Finland/Suomi 1802 Kronopost, Kruununposti

advertisement
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1
Finland/Suomi
Kruununposti
1802
Kronopost,
1802 Meander brev från Granboda >
Tosarby (Åland) Kronopost. Meander-kirje
1802 Kruununposti Granboda>Tosarby
(Ahvenanmaa)
Meander
embellished
letter,
Crown
Mail
1802
Granboda>Tosarby.
Startpris: 150 €
Varunummer: 13298
6
11
Finland/Suomi ÅBO 12 AUG 185.. o
Finland/Suomi
1856
rödkarmin, pun.karm o
ÅBO 12 AUG 185..
Låg Fyrkantstämpel,
matala
suorakaideleima,
Low
Box
Postmark > Tavastehus
Startpris: 10 €
Varunummer: 13520
10
kop
1856 La 2 f 10 kop. rundklippt, reunaton,
round-cut. Rödkarmin, punaisenkarm., redc a rmine .
bläckkors
+
sido-stpl,
Musteristi + oheisleima, pen-cancl. side
Torneå D4 AUG. 1858. Attest: C.
Schwenson (2014).
Startpris: 70 €
Varunummer: 13207
7
Finland/Suomi
Abo.
yksirivinen, Single-line
2
Finland/Suomi
Kruununposti
1811
Kronopost
1811 Meander brev Från Pålsböle > Berg
(Åland)Kronopost. Meander-kirje Pålsböle
>
Berg
(Ahvenanmaa)Kruununposti.
Meander embellished letter, Crown Mail
1811 from Pålsböle to Berg
Startpris: 100 €
Varunummer: 13297
3
Finland/Suomi
Kruununposti
1814
Kronopost,
1814 Meanderbrev från Sviby > Berg
(Åland) Kronopost, en del markeringar på
brevet. Meander-kirje 1814 Kruununposti
Sviby
>
Berg
(Ahvenanmaa).
Kynämerkintöjä
kirjeellä.
Meander
embellished letter, Crown Mail 1814 Sviby
> Näs. some pen mark on cover.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13296
4
Finland/Suomi
1854 o
NYSTAD
3
NYSTAD
3
DEC
1854
fyrkantstämpel, matala suorakaide
Box Postmark > Åbo
Startpris: 100 €
Varunummer: 13523
TAMMERFORS
Abo.
Enradig , yksirivinen, Single-line
Postmark > Tavastehus
Startpris: 10 €
Varunummer: 13521
8
Finland/Suomi ST MICHEL 1 OCT
185. o
ST MICHEL 1 OCT 185.
Låg Fyrkant ,
Matala suorakaide , Low Box Postmark >
Tavastehus
Startpris: 15 €
Varunummer: 13522
9
Finland/Suomi 1856
HEINOLA + mr. -59
5
kop.
o
1856 No.1 II b 5 kop. Stora pärlor, Isot
helmet, Large Pearls. Heinola 18... 1859
+ bläckkors, musteristi, pen-cancl. Kraftigt
veck över märket. Voimakas pysty
murtuma merkillä. Strong vertical crease
on stamp. Attest C. Schwenson (2014)
Startpris: 150 €
Varunummer: 13204
1856
10
kop.
1856 La 2 g 10 kop. karminrosa,
karm.ruso, carmine-rose. Felfritt vackert
märke. Virheetön nätti merkki, Flawless
nice stamp, good margins.
Helsingfors
31.7.1858 + bläckkors, musteristi, pencancl. Attest: C. Schwenson (2014)
Startpris: 120 €
Varunummer: 13208
13
10
kop.
1856 No.2 g 10 kop.
Karminröd,
karmiininpun,
carmine-red.
Bläckkors,
musteristi, pen-cancl + sidostämpel,
oheisleima, sidecancl. HEINOLA 13 APR.
1858. små fläckar samt lätt veck. Pientä
tahraa ja kevyt taitteen jälki. Small stain
and light crease. Attest: C.Schwenson
(2014).
Startpris: 100 €
Varunummer: 13209
Finland/Suomi 1856 10 kop. repa,
repeämä, tear
10
Finland/Suomi 1856
klipp, leike, cut out
TAMMERFORS 25 NOV 1857
Låg
Fyrkantstämpel, matala nelikulmaleima,
Low Box Postmark > Esbo Socken genom
Helsingfors.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13524
Finland/Suomi
karminrosa o
14
Låg
, Low
25
12
Finland/Suomi 1856
karminröd,karm.pun.
DEC
5
Finland/Suomi
NOV 1857
Enradig,
5
kop
på
1856 No. 1 II b 5 kop. Stora pärlor, Isot
helmet, Big Pearls. , Stort brevklipp, iso
kirjeleike, Big cover cut out. Bläckkors +
ANK, musteristi + ANK 4/9. Pen-cancl. +
ANK 4/9. På brevet, kuoren etusivulla, on
frontside of cover
Ekenäs SEP. 3. 1858.
Attest: C. Schwenson (2014) Genuine with
correct rate / no repairs.
Startpris: 550 €
Varunummer: 13205
1856 No.2 c 10 kop Kuopio 5.8.1857
Sign. J.Leinonen SF. 1 cm lång repa, syns ej
på framsidan. 1 cm rissi (repeämä), ei näy
etupuol., 1 cm long tear on backside.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13034
15
Finland/Suomi 1858 10 kop. No. 2
wg o
1858 No. 2 wg 10 kop bredstrimmigt
papper, Harvajuovainen paperi, Wide-laid
paper WIBORG 12. 1859. Smala marg.
lite inklippt, små fel i nedre hörnen.
Kapeat reunat / osin sisään leikattu.
Alakulmissa
hieman
huomauttamista.
Narrow cut / partially cut in. The lower
corners have small imperfections. Attest:
C.Schwenson (2014)
Startpris: 120 €
Varunummer: 13206
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
16
21
Finland/Suomi 1858 10 kop No.2
wg
Finland/Suomi
1860
bläckkors, musteristi
1858 No.2 wg 10 kop smalrandigt papper,
bläckkors,
smala
marginaler.
Attest
Gummesson 1994. 10 kop. Tiheäjuovainen
paperi, musteristi , kapeat reunat. Tod.
Gummesson (1994). 10 kop Narrow-laid
paper pen-cancl. Narrow edges. Cert.
Gummesson 1994.
Startpris: 80 €
Varunummer: 12268
26
10
kop
1860 10 kop bläckkors, musteristi, pen
cancl. 2 tänder fattas, 2 hamm. puuttuu, 2
teeth missing.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12866
22
Finland/Suomi
brev, kirjeellä
17
Finland/Suomi
1859
kop.Helsak(klipp),ehiöleike
10
10 kop Helsak klipp, ehiöleike, Postal
Stationery cut out . Använts som
frimärke, postimerkkinä käytetty, used as
stamp. Borgå Dec 1859.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13033
1860
10
kop på
1856 5 kop, 10 kop Fournier förfalskningar,
väärenteet,
Forgery.
Fantasistämpel
H:fors, mielinkivitusleimat H:fors, Fantasy
cancell. H:fors. Attest R.Gummesson
(1984)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13757
19
1875 5 pen Sorgebrev, surukuori
figur o, kuvioleim
1866 No.6 Cy 8 pen.
4 reparerade
tänder, 4 hammasta korjattu, 4 teeth
repaired.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13978
24
Finland/Suomi
rep.korjattu o
1866
1866 No.10 B 1 mk
repaired.
Startpris: 50 €
Varunummer: 12847
1
mk
II
reparerat, korjattu
Finland/Suomi 1856 5 kop + 10
kop par Forgery
1856 5 kop + 10 kop par förfalskningar
H:fors fantasistämpel. 5 kop + 10 kop pari
Väärenteet ja H:ki mielikuvitus leimat. 5
kop and 10 kop pair Forgery Fantasy
cancell. H:fors.(Falsch stämplar, leimat,
cancellations.) Sign. C.Schwenson.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13758
1875 No.13 32 pen Köpenhamnstryck,
Kööpenhaminan painos, Copenhagen Print.
Mycket
sällsynt
postförsändelse
Jakobstad 8.4.76 via St.Petersburg till
Sverige, fin och sällsynt stor Franco stpl.
Litet fel. Erittäin harvinainen postilähetys
Jakobstad
8.4.76
Pietarin
kautta
Ruotsiin, hieno ja harvinainen iso Franco
leima. Hieman vikaa. Rare cover
Jakobstad 8.4.76 via St. Petersburg to
Sweden, with nice and rare big Franco
cancellation, small fault. (Norma 14.000 €)
Startpris: 4 500 €
Varunummer: 13079
27
Finland/Suomi 1866 8 pen Cy o
reparerad, korj.
Finland/Suomi 1856 5 kop 10 kop
Fournier
pen
1860 No. 4 A 10 kop
Sordavala ? >
Wasa vackert märke, kaunis merkki, nice
stamp.
Startpris: 70 €
Varunummer: 13602
23
18
Finland/Suomi
1875
32
Köpenhamn, Köpis brev
1875 No.15 SAf
5 pen brunorange,
ruskeanoranssi,
brown-orange.
Figurstämpel, kuvioleima, killer postmark
360 + Nykarleby 22.5.79, ANK 23.5 + 26.5.
Sorgebrev meddelande om avliden person
i
Australien.
Surukuori
ilmoitus
Australiassa kuolleesta henkilöstä. Printed
matter announcement
of death in
Australia.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13051
28
Finland/Suomi 1875
figurstpl,kuvioleima
8
pen.
o
1875 No.16 SA 8 pen mörkgrön,
tummanvihreä,
dark
green.
Figurstämpel, kuvioleima, killer postmark.
(Norma 70 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12951
25
Finland/Suomi 1866 20 pen 7 st, 7
kpl, 7 piec o
1866 No.8 Lot/erä (7) 20 pen blå, sin, blue.
fel, vikoja, faults.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12954
20
29
Finland/Suomi 1875 8 pen 2 olika
färger eri värit
1875 No.16 SA (2) 8 pen
ljus + mörk
färg. vaalea + tumm.vihr. Light and dark
green. (Norma 160 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13010
Finland/Suomi 1860 5 kop A o +
mr.
1860 No. 3 A 5 kop + bläckkors, +mr.,
Pen cancl. 1 tand fattas, 1 hamm.
puuttuu, one tooth missing.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12865
30
Finland/Suomi 1875 1 mk lila par,
pari, pair o
1875 No.19S 1mk lila par, pari, pair
Wiborg 11.11.1881 (Norma 435 €)
Startpris: 120 €
Varunummer: 12867
Sida 2
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
31
36
41
Finland/Suomi 1875 5, 25, 32 pen.
0
Finland/Suomi 1885 1 mk **
Finland/Suomi 1889 5 mk o H:fors
9.XII.99
1875 (3) 5 pen, 25 pen, 32 pen
lite
ojämn
tandning,
hiukan
epätas.
hammaste, uneven perforation.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13487
1885 No.32 d 1 mk
höger centrerad,
keskitys oikealla, right centered. (Norma
50 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12842
37
32
Finland/Suomi 1882 1 mk viol.
H:fors 2.3.82 o
1882 No.27 LB 1 mk viol.
Helsingfors 2.3
1882 vackert, kaunis, nice cancl.
Startpris: 45 €
Varunummer: 12848
33
Finland/Suomi 1882 2 pen-1 mk o
1882 No.22-27LB 2 pen-1 mk
sarja, set. (Norma 90 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13373
serie,
1
mk
o
på
brev,
1 8 8 2 No.25
LBgz
20pen.gråaktigt
ultramarin,
harmahtavanultramariini,
greyish ultramarine. Åbo 15.2.84>Karuna.
(No.250 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 11275
42
Finland/Suomi 1889 10 mk RH o
1885 No.32 1 mk
Mariehamn 18.12.86
Startpris: 10 €
Varunummer: 13372
1889 No.42 A RH 10 mk
65 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12980
38
43
Finland/Suomi
brev, kirjeellä
1885
5
pen
på
1885 No.28 5 pen grön, Vihreä, green.
Kuopio 20.1.. > Joensuu
Startpris: 10 €
Varunummer: 13909
39
34
1882 20 pen. LBgz
kirjeellä ÅBO 15.2.84
Finland/Suomi 1885
Mariehamn 18.12.86
1889 No.41 5 mk
H:fors Helsinki 9.XII.99
vacker, kaunis, nice.
Startpris: 35 €
Varunummer: 12947
Finland/Suomi 1889 2 pen A 20
st./kpl/piec. **
1889 No.35A 2 pen 20-block, 20-ryhmä,
block of twenty
Startpris: 10 €
Varunummer: 13485
H:fors. (Norma
Finland/Suomi
1889
brev,kuorella o 1901
5
mk
1889 No.41 A 5 mk
Åbo-Turku 14.I.01.
Väck /repa på kuvertet. Taite ja repeämä
kuoressa, fold and tear on cover.
Startpris: 600 €
Varunummer: 13431
44
Finland/Suomi 1889 10 mk på
brev, kuorella
1889 No.42A 10 mk
Åbo-Turku 14.I.01
väck och lite brunt på kuvertet. Taite ja
hiukan ruskettumaa kuoressa. Fold and
little Brown spots on cover.
Startpris: 800 €
Varunummer: 13432
40
35
Finland/Suomi 1882 25 pen 9 st,
kpl., piec. o
1882/84 No.26 LB 25 pen 9
färger etc. 9
kpl. määr.värejä ym. 9 stamps colours etc.
(Norma 76,50 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 14044
Finland/Suomi
1889
20
par/pari otandat, h-ton.
pen
1889 No. 38 20 pen par
otandat
(makulatur), 20 pen hammastamaton
pari(makulatuuria). 20 pen pair imperorate
(printers waste).
Startpris: 20 €
Varunummer: 13763
Sida 3
45
Finland/Suomi 1889 SPECIMEN **
serie, sarja,set
1889 2pen. - 10 mk SPECIMEN
sarja,set
Startpris: 25 €
Varunummer: 13759
serie,
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
46
51
Finland/Suomi 1891 No.45 3 kop
på kort, kortilla
Finland/Suomi
1891
1,2,3,4,14,35 kop
1891 No.45
3 kop på kort, kortilla,
postcard Nikolaistad 19.II.00 >Hyvinge,
Hyvinkäälle. Orisberg i Storkyrö kort,
Orismala Isossakyrössä sommitemakortti,
Picture postcard.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13910
47
Finland/Suomi 1891 No. 45 3 kop.
på kort,kortilla
1891 No.45 3 kop
kort,kortilla, postcard
Dickursby 5. V. ..> Nickby 6.V. .. (Norma
65 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12031
56
(6)
*/**
1891 (6) No.43-46, 49,51 1,2,3,4, 14+35
kop /
1 + 4 kop
Startpris: 20 €
Varunummer: 13371
Finland/Suomi 1891 10 kop + 50
kop o
1891 No.48 10 kop. + No.52 50 kop.
(Norma 45 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12949
1899/1914
Lot/erä (8) 1899/1914
No.SV 3, 8, 22,
23, 37,38,54,55. (Norma 34,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13374
52
57
Finland/Suomi 1910 20 pen No. 74
Bd o
Finland/Suomi Lot/erä (62)Ryska i
Finl, Venäl.Suom.
1910 No. 74 Bd 20 pen. matt grönaktigt
blå, himmeänvihertävän sininen, dull
greenish blue.H:fors plåt, H:gin laatta, H:ki
plates. (Norma 65 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12864
Lot/erä
(62)
märken på klipp, 62
merkkiä leikkeillä, 62 stamps on piece of
cover.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13618
58
53
48
Finland/Suomi
(8)
Ryska,venäl.,Russian
Finland/Suomi 1902 10 mk 3 st. 3
kpl. o
1902 No.72 3 st.kpl.piec. 10 mk
135 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12950
(Norma
Finland/Suomi
1917
nr.sexblock, kuusilo **
1
mk
1917 No.87 A 1 mk nummersexblock,
numerokuusilo, number six block (no.6)
Fastsättarspår
i
marginalen,
liimakkeen jäljet marginaalissa, hinges in
the margin.(Norma 200 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 12816
54
49
Finland/Suomi
Räkenskaps
1891
1
Rpl
oo
1891 No.53 1 Rpl
Räkenskaps.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12948
Lot/erä M-1911 4300 märken, merkkiä,
stamps
3300
+ 1000 i pergaminpåse,
perg.pussissa, perg.envelope.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13617
59
Suomi/Finland
M-17
sexblock,kuusilo *
10
mk
1917 No.89 A 10 mk / nummersexblock,
numerokuusilo, number six block no.5
(Norma 320 € **) Spår i gummeringen på
alla märken. Jälkiä liimapinnassa kaikissa
merkeissä. All stamps have traces on gum.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12729
55
50
Finland/Suomi 1891
Räkenskaps 1895
Finland/Suomi Lot/erä M-11 4300
märken, merkkiä
7
RPL
o
1891 No.55 7 Rpl. Räkenskaps 15.VIII.95
(Norma 200 €)
Startpris: 65 €
Varunummer: 12849
Finland/Suomi
10
olika,
Firmabrev, firmakuorta
eril.
M-1901/15 10 olika Företagsbrev, 10 eril,
Firmakuorta, 10 diff. Company letters. Bla.,
mm, ex. Vasa, Kuopio, Riihimäki, Viborg,
Kemi, Kuusankoski, Tampere, Jyväskylä,
H:fors-H:ki.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13950
Sida 4
60
Finland/Suomi M-17 5 pen. (6)
Nr.sexblock,nr 6-lot
1917/1919 No.81 A 5 pen grön,vihr.,green
/
6 olika, 6 eril., 6 diffrent.
Nummersexblock,
numerokuusiloa,
number six block. No. 1,9,14,16,25,34.
Komplett, kaikki, complete.
Startpris: 45 €
Varunummer: 12821
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
61
66
71
Finland/Suomi 1917 5 pen grön,
vihr, ark,arkki **
Finland/Suomi 1924 40 pen ** par,
pari, pair
Finland/Suomi
M-25
Nr.sexblock, kuusilo
1917 No.81 A 5 pen gulgrön, kellanvihr,
yellow-green
ark, arkki, sheet (no.25)
(Norma 50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13536
M-17 No.121 A 40 pen.
(Norma 50 €).
Startpris: 12 €
Varunummer: 12979
par, pari, pair.
1½
mk
1925 No.131 B W 1 1½ mk hakkors,
hakaristi, swastika.
Nummersexblock,
numerokuusilo, number six block (No.116)
Fastsättare i marginalen, liimakkeet
marginaalissa, hinges in the margin.
(Norma 120 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12818
67
62
Finland/Suomi
M-17
Paketkort/Pakettikortti 1918
M-17
1
mk
+
20
+
40
pen.
Paketkort/Pakettikortti/parcel
dispatch
n o t e Högfors
19.VI.18
>
Tavastehus/H:linna Krigsfångelägret (röda)
Punavangille vankileiriin. to "red" prisoner
in prisoner camp
Startpris: 10 €
Varunummer: 13662
Finland/
Suomi
M-17
aérienne > Estland 1924
Poste
1 9 2 4 Flygpost, lentoposti, air mail. >
Estland, Estonia 4 x 90/20 pen (1921) + 40
pen. Turku 5.VI.24 + Poste aérienne.
Ankomst,tuloleima,
backstamp
H:ki
5.VI.24+ Tallinn 6.VI.24.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13018
72
Finland/Suomi M-17 1926 1½ mk
A ** nr.sexblock
M-17 No.131 A W 1 1½ mk
Hakkors,
hakaristi,
swastika.Nummersexblock,
numerokuusilo, number six block N:o 110.
(Norma 600 €)
Startpris: 120 €
Varunummer: 12925
68
63
Finland/Suomi
M-17
nr.sexblock, nr.kuusilo
5
mk
1920
No.88
Ad
5
mk /
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block (No.55). 4 **, 2 *.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12731
Poste
1 9 2 5 Flygpostkort,
lentopostikortti,
Airmail
Postcard>Sverige,
Ruotsiin,
Sweden. Turku
29.VIII.25
+
Poste
aérienne via H:ki-Stockholm.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13020
73
Finland/Suomi 1926 No.127 A W 1
a ** fyrblock
1926 No.127 A I W 1 a
fyrblock, nelilö,
block of four (N:o 109) hakkors, hakaristi,
swastika.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13008
69
64
Finland/Suomi 1921
par,pari o M:hamn
Finland/Suomi
1925
aérienne > Sverige
30/10
pen
1921 No.107 A 30/10 pen par, pari, pair
Mariehamn 3.III.21 Lyx, loisto, superb.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13286
M-17 25 mk Hakkors W2 nr.6block, Numero 6-lo
No.136 B W 2 hakkors 25 mk
nummer
6-block 123. Hakaristi 25 mk BW2 nr.6-lo
123. Watermark swastika 25 mk B W2
number six block 123. (Norma 260€)
Startpris: 45 €
Varunummer: 10379
74
Finland/Suomi
M-17
Postanv.,Postiosoitus
1926
1926 Postanvisning, Postiosoitus, Money
order. Virtaniemi 2.X.26 3 mk (1921) +
1½ mk hakkors,hakar.,swastika.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13023
65
Finland/Suomi 1924
Nr.sexblock, kuusilo
1
mk
**
1917 No. 87 A 1 mk nummersexblock,
numerokuusilo, number six block (No.96).
.Fastsättarspår
i
marginalen,
liimakk.jäljet marginaalissa, hinges in the
margin. (Norma 190 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 12817
70
Finland/Suomi M-17 1925 Poste
aérienne > Germany
M-17 2 x 1 mk + 2 mk
Helsinki
25.IX.25 + Poste aérienne + Mit Luftpost
befördet Köningsberg (Pr.) 1.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13612
Sida 5
75
Finland/Suomi
M-17
Ispostflyg, Jääpostilento
1926
1926
3 mk+50 pen. Turku 1 18.III.26 +
Poste aérienne>Sverige, Ruotsiin, Sweden.
Ispostflyg, Jääpostilento, Temporary Ice
Airmail route Turku-Stockholm.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13024
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
76
Finland/Suomi
M-17
förfalskn., väärenne
Paquebot
M-17
No 124 A W 1 20 pen + 130 A W 1
1 mk par, parit, pairs. Hakkors, hakaristi,
swastika. Hanko 21.VIII.26 + Paquebot >
Schlesien. Ankomst , tulo, backstamp
Goldberg24.8.26. Förfalskning, Väärenne,
Forgery. Sign. K.Lehtonen Stempel falsch.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13082
81
86
Finland/Suomi 1927 1 mk B W 3 o
Finland/Suomi M-17 10 mk BW1
posthorn,postitorvi
1927 No.143 B W3 1 mk posthorn,
postitorvi H:ki- .V.28 (Norma 60 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12607
1927/29 No.148 B W 1 10 mk + 142 B W
1
50
pen.
