Han uppges då också vara gift.
4.8.2.2 Gunhild Karolina Burvall. Arbetarhustru i Missenträsk år 1934. Född 1908-06-20 Bjurträsk, Norsjö fs.
Bosatt från 1933-09-20 Missenträsk, Jörns fs. Död 1984-03-03 Norsjö, Norsjö fs.
Lämnar år 1933 Bjurträsk och flyttar till Jörn. Där blir hon nu gift i Missenträsk med en son till arbetaren Noak
Olofsson, f. 1852-06-07. Maken är arbetare.
Familj med Manny Villiam Olofsson (Född 1899-03-07 Missenträsk, Jörns fs. Död 1987-04-26 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1933-09-09 Norsjö fs.
4.8.2.3 Signe Rosalie Burvall. Bosatt i Malå. Född 1909-12-30 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1996-11-09 Malå, Malå
fs.
Familj med Karl Hugo Andersson (Född 1905-08-14 Norsjö fs. Död 1972-11-03 Björksele, Björksele fs.) Vigsel
1934-12-08 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
260 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
4.8.2.4 Alma Linnéa Burvall. Bosatt i Norsjö. Född 1911-08-25 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 2003-11-10 Norsjö,
Norsjö fs.
Ogift. Bosatt i Åliden.
Familj med Evert Johannes Wikström (Född 1908-07-02 Åliden, Norsjö fs. Död 1981-02-22 Åliden, Norsjö fs.) Se
4.4.2.6
4.8.2.5 Johan Gunnar Burvall. Hemmansägare i Bjurträsk nr 1. Född 1912-09-07 Bjurträsk, Norsjö fs. Död
1999-05-19 Norsjö, Norsjö fs.
Familj med Fanny Katarina Berg (Född 1910-04-15 Utternäs, Norsjö fs. Död 1986-05-29 Bjurträsk, Norsjö fs.)
Vigsel 1944-07-15 Norsjö fs.
4.8.2.6 Ragnar Manasse Burvall. Bosatt i Örnsköldsvik. Född 1916-01-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1989-01-19
Örnsköldsvik, Själevads fs (Y).
Ogift.
4.8.2.7 Assar Burvall. Född 1917-09-13 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1917-09-13 Bjurträsk, Norsjö fs.
4.8.2.8 Manfred Alexander Burvall. Bosatt i Veddinge. Född 1918-10-31 Bjurträsk, Norsjö fs. Död 1991-01-11
Veddige, Veddige fs (N).
Frånskild 1970-11-5.
5.1.1.1 Jonas Algot Ringwall. Flyttar 1930-09-06 till Skellefteå lfs. Född 1894-11-28 Lidlund, Jörn fs. Bosatt
från 1930-09-06 Skellefteå lfs. Död 1970-01-18 Strömfors, Boliden fs.
Ogift. Blir arbetare på hemgården i Lidlund före år 1912. Efter det att modern dör år 1925 är han jordägare på
samma plats. År 1930 lämnar han Lidlund och flyttar till Skellefteå lfs.
5.1.1.2 Jenny Charlotta Ringwall. Kronotorparhustru i Lidlund år 1933. Född 1898-02-07 Lidlund, Jörn fs. Död
1990-05-04 Boliden, Bolidens fs.
Född och uppvuxen i Lidlund. Hon föder år 1918 sonen James Palmer Gideon Ringwall. År 1928 gifter hon sig
med en änkeman på grannfastigheten i samma by. Maken är kronotorpare och har fyra barn i ett tidigare
äktenskap med Klara Ottilia Lindberg (f. 1881-01-14 d. 1922-10-28).
Familj med ?
Barn:
5.1.1.2.1 James Palmer Gideon Ringvald. Född 1918-11-25 Lidlund, Jörn fs. Död 2001-06-06 Jörn, Jörns fs.
Familj med Fredrik Villiam Hedlund (Född 1883-10-04 Jörn fs. Död 1935-01-31.) Vigsel 1928-11-03 Jörn fs.
5.1.3.1 Emma Karolina Lundgren. Flyttar 1909-2-8 till Norsjö. Född 1883-05-08 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1887 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902 Långdal, Skellefteå lfs. Bosatt från 1909-02-08 Norsjö
fs. Död.
5.1.3.2 Karl Johan Lundgren. Flyttar 1919-3-28 till Norsjö. Född 1886-05-05 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
261 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
från 1887 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1902 Långdal, Skellefteå lfs. Bosatt från 1919-03-28 Norsjö fs. Död
1957-11-08 Boliden, Bolidens fs.
Står från år 1900 betecknad som arbetare i Långdal. Flyttar 1919 till Norsjö. Ogift.
5.1.3.3 Jenny Kristina Lundgren. Född 1888-04-30 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1893-08-17 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.1.3.4 Anna Greta Lundgren. Född 1891-07-24 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1893-08-21 Finnsele, Skellefteå
lfs.
5.1.3.5 Jonas Lundgren. Född 1895-06-12 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1887 Finnsele, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1902 Långdal, Skellefteå lfs. Död 1908-05-26 Långdal, Skellefteå lfs.
5.1.3.6 Jenny Kristina Lundgren. Bondhustru i Röjnoret nr 1 år 1926. Född 1898-11-16 Finnsele, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1902 Långdal, Skellefteå lfs. Bosatt från 1910-04-07 Norsjö fs. Bosatt från 1925-06-09 Röjnoret,
Skellefteå lfs. Död 1978-12-02 Röjnoret, Skellefteå lfs.
Familj med Johan Helmer Brännström (Född 1891-07-08 Röjnoret, Skellefteå lfs. Död 1958-05-26 Röjnoret,
Skellefteå lfs.) Se 3.2.9.4
5.1.4.1 Maria Karolina Blylod. Bondhustru i Skråmträsk nr 2 år 1926. Född 1889-05-18 Bjurvattnet, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1912 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1963-04-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Antonius Holmström (Född 1877-04-10 Medle, Skellefteå lfs. Död 1940-08-23 Frängsberget,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1912-08-25 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.4.1.1 Erik Holmström. Född 1914-07-20 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1975-03-01 Västra Frölunda, Säve
fs (O).
5.1.4.1.2 Emma Holmström. Född 1916-04-29 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1966-12-14 Skellefteå, S:t Olovs
fs.
5.1.4.1.3 Helge Holmström. Född 1919-06-20 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1997-12-05 Stockholm, S:t Göran
fs (AB).
5.1.4.1.4 Eva Frideborg Holmström. Född 1921-04-29 Skråmträsk, Skellefteå lfs.
5.1.4.1.5 Karin Alexandra Holmström. Född 1924-07-04 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1975-06-16
Stockholm, Matteus fs (AB).
5.1.4.2 Johan Edvard Blylod. Född 1891-06-04 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1907-11-17 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs.
5.1.4.3 Hanna Vilhelmina Blylod. Arbetarhustru i Klutmark nr 5 år 1926. Född 1893-02-01 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1909 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Bosatt från 1913 Klutmark, Skellefteå lfs. Död 192803-13 Klutmark, Skellefteå lfs.
Piga i Skråmträsk nr 8 åren 1909 till 1910. Från år 1910 till nr 2, därefter till nr 2 där han stannar till 1913. Senare
gift Lundström i Klutmark (år 1926) mot slutet i Djupgrova.
Familj med Johan Fredrik Lundström (Född 1891-03-25 Burträsk fs. Död 1960-04-25 Degerbyn, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1913-11-30 Skellefteå lfs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
262 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.1.4.3.1 Ester Maria Lundström. Född 1914-01-17 Klutmark, Skellefteå lfs. Död 1975-02-23 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
5.1.4.3.2 Sanna Cecilia Lundström. Född 1916-01-21 Klutmark, Skellefteå lfs. Död 1985-09-23 Skråmträsk,
Skellefteå lfs.
5.1.4.3.3 Johan Alexander Lundström. Född 1917-05-31 Klutmark, Skellefteå lfs. Död 1975-02-05 Svenby,
Berg fs (U).
5.1.4.3.4 Karl Ivar Lundström. Född 1922-02-24 Klutmark, Skellefteå lfs. Död.
5.1.4.3.5 Ragnar Ingemar Lundström. Född 1924-06-02 Klutmark, Skellefteå lfs.
5.1.4.4 Ester Emilia Blylod. Lärarinna i Bjurvattnet år 1926. Född 1895-05-02 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död.
5.1.4.5 Nanny Dorotea Blylod. Flyttar 1924-06-20 till Degerfors. Född 1897-02-06 Bjurvattnet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1910-12-30 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Bosatt från 1919 till 1920 Skellefteå sfs. Bosatt från 1924-0620 Degerfors fs. Död 1931-09-05 Granölund, Degerfors fs.
Familj med Per Anders Venngren
5.1.4.6 Karl Paul Blylod. Bosatt i Skellefteå. Född 1899-01-24 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1979-03-15
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Dräng i Skråmträsk nr 4 åren 1917 till 1918. Från 1918 på hemgården. Hemma år 1926.
Sedermera gift, men inga barn.
Familj med Sigrid Augusta Nilsson (Född 1897-01-21. Död 1958-06-22 Bjurliden, Boliden fs.) Vigsel.
5.1.4.7 Jenny Viktoria Blylod. Flyttar 1927-10-19 till Sorsele. Född 1901-01-23 Bjurvattnet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1910-12-30 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920-12-02 Norsjö, Norsjö fs. Bosatt från 1927-1019 Sorsele fs. Död 1952-07-18 Sorsele, Sorsele fs.
Lärarinna i Norsjö nr 10 från 1927. Från 1920 har hon varit lärarinna i Norsjö nr 4 - Arnberg.
Familj med Robert Valdemar Lidén (Född 1897-06-07 Norsjö, Norsjö fs. Död 1964-02-16 Sorsele, Sorsele fs.)
Se 8.4.11
5.1.4.8 Sally Kallista Blylod. Bosatt i Fagersta. Född 1916-09-17 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1988-02-10
Fagersta, Västanfors fs (U).
Familj med ? Bergman Vigsel. Skilsmässa 1960-09-30.
5.1.4.9 John Jesper Leopold Blylod. Bosatt i Bjurvattnet. Född 1917-09-22 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död
1937-10-18 Bjurvattnet, Skellefteå lfs.
5.1.4.10 Sanna Kristina Blylod. Född 1919-01-31 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1919-06-28 Bjurvattnet,
Skellefteå lfs.
5.1.4.11 Sanny Henrietta Blylod. Bosatt i Boliden*. Född 1919-01-31 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Bosatt från
1921-01-04 Jörn fs.
Familj med Karl Hilding Marklund (Född 1925-10-02 Byske fs.) Vigsel.
5.1.4.12 Kerstin Maria Blylod. Född 1920-10-01 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1943-04-28 Bjurvattnet,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
263 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Skellefteå lfs.
