BT präglade 80-talet på Täby

advertisement
SKANDINAVISK
GALOPP
22
ISSN 1101-4768
Nr 22/2010 TISD 21 SEPT NET SVENSK GALOPPKALENDER MED NORSK OCH DANSK KALENDER
Bernt Tollebäck död, avled under sällskapsmatch på golfbanan:
BT präglade 80-talet på Täby
Bernt Tollebäck är död. Jag
vet att han inte skulle miss­
tyckt om han känt till att
många av hans goda vänner
skulle komma att beskriva
hans alltför hastiga frånfälle
som att “han dog med stöv­
larna på”.
Bernt, som skulle fyllt 82 år när detta
nummer av Galoppkalendern gick
till tryck och lades ut på nätet på
tisdagen i denna vecka, drabbades
nämligen av en hjärtinfarkt under
en golfrunda under lördagen före
Stockholm Cup-dagen.
Denna gång klarade han det
inte, alla upp­livningsförsök från
spelkamraterna och en blixt­inkallad
ambulanshelikopter, till trots.
För att förtydliga bakgrunden
något skall berättas att Bernt själv
ansåg att han hade just golfen och
sitt golfspel att tacka för att han fick
leva så länge.
–Jag fick problem med mitt hjärta redan under de sista åren av min
VD-tid på Täby och jag fick då det
allvarliga rådet av min läkare Hasse
Nerell att motionera regelbundet
och att göra detta genom att börja
spela golf, har Bernt berättat för
mig.
–Jag hade då fyllt 60, hade aldrig
hållit i en golfklubba, och jag blev
fascinerad direkt.
–Golfen blev min räddning.
Kom från reklamens värld
Bernt kom ursprungligen från reklambranschen där han under en
period var knuten till Stockholms­
byrån Ervaco. Till VD för Täby GaloppAB utsågs han under Alf Landviks (Stall Fagerdala, bl a East Wind
och Charlie Boy) ordförandetid, i
juni 1980. Han innehade sedan denna viktiga post för storstadsgaloppen ända till dess att han lämnade
över till Jan-Olof Emgard efter 1989
års säsong. Under de 50 år som Täby
Galopp nyligen krönt med ett jubileum är Bernt Tollebäcks 10 VD-år
fortfarande rekord.
I en intervju som Björn Eklund
gjorde med Bernt i Galoppmagasinet inför banans 50-årsjubileum
framhölls tre åtgärder som infördes
under hans VD-period och som han
var särskilt stolt över:
Den elektroniska tototavlan
som debuterade 1981, den stora
ombyggnaden, inkl inglasning
av läktaren, och införandet av en
toppmodern belysningsanläggning, samt samarbetet med TV5, som
gav halvtimmeslånga program från
egen studio.
Breeders’ Trophy och SM-idén
BT var även instrumental i initialskedet av ett annat koncept som
togs direkt från utlandet, ”Breeders’
Trophy”, som debuterat - faktiskt
mot alla odds - oerhört framgångs­
rikt i USA 1984 och som såg dagens
ljus (i blygsam svensk form) på Täby
Galopp 1989. Konceptet har spritt
sig, inte bara i den skandinaviska
galoppen, utan även i den svenska
travsporten.
En annan serie löpningar,
som också har Bernt Tollebäck att
tacka mycket för, går under samlingsrubriken “SM”, ett begrepp
som härrör från praktiskt taget all
annan idrott/sport och även från
travet. Här spelade först “Svensk
Upp­födningslöpning” en viktig roll.
Denna hade först sett dagens ljus
på Ulriksdal så sent som 1959. Den
hängde med till Täby och reds för
andra gången på hösten 1960. Den
kom också tillbaka 1962 innan den
somnade in och inte återkom förrän 1977. Som namnet andas om
Bernt Tollebäck som framlidne tecknaren - och galoppmannen - Lasse
Mo­lén såg honom: ”Det får inte regna på söndag!”.
var den naturligtvis för svenskupp­
födda hästar (2-åriga).
1984 ville Bernt fräscha upp det
hela och lanserade namnbyte till
“SM för 2-åriga hästar”. Detta måste
ha fallit i god jord och 1985 reds den
första upplagan av uppfödnings­
löpningen under sitt nya namn.
Detta smittade av sig och snart
hade det tillkommit en hel flora av
SM för svenska hästar. SM-dagen är
numera en mycket populär stordag
i den svenska galoppen.
Vid båda dessa projekts genomförande i praktiken, spelade Bernt
Tollebäck en viktig, för att inte
säga, avgörande roll. Även i andra
galoppsammanhang har Bernt varit
en tillgång.
Så tog han t ex upp tanken att
samla många av sportens deltagare
i ”GaloppGolfen”, en idé som denne
skrivare först försökte lansera i
Jockey­klubbens regi i samband
med klubbens 100-årsjubileum
1990, men som inte fick tillräcklig styrfart förrän BT dragit igång
supporterföreningen “GaloppGolfKlubben”.
Finurlig formuleringshumor
Många galoppvänner kommer
länge att minnas den finurliga BThumor, som tagit sig uttryck i såväl
benämningen på Galoppgolfens
skandinaviska årliga turnering
”Scandinavian Riders Cup” (från
det ”riktiga” Ryders Cup) och nyligen aktuella ”Prix de l’ARK” (Arc de
Triomphe och ARK för Amatörryttarklubben).
Bernt Tollebäck var en positiv
själ. Han hade den förmågan under
sin aktiva ledartid att praktiskt taget
alltid ge ”credit” och berömma kolleger, medarbetare och vänner, när
han tyckte att de hade gjort
nå­got bra.
Därmed gladde
han många. Och
det är därför vi
är många som
kommer att minnas
honom.
Med glädje.
Bezäta
2
Statistiken för de två nedre tabellerna finns i bokstavsordning i sin helhet längst bak i detta nummer!
Sverige är det
vinstrikaste
uppfödarlandet
Svenskuppfödda hästar, som gjort 2.975 starter
per den 20 september 2010 och därvid segrat 287
gånger, utgör inte oväntat den vinstrikaste gruppen av galoppörer i skandinaviska löpningar.
Med sina 25,1 i SEK räknat ligger “de svenske” 10
mkr före nästa suffixgrupp som är IRE med 15,2
mkr, varefter följer våra danska vänner (DEN) på
14,8, GB på 11,9 och USA på 8,3.
I särklass ledande enskilda uppfödare vid
denna avläsning av uppfödarstatistiken, är Sören
Hjorth Jensen på Hjortebo Stutteri i Danmark,
dryga miljonen före Touch of Hawks uppfödare
Dieter Burkle, och landsmannen Nick Elsass på
York Stutteri.
De två listorna härunder rör svenska resultat, dels vid löpningar i Sverige, dels enbart SWE,
var dessa än startat. Bo Helandaer toppar den
ena och Sonja Olsson den andra. (BZ).
Vinstrikaste uppfödare i löpningar i Skandinavien 2010
Pl Uppfödare
SuffHäst St
1 Stutteri Hjortebo
DEN 38 193
2 Burkle Dieter M
FR
1
5
3 York Stutteri
DEN 21 98
4 Cheveley Park Stud Ltd GB
9 52
5 Olsson Sonja
SWE 29 170
6 Helander Bo
SWE 23 112
7 Doorn Erna v (Amska) SWE 17 64
8 Rävdansens Stuteri
SWE 14 78
9 Tibthorpe Stud GER
2 12
10 Nuzum E
IRE
1
5
11 Hansson Jan
SWE 15 69
12 Stall Lambada AB
SWE 33 170
13 Stall Bonne Nuit
SWE 2 11
14 Cliveden Stud Ltd o Ocean Bloodstock
GB
1
1
15 Volz Helmut
FR
2 12
16 Seerup Inge D o Henrik DEN
3 11
17 Hofer Manfred
IRE
1
7
18 Lindblad Jenny o Ture o Lindblad Ulla
SWE 3 29
19 Haras de Pirque
CHI
1
6
20 Chess Racing AB
SWE 3 19
1
26
2
15
13
20
15
8
10
5
4
7
11
3
2
26
2
10
5
21
10
5
10
3
0
10
19
2
3
18
0
12
5
20
9
11
8
2
0
7
21
1
Prissum
3 167 641
1 978 860
1 768 538
1 721 284
1 451 189
1 372 543
1 456 996
1 189 200
1 248 326
1 207 500
881 152
944 240
1 017 013
1
3
2
2
0
4
3
0
0
2
1
2
1 000 000
960 415
957 705
931 875
6 7 3
2 2 0
4 2 2
810 585
876 339
853 378
Bonus
6 887
0
0
0
120 500
140 000
52 000
163 000
0
0
228 500
93 000
0
Bon/pris
3 174 528
1 978 860
1 768 538
1 721 284
1 571 689
1 512 543
1 508 996
1 352 200
1 248 326
1 207 500
1 109 652
1 037 240
1 017 013
0 1 000 000
0
960 415
0
957 705
0
931 875
94 500
0
0
905 085
876 339
853 378
50 vinstrikaste uppfödare (löpn i Sverige 2010)
50 vinstrikaste uppfödare (SWE - in- och utland)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Uppfödare
Häst
St 1 2 3
Helander Bo
21 100 14 9 9
Doorn Erna van (Amska)
17 52 8 5 7
Nuzum E
1
4 4 0 0
Olsson Sonja
27 117 161511
Rävdansens Stuteri
12 59 7 6 6
Hansson Jan
15 59 710 7
Cliveden Stud Ltd o Ocean Bloodst 1
1 1 0 0
Stall Lambada AB
30 135 101518
Lindblad Jenny o Ture o Lindblad Ulla 3 29 6 7 3
Stall Bonne Nuit
1
4 2 1 0
Haras de Pirque
1
5 2 2 0
Stutteri Hjortebo
22 64 5 7 7
Volz Helmut
1
1 1 0 0
Ryan T
1
3 2 0 0
Cheveley Park Stud Ltd
7 18 4 2 2
Knocklong House Stud
1
3 1 0 1
York Stutteri
7 14 4 2 0
Century Farms
1
5 3 0 2
Triple Crown Bloomers AB o Frisk P 1
6 4 0 0
Seerup Inge Dorte o Henrik
1
4 1 3 0
Investment AB Rustningen
5 41 5 6 8
Oxley John C
1
3 0 2 1
Sohlberg Johan
1
3 0 1 1
TG Racing Tommy Gustafsson AB
1
9 2 2 0
Pettersson Eva C S
11 51 3 5 1
Twin Spires Inc
1
9 4 1 2
Radley Tom
3 10 3 3 1
Strawbridge George
1
8 6 1 0
Stuteri Hagen o Åsheim Göran
10 38 7 3 7
Triple Crown Bloomers o Reut’d Joh’n1
8 1 4 1
Newsells Park Stud
4 15 2 3 1
Juddmonte Farms Inc
9 25 5 3 2
Johansson Jan
12 47 5 6 2
Darley
13 47 510 5
Morberg Bengt
9 43 6 3 2
Benavides Oscar
1 10 3 2 2
Alexander Helen C
1
1 1 0 0
Åberg Peter
6 30 2 4 7
Jönsson Leif
8 38 3 4 5
Burning Daylight Farm Inc
1
4 2 0 1
Hopewell Investments LLC
1
4 2 2 0
Lowther Racing AB
3 22 3 3 3
Dillner C o Berge Wilhelm
2 15 2 3 3
Wahl Patrick
4 19 3 1 3
Fällbro AB
4 22 2 3 1
Madsen Dennis
1
3 1 2 0
Light Valley Stud
3
7 1 1 1
Santa Maria de Araras
3 14 3 0 2
Lyster Warren o Jeanne
1
6 2 3 0
Regalado-Gonzalez C
1
4 2 2 0
Pris/bon
1 458 800
1 443 900
1 207 500
1 158 528
1 111 925
1 107 585
1 000 000
958 680
905 085
904 020
855 000
748 770
700 000
650 000
635 640
580 000
575 600
570 000
555 000
552 800
542 400
494 300
470 000
460 875
459 900
452 100
409 500
408 000
403 100
385 665
384 200
369 660
369 100
365 900
350 400
349 695
343 000
333 300
328 550
320 460
315 150
314 400
306 475
305 010
300 900
300 000
294 050
291 400
285 250
285 000
Uppfödare
Häst St
Olsson Sonja
29 170
Helander Bo
23 112
Doorn Erna van (Amska)
16 59
Rävdansens Stuteri
14 78
Hansson Jan
15 69
Stall Lambada AB
33 170
Stall Bonne Nuit
2 11
Lindblad Jenny o Ture o Lindblad U3 29
Chess Racing AB
1
6
Investment AB Rustningen
6 50
Triple Crown Bloomers AB o Frisk P1
8
Pettersson Eva C S
11 59
TG Racing Tommy Gustafsson AB 1
9
Stuteri Hagen o Åsheim Göran 14 59
Stall Rancho AB
7 38
Johansson Jan
12 67
Morberg Bengt
9 45
Triple Crown Bloomers o Reut’d Jo 1
8
Åberg Peter
6 30
Jönsson Leif
8 38
Fällbro AB
4 28
Lowther Racing AB
3 22
Brantshammar Stuteri AB
10 30
Dillner C o Berge Wilhelm
2 15
Wahl Patrick
4 19
Madsen Dennis
1
3
Stall Perlen
2
6
Jahn Kerstin o Karl-Gustav m fl
1 15
Mustad Eva
3 16
Ström Tom G
3 17
Sigfridsson Tor Harry
3 22
Jigbrant John
2 17
Ljungstorps Gård AB
9 42
Stall Grenerie AB
3 16
Nilsson Pernilla
2 11
Åsheim Per
2 10
Hermodsson Christina
1
7
Stall EOS
6 22
Beli Kartong Invest AB
3 15
Ekerödsrasten AB
2 13
Stall Amigo
1
7
Heland Kristina von
9 59
Sto Nova AB
5 25
Propolis AB
2 11
Lidborg Kristina
3 20
Helsingborgs Sliperiverkstad AB
2 10
Kuningas Rein
2 20
Eriksson Anne-Charlotte
4 13
Buck Racing
5 27
Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena 3 15
1
20
15
8
10
7
11
3
6
3
6
4
3
2
8
6
5
7
1
2
3
3
3
3
2
3
1
0
6
3
2
3
4
4
2
2
3
4
1
4
3
2
0
1
2
2
0
2
2
2
2
2
21
10
4
10
10
19
2
7
0
7
0
5
2
3
4
7
3
4
4
4
4
3
3
3
1
2
1
2
2
2
6
2
2
0
0
1
1
2
1
3
0
3
2
0
2
1
1
4
3
0
3
20
9
11
8
7
21
1
3
2
8
0
2
0
11
5
5
2
1
7
5
1
3
2
3
3
0
1
2
2
2
4
5
1
2
3
2
2
4
1
0
0
7
4
3
2
3
2
0
2
2
Pris/bon
1 571 689
1 512 543
1 476 196
1 352 200
1 109 652
1 037 240
1 017 013
905 085
733 152
592 480
555 000
480 350
460 875
457 347
429 000
410 085
389 299
385 665
333 300
328 550
325 908
314 400
311 908
306 475
305 010
300 000
240 685
228 650
212 588
205 000
190 089
178 667
172 869
172 587
168 400
167 862
165 400
161 556
158 691
157 415
147 818
144 769
143 800
143 500
141 409
141 000
139 924
139 433
137 586
133 870
3
22
Skandinavisk Galopp/
Svenska
Galopp­sportens
Kalender
TISDAGEN DEN 21 SEPTEMBER 2010 ISSN 1101-4768
SVENSK GALOPPKALENDER
Svenska Galoppsportens Kalender är of­
ficiellt organ för Svensk Galopp AB. I ka­
lendern bekantgöres bl a anmälningster­
miner, tävlingsda­gar, meddelanden från
Svensk Galopp samt or­ganisationerna, fö­
re­skrif­ter, beslut från galopp­­domstolarna
av intresse för galoppsporten, proposi­tio­
ner, li­cen­ser, funk­tionärer, inregistrerade
hästar, an­m till stör­re löpn, ägar­färger,
va­lack­listor, dö­da hästar, resultat m m.
Svensk Galopp AB/Swedish Jockey Club
Ordförande Hans Hansson
VD Gunnar Werner
Ansvarig utgivare Björn Eklund
Tävlings-, ekonomi och registreringsavdelning
(Hästsportens Hus), 161 89 Stockholm
e-mailadress [email protected]
Hemsida www.galoppsport.se
Tel Hästsportens Hus 08-627 20 00 vx
Tel ekonomiavd 08-627 22 18 (kl 13-15)
Tel licenser, utbildning 0150-66 41 99 (11-15)
Telefax 08-764 50 28
Postgiro, SG avräkn 489 93 03-4
Bankgiro, SG avräkn 5201-2820
Postgiro, pren 1 73 49-2 SRB
Telefon, pren 08-753 14 57 SRB
Prenumeration
och annonsering
Pren pris 2010 (papperstidn) 550 kr (inkl moms)
per halvår. Årsboken 2009 500 kr vid hämtning på
galoppsekretariaten, 548 kr (inkl porto, övriga). Beställda årsböcker kan även hämtas i eget namn fritt
på Täbys och Jägersros sekretariat. ”Papperskalendern” produceras och administreras helt av SRB AB.
Porto kan tillkomma för utskick av äldre nummer.
Annonspriser 2010: 2.000 kr hel sv/v, 3.000
4F, 1.200 halv sv/v, 1.800 kr 4F. Övrigt 3 kr/mm
1-spalt. Hästbörsen 200 kr (max 5 rader). Alla
annonser exkl moms och endast genom SRB,
enklast genom [email protected] (fax 08-753 46 86,
tel 08-753 14 57).
Adressändr SRB/fax 08-753 46 86 (SRB)
eller e-mail SRB: [email protected]
NÄTUPPLAGA - NUMMER 22/2010
Anmälningsterminer
September
27 Mr Ascot Vinterfavoriternas Pris
Svealandlöpning
L-Lanwades Stud Stakes
L-Songline Classic
3. insats
2. insats
3. insats
3. insats
Ang segerbonus
2. insats
2. insats
2. insats
2. insats
anmäles
3. insats
anmäles
3. insats 3. insats
anmäles
anmäles
Meddelande
från föreningarna
Oktober
4
13
18
20
25
27
L-Jockeyklubbens Avelslöpning
L-Svenskt Derby 2011
Voterlöpning 2011
Hurricanelöpning 2011
Scania Sprint
Hurricanelöpning
Mischa Kahns Minneslöpning
L-Jockeyklubbens Avelslöpning
Svenskt Kriterium
Malmö Hösthandikap
Derbyserien Juvenile Stayer
November
1
8
9
17
Svealandlöpning
SFAF/SÅEF Auktionslöpningar
SKS Stockholms Hösthandikap
Ulriksdals Minneslöpning
3. insats
3. insats
anmäles
anmäles
Nya adresser/tel nr
Tony Oscarsson
Nytt mobilnummer:
072-735 44 41
Meddelande från
Svensk Galopp
Enligt beslut i Svensk Galopps styrelse gäller seger­
bonusen för 3-åringar på 40.000 kr året ut. Om
fullmäktige så beslutar den 23 oktober kommer den
även att bestå 2011.
Enligt uppdrag
Björn Eklund
ARK, SHS och TATF
Amatörryttarklubben, Skandinavisk Hindersport
och Täby Amatörtränarförening inbjuder sina medlemmar till
Informationsträff
på Täby Galopp tisdag den 28 sep. kl 19.00,
Ascot-rummet.
”Hur gör jag min röst hörd?”
med deltagande av Claes-Göran Wallenius
och Jan Kleerup från Stockholms Galoppsällskap
(SGS).
SGS är en av Svensk Galopps tre medlemsorganisationer. Det är genom SGS synpunkter på
svensk galoppsport kan föras fram till styrelsen
för Svensk Galopp och SG:s fullmäktigemöte. Hur
arbetar SGS? Om det och annat ska Claes-Göran
Wallenius och Jan Kleerup berätta.
Det blir även information om Strömsholmsgaloppens framtid, hindersportens utveckling och
tränarnytt.
Kaffe/te, frukt m m, serveras. Anmälan till Ann
Bresle, tel 0174-250 89 eller [email protected] senast
söndag 26 sep.
Varmt välkomna!
Hans Engblom, ARK
Jesko von Koenigsegg, SHS
Ann Bresle, TATF
Allt om åringsauktionen
på Roslövsholm den 1 oktober på:
www.
fullblodsauktioner.se
S V E N S K G A L O P P K A L E N D E R NET 22/2010
Meddelande
från SÅEF
Angående katalogen till SÅEFauktionen på Täby den 9 oktober
SÅEF-katalogen har nu skickats till samtliga professionella tränare i Skandinavien, till samtliga registrerade köpare vid auktionen de tre senaste åren, till
säljarna, samt till banornas sekretariat. Övriga som
önskar få sig katalogen tillsänd ombedes maila till
SRB Galoppservice på adressen [email protected]
Ändringar till katalogen
Struken åring: Nr 45 Beckenbauer (skadad)
Valack, ej sto: Nr 61 Easy Come Easy Go är valack och
är brun, ej mbr, samt har födelsedat 2009-04-24
Anm i Dansk Breeders Cup 2013: Nr 74 Tabasco
Rätt far: Nr 52 skall vara HEART OF OAK (USA)!
Meddelanden från
galoppdomstolarna
Lokala galoppdomstolen på
Jägersro den 9 september har,
dels beslutat om alkotest på samtliga ryttare i
lopp 1-9 samt kvallöpningar. Samtliga prover
var utan anmärkning,
dels emottagit anmälan från El Reys tränare K
Mårtensson om att anvisad box i gäststallet
var upptagen. Hon tvingades därför ta en
annan box, som ej var plomberad,
dels noterat att Avateer ströks ur lopp 9 på grund
av startboxvägran,
dels emottagit anmälan från identifieraren om att
Exodus i kvallöpning 3 är valack,
dels ej godkänt Wincent Wega, samt godkänt
övriga startande hästar i kvallöpningarna,
dels beslutat om dopningsprovtagning på Althabea i lopp 2, Propelino i lopp 4 och Amazing
Tiger i lopp 7.
Lokala galoppdomstolen på
Täby den 11 september har,
Inregistrerade färger
2010
2010 2010 2010 2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Backlund Henrik
GUL-SVART tvärrandig;tvärrandig;gul
Iverus Rudenstam S o Kelly Christina
GRÖN-VIT lodr tvådel;mots,armb;grön
Reuterskiöld Fredrik o Knudsen Gregers GUL,gröna axelklaffar;gula;grön
Rävdansens Stut, Almrin Racing Stable LBLÅ;turk vform;turk;vinr,vita prickar
Borger Åsa o Carlsson Kenth Fastighete VINRÖD,guldromb;vinröda;vinröd
Evers Elisabeth
GUL,blå prickar;blå,gula prkr;bl,gu pr
Jahreskog Marianne o Stelius Lars
BLÅ-VIT rombrutig;blåa;blå-vit
Jardby Peter, Gisela, Bo o Stall Amska
VIT,blå korslagda axelsk;schackrut;vit
Klagsh Mål-Fas AB, Demoling, StenefeldtGRÖN,vita korsl axelsk;gröna;grön
Reuterskiöld Johan o Hansen Gitte
ROSA-SVART,vågrätt tvådelad;tvådel;ros
Stall SRS AB
GRÖN,brunt tvärband;brun armbindl;grön
Stall SRS AB o Dahl Leif
GRÖN,brunt tvärband;brun armbindl;brun
Inregistrerade hästar
Importerade, engelskt fullblod
09-391227
PHILOMATHEIA (USA)
Rävdansens Stuteri
Haga Mitsuo
mbr h 970228 Danzig (USA) - Kooyonga (IRE) e Persian Bold (IRE)
372IRE45111627T
Olsson Denise
Yeomanstown Lodge Stud
BOB GOES ELECTRIC (IRE) br h 070211 Camacho (GB) - Gracious Gretclo (GB) e Common Grounds
(GB)
372IRE45145986T
PAINTERS EASEL (IRE)
World Racing S L o Björling Claes
Kilboy Estate
br v 080403 Modigliani (USA) - Stands with a Fist (JPN) e Giant’s Causeway (USA)
IRE45007405
MINELLITY (IRE)
Stern Kim
McCrea Peter
fux v 040701 Beneficial (GB) - Kon Tiky (FR) e Perrault (GB)
POL070000004970
KASHMIRE HEART (POL)
Clinch Anna o Billberg Malin
Cygan Adam
br h 070324 Hondo Mondo (IRE) - Kesaro (GER) e Gold Crest (USA)
Återimporterade:
USA0528095
SHADOWS FALL (USA)
Horsepowers Scandinavia
Skymarc Farm Inc
br h 050423 Dynaformer (USA) - Not Bashful (USA) e Seattle Slew (USA)
USA06015175
STORM SWEDE (USA)
Melldén Kenneth
Lucas R.K
fux v 060327 Van Nistelrooy (USA) - Gold N Cash (USA) e Gold Case
(USA)
Svenskuppfödda
752SWE00000759T
ACROBAT
Alafors Racing Stables
Hederud Christer
fux h 100222 Sakhee’s Secret (GB) - Iolanthe (GB) e Vettori (IRE)
752SWE00000915T
SPITFIRE
Stall Ekeby
Söderberg C, Kraftkonsult Bromma
br s 100515 Bosun’s Watch (GB) - Rambo’s Sister (GB) e Rambo Dancer
(CAN)
752SWE00000926T
WIN DI BONA
Hederud Angelica
Hederud Angelica
br s 100609 Homme D’Honneur (FR) - Vanguardia e Precocious (GB)
752SWE00000939T
VERA
Andersson Christer
Andersson Christer
mbr s 100415 Homme D’Honneur (FR) - Chavera (IRE) e Charnwood
Forest (IRE)
dels noterat att Apocals ryttare J Österberg
använde sitt spö en gång efter sista hindret i
lopp 1. Österberg hördes och medgav förseelsen. J Österberg dömdes till ridförbud den
26/9 och den 30/9 för felaktigt bruk av spö
(6:30, 8:16/5),
752SWE00000940T
HONÖREN
Andersson Christer
Andersson Christer
br h 100216 Homme D’Honneur (FR) - Inchgower e Songline
752SWE00000994T
STAR BACK
Andersson Christer
Andersson Christer
br h 100717 Homme D’Honneur (FR) - Bacchia e Diaghlyphard (USA)
dels noterat att Sydneys tränare S Kjaer Nortoft
ansökte om att hästen skulle få gå in sist i
startboxen inför lopp 4 efter att ansökningstiden gått ut. S Kjaer Nortoft dömde till 500 kr
böter för att inte ha inkommit med ansökan
752SWE00000565T
HANNA
Stall Lillö
Åsheim Per
br s 090226 Academy Award (IRE) - Hertha (GB) e Hernando (FR)
752SWE00000916T
MOSQUITO FIGHTER
Stall Ekeby
Söderberg C, Kraftkonsult Bromma
fux h 100424 Melmac - Diafa (POL) e Juror (POL)
dels godkänt samtliga startande hästar i kvallöpningarna,
dels beslutat om dopningsprovtagning på Johnny
Ola och Smart Tiger i lopp 1.
Lokala galoppdomstolen på
Täby den 12 september har,
dels beslutat om alkotest på samtliga ryttare i
lopp 3 och lopp 8. Samtliga prover var utan
anmärkning,
5
S V E N S K G A L O P P K A L E N D E R NET 22/2010
752SWE00000934T
MOLLY BROWN
Skånska Hus o Gårdar Fastighetsförmedl
Nilsson Eva
br s 100516 Bosun’s Watch (GB) - Laguna Lady e Exceller (USA)
inom föreskriven tid (6:19, 8:23/3),
752SWE00000936T
GRENOBLE
Erlandsson Susanne o Ledel Åsa
Erlandsson Susanne o Ledel Åsa
br h 100428 Troon (GB) - Meribel e Mango Express (GB)
Försäljningar
Säljare
Häst
Lilja Emelie
ACE OF HEARTS, fux v 2005
The Horseshoe Stable, Syndikat Dorocell
ANEEBEE (IRE), br s 2005
Heland Racing
AZKABAN, br v 2005
Jardby P, B, Todde Racing
COURT APPROVAL (IRE), br v -06
Stall Mahogny
FACE ME, br s 2007
TLP Racing
HALF DANE (DEN), br s 2007
Lilja Emelie
INDIAN FLOWER, br s 2006
Örnberg Johan
IXELLES, fux s 2009
Stall P B Racing
LATICH LAZER, fux s 1995
Malea Racing
LE ROI (DEN), br v 2005
Lindfors Caroline
LEMIEUX (FR), mbr v 2002
Bjerneskär Ann-Cathrine
LORDS LADY, mbr s 2006
Stall Lambada AB o Stall Eko Dekora AB
MISS WOLF, fux s 2009
Grundström Lina
MR CERRUTI (GB), br v 2000
Jacobson Katarina
MR HILL, fux v 2008
Henriksson Ulf
OUR ANGEL, mbr s 2006
Plars Anna
POCO SABO, br v 1999
Rävdansens Stuteri
RICH AND FAMOUS, fux s 2008
Köpare
Wendel Elin Alexandra
Datum
100819
Jacobson Katarina
Engman Hanna
Persson Sven
Svista Säteri
Wedel Nielsen Torb o Jörn
Alm Keijo
Olsson Joakim
Pettersson Lisa
Idemer Ewa
Jönsson Heléne
Östling Anna
100828
100820
100806
100805
100810
100817
100828
100825
100824
100824
100811
Ahlbeck Tommy
100313
Törngren Hanna
100731
Longwood, Smith M
100828
Frick Anna
100822
Westlund Louise
100813
Rävdansens Stut,
Almrin Racing Stable
100828
Stall Zäta
RIVER BOY (FR), sk v 2004
ÅRJ Förvaltnings AB
100820
P Wahl Racing
SON OF SKY (USA), fux v 2007
Malea Racing
100901
Bodinger Lisa
TOKAY PINOT GRI, br s 2001
Östman Carin
100811
Brantshammar Stuteri AB
TULLAN, br s 2006
Lindberg Eva
100821
Höiom Pia
WHY SPEAK AT ALL, fux s 2007 Andersson Jessica
100822
Andersson Jörgen
ACADEMY FOREST, br v 2005
Bucht Martina
100726
Stall SRS KB
CALVADOS, mbr v 2005
Stall SRS AB
100801
TLP Racing
CARPE DIEM (DEN), br v 2005
Stald Carpe Diem
100901
Skåneland Racing
CHARNWOOD CADET, br v 2007 Bexell Alexandra
100911
TLP Racing o Milo Racing
DIAMOOL (DEN), br v 2007
Milo Racing, Wilhelmsen K o
Glaesner K
100901
Stall Victory
DOWNING STREET, fux v 2006
Castro Francisco
100801
McLaren Racing Stables AB
ELPHINSTONE (DEN), fux v 2006 Tatar Johanna
100908
Stall SRS KB
EXCITING BOY, sk h 2009
Stall SRS AB
100801
Heland Racing
GEOPARD, br s 2007
Johansson Veronika
100828
Stall Enur o Ohlsson Rune
GOLDGRAPE, br v 2004
Larsen Sandra
100827
Stall Australia
HALF SADLERS, br v 2003
Wadstedt Lisa
100420
Rävdansens Stuteri
HEATER, br h 2007
Bartilsson Ann-Louise
100427
Majanette HB
HEXALECTRIS, br v 2007
Bergquist Maja
100901
Stelius Lars
HIDDEN FAIRYTALE (GB), mbr s 08 Jahreskog M o Stelius Lars 100901
Jahreskog Marianne
HIDDEN LUCK (GB), br s 1999
Jahreskog M o Stelius Lars 100901
Jahreskog Marianne
HIDDEN SECRET, br v 2007
Jahreskog M o Stelius Lars 100901
Jahreskog Marianne
HIDDEN TREASURE, br s 2006
Jahreskog M o Stelius Lars 100901
Pettersson Jan-Erik
HUDSON BAY, fux s 2006
Lagerkvist Nanette
100826
Christensen D, Sandstöd Racing IDIDITMYWAY, mbr v 2006
Sandstöd Racing
100904
Stall Vasa
ILLE FACIET (IRE), br v 2005
Help
100902
Hansen Gitte
INSEL, br h 2008
Reuterskiöld J o Hansen G 100909
Björk Malin
INZA, br s 2004
Åström Monika
100901
Jacobson Katarina
KASHMIRE HEART (POL), br h 07 Clinch Anna, Billberg Malin 100907
Stall SRS KB o Leif Dahl
MOONSHINE DELIGHT (IRE), sk s 2008
Stall SRS AB o Dahl Leif
100801
Fam Juneskans o Stjerndorff S MOUNTAIN HEART, fux s 2007
Nimrell Ahrenberg Héléna 100903
Lundgårdh Jan
MR PADILLA (ARG), br h 1997
Lundgårdh Michael
100903
Stall Grenerie AB
MRS AMY HOT, br s 2004
Nilsson Agne
100204
Lutfi Kolgjini AB
NALLY’S PRIDE, fux s 1999
Hoel Miranda
100829
Stelius Lars
752SWE00000833T, br h 2010 Jahreskog M o Stelius Lars 100901
Schildt Mathias
PAK LIN, mbr s 2004
Ramel Eva
100906
Mellgren Emma, Sjögren Fredrik POLES APART (IRE), br v 1996
Smedberg-Hultin Katarina 100904
Övrevoll Stutteri
QUBOOL (GB), fux s 2007
Jardby Peter, Gisela, Bo
o Stall Amska
100906
TLP Racing
QUILBOQUET (BRZ), mbr h 2003 Stald Rainbow, Lindblad,
Schougaard, Glae
100901
Nyberg Camilla
RUN FOR IT (GB), br s 2006
Nelke Tanja
100913
Dockered Lisa
RUNAWAY FEAR, mbr s 2005
Janson Marika o Björk Tom 100508
Ohlsson Rolf
SAL TESSIO (IRE), br v 2006
Evers Elisabeth
100909
6
dels noterat att La Zonas ryttare Ji Fortune
använde sitt spö med armen över axelhöjd
ca 200 m före mål i lopp 5. Fortune hördes
och medgav förseelsen. Ji Fortune dömdes till
4.000 kr böter (hög prissumma) för felaktigt
bruk av spö (6:31, 8:16/5),
dels emottagit anmälan från La Zonas tränare om
att hästen tappat en sko i lopp 5. Anmälan
noterades,
dels emottagit anmälan från Chilláns delägare L
Henriksson och tränare J Henriksson om att
hästen störts i utgången av kurvan i lopp 6.
Efter loppet hade hästen sår på bakbenet
samt tappat en framsko. Filmerna har setts
tillsammans med L Henriksson men visar
ingen störning. I samma lopp anmälde Zoogin
Zaids tränare P Jardby att hästen inkom halt.
Saken lämnades utan vidare åtgärd,
dels emottagit anmälan från Black Magic Womens ryttare L Rios om att han efter loppet
hotats av Zoogin Zaids ryttare V De Azeredo i
det att denne sagt ”next time it’s your turn to
go down” eller något liknande. De Azeredo
hördes, tillsammans med tränare F Reuterskiöld, varvid han bestred att han överhuvudtaget talat med Rios efter lopp 6. Saken kan
inte vidare utredas och lämnades utan vidare
åtgärd,
dels emottagit anmälan från Hansingers ryttare L
Hammer om att han störts av Emil-S Karlsson
ca 300 m efter start i lopp 8. Filmen visar inte
med tillräcklig tydlighet att det är Karlsson
som orsakar händelsen. Karlsson hördes och
menade att det fanns plats för Hammer och
bestred störningen. Saken lämnades utan
vidare åtgärd,
dels emottagit anmälan från dopningskontrollanten B Lundgren om att Non Stop i lopp 9 är
valack. Uppgiften skall korrigeras i Sportsystemet,
dels noterat att Midnight Eagle leddes till start
utan ryttare, vilket inte är tillåtet, inför lopp
11. Tränaren S Sivrup-Rosenqvist hördes och
medgav förseelsen. S Sivrup-Rosenqvist dömdes till 500 kr böter för att av henne tränad
häst ledits till start utan uppsutten ryttare
(6:14, 8:22/3),
dels beslutat om dopningsprovtagning på
Highway i lopp 4, Entangle i lopp 5, King
Bulltofta i lopp 6, Holly Golightly i lopp 7,
Alcohuaz i lopp 8, Mores Wells och Non Stop
i lopp 9, samt Karakorun i lopp 10.
Lokala galoppdomstolen på
Jägersro den 16 september har,
dels beslutat om alkotest på samtliga ryttare i
lopp 1-9 samt kvallöpningar. Samtliga prover
var utan anmärkning,
dels emottagit anmälan från Flying Awards ryttare
S Slot om att hon störts av Dr McDreamy-A
De Souza i första kurvan i lopp 2. De Souza
hördes och uppgav att hästen varit svår
att styra och vinglat men inte stört Slot. Av
filmerna går inte att avgöra om De Souza bytt
spår. Saken lämnades utan vidare åtgärd,
dels noterat att Gyllene Tider-L Rios vid utgången
ur sista sväng i lopp 2 tränger sig ut i banan
och därvid stör Ididitmyway-J Johansen. Rios
hördes och bestred förseelsen. Av filmerna
framgår att trängning skett. L Rios dömdes
S V E N S K G A L O P P K A L E N D E R NET 22/2010
till 2.000 kr böter (upprepad förseelse) för
spårbyte som stört medtävlare,
dels noterat att S W Friberg inte tjänstgjorde i
galoppdomstolen i lopp 3,
dels hört Wide Rangings tränare K Stenefeldt
angående hästens svaga prestation (näst sist)
i lopp 3. Stenefeldt uppgav att hästen är orutinerad och att den kommit dåligt till i loppet
och fått sprut på sig. Förklaringen noterades,
dels emottagit anmälan från Taranis’ ryttare C
Lopez om att han blivit störd av Eko Renaissance-J Johansen ca 600 m före mål i lopp 7.
Johansen hördes och förklarade att han bytt
spår men att det fanns plats för Lopez. Av
filmerna går inte att bedöma om Johansen
bytt spår så att störning skett. Saken lämnades utan vidare åtgärd,
dels noterat att Wincent Wega ströks ur kvallöpningen på grund av startboxvägran,
dels godkänt samtliga startande hästar i kvallöpningarna,
dels dömt tränare H-I Larsen till 500 kr böter för
att inte ha burit hjälm då han uppehållit sig
vid startplatsen i samband med kvallöpning,
dels beslutat om dopningsprovtagning på Merseyside Star i lopp 1, Molino i lopp 4 och Cheitha
i lopp 8.
World Racing S L o Björling C
Reuterskiöld Fredrik
SHE KNOWS IT ALL (IRE), sk s 07 Persson Cecilia
SOLID PLATINUM, mbr s 2008
Mec-Com Klippan AB o
Reuterskiöld F
Kentaur A/S
STUART LITTLE (DEN), br v 2004 Nortoft K Sandie o
Westh Lone o Jens
JK Racing
SULINA (POL), fux s 2004
Abrahamsson Jennica
Sandqvist Sandra
TECCO, br s 2008
Werner Sofie
Stall SRS KB
THE PROVOCATIVE, fux h 2008 Stall SRS AB
Mr Ascot
WANDERS (GER), br v 2006
Stefansson Ingbritt
Klagshamns Måleri o Fasad AB WIDE RANGING (GB), sk h 2007 Klagsh Mål-Fas AB,
Demoling, Stenefeldt
Stelius Lars
ZHENYI (GB), mbr s 2003
Jahreskog M o Stelius Lars
100909
100905
100901
100801
100908
100901
100901
Ägare
Almqvist Malin
Mohammed S o Svanberg Jan
Häst
Förhyrare
QUICK DIAMOND, fux v 2008
Stolt Jhannah
THE WINDTESTER (GB), mbr v 07 Lindberger Gajda Karin
Datum
100915
100830
Förhyrningar som upphört
Förhyrare
Vång C o T, Lindh Jill
Häst
Tillbaka till ägaren
Datum
COLOUR YOUR DASH (FR), fux h 2006
Lindh Jill
091002
Jahn K o K-G, Grytåsa Ridcent INDI GO, br s 2006
Jahn Kerstin o Karl-Gustav 100802
Namnändringar
= SWEDISH AFLEET
Valacklista
Tränare
Mikaela Jahreskog
(ändrad status från AT1)
Susanne Strand
100913
Förhyrningar
Torres fux h 2008 Swedish Shave (FR) - Eliza Bay (USA) e Afleet (USA)
Licenser
100909
AT2 Kungsbacka
AT3 Hofterup
Propositioner
Täby Galopp
Nya löpningar på Täby Galopp
torsdag den 30 september 2010:
8. SILVERHANDICAP (70) 60.000 kr 2400 dt
Hederspris till segrande hästens ägare.
För 3-åriga och äldre hästar.
Vikt: Aktuellt handicaptal, 3-åriga
minus 23,5 kg, äldre minus 20
kg.
9. SVENSKMAIDENLÖPNING 70.000 kr 1150 gr
Svensksegerbonus 50.000 kr. Hederspris till
segrande hästens ägare.
För 2-åriga svenskuppfödda hästar som ej segrat.
Vikt: 59 kg.
372IRE45138838T (IRE) 2008 Alhaarth (IRE) - Street Opera (USA) e Sadler’s Wells (USA)
AVATEER (DEN) 2008 Final Appearance (IRE) - Autarcie (FR) e Ski Chief (USA)
AVENTURIN (IRE) 2008 Catcher In The Rye (IRE) - Classic Silili (ITY) e Be My Guest (USA)
BATTLE ROYAL (IRE) 2006 Refuse To Bend (IRE) - Style Of Life (USA) e The Minstrel (CAN)
POSH 2004 Alt (POL) - Baska e Sparto (swe)
SIMBAD (FR) 2004 Danehill (USA) - Napoli (GB) e Baillamont (USA)
VELLDONE 2008 Distant Thunder (USA) - Cavell (GB) e Lion Cavern (USA)
WILLI CICCI (GB) 2008 Kingsalsa (USA) - Dance A Dream (GB) e Sadler’s Wells (USA)
WINNIETOU 2008 Shawdon (GB) - Gold And Grey e Informant (GB)
ZIP 2008 Jeune Homme (USA) - Indy Knight (IRE) e Indian Ridge (IRE)
ZITO ZAID 2008 Sharp Matt (GB) - Zoori Zaid e Lotus Pool (USA)
2010-03-19
2010-09-13
2009-12-18
2010-08-18
2010-09-07
2010-03-15
2010-03-08
2010-08-13
2010-08-30
2010-09-07
2010-09-09
Exporterade hästar
COMMON DIVA (GB) fux s 2006 Auction House - Vida
DEVIL’S DRINK (JPN) br h 2007 Agnes Tachyon - Silk Prima Donna
ENTOURAGE mbr h 2008 Black Sam Bellamy (ire) - Sonic Sapphire (gb)
HALF DANE (DEN) br s 2007 Academy Award (ire) - Cut So Sharp (den)
NORGE
DANMARK
NORGE
DANMARK
2010-06-10
2010-09-01
2010-09-12
2010-08-01
Döda hästar
BOWIE fux v 2008 Heart Of Oak (USA) - Swaybus (GB) e Pursuit Of Love (GB)
2010-09-08
CACIQUE br v 1995 Prairie (IRE) - Lady Miranda e Shaftesbury (GB)
2010-08-27
2010-09-07
Anmälan till ovanstående löpningar på ordinarie CAMPARA fux s 2002 Heart Of Oak (USA) - Torpedo Ray (IRE) e Up And At’Em (GB)
COLLEGE GIRL (IRE) br s 1998 College Chapel (GB) - Strike Home (GB) e Be My Guest
2009-11-10
anmälningsdag måndag 20 september.
