ÅRINGSAUKTION

Allt om auktionen på www.saef.se
ÅRINGSAUKTION
M
SÅ
RINGS
A
U
KT
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
OCKHO
ST
L
Täby Galopp lördag 13 okt 2012 kl 14
60 nummer. Visningar 12 och 13 oktober
Fredag 18-20, lördag 9.30-12.
Rätt försäkrad
Tryggt hästägande med Agria
20%
ie
lägre prem
Säkra ditt
auktionsfynd!
Veterinä
rvård för
449 kro
Veterinärvårdsförsäkringen A2 ökar du enkelt tryggheten för
Vi Med
finns
på plats och hjälper dig att försäkra
din nhäst,
o
dig och din häst – för bara 449 kronor om året. Maxersättningen är
om året r
!
000 du
kronor,20%
självrisken
är 2 800 kronor
samt enåret,
rörlig del om
om
nu120får
rabatt
första
du köpt häst på
20 procent. I försäkringen ingår buköppning och kolik utan extra
auktion.
Hästar sålda
på auktionen
kostnad. En olycksfallsförsäkring
för ryttare
eller kusk ingår i allaär automatiskt/gratis
Agrias hästförsäkringar.
livförsäkrade i en månad hos Agria till köpeskilling!
Ring oss redan i dag så berättar vi mer. Du hittar ditt lokala
hästombud på agria.se eller kontakta kundcenter på 020-88 88 88.
Kontakta ditt lokala hästombud på agria.se eller ring 020-88 88 88.
Agria
länsförsäkringsgruppens
specialistbolag
för djuroch grödaförsäkring.
AgriaDjurförsäkring
Djurförsäkring är
är länsförsäkringsgruppens
specialistbolag
för djuroch grödaförsäkring.
Svensk Galopp
fortsätter att utveckla
Svenskprogrammet!
Från och med den 1 januari 2012 erhåller svenskuppfödda 2-,
3-, och 4-åriga engelska fullblod 40% i hästägarpremie på prispengar i öppna löpningar i Sverige. Undantagna är löpningar
för enbart svenskuppfödda hästar samt de storlopp där en
sär­skild bonus finns angiven i propositionen. Maxbeloppet är
75.000 kr per löpning/häst. Till detta kommer prispengar avsatta
till löpningar för enbart svensk- eller skandinaviskfödda hästar.
Total satsning på den svenskuppfödda hästen 2013:
15.000.000 kr
Köp
svenskt!
Sporten du stödjer
är din egen
JIMMY MACK e Eishin Dunkirk (USA) - Delta Downs (GB) e Deputy Minister (CAN), uppfödd av
Rävdansens Stuteri i Mälardalen, har sprungit in drygt 640.000 kr under 3-årssäsongen. Foto SG.
28
Sep
13
Okt
ROSLÖVSHOLM, FLYINGE
TÄBY GALOPP, TÄBY
www.fullblodsauktioner.se
Skånes Fullblodsauktioner
www.saef.se
Stockholms Åringsauktioner EF
DAGS
ATT AVLIVA
MYTERNA?
I GALOPPBRANSCHEN PRATAR MAN MYCKET. Och om man säger en sak tillräckligt många gånger så är det lätt att man börjar tro att den är sann. En sådan
sak är att bra hästar kommer från andra länder. Och att man måste handla utomlands för att vara med i matchen.
VI GÅR RAKT PÅ SAK: Det är inte sant.
Av de 10 vinstrikaste svensktränade hästarna i år är fem från Sverige, två från Danmark, och en vardera från Chile, Irland och Brasilien. Trots att vi numera har ytterst
få stängda löpningar! En av världens bästa valacker de senaste åren - PRESVIS
- har en svensk mamma (Forest Fire). Och i augusti i år såldes en son till svenska
stoet Xaara för 2,2 miljoner kronor i Deauville.
Varje gång din svenskuppfödda häst* kommer på pengaplats i öppna löpningar
kan du också lägga till 40% på prispengarna i bonus! Kombinera den ekvationen
med attraktiva inköpspriser på de svenska auktionerna och att du slipper betala
dyra pengar för att transportera hem ditt nyförvärv.
Vare sig du är sugen på att äga en häst ensam eller är nyfiken på att bli delägare
så finns det massor av möjligheter.
Hjärtligt välkommen!
40% BONUS TILL SVENSKUPPFÖDDA HÄSTAR!
.
De flesta löpningar i Sverige är öppna för hästar från alla länder. I dessa löpningar* har svenskfödda hästar från 2-4 år 40% bonus på prispengarna.
*utom i löpningar med specialbonus.
ppmag
asin et
kras
96
SID
FU LLM Or
M E D G ATAD E
A LO P P
!
TE oc
h sNa
bb
asTE
hALF
PINT
SV EN
S
BILL
M IL J O K A R N A S
S O M INN H Ä S T
GE N V
IL L E H
A
SARAT
OGA
h äSTa
r , häl
Sa O c
h h IST
Or
V I Ta r
D IG T Il
l STa D
eN
Tre S
VeNS K
a
Ia
D IT N e
W YO r
K ÅKe
r PÅ S
Omm
STAR T
Y TJ e J e
r
A
D
E
EN RE
VOLUT
ION
SPelS
ar eN
JOc K e
KO
SÅ VIl aN är TIllBaKS:
NÄR hN N E R DU
Fö R L O Ä S T E N
R AR !
n r 3/
20
OFFIC
IE
ORGA LLT
SV ENSK N FÖR
GA LO
PP
12
s Å h IT
Ta r
Du su
pE
häsTs
En hEl
tidning
bara om
galopp.
rhäs
Fyra gånger om året.
Alltid 4-färg.
Alltid minst 100 sidor.
Direkt hem i brevlådan för 210:- om året.
Beställ på www.galoppmagasinet.se.
4
TEN p
Å au k
T
NuMM
E r 3/20
pr Is:
59 kr N 12
Org e:
INTER
69 N O
PRESS
K
2676-0
3
Io N
7 3882
67 605
903
RETUR
VECKA
v 46
2012-08
-27 11
:04
porT
Välkommen till
Stockholms Åringsauktion 2012!
V
älkomna alla galoppvänner till årets traditionella åringsauktion, den nionde i
ordningen i vår regi! Nu är vi tillbaka på Täby Galopp och där kommer vi att
vara kvar till dess att den nya banan står klar. Vi vill rikta ett extra välkommen till alla RiksHästägare, särskilt inbjudna genom Svensk Galopp. Vi tror att ni
kommer att fascineras av auktionen; en blandning av nerv, spänning och explosiv skönhet.
Att vi är Skandinaviens ledande fullblodsauktion känner numera de flesta galoppvänner
till. 60 åringar återfinns i årets katalog, något färre än förra året men kvalitativt bättre med
många nya avelshingstar representerade.
Nu är det roligare att äga svenska hästar!
Stödet till de svenskfödda hästarna har från i år åter förbättrats. 20% av de totala
prispengarna, minst 15.000.000 kr, förbehålls den svenska hästen. Hälften, 7.500.000 kr,
utdelas i bonus till två-, tre-, resp fyraåriga hästar. Bonussystemet har också utvidgats till
att omfatta fler lopp än tidigare.
Den svenska hästnäringen ska stöttas och det ska löna sig att köpa svenskt. Numera är
klassikerna Jockeyklubbens Jubileumslöpning, Svenskt St Leger, Dansk 2000 Guineas,
Dansk Derby och Dansk St Leger förbehållna skandinaviskuppfödda hästar. Till detta kommer det penningstinna Breeders’ Trophy-paketet.
Sammantaget öppnar detta för åringarna i denna katalog att tjäna fina pengar!
Vi känner att det våras för galoppen även om det står oktober i almanackan.
Stockholms Åringsauktioner drivs helt ideellt. Eventuellt överskott skall enligt våra regler
återgå till galoppsporten.
Vi har tidigare skjutit till prispengar till Auktionslöpningen. Numera betalar vi i stället ut
extra uppfödarpremier, i årets löpning totalt 60.000 kr till uppfödarna av de tre bäst prisplacerade hästarna som gått genom ringen på vår auktion.
OCKHO
ST
L
A
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
Petra Amoudruz
Roger Asp
Leif Wretman
RINGS
KT
Stockholms Åringsauktioner
Ekonomisk Förening (SÅEF)
M
SÅ
U
Var med och dela på miljonerna – kom och bjud
på våra fina åringar lördagen den 13 oktober!
5
Lång erfarenhet och pålitlig hög klass!
Sedan starten 1982 har Svista Säteris uppfödningar
tillsammmans sprungit in mer än 30.000.000 kr.
Vi har varit uppfödarchampion i Sverige 2010 och 2011
(samt tidigare även 1999, 2000 och 2001).
Vi har 9 åringar i årets katalog till SÅEF-auktionen:
Katalognr 2, 12, 19, 25, 27, 33, 43, 48 och 54
Några av våra bästa
uppfödningar:
Uppercut Action
JK Jubileumslöpn, Sv Kriterium, Voterlöpn, SÅEF/SFAF
Auktionslöpn, SM 2-åriga
2010, 2e Sv Derby
2011, FT 90
Erroll, JK Jubileumslöpn
Swedish
Open Mile
(L), Svenskt
Kriterium, SFAF/SÅEF Auktionslöpn och SM 2-åriga, 3e
Stockholms Stora Pris, FT93
Easy Way
3 segr, 2a SM 2-åriga,
4e Sv Oaks, Scand
Classic Challenge
Salad Days
Breeders’ Trophy
Carrousel
2e SM 2-åriga, 3e Jockeyklubbens Jubileumslöpn
Turtle Turmoil
5 raka segr på
häckar inkl Svenskt
Champion Hurdle
Donn Eagle
Svealandlöpning,
2e Vinterfavoriternas
Double Net, Svenskt Derby, Pris, Malmö Stads Pris
JK Jubileumslöpn,
Breeders’ Tr, SM Stayers Champollion
Jockeyklubbens
Selous, Svenskt St
Jubileumslöpning
Leger 3e VinterfaI’m Proposing
voriternas Pris
Stakesvinnare
i England, TF 110
Uppercut Action
Välkomna att
bese vår åringskull!
Kerstin o Bo Helander
på Svista Säteri
www.svistastuteri.se
Tel 08-512 416 12
Bo 0707-77 32 11
Kerstin 0707-57 78 76
6
Simply Coolawinnia
Svenskt Oaks, JK Avelslöpn,
2a Sv St Leger
Stone Tycoon
2e i Listed,
12 segr i Italien
Nebukanatt
Vinterfavoriternas
Pris, hindervinnare
i Frankrike och Schweiz
Blue Secret
2e i Listed,
8 segr i Italien
Musical Contest
2 segr, 2e Amacita, SM 2-år
Malvern Lass
Årets 2-åring på Täby 2004
Buzz Lightyear
Årets 2-åring 2011, 2 segr,
Vinterfavoriternas Pris
. . . och många fler!
RINGS
A
KT
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
OCKHO
ST
L
SÅ
U
M
Stockholms Åringsauktioner
på Täby Galopp lördagen den 13 oktober
Tidsprogram för auktionshelgen
Fredag 12 oktober
Boxarna disponeras från kl 09.00.
Kl 18.00-20.00
Åringarna tillgängliga för visning
B
Lördag 13 oktober
Kl 09.30-12.00
12.00
14.00
Visning av åringarna - se schema nedan!
Lunchbuffé
Auktionen börjar
Funktionärer
Uppstallning/platsansvarig
Personal
Sekretariat
Displayservice
Koordinator SÅEF
Utropare/presentatör
Leif Wretman 070-573 78 00
Petra Amoudruz
073-213 80 57
Göran Nilsson och Marita Wirenstål
SRB AB
Roger Asp 070-918 32 01
Alastair Pim (Tattersalls Ltd, UK)
S
Obligatoriskt tidsschema för visning av åringarna
i nummerordning lördag morgon kl 10.00-11.00 på anvisad plats.
Åringarna visas i skritt, numrerade med ”hip numbers”,
och leds runt i högervarv enligt följande tidsschema:
Kl 10.00
Kl 10.10
Kl 10.20
Nr 1-10
Nr 11-20
Nr 21-30
Kl 10.30
Kl 10.40
Kl 10.50
Nr 31-40
Nr 41-50
Nr 51-60
Så här kommer årets auktion att gå till:
4 Själva utropet sker på restaurangen.
4 Under utropet visas åringen i vinnarcirkeln och på samtliga bildskärmar på restaurangen samt övre och nedre spelhallen.
4 Budgivning kan ske på restaurangen och i övre spelhallen.
4 Buden visas på stortavlan och på vissa större skärmar.
7
To our potential buyers from abroad:
A Swedishbred horse
will take you a lot further!
In Sweden, there are several extra benefits for horses bred and raised within
the country. All the yearlings in this sales catalogue qualify as Swedishbreds,
even if they were born abroad, which is then shown in small letters after
the horse’s name, for example ”Swede Girl (ire)”.
A Swedishbred horse:
4 receives an extra owners’ premium of 40% in all races as a 2-, 3- and 4-year-old (except
in those races that are restricted to Swedishbreds only).
4 can participate in all the races in Sweden but also has a certain amount of races to choose
from that are open exclusively to Swedishbreds (for example, the Swedish Championships) or same for Scandinavianbreds (e g, The Swedish Criterium, which is closed to foreignbreds).
4
earns breeders’ premiums for its breeder as a 2-, 3- and 4-year-old, and even further on in its career when it wins a prize of 50.000 SEK or more. The total fund for these premiums is 10% of the total purse money in the country, which will mean about 20% for the individual horse, as the foreignbreds win about 50% of the total purses annually.
4 can be trained and raced in Sweden even if owned abroad, or can also be trained abroad and come to Sweden to race, which ever alternative is the most suitable.
The Scandinavian Breeders’ System
Most of the Swedishbreds are entered in the Scandinavian Breeders’ System when they are yearlings.
This concept, in which about 7.000.000 SEK is payed out in 7 races (4 in Sweden, 2 in Norway and 1 in
Denmark), is open to foreignbreds as well, but as the sire of the horse has to be entered before the progeny is even born, very few foreignbreds actually qualify. The yearlings in this catalogue that are entered
in the Scandinavian Breeders’ System has a reference about it in the top right hand corner. Get your overnight stay paid!
To encourage buyers from abroad and from other parts of the country, the Swedish Thoroughbred
Breeders’ Association (SFAF) will pay for the overnight stay at a hotel, on the condition that the buyer
has purchased at least one horse for at least 50.000 SEK plus VAT at the sale (valid for maximum two
nights and/or maximum 3.000 SEK, and payment against hotel receipt only). To claim this benefit, contact
the secretary of the sale. (In Swedish): Som uppmuntran för köpare från utlandet och från andra delar
av landet, kommer Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) att betala för övernattning på hotell för
de köpare som köpt minst en åring för minst 50.000 SEK, plus moms, vid auktionen (bidraget utbetalas
för max två nätter/max 3.000 SEK, och endast mot kvitto på hotellräkning). För att göra anspråk på
bidraget, kontakta sekretariatet på auktionsplatsen.
8
Förteckning - Åringar
Åringarna i bokstavsordning
ABSOLUT SILVER (gb)
26
ADECHIKE59
ALMOST JULIA
28
AMAZING PET
15
ASCOT HILL
44
TAM O’FINAL
17
TAMARA QUEST
38
THE INTRUSIVE
20
TORE QUICK
22
TOTILAS18
BY THE WAY
WAFFLES AND CREAM
10
WIPE OUT
36
WISHFUL53
50
CHILL OUT
49
COCKNEY37
DAVICII (gb)
DESERT CHICORY
DOLPHIN’S SMILE
16
47
45
EPSOM HILL
32
EXXON31
FATTORI6
FRANK LLOYD WRIGHT
55
GOLDEN SEA
Omslagsbilden: Tränare Henrik
Engblom ropade in Puyol på SÅEFauktionen 2010 för 10.000 kr och
ett år senare vann Puyol Agrias
Auktionslöpning och 250.000 kr! På
Stefan Uppströms omslagsbild ses
han i vinnarcirkeln med sin tränare/
ägare Henrik, jockey Dina Danekilde
och ”träckaren”, mamma Ylva Engblom. Puyol har per 12-09-01 vunnit
526.588 i SEK som 2- och 3-åring.
Ej namngivna åringar
NN u Arizona’s Child
NN u Baileys Silver
NN u Danetime Music
NN u Di’s Pearl
NN u Easy Way
NN u Est Est Est
NN u Magic Moment
NN u Maloo
NN u Midnight Moonlight
NN u Miletrian Cares
NN u Nova Cyngi
NN u Point Taken
NN u Saucy Girl
NN u Smart Enough
NN u Surely Green Mile
NN u Tawny Eagle
NN u Warning Lady
NN u Withywood
25
34
58
54
33
19
51
2
3
56
27
4
11
12
43
48
24
39
13
HEARTS AND BONES
35
HIGHTOWER29
HOLY EMERALD (ire)
30
JESSE JAMES
5
LUCKY YOU
57
MAGIC WIND
MAGNETIC SOUTH
MINT OF MONEY (ire)
MIRAGE VOLANTE
MR CHARMING
41
52
23
8
7
NIGHT OF ST GEORGE
NOBLE ROCKET
14
46
PHILOSOFICAL60
QIGONG42
Den flygande galoppfotografen
Stefan Uppström som är i luften och med
där det händer något praktiskt
taget hela tiden!
RAPID CONCOLOR
RIVER OAK
RIVER OF DREAMS
1
9
40
Tel 070-593 12 00 Epost: [email protected]
SEA EAGLE (den)
21
Galoppfotografering, tavlor m m
9
Villkoren 2012:
Auktionsvillkoren 2012
1. Auktionen anordnas av Stockholms Åringsauktioner Ekonomisk Förening (SÅEF) lördagen den
13 oktober 2012 på Täby Galopp och är förbehållen medlemmar i SFAF (Svenska Full­blods­
avels­föreningen) med hos Svensk Galopp (SG) inregistrerade fullblodsåringar 2012 (föl födda
2011). Säljare ansvarar för att åring som utbjudes är vederbörligen inregistrerad. Auktionen
beräknas starta kl 14.00, med visning fredag kl 18-20 och lördagen från kl 09.30. Åringarna
beräknas kunna mottagas fredag från kl 09.00 samt lördag fram till kl 09.00. För övriga exakta
tidsangivelser, se sid 7 i katalogen.
2. Åringarna säljs i befintligt skick. Samtliga uppgifter rö­rande åringen är lämnade av säljaren,
som ensam svarar för riktigheten av dessa. SÅEF och säljaren friskriver sig uttryckligen för fel
och brister hos de försålda åringarna. Arrangören och säljarens ansvar gentemot köparen är
begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision och
mervärdesskatt. Arrangören och säljaren ansvarar således inte för di­rekta eller indirekta skador
som köparen drabbas av.
3. För fullgörande av sin undersökningsplikt äger köpare rätt och möjlighet att besiktiga och/eller
låta veterinär­undersöka hästen före auktionstillfället. Kostnaden för en sådan åtgärd skall betalas
av köparen.
4. Försäljningen sker i nummerordning enligt katalogen.
5. Anmälningstiden utgår måndagen den 23 juli. Anmälningsavgiften till auktionen är 2.200 kr
per åring och inkluderar boxplats och strö samt egen katalogsida. Anmälningsavgiften samt
medlemsavgift i SFAF skall vara betald senast 1 september. Faktura utsändes. Anmälningsavgift
återbetalas ej, oavsett skäl till strykning. Efteranmälan mottages ej.
6. Anmälan kan göras med den anmälningsblankett som utsändes till samtliga ägare av
fullblodsåringar eller di­rekt till SÅEF, Box 2030, 750 02 UPPSALA. På anmälningsblanketten
skall säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt anges. Om skyldighet att redovisa
mervärdesskatt ej föreligger skall detta markeras i avsedd ruta.
Låt din häst åka med Håkans
Hästtransporter till vinnarcirkeln!
www.hakanshasttransporter.se
070-591 24 00
10
Håkan mobil
7. Transportbidrag lämnas med 400 kr per häst om resvägen enkel väg överstiger 250 km.
8. Budgivningen skall vara på minst 1.000 kr per bud. Minimipris 10.000 kr.
9. Bevakning av reservpriser görs ej från SÅEF:s sida utan säljare har att själv med motbud eller på
annat sätt bevaka sin åring under det att den är i ring för försäljning.
10. Försäljningen sker kontant eller - om så överenskommes med säljaren - mot faktura per 30 dagar
netto, räknat från auktionsdagen. Resp säljare ombesörjer fakturering och kreditbevakning. Vid
försenad betalning har sälja­ren rätt att debitera dröjsmålsränta med 2% per månad räknat från
förfallodagen.
11. Auktionsprovision debiteras säljaren med 2% och kö­pa­ren med 6%. Vid återrop debiteras
säljaren 2% i återropsprovision. Vid återrop debiteras således säljaren totalt 4%. Åring som
säljs efter auktionen och senast 16 oktober registreras som såld på auktionen om säljaren
dokumenterar köpet på SÅEF försäljningsblankett och anmäler köpet till SÅEF senast 2012-1016 kl 24.00. Återropsprovisionen bortfaller då och köparen debiteras sedvanlig köpprovision.
Provisioner debiteras separat genom SÅEF. Vid försenad eller utebliven betalning debiterar SÅEF
dröjsmålsränta med 2% per månad.
12. Mervärdesskatt tillkommer på anmälningsavgift, inrops­summa, auktionsprovision och ev övriga
avgifter.
13. Om i katalogen upptagen åring utan giltig anledning dras tillbaka från auktionen, debiteras
säljaren en provision på 6% av auktionsmedelpriset. Som giltig anledning godtas endast
veterinärintyg utvisande att det av medicinska skäl är omöjligt för åringen att delta.
14. Äganderätten till såld häst övergår till köparen först när hästen är till fullo betald. Efter klubbsla­
get övergår ansvaret och eventuella kostnader på köparen. Skulle häst insjukna, skadas eller dö
efter klubbslaget är köparen ändå skyldig att betala hela köpesumman inkl provision.
15. Samtliga försålda åringar, utom de som återropats, ny­tecknas kostnadsfritt under 30 dagar i
AGRIA Racing till klubbat pris (exkl moms och provisioner).
16. Följande veterinärintyg skall avlämnas till behörig auktionsfunktionär vid åringens ankomst till
auktionsplatsen:
a) Intyg gällande influensavaccination: Minimikravet är en grundvaccination där andra
injektionen ges tidigast 21 dagar efter den första.
b)
Intyg gällande smittfrihet: Intyget, som får vara högst 3 dygn gammalt, skall utvisa att såväl
åringen som övriga hästar i aktuellt stall inte uppvisar symptom på smittsam sjukdom.
17. SÅEF förbehåller sig rätt att ombesörja dopingprovtag­ning auktionsdagen på åringarna jämlikt
SG:s be­stäm­melser om otillåtna medel.
18. Inropad häst skall vara avhämtad senast kl 12.00 den 14 oktober. I annat fall förbehåller sig SÅEF
dels rätten att flytta hästen, dels debitera en avgift om 3.000 kr per häst.
M
SÅ
RINGS
A
U
KT
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
STOCKHOLMS ÅRINGSAUKTIONER
EKONOMISK FÖRENING (SÅEF)
OCKHO
ST
L
19. SÅEF (inkl SRB AB som framställer katalogen) fritar sig
från allt ansvar beträffande ev felaktigheter och
tryckfel i auktionskatalogen.
11
Katalogens uppgifter 2012
För kataloguppgifterna ansvarar resp säljare. SÅEF påtar sig ej ansvar för ev tryckfel, så ej heller SRB
AB (tekn prod av katalogen). Betr 1-2-3-plac i större löpningar i Skandinavien, följs i denna katalog
inte ICSC-praxis (In­ter­­na­tional Cataloguing Standards Committee) betr användandet av s k ”Black
Type” - fet stil. Avsikten är dock att så snart sig göra låter, ansluta även de svenska katalogerna till
detta upplägg.
Följande praxis gäller - så konsekvent som varit möjligt - för 2012 års katalog:
1 Presentation av resp åring har skett genom mödernelinjen i tre generationer, d v s med 1. mor, 2.
mor och 3. mor. I vissa fall har ytterligare textredovisning gjorts i sammandrag.
2 Löpningars namn har endast angivits om de har eller har haft lägst L-status (Listed Race) eller
mot­­svarande, eller är traditionella s k storlöpningar i Skandinavien.
3 Grupp/Grade- och Listed Races (även R för ”restricted”) har utmärkts på vederbörligt sätt (Gr1, Gd1), (Gr2, Gd2), etc - om de om­nämnts beträffande utlandet (England, Irland, Frankrike,
Västtyskland, Italien) fr o m 1971 (USA och Kanada fr o m 1973). Nämnda länder ingår i del 1
av ICSC:s re­kom­men­dations­publikation liksom efter särskilt tillstånd vissa betydan­de löpningar i
Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, samt i Sydamerika (Ar­gentina, Brasilien, Chile, Peru och
Uruguay).
4 För Skandinavien - som ingår i del 2 av ICSC:s rekommendationer - där Gr- och Listed Race-systemet infördes fr o m 1976, rekommenderar ICSC att Gr-, SkGr- eller Listed Races-benämningar
ej utsätts för ifrågavarande löpningar, dock att vinnare och placerade (2:e och 3:e) utmärks med
fet stil enl mom 5. Fr o m 1997 har också SkGr-benämningarna börjat utelämnas.
5 Följande har gällt beträffande normal och fet stil. Exempel:
a)CLONDYKE
Vinnare i motsv kategori Gr1, Gr2, Gr3 eller L (Listed), R (restricted),
b)
Clondyke
2e eller 3e i löpning enl a),
c)CLONDYKE
Vinnare av annan löpning. Begreppet ”vinnare” anger att hästen vunnit en löpning, eller om ospecificerat antal segrar, minst en löpning.
Övrig häst. Begreppet ”plac”, placerad, anges endast för 2:a och 3:e- placering.
d) Clondyke
6 Utslagsgivande för användandet av versaler och fet stil enl mom 5 har varit huruvida ifråga­
varande löpning vid något tillfälle varit av motsv Gr, SkGr eller L-karaktär. Fet stil har använts för
begreppen win, wins, won, winner, vinnare, segr och om hästen varit officiell Champion i
något sammanhang. Antal segrar har angivits i siffror, antal vinnare för mor i bokstäver.
7 Angivandet av suffix för uppgift om födelseland skall ses som upplysning om var hästen är född.
8 För vissa åringar har uppgifterna publicerats på engelska. Materialet har tillställts digitalt och för
att undvika förlust av uppgifter m m, har resp säljare medgivit att uppgifterna publiceras på originalspråket. Redigering och layout har därvid följt den vedertagna engelska modellen, som i vissa
fall skiljer sig något från den svenska.
9 Redaktionen har avslutats per 28 augusti. Rättelser och ändringar som därefter in­­kommer pub­
liceras i förekommande fall i på www.saef.se och på uppförstorade katalogsidor vid auktionen.
10 Uppgifter om säljare på varje katalogsida har försetts med tillgängliga telefonnummer och e-post.
11 Uppgifter om åringen är anmäld i ”Breeders-serie/löpning” har i förekommande fall angivits
längst upp på sidan och på säljarens ansvar enligt: Anmäld till Scandinavian Breeders’ System.
Detta innebär att åringen är ansluten till alla tre Breeders-systemen i resp Sverige, Danmark och
Norge i och med att ägaren/uppfödaren anmält åringen till något av de tre uppläggen (se sid 28).
12
Foto Stefan Uppström.
Östersäby Stuteri presenterar
sina 7 högintressanta åringar!
SIR THOR, 2009,
e Mirio - Natural Dancer,
uppfödd på Östersäby,
har tjänat över en kvarts
miljon som 3-åring
- ENBART I ÅR!
(pr 2012-08-18)
Nr Färg, kön
Far
Mor, morfar
3 FUX STOMaybach
Midnight Moonlight
e Bahamian Bounty
11FUX HINGSTMirio
Saucy Girl e Taufan
24BRUNT STO
Academy Award Warning Lady e Warningford
34SKIMMEL HINGSTProclamation
Baileys Silver e Marlin
39BRUN HINGSTAvonbridge Withywood e Woodman
51BRUN HINGSTDustoori
Magic Moment e Magic Ring
56BRUN HINGSTDustoori
Miletrian Cares e Hamas
Nr 3, 11, 24, 51 och 56 är anmälda
till Scandinavian Breeders’ System!
Välkomna att ringa för ytterligare information.
Tel 0227-201 33 stuteri, 0227 201 23 stall, 0702-81 10 48 mobil
13
Förteckning - Mödrar
Mödrarna i bokstavsordning
Ajra
50 BY THE WAY
American Pay Day 31 EXXON
Aneebee
44 ASCOT HILL
Arizona’s Child
25 NN
Baileys Silver
34 NN
Blue Jean Baby
35 HEARTS AND BONES
Costly Member
37 COCKNEY
Cotton House
40 RIVER OF DREAMS
Crush
60PHILOSOFICAL
Danetime Music
58 NN
Di’s Pearl
54 NN
Easy Way
33 NN
Energiya Sacc
32 EPSOM HILL
Est Est Est
19 NN
Factually
45 DOLPHIN’S SMILE
Green Rocket
46 NOBLE ROCKET
Gryngolette
29HIGHTOWER
Hivernale
16 DAVICII (gb)
Holy Mia
30 HOLY EMERALD (ire)
Just A Dancer
7 MR CHARMING
Lady Alize
52 MAGNETIC SOUTH
Lalla Top Top
59 ADECHIKE
Little Green Apple 55 FRANK LLOYD WRIGHT
Madeline Bassett
41 MAGIC WIND
Magic Moment
51 NN
Maloo
2NN
Mathilde Bozo
5 JESSE JAMES
Mayfair
6FATTORI
Midnight Moonlight 3 NN
Miletrian Cares
56 NN
Mint Whip
23 MINT OF MONEY (ire)
Never Stop
Nova Cyngi
Pearly Pet
Point Taken
Quite Easy
Quite Lucky
Raise The Rhythm
Rambo’s Sister
Richtee
River Aln
Rumbunctious
Saucy Girl
Smart Enough
Solid Snake
Some Night
Surely Green Mile
Sweet Chili
Tam O’Shanter
Tamara Red
Tamina
Tawny Eagle
The Spread
Tiger Image
Toxic
Warning Lady
White Heather
Victory Spirit
Withywood
Yaliho Bloom
1 RAPID CONCOLOR
27 NN
15 AMAZING PET
4 NN
42 QIGONG
57 LUCKY YOU
53 WISHFUL
8 MIRAGE VOLANTE
47 DESERT CHICORY
9 RIVER OAK
10 WAFFLES AND CREAM
11 NN
12 NN
13 GOLDEN SEA
14 NIGHT OF ST GEORGE
43 NN
49 CHILL OUT
17 TAM O’FINAL
38 TAMARA QUEST
18TOTILAS
48 NN
20 THE INTRUSIVE
21 SEA EAGLE (den)
22 TORE QUICK
24 NN
36 WIPE OUT
26 ABSOLUT SILVER (gb)
39 NN u Withywood
28 ALMOST JULIA
Katalogsidorna för åringarna kommer vid behov att löpande uppdateras på SÅEF:s hemsida (saef.se) fram till auktionsdatum. Uppdateringarna görs i röd färg och kommer även att finnas med på de sidor (A3)
som klistras upp på boxdörrarna auktionsdagen.
14
RINGS
A
KT
EKONOMISK
FÖRENING
IONER
OCKHO
ST
L
SÅ
U
M
Välkommen till
Agria/SÅEF Svensk
Auktionslöpning 2013!
Löpningen är öppen för svenskuppfödda hästar
sålda på någon av auktionerna i Sverige 2012
(SÅEF eller Roslövsholm)
Prissumma
500.000 kr
Agria/SÅEF Auktionslöpning 2012 rids 25 november på Täby Galopp
15
Förteckning - Säljare
Säljare i bokstavsordning
Madeleine Brixner, Nybri AB
Nytorp, 310 21 Hishult
6FATTORI
30
HOLY EMERALD (ire)
Kerstin Ericsson, Fällbro AB
Skålhamravägen, 187 70 Täby
10
WAFFLES AND CREAM
41
MAGIC WIND
Mats Genberg, Genberg & Co AB
Örnaberga Gård, 272 94 Simrishamn
14
NIGHT OF ST GEORGE
Thomas Gjelsås, Stall Mojito
Eikskollen 3 A, 1361 Österås
58
NN u Danetime Music
Lars Hallberg, Lars Hallbergs Förvaltning AB
Kaggebergsvägen 372, 461 41 Trollhättan
7
MR CHARMING
53WISHFUL
Bo S Hansen, Stutteri Thorskovgaard
Herredsvejen 5, Sivested Mark,
8581 Nimtofte, Danmark
21
SEA EAGLE (den)
Jan Hansson, Stall Jalih
Hjärås gård 9152, 242 97 Hörby
17
TAM O’FINAL
26
ABSOLUT SILVER (gb)
38
TAMARA QUEST
46
NOBLE ROCKET
Bo Helander, Svista säteri, 186 97 Brottby
2
NN u Maloo
12
NN u Smart Enough
19
NN u Est Est Est
25
NN u Arizona’s Child
27
NN u Nova Cyngi
33
NN u Easy Way
43
NN u Surely Green Mile
16
48
54
NN u Tawny Eagle
NN u Di’s Pearl
Eva Isacsson Sjunnesson, HorseNature KB
Solbacka, 186 97 Brottby
16
DAVICII (gb)
49
CHILL OUT
Katarina Jacobson,
Skartoftavägen 213, 275 94 Sjöbo
32
ASCOT HILL
44
EPSOM HILL
Roland Johansson, Roland Johansson
Konsult AB, Älvsåkers Byväg
164, 434 96 Kungsbacka
50
BY THE WAY
Karin Johansson, Brantshammar Stuteri AB
Brantshammar, 741 92 Knivsta
9
RIVER OAK
15
AMAZING PET
23
MINT OF MONEY (ire)
42QIGONG
57
LUCKY YOU
Mette Kjelsli,
Storängsvägen 16 B, 184 31 Åkersberga
59ADECHIKE
Jenny Danielsson-Lennström,
Björnbacka Stuteri, 697 92 Pålsboda
31EXXON
Staffan Lidbeck, Löberöds Hästklinik AB
Löberöds Gård, 240 33 Löberöd
28
ALMOST JULIA
Jarl Lindstrand, Autoindustri AB
Drivbänksvägen 116, 165 74 Hässelby
4
NN u Point Taken
Pernilla Nilsson,
Råby 14, 775 96 Krylbo
1
RAPID CONCOLOR
13
GOLDEN SEA
29HIGHTOWER
47
DESERT CHICORY
Sonja Olsson, Östersäby Stuteri
Östersäby, 736 92 Kungsör
3
NN u Midnight Moonlight
11
NN u Saucy Girl
24
NN u Warning Lady
34
NN u Baileys Silver
39
NN u Withywood
51
NN u Magic Moment
56
NN u Miletrian Cares
Ida Rehnström, I R Hovslageri, Sport o Avel
Prästhälla Gård 3, 646 91 Gnesta
18TOTILAS
Nils Rehnström,
Prästhälla Gård, 646 91 Gnesta
22
TORE QUICK
Ivan Sjöberg, Rävdansens stuteri
Lindarsnäs Gård, 640 43 Ärla
5
JESSE JAMES
35
HEARTS AND BONES
40
RIVER OF DREAMS
45
DOLPHIN’S SMILE
52
MAGNETIC SOUTH
55
FRANK LLOYD WRIGHT
60PHILOSOFICAL
Therese Staffansson,
Nannberga Gammelgård 214, 732 91 Arboga
20
THE INTRUSIVE
36
WIPE OUT
Annika Stalfelt,
Lanna Niordsta 109, 692 93 Kumla
37COCKNEY
Caroline Söderberg, Stall Ekeby
Ösbyvägen 26, 761 75 Norrtälje
8
MIRAGE VOLANTE
Rune Ohlssons
Hästtransporter
Mobil 0707-48 44 40
Fax 046-611 95
17
Förteckning - Hingstar
Hingstförteckning
ACADEMY AWARD (IRE) br 2000 Danehill (USA) - Ingabelle (GB) e Taufan (USA)
Endast startat 2 ggr som 2-åring, sedan skadad. Halvbror till WILD BLUEBELL (e BLUEBIRD), Concorde S Gr3, 2e Belgrave S L, 1000 Guineas Trial L, Brownstown Stud S L, PRIORY BELLE (e PRIOLO),
Champion 2-årssto på Irland 1995, Moyglare Stud S Gr1, 2e Debutante S L, och till EVA’S REQUEST (e SOVIET STAR), Weld Park S Gr3, Princess Elizabeth S Gr3, 2e Prestige S Gr3.
Till avel 2003, Championhingst stora listan i Skandinavien 2010 och 2011, Champion 2-årshingst i Skandinavien 2007, 2009 och 2010, Championhingst stora listan Danmark 2008-2011.
Far i Skandinavien till bl a THEATRICAL AWARD, 12 segr, Marit Sveaas Minnelöp Gr3, M Wettermarks Minneslöpn L, Bloomers’ Vase L, Norsk Derby, Norsk 1000 Guineas, REVENTON, 7 segr,
Skand Opdraetningslöb, Dansk Kriterium, Dansk Auktionslöb, SYDNEY, 6 segr, M o T Klaveness Minne L, Mowerinalöb, MASTER KID, 8 segr, Dansk Derby, SIR HENRY, 3 segr, Dansk Derby, SIR RANDOLPH, 7 segr, Dansk 2000 Guineas, Dansk Breeders’ Cup, Skand Opdraetningslöb, Norsk Breeders
Prize, RUNNER RUNNER, 6 segr, Breeders Prize Classic, LOIS LANE, 4 segr, Dansk Kriterium, Dansk
Auktionslöb, AFRICAN AWARD, Vinterfav Ærespræmie, BUCKHAM, 7 segr, BT Juvenile, Norsk
Auksjonslöp, Norsk Mesterskap 3-årige, TIGRESS ELEVEN, 2 segr, Dansk Derby, RACING LADY, 3
segr, Dianalöpn, CANTENAC, 5 segr, Dansk Breeders’ Cup, Maltho, 7 segr, 2e Det 111. Pokallöb
L, Skand Grand Prix, 3e Swedish Open Mile, L, Ragezzo, 2e Fearnleylöpet, Blue Saphire, vinnare, 2a
Mowerina, Sv Oaks, MESSI, Forsommerlöp 3-årige, Opening Day, vinnare, 3e BT Mile, Pro Hunter,
vinnare, 2e Dansk 2000 Guineas.
Kat nr: 15, 24, 25, 41, 50
AD VALOREM (USA) br 2002 Danzig (USA) - Classy Woman (GB) e Relaunch (USA)
4 wins at 2 and 4 and £444,464 incl Queen Anne S Gr1, Middle Park S Gr1, Blenheim S L, 2nd St
James’s Palace S Gr1, 3rd Sussex S Gr1, Woodbine Mile S Gr1.
Sire of 53 winners of 107 races and £905,038 incl MONTPELIER, VIF Godolphin Barb Million
L, 3rd Pratap Stud Darley Arabian Million L, SAMADEN, Premio Alessandro Perrone L, Julie’s Love,
2nd Diana Trial Gr2, Ilse Und Heinz Ramm-Erinnerungsrennen L, Traditional Chic, 2nd Premio Tudini
Gr3), Rigoletto (3rd Silver Tankard S L), Valuation (2nd Cat’s Cradle Handicap L). Nova Valorem, 4e
Pramms Memorial Gr3, LIKE A CHARM, 3 segr.
Kat nr: 44
ADLERFLUG (GER) fux 2004 In The Wings (GB) - Aiyana (GER) e Last Tycoon (IRE)
Champion 3yo in Germany in 2007, 11 wins at 3 and 4 and £459,781 incl BMW Deutsches Derby
Gr1, Deutschland Preis Gr1, Preis der Hannover Airport L, 2nd Grosser Preis von Baden Gr1 (twice),
3rd Prix Ganay Gr1, Idee-Hansa Preis Gr2.
To stud 2012, his first crop are yearlings 2012.
Kat nr: 21
AVONBRIDGE (GB) 2000 Averti - Alessia e Caerleon
7 wins at 2 to 5 and £334,587 incl Prix de l’Abbaye de Longchamp Gr1, Prix du Gros Chene
Gr2, Palace House S Gr3, Rockingham S L, Cathedral S L, 2nd July Cup Gr1, Palace House S Gr3,
Carnarvon S L, Pavilion S L, 3rd Prix Maurice de Gheest Gr1, Prix du Gros-Chene Gr2, Diadem S Gr2,
Ridgewood Pearl S Gr3, 4th Nunthorpe S Gr1.
Sire of 73 winners of 193 races and £1,510,863 incl TEMPLE MEADS (Mill Reef S Gr2), IVER
BRIDGE LAD (Prix de Seine-et-Oise Gr3, Dragon S L, 2nd Sirenia S Gr3, Abernant S L, Cammidge
18
Trophy L, 3rd Cornwallis S Gr3), Caelis (3rd Marjorie L. Everett Handicap Gr2), Hallelujah (3rd Summer S Gr3), Its You Again (3rd Prix Hampton L), Fifth Ave (3rd Marygate S L). AVON PEARL, 3 segr,
Derbymilen, EXODUS, 4 segr, 3e JK Jubileumslöpn.
