Kulinarisk resa genom Halland A Culinary Journey through Halland

advertisement
Kulinarisk resa genom Halland
dan i Hallandr
n
u
tr
s
n
o
K
j
9-12 ma och konsthantverkare hålle
120 konstnärer
heten mellan
pna för allmän
sina ateljéer öp
på något
vår karttidning
aurang/
kl 11-17. Hämta
eum eller rest
us
m
l,
al
th
ns
bibliotek, ko
boler; de röda
ef ter våra sym
café, och sök
till utställarna.
m visar vägen
sjömärkena so
2013
A Culinary Journey through Halland
Takes you to farm shops, restaurants, cafés, inns, herbal gardens
and bakeries covering the whole county. Here we use natural
ingredients and produce from extensive farm production,
game from the forests and fish from our lakes. Our rivers run
into the sea, fertile land gives way to deep forests and it is from
this fantastic combination that a multitude of food and drink
have emerged.
With the help of the map find your way to different places of
interest make your own excursions around Halland. We are sure
you will find many favorite spots that you will keep going back
to time and time again.
www.kulinariskresa.se
Grafisk form och produktion: W2 Reklam, Slöinge.
Omslagsillustration: Tecknargården/Willy Lindström
Tryck: Veinge Tryckeri 2013
Tar dig runt bland gårdsbutiker, restauranger, caféer, pensionat,
örtagårdar, bagerier och självplock i hela Halland. Här använder
man sig av råvaror från en omfattande jordbruksproduktion,
vilt från skogen och fisk från våra sjöar. I Halland möts hav och
åar, bördig åkermark och djupa skogar. Utifrån detta finaste av
skafferier har en mångfald av mat och dryck vuxit fram.
Leta dig med hjälp av kartan fram till de olika besöksmålen.
Hitta vackra vägar och gör din egen utflykt runt om i Halland.
Säkerligen finner du dina egna guldkorn som du kommer att
besöka om och om igen. Varmt välkommen till en Kulinarisk
resa genom Halland!
Här finner du gårdsbutiker,
örtagårdar, restauranger, caféer
pensionat och självplock med
det bästa från Hallands skafferi.
Here you will find high quality
farm shops, herbal gardens,
restaurants, guesthouses, self
picking and cafés in Halland.
STF HOTELL & VANDRARHEM STF HOTEL & GUESTHOUSE
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Bräutigams Marsipan o Konfektyr
Kvia Gårdsbutik
Mariebergs Gårdsbutik
Skårs Gård
Gårdsbageriet i Idala
Skoga Gårdsmejeri
Viskadalens Gårdsglass
Källsjö Mejeri
Årnäs Kött och Charkdelikatesser
Kustbageriet
Vin & Skafferi Hus13
Öströö Fårfarm
Källdalens Trädgårdar
LyngaÖrt & Havro
Tångagård
Gits Gård
Gårdens Lilla Butik
Sörby Naturhälsogård
Torups Gästgivaregård
Glassbo Våffelstuga
Strandstugan Långasand
Ugglarps Grönt
Berte Museum – Livet på landet
Äppelgården Café
Solhaga Stenugnsbageri
Lokal Diner Susedalen
Mostorps Gård
Ekomuseum Gudmundsgården
Bårarps Gårdsbutik Hjort & Vilt
Särdals Kvarn
Pensionat Sågknorren
Bäckhästens Vedugnsbageri
Alebo Pensionat
Tiraholms Fisk
Lyngalax
Kaggagårds Gårdsbutik
Lizzies Café & Galleri
Heagårds Skafferi
World of Riccardo
Görviksfiskar´n – Söders Fisk
Gudagott Kött o Chark Delikatesser
Tallhöjdens Värdshus
Ulvereds Hjorthägn
Matsgård anno 1648
Olssons Vilt
Skottorps Mejeri
iNEZ trädgård
Dönardalens Delikatesser
Vallåsens Värdshus
8
10
9
11
12
13
Ett personligt och fokuserat val för konferens, kick-off och utbildning. Vi kan erbjuda
flera möteslokaler i olika storlekar, 23 hotellrum och stora umgängesytor.
15
14
18
16
19
Vallåsens Värdshus
20
17
33
32
34
Välkommen till ett harmoniskt och kreativt familjeägt hotell och
restaurang. Den ursprungliga Jaktvillan har satt prägel på mat och
atmosfär. Kärleksfullt lagad mat, nyskördat och giftfritt.
24
23 25
21
22
26
27 28
31
29
30
42
37
35
36
39
Welcome to a harmonic and creative family hotel and restaurant. Being an
original hunting villa has influenced our choice of food and atmosphere.
Freshly harvested ingredients without chemical additives are the starting
point for our passionately prepared food.
38
41
40
43
RESTAURANG
RESTAURANT
45
44
46
47
48
KAFÉ
CAFÉ
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
KONTAKT / CONTACT
Stina Oskarsson
Rössjöholmsvägen, 312 75 Våxtorp
[email protected]
www.vallasensvardshus.se
Tel. 0430-300 87 Fax. 0430-300 87
ÖPPET / OPEN
Hela året
All year round
49
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN E6 väg 24 till Våxtorp, höger på Rössjholmsvägen, ca 1 km
ON E6, take exit for road 24 to Våxtorp, turn right onto Rössjholmsvägen, about 1 km
49
1
PRALINER & GLASS PRALINES & ICE CREAM
Butik med egen tillverkning av glass, marsipan och choklad.
Bräutigams Marsipan o Konfektyr
Sedan 1870 har familjen Bräutigam tillverkat marsipan, choklad och
glass av absolut högsta klass. Idag är det femte generationen som driver
företaget. Vi använder lokalt producerade råvaror. Mjölk och grädde tas
från Wapnö gård och i möjligaste mån används lokala råvaror.
Shop, selling homemade ice cream, marzipan and chocolate. Since 1870,
family Bräutigam have produced marzipan, chocolate and ice cream
made of highest, exquisite quality. Today, the company is run by the 5th
generation of the family.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Peter Bräutigam
Fjärås Smedjeväg 31, 439 74 Fjärås
[email protected] | brautigams.se
Tel. 0300-54 18 70
Fax. 0300-54 38 78
ÖPPET / OPEN
Alla dagar kl 11–18
Every day 11-18
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E:6 Avfart 58 Åsa Fjärås kör mot Fjärås. Vi finns bakom Shellstationen i Fjärås.
ON E6, take off exit 58 ”Åsa/Fjärås” driving towards Fjärås, we are situated in Fjärås
after the gas station Shell.
2
GÅRDSBUTIK FARM SHOP
Kvia Gårdsbutik och Le-Hå Odlingar erbjuder ett stort utbud
av egenodlade grönsaker av högsta kvalitet.
Kvia Gårdsbutik
Välkommen till vår gårdsbutik som är ett familjeföretag. Vi har öppet hela
året med försäljning av egenodlad potatis och grönsaker. Från tidig vår
med färskpotatis och primörer till julens höjdpunkt – grönkålen.
Welcome to our farm shop which is a family business. We are open
throughout the year. Here you can buy home-grown potatoes and
vegetables. Early in the year we have lovely spring potatoes and
vegetables. During Christmas there is of course green cabbage!
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Mattias Gustafsson
Dotetorpsvägen 65, 439 74 Fjärås
[email protected] | le-ha.se
Tel. 0300-54 45 00, 0708-58 92 05
ÖPPET / OPEN
Tis & tor: 10-18, lör: 10-14
Tue & Thu: 10-6 pm, Sat: 10-2 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Kör avfart 58 i Fjärås mot Åsa. Kör 2 kilometer, sväng sedan vänster Dotetorp 4,
skyltat vid E6. Därifrån är det 650 m till gårdsbutiken.
Exit 58 in Fjärås towards Åsa. Drive 2 km, then turn left at Dotetorp 4, signposted by
E6. From there it is 650 m to the farm shop.
PEPPARROT & GRÖNT HORSERADISH & VEGETABLES
Vår specialitet pepparrot kan köpas hela året.
Mariebergs Gårdsbutik
Gårdsbutik med försäljning av nyskördade grönsaker, färska örtkryddor,
potatis med mera från egna KRAV-godkända odlingar. Vår specialitet
pepparrot kan köpas hela året.
Farm Shop selling home-grown freshly picked vegetables, fresh herbs,
potatoes, etc. All products are cultivated on our own KRAV-certified
(organic) farm. Our specialty: horseradish – sale all year round.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Margaretha & Mikael Jonsson
Tjolöholmsvägen 64, 439 74 Fjärås
[email protected] | pepparrot.se
Tel. 0300-54 40 22, 0705-11 03 11
ÖPPET / OPEN
Alla dagar
Every day
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN E6:AN sväng av mot Tjolöholm. Gården ligger utmed Tjolöholmsvägen i Fjärås,
skyltar visar vägen. ON E6, turn off towards ”Tjolöholm”. The farm is located along
Tjolöholmsvägen in Fjärås, street signs point out the way.
3
4
VÄRDSHUS & AKTIVITETER INN/ACTIVITY CENTER
Glass är en av specialiteterna på Skårs Gård.
Skårs Gård
Glädje, krubb och utenjut! Skårs Gård är ett utflyktsmål för hela familjen,
företaget eller kompisgänget. Vi serverar säsongsbaserad mat och glass vi
själva tycker om och som stimulerar öga och gom. Inspirationen hämtas
från den halländska naturen, med nedslag i hela världen. Du kan köpa
specialiteter i gårdsbutiken och caféet, som egentillverkad glass, skorpor
och fikonmarmelad. Fullborda besöket med en aktivitet: "Fika & Fotbad" eller
"Glassprovning". Eller bara vara i vår vackra trädgård och skog. Välkommen!
Joy, grub and garden life! Skårs Gård is a destination for your entire family,
company or friends. We serve seasonal-based food and ice cream. Our
inspiration comes from the nature of Halland aswell and influences from
around the world. You can buy the specialties in our farm shop and cafe,
such as home-made ice cream, biscuits and fig jam. Enjoy an activity:
"Coffee-break & Footbath" or "Ice-cream tasting". Or simply enjoy our
beautiful garden and forest. Welcome!
