Om Svensk Hingstkatalog 2012

HINGSTKATALOG
JANUARI 2012 - UTGIVEN AV SVENSK GALOPP AB - 25 AVELSVÄRDERADE FULLBLODSHINGSTAR
2012
Fjolårets dubble Championhingst i Sverige, alltså vinstrikast såväl på "stora listan" som med 2-åriga avkommor, blev
USA-födde EISHIN DUNKIRK, som efter tävlingskarriär i Japan importerades till Sverige och Rävdansens Stuteri av Ivan
Sjöberg 2007. Eishin Dunkirk har nu t o m 2011 lämnat 72 avkommor och erövrade 2010 sitt första championat på våra
breddgrader då han landade som nr 1 i Sverige betr 2-åriga avkommor. 2011 blev det alltså första gången som motsvarande på den stora listan i Sverige. Ett koncentrerat potpurri ovan visar tre vinnande avkommor till ED 2011, nämligen
överst till höger 3-årige DISRAELI GEARS (grönt huvudlag), vid seger på Täby, JIMMY MACK (7), som vann sina båda
inledande starter som 2-åring 2011, och likaledes 2-årige JOBIM, som ses vinna på Jägersro. Fotos SG - Stefan Olsson.
Plan och riktlinjer för Svensk Galopp AB:s
verksamhet som avelsorganisation samt
stamboks- och registerförande förening
Utdrag ur Jordbruksverkets bestämmelser, godkända 2009
1.8.5 Avelsvärdering av hingstar
Regler för avelsvärdering av hingst
finns nedan.
Kostnaden för avelsvärdering
inklusive kostnad för publicering av resultaten ska betalas av hingstägaren.
Avelsvärdering av engelskt fullblod
i korsningsavel utförs av respektive
avelsorganisation. Om en hingst av
engelskt fullblod ska användas både
i galoppaveln och korsningsaveln ska
hingsten avelsvärderas av både Svensk
Galopp AB och respektive avelsorganisation.
3.1. Allmänt om avelsvärdering
Dessa plan- och riktlinjer tillämpas
vid avelsvärdering av hingstar som
tillhör engelsk fullblodsras och som
ska användas i avel för att producera
tävlingshästar för galoppsporten.
Avelsvärderingen syftar till att ge
information om avelshingstarna för
att förbättra kvaliteten och brukbarheten på hästar som används i svensk
galoppsport.
En hingst får avelsvärderas endast
om den är ansluten till den officiella
hästkontrollen, som sköts av Svensk
Galopp AB, och är intagen eller får
intas i något av de register hos Svensk
Galopp AB, som anges i Reglemente
för Galopplöpningar. För utländsk
hingst gäller motsvarande officiell
hästkontroll som Svensk Galopp AB
erkänner.
Endast avelsvärderade hingstar får
införas i Hingstkatalogen.
Hingst som avelsvärderas ska vara
lägst 3 år vid avelsvärderingstillfället.
Avelsvärderingen genomförs
genom att bedöma hingstens
egenskaper exteriört och medicinskt.
Bedömning görs vid en offentlig
förrättning en gång per kalenderår.
Svensk Galopp AB kan besluta om extra förrättning beträffande hingst som
importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle.
Bedömning av hingst görs vid
sammanträde med avelsvärderingsnämnden. Före sammanträdet skall
hingsten genomgå besiktning, i vilken
ingår en veterinärmedicinsk och
röntgenologisk undersökning samt
exteriör besiktning.
Avelsvärderingsnämnden äger
rätt att göra en ny avelsvärdering om
omständigheterna ger anledning till
det. Sådan avelsvärdering får ske utan
att hingst åter besiktigas, om inte
avelsvärderingsnämnden bestämmer
annat.
3. 2. Uppgifter vid bedömningen
Bedömningen ska grundas på uppgifter om hingstens
4 Hållbarhet och hälsotillstånd.
Hingstens status ska bedömas i
förhållande till ålder och utförda
prestationer. Röntgenundersökning av hasar och bakknän är
obligatorisk som grund för att
påvisa eventuell osteochondros och spatt. Även halsen ska
granskas. Nämndens veterinära
ledamot kan även kräva utökad
röntgenundersökning.
4 Exteriör. En beskrivning av hästens exteriör görs. Mankhöjd och
skenbensomfång anges. Särskild
vikt läggs vid benens korrekthet
och hovarnas form och kvalitet.
4 Eventuella defekter. Olika
defekter, skador eller avvikelser
från det normala noteras genom
att ange vilka defekter som är
direkt diskvalificerande för avel
och vilka som kan vägas upp av
andra meriter men rapporteras i
avelsvärderingsbeviset.
4 I Hingstkatalogen ska införas upp­
gifter om hingstens härstamning
och prestationer.
3.3. Avelsvärderingsnämndens
omdöme
Ett skriftligt omdöme över visad hingst
ska senast 14 dagar efter förrättningen sändas till hingstägaren, varvid
ska anges hur överklagande till Svensk
Galopps besvärsnämnd kan ske.
Avelsvärderingsnämndens beslut
får överklagas av hingst­ägaren hos
Svensk Galopps besvärsnämnd för
avelsvärdering.
Ett överklagande ska göras skriftligen och vara Svensk Galopps kansli
tillhanda inom 30 dagar från den dag
då klaganden skriftligen underrättades
om beslutet. Annars avvisas överklagandet av besvärsnämnden.
Det skriftliga omdömet utfärdas
efter varje bedömning. I detta ska
framgå hingstens identitet, härstamning, exteriörbeskrivning, sammanställning av egna och ev avkommors
tävlingsresultat.
Omdömet ska också innehålla
uppgifter om utfärdare, plats och
datum för värderingen. Avelsvärderingsbeviset i original ska lämnas till
den nya ägaren vid överlåtelse. Kopia
av beviset ska arkiveras på Svensk
Galopps kansli.
3.4. Ej avelsvärderade hingstar
Hingst som saknar avelsvärdering
intas inte i den av Svensk Galopp AB
utgivna hingstkatalogen. Betäckningstillstånd må ändå utfärdas sedan
hingsten genomgått särskild hälsokontroll. Svensk Galopp AB må även
utfärda andra hälsokrav.
Vinstrikaste morfarshingstar i Skandinavien 2011 (626)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
22
Morfarshingst, suffix
Diaghlyphard (USA)
Primo Dominie (GB)
Pivotal (GB)
Kahyasi (GB)
Be My Guest (USA)
Kris (GB)
Cajun Cadet (GB)
El Gran Senor (USA)
Gabitat (IRE)
Sadler's Wells (USA)
Danehill (USA)
Richard of York (GB)
Elmaamul (USA)
Mr Prospector (USA)
Be My Chief (USA)
Nashwan (USA)
Common Grounds (GB)
DARSHAAN (USA)
Mas Media (GB)
Always Fair (USA)
Soviet Star (USA)
Desert King (IRE)
Diesis (GB)
Funambule (USA)
Peintre Celebre (USA)
DEFINITE ARTICLE (GB)
Green Desert (USA)
Hussonet (USA)
Selkirk (USA)
Final Appearance (IRE)
Turtle Island (IRE)
Titus Livius (FR)
Mukaddamah (USA)
Night Shift (USA)
Theatrical (IRE)
Ant
41
18
3
6
16
13
16
5
2
17
12
22
5
4
22
9
17
7
16
8
5
5
6
14
9
5
11
1
8
13
9
1
8
13
5
St
251
137
16
40
122
80
99
30
13
102
102
127
33
28
99
56
137
46
106
49
25
27
32
70
69
30
79
6
31
62
53
10
36
108
39
1
36
22
3
8
5
12
12
6
4
22
20
20
4
5
7
8
22
10
11
5
9
6
6
8
11
6
8
4
5
7
5
5
3
13
3
2
27
24
3
2
13
8
15
6
3
8
9
8
6
6
12
5
18
2
5
6
5
4
3
9
5
5
10
1
3
7
5
3
1
11
6
3
21
17
1
3
23
10
13
6
3
9
18
14
4
2
15
7
9
5
12
9
2
4
6
8
6
3
7
0
2
9
9
1
1
12
9
Pris/bonus
4 397 283
4 132 757
2 438 890
2 360 184
1 971 919
1 877 907
1 683 486
1 680 425
1 586 504
1 526 404
1 472 309
1 456 423
1 299 432
1 273 018
1 251 958
1 251 195
1 248 517
1 152 701
1 111 930
1 066 056
1 041 016
1 027 381
954 446
912 959
894 022
880 921
825 087
800 000
783 311
772 084
760 482
748 530
746 802
732 822
717 530
Vinstrikaste produkt
UPPERCUT ACTION
ENTANGLE (GB)
BANK OF BURDEN (USA)
WITHOUT FEAR (FR)
TERTULLUS (FR)
LA ZONA (IRE)
CANTENAC (DEN)
MILIBLOOM
GOLDEN MEMORY (DEN)
SATANG
MATCHPOINT (FR)
SILVERTOWN (DEN)
JIVE
LUCA BRASI (FR)
MISS COOPER (DEN)
SIR LANDO (GB)
RIDE FOR ROSES (IRE)
GIANT SANDMAN (USA)
MADAME ESPRIT (DEN)
EDGE OF ETERNITY (DEN)
BUZZ LIGHTYEAR
THE KICKER (DEN)
TIGRESS ELEVEN (DEN)
FUNINTHESAND (IRE)
WINGS OF THUNDER (IRE)
LATITUDE
BOXING DAY (GB)
ALCOHUAZ (CHI)
CASSANO (DEN)
FABINHO (DEN)
LIVINGSTONE (DEN)
DINGLE VIEW (IRE)
RACING LADY
DELORIA (GB)
THEATRICAL AWARD (NOR)
åld k St
3 h
8
5 s
8
4 v
6
3 v
8
8 h
6
5 s
8
3 h
6
3 s
9
3 s
7
6 v 11
5 s 12
2 s
6
3 s
8
7 v
7
3 s
6
4 h
3
3 s
9
4 h
5
3 s
8
3 s
7
2 v
3
2 v
6
3 s
8
2 v
4
3 h
6
2 s
3
4 h
9
6 v
6
2 v
7
3 h
9
3 h 10
3 s 10
3 s
3
4 s 11
6 s
7
1
3
4
3
7
1
4
2
3
4
3
4
3
1
4
1
0
3
3
5
1
2
2
2
1
3
1
1
4
4
3
2
5
2
1
1
2
3
3
2
1
3
2
0
2
0
1
1
1
2
2
2
2
4
0
0
1
0
3
2
1
1
1
1
1
1
2
0
3
0
4
0
3
0
0
1
0
0
1
2
3
0
3
3
1
1
0
1
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
1
0
2
0
2
1
0
2
2
Pris/bonus
1 687 056
1 711 577
2 397 774
2 223 539
906 844
1 209 744
433 288
1 099 780
1 545 484
275 600
492 053
498 756
929 133
1 055 000
570 592
628 870
297 196
685 083
497 602
461 617
612 500
675 139
778 539
200 331
380 658
345 250
206 062
800 000
665 985
334 393
323 543
748 530
587 500
167 500
460 025
Hingstkatalog 2012
UTGIVEN AV
SVENSK GALOPP
Svensk Galopp AB
(Swedish Jockey Club)
Ordförande Hans Hansson
Ansvarig utgivare Nicholas Cordrey
Årsboken 2011
320 kr inkl moms (vid avhämt-
ning på sekr Täby/Jägersro),
370 kr inkl moms/porto.
Innehåll
2 Utdrag ur Riktlinjer för SG AB:s
verksamhet som avelsorganisation
Vinstrikaste morfarshingstar
i Skandinavien 2011
3 Om Svensk Hingstkatalog
Svensk Galopp AB
Innehållsförteckning
4 Bangkok (POL)
Tävlings-, ekonomi- och
5 Big Foot
registreringsavdelning
6 Black Diamond
(Hästsportens Hus),
161 89 Stockholm
7 Bosun's Watch (GB)
e-mailadress [email protected]
8 Chinese Mandarin (USA)
Hemsida www.svenskgalopp.se
9 Dustoori (GB)
Hästsportens Hus 08-627 20 00
10 Ecology (IRE)
Tel ekonomiavd
08-627 22 18 11 Eishin Dunkirk (USA)
(kl 13-15)
12 Fanus (IRE)
Tel licenser, utbildning
0150-66 41 99 13 Fraam (GB)
14 Heart of Oak (USA)
(kl 11-15)
15 Helsinki (USA)
Telefax
08-764 50 28
16 Homme d'Honneur (FR)
Plusgiro, SG avräkn 489 93 03-4
Bankgiro, SG avräkn 5201-2820
17 Layman (USA)
18 Merchant of Venice (USA)
19 Mirio (FR)
20 Mr Wells (USA)
21 Nicolotte (GB)
22 Nobileo (GB)
23 Oaxaca (USA)
24 Philomatheia (USA)
25 Spectatcular Tide (USA)
26 Swedish Shave (FR)
27 Swing That Cat (USA)
28 Zaahid (IRE)
29Vinstrikaste avelshingstar
i Sverige 2011 - Stora listan
Vinstrikaste hingstar i Skan­di­na­
vien 2011 - Stora listan
30Vinstrikaste avelshingstar i Sverige
2011 - 2-åriga avkommor
31Vinstrikaste hingstar i Skandinavien 2011 - 2-åriga avkommor
Sammanställning av betäckningar
i Sverige åren 2007-2011
32 "Sire lines"
Den 23:a hingstkatalogen
Om Svensk Hingstkatalog 2012
Svensk Galopp AB utger 2012
hingstkata­lo­gen för 23:a året
sedan övertagandet av hu­
vud­mannaskapet för avelsvärdering av engelskt fullblod i
galoppavel. Sedan dåvarande
Galoppförbundet fattat beslut
i december 1996 om nya regler
för avels­värdering, har det
offentliga omdömet in­tagits i
ka­talogen för resp hingst.
Katalogen, som denna gång om­fattar
25 avelshingstar, avelsvärderade och
uppställda i Sverige (2011:30, 2010:
38, 2009: 40, 2008: 34, 2007: 33,
2006: 35 varav 2 i Sverige godkända
men i utlandet stående hingstar,
2005: 38, varav 4 i utlandet, 2004:
40, varav 3 i utlandet, 2003: 40,
varav 1 i utlandet, 2002: 38, varav 1
i utlandet, 2001: 49 hingstar, varav
2 i utlandet, och 2000: 56 varav 3 i
utlandet), har uppdaterats.
Innan hingst får användas i avel
skall betäckningstillstånd varje år lösas
hos Svensk Galopp AB. Hingstar­nas
betäck­ningstill­stånd publiceras fortlö­
pan­­­­­de i Svensk Galopps hemsida.
Redaktionell praxis
i Hingstkatalogen
Under varje hingsts namn är an­givet
i följande ordning: Registreringsnummer, färg, födelseår, mankhöjd och
ev skenbensomfång, uppfödare och
ägare.
Därunder hingstens signalement.
Uppgift om huruvida hingsten kommer att anslutas till aktuellt Breeders
Trophy-program i Skandinavien (20152017) har på hingsthållarens ansvar
angivits med en Breeders' Trophysymbol upptill på sidan.
Tävlingskarriären
För varje hingst redovisas den egna
tävlingskarriä­ren, med vunna prispengar, i de flesta fall omräknade
efter för tävlings­året aktuell kurs fastställd av Svensk Galopp AB i svenska
kronor (SEK). I tävlingstabellen har
även - där sådan varit tillgänglig uppgift om hingstens handikaptal
införts.
Betäckningsresultat
På särskild plats redovisas hingstens
betäck­nings­re­sultat för de senaste
åren. I denna tabell redovisas endast
antal betäckningar och födda föl
beträffande fullblod.
Gruppstatus
Gruppsystemet infördes i England,
Irland, Frankrike, Väst­tyskland och Italien fr o m 1971, i USA och Kanada fr
o m 1973 och i Skandinavien (SkGr)
1976-87.
Egentligen tillåts ej Gr-be­näm­
ningar på löp­nin­gar som avridits tidigare, men fle­ra större auktionsfirmor
i såväl Europa som USA följer härvid
ej ICSC:s (International Cataloguing
Stan­dards Committee) rekommendationer.
Samtliga Gr- och Listed-löpningar har markerats med benämningen i
fet stil efter loppnamnet, t ex Grand
Prix de Paris, Gr1. I möjligaste mån
har den Gr-benämning angivits som
gällde för löpningen ifråga vid dess
av­ri­dande. Sverige fick 1994 som
enda skandinaviska land en löp-
ning med internationell Gr-status,
nämligen Stockholm Cup International, Gr3. 1995 följde ytterligare
ett antal lopp som fick Listed-status
och från 1998 har Täby Open Sprint
Championship blivit Gr3 och så även
Stockholms Stora Pris som blivit Gr3
från 2006. P E Pramms Minneslöpning
har fr o m 2012 höjts från Listed till
Gr3.
Fr o m 1997 har även Danmark
och Norge löp­­ningar med full Listedstatus och fr o m 2000 finns en
Gr3-löpning i Danmark, Scandinavian
Open Championship, medan man i
Norge har två Gr3-löpningar; Marit
Sve­aas Minnelöp och Polar Cup.
Fr o m 2002 har M og T Klaveness (3-åriga och äldre ston) fått
Listed-status, från 2003 upphöjdes
Coolmore Matchmaker Stakes i Sverige, och fr o m 2004 har ytterligare
fyra Black Type-löpningar för ston
upphöjts till Listed, nämligen Peugeot
Pokalöøp i Norge (heter numera Erik
O Steens Memorial) och Bloomers’
Vase, Scandinavia Cup, Lanwades
Stud Stakes och JK Avelslöpning i
Sverige. Dock har E O Steens och JK
Avelslöpning förlorat L-status fr o m
2012 och så även Golden Mile.
I förekommande fall har benämning Gd (Grade) använts för löpningar
i Nord- och Sydamerika.
Följande gäller för normal och
fet stil och användandet av VERSA­
LA (stora feta), VERSALA (magra),
gemena (små feta) och gemena (små
magra) bokstäver i hästnamn.
Exempel:
a) CLONDYKE Vinnare av löpning motsv Gr1,
Gr2, Gr3, Listed-värde
b) Clondyke
2e eller 3e i löpning enl a)
c) CLONDYKE
Vinnare av annan löpning
d) Clondyke
Övrig häst
Handicaptalen
Följande förkortningar har använts
beträffande handicap- och formtal
inkl Timeform-noteringar.
Shkp
Svensk Generalhandicap
Dhkp
Dansk Generalhandicap
Nhkp
Norsk Generalhandicap
TF
Timeform (årsbok)
GAG
Tysk Generalhandicap FR
Fransk Generalhandicap
lbs
International Classi­fications
Offentligt omdöme
Det offentliga omdömet är upprättat av avelsvärderingsnämnden vid
hings­tens första avelsvärdering.
Undantag är omdömen för hingst
som avkommeprövats samt hingstar
som avelsvärderats före 1992, då
avelsvärderingsnämndens omdöme
var mycket kortfattat.
Korrekta uppgifter
Alla ansträngningar har gjorts för att
materialet skall vara så korrekt som
möjligt. Vare sig Svensk Galopp AB,
som utgivare, eller SRB AB, som teknisk producent, påtar sig dock något
ansvar för eventuella felaktigheter och
tryckfel i katalogen.
3
Bangkok (POL)
Northern Dancer (CAN)
Lomond (CAN)
My Charmer (USA)
Great Lakes (GB), 1986
Caro (IRE)
Costly Wave (FR)
Arctic Wave (USA)
BANGKOK (POL)
Parole Board (GB)
Jaguar (POL)
Jasna (POL)
Bogorya (POL), 1993
Parysow (GB)
Bogna (POL)
Bogdanna (POL)
POL050000003523. Brun 2005, 166-20,5 cm, uppfödd av S K Krasne. Ägare Maria Dalborg.
Tecken: Rund stjärn på medellinjen i ögonhöjd. Strimma på nosryggen. Snopp. VB: Vit kota.
Betäckningsresultat/2011
Bet
fbl
2011
Födda fbl
1
Mor till 5 vinnare av 7 startande:
BROCHWICZ, 11 segr varav 7 black
type, Årets Häst i Polen 1990,
BOGDANKA, 5 segr och mor till BAGDAD, 7 segr på steeplechase inkl
Black Type
BAROUD, 4 segr
BADAJOZ, 3 segr
BOGORYA, se ovan
BANGKOK (POL), 2 segr i Polen.
Fadern GREAT LAKES (GB), 6 segr,
EBF Gladness S, Gr3, Spreti Memorial,
Allianz Pokal, Bayerisches Fliegerpreis.
Far till 9 årgångar med 51 avkommor i startbar ålder, varav 37 startat
och 19 segrat i 72 löpningar, inkl
SAJGONKA, Champion 2-årssto och
3-årssto i Slovakien, PAT'S MUSIC,
Champion 2-årssto, 3-årssto och Äldre
sto i Slovakien, TRAJAN, Champion 2-årshingst i Slovakien, PAT'S
3. mor BOGDANNA (POL), vinnare.
Mor till 4 vinnare:
BOJAR, 3 segr
BOGNA, se ovan
BOGINI, 2 segr
BOGUMIN, 2 segr
Tävlingsresultat i Polen
År
Åld
St 1-2-3
Prissum Val
V% Pl%
Kr/st Hkp
2007
2008
2 år
3 år
5 1-0-2
3 1-1-0
14 937 SEK 20% 60%
15 532 SEK 33% 66%
2 987
5 177
Totalt
2
8 2-1-2
30 469 SEK 25% 63%
3 809
HONOR, topprankat sto på Schweiz'
Free H, Sounds Great, 4 segr, 3e
Springer Sprint-Preis, TANKO, 11 segr,
LOMONDE, 9 segr, REGENT LAKES, 7
segr, m fl.
1. mor BOGORYA (POL), vinnare.
Mor till 2 vinnare:
Brooklyn, 4 segr, black type plac
BANGKOK, se ovan
2. mor Bogna (POL), vinnare.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
BANGKOK (POL) till avel 2011.
Uppställningsplats
Maria Dalborg
Mad's International AB
Slättvägen 17
245 62 Hjärnarp/Staffanstorp
Betäckningsavgifter 2012
Första gången avelsvärderad: 2009.
Enligt överenskommelse
Veterinärt: Lätthanterad och visad i gott skick men med lindriga förslitningsskador. Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring visar tendens
till struppipning. I övrigt u a.
Exteriör: Mycket god typ, elegant och långlinjerad. Lång väl ansatt hals, välutvecklad manke, bra kors, något
lång i ryggen. Välbenad, överben medialt höger fram. Ordinärt skelett. Relativt korrekt taktmässig skritt,
kort trav.
Bokningar/förfrågningar
Maria Dalborg
Tel 073-600 61 92
[email protected]
www.mads.se
Slutomdöme: Exteriört relativt tilltalande hingst med modest härstamning och tävlingskarriär.
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2011
2011
4
EISHIN DUNKIRK (USA)
SINGSPIEL (IRE)
MOST WELCOME (GB)
ACADEMY AWARD (IRE)
FINAL APPEARANCE (IRE)
HAWK WING (USA)
STATUE OF LIBERTY (USA)
SONGLINE
HEART OF OAK (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
S
U
S
D
D
U
U
S
S
S
25
8
32
50
23
15
4
35
35
30
24
0
19
16
10
8
6
12
21
18
2 575 194
2 222 300
2 193 822
2 016 901
1 897 784
1 891 466
1 784 856
1 726 669
1 655 099
1 476 555
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2010
2010
MOST WELCOME (GB)
FUNAMBULE (USA)
ACADEMY AWARD (IRE)
XAAR (GB)
EISHIN DUNKIRK (USA)
SONGLINE
SINGSPIEL (IRE)
HEART OF OAK (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
STATUE OF LIBERTY (USA)
S
S
D
U
S
S
U
S
S
U
38
45
41
10
16
34
10
28
22
5
27
26
15
8
10
17
7
14
10
10
3 208 895
2 554 010
2 343 000
2 017 500
1 884 610
1 883 260
1 656 510
1 257 535
1 255 340
1 216 400
Big Foot
Bold Ruler (USA)
Secretariat (USA)
Somethingroyal (USA)
National Zenith (USA), 1977
Chop Chop (CAN)
Ciboulette (CAN)
Windy Answer (USA)
BIG FOOT
Darius (GB)
Derring-Do (GB)
Sipsey Bridge (GB)
Brave Ballard (GB), mbr 1974
Tudor Melody (GB)
Melody Maid (GB)
Moss Maiden (GB)
AA-9739. Mörkbrun 1989, 166-21 cm, uppfödd av Ljungstorps Stuteri och Rolano AB.
Ägare Camilla Nilsson. Tecken: Saknas.
Betäckningsresultat/2003
Bet
fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2
1
1
0
0
0
0
Födda fbl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2
1
0
0
0
0
Derby, Svenskt St Leger, avelshingst och far till vinnare,
Bathal, 11 segr, 2e Sv Kriterium, 3e
Sv Derby,
Madique Sacc, vinnare, 3e SM
2-åriga, etc.
BIG FOOT, 22 segr, 1200-1750 m,
iDAG Cup, 3e Sv Kriterium, 5e Vinter­
favoriternas Pris.
Fadern NATIONAL ZENITH, vinnare, till
avel i USA 1981, far till 82 vinnare av
386 löpn och över 2,4 miljoner dollar,
far till bl a
BOLD SUMMIT, 4 seg, Nashua S,Gr2,
CAROLINE W, 3 segr, Battle Star H, L,
Zent Pet, 7 segr, 3e Rolling Hills H, L,
4e W L Mc Knight Invit H, Gr2,
Florida Turf Cup H, Gr3,
Summitry, 20 segr, 3e L-löpningar,
Plateada, 2e C Eduardo Cautino
Insua, Gr3, 3e C Santiago Iglesias
Pantin, Gr3 m fl.
