ARTIKLAR - Beatlesnytt.se

THE
Time/Life #169 Våren 2013
TONY
SHERIDAN
BEATLES WITH
NYTT
ARTIKLAR
Tony Sheridan har lämnat oss
Beatles musik 50 år – del 3
Staffan Olander om 50 år med The Beatles – del 1
Sir George Martin hedersdoktor vid Lunds universitet
Sir George Martin Music Award 2011–2013
Boken om Bildjournalen
BIC 1973 @ 40TH ANNIVERSARY EDITION @ BIC 2013
19739 The Beatles Information Center 9 2013
19739 The Beatles Information Center 9 2013
!D:B?9>
/
om tysken skulle ha sagt. I detta nummer
får vi bland annat en redovisning av den
dubbel-CD som kom i november . Här
samlas samtliga varianter på de låtar som Beatles
spelade in (i studio) i Tyskland både med och
utan Tony Sheridan. Åtminstone alla inspelningar
som finns bevarade. Det spelades in fler spår men
dessa har inte gått att finna. Det finns alltså en
teoretisk möjlighet att de kommer att hittas och
att detta trots allt inte är den kompletta samlingen. Tony själv har ju tråkigt nog lämnat oss
och en artikel om honom hittar ni också här.
Vi får också ta del av Sir George Martins utnämning till hedersdoktor vid universitetet i Lund,
samt en redovisning av de tre utnämningarna som
hittills har skett av Sir George Martin Music Award.
Den  februari samlades ett gäng glada
engelska musiker i Abbey Road-studion och
kopierade inspelningsdagen av Please Please Me 
år tidigare. BBC sände direkt i  timmar. Nu
finns ett TV-program från BBC FOUR som sammanfattar evenemanget. Ni hittar det på Youtube.
Sök på ”please please me th anniversary” och
ni hittar en timme som innehåller alla låtarna
från Please Please Me, inspelade på samma tid som
original-LP:n. Titta och njut.
För övrigt önskar jag er medlemmar en trevlig
Thomas André
läsning.
innehall nr. 169
O
Ordföranden har ordet
..........................................................
Do You Want To Know A Secret
Paperback Writer
......................................
....................................................................
Only A Northern Song
4
5
27
.......................................................... 29
I Want To Tell You .................................................................... 33
Beatles For Sale
........................................................................ 34
Beatlesnytt 169 – våren 2013
Redaktion: Thomas André, redaktör, Per Forsell, ansvarig för papper & tryck, Artillio Bergholtz, ordförande,
Anders Weston, Honky Tonk, www.honkytonkform.com, grafisk form & produktion.
ISSN 0284-9615. Tryck: Printley. Efterbehandling: BoFolder
Redaktionellt innehåll får användas om källan anges. Övrigt material är copyrightskyddat.
Vidareförsäljning av tidningen är inte tillåten.
Vill du skriva i tidningen, berätta något om Beatles som du vill dela med dig av?
Har du frågor, önskemål eller andra tips? Hör av dig till oss!
Insänt bildmaterial returneras snarast. Redaktionen kan vid behov redigera och korta ner artiklar.
The Beatles Information Center 1973-2013, Box 7481, SE-103 92 Stockholm, Sweden.
E-post: [email protected] Hemsida: www.beatlesnytt.se.
Medlemsavgift inklusive Beatlesnytt ett helt år inom Sverige: SEK 280 till Plusgiro 1 21 03-8.
Norden: SEK 340, om betalning med svensk valuta i rekommenderat brev;
kontakta oss för aktuella priser vid andra betalningssätt.
Subscribers outside the Nordic countries, please contact us regarding membership fees.
Glöm inte anmäla adressändring (även mailadress), tack!
The Beatles Information Centers styrelse 2013:
Artillio Bergholtz (ordförande), Torbjörn Jackson (vice ordförande), Krister Lund (kassör och medlemsfrågor), Thomas André,
(sekreterare), Anders Bergquist, Magnus Krause och Fredrik Kullberg (ledamöter). Webbansvarig: Anders Bergquist.
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
beatlesnytt 169 9 3
ordforanden har ordet
oo
;NKTWYXoYYJWRJI
OZGNQJZRXKNWFSIJY
Så har vi äran att presentera ännu ett nummer av vårt flaggskepp – Beatles Nytt!
Förra årets nummer inleddes med mycket jubileumsfirande vad gäller bland annat
The Beatles musikaliska 50-årsjubileum (1962-2012).
u har vi gått in i ett
nytt år –  – och
vi kommer att fortsätta med jubileumsfirandet. Vi konstaterar att det i år är  år sedan
The Beatles besökte Sverige för
första gången.
Du som vill veta det mesta om
vad som hände då, ska givetvis
skaffa dig vår eminenta publikation Beatles i Sverige. Se sidan 
i detta nummer.
Vi noterar också att The
Beatles Information Center
grundades sommaren  och
kom ut med första numret av
Beatles Nytt hösten samma år,
vilket innebär att föreningen i
år firar  år. Detta ska vi givetvis försöka uppmärksamma på
något sätt. Förmodligen blir det i
november och i Stockholm.
Mer om detta på vår hemsida
framöver samt i vårt höstnum-
3
4 9 beatlesnytt 169
mer av BN, som planeras komma
ut i september.
Den 25 februari i år hade George
Harrison fyllt  år, om han hade
fått leva idag. Det firar vi med
att publicera ett lite annorlunda
foto på George på sidan  i detta
nummer.
I förra numret redovisade vi
hur lyckat evenemanget Beatle
Day i Göteborg blev. I år är det
dags för ännu en Beatle Day i
samma stad, men i en annan
lokal. Se även sidan .
Mer information om detta
kommer senare, men boka gärna
in lördagen den  oktober 
för en vistelse tillsammans med
massor av beatlesfans och fantastiska Beatles tribute band i
Göteborg.
Slutligen kan jag informera om
att arbetet med vår nya hemsida
är inne på upploppsrakan. Om
ingenting oförutsett inträffar,
räknar vi med att premiären för
vår nya hemsida blir senast den
 maj.
Sidan ersätter då vår nuvarande hemsida, dock med samma
adress www.beatlesnytt.se.
Så snart vi vet säkert när bytet
kan ske, kommer vi att informera
om detta dels på vår nuvarande
hemsida, dels via e-post till alla
er som har en fungerande e-postadress. Har du inte meddelat oss
din e-postadress, vänligen gör
det genom att skicka ett mejl
till [email protected]
Efter premiären på vår nya
hemsida, kommer vi givetvis att
fortsätta att utveckla hemsidan
allt eftersom vi får in önskemål
och synpunkter på hur hemsidan
ser ut och fungerar.
Artillio Bergholtz,
Ordförande
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
Sir George Martin
med följet från domkyrkan till Lunds Universitet. På huvudet
har han den lagerkrans som vittnar
om promoveringen.
Runt halsen bär han
de insignier som han
tilldelades av Drottning Elisabeth II i samband med att han blev
adlad och fick titeln
Sir 1996. Foto: Lunds
Universitet.
Sir George Martins utnämning till
hedersdoktor vid Konstnärliga
fakulteten vid Lunds universitet år 2010
I samband med rubricerad utnämning, inrättades priset Sir George
Martin Music Award, som
hittills har delats ut vid
tre tillfällen, vilket kan
läsas om på annan plats
i detta nummer.
Men hur kom det sig egentligen att Sir George Martin blev
utnämnd till hedersdoktor i
Lund?
Som bekant har Sir George
Martin berikat musikvärlden i
över  år. Så det var inte någon
slump att Sir George nominerades till hedersdoktorstiteln. Han
har nämligen varit med och stöttat utvecklingen av Musikhögskolans i Malmö masterutbildning i ämnet filmmusik samtidigt
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
som han har haft kontakter inom
skolans producentutbildning.
När utbildningen startade
 i Ystad framträdde Sir
George Martin vid en presskonferens samt höll ett mycket
uppskattat föredrag på Ystad
Teater om sitt rika
musikliv. Faktum är
att Sir George redan
Q
beatlesnytt 169 9 5
Do You Want To Know A Secret
på -talet föreläste i Sverige och
tog emot svenska studenter i sin
studio i London.
Dessutom har han föreläst för
Musikhögskolans musikproducentstudenter om sitt mångåriga
arbete i Abbey Road-studion. En
bättre förebild för unga, blivande
musikproducenter än Sir George
Martin är väldigt svårt att finna.
Sedan i början av -talet
har George Martins kontakter
med Sverige främst odlats genom
vännen och samarbetspartnern
Staffan Olander, bland annat känd
som mästare i tv-programmet
Tiotusenkronorsfrågan (Kvitt eller
dubbelt)  och  i ämnet
The Beatles.
Håkan Lundström,
dekan vid
Konstnärliga fakulteten, berättar att George Martin länge har
funnits i tankarna inför nominerandet av en hedersdoktor.
Håkan Lundström: ”Genom sin
musikaliska mångsidighet i kombination med djupa kunskaper i den
klassiska musiken har han spelat
en mycket stor roll för den moderna
musiken”.
med
Musikhögskolans prefekt Sverker
Svensson och biträdande prefekt
Staffan Storm, varit med och
nominerat Sir George Martin.
Han har även skött förmedlandet
av nomineringen till Lunds universitet, eftersom den formella
utnämningen sker vid Konstnärliga fakulteten; en fakultet som
skapades först  och sålunda
är relativt ny och ung fakultet i
universitetssammanhang.
Staffan Storm: ”Han har en hög
konstnärlig nivå och en stor bredd.
Han har ju varit med och skrivit en
Sir George Martin och Staffan Olander från invigningen av Masterutbildningarna i Ystad i augusti 2008, som bekostades av
Sparbanken Syd, vars VD vid den här tiden var Staffan Olander.
Privat foto.
»Genom sin musikaliska mångsidighet i
kombination med djupa kunskaper i den
klassiska musiken har han spelat en stor
roll för den moderna musiken.«
Håkan har, tillsammans
6 9 beatlesnytt 169
stor del av -talets musikhistoria,
framför allt -talets i och med
samarbetet med The Beatles”.
ägde
rum under traditionsenliga former vid Lunds universitet, fredagen den  maj . Men redan
två dagar tidigare, onsdagen den
 maj, anordnade Musikhögskolan och Konstnärliga fakulteten
en välkomstceremoni på Palladium i Malmö.
Kvällen innehöll bland annat
en föreläsning av George Martin
Doktorspromoveringen
själv samt musikaliska smakprov
från hans mångfacetterade verksamhet, med fokus på hans rika
Beatlesproduktion.
Så från och med  har Sir
George Martin återvänt till Skåne
och Sverige varje år – och kommer så att göra så länge priset får
fortleva och så länge han själv
orkar med. Sir George Martin har
ju trots sin ungdomlighet uppnått
den aktningsvärda åldern av 
år i år, men är still going strong!
Artillio Bergholtz
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
Tony Sheridan
har gått bort
Det var en av Tony Sheridans döttrar, Wendy
Clare Sheridan-McGinnity, som informerade
världspressen om att
hennes far, den brittiske
sångaren och musikern
Tony Sheridan hade
gått bort lördagen den
16 februari i år, efter en
längre tids sjukdom.
Tony bodde i en liten by lite
utanför Hamburg, Tyskland.
Tony Sheridan, som egentligen
hette Andrew Esmond Sheridan
Mc Ginnity, föddes den  maj
 i Norwich, Norfolk i England och blev  år.
Tonys föräldrar, modern engelska och fadern irländare, uppskattade klassisk musik, vilket
bland annat ledde till att Tony
lärde sig att spela fiol när han
var sju år.
I Norwich School, spelade
han i en orkester, sjöng i en kör
och uppträdde i produktioner av
Gilbert and Sullivan-operetter.
Tony hade en artistisk ådra, som
gjorde att han slutade med de
vanliga skolstudierna och i stället
ägnade sig åt konststudier.
Det var ungefär vid den här
tiden som han lämnade fiolspelandet och övergick till att lära
sig spela gitarr.  bildade han
sitt första skiffleband.
I slutet av 1957 åkte han till London. På kvällarna spelade han på
klubben the  I’s Coffee Bar på
 Old Compton Street i Sohodistriktet i London. På dagarna
sov han ut i trappuppgångar. Han
blev rätt snart en mycket populär
och eftersökt studiomusiker.
Producenten Jack Goode hade
en tv-show på BBC – Oh Boy! –
där Tony fick möjlighet att medverka och blev också den förste
unge rockmusiker någonsin som
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
fick tillåtelse att spela elgitarr
live i ett brittiskt tv-program!
Hans framgångar ökade när han
fick tillfälle att uppträda I BBC:s
popshow Oh Boy!. Tony spelade
låtar som Blue Suede Shoes och
Mighty Mighty Man. Fram till
dess hade BBC faktiskt bannlyst
instrumentet!
journalisten
Bob Spitz har senare beskrivit
Tony Sheridan som en gitarrist
med en extraordinär framtoning, som
efter att ha kompat
Den amerikanske
Q
beatlesnytt 169 9 7
Do You Want To Know A Secret
stjärnor som Marty Wilde och
VinceTaylor, skapade en icke föraktlig kult kring sin egen figur.
”Hans råa framträdande  i tvprogrammet Oh Boy! blev en av de
sällsynta tv-upplevelser där en okänd
artist går igenom tv-rutan från att
vara helt okänd till att slå igenom
som stjärna.”
Tony fick också möjlighet att
ackompanjera amerikanska storheter som Conway Twitty, Gene
Vincent och Eddie Cochran på
turnéer runt om i Storbritannien.
Vid ett tillfälle när Sheridan
uppträdde under en Brittisk
turné tillsammans med Gene
Vincent och Eddie Cochran det
följande året, frågade han om han
kunde få följa med grabbarna på
de kommande spelningarna.
Det fick han inte – lyckligtvis
– skulle det visa sig. Under den
kommande sista turnén råkade
nämligen Eddie och Gene ut för
en allvarlig bilolycka nära staden
Bristol. Eddie Cochran dog och
GeneVincent skadades allvarligt.
Dessutom spelade Tony ihop
med Freddy Cannon, Johnny
Preston och andra engelska
sångare. Under ⁄ spelade han sologitarr iVinceTaylors
band Playboys. Under  turnerade Tony med sin trio, Tony
and the Jets, som bestod av
honom själv samt Brian Bennett
och Brian ’Liquorice’ Locking.