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Eva-Marie Ivarsson
Förlandavägen 181, 439 75 Fjärås
[email protected] | skarsgard.se
Tel. 0300-54 20 07 Fax. 0300-54 21 71
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Hela året, se hemsida
All year round, for further
information visit our website
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN E6 avfart 58 Åsa/Fjärås sväng vänster mot Fjärås. Vid Shellmacken
följ brun skylt mot Äskhults by. Gården ligger 4 km innan byn. ON E6, take exit 58
”Åsa/Fjärås”, turn left towards Fjärås. At the Shell gas station follow the brown sign in
the direction of ”Äskhult”. The farm is located 4 km before the town.
BAGERI & CAFÉ BAKERY & CAFÉ
5
Under säsong använder jag mig av råvaror från min egen trädgård.
Gårdsbageriet i Idala
Välkomna till vårt gårdsbageri med fik. Vi bakar surdegsbröd, bullar, kakor
med mera – allt bakat från grunden med surdeg, riktigt smör, ägg och
grädde på mestadels ekologiska råvaror. Mjölet i det jag bakar kommer
ifrån Limabacka kvarn i Väröbacka och Berte Qvarn i Slöinge. Njut av fika
inne eller ute i trädgården. Andra evenemang läser ni om på hemsidan.
Welcome to our bakery and café. We bake sourdough bread, buns, cookies
and more – all baked from scratch with sourdough, real butter, eggs
and cream. We use mostly organic ingredients. The flour comes from
Limabacka kvarn in Väröbacka and Berte Qvarn in Slöinge. Enjoy our café
inside or outside in the garden. For more info, see website.
KAFÉ
CAFÉ
PRODUCENT
PRODUCER
KONTAKT / CONTACT
Stina Björk, Gällingevägen 1153
[email protected]
www.gardsbagerietidala.se
Tel. 0706-81 58 99
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
ÖPPET / OPEN
Ons-fre: 10-18.30, lör: 8-14
Wed-Fri: 10-6.30 pm, Sat: 8-2 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6 SÖDERIFRÅN: Avfart Frillesås, kör mot Horred/Idala, efter ca 10 km, sväng vänster
mot Kungsbacka, kör uppför backen. Vid krönet, skarp kurva, du ser ladan till höger. E6
NORRIFRÅN: Tjolöholmsavfarten, sväng vänster tillbaka mot Shell, sväng höger vid tappen
och kör ca 1 km, sväng höger mot Horred, kör drygt 11 km, här finns vi på vänster sida.
E6 FROM SOUTH: Exit Frillesås, drive towards Horred/Idala, after 10 km, turn left to Kungsbacka,
drive up the hill. At the crest, sharp curve, you see the barn on your right. E6 FROM NORTH:
Tjolöholmsavfarten, turn left and double back towards Shell, turn right at the gas station and
drive about 1 km, turn right towards Horred, drive 11 km, you see the barn on your left.
6
MEJERI & GETOST DAIRY & GOAT CHEESE
Gårdsmejeriet med egna getter vars mjölk blir
underbar ost! På ekologisk komjölk ystar vi Hallomi,
Hälla, Tom och blåmögelostar.
Skoga Gårdsmejeri
Vi är ett litet gårdsmejeri som tillverkar ost på mjölk från egna getter,
bland annat vit Caprin, Tom, Idala, Geta och olika lactic-ostar. På ekologisk
komjölk ystar vi Hallomi, Hälla, Tom och blåmögelostar.
Small Farm Dairy producing cheese with milk from their own goats, for
example white Caprin, Tom, Idala, Geta, and various cheeses obtained
from milk. Using ecological cows milk we produce the Hallomi, Hälla, Tom
varieties as well as blue cheeses.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Maria Blixt
Skogavägen 69, 439 64 Frillesås
[email protected]
Tel. 0340-65 25 64
Fax. 0340-62 34 56
ÖPPET / OPEN
”Knacka på”
Drop in
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E:6 avfart Frillesås mot Horred 16 km. Tag av mot Skoga – gårdsbutik.
ON E6, take exit ”Frillesås”, drive towards Horred for 16 km, turn off at the sign
”Skoga – gårdsbutik”.
GÅRDSBUTIK & CAFÉ FARM SHOP & CAFÉ
Vår glass är fyllig och krämig samt fri från konstgjorda tillsatser.
Viskadalens Gårdsglass
På gården Månsbörsgård tillverkar vi en premiumglass gjord på gårdens
egen mjölk och grädde samt ägg från närliggande gård. På sommaren har
vi öppet skopglassdisken där du i en genuin lantlig miljö kan avnjuta glass
och kaffe på vår uteservering. Barnen kan titta på kor och kalvar och under
vissa helger har vi även andra aktiviteter, se hemsidan.
On the farm Månsbörsgård we make a premium ice cream from the farm's
own milk and cream. During the summer we open our outdoor café where
you in an authentic farm setting can enjoy ice cream and coffee on our
terrace. Children can watch the cows and calves and some weekends we
also have other activities, see the website.
KAFÉ
CAFÉ
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Helen Björklund
Drared 11B
[email protected]
www.viskadalensgardsglass.se
Tel. 070-281 55 20
ÖPPET / OPEN
Året runt, för aktuella öppettider
se hemsidan.
Year-round, for opening hours
see the website.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6: AVFART 56 MOT VEDDIGE. Ta Viskastigen, väg 41. I rondellen, sväng höger
och ta vägen över ån, sedan vänster. Efter drygt 1 km ta vänster. Latitud, longitud
57.2836339, 12.386734 E6: EXIT 56 TOWARD VEDDIGE. Take Viskastigen, road 41. At the
roundabout, turn right and go over the river, then left. After about 1 km turn left.
7
8
MEJERI & OST DAIRY & CHEESE
Våra ostar är helt fria från konserveringsmedel och tillsatser.
Källsjö Mejeri
Källsjö mejeri är ett litet mejeri som tillverkar ostkaka, ost och sötost,
helt fria från konserveringsmedel och tillsatser. Kalvdans på beställning,
mjölken kommer från egna mjölkkor. Studiebesök med visning och kaffe
efter bokning. Servering av ostkaka med sylt, glass och kaffe. Under våren
och sommaren utökar vi produktionen med fler produkter, se hemsida.
Källsjö Dairy is a small dairy that produces cheese cake, cheese and ”Sötost”
(traditional sweet, light brown cheese), completely free of preservatives
and additives. ”Kalvdans” (pancakes made from raw milk baked in owen)
can be ordered. Book for guided walks around the farm and coffee. We
serve cheese cake with jam, ice cream and coffee.
KAFÉ
CAFÉ
PRODUCENT
PRODUCER
KONTAKT / CONTACT
Gunilla Svenäng
Ullaredsvägen 8, 311 62 Ullared
[email protected] | kallsjomejeri.se
Tel. 0340-911 01, 0733-64 70 17,
0730-74 99 76
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
ÖPPET / OPEN
5 apr–16 jun: fre–sön 13–17
22 jun–25 aug: dagligen 13–17
30 aug–15 dec: fre–sön 13–17
Apr 5–Jun 16: Fri–Sun 1-5 pm
Jun 22–Aug 25: Daily 1-5 pm
Aug 30–Dec 15: Fri–Sun 1-5 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN ULLARED väg 153 mot Varberg ca 1,5 km. Höger vid skylt ”Källsjö 8”. Kör 8 km,
mejeriet ligger på vänster sida strax före kyrkan.
FROM ULLARED, road 153 towards Varberg approximately 1,5 km. Turn right at the
sign ”Källsjö 8”. Drive 8 km, the dairy is on the left, just before the church.
KÖTT & CHARKUTERI MEAT & CHARCUTERIE
Alla våra charkuterier gör vi helt själva på plats, utifrån egna klassiska recept.
Årnäs Kött och Charkdelikatesser
Välkommen till ”Vår gårdsbutik i stan” i Varberg. Vi erbjuder lokalt producerat naturbeteskött, fläskkött och egenproducerade charkdelikatesser. För
att få fram så fint kött, ställer det extra höga krav på oss som uppfödare
och vår förädling. Alla våra charkuterier gör vi helt själva på plats, utifrån
egna klassiska recept.
Welcome to ”Our Farm Shop in town” in Varberg. We offer locally produced
organic meat from our farm and other farms in our neighborhood, pork
and homemade meat delicacies. Obtaining such good meat makes extra
demands on our husbandry and production. All our meat products are
manufactured here by us, based on traditional recipes.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Jan-Olof Karlsson & Viwi Larsen
Värnamovägen 4, 432 32 Varberg
[email protected] | arnaskott.se
Tel. 0340-170 50, 0705-23 45 61
Fax. 0340-62 34 56
ÖPPET / OPEN
Onsdag–fredag: 10–18
Lördag: 10–13
Wednesday-Friday: 10 am-6 pm
Saturday: 10 am-1 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6:AN Kör av vid E6 Varberg C, kör in mot Jetmacken vid Lassabacka-rondellen. Kör
sedan 30 m rakt fram och vänster igenom grinden.
ON E6, take the exit “Varberg C“, at the traffic circle ”Lassabacka” drive towards the
gas station Jet. Drive 30 meters straight ahead and turn left through the gate.
9
10
BAGERI & CAFÉ BAKERY & CAFÉ
Vi bakar på ekologiskt mjöl från Limabacka kvarn i Väröbacka.
Kustbageriet
I vårt hantverksbageri bakar vi surdegsbröd och bullar från grunden på
ekologiskt mjöl från Limabacka kvarn. Varmt välkomna till vårt bageri/café
på Skeppsgatan 10 i Varbergs hamn samt till vår mysiga lilla brödbutik/café
på Storgatan 11 i Träslövsläge.
We bake sourdough bread and buns from scratch in organic flour from
Limabacka kvarn (mill). You are welcome to our bakery and cafe on
Skeppsgatan 10 in Varberg harbour. You can also stop by at our cozy little
bread shop and cafe on Storgatan 11 in Träslövsläge.
KAFÉ
CAFÉ
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
ÖPPET / OPEN
Skeppsgatan 10, 432 44 Varberg
Se hemsidan för info.
[email protected]
See website for info.
www.kustbageriet.se
Tel. Hamnen: 0340-69 03 00 Läjet: 0340-67 08 28
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6 VARBERG C: Följ väg mot centrum. Strax efterJärnvägsstationen, tag höger mot
fästningen. Vi finns på höger sida, cirka 100 m efter järnvägsbommarna.