Till avel i Sverige 1986. Vinstrikaste
avelshingst i Sverige 2-åriga avk 1991
och 1992 samt 2e vinstrikaste avels­
hingst Stora listan från 1992 till och
med 1996, far till bl a
BLUE TALK, 13 segr, Jägersro Cup, 2e
P-E Pramms Minneslöpn, L, SFK
Jubileumslöpn, L, SM Stayers, 3e
1. mor Brave Ballard (GB), ej startat,
mor till
BIG FOOT, se ovan,
Norfolk Sonata, vinnare, TF 97
Tävlingsresultat i Sverige
År
Åld
St 1-2-3
Prissum Val
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
10
9
6
13
13
11
13
10
8
10
9
1
172 300
325 100
19 500
100 600
170 900
98 200
130 360
96 300
65 400
81 300
23 040
4 800
2-5-2
4-1-0
0-1-1
3-1-3
3-3-1
2-1-1
2-2-3
2-1-2
2-0-1
2-2-1
0-0-3
0-0-1
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
V% Pl%
20%
44%
0%
23%
23%
18%
15%
20%
25%
20%
0%
0%
90%
55%
33%
54%
54%
36%
54%
50%
38%
50%
33%
33%
Totalt 12 113 22-17-19 1 287 800 SEK 25% 58%
JK Jubileumslöpn, Breeders’ Trop­hy, 4e Sv Derby, Svenskt St Leger,
NAMIR, 19 segr, Sweden Cup Stayers
2 ggr, SFAF:s St Pris, Ulriksdals
Minneslöpning,
ZENITHSA, 11 segr, Vinterfav Pris, Sv
Oaks, Norsk Oaks, SM Milers, 2e
Dianalöpn, Breeders’ Trophy, 3e
Kr/st Hkp
17 320
36 122
3 250
7 738
13 146
8 927
10 027
9 630
8 175
8 130
2 560
4 800
S-hkp 79
S-hkp 80
S-hkp 77
S-hkp 79
S-hkp 81
S-hkp 77
S-hkp 77
S-hkp 77
S-hkp 77
S-hkp 80
S-hkp 73
S-hkp 74
26 338
SM 2-åriga, JK Avelslöpn,
ZERENA APACHE, 9 segr, Sv Oaks,
MAJESTIC SACC, 10 segr, SM stayers,
Simone Apache, 7 segr, 2e SM ston,
Bloomers Vase, 3e SM ston (2
ggr), 4e Sv Oaks, 5e JK Avelslöpn,
Black Diamond, 6 segr, 2e Götalandlöpning, SM Stayers, 3e Svenskt
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1999.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick med uppdrivningar i kotlederna fram. Kraftigt tåvid höger fram. Fiberendoskopisk undersökning utan anmärkning. Röntgen av hasar och bakknän avseende osteochondros utan
anmärkning. Hasar avseende spatt utan anmärkning. Kotleden höger fram visar en avläkt skruvad fraktur.
Kotleden vänster fram utan anmärkning.
Exteriör: Stor, maskulin långlinjerad hingst med god resning. Lång hals med markerad underhals, välutvecklad manke och bra kors. Gott skelett. Fransysk och uttåad fram, speciellt höger. Taktmässiga något korta
rörelser i skritt och trav.
Slutomdöme: Stor maskulin långlinjerad hingst, som trots inkorrekt framställ visat mycket god hållbarhet i
silverklass under 12 tävlingssäsonger.
2. mor Melody Maid, mor till
Norfolk Air, 4 segr, TF 122 1976,
bl a Ladbroke Derby Trial, Gr3,
Ayr Doonside Cup, L, 2e Great
Voltigeur Stakes, Gr2, 3e Geoffrey Freer Stakes, Gr3, 5e St Leger,
Gr1, King George VI and Queen
Elizabeth Stakes, Gr1, avelshingst
på Nya Zeeland,
More Harmony, 4 segr
Perfumed Lady, 3 segr
3. mor Moss Maiden e Mossborough,
mor till
Bugle Boy, 5 segr
Taramoss, 4 segr
Lichen Lady, vinnare
Melody Maid, se ovan
BIG FOOT till avel 2003 och hittills far
till 5 avkommor, varav 3 har startat;
BIG EXS, 2 segr och plac 3 ggr, Big
Star, plac 2 ggr på 6 starter, och Big
Ant, startat 19 ggr.
Uppställningsplats
Camilla Nilsson
Ulvaryd 1103
285 91 Markaryd
Betäckningsavgifter 2012
3.000 kr vid språng. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Charlotte Olsson
044-819 15
0735-82 61 66
[email protected]
5
Black Diamond
AA-11425. Svart 1993, 166-21 cm, uppfödd av Eva Mustad. Ägare Michael Tedesund. Tecken: Vita hår i
pannan, VF, HF: Vit innerball. HB: Vit kota, vit kotledens insida, svart fläck i kronranden.
Bold Ruler (USA)
Secretariat (USA)
Somethingroyal (USA)
National Zenith (USA), 1977
Chop Chop (USA)
Ciboulette (CAN)
Windy Answer (USA)
BLACK DIAMOND
Turn-to (USA)
Best Turn (USA)
Sweet Clementine (USA)
La Creole (USA), mbr 1983
Buckpasser (USA)
Mild Deception (USA)
Natashka (USA)
Betäckningsresultat/2000
Bet
fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
1
5
8
10
2
5
hbl
Födda fbl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
hbl
0
1
4
5
8
1
Devil Diamond, vinnare, 2e Svenskt
Kriterium, Malmö Stads Pris,
4e Duty Time Juvenile Mile, 5e
Vinterfavo­riternas Pris,
Black Chief, 3 segr, 3e Breeders Prize,
5e Agria BT Classic, och
TASHA, 2 segr
2. mor MILD DECEPTION, 3 segr i
USA, mor till 5 vinnare inkl DETERMINED BIDDER, 5 segr i USA, National
Jockey Club H, GRIMESGILL, 4 segr,
Vodafone S, L, avelshingst på Irland,
Mild Intrigue, vinnare, 4e Deutscher
Stutenpreis, Gr3, mor till vinnare.
Black Diamond, 6 segr, 2e Götaland­
löpning, SM Stayers, 3e Svenskt
Derby, Svenskt St Leger.
Fadern NATIONAL ZENITH, vinnare,
till avel i USA 1981, far till 82 vinnare
av 386 löpn och över 2,4 miljoner
dollar, far till bl a BOLD SUMMIT, 4
seg, Nashua S, Gr2, CAROLINE W,
3 segr, Battler Star H, L, Zent Pet,
7 segr, 3e Rolling Hills H, L, 4e W L
Mc Knight Invit H, Gr2, Florida Turf
Cup H, Gr3, Summitry, 20 segr, 3e
L-löpningar, Plateada, 2e C Eduardo
Cautino Insua, Gr3, 3e C Santiago
Iglesias Pantin, Gr3 m fl. Till avel i
Sverige 1986. Vinstrikaste avelshingst
i Sverige 2-åriga avk 1991 och 1992
samt 2e vinstrikaste avels­hingst Stora
Tävlingsresultat i Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1995
1996
1997
1998
2 år 3 2-1-0
3 år 12 4-3-3
4 år 8 0-1-0
5 år 1 0-0-0
91 000
503 500
37 600
0
Totalt
4 24 6-5-3
V%
Pl%
SEK 66% 100%
SEK 33% 83%
SEK 0% 13%
SEK 0% 0%
632 100 SEK 25% 58%
listan från 1992 till och med 1996,
far till bl a
BLUE TALK, 13 segr, Jägersro Cup, 2e
P-E Pramms Minneslöpn, L, SFK
Jubileumslöpn, L, SM Stayers, 3e
JK Jubileumslöpn, Breeders’ Trop­hy, 4e Sv Derby, Svenskt St Leger,
NAMIR, 19 segr, Sweden Cup Stayers
2 ggr, SFAF:s St Pris,
Kr/st Hkp
30 333 S-hkp 71
41 958 S-hkp 81
4 700 S-hkp 78
0
26 338
ZENITHSA, 11 segr, Vinterfav Pris, Sv
Oaks, Norsk Oaks, SM Milers, 2e
Dianalöpn, Breeders’ Trophy, 3e
SM 2-åriga, JK Avelslöpn,
ZERENA APACHE, 9 segr, Sv Oaks,
MAJESTIC SACC, 10 segr, SM stayers.
1. mor La Creole, ej startat, mor till
Black Diamond, se ovan,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1999.
Veterinärt: Hingst visad i viss träningskondition (ridsport) utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Röntgen av bakknän och hasleder visar inga tecken på osteochondros. Röntgen av hasleder visar inte
heller tecken på spatt. Röntgen av kotleden vänster bak utan anmärkning. Endoskopering av struphuvudet
utan anmärkning.
Exteriör: Stor, långlinjerad, maskulin, något tung fullblodshingst med lång, väl ansatt, något kraftig hals, välliggande bog, väl utvecklad manke och långt, muskelfyllt kors. Extremiteterna är kraftiga och välbenade men
marktrånga bak. Hingsten rör sig i skritt och trav taktmässigt men med korta och svagt framåtgripande
rörelser.
Slutomdöme: Stor, rejäl hingst med vacker sida, som visat stayeregenskaper och som 3-åring var en av sin
årgångs bästa hästar.
6
3. mor NATASHKA, delat topprankat
3-årssto i USA 1966, Årets Avelssto i
USA 1981, 8 segr i USA, Alabama S,
Monmouth Oaks, Santa Maria H, Las
Flores H, mor till 7 vinnare av 7 startande inkl ARKADINA, 2 segr, Athasi
S, Gr3, 2a Irish Guinness Oaks, Gr1,
Irish 1000 Guineas, Gr1, 3e Epsom
Oaks, Gr1, mor till vinnare, DARK
LOMOND, 3 segr, Irish St Leger, Gr1,
mor till Gr-placerade hästar, BLOOD
ROYAL, 4 segr, Jocky Club Cup, Gr3,
avelshingst i USA, IVORY WAND, 5
segr i USA, Test S, Gr3.
Black Diamond till avel 2000, far till
15 avkommor i startbar ålder varav två
startat och en segrat; MY DIAMOND,
2 segr samt plac 3 ggr.
Uppställningsplats
Södertogård
240 33 Löberöd
Betäckningsavgifter 2012
1.500 kr vid språng + 3.000 kr vid
levande föl 10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Karin och Michael Tedesund
Tel 0415-800 19
Mobil 0707-39 80 22
www.stalldiamond.se
Bosun's Watch (GB)
Sadler's Wells (USA)
In The Wings (IRE)
High Hawk (IRE)
Singspiel (IRE), 1992
Halo (USA)
Glorious Song (CAN)
Ballade (USA)
BOSUN'S WATCH (GB)
Miswaki (USA)
Midyan (USA)
Country Dream (USA)
Sinking (GB), 1990
Tap On Wood (IRE)
Taplow (GB)
Fighting (USA)
GB26070115. Brun 2004, 163-21 cm, uppfödd av Lostford Manor Stud.
Ägare Stall Vivax o Cheltenham-Easy. Tecken: Vita hår i pannan.
BOSUN'S WATCH (GB), 4 segr, 16002200 m, på 4 starter, Norsk 2000
Guineas, Jydsk Derby.
Fadern SINGSPIEL, Champion Turf
Horse i Nord-Amerika 1996, Topprankad Äldre Häst i UAE 1997, 5e
på Leading European Sires list 20082009 (ledande bland Englandsbaserade hingstar) med 161 vinnare av £9,2
milj, inkl 8 Gr-vinnare (4 Gr1), 9 segr,
Dubai World Cup, Gr1, Japan Cup,
Gr1, Coronation Cup, Gr1, Juddmonte International S, Gr1, Canadian
International S, Gr1, Select S, Gr3,
Gordon Richards S, Gr3, 2e Breeders'
Cup Turf, Gr1, Coronation Cup, Gr1,
Grand Prix de Paris, Gr1, Coral-Eclipse
S, Gr1, Princess of Wales's S, Gr2,
Great Voltigeur S, Gr2, Thresher Classic Trial S, Gr3. Till avel 1998 och far
till 8 kullar med totalt 732 avkommor
i startbar ålder, varav 529 har startat,
353 segrat och vunnit 913 segrar,
varav 62 black type-vinnare, och totalt
45.557.778 USD. Ledande avelshingst
i UAE 2003. Far till bl a MOON BALLAD, Årets Häst i UAE, Topprankad
äldre häst i UAE, Dubai World Cup,
Gr1, LAHUDOOD, Champion grässto, Breeders' Cup Filly And Mare
Turf, Gr1, PAPINEAU, Topprankad
äldre häst i England som 4-åring, Gold
Cup, Gr1, LATERAL, Topprankad som
3-åring i Tyskland, Topprankad 2-åring
hingst i Italien, Gran Criterium, Gr1,
LOHENGRIN, Nakayama Kinen, Gr2,
ASAKUSA DEN'EN, Yasuda Kinen,
Gr1, CONFIDENTIAL LADY, Prix de
Diane Hermes, Gr1, FOLK OPERA, EP
Taylor S, Gr1, REWAAYA, Sir Rupert
Clarke S, Gr1, SINGHALESE, Del Mar
Oaks, Gr1, etc.
1. mor Sinking, ej startat. Mor till 5
vinnare inkl BOSUN'S WATCH, se
ovan, STATO KING, 12 segr, Premio
Nearco, L, 2e Premio Pisa, Premio
Daumier, ZILZOOM, 11 segr, THE
FUN MERCHANT, 4 segr, och MOLLY
BROWN, vinnare och mor till 5 vinnare
inkl Doctor Brown, 2 segr, 2e Dubai
Duty Free Mill Reef S, Gr2.
2. mor Taplow, ej startat. Mor till 3
vinnare inkl OLIFANTSFONTEIN, 5
Betäckningsresultat/2008
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
2011
43
2009
37
2010
20
2011
9 (i Danmark)
30
24
12
segr, DUNGEON PRINCESS, vinnare
och mor till 5 vinnare, FAIRY LOW,
vinnare, Fleeting Rainbow, plac och
mor till 5 vinnare inkl REBELLINE, 6
segr, Tattersalls Gold Cup, Gr1, Pretty
Polly S, Gr2, Gladness S, Gr3, och
QUWS, 6 segr, Blandford S, Gr2, Gallinule S, Gr3.
BOSUN'S WATCH till avel 2008.
Första årgången var 2 år 2011 och utgör totalt 29 avkommor, varav 13 har
startat och 7 st har placerat sig, inkl
Watch Me Fly, vinnare, plac 4 ggr,
3e SM 2-åriga, FT74, Mrs Perry, vinnare, 3e Derbyserien Juvenile Stayer,
4e Stig Holms Memorial, FT72, Punto
Banco, plac 3 ggr på 7 starter, FT72,
Cece Devil, plac 2 ggr, FT68, samt de
placerade Mrs Velvet, Magic Runner
och Tikka.
Uppställningsplats
Iremåla Västergård 9
362 91 Tingsryd
Betäckningsavgifter 2012
2.000 kr vid språng
+ 6.000 vid konst dräktighet den
1 okt. Exkl moms.
Bosun's Watch vinner Jydsk Derby på Århus 2007.
Tävlingskarriär i Irland och Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2007
3 år
4 4-0-0
495 171 SEK 100% 100%
123 793 S-hkp 90
1
4 4-0-0
495 171 SEK100% 100%
123 793
Totalt
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Gott temperament. Utläkt senskada vänster fram men i
övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Maskulin välutvecklad hingst av mycket god typ. Vackert
huvud. Väl ansatt hals. Bra överlinje. Välbenade extremiteter. Rör sig
taktmässigt i skritt och trav.
Slutomdöme: Tillhörde sin årgångs bästa treåringar med fyra segrar
på lika många starter och en sammanlagd segermarginal om 30
längder. Högklassig härstamning på fädernet och tilltalande exteriör.
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Bokningar/förfrågningar
Malin Roth
Mobil 0705-14 45 22
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2009
2009
FUNAMBULE (USA)
HAWK WING (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
SWEDISH SHAVE (FR)
ACADEMY AWARD (IRE)
MOST WELCOME (GB)
MIRIO (FR)
SINGSPIEL (IRE)
HEART OF OAK (USA)
EISHIN DUNKIRK (USA)
S
U
D
S
D
S
S
U
S
S
55
5
19
26
31
31
16
7
31
11
36
3
6
25
14
18
9
6
10
10
5 221 631
2 475 000
1 906 036
1 842 350
1 671 153
1 603 648
1 544 380
1 482 940
1 097 365
1 076 830
7
Chinese Mandarin (USA)
Raise a Native (USA)
Mr Prospector (USA)
Gold Digger (USA)
Kingmambo (USA), 1990
Nureyev (USA)
Miesque (USA)
Pasadoble (USA)
CHINESE MANDARIN (USA)
Danzig (USA)
Green Desert (USA)
Foreign Courier (USA)
Rose Gypsy (GB), 1998
Kris (GB)
Krisalya (GB)
Sassalya (USA)
USA03001788. Fux 2003, 161-20 cm, uppfödd av High Creek Farm. Ägare Stall Amska.
Tecken: Stjärn ovan virvel till höger om mittlinjen i ögonhöjd. Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
Födda fbl
2010
2011
18
10
2011
11
1. mor Rose Gypsy, klassisk vinnare
av French 1000 Guineas. Mor till två
vinnare inkl
Chinese Mandarin, se ovan
2. mor Krisalya segrade som treåring. Av hennes 11 föl i tävlingsbar
ålder har 9 startat och 6 segrat, bl a
Crystal Cavern som också varit
framgångsrik i aveln.
CHINESE MANDARIN (USA) avelsvärderades inför 2009 års säsong men
förblev i träning och betäckte då inga
ston; till avel 2010.
CHINESE MANDARIN (USA), 7 segr
på 2000-2600 m, Scandinavian Open
Championship, Gr3, Malmö Vårhandikap, 2 ggr, GHR Gold Cup, 2e
Scandinavian Open Championship,
Gr3, SFK Jubileumslöpn, L.
Fadern Kingmambo är en i raden
av Gr 1-vinnare och avelshingstar efter
Mr Prospector, en de mest tongivande
hingstarna i USA det senaste kvartsseklet. Kingmambo vann
5 segrar som 2- och 3-åring över
1400-1600 m, inkl tre Gr 1-löpningar,
bl a French 2000 Guineas. Han har
haft 12 kullar i tävlingbar ålder. Av
799 föl har 634 startat (79%) och 397
Tävlingskarriär i USA och Sverige
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2006
2007
2008
2009
3 år
4 år
5 år
6 år
52 224
0
685 270
295 000
Totalt
3
1
7
3
1-0-0
0-0-0
4-3-0
2-1-0
4 14 7-4-0
V%
Pl%
SEK 33% 33%
SEK 0% 0%
SEK 57% 100%
SEK 66% 100%
1 033 394 SEK 50% 79%
segrat (63%). De har tagit 1.139 segrar (14%) på 7.947 starter och tjänat
ung 88 milj USD per 2008. Av hans
73 Black Type-vinnare kan nämnas El
Condor Pasa (Gr 1-Grand Prix de
Saint-Cloud), Lemon Drop Kid (Gr
1-Belmont Stakes), Divine Propor-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Kr/st Hkp
17 408
0 S-hkp 86
97 896 S-hkp 94
98 333 S-hkp 95
73 814 tions (Gr 1-French Oaks), Russian Rhythm (Gr 1-Sagitta 1.000
Guineas), King´s Best (Gr 1-Sagitta
2.000 Guineas), Okawango (Gr
1-Grand Criterium) och 2008 års
vinnare av Gr 1-Irish 2000 Guineas,
Henrythenavigator. Kingmambo är morfar till bl a Gr 1-vinnaren
Duke of Marmalade och danske
L-vinnaren Mambo King.
Uppställningsplats
Jägarskogen
155 94 Nykvarn
Betäckningsavgifter 2012
2.000 kr vid språng + 5.000 kr vid
levande föl. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Erna van Doorn
Tel 08-554 909 53
Mobil 070-580 77 00
[email protected]
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick. Något uppdrivna kotleder samtliga ben. I övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2008
2008
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring ua.
Exteriör: Maskulin och välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, lång väl
ansatt hals. Hög lång manke. Bred bringa och djup bog. Mycket välmusklat långt kluvet kors. Välbenad från sidan, något intåad vänster
fram och långa kotor. Välformade hovar. Tät bak. Korrekt skritt och
biljarderar vänster fram i trav.
Slutomdöme: Exteriört mycket tilltalande hingst med internationellt
högklassig härstamning. Som tävlingshäst framgångsrik i högsta skandinaviska eliten över stayerdistans.
8
FUNAMBULE (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
SONGLINE
RICHARD OF YORK (GB)
CAT THIEF (USA)
MOST WELCOME (GB)
PENNEKAMP (USA)
NICOLOTTE (GB)
HEART OF OAK (USA)
DIAGHLYPHARD (USA)
S
D
S
D
U
S
S
S
S
S
56
25
33
33
2
19
22
22
23
23
44
11
19
12
5
11
13
12
16
17
5 416 842
2 171 900
1 808 820
1 741 271
1 734 660
1 661 920
1 287 326
1 141 934
1 086 160
1 070 660
Dustoori (GB)
GB45013515. Mörkbrun 2004, 161-20 cm, uppfödare Shadwell Estate Company Ltd. Ägare Dustoori HB.
Tecken: Stjärn. VF o BB: Vit kota.
Northern Dancer (CAN)
Sadler's Wells (USA)
Fairy Bridge (USA)
In The Wings (GB) 1986
Shirley Heights (GB)
High Hawk (IRE)
Sunbittern (GB)
DUSTOORI (GB)
Danzig (USA)
Green Desert (USA)
Foreign Courier (USA)
Elfaslah (IRE) 1988
Ela-Mana-Mou (IRE)
Fair of the Furze (USA)
Autocratic (IRE)
Betäckningsresultat/2009
Dustoori (GB), 2 segr, 2200-2300 m
i England, TF93 som 3-åring, 91 som
4-åring.
Fadern IN THE WINGS (GB), Topprankad äldre häst i Frankrike som 4-åring
1990, 7 segr, Breeders' Cup Turf,
Gr1, Grand Prix de Saint-Cloud, Gr1,
Coronation Cup, Gr1, Prix du Prince
d'Orange, Gr3, Prix Foy, Gr3, Prix du
Haras de la Huderie, L, 2e Prix Ganay,
Gr1. Till avel 1991 och far till 14
kullar med 722 avkommor i startbar
ålder, varav 585 startat och 409
vunnit 1.287 segrar och 40.650.690
USD, varav 61 black type-vinnare
inkl SINGSPIEL, Champion gräshäst,
ledande avelshingst i UAE, Canadian
International S, Gr1, WINGED LOVE,
Irish Derby, Gr1, ADLERFLUG, Tyskt
Derby, Gr1, ACT ONE, Criterium
International, Gr1, SOLDIER HOLLOW, 12 segr, Topprankad äldre häst
i Italien som 4-åring samt i Tyskland
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
Pl%
Kr/st Hkp
2007
2008
3 år
4 år
4 2-1-0
2 0-0-0
157 679 SEK 50% 75%
6 811 SEK 0% 0%
39 420 TF93
3 406 TF91
2
6 2-1-0
164 490 SEK 33% 50%
27 415
Totalt
som 5-7-åring, Premio Roma, Gr1,
MAMOOL, Grosser Bugatti Preis,
Gr1, CENTRAL PARK, Derby Italiano,
Gr1, KUTUB, Topprankad äldre häst
i Tyskland och Italien som 4-åring,
Gran Premio de Jockey Club e Coppa
d'Oro, Gr1, AMIGERENT, Champion
3-åring i Österrike, MASAYA, Champion 3-årssto i Schweiz, BALDORIA,
Champion äldre sto i Spanien, etc.
1. mor ELFASLAH (IRE), 2 segr, Dia­
mond S, L, mor till 10 vinnare av 11
startande och 14 avkommor i startbar
ålder inkl
V%
ALMUTAWAKEL, 4 segr, Dubai
World Cup, Gr1, Prix Jean Prat,
Gr1, 2e Grand Prix de Paris, Gr1,
Oaklawn H, Gr1, Woodward S,
Gr1, 3e Jockey Club Gold Cup,
Gr1, avelshingst,
Muwakleh, 2 segr, 2a Engelskt 1000
Guineas, Gr1, mor till vinnaren
MANAAL, 3 segr,
Elmustanser, 2 segr, 2e Gr3, 3e Gr3,
Inaaq, vinnare, 3e Princess Royal S,
Gr3, mor till vinnaren MAYADEEN, 4 segr, samt plac över
hinder,
FAYIK, 4 segr i England,
DUSTOORI, se ovan.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Fortfarande konvalescent efter kotbensoperation enligt uppgift. I övrigt utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Högställd långlinjerad hingst med naturlig resning. Välansatt hals, hög manke, djup liggande bog.
Långt välmusklat sluttande kors. Långa kotor. Väl inskenad. Korrekta rörelser i skritt och trav, tåvid bak.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med högklassig internationell härstamning. Visat kapacitet motsvarande skandinavisk Guldklass.
Bet
fbl
Födda fbl
2009
2010
2011
25
16
16
2010
2011
17
12
2. mor FAIR OF THE FURZE (IRE), 4
segr, Gold Cup S, Gr2, Brownstown
Stud Cornelscourt S, L, mor till 5
vinnare av 12 startande och totalt 13
avkommor i startbar ålder inkl
WHITE MUZZLE, Topprankad i Europa som 3-4-åring, 4 segr, Derby
Italiano, Gr1, Grand Prix de Deauville Lancel, Gr2, 2e Prix de l'Arc
de Triomphe, Gr1, King George
VI & Queen Elizabeth Diamond S,
Gr1, 2 ggr,
FAIR QUESTION, Topprankad 3-årig
stayer i Tyskland, 6 segr, Tyskt St
Leger, Gr2, 2e Newmarket S, L,
Bahrain Trophy, L,
ELFASLAH, se ovan,
ALFAHAAL, 3 segr i England,
BEL CANTO, 2 segr i England och
UAE,
Bounteous, plac i England, mor till 3
vinnare inkl Bureaucratic, vinnare, 2e Valedictory S, L, Outlaw
Kid, 3 segr, och DAWSON TRAIL,
Penza, plac i Irland, mor till 2 vinnare
inkl Trullitti, vinnare, 3e IVG
Euro Select-Preis, L, och VALMARI, 4 segr i Grekland.