Kat nr: 39
DIAMOND GREEN (FR) mbr 2001 Green Desert (USA) - Diamonaka (FR) e Akarad (FR)
4 segr, 364.381 euro, Prix la Rochette Gr3, Longchamp, 2e Poule d’Essai des Poulains Gr1, Longchamp, Prix du Moulin de Longchamp Gr1, Longchamp, St James’s Palace S Gr1, Royal Ascot, 3e Prix
Fontainebleau Gr3, Longchamp, Fourstardave H Gr2, Saratoga, King Edward Breeders’ Cup S Gr2,
Woodbine.
Till avel 2007, första årgången är 3 år 2011, far till bl a vinnarna SIR EAGLES, Premio Certosa L,
COPREPASSO, 4 segr, Stand to Attention, Diamond Penny, Diamond Geezah, Copreopasso,
Diamond Mio, Diamond Verde, Believe It or Not, Diamond Charlie, Georges Lane, och
vinnaren i Sverige, AQUALIMONE, 2 segr.
Kat nr: 30
Dustoori (GB) mbr 2004 In the Wings (IRE) - Elfaslah (IRE) e Green Desert (USA)
2 segr, 2200-2300 m i England, TF93 som 3-åring, TF91 som 4-åring.
Fadern IN THE WINGS (GB), Topprankad äldre häst i Frankrike som 4-åring 1990, 7 segr,
Breeders’ Cup Turf Gr1, Grand Prix de Saint-Cloud Gr1, Coronation Cup Gr1, Prix du Prince d’Orange
Gr3, Prix Foy Gr3, Prix du Haras de la Huderie L, 2e Prix Ganay Gr1. Till avel 1991 och far till 15
årgångar varav drygt 60-talet Black Type-vinnare inkl SINGSPIEL, Champion gräshäst, ledande
avelshingst i UAE, Canadian International S Gr1, WINGED LOVE, Irish Derby Gr1, ADLERFLUG, Tyskt
Derby Gr1, m fl.
Till avel i Sverige 2009, hans första årgång (15 föl) är 2-åringar 2012, varav tre hittills har startat.
Kat nr: 2, 4, 18, 20, 22, 36, 48, 51, 56
EAGLE DAY (USA) br 1991 Phone Trick (USA) - Ellen L (USA) e To Market (USA)
8 segr, 3e Sydsvenskan Sprint, L, 5e Malmö Hösthandicap.
Fadern PHONE TRICK. 9 segr, Bold Ruler S, Gr2, San Carlos H, Gr2, True North H, Gr2, till avel
1987, ledande avelshingst avseende 2-åringar i USA 1997 och far till 43 Svinnare och totalt över 450
vinnare av drygt 31 milj dollar, bl a Gr1-vinnarna FAVORITE TRICK (Champion 2-åring och Årets Häst
i USA 1997), PHONE CHATTER (Champion 2-årssto) och ROCKING TRICK.
Till avel 1998 och far till 15 avkommor i startbar ålder, varav 11 har startat och 5 segrat, inkl
EAGLE TRICK, 10 segr, EAGLECOTT, 6 segr, MIDNIGHT EAGLE, 4 segr, FUEL INJECTION och DON
DANDELION, vinnare.
Kat nr: 10
EISHIN DUNKIRK (USA) fx 97 Mr Prospector (USA) - Forest Flower (USA) e Green Forest (USA)
3 segr i Japan över 1000-1400 m, 39,571,000 yen, 2e Kansakura S, 3e Tenozan S.
Fadern MR PROS­PECTOR, Champion avelshingst i USA 2 ggr, Champion morfarshingst i
USA 11 år i följd, far till 25 årgångar, 1.195 föl, 985 startande, 182 Black Type-vinnare, 16 Champions, 751 vinnare av 2.380 löpningar. Först till avel i Japan 2003 och där far till tre startade avk,
HONEST JOHN, 4 segr, motsv 6.192.164 SEK, Sapporo Sponichi Sho L, 2e Uzamasa S L, Maya S L, A
Shin Sword, 5 segr, 3e Wakakusa Sho L, och Eishin Ichizu, plac 2e 5 ggr.
Till avel i Sverige 2005. Championhingst Stora listan i Sverige 2010 och 2011 samt 2-åriga
avk 2009 och 2011. Far till 31 vinnare av 44 startande avk (77%) i skandinavisk träning från 2008,
och 9.322,405 i SEK inkl bonus, bl a EDE SENSATION, 4 segr, Breeders’ Trophy Stayer, 2e Nordic
Champion Series Milers, 3e SM Classic, WAKAYAMA, 4 segr, Breeders’ Trophy Mile, SFAF/SÅEF Auktionslöpn, 2a Sv Kriterium, 3e Dianalöpn, 4e Sv Oaks, JIMMY MACK, 4 segr, Breeders’ Trophy Mile,
JELLY ROLL, 3 segr, JK Jubileumslöpn, DOMO ARIGATO, 2 segr, Krafft SM 2-åriga 2011, Girl from
Ipanema, 2 segr, 3e M W Minneslöpn L, 4e Dianalöpn, Breeders’ Trophy Mile, Crown of Creation,
2 segr, 2e SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, Rikoschett, vinnare av Dunderdebutanten i första starten,
19
3e SM 2-åriga, Dea Kalejs, 3e SM 2-åriga, Wood Prince, plac 2 ggr, 2e Norsk Rikstoto Grand Prix,
HOKKAIDO, 2 segr, 5e SM 2-åriga, GEORGEBLACK, 5 segr, HIGH NOON, 2 segr, LETS FLY, 3 segr,
Nice and Rough, 3 segr, GARION, 2 segr, KANZEE GOLD, 2 segr, SALLY SOLE, 2 segr, YAMAGUCHI, 2 segr, DOUBLE AGAIN, 2 segr, EARTH HOUR, 2 segr, JOBIM, 3 segr, samt vinnarna DISRAELI
GEARS, SIR BOURBON LOVE, ALVENA STORM, AMERICA, EASTER STAR, PRIMERO AVRIL, RICH AND
FAMOUS och SEEKING DUNKIRK.
Kat nr: 1, 5, 7, 12, 35, 37, 40, 45, 52, 59
FINAL APPEARANCE (IRE) br 1992 Sadler’s Wells (USA) - Topping Girl (GB) e Sea Hawk (DEN)
Vinnare som 2-åring i England, TF96.
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish 2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S, Gr1, Coral Eclipse
S, Gr1, etc, Champion Sire i England 1990 samt 1992-1999, far till över 530 vinnare, var­av 153
Black Type-vinnare inkl MONTJEU, Prix de l’Arc de Triomphe, Gr1, NORTHERN SPUR, Breeders’
Cup Turf, Gr1, och OLD VIC, Årets Häst i England, Irish Derby, Gr1, Prix du Jockey-Club, Gr1, etc.
Till avel i Danmark 1996 och Champion avelshingst i Danmark 2005 och 2006, Champion
2-årshingst i Skandinavien 1999 (antal vinnare), och Champion 2-årshingst i Danmark 2000. Far
till 124 vinnare i Skandinavien, som tillsammans sprungit in 130+ mkr (SEK) per 1 sept 2012, inkl
PEAS AND CARROTS, Årets Häst i Sverige 2008, 2009 och 2011, 20 segr, över 6 mkr, FT95, Stockholms Stora Pris, Gr3, Scand Open Championship, Gr3, Pramms Memorial, L, Dansk Derby, Dansk
Breeders’ Cup, Skand Grand Prix, etc, CUT CHAMPION, 9 segr, Dansk Derby, Dansk 2000 Guineas,
CUT ROYALE, Dansk 2000 Guineas, FAIRMAY, Breeders’ Prize Classic, EL MARATI, Svenskt St Leger,
LOQUITA, Dansk Oaks, AIR STRIKE ELEVEN, Breeders’ Trophy Stayer, Loyal, 3e Svenskt Derby, etc.
Kat nr: 6, 17
FRAAM (GB) 1989 Lead On Time (USA) - Majestic Kahala (USA) e Majestic Prince (USA)
5 segr, Baxi Heating Joel S L, Schweppes Golden Mile, 2e Premio Natale di Roma Gr3, Prix du Chemin
de Fer du Nord Gr3, Ben Marshal S L, 3e City of York S L, Doncaster Mile L, Stressall S L.
Fadern LEAD ON TIME, 3 segr, Prix Maurice de Gheest Gr2, Criterium de Maisons-Laffitte Gr2,
2e Greenham S L, till avel 1988, bl a Black Type-vinnarna MARBLE MAIDEN, All Along S Gr2, SHIR
DAR, Palomar H Gr2, MASSIMO, Grand Prix de Bordeaux L, COOL JAZZ, Diadem S Gr3, LEADING
TIME, Curragh S Gr3, PROMPTLY, Silver Spoon S L, JUDGE DECISION, Prix Herbager L, BATISTA,
Prix Yacowlef L, GARP, Champion 3-åring i Barbados, och DA VERO, Champion steeplechaser i
Österrike. LEAD ON TIME även morfar till flerfaldige Champion och Årets Häst i Österrike, GAZDURAM.
Fraam till avel i Sverige 2005 och far i Skandinavien (inkl tid imp avk från utl) till 10 vinnare från
16 startande avk i skandinavisk träning (63%), till bl a ANEBEE, 4 segr, Coolmore Matchmaker L,
BLUSHER, 7 segr, Svealandlöpn, Amacitalöpn, Scania Sprint, STEEL­WOLF, 10 segr, Sth Hösthkp,
LOIS, 5 segr, Altamiralöpn, Irish Corner, 2 segr, 2a Mowerinalöb, Svealandlöpn, samt vinnarna
FLYING FRAAM, 4 segr, LIGER, 4 segr, BORISII, 2 segr, EVER SO RICH, 3 segr, och LIA FAL, vinnare.
Kat nr: 14, 31
HEART OF OAK (USA) fux 1992 Woodman (USA) - L’On Vite (USA) e Secretariat (USA)
6 segr, Toto-Lotto Sprint-Preis L, och Pramms Minneslöpning L. Halvbror till HOLY ROMAN EMPEROR, Champion 2-åring i Frankrike 2006, Phoenix S Gr1, Gran Criterium Gr1, Railway S Gr2, samt
2e Dewhurst S Gr1, och National S Gr1.
Till avel 1998 och far till bl a QUEEN OF HEARTS, 4 segr, Norsk Breeders’ Prize, Svenskt Oaks, 2a
Dianalöpn, Breeders’ Trophy Mile, LUCKY HEART, 17 segr, SM Sprinters, Mandarin Premiärhandikap,
2 ggr, 4e Stora Tvååringspriset, Fidelity, 4 segr, 2a Altamiralöpn, Kaibito, 3 segr, 3e Breeders’ Trophy
Classic, LACELLE, 10 segr, 4e Breeders’ Trophy Classic, 5e SM Classic, AJAZ, 8 segr, WHITE OAK, 6 segr,
5e TGAB:s Auktionslöpn, MOGUL, 6 segr, WILLY, 5 segr, WILD AT HEART, 4 segr, 4e Scandinavia Cup
L, CORCELL, 4 segr, HOOF HEARTED, 4 segr, LUCIFER, 4 segr, REBEL HEART, 4 segr, SPRING HEART,
4 segr, DELAROCHE, HIS HIGHNESS, 4 segr, 3 segr, KING OF DYNAMITE, 3 segr, LIONS PROSPECT, 3
segr, SAUCY HEART, 3 segr, QUICK DIAMOND, 3 segr, SPEED DANCER, 3 segr, GRANDINA, 2 segr,
20
4e Jockeyklubbens Avelslöpn, ALONSO, 2 segr, BYZANTINE GOLD, 2 segr, GREEN ENVIRONMENT, 2
segr, KAWA HEART, 2 segr, LIFT OFF, 2 segr, HAPPY BLIND DATE, 2 segr, MOUNTAIN CRYSTAL, 2 segr,
PINE WOOD, 2 segr, samt HEARTY ROZE, MITO och QUICK DIAMOND, vinnare.
Kat nr: 9, 19, 42, 57
HOMME D’HONNEUR (FR) br 1992 Sadler’s Wells (USA) - Luth de Saron (FR) e Luthier (FR)
2 segr, 2e Prix Denisy, L, Prix Charles et Henry Rochet, L.
Fadern SADLER’S WELLS, 6 segr, Irish 2000 Gns, Gr1, Phoenix Champion S, Gr1, Coral Eclipse
S, Gr1, etc, Champion avelshingst i England 1990 samt 1992-1999, far till över 530 vinnare av mer
än 71 milj US-dollar, varav 153 black type-vinnare inkl MONTJEU, Prix de l’Arc de Triomphe, Gr1,
NORTHERN SPUR, Breeders’ Cup Turf, Gr1, och OLD VIC, Årets Häst i England, Irish Derby, Gr1, Prix
du Jockey-Club, Gr1, etc.
Till avel 2001 och far till 58 avkommor, varav 27 har startat och 11 segrat inkl EQUIP HILL, 9 segr,
Scandinavian Open Championship, Gr3, Wielka Warszawska, Valley Chapel Memorial, L, Kapps Stora
Pris, 2 ggr, DREAM KEEPER, 2 segr i steeplechase, St Eriks Pris, Mr Rasmus, 2 segr, 2e Hurricanelöpn,
Tsarevich, vinnare, 3e Auktionslöpn, HUMBLE STAR, 7 segr, BAGDAD, 2 segr, LILLPRINSEN, 2 segr,
samt vinnarna MISS ANGELIQUE, BEAUTIFUL JOKE, FULL RICH och FEMME D’HONNEUR.
Kat nr: 32
KHELEYF (USA) mbr 2001 Green Desert (USA) - Society Lady (USA) e Mr Prospector (USA)
3 wins at 2 and 3 and £77,648 incl Jersey S Gr3, 2nd Norfolk S Gr3, 3rd Lennox Cup Gr2.
Sire of 200+ winners incl SAYIF, Diadem S Gr2, Battlefield S L, 2nd Middle Park S Gr1, July S Gr2,
Oceanport S Gr3, 3rd Vintage S Gr2, Mill Reef S Gr2, PERCOLATOR, Prix du Bois Gr3, Prix La Fleche
L, 2nd Prix Robert Papin Gr2, INCOGNITO, The Forbes Breeders’ Juvenile Championship L, MALDON
PROM, Macau Summer Trophy L, 2nd Macau Chairman’s Challenge Cup L, 3rd Macau Sprint Trophy L,
VLADIMIR, Criterium du Bequet L, 3rd Prix Morny Gr1, MERACUS, Criterium Labronico L, Premio Toscana
L, MOONLIGHT RED, Premio Mantovani L, CAPTAIN RAMIUS, Star Appeal S L, PLAYFELLOW, Silver
Tankard S L, Champagne S Gr2, PENNY’S PICNIC, Prix La Fleche L, och i Skandinavien CASSANO, 5
segr, Svenskt Kriterium, Norsk Rikstoto Oppdrettslöp, Norsk Mesterskap 2-årige, Derbydrömmen, TOM
HAGEN, 4 segr, Kay Jensens Pris.
Kat nr: 27
LAWMAN (FR) br 2004 Invincible Spirit (IRE) - Laramie (USA) e Gulch (USA)
4 wins at 2 and 3 and £777,133 incl Prix du Jockey Club Gr1, Prix Jean Prat Gr1, Prix de Guiche Gr3.
Sire of 40+ winners incl MOST IMPROVED, St James’s Palace S Royal Ascot Gr1, 3rd Dewhurst
S Gr1, LOI, Prix de Conde Gr3, MUSTAHEEL, Prix de Suresnes L, Fort Bastion, 2nd Acomb S Gr3,
Chesham S L, Lady Wingshot, 2nd Flame of Tara S L, Pestagua, 2nd Prix Six Perfections L, Forces of Darkness, Prix de Minerve Gr3, 3rd Prix Saint-Alary Gr1, Roseraie, 3rd Silver Flash S Gr3,
Moi Lolita, 3rd Grosser Preis der Eilert L, JANEY MUDDLES, winner, 2YO winner (2012) JUST THE
JUDGE, Wsashington Singer S L, and in Scandinavia LOXTON LAD (IRE), vinnare.
Kat nr: 23
MAYBACH (GB) sk 2001 Machiavellian (USA) - Capote Line (USA) e Capote (USA)
13 segr, Nickes Minneslöpn, L, 2 ggr, SFK:s Jubileumslöpn, L, GHR Gold Cup, 2e Pramms Memorial,
L, 2 ggr, Songline Classic, L, 3 ggr, Swedish Open Mile, L, SFK:s Jubileumslöpn, L, 2 ggr, Treåringarnas
Elitlöpn, 3e Songline Classic, L, Swedish Open Mile, L, SFK:s Jubileumslöpn, L, 4e Pramms Memorial,
L, 2 ggr, Nickes Minneslöpn, L, 2 ggr, Swedish Open Mile, L, 5e Norsk Derby.
Fadern MACHIAVELLIAN, 4 segr, Prix Morny, Gr1, Prix de la Salamandre, Gr1, etc, far till över
400 vinnare av över 1.500 segrar, varav 75+ Black-Type-vinnare inkl STREET CRY, Årets Häst i
UAE, Champion Older Horse i UAE som 4-åring, Stephen Foster H, Gr1, ALMUTAWAKEL, Champion Older Horse i UAE som 4-åring, Prix Jean Prat, Gr1, RIGHT APPROACH, Champion Older
Horse i UAE som 5-åring, Dubai Duty Free, Gr1, MEDICEAN, Eclipse S, Gr1, m fl.
Till avel 2009 men betäckte då inga ston. Far till två avkommor födda 2011.
Kat nr: 3
21
MIRIO (FR) fux 1997 Priolo (USA) - Mira Monte (GB) e Baillamont (USA)
6 segr i Frankrike på 2000-2400 m, 4.003.065 omräknat i SEK inkl FR-bonus, Grand Prix de Saint
Cloud Gr1, plac 6 ggr, 3e Prix Le Fabuleux L, Saint-Cloud.
Till avel i Sverige 2003 och far till 11 vinnare från 34 startande avk (33%) i skandinavisk träning
från 1998, och 2.734.369 i SEK, bl a MIRONA, 3 segr, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, 2a Svenskt Oaks,
Breeders’ Trophy Classic, 4e Erik O Steens Memorial L, 5e Mowerinalöb, King Accent, 2 segr, 2a SM
2-åriga, MIROBOLANT, Dansk Derby Consolation, 6e Svenskt Derby 2007, THE Bishop’s Joy, 3 segr,
Norsk Rikstoto Cup/Stayer, SIR THOR, 2 segr, Wing Commander, 2 segr, samt vinnarna IRISH’S
FIGHTER, MAZZARIN, PICK ME, PICCOLESSIMA och Youknowwhat Rose.
Kat nr: 11
NOBILEO (GB) 2003 fux Galileo (IRE) - Nataliana (GER) e Surumu (GER)
3 segr, 1600-2800 m, 1.018.434 SEK, Svenskt St Leger, 2e Norsk Derby, Svenskt Derby L, 3e Tyskt
Derby Trial L.
Fadern GALILEO (IRE), Champion 3-åring i England 2001, 6 segr, inkl Vodafone Epsom Derby
Gr1, King George VI and Queen Elizabeth Diamond S Gr1, Irish Derby Gr1, till avel 2002, far till 1.020
vinnare (drygt 50 Black Type-vinnare), inkl CAPE BLANCO (IRE), Irish Derby Gr1, Irish Champion
S Gr1, Man O’War S Gr1, FRANKEL (GB), Middle Park S Gr1, Dewhurst S Gr1, Sussex S Gr1, 2000
Gns S Gr1, GOLDEN LILAC (IRE), Poule d’Essai des Pouliches Gr1, Prix de Diane Gr1, IGUGU (AUS),
Durban July H Gr1, RODERICK O’CONNOR (IRE), Irish 2000 Gns Gr1, Criterium International Gr1,
TREASURE BEACH (GB), Irish Derby Gr1, etc.
Till avel i Sverige 2009, Nobileos första årgång är 2 år 2012 (ingen har startat per 2012-08-29)
Kat nr: 46
PANIS (USA) br 1998 Miswaki (USA) - Political Parody (USA) e Doonesbury (USA)
3 wins at 2 and 3 and 114,337 Euro incl Prix de la Conde Gr3, Prix Messidor Gr3, 3rd Prix des
Chenes Gr3, Prix de Guiche Gr3.
Sire of 70+ winners incl OUT OF TIME (Prix de Cabourg Gr3), BLUE PANIS (Prix de Tourgeville L,
Prix Aymeri de Mauleon L, 2nd Oak Tree Derby Gr2, Prix Paul de Moussac Gr3, 3rd Darley OettingenRennen Gr2, Prix Jacques de Bremond L, Prix de la Huderie L, MAIGURI, Prix Roland de Chambure L,
Vill du veta mer om galoppsporten?
I den nya boken Galoppsport - träning och tävling förklaras
många av galoppsportens termer och begrepp, och läsaren får praktiska råd och tips om hur man rider, sköter och tränar galopphästar.
Författare är journalisten och tränaren Nadja Bellander, i sam­arbete med Svensk Galopp, som har faktagranskat boken och ställt
sitt bildarkiv till förfogande. I slutet av boken får vi följa med bakom
kulisserna till några av de mest framgångsrika tränarna på olika
platser i landet, som berättar om sina stallrutiner.
Boken (18,5x24 cm, 140 sid), som är inbunden och rikt illustrerad i 4-färg, säljs vid banorna och kan rekvireras mot faktura via
SRB (som genom sitt förlag Officina Fraterna även ligger bakom
layout och prepresshantering) på mailadress [email protected]
Priset är 250 kr inkl moms. Porto (36 kr) tillkommer då boken
skickas med post. Vid direktbeställning använd SRB Galoppservice,
plusgiro 1 73 49-2 . Glöm då inte att ange adress!
Boken kan också beställas för avhämtning vid någon av banorna
(portot bortfaller då). På Jägersro säljs den även direkt av
Sam W Friberg och på Täby genom Täby Stall och Foder.
22
2nd Grand Criterium Gr1, 3rd Criterium International Gr1, Prix La Rochette Gr3, Veneto (2nd Poule
d’Essai des Poulains Gr1), Molesne Bay, 3rd Criterium de Vitesse L, Sea Trial, 2nd Criterium de
Vitesse L, Prix Hampton L, 3rd Prix de la Vallee d’Auge L, Myasun, 3rd Prix Cor de Chasse L.
Kat nr: 16
PHILOMATHEIA (USA) br 1997 Danzig (USA) - Kooyonga (IRE) e Persian Bold (IRE)
5 segr i Japan, 1000-1400 m, bl a Stakeslöpningarna Kaike Tokubetsu o Hakucho Ohash Tokubetsu.
Fadern DANZIG (USA), 3 segr i sina enda 3 starter. Ledande avelshingst i USA 1991-1993 samt
i Spanien 1992 och i UAE 1995. Far till 24 kullar och över 1.100 föl i startbar ålder, varav 846 har
startat och 682 vunnit tillsammans 2.200 segrar, varav 198 Black Type-vinnare inkl Gr1-vinnarna
och avelshingstarna ANABAA, DAYJUR, DANEHILL, MUJAHID, LIBRETTIST, POLISH PRECEDENT,
GOLDEN SNAKE och CHIEF’S CROWN.
Till avel i Italien 2005 och far till bl a MASTER FITZ, 4 segr, Criterium Partenope, L, 2e Criterium
di Pisa, L, PATTAYA, 7 segr, inkl Premio Circo Massina L, ARBIA DI RENACCIOO, 5 segr, WILD SUZIE,
4 segr, SEMINOLE SHIELD, 3 segr, BIG DANZIG, 3 segr, ZUMAT, 2 segr, TAXI, 2 segr, samt vinnarna
JEPSON FLY, BOLD DANCER, KADIR och RENACCIO DE OLMO.
Till avel i Sverige 2010. Hans första årgång (9 avk) är åringar 2012.
Kat nr: 13, 53, 55, 60
PROCLAMATION (IRE) sk 2002 King’s Best USA) - Shamarra (FR) e Zayyani (IRE)
4 wins at 2 and 3 and £272,088 incl Sussex S Gr1, Jersey S Gr3, Heron S L, 3rd Queen Anne S Gr1.
Sire of 30+ winners incl Rosina Grey, 4 wins, Covert Decree, 3 win, In God We Truest, 3
wins, Magic Casement, 3 wins, Mary Boyle, 4 wins, Max Otto, 5 wins, May’s Boy, 4 wins,
Pitkin, 5 wins, and Moorland Boy, and in Scandinavia, ASSERTION, 2 segr.
Kat nr: 34, 47
ROYAL EXPERIMENT (USA) sk 1999 Royal Academy (USA) - Morning Games (USA)
e Grey Dawn II (FR)
9 segr, 3.097.400 kr, Marit Sveaas Minnelöp, Gr3, Dansk Jockey Club Cup, L, 2 ggr, Norsk 2000
Guineas, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Treåringarnas Elitlöpn, FT93.
Fadern ROYAL ACADEMY är far till 162 Svinnare inkl OSCAR SCHINDLER, VAL ROYAL, ALIROYAL, BULLISH LUCK, m fl.
Till avel 2006 och far till bl a ROYAL GAMES (NOR), 4 segr, Norsk Mesterskap 3-årige, 3e Fearnleylöpet, E Lyches Minnelöp, 4e JK Jubileumslöpn, Norsk Breeders’ Prize Sprint, LADY MORGANA, 3
segr, Norsk Mesterskap 2-årige, 3a Norsk Rikstoto Grand Prix, 5e Norsk Breeders’ Prize Classic, Milly,
2e Eivind Lyches Minnelöp, Norsk Mesterskap 3-årige, 3e Dansk Oaks, samt vinnarna FAVORITTEN och
SJAKKMATT.
Kat nr: 58
SONGLINE mbr 1993 Diaghlyphard (USA) - Princess Persian (IRE) e Persian Bold (IRE)
14 segr, 3.221.500 kr, vinstrikaste svenskuppfödda hingst genom tiderna, Årets Häst i
Sverige 1996 och 1997, Stockholms Stora Pris L, Kapps Stora Pris L, 2 ggr, Pokallöb L, Jägersro Cup,
Svenskt St Leger, Breeders’ Trophy, Norsk Breeders Prize, Svenskt Kriterium, Upplandlöpn, SM för
2-åringar, 2e Svenskt Derby och JK Jubileumslöpn.
Till avel 1999. Far till 53 vinnare från 96 startande avk i skandinavisk träning, och 18.627.035 i
SEK, bl a HALFSONG, vinstrikaste svenskuppfödda häst genom tiderna (3.702.186 i SEK inkl
bonus), Årets Häst 2003, 12 segr, Scandinavian Open Championship Gr3, Dansk Derby, Svenskt
Oaks, Dansk Oaks, Dansk Breeders’ Cup, Golden Mile L, Scandinavia Cup L, Scania Sprint, 2a Svenskt
Derby, Scandinavia Cup L, Jockeyklubbens Avelslöpn, FIRST EDITION, Årets 2-åring 2002 och Årets
3-åring 2003, 8 segr, ca 3 milj kr, Breeders’ Trophy, Norsk Breeders’ Prize, Duty Time Juvenile Mile,
Stora Tvååringspriset, SM Classic, 2e Svenskt St Leger, Kapps Stora Pris, Dansk Breeders’ Cup, 2-års
Breeders, 3e Svenskt Kriterium, InchIline, 5 segr, Dansk Derby, Dansk 2000 Guineas, 2e Svenskt
Kriterium, 3e Dansk Kriterium, Made in Sweden, 2 segr, 2a Svenskt Oaks, 3a Dianalöpn, Elegant
23
Song, 5 segr, 2e Breeders’ Trophy Classic, även vinnare över häckar, Alvena Quling, 3 segr, 2e
Breeders’ Trophy Classic, Rayna (DEN), 2a Dansk Breeders’ Cup, Sun Song, vinnare, 3e Breeders’
Trophy Mile, 5e Breeders’ Trophy Juvenile, Musical Contest, 2 segr, 2a SM 2-åriga, Amacitalöpn,
SYMPHONIAS MAXIMUS, 8 segr, Tre Kilometer, samt många fler vinnare.
Kat nr: 29
SPECIAL QUEST (FR) 1995 br Rainbow Quest (USA) - Mona Stella (USA) e Nureyev (USA)
6 segr och USD390.291 i Frankrike och USA som 2-5 år, inkl Criterium de Saint-Cloud Gr1, S-C, Prix
NoaiIles Gr2, Longchamp, Millennium Mile H L, Golden Gate, 2e Prix de Condé Gr3, Longchamp, Bay
Meadows H Gr3.
Till avel i Chile 2001 och far där till 147 avk inkl 86 vinnare (11 Black Type), bl a TUMACO,
Champion 3-åring i Chile i 2006, bl a Copa de Plata Italo Traverso Pasqualetti S Gr1, exp till Norge
2008 och 2 segr där, PAULA’S GIRL, 1000 Guineas S Gr1, SPECIAL BULL, Invierno Sergio del Sante
Monkeber S Gr3, TAGLIATA, Lisimaco Jaraquemda S L, Born to Win, vinnare i Chile og efter exp till
Norge vinnare även där, samt 2a Semb Hovedgård Hoppelöp L, 3e Mo T Klaveness Minnelöp L, JK
Avelslöpn L, Lanwades Stud S L, 4e Erik O Steens Memorial L, 5e Bloomers’ Vase L (2 ggr), samt några
ytterligare Black Type-vinnare och placerade.
Special Quest till avel i Danmark 2009, hans första årgång i Skandinavien är 2 år 2012, far till bl a
HARMONIA (DEN), 3 segr, Skandinavisk Opdrætningsløb, Daydream Believer (NOR), 2e Skandinavisk Mesterskap 2-åringer, samt vinnarna SWEETY (den), HIGH HEELED HONEY (DEN) och EXQUEST
(DEN).
Kat nr: 38
Tertullian (USA) fux 1995 Miswaki (USA) - Turbaine (USA) e Trempolino (USA)
Jt-Champion Older Sprinter in Germany in 1999. 12 wins from 3 to 6 and £221,201 incl Prix de
la Porte Maillot Gr3, Grosser Buchmacher Springer Sprint Preis Gr3, Grosser Preis von Berlin Gr3,
Premio Chiusura Gr3 (twice), 2nd Grosser Preis der Dortmunder Wirtschaft Gr3, Grosser Buchmacher
Springer Sprint Preis Gr3, 3rd Goldene Peitsche Gr2, Holsten Trophy Gr3 (twice), Benazet Rennen
Gr3, Grosser Preis von Berlin Gr3.
Sire of 95+ winners incl IRIAN, Mehl-Mulhens Rennen Gr2, Dr Busch Memorial Gr3, 3rd Prix
Jean Prat Gr1, AVISO, Mehl-Mulhens Rennen Gr2, 3rd Jaxx Pokal Gr3, RUSSIAN TANGO, Preis der
Deutschen Einheit Gr3, SWB Derby Trial, Preis von Dahlwtiz, 3rd Deutsches Derby Gr1, Mehl-Mulhens
Rennen Gr2, ILLO, Grand Prix Premiere Gr3, Devk Jubilaumscup, 2nd Grosser Preis der Wirtschaft
Gr3, MAWINGO, Bavarian Classic Gr3, 3rd Fruhjahrs Preis der Bankhauses Metzler Gr3, DIATRIBE,
Kronimus Rennen L, TULIANGREEN, Premio d’Estate L, IDOLINO, Preis der Casino Baden-Baden L,
3rd Bavarian Classic Gr3, ILLIANA, Oppenheim-Rennen L, BELTANUS, EBF Meile L, 3rd Frankfurt
Meile Gr3, and in Scandinavia TERTIO BLOOM, Jagersro Sprint L (twice), Zawawi Cup L, 2nd Svenskt
Derby L, Flieger Trophy, Hamburg, 4e Polar Cup Gr3, also a winner in Dubai 2012, LATAIKA, Norsk
Kriterium, and SENORITA BLOOM, 4 wins.
Kat nr: 28, 49
Stefan
Uppström
Foto 070-593 12 00
Epost: [email protected]
All galoppfotografering, tavlor m m
24
THREE VALLEYS (USA) fux 2001 Diesis (GB) - Skiable (IRE) e Niniski (USA)
5 wins at 2 to 5 and £371,469 incl Del Mar Breeders’ Cup Handicap Gr2, Coventry S Gr3, Oceanport
S Gr3, 2nd Dewhurst S Gr1, Craven S Gr3, 3rd Phoenix S Gr1, Citation Handicap Gr1 (twice).
Sire of 27 winners incl Peccato di Gola, 3rd Premio Alberto Giubilo L, Saint Bernard, 2nd
Premio ITS L, 3rd Premio d’Estate L, The Nile, 2nd King Charles II S L, and in Scandinavia, ALI HOPE,
vinnare.
Kat nr: 26
ZAAHID (IRE) fux 2004 Sakhee (USA) - Murjana (IRE) e Pleasant Colony (USA)
4 segr i England, 1400-1630 m, Victoria Cup, Ascot, 2e William Hill Lincoln H, Doncaster.
Fadern SAKHEE, Champion Older Horse i Europa 2001, 8 segr, 1600-2400 m, 2,2 milj GBP,
Prix de l’Arc de Triomphe, Gr1, Juddmonte International S, Gr1, Dante S, Gr2, Classic Trial, Gr3, etc.
Till avel 2003 och far till vinnare av 354 löpningar och över 9,3 milj GBP inkl Gr1-vinnarna PRESVIS,
SAKHEE’S SECRET, TIN HORSE, m fl.
Till avel 2010. Hans första årgång, 10 avk, är åringar 2012.
Kat nr: 8, 33, 43, 54
Easy KB har Sveriges
smartaste system för
andelshästägande!
Alla kan vara med - på en svans, en nos, en hov, eller på en större bit.
Vi skräddarsyr andelsägandet efter önskemål, både om du är ensam,
eller om ni redan är några stycken . . . Vårt andelsägarsystem kan med
fördel nyttjas av kompisgäng, som kommer via ATG-ombud, företag,
idrottsföreningar, etc.
Vi kan ibland erbjuda andelar i galopphästar som redan finns i systemet
och vi kan ”ta in” en galopphäst som ni själva väljer ut.
Du väljer själv vilken häst/vilka hästar du skall köpa andelar i. I varje häst
finns 20 andelar, och samma person kan äga 1 - 20 andelar. Samma
person kan äga andelar i flera hästar - med full kvittning . . .
Varje andel ”lever sitt eget liv”, och ingen är
ansvarig för mer än sina egna andelar!
All moms dras av - direkt.
För utförlig information ta
kontakt med Folke Forsmarker på
Easy KB - Tel 018-12 40 04!
25
Eishin Dunkirk
Skandinaviens ledande avelshingst
–Frågan är om vi i Sverige någonsin haft en sådan hingst. Inte ens den fantastiske Diaghlyphard spottade fram
vinnande avkommor i den takt som Eishin Dunkirk gör, andra historiska avelsmatadorer som Carnoustie,
Hyperbole, Darbhanga, Hurricane, Hornbeanm eller Jimmy Reppin var inte i närheten. Samtida, nu verksamma, hingstar i Skandinavien är också långt ifrån Eishin Dunkirks resultat. Hårda fakta är att med fyra
kullar på banan, 3 år och äldre, innefattande 36 hästar, har 30 startat och 26 vunnit, d v s en vinnarprocent
på osannolika 86,7%, d v s mer än 4 av 5 hästar vinner. Kvaliteten på mördrarna har definitivt inte varit
Skandinaviens ”Creme de la Creme” och ändå detta fantastiska resultat.
- Saxat från StoNovas hemsida (Håkan Karlsson)
Avkommor till Eishin Dunkirk som startat pr 2012-08-30
R Eishin Dunkirkavk
Föd år FT
1 EDE SENSATION s
2008
86
u Maycy Star e Malvernico (IRE)
2 WAKAYAMA s
2007
82
u Redbone e Spectacular Tide (USA)
3 JIMMY MACK h
2009
80
u Delta Downs (GB) e Deputy Minister (CAN)
4 JELLY ROLL h
2007
79
u Mercurial (GB) e Highest Honor (FR)
5 GIRL FROM IPANEMA s
2009
77
u Little Green Apple e Funambule (USA)
6 JOBIM v
2009
78
u Composit-A (GB) e Persian Bold (IRE)
7 GEORGEBLACK v
2006
66
u Catella e Caerwent (IRE)
8 KANZEE GOLD s
2009
72
u OK Maite (GB) e Komaite (USA)
9 CROWN OF CREATION v
2006
59
u Delta Downs (GB) e Deputy Minister (CAN)
10 DOMO ARIGATO s
2009
74
u Persian Flight (GB) e Catrail (USA)
11 DOUBLE AGAIN s
2009
77
u Word In Spanish e Funambule (USA)
12 HOKKAIDO h
2007
75
u Mathilde Bozo (GB) e Unfuwain (USA)
13 SALLY SOLE s
2007
74
u Kufoof (USA) e Silver Hawk (USA)
Feta siffror - uppfödda på Rävdansen.
St
14
1-2-3
4-4-3
Ind pris
943 460
Bonus Pris/bon
215 868 1 159 328
8
4-1-2
837 865
130 000
967 865
9
4-3-0
656 000
200 800
856 800
20
3-6-2
789 478
58 000
847 478
6
2-1-1
258 680
270 922
529 602
10
3-1-1
257 240
75 230
332 470
41
5-2-9
274 775
50 000
324 775
18
2-2-5
213 069
96 070
309 139
33
2-2-6
221 325
50 000
271 325
7
2-0-0
240 000
0
240 000
7
2-0-0
143 120
90 048
233 168
13
2-2-0
170 900
50 000
220 900
14
2-1-1
146 400
64 000
210 400
Vinstrikaste avelshingstar i Sverige pr 2012-09-02
R
1
2
3
4
5
6
7
8
26
Hingst, suffix, födår, far
Lavk
EISHIN DUNKIRK (USA), 1997, Mr ProspectorS 30
ACADEMY AWARD (IRE), 2000, Danehill
D 44
SIR PERCY (GB), 2003, Mark of Esteem
3
MOST WELCOME (GB), 1984, Be My Guest S 24
BINARY FILE (USA), 1998, Nureyev
D 7
FUNAMBULE (USA), 1987, Lyphard
S 35
FOOTSTEPSINTHESAND (GB), 2002, Giant’s C’y 9
KHELEYF (USA), 2001, Green Desert
9
St 1 Prissum Bonus
121 12 1 969 175 739 480
134 9 1 308 965 156 178
15 5 1 193 040 226 200
112 9 1 000 575 138 500
15 4 1 010 670 19 440
132 13 830 225 184 820
17 7 988 135
0
35 8 822 325
0
Totalt
2 708 655
1 465 143
1 419 240
1 139 075
1 030 110
1 015 045
988 135
822 325
Philomatheia
Danzig - Kooyonga e Persian Bold
5 segr av 16 starter i Japans högsta klass, ca 5,2 milj SEK och flerfaldig Stakes- vin­nare i Japan. KAIKE
TOKUBETSU, 1400 gr 1,1 milj SEK. HAKUCHO OHASH TO­KUBETSU, 1000 dt 1,1 milj SEK.
DANZIG - behöver ingen närmare pre­sentation! KOOYONGA, 9 segr, 10 miljoner, flerfaldig Champion,
bl a lrish 1000 Guineas Gr1, Coronation S Gr1, Coral Eclipse S Gr1, 2a lrish 1000 Gui­neas Gr1, Queen
Elisabeth II S Gr1 (till SELKIRK).
På fåtaliga chanser i Italien har PHILOMATHEIA lämnat ett flertal vinnare bl a Pattaya, 7 segr, Arbia
di Renaccioo , 5 segr, Master Fitz, 4 segr, Wild Suzie, 4 segr, Big Danzig, 3 segr, Seminole
Shield, 3 segr (startade i Italienskt Derby, vunnet av Sulamani!), Zumat, 2 segr, Taxi, 2 segr, m fl.
Efter att ha flyttats till ett nytt stuteri 2007, och med tillgång till bättre ston, fick PHILOMATHEIA 13
avkommor i sin årgång födda 2008. Denna innehöll bl a Listed-vinnarna Master Fitz och Pattaya
samt sprinterstoet Wild Suzie (OBS! Listed-löpningar inom det internationella Pattern Race-systemet).
MASTER FITZ, 4 segr, Listed och plac i Listed. Vann Criterium Partenope och 2e i Premio Criterium di
Pisa som 2-åring (TF 100). (För att ge en uppfattning om klassen på Master Fitz kan vi nämna att i
Premio Criterium di Pisa mötte han SILVER OCEAN, numera i Skandinavien. Som favorit blev Master
Fitz 2e till Silver Ocean, i ett 19-hästarfält, knappt slagen och gav vinnaren mycket vikt. Silver
Ocean gick sedan vidare och var 2e i Gr2 innan han köptes av Nils Petter Gill för 120.000 Gs).