Båda dess kom senare med i
Cliff Richards kompgrupp The
Shadows!
I juni 1960 åkte Tony
and the
Jets till Hamburg och uppträdde
regelbundet på the Kaiserkeller i
Hamburg, där Tony även spelade
med andra brittiska kompband
8 9 beatlesnytt 169
och musiker. Han flyttade vidare
till den mer glittrigaTopTen club
på Reeperbahn, där han träffade
och sedermera också jobbade
tillsammans med såväl Gerry &
The Pacemakers som The Beatles.
Tony konstaterade att det inte
var någon av alla dessa grupper
som spelade i Hamburg, som var
så medvetet inriktade på att bli
stora stjärnor som just grabbarna
i The Beatles, som då bestod av
John, Paul, George, Pete Best
och Stuart Sutcliffe.
The Beatles var inte bara en
kompgrupp till Tony på scen,
utan de levde dessutom alla tillsammans under flera månader.
Under den tiden lärde sig beatlarna massor av den då mer erfarne Tony Sheridan.
Tony var också den som såg till
att gruppens framtoning förändrades med bomberjackor i läder
och cowboystövlar samt introducerade dem för den amerikansk rhythm’n’bluesen genom
att se till att de lyssnade bland
annat på Little Richard. Paul
brukade kalla Tony för ’läraren’
(’Teacher’). Grabbarna fick även
agera kompgrupp till Tony Sheridan på Top Ten Club vid olika
tillfällen.
Samarbetet fortsatte när beatlarna återvände till Hamburg en
andra gång det följande året och
blev mer permanent när Sheridan och the Beatles spelade in
den första skivan tillsammans
för Polydor med My Bonnie som
singelns A-sida.
Sheridan minns: ”What a silly
choice. But Bert Kaempfert said we
had to do something that the Germans would understand, and they
all learnt My Bonnie in English
lessons.”
Deras musikaliska samarbete
mynnade ut i att Tony och grabbarna spelade in en skiva under
ledning av bandledaren och producenten Bert Kaempfert. Den
 juni , körde de till Friedrich-Ebert-Halle i HamburgHarburg, som ligger cirka 
minuters bildfärd från Hamburg,
för en första inspelningssession.
Den första inspelningen blev My
Bonnie. De fick cirka  SEK
för inspelningen och Kaempfert
skrev vid samma tillfälle ett skivkontrakt med gruppen på ett år
för tyska Polydor.
Förutom inspelningen den 
juni, blev det två inspelningstillfällen till – den  juni och i maj
.
Under dessa inspelningstillfällen spelade man in nio låtar. På
sju av dessa sjöng Tony Sheridan
solo; My Bonnie, The Saints,Why
(Can’tYou Love Me Again), Nobody’s
Child,Take Out Some Insurance On
Me, Baby, Sweet Georgia Brown och
Swanee River. De övriga två spåren var renodlade Beatlesframträdanden; Den instrumentala
låten Cry for a Shadow, skriven av
John Lennon och George Harrison, och Ain’t She Sweet med
solosång av John Lennon.
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
Tony gjorde flera inspelningar
med olika kompband och studiomusiker. I nära nog samtliga
fall var artisten på dessa inspelningar Tony Sheridan with/and
The Beat Brothers, oavsett om
det var inspelningarna med The
Beatles som kompgrupp eller
andra musiker.
Paul har förklarat att anledningen till att de inte fick använda
sitt eget bandnamn, var att de
inte gillade namnet och att de
skulle byta till the Beat Brothers,
eftersom det skulle tyskarna
ha lättare för att förstå än The
Beatles! Vi hängde på, eftersom
vi väldigt gärna ville göra en skivinspelning.
Sedan var det ju också så att
när tyskarna skulle uttala Beatles, blev det rätt likt Pitels, vilket
har en helt annan betydelse i det
tyska slangspråket.
Den 31 oktober 1961 släpptes så
den första av inspelningarna på
Polydor – My Bonnie (Mein Herz
ist bei dir nur), vilken till och
med hamnade på de västtyska
poplistorna. My Bonnie släpptes även i UK, men det var inte
förrän den  januari året efter,
. Ett fåtal exemplar pressades också på den amerikanska
Decca-etiketten.
Succén med singeln My Bonnie
följdes rätt snabbt av ett album
med samma titel. Först släpptes
den i Tyskland, där den släpptes
under artistnamnet ”Tony Sheridan and the Beat Brothers” på
skivomslaget. När den sedan
släpptes i England, var texten
ändrad till det mera korrekta
”Tony Sheridan andThe Beatles”.
När the Beatles åkte tillbaka
till England, blev Ringo – som
ännu inte spelade i the Beatles
– medlem i Tonys band i Hamburg. Ringo fick nu massor av
både musikalisk och social erfarenhet, som han hade stor nytt
av när han väl ersatte Pete Best
på trummor i the Beatles. Tony
själv har till och med i något sammanhang hävdat att det var han
som tipsade beatlarna om Ringo!
Så när the Beatles kom tillbaka
till Hamburg för sista gången
, var det Ringo Starr som
satt vid trummorna. Denna sista
gång var scenen the Star Club
och the Beatles var förband till
Tony Sheridan. Samtidigt gav
framträdandet ytterligare skjuts
uppåt för gruppen mot den
berömmelse som numera är
världskänd.
Under de tidigare åren i Hamburg spelade Tony Sheridan in
ett flertal album för Polydor
med diverse olika grupper och
musiker. Den mest populära
inspelningen som också var den
som låg längst på Västtysklands
hitlista, var Skinny Minny. Den
spelade han in tillsammans med
gruppen the Bix Six, som kom
från Glasgow i Skottland.
När Sheridan hade släppt sitt
soloalbum Just a Little Bit of Tony
Sheridan , hade han lämnat
rock’n’rollen för ett mer bluesigt
och jazzigt sound. Sheridan blev
mer politiskt och socialt intresserad och enligt omslagstexten
på albumet, planerade Sheridan
att besöka den amerikanska
södern ”to hear at first hand the
original Negro music and experience
the atmosphere that has been instrumental in creating Negro jazz and
the spiritual, for which he has a great
liking”.
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Tony gick också med på en
turné till Australien , som
ett resultat av den populära
inspelningen av låten Why, som
hade tagit sig upp på den australiensiska topplistan. I Sydney
besökte han den skottländske
saxofonisten AlexYoungs familj.
Alex yngre bröder var väldligt
intresserad av Tony Sheridans
gitarrspel och Tony fick många
chanser att visa för grabbarna hur
det skulle låta. De två bröderna
blev sedermera kända för världen i bandet AC/DC!
Efter sju år i Tyskland och efter
att ha spelat inför publik på så
olika ställen som the Kieler Ostseehalle och Münchens ”Zirkus
Krone” och allt däremellan, liksom turnéer i Schweiz, Österrike, Frankrike, Storbritannien,
Israel, Tjeckoslovakien, Australien, Italien, Danmark, Sverige,
Holland, Finland, Irland och
Norge, tackade Tony ja till ett
erbjudande att får spela inför de
amerikanska soldaterna i Vietnam i slutet av -talet.
Den första spelperioden
omfattade två månader – men
Tony stannade i nästan två år! Det
var under den här perioden som
Tony fattade intresse för religiösa
teman, till exempel buddismen.
En av musikerna i Tonys specialkomponerade band blev skjuten till döds av fienden. Till att
börja med rapporterade Reuters
nyhetsbyrå att det var Sheridan
som hade dött. Tidningar över
hela världen publicerade dödsrunor.
Lyckligtvis för Sheridan själv,
visade sig detta
vara helt fel. För
sitt arbete med att
Q
beatlesnytt 169 9 9
Do You Want To Know A Secret
underhålla de amerikanska trupperna tilldelades han kaptens
grad i den amerikanska armén
och fick också äran av att bära
en så kallad Army Ranger-mössa,
vilken han ofta hade på sig när
han uppträdde på scen.
till
Europa , uppträdde han
huvudsakligen i Tyskland och
Storbritannien med folk- och
bluesmusik.
Under det tidiga -talet var
Tony mest i Hamburg på NDR
(North German Radio), där han
satte ihop det allra första rena
bluesprogrammet, som blev
väldigt populärt, speciellt i det
kommunistiska Östtyskland.
Senare blev han till och med
inbjuden av det statligt kontrollerade konsertföretaget att vid
inte mindre än sex tillfällen få
turnera i Östtyskland, vilket blev
en stor succé.
 fick han en annorlunda
inbjudan, nämligen att få komma
till Los Angeles I USA. Där stannade han i cirka ett år och spelade
tillsammans med Elvis Presleys
TCB Band (TCB = Taking Care
of Business), som den förste
artisten att bli förärad på det
sättet efter Elvis död ().
När Tony kom tillbaka
Efter ytterligare aktiviteter, han
öppnade bland annat en andra
Star-Club tillsammans med bandet TCB och diverse musikaliska
experiment, hamnadeTony 
i Milano, Italien. Där spelade han
in ett album med eget material
tillsammans med en av sina gamla
vänner Albert Lee.
Under de följande åren fortsatte Tony att vara aktiv inom
musikens värld med olika forme-
10 9 beatlesnytt 169
ringar av grupper och spontana
uppträdanden lite här och var i
världen.
Bland Tonys senaste inspelningar finner vi Vagabond, som
släpptes i juli . Den innehåller mest eget material, men
även en ny coverinspelning av
Skinny Minnie, en rocklåt som han
spelade in första gången nästan
 år tidigare. Kompositionerna
sträcker sig från rock’n’roll,
country till mjuka ballader och
kritiska sånger med egen text
och musik.
2003 vågade Tony Sheridan
sig på ett lyckat äventyr i filmbranschen. Han spelade sig själv
i en kriminalfilm för den tyska
televisionen. Mer än sju miljoner
tittare fångades av hans framträdande.
Live-DVD:n Chantal meets
Tony Sheridan, släpptes 2005
och visar upp ett ovanligt kreativt musikaliskt experiment,
där Tony uppträder live tillsammans med en symfoniorkester
och innehåller bland annat den
enda inspelningen av Tell Me If
You Can, en låt som Tony skrev
tillsammans med Paul McCartney !
Tony Sheridan uppträdde även
i en show kallad A British Invasion
Celebration den  juli  i the
Cannery i Las Vegas, USA, där
även Gerry Marsden från Gerry
And The Pacemakers deltog.
Tony uppträdde ofta i en trio,
tillsammans med två sydamerikanska musiker, ibland även med
en engelsk klaviaturspelare. De
spelade en mängd olika musikstilar och Tony har även framfört en energisk version av Paul
McCartneys Yesterday. Hans
popularitet var fortfarande stor
bland musikälskare av olika typer
och åldrar. Han hade inte någon
som helst avsikt att sluta med
musicerandet.
2008 fick Tony Sheridan en
guld-LP – Lifetime Award för ”his
unique and eminent contribution
to the incomparable worldwide
career of The Beatles” av skivbolaget Polydor Universal!
Förra året, bara några veckor
efter det att han hade avslutat
sin sällsynta konsert kallad ’the
 Beatlefair’ i San Diego,
Kalifornien, USA, genomgick
Sheridan en hjärtoperation i
Tyskland.
Tony Sheridan efterlämnar sin
fru Anna, sönerna Tony Sheridan
Jr. (rockabillymusiker), Bennet
och Felim samt döttrarnaWendy
Clare och Amber.
Paul McCartney: ”Tony was a good
guy who we knew and worked with
from the early days in Hamburg.We
regularly watched his late night performances and admired his style. He
will be missed.”
Pete Best, som blev ersatt av
Ringo Starr , skrev bland
annat detta på twitter, efter det
att han fått veta att Tony Sheridan hade gått bort: ”My friendTony
Sheridan passed away this morning.
Great guy and great memories. I will
miss you Tony. RIP. ”
Märkligt nog, tyckte Sheridan
själv inte speciellt bra om den
Beatleshysteri som följde. Kanske för att han alltid kom att förknippas med Liverpoolgruppen,
trots att han utvecklade sin egen
still med ett sound som mer liknade bluesen och jazzen.
Artillio Bergholtz
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
;7JB;ICKI?A<?H7H
E
[email protected]?B;KC:;B
I förra avsnittet avslutade vi med att notera att de sista
inspelningarna som gjordes under november månad
1962, resulterade i att The Beatles släppte sin andra
singel Please Please Me/Ask Me Why på Parlophone
45-R 4983 – den 11 januari 1963.
u har vi kommit in
i ett nytt år – 
– vilket innebär att
vi ska börja titta på
inspelningarna som
ägde rum för  år sedan – det
vill säga under . Under
detta deras första riktigt intensiva inspelningsår, användes
 studiodagar, som ägnades
antingen åt inspelningar och/
eller åt mixningar av inspelningar. Första studiobesöket ägde
rum måndagen den  februari
och det sista ägde rum onsdagen
den  oktober. Däremellan
förekom ett antal viktiga dagar
då gruppen släppte singlar och/
eller LP-album. Eftersom det
gjordes så många studiosessioner
under , handlar detta tredje
avsnitt i serien om de studiosessioner som ledde fram till deras
debutalbum Please Please Me, som
släpptes i UK fredagen den 
mars .
*
+
Inspelningar gjorda måndagen den 11 februari
1963
enna inspelningsdag
har, allt eftersom
tiden har gått, blivit en
av de mest omtalade
inspelningsdagarna i
The Beatles inspelningshistoria. Och anledningarna är flera,
men den främsta och mest kända
anledningen är nog att John,
Paul, George och Ringo spelade
in hela sitt första album på denna
enda dag. Inspelningarna denna
dag, anses vara de förmodligen
mest effektiva  inspelningsminuterna (motsvarar  timmar
och  minuter) någonsin!
Nu är detta inte riktigt sant om
man ska vara väldigt noggrann.
Mer om detta nedan. Men det
som stämmer med verkligheten är
det faktum, att man efter den dags
inspelningar hade ett låtmaterial
som, efter mixningar och fler
inspelningar, resulterade i gruppens första album Please Please Me,
och som innehöll hela  låtar!
Vad är då den
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
’noggranna san-
ningen’? Jo, den  februari
spelade man in elva olika låtar,
varav tio kom att hamna på LP:n
Please Please Me. Den enda låt som
inte kom med på LP:n av dessa
inspelningar var låten Hold Me
Tight. Den kom i stället att hamna
på gruppens andra album – With
The Beatles. Nu hade man alltså
tio låtar från dagens inspelningar,
som skulle hamna på gruppens
första album. De fyra övriga
låtarna, som man hade spelat
in tidigare, var Love Me Do, P.S.