E6 VARBERG C: Follow the road to the center. Shortly after the train station, turn right
towards the fortress. We are on the right side, about 100 meters after the railway crossing.
MAT & VIN FOOD & WINE
11
Vi använder färska kräftor direkt från
fiskarna i Träslövsläge, ekologiska
grönsaker från Källdalens trädgårdar,
lamm från Himmeldalens lamm, gris & nöt
från Årnäs Kött och Charkdelikatesser…
Vin & Skafferi Hus13
Bra råvaror är nyckeln till bra mat och dryck. Naturligt är ett ledord för
oss, småskaligt ett annat. I våra menyer vill vi spegla vårt geografiska
läge i jordbrukslandskapet Halland mitt på den svenska västkusten. Och
årstidernas skiftningar. Hantverket i köket kretsar kring vår kärlek till det
naturligt goda.
Premium produce are the key to good food and beverage. Natural is a
key word for us, small scale production another. In our menus, we want to
reflect our location in the middle of Halland on the Swedish west coast.
And seasonal variations. The craftsmanship in our kitchen revolves around
the love for the natural goodness.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Mattias Svensson
Varbergs Fästning, 432 44 Varberg
[email protected] | hus13.se
Tel. 0340-835 94 Fax. 0340-835 94
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Hela året, för speciella öppettider se
hemsida
All year round, for extra opening times
visit our website
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
MOT VARBERGS FÄSTNING, se skyltar som finns innanför första valvet till höger.
DRIVE TOWARDS VARBERG FORTRESS, there are signs inside the first arch on the right.
12
GÅRDSBUTIK FARM SHOP
Åk vår lammsafari. Vi ger oss ut över
Öströös vackra vidder för att se spralliga
lamm och lurviga kossor. En kul och
annorlunda upplevelse för stora och små,
gamla och unga.
Öströö Fårfarm
Gårdsbutik och kafé med ekologisk prägel vackert belägen med bokskogen
och beteshagar in på knuten. Lammsafari – en populär aktivitet vi kör vår
och sommar. Mat för bokade sällskap serveras i vår brännvinskällare.
Farm shop and café having a focus on ecological matters, beautifully
surrounded by beech forest and pastureland. Lamb Safari – a popular
activity we offer in the spring and summer. Food for booked parties is
served in our brandy cellars.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Jeanette Carlsson
Öströö Gård, 432 77 Tvååker
[email protected]
ostroofarfarm.com
Tel. 0340-450 36
Fax. 0340-450 76
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Jan–mar: fre 11-17 Jan–Mar: Fri 11 am-5 pm
Apr: fre-sön 11-17 Apr: Fri-Sun 11 am-5 pm
Maj: tis-sön 11-17 May: Tue-Sun 11 am-5 pm
Jun–aug: tis-sön 11-18 Jun–Aug: Tue-Sun 11 am-6 pm
Sep–dec: tor-fre 10-18, lör 10-14
Sep–Dec: Thu-Fri 10 am-6 pm, Sat 10 am-2 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
1 KM ÖSTER OM DAGSÅS, vägen Tvååker – Åkulla
1 KM EAST OF DAGSÅS, road between Tvååker and Åkulla
GRÖNSAKER & KRYDDOR VEGETABLES & HERBS
13
Vi vill sprida intresset för odling, hälsa, grönsaker, kryddor och matlagning.
Källdalens Trädgårdar
Källdalens Trädgårdar är en småskalig, ekologisk grönsaks- och
kryddodling. Vi odlar flera sorters grönsaker och kryddor. Sortimentet
varierar efter säsongen. Odlingarna är både i växthus och på friland och
gården ligger vackert i Hallands inland. Tiden från skörd till försäljning är
kort och vi eftersträvar att kunna erbjuda färska grönsaker och kryddor
under perioden april-okt/nov. Aktuell information hittar du på vår hemsida,
blogg eller Facebook.
Källdalens Trädgårdar is a small-scale, organic vegetable and herb farm. We
grow many kinds of vegetables and herbs. The range varies by season. The
cultures grow in greenhouse and outdoors. The farm is beautifully situated
in the inland of Halland. The time from harvest to sale is short and we strive
to offer fresh vegetables and herbs during April - October/November. For
current information about us, please visit our website, blog or Facebook.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Susanne Lundberg
Gödeby 71, 311 61 Ullared
[email protected] | www.kelldalen.se
Tel. 0346-220 84, 0706-91 20 84
ÖPPET / OPEN
Apr-okt: Se hemsida eller
kontakta oss via tel eller epost.
Apr-Oct: See website or contact
us on telephone or email.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN FALKENBERG väg 154 mot Ullared, efter ca 1,5 mil, vänster vid skylt mot
Hakestad, följ därefter skyltarna mot Källdalen.
FRÅN VARBERG avfart Tvååker, sedan mot Sibbarp, från Sibbarp c 2 km mot
Köinge, sväng vänster vid skylt Joastorp, följ därefter skyltarna mot Källdalen.
14
B&B ÖRTAGÅRD B&B HERB GARDEN
Våra stugor finns här för er, med utsikt till ett öppet
hav, där solen sänker sig bakom horisonten.
LyngaÖrt & Havro
Besök vår fina ekologiska ört- och äppelodling nära havet. Upplev dofterna
och smaka på örterna. Gör även ett besök i gårdsbutiken ”Nässlan” där du
kan handla våra förädlade örtprodukter plus andra ekologiska produkter.
Även B&B, för info besök www.havro.se.
Visit our beautiful organic herb gardens and apple orchard near the sea.
Experience the aromas and taste of herbs. Do also visit the Farm shop
”Nässlan” where you can buy our purified herbal products and other
organic products. Bed & Breakfast also offered, for more information visit
www.havro.se.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Anne-Marie Bakken
Lynga 120, 311 98 Glommen
[email protected]
lyngaort.com & havro.se
Tel. 0346-941 12 Fax. 0346-941 12
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Året runt ”knacka-på öppet”
All year round, drop-in
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN E6 tag av vid avfart 52 Morup. Kör mot Falkenberg ca 200 m, sväng höger mot
Morups kyrka. Kör igenom hela Morup fram till T-korsning, sväng höger mot Varberg,
kör ca 75 m, sväng vänster mot Stranning, Glommens kustväg. Kör 2 km. Skylt vid vägen.
ON E6, take exit 52 ”Morup”. Drive about 200 m towards Falkenberg, turn right towards
the church of Morup, pass through the entire village of Morup, at the T-junction turn
right towards Varberg about 75 m, turn left towards Stranninge, Glommens coastal
road. Drive 2 km. Sign by the road.
GÅRDSBUTIK FARM SHOP
15
Allt vi odlar är KRAV-märkt.
Tångagård
Ekologiskt odlad potatis, morötter, lök, palsternackor, rotpersilja, rödbetor,
vitkål, rödkål och grönkål. Viss säsongsvariation. Allt KRAV-godkänt.
Organically grown potatoes, carrots, onions, parsnips, root parsley,
beet roots, cabbage, red cabbage and kale. With seasonal variations.
Everything KRAV-certified, organic.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Bengt Nilsson
Lastad Tångagård 256, 311 95 Falkenberg
[email protected]
Tel. 0708-91 05 88, 0708-91 05 89
Fax. 0346-910 55
ÖPPET / OPEN
Alltid öppet
Always opened
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
VÄG 154 FALKENBERG  SVENLJUNGA. Vid Bergagård sväng mot Långås.
Efter 3 km skylt ”Gårdsbutik”.
ROAD 154 BETWEEN FALKENBERG AND SVENLJUNGA. In Bergagård turn towards
Långås. After 3 km sign ”Gårdsbutik”.
16
LANTHOTELL COUNTRY HOTEL
Här lagas maten från grunden med bra råvaror som ofta är lokalproducerade. Vi odlar
själva mycket grönsaker och örter. Frukt och bär från egen trädgård är vårt signum.
Gits Gård
Gits Gård är ett lanthotell. I naturskön miljö kan ni konferera, bo eller äta vår
goda mat. I matsalen ”Stallet” serveras allt från lunch till gourmétmiddagar.
Vi arrangerar även fester & bröllop. I ”Silobaren” finns ett stort utbud av
goda viner från vår vinkällare där vi även erbjuder provningar. Förbokning
önskas. Varmt välkomna.
Gits Farm is a country hotel. In a beautiful environment, you can arrange
conferences, stay the night and enjoy our good food. In the dining room
"The stable" we serve everything from lunch to gourmet dinners. We also
organize parties and weddings. In "Silo Bar" we offer a wide selection of
fine wines from our cellar, where we also have tastings. Pre-booking is
required. Welcome.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
KONTAKT / CONTACT
Git Spång
Stafsinge 615, 311 94 Falkenberg
[email protected] | www.gitsgard.se
Tel./fax: 0346-495 75
ÖPPET / OPEN
Hela året runt
All year around
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN E:6 tag avfart 51 mot Falkenberg. Vid 1:a rondellen sväng mot Stafsinge/
Långås, från 2:a rondellen är det skyltat Gits Gård.
FROM E:6 take exit 51 to Falkenberg. At the first roundabout turn towards Stafsinge/
Långås, from the 2nd roundabout, Gits Farm is signposted.
GÅRDSBUTIK FARM SHOP
17
Charken är full av detaljstyckat färskt fläskkött och korv från egen gård.
Gårdens Lilla Butik
I Gårdens Lilla Butik finns fläskkött och korv från egen gård, egenodlad
härligt jordig potatis, delikatesser och presenter till kalaset! I butiken
finns förutom våra egna produkter, bland annat limousin nötkött, ägg,
honung, sylt, geléer, chutney och smörgåspålägg från producenter i vårt
närområde. Vi strävar alltid efter att hitta lokala mattillverkare som passar
in i vårt sortiment.
At "Gårdens Lilla Butik" (The farm's Little Store) we offer pork and sausages
from our own farm, home-grown wonderfully earthy potatoes, delicacies
and gifts! In addition to our own produce we have limousine beef, eggs,
honey, jams, jellies, chutneys and spread meat from producers in our
vicinity. We strive to find local food products to sell in our farm shop.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Mika Slättsjö
Gödastorp Ödgärdet 112,
311 97 Falkenberg
[email protected] | gardenslillabutik.se
Tel. 0346-534 46, 0702-24 27 98
ÖPPET / OPEN
Ons-tor: 14-18, fre: 10-18, lör: 10-14
Wed-Thu: 14-6 pm, Fri: 10-6 pm,
Sat: 10-2 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
VÄG 150 mot Årstad, 2 km från E6, vänstersida “Gårdsbutik”. VÄG 150 från Torup mot
Falkenberg, 2 km innan E6, högersida “Gårdsbutik”
Road 150 towards Årstad, 2 km from the E6, on the left side "Gårdsbutik". Road 150
from Torup to Falkenberg, 2 km before E6, on the right side "Gårdsbutik".
