EA nr 1/2011 sid 15 - Sveriges DX

Tidningen för världsradiolyssnare och DX-are
Sveriges DX-förbund - Senaste nytt på www.sdxf.se
ETERAKTUELLT
Nummer 1 | feb-mars 2011| årgång 53
Dubbelnummer - 80 sidor helgläsning!
Innehåll nr 1 2011
Afrikahorisont
Piratspalten
Årets QSL-station
Förbundsnytt
Klassiska DX-mottagare: Panasonic DR-49
Förbättrad MV-känslighet på Kenweóod R-5000
Vi har lyssnat på: Vatikanradion
Teknikspalten
Radio Sweden har slutat med kort- och mellan...
DX-dinosaurer och DX-nostalgi
Manx Radio, Isle of Man
Jan Brinkander, ny í HCJB:s styrelse
Program- och sändningsscheman
DX-parlamentet 2011 i Motala
Radio Nord Revival
NA-horisont
Från amatörradiobanden
3
6
7
7
8
11
12
13
17
18
19
21
22
24
24
25
28
Media - när och fjärran
DX-ing i stadsmiljö, del 6
Klubbnytt
Vi har läst
QSL-posten
Aktuellt på banden
Kalendern
DX-filateli
30
32
34
35
38
43
47
48
Omslaget
Kort från NHK och huvudredaktörens samlingar.
Adressändringar anmäls helst till:
[email protected]
Saknad eller skadad tidning meddelas i första hand:
[email protected]
Stoppdatum nr 2 2011
Huvudredaktionen 7 april | Spaltredaktörer 9 april | Sista minuten 14 april
Sveriges DX-förbund
Box 1097
S-405 23 GÖTEBORG
[email protected]
Sveriges DX-förbund, förkortat SDXF är en opolitisk ideell organisation med syfte att
främja, stimulera och sprida information om DX-ing och kortvågslyssning. SDXF ger
ut tidningen Eteraktuellt som kommer ut med 6 utgåvor per år. SDXF är dessutom
sammanhållande organisation för ett antal lokala DX-klubbar i Sverige. Medlemskap
i SDXF (helår, Sverige): 275 kr inkl. Eteraktuellt, Familjemedlemskap inkl 1 EA 275
kr, utan Eteraktuellt 125 kr, betalas in på Plusgiro 3 26 26-4. För medlemmar utanför
Sverige gäller andra avgifter som meddelas på begäran.
Menbership rates valid outside Sweden can be obtained on request.
Alla tider i Eteraktuellt är angivna i UTC (GMT). All times are UTC!
Redaktion
Eteraktuellt
C/o Magnus Jesperson
Regementsgatan 22
723 45 VÄSTERÅS
© 2010 Eftertryck med angivande av källan är tillåtet såvida inte annat anges för respek- E-post: [email protected]
tive artikel. Reproduction is allowed, unless otherwise stated, provided that credit is given to Telefon 021-18 05 05
the source.
Fax 08-53 68 44 14 (ring innan!)
Tryckt av HC Tryck/Ale Tryckteam 2011.
Eteraktuellt är organ för Sveriges DX-förbund (SDXF).
ISSN 0014-1658.
Redaktionssekreterare
Erik Johansson
Stångholmsbacken 56, 1 tr
127 40 SKÄRHOLMEN
E-post: [email protected]
Eteraktuellt bygger till stor del på bidrag från läsarna. Vi är tacksamma för alla former av Telefon 08-68 00 149
Magnus Jesperson: Ansvarig utgivare och huvudredaktör.
Erik Johansson: Redaktionssekreterare.
Moritz Saarmann: Annonsredaktör.
bidrag - allt från tips till tipsspalter till underlag för hela artiklar. Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera inkommet material.
Bidrag kan sändas antingen till huvudredaktionen (adress ovan) eller direkt till respektive
spaltredaktör. För att kunna komma med i en viss utgåva måste bidrag vara framme senast
vid stoppdatum (se ovan). För material som önskas i retur är det viktigt med fullständig
uppgift om namn och adress.
Eteraktuellt, annons:
Eteraktuellt, adressändring:
SDXF webbredaktör:
Plusgirokonton:
[email protected]xf.se
[email protected]
[email protected]
3 26 26-4 (medlemsavgifter)
61 56 40-0 (DX-köp)
Afrikahorisont
Björn Fransson | Lunds Västra 5 | 622 61 VISBY | 0498 -26 45 68 | [email protected]
Nordafrika och Mellanöstern i
fokus!
Det är inte så ofta som jag skriver om de afrikanska länderna i norr, men efter ”Jasminrevolutionen” i Tunisien
känns det som om det är dags. Situationen i området
utvecklas oerhört snabbt, så det jag skriver idag är kanske
inte alls relevant, när ni läser det här. Ja, kanske inte
ens i morgon!
Eftersom dagstidningarna är fyllda med det som hände
i Tunisien och det som händer i Egypten ska jag hålla
mig till det som är mera radiomässigt intressant. I
pressen beskriver man ofta inte området i termer av
”Afrika”, utan mer som ”Nordafrika och Mellanöstern”. Ofta handlar det då om den region i arabvärlden
som ännu inte sköljts med i de demokrativågor som
rullat över världen.
Auktoritära monarker och presidenter
Av Arabförbundets 22 medlemsländer har idag endast
tre någon form av demokratiskt system med fria val:
Irak, Libanon och de palestinska områdena. I alla tre
är dessutom den politiska situationen ytterst instabil.
I övriga länder sitter auktoritära monarker eller presidenter vid makten.
Radiomässigt har det under hela min DX-aktiva tid
varit svårt att lyssna på sändningar från de berörda länderna, eftersom de sänder på språk som jag inte förstår.
Deras internationella sändningar har oftast varit på
arabiska eller franska och så är fortfarande fallet.
Däremot har det varit tämligen enkelt att få länderna
verifierade. Hur läget på QSL-fronten är idag vet jag
inte, för hur många är det egentligen som lyssnar och
skriver rapporter? Har jag fått QSL från Tunisien, så
blir det inga fler rapporter! I alla fall inte från mig…
Följande länder kommer att beröras i den här arti-
keln: Tunisien, Jemen, Algeriet, Jordanien, Libyen,
Marocko och Egypten. Jag anger inte så många tider
och frekvenser, eftersom dessa är ytterst osäkra och
förhållandena ändras hela tiden.
TUNISIEN var först ut med den folkliga revolten,
”Jasminrevolutionen” och den är förstås en inspirationskälla för flera andra länder i regionen. Här
har man nu en övergångsregering, som lovat befolkningen att landets första fria val skall organiseras av
ett oberoende organ och övervakas av internationella
observatörer. Statliga Radio-TV Tunisienne sänder
endast program på arabiska. Kl 04.00-06.25 har man
registrerat en sändning för Europa på 7275 kHz.
EGYPTEN har alltid haft ett stort antal utlandssändningar på alla de stora världsspråken från Radio Cairo.
Under alla år har de dock haft ett gemensamt problem
– modulationen har varit urusel och ibland har man
knappt uppfattat vad som sägs i sändningarna på
engelska. Bara en viskning i bakgrunden har antytt att
de faktiskt sänder. Sändarna är mycket högeffektade,
så problemen ligger nog mest hos de ingenjörer som
servar dessa.
Det har varit mycket knepigt att få fram brev till
landet, även om stationen vid kontakter alltid sagt sig
vara mycket positiv till lyssnarbrev och –rapporter. Ett
stort antal QSL har ändå under årens lopp funnit sin
väg tillbaka till skandinaviska QSL-jägare.
ALGERIET med Radio Algérienne sänder numera
endast på arabiska och vad värre är, de sänder sina
utlandsprogram endast från Issoudun i Frankrike! Vill
du ha Algeriet i QSL-pärmen får du testa någon av
mellanvågsfrekvenserna eller nedanstående clandestine, R.A.S.D., som lär sända via en algerisk sändare
i Rabouni. Hur det är med svarsviljan på
mellanvågsrapporter till den statliga radion har jag
ingen aning om!
MAROCKO har jag tidigare berört i mina spalter i
samband med ”clandestinen” som sänder för Västsahara, Radio Nacional de la R.A.S.D. Deras sändningar,
som sedan 1975 kommer från frihetsorganisationen
Polisario Front, lär komma via Algeriet. Radio Marocaine sänder bara på arabiska.
korpa åt mig QSL från såväl NORD- som SYDJEMEN, men idag är det ytterst tveksamt om det går att
få svar från San’a, som då var Nordjemens huvudstad.
Sydjemens huvudstad var Aden.
Det är verkligen inte ovanligt att det, när det bråkas
politiskt i områden, uppstår behov av ”clandestine”sändningar från länderna ifråga eller från de stora
internationella hyrsändarna. Det ska bli spännande
att följa utvecklingen i fortsättningen.
Hjälp mig med att hålla ögon och öron öppna för nya
clandestines att jaga! (BEFF den sista januari 2011)
JE presenterar två afrikanska
finingar
I brist på egna QSL att visa upp och skriva om, vände
jag mig till min mycket aktive DX-vän Jan Edh, som
rapporterat om att han fått ett och annat afrikanskt
DX-godis i sin mail-box. Tack för dina fina bidrag och
grattis, JE!
I det här landet finns dock andra QSL-möjligheter,
eftersom Radio Méditerranée Internationale (Medi
1) sänder härifrån. Stationen sänder pigga program
dygnet runt på arabiska och franska på 9575 kHz och
har alltid snällt svarat på DX-ares rapporter.
Under ”Morocco” är också de små enklaverna CEUTA
och MELILLA placerade i WRTH. De tillhör dock
Spanien, så vi lämnar dem därhän. De räknas också
som egna länder i DX-sammanhang.
LIBYEN representeras av Voice of Africa, som sänder
på flera olika språk via Sabrata, bland annat på engelska
kl 14.00-16.00. Ibland kan DX-lyssnarna få riktigt
härligt frimärkerade och trevliga försändelser från stationen. Landet vet vad propaganda innebär!
JORDANIEN. Radio Jordan reläar sina FM-program
på arabiska på kortvåg. Enligt WRTH sänder också
försvarsmakten i landet för sina soldater under en av de
arabiska sändningarna, kl 13.00-15.00 på 11810 kHz.
I WRTH finns det två e-mailadresser till regeringsdomänen, som antyder att man kan skriva på engelska
till dem: [email protected] och [email protected] .
Kanske kan de fungera för QSL?
JEMEN. Nu för tiden kallar sig stationen för Republic
of Yemen Radio Ett program på engelska finns angivet
kl 18.00-19.00 på 9780, men det sänds mycket oregelbundet (eller hörs i alla fall inte så ofta!). I övrigt
gäller sändningar på arabiska.
En gång i början av min ”DX-karriär” kunde jag
Radio Gotel från Nigeria
Radio Gotel finns i Yola, Nigeria och sänder på den
märkliga frekvensen 917 kHz. Stationen har funnits
några år och hörs då och då, när det är öppet söderut,
med sin sändare som ska vara på hela 50 kW. En
sändare som det gick en del historier om från början,
eftersom den påstås ha stulits och sedan monterats
upp i Yola...
Det som gör Radio Gotel så svårhörd, framför allt att få
fram någon ”läsbart”, är att våldsamt starka Slovenien
ligger på 918 kHz (rejält högt över nominell frekvens
för övrigt). Med splatter och interferenstjut gör den i
allmänhet Gotel till ett hopplöst fall.
Den 24 september, när jag kollade, var dock Gotel
betydligt starkare än vanligt och Slovenien var inte så
besvärande. Tillräckligt OK för att få en inspelning
som ”dög”.
Att få QSL från stationen visade sig dock vara ännu
svårare. Adresserna via hemsidan gav inget som helst
gensvar. Via en hel del "googlande" hittade jag dock till
sist Abdulkareem Yakubu som är Senior Reporter på
stationen. Han svarade snällt och trevligt, förundrad
över hur jag kunnat få fatt i hans namn... Han skulle
också vidarebefordra mitt mail – men det kom inte
något svar direkt från stationen den vägen heller...
”Sir,
Sorry for not getting back to you on time. This is because
i have not checked my mail for quite sometime. I really
felt delighted to recieve your message on the reception of
our signals in Sweden. I am actually a Senior Reporter with the Station and
i have also forwarded your mail to Management to
respond. I hope they will get to you soon. Thanks once
again.
Abdulkareem Yakubu. PS: Though the world is now said to be a global village,
but i was wondering how you were able to get my e-mail
or how you got to know that i have something to do with
the stations. Thanks all same.”
susu, maninka and kpèlè.
We have a lot money that we our transmiter short wave
is not big and the power of the isgnal is not very strong. tahnk your to send this mail if you like tell me more
aboth the quality of the signal and the audio. Thank
and God bless you”
Familia FM från Guinea
Radio Familia FM ”letade” jag efter i stort sett varje
gång jag lyssnade förra sommaren, men förgäves.
Södra Sudan får nog sin självständighet!
Antingen var det tomt där på frekvensen strax under
4900 kHz, men för det mesta hördes där italienska
”amatörer”, eller också var det någon slags telefontrafik
som helt blockerade frekvensen.
Den 13 september blev det dock äntligen napp på
frekvensen strax före klockan 1 på natten (svensk sommartid). Ingen stark signal, men helt OK. Afrikansk
musik, lite snack, annonsering. Kvinnliga presentatörer och tydligt religiöst.
Nu i vinter har jag överhuvudtaget inte kollat om
stationen fortfarande hörs. Stationen, som ligger i
Timbi, Guinea, drivs av en kvinnoorganisation och
har alltså en kortvågssändare utöver FM. Kortvågssändaren uppges vara på 1 kW och drivs med sol- och
vindkraft, vilket möjligen kan förklara att stationen
bara hörs lite sporadiskt.
Stationen har en egen hemsida och där finns det adresser. Det tog lång tid innan det kom något svar, men till
sist dök det upp i mailboxen. Det var från stationens
tekniske direktör Laurent Koulemou, som beklagade
att han inte kunnat svara tidigare, eftersom han varit
ute i landet och inte haft tillgång till Internet.
Det var ett svar på mycket knagglig engelska, från en
station som arbetar med mycket begränsade resurser,
men för den sakens skull inte mindre välkommet":
”Dear Jan excuse me to reply your letter too late, the reason is i was
in the interior of the country. we broadcast erevyday
between 6 PM to 00, and our transmiter is 1000watts
. our focus was only the couverage our country Guinea
that we broadcast only in the country language: Pular,
Södra Sudan har tagit ytterligare ett steg på vägen mot
självständighet. I söndags (30 januari) släpptes det
preliminära resultatet för folkomröstningen. Nästan
99 procent av väljarna hade röstat för en separation
från norr.
Folkomröstningen om självständighet för Södra Sudan
är slutet på en sex år lång fredsprocess, som in-leddes
2005. Södra Sudan, som väntas få själv-ständighet till
sommaren 2011, kommer att vara ett av världens mest
underutvecklade länder. Men i landet finns betydande
oljeresurser. Dessutom har jordbruket en enorm potential som väntar på att utnyttjas. (DN)
Sudan Radio Service
Här är det senaste schemat för sändningar på engelska:
Kl 0530-0600 på 13720 kHz via DHA,
kl 1500-1530 på 17745 kHz via SIN och
kl 1730-1800 på 9840 kHz via DHA
The Perils of Reporting in Sudan
The Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
verkar vara en bra hemsida, om man vill följa världens
olika krigshärdar: http://iwpr.net/
Här finns det bland annat artiklar om utvecklingen
i Sudan. På http://iwpr.net/report-news/perils-reporting-sudan kan man läsa om att den sudanesiska
regerings-stationen Radio Omdurman till och med
stängt ned sina ordinarie sändningar för att i stället
använda sändaren för att störa ut Radio Dabangas
kortvågsfrekvenser.
Piratspalten
Claes Olsson | Trestegsgatan 113 | 603 63 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
USA
Under min senaste tremånadersvistelse i "The Sunshine State" gjorde jag några försök att logga nordamerikanska och även europeiska pirater. Jag vet inte
om läget så långt söderut gjorde sitt till att utdelningen
blev ganska mager, kanske det vore bättre att bo någonstans mitt i landet både vad gäller pirater och MV-stationer. Från Europa har jag endast hört Mystery Radio
på 6220 kHz vid några tillfällen. Men å andra sidan,
hade jag masat mig ur bingen vid 0400 EST söndag
morgon så hade jag nog kanske hört fler européer. Här
är i alla fall en liten lista på vad jag lyckades höra:
24/10
24/10
6/11
11/11
13/11
14/11
18/12
18/12
18/12
18/12
19/12
24/12
25/12
25/12
0210 6924.4
0240 6924.4
0115 6941.0
0135 6925.0
2205 6924.3
0240 6925.0
0315 6925.0
0358 6950.0
2255 6924.4
2315 6940.0
0310 6925.0
0355 6924.7
2210 6950.4
2235 6939.9
Oid pop
Heartbeat R med Blondie
Oid med konstig musik
Oid Mx "Wolly Bolly"
Oid Pop
Wahlgren R "Lucky" mx
Morgan SWJulmusik
Wolverin R Julmusik
Morgan SWe-mail adr
WCAK Blues mm
Wolverin R Pop, stark
Oid Pop
R Free Speech Politik
Oid Swing
Programinnehållet skiljer sig mycket från det man
hör från de europeiska piratstationerna. Mycket snack
är det men dåligt med id. Konstigt nog kör många
stationer på samma frekvens men på olika tider. Man
kunde ju misstänka, att man använder sig av samma
sändare, men jag tror inte så är fallet, signalstyrkan
skiljer för mycket för det.
Jag lyckades höra adresser till två av stationerna, en
e-mail och en snailmail. Råkar ni höra dessa så går
det ju alltid att skriva vilket jag gjorde men (än så
länge) inga svar.
Radio Free Speech, P.O.Box 452, New York, NY
14895
Morgan SW: [email protected]
Svårt också att veta varifrån man sänder, jag har aldrig
hört någon station nämna någon sändningsort.
Antagligen är man rädd för att bli jagad av FCC eller
vem det nu är som jagar pirater där.
Svårt också att hitta någon bra sida med FRN från
USA, den enda jag lyckats hitta är www.frn.net där
det finns lite diverse plus länkar. Men det finns säkert
någon sida som är bättre.
Övrigt
Två japanska piratfreaks, "Shinzo" och "Radio Siesta"
anordnade tillsammans med europeiska piratstationer
helgen den 29 och 30 januari en DX-test Europa-Japan. Lyssnade gjorde man i Hokkaido i norra delen
av Japan och de europeiska stationerna som deltog
var; från Skandinavien Baltic Sea Radio, Old Time
Radio, Radio Spaceshuttle, från Holland Radio Scotland, Bluestar Radio, Shoreline Radio, från England
WR International och från USA Channel Z Radio.
De använda frekvenserna låg mellan 9-15 MHz, men
kvällstid UTC användes 7-11 MHz.
Testet blev väl ingen jättesuccé vad gällde hörbarheten
men åtminstone Radio Scotland loggades. RS sände
med 250 W i AM och via en dipolantenn på 10 meters
höjd. Avstånd tx-rx 9020 km. Dessutom hördes Radio
Barones som deltog "utom tävlan" med en sändning
på 1658 kHz. En ny test kommer att genomföras i
april-maj. Mera info om denna test och mera piratradionyheter finns på hkdx2.blogspot.com Intressant
hemsida om man är intresserad av fri radio.
En annan bra sida med DX-nyheter och länkar, särskilt
om man man lyssnar live är shortwavedx.blogspot. där
man kan följa vilka stationer som är igång samtidigt
som man lyssnar.
Laser Hot Hits sänder sedan slutet av förra året veckändar på 4026 kHz, om möjligt 24 h.
Brûckner DXLD via Kur
Harbour Light of the Windward Islands – årets
QSL-station 2010
Nu är ännu en radiostation med positiv inställning
till oss DX-are utsedd. Det blev kanske inte helt
oväntat Harbour Light of the Windward Islands i
Grenada. Den besvarar alla våra rapporter personligt
med e-postbrev. Inga förtryckta svar utan vackra och
trevliga e-brev. Vi får gratulera och hoppas att stationen fortsätter med sin positiva hållning. Resultatet
har du här:
1
2
3
Harbour Light of the Windward Islands
Radio Free Asia
Vatikanradion
Radio Prag
CKDO, Kanada RMRC (Radio St. Helena)
13
8
1
1
1
1
Kommentarer till några av de fria rösterna: Radio
Prag och Vatikanradion har båda fått QSL-stationsdiplom men det var för den skull inte förbjudet att
rösta på dem. RMRC i Tyskland sände ju ut Radio St.
Helenaprogram efter att helgonen på ön hade inställt
sin St. Helenadag. RMRC besvarade alla korrekta
rapporter.
Bland de röstande har vi lottat ut ett ex av WRTH
2011 eller annan litteratur från DX-Köp. Årets vinnare blev Börje Nilsson i Kungsbacka. Även du grattas
och boken kommer till dig med posten.
Tack för att ni ställde upp med omröstningen. Vi ses
kanske i december med nya trevliga stationer som ni
kära läsare får rösta fram.
Lars Wieden
Förbundsnytt
Lars Wieden | Högsbogatan 27 | 414 75 GÖTEBORG | 031 - 49 75 86 | [email protected]
Verksamheten inom förbundet har fungerat mycket
bra under 2010. Styrelsen har haft regelbundna möten
via Skype. I höstas hade vi ett styrelsemöte i Göteborg.