PATTAYA, 7 segr av 18 starter, var i senaste starten (juli 2012) knappt slagen 4e i Premio Carlo D’Alessia
Gr3 på Capannelle i Rom. Har tidigare i år vunnit bl a Premio Circo Massimo L, Capannelle. PATTAYA
är rankad TF100.
Nu presenterar vi den
första svenska årgången födda 2011!
Vinstrikaste uppfödare i Skandinavien pr 2012-09-02
RUppfödare
Ld Avk St 1 2 3 Prissum Bonus
Totalt
1 Rävdansens Stuteri
SWE 17 77 12 7 10 1 446 200 kr 552 440 1 998 640
2 Helander Bo
SWE 18 83
8 9 5 1 112 736 kr 369 710 1 482 446
3 Stutteri Hjortebo
DEN 35 170 15 15 16 1 278 874 kr
0 1 278 874
4 Light Valley Stud
DEN 4 16
5 4 2 1 207 120 kr
0 1 207 120
5 Olsen Berner
DEN 29 107 10 13 13 1 098 021 kr
0 1 098 021
6 Johansson Jan
SWE 10 65
8 5 10 706 938 kr 329 800 1 036 738
7 Stall Lambada AB
SWE 27 144 12 12 10 878 350 kr 88 560 966 910
8 Bechmann Racing
DEN 5 21
7 4 1 958 156 kr
0 958 156
Anm. Endast i Skandinavien verksamma uppfödare har medtagits.
Du kan läsa mer på vår hemsida: www.ravdansen.se
27
Nu kommer
”Scandinavian Breeders’
System”
Från och med 2012 års åringar (föl födda 2011) har vi ett nytt system för
anmälan till Breeders-loppen i Skandinavien. Breeders’ Trophy i Sverige,
Breeders Prize i Norge och Breeders’ Cup i Dan5mark har de två första
insatserna gemensamma.
Detta innebär att en åring som har anmälts till någon av de tre
serierna, automatiskt är anmäld till alla tre!
Även den andra insatsen, som ska erläggas den 3 december 2012, är
gemensam. Därefter delas loppen upp så att tredje insats erläggs
separat till de tre olika systemen. Detta betyder att hästägare, som inte
önskar kvarstå i samtliga tre system, måste stryka sin häst före nästkommande insats till respektive organisation; Svensk Galopp, Dansk Galop
eller Norsk Jockeyklub.
Skandinaviskt Breeders-system
för löpningar 2013-2015:
1. insats
2. insats
3. insats är redan erlagd av uppfödaren
erläggs den 3 dec 2012 och är även den gemensam för
alla tre Breeders-systemen
erläggs under 2013 (se resp arrangörs proposition)
Svensk Galopp
Dansk Galop
Norsk Jockeyklub
28
Förteckning - Tränare
Professionella tränare i Sverige
Tränare
Björn Björkman
Claes Björling
Bodil Blomqvist
Åsa Borger
Fabricio Borges
Ylva Brandt
Lars Bäck
Jan Canvert
Francisco Castro
Erna van Doorn
Sigyn Dysell
Åsa Edvardsson
Henrik Engblom
Helena Fylking
Elisabeth Gautier
Tommy Gustafsson
Bodil Hallencreutz
Christer Hederud
Jacqueline Henriksson
Pia Höiom
Lennart Jarven
Maria Johansson
Roy Arne Kvisla
Annika Källse
Hans-Inge Larsen
Ole Larsen
Karola Larsson
Annelie Larsson
Träningsort
Angarn
Täby
Vedum
Ankarsrum
Jägersro
Angarn
Angarn
Haninge
Jägersro
Angarn
Täby/Åkersb
Brålanda
Mellerud/Täby
Angarn
Vellinge
Täby
Jägersro
Kungsbacka
Höör
Åsa
Stenstorp
Täby
Angarn
Täby
Jägersro
Svedala
Kvarnby
Eslöv
MoblinummerE-postadress
0708-30 53 34
[email protected]
0708-75 67 56
[email protected]
0733-82 60 20
[email protected]
070-799 21 04
[email protected]
070-699 10 08
[email protected]
073-684 14 41
[email protected]
070-513 87 [email protected]
0709-68 69 40
[email protected]
070-576 26 34
[email protected]
070-580 77 00
[email protected]
070-554 08 64
[email protected]
076-170 73 75
[email protected]
073-391 47 80
[email protected]
072-302 28 27
[email protected]
070-756 07 04
[email protected]
070-718 03 73
[email protected]
070-345 86 32
[email protected]
070-772 27 35
[email protected]
070-731 26 39
[email protected]
0705-79 78 13
[email protected]
070-520 09 50
[email protected]
0760-16 75 76
[email protected]
0763-19 83 01
[email protected]
0708-97 29 04
[email protected]
0708-37 71 09
070-755 54 40
[email protected]
070-662 70 67
[email protected]
070-495 64 91
[email protected]
Boka hotellrum till rabatterat pris!
Täby Park Hotel
Bokning helst via mejl: [email protected]
Ange ”Hästauktionen” för rabatt. Tel 08-506 483 00
29
Lotta Lien
Johan Lindberg
Karin Lindberger Gajda
Kristina Lokrantz
Jessica Long
Tina Långström
Caroline Malmborg
Alex McLaren
Sofie Möller
Bo Neuman
Rolf Ohlsson
Tony Oscarsson
Dennis Persson
Jan-Erik Pettersson
Ricardo Ramallo
Fredrik Reuterskiöld
Johan Reuterskiöld
Lennart Reuterskiöld jr
Malin Roth
Maria Sandh
Vanja Sandrup
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Madeleine Smith
Katharina Stenefeldt
Mikael Tjernström
Catharina Vång
Patrick Wahl
Catharina Östlund
Angarn
Täby
Täby
Angarn
Klågerup
Täby
Täby
Täby
Vellinge
Täby
Kvarnby
Veberöd
Strömsholm
Kvarnby/Jägersro
Kvarnby
Kvarnby/Jägersro
Jägersro
Jägersro
Torna Hällestad
Täby
Jägersro
Älvängen
Täby
Jägersro
Täby
Bälinge
Täby
Asmundtorp
073-708 11 75
[email protected]
073-404 06 46
[email protected]
0739-82 44 10
[email protected]
073-786 39 33
0708-64 88 24
[email protected]
0707-74 85 11
[email protected]
070-441 18 89
[email protected]
0709-30 67 61
[email protected]
0705-85 25 44
[email protected]
070-591 26 34
070-693 64 66
[email protected]
072-735 44 41
[email protected]
0708-20 43 86
[email protected]
0708-96 63 95
[email protected]
073-908 20 56
[email protected]
0733-86 62 77
[email protected]
0701-60 01 60
[email protected]
0708-53 98 34
[email protected]
0705-14 45 22
[email protected]
0707-69 28 10
[email protected]
0709-26 35 68
[email protected]
0766-27 23 10
[email protected]
070-867 41 [email protected]
070-229 63 18 [email protected]
070-731 19 62
[email protected]
0708-58 06 25
[email protected]
070-496 16 69
[email protected]
070-817 83 98
[email protected]
Vill du följa med hur det
löpande går för aktiva och hästar
i hela den skandinaviska galoppen?
Boka in dig på SRB:s
”Skandinaviska resultatservice”.
SRB, som tidigare framställde den Skandinaviska Galoppkalendern efter direktiv och manus från
de tre förbunden i Sverige, Norge och Danmark, är fortfarande anlitad för att leverera skräddarsydda resultat från alla löpningar i de tre länderna till världens två största ”galoppdatabaser”,
Weatherbys i England och Equibase i USA (sker veckovis). Av ”bara farten” har SRB då även
fortsatt att sammanställa resultat av ”årsbokstyp”, samt sammanställa olika upplägg av statistik
(Tränare/ryttare, Hästar, Fadershingstar, Uppfödare och Ägare), som varvas vecka/vecka. Vill
du testa hur detta ser ut i praktiken för att avgöra om det kunde vara intressant för
en prenumeration till årets slut, är du välkommen att fritt rekvirera
valfritt nummer (publiceras endast på internet) av de utgåvor som hittills
kommit ut för 2012 (15 nr) genom att maila till: [email protected]
30
www.stallpernillanilsson.se
1 RAPID CONCOLOR
Fux hingst 110428
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Music Streak (DEN)
Never Stop, fux 1995
Karamell, 1986
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Music Boy (GB)
Dawn Streak (GB)
Rolfe (USA)
Woll Star (IRE), 1980
1. mor
NEVER STOP, 7 segr, plac, 375.200 kr inkl bonus, Götalandlöpn, FT84, mor till en vinnare av 2
startande och totalt 4 avkommor i startbar ålder;
River Sid, 2007 v e Songline, 3 segr och plac 5 ggr på 18 starter, 198.693 kr, 3e Kay Jensens
Pris, FT74
Arezzo, 2001 h e Caerwent (IRE), ej startat, död som 3-åring
Bologna, 2002 s e Talinum (USA), ej startat, död
Never Say Never (ex Athlet), 2009 v e Most Welcome (GB), startat en gång som 2-åring 2011
Destiny Hope, 2010 s e Eishin Dunkirk (USA), i träning hos Henrik Engblom, Mellerud/Täby
Rapid Concolor, se ovan
2. mor
KARAMELL, vinnare, plac 5 ggr, 2a Svenskt Oaks Consolation, 51.200 kr, FT65, mor till sju vinnare
av 8 startande och totalt 8 avkommor;
NEVER STOP, se ovan
Never Mind, 1998 v e Talinum (USA), 5 segr, plac 6 ggr, 396.355 kr, 2e Sofierolöpn, FT80
Kasatonow, 1993 v e Elwyns (IRE), vinnare, plac 10 ggr, 163.400 kr, 2e Sweden Cup Stayers,
FT74
LEJONKUNGEN, 1999 v e Bloomerace, 6 segr, plac 17 ggr, 396.410 kr, FT77
MAKAROW, 1992 v e Exceller (USA), 6 segr, plac 12 ggr, 263.400 kr, FT73
NEVER AGAIN, 2000 v e Be My Chief (USA), 2 segr över häckar, plac 6 ggr, 133.810 kr, FT67
KRUTOW, 1991 v e Elwyns (IRE), vinnare, plac 3 ggr, 37.500 kr, FT70
Non Stop, 1994 s e Music Streak (DEN), plac, 7.400 kr, FT58
3. mor
WOLL STAR (IRE), e Wollow (GB), 2 segr, plac 12 ggr, 60.405 kr, FT76, mor till en vinnare av 4
startande och totalt 6 avkommor:
KARAMELL, se ovan
Uptown Girl, 1989 s e Steve’s Friend (USA), plac 3 ggr, 28.200 kr, FT60
Krusmynta, 1988 s e Elwyns (IRE), plac 2 ggr, 23.000 kr, FT54.
31
www.svistastuteri.se
2752SWE00001072T
Brun hingst 110322
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
08-512 416 12
070-757 78 76
Sadler’s Wells (USA)
In The Wings (GB)
High Hawk (IRE)
Dustoori (GB), mbr 2004
Green Desert (USA)
Elfaslah (IRE)
Fair of the Furze (USA)
Nordico (USA)
Malvernico (IRE)
Malvern Beauty (GB)
Maloo, br 2004
Thatching (IRE)
Coolawinnia Lass (IRE), br 1998
Joyful Lass (USA), 1982
1. mor
MALOO, 2004 f by Malvernico (IRE), winner and placed, 125.300 kr, FT72, dam of one previous foal;
Monsieur Messi, 2009 g by Mirio (FR), in training with Ulrika Eriksson, Västerås
752SWE00001072, see above
2. mor
Coolawinnia Lass (IRE), unraced, dam of two winners from 3 runners and 4 foals of racing ageMALVERN LASS, 2-year-old of the year at Täby Galopp 2004, 3 wins in 3 starts at 2, 127.600
kr, FT82, dam of one winner from 2 runners and 2 foals:
Swinging Lass, 2007 f by Celtic Swing (GB), 3 wins, placed twice at 2 and 3 years, 2010,
288.720 kr, 3rd SM 2-åriga, 4th Dunderdebutanten, FT75
Melass, 2008 f by Songline, placed, 22.300 kr, FT60
MALOO, see above
3. mor
Joyful Lass (USA), e Danzig (USA), ran a few times in USA; dam of four winners from 8 runners and
12 foals Talasea (1987 f by Lear Fan (USA), 4 wins at 2 to 4 years in Italy and £15,769 and placed 12
times incl 3rd Premio Vittorio Crespi, Milan, L
RUSTIC WEDDING (GB), 1989 f by Red Sunset), winner, £2,488 at 2 years; also 3 wins at 4 and
5 years in Germany, £3,442; dam of one winner.
REKTOR SKINNER (GER), c by Chief Singer, 2 wins in Germany and placed 4 times.
PRETTY TARA (IRE), 2000 f by Namaqualand (USA), 2 wins, placed twice, 82.900 kr, FT67
Kermit (IRE), 1996 c by Tirol, placed 7 times at 2 to 4 years in Norway in Sweden.
Pretty Gasa, 2002 f by Be My Chief (USA), placed 4 times at 3 years 2005, 35.900 kr, FT65
Namaqualass (IRE), 1997 f by Namaqualand (USA), placed 3 times at 2 years.
Coolawinnia Lass (IRE), see above
The next dam Jubilant (USA), by Laugh Aloud (GB), 7 wins in USA and $97,560 and placed 17 times
incl 2nd Oneonta H, Santa Anita; dam of five winners from 7 runners and 9 foals of racing age viz Bold And Joyful (USA), f by Bold Forbes (USA), winner in USA and $35,618 and placed 6 times
incl 3rd Bornastar S, Hawthorne, Fashion S, Belmont Park and 4th Schuylerville S, Saratoga,
Gr3; dam of winners.
EXULTANT (USA), 8 wins in USA and placed 9 times.
TAP FOR JOY (USA), 6 wins in USA
NORTHERN ECSTASY (USA), 2 wins in USA
EXALTANT (USA), winner in USA
The next dam TIFFANY (USA) by Royal Gem (AUS), 17 wins in USA and placed 30 times; dam of four
winners from 4 runners and 4 foals of racing age viz Jubilant (USA), see above.
GEM LINE, 15 wins in USA and placed 7 times.
MAGGIE’S CHOICE, 10 wins in USA and placed 8 times.
FINAL TIFF (USA), 4 wins in USA.
32
[email protected]
3 752SWE00001128T
Fux sto 110430
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Machiavellian (USA)
Maybach (GB), 2001
Capote Line (USA)
Bahamian Bounty (GB)
Midnight Moonlight (GB), sk 2003
Magnolia (GB), 1994
0227-201 33
0702-81 10 48
Mr Prospector (USA)
Coup De Folie (USA)
Capote (USA)
Caracciola (FR)
Cadeaux Genereux (GB)
Clarentia (IRE)
Petong (GB)
Daffodil Fields (GB), 1985
1. mor
Midnight Moonlight (GB), placed in only 2 starts at 3, 2006, 13.193 kr, dam of three previous foals;
Madame Puteaux, 2008 f by Bertolini (USA), ran 6 times, 4.000 kr
Big Red, 2009 g by Heart of Oak (USA), placed in first start at 3, 2012, 13.300 kr, FT65
Mister Grey, 2010 g by Mirio (FR), in training with Åsa Edvardsson, Brålanda
752SWE00001128T, see above
2. mor
MAGNOLIA (GB), placed once at 2 years; Own sister to PETULA (GB); dam of two winners from 7
runners and 7 foals;
Lujarun (GB), 2 wins at 2 and 3 years, 2007 in Italy and £6635 and placed 18 times.
One Upmanship (GB), winner at 3 years and £9206 and placed 8 times. 3. mor
DAFFODIL FIELDS (GB) by Try My Best (USA), placed 6 times at 2 and 3 years; dam of seven winners
from 11 runners and 11 foals inc,
NAAHY (GB), 8 wins at 2 to 4 years and £139,474, incl Ballycorus S, Leopardstown, Gr3, placed
8 times, incl 2nd Vodafone Surrey S, Epsom Downs, L.
PAPPA REALE (GB), 13 wins at 2 to 5 years in Italy and £202,354, incl Premio Bersaglio Limited
H, Milan, L, Premio Certosa, Milan, L. and Premio Alessandro Perrone, Rome, L, placed 20
times, incl 3rd Premio Capannelle Limited H, Rome, L, Premio Divino Amore, Rome, L. and
Premio Torricola, Rome, L.; dam of four winners inc,
PATAPAN (USA), 16 wins at 2 to 5 years, 2007 in Italy and £216,247, incl Premio Umbria,
Rome, Gr3 and Premio Divino Amore, Rome, L, placed 17 times, incl 2nd Premio Certosa,
Milan, L, 3rd Premio Alberto Giubilo, Rome, L, Gran Premio Citta’ di Napoli, Naples, L.
(twice), Premio Certosa, Milan, L. and Premio Eupili, Milan, L.
PER INCANTO (USA), 5 wins at 2 and 3 years, 2007 in Italy and £57,036, incl Premio Tudini,
Rome, Gr3, placed twice.
Cantastorie Muto (USA), 3 wins, £26,921, 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £17,891
and placed 4 times; also winner over jumps at 4 years in Italy and £9030 and placed 5
times, incl 3rd Corsa Corona Ferrea Hurdle, Milan, L.
PETULA (GB), 2 wins at 2 years and £21,900, incl St Hugh’s S, Newbury, L, placed 7 times, 2nd
Sandy Lane S, L. and 3rd Nestle Rowntree Black Duck S, York, L.; dam of five winners inc,
Coffee Time (IRE), placed 19 times at 2 to 4 years and £14,720, incl 3rd Hilary Needler Trophy,
Beverley, L.; dam of Compton Ford (GB), 2 wins at 2-3 years, 2009, and placed once.
Night Life (IRE), 3 wins at 2 and 3 years and £13,758 and placed 5 times; dam of New
Awakening (USA), 4 wins at 2, 3 and 5 years, 2008 in USA and placed 3rd John Battaglia Memorial S, Turfway Park, L, Fabrigas (IRE), winner at 2 years and £14,908 and
placed 3 times; also 2 wins at 4 years, 2008 in Hong Kong and £50,316.
Petfield (GB), 19 wins in Italy and £53,796 and placed 47 times.
Giunchiglio (GB), 2 wins at 5 years and £12,605 and placed 8 times.
Yellow Trumpet (GB), winner at 2 years; dam of four winners inc,
City of Tribes (IRE), 7 wins; 2 wins at 2 and 3 years, 2007 and £38,305 and placed 5 times.
33
Uppfödd hos Eva Isacsson Sjunnesson, 070-735 44 80
4 752SWE00001218T
Fux sto 110430 - FRIRÖNTGAD.
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Autoindustri AB/Jarl Lindstrand
Drivbänksvägen 116
165 74 Hässelby
08-739 25 66
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Thunder Gulch (USA)
Point Taken (NOR), fux 2001
Top Cat (FR), 1993
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Gulch (USA)
Line of Thunder (USA)
Be My Chief (USA)
Pussy Foot (GB), 1986
1. mor
POINT TAKEN (NOR), 2 wins at 3 and 4 years in Norway and £22,259 and placed 10 times, Derby
Milen, 2nd Norsk Rikstoto Grand Prix, 3rd Altamiralöpn, 4th Övrevoll Mile Cup, Norsk Mesterskap 3-år
og eldre, FT79; dam of three winners from 3 runners and 4 previous foals;
Holly Golightly (SWE), 2007 f by Most Welcome (GB), 4 wins at 2 and 3 years, 2010 in Norway
and in Sweden and 1.107.175 SEK and placed 4 times, won Breeders’ Trophy Classic, Swedish
Champion Classic, 3rd Skandinavisk Mesterskap 3-årige, 4th Breeders’ Trophy Mile, FT82.
Mikkelangelo (SWE), 2008 g by Most Welcome (GB), 4 wins at 3-4, 2011-2012, 675.512
kr, Nordic Champion Series Stayer, Dansk Derby Consolation, 4th Breeders’ Trophy Mile,
Breeders’ Trophy Stayer, 6th Breeders’ Trophy Classic, FT82
Easy Come Easy Go (den), 2009 g by Songline, winner and placed twice, 177.896 kr, FT77
Take On Me, 2010 g by Pistachio (GB), in training with Arnfinn Lund, Norway
752SWE00001218T, see above
2. mor
TOP CAT (FR), 11 wins, £66,458, 2 wins at 2 years and £14,855 and placed 3 times; also 9 wins at
3 to 6 years in Canada, in Norway and in Sweden and £51,603, Norweigan 1000 Guineas, Bloomers’
Vase, Scandinavia Cup, 2nd Scandinavia Cup (twice), 3rd Rosengårdlöpn, 4th Bloomers’ Vase, Torvald
og Morten Klaveness Memorial, FT88; dam of two winners from 4 runners and 5 foals;
Point Taken (NOR), see above.
Lloret de Mar (NOR), 3 wins at 3 years in Norway and £33,298 and placed 11 times, won
Skandinavisk Mesterskap for 3-åringer, FT77
Pannacotta (DEN), placed 3 times at 2 years, 2009 in Norway and in Sweden, 4th Götalandlöpn
Check That Cat (NOR), 2004 c by Chequer (USA), placed once at 2 years in Norway, dead at 2
Cat Wind (DEN), 2008 f by Final Appearance (IRE), placed in first start at 3, 2011, 3007 kr
3. mor
PUSSY FOOT (GB) by Red Sunset (IRE), 3 wins at 3 years and £14,626 and placed 10 times; dam of
four winners from 7 runners and 8 foals;
Top Cat (FR), see above.
Plentymore (GB), 5 wins at 3 to 5 years in Germany and £29,769 and placed 9 times.
Anstand (GB), 5 wins at 3 and 6 years and £20,634 and placed 6 times.
More Ibson (IRE), winner at 2 years in Sweden. The next dam CATS, placed once at 2 years; dam of seven winners from 8 runners and 13 foals;
CATAINER (NZ), 11 wins in Australia and £147,593, incl Schweppes Cup, Caulfield, L, Fantastic
Flowers Zeditave S, Caulfield, L. and KPMG H, Morphettville, L, placed 12 times, incl 2nd
Safeway Bletchingly S, Caulfield, Gr3, Sir John Monash S, Caulfield, L. and 3rd Japan Racing
Association Autumn S, Sandown, Gr3.
Coup Taine (NZ), 5 wins in New Zealand placed 3rd Ray Coupland S, Ashburton, L.
Clever Clan (NZ), 11 wins in Australia and in Macau and £168,140 and placed 21 times.
Kidd (NZ), 6 wins at 4 to 6 years in Australia, in New Zealand and in Singapore and £76,647.
Action Shot (NZ), 3 wins at 2, 4 and 6 years in Australia and £80,475 and placed 16 times.
34
www.ravdansen.se - [email protected]
5 JESSE JAMES
Fux hingst 110330
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Unfuwain (USA)
Mathilde Bozo (GB), fux 2000
Tisza (GB), 1990
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Northern Dancer (CAN)
Height of Fashion (FR)
Kris (GB)
Twyla (GB), 1984
1. mor
Mathilde Bozo (GB), placed twice at 3 years in Denmark; dam of one winner from 1 runner:
Hokkaido, 2007 c by Eishin Dunkirk (USA), 2 wins and placed twice, 220.900 kr, 5th SM
2-åriga, FT75
Amarantine, 2006 f by Most Welcome (GB), unraced
Låtta (ex Wholelottalove), 2008 f by Most Welcome (GB), ran once
Obvious Child, 2010 f by Eishin Dunkirk (USA), in training with Patrick Wahl, Täby
Jesse James, see above
2. mor
Tisza (GB), ran twice at 3 years; dam of two winners from 5 runners and 6 foals;
Cupid’s Dart (GB), placed 9 times at 2 and 3 years and £5273; also 17 wins, 2006 in Italy and
£36,590 and placed 21 times.
Entretis (GB), 8 wins at 2 to 4 years in Italy, £46,099 and placed 26 times, broodmare.
Dancin’ Doll (GB), placed twice at 4 years in Germany; dam of two winners inc,
Dancera (GER), 2 wins at 3 years, 2007 in Germany and placed 3 times.
Polish Abbey (GB), unraced; dam of a winner,
Cragganmore Creek (GB), 2 wins at 2 and 3 years, 2006 and placed 6 times.
3. mor
TWYLA, by Habitat, 2 wins at 2 years and £8389; Own sister to DEFECTING DANCER; dam of four
winners from 10 runners and 15 foals inc,
TWIST AND TURN (GB), 5 wins at 2 to 4 years at home and in West Germany and £97,096,
incl Chester Vase, Chester, Gr3, Feilden S, Newmarket, L. and Robert Pferdmenges-Rennen,
Hoppegarten, L, placed 2nd Gerling Preis, Koln, Gr2, 3rd Royal Lodge S, Ascot, Gr2, Ammerschlager Frankfurt - Pokal, Frankfurt, Gr3; sire.
MEATH (IRE), 4 wins at home and in Hong Kong and £124.440, incl Airlie Stud Gallinule S, Curragh, Gr3, placed 2nd Leopardstown 2000 Guineas Trial, Leopardstown, L. and Amethyst S,
Leopardstown, L.
Dalcassian (IRE), winner at 3 years and £14,013 and placed 3 times, incl 3rd Rock of Gibraltar
EBF Tetrarch S, Curragh, Gr3.
Wybara (GB), placed twice at 3 years; dam of a winner,
Windrose (FR), winner at 3 years in France and £14,379 and placed 6 times; dam of Isambre (IRE), winner at 3 years, 2007 in France and placed twice.
Twilight Tango (GB), unraced; dam of two winners,
GWAIHIR (IRE), 3 wins at 2 and 3 years at home, in France and in USA and £92,681, incl
Criterium du Fonds Europeen de L’Elevage, Deauville, L, placed 2nd Prix Thomas Bryon,
Saint-Cloud, Gr3, 3rd Hill Rise S, Santa Anita, L.
Mombassa (IRE), 4 wins, 2007 and £98,784 and placed 15 times, incl 2nd Go And Go
Round Tower S, Curragh, L, Aga Khan Studs Blenheim S, Curragh, L, Ballygallon Stud
Belgrave S, Curragh, L, Knockaire S, Leopardstown, L.
The next dam RUNNING BALLERINA, by Nijinsky, winner at 2 years; dam of three winners from 4
runners and 5 foals inc, DEFECTING DANCER, 5 wins at 2 and 3 years and £35,747.
35
[email protected]
6FATTORI
Brun hingst 110306
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Nybri AB
Nytorp
310 21 Hishult
Sadler’s Wells (USA)
Final Appearance (IRE), br 1992
Topping Girl (GB)
Richard of York (GB)
Mayfair (DEN), br 1997
All Fair (DEN), 1991
070-522 0233
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Sea Hawk (FR)
Round Eye (USA)
Rainbow Quest (USA)
Triple First (GB)
Always Fair (USA)
Allwins (GB), 1984
1. mor
MAYFAIR (DEN), 2 wins at 2 years in Denmark and placed 3 times, Skandinavisk Opdraetningslöb,
5th Mowerinalöb; dam of five winners from 6 runners and 6 previous foals;
Fairmay (DEN), 2003 f by Final Appearance (IRE), 3 wins at 3 and 4 years in Denmark and in
Norway and £36,884 and placed 5 times, Norsk Breeders Prize
Chamberlain (DEN), 2007 c by Academy Award (IRE), 4 wins at 3 years, 2010 in Denmark and
placed twice.
May Spirit (DEN), 2004 f by Final Appearance (IRE), 2 wins at 4 years in Denmark and in Sweden
and £13,812 and placed 7 times.
Africa In May (DEN), 2008 f by Final Appearance (IRE), 3 wins at 3-4 years, 2011-12 in Denmark and in Sweden and 158.737 kr and placed 3 times in just 7 starts, FT76
Lady Jennie (DEN), 2005 f by Academy Award (IRE), winner at 4 years, 2009 in Denmark and
placed twice.
Fairy Jojo (DEN), 2006 f by Cajun Cadet (GB), placed 3 times at 3 and 4 years, 2010 in Denmark
and in Sweden.
Win Win (SWE), 2010 f by Simbad (FR), in training with Fredrik Reuterskiöld, Jägersro
Fattori, see above
2. mor
ALL FAIR (DEN), 3 wins in Denmark and placed 8 times, Svenskt Oaks, Dansk Kriterium, 2nd Dansk
Avlslöb, Svenskt Kriterium, Vinterfavoritternes Aerespraemie, 3rd Dansk Opdraetningslöb, 4th Dansk
2000 Guineas, 5th Mowerinalöb; dam of eight winners from 8 runners and 10 foals;
Blue Mary (DEN), 4 wins at 2 to 4 in Denmark and £84,477, placed 6 times, Dansk Breeders’
Cup, Larch Aerespraemie; dam of a winner: Cut Belle (DEN), winner, 2011 in Denmark.
New York (DEN), 2 wins at 3 years in Denmark and £42,003 and placed 6 times, Norsk
Breeders Prize, 2nd Dansk Derby, Dansk Breeders’ Cup, 3rd Svenskt Breeders’ Trophy
Mayfair (DEN), see above.
Manomission (DEN), winner at 2 years in Denmark and £13,286 and placed 5 times, 2nd Vinterfavoritternes Aerespraemie, Dansk 2000 Guineas, 3rd Dansk Kriterium, 5th Dansk Auktionslöp
Capisce (DEN), winner at 2 years in Denmark, £10,683, 2nd Dansk Kriterium, 3rd Auktionslöb
Tinkerbell (DEN), 2 wins at 2 years in Denmark and Sweden and £11,778 and placed 5 times.
Love Affair (DEN), winner at 2 years in Denmark and placed 3 times, broodmare.
3. mor
ALLWINS (GB) by Neltino (GB), 5 wins at 5 years in Denmark; dam of six winners from 10 runners
and 10 foals;
All Right (DEN), Champion 2yr old filly in Scandinavia in 1996, 7 wins in Denmark and
placed 5 times; dam of six winners inc,
Edge of Eternity (DEN), Champion 2yr old filly in Scandinavia in 2010, 3 wins, Dansk
Auktionslöb, Skandinavisk Mesterskap 2-årige, 2nd Breeders’ Trophy Juvenile, Norsk Krit
Lady Clementine (DEN), 4 wins in Denmark, Jydsk Derby; dam of Sir Henry (DEN), 2 wins
at 2-4 years, 2011 in Denmark and £57,026 and placed 8 times, Dansk Derby, Silvertown
(DEN), winner at 2 years, 2011 in Denmark and £10,527 and placed twice.
36
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
7 MR CHARMING
Fux hingst 110310
Lars Hallberg Förvaltnings AB
Kaggetorpsvägen 372
0520-322 20
461 41 Trollhättan
070-640 17 05
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Choisir (AUS)
Just a Dancer (IRE), br 2005
New Foundation (IRE), 2000
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Danehill Dancer (IRE)
Great Selection (AUS)
College Chapel (GB)
Island Desert (IRE), 1988
1. mor
JUST A DANCER (IRE), winner in England at 2 years, placed 5 times, 131.739 kr, FT71, dam of (first
foal);
Mr Charming, see above
2. mor
NEW FOUNDATION (IRE), winner at 2 years and £19,044 and placed 13 times; dam of one winner
from 2 runners and 4 foals;
Just A Dancer (IRE), see above.
She also has a 4-y-o gelding and a yearling colt by Ad Valorem (USA).
3. mor
Island Desert (IRE), by Green Desert (USA), placed 3 times at 3 years; dam of four winners from 6
runners and 6 foals;
Roundtree (IRE), 3 wins, £87,004, 2 wins at 2 and 3 years and £48,313 and placed 8 times inc.
2nd Dubai Duty Free Fred Darling S, Newbury, Gr3, Hilary Needler Trophy, Beverley, L, Oak Tree
S, Goodwood, L, 3rd Queen Mary S, Royal Ascot, Gr3 and Chartwell S, Lingfield Park, L.; also
winner at 4 years in USA and £38,691 and placed 5 times, broodmare.
Brandon Frank (GB), 3 wins, £18,281, winner at 2 years and placed twice; also 2 wins at 4
years in Macau and £13,674.
Esrar (IRE), 2 wins at 3 and 4 years in Hungary.
New Foundation (IRE), see above.
The next dam SALOTE (USA), winner at 3 years and placed 4 times; dam of nine winners from 13
runners and 17 foals inc.,
TONGAN, 5 wins, £198,887, 2 wins at 4 and 5 years in France and £58,612 and placed 16 times;
also 3 wins over jumps in France and £140,275, Grande Course de Haies d’Auteuil Hurdle,
Auteuil, L, Prix Hypothese Hurdle, Auteuil, L. and Prix Pretentaine Hurdle, Auteuil, L, placed 3
times, 2nd Prix Leon Rambaud Hurdle, Auteuil, L, Prix Jean Doumen Hurdle, Auteuil, L. and 3rd
Prix La Barka Hurdle, Auteuil, L.
River Isle, winner at 3 years in France and £12,793 and placed 3 times, 3rd Grand Prix de
Clairefontaine, C’ Deauville, L, Prix de Menneval, Deauville, L. and 4th Prix de l’Esperance,
Longchamp, Gr3.
Satino, 6 wins, £53,098, winner at 3 years in France and placed twice; also 5 wins over jumps
at 4 years in France and £43,731 and placed 4 times.
Contract Elite (IRE), 5 wins, £27,850, 3 wins at 2 to 4 years and £23,763 and placed 14 times;
also 2 wins over hurdles at 3 and 4 years and placed once.
Ray Source (IRE), 4 wins, £25,589, placed once in a N.H. Flat Race at 4 years; also 2 wins over
hurdles and placed 5 times and 2 wins over fences and £15,305 and placed 4 times.
Queen’s Mate, 3 wins at 3 years in Norway and placed 4 times.
Eyelet (IRE), unraced; dam of five winners inc.,
OPENIDE (GB), 6 wins, £100,040, placed 3 times at 5 years; also winner of a N.H. Flat Race
at 4 years and £10,676, EBF Junior Open National Hunt Flat Race, Cheltenham, L.
37
[email protected]
8 MIRAGE VOLANTE
Fux sto 110506
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Caroline Söderberg/Stall Ekeby
Ösbyvägen 26
0176-27 30 50
761 75 Norrtälje
073-645 19 93
Sakhee (USA)
Zaahid (IRE), fux 2004
Murjana (IRE)
Rambo Dancer (CAN)
Rambo’s Sister (GB), br 1997
Shiny Kay (GB), 1983
Bahri (USA)
Thawakib (IRE)
Pleasant Colony (USA)
Golden Reef (USA)
Northern Dancer (CAN)
Fair Arabella (USA)
Star Appeal (IRE)
Kajetana (GB), 1977
1. mor
RAMBO’S SISTER (GB), winner at 3 years in Norway and placed 3 times, 42.735 kr, FT68; Own sister
to RAMBO FLYER (GB); dam of five winners from 6 runners and 7 foals of racing age inclFLYFIRE, 2002 f by Duty Time (GB), 8 wins, placed 16 times, 328.401 kr, FT72
INDIAN FLYER, 2006 g by Indian Lodge (IRE), 5 wins, placed 3 times, 187.507 kr, FT74
RAMBO’S CINDERELLA, 2007 f by Arkadian Hero (USA), 4 wins, plac 10 times, 257.242 kr, FT55
MAGIC SPELL, 2003 f by Duty Time (GB), winner, placed 7 times, 141.900 kr, 5th Treåringarnas
Elitlöpn, FT76
MISS ANGÉLIQUE, 2004 f by Homme D’Honneur (FR), winner, placed 4 times, 73.100 kr, FT64
Jeune Garcon, 2008 g by Jeune Homme (USA), ran 10 times at 3, 2011, FT50
Bambo, 2009 c by Bosun’s Watch (GB), ran 5 times
Spitfire, 2010 f by Bosun’s Watch (GB), in training with Caroline Söderberg, Norrtälje
Mirage Volante, see above
2. mor
SHINY KAY (GB), winner at 4, placed 5 times; dam of nine winners from 13 runners and 14 foals;
RAMBO FLYER (GB), 1994 g by Rambo Dancer (CAN), 29 wins, 2.650.434, 5 wins at 2 to 5
years in Denmark and in Norway and 948.308 kr, Pilot Fineliner Cup, Ovrevoll, L, placed 12
times, 2nd Svenskt Derby, Norsk Derby, 3rd Svenskt St Leger; also 24 wins over jumps in
Norway and in Sweden and 1.702.126 kr.
HOME SHOPPING (GB) (f. by Superpower), 2 wins at 2 years and £25,047, Sino Group Dragon
Trophy, Sandown Park, L, 2nd Shadwell Stud Firth of Clyde S, Ayr, L.; dam of seven winners,
DANISH SHOPPING (GB), 12 wins at 2 to 6 years in Denmark and £86,054, incl Copenhagen Golden Mile, L, placed 26 times, incl 2nd Klaveness Minnelop, L, Lanwades Stud S,
L, Bloomers’ Vase, L, 3rd Klaveness Minnelop, L. and Bloomers’ Vase, L.
Dali Du (IRE), 6 wins at 3 to 5 years, 2009 in Italy and £25,703 and placed 18 times.
Skeptikal (IRE), 3 wins at 3 and 4 years in Italy and £13,002 and placed 13 times.
Superhouse (GB), 3 wins at 4 and 5 years in Spain.
Constant View (GB), winner at 6 years in Norway and £17,903 and placed 21 times.
Over Love (IRE), winner at 3 years in Italy and placed 6 times.
Olzai (IRE), winner at 3 years in Italy and placed 5 times.
Kayo (GB), 13 wins at 2 to 6 years and £120,513 and placed 18 times.
Ashover (GB), 9 wins at 3 to 6 years and £43,548 and placed 18 times.
Moneypower (GB), 5 wins at 3 and 5 years in Germany and £32,235 and placed 14 times.
Kestral (GB), 5 wins at 4 and 5 years and £28,503 and placed 9 times.
Lady Linnet (GB), 2 wins at 2 years and placed twice.
Slip Star (GB), winner at 5 years and placed 3 times.
3. mor
KAJETANA (FR) by Caro (IRE), unraced; dam of six winners from 11 runners and 12 foals inc;
K-BATTERY, 9 wins at 2 to 6 years and £89,822, incl Earl of Sefton EBF S, Newmarket, Gr3, placed 2nd Gordon Richards EBF S, Sandown Park, Gr3, Grosser Preis von Dortmund, Dortmund,
Gr3 and Land Of Burns S, Ayr, L.; sire.
38
www.brantshammar.se
9 RIVER OAK
Brunt sto 110419
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Inchinor (GB)
River Aln (GB), br 1998
Play With Me (IRE), 1990
018-38 11 25
070-628 11 25
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Ahonoora (GB)
Inchmurrin (IRE)
Alzao (USA)
Strike it Rich (FR), 1979
1. mor
RIVER ALN (GB), 7 segr, plac 11 ggr, 955.690 kr, Lanwades Stud S, Peugeot Pokallöp, 2a Norsk Oaks,
Norsk 1000 Guineas, Juvenile Fillies, 3e Lanwades Stud S, Meridian Stutteri Hoppelöp, Klaveness Minnelöp,
L, 4e Lanwades Stud S, Jockeyklubbens Avelslöpn, Scandinavia Cup, 5e Klaveness Minnelöp, L, Scandinavia
Cup, FT87. Helsyster till SHAWDON (GB); mor till tre startande av 5 avkommor i startbar ålder;
Steel Attraction, 2006 h e Slickly (FR), plac, 25.600 kr, FT64
Steel River, 2005 s e Zilzal (USA), startat 9 ggr, 2.500 kr, FT62
Rivieran, 2007 s e Most Welcome (GB), endast startat en gång, död som 3-åring
Rioja, 2008 s e Sharp Matt (GB), ej startat
Lady Bishop, 2009 s e Funambule (USA), i träning hos Helena Fylking, Angarn
Riverline, 2010 h e Songline, i träning hos Henrik Engblom, Mellerud
River Oak, se ovan
2. mor
PLAY WITH ME (IRE), winner; dam of seven winners from 10 runners and 12 foals inc,
CROW WOOD (GB) (g. by Halling (USA), 10 wins, £231,233, 7 wins; also 3 wins over hurdles,
2006, incl Elite Hurrdle, Wincanton, Gr2.
SHAWDON (GB) (c. by Inchinor (GB), Champion 3yr old in Scandinavia in 1998, 11 wins at
home, in Austria, in Germany and in Norway and £174,476, incl Silberne Peitsche, Gelsenkirchen-Horst, L, Weser Report Sprint Cup, Bremen, L, Preis der Pferdeanzeigers, Hannover,
L, Kolner Fruhjahrs Sprint-Preis, Cologne, L. (twice) and Polar Million Cup, Ovrevoll, L, 3rd
Premio Chiusura, Milan, Gr3 and Lambada Taby Open Sprint Championship, Taby, Gr3, sire.
River Aln (GB), see above
Sir Robinson (ITY), 5 wins at 3 and 4 years, 2009 in Italy.
Lincoln Dean (GB), 2 wins at 3 and 5 years and £14,111.
Panther Farnese (GB), 2 wins at 4 years, 2006 in France and £7750.
Lady From Lucca (GB), winner at 3 years in Germany; dam of two winners,
LORD SAM (GER), 2 wins at 4 and 5 years, 2011 in France and £32.830
Let Go (GER), winner, 2006 in France and in Germany; also winner over jumps, 2007.