5.1.5.1 Jenny Maria Lindberg. Flyttar 1910-11-28 till Magra. Född 1887-01-28 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1894 Röjnoret, Skellefteå lfs. Bosatt från 1910-11-28 Magra fs (P). Död 1956-10-31 Örebro, Olaus Petri fs
(T).
Född utanför äktenskapet. Enligt Indiko så är Jenny dotter till Edvard. Hon är sömmerska i Röjnoret när hon år
1910 flyttar och gifter sig med smeden Karl Fredrik Andersson från Magra i Älvsborgs län.
Familj med Karl Fredrik Andersson (Född 1885-01-22 Magra fs (P). Död 1972-02-21 Nykvarn, Turinge fs (AB).)
Vigsel 1910-11-27 Magra fs (P).
5.1.7.1 Johan Olof Lindberg. Född 1895-08-14 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1916-05-21 Stensund, Skellefteå
lfs.
5.1.7.2 Anna Emelia Lindberg. Bondhustru i Degerbyn nr 6. Född 1897-01-12 Stensund, Skellefteå lfs. Död
1962-01-29 Degerbyn, Skellefteå lfs.
Familj med Karl Ragnar Fällman (Född 1890-05-17 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1945-02-24 Degerbyn,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1923-10-21 Skellefteå lfs.
Barn:
5.1.7.2.1 Gunhild Maria Ingegärd Fällman. Född 1924-07-11 Degerbyn, Skellefteå lfs. Död 1925-06-03
Degerbyn, Skellefteå lfs.
5.1.7.2.2 Birgit Ann-Marie Fällman. Född 1925-12-18 Degerbyn, Skellefteå lfs.
5.1.7.3 Jenny Karolina Lindberg. Hemma 1926. Född 1899-08-12 Stensund, Skellefteå lfs. Bosatt från 1918 till
1925 Svanfors, Skellefteå lfs. Bosatt från 1925 Stensund, Skellefteå lfs. Död.
Tjänarinna i Svanfors nr 1 hos Konrad Degerman, f. 1872 åren 1918 till 1925.
5.1.7.4 Ruth Valborg Lindberg. Hemma 1926. Född 1901-03-02 Stensund, Skellefteå lfs. Bosatt från 1920 till
1923 Medle, Skellefteå lfs. Bosatt från 1923 Stensund, Skellefteå lfs. Död.
Piga i Medle nr 9 åren 1920 till 1921. Från 1921 till 1923 tjänarinna i Medle nr 12.
5.1.7.5 Rudolf Lindberg. Hemma 1926. Född 1903-01-25 Stensund, Skellefteå lfs. Död.
5.1.7.6 Axel Manfred Lindberg. Arbetare i Stensund år 1926. Född 1904-07-02 Stensund, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1920 till 1925 Bjurån, Skellefteå lfs. Bosatt från 1925 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1965-04-06 Port Arthur
(CANADA).
Dräng i Bjurån hos Per Johan Marklund åren 1920 till 1923. Från 1923 till 1925 hos Erik Anton Lundmark.
5.1.7.7 Nils Alexander Lindberg. Bosatt i Skellefteå. Född 1906-11-25 Stensund, Skellefteå lfs. Död 2003-0715 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Ingrid Karolina ? (Född 1913-05-19 Skellefteå. Död 2000-07-24 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1936-10-18.
5.1.7.8 Emma Kristina Lindberg. Bosatt i Holmfors. Född 1908-09-15 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1967-12-13
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
264 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Holmfors, Skellefteå lfs.
Familj med Gustaf Valdemar Forsell (Född 1910-02-10 Skellefteå. Död 1997-11-15 Holmfors, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1939.
5.1.7.9 Karl Hugo Lindberg. Bosatt i Borlänge. Född 1910-04-30 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1992-12-04
Borlänge, Stora Tuna fs (W).
Änkling 1988-9-20.
Familj med Irma Marianne Vidman (Född 1913-05-02 Holmlund, Skellefteå lfs. Död 1988-09-20 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1937-02-07.
5.1.7.10 Magda Alice Lindberg. Bosatt i Ursviken. Född 1915-02-07 Stensund, Skellefteå lfs. Död 1995-12-01
Ursviken, S:t Örjans fs.
Familj med Magnus Johannes Marklund (Född 1910-08-02 Skellefteå lfs. Död 1978-01-24 Skellefteå, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1935-11-24 Skellefteå lfs.
5.1.7.11 Johan Alfon Lindberg. Bosatt i Skellefteå*. Född 1917-04-23 Stensund, Skellefteå lfs.
Familj med Altea Fredrika ? (Född 1915-08-11 Skellefteå lfs. Död 1989-01-16 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1954-08-28.
5.4.1.1 Hildur Kristina Fahlgren. Bosatt i Fjällsta. Född 1897-12-21 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1975-04-15
Fjällsta, Sundsjö fs (Z).
Familj med John Martin Olsson (Född 1909-06-13 Berg fs (Z). Död 1989-12-28.) Vigsel 1938-10-30.
5.4.1.2 Johanna Helmina Fahlgren. Född 1899-09-23 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1899-09-23 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.1.3 Johan Simon Fahlgren. Inhyses i Mörttjärn. Född 1902-08-01 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1927-05-09
Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.1.4 Nils Paul Fahlgren. Bosatt i Renström. Född 1904-05-05 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1988-05-03
Renström, Jörns fs.
Familj med Jolly Maj-Lise Byberg (Född 1918-10-01 Jokkmokks fs (BD).) Vigsel 1942-06-24.
5.4.1.5 Gustav Gunnar Fahlgren. Bosatt i Mörttjärn. Född 1906-01-31 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1988-07-04
Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Greta Maria Holmquist (Född 1915-05-19 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1999-06-21 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1945-07-01 Norsjö fs.
5.4.1.6 Frida Margareta Fahlgren. Bosatt i Åsarna. Född 1908-02-04 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Arne Damsberget (Född 1920-10-30 Norge. Död 2002-08-31 Åsarna, Åsarne fs (Z).) Vigsel 195405-08.
5.4.1.7 Agda Maria Fahlgren. Bosatt i Storhallen. Född 1911-03-05 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1985-02-15
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
265 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Sollentuna, Sollentuna fs (AB).
Maken avlider på fastigheten Hallen 1:12 i Åsarne församling år 1964.
Familj med John Birger Tage Jonsson (Född 1907-12-26 Sveg fs (Z). Död 1964-08-22 Hallen, Åsarne fs (Z).)
Vigsel 1942-11-08.
5.4.2.1 Anna Greta Grahn. Predikanthustru i Mörttjärn nr 1 - 1/128 mtl. Född 1890-10-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
Död 1918-10-12 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Gustav Olof Holmquist (Född 1882-06-11 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1950-06-07 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Se 5.10.3
5.4.2.2 Per Andreas Grahn. Hemmansägare i Mörttjärn nr 1 - 1/64 mtl. Född 1892-04-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
Död 1968-11-14 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Evy Alice Widmark (Född 1896-02-06 Renström, Jörns fs. Död 1956-09-26 Mörttjärn, Norsjö fs.)
Vigsel 1919-01-01 Norsjö fs.
Barn:
5.4.2.2.1 Margit Amanda Grahn. Född 1919-10-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 2009-01-14 Norsjö, Norsjö fs.
5.4.2.2.2 Olof Herbert Grahn. Född 1921-02-03 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1921-05-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.2.3 Elsa Alice Grahn. Född 1922-06-04 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1922-06-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.2.4 Torsten Andreas Grahn. Född 1924-07-20 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1930-12-03 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.2.5 Gunborg Kristina Grahn. Född 1929-10-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1930-01-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.3 Johan Olof Grahn. Född 1894-11-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1894-11-26 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.4 Gustav Edvard Grahn. Hemmansägare i Mörttjärn nr 1 - 3/128 mtl. Född 1894-11-25 Mörttjärn, Norsjö
fs. Död 1986-03-15 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Emma Elisabet Vikström (Född 1904-12-13 Rengård, Norsjö fs. Död 1995-12-30 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Vigsel 1925-12-06 Norsjö fs.
Barn:
5.4.2.4.1 Kurt Lennart Grahn. Född 1927-11-29 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.4.2 Karl Gustaf Grahn. Född 1929-09-29 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1932-06-20 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.4.3 Anna Ingeborg Irene Grahn. Född 1931-10-06 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.4.2.5 Milda Amanda Grahn. Bondhustru i Renström år 1933. Född 1898-01-10 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt
från 1920-10-28 Renström, Jörns fs. Död 1968-06-09 Renström, Jörns fs.
Uppvuxen i Mörttjärn. Flyttar år 1920 till Renström där hon gifter sig en man född på orten. Maken står framgent
som hemmansägare.
Familj med Johannes Widmark (Född 1886-12-25 Renström, Jörns fs. Död 1950-02-14 Renström, Jörns fs.)
Vigsel 1920-10-19 Jörn fs.
Barn:
5.4.2.5.1 Hanna Elisabet Ingegerd Widmark. Född 1921-11-19 Renström, Jörns fs.
5.4.2.5.2 Elsa Maria Kristina Widmark. Född 1924-02-21 Renström, Jörns fs.
5.4.2.5.3 Hanna Birgit Amanda Widmark. Född 1926-08-31 Renström, Jörns fs.
5.4.2.5.4 Sven-Olov Lennart Johannes Widmark. Född 1934-07-18 Renström, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
266 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.4.2.6 Jonas Nikolaus Grahn. Bosatt i Mörttjärn. Född 1900-05-03 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1971-11-12
Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Valborg Viola Johanna Andersson Höglund (Född 1904-03-16 Norsjö fs. Död 1998-11-15 Norsjö,
Norsjö fs.) Vigsel 1944-01-22.
5.4.2.7 Lydia Kristina Grahn. Bosatt i Åkerlund. Född 1903-01-30 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1959-04-30
Åkerlund, Bolidens fs.
Familj med Nils Nilsson (Född 1887-08-26 Rengård, Norsjö fs. Död 1967-06-15 Åkerlund, Bolidens fs.) Vigsel.
5.4.2.8 Astrid Erika Grahn. Bosatt i Brutorp. Född 1910-03-29 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1980-05-01 Brutorp,
Boliden fs.
Familj med Gösta Mauritz Andreas Marklund (Född 1917-02-06 Åkerlund, Bolidens fs. Död 1988-02-26 Brutorp,
Boliden fs.) Vigsel 1939-07-02.
5.4.3.1 Johan Olof Lindfors. Bosatt i Lindesberg. Född 1896-11-14 Mörttjärn, Norsjö fs. Bosatt från 1897-02-11
Långselet, Skellefteå lfs. Död 1992-12-18 Lindesberg, Lindesbergs fs.
Ogift. Hemma 1926.
5.4.3.2 Anna Karolina Lindfors. Bosatt i Skellefteå. Född 1898-06-10 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1981-12-21
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Lina. Ogift. Hemma år 1926.