I Love You, Ask Me Why och Please
Please Me.
I samband med succén med
singeln Please Please Me, ansåg
George Martin, med all rätt, att
nu måste det smidas medan järnet är varmt. Nu gällde det att
få fram ett antal låtar så att man
kan få ut ett LP-album fort. Vad
hade grabbarna att komma med,
förutom de redan tidigare inspelade låtarna? Jo, man plockade
helt enkelt låtar från deras vid
det här laget väl inövade scenrepertoar. Det kan tyckas att bandet
inte skulle kunna ha så mycket
att komma med redan i februari
, men när man betänker
att grabbarna hade spelat nära
nog varje dag, varje vecka, varje
månad live för olika
typer av publik sedan
mitten av , för-
Q
beatlesnytt 169 9 11
Do You Want To Know A Secret
står man att deras repertoar hade
blivit förfinad vi det här laget.
Och att det dög till ett komplett
album, råder det idag ingen tvekan om.
Så George Martin bokade in
gruppen till två inspelningstillfällen denna dag. Den första
sessionen var inbokat mellan kl.
. och . och den andra
var inbokat mellan kl. . och
.. Senare när man väl kommit igenom de två första inspelningssessionerna, bokade man in
en tredje och sista inspelningssession mellan kl. . och ..
George Martin räknade kallt med
– under förutsättning att deras
röster skulle hålla – att grabbarna
skulle hinna med att spela in tio
låtar inom tio timmar under detta
intensiva inspelningsdygn.
 var en av de kallare vintrarna i England och The Beatles
hade turnerat upp och ner i landet alldeles innan det var dags för
inspelningarna denna dag. Så rösterna, var inte in bästa skick. John
Lennon körde hårt med halstabletter för att klara sig igenom
det hela på ett anständigt sätt.
Under det första inspelningspasset hann man bara med att spela
12 9 beatlesnytt 169
in två låtar, båda komponerade
av McCartney-Lennon. (jo tittar
man på albumet Please Please Me
står det faktiskt McCartney-Lennon som kompositörer och inte
Lennon-McCartney som sedan
blev den vanliga ordningen). Man
började med There’s A Place med
John som solosångare. Sedan
spelade man in en låt som till en
början hade arbetsnamnet Seventeen. Den slutliga titeln blev som
bekant I Saw Her Standing There,
med Paul som solosångare. När
man väl hade avverkat den första
inspelningssessionen, var det dags
för lunchrast.
Grabbarna ville överraskande
stanna kvar i studion och fortsätta med repetitionerna. Vilket
de också gjorde medan George
Martin och ljudteknikerna Norman Smith och Richard Langham
gick till en närbelägen pub och
intog en paj och en öl. De hade
aldrig varit med om att en grupp
hade hoppat över lunchen utan
fortsatte att repetera!
Den andra sessionen inleddes
med A Taste Of Honey, en låt som
är skriven av Bobby Scott och
Rick Marlow som ett instrumentalt tema till Broadwayuppsättningen  av pjäsen med
samma namn.
Själva pjäsen är engelsk och
hade premiär . Pauls röst är
här dubblerad, vilket man gjorde
för att göra sången lite mer fyllig.
Man dubbade tagning nummer
fem och nummer sju och lade
tagningarna lite osynkroniserat.
Detta var den enda gången
man gjorde på detta sätt under
dagens inspelningar. Därefter
fick George ta över solosången
i Lennon-McCartneys Do You
Want To Know A Secret. Den bästa
versionen var tagning nummer
åtta med bakgrundssång och
två trumstockar som slogs mot
varandra och som sedan lades på
tagning nummer sex.
Efter det att The Beatles hade
spelat in Do You Want To Know A
Secret gavs den bort till en annan
artist i Brian Epsteins artiststall
– Billy J. Kramer with The Dakotas. Bara en dryg månad efterThe
Beatles inspelning av låten – den
 mars – gick Billy J. Kramer
withThe Dakotas in i Abbey Road
Studios och spelade in sin version
av låten, som också blev gruppens debutinspelning. Och låten
hamnade snabbt på Englandslistans första plats!
The Beatles jobbade vidare med
There’s A Place, där man dubblerade munspelet och dubblerade
handklappningarna på Seventeen.
Sedan gav man sig i kast med
McCartney-Lennon-låten Misery,
som från början faktiskt skrevs för
sångerskan Helen Shapiro! Hon
spelade dock aldrig in låten. Det
lite udda med denna inspelning
var att man spelade in den med
dubbel hastighet på inspelningsbandet, med hastigheten  ips
(inch per second) i stället för
den normala hastigheten av 
ips. Detta gjorde man för att
det skulle bli lättare att lägga på
pianospelet i den slutliga inspelningen/mixningen.
Under kvällssessionen gick det
mycket snabbare med inspelningarna. Paul spelade in hela  tagningar av Hold MeTight, varav bara
två var kompletta. Anledningen
till att det blev så många tagningar,
var att man hade inte mindre än
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
fem felaktiga introduktioner, ett
avbrott och fyra försök att få till
slutet på låten. Det sades att man
skulle få ihop det hela genom att
editera samman tagningarna nio
och . Men senare dokumentation visar att det inte blev så.
När man väl hade fått ihop låtarna
till albumet, blev Hold Me Tight
överflödig och blev aldrig släppt.
Och så har det förblivit, eftersom
tapen inte längre finns! Istället
spelade man in låten på nytt vid
ett senare tillfälle och det är den
versionen som är med på gruppens andra album WithThe Beatles.
an fem
coverversioner på raken. John
sjöng solosång på Anna (Go To
Him), skriven av Arthur Alexander. Ringo sjöng solot för första
gången den här dagen genom att
spela in låten Boys, som Shirelles
hade gjort känd med sin inspelning . Låten är skriven av
Luther Dixon och Wes Farrell.
Ringo satte låten med en tagning – ingen dålig debut! Den
tonade avslutningen fick man till
vid mixerbordet den  februari.
Sedan sjöng John, Paul och
George låten Chains, en låt som
blev en liten hit med gruppenThe
Cookies, som var kompband till
artisten Little Eva. Chains är skriven av det då äkta paret Gerry
Goffin och Carole King.
Nästa låt framförde John och
det var Baby It’s You, som blev en
hit med The Shirelles. Baby It’sYou
är skriven av Burt Bacharach och
Luther Dixon (krediterad som Barney Williams på skivetiketterna)
(musik) och Mack David (text).
Sedan tog man sig
Klockan hade nu närmat sig
 och studion skulle i princip
stängas för dagen. Det var ”bara”
en låt kvar att spela in. Alla begav
sig till studions lunchrum, där
de slog sig ner, tog en kopp kaffe
med kakor och började diskutera
vilken låt som skulle bli den sista
som de skulle spela in denna historiska dag.
Många förslag var uppe till
diskussion och Norman Smith,
studioteknikern, minns:
”Someone suggested they do Twist
And Shout the old Isley Brother’s
number with John taking the lead
vocal. But by this time all their throats
were tired and sore – it was 12 hours
since we had started working. John’s,
in particular, was almost completely
gone so we really had to get it right
first time, the Beatles on the studio
floor and us in the control room. John
sucked a couple more Zubes (halstabletter red.anm.) had a bit of a gargle
with milk and away we went.”
Det John sjöng i den första tagningen (av två) av Twist And Shout
är det som vi alla kan njuta av
på albumet än idag. Onekligen,
enligt många, ett helt fantastiskt rock’n’roll-framförande,
både vokalt och instrumentalt.
Under två och en halv minut
pressar John Lennon sin röst
till det yttersta. Det är nästan
så att stämbanden går av! Och
ackompanjemanget går inte heller av för hackor! Klockan hade
blivit . ochThe Beatles hade
genomfört inspelningarna till sitt
debutalbum!
Förutom historien om att spela
in låtar till ett helt album inom
strax under  timmar, så är själva
upplevelsen av John Lennons
framförande av Twist And Shout,
som skrevs av Phil Medley och
Bert Russell , helt unik i
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
10./
!0(!/)1/%'
+
.
+++++
Del 3
musikkretsar. Och de som var
på plats när det verkligen hände
påverkades direkt. Rickard Langham minns:
”I was ready to jump up and down
when I heard them singing that. It was
an amazing demonstration”.
Cris Neal hade oannonserat kommit in i kontrollrummet en trappa
upp i studio två, för att höra sig
för hur inspelningarna gick. Han
minns definitivt hur det var:
”John was stripped to the waist to
do his most amazingly raucous vocal.
The next morning Norman Smith and
I took a tape around all the studio
copying rooms saying to everybody:
‘What the hell do you think of this!’”.
Och även George Martin var mäkta
imponerad: ”I don’t know how they do
it.We’ve been recording all day but the
longer we go on the better they get.”
Myten säger att det bara blev
en tagning av Twist And Shout,
men enligt den dokumentation
som finns och som
skrevs ner när inspelningarna ägde rum,
Q
beatlesnytt 169 9 13
Do You Want To Know A Secret
gjordes två inspelningar, och den
andra inspelningen var komplett
och inte med någon misslyckad
introduktion eller avbrott av annat
slag.
Fakta
Inspelningar gjorda den 11 februari 1963, Studio Two.
Session nr 1: kl.10.00-13.00:
There’s A Place (tagning 1-10) och
Seventeen (arbetsnamnet för I Saw
Her Standing There) (tagning 1-9).
Session nr 2: kl. 14.30-18.00
A Taste Of Honey (tagning 1-5), Do
You Want To Know A Secret (tagning 1-8), A Taste Of Honey (tagning 6-7), There’s A Place (tagning
på egna inspelningar! På låten
Misery”la han på sitt eget pianospel. På låten Baby It’sYou spelade
han först celesta*) och sedan
piano. Pianospelet togs dock inte
med i den slutliga mixningen av
låten. Stuart Eltman var Georges
vanliga balansingenjör vid inspelningar av annan musik än popmusik. Men han kom att hoppa in lite
då och då även i samband med
inspelningarna med The Beatles.
Geoff Emerick, här endast 
år ung(!) hade hand om inspelningsutrustningen. Geoff kom att
bli väldigt betydelsefull i samband
med inspelningarna som gjordes med The Beatles  och
framåt.
11-13), Seventeen (tagning 10-12) och
Misery (tagning 1-11),
Session nr 3: kl. 19.30-22.45
Fakta
Hold Me Tight (tagning 1-13), Anna
Superimpositions (SI) gjorda den
(Go To Him) (tagning 1-3), Boys (tag-
20 februari 1963, Studio One.
ning 1), Chains (tagning 1-4), Baby
Session 1: kl. 10.30 – 13.00
It’s You (tagning 1-3) och Twist And
Misery (SI-tagning 12-16) och Baby
Shout (tagning 1-2).
It’s You (SI-tagning 4-6)
Producent: George Martin. Tekni-
Producent: George Martin. Tekni-
ker: Norman Smith. Andre tekni-
ker: Stuart Eltman. Andre tekni-
ker: Richard Langham.
ker: Geoff Emerick.
+
Inspelningar gjorda måndagen den 20 februari 1963
id detta tillfälle gjordes inga inspelningar
med The Beatles.
Detta var en session där teknikerna
främst arbetade med det som
kallas för Superimpositions (SI).
Man gjorde ”överdubbningar” av
befintliga inspelningar.
George Martin ledde arbetet
som vanligt och lade dessutom
2
14 9 beatlesnytt 169
*) Celesta är ett klaverinstrument med hängande metall- eller
glasstavar istället för strängar.
Därigenom är den ett slags klockspel som spelas med tangenter
i stället för med klubbor. Den
har ett omfång från ettstrukna C
till femstrukna C, men noteras
en oktav lägre. Celestan ingår
ibland i symfoniorkestern i verk
från -talet och senare. Den
spelas vanligtvis av en pianist.
+
Inspelningar gjorda måndagen den 25 februari 1963
tt tillfälle till då The
Beatles själva inte
var på plats. Den här
studiosessionen ägnades helt åt att skapa
mastrarna till både stereo- och
monversionen av albumet Please
Please Me.
Även om albumet var inspelat på ett tvåspårsband som alla
inspelningar med The Beatles
fram till inspelningen av IWant To
HoldYou Hand finns det dem som
undrar varför stereoversionen
av albumet har den uppdelning
mellan höger och vänster kanal
som den har – med instrumenten
i vänster kanal och sången i höger
kanal. George Martin förklarar:
”The reason I used the stereo machine in twin-track form was simply to
make the mono better, to delay the
vital decision of submerging the voices into the background. I certainly
didn’t separate them for people to
hear them separate!”
(”Anledningen till att jag
använde mig av stereomaskinen
med två spår var för att göra det
enklare att göra monoversionen
bättre och att dra ut på det viktiga
beslutet att lägga in sången i bakgrunden. Jag separerade verkligen inte sången för att man skulle
höra dem separat!”)
En del föredrar stereoversionens separation. Men vill man
lyssna på ett bättre ljud totalt, så
är det monoversionen som gäller.
!
I nästa nummer av BN, fortsätter
jag med avsnitt fyra, och fortsätter då med att berätta om inspelningarna som gjordes efter den 
februari .
Artillio Bergholtz
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
Fakta
Framställning av mono- och
Honey (tagning 7), stereomix-
ning av Ask Me Why (tagning 6),
stereomastrar (editering och
ning av Anna (Go To Him) (tag-
monomixning av Misery (tag-
mixning) den 25 februari 1963,
ning 3), stereomixning av Boys
ning 16), monomixning av Baby
Studio One (i kontrollrummet).