ENA mbr s 1999 Lyphaizia (USA) - Blackeyed Becky e Bold Irish (IRE)
2010-02-10
ENGELEN mbr s 2005 Groom Dancer (USA) - Coalminersdaughter (IRE) e Dynaformer
2010-08-16
Arabgalopp Täby nov-dec
HEADMASTER mbr v 2004 Inchrory (GB) - Zaszha Zaid e Lotus Pool (USA)
2010-03-26
HONEY BEE fux s 2007 Heart Of Oak (USA) - Frampant (GB) e Fraam (GB)
2010-06-01
Täby 2010-11-28
KILDONAN CASTLE (GB) br v 2003 Forzando (GB) - Katie Komaite (GB) e Komaite (USA) 2010-04-08
SSAR Race for Happy Amateurs
LIKE A LINE (DEN) br s 2007 Dexterity (USA) - Lady Fonteyn (NOR) e Bal du Seigneur (USA) 2010-08-02
Rids av amatörryttare. 29.000 kr 2000 dt MALVERNICO (IRE) br h 1988 Nordico (USA) - Malvern Beauty (GB) e Shirley Heights (GB) 2009-07-15
För 4-å och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handikaptal 4-åriga +10
kg, äldre +12 kg.
Anmavg: 300 kr.
”50 år av större löpningar på Täby Galopp”
2. upplagan klar denna vecka. [email protected]
7
S V E N S K G A L O P P K A L E N D E R NET 22/2010
Täby 2010-12-05
Arabhästlöpning
28.000 kr1350 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras
som på viktdagen inte har högre handikaptal än
55, alternativt inget handikaptal.
Vikt: 3-åriga 55 kg, 4-åriga 58 kg,
äldre 59 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 december
2009 insprungen summa av
5.000 kr 1 kg.
Anmavg: 300 kr.
Täby 2010-12-19
Garizim Memorial Amatörhandikap
Amatörryttare. 29.000 kr1600 dt
För 4-å och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handikaptal 4-åriga + 9
kg, äldre + 10,5 kg.
Anmavg: 300 kr.
Insatser
och strykningar
större löpningar
Jä-100930 3-å 400.000 kr
1200 dt
ROSENGÅRDLÖPNING
1. insats 100621 erlades för 22 hästar 17/10
2. insats 100719 erlades för 22 hästar 19/10
Efteranmäld per 100825:
Uhadada
3. insats 100913 erlades ej för:
Alight
Dominant Fellow
El Harra
Home Straight
Liberty Cash
Mal and Dave
Recession Racer
River Sid
Swinging Lass
Vuvuzela
Ny arabproposition 2010-10-03:
Eftersom det inte finns tillräckligt med 3-åringar
till Kriteriet på Göteborg den 3/10 kommer här en
Kvarstående efter 3. insats:
ny proposition för systemet:
Göteborg 2010-10-03
Arabian Autumn Mile 34.000 kr 1600 gr
För 3- och 4-åriga hästar av arabisk fullblodsras.
3-åriga har företräde.
Vikt: 3-åriga 53 kg, 4-åriga 58 kg.
Tillägg: För varje seger (livs) 2 kg.
Förtydligande:
Gg-101003-5
är en Amatörhandicap (50) som rubriken anger.
Vikten ska alltså vara:
Vikt: Aktuellt handicaptal, 3-åriga plus
8,5 kg, äldre plus 10 kg
Jägersro Galopp
Förtydligande:
Jä-101114-8
Texten är rätt, För 2-åriga hästar som ej segrat.
Rubriken (Maiden Swe) är fel.
Prissumma 90.000 kr
Negativa
dopningsprover
Häst
Barsac
Matrero Cat
Walzertraum
Alpino Eterno
De Lambert
Pika
Härkila
Fricoteiro
Alvena Quling
Holly Golightly
Perrelli
Tertio Bloom
Uppercut Action
Ellis Lad
Uhadada
Top Tinker
Novasun
Asuncion
Maserati
8
Bana
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Datum
100624
100624
100624
100819
100819
100819
100828
100828
100828
100828
100831
100831
100831
100831
100831
100902
100902
100904
100904
520 90 Alyshakeys (DEN)
400 82 Uhadada (DEN)
350 84 Gladtoseeme (USA)
330 72 Distant Beat (NOR)
255 85 Chips O’Toole (IRE)
220 78 King Bulltofta
155 79 Totally Invincible (IRE)
142 72 Desert Rose (NOR)
125 79 Reggae Dancer (IRE)
85 76 Petite Fleur (DEN)
80 78 Merseyside Star (IRE)
44 72 Female Spring (GB)
42 73 Agent Boo (GB)
Summa: 13 hästar.
W Neuroth
S Jensen
F Reuterskiöld
W Neuroth
E Gautier
O Larsen
B Olsen
J Björdal
B Olsen
S Jensen
R Haugen
C Erichsen
W Neuroth
Jä-100930-1 3+ 500.000 kr
2400 dt
SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBENS
JUBILEUMSLÖPNING (L)
1. insats 100823 erlades för 12 hästar
2. insats 100830 erlades 10 hästar
Efteranmäld per 100909:
Aces Star
3. insats erlades för 11 hästar:
412 91 Django
400 91 Aces Star (USA)
270 93 Peas And Carrots (DEN)
260 91 Sehoy (USA)
260 92 Theocritus (USA)
235 84 Ella (GB)
180 94 Handsome Hawk (IRE)
180 90 Honimiere (IRE)
125 84 Take A Chance (IRE)
120 81 Allannah Abu (GB)
115 87 Classical World (USA)
Summa: 11 hästar.
J Long
F Reuterskiöld
L Reuterskiöld Jr
L Reuterskiöld Jr
C Björling
G Swinbank
W Neuroth
G Swinbank
T Christensen
M Prescott
T Christensen-
Jä-101107-1 3+ s 500.000 kr
2400 dt
JOCKEYKLUBBENS AVELSLÖPNING (L)
1. insats 100913 erlades för 18 hästar:
490
390
300
260
255
235
235
220
180
160
140
120
120
88
88
93
78
0
78
82
79
90
79
83
81
72
La Zona (IRE)
Una Hora (DEN)
Theatrical Award (NOR)
Senorita Bloom (FR)
Sweet Baby Jane (IRE)
Freja (IRE)
Western Memory (USA)
Vuvuzela (USA)
Honimiere (IRE)
Mirona
Demeanour (USA)
Allannah Abu (GB)
Balsha (USA)
M Prescott
A Lund
B Neuman
F Reuterskiöld
L Reuterskiöld Jr
Täby Galopp
Jägersro Galopp
Göteborg
114 0
Nezhenka (GB)
105 79 What Budget (GB)
80 78 Double Up
62 78 Lady Star Line (USA)
50 67 Streckers Sunrise (DEN)
Summa: 18 hästar.
W Neuroth
F Castro
M Taylor
F Reuterskiöld
A Lund
B Olsen
L Reuterskiöld Jr
J Long
G Swinbank
F Reuterskiöld
L Bexell
M Prescott
R Kvisla
Tä-101010-1 4-å + 500.000 kr
2000 dt
SONGLINE CLASSIC (L)
1. insats den 23 aug erlades för 16 hästar
2. insats den 13 september erlades för:
435 90 Ellis Lad
270 93 Peas And Carrots (DEN)
260 91 Sehoy (USA)
250 92 Highway (IRE)
180 94 Handsome Hawk (IRE)
135 91 Perks (IRE)
130 88 Prince Fasliyev (GB)
120 86 Caerus (USA)
0 87 Maybach (GB)
Summa: 9 hästar.
M Tjernström
L Reuterskiöld Jr
L Reuterskiöld Jr
F Castro
W Neuroth
J Long
N Petersen
K Swartling
L Bexell
Tä-101010-2 3-å + s 500.000 kr
1600 gr
LANWADES STUD STAKES (L)
1. insats den 23 aug erlades för 18 hästar
2. insats den 13 september erlades för:
690 93 Entangle (GB)
490 88 La Zona (IRE)
390 88 Una Hora (DEN)
360 85 Symbol Of Arch (USA)
310 82 White Cheek Fox (USA)
260 87 Grafitti (GB)
230 84 Valley’s Pride (DEN)
170 78 Tears Go By (IRE)
125 82 Vas (ARG)
120 72 Balsha (USA)
120 77 Castle Zinnia
100 83 Härkila (IRE)
100 84 Melody Star
100 86 Sydney (DEN)
65 83 Distant Star (FR)
60 84 Tatoosh (IRE)
Summa: 16 hästar.
A Lund
W Neuroth
F Castro
A Lund
L Reuterskiöld Jr
N Petersen
S Jensen
B Olsen
Y Brandt
R Kvisla
O Larsen
S Jensen
P Wahl
S Nortoft
W Neuroth
N Petersen
Tä-101010-9 2-å 800.000 kr
1600 gr
MR ASCOT VINTERFAVORITERNAS PRIS
1. insats den 23 aug erlades för 32 hästar
2. insats den 13 september erlades för:
390
190
155
120
100
70
65
65
60
60
55
55
45
40
40
30
20
15
0
0
0
Karakorun (GB)
0
Ahora Metalimo (IRE)
0
Inspired Cry (USA)
0
Norwegian Reward (IRE)
0
Painters Easel (IRE)
0
Apilado (GER)
0
Al Neri (GB)
0
Ashwaq (IRE)
0
It’s Brown (USA)
0
Perrelli (GER)
0
Charmed Star (USA)
0
Olivminot (GB)
0
Welcome Back
0
Alvin (DEN)
0
Anton (IRE)
0
Mrs Flimmer (IRE)
0
Kaldera (IRE)
0
Final Matolo (DEN)
0
Call me Al
0
Chelsea
0
Anjin (USA)
0
Avitus (USA)
0
Cawett Cove (IRE)
0
Digger John (GER)
0
Elusive Time (IRE)
0
Gatling Gun (IRE)
0
Hot Tyra (IRE)
0
Jive
0
Wings of Thunder (IRE)
Summa: 29 hästar.
B Olsen
F Castro
L Reuterskiöld Jr
C Björling
W Neuroth
F Castro
B Olsen
F Reuterskiöld
M Müllern
F Reuterskiöld
Y Durant
K Helander
F Reuterskiöld
L Reuterskiöld Jr
B Hallencreutz
L Reuterskiöld Jr
M Smith
N Petersen
F Reuterskiöld
F Reuterskiöld
N Petersen
F Reuterskiöld
L Reuterskiöld Jr
J Long
B Hallencreutz-
NET 22/2010
Norsk Galoppkalender og
Norsk Jockeyklubs Årbok er offisielle
organ for Norsk Jockeyklub
TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 ISSN 1101-47317
NORSK GALOPPKALENDER Anmeldelsesfrister
I kalenderen bekjentgjøres bl a: Meddelelser
fra Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp, be­
stemmelser, innregistrerte hester, lisenser,
løps­dager, propo­si­sjo­ner, anmeldelses­termi­ner,
anmeldelser hoved­løp og resultat.
og terminer hovedløp
Øvrevoll 2010
Norsk Jockeyklub
SEPTEMBER
Formann
Adm direktør
Sigurd Armand Hauge
Hans Petter Eriksen
Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp
Besøksadresse
Postadresse
Telefon/Fax
E-mail
Web site
Bankgiro
Åpningstid ma-fre
Lørdag før storløp
Søndagsløp
Vollsveien 132, 1358 Jar
Postboks 134, 1332 Østerås
22 95 62 00/22 95 62 62
[email protected]
www.ovrevoll.no
8200 01 81702
9.30-11.30, 12.00-16.00
11.00-14.00
9.00-siste løp
Sekretariat Øvrevoll
Adm Dir
22 95 62 22
Hans Petter Eriksen
[email protected]
Telefon Øvrevoll
Når dere nå ringer 22 95 62 00 kommer dere til
Hestesportens Hus. Disse kan sette dere over til den
personen du søker. Hestesportrens fakturatele­
fon: 81 51 12 27.
Ellers kan dere bruke direktenumre dersom dere
vet hvem dere ønsker å snakke med, på Øvrevoll:
Sportsavdeling
Susanne Kolling
Liv Kristiansen
Hans Petter Eriksen Hege E Jenssen
Lene Jensen
Roald Winge
22 95 62 17 (anmeldelser/
starterklæringer)
22 95 62 18 (anmeldelser/
starterklæringer)
22 95 62 22 (adm dir/
sportsjef)
22 95 62 15 (registrering
av hest/stambok)
22 95 62 47 (økonomi)
22 95 62 24 (banemester/
boksplasser)
Økonomiavdeling/Hestesportens Hus, Bjerke:
Inger Skrede
22 95 62 25
Tonje Bjørnstad 22 95 62 13
20. Norsk Jockeyklubs 3-årssprint
Norsk St Leger
23. 28. løpsdag
27. Norsk Mesterskap for 2-år
Norsk Mesterskap for 3-år
vinsmak.no Novisehekk Finale
30. 29. løpsdag
3. termin
3. termin
Meldes
3. termin
3. termin
3. termin
Meldes
OKTOBER
4. Norsk Jockeyklubs 3-årssprint
Norsk St Leger
7. 30. løpsdag
11. Norsk Mesterskap for 2-år
Norsk Mesterskap for 3-år
vinsmak.no Novisehekk Finale
14. 31. løpsdag
21. 32. løpsdag
28. 33. løpsdag
4. termin
4. termin
Meldes
4. termin
4. termin
4. termin
Meldes
Meldes
Meldes
34. løpsdag
35. løpsdag
36. løpsdag
37. løpsdag
Meldes
Meldes
Meldes
Meldes
DESEMBER
2. 38. løpsdag
6. Breeders Prize 2012
Meldes
2. termin
Nye adresser/tel nr
Eva Sundbye
Ny mobilnr
3. løp - Sak til behandling: Hest nr 4 Giant
Sandman – rytter Espen Ski antatt sjenering
hest nr 1 Archived – rytter Tina Smith i ytre
søndre sving.
Avhørt: 1. Rytter Espen Ski. 2. Rytter Tina Smith.
Forklaring: 1. Rytter E Ski forklarte at hesten
skled og dermed gikk brått innover i banen.
Han mente at han ikke sjenerte noen. 2.
Rytter T Smith forklarte at hest nr 4 Giant
Sandman gikk rett inn foran henne, slik at
hesten hennes nesten falt.
Bemerkning: DLV gransket filmen og ser at hest
nr 1 Archived får problemer i svingen, men
årsaken til hendelsen kommer ikke klart fram.
DLV kan på bakgrunn av dette ikke rette noen
forføyning mot rytter E Ski.
Dopingprøver tatt 9. september 2010:
1. løp hest nr 3 Due Amici
2. løp hest nr 5 Poppi
4. løp hest nr 15 Zafir Zaid
5. løp hest nr 10 Nosferatu
24. løpsdag fredag 17. sept 2010
NOVEMBER
4.
11.
18.
25.
Kjennelse: Rytter Jacob Johansen ilegges en bot
stor kr 600,- for ikke å ha innfunnet seg i tide
til avtalt ritt. Regl pkt 361, 489 c.
46 54 54 64
Meddelelser fra Den
Lavere Voldgiftsrett
DLVs medlemmer: K Grundy, A L Sørensen, O C
Hallerud. Sekr: S Kolling.
1. løp - Sak til behandling: Stevnets veterinær
nedla starforbud for hest nr 5 Cheeky Chick
etter løpet.
2. løp - Sak til behandling: Rapport fra starter –
hest nr 5 Latakia bortvist fra start.
Avhørt: Trener Niels Petersen
Forklaring: Trener N Petersen forklarte at dette
var siste gang hesten kom til å starte.
Kjennelse: Trener Niels Petersen ilegges bot stor
kr 1.200 for at hest nr 5 Latakia ble bortvist
fra start. I straffeutmålingen er det lagt vekt
på at dette er gjentatt forseelse i løpet av
sesongen. Hesten må godkjennes i startboks
før den igjen kan starterklæres til løp. Regl
pkt 412, 489 c.
4. løp - Sak til behandling: Hest nr 10 Archer’s
Up ble tatt opp før mål.
Avhørt: Trener Lone Bager
23. løpsdag torsdag 9. sept 2010
DLVs medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H E
Jenssen. Sekr: S Kolling.
2. løp - Sak til behandling: Rytter av hest nr 3
Favoritten – Jacob Johansen ble forsinket og
rakk ikke å veie ut tidsnok til 2. løp.
Avhørt: Rytter Jacob Johansen
Forklaring: J Johansen forklarte at det oppsto
forsinkelser underveis.
Bemerkning: Rytter som skal ri løp plikter å ha
veid ut senest 30 minutter før det løp han
skal ri. DLV mener at rytter J Johansen ikke
hadde lagt inn tilstrekkelig margin for å rekke
Øvrevoll i tide.
Forklaring: Trener L Bager forklarte at hesten
gikk med blinkers for første gang og at den
lenge gikk godt, men distansen var for lang
og hesten ble sliten.
Bemerkning: Forklaringen er notert. Regl pkt.
484 f
6. løp - Sak til behandling: Trener Niels Petersen
nedla protest mot hest nr 6 Windiana-Jan-Erik
Neuroth for sjenering av hest nr 8 TimtayaEspen Ski ved utgangen av søndre sving.
Avhørt: 1. Rytter Espen Ski. 2. Rytter J E Neuroth.
3. Rytter J Johansen. 4. Rytter C Lopez
Forklaring: 1. Rytter E Ski forklarte at rytter av
hest nr 6 Windiana-JE Neuroth gikk inn i ba9
N O R S K G A L O P P K A L E N D E R NET 22/2010
nen og sjenerte ham slik at hans hest snublet.
2. Rytter J E Neuroth mente at han hadde
god avstand til hest nr 8 Timtaya, og at han
ikke sjenerte den. 3. Rytter J Johansen som
lå lenger bak i feltet, mente at J E Neuroth
sjenerte hest nr 8 Timtaya. 4. Rytter Carlos
Lopez som lå en lengde bak, mente at det var
god plass mellom hestene.
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak
at hest nr 8 Timtaya snubler ved utgangen
av søndre sving. Ved videre gransking av
videoopptak kan DLV ikke se at hest nr 6
Windiana og hest nr 8 Timtaya er i kontakt
med hverandre. Forklaringene gir heller ikke
noen entydige holdepunkter for dette.
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter
J E Neuroth.
Sak til behandling: Rytter av hest nr 6 Windiana-J E Neuroth går innover i banen rett etter
start.
Avhørt: Rytter J E Neuroth
Forklaring: Rytter J E Neuroth innrømmet at han
ikke holdt rett bane etter start.
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak og
fra svingdommer at hest nr 6 Windiana-J E
Neuroth ikke holder rett bane etter start og
sjenerer flere konkurrenter.
Kjennelse: Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges bot
stor kr 1.200,- for ikke å ha holdt rett bane
etter start og derved sjenerte flere konkurrenter. Regl pkt 422, 489 c, 136 e.
5. løp - Sak til behandling: Hest nr 3 Aaron’s
Way sin prestasjon i løpet.
Avhørt: Trener Jan Bødker Sørensen:
Forklaring: Trener J B Sørensen forklarte at hesten var brunstig, og ikke ville gå i dag.
Bemerkning: Forklaringen er notert. Regl pkt
484 f.
9. løp - Sak til behandling: Hest nr 12 Apache
Run ble tatt opp og travet over mål.
Avhørt: Rytter Anna Pilroth
Forklaring: Rytter A Pilroth forklarte at hesten
snublet og hun trodde den brakk benet.
Bemerkning: Forklaringen er notert. Regl pkt
484 f.
Dopingprøver tatt
17. september 2010
1. løp hest nr
3. løp hest nr
5. løp hest nr
8. løp hest nr
6 Elusive Time
3 Hallingdal Blue
12 Wattan
8 So Trendy
Negative dopingprøver
17. september 2010
100805
100819
Sweet Baby Jane
Most Wanted
Eierskifter
Hest
Ace A Classic
Brand
Edgar
Indian Drive
Irish Barfly
Liberty Cash (SWE) Selger
Kjøper
Sven-Erik Lilja
Karoline J Bruun
Stall EOS
Eva Marie Larsen
Stall Caracol
Hilde Holmebukt
Lindstøl Racing & Partners
Jens Erik Lindstøl
Malene Jensen
Monica Rypestøl
Buck Racing Bibbi H Hansen Dato
100909
100917
100909
100830
100912
100903
Døde hester
Brown Ale (IRE) 1995 Shernazar-Fete Champetre/Welsh Pageant
Princess Pride 2004 Troon-Patock’s Pride/Family’s Pride
100819
100819
100822
100822
100822
100822
100822
100822
100822
100822
100822
100902
100902
100902
Ketchikan
Caerus
Percussionist
Uhadada
Zafirah
Magnificence
Touch Of Hawk
Go Go Gadget
Sir Lando
Light The Fire
Hayley Cropper
Emperor
Caerus
Totte
Lisenser
Lisenser blir behandlet 1. i hver måned.
Må søknad behandles utenom dette vil lisens
bli belastet med dobbelt gebyr.
Proposisjoner
27. LØPSDAG FREDAG 1. OKTOBER KL 15.00
Meldes Tirsdag 21 sept innen kl 11.30
Vekter Tirsdag 21. september
Starterklæring Fredag 24. sept innen kl 9.00
Nytt løp:
8. NORSK RIKSTOTO REKRUTTERINGSLØP
68.000
900 gr
For 2-årige hester som har startet i kvalifiseringsløp
med godkjent resultat.
Vekt: 58 kg.
Tillegg: 2 kg for hester som har seiret.
Unghestbidrag
Norsk Jockeyklub vil utbetale startbidrag til samtlige
norskoppdrettede 2-åringer. Bidraget kr 8.000 vil bli
utbetalt ved første start i offentlig løp (gjelder ikke
kvalifiseringsløp).
Beløpet vil bli utbetalt til hestens registrerte eier
100907
100827
på starttidspunktet. Dersom hesten ikke har startet
som 2-åring vil beløpet blir utbetalt ved første start
som treåring.
Auksjonsløp september 2011
For 2-årige norskoppdrettede hester som er solgt
under NFFF’s auksjon lørdag 18. september 2010.
Med solgt forstås hester som også er kjøpt tilbake
av selger ved at selger oppnådde tilslaget under
auksjonen. Hester som ikke oppnådde bud eller som
ble trukket tilbake, er ikke og oppfatte som solgt og
er således ikke startberettiget i Auksjonsløpet.
Innskudd kr 4.000 + 5% av tilslagssum som belastes
kjøper ved anmeldelse. Forventet premiesum ca kr
300.000
Merk: Eierskifte må registreres hos Norsk Jockeyklub senest innen 1. januar 2011.
Løp forbeholdt
norskoppdrettede hester i 2011
2-årige hester
Norsk Rikstoto Oppdrettsløp -200.000
Norsk Mesterskap for 2-åringer - 150.000
5 stk 2-årsløp a kr 120.000
1 løp a kr 100.000
3-årige hester
Forsommerløp for 3-åringer - 200.000
Eyvind Lyches Minneløp - 200.000
Norsk Rikstoto Grand Prix - 200.000
Norsk Mesterskap for 3-åringer - 150.000
1 stk 3-årsløp a kr 100.000
1 stk 3-årsløp a kr 50.000
3-årige og eldre hester
Fearnleyløpet - 230.000
2 løp a 100.000 kr
Norsk Jockeyklub - Øvrevoll Galopp AS
tar forbehold om endringer i premiesum
og proposisjon.
Anmälningar till utlandet av skandinavisktränade hästar
Häst
APPEL AU MAITRE (FR)
GRAFITTI (GB)
LIGHT THE FIRE (IRE)
GIANT SANDMAN (IRE)
APPEL AU MAITRE (FR)
Datum bana
100926 Köln
100926 Köln
100926 Köln
101009 Milano
101017 Milano
Dist
2400 gr
1600 gr
1000 gr
1600 gr
2400 gr
Seg pris
1 025 200
133 276
133 276
1 537 800
1 537 800
MODELLO (DEN)
101107 Krefeld
1700 gr
328 064
10
Löpning
Ägare
Gr1 - Preis von Europa
Stall Perlen
L - Preis der Spielbank Bad Neuenahr
Nagell-Erichsen Fam E
L - Kölner Sprint Preis
Stall Zuccini
Gr1 - Premio Vittorio di Capua
Sandman Stables
Gr1 - Gran Premio del Jockey Club e Coppa d’Oro
Stall Perlen
Gr3 - Herzog von Ratibor-Rennen
Havreholms Stutteri
Tränare
W Neuroth
N Petersen
N Petersen
R Haugen
W Neuroth
T Christensen
N O R S K G A L O P P K A L E N D E R NET 22/2010
Resultat norsk åringsauksjon 18. september ved Bjerke Travbane
Selger, nr, åring
Ulvestad Mette, Skarnes
1 NN u Madeineid
Stall Heia, Torp
2 NN (DEN) u Mish
Bolstad Hestesenter AS, Sande i Vestfold
3 NN u Norella
Löken Johan C, Heradsbygd
4 NN (DEN) u Philitagain
5 NN (DEN) u Playing Philigirl
6 NN (DEN) u Private Property
Fredensborg Stutteri, Kana
7 NN u Romola
Nagell-Erichsen Fam E, Horten
8 NN u Shaisa
Robertz Maria, Skottselv
9 NN (DEN) u Theatre Hall
Storfjord Stutteri, Stranda
10 NN u Top Action
Nagell-Erichsen Fam E, Horten
11 NN u Vivendi
Stall Exclusive, Porsgrunn
12 NN (DEN) u Viviente
Robertz Maria, Skottselv
13 NN u Xaar Queen
Gran Börre, Sandvika
14 NN (DEN) u Ailes de Grace
Brandstorp Ellen, Rygge
15 NN u Blue Babe
Stimax, Skottselv
16 NN u Borena
Nagell-Erichsen Fam E, Horten
17 NN u Capote Line
Storfjord Stutteri, Stranda
18 NN u Clearwater Lady
Erichsen Cathrine, Jar
19 NN u Cul de Sac
Nagell-Erichsen Fam E, Horten
20 NN u Folita
Löken Johan C, Heradsbygd
21 NN u Goodrun
Stall Forsth, Andebu
22 AMENINA DA IHLA
Sammenstilling
Solgte åringer
Totall solgt
- Snitt solgt
Återkjöpt
Totall återkjöpt
- Snitt återkjöp
Alle hammerslag
Totall omslutning
- Snitt alle
Ströket, no bid
AfstamningBud Typ
Kjøper
br he, Oktan-Madeineid e Quorate
15 000 Å
Ulvestad Mette
br h, Academy Award-Mish e Hernando
70 000 Å
Stall Heia
br v, Deceptor-Norella e Common Grounds
17 000 K
Böhn Reidun
br he, Oktan-Philitagain e Philidor
br h, Oktan-Playing Philigirl e Philidor
br he, Academy Award-Private Property e Pips Pride
110 000 K
35 000 K
75 000 K
Erichsen Cathrine, P, k
Jegard Wibecke
Andersen Jan
br h, Academy Award-Romola e Wolfhound
110 000 Å
Fredensborg Stutteri
br he, Arlberg-Shaisa e Shalford
95 000 Å
Nagell-Erichsen Fam E
mbr h, Funambule-Theatre Hall e Cajun Cadet
110 000 K
Stall Trick or Treat
sk he, Royal Experiment-Top Action e Top-Boot
95 000 K
Fretheim Jacob, P, k
br he, Deceptor-Vivendi e Royal Academy
40 000 K
Hyldmo Are, P, k
br he, Academy Award-Viviente e Honor Grades
35 000 Å
Stall Exclusive
br he, Funambule-Xaar Queen e Xaar
130 000 K
Erichsen Cathrine, P, k
fux h, Funambule-Ailes de Grace e In the Wings
120 000 K
Dvergsdal Odd
fux he, Oktan-Blue Babe e Jalmood
20 000 Å
Brandstorp Ellen
br h, Royal Experiment-Borena fr e Diaghlyphard
65 000 K
Erichsen Cathrine, P, k
br he, Ransom O’War-Capote Line e Capote
110 000 Å
Nagell-Erichsen Fam E
fux v, Royal Experiment-Clearwater Lady e Nordance
50 000 Å
Storfjord Stutteri
sk he, Royal Experiment-Cul de Sac e Cajun Cadet
37 000 Å
Erichsen Cathrine
130 000 K
fux he, Ransom O’War-Folita e Lomitas
Andersen Jan
br h, Royal Experiment-Goodrun e Oktan
80 000 K
Benedek Zoltan, P, k
sk he, Ihla Grande-Knife Edge e Cajun Cadet
15 000 Å
Stall Forsth
2010
12
1 007 000
83 917
10
557 000
55 700
22
1 564 000
71 091
0
2009
4
313 000
78 250
13
704 000
54 154
17
1 017 000
59 824
3
2008
Jfr 10/09
Jfr 09/08
6
+200%
–33%
550 000
+222%
–43%
91 667
+7%
–15%
10
–23%
+30%
662 000
–21%
+6%
66 200
+3%
–18%
16
+29%
+6%
1 212 000
+54%
–16%
75 750
+19%
–21%
4
Jfr 08/07
–46%
–55%
–17%
–23%
+15%
+11%
–33%
–38%
+2%
11
DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club
Hestesportens Hus - Postbox 20 - 2920 Charlottenlund - Danmark
Tel (45) 39 96 20 20 - Fax (45) 39 63 55 99 - Website: www.danskgalop.dk
E-mail Peter Knudsen: [email protected]
Dansk Væddeløbskalender
Dansk
Væddeløbskalender
Danish Racing
Calender
Nr. 11/2010
19. september 2010
DANSK GALOP/Foreningen
den Ædle Hesteavls Fremme/Danish
Club
Danish
Racing tilCalendar
NrJockey
11/2010
NET
Hestesportens Hus - Postbox 20 - 2920 Charlottenlund - Danmark
Tel (45) 39
96 20 20 - Fax (45) 39
55 99
- Website:
www.danskgalop.dk
ANMELDELSESTERMINER
NAVNEBESTEMMELSER
Dansk
Galop/Foreningen
til63den
Ædle
Hesteavls
Fremme/Danish
Jockey Club
E-mail Peter Knudsen: [email protected]
Hestesportens Hus/Postbox 20/2920 Charlottenlund/Danmark
Br.h.2009 v.Fabuleux Indien – Danse Du Feu
MR BING
Tel (45) 39 96 20 20. Fax (45) 39 63 55 99. Website: www.danskgalop.dk
Br.hp.2009 v.Academy Award(IRE) – La Sall
KANTHAKA
19.Br.h.2010
september
2010– Mercedes
Klampenborg
v.Bosun’s Watch(GB)
BOSUN’S JET
E-mail Peter Knudsen: [email protected]
Tirsdag 21. september
2010
September
24. Vinterfavoritternes Ærespræmie
Sceptre Stakes
Dansk Derby 2011
ANMELDELSESTERMINER
Hoppernes Derby - Dansk Oaks 2011
28. 18. løbsdag
September
Oktober
Klampenborg
24. Vinterfavoritternes Ærespræmie
?????????????
Sceptre Stakes
??????????????
Dansk Derby 2011
Hoppernes Derby - Dansk Oaks 2011
28. 18. løbsdag
5. forfeit
3. forfeit
3. forfeit
3. forfeit
meldes
5. forfeit
3. forfeit
3. forfeit
3. forfeit
meldes
Oktober
PSEUDONYM/VÆDDELØBSFARVE
?????????????
??????????????
Ændring
af farve:
Marc Stott
blå m.hvid ruder, blå ærmer m. 3 hvide ruder,
hvid hue
PSEUDONYM/VÆDDELØBSFARVE
FØDSLER
Ændring af farve:
Hingst
Hoppe
Dato
Marc Stott AWARD(IRE)
blå m.hvidLumen(fr)
ruder, blå ærmer m. 3 hvide
ACADEMY
12/2,ruder,
mbr.hp.
BINARY FILE(USA) hvid hue Islande(USA)
31/5, br.h.
TEAM PLAYER(GB)
Marshavant(FR)
2/4, br.h.
OKTAN(IRE)
Cornellia
17/5, f.h.
Kashaya(IRE)
3/6, sk.hp.
FØDSLER
Cikira
12/6, br.h.
Sabina
28/6, br.hp.
Hingst
Hoppe
Dato br.h.
ORPEN(USA)
Lyceta(GB)
18/4,
ACADEMY
AWARD(IRE)
Lumen(fr)
12/2, br.hp.
mbr.hp.
ROYAL
MAJOR(GER)
Noel’s
Girl(IRE)
21/3,
BINARY FILE(USA)
Islande(USA)
31/5, br.h.
TEAM PLAYER(GB)
Marshavant(FR)
2/4, br.h.
OKTAN(IRE)
Cornellia
17/5, f.h.
Kashaya(IRE)
3/6, sk.hp.
Cikira
12/6, br.h.
Sabina
28/6, br.hp.
ORPEN(USA)
Lyceta(GB)
18/4, br.h.
ROYAL MAJOR(GER)
Noel’s Girl(IRE)
21/3, br.hp.
Den danske
årbog 2009!
Kontakte Dansk Galop!
Br.hp.2010 v.Special Quest – Kasandra
Br.h.2009 v.Final Appearance(IRE) – Antoinette
Br.h.2009 v.Lando(GER) – Awesome Miss(FR)
NAVNEBESTEMMELSER
Br.h.
2009 v. Binary File – North Angel
S.h. 2009 v. Flyinfact – Deebee
Br.h.2009
Indien
– Danse Du Feu
Br.hp.
2009v.Fabuleux
v. Binary File
– Today
Br.hp.2009 v.Academy Award(IRE) – La Sall
Br.h.2010 v.Bosun’s Watch(GB) – Mercedes
Br.hp.2010 v.Special Quest – Kasandra
Br.h.2009 v.Final Appearance(IRE) – Antoinette
LICENSER
Br.h.2009 v.Lando(GER) – Awesome Miss(FR)
Br.h. 2009 v. Binary File – North Angel
Amatørrytter
S.h. 2009 Harbjerg,
v. Flyinfact mobil
– Deebee
Amanda
40 98 85 82
Br.hp. 2009 v. Binary File – Today
Amatørtræner
Ditte Bundgård, mobil 31 21 31 34
MAXIMILLA
ANTHONY
LANCIER
MARLEY
FLYINCEPTION
MR BING
GALDESSA
KANTHAKA
BOSUN’S JET
MAXIMILLA
ANTHONY
LANCIER
MARLEY
FLYINCEPTION
GALDESSA
LICENSER
Amatørrytter
UDMELDT
AF TRÆNING
Amanda Harbjerg, mobil 40 98 85 82
Hanne Bechmann: SHAREHOLDER
Amatørtræner
Ditte Mette
Bundgård,
mobil DYLAN
31 21 31 34
Inge
Dejgaard:
Ann-Charlotte Nielsen: MOUNE SHINE, VERONA LAD, TRINDER
UDMELDT
AF TRÆNING
Bettina
Wilson: LINGLINE,
DAN SILCASTAR, CHAMSIINO
HanneWilson:
Bechmann:
SHAREHOLDER
Brian
KINNARI,
CLAUSES ELEKTRA
Inge Mette Dejgaard: DYLAN
Ann-Charlotte Nielsen: MOUNE SHINE, VERONA LAD, TRINDER
TRÆNINGSLISTER
Bettina
Wilson: LINGLINE, DAN SILCASTAR, CHAMSIINO
Ditte
Bundgård
Egen
2004 SANGREAL(GB),
Brian Wilson: KINNARI, CLAUSES
ELEKTRA Belle Dominique 31/8
f.hp. v.Medicean-La
Helle Christensen
Stald Guran
2006 MALTHO,
TRÆNINGSLISTER
br.v. v.Academy Award-Gaelic’s Fantasy
8/9
DitteMette
Bundgård
Inge
Dejgaard
Egen
2004 SESSAN,
SANGREAL(GB),
Egen
2006
f.hp. v.Medicean-La
Dominique 25/8
31/8
br.hp. v.Cajun
Cadet-Tower Belle
Of Menga
HelleJakobsen
Christensen
Lars
Stald Seaside
Guran
2006 MUTASADDI(GB),
MALTHO,
Stald
2006
br.v.
v.Academy
Award-Gaelic’s Fantasy
sk.v. v.Linamix-Filfilah
8/9
30/8
Inge Mette
Dejgaard
Jytte
Løgtved
2006 FEDTMULE,
SESSAN,
JEgen
& M Løgtved
2004
br.hp.
v.Cajun
Of Menga
br.v. v.Kateb – Cadet-Tower
Might Miss Magpie
25/8
31/7
Lars Jakobsen
Stald Seaside
Jytte Løgtved
J & M Løgtved
2006 MUTASADDI(GB),
sk.v. v.Linamix-Filfilah
2004 FEDTMULE,
br.v. v.Kateb – Might Miss Magpie
30/8
1
31/7
1
12
DANSK VÆDDELØBSKALENDER NET 11/2010
KØB OG SALG
Sælger
Stutteri Hjortebo
Stutteri Hjortebo
Stutteri Hjortebo
Marit Neve
Stald St George
Ulla Frydensberg
Ulla Frydensberg
Ulla Frydensberg
Lone Kaj-Nielsen
Berner Olsen
Berner Olsen
Marianne Pedersen
Toca Racing
Poul Larsen
Margit Nielsen
York Stutteri
Stutteri Hjortebo
Stutteri Hjortebo
Stald Jupiter
Stald Snap og O Sørensen
Berner Olsen
Hest
br.hp.09 v.Academy award-La Sall
sk.hp.09 v.Academy Award-Lady Clementine
br.h.09 v.Academy Award-Queen Mat
FUSILIER(GB), f.v.03
RED JUNIOR(GB), br.h.06
PONTY CARLO(IRE), br.v.03
SOVIET LEGEND(IRE), br.v.03
PREMIER TIMES(GB), f.v.02
SESSAN, br.hp.06
THE COMMANDER, br.h.07
L’ARC DE CIEL, brsk.hp.98
MERCEDES, br.hp.05
SECOND TO NONE, br.v.06
UMATIC, mbr.v.08
F.h.10 v.Bodfari Street-Derniere Levee
br.hp.09 v.Binary File-Today
br.h.09 v.Final Appearance-Antoinette
br.h.09 v.Lando-Awesome Miss
SOPHUS, br.h.09
PEACE LINE, br.v.09
BLUE BINARY, br.hp.09
Køber
Annie Iuul
Stald Seaside
Stald Seaside
Diana Saur
Lone & Finn Pedersen
Palle Iversen
Palle Iversen
Palle Iversen
Inge Mette Dejgaard
Line Andersen
Krogvængegård ApS
Mitzi Mortensen
Stald Airborne
Anne Dorthe Møller
Lis Lentz Jensen
Stephen Carden
Lone Kaj-Nielsen
Lone Kaj-Nielsen
Stald Chili
Stald Ibæk
Happy 2B Estate
Dato
1/7
1/7
1/7
26/7
8/8
20/8
20/8
20/8
25/8
25/8
27/8
31/8
1/9
3/9
4/9
4/9
4/9
4/9
4/9
7/9
14/9
IMPORT
Naja Neltoft
G5344B, DEVIL’S DRINK (JPN), br.h. 2007 v. Agnes Tachyon – Silk Prima Donna v. Brian’s Time
Stald Søndervang
G5343B, DISPOL SNAPPER (IRE), br.h. 2008 v. Whipper – Laylati v. Green Desert
Henrik Villadsen m.fl.
G5342B, ARTFUL DAWKINS (GB), br.h. 2008 v. Compton Place – Wining Girl v. Green Desert
EXPORT
Sælger
John Nielsen
Stutteri Hjortebo
Hest
MADISON, br.h.08
mbr.h.09 v.Academy Award-Lois
Køber/Destination
Jan Gustavsson, Sverige
Staffan Rosén, Sverige
Dato
30/6
1/7
KASTRATION
DICKENS
br. 2008 v.Dexterity(USA) – Synolite(IRE)
DØDE
GOLDEN LINE
STARINNA(FR)
SECRET BABE
TITANIA’S DANCE(IRE)
FRIPOLINE(FR)
FASCINATION
BELLEAMI
BABY QUEEN
SURVIVOR
FRØKEN MØLLER(GER)
HORTENSIA
DA VINCI
ADMECUT
SIFT(GB)
SONNY
f.hp. 1990 v.Gabitat(IRE) – Ninattash(GB)
sk.hp. 1999 v.Mendocino(USA) – Grisonnante(FR)
br.hp. 2001 v.Flyinfact(FR) – She Mystifies(CAN)
mbr.hp. 1991 v.Fairy King(USA) – Camden Dancer(IRE)
br.hp. 1994 v.Labus(FR) – Mycenienne(USA)
mbr.hp. 1987 v.Caliban(GB) – Farina
br.hp. 1986 v.Marishka(GB) – Seventh Veil(GB)
br.hp. 1990 v.Baby Turk(IRE) – Queen’s Mystery(IRE)
br.hp. 2009 v.Dexterity(USA) – Berya(FR)
br.hp. 1993 v.Wuzo(USA) – Couture Leg Affair(GB)
br.hp. 2007 v.Flyinfact(FR) – Mitsubishi
f.v. 2004 v.Itsabrahma(GB) – Il-X
br.hp. 1998 v.Admetos(FR) – Cut Quick
br.hp. 1997 v.Salse(USA) – Lake Pleasant(IRE)
mbr.h. 1988 v.Whip It Quick(GB) – Evian
2009
2009
1/1
1/1
1/1
5/1
5/3
15/5
26/7
18/8
20/8
23/8
31/8
1/9
6/9
13
2
DANSK VÆDDELØBSKALENDER NET 11/2010
VOLDGIFTSRAPPORTER
Træner Bettina Wilson indberettede, at LINGLINE havde tabt en forsko
under løbet.
Voldgiften observerede, at jockey Shane Karlsson (CUTE DIAMOND)
stoppede sin ridning kort før mål og derved, efter voldgiftens opfattelse,
mistede femtepladsen med kort hoved. Shane Karlsson forklarede, at
hesten havde snublet. For ineffektiv ridning idømtes Shane Karlsson en
bøde på kr. 1.000 samt fortabelse af ridepenge.