5.4.3.3 Hilda Maria Lindfors. Bosatt i Långselet. Född 1900-04-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1972-08-06
Boliden, Bolidens fs.
Hemma 1926.
Familj med Erik Artur Eriksson (Född 1899-03-14 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1991-09-27 Långselet, Boliden
fs.) Vigsel 1926-11-28 Skellefteå lfs.
Barn:
5.4.3.3.1 Maria Linnea Eriksson. Född 1928-01-31 Långselet, Skellefteå lfs.
5.4.3.3.2 Gustaf Egon Eriksson. Född 1932-03-02 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1958-09-30 Långselet,
Boliden fs.
5.4.3.3.3 Ture Gabriel Eriksson. Född 1934-08-06 Långselet, Skellefteå lfs.
5.4.3.3.4 Marta Sibylla Eriksson. Född 1936-09-10 Långselet, Skellefteå lfs.
5.4.3.4 Gustaf Simon Lindfors. Hemma 1926. Född 1902-07-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1986-07-28
Långselet, Boliden fs.
Familj med Agnes Gabriella Eriksson (Född 1901-07-27 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1975-08-28 Långselet,
Boliden fs.) Vigsel 1926-04-11 Skellefteå lfs.
Barn:
5.4.3.4.1 Sven Gustaf Lindfors. Född 1927-07-14 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1987-05-28 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
5.4.3.4.2 Ruth Maria Lindfors. Född 1929-01-31 Långselet, Skellefteå lfs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
267 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.4.3.4.3 Elsa Margareta Lindfors. Född 1932-05-18 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1976-07-29 Grönliden,
Skellefteå lfs.
5.4.3.4.4 Folke Daniel Lindfors. Född 1936-05-20 Långselet, Skellefteå lfs.
5.4.3.5 Agnes Emilia Lindfors. Född 1903-10-20 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1916-11-17 Långselet,
Skellefteå lfs.
5.4.3.6 Jonas Artur Lindfors. Bosatt i Skellefteå. Född 1907-07-09 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2005-04-29
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Hemma 1926.
Artur Lindfors var en duktig fotograf som verkade i Skellefteå, och även en originell tänkare beträffande
teologiska frågor. Skrev även en del böcker. Artur fick under sina 3 äktenskap inga barn och avled i Skellefteå
2005.
Källa: Jan-Erik Wikström - via epost 2005-10-22.
Familj med Adina Margreta Eriksson (Född 1903-11-06 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1971-08-20 Bolidens fs.)
Vigsel 1950-04-30.
Familj med Astrid Helena Åmby (Född 1911-07-19 Skellefteå. Död 1996-06-01 Byske, Byske fs.) Vigsel 198005-13.
Familj med Dagny Öhlund (Född Älvsby fs (BD).) Vigsel. Skilsmässa före 1950.
5.4.4.1 Anna Ingeborg Persson. Flyttar 1933-6-1 till Skellefteå lfs. Född 1907-02-23 Kankberg, Jörns fs. Bosatt
från 1933-06-01 Skellefteå lfs. Död 1986-12-12 Strömfors, Boliden fs.
Lämnar år 1933 hemgården i Kankberg och flyttar till Skellefteå lfs.
Familj med Johan Bertil Forslund (Född 1911-05-24 Skellefteå. Död 1988-10-26 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel
1933-04-16 Skellefteå lfs.
5.4.4.2 Märta Margreta Persson. Bosatt i Kankberg. Född 1912-08-12 Kankberg, Jörns fs. Död 1974-05-11
Jörn, Jörns fs.
Hemma år 1934.
Familj med Olov Hilmer Holmquist (Född 1914-01-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1966-08-02 Kankberg, Jörns fs.)
Vigsel 1947 Jörn fs.
5.5.2.1 Anna Maria Eriksson. Bondhustru i Åkerlund år 1926. Född 1895-03-03 Finnsele, Skellefteå lfs. Död
1977-05-16 Täby, Täby fs (AB).
Familj med Elof Axel Jonsson (Född 1896-04-10 Skellefteå lfs. Död 1949-11-27.) Vigsel 1924-03-16 Skellefteå
lfs.
Barn:
5.5.2.1.1 Karl Gunnar Emanuel Jonsson. Född 1925-01-24 Åkerlund, Skellefteå lfs. Död.
5.5.2.1.2 Evert Jonsson. Född 1927.
5.5.2.1.3 Anne-Marie Jonsson. Född.
5.5.2.2 Johan Alfred Eriksson. Bosatt i Finnsele. Född 1897-04-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1985-02-07
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
268 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Finnsele, Boliden fs.
Hemma år 1926. Hans hustru blev 100 år gammal!
Familj med Anna Kristina Larsson (Född 1904-12-07 Åbyn, Byske fs. Död 2005-06-05 Finnsele, Boliden fs.)
Vigsel 1931-07-12.
Barn:
5.5.2.2.1 Kurt Samuel Eriksson. Född 1932-06-01 Finnsele, Skellefteå lfs.
5.5.2.2.2 Vera Birgitta Eriksson. Född 1934-07-31 Finnsele, Skellefteå lfs.
5.5.2.2.3 Fred Gunnar Eriksson. Född 1939-09-08 Finnsele, Skellefteå lfs.
5.5.2.3 Erik Artur Eriksson. Korgmakare. Född 1899-03-14 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1991-09-27 Långselet,
Boliden fs.
Hemma 1926.
Familj med Hilda Maria Lindfors (Född 1900-04-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1972-08-06 Boliden, Bolidens
fs.) Se 5.4.3.3
5.5.2.4 Agnes Gabriella Eriksson. Hemma 1926. Född 1901-07-27 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1975-08-28
Långselet, Boliden fs.
Familj med Gustaf Simon Lindfors (Född 1902-07-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1986-07-28 Långselet,
Boliden fs.) Se 5.4.3.4
5.5.2.5 Adina Margreta Eriksson. Hemma 1926. Född 1903-11-06 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1971-08-20
Bolidens fs.
Familj med Jonas Artur Lindfors (Född 1907-07-09 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2005-04-29 Skellefteå, S:t
Olovs fs.) Se 5.4.3.6
5.5.2.6 Nils Anselm Eriksson. Hemma 1926. Född 1906-11-26 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1926.
5.5.5.1 Lydia Maria Johansson. Född 1909-07-04 Långberg, Skellefteå lfs. Död.
5.5.5.2 Hugo Johannes Bernekrans. Bosatt i Skellefteå. Född 1912-04-29 Långberg, Skellefteå lfs. Död 199307-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Barnen och hustrun tar sig namnet Viklund.
Familj med Jenny Maria ? (Född 1913-11-07 Finland. Död 1998-07-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel 1948-0912.
5.5.5.3 Hilda Lovisa Johansson. Bosatt i Skellefteå. Född 1913-09-11 Långberg, Skellefteå lfs. Död 1949-1030 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Ogift.
5.5.5.4 Anna Elisabet Johansson. Bosatt i Enköping. Född 1917-03-20 Långberg, Skellefteå lfs. Död 2001-1003 Enköping, Enköping fs (C).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
269 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Helge Efraim Forsberg (Född 1912-05-06 Funbo fs (C). Död 2006-12-28 Enköping, Enköping fs (C).)
Vigsel 1967-10-06.
5.5.5.5 Agnes Karolina Johansson. Bosatt i Skellefteå. Född 1918-06-01 Långberg, Skellefteå lfs.
Familj med Josef Andreas Marklund (Född 1911-03-22 Skellefteå. Död 1985-08-10 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel 1942-12-20.
5.5.8.1 Frida Karolina Eriksson. Bosatt i Finnsele. Född 1902-07-22 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1923
Finnfors kraftstation, Skellefteå lfs. Död 1964-08-08 Finnsele, Skellefteå lfs.
Ogift.
5.5.8.2 Gunhild Margareta Eriksson. Född 1904-12-09 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1906-08-15 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.8.3 Hildur Margreta Eriksson. Född 1906-12-15 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1908-01-19 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.8.4 Johan Edvin Eriksson. Bosatt i Gumboda. Född 1909-03-05 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1923
Finnfors kraftstation, Skellefteå lfs. Död 1978-02-15 Gumboda, Norsjö fs.
Familj med Rut Maria Boman (Född 1912-11-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1999-12-29 Skellefteå, S:t Olovs
fs.) Vigsel 1940-10-20 Skellefteå lfs.
5.5.8.5 Sanna Margreta Eriksson. Född 1912-03-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1912-04-04 Finnsele,
Skellefteå lfs.
5.5.8.6 Gustaf Torgny Eriksson. Bosatt i Malå. Född 1912-03-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1923
Finnfors kraftstation, Skellefteå lfs. Död 1982-09-23 Malå, Malå fs.
Familj med Elvira Renling (Född 1917-03-01 Nåda, Malå fs. Död 1994-06-04 Nåda, Malå fs.) Vigsel.
5.5.8.7 Göte Daniel Eriksson. Bosatt i Saltsjö-Boo. Född 1915-11-07 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1923
Finnfors kraftstation, Skellefteå lfs. Död 1992-06-26 Saltsjö-Boo, Boo fs (AB).
Familj med Gertrud Hedkvist (Född 1912-09-23. Död 1984-09-09.) Vigsel.
5.5.9.1 Johan Gunnar Boman. Bosatt i Ersmark. Född 1906-12-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1975-08-19
Ersmark, Kågedalens fs.
Familj med Signe Amanda Fahlgren (Född 1906-08-23 Skellefteå. Död 1993-02-16 Ersmark, Kågedalens fs.)
Vigsel 1939-04-09.
5.5.9.2 Hildur Margareta Boman. Bosatt i Skellefteå. Född 1908-04-13 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1994-0120 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Gustav Henning Nyström (Född 1910-05-22 Skellefteå. Död 1977-11-21 Bolidens fs.) Vigsel.
5.5.9.3 Fritz Olof Boman. Bosatt i Skellefteå. Född 1909-08-22 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1988-10-10
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
270 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Familj med Anna Viktoria Holmlund (Född 1908-11-21 Skellefteå. Död 2000-08-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel 1933-11-12.
5.5.9.4 Lydia Kristina Boman. Bosatt i Stockholm. Född 1911-05-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1997-11-14
Stockholm, Oscar fs (AB).
Ogift.
5.5.9.5 Eva Altea Boman. Bosatt i Skellefteå. Född 1911-05-06 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2008-11-24
Skelleftehamn, Skellefteå lfs. Begravd 2008-12-27 Skellefteå, Skellefteå lfs.
Ogift.