DUSTOORI (GB) till avel 2009. Första
årgången är 2-åringar 2012.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2012
2.000 vid språng och 10.000 vid
konst dräkt 1 okt. Exkl moms.
Ston från utlandet fritt språng.
OBS!
Uppfödare till häst e Dustoori som
blir 1:a eller 2:a i Svenskt Derby
får en extra uppfödarpremie på
100.000 kr från Dustoori HB!
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
http://ostersaby.mono.net
Stefan Uppström
Mobil 070-593 12 00
9
Ecology (IRE)
IRE10000979. Brun 1998, 164-21 cm, uppfödd av John Foley. Ägare: Njorum AB. Tecken: Stjärnämne,
köttfärgad snopp. VF: Vit fläck i kronranden. HF: Vit krona utsida, vit kronrand insida. VB: Vit halvstrumpa.
Roberto (USA)
Red Ransom (USA)
Arabia (USA)
Sri Pekan (USA), br 1992
Son Ange (USA)
Lady Godolphin (USA)
Flying Needles (USA)
ECOLOGY (IRE)
Sovereign Dancer (USA)
Priolo (USA)
Primevere (USA)
Ecco Mi (IRE), br 1993
Boran (GB)
Sun Breiz (FR)
Sunland (GB)
Betäckningsresultat/2008
Bet
fbl
2008
2009
2010
2011
0
2
1
2
Födda fbl
2009
2010
2011
0
1
0
Ille Faciet (IRE), vinnare som 2-åring
2007, 3e Vinterfavoriternas Pris,
4e Malmö Stads Pris, Svealandlöpn, även vinnare som 3-åring,
FAIRLY HIGH (IRE), 2 segr i England,
DECO STAR (IRE), vinnare i England,
Ecological, plac i Norge och Danmark,
ECOLOGY (IRE), 10 segr, Polar Mile
Cup, L, 4 ggr, Norsk 2000 Guineas,
2e Stockholms Stora Pris, L, 2 ggr, 3e
Swedish Open Mile, L, 2 ggr, Dansk
Pokallöb, L, 4e Polar Cup, Gr3, Stockholms Stora Pris, L, Polar Mile Cup,
L, Swedish Open Mile, L, 5e Marit
Sveaas Minnelöp, Gr3, Stockholms
Stora Pris, Gr3, Polar Million Cup,
Gr3, Swedish Open Mile, L, Polar Mile
Cup, L.
Fadern SRI PEKAN (USA), 5 segr,
GBP 100.593, Champagne S, Gr2,
Richmond S, Gr2, Coventry S, Gr3.
Till avel 1996 och far till 8 kullar med
totalt 697 föl i startbar ålder, varav
550 startat och 347 vunnit inkl MARY
ELLEN, 18 segr, Champion 3-åring
och Champion Äldre sto i Turkiet,
KING ALEX, Champion 2-åring i
Turkiet, KARELIN, 9 segr, Champion
2. mor Sun Breiz, plac 2 ggr som
3-åring i Frankrike, halvsyster till
SHEIKDOM (FR), Franconian och
Sunny Liz. Mor till 3 vinnare av 6
startande och totalt 9 föl inkl
SYNERGIE, 5 segr på slätt och hinder
GOLLESTAN, vinnare som 3-åring i
Frankrike,
SIMONS SUN, 2 segr som 3-4-åring i
Belgien.
Tävlingsresultat i England och Skandinavien
År
Åld St 1-2-3
2000 2 år 6 3-1-0
2001 3 år 6 2-1-0
2002 4 år 10 1-2-1
2003 5 år 7 1-1-1
2004 6 år 9 1-0-1
2005 7 år 7 1-0-0
2006 8 år 6 0-0-1
2007 9 år 6 1-0-0
2008 10 år 4 0-0-0
Totalt
9 61 10-5-4
Prissum Val
V%
Pl%
50%
33%
10%
14%
11%
14%
0%
17%
0%
66%
50%
40%
43%
22%
14%
17%
17%
0%
36 425
41 917
33 768
57 795
15 024
15 495
4 498
28 832
2 848
1 667 340 SEK 16% 31%
27 333
218 550
251 500
337 675
404 565
135 215
108 468
26 987
172 990
11 390
sprinter i Turkiet, DE SICA, 3 segr,
Derby Italiano, Gr1, BLU AIR FORCE,
8 segr, Prix du Palais-Royal, Gr3,
SACRED NUTS, 7 segr, Hong Kong
Classic Mile, L, COME ON PEKAN, 5
segr, Singapore Classic, Gr3, WHILLY,
8 segr, American Invitational H, Gr2,
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
Kr/st Hkp
TF 101
S-hkp 88
S-hkp 89
S-hkp 93
S-hkp 92
S-hkp 90
S-hkp 89
S-hkp 91
S-hkp 89
AMORAMA, 5 segr, John C Mabee
H, Gr1, etc.
1. mor Ecco Mi (IRE), ej startat. Mor
till 4 vinnare av 6 startande och
totalt 10 föl inkl
ECOLOGY (IRE), se ovan
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2007.
Veterinärt: Visad i mycket gott skick och mycket god hanterbarhet vid undersökningen. Måttliga förslitningsskador. Avläkt gaffelbandsförsträckning yttre grenen höger fram. Uppdrivna kotleder samtliga ben samt
led- och senskidan båda bak. 5 mm överbett men med tandkontakt. Bra hovar. Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende struppipning u.a.
Exteriör: Maskulin och välproportionerlig med tilltalande framparti. Väl ansatt lång hals. Liggande djup bog.
Väl utvecklad manke. Djup bål. Muskelfyllt långt kors. Bra benställning. Bra hovar. Något korta kotor fram.
Korrekta vägvinnande rörelser i både skritt och trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med medelgod härstamning. Visade tidigt klass. Gedigna prestationer
under flera säsonger med segrar i Listed löpningar på 1600 m och effektiv även på 1950 m. Gott temperament och väl bibehållen efter åtta säsongers tävlande.
10
3. mor SUNLAND, vinnare som
3-åring i England. Mor till 5 vinnare av
8 startande och totalt 9 föl inkl
SHEIKDOM (FR), 8 segr, Prix de
Satory, 2e Prix de Lizy,
Franconian, 3 segr, 2e Prix du Carrousel,
Sunny Liz, 2e Hyperion S,
SUNNY VALLEY, 2 segr som 3-åring i
Frankrike, mor till 5 vinnare inkl
SUN PRINCESS, mor till 8 vinnare
inkl BALLET PRINCE, 4 segr, Oslo
Cup, 2e Oleander-Rennen, Gr3,
avelshingst.
ECOLOGY (IRE) till avel 2009. Far till
en avkomma som är 2 år 2012.
Uppställningsplats
Addarsnäs Gård
761 93 Norrtälje
Betäckningsavgifter 2012
Bokningsavgift och vid språng
0 kr + 8.000 kr vid levande föl.
Exkl moms. (Fler ston enl överenskommelse)
Bokningar/förfrågningar
Patrik Jacobsson
Mobil 070-520 97 00
Eishin Dunkirk (USA)
USA9701661. Fux 1997, 157-20 cm, uppfödd av Brushwood Stable, Kentucky. Ägare Rävdansens Stuteri.
Tecken: Stjärn.VF: Vit kota och kotled. VB: Vit halvstrumpa.
Native Dancer (USA)
Raise a Native (USA)
Raise You (USA)
Mr Prospector (USA), 1970
Nashua (USA)
Gold Digger (USA)
Sequence (USA)
EISHIN DUNKIRK (USA)
Shecky Greene (USA)
Green Forest (USA)
Tell Meno Lies (USA)
Forest Flower (USA), 1984
Nijinsky II (CAN)
Leap Lively (USA)
Quilloquick (USA)
Betäckningsresultat/2005
Bet
fbl
Födda fbl
2007
2008
2009
2010
2011
13
21
32
24
17
2008
2009
2010
2011
9
15
29
19
A Shin Sword, 5 segr o plac, 3e
Wakakusa Sho (motsv L).
EISHIN DUNKIRK (USA), 3 segr i Japan
över 1000-1400 m.
Tävlingskarriär i Japan
År
Åld St 1-2-3
Fadern MR PROSPECTOR, Gravesend
H, etc, ledande avelshingst i USA 2
ggr, ledande morfarshingst i USA, far
till 25 årgångar, 1.195 föl, 985 startande, 182 stakes winners, 16 champions, 751 vinnare av 2.380 löpningar
och 97.454.394 i USA, inkl GULCH,
Champion i USA, Breeders Cup Sprint,
Gr1, etc, FORTY NINER, Champion
i USA, Travers S, Gr1, etc, ALDEBARAN, Champion i USA, Metropolitan
H, Gr1, etc, DANCETHRUTHEDAWN,
Champion i Kanada, Queen's Plate S,
R, etc, RHYTHM, Champion i USA,
Travers S, Gr1, etc, AFLEET, Årets Häst
i Kanada, Jerome H, Gr1, etc, samt ytterligare ett stort antal söner i aveln som
KINGMAMBO, FUSAICHI PEGASUS,
MACHIAVELLIAN, GONE WEST, SEEKING THE GOLD, DISTANT VIEW,
FAPPIANO, CONQUISTADOR CIELO,
WOODMAN, NUMEROUS, TRADITIONALLY, och Championstona RAVINELLA och QUENNA.
1999
2000
2001
2002
2 år 3 1-2-0
3 år 8 2-1-1
4 år - ej startat
5 år 2 0-0-0
773 092 SEK 33% 100%
2 321 138 SEK 25% 50%
4 13 3-3-1
3 176 994 SEK 23% 54%
1. mor FOREST FLOWER, Champion
Totalt
Prissum Val
82 764 SEK
2-årssto i England, Topprankat 3-årigt
sto på Irish Free Handicap, 5 segr som
2-3-åring i England och Irland, Irish
1000 Guineas, Gr1, Mill Reef S, Gr2,
Queen Mary S, Gr3, Cherry Hinton S,
Gr3, 2a Heinz 57 Phoenix S, Gr1, 4e
Child S, Gr2. Mor till 9 föl som alla
startat, varav 6 segrat, inklusive Hill of Dreams (GB), 4 segr, 2e Grand
Handicap d'Ostende,
FLOWER ARCH (IRE), 4 segr i Japan,
EASTWOOD HALL (GB), 8 segr i
Italien,
AL NABA, 2 segr i England som
2-3-åring, TF98,
FLAMING FEATHER (IRE), vinnare som
2-åring, TF91.
2. mor LEAP LIVELY, 3 segr som
2-3-åring i England, Hoover Fillies
V%
0%
Pl%
0%
Kr/st Hkp
257 697 290 142 41 382 244 384
Mile, Gr3, Johnnie Walker Oaks Trial
S, Gr3, 2a Yorkshire Oaks, Gr1, 3e Epsom Oaks, Gr1. Halvsyster till WHATA
BELLE, June Darling S, etc. Mor till 7
föl, varav 6 startat och 3 segrat:
FOREST FLOWER, se ovan,
SCOOP THE GOLD, 4 segr, Likely Exchange S, mor till HIGH YIELD, Storm
Cats mestvinnande Gr1-segrare,
ALL HALLOWS, vinnare som 2-åring,
mor till 5 vinnare.
EISHIN DUNKIRK (USA) till avel i Japan
2003. Far till bl a
HONEST JOHN, 4 segr, plac 2:a 6
gånger, prissumma motsv 7,3 milj
kr, Sapporo Sponichi Sho (Stakes),
2e Uzamasa Stakes, Maya Stakes,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2005.
Veterinärt: Hingst med bra temperament visad i mycket gott skick. Hingsten har ett fransyskt frambensställ.
Ytliga böjsenan på höger framben visar avläkt senskada. Hingsten rör sig med korta taktande rörelser. Hasar och bakknän med avseende på osteochondros utan anmärkningar. Hasar med avseende på spatt utan
anmärkningar. Avseende på struppipning utan anmärkning. Trachea innehåller en måttlig mängd slem.
Exteriör: Långlinjerad harmonisk något lågställd hingst med mycket gott temperament. Han har ett uttrycksfullt huvud, lagom lång hals utan resning, välligande bog och ett långt muskelfyllt något flat kors.
Extremiteterna är normalt benade. Framstället är uttåat. Mycket bra hasvinkel. Hingsten rör sig med korta
överilade taktande rörelser i såväl skritt som trav.
Slutomdöme: Harmonisk hingst något under medelstorlek med mycket gott temperament. Härstamningen är
högklassig. Prestationerna är medelmåttiga och avbröts efter 3-årssäsongen av en skada.
EISHIN DUNKIRK till avel i Sverige
2005, vinstrikaste avelshingst
stora listan i Sverige 2011, vinstrikaste avelshingst avseende 2-åriga
avk i Sverige 2009 och 2011; far till
72 avkommor som startat per 2011,
med totalt insprunget 6.019.920 SEK.
JELLY ROLL, 3 segr, Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, 2e BT Mile, FT79,
WAKAYAMA, 4 segr, Breeders' Trophy Mile, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn ston, 2a Sv Kriterium, 3e
Breeders' Trophy Juvenile, FT82,
EDE SENSATION, 3 segr, Swedish
Champion Sprint, 2a Ulriksdals
Minneslöpn, 3e Breeders' Trophy
Classic, Mischa Kahns Minneslöpn,
5e Lanwades Stud S, L, FT84,
DOMO ARIGATO, 2 segr, SM 2-åriga,
FT72,
Rikoschett, vinnare, 3e SM 2-åriga,
FT74,
Crown of Creation, 2 segr, 2e SFAF/
SÅEF Auktionslöpn h/v, FT77,
Wood Prince, 2e Norsk Rikstoto
Grand Prix, FT72
GEORGEBLACK, 4 segr, FT75,
SHAMBALLA, FT77, JIMMY MACK,
2 segr, 4e Auktionslöpn, FT75, HOKKAIDO, 2 segr, 5e SM 2-åriga, FT75,
RED EISHIN, 3 segr, FT75, GIRL FROM
IPANEMA, 2 segr, FT73, EARTH HOUR,
2 segr, FT72, YAMAGUCHI, 2 segr,
FT76, KANZEE GOLD, 2 segr, FT72,
JOBIM, 2 segr, FT72, och DISRAELI
GEARS, vinnare, m fl.
Uppställningsplats
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård
640 43 Ärla
Betäckningsavgifter 2012
3.000 kr vid språng + 17.000 kr vid
konst dräkt den 1 okt samt LFG vid
bet senast 7 okt. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
11
Fanus (IRE)
A-5778. Mörkbrun 1996, 165-20,5 cm, uppfödd av Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Claes-Göran Flink.
Tecken: Stjärnämne.
Balidar (IRE)
Young Generation (IRE)
Brig O'Doon (GB)
Cadeaux Genereux (GB), 1985
Sharpen Up (GB)
Smarten Up (GB)
L'Anguissola (IRE)
FANUS (IRE)
In Reality (USA)
Known Fact (USA)
Tamerett (USA)
Sawlah (GB), br 1985
Welsh Pageant (FR)
Sanctuary (GB), 1979
Hiding Place (GB)
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
2010
2011
FANUS (IRE), 13 segr i Spanien och
Sverige.
Tävlingskarriär på Irland, i Spanien och Skandinavien
Fadern CADEAUX GENEREUX (GB),
Champion 3-årssprinter i Europa
1988, Champion Sprinter äldre hästar
i Europa 1989, 7 segr, July Cup, Gr1,
William Hill Sprint Championship,
Gr1, Diadem S, Gr3, Van Geest
Criterion S, Gr3. Far till 372 vinnare
av över1.184 löpn och tillhör de 10
ledande avelshingstarna i GB/IRE. Far
till bl a BAHAMIAN BOUNTY, BIJOU
D'INDE, EMBASSY, HOH MAGIC,
MAY BELL, TOUCH OF THE BLUES,
m fl. I Skandinavien far till bl a
EYEQ, 5 segr, Gr3 i Tyskland, Bloomers' Vase, L, FT91,
AZOLLA, 4 segr, Norsk 1000 Guineas,
3e Coolmore Matchmaker S, L,
Cinnamon Challenge, FT86,
GOLDEN GIFT, 7 segr, FT91,
FANUS, se ovan,
GOLDEN MIRACLE, 9 segr, FT84,
MANAAWEL, 6 segr, FT81,
ROYAL REVIEW, vinnare, FT70.
1998 2 år
1999 3 år
2000 4 år
2001 5 år
2002 6 år
2003 7 år
2004 8 år
2005 9 år
2006 10 år
1. mor SAWLAH, vinnare och plac
som 2-åring; mor till 6 vinnare från 10
startande och 13 fölCostly Member, 2 segr som 2-åring,
2a Stora Tvååringspriset, 3e SM
för 2-åriga hästar, FT79, mor till
HOLLY SOCIETY, 3 segr som
2-åring, FT74, SM 2-åriga hästar,
Olga, vinnare, 2e TGAB:s Auktionslöpn, 5e Amacitalöpn, FT76
12
År
Totalt
Åld St 1-2-3
5
10
8
10
13
6
13
0-1-1
5-2-2
2-2-1
1-4-2
3-0-1
1-0-0
1-3-1
Ej startat
3 0-0-0
9 68 13-12-8
Prissum Val
V%
Pl%
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
0%
50%
25%
10%
23%
17%
8%
40%
90%
63%
70%
30%
17%
38%
0 SEK
0%
0%
16 645
166 600
91 690
103 255
104 290
27 150
70 143
579 773 SEK 19% 49%
Kr/st Hkp
3 329
16 660
11 461
10 325
8 022
4 525
5 395
S-hkp 84
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
0 S-hkp 84
8 526
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2006.
Veterinärt: Hingst visad i gott allmäntillstånd men med måttliga
förslitningsskador i form av uppdrivna kotleder båda fram. Väl
utläkt gaffelbandsskada höger fram. Mycket god hanterbarhet vid
undersökningen.
5
5
Födda fbl
2011
FANUS (IRE), se ovan,
FIELD SPURT (GB), 5 segr i Japan och
plac 7 ggr,
PANCAKEHILL (GB), 2 segr och plac
10 ggr,
ZAITOON (IRE), plac som 3-åring; även
vunnit 2 segr över häckar och 4
segr på steeplechase samt plac
över hinder 30 ggr,
Iktidar (GB), plac som 3-åring; mor till
3 vinnare inkl Ikan (IRE), 3 segr
som 2-3-åring, plac 12 ggr inkl
2e Constant Security Doncaster
S, L, och Valjarv (IRE), vinnare
som 2-åring, plac 10 ggr inkl 3e
Green Ridge Stables Empress S,
Newmarket, L.
2. mor SANCTUARY, ej startat, mor
till 7 vinnare från 11 startande och 12
föl inkl SHEIKH ALBADOU (GB), Champion
older sprinter i Europa 1992,
6 segr och £662,269 i GB och
USA, Keeneland Nunthorpe S,
York, Gr1, Haydock Park Sprint
Cup, Gr1, Breeders’ Cup Sprint,
Churchill Downs, Gr1, King’s
Stand S, Royal Ascot, Gr2, 2e
Ladbroke Sprint Cup, Haydock
Park, Gr1, CIGA Prix de l’Abbaye
de Longchamp, Gr1, Vosburgh S,
Belmont Park, Gr1, 3e July Cup,
Newmarket, Gr1; avelshingst.
Latalomne (USA), 6 segr och
£40.329, TF 123; 2 segr på slätt,
vinnare över häckar och 3 segr på
steeple, 3e Barton & Guestier Top
Novices’ Hurdle, L, Liverpool
ASSIGNMENT, 6 segr och £49,789.
DURHAM (GB), 8 segr och £45,790;
även vinnare över häckar.
Röntgen: Bakknän och hasleder avseende osteochondros u a. Röntgen
av hasleder avseende spatt u a.
FANUS till avel 2010.
Endoskopi: Avseende struppipning visar rikligt med slem, speciellt i nedre tredjedelen av strupen. Hingsten är struppiparopererad i svalget
(vänster stämband), ej medfött fel utan enligt intyg från behandlande veterinär utlöst av intravenös injicering.
Uppställningsplats
Exteriör: Ordinär fullblodstyp. Väl ansatt hals, markerad manke, platt
kors. Något raka hasar. Uttåad höger fram. Täta rörelser och marktrång bak i trav.
Slutomdöme: Väl bibehållen hingst av god härstamning framför allt på
faderns sida och som visat mycket god hållbarhet genom att starta
68 ggr på 8 säsonger på distanser upp till och med 1650 m i motsvarande silverklass. Placerad 1-2-3 i hälften (48,5%) av sina starter.
1
Rådene Hemmingstorp
521 64 Stenstorp
Betäckningsavgifter 2012
Enligt överenskommelse.
Bokningar/förfrågningar
Claes-Göran Flink
Mobil 073-808 00 12
[email protected]
Fraam (GB)
A-6153. Brun 1989, 163-22 cm, uppfödd av Gainsborough Stud Management Ltd, ägare Stall Navesta o
Equo Bloodstock HB. Tecken: Stjärn, snopp. BF: Vita kotor. VB: Vit halvstrumpa. HB: Vit kota.
Northern Dancer (CAN)
Nureyev (USA)
Special (USA)
Lead On Time (USA), 1983
Lorenzaccio (GB)
Alathea (GB)
Vive La Reine (GB)
FRAAM (GB)
Raise A Native (USA)
Majestic Prince (USA)
Gay Hostess (USA)
Majestic Kahala (USA), 1974
Alcibiades (GB)
Charvak (USA)
Exclusive (USA)
Betäckningsresultat/2008
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
2011
16
10
10
9
2009
2010
2011
14
8
7
3e Assault H, Gr3, avelshingst.
3. mor EXCLUSIVE, 4 segr, mor till 13
vinnare, bl a EXCLUSIVE NATIVE, 4
segr, Ar­­ling­­ton Futurity, Gr1, Arlington
Classic, Gr2, avels­­hingst.
FRAAM (GB), 5 segr, Baxi Heating
Joel S, L, Schweppes Golden Mile,
2e Premio Natale di Roma, Gr3, Prix
du Chemin de Fer du Nord, Gr3, Ben
Marshal S, L, 3e City of York S, L,
Doncaster Mile, L, Stressall S, L.
Fadern LEAD ON TIME, 3 segr, Prix
Maurice de Gheest, Gr2, Criterium de
Maisons-Laffitte, Gr2, 2e Greenham
S, L. Till avel 1988, far till 17 kullar
med totalt 214 avkommor i startbar ålder varav 177 startat och 124
vunnit tillsammans 425 segrar och
7.165.160 USD, varav 9 Black Typevinnare inkl MARBLE MAIDEN, All
Along S, Gr2, SHIR DAR, Palomar
H, Gr2, MASSIMO, Grand Prix de
Bordeaux, L, COOL JAZZ, Diadem S,
Gr3, LEADING TIME, Curragh S, Gr3,
PROMPTLY, Silver Spoon S, L, JUDGE
DECISION, Prix Herbager, L, BATISTA,
Prix Yacowlef, L, GARP, Champion
Tävlingskarriär i England, Frankrike och Italien
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1992
1993
1994
1995
3 år
4 år
5 år
6 år
31 017
384 747
793 954
355 668
Totalt
2
7
7
7
1-0-0
2-1-0
2-1-2
0-4-0
4 23 5-6-2
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 50% 50%
SEK 29% 43%
SEK 29% 71%
SEK 0% 57%
15 509
54 964
113 422
50 810
1 565 386 SEK 22% 57%
68 060
TF 90
TF 109
TF 114
TF 112
3-åring i Barbados, och DA VERO,
Champion steeplechaser i Österrike.
LEAD ON TIME även morfar till
flerfaldige Champion och Årets Häst i
Österrike, GAZDURAM.
DESERT SPORT (FR), 6 segr, Norsk
Jockeyklub Sprintlöp, L, far till bl a
MARTELLIAN, 11 segr, plac 10 ggr,
FT92, och DESERT STAR, 4 segr,
FT84, Breeders' Trophy Mile, etc.
1. mor MAJESTIC KAHALA, 11 segr,
Nettie S, Gr3, E P Taylor S, Gr3, Autumn Hcp, Gr3, Duchess S, Nassau S,
mor till 6 vinnare, MALAAK, Cheshire
Oaks, Gr3, 4e Yorkshire Oaks, CROWNING HONORS, 4 segr, Yearling Sales
S, L, Breeders’ S, L, 2e Cup & Saucer
S, avelshingst, FRAAM, se ovan, och
2. mor Charwak, ej startat, mor till
8 vinnare bl a MAJESTIC KAHALA,
se ovan, Scorched, 3 segr, 2e T P
Scott H, L, 3e Edgewood S, L, mor till
5 vinnare, Foolish Passion, 3 segr,
2e Grecian Princess H, L, FAIRWAY
FLIGHT, vinnare, mor till 3 vinnare inkl
IN THE RUFF, 10 segr, Display H, Gr3,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Visad i ett för sin ålder utmärkt skick. Torra och fina leder. Gott temperament. I övrigt inga veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Kraftfull, välmusklad och med mycket hingstkaraktär. Uttrycksfullt huvud. Lång väl ansatt hals. Bra
manke. Bra överlinje. Korrekta benställningar. Ordinära rörelser i skritt och trav.
Avkommor: Fraam har på tio årgångar i tävlingsbar ålder haft 354 föl av vilka 248 (70%) startat och 117
(47%) segrat. De har tagit 304 (9 %) segrar på 3.322 starter och löpt in 4,5 milj USD. Hans fem Black
Type-vinnare är Gr2-vinnaren Lady Lahar och Gr3-vinnaren Majestic Desert samt i Listed-löpningar Subitodopo, Clifton Dancer och Aneebee (Cool­more Matchmaker Stakes). Framgångsrika i Skandinavien har
även varit Steelwolf, Irish Corner och 2-åriga Blusher (Amacitalöpn, Svealandlöpn). Svensk­födda Lois vann
Altamiralöpning och är mor till 2-årschampion Lois Lane.