(tagning 1), stereomixning av
It’s You (tagning 5), stereomix-
Session 1: kl. 10.00 – 13.00
Chains (tagning 1), stereomix-
ning av Ask Me Why (tagning 6),
Editering av Seventeen (tag-
ning av Misery (tagning 16),
stereomixning av Please Please
ning 9 och 12), monomixning av
stereomixning av Baby, It’s You
Me (editering av tagning 16, 17
Anna (Go To Him) (tagning 3),
(tagning 5), stereomixning av Do
och 18), stereomixning av Love
monomixning av Boys (tagning
You Want To Know A Secret (tag-
Me Do (från monoremixningen
1), monomixning av Chains (tag-
ning 8), stereomixning av There’s
av inspelningen gjord den 11 sep-
ning 1), monomixning av Misery
A Place (tagning 13), stereomix-
tember 1962), stereomixning av
(tagning 16), monomixning av Do
ning av Seventeen (editering av
P.S. I Love You (från monoremix-
You Want To Know A Secret (tag-
tagning 9 och 12), stereomixning
ningen gjord den 11 september
ning 8), monomixning av There’s
av Twist And Shout (tagning 1)
1962) och stereomixning av
A Place (tagning 13), monomix-
och stereomixning av A Taste Of
Misery (tagning 16).
ning av Seventeen (editering av
Honey (tagning 7).
Producent: George Martin.
tagning 9 och 12), monomixning
Session 2: kl. 14.30 – 17.45
Tekniker: Norman Smith. Andre
av Twist And Shout (tagning 1),
Editering av Please Please Me
tekniker: A.B. Lincoln.
monomixning av A Taste Of
(tagning 16,17 och 18), monomix-
Sitarens mästare – Ravi Shankar har gått ur tiden
Shankar, som rättmätigt
kan anses vara den mest
kända indiska musikern i
modern tid, har samarbetat med storheter som
George Harrison, Yehudi
Menuhin, Philips Glass
och John Coltrane, vilka
alla representerar olika
musikstilar.
Shankar har vunnit flera utmärkelser: tre Grammys, bland andra
en för albumet Concert For Bangla
Desh med George Harrison 
och han fick dessutom Stickan
Anderssons Polarpris .
Mest känd för oss Beatlesälskare har Shankar blivit genom sitt
samarbete med George Harrison, som träffade Ravi 
och studerade under honom i
Indien några månader på hösten. George hade ”fuskat” med
sitaren redan året innan på NorwegianWood (This Bird Has Flown)
från albumet Rubber Soul men det
är framför allt på WithinYou Without You på albumet Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band som den
klassiska indiska musiken och
Shankars inflytande hörs.
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Shankar har två döttrar;
den kritikerhyllade sångerskan
Norah Jones och Anoushka Shankar, en av dagens mest framträdande sitarspelare. Anoushka
kommer dessutom till Sverige
den  juni och uppträder på
Clandestino Festival på Stora
teatern i Göteborg.
Artillio Bergholtz
beatlesnytt 169 9 15
Do You Want To Know A Secret
&E>D,7KB#;
Staffan Olander om 50 år med The Beatles. Del 1.
I BN nr 167 – och på vår hemsida – puffade vi ordentligt för tre kommande radioprogram i P4 Musik av och med Staffan Olander om The Beatles och deras 50-årsjubileum, vilka alla sändes i oktober 2012.
Vad innehöll då de tre programmen, förutom en hel del förväntad Beatlesmusik?
I den här artikeln redovisar jag främst de godbitar som Staffan Olander bjöd på i
det första programmet.
Den makalösa framgången .
Programmet sändes söndagen
den  oktober  i  Musik
mellan kl. . och ..
Följande låtar spelades i programmet:
The Beatles – From Us To You
från BBC:s originaltape.
Bill Justis – Raunchy från originalsingeln (UK).
The Beatles – That’ll Be The
Day från albumet The Beatles
Anthology.
The Beatles – Ain’t She Sweet
från albumet The Beatles Anthology.
Tony Sheridan, The Beatles
– My Bonnie från albumet The
Beatles Anthology.
The Beatles – Love Of The Loved
från Deccagone.
The Beatles – Love Me Do från
albumet The Beatles Anthology.
The Beatles – How Do You Do
It från albumet The Beatles Anthology.
The Beatles – Love Me Do från
albumet Past Masters (med Ringo
16 9 beatlesnytt 169
vid trummorna!).
The Beatles – Please Please Me
från albumet Please Please Me.
The Beatles – Ask MeWhy från
albumet Please Please Me.
The Beatles – She LovesYou från
Sveriges Radios originaltape av
inspelningen torsdagen den 
oktober  i Karlaplanstudion
i Stockholm.
The Beatles – Till ThereWasYou
från albumet The Beatles Anthology.
The Beatles – Twist And Shout
från albumet The Beatles Anthology.
The Beatles – Komm, Gib Mir
Deine Hand från albumet Past
Masters.
The Beatles – Twist And Shout
från albumet The Beatles Story på
Captiol Records.
The Beatles – All My Loving
från Johanneshovs Isstadion
.
Godbitarna från detta det första programmet kan sammanfat-
tas i nedanstående fem punkter:
. Aktuell telefonintervju
med Raymond Jones, som var
den som besökte Brian Epsteins
skivbutik och frågade efter My
Bonnie med The Beatles i oktober .
. Pete Best berättar om hur
han fick sparken från The Beatles
i augusti .
. Studiochefen Ken Townsend på Abbey Road berättar
om chocken när han träffadeThe
Beatles första gången.
. En helt unik Beatlesinspelning från gruppens besök i
Stockholm .
. Dansk Radio och Radio Syd
intervjuar The Beatles i Köpenhamn i juni .
Detta första program täcker
in tidsperioden från slutet av
-talet fram till det stora
genombrottet i U.S.A. .
Staffan inleder med att berätta
lite om Beatlarna, deras föräldrar
och om livet i Liverpool i slutet
av -talet. Beatlesstoryn går
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
EH=;.?D=E
vidare med hur John i mars 
bildade gruppen Quarrymen och
hur lördagen den  juli  blev
en milstolpe i Beatles historia.
Det var ju nämligen då, lördagen den  juli  iWoolton, en
förort till Liverpool, vid Woolton Parish Church i St Peter’s
Church Field. Där spelade John
Lennon med sitt bandThe Quarrymen.
I publiken fanns bland andra
Paul McCartney. Paul fick erbjudande om att bli medlem i gruppen efter det att han visat vad han
kunde göra med sin gitarr. En
av de saker som imponerade på
John var att Paul visste hur man
stämde en gitarr!
med hur
Paul i början av  lärde
känna George Harrison och
sedan introducerade George för
John. George spelade upp låten
Raunchy och John blev tillräckligt
imponerad för att ta med honom
i bandet. Nu bestodThe Quarrymen av John, Paul, George samt
Colin Hunton på trummor och
John Lowe på piano.
Den  juli  gick The
Quarrymen till Philips Sound
Recording Service, där de spelade in låtarna That’ll Be The Day,
Historien rullar på
skriven av Buddy Holly och In
Spite Of The Danger (finns på
Anthology nummer ) skriven
av den lite udda konstellationen
Paul och George!
Efter inspelningen gick grabbarna därifrån med var sin lackplatta av låtarna.
Slitningar i gruppen gör att
bandmedlemmar kommer och
går men John, Paul och George
är med hela tiden. Allt eftersom
tiden gick, bytte gruppen namn
på löpande band: FrånThe Quarrymen via The Rainbows, Long
John & The Silver Beatles, The
Silver Beatles till The Beatles.
Man spelar på Casbah Club i
Liverpool, vilken drevs av Mona
Best. Hennes son Pete Best blev
snart gruppens trummis. Staffan
berättar vidare om äventyren i
Hamburg, där man spelade på
ställen som Indra Club, Kaiserkeller, Top Ten och det legendariska Star-Club.
TillTyskland följde även Johns
konstpolare Stuart Sutcliffe. Nu
bestod gruppen således av John,
Paul, George, Pete och Stuart.
Gruppen fick också inspelningskontrakt med Polydor och med
Bert Kaempfert som producent
spelade man  in ett antal
låtar – främst som kompgrupp
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Den svenska singeln: ”Please
Please Me/Love Me Do” på
Odeon SD 5937. Första utgåvan släpptes den 5 mars 1963.
Singeln med ovanstående
variant av konvolut (smalare
högerkant!) släpptes först
1965. Foto: EMI.
till den då mer kände sångaren
Tony Sheridan.
Den viktigaste inspelningen
som gjordes då är förmodligen
My Bonnie, som faktiskt hamnade
på :e plats på den tyska topplistan – German Hitparade.
Den  oktober  besöker
Raymond Jones Brian Epsteins
skivbutik NEMS i
Liverpool och frågar
efter låten My Bonnie
Q
beatlesnytt 169 9 17
Do You Want To Know A Secret
medThe Beatles. Detta har vi läst
om i många olika sammanhang.
Är detta sant eller är det bara
en så kallad skröna? Svaret får vi
direkt, genom att vi får lyssna till
en del av en telefonintervju som
Staffan Olander nyligen har gjort
med denna Raymond Jones.
Så här utspann sig delar av
telefonintervjun med Raymond
Jones (RJ) som Staffan Olander
(SO) gjorde, drygt  år efter
det att Raymond klev in i Brian
Epsteins skivbutik:
RJ: ”Hello.”
SO: ”Hello, Raymond. It is Staffan Olander calling from Sweden. If
you would like to tell us briefly the
story of how you became interested
in that single My Bonnie and how
you went to NEMS and met Brian.”
RJ: ”I just happened to ramble
over to NEMS and Brian Epstein
was there and I wanted a record by
the Beatles. He looked it all up on
whatever he had.There was no computer there. He found out it wasn’t
the Beatles, it wasTony Sheridan.And
they were not even called the Beatles.
They were called the Beat Brothers,
something like that. It turns out it
was right you know. It was the Beatles.
I though I was going to buy a Beatle
record.”
SO: ”Have you still got the record,
Raymond?”
RJ: ”No, no. Actually I had the
record and the book. It was always in
the office – the record and the book
together. And one day, mysteriously,
it went missing. And nobody knows
where they are. But never mind. All
I did was buy a record.”
SO: ”And what an important one
you bought.”
RJ: ”I’m afraid it was. It was a
very important record.That’s my only
claim to fame, really.”
18 9 beatlesnytt 169
Raymond Jones nyfikenhet
ledde bland annat till att Brian
Epstein sökte upp the Beatles
på The Cavern Club. Man kan
ju onekligen fråga sig vad som
hade hänt om inte Raymond
Jones hade besökt Brian Epsteins
musikaffär och frågat efter just
den här plattan.
Raymond Jones berättade
också att han är rätt besviken
på att Beatlarna aldrig har hört
av sig till honom. Däremot har
Brian Epstein i sin bok A Cellarful
Of Noise gett Raymond Jones hela
förtjänsten att han lärde känna
The Beatles.
Hur som helst, den  november  beger sig Brian till The
Cavern Club för att träffa och
se på The Beatles. Snart kommer han överens med killarna
om att han skulle kunna tänka
sig att bli manager för gruppen.
Vid deras första möte, hemma
i Brian Epsteins villa, dyker till
en början bara tre av beatlarna
upp. Paul saknas. Brian Epstein
berättar att han sa till de tre som
var på plats:
”How can he be so late for an
important thing?” George Harrison svarade: ”Well, he may be
late, but he’s very clean.” Paul
kom slutligen och man skrev ett
managementkontrakt.
Staffan för storyn vidare
genom att berätta om inspelningarna på skivbolaget Decca i
London på nyårsdagen  och
att bolaget nobbade The Beatles
och i stället skrev kontrakt med
Brian Poole And the Tremeloes.
Mannen som tog det beslutet
fick sedermera sparken från
Decca.
Brian hade dock nytta av banden från inspelningarna på Decca
och jagade vidare bland sina
kontakter hos de olika tänkbara
skivbolagen.
I samband med att Brian
ville göra en kopia av banden
fick han tips om att ta kontakt
med George Martin. Enligt
en anteckning i George Martins almanacka, var det den 
februari  som Brian träffar
George Martin för första gången.
Andra uppgifter säger att det
var först den  maj som Brian och
George träffades. Vi har skrivit
lite om denna oklarhet i förra
numret.
inte imponerad av inspelningarna, men artigt
nyfiken och bjöd in grabbarna
till att komma till Abbey Roadstudion den  juni för provspelningar. Den som var chef för
studion då, var Ken Townsend
(KT). Vad mindes han från sitt
första möte med The Beatles?
SO: ”When did you first meet the
Beatles here at Abbey Road?”
KT: ”The first time that I met The
Beatles here at Abbey road was on the
6th of June 1962 when they came in
for what was built for a commercial
test.They came in here in Studio 2”.
SO: ”What did you first think
about The Beatles?”
KT: ”When we first saw them,
Norman Smith, who later became
Hurricane Smith, saw them walking
in.We were quite chocked by their
appearance because in those days
classical musicians had long hair
and pop musicians had short hair.
And here we had musicians who had
long hair and yet were pop. And also
when we met them, of course, they
had a very strong Liverpool accent
which down south here in London
we weren’t particularly used to. So
George var dock
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
we were quite taken back by their
visual aspect as much as anything.”
was already wrapped up and delivered.”
här tillfället –
den  juni – som man spelade
in den tidigare versionen av Love
Me Do. Den här inspelningen var
bortglömd och försvunnen väldigt länge, men George Martins
hustru Judy hittade den hemma
i garderoben i form av en lackplatta, som sedan fick komma
med på Antologiskiva nr  som
släpptes .
George var inte speciellt nöjd
med inspelningen, men kände
ändå att det kanske fanns någonting i gruppen som man skulle
kunna bygga på. Han gillade dock
inte Pete Bests trumspel, vilket
medförde att Brian Epstein fick
meddela Pete att han fick lämna
bandet.
Så här berättar Pete Best (PB)
själv för Staffan Olander (SO)
från ett tidigare tillfälle:
SO: ”After this recording session,
George Martin wasn’t too happy with
the result.And then you suddenly had
a very sad message from George who
told you his reaction.”
PB: ”It was Brian, actually. I
didn’t realize that there had been
a criticism about my drumming or
anything like that. I suppose it was
August the th or th  . I
played the Cavern the night before.
Brian asked me to come to the office
the following morning. I just thought
it’s going to be another one of our
business meetings. So I went in. I
could tell by Brian’s mood and body
language it wasn’t the normal calm,
pleasant Brian. Brian said: ”Pete,
I simply don’t know how to tell you
this, but the boys want you out. And
it has been arranged that Ringo
will join the band on Saturday, so it
Den 19 augusti debuterar Ringo
Starr (Richard Starkey) som The
Beatles ordinarie trummis. Här
finns dock andra uppgifter som
säger att det var den  augusti
som Ringo debuterade i The
Beatles på heltid. Varför Pete
egentligen fick lämna gruppen, har det spekulerats om allt
sedan det ägde rum. Pete själv
har nämnt att det kan kanske inte
hade med trummandet att göra
egentligen, utan mer med det
faktum att han var den som var
populärast bland den kvinnliga
delen av gruppens fans.