5.5.9.6 Rut Maria Boman. Bosatt i Skellefteå. Född 1912-11-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1999-12-29
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Johan Edvin Eriksson (Född 1909-03-05 Finnsele, Skellefteå lfs. Död 1978-02-15 Gumboda, Norsjö
fs.) Se 5.5.8.4
5.5.9.7 Jonas Axel Gotthard Boman. Gruvarbetare i Boliden. Född 1914-07-16 Långselet, Skellefteå lfs. Död
1995-12-09 Boliden, Bolidens fs.
Familj med Frida Ingeborg Brännström (Född 1913-08-31 Bjurliden, Skellefteå lfs. Död 2002-12-17 Boliden,
Bolidens fs.) Vigsel 1936-11-15.
5.5.9.8 Sally Karolina Boman. Bosatt i Norrköping. Född 1916-01-02 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1998-08-10
Norrköping, Östra Eneby fs (E).
Familj med Karl Gustaf Georg Pettersson (Född 1915-05-18 Kvarsebo fs. Död 1995-09-26 Norrköping, Östra
Eneby fs (E).) Vigsel 1943-08-21.
5.5.9.9 Karl Linus Boman. Bosatt i Mörttjärn. Född 1917-07-26 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2002-01-05
Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Margit Amanda Grahn (Född 1919-10-25 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 2009-01-14 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1941-07-06 Norsjö fs.
5.5.9.10 Lotten Märta Elisabeth Boman. Född 1918-10-04 Långselet, Skellefteå lfs. Död 1920-05-08
Långselet, Skellefteå lfs.
5.6.2.1 Johan Viktor Tjärnlund. Arbetare i Långselet år 1926. Född 1887-05-24 Långselet, Skellefteå lfs. Död
1971-10-31 Boliden, Bolidens fs.
Bosatt i Långselet.
Familj med Nanny Maria ? (Född 1901-03-27 Skellefteå. Död 1995-05-22 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel 1931-0419.
5.6.2.2 Per Anton Tjärnlund. Hemmansägare i Skråmträsk nr 8. Född 1888-09-14 Långselet, Skellefteå lfs.
Bosatt från 1905 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 1976-11-13 Boliden, Bolidens fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
271 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Flyttar 1905 till Skråmträsk nr 8 där han blir fosterson och senare dräng. Gift år 1917 bland inhysesfolket i
Skråmträsk. Från 1925 åter på Skråmträsk nr 8 där han nu blir hemmansägare. Bosatt i Boliden så småningom.
Familj med Agnes Katarina Lundkvist (Född 1885-01-11 Medle, Skellefteå lfs. Död 1966-05-03 Bjurliden, Boliden
fs.) Vigsel 1917-08-19 Skellefteå lfs.
Barn:
5.6.2.2.1 Asta Gunvor Maria Tjernlund. Född 1920-11-11 Skråmträsk, Skellefteå lfs. Död 2003-01-02 Vintrosa,
Vintrosa fs (T).
5.6.2.2.2 Barbro Agnes Marianne Tjernlund. Född 1924-01-21 Skråmträsk, Skellefteå lfs.
5.6.2.3 Karl Arvid Tjärnlund. Arbetare i Långselet nr 1 år 1926. Född 1890-01-03 Långselet, Skellefteå lfs. Död
1965-05-28 Långselet, Skellefteå lfs.
Ogift.
5.6.2.4 Ester Maria Tjärnlund. Flyttar 1920-7-17 till Stensele. Född 1892-12-11 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt
från 1907-10-31 till 1910-04-08 Jörn fs. Bosatt från 1920-07-17 Stensele fs. Död 1961-05-26 Luspberget,
Stensele fs.
Arbetarhustru i Gran. Flyttar 1920 till Stensele. Dottern Hilma Maria är enligt församlingsboken Ester Marias
dotter med Johan Harald Widmark från Bjurvattnet.
Familj med Johan Harald Widmark (Född 1883-06-26 Bjurvattnet, Skellefteå lfs. Död 1963-01-31 Bjurvattnet,
Boliden fs.) Barn med 1913.
Barn:
5.6.2.4.1 Hilma Maria Tjernlund. Född 1913-09-15 Långselet, Skellefteå lfs. Död 2001-05-10 Bjurfors, Vindelns
fs.
Familj med Gustaf Albin Andersson (Född 1892-05-18 Gran, Skellefteå lfs. Död 1947-12-01 Luspberget,
Stensele fs.) Vigsel 1918-01-01 Skellefteå lfs.
Barn:
5.6.2.4.2 Sven Gustaf Andersson. Född 1918-11-20 Gran, Skellefteå lfs. Död 2004-10-29 Luleå, Luleå
domkyrkofs (BD).
5.6.5.1 Karl Hugo Karlsson. Född 1900-09-06 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1906 till 1909 Holmselet,
Skellefteå lfs. Bosatt från 1909 Fallet, Skellefteå lfs. Död 1916-07-19 Fallet, Skellefteå lfs.
5.6.5.2 Johan Helmer Karlsson. Född 1901-12-13 Långselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1906 till 1909
Holmselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1909 Fallet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1918 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs.
Död 1918-12-09 Yttre Ursviken, Skellefteå lfs.
5.6.5.3 Edla Karolina Karlsson. Arbetarhustru i Finnfors nr 1 år 1926. Född 1904-02-16 Långselet, Skellefteå
lfs. Bosatt från 1906 till 1909 Holmselet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1909 Fallet, Skellefteå lfs. Bosatt från 1918
Yttre Ursviken, Skellefteå lfs. Död före 1928 Finnfors, Skellefteå lfs.
Familj med Olof Hjalmar Andersson (Född 1896-11-29 Finnfors, Skellefteå lfs. Död 1980-12-13 Finnfors,
Skellefteå lfs.) Vigsel 1924-02-17 Skellefteå lfs.
5.7.1.1 Johan Gustaf Bergstedt. Bosatt i Skellefteå. Född 1898-11-20 Finnsele, Skellefteå lfs. Bosatt från 1904
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
272 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1986-02-18 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med Ruth Helena ? (Född 1917-03-30 Skellefteå lfs. Död 2000-01-14 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1937-05-16.
5.7.1.2 Karl Viktor Bergstedt. Bosatt i Boliden. Född 1905-12-10 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1993-04-02
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Anna Viktoria ? (Född 1910-01-01 Skellefteå. Död 1998-01-24 Skellefteå, Skellefteå lfs.) Vigsel
1935-12-08.
5.7.1.3 Axel Emanuel Bergstedt. Född 1907-05-05 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1918-04-18 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.7.1.4 Ruth Kristina Bergstedt. Bosatt i Skellefteå. Född 1909-09-10 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1991-07-08
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Ogift.
5.7.1.5 Ragnar Andreas Bergstedt. Bosatt i Skellefteå. Född 1911-02-12 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1947-1008 Skellefteå, S:t Olovs fs.
5.7.1.6 Simon Amandus Bergstedt. Född 1912-03-16 Bjurån, Skellefteå lfs. Död.
5.7.1.7 Knut Daniel Bergstedt. Bosatt i Bjurån. Född 1914-04-05 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1987-04-16 Bjurån,
Skellefteå lfs.
Familj med Svea Viktoria Jonsson (Född 1910-12-11 Bäck, Skellefteå lfs. Död 1997-02-13 Skellefteå, Skellefteå
lfs.) Vigsel 1942-06-23.
5.7.1.8 Agnes Maria Bergstedt. Född 1916-03-25 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1916-07-15 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.7.1.9 Sanna Maria Bergstedt. Bosatt i Skellefteå. Född 1917-09-14 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1980-10-04
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Familj med ? Östlund Skilsmässa 1957-01-05.
5.7.1.10 Fritz Alfred Bergstedt. Född 1921-01-13 Bjurån, Skellefteå lfs. Död 1923-10-23 Bjurån, Skellefteå lfs.
5.8.1.1 Gustaf Vilhelm Tjernqvist. Flyttar 1920-11-1 till Fällfors. Född 1889-04-04 Degerträsk, Jörns fs. Bosatt
från 1920-11-01 Fällfors fs. Död 1951-04-21 Klöverfors, Fällfors fs.
Dräng hos sin farfar Gustaf Olof Tjernqvist åren 1908-09 i Degerträsk nr 1. Därefter åter på hemgården hos
föräldrarna. Efter hemkomsten står han som arbetare där. När han gifter sig på samma ställe år 1917 står han
benämnd som "bondeson" istället. Familjen flyttar år 1920 till Fällfors fs.
Familj med Lilly Matilda Sundqvist (Född 1890-04-05 Jörn fs. Död 1963-10-23 Klöverfors, Fällfors fs.) Vigsel
1917-07-29 Jörn fs.
Barn:
5.8.1.1.1 Tore August Tjernqvist. Född 1918-07-16 Degerträsk, Jörns fs. Död 1918-10-31 Degerträsk, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
273 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.8.1.1.2 Tore Lambert Tjernqvist. Född 1919-11-23 Degerträsk, Jörns fs. Död 2002-04-14 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
5.8.1.2 Ädla Margreta Tjernqvist. Född 1890-05-31 Degerträsk, Jörns fs. Död 1891-11-02 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.3 Johan Wihard Tjernqvist. Obefintlig i hfl år 1915. Född 1892-05-01 Degerträsk, Jörns fs. Emigrerade
Nordamerika. Bosatt från 1915-12-04 Obefintlig i hfl. Död.
Jordbruksarbetare på hemgården i Degerträsk nr 1 före år 1912. Uppges därefter vara frånvarande åren 191314, bara för att sedan vara överförd till boken över obefintliga år 1915. Prästen har också noterat "I Amerika" i
församlingsboken.
5.8.1.4 Sven Vidar Tjernqvist. Hemmansägare i Degerträsk nr 1 år 1933. Född 1893-11-24 Degerträsk, Jörns
fs. Död 1963-11-22 Jörn, Jörns fs.
Efter faderns död blir han i samband med giftermålet år 1926 hemmansägare på halva stamhemmanet.
Familj med Emma Serafia Sundqvist (Född 1896-06-18 Jörn fs. Död 1930-02-06 Degerträsk, Jörns fs.) Vigsel
1926-10-24 Jörn fs.
Barn:
5.8.1.4.1 Sven Arne Tjernqvist. Född 1928-08-05 Degerträsk, Jörns fs. Död 1990-07-26 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.5 Elof Vivi Tjernqvist. Hemmansägare i Degerträsk nr 1 år 1933. Född 1896-04-10 Degerträsk, Jörns fs.
Död 1967-10-17 Degerträsk, Jörns fs.
Han gifter sig i hembyn Degerträsk år 1926. Första åren står han som arbetare, men från år 1930 har han tagit
över och blivit hemmansägare på halva faderns stamhemman därstädes.
Avliden på fastigheten Degerträsk 1:24.
Familj med Hildur Lovisa Lundström (Född 1905-09-23 Jörn fs. Död 1989-05-27 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1926-1024 Jörn fs.