Suerte (GB), ran; dam of two winners,
Los Gigantes (FR), 2 wins at 2 years, 2008 in France and £19,559.
SUENA (FR), winner at 3 years, 2011 in France
3. mor
STRIKE IT RICH (FR), by Rheingold (IRE), 2 wins; dam of eight winners from 13 runners and 13 foals
LADY BENTLEY, 3 wins at 2 and 3 years at home and in Italy and £100,344, incl Oaks d’Italia,
Milan, Gr1, 2nd G.P. del Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1; dam of four winners inc,
Marania (IRE), 2 wins at 2 and 3 years in Italy and £26,556; dam of winners incl MOONLIFE
(IRE), 3 wins at 2 and 3 years, 2009 and £59,275, incl All Weather EBF Fleur de Lys S, Lingfield Park, L, 2nd Sakhee Oh So Sharp S, Newmarket, Gr3, Maria Paula (IRE), 2 wins at
2 years, 2009 in Italy and £21,958; also 2 wins over jumps at 3 and 4 years, 2011 in Italy
and £11,919, and Batista Bomb (IRE), 3 wins at 2 to 4 years, 2007 in Italy and £39,931.
Green Bentley (IRE), placed 5 times at 2 years and £5240.
39
[email protected]
10 WAFFLES AND CREAM
Brunt sto 110325
Kerstin Ericsson/Fällbro AB
Skålhamravägen
fax 08-510 201 84
187 70 Täby
0708-72 85 10
Phone Trick (USA)
Eagle Day (USA), br 1991
Ellen L (USA)
Charnwood Forest (IRE)
Rumbunctious (GB), mbr 1999
Pearly River (GB), 1991
Clever Trick (USA)
Over The Phone (USA)
To Market (USA)
Megalong (AUS)
Warning (GB)
Dance of Leaves (GB)
Elegant Air (GB)
Mary Sunley (GB), 1983
1. mor
RUMBUNCTIOUS (GB), 3 wins in England and Sweden, placed twice, 141.640 kr, FT77, dam of two
previous foals;
PS I Love You, 2006 f by Fly To The Stars (GB), placed twice, 24.849 kr, FT60
Close The Door, 2009 g by Country Reel (USA), in training with Patrick Wahl, Täby, qualified
120620
Waffles And Cream, see above
2. mor
PEARLY RIVER (GB), 2 wins at 2 and 4 years; dam of eight winners from 11 runners and 11 foals;
Guilded Warrior (GB), 9 wins and £66,787.
River Falcon (GB), 8 wins and £172,330.
Ballykeating (GB), 5 wins, £206,483, winner at 2 years and £12,679; also 4 wins at 4 and 5
years in Hong Kong and £193,804.
Rumbunctious (GB), see above.
Frozen Over (GB), 2 wins at 3 and 4 years, 2012 and £12,681.
Sapphire Rose (GB), 2 wins, winner at 3 years; also winner at 4 years, 2010 in Denmark.
Blue Turk (GB), winner at 4 years; also placed once over hurdles at 5 years, 2010.
Another Pearl (GB), winner at 2 years.
3. mor
MARY SUNLEY (GB) by Known Fact (USA), placed once at 3 years; dam of six winners from 7 runners and 7 foals inc,
Helios (GB), 7 wins and £41,708.
Dee-One-O-One (GB), 6 wins, £48,474, 3 wins and £27,370; also winner over hurdles at 5 years
and 2 wins over fences and £17,704; dam of a winner,
TEMPEST RIVER (IRE), 2 wins, £24,064, winner of a N.H. Flat Race at 5 years, 2011 and
£18,386, John Smith’s Mares’ Open N.H. Flat Race, Aintree, L.; also winner over hurdles
at 5 years, 2011.
Storm Dust (GB), 6 wins, £22,965, 2 wins at 3 years; also 4 wins over hurdles and £17,358 and
placed once over fences.
Silankka (GB), 2 wins at 4 years; dam of four winners inc,
Wansdyke Lass (GB), winner at 3 years; dam of Cruck Realta (GB), 2 wins at 2 years, 2012
and £23,402 2nd Chesham S, Ascot, L.
Pearly River (GB), see above.
The next dam ROSIA BAY, 2 wins at 2-3 y; dam of seven winners from 12 runners and 13 foals inc,
IBN BEY, Champion 3yr old colt in Italy in 1987, 10 wins at 2 to 6 years at home, in France, in
West Germany and in Italy and £990,043, Irish St Leger, Curragh, Gr1, Gran Premio d’Italia,
Milan, Gr1, Der Grosse Preis der Berliner Bank, Dusseldorf, Gr1 and R+V Preis von Europa,
Koln, Gr1, 2nd Grosser Preis von Baden, Baden-Baden, Gr1, Breeders’ Cup Classic, Belmont
Park, Gr1, 3rd Hanson Coronation Cup, Epsom, Gr1, Prix Ganay, Longchamp, Gr1; sire.
40
[email protected]
11752SWE00001198T
Fux hingst 110523
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Priolo (USA)
Mirio (FR), fux 1997
Mira Monte (GB)
Taufan (USA)
Saucy Girl (FR), br 1989
Saucy Singer (USA), 1982
0227-201 33
0702-81 10 48
Sovereign Dancer (USA)
Primevere (USA)
Baillamont (USA)
Mirea (USA)
Stop The Music (USA)
Stolen Date (USA)
The Minstrel (CAN)
Hot Gossip (USA), 1963
1. mor
SAUCY GIRL (FR), 5 wins at 2 and 3 years, 680.000 kr, Danish Oaks, Norweigan Oaks, placed 9 times,
2nd Amacitalöpn, Svealandlöpn, 3rd Norweigan 1000 Guineas, Norweigan Kriterium, Peugot Pokallop,
4e Norweigan Derby, FT80, dam of ten winners from 12 runners and 12 foals of racing age viz;
Itsagroom, 2005 c by Itsabrahma (GB), 5 wins, placed 8 times, 729.556 kr incl bonus, Danish
Breeders’ Cup, 3rd Swedish Derby Trial, 4th Breeders’ Trophy Juvenile, 7th Swedish Derby,
Breeders’ Trophy Mile, FT85
Mirona, 2006 f by Mirio (FR), 3 wins, placed 5 times, 1.015.119 kr incl bonus, SFAF/SÅEF
Auktions­löpn, 2nd Swedish St Leger, Swedish Oaks, Breeders’ Trophy Classic, 3rd Scandinavian Classic Challenge, 5th Mowerinalöb, Breeders’ Trophy Stayer, FT79
SAUCY BIRD, 1998 f by Diaghlyphard (USA), 2 wins, 581.002 kr incl bonus, Swedish Criterium,
SM för 2-åriga Ston, 5e Norweigan Oaks, Swedish Oaks, FT79
The Groom, 1997 c by French Groom (USA), 4 wins, placed 6 times, 779.500 kr incl bonus,
Sweden Cup Stayers, 2e Swedish Derby, Swedish St Leger, FT82
Elegant Song, 2003 c by Songline, 5 wins and placed 8 times including winner and placed over
jumps, 791.204 kr incl bonus, 2nd Breeders’ Trophy Classic, Kapps Stora Pris, 4th Ulriksdals
Minneslöpn, 5th Swedish St Leger, Breeders’ Trophy Stayer, Kapps Stora Pris, SM Classic, FT84
Baggins, 2002 c by Funambule (USA), 6 wins and placed 35 times in Denmark, 425.535 kr, 2nd
Albani Store Sprint, 4th Larch Ærespræmie, FT73
ITSAGIRL, 1995 f by Itsabrahma (GB), 7 wins, placed 12 times, 480.410 kr, FT79, broodmare
SAUCY HEART, 2004 f by Heart of Oak (USA), 3 wins, placed 3 times, 277.900 kr, 5th Diana­löpn,
FT77
Lions Prospect, 2008 c by Heart of Oak (USA), 3 wins, placed 11 times, 271.990 kr, FT70
BRAVE HEART, 2001 g by Heart of Oak (USA), winner, placed, 31.915 kr, FT65
Flying Saucer, 2009 g by Mirio (FR), placed 3 times in 9 starts at 3, 2012, 68.040 kr, FT71
752SWE00001198T, see above
2. mor
Saucy Singer (USA), winner at 3 years and £3265 and placed 3 times; also placed once in Italy viz
3rd Premio Giovanni Falck, Milan, L; dam of three winners from 5 runners, 9 foals of racing age viz–
SAUCY GIRL (FR), see above.
BOLD SINGER (FR), 2 wins in France.
Septieme Symphonie (FR), winner at 3 years in France and £7407; dam of two winners inc,
SYMPHONIQUE (FR), 5 wins, £98,243, winner at 2 years in France; also 4 wins over jumps
at 3-4 years in France and £93,691 inc. Prix Chambly Hurdle, L. and Prix Sagan Hurdle, L.
Kitty Clive (GB), unraced; dam of four winners inc,
Kitty d’Argos (FR), 3 wins at 2 and 3 years in France and £25,178; dam of Crindegun (FR), 3 wins at 2 and 3 years, 2009 in France and £40,890.
Lety (FR), 2 wins at 3 and 4 years, 2008 in France and £14,018.
Ecossette (FR), placed 4 times at 2-3 in France; dam of ECOS DE L’ORME (FR), placed in
France; also 6 wins over jumps at 3-5 years in France, £193,406, Prix Aguado Hurdle,
L, Olympique Prix Stanley Hdle, L, 2nd Prix Georges de Talhouet-Roy Hurdle, Gr2.
41
www.svistastuteri.se
12752SWE00001166T
Fux hingst 110424
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Spartacus (IRE)
Smart Enough, br 2006
Simply Big (IRE), 2000
08-512 416 12
070-757 78 76
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Danehill (USA)
Teslemi (USA)
Bigstone (IRE)
Good Enough (IRE), 1989
1. mor
Smart Enough, ran only 4 times, 6.000 kr, FT50, dam of (first foal)
752SWE00001166T, see above
2. mor
SIMPLY BIG (IRE), unraced; dam of two winners from 3 runners and 3 foals;
Barsac (SWE), 2 wins at 3 and 4 years, 2011 in Sweden and placed 4 times, 117.800 kr, FT71
Dunaroni (SWE), winner at 2 years in Sweden and 260.049 kr, and placed 12 times, 4th SFAF/
SÅEF Auktionslöpn, FT79
3. mor
GOOD ENOUGH (IRE) by Smply Great (FR), 7 wins at 2 to 4 years in Norway and in Sweden and
£21,102 inc. Norsk 1000 Guineas, Ovrevoll, L.; dam of four winners from 4 runners and 5 foals;
Simply Coolawinnia (IRE), 8 wins at 2 to 4 years, placed 6 times, 884.465 kr, Swedish Oaks,
Jockeyklubbens Avelslöpn, 2nd Swedish St Leger, 5th Swedish Derby, Coolmore Matchmaker
S, L, FT87
Great Fox (IRE), 2 wins at 2 and 4 years and £13,295 and placed 4 times.
Be Enough (IRE), winner at 3 years in Sweden and placed twice, broodmare.
Compatible (IRE), winner at 3 years.
The next dam Sally Gal, 2 wins at 2 and 3 years and placed 6 times inc. 4th Park S, Phoenix Park,
Gr3 and Silken Glider S, Leopardstown, Gr3; dam of seven winners from 9 runners and 10 foals;
GOOD ENOUGH (IRE), see above.
Horizon Game (IRE), 9 wins at 3 to 6 years in Italy and £16,346 and placed 4 times.
Sail North, 4 wins in West Germany.
Spring (GER), 2 wins at 3 and 5 years in West Germany.
Sallytude, winner at 3 years and placed once; dam of five winners,
Bona Fide II (GB), 4 wins at 3 and 4 years in Malaysia and in Singapore and £20,977.
Souleiadou, placed once at 2 years; also 3 wins over hurdles at 3 and 5 years.
Grand Auction, winner in Macau.
Sally Weld (GB), 2 wins at 2 and 3 years and placed twice; dam of Countryline (DEN), 2
wins at 2 and 3 years in Sweden and placed 7 times.
Saddam The Log (GB), winner at 2 years and placed once; also placed twice in Sweden.
Sally Spark, winner at 3 years in West Germany, broodmare.
Sarapo, winner at 3 years in West Germany.
The next dam SANTA CRUZ III, Champion 3-y-o filly in Germany in 1960, Champion Older Mare
in Germany in 1961, 6 wins at 2 and 3 years in West Germany and 74,414 D.M. inc. Preis der Diana,
Mulheim; dam of six winners from 8 runners and 8 foals inc,
SAWARA, 11 wins at home, in France, in West Germany and in Italy inc. Furstenberg-Rennen,
Baden-Baden.
Sally Gal, see above.
Santa Antonia, 2 wins, winner at 2 years 2nd Silken Glider S, Baldoyle and 3rd Park S, Phoenix
Park; also winner in West Germany.
42
www.stallpernillanilsson.se
13 GOLDEN SEA
Brun hingst 110313
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
Northern Dancer (CAN)
Danzig (USA)
Pas de Nom (USA)
Philomatheia (USA), mbr 1997
Persian Bold (IRE)
Kooyonga (IRE)
Anjuli (IRE)
Danzig (USA)
Golden Snake (USA)
Dubian (GB)
Solid Snake, br 2004
Warning (GB)
Caution (GB), 1994
Fairy Flax (IRE), 1988
1. mor
Solid Snake, winner, placed 7 times, 240.018 kr, 2nd TGAB:s Auktionslöpn, 3rd Becky Moss Fillies
Mile, 4th Norsk 1000 Guineas, 5th Svenskt Kriterium, SM 2-åriga hästar, FT75, dam of one winner
from 1 runner and 1 previous foal;
Golden Hit, 2010 g by Songline, winner in first start at 2, 2012, 56.000 kr
Golden Sea, see above
2. mor
CAUTION (GB), 5 wins at 2 to 7 years and £38,878, placed 25 times incl 2nd Claro S, Ripon 3rd EBF
Volvo S40 S, Haydock, dam of one winner from 3 runners and 5 foals of racing age:
Solid Snake, see above
Dancing Street, 2007 f by Swedish Shave (FR), only ran twice
Megabite, 2008 f by Swedish Shave (FR), ran 4 times
Watch Up, 2009 c by Bosun’s Watch (GB), in training with Johan Giersing, Ljungbyhed
3. mor
FAIRY FLAX (IRE) by Dancing Brave (USA), winner at 3 years and £7,863 and placed twice, from only
5 starts; dam of five winners from 8 runners and 8 foals of racing age vizCAUTION (GB), see above.
Fairlie (GB), 4 wins at 2 to 4 years and £20,077 and placed 5 times; dam of two winners:
Broctune Papa Gio (GB), 2 wins at 4 years, 2011 and placed 4 times.
Fairlie Dinkum (GB), 2 wins at 2 and 3 years, 2011 and placed twice.
Fairywings (GB), 3 wins at 3 years and £20,476 and placed 7 times; dam of two winners.
National Dance (GB), 2 wins, £24,098, winner at 3 years and placed twice; also winner at 3
years in France and £19,468 and placed 6 times.
St Wilfrid (GB), winner of a N.H. Flat Race at 4 years and placed once.
All Smiles (GB), placed once at 4 years; dam of a winner,
Having A Ball (GB), 4 wins at 4 to 6 years, 2010 and £17,040 and placed 18 times.
The next dam Fairy Tern (GB), by Milll Reef (USA), Own sister to NEMESIA; 3 wins at 2 and 3 years,
placed 8 times incl 2nd Strensall S, York, L. and 3rd Duchess of Montrose H, Newmarket, L, Harry
Rosebery Challenge Trophy, Ayr, L, Prince of Wales S, York, L. and 4th Salisbury 1000 Gns Trial S,
Salisbury, Gr3; also placed once in West Germany viz 3rd Grosser Kaufhof-Preis, Koln, Gr3; dam of
ten winners from 12 runners and 13 foals of racing age vizWAY OF THE WORLD (USA), 4 wins in USA incl Fleet Victress S, Belmont Park, L. and placed 4
times; dam of five winners incl:
LAURIE BEGONE (USA), won Brookmeade S, Colonial Downs R.
Hoy, 3 wins at 2 and 3 years, placed 9 times incl 2nd Tara Sires Desmond S, Curragh, Gr3,
Monks Cross S, York, L, Bassett Foods Mile, Doncaster, L, Crawley Warren Heron S, Kempton
Park, L. and 3rd Hennessy Ballymacoy S, Leopardstown, Gr3; sire.
Papua (GB), 9 wins, £105,339, 3 wins at 2 years and £45,979 and placed 10 times, incl 3rd
Milcars Easter S, Kempton Park, L.; also placed once at 2 years in France, 2nd Prix du Haras
de la Huderie, Deauville, L.; also 2 wins over hurdles and £26,078 and placed 8 times, incl
2nd Crowther Homes Swinton H. Hurdle, Haydock Park, Gr3.
43
[email protected]
14 NIGHT OF ST GEORGE
Brun hingst 110405
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Genberg & Co AB, Mats Genberg
Örnaberga Gård
0414-235 80
272 94 Simrishamn
0708-45 15 81
Lead On Time (USA)
Fraam (GB), mbr 1989
Majestic Kahala (USA)
Night Shift (USA)
Some Night (IRE), br 2002
Some Merit (GB), 1992
Nureyev (USA)
Alathea (GB)
Majestic Prince (USA)
Charvak (USA)
Northern Dancer (CAN)
Ciboulette (USA)
Midyan (USA)
With Distinction (USA), 1973
1. mor
SOME NIGHT (IRE), 9 wins in Norway and placed 16 times in Norway and Sweden, 401.996 kr, FT80;
Above is her first foal.
Night of St George, see above
2. mor
Some Merit (GB), unraced; dam of five winners from 5 runners and 8 foals;
Shape Well (GB), f by Hamas (IRE), 6 wins at 2 to 5 years in Italy and £35,957 3rd Premio Seregno,
Milan, L, broodmare.
Some Night (IRE), see above.
Choosing (IRE), 7 wins, £76,523, winner at 2 years; also 6 wins at 3 to 5 years, 2010 in USA
and £68,284.
Our Flag (IRE), 3 wins at 3 and 4 years, 2011 in Italy and £16,072.
3. mor
WITH DISTINCTION (USA) by Distinctive (USA), 7 wins at 2 and 3 years in USA and £27,637 inc.
Marlboro Nursery S, Bowie, 3rd Signature S, Keystone, Gr3; dam of five winners from 9 runners and
13 foals inc,
PROCIDA (USA), 4 wins in France and in USA and 753,800 fr. and £127,634 inc. Prix de la Foret,
Longchamp, Gr1 and Hollywood Derby, Hollywood Park, Gr1, 2nd Airlie Coolmore Irish
2000 Guineas, Curragh, Gr1, 3rd Prix du Moulin de Longchamp, Longchamp, Gr1 and 4th
Swettenham Stud Sussex S, Goodwood, Gr1; sire.
Cum Laude, 3 wins at 3 years and £16,831; also 2nd Premio Lydia Tesio-Trofeo Saima, Rome, Gr2;
dam of a winner,
Bold Uprising (USA), 2 wins at 2 and 4 years in USA
Pas Plouc (GB), unraced; dam of winners inc,
RADIANT (IND), won Turf Club Trophy, Pune, L.
Radiance (IND), winner in India; dam of RANTHAMBHORE (IND), won Maharaja Sir
Harisinghi Trophy, Mumbai, L.
The next dam CARRIE’S ROUGH (USA), placed once at 2 years in USA; Own sister to Sturdy Gerty;
dam of seven winners from 9 runners and 11 foals inc,
COUNTRY QUEEN (USA), 12 wins at 2 to 5 years in USA and £289,581 inc. Yellow Ribbon S,
Santa Anita, Gr1, 2nd Vanity H, Hollywood Park, Gr1; dam of six winners inc,
RIVER CHAR (USA), won Star Ball Invitational H, Golden Gate and 3rd Miss America H, L.
Slipstream Queen (USA), winner in USA, 2nd Dahlia H, Ellis Park and 3rd Chou Croute
S, Fair Grounds, L.; dam of SLICKLY (FR), Champion Older Miler in Europe in 2001,
Champion Older Horse in Italy in 2001, 10 wins at 2 to 6 years at home, in France
and in Italy and £528,122 inc. Grand Prix de Paris, Longchamp, Gr1, Prix du Moulin de
Longchamp, Longchamp, Gr1 and Premio Vittorio di Capua, Milan, Gr1 (twice), 2nd P.
Fresnay le Buffard Jacques Le Marois, Deauville, Gr1; sire, NO SLIP (FR), 4 wins at 3 and 4
years in France and in USA and £169,706 inc. Oak Tree Derby, Santa Anita, Gr2, SICHILLA
(IRE), 2 wins at 3 years in France and £27,731 inc. Prix Amandine, Longchamp, L.
44
www.brantshammar.se
15 AMAZING PET
Brunt sto 110324
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Kefaah (USA)
Pearly Pet (IRE), br 1995
Petrine (IRE), 1981
018-38 11 25
070-628 11 25
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Blushing Groom (FR)
Tertiary (USA)
Petorius (IRE)
Plum Fool (GB), 1972
1. mor
PEARLY PET (IRE), 3 wins at 2 years in Sweden and placed 9 times, 342.100 kr, Amacitalöpn, 3rd
Bloomers’ Vase, 5th Norsk Oaks, FT82, dam of two winners from 4 runners and 7 previous foals;
QUINT ESSENTIALS, 2003 g by Be My Chief (USA), 11 wins, plac 25 times, 1.000.554 kr, Norsk
Derby Mile, 2nd SM Classic, 3rd SM Classic, Övrevoll Mile Cup, 4th Nationaldagspokalen, FT87
LIVIGNO, 2005 g by Funambule (USA), 8 wins, placed 7 times, 634.782 kr, Skandinavisk Mesterskap For Tvååringer, 3rd Övrevoll Sprint Cup, SM Sprinters, 4th Larch Ærespræmie, FT84
Pearly Boss, 2004 c by Be My Chief (USA), ran twice at 3, dead at 3 years, 2007
Peace, 2008 f by Funambule (USA), unraced, dead at 3 years
Pearl Jam, 2009 c by Funambule (USA), only ran once at 2, 2011
Amazing Pet, see above
2. mor
PETRINE (IRE), ran a few times at 3; dam of four winners from 6 runners and 7 foals of racing age PEARLY PET (IRE), see above.
Imperialist (IRE) (f. by Imperial Frontier (USA), 2 wins at 2 years and £23,724, placed 6 times incl
3rd Its Aviation Services Sirenia S, Kempton Park, L
SIMPLESS (IRE), 8 wins at 2 to 6 years in Italy and £20,854 and placed 25 times.
LITTLE VENICE (IRE), 2 wins at 3 years, 2003 and £14,593 and placed 7 times.
She’s Simply Great (IRE), placed 5 times at 2 and 3 years; also placed once over hurdles.
3. mor
PLUM FOOL (GB), by Silly Season (USA), winner in France and placed 3 times; dam of eight winners from 10 runners and 12 foals of racing age viz Plum Lane, winner at 2 years, placed 4 times incl 3rd Salisbury S, Salisbury, L; also winner in
West Germany.
RED BEARD (IRE), 10 wins in Italy and placed 33 times; dam of one winner.
ZANY, 2 wins at 4 years and placed 6 times; also placed over hurdles; dam of winners.
Mr Toad (IRE), 3rd Sirenia S, Kempton Park, L
ZANY ZANNA (IRE), 4 wins at 2 years and placed 4 times; also winner in USA
PLUM BOLD, winner at 2 years and placed 3 times; dam of winners.
PLUMBIRD (GB), winner, Premio Melton - Memorial Tudini, Rome, Gr3, 2nd Premio Melton
Memorial Tudini, Rome, Gr3.
VERY WELCOME, winner, Hong Kong Derby, Sha Tin, L, 3rd Hong Kong Cup, Sha Tin, L
Pomona (GB), 2nd Santa Barbara H, Santa Anita, Gr2 and 3rd Yellow Ribbon H, Santa Anita,
Gr1 and Kentucky Cup Ladies’ Turf H, Kentucky Downs, L
Plum First (GB), 5 wins at 2 to 5 years, placed 34 times incl 2nd East Riding Stks, Beverley, L
PLUMB LINE (GB), winner in Italy.
ROMAN WALK, winner at 2 years and placed twice; dam of ROBINS (IRE), winner, Premio
Chiusura, Milan, Gr3 and Premio Daumier, Rome, L, 2nd Premio W. W. F, Rome, L and 3rd
Premio Parioli, Rome, Gr1 and Premio W. W. F, Rome, L, ROYAL MAGIC (ITY), winner in Italy,
ROMAN Wonder (IRE), winner in Italy.
HOUSE GUEST, winner at 2 years and placed once; dam of winners.
JIMMY’S DREAM, winner at 5 years and placed 6 times; also winner over hurdles, placed twice.
45
[email protected]
Åringen är FRIRÖNTGAD
Eva Isacsson Sjunnesson
16DAVICII (gb)
HorseNature, Solbacka 08-514 420 30
Brun valack 110226 - (OBS! Svenskuppfödd!) 186 97 Brottby
070-735 44 80
Miswaki (USA)
Panis (USA), 1998
Political Parody (USA)
Anabaa (USA)
Hivernale (FR), br 2005
Hope Town (FR), 1998
Mr Prospector (USA)
Hopespringseternal (USA)
Doonesbury (USA)
Urakawa (USA)
Danzig (USA)
Balbonella (FR)
Sillery (USA)
Hylandra (USA), 1989
1. mor
Hivernale (FR), unraced; Above is her first foal.
Davicii (GB), see above
2. mor
HOPE TOWN (FR), 2 wins at 2 years in France and £40,893 inc. Prix Saraca, Saint-Cloud, L, placed
7 times inc. 2nd Prix La Camargo, Saint-Cloud, L, Prix Imprudence, Longchamp, L. and Prix Solitude,
Maisons-Laffitte, L.; dam of two winners from 4 runners and 7 foals;
Happy Town (FR), 2 wins at 3 years in France and £15,678 and placed once; dam of a winner,
Un Jour (FR), 2 wins at 3 years, 2011 in France and £45,495 and placed 3 times.
Highborne (FR), winner at 3 years in France and placed once.
Bridge of Peace (GB), placed 4 times at 3 years, 2010 in France and £15,222.
Mejorada (SPA), placed once at 3 years, 2011 in Spain.
She also has a 3-y-o filly by Delfos (IRE).
3. mor
HYLANDRA (USA), by Bering (GB), 5 wins at 2 and 4 years in France and £44,782 inc. Prix des Sablonnets, Nantes, L, placed 6 times inc. 2nd G.P.du Conseil General de Seine et Marne, Fontainebleau, L.;
dam of nine winners from 11 runners and 11 foals;
HOPE TOWN (FR), see above.
Sky High Flyer (GB), 3 wins, £98,890, winner at 2 years and £49,048 and placed 6 times inc.
2nd EBF Athasi S, Curragh, Gr3 and Derrinstown Stud 1000 Guineas Trial, Leopardstown, Gr3;
also 2 wins at 4 years in USA and £49,842 and placed twice, broodmare.
Light From Mars (GB), 5 wins at 3, 4 and 6 years, 2011 and £70,960 and placed 11 times inc. 3rd
totesport.com Leicestershire S, Leicester, L.
Dansimar (GB), placed 12 times at 2, 3 and 5 years; also 4 wins over hurdles at 4 and 5 years and
£23,361 and placed 4 times.
Hilaire (FR), 4 wins, winner at 3 years in France; also 3 wins over jumps in France, 163,708 fr.
Hollandia (FR), 2 wins at 3 and 4 years in France and placed 3 times; dam of two winners,
Hops (FR), 4 wins over jumps at 4 to 6 years, 2012 in France and £56,542 and placed 7 times.
Miss Dalia (FR), placed 4 times at 2 years in France; also 2 wins over jumps at 3 years in
France and £11,365 and placed 3 times.
Houdan (FR), 2 wins at 4 and 6 years in France and £20,094 and placed 3 times.
Hipparque (FR), winner at 3 years in France and £11,067 and placed 4 times; also placed once
over jumps in France.
Hymne (FR), winner at 5 years in France and placed 5 times; dam of two winners,
Fantastikos (GB), 3 wins at 3 to 5 years in Greece and £20,934 and placed 9 times.
Arabian Dancer (GB), winner at 2 years and £80,396 and placed 7 times; dam of
Christmas Light (GB), 2 wins at 3 and 4 years, 2011 and £13,054 and placed 8 times,
Red Shaheen (GB), winner at 3 years, 2011 and placed 4 times.
46
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
17 TAM O’FINAL
Brun hingst 110312
Jan Hansson/Stall Jalih
Hjärås Gård 9152
242 97 Hörby
Sadler’s Wells (USA)
Final Appearance (IRE), br 1992
Topping Girl (GB)
French Groom (FR)
Tam O’Shanter, mbr 1992
Racine Grey (GB), 1985
0415-402 05
0708-94 02 05
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Sea Hawk (FR)
Round Eye (USA)
Blushing Groom (FR)
Dame du Moulin (USA)
Welsh Pageant (FR)
Cheyenne (GB), 1970
1. mor
Tam O’Shanter 4 wins at 2 and 3 years, placed 7 times, 202.184 kr, 3rd Svenskt Oaks, FT73; dam
of three winners from 6 runners and 8 foals of racing age;
Tam O’Rito, 2002 c by Be My Chief (USA), 6 wins, placed 5 times, 1.526.545 kr, Breeders’
Trophy Classic, Malmö Vårhandikap, TGAB:s Auktionslöpn, 2nd Svenskt St Leger, Jägersro
Cup, 4th Svenskt Derby, Breeders’ Trophy Stayer, SM Classic, 5th Kapps Stora Pris, FT86
Tambourin Man, 2008 g by Baryshnikov (AUS), 2 wins, placed 5 times, 224.583 kr, FT75
TAM O’MILL, 2007 g by Most Welcome (GB), winner, 84.000 kr, FT64
Marshmallows, 2009 f by Septieme Ciel (USA), placed 4 times, 96.340 kr, FT66
Tam O’Kreti, 2005 f by Slickly (FR), placed twice, 33.700 kr, FT62
Tam O’Skar, 2006 g by Indian Lodge (IRE), only ran twice
Tam O’Final, see above
2. mor
RACINE GREY (GB), 2 wins at 2 and 3 years in Sweden, £2,580; dam of two winners from 4 runners and 6 foals of racing age Chief’s Pontiac (SWE) 1990 g by Diaghlyphard (USA), 12 wins in Sweden, 812.500 kr, Ulriksdals
Minneslöpn, Vinterfinalen Milers, 2nd Nickes Minneslopning, L, 5th Nickes Minnesl, L, FT87
Tam O’Shanter see above.
Yanomani Yester, 1991 f by Yester Lamberth (IRE), placed 3 times in Sweden.
3. mor
CHEYENNE by Sovereign Path (GB), winner at 2 years; Own sister to WARPATH; dam of four winners from 9 runners and 12 foals of racing age viz Cilone (c. by Julio Mariner), 5 wins in Italy, 3rd Criterium Partenopeo, Naples, L
CHOCTAW, 4 wins at 4 years and placed 4 times; also won 3 races over hurdles and won 8
steeplechases and placed 27 times.
RACINE GREY, see above.
ON THE WARPATH, placed once at 4 years; also 3 wins over hurdles and placed 4 times.
Annie Get Your Gun, placed 3 times at 3 years; dam of winners.
Alvarez (SWI), 5 wins in Switzerland in Germany, 2nd Eugen Furst zu Oettingen Wallerstein
Mem, Munich, L
The next dam ARDNEASKEN, winner at 3 years and placed 5 times; dam of ten winners from 13
runners and 13 foals of racing age incl DAKOTA, 7 wins at 2 to 4 years incl St Simon S, Newbury, Gr3, Ebor H, York, L and King George
V S, Royal Ascot, L, 2nd Cumberland Lodge S, Ascot, Gr3, Timeform Gold Trophy H, Redcar,
L (twice), Top Rank Club H S, Newcastle, L, 3rd Jockey Club S, Newmarket, Gr3, 4th King
George VI & Queen Elizabeth S, Ascot, Gr1, Geoffrey Freer S, Newbury, Gr2, Yorkshire Cup,
York, Gr2 and Ormonde S, Chester, Gr3; champion sire.
WARPATH, 4 wins at 3 and 4 years incl Doonside Cup, Ayr, L, Extel Centenary H, Goodwood,
L and Scottish & Newcastle Breweries H, Newcastle, L, 3rd Prince of Wales’s S, Royal Ascot,
Gr2. and Cumberland Lodge S, Ascot, Gr3; sire.
47
[email protected]
18TOTILAS
Fux hingst 110507
Ida Rehnström Hovslageri, Sport o Avel
Prästhälla Gård 3
0158-310 39
646 91 Gnesta
073-563 23 49
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Wolfhound (USA)
Tamina (SWI), fux 2000
Tombella (SWI), 1992
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Nureyev (USA)
Lassie Dear (USA)
Local Suitor (USA)
Tocaima (GER), 1986
1. mor
Tamina (SWI), plac i Schweiz, 8.287 kr, mor till en startande avkomma från 2 tidigare föl;
Theonewayboomerang, 2008 v e Heart of Oak (USA), startat 4 ggr, 6.240 kr, FT57
Traida, 2010 s e Dustoori (GB), i träning
Totilas, se ovan
2. mor
Tombella (SWI), 5 segr i Schweiz, 109.104 kr, mor till en vinnare av 3 startande avkommor:
Tenderly (SWI), 2 segr i Schweiz
Topas (SWI), plac i Schweiz
Tamina, se ovan
Topgun, 2008 h e Lando (GER), exporterad till Schweiz som föl 2008
3. mor
TOCAIMA (GER) by Nebos (GER), 2 wins in Germany and placed 6 times; dam of three winners;
Tennessee (SWI), Champion 2yr old colt in Switzerland in 1997, Champion 3yr old in
Switzerland in 1998, 7 wins in Switzerland.
Tom Dooly (SWI), 5 wins in Switzerland.
TOMBELLA (SWI), see above
The next dam Tonila (GER) by Caracol (USA), 2 wins in West Germany, 2nd Scherping-Rennen,
Baden-Baden, L.; Own sister to TOMBOS; dam of five winners from 5 runners and 7 foals inc,
Tokana (GER), 3 wins in West Germany and placed 7 times.
Timor (GER), winner in West Germany and placed 8 times.
Taragon (GER), winner in West Germany and placed twice.
Troia (GER), winner in West Germany and placed once.
The next dam Tolima (GER), 3 wins in West Germany and 33,740 D.M. and placed 5 times, incl 2nd
Niedersachsen Preis, Hannover, L. and 3rd Preis des Casino Baden-Baden, Baden-Baden, L.; dam of
eight winners from 10 runners and 12 foals inc,
TOMBOS, 8 wins in West Germany and £66,026, incl Henckel-Rennen, Gelsenkirchen, Gr2, UnionRennen, Koln, Gr2, Preis des Landes Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Gr3 (twice), Spreti-Rennen,
Baden-Baden, Gr3, Dr Busch-Memorial, Krefeld, L. and Schwarzwald-Rennen, Baden-Baden, L,
placed 2nd Grosser Preis der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Gr3, Preis des Winterfavoriten,
Koln, Gr3, 3rd G.P. del Jockey Club Coppa d’Oro, Milan, Gr1, Moormann-Rennen, Dortmund,
L, Sierstorpff-Rennen, Koln, L. and 4th Spreti-Rennen, Baden-Baden, Gr3; sire.
TOBELO, 6 wins at 6 years in West Germany and £19,873, incl Grosser Preis der Stadtsparkasse
Munchen, Munchen, L. and Alexander Rennen-Valentin Seibert Mem, Frankfurt, L, placed
2nd Preis des Casino Baden-Baden, Baden-Baden, L, Silberne Peitsche des Rheingau, Gelsenkirchen, L. and Grosser Sprint Preis, Munich, L.
Togo (GER), 6 wins, 2 wins in West Germany and placed 10 times; also 4 wins over jumps in
West Germany and placed 20 times, incl 3rd Grosses Frankfurter Steeplechase, Frankfurt, L.
48
www.svistastuteri.se
19752SWE00001069T
Brun hingst 110313
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
08-512 416 12
070-757 78 76
Mr Prospector (USA)
Woodman (USA)
Playmate (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
Secretariat (USA)
L’On Vite (USA)
Fanfreluche (CAN)
Green Desert (USA)
Shinko Forest (IRE)
Park Express (GB)
Est Est Est (IRE), br 2003
Be My Guest (USA)
Bongo Quest (IRE), 1996
Not Too Bad (IRE), 1988
1. mor
EST EST EST (IRE), 4 wins, placed 7 times, 222.400 kr, FT79; dam of (first foal);
752SWE00001069T, see above
2. mor
BONGO QUEST (IRE), 1996 f by Be My Guest (USA), 2 wins at 3 years in Sweden, £3,039 and placed
5 times, FT74; dam of five winners,
Musical Contest, 2 wins, placed 4 times, 512.440 kr, 2nd Amacitalöpn, SM 2-åriga, FT80
CON CIO (IRE), c by Sri Pekan (USA), 8 wins in Italy and placed 3 times, ca 650.000 kr
EST EST EST (IRE), see above
Delaroche, 2008 g by Heart of Oak (USA), 3 wins and placed twice, 304.001 kr, FT76
I ASK YOU (IRE), f by Ashkalani (IRE), 2 wins and placed, 67.900 kr, FT67
3. mor
Not Too Bad (IRE), by Simply Great (FR), 3 wins at 2 and 4 years in Sweden and £22,039 and placed
14 times incl 2nd Norsk 1000 Guineas, Ovrevoll, L. and 3rd Malmo Stads Pris, Jagersro, L.; dam of
five winners from 7 runners and 8 foals of racing ageStone Tycoon (IRE), 1998 c by Bigstone (IRE), 12 wins at 3 to 8 years, 2006 in Italy and
1.650.000 kr and placed 44 times incl 2nd Premio Nearco, Rome, L.
BONGO QUEST (IRE), see above
BOYS’ CHOICE, 2004 f by Indian Danehill (IRE), winner and placed, 156.960 kr, FT73
TAWNY EAGLE, winner at 2 years in Sweden and 100.950 kr and placed 7 times, FT70, dam of
one winner from 2 runners and 2 foals of racing age: KNOXVILLE, 2006 g by Most Welcome
(GB), 3 wins in 8 starts at 3, 2009, 157.800 kr, FT71, fatal accident in September at 3, dead
NO TWO WORDS (IRE), 2002 f by Diaghlyphard (USA), winner at 2 years, 2004 in Sweden and
£3,225 and placed twice, FT72
To The Queen, 1994 f by Roi Danzig (USA), placed 3 times in Sweden, dam of four winners,
CROSSOFFISSIO, 2003 g by Diaghlyphard (USA), 5 wins, placed 3 times, 312.270 kr, 4th
Rosengårdlöpn, 5th Sofierolöpn, FT84
QUEEN OF RACING, 2005 f by Pennekamp (USA), 2 wins and placed 5 times, 228.340 kr,
also 4th in Amacitalöpn and SM för 2-åriga hästar 2007, FT71
Kingbird, 2004 c by Prince of Birds (USA), 3 wins, placed 9 times, 225.050 kr, FT65
MAZZARIN, 2006 f by Mirio (FR), winner and placed 3 times including placed twice over
hurdles, 122.200 kr, FT68
The next dam AUDENHOVE (GER), ny Marduk (GER), 4 wins at 3-4 in West Germany and 51,920 DM,
placed 13 times; Own sister to ALEGRIA (GER); dam of seven winners from 8 runners and 8 foals of
racing age vizNot Too Bad (IRE), see above.
GOLDEN LUCK, 6 wins at 5 to 7 years in Hong Kong, £77,690.
ROOFTOP FLYER (IRE), winner at 2 years and £6,728 and placed 3 times; also 9 wins in Germany
and £26,745 and placed 24 times.
ANGEL OF ZURICH (IRE), 2 wins at 3 and 6 years in West Germany and in Switzerland, £3,615;
also 2 wins over jumps in Switzerland.
49
[email protected]
20 THE INTRUSIVE
Fux hingst 110421
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Therese o Gösta Staffansson
Nannberga Gammelgård 214
732 91 Arboga
070-438 02 87
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Alhaarth (IRE)
The Spread (GB), fux 2003
Evie Hone (IRE), 1996
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Unfuwain (USA)
Irish Valley (USA)
Royal Academy (USA)
Tochar Ban (USA), 1990
1. mor
THE SPREAD (GB), placed once at 3 years; dam of one winner from two previous foals;
The Provocative, 2008 c by Piccolo (GB), 3 wins, placed 3 times, 318.476 kr, Derbytest, 5th
Hurricanelöpn, FT82
El Gran Mago, 2009 g by Mandrake El Mago (GHI), placed 4 times at 3, 2012, 144.020 kr, 4th
Jockeyklubbens Jubileumslöpn, FT80
The Intrusive, see above
2. mor
EVIE HONE (IRE), placed once at 2 years; dam of two winners from 6 runners and 6 foals;
Arran Scout (IRE), g by Piccolo (GB), 2 wins at 4 years and £14,564 and placed 8 times.