Slutomdöme: Mycket väl bibehållen maskulin hingst med högklassig härstamning på mödernelinjen. Lämnade
avkommor har segrat i Gr2 och Gr3 samt på längre distanser än vad Fraam själv gjort.
FRAAM (FR) till avel i England 1996,
far till 12 kullar i startbar ålder med
354 avkommor varav 250 startat och
119 vunnit 330 segrar och 4.539.776
i USD, varav 5 Black Type-vinnare inkl
MAJESTIC DESERT, Fred Darling
Stakes, Gr3, m fl, samt 17 segr
2011 i Engl/Irland och £173.583
(inkl Blusher)
LADY LAHAR, Futurity Stakes, Gr3,
CLIFTON DANCER, L-vinnare i GB,
Subitodopo, L-vinnare i Italien
2008, 3rd Criterium Labronico, L,
Chagall, 4 segr i Tyskland, 2a Grosser
Preis von Berlin, Gr3 (bakom
Swedish Shave 2001)
FINGERS, 6 segr på Irland 2009,
Kiama Bay, 3 segr i England 2011,
även 2a i Listed, och QADIR, 25 segr
i Qatar.
I Skandinavien far till bl a
STEELWOLF, 10 segr, FT90, Stockholms Hösthandikap,
ANEEBEE, 4 segr, FT84, Coolmore
Matchmaker S, L,
LOIS, 5 segr, FT83, Altamiralöpn, mor
till LOIS LANE, 4 segr, FT80
BLUSHER, 8 segr varav 3 som 2-åring,
Svealandlöpn, Amacitalöpn, FT82,
Irish Corner, 2 segr, FT83, 2a Mowerinalöb, Svealandlöpn,
FLYING FRAAM, 4 segr, FT83, LIGER, 4
segr, FT77, BORISII, 2 segr, FT78, EVER
SO RICH, 2 segr, FT68, etc.
Första svenskuppfödda kullen består
av 6 avkommor som är 2 år 2012.
Uppställningsplats
Navesta Hästklinik AB
Lerbo, 640 23 Valla
Betäckningsavgifter 2012
2.000 kr vid språng + 10.000 kr
vid konst dräkt 1/10. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Helena Gärtner
Tel 0150-66 41 64
Mobil 0702-54 77 14
13
Heart of Oak (USA)
A-5159. Fux 1992, 162-19,5 cm, uppfödd av Ray & Fran Stark.
Ägare Sonja Olsson. Tecken: Stjärn, strimma. Vä fr, Vita fläckar, vit framsida. Vä bak, vit kvartsstrumpa.
Raise a Native (USA)
Mr Prospector (USA), 1970
Gold Digger (USA)
Woodman (USA), 1983
Buckpasser (USA)
Playmate (USA)
Intriguing (USA)
HEART OF OAK (USA)
Bold Ruler (USA)
Secretariat (USA)
Somethingroyal (USA)
L’On Vite (USA), 1986
Northern Dancer (CAN)
Fanfreluche (USA)
Ciboulette (USA)
Betäckningsresultat/1998
HEART OF OAK (USA), 6 segr, 13001600 m, Toto-Lotto Sprint-Preis, L,
och P-E Pramms Minneslöpn, L.
Fadern WOODMAN, Champion
2-åring på Irland, Ballbridge Tattersalls
Ang­le­sey S, Gr3. Champion avelshingst och Leading Sire i USA 2000 by
international earnings (över -6,5 milj)
far till ca 400 vinnare, 67 Stakesvinnare och 7 Champions, bl a
Hansel, Champion i USA, Preakness
S, Gr1, Belmont S, Gr1, avelshingst
och far till bl a Gr-vinnarna FRUITS
OF LOVE, LOVING CLAIM, MAGELLAN och PRINCE OF THIEVES,
HECTOR PROTECTOR, Champion,
Prix Morny, Gr1, Prix de la Salamandre, Gr1, avelshingst, TIMBER
COUNTRY, Champion i USA, BC
Juvenile, Gr1, Champagne S, Gr1,
Preakness S, Gr1, 3e Kentucky Derby,
Gr1, avelshingst, MUJTAHID, Champion i England, Gimcrack S, Gr2, July
S, Gr3, avelshingst, BOSRA SHAM,
Champion, 1000 Gui­-neas, Gr1,
Champion S, Gr1, m fl
1. mor L’On Vite, ej startat, helsyster
till MEDAILLE D’OR, D’ACCORD och
Tävlingskarriär i Irland, Norge, Sverige och Tyskland
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1994
1995
1996
1997
2 år - ej startat
3 år 4 2-1-0
4 år 7 2-2-0
5 år 8 2-2-1
90 195 SEK 50% 67%
123 000 SEK 29% 57%
364 765 SEK 25% 63%
22 548 S-hkp 79
17 571 S-hkp 83
45 595 S-hkp 90
3 19 6-5-1
577 960 SEK 32% 63%
45 595
Totalt
SAIN ET SAUF, Gr-vinn och hingstar i
USA och Kanada, mor till bl a
HOLY ROMAN EMPEROR, vinnare i
Frankrike som 2-åring 2006 inkl
Grand Criterium, Gr1, Longchamp, Phoenix S, Gr1, Railway
S, Gr2, The Curragh, avelshingst
MILANOVA (AUS), e Danehill, 3 segr i
Australien, Black Type-vinnare,
Big Viking (USA), e Theatrical, 2 segr
i Japan, Black Type-plac och
117.914.000 yen.
2. mor FANFRELUCHE, 11 segr,
-238.688, Champion 3-årssto i
Kanada 1970 och delad topprankat
3-årigt sto i USA 1970, Manitoba
Centennial Derby, Alabama S, Quebec
Derby, Princess Elizabeth S, helsyster
till Barachois, mor till 13 vinnare;
L’ENJOULEUR, 15 segr i USA, Laurel
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Futurity, Gr1, Coronation Futurity,
Gr1, Prince of Wales S, Gr1,
avelshingst,
LA VOYAGEUSE, 26 segr i USA,
Canadian Oaks, Gr1, Nearctic S,
Gr3, mor till vinnare,
MEDAILLE D’OR, 3 segr i Kanada,
Coronation Fty, Gr1, avelshingst,
D’ACCORD, 5 segr i USA, Breeders’
Futurity, Gr2, avelshingst,
3. mor CIBOULETTE, 14 segr i Kanada, Princess Elizabeth S, Maple Leaf S,
Quebec Derby, mor till 7 vinnare från
8 startande föl, bl a COCO LA TERREUR, 13 segr i Kanada, Queenston
S, avelshingst, BARACHOIS, 4 segr i
Kanada, Plate Trial S, 2e Queen’s Plate
S, Gr1, avelshingst i USA, NIGHT
SHIFT, avelshingst, och NATIONAL
ZENITH, avelshingst.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1997.
Veterinärt: Hingst visad i full tävlingskondition med måttlig förslitningsskada av inre gaffelbandsgrenen höger
framben.
Röntgen: Röntgen av bakknän visar inga tecken på osteochondros. Röntgen av hasar visar inga tecken på
osteochondros eller spatt. Fibroscopering avseende struppipning u a.
Exteriör: Stor, maskulin och harmonisk hingst. Lång, väl ansatt hals med god resning. Välutveckl manke, långt
kors. Välbenad, något fin under fram. Taktmässiga, vägvinnande men marktrånga rörelser i skritt o trav.
14
Bet
fbl
Födda fbl
2008
2009
2010
2011
22
17
9
9
2009
2010
2011
17
14
9
HEART OF OAK (USA) till avel 1998,
far till 132 avkommor i startbar ålder
t o m 2011 varav 96 startat och 46
segrat inklusive:
QUEEN OF HEARTS, 4 segr, Norsk
Breeders' Prize, Sv Oaks, 2a Lanwades Stud Stakes, Dianalöpn,
Breeders' Trophy Mile, FT84, mor
till vinnare: King Accent, 2 segr,
2e SM 2-åriga, Auktionslöpn,
LUCKY HEART, 17 segr, SM Sprinters,
4e Stora Tvååringspriset, FT88,
Fidelity, 4 segr, 2a Altamiralpn, FT81,
Kaibito, 3 segr, 3e Breeders' Trophy
Classic, Breeders' Tr Stayer, FT80,
LACELLE, 10 segr, 4e Breeders' Trophy
Classic, 5e SM Classic, FT84, AJAZ, 8
segr, FT73, WILLY, 5 segr inkl på häckar som 3-åring, FT80, GRANDINA, 2
segr, 4e Jockeyklubbens Avelslöpn, L,
FT80, WILD AT HEART, 4 segr, FT78,
WHITE OAK, 6 segr, FT76, MOGUL,
6 segr, FT79, CORCELL, 4 segr, FT75,
HOOF HEARTED, 4 segr, FT69, REBEL
HEART, 4 segr, LUCIFER, 4 segr, FT68,
DELAROCHE, 3 segr, FT76, SAUCY
HEART, 3 segr, 5e Diana, FT77, SPRING
HEART, 3 segr, FT72, KING OF DYNAMITE, 3 segr, FT67, SPEED DANCER,
3 segr, FT75, GREEN ENVIRONMENT,
2 segr, FT70, HAPPY BLIND DATE,
2 segr, FT74, KAWA HEART, 2 segr,
FT75, BYZANTINE GOLD, 2 segr, FT71,
HIS HIGNESS, 3 segr, FT80, LIFT OFF,
2 segr, FT74, MOUNTAIN CRYSTAL,
2 segr, AMERICAN ACCENT, 2 segr,
FT76, ALONSO, 2 segr, FT73, LIONS
PROSPECT, 2 segr, FT70, LORD DEVIL,
2 segr, FT72, QUICK DIAMOND, 2 segr,
och ZAHIR, 2 segr, FT72.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2012
2.000 vid språng och 8.000 vid
konst dräkt 1 okt. Ston från utlandet fritt språng. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
http://ostersaby.mono.net
Helsinki (USA)
Mr Prospector (USA)
Forty Niner (USA), 1985
File (USA)
Distorted Humor (USA), 1993
Danzig (USA)
Danzig's Beauty (USA)
Sweetest Chant (USA)
HELSINKI (USA)
Well Decorated (USA)
Notebook (USA)
Mobcap (USA)
Well Dressed (USA), 1997
Gold Meridian (USA)
Trithenia (USA)
Tri Argo (USA)
USA04012844. Mörkbrun 2004, 167-22 cm, uppfödd av WinStar Farm LLC.
Ägare Eva CS Pettersson. Tecken: Stjärn.
Betäckningsresultat/2012
Bet
fbl
Födda fbl
Till avel 2012.
WELL DRESSED (USA), se ovan
PENTHIUM, 7 segr,
TIS ME, 8 segr, mor till 3 vinnare,
GLENNERS, 4 segr,
STRATAGEM, 6 segr,
RIGGINS, 8 segr,
PACKER SWEEP, 4 segr,
Pentelicus Gold, opl, mor till 2 vinnare.
Helsinki (USA), 3 segr, 3e Travers S,
Gr1, Brooklyn H, Gr2, Skip Away S,
Gr3.
Fadern DISTORTED HUMOR (USA),
Breeders' Cup S, Gr2, far till 10 årgångar avkommor i startbar ålder; 1.013 föl,
varav 724 startande och 567 vinnare av
1.882 lopp och mer än 73 milj USD inkl
91 stakes winners och 3 champions.
Far till bl a
FUNNY CIDE, Champion i USA, Kentucky Derby, Gr1,
SOME ARE BENT, Champion i Australien 2 ggr, 3e Yaluma Plate,
DON DANDY, Champion i Puerto
Rico,
REGAL RANSOM, Toppviktad i UAE,
UAE Derby, Gr2,
PATHFORK, Toppviktad på Irland som
2-åring, National S, Gr1,
FLOWER ALLEY, Travers S, Gr1, etc.
Tävlingskarriär i USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2007
2008
2009
2010
3 år 10 2-1-2
4 år 1 0-0-0
5 år 5 1-1-0
6 år 4 0-0-1
193 349
1 440
42 720
32 000
Totalt
4 20 3-2-3
V%
Pl%
USD/st Hkp
20% 50%
0% 0%
20% 40%
0% 25%
19 335
1 440
8 544
8 000
269 509 USD 15% 40%
13 475
1. mor WELL DRESSED (USA), 3 segr,
American Holly S, L, 3e Silver Spoon S,
L, mor till 5 vinnare av 5 startande och
totalt 10 föl inkl
WELL ARMED (USA), Topprankad
som 6-åring på UAE Free Hcp,
7 segr, Dubai World Cup, Gr1,
Goodwood S, Gr1, San Diego H,
Gr2, San Antonio H, Gr2, 2e Pacific Classic S, Gr1, San Antonio
USD
USD
USD
USD
H, Gr2, San Pasqual H, Gr2, 3e
Dubai World Cup, Gr1,
WITTY (USA), 4 segr, Railbird S, Gr3,
Helsinki (USA), se ovan
FORMALITIES ASIDE (USA), vinnare
och mor till 2 vinnare,
LIFE WELL LIVED (USA), vinnare.
2. mor Trithenia (USA), plac, mor till
7 vinnare av 9 startande och totalt 9
föl inkl
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2011.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick och utan veterinära anmärkningar av betydelse. God hanterbarhet.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende
stämbandsförändring u a.
Exteriör: Ordinär fullblodstyp. Ädelt vackert huvud med fina lugna ögon. Bra sadelläge, lång rygg och något
spetsigt kors. För dagen något styva rörelser i skritt och trav.
Slutomdöme: Stor och harmonisk hingst med högklassig härstamning som löpt med framgång i USA, segrat
på milerdistans och effektiv i Grade-sällskap på upp till 2000 m.
3. mor TRI ARGO, 6 segr, Wistful H,
2e Leixable S, L, Mantua S, 3e Alada
S, 4e Modesty S, Gr3, mor till 6 vinnare inkl
TEE KAY, 6 segr, Martha Washington
S, Gr3, Lady Baltimore S, L, 2nd
Selima S, Gr3, Queen Empress
S, L, 3e Sensational S, L, Junior
Champion S, mor till SYMBOLI
KRIS S, 8 segr, ca 57 milj kr, Årets
Häst i Japan 2 ggr, Champion
3-åring, Champion Äldre häst i
Japan, avelshingst,
TRI SKIPPING, 2 segr, mor till
PATTON'S VICTORY, 12 segr,
Fifth Season S, Gr3, Prairie Meadows H, L, 3e Gus Fonner H.
Helsinki (USA) till avel 2012.
Uppställningsplats
Tranberga Gård,
230 40 Bara
Betäckningsavgifter 2012
Språngavgift ej fastställd.
Vet avgift 1.500 kr. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Eva C S Pettersson
Tel 040-630 24 60,
fax 040-44 93 14
Mobil 0708-48 21 75
www.tranberga.se
[email protected]
Lars Kelp
0047-45 67 71 35
Breeders' Trophy-logotypen anger att hingsten enligt resp hingstägares
försäkran kommer att anslutas till Breeders-serierna 2015-2017.
15
Homme d’Honneur (FR)
A-5981, brun 1992, 165-20 cm, uppfödd av Maylands Stud. Ägare Solveig och Christer Andersson.
Tecken: Bläs, vtöl, vtul. BF: Vita halvstrumpor. VB: Vit halvstrumpa. Godkänd även för halvblodsavel.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Sadler’s Wells (USA), br 1981
Bold Reason (GB)
Fairy Bridge (USA)
Special (USA)
HOMME D’HONNEUR (FR)
Klairon (FR)
Luthier (FR)
Flute Enchantée (FR)
Luth de Saron (FR), br 1977
Carvin (FR)
Rose de Saron (FR)
Zitza (FR)
Betäckningsresultat/2001
Bet
fbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7
3
0
7
7
11
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5
3
0
4
6
8
ROI DE SARON, 4 segr
Lyre de Saron, plac, mor till 8 vinnare
inkl KEN DE SARON, Selima S,
Gr3, mor till 2 vinnare, och LYRE
DE CASTELLI, Listed-vinnare i
Schweiz
Homme d’Honneur (FR), 2 segr, 2e
Prix Denisy, L, Prix Charles et Henry
Rochet, L.
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish
2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S,
Gr1, Coral Eclipse S, Gr1, Pana­-sonic
Beresford S, Gr2, Derrinstown Stud
Derby Trial S, Gr2, 2e King George
VI and Queen Elizabeth S, Gr1, Prix
du Jockey Club, Gr1, Gladness S, L.
Champion avelshingst i England 1990
samt 1992-1999, far till 530 vinnare
av 71 milj US-dollar, varav 153 Black
Type-vinnare, bl a MONTJEU, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, NORTHERN
SPUR, Breeders’ Cup Turf, Gr1, OLD
VIC, Årets Häst i England, Irish Derby,
Gr1, Prix du Jockey Club, Gr1, avelshingst, CARNEGIE, Prix de l’Arc de
Triomphe, Gr1, Grand Prix de SaintCloud, Gr1, IN THE WINGS, Grand
Prix de Saint-Cloud, Gr1, m fl
1. mor LUTH DE SARON (FR), 4 segr
som 2-3-åring i Frankrike, Prix de
Malleret, Gr2, Prix Vanteaux, Gr3, 3e
3. mor ZITZA, 4 segr i Frankrike, mor
till 7 vinnare inkl
Rose de Saron, se ovan
Zirconium, 7 segr i Frankrike,
Plassac, 9 segr, 2e Prix Radames, L
Tävlingskarriär i Frankrike och Skandinavien
År
1994 1995
1996
1997
1998
Totalt
Åld
St 1-2-3
Prissum Val
2 år - ej startat
3 år 6 1-2-2
4 år 6 1-0-2
5 år 3 0-1-0
6 år 3 0-0-1
330 155 SEK
165 275 SEK
12 500 SEK
4 300 SEK
4
18 2-3-5
V% Pl%
17%
17%
0%
0%
83%
50%
33%
33%
512 300 SEK 11% 56%
Prix de la Nonette, Gr3, mor till 12 föl,
varav 11 har startat och 9 segrat inkl
TRAMPOLI, 9 segr, Orchid H, Gr2, La
Prevoyante H, Gr2, Long Island H,
Gr2, Prix Penelope, Gr3, Sheepshead Bay H, Gr3, Athenia H, Gr3,
etc, mor till en vinnare,
ROI NORMAND, 5 segr, Sunset H,
Gr1, Ark-La-Tex H, Gr3, 2e Prix
de Men­neval, 3e Prix Altipan, 4e
Golden Gate H, Gr2, avelshingst
LUTH DANCER, 4 segr, Prix du Lys,
Gr3, Prix d’Hedouville, Gr3,
Grand Prix de Nantes, ledande
avelshingst 2 ggr i Spanien
Homme d’Honneur, se ovan
Kr/st Hkp
55 026
27 546
4 167 Sv-hkp 88
1 433 Sv-hkp 82
28 461
Gontcharova, 2 segr, 3e Memorial H,
Prix de la Seine
Topelius, 2 segr, 2e Prix de l’Avre
NUIT DE SARON, vinnare och mor till
2 vinnare
HOMME DE COEUR, 2 segr
2. mor Rose de Saron, 3 segr i
Frank­rike, 2a Prix Morny, 3e Criterium
des Pouliches, Prix de la Grotte, mor
till 5 vinnare inkl
LUTH DE SARON, se ovan
Ziegfried, 4 segr, 2e Prix de Plaisance
PERCUSSION, vinnare som 2-åring,
mor till 4 vinnare
GAY SARON, 9 segr
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad 2001.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick men med avläkt försträckning i ytliga böjsenan vänster fram.
Röntgen av bakknän och hasar med avseende på osteochondros utan anmärkning. Röntgen av hasar med
avseende på spatt utan anmärkning. Endoskopering utan anmärkning.
Exteriört: Elegant, harmonisk hingst av mycket god fullblodstyp. Vackert huvud, väl ansatt hals, något brant i
bogen. Välutvecklad manke och bra överlinje. Extremiteterna är gracila och uttåade fram. Hingsten rör sig
med taktmässig, vägvinnande skritt och lätt, vägvinnande, smidig trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med gott temperament som tävlat bra som 3-4-åring i Frankrike men
sedan inte kommit till sin rätt. Internationell, mycket högklassig härstamning.
16
Homme d’Honneur till avel 2001
och far till 45 avkommor i startbar
ålder t o m 2011 varav 27 startat och
11 segrat:
EQUIP HILL, 9 segr, Scandinavian
Open Championship, Gr3, Wielka
Warszawska, Valley Chapel Memorial, L, Kapps Stora Pris, 2 ggr,
5e SM Classic, Årets Häst i Sverige
2007, FT93,
DREAM KEEPER, 2 segr på steeplechase, St Eriks Pris,
Mr Rasmus, 2 segr, 2e Hurricanelöpn,
FT75, Tsarevich, vinnare, plac 8
ggr, 3e SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn,
FT71, BAGDAD, 2 segr, 4e TGAB:s
Auktionslöpn, FT75, HUMBLE STAR, 6
segr, FT73, LILLPRINSEN, 2 segr, FT65,
FEMME D'HONNEUR, vinnare, FT72,
FULL RICH, vinnare, FT71, BEAUTIFUL
JOKE, vinnare, FT74, och MISS ANGELIQUE, vinnare, FT64.
Uppställningsplats
Valnäsgatan 89
387 96 Köpingsvik
Betäckningsavgifter 2012
5.000 kr vid lev föl 10 dagar.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Andersson
Telefon 0485-730 28
Mobil 0735-65 10 20
Mobil 0736-32 92 43
Solveig Andersson 0763-24 26 85
e-post: [email protected]
hemsida: www.stallandersson.se
Layman (USA)
USA02020568. Fux 2002, 166-23 cm, uppfödd av Darley. Ägare Darley.
Förhyrare Christer Schildt. Tecken: Stjärn med genomgående bläs. Vita halvstrumpor på alla fyra.
Hail To Reason (USA)
Halo (USA), 1969
Cosmah (USA)
Sunday Silence (USA), 1986
Understanding (USA)
Wishing Well (USA)
Mountain Flower (USA)
LAYMAN (USA)
Northern Dancer (CAN)
Nureyev (USA)
Special (USA)
Laiyl (IRE), 1996
Alydar (USA)
Alydaress (USA)
Balidaress (IRE)
Betäckningsresultat
Till avel i Frankrike 2007, till avel i
Sverige 2012.
LAYMAN (USA), Champion 2-åring i
Frankrike, 3 segr, Sovereign S, Gr3, Prix
de Cabourg, Gr3, Prix de Marolles, L,
2e Prix Morny, Gr1, 3e Grand Criterium, Gr1.
Fadern SUNDAY SILENCE (USA), Årets
Häst i USA 1989, Champion 3-åring i
USA 1989, 9 segr på 14 starter, Kentucky Derby, Gr1, Preakness S, Gr1,
Californian S, Gr1, Breeders' Cup
Classic, Gr1, Super Derby, Gr1, Santa
Anita Derby, Gr1, San Felipe H, Gr2,
2e Belmont S, Gr1, Hollywood Gold
Cup, Gr1, Swaps S, Gr2. Till avel 1991
och ledande avelshingst i Japan 19952007 samt ledande morfarshingst i Japan 2008-2010. Far till 12 årgångar i
startbar ålder, totalt 1.558 avkommor,
varav 1.431 har startat och 1.089 vunnit
3.764 segrar, inkl 171 black type winners. Far till bl a DEEP IMPACT, Årets
Häst i Japan 2 ggr, 12 segr, Triple Crown
i Japan, ZENNO ROB ROY, Årets Häst i
Japan, 7 segr, Japan Cup, Gr1, DAIWA
MAJOR, Champion Sprinter i Japan, 9
segr, Japanskt 2000 Guineas, etc.
1. mor LAIYL (IRE), vinnare, mor till 4
vinnare av 5 startande, totalt 6 föl inkl
LAYMAN (USA), se ovan
HAJAR, vinnare,
Tävlingskarriär i USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2004
2005
2006
2 år
3 år
4 år
4 2-1-1
3 1-0-0
2 0-0-0
175 082 USD 50% 100%
65 119 USD 33% 33%
0 USD 0% 0%
43 770 TF 117
21 706 TF 121
0
3
9 3-1-1
240 201 USD 33% 56%
26 689
Totalt
PORTRAIT OF A LADY, vinnare och
mor till vinnare,
SILENT (JPN), vinnare och mor till 2
vinnare inkl SUNRISE DUBAI (JPN),
vinnare i Japan, och YOUM AL
MIZAYIN (GB), vinnare i England.
2. mor ALYDARESS (USA), Topprankat sto på Irish Free Hcp som 3-åring,
3 segr, Irish Oaks, Gr1, Ribblesdale
S, Gr2, 2e Yorkshire Oaks, Gr1, Gran
Premio del Jockey Club e Coppa
d'Oro, Gr1, mor till 4 vinnare av 6
startande och totalt 6 föl inkl
ALLUREMENT, Prix Cleopatra, Gr3,
LAIYL, se ovan,
AMELLNAA, vinnare och mor till 4 vinnare inkl AAMAN (IRE), 4 segr
BLUE DRESS, vinnare,
Appreciation, oplacerad, mor till 3
vinnare inkl FUJISAN (GB), 4 segr,
Zawawi Cup, L, och AL MAHA
(JPN), 9 segr i Japan.