Posthorn,
postitorvi.
Postförskottsadresskort,
Postiennakkoosoitekortti, C.O.D. Helsinki 23.IV.29 >
Alavieska. Attest: Kari Lehtonen (2014).
Startpris: 100 €
Varunummer: 13081
82
Finland/Suomi 1927 3 mk B W 3 **
77
Finland/Suomi
1½
mk
hakkors, hakaristi 6-lo
AW1
M-17 1926 No.131 A W 1 1½ mk
/
Hakkors,
hakaristi,
swastika.
Nummersexblock (110), numerokuusilo,
number six block 5
/1 . Stor tandnings
förskjutning. Suuri hammastesiirtymä, Big
misplaced perforation !
Startpris: 100 €
Varunummer: 13835
1927 No.146 B W 3
postitorvi. (Norma 60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 14043
3 mk posthorn,
87
Finland/Suomi 1929 20 pen ark,
arkki, sheet **
1929 No.155 B 20 pen brun, ruskea, Brown
ark, arkki, sheet (100)
(Norma 100 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13534
83
Finland/Suomi M-17 5 mk W 2
posthorn,postitorvi
1926 No.147 B W 2 5 mk
postitorvi (No.150 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 12939
posthorn,
88
Finland/Suomi
1929
Posthorn, postitorvi W 1
1926/1927 No.131 B W 1
1 ½ mk
hakkors,
hakaristi,
swastika.
2
nummersexblock, 2 numerokuusiloa, 2
number
six
blocks
(No.119,
124).
Fastsättare i marginalen, liimakkeet
marginaalissa, hinges in the margins.
(Norma 240 €)
Startpris: 50 €
Varunummer: 12819
84
Finland/Suomi
1929
Nr.sexblock, nr.kuusilot */**
(9)
1929 No.155-160 20 pen-10 mk. 9 olika
nummersexblock, 9 eril. numerokuusiloa, 9
diff. number six block
/ . 1 5 märken,
5
merkkiä,
five
stamps
.
Nr.,No:t,numbers164,168,163,167,169,162,
170,166,165.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12820
79
Finland/Suomi No.146 A W 2 **
ark, arkki
1927 No.146 A W 2, 3 mk posthorn vm.
postitorvi
vl.,
Posthorn
watermark.
ark,arkki,sheet (100)
(Norma 800 €)
Startpris: 80 €
Varunummer: 11922
p
1929 No.140 B W 1
(3) 20 pen brun,
rusk,brown
Posthorn,postitorvi
W
1
(Norma 75 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12464
78
Finland/Suomi 1926/27 1½ mk B
Nr.sexblock,kuusilo
20
89
Finland/ Suomi M-17 1½ mk W1
kort,kortti>Tallinn
1929 No.144 B W 1 ½ mk
flygpost kort
(H:fors st.), lentoposti kortti (H:ki as.), Air
mail postcard (H:ki Railway station)
Helsinki 19.V.29 > Tallinn
Startpris: 10 €
Varunummer: 13588
85
Finland/Suomi M-17 1929 No.144
B W 1 **
1929 No.144 B W 1 b 1½ mk
posthorn,
postitorvi.Nummersexblock,
numerokuusilo, number six block (No.152)
(Norma 60 €).
Startpris: 15 €
Varunummer: 12922
80
Finland/Suomi 1927 5 mk B W1
ark, arkki, sheet **
1927 No.134 BW1 5 mk hakkors, hakaristi,
swastika.Ark, arkki, sheet
(Norma 100
€)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13535
Sida 6
90
Finland/Suomi
M-17
Flygpost,Lentoposti, air mail
M-17 No.145 B W1 2 x 2 mk
posthorn,
postitorvi, Natt flygpost, yölentoposti,
(Night postflight)air mail Helsinki N
3.VI.29
>Holland
Amsterdam Per
Luchtpost Aangebracht.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13604
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
91
96
101
mk
Finland/Suomi 1918 Vasa 5 mk RH
**
Finland/Suomi M-30 3 mk ** oliv
nr.sexblock,6-lo
1929
1½ mk Firmabrev, Firmakuori,
Company letter N.KORTE Ur- och Guldaffär
Mariehamn(Åland)
Tuku/Åbo
22.II.30
Kirjoittakaa selvä osoite... Skriv tydlig
adress... > H.fors/H:kiin.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13280
1918 No.97 RH
5 mk rufftandning,
rosohammaste, rough perforation. (Norma
80 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13543
M-30 No.172 3 mk oliv, oliivi, olive
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block N:o 308 (Norma 350 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12930
97
102
Finland/Suomi M-30 3 mk oliv **
Nr.sexblock,6-lo
Finland/Suomi
M-30
violett(9) nr.sexblock
Finland/Suomi
1929
Firmabrev, firmakuori
1½
92
Finland/Suomi
1919-1931
Firmabrev,-kuorta
17
1919-1931 17
Firmabrev, Firmakuorta,
Company letter. Bank, Pankki. M-30
(3).Bla. mm, ex. Tampereen Osake-Pankki,
Maakuntain
Pankki,
Liittopankki
Osakeyhtiö, Pohjois-Suomen Pankki,Oy
Turunmaan Pankki, Suomen Kauppapankki
etc., ym.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13358
M-30 No.172 3 mk oliv, oliivi, olive
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block N:o 175 (Norma 350 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12926
98
Finland/Suomi M-30 3 mk oliv
**Nr.sexblock,6-lo
93
Finland/ Suomi M-17 6 vackert/lyx
o, kaunis/loisto
M-17 6 olika, eril, diff vackert/lyx
kaunis/loisto , nice/superb cancell. + 40
pen viol. B tand, hamm, perf.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13359
M-30 No.172 3 mk oliv, oliivi, olive
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block N:o 191 (Norma 350 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12927
Finland/Suomi
Lot/erä 7000
M-17
1917-1929
M-17
Saarinen
Lot/erä
1917-1929
ca,noin,approx.
7000-7500
märken,merkkiä,stamps. Bra variation,
hyvä variaatio, good variation. Fynd,
Löytöjä, Finding ?
Startpris: 50 €
Varunummer: 12740
95
mk
M-30 No.170 1½ mk violett, violetti, violet
9 olika nummersexblock, 9 eril
numerokuusiloa, 9 diff. number six blocks.
Komplett, kaikki, complete.(Norma 240 €)
Startpris: 45 €
Varunummer: 12934
103
Finland/ Suomi M-30 Par avion
kort, kortti >Belgien
M-30
1,20 mk Postkort (svar), Postikortti
(vastaus), Postcard (réponse) + 2 x 50 pen
Helsinki
29.VIII.31
Flyghamn,
Lentosatama
>
Belgien,
Belgiaan,
Belgium.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13021
99
Finland/Suomi M-30 3 mk oliv **
nr.sexblock,6-lo
94
1½
M-30 No.172 3 mk oliv, oliivi, olive
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block N:o 210 (Norma 350 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12928
104
Finland/ Suomi M-30 1,25 mk/50
pen II par,pari o
M-30 No.193 II 1,25 mk/50 pen II par,pari,
pair
Hangö (Norma 140 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13370
100
Finland/Suomi M-30 3 mk oliv **
nr.sexblock,6-lo
M-30 No.172 3 mk oliv, oliivi, olive
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block N:o 253 (Norma 350 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12929
Finland/Suomi 1918 Vasa serie,
sarja, set **
1918 No.90-97
serie, sarja, set. 5 pen 5 mk. (83,50 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12937
Sida 7
105
Finland/ Suomi M-30 3 mk oliv Par
avion >Tyskland
M-30 3 mk oliv/oliivi/olive Par Avion kort
(T:fors),
kortti
(T:re),
Picture
postcard(Tampere)
Tampere 2 -31 >
Berlin
Startpris: 10 €
Varunummer: 13614
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
106
111
116
Finland/Suomi
M-30
Luftpost/Lentoposti > Berlin
M-30 10 mk Saimen nr. 361 6block, Saimaa nr.6-lo
Finland/ Suomi M-30 7 vackert/lyx
o, kaunis/loisto
M-30
No.197+198
2mk+2½
mk
Luftpost/Lentoposti/Air
mail Helsinki
10.7.33 + Luftpost > Berlin
Startpris: 12 €
Varunummer: 13582
M-30 No.199 10 mk Saimen
nr.sexblock
361 lumppapper. 10 mk Saimaa nr.6-lo
lumppupaperi. 10 mk Lake Saimaa number
six block 361 rag paper. (Norma 220€)
Startpris: 30 €
Varunummer: 10377
M-30 7 olika, eril, diff. vackert/lyx ,
kaunis/loisto leim, nice/superb cancell.
1,75 mk, 2 mk gul,kelt,yellow, 3 mk oliv, 5
mk gul,kelt.,yellow, 9 mk orange, 10 mk
grön,vihr,green, 12 mk röd,pun,red.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13360
107
Finland/Suomi M-30 25 mk etc.
Zeppelinkort
1934 Zeppelin 25 mk + 2 x 50 pen Rkort,kortti,postcard Viipuri
20.VI.34
>Brasilien, Brasiliaan + Luftschiff Graf
Zeppelin Argentinienfahrt.
Startpris: 120 €
Varunummer: 13026
112
Finland
Firmabrev
Guldsmed M:hamn
M.Simons
Firmabrev, Firmakuori, Company letter
M.Simons Guldsmed Mariehamn (Åland)
Turku/Åbo 17.V.39>H:fors/H:ki
Startpris: 10 €
Varunummer: 13285
108
113
Finland/Suomi M-30 3½ mk (5)
nr.sexblock, 6-lot
Finland/Suomi M-30 (2) 24 mk
nr.sexblock ** 6-lo
M-30 No.217 3 ½ mk blå, sin, blue
5
olika
nummersexblock,
5
eril.numerkuusiloa, 5 diff. number six
block. Komplett, kaikki, complete N:ot 318,
336, 390, 401, 510.(Norma 730 €).
Startpris: 150 €
Varunummer: 12931
M-30
No.364
(2)
24
mk
nummersexblock, numerokuusilot, number
six block 782,791.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12923
117
Finland/Suomi M-30 Lot/erä (1500)
M-30
Lot/erä
>1500
märken,merkkiä,stamps
Lejontyp +
bild, Leijona malli ja kuvamerkkejä, Lion
type + Definitive stamps. Bra variation,
hyvä variaatio, good variation.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12497
118
Finland/Suomi
M-30
papperveck, laskos
50
pen
M-30 No.194 La 50 pen grön, vihreä,
green papperveck, laskos, paper fold på
postkort, postikortilla, postcard 1939.
Relativt sällsynt, melko harvinainen,
disorders
Uncommon.
(Kort,
kortti,
postcard M.Wendelin Hy 170 R 3).
Startpris: 25 €
Varunummer: 13659
114
109
Finland/Suomi M-30 2 x 2 mk
kort,kortti>Jerusalem
M-30 2 x 2 mk viol. 1936 Flygpost kort >
Palestinien. Lentopostikortti>Palestiinaan,
Par avion postcard > Jerusalem H:ki
20.XII.36 + Stockholm 21.XII.36 + BerlinSassnitz Bahnpost.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12755
Finland/ Suomi M-30 (21) 1 mk
orange nr.sexblock
M-30 No.168 1 mk orange, oranssi 21 olika
nummersexblock,
numerokuusiloa,
number six blocks
(3 ). Nr. 387
fattas, puuttuu, missing.
Startpris: 40 €
Varunummer: 12932
119
Finland/Suomi
nr.sexblock **
M-54
50
mk
M-54 No.493 50 mk Lammis kyrka, kirkko,
C h u r c h .
nummersexblock,
numerokuusilo, number six block. (1198)
(Norma 75 €)
Startpris: 18 €
Varunummer: 13738
115
110
Finland/Suomi M-30 R-brev,kirje>
Paraguay
M-30 R- > Paraguay Helsinki 26.5.37 =
total 72 mk. 5 x 10 mk , Saimaa +3 x 5 mk
Olofsborg, Olavinlinna + 2 x 2 mk + 3 mk
Lejon, Leijona. öppnat från 3 sidor på
utställn.blad.Avattu
3-sivulta
kokoelmalehdellä. Open from three sides,
on exhibition page.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13013
Finland/Suomi
8
Firmabrev,Firmakuorta 1926-1934
1926-1934
8
olika
Firmabrev,
8
eril.Firmakuorta, 8 diff. company letters M30 (6), M-17 (2). Varsinais-Suomen Vartio
Turku, OY Suomen Sotilas H:ki, Suomen
Vapaussota H:ki, Ajan Suunta H:ki,
Varsinais-Suomen
Rintamamiesyhd.Piiritoimikunta, Ajan Sana
H:ki, Vapaussodan Rintamamiesten Liitto
Tampere, Aktivisti Lapua.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13356
Sida 8
120
Finland/Suomi M-54 25 mk lila
nr.10-block **
M-54 No.521 25 mk lila, lilac nr.10-block,
numero-kymmenilö,
number
ten-block
(1116) (Norma 100 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13657
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
121
126
131
Finland/Suomi M-54 300 mk **
nr.sexblock, 6-lo
Finland/Suomi M-63 2,50 mk (2)**
nr.sexblock
Finland/Suomi 1927 2 mk W4 *
M - 5 4 No.510
300
mk
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block (No.1096) (Norma 350 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12921
M-63 No.641 I + II 2,50 mk Punkaharju (2)
nummersexblock,
numerokuusiloa,
number six blocks N:ot 1328,1483. (Norma
140 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12935
1927 No.139 W4
2 mk blå, sininen, blue.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13542
132
Finland/Suomi
näyttely o
122
Finland/Suomi M-54
nr.sexblock 1160
75
mk
**
M-54 No.527 75 mk Pyhäkoski
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block. (1160)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13737
127
M-63 3mk Flygplan nr. 6-block
1220, Nr.6-lo
No.598 I xTe 3,00 mk Flygplan
nr.6block 1220 typ I vanligt papper. Numero 6lo Lentokone 1220 tyyppi I tav.paperi.
Number six block 1220 Aeroplane type I,
ordinary paper.(Norma 150 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 10376
1928
Utställning,
1928 No.150-151 W 1 Frimärksutställning,
näyttelymerkit, Stamp Exhibition 2 kort,
2 korttia, 2 postcards 18.XI.28. Lyx,
loisto, superb.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12845
133
Finland/Suomi 1929
nr.sexblock serie
123
Finland/Suomi M-63 0,40 mk **
Nr.sexblock,6-lo
M-63
No.586
0,40
mk
nummersexblock, numerokuusilo, number
six
block
(No.1211)
Riksdagshuset,
Eduskuntatalo,
Parliament
building.
(Norma 60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12933
128
Finland/Suomi M-75
Tavastehus 500 **
0,90
mk
M-75 No.909 R
0,90 mk Tavastehus
slott rullmärke 500 st., H:linna rullamerkki
500 kpl., Hämeenlinna castle coil stamp
500 piec. (Norma 450 €)
Startpris: 50 €
Varunummer: 13762
Åbo-Turku
1929
No.152-154
Åbo-Turku
/
nummersexblock serie, numerokuusilo
sarja, number six blocks set.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12733
134
Finland/Suomi 1929 1 ½ mk W 2
Turku/Åbo
124
Finland/Suomi M-63
nr.sexblock, 6-lo **
5,00
mk
M-63 No.606 xHa3 5,00 mk Ristikallio
nummersexblock, numerokuusilo, number
six block N:o1482 (Norma 100 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12924
129
Finland/Suomi
Lot/erä
Bruksmärken,yleism
10.000
Lot/erä
10.000
Bruksmärken
Landskapsblommor,
Yleismerkit
Maakuntakukkia.
Definitive
stamps
Provincial flowers.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12513
M-63 No.607 xHa1
2,00 mk Landskap
nr.6-block 1249. Maisema numero 6-lo
1249 Landscape number six block
1249.(Norma 110€)
Startpris: 15 €
Varunummer: 10375
135
Finland/Suomi 1929 No.153 1½
mk W 4 o
125
M-63 2 mk Landskap nr.6-block
Maisema nr.6-lo
1929 No.153 W 2 1½ mk Åbo/Turku W 2
PJ.Vaunu PJ.Vagn J-S 1.X.29 > Jyväskylä.
Företagsbrev, Firmakuori, Company letter
(Maakuntain Pankki Oy)
Startpris: 50 €
Varunummer: 13586
130
Finland/Suomi 1927 1½ mk W1 lila
ark,arkki **
1927 No.138 W 1
1½ mk lila, lilac ark,
arkki, sheet (100) Självständighet 10 år,
Itsenäisyys 10 v, 10th Anniversary of the
Indepence. (Norma 50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13533
Sida 9
1929 No.153 1½ mk W 4
Åbo domkyrka,
Turun tuomiokirkko, Turku Cathedral
(Norma 800 €)
Startpris: 250 €
Varunummer: 13830
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
136
141
146
Finland/Suomi 1929 1 mk W 2 o
Turku-Åbo 700 år
Finland/Suomi 1938 F.I.S. serie,
srj, set >Schweiz
Finland/Suomi 1944 Minna Canth
No.302 kv **
1929 No.152 1 mk W 2
Helsinki 9.IX.30
Åbo-Turku 700 år/vuotta (s/s Bore I)
(Norma 900 €)
Startpris: 300 €
Varunummer: 13831
1938 No.227-229 F.I.S. serie, sarja, set
på R-kort, Rek.kortilla, Reg. Postcard
Helsinki 8.II.38 > Schweiz, Sveitsiin,
Switzerland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13608
1944 No.302 kv Minna Canth (2)
Plåtfel hårlock i pannan, kuvakevirhe
otsahius, plate error lock of hair on
forehead. (Norma 30 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 14028
142
147
Finland/Suomi
1941
Ryti+Mannerheim a 3 serier
1948 Brev,kirje, letter Jakobstad >
Kampala Uganda
1941 No.261-266 Ryti + No.267-272
Mannerheim W 1 19 mm. a 3 serier, a 3
sarjaa, 3 sets of both. = 6 serier, sarjaa,
sets. (Norma 43,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12946
1 9 4 8 Brev,kirje,
letter
Jakobstad
16.8.48 > Kampala Uganda Brit. East
Africa. 10 mk Paasikivi + 8 mk Porvoo
Borgå.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13202
143
148
137
Finland/Suomi 1930 Zeppelin **
1930 No.179 Zeppelin
Startpris: 50 €
Varunummer: 13760
138
Finland/Suomi 1931 ** No.183-184
nr.sexblock
1931 No.183-184
6 serier, 6 sarjaa, 6
sets.
(nummersexblock,
no-kuusilot,
number six blocks. Litteratursällskapet,
Kirjall.Seura, Society of Finnish Literature.
(Norma 201 €).
Startpris: 45 €
Varunummer: 12936
Finland/Suomi
1941
nr.sexblock serie **
Ryti
Finland/Suomi 1949 No.389-390 **
nr.sexblockserie
1941 No.261-266 W 1 19 mm
Ryti
nummersexblock serie, numerokuusilo
sarja, number six block set. (Norma 39 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13740
1949
No.389-390
nummersexblock
serie, numerokuusilosarja, number six
block
set.
Arbetarrörelsen
50
år
Työväenliike 50v (Norma 60 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13739
139
Finland/Suomi 1931 Pro Filatelia o
par, pari
1931 No.187 Pro Filatelia
Startpris: 20 €
Varunummer: 12938
par, pari, pair.
144
Finland/Suomi
1941
nummersexblock serie
M:heim
1941 No.267-272 W 1 19 mm
Mannerheim
nummersexblocks
serie,
numerokuusilo sarja, number six block set.
(Norma 48 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13741
140
149
Finland/Suomi
lyx/loisto -49
1949
no.394
1949 no.394 15 mk Tekn.Högskolan /
Korkeakoulu/ H:ki University
Lyx, loisto,
superb. Turtola 30.9.49
Startpris: 10 €
Varunummer: 14026
Finland/Suomi 1931 1 mk Lönnrot
lyx,loisto -31
1931 No.183 1 mk E.Lönnrot
superb. Helsinki 21.I.31
Startpris: 10 €
Varunummer: 14027
Lyx, loisto,
145
150
Finland/Suomi 1941 Mannerheim
W 2 ** serie, srj.
Finland/Suomi 1950 Paasikivi lyx,
loisto-50
1941 No.267-272 I W 2
Mannerheim
serie, sarja, set (Norma 175 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 13742
1950 No.410 Paasikivi
superb. Lahti 15.XII.50
Startpris: 10 €
Varunummer: 14029
Sida 10
Lyx,
loisto,
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
151
Finland/Suomi
1951
Lyx/loisto H:ki -51
156
Olympia
1951 No.418 12 + 2 mk Olympia
lyx/loisto/superb
Helsinki 17.XI.51
Startpris: 10 €
Varunummer: 14025
152
Finland/Suomi
1960
Utställning, Näyttelymerkk.
161
Finland/Suomi
1975
näyttelym. lyx, loisto
Utställn,
Finland/Suomi 1994 16 mk ark,
arkki, sheet (10)
1975 No.781 Nordia 1975
26.4.75 lyx, loisto, superb.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12953
Helsinki 25
1994 No.1270 16 mk
ark, arkki, sheet
(10) Nyckelpiga, Leppäkerttu, Ladybird.
(Norma 80 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13531
157
(30)
1960 No.535 (30)
Utställningsmärken,
näyttelymerkit, Exhibition stamps. arkdel,
arkinosa, 30-block. (Norma 120 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13720
Finland/Suomi 1986
par,pari svart linje
Kekkonen
1986 No.1019 Pres. Kekkonen 5,00 mk par,
pari, pair [MintNeverHinged. Svart linje i
nedre kanten. Musta juova alareunassa
merkkien yli. Black line over stamps at the
bottom !
Startpris: 15 €
Varunummer: 13708
153
Finland 1965 Europa vitt sträck i
limmet, valk.viiva
1965 No.627 Europa, Eurooppa, Europé
.Vit linje/sträck på baksidan. Valkoinen
pystyviiva liimapuolella. White vertical line
on backside of stamp.
Startpris: 10 €
Varunummer: 14023
Finland/Suomi
1996
ark,arkki,sheet **
1996 No.1366 19 mk
(10) Dykare, Diving
(Norma 120 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13532
19
mk
ark, arkki, sheet
beetle, Sukeltaja
163
158
Finland/Suomi 1990 No.1117 V på
brev, kirjeellä
1990 No.1117 V
förskjutet hologram,
siirtynyt hologrammi, misplaced hologram.