Kneesy Earsy Nosey (GB), f by Compton Place (GB), winner at 2 years, 2008, placed 3 times.
3. mor
TOCHAR BAN (USA) by Assert (IRE), winner at 3 years and £10,601 and placed 6 times; dam of
seven winners from 10 runners and 13 foals of racing age inc,
UNCHARTED HAVEN (GB), 4 wins at 2 to 4 years in France and in USA and £206,200 inc. San
Clemente S, Del Mar, Gr2 and San Gorgonio H, Santa Anita, Gr2, placed 5 times inc. 2nd Mrs
Revere S, Churchill Downs, Gr2, 3rd Santa Barbara H, Santa Anita, Gr2 and Buena Vista H,
Santa Anita, Gr2; dam of three winners incl:
HIGH HEELED (IRE), 4 wins at 2 and 3 years, 2009 and £163,047 inc. totesport.com St Simon S, Newbury, Gr3 and EBF Lyric S, York, L, placed 2nd Prix de Pomone, Gr2, Deauville, Prix de Royallieu, Gr2, Longchamp, 3rd Investec Coronation Cup, Epsom Downs, Gr1,
Investec Oaks S, Epsom Downs, Gr1 and Bet 365 Lancashire Oaks, Haydock Park, Gr2.
Albany (IRE), 8 wins, £46,600: 2 wins at 3 years and £19,859 and placed 8 times; also 6 wins
over hurdles, 2008 and £26,741 and placed once.
Chocolate Reef (USA), 2 wins at 3 years in USA and £11,224 and placed 6 times.
Amber Tide (IRE), placed 9 times at 2 and 3 years and £5585; dam of a winner:
FERNELEY (IRE), 6 wins at 2, 4 and 5 years, 2009 at home and in USA and £401,095 inc.
Del Mar Mile H, Gr2, Amethyst S, Leopardstown, Gr3, 2nd Woodbine Mile S, Woodbine,
Gr1, San Gabriel H, Santa Anita, Gr2, P W McGrath Memorial Ballysax S, Leopardstown,
Gr3, 3rd Galileo EBF Futurity, Curragh, Gr2, San Marcos S, Santa Anita, Gr2, Somerville
Tattersall S, Newmarket, Gr3, Glencairn S, Leopardstown, L. and Wickerr S, Del Mar, L.
The next dam Guest Night, 2 wins at 2 and 3 years and placed 6 times inc. 3rd Fred Darling S,
Newbury, Gr3, Pretty Polly S, Newmarket, L. and 4th Falmouth S, Newmarket, Gr3; dam of seven
winners from 8 runners and 9 foals inc,
ISTICANNA (USA), 2 wins at 2 years at home and in Italy and £19,090 inc. Premio Vittorio Crespi, Milan, L, placed 3rd Premio Divino Amore, Rome, L.; dam of seven winners inc,
CHANCELLOR (IRE), 6 wins and £269,737, Royal Whip S, Curragh, Gr2, Classic Trial, Sandown
Park, Gr3, Gordon Richards S, Sandown Park, Gr3 (twice), 2nd Prix Guillaume d’Ornano,
Deauville, Gr2, Prix Dollar Fouquet’s Barriere, Longchamp, Gr2, Meld S, Curragh, Gr3.
WHATCOMBE (USA), won Premio Gino Mantovani, Milan, L, dam of The Day After (IRE),
winner in Italy, 3rd Criterium di Roma, L, Rome.
50
www.thorskovgaard.dk
21 SEA EAGLE (den)
Fux hingst 110328 (OBS! Svenskuppfödd!)
[email protected]
Stutteri Thorskovgård (Bo S Hansen)
Herredsveien 5
+45 86 39 86 66
DK-8581 Nimtofte
+45 40 57 06 66
In The Wings (IRE)
Adlerflug (GER), br 2004
Aiyana (GER)
Dexterity (USA)
Tiger Image (DEN), br 2007
Synolite (IRE), 1996
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Last Tycoon (IRE)
Alya (GER)
Kingmambo (USA)
Diese (USA)
Be My Guest (USA)
Guida Centrale (GB), 1987
1. mor
Tiger Image (DEN), unraced, dam of (first foal);
Sea Eagle (den), see above
2. mor
Synolite (IRE), only ran once, dam of two winners from 3 runners and 5 foals;
Fru Heiberg (DEN), 2006 f by Platini (GER), 2 wins, 320.980 kr, 2nd Danish Derby in just 4 starts,
FT78
SINATRA (DEN), 2001 g by Asaasy (USA), winner, placed 3 times, 74.250 kr, FT74
Dickens (DEN), 2008 c by Dexterity (USA), only ran once
Tiger Image (DEN), see above
3. mor
Guida Centrale (GB), by Teenoso (USA), 2 wins at 2 years and placed 3 times, dam of three winners from 4 runners and 6 foals;
GERMIGNAGA, 6 wins, Oaks d’Italia, Gr1, Premio Baggio, L, placed 10 times, 4th Premio Lydio
Tesio, Gr2, Premio Villa Borghese, L, dam of one winner:
MR VEGAS, 2 wins, £36.827, Bahrain Trophy, L, Newmarket, 2nd Queen’s Vase, Gr3, York
FOREIGN RULE, winner on flat and over hurdles, placed 7 times
GUSSOLA, 2 wins, placed 7 times, £23.078, dam of one winner:
GUAPPETIELLO, 8 wins, placed 14 times, £54.048 in Italy
Gerbagna, unraced, dam of two winners:
PLUTON, 7 wins and placed 16 times, £93.658 in Turkey
CHARON, winner at 2 years in Turkey 2007
Th next dam GLEN NA SMOLE (USA) by Ballymore (IRE), 4 wins, Bahrain Trophy Hcap, L, and placed
3 times, dam of nine winners inclPizza Connection, 4 wins, £33.916, in England and Italy, 2nd Premio Aniene, L, Rom, Premio
Divino Amore, L, Rom
Siberian Grey, 4 wins, £66.814, in Germany, placed 11 times, 2nd Grosser Preis von Berlin, Gr3,
Hoppegarten, 3rd Preis der Winterfavoriten, L, Krefelder Sprint Cup, L
TANANARIVO, 5 wins, £26.569, in Germany
SHAYNES DOMAIN, winner in England
GLEN ROYAL, winner in Germany at 2 years and placed 4 times, dam of two winners:
GIANT GINO, winner at 3 in Germany
GIANT GENERATION, winner at 3 in Germany
GLEN SHADOW, 7 wins, £35.368, in Germany and placed 12 times
GLEN ASTOR, 7 wins, £29.377 in Germany and Italy and placed 14 times
SHAYNES DOMAIN, winner at 3 in England
51
[email protected]
22 TORE QUICK
Brun hingst 110422
Nils Rehnström
Prästhälla Gård 3
646 91 Gnesta
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Songline
Toxic, br 2004
Baino Fit (USA), 1986
0158-310 36
070-332 57 61
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Diaghlyphard (USA)
Princess Persian (IRE)
Fit To Fight (USA)
Alyce Clover (USA), 1965
1. mor
TOXIC, 2 segr och plac, 75.300 kr, FT61, mor till (första fölet);
Tore Quick, se ovan
2. mor
Baino Fit (USA), plac som 3-åring i USA, mor till nio vinnare av 12 startande och totalt 13 föl:
DOW JONES, 2000 v e Diaghlyphard (USA), 12 segr, plac 20 ggr, 552.905 kr, FT76
FIT TO SKI (GB), 1993 s e Niniski (USA), 8 segr, plac 2 ggr i Tyskland och Holland
TWO SOCKS, 2002 s e Diaghlyphard (USA), 3 segr, plac 2 ggr på 10 starter, 124.850 kr, FT80
BERTO (FR), 1990 h e Diamond Shoal, 2 segr, plac 15 ggr i Tyskland
DAILY DANCER (GB), 1995 h e Shareef Dancer (USA), 2 segr, plac 13 ggr i Italien
TOXIC, se ovan
HONOR FIT (GB), 1991 h e Highest Honor (FR), vinnare i Hong Kong
COINCIDENCE (GB), 1994 s e Niniski (USA), vinnare, plac 8 ggr i Tyskland
LITTLE EMPRESS (FR), 1997 s e Emperor Jones (USA), vinnare som 3-åring i Frankrike, även
vinnare över hinder i Frankrike och plac 7 ggr
3. mor
ALYCE CLOVER (USA), e Needles (USA), 3 segr i USA, plac 17 ggr, mor till sju vinnare från 11 startande och 11 avkommor;
PAPPY (USA), h e Apalachee (USA), 10 segr i USA, Longacres Derby, Longacres Invitational Marathon, 2e Govervor’s Hcap, avelshingst
Appassionato (USA), h e Damascus (USA), 4 segr i USA, 2e Jockey Club Gold Cup S, Gr1, Belmont Park, Monmouth Invitational Hcap, Gr1, avelshingst
Robbie Lad (USA), h e Roberto (USA), vinnare som 3-åring, 3e Chesham S, L, Royal Ascot, även
vinnare över häckar
SWORD PLAY (USA), vinnare i USA, mor till vinnare inkl
Papa’s Peanut (USA), 3e New York Oaks, Finger Lakes
ALEXANDRA MY LOVE (USA), vinnare i USA, mor till vinnare inkl
BIANCA D (USA), Lady’s Secret Hcap, 2e Ak-Sar-ben Breeders’ Cup Hcap
Mama Cielo (USA), 2e Wilma C Kennedy S, Ellis Park, mor till MAMA’S PRO (USA), HBPA
Hcap, L, Ellis Park, 2e Honeybee Hcap, Gr3, Oaklawn Park
Cautivante (USA), plac i USA, mor till vinnare inkl:
Peace Baby (USA), 2e Tremont Breeders’ Cup S, Gr3, Belmont Park
Uber Alyce (USA), startat i USA, mor till vinnare inkl
Supreme Reign (USA), 2e Prix Robert de Cholet, L, Lion d’Angers
JAVA STAR (USA), vinnare i USA, mor till La Recherche (USA), 2e Palisades S, L, Keeneland
Nästa mor Clover (USA) e Bull Dog (FR), ej startat, mor till åtta vinnare från 8 startande och totalt
11 avkommor inkl
Dark Clover, 13 segr i USA, 3e Bashford Manor S, avelshingst i USA
GREEN PASTURES, 2 segr i USA, mor till vinnare inkl
I’M IN CLOVER, vinnare i USA, mormor till BARA LASS (USA), Barbara Fritchie H, Gr3,
Bowie, 4e mor till CHIEF J STRONGBOW (USA), Horatius S, L.
52
www.brantshammar.se
23 MINT OF MONEY (ire)
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
Brun hingst 110429 - (OBS! Svenskuppfödd!) 741 92 Knivsta
Invincible Spirit (IRE)
Lawman (FR), 2004
Laramie (USA)
Whipper (USA)
Mint Whip (IRE), br 2007
Aminata (IRE), 1987
018-38 11 25
070-628 11 25
Green Desert (USA)
Rafha (GB)
Gulch (USA)
Light The Lights (FR)
Miesque’s Son (USA)
Myth To Reality (FR)
Glenstal (USA)
Belle Epoque (IRE), 1980
1. mor
MINT WHIP (IRE), winner at 3 years, 2010 and placed 4 times; Above is her first foal.
Mint of Money (ire), see above
2. mor
AMINATA, 3 wins at 2 years and £37,078 inc. Shernazar EBF Curragh S, Curragh, Gr3, 4th Heinz 57
Phoenix S, Phoenix Park, Gr1; dam of ten winners from 13 runners and 16 foals;
SWIFT GULLIVER (IRE) (c. by Gulch (USA)), 4 wins at 2, 3 and 5 years at home and in USA and
£49,647 inc. Ridgewood Pearl Desmond S, Curragh, Gr3; sire.
ABDERIAN (IRE) (g. by Machiavellian (USA)), 9 wins at home and in USA and £232,611 inc. Turf
Monster H, Philadelphia Park, L. and Smile H, Arlington Inter, L, 3rd Shakertown S, Keeneland,
Gr3.
Minatonic (IRE) (f. by Zafonic (USA)), winner at 2 years and £15,451 2nd Aga Khan Studs
Blenheim S, Curragh, L.
Prince Minata (IRE), 4 wins and £14,538; also placed once over hurdles at 6 years.
Requested Pleasure (IRE), 2 wins at 3 years and £22,008; dam of a winner,
Govenor General (IRE), winner at 3 years, 2011; also placed twice at 3 years, 2011 in
Italy.
Mint Whip (IRE), see above.
Musadaf (IRE), winner at 2 years; also placed twice over hurdles at 3 and 4 years.
Danon Buddy (IRE), winner at 3 years in Japan and £38,604.
Turquoise Sea (USA), winner at 3 years; dam of winners.
Amandian (IRE), winner at 3 years; dam of four winners inc,
Tamarind Hill (IRE), 3 wins at 3 years, 2010 and £11,456; also 2 wins at 5 years, 2012 in
Denmark.
King of The Desert (IRE), placed once at 2 years, 2010; also 2 wins at 4 years, 2012 in Serbia
& Montenegro and in Serbia.
She also has a yearling colt by Intense Focus (USA).
3. mor
BELLE EPOQUE (IRE) by Habitat (USA), placed 7 times at 3 and 4 years; Own sister to DOUBLE FORM;
dam of five winners from 11 runners and 13 foals inc,
AMINATA, see above.
Blushing Connie (USA), 6 wins at 2 and 3 years in USA and £18,352.
Undaunted (IRE), 3 wins, 2 wins at 4 years; also winner over hurdles at 4 years.
Sir Selina (IRE), placed 3 times at 3 years in Italy; dam of winners.
Franziska (IRE), placed once at 3 years; dam of winners.
Lilabelle (IRE), ran once; dam of a winner.
53
[email protected]
24 752SWE00001197T
Brunt sto 110522
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
0227-201 33
0702-81 10 48
Danzig (USA)
Danehill (USA)
Razyana (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Taufan (USA)
Ingabelle (GB)
Bodelle (USA)
Warning (GB)
Warningford (GB)
Barford Lady (GB)
Warning Lady, mbr 2005
Shareef Dancer (USA)
Natural Dancer (GB), 1999
Naturally Fresh (GB), 1984
1. mor
Warning Lady, winner and placed 3 times, 125.200 kr, FT72, dam of (first foal);
752SWE00001197T, see above
2. mor
Natural Dancer (GB), ran at 2-4 years; dam of two winners from 4 runners and 6 previous foals;
SIR THOR, 2009 c by Mirio (FR), 2 wins, placed 8 times, 256.760 kr, FT76
Warning Lady, see above
Iron Lady, 2006 f by Heart of Oak (USA), placed 5 times, 57.028 kr, FT57, dead due to accident at
4 years
Dancing Moon, 2007 f by Mirio (FR), ran 9 times, 16.800 kr, FT65
Crash For Cash, 2008 g by Heart of Oak (USA), unraced, dead at 2
Saturday Gift, 2010 f by Heart of Oak (USA), in training with Henrik Engblom, Mellerud
3. mor
Naturally Fresh (GB) by Thatching (IRE), 2 wins at 2 years and £8455 and placed once, 4th Queen
Mary S, Royal Ascot, Gr3; dam of five winners from 10 runners and 13 foals;
Mystery Storm (GB), 8 wins at 2 to 5 years in Turkey and £155,175 and placed once.
Never To Louse (IRE), 3 wins at 3 and 4 years in Germany, £5794 and placed once.
Famous Fellow (IRE), placed twice at 2 years; also 2 wins at 3 and 4 years in Sweden and
£7220 and placed 10 times.
Perlethorpe (GB), placed 6 times at 3 years; also winner over hurdles at 4 and placed twice.
Wintertime (GB), winner over hurdles at 5 years and placed twice.
Nattier (GB), placed twice at 3 years. 
The next dam LADY GAYLORD, by Double Jump (GB), unraced; dam of six winners from 7 runners
and 8 foals;
Naturally Fresh (GB), see above.
Sage King, 5 wins at 2 to 4 years and £12,884 and placed 4 times.
Mig, 2 wins, £7588, placed twice at 4 years; also winner over hurdles at 5 years and placed
twice and winner over fences at 6 years and placed twice.
God Bless, 2 wins, £7971, winner at 3 years and placed 3 times; also winner in South Africa.
Ribbons of Blue, winner at 5 years and placed 5 times; also placed 4 times over hurdles at 3, 4
and 6 years; dam of one winner:
Weekly (GB), winner at 3 years in Italy.
Winter Queen, winner at 2 years and placed 3 times.
 
The next dam ROMPING (USA), 2 wins at 3 years; dam of five winners from 8 runners and 11 foals;
ROMPER, 5 wins at home and in Italy and £12,757, Ladbroke Blue Riband Trial S, Epsom, Gr3,
placed 2nd Peter Hastings H, Newbury, L. and 3rd Ladbroke Derby Trial S, Lingfield Park, Gr3.
Mallard Song, 6 wins, £8632, 4 wins at 3 and 5 years and £7188 and placed 7 times; also 2
wins over hurdles at 5 years and placed twice.
Lady Electric, 2 wins at 3 and 6 years, £7611 and placed 5 times; dam of one winner.
54
www.svistastuteri.se
25752SWE00001071T
Brun hingst 110325
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Peintre Celebre (USA)
Arizona’s Child (GB), br 2003
Miss Arizona (IRE), 1991
08-512 416 12
070-757 78 76
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Nureyev (USA)
Peinture Bleue (USA)
Sure Blade (USA)
Steel Habit (IRE), 1979
1. mor
Arizona’s Child (GB), only ran 3 times, 2.200 kr, FT50. Dam of two previous foals:
Djuma, 2008 c by Orpen (USA), ran once at 2, 2010, dead at 2 years
Child of My Heart, 2009 g by Heart of Oak (USA), ran 10 times, 13.450 kr, FT54
752SWE00001071T, see above
2. mor
MISS ARIZONA (IRE), 2 wins at 3 years in Germany and £6774; dam of three winners from 7 runners and 10 foals;
Manuelita (GB), 5 wins at 2 to 4 years, 2009 in France and in Spain and £33,271.
Malthouse Master (IRE), 4 wins, £25,807, 2 wins at 5 years and £11,100; also 2 wins over
hurdles at 5 years and £14,707.
Manhattan (GB), 2 wins at 2 and 3 years and £12,315.
She also has a 2-y-o colt by Noverre (USA). 3. mor
STEEL HABIT (IRE) by Habitat (USA), 2 wins at 3 years in Italy; Own sister to ANCESTRAL; dam of
seven winners from 8 runners and 11 foals inc,
BATSHOOF, 7 wins at 3 and 4 years and £246,081 inc. Tattersalls EBF Rogers Gold Cup, Curragh, Gr2 and Prince of Wales’s S, Royal Ascot, Gr2, 3rd Juddmonte International S, York,
Gr1; sire.
REGULAR GUEST (IRE), Champion miler in Hong Kong in 1993, 8 wins at 2 to 6 years at
home and in Hong Kong and £436,239 inc. Hong Kong Derby, Sha Tin, L, Steward’s Cup, Sha
Tin, L, The Centenary Cup, Sha Tin, L. and The Hong Kong Classic Trial, Sha Tin, L.
Miss Arizona (IRE), see above.
Amankila (IRE), winner at 3 years; dam of a winner,
Broughtons Paradis (IRE), winner at 3 years, 2009.
Hamsaat (IRE), winner at 3 years; dam of seven winners inc,
URAIB (IRE), 5 wins at 3 to 5 years at home and in USA and £177,859 inc. Buena Vista H,
Santa Anita, Gr3.
Hautchinson (GB), 4 wins at 4 and 5 years, 2008 in Italy and £20,479.
Electric Dream (GB), 3 wins at 3 years, 2008 in Italy and £12,062.
Carrig Girl (GB), winner at 3 years, 2009 and £7044.
Red Vale (IRE), unraced; dam of Vale of York (IRE), winner at 2 years, 2009 and £5181.
Night After Night (GB), unraced; dam of two winners inc,
Satono Kokuo (IRE), 5 wins at 3 and 4 years, 2008 in Japan and £439,573 2nd Nigawa S,
Hanshin, L. and 3rd March S, Nakayama, Gr3. The next dam AMPULLA, 2 wins at 2 years and £12,686 inc. Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3, 3rd
Laurent Perrier Champagne S, Doncaster, Gr2; dam of two winners from 3 runners and 4 foals inc,
ANCESTRAL, 6 wins at 2 to 4 years at home and in USA and £152,119 inc. Railway S, Curragh,
Gr3, McCairns Trial S, Phoenix Park, Gr3 and San Diego H, Del Mar, Gr3, 4th Californian S,
Hollywood Park, Gr1; sire.
55
26 ABSOLUT SILVER (gb)
Jan Hansson/Stall Jalih
Hjärås Gård 9152
Skimmel sto 110501 - (OBS! Svenskuppfödd!) 242 97 Hörby
Diesis (GB)
Three Valleys (USA), 2001
Skiable (IRE)
Alphabet Soup (USA)
Victory Spirit (USA), sk 2001
Regal Victress (CAN), 1987
0415-402 05
0708-94 02 05
Sharpen Up (GB)
Doubly Sure (GB)
Niniski (USA)
Kerali (GB)
Cozzene (USA)
Illiterate (USA)
Diamond Prospect (USA)
Baraquillo (CAN), 1978
1. mor
VICTORY SPIRIT (USA), 2 wins at 3 and 4 years in USA and £46,801 and placed twice; dam of 2 runners
and 2 previous foals;
Bapak Pintar (GB) (2009 c. by Royal Applause (GB)), placed 8 times at 2-3 years, 2012, died at 3.
Princess Izzy (GB) (2008 f. by Tale of The Cat (USA)), placed once at 2 years, 2010.
Absolut Silver (gb), see above.
2. mor
Regal Victress (CAN), 7 wins, £145,795, 2 wins at 2 years; also 5 wins at 3 to 6 years in USA and
£140,962 2nd First Flight H, Aqueduct, Gr2; Own sister to Diamonds For U (USA); dam of ten winners from 11 runners and 13 foals;
SUPER RED (CAN) (c. by Rahy (USA)), 5 wins at 3 and 4 years in USA and £158,760 inc. Connaught
Cup S, Woodbine, Gr2.
Dreamers Glory (USA) (f. by Holy Bull (USA)), 4 wins at 2 to 4 years in USA and £116,768 2nd
Boiling Springs Breeders’ Cup H, Meadowlands, Gr3, broodmare.
Sharps Island (USA) (c. by Deputy Minister (CAN)), 8 wins, £132,297, 7 wins at 3 to 5 years in
USA and £124,983 2nd Native Dancer S, Laurel; also winner over jumps, 2010 in USA
Banner Headline (USA) (g. by Personal Flag (USA)), 6 wins at 3 to 5 years in USA and £140,591
3rd Creme Fraiche S, Meadowlands, L.
Regal Fling (USA), 2 wins at 3 years in USA and £12,809.
Regal Siphon (USA), 2 wins at 3 years in USA and £18,057.
Victory Spirit (USA), see above.
Almabeth (USA), 2 wins at 3 years, 2012 in USA and £11,738.
Regal Times (USA), winner at 2 years in USA and £20,968.
Caught Fire (CAN), winner at 3 years in USA and £22,567; dam of winners inc,
SWIFTY VICTRESS (USA), won D Shine Young Memorial Filles Futurity, Evangeline Downs, L.
and John Franks Mem. Sales Fillies S, Evangeline Downs, L.
Lily Charmer (USA), placed twice at 4 years in USA; dam of a winner,
Lily Rules (USA), winner, 2012 in Canada and in USA
3. mor
BARAQUILLO (CAN), by Barachois (CAN), 2 wins at 2 and 3 years in USA and £11,453; dam of six
winners from 7 runners and 9 foals inc,
CHINGQUILLO (AUS), 2 wins in Australia, Beck’s Bier S, Flemington, L. and Mona Nursery,
Caulfield, L, 3rd 100F Blue Diamond S, Caulfield, Gr1; dam of winners,
Regal Victress (CAN), see above.
Diamonds For U (USA), 6 wins in Puerto Rico 3rd Clasico dia de Reyes, El Comandante, L.
Marquillo (AUS), 3 wins at 6 years in New Zealand; dam of winners.
Gorgissima (USA), 3 wins at 3 years in USA and £11,083; dam of winners.
56
www.svistastuteri.se
27752SWE00001167T
Mörkbrun hingst 110413
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Green Desert (USA)
Kheleyf (USA), mbr 2001
Society Lady (USA)
Kris S (USA)
Nova Cyngi (USA), mbr 1999
Northern Trick (USA), 1981
08-512 416 12
070-757 78 76
Danzig (USA)
Foreign Courier (USA)
Mr Prospector (USA)
La Voyageuse (USA)
Roberto (USA)
Sharp Queen (USA)
Northern Dancer (CAN)
Trick Chick (USA), 1966
1. mor
NOVA CYNGI (USA), unraced; dam of four winners from 6 runners and 6 previous foals;
Dodging Bullets (GB) (2008 g. by Dubawi (IRE)), 2 wins at 3 years, 2011 and £22,417 and placed
5 times; also placed twice over hurdles at 4 years, 2012 and £11,247 inc. 2nd williamhill.com
Dovecote Novices’ Hurdle, Kempton Park, Gr2.
Seiun Rhodem (GB) (2004 c. by Singspiel (IRE)), 2 wins at 3 and 5 years in Japan and £139,889
and placed 5 times.
Singitnsignit (GB) (2006 f. by Singspiel (IRE)), winner at 5 years, 2011 in USA and £11,712 and
placed 5 times.
Yem Kinn (GB) (2005 c. by Dubai Destination (USA)), winner at 2 years and placed once.
Fraserburgh (IRE) (2010 c. by Shamardal (USA)), placed twice at 2 years, 2012.
752SWE00001167T, see above
2. mor
NORTHERN TRICK (USA), Champion 3yr old filly in Europe in 1984, 4 wins at 3 years in France and
£241,094 inc. Prix de Diane Hermes, Chantilly, Gr1 and Prix Vermeille, Longchamp, Gr1, 2nd Trusthouse
Forte P. de l’Arc de Triomphe, Longchamp, Gr1 and Prix Saint-Alary, Longchamp, Gr1; dam of seven
winners from 11 runners and 12 foals;
ONDA NOVA (USA) (f. by Keos (USA)), 3 wins at 2 and 3 years in France and £27,687 inc. Prix
Imprudence, Maisons-Laffitte, L.; dam of two winners inc,
Laughing Charge (USA), winner, 2012 in USA
Evocatrice (f. by Persepolis (FR)), winner at 2 years in France and £25,295 2nd Prix de Meudon,
Longchamp, L, 3rd Prix Madame Jean Couturie, Longchamp, L.; dam of seven winners,
Fremen (USA), 22 wins and £118,964; also placed once in U.A.E.
Agent Cooper (FR), 11 wins in France and £78,691.
Lady Windley (GB), 3 wins at 3 years in France; dam of eight winners inc,
LETHAL WEAPON (IRE), 5 wins, £73,636, 2 wins at 3 years and £13,140; also 3 wins over
hurdles at 3 years, £60,496, Durkan New Homes Juvenile Hurdle, Leopardstown, Gr1.
Bergonzi (IRE), 5 wins at 3, 5 and 6 years, 2010 and £37,965; also 5 wins, 2012 in France,
in Germany and in Switzerland and £26,175.
Lingerie (GB), placed 6 times at 2 and 3 years in France and £16,829; dam of nine winners inc,
LIGHT SHIFT (USA), 4 wins at 2 and 3 years and £347,107 inc. Vodafone Oaks S, Epsom
Downs, Gr1, 2nd Darley Irish Oaks, Curragh, Gr1 and 3rd Blue Square Nassau S,
Goodwood, Gr1.
SHIVA (JPN), Champion older mare in Europe in 1999, Champion older mare in Europe in
2000, 4 wins at 3 to 5 years and £228,637 inc. Tattersalls Gold Cup, Curragh, Gr1, 2nd
Dubai Champion S, Newmarket, Gr1 and 3rd Coral Eclipse S, Sandown Park, Gr1.
3. mor
TRICK CHICK (USA), by Prince John (USA), unraced; Own sister to FAIRWAY FUN; dam of 8 winners
incl; ON THE SLY (USA), 14 wins at 3 to 5 years in USA and £375,966 inc. Jockey Club Gold Cup
S, Belmont Park, Gr1, 2nd Wood Memorial S, Aqueduct, Gr1 and 4th Suburban H, Belmont Park,
Gr1; sire.
57
[email protected]
28 ALMOST JULIA
Fux sto 110407
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Staffan Lidbeck/Löberöds Hästklinik
Löberöds Gård
0413-257 82
240 33 Löberöd
070-374 49 17
Miswaki (USA)
Tertullian (USA), fux 1995
Turbaine (USA)
Diaghlyphard (USA)
Yaliho Bloom (ger), fux 2004
Yankee Bloom (USA), 1996
Mr Prospector (USA)
Hopespringseternal (USA)
Trempolino (USA)
Allegretta (GB)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
El Gran Senor (USA)
Filibloom, 1979
1. mor
Yaliho Bloom (ger), 3 segr och plac på endast 6 starter, 89.628 kr, 4e Kopparmärralöpn, FT76, mor
till (första fölet):
Almost Julia, se ovan
2. mor
YANKEE BLOOM (USA), 5 segr, plac 10 ggr, 869.295 kr, Jockeyklubbens Avelslöpn, Amacitalöpn,
Svealandlöpn, 2a Vinterfav Pris, Svenskt Oaks, 3e Jockeyklubbens Avelslöpn, 4e Svenskt Derby, FT86;
mor till fyra vinnare av 5 startande och totalt 6 avkommor i startbar ålder;
Tertio Bloom, 2005 v e Tertullian (USA), 11 segr, plac 12 ggr, i Sverige, Tyskland och Dubai,
2.722.137 kr, Zawawi Cup, L, Jägersro Sprint, L, 2 ggr, SM Sprinters, 2a Grosser Preis der Jungheinrich Gabelstapler, Gr3, Jägersro Sprint, L, Svenskt Derby, Jockeyklubbens Jubileumslöpn,
Scandinavian Classic Challenge, 3e Zawawi Cup, L, SM Sprinters, 4e Polar Cup, Gr3, Nickes
Minneslöpn, L, FT94
MILIBLOOM, 2008 s e Miesque’s Son (USA), 3 segr, plac 7 ggr på 11 starter, 1.138.280 kr, Swedish Champion Classic, 2a Svenskt Oaks, 3e Svenskt Derby, L, Dianalöpn, 4e Jockeyklubbens
Avelslöpn, L, FT83
Senorita Bloom (fr), 2007 s e Tertullian (USA), 4 segr, plac 8 ggr, 682.765 kr, Gothenburg Fillies,
2a Swedish Champion Classic, 3e Sofierolöpn, 4e Sv Kriterium, 5e Adalöpn, 6e Sv Oaks, FT81
Bloomeretta, 2010 s e Tertullian (USA), plac 2 ggr på 2 starter som 2-åring 2012, 26.880 kr
3. mor
FILIBLOOM e Relko (GB), 7 segr, Jockeyklubbens Avelslöpn, Maninalöpn, 2a Sv Kriterium, Amacitalöpn,
Svensk Uppfödningslöpn, 3e Svenskt St Leger, Svenskt Oaks, Dansk Oaks, mor till fyra vinnare:
YANKEE BLOOM (USA), se ovan
SWEDE’S POCKETS (USA), 3 segr,
CODE OF HONOUR, 3 segr
LECTROCAP (ire), vinnare och plac
Nästa mor BLOOMERS (GB) e Floribunda (GB), 2 segr i England som 2- och 3-åring, TF 93, 1966, mor
till sex vinnare av 7 startande och totalt 8 avkommor;
Bloomigunda, e My Swanee (GB), 5 segr, 93.600 kr, 2a Dianalöpn, Lovey Dovey Cup, mor till
fyra vinnare av 6 startande och totalt 8 avkommor inkl
ROSENOBLER (den), 12 segr, 1.027.400 kr, Sv Oaks, Dansk Oaks, Derby Trial, SM 3-åriga, JK
Avelslöpn, Bloomers’ Vase, 2a Dianalöpn, Skandialöpn, 3e Sv Kriterium, Morten Klaveness
Minnelöp, L, FT85; mor till tre vinnare inkl GODWINE, 3 segr, FT75, och mor till vinnaren GREAT WHITE, vinnare och plac 8 ggr, FT75
GYLLEN, 12 segr, 963.400 kr, Dianalöpn, Sv Oaks, Dansk Oaks, SM 3-åriga, Fredlunds
Memorial, Skandialöpn, Bloomers’ Vase, 2a Bloomers’ Vase, SKS Stora Pris, L, 2 ggr, 3e
Stockholm Cup International, Gr3, Stockholms Stora Pris, L, 4e Preis des Casino, Gr3,
mor till fem vinnare och mormor till FLORETTE, -97 s e Diaghlyphard (USA), 3 segr,
plac 6 ggr, 1.201.320 kr, Champion Sto 2000, JK Avelslöpn, Duty Time Juvenile Mile, 2a
Agria Breeders’ Trophy, Norsk Breeders’ Prize Classic, Svenskt Kriterium, SM 2-åriga, 3a Sv
Oaks, 4e Svenskt Derby, FT82; mor till två vinnare, INQUIETTE, ACE OF HEARTS.
58
www.stallpernillanilsson.se
29HIGHTOWER
Brun hingst 110326
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
Diaghlyphard (USA)
Songline, mbr 1993
Princess Persian (IRE)
Linamix (FR)
Gryngolette (GB), sk 2000
Imperial Scholar (IRE), 1994
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Persian Bold (IRE)
Blue Parrot (FR)
Mendez (FR)
Lunadix (FR)
Royal Academy (USA)
Last Ball (IRE), 1988
1. mor
Gryngolette (GB), 4 wins, 454.135 kr; winner at 3 years in England and placed 4 times; also 3
wins at 4 and 5 years in Sweden and £29,637 and placed 10 times, Cinnamon Challenge, 2nd Jockeyklubbens Avelslopning, L, 3rd Erik O Steens Memorial, L, Lanwades Stud S, L, Coolmore Matchmaker S, L, 4th Peugeot Pokallöp, L, and Scandinavia Cup, L, Erik O Steens Memorial, L, 5th Lanwades
Stud S, L, Bloomers’ Vase, L, FT88; dam of two winners from 3 runners and 3 previous foals;
HALLÖJSA (DEN), 2008 c by Academy Award (IRE), 3 wins and placed 3 times at 2-4, 2012,
425.890 kr, Dansk Kriterium, Skandinavisk Opdraetningslöb, 2nd Dansk Auktionslöb, FT80
Dantolini (DEN), 2007 c by Bertolini (USA), placed 4 times at 2-5 years, 2012, 251.789 kr, 2nd
Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 3rd Larch Aerespraemie, 4th Dansk Kriterium, FT78
Binamix, 2009 f by Binary File (USA), winner and placed twice in 9 starts, 109.833 kr, 4th Norwegian Oaks, FT72
Hightower, see above
2. mor
IMPERIAL SCHOLAR (IRE), placed 4 times at 2 and 3 years in just 6 starts; dam of two winners from
3 runners and 5 foals;
Gryngolette (GB), see above.
Komoto (GB), winner at 3 years; also placed 4 times over hurdles at 5 years. 3. mor
LAST BALL (IRE), by Last Tycoon (IRE), unraced; dam of one winner from 3 runners and 6 foals;
Lucky Ahead (GB), winner at 3 years in Hong Kong and £23,795. The next dam RACQUETTE, 2 wins at 3 years and £17,191 and $11,122, Azalea S, Phoenix Park, L.
and April Fillies’ S, Curragh, L, 3rd Irish Guinness Oaks, Curragh, Gr1; dam of nine winners from 11
runners and 15 foals inc,
GRAND CHELEM, 3 wins at 2 and 4 years in France and in USA and £34,833 inc. Prix La Rochette, Longchamp, Gr3; sire.
EVENING KISS, 3 wins at 3 years in France and in Italy and £56,644 inc. Premio Bagutta - Memorial Sergio Cumani, Milan, Gr3; dam of five winners inc,
EPALO (GER), won Singapore Airlines International Cup, Singapore, Gr1, 2nd G.DallmayrPreis Bayerisches Zuchtrennen, Munich, Gr1, Man O’War S, Belmont Park, Gr1, 3rd
Premio Roma at The Races, Rome, Gr1 and Arlington Million S, Arlington Int, Gr1; sire.
ELOPA (GER), 4 wins at 3 and 4 years in France and in Germany and £119,022 inc. Prix Corrida, Saint-Cloud, Gr2, 3rd Audi Pretty Polly S, Curragh, Gr1; dam of a winner: Wedding March (IRE), winner at 2 years, 2009 in France and £28,281.
EVENING BREEZE (GER), won Nereide Rennen, Gelsenkirchen, L.; dam of EAGLE RISE (IRE),
Champion 2yr old in Germany in 2002, 8 wins at 2 to 5 years in Germany and in Italy
and £207,582 inc. Premio Ribot, Rome, Gr2, Grosser Europa Meile, Cologne, Gr2 and
pferdewetten.de-Trophy, Cologne, Gr2; sire, EYE OF THE TIGER (GER), 5 wins at 3 to
5 years, 2010 in France and in Germany and £80,888 inc. Gerling Preis, Cologne, Gr2,
EVENSONG (GER), 4 wins at 3 years in France and in Germany and £37,817 inc. Prix
Solitude, Fontainebleau, L.
59
Åringen är EBF-nominated
[email protected]
Nybri AB (Madeleine Brixner)
30 HOLY EMERALD (ire)
Nytorp
Brun hingst 110328 - (OBS! Svenskuppfödd!) 310 21 Hishult
070-522 0233
Green Desert (USA)
Diamond Green (FR), 2001
Diamonaka (FR)
Holy Bull (USA)
Holy Mia (USA), sk 1997
Mia Karina (USA), 1983
Danzig (USA)
Foreign Courier (USA)
Akarad (FR)
Diamond Seal (IRE)
Great Above (USA)
Sharon Brown (USA)
Icecapade (USA)
Basin (USA), 1972
1. mor
HOLY MIA (USA), winner at 2 years in USA and £17,009; dam of six winners from 6 runners and 8
previous foals;
Errante (IRE), 2009 c by Rock of Gibraltar (IRE), placed once at 2 years, 2011 in Italy; also winner
over jumps at 3, 2012 in Italy and placed once, 2nd Premio Val d’Adige Hurdle, Merano, L.
Gonfer (USA), 2003 c by Mt Livermore (USA), 5 wins at 2 to 4 yrs in Mexico, placed 11 times.
Mr Serious (USA), 2005 c by Stormin Fever (USA), 3 wins at 3 and 5 years, 2010 in USA and
£41,500 and placed 8 times.
Speedy Sunrise (USA), 2001 f by Cherokee Run (USA), 3 wins at 3 and 4 years in USA and
£55,911 and placed 7 times; dam of a winner,
Oh Mia My Oh (USA), 2004 f by Orientate (USA), 3 wins at 3 years in USA and £13,903 and
placed 5 times.
Hey Doll (USA), 2002 f by Siphon (BRZ), winner at 3 years in USA and placed twice; dam of a
winner,
Gloria Trillo (IRE), 2006 f by Medaglia d’Oro (USA), unraced to date.
Dreams of Peace (IRE), 2007 f by Galileo (IRE), unraced to date.
Holy Emerald (ire), see above.
2. mor
MIA KARINA (USA), winner at 3 years in France; dam of six winners from 6 runners and 7 foals;
SIBERIAN SUMMER (USA) (c. by Siberian Express (USA)), 6 wins at 3, 4 and 6 years in USA and
£314,805 inc. Charles H Strub S, Santa Anita, Gr1; sire.
MAGNIFICIENT STYLE (USA) (f. by Silver Hawk (USA)), 2 wins at 3 years and £46,988 inc.
Tattersalls Musidora S, York, Gr3; dam of ten winners,
NATHANIEL (IRE), Champion 3yr old in Europe in 2011 (9.5-11f.), 4 wins at 3 and 4 years,
2012 and £1,206,475 inc. Coral Eclipse S, Sandown Park, Gr1 and King George VI &
Queen Elizabeth S, Ascot, Gr1, 2nd King George VI & Queen Elizabeth S, Ascot, Gr1.
PLAYFUL ACT (IRE), 4 wins at 2 and 3 years and £272,207 inc. Meon Valley Stud Fillies’ Mile
S, Ascot, Gr1, 2nd Darley Irish Oaks, Curragh, Gr1; dam of GIANTS PLAY (USA), 2 wins
at 3 and 4 years, 2011 at home and in USA and £102,103 inc. New York S, Belmont Park,
Gr2, Anjaz (USA), 2 wins at 2 years, 2011 and £12,939.
GREAT HEAVENS (GB), 4 wins at 3 years, 2012, £264,306, Darley Irish Oaks, Curragh, Gr1.
PERCUSSIONIST (IRE), 11 wins, £403,228, 3 wins at 3 and 5 years and £253,306 inc.
Emirates Airline Yorkshire Cup, York, Gr2; also 4 wins over hurdles and £22,287 3rd
Rossington Main Novices’ Hurdle, Haydock Park, Gr2 and winner over fences at 5 years
and £10,641 and 3 wins over jumps, 2010 in Norway and in USA and £116,994 inc.