18
NATURHÄLSOGÅRD SLOW FOOD
Sörby Naturhälsogård
Naturen har en lugnande inverkan
som främjar vår hälsa.
Slow Food-premierad matservering & trädgårdskafé. Här blir man hänförd
av skönheten i både landskapet, trädgården och den storslagna utsikten
från den runda inglasade matsalen. Fantastiskt för den som söker lokal
mat, vegeteriskt och raw food som ger en hälsokick. Möjligt för grupper att
konferera med övernattning, laga mat ihop, njuta av retreat, mindfulness,
yoga eller en ridtur. Bluegrassmusik alla söndagar i juli kl 15. Se hemsida.
Slow Food-awarded food & garden cafe. Here you will be captivated by the
beauty of the landscape, the garden and the magnificent view from the
round dining room. Great for those looking for healthy local food, vegetarian
and raw food. A place for groups to hold conferences with accommodation,
cook together, enjoy the retreat, mindfulness, yoga or horseback riding.
Bluegrass music every Sunday in July at 3 pm. See website.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Liselotte B. Abel
Sörby Hovgård 232, 311 65 Vessigebro
[email protected]
sorbynaturhalsogard.se
Tel. 0346-204 43, 0737-08 00 29
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Brunch från kl 11 och kafé från kl 14 följande
datum: maj: 1, 9, 12, 19 jun: 6, 9, 16, 22, 23, 30
jul: 7, 14, 21, 28 aug: 4, 11
Brunch at 11 am and café at 2 pm the following
dates: May: 1, 9, 12, 19 Jun: 6, 9, 16, 22, 23, 30
Jul: 7, 14, 21, 28 Aug: 4, 11
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
1,5 MIL ÖSTER OM FALKENBERG. Sörby ligger mitt emellan Årstad och Vessigebro.
Sväng vid skylt Sörby naturhälsogård, följ skyltningen.
15 KM EAST OF FALKENBERG. Sörby is located midway between Årstad and
Vessigebro. Follow the sign for Sörby Naturhälsogård.
GÄSTGIVARGÅRD INN
Mitt i Torup i Halland finner du vårt vackra gästgiveri med anor
ända från 1846. I Torup med omnejd finns det något för alla.
Varma bad, utmanande cykelleder, ridning, härliga fiskevatten,
konst och hantverk.
Torups Gästgivaregård
En matupplevelse i historisk och avkopplande miljö. Personlig service med
charm och glädje som ger mys åt dig som gäst. Vi erbjuder restaurang med
lunchbuffé och á la carte (bokning). Hotell, konferens, pub och catering.
A dining experience in a historical and relaxing environment. Individual
service with charm and joy that gives a pleasant atmosphere for you as
the guest. In the restaurant, we offer a lunch buffet and an a la carte Menu
card (reservation). Hotel, conference, pub and catering.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
KONTAKT / CONTACT
Hanna Mårtensdotter
Gamla Nissastigen 18, 314 96 Torup
[email protected]
torupsgastgivaregard.se
Tel. 0345-208 08
ÖPPET / OPEN
Vardagar: 11.30-14.00
Kvällar/helger: önskemål & säsong
Weekdays: 11.30 am-2 pm
Evenings/Weekends: on request
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
I Torup mittemot järnvägsstationen. Från Halmstad väg 26, andra infarten till Torup.
Norrifrån är det första infarten. Från Falkenberg väg 150 på höger sida när du passerar
järnvägen. Located in the center of Torup across from the railway station. From Halmstad
along the road 26, second entrance to Torup. If you come from north, first entrance. From
Falkenberg on road 150, we are on the right side when you cross the railway.
19
20
VÅFFELKAFÉ WAFFLE CAFÉ
Här fikar du inne eller ute. Vi har plats för cirka 50
gäster inomhus i den ombyggda ladugården.
Glassbo Våffelstuga
Vi serverar våfflor, bullar, kakor, glass och mättande smörgåsar, allt bakat på
gården. Servering ute och inne. Handikapp- och barnvänligt. Välkomna till
”Bak i tiden”.
We serve waffles, cinnamon buns, cookies, ice cream and satisfying
sandwiches, baked on the farm. Serving outside and inside. Wheelchair
accessible and child-friendly. Welcome.
KAFÉ
CAFÉ
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Marita Vahlberg
Glassbo 2:2, 314 96 Torup
[email protected]
glassbovaffelstuga.com
Tel. 0345-208 25
ÖPPET / OPEN
Maj: sön 13-17 May: Sun 1-5 pm
Jun: tis-sön 13-18 Jun: Tue-Sun 1-6 pm
1 jul-11 aug: dagligen 11-18 Jul 1-Aug 11: Daily 11-6 pm
13 aug-1 sep: tis-sön 13-18 Aug 13-Sep 1: Tue-Sun 1-6 pm
Sep: sön 13-17 Sep: Sun 1-5 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
NISSASTIGEN RIKSVÄG 26, mellan Torup och Hyltebruk. Avtagsväg Lintalund
naturreservat, endast 50 m från vägen. GPS: 56.972912, 13.168787
ROAD 26 NISSASTIGEN, between Torup and Hyltebruk. Turn off for ”Lintalund
naturreservat”, drive just 50 m. GPS: 56.972912, 13.168787
RESTAURANG VID HAVET RESTAURANT BY THE SEA
21
I norra delen av strandparadiset Långasand hittar du oss på Strandstugan.
Strandstugan Långasand
Välkommen till Strandstugan, centralt belägen i Långasand bara ett
stenkast från havet med goda parkeringsmöjligheter. Vår ambition är att
servera vällagad traditionell svensk mat med stort inslag av högkvalitativa
närproducerade råvaror. Vi har en stor uteservering och fullständiga
rättigheter.
Welcome to Strandstugan, located in the centre of Långasand just a stones
throw from the sea, with ample parking. Our aim is to serve well prepared
traditional Swedish cuisine made largely from high quality local produce.
We have a large outdoor seating area and we are of course fully licenced.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Ulrika Paul
Långasandsvägen 3, 311 96 Långasand
facebook.com/strandstuganlangasand
www.strandstuganlangasand.se
Tel. 0346-439 69, 0708-85 73 02
ÖPPET / OPEN
Maj-augusti
se hemsida för öppettider
May-August
Se our website for opening hours
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Strandstugan ligger utmed kustvägen mellan Halmstad & Falkenberg. Från E6an, sväng
av vid avfart nr 49 Kör mot Ugglarp, sväng höger vid Eftra kyrka, efter ca 500 m sväng
vänster mot Strandstugan (skyltar finns).
Strandstugan is located along the coastal road between Halmstad & Falkenberg. Exit
the E6 at junction 49 and continue towards Ugglarp, turn right at Eftra church and after
about 500 meters turn left to Strandstugan (it is signposted).
22
GÅRDSBUTIK FARM SHOP
Ugglarps Grönt och "stjärnbonden" Mikael Jidenholm har vunnit ett
flertal priser och utmärkelser för råvaror i absolut världsklass.
Ugglarps Grönt
Sätt dig ner på stenarna vid Ugglarps strand, känn de salta vindarna och
upplev sanden som skapar karaktären på grönsakerna från oss. Gör som
många kända kockar, boka en rundvandring och låt dig inspireras av vår
förmåga att se möjligheter och ta del av kunskapen bakom.
Sit on Ugglarps beach and feel the salty wind on your face and the sand
beneath your feet, it is this that creates the character of the vegetables
we grow here. Do what many well known cooks do, book a tour and
let yourself be inspired by seeing possibilities and understanding the
background to it all.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Mikael Jidenholm
Ugglarpsvägen 8, 311 69 Ugglarp
[email protected]
ugglarpsgront.se
Tel. 0346-71 44 40
Fax. 0346-71 44 49
ÖPPET / OPEN
GÅRDSBUTIK: Högsäsongens bredaste utbud.
Öppettider och utbud, se hemsida/facebook
FARM SHOP: During highseason we have the
widest range of vegetables available. For
opening times and what’s in stock please visit
web site or find us on facebook.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Ugglarps Grönt ligger utmed Kustvägen mellan Halmstad och Heberg. I Ugglarp, sväng
av och kör mot havet 1 km. Sväng ner vid skylten ”Ugglarps Grönt”.
Ugglarps Grönt is located along the coastal road between Halmstad and Heberg.
In Ugglarp, turn off and drive 1 km towards the sea. Turn off at the sign ”Ugglarps Grönt”.
MUSEUM MUSEUM
23
Vi vill visa utvecklingen på landsbygden under 1900-talet.
Berte Museum – Livet på landet
Hos oss får ni stifta bekantskap med livet på den halländska landsbygden
från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar med bl.a. lanthandelsmiljö.
Massor av föremål som använts för att producera våra livsmedel.
Försäljning av Berte Qvarns mjöl, kaffe och SIA-glass.
Visit the museum and get acquainted with life in the Halland countryside,
from the end of the 19th century up to the present day with for example,
a country store museum. Here you can see a large number of tools and
equipment used in food production. We sell Berte Qvarn flour, coffee and
SIA-ice cream.
KAFÉ
CAFÉ
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Bengt Svensson
Berte Qvarn, 311 67 Slöinge
[email protected]
bertemuseum.se
Tel. 0346-405 13
Fax.0346-71 52 01
ÖPPET / OPEN
Apr-sep: sön 13-17
Jun-aug: tis-fre 10-16 & sön 13-17
Grupper bokas alla dagar efter överenskommelse.
Apr-Sep: Sun 13-5 pm
Jun-Aug: Tue-Fri 10-4 pm & Sun 1-5 pm
Daily visits for groups after booking.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
PÅ E6: Vid motorvägsavfart 48 Slöinge på vägen mot Berte Qvarn.Vägvisning från
kustvägen och gamla E6:an ON E6, take exit 48 ”Slöinge”, drive towards Berte Qvarn.