Vi fortsätter med våra Skype-möten för att sedan ha
ett styrelsemöte i Västerås i början av april, då vi skall
förbereda alla ärenden inför DX-parlamentet och diskutera inriktningen för kommande verksamhet.
Motioner till årets DX-parlament från klubbar och
enskilda medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 25 mars. De sändes till Sveriges DX-förbund,
Box 1097, 414 75 Göteborg.
Eventuellt kommer vi att delta vid radioloppis i Eskilstuna den 26 mars. Vi ses kanske där.
Ekonomin för 2010 har givit ett positivt resultat, så
nu har vi haft positivt resultat två år i rad. Det blev en
nettovinst på 28 tkr. Detta huvudsakligen beroende
på att vi varit mycket restriktiva på utgiftssidan och
framför allt att våra möten huvudsakligen skötts via
dator och Skype. En annan bidragande orsak är att
vi vid DX-parlamentet 2009 beslutade dra ner antalet
utgåvor av EA från 10 till 6 nummer per år. Detta inte
bara beroende på ekonomin utan också för att minska
belastningen på de redaktörer som skriver i tidningen.
Medlemsavgiften sänkte vi samtidigt till 275 kr/år.
Även i år skall sex utgåvor av EA utges.
Medlemsantalet har legat på runt 450 st. Det har varit
svårt att rekrytera nya yngre medlemmar.
Som tidigare informerats om i Eteraktuellt så gick
Johan Berglund i Trollhättan bort i september. Johan
testamenterade hela sin förmögenhet till Sveriges DXförbund vilket ger förbundet ett tillskott på cirka 450
tkr. Hur vi skall använda detta till alla DX-ares och
medlemmars fromma får vi ta upp på årsmötet den 1-3
juli i Motala. Du kan läsa mer om årets DX-parlament
på annan plats i EA.
Klassiska DX-mottagare
Panasonic DR-49
Panasonic är ett varumärke som i princip alla känner
till. Det tillhör den japanska koncernen Matsushita
Electric Trading Company som även tillverkar hemelektronik under varumärket Technics. När det gäller
DX-mottagare är Panasonic mest känt för att tillverka
enklare portabla modeller primärt avsedda för resebruk. 1976 kom däremot en lite större modell, DR22, med bättre prestanda. Den blev dock inte långlivad
utan produktionen upphörde redan året därpå. 1978
kom DR-28 som blev populär i Sverige tack vare ett
gynnsamt pris-prestandaförhållande. Den första serien hade frekvensvisning med röda LED, som dock
bara var operativa på KV. Senare serier har istället en
ljusblå fluorescerande teckenskärm som fungerar på
alla band. Året därpå ersattes DR-28 av DR-29. Den
enda synbara skillnaden apparaterna emellan är att
DR-29 har en mycket nyttig preselector inbyggd.
Även DR-29 blev förstås mäkta populär i Sverige.
Med all rätt, för övrigt. Andra portabla mottagare från
Panasonic är bl.a. DR-26 och RF-9000.
På den stationära sidan skedde debuten 1976 med
modellen DR-48 som var en av de första mottagarna
i överkomlig prisklass som hade digital avläsning,
här i form av röda LED som tyvärr bara fungerar på
KV-banden från 3 MHz och uppåt. 1979 ersattes den
av DR-49 där digitalavläsningen sker med en ljusblå fluorescerande skärm som fungerar på alla band.
Mönstret från DR-28 går igen således. 1983 debuterade DR-31 och RF-B600 vilka blev de sista stationära
DX-apparaterna från Panasonic. Den sistnämnda ber
vi att få återkomma till i ett senare nummer.
I USA har modellerna något annorlunda beteckningar, de heter RF-2800, RF-2900 osv. istället för DR-28,
DR-29 men är i övrigt i princip samma apparater, med
undantag för nätspänningen och att långvågstäckning
i regel inte finns i de amerikanska versionerna.
Specifikationer
Frekvensområden
LV 145-400 kHz.
MV 525-1605 kHz.
KV 1,6-30 MHz i åtta band.
FM 88-108 MHz.
Känslighet
LV + MV
< 30 μV
KV
< 1-2 μV
FM < 3 μV
Siffrorna gäller för 10 dB (26 dB för FM) signalbrusförhållande.
Undertryckning av falska frekvenser
30-65 dB.
Selektivitet
Bred
5/30 kHz (6/60 dB).
Smal 3,4/12 kHz (6/60 dB).
Uteffekt
> 2 W i 8 Ω.
Effektförbrukning
10 W 220V.
Mått
200 (h) * 480 (b) * 350 (d) mm.
Vikt
8 kg.
In- och utgångar
Hörlurar
Linjeingång
Linjeutgång
Antenn/jord (SO-239) KV 2-8
Antenn/jord LV, KV, KV1
Antenn/jord FM
Extern spänningsmatning 12 V.
Antenningångarna för LV, MV och KV1 respektive
FM är av en åldrad standard, linjeingången är DIN.
I övrigt 3,5 mm standardjack.
Handhavande
Det första som slår en är mottagarens storlek. Jämfört
med exempelvis Icom IC-R75 är den cirka tre gånger
så stor om man ser tillvolymen. Varför det är så är
inte helt lätt att begripa, för tar man av höljet ser man
att kretskorten skulle kunna inrymmas i en betydligt
mindre apparatlåda. Ett skäl kan vara att det krävs
viss volym för att kunna härbärgera de åtta batterier
av D-format som mottagaren också kan drivas med.
Men huvudorsaken är nog att Panasonic velat tillverka
en apparat som ser maffig ut. Och det har man lyckats
ganska bra med.
Vid närmare påseende visar det sig emellertid att det
inte finns så mycket mer än det vanliga. De relativt
små analogskalorna känns närmast överflödiga med
tanke på att digital avläsning finns på alla band. Det
finns alltså en skala för LV, MV, KV1 och FM samt
en för övriga KV-band vilket gör att bredden på dem
bara är cirka decimetern.
Tre antenningångar av föråldrad standard och dubbla ej urkopplingsbara ferritantenner är onekligen udda men inte bra...
Känslan i avstämningsrattarna är sådär. Ja, just det:
avstämningsrattarna. För det finns en ratt per skala,
ratten för KV-banden 2-8 har två utväxlingar vilket
är rätt så trevligt.
När det gäller övriga reglage är kvaliteten av det mera
dubiösa slaget. Speciellt gäller detta bandomkopplarna som slits ner rent mekaniskt snarare än oxiderar,
dvs. situationen kan inte räddas med oxidlösande kontaktspray. Är omkopplarna svårt slitna är apparaten
bara ett litet steg från elektronikåtervinningen.
En omständighet som talar i motsatt riktning är att
ingång för extern spånningskälla finns. Eftersom elektrolytkondensatorer försämras med åren brummar det
mer eller mindre kraftigt om många gamla apparater.
Som alternativ till att byta ut elektrolyterna i nätdelen
kan man här ansluta ett externt nätaggregat för att
lösa problemet. Men välj ett linjärt aggregat, inte ett
switchat för då lär det bli ur askan i elden...
Mottagaren är en enkelsuper (MF 455 kHz) på LV,
MV, KV1 och en dubbelsuper (MF 2000 och 455
kHz) på övriga kortvågsband.
En mycket ovanlig detalj är att det finns två ferritantenner: en för MV och en för LV. Annars är det inte
vidare försörjt på antennsidan p.g.a. att ingångerna
är för s.k. AM-kontakter som börjar bli svåra att
uppbringa och att det är separata ingångar för LV, KV,
MV och KV1 respektive KV2-8. Samt mera förståeligt
ytterligare en för FM. Ferritantennerna kan inte kopplas ifrån vilket är ett aber då man vill använda externa
antenner. Plus dock för antenntrimmern.
Ljudet är riktigt bra, nästan i rörklass. En liten guldstjärna för separata bas- och diskantkontroller. Någon
stjärna oavsett valör får däremot inte S-mätaren som
är en riktig glädjemätare.
Känslighet, stabilitet och storsignalsegenskaper
Känsligheten är rätt dålig på LV och MV. Visserligen
presterar säkert apparaten bättre än angivna värden,
men det räcker inte. På KV och FM är däremot känsligheten riktigt bra.
Stabiliteteten lämnar mycket övrigt att önska. Apparaten kan utan vidare driva uppemot 10 kHz på KV
inom en timme efter tillslag, anmärkningsvärt dåligt
för en transistorapparat. Den som lyssnar mycket på
SSB riskerar att bli gråhårig i förtid...
Storsignalsegenskaperna är inget att skryta med, för
att undvika falska signaler måste man ofta dra ner
HF-förstärkningen vilket naturligtvis inte är bra för
känsligheten.
Undertryckningen av speglar är påfallande dålig på
vissa band men fullt OK på andra.
Selektivitet
I reklamen uppges mottagaren vara utrustad med ke10
ramiska filter av stegtyp som ska ge bra selektivitet. Tyvärr är verkligheten en annan, filtrens flanker är mycket
flacka och man märker ingen påtaglig förbättring då
det smala läget kopplas in. Eller annorlunda uttryckt:
selektiviteten är otillräcklig för avancerad DX-ing.
Den som är minsta intresserad av transatlant-DX-ing
på mellanvåg har all anledning att titta på en annan
apparat, kombinationen okänslighet och bristande selektivitet är inget framgångsrecept på detta område.
Sammanfattning
Kanon och kalkon var ett populärt uttryck för några
år sedan. Jämför med mottagaren som presenterades
i förra numret - JRC NRD-515 - är det ingen tvekan
om vilken som är kanonen respektive kalkonen. Den
riktiga praktkalkonen i sammanhanget är dock DR48 som i avsaknad av digitalavläsning på LV, MV och
KV1 har så miserabel avläsning där att den får spö av
valfri bordsapparat från femtiotalet...
I motsats till generationskamrater som exv. Yaesu FRG7000 ska DR-49 ses som en analogmottagare som
försetts med frekvensräknare med allt vad det innebär.
Men visst, hittar man en DR-49 i bra skick och bara
är intresserad av att lyssna på starkare KV-sändare kan
den vara ett bra köp. I övrigt tilltalar den idag bara
samlare och den som är road av nostalgi.
Att köpa en begagnad DR-49
Apparaten var relativt dyr att köpa ny med tanke på vad
man fick för pengarna; nypriset var ca 3500 kr vilket
var en nätt summa i mitten av sjuttiotalet. Speciellt
som DR-29 (vilken erbjöd endast marginellt sämre
prestanda) kunde inhandlas för under den halva den
summan. Det är den ena orsaken till att modellen är
rätt ovanlig. Den andra är omkopplarnas dåliga kvalitet vilket gör att överlevnadsprocenten för de exemplar
som ändå såldes inte är speciellt hög. Nu gäller lagarna
om tillgång och efterfrågan även DX-mottagare vilket
gör att man för vara beredd att betala 1000-1500 kronor för ett hyfsat fräscht exemplar. Vilket strängt taget
är i överkant med tanke på mottagarens prestanda och
kvaliteter i övrigt. Ett par DR-49 och någon DR-48 har
dykt upp på Tradera det senaste halvåret men det går
förstås snabbare att hitta ett exemplar på tyska Ebay.
Magnus Jesperson
Förbättrad MV-känslighet på
Kenwood R-5000
Kenwood R-5000 är den bästa DX-mottagaren som
Kenwood (tidigare användes märkesnamnet Trio)
byggde och den spelar i samma division som exempelvis JRC NRD-525. Vi kommer att återkomma
med en presentation av den i ett senare nummer av
Eteraktuellt men redan nu kan sägas att även solen
har sina fläckar. Den utan tvekan största bristen hos
R-5000 är att känsligheten på MV är dämpad från
fabrik. Visserligen gjorde "alla" mottagarfabrikanter
så vid konstruktionstidpunkten men det är trist att
en mottagare som är så fin i övrigt underpresterar på
just MV, för det är ju där de flesta stationerna finns
kvar...
handlag krävs bara en mindre kryssmejsel, en liten
plattång, en avbitare, en lödpenna och dito tenn.
Man börjar med att lossa undersidan och HF-kretskortet med dess 7 skruvar (man måste lossa ett par
kontakter först). Sedan gäller det att löda loss tre
motstånd (lödfläta medföljer satsen). Ett av motstånden ersätts med ett annat + en drossel, det andra med
ett nollmotstånd och det tredje inte alls. Varning för
tennbryggor vid inlödningen kan härmed anses vara
utfärdad. Av bilden framgår ungefär hur det ser ut
inuti apparaten, är man osäker på att klara av jobbet
bör man avstå, för reservdelarna till denna RX lär
vara utgångna.
Det finns emellertid ett botemedel för detta. Från
www.kiwa.us kan man för 9 $ inklusive frakt (det
går bra att betala med Paypal) inhandla ett AM BCB
attenuation disable kit. Innan man slår till bör man,
om man har köpt apparaten begagagnad eller är osäker, förvissa sig om att modifikationen inte redan är
gjord. Det är enkelt fixat, ratta nerifrån över 1600
kHz-gränsen och notera om det atmosfäriska bruset
ökar markant. Gör det så är modifikationen inte
gjord.
Därefter är det bara att skruva ihop RX-en i motsatt
ordning, testa och hålla tummarna. Skillnaden blev
markant, ingen signalförlust vid 1600 kHz-testet enligt ovan och RX-en känns ungefär lika känslig som
en Icom IC-R70 vid ett ovetenskapligt test, vilket
är ett bra betyg. Enda nackdelen så här långt är att
S-metern på mellanvåg tycks ha blivit en ännu större
optimistmätare. Återstår mera fältmässiga tester men
dem är jag inte orolig för, Kiwa har lång erfarenhet
och gott renommé samt säljer inte sådant som fungerar dåligt.
Magnus Jesperson
Förutom i alla fall hyfsad synskärpa och dito stadigt
11
Vi har lyssnat på:
Vatikanradion
När jag upptäckte kortvågsradion på 1960-talet fanns
det närmare 20 olika utländska stationer med sändningar på svenska. Vid vissa tillfällen kunde man till
och med välja mellan flera olika stationer och program
vid samma tidpunkt.
Idag återstår endast Vatikanradion med sändningar på
svenska. Fem kvällar i veckan kan man på mellan- eller kortvåg ratta in ett 20 minuter långt program från
Vatikanstaten. Samma program sänds sedan i repris
följande morgon. Övriga dagar i veckan har man
program på finska och estniska.
Det var den legendariske patern Lars Rooth som
först producerade svenska program för påvens egen
radiostation. Om jag inte missminner mig helt hade
han inrett en garderob i sin lägenhet i Uppsala till
radiostudio.
Idag är det Charlotta Smeds som basar för den svenska
avdelningen på Vatikanradion. Till sin hjälp har hon
Ingrid, Inga-Britt, Elisabet, Wilhelm och flera andra.
Radion är påvens och den katolska kyrkans röst i
världen. Detta innebär att man alltid utförligt rapporterar om viktiga händelser inom den katolska kyrkan.
Påvens pastorala resor får alltid stor uppmärksamhet
i sändningarna.
Programmen består dock oftast av blandade nyheter
från Vatikanen och övriga världen.
Rom är ju en stad som ofta besöks av tillresta svenskar
och andra nordbor. Många passar också på att besöka
Vatikanstaten och en del blir intervjuade av Vatikanradion. Vi är nog åtskilliga DX-are och andra programlyssnare som under årens lopp blivit väl bemötta
i radiohuset i Vatikanen.
Rom är dessutom en stad med mängder av historiska
monument. De har ofta varit föremål för intressanta
programserier på Vatikanradion.
På lördagar handlar det ofta om mer ingående diskussioner om den katolska kyrkans historia och religiösa
tro.
Nyligen fick Vatikanradion en norsk medarbetare
varför stationen har återupptagit sina program på
norska. De kan höras under andra halvan av måndagsprogrammet.
12
Populär brevlåda
Vatikanradions mest uppmärksammade inslag i radiokretsar sänds den första onsdagen i varje månad. Det
är den månatliga Brevlådan i vilken man tar upp brev
och rapporter från oss lyssnare. Man har en trogen
grupp av rapportörer och brevskrivare som hör av sig
till stationen varje månad. Några lyssnare har under
årens lopp sänd flera tusen rapporter till Vatikanradion
och har dessutom koll på det exakta antalet!
Brevlådan blir naturligtvis mer intressant om man får
många och innehållsrika brev från sina lyssnare. Frågor
om Vatikanstaten och synpunkter på programmen
uppskattas mycket. Dessutom är det alltid trevligt med
lite personliga nyheter.
I Brevlådan brukar det vidare förekomma lite musik.
Själv bidrar jag varje månad med de senaste DX-nyheterna, en blandning av program- och DX-tips. DXnyheterna har funnits på Vatikanradion sedan 1995.
Om det blir lite tid över brukar man fylla ut den med
radiorelaterade nyheter.
Skriv till Vatikanradion!
Innan jag ger det aktuella schemat för de svenska
sändningarna skulle jag vilja uppmana EA:s läsare att
ratta in Vatikanradion någon kväll (eller morgon) och
sedan skriva en rapport eller ett brev till stationen.
Berätta lite om dig själv och dina intryck av stationens
program. Ställ gärna också en fråga om Vatikanstaten
eller den katolska trosläran. Med stor säkerhet kommer
ditt brev att uppmärksammas i nästa månads Brevlåda.
Om du sänder en rapport får du säkert ett trevligt
QSL-kort som svar.
Det är numera mycketlätt (och billigt!) att kommunicera med Vatikanradion via e-post. Adressen är [email protected]
vatiradio.va.
Vi slutar med det aktuella schemat (svensk vintertid):
20.40-21.00 1611, 6185 och 7355 kHz
07.00-07.20 1611, 7335 och 9645 kHz
Svenska sänds från måndag till torsdag samt lördag
med repris följande morgon.
Christer Brunström
Teknikspalten
Erik Johansson | Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
SDR-IP från RF
Ett första intryck
Space:
Svart skönhet med tvåradig teckenskärm och vridomkopplare som – tillsammans med en PC – möjliggör de
grundläggande hårdvaruinställningarna hos SDR-IP
År 2010 var det äntligen SDR-året. För det första finns
det fler av dessa mjukvarudefinierade radioapparater,
för det andra kan de kopplas till internet. Det bidrar
troligtvis till en fördubblad andel fjärrmottagning.
Hela scenen rör alltså mycket på sig. Vad Nils Schiffhauer (DK8OK) kan berätta om den nya SDR-IP
(serienummer på testapparaten: 00001) kan inte bli
mer än ett första intryck; möjligheterna är stora både
för användning och vidareutveckling.
Med tanke på de många fördelarna med mjukvarudefinierad radio (SDR) är det förvånande hur litet
urvalet varit hittills, i stort sett detsamma som antalet
tillverkare. Till dessa hör från början Pieter Ibelings
sedan han våren 2006 tillverkade och sålde SDR-14
[1] till ett pris som även hobbyentusiaster klarade av
att betala. På hösten samma år började han sälja den
prisvärda SDR-IQ [2] och skriver nu med SDR-IP
[3] ett nytt kapitel i en historia som hittills med rätta
dominerats av Perseus. Alla andra tillverkare befinner
sig i chocktillstånd eller förutspår att en heldigital
lösning snart ska komma.
SDR-IP kan saker som Perseus kräver en mjukvaruuppdatering för att utföra [5]. IP betyder ”Internet
Protocol” och följaktligen kan mottagaren även styras
via internet. Dessutom ger en tvåradig teckenskärm
och två rattar på frontpanelen på denna eleganta lilla
svarta låda en direkt metod att ställa om de viktigaste
funktionerna!. Intressantare är dock att styra mottagaren från en stadsvåning eller en mobiltelefon med
Internetuppkoppling medan radion i lugn och ro
står kvar i den störningssvaga miljön i ett fritidshus
ansluten till en stor antenn. Detta kan bli en modell
för vänkretsen eller till och med för en kommersiell
satsning.
Öppenhet betyder hopp
I fråga om öppenhet intar Pieter en mellanställning
mellan det helt öppna (”Public Domain”) QSR-1
projektet [6] – vilket kanske inte riktigt tagit fart
ännu – och det i stort sett slutna systemet Perseus [7]
från Nico Palermos. Pieters Bolag RF Space köper
säljer mottagaren medan mjukvaran kan laddas ned
gratis och oftast är öppen för mjukvaruutvecklare.
Mottagarens programmerargränssnitt (API) är helt
dokumenterat så att mjukvaruutvecklare har full tillgång till alla dess möjligheter och kan skriva sina egna
program. Vid testtillfället användes mjukvara gjord
av Moe Wheatly som redan utvecklat ”Spectra vue”
[8] för SDR-14 och vars möjligheter till analyser och
dokumentation beskrivits på annan plats. Vidare så
har Pieter och Simon Brown startat ett utvecklarsamarbete. Simons mjukvara ”Ham radio deluxe” [9],
som inte enbart radioamatörer ser som en ”schweizisk
armékniv” för radioanvändning, kommer säkerligen
snart att få ett skräddarsytt gränssnitt för alla mottagare från RF Space.