R-Brev Storby (Åland) 11.7.90 > Helsinki.
5 x 2,50 mk + Åland 2,20 + 2,30 mk.
Blandfrankerat,
sekapostite,
mixed
franking. Bra objekt, hyvä kohde, good
item.
Startpris: 200 €
Varunummer: 13080
154
Finland/Suomi 1996 No.1352-1359
lyx o, loisto o
1996 No.1352-1359 serie, sarja, set. Lyx,
loisto, superb . Helsinki 21.5.96. Filmen i
Finland 100 år, Elokuva 100 vuotta,
Centenary of film in Finland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11608
164
Finland/Suomi 1968 arkserie (50),
arkkisarja
1968
No.663-665
Arkserie
(50),
arkkisarja, sheet set. Försvarsmakten 50
år, Puolustuslaitos 50 v., 50th Anniversary
of the military forces.(Norma 225 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12996
162
Finland/Suomi 2006 No. BL 42 a
numrerad, numer.
159
Finland/Suomi 1991
arkserie,arkkisarja
A.W.Finch
1991
No.1161-1162
A.W.Finch
arkserie,arkkisarja,sheet set (50) (Norma
130 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12013
2006
No.BL
42
a
Numrerat,
numeroitu, with numbers No.0070. Finska
Frimärken
150
år,
Suomalainen
Postimerkki 150 vuotta, Finnish Stamp 150
years. (Norma 150 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13552
155
Finland/Suomi
1970
Kungsörn ark,arkki
No.686
1970 No.686
Ark, arkki, sheet (50)
Kungsörn,
maakotka,
golden
eagle.
(Norma 125 €) litet märke (penna) i nedre
hörnet. Pieni kynämerkintä alakulmassa.
Small pen marking in right corner.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12019
165
160
Finland/Suomi
1992
Pressmakul.Lehdistömität.
(2)ark
1992 No.1176-1177 Helark serie med
Press (tidnings)makulerade , Koko arkit
(srj) Lehdistömitätöinti , Sheet set. Press
Room (newspaper)
cancell ! Olympiska
spelen, Olympiakisat, Olympic games.
Sällsynta, harvinaiset, rare
Startpris: 50 €
Varunummer: 12452
Sida 11
Finland/Suomi 2009 BL 58 (3) o
Mode, Muotia
2009 BL 58 (No.1985-1989) 3 st/kpl/pcs
First day cancell, Ep-leimalla. Mode,
Muotia, Fashion. (Norma 24 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 10624
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
166
Finland/Suomi Lot/erä
jubileumsm., juhlam.
171
1922-51
Lot/erä
1922-1951 hundratals
Jubileumsmärken,
mest
sadottain
juhlamerkkejä,
pääosin Hundreds
commemorative stamps, mostly .
Startpris: 50 €
Varunummer: 13054
Finland/Suomi
fyrblock,nelilö o
176
1931
No.181
1931
No.181
1½
mk
+
Fyrblock,nelilö, block of four
23.VI.31 (Norma 64 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12005
15
p
Imatra
Finland/Suomi Lot/erä 1945-1955
** (60)
Lot/erä 1945-1955
(60) 20 olika 3 av
varje märke 20 eril. 3 jokaista merkkiä, 20
diff. 3 of each stamp. Bla. mm. ex. Röda
kors, Pun Risti, Red Cross 1945,1948.
Sport, urheilu 1945 serie, sarja, sets
etc.Ym.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13077
1935 No.208 2 mk + 20 p
nice. Vasa 24.II.35
Startpris: 10 €
Varunummer: 12461
vacker, kaunis,
177
172
167
Finland/Suomi 1935 RK/PR 2 mk +
20 p o
Finland/Suomi 1932 Par avion via
Tallinn>Tyskland
1932 189+190 + M-30 25 pen.
Luftpost, Ilmaposti, Par avion. "via
Tallinn" Helsinki 28.II.32 + Mit Luftpost
befördert
Postamt
1
Hannover.
>Braunschweig. Vackert, kaunis, nice
cover.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13022
Finland/Suomi 1939
Pun.Risti brev,kire
Röda
Kors,
1939 No.236-239 Röda Kors, Pun.Risti, Red
Cross serie, sarja, set Flygpost, lentoposti,
air
mail Helsinki Avion 24.V.39 >
Stockholm Sverige
Startpris: 15 €
Varunummer: 13597
178
Finland/Suomi
PR/Tub.
173
168
Finland/Suomi 9 olika, eril, diff.
vackert/kaunis/nice o
9 olika, eril, diff. Vackert,kaunis, nice
1922-1981. Röda Kors, Pun.Risti, Red
Cross (3), Tuberkulos (3) Jubileum, juhla,
Commemoratives (3).
Startpris: 20 €
Varunummer: 13361
Finland/Suomi 1933 2 mk+20 p +
10 mk M-30
1933 2 mk+20 p + M-30 10 mk RViipuri 10.X.33 Par avion > U.S.A. "Mit
Luftschiff Graf Zeppelin" Abwurf Chicago.
Ankomst stämpl., tuloleimat, backstamps
Startpris: 40 €
Varunummer: 13025
Finland/Suomi
1973-1999
Julpostfrim./Joulupostim.
1973-1999
(54)
Julpostmärken,Joulupostimerkit, Christmas
Stamps.
komplett,kaikki,complete.
(Catalogue value 61 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11492
RK/Tub.
Lot/erä 1000 st,kpl,pcs. Röda Kors /
Tuberkulosmärken, rundstämplade 1970/80talet.
Pun.Risti/Tub.
merkkejä
pyöröleimoin, 1970/80-lukua. Red Cross/
Anti tuberculosis stamps
1970/80s, round
cancl.
Startpris: 35 €
Varunummer: 11570
179
174
169
(1000)
Finland/Suomi 1933 1,25
Röda Kors, PR brev, kirje
mk
1933 No.200 1,25 mk+10 p + M-30
25+50 pen P.vaunu 4 ,P.vagn 4 15.X.34
> H:fors/H:ki. Obs, Huom, att.! 25 +50
pen märkena klistrat på varann, 25+50 p
merkit päällekkäin, 25+50 p stamps on
top of each other.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13357
Finland/Suomi Röda Kors, Pun.Risti
11 serier,sarjaa
Röda Korset, Punainen Risti, Red Cross. 11
serier, 11 sarjaa, 11 sets. 1922-1967
.
1922,1930,1933,1934,1935,1951,1955,1956,
1963,1966, 1967. ( Lape 78 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12511
180
170
Finland/Suomi 1930 Röda Kors,
Pun.Risti 9 serier
1930
No.176-178
Röda
Kors,
Pun.Risti, Red Cross 9 serier, 9 sarjaa, 9block set.(Norma 117 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13752
Finland/Suomi AV
häfte/vihko/booklet
175
Finland/Suomi 1935 Röda kors,
Pun Risti 10 serier
1935 No.207-209 (10) Röda kors, Pun
Risti, Red Cross. Nummertioblock serie,
numerokymmenilö sarja, number ten
block set. (Norma 80 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13751
Sida 12
2
B
1
**
No.
AV
2
B
1
Automathäfte,Automaattivihko,
SlotMachine Booklet, spår av fastsättare på
bakpärmen,
Liimakkeen
jäljet
takakannessa, trace of hinges on reverse
(Norma 70 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11697
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
181
186
191
Finland/Suomi 1988 V 11 Fabergé
lyx o, loisto o
Kort, Kortti o Hämeenlinnan
Sotilasvakileiri 1919>
Finland/Suomi
Fältpost/kenttäposti
1988 V 11 (No.1066) Fabergé häfte, vihko,
booklet. Lyx, loisto, superb
Tampere 10,
2.5.88. Finlandia 88 exhibition stamp.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11620
182
Finland/Suomi
V
48
H:fors/Helsinki 450 år/vuotta
Kort, Kortti, Postcard
Hämeenlinnan
Sotilasvakileiri + H:linn-Tavastehus 4.II.19
> Borgå, Porvooseen.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13821
1940
1940 Vinterkrigets fältpost på Olympia
kuvert, Talvisodan Kp kirje Olympia
kuorella, Winter war fieldpost letter
on
the Olympic Games cover KPK 6.II.40 +
censur, sensuuri, examiner mark + K 21 (
joukko osasto)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13663
187
o
2000 No.V 48 H:fors 450 år häfte,
Helsinki 450 vuotta vihko. Booklet 450th
anniversary of Helsinki.(Norma 40 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 10610
Finland/Suomi
1932
Försvarsministeriet
Oh
6a
1 9 3 2 Oh
6a Puolustusministeriön
sähkölaboratorion
radioyhteyden
ilmoituskortti
2.9.1932
Försvarsministeriets
elektriska
laboratoriums
radiokontakts
anmälningskort 1932 Department of
Defence
electrical
laboratory
radio
Contacts announcement card 1932.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13670
183
Finland/Suomi 2009 V 80 3 st./kpl.
o
2009 V 80 FDC
3 st. hälsningshäfte,
terveisin vihko 3kpl. ensipäiv.leimoin. 3
booklets with greetings FD cancell. (Norma
24 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 10621
184
Finland/Suomi 2009 V 82 3 st.
Sauna o
2009 V 82 Bastu/Sauna 3 st./kpl/pcs.
First day cancell., Ep-leimalla. (Norma 24
€)
Startpris: 10 €
Varunummer: 10622
Finland/Suomi 2009 V 81 3 st. o
Mumin/Muumit
2009
V
81
3
st/kpl/pcs
förstadagsstämpel, ensipäivänleimalla, FD
cancell. Mumintrollen, Muumit, Moomin
cartoons. (Norma 30 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 10623
Finland/Suomi
Fältpostkort/KP-kortti
1941
1941 Fältpostkort PORI 1 5.IX.41 till
högkvarterets löjtnant i St.Michel 5.9.41.
KP-kortti
Päämajan
tied.
upseerille
Mikkeliin 5.9.41, äidiltä. Field postcard
from Pori to headquarters officer in Mikkeli
5.9.41 from a mother. Kort har mittveck,
kortissa taite, fold on card.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13667
188
Finland/Suomi
Fältpost/Kenttäposti 1939
193
1939
en hälsning från Pansartågs
övningen
före
vinterkrigets
början.Panssarijuna
Pj/KTR
2
harjoituksesta lähetetty tervehdys ennen
talvisodan alkua 11.8.39 Postilj. v. V-V
(Viipuri-Valkjärvi). Postcard from armored
train training 1939 Before the start of the
Winter war.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13664
Fältpost
O.Y.Insinööritoimisto
Ratas + FELDPOST
Fältpost/Kenttäpostia O.Y.Insinööritoimisto
Ratas + FELDPOST 22.2.42 + F Feldpost >
Finland, Suomeen. Brevet fått repa vid
öppnandet, kuori repeytynyt avattaessa,
cover snagged when opened.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13820
194
189
Finland/Suomi
Fältpost/Kenttäposti
185
192
1939
1939 Vinterkrigets Fältpost/Talvisodan
Kenttäposti/Winter wars Fieldpost. Julkort
till generalstaben res.löjtnant. Joulukortti
yleisesikuntaan
Tied.os.res.luutnantille
20.12.1939. X-mas card > general staff
inquiry
dep. H:ki XII Olympia 20.7.4.8.1940
Startpris: 10 €
Varunummer: 13668
Finland/Suomi Fältpost assurerat,
Vak. Kenttäposti
Assurerat
Fältpostbrev
26.II.43,
Vakuutettu
kenttäpostikirje,
Insured
fieldpost
mail
Sotilasasia
+
Kenttäpostikonttori no.7 26.II.43
Startpris: 10 €
Varunummer: 13525
195
Finland/Suomi
Fältpost/Kenttäposti
190
Finland/Suomi
Fältpost/Kenttäposti
1939
1939
3
K.s.s.
K.
sot.sairaalan
(krigssjukhus,
war
hospital)
L e i j o n / l e i j o n a / l i o n +
censur/sensuuri/examiner + KPK 8 8.XII.39.
PRO Patria kort, kortti, postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13669
1945
Lapplands kriget/Lapin sota. Efter att
fältpostkontoren upphört i december 1944
, skulle alla brev till militärer frankeras
med vanliga märken Oulu 25.III.45>
Oulu/5600.Kenttäpostin
lopetettua
toimintansa
joulukuussa
1944,
piti
joukkoihin
lähetetyt
lähetykset
frankeerata yleisessä liikenteessä olleilla
merkeillä.Kp.
kirje
25.3.45
Oulusta
Alikersantille. Field post letter with normal
stamp to Oulu/5600 after the closing of
fieldpost offices in december 1944.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13665
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
196
201
206
Fältpost,
Finland/Suomi 1973 No.YK 2 YKSVUNEF (3) **/o
A.Edelfelt,(6) Fänrik
Vänrikki Stool kortit
1963 No. KP 8
Laitila 2.10.63. Vackert,
kaunis, nice cover.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12844
1973 (3) No.YK 2 a
.YK 2 b
YKSV-UNEF Bataljonen i Mellersta Östern,
Lähi-Idän pataljoona, The Batallion in the
Middle East. (Norma 80 €).
Startpris: 20 €
Varunummer: 12880
Finland/Suomi
Kenttäposti
1963
Stål
kort,
A.Edelfelt,(6) Fänrik Stål kort, Vänrikki
Stool
kortit.SKSK.
5 1
1942. 6
diff.Postcards 5 1 1942.
Startpris: 12 €
Varunummer: 11334
197
Finland/Suomi
Kenttäposti **
1963
Fältpost,
1963 No. KP 8
Startpris: 20 €
Varunummer: 12860
207
202
Finland/Suomi
Kenttäposti **
1983
Fältpost,
Finland/Suomi 1949 100 mk 6block, 6-lo **
1949 No. AP 5 100 mk
sex-block
(häftessida), kuusilo (vihko sivu), six block
(booklet page).
Startpris: 15 €
Varunummer: 13761
1983 No. KP 9
Startpris: 40 €
Varunummer: 12843
198
Finland/Suomi 1964 Y K S P No.YK
1 II **
1964 Y K S P No.YK 1 II
tunna
bokstäver, ohuet kirjaimet, thin letters.
Bataljonen
på
Cypern,
Kyproksen
Pataljoona, The Battallion on Cyprus.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12877
203
Finland/Suomi 69 stämplar/Sigill,
leimaa/sinettejä
Samling/kokoelma/Collection.
69
olika
stämplar/Lacksigill,
69
erilaista
leimaa/Lakkasinettiä
1923-1931.
69
different cancl./seals. Finlands Armé.
Suomen Armeijan leimoja. Finnish Army.
Flera sällsynta med. Useita harvinaisia
mukana. Many rare included.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13176
208
Finland/Suomi 1981
lyx, Autopak. Lo
Busspaket
1981 No. AP 14-17 serie lyx, sarja loisto,
set superb
Tampere 7.12.81
Startpris: 15 €
Varunummer: 13544
199
209
Finland/Suomi 1964 Y K S P No. YK
1 I **
1964 Y K S P No.YK 1 I
tjocka
bokstäver, paksut kirjaimet, thick letters.
Bataljonen
på
Cypern,
Kyproksen
Pataljoona, The Battallion on Cyprus.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12878
200
Finland/Suomi 1964 Y K S P No. YK
1Io
1964 Y K S P No.YK 1 I
Mitätöity,Makulerad. Tjocka bokstäver,
paksut kirjaimet, thick letters. Bataljonen
på Cypern, Kyproksen Pataljoona, The
Battallion on Cyprus.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12879
Aunus 5 pen
Kotkatjärvi
204
Finland/Suomi
Fältpost/Kenttäposti
kokoelma
saml.,
Fältpost/Kenttäposti/Fieldpost
samling,
kokoelma, Collection 1939-1944. 340
+
märken, merkkejä, stamps. Bla. 26 olika
lejonstämplar + radstämplar. mm. 26
erilaista leijona leimaa + rivileimoja ym.
ex. 26 diff. Lion type cancl. + line
postmarks
etc.
Intressant
samling,
mielenkiintoinen kokoelma, interesting
collection.
Startpris: 150 €
Varunummer: 13200
205
Finland/Suomi No. YK 2 ** + o
1981
No. YK 2 YKSV-UNEF
(Norma 45 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13656
+
Sida 14
2 DES 1981.
par,pari,pair
Aunus 1919 No. A 1 5 pen par,pari,pair
Kotkatjärvi Postitoimisto
Startpris: 40 €
Varunummer: 13377
210
Aunus 1919 5-40 pen o
Aunus 1919 No. A 1 -4 5 pen-40 pen
(Norma 80 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13378
o
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
211
216
1919 AUNUS 1 mk II **
Nord Ingermanland,
1920 5 pen-10 mk
1919 Aunus No. A 6 II 1 mk
Startpris: 65 €
Varunummer: 12859
221
Pohj.-Inkeri
Nord Ingermanland, Pohj.-Inkeri 1920 No.PI
1-7 5 pen-10 mk
I serie, sarja, set
Startpris: 250 €
Varunummer: 13595
Karelen, Karjala 1922 (2) 5 pen
*/o Uhtua 5.II.22
1922 No. K 1 (2) 5 pen
kaunis, nice Uhtua 5.II.22
Startpris: 25 €
Varunummer: 13593
+
Vacker,
212
1919 Aunus 5 mk ** sign. J.Olamo
1919 No. A 7 II 5 mk
Norma 700 €)
Startpris: 250 €
Varunummer: 12858
Sign J.Olamo SF (
217
222
Nord Ingermanland, Pohj.-Inkeri I
1920 5p-5 mk
Karelen/Karjala/Carelia
pen o Uhtua-22
1920 No.PI 1-6
5 pen- 5 mk på brev,
kuorella, letter.Vackert, kaunis, nice
Kirjasalo 4.IV.20 > Kuusisto.
Startpris: 120 €
Varunummer: 13609
1922 No. K 2 10 pen
Startpris: 20 €
Varunummer: 13594
1922
10
Uhtua 4.II.1922
213
1919 Aunus 10 mk II * attest
Lehtonen
1919 No. A 8 II 10 mk
fint märke med
fastsättarspår.Hieno
merkki
takana
ensiliimakk.jälki. Fine stamp with hinges
traces. Attest K.Lehtonen (2011).
Startpris: 450 €
Varunummer: 12857
223
218
Nord Ingermanland,
1920 1 mk+5 mk
Pohj.-Inkeri
Karelen, Karjala, Carelia
40,50,75 p brev,kirje
1922
1920 No. PI 12-13 1 mk + 5 mk
Startpris: 15 €
Varunummer: 12899
1922 40, 50, 75 pen
Uhtua 2.II.1922 +
M-17 25+75 pen Suomussalmi 10.II.22 >
Lapua
Startpris: 80 €
Varunummer: 13591
219
224
Nord
Ingermanland/Pohj.-Inkeri
1920 1+5+10 mk
Karelen/Karjala/Carelia
mk brev, kirje
214
Nord Ingermanland,
1920 5 pen par
Pohj.-Inkeri
Nord Ingermanland, Pohj.-Inkeri 1920 No.
PI 1 5 pen par, pari, pair
delvis
otandad, osittain hammastamaton, partly
imperforate.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13654
215
Nord Ingermanland,
1920 5 pen-1 mk o
Pohj.-Inkeri
Nord Ingermanland, Pohj.-Inkeri 1920 I No.
PI 1-5 5 pen-1 mk
Kirjasalo ( 1 mk
)
(Norma 117 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13376
Nord Ingermanland/Pohj.-Inkeri 1920 II No.
PI 12-14 1 mk, 5 mk, 10 mk
(Norma 85
€).
Startpris: 15 €
Varunummer: 13375
220
1
mk-25
1922 No. K 8-15
1 mk-25 mk Uhtua
2.II.1922 + M-17 1 mk Suomussalmi
10.II.22 > Lapua
Startpris: 300 €
Varunummer: 13592
225
Nord Ingermanland,
1920 II serie, sarja
Pohj.-Inkeri
Nord Ingermanland, Pohj.-Inkeri 1920 No.
PI 8-14
II serie, sarja, set. (Norma 125
€)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13596
Sida 15
Karelen/Karjala/Carelia
sarja, set K 1- K 15
**
serie,
1922 K 1 - K 15
serie, sarja, set 5 pen25 mk med marginaler, reunakappaleet,
with margins.
Startpris: 120 €
Varunummer: 13998
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
226
231
236
Itä-
Öst-Karelen, Itä-Karjala 2 brev, 2
lähetystä
Finland/Suomi
1915-1917
Järnvägsm./Rautatiem.
Rek.
Vitele 22.XI.41 > Lahdenpohja
Ankomst
tulo, backstamp Lahdenpohja
23.XI.41.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13486
1941/42 2 brev, 2 lähetystä, 2 covers.
Ryti+Mannerheim serier, sarjat, sets
Äänislinna 20.III.42 ej postgånget, ei
kulkenut, not posted. + 3½ mk IK 5
Äänislinna 13.XI.41 >Helsinki/H:fors.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13914
Finland/Suomi Öst-Karelen
Karjala R-brev-41
227
Finland/Suomi 1941 Öst-Karelen,
Itä-Karjala **
1941 No. IK 8-15
Grönt övertryck,
Vihreä lisäpainama, green overprint 50
serier(halvark), 50 sarjaa(puoliarkit), 50
sets (half sheets) (Norma 825 €)
Startpris: 100 €
Varunummer: 12594
232
Öst-Karelen, Itä-Karjala 6 brev,
kirjettä 1941/43
1941/43 Öst-Karelen, Itä-Karjala, EastCarelia
6 ,
3
Rek
Vuokkiniemi
1.III.43>H:fors/H:ki. 1 Äänislinna 9.XI.41,
2 Aunus 6.XI.41
Startpris: 15 €
Varunummer: 13344
Samling/kokoelma/Collection
1915-1917
Märken för tillfällig skatt. Merkkijulkaisu
väliaikaista veroa varten. Revenue stamps
for
temporary
railway
tax.
Otrolig
specialsamling med ca. 650 märken + tre
fraktsedlar. Sällsynta stämplar, varianter,
otandade osv. Tillfälle! Uskomattoman
hieno erikoiskokoelma noin 650 merkkiä +
3
rahtikirjaa.
Harvinaisia
leimoja,
hammastamattomia, ryhmiä, värieroja,
variaatioita ym. Tilaisuus ! Incredibly fine
special coll. approx. 650 stamps + 3
consignment-notes.
Rare
postmarks,
variations, imperforated stamps, diff.
colours and much more. Opportunity !