Staffan berättar vidare om hur
de återvände till Abbey Road studion den  september  och
hur motvilligt de spelade in How
DoYou Do It.
Det var således tänkt att detta
skulle bli The Beatles första
singel. Men grabbarna var inte
speciellt tända på att spela in
andras material. De ville spela in
eget material. De lyckades tjata
till sig möjligheten att spela in
Love Me Do en gång till. How Do
You Do It glömdes bort fram till
våren , då George Martin
gjorde en inspelning av låten med
gruppen Gerry & The Pacemakers, som fick en stor hit med
den. Beatles gjorde i stället nya
försök med Love Me Do och den
 oktober  var den första
Beatlesplattan ute i handeln.
George Harrison: ”Remembering first hearing that song on the
radio.That was the best possible time.
We knew it was to be on . on
Thursday night on Radio Luxemburg.”
Tempot ökade nu hela tiden
Det var vid det
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
En bild på The Beatles på
Skansen i Stockholm den 30
oktober 1963 fick bli omslag
till EP:n All My Loving på Parlophone GEP 8891, utgiven
den 30 januari 1964. Motsvarande CD-utgåva släpptes
den 18 november 1993 av The
Beatles Information Center
i samband med 30-årsjubileumet av The Beatles första
besök i Sverige. Foto: EMI
för The Beatles. Inspelning och
utgivning av den andra singeln
– Please Please Me, följt av inspelning av det första albumet med
samma titel och med  låtar,
varav tio spelades in den 
februari .
Framgången spred sig även till
Sverige. Redan i februari 
gav EMI ut  exemplar av den
första singel. Den  augusti
 träffade Klas Burling The
Beatles för första gången. Här
får vi lyssna på den allra första
av många av Klas Burlings intervjuer med the Beatles. Spex för
nästan hela slanten. Däremellan
fick Klas Burling (KB) möjlighet
att ställa en för oss svenskar extra
intressant fråga:
KB: ”You’ve had
some hits in Sweden.
Q
beatlesnytt 169 9 19
Do You Want To Know A Secret
And have you ever thought about
coming to Sweden?”
Ringo: ”We’d like to, you know,
but we’re so busy at the moment.
I don’t think we’ll get there until
sometime next year, if we go at all.”
Paul: ”We’d wanna come. Because
we’d heard about the girls in Sweden”.
Vi behövde dock inte vänta
länge på det första besöket av
The Beatles. Redan den  oktober kom de till Sverige för en
hel veckas turné. Man började
med en inspelning för Sveriges
Radio i Karplanstudion i Stockholm, vilket följdes av konserter
i Karlstad, Stockholm, Borås,
Göteborg och Eskilstuna.
Man avslutade sin turné med
att delta i inspelningen av tv-programmet Drop In den  oktober.
Så var det dag för lite radiohis-
toria!Vi får här höra hur det låter
när Klas Burling (KB) presenterar konserten i Karlaplanstudion
den  oktober :
KB: ”Mycket välkomna till Karlaplanstudion där vi i kväll har
verkligt fina gäster. Ni ska få höra
The Beatles. Ni kommer också att få
höra en gästartist som är Hasse Rosén
med the Northmen.Vi ska börja på en
gång. Och jag säger bara det att vi
här har besök av John, George, Paul
och Ringo! The Beatles!”
Så drar grabbarna igång med
She LovesYou till publikens jubel.
Bandet Beatles var inte alltid populärt bland de vuxna.
Det blev en hel del rubriker i
tidningarna. Men måttet var
väl nästan rågat när en förälder
anmälde The Beatles för Barnavårdsnämnden i Stockholm!
Inför avresan tillbaka till Lon20 9 beatlesnytt 169
don, fick Klas Burling (KB) ännu
en intervju:
KB: ”Well, Paul, it’s being great
having you and all the other Beatles
here in Sweden. Can I ask you now?
What are you going to do in England
straight after returning home?”
Paul: ”We go right back to England. I think we got an afternoon off.
The day after that, on the Friday, we
start the first night of our big tour in
England. A five week tour. It’s a long
time. On Monday we do the Command Performance for the Queen.
Big thing, you know.We do that on
Monday and then we carry on with
the tour going all over England”.
att
berätta om måndagen den 
november på Prince of Wales
Theatre i London, där de uppträder förThe Queen och många
andra prominenta gäster. Vi får
lyssna till slutet av Paul McCartneys framförande av Till There
WasYou.
Därefter följer John Lennons klassiska uppmaning till
publiken, där han ber dem som
sitter på de billigare platserna att
applådera, medan de övriga bara
behöver rasslar med juvelerna.
Sedan drar man igång med Twist
And Shout.
Deras första julshow går för
fulla hus och sedan bär det av till
Paris. När man är där passar man
på att spela in tyska versioner av
She Loves You och I Want To Hold
Your Hand.
Staffan fortsätter med
tyckte att de
var rent nonsens att göra tyska
inspelningar för den tyska marknaden. Och de fick faktiskt rätt.
Även tyskarna föredrog originalutgåvorna. Därför blev det aldrig
Beatlarna själva
några fler tyska inspelningar än
just dessa två.
Sent en natt under vistelsen i
Paris, kommer det plötsligt ett
telegram från Capitol i USA,
som informerar om att I Want
To Hold Your Hand bara över
en natt, har gått upp på första
platsen på amerikalistan. Brian
Epstein lägger snabbt om planerna i sin kalender för att se till
att gruppen snarast möjligt kan
resa till USA och försöka erövra
även den kontinenten.
Beatles uppträder i Ed Sullivan
Show och gör formidabel succé
i hela USA. Sedan rusar livet
vidare med konserter, inspelningen av den första långfilmen
– A Hard Day’s Night och inspelningen av en ny skiva till filmen
med mera.Vid besöket i Köpenhamn har Ringo ersatts av Jimmy
Nicol på trummor. Ringo var på
sjukhus för att operera bort sina
mandlar.
Så här berättar Jimmy Nicol
(JN) när The Beatles kommer
till Köpenhamn i juni för Dansk
Radio:
Reportern:”And you Jimmy,
you’re the new man on the team.
What do you think of being with
The Beatles?”
JN: ”It’s marvelous, you know. I’ve
never experienced anything like this
before. I have been on similar things
to this, but nothing like this at all.”
Reportern: ”People in Denmark
sometimes ask are you really playing good music. Or is it just because
you’ve forgotten to have a haircut
that you’ve become so popular?”
Paul: ”Well, we’ve sometimes
asked that ourselves.We don’t know
the answer.You might. Do you know
it?”
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
Reportern:”I most certainly
don’t know it.”
Paul: ”OK. Good enough.”
På plats i Köpenhamn fanns
också representanter för den
svenska piratradiostationen
Radio Syd. Här får vi lyssna på
ett kort inslag från deras intervju
med gruppen i Köpenhamn.
Radiomannen:”Och nu över till
Royal Hotel i Köpenhamn. Till den
lyxsvit som Chrusjtjov ska bebo i den
här månaden och som alltså gästades
av våra vänner the Beatles.”
Reportern: ”Hello, Beatles. Say
something to our Swedish listeners,
will you?”
Alla fyra beatlarna i mun på
varandra: ”Aktjibolaget, Tack så
micket. Swedish listeners. Hello, Hey”.
Reportern:”Where have you
learned all that?”
Paul: ”In Sweden.We speak the
language furiously”. (Alla beatlarna skrattar gott åt skämtet).
Reportern:”What about your
welcome here in Copenhagen today?”
Alla beatlarna fyller i: ”It was
wonderful, marvelous, splendid, beautiful, grand, good.”
Efter Danmark fortsätter grab-
barna till Holland och sedan även
till Australien, där Ringo återförenas med gruppen. Sedan raskt
till det andra och sista besöket i
Sverige. Här landar man den 
juli . Denna gång gästar man
bara Stockholm. Totalt ges fyra
konsert på Johanneshovs Isstadion – två den  juli och två
den  juli.
Nu ska vi få lyssna på något
riktigt unikt. Man har ju länge
trott att det inte finns några
inspelningar från dessa konserter, men här har Staffan lyckats
få tag på en komplett inspelning
av All My Loving från en av dessa
konserter.
Paul McCartney: ”Thank you.
Thank you. Tack. Tack så mycket.
Thank you everybody. We’d like to
sing now a song which we recorded
on the second LP that we made.We
hope you like the song. It’s called All
My Loving.”
Klas Burling var givetvis på
plats även när The Beatles gästade Sverige för andra gången. I
samband med att de skulle lämna
landet fick Klas en intervju med
grabbarna om deras närmaste
planer och den första riktiga
USA-turnén som stod för dörren.
Paul: ”First of all we go to the
West Coast, which is San Francisco,
all around there, and apparently,
when we get to San Francisco it’s been
arranged that we have a ticker-tape
welcome.You know about those. It’s
great. I can’t imagine that, but it
sounds very good.And we do concerts
in very big places, like Hollywood
Bowl and the Cow Palace, where all
of this election stuff for the President
of America has been recently. One
thing about that place is that it holds
  people.And somebody told us
from America that the   tickets
were sold out in three hours. I really
can’t believe it. Still amazes me. It’s
ridiculous.We go all over America.We
go to  big cities playing similar
type dates to that. And we finish up
actually in New York.We’re doing a
big charity concert there. After all
that we come back to England.”
med att
Paul McCartney säger: ”Good
night everybody.Thanks for listening
to the radio”.
Programmet avslutas
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
'JFYQJ)F^
,TYMJSGZWL
Förra årets succé är tillbaka! Årets Beatle Day på
Trägår’n i Göteborg 25-26
oktober börjar börjar ta
form.
Information om artister,
biljettsläpp, hålltider och
annat kommer allt eftersom
att uppdateras på www.
beatleday.se, www.beatlesnytt.se och vår Facebooksida www.facebook.com/
bic.beatlesnytt.
Boka upp helgen 25-26
oktober redan nu! A splendid
time is guaranteed for all!
Mvh ledningsgruppen för
Beatle Day,
Willy, Tabbe, Fredrik & Kent
!
'JFYQJXPTSXJWY
Klamparekören, som bildades 1975, ger tillsammans
med stråkensemblen Zinniakvartetten en Beatleskonsert i Alviks Medborgarhus i
Stockholm söndagen den 26
maj 2013 kl 18.00. Konserten
är på cirka en timme och
ytterligare information om
kören och Beatleskonserten
finnas på körens hemsida
www.klamparekoren.se.
Artillio Bergholtz
Artillio Bergholtz
beatlesnytt 169 9 21
Do You Want To Know A Secret
8MV,ISVKI2EVX
I samband med att Sir George Martin utnämndes till
hedersdoktor vid Lunds universitet år 2010, inrättades
ett musikpris under namnet Sir George Martin Music
Award. Det är ett nytt skånskt musikpris, som i samband med dess årliga utdelning också uppmärksammar hedersdoktoratet samt Sir George Martins egna
gärningar inom musikens område, där han har varit
en stilbildare och ett föredöme för musikproducenter
i framtiden.
akom Sir George
Martins intresse för
Sverige ligger bland
annat kontakterna som han haft
sedan  med Staffan Olander
och hans familj. Och att Staffan
har haft mer än ett finger med i
det är spelet, rådet det inte något
tvivel om.
Det är också sagt att priset ska
delas ut varje år under en period
av minst fem år. Priset ska gå till
musiker, kompositörer, artister,
arrangörer eller producenter
som anses ha verkat i Sir George
Martins anda.
Prisvinnaren/-vinnarna måste
antingen bo ellerverka i Skåne
eller arbeta med sin musikaliska
utveckling där. Prissumman, som
är på   kronor, sponsras i sin helhet av Sparbanken
Öresund.
'
Första gången priset delades ut
var måndagen den  maj 
kl. . på Palladium i Malmö
under rubriken En galakväll med
prisutdelning av ’Sir George Martin
Music Award’.
22 9 beatlesnytt 169
Hedersgäst och prisutdelare
var givetvis Sir George Martin
själv. Galakvällen innehöll, som
sig bör i dessa sammanhang, en
hel del musik. Kvällens kapellmästare var Joakim Hallin, som
ledde ett kompband med rutinerade musiker och studenter från
Musikhögskolan i Malmö med
diverse gästartister.
De musikaliska hyllningarna
riktade sig såväl till Sir George
Martin som till den förste pristagaren av detta ärofyllda pris –
Christoffer Lundquist.
Vem är då denne förste pristagare av Sir George Martin Music
Award?
Christoffer Lundquist är född
 och är främst musiker,
kompositör och musikproducent.
Han har sin egen inspelningsstudio – The Aerosol Grey Machine
Studio i Vallarum utanför Vollsjö,
Skåne, där han har spelat in eller
producerat över  skivor.
Per Gessle har varit en flitig
besökare i Christoffers studio.
Per har bland annat spelat in albumen Mazarin, Son of a Plumber,
En händig man och Party Crasher.
Dessutom är det här som Gyl-
lene Tiders Finn Fem Fel spelades
in. Som om detta inte vore nog,
har Christoffer spelat med Gessle
både i bandet Roxette (som gitarrist på världsturné – bland annat
i Sydamerika) och när han varit
solo.
Lundquist är med i bandet
Brainpool, där han spelar bas.
Deras senaste musikalskiva Junk
– A Rock Opera spelade han in tillsammans med Jens Jansson och
David Birde i samma studio.
Bland övriga storheter som
Christoffer har producerat kan
nämnas Ulf Lundell, Sahara Hotnights, Bo Kasper Sundström,
Moneybrother och ungefär 
till – allt från platinasäljande
superstjärnor till obskyr ungersk
dödsmetall.
Men han har även funnit tid för
sitt eget artisteri och komponerande. Debutplattan – Through
The Window – släpptes bara två
dagar efter prisceremonin (
maj). Snacka om tajming! Men
det har faktiskt tagit inte mindre
än  år för Christoffer att färdigställa sitt debutalbum.
Anledningen är ju främst att
studion har varit upptagen under i
stort sett dygnets alla timmar och
årets alla dagar för andra artister.
Eller som Sir George Martin
själv uttryckte saken:
”When I was his age I was in the
middle of producing ’Sgt. Pepper’
for The Beatles but nobody took any
notice of me until much later. I wish
to cheer him with his success and wish
him well for his future!”