V%
Pl%
USD/st Hkp
3. mor BALIDARESS, 3 segr som
3-4-åring, mor till 8 vinnare inkl
PARK APPEAL, Champion 2-årssto
i England och Irland, Moyglare
Stud S, Gr1, Cheveley Park S,
Gr1, mor till CAPE CROSS,
Lockinge S, Gr1, Queen Anne
S, Gr2, Celebration Mile, Gr2,
avelshingst, VINCENNES, Stuten
Meile, Gr3, och PASTORALE, 2
segr och mor till IFFRAAJ, Park
S, Gr2, två ggr, 2e July Cup, Gr1,
avelshingst, och KAREYMAH,
Prix du Calvados, Gr3
DESIRABLE, 3 segr, Cheveley Park S,
Gr1, 3e 1000 Guineas, Gr1, mor
till SHADAYID, Champion 2-årssto i Europa, 1000 Guineas, Gr1,
Prix Marcel Boussac, Gr1, mor
till BINT SHADAYID, Prestige
S, Gr3, 2e Fillies Mile S, Gr1, 3e
1000 Guineas, Gr1, IMTIYAZ,
Foundation S, 2e Prix Jean Prat,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2011.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick och utan veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende
stämbandsförändring u a.
Exteriör: Välmusklad, stark hingstkaraktär. Lång väl avvägd hals, bra bogparti, väl utvecklad manke. Något uttåad vänster fram, i övrigt korrekt beställning. Taktmässig skritt och trav.
Slutomdöme: Väl bibehållen maskulin hingst som segrat på distanser upp till 1600 m och med meriter i europeiskt Gr1-sällskap. Högklassig härstamnning. Lovande start i fransk avel.
Gr1, och ALSHADIYAH, Firth
of Clyde S, 3e Fred Darling S,
Gr3, DESIRABLE vidare mor till
DUMAANI, Keio Hai Spring Cup,
Gr2, Keeneland Breeders' Cup
Mile S, Gr2, 2 ggr, avelshingst,
och FATH, Lennox S, Gr3, 2e
Middle Park S, Gr1, avelshingst
NASHAMAA, 4 segr, Ballymacoy S,
Gr3, 2e National S, Gr1, avelshingst,
BRANEAKINS, 3 segr, mor till PEKING
OPERA, Warren S, avelshingst,
SALIDAR, vinnare och mor till BIN
AJWAAD, Gladness S, Gr3,
avelshingst.
LAYMAN (USA) till avel 2007, far till
27 vinnare av 48 löpningar. Ledande
förstaårshingst i Frankrike 2010, ledande 2-årshingst och andraårshingst i
Frankrike 2011 (ca 1,3 milj Euro 2011).
Far till bl a
BOLDOGSAG (FR), Prix des Reservoirs, Gr3,
REGATTA (FR), Prix des Sabionnets, L,
GERASH (FR), 5 segr,
TUESDAY SILENCE (GB), 3 segr,
SENATORSIDE (FR), 3 segr,
LAYMAN JUNIOR (FR), 3 segr,
KAJSA KAVAT (FR), 2 segr,
BECEBEGE (FR), 2 segr,
NEKTARUS (FR), 2 segr,
STAR SEED (FR), 2 segr,
GADOR (FR), 2 segr,
SUN GOLD SUN (FR), 2 segr,
samt ytterligare minst 15 vinnare.
Uppställningsplats
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2012
1.000 kr vid språng + 2.500 Euro
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
[email protected]
17
Merchant of Venice (USA)
USA98021345. Brun 1998, 164-22 cm, uppfödd av Orpendale. Ägare Brantshammar Stuteri och Svista
Säteri. Tecken: Stjärn, strimma. VF: Stickelhårig helstrumpa. HF: Vita ballar. HB: Vit halvstrumpa.
Tävlingskarriär på Irland
År
Åld St 1-2-3
2001
3 år
Totalt
1
Prissum Val
V%
Pl%
USD/st Hkp
4 1-0-0
8 981 USD 25% 25%
2 245 0
4 1-0-0
8 891 USD 25% 25%
2 245
MERCHANT OF VENICE (USA), vinnare på Irland, 5e Knoclaire S, L, Leopardstown.
Fadern STORM CAT (USA), 4 segr,
Young America S, Gr1, 2e Breeders'
Cup Juvenile, Gr1, World Appeal S,
ledande avelshingst i USA 1999 och
2000 och far till 180 Stakesvinnare inkl
GIANT'S CAUSEWAY, Champion Older Horse in Europe, Irish Champion
S, Gr1, Prix de la Salamandre, Gr1,
Juddmonte International S, Gr1, Coral
Eclpise S, Gr1, Champion avelshingst,
SHARP CAT, Acorn S, Gr1, Beldame S,
Gr1, CATRAIL, Champion 3-year-old
och Champion older horse i England,
avelshingst, TABASCO CAT, Belmont
S, Gr1, Preakness S, Gr1, avelshingst,
CAT THIEF, Breeders' Cup Classic, Gr1,
Swaps S, Gr1, MISTLE CAT, Champion
äldre häst i Italien, Premio Vittorio di
Capua, Gr1, MUNAAJI, Champion
3-åring i Tyskland, SILKEN CAT, Champion 2-årssto i Kanada, HIGH YIELD,
Blue Grass S, Gr1, Hopeful S, Gr1, etc
1. mor BONITA FRANCITA (CAN), 4
segr, mor till sju vinnare inklusive
ORPEN, Topprankad 2-årig hingst på
Irish Free Handicap 1998, 2 segr,
Prix Morny, Gr1, 3e Irish 2000
Guineas, Gr1, ledande avelshingst
i Argentina 2010, bland ledande
avelshingstar i Europa,
JULES, 4 segr, Nashua S, Gr3, Long
Branch S, L, 2e Remsen S, Gr2,
Cowdin S, Gr2, 3e Housebuster
S, L, ledande avelshingst i Brasilien 2003,
ETTERBY PARK, 9 segr, NGK Spark
Plugs Stubbs Rated S,
Settigano (IRE), 6 segr på Irland, 3e
Quebec S,
MERCHANT OF VENICE (USA), se ovan
SOROLLA (IRE), 2 segr på Irland,
WELCOMETOTHEWORLD, vinnare och
mor till 3 vinnare: INDY WORLD,
5 segr, POLISH WORLD, 7 segr,
och WELCOME GIRL, vinnare
Black Penny, plac, mor till 2 vinnare
inkl BLUEMAMBA, vinnare av
Franskt 1000 Guineas, Gr1, 3e
Coronation S, Gr1, Prix Imprudence, Prix Yacowlef, mor till INDIGO
CAT, 2 segr, Hampton Court S,
Esther Rose, plac, mor till 5 vinnare
inkl GREAT WARRIOR (BRZ), 2
segr, Pomona Derby, 2e El Cajon
S, L.
2. mor RAISE THE STANDARD (CAN),
ej startat, mor till 7 vinnare inkl
COUP DE FOLIE, 4 segr, Prix
d'Aumale, Gr3, Prix de SaintCyr, 3e Criterium des Pouliches,
Gr1, Royal Heroine S, L, mor till
7 vinnare inkl COUP DE GENIE,
Champion 2-årssto i Frankrike,
4 segr, Prix Morny, Gr1, Prix
de la Salamandre, Gr1, Prix de
Cabourg, Gr3, Prix Imprudence,
3e 1000 Guineas, mor till 4
vinnare inkl DENEBOLA, 2 segr,
Criterium des Pouliches, Gr1,
Prix de Cabourg, Gr3, 2e Prix de
la Foret, Gr1, Prix Amandine, 3e
Prix Morny, Gr1, Prix de la Grotte,
Gr3, mor till 2 vinnare, SNAKE
MOUNTAIN, 11 segr, Stuyvesant
H, Gr3, Queens County H, Gr3,
Aqueduct H, Gr3, Stymie H, L,
GLIA, 2 segr, Pebbles H, L, Prix
Imprudence, 2a Prix Miesque,
Gr3, och LOVING KINDNESS,
2 segr, Prix de Cabourg, Gr3, 3e
Prix Morny, Gr1, mor till 2 vinnare
inkl PEACE CAMP, 3 segr, Prix de
Bonneval, 2e Prix du Cercle,
COUP DE FOLIE vidare mor
till MACHIAVELLIAN, 4 segr,
topprankad som 2-åring på European Free Hcp, Prix Morny, Gr1,
Prix de la Salamandre, Gr1, Prix
Yacowlef, Prix Djebel, 2e 2000
Guineas, Gr1, ledande avelshingst
i UAE 2002, EXIT TO NOWHERE,
4 segr, Prix Jacques Le Marois,
Gr1, Prix du Muguet, Gr3, Prix
Thomas Bryon, Gr3, Prix Edmond
Blanc, Gr3, 2e Prix Matchem,
Prix d'Ispahan, Gr1, Prix Maurice
de Gheest, Gr2, avelshingst, och
HYDRO CALIDO, 3 segr, Prix
d'Astarte, Gr2
3. mor NATALMA, mor till 4 Stakesvinnare inkl
NORTHERN DANCER, Champion
avelshingst,
Native Victor,
Regal Dancer,
Born A Lady,
Raise the Standard, se ovan,
Arctic Dancer, mor till La Prevoyante, Champion 2-åring i
USA, obesegrad i 12 starter som
2-åring, Canadian Horse of the
Year,
Spring Adieu, mormor till Championhingsten Danehill.
MERCHANT OF VENICE (USA) till avel i
Chile 2002, ledande avelshingst i Chile
2011, far till 266 avkommor, varav 201
startat och 155 vunnit 466 segrar, inkl
23 stakes winners, och mer än 2,8 milj
USD. Far till bl a
LOBO BLANCO, Gran Criterium,
Gr1, Venegas S, Gr3, Fenandez
S, Gr3, Urrutia S, L, 2e Seleccion
de Potrillos S, Gr3, 3e Guineas
Bicentenario S, Gr1, 4e St Leger
S, Gr1, Herrera S, L,
ASHTAR, El Derby S, Gr1, Herrera
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering (2011)
Veterinärt: Visad i gott skick. Överbett men med tandkontakt. I övrigt utan väsentliga anmärkningar.
Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a. Väldigt god hanterbarhet vid undersökningen.
Exteriör: Maskulin, välutvecklad hingst av mycket god typ. Uttrycksfullt huvud. Väl ansatt hals. Väl utvecklad
markerad manke. Något kort rygg. Långt välmusklat kors. Bra hasar. Något uttåad vänster fram och höger
bak. Vägvinnande skritt och rör sig taktmässigt i skritt och trav.
Slutomdöme: Väl bibehållen, tilltalande hingst med internationellt högklassig härstamning, som visat anmärkningsvärda framgångar i chilensk avel med Gr-vinnare på såväl kort som lång distans.
18
Northern Dancer (CAN)
Storm Bird (CAN)
South Ocean (CAN)
Storm Cat (USA), 1983
Secretariat (USA)
Terlingua (USA)
Crimson Saint (USA)
MERCHANT OF VENICE (USA)
Halo (USA)
Devil's Bag (USA)
Ballade (USA)
Bonita Francita (USA), 1987
Hoist The Flag (USA)
Raise The Standard (USA)
Natalma (USA)
Betäckningsresultat/2002
Till avel i Chile 2002, i Sverige 2012
Martinez S, Gr2, Mistral S, Gr3,
Pedregal S, L,
IL VENEZIANO, 2 segr, Tanteo de
Potrillos S, Gr1,
PUERTO BOTANY, 2 segr som
2-åring 2011, Nicanor Senoret S,
Gr2, 2e Copa de Plata S, Gr1,
ALCOHUAZ, 18 segr, Seleccion de
Velocistas S, Gr2, Criterium
Velocistas S, Prix de Bonneval, L,
Zawawi Cup, L, Täby Open Sprint
Championship, L, Täby Vårsprint,
L, Jägersro Sprint, L, 2e Prix de
Seine-et-Oise S, Gr3, etc,
AMARNA, José Saavedra Baeza S,
Gr3, 2e Seleccion de Potrancas S,
Gr3, avelssto,
EL GONDOLERO, Seleccion de Potrillos S, Gr3, avelshingst,
LA TORROSA, José Saavedra Baeza
S, Gr3,
BRUNEQUILDA, Anguita S, L, 3e
1000 Guineas S, Gr1, Tanteo de
Potrancas S, Gr1, Gran Premio
Criadores S, Gr3, etc,
YANGTSE, Seleccion de Potrillos S,
Gr3, Gran Ducato S,
TAIHEDIAN, Anguita S, L, avelssto,
MOUNTAINEER, Ariztia S, L, etc,
The Beautiful One, 3a Classico
Alberto Solari Magnasco, Gr1,
samt Stakesvinnarna TOUCH ME
BABY, MERCHANT OF IVORY, REAL
MERCHANT, TENER PASION, VITOR,
PALO DE AGUA, LOST, SPRING IN
THE SOUTH, FANDELLE, CLIQ och
CHAPEAU.
MERCHANT OF VENICE (USA) till avel
i Sverige 2012. Hingsten betäckte 32
ston i Chile 2011. Han svarade för 15
födda föl 2011.
Uppställningsplats
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Betäckningsavgifter 2012
Introduktionspris 3.000 kr vid
språng + 17.000 kr vid konst
dräkt den 1 okt. Exkl moms.
NFFR (no foal free return).
Bokningar/förfrågningar
Karin Johansson
Tel 018-38 11 25
Fax 018-38 13 43
Mobil 070-628 11 25
www.brantshammar.se
www.svistastuteri.se
Mirio (FR)
Northern Dancer (CAN)
Sovereign Dancer (USA)
Bold Princess (USA)
Priolo (USA), br 1987
Irish River (FR)
Primevere (USA), 1982
Spring is Sprung (USA)
MIRIO (FR)
Blushing Groom (FR)
Baillamont (USA), 1982
Lodeve (GB)
Mira Monte (GB), br 1989
The Minstrel (CAN)
Mirea (USA), 1979
Mlle Vitesse (USA)
A-6046. Fux 1997, 163-20 cm, uppfödd av Petra Bloodstock Agency. Ägare AB Ascot.
Tecken: Bläs. Fyra vita ben.
Betäckningsresultat/2003
Bet
fbl
Födda fbl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
17
7
6
13
12
1
2007
2008
2009
2010
2011
13
5
6
7
9
lot, L, Chantilly, 6e Prix du Jockey
Club (Franskt Derby) 1998, samt
MIRIO (FR), se ovan.
MIRIO (FR), 6 segr i Frankrike 20002400 m som 3- och 4-åring, totalt
2.969.000 FF (inkl franskbonus),
Grand Prix de Saint Cloud, Gr1, plac
8 ggr inkl 3e Prix Le Fabuleux, L,
Saint-Cloud.
Fadern PRIOLO (USA), topprankad 3och 4-årig miler i Frankrike 1990 och
1991, delad topprankad äldre häst i
Europa 1991, 6 segr, från 1400-1800
m, Prix du Moulin du Longchamp,
Gr1, Prix Jacques Marois, Gr1, Prix
Jean Prat, Gr1, Prix Matchem. Till avel
1992 och far till bl a SENDAWAR
(IRE), Poule d’Essai de Poulains, Gr1,
Prix du Moulin, Gr1, Prix d’Ispahan,
Gr1, St James’s Palace S, Gr1, 2e Prix
Jacques le Marois, Gr1, Prix Greffulhe,
Gr2, avelshingst i Frankrike, BRILLIANCE (FR), Prix Saint Alary, Gr1, Prix
Penelope, Gr3, 3e Irish Oaks, Gr1, Prix
Tävlingskarriär i Frankrike
År
Åld St 1-2-3
Prissum* Val
1999
2000
2001
2 år
3 år
4 år
1 0-0-1
9 3-2-2
4 3-0-1
66 394 SEK 0% 100%
915 989 SEK 33% 78%
3 020 682 SEK 75% 100%
66 394 F 101 lbs
101 767 F 117 lbs
755 170 TF 124
3 14 6-2-4
4 003 065 SEK 43% 86%
190 087
Totalt
V%
Pl%
Kr/st Hkp
*Beloppen är inkl franskbonus om totalt 1.341.840 omräknat i SEK.
Vermeille, Gr1, Prix de Diane, Gr1,
PRIORY BELLE (IRE), Moyglare Stud S,
Gr1, 2a Debutante S, L,
FLYWAY (FR), Prix Jean de Chaudenay - Grand Prix du Printemps, Gr2,
Prix Charles et Henry Rouher, L, Prix
Lord Seymour, L, 2e Sunset H, Gr2,
avelshingst, HEAVEN’S COMMAND
(GB), Violet H, Gr3, Columbiana H, L,
2a Prix Eclipse, Gr3, Prix d’Arenberg,
Gr3, TIGERTAIL (FR), Prix Minerve,
Gr3, READY TO ROLL (IRE), Battlefield S, L.
1. mor Mira Monte (GB), vinnare som 2-åring i Frankrike, 2a Prix
Casimir Delamarre, L, Longchamp, av
endast tre starter, mor till
MONTEMIRO (FR) (94, e Kris), 6 segr
som 3-6-åring i Frankrike och USA
inkl Inglewood H, Gr3, Hollywood
Park, Silveyville H, L, Golden Gate
Fields, plac 16 ggr,
MOUNTJOY (FR) (95, e Bering), 3
segr som 2-, 3- och 6-åring, inkl
Prix de l’Avre, L, Chantilly, plac 5
ggr inkl 3e Prix de la Porte Mail-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2002.
Veterinärt: Hingst visad i gott skick med måttliga förslitningsskador såsom en försträckning i ytliga böjsenan v
fr som är i god läkning (skadan uppkom 2001) samt uppdrivna kotleder.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros utan anmärkning. Hasar avseende spatt utan anmärkning. Endoskopi avseende struppipning u a. Några enstaka slemklumpar i trachea.
Exteriör: Maskulin, långlinjerad, något öppen hingst av mycket god modell. Lång väl ansatt hals, välutvecklad
manke och djup välliggande bog. Hingsten har ett gott skelett, är uttåad fram och marktrång bak. Han rör
sig taktmässigt bra i skritt och trav, något kort steg i trav.
Slutomdöme: Ädel tilltalande hingst med mycket vackert framparti, som tävlat med hög seger- och platsprocent i Frankrike. Mycket gott temperament.
2. mor MIREA (USA), vinnare som
2-åring i Frankrike och plac 2 ggr av
totalt 4 starter, helsyster till Minstrel
Baby (se nedan), mor till 7 vinnare av
7 avk som startat (totalt 11 avk i startbar ålder), utom Mira Monte även
MILD STEEL (FR), 5 segr som 3- och
4-åring i Frankrike, plac 18 ggr
MAGICAL MYSTERY, 2 segr som
2- och 3-åring i Frankrike, mor
till vinnaren MAGIC PLAY (IRE),
Champion 2-åring i Belgien 1994,
MIRIO (FR) till avel 2003. Far till 49
avkommor i startbar ålder per 2011
varav 30 har startat och 10 segrat:
MIRONA, 3 segr, SFAF/SÅEF Auktionslöpn ston, 2a Sv Oaks, Sv St
Leger, Breeders' Trophy Classic, 3a
Scand Class Challenge, FT79,
King Accent, 2 segr, 2e SM 2-åriga,
SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, FT73,
MIROBOLANT, vinnare, Dansk Derby
Consolation, 4e Svenskt St Leger,
6e Svenskt Derby, FT77,
WING COMMANDER, 2 segr, 4e SFAF/
SÅEF Auktionslöpn, FT68, THE BISHOPS JOY, 3 segr, plac 12 ggr, FT68,
YOUKNOWWHAT ROSE, vinnare, FT69,
IRISH'S FIGHTER, vinnare, FT68, MAZZARIN, vinnare, FT68, plac över häckar,
PICCOLESSIMA, vinnare, PICK ME, vinnare, FT74, samt Eryidium, plac.
Uppställningsplats
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Betäckningsavgifter 2012
2.000 kr vid språng + 6.000 kr
vid konstaterad dräktighet 1 okt.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Sonja Olsson, stall 0227-201 23
Tel o fax 0227-201 33
Mobil 070-281 10 48
Stallmobil 070-615 01 23
e-post: [email protected]
http://ostersaby.mono.net
19
Mr Wells (USA)
USA99000236. Brun 1999, 162-21 cm, uppfödd av Georgia E Hofmann. Ägare Anna-Karin Louie-Ying.
Tecken: Bred bläs som avslutas i snopp nedom näsborrarna.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA))
Sadler's Wells (USA), 1981
Bold Reason (GB)
Fairy Bridge (USA)
Special (USA)
MR WELLS (USA)
Never Bend (USA)
Riverman (USA)
River Lady (USA)
Ghayyur (USA), 1994
Lyphard (USA)
New Trends (USA)
My Bupers (USA)
Betäckningsresultat/2006
Bet
fbl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Födda fbl
1
0
1
0
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
1
0
1
0
1
RAGING STAR, vinnare som 3-åring
2009.
MR WELLS (USA) till avel (egna ston)
2006; far till två avkommor i startbar
ålder, båda har startat och en har
vunnit: ATTILA, vinnare på endast 4
starter som 2-åring 2011, 84.000 kr,
FT64, och Luckens Carezza, startat 6
gånger, 11.000 kr, FT62.
MR WELLS (USA), vinnare, 1730 dt.
Tävlingskarriär i Sverige och Norge
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish
2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S,
Gr1, Coral Eclipse S, Gr1, Pana­sonic
Beresford S, Gr2, Derrinstown Stud
Derby Trial S, Gr2, 2e King George
VI and Queen Elizabeth S, Gr1, Prix
du Jockey Club, Gr1, Gladness S, L.
Champion avelshingst i England 1990
samt 1992-1999, far till 530 vinnare
av 71 milj US-dollar, varav 153 Black
Type-vinnare, bl a MONTJEU, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, NORTHERN
SPUR, Breeders’ Cup Turf, Gr1, OLD
VIC, Årets Häst i England, Irish Derby,
Gr1, Prix du Jockey Club, Gr1, avelshingst, CARNEGIE, Prix de l’Arc de
År
Åld St 1-2-3
2002
2003
2004
2005
3 år 4 0-0-0
4 år 3 1-0-0
5 år 12 0-2-2
6 år 14 0-1-2
Totalt
4 33 1-3-4
Prissum Val
0
20 000
52 900
37 000
1. mor Ghayyur (USA), plac 3 ggr.
Mor till 2 vinnare:
MR WELLS, se ovan
ONE WINS IT ALL, vinnare
Pl%
SEK 0% 0%
SEK 33% 33%
SEK 0% 33%
SEK 0% 21%
109 900 SEK
Triomphe, Gr1, Grand Prix de SaintCloud, Gr1, IN THE WINGS, Grand
Prix de Saint-Cloud, Gr1, m fl.
V%
3% 24%
Kr/st Hkp
0
6 667
4 408
2 643
S-hkp 60
S-hkp 60
S-hkp 61
S-hkp 61
3 330
2. mor NEW TRENDS (USA), vinnare.
Mor till 5 vinnare inkl
Economic Trend, 10 segr, 3e Half
Moon Bay S,
Painted Avenue, 4 segr, 2e Haggin
S, L,
SOCIAL TRENDS, 4 segr,
SYMBOLIC TIMES, vinnare,
Uppställningsplats
Anna-Karin Louie-Ying
Holvarbo Gård
748 95 Örbyhus
Betäckningsavgifter 2012
1.500 kr vid språng + 2.500 kr vid
levande föl 10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Anna-Karin Louie-Ying
Tel 018-35 72 53
Mobil 0733-42 96 47
E-post: lou[email protected]
Hemsida: www.holvarbo.se
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Visad i gott skick. Lindriga förslitningsskador. Höger bakskena
och senområde förtjockad efter skada. Litet underbett.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Lagom lång något kraftig hals. Välutvecklad manke, djup bål och
långt kors. Gott skelett. Taktmässig bra skritt och trav.
Avkommor: Har ett föl i startbar ålder som ännu inte har startat samt ett
årsföl.
Slutomdöme: Hingst av ordinär typ med högklassig härstamning på fädernet och med enkla meriter på tävlingsbanan.
20
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2007
2007
FUNAMBULE (USA)
RICHARD OF YORK (GB)
BE MY CHIEF (USA)
NICOLOTTE (GB)
TROON (GB)
DIAGHLYPHARD (USA)
SONGLINE
DUTY TIME (GB)
STARBOROUGH (GB)
PENNEKAMP (USA)
S
D
S
S
S
S
S
S
U
S
44
47
37
29
42
43
29
24
2
18
24
21
19
16
30
20
15
12
2
8
3 329 604
2 590 836
2 001 960
1 874 498
1 870 220
1 851 226
1 370 696
1 250 205
1 244 800
1 239 564
Nicolotte (GB)
A-6027. Brun 1991, 166-20,5 cm, uppfödd av Crescent Ltd (GB). Ägare Humlabjer Stuteri AB.
Tecken: Inga.
och mor till TEENOSO, Derby S,
Gr1, King George VI and Queen
Elizabeth S, Gr1, Grand Prix de
Saint-Cloud, Gr1, 3e Irish Derby,
Gr1, avelshingst, och TOPSY,
Sun Chariot S, Gr2, och mor till
MOST WELCOME, Lockinge S,
Gr2, 2e Derby S, Gr1, avelshingst.
3. mor URSHALIM, 3 segr, Molecomb S, 2a King’s Stand S, 3e Cherry
Hinton S, halvsyster till MINSTREL’S
GALLERY, Great Surrey Foal S, etc,
Open View, 2a New Ham Foal S,
Close Up II, 2a Acorn S. Mor till
9 föl, 9 startande, 8 vinnare inkl
SO­VEREIGN II, 5 segr på 8 starter
som 2-3-åring i England, Champion
2-årssto i England, Lowther S, Queen
Mary S, National S, Coronation S, 3e
1000 Guineas.
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1993
1994
1995
2 år
3 år
4 år
5 2-1-2
1 0-0-0
7 2-1-1
59 413 USD 40% 100%
2 123 USD 0% 0%
186 333 USD 29% 57%
11 883 TF 118p
2 123 TF 107+
26 619 TF 116
3 13 4-2-3
247 869 USD 31% 69%
19 067
Totalt
NICOLOTTE (GB), 4 segr, Premio Vittorio di Capua, Gr1, 1600 m, Queen
Anne S, Gr2, 1600 m, Pete Murray
S, 1400 m, Queen’s Own Yorkshire
Dragoons S, 1400 m, 2e Gordon
Richards S, Gr3, 2000 m, 3e Dewhurst
S, Gr1, 1400 m, Brigadier Gerard S,
Gr3, 2000 m, 4e Sussex S, Gr1, 1600
m, Craven S, Gr3, 1600 m.