Barn:
5.8.1.5.1 Rolf Erland Tjernqvist. Född 1929-02-27 Degerträsk, Jörns fs. Död 1996-05-18 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.5.2 Gunborg Lovisa Tjernqvist. Född 1932-06-10 Degerträsk, Jörns fs. Död 2002-06-18 Byske, Byske fs.
5.8.1.6 Magda Rebecka Tjernqvist. Bosatt i Missenträsk år 1934. Född 1898-05-25 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1930 Snipp, Jörns fs. Död 1954-04-09 Missenträsk, Jörns fs.
Lämnar år 1930 hemgården i Degerträsk och flyttar till Snipp. Där blir hon gift med en son på gården. Paret
flyttar år 1934 till Missenträsk där hon och maken står förtecknade utan några yrken. År 1936 är dock maken
hemmansägare därstädes.
Hon avlider år 1954 på fastigheten Missenträsk 3:7.
Familj med Sten Adler Eklund (Född 1898-08-09 Snipp, Jörns fs. Död 1988-05-11 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 193011-30 Jörn fs.
Barn:
5.8.1.6.1 Sten Ingemar Eklund. Född 1932-02-29 Snipp, Jörns fs.
5.8.1.6.2 Karl Gustav Eklund. Född 1936-01-09 Missenträsk, Jörns fs. Död 2002-02-15 Missenträsk, Jörns fs.
5.8.1.6.3 Johan Sigurd Eklund. Född 1937-06-09 Missenträsk, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
274 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.8.1.7 Karl Viktor Tjernqvist. Född 1899-08-16 Degerträsk, Jörns fs. Död 1922-02-07 Degerträsk, Jörns fs.
Avliden på hemgården i Degerträsk hos föräldrarna. Frikallad från värnplikten.
5.8.1.8 Elma Elisabet Tjernqvist. Inhyst i Degerträsk år 1933. Född 1901-12-04 Degerträsk, Jörns fs. Död
1977-01-27 Norrlångträsk, Fällfors fs.
Ogift. Inhyst på hemgården i Degerträsk då sonen Tage Eskil föds.
Familj med ?
Barn:
5.8.1.8.1 Tage Eskil Tjernqvist. Född 1930-10-12 Degerträsk, Jörns fs. Död 1930-11-10 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.1.9 Jonas Kornelius Tjernqvist. Emigrerar 1926-1-14 till Förenta Staterna. Född 1903-02-12 Degerträsk,
Jörns fs. Emigrerade 1926-01-14 Förenta Staterna. Död Nordamerika.
Arbetare på hemgården i Degerträsk innan han år 1926 emigrerar till Nordamerika.
5.8.1.10 Ellen Minette Tjernqvist. Flyttar 1929-11-04 till Fällfors. Född 1904-11-23 Degerträsk, Jörns fs. Bosatt
från 1925-11-18 till 1929-02-04 Fällfors fs. Bosatt från 1929-02-04 till 1929-11-04 Degerträsk, Jörns fs. Bosatt
från 1929-11-04 Fällfors fs. Död 1982-09-17 Norrlångträsk, Fällfors fs.
Uppvuxen i Degerträsk. Bosatt i Fällfors församling åren 1925-1929. Åter dit senare samma år efter en kort
mellanperiod på hemgården i Degerträsk.
Familj med ?
Barn:
5.8.1.10.1 Karl Rune Berggren. Född 1928-06-11 Jörn, Jörns fs. Död 1973-07-14 Fällfors fs.
Familj med Lars Uno Berggren (Född 1901-09-15. Död 1966-05-05 Norrlångträsk, Fällfors fs.) Vigsel 1929-1020 Fällfors fs.
5.8.1.11 Arthur Emanuel Tjernqvist. Arbetare i Degerträsk år 1933. Född 1906-10-17 Degerträsk, Jörns fs.
Död 1975-04-08 Melsträsk, Jörns fs.
Arbetare på hemgården i Degerträsk år 1933.
Familj med Ingrid Regina ? (Född 1917-03-18 Jörn fs. Död 1997-02-05 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel 1937-10-31
Jörn fs.
5.8.3.1 Olof Selmer Degerman. Hemmansägare i Djupfors nr 1 år 1933. Född 1894-02-01 Rörliden, Jörn fs.
Bosatt från 1910-11-15 Djupfors, Jörns fs. Död 1973-08-31 Jörn fs.
Efter det att han gifter sig år 1922 så står han benämnd som "handelsresande, hemmansägare samt
resehandlande".
Familj med Dagmar Sofia Nilsson (Född 1902-12-23 Piteå lfs (BD). Död 1956-12-30 Böle, Piteå kbfd (BD).)
Vigsel 1922-06-24 Jörn fs.
Barn:
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
275 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.8.3.1.1 Irma Sofia Degerman. Född 1928-07-20 Piteå lfs (BD).
5.8.3.1.2 Erik Sune Degerman. Född 1931-06-02 Piteå lfs (BD). Död 1931-06-05 Piteå lfs (BD).
5.8.3.2 Nanny Margreta Degerman. Flyttar 1919-1-16 till Fällfors. Född 1896-01-26 Rörliden, Jörn fs. Bosatt
från 1910-11-15 Djupfors, Jörns fs. Bosatt från 1919-01-16 Fällfors fs. Död 1978-01-18 Boliden, Bolidens fs.
Flyttar 1919 till Fällfors där hon gifter sig.
Familj med Gustaf Olof Berglund (Född 1890-01-16 Jörn fs. Död 1976-08-18 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel 191901-05 Jörn fs.
5.8.3.3 Karl Uno Degerman. Hemmansägare i Djupfors nr 1 år 1933. Född 1900-09-28 Rörliden, Jörn fs. Bosatt
från 1910-11-15 Djupfors, Jörns fs. Död 1967-01-23 Djupfors, Jörns fs.
Blir liksom sin bror hemmansägare i Djupfors. De båda delar på faderns stamhemman. Bosatt där år 1933.
5.8.3.4 Nancy Maria Degerman. Flyttar 1923-7-5 till Fällfors. Född 1902-10-09 Rörliden, Jörn fs. Bosatt från
1910-11-15 Djupfors, Jörns fs. Bosatt från 1923-07-05 Fällfors fs. Död 1983-11-17 Norrlångträsk, Fällfors fs.
Flyttar år 1923 till Fällfors där hon gifter sig.
I samband med giftermålet förvärvar paret ett jordbruk i Lundåker, Lillkågeträsk. Detta driver de sedan till år
1964 då de avyttrar kreaturen.
Tillsammans med maken Gottfrid har hon 10 barn, varav 8 stycken lever vid makens frånfälle år 1979.
Familj med Johan Gottfrid Söderberg (Född 1893-12-10 Byske fs. Död 1979-06-05 Norrlångträsk, Fällfors fs.)
Vigsel 1923-07-01 Fällfors fs.
Barn:
5.8.3.4.1 Ann-Mari Söderberg. Född 1923-11-03 Lundåker, Fällfors fs.
5.8.3.4.2 Valter Napoleon Söderberg. Född 1926-02-26 Lundåker, Fällfors fs. Död 2003-08-25 Vellinge,
Hököpinge fs (M).
5.8.3.4.3 Inga-May Söderberg. Född omkring 1928 Lundåker, Fällfors fs.
5.8.3.4.4 Viviann Söderberg. Född 1933-08-16 Lundåker, Fällfors fs.
5.8.3.4.5 Jean Ove Vanrik Söderberg. Född 1936-09-06 Lundåker, Fällfors fs.
5.8.3.4.6 Bert Olav Volrad Söderberg. Född 1939-02-13 Lundåker, Fällfors fs.
5.8.3.5 Annie Minette Degerman. Flyttar 1931-6-8 till Burträsk. Född 1905-03-21 Rörliden, Jörn fs. Bosatt från
1910-11-15 Djupfors, Jörns fs. Bosatt från 1931-06-08 Burträsk fs. Död 1977-06-13 Nedre Åbyn, Burträsk fs.
Sömmerska. Flyttar år 1931 till Burträsk där hon den 12 juni år 1930 genom kyrklig vigsel i äktenskap förenad
med skomakaren Artur F Lindberg i Tallträsk.
Familj med Fredrik Artur Lindberg (Född 1903-09-14 Burträsk fs. Död 1984-04-21 Burträsk, Burträsks fs.) Vigsel
1930-12-06 Burträsk fs.
5.8.4.1 Ruth Margreta Norlund. Född 1899-08-11 Tallbacka, Jörns fs. Bosatt från 1900 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1902 Halliden, Jörn fs. Bosatt från 1905 Klintå, Jörn fs. Död 1918-11-01 Klintå, Jörn fs.
Tog ut attest till Skellefteå stadsförsamling i november år 1917, men flytten tycks aldrig ha blivit av. Istället
avlider hon år 1918 på hemgården i Klintå.
5.8.4.2 Nils Sanfrid Norlund. Lägenhetsägare i Brännudden år 1934. Född 1900-11-14 Degerträsk, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
276 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Bosatt från 1902 Halliden, Jörn fs. Bosatt från 1905 Klintå, Jörn fs. Bosatt från 1932-11-13 Brännudden, Jörn fs.
Död 1965-01-21 Klintå, Jörn fs.
Arbetare på hemgården före år 1932 då han flyttar till Brännudden där han gifter sig och blir lägenhetsägare.
Familj med Anna Altea Lindkvist (Född 1901-06-20 Jörn fs. Död 1981-01-15 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1932-11-13
Jörn fs.
5.8.4.3 Olof Sigvard Norlund. Emigrerar 1929-2-4 till Förenta Staterna. Född 1901-12-07 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1902 Halliden, Jörn fs. Bosatt från 1905 Klintå, Jörn fs. Emigrerade 1929-02-04 Förenta Staterna.
Död Nordamerika.
Emigrerar år 1929 till "Nordamerikas Förenta Stater".
5.8.4.4 Ragnhild Johanna Norlund. Bosatt i Stockholm. Född 1904-08-04 Halliden, Jörn fs. Bosatt från 1905
Klintå, Jörn fs. Död 1962-03-01 Stockholm, Maria Magdalena fs (AB).
Står benämnd först som "seminarieelev" och sedan som "examinerad småskollärarinna" i kyrkböckerna. Bor
hemma hos föräldrarna i Klintå år 1933.
Familj med ? Haglund Vigsel. Skilsmässa 1959-03-12.
Barn:
5.8.4.4.1 Lars-Olof Sigvard Haglund. Född 1940-05-04 Stockholm, Maria Magdalena fs (AB).
5.8.4.5 Rebecka Kristina Norlund. Flyttar 1928-1-31 till Bureå. Född 1906-10-10 Klintå, Jörn fs. Bosatt från
1928-01-31 Bureå fs. Död 1985-03-25 Helsingborg, Raus fs (M).
Flyttar 1928 till Bureå.
Familj med Hilding Ragnar Svensson (Född 1903-01-10 Nymö fs. Död 1988-03-07 Helsingborg, Raus fs (M).)