Startpris: 300 €
Varunummer: 13179
237
Finland/Suomi
1915
Järnvägspaketm. Rautatiepak.m.
228
Finland/Suomi 1941 Öst-Karelen,
Itä-Karjala **
1941 No. IK 1-7
50 serier (havark), 50
sarjaa (puoliarkit), 50 sets (half sheets).
(Norma 915 €)
Startpris: 100 €
Varunummer: 12595
233
Öst-Karelen, Itä-Karjala 2,75 mk
M:heim brev,krje
1942 No.IK 25 2,75 mk Mannerheim
Aunus 17.III.42 >H:ki. Suomen Punaisen
Ristin Itä-Karjalan Piirihallitus. Röda Kors,
Red Cross.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12955
229
Öst-Karelen, Itä-Karjala IK 8-15 på
brev, kirjeellä
1941 No. IK 8-15 Grönt övertryck, Vihreä
lisäpainama, Green overprint serie, sarja,
set
Aunus 6.XI.41 > Lahti
Startpris: 10 €
Varunummer: 13911
234
Öst-Karelen, Itä-Karjala IK 1-7 Rbrev, R-kirje-42
1941 No. IK 1-7 serie, sarja, set R-brev,
R-kirje, Reg mail Aunus 20.IV.42 >
H:fors/Helsinki
Startpris: 10 €
Varunummer: 13913
230
Öst-Karelen, Itä-Karjala 1941 IK 17 R-brev, -kirje
1941 No. IK 1-7 serie, sarja, set R-brev,
R-kirje, Reg mail Äänislinna 18.XI.41 >
Åbo/Turku
Startpris: 10 €
Varunummer: 13912
235
Öst-Karelen/Itä-Karjala
lentoposti
flygpost,
Ös t - Ka re l e n/ It ä - Ka rj a l a
flygpost,
lentoposti, air mail Karhumäki 19.X.43 +
Par avion+censur, sensuuri, examiner
mark/sealing
label
>
Sverige/Ruotsiin/Sweden. Tullgods etikett,
Tullilipuke, Custom label. Ryti 50 pen. +
Mannerheim 5 mk.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13603
1915 Järnvägspaketmärken serie, (9)
Rautatiepakettimerkit srj. Railway Parcel
Stamps set. (Norma 36 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13351
238
1917
Röda
Kors
skattemärk.Pun.Ristin veromerkit
1917 Röda Kors skattemärken, Punaisen
Ristin veromerkit, Red Cross Revenue
stamps 15 kopek + 20 kopek.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13187
239
Finland/Suomi 1944 P.Vaunu 14 JK 22.2.44
1944 P.Vaunu 14 J-K 22.2.44 > Nurmo.
No.299 3,50 mk + 75 p Röda kors,
Pun.Risti, Red cross.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13016
240
Finland/Suomi Järnvägs
stpl.Asemaleimoja
station
Samling,
Kokoelma,
Collection
Järnvägsstationsstämplar. Asemaleimoja,
Railway stations cancl. . 490 stations
på klipp mest olika, samt flere från de
avträdda områdena. Sällan till salu,
tillfälle! 490 Asemaleimaa leikkeillä pääos.
eril., paljon luovutetun alueen asemia,
harvoin tarjolla. Tilaisuus! 490 Railway
station
. mostly different, many from
the ceded territories. Opportunity !
Startpris: 150 €
Varunummer: 13188
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
241
246
Finland
12
Restaur.v.kvitton,
Ravintolavaun.kuittia
Finland/Suomi
1850
10
helsak, ehiö, Postal Stat.
242
247
Finland/Suomi
(86)
Järnvägspaketm./Rautat.pak.m.
Finland/Suomi 1850 5 kop helsak,
ehiö, Postal stat.
1913-1932 12 Restaurangvagnskvitton, 12
ravintolavaunujen
maksukuittia.
12
receipts from train dining cars 1913-1932.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13190
1900-1928
Samling/kokoelma/coll.
86
Järnvägspaketmärken,
86
Rautatiepakettimerkkiä, 86 Railway Parcel
S
t
a
m
p
s
. / .
Statsjärnvägarna/Valtionrautatiet/State
Railways, Brahestad/Raahe, Rauma, Lovisa
Wesijärvi,
Jokkis/Jokioinen,
Lojo/Lohja,
Borgå-Kervo, Hyvinkää-Pyhäjärvi. Obs !
Huom ! Att ! Inkl. Sis. Incl.: Lovisa-Vesijärvi
Järnvägs Aktiebolags brev med 1928
utgivna märken. Mukana rautatieyhtiön
kirje jossa mukana 1928 ilmestyneet
merkit. Incl. Railway Company letter with
1928 issued stamps.
Startpris: 150 €
Varunummer: 13199
251
kop
1850 No.EK 4 10 kop Helsak, ehiökuori,
Postal Stationery Helsingfors 24.10.1853
> Wasa. Reparerat, korjattu, repaired.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13598
1850 No. EK 3b 5 kop helsak, ehiö, Postal
stationery Tavastehus 3.2.1858 + Ank >
Helsingfors. små fel, pientä vikaa, small
faults.
Startpris: 80 €
Varunummer: 13599
248
Finland/Suomi
1860
Helsak, ehiö, postal st.
10
kop
1860 No.EK 11 II 10 kop Helsak, ehiö,
postal stationery
Helsingfors 10.3.1860
+ Ank > Wiborg
Startpris: 25 €
Varunummer: 13601
243
Finland/Suomi 1921
Joulumerkit 100 **
Julmärken,
1921 No.JM 5 Julmärke, Joulumerkki,
Christmas Seal 100
. (Norma 1000 €)
+1 kuvert med, 1 kuori, 1 envelope .
Startpris: 100 €
Varunummer: 12457
Finland/Suomi
(9)
Helsaker, ehiökortteja
16
245
Finland/Suomi Lot/erä 1933-1950
** Julm,joulum.
252
Finland/Suomi
1891
Banderoller, X-sidekääreet
(3)
1891 (3) banderoller, Ristisidekääreet,
Wrappers. No. RS 1 , RS II I+II
1 kop +2
kop liten+ stor, pieni ja isokoko, small and
big size.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13012
253
Finland/Suomi 1891 1 kop + 1 kop
o banderoll
1891 No.RS 1 1 kop + 1 kop Banderoll
Helsingfors
18.III.05
>
Sverige,
Ristisidekääre H:gistä 18.III.05 > Ruotsiin.
Wrappers 1 kop + 1 kop from H:ki 1905 >
Sweden.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12263
pen
1875 No.PK 12 (9) 16 pen Postkort,
Postikortti, Post Cards Typer, tyypit, types
I / II /III. (8) (1).
Startpris: 60 €
Varunummer: 13538
Julmärke,
1929 No.JM 9 Julmärke, Joulumerkki,
Christmas Seal 16
. (Norma 320 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12459
1876 No.PK 12 II 16 pen Helsak, ehiö, Post
C a r d H:fors
Poststation
-77
via
St.Petersburg
>Dresden
Tyskland,
Saksaan, Germany. (Norma 150 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13537
249
244
Finland/Suomi
1929
Joulumerkki (16) **
Finland/Suomi 16 pen II Helsak,
ehiö >Dresden
254
Finland/Suomi 1906 7 kop + 3 kop
helsak, ehiö
M-1891 No.EK 28 I 7 kop Helsak, ehiö,
postal stationery + 3 kop (SV 3 II)
´Tavastehus- Hämeenlinna 24.VII.06 >
Sverige, Ruotsiin, Sweden
Startpris: 10 €
Varunummer: 13660
250
Finland/Suomi (4) Mottagn.bevis,
Vastaanottotod.
1875-1891
No.
VT
1-3 (4)
Mottagningsbevis, Vastaanottotodistusta,
Receipts of notes of delivery. VT 1
H:fors 27.4.87, VT 2 Willmanstrand
19.12.88, VT 1 1 H:fors 1894. (Norma
200 €)
Startpris: 45 €
Varunummer: 13011
Lot/Erä
(160)
1933-1950 Julmärken,
Joulumerkkejä, Christmas Seals. 1933(12),
1934(12), 1935(5), 1936(29), 1937(32),
1938(30), 1941(3), 1943(6), 1950(31).
(Norma 591 €)
Startpris: 60 €
Varunummer: 12460
Sida 17
255
Finland/Suomi
Aerogram/Postbrev
Lot/erä(125)
Lot/Erä (125) Aerogram/Postbrev
,
1970/80-talet.Erä
(125)Ilmakirjeitä/Postikirjeitä
1970/80
lukua. Lot (125) Aerograms/Postal Letters
1970/80s.
Startpris: 12 €
Varunummer: 11571
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
256
261
266
Finland/Suomi
1895
Åskvädersrapport, Ukkosilm.
Finland/Suomi Jaakkima 20.IX.44 o
brev, kuori
Finland/Suomi 1935 Salpausselän
Hiihdot o
1895
Åskvädersrapport,
Ukkosilmoituskortti, Thunderstorm report
card. Båtpost , laiva , sea mail Sibbo
/Sipoo > Helsingfors/Helsinki ankomst, tulo, backstamp H:fors 8.VIII.95
Startpris: 20 €
Varunummer: 13721
Jaakkima 20.IX.44 brev, kuori, letter >
Åbo / Turku
Startpris: 10 €
Varunummer: 13484
262
Finland/ Suomi Kolttaköngäs
(Petsamo) kort,kortti
257
Pitkäniemi radstämpel, rivileima +
K.P.X.P. No.12
Pitkäniemi radstämpel, rivileima, line
postmark + K.P.X.P. No.12 9.X.01 > Hangö
"Bråskande" text, tekstillä. Avs., lähettäjä :
Dr Emil Hougberg Pitkäniemi Finland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 14034
o
Kolttaköngäs radstämpel, rivileima. line
postmark
(Petsamo)
kort,kortti,
postcard. Märket sönder, merkki rikki,
stamp torn.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13019
1935 No.210-212 Kalevala serie, sarja, set
Salpausselän Hiihdot + Lahti 9.III.35
> Hangö/Hanko
Startpris: 10 €
Varunummer: 13584
267
Finland/Suomi
1936
Stockholm 1.flyg, lento
Helsinki-
M-30 1½ mk + 2 mk 1936
HelsinkiStockholm 1.flyg, 1.lento first flight
Helsinki 16.XII.36 + Helsinki Aérodrome
Premier tour 16.12.1936
Startpris: 15 €
Varunummer: 13610
263
Finland/Suomi Kolikkomäki (2) o
1914+1930
258
Finland/Suomi
Vahviala
radstpl,rivileima+Nurmi Vpl.
Vahviala
radstämpel,
rivileima,
line
postmark + Nurmi Vpl 26.XI.21 >Hangö,
Hanko.
Startpris: 12 €
Varunummer: 12264
259
Finland/Suomi
M-17
lentoposti o Aero Oy
Flygpost,
M-17 1924
4 x 1 mk > Sverige, Ruotsi,
Sweden Flygpost, lentoposti, air mail
AERO Oy 12.VIII.1924 Helsingfors
Startpris: 40 €
Varunummer: 13613
260
Åbo, Turku kort,kortti o M:hamn25 + Båtpost
Åbo, Turku kort, kortti, Picture postcard >
Å la nd
Mariehamn 23.X.25 + Båtpost,
laivaposti, sea mail cancellation.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13463
Kolikkomäki 2
26.XI.14 + 4.II.30 båda
stämpeltyperna, molemmat leimatyypit,
both cancellation types.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12598
268
Finland/Suomi
Djurgårdsloppet,
Eläintarhanajot -37
1937
Djurgårdsloppet,
Eläintarhanajot
19.5.37 på kort, kortilla, on postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13185
264
269
Finland-stämplar, Finland-leimoja,
cancellations
Finland/Suomi 1937 VM-Skyttet,
AMP.MM-KILP. o
6 Finland stämplar, leimoja, cancellations
på 1889 par, 1889 pareilla, on 1889 pairs
. Orismala, Ruuki, Kimito, Sastmola,
Rovaniemi, Haapavesi.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13655
1937
VM-Skyttet specialstämpel ,
Ammunan
MM-kilpailut
erikoisleima,
Shooting Championships Specialcancell.
30.VII.37
Startpris: 10 €
Varunummer: 13908
265
270
Finland 40 brev från avträdda
omr. /Luov.Alue o
Finland/Suomi 1947
Flygpost, Lentoposti
Lot/erä 40
från avträdda området, 40
lähetystä luovutetun alueen leimoin. 40
c o ve rs / po s t c a rds from
the
ceded
territories. Ex. Wiipuri As., Viipuri 2,
Sortavala, Kaukola, K.P.X.P. No.13, K.P.X.P.
No.14,
P.vaunu
2
Rajajoki-Helsinki,
Wärtsilä, Antrea k.k., Pitkäranta, Impilahti
etc. ym.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13906
Sida 18
Turku-Iniö
1947 Turku-Iniö Flygpost, Lentoposti, air
mail + Turku Åbo Avion 10.1.47 Ankstpl,
tuloleima, backstamp Iniö 10.I.47 Detta är
rätta dagen för flyget, tämä on se oikea
päivä lennolle, this is the right day for this
flight.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13611
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
271
276
281
Finland/Suomi 1985 NORDIA 10
olika ,eril. o
Finland/Suomi
337
Specialstämplar, erikoisleimaa
Finland/Suomi
1947/50
olika,eril FDC, Epk:ta
1985 No.976 NORDIA 10 olika, erilaista,
diff.
Special ,
erikoisleimaa,
specialcancell. (Norma 45 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13929
Lot/erä
(337) Specialstämplar,
erikoisleimaa,
specialcancell.
Största
delen, suurin osa, mostly 1969-1973.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13931
272
277
18
1947-1950 18 olika, eril, diff. FDC, Epk:ta,
First Day covers. (Norma 217,50 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13348
282
Finland/Suomi
olika,eril,diff
1956-1972
(432)
1956-1972 432 olika Specialstämplar,432
erilaista erikoisleimaa, 432 diff. Special
cancellations. Sammanlagt 5 album,
yhteensä 5 kuorikansiota, 5 cover albums.
Startpris: 80 €
Varunummer: 11821
273
Finland/Suomi Lot/Erä special o,
erikois o
Lot/Erä
Hundratals
specialstämplar
1986>.
Satoja
erikoislemoja 1986>.
hundreds special cancell. from 1986>
Startpris: 25 €
Varunummer: 11577
274
Finland/Suomi
Specialstämplar/
Erikoisleim.(120)
120
olika specialstämplar 1.1.20007.12.2002. Noin 120 eril. Erikoisleimaa
kuo rikansio ssa. A p p ro x . 1 2 0 different
special cancellations.
Startpris: 18 €
Varunummer: 10658
Finland/Suomi 263
erikois o1966-1971
special
o,
Lot/erä
263
Specialstämplar,
erikoisleimaa, specialcancellations 19661971
Startpris: 30 €
Varunummer: 13932
278
Finland/Suomi
6.XII.27
1927
FDC,
Epk
1927
No.138-139 FDC,
Epk, Helsinki
6.XII.27 maskinstpl. koneleima, machine
cancl. Självständigheten 10 år, Itsenäisyys
10 v., 10th Anniversary of the Indepence of
Finland. (Norma 450 €)
Startpris: 90 €
Varunummer: 13184
Finland/Suomi 1948 5 olika FDC,5
eril. Epk:ta
1948 5 olika FDC, 5 eril. Epk:ta, 5 diff. First
day covers. 9.2. (M-30), 10.5. (Röda Kors,
PR, Red Cross), 2.10. Agricola, 15.10.
Sveaborg, Suomenlinna, 27.10. Utställn,
näyttely, Stamp exhibition. (Norma 112 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13346
283
Finland/Suomi 1948 FDC, Epk:t 9
olika, eril,diff
1948 9 olika FDC, 9 erilaista Epk:ta, 9 diff.
First
day covers. komplett, kaikki,
complete. (Norma 232 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12529
284
279
Finland/Suomi 1938 FDC,
Frontman, Rintamam.
Epk
1938 No. 230 FDC, Epk Frontman,
Rintamamies, The War of Liberation 1918.
Helsinki 16.V.38 maskinstpl., koneleima,
machine cancl.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13186
Finland/Suomi 1949 (6) FDC, Epk
1949 6 olika Fdc:n, 6 erilaista Epk:ta, 6
diff. Fiest day covers. (Norma 67 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11501
285
275
Finland/Suomi
Specialstämplar/Erikoisleimat
(110)
110
olika
specialstäplar
4.6.199831.12.1999. Noin 110 eril. Erikoisleimaa
kuorikansiossa. A p p ro x . 110 different
special cancellations in coveralbum
Startpris: 15 €
Varunummer: 10660
Finland/Suomi 1956 11 olika FDC,
11 eril. Epk:a
280
Finland/Suomi 1938 2 FDC, Epk:ta
5.1 + 6.9.38
1938 No.223-226 Röda Kors, Pun.Risti, Red
Cross Postimerkin Päivä, Frimärkets Dag
5-6.1 H:ki/H:fors. No.232-235 Posten 300
år, Posti 300 v., 300 years postal service in
Fi n l a n d
Suomen Postilaitos 6.IX.38
maskinstpl, koneleima, machine cancl.
(Norma 60 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13345
Sida 19
1956 11 FDC:n, endast 1 fattas, 11 Epk:ta
vain 1 puuttuu. 11 FDCs, only one missing.
(Norma 95,50 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11804
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
286
291
296
Finland/Suomi 1958 7 FDC:n, 7
Epk:ta
Finland/Suomi 1964 (6) alla FDC,
kaikki Epk:t
Finland/Suomi
1992
vuosikirja, Year Book
287
292
297
Finland/Suomi 1961 (10) alla FDC,
kaikki Epk:t
Finland/Suomi 1990 Fdc:n, Epk:t
Finland/Suomi
1993
vuosikirja, Year Book
1958 7 FDC:n, 7 Epk:ta , 7 First day
covers(Norma 71 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11806
1961 (10) alla FDC, kaikki Epk:t, complete
set. (Norma 105 €).
Startpris: 15 €
Varunummer: 11809
1964 (6) alla FDC, kaikki Epk:t, complete
set.(Norma 69,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11812
1990 Fdc-förpackning, Epk pakkaus, First
day covers package.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13987
1992 Årsbok, vuosikirja,
(Norma 65 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13863
1993 Årsbok, vuosikirja,
(Norma 75 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13864
Årsbok,
Year
Book.
Årsbok,
Year
Book.
293
288
Finland/Suomi (5) FDC, Epk 1961
No.550
1961 No.550 5 FDC, Epk:a Mariehamn 100
år, Maarianhamina 100 vuotta, Centenary
of the Town of Mariehamn. (Norma 100 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11630
Finland/Suomi
1991
vuosikirja, Year Book
1991 Årsbok, vuosikirja,
(Norma 60 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13862
Årsbok,
Year
Book.
298
Finland/Suomi
1994
vuosikirja, Year Book
1994 Årsbok, Vuosikirja,
(Norma 95 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13865
Årsbok,
Year
Book.
294
289
Finland/Suomi 1962 (9) alla FDC,
kaikki Epk:t
1962 (9) alla FDC, kaikki Epk:t, complete
set. (Norma 58 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11810
Finland/Suomi 1991 Fdc:n, Epk:t.
1991 Fdc-förpackning, Epk pakkaus, First
day covers package.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13988
299
Finland/Suomi
1995
Häftesårssats, vihkovuosilaj.
1995 Häftesårssats, vihko vuosilajitelma,
Booklet Year set.
(Norma 60 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13217
295
290
Finland/Suomi 1963 (16) alla FDC,
kaikki Epk:t
1963 (16) alla FDC, kaikki Epk:t, complete
set (Norma 182,50 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 11811
Finland/Suomi
(4)
vuosikirjaa 1991-94
Årsböcker,
1991-1994 (4) Årsböcker, vuosikirjaa, Year
Books. (Norma 295 €)
Startpris: 45 €
Varunummer: 12832
Sida 20
300
Finland/Suomi
1995
vuosikirja, Year Book
1995 Årsbok, Vuosikirja,
(Norma 90 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13866
Årsbok,
Year
Book.
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
301
Finland/Suomi
1996
Årssats, vihko Vuosilaj.
306
Häften
1996 Häften Årssats, vihko vuosilajitelma,
booklets Year set. (Norma 60 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13555
311
Åland/Ahvenanmaa
FDC etc., Epk:t ym.
1984-2009
1984-2009 samling FDC inkl. Frama,
Maximikort, Helsaker, komplett. Kokoelma
kaikki Epk:t myös Framat, maksimikortit ja
ehiöt, täydellisenä. Collection 1984-2009
First Day Covers incl. Frama Labels,
maximum
cards,
Postal
Stationery
complete 26 years.
Startpris: 130 €
Varunummer: 13211
Finland/Suomi
Lot/erä
Årssatser, vuosilajit.
(16)
Lot/erä (16) Årssatser, vuosilajitelmaa,
Year Sets. 1981, 1983 (2), 1986-1994,
1997
+
Åland/Ahvenanmaa
1984,1985,1987 (Norma 375 €)
Startpris: 50 €
Varunummer: 13563
302
Finland/Suomi 1997 Fdc:n, Epk:t
1997 Fdc:n, Epk:t, First day covers.
Postens förpackning, postin pakkaus, Post
Office package.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13985
312
Finland/Suomi
FDC,Epk
olika,eril. 1986-1994
307
Finland/Suomi
1990-2005
36
FDC
Epk:ta
36 FDC, Epk:ta, First day covers 19902005. 31 olika, 31 erilaista, 31 diff.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13222
137
1986-1994 137 olika FDC:n, 137 erilaista
Epk:ta, 137 different First day covers.
Startpris: 25 €
Varunummer: 11493
303
Finland/Suomi
1998
vuosilaj., Year set
Årssats,
1998 Årssats, vuosilajitelma, Year set.
(Norma 70 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13554
304
Finland/Suomi
2000
vuosilajit. Year set
Årssats,
2000 Årssats, vuosilajitelma, Year set
(Norma 90 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13216
313
Finland /Suomi FDC, Epk (126)
1984-1992
308
Finland/Suomi 1946/48 7 olika,
eril. FDC, Epk:ta
1946/48 7 olika, eril. FDC, Epk:ta, 7 diff.
First Day Covers. 1946 3.12. Borgå/Porvoo,
1947 2.6. (2), 21.8., 1.11. (2), 1948 10.5.