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
XMR2YWMG&[EVH
Christoffer Lundquist
i sin hemmastudio.
(”När jag var i hans ålder, var
jag mitt uppe i produktionen av
‘Sgt. Pepper’ med The Beatles, men
ingen brydde sig om mig förrän långt
senare. Jag gratulerar honom till hans
succé och önskar honom allt gott i
framtiden.”)
Tilläggas kan att Christoffer
också har vunnit en Grammis
och nominerats ytterligare några
gånger.
Hur är hans förhållande till The
Beatles?
Christoffer berättar att han
växte upp med Staffan Olanders
och Rune Hallbergs Beatlesprogram i radion. Men egentligen
var det nästan bara klassisk musik
som gällde till en början. När det
sedan visade sig att hans moster
Helena både gillade Beatles och
betraktades som familjens svarta
får (Beatles musik beskrevs ju
som dunka dunka av den lite
äldre generationen) i kombination med att mostern spelade
Beatlesmusik för Christoffer
första gången då han var fyra år,
så blev han fast. Han säger att
han spelar Beatles vita album
omkring en gång i månaden.
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Ett utdrag ur styrelsens motivering av  års pristagare
lyder:
”Med en strävan efter musikalisk
perfektion och värme så har Christoffer Lundquist gjort Vollsjö till ett
skånskt Abbey Road!”
Vad säger då Christoffer själv
om priset?
”När jag var fyra år hörde jag
The Beatles musik för första gången
och ungefär samtidigt fick jag en
bandspelare med en stor, röd inspelningsknapp av mina
föräldrar. Efter detta
fanns ingen återvändo.
Q
beatlesnytt 169 9 23
Do You Want To Know A Secret
8MV,ISVKI2EVXMR2YWMG&[EVHJSVXW
Att jag nu  år senare får ett pris
som bär Sir George Martins namn
med motiveringen att jag har arbetat
i hans anda känns näst intill osannolikt, eftersom jag i hela mitt liv
har sett upp till och inspirerats av
hans gärning. Det är med oerhört stor
tacksamhet och ödmjukhet jag mottagit beskedet att jag har tilldelats
Sir George Martin Music Award.”
dags för den
andre prisvinnaren av Sir George
Martin Music Award att presenteras. Prisceremonin denna gång
ägde rum onsdagen den  maj kl.
. på samma ställe som året
innan, det vill säga Palladium i
Malmö. Årets galakväll organiserades av Musik i Syd.
Denna gång fick publiken inte
bara njuta av musikaliska hyllningar för Sir George Martin,
utan även för årets pristagare.
Och  års pristagare var
ingen mindre än Nils Landgren!
År 2012 var det
Nils Landgren är född  i
Degerfors, bosatt i Skåne och
är en av Sveriges mest kända
trombonister och även sångare.
Det inte många som vet att han
började spela trummor vid sex
års ålder och att han redan vid 
års ålder övergick till att traktera
sitt nuvarande huvudinstrument
– trombon.
Nils Landgren behärskar flera
musikstilar; jazz, funk, folkmusik och rock för att bara nämna
några. Han har hela världen som
arbetsplats och turnerar flitigt.
I början på -talet stu-
24 9 beatlesnytt 169
derande han klassisk trombon
vid musikhögskolan i Karlstad
och Musikhögskolan Iggesund i
Arvika. Efter sin examen flyttade
Nils till Stockholm för att arbeta
som professionell trombonist.
Snart började han turnera med
Björn Skifs band Blue Swede,
som hamnade på första plats på
de amerikanska poplistorna med
Hooked On A Feeling.
År  bjöd Thad Jones in
Landgren att delta i hans nya
storbandsprojekt Ball of Fire
som ledande trombonist. Sedan
dess har Nils Landgren varit
involverad i många olika sorters
musikprojekt: jazz och rock, soul
och hip hop, storbandsframträdanden, och för hans egen del,
deltagande på minst  album
inklusive sådana med stora internationella stjärnor som ABBA,
The Crusaders, Wyclef Jean och
Herbie Hancock.
 släppte Landgren sitt
debutalbum Planet Rock och
har sedan dess släppt ett -tal
album. I augusti  tilldelades
Nils Landgren utmärkelsen Årets
Harry Arnold Stipendium av Harry
Arnold-sällskapet i Malmö.
Nils Landgren är inte bara
trombonist och sångare, utan
även bandledare, arrangör, professor och konsertarrangör.
Ett utdrag ur styrelsens motivering av  års pristagare lyder:
”Nils Landgren är en oförtröttlig
ambassadör för svensk musik. Likt en
utforskare spränger han alla gränser, både geografiska och musikaliska.
Precis när George Martin satte igång
’The British Invasion’, ledde Nils
Landgren den svenska jazzvågen. Nils
Landgren är en djärv och entusiastisk
musiker som från sin bas i Skåne ser
en värld utan gränser.”
Så här reagerade Nils Landgren när han fick reda på att han
hade tilldelads Sir George Martin
Music Award:
”Skulle jag, vinna Sir George Martin Music Award? Omöjligt! Men, det
var inte något skämt och jag kan bra
säga att det är en otrolig känsla att få
bli tilldelad detta pris. George Martin
har varit en av mina idoler allt sedan
jag förstod hans roll i The Beatles
succé, mitt favoritband genom alla
tider. Det måste ha varit , när
den första satellitsändningen ägde
rum med All You Need Is Love.
Ett mästerverk! George var där när
allt hände och allt sedan dess har jag
medvetet följt och beundrat hans fantastiska karriär. Jag träffade honom
en gång för  år sedan, men jag är
säker på att han inte kommer ihåg det,
men det gör jag. För mig är George
Martin helt enkelt den världens bästa
producent; han är i en helt egen klass.
Vilken otrolig ära att få ta emot ett
pris i hans namn!”
Så här uttryckte sig Sir George
Martin om Nils Landgren:
”Nils Landgren is one of Sweden’s
finest musicians and I have been aware
of the many good things he has done
over the years. He has produced the
recordings of many great artists as
well his own, and his performances all
over Europe have won for him much
acclaim and appreciation. As a brilliant and versatile musician I cannot
think of a better choice for the Award
this year. My congratulations to him
for his wonderful career.”
(”Nils Landgren är en av Sveriges bästa musiker och jag har varit
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Do You Want To Know A Secret
George Martin
delar ut 2012
års pris till Nils
Landgren.
medveten om många av de fantastiska
saker han har åstadkommit genom
åren. Han har producerat många
inspelningar av stora musiker såväl
som för egen del. Hans framträdanden
över hela Europa har rönt stort bifall
och stor uppskattning. Såsom en briljant och gränsöverskridande musiker
kan jag inte tänka mig ett bättre val
för årets pris. Mina gratulationer till
honom för hans fantastiska karriär.”)
Årets vinnare av Sir George
Martin Music Award bekantgjordes av styrelsen för Sir George
Martin Music Award torsdagen
den  februari. Priset, som är på
  kronor, utdelas årligen
i maj månad och sponsras i sin
helhet av Sparbanken Öresund.
Och för första gången i Sir
George Martin Music Awards
treåriga historia gick priset till
en kvinna, nämligen den mångsidiga artisten Pernilla Andersson.
Prisutdelning sker vid en Galakväll, arrangerad av Musik i Syd,
på Palladium i Malmö torsdagen
den  maj kl .. Galakvällen
innehåller musikaliska hyllningar
till såväl Pernilla Andersson som
Sir George Martin.
Styrelsens motivering lyder:
”Med en stark egen vision har Pernilla Andersson gått sin personliga
väg, samtidigt som hon med sin breda
musikaliska bakgrund kunnat lyfta
andra. Hon är lika skicklig bakom
mixerbordet som med instrumenten
och hon har en självklar närvaro
längst fram i strålkastarljuset. Med
ett musikaliskt avstamp i den skånska
myllan har Pernilla Andersson arbetat
fram en unik stil, helt i Sir George
Martins anda.”
Pernilla Maria Theresa Anders-
son Dregen född på nobeldagen
 i Stockholm men uppvuxen
i Hässleholm och Kristianstad, är
en spännande, nyskapande och
respekterad sångerska, musiker
och låtskrivare på den svenska
musikscenen. Hon är en mångsidig och egensinnig artist som i
sin verksamhet nyfiket utforskar
världen.
Pernilla Andersson är gift
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
med Andreas Tyrone Dregen,
som spelar gitarr i rockgruppen
Backyard Babies.
Pernilla har medverkat i en
mängd tv-program, såsom Sommarkrysset , Skavlan och Babben & Co  med flera.
Hon har gett ut sex soloalbum
sedan ; Gör dig till hund
() är hennes första svenskspråkiga skiva, och ett spår är
den ofta spelade Johnny Cash och
Nina P (Nina P är förstås sångerskan Nina Persson i gruppen The
Cardigans). I denna video medverkar bland annat Titiyo, Svante
Thuresson, Kenny Håkansson och
Lars Winnerbäck.
Den 23 september  utgav
hon ännu ett grammisnominerat
engelskspråkigt album, Ashbury
Apples och åkte på Sverigeturné
med Joshua Radin.
Pernilla är med på Svante Thuressons album Svante Thuresson &
Vänner, där hon sjunger Blå vägen
hem. Pernilla Andersson skrev
musiken till Svantes album Nya
Kickar och har producerat hans
två senaste album. Som pianist
har Andersson turnerat medThomas Di Leva. Pernilla tilldelades
SKAP:s stipendium om  
kronor år . SKAP står för
Svenska kompositörer av popmusik. SKAP bildades  och
föreningen har cirka  medlemmar.
 kom skivan Ö som blev
grammisnominerad i kategorierna Årets Kvinnliga Album och
Pernilla Andersson fick också en
nominering som Årets Kompositör.
I Melodifestivalen
2011 tävlade hon
med melodin Despe-
Q
beatlesnytt 169 9 25
Do You Want To Know A Secret
rados, som gick vidare till andra
chansen, där bidraget åkte ur
tävlingen. Hon fick Ulla Billquiststipendiet . Utmärkelsen fick
hon för sin förmåga att sätta ”ord
och musik till det som vi alla
ibland funderar på men inte är
i närheten av att kunna formulera”. Hon medverkar som sångcoach i TV:s nya satsning True
Talent. Pernilla har tillsammans
med Lars Nylin och Niclas Green
ett skivbolag som heter Sheriff
Records. Artister som släppt skivor på Sheriff Records är Titiyo
och Svante Thuresson.
Sedan debutplattan My Journey
 har hon gett ut sju egenproducerade studioalbum och ett
livealbum.
Pernilla
själv att ha blivit tilldelad Sir
George Martin Music Award:
”När jag fick samtalet om att jag
blivit tilldelad ’Sir George Martin
Music Award’ började jag skratta och
gråta samtidigt och var tvungen att
sätta mej ner. Att bli premierad för
att ’verka i hans anda’ är nog den
största bekräftelsen jag fått i min karriär och jag känner mig oerhört ärad
och stolt. För många är nog George
Martin så förknippad medThe Beatles
att man glömmer hur bred han varit
genremässigt i sin musikaliska gär-
Så här kommenterar
Pernilla
Andersson.
ning. Han producerade mycket av den
engelska popmusik som jag lyssnat på
och inspirerats av, till exempel Cilla
Black. Han är en enorm förebild för
mig.”
Sir George Martin gratulerar:
”Dear Pernilla,
I would like to offer my sincere
congratulations to you in winning
the Sir George Martin Music Award.
I cannot think of anyone more deserving than you. I like your versatility,
being something of an all-rounder
myself.You are now pretty much the
age that I was when I made the early
recordings with The Beatles, a time
when I lost myself in the music that
Fakta Sir George Martin Music Award
Följande personer sitter i styrelsen för utnämnandet av Sir George
Martin Music Award: Sverker Svensson – Malmö Musikhögskola vid
Lunds Universitet, Staffan Storm – Malmö Musikhögskola vid Lunds
Universitet, Stefan ’’Julius” Malmström – Julius AB, Martin Martinsson – Musik i Syd, Lisa Wall – programledare/producent vid Sveriges
Radio, Miriam Aïda – artist, Magnus Månsson – Sparbanken Öresund,
Staffan Olander – Olander Music & IT AB tillika representant för Sir
George Martin.
Diskografi album
My Journey – 1999
All Smiles – 2000
Cradlehouse – 2004
Baby Blue – 2007
Gör dig till hund – 2008
Ashbury Apples – 2009
Ö – 2010
Det är en spricka i allt det är så
ljuset kommer in – 2012
we were making. I know you will go on
to do great things, and I look forward
to hearing of your success in all the
many ways that you perform. Again,
my congratulations and warmest
regards, George Martin”.
Anders Burman, legendarisk
musikproducent och grundare av
Metronome:
”Pernilla är en fantastiskt begåvad musikmänniska som med sin
vackra röst och fina gitarr- och
pianospel intagit en topposition
i musiksverige. Hon är dessutom
en utmärkt musikproducent med
en förmåga att alltid ta fram det
bästa av sina artister.
Artillio Bergholtz
26 9 beatlesnytt 169
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Paperback Writer
komma ihåg att The Beatles nästan bara var en grupp i mängden
för Bildjournalen.
Boken om Bildjournalen
– Sveriges största ungdomstidning 1954–1969
av Börje Lundberg &
Ammi Bohm
Premium Publishing
Utgiven den 1 oktober 2011
E
n 528 sidor tjock bok i nära
A4-format, som sålde slut
nästan innan den nådde bokhandeln. Men nu (från slutet av februari 2012) finns den åter att köpa.
Bildjournalen, ”Bildis”, var en
svensk nöjestidning och nästan
allt handlade om svenska artister – vilket sålde bäst, och en liten
del om utländska artister. Visst
är det intressant och spännande
att titta genom tidstunneln på det
som varit, men mitt intresse ligger naturligtvis på The Beatles,
som prydde hela omslaget av BJ
nummer 50 den 11 december 1963
(och som återanvändes på Beatles Nytt nummer 151, fast då med
rättvänd bild och i fyrfärg).
Det skrivs väldigt lite om The
Beatles i boken, även om man
visar några små sidor från tidningarnas reportage. Man måste
I boken finns dock flera opublicerade Beatlesbilder som jag aldrig
tidigare sett: hela första uppslaget visar grabbarna studerande
Bildjournalen nummer 27 1964,
en mindre alternativbild i färg av
grabbarna med tårtan (originalet
från skivomslaget med tårtan
i svartvitt prydde Beatles Nytt
nummer 139). Över ett uppslag
visas en alternativbild av nämnda
omslaget ’pink shirts and roses’.