Signs guide you from the coastal road and the old E6
24
TRÄDGÅRDSCAFÉ GARDEN CAFÉ
Att fika mitt i äppelodlingen är en nästan magisk känsla. Foto Malin Göranson.
Äppelgården Café
Café och musteri beläget i trädgård på 10.000 kvm med cirka 250 äppelträd.
Här serveras smörgåsar, våfflor samt hembakat som äppelkaka med
vaniljsås, småkakor, med mera. I vårt musteri pressas vår frukt till en god
och näringsrik must. Vi tillverkar också marmelader, äppelsirap, med mera.
Privatpersoner kan också lämna in sin egen frukt för pressning till must.
Café and cider mill located in a 10,000 square meter garden with 250
apple trees. We serve sandwiches, waffles and homemade apple pie and
custard, cookies, and more. In our cider mill we press our fruit for a tasty
and nutritious beverage. We also manufacture jams, apple syrup, and more.
Customers can also bring their own fruit for pressing the must.
KAFÉ
CAFÉ
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Jan & Gunvi Olsson
Gamla landsvägen 6. 31168 Slöinge
[email protected]
www.appelgardencafe.se
Tel. 0346-401 20, 072-328 27 21
ÖPPET / OPEN
9 maj-31 maj: lör-sön 10-18
1 jun-18 jun: ons-sön 10-18
19 jun-18 aug: mån-sön 10-18
May 9-May 31: Sat-Sun 10-6 pm Jun
1-Jun 18: Wed-Sun 10-6 pm
Jun 19-Aug 18: Mon-Sun 10-6 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6 & GAMLA E6: Avfart Slöinge, infart Stenlösvägen via SIA-Glass till Gamla
landsvägen 6.
E6 & "OLD" E6: Exit Slöinge, then Stenlösvägen passing SIA-Glass, right beside the
old highway 6.
BAGERI & CAFÉ BAKERY & CAFÉ
25
Under sommarenkan du slå dig ner i vårt lummiga trädgårdscafé och njuta av söta
bakverk och goda smörgåsar med delikatesser från trakten. Vintertid kan du göra som
stamkunderna och boka vårt enda fikabord inomhus.
Solhaga Stenugnsbageri
I ett gammalt uthus med vedeldad stenugn har vi byggt ett modernt
hantverksbageri där vi bakar surdegsbröd och söta bakverk utan tillsatser,
på mjöl från Berte Qvarn och andra lokala råvaror. Här kavlas croissanter
med riktigt smör och vi kokar både sylt och vaniljkräm från grunden.
Bageriet har belönats med priser av både Skåneländska Gastronomiska
Akademien och Hallands Akademi. Följ oss på bloggen sarabakar.se och
vår facebooksida för att ta del av våra recept och livet i bageriet.
Solhaga is a modern award winning bakery with focus on traditional
craftmanship, locally grown ingredients and a fresh approach to making
bread and pastries of superior quality. In the summertime you can
enjoy sandwiches with local delicacies in our garden café. Follow us on
sarabakar.se and Facebook.
KAFÉ
CAFÉ
PRODUCENT
PRODUCER
KONTAKT / CONTACT
Sara Wennerström
Ågatan 2, 311 68 Slöinge
[email protected]
Tel. 0738-55 11 22
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
ÖPPET / OPEN
Hela året: ons-fre 9-18, lör 8-14
1 jul-11 aug: mån-fre 8-18, lör-sön 8-15
All year: Wed-Fri 9-6 pm, Sat 8-2 pm
Jul 1-Aug 11: Mon-Fri 8-6 pm, Sat-Sun 8-3 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Centralt i Slöinge, avfart 48 på E6 mellan Falkenberg och Halmstad. Kör mot centrum
och följ Järnvägsgatan till slutet. Sväng höger in på Ågatan.
Located in Slöinge, take junction 48 from the E6 and follow signs for the centre of
Slöinge. Drive along the Järnvägsgatan to the end and turn right onto Ågatan.
26
MAT, KAFFE & GLASS FOOD, COFFEE & ICE CREAM
Susedalen är en av Sveriges mest påkostade rastplatser med en spännande
arkitektur som smälter in i det böljande landskapet.
Lokal Diner Susedalen
Välkommen till Lokal Diner Susedalen, beläget på rastplats Susedalen
utmed E6 mellan Halmstad och Falkenberg. Här erbjuds du unik, smakrik
och hälsosam snabbmat med hög kvalité, baserad på produkter och
råvaror från närbelägna gårdar och andra lokala producenter.
Welcome to Lokal Diner Susedalen, located on the Susedalen E6 highway
stop between Halmstad and Falkenberg. We offer unique, tasty and
healthy fast food with high quality based on products and ingredients
from nearby farms and other local producers.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Ulf Severinsson
Susedalens rastplats
[email protected] | lokaldiner.se
Tel. 0346-407 84
ÖPPET / OPEN
Dagligen: 9-19
Daily: 9-7 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Rastplats Susedalen utmed E6 mellan Getinge och Slöinge.
Susedalen E6 highway stop between exits Getinge and Slöinge.
KÖTT & CHARKUTERI MEAT & CHARCUTERIE
På Mostorps Gård i Getinge bedrivs naturnära djuruppfödning på
djurens villkor. Våra djur strövar fritt på stora arealer där varken
konstgödsel eller besprutningsmedel används.
Mostorps Gård
Nu har vi öppnat dörrarna till vår nya gårdsbutik. Låt alla sinnen inspireras
i lantlig idyll med färskvaror i centrum. Självklart har vi en manuell disk
med både nötkött, griskött, kalvkött och lammkött. En stor nyhet är
vårt ekologiska griskött från Gun Ragnarsson i Tvååker. Vi erbjuder även
ekologiska ostar från Danmark.
Now we have opened the doors to our brand new farm shop. Let your
senses be inspired in an idyllic country setting with fresh produce as its
focus. Naturally we have a manned deli counter stocked with beef, pork,
veal and lamb. One of our additions to the range is ecological pork from
Gun Ragnarsson, Tvååker. We also stock ecological cheeses from Denmark.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Peter von Braun
Mostorps Gård, 310 44 Getinge
[email protected] | mostorpsgard.se
Tel. 035-542 52 Fax. 035-581 30
ÖPPET / OPEN
Ons-fre 10-18
Lör 10-14
Wed-Fri 10-6 pm
Sat 10-2 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6 NORRIFRÅN – välj avfart Slöinge. Kör söderut på ”Gamla E6:an” ca 2,5 km. Titta efter
skylten Mostorp. Mostorps Gård på vänster sida.
E6 FROM THE NORTH - take exit ”Slöinge”. Drive southwards onto the ”Old E6 ” about
2,5 km. Look for the sign ”Mostorp”. Mostorps Gård is on the left side.
27
28
GÅRDSCHARKUTERI FARM BUTCHER
Vi erbjuder mer än 150 olika charkdelikatesser, som är tillverkade efter
”tyska” kvalitetskrav, efter traditionella metoder och utan tillsatser.
Ekomuseum Gudmundsgården
Hallands äldsta gårdscharkuteri med ”tysk brytning”. Gudmundsgården är
ett småskaligt familjelantbruk med glada utegrisar och gårdscharkuteri. Här
finns allt från lufttorkad skinka och salamikorvar till påläggs- och buffémat.
Vi har också hängmörat oxkött från grannarna på Slättelyngagård.
Sommartid har vi Hallands rikligaste gårdstillverkade grillsortiment med
riktigt köttiga grillkorvar och många olika marinerade grilldelikatesser. I vårt
mysiga gårdscafé erbjuder vi gårdens läckerheter och catering året runt.
Halland’s oldest farm butcher with a german twist. The Gudmundsson
farm is a small family farm with outdoor ”happy” pigs. Here you can find
everything from prosciutto and salami sausages to buffet meats. We
also have tender beef from our neighbors on Slättelyngagård. During
the summer, we offer Halland's widest range of grill foods with meaty
barbecue sausages and a variety of marinated barbecue delicacies.
KAFÉ
CAFÉ
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Ralf Tebaay
Gudmundsgården 112, 311 67 Slöinge
[email protected]
gudmundsgarden.se
Tel. 0346-405 08
Fax. 0346-400 74
ÖPPET / OPEN
Mån-fre 10-18
Lör 10-13
Mon-Fri 10-6 pm
Sat 10-1 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Gudmundsgården ligger mellan Slöinge och Asige på Asigevägen.
Gudmundsgården is located at the end of Slöinge on the Asigevägen to Asige.
HJORT & VILT DEER & VENISON
29
Våra hjortar strövar fritt i ett hägn på 30 hektar. Under sommarhalvåret
lever hjortarna på gräs och örter som växer i hägnet.
Bårarps Gårdsbutik Hjort & Vilt
Gårdsbutik i miljö från 1700-talet. Dovhjortar i eget hägn. Eget slakteri,
Köttet är välhängt, styckat och märkt, färdigt för grytan. Även annat vilt
efter säsong. Råd och recept. Egna råvaror till förädling.
Farm shop in the settings of the 1700s. Fallow deer in an enclosure.
Slaughterhouse for homemade meat properly hung, cut and labelled,
ready for the stewpot. Various offers of different wildlife meat depending
on the season. Advice and recipes.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Ulla Gullander
Bårarps Gård, 305 77 Getinge
[email protected] | bararpshjort.se
Tel. 035-547 85 Fax. 035-583 67
ÖPPET / OPEN
Mar-dec: tor-fre 13-18
Mar-Dec: Thu-Fri 1-6 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6 AVFART 47, kör 2 km mot Steninge. Skylt vid allé. Butiken i stenhus.
ON E6, exit 47, drive 2 km towards Steninge. Sign to alley. Shop is in the house of stone.
30
CAFÉ & BUTIK CAFÉ & SHOP
Den gamla mjölnarbostaden i butiken rymmer en bod med handplockade ting.
I denna är det lätt att finna en present eller ett minne att köpa med sig hem.
Särdals Kvarn
Uppskattat utflyktsmål längs Hallands kustväg med sommarcafé,
delikatessbutik, presentbod, trädgård, utställning och guidade visningar av
byggnadsminnet (obs, visningar endast specifika datum).
A popular destination along Hallands’ coastal road with cafe, delicacies,
gift shop, gardens, exhibitions and guided tours around the Heritage
building (note, guided tours only on advertized dates).