Dansk Væddeløbskalender
Jydsk Væddeløbsbane, 20. august 2010
I Voldgiften: Aksel Møller, Per Sørensen og Bo Christensen
Starter: Lars Mikkelsen
Danish Racing Calender
Nr. 10/2010
1. løb: Jockey Marc Stott (NEW CALADONIA) nedlagde protest mod
lærling Danny Patil (UNBEATABLE) jockey Sara Slot
(ELAINE)
for trænDANSK
GALOP/Foreningen
til den Ædle
Hesteavls
Fremme/Danish
Club
9. LØB: Voldgiften
godkendte
rytterbytte
på VIDA NOVA Jockey
til Cathrine
gning.
Weilbye,
grundet
LennartCharlottenlund
Hammers skade. - Danmark
Hestesportens
Hus
Postbox
20
2920
Marc Stott forklarer, at ind på opløbet ligger han bag Danny Patil og Sara
Shane Karlsson anvendte pisken på
Tel (45) 39 96
20 20 -Voldgiften
Fax (45)bemærkede,
39 63 55 at99jockey
- Website:
www.danskgalop.dk
Slot, og at han har frit spor at angribe i. Da NEW CALADONIA’s
forben
JOHCEANE i forbindelse med lastning i startboks. Dette bekræftedes af
er oppe mellem de to ekvipager lukker de af og spærrer
ham
vejen.
E-mail Peter Knudsen:
[email protected]
startbokspersonale
og erkendtes af Shane Karlsson. Shane Karlsson
Danny Patil forklarer, at han holder sit spor i opløbet.
idømtes en bøde på kr. 2.000 for ureglementeret brug af pisk.
Sara Slot forklarer, at hendes hest ”sejler” lidt, men at der er lukket af
22. august 2010
længe før Marc Stott prøver at mase sig igennem.
Voldgiften er efter afhøringer samt gennemsyn at videomateriale af den
opfattelse, at der meget kortvarigt er 1/2 spor. Da Marc Stott forsøger at
komme igennem, er hullet dog lukket.
Royal Canin Arena, 25. august 2010
Protesten afvises og depositum fortabes
I voldgiften: Poul Erik Jacobsen, Jens Kruse Hansen og Bent Koch
ANMELDELSESTERMINER
FØDSLER
2. løb: Jockey Frederick Salvador (SALUTE) nedlagde
protest mod jocHingst
H
1. løb: Der godkendtes rytterændring på ANDY CAPP
fra Louise Møller
August
key Cathrine Weilby (KAT MALOU) for trængning
ACADEMYp.g.a.
AWARD(IRE)
S
til Ann Charlotte Nielsen. Louise Møller sad fast i trafikprop
færdKlampenborg
Cathrine Weilby forklarer, at hun frygtede styrt, hvis
hun ikke trak ind i
DOYEN
A
selsuheld.
banen.
FINAL APPEARANCE(IRE)
L
24. 15. løbsdag
meldes
Frederick Salvador forklarede, at han blev trængt af Cathrine Weilby og
2. løb: Jockey Rafael Schistl idømmes en bøde påITSBRAHMA(GB)
kr. 300 for overvægt
L
derved mistede en placering.
ved udvejning (+ 1 kg)
PRIMATICO(USA)
P
Odense
Voldgiften er efter afhøringer samt gennemsyn at videomateriale
af den
25. H.M.
Ingrids Mindeløb
meldes
opfattelse at det passerede er hændeligt og at ingen
misterDronning
noget ved
Lensbaron Berners Ærespræmie
meldes
episoden.
Protesten afvises, depositum tilbagebetales.
Jydsk Væddeløbsbane, 3. september 2010
Århus
Br.h.2010 v.Final Appearance(IRE) –
4. løb: TRINDER blev bortvist fra start. Hesten skal godkendes i et prøI voldgiften: Per Sørensen, Aksel Møller og Bo Christensen
23.den
Cardinal
RowbrinHandicap
meldes
veløb der afvikles i forbindelse med en løbsdag, før
igen kan
Br.h.2010 v.Special Quest(FR) – Lets
Starter: Lars Mikkelsen
Eltizaam Handicap
meldes
ges til start.
Br.hp.2010 v.Coneybury(IRE) – Louis
NAVNEBESTEMMELS
2. løb: Voldgiften bemærkede en episode i første
sving, hvor
Shane – Pollenca
Mbr.h.2010
v.Flyinfact(FR)
Karlsson/ON OFFER kortvarigt hang kraftigt ind over
indvendige
F.h.2010
v.Special AnnQuest(FR) – Il X
Charlotte Nielsen/CAVIAR.
Klampenborg
Efter gennemsyn af optagelser fra dommerkameraet er dog voldgiftens
Dansk Kriterium
forfeit
Klampenborg Galopbane, 21. august3. 2010
opfattelse, at Ann-Charlotte Nielsen 8.
ikke
mistede terræn samt at Shane
16. løbsdag
meldes
Karlsson var uden skyld i det passerede
I voldgiften: Kim Dyhring, Nicholas Cordrey og Rene7.Clemmensen
14. 17. løbsdag
Voldgiften har på den baggrund ikke meldes
foretaget sig yderligere.
Lærling
24.forVinterfavoritternes
5. forfeit
Der blev ansøgt om at blive læsset sidst i startboks
følgende heste: Ærespræmie
Oliver
Wilson, pr.angi9. august i lære
8. løb: YOUKO/Nathalie Mortensen startede
i programmet
Sceptre Stakes
3. forfeit ikke i de
1. løb:
Moonwalk (Ricardo Ramallo)
Dansk Derby 2011 vede farver. Nathalie Mortensen forklarede,
3. forfeitat der havde været ejerskif2. løb:
Canella (Bodil Hallencreutz)
te på Oaks
Youko.2011
Dansk Galop bedes indhente
Hoppernes Derby – Dansk
3. forfeit oplysning om hvilke farver,
3. løb:
Zazoo (Susanne Hjuler)
der på dagen var de korrekte.
4. løb:
Little Nellie (Brian Wilson)
28. 18. løbsdag
meldes
For at bruge pisken mere end det er tilladt, idømmes Marc Stott en bøde
5. løb:
Fortunens Boss (Bettina Wilson)
på kr. 1.500.
Cayenne (Birgitte Nielsen)
Aalborg
Inge Mette Dejgaard: SESSAN
Red Marteeney (Jørgen Tølbøll)
7. Fars Ferrari Handicap
meldes
6. løb:
Good Trade (Johan Reuterskiöld)
Gold Winner Handicap
meldes
Izuizorizuain’t (Torben Christensen)
7. løb:
Eko Renaissance (Bent Olsen)
Klampenborg Galopbane, 5. september 2010
Liberation (Helle Christensen)
Århus
8. løb:
Predict (Irina Skjødt)
7-8),
6. Bette Nøk Handicap I voldgiften: Kim Dyhring, Rene Clemmensen
meldes (ej løb
Bettina Wilson
Brendholdt
Dan Tucket Handicap Erik Rasmussen (løb 7-8) og Jesper meldes
Karoline
Ø Nielsen
2007 LIN
PRØVELØB: Alle heste godkendtes, idet der dispenseredes
på grundHandicap
af
13. Marselisborg
meldes
den noget tunge bane for THE SEA, der overskred maksimaltiden med
i startboks for følgende heste:
Moesgård Handicap Der blev ansøgt om at blive læsset sidst
meldes
Jens Højbjerg
0,3 sekunder.
2. løb: Kinnari (Brian Wilson)
20. Ceres Jydsk Derby 2011
5. forfeit
2007 HU
3. løb: Predict (Irina Skjødt)
Benjamin Handicap
meldes
1. LØB: Jockey Shane Karlsson indberettede, at FINAL MATOLO trådte
Fakir (Jørgen Tølbøll)
meldes
Niels Højsager
i et hul ca. 100 meter efter start og derved tabte noglePaganiniløb
længder.
Bossa Nova (Bettina Wilson)
Stutteri Korsgården
2007 RE
5. løb: Mistral (Søren Jensen)
f.hp.
v.Red
3. LØB: Voldgiften konstaterede, at stort set hele feltet søgte ind midt i
7. løb: Keep On Flying (Puk Ervolder)
banen Umiddelbart efter start, hvorved bl.a. DAN SILCASTAR (Oliver
Good Trade (Johan Reuterskiöld)
Wilson) og TINKERBELL (Kim Andersen) blev udsat for trængning. Det
10. løb: Dooneq (Liz-Marie Åkerberg)
er ikke muligt at fastslå hvem der måtte have været
årsag
til
episoden.
Fortunens Boss (Bettina Wilson)
Til kataloget er der følgende ændringer:
11. løb: Bridge the Gap (Inge Mette Dejgaard)
Udgået: Kat.nr. 14
4. LØB: Løbet afvikledes med flagstart, da banen ved startstedet var
Danmark
meget blød.
1. LØB: Jockey Edward Ahern idømtes en bødeAnti
på Doping
kr. 1.000
for at har medde
Andre ændringer:
ikke
indeholdt
forbudte
anvende pisken een gang i et toårsløb. Da sagen er af principiel karak- stoffer:
Kat.nr. 41: Åringens søster ATLANTIS er v. Final Appearance.
6. LØB: PRIME GRTEY startede uden for totalisatorspillet, da det ikke
ter, anmodes Dansk Galop om at tage stilling til endelig udmåling af
Kat.nr. 69: Åringens far ICEMAN har sin første årgang på banerne i år
Lea Olsen, Ålborg Væddeløbsban
fremgik af programmet, at hesten skulle starte med blinkers.
straffen.
Kat.nr. 69: og er far til fem Dansk
vindereGalop
i England.
Jacob
har efterfølgende fastsat bødestraffen
til kr.Lokorian,
2.500 kr. Klampenborg Ga
Åringen er fuks.Trænerne
Sælgers telefonnummer
er 29
20 62Nielsen idømmes
Jacob Johansen,
Klampenborg G
7. LØB: SOVIET MOON udgik efter at have væretKat.nr.
urolig71:
i startboksen.
Anette Svensson
og 62
Birgitte
hver en bøde
Lennart Hammer,
Klampenborg G
Jockey Lennart Hammer blev i den forbindelse skadet og kunne ikke ride
på kr. 1.000 for at aflæsse heste ved rejsestalden/paddocken
mindre
Stott, Klampenborg Galop
mere på løbsdagen.
end en time før første løb (Særlige bestemmelser Nicolaj
Klampenborg).
September
LICENS
UDMELDT AF TRÆNI
TRÆNINGSLISTER
DANSK GALOPS ÅRINGSAUKTION
DOPINGTEST, RYTTE
14
PSEUDONYM/VÆDDELØBSFARVE
Brdr. Christensen
beige m.bordeaux V, beige hue
3
DANSK VÆDDELØBSKALENDER NET 11/2010
2. LØB: Der blev taget alkotest af ryttere med engagement i løbet. Ingen
bemærkninger.
LADY LILY var vanskelig at læsse i startboks. Hesten skal indtil videre
læsses først.
4. LØB: Der blev taget rutinemæssig dopingprøve på EDGE OF ETERNITY.
Voldgiften bemærkede, at flere af de indvendige heste tilsyneladende
blev generet kort efter start. Det er ikke muligt ud fra løbsfilmen at afgøre årsagen hertil.
5. LØB: TEITUR kom løs før start. Banens dyrlæge godkendte at hesten
bragtes til start.
7. LØB: Starteren indberettede, at bokslåge 3 åbnede en anelse senere end de øvrige.
Amatørrytter Birgitte Voetmann (SIN COCOS) tildeltes en advarsel for at
galoppere forbi dyrlægeboksen efter løbet.
9. LØB: Der blev taget rutinemæssig dopingprøve på LOQUITA.
Jockey Dina Danekilde idømtes en uges udelukkelse for overdreven
brug af pisk på ANAZA. Straffen fastsat ud fra høj præmiesum.
Udelukkelsen vedrører perioden 17. september til og med 23. september
2010.
10. LØB: Jockey Ariel de Souza (PRIVATE EQUITY) idømtes en bøde
på kr. 1.000 for trængning kort efter start af jockeys Lennart Hammer
(FORTUNENS BOSS), Per-Anders Gråberg (DOONEQ), Jacob
Johansen (INDIAN WELL) samt lærling Danny Patil (OUT THE RING).
PRIVATE EQUITY endte uplaceret.
Royal Canin Arena, 8. september 2010
I voldgiften: Carsten Banke, Jens Kruse Hansen og Bent Koch
1. løb: Voldgiften bemærkede, at DREAM FLOWER tabte ca. 2 længder
i starten.
Jydsk Væddeløbsbane, 10. september 2010
I voldgiften: Per Sørensen, Nicholas Cordrey, Aksel Møller og
Bo Christensen
Starter: Lars Mikkelsen
3. løb: Der blev udtaget rutinemæssig dopingprøve på Dispol Snapper.
4. løb: La Rochelle var spilfavorit men endte som sidst placerede i mål.
Tinna Hovgaard forklarede at La Rochelle havde pådraget sig en skade
under løbet, sandsynligvis fra en bagvedliggende hest.
Voldgiften har noteret sig forklaringen.
5. løb: Voldgiften bemærkede en snæver passage på indgangen til
staldsvinget mellem Sir Spencer/Emilia Hvitved og Strax/Rikke Munk
Sørensen. Efter gennemsyn af løbsfilmen og afhøring af Emilia Hvitved
finder voldgiften ikke anledning til at foretage sig yderligere.
6. løb: Der blev udtaget rutinemæssig dopingprøve på Boxing Day.
Kim Andersen indberettede at Sir Randolph tabte en forsko i startøjeblikket.
8. løb: Louise Møller/Salute klagede over at Nicolai Stott skulle have
redet unødig hård rundt i staldsvinget, samt at han skulle have holdt
Louise Møller inde bag en ekvipage, hun ikke ønskede at blive placeret
bag. Efter at have set episoden igennem med Louise Møller finder voldgiften ikke, at Nicolai Stott har handlet i strid med DVR.
4
LANDSSTATISTIKKER PR. 16. SEPTEMBER
Jockeys
1 Lennart Hammer
2 Jacob Johansen
3 Marc Stott
4 Nicolaj Stott
5 Kim Andersen
6 Ann-Charlotte Nielsen
7 Shane Karlsson
8 Dina Danekilde
9 Manuel Santos
10 Per-Anders Gråberg
11 Cathrine Weilby
12 Rafael Schistl
13 Manuel Martinez
14 Edward Ahern
15 Juan Pinto
16 Frederick Salvador
17 Martin Rodriguez
18 Elione Chaves
19 Louise Møller
20 Luis Santos
21 Sara Slot
22 Le Tølbøll
23 J M O’Dwyer
24 Andrés Polanco
25 Espen Ski
Ridt
96
112
86
85
98
49
61
62
53
36
67
60
38
21
22
20
51
43
37
12
40
25
11
12
11
1.
29
21
15
11
10
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0
2.
13
24
18
9
18
6
5
2
5
5
4
11
4
4
1
1
5
2
1
0
7
2
2
0
4
3.
12
19
18
8
8
4
10
6
5
3
5
7
8
4
2
1
1
5
3
1
7
2
0
0
0
Lærlinge
1 Emilia Hvitved, l
2 Danny Patil, l
3 Annelie Hollstenius, l
4 Nathalie Mortensen, l
5 Isadora Karlsson, l
6 Max W Friberg, l
7 Malin J. Karlsson, l
8 Thea Myhre, l
9 Marie Petersson, l
10 Oliver Wilson, l
Ridt
87
111
29
12
16
2
3
4
1
15
1.
9
9
3
2
1
1
1
0
0
0
2.
16
10
5
0
1
1
0
1
1
0
3.
16
8
2
0
3
0
0
2
0
1
Amatørryttere
1 Rikke Munk Sørensen
2 Jonna Gustafsson
3 Dorte Andersen
4 Lea Olsen
5 Max W Friberg
6 Pia Gram
7 Oliver Wilson
8 Louise Søndergaard
9 Amanda Harbjerg
10 Jennie Østerberg
11 Tina Henriksson
12 Anne Birk
13 Anna Klaesson
14 Rikke Bay Torp
15 Anna Pilroth
16 Kristine Raal Jensen
17 Desmond Scarlett
18 Moa Nelson Larsson
19 Emma Hansson
20 Patrick Wilson
21 Ditte Bundgård
22 Birgitte Voetmann
23 Tinna Hovgaard
24 Emma Olssen
25 Victoria Allers
Ridt
33
7
14
36
6
12
6
10
4
2
4
4
2
8
6
8
6
1
4
4
3
4
3
2
3
1.
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
1
1
0
5
0
3
2
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3.
2
0
3
2
0
3
1
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0
15
DANSK VÆDDELØBSKALENDER NET 11/2010
LANDSSTATISTIKKER PR. 16. SEPTEMBER
Trænere
Starter
1 Bent Olsen
198
2 Søren Jensen
114
3 L. Reuterskiöld Jr.
22
4 Jessica Long
16
5 Hanne Bechmann
44
6 Birgitte Nielsen
70
7 Niels Petersen
19
8 Ann-Charlotte Nielsen
64
9 Sandie Kjær Nortoft
32
10 Michael P Taylor
1
11 Helle Christensen, a
23
12 Torben Christensen
35
13 Francisco Castro
8
14 Tina Mortensen
35
15 Brian Wilson
83
16 Inge Mette Dejgaard
52
17 Johan Reuterskiöld
36
18 Bettina Wilson
34
19 John Nielsen, a
38
20 Lena Natt Och Dag, a
34
21 Keld Chr. Karlsen
14
22 Ole Larsen
25
23 Cathrine Erichsen
5
24 Jytte Løgtved, a
29
25 Bodil Hallencreutz
19
1.
25
20
2
5
9
8
3
11
6
1
3
4
1
7
5
1
3
4
4
5
3
1
2
4
2
2.
35
17
5
0
3
10
3
7
2
0
4
3
1
8
8
9
6
5
3
4
2
0
0
2
1
LANDSSTATISTIKKER PR. 16. SEPTEMBER
Dansk Væddeløbskalender
3.
DKK
Trænere
Starter
1.
2.
3.
DKK
33
2.211.350
26 Karola Larsson
13
2
2
2
84.000
12
1.663.650
27 Lone Bager, a
30
4
3
5
83.500
4
568.400
28 Johnny Reimer
26
1
6
3
81.600
3
499.500
29 Mette Fruergård, a
28
1
2
6
72.150
2
399.250
30
Helle
Frydensberg,
a
11
1
1
1
71.900
DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club
16
367.400
31 Jane E. Grove
24
2
5
5
67.700
Hestesportens
Hus -32
Postbox
20 - 2920 Charlottenlund
- Danmark
2
337.500
Knud Hjorth
8
2
1
1
62.850
Jørgen
1 www.danskgalop.dk
4
3
62.600
Tel 5(45) 39295.450
96 20 20 -33Fax
(45)Tølbøll
39 63 55 99 -41Website:
2
285.000
34
Jette
Mose
Hansen,
a
20
3
0
3
61.900
E-mail Peter Knudsen: [email protected]
0
250.000
35 Lars Jakobsen
18
4
0
0
60.200
1
238.250
36 Rune Haugen
5
0
4
0
60.000
5
223.300
37 Jens Højbjerg, a
22
4
1
0 august
59.7002010
22.
0
213.750
38 Per Meyn, a
13
0
4
4
58.250
4
202.100
39 Lone Kaalund Thiel, a
23
2
2
3
57.700
5
198.950
40 Sandra Larsen, a
10
4
1
2
56.250
5
162.250
41 Fredrik Reuterskiöld
4
0
1
1
55.500
1
137.750
42 Torben Wedel Nielsen, a 13
1
2
0
52.700
7
136.500
43 Gert Larsen, a
12
1
2 Hingst
2
42.800
August
5
128.300
44 Susanne Hjuler, a
17
1
1 ACADEMY
1
42.750
AWARD(IRE)
2
123.000
45 Louisa Sheldon, a
24
1
1 DOYEN
2
36.900
Klampenborg
0
100.700
46 Ralf Rohne
1
0
1 FINAL
0 APPEARANCE(IRE)
35.000
24. 215. løbsdag
meldes
98.000
47 Wido Neuroth
5
0
0 ITSBRAHMA(GB)
1
35.000
0
95.000
48 Charlotte Jensen, a
28
1
1
1
33.100
PRIMATICO(USA)
Odense
4
87.600
49 Pia Höiom
10
1
2
0
32.500
86.500
Maria Olsson, a
13
1
0
1
31.250
25. 4H.M. Dronning
Ingrids50
Mindeløb
meldes
Lensbaron Berners Ærespræmie
meldes
Danish Racing Calender
Nr. 10/2010
ANMELDELSESTERMINER
FØDSLER
H
S
A
L
L
P
NAVNEBESTEMMELS
Århus
23. Cardinal Row Handicap
Eltizaam Handicap
LANDSSTATISTIKKER PR. 18. AUGUST
September
Beskelere
1 Academy Award (IRE), 2000, Danehill (USA)
Klampenborg
2 Final Appearance (IRE), 1992, Sadler's Wells (USA)
3. Dansk
3 Cajun Cadet (GB), 1991, Cadeaux Genereux
(GB) Kriterium
4 Acatenango (GER), 1982, Surumu (GER) 7. 16. løbsdag
5 Kateb (IRE), 1989, Pennine Walk (GB) 14. 17. løbsdag
24. Vinterfavoritternes Ærespræmie
6 Diktat (GB), 1995, Warning (USA)
Sceptre Stakes
7 Mamool (IRE), 1999, In The Wings (GB)
8 Richard Of York (GB), 1990, Rainbow Quest (USA)
Dansk Derby 2011
9 Galileo (IRE), 1998, Sadler's Wells (USA)
Hoppernes Derby – Dansk Oaks 2011
10 Silca Legend (GB), 1998, Efisio (GB)
28. 18. løbsdag
11 Alhaarth (IRE), 1993, Unfuwain (USA)
12 Primatico (USA), 1997, Danzig (USA)
Aalborg
13 Dexterity (USA), 1998, Kingmambo (DEN)
14 Hawk Wing (USA), 1999, Woodman (USA) 7. Fars Ferrari Handicap
Gold Winner Handicap
15 Linamix (FR), 1987, Mendez (FR)
16 Singspiel (IRE), 1992, In The Wings (GB)
17 Oasis Dream (GB), 2000, Green Desert (USA)
Århus
18 Dansili (GB), 1996, Danehill (USA)
6. Bette Nøk Handicap
19 Itsabrahma (GB), 1986, Kind Of Hush (GB)
Dan Tucket Handicap
20 Indian Lodge (IRE), 1996, Grand Lodge (USA)
13. Marselisborg Handicap
21 Acclamation (GB), 1999, Royal Applause (GB)
Moesgård Handicap
22 Most Welcome (GB), 1984, Be My Guest (USA)
20.
23 Abaco Prince (USA), 1992, Phone Trick (USA)Ceres Jydsk Derby 2011
Benjamin Handicap
24 Martaline (USA), 1999, Linamix (FR)
Paganiniløb
25 Kheleyf (USA), 2001, Green Desert (USA)
meldes
meldes
Afkom Vindere
37
17
25
7
8. forfeit
24
5
meldes
1
1
meldes
11
2
5. forfeit
9
4
3. forfeit
1
0
17
5
3. forfeit
1
1
3. forfeit
9
3
meldes
2
1
13
4
14
0
meldes
7
2
meldes
2
1
2
0
3
1
2
2
meldes
9
3
meldes
12
3
meldes
2
2
meldes
8
4
5. forfeit
6
2
meldes
1
1
meldes
4
2
26 Rock Of Gibraltar (IRE), 1999, Danehill (USA)
1
1
27 Mark Of Esteem (IRE), 1993, Darshaan (GB)
3
1
28 Invincible Spirit (IRE), 1997, Green Desert (USA)
3
1
29 Ballet Prince (IRE), 1990, Sadler's Wells (USA)
4
2
30 Mull Of Kintyre (USA), 1997, Danzig (USA)
3
1
Til kataloget er der følgende ændringer:
31 Whipper (USA), 2001, Miesque's Son (USA)
2
2
Udgået: Kat.nr. 14
32 Cloudings (IRE), 1994, Sadler's Wells (USA)
2
2
33 Xaar (USA), 1995, Zafonic (USA)
3
3
Andre ændringer:
34 Esprit Du Nord (USA), 1980, Lyphard (USA)
1
1
Kat.nr. 41: Åringens søster ATLANTIS er v. Final Appearance.
35 Desert Sun (GB), 1988, Green Desert (USA)
2
1
Kat.nr. 69: Åringens far ICEMAN har sin første årgang på
36 Diesis (GB), 1980, Sharpen Up (USA)
2 banerne i0år
Kat.nr. 69: og er far til fem vindere i England.
37 Arkadian Hero (USA), 1995, Trempolino (USA)
3
1
38 Coneybury (IRE), 1990, Last Tycoon (GB)Kat.nr. 71: Åringen er fuks. Sælgers telefonnummer er 29
5 62 20 62 2
39 Inchrory (GB), 1993, Midyan (USA)
6
3
40 Kalatos (GER), 1992, Big Shuffle (USA)
1
1
DANSK GALOPS ÅRINGSAUKTION
16
PSEUDONYM/VÆDDELØBSFARVE
Brdr. Christensen
beige m.bordeaux V, beige hue
Br.h.2010 v.Final Appearance(IRE) –
Br.h.2010 v.Special Quest(FR) – Lets
Br.hp.2010 v.Coneybury(IRE) – Louis
Mbr.h.2010 v.Flyinfact(FR) – Pollenca
Sejre
F.h.2010 v.SpecialDKK
Quest(FR) – Il X
22
2.050.700
13
700.350
6
415.950
LICENS
2
380.000
3
255.700
Lærling
7
231.500
Oliver
pr. 9. august i lære
0 Wilson,
230.000
5
226.900
3
222.750
5
208.650
UDMELDT
AF TRÆNI
2
172.500
4
166.150
Inge
Dejgaard: SESSAN
0 Mette 154.400
3
153.400
2
153.000
0
147.500
TRÆNINGSLISTER
1
142.500
2
142.000
Bettina
Wilson
5
141.150
Karoline
Ø Nielsen
3
130.400 2007 LIN
2
129.250
Jens
5 Højbjerg
126.600
6
113.900 2007 HU
1
108.750
Niels
3 Højsager
101.400
Stutteri
Korsgården
1
100.100 2007 RE
2
96.550 f.hp. v.Red
2
96.200
2
92.250
1
91.600
DOPINGTEST,
2
89.900 RYTTE
5
89.300
Anti
3 Doping Danmark
87.700 har medde
ikke
forbudte stoffer:
1 indeholdt85.000
1
83.000
Lea0 Olsen, Ålborg
Væddeløbsban
82.800
Jacob
Klampenborg Ga
2 Lokorian,
81.000
Jacob
Klampenborg G
2 Johansen,
79.600
Lennart
Hammer,
Klampenborg G
4
76.750
Nicolaj
Klampenborg Galop
1 Stott, 75.000
5
DANSK VÆDDELØBSKALENDER NET 11/2010
LANDSSTATISTIKKER PR. 16. SEPTEMBER
LANDSSTATISTIKKER PR. 16. SEPTEMBER
Hesteejere
St
1 Lone Kaj-Nielsen
40
2 Mme Fernande
25
3 Chess Racing AB & M. Nørklit 3
4 Elkær Stutteri
27
5 Stald Fortyfour
9
6 Stald Chili
11
7 Stall Amska
4
8 Milo Racing og TLP Racing
3
9 Omar Zawawi
10
10 Francisco Castro & E. Fornes 2
11 LSC Stable, S. Nielsen m.fl.
6
12 Lone og Jens Westh
25
13 Stald 5 Stars
17
14 Stald St. George
16
15 Stald Søndervang
20
16 Stald Hong Kong
17
17 Stall Cambre
11
18 John Nielsen
38
19 Stald Ras
23
20 Chess Racing Ab
8
21 Stald Meyco
15
22 Unnie Jacobsen
8
23 Henrik Villadsen
6
24 Sandie K Nortoft, L. & J. Westh 6
25 TLP Racing
6
26 Niels Knud Petersen
3
27 Boltegaard og Kjems Racing
4
28 Familien Fruergård
33
29 Stald Fortyfour
12
30 Ann og Per Meyn
17
31 Bente Østergaard
4
32 Stald Optimisterne
3
33 Heman Racing
1
34 J og J Schlawitz
23
35 Stall Lillö
5
36 Zwicky Racing
10
37 Running Wild
11
38 Stald Finn Ind
11
39 Paganini Stud m.fl.
3
40 Team Quark Horseracing
6
Opdrættere
Starter
1 Stutteri Hjortebo
99
2 York Stutteri
70
3 Havreholms Stutteri
14
4 Stutteri Nova
13
5 M Hjorth & A Elsass
8
6 Elkær Stutteri
23
7 Milo Racing og TLP Racing
3
8 Berner Olsen
69
9 Stutteri Skovmarken
52
10 Stald Jupiter & Stutteri Bøgely 31
11 Paganini Stud
22
12 Stald Jupiter
31
13 Stutteri Elverdam
16
14 Stutteri Østerbygaard
28
15 Light Valley Stud
14
16 Boltegaard og Kjems Racing
4
17 Aktieselskabet Knud Hjorth
17
18 Pia Neltoft
23
19 John Nielsen
14
20 Provinsejendom.2003 A/S
5
21 Henning Kristensen
6
22 Stald Snap og Olav Sørensen 3
23 Henrik Brendholdt
3
24 Stald Hong Kong
8
25 Keld Chr. Karlsen
5
26 Stutteri Løkkemarken
24
27 Asger Jørgensen
6
28 Gitte & Jens Olsen
2
29 J Grove & Christina Gerlings
5
30 Mink Stud
4
31 Ilse Sørensen
5
32 Stutteri Thorskovgaard
13
33 K., P. og M. Brendholdt
2
34 Gunnar Vestergaard
9
35 Inge Dorte og Henrik Seerup 2
36 Hans Kjær
5
37 Bechmann Racing
7
38 Stald Oxen
9
39 Jørgen Hovgaard
6
40 Ib Larsen
3
1.
9
3
2
5
2
2
1
0
1
1
3
5
2
1
6
1
1
4
4
3
5
1
1
1
0
0
1
1
2
0
2
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2.
7
6
0
3
3
1
0
3
2
0
0
1
1
2
1
6
2
3
2
0
5
3
1
1
1
0
3
4
0
5
0
0
0
2
1
2
2
2
0
1
3.
8
2
1
6
3
2
0
0
2
0
1
1
1
3
1
1
1
5
2
1
0
1
1
1
2
1
0
7
2
5
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1
DKK
752.250
733.650
380.000
320.500
310.000
264.000
250.000
230.000
229.750
200.000
193.750
190.000
153.250
147.850
142.500
132.400
128.500
128.300
122.750
112.500
103.600
94.850
92.000
92.000
91.750
90.000
85.000
84.650
82.250
80.500
76.000
75.200
75.000
72.900
72.500
72.300
71.800
70.750
70.100
69.500
1.
16
9
6
4
2
4
0
3
6
0
5
3
4
1
1
1
2
4
2
1
2
1
1
0
0
1
1
0
2
0
2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
2.
15
7
6
3
1
1
3
5
2
5
5
5
1
1
3
3
1
4
2
1
2
0
0
4
2
0
1
0
1
1
0
0
2
1
0
2
0
1
0
0
3.
8
13
0
1
3
6
0
9
5
4
1
0
3
1
0
0
2
2
3
0
0
0
2
1
0
5
1
2
2
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
DKK
1.430.900
690.150
301.900
263.300
255.000
240.000
230.000
219.550
178.750
172.500
160.350
151.250
134.300
133.800
121.000
85.000
70.600
70.400
69.400
61.500
53.500
50.000
49.600
49.000
47.500
47.200
41.300
40.000
35.000
33.000
31.100
28.750
28.000
27.300
25.000
24.700
24.700
22.500
22.500
22.000
17
6
Skandinaviska resultat 2010
Resultater Danmark
RESULTAT ODENSE (Royal Canin) 7. Løbsdag 8. september 2010
Bane
Græs let
Vejr
Blæsende, +15C
Totalisatoroms50.891 kr
Oms V, P, K
18.337 kr, 12.386 kr, 20.168 kr.
Voldgift
Bent Koch o Jens Kruse Hansen.
Od-100908-1 LENSBARON BERNERS ÆRESPRÆMIE
1.43,4 1650 gr lt
20.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: Aktuellt hcptal 3-åriga plus 7,5 kg, äldre 10 kg.
1 1.43,4 55 Charisma
5hp60 R Sørensen 10.000Ål-100807-9 4
2 1.43,5 37 Dirtybird
4hp70 L Olsen
5.000År-100820-2 6
3 1.43,7 24 Miss Only
3hpB60,5E Hvitved
2.500Od-100825-1 5
4 1.43,8 67 Poker (GB)
9v62 C Jensen (66) 1.500År-100820-1 8
5 1.44,5 332 Sir Polo
5v54 K Jensen (52) 1.000Od-100825-110
1.45,0 156 Sicknote (IRE)
11v60 C Ernst (54)Od-100825-Kv1
1.46,6 62 Dream Flower
5hp56 D PatilÅr-100820-3 6
s Andy Capp
5v
(Sårskade)
Vunnet
0,5-1-0,5-3,5-2,5-8
Vinderen
5, brun hp Coneybury-Laura Lee e Garofalo. Opdr. John Nielsen.
Ejer
1 John Nielsen. 2 Stald Ras. 3 Stutteri Poulsensminde. 4 Finn Sørensen.
5 Lis Lentz Jensen.
Træner
1 John Nielsen. 2 G Larsen. 3 J Løgtved. 4 C Jensen. 5 L Jensen.
Odds
Vinder 5,52. Plads 1,45-1,41-1,25. Komb 53,81.
Omsætning
V,p,k: 7.899, 5.510, 9.840 Total: 23.249 kr.
Od-100908-2 H M DRONNING INGRIDS ÆRESPRÆMIE
1.50,1 1800 gr lt
22.000 kr
För 3-årige og ældre. Vægt: Aktuellt hcptal 3-åriga minus 6,5 kg, äldre 4 kg.
1 1.50,1 146 Cut Royale
5v B61 A Harbjerg (63)
11.000Ål-100807-4 7
2 1.50,2 35 Be My Conscience 4v B60 E Hvitved
5.500År-100903-8 2
3 1.50,8 141 Coneyboy
6v56 K Jensen (60) 2.600Ål-100807-4 4
4 1.50,9 73 Her Ray
4hpB59 O Wilson (63)1.700År-100903-8 4
5 1.51,3 61 Golden Penny (GB) 5v67 R Sørensen 1.200Od-100825-3 7
1.51,4 52 Eboracum Dream (GB) 5hp69 L OlsenOd-100825-3 4
1.51,5 40 Joe Rich (GB)
6v63 D AndersenOd-100825-1 1
1.53,8 106 Mullady Penelope (GB)7hp55 D PatilÅl-100807-9 2
s Il Capo (GB)
4
(Halt)
Vunnet
0,5-3-0,5-2-0,5-0,5-11,5
Vinderen
5, brun v Final Appearance-Half Row e Saville Row.
Opdræt
Stutteri Skovmarken.
Ejer
1 K., P. og M. Brendholdt. 2 Lise Og Jørn Mortensen. 3 John Nielsen. 4
Lars Chr. Nielsen. 5 Flemming Christensen O Ole Hansen.
Træner
1 Ann-Charlotte Nielsen. 2 T Mortensen. 3 J Nielsen. 4 T Mortensen. 5
G Larsen.
Odds
Vinder 14,64. Plads 2,69-1,69-2,90. Komb 380,50.
Omsætning
V,p,k: 10.438, 6.876, 10.328 Total: 27.642 kr.
RESULTAT JYDSK VÆDDELØBSBANE 8. LØBSDAG fredag 10. september
Bane
Græs god
Vejr
Overskyet, regn, +15C
Totalisatoroms171.516 kr
Oms V, P, K
44.164 kr, 35.467 kr, 0 kr.
V5 (3-7)
53.467 kr, rätt rad 4-6-3-7-9, utd 6/5.306 kr.
Trio (3-8)
38.418 kr; för rätt kombinationer och odds se resp.løb.
Voldgift
Aksel Møller, Per Sørensen, Bo Christensen.
År-100910-3 TOÅRINGERNES CHALLENGE CUP 0.58,1 1000 gr gd
41.800 kr
För 2-årige hester. Vægt: 59 kg.
1 0.58,1 57 Dispol Snapper (IRE) 2h59 A Nielsen 21.700Gb-100730-1 7
2 0.58,2 35 Viktoria Dream
2hp54 D Patil (57) 9.600Od-100825-2 5
3 0.59,1 18 Fabinho
2h59 M Stott
4.400Od-100825-2 1
4 0.59,1 99 Keep Ask (IRE)
2hp54 E Hvitved (57)3.500Kl-100612-1 3
5 1.00,9 69 Cool Black Jack (IRE) 2v59 N Stott
2.600Jä-100829-6 9
Vunnet
0.5-5-5-14
Vinderen
2, brun h Whipper-Laylati e Green Desert.
Opdræt
Ejer
1 Stald Søndervang. 2 Sandie K Nortoft O Lone O Jens Westh. 3 Team
Horze. 4 Simonsen Transport S.M.B.A.. 5 Lone Og Jens Westh.
Træner
1 Ann-Charlotte Nielsen. 2 S Nortoft. 3 B Nielsen. 4 L Sheldon. 5 S
Nortoft.
Odds
Vinder 5,72. Plads 1,94-2,08. Trio 208,32 (4-3-2).
Omsætning
V,p,k: 4.580, 2.625, Trio 2.976 Total: 10.181 kr.
År-100910-4 VETROTEX LØB
2.12,1 2000 gr gd
14.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: 3-årig 56 kg, ældre 59 kg.
1 2.12,1 49 Titbit Rose
4hp58 M Stott (55) 7.700År-100820-3 2
2 2.13,3 51 Wild’n Pretty (NOR) 4hp55 K Andersen 3.100Od-100825-1 7
3 2.13,7 171 Crostini (SWE)
9hp55 P Gram (57) 1.500Kl-100717-8 3
4 2.13,9 86 Gold Winner
13v B62 L Søndergaard (60)
1.000År-100903-8 5
5 2.14,3 84 Fedtmule
6v B61 A Nielsen
700År-100820-3 4
2.14,4 39 Sofelia (IRE)
7v57 J JohansenÅr-100820-12 5
2.14,5 343 Morning Sun
3h53 E Hvitved (54)År-100709-9 8
2.14,7 35 La Rochelle
4hp55 L MøllerÅr-100820-3 3
Vunnet
6-8-9-11-11-12-13
Vinderen
4, brun hp Diktat-Rose Des Andes e Royal Academy.
Opdræt
Paganini Stud.
Ejer
1 Katya Bøtcher. 2 Olav Kirkegaard Olesen. 3 Pia Gram. 4 Lone Kålund
Thiel. 5 Jytte O Maria Løgtved.
Træner
1 Birgitte Nielsen. 2 J Reimer. 3 J Grove. 4 L Thiel. 5 J Løgtved.
Odds
Vinder 4,96. Plads 2,09-2,03-3,61. Trio 253,67 (6-8-1).
Omsætning
V,p,k: 7.087, 6.545, Trio 6.523 Total: 20.155 kr.
År-100910-5 LADIES CUP 4. AFD
1.35,5 1550 gr gd
20.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: Aktuellt hcptal 3-årige plus 2 kg, ældre 4 kg.
1 1.35,5 77 Strax (GB)
5h58 R Sørensen 11.000År-100820-3 1
2 1.35,6 71 Maiden Miss (IRE)
5hpB57 P Gram (59) 4.400År-100820-12 2
3 1.35,8 99 Extreme North (USA) 5v59 D Bundgård (63)
2.200Kl-100814-1 5
4 1.36,5 98 New Caladonia (USA)
11v65 N Poshtara (69)
1.400År-100820-1 3
5 1.36,8 30 Kat Malou (SWE)
9hp61 A Harbjerg (65)
1.000År-100820-2 2
1.39,3 51 Lastbustowoodstock (IRE)
4v B61 L MøllerÅl-100807-6 1
1.39,8 51 Sir Spencer
8h54 E Hvitved (57)År-100820-12 3
1.40,1 173 Tacanas
10v59 C WeilbyÅr-100820-10 7
Vunnet
0.75-1.25-5-6-19-21-23
Vinderen
5, brun h Songline-Fairy Jane e Fairy King.
Opdræt
Ejer
1 Camilla O Søren Maints. 2 Pia Gram. 3 Familien Fruergård. 4 Tinna
Hovgaard. 5 Birgitte Nielsen O Team Horze.
Træner
1 Jens Højbjerg. 2 J Grove. 3 M Fruergård. 4 T Hovgaard. 5 B Nielsen.
Odds
Vinder 7,77. Plads 2,66-3,49-3,73. Trio 233,26 (3-8-1).
Omsætning
V,p,k: 5.636, 5.671, Trio 6.998 Total: 18.305 kr.
År-100910-6 PROVINSENS 3-ÅRSSERIE 4. AFD
2.09,3 2000 gr gd
83.000 kr
För 3-årige heste. Vægt: 57 kg.
1 2.09,3 18 Boxing Day (GB)
3h62 J Johansen 41.500Kl-100801-9 9
2 2.10,0 29 Sir Randolph
3h62 K Andersen 18.300Tä-100828-8 4
3 2.10,0 269 Gold Diamond (USA) 3v55 S Slot
8.300Kl-100821-7 3
4 2.10,8 160 Hurricane Line
3hp53 C Weilby
6.600Ål-100807-5 4
5 2.11,5 71 Fire And Stone (IRE) 3v58 E Hvitved
5.000Kl-100821-7 1
6 2.18,3 86 Cambuslang (IRE)
3h56 A Nielsen (54)3.300År-100513-5 3
s Caviar (GB)
3hp
(Seneskade)
Vunnet
3.5-3.5-7-11-distance
Vinderen
3, brun h Galileo-Special Oasis e Green Desert. Opdr. Gb England.
Ejer
1 Lone Kaj-Nielsen. 2 Mme Fernande. 3 Ann Og Per Meyn. 4 Lars-Ole
R. Møller. 5 Jens Sørensen. 6 Stald Søndervang.
Træner
1 Bent Olsen. 2 S Jensen. 3 P Meyn. 4 J Højbjerg. 5 T Christensen. 6
AC Nielsen.
Odds
Vinder 1,80. Plads 1,29-1,40-1,64. Trio 18,87 (7-4-5).
Omsætning
V,p,k: 7.423, 5.127, Trio 6.120 Total: 18.670 kr.