Några fler opublicerade bilder
från Hotel Foresta 1964, tre små
foton i svartvitt och en helsida i
färg.
Förutom dessa bilder är inte
boken mycket att rekommendera
för strikta Beatles-vänner, men
som ett allmänt och mestadels
svenskt tidsdokument, är det en
rolig bläddring. Sist i boken finns
en översikt av samtliga omslag i
litet format, med en kort beskrivning av innehållet och ungefärligt
ekonomiskt värde.
The Beatles, eller medlemmarna,
fanns på följande 27 framsidor:
(1963 – nummer 50; 1964 –
nummer 6, 8, 27, 38, 45 och delvis
nummer 9 och 13; 1965 – nummer
17, 24, 43 och delvis nummer 26,
32, 35, 50 och 51; 1966 – nummer
13, 18, 39, 44 och delvis nummer
6 och 7; 1968 – nummer 8, 18, 34,
45 och 46).
Tre av dessa var helomslag
som fortsatte över baksidan;
1963 nummer 50; 1964 nummer
38 och 1965 nummer 17. Av ovan
nämna 27 nummer, fanns några
Beatlar både på fram- och baksida
på fem nummer (1964 – nummer
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
27; 1965 – nummer 24 och 43;
1966 – nummer 18 och 44).
Fem utviksbilder, d.v.s. tre helsidor, testades under 1966 och
Beatles var med på den andra i
Bildjournalen nummer 15 – en lite
ovanligare, snygg bild i svartvitt
(bakom Mascots i färg).
Elefantbilderna var en extra
rolig företeelse. Man gjorde 39
stycken i format 1 m x 65 cm mellan 1964 och 1968. The Beatles
fanns på den första elefantbilden
som följde med Bildjournalen
nummer 9 1964 (Billy J Kramer,
Elvis, Siw Malmkvist och Sven Erik
Magnusson på baksidan). Efterfrågan på bilden var enorm och
tidningen sålde genast slut, så
man gav ut bilden igen i nummer
11 samma år, då med annan baksida (Ann-Margret, Frank Ifield,
John Leyton och Suzie).
Samma år fanns Beatlar med
på en fjärdedels baksidesbild
(nummer 3 i Bildjournalen 15
Paul, nummer 4 i Bildjournalen 17
George, nummer 5 i Bildjournalen 19 Ringo och nummer 7 i Bild
- journalen 39 John). 1966 var de
fyra, bakom Elvis, på varsin fjärdedels baksidesbild (nummer 16 i
Bildjournalen 16), men 1967 fick
de hela framsidan – och i fyrfärg
– sittandes med maharishin (nummer 29 i Bildjournalen 45) – denna
finns också avbildad på ett uppslag i boken.
Eftersom elefantbilden med
Beatlarna var den i särklass mest
populära av de 30 som gjordes,
är det märkligt att den med
boken medföljande nya elefantbilden inte är denna i
nytryck, utan en med
Hep Stars.
Q
beatlesnytt 169 9 27
Paperback Writer
Bildjournalen gav också ut 11+3
speciella stjärn- och specialalbum, två av dem är intressanta
– och värdefullare: Så blev vi Beatles från 1964, bara om gruppen
och Pop-stjärnalbum 1965 (nummer 52 1/2) med lite Beatles på
både omslag och innehåll.
Man redovisar i
boken även alla bilagor genom åren med
utgivningsdatum, allt
från annonsbilagor
till flexiskivor. Sammanställning över tidningens topplistor från
1958 till 1968, fast bara
förstaplatserna, med
Bildjournalen nummer
och utgivningsdatum,
samt LP-listans förstaplacering 1965 till
1968.
Boken är en
rasande bra
krönika över
svenskt musikliv
från Alice Babs
och vidare genom
hela det lyckliga
sextiotalet, kryddat med utländs k a s t j ä r n o r.
Bildmaterialet
är lysande men
de nyskrivna
texterna når
inte samma
nivå.
Vad gäller Beatles,
så insåg man inte
deras storhet, vilket speglas i
boken.
Det fanns ju så många andra
artister. Vad jag nu önskar mig
från förlaget är en digital ver-
28 9 beatlesnytt 169
Några av sidorna i boken som
handlar om The Beatles.
sion, typ iPad app, innehållande
samtliga sidor med artiklar och
bilder om Beatles, ur alla nummer
av Bildjournalen. Men det är ett
privat önsketänkande, efterfrågan lär inte vara så stor på svensk
historia.
Robert Gille
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Only A Northern Song
– The Beatles. Not. Alla låtar framförs av
Tony Sheridan And The Beatles utom där
annat anges. Samtliga låtar är i mono.
CD 2: 1. Ain’t She Sweet 2:14 – The Beatles/ 2. My Bonnie 2:10/ 3. When The Saints
Go Marching In 3:22/ 4. Cry For A Shadow 2:26 – The Beatles/ 5. Why 3:01/ 6.
Sweet Georgia Brown (New Lyrics) (Ben
Bernie/Kenneth Casey/Maceo Pinkard/
P. Murphy) 2:07/ 7. My Bonnie (English
Intro) 2:44/ 8. If You Love Me, Baby (Take
The Beatles With Tony
Sheridan – First Recordings (50th Anniversary
Edition)
Time Life/Universal
Music Special Markets
26674-D B0016108-02
(U.S.A.). RFP 2011. Producent: Bert Kaempfert.
Sammanställningsproducenter: Colin Escott och
Bas Hartong. Artist: THE
BEATLES WITH TONY
SHERIDAN.
CD 1: 1. Ain’t She Sweet (U.S. version)
2:15 – The Beatles/ 2. My Bonnie 2:10/ 3.
The Saints (When The Saints Go Marching
In) 3:22/ 4. Cry For A Shadow 2:26 – The
Beatles/ 5. Why 3:01/ 6. If You Love Me
Baby (Take Out Some Insurance On Me,
Baby) (U.S. version) 2:55/ 7. Nobody’s
Child 2:58/ 8. Sweet Georgia Brown
(New lyrics) (Ben Bernie/Kenneth Casey/
Maceo Pinkard/P.Murphy) 2:07/ 9. Ain’t
She Sweet 2:14 – The Beatles/ 10. My Bonnie (English intro) 2:44/ 11. If You Love Me
Baby (Take Out Some Insurance On Me,
Baby) 2:57/ 12. Nobody’s Child 3:56/ 13.
Sweet Georgia Brown (U.S Version) 2:06/
14. My Bonnie (German intro) 2:45/ 15. The
Saints (Medley version) 2:04/ 16. Cry For
A Shadow (Medley version 1) 1:31 – The
Beatles/ 17. Sweet Georgia Brown 2:06/
18. My Bonnie (Medley version) 2:31/ 19.
Cry For A Shadow (Medley version 2) 1:16
fotona är klart ovanliga. Bland
annat finns här ett färgfoto på
byggnaden vari de första inspelningarna gjordes under ledning
av bandledaren och producenten
Bert Kaempfert. Det finns t.o.m.
en bild på Kaempfert när han sitter i studion och rattar inspelningsutrustningen! Totalt rör det
sig om ett 15-tal foton varav cirka
hälften i färg.
Out Some Insurance On Me, Baby) 2:57/
9. Nobody’s Child 3:57/ 10. My Bonnie
(German Intro) 2:45/ 11. The Saints (Medley version) 2:04/ 12. Cry For A Shadow
(Medley version 1) 1:30 – The Beatles/ 13.
Sweet Georgia Brown 2:06/ 14. My Bonnie
(Medley version) 2:31/ 15. Cry For A Shadow (Medley version 2) 1:15 – The Beatles.
Not. Alla låtar framförs av Tony Sheridan
And The Beatles utom där annat anges.
Samtliga låtar är i stereo.
Kommentarer: De två CD-skivorna är förpackade i ett uppvikbart konvolut som i sin tur ligger i
en CD-box. Tillsammans med CDskivorna finns också ett 36 sidor
tjockt informationshäfte.
Textinnehållet utgörs huvudsakligen av historien om The
Beatles äventyr i Tyskland under
åren 1960-1962. För texten står
den svenske Beatlesexperten
Hans Olof Gottfridsson. Texten
är editerad av Colin Escott, som
är författare av ett flertal böcker
om den amerikanska musiken,
inkluderande en biografi om den
amerikanske countrysångaren
Hank Williams.
Häftet är rikt illustrerat med
foton i såväl svartvitt som i färg.
Här finns också faksimil av skivkontrakt, handskrivna utdrag från
Pete Bests biografi, detaljerade
uppgifter om inspelningsdatum och mycket mer. Många av
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Såsom varande älskare av vinylskivor och LP-album får jag verkligen vatten på min kvarn när jag
tar del av Hans Olof Gottfridssons
fina häfte. I CD-format är det inte
alls lika lockande att ta del av liten
text och små bilder. Det hade blivit
så mycket bättre om såväl konvolut som texthäfte hade varit i
LP-format. Men det kanske kommer? I slutet av häftet finns en
uppställning av de 34 olika spåren.
CD nr. 1 innehåller 19 spår och
alla är i mono. CD nr. 2 innehåller
15 spår och är alla i stereo. Totalt
har man samlat ihop alla de 34
spår som The Beatles var med
om att spela in med eller utan
Tony Sheridan i Tyskland. Nu är
det dock inte 34 olika låtar, utan
endast åtta olika kompositioner.
Däremot är det många olika versioner av samtliga låtar. Antalet
versioner per låt redovisas nedan:
Antal versioner/Låt/Kompositör
8 My Bonnie (Traditional)
6 Cry For A Shadow (George Harrison/John Lennon)
5 Sweet Georgia Brown (Ben
Bernie/Kenneth Casey/Maceo
Pinkard)
4 The Saints (When The Saints Go
Marching In) (Traditional)
3 Ain’t She Sweet
Q
beatlesnytt 169 9 29
Only A Northern Song
(Milton Ager/Jack SeligYellen)
3 If You Love Me, Baby (Take Out
some Insurance On Me, Baby)
(W.Hall/Charles Singleton)
3 Nobody’s Child (Cy Coben/Mel
Foree)
2 Why (Bill Crompton/Tony Sheridan)
Den här samlingen utger sig för
att innehålla samtliga versioner
och spår som spelades in med
Tony Sheridan And The Beatles
1961-1962.
Det första inspelningstillfället var torsdagen den 22 juni
och fredagen den 23 juni 1961.
Inspelningsplatsen var en konsertsal kallad Friedrich-EbertHalle på Alter Postweg 36 i
Harburg (som ligger lite utanför
Hamburg), Västtyskland. Och
producent var Bert Kaempfert
som med sig hade teknikern Karl
Hinze samt dennes assistent,
som förmodligen var Günther
Sörensen. Inspelningarna gjordes på en tvåspårsbandspelare
av märket Telefunken. På scenen i
konserthallen hade man satt upp
två mikrofoner. Och utifrån deras
placering satte man sedan upp
förstärkarna. Mixningen - utan
överdubbningar eller annat
pålägg gjordes också detta på
plats.
Den ena dagen spelade man in
låtarna Ain’t She Sweet, Take Out
Some Insurance On Me, Baby och
Nobody’s Child. Den andra dagen
spelade man in My Bonnie, The
Saints, Cry For A Shadow och
Why (Can’t You Love Me Again).
Man passade också på att göra
flera olika introduktioner på My
Bonnie. Utifrån detta material
valde Kaempfert låtarna My
30 9 beatlesnytt 169
Bonnie och The Saints för deras
första singel, som släpptes i Västtyskland den 23 oktober 1961,
med den långsamma inledningen
på tyska. Den andra versionen,
den med den långsamma inledningen på engelska, släpptes i
december samma år.
Enligt uppgifter från Tony
Sheridan, spelade man även in
låtarna Some Other Guy, Kansas
City och Rock’n’Roll Music. Ingen
av dessa inspelningar har dock
stått att finna.
Det andra inspelningstillfället
lyckades man inte få ihop som
var planerat, det sköts upp ett
par gånger av olika skäl. Men
till slut lyckades man få ihop ett
datum. Torsdagen den 24 maj
1962 var man på plats i Studio
Rahlstedt, M1 Building, Rahlau
128 i Hamburg-Tonndorf. På plats
var producenten Bert Kaempfert,
ljudingenjören Hans Falkenberg
och ljudteknikern Jürgen Kramer.
Man planerade för att spela in
bakgrunden till låtarna Sweet
Georgia Brown och Swanee River.
Sången skulle Tony Sheridan
stå för genom att lägga på sin
röst på bakgrundsinspelningarna. Torsdagen den 7 juni 1962
var inplanerad för detta ändamål.
Vid bakgrundsinspelningen
den 24 maj var John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison, Pete Best och pianisten
Roy Young på plats. På den enda
kvarvarande inspelningen från
detta tillfälle – Sweet Georgia
Brown, spelade John kompgitarr,
George sologitarr, Paul bas, Pete
Best trummor och John, Paul och
George stod för den trestämmiga
bakgrundssången. Inspelningen
lades på det ena spåret av de två
spåren på bandet. Den 7 juni lades
Tony Sheridans sång på det andra
spåret på samma tape.
En kul incident är att om man
lyssnar på Sweet Georgia Brown,
hör man att Tony skriker ”Ahh!
Tell it to me, Paul” under pianosolot. Paul brukade nämligen spela
piano på scen och Tony förutsatte
att det var Paul som hade spelat
piano på bakgrundsinspelningen.
Han hade inte den blekaste aning
om att det egentligen var Roy
Young som stod för pianospelet!
Inspelningen av dessa två låtar
var också planerad att komma ut
som en singel. Men av detta blev
det en halvmesyr. Låten Sweet
Georgia Brown släpptes på en
tysk EP kallad Ya Ya (Polydor
21485) i oktober 1962 med Tony
Sheridan and The Beat Brothers
(The Beatles). Versionen av Swanee River med Tony Sheridan And
The Beatles tappades bort och är
fortfarande inte släppt på skiva.
Tilläggas kan att i anteckningar
daterade den 13 respektive 22
juni 1962, står Paul McCartney
som arrangör av inspelningen av
Sweet Georgia Brown!