Mar-Dec: Tue-Fri 11-5 pm & Sat 11-4 pm, May, Sep, Dec: Sun 11-4 pm,
Jun, Jul, Aug: Daily 11-6 pm, Holidays 11-4 pm, Café only in May, Jun and Sep
KAFÉ
CAFÉ
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Anna Bjurklint
Särdals Kvarn, 305 70 Haverdal
[email protected] | sardalskvarn.se
Tel. Butik 035-520 29 Café: 035-519 05
ÖPPET
Mar-dec: tis-fre 11-17 & lör 11-16
Maj, sep, dec: sön 11-16
Jun, jul, aug: alla dagar 11-18
Röda dagar under säsong 11-16
Café endast helger maj, juni & sept
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Längs Hallands Kustväg mellan Halmstad och Falkenberg, 15 km norr om flygplatsen.
Väderkvarnen är väl synlig från Kustvägen.
Along the Coastal Road of Halland between Halmstad and Falkenberg,
15 km north of the airport. The windmill is visible from the road.
PENSIONAT GUESTHOUSE
31
Ridleden genom Halland går förbi pensionatet – hos oss kan både du
och din häst få mat och nattlogi.
Pensionat Sågknorren
Restaurang med hemlagad mat av regionala och svenska råvaror, serveras i
vårt egna träslott eller som picknick vid den vackra sjön Frillens strand. Här
kan du vandra eller koppla av med god mat och boende med standard
från lyxiga rum till enkla stugor.
Restaurant with homemade food of regional and Swedish ingredients,
served in our own wood castle, or as a picnic at the beautiful beach of
Lake Frillen. Here, you can walk or relax with good food and stay in our
accommodations ranging from luxurious rooms up to simple cabins.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
KONTAKT / CONTACT
Susanne & Kjell-Åke Källén
Knallhult, Tångarna, 310 38 Simlångsdalen
[email protected] | sagknorren.se
Tel. 0345-120 90, 0709-38 64 16
ÖPPET / OPEN
Året runt på beställning
All year round – on request
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
PÅ VÄG 25 mellan Halmstad- Ljungby, i Simlångsdalen sväng mot Femsjö, efter ca. 20 km
genom Kullhult efter ytterligare 500 m vänster mot Knallhult vid pensionatsskylt .
FRÅN HYLTEBRUK: Följ skyltar mot Femsjö, kör förbi Femsjö, sväng höger och följ skylt
mot Bygget, efter 5 km, sväng höger mot Knallhult vid pensionatsskylt.
ON ROAD 25 between Halmstad and Ljungby, in Simlångsdalen turn towards Femsjö,
after approx. 20 km towards Kullhult, follow for 500 m and turn left towards Knallhult,
sign for ”Pensionat”. FROM HYLTEBRUK: Follow signs ”Femsjö”, pass Femsjö, turn right
and follow toward ”Bygget”, after 5 km, turn right towards Knallhult, sign for ”Pensionat”.
32
BAGERI BAKERY
Vår gård ligger i västligaste Småland, men i Hallands län.
Bäckhästens Vedugnsbageri
Vi bakar i vedeldad stenugn och med ekologiska råvaror, allt för bästa smak.
Sommarcafé med servering i trädgård och glashus. På beställning även
vegetarisk lunch. Allt på ekologisk gård med odlingar och hästar. Kurser, fester
och konferenser. Vi använder gårdens KRAV-odlade grönsaker till caféet.
Brödet bakas på mjöl från Halland, en del av spannmålen från egen odling.
We bake using a wood-fired stone oven with organic ingredients to get
the best flavor. The cafe and restaurant are situated in the garden and
greenhouse. On request we can cater for vegetarians. At our organic farm
we also offer events and conferences. We use farm ecologically grown
vegetables in the café. Most bread is baked with flour from Halland, partly
from our own crops.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Kerstin Brodin, Sören Bjärnborg
Bäck 109, 310 83 Unnaryd
[email protected]
backhasten.se
Tel. 0738-46 44 49
Fax. 0371-630 49
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Maj–jun: sön 11-18 (stängt midsommar)
4 jul–18 sep: tor-sön 11-18
Samt vid evenemang, se hemsida.
May–Jun: Sun 11-6 pm (Midsummer closed)
Jul 4–Sep 18: Thu-Sun 11-6 pm
Also opened at special events, see website.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Från krysset där vägen mellan Femsjö och Unnaryd korsar vägen mellan Hyltebruk
och Lidhult, följ skylt mot Bageri. N 56° 54.495’, E 13° 24.271’
The road between Femsjö and Unnaryd crosses the road between Hyltebruk and
Lidhult, follow sign towards Bageri. N 56° 54.495’, E 13° 24.271’
PENSIONAT GUESTHOUSE
33
Sveriges äldsta fungerande pensionat med förtjusande utsikt över sjön Unnen.
Alebo Pensionat
Hotell och restaurang i skogskanten vid sjön Unnens strand. Pensionatet är
ett över 100 år gammalt kulturminne med hälsobrunn. Vi arrangerar fester
och konferenser, julbord mm. Vi serverar á la carte med medelhavstouche
på halländska råvaror samt traditionell svensk husmanskost. Vi har även
cafémeny med våffelspecialitet. Sommartid stor uteservering med
panoramautsikt.
Hotel and restaurant between the forrest and the beach of Lake Unnen.
Existing for more than 100 years and having a mineral rich health spring,
the pension is a heritage gem. Our Menu has dishes with ingredients from
Halland combined with Mediterranean cuisine and traditional Swedish
cooking. We also have a café menu with waffle specialties.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Mette & Erik Dich
Södra Vägen 66, 310 83 Unnaryd
[email protected] | alebo.se
Tel. 0371-600 18
Fax. 0371-600 18
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Året runt
All year round
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN VÄG 26, skylt Unnaryd vid Hyltebruk. Från väg 25, mot Lidhult sedan Unnaryd.
FROM ROAD 26, sign Unnaryd in Hyltebruk. From road 25, towards Lidhult then Unnaryd.
34
FISKERI FISHERIE
I Fiskrestaurangen erbjuder vi varma och kalla rätter av gös, gädda,
regnbåge, ål och lake. Stekt, grillad, friterad, rökt eller gravad.
Tiraholms Fisk
På gården Tiraholm driver familjen Ekwall yrkesfiske i Bolmen. Genom
finaste mathantverk blir insjöfisken till delikatesser av färsk, rökt, gravad
och filead fisk som saluförs i gårdsbutiken. I den rustika fiskrestaurangen
serverar vi hemlagade rätter av gös, regnbåge, gädda, ål och lake.
On Tiraholms farm by lake Bolmen the Ekwall family run a successful
commercial fisherie. The freshwater fish is prepared for the farm shop
where you can purchase it smoked, salted or filleted. In our rustic fish
restaurant we serve home-made dishes including pike-perch, rainbow
trout, pike, eel and burbot.
SHOP: Mar 28-Apr 1: 10-6 pm, Apr-May: Thu-Sun 10-6 pm, Jun-Aug: daily 10-6 pm,
Sep: Thu-Sun 10-6 pm, Okt-Dec: Thu-Sat 10-6 pm RESTAURANT: Mar 31-Jun 16: Sun
12-6 pm, May 9-11 & Jun 6: 12-6 pm, Jun 22-Aug 11: daily 12-8 pm, Aug 12-Sep 1: daily
12-6 pm, Sep: Sun 12-4 pm. Also Fathersday, Nov 10 and Xmas buffét (”Julbord”).
RESTAURANG
RESTAURANT
PRODUCENT
PRODUCER
KONTAKT / CONTACT
Vicky
Tiraholms Säteri,
310 83 Unnaryd
[email protected]
tiraholm.se
Tel. 0371-640 19
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
ÖPPET
GÅRDSBUTIKEN: 28 mar-1 apr: 10-18, apr-maj: tor-sön 10-18,
jun-aug: dagl 10-18, sep: tor-sön 10-18, okt-dec: tor-lör 10-18
FISKRESTAURANGEN: 31 mar-16 jun: sön 12-18,
9-11 maj & 6 jun: 12-18, 22 jun-11 aug: dagl 12-20,
12 aug-1 sep: dagl 12-18, sep: sön 12-16.
Fars dag 10 nov samt julbord
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
10 km öster om Unnaryds samhälle i Hylte Kommun. Kör förbi bensinmacken ca 3 km
– därefter skyltat. Situated 10 km east of Unnaryd in Hylte Community. Pass the gas
station in Unnaryd and drive about 3 km - then follow the signs.
RÖKT LAX SMOKED SALMON
35
På den karga Tylön utanför Halmstad började Fyrmästare Meuller under slutet av
1800-talet att till husbehov enrisröka lax. Traditionen förs nu vidare på Lyngalax.
Lyngalax
Traditionellt rökeri som röker lax på gammeldags vis med handpackad
enris i stenugnar. Kallrökt, varmrökt och gravad lax, ål och makrill med
mera. Sommartid även laxtallrik och baguetter.
Traditional smokehouse for salmon using hand-packed juniper in stone
ovens like in the olden days. Cold smoked, hot smoked and marinated
salmon, eel, mackerel, etc. In the summertime also salmon plates and
baguettes.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Jonas Karlsson
Lynga 610, 305 64 Gullbrandstorp
[email protected] | lyngalax.nu
Tel. 035-535 60
ÖPPET / OPEN
Vinter: ons-fre 9-17, lör 10-13
Sommar: vardagar 9-18, lör 10-15, sön 10-13
Winter: Wed-Fri 9-5 pm, Sat 10-1 pm
Summer: Weekdays 9-6 pm, Sat 10-3 pm,
Sun 10-1 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Kustvägen från Halmstad ca 10 km norrut. Efter Gullbrandstorp skylt Lynga vänster.
The Coastal Road from Halmstad about 10 km north. After Gullbrandstorp sign
”Lynga” to the left.
36
GÅRDSBUTIK FARM SHOP
Från våra odlingar kan du själv plocka olika sorters sallad, kål, broccoli, lök, morötter,
rödbetor, sockerärtor, bönor, persilja, jordgubbar, majs och blommor.
Kaggagårds Gårdsbutik
Strax utanför Halmstad finner ni vår mysiga gårdsbutik, med försäljning av
egenodlade grönsaker efter säsong. Även självplockning. Vi erbjuder också
teer i lösvikt, hemmagjord sylt, marmelad och natursalvor, brasved samt
närproducerad honung med mera.