År-100910-7 MUTAHASSIN HANDICAP
2.11,5 2000 gr gd
20.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: Aktuellt hcptal 3-årige minus 3 kg, ældre plus 0 kg.
1 2.11,5 87 Cut Classic
4v B64 K Andersen 11.000Ål-100807-3 3
2 2.12,1 172 Whisperingline
5hp63 E Hvitved (66)4.400År-100820-10 1
3 2.12,1 89 Sir Alexander
7v64 M Stott
2.200År-100820-2 3
4 2.12,1 51 Do It Tiger
4v62 D Patil (65) 1.400År-100820-2 1
5 2.12,2 196 Master Piece
4v61 R Sørensen (63)
1.000År-100820-2 5
2.12,5 101 Miss Montana (FR)
5hp57 A NielsenÅr-100903-8 6
2.12,5 76 Hoffmann (FR)
6v B63 L Søndergaard (67)År-100820-10 2
2.13,1 27 River Boat (FR)
4hpB56 J JohansenKl-100821-4 2
2.18,8 214 Ginger Attitude
3hp58 A Harbjerg (62)År-091106-1 1
2.20,1 117 Dorooje (IRE)
3v57 N StottÅr-100605-1 1
Vunnet
2.5-2.5-3-3.5-5-5-8-distance-distance
Vinderen
4, mkbr. v Primatico-Cut Chief e Be My Chief. Opdr. Pia Neltoft.
Ejer
1 Henrik Olesen. 2 Lone Bager. 3 Ida Marie Schreiber Rasmussen. 4
Kasper Pedersen. 5 Karen O Egon Villadsen.
Træner
1 Jytte Løgtved. 2 L Bager. 3 J Reimer. 4 J Grove. 5 J Søndergaard.
Odds
Vinder 8,79. Plads 2,95-3,11-2,51. (9-2-3).
Omsætning
V,p,k: 10.321, 7.960, Trio 7.580 Total: 25.861 kr.
SRB AB som koordinerat de skandinaviska galoppresultaten sedan 1998,
sponsrar uppgifterna om segrande utländska uppfödare i de danska resultatlistorna. Istället för t exendast Sverige, Irland, Tyskland, etc, är det
således angivet fullständigt namn för uppfödaren-i likhet med vad som
redan gäller för de norska och svenska resultaten. (BZ)
18 - Kal 21/2010
År-100910-8 TIMO HANDICAP
2.11,4 2000 gr gd
34.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: Aktuellt hcptal 3-årige minus 13 kg, ældre 10 kg.
1 2.11,4 52 William Tell
8h57 N Stott
18.700Kl-100627-1213
2 2.11,5 46 Bistagno
4v61 A Nielsen
7.500År-100903-8 1
3 2.11,6 45 Lady Sarah
4hp63 K Andersen 3.700År-100903-2 4
4 2.12,2 102 Salute
4v56 L Møller
2.400År-100820-2 4
5 2.12,3 52 Cayenne
5v61 M Stott
1.700Kl-100821-5 5
2.12,3 132 Aladar
6v62 C WeilbyÅr-100820-13 4
2.12,7 74 Izuizorizuain’t (IRE)
3hp53 E Hvitved (55)Kl-100821-6 4
2.13,9 126 Seconds Out (IRE)
5v B58 S SlotOd-100825-3 3
2.17,2 205 On Offer (IRE)
4hp65 L Olsen (64)År-100903-2 11
Vunnet
Neck-0.75-4-4-5-7-12-29
Vinderen
8, mkbr. h Starry Night-Meditation e Mas Media.
Opdræt
Bechmann Racing.
Ejer
1 P., S. og W. Bechmann. 2 Charlotte Degn. 3 Mme Fernande. 4 John
Nielsen. 5 Elkær Stutteri.
Træner
1 Hanne Bechmann. 2 AC Nielsen. 3 J Reimer. 4 J Nielsen. 5 B Nielsen.
Odds
Vinder 5,22. Plads 1,74-1,70-1,60. Trio 164,42 (9-8-5).
Omsætning
V,p,k: 9.117, 7.539, Trio 8.221 Total: 24.877 kr.
RESULTAT ÅRHUS 9. LØBSDAG fredag 17. september
Bane
Græs blød
Vejr
Lidt regn, +14C
Totalisatoroms66.421 kr
Oms V, P, K
25.299 kr, 15.033 kr, 26.089 kr.
Voldgift
Bo Christensen, Aksel Møller, Per Sørensen
År-100917-1 BOXING DAY HANDICAP
2.17,4 2000 gr bl
20.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt Handicap.
1 2.17,4 66 Do It Tiger
4v66 D Patil (69) 11.000År-100910-7 4
2 2.17,8 110 Miss Montana (FR) 5hp58 R Sørensen (60)
4.400År-100910-7 6
3 2.18,3 0 Charisma
5hp57 L Møller
2.200Od-100908-1 1
4 2.21,3 15 Titbit Rose
4hp59 M Stott
1.400År-100910-4 1
5 2.21,8 102 May Girl
3hpB54 M Aslam (52) 1.000År-100820-3 5
2.22,1 177 Fedtmule
6v B57 A NielsenÅr-100910-4 5
2.28,2 49 Dirtybird
4hp64 S SlotOd-100908-1 2
Vunnet
2-5-19-22-24-distance
Vinderen
4, brun v Kateb-Tigerdyret e Richard Of York. Opdr. Ilse Sørensen.
Ejer
1 Kasper Pedersen. 2 John Nielsen. 3 John Nielsen. 4 Katya Bøtcher. 5
Olav Kirkegaard Olesen.
Træner
1 Jane E. Grove. 2 J Nielsen. 3 J Nielsen. 4 B Nielsen. 5 J Reimer.
Odds
Vinder 6,67. Plads 1,28-1,43-1,25. Komb 1,28/1,43/1,25.
Omsætning
V,p,k: 7.303, 3.235, 7.840 Total: 18.378 kr.
År-100917-2 DAN TUCKET HANDICAP
1.38,6 1550 gr bl
20.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: Aktuellt hcptal 3-årige plus 1 kg, ældre 3 kg.
1 1.38,6 84 Miss Only
3hpB54 L Møller
11.000Od-100908-1 3
2 1.38,7 39 Poker (GB)
9v59 M Stott
4.400Od-100908-1 4
3 1.39,3 72 Chiave (GB)
6v B64 S Slot
2.200År-100709-6 8
4 1.39,8 42 Maiden Miss (IRE)
5hpB56 P Gram (58) 1.400År-100910-5 2
5 1.39,8 128 Steel My Heart (IRE) 3hp63 R Sørensen (65)
1.000Kl-100717-6 6
1.41,0 54 Star Quest
9v69 L OlsenKl-100905-10 4
1.41,6 65 Kat Malou (SWE)
9hp60 A Harbjerg (64)År-100910-5 5
1.42,5 177 Prinsesse Maia
3hpB61 D Patil (64)År-100709-5 7
1.46,0 310 Tacanas
10v58 N StottÅr-100910-5 8
Vunnet
Head-3-6-6-12-15-20-distance
Vinderen
3, brun hp Palatal-Only Penang e Perugino. Opdr. Kresten Skovmand.
Ejer
1 Stutteri Poulsensminde. 2 Finn Sørensen. 3 Marna Jakobsen. 4 Pia
Gram. 5 Trine Johansen.
Træner
1 Jytte Løgtved. 2 C Jensen. 3 L Jakobsen. 4 J Grove. 5 J Grove.
Odds
Vinder 8,45. Plads 2,62-1,92-1,76. Komb 166,27.
Omsætning
V,p,k: 7.559, 4.694, 9.264 Total: 21.517 kr.
År-100917-8 BETTE-NØK HANDICAP
1.36,3 1550 gr bl
34.000 kr
För 3-årige og ældre heste. Vægt: Aktuellt hcptal 3-årige minus 12 kg, ældre 10 kg.
1 1.36,3 42 Chamberlain
3v B62 M Stott
18.700År-100820-4 1
2 1.37,5 89 Curtail (IRE)
7v65 L Olsen
7.500År-100903-2 2
3 1.38,5 40 Berry
6v64 L Søndergaard (68)
3.700År-100903-2 1
4 1.38,9 54 Moonlight Gambler (IRE)
5h65 A Nielsen
2.400Od-100825-3 8
5 1.39,0 107 Cut Royale
5v B58 A Harbjerg (57)
1.700Od-100908-2 1
1.39,5 67 Lady Mary
4hp65 N StottÅl-100807-7 2
1.39,8 105 Unbeatable (SWE)
8hpB50 P Gram (52)Kl-100905-11 2
1.40,9 143 Elaine
3hp55 S SlotKl-100905-6 7
1.41,9 154 Crafty Cleaner (IRE) 4v63 R Sørensen (65)År-100820-4 4
s Zacho The Butcher
5v
Slettet (Ej veterinær)
Vunnet
6-11-13-13-16-17-23-28
Vinderen
3, brun v Academy Award-Mayfair e Richard Of York.
Opdræt
Stutteri Hjortebo.
Ejer
1 Birgitte Junker O Jesper Sørensen. 2 Familien Fruergård. 3 Stald
Ålborg. 4 Stald Søndervang. 5 K., P. Og M. Brendholdt.
Træner
1 Tina Mortensen. 2 M Fruergård. 3 L Thiel. 4 AC Nielsen. 5 AC Nielsen.
Odds
Vinder 4,28. Plads 2,11-2,72-1,76. Komb 251,58.
Omsætning
V,p,k: 10.437, 7.104, 8.985 Total: 26.526 kr.
Annonser i kalendern - SRB 08-753 14 57
År-100917-kv KVAL.LØB
För 2-åriga hästar. Vikt: 59 kg.
1.02,4 gdk Livingstone
1.02,5 gdk Jetset
1.02,4
950 gr bl
2h59 M Stott
2v59 N Stott
RESULTAT KLAMPENBORG GALOP 16. DAGEN lördag 18 september kl 14.35
Bane
Græs,god
Vejr
Blæsende, +10C
Totalisatoroms1.137.535 kr
Oms V, P, K
168.595 kr, 97.395 kr, 387.887 kr.
V5 (3-7)
100.706 kr, rätt rad 5-4-10-10, utd 5/12.487 kr.
Trio (1-6, 8)
360.852 kr; för rätt kombinationer och odds se resp.løb.
Supertrio (l7) 15-13-2, odds 1.547,00.
Voldgift Rene Clemmesen, Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Jesper Brendholdt.
Løbsleder Erik Rasmussen.
Kl-100918-1ZWICKY 2-ÅRS MAIDEN SERIEN1.45,3 1600 gr gd
45.000 kr
Ærespræmie til vindende ejer, udsat af Zwicky A/S. For 2-årige danskopdrættede
maidens Vægt: 59 kg.
1 1.45,3 83 Irish Hawk
2v59 M Santos 25.000Kl-100821-1 6
2 1.45,5 30 Et Toi
2v59 L Hammer 10.000Kl-100905-4 9
3 1.45,6 39 Cut Cool
2v59 J Johansen 5.000Kl-100905-1 2
4 1.45,7 62 Cut Belle
2hp57 R Schistl
3.000Kl-100905-4 6
5 1.46,8 52 Chirocco
2v59 K Andersen 2.000Kl-100905-Kv 1
1.47,2 247 Kromutter
2hp57 E ChavesKl-100905-1 6
1.47,4 104 Teitur
2h59 M StottKl-100905-5 4
1.48,6 372 Queen First
2hp57 M RodriguezKl-100905-1 5
1.50,8 284 Hello Kitty
2hp54 N Stott (57)År-100820-Kv 1
s Half Angel
2hp
Slettet (Halt)
Vunnet
Sikkert 3/4 - 1/2 - 1/2 - 6 - 2 - 1 - 6 - mg
Vinderen
2, brun v Final Appearance-Ikon e Cajun Cadet.
Opdræt
Skovlund Opdræt.
Ejer
1 Peter Jensen. 2 Stald Finn Ind. 3 K., P. Og M. Brendholdt. 4 K., P. Og
M. Brendholdt. 5 Stald Ras.
Træner
1 Brian Wilson. 2 I Dejgaard. 3 B Olsen. 4 B Olsen. 5 S Jensen.
Odds
Vinder 8,36. Plads 1,58-1,27-1,45. Komb 109,69. Trio 151,32 (10-3-8).
Omsætning
V,p,k: 22.109, 12.409, 20.837, Trio 10.809 Total: 66.164 kr.
Kl-100918-2 AMATØRLØB
1.42,2 1600 gr gd
20.000 kr
For 3-årige og ældre heste klasse 5. Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige +8,0 kg ældre
+10,0 kg
1 1.42,2 54 Kizz My Neck
3hp59 J Gustafsson (61)
10.000Kl-100821-4 7
2 1.42,8 89Zingapore Zling (SWE)
6hp60 F Nilsson
5.000Kl-100905-11 3
3 1.44,3 98 Solo Uno
3v65 L Olsen
2.500Jä-100703-2 10
4 1.44,4 73 Steel Fantasy (USA) 7v63 E Olssen (67) 1.500Kl-100814-1 6
5 1.44,6 23 Mr Melodyclub (SWE)4v63 T Henriksson 1.000Kl-100814-4 4
1.44,7 88 Crostini (SWE)
9hp59 P GramÅr-100910-4 3
1.45,1 275 Clauses Elisa
5hp56 C Nilsson (57/55)Kl-100905-11 5
1.45,1 268 Josey Wales
7v B59 J Rosengren (63)Kl-100905-11 6
1.45,2 135 Captain Grey (IRE)
5v61 E Tunå (63)Kl-100530-8 7
1.45,9 267 Clauses Polly
4hp62 C ErnstKl-100905-11 7
s Another Decree (GB) 5v
Slettet (Halt)
s Feuer Claus
8v
Slettet (Halt)
Vunnet
Overlegent 3- mg - 1/2 - 1 - hals - 2 - nese - hd - 3
Vinderen
3, brun hp Itsabrahma-Cut Chief e Be My Chief. Opdr. Pia Neltoft.
Ejer
1 Maria Carlstedt. 2 Redneck Hb,Stallg Hovsl Og M. Persson. 3 Cathrine Weilby. 4 Stall Twist. 5 Vivika Nilsson.
Træner
1 Maria Carlstedt. 2 M Persson. 3 R Ramallo. 4 L Åkerberg. 5 V Nilsson.
Odds
Vinder 5,48. Plads 2,16-2,46-4,13. Komb 24,12. Trio 380,28 (12-11-6).
Omsætning
V,p,k: 13.743, 8.214, 5.833, Trio 8.149 Total: 35.939 kr.
Kl-100918-3 HENRY LAURITZEN HANDICAP - LÖRDAGSKOMB/TRIO 26
1.41,1 1600 gr gd
30.000 kr
For 3-årige og ældre heste klasse 3 Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -14,0 kg ældre
-12,0 kg
1 1.41,1 23 Meydan Millennium 4v59 L Hammer 15.000Kl-100905-3 1
2 1.41,1 117 Ladybird (SWE)
4hp58 R Schistl
7.500Kl-100905-10 3
3 1.41,2 198 Adios Mi Plata (IRE) 4hp59 E Chaves
3.750Jä-100909-4 11
4 1.41,2 187 Harley (SWE)
4v60 K Andersen 2.250Kl-100821-3 9
5 1.41,3 51 Theoderich (FR)
4v B62 E Ski
1.500Öv-100822-6 2
1.41,6 266 Mamaloca
3hp53 C WeilbyÖv-100722-8 1
1.41,7 165 Sin Cocos
4hp57 S SlotKl-100905-7 9
1.41,7 194 Al Calvados (IRE)
6v60 N StottGg-100815-513
1.41,8 143 Bologne (IRE)
10v56 M AslamKl-100905-7 3
1.42,0 278 Fortunens Boss
5h55 O Wilson (57/53)Kl-100905-10 1
1.42,8 344 Wrams Boss (SWE)
8v61 M RodriguezKl-100821-3 13
1.43,0 150 Arabian Word (GB)
6v B62 J JohansenKl-100905-7 7
1.43,7 135 Plotting (GB)
4hp59 M SantosKl-100710-4 3
1.46,1 234 Conservator (IRE)
4v62 M StottKl-100905-1011
s Ask Don’t Tell (IRE)
6hp
Slettet (Ej løbsklar)
Vunnet
Efter kamp hals - hals - hals - hals - 1,5 - hals - nese - hals - 1 - 4 - 1 - 3
- mg
Vinderen
4, fuks v Abaco Prince-Dominet Hope e Primo Dominie.
Opdræt
Havreholms Stutteri.
Ejer
1 Stald Meyco. 2 Jaybird Stable. 3 Klagshamns Mål,Fasad Ab O Ekbladhs Mål. 4 Lone Kaj-Nielsen. 5 Stall Nor Og Lagulise Racing.
Træner
1 Søren Jensen. 2 H Larsen. 3 K Stenefeldt. 4 I Dejgaard. 5 R Haugen.
Odds
Vinder 2,33. Plads 1,56-2,90-4,90. Komb 30,10. Trio 141,27 (5-11-2).
Omsætning
V,p,k: 38.065, 20.258, 325.243, Trio 287.605 Total: 671.171 kr.
Kal 22/2010 - 19
Svenska Komb/Trio-siffror:
Komb: 5-11, odds 30,10, oms 402.651 SEK. Trio: 5-11-2, odds
141,27, oms 356.057 SEK. Struken: 15 Ask Don’t Tell.
Kl-100918-4 DIRCH PASSER HANDICAP
2.39,9 2400 gr gd
20.000 kr
For 3-årige og ældre heste klasse 5 Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige +4,5 kg ældre
+8 kg
1 2.39,9 54 Hedda (SWE)
4hp54 S Slot
10.000Jä-100805-3 10
2 2.40,1 53 Little Nellie (GB)
6hp56 L Hammer
5.000Kl-100821-4 10
3 2.40,2 46 Mr Martin (SWE)
11v54 E Chaves
2.500Kl-100821-4 1
4 2.41,6 27 Pisaq (IRE)
6v60 J Johansen 1.500Öv-100902-7 2
5 2.41,8 71 Cacao
8v59 D Scarlett
1.000Kl-100821-4 4
2.42,0 145 Vegaholms Party (SWE)
6hpB52 A Hollstenius (51)Kl-100821-4 5
2.44,0 220 Small Talk
6v54 M Aslam (52)Kl-100905-1110
2.44,3 200 Almnäs Troll (SWE)
6v53 C Weilby (49)Kl-100821-4 8
Vunnet
Sikkert 1 - hd - mg - 1 - 1 - mg - 1
Vinderen
4, brun hp Funambule-Purple Heather e Diaghlyphard.
Opdræt
Beli Kartong Invest AB.
Ejer
1 Stall Jarama. 2 I Lind O C Gregersen. 3 Anneli Hambraeus. 4 Firma
Alamiras Og Karola Larsson. 5 Desmond Scarlett.
Træner
1 Matz Nilsson, Sverige. 2 Br Wilson. 3 A Hambraeus. 4 K Larsson. 5 D
Scarlett.
Odds
Vinder 5,43. Plads 2,45-1,65-1,58. Komb 33,97. Trio 158,20 (4-7-8).
Omsætning
V,p,k: 11.007, 6.547, 3.610, Trio 6.780 Total: 27.944 kr.
Kl-100918-5 ASA THOR HANDICAP
2.37,2 2400 gr gd
20.000 kr
For 3-årige og ældre heste klasse 4 Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -5,5 kg ældre
-2,0 kg
1 2.37,2 46 Polemic
7v63 M Stott
10.000År-100903-8 3
2 2.37,4 454 Nelson
4v57 R Schistl (56) 5.000Jä-100805-3 8
3 2.37,5 83 Escapist (GB)
4v54 E Chaves
2.500Jä-100829-4 8
4 2.38,0 97 Her Ray
4hp60 O Wilson (64)1.500Od-100908-2 4
5 2.38,2 146 Emmessen (GB)
4v56 A De Souza 1.000Gg-100725-5 4
2.38,3 42 Miadonna (SWE)
7hp56 J JohansenKl-100821-4 3
2.41,6 56 Metroline (SWE)
10v61 J PintoKl-100710-6 8
2.43,6 175 Prime Grey
3hB55 K Andersen (54,5)Kl-100821-6 9
2.43,7 46 Miss Kelly
4hp59 L HammerKl-100717-3 5
2.45,2 250 Match The Line
3h52,5A HollsteniusKl-100604-4 8
Vunnet
Sikkert 1/2 - 1/2 - 3 - 1 - 1/2 - mg - mg - 3/4 - mg
Vinderen
7, brun v Polish Precedent-Mambo e Quilted. Opdr. Elkær Stutteri.
Ejer
1 Elkær Stutteri. 2 Anna, Leif O Louise Nilsson. 3 Camilla Lindberg Og
Lotta Sauhke. 4 Lars Chr. Nielsen. 5 Stall Amska.
Træner
1 Birgitte Nielsen. 2 A Nilsson. 3 H Larsen. 4 T Mortensen. 5 S Møller.
Odds
Vinder 4,64. Plads 1,96-6,15-3,67. Komb 117,38. Trio 652,05 (10-3-2).
Omsætning
V,p,k: 21.570, 11.865, 8.070, Trio 13.041 Total: 54.546 kr.
Kl-100918-6 SKANDINAVISK GRAND PRIX 1.51,6 1800 gr gd 200.000 kr
Ærespræmie til ejer, træner og jockey. For 3-årige og ældre skandinaviskopdrættede
heste. Max. 12 heste. Vægt: 3-årige 56 kg, ældre 58 kg.
1 1.51,6 33 Django (SWE)
7v61 L Hammer 100.000Tä-100831-8 3
2 1.51,7 57 Condor
5v59 K Andersen 50.000Tä-100912-9 10
3 1.51,8 66 Master Kid
5h61 J Johansen 25.000Tä-100828-6 3
4 1.52,0 111 Working Class Hero (NOR)
4v B59 E Ski
15.000Öv-100812-2 2
5 1.52,1 232 Marron
6v58 N Stott
10.000Kl-100905-8 6
1.52,4 60 Carpe Diem
5v B58 C LopezTä-100831-102
1.52,5 95 The Pirate
7h58 M SantosÖv-100909-3 6
1.52,7 151 Runner Runner
4v59 S SlotKl-100905-8 4
1.52,8 388 Maltho
4v58 M RodriguezKl-100905-8 7
1.53,0 75 Reventon
4h59 R SchistlKl-100905-8 9
Vunnet
Sikkert 1/2 - hd - 1 - 3/4 - 1 - 1/2 - 1 - 1/2 - 1
Vinderen
7, brun v Acatenango-Præriens Drottning e Elmaamul.
Opdræt
Chess Racing AB.
Ejer
1 Chess Racing Ab Og Mona Nørklit. 2 Elkær Stutteri. 3 Lone KajNielsen. 4 High Time Racing. 5 Stald Ras.
Træner
1 Jessica Long, Sverige. 2 S Jensen. 3 B Olsen. 4 R Haugen. 5 S Jensen.
Odds
Vinder 3,35. Plads 1,49-1,99-1,71. Komb 18,96. Trio 68,69 (10-9-7).
Omsætning
V,p,k: 20.900, 13.434, 6.400, Trio 13.445 Total: 54.179 kr.
Kl-100918-7 SKY MASTER HANDICAP
1.42,3 1600 gr gd
20.000 kr
For 3-årige og ældre heste klasse 4 Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -4,0 kg ældre
-2,0 kg
1 1.42,3 213 Keep On Flying
4v B64 A Pilroth (67)10.000Kl-100905-7 10
2 1.42,8 60 Mrs Crow (SWE)
5hpB61 A Hollstenius 5.000Jä-100826-4 3
3 1.42,9 86 Liberation
3h59 S Slot
2.500Kl-100821-7 7
4 1.43,6 71 Fakir
6v B56 E Hvitved (59)1.500Kl-100905-3 6
5 1.43,7 239 Johceane (FR)
3hpB61 J Johansen 1.000Kl-100821-9 9
1.44,1 127 River Hill (SWE)
10v61 A PolancoÖv-100722-2 7
1.44,4 232 Vida Nova
5hp65 N StottKl-100905-3 12
1.44,6 151 Red Marteeney (GB) 8v64 L TølbøllJä-100909-3 12
1.44,7 57 Joseph Locke (IRE)
6h58 M SantosKl-100905-3 2
1.44,7 282 Public Service (IRE)
3v57 O Wilson (61)Kl-100821-6 8
1.45,3 631 Noble Cherie (USA) 3hp52 E ChavesJä-100429-Kv 6
1.45,8 208 Action Time (SWE)
6h63 M Friberg (67)Ål-100807-10 7
1.46,0 203 Bossa Nova
10v60 Be WilsonKl-100905-3 5
1.47,0 43 Prince First
5v B61 L HammerKl-100627-12 7
s Rock Of Kildare (IRE) 7hp
Slettet (Halt)
Vunnet
Overlegent 3 - hd - 3 - hals - 2 - 1 - 1 - hals - hd - 3 - 2 - 1 - 5
Vinderen
4, mkbr. v Richard Of York-Cut So Sharp e Final Appearance.
Opdræt
Stutteri Skovmarken.
Ejer
1 Puk O Elo Ervolder O Mogens Schougaard. 2 Tommy Larsen. 3 Des-
20 - Kal 22/2010
Træner
Odds
Omsætning
perate Housewives. 4 Fionia. 5 Jp Long Ab.
1 Puk Ervolder. 2 S Larsen. 3 H Christensen. 4 J Tølbøll. 5 J Long.
Vinder 21,34. Plads 6,62-2,10-3,05. Komb 384,76. Supertrio 1547,00
(15-13-2).
V,p,k: 19.741, 12.573, 9.619, Supertrio 22.100 Total: 64.033 kr.
Kl-100918-8 PUK ERVOLDER MAIDENLØB 1.40,7 1600 gr gd
20.000 kr
For 3-årige og ældre maidens Vægt: 3-åriga 58 kg, äldre 60 kg.
1 1.40,7 296 Red Fire (IRE)
3hp56 C Lopez
10.000Od-100825-Kv2
2 1.40,7 120 Golden Rock
4v60 M Stott
5.000År-100903-2 7
3 1.41,4 700 Eminence (SWE)
5hpB58 A De Souza 2.500Kl-100814-4 9
4 1.41,6 163 Flying Squirrel
3hp56 E Chaves
1.500Jä-100805-Kv 2
5 1.41,8 234 Diagraphic
3v58 M Rodriguez 1.000Kl-100821-7 5
1.41,8 23 Dantolini
3v58 K AndersenÖv-100822-2 8
1.42,3 30 Asateer (IRE)
4v B60 L HammerTä-100731-5 6
1.42,6 171 Cute Diamond (IRE) 3hp54 A Pilroth (56)Kl-100821-7 6
1.42,7 353 Two Cool Cats (IRE) 3hp55 O Wilson (56/52)Kl-100821-7 8
1.43,2 84 Watashi
3hp56 J JohansenKl-100905-6 3
1.45,8 172 Liqueur De Jour
4v60 R SchistlKl-090920-4 10
Vunnet
Efter kamp hals - 3 - 3/4 - 1 - dødt løb - 2 - 1,5 - 3/4 - 2 - mg
Vinderen
3, fuks hp Redback-True Freedom e Freedom Cry.
Opdræt
Finegan Noel o Cogan Noel.
Ejer
1 Stutteri Korsgården. 2 Birgitte Nielsen. 3 Stall Amska. 4 Anneli Hambraeus. 5 Stall 6 Drakar.
Træner
1 Niels Højsager. 2 B Nielsen. 3 S Møller. 4 A Hambraeus. 5 J Reuterskiöld.
Odds
Vinder 29,60. Plads 6,81-2,42-12,63. Komb 331,00. Trio ,00 (1-4-7).
Omsætning
V,p,k: 21.460, 12.095, 8.275, Trio 21.023 Total: 62.853 kr.
Kl-100918-kv PRØVELØB
1.11,0 1100 gr gd
For 2-årige og ældre heste Vægt: 59 kg.
1.11,0 gdk Artful Dawkins (GB) 2h59 J Johansen
1.11,1 gdk Go Godspeed
2hp59,5L Tølbøll (57)
1.12,2 gdk Wrams Princess (SWE) 2hp57 M Rodriguez
s Gold Bridge
2h
Slettet (Førstart)
Resultat Sverige
RESULTAT JÄGERSRO 29. DAGEN torsdag 9 september kl 12.18
Bana
DT god
Väder
Soligt, +16C
Totalisatoroms4.475.509 kr
Oms V, P, K
336.447 kr, 153.543 kr, 646.682 kr.
V5 (5-9)
308.337 kr, rätt rad 5-3-4-3-7, utd 1.029/194 kr.
V4 (1-4)
1.665.948 kr, rätt rad 2-4-12-12, utd 2.519/496 kr.
V3 (7-9)
10.890 kr, rätt rad 4-3-7, utd 37/220 kr.
LD (2, 3)
734.330 kr, rätt rad 4-12, odds 39,86.
Trio (4, 9)
Se resp. lopp.
GaloppdomstolBG Paulsson, ordf, M Bendroth, S W Friberg, ord, C Larsen, suppl
Alkotest togs på ryttarna i lopp 1-9 samt kval, u a.
Jä-100909-1 GHR GOLD CUP
2.20,7 2200 dt gd 100.000 kr
SGR hederspris till segrande hästens ägare, tränare och ryttare. För 3-åriga och äldre
hästar. Vikt: 3-åriga 58,5 kg, äldre 62 kg.
1 2.20,7 14 Sehoy (USA)
4h60 J Johansen 50.000Jä-100808-4 2
2 2.21,9 112 Chenango (USA)
3hB54,5P Gråberg 25.000Öv-100822-810
3 2.22,0 72 Classical World (USA)5v55 E Hvitved (58)
12.000Jä-100826-5 1
4 2.24,4 118 Itsagroom
5hB56 D Danekilde 8.000Tä-100831-8 10
5 2.24,4 66 Take A Chance (IRE) 4v56 L Hammer
5.000Jä-100826-5 3
2.25,0 112 Farad
9v56 V De Azeredo (58/55)
Jä-100715-4 1
Vunnet
Överlägset med 6-0,5-m-nos-3
Segrare
4, br h Menifee-Another Storm e Gone West.
Uppfödare Strawbridge George.
Ägare
1 Stall Gransäter. 2 Stall Tandem. 3 Andersen Kristian. 4 Andersen
Mogens. 5 Andersen Kristian.
Tränare
1 Lennart Jr Reuterskiöld, Jägersro. 2 F Reuterskiöld. 3 T Christensen. 4
K Larsson. 5 T Christensen.
Odds
Vinnare 1,43. Plats 1,01-1,22. Komb 9,18.
Omsättning
V,p,k: 45.508, 26.814, 68.687 Totalt: 141.009 kr.
Jä-100909-2 LD1 - SEPTEMBER SPRINT
1.13,4 1200 dt gd
60.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 3-åriga
55 kg, äldre 56 kg.
1 1.13,4 93 Althabea (GB)
3v B55 S Karlsson 30.000Gb-091019-411
2 1.13,7 15 Frontier Star (USA) 3v B60 V De Azeredo (63)
15.000Jä-100703-7 8
3 1.15,1 107 El Grandioso
5v66 L Juhl Nielsen 7.200Jä-100826-3 6
4 1.15,3 100 Cap Estelle (GB)
3v55 E Chaves
4.800Jä-100826-2 5
5 1.15,3 79 Ever So Rich
4v B56 A De Souza 3.000Jä-100826-Kv 1
1.16,6 118 Val Fleur
3s58 A HollsteniusJä-100829-7 5
1.17,1 241 Evando
4v56 C WeilbyJä-100826-Kv 2
1.17,7 229 Identity (GB)
4s B60 L TölböllKl-100821-8 8
Vunnet
Säkert med 1,5-7-1-hals-6-2,5-3
Segrare
3, br v Avonbridge-Mandolin e Sabrehill.
Uppfödare Mount Coote Partnership.
Ägare
1 Jardby Peter o Palm Ginnie. 2 U S Star Racing. 3 Jensen Allan. 4
Stenefeldt Katharina o Pernet Niklas. 5 Stall Amska.
Tränare
1 Peter Jardby, Trelleborg. 2 F Reuterskiöld. 3 A Jensen. 4 K Stenefeldt.
5 S Möller.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Althabea.
Odds
Vinnare 9,31. Plats 1,47-1,06-1,90. Komb 19,81.
Omsättning
V,p,k: 34.568, 20.189, 74.284 Totalt: 129.041 kr.
Vunnet
Segrare
Ägare
Jä-100909-3 LD2 - SEPTEMBER-HANDICAP 1.13,7 1200 dt gd
50.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt
hcptal 3-åriga minus 9 kg, äldre 8 kg.
1 1.13,7 64 Viejo Perro (IRE)
4v B65 Is Karlsson (68)
25.000Jä-100829-2 3
2 1.14,0 71 Storm Swede (USA) 4v65 M Santos 12.500Jä-100826-3
3 1.14,5 32 Alabama (DEN)
3v61 A Hollstenius 6.000Jä-100826-3 2
4 1.14,7 109 Swedish Step
4v B59 J Johansen 4.000Jä-100826-2 2
5 1.14,8 139 Mamazita (DEN)
8s56 D Danekilde 2.500Öv-100822-10
13
1.14,9 44 Au Pair (IRE)
5s61 L Rios (63)Tä-100812-2 5
1.15,0 159 Flying Edge (IRE)
10v57 V De Azeredo (60)Jä-100826-3 8
1.15,6 388 Navajo (IRE)
4h57 S SlotJä-100826-3 4
1.15,9 330 Emilio (GB)
9v61 A SvenssonKl-100905-10 9
1.16,6 119 Run For Me (DEN)
4s58 S KarlssonJä-100826-3 9
1.16,6 302 Intigold (GB)
7v B56 L Juhl NielsenKl-100821-9 5
1.16,8 361 Red Marteeney (GB) 8v59 L Tölböll (58)Kl-100821-5 8
Vunnet
Säkert med 1,5-2,5-0,75-0,75-0,5-0,5-3-3,5-nos-1
Segrare
4, br v Soviet Star-Lasting Chance e American Chance.
Uppfödare Savill P D.
Ägare
1 Castro Francisco o Stall El Pollo. 2 Melldén Kenneth. 3 Zawawi Omar.
4 Stall Zäta o RC Måleri AB. 5 Jacobsen ,Hougaard ,Blomgren ,Thomas.
Tränare
1 Francisco Castro, Jägersro. 2 JE Pettersson. 3 J Reuterskiöld. 4 B Zetterström. 5 O Larsen.
Odds
Vinnare 6,44. Plats 1,58-2,10-1,49. Komb 48,89.
Omsättning
V,p,k: 55.442, 25.175, 150.697 Totalt: 231.314 kr.
Tränare
Jä-100909-4 TORSDAGSKOMB/TRIO 25
2.25,1 2200 dt gd
50.000 kr
(Landskronalöpning) JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre
hästar med hcptal på anmälningsdagen högst 72, alt inget hcptal. Vikt: 3-åriga 54,5
kg, äldre 58 kg.
1 2.25,1 34 Propelino (ire)
4v56 L Hammer 25.000Jä-100829-1 2
2 2.25,4 215 Ididitmyway
4v B60 J Johansen 12.500Jä-100724-6 8
3 2.25,5 133 State Of Freedom (IRE)
5v B56 M Rodriguez 6.000Jä-100829-4 4
4 2.26,0 192 Fat Clemenza (IRE) 3v56,5A De Souza 4.000Jä-100808-6 7
5 2.26,6 65 Montgomery
5v58 P Gråberg
2.500Jä-100829-3 1
2.26,9 62 Isalina (FR)
3h52,5D DanekildeKl-100821-6 10
2.27,4 162 Streckers Sunrise (DEN)4s53 M Petersson (56/52)Jä-100829-1 8
2.27,7 186 Van Ruymbeke (IRE) 6v60 A HollsteniusJä-100829-4
2.28,0 237 Green Surprise (GB) 3v53 C Weilby (52,5)Öv-100822-211
2.32,6 48 Embarkation (GB)
3v52,5S KarlssonJä-100829-1 4
2.36,7 86 Adios Mi Plata (IRE) 4s60 E ChavesÖv-100812-6 1
s Eko Royal Emperor
3h
(sömstucken)
Vunnet
Säkert med 1,75-huvud-2,5-3-1,75-2,5-1,25-1,75-m-m
Segrare
4, fux v Trempolino-Simply Katie e Most Welcome.
Uppfödare Buck Racing.
Ägare
1 Stall Salmo. 2 Christensen D o Sandstöd Racing. 3 Svedberg-Karlsson
A-C o Karlsson L. 4 Stenefeldt Katharina. 5 Stall Zäta.
Tränare
1 Rolf Persson, Göteborg. 2 L Reuterskiöld Jr. 3 A Svedberg-Karlsson. 4
K Stenefeldt. 5 B Zetterström.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Propelino.
Odds
Vinnare 3,49. Plats 1,54-4,96-4,12. Komb 56,51.
Trio 692,34 (12-10-1).
Omsättning
V,p,k: 53.608, 26.223, 105.008, Trio 567.671 Totalt: 752.510 kr.
Jä-100909-5 DERBYSERIEN JUVENILE SPRINT1.14,3 1200 dt gd 200.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 2-åriga hästar vilka kvarstår i Voterlöpning 2011. Vikt: 59 kg.
1 1.14,3 15 Uppercut Action
2h59 P Gråberg 100.000Tä-100831-7 1
2 1.14,5 130 It’s Brown (USA)
2hB59 V De Azeredo
50.000Jä-100826-Kv 1
3 1.14,9 180 Anton (IRE)
2v59 M Santos 24.000Jä-100704-Kv 2
4 1.15,1 69 Ahora Metalimo (IRE)2h59 R Schistl
16.000Jä-100808-3 4
5 1.16,6 37 Inspired Cry (USA) 2h59 J Johansen 10.000Jä-100808-3 3
1.16,8 228 Al Neri (GB)
2hB59 E ChavesJä-100829-6 1
1.20,4 349 Dickens (DEN)
2h59 M StottDk-100709-Kv3
Vunnet
Säkert med 1-2-0,5-8-1-m
Segrare
2, mbr h Statue Of Liberty-Pep’n Chilli e Diaghlyphard.
Uppfödare Helander Bo.
Ägare
1 Stall Gransäter. 2 Falkbolagen AB. 3 Mr Ascot. 4 Klippt & Skuret i
Malmö AB. 5 Zawawi Omar.
Tränare
1 Lennart Jr Reuterskiöld, Jägersro. 2 F Reuterskiöld. 3 F Reuterskiöld. 4
F Castro. 5 L Reuterskiöld Jr.
Odds
Vinnare 1,56. Plats 1,11-2,25-1,90. Komb 11,80.
Omsättning
V,p,k: 28.246, 10.558, 49.326 Totalt: 88.130 kr.
Jä-100909-6 HELSINGBORG-LÖPNING
1.13,8 1200 dt gd
70.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga hästar som ej segrat mer än en
gång och som ej vunnit pris/platspris på 36.000 kr. Vikt: 58 kg.
1 1.13,8 52 Wriggle (IRE)
3v B59 L Rios (61) 35.000Jä-100826-3 7
2 1.14,4 93 Otama Obama (USA) 3v61 A Svensson 17.500Kl-100821-6 1
3 1.14,6 21 El Harra (IRE)
3v58 V De Azeredo (61)
8.400Jä-100826-2 1
4 1.15,3 29 Loveinthesand (IRE) 3h61 A Hollstenius 5.600Jä-100826-1 4
5 1.15,5 166 Sverre Award
3v B58 D Danekilde 3.500Öv-100822-213
1.18,8 335 Kirlia
3s57 J Pinto (56)Tä-100722-3 9
1.19,3 182 Alma
3s56 J JohansenJä-100829-5 5
Odds
Omsättning
Lätt med 3-0,75-4-0,75-m-2,5
3, br v Refuse To Bend-Isana e Sunday Silence. Uppfödare Marnane T.
1 Sandrup Vanja. 2 Grytåsa,Lindgren,Rosenkjaer,Malmqvist. 3 Stall
Cinderella. 4 Westman Maria. 5 Boot RC HB.
1 Vanja Sandrup, Malmö. 2 M Lustig. 3 B Hallencreutz. 4 J Reuterskiöld. 5 O Larsen.
Vinnare 5,28. Plats 1,62-1,86-1,24. Komb 41,79.
V,p,k: 18.594, 6.401, 51.882 Totalt: 76.877 kr.
Jä-100909-7 SILVER MILE
1.40,1 1600 dt gd
80.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 3-åriga
50 kg, äldre 52 kg.
1 1.40,1 19 Amazing Tiger (GER) 4v54 D Danekilde 40.000Jä-100826-1 1
2 1.41,2 25 El Rey (IRE)
6v60 E Chaves
20.000Gg-100725-4 2
3 1.42,0 49 Moon Life
6v56 V De Azeredo (59)
9.600Tä-100814-1 1
4 1.42,7 165 Fox (GB)
8v58 L Rios (60)
6.400Kl-100814-6 5
5 1.47,8 111 Mutasaddi (GB)
4v56 J Johansen 4.000Kl-100814-6 7
s Gauntlett
4h
(hovböld)
Vunnet
Överlägset med 6-4-3,5-m
Segrare
4, br v Tiger Hill-Allure e Königsstuhl. Uppfödare Gestüt Karlshof.
Ägare
1 Jardby Peter, Bo, Wiveka, Andersson Bo. 2 Todde Racing, Gunnarsson G, Mårtensson K. 3 Tegelberga Dressyrstall. 4 Hallencreutz Bodil. 5
Stald Seaside.
Tränare
1 Peter Jardby, Trelleborg. 2 K Mårtensson. 3 V Sandrup. 4 B Hallencreutz. 5 L Jakobsen.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Amazing Tiger.
Odds
Vinnare 1,94. Plats 1,23-1,19. Komb 4,88.
Omsättning
V,p,k: 28.829, 11.382, 42.081 Totalt: 82.292 kr.
Jä-100909-8 ARK HELAND CUP 11
1.54,8 1730 dt gd
36.000 kr
Amatörryttare. Svensksegerbonus 40.000 kr - A Captive Audiens. JTG:s hederspris till
segrande hästens ägare. ARK:s hederspris till segrande hästens ryttare samt prisrosett
till segrande häst. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt hcptal 3-åriga plus 7 kg,
äldre plus 10 kg.
1 1.54,8 33 A Captive Audiens 3h64 J Gustafsson (66)
18.000Jä-100826-4 5
2 1.55,0 25 Le Corbier
7v B73 T Henriksson 9.000Kl-100814-1 4
3 1.56,2 79 Pierre Ana
4v B58 S Gustavsson (59/57)
4.300Jä-100826-4 10
4 1.56,7 27 Xtreeme Request (DEN)
3s B67 D Andersen (69)2.900 Jä-100805-3
2
5 1.59,8 166 My Diamond
9s B58 C Nilsson (56/54)
1.800Kl-100801-11 5
s Spider Dancer
9v
(inflammation)
Vunnet
Säkert med 1-6-2,5-m
Segrare
3, br h Captor-Don’t Cross Riva e Crossed Swords.