Vigsel 1937-11-21.
5.8.4.6 Rakel Matilda Norlund. Född 1908-05-24 Klintå, Jörn fs. Död 1908-05-25 Klintå, Jörn fs.
5.8.4.7 Rakel Alberta Norlund. Flyttar 1926-12-3 till Ulricehamn. Född 1909-10-22 Klintå, Jörn fs. Bosatt från
1926-12-03 Ulricehamn fs (P). Död.
Flyttar 1926 till Ulricehamn.
5.8.4.8 Lars Samuel Norlund. Bosatt i Eskilstuna. Född 1911-07-19 Klintå, Jörn fs. Död 1983-09-11 Eskilstuna,
Klosters fs (D).
Hemma år 1933.
Familj med Karolina Augusta ? (Född 1909-05-20 Jörn fs. Död 1996-02-29 Eskilstuna, Klosters fs (D).) Vigsel
1936-05-31.
5.8.4.9 Rudia Maria Norlund. Bosatt i Hagen. Född 1913-02-20 Klintå, Jörn fs. Död 1988-08-26 Hagen, Järlåsa
fs (C).
Hemma år 1933.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
277 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Johan Erland Norberg (Född 1906-02-02 Jörn fs. Död 1976-02-10 Andersträsk, Jörn fs.) Barn med.
Barn:
5.8.4.9.1 Sven Erik Norlund. Född 1932-07-10 Klintå, Jörn fs. Död 1933-06-09 Klintå, Jörn fs.
Familj med ? Gustafsson Skilsmässa 1963-11-21. Vigsel.
Barn:
5.8.4.9.2 Margitha Gustafsson.
5.8.4.10 Regina Fredrika Norlund. Född 1915-12-04 Klintå, Jörn fs. Död 1916-01-06 Klintå, Jörn fs.
5.8.4.11 Rosari Marianne Norlund. Bosatt i Hinsnoret. Född 1917-04-30 Klintå, Jörn fs. Död 1988-01-01
Hinsnoret, Aspeboda fs (W).
Hemma år 1933.
Familj med ? Eklund Skilsmässa 1951-12-19.
5.8.5.1 Lilly Annetty Maria Burström. Flyttar 1929-10-17 till Fällfors. Född 1901-05-06 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1929-10-17 Fällfors fs. Död 1978-07-29 Skellefteå, S:t Olovs fs.
Lämnar år 1929 hemgården och flyttar till Fällfors fs.
Familj med Nils Hugo Öman (Född 1901-03-14 Byske fs. Död 1970-11-14 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel 192911-17 Fällfors fs.
5.8.5.2 Petrus Ingvar Burström. Flyttar 1930-12-30 till Skellefteå sfs. Född 1902-08-28 Degerträsk, Jörns fs.
Bosatt från 1930-12-30 Skellefteå sfs. Död 1972-03-27 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Lämnar år 1930 hemgården och flyttar till Skellefteå.
Familj med Anna Regina ? (Född 1906-09-07 Skellefteå. Död 1983-07-11 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.) Vigsel
1935-02-10.
5.8.5.3 Simon Hilmer Burström. Bosatt i Skelleftehamn. Född 1905-01-26 Degerträsk, Jörns fs. Död 1990-0127 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.
Hemma år 1933.
Familj med Lilly Evelina Lindkvist (Född 1909-01-28. Död 1966-08-01 Skelleftehamn, S:t Örjans fs.) Vigsel
1942.
5.8.5.4 Paul Halvar Burström. Emigrerar 1928-10-8 till Förenta Staterna. Född 1906-07-14 Degerträsk, Jörns
fs. Emigrerade 1928-10-08 Förenta Staterna. Död 1981-11-10 Degerträsk, Jörns fs.
Emigrerar år 1928 till Nordamerika. Måste dock ha återkommit snart därefter då han avlider år 1981 i
Degerträsk.
Familj med Hilma Monika ? (Född 1915-05-04 Jörn fs. Död 2003-08-27 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1945-10-14.
5.8.5.5 Henny Altea Margareta Burström. Född 1908-03-07 Degerträsk, Jörns fs. Död 1908-06-01 Degerträsk,
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
278 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Jörns fs.
5.8.5.6 Gustaf Georg Burström. Född 1909-10-31 Degerträsk, Jörns fs. Död 1911-02-23 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.6.1 Johan Sigfrid Marklund. Bosatt i Byske. Född 1901-10-18 Stryckfors, Jörn fs. Bosatt från 1907-11-09
Ostvik, Byske fs. Död 1972-02-28 Sörgårda, Byske fs.
Ogift.
5.8.6.2 Svea Maria Marklund. Född 1903-02-27 Stryckfors, Jörn fs. Bosatt från 1907-11-09 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.3 Elin Margreta Marklund. Född 1904-12-24 Stryckfors, Jörn fs. Bosatt från 1907-11-09 Ostvik, Byske fs.
Död 1911-02-11 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.4 Ernst Gustaf Marklund. Född 1907-02-13 Stryckfors, Jörn fs. Bosatt från 1907-11-09 Ostvik, Byske fs.
Död.
5.8.6.5 Karl Harald Marklund. Född 1909-01-28 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.6 Axel Georg Marklund. Född 1910-12-13 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.7 Märta Albertina Marklund. Född 1913-07-21 Ostvik, Byske fs. Död 1914-03-30 Ostvik, Byske fs.
5.8.6.8 Greta Minette Marklund. Född 1915-01-14 Ostvik, Byske fs.
5.8.7.1 Olof Alister Tjernqvist. Bosatt i Mossarotträsk. Född 1909-01-11 Aspliden, Jörn fs. Död 1968-12-25
Mossarotträsk, Jörn fs.
Hemma år 1933.
Familj med Tyra Majorinda Sirian ? (Född 1916-08-15 Jörn fs. Död 1998-03-10 Jörn, Jörns fs.) Vigsel 1937-0822 Jörn fs.
5.8.7.2 Hulda Alina Tjernqvist. Bosatt i Jörn. Född 1910-06-13 Aspliden, Jörn fs. Bosatt från 1929-08-28
Ulricehamn fs (P). Bosatt till 1932-11-29 Bjärnums fs (P). Bosatt från 1932-11-29 Aspliden, Jörn fs. Död 196603-14 Jörn, Jörns fs.
Bor åren 1929 till 1932 i Älvsborgs län i Ulricehamn respektive Bjärnums församlingar. Hemkommen till Aspliden
ånyo år 1932. Där år 1933.
Familj med Mårten Augustin Söderholm (Född 1908-02-29 Nätra fs. Död 1982-11-08 Jörn, Jörns fs.) Vigsel
1934 Jörn fs.
5.8.7.3 Alexa Margreta Tjernqvist. Född 1911-12-30 Aspliden, Jörn fs. Död 1912-01-09 Aspliden, Jörn fs.
5.8.7.4 Mildred Alexa Margreta Tjernqvist. Bosatt i Örebro. Född 1913-04-06 Aspliden, Jörn fs. Död 1981-0507 Örebro, Olaus Petri fs (T).
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
279 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Hemma år 1933.
Familj med Gustaf Ragnar Brännström (Född 1908-11-17 Jörn fs. Död 1978-04-05 Örebro, Olaus Petri fs (T).)
Vigsel 1933-08-19.
5.8.7.5 Anna Linnea Tjernqvist. Bosatt i Västerås. Född 1915-07-20 Aspliden, Jörn fs. Död 1980-10-27
Västerås, Lundby fs (U).
Hemma år 1933.
Familj med Kurt Erik Vilhelm Sundvall (Född 1919-10-02 Storträsk, Jörn fs. Död 1984-04-11 Västerås, Lundby fs
(U).) Vigsel 1941-03-25.
5.8.7.6 Lisa Eleonora Tjernqvist. Bosatt i Boden. Född 1919-06-16 Aspliden, Jörn fs. Död 1975-11-24 Boden,
Överluleå fs (BD).
Hemma år 1933.
Familj med Gustaf Hadar Lindqvist (Född 1920-01-01 Överluleå fs (BD). Död 1996-07-17 Boden, Överluleå fs
(BD).) Vigsel 1943-11-07.
5.8.7.7 Stina Amanda Tjernqvist. Bosatt i Skellefteå. Född 1921-04-22 Aspliden, Jörn fs. Död 1995-12-17
Skellefteå, S:t Olovs fs.
Hemma år 1933.
Familj med Arnold Johannes Sundström (Född 1912-08-04 Jörn fs. Död 1993-07-20 Skellefteå, S:t Olovs fs.)
Vigsel 1941-02-16.
5.8.7.8 Margit Adalia Tjernqvist. Bosatt i Umeå år 1971*. Född 1927-06-23 Aspliden, Jörn fs.
Hemma år 1933.
Familj med Knut Edvin Nordberg (Född 1920-10-21 Norrfjärdens fs (BD).) Vigsel.
5.8.8.1 Johan Halvard Lindgren. Född 1906-05-09 Lundbacka, Jörns fs. Bosatt från 1914 Degerträsk, Jörns fs.
Död 1919-03-21 Degerträsk, Jörns fs.
5.8.8.2 Alvid Constance Margret Lindgren. Bosatt i Boliden. Född 1908-04-19 Lundbacka, Jörns fs. Bosatt
från 1914 Degerträsk, Jörns fs. Död 1988-08-13 Boliden, Bolidens fs.
Hemma år 1933.
Familj med Olof Magnus Holmberg (Född 1906-08-24. Död 1969-10-24 Strömfors, Boliden fs.) Vigsel 1933-0930.
5.8.8.3 Gurli Natalia Matilda Lindgren. Bosatt i Arvidsjaur. Född 1917-06-06 Degerträsk, Jörns fs. Död 198201-08 Arvidsjaur, Arvidsjaurs fs (BD).
Hemma år 1933.
Familj med Klas Vilhelm Andersson (Född 1904-01-21 Arvidsjaurs fs (BD). Död 1977-03-31 Tallsund, Arvidsjaur
fs (BD).) Skilsmässa 1960-03-16.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
280 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.8.8.4 Johan Hardy Benjamin Lindgren. Hemma år 1933. Född 1924-01-28 Degerträsk, Jörns fs. Död.
Hemma år 1933.
5.9.1.1 Nänsy Charlotta Sparrman. Född 1903-10-20 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1903-12-19 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.1.2 Blenda Maria Sparrman. Bosatt i Nyholm. Född 1905-05-27 Petiknäs, Norsjö fs. Bosatt från 1924-11-25
Skellefteå lfs. Död 1973-01-30 Boliden, Bolidens fs.
Familj med Artur Emanuel Holmgren (Född 1898-09-30 Jörn fs. Död 1978-05-19 Boliden, Bolidens fs.) Vigsel
1924-12-21.