Tillbaka till det nyaste, SDR-IP med sitt ingångspris
på 2 999 $ för basmodellen (som testas här) ligger
prismässigt i topp för de mottagare som en amatör kan
ha råd med även om amatörer även kan har råd med
vissa prisvärda SDR-apparater som utvecklats enbart
för professionellt bruk – här tänker man genast på
MEDAV-mottagarna [10].
Bra förfilter, god läsbarhet
SDR-IP är en heldigital mottagare som digitaliserar
hela mottagningsområdet från 10 kHz till 34 MHz
utan mixer eller dylikt och som utför all vidare signalbearbetning från filtrering till delmodulering digitalt.
I början finns alltså en analog-digitalomvandlare som
digitaliserar signalen som kommer från antennen.
I slutet finns en digital-analogomvandlare som gör
mottagningen hörbar för mänskliga öron via hörlurar
eller högtalare. Man kan inte poängtera detta ofta nog,
eftersom denna kunskap tycks tränga in långsamt i
den konservativa värden hos de stora amatörradiotidningarna och inte sätter några spår i begeistringen
över den nya tekniken.
Omvandlingen från analog till digital sker med en
samplingsfrekvens på 80 MHz och en upplösning på
16 bitar. Kretsen som används är en FPGA, Xilinx
XC3S500E. Dess funktion bestäms av ett externt
immatningsbart program och är alltså mycket flexibel
även för framtida utvecklingsmöjligheter. Vi har hos
Perseus redan sett hur denna teknologi igen och igen
kan förse oss med fundamentala förbättringar. Antennsignalen kan matas in till omvandlaren antingen
direkt (Läge: Bypass) eller via tio automatiskt valda
reläinkopplade (storsignalegenskaper!) förfilter med
13
På baksidan finns USB- och LAN-anslutningar såväl
som några BNC-kontakter där man kan mata in en
synkroniseringssignal.
följande bandbredder:
100 kHz-1,8 MHz, 1,8-2,8 MHz, 2,8-4,0 MHz, 4,05,5 MHz, 5,5-7,0 MHz, 7,0-10 MHz, 10-14 MHz,
14-20 MHz, 20-28 MHz samt 28-32 MHz.
Det är en minutiöst skapad konfiguration som tagit
hänsyn till signalläget i Europa. Ännu mer: använder
man filtren kan man även koppla in en dämpsats med
stegen 0 dB, 10 dB 20 dB och 30 dB innan omvandlaren. Förutom detta trycker ett lågpassfilter med gränsfrekvensen 32 MHz tillbaka ”spegelfrekvenser” - det
som i digitala sammanhang kallas ”alias”-frekvenser.
Dessa flertydigheter uppstår när frekvensområdet är
bredare än halva samplingsfrekvensen. För 80 MHz
ligger den så kallade Nyquistfrekvensen alltså på 40
MHz. För att korrigera ett i amtörradiofacktidskrifter
ofta upprepat fel: Nyquistfrekvensen är ingen gränsfrekvens, det handlar i ställer om frekvensområdet.
Vad innebär detta i praktiken? Med 80 MHz samplingsfrekvens kan man nyttja ett upp till 40 MHz
frekvensområde utan tvetydigheter. I princip är det
egalt om området ligger mellan 0 kHz och 40 MHz
eller mellan 110 och 150 MHz. Frekvensbandet måste
endast begränsas till en bredd på 40 MHz genom ett
förfilter. Man kan alltså – med lämpliga förfilter och
förstärkare – använda den direkt ingångsdigitaliserande SDR-IP över 300 MHz. Användare av SDR-14
vet att detta inte är någonting nytt, men det finns inte
många sådana användare...
SDR-IP kopplas till PC:n eller internet via Ethernet.
En försmak kan få via de SDR-IQ mottagare som
placerats över hela världen via ett av Simon Brown dirigerat servernät [11]. Mottagarens arkitektur är öppen
för användning på PC, Mac och under Linux [12]. Om
mottagaren känner till mittfrekvens, inställningar för
preselektor och dämpsats samt samplingsfrekvensen
för utgångssignalen strömmar den data via TCP/IP
och Ethernetanslutningen.
Externa sändtagare och mottagare kan styras via en
RS2342 kontakt. Detta gör SDR-IP – såsom kalibrerad spektrumanalysator – till ett högintressant
tillbehör till redan befintligt utrustning i radiohörnan. Strömförsörjning sker genom en medlevererad
nätadapter på 5 V likström. Om SDR-IP av misstag,
men det bör ändå inte göras, ansluts till ett 13.8 V
nätaggregat skyddar mottagaren sig själv genom att
14
Ett swichat nätaggregat för 220 V levereras med mottagaren. Observera den stora drosseln som håller störningar
borta från mottagaren.
automatiskt stängas av.
GPS-synkronisering ger nya möjligheter
På baksidan finns fyra BNC-kontakter: Antennanslutning, MF-utgång (digital, 14 bitar vid 200 MHz),
anslutning för en extern synkronisering av oscillatorn
via till exempel GPS och trigger-ingången genom vilken flera SDR-IP kan synkroniseras via GPS. Det låter
lite mystiskt och man har svårt att föreställa sig vad
som menas. Man måste dock göra två anmärkningar:
frekvensstabiliseringen tillåter mätning av sändarfrekvens med millihertz noggrannhet liksom en frekvensupplösning på 0,024 Hz. Detta möjliggör precisa
mätningar av mycket små frekvensavvikelser – till
exempel dopplereffekter av reflektionen i den ständigt
rörliga jonosfären. RF Space visar på ett uttrycksfullt
sätt detta med en skärmbild av WWV [13].
Synkroniseringen av flera SDR-IP möjliggör pejlingar
även med ganska enkla antenner. Dessutom kan denna
via GPS globala synkronisering användas för att få
tillförlitliga förbindelser med digitala trafiksätt under
besvärliga förhållanden och/eller med låga sändningseffekter via till exempel hjälpantenner. Potentialen för
experiment kan inte överskattas.
Här visas den totala effekten hos kortvågen 18 med 18
MHz bandbredd. Svängningarna är mycket små – steget
på skalan är 1 dB – eftersom fading och modulationstoppar tar ut varandra.
Har mottagaren något mer att erbjuda? Jag har fått
möjlighet att testa apparaten med serienummer 00001
(Pieter Ibelings säger att det finns en med serienummer ”00000”) under drygt 14 dagar. Inga tillval var
ännu inbyggda. Endast Spectra Vue fanns än så länge
tillgänglig som mjukvara, som i första hand ser mottagaren som ett mätinstrument men som även har
20 minnesplatser och kan programmera upp till fem
tidsstyrda mottagningsinspelningar. Mjukvara som
erbjuder större komfort för sändaramatören, för DXaren och för programlyssnaren kommer säkerligen att
finnas i framtiden baserat på den excellenta hårdvaran
hos SDR-IP. Dessutom finns redan nu möjligheten att
åtminstone använda WAV-filer inspelade från SDRIP i Perseus med sina, i jämförelse med Spectra Vue,
överlägsna möjligheter [14].
Är SDR-IP en excellent hårdvara? Det kan man nog
säga. Den har hög känslighet – bättre än Perseus, vilket vid ca 12 MHz framförallt visar sig som en bättre
mottagningskvalitet hos svaga stationer. Dessutom
är den extremt storsignaltålig, åtminstone lika tålig
som Perseus. Oscillatorn är signifikant brussvagare än
Perseus, finns det beskrivna tillvalet installerat anger
tillverkaren ”20 till 30 dB”.
ensam. I och med offentliggörandet på Internet blir
detta förfarande offentligt och begripligt. Enbart av
detta skäl kommer det att bli standard för framtiden:
Intresserade vet hur det förhåller sig i ”verkligheten”.
Även något som verkar vara så enkelt ger upphov till
frågor [16] av vilka jag ska skissera några som berör
både den intresserade testaren och den som går i köptankar: En SDR-test består av nödvändighet av en
kombination av hård- och mjukvara. Hur behandlar
man apparater som är mycket lika vad gäller hårdvaran
men skiljer sig mycket i funktionalitet hos den medlevererade mjukvaran. Då finns det flera möjligheter,
bland annat:
- Man tar fram det bästa ur varje
kombination
och
jämför
resultaten.
För: På detta sätt gör den slutliga användaren.
Emot: Redan en månad senare kan tillverkaren eller
en tredjepartsleverantör tillhandahålla en bättre mjukvaran som ställer allt på huvudet.
Man
reducerar
mjukvarans
möjligheter till deras minsta gemensamma nämnare.
För: Det ger mjukvarumässigt samma utgångspunkt.
Emot: Detta förfarande är mycket orättvist mot den
mottagare som den flexiblare mjukvaran.- Man letar reda på scenarier så att båda
kombinationerna
kan
visa
sina
fördelar.
För: En i viss grad ”intelligent” jämförelse.
Emot: Jämförelsen är subjektiv ( ”väl menat” är inte
alltid ”väl”) och testaren måste vara erfaren.. En serie
sådana jämförelser, utförda av personer som saknar
denna erfarenhet, har något slumpässigt över sig.
Hur ska ”åskådaren” utvärdera en sådan jämförande
test? Min erfarenhet säger mig att de flesta av er under
årtionden är vana att lyssna med smala kristallfilter och
tycker att ett klart, luftigt ljud är ”tunt”. Ett objektivt
”bättre” blir unisont bedömt som ”sämre”. Detta
sammanhang måste naturligtvis förklaras.
SDR-IP:s mjukvaruutseende, Specta Vue, Här visas
900 kHz på 19-metersbandet där den kombinerade
visningen av spektrum och vattenfall är till stor hjälp.
Jämförande prov – svårt och enkelt
på samma gång
SDR-mottagare vänder sig till individer som har en
PC med Internetanslutning. Då ligger det nära till att
erbjuda jämförande tester på internet. Jag har gjort
detta i ett antal Youtube-videor [15]. Dessa videor
innehåller också mer än 20 olika ljudexempel från
DX-vardagen där jag jämfört Perseus med SDR-IP, så
i denna fråga kan jag inte säga mer än: Man hör det
helt enkelt.
Här har jag gått tillväga på samma sätt som vid alla
mottagartester jag gjort de senaste 40 åren: Sökt reda
på olika scenarier med samma antenn och jämfört de
båda objekten med varandra. Det kan jag än i dag göra
Alltså är allt bara problematiskt? Nej. De tidiga datautskrifterna med mätresultat var ännu svårare för
lekmannen att tolka än den jämförande testen [17].
Alltså ska den för konsumenten enklare jämförande
testen utföras med erfarenhet och läsas med det gena
sunda förnuftet. Här finns också tester – som med
sina tabeller fortfarande visas för allmänheten i ett
flertal fall – där läsaren måste lära sig nya saker för
att förstå sammanhanget. Redan i dag är mer än 80
procent av radioamatörerna i det läget att de inte riktigt känner till alla finesser i sina sändtagare och kan
optimera mottagningen i varje situation. På detta sätt
blir det både svårare och enklare.
Därför består denna artikel huvudsakligen av bakgrundsinformation, generella utsagor och ett antal
skärmbilder med hjälp av vilka ni kan skapa er en
egen uppfattning om SDR-IP. Till detta hör till exempel möjligheten att mäta summaspänningen inom ett
godtycklig bandbreddsområde och visa denna. Detta
blir, som ett exempel hos mig, -10 dBm för de första
20 MHz:en på kortvåg. Dessutom kan man med denna
så kallade ”Continuum”-funktion får fram max- och
15
medelvärden hos en SSB-sändning.
Med den här givna informationen ska en versäntligt
bättre utvärdering av mottagaren vara möjlig än i alla
tidigare tester av olika. I allmänhet kan man säga om
SDR att de är dynamiska då största delen av deras egenskaper definieras av hård- och mjukvara. Även detta
kräver eftertanke. I framtiden finns det inte endast en
mottagare (såsom NDR-545) utan en plattform med
principiellt stor potential. Perseus har som första enhet
visat denna metamorfos vilket kommer att bli standard
i framtiden.
PS. Denna artikel avslutades 23 februari 2010. Vid
denna tidpunkt fanns ingen tysk återförsäljare, men
en sådan söktes intensivt. Dessutom kan denna artikel
endast spegla situation fram till detta datum. Speciellt
den så viktiga mjukvarusituationen ändrar sig från
vecka till vecka.
Vattenfallsdiagrammet med tidsstämplar möjliggör även
långtidsbilder såsom här 49-metersbandet från 20:20 till
06:20 UTC. Här kan man känna igen sändningstider
och utbredningsförhållanden såväl som ett anta andra
faktorer, till exempel modulationsgrad och signal/brusavstånd.
Efternatten (nederst) kommer stationer på de högre frekvenserna in vid den lokala soluppgången (016:13 UTC
den 26/2). Och det ordentligt. Anmärkningsvärt är den
förhöjda signalstyrkan vid denna så kallade ”fade in”.
Referenser
[1]
http://www.rfspace.com/RFSPACE/SDR14.html Första testen på tyska: http://bit.ly/aSowk5
[2]
http://www.rfspace.com/RFSPACE/SDRIQ.html
16
[3]
http://www.rfspace.com/RFSPACE/SDRIP.html
[4]
Ja,
Winradios
”Excalibur“
kommer
att
behandlas
senare:
http://www.winradio.com/home/g31ddc.htm
[5] Aviserad för julen 2009 var den ännu vid denna
artikels författande 23 februari 2010 inte möjlig att
köpa. Dessutom har Nico ha alltid lovat mer än han
kan hålla. Och den nya mjukvaran är inte internetfähig även om den har en i det närmaste genial
störningsdämpare, som ger de störningsplågade nytt
hopp ! ( Personlig kommunikation med Nico Palermo
22/2 2010)
[6] http://www.philcovington.com/
[7] http://www.microtelecom.it/perseus/index.html
[8] http://www.moetronix.com/spectravue.htm
[9] http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5/tabid/139/Default.aspx
[10] http://www.medav.de/cct_tuner10.html
[11] http://sdr-radio.com/
[12]
Under
tiden
har
Leif
Åsbrink,
SM5BSZ, anpassat sitt Linrad till SDR-IP:
http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/linrad.htm
[13]
http://www.rfspace.com/RFSPACE/BLOG/
Entries/2010/1/22_SpectraVue_now_offers_a_
2097152_point_ FFT.html Fler försök – som med
CHU 14 670 kHz – ser ut på liknande sätt (Personlig
kommunikation med Pieter Ibeling 21/2 2010)
[14] Länk till detta mjukvaruverktyg via SDR-IPgruppen på Yahoo
[15] www.youtube.de. Mata in ”DK8OK“.
[16] Detta diskuterades intensivt vid denna tidpunkt
i de olika Yahoo-grupperna (t ex ”Perseus” och ”SDRIP”)
[17] Även självaste ARRL hade problem med de specifika kraven för SDR-apparater i början.
Frekvensupplösningen 0,024 Hz gör att man kan se
dopplereffekten direkt hos HF som här reflexioner i ett
flygplan av bärvågen hos signalen från väderstationen i
Pinneberg på 13382 kHz.
Text och bild
Nils Schiffhauer, DK8OK
ur Radio Kurier – weltweit hören 4/2010.
Översatt av Erik Johansson.
Radio Sweden har slutat med sina kort- och
mellanvågssändningar
Radio Sweden har nu stängt sina kort- och mellanvågssändningar och satsar enbart på webbsändningar.
Vi på SDXF tycker naturligtvis att det är tråkigt att
sändningarna upphör och har under sommaren, innan
nedläggningen, sökt kontakt med Radio Sweden, med
olika förvaltningar och organisationer för att försöka ta
reda på hur de drabbas och på vad sätt de informerats
om nedläggningsplanerna.
Frågorna har varierat lite grann, beroende på vilken
organisation som tillfrågats, men har i korthet byggt
på att sändningarna är en samhällsviktig funktion
som kan användas av biståndsarbetare och räddningspersonal i katastrofområden (där man kan räkna med
att internetstrukturerna är skadade och elsystem kollapsade), att sändningarna kan vara ett stöd vid en
inhemsk krissituation och att sändningarna är en bra
generell informationskanal för utlandsboende och utlandsresenärer.
Resonemanget från SR:s sida är att de inte har ansvar för den katastrof- och beredskapsfunktion som
kort- och mellanvågssändarna fyller. deras uppdrag,
är enligt dem själva, att förmedla information om
Sverige på det tekniskt mest effektiva sättet. Det avtal
som SR har gentemot regering och Riksdag talar heller inte om att kort- och mellanvågssändningar skall
användas för detta uppdrag. Det här framgår av ett
antal webbsidor.
Lyssna till exempel på George Wood, Irina Makridova
och Göran Löwing som talar om utlandssändningarnas betydelse:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3
993&grupp=12828
Utrikesdepartementet, som tillfrågats om UD:s tankar
om nedläggningen, bollade över frågan till Kulturdepartementet som svarade så här:
Tack för ditt brev till Utrikesdepartementet om Sveriges
Radios utlandssändningar. Eftersom denna fråga hanteras
av Kulturdepartementet har ditt brev överlämnats hit.
Sveriges Radio (SR) är ett självständigt aktiebolag vars
verksamhet regering och riksdag styr endast på en övergripande nivå genom sändningstillstånd och anslagsvillkor. Enligt SR:s sändningstillstånd ska programmen
för sändning till utlandet ge dels svenskar som befinner
sig utomlands, dels utländsk publik, möjlighet att få
information om och upprätthålla kontakt med Sverige.
Programmen bör syfta till att ge kunskap om Sverige
och bidra till förståelse för det svenska samhället. Det
finns dock ingen bestämmelse i sändningstillståndet som
säger att sändningarna måste ske på ett visst sätt. I
propositionen Viktigare än någonsin! - Radio och TV i
allmänhetens tjänst 2007-2012 (prop. 2005/06:112)
uttalade den förra regeringen att det är viktigt att SR kan
anpassa verksamheten efter den tekniska utveckling som
sker och som bl.a. medger nya distributionssätt av SR:s
programverksamhet.
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
hade heller inget emot att sändningarna läggs ned. De
svarade:
Det är naturligtvis tråkigt när kanaler som upplevs som
välfungerande stängs, men det är företaget Sveriges Radio
som har att göra bedömningen av vilken service som är
ekonomiskt och på andra sätt möjlig att tillhandahålla.
MSB som myndighet har inte möjlighet att påverka
Sveriges Radio i denna fråga.
Internet och satellittelefoni är de möjligheter som i framtiden bedöms vara effektiva för den som vill kunna
kommunicera med Sverige från olika ställen på jorden, i
normalsituationen liksom vid stora katastrofer som kan
inträffa lokalt.
Det regeringsbärande partiet, Nya Moderaterna, har
tillfrågats om hur de ser på nedläggningen och deras svar
visar inte på något större engagemang för just kort- och
mellanvågssändningar. De svarade.:
Den grundläggande tanken bakom radio och TV i allmänhetens tjänst är att alla medborgare skall få tillgång
till ett brett och mångsidigt TV- och radioutbud av hög
kvalitet i alla genrer. Vi kan dock inte gå in och styra hur
SR utformar sitt utbud i detalj. Det beslut som Du hänvisar till är, så vitt jag förstår, någonting som SR och dess
ledning inom ramen för sitt uppdrag har beslutat om.
Uppdraget för radio och TV i allmänhetens tjänst handlar
i vid mening om att programföretagen självständigt och
oberoende av utomstående ekonomiska, politiska och andra intressen skall erbjuda ett programutbud som är tillgängligt för alla, speglar hela landet och kännetecknas av
god kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre. I juni
2009 överlämnade regeringen propositionen Utveckling
för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens
tjänst 2010-2013 (prop. 2008/09:195) till Riksdagen.
Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer
för kommande tillståndsperiod för SR, SVT och UR. Villkoren innebär bland annat att SR och SVT skall fördjupa,
utveckla och vidga sitt kulturutbud inom ramen för
nuvarande uppdrag på kulturområdet. Av bland annat
den anledningen har medelstilldelningen till programföretagen höjts med 3 procent 2010, vilket motsvarar cirka
200 miljoner kronor. Därefter höjs tilldelningen med 2
procent per år under tillståndsperioden.
17
Röda korset, som ofta skickar ut personal i områden
där infrastruktur havererat har inte svarat.
Sida, som borde vara intresserad av kommunikation
i områden med obefintlig eller dåligt utvecklad internetstruktur har inte svarat.
Företaget Orgut, ett av de större biståndsföretag som
anlitas av Sida har kontaktats men inte svarat. Ytterliga
några företag som anlitas av Sida har kontaktats, men
inte heller de har svarat.
Latinamerikagrupperna, som har volontärer i en del
otillgängliga områden i Latinamerika har inte svarat.
Det är i och för sig inte konstigt att just de inte svarat,
eftersom de är en ideell organisation och med lite andra
intressevinklingar än “vanliga” organisationer.
Åkeriföreningen, vars åkare ofta kör lastbil på Europaturer, har ett diskussionsforum. Antalet svar/ kommentarer på ämnet “Utlandssändningar från Radio
Sweden” var exakt noll.
Vad betyder då allt detta?
Den sorgliga sanningen är nog tyvärr den, att ingen,
förutom vi DX-are, ser något värde i radiosändningar
jorden runt. Myndigheter och organisationer förlitar
sig på att internet-sidorna kommer fram, i orostider,
vid katastrofer, förbi olika länders brandväggar och om
inte annat, hämtas ned via satellit-telefoner.
Kan vi hejda nedläggningsvågen?