Men hur låter det då? Jo, det
låter riktigt bra. Och det gäller
för samtliga inspelningar. Men
nu till de olika versionerna! Det
som avviker mycket från Beatles
övriga inspelningar är att basen
har ett extra djup. Dessutom är
det större eller mindre hörbara
skillnader mellan de olika versionerna. Var och en av de åtta
låtarna finns inspelade i minst
två versioner (en i mono och en
i stereo).
När det gäller Nobody’s Child
finns, förutom en mono- och en
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
Only A Northern Song
stereoversion, en U.S.-version
i mono. Den amerikanska mixningen är dels lite spetsigare
i sitt sound, dels nästan en hel
minut kortare! Det man har gjort
är att man har tagit bort två verser och en refräng från originalversionen.
If You Love Me, Baby (Take Out
some Insurance On Me, Baby)
finns också med i tre versioner på samma sätt som gäller
för Nobody’s Child. Här är dock
inte US-versionen kortare eller
längre, utan här ligger skillnaden
mera i att basen är lite mer tillbakatryckt i US-versionen.
Och detsamma gäller Ain’t
She Sweet, som också finns i en
mono-, en stereo- och en USversion.
The Saints (When The Saints Go
Marching In) finns däremot i fyra
versioner. En vanlig version och
en så kallad Medleyversion. Båda
i mono och i stereo. Medleyversionen skiljer sig främst på att
den är 1:17 kortare än den vanliga versionen samt att den inleds
och avslutas med någonting helt
annat än själva låten The Saints!
Medleyversionen inleds med sluttonerna på låten Smile (tror jag
att det kan vara, svårt att höra
exakt) och avslutar med vad jag
tror är instrumentallåten Amapola. Där emellan får vi lyssna
på en stympad version av The
Saints. Man har helt enkelt tagit
bort gitarrsolot och kapat av ett
par verser.
Sweet Georgia Brown finns i
inte mindre än fem versioner. Vi
har tre monoversioner att välja
på; en US-version, en originalversion samt en originalversion med
ny text. De två sistnämnda finns
även i stereo. Samtliga versioner
är i stort sett lika långa, så när
som på någon enstaka sekund.
Det som skiljer de tre monoversionerna åt är följande:
US-versionen innehåller den
nya och senare gjorda texten som
bland annat innehåller de kända
textraderna om The Beatles:
”It’s been said, she knocks
them dead in any old town
Since she came right it’s a
shame how she brings them
down
In Liverpool she even dare to
criticize the Beatles’ hair
With their whole fan club standing there, I mean Sweet Georgia
Brown”.
Så här har man tagit efter originalversionen med den nya texten,
men med en del andra skillnader.
Den här versionen har ett lite
burkaktigare ljud. Man har lagt
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
in små korta gitarrslingor tillsammans med sången i de första verserna. Vid pianosolot, som
framförs av Roy Young, manar
Tony Sheridan på att det inte ska
låta alltför kommersiellt (Not too
commercial!).
Den vanliga versionen med
den nya texten innehåller inte
gitarrslingor och bakgrundskören hörs tydligare i originalversionen med den nya texten än på
US-versionen.
På den riktiga originalversionen med standardtext hörs
bakgrundskören väldigt tydligt
och här är det mer framträngande basljud. Dessutom är Tonys
kommentarer under Roy Youngs
pianospel mycket mer lågmälda.
Vilken version är bäst? Det är
givetvis en smaksak, men USversionen har det mesta av det
bästa. Dock skulle jag gärna vilja
beatlesnytt 169 9 31
Only A Northern Song
ha en lite tydligare bas och lite
mer framträdande körsång,
såsom de övriga versionerna innehåller.
Då har vi kommit fram till
den smått
unika låten
Cry For A
Shadow. Den
är unik för att
den är instrumental, men den är
också unik för att det
är en komposition gjord av
John Lennon och George Harrison. Cry For A Shadow finns i
hela sex versioner; Originalversion, Medleyversion 1 och Medleyversion 2. Alla tre finns i mono
och i stereo. Alla tre skiljer sig
ordentligt åt när det gäller speltiden. Originalversionen är längst
(2:26), Medleyversion 1 är cirka
54 sekunder kortare (1:32) och
Medleyversion 2 (1:16) är hela 1:10
kortare än originalversionen.
Medleyversion 1 och Medleyversion 2 är tämligen lika. Det
som skiljer dessa åt är följande:
Medleyversion 1 har ett gitarrintro och efter slutackordet, kan
man höra några gitarrtoner och
en kör från någon standardballad
som tonar ut. Båda dessa saker
saknas i Medleyversion 2.
Det som även saknas i originalversionen och som således bara
finns med i Medleyversion 1, är
den tonade balladmusiken i slutet
efter låten slutackord.
Det som i övrigt skiljer originalversionen från de två övriga
Medleyversionerna är att man i
de två senare har tagit bort hela
tre verser, ett b-tema samt ett
mellanspel med enbart gitarr.
32 9 beatlesnytt 169
Dags för den mest populära
låten – My Bonnie! Här finns
inte mindre än åtta
olika versioner; en
originalversion,
en med ett
långsamt engelskt intro, en
med ett långsamt tyskt
intro samt en
Medleyversion.
Alla fyra finns
både i mono och i
stereo. Den kortaste
versionen är originalversionen (2:10), medan de två versionerna med ett långsamt intro är
i stort sett lika långa (2:45/2:46).
Medleyversionen ligger speltidsmässigt (2:32) mitt emellan.
Vi utgår från originalversionen, som är uppbyggd enligt följande: En vers, en refräng, två
gitarrsolon, en vers, en refräng
och avslutning. Versionen med
det långsamma engelska introt
skiljer sig från originalversionen
på två sätt. Det ena är att den
innehåller ett långsamt engelsk intro och det andra är att
gitarrspelet under introt är mer
framskjutet och hörs därför lite
tydligare. Versionen med det
tyska introt skiljer sig från originalversionen på ett sätt och det
är att den innehåller ett långsamt
tyskt intro!
Medleyversionen skiljer sig
från originalversionen på tre sätt.
Det ena är att den har ett långsamt engelskt intro, det andra är
att man har tagit med bara ett
gitarrsolo och slutligen har man
efter låtens slut lagt in några
takter av Tijuana Brass Bands
instrumentala tolkning av låten
A Taste Of Honey!
Sedan har vi CD nr 2 som innehåller 15 spår i stereo. Och det är
15 av de 19 spår som finns på CD
nr 1, som är helt i mono. Det man
har gjort med stereoversionerna
är att man huvudsakligen har lagt
solosången i den vänstra kanalen
medan man har lagt trummorna,
kompgitarren, handklappningar
och bakgrundskören i den högra
kanalen. I mitten hör man mest
sologitarrspelet och basen.
I Sweet Georgia Brown har
man dock lagt bakgrundskören.
sologitarren och pianospelet i
den vänstra kanalen, trummorna
i den högra kanalen och sett till
att Tony Sheridans solosång och
basen ligger i mitten.
Sammanfattningsvis är detta
en väldigt bra dubbel-CD med
mycket att lyssna på, inte minst
de många olika versionerna.
Dessutom verkar det som om
alla kvarvarande inspelningar
och versioner som The Beatles
var med finns samlade i en och
samma förpackning med ett förhållandevis informativt häfte och
många udda foton. Vill man veta
lite mer om hur det egentligen
var under The Beatles Hamburgepok, kan jag rekommendera
att läsa valda delar av Hans Olof
Gottfridssons bok The Beatles –
From Cavern to Star Club från
1997. Den bygger på mycket
djupgående studier och analys
av tillgängligt arkivmaterial och
intervjuer med många av de personer som beatlarna själva hade
kontakt med under den här epoken, såväl i Liverpool som i Hamburg, innan genombrottet kom
under andra halvan av 1962 och
under 1963.
Artillio Bergholtz
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
I Want To Tell You
'oXYF'JFYQJX[oSSJW
Tänk att The Beatles fyllt
50 år (räknat från den
första officiella singelplattan) och vi har många
Beatles-jubileer framför
oss. I skrivande stund är
det 50 år sedan vi hade
The Beatles på Tio i Topp
i Sverige första gången
och senare i år kan vi fira
50-årsminnet av deras
första besök här!
he Beatles har alltid varit
aktuella och vi är ju väldigt
många världen över som
lyssnar på deras musik och gläds
av den än idag – och jag är helt
övertygad om att situationen är
densamma även om ytterligare
50 år!
Själv är jag så pass gammal
att jag har upplevt allt detta ända
från början och det har varit en
helt fantastisk upplevelse på alla
sätt.
The Beatles ”arv” förvaltas
idag huvudsakligen via deras
bolag Apple och EMI (London)
och jag tycker att de mesta dels
gör ett bra jobb. Många av oss
hade säkert velat att mera skulle
hända – men Apple är en liten
organisation och är väldigt måna
om att förvalta ”arvet” efter The
Beatles väl. Personligen är jag
väldigt glad över att man håller
katalogen intakt och att man inte
släpper ut Beatles-låtar på alla
sorters samlingsplatser etc.
Jag har haft väldigt god insyn
i – och bidragit till – återutgivningarna av Beatles-plattorna i
9
remastrat skick och har sett hur
otroligt mycket arbete man lägger på att skapa bästa tänkbara
produkt.
Just nu pågår arbetet med
att ge ut samtliga mono-LP igen
i remastrat skick. Man vill komma
så nära originalen som möjligt
när det gäller omslag, innerpåse,
eventuella tillbehör och givetvis
etiketten på plattan. Men vad är
ett original? Hur såg originaletiketten ut till Revolver-LP:n
exempelvis? Var det varianten
med Dr Robert eller varianten där
man skrev Doctor Robert. På vissa
– men på 60-talet sändes bara
texterna ut till tryckerierna som
sedan själv satte typsnitt och
tryckte texten. Därför uppstod
ofta varianter av oönskat slag!
Det är något lättare på ljudsidan för här har man ju redan gett
ut allt på CD och vinylplattorna
utgår ju från samma masters. På
60-talet fick vi dock ut massor av
mindre varianter också i själva
musiken – men detta har man
rensat i ordentligt nu.
Förhoppningsvis kommer
monoboxen ut under 2013 och
därefter tror jag att man gör en
»Just nu pågår arbetet med att ge ut samtliga
mono-LP igen i remastrat skick. Man vill komma
så nära originalen som möjligt när det gäller omslag, innerpåse, eventuella tillbehör och givetvis
etiketten på plattan.«
tidiga pressningar av Sgt. PepperLP:n saknades A Day In The Life
på skivetiketten. Om detta nu
var den första pressningen – vill
man då verkligen gå tillbaka till
detta ”original” och återskapa en
etikett som inte innehåller A Day
In The Life? Diskussionerna är
många och avvägningarna ibland
väldigt svåra.
En stor anledning till att det
många gånger är väldigt förvirrande är att skivorna pressades
upp i väldigt stora upplagor redan
från början och därför använde
man många olika skivpressar
och dito tryckerier av omslag
och etiketter. Idag hade man ju
distribuerat allt underlag digitalt
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
motsvarande satsning på EP- och
singelskivorna som alltså kan förväntas återutges i framtiden med
det nya remastrade soundet.
Under detta jubileumsår kan
vi förvänta oss många aktiviteter i Sverige. I skrivande stund
räknar jag med stora aktiviteter
i Göteborg och Karlstad och själv
kommer jag att tillsammans med
Musik I Syd delta i ett jubileumsprogram som kommer att turnera i södra Sverige under oktober. Mera om allt detta får jag
presentera i ett senare nummer.
Bästa hälsningar, Staffan
PS Kolla gärna på www.sirgeorgemartinmusicaward.se
beatlesnytt 169 9 33
Beatles For Sale
Beatles i Sverige
Utgiven den 28 april 1993 av The Beatles Information Center i samband
30-årsjubileumet av The Beatles första besök i Sverige (1963-1993).
En 100-sidig publikation i A4-format, som berättar om vad The Beatles hade
för sig när de var i Sverige 1963-1964. Ett 70-tal foton, varav flera som aldrig tidigare har publicerats! Dessutom ingår en unik svensk diskografi och
mycket, mycket mer!
Priser: Endast 125:-/styck inklusive porto. Köp två – ett till dig själv och
ett som en perfekt present till någon Beatlesfan i din vänkrets – för endast
225:- inklusive porto.
Beatles Nytt
Följande nummer av Beatles Nytt finns att köpa: 57, 60, 62, 63, 65, 66,
67/68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85/86, 88, 89, 90/91, 92/93,
94/95, 96/97, 98, 99/100, 101, 102, 103/104, 107/108, 109/110, 111/112, 113, 114,
115/116, 117/118, 119/120, 121 samt alla nummer fr.o.m. nr. 122 t.o.m. nr 166.
Priser: Alla enkelnummer fram t.o.m. nr. 121 kostar endast 25:-/styck. Alla
dubbelnummer kostar endast 35:-/styck. BN nr. 122 t.o.m. nr 126 kostar
endast 55:-/styck. BN nr. 127 och framåt kostar endast 65:-/styck.
Läs mer på vår hemsida www.beatlesnytt.se om våra nummer av Beatles
Nytt och vad de innehåller.
d BN nr. 139
Pikétröjor av högsta kvalitet!
Pikétröjor av högsta kvalitet med BIC:s egen trumlogotyp på vänster bröst och vår hemsideadress
på höger ärm.
Pris: Just nu endast 275:- (mot tidigare 325:-)!
Tröjan finns i nedanstående färger och storlekar:
Färg
Storlek
Röd
Large (L)
Grå
Extra Large (XL)
Svart
Extra Large (XL)
OBS! Alla priser är inklusive porto! Välkommen med din beställning! Sätt in aktuellt belopp på Plusgiro
1 21 03-8 (The Beatles Information Center) och ange vad du beställer samt namn och adress.
34 9 beatlesnytt 169
1973 9 The Beatles Information Center 40 år 9 2013
*HRUJHo+HUH&RPHV7KH6XQo
-RKQo6XQ.LQJo
3DXOo,mOO)ROORZ7KH6XQo
5LQJRo*RRG'D\6XQVKLQHo
9´UHQ
Download
Related flashcards

Musical subcultures

20 cards

Rock music genres

39 cards

Electronic music

37 cards

Percussion instruments

20 cards

Hip hop genres

42 cards

Create Flashcards