Grand National Hurdle, Far Hills, L.
ECHOES IN ETERNITY (IRE), 4 wins at 2 to 4 years and £140,017 inc. National Stud Club Park
Hill S, Doncaster, Gr2 and Peugeot Sun Chariot S, Newmarket, Gr2; dam of WHISPERING
GALLERY (GB), 7 wins at 3 to 5 years, 2011 at home and in U.A.E. and £284,140 inc.
Dubai Duty Free DRC Gold Cup, Meydan, Gr3.
60
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
31EXXON
Brun hingst 110513
Jenny Danielsson-Lennström
Björnbacka Stuteri
697 92 Pålsboda
0705-92 44 88
Lead On Time (USA)
Fraam (GB), mbr 1989
Majestic Kahala (USA)
Cryptoclearance (USA)
American Pay Day (USA), br 1995
Headed North (USA), 1985
Nureyev (USA)
Alathea (GB)
Majestic Prince (USA)
Charvak (USA)
Fappiano (USA)
Naval Orange (USA)
Northjet (USA)
April Edge (USA), 1977
1. mor
AMERICAN PAY DAY (USA), vinnare, plac 4 ggr, 79.664 kr, 4e Svenskt Oaks, FT74, mor till fem vinnare av 6 startande och 6 avkommor i startbar ålder,
Tsarevich, 2007 v e Homme d’Honneur (FR), vinnare och plac 8 ggr, 200.600 kr, 3e SFAF/SÅEF:s
Auktionslöpn, FT71
KANISORN, 2002 v e Be My Chief (USA), 20 segr i Italien, plac 22 ggr, 745.918 kr, Premio Citta di
Corridonia, exp England 2008, vinnare där och 2e 5 ggr.
Sharm El Sheik, 2006 v e France (GB), vinnare och plac 7 ggr, 99.400 kr, FT69
AMERICAN SPIRIT (ITY), 2004 h e Rob’s Spirit, vinnare i Italien och plac 4 ggr
Mardi Graz, 2009 s e Bosun’s Watch (GB), vinnare som 3-åring 2012, 49.000 kr, FT68
Santino, 2001 h e Caerwent (IRE), plac, 32.440 kr, FT62
Apollonia Royale (ITY), 2005 s e Rob’s Spirit, i träning i Italien
Exxon, se ovan
2. mor
HEADED NORTH (USA), 2 wins at 3 and 4 years in USA and placed 7 times; dam of nine winners
from 11 runners and 12 foals;
Seaside Deli (USA) (f. by Sea Hero (USA)), 4 wins at 3 and 4 years in USA and £83,641 and placed
6 times inc. 2nd Penn National Distaff H, Penn National, L.; dam of winners.
Cool Down (USA) (g. by Seattle Dancer (USA)), 2 wins in USA placed 2nd Seattle Slew S,
Keeneland, L.
Ruthless Edge (USA), 3 wins at 3 years in USA and £14,886 and placed twice.
Dottie’s Way (USA), 3 wins in Trinidad.
John’s River (USA), 2 wins in USA
Headedtothedance (USA), winner at 3 years in USA and placed twice.
Ice Castle (USA), winner in USA; dam of winners.
North Town Creek (USA), winner in USA
3. mor
APRIL EDGE (USA) by The Axe II (USA), 2 wins at 3 and 4 years in USA and placed 5 times; Own sister
to APRIL AXE (USA); dam of seven winners from 9 runners and 13 foals inc,
MISIL (USA), 14 wins in Italy and USA, £820,506, Premio Jockey Club e Coppa d’Oro, Milan, Gr1,
Premio Parioli (2000 Guineas), Rome, Gr1, Premio Roma, Gr1, Premio Emilio Turati, Milan, Gr2
(twice), Premio Ribot, Rome, Gr2, Budweiser Gulfstream Breeders’ Cup H, Gulfstream Park,
Gr2, Premio Federico Tesio, Milan, Gr3, Super Bowl H, Gulfstream Park, L, 2nd Coral Eclipse
S, Sandown Park, Gr1, Prix d’Ispahan, Longchamp, Gr1, Premio Vittorio di Capua, Milan, Gr1,
John Henry H, Hollywood Park, Gr2, Pan American H, Gulfstream Park, Gr2, Premio Chiusura,
Milan, Gr3, Premio Primi Passi, Milan, Gr3, Premio Eupili, Milan, L, 3rd Prix Ganay, Longchamp,
Gr1, Gran Criterium, Milan, Gr1 and Premio Vittorio di Capua, Milan, Gr1; sire.
Graysportcoat (USA), 4 wins, 3 wins in USA; also winner over jumps in USA
Prospective Edge (USA), 4 wins in USA
Clever Edge (USA), 2 wins at 3 and 4 years in USA and placed 10 times; dam of winners inc
Simil (USA), winner in Italy, 3rd Premio Alberto Zanoletti di Rozzano, Milan, L.
61
[email protected]
32 EPSOM HILL
Brun hingst 110403
Katarina Jacobson
Skartoftavägen 213
275 94 Sjöbo
Sadler’s Wells (USA)
Homme d’Honneur (FR)
Luth De Saron (FR)
Exceller (USA)
Energiya Sacc, br 1992
Ifrigiya (FR), 1984
0767-89 15 38
Northern Dancer (CAN)
Fairy Bridge (USA)
Luthier (FR)
Rose de Saron (FR)
Vaguely Noble (IRE)
Too Bald (USA)
Iron Duke (FR)
Nage (FR), 1968
1. mor
ENERGIYA SACC, 4 segr, plac 10 ggr, 109.300 kr, FT64, mor till fem vinnare av 5 startande och 5
tidigare avkommor i startbar ålder;
EQUIP HILL, 2002 v e Homme d’Honneur (FR), Årets Häst i Sverige 2007, 9 segr, plac 8 ggr,
1.472.962 kr, Scandinavian Open Championship, Gr3, Wielka Warszawska, Valley Chapel
Memorial, L, Kapps Stora Pris, 2 ggr, 5e SM Classic, FT93
Energy Hill, 2000 s e Muthhil (IRE), 2 segr i Tyskland och Danmark, plac 5 ggr, 407.945 kr, 2a
Dianalöpn, 4e GHR Gold Cup, 5e Lanwades Stud Stakes, L, FT82
Equeen Hill, 2007 s e Mandrake El Mago (CHI), vinnare i Tyskland, även plac 4 ggr i Sverige,
217.158 kr, 2 Svenskt St Leger, 4e Hoppegartener Jugend-Preis 2009, FT78
Equito Hill, 2008 v e Mandrake El Mago (CHI), 5 segr samt plac, 180.725 kr, FT71
EXPLOSIVE HILL, 2005 s e Inchrory (GB), 3 segr och plac 3 ggr i Sverige och Tyskland, 156.270 kr,
FT66
Epsom Hill, se ovan
2. mor
Ifrigiya (FR), vinnare i Frankrike, plac 5 ggr, 14.720 euro, helsyster till BADINAGE (FR); mor till sju
vinnare av 12 startande och totalt 13 avkommor;
IFCONNECT SACC, 2002 v e Lotus Pool (USA), 8 segr, plac 14 ggr, 316.016 kr, FT66
ANNIYA SACC, 1999 s e Governor George (USA), 6 segr, plac 9 ggr, 221.213 kr, FT62
ENERGIYA SACC, se ovan
IFANNIK SACC, 2005 h e Double Net (ire), 3 segr, plac 8 ggr, 169.528 kr, FT47
INDIYA SACC, 1993 s e Steve’s Friend (USA), 2 segr, plac 3 ggr, 59.300 kr, FT64
IFRISCO SACC, 1996 v e Lotus Pool (USA), vinnare, plac 10 ggr, 73.525 kr, FT58
IFLYMMEL SACC, 2001 v e Castlerea Lad (GB), vinnare och plac, 32.245 kr, FT51
La Giya Sacc, 1990 s e Singer’s Tryst (USA), plac, 8.500 kr, FT61
3. mor
Nage (FR) e Fine Top (FR), 4 segr i Frankrike, plac 10 ggr, 8.645 euro, mor till fem vinnare av 7
startande och totalt 7 avkommor i startbar ålder;
BADINAGE (FR), 7 segr samt plac 4 ggr i Frankrike, Italien och Belgien, 155.505 euro, Grand
Prix de Bruxelles, Gr1, Prix des Belles Filles, L, 2a Prix de la Pepiniere, L, 3e Grand Prix des
Bruxelles-Dunhill, Gr1, 4e Premio Legano, Gr2, 5e i Listed-lopp på Longchamp, 2 ggr.
Nayoulat (FR), 2 segr samt 6 segr och plac 23 ggr över hinder, 173.446 euro, 2e Grand Steeplechase d’Enghien, L, 3e Prix General Donnio H Chase, L, avelshingst
VICE LEGAT (FR), 5 segr; vinnare och plac 2 ggr i Frankrike, samt 4 segr i USA, 29.793 euro
BIG BISOU (FR), vinnare över hinder, 18.635 euro
Ifrigiya (FR), se ovan
62
www.svistastuteri.se
33752SWE00001164T
Brun hingst 110518
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
08-512 416 12
070-757 78 76
Bahri (USA)
Sakhee (USA)
Thawakib (IRE)
Zaahid (IRE), fux 2004
Pleasant Colony (USA)
Murjana (IRE)
Golden Reef (USA)
Machiavellian (USA)
Medecis (GB)
Renashaan (FR)
Easy Way, br 2006
Diaghlyphard (USA)
Di’s Pearl, br 1992
Emerald Heroine (FR), 1983
1. mor
Easy Way, 3 segr och plac 3 ggr, 458.700 kr, 2e SM för 2-åriga hästar, 4e Svenskt Oaks, Scandinavian Classic Challenge, 6e Dianalöpn, FT79; mor till (första fölet);
752SWE00001164T, se ovan
2. mor
Di’s Pearl, plac, 36.300 kr, mor till sju vinnare av 8 startande och totalt 9 föl i startbar ålder;
CHAMPOLLION, 2004 h e Dushyantor (USA), 3 segr och plac, 555.175 kr, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 4e Dansk Derby, Svenskt Derby Trial, Vinterfavoriternas Pris, FT80
Triple It, 1999 h e Namaqualand (USA), 6 segr och plac 3 ggr, 414.275 kr, 2e Svenskt Kriterium,
FT79
Easy Way, 2006 s e Medecis (GB), 3 segr och plac 3 ggr, 458.700 kr, 2e SM för 2-åriga hästar,
4e Svenskt Oaks, Scandinavian Classic Challenge, 6e Dianalöpn, FT79
Diamondsandpearls (ire), 2003 s e Nicolotte (GB), 6 segr, plac 8 ggr, 289.347 kr, FT73
MIRRORVICE (ire), 1997 h e Malvernico (IRE), vinnare och plac 2 ggr på 4 st, 48.500 kr, FT74
SHEER PEARL, 2002 s e Shernazar (IRE), vinnare och plac 3 ggr på endast 4 st, 82.560 kr, FT76, mor
till två avkommor: Face Me, 2007 s e Mull of Kintyre (USA), plac i 2 starter som 3-åring 2010,
10.700 kr, FT65, och Fun Pearl, 2008 s e Funambule (USA), startat 5 ggr, 2.100 kr
CHAPTERELEVEN, 2007 v e Most Welcome (GB), vinnare i debuten som 3-åring 2010, 60.000 kr,
FT70, därefter förolyckad, död på våren som 3-åring
3. mor
Emerald Heroine (FR) e Bold Green, plac 3 ggr i Frankrike, mor till fem vinnare av 9 startande och
11 föl inkl:
EL VENEZOLANO, 1996 h e Malvernico (IRE), 3 segr, 214.000 kr, 3-års Mile i Norge (motsv
Sofierolöpn), FT80
Mangas Coloradas, 1995 h e Strong Statement (USA), vinnare som 2-åring i Norge, 85.000 kr,
3e Jydsk Derby, FT79
MAGICAL GEM, 1993 s e Magical Wonder (USA), 5 segr, 214.700 kr, 4e Sv Oaks, Dianalöpn,
FT78, mor till vinnare: Ditzinger’s Ruby, 2 segr, Dubbelpotten, 3e Stora Tvååringspriset,
FT78
ONTRAK, 1994 h e Diaghlyphard (USA), 2 segr och plac 2 ggr som 2-åring, 57.700 kr, FT75
RUBY QUEEN, 1988 s e Ti King, 2 segr och plac 4 ggr, FT63
Cala Mallorca, 1998 s e Magical Wonder (USA), plac 2 ggr på 4 st som 3-åring, FT72
Nästa mor BOLD GREEN (USA), e Green Dancer (USA), 2 segr, 218.800 FF, Prix Coronation, L, 2a Pr
de Cabourg, L, 3e Prix de la Vallee d’Auge, L, mor till nio vinnare av 11 startande och 12 avkommor
i startbar ålder, bl a
HEVER GOLF RANGER, vinnare i England, 4e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 205.945 kr
VILLA VERDE, 8 segr i Frankrike, varav 6 över hinder, mor till fyra vinnare
GOING CRAZY, 2 segr i Frankrike
PRIMA VERDE (GB), 2 segr och plac 2 ggr
63
[email protected]
34 752SWE00001120T
Skimmel hingst 110214
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
King’s Best (USA)
Proclamation (IRE), 2002
Shamarra (GB)
Marlin (USA)
Baileys Silver (USA), br 2000
Port of Silver (USA), 1990
0227-201 33
0702-81 10 48
Kingmambo (USA)
Allegretta (GB)
Zayyani (IRE)
Shannfara (FR)
Sword Dancer (USA)
Syrian Summer (USA)
Silver Hawk (USA)
Portuguese (USA), 1980
1. mor
BAILEYS SILVER (USA), unraced; dam of two winners from 5 runners and 6 previous foals;
Bahama Baileys (GB) (2005 g. by Bahamian Bounty (GB)), winner at 2 yrs and placed 8 times.
Ausonius (GB) (2006 g. by Kyllachy (GB)), placed once at 3 years; also winner at 4 years, 2010
in Bahrain.
Silver Snipe (GB) (2004 g. by Piccolo (GB)), placed twice at 3 years; also placed over hurdles at 4.
Barra Raider (GB) (2007 g. by Avonbridge (GB)), placed at 3 years; also placed at 4 years, 2011
Baileys Moneypenny (GB) (2008 f. by Monsieur Bond (IRE)), placed twice at 2 years, 2010.
Countryman (GB) (2010 c. by Pastoral Pursuits (GB)), unraced to date.
752SWE00001120T, see above
2. mor
PORT OF SILVER (USA), 2 wins at 2 years in USA and £45,345 inc. Queen Empress S, Pimlico, L, 3rd
Miss Grillo S, Belmont Park, Gr3; dam of four winners from 8 runners and 10 foals;
Zaheemah (USA) (f. by El Prado (IRE)), winner at 3 years and £16,442 2nd Shadwell Stud Nell
Gwyn S, Newmarket, Gr3; dam of five winners inc,
Calculating (IRE), 9 wins, 2011 and £68,607.
Prado Girl (USA), 2 wins, 2011 in Canada.
Hardbody (USA), winner at 3 yaers 2012 in USA
Hija de Plata (USA), 6 wins at 3 to 6 years in USA and £88,386; dam of two winners,
Strong And Tough (USA), 3 wins at 3 and 4 years, 2012 in USA
Relentless Slew (USA), winner, 2011 in USA
Porticipation (USA), 3 wins at 2 and 3 years in USA and £27,261.
Silver Patina (USA), winner at 2 years in USA
3. mor
PORTUGUESE (USA) by Jacinto (USA), unraced; dam of six winners from 12 runners and 12 foals PORT OF SILVER (USA), see above.
City Of Dreams (USA), 9 wins at 2 to 6 years in USA and £85,907 2nd Old Ironsides H, Suffolk
Downs and 3rd Sam McCracken Memorial H, Rockingham Park.
Portland Park (USA), 13 wins in USA and £43,559.
Yes Virginia (USA), 5 wins at 3 and 4 years in USA and £52,142; dam of five winners inc,
Yankee Storm (GB), 7 wins and £30,269.
Always de Man (IRE), winner at 4 years, 2012 in Sweden and £11,688.
Euroexport (USA), 3 wins at 2 and 3 years in USA and £47,800; dam of two winners,
Far North Port (USA), placed 9 times at 2 and 3 years in USA; dam of six winners inc,
ROCKY NORTH (USA), won Cool Air H, Calder, Delta Lady H, Calder and 3rd Georgia On My
Mind H, Calder, L.
Port Roberto (USA), placed once at 3 years in USA; dam of five winners inc,
KILGOWAN (USA), won El Camino Real Derby, Golden Gate, Gr3.
RIVOLTELLA (USA), won Washington Oaks, Emerald Downs, L.
NORTH BEACH (USA), won Miss America S, Golden Gate and 2nd Autumn Leaves H, Bay
Meadows, L.
64
www.ravdansen.se - [email protected]
35 HEARTS AND BONES
Brunt sto 110506
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Raise A Native (USA)
Mr Prospector (USA)
Gold Digger (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Green Forest (USA)
Forest Flower (USA)
Leap Lively (USA)
Tsunami Slew (USA)
Spectacular Tide (USA)
Bid Me Adieu (USA)
Blue Jean Baby, br 2000
Chief Singer (GB)
Angel Love (IRE), 1988
Lumiere (USA), 1983
1. mor
Blue Jean Baby, 5 segr, plac 3 ggr, 174.565 kr, FT84, mor till två vinnare av 2 startande och 2 föl:
Maddox, 2006 h e Most Welcome (GB), 9 segr, plac 7 ggr, 658.900 kr, 3e Dansk Derby, FT83
Welcometomyworld, 2007 v e Most Welcome (GB), 2 segr, plac 5 ggr, 207.640 kr, FT76
Rockport Sunday, 2009 h e Eishin Dunkirk (USA), plac en gång på 3 starter, 32.340 kr, FT72
Pretty Boy Floyd, 2010 h e Eishin Dunkirk (USA), i träning
Hearts And Bones, se ovan
2. mor
ANGEL LOVE (IRE), plac som 3-åring i England, 6 segr, 382.070 kr, Peugeot Pokallöp, L, banrek 2400
dt på Jägersro, FT84, mor till fyra vinnare från 4 startande och totalt 4 föl i startbar ålder,
Ganelon, 1996 h e Diaghlyphard (USA), 10 segr, plac 14 ggr, 743.100 kr, Vinterserien Stayers
Final, Kinnekullelöpn, 2e Täby Hösthandikap, 3e Jägersro Cup, 4e Svenskt St Leger, FT87
Blue Jean Baby, se ovan
Maudie, 2001 s e Diaghlyphard (USA), 2 segr och plac på endast 4 starter, 146.000 kr, 5e Svenskt
Oaks, FT79, mor till en vinnare: Angel Light, 2008 s e Most Welcome (GB), 4 segr, plac
4 ggr, 899.395 kr, SM Classic, 2a Dianalöpn, 4e Nordic Champion Series Stayers, 5e Breeders’
Trophy Mile, Breeders’ Trophy Classic, 6e Breeders’ Trophy Stayer, FT82
ANGIE, 1995 s e Diaghlyphard (USA), vinnare, 20.200 kr
3. mor
LUMIERE (USA), by Northjet (IRE), winner, dam of two winners from 4 runners and 6 foals inclBella Michaela (IRE), 4 wins, £29.450, 2nd Premio Allesandro Peronne, L, 3rd Premio Umbra,
Gr3, Premio Vittori, L.
ANGEL LOVE, see above.
The next dam ATTIRANCE (FR), by Crowned Prince (USA), winner at 3 in France, Prix de Lilas, L, 2nd
Prix Sandringham, Gr3, dam of six winners incl.Attractive Crown (f by Chief’s Crown), 3 wins, 2nd Pretty Polly Stakes, Gr2, 3rd Silver Flash S, L,
4th Beresford S, Gr3, Cheshire Oaks, L, Ballysax S, L.
Sleek Falcon (f by Green Forest), 9 wins, $86,365, 3rd Wintergreen Stakes, Gr3
GENNY WREN (f by Trempolino), 2 wins.
APPROVED AGENT (c by Caro), winner.
The next dam AROSA, by Silver Shark, 5 wins incl Prix Imprudence, L, Prix de Messidor, Gr3, Coupe
de Sa Majeste Reine Elizabeth II, 2nd Prix de Malleret, Gr3. Dam of winners incl.LA TIRANA (f. by Akarad), 4 wins at 4, 893,000 francs,, incl Prix de Fabuleux, 2nd Prix de Flores,
Gr3, Prix Corrida, Gr3, etc.
AROKAR (c. by Akarad), 4 wins. 2 to 4, 1.063.350 francs, in France, incl Prix Greffulhe, Gr2, Prix
Saint-Roman, Gr3, 2nd Prix Lupin, Gr1, 3rd Prix La Coupe de Maisons Laffitte, Gr3, 4th Prix
du Chemin de Fer du Nord, Gr3; sire.
Anne Stuart (FR), (f. by Bolkonski). winner at 3, 146,300 francs, in France, 2nd Prix de Pontarme. Dam of winners includingANVARI (GB), (c. by Persian Bold). 4 wins, incl. Derrinstown Stud EBF Derby Trial Stakes, Gr2,
3rd Windfield Farm EBF Gallinule Stakes, Gr2.
65
[email protected]
36 WIPE OUT
Mörkbrun hingst 110322
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Therese o Gösta Staffansson
Nannberga Gammelgård 214
732 91 Arboga
070-438 02 87
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Selkirk (USA)
White Heather (GB), mbr 2003
Durrah Green (GB), 1993
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Sharpen Up (GB)
Annie Edge (GB)
Green Desert (USA)
Durrah (USA), 1985
1. mor
White Heather (GB), ran twice at 3 years; dam of 3 previous foals;
White Poker Face, 2010 c by Piccolo (GB), in training with Lennart Reuterskiöld jr, Jägersro
She also has a 2008 filly by Domedriver (IRE) and a 2009 filly by Motivator (GB). Wipe Out, see above
2. mor
DURRAH GREEN (GB), winner at 3 years; dam of six winners from 8 runners and 12 foals incl;
Jade Necklace (USA), 3 wins at 2 and 3 years in USA and £32,208.
Strike The Green (USA), winner at 2 years.
Allegence (GB), winner at 3 years, 2011 in France.
3. mor
DURRAH (USA) by Nijinsky II (CAN), winner in France; Own sister to NUMBER (USA) and BOUND
(USA); dam of seven winners from 7 runners and 10 foals inc,
Mowlaie (GB), 2 wins at 3 and 6 years and £10,169.
High Standard (GB), winner at 2 years; dam of seven winners inc,
Al Moulatham (GB), 2 wins and £15,313 2nd Davis Group Fairway S, Newmarket, L.; also
placed once at 4 years in U.A.E.
Tartan Gigha (IRE), 6 wins at 3 to 5 years, 2010 and £134,580; also placed twice at 5 and
6 years, 2011 in France and in U.A.E. and £21,673.
The next dam SPECIAL (USA), ran on the flat in USA at 3 years; Own sister to LISADELL (USA) and
THATCH (USA); dam of six winners from 6 runners and 10 foals inc,
NUREYEV (USA), Champion 3yr old miler in Europe in 1980, 2 wins at 2 and 3 years in
France and 180,000 fr, incl Prix Thomas Bryon, Saint-Cloud, Gr3; champion sire.
NUMBER (USA), 8 wins at 3 and 4 years in USA and £171,537, incl Firenze H, Aqueduct, Gr2
and Hempstead H, Belmont Park, Gr2, 4th Apple Blossom H, Oaklawn Park, Gr1, Delaware H,
Saratoga, Gr1 and Ruffian H, Belmont Park, Gr1; dam of nine winners inc,
JADE ROBBERY (USA), won Ciga Grand Criterium, Longchamp, Gr1; sire.
NUMEROUS (USA), won Derby Trial S, Churchill Downs, Gr3 and 3rd Malibu S, Santa Anita,
Gr2; sire.
CHEQUER (USA), won William P Kyne H, Bay Meadows, Gr3 and 3rd Criterium de MaisonsLaffitte, M’-Laffitte, Gr2; sire.
BOUND (USA), 4 wins at 2 and 3 years in USA and £218,352, incl Budweiser Churchill Downs
Breeders Cup H, Churchill Downs, L, 3rd Acorn S, Belmont Park, Gr1 and 4th Ashland S,
Keeneland, Gr1; dam of nine winners inc,
ARCHIPENKO (USA), won Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup, Sha Tin, Gr1, 2nd Arlington Million S, Arlington International, Gr1 and 3rd Dubai Duty Free S, Gr1; sire.
Fairy Bridge (USA), 2 wins at 2 years; dam of six winners inc,
SADLER’S WELLS (USA), Champion 3yr old miler in France in 1984, won Coral Eclipse S,
Gr1, Irish 2000 Guineas, Gr1, Phoenix Champion S, Gr1, 2nd King George VI & Queen
Elizabeth S, Ascot, Gr1, Prix du Jockey Club, Chantilly, Gr1, Champion Sire.
66
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
37COCKNEY
Brun hingst 110329
Annika Stalfelt
Lanna Niordsta 109
692 93 Kumla
[email protected]
0582-230 05
070-885 78 08
Raise A Native (USA)
Mr Prospector (USA)
Gold Digger (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Green Forest (USA)
Forest Flower (USA)
Leap Lively (USA)
Danzig (USA)
Emarati (USA)
Bold Example (USA)
Costly Member, br 2000
Known Fact (USA)
Sawlah (GB), br 1985
Sanctuary (GB), 1979
1. mor
Costly Member, 2 wins at 2 years and placed 7 times, 262.650 kr, 2nd Stora Tvååringspriset, 3rd
SM 2-åriga hästar, FT79; dam of one winner from 1 runner and 2 previous foals;
HOLLY SOCIETY, 2007 f by Funambule (USA), 3 wins in 4 starts at 2, 2009, 363.070 kr, SM för
2-åriga hästar, FT74
Colonel, 2009 c by Heart of Oak (USA), ran once at 3, 2012
Cockney, see above
2. mor
SAWLAH (GB), winner at 2 years and £1.741 and placed; dam of seven winners from 9 runners
and 12 foals of racing age inclCostly Member, see above
Olga, 2003 f by Baryshnikov (AUS), winner, 2nd TGAB:s Auktionslöpn, 5th Amacitalöpn, FT76
FANUS (IRE), 1996 c by Cadeaux Genereux (GB), 13 wins and placed 20 times in Spain and in
Sweden, 579.773 kr, FT84, sire
FIELD SPURT (GB),1998 c by Flying Spur (AUS), 5 wins at 2, 4 and 5 years, 2003 in Japan and
£662,817 and placed 7 times.
Totte, 2005 g by Itsabrahma (GB), 4 wins and placed 11 times, 287.990 kr, FT60
PANCAKEHILL (GB), 1999 f by Sabrehill (USA), 2 wins and £13,064 and placed 10 times.
ZAITOON (IRE), 1991 g by Waajib, placed 3 times at 3 years; also 2 wins and £18,888 over hurdles and 4 wins in steeplechases and £30,867 and placed 30 times.
Iktidar (GB), 1993 f by Green Desert (USA), placed twice at 3 years; dam of three winners inclIkan (IRE), 2000 f by Sri Pekan (USA), 3 wins at 2 and 3 years, placed 12 times incl 2nd
Constant Security Doncaster S, L, and Valjarv (IRE), 2001 f by Bluebird (USA), winner at
2 years, placed 10 times incl 3rd Green Ridge Stables Empress S, Newmarket, L
3. mor
Sanctuary (GB) by Welsh Pageant (FR), unraced; dam of seven winners from 11 runners and 12 foals
of racing age inclSHEIKH ALBADOU (GB), c by Green Desert (USA), Champion older sprinter in Europe in 1992,
6 wins and £662.269 at home and in USA incl Keeneland Nunthorpe S, York, Gr1, Haydock
Park Sprint Cup, Gr1, Breeders’ Cup Sprint, Churchill Downs, Gr1, King’s Stand S, Royal Ascot,
Gr2, 2nd Ladbroke Sprint Cup, Haydock Park, Gr1, CIGA Prix de l’Abbaye de Longchamp, Gr1,
Vosburgh S, Belmont Park, Gr1 and 3rd July Cup, Newmarket, Gr1; sire.
Latalomne (USA), 6 wins and £40.329, TF 123; 2 wins on the flat, winner over hurdles and 3
wins over fences, 3rd Barton & Guestier Top Novices’ Hurdle, L, Liverpool
ASSIGNMENT, 6 wins at 3 to 7 years and £49,789.
DURHAM (GB), 8 wins and £45,790; also winner over hurdles.
The next dam HIDING PLACE, by Doutelle (GB), 4 wins at 3 years, Nell Gwyn S, Newm and St James’
Fillies S, Sandown Park and placed 3 times; dam of nine winners from 12 runners and 13 foals of
racing age incl LITTLE WOLF, 7 wins at home and in France incl Ascot Gold Cup, Royal Ascot, Gr1,
Goodwood Cup, Gr2, Prix Jean de Chaudenay, Saint-Cloud, Gr2, 2nd Gr Preis von Berlin, Gr1; sire.
67
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
38 TAMARA QUEST
Fux sto 110426
Jan Hansson/Stall Jalih
Hjärås Gård 9152
242 97 Hörby
Rainbow Quest (USA)
Special Quest (FR), 1995
Mona Stella (USA)
Mukaddamah (USA)
Tamara Red (IRE), fux 1999
Special Meeting (GB), 1986
0415-402 05
0708-94 02 05
Blushing Groom (FR)
I Will Follow (USA)
Nureyev (USA)
Morana (USA)
Storm Bird (CAN)
Tash (USA)
Persian Bold (IRE)
Istiea (IRE), 1970
1. mor
Tamara Red (IRE), placed twice at 2 years in Sweden, 26.900 kr, FT65, dam of three winners from 5
runners and 5 foals of racing age:
RACING LADY, 2008 f by Academy Award (IRE), 3 wins, placed twice, 724.900 kr, Dianalöpn,
FT83
Melody Star, 2005 f by Pennekamp (USA), 3 wins, placed 14 times, 816.855 kr, Sommarstoet,
2nd Lanwades Stud S, L, 3rd Coolmore Matchmaker S, L, Amacitalöpn, Ulriksdals Minneslöpn, twice, 4th Svenskt Oaks, Breeders’ Trophy Classic, 5th Lanwades Stud S, L, Dianalöpn,
Breeders’ Trophy Stayer, 6th Scandinavian Classic Challenge, FT85
OSSO BUCCO, 2007 g by Academy Award (IRE), winner in first start at 3, 67.500 kr, FT73
Goldgrape, 2004 c by Fruits of Love (USA), placed three times, 66.300 kr, FT73
Light The Fire, 2006 h e Inchrory (GB), only ran 5 times, 6.448 kr, FT57, dead at 3 years
Tamara Quest, see above
2. mor
Special Meeting (GB), unraced; dam of three winners from 5 runners and 8 foals of racing age vizSavage (IRE) (f. by Polish Patriot (USA)), 2 wins at 2 and 3 years in Germany and placed 4 times
incl 2nd Moet & Chandon Rennen, Baden-Baden, Gr2 and IDEE Festa Rennen, Baden-Baden,
L; dam of winners.
FASCINATING (IRE), 2 wins at 3 years and placed 4 times, died at 3 years.
GRANDE TERRE (IRE), 2 wins at 4 years, 2005.
SANTON LAD (IRE), 4 wins; winner at 3 years and £5,495 and placed 4 times; also 3 wins at 5
to 7 years in Sweden, £5,459, FT80.
SPECIAL SOCIETY (IRE), 3 wins at 2 and 3 years in Italy and £45,620 and placed 16 times; dam
of one winner.
VALPERTO (GB), winner in Italy.
3. mor
ISTIEA (IRE), by Sir Ivor (USA), winner at 3 years viz Lancashire Oaks, Haydock Park, Gr3, placed 5
times incl 2nd Pretty Polly S, Newmarket, L. and 4th Yorkshire Oaks, York, Gr1; dam of four winners
from 6 runners and 11 foals of racing age vizDOMREMY (USA), placed once at 3 years; also 6 wins in USA and placed 6 times.
DRASTIC ACTION, 2 wins at 2 years; also 2 wins in USA
COME ON MY DEAR (IRE), 3 wins in USA
IN REVIEW, winner at 3 years; dam of winners.
SOPRAN LIZ (IRE), placed twice in Italy; also winner over jumps in Italy.
Slim Design, unraced; dam of winners.
OAKFIELDS (NZ), won Ford Dealer Team Champagne S, Wingatui, L. and Ford Dealer Team
Welcome S, Riccarton, L, 2nd Ford Wakefield S, Trentham, Gr3 and Hutt Valley Cartage
Wellesley S, Trentham, L; dam of winners.
PAIRED (NZ), winner in Australia.
BLUSHING MISS (AUS), winner in Australia.
CANNY DESIGN (AUS), winner in Australia.
MISS BLUEBONNET (AUS), winner in Australia.
68
[email protected]
39 752SWE00001122T
Brun hingst 110410
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
Averti (IRE)
Avonbridge (GB), 2000
Alessia (GB)
Woodman (USA)
Withywood (USA), br 2004
Castellina (USA), 1993
0227-201 33
0702-81 10 48
Warning (GB)
Imperial Jade (GB)
Caerleon (USA)
Kiss (GB)
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Danzig Connection (USA)
Chelsey Dancer (USA), 1986
1. mor
WITHYWOOD (USA), placed once at 3 years; dam of 1 previous foal;
NN, 2009 f by Avonbridge (GB), in training
752SWE00001122T, see above
2. mor
CASTELLINA (USA), winner at 3 years in USA; dam of eight winners from 11 runners and 13 foals;
Blaise Castle (USA) (f. by Irish River (FR)), winner at 2 years and £19,620; also 2nd Prix Isola Bella,
Maisons-Laffitte, L.; dam of two winners,
Blaise Chorus (IRE), winner at 3 years, 2011 2nd Weatherbys Bank Cheshire Oaks, Chester,
L.; also placed once at 3 years, 2011 in France.
Blaise Tower (GB), 2 wins at 2 and 3 years; also 2 wins at 5 years, 2011 in Spain and
£14,414.
Catabound (USA), 5 wins at 4 to 6 years in Denmark and £10,653.
Avon Castle (GB), placed once at 2 years; also 4 wins at 4 and 5, 2012 in Greece and £18,950.
Castle River (USA), 3 wins, £21,508, winner at 3 years; also 2 wins over hurdles at 4 and 5
years and £13,251.
Blaise Hollow (USA), 3 wins, £21,765, 2 wins at 2 and 3 years and £17,446; also winner over
hurdles at 6 years.
Miskin (GB), 2 wins at 3 years, 2012 in France and £12,917.
Blaise Wood (USA), placed once at 3 years; also winner over hurdles at 3 years and placed once
over fences at 4 years.
Castleburg (GB), winner at 4 years, 2010.
She also has a 2-y-o filly by Avonbridge (GB) and a filly foal by Motivator (GB).
3. mor
Chelsey Dancer (USA), by Affirmed (USA), ran on the flat in USA at 3 years; dam of seven winners
from 10 runners and 15 foals inc,
CHELSEY FLOWER (USA), 8 wins at 2, 4 and 5 years in USA and £368,086 inc Flower Bowl
Invitational H, Belmont Park, Gr1; dam of four winners inc,
KENTUCKY DYNAMITE (USA), 3 wins at 2 and 3 years in France and £131,625 inc. Prix Paul
de Moussac, Chantilly, Gr3, 2nd Prix Jean Prat, Chantilly, Gr1; sire.
Floral Beauty (USA), unraced; dam of TAPIT GIRL (TUR), won I Inonu Fillies S, Veliefendi,
L.; grandam of DOUGS BUDDY (USA), won Birdcatcher S, Northlands Park, Edmonton
Juvenile S, Northlands Park, Canadian Juvenile S, Northlands Park and Western Canada
H, Northlands Park.
KEY GUY (USA), 7 wins at 2-5 years in USA, £101,235, Rushaway S, Turfway Park, L.; sire.
Saturday In May (USA), 2 wins at 5 years, 2012 in USA and £14,212.
Estrella de Oro (GB), placed 5 times at 3 and 5 years in USA and £18,584; dam of a winner,
Mega Genius (USA), winner, 2012 in USA
Lucky Chelsey (USA), unraced; dam of three winners inc,
CHELSEY’S IMAGE (CAN), won Sadie Diamond Futurity (fillies), Hastings Park, L.
Chelsea Ballad (USA), ran once; dam of a winner,
Sing It Out (USA), winner, 2012 in USA
69
www.ravdansen.se - [email protected]
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
40 RIVER OF DREAMS
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Fux sto 110318
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Mujadil (USA)
Cotton House (IRE), br 1997
Romanovna (USA), 1987
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Storm Bird (CAN)
Vallee Secrete (USA)
Mummy’s Pet (GB)
Empress of Russia (USA), -72
1. mor
COTTON HOUSE (IRE), ran in 23 Black Type races (L till Gr2), 5 wins at 2, 3 and 5 years and £97,755,
Flying Fillies’ S, Pontefract, L, William Hill Trophy Handicap, York, placed 2nd Prix Cor de Chasse, Longchamp, L, 4th Tripleprint Temple S, Gr2, Sandown, TF106; dam of two winners from 4 runners and
5 previous foals;
Moretta Blanche (GB) (2007 f. by Dansili (GB)), 3 wins at 3 and 5 years, 2012 and £22,155 and
placed 5 times, 4th Oak Tree S, Gr3, 2012, TF95.
Imperial House (GB) (2006 c. by Imperial Dancer (GB)), 2 wins at 3 and 4 years, 2010 and placed
twice.
Cotton Reel (GB) (2005 g. by Cape Cross (IRE)), placed twice at 2 years.
En Hiver (GB) (2008 f. by Royal Applause (GB)), placed once at 3 years, 2011.
River of Dreams, see above.
2. mor
ROMANOVNA (USA), ran at 2 and 3 years; dam of four winners from 7 runners and 14 foals;
COTTON HOUSE (IRE) (f. by Mujadil (USA)), see above.
Re Burlone (IRE), 3 wins at 2 and 4 years in Italy and £30,631.
Gryant (IRE), 3 wins at 5 years in Greece and £25,782.
Russian Princess (IRE), placed 4 times at 2 and 3 years; also 3 wins at 4 years in Germany.
She also has a 3-y-o filly by Desert Millennium (IRE) and a 2-y-o colt by Thousand Words (GB). 3. mor
EMPRESS OF RUSSIA (USA) by Royal Palace (GB), winner at 4 years; dam of three winners from 9
runners and 9 foals inc,
Empress Catherine, winner at 3 years; dam of four winners inc,
Green’s Seascape, winner, 3rd BBA Atalanta S, Sandown Park, L.; dam of GREENIE (USA),
won Fisherman’s Wharf S, Golden Gate.
The next dam NAGAIKA, 4 wins at 2 and 3 years inc. Princess Royal S, Ascot; Own sister to Nuee;
dam of nine winners from 13 runners and 14 foals inc,
CONNAUGHT, 7 wins at 3 to 5 years and £69,212 inc. Eclipse S, Sandown Park, 2nd Derby S,
Epsom and 3rd Coronation Cup, Epsom; sire.
COURT SENTENCE, winner at 3 years, St James’s Palace S, Royal Ascot; sire.
HONOURED GUEST, winner at 3 years, Dante S, York, Gr3, 3rd King Edward VII S, Royal Ascot,
Gr2; sire.
Jolie Fleur, winner at 3 years 2nd Sun Chariot S, Newmarket, Gr2; dam of 3 winners inc,
THE THATCHER, 6 wins, £21,604, winner at 2 years; also 2 wins over hurdles at 4 years and
3 wins over fences at 6 years and £13,841 inc. Contiboard Novices’ H. Chase, Ascot, L.
Fairy Fans, unraced; dam of GRAND BANK (GB), 11 wins in Italy and £87,411 inc. Premio
Merano, Milan, L, Protection, 7 wins, £55,153, 4 wins at 3 years and £35,618 2nd Cecil
Frail H, Haydock Park, L. and 3rd Trusthouse Forte Mile, Sandown Park, Gr2; also 3 wins
over hurdles and £19,535 2nd William Hill H. Hurdle, Sandown Park, L.
Russian Princess, winner at 2 years; dam of eleven winners inc,
PADDY’S PRINCESS, won Prix de la Grotte, Longchamp, Gr3. Prix de Pomone, Deauville, Gr3.