Just outside Halmstad, you will find our cozy farm shop selling homegrown vegetables, strawberries, flowers and corn. Try self-picking! We also
offer teas, homemade jam, marmalade and natural ointments, firewood
and locally produced honey and more.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Susanne och Stig Johansson
Onsjö Kaggagård, 30591 Halmstad
[email protected]
www.kaggagard.se
Tel./Fax. 035-304 91, 0707-67 23 10, 0709-96 47 88
ÖPPET / OPEN
Se vår hemsida eller ring
See our website or call
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Kustvägen från Halmstad mot Steninge, tag väg vänster mot Ringenäs. Efter 300 m
skylt, kör in på gården.
The coastal road from Halmstad to Steninge, turn left towards Ringenäs.
After 300 m sign, drive into the Farm.
CAFÉ & HUSRUM CAFÉ & ROOMS
37
Drick kaffe i den gamla ladugården eller under ekarnas djupa grönska.
Vi serverar hembakat såsom cheddargiffel och våfflor med sylt och grädde.
Lizzies Café & Galleri
Hemlagat på lantgård i Holm. Handikapp- och barnvänligt. Konferenser,
fester, specialarrangemang och rumsuthyrning kan bokas under året.
Homemade food on our farm in Holm. Wheelchair accessible and childfriendly. Conferences, festivities, special events and accommodations –
booking all year round.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
KONTAKT / CONTACT
Lizzie Nilsson & Pia Ihlström
Jävsgård 161, 305 92 Holm
[email protected] | Lizziescafe.n.nu
Tel. 035-381 18 Fax. 035-381 18
ÖPPET / OPEN
16 jun-18 aug: tis-sön 13-17
Övrig tid enligt överenskommelse.
Jun 16-Aug 18: Tue-Sun 1-5 pm
Other opening times by appointment.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6:AN, avfart 46 mot Holm, skylt Lizzies Café. Från Halmstad över Kärleken
väg 612 förbi Holms kyrka.
ON E6, exit 46 towards Holm, sign ”Lizzie Café”. From Halmstad on Kärleken
väg 612 passing Holms church.
38
MIDDAG & FEST DINNER & FESTIVITIES
Hos oss finns allt du behöver för att kunna ställa till en riktigt lyckad fest oavsett om du
planerar för bröllop, barndop, födelsedagsfest, släktträff eller ett rejält sommarparty.
Heagårds Skafferi
I genuin miljö mitt i den halländska myllan arrangerar vi lantligt lyxiga
middagar, bröllop, konferenser och andra njutbara händelser under
hela året. Ni är även välkomna på någon av våra temakvällar/helger,
vinprovningar, grillkvällar och julbord!
In a unique setting within the rural environment of Halland, we arrange
dinners which combine country style and luxury for different occasions
such as weddings, conferences and other relishing events all year round.
How about a visit to one of our special occasions on evenings or weekends
such as wine tasting, barbecues and ”Julbord” (Christmas dinners)!
For orders from 15 up to 250 persons. Also open for evenings/weekends with various
themes such as Easter menu, Barbecues, ”Gåsamiddag” (traditional roasted goose)and
”Julbord”. Call us or visit the website for further information.
RESTAURANG
RESTAURANT
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
KONTAKT / CONTACT
Marie Torstensson
Heagård, 305 91 Halmstad
[email protected]
www.heagardsskafferi.com
Tel. 035-359 67
ÖPPET / OPEN
För beställningar 15-250 personer. Även öppet för
tema-kvällar/helger t ex påskmeny, grillkvällar,
gåsamiddag och julbord. Ring eller gå in på
hemsidan för program.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
6 km från Halmstad centrum utmed nya
kustvägen mot Steninge/Falkenberg. From
Halmstad city, 6 km along the new coastal road
to Steninge/Falkenberg.
ITALIENSK GLASS ITALIAN ICE CREAM
39
I Möllegård cirka sju km väster om Halmstad tillverkar Riccardo dagligen ljuvlig
glass av mjölk, grädde, bär, frukt, vaniljstänger, nötter och choklad.
World of Riccardo
Producerar italiensk glass efter gammal familjetradition på Möllegård och
erbjuder sina kunder en högkvalitativ glass gjord på färska råvaror och
med låg fetthalt. Det finns cirka 25 olika smaker som presenteras på ett
unikt italienskt sätt. Mysig uteservering vid Möllegård naturreservat och
Prins Bertils stig.
On Möllegård, we produce Italian ice cream according to old family
traditions and offering a premium ice cream made from fresh ingredients
and low fat. There are about 25 different flavours presented in a unique
Italian way. We are serving outdoors in a cozy place nearby Möllegården
Nature Reserve and Prins Bertils Stig.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Riccardo Boggian
Möllegård, 305 91 Halmstad
[email protected] | riccardo.se
Tel. 035-321 00
ÖPPET / OPEN
Mars: fre-sön 13-18
Apr-okt: dagligen 12-19
Beställning året runt via 035-321 00.
Mar: Fri-Sat 1-6 pm
Apr-Oct: daily 12-7 pm
Order all year round by phone 035-321 00.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Nya kustvägen norr om Halmstad flygplats, kör mot Mjällby konstmuseum och
fortsätt rakt fram till skylt: ”Möllegård Naturreservat”.
On the coastal road, north of Halmstad airport, drive towards ”Mjällby konstmuseum”
and follow the road until the sign ”Möllegård Naturreservat”.
40
GÅRDSBUTIK FISK FISH FARM SHOP
Vår fisk förgyller vilken tallrik som helst!
Görviksfiskar´n – Söders Fisk
Egenfångad fisk med Halmstadlax som specialitet. Vi gör även egna
sillinläggningar, patéer, såser, hemgravad lax med mera.
Self-caught fish, ”Halmstad salmon” as specialty. We also produce herring
pickles, pâtés, sauces, marinated salmon, etc.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Stig Nilsson
Fiskaregatan 1 d,
302 38 Halmstad
[email protected]
Tel. 0705-15 79 83
ÖPPET / OPEN
GÖRVIK: jun-aug, tis-fre 10-18 & lör 10-14
FISKTORGET: hela året, ons & lör 9-14, fre 9-18
GÖRVIK: Jun-Aug, Tue-Fri 10-6 pm & Sat 10-2 pm
FISKTORGET: All year round, Wed & Sat 9-2 pm, Fri 9-6 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
GÖRVIK: från Halmstad mot Tylösand, sväng vänster vid skylt Görvik – fortsätt ned till
havet. FISKTORGET: Hamngatan vid Österbro i Halmstad.
GÖRVIK: from Halmstad towards Tylösand, turn left at the sign ”Görvik” – continue
towards the sea. FISH MARKET: Hamngatan near Österbro in Halmstad.
GÅRDSCHARKUTERI FARM BUTCHER
41
I centrala Halmstad ligger delikatessbutiken där du kan köpa det bästa från
gårdsproducenterna Mostorps Gård i Getinge och Ekomuseum Gudmundsgården i Slöinge.
Gudagott Kött & Chark Delikatesser
Bondekooperativ gårdsbutik i stan från Ekomuseum Gudmundsgården
och Mostorps Gård. Gudmundsgården bidrar med sina ”Glada Grisar” och
vilt, Mostorps Gård bidrar med köttrasdjur från naturbete och lamm. Köttoch charkdelikatesser av hög klass från sunda djur framställt efter gamla
traditionella hantverksmetoder.
The shop is run by a farmers co-operative from the Ecomuseum
Gudmundsgården and Mostorps Gård. Gudmundsgården supply meats
form their “happy pigs” as well as game, Mostorps Gård supply meats from
their special breed of cattle and lamb. Here we provide high quality foods
from healthy animals using traditional methods.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Ralf Tebaay
Hantverksgatan 2, 302 42 Halmstad
www.gudagott.se
Tel. 035-17 90 70 Fax. 035-17 90 71
ÖPPET / OPEN
Tis-fre: 10-18, lör 10-14
Apr-okt: dagligen 12-19
Beställning året runt via 035-321 00.
Tue-Fri 10-6 pm, Sat 10-2 pm
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Det så kallade ”Blå Huset” på Hantverksgatan 2 vid slottsrondellen
100 m från Halmstads slott.
The so called ”Blue House”on Hantverkargatan 2, by the Castle roundabout,
100 meters from Halmstad Castle.
42
RESTAURANG, HOTELL & STUGOR RESTAURANT, HOTEL & HUTS
Utifrån lokala producenter utformar vi vår trerätters GastroMeny, som förnyas varje vecka
efter utbud och säsong.
Tallhöjdens Värdshus
Trevlig lantlig restaurang med närproducerade råvaror. Vi har mycket
vällagad mat skapad med fantasi och omtanke. Ny GastroMeny varje vecka.
Vi har även Bonnafika med hembakat och våfflor. På söndagar serveras vår
populära söndagslunchbuffé. Vi har mycket vilt på menyn, särskilt vildsvin.
A nice rural restaurant with food from local producers. We carefully
prepare our dishes using the upmost of imagination and care. Every week
we offer a new gastronomical menu. Also att Tallhöjden is the traditional
Bonnafika (Farmer's coffee-break) and waffles. On Sundays we serve
our popular Sunday Lunch Buffet. We have a lot of game on the menu,
especially wild boar.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Lotta Ericsson
Brearedsvägen 15 (Riksväg 25)
[email protected]
tallhojden.se
Tel/fax. 035-702 45
ÖPPET / OPEN
Tis-fre: 12-14, Sön: 13-16
Kvällsöppet: ons, fre, lör 18-21.30
Sommartid fler öppettider, se hemsida
Tue-Fri: 12-2 pm, Sun: 1-4 pm
Evenings: Wed, Fri, Sat: 6-9:30 pm
Summertime: longer hours, see web site
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Väg 25 mellan Halmstad och Kalmar
Road 25 between Halmstad and Kalmar
RESTAURANG GÅRDSBUTIK RESTAURANT FARM SHOP
43
Med stort personligt engagemang och passion för det vi gör, ger vi våra gäster en
helhetsupplevelse av djur, natur och mat av hjort och vilt.