Nej, men vi kan hjälpa stationerna med motiv för att
åtminstone vänta med eventuella nedläggningar. Det
bästa vi kan göra är att hålla kontakt med redaktionerna med lyssnarbrev för att visa att radiosändningarna
faktiskt har lyssnare, många lyssnare, från olika håll
i världen.
Lars Bergström
DX-dinosaurer och DX-nostalgi
Inom DX-vännerna och förbundet har vi länge diskuterat ”DX-dinosaurerna” och ”DX-nostalgin” och
senast i ett brev till mig skriver Lars Rydén, känd DXare, DX-klubbsledare (t.ex medlem i DX-alliansens
första styrelse), medarbetare i Sweden Calling DX-ers
och TFAE m.m. Jag tycker också att det är rimligt att
vi tar upp några av Lars tankar i EA och får frågan
ventilerad. Ordet till Lars: ”När vi nyligen träffades hos
Bengt Dalhammar passade jag på att tjuvläsa senaste
numret av EA. Det gladde mig att se att du fortsatt
är en aktiv skribent och dessutom gått igång med lite
DX-historieskrivning. (Detta ger mig anledning att
knyta an till vårt samtal på Bengts fest, nämligen det
faktum att många av oss ”DX-dinosaurer” har massor av DX-nostalgi liggande i kartonger och förråd,
och att vi är bekymrade över att ingen ser ut att ha
intresse att ta del av materialet, än mindre överta och
förvara det för framtiden. Denna fråga är fortfarande
olöst för min del, men det får vi återkomma till.)
Ämnet för dagens skrivelse är i stället ditt skrivande.
Då jag läste dina artiklar och såg bilderna slog det mig
att jag kanske kan bidra till ditt fortsatta författande.
Bland det material jag nämnde ovan finns nämligen flera fotoalbum med bilder från DX-livet på 1950talet och några årtionden framåt. I dag denna regniga dag, kom jag igång och kopierade ett antal prov
på dessa bilder. De kan indelas i följande grupper:
1. DX rörelsens historia: DX-ting, parlament, tävlingar, DX-program (Sweden Calling
DX-ers,
ORU),
DX-publikationer.
18
2. DX-profiler: Jag har bilder på många gamlingar, en del lever ännu, några fortfarande aktiva lyssnare. Varför inte göra ”då-nu-reportage” med dem?
3. Besök på radiostationer.
Lars tar upp två ting dels arkiveringsfrågan dels hur
vi i t ex EA eller ev. kommande DX-skrifter kan ta
till vara inte bara allt som Lars sitter på utan fler av
oss har väl också kartonger som är i riskzonen, men
som är av allmänt DX-intresse för ossi Sverige. Se hur
danskarna gjort! Läser i DSWCI:s skrift Shortwave
News nr 5 2010 sid 19 (Rapport från AGM 2010)
hur den klubben hanterat frågan och också vad som
kan krävas för insatser - Anker Petersen: ”As you remember at our AGM last year we had an exhibition
of the DX collection from our first Chairman, Niels
Jakob Jensen.The QSL´s are now saved at the big QSL-Collection in Vienna and the pennants are at
the unique pennant collection of Andreas Schmid
(Germany). But before sending all the QSL´s to
Vienna, Andy was so kind to scan all QSLs and pennants on a CD, so that we have them in our club
archive. I wish to thank Andy very much for this
extra big job, well done! At a meeting with our webmaster, Rolf Wernli last week, he promised to try to
put all NJJ´s QSL´s and pennants on our web site”.
Till sist! Stöd DX-vännerna. Enklast gör du det genom att skicka ett bidrag till SDXF plusgirokonto
32626-4 och ange ”DX-Vännerna” på blanketten
eller på gireringen via datorn. Claës-W. Englund
Manx Radio, Isle of Man
The Isle of Man is a small, independent island lying
within the British Isles, in the Irish Sea, between Ireland and the United Kingdom. With a population of
around 80000, the Isle of Man is a crown dependency,
which means that although it has certain agreements
in place with the UK regarding such things as defence
and health care, it is an independent country in its
own right and so the rules governing broadcasting are
slightly different to those in the UK – this means that
Manx Radio was the first independent radio station
in the British Isles and pre-dates the BBC local radio
stations by around five years and the other local independent stations by eight. Manx Radio is probably
unique in its limited use of automated playout too,
relying on this only for a small part of the day – the
rest of the time there are presenters in the studios with
some of the programmes even done straight from
CD or mini-disc. The programme content covers a
wide range of material, with something, hopefully,
appealing to all parts of the community at some time
during the day.
Manx Radio 1368 kHz transmitter site.
Broadcasting House, Douglas.
Manx Radio currently operates one medium wave
transmitter and, since 1978, broadcasts on 1368kHz.
When the station started, it used 188 metres (1595kHz)
and, between 1965 and 1978, 232 metres (1295kHz).
The medium wave transmitter site now uses a 10kW solid state Harris DX10 transmitter with a pair of phased
monopole antennas to give an effective radiated power
of 20kW. The antenna phasing directs the radiated
signal to cover as much of the island as practical, effectively beaming north-east / south-west. In addition
to the DX10, there is also an older, tube based, MW10
transmitter which can be quickly brought into use if
the DX10 were to fail – since the installation of the
DX10, the MW10 has not been used in anger but it
has regular test runs into a dummy load to make sure
it is still in working order.
As well as the medium wave site, Manx Radio broadcasts on VHF FM from four further sites. The
main site in Douglas, the island’s capital, uses a pair
of 1.6kW Eddystone transmitters and is able to reach
most of the island. The antenna system, at around
75m above ground, is shared with the BBC UK
national radio network and consists of a number of
crossed dipole elements to make two separate aerials,
one for each transmitter. This gives an ERP of around
12kW.
The second site is on top of Snaefell, the island’s highest
point at just over 600m above sea level and from here,
with a similar crossed dipole antenna array at around
30m above ground, Manx Radio uses a pair of 300W
Eddystone transmitters to give an ERP of 4kW.
The final main site is at Jurby in the north west of
the island using a single 1kW Eddystone transmitter
with antennas around 50m above ground to give an
ERP of 4kW.
The last FM site is a small 50W in-fill transmitter to
provide coverage into the centre of Ramsey which is
the main town in the north of the island.
Within the British Isles, it is possible to apply for a
“Restricted Service Licence” or RSL which allows the
short term installation of a low power transmitter.
19
Main FM transmitter racks.
Snaefell transmitter site.
These are generally on FM and, on the Isle of Man,
limited to 25W - Manx Radio also makes use of these
from time to time.
The AM and FM networks generally carry the same
content although they are split each weekday morning
with the Breakfast Show on AM and our current affairs
programme on FM. Other splits occur, for example, to
allow coverage of the Manx parliamentary proceedings
and the motorcycle racing the Isle of Man is so famous
for – these special events go out on AM. The RSL
transmitters are used on the occasions when motorcycle racing clashes with the parliament sittings.
Whilst it’s of less interest to DX-ers, it has to be said
that Manx Radio is also available online with both
the AM and FM programmes streamed via the station
website at www.manxradio.com.
From an engineering point of view, Manx Radio is
probably unique in the British Isles in that it still supports an engineering department. This is responsible
for the running of the transmission network, the
studio equipment, IT and the management of the
studio building, Broadcasting House. Since this small
team exists, Manx Radio is also able to assist others,
providing engineering services to other broadcasters
and telecommunication companies who don’t have a
permanent staff on the island or don’t have their own
engineers. At the moment, we provide office space
20
Douglas FM rack.
and production facilities to the BBC, on-call engineer
support for the television transmitter network and a
multi-national Internet service provider.
Although I only moved to the island in 2007, I have
always been interested in motorcycling and so had
visited many times – always listening to race coverage
on Manx Radio, of course. I came here to work for
one of the island’s Internet service providers and I
thought that job was a stroke of good fortune giving
me the chance to move here but, shortly after starting,
a vacancy arose within Manx Radio engineering and,
as an electronics engineer as well as long-time radio
amateur, it was not something to pass by – now I
am responsible, amongst other things, for the Manx
Radio transmission network as well as any work that
comes into the company for any of the ten television
transmitter sites.
As a final note, I will always send a QSL card for any
reception report I receive from a listener to either our
AM or FM services – so drop me an email [email protected] with your report.
Ed Rixon, Broadcast Engineer
via Alf Persson
Jan Brinkander ny i HCJB:s styrelse
Vi vill här presentera vår nye ersättare i styrelsen - Jan
Brinkander.
När Jan ser tillbaka inser han att HCJB är väldigt
mycket mer än det HCJB han som 12-13-åring kom
i kontakt med när han började med DX-ing. HCJB:
s sändningar från Quito blev för honom en naturlig
utmaning. Avståndet var stort, signalen var inte alltid
lätt att ta in och det var bekvämt att kunna lyssna på
svenskspråkiga sändningar.
Radio blev sedan huvudinriktningen i Jans yrkesliv
och är så än idag. Jan fick också förmånen att göra
fyra år ombord på M/V Anastasis (YWAM) som
"electronics officer".
fortsätter: "Som jag ser till har HCJB en unik möjlighet att nå ut till folk i besvärliga lägen. Min förhoppning är att på ett konstruktivt sätt kunna bidra i
HCJB:s strävanden. Vad jag bäst kan bidra med tror
jag klarnar vart efter vi lär känna varandra".
"Jag ser fram emot att ta del i en spännande verksamhet", avslutar Jan.
Ur HCJB Global Sweden's Nyhetsbrev december
2010, insänt av
Bernt Berglund
Som 20-åring fick han ett stort intresse för östmission som fortfarande är starkt. Här finns Ljus i östers
arbete med i bilden. Och HCJB har ju en naturlig
koppling till Ljus i öster eftersom många av våra radiokurser sker vid deras bibelskolor.
När Jan fick frågan om att vara ersättare i HCJB:s
styrlese var hans spontana tanke: "Vem är jag att få
ett sådant förtroende? Men efter att ha funderat ett
tag mognade insikten om att några av de erfarenheter
som jag skaffat mig genom åren kan komma till nytta
så jag vill absolut inte dra mig undan", säger Jan och
21
Program- och sändningsscheman
Inför vintersäsongen ”droppar de in” i brevlådan,
program- och sändningsscheman från olika
radiostationer som du har haft kontakt med tidigare
under årens lopp.Fortfarande är det en lustfylld
personlig kontakt mellan radiostationen och lyssnaren
om vad som gives i etern. I det följande finns dels
exempel på årets skörd dels också några äldre goda
exemplar.
TRT - The Voice of Turkeys schema har jag fått mig
tillsänt under flera år och det har blivit till ett helt
litet bibliotek som jag gärna kan vända tillbaka till.
Det kan gälla ”Nasreddin Hodja”, som föddes för
800 år sedan och är skapare av sagor och anekdoter
kända över hela Turkiet och som återfinns i 2008
års upplaga, eller 2010 års vinterhäfte, som ägnas åt
”Istanbul - European capital of culture 2010”. Det är
ett fint exempel på hur en radiostation passar på att
berätta och presentera bakgrunden till sina program
och om sitt specifika land.
22
Radio Vaticana Programmes är återkommande häften,
som presenterar ett imponerande programutbud
till Asien, Amerika, Afrika och Europa, varav ett är
det enda kvarvarande svensktalande (skandinaviska)
programmet över kortvåg och mellanvåg. I
2007/08-häftet förklaras också ”DRM - a new way
of listening to radio” på bl a engelska, franska och
spanska. I 2009/10 års häfte återfinns en artikel ”The
international relations of Vatican Radio”,som bl.a.
skildrar Vatikansradions omfattande återutsändning
(Internet, satellit etc)och programutbyte över hela
världen.
Radio Netherlands Worldwide guide vänder sig ju
inte längre - liksom även BBC World Service och
VOA (men inte t.ex. China Radio International som
istället expanderar här) - till Europa men berättar i
veckoprogrammet ”Bridges with Africa” om Afrika
och afrikaner i Afrika och i Europa. ”Earth beat”
är ett alarmprogram med bl.a. diskussioner, debatt
och intervjuer om den globala uppvärmningen och
miljön i världen. RNW gör i sitt programhäfte en
hård återkoppling till programmen på sin hemsida
www.rnw.nl. I år tog jag också steget (när jag
tillfrågades) att säga upp just RNW:s programhäfte,
då webbplatsen är mycket välgjord och överlägsen.
Radio Prague har också sänt mig sitt sista ”Radio
Prague Broadcast and programme schedule 2011”
med ”March 2011” överstruket och ersatt med bläck
ifyllt ”January”. Framsidan pryds av ”The Prague
radio symphony orchestra” (bildades 1926), som ju
är legendarisk i ett så stort musikland som Tjeckien.
I programhäftet, som ju presenterar de olika
redaktionerna, erinrar man också om att Radio Prag
startade internationella sändningar i augusti 1936
(75 års-jubileum!). Som bekant upphör Radio Prags
utlandssändningar med utgången av januari 2011
tyvärr! Den andra halvan av riket Tjeckoslovakien,
nämligen Slovakien stängde sin Radio Slovakia
International redan den sista december 2010.
Bägge ländernas internationella utlandsprogram
kommer att saknas i etern, då de haft ett mycket
uppskattat programutbud parat med en ovanligt
vinnande inställning också till DX-arna. Nu fogas
dessa två länder till ”glömska”, då jag själv har trott
att kombinationen radiobolags etersändningar med
välgjorda hemsidor är oslagbart -titta på t.ex. Kina
och CRI, BBC World Service, VOA och Deutsche
Welle.
Vad som förenar de ovan nämnda programhäftena
är formatet, som liksom tidigare nedlagda Radio
Sweden Internationals programhäften som gärna
följde med till landet eller på utlandsresan, fick ”plats
i innerfickan” i kavajen, byxan eller handväskan. Det
var lätt och behändigt att ha med sig sändningstider
och frekvenser och slippa släpa på WRTH, Sender
und Frequenzen och betala övervikt på flyget....
Andra programscheman jag har i min besittning är
t.ex. RTI - Radio Taiwan International, som i t.ex.
sommarutgåvan 2005 berättar om de 12 inhemska
folkslagen, som finns i landet (amis, atayal, bunun,
kavalan, paiwan, pinuyamayan eller punuyumayan,
rukai, saisiyat, thao, truku, tsou och yami) och
antalet utgöres av 454951 personer eller 2 procent
av Taiwans totala befolkning om ca 22,68 miljoner.
Amisfoket utgör en tredjedel, följt av atayal och
paiwan. Många av de inhemska folken lever i reservat
i bergen. Det språk de talar är austronesian (malajpolynesiska gruppen). Taiwan är kanske ursprunget
för den austronesiska diasporan, som inleddes här för
åtskillga tusenden år. RTI ger också ut ett par gånger
om året Taipei Wave som ger lite mer bakgrund till
program och om Taiwans särskilda ställning.
CRI - Radio China International ger ju ut förutom
sändningsscheman också ut sin tidning ”Messenger”,
som innehåller artiklar med fördjupning i Kinas
geografi och kultur. Den kan innehålla teman som t
ex världsutställningen i Shanghai 2010 eller om Tibet
eller andra delar av det stora landet Kina. När jag for
på min Kina resa i höstas hade jag glädje av några
gamla häften av ”Messenger” och CRI:s hemsida.
Ofta skickar de stora internationella radiostationerna
som svar på lyssnarrapporter förutom QSL också
ett ex av sitt program och/eller sändningsschema
- det gäller de flesta jag redan berättat om. Fler
radiostationer börjar göra som Radio Canada
International eller Voice of Russia numera, de skickar
mail när det nya sändningsschemat är klart och /eller
hänvisar till sin hemsida för sändningsschemat och
programöversikterna. Kanske får vi räkna med denna
utveckling i ekonomiska kristider och att det blir allt
färre programhäften som dimper ner i brevlådan.
Den tyska radiotidningen Radio Kurier har en
programlyssningsguide i varje månadsnummer med
programförslag på både tysk- och engelskspråkiga
program och det kan vara en trevlig komplettering
för programlyssnaren. Själv har jag också glädje
Fortsättning på sidan 47
23
DX-parlamentet i Motala 2011
Årets DX-parlament kommer att hållas den 1 – 3 juli
i Motala. Någon undrar kanske varför det kommer
så sent. Anledningen är att Vätternrundan på cykel
går det veckoslut som vi brukar ha vårt årliga möte,
veckan före midsommar.
Som vanligt blir det även ett antal föredrag.
Det är ännu inte klart med boende. Förhandlingar
med lämpliga hotell och/eller kursgårdar för bästa
lösningar och bästa pris pågår men mer information
kommer i nästa EA och på webbplatsen.
Styrelsen har beslutat att ingen anmälningsavgift kommer att tas ut.
Under DX-parlamentet kommer det att arrangeras
ett antal gemensamma utflykter. Rundradiomuseet
”Stockholm-Motala”, Orlunda mellanvågssändare,
Vadstena kloster och Wasaslott samt Göta kanal finns
att beskåda. Men inget program är ännu fastställt.
Och på lördag förmiddag kommer årsmöte för SDXF
att hållas. Beslut om hur vi skall förvalta och använda
arvet efter Johan Berglund skall fattas.
Skriv upp i din almanacka fredag 1 juli till söndag 3
Lars Wieden
juli. En liten radannons
kan ge stort resultat...
Radio Nord revival
Vi kommer att köra jubiléumssändningar under namnet Radio Nord Revival dels runt den 8 mars som var
Radio Nords premiärdag och dels helgen 27-29 maj
då vi kommer att sända från isbrytaren/muséifartyget
S:t Erik. På mellanvåg sänder vi från Kvarnberget,
Brottby i Roslagen på 1584kHz med hjälp av den
lokala amatörradioklubben. Dessutom kommer vi
att sända på kortvåg från Sala över en 10 kW Collins 208U-10-A med styrsändare TD90 från Svenska
SRT. Dessa sändningar sköts av Bernt Nyberg i Sala
som äger sändaren. Frekvenserna på kortvåg är ännu
inte spikade. Detta är en historisk händelse då det
blir den första privata rundradiosändaren på kortvåg
i Sverige efter att radiomonopolet infördes.
Den 8 mars är planen att sända ut de första två timmarna av Radio Nord från starten samma datum
1961 och denna sändning kommer även att återut-
sändas av intresserade stationer på FM. Hittills har
Radio Lidingö, Radio Nostalgi i Kungsbacka och
Hitz FM i Tranås förklarat sig villiga att sända ut
programmet. Ambitionen är även att få till stånd
en Radio Nord-utställning. Dessutom turnerar under
perioden 23 mars - 8 april föreställningen Radio Nord
med Lill-Babs, Siw Malmkvist, Ann-Louise Hanson
och Jan Kotschack, son till stationschefen Jack S.
Kotschack, som berättar om stationens historia. Turnéplan finns på www.radionordrevival.blogspot.com
Aktuell information om hur projektet framskrider publiceras kontinuerligt på bloggen www.radionordrevival.blogspot.com och den som är intresserad av ämnet
är välkommen att gå med i diskussionsgruppen om
Radio Nord som finns på http://groups.yahoo.com/
group/radionord/.
Ronny Forslund
Har du inte betalat din medlemsavgift än?
Om du hittar ett inbetalningskort infogat i detta nummer av Eteraktuellt, så betyder det
att vi, när adresslistorna togs fram, ännu inte hade fått in medlemsavgiften för 2011 från
dig.
Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem och läsa Eteraktuellt. Tidningen kan du
som tidigare få i pappersformat för 275 kronor för hela 2011 alternativt elektroniskt som
PDF-fil för 150 kronor om du föredrar det. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer när
du betalar!
Om du sedan tidigare har medlemskap med PDF-tidning, och inte betalar för 2011, kommer vi att stänga tillgången till tidningsarkivet på vår webb för dig i slutet av mars.
24
NA-horisont
Jan Oscarsson | Hinkgränd 26 | 906 29 UMEÅ | 090 - 18 15 42 | [email protected]
Välkomna till årets första NA-horisont! Fast var är
alla bidrag? BOS tackas för en historisk illu (KAAYlogga från QSL-svaret 1977!) men liite mer vill
redaktörn gärna ha från läsekretsen (den finns väl?)
att balansera spaltinnehållet med! Denna gång tar vi
ett svep trevliga QSL som anlänt till red, och går ut
hårt med Arkansas! Först emellertid några ord om
vad som hörts på sistone. Inte så många dagar med
toppkonds sedan sist trots att det är långt mellan EAstoppdatum. 24.1 skulle det dock ha varit guldläge att
sitta i Parkalompolo säger Bosse! De ihärdiga finner
en hel del guldkorn på hemmaplan – företrädesvis
från östliga hörn av USA, och lite sydligare QTH:n
verkar då ha haft lite fördel. I brist på tipsspalt i EA
tittar vi i Distance och på diverse bloggar och sållar
fram nedanstående lilla axplock av finfina loggningar
gjorda under december-januari (huga!):
590 WROW Albany NY (TJ 28.12)
920 WKVA Lewiston PA (TJ 16.1)
950 WTLN Orlando FL (TJ 4.1)
1080 WHIM Coral Gables FL (TJ 12.12)
1080 WNWI Oak Lawn IL (TJ 3.1)
1150 WNDB Daytona Beach FL (FD 2.1, TJ 5.1)
1230 KOBB Bozeman MT (BOS 24.1)
1230 KXO El Centro CA (BOS 24.1)
1300 WAVZ New Heaven CT (FD 28.12)
1320 WDER Derry NH (JE 11.12, BIH 12.12, LAB
13.12)
1320 WVNZ Richmond VA (TJ 8.12)
1320 WVGM Lynchburg VA (FD 5.1)
1370 WLLM Lincoln IL (KAJ 5.12)
1370 WSHV South Hill VA (TJ 25.1)
1420 WASR Wolfeboro NH (FD 5.1)
1420 WKCW Warrenton VA (FD 5.1, BIH + JE
6.1)
1420 WDJA Delray Beach FL (FD 9.1)
1440 WGIG Brunswick GA (TJ 27.12)
1520 WARR Warrentown NC (BIH 9.12, TJ 18.1)
1590 WMHZ Ocean City MD (FD 5.1)
1090 KAAY, Little Rock AR
Här kommer en av reds ”most wanted”-NA! Som
nyckläckt DX:are i mitten av 80-talet inspirerades
man till stordåd(?) på banden av alla dessa avbildade
QSL-kort i EA. KYOI:s fågelkort är till exempel skön
nostalgi för undertecknad – den ville man ju höra!