RK, PR, Red Cross. (Norma 62,50 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13347
314
Finland/Suomi
9
vuosilajitelmaa 1981>
309
Finland/Suomi Fdc:n, Epk:t 19852001
305
Finland/Suomi
(24)
Vuosilajit., Year sets
Årssatser,
Lot/erä 24 Årssatser, Vuosilajitelmaa, Year
Se t s
. 1973-1976, 1978-1997. Endast
1997 fattas, vain 1977 puuttuu, only year
1977 missing. I mapp, mapissa, in album.
(Norma 790 €)
Startpris: 150 €
Varunummer: 13087
1984-1992 126 olikaFdc:n,126 eril Epk:ta,
126 diff. First day covers,
Startpris: 15 €
Varunummer: 11520
1985-2001 262 olika, eril, diff. Fdc:n,
Epk:ta, First day covers 2 Fdc album, 2:ssa
Epk-kansiossa, in two Fdc-albums.
Startpris: 80 €
Varunummer: 13407
årssatser,
9 årssatser 1981-1988, 1990.
. 9
vuosilajitelmaa 1981-1988 ja 1990. 9 Year
sets 1981-1988 and 1990.
Startpris: 30 €
Varunummer: 11573
315
Finland/Suomi Lot/erä
epk:ta 1949-51
310
Finland/Suomi Fdc:n, Epk:t 20022013
2002-2013 (264) Fdc:n, Epk:t, First day
covers. 4 Fdc album, 4:ssä kuorikansiossa,
in four cover-albums.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13408
Sida 21
13
FDC,
1949-1951 13 olika FDC, 13 erilaista
Epk:ta, 13 diff. First day covers (Norma
193 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12530
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
316
321
326
FDC/EPK Lot/erä 217 olika, eril, diff
1985-1998
Finland/Suomi liten samling, pieni
kokoelma 1917>
Finland/Suomi Lot/Erä vackert/lyx
o , kaunis/loisto
1985-1998 217 olika Fdc:n, 217 eril Epk:ta,
217 diff. First day covers. 4 Fdc-album
4:ssä Epk-kansiossa,in four Fdc-album.
Startpris: 50 €
Varunummer: 11504
Gammalt LaPe Finland album No.24 med
lite märken (ca.90 olika)1917-1945 / .
Vanha LaPe Suomi-kansio No.24 noin 90
eril.merkkiä 1917-1945 väliltä. Old LaPe
Finland album with approx. 90 diff. Stamps
1917-1945 /
Startpris: 25 €
Varunummer: 13055
Lot/Erä
vackert/lyx
, kaunis/loisto
leimattua, nice/superb cancell. 2006-2012.
12 block + 5 häften, 12 blokkia + 5
vihkoa, 12 miniature sheets + 5 booklets
etc. (Norma ca. noin, approx. 120 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13445
317
Finland/Suomi
vuosilajitelmaa
(10)
Årssatser,
1980-1987, 1991,1992 (10) årssatser,
vuosilajitelmaa, Year sets. (Norma 245 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 11931
327
322
Finland/Suomi Lot/erä 73 olika,
eril, diff. ** 1922>
Lot/erä 73 olika, eril, diff. 1922-1954
.
inkl. 1922 Röda Kors B tandning. Mukana
PR 1922 B-hamm. 13x13½. Incl.1922 Red
Cross B-perfor. 13x13½.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13076
Finland/Suomi Lot/erä
presentpak./Lahjapak.
Postens
Lot/erä Postens present/gåvo paket (7)
samt
lite
annat
material.
Postin
Lahjapakkauksia (7) , sekä hiukan muuta
materiaalia. Post Office gift sets(7) etc.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13569
318
Finland/Suomi
Epk:t (450)
1987-2001
Fdc:n,
1987-2001 Samling Fdc:n 450 st. vanliga +
fyrblocks. Troligen komplett. Kokoelma
450 kpl. Epk:ta tavalliset + nelilöt,
ilmeisesti kaikki. Collection with 450 First
day Covers normal + block of four,
probably complete. Inkluderar, sisältää,
includes 6 FDC album, 6 EPK-kansiota. Six
Covers-albums.
Startpris: 120 €
Varunummer: 13868
328
323
Finland/Suomi Lot/erä M-1930 - M1975 o
Lot/erä
M-1930
M-1975
ca/noin/approx.
900
lejonmärken,
leijonamerkkiä, Lionstamps. Visir-album,
Visir-kansiossa, In Visir binder.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13113
Finland/Suomi 4 kg klipp,leikettä
1960/70-talet,-luku
4 kg
klipp, leikettä, clippings 1960/1970talet, -luku, 1960/1970s
Startpris: 30 €
Varunummer: 12455
329
Finland/Suomi Lot/erä 1971-1992
** etc., ym.
319
Finland/Suomi
Epk:t (152)
2002-2007
Fdc:n,
2002-2007 Samling Fdc:n 152 st. vanliga +
fyrblock, troligen komplett. Kokoelma
Epk:a 152 kpl. tavalliset + nelilöt,
luultavastio kaikki. Collection 152 First day
covers normal+block of four probably
complete in two FDC-albums.
Startpris: 65 €
Varunummer: 13869
324
Finland/Suomi
samling,kok,coll. **/o
1922-1999
1922-1999 samling, kokoelma, collection
/ . 1979> endast, vain, only
.
Många
dubletter
med.
Paljon
tuplakappaleita
mukana.
Incl.
many
duplicates. Två Visir-album, 2 Visirkansiota, two Visir albums.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13116
Lot/erä 1971-1992
648 märken + 13
Fdc:n (1976-2002) i två Norma album. 648
merkkiä (1971-1992 väliltä) + 13 Epk:ta
(1976-2002) 2:ssa Norma kansiossa. 648
stamps between 1971-1992 + 13 First day
covers (1976-2002) in two Norma binders.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13578
330
Finland/Suomi 1 kg klipp, leikettä,
piece of cover
320
Finland/Suomi
Skyddskåren/Suojeluskunta
saml.,kok.
Skyddskåren/Suojeluskunta/Civil
guard
samling, kokoelma, collection 1924-1925.
Fantastisk
samling
med
628
st.
Skyddskårens
stämplar och sigill i
alfabetisk ordning på blad i gammalt
album. Uskomattoman hieno kokoelma
628
kpl.
SK-leimoja
ja
sinettejä
aakkosjärjestyksessä lehdillä vanhassa
kansiossa. Incredibly fine Collection with
628 cancellations and seals from 19241925 in alphabetical order, on pages in old
album.
Startpris: 300 €
Varunummer: 13174
325
Finland/Suomi
2000-2011
samling, kok, coll.
**
2000-2011 Samling, kokoelma, Collection
Troligen fullständig, ilmeisesti kaikki,
probably complete. Visir-album, Visirkansiossa,
in
Visir-binder.
Några
miniatyrark,
muutama
blokki,
few
miniature sheets .
Startpris: 120 €
Varunummer: 13117
Sida 22
Lot/erä 1 kg modernt klipp, uudempaa
leikettä, newer piece of cover.
Startpris: 18 €
Varunummer: 13615
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
331
Finland/Suomi
1.1
kg
leikettä, piece of cover
klipp,
Lot/erä
1.1 kg modernt klipp, uudempaa
leikettä, newer piece of cover.
Startpris: 19 €
Varunummer: 13616
336
341
Helsingfors/Helsinki Vykort 1896,
sommitelmakortti
Hangö, Hanko Från Lotsbergen 06
Helsingfors/Helsinki
1896
Vykort,
Sommitelmakortti,
Picture
postcard
Helsinki 1896 > Stockholm "Via Hangö"
Ankomststämpel, tuloleima, backstamp
Stockholm 21.12.96. Små hörnfel, pientä
kulmavikaa, small corner faults.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13890
Hangö, Hanko Från Lotsbergen
Picture postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13924
332
342
Finland/Suomi
1875-1957
samling,kok,coll o/*/**
Helsingfors/Helsinki
Valkaisusaari-11
1875-1957 samling i gammalt Norma
a l b u m , kokoelma
vanhassa
Norma
kansiossa, Collection in old Norma album
/ /
420 märken, merkkiä, stamps
Katalogvärde ca.650 €, luetteloarvo n.650
€, catalogue value approx. 650 €.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13630
337
Joensuu
Kort,
postcard o 1898
kortti,
picture
Joensuu Vykort, Sommitelmakortti, picture
p o s t c a r d Joensuu
31.XII.98
>
H:fors/Helsinki.
Små
hörnfel,
pienet
kulmaviat, small corner faults.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13838
Helsingfors/Helsinki
Va l k a i s u s a a r i
Ahvenanmaalle
Startpris: 10 €
Varunummer: 13940
15.IX.06
Blekholmen,
1911
Blekholmen,
>
Åland,
343
Kemi Rautatiesilta (Järnvägsbron)
o 1912
333
Finland/Suomi (5) Lot/erä 18891930 otandat hton.
Lot/erä
1889-1930
(5) Otandade
(makulatur),
hammastamattomia
(makulatuuria) imperorated printers waste.
1889 5 mk + 10 mk Fyrblock, nelilöt, block
of four., 1889 10 mk (1), 1901 5 pen
fyrblock, nelilö, block of four. M-30 5 mk
gul, kelt., yellow par, pari, pair.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13764
334
Finland/Suomi 1930-1989
o/**/* kokoelma
338
Helsingfors/Helsinki
kort,kortti o 1900
Hamnparti
Helsingfors/Helsinki
Hamnparti
Månskenskort.
Satamanäkymä
kuutamokortti H:ki 20.IV.00 Lite bruna
fläckar, hiukan ruskettumia, Little Brown
stains.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13888
Finland samling 1930-1989 /
/ på
Visir-blad i album, början relativt lite,men
nyare delen nästan komplett. Kokoelma
Visir-lehdillä
kansiossa,alkupää
vaatimaton, mutta uudempi pää suht.täyd.
Coll. on Visir-pages in album, early years
lack many stamps, from 1963> almost
cpmplete.
Startpris: 50 €
Varunummer: 10543
Punkaharju Färgkort,
picture postcard 1903
Finland/Suomi
1970-1978
alla,kaikki,complete
**
Kerava kort,kortti
Kerava 1.1.14
o
SAVIO
+
värikortti,
Punkaharju färgkort, värikortti,
picture postcard
1903
Startpris: 10 €
Varunummer: 13645
colour
340
Wasa
Ångkvarn
färgkort,
Höyrymylly värikortti-04
335
344
Kerava kort, kortti, Picture postcard
SAVIO radstpl, rivileima, line postmark +
Kerava 1.1.14 > Oulu
Startpris: 10 €
Varunummer: 12281
339
saml.
Kemi
Rautatiesilta
(Järnvägsbron)
27.X.12. Kemi railway bridge postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12116
Wasa
Ångkvarn
färgkort,
Waasan
Höyrymylly värikortti 4.I.04> Kauhajoki.
Vaasa Steam mill colour Picture postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13922
Finland 1970-1978
troligen komplett i
pergaminpåsar.
Suomi
1970-1978
ilmeisesti kaikki perg.pusseissa. 19701978
probably complete set in perg.
bags.
Startpris: 12 €
Varunummer: 10695
Sida 23
345
Viborg/Viipuri kort, kortti, picture
postcard 1915
Viborg/Viipuri kort, kortti, picture postcard
Utsikt från Papulaberg-Näköala Papulan
vuorelta
Wiipuri As. 21.I.15 > Sverige,
Ruotsiin, Sweden. Obs, Huom, Att: M-11 10
pen märke, merkki, stamp. borde varit 4
kop enligt bestämmelserna. Kulkenut
määräysten vastaisesti pitäisi olla 4 kop
Venäl.merkki. Posted with "wrong" stamp
should be a Russian 4 kop stamp.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13658
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
346
351
356
Rauma/ Raumo kirkko,
kyrkan, church o-24
Helsingfors/Helsinki 3
olika
båtkort,
laivakorttia
Finland/Suomi 9 olika, eril, diff Vykort, paikkakuntak.
Rauma
/Raumo
kirkko,
kyrkan, church
Postilj.v.RP
24.VIII.24
>
Åland,
Ahvenanmaalle.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13469
Helsingfors/Helsinki 3 olika
båtkort, 3 eril. laivakorttia, 3
diff ship postcard 19061929
Startpris: 10 €
Varunummer: 13960
9 olika vykort färg 1909-1916 , 9 erilaista paikkakuntakorttia väri. 9
diff.
Picture
postcards
colour.
1909-1916.
M.ST.Berlin,Nr.1075,1086,1089,1109,1120,1131,1150,1158,1161.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13818
357
Finland/Suomi 10 vykort, paikkakuntakorttia
347
Suursaari, Hogland 2
delat kort, 2-osainen
kortti
Suursaari, Hogland 2 delat
kort, 2-osainen kortti, Karta
över ön, Kartta saaresta.
Postcard
with
Map
of
Suursaari
Isle. Suursaari
26.VII.33 > Suolahti. Sällsynt,
harvinainen, rare.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13951
352
Uleåborg,
Oulu
olika,eril.diff
kort,korttia
5
Uleåborg, Oulu 5 olika,
erilaista, diff. Kort, korttia,
postcards 1916> / .
Startpris: 10 €
Varunummer: 12113
Helsingfors/Helsinki 6
olika,eril
Olympia
kort/korttia
Helsingfors/Helsinki
6
olika,eril,
diff
Olympia
kort/korttia/Picture
postcards. Nr.3,4,5,7,9,10.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13898
349
Helsingfors/Helsinki 22
olika
kyrkkort,
kirkkokorttia
Helsingfors/Helsinki 22 olika
gamla
kyrkkort,
22
eril.vanhaa kirkkokorttia, 22
diff. old Church postcards.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11525
350
Helsingfors / Helsinki 6
olika,
eril,
diff.
kort,korttia
Helsingfors/Helsinki 6 olika,
eril, diff. kort, korttia, Picture
postcards. Med Rysk text,
Venäjänkielisellä
tekstillä.
With Russian text. Lite
sällsyntare
kort,
hiukan
harvinaisempia
kortteja,
Little
more
unusual
postcards.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13899
358
Oulu/Uleåborg 4 olika, eril. vykort, korttia
353
348
10 olika gamla vykort färg , 10 erilaista vanhaa paikkakuntakorttia
v ä r i . 10
diff.
Old
Picture
postcards
colour.
M.ST.Berlin,Nr.1013,1024,1031,1034,1040,1042,1045,1048,1049,1050.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13819
Oulu/Uleåborg 4 olika vykort 1901-1910, 4 erilaista korttia, 4 diff.
Picture postcards. Tjärbåtar, Tervaveneet, the tar boats !
Startpris: 10 €
Varunummer: 13836
Finland/Suomi
Sortavala 4 olika, 4 eril,
4 diff.
Sortavala 4 olika vykort, 4
eril. korttia 4 diff. Picture
postcard.
Sortavalan
pitkäsilta,
Haavuksesta,
Kaarnesaaren
vuori,
Honkasalo
Startpris: 10 €
Varunummer: 12678
359
Terijoki 4 gamla vykort, 4 korttia, 4 Picture postcards
Terijoki 4 olika vykort, 4 erilaista korttia, 4 diff.Picture postcards 3
1903-1910, 1
Startpris: 10 €
Varunummer: 13837
354
360
Borgå,Porvoo (3) Eugen
Schauman grav/hauta
Suursaari, Hogland 4 olika,erilaista, diff. kort,korttia
Borgå/Porvoo 3 olika Eugen
Schauman kort, 1904-1906.
3 eril. korttia 1904-1906. 3
diff.
Eugen
Schauman
postcards used 1904-1906.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11318
Suursaari, Hogland 4 olika vykort, 4 erilaista korttia, 4 different
Picture postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13923
355
Viborg, Viipuri 4 olika
vykort, 4 erilaista
Viborg, Viipuri 4 olika vykort,
4 erilaista korttia, 4 diff.
Picture postcards. 1 /3
Startpris: 10 €
Varunummer: 11386
Sida 24
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
361
366
371
Helsingfors / Helsinki 3 olika, eril,
diff *
KEMI Hamnen , satama 2 olika
kort, 2 eril. korttia
1906
+
1911
Nyårskort,reklam,Uudenv.kortit
mainos
Helsingfors / Helsinki 3 olika, erilaista,
different
Ständerhuset-Säätytalo
(Knackstedt & Näther 4058), Vallgrens
springbrunnValgrenin
suihkukaivo,
RunebergesplanadenRunebergin
Esplanaati (Granbergs Konstindustri Ab
Stockholm)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13925
KEMI Hamnen , satama, Harbour 2 olika
kort, 2 eril. korttia, 2 diff. Picture postcard.
Venesatama-Båtshamnen,
satama
ja
tullikamari -hamnen och tullkammarn.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13959
1906 + 1911 nyårskort reklam Pohjalaisen
Kirjapaino.
2
Uudenvuoden
korttia
(mainos). 2 Happy New Year postcards
1906+1911
advertising
Pohjalaisen
Kirjapaino
Startpris: 10 €
Varunummer: 13921
367
Raumo/Rauma 3 olika, eril, diff.
kort, korttia
362
Helsingfors/Helsinki
Katajanokka 3 kort
Skatudden,
Helsingfors/Helsinki
Skatudden,
Katajanokka 3 olika vykort, 3 erilaista
korttia, 3 diff Picture postcard. 2 , 1
1913
Startpris: 10 €
Varunummer: 13938
Raumo/Rauma 3 olika, eril, diff. kort,
korttia, Picture postcard. Hamnen, satama,
harbour. 1 1918 2 .
Startpris: 10 €
Varunummer: 13961
372
1918
Nationalgardist
Valkokaartilainen kortti
kort,
1918
Nationalgardist
kort,
Valkokaartilainen kortti, White Guardsman
postcard Borgå/Porvoo 24.VII.18 märken
borttagna,
merkit
poistettu,
stamps
moved. Sällsynt kort, Harvinainen kortti,
rare postcard.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13839
368
Finland/Suomi 8 olika vykort, 8 eril
paikkak.kortt.
363
Helsingfors/Helsinki 4 olika kort, 4
eril. korttia *
Helsingfors/Helsinki 4 olika kort, 4 eril.
korttia, 4 old diff. Picture postcard [ 3
MountedMint],
1 1912 Statsarkivet
(Valtionarkisto), Fennia, GardeskasernKaartinkasarmi, Stationen- Asema
Startpris: 10 €
Varunummer: 13941
8 olika vykort, 8 eril paikkakuntakorttia, 8
diff. Picture postcards.
J.E.Rosbergin
sarja. WSOY. Valkeakoski, Hattulan kirkko,
Hämeenlinna (3), Pälkäne, Hauho, Kalvola.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13979
373
1918
Rödgardist
punakaartilainen kortti *
kort,
1918 Rödgardist kort, Punakaartilainen
kortti, Red Guardsman postcard
Sällsynt
kort, Harvinainen kortti, rare postcard.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13840
369
Itämeren Ulappa, Östersjön
olika, eril, kort, korttia
364
Suursaari,
Hogland
olika,erilaista, diff. kort,korttia
4
Suursaari, Hogland 4 olika, 4 erilaista, 4
diff. vykort, korttia, Picture postcards. 3
1 1923
Startpris: 10 €
Varunummer: 13953
6
Itämeren Ulappa, Östersjön 6 olika vykort,
erilaista korttia, The Baltic sea 6 diff.
Picture postcards.
J.E. Rosbergin sarja
WSOY. Klåvskär, Lemland Luotsivene etc.
ym.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13980
374
1918
Två
rödgardister,
punakaartilaista *
2
1 9 1 8 Två
rödgardister
kort,
2
Punakaartilaista naista kivääreineen, Two
Red Guardsman "woman" with guns.
Sällsynt kort, Harvinainen kortti, rare
postcard.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13841
370
365
Borgå/Porvoo 2 olika, eril, vykort,
korttia *
Borgå/Porvoo 2 olika, eril, diff. Vykort,
korttia, Picture postcards. Borgå skärgård Porvoon saaristoa. Sondby + Svinö
Startpris: 10 €
Varunummer: 13957
Pitkäniemi (Nokia) 3 olika, eril
vykort, korttia
Pitkäniemi (Nokia) 3 olika vykort, korttia, 3
diff. Picture postcards Sjukhuset, sairaala,
hospital (2) 1904/1912. Vy, maisema
view 1903.
Startpris: 15 €
Varunummer: 14035
Sida 25
375
Martta Wendelin Hy 913 R 5
H:fors/Helsinki kotelo.
Martta Wendelin Hy 913 R 5 Helsingfors
kortfodral, Helsinki Korttikotelo, innehåller
9 kort, sis.9 korttia, incl. 9 Helsinki Picture
postcards. Suomen Syöpäyhdistys 1950.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13861
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
376
Pohjola Jouko: Helsinki
Olympia serie, sarjaa
1952
Pohjola Jouko: 9 olika, erilaista, different
Helsinki 1952 Olympia serien, sarja, set.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13963
377
Finland/Suomi
Vaakunakortti
381
386
Mannerheim kort, kortti, postcard
o 1942
Aarno Karimo 2 olika militärkort, 2
eril sotilaskortt.
Mannerheim kort, kortti, postcard
Pori
4.XI.42. Sotasokeat r.y. / krigsblinda r.f.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13644
Aarno Karimo 2 olika militärkort, 2 eril
sotilaskorttia, 2 diff. Military postcards
Finlands Frihetskrig Patrull + På marsch.
Suomen Vapaussota: Partio ja Marssilla.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13927
382
Vapenkort,
Vapenkort med krona, Vaakunakortti
kruunulla, coat-of-arms postcard with
Crown
Startpris: 10 €
Varunummer: 13349
180 Postkort i Gammalt album,
180 korttia vanh.
180 diverse äldre postkort i Gammalt
Postkort
Album,
180
sekalaista
vanhempaa korttia, hienossa Postikortti
kansiossa. 180 misc. Postcards in old
Postacard
Album.
Innehåller
några
svenska, sisältää muutaman Ruotsista,
include some postcards from Sweden.
Startpris: 90 €
Varunummer: 13808
387
Mannerheim 6 olika
eril.korttia, postcards *
kort,
6
Mannerheim,6 olika kort moderna, 6
erilaista
korttia
uudempaa.
6
diff.
postcards newer.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13928
378
s/s Bore I båtkort, laivakortti, ship
postcard o 1959
s/s Bore I kort, kortti, postcard
Ångfartygs Aktiebolaget Bore.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13464
1959
379
Martta Wendelin 10 kort, korttia R
2
Martta Wendelin 10 kort, korttia, postcard
R 2 Hy 465-472+ 474 No.468 (2) 9 olika,
erilaista, different. 5 , 5
Startpris: 10 €
Varunummer: 13482
380
Finland/Suomi
flaggan lippukortti
Finska/Tyska
Propaganda
kort
Finska
och tyska
krigsflaggorna.