Ulvereds Hjorthägn
Handla och avnjut gårdens delikatesser och se djuren på nära håll. Vi
arrangerar konferenser och fester av annorlunda slag. Tipspromenad på
söndagar, start 13-15. Se vår hemsida eller ring för info och bokning. Vi kan
ta emot sällskap på upp till 100 personer.
Pass by for shopping and enjoying the farm’s delicacies and come closer
to our animals. We organize conferences and festivities of varying forms.
Outdoor Quiz at the farm, every Sunday afternoon, from 1 to 3 o’clock. See
our website or call for info and booking. We can accomodate groups of up
to 100 people.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Elisabet & Birger Ekdahl
Ulvered, 312 92 Laholm
[email protected] | ulvereds.se
Tel. 035-10 06 76, 0707-16 16 31
Fax. 035-13 07 97
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
3 mar-30 jun & 1 sep-10 nov: sön 13-17
1 jul-25 aug: tor 13-22, fre-sön 13-17
Julbord och arrangemang, se hemsida.
Mar 3-Jun 30 & Sep 1-Nov 10: Sun 1-5 pm
Jul 1-Aug 25: Thu 1-10 pm, Fri-Sun 1-5 pm
Christmas Table and events , see website or call.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN HALMSTAD VÄG 25 i Skedala mot Mästocka 22 km. Följ vägen till skylt
”Ulvered 2”, vänster.
FROM HALMSTAD ROAD 25, in Skedala towards Mästocka 22 km. Follow the road to
the sign ”Ulvered 2”, left.
44
À LA CARTE, AFTERNOON TEA, CAFÉ & LÄGENHETSHOTELL/ROOMS
Matsgård är restaurerad för att erbjuda besökare en genuin historisk
miljö. Vi deltar i firandet av freden i Knäred.
Matsgård anno 1648
Romantisk korsvirkesgård med vasstak och kullersten, milsvid utsikt
över det vackra Halländska landskapet, uteservering och en fantasifull
öppen spis. Maten är tillagad av de mest utsökta råvaror från halländska
producenter. Kött, fisk och vegetariskt på menyn. Afternoon tea dagligen
kl 15-17. Ett besök på Matsgård är en lisa för alla sinnen. Kulturlägenhet
uthyres, 4 + 1 person.
A romantic half timbered farm with a thatched roof. The food is prepared
with the very best produce Halland has to offer. Meat, fish and vegetarian
meals on the menu. Afternoon tea daily 3 pm-5 pm. There is also a
wonderful apartment for let, sleeps 4 + 1.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Ann Jakubowski
Klägstorp 615, 312 94 Laholm
[email protected]
www.matsgard.se
Tel. 0430-620 01, 0736-41 01 94
ÖPPET / OPEN
29 jun-18 aug, dagligen 15-22
Övriga året för beställningar.
Söndags- och helgöppet enligt webb
Jun 29-Aug 18: daily 3-10 pm
Always open for booking and request.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
FRÅN E 6, avfart 41, väg 24 mot Våxtorp, kör rakt fram 6 km till vägskylt Hishult/Ysby
sväng vänster. Kör rakt fram 1 km till den gamla hästvagnen på höger sida, sväng
och du har Matsgård framför dig.
FROM THE E6, exit junction 41 and follow road 24 towards Våxtorp, continuestraight
on for 6km (4miles) at the sign for Hishult / Ysbyturn left. Continue this road for 1km
when you see the old cart turn and you will find Matsgård straight ahead.
GÅRDSBUTIK VILT FARM SHOP GAME
45
Olssons Vilt är stolta över silverdiplomen i SM i chark samt
utmärkelsen från Svenska Jägareförbundet.
Olssons Vilt
Gårdsbutik med försäljning av viltprodukter från det egna viltslakteriet,
bland annat prisbelönta älg- och vildsvinskorvar samt sylt, saft, honung,
souvenier, med mera.
Farm Shop selling regional and homemade wildlife products such as
the award-winning elk and wild boar sausages, manufactured in our
slaughtery, additionally jams, juices, honey, souvenirs, etc.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Arne Olsson
Timmershult, 310 20 Knäred
[email protected]
www.olssonsvilt.se
Tel. 0430-430 01, 0702-94 35 51
ÖPPET / OPEN
När vi är hemma.
Detsamma som nästan alltid!
When we are at home.
Which means almost always!
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
VÄG 117 mellan Halmstad och Markaryd, 2 km väster om Knäred,
skylt ”Viltbutik 3 km”.
ROAD 117, between Halmstad and Markaryd, 2 km west of Knäred is a sign
”Viltbutik 3 km”.
46
GÅRDSBUTIK MEJERI DAIRY FARM SHOP
Slottsmejeri i det Stora Stenstallet där vi gör cheddar och slottsost med karaktär från trakten.
Skottorps Mejeri
Nu finns här en läcker slottsost färdig att avnjutas. Mejeriet finns i
gårdens gamla pampiga stenstall och mjölken kommer från gårdens kor.
Inspirationen har kommit från Vallbergas Ambrosia, en härlig gräddig kittost
– kom och se hur osten blir till. Välkommen till butiken för att provsmaka.
At our dairy by Skottorps Castle you can now enjoy a delicious “castle
cheese”. The dairy is housed in the farms’ grand stonebuilt stableblock,
and the milk comes from our own cows. The inspiration originates from
Vallbergas lovely creamy cheese. Through our windows you can see how
the cheese is made and in the shop there is always plenty to try.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Ingmarie Müller-Uri
Skottorps Slott, 312 96 Laholm
[email protected]
www.skottorpsslott.se
www.skottorpsmejeri.se
Tel. 0707-72 84 28
ÖPPET / OPEN
Året om: mån-tor 10-15, fre 10-18, lör 10-14
Juli: sön 10-14. Grupper kan boka in sig andra tider.
All year round: Mon-Thu 10-3 pm, Fri 10-6 pm,
Sat 10-2 pm July: Sun 10-2 pm.
It is possible to arrange a tour of the castle and a visit to
the castle café.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
E6 AVFART Skottorp/Skummeslöv. Kör mot Skottorp och rakt genom byn. Vid
fyrvägskorsning kör rakt fram mot Skottorps Slott som ligger på höger sida.
EXIT E6 Skottorp/Skummeslöv. Towards and then through the village of Skottorp.
By the crossroads go straight ahead towards Skottorps Castle, on your right side.
MAT & VIN FOOD & WINE
47
I våra hembakade bröd och bakverk använder vi ekologiskt mjöl från Berte Qvarn i Hallland.
Sommartid använder vi egenodlade grönsaker med fokus på det naturliga kretsloppet.
iNEZ trädgård
I en avkopplande idyll ligger vårt lantliga mat&vincafé med både restaurang
och café. Låt naturens ljud blanda sig med aptitretande dofter från köket.
Njut av mat och bakverk lagade från grunden utan genvägar. På våra
menyer hittar du rätter med både ekologiska och egenodlade råvaror.
Välkomna att njuta av våra smaker och underbara omgivning. /Louise &
Henrik med personal
Our food & wine café with both restaurant and cafe, is situated in a rural and
relaxing setting. Let nature's sounds mix with appetizing aromas from the
kitchen. Enjoy food and pastries cooked from scratch without shortcuts. On
the menu you will find dishes with both organic and home-grown produce.
Welcome to enjoy the flavors and wonderful surroundings.
RESTAURANG
RESTAURANT
KAFÉ
CAFÉ
KONTAKT / CONTACT
Henrik Daleskog
Krogshult 113, 312 98 Våxtorp
[email protected]
www.ineztradgard.se
Tel. 0430-320 45
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONFERENSMÖJLIGHET
CONFERENCE FACILITY
ÖPPET / OPEN
Sommartid: tis-sön 11-17
Övriga året: Slutna sällskap och catering
Övriga event se ineztradgard.se
Summer time: Tue-Sun 11-5 pm
Other times: Only on request, and catering. See website.
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Vi finns mellan Våxtorp och Hishult, Laholms kommun, längs med Hallands
vackraste väg! GPS: N 56 25.556’ E 013 13.171’
We are located between Våxtorp and Hishult, i Laholms kommun, along the most
beautiful road of Halland! GPS: N 56 25 556 ’E 013 13 171’
48
GÅRDSBUTIK LAMM, SILL, HONUNG FARM SHOP, LAMB, HERRING, HONEY
Prova vår egen lammkrydda som vi blandar själva.
Dönardalens Delikatesser
Upplev kött från våra beteslamm, en smakupplevelse. Färskt lamm i
gårdsbutiken till påsk och från juli-nyår, övrig tid fryst. Örtmarinerade
grillskivor, lammgrillkorvar, fårsalami, varm- och kallrökt kött. Boka helt/
halvt lamm "Packat&klart" för hämtning under hösten. Grillkvällar med
lamm under sommaren. Våra handinlagda sillinläggningar har älskats av
våra kunder i mer än 20 år, ett riktigt mathantverk.
Enjoy the flavour of lamb that graze freely on our grounds. Fresh lamb in
the farm shop for Easter and from July to New Year's (frozen other times).
Herb marinated steaks, lamb barbecue sausages, lamb salami, hot/cold
smoked meat. Book whole/half lamb "Packed and ready" for pick-up
during autumn. Lamb barbecue during summer. Our own pickled herring
has been loved by our customers for more than 20 years.
PRODUCENT
PRODUCER
GÅRDSBUTIK
FARM SHOP
KONTAKT / CONTACT
Brigitte Fitzner & Mikael Iwansson
Rössjöholmsvägen, 312 98 Våxtorp
[email protected]
www.donardalen.se
Tel. 0702-20 34 86, 0702-60 68 00
ÖPPET / OPEN
Alla dagar: 9-19,
eller efter överenskommelse
Every day: 9-7 pm,
or by appointment
VÄGBESKRIVNING / DRIVING DIRECTIONS
Från rondellen i Våxtorp kör mot Hässleholm/Örkelljunga, efter 500 m höger mot
Rössjöholm, kör 500 m sväng höger vid skylt ”Gårdsbutik 1”. From the roundabout in
Våxtorp drive onto road 24, direction Hässleholm/Örkelljunga, after 500m turn right
towards Rössjöholm, drive 500 meters and turn right at the sign ”Gårdsbutik 1”.
Download
Related flashcards

Marketing

46 cards

E-commerce

29 cards

Packaging

27 cards

Obsolete occupations

25 cards

Retailing

24 cards

Create Flashcards