Och det enkla kortet från KAAY fick mig ju att
börja sukta efter den stationen. Det var tider det! Det
första QSL-albumet var helt enkelt ett vykortsalbum
med plastfickor som QSL-korten skulle sättas in i
allt eftersom de dök upp i brevlådan. Man fick ju
bara kort… Eller? BRT i Belgien bröt trenden med
en tråkig QSL-stencil hösten 1986. Den rymdes
ju inte i albumet, så man fick efter övervägande
försöka hitta andra lösningar för förvaringen. A4pärmar alltså, vilka används än idag för de få brevsvar
som kommer. Apropå KAAY så var jag ju rätt grön
som NA-DX:are i början, men ganska snart föll
poletten ner beträffande hörbarhet i förhållande till
nattsändningarnas utbredningsdiagram… En 50 kW
så kallad clear-channel-station – javisst, men med ett
för oss norrlänningar tämligen ogynnsamt nattpattern
i nordvästlig-sydöstlig riktning! Dessutom på en
synnerligen svårjobbad frekvens… KAAY och Arkansas
kändes länge som ett ouppnåligt mål. Bättre bevakning
och utrustning och utflykter till Parkalompolo, och så
aktivering av en X-bandsstation (1650 KWHN Fort
Smith) gjorde dock att jag till sist i alla fall kunde
höra och QSL:a staten Arkansas (PAX68 i december
2006). KWHN tystnade emellertid i april 2008 då
sändaranläggningen skadades svårt i samband med
översvämningar. Således är det nog 1090 eller 1320
(KWHN:s systerstation KYHN samt KRLW Walnut
Ridge – båda hörda i Sverige!) man numera i första
hand ska bevaka för att höra Arkansas.
Koll av gamla tipsspalter ger vid handen att KAAY
verkar ha varit vanligare förr om åren. Tänkbara
orsaker kan vara att 1090 blev mindre fri från EUQRM efter frekvensomläggningen under 70-talet
(européerna flyttade då från 1088 till 1089). Dessutom
började BBC R1 använda alla sina Megawatt på
1089 (och 1053) även nattetid i början av 90-talet
25
på webben (www.1090kaay.com). Fram till 1985 var
det en musikstation ”The Mighty 1090 KAAY”, som
hade sin storhetstid med Top-40-format på 60- och
70-talen. Mycket nostalgi runt denna epok finns på
mighty1090kaay.blogspot.com! .
om jag inte missminner mig, och sedan 1995 har
ju Talksport fortsatt i samma anda… I min första
WRTH, från 1987, stänger R1 minsann 0005 UTC!
Studerar man Parkaloggarna sedan premiären 1995
verkar KAAY bara ha bokförts vid en expedition,
PAX79, hösten 2008. Red var faktiskt på plats då,
men missade att banda 1090. Nu vid PAX87 i höstas
kom det en liten körare mot Midwest natten mot
15.10 och koll av 1090 på min Perseusinspelning
visade att flera stationer hördes. Precis på timmen
0300 UTC utkristalliserades ett bra ”Hear the Word
on AM 1090 KAAY…”! Det tog ett tag innan det
sjönk in – jag hade loggat KAAY! Nästa fråga: hade
de kvar sitt QSL-kort? Det kunde de väl inte ha?
Men svar hoppades jag på förstås när jag postade min
CD-rapport. Knappt två veckor senare fick jag till
min glädje sprätta ett enkelt affärskuvert från Little
Rock, AR! Innehåll: ett trevligt brev signerat Gordon
Stephan, Director of Operations, en dekal, och, tro
det eller ej, QSL-kortet!!! Designen hade dessutom
inte förändrats alltför mycket på 25 år (jo, red firar
jubileum som DX:are i år)! Trevligt att vissa klassiker
består och att man ännu 2011 kan erhålla QSLkort från NA-stationer! Little Rock är huvudstad
tillika största staden i Arkansas med cirka 200.000
invånare. KAAY har sedan 1985 ett religiöst format
med kristen musik och predikanter, och kan avlyssnas
26
1150 WIMA, Lima OH
Ett kanon-ID på 1350 WARF Akron OH vid 0100
UTC 15.10 i Parka (PAX87) fick undertecknad att
kolla extra noga efter Ohio på banden. Med Perseus
går det ju bra att leta efter potentiella OH-kap
retroaktivt. WIMA är med sin 1kW tämligen klurig
att gräva fram på 1150, så jag har inte aktivt letat
efter den. Kondsen brukar inte behöva krypa långt
inåt kontinenten innan WHBY i Kimberly WI tar
kommandot på frekvensen tack vare att de lägger de
flesta av sina 25 natt-kW i vår riktning. Den stationen
är lite svår att bli av med och kan gå långt in på
förmiddagen vid allmäna konds. Annars är ju CKOC,
Hamilton ON också ganska framträdande. Mer nu än
tidigare eftersom en annan östlig dominant, CHGM,
Gaspé QC, som så många andra kanadicker gått över
till FM (så sent som 31.10 2010 i detta fall). På
min inspelning från 15.10 i Parka hördes emellertid
ett sammelsurium av stationer på 1150, inklusive
CKOC med sina oldies = klart spännande! Plötsligt
tyckte jag mig höra en reklam som omnämnde ”Ohio
Association of Broadcasters”. Detta föranledde förstås
ytterligare filtöjning och det dröjde inte länge innan
jag hittade en skaplig promo med tillhörande IDjingle – saken var biff – det var WIMA! Rapport med
CD skickades och inom tre veckor kom svaret, ett
trevligt QSL-brev och en dekal. Stort tack till v/s:en
David Morris som är Chief Engineer på stationen –
tillika radioamatör med callet WB8PJZ! Så länge han
handskas med rapporterna torde nog svarschanserna
från WIMA vara höga – inte helt vanligt från NAland i dessa dagar!
WIMA är en Talk-station och finns på webben
(www.1150wima.com). Stationen som är den äldsta
kommersiella radiostationen i Lima, OH startade
på 30-talet, då som WBLY på 1240. Callet WIMA
fick man 1955 och det är inte så svårt att gissa att
det valdes med tanke på ortnamnet! Lima ligger
i nordvästra Ohio och har cirka 40.000 invånare.
Namnet associerar, månne något långsökt(?) till att
malaria var relativt vanligt i området vid stadens
grundande på 1800-talet. Man lyckades dock inte
driva igenom att namnet på engelska skulle uttalas på
samma sätt som den peruanska huvudstaden (”Leemah”) – befolkningen föredrog istället det lokala
dialektala uttalet ”Lye-mah”, och så låter det än idag!
Svensk premiärloggare av WIMA ska om red inte är
felunderättad vara SR 761011. Trots all dammsugning
av banden i Parka har stationen bara redovisats
av PAX75 tidigare, men BOS grävde ju upp den
hemma i Furuögrund denna säsong – 21.11 närmare
bestämt! Eftersom CHGM nyligen gått över till FM
kanske chansen att höra WIMA har ökat en aning,
så frekvensen torde vara värd att bevakas. Även annat
godis finns ju här vid allmäna och östligare konds,
till exempel KWKY Des Moines IA som är svår
bakom jätten WHBY. WWDJ Boston MA (”Radio
Luz”) är ju något att drömma om – ohörd i Parka
och det är flera säsonger sedan jag såg den loggad
överhuvudtaget. Sedan finns ju annat högvilt här, till
exempel WNDB Daytona Beach FL som FD loggade
alldeles nyligen (2.1 2011) – se där ett exempel på
en riktig fining! Vem blir först med att höra DE här
(WDEL i Wilmington)?
1170 WCXN, Claremont NC
Den här stationen hade jag inte ens hört talas om
innan den plötsligt dök upp i hörighetslistorna under
november. TJ tycks ha varit först (10.11), och därefter
har andra aktiva DX-are som till exempel BOS, LAB,
FD, BIH, GN och JE glatts av denna station med
mexikansk musik och ”La Que Buena 1170”-ID:n.
Den har i regel hörts relativt sent på morgonen, i
samband med ”morgontoppen”. Borde inte egentligen
kunna höras. Stationen är enligt FCC en daytimer
och ska inte sända alls lokal nattetid. Dageffekten är
dock 7.7 kW och man får förmoda att det är den de
har kört då stationen hörts relativt regelbundet även
en bit in på det nya året. Slarv eller medvetet fusk?
En faktor till som sannolikt bidragit till att WCXN
loggats i Norden är att den givna dominanten på
1170 vid östliga konds, WWVA i Wheeling ”The Big
One” inte varit i närheten av normal hörbarhet. Alla
tre sändartornen skadades nämligen vid ett kraftigt
åskväder i augusti, och stationen har fått använda sig
av en longwirebaserad nödlösning och bara kunnat
köra ut 12.5 kW istället för normala 50 kW. Påpassligt
att hitta något annat som kan gå vid liknande
konds i den ”lucka” som tillfälligt uppkommit på
frekvensen! Så fort WCXN och WWVA får ordning
på utrustningen igen är det nog tji att höra WCXN.
Den stationen stod givetvis högt på önskelistan
när red besökte Bosses QTH i Furuögrund för en
miniexpedition kring nyår (Tnx för antennlånet
BOS!). Tyvärr var det ganska hög norrskensaktivitet
så det blev tämligen brusiga inspelningar, dock med
kortare stunder av ”fri sikt”. Och faktiskt, morgonen
2.1 när jag strax skulle till att packa ihop utrustningen
kom WCXN fram med ett hyfsat id ”La Que Buena
1170”, vilket kändes som en skaplig lön för mödan!
Stationen hördes en knapp halvtimme den morgonen
med sin mexmusik i kamp med Caracol och Europa,
fast och utan ett spår av WWVA. WCXN tillhör
Birach Broadcasting, vars 16 stationer (alla på AM)
till 100% ägs av Sima Birach. Det kändes som att det
var säkrast att skicka mailrapporten till honom. Lite
överraskande, nästan med vändande elektroner kom
ett kortfattat svar tillbaka: ”Yes, confirmed”. Men QSL
är QSL och man får väl vara glad över att han svarar
överhuvudtaget. Att stationer som plötsligt dyker upp
på grund av medvetet eller omedvetet effektfusk kan
reagera negativt på stor uppmärksamhet från DX-are
känner vi ju till. Ett färskt exempel är 1360 WMOB,
Mobile AL vars ägare inte alls vill ha en massa
lyssnarrapporter… WCXN har en livelänk på http://
www.ustream.tv/channel/la-que-buena-de-hickory
vilken fungerade bra vid test. Många id-varianter på
temat ”La Que Buena 1170 AM” mellan i stort sett
varje mexlåt noterades. Licensorten Claremont ligger
i västra North Carolina och har bara drygt 1000
invånare. Inte så långt därifrån finner vi dock betydligt
större Hickory, NC. Här finns mycket riktigt gott om
lövträdet Hickory, vars ved ofta används vid grillning
och rökning av mat!
Då var vi i mål och hoppas på massor av bidrag till
nästa gång!
73s de JOB!
27
Från amatörbanden
Ullmar Qvick | Trozeliigatan 43 | 603 52 NORRKÖPING | 011 - 13 11 02 | [email protected]
Den här gången ska vi ägna oss åt en del intressanta
länder, med illustrationer i form av QSL. Men allra
först vill jag peka på några bra exempel på samverkan
mellan DX-are och sändaramatörer.
Claës-W. Englund besökte i november Täby Sändaramatörer och berättade om DX-ing på rundradiobanden, visade och delade ut DX-tidningar, demonstrerade sina eminenta mottagare Sangean ATS-909
och Sony ICF 7600D, och hans resultat med dessa
blygsamma apparater väckte uppmärksamhet. Ett litet
referat finns på www.sk0mt.net, sök ”Om DX-lyssning 22 november” eller gå efter ”aktuell info” till arkiv
hösten 2010, så kan du se lite mer om CWE:s insats!
En annan aktiv pensionär, Christer Brunström,
har nu tagit över spalten för Världsradiolyssning i
SSA:s månadstidning QTC, och de två gånger han
varit med har det varit åtskilligt läsvärt för olika
smakriktningar. Samme CB tillsammans med Bengt
Ericson från ARC kommer att delta med föredrag
vid SSA:s årsmöte i Växjö i april. Vi får anledning att
återkomma till detta.
De här exemplen på brobyggande mellan olika
utövare inom vår gemensamma radiohobby är väldigt
glädjande, tycker jag. Och i de här fallen är det på
sändaramatörernas initiativ som insatserna har blivit
av. En bra målgrupp för medlemsvärvning inom
SDXF är utan tvekan sändaramatörerna. Nästan varje
dag underhåller mig SM4AIQ, Dag Larsson, min
gamle kompis från hemorten Kristinehamn, med
entusiastiska rapporter och klipp från hans framfart
bland LA-stationer på tropikbandet – plus de rara
oceanienstationerna på 2 MHz!
Så till dagens huvudtema med illustrationer. I hög
grad aktuellt är just nu Egypten, som genomgår en
28
vansklig övergångstid. Egypten, SU, har inte varit
dagligvara på amatörbanden, men jag har lyckats få
ett par QSL. Svensken Hans Persson är aktiv med
signalen SU9HP från Hurghada, vid Röda havet, 400
km SO Kairo. Han skriver QSL när han är hemma i
Västergötland, så det kan ta lite tid att få kortet. En
annan man utifrån, ungraren Gabor Kutasi, verksam
inom Internationella polisförbundet, var aktiv från
Kairo några dagar i november som SU/HA3JB. Båda
de här stationerna hörde jag på 18 MHz CW.
En annan expedition till Afrika, till Togo, anordnades
i oktober av ett gäng som utgjordes av sex italienare.
5V7TT hördes på både 21 och 18 MHz CW. Det var
en grupp goda operatörer med I2YSB i spetsen som
gjorde ett fint jobb med alla hugade radioamatörer.
Ett par månader senare var alla QSL utsända, bl.a. det
jag fick. I samma del av Afrika har jag fångat D44AC
Kap Verdeöarna, som är bofast, och expeditionen till
Gambia, C5A, med tjecker och slovaker som deltagare
i november, som verifierat mina rapporter på 40 och
10 m CW. De här båda innebar inga nya länder,
jag har nu kommit upp i 200 “DXCC entities”. Ny
från Afrika, Malawi, var däremot 7Q7BP, som jag är
lite extra stolt över. När man läser kommentarer på
QSL-statistiksidan ser man hur besvikna amatörer,
som inte fått QSL, öser sin galla över opr. Brian, som
däremot i mitt fall sände sitt kort med några vänliga
rader… Jag har sagt det förr, jag säger det igen: En
seriös SWL har status hos många sändaramatörer, vi
är ju så att säga ”the rare birds”!
Nya länder uppstod plötsligt genom uppdelning av
Nederländska Antillerna. Jag har hört de fyra som
gäller nu: Curacao, Saba, St. Maarten och Bonaire.
Svarat har hittills PJ4/W9NJY Bonaire och PJ7E, men
i det sistnämnda fallet var det smolk i glädjebägaren.
Kortet upptog fel datum och band! Ett mail sändes
till QSL-managern och det framgick att jag delvis
noterat fel stationer i den enorma röra som rådde
på frekvensen, alltså stationer som ropade, som inte
fick QSO just då men kört PJ7E på annat band! Ett
par av mina loggningar var dock OK, så nytt QSL
utlovades.
Så till Ostasien. Kinesiska stationer är inte vardagsmat
på banden, trots landets storlek. Man kan förmoda
att de som tillåts bli sändaramatörer är vägda på våg
– många har befunnits (politiskt) för lätta! En infödd
kines har dock QSL-at tidigare, nu kom två kort
för loggningar samma datum på 20 och 40 m från
en newfoundländare på besök! Han hade med hjälp
av inhemska amatörer kommit igång från Peking,
så jag kunde logga den kufiska signalen VO1AU/
BY1RX och få ett par rara kort… Ett annat storvilt
från samma region är XX9TLX, Macau, med tyske
DK7LX. Georg, som operatör. Jag hörde honom
faktiskt på tre band men fick bara ett verifierat, men
jag tjurar inte…
Till slut ett par lite närmare godingar. För QRP är ju
mumsmums på banden! SM7DGA hördes i juli på 7
MHz från Nyhamnsläge i Skåne på 7 MHz och har
för säkerhets skull skickat QSL två gånger direkt…
Effekten 5 watt till omvänt V. SM3TSZ i Sollefteå
hördes utmärkt i augusti på 14 MHz CW med 3 watt
till en yagi i QSO med Holland. Smått upphetsad
ringde jag upp honom för en telefonrapport och det
blev en trevlig prat, och sedan mitt kort kommit till
Mauritz via byrån skickade han sitt QSL direkt. Det
finns till och med minst ett diplom för hörda QRPstationer, och jag är aspirant!
Därmed slut på denna något egotrippade betraktelse.
Du kan råda bot på koncentrationen på redaktörens
upplevelser genom att skicka in ett eget bidrag! Det
allra minsta mottas med tacksamhet…
Har du inte betalat din medlemsavgift än?
Om du hittar ett inbetalningskort infogat i detta nummer av Eteraktuellt, så betyder det
att vi, när adresslistorna togs fram, ännu inte hade fått in medlemsavgiften för 2011 från
dig.
Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem och läsa Eteraktuellt. Tidningen kan du
som tidigare få i pappersformat för 275 kronor för hela 2011 alternativt elektroniskt som
PDF-fil för 150 kronor om du föredrar det. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer när
du betalar!
Om du sedan tidigare har medlemskap med PDF-tidning, och inte betalar för 2011, kommer vi att stänga tillgången till tidningsarkivet på vår webb för dig i slutet av mars.
29
Media - när och fjärran
Stig-Owe Elgborn | Gunnestorps bygata 49 | 417 49 GÖTEBORG | 031 - 55 48 08 | [email protected]
Radio – Internet
Med en internetradio får du hela världens musik,
nyheter och debatter direkt hem till dig. Har man
jobbat, pluggat, bott eller semestrat utomlands så vet
man att det finns mängder av roliga, bra och intressanta radiostationer där ute. Som tur är sänder de flesta
radiostationer numera inte bara via radiovågor utan
även live via internet.
Vad man behöver för att lyssna på internetradio är
en bredbandsuppkoppling samt ett trådlöst nätverk.
Radion kopplar upp sig på ditt nätverk och letar sedan
reda på en radioportal på internet. Därifrån hämtar
den information om vilka stationer som finns, vilket
land de sänder från, vilken sorts innehåll kanalen sänder samt adressen till stationens sändningar. På radions
skärm kan man sedan enkelt välja land, kategori eller
en kombination av dem. Sedan är det bara att välja
stationens namn och börja lyssna.
Tidskriften Bild & Ljud Hemma har i sitt nummer
för december 2010 testat åtta apparater. De gick igenom vilka bordsradioapparater med internetradio som
fanns tillgängliga på marknaden vid testtillfället. Efter
att ha sorterat bort de apparater som tidskriften testat
vid tidigare tillfällen återstod åtta. www.prisjakt.nu har
idag 53 olika modeller av internetradio att beskåda på
sin hemsida. Gå in på sidan och botanisera inför ett
eventuellt inköp.
apparat i lyxiga material som gör att den pryder sin
plats i de flesta hem. I kontrast till retrostuket på utsidan är insidan späckad med den senaste tekniken. Man
får inte bara digitalradio utan dessutom en praktisk
Ipod-docka. Det finns även ovanligt många anslutningar till andra apparater. Trots all teknik är den lätt
att använda tack vare den stora skärmen och smarta
knapparna. Den tunna basen kan testarna förlåta då
allt annat är utmärkt.
Pinell Supersound II
Pinell har tagit en gammal storsäljare och lyssnat på
önskemålen om förbättringar. En bättre skärm, kraftigare högtalare och framför allt fjärrkontroll gör att
det nu finns få saker att klaga på. Åtminstone för en
apparat i den här prisklassen. Den klarar de vanligaste
ljudkällorna och dessutom DAB-radio. Ljudet är över
medel även om man inte bör dra på volymen alltför
högt. Vill man ha en enkel internetradio till ett lågt
pris är Supersound utmärkt.