5.9.1.3 Nancy Matilda Sparrman. Bosatt i Nyholm. Född 1908-03-15 Petiknäs, Norsjö fs. Bosatt från 1925-1123 Skellefteå lfs. Död 1994-02-23 Nyholm, Bolidens fs.
Familj med Gideon Andreas Holmberg (Född 1902-05-02 Skellefteå lfs. Död 1986-09-12 Nyholm, Bolidens fs.)
Vigsel 1935-04-21.
5.9.1.4 Agda Ingeborg Sparrman. Bosatt i Nyholm. Född 1910-11-20 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1990-10-26
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Erik Allan Johansson (Född 1904-12-20 Skellefteå lfs. Död 1989-01-24 Nyholm, Bolidens fs.) Vigsel
1932-04-02.
5.9.1.5 Svea Alice Sparrman. Bosatt i Norsjö. Född 1913-01-25 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2007-07-18 Norsjö,
Norsjö fs.
Gift Andersson i Kusfors.
Familj med Gustaf Alfons Andersson (Född 1907-08-25 Bjurholms fs. Död 1996-09-06 Kusfors, Norsjö fs.)
Vigsel 1936-06-01.
5.9.1.6 Hulda Agata Sparrman. Bosatt i Gumboda. Född 1916-02-05 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2003-06-05
Norsjö, Norsjö fs.
Bosatt i Gumboda, Kusfors år 1971.
Familj med Gustaf Abel Emanuel Lundquist (Född 1915-11-28 Norsjö fs. Död 2003-08-16 Norsjö, Norsjö fs.)
Vigsel 1941-12-07.
5.9.2.1 Bengt Börje Markström. Hemmansägare i Petiknäs. Född 1912-03-01 Petiknäs, Norsjö fs. Död 198206-30 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Inga-Britta Edlund (Född 1915-04-09 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1990-04-13 Petiknäs, Norsjö fs.)
Vigsel 1944-06-18.
5.9.2.2 Hanna Maria Markström. Bosatt i Petiknäs. Född 1915-11-13 Petiknäs, Norsjö fs. Död omkring 2008.
Familj med Gustav Alvar Norberg (Född 1920-12-15 Norsjö fs. Död 2000-05-03 Petiknäs, Norsjö fs.) Vigsel
1950-12-10 Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
281 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.9.2.3 Stina Adele Markström. Bosatt i Petiknäs år 1971*. Född 1920-03-06 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Sven Sigvard Norberg (Född 1911-09-21 Norsjö fs. Död 2001-12-01 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel 194306-24 Norsjö fs.
5.9.4.1 Ann-Mari Sparrman. Gift Norberg i Älvsbyn. Född 1917-04-06 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.4.2 Ingrid Kristina Sparrman. Bosatt i Boliden år 1971*. Född 1919-04-02 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Axel Åke Edgar Vestermark (Född 1921-01-23 Skellefteå lfs. Död 2001-10-29 Boliden, Bolidens fs.)
Vigsel 1947-06-28.
5.9.4.3 Per Johan Olaus Sparrman. Bosatt i Petiknäs. Född 1920-11-26 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2000-10-29
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Astrid Emelia ? (Född 1926-12-10 Jörn fs. Död 1994-12-27 Petiknäs, Norsjö fs.)
5.9.4.4 Magnhild Alice Sparrman. Bosatt i Rudtjebäcken. Född 1922-11-21 Petiknäs, Norsjö fs. Död 2005-1201 Boliden, Bolidens fs.
Familj med Hjalmar Deger (Född 1921-12-02 Norsjö fs. Död 1977-05-10 Rudtjebäcken, Malå fs.) Vigsel 195612-08.
5.9.4.5 Karl Erik Magnus Sparrman. Bosatt i Boliden. Född 1925-04-18 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1996-07-09
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Anna Britta ? (Född 1935-04-18 Vilhelmina fs.) Vigsel 1958-08-02.
5.9.4.6 Jenny Altea Sparrman. Bosatt i Vindeln år 1971*. Född 1926-10-04 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med John Ego Lundström (Född 1923-04-19 Jörn fs.)
5.9.5.1 Fritz Verner Brännström. Bosatt i Bjurliden. Född 1913-03-03 Kankberg, Jörns fs. Död 1979-09-16
Bjurliden, Boliden fs.
Familj med Agnes Rosalia Ingeborg Nyström (Född 1915-01-21 Nynäs, Vännäs fs. Död 2000-05-26 Boliden,
Bolidens fs.) Vigsel 1940-12-16 Jörn fs.
5.9.5.2 Axel Manbert Brännström. Bosatt i Boliden. Född 1915-06-02 Kankberg, Jörns fs. Död 2001-09-01
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Lisa Karolina Engström (Född 1920-05-14 Djupfors, Jörns fs.) Vigsel 1941-12-26.
5.9.5.3 Seth Joel Bränström. Bosatt i Jörn. Född 1918-06-05 Kankberg, Jörns fs. Död 2005-01-08 Jörn, Jörns
fs.
Familj med Greta Elisabet ? (Född 1920-11-17 Norsjö fs.) Vigsel 1945-09-22 Jörn fs.
5.9.5.4 James Uno Brännström. Bosatt i Kankberg. Född 1921-07-21 Kankberg, Jörns fs. Död 1980-06-05
Kankberg, Jörns fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
282 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Dagny Cecilia ? (Född 1923-11-22 Skellefteå lfs. Död 1999-04-09 Skellefteå, S:t Olovs fs.) Vigsel
1947-12-06.
5.9.5.5 Jonas Almar Brännström. Bosatt i Svanström. Född 1923-12-29 Kankberg, Jörns fs. Död 1990-08-02
Svanström, Boliden fs.
Familj med Solveig Gustava ? (Född 1928-07-07 Norsjö fs.) Vigsel 1951-08-25.
5.9.5.6 Artur Johannes Brännström. Bosatt i Skellefteå. Född 1927-03-10 Kankberg, Jörns fs. Död 1997-02-11
Skellefteå, Skellefteå lfs.
Hannes.
Familj med Hjördis Inga-Maj ? (Född 1936-04-20 Skellefteå lfs. Död 1992-07-09 Skellefteå, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1965-04-10.
5.9.6.1 Gustaf Albert Sparrman. Bosatt i Åsen. Född 1921-03-24 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1996-03-13 Åsen,
Norsjö fs.
Familj med Ida Sylvia ? (Född 1914-11-07 Finland. Död 2005-06-05 Norsjö, Norsjö fs.) Vigsel. Skilsmässa
1981-11-02 Norsjö fs.
5.9.6.2 Axel Johannes Sparrman. Bosatt i Fredsborg. Född 1922-04-28 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1971-12-16
Fredsborg, Arvidsjaur fs (BD).
Familj med Hilda Katariina Naisniemi (Född 1925-08-25 Kuivaniemi (FINLAND). Död 2009-02-08 Abborrträsk,
Arvidsjaur fs (BD).) Vigsel 1946-10-26.
5.9.6.3 Anders Lennart Sparrman. Bosatt i Flarken. Född 1923-11-21 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1984-04-23
Flarken, Norsjö fs.
Familj med Maj Rudi Elise Lundberg (Född 1932-04-06 Röjnoret, Skellefteå lfs.) Vigsel 1954-11-06.
5.9.6.4 Ingrid Eufrosyna Sparrman. Bosatt i Sunnanå år 1971*. Född 1925-09-10 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Anton Ingvar Lindmark (Född 1923-03-18 Norsjö fs. Död 1991-03-18 Sunnanå, Bastuträsk kbfd.)
Vigsel 1946-12-01.
5.9.6.5 Kerstin Marie Sparrman. Bosatt i Spånga år 1971*. Född 1927-02-09 Petiknäs, Norsjö fs.
Familj med Tage Ingemar Holmström (Född 1927-04-22 Jörn fs.) Vigsel.
5.9.6.6 Anna Lisa Sparrman. Bosatt i Gammelstad år 1971*. Född 1928-05-05 Flarken, Norsjö fs.
Familj med Ernst Martin Lindmark (Född 1928-11-23 Norsjö fs. Död 1996-03-12 Skellefteå, Skellefteå lfs.)
Vigsel 1951-09-23.
5.9.6.7 Artur Mattias Sparrman. Född 1931-05-26 Petiknäs, Norsjö fs. Död 1931-06-12 Petiknäs, Norsjö fs.
5.9.6.8 Gerd Cecilia Sparrman. Bosatt i Bastuträsk år 1971*. Född 1932-08-07 Flarken, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
283 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
Familj med Bernt Barry Edor Lundqvist (Född 1933-04-27 Norsjö fs.)
5.9.7.1 Aina Maria Sparrman. Gift Wikström i Skellefteå. Född 1940-02-21 Flarken, Norsjö fs.
5.10.1.1 Signe Kristina Holmquist. Bosatt i Hässleholm. Född 1905-10-27 Norsjö fs. Död 1985-07-01
Hässleholm, Hässleholms fs (M).
Familj med Otto Valfrid Norman (Född 1895-04-07 Häglinge fs (L). Död 1983-12-08 Hässleholm, Hässleholms fs
(M).)
5.10.1.2 Ellen Maria Holmquist. Bosatt i Petiknäs. Född 1907-12-28 Norsjö fs. Död 1985-01-26 Norsjö, Norsjö
fs.
Barn med Axel Westermark:
1 Nils Gustav J Westermark. Född 1935-07-31.
2 Elly Westermark. Född 1938-09-16.
3 Bo Westermark. Född 1939-12-16.
Familj med Gustaf Axel Holmfrid Westermark (Född 1909-01-14. Död 1942-03-08 Petiknäs, Norsjö fs.) Vigsel
1932-04-17 Norsjö fs.
5.10.1.3 Elsa Eleonora Holmquist. Bosatt i Grånäs. Född 1909-07-11 Norsjö fs. Död 1993-02-20 Skellefteå, S:t
Olovs fs.
Barn:
1 Leif Hällgren. Född 1940-04-19.
2 Ingegerd Hällgren. Född 1941-07-11.
3 Ulf Hällgren. Född 1944-04-06.
4 Roland Hällgren. Född 1945-01-10.
Familj med Olof Hällgren (Född 1891-03-13 Grånäs, Skellefteå lfs. Död 1960-07-29 Grånäs, Skellefteå lfs.)
Vigsel.
5.10.1.4 Rut Ingegärd Holmquist. Bosatt i Loberg. Född 1911-07-21 Norsjö fs. Död 1993-09-17 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
Barn:
1 Elvy Berglund. Född 1942-08-18.
2 Ove Berglund. Född 1945-07-22.
3 Torgny Berglund. Född 1947-07-01.
Familj med Lars Artur Berglund (Född 1896-12-07. Död 1950-11-23 Loberg, Skellefteå lfs.) Vigsel 1940.
5.10.1.5 Svea Sofia Holmquist. Bosatt i Petiknäs. Född 1914-04-05 Norsjö fs. Död 1993-05-09 Norsjö, Norsjö
fs.