Propaganda
julkaisu
Suomen ja Saksan sotaliput. Propaganda
postcard Finnish and German war flags
Startpris: 10 €
Varunummer: 13641
388
383
Lapin Sivistysseuran postikortteja
(24), Postkort
Lapin
Sivistysseuran
postikortteja,
Postkort, Post cards 24olika, erilaista,
different. Kortserie, korttisarja, Postcard
set
1-30,
fattas,
puuttuu,
missing
nr.2,11,16,17,20,21 =6.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13817
Pälikkö Kimmo: 71 olika kort, 71
eril. korttia *
Pälikkö Kimmo: 71 olika kort, 71 erilaista
korttia, 71 diff. postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13930
389
Karjalan (3)/Inkerin (1) Puolesta
kort, kortteja
384
Tysk soldat och Skyddskårist,
Saksal.sot.+ Suojelusk.
Tysk
soldat
och finsk Skyddskårist,
Saksalaien sotilas ja suojeluskuntalainen,
German Soldier and Finnish civil guard
postcard.
relativt sällsynt kort, suht.
harvinainen kortti, relatively rare postcard.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13842
385
I Världskriget
kort, korttia *
/maailmansota
3
I Världskriget, I maailmansota , World War
I 3 olika kort, 3 erilaista korttia, 3 diff.
postcard
Kust. J.A. Gröndahl Turku Åbo.
Små fel men relativt sällsynta kort. Pientä
vikaa, mutta suht. harvinaisia kortteja.
Small faults but relatively rare.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13926
Sida 26
Karjalan Puolesta (3)/Inkerin Puolesta (1)
kort, kortteja, Picture postcards 3
1
1927
Startpris: 10 €
Varunummer: 13952
390
3 Ångbåtskort, 3
korttia, 3 Steamships
Höyrylaiva
3 Ångbåtskort, 3 Höyrylaiva korttia, 3
Steamships postcard.S/S Oihonna 1913,
S/S Polaris , S/S Bore 1910.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13954
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
391
396
401
Flottan, Laivasto, Navy 8 olika, eril
kort, korttia *
Alho Asmo:10 olika, eril. Kieku ja
Kaiku kort, korttia
Finland/Suomi
Passport 1927
392
397
402
Wendelin Martta: 15 olika, 15 eril,
15 diff. R 1
Cascopolice No.80 Sjöförsäkring,
merenkulkuvak.
Flottan, Laivasto, Navy 8 olika, eril, diff.
kort, korttia, postcard
Kirjapaino Oy.
LAUSE
Startpris: 10 €
Varunummer: 13956
Finland/Suomi 5
Purjevenekorttia
Segelbåtskort,
5
Gamla
segelbåtskort,
5
vanhaa
Purjevenekorttia, 5 old sailing boat
postcards. (1903-1913 ) Bla, mm, ex.
K.S.S.S. "TATJANA" 1905
Startpris: 10 €
Varunummer: 13958
Alho Asmo: 10 olika, eril. Kieku ja Kaiku
kort, korttia, postcards 1940-talet, -luku,
1940s
Startpris: 10 €
Varunummer: 13966
Wendelin Martta: 15 olika, 15 erilaista, 15
diff. R 1 (Kalevala) 9 Engelska, 9
Englanninkielistä, 9 with English text.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13967
398
393
Finland 10 segelbåt/fartygskort,
Purjealus/vene kortt
Satukorttisarja A 4 olika, eril.,diff,
Sagokortserie A
10 olika gamla segelbåt/fartygskort, 10
erilasita vanhaa purjealus/vene korttia. 10
old diff sailingship/boats postcards.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13962
Satukorttisarja A/Sagokortserie A 4 olika,
erilaista,
different. . Keisarin uudet
vaatteet, Ruma ankanpoikanen, TUHKIMO,
Hannu ja Kerttu.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13968
394
399
4
Årtalskort,
vuosilukukorttia
1904,1905,1906,1907
Ragnhild Sellén SIIKAJOKI 1808
kort, kortti,card
4
Årtalskort,
vuosilukukorttia,
postcards 1904,1905,1906,1907
Startpris: 10 €
Varunummer: 13964
year
395
4
Årtalskort,
vuosilukukorttia
1908,1909,1910,1911
4 Årtalskort, 4 vuosilukukorttia, 4 year
postcards. 1908,1909,1910,1911
Startpris: 10 €
Varunummer: 13965
Ragnhild Sellén SIIKAJOKI 1808
kortti,postcard.
litet
hörnfel,
kulmavika, small corner fault.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12523
kort,
pieni
Pass,
Passi,
Pass, Passi, Passport 1927 fotografi
borttaget, valokuva poistettu, photo
removed
Startpris: 10 €
Varunummer: 13472
1917 Cascopolice No.80 Sjöförsäkring,
Merenkulkuvakuutus, marine Insurance.
Barkskeppet,
Parkkilaiva,
barque
"MARIECHEN". (Wårdö Åland)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13897
403
Finland/Suomi 1918
Päiväkäsky N:o 66
Dagorder,
Öfverbefälhafvarens
för
Republiken
Finlands DAGORDER N:o 66 31.5.1918
G.Mannerheim.
Päiväkäsky
annettu
H:gissä
31
toukokuuta
1918
G.Mannerheim. Order of the Day 1918
given by G.Mannerheim in Helsinki
31.5.1918
Startpris: 15 €
Varunummer: 13892
404
4
Sähkösanoma
kuittia/
Telegram kvitton 1919
4
4 Sähkösanoma kuittia/ 4 Telegram
kvitton 1919 4 Telegram receipt
KEMI
23.6.19, 18.7.19, 9.8.19
Startpris: 10 €
Varunummer: 13895
400
Helsingfors Stadspost (5) H:gin
Kaupungin Posti
Helsingfors Stadspost , H:gin Kaupungin
Posti, Helsinki Local Post (5) 1871/1890 /
Startpris: 10 €
Varunummer: 12480
405
Finland/Suomi
Sotilaspassi 1922
Militärpass, Sotilaspassi,
1922
Startpris: 10 €
Varunummer: 13471
Sida 27
Militärpass,
Military
Pass
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
406
411
416
Finland/Suomi
KEMI-VAASA
1.Flygpost, 1.Lentovuoro
Turun
Konemestariyhdistys:Konemestarin
kalenteri
Finland/Suomi Sigill/Lakkasinetti,
seal coll.
KEMI-VAASA-Tampere-Helsinki 1.Flygpost,
1.Lentovuoro 1.Flight
Kemi 15.VI.39 >
H:fors/H:ki
Startpris: 15 €
Varunummer: 13589
Turun Konemestariyhdistys: Konemestarin
kalenteri 1955. Maskinmästarens kalender
1955. 1955 engineer calendar.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13815
407
Krigspropaganda/Sotapropagandaa
1939
1939
Krigspropaganda
" fl y e r" / So t a pro pa ga nda "lentolehtinen",
war
propaganda
flyer
1939.
OTE
Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen
Tasavallan...
Startpris: 20 €
Varunummer: 13939
412
Ishockey
VM,
Jääkiekon
Icehockey WC 1974
MM,
1974 Ishockey VM, Jääkiekon MM, Ice
Hockey World Championship (Helsinki)
Biljett, Pääsylippu, Ticket. Öst-TysklandPolen, Itä-Saksa-Puola, DDR-Poland
Startpris: 10 €
Varunummer: 13827
408
413
1940 Överbefälhavarens Dagorder
14.3.1940
1988 Förmånskupong 14 mk (gul)
Post Tele
1940
Överbefälhavarens
Dagorder
14.3.1940.
Ylipäällikön
Päiväkäsky
14.3.1940, Order of the Day from
Mannerheim 1940. Fint dokument, hieno
dokumentti, great document Storlek, koko,
size 57 x 42 cm.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13901
1988 Förmånskupong 14 mk (gul) rabatt 4
mk för inköp av rabattfrimärken 1.2.31.5.1988
Post
Tele.
Alennuskuponki
(keltainen) 14 mk Alennuspostimerkkien
ostoon
ruotsinkiel.
Discount
coupon
(yellow), discount of 4 mk. by Finnish Post
Tele 1988.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13275
409
Finland 1946 Värdep.Stämpling,
Arvopap.Leimaus
1946 Värdep.Stämpling, Arvopap.Leimaus,
Securities Reporting Stamp. Röd, punainen,
re d
helark, koko arkki, sheet (100).
Användes för kontroll av Värdepapper.
Käytettiin
Arvopaperien
tarkastuksen
yhteydessä.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13889
414
Finland
Svenskfinland
brevslutn.märke, kirj.sulkija
Finland/Suomi Brev till /kirje >
Ester Ståhlberg
1 9 4 7 Brev till Presidentskan Ester
Ståhlberg, Kirje presidentin rouva Ester
Ståhlbergille, letter to Presidents wife Ester
Ståhlberg Joroinen 22.III.47
Startpris: 10 €
Varunummer: 13661
417
Finland/Suomi
saml/kokoelma/coll.
lippuja
Biljetter,
Samling/kokoelma/collection
Biljetter,
lippuja,
tickets.
Över
350
st
inträdesbiljetter till teater, biograf, samt
övriga tillställningar. Endast gammalt
material. Yli 350 Pääsy- ym. lippua
teatteriin,
elokuviin,
sekä
muihin
tilaisuuksiin. Vain vanh. materiaalia. Over
350 tickets to theater, movies and other
events. Only older material.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13180
418
Finland/Suomi
Stämpelmärken/Leimamerkit
1891>
Stämpelmärken/Leimamerkit/Revenue
stamps 1891-1920. ca. 100 st på blad,
noin 100 kpl. lehdillä, approx. 100 pcs. on
pages.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13181
Svenskfinland helark (50) koko arkki, sheet
(50) Brevslutningsmärken, kirjeensulkija,
Seals.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13074
419
Finland/Suomi
Nöjesskatt,
Huvivero samling/kok.
415
410
Samling, Kokoelma, Collection: 18971931 ca. 150 Lacksigill uppsatta på blad.
Noin 150 Lakkasinettiä asetettu lehdille,
approx. 150 seals on pages. Flera
sällsynta med, useampi harvinainen
mukana. Many rare included. Ex. Rajajoki
VR Asemapäälikkö, Ålands Härads Krono
Fogde Kontor, R.R.O.Y, Haapakoski As.,
Kuolemajärvi As. Etc. Ym.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13177
Finland/Suomi
Fängelse/Vankila/Prison o
Lot /erä Fängelse/Vankila/Prison stämplar
och sigill. Leimoja ja Lakkasinettejä, Cancl.
and seals. 22 olika, eril., different. 19201929.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13175
Nöjesskatt, Huvivero, Entertainment Tax
samling/kokoelma, Collection. 1913-1927
Intressant samling ca. 200 teaterbiljetter
inkl. halverade märken för nöjesskatt
etc. Mielenkiintoinen kokoelma noin 200
teatterilippua.
Mukana
puolitettuja
merkkejä
huviveroa
varten
ym.
Interesting
Collection
approx.
200
theater tickets incl. bisected stamps for
Tax etc.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13182
420
Finland/Suomi Järnvägsbiljetter/
Rautatielippuja
Järvägsbiljetter,
Rautatiematkalippuja,
Railway
tickets.
1913-1923.Samling,
Kokoelma, Collection. Intressant och fin
samling ca. 140 tågbiljetter massor med
olika,
inkl.
stämplar,
olika
biljettskatteuppbäringar etc. Också från
avträdda områden. Hieno kokoelma VRlippuja, noin 140, paljon erilaisia mm.
leimoja, luovutetun alueen lippuja,
pilettiveroja ym. Fine Collection approx.
140 Railway tickets mostly different.
many from ceded territories. Incl. Taxes,
Cancell. etc.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13183
Sida 28
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
421
Finland
samling/kok/coll.
etc/Lupatod. ym
Intyg
Samling/kokoelma/Collection (30) 1910-1920
Intyg, resetillstånd, pass etc. Lupatodistuksia
Passeja,
matkustuslupia
ym.
Passports,
licenses/authorization certificates etc. 19101920. Bla.mm.ex. Vienan-Karjalan Retkikunta
1919.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13192
426
431
Ångbåts biljetter, Höyrylaiva
lippuja ym, Stemships
Stämpelmärken,
Leimamerkkejä,
Stamps
60
Ångbåtsbiljetter
etc.,
60
Höyrylaivalippua ym. 60 Steamship
tickets etc. 1890>. Bla.mm.ex. 1890 10
pen Granö
Biljetter, liput, tickets
Höyryalus Kyröskoski, Wäinämöinen,
Savonlinna, Måsen, Botby, s/s VAPPU,
Mallaswesi, Ahti, Tähti etc.ym.
Startpris: 150 €
Varunummer: 13198
1893-1932
10
köpebrev
med
Stämpelmärken,
10
kauppakirjaa
Leimamerkein, 10 deed of sale with
Revenue Stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13481
432
422
Finland Saml./kok.
Rahankeräysm.
Revenue
Penninginsaml.m.
Samling (170)Penninginsamlingsmärken-tecken.
1915-1933.
Kokoelma
(170)Rahankeräysmerkkejä. Collection (170) of
Fund-raising emblem 1915-1933. Intressant
nålar, märken etc mest olika. Mielenkiintoinen
kokoelma neuloja, merkkejä pääos. erilaisia.
Interesting coll. mostly different.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13193
427
Finland/Suomi Prins Eugens
Meny vid besök i Halikko
Prins Eugens Meny vid besök till
Joensuu Herrgård i Halikko. Prinssi
Eugenin vierailun ruokalista Joensuun
Kartanossa, Halikossa. Menu lfrom
Prince Eugen's visit to the manor
Joensuun Kartano in Halikko (Finland)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13354
2
Frimärks
kravatter,
Postimerkki solmiota
2
2 Frimärks kravatter, 2 Postimerkki
s o l m i o t a , 2 Stamp nectie. Posten
Finland, Suomen Posti, Finland Post Ltd
Startpris: 10 €
Varunummer: 13559
433
Finland/Suomi
1865/66
Stämpelm.,Leimamerk.
423
428
Finland/Suomi
Brevslutn.märken/Kirjeensulkijam.
Finland/Suomi
1:sta
blommor, Vappukukkia
Brevslutningsmärken/Kirjeensulkijamerkkejä/
Seals.1914-1936. ca.300 märken, inte alla olika
inkl. en del Julmärken. Noin 300 merkkiä kaikki
eivät erilaisia, sis. myös Joulumerkkejä. 300
seals, not all different incl. some Christmas
seals.
Startpris: 60 €
Varunummer: 13194
Maj
Lot/erä (38) 1:sta Maj blommor etc.,
Vappukukka neulamerkkejä ym. May
Day flowers 1917-1933.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13355
Finland/Suomi 1865/66 4 olika,eril, diff.
Stämpelmärken,Leimamerkkiä, Revenue
Stamps. 1865 8 mk, 1866 2,4,20 mk.
Fel, vikoja, faults.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12481
434
Båtpostmärken,
Drumsö 10 pen **
429
PAULIG Bilbok, Autokirja tom,
tyhjä 34 sid.,sivua
424
Finland
Reklam/brevslutn.m./Mainos/Kirj.sulk.m
Samling/kokoelma/coll.
1921-1935.
(180)
Reklam-och
brevslutningsmärken.
180
"Reklaami"-mainos/ Kirjeensulkijamerkkiä. 180
Seals and advertising labels.1921-1935.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13195
PAULIG Bilbok, Autokirja tom, tyhjä,
empty 34 sidor, sivua, pages. 2 sidor
har fel, 2:ssa sivussa vikaa. Faults on
two pages.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13457
1881-1927
(30)
Sähkösanomia ym.
etc,
1881-1927 (30) Telegram etc, Sähkösanomia
ym. Telegram + kvitton etc. Sähkösanomia +
kuitteja ym. Telegrams + receipts etc. on pages.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13197
1914/35
Båtpostmärken,
Laivapostimerkit, The Stamps of the
shipping Comapnies. Drumsö 10 pen.
Fyrblock, nelilö, block of four
Startpris: 15 €
Varunummer: 13765
Båtpostmärken,
Laivapostim.
Drumsö 25 pen,5,10 mk
1863/65 5 Lotspenningskvitton,
luotsirahakuittia
Telegram
Laivapostim.
435
430
425
(4)
1863/65 5 Lotspenningskvitton, 5
luotsirahakuittia, 5 pilotage receipts.
Sverige-Åland, Åland-Sverige rutter.
Ahvenanmaa-Ruotsi/RuotsiAhvenanmaa
reiteiltä.
Between
Sweden-Åland
and
Åland-Sweden
route.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13477
Sida 29
1914/35
Båtpostmärken,
Laivapostimerkit, The Stamps of the
shipping Comapnies. Drumsö 25 pen., 5
mk, 10 mk. Fyrblock, nelilöt, block of
four
(Norma 54 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13766
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
436
441
446
Finland/Suomi
3
Fordonsskatt/Ajoneuvovero kuittia
Åland 1926 Brev från England >
M:hamn Lösen
Åland Firmabrev Rek
Apotek 1945>H:fors
Finland/Suomi 3 olika Fordonsskatt kvitton,
3 erilaista Ajoneuvovero kuittia, 3 diff.
Vehicle taxes receips.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13834
Godby
Brev från England 25 FEB 1926>
M:hamn Lösen, lunastus, postage due 1
mk 60 p.Märken, merkit, stamps 1 mk 55
pen
Mariehamn 5.III.26
Startpris: 10 €
Varunummer: 13270
1945 Firmabrev, Firmakuori, Company
letter Rek/Reg. No.00008
Godby Apotek
Godby
26.III.45>
Åggelby
H:fors,
Oulunkylä H:ki.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13278
442
447
Brev från Irland 1929 > Lemland
Lösen, lunastus
Åland 1946 Firmabrev
Andelsslakteri
Brev
från Irland 27 JUN 1929 > Lemland
(Åland)Lösen 1 mk
Lemland 6.VII.29.
Kirje Irlannista Ahvenanmaalle , Lunastus
1 mk . Postage due cover from Ireland to
Åland 1929.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13271
1946
Firmabrev, Firmakuori, Company
letter. Ålands Andelsslakteri m. b .t.
Mariehamn 13.VII.46 > Lemland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13279
437
Förtryckstiden/Sortokausi/Period
of Oppression
Förtryckstiden/Sortokausi/Period
of
Oppression. Mycket vackert brevpapper
med
Finlandsvapenflagga.
Kaunis
kirjepaperi Suomen Vaakunalipun kera.
Nice Writing paper with Finnish coat of
Armsflag. Isak Julin Tampere.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13893
Ålands
448
438
Finland Krigspropaganda
Sotapropaganda leht.
443
blad,
Krigspropaganda
blad,
"Flyer"
Sotapropaganda
"lentolehti"
Syvärin
Rintaman Sotilaille. War propaganda
"flyer"
Startpris: 20 €
Varunummer: 13902
Åland
Kortbrev,
Lettercard Ålandspost
Korttikirje,
Åland Kortbrev, Korttikirje, Lettercard
(Ålandspost) Mariehamn
23.IV.36
>
Åbo/Turku.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13274
Åland
1948
Firmabrev
Mariehamns Dynamo > H:fors
1948
Firmabrev, Firmakuori, Company
letter. Mariehamns Dynamo
27.V.48 >
H:fors/H:ki (M-30 4 x 3 mk grön,vihr)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13281
449
439
Åland
Båtstämpel/laivaleima
1899>Åbo/Turku
Båtstämpel/laivaleima/Ship mail cancell.
1899 Firmabrev/Firmakirje/Company letter
J.G.Erikson >Åbo/Turku. Ank 3.VIII.99,
tuloleima, backstamp.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13276
444
Åland 1937 Firmabrev
Tidnings-Tryckeri AB
Ålands
1937
Firmabrev, Firmakuori, Company
letter Ålands Tidnings-Tryckeri Aktiebolag
Mariehamn
Mariehamn 26.I.37 >
Åbo/Turku. (Bakfliken saknas," takaläppä"
puuttuu. Cover back "flap" missing.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13283
Åland
1948
Firmabrev
Mariehamns Mek.Verkstad
1948
Firmabrev, Firmakuori, Company
letter
Mariehamns
Mek.
Verkstad
Mariehamn 20.V.48 > H:fors, H:kiin.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13284
450
440
Åland 1924 Firmabrev Erik Nylund
M:hamn> Sverige
1924
Firmabrev, Firmakuori, Company
letter Erik Nylund M:hamn 16.II.24>
Sverige/Ruotsiin/Sweden.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13277
Åland/Ahvenanmaa
Försändelse, lähetys
445
Åland
1938
Firmabrev
Backman M:hamn
Arne
1938
Firmabrev, Firmakuori, Company
letter.
Arne
Backman
Ur-,
Guld-&
Optiskaffär Mariehamn
M:hamn 1.III.38>
H:fors/H:ki ( M-30 2 x 2 mk röd,pun,red)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13282
Sida 30
Frama-
1984 Frama-Försändelse, lähetys, cover
1,40 mk
Gräddö 19.11.84 + Paquebot +
M/S Turella.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13391
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
451
456
461
Åland /Ahvenanmaa 1984 Sjöfart,
Merenkulku ark
Åland 1991 Vårdö kyrka, kirkko,
church ark (40) **
Åland/Ahvenanmaa Frama 0000 P
**
1984 No. Å 7 Sjöfart, Merenkulku,
Seafaring ark, arkki, sheet (40)
(Norma
60 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13651
1991 No.54 Vårdö kyrka, kirkko, church
ark, arkki, sheet (40)
.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13452
Frama-etikett valör 0000 P
, FramaLipuke maksuarvo 0000 P Frama-Labels
with value 0000 P
Startpris: 10 €
Varunummer: 13394
457
452
Åland/Ahvenanmaa 1984 Å 1-7
arkserie,arkkisrj.
1984 No. Å 1-7 arkserie, arkkisarja,
sheetlet
(Norma 310 €) vissa med vikt
marginal, osa taitettu marginaali, some
with folded margins.