Fadern NIGHT SHIFT (USA), vinnare
som 3-åring (1200 m), till avel 1985
och far till vinnare av över 1.142 löp­n
och £12.168.507 inkl ALIGN (AUS),
Sires Producs S, Gr1, CREA­KING
BOARD (GB), Starlet S, Gr1, DARY­
ABA (IRE), Pr de Diane Her­mes, Gr1,
IN THE GROOVE, Irish 1000 Guineas,
Gr1, LISTENING (USA), Hollywood
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Oaks, Gr1, LOCHANGEL (GB),
Nunthorpe S, Gr1, NICOLOTTE (GB),
se ovan, NIGHT STYLE (FR), Gran
Criterium, Gr1, JUST HAPPY (USA),
Prix Guillaume d’Ornano, Gr2.
1. mor NICOLETTA, vinnare som
3-åring, mor till 5 vinnare inkl
NICOLOTTE, se ovan, och
Nickle Plated, 3 segr, Old Newton
Cup, 2e Dee Stakes, L.
2. mor VIOLETTA III, 3 segr, Cambridgeshire S, mor till 10 vinnare inkl
FAVOLETTA, Irish 1000 Guineas,
Gr1, och mor till Gr-vinnarna
AMARANDA och FAVORIDGE
Furioso, vinnare, Priory S, L, 2a
Oaks S, Gr1, 4e Irish Oaks, Gr1,
NICOLOTTE (GB) till avel 1996; första
årgången var 2-åringar 1999, då han
blev tvåa på listan över förstaårshing­s­tar
i England. Far till bl a ANZARI, Amethyst
S, L, 2e Tyros S, L, 3e Tetrarch S, Gr3,
DIAMOND MAX, 7 segr, Prix du Ranelagh, L, PEPPERONI, 3 segr, Costcutter
Roses S, L, BARRINGER, 4 segr, Greig
Middleton Cond S, 2e Europa Sprint, L,
3e Revlon Europa-Sprint, L, FIREBELLY,
3 segr, Premio Gino Mantovani, L, Real
Delight, 2 segr, 3e Entrepreneur S, L.
NICOLOTTE (GB) till avel i Sverige
2002. Vinstrikaste avelshingst avseen­
de 2-år­ingar med sin första kull 2005.
Far till 94 avkommor i startbar ålder
till och med 2010, varav 63 har startat
och 33 har segrat;
Auchroisk, 3 segr, Jockeyklubbens
Avelslöpn, L, 2a Dianalöpn, 3e
JK Avelslöpn, L, Breeders' Trophy
Stayer, Götalandlöpn, 4e Margareta Wettermarks Minneslöpn, L,
5e Svenskt Oaks, FT87
MAJOR GUNN'S, 5 segr, Götalandlöpn, 2e BTJuve­nile, FT80,
PREMIER, 5 segr, Götalandlöpn,
FTFT82,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2001.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick med endast lindriga veterinära anmärkningar (hovsprickor).
Röntgen av bakknän och hasar med avseende på osteochondros utan anmärkning. Röntgen av hasar med
avseende på spatt utan anmärkning. Endoskopering utan anmärkning.
Exteriör: Mycket god maskulin fullblodstyp. Vackert huvud på en lång, väl ansatt hals och en välliggande,
djup bog. Mycket välformad, lång överlinje. Hingsten är välbenad med bra ledgångar. Han är något uttåad
höger fram och har vida hovar fram. Rörelserna är taktmässiga i såväl skritt som trav.
Slutomdöme: Mycket tilltalande, maskulin hingst med goda veterinära vitsord, som med framgång tävlat som
2- och 4-åring i Black Type-löpningar av hög klass. Hingsten har sedan 1997 verkat i avel på Irland och i
England och producerat 121 föl i startbar ålder, som på 690 starter tagit 75 segrar och 122 platspriser.
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA)
Night Shift (USA), br 1980
Chop Chop (USA)
Ciboulette (USA)
Windy Answer (USA)
NICOLOTTE (GB)
Crepello (GB)
Busted (GB)
Sans Le Sou (IRE)
Nicoletta (GB), 1975
Pinza (GB)
Violetta III (ITY)
Urshalim (GB)
Betäckningsresultat/2002
Bet
fbl
Födda fbl
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
9
27
18
7
1
9
4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
8
17
15
5
1
8
Mac­leod's, 5 segr, 2e Breeders' Trophy Mile, Sofierolöpn, 5e Breeders'
Trophy Juvenile, FT81,
Black Grouse, 2 segr av 2 starter som
2-år 2010, Götalandlöpn, FT79,
Fargo, 4 segr, 3e Hurricanelöpn, 4e
Malmö Stads Pris, FT77,
Tebheagnaneilan, 3 segr, 2a
Breeders' Trophy Mile, Dianalöpn,
Stig Holms Memorial, 3e Svenskt
Oaks, 4e Svenskt Kriterium, 5e
Breeders' Trophy Juvenile, FT80,
Loreley, 6 segr, 2a Melmac-löpn,
FT81, ARAGORN, 7 segr, GLEN BLAIR,
3 segr, FT73, YABADABADO, 2 segr,
FT76, ELLEANTHUS, 2 segr, FT75,
SPEYSIDE, 4 segr, FT71, BOSS, 5 segr,
FT74, DIAMONDSANDPEARLS, 6
segr, FT73, TYRCONNELL, 5 segr, 5e
JKJubileumslöpn, FT84, YAMAZAKI, 2
segr, FT74, ZINGAPORE ZLING, 2 segr,
samt vinnarna INTERLOTTE, FT73,
KILBEGGAN, FT72, SENTINICO, FT77,
ARAGON IBSON, BLACK GROUSE,
BRAEVAL, CINDERELLA MAN, COS­
TA­LITE, FT70, CROSS A LOT, DE­
FEN­DER, FT70, GLEN ELGIN, FT74,
HILIFE, SEMIL, SENTINOTTE, och TINAS
ROCKSTA.
Uppställningsplats
Humlabjer Stuteri
247 99 Genarp
Betäckningsavgifter 2012
3.000 kr vid språng + 7.000 kr
vid konstaterad dräktighet 1 okt.
Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Vivian Jönsson, 040-48 20 10,
040-44 13 13 (kväll)
Fax 040-44 13 33
Breeders' Trophy-logotypen anger att hingsten enligt resp hingstägares
försäkran kommer att anslutas till Breeders-serierna 2015-2017.
21
Nobileo (GB)
GB024062493. Fux 2003, 163-20 cm, uppfödd av Dieter M Burkle, ägare Stall Perlen. Tecken: Bred bläs.
VF: Vit fläck i kronranden. VB: Vit kota. HB: Vit helstrumpa.
Northern Dancer (CAN)
Sadler's Wells (USA)
Fairy Bridge (USA)
Galileo (IRE), 1998
Miswaki (USA)
Urban Sea (USA)
Allegretta (GB)
NOBILEO (GB)
Literat (GER)
Surumu (GER)
Surama (GER)
Nataliana (GER), 1993
Athenagoras (GER)
Nathia (USA)
Noisetta (USA)
Betäckningsresultat/2009
Bet
fbl
Födda fbl
2009
2010
2011
21
13
7
2010
2011
13
10
rike, 3e Prix de Flore, Gr3, NOBELIX,
6 segr på slätt och hinder i England,
NOBLEBLUE, 3 segr i Tyskland, NOBLE
DIRECTA, 2 segr i Tyskland, NOBLE
LODGE, vinnare i Tyskland, och NICE
AND SPICY, vinnare i Frankrike.
NOBILEO (GB), 3 segr, 1600-2800
m, Svenskt St Leger, 2e Norsk Derby,
Svenskt Derby, L, 3e RWE Rhein-Ruhr
AG Derby-Trial Rennen, L, Mülheim.
Fadern GALILEO (IRE), Champion
3-åring i England 2001, 6 segr, Vodafone Epsom Derby, Gr1, King George
VI and Queen Elizabeth Diamond S,
Gr1, Irish Derby, Gr1, Derby Trial S,
Gr3, Ballysax S, L, 2e Irish Champion
S, Gr1. Till avel 2002, far till 4 kullar
i startbar ålder med 872 avkommor,
varav 466 startat och 276 vunnit 516
segrar och 30.735.534 USD, varav
40 Black Type-vinnare inkl NEW
APPROACH, Champion 2- och 3-års-
Tävlingskarriär i Tyskland, Norge och Sverige
År
Åld St 1-2-3
2006
3 år
7 3-2-1
1 018 434 SEK 43% 86%
145 491 S-hkp 87
1
7 3-2-1
1 018 434 SEK 43% 86%
145 491
Totalt
Prissum Val
hingst i Europa 2007-08, Vodafone
Epsom Derby, Gr1, TEOFILO, Champion 2-årshingst i Europa 2006, National S, Gr1, SOLDIER OF FORTUNE,
topprankad som 3-åring i Irland, Irish
Derby, Gr1, SIXTIES ICON, topprankad som 3-åring i England, Engelskt St
Leger, Gr1, ALLEGRETTO, topprankat äldre sto i England som 4-åring,
Prix Royal Oak, Gr1, RED ROCKS,
V%
Pl%
Kr/st Hkp
Breeders' Cup Turf, Gr1, LUSH LASHES, Coronation S, Gr1, CIMA DE
TRIOMPE, Premio Derby Italiano, Gr1,
SOUSA, Champion S, Gr1, etc.
1. mor NATALIANA (GER), 2 segr,
Grosser Stutenpreis der Dreijährigen,
L, 3e Hamburger Stutenpreis, Gr3,
mor till 7 vinnare inkl Nobileo, se
ovan, Noble Ginger, vinnare i Frank-
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Mkt gott temperament. Inga veterinära anmärkningar av betydelse.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a. Endoskopi avseende
stämbandsförändring u.a.
Exteriör: Ädelt och elegant helhetsintryck. Ädelt huvud. Långlinjerad med lång rygg och bra manke. Något
raka kotor. Något små framknän. Marktrång bak. Ordinära rörelser i skritt och trav.
Slutomdöme: Flott hingst med internationellt högklassig härstamning, europeisk champion­hingst kombinerad
med tysk fertil och framgångsrik möderne­linje. En av årgångens absolut bästa treåringar i Skandinavien
över stayerdistans.
2. mor Nathia (GER), ej startat, mor
till 6 vinnare inkl NATALIANA, se
ovan, NATIELLO, 2 segr, Preis der
Stadt Baden-Baden, L, 2e BMW
Deutsches Derby, Gr1, 3e Preis Team
Trophy der Volksbanken & Raiffeisen,
Gr2, Niazza di Siena, 2e Hamburger
Stuten Preis, L, 3e Deutsches Stutenpreis, Gr3, Dortmunder Stutenpreis, L,
NOUYIN, 5 segr, NEUSEELAND, 2 segr,
NASTASIA, vinnare och mor till vinnare, NANCHERROW, vinnare, Nicely,
ej startat, mor till 4 vinnare inkl New
Boy, 6 segr, 3e Frühjahrszuchtpreis
der Dreijährigen, NIMBA, 9 segr, NOREEN, 6 segr, och NICKI BOY, 2 segr.
NOBILEO (GB) till avel 2009. Första
årgången består av 12 avkommor
som är 2-åringar 2012.
Uppställningsplats
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2012
1.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober eller 11.000 kr vid lev föl
10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
[email protected]
Varifrån härstammar hingstarna? Se "Sire lines" på sista sidan!
22
Oaxaca (USA)
USA04014471. Fux 2004, 166-22 cm, uppfödd av Emory Hamilton, ägare U S Star Racing. Tecken: Bred
bläs. VF: Vit kota. HF: Vit halvstrumpa. VB: Vit helstrumpa. HB: Vit helstrumpa.
Red God (USA)
Blushing Groom (FR)
Runaway Bride (GB)
Rahy (USA), 1985
Halo (USA)
Glorious Song (CAN)
Ballade (USA)
OAXACA (USA)
Bold Reasoning (USA)
Seattle Slew (USA)
My Charmer (USA)
Zapoteca (USA), 1998
Lyphard (USA)
Mayan Maiden (USA)
Chic Shirine (USA)
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
2010
2011
Födda fbl
3
9
2011
1
2. mor Mayan Maiden (USA), ej
startat, mor till 2 vinnare inkl MAYA, 2
segr, avelssto, och INTERSKY MELODY,
vinnare.
3. mor Chic Shirine (USA), ej startat,
mor till 2 vinnare av 3 startande och 4
avkommor i startbar ålder.
Oaxaca (USA) till avel 2010.
Uppställningsplats
Tranberga Gård, 230 40 Bara
Betäckningsavgifter 2012
1.500 kr vid språng + 7.500 kr vid
konst dräktighet 1 okt. Vet avgift
1.500 kr. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Oaxaca (USA) har ej startat.
Fadern RAHY (USA), 6 segr, Bel Air
H, Gr2, Bonusprint Sirenia S, L, 2e
Middle Park S, Gr1, Goodwood H,
Gr3, Harold C Ramser Sr H, Gr3,
3e Mill Reef S, Gr2. Till avel 1990,
far till 16 kullar i startbar ålder med
1.024 avkommor, varav 765 startat
och 535 vunnit 1.861 segrar och
83.895.004 USD, varav 81 blacktypevinnare inkl FANTASTIC LIGHT, Årets
Häst i Europa, Champion gräshäst,
Champion Äldre häst, Breeders' Cup
Turf, Gr1, SERENA'S SONG, Champion 3-åring, Mother Goose S, Gr1,
DREAMING OF ANNA, Champion
Tävlingskarriär
Oaxaca (USA) har ej startat.
2-åring, Breeders' Cup Juvenile Fillies,
Gr1, NOVERRE, Topprankad hingst i
England som 3-åring, Sussex S, Gr1,
TRANQUILITY LAKE, Yellow Ribbon
S, Gr1, TATES CREEK, Yellow Ribbon
S, Gr1, EARLY PIONEER, Hollywood
Gold Cup, Gr1, DESIGNED FOR
LUCK, Breeders' Cup Mile S, Gr1,
DANCING FOREVER, Manhattan H,
Gr1, EXOTIC WOOD, Santa Monica
H, Gr1, RIO DE LA PLATA, Grand
Criterium, Gr1, etc.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2008.
Veterinärt: Visad i gott skick utan veterinära anmärkningar av betydelse. Gott temperament.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar
avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Stor ädel hingst av god fullblodstyp. Vackert huvud. Lång
väl ansatt hals. Långlinjerad. Mycket bra takt i skritt, hänger på
bogarna i trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst med högklassig härstamning
på fädernet men svagare på mödernet och utan egna prestationer
på banan.
1. mor Zapoteka (USA), plac, mor till
en vinnare: FAST AND STEADY, 4 segr,
samt Oaxaca, se ovan.
Ulf Stjernfeldt
Mobil 0707-71 26 00
Hemsida: www.usstarracing.se
Eva CS Pettersson
Tel 040-630 24 60, fax 44 93 14
Mobil 0708-48 21 75
www.tranberga.se
[email protected]
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2006
2006
RICHARD OF YORK (GB)
BE MY CHIEF (USA)
FUNAMBULE (USA)
SONGLINE
DIAGHLYPHARD (USA)
ZAFONIC (USA)
NICOLOTTE (GB)
DUTY TIME (GB)
TROON (GB)
SLEW CITY SLEW (USA)
D
S
S
S
S
U
S
S
S
U
56
51
36
31
53
2
24
31
41
1
25
29
26
14
24
4
8
17
18
2
3 088 105
2 767 245
2 365 121
1 695 372
1 683 240
1 433 403
1 410 909
1 394 863
1 118 686
1 083 440
Vinstrikaste hingstar i Sverige 2005
2005
DIAGHLYPHARD (USA)
RICHARD OF YORK (GB)
BE MY CHIEF (USA)
FUNAMBULE (USA)
CAERWENT (IRE)
TROON (GB)
HEART OF OAK (USA)
SONGLINE
MELMAC
NICOLOTTE (GB)
S
D
S/U
S
S
N/S
S
S
S
S
74
50
60
35
27
43
20
20
10
11
38
15
19
15
25
30
25
17
14
9
3 669 397
2 734 056
2 560 508
2 175 525
1 751 625
1 412 162
1 286 231
1 275 215
1 026 144
965 349
23
Philomatheia (USA)
Nearctic (CAN)
Northern Dancer (CAN)
Natalma (USA))
Danzig (USA), 1977
Admiral's Voyage (USA)
Pas De Nom (USA)
Petitioner (USA)
PHILOMATHEIA (USA)
Bold Lad (IRE)
Persian Bold (IRE)
Relkarunner (USA)
Kooyonga (IRE), 1988
Northfields (USA)
Anjuli (IRE)
Katricia (GB)
USA97007819. Brun 1997, 165-22 cm, uppfödd av Mitsuo Haga. Ägare Takeshi Fujita.
Tecken: Stjärn. VF: Vit kota. HB: Vit kota.
Betäckningsresultat/2005
Bet
fbl
Födda fbl
2005 33
2006 19
2006 45
2007 19
2007 35
2008 uppg sakn
2008-2009 uppgifter saknas
2010 15
2011 10
2011 11
PHILOMATHEIA (USA), 5 segr, 10001400 m.
Tävlingskarriär i Japan
År
Åld St 1-2-3
Fadern DANZIG (USA), 3 segr i sina
enda 3 starter. Ledande avelshingst
i Nord-Amerika 1991, 1992, 1993,
i Spanien 1992 och i UAE 1995. Far
till 24 kullar och 1.099 föl i startbar
ålder, varav 846 har startat och 682
vunnit tillsammans 2.183 segrar,
varav 198 blacktype winners, inklusive
Gr1-vinnarna och avelshingstarna
ANABAA, DAYJUR, DANEHILL,
MUJAHID, LIBRETTIST, POLISH
PRECEDENT, GOLDEN SNAKE och
CHIEF'S CROWN.
2000
2001
2002
2003
2004
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
1. mor KOOYONGA (IRE), 9 segr,
Champion 3-årssto i Europa 1991,
Champion Miler 1991, Årets Sto
1991, Irish 1000 Guineas, Gr1,
Coronation S, Gr1, Coral-Eclipse S,
Gr1, Bayerisches Zuchtrennen, Gr1,
Matron S, Gr3, EBF Leopardstown
Totalt
4
3
2
6
1
3-0-0
0-0-1
1-0-0
1-0-0
0-0-0
5 16 5-0-1
Prissum Val
2 216 190
397 036
1 287 095
1 237 410
0
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 75% 75%
SEK 0% 33%
SEK 50% 50%
SEK 17% 17%
SEK 0% 0%
554 048
132 345
643 548
206 235
0
5 137 731 SEK 31% 38%
321 108
S, Gr3, Silver Flash S, Leopardstown
1000 Guineas Trial S, 2a Engelskt
1000 Guneas, Gr1, Queen Elizabeth II
S, Gr1, Cartier Million S, 3e Prince of
Wales's S, Gr2.
Mor till 4 vinnare inkl
PHILOMATHEIA, se ovan,
GAILY THE PRIDE, 3 segr i Japan,
MATSUE, vinnare i Frankrike,
KREISLERIANA, vinnare i Japan, samt
Princess Atoosa, ej startat, mor till 4
vinnare.
2. mor Anjuli (IRE), ej startat.
-
Mor till 7 vinnare inkl
KOOYONGA (IRE), se ovan, och
HATTON GARDENS (IRE), 3 segr,
Carna S, 2a Weld Park S, Gr3,
mor till 8 vinnare inkl KUNDALINI, Champion 3-årssto i
Syd-Afrika 1994, 6 segr, Bloodline
Classic, Gr1, mor till 2 vinnare
och mormor till DIAMOND DIVA
(GB), 3 segr, Cashcall Mile Invitational S, Gr2, Wilshire H, Gr3,
American Beauty H, L.
Anjuli vidare mor till:
Jajuli (IRE), 2 segr, 2a BHS Rockfel S,
Gr3, 3e Cheveley Park S, Gr1,
mor till 9 vinnare,
KINGS CANYON (IRE), 4 segr
PERSIAN JULI (IRE), vinnare i Japan och
mor till 2 vinnare,
GHASSAK (IRE), vinnare på Irland och
mor till 4 vinnare inkl VERSAKI
(IND), vinnare i Indien, Breeders'
Multi-Million, och KHETAAM, 9
segr,
HIGHLAND GOLD (IRE), vinnare i
England.
PHILOMATHEIA (USA) till avel i Italien
2005 och far till två kullar i startbar ålder (tot 38 avk inkl 5 vinnare som 3-år
2009 (tot t o m 2010-10-16: 82 st,
10 segr, 23 plac, 102.140 Euro, inkl 2
2-årsvinnare 2010, 56.580 Euro), bl a
MASTER FITZ (ITY), 4 segr, Criterium
Partenope, L, 2e Criterium di Pisa,
L, 2010, samt övriga vinnare,
som PATTAYA, 4 segr 2011, WILS SUZIE, 4 segr 2011, JEPSON FLY, vinnare,
SEMINOLE SHIELD, 3 segr, BOLD
DANCER, vinnare, TAXI, vinnare,
BIG DANZIG, vinnare, KADIR, vinnare,
RENACCIO DE OLMO, vinnare
samt Queen Manu, plac 2 ggr, Ele Dei
Mandrioli, plac, King Belmez, plac.
PHILOMATHEIA (USA) till avel i Sverige
2011.
Uppställningsplats
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2009.
Veterinärt: Lätthanterad hingst visad i gott skick men med måttliga förslitningsskador såsom upp­drivna kotleder
och mindre överben båda fram. Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a.
Exteriör: Maskulin god typ. Lagom lång, väl ansatt hals. Djup bål, bra kors. Gott skelett. Passartad skritt, ordinär
trav.
Avkommor: Philomatheia har två startande årgångar i Italien. Av 13 treåringar som startat har fem segrat som
treåringar och av tre startande tvååringar har en löpt placerad.
Slutomdöme: Hingst med internationellt högklassig härstamning på både fädernet och mödernet. Visade stor
talang som tävlingshäst men kunde pga skada inte infria högt ställda förväntningar.
24
Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Gård
640 43 Ärla
Betäckningsavgifter 2012
3.000 kr vid språng + 10.000 kr vid
konst dräkt den 1 okt samt LFG vid
bet senast 7 oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Ivan Sjöberg
Tel 016-742 60
Mobil 070-551 09 93
Email: [email protected]
Hemsida: www.ravdansen.se
Spectacular Tide (USA)
Bold Reasoning
Seattle Slew (USA), br 74
My Charmer
Tsunami Slew (USA), 1981
Barbizon
Barbs Compact, fux 1969
Compact
SPECTACULAR TIDE (USA)
Bold Bidder
Spectacular Bid (USA), 76
Spectacular
Bid Me Adieu (USA), 1983
Jacinto
Tommy’s Folly, 1978
Fire Water
A-5248. Mörkbrun 1989, 163-21,5 cm, uppfödd av David J Whelan & Elizabeth P Whelan.
Ägare Maria Lamm. Tecken: Liten stjärn. Vä bak: Vit kota o kotled.
SPECTACULAR TIDE (USA), 6 segr,
Sword Dancer H, Gd2, Lexington
S, Gd3, Budweiser Endurance H,
Gd3, Hialeah Turf Cup H, L, 2e W L
McKnight H, Gd2, Bowling Green H,
Gd2, Red Smith H, Gd2, 3e National
Museum of Racing Hall of Fame S,
Gd2, Laurel Turf Cup S, Gd3, Bougainvillea H, L.
Fadern TSUNAMI SLEW (USA), 10
segr, -902.425, Carleton F Burke H,
Gd2, Eddie Read H, Gd2, American H,
Gd2, Del Mar Derby, Gd2, Will Rogers
H, Gd3, San Jacinto H, L, Bradbury S,
L, Morvich H, L, 2a Arcadia H, Gd2,
Volante H, Gd3, far till 181 vinnare
som vunnit 696 löpningar, inkl 13
S­takesvinnare, -9.252.775, bl a
SPECTACULAR TIDE, se ovan
ALVO CERTO, Champion 3-årig
hingst i Brasilien, Grande Premio
Juliano Martins, Gd2, Grande
Premio Derby Paulista, Gd2, etc
SLEW OF PEARLS, 5 segr, Del Mar
Oaks, Gd3, Queen Empress S,
Songst­ress S, Critical Miss S, 2e
California Oaks,
BEWRAY, 6 segr, Forerunner S, Gd3,
3e City of Miami S, Camden C S,
Desert Force, 3 segr, Re­mington
Pre­vue S, 2e Arlington Classic S,
Gd2, Rebel S, Gd3, Omaha Gold
Cup S, Gd3, 3e Arkansas Derby,
Gd2, Fairmount Derby, Gd3,
Tsu’s Dawning, 3 segr, Bradbury S,
3e California Derby, Gd3, Santa
Catalina S,
Tsunami Spangler, 11 segr, Ocean
Hotel S, 3e Laurel Dash, Gd3,
Check Ride, 2 segr, John Mc Sorley S,
2e Hill Prince S, Gd3.
1. mor BID ME ADIEU, 3 segr, mor till
4 vinnare; Check Ride, 2 segr, John
McSorley S, 2e Hill Prince S, Gd3,
OCEAN WAVE, 6 segr i USA, PAVANPUTRA, 3 segr, SAM H, 2 segr.
2. mor TOMMY’S FOLLY, 2 segr, mor
till 5 vinnare, bl a BLUE CIE­LO, 3 segr,
AMERICAN BID, 7 segr.