Uppfödare Hedlén Ann-Marie.
Ägare
1 Annemis Allfix,Grytåsa Ridcenter AB. 2 Svedberg-Karlsson A-C o
Karlsson L. 3 Stall Zäta. 4 Frandsen Jytte o Henrik. 5 Tedesund Karin o
Michael.
Tränare
1 Marie Lustig, Örkelljunga. 2 A Svedberg-Karlsson. 3 B Zetterström. 4
V Sandrup. 5 K Tedesund.
Odds
Vinnare 3,32. Plats 2,06-2,37. Komb 8,56.
Omsättning
V,p,k: 26.466, 14.900, 53.621 Totalt: 94.987 kr.
Jä-100909-9 GÄSSIE-LÖPNING
1.03,1 1000 dt gd
70.000 kr
Svensksegerbonus 50.000 kr - Holma Aramis. JTG:s hederspris till segrande hästens
ägare. För 2-åriga skandinavienuppfödda hästar som ej segrat. Vikt: 59 kg.
1 1.03,1 18 Holma Aramis
2v59 R Schistl
35.000Jä-100703-1 3
2 1.03,2 84 Date The Line (DEN) 2s57 A Hollstenius17.500Kl-100905-1 8
3 1.04,0 29 Xaantana
2s57 P Gråberg
8.400Jä-100715-Kv 4
4 1.04,2 190 Mexican Tomahawk 2v59 E Chaves
5.600Jä-100829-Kv 3
5 1.04,5 113 Force
2h59 A De Souza 3.500Tä-100819-5 5
1.04,9 146 No Redundancy
2s57 D DanekildeJä-100829-Kv 5
1.05,7 281 Sweet Solo Song
2h59 M RodriguezJä-100829-Kv 4
s Avateer (DEN)
2h
(startboxvägran)
Vunnet
Säkert med 0,5-4-1,25-1,5-2-4
Segrare
2, mbr v Aramus-Forsaken e Lake Coniston.
Uppfödare Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena.
Ägare
1 Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena. 2 Stall Reuterskiöld HB. 3 Stall DIF.
4 Medicinkvinnan. 5 Stall Jes.
Tränare
1 Francisco Castro, Jägersro. 2 J Reuterskiöld. 3 F Reuterskiöld. 4 K
Naranjo. 5 E Eliasson.
Odds
Vinnare 1,82. Plats 1,20-1,70-1,30. Komb 6,94. Trio 15,95 (7-3-4).
Omsättning
V,p,k: 45.186, 11.901, 51.096, Trio 62.551 Totalt: 170.734 kr.
Jä-100909-kv KVAL-LÖPNING ÄLDRE
För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 59 kg.
1.05,2 gdk La Orejona (IRE)
4s57
1.06,4 gdk Hurry Harry (USA)
4v64
1.06,9 gdk Chippen
6v59
1.05,2
1000 dt gd
A De Souza
M Lustig (59)
D Danekilde
Jä-100909-kv KVAL-LÖPNING OX
1.10,4 1000 dt gd
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 59 kg.
1.10,4 gdk Toot Sweet
3s57 S Karlsson
1.15,9 gdk Wishful Thinking
4s57 M Rodriguez
1.19,0egdk Wincent Wega
3v59 A Svensson
Kal 22/2010 - 21
Jä-100909-kv KVAL-LÖPNING 2-ÅRIGA
För 2-åriga hästar. Vikt: 59 kg.
0.50,2 gdk Wings of Thunder (IRE)2h59
0.50,9 gdk Exodus
2h59
0.51,8 gdk Icedance (IRE)
2s57
0.52,4 gdk Castle Lady
2s57
0.50,2
800 dt gd
A Polanco
A Hollstenius
S Karlsson
C Weilby
RESULTAT TÄBY 60. DAGEN lördag 11 september kl 15.25
Bana
DT god
Väder
Mulet, +17C
Totalisatoroms934.765 kr
Oms V, P, K
30.228 kr, 16.880 kr, 474.434 kr.
Trio (lopp 1)
413.223 kr, rätt kombination 11-3-6, odds 595,39.
GaloppdomstolJ-Å Gunnarsson, ordf, E Oldengren och K Blomnell, ord
Tä-100911-1 LÖRDAGSKOMB/TRIO 25
2.12,4 2000 dt gd
85.000 kr
KS 10. Hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt hcptal 3-åriga minus 21 kg, äldre 18 kg.
1 2.12,4 217 Johnny Ola (IRE)
4v56 L Rios (57/55)35.000Jä-100826-1 3
2 2.12,4 20 Greenday
5v B63 P Gråberg 20.000Tä-100812-3 2
3 2.12,5 152 Smart Tiger
5v58 B Reis
13.000Tä-100904-1 3
4 2.12,9 116 Symphonias Maximus
4v56 G Solis
7.000Tä-100831-104
5 2.13,1 235 City Bank (USA)
4v54 M Smith
5.000Tä-100831-3 4
6 2.13,8 126 Morning Dress (USA) 4v59 R De Oliveira 3.000Tä-100828-5 4
7 2.14,5 115 Il Padrino (USA)
5h55 M Santos
2.000Jä-100829-1 1
2.15,0 71 Wyclef (IRE)
4v59 A HollsteniusJä-100826-5 4
2.15,0 277 Georgeblack
4v53 A ReillyTä-100812-8 5
2.17,3 131 Nottingham
7v59 M Friberg (63)Tä-100831-8 5
2.17,5 377 Indian Pale (IRE)
7v B56 C LopezÖv-100819-710
2.17,6 326 Montparnasse
7v57 R SchistlTä-100828-6 7
2.17,8 204 Emperor Court (IRE) 6hB58 E ChavesTä-100831-2 5
s Eatmydust
5v
(inte tävlingsmässig)
Vunnet
Efter strid med nos-0,5-2-1-3,5-3,5-2,5-huvud-11-1,25-hals-1,25
Segrare
4, br v Royal Applause-Bibi Karam e Persian Bold. Uppfödare Al Qatami
Mohammed o Merry Hugo.
Ägare
1 Triple E. 2 Malmborg Gunilla o Crona David. 3 Björkman’s KB, Persson Handel, Wallin G o L. 4 Profes Säkerh i Sollentuna, Lien Lotta. 5
Flodberg Racing Horses. 6 Lundberg Peter. 7 Triple E.
Tränare
1 Eva Olofsson, Trelleborg. 2 C Malmborg. 3 B Björkman. 4 L Lien. 5 A
Flodberg. 6 C Vång. 7 E Olofsson.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Johnny Ola och Smart Tiger.
Odds
Vinnare 21,70. Plats 4,70-1,53-3,42. Komb 100,53.
Trio 595,39 (11-3-6).
Omsättning
V,p,k: 30.228, 16.880, 474.434, Trio 413.223 Totalt: 934.765 kr.
Tä-100911-kv KVALIFICERINGSLÖPNING 1
1.04,4 1000 dt gd
För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 59 kg.
1.04,4 gdk La Belle Fauve
3s57 G Solis
Tä-100911-kv KVALIFICERINGSLÖPNING 2
1.15,8 1000 dt gd
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 59 kg.
1.15,8 gdk Elvigo Z Regula (POL) 3hB59 A Pilroth
Tä-100911-kv KVALIFICERINGSLÖPNING 3
För 2-åriga hästar. Vikt: 59 kg.
0.50,3 gdk Angel Light
2s57
0.50,3 gdk Melass
2s57
s Stato
2h
s Strong Wind
2h
0.50,3
800 dt gd
D Danekilde
E Backlund
(feber)
(sårskada)
RESULTAT TÄBY 61. DAGEN söndag 12 september kl 13.45
Bana
DT, gräs, hinder, goda
Väder
Mulet, +17C
Totalisatoroms8.780.759 kr
Oms V, P, K
663.934 kr, 317.970 kr, 1.277.204 kr.
V65 (4-9)
4.079.660 kr, rätt rad 5-3-1-2-8-5, utd 6 rätt 60,08/23 624 kr, utd 5
rätt 2880/427 kr.
V3 (9-11)
36.890 kr, rätt rad 5-4-1, utd 1/27.668 kr.
DD (8, 9)
2.057.758 kr, rätt rad 8-5, odds 69,47.
Trio (7, 11)
384.233 kr; för rätt kombinationer och odds se resp lopp.
GaloppdomstolJ-Å Gunnarsson, ordf, E Oldengren, K Blomnell, ord, M Lindström o H
Engblom (ej lopp 3,6 och 11), suppl
Tä-100912-1 H M KONUNGENS PRIS
4.55,5 4000 S gd
142.500 kr
Steeplechase. H M Konungens hederspris till segrande ryttaren. Minnespris till segrande
hästens ägare. För 4-åriga och äldre hästar. Vikt: 4-åriga 68,5 kg, äldre 72 kg.
1 4.55,5 93 Oranais (FR)
8v B72 T Hellgren 75.000Tä-100828-1 2
2 4.55,5 17 Apocal (IRE)
6v72 J Österberg 37.500Tä-100831-103
3 5.01,3 126 Dream Keeper
6v72 D Queally 18.000Tä-100828-1 1
4 5.11,3 83 Nittiåttan
12v72 Jp Kelly
12.000Tä-100812-7 2
u
26 Watson
6v72 N LovénTä-100812-7 3
Vunnet
Efter strid med nos-många längder-många längder
Segrare
8, br v Sleeping Car-Belle D’Oran e Quart De Vin.
Uppfödare Cypres Jacques o Couetil Laurent.
Ägare
1 Renew HB. 2 Stern Kim. 3 Stall Saga o Andersson Helena. 4 Animal
Farm.
Tränare
1 Dennis Persson, Strömsholm. 2 K Stern. 3 ST Tiikkaja. 4 A Michanek.
GaloppdomstolDömdes Apocals ryttare J Österberg till ridförbud 26/9 och 30/9 för
felaktigt bruk av spö. RG 6:30 8,16/5.
Odds
Vinnare 9,39. Plats 1,45-1,07. Komb 29,74.
Omsättning
V,p,k: 24.905, 6.450, 45.997 Totalt: 77.352 kr.
22 - Kal 22/2010
Tä-100912-2 BIRKA STOCKHOLM ARABIAN CUP (Gr3PA)
2.25,8 2000 dt gd 150.000 kr
Birkas hederspris till segrande hästens ägare, tränare och ryttare samt till bäst gjorda
häst i löpningen. Täby Galopps hederspris till 2. och 3. plac i löpningen. För 3-åriga och
äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 3-åriga 51,5 kg, 4-åriga 57,5 kg, äldre 60 kg.
1 2.25,8 54 Al Dahis (IQ) ox
6h60 M Santos 75.000Gb-100718-7 6
2 2.26,4 31 Gharraa (IQ) ox
3s50 S Karlsson (49,5)
34.500Gg-100815-8 1
3 2.28,4 29 Sanovagan ox
5h60 P Gråberg 15.000Jä-100715-1 2
4 2.29,7 36 Soumaoro (FR) ox
6v B60 E Chaves
10.500Tä-100828-9 2
5 2.34,1 212 Naranji Gilfi ox
6s58 L Rios
7.500Tä-100828-9 10
6 2.34,3 233 Shams Lucky ox
7v60 R De Oliveira 4.500Tä-100828-9 6
7 2.34,6 256 Sharamaz ox
7v B60 L Magnusson 3.000Tä-100828-9 3
s Manuel ox
6v
(hälta)
Vunnet
Säkert med 3-10-6,5-22-1-1,5
Segrare
6, fux h Sheridhah-Al Rabab e Zad Al Rakib.
Uppfödare Jedaidah Stud Farm.
Ägare
1 Al Nujaifi Mohammed. 2 Al Nujaifi Mohammed. 3 Genberg & Co AB.
4 Nibbering Frank. 5 Stall Haaga. 6 Folkung Lena. 7 Zamarash HB.
Tränare
1 Pia Höiom, Kungsbacka. 2 P Höiom. 3 C Genberg. 4 A Svensson. 5
M Smedman. 6 C Vång. 7 A Lindgren.
Odds
Vinnare 5,44. Plats 1,00-1,00-1,00. Komb 16,81.
Omsättning
V,p,k: 24.026, 13.047, 42.822 Totalt: 79.895 kr.
Tä-100912-3 H M DROTTNINGENS PRIS
4.21,7 3800 H gd
150.000 kr
Häcklöpning. H M Drottning Silvias hederspris till segrande hästens ägare. För 4-åriga
och äldre hästar. Vikt: 4-åriga 68,5 kg, äldre 72 kg.
1 4.21,7 17 Omoto Sando (FR) 7v B72 H Engblom 75.000Öv-100822-1 2
2 4.25,3 103 Elegant Song
7v72 D Wirenstål 37.500Gg-100815-1 1
3 4.25,3 51 Mrs Casino Royal
4s66,5C Roberts 18.000Tä-100812-8 1
4 4.26,3 159 Calvados
5v B72 T Hellgren 12.000Öv-100822-1 5
5 4.30,7 84 Perchance (GER)
8v72 N Lovén
7.500Tä-100828-2 1
4.33,8 165 Maybellene
9s70 J ÖsterbergTä-100828-2 7
4.34,9 163 Lavirdan
8v B72 Jp KellyTä-100819-2 9
4.38,3 338 Ingenue (GB)
4s66,5K SternTä-100828-2 4
u
192 Alpino Eterno (ARG) 7v72 R CondonTä-100819-2 2
Vunnet
Överlägset med 18-nos-5-22-16-5-17
Segrare
7, br v Trempolino-Mayreau e Slip Anchor. Uppfödare Gill Nils Petter.
Ägare
1 Stall Bonne Nuit. 2 Bex Racing AB. 3 Andersson Maria. 4 Stall SRS
KB. 5 Sundstedt Carina.
Tränare
1 Arnfinn Lund, Norge. 2 L Bexell. 3 Ma Andersson. 4 D Persson. 5 Y
Brandt.
Odds
Vinnare 1,73. Plats 1,12-1,88-1,59. Komb 9,00.
Omsättning
V,p,k: 31.847, 15.535, 60.962 Totalt: 108.344 kr.
Tä-100912-4 TATTERSALLS NICKES MINNESLÖPNING (L)
1.41,5 1600 dt gd 800.000 kr
Tattersalls hederspris (check £2.000) till segrande hästens ägare att användas vid någon
av Tattersalls auktioner 2010-11. Minnespris till segrande hästens tränare och ryttare
samt 500 kr till vårdaren, dessutom 500 kr till bäst gjorda häst i löpningen. För 3-åriga
och äldre hästar. Vikt: 3-åriga 57 kg, äldre 59 kg.
1 1.41,5 49 Highway (IRE)
7v B59 R Schistl 480.000Jä-100511-8 3
2 1.41,8 64 Western Prospect (USA)
5v B59 C Lopez 170.000Jä-100808-7 1
3 1.42,1 103 Caerus (USA)
4h59 E Ski
80.000Öv-100902-3 2
4 1.42,2 285 Snow Runner (ARG) 7v59 E Chaves
40.000Tä-100831-2 3
5 1.42,6 67 Oroveso (BRZ)
4h59 B Reis
30.000F-100814-4 8
1.42,7 24 Handsome Hawk (IRE) 4v B59 J FortuneÖv-100822-7 5
1.42,8 141 Prince Fasliyev (GB)
6hB59 P GråbergÖv-100822-7 9
1.43,0 86 Maybach (GB)
9h59 L HammerTä-100902-Kv 1
1.49,0 403 Sydney (DEN)
5s57 M RodriguezKl-100801-6 8
s Eldfote
7v
(muskelsträckning)
Vunnet
Lätt med 1,5-1,5-0,5-2-0,5-0,5-0,5-många längder
Segrare
7, br v King’s Theatre-Havinia e Habitat.
Uppfödare Knocklong House Stud.
Ägare
1 Budokan O R H. 2 Stall Vivax - Easy. 3 Swartling Kjell Erik. 4 Stall
Travarna. 5 De Oliveira Dalva.
Tränare
1 Francisco Castro, Jägersro. 2 L Reuterskiöld Jr. 3 K E Swartling. 4 V
Sandrup. 5 P Bary.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Highway.
Odds
Vinnare 4,92. Plats 2,69-2,98-5,41. Komb 30,57.
Omsättning
V,p,k: 60.644, 34.211, 101.481 Totalt: 196.336 kr.
Tä-100912-5 COOLMORE MATCHMAKER STAKES (L)
1.59,7 1950 gr gd 500.000 kr
Coolmore Studs hederspris till segrande hästens ägare samt en fri betäckning med
Foot­stepsinthesand att utnyttjas under 2011. För 3-åriga och äldre ston. Vikt: 3-åriga
57 kg, äldre 60 kg.
1 1.59,7 13 Entangle (GB)
4s60 K Andersen250.000Öv-100822-7 2
2 2.00,3 158 Grafitti (GB)
5s60 P Gråberg 125.000Öv-100822-5 5
3 2.00,6 52 La Zona (IRE)
4s60 J Fortune 60.000Öv-100822-5 2
4 2.00,9 256 Härkila (IRE)
4s60 J Johansen 40.000Tä-100828-3 2
5 2.01,0 185 Demeanour (USA)
4s60 E Chaves
25.000Öv-100822-5 7
2.01,0 914 Distant Star (FR)
5s60 J NeurothÖv-100822-5 6
2.01,0 186 White Cheek Fox (USA)3s57 C LopezJä-100829-5 4
2.01,4 278 Valley’s Pride (DEN)
4s60 L HammerTä-100828-3 1
2.02,1 464 Melody Star
5s60 L RiosTä-100828-3 5
2.02,4 627 Vas (ARG)
6s60 G SolisTä-100828-3 3
2.02,7 553 Tiger Goddess (IRE)
4s60 R SchistlTä-100828-3 6
Vunnet
Överlägsen med 3-1,5-1,5-huvud-hals-hals-1,5-3,5-1,5-1,5
Segrare
4, br s Pivotal-Entwine e Primo Dominie.
Uppfödare Cheveley Park Stud.
Ägare
1 KAOK. 2 Fam E Nagell-Erichsen. 3 Stall Perlen. 4 Stald Seeland. 5
Lördagsklubben.
Tränare
1 Arnfinn Lund, Norge. 2 N Petersen. 3 W Neuroth. 4 S Jensen. 5 L
Bexell.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Entangle. Dömdes Ji Fortune (La Zona) till 4.000
kr böter för felaktigt bruk av spö (hög prissumma). RG 6:31 8:16p5.
Odds
Vinnare 1,33. Plats 1,03-1,42-1,22. Komb 7,58.
Omsättning
V,p,k: 73.825, 47.702, 157.146 Totalt: 278.673 kr.
Tä-100912-6 CLUBCAR SWEDISH CHAMPION SPRINT
1.08,8 1150 gr gd 350.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga svenskuppfödda hästar. Vikt: 59 kg.
1 1.08,8 156 King Bulltofta
3v59 D Danekilde175.000Jä-100808-6 5
2 1.09,0 23 Vanunu
3v59 E Backlund 87.500Tä-100831-5 3
3 1.09,6 259 De Orio
3h59 C Lopez
42.000Tä-100731-1 4
4 1.09,7 307 Little Warrior
3h59 K Andersen 28.000Tä-100902-5 3
5 1.09,7 38 Black Magic Women 3s57 L Rios
17.500Tä-100831-9 4
1.09,8 238 It’s Money Honey
3s57 J JohansenTä-100902-5 2
1.10,2 341 Avestruz
3hB59 G SolisTä-100722-2 9
1.10,2 280 The Mate (den)
3v B59 E ChavesÖv-100822-212
1.10,4 52 Chillán
3v59 S KarlssonJä-100808-6 8
1.10,9 447 Zahir
3v B59 M RodriguezTä-100902-5 5
1.10,9 93 Zoogin Zaid
3v59 V De AzeredoTä-100902-5 1
s Indy
3s
(hälta)
s Encore Belle
3s
(inte tävlingsmässig)
Vunnet
Lätt med 1-3-0,5-kort huvud-1-2-kort huvud-0,5-2,5-kort huvud
Segrare
3, fux v Swedish Shave-Skip Church e College Chapel.
Uppfödare Stall Lambada AB.
Ägare
1 Rodet AB. 2 Roadrunners o Dysell Sigyn. 3 Stall Orion. 4 Åberg Peter.
5 Fällbro Gård.
Tränare
1 Ole Larsen, Svedala. 2 S Dysell. 3 P Wahl. 4 P Åberg. 5 P Wahl.
GaloppdomstolDopningsprov togs på King Bulltofta.
Odds
Vinnare 15,63. Plats 3,62-1,39-3,25. Komb 47,61.
Omsättning
V,p,k: 63.566, 31.387, 194.308 Totalt: 289.261 kr.
Tä-100912-7 TÄBY PARK HOTEL SWEDISH CHAMPION CLASSIC
- SÖNDAGSKOMB/TRIO 25
2.32,1 2400 gr gd 700.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga svenskuppfödda hästar. Vikt: 59 kg.
1 2.32,1 47 Holly Golightly
3s57 E Ski
350.000Tä-100828-8 1
2 2.32,4 62 Senorita Bloom (fr) 3s57 L Hammer 175.000Jä-100829-5 1
3 2.32,5 72 Symphonias Wilmar 3v59 J Johansen 84.000Tä-100828-8 4
4 2.32,6 56 Alvena Quling
3v59 D Danekilde 56.000Tä-100828-8 2
5 2.32,6 298 Cross a Lot
3s57 M Santos 35.000Tä-100828-8 8
2.32,8 74 Jelly Roll
3v59 L RiosTä-100828-8 7
2.32,9 399 Caliente
3s57 P PintoÖv-100805-6 3
2.32,9 142 Welcometomyworld 3v59 R SchistlTä-100828-7 2
2.33,1 57 Hickory
3v59 P GråbergTä-100606-1 1
2.34,5 314 Hispaniella
3s57 A HollsteniusTä-100828-7 4
2.35,8 261 Capital Hill
3v59 M RodriguezTä-100828-8 11
2.35,8 412 Green Harmony
3s57 C LopezTä-100828-8 12
2.36,3 295 Tsarevich
3v B59 E ChavesTä-100819-1 3
s Flying Party
3v
(kom lös före start)
s Chalten
3h
(infektion)
Vunnet
Lätt med1,5-0,5-0,5-hals-huvud-1-hals-hals-0,5-7-6-kort huvud-2,5
Segrare
3, fux s Most Welcome-Point Taken e Thunder Gulch.
Uppfödare Stall Bonne Nuit.
Ägare
1 Stall Bonne Nuit. 2 Triple Crown Bloomers AB,FalkbolagenAB. 3
Dillner Charlotte,Berge Wilhelm,Lien L. 4 Styv Quling HB. 5 RedNeck
HB o Persson Martin.
Tränare
1 Arnfinn Lund, Norge. 2 F Reuterskiöld. 3 L Lien. 4 T Gustafsson. 5 JE
Pettersson.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Holly Golightly.
Odds
Vinnare 4,72. Plats 1,97-1,98-2,21. Komb 31,80. Trio 147,47 (2-4-1).
Omsättning
V,p,k: 61.050, 33.874, 176.864, Trio 313.220 Totalt: 585.008 kr.
Tä-100912-8 BRITTFURN TÄBY OPEN SPRINT CHAMPIONSHIP (L)
1.07,2 1150 gr gd 800.000 kr
Presentkort på 50.000 kr på engelska möbler hos Brittfurn till segrande hästens ägare
(Zawawi Omar). Minnespris till segrande hästens tränare och ryttare. För 3-åriga och
äldre hästar. Vikt: 3-åriga 58 kg, äldre 59 kg.
1 1.07,2 84 Alcohuaz (CHI)
5v B59 J Johansen 480.000Öv-100822-9 4
2 1.07,3 36 Alyshakeys (DEN)
3s56 J Fortune 170.000Tä-100831-9 1
3 1.07,4 255 Better Built (GB)
5v59 V De Azeredo
80.000Tä-100812-2 1
4 1.07,6 420 Exhibition (IRE)
5v59 R Schistl
40.000Jä-100808-9 9
5 1.07,7 49 Tertio Bloom
5v59 S Maillot
30.000Tä-100831-5 1
1.07,7 134 Calrissian (GER)
6v59 M SantosJä-100808-9 6
1.07,8 207 Dollar Hill
5v59 D DanekildeTä-100831-5 4
1.07,8 345 Emil (DEN)
6v59 S KarlssonKl-100905-2 4
1.08,0 72 Verde Mar (BRZ)
3h58 B ReisBr-100529-2 1
1.08,0 309 Light The Fire (IRE)
4v B59 P GråbergÖv-100822-9 1
1.08,1 217 Steve’s Champ (CHI) 10v B59 E SkiÖv-100822-9 9
1.08,1 114 Hansinger (IRE)
5v59 L HammerÖv-100822-9 5
1.08,3 328 Tamburello (ARG)
7v B59 L RiosTä-100902-6 1
1.08,4 172 Heureux (USA)
7v59 C LopezÖv-100729-6 2
1.08,5 196 Chips O’Toole (IRE)
3v58 E ChavesTä-100831-9 2
Vunnet
Efter strid med 0,5-1-1-hals-kort huvud-0,5-huvud-0,5-huvud-hals-0,50,5-hals-0,5
Segrare
5, br v Merchant Of Venice-Giverny e Hussonet.
Uppfödare Haras de Pirque.
Ägare
1 Zawawi Omar. 2 Stall Trick or Treat. 3 Dionysos. 4 Kentaur A/S. 5 Stall
In Bloom.
Tränare
1 Lennart Jr Reuterskiöld, Jägersro. 2 W Neuroth. 3 L Bexell. 4 F Castro.
5 F Reuterskiöld.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Alcohuaz.
Odds
Vinnare 8,47. Plats 2,49-1,41-4,24. Komb 18,84.
Omsättning
V,p,k: 85.220, 45.933, 147.544 Totalt: 278.697 kr.
Tä-100912-9 STOCKHOLM CUP INTERNATIONAL (Gr3)
2.31,6 2400 gr god1.600.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. Minnespris till segrande hästens tränare och
ryttare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 3-åriga 55 kg, äldre 59 kg.
1 2.31,6 73 Mores Wells (GB)
6hB59 S Maillot 1.000.000F-100814-1 10
2 2.31,6 102 Theatrical Award (NOR)
5s57 C Lopez 350.000Öv-100822-7 3
3 2.31,8 26 Appel Au Maitre (FR) 6h59 J Fortune 120.000D-100815-1 2
4 2.31,9 437 Non Stop (GB)
4h59 F Lefebvre 80.000F-100803-2 6
5 2.32,0 131 Peas And Carrots (DEN)
7v59 R Schistl
50.000Öv-100822-7 8
2.32,0 113 Theocritus (USA)
5v59 M SantosTä-100601-6 1
2.32,2 35 Touch Of Hawk (FR) 4v59 L HammerÖv-100822-7 1
2.32,5 481 Volo Cat (FR)
6h59 J JohansenÖv-100822-7 6
2.32,6 284 Walzertraum (USA)
5hB59 P GråbergÖv-100805-3 7
2.32,7 825 Condor (DEN)
5v59 K AndersenKl-100801-9 6
2.34,5 105 Quality Guitar (BRZ) 4h59 B ReisBr-100619-1 1
Vunnet
Efter strid med 0,5-1-0,5-0,5-hals-1-1,5-0,5-huvud-9
Segrare
6, br h Sadler’s Wells-Endorsement e Warning.
Uppfödare Cliveden Stud Ltd o Ocean Bloodstock.
Ägare
1 O’Flynn Catherine. 2 Stall Bernadette o Taylor MP. 3 Stall Perlen. 4
Charbit Frank. 5 Zawawi Omar.
Tränare
1 Richard Gibson, Frankrike. 2 M Taylor. 3 W Neuroth. 4 M Le Forestier.
5 L Reuterskiöld Jr.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Non Stop och Mores Wells.
Odds
Vinnare 7,32. Plats 2,25-3,34-1,31. Komb 71,25.
Omsättning
V,p,k: 146.977, 60.401, 211.143 Totalt: 418.521 kr.
Tä-100912-10 AMACITALÖPNING
1.09,8 1150 gr gd 400.000 kr
Hederspris till segrande hästens ägare. För 2-åriga ston. Vikt: 59 kg.
1 1.09,8 73 Karakorun (GB)
2s59 J Johansen 200.000Öv-100822-113
2 1.09,8 68 Solid Platinum
2s59 M Santos 100.000Tä-100831-7 2
3 1.10,0 32 Mint Condition
2s59 D Danekilde 48.000Tä-100819-5 1
4 1.10,6 28 Pika (DEN)
2s B59 R Schistl
32.000Tä-100819-6 1
5 1.10,7 51 Miss Clodia (IRE)
2s59 E Ski
20.000Öv-100812-5 1
1.10,7 104 Ferrita
2s59 C LopezTä-100831-7 3
1.12,7 370 Little Nella Bella
2s B59 N WesterlundTä-100831-Kv 3
s Millevini (IRE)
2s
(muskelsträckning)
s Queen Accent
2s
(senskada)
Vunnet
Efter strid med huvud-1-3-huvud-hals-10
Segrare
2, br s Kheleyf-Assuage e Wolfhound. Uppfödare Gascoigne Paul.
Ägare
1 Elsborg Marc. 2 Reuterskiöld Fredrik. 3 Stall Åkerkullen. 4 Madsen
Dennis. 5 Reuterskiöld Fredrik.
Tränare
1 Bent Olsen, Danmark. 2 F Reuterskiöld. 3 T Gustafsson. 4 F Castro. 5
R Haugen.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Karakorun.
Odds
Vinnare 7,30. Plats 1,93-1,51-2,10. Komb 28,99.
Omsättning
V,p,k: 53.016, 16.095, 86.297 Totalt: 155.408 kr.
Tä-100912-11 PRIX DE L’ARK
1.27,7 1350 dt gd
50.000 kr
Amatörryttare. ARK:s hederspris till segrande hästens ryttare. TGAB:s hederspris till segrande hästens ägare. ARK:s prisrosett till segrande hästen. För 3-åriga och äldre hästar.
Vikt: Aktuellt handikaptal 3-åriga plus 8,5 kg, äldre 10 kg.
1 1.27,7 76 Berkeley Castle (USA)6v B72 T Hellgren (74)
25.000Tä-100710-1 2
2 1.27,8 120 Midnight Eagle
5v B65 C Ericsson (67)
12.500Kl-100905-11 1
3 1.27,9 36 My Alibi
5v61 M Kjelsli
6.000Tä-100717-4 1
4 1.27,9 68 Rabalder
4v B64 J Österberg 4.000Tä-100831-6 6
5 1.28,1 44 Indonesian Idol (IRE) 4v71 H Ljungquist 2.500Tä-100902-2 1
1.28,8 63 Sagas Energy
5s64 M Samuelsson (67/63)
Tä-100831-6 9
1.29,6 166 A Different Shade
4v62 G Östman (66)St-100613-1 4
1.29,6 294 All I Need (ger)
3s60 Jp Kelly (57,5)Öv-100819-3 7
1.29,6 262 Time Goes By
7v60 M Nelson Larsson (52)
Tä-091213-109
1.29,7 312 El Camino
5v60 F Gustafson (50/46)Tä-100729-3 6
1.30,2 139 Cappuccino (DEN) 10hB64 M Stenström (68)Gg-100815-7 7
s Galvarino (IRE)
9v
(kolik)
Vunnet
Efter strid med 0,5-0,5-nos-0,5-3,5-3,5-hals-huvud-kort huvud-2,5
Segrare
6, br v Mizzen Mast-Bristol Channel e Generous.
Uppfödare Juddmonte Farms.
Ägare
1 Rävsta Ridcenter. 2 Örnästet. 3 Jönsson Carina o Bäck Lars. 4 Borger
Åsa. 5 The Horseshoe Stable.
Tränare
1 Sigyn Dysell, Åkersberga. 2 S Sivrup-Rosenqvist. 3 L Bäck. 4 Å Borger.
5 M Smith.
Odds
Vinnare 7,69. Plats 5,28-3,89-1,76. Komb 88,58. Trio 661,19 (1-9-8).
Omsättning
V,p,k: 38.858, 13.335, 52.640, Trio 71.013 Totalt: 175.846 kr.
Snart 2. upplagan 50-boken: [email protected]
Kal 22/2010 - 23
RESULTAT JÄGERSRO 30. DAGEN torsdag 16 september kl 12.18
Bana
DT god
Väder
Soligt, +17C
Totalisatoroms4.071.247 kr
Oms V, P, K
334.961 kr, 145.380 kr, 644.712 kr.
V5 (lopp 5-9) 259.737 kr, rätt rad 6-5-8-5-7, utd 16/10.280 kr.
V4 (lopp 1-4) 1.321.617 kr, rätt rad 8-10-10-5, utd 127/7.795 kr.
V3 (lopp 7-9) 6.490 kr, rätt rad 8-5-7, utd 2/2.434 kr.
LD (lopp 2, 3) 704.521 kr, rätt rad 10-10, odds 50,71.
Trio (lopp 9, 4) För kombinationer och odds se resp. lopp.
GaloppdomstolB G Paulsson, ordf, S W Friberg (ej lopp 3), C Larsen, ord, M Bendroth,
suppl
Alkotest togs på ryttarna i alla löpn under dagen, u a.
Jä-100916-1 HÖSTSPRINTEN
1.13,7 1200 dt gd
60.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 3-åriga
53 kg, äldre 54 kg.
1 1.13,7 58 Merseyside Star (IRE)3v B57 E Ski
30.000Öv-100819-5 7
2 1.13,8 23 Viejo Perro (IRE)
4v B56 Is Karlsson (59)
15.000Jä-100909-3 1
3 1.13,8 72 Stormy Grey
6v65 L Rios (67)
7.200Jä-100829-2 2
4 1.14,0 171 Sharav (GB)
4v B58 A Hollstenius 4.800Tä-100831-4 5
5 1.14,3 76 Storm Swede (USA) 4v60 M Santos
3.000Jä-100909-3 2
1.14,4 94 Lets Fly
4v B55 C Lopez (54)Tä-100831-Kv 1
1.15,6 44 Me Legend (DEN)
3s B58 J JohansenJä-100829-2 7
s Full Indy (ARG)
4h
(feber)
s Downing Street
4v
(inte tävlingsmässig)
Vunnet
Efter strid med hals-hals-0,5-1,75-hals-6
Segrare
3, fux v Kheleyf-The Oldladysays No e Perugino.
Uppfödare Persse A M F.
Ägare
1 Stall RH. 2 Castro Francisco o Stall El Pollo. 3 Jardby Bo,Jardby
Wiveka,Andersson Bo. 4 Lödder HB. 5 Melldén Kenneth.
Tränare
1 Rune Haugen, Norge. 2 F Castro. 3 P Jardby. 4 J Reuterskiöld. 5 JE
Pettersson.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Merseyside Star.
Odds
Vinnare 5,86. Plats 1,48-1,20-1,80. Komb 20,02.
Omsättning
V,p,k: 29.981, 14.030, 54.972 Totalt: 98.983 kr.
Jä-100916-2 LD1 - VIRENTOFTA-HANDICAP 2.36,4 2400 dt gd
50.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt
hcptal 3-åriga minus 9,5 kg, äldre 6 kg.
1 2.36,4 72 Gyllene Tider
7v59 L Rios (61) 25.000Jä-100829-4 3
2 2.36,6 196 Dr McDreamy (IRE) 7v58 A De Souza 12.500Jä-100829-3 3
3 2.37,1 17 Ididitmyway
4v B58 J Johansen 6.000Jä-100909-4 2
4 2.37,4 120 Montgomery
5v61 M Rodriguez 4.000Jä-100909-4 5
5 2.37,5 94 Corvina (DEN)
3s56,5D Danekilde 2.500Kl-100905-9 8
2.37,8 398 Zazoo (DEN)
6v61 J PintoKl-100821-3 7
2.38,5 205 Prince of Darkness
8v58 S KarlssonJä-100829-4 9
2.38,5 122 Sputnik (DEN)
3v55,5M SantosJä-100829-3 2
2.40,7 161 Wiesensturm (GER) 10v55 A HollsteniusJä-100829-3 5
2.42,2 226 Danish Welcome
5v61 M StottKl-100905-7 11
2.42,9 238 Flying Award
4v56 S SlotJä-100829-3 4
Vunnet
Säkert med 1,25-2-hals-2-3,5-hals-m-8-3,5
Segrare
7, mbr v Duty Time-Gylliana e Diaghlyphard. Uppfödare Jigbrant John.
Ägare
1 Bornslätt. 2 Stenefeldt Katharina. 3 Christensen D o Sandstöd
Racing. 4 Stall Zäta. 5 Sinding Torben.
Tränare
1 Ricardo Ramallo, Kvarnby. 2 K Stenefeldt. 3 L Reuterskiöld Jr. 4 B
Zetterström. 5 E Gautier.
GaloppdomstolDömdes Gyllene Tiders ryttare L Rios till 2.000 kr böter (upprepad
förseelse) för spårbyte som stört medtävlare (Ididitmyway). Avskrevs
ärende om påstådd trängning av Dr McDreamys ryttare A De Souza
mot Flying Award-S Slot.
Odds
Vinnare 7,29. Plats 1,98-2,97-1,47. Komb 72,29.
Omsättning
V,p,k: 50.826, 22.895, 98.777 Totalt: 172.498 kr.
Jä-100916-3 LD2 - KÄMPINGE-HANDICAP 1.49,6 1730 dt gd
60.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt
hcptal 3-åriga minus 14 kg, äldre 12 kg.
1 1.49,6 72 Nazgul
6v55 C Lopez (54)30.000Jä-100829-4 2
2 1.49,8 93 Key Of Danzig (IRE) 4v B62 Is Karlsson (65)
15.000Jä-100808-8 6
3 1.49,9 100 Deloria (GB)
3s56 M Friberg (60)7.200Jä-100829-5 3
4 1.50,1 95 Full Account
3v56 L Rios (55/53) 4.800Jä-100829-4 1
5 1.50,1 153 Gilbertian (GB)
4v B66 M Stott
3.000Dk-100825-3 2
1.50,4 189 Don Marco
3h52 S KarlssonGg-100815-2 1
1.50,5 261 Lacelle
9v60 J JohansenGg-100815-7 3
1.50,7 319 Lucky Lucioni (IRE)
7v53 K JarvénTä-100904-1 8
1.52,5 222 Sportschau (GER)
6s55 A PolancoTä-100902-6 6
1.52,9 140 Big Master (GER)
4v B57 E SkiÖv-100902-6 4
1.53,1 318 Van Ruymbeke (IRE) 6v B56 A HollsteniusJä-100909-4 8
1.53,9 152 Irish Anderson (IRE) 5v57 D DanekildeKl-100905-7 5
1.54,0 27 Wide Ranging (GB)
3h59 E ChavesJä-100826-4 1
1.54,2 274 Be Alert
8v B62 C WeilbyJä-100829-4 10
Vunnet
Säkert med 1,5-1,75-1-huvud-1,75-hals-1-9-2-0,75-5-hals-1
Segrare
6, mbr v Diaghlyphard-Blommogram e Talinum.
Uppfödare Lidbeck Staffan.
Ägare
1 Stall Prick. 2 AB Ikåberg o Andersson Inger. 3 Stall Reuterskiöld HB o
Anderberg H. 4 Jardby Peter o Bo, Jardby Gisela. 5 Team Bang.
Tränare
1 Staffan Lidbeck, Löberöd. 2 F Castro. 3 J Reuterskiöld. 4 P Jardby. 5 T
Mortensen.
GaloppdomstolHördes Wide Rangings tränare K Stenefeldt ang hästens svaga presta-
24 - Kal 22/2010
Odds
Omsättning
tion (näst sist i mål). Uppgav att hästen är orutinerad och att den kommit dåligt till i löpningen och fått sprut på sig. Förklaringen noterades.
Vinnare 7,21. Plats 2,79-3,00-2,96. Komb 70,16.
V,p,k: 67.565, 32.729, 173.472 Totalt: 273.766 kr.
Jä-100916-4 TORSDAGSTRIO 26
1.51,2 1730 dt gd
30.000 kr
(Bunkeflolöpning) JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre
hästar med hcptal på anmälningsdagen högst 60, alt inget hcptal. Vikt: 3-åriga 56 kg,
äldre 58 kg.
1 1.51,2 67 Daytime (DEN)
5s55 K Andersen (54)
15.000Jä-100829-4 5
2 1.51,3 27 Fashion (DEN)
4s54 S Karlsson
7.500Jä-100826-4 2
3 1.51,9 65 A Captive Audiens 3h54 A Hollstenius 3.600Jä-100909-8 1
4 1.52,2 488 Qickilai
3s52 A Svensson 2.400Jä-100829-9 8
5 1.52,3 89 Molino
4v56 E Chaves
1.500Jä-100829-9 6
1.52,5 74 Dixie Chick
4s58 J PintoJä-100826-4 6
1.52,8 175 Chief Of Ten (GB)
3v54 S SlotJä-100829-3 6
1.53,3 149 Russian Roulette
8v58 A Pilroth (60)Jä-100826-4 8
1.53,6 628 Hit And Run (DEN)
4v B56 C WeilbyGg-100718-611
1.54,5 796 Canadian Angel
5s54 A De SouzaJä-100617-5 7
1.54,5 131 Karuizawa
3s B54 Is Karlsson (52/49)Jä-100829-9 4
1.55,8 298 Queen of Burlesque (USA)
4s54 D DanekildeKl-100604-4 6
1.56,6 598 Quevell
4s53 M Petersson (54/50)Jä-100829-Kv 1
1.57,5 244 The Bishop’s Mix
3v B54 A PolancoJä-100829-3 10
s Pierre Ana
4v
(styvhet)
Vunnet
Efter strid med 0,75-2,5-1,5-0,75-1-1,5-2,5-1,25-5-nos-6-4-5
Segrare
5, fux s Kateb-Mighty Miss Magpie e Red Sunset.
Uppfödare Stutteri Blesbjerg o Grove E.
Ägare
1 Sjöholm Georg. 2 Stall Glamour o Hallencreutz Bodil. 3 Annemis
Allfix, Grytåsa Ridcenter AB. 4 Stall Sömmen. 5 Chaves Elione.
Tränare
1 Cecilia Sjöholm, Malmö. 2 B Hallencreutz. 3 M Lustig. 4 J Hellberg. 5
R Ramallo.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Molino.
Odds
Vinnare 6,75. Plats 1,71-1,41-1,71. Komb 21,61. Trio 98,33 (5-3-15).
Omsättning
V,p,k: 72.986, 32.668, 104.502, Trio 554.144 Totalt: 764.300 kr.