Startpris: 45 €
Varunummer: 12070
Åland 1992 Hammarlands kyrka,
kirkko ark,arkki **
1992 No.64 Hammarlands kyrka, kirkko,
church ark, arkki, sheet (40)
.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13453
462
Åland Mariehamn/Finland 15.V.92
o
Mariehamn/Finland 15.V.92
helsak
(mapphål),
ehiökortti(mapinreijät),
stationery postcard (folder holes)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13257
458
Åland 1992 15 x Fyrar häfte,
Majakka-vihko **
453
Åland/Ahvenanmaa
Rabattpåse, Alennuspussi
1988
1988 No.APÅ1 Rabattpåse, Alennuspussi,
Discount package x 2 (Norma 140 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13475
1992 No. VÅ1 15 Fyrar häfte, 15 Majakkavihkoa, 15 Lighthouses booklets
(Norma 300 €)
Startpris: 45 €
Varunummer: 13458
463
Åland
Mariehamn
Tvåringad o, kaksirenk.
21.9.93
Mariehamn
21.9.93
Tvåringad ,
kaksirenkainen,
Two-Ring
Postmark.
helsak mapphål, ehiökortti mapinreijät,
stationery postcard (folder holes)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13256
459
454
Åland 1989 Finströms
kirkko ark, arkki **
1989 No.37 Finströms kyrka,
church ark, arkki, sheet (40)
.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13454
kyrka,
kirkko,
Åland Rek.brev/kirje
värmevågsetikett
20,40
mk
1 9 9 6
Rek
med
20,40
mk
värmevågsetikett Mariehamn 20.05.96. Rlähetys Lämpövaakakirj. etiketillä 20,40
mk Mariehamn 20.05.96. Reg mail with
Heatprinted Label 20,40 mk Mariehamn
20.05.96 (C5-storlek, koko, size)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13393
464
Åland/Ahvenanmaa
24.XII.94 o
Hammarland
Hammarland 24.XII.94 + Mariehamn
M89 10 pen. postkort, postikortilla, postcard
> Helsingfors/Helsinki.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13885
455
Åland 1990 Lumparlands kyrka,
kirkko ark, arkki **
1990 No.43 Lumparlands kyrka, kirkko,
church ark, arkki, sheet (40)
.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13455
460
465
Åland (8) "Mina märken", Minun
Merkkini" brev,läh.
Åland: Degerby-Åland o 30.III.96
på helsak, ehiöllä
8 olika
med privata "Mina frimärken"
frankering. 8 eril. Yksityistä "Minun
merkkini" lähetystä. 8 diff with private "
My stamps" franking.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13392
Sida 31
Degerby-Åland 30.III.96 ankstämpel på
helsak,
tuloleimana
ehiökortilla,
backstamp on stationery postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13238
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
466
471
Åland Sund 6.III.00 på helsak,
ehiöllä, postcard
Åland Saltvik
helsak, ehiöllä
Sund 6.III.00 på helsak, ehiöllä, Stationery
postcard > Turku (Åbo)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13267
476
16.XII.09
Saltvik
16.XII.09
på
ehiökortilla, stationery postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13263
o
på
Åland Wårdö 26.VIII.13 o på kort,
kortilla, postcard
helsak,
Wårdö 26.VIII.13
på kort, kortilla,
postcard > Helsingfors (Helsinki)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13268
467
472
477
Åland Mariehamn+Brändö-Åland
1902 på kort,kortilla
Åland Mariehamn + Emkarby-10 o
på kort,kortilla
Åland Brändö-Åland -14 + censur
o , sensuuri o
Mariehamn 26.III.10 + Emkarby
kortilla, postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13259
Brändö-Åland 1.XI.14 +
rysk censur
,
venäl. sensuuri leima, Russian examiner
mark
2 kop. par, pari, pair. Märkena
skadade,
merkit
vialliset,
stamps
damaged. (Vykort, postikortti, Picture
postcard Pargas)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13237
Mariehamn 10.VI.02 + Brändö-Åland
13.VI.02
på kort,kortilla, postcard
(M:hamn Societetshuset)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13258
473
468
Åland Hammarland 5.IX.03 o på
kort, kortilla
Hammarland 5.IX.03
postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13247
på kort, kortilla,
Åland Eckerö 15.IX.11 o på kort,
kortilla, postcard
Eckerö
15.IX.11
postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13240
på kort, kortilla,
478
Åland Kumlinge 26.I.14
Adresskort, os.kortilla
o
på
Kumlinge
26.I.14
på adresskort,
osoitekortilla, parcel dispatch note. Veck
på kortet, kortissa taitteet, crease on card.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13250
474
469
Åland Lumparland 16.III.04
kort, kortilla, postcard
Lumparland 16.III.04
postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13254
på kort,
på
på kort, kortilla,
Åland Kökar 2.XII.11 + DegerbyÅland ank stpl.
Kökar 2.XII.11 + Degerby-Åland
ank.
stämpel, tuloleima, backstamp. Brevet har
riss+veck, Kirjeellä taite + repeämä, folds
and tear on cover.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13252
470
Åland/Ahvenanmaa ÖDKARBY rad
o, rivileim. etc.
Ödkarby rad , rivileima, line postmark +
Hammarland 26.III.04+ Sund+Mariehamn.
På kort, kortilla, postcard.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13882
475
Mariehamn
Telegraf
Sähkösan.leima 1912
Stämpel,
Mariehamn Telegraf Stämpel, leima,
cancellations (088 TELE 01)
27.10.1912
på kvitto, kuitilla, on receipt.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13896
479
Åland/Ahvenanmaa Vestanträsk +
Ödkarby-14
Vestanträsk radstämpel, rivileima, line
postmark+ Ödkarby 6.VI.14 > Sund Hulta.
Liten repa i övre kanten, öppnat på 2sidor. Pieni repeämä yläreunassa, kuori
avattu kahdelta sivulta. Small tear at the
top, opened from two sides.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13466
480
Åland/Ahvenanmaa Eckerö k.by.
3.IV.18 o
Eckerö k.by. 3.IV.18
på M-17 Saarinen 5
pen grön fyrblock. 5 pen vihreä nelilöllä.
on 5 pen green block of four.
Startpris: 18 €
Varunummer: 13870
Sida 32
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
481
486
Åland/Ahvenanmaa
Eckerö
Kumlinge 2 brev,lähet.
+
1918 2
Eckerö (022 04) + Kumlinge (072
03) på kort, kortilla, postcard
Startpris: 20 €
Varunummer: 13872
o
på
kort,
Eckerö -24
på kort, kortilla, postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13241
487
482
Åland Emkarby 1.VI.21o på kort,
kortilla, postcard
Emkarby 1.VI.21
postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13243
491
Åland Eckerö -24
kortilla, postcard
på kort, kortilla,
483
Åland Mariehamn-22 på REK brev,
R-kirjeellä
Mariehamn 17.V.22
REK brev >
Helsingfors, R-kirjeellä > H:kiin, Reg mail
to Helsinki
Startpris: 10 €
Varunummer: 13260
Åland Mariehamn
leim. 090 01 & 03
1928/29 2
Mariehamn
(Mattsén-Hirvikoski).
Startpris: 15 €
Varunummer: 13851
2
stämplar,
090 01 + 03
Åland Nr. 939 + Mariehamn-30 på
brev, kirjeellä
Nr.
939 + Mariehamn
Sottunga
Startpris: 10 €
Varunummer: 13231
12.III.30
>
492
Åland Godby 25.II.31 o på brev,
kirjeellä
Godby 25.II.31
> Åbo, Turku.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13246
488
493
Åland Nr.76 typ 2 + Flaka +
Lemland-29 brev
Åland Näfsby 27.IV.31 o på brev,
kirjeellä
Nr.76 typ 2 + Flaka + Lemland 13.XI.29
>USA. Rivet på baksidan, revitty auki
taustapuolelta, tear on the back.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13228
Näfsby 27.IV.31
1½ mk)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13261
> Nykarleby. (M-30
494
489
484
Åland Saltvik 27.II.22 o på kort,
kortilla, postcard
Saltvik 27.II.22
postcard.(Turku/Åbo)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13264
på kort, kortilla,
Åland Radstpl., rivileim,
postmark Bomarsund
line
Bomarsund Radstämpel, rivileima, line
postmark + Sund 22.VII.29 >Helsingfors.
Mapphål, mapinreiät, folder holes.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13236
Åland Sottunga 19.II.33 o på brev,
kirjeellä
Sottunga 19.II.33
mk viol.)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13265
> Kökar. (M-30 2
495
485
Åland/Ahvenanmaa
10.IV.23 o
490
Mariehamn
1923 No.110 A I 1½mk/50 pen blå, sin,
blue. Mariehamn 10.IV.23 (088 07 (09 ?) >
Sverige, Ruotsiin, Sweden.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13874
Åland Eckerö k.by 18.XII.29 o på
brev, kirjeellä
Eckerö k.by 18.XII.29
Startpris: 10 €
Varunummer: 13242
Sida 33
> Pargas
Åland Nr.1684 + Degerby-Åland 34 brev, kirje
Nr.1684 + Degerby-Åland -34
Startpris: 10 €
Varunummer: 13233
> Åbo
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
496
501
506
Åland Geta 21.III.34 o på kort,
kortilla, postcard
Åland Nr.1435 + Ödkarby 21.XI.40
på kort, kortilla
Åland Nr.2616 + Tjudö-45 på kort,
kortilla
Geta 21.III.34
på Geta vykort, Geta
kortilla, Geta picture postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13244
Nr.1435 + Ödkarby 21.XI.40
kortilla, postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13232
Nr.2616 + Tjudö-45
postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13230
497
502
507
Åland Lumparland 18.V.35 o på
kort, kortilla
Åland/Ahvenanmaa
censur/sensuuri o nr.67 kort
Åland: Degerby-Åland-45
kort, kortilla
Lumparland
18.V.35
på Kastelholm
vykort, Kastelholm kortilla, Kastelholm
postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13255
Censurstämpel nr. 67
(Mariehamn) på
kort från Sverige 1940. Sensuurileima 67
(M:hamina)
kortilla
Ruotsista
1940.
Ce ns o rs hi p
nr.67 (Mariehamn) on
postcard from Sweden 1940.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13877
Degerby-Åland 22.XI.45
kortilla, postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13239
på kort,
på kort, kortilla,
o
på
på kort,
508
498
Åland Båtsämpel, laivaleima +
Mariehamn-35
Båtstämpel, laivaleima , sea mail cancell.
+ Mariehamn 4.XII.35 >USA ?? Ingen
ankomst . Ei tuloleimaa, no backstamp
on cover !
Startpris: 10 €
Varunummer: 13272
Åland Ödkarby 20.XI.45 på Rek
brev, R-kirjeellä
503
Åland Pålsböle 30.XII.41 o på kort,
kortilla
Pålsböle 30.XII.41
postcard
Startpris: 10 €
Varunummer: 13262
på kort, kortilla,
Ödkarby 20.XI.45
på Rek brev, Rkirjeellä, Reg mail > Helsingfors/Helsinki.
(M-30 10 mk Saimen, Saimaa)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13269
509
Åland/Ahvenanmaa Tjudö 2.III.45
kort, kortilla
499
504
Åland Storby 19.VIII.37 o på kort,
kortilla,postcard
Åland Jomala 4.III.42 o på brev,
kirjeellä
Storby 19.VIII.37
på kort > Sverige,
kortilla> Ruotsiin, postcard > Sweden.
(Kastelholms slott).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13266
Jomala 4.III.42
> Helsingfors, H:kiin.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13248
Tjudö
2.III.45
Tjänstepostkort,
Virkapostikortilla, Official postcard >
Pålsböle.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13871
505
510
Åland Lemland 22.IV.43 + censur
o på Retur brev
Åland/Ahvenanmaa
på kort, kortilla
500
Paquebot
Sverige>M:hamn-39
brev/kirje
Paquebot
brev/kirje/letter
Sverige>
Mariehamn 17.V.39. (kuvertet rivet, kuori
revitty, envelope torn).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13273
Lemland 22.IV.43 + censur, sensuuri,
examiner mark+label på Retur brev,
palautettu kirje, retour cover> Stockholm.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13253
Sida 34
To s a r b y
. V.48
postcard. (124 01)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13875
på
Tosarby
kort,
-48
kortilla,
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
511
Åland/Ahvenanmaa
7.VI.51 (094 05)
Mariehamn
Mariehamn
7.VI.51 (094
05)
>H:fors/H:kiin. Vackert brev, kaunis kirje,
nice cover.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13887
516
521
Åland Jurmo-Åland 12.2.63 o på
brev, kirjeellä
Åland/Ahvenanmaa Jomala ph. +
M:hamn -75
Jurmo-Åland 12.2.63
H:kiin
Startpris: 10 €
Varunummer: 13249
Jomala Ph. + Mariehamn 31.12.75
Startpris: 12 €
Varunummer: 13879
> Helsingfors,
522
517
512
Åland GETA 6.II.57 o på kort,
kortilla, postcard
GETA 6.II.57
på Geta vykort, Geta
kortilla, Geta postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13245
Åland/Ahvenanmaa 2602 + Kökar
24.8.65
2602 nummer +Kökar 24.8.65. 2602
numeroleima
+
Kökar,
2602
numbercancell. + Kökar-65 on cover.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13880
Åland/Ahvenanmaa
Gottby
radstpl, rivileima+M:hamn
Gottby
radstämpel,
rivileima,
postmark + Mariehamn 31.12.75
Startpris: 10 €
Varunummer: 13881
line
523
513
518
Åland Fiskö radstpl.,rivileima,Line
postm. (1959)
Åland/Ahvenanmaa Jomala + nr.
46 på brev, lähet.
Fiskö radstämpel.,rivileima,lLine postmark
+ Brändö-Åland 9.X.59
M-54 30 mk >
H:fors, H:ki
Startpris: 12 €
Varunummer: 11668
Jomala 27.3.66 + nummer
numeroleima 46, numbercancell.46
Startpris: 20 €
Varunummer: 13878
46
,
Åland Nr. 106 + Tosarby-78 på
brev, kirjeellä
Nr.106 + Tosarby 17.1.78
Startpris: 10 €
Varunummer: 13227
524
519
514
Åland Kumlinge 27.6.60 o på REK
brev, kirjeellä
Kumlinge 27.6.60
kirjeellä, Reg mail.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13251
Åland 1984 2 Franker.maskin,
Postim.kone o 000P
på REK brev, R-
Åland Nr.2602
brev, kirjeellä
+
Kökar-68
på
Nr.2602 + Kökar 19.7.68
Startpris: 10 €
Varunummer: 13234
Åland 1984 2
Frankeringsmaskin
000
P, Postimaksukone leimaa 000 P, 2
Franking machine cancl. 000 P. Obs !
Huom ! Att ! 10.5.84 sista dagen ,
viimeinen päivä, last day of use SuomiFinland. 14.5.84 Första dagen, ensipäivä,
First day of use Åland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13172
520
515
Åland/Ahvenanmaa Enklinge rad
o, rivileima
Enklinge
radstämpel,
rivileima,
line
postmark + Turku 27.8.62 > Helsingfors,
Helsinkiin.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13883
Åland/Ahvenanmaa Kökar R-brev
>H:fors -68
Kökar 6.8.68 R-brev, R-kirje, reg.mail >
H:fors/Helsinki
Startpris: 10 €
Varunummer: 13884
Sida 35
525
Åland
Postrodden/Postisoutu
saml.kok. 1974-1992
Åland Postrodden/Postisoutu /Postal boat
race samling, kokoelma, collection 19741992 (59) . Inkl. alla år + en stor del
Grisslehamn . sis kaikki vuodet + myös
iso osa Grisslehamn leimoja. Incl. all years
+ many Grisslehamn cancellations too.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13109
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
526
531
Åland
Nr.stämpel/leima/cancell.
140 + Pålsböle
Åland/Ahvenanmaa Lemland
Saltvik o 2 kort,kortt.
Nr.stämpel/leima/cancell. 140 + Pålsböle 52 ? svag , heikko, light
Startpris: 10 €
Varunummer: 13226
2
Lemland 25.IX.39 + Saltvik 24.VIII.34
M-30
(2)
postkort,
postikorteilla,
postcards.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13873
Åland,Ahvenanmaa 2010 årssats,
vuosilajitelma
2010 Årssats, vuosilajitelma, Year set.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12625
537
527
Åland Nr. 76 typ 3 + Lemland
8.XII.3..
Nr.76
typ
3 + Lemland
kort,kortti, postcard>USA
Startpris: 10 €
Varunummer: 13229
536
+
8.XII.3..
532
Åland/Ahvenanmaa Bomarsund på
brev, lähetyksellä
Bomarsund (002 02)
M-30 2,75 mk
>Eckerö. Stämpeln otydlig, leima hiukan
epäselvä. Cancellation a Little blurry.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13876
Åland/Ahvenanmaa
Epk:t
2010
Fdc:n,
2010 Fdc:n, Epk:t, First day covers. (norm
34 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13986
538
528
Åland radstpl., rivileima Lemlands
Granboda -79
Radstämpel, rivileima, line postmark
Lemlands
Granboda
+
Mariehamn
14.12.79 kort, kortti, postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13235
Åland/Ahvenanmaa
Årssatser, vuosilajit.
533
Åland/Ahvenanmaa (10) stämplar
på klipp, leimoja
Lot/erä 10 Stämplar på klipp, 10 leimaa
leikkeillä, 10 cancellations on clips. Eckerö
ph.,106, Mariehamn olika, eril,diff. 18981927.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13886
1984-2008 (25) Årssatser, vuosilajitelmat,
Year Sets. Alla 25 satser komplett. Kaikki
25 lajitelmaa täydellisinä. All 25 Year Sets
complete.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13210
539
529
Åland/Ahvenanmaa
Godby+Mariehamn o
1984-2008
Åland/Ahvenanmaa (4) Årssatser,
vuosilajit. Year sets
Lot/erä
Lot/erä 12
+ 6 10-block, + 6 10-ryhmää,
+ 6 ten blocks
M:hamn. 1 Godby 3.X.47
Övrigt , muut, the rest Mariehamn 18941955 .
Startpris: 15 €
Varunummer: 13849
534
Åland/Ahvenanmaa 2.1.2002 (2)
Myntbrev, rahakirj.
2002 No.198 2 x Fdc /myntbrev, 2 x
Epk/rahakirje 2 x First day covers /coin
letter. 2.1.2002 Eurons införande, Euroon
siirtyminen, Transition to the Euro.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13476
4 Årssatser, vuosilajitelmaa, Year
1994,2000,2001,2005
Startpris: 20 €
Varunummer: 13215
sets.
540
Åland/Ahvenanmaa
Årsbok , vuosikirja 1
530
Åland/Ahvenanmaa 25 Mariehamn
1899-1956 o
Lot/erä
25
1899-1956 alla med
Mariehamn , 9 olika stämpeltyper. 25
lähetystä kaikki Maarianhamina leimoin, 9
eri
leimasintyyppiä.
25 all
with
Mariehamn , 9 diff. cancell. types.
Startpris: 75 €
Varunummer: 13850
535
Åland/Ahvenanmaa
Epk:t
2009
Fdc:n,
2009 Fdc förpackning, Epk-pakkaus, First
day covers package.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13984
Sida 36
1984-1993
1984-1993 Årsbok nr.1 , vuosikirja no.1,
Year Book nr.1. Alla märken är med, kaikki
merkit mukana. All stamps included.
(Norma 150 €) Omslaget har lite repor.
Kansipap. pieniä repeämiä. Book cover has
small faults.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13218
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
541
546
Åland/Ahvenanmaa ca.150 sign.
FDC, Epk:ta
Åland Finströms
postikortti o 1905
1996-2009 ca.150 signerade FDC, noin 150
signeerattua Epk:ta. approx.150 signed
First day covers. Innehåller varianter par,
fyrblock etc. Sisältää variantteja pareja,
nelilöitä ym. Includes pair, block of four
etc.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13221
542
Åland/Ahvenanmaa
Sign. FDC, Epk:ta
2000-2009
2000-2009 ca.190 Signerade FDC i 2
album, noin 190 signeerattua Epk:ta 2:ssa
kansiossa, approx.190 signed First day
covers in two albums. Innehåller olika
varianter par, fyrblock osv. Sisältää eri
variantteja pareja, nelilöitä jne. Include
diff. variants pair, block of four etc.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13223
543
Åland/Ahvenanmaa Lot/erä FDC,
Epk:a1986-2009
1986-2009 Lot/erä (370) FDC, Epk:ta, First
day covers. Innehåller varianter par,
fyrblock dubletter osv. Sisältää variantteja
pareja, nelilöitä, osa useampana ym.
Include variants pair, block of four,
duplicates etc.
Startpris: 75 €
Varunummer: 13224
544
Åland/Ahvenanmaa
1984-2013
Fdc:n,
Epk:t
1984-2013 (254) Fdc:n, Epk:t, First day
covers. + lite maximikort etc. Lisäksi
muutamia maksimikortteja ym. + some
maximumcards etc. 3 Fdc album, 3:ssa
Epk-kansiossa, in Three Fdc albums.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13406
545
Åland/Ahvenanmaa
Fdc:n, Epk:t (295)
1987-2007
551
Kyrka
vykort,
Finströms Kyrka vykort, postikortti, Picture
po s t c a rd
Mariehamn 26.IX.05. (Nya
Bokhandeln No.42)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13295
Åland/Ahvenanmaa Kökars kyrka
o 1924
Kökars kyrka, Kökarin kirkko, Kökar
C h u r c h Mariehamn
2.VII.24>
Helsingfors/H:kiin.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13399
547
552
Åland/Ahvenanmaa Vykort Utsikt
från Storby-05
Åland/Ahvenanmaa
Lotsplats kort,kortti -27
Utsikt från Storby vykort, postikortti,
Picture postcard
Hangö/Ekenäs 14.VII.05
(Nya Bokhandeln i M:hamn no.29)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13289
548
Åland Vykort/kortti Norrby Vik o
1906
Vykort Norrby Vik + Ångbåt
Från
FINLAND
+Sto...
26.6.06
>Sverige.
Posikortti Norrby vik + höyrylaiva >
Ruotsiin-06. Picture postcard Norrby Vik +
Steamship > Sweden 1906
Startpris: 10 €
Varunummer: 13397
Eckerö Lotsplats vykort, kortti, Picture
postcard Turku 22.VII.27 + LaivakirjePaquebot > Joensuu. ( fläck på framsidan,
tahra kuvapuol., spot on frontside)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13400
553
Åland/Ahvenanmaa
Utställn.kort/näytt.kortit
1984
1984 Ålands första utställningskorten (3)
Ahvenanmaan ensimmäiset näyttelykortit
(3) Åland Post first Exhibitioncards (3)
Espana 84 Madrid
Startpris: 10 €
Varunummer: 13568
554
549
Åland
Jomala
värikortti 1909
Eckerö
kyrkoby
färg,
Jomala Kyrkoby färg, värikortti, Picture
postcard colour 1909 Märket borttaget,
merkki
poistettu,
stamp
removed.
reparerad riss, korjattu repeämä, repaired
tear in.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13291
Åland
Helsak/Ehiö
postkort/postikortti o 1988
Helsak/Ehiö/Postal
Stationaries
postkort/postikortti/post card No. ÅPK 1
1,80 mk Finlandia 88 Tosarby 29.03.88 >
Mariehamn.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13390
555
550
Åland/Ahvenanmaa
Kyrksund o 1921
Eckerö
Eckerö Kyrksund /Ångaren Mariehamn,
Kyrksund/Höyrylaiva
Mariehamn,
Kyrksund/
Steamship
Mariehamn.