Betäckningsresultat/1996
Bet
fbl
hbl
Födda fbl
hbl
1999 27
2000 20
2000 30
2001 20
2001 15
2002
8
2002
3
2003
1
2003
2
2004
1
2004
1
2005
1
2005-2009 har hingsten ej betäckt
2010
1
2011
0
2011
1
Tävlingskarriär i USA
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
1991 - ej startat som 2-åring
1992 3 år 8 2-1-2
659 780
1993 4 år 11 3-2-1
2 215 584
1994 5 år 9 1-1-3
511 938
1995 6 år 6 0-0-0
27 600
Totalt
4 34 6-4-6
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 25% 63%
SEK 27% 55%
SEK 11% 56%
SEK 0% 0%
82 473
201 417
56 882
4 600
3 414 902 SEK 18% 47%
100 438
3. mor FIRE WATER, 7 segr, Scarlet
Carnation S, 3e Vivacious H, mor till 4
vinnare inkl
LIFE’S MAGIC, 8 segr, Breeders’
Cup Distaff, Gd2, Beldame S,
Gd2, Oak Leaf S, Gd2, Mother
Goose S, Gd2, Alabama S, Gd2,
Monmouth Oaks, Gd2, Champion 3-års sto, Cham­pion äldre
sto, mor till 2 vinnare: ALFAARI, 3
segr, 2e Vallejo Day H, och Magic
Prospect, 3 segr, 2e Ernest Finley
H, L, avelshingst,
Herb Water, 6 segr, 2e Forego H, 3e
Woodward S, Gd2, Pa­terson H,
Gd2, avelshingst,
SIR LIGHTNING, 18 segr
USA
USA
USA
USA
SPECTACULAR TIDE (USA) till avel
1996; far till 130 avkommor i startbar
ålder t o m 2010, varav 86 startat och
40 vunnit, sammanlagt 112 segrar
och knappt 6,9 milj kr, inkl;
NOVAPEARL, 2 segr, Vinterfavoritter­
nes Ærespr, 4e Mowerinalöb
Spectacular Star, 6 segr, 2e SM
2-åriga hingstar och valacker
Salida, 4 segr, 2e Norsk Derby
Streckers Hot Shot, 8 segr, 3e Dansk
Breeders’ Cup, Dansk St Leger, 5e
Norsk Breeders Prize
Ella, 2 segr, 3e Scania Sprint, Mowerinalöb, 4e Dianalöpn,
Mint, 2 segr, 2e Norsk St Leger,
Spectacular Slew, 8 segr, 3e SM
Milers, 5e Breeders’ Trophy,
Monita, vinnare, 2a Altamiralöpn,
mor till 3 vinnare: MYTHOS, 8
segr, MYKENE, 5 segr och MYSTIK, 3 segr.
Remember, 2 segr, 3e Mowerinalöb,
SPIRIT, 9 segr, CAMMON, 7 segr, DAY
TRIPPER, 6 segr, BLUE JEAN BABY, 5
segr (och mor till 2 vinnare: MADDOX,
5 segr, och WELCOMETOMYWORLD),
EXATON, 5 segr, STATE, 4 segr, 5e
SM Stayers, DUCHESS BLUE, 4 segr,
ACE OF CLUBS, 4 segr och mor till
vinnare, MAYBELLENE, 3 segr inkl
vinnare över häckar, EARLY BORN, 2
segr, HIGH TIDE, 3 segr, ABRACADABRA, 2 segr, MY BENJAMIN, 2 segr,
NOVALADY, 3 segr, REDBONE, 2 segr
(och mor till WAKAYAMA, 4 segr
inkl Breeders' Trophy Mile och SFAF/
SÅEF:s Auktionslöpn), BE SPECTACULAR, 2 segr, NOVADUKE, 2 segr,
SPECTACULAR QUEEN, 2 segr, samt
vinnarna CARMELITA, EBONY, EVILS
CHARM, ESTRADA, FIVE OF CLUBS,
FORTUNE’S TIDE, GODWIN, I CAN DO
IT, MEXICAN DESERT FOX, MILESTONE, MONITA, NEWTON, NOVACAPE,
NUKA, ROCK AND ROLLER och SKY
MASTER.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 1996.
Veterinärt: Hingst visad i mycket gott skick, dock har han en försträckning i ytliga böjsenan vänster framben
som han, enligt uppgift, ådrog sig hösten 1995. Dessutom finns en lindrig försträckning i ytliga böjsenan
höger framben. Röntgen av bakknän och hasar visar inga tecken på osteochondros.
Exteriör: Utmärkt fullblodstyp. Lång väl ansatt hals, välliggande bog. Mycket bra långlinjerad överlinje. Uttåad
och knätrång fram, välbenad bak. Något platta hovar. Taktmässig skritt, bra trav med bra bakbens­arbete.
Avkomma: Hingsten insattes i svensk avel år 1996. Han har på 5 årgångar producerat 120 hästar i startbar
ålder, varav 78 (65%) startat och 26 (33%) vunnit. De har på 829 starter tagit 63 segrar (8%) och 76 st
2a- och 71 st 3e-placeringar (25%) och uppnått en prissumma av 4.335.205 kr, vilket gör 55.580 kr per
startad avkomma. Motsvarande värden för de samtidigt avkommebedömda hingstarna är start 69%, vinnar
43%, seger 10%, plats 32% och prissumma/avk 85.202 kr. Spectacular Tide har avkommebedömts på ett
tillräckligt stort antal avkommor, som i vissa fall betydligt ligger under medelvärdena i samtliga bedömningspunkter.
Uppställningsplats
Dåntorp
136 50 Haninge
Betäckningsavgifter 2012
Enligt överenskommelse
Bokningar/förfrågningar
Maria Lamm
Tel 08-500 209 38
Fax 08-500 252 50
Mobil 070-756 07 69
[email protected]
25
Swedish Shave (FR)
FR98057142. Fux 1998, 167-20 cm, uppfödd av Société Sogir. Ägare Stall Anderberg AB, Klagshamns
Måleri AB. Tecken: Stjärnsnopp med virvel vid mankammen och på medellinjen på övre ögonlinjen.
Mr Prospector (USA)
Miswaki (USA)
Hopespringseternal (USA)
Midyan (USA), br 1984
Ribot (GB)
Country Dream (USA)
Equal Venture (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
Kris (GB)
Shavian (GB)
Mixed Applause (USA)
Shavya (GB), 1993
Storm Bird (CAN)
Stormy Scene (IRE)
Drama (IRE)
Betäckningsresultat/2005
SWEDISH SHAVE (FR), 11 segr, Prix
de Ris Orangis, Deauville, Gr3, Grosser
Preis von Berlin, Hoppegarten, Gr3,
Prix de Bonnevil, Chantilly, L, Prix
Servanne, Maisons-Laffitte, L, Prix
Servanne, Chantilly, L, Prix Cor de
Chasse, Maisons Laffitte, L, The Naas
International Stakes, 2e Prix Meautry
(2 ggr), Deauville, Gr3, Prix de Ris
Orangis, Deauville, Gr3, Prix Servanne,
Chantilly, L, Prix Cor de Chasse, Maisons Laffitte, L, 3e Prix Contessina,
Maisons Laffitte, L, 4e Prix Maurice de
Gheest, Gr1.
Fadern MIDYAN (USA), Jersey S,
Gr3, Rockingham S, L, 2e Challenge
S, Gr2, Supreme S, Gr3, Beeswing
S, Gr3, Criterion S, Gr3, Lanson
Champagne Vintage S, Gr3, 3e 2000
Guineas, Gr1. Far till 17 Black Typevinnare, 4 cham­pions och 223 vinnare
av mer än 11 milj USD inkl
ALHIJAZ, Champion 2-åring i Italien,
9 segr, Premio Parioli, Gr1, Premio
Vitaria di Capua, Gr1, 2 ggr, Gran
Premio Criterium, Gr1, Gardner
Merc­hant Mile, Gr2, avelshingst,
BEAUCHAMP HERO, 6 segr, Hard-
Pl%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
282 530
472 480
542 850
816 360
665 845
574 330
33%
29%
13%
44%
13%
20%
50%
29%
38%
44%
63%
40%
47 088
67 497
67 856
90 707
83 231
114 866
3 354 395 SEK 26% 49%
78 009
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
Kr/st Hkp
FR
FR
Sv-hkp 93
FR
Sv-hkp 93
Sv-hkp 96
Cup International, Gr3, Oslo Cup,
L, Norsk Derby, etc, avelshingst.
1. mor Shavya (GB), ej startat, mor till
tre vinnare, bl a SWEDISH SHAVE,
se ovan, PSYCADELIC, 2 segr, och
mormor till HEADACHE, 2 segr som
2-åring 2005, Prix d'Arenberg, Gr3.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2004.
Veterinärt: Hingst visad i tävlingskondition. Måttlig uppdrivning av kronlederna. Måttliga hasledsgallor. Höger
testikel vriden 90˚, 25% mindre än vänster. Hasar och bakknän med avseende på osteochondros utan
anmärkning. Hasar med avseende på spatt utan anmärkning. Avseende på struppipning utan anmärkning.
Exteriör: Stor långlinjerad maskulin hingst av mycket god fullblodstyp. Hingsten har en något lågt ansatt hals,
kraftig manke och djup bog. Bålen är öppen och ryggen lång. Han är uttåad på höger framben, i övrigt
välbenad. Rörelserna är taktmässiga i skritt och taktmässigt markbundna i trav.
Slutomdöme: Stor gentil hingst som under fem säsonger tävlat framgångsrikt och segrat och varit placerad
(2-3) i sex Gr3- och Listed-löpningar.
26
24
10
7
Uppställningsplats
V%
wicke S, Gr2, Princess of Wales’s
S, Gr2,
LES BOYER, 9 segr, Premio Emilio
Turati, Gr2, 2 ggr, Pr Tantieme, L,
ACCENTO, 4 segr, Grosser Kaufhof
Preis, Gr2,
CENTRAL CITY, Prix de la Seine et
Oise, Gr3, Leasure S, L,
MIDYAN CALL, 10 segr, Premio Ribot, Gr2, Premio Natale di Roma,
L, Premio Signoriono, L, 2 ggr,
FIRYAL PERSUIT, 4 segr, Prix Omnium, L, Criterium de Languedoc
Prix Paul Guichou, L,
PUNISHMENT, 9 segr, GP d Parilly, L,
INCHRORY (GB), 18 segr, Stockholm
39
2009
10
2010
11
2011
4 (i Frankrike)
3. mor Drama (IRE), vinnare, Greenlands S, Gr3, mor till fem vinnare, inkl
Prissum Val
6 43 11-5-3
2008
2009
2010
2011
2. mor Stormy Scene (IRE), vinnare,
mor till fem vinnare, bl a STORMEZ, 11
segr, SHOCKADELICA, 5 segr, STORMYKA, 3 segr, mor till tre vinnare.
Åld St 1-2-3
Totalt
Födda fbl
SWEDISH SHAVE (FR) till avel 2005;
far till 97 avkommor i startbar ålder,
varav 42 startat och 23 segrat, inkl
SWEDISH CAT, 6 segr, FT81, Melmaclöpn, SWEDISH GIRL, 3 segr, FT74,
Altamiralöpn, KING BULLTOFTA,
4 segr, Swedish Classic Sprint, 5e
Sofierolöpn, FT78, PUYOL, Agria
Auktionslöpn, FT79, Salamanca, 4
segr, 2a Melmaclöpn, 4e SFAF/SÅEF:s
Auktionslöpn, FT78, Swedish Streak,
3 segr inkl vinnare i Tyskland, 3e
Altamiralöpn, 4e SM Sprinters, FT79,
GAUNTLETT, 9 segr, FT91, SWEDISH
STEP, 7 segr, FT72, GOLDEN PACEMAKER, 4 segr, FT70, IDIDITMYWAY, 3
segr, FT71, MISS FLAMINGO, 2 segr,
FT72, BOWATER, 2 segr, FT69, MR
SABATINI, 2 segr, FT68, TAPAS, 2 segr,
FT70, WALNUT LODGE, 2 segr, FT60,
samt vinnarna CHARMING SHAVE,
ENTILLGLORY, FLAVIO, SABA ROCK,
SHE'S SO NICE, SWEDISH TIME, SWEDISH PRINCESS och VAL FLEUR.
År
2-0-1
2-0-0
1-1-1
4-0-0
1-4-0
1-0-1
fbl
TYCOON'S DRAMA, 3 segr, Selima
S, Gd3, mor till fem vinnare, bl a
Sharpest Image, 6 segr, Premio
Pisa, 2a Prix Daphnis, Gr3, Tycoon's
Dolce, 3 segr, Prix de Lieurey, 2a Prix
des Reservoirs, Gr3, Prix Palais-Royal,
Gr3, Desert Drama, 3 segr, Prix
Hampton, L, 3e Criterium de Maisons
Laffitte, Gr2, etc. DRAMA vidare
mor till Last Drama, 3 segr, 3e Prix
de Saint-Cyr, L, och Prix Charles Laffitte, L, mor till vinnare inkl KING'S
DRAMA, 7 segr, Sword Dancer
Invitational S, Gr1.
Tävlingskarriär i Frankrike,
Tyskland, England och Sverige
6
7
8
9
8
5
Bet
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2012
1.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober eller 11.000 kr vid lev föl
10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
[email protected]
Swing That Cat (USA)
Storm Bird (CAN)
Storm Cat (USA)
Terlingua (USA)
Cat Thief (USA), 1996
Alydar (USA)
Train Robbery(USA)
Track Robbery (USA)
SWING THAT CAT (USA)
Blushing Groom (FR)
Nashwan (USA)
Height of Fashion (USA)
Incha (GB), 1992
Lyphard (USA)
Idle Gossip (USA)
Toll Booth (USA)
USA05012544. Brun 2005, 163-20 cm, uppfödd av Mill Ridge Farm, J Chandler, McGaughey.
Ägare Mec-Com Klippan AB o Fourfold HB. Tecken: Stjärn. VF: Vit kota. HB: Vit fläck innerball.
Betäckningsresultat/2011
Bet
fbl
2011
15
Födda fbl
1. mor Incha (GB), plac, mor till 4 vinnare av 6 startande inkl
SOLVIG, 7 segr, Regret S, Gr3, Pucker
Up S, Gr3, Hollywood Wildcat S,
Gr3, Tropical Park Oaks, L, Green
River S, L, 2a Galaxy S, Gr2, Locust Grove H, Gr3, Herecomesthebride S, Gr3, Palisades S, L, 3e
Locust Grove H, Gr3, Modesty H,
Gr3, Jenny Wiley S, Gr3, Distaff
Turf Mile S, Gr3, Mint Julep H,
Gr3, Breeders' Cup H, L, mor till
2 vinnare,
LADY CARLOCK, 4 segr, Suwannee
River S, Gr3, 2e Old Red S, L, 3e
Arlington Matron H, Gr3, Lady
Canterbury S, L, Kentucky Cup
Ladies Turf S,
SWING THAT CAT, se ovan,
MILA, 2 segr, mor till 2 vinnare.
SWING THAT CAT (USA), 5 segr,
1600-2400 m, Svenskt Derby, L,
Voterlöpn, 2e Norsk Derby, Hurricanelöpn, 3e Malmö Stads Pris, Svealandlöpn, vinstrikaste svensktränade
galoppör under en säsong (2.025.920
kr, 2008).
Fadern CAT THIEF (USA), 4 segr,
Breeders' Cup Classic, Gr1, Swaps S,
Gr1, Breeders' Futurity, Gr2, 2e Haskell Invitational H, Gr1, Blue Grass S,
Gr1, Fountain of Youth S, Gr1, Whitney H, Gr1, San Fernando Breeders'
Cup S, Gr2, San Antonio H, Gr2, 3e
Kentucky Derby, Gr1, Breeders' Cup
Juvenile, Gr1, Florida Derby, Gr1,
Malibu S, Gr1, Oaklawn H, Gr1, Kentucky Cup Classic H, Gr2, Hutcheson
Tävlingskarriär i Sverige, Norge och Tyskland
År
Åld St 1-2-3
2007
2008
2009
2010
2 år
3 år
4 år
5 år
Totalt
6
7
2
1
1-1-2
4-3-0
0-1-0
0-0-0
4 16 5-5-2
Prissum Val
91 920
2 025 920
25 000
0
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 17% 67%
SEK 57% 100%
SEK 0% 50%
SEK 0% 0%
15 320
289 417
12 500
0
2 142 840 SEK 31% 75%
133 928
S, Gr2, Stephen Foster H, Gr2.
Far till 7 kullar i startbar ålder, totalt
399 avkommor, varav 297 startat och
241 vunnit sammanlagt 861 segrar
inkl 13 black type-vinnare; THETHIEF­
ATMIDNIGHT, 14 segr, Champion
3-årssto och äldre sto i Puerto Rico,
QUITE SPECTACULAR, Champion
2-årssto i Dominikanska Republiken,
GREAT INTENTIONS, 7 segr, First
S-hkp 76
S-hkp 90
S-hkp 88
S-hkp 88
Flight H, Gr2, REGAL ENGAGEMENT, 3 segr, Black-Eyed Susan S,
Gr2, DR W, 9 segr inkl L, SWING
THAT CAT, se ovan, LOTTACOSTA, 3
segr, My Dear S, L, COHIBA MISS, 3
segr, Kentucky Cup Juvenile Fillies S,
L, KITTY CAT EXPRESS, 4 segr, Light
Hearted S, L, ATLANTIC PAWS, 6
segr, Puck S, m fl.
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2010.
Veterinärt: Visad i gott skick. Gott temperament. Utläkt skada kotan höger fram. I övrigt u.a.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a.
Endoskopi avseende struppipning u.a.
Exteriör: Harmonisk och maskulin hingst med uttrycksfullt huvud. Proportionerlig. Gott skelett. Välliggande
bog, välutvecklad manke och muskelfyllt kors. Rätställd. Tendens att tåa in vänster fram. Ordinära rörelser i
skritt och trav.
Slutomdöme: Tilltalande individ med god härstamning och med utmärkta prestationer som treåring. Visade
tidighet förenad med distansstyrka.
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige.
2. mor IDLE GOSSIP (USA), 5 segr,
Lakewood S, 2e Flower Bowl S, 3e
Comely S, Gr3, banrekord på Meadowlands, 1.36,0 på 1600 m, mor till
3 vinnare av 8 startande inkl
IDLE SON, 5 segr i Frankrike, USA
och Italien, Premio Nearco, How
Now H, 2e Spence Bay H, L,
avelshingst
GIN U WINE, vinnare
RUSSIAN WHISPERS, vinnare
Araadh, plac, mor till 4 vinnare
Tabl, plac, mor till vinnare
Idle River, oplacerad, mor till vinnare
Rubamma, plac
Incha, se ovan
SWING THAT CAT (USA) till avel 2011.
Uppställningsplats
Sextorps Slott
242 90 Hörby
Betäckningsavgifter 2012
1.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet den 1
oktober eller 11.000 kr vid lev föl
10 dagar. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Christer Schildt
Stuteri 0415-33 00 96
Bost/Fax 0413-300 96
Mobil 0705-11 24 80
[email protected]
27
Zaahid (IRE)
IRE26063783. Fux 2004, 164-21 cm, uppfödd av Shadwell Estate Co Ltd. Ägare Svista Säteri.
Tecken: Avlång stjärn ovan ögonhöjd som fortsätter i strimma mot vänster näsborre och avslutas på
överläppen. HB: Vit halvstrumpa.
Riverman (USA)
Bahri (USA)
Wasnah (USA)
Sakhee (USA), br 1997
Sadler's Wells (USA)
Thawakib (IRE)
Tobira Celeste (USA)
ZAAHID (IRE)
His Majesty (USA)
Pleasant Colony (USA)
Sun Colony (USA)
Murjana (IRE), 1998
Mr Prospector (USA)
Golden Reef (USA)
Virginia Reef (IRE)
Betäckningsresultat/2010
Bet
fbl
Födda fbl
2010
2011
17
14
2011
10
DELIGHTFUL REEF, 4 segr,
NATURAL WAVE, vinnare som 3-åring
i Japan,
MAJESTY'S COLOR, 5 segr som
3-4-åring,
STUNNING ROSE, 2 segr på 3 starter
som 4-åring,
COLOUYR THE WIND, vinnare som
3-åring 2010,
MURJANA, se ovan,
Tap For Gold, ostartad, mor till 3
vinnare: Spina, 2 segr som
2-3-åring, 3e Fairway S, L, Newton John, 9 segr, 3e Breeders'
Cup Premiers H, Gr3, och Ruth
And Neva, vinnare som 2-åring,
2a Bassinet S, 3e Juvenile Fillies
S, L.
ZAAHID (IRE), 4 segr över 1400-1630
m i England, TF109, Totesport Victoria
Cup, Ascot, 2e William Hill Lincoln
Hcp, Doncaster.
Fadern SAKHEE (USA), Champion
Older Horse i Europa 2001, 8 segr,
2,2 milj GBP, 1600-2400 m, Prix de
l’Arc de Triomphe, Gr1, Juddmonte
International S, Gr1, Dante S, Gr2,
Classic Trial, Gr3, Steventon S, L, 2e
Breeders’ Cup Classic, Gr1, Epsom
Derby S, Gr1, Prix Gontaut-Biron, Gr3,
3e Dubai World Cup, Gr1.
Till avel 2003 och far till vinnare
av 354 löpningar och över 9,3 milj
GBP inkl PRESVIS (GB), Queen Elizabeth II Cup, Gr1, SAKHEE’S SECRET
(GB), July Cup, Gr1, avelshingst i England, Tin Horse (IRE), Franskt 2000
Guineas, Gr1, 2e Grand Criterium,
Gr1, Prix Morny, Gr1, SA­MUEL (GB),
Doncaster Cup, Gr2, ROYAL ROCK
(GB), Dixon Memorial S, Gr3, CHAN-
Tävlingskarriär i England
År
Åld St 1-2-3
Prissum Val
2006
2007
2008
2009
2 år
3 år
4 år
5 år
0
345 532
747 957
266 176
Totalt
1
7
6
3
0-0-0
3-1-1
1-0-1
0-1-0
4 17 4-2-2
V%
Pl%
Kr/st Hkp
SEK 0% 0%
SEK 43% 71%
SEK 17% 33%
SEK 0% 33%
0
49 362
124 660
88 725
1 359 665 SEK 24% 47%
79 980
GE THE WORLD (IRE), Derby du MidiBarriere de Bordeaux, L, PERMESSO
(GB), Premio Botticelli, L, SHUJOON
(GB), Prix Francois Mathet, L, Salrue,
3e Prix Jean de Lagardere, Gr1, Nice
Danon (GB), 2e Zukunfts-Rennen,
Gr3, Preis Der Winterfavoriten, Gr3,
Darsha (FR), 2e Prix Minerve, Gr3,
Sakhee’s Song (IRE), 2e Premio Carlo
Chiesa, Gr3, Premio Tudini, Gr3, etc.
1. mor Murjana (IRE), vinnare i England som 3-åring. Mor till 2 vinnare
(alla hennes föl);
TF 53
TF 103p
TF 109
TF 105
ZAAHID (IRE), 4 segr, se ovan, och
Mosharref (IRE), 2 segr som 3-åring.
2. mor Golden Reef (USA), 2 segr
som 2-åring, Schuylerville S, Gr2, 2a
Spinaway S, Gr1, Matron S, Gr1, Princess S, Gr2, 3e Railbird S, Gr 3 i USA.
Mor till 8 vinnare av 11 startande
och totalt 15 föl inkl;
CHEROKEE REEF, 7 segr, Wadsworth
Memorial H, 2a Wadsworth
Memorial H, 3e Anniron H,
CHANTING, 2 segr på 3 starter som
2-åring, Silver Flash S,
Utdrag ur offentligt omdöme vid avelsvärdering
Första gången avelsvärderad: 2010.
Veterinärt: Utmärkt temperament och visad i mycket gott skick. Något överbett men med tandkontakt. I övrigt
obetydliga veterinära anmärk­ningar.
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a.
Endoskopi avseende struppipning u a, dock lindrigt med slem i luftstrupen.
Exteriör: Uttrycksfullt huvud. Långlinjerad rejäl maskulin hingst med naturlig resning. Väl ansatt hals, väl
utvecklad manke, djup liggande bog. Fylligt välmusklat kors. Välbenad. Korrekt benställning. Något skruvad
skritt bak, bra rörelser i trav.
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst av god härstamning. Tävlat framgångsrikt i motsvarande skandinavisk
elitklass.
28
3. mor VIRGINIA REEF (IRE), halvsyster
till ROMILDO (GB), Prix Ganay, Gr1,
etc, avelshingst, PEVERO, Prix Foy,
Gr3, etc, avelshingst, och STARINA,
Prix Finlande. Mor till 8 vinnare inkl;
VIRGINIA CARNIVAL, 10 segr, Cliff
Hanger H, Gr3, Bay Meadows
Derby, Gr3, Damascus H, L, 2e
San Gabrial H, Gr2, Volante H,
Gr3, 3e San Luis Obispo H, Gr2,
San Marcos H, Gr2, John Henry
S, L, etc,
GOLDEN REEF, se ovan,
VIRGINIA PRIVATEER, 4 segr,
Governor's H, avelshingst,
Virginia Colony, vinnare, 3a Anoakia
S, Gr3, mor till LUCKY VIRGINIAN, 5 segr som 2-3-åring, Jet
Pilot S, Sentinel S, avelshingst.
ZAAHID (IRE) till avel 2010.
Uppställningsplats
Svista Säteri
186 97 Brottby
Betäckningsavgifter 2012
2.000 kr vid språng + 8.000 kr
vid konstaterad dräktighet
den 1 oktober. Exkl moms.