Jä-100916-5 DERBYSERIEN MAIDEN MILE 1.43,0 1600 dt gd 100.000 kr
Svensksegerbonus 50.000 kr - Jive. JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För
2-åriga skandinaviskuppfödda hästar som ej segrat och som kvarstår i Svenskt Derby,
Voterlöpning och Hurricanelöpning 2011. Vikt: 59 kg.
1 1.43,0 48 Jive
2s57 L Hammer 50.000Jä-100826-Kv 2
2 1.43,3 46 Final Matolo (DEN) 2h59 J Johansen 25.000Kl-100821-1 4
3 1.44,1 58 Lucky Lad (ger)
2v59 M Santos 12.000Jä-100829-Kv 2
4 1.44,4 52 Lions Prospect
2h59 S Karlsson
8.000Jä-100805-5 3
5 1.44,4 24 Cyclone
2h59 R Schistl
5.000Tä-100831-7 5
1.45,1 154 Disraeli Gears
2h59 E ChavesJä-100829-6 4
Vunnet
Säkert med 1,75-3,5-1,5-hals-3,5
Segrare
2, br s Sabiango-Präriens Drottning e Elmaamul.
Uppfödare Stall Rancho AB o Strömberg C.
Ägare
1 Chess Racing AB o Nörklit Mona. 2 Stall Tandem. 3 Zawawi Omar. 4
Stall Hansa o Hallencreutz Bodil. 5 Light Valley Stud.
Tränare
1 Jessica Long, Klågerup. 2 L Reuterskiöld Jr. 3 J Reuterskiöld. 4 B Hallencreutz. 5 F Castro.
Odds
Vinnare 4,84. Plats 4,05-3,09. Komb 30,20.
Omsättning
V,p,k: 16.555, 5.088, 24.414 Totalt: 46.057 kr.
Jä-100916-6 HUSIE-LÖPNING
2.21,6 2200 dt gd
80.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 3-åriga
48,5 kg, äldre 52 kg.
1 2.21,6 49 Major Calloway (USA)
3hB50,5S Karlsson 40.000Öv-100822-812
2 2.21,6 70 Academy Wing (DEN)3h52 E Chaves (50,5)
20.000Tä-100828-8 9
3 2.22,1 25 Magnificence (GB) 3s51,5D Danekilde 9.600Öv-100822-5 1
4 2.22,9 27 Come On Deer (USA) 5v61 M Rodriguez 6.400Tä-100828-6 2
5 2.23,0 71 Lady Star Line (USA) 4s55 M Santos
4.000Jä-100829-1 3
Vunnet
Efter strid med nos-2,5-4-0,5
Segrare
3, br h Sligo Bay-Whatsmineisyours e You And I.
Uppfödare Adena Springs.
Ägare
1 Stall Tredje Mannen - Easy. 2 Stall Zada. 3 Stall RH. 4 Fourfold HB. 5
U S Star Racing.
Tränare
1 Fredrik Reuterskiöld, Jägersro. 2 L Reuterskiöld Jr. 3 R Haugen. 4 F
Reuterskiöld. 5 F Reuterskiöld.
Odds
Vinnare 4,95. Plats 2,74-4,83. Komb 25,40.
Omsättning
V,p,k: 25.337, 7.244, 33.270 Totalt: 65.851 kr.
Jä-100916-7 LIMHAMN-LÖPNING
2.40,3 2400 dt gd
50.000 kr
Svensksegerbonus 40.000 kr - Mrs Hotnight. JTG:s hederspris till segrande hästens
ägare. För 3-åriga och äldre svenskuppfödda hästar som ej segrat. 3-åriga hästar har
företräde. Vikt: 3-åriga 59 kg, äldre 62 kg.
1 2.40,3 79 Mrs Hotnight
3s57 S Karlsson 25.000Tä-100819-4 10
2 2.40,4 28 De Lambert
3v59 R Schistl
12.500Tä-100819-4 2
3 2.40,6 48 Sharm el Sheik
4v62 A De Souza 6.000Jä-100829-3 7
4 2.40,6 79 Taranis
3v59 C Lopez
4.000Tä-100819-4 3
5 2.40,9 79 Novasun
3v59 D Danekilde 2.500Tä-100902-4 3
2.41,7 54 Eko Renaissance
3v59 J JohansenJä-100829-9 5
2.44,5 159 Spartacus Sun
4s B60 M SantosJä-100829-9 11
2.46,4 140 The Carioca
3s B57 M RodriguezGg-100725-5 6
s Eagle Heart
4v
(startboxvägran)
Vunnet
Efter strid med hals-1-hals-1,25-4-m-9
Segrare
3, mbr s Arkadian Hero-Christian Church e Linamix.
Överst vinner Stall Pricks Nazgul under Carlos Lopez Kämpingehandicap å Jägerro denb 16 september. Staffan Lidbeck tränar och närmast slagna är Key of
Danzig, Deloria och Full Account. Här under är det Djangos lillasyster Jive som 50.000 + 50.000 kr i prispengar och svensksegerbonus i Derbyserien Maiden
Mile. Jessica Long tränar och Lennart Hammer red. Fotos Stefan Olsson.
Kal 22/2010 - 25
Uppfödare Ägare
Stall Grenerie AB.
1 Stall Grenerie AB. 2 Stall Pirat. 3 Stall Semlan. 4 Heland Racing. 5
Stall Direkt.
Tränare
1 Hans-Inge Larsen, Jägersro. 2 P Amoudruz. 3 S Möller. 4 H von
Heland. 5 T Gustafsson.
GaloppdomstolAvskrevs ärende om påstådd trängning av Eko Rennaisances ryttare J
Johansen mot Taranis.
Odds
Vinnare 7,95. Plats 2,23-1,43-1,50. Komb 25,38.
Omsättning
V,p,k: 23.426, 10.480, 37.261 Totalt: 71.167 kr.
Jä-100916-8 WENDES ARTILLERIREGEMENTES CUP
1.15,7 1200 dt god 45.000 kr
Amatörryttare. JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. ARK:s hederspris till
segrande hästens ryttare samt prisrosett till segrande häst. För 3-åriga och äldre hästar
med hcptal på anmälningsdagen högst 72, alt inget hcptal. Vikt: 3-åriga 64 kg, äldre
65 kg.
1 1.15,7 33 Cheitha (DEN)
6v63 T Henriksson22.500Kl-100905-7 8
2 1.16,2 69 Lista Lightning (IRE) 4v B63 S Hill
11.250Tä-100904-1 4
3 1.16,2 48 Swallow Forest (GB) 5s B61 C Sjögren (63)
5.400Öv-100822-105
4 1.16,2 57 Swedish Step
4v B69 S Gustavsson (71)
3.600Jä-100909-3 4
5 1.16,4 45 Flying Edge (IRE)
10v B63 C Nilsson (65)2.250Jä-100909-3 7
1.16,6 95 Emilio (GB)
9v61 J Gustafsson (63)Jä-100909-3 9
1.17,5 235 King Minos
6v59 E Edvardsson (63)Öv-100909-612
1.17,6 170 Count Almaviva (USA) 4v B59 S Nilsson (63)Jä-100808-11 9
Vunnet
Lätt med 2-hals-huvud-0,5-1,25-5-0,75
Segrare
6, mbr v Chequer-Dialitha e Diaghlyphard.
Uppfödare Stutteri Elverdam.
Ägare
1 Zawawi Omar. 2 Jarvén B o Investment AB Balticum. 3 Höllviken Häst
& Foder AB. 4 Stall Zäta o RC Måleri AB. 5 Jardby Peter o Jardby Gisela.
Tränare
1 Johan Reuterskiöld, Jägersro. 2 L Jarvén. 3 C Sjögren. 4 B Zetterström. 5 P Jardby.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Cheitha.
Odds
Vinnare 3,32. Plats 1,51-1,99-1,96. Komb 16,68.
Omsättning
V,p,k: 17.621, 7.639, 56.338 Totalt: 81.598 kr.
Jä-100916-9 ARLÖV-HANDICAP
1.15,6 1200 dt gd
40.000 kr
JTG:s hederspris till segrande hästens ägare. För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: Aktuellt
hcptal, 3-åriga minus 1 kg.
1 1.15,6 83 Confirmation
4s56 A De Souza 20.000Jä-100829-7 3
2 1.16,0 201 Nice And Rough
4s54 Is Karlsson (56/53)
10.000Jä-100829-7 9
3 1.16,0 148 Red Rock
4v53 D Danekilde 4.800Tä-091220-5 10
4 1.16,0 33 Westamericantiger (USA)
3v B64 E Ski
3.200Öv-100822-3 9
5 1.16,2 41 Swedish Time
4v59 A Pilroth (61) 2.000Jä-100829-7 2
1.16,5 141 Pecoiquen (CHI)
9v B64 K JarvénJä-100826-2 9
1.16,6 72 Troy Bolton (IRE)
3v62 E ChavesJä-100826-2 4
1.17,6 55 Predict (GB)
4s68 K AndersenKl-100905-3 3
1.17,8 293 Siidhgar
3v48 N Mortensen (47/43)
Jä-100829-7 8
1.20,8 190 Beauchamp United (GB)
7v B55 A PolancoDk-100724-410
s Cap Estelle (GB)
3v
(hälta)
Vunnet
Säkert med 2-huvud-huvud-0,75-1,75-0,5-5-1,25-m
Segrare
4, br s Kingsalsa-Firm Ground e Common Grounds.
Uppfödare Stall Lambada AB.
Ägare
1 Klagshamns Måleri o Fasad AB. 2 Markusson Emma. 3 Stall Diana. 4
Stall RH. 5 HB Vänerstall.
Tränare
1 Katharina Stenefeldt, Jägersro. 2 E Markusson. 3 T Högfeldt. 4 R
Haugen. 5 P Hallqvist.
Odds
Vinnare 8,37. Plats 2,54-4,55-4,17. Komb 116,17. Trio 1622,41 (7-19).
Omsättning
V,p,k: 30.664, 12.607, 61.706, Trio 99.685 Totalt: 204.662 kr.
Jä-100916-kv KVAL-LÖPNING ÄLDRE
För 3-åriga och äldre hästar. Vikt: 59 kg.
1.05,8 gdk Findus Zaid
3v59
1.05,8 gdk Little Red Hood
3s57
s Abbey Well (GB)
3s
1.05,8
1000 dt gd
A Pilroth
A Polanco
(hälta)
Jä-100916-kv KVAL-LÖPNING OX-
1000 dt gd
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: 59 kg.
s Wincent Wega
3v
(startboxvägran)
Jä-100916-kv KVAL-LÖPNING 2-ÅRIGA
0.52,4 800 dt gd
För 2-åriga hästar. Vikt: 59 kg.
0.52,4 gdk The Provocative
2h59 S Karlsson
RESULTAT GÖTEBORG 7. DAGEN söndagEN DEN 19 september kl 12.30
Bana
Gräs, hinder, något tung
Väder
Mulet, +13C
Totalisatoroms1.736.535 kr
Oms V, P, K
140.349 kr, 63.774 kr, 475.654 kr.
V4 (2-5)
473.244 kr, rätt rad 4-2-9-1, utd 16/22.183 kr.
LD (3, 4)
266.933 kr, rätt rad 2-9, odds 53,58.
Trio (lopp 5, 9) Se resp lopp.
GaloppdomstolB-G Paulsson, ordf, L Tiberg, Y Loven-Swärd, ord, P Falck och J-P
Engelbrektsson (ej lopp 4), suppl
Alkotest togs på ryttarna i lopp 2 - 9, u a.
26 - Kal 22/2010
Gg-100919-1 MAIDEN HURDLE
3.46,4 3200 H nt
50.000 kr
GGS’ hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 3-åriga och äldre hästar
som ej segrat. Vikt: 62,5 kg, 4-åriga 70 kg, äldre 73 kg.
1 3.46,4 17 Calvados
5v B71 T Hellgren (73)
25.000Tä-100912-3 4
2 3.49,5 171 Minellity (IRE)
6v69 K Stern (73) 12.500Gb-081113-4
3 3.50,4 120 Petit Verdot
6s69 A Pilroth (71) 6.000Öv-100902-1 5
4 3.50,5 150 Mchala
7s69 C Roberts (71)4.000Tä-100828-2 6
5 3.50,9 80 Songnette
5s69 J Österberg (71)
2.500Tä-100828-2 3
3.51,9 369 Barham
3v64 H Engblom (62,5)Gg-100711-311
3.54,1 131 Monster of Speed
5v73 N LovénÖv-100902-1 9
d 4.03,2 254 Come On Steve (IRE) 3v58,5C Ericsson (62,5)Tä-100717-Kv 1
u
142 My Diamond
9s B71 Jp KellyJä-100909-8 5
u
75 Berkeley Castle (USA) 6v B69 D Lenneblad (73)Tä-100912-111
s French Madness (USA) 4s
(sårskada)
Vunnet
Överlägset med 15-5-0,5-2-5-11-m
Segrare
5, mbr v Trempolino-Sayonara e Vettori. Uppfödare Mustad Eva.
Ägare
1 Stall SRS KB. 2 Stern Kim. 3 Pilroth Stig o Blomqvist Bodil. 4 VP AB. 5
Stall Direkt.
Tränare
1 Dennis Persson, Strömsholm. 2 K Stern. 3 B Blomqvist. 4 A Meier. 5 T
Gustafsson.
Galoppdomstol Dopningsprov togs på Calvados. Come On Steve diskvalificerad på
grund av att ryttaren inte vägt in efter loppet.
Odds
Vinnare 1,74. Plats 1,42-3,14-1,55. Komb 28,49.
Omsättning
V,p,k: 11.308, 5.313, 23.401 Totalt: 40.022 kr.
Gg-100919-2 KATTEGATT-LÖPNING
1.13,9 1200 gr nt
60.000 kr
GGS hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 3-åriga och äldre hästar.
Vikt: 3-åriga 51 kg, äldre 52 kg.
1 1.13,9 117 Cruikadyke (GB)
4hB56 R De Oliveira30.000Tä-100831-4 2
2 1.13,9 60 Forward Planning (USA)
4s51 A Hollstenius15.000Jä-100829-2 4
3 1.14,4 27 Flyer (DEN)
5v57 K Andersen 7.200Kl-100905-2 1
4 1.14,8 33 Dollar Hill
5v58 V De Azeredo (61)
4.800Tä-100912-8 7
5 1.14,9 63 Opening Night
5v60 J Johansen 3.000Kl-100814-6 3
1.15,3 117 Mal And Dave (IRE)
3v54 P Gråberg (53)Tä-100831-9 6
1.15,9 212 Hardy Norseman (IRE) 7v57 L Rios (59)Tä-100523-1 6
1.15,9 224 Bien Vestida (ARG)
5s56 G SolisJä-100829-2 6
s Au Pair (IRE)
5s
(feber)
Vunnet
Efter strid med nos-2-2-0,5-2-3-nos
Segrare
4, mbr h Kyllachy-Shoshone e Be My Chief. Uppfödare Gibson Alan.
Ägare
1 BWP Watertech AB. 2 Stall Häst Vett. 3 Stald Ras. 4 K/S Race and
Breed. 5 Stall Lillö.
Tränare
1 Catharina Vång, Bälinge. 2 L Månsby. 3 S Jensen. 4 O Larsen. 5 B
Olsen.
GaloppdomstolDömdes Cruikadykes ryttare R De Oliveira till 2.000 kr böter för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5.
Odds
Vinnare 11,71. Plats 2,35-1,74-1,28. Komb 82,42.
Omsättning
V,p,k: 20.922, 8.686, 52.541 Totalt: 82.149 kr.
Gg-100919-3 LD1 - SEPTEMBER MILE
1.39,0 1600 gr nt
50.000 kr
GGS hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 3-åriga och äldre hästar.
Vikt: 3-åriga 52 kg, äldre 54 kg.
1 1.39,0 48 Concusion (IRE)
3h58 J Neuroth 25.000Jä-100703-7 4
2 1.39,4 121 Maserati
4v60 L Rios (62) 12.500Tä-100904-1 1
3 1.39,8 53 Gulapa (GB)
3h58 P Gråberg
6.000Gg-100815-3 1
4 1.39,9 211 Low Tide (GB)
4v59 R De Oliveira 4.000Gg-100815-3 4
5 1.40,0 65 Matrero Cat (ARG) 6hB56 G Solis
2.500Tä-100831-4 4
1.40,0 120 Hurry Lime (USA)
3h58 K AndersenÖv-100822-2 5
1.41,8 21 Simbad (FR)
6v65 Is Karlsson (68)Tä-100831-4 1
1.41,9 463 Zafir Zaid
5v56 A Pilroth (58)Öv-100909-4 3
s Piaras (IRE)
5v
(transporthinder)
Vunnet
Säkert med 2-2-0,5-0,5-nos-9-0,5
Segrare
3, fux h Captain Rio-Dona Royale e Darshaan.
Uppfödare Loughbrown Stud.
Ägare
1 Stall Genco Oil. 2 SGS III. 3 Stall Cinderella. 4 Vång Torbjörn. 5 Forli
International.
Tränare
1 Wido Neuroth, Norge. 2 V Sandrup. 3 B Hallencreutz. 4 C Vång. 5 Y
Brandt.
Odds
Vinnare 4,89. Plats 1,96-2,02-1,45. Komb 38,74.
Omsättning
V,p,k: 26.080, 10.433, 63.342 Totalt: 99.855 kr.
Gg-100919-4 LD2 - VINGA-HANDICAP
2.23,1 2200 gr nt
50.000 kr
GGS hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 3-åriga och äldre hästar.
Vikt: Aktuellt hcptal 3-åriga minus 13,5 kg, äldre 10 kg.
1 2.23,1 137 Nice Effort (DEN)
4v59 C Weilby
25.000Kl-100821-3 2
2 2.23,1 38 Saint Sebastian (IRE) 3v57,5P Gråberg 12.500Jä-100829-1 7
3 2.23,2 124 Vivaldi (DEN)
5v60 V De Azeredo (63)
6.000Jä-100829-1 6
4 2.23,5 311 Downbeat (GB)
6v58 A Svensson 4.000Kl-100905-7 4
5 2.23,7 89 Hidden Treasure
4s53 A Hollstenius 2.500Jä-100829-4 6
2.24,1 326 Battle Royal (IRE)
4v59 R De OliveiraTä-100814-1 9
2.24,5 60 Flashline (DEN)
4v60 L Rios (62)Tä-100731-2 1
2.25,4 43 Daychan (IRE)
4v B63 F De Geer (67)Kl-100814-2 7
2.26,2 248 Red Cat Go (USA)
4v55 E ChavesKl-100821-3 10
2.26,5 92 Windhover
9v57 C LopezKl-100821-3 4
2.27,1 437 Graphiella
4s60 G SolisÖv-100819-7 8
2.31,4 106 Royal Highness
5v60 S SlotGg-100725-2 8
s Anaza (FR)
3s
(sårskada)
s Embarkation (GB)
3v
(korsförlamning)
s
Vunnet
Segrare
Uppfödare Ägare
Eko Royal Emperor
3h
(feber)
Efter strid med nos-hals-2-1-2-2-5-4-1,5-3-många längder
4, br v Richard of York-Nice Girl e Minster Son.
Lutzhöft Kate o Pedersen Lars.
1 Fredlund Thomas o Ohlsson Helena. 2 Stall Häst Vett. 3 Gren Öllegård. 4 Svensson Anette. 5 Jahreskog Marianne o Stelius Lars.
Tränare
1 Thomas Fredlund, Kvarnby. 2 L Månsby. 3 Ö Gren. 4 A Svensson. 5
M Jahreskog.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Nice Effort.
Odds
Vinnare 13,78. Plats 2,71-2,04-3,63. Komb 79,85.
Omsättning
V,p,k: 24.702, 13.112, 142.432 Totalt: 180.246 kr.
Gg-100919-5 TORSDAGSKOMB/TRIO 26
1.15,7 1200 gr nt
30.000 kr
(Brännöhandicap) GGS hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 3-åriga
och äldre hästar. Vikt: Aktuellt hcptal, 3-åriga minus 1 kg.
1 1.15,7 328 Rival
7v62 S Möller
15.000Kl-100905-3 4
2 1.15,9 176 Indian Ace
4s57 M Rodriguez 7.500Gg-100516-6 4
3 1.16,3 192 Mr Sabatini
4v62 A Pilroth (64) 3.600Jä-100826-2 6
4 1.16,5 275 Val Fleur
3s55 A Hollstenius 2.400Jä-100909-2 6
5 1.16,6 107 One More Tico (GB) 3v B63 R De Oliveira 750Kl-100905-11 8
5 1.16,6 135 Isglass (GB)
5v63 E Backlund (66) 750Tä-100902-2 4
1.16,6 29 Midnight Eagle
5v B60 K AndersenTä-100912-112
1.16,8 124 Victorian Art (IRE)
3s63 F De Geer (67)Öv-100909-7 5
1.17,0 121 Aslan
8v57 S SlotJä-100829-7 4
1.17,4 379 Sweet Soul Diva (GB) 6s52 A Svensson (45)Öv-100819-4 7
1.17,6 114 John Keats (GB)
7v64 L SantosÖv-100909-710
1.18,5 150 Strictly Confident
6v54 Is Karlsson (56/53)Jä-100829-7 1
1.18,9 45 Birdie
6s68 V De Azeredo (71)Öv-100812-4 1
s Sverre Award
3v
(skenbensöm)
s Runsonrun
3v
(kom lös före start)
Vunnet
Säkert med 1-2,5-0,5-nos-dött lopp-huvud-1-1-2-1-4-2,5
Segrare
7, br v Cajun Cadet-Karen e Jalmood.
Uppfödare Stuteri Hagen o Åsheim Göran.
Ägare
1 Möller Sofie o Möllers Hovslageri HB. 2 ACE Racing HB. 3 HB
Vänerstall. 4 Persson Jonas o Ragnarsson Per-Åke. 5 Lundberg Peter. 5
Johnzingrazing o Dysell Sigyn.
Tränare
1 Sofie Möller, Vellinge. 2 A Larsson. 3 P Hallqvist. 4 G Rooth. 5 C
Vång. 5 S Dysell.
Odds
Vinnare 32,81. Plats 5,45-3,13-4,37. Komb 443,12.
Trio 2210,55 (1-8-3).
Omsättning
V,p,k: 26.538, 12.065, 135.707, Trio 306.319 Totalt: 480.629 kr.
Gg-100919-6 FYRAÅRSPOKALEN
2.23,7 2200 gr nt
100.000 kr
GGS hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 4-åriga svenskuppfödda
hästar. Vikt: 56 kg.
1 2.23,7 18 Beluga
4v60 J Neuroth 50.000Öv-100909-5 3
2 2.23,7 73 Castle Sting
4v56 E Chaves
25.000Kl-100814-2 4
3 2.24,4 60 Symphonias Maximus
4v60 G Solis
12.000Tä-100911-1 4
4 2.25,8 29 Mirona
4s59 V De Azeredo (62)
8.000Öv-100822-5 4
5 2.28,3 124 Cilla
4s52 F De Geer (54/50)
5.000Tä-100831-6 10
s El Miracle
4v
(sårskada)
Vunnet
Efter strid med nos-3,5-7-12
Segrare
4, br v Ballingarry-Sayonara e Vettori. Uppfödare Mustad Eva.
Ägare
1 Stall Moreno o Wido Neuroth AS. 2 Castle Stables. 3 Profes Säkerh i
Sollentuna,Lien Lotta. 4 Mr Ascot. 5 Stern Kim.
Tränare
1 Wido Neuroth, Norge. 2 O Larsen. 3 L Lien. 4 F Reuterskiöld. 5 K
Stern.
Odds
Vinnare 1,89. Plats 2,33-2,21. Komb 9,82.
Omsättning
V,p,k: 5.733, 3.148, 13.438 Totalt: 22.319 kr.
Gg-100919-7 ONSALA ARABIANS SPRINT
1.38,7 1400 gr nt
40.000 kr
GGS hederspris till segrande hästens ägare och tränare. För 4-åriga och äldre hästar av
arabisk fullblodsras. Vikt: Aktuellt hcptal 4-åriga minus 6,5 kg, äldre 5 kg.
1 1.38,7 122 Milord ox
10h59 E Chaves
20.000Tä-100828-9 4
2 1.38,9 224 UA Bey Shaka ox
4v52 A Hollstenius (50,5)
10.000Tä-100828-9 7
3 1.39,2 25 Al Raai ox
6v60 A Pilroth (62) 4.800Tä-100819-7 2
4 1.39,4 80 Sakba (HOL) ox
6s B60 K Andersen 3.200Gg-100815-8 3
5 1.39,4 55 Al Harith (IQ) ox
6h66 P Gråberg
2.000Gb-100718-2 7
1.39,8 106 Hespeshal ox
10h64 M RodriguezTä-100828-9 5
1.40,4 80 El Quattro ox
5v59 G SolisTä-100819-7 1
1.40,4 287 Samwise ox
7h52 L Santos (47)Tä-100819-7 10
1.41,7 188 Vangog (DEN) ox
9h55 T Långström (48)Jä-100715-1 4
1.42,0 86 Esperanza Royal ox
4s56 L Rios (53,5/51,5)Jä-100829-8 2
Vunnet
Säkert med 1-1,5-1-nos-2-3-nos-6-1,5
Segrare
10, sk h Alt-Espmira e Ali Mir. Uppfödare Ramonia Gård AB.
Ägare
1 Soufi Khalil. 2 Goss Charlotte o Jungefeldt Siv. 3 Stall Bearmarsh. 4
Nilsson Camilla. 5 Al Nujaifi Mohammed.
Tränare
1 Khalil Soufi, Stoby. 2 C Goss. 3 B Blomqvist. 4 C Nilsson. 5 P Höiom.
Odds
Vinnare 12,21. Plats 1,95-4,38-1,71. Komb 202,52.
Omsättning
V,p,k: 12.031, 4.986, 20.252 Totalt: 37.269 kr.
Gg-100919-8 THE ROOKIE RUN
1.40,7 1400 gr nt
28.000 kr
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen har hcptal
max 45, alt inget hcptal. 3-åriga hästar har företräde. Vikt: 54 kg, 4-åriga 58 kg, äldre
59,5 kg.
1 1.40,7 17 Toot Sweet ox
3s54 P Gråberg (52)14.000 Jä-100909-Kv
1
2 1.41,0 138 Windflower ox
4s58 G Solis
7.000Tä-100819-7 13
3 1.42,2 79 Shezza (swe) ox
5s B58,5L Rios (60,5) 3.400Tä-100819-7 9
4 1.42,9 92 Wishful Thinking
4s56 L Santos
2.200Jä-100909-Kv 2
5 1.43,4 115 Elvigo Z Regula (POL) ox
3hB54 A Pilroth (54/52)
1.400Tä-100911-Kv 1
1.43,9 112 Tuwas Shamal ox
4v B55 F De Geer (59)Jä-100829-8 3
1.48,5 135 Kontessa (HOL) ox
5s B57,5M RodriguezJä-100829-8 7
1.49,0 348 TS My Exellent ox
4hB58 C WeilbyJä-100829-8 8
1.49,8 105 Prada’s Rose ox
4s57 A HollsteniusJä-100829-8 6
Vunnet
Säkert med 1,5-6-4-2,5-2,5-23-2,5-3,5
Segrare
3, sk s Top Flyte-Sweet Kiss e Volpone. Uppfödare Genberg o Co AB.
Ägare
1 Genberg & Co AB. 2 Fridlund Madeleine. 3 Fridlund Madeleine. 4
Genberg & Co AB. 5 Eng Jeanette.
Tränare
1 Catarina Genberg, Simrishamn. 2 M Fridlund. 3 M Fridlund. 4 C
Genberg. 5 B Blomqvist.
GaloppdomstolDopningsprov togs på Toot Sweet. Dömdes Toot Sweets ryttare P
Gråberg till 2.000 kr böter för felaktigt bruk av spö. RG 6:31, 8:16/5.
Odds
Vinnare 1,75. Plats 1,43-2,44-1,63. Komb 12,33.
Omsättning
V,p,k: 6.308, 2.727, 12.193 Totalt: 21.228 kr.
Gg-100919-9 SÄRÖ-LÖPNING
1.44,3 1600 gr nt
50.000 kr
Svensksegerbonus 40.000 kr - Mouli Ros. GGS hederspris till segrande hästens ägare
och tränare. För 3-åriga och äldre svenskuppfödda hästar som ej segrat. 3-åriga hästar
har företräde. Vikt: 3-åriga 59 kg, äldre 61 kg.
1 1.44,3 66 Mouli Ros
3s B57 C Weilby
25.000Gg-100815-2 4
2 1.44,9 24 Trombino
3v59 M Rodriguez12.500Jä-100829-9 2
3 1.45,0 320 Maia
3s57 G Solis
6.000Jä-100826-4 7
4 1.45,4 117 Mountain High
3s57 E Chaves
4.000Tä-100902-4 6
5 1.45,8 66 Golden Pacemaker 3h59 A De Souza 2.500Jä-100829-9 12
1.46,2 284 All I Need (ger)
3s57 L SantosTä-100912-118
1.46,2 197 Holma Indi Love
4v58 Is Karlsson (61)Jä-100829-9 10
1.46,8 90 Eko Tutankamon
3h59 J JohansenJä-100829-9 9
1.47,0 63 Braveman
3v59 J PintoJä-100829-9 3
1.47,0 299 Piccolessima
3s57 A PolancoJä-100829-9 7
1.47,1 224 Ripippii
3s56 L Rios (57/55)Tä-100902-4 8
s Mr Potts
3v
(transporthinder)
s Gasoline
3s
(kolik)
s All Heart
3s
(trampat av sko, hoven blödde)
s Esperance
3s
(hälta)
Vunnet
Lätt med 3,5-1,5-2-2-2-huvud-3-1-nos-0,5
Segrare
3, sk s Troon-Moulinette e Moulin. Uppfödare Nilsson Bo.
Ägare
1 Nilsson Bo. 2 Larsson Karola. 3 Roth Malin o Johansson Lars. 4
Nyberg Inger. 5 Klagshamns Måleri o Fasad AB.
Tränare
1 Jan-Erik Pettersson, Kvarnby/J. 2 K Larsson. 3 M Roth. 4 D Persson. 5
K Stenefeldt.
Odds
Vinnare 6,68. Plats 2,22-1,45-2,99. Komb 8,48. Trio 142,73 (1-2-3).
Omsättning
V,p,k: 6.727, 3.304, 12.348, Trio 10.262 Totalt: 32.641 kr.
Gg-100919-kv KVAL-LÖPNING 2-ÅRIGA
För 2-åriga hästar. Vikt: 59 kg.
1.04,6 gdk Hidden Fairytale (GB) 2s57
1.04,7 gdk Phyxius
2h59
1.04,8 gdk Blues Mostly
2s57
s Patronen
2s
1.04,6
1000 gr nt
A Hollstenius
A Pilroth
M Rodriguez
(inte tävlingsmässig)
Resultat Norge
Resultat Øvrevoll 23. løpsdag torsdag 9. september 2010
Vær
Skyet
Gressbanen Myk 5,9
DT
God
Totalomsetn 1.563.646 kr
V5 (3-7)
734.083 kr, utbet 22.721 kr, 4-1-1-8-6 , kom 12.738
DD (6,7)
368.690 kr, DD 8-6, odds 20,51
DLV
K Grundy, B Hermanser, H E Jenssen, S Kolling, sekr
Funksjonerer R Fritzenwanker, starter, S Eriksen, dommer, P Cordrey, hcp, O J Jakobsen,
løpsreferent
Eventuell V5A utbetaling
Nr Hest
Komb Utbetaling Nr
1. strøket
-
- 7.
2. Valparaiso
1
477.154 8.
3. Victorian Art
2
238.577 9.
4. Ed Hardy
0
4 rette 10.
5. John Keats
2
238.577 11.
6. Happy Larry
21
22.721 12.
Hest
Komb Utbetaling
Solan
2
238.577
Royal Hill
3
159.051
Imperial Skylight 0
4 rette
Chief Eric
1
477.154
Golden Pool
0
4 rette
Requested
0
4 rette
Øv-100909-1 NORSK RIKSTOTO GRAND PRIX
1.41,41600 gr mk 200.000 kr
For 3-årige norskoppdrettede hester.
1 1.41,4 28 Due Amici
3 v
59 C Lopez 100.000 Øv-100819-? 5
2 1.41,5 40 Distant Beat
3 he 57 J Neuroth 50.000 Jä-100724-? 5
3 1.41,6 56 Lady Morgana
3 he 57 E Ski
24.000 Øv-100822-? 11
4 1.41,8 83 Aries (DEN)
3 h B 59 M Fretheim16.000 Øv-100822-? 15
5 1.42,2 72 Galla Placidia
3 he 57 T Smith
10.000 Øv-100722-? 8
6 1.42,4 85 Desert Rose
3 he 57 M Hanssen Øv-100722-? 4
7 1.42,9 236 Lord Rossmo
3 v
59 P Pinto Øv-100822-? 14
8 1.46,3 182 Frontino
3 v
59 T Jørgensen Øv-100610-? 8
Vunnet
Med 0,5-0,5-1,0-2,0-1,0-2,5-17,0 lengder.
Vinner
3, mbr v Albaran - Crosskeys Lass e Petorius
Kal 22/2010 - 27
Oppdretter
Eier
Trener
Odds
Omsetning
Johan C Løken
1 Stall Amici 2 Stall EOS 3 Stall NOR og Lagulise Racing 4 Pelagic Racing
Norway 5 Stall Jersey
1 Annike Bye Nunez, Øvrevoll 2 W Neuroth 3 R Haugen 4 J Fretheim 5 A
Lund
Vinner: 2,83 Plass: 1,21-1,3-1,67 Duo: 12,47 Trippel: 90,19
Vinner: 15.994 Plass: 4.410 Duo: 11.358 Trippel: 21.903 Totalt: 53.665 kr
Øv-100909-2 NORSK RIKSTOTOS OPPDRETTSLØP1.11,91170 gr mk 200.000 kr
For 2-årige norskoppdrettede hester.
1 1.11,9 17 Poppi
2 he 57 T Smith 100.000 Øv-100805-? 1
2 1.12,5 93 Shakkmatt
2 v B 59 P Gråberg 50.000 Øv-100822-? 11
3 1.13,0 116 Royal Games
2 h
59 R Schistl 24.000 Øv-100805-? 6
4 1.13,2 92 Theatrical Sky
2 he 57 E Ski
16.000 Øv-100805-? 4
5 1.13,2 371 Heather Honey
2 he 57 A Pilroth 10.000 Øv-100812-? 10
6 1.13,2 71 Ariann
2 he 57 M Hanssen Øv-100822-? 6
7 1.13,5 134 Brown Beauty
2 he 57 M Fretheim Øv-100812-? 2
8 1.13,7 94 Sophies Love
2 he 57 C Lopez Øv-100822-? 5
9 1.13,7 254 Favoritten
2 v
59 D Danekilde Øv-100902-? 1
Vunnet
Med 3,0-2,5-1,0-nese-hals-1,5-1,0-hode.
Vinner
2, br he Lorofino - Morten’s Secret e Blair’s Cove
Oppdretter
Nina Henriette Andersen
Eier
1 Stall Unna 2 Stall Ion 3 Jan Petter Sissener 4 Stall Puma 5 Bollerød Stutteri
Trener
1 Arnfinn Lund, Øvrevoll 2 N Petersen 3 A Hyldmo 4 C Erichsen 5 A Karlsen
Odds
Vinner: 1,77 Plass: 1,18-1,51-2,28 Duo: 8,73 Trippel: 46,35
Omsetning
Vinner: 21.115 Plass: 4.425 Duo: 17.578 Trippel: 31.916 Totalt: 75.034 kr
Øv-100909-3 WANDERING MINSTREL ELITELØP 1.41,91600 gr mk 63.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.41,9 24 Giant Sandman (IRE) 3 h
61 E Ski
31.500 Øv-100822-? 7
2 1.42,0 150 Half Pint Bill (GB)
7 v
61 R Schistl 15.750 Tä-100828-? 5
3 1.42,3 104 Lazy Lord (GB)
4 v B 57 P Pinto
7.560 Tä-100828-? 2
4 1.42,3 55 Royal Power (IRE)
7 v
59 C Lopez
5.040 Øv-100822-? 3
5 1.42,5 95 Quint Essentials (SWE)
7 v
61 J Neuroth 3.150 Tä-100831-? 7
6 1.42,7 105 The Pirate (DEN)
7 h
59 P Gråberg Øv-100805-? 3
7 1.42,9 119 Saddle The Storm (IRE) 3 v B 55 J Johansen Øv-100822-? 2
8 1.43,2 69 Archived (IRE)
5 h B 56 T Smith Gg-100815-? 9
9 1.43,5 204 Firello
10 v 58 T Jørgensen Øv-100812-? 3
10 1.43,6 343 Yorkshire Lad
7 v
52 D Danekilde Øv-100812-? 4
Vunnet
Med 0,5-1,5-nese-1,0-1,0-1,0-1,5-1,5-0,5 lengde.
Vinner
3, br h Footstepsinthesand - Sharamana e Darshaan
Oppdretter
Barronstown Stud
Eier
1 Sandman Stables 2 Stall Stora Skuggan 3 Arnfinn Lund 4 Stall Bjerkheim
5 Stall Exit
Trener
1 Rune Haugen, Skoger 2 D Persson 3 A Lund 4 J Lindstøl 5 C Slettemark
Odds
Vinner: 2,47 Plass: 1,08-1,38-1,27 Duo: 53,61 Trippel: 286,16
Omsetning
Vinner: 16.087 Plass: 5.075 Duo: 12.868 Trippel: 22.892 Totalt: 56.922 kr
Øv-100909-4 WESTERN VIKING LØP
1.40,51600 gr mk 44.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.40,5 312 Calendar Girl (SWE) 4 he 61 A Pilroth 22.000 Øv-100812-? 6
2 1.41,3 80 Rainbow Barrel (SWE) 6 he 52 B Halvorsen11.000 Øv-100822-? 3
3 1.41,6 244 Zafir Zaid (SWE)
5 v
60 P Gråberg 5.280 Gg-100815-? 7
4 1.41,7 160 Jim Beam (POL)
8 h B 49 N Mortensen3.520 Øv-100729-? 5
5 1.41,7 65 Richelle (SWE)
4 he 64 M Thorsen 2.200 Øv-100822-? 10
6 1.41,8 62 Wattan
5 v B 61 T Jørgensen Øv-100812-? 3
7 1.42,7 79 Mountain Cougar (FR) 4 v B 62 E Ski Øv-100812-? 14
8 1.42,8 286 So Trendy (GER)
3 he B 58 J Johansen Øv-100822-? 8
9 1.43,5 48 Tom Fix
9 v
58 C Lopez Øv-100822-? 12
10 1.44,0 231 Picture Perfect (SWE) 4 he 64 J Neuroth Øv-100822-? 8
11 1.45,4 156 Dutchess of Bogstad 3 he B 65 M Fretheim Øv-100812-? 5
u 61 Zafirah (DEN)
6 he 65 M Haugland Øv-100822-? 1
u 246 Naja (DEN)
6 he 63 U Kumar Øv-100812-? 3
s Severio (IRE)
4 he 64 (halt) Øv-100902-? 7
s Mr Melodyclub (SWE) 4 v
53 (transporthinder) Kl-100814-? 4
Vunnet
Med 4,0-1,5-0,5-nese-0,5-4,5-0,5-3,5-2,5-7,0 lengder.
Vinner
4, br he Songline - Lady Luck e Exceller
Oppdretter
Kristina Klintevall
Eier
1 Stall Kolgrænna 2 Charlotta Ericsson 3 Åsa Edvardsson og Erika Edvardsson 4 Nathalie Mortensen 5 Stall Amigo
Trener
1 Birgitta Paulsson, Sverige 2 C Ericsson 3 Å Edvardsson 4 H Engblom 5 A
Hyldmo
Odds
Vinner: 31,25 Plass: 14,53-2,66-4,62 Duo: 308,62 Trippel: 4389,75
Omsetning
Vinner: 14.454 Plass: 5.015 Duo: 16.460 Trippel: 25.083 Totalt: 61.012 kr
Øv-100909-5 WU TANG LØP
For 3-årige og eldre hester.
1 2.18,6 179 Fair Flair (IRE)
2 2.18,6 39 Nosferatu (IRE)
3 2.18,8 29 Beluga (SWE)
4 2.19,5 60 What Budget (GB)
5 2.20,0 135 Intricate Talent (USA)
6 2.20,4 217 Until June (IRE)
7 2.20,5 128 Dubai Samurai (GB)
8 2.20,5 183 Tam O’Rito (SWE)
9 2.20,7 119 Osorios Trial (GB)
10 2.21,5 301 Artie Bucco (DEN)
28 - Kal 22/2010
2.18,62160 gr mk 57.000 kr
6 he
7 v
4 v
6 he
3 he
4 he
5 v
8 v
3 v
5 v
B 62 C Lopez 28.500 Øv-100902-? 7
B 65 A Pilroth 14.250 Øv-100805-? 8
62 J Neuroth 6.840 Øv-100805-? 2
B 62 J Johansen 4.560 Øv-100822-? 3
52 T Smith
2.850 Øv-100822-? 8
54 P Gråberg Øv-100822-? 10
62 T Jørgensen Øv-100819-? 5
60 E Chaves Tä-100828-? 8
58,5 E Ski Øv-100822-? 13
59 M Hanssen Øv-100715-? 10
11 2.21,7 146
Vunnet
Vinner
Oppdretter
Eier
Trener
Odds
Omsetning
Egon (USA)
5 v
65 R Schistl Jä-100808-? 6
Med hode-1,0-3,5-2,5-2,0-0,5-hals-1,0-4,0-1,0 lengde.
6, f he Fruits Of Love - Percision Vision e Eagle Eyed
John Quinn
1 Stall Hope 2 Lindstøl Racing Partners 3 Stall Moreno og Wido Neuroth
AS 4 Ambitions 5 Stall MCM
1 Pål Jørgen Nordbye, Sørkedalen 2 J Lindstøl 3 W Neuroth 4 A Lund 5 J
Fretheim
Vinner: 17,91 Plass: 4,73-2,56-2,03 Duo: 178,02 Trippel: 624,63
Vinner: 15.632 Plass: 3.759 Duo: 16.615 Trippel: 32.123 Totalt: 68.129 kr
Øv-100909-6 ØVREVOLL HESTEIERFORENING KLOK
Amatørryttere. For 3-årige og eldre hester.