Scansonic R4
Testarna kan inte annat än bli imponerade av hur solid
R4 känns och hur lyxig finishen är. Den har dessutom
en mycket bra skärm och ett navigeringshjul som gör
den snabb och enkel att använda. Ljudet är dessutom
mycket bra för att vara en så pass liten apparat. Vill
man ha en liten och snygg internetradio som dessutom
låter bra är Scansonic ett utmärkt val. Det enda som
hindrar den från att vinna testet är att Revo har fler
källor och fjärrkontroll.
Revo Heritage
Med ett snyggt yttre och mängder av ljudkällor och
utgångar är Heritage en vinnare. Heritage är en snygg
30
Teac WAP-R 8900
Teacs apparat är imponerande. Den är välbyggd och
känns genomtänkt på alla sätt. Finesserna är rikliga
men hanteringen är ändå enkel tack vare den stora
skärmen. Ljudet är utmärkt och det finns till och med
resurser för att fylla ett vardagsrum med musik. Som
en bonus är den även bärbar och batteridriven. Om
man är så lyckligt lottad att priset inte spelar någon
roll så ska man definitivt köpa denna modell. Andra
alternativ är dock mer prisvärda.
Grundig Sonoclock 890I Web
Sonoclock är inte lämplig att ha stående på bordet
då högtalaren sitter på undersidan. Vill man däremot
montera sin radio under ett köksskåp på är Grundig
inte bara ett bra val utan den enda apparaten som är
lämplig. Det är väldigt praktiskt och då kan man förlåta
att ljudkvaliteten är medelmåttig. Speciellt som den
har bra knappar och skärm, många ingångar och klarar
alla möjliga ljudkällor. Kort sagt: en trevlig underhållare under matlagningen.
Philips Streamium MCI298
Det stora formatet gör att denna inte direkt är något
för nattygsbordet. Om man däremot placerar den på
en hylla i köket så kan man glädjas åt stereoljudet och
den alldeles utmärkta pekskärmen. Ljudet är inte alltid
det bästa men skruvar man lite på inställningarna går
det att få okej kvalitet. Mediespelaren och internetradion funkar som de ska. Vill man även ha CD-spelare
i apparaten så är det inte så mycket att välja mellan,
då är det denna man ska ha.
OXX Vantage
Ska man ha en tekniskt avancerad apparat med ”cool”
design så kan man misstänka att det inte räcker att lägga
en tusenlapp. Mycket riktigt så har OXX sparat in på
det mesta. Apparaten känns lika billig som den är och
det finns inte många funktioner. Ljudet är dessutom
inget vidare. Men för all del får man en billig apparat
med batteridrift, så vill man ta med sig radion ut på
balkongen kanske detta är en kompromiss man kan
leva med.
till det här priset. Testarna anser dock att det är väl värt
pengarna att lägga på några hundralappar och köpa
en snyggare apparat med bättre ljud.
Jonas Ekelund [email protected]
En miljon danskar lyssnar på
digitalradio
För första gången lyssnar mer än en miljon danskar på
Danmarks Radios DAB-kanaler varje vecka. På ett år
har veckolyssnandet gått upp från 920 000 till 1 102
000, enligt ett pressmeddelande från DR.
”För ett år sedan var det var fjärde som lyssnade på
radio digitalt, men nu är det nästan var tredje” säger
medieforskaren Dennis Christensen från DR Medieforskning.
Samtidigt har lyssnandet via internet ökat till en halv
miljon i veckan.
”Den ökade digitala lyssningen är en av förklaringarna
till att DR gradvis fyller på med mer och mer innehåll
i DAB-kanalerna och att vi gör dem mer presentatörsburna under den närmaste tiden. Och i takt med att
det sker och att DR lanserar nya kanaler tror jag att
ännu fler kommer att lyssna på det sättet” säger Ole
Mølgaard, som är DR-s kanalchef för P2, P3, P4 och
de digitala kanalerna. DR har idag 28 olika digitala
kanaler att välja bland.
Yourmuze FM tar webbradio till
din mobiltelefon
Terratec Noxon Iradio
I tokbilliga apparater med avancerad teknik har det sällan funnits någon budget kvar för ljudet och så är även
fallet här. Den känns plastig och är ingen större glädje
att varken använda eller lyssna på. Ska man absolut ha
den billigast möjliga internetradion så är Iradio svaret.
Lite imponerande är det faktiskt att den ens fungerar
På Yourmuze lägger man upp ett konto och väljer i en
lista vilka stationer man vill ha. Välj dina favoritstation,
och din spellista är komplett.... (!)
I telefonen surfar du sedan in på ditt konto, väljer din
favoritstation, och vips så spelar din mobil.
Programmet fungerar så att det konverterar din favoritstations ström till ett för telefonen accepterat
mediaformat.
Obs - kontrollera vad din teleoperatör tar för data31
trafik. Har du inte en så kallad flat taxa - alltså att du
betalar en fast summa - så kan det bli dyrt. Strömmad
musik i din telefon genererar mycket datatrafik.
Länk till Yourmuze: http://www.yourmuze.fm/welcome
national services in a bid to make £67 M of savings,
according to Broadcast. Redundancies will be phased
in over the next two years, with two thirds expected to
exit within the first year. Five countries will see their
national channels disappear in the moves, namely Macedonia, Albania, Serbia, the Caribbean and Portugese
African services.
RNW Bonaire relay station will
close in October 2012
Radio Time hjälper dig att hitta
din radiostation
Radio Time erbjuder dig en enkel meny där du kan
söka efter världens alla radiostationer.
Stationerna är sorterade efter geografisk plats, typ av
musik, typ av talat program och typ av sportreferat.
Ett exempel, under fliken Allt Prat -World finner du
355 olika radiostationer.
Radio Time har även en inspelningsfunktion som kan
köpas till för 29 $. De program som du spelar in kan
du spela upp i din dator, på din Ipod eller med din
MP3-spelare.
Länk till Radio Time: http://radiotime.com
Radio Netherlands Worldwide has made the decision
to close its Bonaire shortwave station in October 2012.
RNW’s Head of Programme Distribution, Jan Willem
Drexhage, said the closure was regrettable, but stressed
that this was a financial decision, and doesn’t mean that
RNW has imminent plans to drop shortwave.
“It is a beautiful station, with good equipment, and
ideal for reaching North, Central and South America,
but the number of hours we are broadcasting from
the station has been steadily falling in recent years.
We anticipate that by the end of 2012, the number
of hours will be so small that it would be too costly
to maintain the station. That does not mean we will
stop shortwave immediately, as we will lease time on
other stations in the region, for example Montsinery
in French Guiana and Sackville in Canada. So the
closure of Bonaire doesn’t automatically mean that we
are giving up shortwave.”
BBC cuts 650 World Service
jobs
The BBC’s World Service is to cut 650 jobs, around
a quarter of its 2400 workforce, and close five inter-
DX-ing i stadsmiljö - del 6
Nu skall jag ta mig an två av de störkällor jag tidigare
identifierat – mitt bredbandsmodem och den externa
hårddisk jag i första använder tillsammans med Winradio Excalibur när jag skall spela in radiospektrum.
Och för att göra det bekvämt för mig så använder jag
Excalibur för att visa hur störningsnivåerna förändras
när jag provar olika sätt att försöka minska störningarna. Men jag skulle också ha kunnat använda min lilla
Grundig transistorradio för att kontrollera om det blev
några förändringar av störningsnivåerna.
Först ett försök att reducera störningarna från modemet från Bredbandsbolaget. Den här enheten är en av
de värsta störkällorna som finns i mitt hem, med ett
störningsspektrum som går från långvåg till högt upp
i kortvågsbandet. För att få en ordentlig indikation
på störningen drar jag iväg en koaxialkabel från mottagaren. Koaxialkabeln slutar i en kort antenntråd som
jag låter ringla intill modemet. Inte precis en naturlig
antennplacering, men nu är det ju störningarna jag i
32
första hand vill få in.
Som i stort sett all modern elektronik av den här typen
så spänningsmatas modemet från en liten switchad
nätadapter, dessutom med ganska hög effekt – 15 watt.
Den är specificerad att ge 12 V likspänning / 1,25 A.
Min första insats blir att prova med ett vanligt hederligt gammaldags linjärt nätaggregat – det vill säga ett
som innehåller en traditionell tung transformator med
järnkärna. Ett gammalt aggregat från Handic, som jag
tror togs fram för att driva basstationer för privatradio.
Det skall egentligen ge ut 13,8 V likspänning / 1,5 A,
men det går att justera ner till strax över 12 V.
Först lät jag modemet gå på sin vanliga switchade
nätdel och drog sedan ur nätdelen ur vägguttaget så att
modemet stängdes av. Det syntes rejäla förändringar
på brusnivån när jag tittade på spektrummottagaren.
Jag valde att titta närmare på mellanvågen. I bilden
nedan syns radiospektrumet med modemet igång som
vanligt.
trädde fram när brusnivån sjönk. Att jaga störningar
störningar är som att skala lök – man arbetar sig fram
lager för lager och det krävs många tårar.
Störningarna gör att brusnivån ligger runt -100 dBm
och därför döljs många radiostationer under bruset.
Bruset ser vi som en lite krusig linje medan det som
tydligt sticker upp som toppar ovanför kan vara radiosignaler – men det kan också vara någon störning som
är koncentrerad kring en viss frekvens.
Jag provade att avstöra det switchade nätaggregatet
med dels ett nätfilter och dels genom att linda lågspänningskabeln runt en toroidkärna av ferritmaterial.
Det blev något lite bättre, men inte tillräckligt. Nästa
steg var att byta det switchade nätaggregatet mot ett
linjärt och det blev klart bättre brusnivå men jag var
inte alls nöjd.
I bilden ovan så syns nämligen ganska kraftiga toppar
med ungefär 45 kHz mellanrum och inte så jättemycket som kan antas vara radiostationer däremellan.
Kanske störningar från modemet som sprider sig via
spänningsledningarna. Nästa steg blir därför att linda
lågspänningskabeln runt ett par toroidkärnor och
dessutom sätta ett nätfilter i vägguttaget. Resultatet
blir en förbättring.
Brusnivån har gått ner ytterligare något och det går nu
att se mer som kan vara radiostationer i spektrumet.
Tyvärr syns störningarna fortfarande var 45:e kHz men
de är inte riktigt lika starka längre. Det är alltså inte
perfekt, men jag stannar på den nivån just nu för jag har
ju skapat en onormal situation med antennen liggande
precis intill modemet. Jag gjorde också motsvarande
tester på 25-metersbandet. Där blev det också klart
bättre med det linjära nätaggregatet men i det fallet
var det ingen förbättring med toroiden och nätfiltret.
Tyvärr så upptäckte jag också där störningar som
Nästa störkälla är min externa hårddisk som har en
switchad nätenhet som är nästan identisk med den
som hör till modemet. Samma fabrikat (Sunny) och
den ger också 12 V likspänning ut, men klarar något
högre ström (1,5 A) än den som hör till modemet. Jag
börjar med att registrera hur radiospektrumet ser ut
innan jag sätter igång hårddisken.
När jag sätter på hårddisken med dess original nätdel så
sker en markant höjning av brusnivån. Ett snabbt test
med nätfiltret innebär ingen nämnvärd förbättring.
Brusnivån är hög och döljer effektivt merparten av de
radiostationer som normalt skulle synas här. Det är lika
bra att ta till rejäla motmedel, så jag tar precis samma
paket som gav det bästa resultatet med modemet och
kopplar in det till hårddisken. Skillnaden är markant
och spektrumet ser nästan ut som innan hårddisken
kopplades in.
Helt klart skall jag ha linjära spänningsaggregat till
båda dessa enheter. Mitt gamla linjära nätaggregat är
både stort och klumpigt (3,6 kg). Jag vill ha något
som är lite mindre, dessutom behöver jag minst två
enheter för att kunna ha både modemet och hårddisken igång samtidigt. Det tråkiga är att nya linjära
spänningsaggregat är svåra att få tag på nu för tiden
och dessutom dyra när man hittar några. Jag brukar
hålla ögonen öppna när jag är på loppis, men så här
33
kraftfulla aggregat är rätt sällsynta även på sådana ställen. Jag har hittat ett nätaggregat på surplusmarknaden
som jag skall titta närmare på men det lär behöva viss
modifiering för att passa för ändamålet. Mer om det
i nästa EA.
Ett gammalt spänningsaggregat från Handic i deras typiska orange kulör, nätsladden kopplad till ett nätfilter
från Clas Ohlson och två toroidkärnor från Elfa.
Samtidigt som jag löst några problem har jag hittat
nya störningar som jag ännu inte identifierat. Men
sett ur ett positivt perspektiv så betar jag successivt av
mina lokala störkällor.
Hur ser då lösningen ut som jag använde för att minska
störningsnivåerna?
Det switchade spänningsaggregatet är litet och smäckert (120 gram), men är tyvärr en både stark och
bredbandig störkälla, så undviker jag helst att använda
det.
Moritz Saarman
Radannonser
GRATIS för SDXF-medlemmar
Klubbnytt
Erik Johansson | Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
Volvo DX-club
Från Göteborg har vi fått följande program för
2011:
18 jan
22 feb 15 mars
12 april
17 maj
14 juni
23 aug
20 sep
18 okt
15 nov
13 dec
Klubbträff
Årsmöte hos SOE
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Klubbträff
Något veckoslut i slutet av mars eller början av april
kan det bli en lyssnarträff hos Bo Linder, beroende på
hur lång vintern blir.
Mälardalens radiosällskap
Från MRS har QRG-bulletinen nummer 740
ankommit.
I denna första bulletin för året uppmanar man de
medlemmar som ännu inte betalt medlemsavgiften
att göra så. Speciellt påminner man dem som har
QRB-bulletinen i elektronisk form eftersom dessa
34
inte fått något inbetalningskort.
I övrigt avslutar man 2010 års QSL-mästerskap som
vinns av Lars Skoglund på 1074 poäng.
Vidare har man en logg samt en bokrecension av
boken ”Way Back Home – the Graham Gill story”.
Som avslutning visar man i vanlig ordning några
QSL-kort.
Det var allt för denna gång.
Bidrag gärna till nästa nummer. Färdigskrivna notiser mottages tacksamt, men även mötesprotokoll
eller klubbtidningar går utmärkt som underlag för
notiserna.
I DX-köps sortiment hittar du många spännande
böcker.
Se vår annons i detta
nummer!
Vi har läst
Magnus Jesperson| Regementsgatan 22 | 723 45 VÄSTERÅS | 021 - 18 05 05 | [email protected]
Radiogrammofonen - en harmoni i klang och elegans
Författare: Lars-Göran Dybeck
Förlag: Premium Publishing
Första upplagan 2008
192 sidor färg
ISBN: 978-91-89136-16-8
Tryckt av Fälth & Hässler, Värnamo
Radiogrammofoner - inte har väl dessa gamla tingestar någonting med DX-ing att göra? Jo, kanske ändå:
för dem som inledde sin DX-bana på sextio- eller
början av sjuttiotalet - och de är en del - skedde ofta
DX-debuten på en av dessa apparater som då fanns
i de flesta hem. I regel hade de en riktigt bra radiodel med långvåg, mellanvåg och kortvåg, åtminstone
mellan 19 och 49 meter. På den tiden var den vanliga
proceduren att man började med vad som fanns tillgängligt i hemmet och skaffade en trafikmottagare
om intresset höll i sig och när ekonomin så tillät
- själv använde jag just en radiogrammofon och en
annan bordsapparat som fanns hemma under mina
första två år som DX-are.
Jag hade ingen aning om att det skrivits en bok i ämnet förrän jag hade
en stund över i Borlänge för några
veckor sedan. Eftersom vädret inte
visade sig från sin bästa sida beslöt
jag mig fär att tillbringa en stund på
stadsbiblioteket där jag alltså hittade
denna bok - och fann den mycket
intressant. Då jag kom hem letade
jag på Internet och fann att boken
fortfarande finns att tillgå i öppna
handeln. Enklast är att beställa den
från Adlibris (212 kr) eller Bokus
(215 kr). Någon kanske tycker att
förlaget Premium Publishing verkar
bekant och i så fall har denne någon
rätt - det är samma förlag som gav
ut Stick iväg, Jack! av Jan Kotschack
och den har säkert åtskilliga DX-are
läst. När jag ser vilka - förutom författaren - medverkat till att göra boken hajar jag till inför namnet Wille
Wendt. För det verkar bekant från
Waggeryds Radioamatörer i början
av sjuttiotalet, jag vill minnas att han
bodde i Bjerred då. Visserligen kan
det vara en helt annan person, men
troligen inte eftersom namnet är ovanligt.
Det finns även andra likheter med Kotschacks bok.
Båda avhandlar ett Sverige under den era välfärdssamhället utvecklades och Sverige var på väg att bli
ett av världens rikaste länder. Sedan många år är den
utvecklingen bruten och Sverige sjunker betänkligt i
den statistik som rankar länder efter välfärd. Att det
blivit så här är inte så svårt att förstå i och med de
35
DX-mottagare utan radiogrammofonen fick duga för
det ändamålet också. Vilket den faktiskt i mångt och
mycket gjorde, en av de stationer jag hörde på vår
apparat av märket Philips var Radio Afghanistan som
svarade med det QSL-kort som finns på annan plats
i denna artikel.
systemfel som introducerades under Palmes år vid
makten och som fortfarande består. Men detta är en
politisk diskussion - om än nog så intressant - som får
föras i ett annat forum.
För att återknyta till radiogrammofonen så var den
ett av den tidens tekniska underverk som "alla" måste
ha, inte minst för att visa att man hade råd. Då det
begav sig kostade de vanligaste modellerna 500-2000
kronor och det ska ses i relation till en industriarbetarlön som då låg 700-800 kronor, plus det faktum
att de var rätt vanligt att kvinnorna var hemmafruar.
Då kan man också förstå att föräldrarna inte had råd
att ge sina barn och ungdomar dyra presenter som
På senare år har intresset för femtio- och sextiotalens
design fått en renässans och det omfattar även radiogrammofoner (och för den delen bordsradioapparater)
som formgavs för att passa in i ett elegant möblemang
- mahognyfanér var mycket vanligt. Naturligtvis är
50-60 år en lång tid och de flesta apparater har skattat
åt förgängelsen - men mitt föräldrahems radiogrammofon lever vidare hemma hos min bror i Hagfors.
Än idag kan man hitta dessa apparater - f.n. finns ett
tjugofemtal ute på Blocket för priser mellan 300 och
1800 kr. Det gäller dock att finna en i sin geografiska
närhet, för det här är tunga grejor - 30-40 kg är inte
ovanligt...
Att köpa Lars-Göran Dybecks bok är billigare och
enklare - den kan varmt rekommenderas och jag ger
den fem antenner (av fem möjliga) i betyg!
Några rader från huvudredaktören
Detta är det första numret någonsin av Eteraktuellt
som görs helt i färg och jag hoppas att läsarna är
nöjda. Anledningen till denna satsning kan du läsa
om i Förbundsnytt på annan plats. Likaså har teckensnittet bytts mot ett som rekommenderats av vårt
tryckeri. Själv tycker jag det blev en förändring till
det bättre, och förhoppningsvis är jag inte ensam att
ha denna åsikt.
Vår teknikredaktör Erik önskar sig bidrag från läsekretsen - att bara översätta material från Radio
Kurier blir i längden väldigt enahanda. Jag vet ju att
flera läsare experimenterar med antenner och annan
utrustning, så varför inte skriva några rader till Erik
36
om det? Så blir han och många läsare glada!
Tyvärr är detta med få bidrag från läsekretsen ett
generellt problem. Uppskattningsvis över 95% av
läsarna skickar aldrig bidrag till EA. Inte ett enda.
Det här är inte riktigt hållbart sett över tid för såvitt
inte verksamheten expanderar. Och det gör den som
bekant inte. Hela redaktionen hoppas på en bättring på
denna punkt under 2011. Skulle det gå så illa att verksamheten inte kan fortsätta p.g.a ointresse på alltför
många håll att dra sitt strå till stacken kan man lugnt
utgå från att Eteraktuellt inte kommer att återuppstå
igen. Så snälla, låt inte detta hända!
Magnus Jesperson
DX-köp
Sveriges DX-förbund | Box 1097 | 405 23 GÖTEBORG < 070 - 316 00 76 | [email protected]
Allmänt
CQ, QRX & Co, Abkürzing, Codes….
Ericssons jubileumsbok
Funklexikon
Klassiska Vasalopp 1925-1973
Latinamerica by radio
Minnesboxen krigsåren (7 CD)
Satellitenempfang auf Reisen
World QSL-book CD
Årgångsboxar 1934 - 1970, per st
80,00
50,00
50,00
150,00
40,00
850,00
50,00
150,00
160,00
Antenner
Beverage and longwire antennas
Der neue Antennenratgeber
Joe Carr’s loop antenna handbook
Joe Carr’s receiving antenna handbook
Loop antennas, design och theory
Rothammels Antennenbuch
210,00
225,00
275,00
285,00
210,00
475,00
Pirater och clandestine
Border Radio
Piratensender
Piratdrottningen - Radio Syd
Radio Caroline - the legend lives on (CD)
Radio Caroline North rockin…
Radio 270 - life on the ocean waves
Rebel radio
Records at sea
Stick iväg Jack - Radio Nord
The beat fleet
The ship that rocked the world
200,00
175,00
200,00
200,00
160,00
100,00
225,00
125,00
370,00
225,00
225,00
Radioteknik
Das grosse Handbuch der Satelliten…
95,00
Hörzu Radio Guide 2006-2007
50,00
Hörzu Radio Guide 2008-2009
75,00
Hörzu Radio Guide 2010-2011
175,00
Sender & Frequenzen 2009
100,00
Sender & Frequenzen 2010
125,00
Sender & Frequenzen 2011
270,00
2011 Super frequency list on CD
265,00
Television viewers’s guide 2007
50,00
World radio TV handbook 2011
260,00
World radio TV handbook 1947-1958 CD 375,00
A DX-er´s technical guide
275,00
A family affair - the R.L.Drake story
450,00
A pictorial history of Collins
675,00
Communications receivers, the vacuum... 375,00
DAB - das neue digitale Radio
75,00
Discover DX-ing
130,00
Elimination of electrical noise
150,00
Heathkit, a guide to amateur radio...