Bokningar/förfrågningar
Bo o Kerstin Helander
Tel 08-512 416 12
Mobil 070-777 32 11, Bo
Mobil 0707-57 78 76, Kerstin
[email protected]
[email protected]
www.svistastuteri.se
Vinstrikaste avelshingstar i Sverige 2011 - "stora listan" (437)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Hingst, suffix
EISHIN DUNKIRK (USA)
SINGSPIEL (IRE)
MOST WELCOME (GB)
ACADEMY AWARD (IRE)
FINAL APPEARANCE (IRE)
HAWK WING (USA)
STATUE OF LIBERTY (USA)
SONGLINE (SWE)
HEART OF OAK (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
FUNAMBULE (USA)
REFUSE TO BEND (IRE)
VERGLAS (IRE)
DEXTERITY (USA)
MELMAC (SWE)
MIESQUE’S SON (USA)
BLACK SAM BELLAMY (IRE)
SABIANGO (GER)
MONSUN (GER)
MERCHANT OF VENICE (USA)
NICOLOTTE (GB)
INCHRORY (GB)
KHELEYF (USA)
MANDRAKE EL MAGO (CHI)
KYLLACHY (GB)
JEUNE HOMME (USA)
BOSUN'S WATCH (GB)
HIGH CHAPARRAL (IRE)
XAAR (GB)
BINARY FILE (USA)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB)
PIVOTAL (USA)
FANTASTIC LIGHT (USA)
BERTOLINI (USA)
TROON (GB)
DISTANT THUNDER (USA)
DESERT STYLE (IRE)
DANSILI (GB)
KING CHARLEMAGNE (USA)
FAHIM (GB)
CAJUN CADET (GB)
GIANT GENTLEMAN (USA)
EL GRAN LODE (ARG)
TREMPOLINO (USA)
PICCOLO (GB)
SEPTIEME CIEL (USA)
MUHTATHIR (GB)
TERTULLIAN (USA)
SADLER’S WELLS (USA)
LATERAL (GB)
FödårLd Far
Avk
1997 S Mr Prospector
25
1992 In the Wings
8
1984 S Be My Guest
32
2000 D Danehill
50
1992 D Sadler’s Wells
23
1990 Woodman
15
2000 Storm Cat
4
1993 S Diaghlyphard
35
1992 S Woodman
35
1998 S Midyan
30
1987 S Lyphard
44
2000 Sadler’s Wells
4
1994 Highest Honor
9
1998 D Kingmambo
13
1991 S Diaghlyphard
21
1992 Mr Prospector
2
1999 Sadler’s Wells
11
1998 Acatenango
2
1990 Königsstuhl
2
1998 Storm Cat
1
1991 S Night Shift
21
1993 S Midyan
16
2001 Green Desert
7
1999 S Golden Voyager
22
1998 Pivotal
7
1990 S Nureyev
17
2004 S Singspiel
13
1999 Sadler’s Wells
1
1995 Zafonic
10
1998 D Nureyev
5
2002 Giant’s Causeway
5
1993 Polar Falcon
4
1996 Rahy
5
1996 Danzig
10
1990 S Beveled
17
2003 S Storm Cat
11
1992 Green Desert
1
1996 Danehill
2
1998 Nureyev
1
1993 Green Desert
3
1991 D Cadeaux Genereux 15
1998 Montbrook
1
1995 S Lode
11
1984 Sharpen Up
4
1991 Warning
2
1987 Seattle Slew
9
1995 Elmaamul
4
1995 Miswaki
4
1981 Northern Dancer
3
2003 Singspiel
4
St
106
37
174
162
78
54
35
178
196
188
209
32
41
39
120
11
35
16
5
6
105
83
21
93
47
107
52
3
27
12
21
12
42
60
87
37
12
16
5
8
51
4
70
12
24
38
11
22
3
12
1
24
10
19
16
10
8
6
12
21
18
15
6
8
4
9
3
5
3
1
4
5
10
4
2
8
3
2
2
7
2
3
2
7
6
7
1
5
1
2
3
5
2
6
4
3
2
3
3
0
1
2
11
4
16
19
10
6
4
16
14
18
20
7
6
5
11
2
4
2
2
1
8
10
5
7
6
8
5
0
3
1
4
3
7
5
6
3
3
6
0
2
3
1
9
1
6
2
3
2
1
1
3
11
4
16
19
7
6
1
14
19
11
15
5
6
3
11
3
3
3
0
0
8
10
3
8
7
16
9
0
4
3
2
1
5
4
8
4
1
5
2
1
10
0
8
3
1
7
2
4
1
0
Prissum SEK Bonus SEK
1 951 223
623 971
2 219 300
3 000
1 893 070
300 752
1 716 494
300 407
1 891 154
6 630
1 891 466
1 450 420
334 436
1 445 439
281 230
1 323 195
331 904
1 360 050
116 505
1 277 534
134 040
1 395 155
1 160 150
1 150 308
946 096
179 823
864 080
237 900
992 975
96 483
769 600
293 740
835 000
800 000
613 286
85 105
611 600
30 600
639 650
445 670
192 125
635 400
450 140
176 750
397 200
219 525
475 000
137 500
582 900
22 200
534 700
24 150
540 650
517 400
510 200
423 550
372 750
48 270
395 425
22 862
417 000
412 300
399 400
397 600
396 100
391 500
374 100
17 220
346 500
40 000
294 412
91 784
293 710
86 730
379 650
374 400
2 520
356 000
220 250
133 750
Pris/bon
2 575 194
2 222 300
2 193 822
2 016 901
1 897 784
1 891 466
1 784 856
1 726 669
1 655 099
1 476 555
1 411 574
1 395 155
1 160 150
1 150 308
1 125 919
1 101 980
1 089 458
1 063 340
835 000
800 000
698 391
642 200
639 650
637 795
635 400
626 890
616 725
612 500
605 100
558 850
540 650
517 400
510 200
423 550
421 020
418 287
417 000
412 300
399 400
397 600
396 100
391 500
391 320
386 500
386 196
380 440
379 650
376 920
356 000
354 000
Pris/avk
78 049
277 413
59 158
34 330
82 224
126 098
362 605
41 298
37 806
45 335
29 035
348 789
128 906
88 485
45 052
432 040
90 270
384 800
417 500
800 000
29 204
38 225
91 379
20 258
90 771
26 479
30 554
475 000
58 290
106 940
108 130
129 350
102 040
42 355
21 926
35 948
417 000
206 150
399 400
132 533
26 407
391 500
34 009
86 625
147 206
32 634
94 913
93 600
118 667
55 063
Vinstrikaste avelshingstar i Skandinavien 2011 - "stora listan" (507)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hingst, suffix
ACADEMY AWARD (IRE)
HAWK WING (USA)
MOST WELCOME (GB)
FINAL APPEARANCE (IRE)
EISHIN DUNKIRK (USA)
SINGSPIEL (IRE)
PIVOTAL (USA)
REFUSE TO BEND (IRE)
DEXTERITY (USA)
FUNAMBULE (USA)
SONGLINE (SWE)
STATUE OF LIBERTY (USA)
HEART OF OAK (USA)
VERGLAS (IRE)
SWEDISH SHAVE (FR)
MELMAC (SWE)
CAJUN CADET (GB)
BLACK SAM BELLAMY (IRE)
KHELEYF (USA)
BINARY FILE (USA)
FödårLd Far
Avk
2000 D Danehill
90
1990 Woodman
16
1984 S Be My Guest
44
1992 D Sadler’s Wells
52
1997 S Mr Prospector
26
1992 In the Wings
10
1993 Polar Falcon
5
2000 Sadler’s Wells
4
1998 D Kingmambo
22
1987 S Lyphard
53
1993 S Diaghlyphard
38
2000 Storm Cat
4
1992 S Woodman
37
1994 Highest Honor
11
1998 S Midyan
31
1991 S Diaghlyphard
22
1991 D Cadeaux Genereux 30
1999 Sadler’s Wells
11
2001 Green Desert
8
1998 D Nureyev
14
St
480
114
282
263
121
60
51
37
132
305
242
46
226
79
225
155
230
58
57
48
1
63
15
30
27
27
11
13
11
15
22
18
6
23
15
21
15
20
5
13
5
2
56
11
25
23
13
8
13
7
15
35
21
6
16
10
22
15
24
11
11
9
3
61
13
22
28
13
6
5
5
7
28
27
2
20
14
13
12
24
4
9
8
Prissum SEK Bonus SEK
7 237 105
336 976
3 995 295
2 920 657
300 752
2 927 850
6 630
2 267 934
623 971
2 661 999
3 000
2 602 598
2 469 939
2 294 061
18 044
2 146 173
134 040
1 813 877
281 230
1 487 940
334 436
1 405 609
331 904
1 694 422
1 445 540
116 505
1 229 854
179 823
1 331 824
60 145
1 261 977
124 390
1 278 474
1 060 338
87 303
Pris/bon
7 574 081
3 995 295
3 221 409
2 934 480
2 891 905
2 664 999
2 602 598
2 469 939
2 312 105
2 280 213
2 095 107
1 822 376
1 737 513
1 694 422
1 562 045
1 409 677
1 391 969
1 386 367
1 278 474
1 147 641
Pris/avk
80 412
249 706
66 379
56 305
87 228
266 200
520 520
617 485
104 276
40 494
47 734
371 985
37 989
154 038
46 630
55 902
44 394
114 725
159 809
75 738
29
29
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ROYAL EXPERIMENT (USA)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB)
MIESQUE’S SON (USA)
SABIANGO (GER)
RICHARD OF YORK (GB)
XAAR (GB)
ELUSIVE CITY (USA)
MONSUN (GER)
MANDRAKE EL MAGO (CHI)
INCHRORY (GB)
TREMPOLINO (USA)
MERCHANT OF VENICE (USA)
NICOLOTTE (GB)
DOMEDRIVER (IRE)
MUJADIL (USA)
KYLLACHY (GB)
DANSILI (GB)
FANTASTIC LIGHT (USA)
ONE COOL CAT (USA)
JEUNE HOMME (USA)
LANDO (GER)
EL GRAN LODE (ARG)
INDIAN LODGE (IRE)
BOSUN'S WATCH (GB)
HIGH CHAPARRAL (IRE)
TROON (GB)
BERTOLINI (USA)
DUBAI DESTINATION (USA)
ESPRIT DU NORD (USA)
LATERAL (GB)
1999 N
2002
1992
1998
1990 D
1995
2000
1990
1999 S
1993 S
1984
1998
1991 S
1998
1998
1998
1996
1996
2001
1990 S
1990
1995 S
1996 S
2004 S
1999
1990 S
1996
1999
1980
2003
Royal Academy
Giant’s Causeway
Mr Prospector
Acatenango
Rainbow Quest
Zafonic
Elusive Quality
Königsstuhl
Golden Voyager
Midyan
Sharpen Up
Storm Cat
Night Shift
Indian Ridge
Storm Bird
Pivotal
Danehill
Rahy
Storm Cat
Nureyev
Acatenango
Lode
Grand Lodge
Singspiel
Sadler’s Wells
Beveled
Danzig
Kingmambo
Lyphard
Singspiel
9
5
2
2
19
13
7
2
26
16
6
1
24
7
1
9
3
6
11
17
4
12
16
13
1
20
12
8
3
5
58
30
11
18
170
73
40
7
148
123
45
6
151
50
10
60
26
71
79
125
9
87
150
52
3
134
89
57
17
18
4
6
3
3
14
11
11
1
10
19
9
4
7
9
5
9
3
9
9
4
1
7
13
2
2
10
9
9
7
3
6
6
2
2
18
7
2
3
10
16
5
1
10
2
3
7
8
10
11
8
2
11
12
5
0
10
9
7
0
2
8
4
3
3
23
12
6
0
16
16
9
0
12
6
1
10
6
9
13
19
1
9
17
9
0
13
7
4
2
1
780 839
353 472
1 126 436
864 080
237 900
775 013
293 740
1 040 239
970 564
22 200
907 341
906 844
713 357
192 125
863 077
30 600
798 995
40 000
800 000
704 926
85 105
789 775
748 530
736 298
733 751
718 609
701 960
518 017
176 750
666 213
566 871
87 915
643 156
397 200
219 525
475 000
137 500
536 274
48 270
579 804
557 995
491 468
60 145
397 848
133 750
1 134 311
1 126 436
1 101 980
1 068 753
1 040 239
992 764
907 341
906 844
905 482
893 677
838 995
800 000
790 031
789 775
748 530
736 298
733 751
718 609
701 960
694 767
666 213
654 786
643 156
616 725
612 500
584 544
579 804
557 995
551 613
531 598
86 760
225 287
432 040
387 507
54 749
74 659
129 620
453 422
27 437
53 942
133 166
800 000
29 372
112 825
748 530
81 811
244 584
119 768
63 815
30 472
166 553
47 239
40 197
30 554
475 000
26 814
48 317
69 749
163 823
79 570
Vinstrikaste avelshingstar i Sverige 2011 - 2-åriga avkommor (95)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
30
Hingst, suffix
EISHIN DUNKIRK (USA)
BOSUN’S WATCH (GB)
HIGH CHAPARRAL (IRE)
FUNAMBULE (USA)
BINARY FILE (USA)
SWEDISH SHAVE (FR)
KHELEYF (USA)
SONGLINE (SWE)
LATERAL (GB)
SIR PERCY (GB)
BLACK SAM BELLAMY (IRE)
MASTER COMMAND (USA)
MELMAC (SWE)
ACADEMY AWARD (IRE)
CHINEUR (FR)
UNBRIDLED’S SONG (USA)
HEART OF OAK (USA)
ONE COOL CAT (USA)
MUHTATHIR (GB)
MANDRAKE EL MAGO (CHI)
SEPTIEME CIEL (USA)
RANSOM O’WAR (USA)
TOUCH GOLD (USA)
HURRICANE RUN (IRE)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB)
AMADEUS WOLF (GB)
TITUS LIVIUS (FR)
IFFRAAJ (GB)
SHARP HUMOR (USA)
KODIAC (GB)
MR WELLS (USA)
SHAWDON (GB)
FINAL APPEARANCE (IRE)
PERFECT SOUL (IRE)
EL CORREDOR (USA)
NICOLOTTE (GB)
ELUSIVE CITY (USA)
REDBACK (GB)
PASTORAL PURSUITS (GB)
SLEEPING INDIAN (USA)
DUTCH ART (GB)
DEXTERITY (USA)
THUNDER GULCH (USA)
FödårLd Far
1997 S Mr Prospector
2004 S Singspiel
1999 Sadler’s Wells
1987 S Lyphard
1998 D Nureyev
1998 S Midyan
2001 Green Desert
1993 S Diaghlyphard
2003 Singspiel
2003 Mark of Esteem
1999 Sadler’s Wells
2002 A P Indy
1991 S Diaghlyphard
2000 D Danehill
2001 Fasliyev
1993 Unbridled
1992 S Woodman
2001 Storm Cat
1995 Elmaamul
1999 S Golden Voyager
1987 Seattle Slew
2000 Red Ransom
1994 Deputy Minister
2002 Montjeu
2002 Giant’s Causeway
2003 Mozart
1993 Machiavellian
2001 Zafonic
2003 Distorted Humor
2001 Danehill
1999 S Sadler’s Wells
1995 S Inchinor
1992 D Sadler’s Wells
1998 Sadler’s Wells
1997 Mr Greeley
1991 S Night Shift
2000 Elusive Quality
1999 Mark of Esteem
2001 Bahamian Bounty
2004 Lemon Drop Kid
2004 Medicean
1998 D Kingmambo
1992 Gulch
Avk
9
13
1
8
5
4
2
4
4
1
5
1
4
10
2
1
8
3
1
5
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
St
36
52
3
23
12
20
7
12
12
3
14
2
13
21
6
5
32
15
1
26
10
3
5
3
3
5
5
5
5
5
4
3
5
3
3
4
1
4
2
6
2
9
4
1
12
2
2
4
2
2
3
0
1
2
2
2
2
1
2
3
1
2
1
0
1
1
1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
2
1
5
0
2
1
3
2
3
1
1
2
0
3
5
0
0
2
3
0
2
1
1
2
1
1
0
2
3
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
3
4
9
0
2
3
2
2
1
0
0
1
0
0
2
3
0
4
3
0
4
3
0
1
0
0
1
1
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Prissum SEK Bonus SEK Pris/bon
911 070
334 503 1 245 573
397 200
219 525
616 725
475 000
137 500
612 500
428 660
132 120
560 780
534 700
24 150
558 850
404 700
111 825
516 525
499 600
499 600
365 920
88 800
454 720
220 250
133 750
354 000
327 500
327 500
282 300
40 875
323 175
300 000
300 000
167 250
95 288
262 538
239 550
21 937
261 487
242 400
242 400
223 000
223 000
142 750
72 863
215 613
202 750
202 750
200 000
200 000
113 650
65 925
179 575
108 600
69 150
177 750
177 000
177 000
150 800
150 800
150 000
150 000
121 000
121 000
119 600
119 600
113 500
113 500
112 000
112 000
105 000
105 000
89 100
89 100
48 000
36 000
84 000
56 500
21 750
78 250
68 000
68 000
56 700
56 700
54 100
54 100
41 700
8 775
50 475
50 000
50 000
49 600
49 600
49 400
49 400
28 000
21 000
49 000
45 000
45 000
44 700
44 700
42 500
42 500
Pris/avk
101 230
30 554
475 000
53 583
106 940
101 175
249 800
91 480
55 063
327 500
56 460
300 000
41 813
23 955
121 200
223 000
17 844
67 583
200 000
22 730
54 300
177 000
150 800
75 000
60 500
119 600
113 500
112 000
105 000
89 100
48 000
56 500
34 000
56 700
54 100
41 700
50 000
49 600
49 400
28 000
45 000
8 940
42 500
44
45
46
47
48
49
50
DARK ANGEL (IRE)
AMERICAN POST (GB)
MARJU (IRE)
CHOISIR (AUS)
ENRIQUE (GB)
CLODOVIL (IRE)
JAUNTY JACK (GB)
2005
2001
1988
1999
1996
2000
1994 S
Acclamation
Bering
Last Tycoon
Danehill Dancer
Barathea
Danehill
Midyan
1
1
1
1
1
2
3
2
2
3
2
2
7
8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
32 150
19 500
12 000
29 000
27 400
27 000
26 950
14 600
10 950
32 150
31 500
29 000
27 400
27 000
26 950
25 550
32 150
19 500
29 000
27 400
27 000
13 475
4 867
Vinstrikaste avelshingstar i Skandinavien 2011 - 2-åriga avkommor (121)
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Hingst, suffix
ACADEMY AWARD (IRE)
EISHIN DUNKIRK (USA)
BINARY FILE (USA)
FUNAMBULE (USA)
KHELEYF (USA)
BOSUN'S WATCH (GB)
HIGH CHAPARRAL (IRE)
LATERAL (GB)
SWEDISH SHAVE (FR)
SONGLINE (SWE)
DANROAD (AUS)
RANSOM O’WAR (USA)
SIR PERCY (GB)
CHINEUR (FR)
BLACK SAM BELLAMY (IRE)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB)
MASTER COMMAND (USA)
PIVOTAL (USA)
MELMAC (SWE)
ONE COOL CAT (USA)
FINAL APPEARANCE (IRE)
UNBRIDLED’S SONG (USA)
HEART OF OAK (USA)
DEXTERITY (USA)
MUHTATHIR (GB)
CHOISIR (AUS)
MANDRAKE EL MAGO (CHI)
DALAKHANI (IRE)
SEPTIEME CIEL (USA)
LOROFINO (NOR)
HURRICANE RUN (IRE)
TOUCH GOLD (USA)
TITUS LIVIUS (FR)
ANTONIUS PIUS (USA)
AMADEUS WOLF (GB)
IFFRAAJ (GB)
AVONBRIDGE (GB)
SHARP HUMOR (USA)
PERFECT SOUL (IRE)
DECEPTOR (USA)
KODIAC (GB)
CAJUN CADET (GB)
MR WELLS (USA)
FLYINFACT (FR)
SHAWDON (GB)
PASTORAL PURSUITS (GB)
ROYAL EXPERIMENT (USA)
DISTANT THUNDER (USA)
ENRIQUE (GB)
NOTNOWCATO (GB)
FödårLd Far
Avk
2000 D Danehill
31
1997 S Mr Prospector
9
1998 D Nureyev
14
1987 S Lyphard
11
2001 Green Desert
2
2004 S Singspiel
13
1999 Sadler’s Wells
1
2003 Singspiel
5
1998 S Midyan
4
1993 S Diaghlyphard
5
1999 Danehill
1
2000 Red Ransom
3
2003 Mark of Esteem
1
2001 Fasliyev
2
1999 Sadler’s Wells
5
2002 Giant’s Causeway
2
2002 A P Indy
1
1993 Polar Falcon
1
1991 S Diaghlyphard
4
2001 Storm Cat
3
1992 D Sadler’s Wells
11
1993 Unbridled
1
1992 S Woodman
8
1998 D Kingmambo
8
1995 Elmaamul
1
1999 Danehill Dancer
1
1999 S Golden Voyager
5
2000 Darshaan
1
1987 Seattle Slew
2
1990 N Orofino
1
2002 Montjeu
2
1994 Deputy Minister
1
1993 Machiavellian
1
2001 Danzig
3
2003 Mozart
1
2001 Zafonic
1
2000 Averti
2
2003 Distorted Humor
1
1998 Sadler’s Wells
1
1999 N Machiavellian
4
2001 Danehill
1
1991 D Cadeaux Genereux
4
1999 S Sadler’s Wells
1
1994 D In The Wings
3
1995 S Inchinor
1
2001 Bahamian Bounty
1
1999 N Royal Academy
3
2003 S Storm Cat
4
1996 Barathea
1
2002 Inchinor
2
St
77
38
48
39
12
52
3
18
20
16
4
13
5
7
16
9
2
6
13
18
24
5
32
31
1
10
27
4
10
6
4
5
8
12
6
5
7
5
4
13
5
7
4
6
3
6
9
12
7
4
1
11
12
5
5
6
2
2
3
2
1
3
2
2
3
2
1
2
2
2
3
0
3
1
2
1
3
0
1
1
1
1
1
0
2
2
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
2
11
2
9
5
3
5
0
2
3
3
0
2
2
0
2
3
0
2
3
3
3
0
2
3
0
1
2
1
1
1
1
2
4
2
0
3
0
3
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
11
4
8
3
3
9
0
1
2
2
0
2
1
3
1
2
0
1
0
3
4
0
4
0
0
3
4
0
3
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
1
0
0
1
1
3
1
3
1
Prissum SEK Bonus SEK Pris/bon
1 396 847
39 981 1 436 828
925 439
334 503 1 259 942
1 060 338
87 303 1 147 641
849 377
132 120
981 497
845 485
845 485
397 200
219 525
616 725
475 000
137 500
612 500
397 848
133 750
531 598
404 700
111 825
516 525
414 774
88 800
503 574
445 074
18 044
463 118
432 534
432 534
375 204
375 204
357 350
357 350
287 713
40 875
328 588
321 703
321 703
300 000
300 000
283 352
283 352
167 250
95 288
262 538
261 375
261 375
236 649
236 649
223 000
223 000
142 750
72 863
215 613
187 172
18 044
205 216
200 000
200 000
185 856
185 856
113 650
65 925
179 575
178 058
178 058
108 600
69 150
177 750
156 792
156 792
156 015
156 015
150 800
150 800
139 964
139 964
139 474
139 474
119 600
119 600
112 000
112 000
100 555
6 015
106 570
105 000
105 000
98 802
98 802
91 844
91 844
89 100
89 100
88 885
88 885
48 000
36 000
84 000
81 798
81 798
56 500
21 750
78 250
71 053
71 053
63 453
63 453
60 670
60 670
57 073
57 073
54 583
54 583
Pris/avk
45 060
102 827
75 738
77 216
422 743
30 554
475 000
79 570
101 175
82 955
445 074
144 178
375 204
178 675
57 543
160 852
300 000
283 352
41 813
87 125
21 514
223 000
17 844
23 397
200 000
185 856
22 730
178 058
54 300
156 792
78 008
150 800
139 964
46 491
119 600
112 000
50 278
105 000
98 802
22 961
89 100
22 221
48 000
27 266
56 500
71 053
21 151
15 168
57 073
27 299
Sammanställning av betäckningar i Sverige åren 2007 - 2011
Betäckningsår
Rubrik
Avelsvärderade hingstar
Ej avelsvärderade hingstar
Summa
2
007
2008
2009
Hingst Bet ston
Hingst Bet ston
2010
HingstBet ston
Hingst Bet ston
2011
Hingst Bet ston
33
369
30
313
34
333
30
270
24
174
7
18
9
68
6
9
4
10
6
96
40
387
39
381
40
342
34
280
30
280
31
31
A - PORTO BETALT/SVERIGE
Tidningsreturer: SRB AB, Box 14, 182 05 Djursholm, Sverige
"Sire lines" för i katalogen 2012 intagna hingstar
Pharos - Nearco
Nearctic
Northern Dancer Danzig
Philomatheia
Galileo
Nobileo
Lomond
Great Lakes
Night Shift
Nicolotte
Nureyev
Layman
Bangkok
Fraam
Lead On Time
Homme d'Honneur
Sadler's Wells
In the Wings
Dustoori
Singspiel
Bosun's Watch
Mr Wells
Sovereign DancerPriolo
Mirio
Storm Bird
Cat Thief
Swing That Cat
Storm Cat
Merchant of Venice
Nasrullah
Boldnesian
Bold Reasoning Seattle Slew
Secretariat
National Zenith Big Foot Bold Ruler
Tsunami Slew
Black Diamond
Never Bend
Riverman
Bahri
Sakhee
Red God
Bluhing Groom
Rahy
Oaxaca
Royal Charger
Turn-to
Hail to Reason
Roberto
Red Ransom
Spectacular Tide
Zaahid
Sri Pekan
Ecology
Native Dancer
Raise A Native
Mr Prospector
Eishin Dunkirk
Forty Niner
Helsinki
Kingmambo
Chinese Mandarin
Miswaki
Midyan
Woodman
Heart of Oak
Distorted Humour
Swedish Shave
Hyperion
Owen Tudor
Tudor Minstrel Will Somers
Balidar
Utarbetad av Hans Engblom, Avelsvärderingsnämnden.
Young Generation
Cadeaux
Genereux
Fanus
Prepress SRB AB, Djursholm 2012, tryck Strands Grafiska i Norden AB, Lindesberg 2012 - 1.300 ex ex
Polynesian
Download
Related flashcards

Historical eras

16 cards

History of Iran

12 cards

History of Japan

20 cards

History

17 cards

Calendars

21 cards

Create Flashcards