1.56,9 1750 dt gd 50.000 kr
1 1.56,9 117 Woodland Music (USA)
4 v
68 C Engebretsen
25.000 Øv-100822-? 11
2 1.57,8 30 Cool Match
4 v B 63 K Parkin 12.500 Øv-100822-? 11
3 1.58,8 190 Ithica (SWE)
4 v B 64 M Reinhold 6.000 Øv-100822-? 11
4 1.58,9 168 Bonne Geni
5 v B 63 R Nygård
4.000 Øv-100812-? 13
5 1.59,4 50 Lili Marleen (SWE)
3 he 58,5 V Aske
2.500 Øv-100819-? 2
6 1.59,6 71 Most Wanted (SWE) 4 v
58 S Støren Øv-100819-? 1
7 2.00,5 186 Emma (DEN)
3 heB 62,5 M Thorsen Øv-100812-? 15
8 2.00,8 101 Tahayab (ITY)
4 he B 63 C Ericsson Øv-100822-? 12
9 2.01,6 191 Get Over It (SWE)
3 he 59 A Brown Øv-100729-? 9
10 2.02,2 93 Killiney (FR)
3 he 59,5 V Allers Øv-100729-? 15
11 2.02,7 313 Nobel Runner (GER)
4 v
64 S Tangen Øv-100513-? 9
12 2.07,3 263 King Minos (SWE)
6 v
58 E Edvardsson Tä-100831-? 7
Vunnet
Med 4,5-5,0-0,5-2,5-1,0-4,5-1,5-4,0-3,0-2,5-m.
Vinner
4, br v Forestry - Charm A Song e Unbridled’s Song
Oppdretter
Aaron U and Marie D Jones
Eier
1 AK-ELI 2 Nordic Stables 3 Stall Bekkevill 4 Stall Exit og Hilde Iversen 5 Stall
Fem
Trener
1 Isidro Vergara, Østerås 2 C Erichsen 3 V Sande 4 C Slettemark 5 M Rønås
Odds
Vinner: 11,7 Plass: 3,51-2,93-3,05 Duo: 70,03 Trippel: 1090,71
Omsetning
Vinner: 10.384 Plass: 1.865 Duo: 10.272 Trippel: 21.813 Totalt: 44.334 kr
Øv-100909-7 WEWANTITALL LØP
1.09,1 1100 dt gd 50.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.09,1 18 Happy Larry (SWE)
3 v
60 P Pinto
25.000 Øv-100819-? 2
2 1.09,9 103 Chief Eric (GB)
5 v B 65 E Ski
12.500 Øv-100822-? 4
3 1.10,3 101 Valparaiso
4 v
54 P Gråberg 6.000 Øv-100819-? 3
4 1.10,5 423 Imperial Skylight (GB)
4 v
58 K Arnkværn 4.000 Øv-100819-? 6
5 1.10,7 342 Victorian Art (IRE)
3 he 59 A Pilroth
2.500 Tä-100831-? 7
6 1.10,9 123 Solan
4 v B 56 J Johansen Gg-100725-? 4
7 1.11,5 53 Royal Hill
8 v
67 M Fretheim Øv-100819-? 5
8 1.12,2 139 Requested
4 h B 58 C Lopez Øv-100729-? 13
9 1.12,5 256 Ed Hardy (IRE)
3 v
60 R Olechea Øv-100822-? 9
10 1.12,5 164 John Keats (GB)
7 v
56 E Chaves Øv-100822-? 3
11 1.13,5 273 Golden Pool (IRE)
4 he 60 J Neuroth Øv-100819-? 8
s Birdie (SWE)
6 he 63 (feber) Øv-100812-? 1
Vunnet
Med 4,0-2,0-1,0-1,0-1,0-3,0-3,5-1,5-hode-5,0 lengder.
Vinner
3, br v Melmac - Miss Ullerød e Mas Media
Oppdretter
Christel Westerlund
Eier
1 Stall Fleur-De-Lis og Eva Sundbye 2 Libra Racing 3 Diva Belle 4 Beate
Olerud 5 Diva Belle
Trener
1 Eva Sundbye, Øvrevoll 2 C Erichsen 3 P Høiom 4 R Nygård 5 P Høiom
Odds
Vinner: 1,89 Plass: 1,76-2-2,12 Duo: 13,07 Trippel: 59,78
Omsetning
Vinner: 16.932 Plass: 2.528 Duo: 16.556 Trippel: 65.761 Totalt: 101.777
kr
Øv-100909-11 KVALIFISERINGSLØP UTEN TOTO 1.13,91170 gr mk
For 2 årige hester som er godkjent i startboks.
1.13,9 Without Fear (FR)
2 v
59 T Smith
gdk
1.14,7 Gatling Gun (IRE)
2 h
59 E Ski
gdk
1.15,5 Equito Hill (SWE)
2 h
59 P Pinto
gdk
s Vote For Me (GER)
2 v
59 (feilanmeldt)
Norska resultaten kompletterade
med uppgifter om ”tidligere start”
Numera har de norska resultatlistorna kompletterats med uppgifter om
hästarnas tidigare starter i resultatraderna. Dock är det hela inte helt
komplett, för hänvändelsen til vilket lopp under resp tävlingsdag det är,
måste t v anges som ”-?”. Detta beror enligt Norsk Rikstotos dataavd på en
teknikalitet som är i färd med att rättas till/kompletteras. Vi har dock ansett
att det ändå rör sig om ett fall framåt att som framgår av de uppgifter
som nu kan publiceras, nämligen bana, datum och placering, dessa kan
publiceras. SRB/BZ.
Resultat Øvrevoll 24. løpsdag fredag 17. september 2010
Vær
Skyet
Gress
Noe tung 6,1
DT
God
Totalomsetn 2.241.636 kr
V5A (2-6)
689.094 kr, utbet 2.634 kr, 2-3-1-9-2, komb 9.792
V5B (5-9)
566.078 kr, utbet 183.975 kr, 9-2-2-8- , komb 7.821
DD (8,9)
398.797 kr, DD 8-1, odds 175,73
DLV
K Grundy, A L Sørensen, O C Hallerud, S Kolling, sekr
Funksjonerer R Fritzenwanker, starter (R Winger, 2), S Eriksen, dommer, P Cordrey, hcp,
O J Jakobsen, løpsreferent
Eventuell V5A utbetaling
Nr Hest
Komb Utbetaling
1. Fair Flair
190
2.357
2. Amazer
170
2.634
3. Vestano
48
9.331
4. Aladar
45
9.953
Nr
5.
6.
7.
8.
Eventuell V5B utbetaling
Nr Hest
Komb Utbetaling Nr
1. Most Wanted
2
183.975 7.
2. strøket
-
- 8.
3. Picture Perfect
1
367.951 9.
4. Mizar
3
122.650 10.
5. Tahayab
1
367.951 11.
6. Eaglecott
0
4 rette 12.
Hest
Flying Falk
Windiana
Until June
Timtaya
Komb Utbetaling
48
9.331
164
2.731
74
6.052
226
1.981
Hest
Komb Utbetaling
Cool Match
3
122.650
Lili Marleen
1
367.951
Ziwy Skate
0
4 rette
Hakuna Matata
1
367.951
strøket
-
Apache Run
0
4 rette
Øv-100917-1 NORSK RIKSTOTOS REKRUTTERINGSLØP 1.12,8 1170 gr nt 68.000 kr
For 2-årige hester som har startet i kvalifiseringsløp med godkjent resultat.
1 1.12,8 22 Elusive Time (IRE)
2 h
59 J Johansen 34.000 Øv-100812-? 1
2 1.13,0 49 Without Fear (FR)
2 v
59 T Smith 17.000 Øv-100909-? 1
3 1.13,1 81 Majestic Max (IRE)
2 v
59 C Lopez 8.160 Gb-100527-? 8
4 1.13,1 99 Aventurin (IRE)
2 h
59 A Polanco 5.440 Jä-100829-? 5
5 1.13,1 41 Marked By Zorro (IRE) 2 h
59 E Ski 3.400 Øv-100902-? 1
6 1.17,7 121 Facalani
2 v
59 P Pinto Øv-100902-? 2
7 1.18,1 155 Cheeky Chick
2 he 57 B Halvorsen Øv-100902-? 7
s Cavallina
2 he 57 (sore shins) Øv-100902-? 3
Vunnet
Med 1,0-0,5-hode-hals-mange-2,0 lengder.
Vinner
2, br h Elusive City - Brosna Time e Danetime.
Oppdretter
Oghill House Stud.
Eier
1 Jafar Al Ghitani 2 Stall Bonne Nuit 3 Lindstøl Racing Partners 4 Stall Akka
5 Fredrik Reuterskiøld.
Trener
1 Bent Olsen, Danmark 2 A Lund 3 J Lindstøl 4 L Natt och Dag 5 R Haugen.
Odds
Vinner: 2,27 Plass: 1,4-1,74-2,05 Duo: 6,35 Trippel: 31,52.
Omsetning
Vinner: 11.688 Plass: 3.485 Duo: 14.360 Trippel: 28.556 Totalt: 58.089 kr
Øv-100917-2 YOU NEVER KNOW LØP 1.11,0 1170 gr nt 57.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.11,0 82 Simian (SWE)
5 v
62 J Neuroth 28.500 Tä-100831-? 5
2 1.11,7 75 The One And Only (DEN) 4 v
57 R Olechea 14.250 Gg-100815-? 11
3 1.11,9 14 Smokey Storm (GB) 4 h B 62 J Johansen 6.840 Kl-100905-? 5
4 1.12,2 108 Evening Rose (SWE) 5 he B 54 B Halvorsen 4.560 Øv-100902-? 5
5 1.12,3 69 Gifted Lass (GB)
8 he 55 A Polanco 2.850 Tä-100902-? 2
6 1.13,0 112 Faahem (GB)
7 v
48 N Mortensen Øv-100822-? 7
s Latakia (GER)
5 he B 61 (bortvist fra start) Øv-100902-? 3
Vunnet
Med 3,5-1,0-1,5-0,5-3,5 lengder.
Vinner
5, br v Okawango - Simmering e Mas Media.
Oppdretter
Stall EOS.
Eier
1 Stall EOS 2 René Fritzenwanker 3 Stald St. George 4 Stall Avant og
Solveig B. Tandberg 5 Stall Camino.
Trener
1 Wido Neuroth, Øvrevoll 2 G Naustdal 3 B Olsen 4 S Tandberg 5 L Natt
och Dag.
Odds
Vinner: 8,26 Plass: 1,16-1,9-1,21 Duo: 11,38 Trippel: 56,72.
Omsetning
Vinner: 11.110 Plass: 3.886 Duo: 7.440 Trippel: 9.967 Totalt: 32.403 kr
Øv-100917-3 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP 1.12,0 1170 gr nt 42.000 kr
Amatørryttere. For 3-årige og eldre hester.
1 1.12,0 58 Hallingdal Blue (UAE) 4 he B 66 K Kjær
21.000 Øv-100902-? 3
2 1.12,4 94 Sonja (SWE)
6 he 58 M Stenstrøm 10.500 Øv-100819-? 4
3 1.12,6 427 Forever Fong (GB)
3 he B 60 T Hofossæter5.040 Dk-100820-? 7
4 1.12,7 29 River Landing (GB)
3 v B 64 K Parkin 3.360 Øv-100902-? 2
5 1.13,0 175 Bager’s First (DEN)
3 he 60 M Thorsen 2.100 Øv-100902-? 6
6 1.13,1 124 Lagoa Do Pau (DEN)
5 he 65 V Allers Øv-100722-? 10
7 1.13,4 116 Zit Zaid (SWE)
7 he 65 E Edvardsson Øv-100902-? 8
8 1.13,5 99 Patricia
3 he B 65 C Engebretsen Øv-100902-? 9
9 1.13,6 39 Dark Pride
9 he 60 S Støren Øv-100902-? 4
10 1.13,7 363 Ovation (SWE)
4 v B 57 C Graver Øv-100819-? 9
Vunnet
Med 2,0-1,0-0,5-1,5-0,5-1,5-0,5-0,5-0,5 lengde.
Vinner
4, br he Halling - Blue Melody e Dayjur.
Oppdretter
Darley.
Eier
1 Stall Exit 2 Olle Stenstrøm 3 Jan Bødker Sørensen 4 Stall Fix-it 5 Lone
Bager.
Trener
1 Cathrine Witsø Slettemark, Gjerdrum 2 O Stenstrøm 3 J Sørensen 4 P
Odds
Omsetning
Nordbye 5 L Bager.
Vinner: 5,84 Plass: 3,85-5,53-9,8 Duo: 73,98 Trippel: 1525,36.
Vinner: 9.088 Plass: 3.446 Duo: 13.810 Trippel: 23.970 Totalt: 50.314 kr
Øv-100917-4 YOUR INSPIRATION LØP 2.44,5 2400 gr nt 42.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 2.44,5 30 Rebel Heart (SWE)
5 v B 64,5 A Pilroth 21.000 Øv-100822-? 1
2 2.44,8 117 Power Within You (SWE) 6 he 61,5 R Schistl 10.500 Øv-100902-? 5
3 2.45,0 43 Billsson (SWE)
7 v 59,5 T Smith 5.040 Øv-100819-? 5
4 2.45,3 78 Wonderful Bahare (DEN) 4 heB 64,5 K Arnkværn 3.360 Øv-100819-? 1
5 2.45,6 154 Party Booster (IRE)
6 v 61,5 M Haugland 2.100 Øv-100902-? 11
6 2.47,2 52 Sweet And Line (DEN) 3 he B 64 T Jørgensen Øv-100902-? 4
7 2.47,7 783 Hattan
5 v 53,5 B Halvorsen Øv-100819-? 6
8 2.47,9 201 Unique Case (SWE)
4 v 57,5 C Lopez Øv-100624-? 9
9 2.49,4 84 Ifannik Sacc (SWE)
5 h 56,5 M Santos Øv-100902-? 2
10 3.04,3 282 Archer’s Up (SWE)
5 v B 55,5 E Hvitved Øv-100902-? 6
Vunnet
Med 1,5-1,0-1,5-1,5-8,0-2,5-1,0-7,5-m.
Vinner
5, br v Heart Of Oak - Alician Sunhill e Piccolo.
Oppdretter
Lisa Bivemark.
Eier
1 C Ericsson,Wallin,Løfgren og Ericsson 2 Stall Tværdrag 3 Olle Stenstrøm
4 Ariette Sørensen 5 Stall Dennis.
Trener
1 Charlotta Ericsson, Sverige 2 M Johansson 3 O Stenstrøm 4 Z Benedek 5
H Soma.
Odds
Vinner: 3 Plass: 1,68-3,65-2,19 Duo: 24,6 Trippel: 79,82.
Omsetning
Vinner: 17.132 Plass: 5.085 Duo: 17.057 Trippel: 35.808 Totalt: 75.082 kr
Øv-100917-5 YOUNG BARLEY LØP
1.10,1 1100 dt gd 44.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.10,1 58 Chief Eric (GB)
5 v B 67 M Vaadan 22.000 Øv-100909-? 2
2 1.10,2 144 Wattan
5 v B 56 A Pilroth 11.000 Øv-100909-? 6
3 1.10,3 197 Artistic Light (GB)
5 he 65 M Haugland 5.280 Øv-100513-? 4
4 1.10,8 73 Vamos Catalina
4 he B 58 E Ski 3.520 Øv-100617-? 9
5 1.10,8 233 Imperial Skylight (GB) 4 v
63 R Nygård 2.200 Øv-100909-? 4
6 1.11,4 113 Kleingeld
8 v B 65 J Neuroth Gg-100725-? 8
7 1.11,5 45 Aylar
5 he 57 F Salvador Øv-100822-? 1
8 1.11,5 127 High Desire
3 he 59 R Schistl Øv-100812-? 0
9 1.11,7 120 Navigation (IRE)
8 v B 55 M Thorsen Øv-100822-? 2
10 1.11,9 506 Premier Superstar (GB) 4 he 57 T Smith Øv-100812-? 8
11 1.13,6 171 Scottish Fun (SWE)
8 v B 55 C Lopez Tä-090625-? 12
12 1.15,0 43 Aaron’s Way (GB)
6 he 63 R Olechea Øv-100822-? 3
Vunnet
Med 0,5-0,5-2,5-hode-3,0-0,5-hode-1,0-1,0-8,5-7,0 lengder.
Vinner
5, sk v Slickly - Last Romance e Last Tycoon.
Oppdretter
Itchen Valley Stud.
Eier
1 Libra Racing 2 Stall Kjær 3 Stall Askim 4 Hernan Nunez 5 Beate Olerud.
Trener
1 Cathrine Erichsen, Øvrevoll 2 P Kjær 3 H Soma 4 A Nunez 5 R Nygård.
Odds
Vinner: 5,87 Plass: 2,49-5,04-7,98 Duo: 162,64 Trippel: 2716,62.
Omsetning
Vinner: 16.144 Plass: 7.969 Duo: 15.180 Trippel: 31.047 Totalt: 70.340 kr
Øv-100917-6 YEAR TWO THOUSAND LØP 2.40,2 2400 dt gd 50.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 2.40,2 55 Amazer (SWE)
5 v
60 P Pinto 25.000 Øv-100902-? 3
2 2.40,4 52 Windiana (SWE)
4 he B 61 J Neuroth 12.500 Øv-100902-? 2
3 2.41,6 158 Vestano (GB)
3 v 55,5 J Johansen 6.000 Øv-100822-? 7
4 2.42,0 24 Timtaya (IRE)
5 he 60 E Ski 4.000 Øv-100819-? 1
5 2.42,2 151 Until June (IRE)
4 he 58 M Santos 2.500 Øv-100909-? 6
6 2.42,8 79 Flying Falk (IRE)
6 v
57 F Salvador Øv-100819-? 4
7 2.44,3 70 Fair Flair (IRE)
6 he B 65 C Lopez Øv-100909-? 1
8 2.45,5 127 Aladar (DEN)
6 v
55 E Hvitved Dk-100910-? 6
Vunnet
Med 1,0-6,0-2,0-1,0-3,0-7,5-6,0 lengder.
Vinner
5, br v Trempolino - Amorada e Northern Flagship.
Oppdretter
Stall Magnum.
Eier
1 Leif-Erik Thoresen 2 Erling Johansen 3 Libra Racing 4 Camilla Maurstad 5
Casa del Sol Racing.
Trener
1 Arnfinn Lund, Øvrevoll 2 W Neuroth 3 C Erichsen 4 N Petersen 5 N
Petersen.
Odds
Vinner: 5,56 Plass: 2,55-2,53-4,29 Duo: 19,42 Trippel: 112,28.
Omsetning
Vinner: 17.511 Plass: 4.069 Duo: 17.220 Trippel: 30.156 Totalt: 68.956 kr
Øv-100917-7 YOUNGLINE LØP
1.08,3 1100 dt gd 42.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.08,3 179 Home Straight (USA) 3 v B 55 F Salvador 21.000 Øv-100822-? 15
2 1.08,3 14 Happy Larry (SWE)
3 v
62 P Pinto 10.500 Øv-100909-? 1
3 1.08,4 106 Female Spring (GB) 3 he 60 E Ski 5.040 Øv-100722-? 6
4 1.08,7 70 Red Colori (GB)
3 v
63 J Neuroth 3.360 Øv-100822-? 4
5 1.09,2 69 Galla Placidia
3 he 58 T Smith 2.100 Øv-100909-? 5
6 1.10,9 245 Liberty Cash (SWE)
3 he 54 R Olechea Tä-100831-? 6
7 1.11,4 116 The Cube (GB)
6 v
55 A Polanco Dk-100724-? 4
Vunnet
Med hode-0,5-1,5-2,5-8,5-2,5 lengde.
Vinner
3, mbr v Lion Heart - Lone Peak e Wild Rush.
Oppdretter
Mr Mrs Nick Bentley.
Eier
1 Stall Bonne Nuit 2 Stall Fleur-De-Lis og Eva Sundbye 3 The Female Club 4
Stall Aton 5 Stall Jersey.
Trener
1 Are Hyldmo, Øvrevoll 2 E Sundbye 3 C Erichsen 4 W Neuroth 5 A Lund.
Odds
Vinner: 17,95 Plass: 2,44-1,21-1,13 Duo: 41,67 Trippel: 171,01.
Omsetning
Vinner: 19.417 Plass: 4.051 Duo: 21.114 Trippel: 32.248 Totalt: 76.830 kr
Kal 22/2010 - 29
26,000 gns
Classic winner
MAKFI winner of
2000 GUINEAS, Gr. 1
PRIX JACQUES LE MAROIS, Gr. 1
purchased for 26,000 gns
ENTANGLE winner of
KLAVENESS’ MINNELOP L., POLAR MILE CUP L.,
BLOOMERS’ VASE L., LANWADES STUD STAKES L.,
SEMB HOVEDGARD HOPPELOP L.,
purchased for 3,200 gns
Tattersalls Autumn
Horses in Training Sale
October 25 - 28
The world’s largest Horses in Training sale
Airfare assistance available subject to purchase
Scandinavia: Lennart Jarven, Tel/Fax: + 46 500 450 765, Email: [email protected]
30 - Kal 22/2010
Tel: +44 1638 665931, [email protected], www.tattersalls.com
Øv-100917-8 YANKEE SACC LØP 2.42,8 2400 dt gd 44.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 2.42,8 201 So Trendy (GER)
3 he B 55 J Johansen 22.000 Øv-100909-? 8
2 2.43,0 33 Wood Top (GB)
4 v B 57 R Schistl 11.000 Øv-100902-? 1
3 2.43,7 132 Soft Pearl (IRE)
7 he B 48 N Mortensen 5.280 Øv-100902-? 5
4 2.44,3 162 Mohikan (SWE)
4 v
61 M Thorsen 3.520 Øv-100822-? 6
5 2.44,3 78 Great Gambo (FR)
6 v
55 M Haugland 2.200 Øv-100822-? 12
6 2.44,9 275 Bonne Geni
5 v B 61 J Neuroth Øv-100909-? 4
7 2.46,6 187 Get Over It (SWE)
3 heB 59,5 E Ski Øv-100909-? 9
8 2.47,2 95 Cromspring
3 v B 59,5 M Fretheim Øv-100902-? 6
9 2.48,1 195 Whisperingline (DEN) 5 he 61 E Hvitved Dk-100910-? 2
10 2.48,5 111 Vivat (POL)
8 v B 64 T Jørgensen Øv-100812-? 6
11 2.50,9 63 Tom Fix
9 v
56 C Lopez Øv-100909-? 9
12 2.55,5 68 Paramount (GER)
3 h B 59,5 M Santos Jä-100808-? 4
Vunnet
Med 1,0-3,5-3,0-hode-3,0-8,5-3,0-4,5-2,0-12,0-m.
Vinner
3, br he Diktat - Safe Trip e Hector Protector.
Oppdretter
Stall Rancho Ab og C Strømberg.
Eier
1 Stall Spillerforeningen 2 Stall Old Crows 3 Ocean Racing 4 Stall Fellow 5
Studio Alf.
Trener
1 Cathrine Erichsen, Øvrevoll 2 A Hyldmo 3 H Engblom 4 T Langvad 5 L
Olai-Olssen.
Odds
Vinner: 20,19 Plass: 5,37-1,78-3,38 Duo: 118,63 Trippel: 1053,95.
Omsetning
Vinner: 16.031 Plass: 3.233 Duo: 14.236 Trippel: 30.112 Totalt: 63.612 kr
Øv-100917-9 YARROWAY LØP 1.47,0 1600 dt gd 44.000 kr
For 3-årige og eldre hester.
1 1.47,0 63 Most Wanted (SWE) 4 v
60 M Fretheim 22.000 Øv-100909-? 6
2 1.47,5 43 Cool Match
4 v B 65 J Johansen 11.000 Øv-100909-? 2
3 1.47,7 108 Lili Marleen (SWE)
3 he 61 K Arnkværn 5.280 Øv-100909-? 5
4 1.47,8 73 Tahayab (ITY)
4 he B 65 J Neuroth 3.520 Øv-100909-? 8
5 1.48,3 114 Ziwy Skate
4 v B 62 R Schistl
2.200 Øv-100517-? 8
6 1.48,7 114 Picture Perfect (SWE) 4 he 64 C Lopez Øv-100909-? 10
7 1.49,1 119 Hakuna Matata (FR)
3 v B 54 T Smith Øv-100822-? 13
8 1.49,9 35 Mizar
6 v
63 M Vaadan Øv-100902-? 3
9 1.51,5 187 Eaglecott (SWE)
8 v
66 T Jørgensen Tä-090730-? 7
10 2.17,2 245 Apache Run (DEN)
9 v B 60 A Pilroth Gg-100620-? 10
s Diktat Queen (GB)
4 he 56 (transporthinder) Dk-100903-? 8
s Emma (DEN)
3 he B 63 (nedsatt allmentilst) Øv-100909-? 7
Vunnet
Med 2,5-1,0-0,5-2,5-2,0-2,0-4,0-3,0-m.
Annonser i kalendern - SRB 08-753 14 57
INBJUDAN
Vinner
Oppdretter
Eier
Trener
Odds
Omsetning
4, f v Most Welcome - Diamond Falls e River Falls.
Stall Vision.
1 I/S Stjernestallen 2 Nordic Stables 3 Stall Fem 4 Stall Exit 5 Rockhammar.
1 Jacob H Fretheim, Skoger 2 C Erichsen 3 M Rønås 4 C Slettemark 5 A
Hyldmo.
Vinner: 6,35 Plass: 2,1-1,84-2,23 Duo: 19,23 Trippel: 135,42.
Vinner: 17.021 Plass: 2.640 Duo: 18.210 Trippel: 54.170 Totalt: 92.041 kr
Ett personligt
urval
av Björn Zach
risson
åren 1960 2009
50 ÅR
AV STÖRRE
LÖPNINGAR
PÅ TÄBY GA
LOPP
Utgivningsschema “Kalendern”
Nr Manus- Dag Publ NÄT/
Beskrivning
stopp
Dag till tryck
23 10-10-01 Fre
10-10-05 Tis
Kal 23
24 10-10-15 Fre
10-10-19 Tis
Kal 24
25 10-10-29 Fre
10-11-02 Tis
Kal 25
26 10-12-17 Fre
10-12-21 Tis
Kal 26
Göteborgs Galoppsällskap anordnar en föreläsning
av Osteopatisk diagnos och behandling häst av
D.O. osteopat Stefan Andreasson den 2 oktober
Stefan Andreasson abetar med både människor och hästar. Han är mycket eftertraktad och
reser över stora delar av världen för att hjälpa de stora stjärnorna inom trav och galoppsport.
Nu har vi fått möjlighet att få en exklusiv förevisning av Stefan och han kommer visa och
förklara bl.a. trigger punkter och deras funktion samt genomgång av chockvågsbehandling.
Stefan ska titta på fyra hästar i olika åldrar och visa och förklara vad som är de typiska
problem våra fullblodshästar kan besväras av.
Vi välkomnar alla som är intresserade och nyfikna att deltaga på detta seminarium till en
kostnad av 100 kr/person.
Plats: Göteborgs Galoppbana, Säve
Tid: Lördag 2 oktober kl 12.00-14.00
Anmälan senast den 30 september med namn och
adress till: [email protected]
Anmälningsavgift: 100 kr/person betalas in på
Pg 680026-2
www.helsaohelhet.se
www.schaette.se
www.goteborggalopp.se/GGS/index.html
Kal 22/2010 - 31
Deltagande uppfödare
i svenska löpningar 2010
Listan ordnad i bokstavsordning. De 50 ledande finns på sid 3 i detta nummer
av kalendern.
Pl
Uppfödare
Häst St
231 A C L Stuteri AB
1 7
294 A T Racing o Larsen Max
1 6
504 AB Rönnebröd
1 2
98 AB Åkerkullen
1 2
540 Adali Serdal
1 2
53 Adena Springs
2 12
543 Aga Khan H H
1 4
167 Agner Carl
1 5
184 Ahlbeck Tommy
1 10
67 Airlie Stud
1 4
183 Al Nujaifi Mohammed
1 2
487 Alderbro Renee
1 1
37 Alexander Helen C
1 1
578 Alfredsson Berit
1 1
312 Algarve Bloodstock
1 2
249 Allan David
1 6
579 American Eagle Stud
1 1
580 Amerikanska Teleprod. AB o van Doorn E1 1
391 Andersen Karl Peter
3 7
581 Andersen Karl Peter o Rebsdorf Gerda 1 3
451 Andersson Christer o Marie Louise
1 3
514 Andersson Nils Eric
1 3
102 Aquilino Victoria J
1 4
132 Arindel
1 3
582 Aronsson Carina
1 1
583 Arundel Farm LLC o Mill Ridge Farm
1 1
314 Asbury A C
1 1
536 Askim-Reese Inger Lise
1 1
206 Avington Manor Stud
1 5
481 Azienda Agricola Valle Falcone SRL
1 2
72 B Jayeff Stables
1 10
591 B L Breeding
2 2
315 Ballydoyle Stud
1 2
493 Ballygallon Stud Ltd
1 4
494 Ballyhane Stud
1 1
584 Ballymacoll Stud Farm Ltd
1 1
535 Barnett Enterprises
1 1
549 Baronrath Stud Ltd
1 3
585 Barouche Stud Ireland Ltd
1 1
55 Barronstown Stud
2 7
362 Barry Dan
1 1
333 Barry Frank
1 7
257 Baugh P
1 11
473 Baydon House Stud
1 2
586 Bearstone Stud
1 1
92 Bearstone Stud o Jackson Herbert T
1 6
127 Beau Cheval LC
1 6
587 Bechmann Stud AS
1 1
588 Bechmann Stud AS o Brdr Vang-Lauridsen
1 2
589 Belgrave Bloodstock Ltd
1 2
369 Belgrave Bloodstock o Elite Bloodstock 1 3
172 Beli Kartong Invest AB
2 9
476 Belmount Stud
1 1
36 Benavides Oscar
1 10
239 Berg Jorunn
1 10
574 Bergenudd Ove
1 1
264 Berger Gunvald
1 6
118 Beston Patricia
1 8
590 Birger Håkan
1 1
492 Birger Håkan o Helsingborgs Sliperiverkstad AB
1 7
351 Bivemark Lisa
1 3
212 Björn Björkmans KB o Am Teleprod AB 1 7
412 Blomqvist Bodil o Kron Göran
1 2
324 Blomqvist Bodil, Gustavsson Kent o Borg Carina
1 5
352 Bly Sky Thoroughbreds
1 1
268 Boden John o Kane Willie
1 7
152 Bolin Lisbeth
1 12
495 Bom Fe HB
1 3
225 Bonifacio C Nogueira Jose
1 15
235 Borger Åsa
5 32
558 Bourke John o Callaghan Rodger O
1 2
413 Bourke Owen
1 1
178 Bowring M P
1 7
575 Brandoné Bodil
1 4
52 Brantshammar Stuteri AB
9 18
113 Breslin J
1 8
592 Breuill EARL
1 2
467 Bridgewater Equine Ltd
1 1
32 - Kal 22/2010
1
1
2
0
1
0
2
0
1
1
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
4
0
1
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
3
2
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
0
Pris/bon
52 200
36 400
4 800
133 000
3 500
266 500
3 000
78 000
71 800
198 000
72 000
5 600
343 000
0
30 375
48 600
0
0
16 000
0
8 000
4 500
131 400
103 000
0
0
30 000
3 600
62 800
6 000
180 000
0
30 000
5 000
5 000
0
3 750
2 500
0
254 350
20 000
25 000
44 800
6 800
0
142 000
105 000
0
0
0
0
1
0
3
0
0
2
3
0
0
0
1
0
0
2
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
4
0
1
0
0
0
0
19 800
76 750
6 400
349 695
50 050
1 350
42 800
116 300
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
4
2
5 500
22 650
60 400
12 000
1
0
1
1
0
2
1
0
0
2
0
3
3
0
0
0
1
1
4
0
0
1
0
0
2
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0
1
2
0
0
2
0
1
0
0
0
27 300
22 500
42 000
86 210
5 000
54 500
51 160
2 000
12 000
74 400
1 200
271 700
120 400
0
7 200
408 Brook Stud Bloodstock Ltd o Stewart B 1 7
550 Brostrand Anders
2 3
593 Brown David John
1 1
173 Buck Racing
5 15
56 Burkle Dieter M
1 2
40 Burning Daylight Farm Inc
1 4
594 Burns Farm Stud
1 1
71 Butler T C
1 12
282 Byrnes Christopher
1 8
357 Bäck Lars
2 3
262 Bökman Jan o Di Stefano Ulla
1 10
595 C F Ljung o Co AB
1 3
144 Calanan Gerard
1 11
486 Carr John
1 6
185 Castle Charles
1 9
311 Castlemartin Stud o Skymarc Farm Inc 1 4
18 Century Farms
1 5
400 Chaworth-Musters M
2 8
121 Chess Racing AB
3 7
15 Cheveley Park Stud Ltd
7 18
596 Chevington, Laffon-Parias o Westbury B/S
1 1
597 Chippenham Lodge Stud
1 1
363 Christensen Catrine
1 2
479 Christer Svanholm AB
1 7
598 Churchtown House Stud
1 2
557 Clausen Mogens
1 3
599 Cliveden Stud Ltd
1 1
7
Cliveden Stud Ltd o Ocean Bloodstock 1 1
513 Coggan J P
1 3
405 Coles D o Blanchard A
1 5
428 Colldin Rebecca o AB Stall Ess
1 3
153 Collie K E
1 3
429 Coln Valley Stud
1 1
542 Coman N
1 3
233 Commins Matthew James
1 5
600 Coogan Anette
1 1
523 Cooke Bernard
1 4
601 Corebus AB
1 1
485 Cormac Förvaltning AB m fl
1 3
302 Crangle B J
1 4
97 Cypres Jacques o Couetil Laurent
1 6
240 Danika Stud
1 1
210 Dargan Alan
1 10
34 Darley
13 47
462 Darling Anna o Åke
1 5
259 Deer D J o Mrs
1 7
266 Deln Ltd
1 5
392 Di Francesco Jean-Claude
1 1
43 Dillner C o Berge Wilhelm
2 15
204 Dillner Charlotte o Berge Wilhelm
1 4
566 Donnelly Jacqueline
1 6
2
Doorn Erna van (Amska)
17 52
425 Doyle M
1 2
280 Drion Marie
1 4
602 Duffy J A o Mrs
1 1
200 Dunchurch Lodge Stud
1 11
603 Duria Bygg o Fastigheter AB
1 1
460 Durrheim G o Mulcahy Durrheim M
1 2
223 Dye J J Mrs
1 12
188 Dörum Harald
1 2
605 E o D Enterprises o Stormy Atlantic Syndicate
1 1
604 Edvardsson Anders
2 2
107 Ekerödsrasten AB
2 8
496 Ekholm Agnetha
1 3
300 Eko Skåne AB
4 13
347 El Alfalfar
1 5
475 Eliasson Johan o Eva-Stina
2 6
472 Eliasson Leif o Eliasson Eva-Stina
1 2
175 Elkaer Stutteri
1 2
147 Equine Fertility Unit
1 8
120 Eriksson Anne-Charlotte
3 12
222 Erlandsson Susann
1 7
334 Ervolder Elo o Hansen Susanne
2 3
398 Eyrefield Lodge Stud
1 2
286 Falck Nina o Larsen Gert
3 5
606 Farish William S
1 1
156 Ferguson Liam o Tony
1 6
607 Ferrand B o N, Dorise J
1 2
373 Firmamento
1 3
335 Flaxman Holdings Ltd
1 1
406 Fledglings Bloodstock
1 10
414 Flodberg Anders
1 11
123 Fogg D o Trussell R B o Jones J T L Jr
1 6
565 Foley Joe
1 2
443 Foley John
1 5
608 Forenaughts Stud
1 2
313 Foreneish Bloodstock
1 5
114 Forien Gilles o Aliette
1 1
295 Forsberg Per Ola
1 7
0
0
0
1
0
2
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
3
0
0
4
0
0
0
3
1
0
0
7
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
2
1
0
8
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
10
0
0
1
0
3
0
0
5
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1
2
4
2
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
0
2
0
1
1
2
0
1
2
13 000
2 500
0
75 850
250 000
320 460
0
181 100
39 000
21 000
43 800
0
92 200
5 700
71 600
30 500
570 000
14 100
113 000
635 640
0
0
0
0
0
20 000
0
6 250
0
0
0
2 100
0
0
0 1 000 000
0
4 600
1
13 600
1
10 000
0
85 000
0
10 000
0
3 200
0
51 500
0
0
0
4 000
0
0
1
5 760
0
33 000
2
133 400
0
50 000
2
60 900
5
365 900
0
7 700
1
44 000
1
42 600
1
15 000
3
306 475
1
63 700
0
1 800
7 1 443 900
0
10 400
0
39 800
0
0
3
64 900
0
0
1
7 800
2
56 000
0
70 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
125 000
5 000
35 000
23 400
6 500
7 000
75 000
89 500
113 500
56 450
25 000
14 600
38 000
0
82 200
0
18 000
25 000
13 510
12 000
111 200
1 850
8 800
0
30 200
120 000
36 200
139 Frandsen Lena 1 9 3 1 1
96 000
157 Franklin Franklin o Linda
1 8 2 2 1
82 200
199 Freedom Farm Stud
1 11 0 0 3
65 200
45 Fällbro AB
4 22 2 3 1
300 900
610 G A E C de la Seguegne o Campos J-M 1 2 0 0 0
0
612 G B Turnbull Ltd
1 1 0 0 0
0
609 Gabel Chris o Katie
1 1 0 0 0
0
452 Gaetano Drago
1 2 0 0 0
8 000
186 Gainesway Thoroughbred Ltd
1 4 1 1 1
70 500
232 Gainsborough Farm Inc
1 2 1 0 1
52 000
364 Gainsborough Stud Management Ltd 1 2 1 0 0
20 000
62 Gascoigne P
1 2 1 1 0
225 000
611 Gavin C
1 1 0 0 0
0
122 Genberg o Co AB
5 18 1 5 1
111 850
202 Genesis Green Stud Ltd
1 5 1 0 0
64 000
371 Gerrardstown House StuD
1 4 0 1 0
18 250
397 Gestüt Elsetal
2 6 0 0 1
14 800
453 Gestüt Etzean
1 1 0 0 0
8 000
370 Gestüt Fährhof
1 2 0 1 1
19 800
297 Gestüt Güthler Hof
1 1 0 1 0
36 000
68 Gestüt Karlshof
2 7 5 0 1
198 000
613 Gestüt Lindenhof
1 1 0 0 0
0
218 Gestüt Rehmate
1 8 1 0 1
58 800
209 Gestüt Römerhof
1 7 1 0 1
62 000
65 Gestüt Schlenderhan
1 5 1 1 0
212 500
88 Gibson Alan
1 10 2 1 3
146 200
85 Gill Nils Petter
1 2 2 0 0
155 000
614 Glending Bloodstock
1 1 0 0 0
0
409 Gorczyca Robert
1 1 0 1 0
12 500
553 Grafford Ewa
1 1 0 0 0
2 400
615 Graham J D
1 1 0 0 0
0
208 Granfors Maria
1 8 1 2 0
62 550
616 Grasshopper 2000 Ltd
1 1 0 0 0
0
296 Green Hill Farm LLC o Castleton Lyons 1 6 0 1 1
36 200
446 Grettve Sigrid
1 3 0 0 1
8 400
415 Grundy Bloodstock Ltd
1 3 0 0 1
12 000
241 Grytåsa Ridcenter AB
1 2 1 0 0
50 000
537 Guglielmi Giacinto
1 1 0 0 1
3 600
349 Guichard Christiane
1 1 0 1 0
23 000
229 Gulf Coast Farms LLC
1 3 0 1 0
52 500
617 Gunther John D
1 1 0 0 0
0
618 Gustafson Ann-Charlotte o Lennart
1 1 0 0 0
0
567 Gustavsson Per-Inge, Birgitta o Eriksson Ulrika
1 3 0 0 0
1 800
450 Hackett C o Mrs
1 3 0 0 0
8 100
619 Hansen Margit
1 1 0 0 0
0
316 Hansen Susanne o Ervolder Elo
1 7 0 0 1
30 000
252 Hanson Robert The Hon
1 2 1 1 0
47 500
520 Hansson Anders
1 2 0 0 1
4 300
6
Hansson Jan
15 59 7 10 7 1 107 585
11 Haras de Pirque
1 5 2 2 0
855 000
620 Haras du Logis EARL
1 1 0 0 0
0
416 Haras Matancilla
1 3 0 0 1
12 000
621 Haras Nahuel
1 1 0 0 0
0
497 Haras Orilla del Monte
1 2 0 0 0
5 000
354 Haras Rio Claro SA
1 7 0 0 0
22 400
482 Haras Santa Amelia
1 8 0 0 0
6 000
336 Haras Santa Maria de Araras
1 2 0 1 0
25 000
287 Haras Santa Mariana
1 2 0 0 2
38 000
622 Haras Santa Rita da Serra
1 1 0 0 0
0
623 Haras Sao Quirino
1 1 0 0 0
0
317 Haras Tributo a Opera
1 1 0 0 0
30 000
411 Hardisty D o Norelands Bloodstock
1 7 0 0 0
12 450
216 Hasegg S A
1 6 1 1 2
59 000
219 Havreholms Stutteri
2 3 0 0 1
58 400
253 Hawthorn Villa Stud
1 4 1 1 0
47 500
51 Hayes Mary Rose
1 6 0 2 2
274 500
515 HB Arabian Racing Horses
1 3 0 0 0
4 500
541 HB Barito
1 2 0 0 0
3 500
248 HB Bornslätt
2 13 1 1 1
49 400
454 HB In The Mood
1 5 0 0 0
8 000
64 Hedberg Hall Inc
1 6 2 1 0
218 450
205 Hedlén Ann-Marie
1 5 1 0 1
63 600
111 Heland Kristina von
9 56 0 2 6
122 690
1
Helander Bo
21 100 14 9 9 1 458 800
488 Hellberg Bo
1 4 0 0 0
5 600
93 Helsingborgs Sliperiverkstad AB
2 10 0 1 3
141 000
60 Henochsberg Michel
1 8 4 2 2
231 700
468 Henriksson Ulf
1 6 0 0 2
7 200
260 Herbener James M o Mrs
1 5 1 0 2
44 000
624 Herlin Lars o Herlin-Karnell Maria
1 1 0 0 0
0
551 Hermansen Mette Gro
1 1 0 0 0
2 500
79 Hermodsson Christina
1 7 4 1 2
165 400
386 Hettinge Gård HB
2 16 0 0 1
16 500
322 Hinas Kristina
2 17 0 0 4
28 600
365 HKR Invest AB
1 2 0 0 1
20 000
421 Hobby J A E
1 6 0 0 0
11 300
625 Hofer Manfred
1 1 0 0 0
0
544 Holdcroft M o Forsyth M
1 1 0 0 0
3 000
505 Hollowood Claire
1 1 0 0 0
4 800
41 Hopewell Investments LLC
1 4 2 2 0
315 150
469 HorseNature KB
2 5
524 Houlihan D
1 4
283 Hubbard Rodwell S o S
1 3
303 Hunt P C
1 4
380 Hyde Mike
1 3
142 Hyde Mike o Millard S
1 12
626 Höiom Pia
1 2
21 Investment AB Rustningen
5 41
627 Investment AB Tandem
1 1
628 Isidorus HB
1 1
525 Itchen Valley Stud
1 1
277 Jackson P V o J P
1 1