530,00
HDTV 2006
75,00
Kurzwellenempfang mit dem PC
175,00
Listening to longwave. The world below... 125,00
Mil Spec Radio Gear - Korean war to...
430,00
Radio data code manual
375,00
Radiohören auf Kurzwelle
225,00
Radiohören auf Long- und Kurzwelle
180,00
Radios by Hallicrafters
250,00
Radiovielfalt via Satellit
75,00
Theorie u. Praxis der Kurzwelleausbreitung 255,00
Historik
Utility
Frekvenstabeller och
årsböcker
Boken om Radio Q
A history of Radio Pakistan
Eter-Aktuellt minns svensksändarna
Tidens tusende tungor
Tyskland talar, ljudbok 8 CD
Voice of America, a history R
öda
100,00
100,00
90,00
125,00
250,00
250,00
titla
2011/2012 Guide to utility radio stations
ABC Air band radio guide
Flugfunk
Flugnavigationsverfaren
Not- und Katastrophenfunk
Radiotelex messages
Spezialfrequenzliste 2009-2010, Band 1
Spezialfrequenzliste 2007-2008, Band 2
r är
rea!
450,00
140,00
175,00
160,00
225,00
220,00
180,00
60,00
Betalning till Plusgiro 61 56 40 - 0. Beställ gärna på webben:
www.sdxf.se/DX-kop/index.php
37
QSL-posten
Lars Bergström | Vinggatan 3 | 932 31 SKELLEFTEHAMN | 0910 - 330 88 | [email protected]
Kortvågsmottagare har ingen IP-adress!
Ett radioår har nu avslutats och ett nytt står för dörren. Under året har några internationella stationer
lämnat kort- och mellanvågsbandet till förmån för
Internetsändningar via webben och Radio Sweden är
en av dessa. Att internettrafiken kan blockeras, som till
exempel under Egypten-protesterna, är en realitet som
flera turistande svenskar nu fått uppleva. Kortvågen
går däremot inte att stänga av, den går knappt ens att
blockera med störsändare. Låt oss hoppas att kort- och
mellanvågssändningar därför kan få finnas kvar!
Europa
Belgien
RTBF Pure FM - 1233 b, sti
15 m
CON
Danmark
Pop FM - 100,0
b
1 minDO, JTM
Direkt QSL vid studiebesök!
Skala FM, Kolding - 105,20 e-brev 1h f-up JTM
V-s René Larsen.
Finland
Radio Suomipop – Tornio - 106,00 e-brev
KUN
Irland
Energy Power AM - 1395 e-brev 30 min DO
Atlantic Radio - 6960 k, vykort CB
Radio Montecarlo - 91,40 e-brev
V-s Stefano Bragatto.
Radio 9 - 95,20 e-brev V-s Dr Marco Di Pasquale.
Radio Jukebox - 95,40 e-brev Radio Rete Classica - 99,30 e-brev
V-s Gianluigi Campanale.
1d JGÖ
1d JGÖ
1d 1 d JGÖ
JGÖ
Lettland
Radio Merkurs, Riga - 1485 e-brev 1 v V-s Inese Kreicberga.
APF
Litauen
RMRC RSHD - 9770 k
2m
CB, CON, KUN
Rhein-Main-Radio-Club, special-QSL med anledning
av programmet om Radio St Helena Day.
Radiocentras - 101,70 e-brev
KJT
Radio M-1 - 106,50 e-brev
3 v JGÖ, KJT
V-s Rimas Mauricas, Music director.
Moldavien
Radio Pridnestrovie - 6240 e-brev 4 d BEFF
Snyggt e-QSL-brev!
Radio PMR –Pridnestrovie - 6240 e-brev 2 d KUN
Nederländerna
Big L - 1395 k, dek, info
CB, MJT
Sky Radio, Hilversum - 101,00 b, d 5 v DO
Brev, 20 dekaler, 2 kort och notisblock. Första FM-holländare för DO.
Polen
Radio Maryja - 88,50 e-brev
1d JGÖ
Rumänien
R Romania - 6115
4v DO
k, sch
Serbien
Radio Serbia - 6100 k, dek, sch 6 vBSN, CCT
Slovakien
R Slovak international - 6055 k
Italien
RAI, Liguria - 1575 b, k Virgin Radio - 87,60 e-brev
1d
Radio Maria - 88,70 e-brev, k, dek 4 v
V-s Giampiero Bernardini, QSL-manager.
Radio Alfanet - 88,80 e-brev 1d
Radio Fantastica - 89,50 e-brev 1 d
V-s Simona Giorgi.
38
CW
JGÖ
JGÖ
JGÖ
JGÖ
Spanien
SER R Lleida - 1278 b
Brev på EE, SS och katalanska.
CWE
CW
Sverige
SAQ Grimeton - 17,2 kort
45 d KUN
R Sydväst Stockholm - 88,90 e-brev, k 1 v JGÖ
V-s Git Lennárd.
Taiwan
Radio Taiwan Int - 12055 k 9v Även glasunderlägg m.m.
BSN
Turkiet
V of Turkey - 5960 TRT 3 - 88,20 V-s Ersoy Haktanir.
DO
JGÖ
k, sch e-brev 4v 5d Oceanien
Högsby NR - 90,90 e-brev
1 d
DO
Guldkanalen 102,6 - 95,90 e-brev 14 min JTM
Tjeckien
Radio Prague - 7345
k, sch, penna
Tyskland
AFN, Weisskischen - 873 k, b
Deutschlandfunk - 1423 k 7v
Deutschlandfunk - 6190 k
Deutsche Welle - 9715 k 8v
Delta R, Wüttel - 104,8 b, k, info 7 v
DO, JTM
CCT
CB, CWE
CCT
DO
Afrika
St Helena
Radio St Helena - 11092.5 k
JOB
JOB
CB
Storbritannien
Moray Firth Radio, Inverness - 1107 kort 1 v A
PF
Ekvatorialguinea
Radio East Africa - 15190 b, k
Australien
702 ABC Sydney, NSW - 702 e-brev 4RO, Rockhampton QLD - 990 e-brev V-s Richard Goodridge, CE. SM-1.
CB
CB
Sydafrika
Radio Bar-Kulan - 9930 e-brev f-up Via Meyerton.
ABC Far North QLD - 1062 b, d
JOB
Musmatta, CD och solskydd till bilen. På CD:n inspelat
inslag gjort med anledning av min rpt! V-s Debbie Kalik,
Regional Content Manager SM-1.
ABC Newcastle, Newcastle NSW - 1233 e-b JOB
SM-1?
2BS Gold, Bathurst, NSW - 1503 e-brev JOB
V-s Jason Davis, CE SM-1.
2HRN R 1629, Newcastle NSW - 1629 e-b JOB
V-s Kim Coulson-Cathro SM-1.
Vision R. Netw., Mackay QLD - 1647 e-brev JOB
E-brev med bild-bilaga. V-s Ian Worby, Chief Executive
Officer SM-1.
Guam
KTWR - 15170
k
Även 11840. V-s Kathy Gregovski.
5v CWE
KUN
Asien
Filippinerna
FEBC, Bocaue - 12095 brev, kort 2 m V-s Menchie Marcos.
Japan
JOAB Tokyo - 694 b k info V-s Hidetoshi Okano, Senior Engineer.
JOIB Sapporo - 747 kort, brev Kina
China Nat. Radio - 9775 k
4 m
China Nat. Radio - 9820 k
7v
Mongoliet
Voice of Mongolia - 9665 k, broschyr APF
JOB
MJT
CWE
CWE
CB
Hawaii
KUAU Haiku - 1570 e-brev
APF, JOB
V-s Dave Footitt.
Radio Free Asia – Medorn - 9905 kort 3 d KUN
Palau
World Harvest Radio - 9930 k 12 m BSL
39
Nordamerika
Alaska
KZPA Fort Yukon - 900 e-brev 15 min V-s Tasha Rine.
KNSA Unalakleet - 930 e-brev f-up Kanada
CFCW Camrose AB - 790 brev + dekal 2 v
V-s Douglas Mattice.
CKMO Victoria BC - 900 e-brev 1 d V-s Earle Thompson.
CJCA Edmonton AB - 930 kort 3 v CHRB High River AB - 1140 e-brev 1 v V-s Matthew Heinrichs.
CHSM Steinbach MB - 1250 e-brev 2 v V-s Matthew Heinrichs.
CJRS, Montreal PQ - 1650 e-brev 2 d V-s Jean-Noel Buenot.
APF
KUN
APF
APF
APF
APF
APF
BEFF
WKNR Cleveland OH - 850 e-brev JOB
V-s Keith Williams, VP/GM.
WAMG Dedham, MA - 890 e-brev 2 d BEFF
V-s Ivon Gois.
WTAD Quincy IL - 930 e-brev
f-up KUN
SM-2.
WBIX Nattick MA - 1060 e-brev
JOB
V-s Grady Moates, Contract CE.
WBBR New York NY - 1130 kort 1 v APF
V-s Michael Lysak.
KYDZ North Las Vegas NV - 1140 e-brev JOB
V-s Cat Thomas, PD.
WRTO Chicago IL - 1200 e-brev JOB
V-s Josh Sigstad, CE.
WHTK Rochester NY - 1280 e-brev JOB
V-s Jeff Howlett, PD.
WJNO W. Palm Beach FL - 1290 e-brev 28 d GN
V-s Scott Paxson Director of Engineering.
KZXR Prosser WA - 1310 e-brev f-up KUN
KBKB Fort Madison IA - 1360 b, cert, d, inf JOB
V-s Bradley D. Bostrom, CE SM-1.
USA
KNML Albuquerque NM - 610 b JOB
V-s Mike Langner, f.d. CE och Bill Harris, Dir. of
Engineering.
KTNN Window Rock AZ - 660 b d JOB
V-s Marcia Peshlakai, Promotions Coordinator ordnade
mycket efterlängtad USA-stat nr 50 till JOB
KOA Denver CO - 850 e-brev 1d APF
V-s Jan Chadwell.
40
WKJG Fort Wayne IN - 1380 e-brev JOB
V-s Mark DePrez, GM.
WPYR Baton Rouge LA - 1380 e-brev f-up GN
V-s José Hidalgo Director
KWYO Sheridan WY - 1410 e-brev JOB
V-s Bob Grammens, GM.
WIMS Michigan City IN - 1420 e-brev f-up KUN
KCLK Asotin WA - 1430 e-brev 4 d APF
V-s Mark Bone.
WBEV Beaver Dam WI - 1430 e-brev JOB
V-s Rick Armon, Op. Director.
WNSW Newark NJ - 1430 e-brev JOB
V-s Erick J. Salgado, Diretor Ejecutivo.
KFIZ Fond du Lac WI - 1450 e-brev JOB
V-s Bob Nelson, News Director.
Västindien
WENJ Atlantic City NJ - 1450 e-brev JOB
V-s Kristen Lucca, Promotions Coordinator.
WWSM Annville-Cleona PA - 1510 e-brev JOB
V-s Pat Garrett, Owner.
KZNX Creedmoor TX - 1530 e-brev JOB
V-s Ben Rippy, Dir. of Engineering.
WAZX Atlanta GA - 1550 e-brev
GN
V-s Charlie Herrell Broadcast Engineer.
KVTK Vermillion SD - 1570 e-brev JOB
V-s Joe Van Goor, Sports Dir. och Kevin Culhane.
WWRL New York NY - 1600 e-brev JOB
V-s Adriane Gaines, GM.
KTIQ Merced CA - 1660 e-brev f-up GN
V-s Juan Montes.
WEWN - 15610 k 1v CWE
Kuba
Radio Granma Manzanillo - 1000 e-brev f-up GN
V-s Rodrigo Motas Tamayo.
CMLL Radio Victoria - 1050 e-brev f-up GN
V-s Yenima Díaz Velásquez Subdirectora.
Radio Angulo Holguín - 740 e-brevf-up GN
V-s Amauris Betancourt.
Puerto Rico
WUNO San Juan PR - 630 e-brev f-up GN
V-s Estherlinda Asencio Assistant to the President.
WORA Mayaguez PR - 760 e-brev f-up GN
V-s Estherlinda Asencio Assistant to the President.
WQBS San Juan - 870 e-brev
f-up GN
V-s Andres Martes, Locutor.
Clandestine
Radio Free Sarawak - 15680 b, k 3v BEFF
Brev, QSL-kort fr Bruno Manser Fonds, Schweiz.
Centralamerika
Utility
Mexiko
XEEP Radio Educación - 1060 e-brev f-up GN
V-s Ramsés Márquez G. Subdirector.
NDB Morskogen, MSK - 347 e-brev f-up KUN
NDB Rambu, RBU - 352 e-brev f-up KUN
NDB Mehamn, ME - 353 e-brev f-up KUN
NDB Myra, MR - 389 e-brev f-up KUN
Panama
BBN Panama - 1350 e-brev 3d GN
R Mensabé, Las Tablas - 1410 b CD (rek) JOB
“HOH779”. V-s Lic. Damaris Amaya, Gerente skickade
med trevlig folkloristisk Panamamuxik och ordnade dessutom land 192 i QSL-pärmen!
Hosanna Vision - 1510 e-brev f-up BEFF
E-brev med bilagt visitkort. V-s M. Pitty.
Sydamerika
Chile
La Mexicana Radio Santiago - 1330 e-brev f-u G
N
V-s Ruben Basay Roberts.
Colombia
HJPM Radio Galeón - 890 e-brev f-up KUN
LV de la Costa Barranquilla - 1190 e-brev f-u GN
Radio Viva Pasto - 1250 e-brev f-up GN
V-s Jaime Solarte Manager.
MCI Radio Bogota - 1550 e-brev f-up GN
V-s Marta Idaliri Gutierrrez.
Ecuador
HCJB - 6050
k
CB
Pirater
Orban Radio - 1656 e-brev 18 d JTM
Blue Star Radio - 3900 e-brev DO, MJT
Även på 3907.
Radio Alice - 3905
e-brev 2v JTM
Radio Scotland - 5955 kort, brev 2 v APF
Transuniverse - 6280 e-brev, k, foto 2 h DO
Old Time R - 6300 e-brev, k 1v DO
R. Marine Broadcasters - 6530 e-brev MJT
Radio Mike - 6940 e-brev 1 m JTM
Atlantic Radio - 6960 e-brev 3d JTM
Även kort med snigelpost.
QSL-cupen 2010, slutresultat
GN
JOB
APF
DO
MJT BEFF CWE
KUN
JTM
SOF
CCT
Gert Nilsson, Bonässund
Jan Oscarsson, Umeå
Alf Persson, Nödinge
Dan Olsson, Kävlinge Magnus Jesperson, Västerås Björn Fransson, Visby
Claes-W Englund, Danderyd
Kurt Norlin, Skellefteå
Jan Thörnblom, Malmö
Sven Olof Forsgren, Vilhelmina
Christer Carnegren, Tibro
154
129
111
98
63
47
41
39
36
21
17
41
BSN CB
JGÖ
LWV
CON
LW
BSL
CW
ROH
GRS LBM
Börje Sahlen, Tibro
Christer Brunström, Halmstad
Jan Görlin, Norrköping
Lennart Weirell, Västerås
Claes Olsson, Norrköping
Lars Wieden, Göteborg
Bo Samuelsson, Linköping
Christer Werner, Varberg
Roger Hyttsten, Östersund
Göte Ringström, Sköllersta
Lars Bergström, Skelleftehamn
15
14
12
9
6
5
3
2
1
1
1
Och segraren i årets QSL-cup är... Gert Nilsson!
Gratulerar, Gert! Du har lyckats med bedriften att få
QSL från 154 olika stationer. Ett presentkort från DXköp kommer snart neddimpande i din brevlåda!
Ni andra, ni har också varit riktigt flitiga och bland
er kommer fru Fortuna att utse en mottagare av ett
presentkort, också det gäller naturligtvis på DX-köp.
Fru Fortuna är numera datoriserad och jag låter en
slumpgenerator i Excel plocka fram en vinnare.
cupen.
För det tredje: QSL-cupen fungerar också lite grann
som en tipsspalt, och som sådan är det bra att få så
många lyssnartips som möjligt.
Bidragsgivare
APF BB
BSN
BEFF
CB
CCT
CON
CW
CWE
DO
GN JE
JGÖ
JTM
KJT
KUN
LWV
MJT
Alf Persson
Bernt Berglund
Börje Sahlén
Björn Fransson
Christer Brunström
Christer Carnegren
Claes Olsson
Christer Werner
Claës-W. Englund
Dan Olsson
Gert Nilsson
Jan Edh
Jan Görlin
Jan Thörnblom
Kjell Tunsäter
Kurt Norlin
Lennart Weirell
Magnus Jesperson
Nödinge
Ludvika
Tibro
Visby
Halmstad
Tibro
Norrköping
Varberg
Danderyd
Kävlinge
Bonässund
Hudiksvall
Norrköping
Malmö
Färjestaden
Skellefteå
Västerås
Västerås
Och vinnaren är... Ta-Daaa... Sven Olof Forsgren!
QSL-cupen 2011
Vi startar i och med detta QSL-cupen 2011. Några
av er har redan sickat in listor på QSL som trillat in
efter årsskiftet, och dessa kommer att redovisas i nästa
nummer av EA, och då börjat vi också räkna poäng
efter principen “alla QSL räknas”.
Nya regler för QSL-cupen
I och med årets nystart på QSL-cupen är reglerna lite
ändrade. Reglerna är följande:
Alla QSL avseende olika radiosändningar räknas.
That’s it!
Ett QSL från Radio China och ett QSL från RTL,
som båda använder samma sändaranläggning, räknas
båda två. Ett QSL från en hotellrumsloggning i USA
räknas, lika väl som 100 QSL från blandade stationer
plockade vid superkonds, med de fina antennerna i
Parkalompolo. Tre QSL från olika avlyssningstillfällen av Radio Merkurs i Lettland, räknas alla tre, osv.
osv. Rundradio, pirater, utility, rubbet i radioväg! Alla
QSL räknas!
Vad är då finessen med den här regeljusteringen?
För det första: De få internationella stationerna som
fortfarande finns kvar, kan må bra av att få veta att de
har lyssnare. Om den här regeländringen kan ge några
mer lyssnarbrev till dessa redaktioner så är det bra.
För det andra: Det kan ge lite fler bidrag till QSL42
MOTIONER
Till SDXF:s årsmöte i samband med DX-parlamentet i Motala den 1-3 juli har alla medlemmar
rätt att komma in med motioner. Dessa skall ha
inkommit till SDXF, Box 1097, 405 23 Göteborg
senast den 25 mars.
Aktuellt på banden
Claes Olsson | Trestegsgatan 113 | 603 63 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Europa och Afrika
ANGOLA
Rasio Nacional de Angola verkar ha fixat till sin sändare
på 4950 kHz. Inte nog med att effekten antagligen
ökats, modulationen är också mycket bättre. Bästa
tiden att höra stationen är runt 0000.
Goncalves, Pankov, Petersen, BCDX via Kur
IRLAND
Förutom den redan planerade MV-stationen i Athlone på 612 kHz (100 kW) har Spirit Radio planer på en
25 kW station i Lifford på 549 kHz vilken skall täcka
norra Irland samt en station i Macromm på 675 kHz
med täckning av de södra delarna av landet.
RNMN via Terry, MW info via RM
HOLLAND
Radio 10 Gold skall nu vara igång på 828 kHz, Arrow
Classic Rocks gamla frekvens.
Stationen, som numera ägs av RTL har sänt på ett
flertal frekvenser tidigare, nu senast på 1008 kHz men
de senaste tre åren har man hörts endast via kabel,
Internet och satellit. Trots detta har man lyckats behålla cirka 2,5% av de holländska lyssnarna. Stationen
säger, att nu kommer man att sända med full effekt
vilket är 20 kW.
Hatten via MW Info via RM och Mike Terry via DXDL
via SWN
HOLLAND/ENGLAND
Den Englandsbaserade kommersiella stationen Big
L som använt en holländsk sändare i Trintelhaven på
1395 kHz bekräftar att man nu slutat sända därifrån
men "hoppas kunna komma tillbaka någon gång i
framtiden".
Big L, som startade 2005 har haft problem ända sedan
starten p.g.a. dåliga intäkter och dåligt med annonsörer. Även en dålig signal dagtid i England har bidragit.
På 1395 kHz har varit igång till och från. Den senaste
återstarten var 2009 då med sponsorhjälp av holländska KBC radio som körde program nattetid.
Många av Big L:s program var gratisprogram som producerades av volontär-DJ:s. Diverse tekniska problem
under den senaste tiden har hindrat stationen att bygga
upp en mätbar lyssnarskara.