70
[email protected]
41 MAGIC WIND
Mörkbrunt sto 110414
Kerstin Ericsson/Fällbro AB
Skålhamravägen
fax 08-510 201 84
187 70 Täby
0708-72 85 10
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Kahyasi (GB)
Madeline Bassett (IRE), br 1998
Impressive Lady (GB), 1985
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Ile De Bourbon (USA)
Kadissya (USA)
Mr Fluorocarbon (GB)
Concave (USA), 1980
1. mor
Madeline Bassett (IRE), 4 wins in England and Sweden, placed 6 times, 467.330 kr, 3rd Peugeot
Pokallöp, FT83, dam of two winners from 3 runners and 3 previous foals;
Black Magic Women, 2007 f by Country Reel (USA), 5 wins, placed 3 times, 509.000 kr, Krafft
Treårsfinal, 4th Sommarstoet, 5th Dianalöpn, Swedish Champion Sprint, SM Classic, FT81
Midnight Eagle, 2005 g by Eagle Day (USA), 4 wins, placed 7 times, 226.581 kr, FT73
Man After Midnight, 2008 g by Eagle Day (USA), placed twice, 69.770 kr, FT63
Magic Wind, see above
2. mor
Impressive Lady (GB), winner at 2 years and £13,274 and placed twice, 2nd C L Weld Park S, Phoenix
Park, Gr3 and Wassl Race, Leopardstown, L.; dam of three winners from 9 runners and 11 foals;
Compton Arrow (IRE) (g. by Petardia (GB)), 5 wins and £33,905 and placed 14 times, 3rd Milcars
Easter S, Kempton Park, L.
Madeline Bassett (IRE), see above.
Princess Selen (IRE), 8 wins at 2 to 5 years in Turkey and £108,173; dam of winners inc.,
Selen Sultan (TUR), winner in Turkey.
Pappy (IRE), placed twice at 2 and 3 years.
I’m No Lady (IRE), placed once at 3 years.
Dissident Lady (IRE), placed once at 3 years.
3. mor
Concave (USA), by Connaught (GB), ran 3 times at 2 and 3 years; dam of four winners from 6 runners and 7 foals;
Impressive Lady, see above.
Contract Love (IRE), 6 wins at 2 to 6 years in Italy and £40,089 and placed 26 times.
Pillow Talk (IRE), winner at 3 years and placed 8 times; dam of a winner,
Bolas Nuevas (IRE), 7 wins, 2010 in Spain and £39,123 and placed 12 times.
Moonridge (IRE), placed once at 2 years; also winner over hurdles at 4 years and placed 3 times;
dam of a winner,
Elka Nikol (IRE), 2 wins at 3 years in Italy and placed 5 times.
The next dam ABERANGELL (USA), winner at 2 years and placed 5 times; dam of seven winners
from 9 runners and 9 foals inc.,
Hedingham Boy, 5 wins, £10,828, 3 wins at 2 and 5 years and placed 11 times inc. 4th Flying
Childers S, Doncaster, Gr1; also 2 wins over hurdles at 6 years.
Bronco Buster, 13 wins in USA and £20,082 and placed 13 times.
Acronym, 7 wins, £11,114, 4 wins at 3 years and placed 3 times; also 3 wins in Malaysia.
Gelignite, winner at 3 years and placed once; dam of,
Gelatine, ran once; dam of Gianani (GB), 6 wins at 2 to 6 years in Italy and £37,328 placed
3rd St Leger Italiano, Turin, Gr3.
71
www.brantshammar.se
42QIGONG
Fux hingst 110429
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Roi Danzig (USA)
Quite Easy (IRE), br 1996
Quietly Impressive (IRE), 1988
018-38 11 25
070-628 11 25
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Danzig (USA)
Gdynia (USA)
Taufan (USA)
Way Ahead (IRE), 1977
1. mor
QUITE EASY (IRE), 7 wins and placed 5 times, 384.500 kr, Juvenile Mile, 2nd Scandinavia Cup and
Amacitalöpn, 5th in Norwegian 1000 Guineas, FT85, dam of four winners from 6 runners and 9
foals of racing age QUITE LUCKY, 2001 f by Sharp Matt (GB), 3 wins and placed 6 times, 252.535 kr, Cinnamon
Challenge, 2nd Cinnamon Challenge, 5th Norwegian 1000 Guineas, SM Sprinters, FT80
Quite Nice, 2003 f by Sharp Matt (GB), 2 wins, placed 3 times, 162.800 kr, FT74
Quite Sharp, 2002 g by Sharp Matt (GB), winner and placed 6 times, 91.850 kr, FT65
Trainer’s Trial, 2006 c by Funambule (USA), winner in first and only start at 2, 80.000 kr, FT70
Quite The Best, 2004 c by Malvernico (IRE), ran 6 times at 2 and 3 years, 2.500 kr, FT59
Queensland, 2007 f by Funambule (USA), ran once at 3, 2010, 3.500 kr
Quick Step, 2008 g by Sharp Matt (GB), ran 7 times at 3, 2011, FT54
Quite Flirty, 2009 f by Funambule (USA), exported to Norway, ran once at 3, 2012
Quiteria, 2010 f by Funambule (USA), ran once at 2, 2012
Qigong, see above
2. mor
QUIETLY IMPRESSIVE (IRE), 3 wins at 3 years and £13,203 and placed 6 times; also placed once over
hurdles; dam of four winners from 6 runners and 8 foals of racing age viz QUITE EASY (IRE), see above.
QUIET TRAVELLER (IRE), 3 wins at 3 years and £27,621 and placed 13 times.
Quity (IRE), 3 wins at 3 to 5 years, 2010 in Hungary and in Slovakia.
PERUVIAN BREEZE (IRE), winner at 3 years, 2004 and £3,619 and placed once; also placed twice
over hurdles at 4 years.
3. mor
WAY AHEAD (IRE) by Sovereign Path (GB), Own sister to EVERYTHING NICE, winner at 3 years, from
only 2 starts; dam of one winner from 6 runners and 10 foals of racing age QUIETLY IMPRESSIVE (IRE), see above.
The next dam Emma Canute, 2 wins at 2 years, placed 6 times incl 2nd Princess Margaret S, Ascot;
dam of six winners from 7 runners and 9 foals of racing age incl EVERYTHING NICE, 7 wins at home and in USA incl Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3 and Musidora S, York, Gr3, 2nd Pretty Polly S, Curragh, Gr2, Pretty Polly S, L; dam of ten winners;
NICER (IRE), won The I.A.W.S. Irish 1000 Guineas, Curragh, Gr1, 3rd Premio Vittorio di
Capua-Consiglio d’ Europa, Milan, Gr1, grandam of PYRRHA (GB), 4 wins at 2 to 4
years, 2010 and £140,597, incl Totesport Chartwell S, Lingfield Park, Gr3.
Nice Noble (USA), winner in Italy, 3rd Premio Novella, Milan, L.; grandam of KELANTAN
(NZ), 9 wins at 3, 4 and 6 in Malaysia, New Zealand and Singapore and £180,748, South
Island 2yo S, L, Sultan Gold Vase, L. and Japan Bloodhorse Breeders Asoc.3yo Chall, L.
Naxos (USA), winner in U.S.A, 3rd Villager S, Keystone; dam of Noble Choice (GB), 6 wins,
£30,423, 3 wins at 3 and 4 years and £10,325; also 3 wins over hurdles at 4 years and
£20,098 3rd Lartigue H. Hurdle, Listowel, L.; grandam of Show Blessed (IRE), 7 wins,
£85,249, 2 wins and £22,510; also 3 wins over hurdles, 2009 and £27,579.
72
www.svistastuteri.se
43752SWE00001163T
Brun hingst 110522
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Sakhee (USA)
Zaahid (IRE), fux 2004
Murjana (IRE)
King’s Best (USA)
Surely Green Mile (GB), br 2004
L’Animee (GB), 1997
08-512 416 12
070-757 78 76
Bahri (USA)
Thawakib (IRE)
Pleasant Colony (USA)
Golden Reef (USA)
Kingmambo (USA)
Allegretta (GB)
Green Tune (USA)
Alymatrice (USA), 1992
1. mor
SURELY GREEN MILE (GB), ran on the flat in Sweden at 3 years, FT65; Above is her first foal.
752SWE00001163T, see above
2. mor
L’ANIMEE (GB), winner at 3 years in France and placed 4 times; dam of four winners from 8 runners
and 8 foals;
Rocky’s Pride (IRE), 5 wins at 3, 4 and 6 years, 2012 and £25,752 and placed 15 times.
Bosamcliff (IRE), 5 wins, £21,335, 4 wins at 3 to 5 years, 2010 and £14,283 and placed 9 times;
also winner over hurdles at 5 years, placed 5 times and placed once over fences at 5 years.
Dinamic Beat (GB), 3 wins at 2 to 4 years, 2012 in Italy and £16,689 and placed 8 times.
Miguel Do Brazil (GB), 2 wins at 3 years in France and £19,919 and placed 5 times. 3. dam
ALYMATRICE (USA) by Alysheba (USA), winner at 3 years in France and 153,000 fr. and placed 6 times;
Own sister to Anysheba (USA); dam of four winners from 5 runners and 5 foals inc,
BAILADOR (IRE), 5 wins at 3 and 4 years in France and £106,242 inc. Grand Prix de Vichy, Vichy,
Gr3 and Prix Le Vase d’Argent, Toulouse, L, placed 9 times inc. 2nd Prix Ridgway, Deauville, L,
3rd Grand Prix de Deauville-Lucien Barriere, Deauville, Gr2 and John’s Call S, Saratoga, L.
Frissonante (GB), winner at 3 years in France and £11,414; dam of three winners,
Balian (FR), 2 wins at 3 years, 2010 in France and £20,548 and placed once; also winner
over jumps at 4 years, 2011 in France and £14,357 and placed 5 times.
Ecarlatine (FR), winner at 3 years, 2011 in France and £18,535 and placed 3 times.
Rubellite (FR), winner at 3 years, 2012 in France and £12,083 and placed once.
Alynamix (IRE), winner at 4 years in France and placed 5 times; dam of a winner,
Time of Glory (IRE), 7 wins at 4 to 6, 2011 in Greece and £47,644 and placed 15 times. The next dam ANIMATRICE (USA), 4 wins at 2 to 4 years in France and £128,808 inc. Prix de Malleret,
Longchamp, Gr2 and Prix de la Nonette, Deauville, Gr3, placed 2nd Grand Prix de Vichy, Vichy, Gr3,
Prix Cleopatre, Saint-Cloud, Gr3, 3rd Gold Seal Oaks S, Epsom, Gr1, Prix de la Pepiniere, Longchamp,
L, 4th Prix Vermeille, Longchamp, Gr1 and Gran Premio di Milano, Milan, Gr1; dam of nine winners
from 12 runners and 13 foals inc,
SADLER’S FLAG (IRE), 3 wins at 3 years in France and £70,303 inc. Prix de Royaumont, Chantilly,
Gr3, placed 5 times inc. 2nd Prix de Malleret, Longchamp, Gr2, Prix de Pomone, Deauville,
Gr2 and 3rd Prix Penelope, Saint-Cloud, Gr3; dam of a winner,
Flamenba (USA), winner at 3 years in France and placed 4 times; dam of Henrythesmoker
(FR), 2 wins at 3 and 4 years, 2012 in France and £21,957 and placed 4 times, Flamenko
(GB), winner at 4 years, 2011 in France and £15,457 and placed twice.
Anysheba (USA), winner at 3 years in France and £30,911 and placed 8 times inc. 3rd Prix Petite
Etoile, Saint-Cloud, L.; dam of six winners inc,
Azafata (SPA), winner, 2012 in Spain.
Like A Dame (GB), winner at 3 years in France and £16,772 and placed 5 times; dam of Ladys
First (GB), winner at 2 years, 2011 and £37,071 and placed 4 times inc. 2nd The Coral
Distaff, Sandown Park, L. and 3rd Sandringham H, Ascot, L.
73
[email protected]
44 ASCOT HILL
Brun hingst 110311
Katarina Jacobson
Skartoftavägen 213
275 94 Sjöbo
Danzig (USA)
Ad Valorem (USA), 2002
Classy Women (USA)
Fraam (GB)
Aneebee (IRE), br 2005
Emilia Romagna (GER), 1994
0767-89 15 38
Northern Dancer (CAN)
Pas De Nom (USA)
Relaunch (USA)
Aironlass (USA)
Lead On Time (USA)
Majestic Kahala (USA)
Acatenango (GER)
Elke (GER), 1978
1. mor
ANEEBEE (IRE), 4 wins, placed 3 times, 281.582 kr, Coolmore Match’r S, L, FT84, dam of (first foal);
Ascot Hill, see above
2. mor
EMILIA ROMAGNA (GER), placed 5 times at 2 and 3 years in Germany; Own sister to ELACATA (GER);
dam of three winners from 4 runners and 4 foals;
ANEEBEE (IRE) (f. by Fraam (GB)), see above.
Murcielago (IRE), 7 wins in Italy and £33,872 and placed 28 times.
Rehearsed (IRE), 6 wins at 3 and 4 years and £24,739 and placed 5 times, broodmare.
3. mor
ELKE (GER), by Authi (IRE), 5 wins at 3 and 4 years in West Germany inc. Jacobs-Kaffee-Rennen,
Baden-Baden, L, placed 14 times; dam of eight winners from 10 runners and 10 foals;
ELSURIMO (GER), 6 wins at 3 to 5 years in West Germany inc. Grosser Preis der Continentale
St Leger, Dortmund, Gr2 and Oleander-Rennen, Baden-Baden, Gr3, placed 6 times inc. 2nd
Robert Pferdmenges-Rennen, Hoppegarten, L, 3rd Oleander-Rennen, Baden-Baden, Gr3, Otto
Schmidt Rennen, Hamburg, L. and Robert Pferdmenges-Rennen, Hoppegarten, L.; sire.
ELACATA (GER), 4 wins at 2 to 4 years in France and in Germany, £86,803 inc. Prix Corrida, Evry,
Gr3, placed 7 times inc. 3rd Preis der Winterkonigin, Mulheim, L, Everest TV Fruhjahrs Stuten
Preis, Koln, L, Internationale Silicon Bavaria Trophy, Munich, L.; dam of five winners inc,
Elasili (FR), winner at 2 years in France and £16,884 and placed 8 times; dam of Gilmour
(FR), 2 wins at 3 years, 2012 in France and £15,791 and placed once, Nova Sam (FR),
winner at 3 years, 2011 in France and £14,224 and placed 3 times; also placed once over
hurdles at 4 years, 2012.
Eiszeit (GER), unraced; dam of EISWIND (GB), 6 wins at 3 to 6 years, 2010 in Germany and in
Switzerland and £65,567 inc. European Breeders Fund Cup, Dusseldorf, L, placed 10 times
inc. 3rd KABA Badener Steher Cup, Baden-Baden, L, Ormel (GB), winner at 3 years,
2012 in France and placed once.
ELDORADO (GER), 13 wins, 6 wins in West Germany and placed 23 times inc. 2nd Idee-DS
Desuma Preis-Otto Schmidt-Rennen, Hamburg, L, 3rd Preis der Deutschen Bank AG, Bremen,
L. and Jean Harzheim Rennen, Koln, L.; also 7 wins over jumps in West Germany inc.
Badener Roulette Preis Hurdle, Baden-Baden, L. and Hauptjagdrennen der Vierjahrigen Chase,
Dusseldorf, L, placed 3 times inc. 2nd Colonia Hurdle, Koln, L. and 3rd Markgraf Berthold
Steeplechase, Baden-Baden, L.
Elisha (GER), 4 wins in West Germany and placed 12 times; dam of seven winners inc,
Elcanos (GER), 3 wins, £18,566, 2 wins at 3 years in Germany and £12,110 and placed 4
times inc. 3rd G.P. von DSW21 Deutsches St Leger, Dortmund, Gr3 and Grosser Freiberger
Premium-Preis, Dresden, L.; also winner over hurdles, 2011 and placed twice.
Elgina (GER), 3 wins at 2 and 3 years in Germany, placed 4 times; dam of three winners inc,
EDMONDO (GER), won Euro American Sprint Cup, Krefeld, L.
Eldoreta (GER), 2 wins at 3 and 4 years in Germany and £17,493 and placed 11 times; dam of
5 winners.
74
www.ravdansen.se - [email protected]
45 DOLPHIN’S SMILE
Brunt sto 110516
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Raise A Native (USA)
Mr Prospector (USA)
Gold Digger (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Green Forest (USA)
Forest Flower (USA)
Leap Lively (USA)
In Reality (USA)
Known Fact (USA)
Tamerett (USA)
Factually (GB), br 1989
Alydar (USA)
Alydear (USA), 1981
Her Delight (USA), 1967
1. mor
Factually (GB), vinnare, 80.300 kr, 2a Norsk Kriterium, Topprankat 2-årigt Sto Sv Gen hkp 1991,
mor till fyra vinnare av 7 startande och 7 avkommor i startbar ålder;
TESORERO, 1996 h e Funambule (USA), 16 segr, plac 14 ggr, 2.980.045 kr, Swedish Open Mile,
L, Stockholms Stora Pris, L, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Skand Mesterskap 2-åringar, Duty
Time Juvenile Mile, Sweden Cup Mile, Krafft SM Classic, Krafft SM Milers, 2e Marit Sveaas
Minnelöp, Gr3, Sweden Cup Mile, 2 ggr, 3e Svenskt Derby, Breeders’ Trophy, FT91
Crush, 2004 s e Funambule (USA), 2 segr och plac 2 ggr på endast 5 starter, 69.000 kr, FT69
YAMAGUCHI, 2007 v e Eishin Dunkirk (USA), 2 segr, 133.000 kr, FT76
Disraeli Gears, 2008 h e Eishin Dunkirk (USA), vinnare, plac 4 ggr, 190.320 kr, FT75
Tess, 1997 s e Spectacular Tide (USA), plac, 17.100 kr, FT60, mor till fem vinnare av 6 startande
och 6 avkommor i startbar ålder;
Banditos, 2009 h e Funambule (USA), 4 segr och plac 3 ggr på 9 starter, 545.555 kr, Götalandlöpn, 3e Auktionslöpn, delad 3e SM för 2-åriga hästar, 4e Breeders’ Trophy Juvenile,
FT81
Ferrita, 2008 s e Academy Award (IRE), 2 segr och plac 4 ggr på 13 starter, 333.110 kr, 3e
Altamiralöpn, SM 2-åriga, FT77
Wise Choice, 2005 s e Pennekamp (USA), 3 segr, plac 11 ggr, 331.536 kr, 5e Amacitalöpn,
FT77
Fun Exception, 2006 v e Funambule (USA), 3 segr, plac 3 ggr på 12 starter, 270.430 kr, 4e
Breeders’ Trophy Stayer, 5e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, FT79
ILENNA, 2004 s e Final Appearance (IRE), vinnare och plac 5 ggr, 110.700 kr, FT67
Donna De Varona, 2010 s e Eishin Dunkirk (USA), i träning hos Tommy Gustafsson, Täby
Dolphin’s Smile, se ovan
2. mor
ALYDEAR (USA) by Alydar (USA), winner in USA, plac 4 times; dam of two winners from 4 runnersFactually (GB), se ovan
ABOUT LOVE (USA), 4 wins in USA
3. mor
HER DELIGHT (USA), by Herbager (FR), winner in USA; dam of eight winners from 10 runners FLEET AND FANCY (USA), 4 wins in GB and in Belgium incl Prix Baillet-Latour, Boitsfort, L.
Count Ivor (USA), 2 wins in France, 3rd Prix La Force, Longchamp, Gr3; sire in France.
LIKEABLE (USA), 3 wins in USA and placed 9 times.
PLEASURE MISS (USA), winner in USA and placed once; dam of winners.
FANCY STYLE (USA), winner in USA; dam of Mischief Afoot (USA), 3rd Arizona Cinco de
Mayo Stallion S, Turf Paradise.
BATEAU MOUCHE (USA), winner in USA and placed 6 times; dam of winners.
Embraceable You (USA), unraced; dam of winners.
Great Contract (USA), winner, 3rd Ak-Sar-Ben Omaha Gold Cup, Ak-Sar-Ben, Gr3 and
Fairmount Derby, Fairmount Park, Gr3.
Great Finesse (USA), unraced; dam of winners.
75
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
46 NOBLE ROCKET
Fux sto 110210
Jan Hansson/Stall Jalih
Hjärås Gård 9152
242 97 Hörby
Galileo (IRE)
Nobileo (GB), fux 2003
Nataliana (GER)
Funambule (USA)
Green Rocket, fux 2001
Ebba Grön (GB), 1992
0415-402 05
0708-94 02 05
Sadler’s Wells (USA)
Urban Sea (USA)
Surumu (GER)
Nathia (USA)
Lyphard (USA)
Sonoma (FR)
Rambo Dancer (CAN)
Under the Wing (GB), 1987
1. mor
GREEN ROCKET, 4 segr och plac 9 ggr, 381.010 kr inkl bonus, Amacitalöpn, 3e Götalandlöpn, Krafft
SM för 2-åriga hästar, FT78, mor till en vinnare av 3 tidigare avkommor i startbar ålder;
Capital Hill, 2007 v e Baryshnikov (AUS), vinnare, plac 6 ggr, 246.785 kr, 3e Jockeyklubbens
Jubileumslöpn, 6e Breeders’ Trophy Mile, FT78
Gate To Success, 2008 v e Jeune Homme (USA), plac 4 ggr, 75.550 kr, FT62
Rocky Creek, 2010 v e Dustoori (GB), i träning hos Lisa Johnsson, Torna Hällestad
Noble Rocket, se ovan
2. mor
EBBA GRÖN (GB), 2 segr, 108.500 kr, mor till fyra vinnare av 8 startande och totalt 10 avkommor:
GREEN ROCKET, se ovan
Curious Green, 1997 s e Precocious (GB), vinnare, plac 4 ggr som 2-åring, 92.000 kr, 3a SM för
2-åriga ston, 4e Amacitalöpn, FT72, mor till tre vinnare från 6 startande och totalt 6 föl;
De Orio, 2007 v e Arkadian Hero (USA), plac 4 ggr på 11 starter, 98.000 kr, 3e Swedish
Champion Sprint, FT72
Lorena, -05 s e Funambule (USA), vinnare, plac, 149.900 kr, 5e SM för 2-åriga hästar, FT73
QUITO, -02 h e Diaghlyphard (USA), vinnare och plac på 3 starter, 44.840 kr, FT72,
THE CURER, -06 h e Funambule (USA), vinnare i debuten som 2-åring, plac, 103.000 kr, FT70
Cannon Candy, 2004 s e Troon (GB), plac 2 ggr, 43.660 kr, 4e SM 2-åriga, FT67
Green Missy, 2006 s e Funambule (USA), vinnare och plac 2 ggr, 132.700 kr, FT67
Green Harmony, 2007 s e Funambule (USA), vinnare, plac 7 ggr, 210.925 kr, FT70
Green Valley, -00 s e Jalmood (USA), plac 3 ggr som 2-3-åring, 47.250 kr, FT60
Ma Colette Chérie, -98 s e Talinum (USA), plac som 2-åring på endast 3 starter, 11.500 kr, FT60
3. mor
Under the Wing (GB), by Aragon (GB), placed 3 times at 2 years, 2nd East Midland Racing Club S,
Nottingham, and 3rd EBF Surveyors S, Sandown, and Stakis Regency Club Nursery, Lingfield, her only
season to race; dam of one winner from 2 runners and 4 foals of racing age
EBBA GRÖN (GB), see above
The next dam Royal Custody (GB) by Reform (GB), unraced, from 10 foals of racing age, dam of
Under the Wing, see above, Rabbit’s Foot (GB), placed once at 3 years, Grey Watch (GB), placed once
at 2 years, and Clapton (GB), placed once in Italy.
The next dam FOTHERINGAY by Right Royal V, winner at 3 years and placed 3 times, all her starts,
dam of five winners from 12 runners and 13 foals of racing age incl
RAGSTONE, 7 wins, Ascot Gold Cup, Gr1, Royal Ascot, Henry II S, Gr3, 3rd Geoffrey Freer S,
Gr2, sire.
CASTLE KEEP, 10 wins at home and in Belgium, Grand Prix Prince Rose, Gr1, Ostende, 4th
Benson & Hedges Gold Cup, Gr1, York, Coronation Cup, Gr1, Epsom, sire
CASTLE MOON, 3 wins at 3 years, dam of winners; MOON MADNESS, won Holsten Pils St
Leger S, Gr1, Doncaster, Grand Prix de Saint-Cloud, Gr1, 2nd Gr Preis von Baden, Gr1, 3rd
Coronation Cup, Gr1, Pr von Europa, Gr1, 4th King George VI & Queen E S, Gr1, sire in Jpn.
76
www.stallpernillanilsson.se
47 DESERT CHICORY
Fux sto 110412
Pernilla Nilsson
Råby 14
[email protected]
775 96 Krylbo
0706-31 73 17
King’s Best (USA)
Proclamation (IRE), 2002
Shamarra (GB)
Desert Sun (GB)
Richtee (IRE), fux 2001
Santarene (IRE), 1995
Kingmambo (USA)
Allegretta (GB)
Zayyani (IRE)
Shannfara (FR)
Green Desert (USA)
Solar (GB)
Scenic (GB)
Rising Spirits (IRE), 1985
1. mor
RICHTEE (IRE), 6 wins at 3 to 5 years and £33,742 and placed 8 times; dam of 1 previous foal;
NN, 2010 c by Proclamation (IRE), in training
Desert Chicory, see above.
2. mor
SANTARENE (IRE), winner at 4 years and placed 4 times; dam of three winners from 5 runners and
7 foals;
Richtee (IRE), see above.
Kaloni (IRE), 2 wins at 3 years and £12,315 and placed 5 times, broodmare
Golden Dagger (IRE), winner at 2 years and £12,515 and placed twice; also placed once over
hurdles at 3 years, broodmare.
She also has a 5-y-o mare by Bahri (USA) and a 3-y-o filly by Intikhab (USA).
3. mor
RISING SPIRITS (IRE) by Cure The Blues (USA), 2 wins, £12,538, winner at 2 years; also winner at 3
years in USA and £11,577; dam of six winners from 10 runners and 14 foals inc,
GINO’S SPIRITS (GB), 9 wins at 2 to 5 years at home and in USA and £265,753 inc Noble Damsel
H, Belmont Park, Gr3, 2nd Sun Chariot S, Newmarket, Gr2; dam of five winners inc,
GITANO HERNANDO (GB), 7 wins at 2 to 5 years, 2011 at home, in Singapore and in USA
and £1,277,461 inc. Goodwood S, Santa Anita, Gr1 and Singapore Airlines International
Cup, Kranji, Gr1.
India Spirit (GB), 8 wins at 2 to 5 years, 2012 in Italy and £82,698.
Crosby Jemma (GB), placed twice at 3 years; also 3 wins over hurdles, 2011 and £18,098.
Johannes Kepler (GB), 3 wins at 3 years, 2011 in Czech Republic and in Italy and £15,134.
Rising Kheleyf (IRE), 3 wins at 3 and 4 years, 2010.
Blushingbird (IRE), placed once at 2 years; also 2 wins at 4 years in Germany, broodmare.
Royal Spirit (IRE), 2 wins over jumps at 3 years in France and £11,917.
The next dam MRS MCARDY, 8 wins at 2 and 3 years and £61,376 inc. 1000 Guineas S, Newmarket, Gr1; dam of seven winners from 7 runners and 11 foals inc,
CITIDANCER, 5 wins at 2 to 4 years and £119,005 inc. Hennessy EBF Ballymacoy S, Leopardstown,
Gr3 (twice), 2nd EBF Phoenix Champion S, Phoenix Park, Gr1 and 3rd Prix d’Ispahan,
Longchamp, Gr1; sire.
Cabinet Level, winner at 3 years; dam of three winners inc,
CLOONCARA, won Premio Memorial Enrico Arcari, Milan, L, Premio Vittorio Crespi, Milan, L,
3rd Premio Chiusura, Milan, Gr3 and Premio Dormello, Milan, Gr3.
Hot Chocolate, unraced; dam of winners inc,
TOBLER (IND), won Nanoli Stud Pune Derby, Pune, L.
Admire Mcardy (JPN), unraced; dam of winners inc,
ADMIRE COZZENE (JPN), Champion 2yr old colt in Japan in 1998, won Asahi Hai Sansai
S, Nakayama, L, Tokyo Shimbun Hai, Tokyo, L, Hankyu Hai, Hanshin, L, Yasuda Kinen,
Tokyo, L. and Tokyo Sports Hai Sansai S, Tokyo, L.; sire.
77
www.svistastuteri.se
48752SWE00001070T
Brun hingst 110325
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
08-512 416 12
070-757 78 76
Sadler’s Wells (USA)
In The Wings (GB)
High Hawk (IRE)
Dustoori (GB), mbr 2004
Green Desert (USA)
Elfaslah (IRE)
Fair of the Furze (USA)
Danzig (USA)
Eagle Eyed (USA)
Razyana (USA)
Tawny Eagle, br 2000
Simply Great (FR)
Not Too Bad (IRE), 1988
Audenhove (GER), 1979
1. mor
TAWNY EAGLE, winner at 2 years in Sweden and 100.950 kr and placed 7 times, FT70, dam of one
winner from 3 runners and 3 foals of racing age;
KNOXVILLE, 2006 g by Most Welcome (GB), 3 wins in 8 starts at 3, 2009, 157.800 kr, FT71, fatal
accident in September at 3, dead
Charlie Brown, 2005 g by King Charlemagne (USA), ran 10 times, 11.100 kr, FT59
Miss Marple, 2009 f by Medecis (GB), placed once at 3, 2012, 24.500 kr, FT67
752SWE00001070T, see above
2. mor
Not Too Bad (IRE), 3 wins at 2 and 4 years in Sweden and £22,039 and placed 14 times incl 2nd
Norsk 1000 Guineas, Ovrevoll, L. and 3rd Malmo Stads Pris, Jagersro, L.; dam of five winners from
7 runners and 8 foals of racing ageStone Tycoon (IRE), 1998 c by Bigstone (IRE), 12 wins at 3 to 8 years, 2006 in Italy and
1.650.000 kr and placed 44 times incl 2nd Premio Nearco, Rome, L.
BONGO QUEST (IRE), 1996 f by Be My Guest (USA), 2 wins at 3 years in Sweden, £3,039 and
placed 5 times, FT74; dam of five winners,
Musical Contest, 2 wins, placed 4 times, 512.440 kr, 2nd Amacitalöpn, SM 2-åriga, FT80
CON CIO (IRE), c by Sri Pekan (USA), 8 wins in Italy and placed 3 times, ca 650.000 kr
EST EST EST (IRE), f by Shinko Forest (IRE), 4 wins, placed 7 times, 222.400 kr, FT79
Delaroche, 2008 g by Heart of Oak (USA), 3 wins and placed, 269.001 kr, FT76
I ASK YOU (IRE), f by Ashkalani (IRE), 2 wins and placed, 67.900 kr, FT67
BOYS’ CHOICE, 2004 f by Indian Danehill (IRE), winner and placed, 156.960 kr, FT73
TAWNY EAGLE, see above
NO TWO WORDS (IRE), 2002 f by Diaghlyphard (USA), winner at 2 years, 2004 in Sweden and
£3,225 and placed twice, FT72
To The Queen, 1994 f by Roi Danzig (USA), placed 3 times in Sweden, dam of four winners,
CROSSOFFISSIO, 2003 g by Diaghlyphard (USA), 5 wins, placed 3 times, 312.270 kr, 4th
Rosengårdlöpn, 5th Sofierolöpn, FT84
QUEEN OF RACING, 2005 f by Pennekamp (USA), 2 wins and placed 5 times, 228.340 kr,
also 4th in Amacitalöpn and SM för 2-åriga hästar 2007, FT71
Kingbird, 2004 c by Prince of Birds (USA), 3 wins, placed 9 times, 225.050 kr, FT65
MAZZARIN, 2006 f by Mirio (FR), winner and placed 3 times including placed twice over
hurdles, 122.200 kr, FT68
3. mor
AUDENHOVE (GER), by Marduk (GER), 4 wins at 3-4 in West Germany and 51,920 DM, placed 13 times;
Own sister to ALEGRIA (GER); dam of seven winners from 8 runners and 8 foals of racing age vizNot Too Bad (IRE), see above.
GOLDEN LUCK, 6 wins at 5 to 7 years in Hong Kong, £77,690.
ROOFTOP FLYER (IRE), winner at 2 years and £6,728 and placed 3 times; also 9 wins in Germany
and £26,745 and placed 24 times.
ANGEL OF ZURICH (IRE), 2 wins at 3 and 6 years in West Germany and in Switzerland, £3,615;
also 2 wins over jumps in Switzerland.
78
[email protected]
49 CHILL OUT
Mörkbrun valack 110424 - FRIRÖNTGAD.
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Eva Isacsson Sjunnesson
HorseNature, Solbacka 08-514 420 30
186 97 Brottby
070-735 44 80
Mr Prospector (USA)
Miswaki (USA)
Hopespringseternal (USA)
Tertullian (USA), fux 1995
Trempolino (USA)
Turbaine (USA)
Allegretta (GB)
Lyphard (USA)
Diaghlyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Sweet Chili, br 1999
Thatching (IRE)
Sparkling Nectar (IRE), 1987
Baby Brew (GB), 1976
1. mor
Sweet Chili, Champion Swedishbred 3-year-old in Skandinavia in 2002, 6 wins, placed 8 times,
478.155 kr, Miss Stanfords Minneslöpning, 2nd VG-Sprint, 3rd SFAF:s Stora Pris Auktionslöpn, Krafft SM
för Sprinters, 5th Norsk Breeders Prize, FT84; dam of two winners from 3 runners and 4 previous foals;
Pilgrim, 2006 g by Slickly (FR), 7 wins, placed 8 times, 519.121 kr, FT79
Bittersweet, 2007 f by Academy Award (IRE), 8 wins, placed 6 times, 379.463 kr, FT77
Tabasco (den), 2009 c by Desert Prince (IRE), placed once at 3 years 2012, 6.069 kr, FT60
Pepper, 2010 g by Academy Award (IRE), in training with Catharina Vång, Uppsala
Chill Out, see above
2. mor
Sparkling Nectar (IRE), placed at 2 and 3 years, 5e Lowther S, Gr2, 2nd EBF S, dam of four winners
from 8 runners and 11 foals of racing age;
Sweet Chili, see above
LE SAPIN, 1995 c by Bal du Seigneur (USA), 7 wins, placed 19 times, 403.345 kr, FT78
CORK, 1993 c by Diaghlyphard (USA), 2 wins, placed once, 56.500 kr, FT71
LEMON CHIEF, 2000 c by Be My Chief (USA), winner, placed 4 times, 43.905 kr, FT69
Korint, 2003 f by Be My Chief (USA), raced a few times, ran once over hurdles, 4.000 kr
Pepino, 2004 c by Diaghlyphard (USA), placed 5 times, 64.700 kr, FT72
Aubergine, 2006 f by Lord of Men (GB), only ran twice
3. mor
BABY BREW (GB) by Green God (IRE), 4 wins, TF 123 Philips Electrical Rockingham S, L, 4th Prix de
l’Abbaye de Longchamp, Gr1, dam of four winners;
DESERT THUNDER (IRE) 4 wins and placed 9 times, £33.021
FEYDAN, 3 wins and placed 6 times, £10.183
ASHWA, 2 wins and placed, £4.938
SMALL SCOTCH, winner and placed 2 times, £2.011, exp till Hong Kong
Last Gold (GB) placed and 5.183 Euro
Sparkling Nectar (IRE), see above
Kampai, exp to Italy and France, dam of three winners;
DASH OF COURAGE, 6 wins, placed 4 times, £73.123
BANKSY BOY, 2 wins, plac, £9.195 in Malaysia
KUPFERBURG, winner in Germany at 2, £ 2.113, dam of five winners: KUPFERROSE, 6 wins,
KUPFERSTICH, 3 wins, KANZIERIN, 2 wins, KUPFERBERG, 2 wins, KUPFERZEIT, 2 wins
The next dam CARNIVAL PARK (GB) by Carnival Dancer (GB), winner at 3, dam of three winners;
BABY BREW, see above
MISS PUDGE, 7 wins, dam of three winners;
EXHIBITIONER (by Thatching (IRE)), Champion 3-yo sprinter in Irland 1985, 3 wins, Goff´s
S, Greenlands S, Gr3; sire
Miss Informed (IRE), unraced, dam of Little White Lie (IRE), 5 wins at 2-4, £157.261, placed
11 times, 3rd Marble Hill S, L, Curragh, and KAMIA (IRE), winner at 3, 2010, in Greece
SLIM HOPE, winner, placed over hurdles.
79
50 BY THE WAY
Brun hingst 110331
Roland Johansson Konsult AB
Alvsåkers Byväg 164
434 96 Kungsbacka
0708-92 94 93
Danehill (USA)
Academy Award (IRE), br 2000
Ingabelle (GB)
Sakhee (USA)
Ajra (IRE), br 2005
Taqreem (IRE), 1991
Danzig (USA)
Razyana (USA)
Taufan (USA)
Bodelle (USA)
Bahri (USA)
Thawakib (IRE)
Nashwan (USA)
Rosia Bay (GB), 1977
1. mor
Ajra (IRE), placed once at 3 years in Norway; dam of one previous foal;
Ajdo, 2010 f by Doyen (IRE), in training with Christer Hederud, Kungsbacka, qualified 2012-06-03
By The Way, see above
2. mor
Taqreem (IRE), placed 4 times at 3 years; dam of seven winners from 9 runners and 12 foals;
Ma-Arif (IRE) (f. by Alzao (USA)), winner at 3 years and £14,145 2nd London Clubs Fern Hill
Rated S, Ascot, L.; dam of four winners inc,
Amana (USA), 3 wins, 2011 and £11,057; also placed once in a N.H. Flat Race at 5 years,
2009.
Jayed (IRE), 2 wins over hurdles and £11,815.
Another Moment (GB), 2 wins, winner at 4 years; also winner of a N.H. Flat Race at 4 years.
Haadef (GB), winner at 3 years and £17,980; also placed once over hurdles at 4 years.
Mowazana (IRE), winner at 3 years; dam of a winner,
Crafty Roberto (GB), placed 3 times at 2 and 3 years, 2011; also winner at 3 years, 2011
in Italy.
Qassaar (GB), winner at 3 years, 2009 and £13,832.
Shohrah (IRE), winner at 2 years and £11,645; dam of a winner,
She also has a 3-y-o filly by Act One (GB) and a colt foal by Sakhee (USA). 3. mor
ROSIA BAY (GB) by High Top (IRE), 2 wins at 2 and 3 years; dam of seven winners from 12 runners
and 13 foals inc,
IBN BEY, Champion 3yr old colt in Italy in 1987, 10 wins at 2 to 6 years at home, in France, in
West Germany and in Italy and £990,044, incl Jefferson Smurfit Mem. Irish St Leger, Curragh,
Gr1, Gran Premio d’Italia, Milan, Gr1, Der Grosse Preis der Berliner Bank, Dusseldorf, Gr1 and
R+V Preis von Europa, Koln, Gr1, 2nd Grosser Preis von Baden, Baden-Baden, Gr1, Breeders’
Cup Classic, Belmont Park, Gr1, 3rd Hanson Coronation Cup, Epsom, Gr1 and Prix Ganay,
Longchamp, Gr1; sire.
ROSEATE TERN, 3 wins at 3 and 4 years and £273,119, incl Aston Upthorpe Yorkshire Oaks,
York, Gr1, 2nd Gold Seal Oaks S, Epsom, Gr1 and 3rd St Leger S, Ayr, Gr1; dam of five
winners inc,
ESLOOB (USA), 3 wins at 2 and 3 years and £61,841, incl R L Davison Pretty Polly S, Newmarket, L. and EBF Hoppings S, Newcastle, L, 3rd Meon Valley Stud Fillies’ Mile S, Ascot,
Gr1.
SIYADAH (USA), won R L Davison Pretty Polly S, Newmarket, L.
Min Elreeh (USA), ran once; dam of ALLODIAL LAND (USA), 15 wins, £261,684, 7 wins
in France and £68,351 2nd EME Derby du Midi, La Teste De Buch, L.; also 8 wins over
jumps in France and £193,333, incl Grand Steeplechase de Lyon, Lyon-Parilly, L. and
P.Paris Turf P.Guillaume d’Ornano Hurdle, Clairefontaine, L.
Za Aamah (USA), unraced; dam of MOIQEN (IRE), 2 wins at 2 and 3 years and £85,385.
80
[email protected]
51752SWE00001124T
Brun hingst 110318
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Magic Ring (IRE)
Magic Moment (GB), mbr 1996
Epithet (USA), 1979
0227-201 33
0702-81 10 48
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Green Desert (USA)
Emaline (FR)
Mill Reef (USA)
Namecaller (USA), 1971
1. mor
MAGIC MOMENT (GB), winner at 3 years and placed 3 times; dam of four winners from 6 runners
and 7 previous foals;
Vanunu, 2007 g by Trade Fair (GB), 9 wins and placed 8 times, 672.575 kr, 2nd Swedish Champion Sprint, 3rd SM Sprinters, 5th SM Sprinters, FT85
City Bhoy (GB), 2004 c by Ishiguru (USA), 6 wins at 3 and 5 years, 2009 in France and in Spain
and £34.494 and placed 11 times.
Magic Victory (GB), 2005 c by Vettori (IRE), winner at 3 years, 2008 in Spain and £16.474
and placed 4 times
Run For The Roses, 2008 f by Heart of Oak (USA), winner in just 6 starts, 67.200 kr, FT60
Phantasmagoria (GB), 2002 f by Fraam (GB), placed twice at 3 years, broodmare.
Johannes, 2009 g by Heart of Oak (USA), ran 7 times, 8.400 kr, FT66
Go Commando (GB), 2006 c by Fraam (GB), unraced to date.