263 Jacobson Katarina
3 7
570 Jacobsson Peter
1 1
201 Jahn Kerstin o Karl-Gustav
3 9
61 Jahn Kerstin o Karl-Gustav o Carlsson Eta o Frank
1 15
234 Jahreskog Marianne
2 10
506 Janus Bloodstock Inc
1 2
104 Jardby Bo
2 18
255 Jaybird Stable
1 6
83 Jedaidah Stud Farm Ltd
2 10
545 Jessen I
1 1
407 JiCo Foxhills Farms LLC Partnership
1 2
73 Jigbrant John
2 16
390 Johansen Erling
1 2
629 Johansson Ann-Charlott
1 3
379 Johansson Glenn
2 4
33 Johansson Jan
12 47
559 Johnsen Arnfinn
1 1
381 Joly D O
1 5
203 Jones Brereton C
1 5
288 Jonsson Anders
1 7
399 Jonsson Anna-Carin
1 9
382 Joyce J
1 1
32 Juddmonte Farms Inc
9 25
293 Jungefeldt Siv
1 6
359 Jönsson Elsie
1 3
39 Jönsson Leif
8 38
318 Jönsson Marianne o Sven
4 9
385 Kavanagh James
1 5
404 Kavanagh Paul
2 2
560 Keatly Overseas Ltd
1 4
138 KELE Invest AB
1 5
179 Kelly John o Sarah
1 2
230 Kennedy Ann
1 3
561 Kennedy B
1 1
242 Kennedy C R
1 2
220 Kennedy Gerard
1 5
308 Kennedy Paddy
1 6
538 Kennedy Yvonne
1 1
276 Kinane Michael J
1 7
374 Kitchin Debbie
1 1
630 Kjaer Hans
1 2
290 Klintevall Kristina
3 14
337 Knipe R F o S D 1 1
16 Knocklong House Stud
1 3
299 Knud Hjorth AS
1 5
631 Kolflaath Auen Siri
1 1
298 Koustrup Dagmar
1 3
108 Koustrup Nina
1 2
632 Kredel Gerhard
1 1
190 KS Race and Breed
2 5
130 Kuningas Rein
2 15
375 Kvarnström Camilla
1 9
633 La Quebrada
1 3
331 Lady Fairhaven
1 6
344 Landström Birgitta o Lennart
2 7
338 Langmead Joan M
1 2
149 Larsen Ib
2 11
555 Larsson Beatrice
1 1
455 Las Pampas Polo Team
1 2
243 Lefeuvre F X o Doulce Lefeuvre Anne
1 1
634 Lengacher Ben
1 1
192 Lennström Jenny
2 14
507 Leuhusen Carin
1 7
174 Lidbeck Staffan
1 7
171 Lidborg Kristina
2 9
47 Light Valley Stud
3 7
430 Liljeholm Kristina
1 4
350 Limestone o Tara Studs
2 7
526 Lindblad Jenny o Andersson Bo
1 3
376 Lindblad Jenny o Ture
2 8
9
Lindblad Jenny o Ture o Lindblad Ulla
3 29
635 Lindblad Jenny, Lindblad Ulla o Ture
1 1
267 Linell Inger o Lennart
1 3
489 Lisieux Stud
1 6
117 Ljungstorps Gård AB
8 28
191 Llety Stud
2 7
393 Los Tres Vasquitos
1 3
211 Loughbrown Stud
1 2
0
0
1
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0
8
0
0
0
0
2
0
0
7 200
4 000
39 000
33 000
17 000
92 600
0
542 400
0
0
4 000
40 000
43 200
1 600
64 650
6
2
0
1
1
5
0
0
4
0
0
1
5
0
0
0
1
0
0
5
1
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
2
2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
6
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
6
0
1
2
0
0
1
3
1
1
4
2
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
1
1
1
0
0
7
0
2
0
2
1
1
0
2
1
0
6
3
2
0
0
5
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
2
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
2
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
1
0
3
3
0
0
0
0
1
0
0
228 650
51 300
4 800
128 100
46 200
160 700
3 000
13 200
176 600
16 110
0
17 400
369 100
2 000
17 000
64 000
38 000
14 400
17 000
369 660
36 500
20 600
328 550
30 000
16 600
13 700
2 000
96 485
74 210
52 500
2 000
50 000
57 400
31 000
3 600
40 100
18 000
0
37 200
25 000
580 000
35 550
0
36 000
125 000
0
69 800
104 260
17 600
0
25 500
24 550
25 000
88 500
2 200
8 000
50 000
0
68 800
4 800
75 200
76 800
294 050
10 000
23 000
4 000
17 600
905 085
0
42 500
5 600
119 150
69 300
15 000
60 700
Kal 22/2010 - 33
498 Lowe D
1 1
436 Lowther Diego o Tegnér Christer
1 3
42 Lowther Racing AB
3 22
273 Lucas R K
1 4
636 Lundberg Peter
1 2
637 Lundell Hans
2 3
274 Lutzhöft Kate o Pedersen Lars
1 4
638 Lühnenschloss Anja E o Tom
1 1
360 Lynch Bages Ltd o Samac Ltd
1 3
59 Lynn Lodge Stud
2 9
221 Lyster III W G
1 4
49 Lyster Warren o Jeanne
1 6
372 Löken Johan C
3 3
150 Lövgrens Chiropraktorklinik AB
2 5
86 M o B Delfiner Partners
1 10
197 Madsen Bjarne
2 9
46 Madsen Dennis
1 3
639 Malmberg Annika o Björn
1 3
148 Malmborg Gunilla
3 13
110 Manor Farm Stud
1 6
426 Mansen Helena
1 4
384 Marenchic Mike
1 4
181 Marnane T
1 8
258 Marntell Evert
1 6
640 Martinez Daniel Carlos
1 1
226 Mascalls StuD
1 6
119 Mason P A
1 8
439 Mattsson Olle
2 6
305 Maverick Productions Ltd
1 2
99 Mazzetti Al
1 6
410 McCrea Peter
1 1
151 McCullagh Pat
1 5
213 McDonnell Denis
1 1
527 McGlynn Michael
3 7
169 McHale Chris o Oghill House Stud
1 2
145 McLean P, MacLean J o MacLean P jr
1 6
641 McManus Rosemary
1 1
447 Meridian Stutteri
2 9
456 Messrs Terry o Whyte Pat
1 2
642 Mill Ridge Farm m fl
1 1
562 Millar James o Janice
2 4
577 Millsec Ltd
1 1
377 Milo Racing o TLP Racing
1 2
448 Minty Barry
2 3
126 Mobeck Wiola o Conny
8 35
643 Moberg Camilla
1 1
644 Mol C J
1 1
645 Moloney Stephen
1 1
646 Monaghan Paul, Berns R o Sexton P
1 1
546 Monaghan Tom J
1 2
647 Monscheuer A u R
1 1
325 Monticule
1 3
463 Morand-Savior Bernadette
1 1
35 Morberg Bengt
9 43
648 Morris Max
1 1
516 Morrissey Sheila
1 1
160 Mount Coote Partnership
3 8
649 Mount Coote Stud m fl
1 2
214 Mount Coote Stud o M Bell Racing
1 7
440 Mountarmstrong Stud
1 5
304 Mountgrange Stud, Stewart o Stroud 1 4
353 Moyglare Stud Farm Ltd
1 4
650 Moygrehan Stud
1 1
651 Mullins Gerard
1 1
140 Mustad Eva
2 5
457 Mylerstown Stud
1 3
136 Müllern Mats
2 6
652 Münten Irmgard o Raabe Ines
1 1
458 Nani Invest AB
1 5
346 Nataf Paul
1 1
339 Natton House Thoroughbreds o Woodal M
1 1
401 Navesta Hästklinik AB o Equo Bloodstock HB
3 4
519 Needham C M
1 6
654 Needham o Betz m fl
1 2
653 Needham, Betz Thorougbreds, Kidder o Halecky
1 2
528 Newberry Stud Company
1 1
31 Newsells Park Stud
4 15
278 Niarchos Family
1 2
464 Nielsen John
2 2
419 Nielsen Maria
1 6
521 Nielsen Morten
1 5
573 Nieora-Tchkuasell A
1 1
655 Nilsson Ann
1 1
137 Nilsson Bo
2 7
431 Nilsson Camilla
1 3
420 Nilsson Eva A
1 3
508 Nilsson Eva-Marie
1 6
269 Nilsson Paula o Nilsson Karin
1 6
34 - Kal 22/2010
0
0
3
1
0
0
1
0
0
3
0
2
1
1
1
1
1
0
1
2
0
0
1
1
0
1
3
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
1
1
2
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5 000
9 800
314 400
40 500
0
0
40 500
0
20 600
243 000
57 200
285 250
18 200
87 000
154 200
66 600
300 000
0
89 000
124 000
10 200
16 800
73 400
44 300
0
54 500
116 000
9 640
32 000
132 700
12 500
86 800
60 000
4 000
77 500
92 105
0
8 400
8 000
0
2 000
750
17 500
8 400
108 300
0
0
0
0
3 000
0
27 200
7 500
350 400
0
4 500
80 800
0
59 800
9 100
33 000
22 500
0
0
93 000
8 000
97 000
0
8 000
24 000
0 1 0
25 000
0 0 1
0 0 1
0 0 0
14 000
4 440
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0
1
0
0
1
2
3
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4 000
384 200
40 000
7 500
11 500
4 300
1 400
0
96 500
10 000
11 500
4 800
41 900
77
509
58
510
329
207
109
3
499
547
500
563
227
115
87
656
657
4
125
146
342
658
22
198
195
326
659
238
75
529
158
180
530
292
319
112
660
176
161
403
25
394
168
517
81
661
459
432
90
82
345
106
477
662
366
465
27
128
95
170
387
154
531
470
228
116
284
433
50
422
285
564
572
663
664
568
63
159
501
358
196
14
665
5
275
666
48
135
667
103
668
Nilsson Pernilla
2
Nobel Torbjörn
1
Nolan Howard C o Adena Springs
1
Norberg Ingemar
1
Norelands Bloodstock, Hanly J o Lasc H 1
Norenius Margareta
1
Norman Court Stud
3
Nuzum E
1
O’Connor John
1
O’Connor John Bernard
1
Odenberg C o Olsson S
1
Odenberg Christina
1
Ohlsson Harriet
1
Olsen Bent, Bökman, Di Stefano, Schildt 1
Olsen Berner
5
Olsen Jan o Spring Finn
1
Olsson Bertil
1
Olsson Sonja
27
Olsson Sonja o Stall Swaybus HB
1
Onsala Arabians AB
5
Opalinscy Teresa i Januscz o Mazurek Z 1
Overbrook Farm
1
Oxley John C
1
Paleum AS
2
Panetta A
1
Parker A
1
Parker Sir Eric
1
Parkes J L
1
Paulson Allen E
1
Pavenstedt Silvia o Johann
1
Pavlovsky Augustin
1
Pedalia
1
Pedersen Lone o Finn
1
Penser Erik
1
Persse A M F
1
Persson Martin o Redneck HB
1
Persson Per-Åke o Persson Sven-Inge
1
Petersens Johan af
1
Petersens Johan af o Wendt Beatrice
1
Petersson Jenny
1
Pettersson Eva C S
11
Phillips Rebecca
1
Phipps A B
1
Pier House Stud
1
Player P D o Mrs
2
Pocock T E
1
Poland Michael
1
Preece R
1
Propolis AB
2
Puerari Eric o Henochsberg Michel
1
Pålsson Per
1
Qatami Mohammed o Merry Hugo
1
Queally Liam
1
Quinn John
1
Quinn Kevin
1
Rabbah Bloodstock Ltd
1
Radley Tom
3
Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena
3
Ramonia Gård AB
4
Ratell Stefan
1
Rathasker Stud
1
Rathbarry Stud
1
Rausing Kirsten
1
Rausing Kirsten o Wretman Leif
2
Recruitment Benny Carlsson AB
3
Redhill Bloodstock o Silfield Bloodstock 1
Redmond J A
1
RedNeck HB
2
Regalado-Gonzalez C
1
Resemino System AB
1
Rockhart Trading Ltd
1
Rooth Gina
1
Rooymans R
1
Rosman-Brand J P M
1
Roth Malin
1
Rucklidge S o Tweenhills Farm o Stud
1
Ruisanchez Gaston Angel
2
Ruiter-Floor Margaretha de
1
RunnymedeFarmInc
1
Ryan Bryan
1
Ryan Larry
1
Ryan T
1
Ryderling Jessica o Twomey John
1
Rävdansens Stuteri
12
Sainty G o Bobkiewicz J
1
San Ignacio de Loyola
1
Santa Maria de Araras
3
Santa Victoria
1
Saul J
1
Savill Peter
1
Scandinavian Education Börje Nilsson AB1
10 2 0 3
168 400
2 0 0 1
4 800
2 2 0 0
245 000
1 0 0 1
4 800
7 0 0 3
26 200
8 1 4 1
62 750
16 1 1 3
124 300
4 4 0 0 1 207 500
4 0 0 0
5 000
1 0 0 0
3 000
6 0 0 0
5 000
2 0 0 0
2 000
11 0 3 2
52 800
8 1 3 2
120 000
13 3 1 0
150 670
1 0 0 0
0
1 0 0 0
0
117 16 1511 1 158 528
5 1 0 1
110 585
23 3 1 3
91 150
8 0 2 0
24 700
1 0 0 0
0
3 0 2 1
494 300
8 2 0 1
66 000
3 1 1 0
67 500
2 0 1 0
27 000
1 0 0 0
0
12 0 2 0
50 750
4 3 0 0
175 000
1 0 0 0
4 000
6 0 0 4
81 600
7 3 1 0
74 000
5 0 0 0
4 000
7 1 0 2
36 800
1 1 0 0
30 000
6 0 1 1
121 680
1 0 0 0
0
3 1 1 0
75 000
2 1 1 0
80 000
4 0 1 0
13 900
51 3 5 1
459 900
1 0 1 0
15 000
8 0 2 4
77 800
4 0 0 0
4 500
6 2 1 1
163 600
1 0 0 0
0
1 0 0 0
8 000
6 0 0 1
10 000
11 2 0 3
143 500
3 1 1 0
162 000
6 0 1 0
24 100
10 1 3 2
125 200
2 0 0 0
6 400
1 0 0 0
0
1 0 0 0
20 000
5 1 0 0
7 500
10 3 3 1
409 500
10 1 0 1
104 600
29 3 5 1
133 900
14 1 0 4
77 000
2 0 1 0
16 500
10 2 0 0
83 300
2 0 0 0
4 000
3 0 0 0
7 200
14 1 2 1
52 750
4 3 1 0
120 000
8 0 0 2
39 000
4 0 0 1
10 000
4 2 2 0
285 000
2 0 0 1
10 800
5 1 0 0
38 400
1 0 0 0
2 000
3 0 0 0
1 500
2 0 0 0
0
1 0 0 0
0
3 0 0 1
1 800
10 2 4 3
218 600
11 3 2 4
81 200
6 0 0 0
5 000
8 0 0 2
20 800
6 0 1 1
67 000
3 2 0 0
650 000
4 0 0 0
0
59 7 6 6 1 111 925
10 1 1 1
40 310
1 0 0 0
0
14 3 0 2
291 400
7 2 0 1
99 600
2 0 0 0
0
8 3 3 1
129 100
2 0 0 0
0
466
669
323
124
670
20
162
332
671
224
348
532
254
502
320
367
256
522
272
672
330
340
70
155
244
236
343
91
301
341
361
177
23
383
503
321
571
279
673
10
163
96
427
78
306
674
8
291
215
251
395
74
57
417
250
675
511
164
676
677
678
368
679
89
442
441
307
94
680
76
681
28
66
682
539
29
437
265
445
356
683
684
187
12
245
490
685
101
54
69
193
Scandinavian Stud o Racing HB
SCEA Haras Des Monts d’Arree
Scherling Per-Olof
Schildt Mathias
Schultgren Manfred
Seerup Inge Dorte o Henrik
Seltzer Krista
Sese Andre M o SARL Classic Breeding
Sewerin Ekman AB
Shack J
Shade Oak Stud
Shadwell Estate Co Ltd
Shadwell Farms Inc
Shanaville Stables
Sheahan Donal
Sheedy F
Shefflin Michael
Shefford Valley Stud
Shiacolas C
Shirley Tom
Shultz Richard
Side Hill Stud
Sigfridsson Tor Harry
Silver Oaks Farm
Silverleaf Farms Inc
Sinding Torben
Skutvik Bjarne P
Skymarc Farm o Castlemartin Stud
Skållinge Breeding o Racing AB
Slatch Farm Stud
Smedman Mona
Snogeholms Slott AB
Sohlberg Johan
Soufi Khalil
Squires J D
Stald Jupiter
Stald Skovshoved
Stald Snap o Sörensen Olav
Stalfelt Annika
Stall Bonne Nuit
Stall Curlew HB
Stall EOS
Stall Foursome HB
Stall Grenerie AB
Stall Guldkant HB
Stall Källse HB
Stall Lambada AB
Stall Lambada AB o Falkbolagen AB
Stall Lambada AB o Hansson Stig
Stall MCM
Stall Milagro
Stall Perlen
Stall Rancho AB
Stall Reuterskiöld HB o Pigvet AB
Stall Runaway HB
Stall Vision
Stallbackarna HB
Stauffenberg Graf o Gräfin von
Stefan Bergström HB
Stenström Olle
Stewart Kelso
Stiftung Gestüt Fährhof
Stjerndorff Sven
Sto Nova AB
Stokes M G T
Stonehaven Farm LLC
Stonerside Stables
Stounberg Bente
Stounberg Jens Jörgen
Stowell Hill Ltd
Strandberg Peter
Strawbridge George
Ström Tom G
Stuteri Cavalllo
Stuteri Cavallo
Stuteri Hagen o Åsheim Göran
Stuteri Pjodden
Stuteri Saccracing AB
Stuteri Tersk
Stutteri Blesbjerg o Grove Erik
Stutteri Bögely
Stutteri Bögely o Larsen Gert
Stutteri Elverdam
Stutteri Hjortebo
Stutteri Korsgården
Stutteri Lökkemarken
Stutteri Moonlight
Stutteri Nova
Stutteri Poulsensminde
Stutteri Skovmarken
Stutteri Thorskovgård
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
8
1
3
2
1
30
1
2
3
1
2
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
10
1
5
1
1
1
1
4
22
1
2
1
2
3
5
3
8 0 1 0
1 0 0 0
9 1 0 1
8 1 3 0
1 0 0 0
4 1 3 0
3 0 0 1
5 0 0 1
3 0 0 0
3 1 1 1
4 0 1 1
5 0 0 0
6 1 0 0
1 0 0 0
7 0 1 1
6 0 0 1
14 1 1 1
5 0 0 1
8 0 1 1
1 0 0 0
4 0 0 1
6 0 1 0
21 3 6 4
4 1 0 0
1 0 1 0
5 1 0 0
5 0 1 0
4 2 0 0
4 1 0 2
4 0 1 0
8 0 1 1
3 1 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
3 0 0 0
7 0 1 1
1 0 0 0
2 0 0 0
4 0 0 0
4 2 1 0
1 1 0 0
21 0 2 1
6 0 0 2
13 2 0 2
9 0 1 2
1 0 0 0
135 10 1518
9 1 2 0
11 0 3 1
10 1 2 1
2 0 1 0
3 0 1 0
16 3 2 1
1 0 0 1
4 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
4 1 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 1 0 0
4 0 0 0
25 1 2 4
5 0 1 0
2 0 0 0
3 1 0 0
7 2 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 0
8 6 1 0
17 2 2 2
4 0 0 0
3 0 0 1
38 7 3 7
5 0 0 0
10 2 0 1
3 0 0 0
5 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
7 1 0 1
64 5 7 7
3 0 2 0
2 0 0 0
2 0 0 0
6 0 4 0
7 3 1 1
21 2 2 3
11 1 1 2
7 250
0
27 900
111 000
0
552 800
80 000
25 400
0
56 000
23 200
4 000
47 000
5 000
29 200
20 000
44 850
4 300
41 200
0
26 000
25 000
186 990
82 500
50 000
51 100
24 600
143 000
34 400
25 000
20 300
75 000
470 000
17 000
5 000
28 900
1 600
40 000
0
904 020
80 000
133 570
10 200
165 700
31 900
0
958 680
37 000
59 800
47 600
15 000
175 045
250 000
12 000
48 000
0
4 800
80 000
0
0
0
20 000
0
143 800
9 000
9 100
31 650
140 500
0
170 500
0
408 000
205 000
0
3 600
403 100
9 800
42 800
8 450
21 100
0
0
70 100
748 770
50 000
5 600
0
132 100
262 400
194 060
68 800
483 Stutteri Österbygaard
4 6
518 Sullivan S o Gould M
1 2
388 Summer Wind Farm
1 3
80 Sunderland Holdings
1 6
552 Sunland Holdings SC
1 1
686 Svedala Ridcenter HB
1 3
434 Svendsen Britt-Marie
1 5
484 Swettenham Stud
1 1
471 Swifty Farms Inc
1 1
129 Swordlestown Stud
1 9
576 T S International AB
1 9
533 Tagesson Birgitta
1 2
105 Tally-Ho Stud
3 13
217 Team Högdala AB
2 10
100 Team Speed HB
4 22
355 Team Speed HB o Danielsen Jan
1 3
534 Tedesund Karin
1 4
396 Tedesund Michael
1 2
133 Tellwright P T
1 10
24 TG Racing Tommy Gustafsson AB
1 9
554 The Arabian Stud
1 2
687 The Earl of Cadogan
1 1
424 The Kossack Stud
2 2
166 Theakston Stud
3 8
328 Thelen Eva-Gun
1 5
141 Thomassen Poul
1 8
688 Thorén Sören o Anna Maja
1 1
131 Tibthorpe Stud 1 2
548 Tingvall Marieanne
1 3
689 Tingvall Patrik o Eicker Monika
1 2
435 Tinkler Colin
1 5
402 Tower Bloodstock
1 6
690 Trainers House Enterprises Ltd
1 1
237 Tranberga Jordbruks AB
1 4
19 Triple Crown Bloomers AB o Frisk Peter 1 6
30 Triple Crown Bloomers AB o Reuterskiöld Johan
1 8
189 Tucker D R
1 3
423 Tucker Jan C
1 2
26 Twin Spires Inc
1 9
691 Törnetoft Camilla
1 1
556 Törngård Katarina
1 2
418 Underwood James
1 7
695 W o R Barnett Ltd
1 5
44 Wahl Patrick
4 19
692 Valley Bloodstock Racing Ltd
1 2
134 Wallin Gunilla o Lars
1 6
84 Vallina Miguel Angel
1 8
246 Van Der Weide Johannes 1 1
491 Watts Humphrey G o Farish William S 1 3
438 Weijber Ebba
1 5
182 Weld C L
2 11
327 Weld John
1 5
247 Wentworth Racing (pty) Ltd
1 1
693 Vestergaard Gunnar
1 1
474 Westerlund Christel
1 7
270 Westerlund Jessica
1 7
444 Whisper Hill Farm
1 6
289 Whitsbury Manor Stud o Slade E M
1 1
165 Whitsbury Manor Stud o Slade M E
1 1
310 Victor Stud o Cummins Brendan
1 11
512 Widzow stuteri
1 1
378 Wiji Bloodstock o Powell Leo
1 2
461 Wilhelmsson Lars-Göran o Andersson Anne
2 6
261 Villaproduktion i Norrort AB
1 7
694 Wolis HB
1 1
13 Volz Helmut
1 1
143 Wretman Stable o Stud HB
6 27
271 Vång Catharina
1 8
389 Vång Catharina o Stall ULW HB
1 4
309 Vägerstorps Stuteri HB
2 7
449 Väsjö Fastighets AB m fl
1 1
478 Yearley A
1 6
17 York Stutteri
7 14
569 Young T
1 3
281 Zawawi Omar
1 6
696 Zwicky Racing
1 1
38 Åberg Peter
6 30
480 Åkerström Yvonne
1 4
194 Åsheim Per
2 4
697 Öslöf Susanne
1 2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
5
2
0
1
3
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
3
0
0
1
2
0
1
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
4 500
16 400
164 000
2 500
0
10 000
6 000
7 200
104 600
1 000
4 000
125 900
59 000
132 350
22 200
3 900
14 900
101 550
460 875
2 400
0
10 500
79 900
26 400
92 915
0
103 500
3 000
0
10 000
14 000
0
51 000
555 000
1
2
0
4
0
0
0
0
3
0
1
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
3
0
2
2
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
385 665
70 000
10 800
452 100
0
2 200
12 000
0
305 010
0
101 500
156 000
50 000
5 600
9 700
72 800
26 900
50 000
0
6 750
41 700
8 750
37 500
80 000
30 600
4 800
17 500
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
4
0
1
0
2
0
2
0
0
1
0
0
2
2
0
1
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
7
1
0
0
7 800
44 000
0
700 000
92 350
41 300
16 400
30 900
8 400
6 400
575 600
1 800
39 600
0
333 300
6 200
68 000
0
Kal 22/2010 - 35
Deltagande uppfödare
med enbart SWE-uppfödda
i löpningar i Sverige
och utlandet 2010
Listan ordnad i bokstavsordning. De 50 ledande finns på sid 3 i detta nummer
av kalendern.
Pl
Uppfödare
Häst St 1 2 3 Pris/bon
101 A C L Stuteri AB
1 7 1 0 2
52 200
106 A T Racing o Larsen Max
1 7 3 0 0
50 174
195 AB Rönnebröd
1 2 0 0 0
4 800
51 AB Åkerkullen
1 2 1 0 1
133 000
78 Agner Carl
1 5 1 1 0
78 000
85 Ahlbeck Tommy
1 10 1 2 1
71 800
191 Alderbro Renee
2 2 0 0 0
5 600
212 Alfredsson Berit
1 1 0 0 0
0
213 Amerikanska Teleprod. AB o van Doorn E1 1 0 0 0
0
140 Andersen Karl Peter
3 10 0 0 2
21 165
166 Andersen Karl Peter o Rebsdorf Gerda 1 5 0 0 0
10 331
178 Andersson Christer o Marie Louise
1 3 0 0 0
8 000
200 Andersson Nils Eric
1 3 0 0 0
4 500
214 Aronsson Carina
1 1 0 0 0
0
111 B L Breeding
2 15 1 3 1
46 762
39 Beli Kartong Invest AB
3 15 4 1 1
158 691
211 Bergenudd Ove
1 1 0 0 0
1 350
215 Birger Håkan
1 1 0 0 0
0
164 Birger Håkan o Helsingborgs Sliperiverkstad AB
1 8 0 0 1
11 724
76 Bivemark Lisa
1 7 3 1 0
79 456
94 Björn Björkmans KB o Am Teleprod AB 1 7 0 1 4
60 400
143 Blomqvist Bodil o Kron Göran
1 4 0 0 2
20 780
208 Boberg Birgitta
1 3 0 0 0
2 067
71 Bolin Lisbeth
1 12 1 4 2
86 210
147 Bolleröd Stutteri
1 7 0 1 3
19 284
157 Borger Åsa
2 14 0 0 2
15 360
169 Brandoné Bodil
1 9 0 1 0
10 153
23 Brantshammar Stuteri AB
10 30 3 3 2
311 908
207 Brostrand Anders
2 3 0 0 0
2 500
49 Buck Racing
5 27 2 3 2
137 586
141 Bäck Lars
2 3 1 0 1
21 000
116 Bökman Jan o Di Stefano Ulla
1 10 1 2 0
43 800
216 C F Ljung o Co AB
1 4 0 0 0
0
9
Chess Racing AB
1 6 3 0 2
733 152
188 Christer Svanholm AB
1 7 0 0 0
6 250
170 Colldin Rebecca o AB Stall Ess
1 3 0 0 1
10 000
217 Corebus AB
1 1 0 0 0
0
190 Cormac Förvaltning AB m fl
1 4 0 0 1
5 760
182 Darling Anna o Åke
1 5 0 0 0
7 700
24 Dillner C o Berge Wilhelm
2 15 2 3 3
306 475
91 Dillner Charlotte o Berge Wilhelm
1 4 1 0 1
63 700
3
Doorn Erna van (Amska)
16 59 8 411 1 476 196
218 Duria Bygg o Fastigheter AB
1 1 0 0 0
0
80 Dörum Harald
1 5 1 0 0
76 742
185 Edvardsson Anders
2 9 0 0 0
6 742
40 Ekerödsrasten AB
2 13 3 3 0
157 415
193 Ekholm Agnetha
1 3 0 0 0
5 000
77 Eko Skåne AB
4 29 0 4 2
78 734
186 Eliasson Johan o Eva-Stina
2 6 0 0 0
6 500
184 Eliasson Leif o Eliasson Eva-Stina
1 2 0 0 0
7 000
48 Eriksson Anne-Charlotte
4 13 2 4 0
139 433
96 Erlandsson Susann
1 8 2 2 0
58 516
162 Flodberg Anders
1 11 0 0 1
12 000
127 Forsberg Per Ola
1 7 1 0 1
36 200
206 Frick Lilian
2 6 0 0 0
2 593
21 Fällbro AB
4 28 3 4 1
325 908
219 Fällbro Sisters HB
1 1 0 0 0
0
93 Granfors Maria
1 8 1 2 0
62 550
176 Grettve Sigrid
1 3 0 0 1
8 400
102 Grytåsa Ridcenter AB
1 3 1 0 0
52 066
220 Gustafson Ann-Charlotte o Lennart
1 1 0 0 0
0
210 Gustavsson Per-Inge, Birgitta o Eriksson Ulrika
1 3 0 0 0
1 800
99 Hallencreutz Bodil m fl
2 10 1 2 2
57 164
201 Hansson Anders
1 2 0 0 1
4 300
5
Hansson Jan
15 69 7 10 7 1 109 652
204 HB Barito
1 2 0 0 0
3 500
107 HB Bornslätt
2 13 1 1 1
49 400
179 HB In The Mood
1 5 0 0 0
8 000
92 Hedlén Ann-Marie
1 5 1 0 1
63 600
42 Heland Kristina von
9 59 0 3 7
144 769
2
Helander Bo
23 112 15 10 9 1 512 543
192 Hellberg Bo
1 4 0 0 0
5 600
46 Helsingborgs Sliperiverkstad AB
2 10 0 1 3
141 000
142 Henriksson Ulf
1 8 1 0 2
20 974
36 - Kal 22/2010
221 Herlin Lars o Herlin-Karnell Maria
1 2 0
114 Hermansen Mette Gro
2 14 1
37 Hermodsson Christina
1 7 4
154 Hettinge Gård HB
2 16 0
146 HKR Invest AB
1 2 0
125 HorseNature KB
3 11 1
222 Höiom Pia
1 2 0
10 Investment AB Rustningen
6 50 6
223 Investment AB Tandem
1 1 0
224 Isidorus HB
1 1 0
108 Jacobson Katarina
3 14 0
89 Jahn Kerstin o Karl-Gustav
3 9 0
28 Jahn Kerstin o Karl-Gustav o Carlsson Eta o Frank
1 15 6
104 Jahreskog Marianne
2 10 2
53 Jardby Bo
2 18 1
84 Jaybird Stable
1 9 1
32 Jigbrant John
2 17 4
225 Johansen Erling
1 1 0
226 Johansson Ann-Charlott
1 4 0
150 Johansson Glenn
2 4 1
16 Johansson Jan
12 67 5
202 John Norelid AB
1 1 0
189 Johnsen Arnfinn
2 9 0
227 Johnson Margret
1 2 0
126 Jonsson Anders
1 7 1
73 Jonsson Anna-Carin
2 20 1
144 Jönsson Elsie
1 3 0
20 Jönsson Leif
8 38 3
66 Jönsson Marianne o Sven
6 24 0
65 KELE Invest AB
1 5 1
90 Klintevall Kristina
3 16 2
86 KS Race and Breed
2 9 1
47 Kuningas Rein
2 20 2
136 Landström Birgitta o Lennart
2 7 0
180 Las Pampas Polo Team
1 2 0
87 Lennström Jenny
2 14 0
196 Leuhusen Carin
1 7 0
81 Lidbeck Staffan
1 7 2
45 Lidborg Kristina
3 20 2
171 Liljeholm Kristina
1 4 0
203 Lindblad Jenny o Andersson Bo
1 3 0
149 Lindblad Jenny o Ture
2 8 0
8
Lindblad Jenny o Ture o Lindblad Ulla
3 29 6
228 Lindblad Jenny, Lindblad Ulla o Ture
1 1 0
119 Linell Inger o Lennart
1 3 0
33 Ljungstorps Gård AB
9 42 4
22 Lowther Racing AB
3 22 3
229 Lundberg Peter
1 4 0
230 Lundell Hans
2 3 0
117 Lühnenschloss Anja E o Tom
1 6 0
69 Lövgrens Chiropraktorklinik AB
2 6 1
67 Madsen Bjarne
2 12 2
26 Madsen Dennis
1 3 1
231 Malmberg Annika o Björn
1 3 0
68 Malmborg Gunilla
3 13 1
168 Mansen Helena
1 4 0
110 Marntell Evert
1 7 1
72 Mattsson Olle
2 15 1
167 Medcon AS
1 4 0
232 Meridian Stutteri
1 2 0
60 Mobeck Wiola o Conny
8 40 0
17 Morberg Bengt
9 45 7
29 Mustad Eva
3 16 3
233 Naess Aase
1 1 0
181 Nani Invest AB
1 5 0
152 Navesta Hästklinik AB o Equo Bloodstock HB
3 7 0
234 Nilsson Ann
1 1 0
64 Nilsson Bo
2 7 1
172 Nilsson Camilla
1 3 0
160 Nilsson Eva A
1 6 0
115 Nilsson Paula o Nilsson Karin
1 9 1
35 Nilsson Pernilla
2 11 2
148 Nobel Torbjörn
1 5 1
197 Norberg Ingemar
1 1 0
194 Odenberg C o Olsson S
1 6 0
209 Odenberg Christina
1 2 0
100 Ohlsson Harriet
1 11 0
153 Olausson Gunnar o Agneta
1 6 0
57 Olsen Bent, Bökman, Di Stefano, Schildt 1 8 1
1
Olsson Sonja
29 170 20
59 Olsson Sonja o Stall Swaybus HB
1 5 1
235 Ottosson Hans-Olof
1 2 0
63 Paleum AS
2 15 3
124 Persson Maria
1 9 1
55 Persson Martin o Redneck HB
1 6 0
236 Persson Per-Åke o Persson Sven-Inge
1 1 0
138 Persson Ulrika o Jonas
1 3 0
82 Petersens Johan af
1 3 1
74 Petersens Johan af o Wendt Beatrice
1 2 1
0
1
1
0
0
0
0
7
0
0
0
4
0
0
2
1
1
1
0
8
0
0
2
0
0
43 992
165 400
16 500
20 000
38 073
0
592 480
0
0
48 366
64 650
2
0
1
2
2
0
0
0
7
0
0
0
0
2
1
4
6
0
0
0
1
2
0
3
0
1
2
1
0
0
7
0
2
2
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
2
1
0
1
3
2
0
0
2
1
6
4
5
0
0
0
5
0
0
0
0
2
0
5
1
1
2
0
2
1
0
4
0
0
2
0
0
3
3
0
0
1
3
0
0
3
1
2
0
0
0
1
1
2
0
0
4
2
2
0
0
228 650
51 300
128 100
72 027
178 667
0
0
17 400
410 085
4 199
6 132
0
38 000
80 763
20 600
328 550
92 328
96 485
64 368
69 800
139 924
24 550
8 000
68 800
4 800
75 200
141 409
10 000
4 000
17 600
905 085
0
42 500
172 869
314 400
0
0
43 764
87 000
89 327
300 000
0
89 000
10 200
47 399
80 984
10 331
0
108 300
389 299
212 588
0
8 000
0 1
16 593
0 0
0
1 0
96 500
1 0
10 000
1 1
14 944
1 0
43 967
0 3
168 400
0 1
18 574
0 1
4 800
0 0
5 000
0 0
2 000
3 2
52 800
1 1
16 529
3 2
120 000
2120 1 571 689
0 1
110 585
0 0
0
2 1
97 681
0 1
39 601
1 1
121 680
0 0
0
2 0
22 590
1 0
75 000
1 0
80 000
Treårige Vanunu hos Sissi Dysell är Sonja Olssons nu ledande penningplockare med sina 5 segrar 2010 och 367.800 kr i prissumma inkl bonus. I sadeln
lärlingen Emilie Backlund. Sonja Olsson är just nu ledande uppfödare av
svenskuppfödda hästar, före Bo Helander. Foto Stefan Uppström.
158
12
237
44
137
50
79
83
120
135
165
205
238
239
4
151
240
58
241
31
129
131
70
156
128
242
41
7
75
38
97
34
132
130
243
6
Petersson Jenny
1
Pettersson Eva C S
11
Pettersson Håkan
1
Propolis AB
2
Pålsson Per
1
Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena
3
Ratell Stefan
1
Recruitment Benny Carlsson AB
3
RedNeck HB
2
Renew HB
1
Resemino System AB
1
Rooth Gina
1
Roth Malin
1
Ryderling Jessica o Twomey John
1
Rävdansens Stuteri
14
Sahlén Emilia o Magnus
1
Scandinavian Education Börje Nilsson AB1
Schildt Mathias
1
Sewerin Ekman AB
1
Sigfridsson Tor Harry
3
Skutvik Bjarne P
1
Skållinge Breeding o Racing AB
1
Snogeholms Slott AB
2
Stabulum Ecclesia
1
Stalfelt Annika
3
Stall 3 C ITAL-Trading HB
1
Stall Amigo
1
Stall Bonne Nuit
2
Stall Curlew HB
1
Stall EOS
6
Stall Foursome HB
1
Stall Grenerie AB
3
Stall Guldkant HB
2
Stall Jersey
1
Stall Källse HB
1
Stall Lambada AB
33
5 0 1 0
15 277
59 3 5 2
480 350
4 0 0 0
0
11 2 0 3
143 500
7 0 1 0
24 100
15 2 0 2
133 870
14 1 0 4
77 000
18 1 3 1
73 398
14 0 2 4
42 370
1 1 0 0
25 933
2 0 0 1
10 800
6 0 0 0
3 377
1 0 0 0
0
5 0 0 0
0
78 10 10 8 1 352 200
11 0 1 0
17 099
3 0 0 0
0
8 1 3 0
111 000
3 0 0 0
0
22 3 6 4
190 089
7 0 1 2
34 931
5 1 0 2
34 400
5 1 1 0
86 363
6 0 1 0
15 683
11 1 0 0
35 812
2 0 0 0
0
7 2 0 0
147 818
11 3 2 1 1 017 013
1 1 0 0
80 000
22 1 2 4
161 556
11 2 2 2
58 409
16 2 0 2
172 587
9 0 1 2
31 900
7 0 1 0
34 824
1 0 0 0
0
170 11 1921 1 037 240
118 Stall Lambada AB o Falkbolagen AB
1 13
95 Stall Lambada AB o Hansson Stig
2 11
159 Stall Milagro
1 2
27 Stall Perlen
2 6
15 Stall Rancho AB
7 38
163 Stall Reuterskiöld HB o Pigvet AB
1 1
109 Stall Runaway HB
2 6
198 Stallbackarna HB
1 1
244 Stefan Bergström HB
1 1
123 Stenström Olle
1 6
245 Stjerndorff Sven
1 4
43 Sto Nova AB
5 25
246 Strandberg Peter
1 1
30 Ström Tom G
3 17
14 Stuteri Hagen o Åsheim Göran
14 59
174 Stuteri Pjodden
1 5
98 Stuteri Saccracing AB
6 15
247 Svedala Ridcenter HB
1 3
173 Svendsen Britt-Marie
1 5
103 Tagesson Birgitta
1 14
54 Team Högdala AB
2 14
52 Team Speed HB
4 23
139 Team Speed HB o Danielsen Jan
1 3
199 Tedesund Karin
1 6
133 Tedesund Michael
1 3
13 TG Racing Tommy Gustafsson AB
1 9
134 Thelen Eva-Gun
1 6
145 Thorén Sören o Anna Maja
1 5
187 Tingvall Marieanne
1 6
105 Tranberga Jordbruks AB
1 4
11 Triple Crown Bloomers AB o Frisk Peter 1 8
18 Triple Crown Bloomers AB o Reuterskiöld Johan
1 8
248 Törnetoft Camilla
1 1
25 Wahl Patrick
4 19
62 Wallin Gunilla o Lars
1 6
175 Weijber Ebba
1 5
61 Westerlund Christel
2 15
121 Westerlund Jessica
1 8
161 Wilhelmsson Lars-Göran o Andersson Anne
2 10
113 Villaproduktion i Norrort AB
1 7
249 Wolis HB
1 1
56 Wretman Stable o Stud HB
7 35
122 Vång Catharina
1 8
155 Vång Catharina o Stall ULW HB
1 4
88 Vägerstorps Stuteri HB
2 10
177 Väsjö Fastighets AB m fl
1 1
112 Zawawi Omar
1 7
19 Åberg Peter
6 30
183 Åkerström Yvonne
1 6
36 Åsheim Per
2 10
250 Öslöf Susanne
1 2
1
0
0
0
6
0
1
0
0
1
0
1
0
2
8
0
2
0
0
2
1
0
0
0
1
2
0
1
0
0
4
2 1
3 1
1 0
1 1
4 5
0 1
0 1
0 0
0 0
0 2
0 0
2 4
0 0
2 2
311
0 0
1 1
0 0
0 1
2 0
3 2
5 3
2 0
0 0
1 1
2 0
0 2
0 0
0 1
1 0
0 0
43 520
59 800
15 000
240 685
429 000
12 000
48 000
4 800
0
40 974
0
143 800
0
205 000
457 347
9 800
58 359
0
10 000
52 047
126 149
132 350
22 200
4 589
28 674
460 875
26 400
20 516
6 444
51 000
555 000
1
0
3
1
0
2
0
4
0
1
2
0
3
1
1
0
3
2
1
0
2
385 665
0
305 010
101 500
9 700
106 221
41 700
0
0
0
4
0
0
1
0
1
2
0
3
0
0
1
0
2
2
0
1
0
0
4
0
1
0
2
2
0
0
0
1
2
1
1
7
1
2
0
13 311
44 000
0
120 035
41 300
16 400
65 477
8 400
44 726
333 300
7 577
167 862
0
Ett personlig
t urval
av Björn Zac
hrisson
åren 1960 2009
50 ÅR
AV STÖRRE
LÖPNINGAR
PÅ TÄBY GA
LOPP
Kal 22/2010 - 37
Download
Related flashcards

Jewish theology

31 cards

Christian theologians

71 cards

Jesus

12 cards

Jewish theologians

43 cards

Ecclesiology

14 cards

Create Flashcards