En del av Big L:s progran har sänts på 102.7 FM i
Costa Blanca sedan december 2010. Det är ännu inte
klart hur det blir med denna station. Programmen kan
fortfarande höras via stationens hemsida.
RNW Media Network via SDXF:s hemsida
ITALIEN
Onda Media Broadcast, en privat sändare har hörts
med testsändningar på 1512 kHz. Sändningarna bestod av musik, allt från klassisk musik till pop och jazz
tillsammans med stationsid. Stationen, som ligger i
San Pietro, Casale mellan Bologna och Ferrara skall
enligt egna uppgifter sända på 1503 kHz (600 W)
och på 1512 kHz (1.2 kW). Även DRM-sändningar
planeras.
E-mail: [email protected]
Capra, Boel Magrone via DXLD via Kur
LUXEMBURG
DRM-sändningarna på 1440 kHz har nästan lagts ner
helt och man sänder dessa nu endast 0800-0900 lokal
tid. Övrig tid sänder Marnach-sändaren i AM mellan
0430-0800 och 1799-0200 CET. Större delen av den
tiden är leasad till CRI, KBS och diverse religiösa organisationer. Enligt rykte är RTL mindre och mindre
villiga att pumpa in pengar i Luxemburgsändaren.
Sändaren som används på 1440 kHz är en transistorsändare på 600 kW och för den effekten betalar också
de hyrande stationerna. Man har också ett par äldre
rörutrustade sändare, S 4006 på 600 kW och en ännu
äldre Telefunken/Transradiosändare, också den på 600
kW och med klassisk anodmodulering. Tidigare körde
man två av de gamla sändarna parallellt och fick då ut
1200 kW men dessa sändare används sällan numera.
Kai Ludwig via DXLD via SWN
43
NORGE
Sändaren i Vigra på 630 kHz kommer att stängas den
30 juni 2011 och omedelbart efter stängningen rivs
stationen.
Sändaren på ön Röst på 675 kHz, invigd 1999 som
ersättning för Bodösändaren stängs den 31 december
2012. När vi kommer fram till 2013 finns alltså bara
LV-sändaren på 153 kHz nära Nordkap kvar.
Berlevag, Arctic Norway via dxld via RM
RWANDA
Rwanda har bytt officiellt språk från tidigare franska
till det nya engelska. Brittiska kulturministeriet har
varit behjälpligt och bidrar med små radio och bandspelare i vilket det finns färdiginspelade lektioner i det
engelska språket. All undervisning i skolorna sker nu
på engelska vilket inte sker utan vissa svårigheter då
en del barn bara talar franska. Engelsmännen är stolta
över bytet, fransmännen sura. Enligt den rwandiska
regeringen beror bytet på fransmännens inställning till
Rwanda under inbördeskriget.
TT
RYSSLAND
I vissa regioner bryts Radio Mayaks program av lokalpx xx.50-xx.59 vissa tider på dygnet. Som exempel har
Krasnoyarsk på 594 kHz lokalpx på vardagsmorgnar.
Rutkovskt via MR via RM
GTRK Magadan hörd 0219-0300 med id "Govorit
Magadan". Lokalt program med intervjuer, nyheter
och musik. Många omnämningar av Magadan under
programmets gång. Skall enligt schema vara igång
0210-0300. Px // 7320.
Howard i SWN
SCHWEIZ
RSR Option Musique, Sottens på 765 kHz stängde för
gott i oktober.
Kuhl vya Ydyn Ritz via RM
SERBIEN
Efter ett uppehåll på ca 2 år startade Radio Serbia den
25 november sändningar från Stubline vid Obrenovac
i den sydvästra delen av Belgrad. Härifrån sänder man
1100-1900 på 9505 kHz med 10 kW.
Tidigare fanns här två 100 kW-sändare men dessa
förstördes vid ett bombanfall 1999. I samma veva
bombades också MV-stationen i Zvecka där det fanns
två 2000 kW-sändare som sände på 684 kHz.
Vidare sänder man från Bijeljina-Jabanusa som ligger
80 km väster om Belgrad. Därifrån sänder man 19002230 på 6100 kHz och 0100-0230 på 6190 kHz med
en sändare på 250 kW.
Lekic i Kur
44
TJECKIEN
Radio Praha stängde för gott på KV den 31 januari
trots att personalen gjort tappra försök att få fortsätta
sändningarna.
Div. källor
TYSKLAND
Om alla uppgifter stämmer, skall sedan i december
on3radio vara igång på 801 och 729 kHz. Stationen,
som är från Bayern sänder schlager- och folkmusik.
Klawitter och Beiner i Kur
Tyska ADDX har publicerat sändningsschema B10
för inte mindre än 62 olika språk. Finns att beskåda
på http:/www.addx.de/Hfpdat/plaene.php
Niebuhr via EDXP Forum via SWN
Asien och Oceanien
HAWAII
740 K..., Kihel har fått tillstånd till U1 5 kW/5 kW.
Kihel ligger på ön Mauis sydvästra kust. IRCA NRC
990 KHBZ, Honolulu har ny signal KIKI. NRC
1060 KIPA, Hilo ej igång. IRCA
1180 KORL, Honolulu ej igång. HRTG
1500 KUMU, Honolulu har nytt call KHKA. IRCA
Alla via RM
JAPAN
Rapporter till Japan SW som har ett segment i DXprogrammet Wavescan och DX Partyline kan sändas
via e-mail till [email protected] Du får då ett svar via
e-mail. Vill du ha ett "riktigt" QSL får du skriva till
JSWC, P.O.Box 44, Kamakura, 248-8691, Japan.
Bifoga 2 $ för returporto. Ohtake DXLD via Kur
KINA
PBS Qinghai reaktiverad på 4220 och 4750 kHz.
Howard, Ritola i RM
MIKRONESIEN
The Cross Radio (Pohnpei) hörd 0710-0740 på
4755.45 kHz. Religiöst program på engelska med div.
rel. musik.
Evans i Cumbre
Nord- och Latinamerika
COLOMBIA
Följande stationer är igång på KV:
5910 kHz Marfil Stereo, Puerto Lieras (regelbundet)
6010 kHz La Voz de tu Conciencia, Puerto Lleras
(regelbundet)
6035 kHz La Voz del Guaviare, San José de Guaviare,
(oregelbundet)
6140 kHz Radio Lider, Bogotá (mycket oregelbundet)
Rapporter på 5910 och 6010 kHz besvaras av Rafael
Rodriguez i Bogotá ([email protected]). Från
La Voz del Guaviare ([email protected])
finns inget känt QSL. Mer information om colombianska KV-stationer finns på http://colombiadx.
blogspot.com
Gaviria via DXLD via Kur
ECUADOR/LITAUEN
HCJB i Ecuador sänder via Litauen varje kväll kl 1900
ett program på tyska på 5940 kHz. Torsdagar har man
en alldeles utmärkt sammanfattning av de viktigaste
nyheterna från Latinamerika.
Christer Brunström i Vatikanprogrammet via Eviga Vågor
ECUADOR/KUBA
Radio Habana Cuba sänder sedan den 8 november dagligen
10 timmar på HCJB-frekvensen 6050 kHz (se ovan). RHC
sände tidigare på 5970 kHz, en frekvens som enligt Nordamerikanska bestämmelser har varit fri 0100-1100. Ingen förklaring till varför man har flyttat till 6050 kHz har lämnats.
Enligt Arnaldo Coro i "DX-ers Unlimited" som sändes den
23 november använder man sig på 6050 kHz av en sändare
på 100 kW och en draperiantenn riktad mot Chicago. I
backriktning lämnar denna antenn endast 8 kW vilket gör
det möjligt för flera sändare att använda denna frekvens.
DXLD via Kur
KANADA
Följande stationer har eller kommer inom kort att
flytta till FM:
610 CHNC, New Carlisle QC. MWDX
1020 CKVH, High Prairie AB. IRCA
1150 CHGM, Gaspé QC. MWDX
1230 CFXG, Grande Cache AB. NRC
1270 CFGT, Alma QC. NRC
1400 CKGR, Golden BC
via RM
KUBA/Diverse
Radio Republica slutade den 6 december sina sändningar via Sackville, Kanada och WRMI i Florida.
Anledningen till detta var, enligt säkra källor, att exilkubanerna hade slut på pengar. Man har nu fått ihop
nya dollar och räknar med att kunna sända också hela
2011.Man sänder via Canada tis-lör 0000-0030 på
9490 kHz och över WRMI söndag och måndag 03000500 på 9955 kHz. En sändning kan också höras via
en okänd sändare på 5925 kHz, med största sannolikhet belägen i Costa Rica. Alla sändningar störs från
Kuba.
Jeff White, Glenn Hauser i Kur
ECUADOR
Utrustning från HCJB:s sändarstation i Pifo har donerats till den tyska avdelningen. Det är en sändare
på 100 kW, två på 33 kW som testats med 4 kW för
DRM-sändningar samt två 10 kW regionala KVsändare, en av de senare används sedan i fjol för
inrikesprogram på 6050 kHz. Donationen inkluderar
också antenner och matarledning. Voz Andes Media
planerar att bygga en ny sändarstation för kortvåg
någonstans i Ecuador inom sex till 12 månader. Man
planerar att sända på tyska, spanska och portugisiska
men även på lokala språk som quechua. I första hand
ska programmen riktas till latinamerika men eventuellt också till Europa på tyska med 100 kW-sändaren.
Även DRM-sändningar ingår i planerna.
National Assn. of SW Broadcasters Newsletters via Jerry
Berg, USA, Dxplorer via Karl-Erik Stridh i Eviga vågor.
PERU
Radio Génesis är en ny station som sänder på 4850
kHz fram till 0330. Stationen har program på quechua
och spanska och har en kristen inriktning. Génesis är
den spanska termen för Första Moseboken.
Christer Brunström i Vatikanprogrammet via Eviga Vågor
45
URUGUAY
Jag kan intyga, att de enda aktiva stationerna på KV
är:
5790v Emisora Chaná, Tacuarembó (ej officiell)
6125 R Uruguay (SODRE), Montevideo (hörd på
dagtid)
Nigro via Dxplorer via SWN
USA
550 WDDZ, Pawtucket RI. Ej igång och till salu.
DXMA
560 WQAM, Miami har fått tillstånd till U4 50
kW/25 kW. Har tidigare varit 5 kW/1 kW. Sändaren
kommer att finnas på samma plats som WAXY-7, omkring 30 miles väster om nuvarande sändningsplats.
Huvuddelen av an-tennloben kommer att vara mot
öster/nordöst. NRC
570 WTNT, Bethesda MD har ny signal WSPZ.
NRC
580 KGAY, Ashland OR har ny signal KTMT.
IRCA
600 WBWL, Jacksonville FL har ny signal WBOB och
TLK-format. NRC
630 WREY, St. Paul MN har fått tillstånd till U4
2300/2300. NRC
710 KMIA, Black Canyon City AZ har ny signal
KBMB.
730 KURL, Billings Har ny signal KYYA
770 KCBC, Manteca CA nu med U4 50 kW/4,1
kW.
840 KMPH, Modesto CA ej igång. IRCA
890 KLFF, Arroyo Grande har fått tillstånd till U4 12
kW/12 kW. NRC
910 KCJB, Minot ND har fått tillstånd att öka natteffekten till U4 5000/5000. NRC
1020 KOAN, Eagle River AK åter igång. NRC
1060 WBIX, Natick MA har ny signal WQOM. Har
också sålts och nytt format är Catholic. IRCA
1060 WQOM, Natick MA åter igång med REL:
ETWN-format. NRC
1120 WPRX. Bristol CT ej igång, har blivit av med
licensen. NRC
1130 KTRP, Mt. Angel OR har ny signal KPWX.
IRCA
1160 WMET, Gaithersburg MD ej igång. IRCA
1200 WPTK, Pine Island FL har ny signal
AM Logbook
1210 KEVT, Sahuarita AZ åter igång med S/REL
format och "Rida Vida" slogan. IRCA
1230 WTKN, Corinth MS ej igång. NRC
1240 WKIQ, Eustis FL åter igång med REG/MEX
format. AM Logbook
1280 KRZE, Farmington NM har stängt och licensen
är återkallad. NRC
1300 KROP, Brawley CA åter igång med TLK- format. NRC
1300 WGDJ, Rensselaer NY är nu igång med U4
10K/8K. NRC
46
1340 KEBC Midwest City OK har ny signal KGHM.
NRC
1340 WMTE Manistee MI MI ej igång. NRC
1340 WDCR Hanover NH har stängt och återlämnat
licensen. NRC
1360 K..., Santa Maria CA har fått tillstånd till U4 2
kW/2 kW. NRC
1370 WWCB, Corry PA har ny signal WHYP.
IRCA
1370 WHYP, Corry PA har stängt och licensen är
återkallad. NRC
1390 WOHS Shelby NC är nu igång med U1 700/16.
NRC
1400 KEZL, Visalia CA har ny signal KRZR. NRC
1410 WNGL, Mobile AL åter igång med REL format
och slogan "Archangel Radio". NRC
1430 KZQZ, St. Louis MO har fått tillstånd till U4
50 kW/5 kW, ökad dageffekt. NRC
1430 KLO, Ogden UT är nu igång med U4 25k/5K,
en höjning av dageffekten. NRC
1440 WWCL, Leheigh Acres FL åter igång med S/
REL format och relä av WWRV-1330 som Radio
Vision Cristiana. NRC
1450 KYLS, Fredericktown MO åter igång med CW
format. NRC
1470 WRWB, Huntington WV har ny signal WNBL.
NRC
1490 KZZZ, Bullhead City AZ åter igång. NRC
1500 KSJX, San José CA ej igång. AMLOGBOOK
IRCA
1550 WDKZ, Bloomfield CT ej igång och på väg att
säljas. NRC
1560 KOCY, Del City OK har ny signal KEBC.
NRC
1560 KGOW, Bellaire TX är nu U4 50 kW/15 kW.
NRC
1590 WVNA, Tuscumbia AL åter igång med NWS/
TLK format. Har licens för U2 5 kW/1 kW
1590 WSMN, Nashua NH har fått licens för U3 5
kW/5 kW men har sökt licens för U4 5 kW/5 kW
från en ny sändningsort. NRC
1640 WTNI, Biloxi MS nu med U1 2500/1000.
NRC
1670 WFSM, Dry Branch GA har ny signal WPLA.
NRC
Alla via RM
WTWW Lebanon har enligt Georg McClintock fram
till slutet av september förra året sänt ut mer än 1000
QSL-kort. Rapporter är fortfarande välkomna och kan
skickas till organisationen som sänder via stationen
(Scriptures for America Ministry, P.O.Box 766, La
Porte, CO 80535, USA eller till sändaren (WTWW,
1784 West Northfield Blv., #305, Murfreesboro, TN
37129 eller WTWW, 6611 Ormond Dr., Nashville,
TN 37205).
Källor
Cumbre/via Internet, USA; RM/Radiomaailma (Finland); SWN/Short Wave News (Danmark); Kur/
Kurier (Tyskland); Christer Brunström/Eviga Vågor
(Sverige)
Sändnings- och programscheman, forts. från sidan 23
av Lars Wiedens Engelskstationslista i julnumret
av EA. Radio Kurier har också fransk-, tysk- och
spanskstationslistor varje halvår för den som vill
pröva olika språk.
Det har hittills varit en uppskattad service till
trogna DX-are och världsradiolyssnare att på detta
sätt få en liten påminnelse och en extra lockelse
att fortsätta kontakten med de internationella
rundradiostationerna -att få hem i den egna brevlådan
ett eget exemplar av program- och sändningsschema
från någon av favoritstationerna. Claës-W. Englund
Kalendern
mars
1
2
3
5
6
8
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
31
BIH
KOR
POL
ETH
LBY
BUL, MRC
MWI
AUS
Nationaldag
Självständighetsdag
Helgonminnesdag
Segern vid Adawa
Jamahirya
Nationaldag
Martyrdag
Arbetets dag (Västra och
Tasmanien)
GHA
Självständighetsdag, Nationaldag
CHN, COG, CPV, KRE, MNG, RUS m fl
Internationella kvinnodagen
SYR
Revolutionsdag
MAU
Nationaldag
GAB
Årsdag av förnyelsen
HNG
Nationaldag
IRL
Nationaldag
COG
Högsta Opfres dag
AUS
Canberras dag
TUN
Självständighetsdag, nationaldag
AFG
Nyår
NMB
Nationaldag
SYR
Arabiska förbundets dag
PAK
Självständighetsdag, nationaldag
GRC
Nationaldag
BGD
Självständighetsdag, nationaldag
CYP
Grekisk självständighetsdag
S
ESA-Loppis i Eskilstuna
MLT
Freedom Day, Nationaldag
april
1
4
5
6
7
11
13
14
15
BEN
CYP
SEN
KOR
AFS
ETH
THA
MOZ
CTR
NPL
HND, HTI
KRE
Ungdomens dag
Grekcypriotisk nationaldag
Nationell helgdag
Arbor-dagen
Grundingsdag
Segerns dag
Chakri-dag
Kvinnornas dag
Hjältarnas tackdag
Nepalesiskt nyår
Panamerikanska dagen
Kim Il Sungs fördelsedag
1912
16-18 S
SSA:s årsmöte i Täby. Se
mer på ssa.se
17
IRN
Imam Alis martyrdöd
SYR
Evakueringsdag, nationaldag
18
EGY
Vårfirardag
LAO
Laoitiskt nyår
ZWE
Självständighetsdag, nationaldag
19
VEN
Självständighetsförklaring
23
TUR
Den nationella föreningens
dag
25
EGY
Sinai-dag
I
Befrielsedag
KRE
Den koreanska folkarmens
dag
POR, AZR Nationaldag ”Dia de Portugal”
26
TZA Nationaldag
27
AFG, SRL, TGO Nationaldag
30
ATN, HOL Nationaldag
SÖKES
Vår kassör Bo Samuelsson har beslutat sig för att
sluta som kassör i SDXF. Vi i valberedningen undrar
om du som medlem känner någon som kan jobba
som kassör eller att du själv vill
göra det.
Om du vet någon lämplig person så kontakta valberedningen Dan Olsson på [email protected] eller
Ullmar Quick på [email protected]
MOTIONER
Till SDXF:s årsmöte i samband med DX-parlamentet i Motala den 1-3 juli har alla medlemmar
rätt att komma in med motioner. Dessa skall ha
inkommit till SDXF, Box 1097, 405 23 Göteborg
senast den 25 mars.
47
POSTTIDNING B
Avsändare
SVERIGES DX-FÖRBUND
Box 1097
405 23 GÖTEBORG
DX-filateli
Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 45 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | [email protected]
Ett historiskt radiotal
Det finns ett antal frimärken som indirekt syftar på en
speciell radiostation och därför passar alldeles utmärkt
i en samling DX-filateli.
Jag tänker i detta sammanhang speciellt på det block
som gavs ut av Frankrike den 18 juni 2010. Det visar
general de Gaulle framför en mikrofon hos brittiska
BBC i London. Han läser upp sin appell till det
franska folket.
Han konstaterar att Frankrike har förlorat en strid men
att Frankrike inte har förlorat kriget. Generalens appell den 18 juni 1940 blev inledningen på det franska
motståndet mot den tyska ockupationen och Charles
de Gaulle blev nu den naturlige ledaren för de fria
franska styrkorna.
General de Gaulle blev genast erkänd i denna roll
av Storbritanniens regering. I hemlandet Frankrike
dömdes han till döden.
Charles de Gaulle föddes år 1890 och valde en militär
karriär. Han deltog i första världskriget, sårades och
blev krigsfånge i Tyskland. Efter kriget fortsatte han sin
militära bana. Hans chef var marskalk Pétain.
År 1940 utsågs de Gaulle till general och han blev
också biträdande försvarsminister. Marskalk Pétain
insåg att Frankrike inte kunde försvara sig mot den
tyska övermakten och slöt en fredsuppgörelse med
Tyskland. Pétains regering kom sedan att finnas i
staden Vichy.
General de Gaulle tog sig till London och den 18 juni
sändes den berömda appellen via BBC till landsmännen i Frankrike.
Om stödet från Storbritannien var starkt så var president Roosevelt desto mera misstänksam mot den
franske generalen.
Frankrike hade ett enormt kolonialt imperium vid
början av världskriget. Det skulle visa sig att den
ena kolonin efter den andra anslöt sig till de Gaulles fria franska styrkor. Med stödet från kolonierna
kunde de Gaulle aktivt börja kampen för att befria
fosterlandet.
Kampen leddes länge från Alger. General de Gaulle
fick enormt stöd även från motståndsrörelsen inne i
Frankrike och han blev 1944 ledare för en provisorisk
fransk regering. När Paris befriades i augusti 1944
mottogs generalen som hjälte.
Senare blev de Gaulle både premiärminister och president. Han avled år 1970.
I Frankrike uppmärksammas de Gaulles Londonappell den 18 juni varje år.
70-årsminnet markerade La Poste genom att ge ut ett
block med valören 0.56 €. Här ser vi generalen i färd
med att läsa upp sin appell samt BBC:s imposanta
mikrofon.
Som en service till Eteraktuellts läsare kan jag erbjuda
ett postfriskt block för 20 kronor.
Radannonser är
gratis för SDXF-medlemmar