Barn:
1 Siv Sundkvist. Född 1943-04-03.
2 Berit Sundkvist. Född 1944-12-16.
3 Tord Sundkvist. Född 1948-12-13.
Familj med Gustav Verner Sundquist (Född 1910-05-01 Norsjö fs. Död 1985-01-27 Petiknäs, Norsjö fs.) Vigsel
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
284 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
1941-06-23.
5.10.1.6 Mimmi Lovisa Holmquist. Bosatt i Skellefteå. Född 1916-09-01 Norsjö fs. Död 2005-02-13 Skellefteå,
Skellefteå lfs.
Bosatt i Varuträsk.
Barn:
1 Lorens Holmgren. Född 1940-12-18.
2 Britt-Mari Holmgren. Född 1942-02-27.
Familj med Karl Hugo Holmgren (Född 1904-12-19. Död 1951-08-17 Nyland, Skellefteå lfs.) Vigsel 1939.
5.10.1.7 Gustaf Evert Holmquist. Bosatt i Bodberg. Född 1919-03-10 Norsjö fs. Död 1971-04-13 Norsjö, Norsjö
fs.
Barn:
1 Gunnar Holmquist. Född 1944-06-11.
2 Gunvor Holmquist. Född 1946-02-27.
3 Sven-Erik Holmquist. Född 1948-02-09.
Familj med Gudrun Svensson Vigsel. Skilsmässa 1952-09-19 Norsjö fs.
5.10.1.8 Selly Karolina Holmquist. Bosatt i Grånäs år 1971*. Född 1921-12-29 Norsjö fs.
Barn:
1 Jan-Erik Marklund. Född 1944-06-29.
2 Marianne Marklund. Född 1945-10-22.
3 Kennet Marklund. Född 1946-11-11.
4 Göte Marklund. Född 1948-06-23.
5 Anders Marklund. Född 1952-04-24.
6 Villiam Marklund. Född 1954-11-17.
Familj med John Andreas Marklund (Född 1913-01-07 Skellefteå. Död 1987-11-27 Grånäs, Kågedalen fs.)
Vigsel 1943-01-01 Skellefteå lfs.
5.10.3.1 Olov Hilmer Holmquist. Bosatt i Kankberg. Född 1914-01-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1966-08-02
Kankberg, Jörns fs.
Familj med Märta Margreta Persson (Född 1912-08-12 Kankberg, Jörns fs. Död 1974-05-11 Jörn, Jörns fs.) Se
5.4.4.2
5.10.3.2 Greta Maria Holmquist. Bosatt i Mörttjärn. Född 1915-05-19 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1999-06-21
Mörttjärn, Norsjö fs.
Kan vara född 1915-5-19.
Familj med Gustav Gunnar Fahlgren (Född 1906-01-31 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1988-07-04 Mörttjärn, Norsjö
fs.) Se 5.4.1.5
5.10.3.3 Gustaf Johannes Holmquist. Bosatt i Mörttjärn. Född 1917-12-26 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1983-1005 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Märta Sylvia ? (Född 1919-08-19 Skellefteå lfs.) Vigsel 1943-06-13.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
285 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
5.10.3.4 Karl Ragnar Holmquist. Bosatt i Kattisberg. Född 1921-05-14 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.5 Frans Josef Holmquist. Född 1923-08-06 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1923-10-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.6 Elsie Marianne Holmquist. Gift Lundahl i Renfors. Född 1924-09-07 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.7 Hans Erik Petrus Holmquist. Bosatt i Renfors. Född 1926-06-29 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 2004-01-31
Renfors, Jörn fs.
Familj med Eivor Margareta Ingeborg Rendahl (Född 1927-08-05 Jörn fs.) Vigsel 1956-08-11.
5.10.3.8 Fride Esaias Holmquist. Bosatt i Kalix år 1971*. Född 1928-10-02 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Anneli ? (Född 1934-09-02.) Vigsel.
5.10.3.9 Annie Kristina Holmquist. Född 1930-12-09 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 1930-12-09 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.3.10 Sture Jonas Holmquist. Bosatt i Stämningsgården. Född 1932-07-19 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.6.1 Per Jonas August Holmquist. Bosatt i Boliden. Född 1917-01-02 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.6.2 Frans Alex Holmquist. Bosatt i Gäddträsk. Född 1919-02-17 Gäddträsk, Jörns fs. Död 2002-02-11
Boliden, Bolidens fs.
Familj med Inga Märta Lovisa ? (Född 1928-08-14 Skellefteå lfs. Död 2001-09-18 Gäddträsk, Jörns fs.) Vigsel
1950-10-15 Jörn fs.
5.10.6.3 Johan Halvard Holmquist. Bosatt i Vittsjö. Född 1921-05-14 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.6.4 Ester Maria Kristina Holmquist. Bosatt i Härnösand. Född 1923-08-01 Gäddträsk, Jörns fs.
Diakonissa. Skicklig träslöjdare.
5.10.6.5 Harald Filip Holmquist. Bosatt i Renström. Född 1926-06-19 Gäddträsk, Jörns fs.
5.10.7.1 Kerstin Holmquist. Bosatt i Bjurträsk år 1971*. Född 1930-03-18 Mörttjärn, Norsjö fs.
Familj med Thor Fingal Johannes Burvall (Född 1925-11-23 Bjurträsk, Norsjö fs.) Vigsel.
5.10.7.2 Karl Jonas Ingvar Holmquist. Bosatt i Kalix. Född 1934-06-30 Mörttjärn, Norsjö fs.
5.10.7.3 Ingrid Sofia Holmquist. Bosatt i Rönnfällan. Född 1937-06-18 Mörttjärn, Norsjö fs. Död 2006-05-09
Rönnfällan, Norsjö fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
286 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
"Ingrid Eriksson, Rönnfällan, avled efter en kort tids sjukdom den 9 maj vid 68 års ålder. Hennes närmaste är
maken Erik samt barnen Anna, Lars, Hans, Ulla och Asta med familjer.
Ingrid var född i Mörttjärn, Norsjö, som yngst i en syskonskara av tre. 1961 gifte hon sig med Erik och flyttade till
hans föräldragård i Rönnfällan där de tillsammans drev jordbruket. I hemmet fostrades fem barn.
Medan barnen var små var Ingrid hemmafru och sedan barnen växt upp började hon arbeta vid hemtjänsten i
Norsjö där hon var anställd fram till pensioneringen. Även efter sin pensionering ställde hon gärna upp i
hemtjänsten när det behövdes.
Hennes liv präglades av hennes kristna tro. Ända sedan ungdomsåren var hon aktiv i EFS, bland annat som
söndagsskollärare och ledare för barntimmar och juniorer. Hon var även med i Norsjöbygdens EFS-kör.
Ett av hennes stora fritidsintressen var att sy och handarbeta. Ingrid hade många vänner och gav gärna en
hjälpande hand till dem som behövde. Hon hade en stor plats i sitt hjärta för barn.
Familjen betydde mycket för henne och hon ägnade mycket tid och engagemang åt barnbarnen. Hon lämnar ett
stort tomrum efter sig.
Familjen "
Källa: Nekrolog i Norra Västerbotten
Familj med Bror Erik Ansgar Eriksson (Född 1932-03-10 Rönnfällan, Norsjö fs.) Vigsel.
6.1.1.1 Johanna Wilhelmina Björk. Stationsförmanshustru i Boden år 1932. Född 1875-04-06 Kedträsk, Norsjö
fs. Bosatt från 1896-10-22 Svarttjärnliden, Jörn fs. Bosatt från 1898-12-14 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från
1902 till 1903 Brännberg, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1903 till 1908 Boden, Överluleå fs (BD). Bosatt från
1908 Svartbjörsbyn, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1912 Boden, Överluleå fs (BD). Död 1962-02-02 Katrineholm,
Katrineholms fs (D).
Hanna. Har också bott i Hallsberg. Gift på hemgården år 1895 i Kedträsk. Året därpå flyttar hon med make och
nyfödd son till Svarttjärnliden nr 1 i Jörn. Där blir maken först bonde och sedan arrendator på hemmanet - 1/16
mtl. År 1898 utflyttad till Överluleå.
Familj med Frans Johan Kvintin Grahn (Född 1873-03-11 Norsjö, Norsjö fs. Död 1943-11-28 Hallsberg,
Hallsbergs fs (T).) Se 6.8.6
6.1.1.2 Hilda Karolina Björk. Flyttar 1907-7-4 till Jokkmokk. Född 1876-07-18 Kedträsk, Norsjö fs. Bosatt från
1897 till 1899 Sidensjö fs (Y). Bosatt från 1899-10-10 Sävast, Överluleå fs (BD). Bosatt från 1902-12-02
Morjärvs järnvägsstation, Nederkalix fs (BD). Bosatt från 1906-05-06 Kyrkbyn, Gällivare fs (BD). Död 1963-03-13
Tranås, Säby fs.
Flyttar år 1899 till Sävast tillsammans med övriga familjen. Där står hon som lärarinna på hemgården i nr 5. År
1900 gift där (på ett onumrerat hemman) med den extra stationskarlen Jonas Henning Edlund. Efter giftermålet
står hon som "f.d lärarinna". Utflyttad till Nederkalix år 1902 där maken blir stationskarl vid Morjärvs
järnvägstation. Familjen flyttar år 1906 till Gällivare där maken står som kontorsbiträde i Kyrkbyn under ett år.
Därefter flyttar familjen till Jokkmokk år 1907.
Familj med Jonas Henning Edlund (Född 1879-01-12 Graninge fs (Y). Död 1949-05-31 Tranås, Säby fs.) Vigsel
1900-09-01 Överluleå fs (BD).
Barn:
6.1.1.2.1 Maria Edlund. Född 1901-06-23 Sävast, Överluleå fs (BD). Död 1967-07-29 Stockholm, Högalid fs
(AB).
6.1.1.2.2 Alida Edlund. Född 1904-10-14 Morjärvs järnvägsstation, Nederkalix fs (BD). Död 1991-10-22 Tranås,
Säby fs.
Ättlingar till Olof Persson i Norsjö, Norsjö fs
287 (445)
Av: Patrik Lundström, 2011-04-17
Hemsida: patriklundstrom.com
6.1.1.3 Jenny Magdalena Björk. Gårdsägarhustru i Sävast år 1932. Född 1878-07-11 Kedträsk, Norsjö fs.
Bosatt från 1899 till 1900-08-06 Jörn fs. Bosatt från 1900-08-06 till 1902-08-18 Kedträsk, Norsjö fs. Bosatt från
1902-08-18 Sävast, Överluleå fs (BD). Död 1965-01-04 Svartbyn, Överluleå fs.
Lämnar år 1899 hemgården i Kedträsk och flyttar till Jörn där hon gifter sig. Året d&a