752SWE00001124T, see above
2. mor
Epithet, 2 wins at 2 years and £11,398 and placed 4 times inc 2nd Cheshire Oaks, Chester, Gr3 and
3rd Galtres S, York, L; also placed once in France and £5479, 2nd Prix de Royaumont, Chantilly, Gr3;
dam of seven winners from 7 runners and 9 foals incYakitori (GB), 6 wins in Belgium and £13,390.
Kiltimony (GB), 5 wins at 3 to 5 years, £30,728, placed 5 times; dam of two winners,
Sugar Plum Fairy, 2 wins at 3 years and £9803 and placed twice; dam of two winners,
A Chef Too Far (GB), 2 wins, £11,737, winner at 3 years and £5969 and placed twice; also
winner over hurdles and £5768 and placed 5 times.
Frisky Lady (GB), winner at 3 years and placed twice; dam of two winners inc,
Barny’s Barnato (IRE), 5 wins at 3 to 6 years, 2007 in Switzerland and £7781.
Sardous (GB), winner at 4 years in France.
Certain Story, unraced; dam of five winners incPharly Story (GB), winner at home and in Italy; also winner over jumps, 2nd Tote Placepot
Hurdle, Kempton Park, L. and Beaufort Hurdle, Chepstow, L.
Atahuelpa (GB), 5 wins, £40,930, 2 wins at 2 and 3 years and £18,833 and placed 6 times;
also 3 wins over hurdles at 4 years and £22,097 and placed 9 times inc 3rd Sandals
Resorts Novices’ Hurdle, Kempton Park, L.
Fairy Story (IRE), 5 wins at 2, 3 and 5 years and £31,204 and placed 6 times; dam of ZIETORY
(GB), 4 wins at 2 to 4 years at home and in France and £67,578 inc Atalanta S, Sandown,
L, Prix de Lieurey, Deauville, L, placed 2nd Fleur de Lys S, Lingfield, L, Prix Coronation,
Saint-Cloud, L, 3rd Dick Hern Fillies S, Bath, L. and Fleur de Lys S, Lingfield, L, Rhuepunzel
(GB), 3 wins at 3 years, 2007, £16,799, placed once, Finnegans Rainbow (GB), placed
4 times at 3 and 4 years, 2006; winner over hurdles at 6 years, 2008 and placed 6 times.
Shomoose, unraced; dam of four winners inc,
SHAAMIT (IRE), 2 wins at 2 and 3 years and £584,722 inc Derby S, Epsom, Gr1, placed
3rd King George VI & Queen Elizabeth S, Ascot, Gr1; sire.
81
www.ravdansen.se - [email protected]
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
52 MAGNETIC SOUTH
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Brun hingst 110508
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Indian Charlie (USA)
Lady Alize (USA), br 2004
Marina Duff (IRE), 1986
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
In Excess (IRE)
Soviet Sojourn (USA)
Caerleon (USA)
Jeanie Duff (USA), 1972
1. mor
Lady Alize (USA), winner and placed 7 times, 149.522 kr, 5th Radley S, L, Montrose Fillies S, L,
TF87, dam of one previous foal;
Scilla, 2010 f by Most Welcome (GB), in training with Carlos Figueroa, Täby, qualified 120620
Magnetic South, see above
2. mor
MARINA DUFF (IRE), 5 wins at 2 to 4 years in Italy and £65,078 inc. Premio Dormello, Milan, Gr3;
dam of eight winners from 11 runners and 15 foals;
SOPRAN MARIDUFF (GB) (f. by Persian Bold), 5 wins at 2 to 4 years in Italy and in USA and
£226,143 inc. Black Helen H, Hialeah Park, Gr2, 3rd Oaks d’Italia, Milan, Gr1; dam of five
winners inc,
STATUE (USA), won Sweettrickydancer S, Calder.
Constant Touch (USA), winner in USA, 3rd Omnibus S, Monmouth Park; dam of Riopelle
(USA), winner at 4 years, 2012 in Canada and £59,900.
Art of Quill (JPN), winner, 2012 in Japan.
Great Times Ahead (USA), unraced; dam of INDIAN INK (USA), 13 wins in USA inc. Dr T
F Classen Memorial S, Thistledown, Vivacious H, River Downs (twice), Bobbie Bricker
Memorial H, Beulah Park and Scarlet and Gray H, Beulah Park.
Everdream (USA), unraced; dam of Chilean Dreams (USA), winner at 2 years, 2011 in USA
Miss Mariduff (USA), unraced; dam of Lawboy (IRE), 2 wins at 2 and 3 years, 2012 in Italy
and £13,036, Porsenna (IRE), winner at 2 years, 2012 in Italy.
Sopran Woomari (USA) (f. by Woodman (USA)), 2 wins at 3 years in Italy and £37,397 3rd Premio
Torricola, Rome, L.; dam of two winners,
Invisibile (IRE), 4 wins at 2 to 4 years, 2011 in Italy and £36,810.
Sopran Sokrar (ITY), 3 wins at 2 and 3 years, 2012 in Italy and £13,838.
Riselva (FR), unraced; dam of Sidum (ITY), winner at 2 years, 2011 in Italy.
Sopran Martha (IRE), 3 wins at 2-3 years in Italy and £23,900; dam of three winners inc,
Magico Marte (ITY), 5 wins at 2 and 3 years, 2011 in Italy and £16,195.
Harlan’s Dancer (USA), 2 wins at 2 and 3 years, 2011 in Jamaica and £1,615,100.
Sopran Marida (IRE), 2 wins at 3 years in Italy; dam of seven winners inc,
Talk of Saafend (IRE), 7 wins, 2012 and £60,897; also winner over hurdles, 2012.
Ad Value (IRE), 2 wins at 3 and 4 years, 2012.
Morvan Marida (ITY), unraced; dam of More Solito (ITY), 3 wins at 2 to 4 years in Italy and
£27,690; also 3rd Premio del Prato Hurdle, Merano, L, Green More (ITY), 6 wins at 3
and 4 years, 2011 in Italy and £16,402, Anyway Anyplace (FR), 5 wins, 2011 in Italy
and £32,822.
Lady Alize (USA), see above.
Premier Dream (USA), winner at 3 years.
Bogey (USA), winner at 3 years in USA and £15,958.
Snowfield (USA), unraced; dam of a winner,
Yes It’s Snowing (USA), winner, 2011 in USA.
82
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
53WISHFUL
Brunt sto 110225
Lars Hallberg Förvaltnings AB
Kaggetorpsvägen 372
0520-322 20
461 41 Trollhättan
070-640 17 05
Danzig (USA)
Philomatheia (USA), mbr 1997
Kooyonga (IRE)
Raise a Grand (IRE)
Raise The Rhythm (IRE), fux 2003
Lady of the Mist (IRE), 1993
Northern Dancer (CAN)
Pas de Nom (USA)
Persian Bold (IRE)
Anjuli (IRE)
Grand Lodge (USA)
Atyaaf (USA)
Digamist (USA)
Stradey Lynn (USA), 1980
1. mor
RAISE THE RHYTHM (IRE), 3 wins, placed 7 times, 197.705 kr, FT75, dam of (first foal);
Wishful, see above
2. mor
Lady of The Mist (IRE), ran a few times at 2 years; dam of three winners from 7 runners and 8 foals;
MUSKATEER STEEL (IRE) (c. by Indian Rocket (GB)), 10 wins in Norway and in Sweden and
£80,865 inc. Norsk Jockeyklubs Sprintlop, Ovrevoll, L, placed 14 times inc. 2nd AON Taby
Varsprint, Taby, L, 3rd Taby Open Sprint Championship, Taby, Gr3, Polar Mile Cup, Ovrevoll, L.
and Taby Varsprint, Taby, L.
Raise The Rhythm (IRE), see above.
Solo Lei (IRE), winner at 3 years in Italy and placed 3 times.
Tarpon Tale (IRE), placed twice over fences at 6 years; also placed twice in point-to-points.
Gianduiotto (IRE), placed twice at 2 and 3 years in Italy.
She also has a 5-y-o colt by Tillerman (GB).
3. mor
STRADEY LYNN (USA) by Derrylin (GB), ran 3 times at 2 years; dam of five winners from 6 runners
and 8 foals;
Baileys Sunset (IRE), 6 wins at 2 to 4 years and £23,479 and placed 12 times.
Northern Printer, 4 wins at 3 and 5 years and £22,681 and placed 10 times.
The Fernhill Flyer (IRE), 3 wins at 2 years and £10,516 and placed 4 times; dam of a winner,
Baytown Flyer (GB), 9 wins at 2, 4 and 5 years and £21,832 and placed 10 times; dam of
Demoiselle Bond (GB), winner at 3 years, 2011 and placed 4 times.
Prospect Place, 2 wins at 3 and 4 years and placed 5 times.
Stakis Casinos Lad (IRE), winner at 2 years.
The next dam Stradey Park, winner at 2 years and placed 13 times inc. 2nd Rous Memorial S,
Goodwood, L, Strensall S, York, L, 3rd Fred Darling S, Newbury, Gr3, Princess Elizabeth S, Epsom, Gr3
and 4th Child S, Newmarket, Gr3; dam of two winners from 4 runners and 5 foals;
Martin-Lavell Post, winner at 2 years and placed twice; dam of a winner,
GREY PERRI (GB), 4 wins at 2 to 4 years in Germany and £58,968 inc. Eurocar Flieger Preis,
Koln, L, placed 11 times inc. 2nd Premio Omenoni, Milan, Gr3 and 3rd Hippodrom Flieger
Preis, Koln, L.; dam of Grey Boy (GER), 10 wins and £51,114 and placed 21 times, Grey
Power (GER), 8 wins at 3 to 5 years, 2010 in Germany and in Italy and £64,265 and placed
17 times, Grand Perri (FR), 4 wins at 3 and 4 years in France and £46,176 and placed
12 times, Galante (GER), winner at 4 years, 2012 in Germany and placed 11 times, Grey
Limb (FR), winner at 3 years in France and placed once.
Right Formula, winner in Jersey, broodmare.
The next dam FLYING SPEAR, winner at 2 years and placed twice; dam of seven winners from 8
runners and 10 foals inc.,
Rich Gold, placed at 4 years; also 5 wins in Belgium, 3rd Prix General Vicomte Jolly, Boitsfort, L.
83
www.svistastuteri.se
54752SWE00001165T
Brunt sto 110502
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Kerstin o Bo Helander
Svista Säteri
186 97 Brottby
Sakhee (USA)
Zaahid (IRE), fux 2004
Murjana (IRE)
Diaghlyphard (USA)
Di’s Pearl, br 1992
Emerald Heroine (FR), 1983
08-512 416 12
070-757 78 76
Bahri (USA)
Thawakib (IRE)
Pleasant Colony (USA)
Golden Reef (USA)
Lyphard (USA)
Jump Seat (USA)
Rabdan (GB)
Bold Green (USA), 1978
1. mor
Di’s Pearl, plac, 36.300 kr, mor till sju vinnare av 8 startande och totalt 9 föl i startbar ålder;
CHAMPOLLION, 2004 h e Dushyantor (USA), 3 segr och plac, 555.175 kr, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 4e Dansk Derby, Svenskt Derby Trial, Vinterfavoriternas Pris, FT80
Triple It, 1999 h e Namaqualand (USA), 6 segr och plac 3 ggr, 414.275 kr, 2e Svenskt Kriterium,
FT79
Easy Way, 2006 s e Medecis (GB), 3 segr och plac 3 ggr, 458.700 kr, 2e SM för 2-åriga hästar,
4e Svenskt Oaks, Scandinavian Classic Challenge, 6e Dianalöpn, FT79
Diamondsandpearls (ire), 2003 s e Nicolotte (GB), 6 segr, plac 8 ggr, 289.347 kr, FT73
MIRRORVICE (ire), 1997 h e Malvernico (IRE), vinnare och plac 2 ggr på 4 st, 48.500 kr, FT74
SHEER PEARL, 2002 s e Shernazar (IRE), vinnare och plac 3 ggr på endast 4 st, 82.560 kr, FT76, mor
till två avkommor: Face Me, 2007 s e Mull of Kintyre (USA), plac i 2 starter som 3-åring 2010,
10.700 kr, FT65, och Fun Pearl, 2008 s e Funambule (USA), startat 5 ggr, 2.100 kr
CHAPTERELEVEN, 2007 v e Most Welcome (GB), vinnare i debuten som 3-åring 2010, 60.000 kr,
FT70, därefter förolyckad, död på våren som 3-åring
2. mor
Emerald Heroine (FR), plac 3 ggr i Frankrike, mor till fem vinnare av 9 startande och 11 föl inkl:
EL VENEZOLANO, 1996 h e Malvernico (IRE), 3 segr, 214.000 kr, 3-års Mile i Norge (motsv
Sofierolöpn), FT80
Mangas Coloradas, 1995 h e Strong Statement (USA), vinnare som 2-åring i Norge, 85.000 kr,
3e Jydsk Derby, FT79
MAGICAL GEM, 1993 s e Magical Wonder (USA), 5 segr, 214.700 kr, 4e Sv Oaks, Dianalöpn,
FT78, mor till vinnare;
Ditzinger’s Ruby, 2 segr, Dubbelpotten, 3e Stora Tvååringspriset, FT78
ONTRAK, 1994 h e Diaghlyphard (USA), 2 segr och plac 2 ggr som 2-åring, 57.700 kr, FT75
RUBY QUEEN, 1988 s e Ti King, 2 segr och plac 4 ggr, FT63
Cala Mallorca, 1998 s e Magical Wonder (USA), plac 2 ggr på 4 st som 3-åring, FT72
3. mor
BOLD GREEN (USA), e Green Dancer (USA), 2 segr, 218.800 FF, Prix Coronation, L, 2a Pr de Cabourg, L, 3e Prix de la Vallee d’Auge, L, mor till nio vinnare av 11 startande och 12 avkommor i
startbar ålder, bl a
HEVER GOLF RANGER, vinnare i England, 4e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, 205.945 kr
VILLA VERDE, 8 segr i Frankrike, varav 6 över hinder, mor till fyra vinnare
GOING CRAZY, 2 segr i Frankrike
PRIMA VERDE (GB), 2 segr och plac 2 ggr
BOLD GREENs mor Boldmani e Bold Hour, 2 segr som 2- och 3-åring, 2a Silken Glider S, L, 4e Cheshire Oaks, Gr3, Curragh S, Gr3, mor till fem vinnare;
BOLD GREEN, se ovan
BOLD GOLD, 4 segr i Frankrike, vinnare i Italien
HIDDEN WARNING, vinnare som 2-åring, mor till vinnare;
UNAWARE, 2 segr i Sydafrika, Germiston November H, Gr1, Adm Challenge Cup, Gr2.
84
www.ravdansen.se - [email protected]
55 FRANK LLOYD WRIGHT
Brun hingst 110420
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Northern Dancer (CAN)
Danzig (USA)
Pas de Nom (USA)
Philomatheia (USA), mbr 1997
Persian Bold (IRE)
Kooyonga (IRE)
Anjuli (IRE)
Lyphard (USA)
Funambule (USA)
Sonoma (FR)
Little Green Apple, br 1996
Akureyri (CAN)
Dappled Flag (USA), 1985
Baruna (USA), 1979
1. mor
LITTLE GREEN APPLE, 5 segr, 627.700 kr, Svenskt Kriterium, 2a Altamiralöpn, 4e SM 2-åriga, 5e
Amacitalöpn, FT81, mor till en vinnare av 3 startande och 7 tidigare avkommor inklusive:
Girl From Ipanema, 2009 s e Eishin Dunkirk (USA), 2 segr på 2 starter som 2-åring 2011, plac 2
ggr som 3-åring, 3e Margareta Wettermarks Minneslöpn, L, 4e Dianalöpn, Breeders’ Trophy
Mile, 529.602 kr, FT78
Virgil, 2010 h e Eishin Dunkirk (USA), i träning hos Lennart Reuterskiöld jr, kvalat 120822
Frank Lloyd Wright, see above
2. mor
DAPPLED FLAG (USA), vinnare som 2-åring i England, mor till nio vinnare av 12 föl (10 startat och
8 segrat som 2-åringar)
LITTLE GREEN APPLE, se ovan
MELLOW YELLOW, -95 s e Diaghlyphard (USA), 2 segr, 174.000 kr, SM 2-åriga, mor till
DUCHESS BLUE, 4 segr, FT76, och Carpenter, plac 6 ggr, FT75
Green River, -91 h e Diaghlyphard (USA), 6 segr, plac 18 ggr, 580.460 kr, 2e Svealandlöpn, 3e
SM 2-åriga, Vinterfav Pris, SM Milers, 4e Malmö Stads Pris, Sv Kriterium, 5e Breeders’ Trophy
RED HOUSE, -93 h e Diaghlyphard (USA), 5 segr, 275.700 kr, 5e Sv Kriterium, SM 2-år, Breeders’
Trophy
REDBONE, -98 s e Spectacular Tide (USA), 2 segr, plac 3 ggr, 119.800 kr, Breeders’ Trial, FT71,
mor till två vinnare:
Wakayama, 2007 s e Eishin Dunkirk (USA), Årets Sto i Sverige 2010, 4 segr, plac 3 ggr på
8 starter, 967.865 kr, Breeders’ Trophy Mile, SFAF/SÅEF:s Auktionslöpn, Becky Moss Fillies
Mile, 2a Svenskt Kriterium, 3a Dianalöpn, Breeders’ Trophy Juvenile, 4e Svenskt Oaks, FT82
PRAISE, 2009 v e Most Welcome (USA), vinnare som 3-åring 2012, 60.200 kr, FT75
QUIET FIRE, -92 h e Verd-Antique (GB), vinnare, plac 3 ggr, 55.300 kr
GO BANANAS, -97 h e Diaghlyphard (USA), vinnare, plac 3 ggr, 50.750 kr
PURPLE HEATHER, -99 s e Diaghlyphard (USA), vinnare på endast 4 starter, 23.100 kr, FT69, mor
till två vinnare: OCKIDOCK, 2007 s e Mandrake El Mago (CHI), vinnare, 70.000 kr, FT62,
och HEDDA, 2006 s e Funambule (USA), 2 segr, plac 8 ggr, 100.694 kr, FT57
WHITE FLAG, 2001 s e Diaghlyphard (USA), vinnare och plac som 2-åring, 51.500 kr
Grey Diana, 2002 s e Diaghlyphard (USA), startat, 7.850 kr, mor till en vinnare:
ZAHIR, 2007 v e Heart of Oak (USA), 2 segr, plac 7 ggr, 214.910 kr, FT72
3. mor
Baruna (USA), by Grey Dawn (FR), sister to Eleven Pelicans, dam of five winners;
DIAMONDRUNA (f. by Diamond Sword). winner at 2, 1997, $70,998, C.T.H.S. Sales S.
Dancer´s Kolo (g. by Diamond Sword). 2 wins at 2, placed at 3, 1997, $126,369, 2nd Golden
Gate Derby, L, 3rd C.T.H.S. Sales S, Juvenile Breeders´Cup S, etc.
BRETTHEVET (g. by Diamond Sword), 5 wins, 3 to 5, $38,012
Red Rain (f. by Secreto). Placed at 2, dam of two winners, incl
BENT CREEK CITY (f. by Carson City), 2 wins in 4 starts at 2, $86,740, Cinderella S, L, (Hol,
$40,600), 2nd Landaluce S, Hollywood Park, Gr2, and 3rd Sorrento S, Del Mar, Gr2.
85
[email protected]
56 752SWE00001123T
Brun hingst 110218
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Sonja Olsson
Östersäby Stuteri
736 92 Kungsör
In The Wings (GB)
Dustoori (GB), mbr 2004
Elfaslah (IRE)
Hamas (IRE)
Miletrian Cares (IRE), br 1996
Goodnight Girl (IRE), 1990
0227-201 33
0702-81 10 48
Sadler’s Wells (USA)
High Hawk (IRE)
Green Desert (USA)
Fair of the Furze (USA)
Danzig (USA)
Fall Aspen (USA)
Alzao (USA)
I Want My Say (USA), 1984
1. mor
MILETRIAN CARES (IRE), ran 3 times at 2; dam of three winners from 6 runners, 7 previous foals;
Gottany O’s (GB) (2008 g. by Storming Home (GB)), 6 wins, £28,899, 5 wins at 3 years, 2011
and £25,144 and placed twice; also winner over hurdles at 4 years, 2012 and placed twice,
died at 4.
Arry Dash (GB) (2000 g. by Fraam (GB)), 5 wins, £44,298, 4 wins at 3 to 5 years and £39,938
and placed 18 times; also winner over hurdles at 5 years and placed once.
Gee Ceffyl Bach (GB) (2004 f. by Josr Algarhoud (IRE)), 2 wins at 3 and 4 years and placed 4
times.
Prince Afram (GB) (2005 c. by Fraam (GB)), placed twice at 3 years.
752SWE00001123T, see above
2. mor
GOODNIGHT GIRL (IRE), unraced; dam of three winners from 7 runners and 7 foals;
Sharaman Brick (IRE), 4 wins at 3 and 4 years in Italy and £14,084.
Muscle Power (IRE), 4 wins, £15,209, 3 wins at 2 and 3 years in Italy and £10,825; also winner
over jumps at 3 years in Italy.
Patavium Princess (IRE), 2 wins at 2 years and £13,626.
3. mor
I WANT MY SAY (USA) by Tilt Up (USA), ran on the flat in France at 3 years; dam of three winners
from 9 runners and 12 foals;
Lingus (IRE), 12 wins in Turkey and £110,526.
Chincheta (IRE), 5 wins at 3 to 5 years in Spain, broodmare.
Dantesque (IRE), 3 wins at 4 years and £16,656.
The next dam RAJPUT PRINCESS, 3 wins at 2 and 3 years in France and 323,399 fr. inc. Poule d’Essai
des Pouliches, Longchamp, 2nd Prix Saint-Alary, Longchamp; dam of seven winners from 12 runners
and 14 foals inc,
ESPRIT DU NORD (USA), 4 wins at 2 to 4 years in France, in West Germany and in Italy and
£367,969 inc. Gran Premio di Milano, Milan, Gr1 and Preis von Europa, Koln, Gr1, 2nd St Leger
S, Doncaster, Gr1, Grosser Preis von Baden, Baden-Baden, Gr1, 3rd Grand Prix de Saint-Cloud,
Saint-Cloud, Gr1, Prix du Jockey Club, Chantilly, Gr1, Rothman’s International S, Woodbine,
Gr1, Japan Cup, Tokyo, Gr1, 4th Trusthouse Forte P. de l’Arc de Triomphe, Longchamp, Gr1
and Premio Roma, Rome, Gr1; sire.
REGAL EXCEPTION (USA), 2 wins at 3 years at home and in France and £35,954 inc. Irish Guinness
Oaks, Curragh, Gr1, 2nd Oaks S, Epsom, Gr1 and 4th Prix de l’Arc de Triomphe, Longchamp,
Gr1; dam of six winners inc,
ORBAN (USA), Champion older stayer in Europe and Italy in 1987, won Premio Roma, Gr1.
TWILIGHT HOUR (USA), won Prix Fille de l’Air, Saint-Cloud, Gr3.
SIKORSKY (USA), won Services Memorial Cup, Randwick, L.; sire.
Catherine Parr (USA), placed in France 2nd Prix d’Aumale, Longchamp, Gr3, Prix de Psyche,
Deauville, Gr3, Prix d’Angerville, Evry, L. and 3rd Prix d’Astarte, Deauville, Gr2; dam of
ALONDITE (JPN), won Japan Cup Dirt, Tokyo, L, 2nd Hai Tokai S, Chukyo, Gr2.
86
www.brantshammar.se
57 LUCKY YOU
Fux sto 110401
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Karin Johansson
Brantshammar Stuteri
741 92 Knivsta
Woodman (USA)
Heart of Oak (USA), fux 1992
L’On Vite (USA)
Sharp Matt (GB)
Quite Lucky, fux 2001
Quite Easy (IRE), br 1996
018-38 11 25
070-628 11 25
Mr Prospector (USA)
Playmate (USA)
Secretariat (USA)
Fanfreluche (CAN)
Sharpo (GB)
Matoa (USA)
Roi Danzig (USA)
Quietly Impressive (IRE), 88
1. mor
QUITE LUCKY, 3 wins and placed 6 times, 252.535 kr, Cinnamon Challenge, 2nd Cinnamon Challenge, 5th Norwegian 1000 Guineas, SM Sprinters, FT80, dam of two previous foals;
Lucky Me, 2008 f by Black Sam Bellamy (IRE), ran 9 times, 4.500 kr, FT65
Lucky Song, 2009 f by Songline, placed at 2, 2011, 23.737 kr, FT70
Lucky You, see above
2. mor
QUITE EASY (IRE), 7 wins and placed 5 times, 384.500 kr, Juvenile Mile, 2nd Scandinavia Cup and
Amacitalöpn, 5th in Norwegian 1000 Guineas, FT85, dam of four winners from 6 runners and 9
foals of racing age QUITE LUCKY, 2001 f by Sharp Matt (GB), 3 wins and placed 6 times, 252.535 kr, Cinnamon
Challenge, 2nd Cinnamon Challenge, 5th Norwegian 1000 Guineas, SM Sprinters, FT80
Quite Nice, 2003 f by Sharp Matt (GB), 2 wins, placed 3 times, 162.800 kr, FT74
Quite Sharp, 2002 g by Sharp Matt (GB), winner and placed 6 times, 91.850 kr, FT65
Trainer’s Trial, 2006 c by Funambule (USA), winner in first and only start at 2, 80.000 kr, FT70
Quite The Best, 2004 c by Malvernico (IRE), ran 6 times at 2 and 3 years, 2.500 kr, FT59
Queensland, 2007 f by Funambule (USA), ran once at 3, 2010, 3.500 kr
Quick Step, 2008 g by Sharp Matt (GB), ran 7 times at 3, 2011, FT54
Quite Flirty, 2009 f by Funambule (USA), exported to Norway, ran once at 3, 2012
Quiteria, 2010 f by Funambule (USA), ran once at 2, 2012
3. mor
QUIETLY IMPRESSIVE (IRE) by Taufan (USA), 3 wins at 3 years and £13,203 and placed 6 times; also
placed once over hurdles; dam of four winners from 6 runners and 8 foals of racing age viz QUIET TRAVELLER (IRE), 3 wins at 3 years and £27,621 and placed 13 times.
Quity (IRE), 3 wins at 3 to 5 years, 2010 in Hungary and in Slovakia.
PERUVIAN BREEZE (IRE), winner at 3 years, 2004 and £3,619 and placed once; also placed twice
over hurdles at 4 years.
The next dam WAY AHEAD (IRE) by Sovereign Path (GB), Own sister to EVERYTHING NICE, winner
at 3 years, from only 2 starts; dam of one winner from 6 runners and 10 foals of racing age QUIETLY IMPRESSIVE (IRE), see above.
The next dam Emma Canute, 2 wins at 2 years, placed 6 times incl 2nd Princess Margaret S, Ascot;
dam of six winners from 7 runners and 9 foals of racing age incl EVERYTHING NICE, 7 wins at home and in USA incl Cherry Hinton S, Newmarket, Gr3 and Musidora S, York, Gr3, 2nd Pretty Polly S, Curragh, Gr2, Pretty Polly S, L; dam of ten winners;
NICER (IRE), won The I.A.W.S. Irish 1000 Guineas, Curragh, Gr1, 3rd Premio Vittorio di
Capua-Consiglio d’ Europa, Milan, Gr1, grandam of PYRRHA (GB), 4 wins at 2 to 4
years, 2010 and £140,597, incl Totesport Chartwell S, Lingfield Park, Gr3.
Nice Noble (USA), winner in Italy, 3rd Premio Novella, Milan, L.; grandam of KELANTAN
(NZ), 9 wins at 3, 4 and 6 in Malaysia, New Zealand and Singapore and £180,748, South
Island 2yo S, L, Sultan Gold Vase, L. and Japan Bloodhorse Breeders Asoc.3yo Chall, L.
87
Uppfödd hos Eva Isacsson Sjunnesson, 070-735 44 80
58 752SWE00001217T
Skimmel valack 110223 - FRIRÖNTGAD.
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Thomas Gjelsås/Stall Mojito
[email protected]
Möllebakken 12
N-1359 Eiksmarka, Norge
Royal Academy (USA)
Royal Experiment (USA), sk 1999
Morning Games (USA)
Danetime (IRE)
Danetime Music (IRE), br 2004
Tuesday Morning (USA), 1987
Nijinsky II (CAN)
Crimson Saint (USA)
Grey Dawn II (FR)
Major Play (USA)
Danehill (USA)
Allegheny River (USA)
Sadler’s Wells (USA)
Mourwara (USA), 1980
1. mor
DANETIME MUSIC (IRE), 4 wins, 171.645 NOK, winner at 2 years and placed once; also 3 wins at 4
years in Norway and placed 6 times, FT78; dam of
Bits And Pieces (NOR), 2010 f by Pistachio (GB), in training with A Lund, Norway.
752SWE00001217T, see above
2. mor
Tuesday Morning (USA), unraced; dam of nine winners from 12 runners and 15 foals;
DANEHILL MUSIC (IRE) (f. by Danehill Dancer (IRE)), 4 wins at 2 to 4 years and £133,074 inc. EBF
Park Express S, Curragh, Gr3, broodmare.
Rocky Wednesday (IRE) (g. by Rock of Gibraltar (IRE)), 2 wins, £24,040, winner at 3 years, 2010;
also winner over hurdles at 4 years, 2011 and £16,786 2nd Weatherbys Ireland GSB Hurdle,
Fairyhouse, Gr3 and 3rd Winning Fair Juvenile Hurdle, Fairyhouse, Gr2 and placed once over
fences at 5 years, 2012.
Bohemian Spirit (IRE), 8 wins, £64,830, winner over hurdles and 7 wins over fences and
£58,251; also 3 wins in point-to-points.
Danetime Music (IRE), see above.
Rock Canyon (IRE), 2 wins at 3 years, 2012.
Ruby Estate (IRE), winner at 3 years.
Questor (IRE), winner at 3 years in Turkey and £16,232.
Su Colle (IRE), winner at 3 years in Italy and £13,031.
Purple Dawn (IRE), winner at 3 years; also placed 3 times over hurdles at 4 years.
3. mor
Mourwara (USA), by Wolver Hollow (GB), placed once at 2 years; dam of a winner from 4 runners
and 5 foals;
Masterfleet, 3 wins at 3, 5 and 6 years in West Germany 2nd Badener Jugend-Preis, BadenBaden, L, Scherping-Rennen, Baden-Baden, L. and 3rd Suchard Sprint Cup, Bremen, L.
The next dam Miss Melody, winner at 2 years 2nd Molecomb S, Goodwood, Gr3 and Seaton Delaval
S, Newcastle, Gr3; dam of five winners from 11 runners and 13 foals inc,
MASARIKA, 4 wins at 2 and 3 years in France and £115,528 inc. Poule d’Essai des Pouliches,
Longchamp, Gr1 and Prix Robert Papin, M’-Laffitte, Gr1, 2nd Prix Marcel Boussac, Longchamp,
Gr1 and 3rd Prix Morny, Deauville, Gr1; dam of four winners inc,
MASSYAR (IRE), won Gallinule S, Curragh, Gr2 and 3rd Airlie Coolmore Irish 2000 Guineas,
Curragh, Gr1.
MADJARISTAN (USA), won Arcadia H, Santa Anita, Gr3, 3rd Eddie Read H, Del Mar, Gr1; sire.
Masskana (IRE), winner in France; dam of EAGLE MOUNTAIN (GB), 5 wins at 2 to 4 years
at home and in Hong Kong and £1,794,084, Cathay Pacific Hong Kong Cup, Sha Tin, Gr1,
2nd Emirates Airline Champion S, Newmarket, Gr1, Vodafone Derby S, Epsom Downs,
Gr1, Emirates Airlines Breeders’ Cup Turf, Santa Anita, Gr1, and 3rd Budweiser Irish Derby,
Curragh, Gr1, SULK (IRE), Champion 2yr old filly in France in 2001, 2 wins at 2 years
at home and in France and £167,998 inc. Prix Marcel Boussac-Royal Barriere, Longchamp,
Gr1, 2nd Vodafone Nassau S, Goodwood, Gr1, Prix Royal-Oak, Longchamp, Gr1
88
[email protected]
59ADECHIKE
Fux hingst 110319
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Mette Kjelsli
Storängsvägen 16 B
184 31 Åkersberga
Mr Prospector (USA)
Eishin Dunkirk (USA), fux 1997
Forest Flower (USA)
Mr Eubanks (USA)
Lalla Top Top, fux 2000
Estrad (GB), 1995
0760-31 73 00
Raise A Native (USA)
Gold Digger (USA)
Green Forest (USA)
Leap Lively (USA)
Imp Society (USA)
Whitesburg Lass (USA)
Risk Me (FR)
Capriati (USA), 1988
1. mor
LALLA TOP TOP, 4 segr, plac 5 ggr, 139.064 kr, FT66, mor till två tidigare avkommor;
Imagine Top Top, 2008 s e Melmac, ej startat, död som 2-åring
Paid, 2010 s e Eishin Dunkirk (USA), i träning hos H Engblom, Mellerud/Täby.
Adechike, se ovan
2. mor
Estrad (GB), plac en gång på endast fyra starter, 18.900 kr, mor till en vinnare av 2 avkommor totalt;
LALLA TOP TOP, se ovan
Kitty Hawk, 2001 s e Mr Eubanks (USA), endast startat en gång
3. mor
Capriati (USA) e Diesis (GB), mor till två kända avkommor;
Estrad (GB), se ovan
Lady Lovebug (GB), 1997 e Risk Me (FR), ej startat, mor till tre avkommor:
Springpågen, 2005 v e Pennekamp (USA), plac en gång, 13.540 kr, FT54
Chefen, 2002 v e Be My Chief (USA), plac en gång, 4.850 kr, FT45
Mom’s Precious, 2003 s e Be My Chief (USA), ej startat
Svenska Fullblodsavelsföreningen
SFAF, bildad 1919, är en sammanslutning av fullblodsuppfödare och and­ra som vill gagna svensk
fullblodsavel. Föreningen har som syfte att främja fullblodsavelns och galopp­spor­tens po­­sitiva
utveckling i Sverige. Årsavgiften är 300 kr. Intresserade som vill teckna med­lemskap är välkomna
att reglera årsavgiften genom plusgiro 25 30 08-7. Ange namn, adress, telefon samt ev sto/n.
SFAF:s styrelse 2012
Ordförande
Vice ordf
Bo Helander
Ture Lindblad
Ledamöter
Suppleanter
Adjungerade
Anna Fischer
Eva CS Pettersson
Helena Sigfridsson
Stefan Uppström
Conny Mobeck
Therese Staffansson
Bengt Thomasson
Peter Josefsson, kassör
Nadja Bellander, sekr
Hedersledamöter
Kirsten Rausing
Björn Zachrisson
Postadress
c/o Nadja Bellander,
Centralvägen 8
186 31 Vallentuna
E-post
[email protected]
Tel ordf
0707-77 32 11
Tel sekr
0708-98 14 15
Hemsidawww.sfaf.se
Plusgiro
25 30 08-7
Bankgiro5870-8777
89
www.ravdansen.se - [email protected]
60PHILOSOFICAL
Brun hingst 110503
Anmäld till Scandinavian Breeders’ System
Ivan Sjöberg/Rävdansens Stuteri
Lindarsnäs Egendom
016-742 60
640 43 Ärla
070-551 09 93
Northern Dancer (CAN)
Danzig (USA)
Pas de Nom (USA)
Philomatheia (USA), mbr 1997
Persian Bold (IRE)
Kooyonga (IRE)
Anjuli (IRE)
Lyphard (USA)
Funambule (USA)
Sonoma (FR)
Crush, br 2004
Known Fact (USA)
Factually (GB), 1989
Alydear (USA), 1981
1. mor
Crush, 2 segr och plac 2 ggr på endast 5 starter, 69.000 kr, FT69
Harsh Mistress, 2010 s e Eishin Dunkirk (USA), i träning hos Richard Costello, Täby
Philosofical, se ovan
2. mor
Factually (GB), vinnare, 80.300 kr, 2a Norsk Kriterium, Topprankat 2-årigt Sto Sv Gen hkp 1991,
mor till fyra vinnare av 7 startande och 7 avkommor i startbar ålder;
TESORERO, 1996 h e Funambule (USA), 16 segr, plac 14 ggr, 2.980.045 kr, Swedish Open Mile,
L, Stockholms Stora Pris, L, Jockeyklubbens Jubileumslöpn, Skand Mesterskap 2-åringar, Duty
Time Juvenile Mile, Sweden Cup Mile, Krafft SM Classic, Krafft SM Milers, 2e Marit Sveaas
Minnelöp, Gr3, Sweden Cup Mile, 2 ggr, 3e Svenskt Derby, Breeders’ Trophy, FT91
Crush, se ovan
YAMAGUCHI, 2007 v e Eishin Dunkirk (USA), 2 segr, 133.000 kr, FT76
Disraeli Gears, 2008 h e Eishin Dunkirk (USA), vinnare, plac 4 ggr, 190.320 kr, FT75
Tess, 1997 s e Spectacular Tide (USA), plac, 17.100 kr, FT60, mor till fem vinnare av 6 startande
och 6 avkommor i startbar ålder;
Banditos, 2009 h e Funambule (USA), 4 segr och plac 3 ggr på 9 starter, 545.555 kr, Götalandlöpn, 3e Auktionslöpn, delad 3e SM för 2-åriga hästar, 4e Breeders’ Trophy Juvenile,
FT81
Ferrita, 2008 s e Academy Award (IRE), 2 segr och plac 4 ggr på 12 starter, 333.110 kr, 3e
Altamiralöpn, SM 2-åriga, FT77
Wise Choice, 2005 s e Pennekamp (USA), 3 segr, plac 11 ggr, 331.536 kr, 5e Amacitalöpn,
FT77
Fun Exception, 2006 v e Funambule (USA), 3 segr, plac 3 ggr på 12 starter, 270.430 kr, 4e
Breeders’ Trophy Stayer, 5e Jockeyklubbens Jubileumslöpn, FT79
ILENNA, 2004 s e Final Appearance (IRE), vinnare och plac 5 ggr, 110.700 kr, FT67
3. mor
ALYDEAR (USA) by Alydar (USA), winner in USA, plac 4 times; dam of two winners from 4 runnersFactually (GB), se ovan
ABOUT LOVE (USA), 4 wins in USA
The next dam HER DELIGHT (USA), by Herbager (FR), winner in USA; dam of eight winners incFLEET AND FANCY (USA), 4 wins in GB and in Belgium incl Prix Baillet-Latour, Boitsfort, L.
Count Ivor (USA), 2 wins in France, 3rd Prix La Force, Longchamp, Gr3; sire in France.
LIKEABLE (USA), 3 wins in USA and placed 9 times.
PLEASURE MISS (USA), winner in USA and placed once; dam of winners.
FANCY STYLE (USA), winner in USA; dam of Mischief Afoot (USA), 3rd Arizona Cinco de
Mayo Stallion S, Turf Paradise.
BATEAU MOUCHE (USA), winner in USA and placed 6 times; dam of winners.
Embraceable You (USA), unraced; dam of winners.
Great Contract (USA), winner, 3rd Ak-Sar-Ben Omaha Gold Cup, Ak-Sar-Ben, Gr3 and
Fairmount Derby, Fairmount Park, Gr3.
90
ARCHIPENKO
Group 1 winning
international miler
One of the best bred stallions
anywhere in the world
Won 6 races (5 Group races), on 3 continents.
Rated 2lbs higher than his great sire
KINGMAMBO.
His first crop are yearlings in 2012
AUSSIE RULES
Classic winning miler
by DANEHILL
from the family of Albanova, Alborada,
Quarter Moon, Thomas Chippendale,
Yesterday, Michelangelo, etc.
A Leading European 3rd crop sire
– sire of 24 individual 3yo winners in 2012.
His first two crops include:
• 7 Black Type winners
• 38 individual 2yo winners
SIR PERCY
Unbeaten Champion 2yo and
Classic winning Champion 3yo
Now establishing himself as a leading British-based
sire with his first two crops, including the high class
filly Coquet, Listed winner Bomar, Cavaleiro,
Alla Speranza, Percy Jackson, Hyder
and 2yo colts Mirsaale and Azrur (unbeaten).
54% strike rate winners to foals from
his first crop – 27 winners from 50 foals.
The best is yet to come – fully booked in 2012!
[email protected] • www.lanwades.com
Tel: +44 (0)1638 750222 • Fax: +44 (0)1638 751186
LANWADES
The independent option ™
FOLLOW US ON
Inte bara salt.
Magnesium, Selen, Biotin, E-vitamin,
Koppar, Jod, Zink, Järn, Mangan
och Kobolt.
Tio skillnader mellan vanligt
salt och SP Häst.
www.horse.salinity.com
Salinity Horse är inte bara salt. Det är ett helt program av salter för hästar.
Download
Related flashcards

Historical eras

16 cards

History of India

20 cards

History of Iran

12 cards

History of Japan

20 cards

History

17 cards

Create Flashcards