H:fors/H:ki 1.VI.21
Startpris: 10 €
Varunummer: 13288
27.4.1987-9.10.2007 Samling Fdc:n 295 st.
vanliga + fyrblock, troligen komplett.
Kokoelma 295 kpl. tavalliset + nelilö Epk:t
, ilmeisesti kaikki. Collection with 295 First
day covers normal + block of four covers,
probably complete.
Startpris: 90 €
Varunummer: 13867
Sida 37
Åland/Ahvenanmaa Vykort Eckerö
tull *
Eckerö tull Vykort, postikortti, Picture
postcard
J.A Gröndahl, Åbo 195 A. Lätt
veck, kevyt taite, light fold.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13287
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
556
561
Åland Vy från Godby , postikortti,
picture postcard
Åland/Ahvenanmaa
vykort, korttia
Vy från Godby , postikortti np, picture
postcard. J.A. Gröndahl, Åbo No.196A. Lite
fläckar, hiukan läikkiä, some spots.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13290
566
6
olika,eril.
6 olika vykort (3 har nålhål), 6 eril korttia
(3:ssa neulanreikä)6 diff. Picture postcards
(Three
has
pinholes).
Eckerö
kyrka,Tullhuset,
Geta
Soltuna,
Kökarklippor etc. ym.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13396
557
Åland/Ahvenanmaa
postikortti Från Jomala *
Vykort,
Från Jomala, Jomalasta, vykort, postikortti,
Picture postcard * Mariehamns Bokhandel
Startpris: 10 €
Varunummer: 13292
Åland/Ahvenanmaa 4 kort, korttia,
picture postcards
4
kort,
korttia,
picture
postcards.
Mariehamns
kyrka,
kirkko, Church.
Hammarlands kyrka, kirkko, Church.
Kastelholms slott 2 olika, eril, diff.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13468
567
562
Åland/Ahvenanmaa
olika,eril,diff. kort,korttia,cards
4
4 olika vykort, 4 eril. korttia, 4 diff. Picture
postcards. 2 , 2 1905,1919. M:hamn
Realläroverket, Kastellholms Slottsruin,
Åländsk bondstuga, Lilla Holmen.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13398
Åland
2
kort,
korttia,
Signilskär/Ångbåt, höyrylaiva
2 kort, korttia, Picture postcard. Signilskär
Ångbåt vid bryggan, höyrylaiva laiturissa,
Steamship
at
berth.
Kastelholms
Slottsruin, Linnan rauniot, castle ruins.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13638
558
Åland/Ahvenanmaa
Fiskbodar på Åland *
Vykort
Fiskbodar på Åland vykort, postikortti,
Picture postcard
Mariehamns Bokhandel
Startpris: 10 €
Varunummer: 13293
568
563
Åland/Ahvenanmaa
kirkkokorttia *
Åland/Ahvenanmaa
Utsiktspaviljongen Mariehamn
Utsiktspaviljongen
Mariehamn
vykort,
kortti, Picture postcard
O.J. Börrén
Hangö No.86
Startpris: 10 €
Varunummer: 13401
6
kyrkkort,
6 Kyrkkort äldre, 6 Kirkkokorttia vanh.,6
Church postcards older
Finström (2),
Geta, Wårdö, Mariehamn (2).
Startpris: 12 €
Varunummer: 13903
559
Åland/Ahvenanmaa
Möckelö hafsbad *
Mariehamn
Mariehamn Möckelö hafsbad vykort,
postikortti,
Picture
postcard
Mariehamns Bokhandel.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13294
560
569
564
Åland/Ahvenanmaa 2 kort/korttia
Badhusparken
2 vykort/ 2 korttia/2 Picture postcards
Mariehamn
Badhusparken +
Badhusrestauranten
Geta -1912 >
Gamlakarleby/ Kokkola
Startpris: 10 €
Varunummer: 13402
Åland
Mariehamn
bilddragspel/kuvahaitari/pictures
Mariehamn
bilddragspel/kuvahaitari/picturesalbum 12
bilder svartvita, 12 mv. kuvaa, 12 Pictures
black and White. 70x90 mm.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13395
565
Åland/Ahvenanmaa
kort, korttia
Möckelö
2
Möckelö 2 kort, korttia, Picture postcards
Möckelö Barnsanatoriet Maison de santé
pour les enfants. Möckelö Sandstranden La
plage. Små hörnfel, pientä kulmavikaa,
small corner faults.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13467
Sida 38
Åland/Ahvenanmaa 8 olika kort, 8
eril. korttia
8 olika äldre kort, 8 erilaista vanhempaa
korttia, 8 diff, older Picture postcards
Geta, Eckerö Kyrkoby, Brändbolstad Sund,
Utsikt
från
Svibyberget,
Ramsholm,
Saltviks fjärd, Dånö Geta, Lumparlands
kyrka. (Mariehamns Bokhandel)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13904
570
Åland/Ahvenanmaa
vykort, vanh. korttia
10
äldre
10 olika äldre vykort, 10 erilaista
vanhempaa paikkakunta korttia, 10 diff.
older Picture postcards.
Mariehamn (4),
Lemström, Geta, Sviby (2), Skärgårdsbild,
Jan-Karlsgården.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13905
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
571
576
581
Åland/Ahvenanmaa 1900/1901 3
kvitton, kuittia
Åland/Ahvenanmaa
Frimärksklockor 1-13, kellot
Åland/Ahvenanmaa
Pastorsintyg 1893-1913
577
582
Åland/Ahvenanmaa
Samlarbil/Keräilyauto Nr.3
Åland/Ahvenanmaa
Statens
köpkort, Valtion Ostokortt.
1900/1901 3 Postkvitton,Emottagning av
Rek/Assurerad försändelse. Mariehamn
1900/1901.
3
Postin
kuittia
vastaanotetusta
kirjattu/vakuutettu
lähetyksestä. 3 Post office receips about
Reg/Insured letter all M:hamn 1900/01
Startpris: 15 €
Varunummer: 14037
572
1918 Extra blad
Ålands framtid
till
"Åland".
Åland/Ahvenanmaa Extra blad till "Åland".
Ålands framtid 1918. Gällande svenska
språket på Åland. Tiedote koskien
ruotsinkieltä Ahvenanmaalla 1918. Å
Militärguvernörens över Åland kansli:
Ernst
von
Wendt
Kanslichef.
"Flyer/Bulletin" from 1918 about Swedish
language can be used in Åland.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13891
573
Åland/Ahvenanmaa Lot/erä
frankeringsmaskin o
150
Åland/Ahvenanmaa Lot/erä 150
med
frankeringsmaskin .
150
kuorta
postimaksukoneleimoin. 150 covers with
franking machine cancellations. Massor
med olika nummer och företag. Paljon eri
numeroita ja yrityksiä. Many different
numbers and companies. Utbjuds sällan,
harvoin tarjoilla, rarely offered. Bla.,mm.
ex. 1 första dag, 1 ensipäivä, 1 First day.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13171
13
Frimärksklockor,
Postimerkkikelloa,
Stamp Watches. Komplett samling från Nr. 1
- 13. Täydellinen kokoelma No. 1 - 13.
Complete set from nr 1 to nr. 13.
Startpris: 50 €
Varunummer: 12382
Samlarbil/Keräilyauto/Model
car
Nr.3
Intyg/todistus No.5792 Asken har små fel,
rasiassa pientä vikaa, box has some faults.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13446
Åland/Ahvenanmaa Lot/erä 200
med
Frankeringsmaskin .
200
kuorta
postimaksukoneleimoin. 200 covers with
Franking machine cancellations. Massor
med olika nummer och företag. Paljon eri
numeroita ja yrityksiä. Many different
numbers and companies. Utbjuds sällan,
harvoin tarjoilla, rarely offered. Bla.,mm.
ex.Första dag, ensipäivä, First day + sista
dag, viimeisen päivän käyttö, last day
use.
Startpris: 60 €
Varunummer: 13173
575
Åland/Ahvenanmaa
Samlarblad, keräilylehtiä
(59)
Samlarblad,
keräilylehtiä,
Collectors'
sheets (59)2.1.2002 - 9.10.2006.
Åland/Ahvenanmaa
Finström/Sund 4
Pastorsintyg, 4 Pastorintodistusta, 4 x the
pastor´s testimony 1893-1913. Dioecesis
Aboensis. Magni Princ Finl.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13478
Åland/Ahvenanmaa Statens köpkort ca 20
FFND i Sund 771+ kvitton Ålands
Velociped
&
Vulkaniseringsverkstad,
Valtion Ostokortteja noin 20 ja nippu
kuitteja.
"State
purchasing
cards"
approx.20 + some receips from Åland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13479
578
Åland
(10)
Samlarbilar,
keräilyautoa, Model cars
10
Samlarbilar
10
olika,
10
erilaista
keräilyautoa, 10 different Model cars.
Nummer/No:t.10,11,12,13,14,15,16,17,19,20
i original förpackningar, alkup. pakkaukset,
original packages.
Startpris: 95 €
Varunummer: 13449
579
Åland Samlarbilar,
Model cars nr.5-8
583
Åland/Ahvenanmaa 4 dokument,
4 asiakirjaa,
Åland/Ahvenanmaa
4
dokument,
4
asiakirjaa,
4
document
1941/1943.
Legimitationsbevis Länsmannen i Sund
disrikt (1), Anmälningsbok för arbetskaraft
(3). Henkilötodistus (1), Ilmoituskirja
työvoimasta
(3)
Identification
(1)
Registration
of
labor
(3)
Arbetskraftsnämnden i Sund
Startpris: 10 €
Varunummer: 13480
keräilyautot,
Samlarbilar(4), keräilyautot (4), Model cars
( 4 ) Nr./No:t 5-8 i original förpackningar,
alkup.laatikoissa, in original packages.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13450
584
Åland/Ahvenanmaa ca,noin 600
gr. Klipp, leikettä
Lot/erä
ca,noin, approx.600 gr. Klipp,
leikettä, cut out.
Startpris: 60 €
Varunummer: 13767
574
Åland Lot/erä (200) Frank.maskin
o, Postimaksu o
4
580
Åland 7 Samlarbilar, keräilyautoa,
Model cars
7 Samlarbilar, 7 keräilyautoa, 7 Model cars.
Nr./No:t 7, 10, 12 (2), 16, 17, 19 Original
förpackningar, alkup.laatikoissa, in original
packages.
Startpris: 65 €
Varunummer: 13451
585
Åland/Ahvenanmaa 200
lähet. lyx, loistoleim.
brev,
Lot/erä
200
brev, postilähetystä,
covers med vacker/lyx , kaunis/loisto
leimoin,
nice/superb . Bra variation,
hyvä variaatio, good variation.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13768
Startpris: 30 €
Varunummer: 13219
Sida 39
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
586
Åland/Ahvenanmaa
FDC,Maximik,helsak
591
1984-2009
1984-2009 samling FDC inkl. Frama,
Maximikort, Helsaker, komplett samt
infomaterial. Kokoelma Epk:t mukana
myös Framat, maksimikortit, ehiöt, kaikki
sekä infomateriaalia. Collection 1984-2009
FDCs incl. Frama Labels, maximum cards,
Postal Stationery complete + information
material.
Startpris: 130 €
Varunummer: 12451
Sverige,Ruotsi,Sweden
skill b:co o
596
1855
24
1855 Fa 5 c 24 skill b:co tegelröd
Stockholm
12.4.1857.
Snedcentrerat
uppåt/vänster. 3 hörntänder reparerade.
Keskitys
ylös
ja
vasemmalle,
3
kulmahamm. korjattu. Centered up and
left, 3 corner teeth repaired. Utlåtande,
lausunto, opinion Nils Steandell (1957).
Startpris: 150 €
Varunummer: 12852
Sverige, Ruotsi, Sweden 1862 17
öre Fa 15 o
1862 Fa 15 17 öre violett, violetti, violet
Eksjö 10.6.186. (Fa 1300 kr).
Startpris: 30 €
Varunummer: 12902
597
Sverige, Ruotsi, Sweden 1862 3
öre Fa 13 o
592
587
Åland
samling
kokoelma,
coll.1984-2003 **,o, FDC
Stor samling 1984-2003
, ,märken,
Gutterpar, FDC, Maximikort. Största delen
av märkena x 10. Fyra Mercantile Album.
Iso kokoelma merkit,välilöparit, Epk:t ,
maksimikortit. suurin osa merkeistä x 10.
Neljässä
Mercantile
kansiossa.
Big
Collection with stamps, gutter-pairs, FDCs,
maximum cards, mostly of stamps x 10.
Four Mercantile Albums. High catalogue
value !
Startpris: 200 €
Varunummer: 11949
Sverige, Ruotsi, Sweden 1855 4
skill b:co o
1855 Fa 2 4 skill b:co blå,blue
Startpris: 15 €
Varunummer: 12853
1862 Fa 13 (3 öre) brun, ruskea, Brown
(Fa 4000 kr.)Vackert ex., kaunis, nice
copy.
Startpris: 70 €
Varunummer: 12904
598
Sverige,Ruotsi,Sweden
riksdaler Fa 27 o
593
Sverige, Ruotsi, Sweden 1855 3
skill b:co o
1855 Fa 1 3 skill b:co Stockholm
21.10.1857. förtunning i mitten, ohentuma
keskellä, thinning in the centre.
Startpris: 150 €
Varunummer: 12854
1872
1
1872 Fa 27 1 riksdaler
Höganäs 28.2.76
mycket vackert ex., erittäin kaunis, fine
copy.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12881
588
Åland/Ahvenanmaa
1987/1988
Lot/erä
**
Lo t /e rä
lite märken 1987 + 3
Rabattpåsar 1988 + lite övrigt Finland etc.
Pieni
erä
hiukan
merkkejä
+
3
Alennuspussia, sekä hiukan Suomea ym.
Small lot with some stamps + 3
Discountpackages (1988), and misc. from
Finland etc.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13795
599
Sverige/Ruotsi (3) 1877/81 o Fa28,
35 v6,TJ18,
594
Sverige, Ruotsi, Sweden 1855 Fa
4 8 skill b:co o
1855 Fa 4 8 skill b:co
Stockholm
6.3.1857.
hammasvikoja, teeth faults.
Startpris: 35 €
Varunummer: 12855
gul/yellow
Tandfel,
(3) 1877/81 Fa28 3 öre Stockholm 18.9.8
4
TUR,
Fa35
v6
30
öre
Wimmerby14.4.1879, Fa TJ 18 20 öre
Sköfde 22.1.1890
Startpris: 15 €
Varunummer: 13368
600
589
Åland/Ahvenanmaa
från posten, kuittia
60
Kvitton
60 Kvitton från posten, 60 kuittia postista,
60 receips from Postoffice. Mest, eniten,
the most
Mariehamn 1966.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13969
590
Sverige, Ruotsi, Sweden 1855 Fa 3
6 skill b:co o
1855 Fa 3 6 skill b:co gråbrun,grey-brown.
Stockholm 12.5.58. Snedcentrerat uppåt,
1 tand reparerad. Keskitys ylös 1 korj.
hamm. centered up. 1 rep. tooth.
Utlåtande, lausunto, report. Nils Strandell
(1957)
Startpris: 250 €
Varunummer: 12851
595
Sverige, Ruotsi, Sweden 1858 3
öre Fa 6 o
1858 Fa 6 a3 3 öre svart, musta, black
Vänster centrerad, keskitys vas, left
centered. (Fa 3000 kr).
Startpris: 50 €
Varunummer: 12903
Sverige/Ruotsi 1885 Fa 39 I * 10
öre Oscar II
1885 Fa 39 I 10 öre Oscar II (Fa 1800
sek)
Startpris: 35 €
Varunummer: 13735
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
601
606
611
Sverige/Ruotsi 1895 TIO ÖRE (Fa
13) Brevkort>
Sverige/Ruotsi
Eskidsryd
23.12.1914 på kort, kortilla
Sverige,Ruotsi,Sweden 1924 UPU
serie, sarja, set o
1895 Fa nr.13 Brevkort TIO ÖRE
Stockholm 15.6.95 > Böhmen (Österrike,
Itävalta, Austria). Pilsen 17.6. transit
Startpris: 10 €
Varunummer: 13692
Eskidsryd
23.12.1914
på
Joulukortilla, X-mas card > Borås
Startpris: 10 €
Varunummer: 13695
1924
Fa
211-225
serie,sarja,set.
Världspostföreningen 50 år. UPU 50 years.
(Fa 6000 kr)
Startpris: 120 €
Varunummer: 12869
Julkort,
607
602
Sverige,Ruotsi,Sweden 1900 1 kr
Fa 60 *
1900 Fa 60 1 kr Oscar II
Startpris: 25 €
Varunummer: 12905
(Fa 1400 sek).
Sverige/Ruotsi 1916 Landstorm I
serie, sarja, set **
1916 Fa 105-114
Landstorm I serie,
sarja, set. (Fa 4500 sek)
Startpris: 100 €
Varunummer: 13736
603
608
Sverige/Ruotsi Frankokuvert Fyra
Öre (Fa 9) o
Sverige/Ruotsi 1920 Fa 148 C **
30 öre brun,rusk
Frankokuvert Fyra Öre (Fa 9)
Laxå
17.12.1904 + Tuberkulos märke(Stämplat),
Tub. joulumerkki leiman alla, AntiTubercul.Christmas seals
Startpris: 10 €
Varunummer: 13691
1920 Fa 148 C
Brown. (Fa 750 sek)
Startpris: 18 €
Varunummer: 13732
30 öre brun,,rusk,
612
Sverige, Ruotsi, Sweden 1924 Fa
212 cx o
1924 Fa 212 cx 10 öre grön, vihreä, green
(Fa 600 kr.)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12870
613
Sverige, Ruotsi, Sweden 1924 Fa
196-210 o serie
1924 Fa 196-210
serie, sarja, set.
Världspostkongressen,
World
Postal
Congress. (Fa 8600 kr.)
Startpris: 160 €
Varunummer: 12871
609
604
Sverige/Ruotsi
1908
nr.1204 > Finland
Brevkort
1908 (Fa 14) Brevkort nr.1204 TIO ÖRE
Stockholm 2.7.1908 > Finland, Suomeen.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13694
Sverige/Ruotsi 1921/24 Fa 144 A,
C, E 10 öre **
1921/24 Fa 144 A, C, E 10 öre grön, vihr,
green. (Fa 410 sek)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13728
614
Sverige, Ruotsi, Sweden 1924 Fa
197 cx o
1924 Fa 197 cx 10 öre grön, vihreä, green
25.8.24 (Fa 600 kr.)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12872
610
605
Sverige/Ruotsi
1910
Brevkort nr.1008 >Finl.
10
Öre
1910 Brevkort nr.1008 10 Öre (Mi P 25)
PLK 283 A 21.9.1910> Finland, Suomeen.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13693
Sverige/Ruotsi 1922 FA 180 ** 20
öre röd, pun.
1922 FA 180
20 öre röd, pun, red.
Gustav V (Fa 550 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13730
Sida 41
615
Sverige, Ruotsi, Sweden 1924 Fa
201 b o
1924 Fa 201 b 30 öre grönakt blå, vihert
sin, greenish blue. (Fa 1200 kr.)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12873
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
616
621
626
Sverige/Ruotsi 1924 10 öre Fa 146
Cb
Sverige/Ruotsi 1934 60 öre Fa 163
b*
Sverige/Ruotsi 1943/48 2 Fdc.n, 2
Epk:ta
1924 Fa 146 C b 10 öre Stående lejon,
Standing Lion (Fa 1000 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13718
1934 Fa 163 b
60 öre Postemblem,
Crown and Posthorn (Fa 1100 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13719
617
622
Sverige,Ruotsi 1924/34 Fa 146 A,
C, E ** 10 öre
Sverige/Ruotsi
Svenska
Bataljonen SAAR 13.1.35 o
1924/34 Fa 146 A, C, E
500 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13731
1935
Svenska
13.1.35
Startpris: 10 €
Varunummer: 13734
10 öre viol. (Fa
618
623
Sverige/Ruotsi 1927 Båtpostbrev,
Laivapostikirje
Sverige/Ruotsi
Posten 300 år
1 9 2 7 Båtpostbrev, Laivapostikirje, Sea
mail > Helsingfors Finland. Märket
makulerat med Åbo Båtpostkontors
8.IX.27.
Merkki
mitätöity
Turun
laivapostikonttorissa 8.9.1927. Stamp
In
Turku Sea mail office.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13697
Bataljonen
1936
SAAR
Fdc/Epk
1936 Fa 246-257 Fdc/Epk Postverket 300
år, Postilaitos 300 v.Tercentenary of the
Post Office. 3
> Björneborg /Pori
Startpris: 15 €
Varunummer: 13547
624
Sverige/Ruotsi 1936 (2) Fa 178 A,
C 15 öre **
619
Sverige/Ruotsi 1932 Fa 234-237 *
Lützen serie,srj.
1932 Fa 234-237
Lützen serie, sarja, set.
25 öre med pappersskarv, paperijatkos,
joint of paper roll.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13733
1936 Fa 178 A, C 15 öre Gustav V
305 sek)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13729
(Fa
1933
Zeppelin 1933
4.
Südamerikafahrt
Stockholm 29.7.33>Rio De Janeiro, s/s
Rigel. Ankomststpl/tuloleima/backstamp: 9
AUG -33 + "Via Condor-Zeppelin" etc.
(Rivet i nedre kanten, alareuna repeytynyt
avattaessa, torn)
Startpris: 25 €
Varunummer: 10646
Sverige 1947 brev,kirje,cover >
American Zone Ger
Sverige 1947 Fa 370 10 öre x 3
Stockholm 5.2.47 > American Zone
Germany + Censorship
+ censurremsa,
sensuuriliuska, examiner label. Övre
marginalen klippt delvis på 1 märke,
Yläreuna leikattu osunut 1 merkkiin. Top of
cover cut and 1 stamp injured.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13203
628
Sverige/Ruotsi 1951 Reklamkort o
Haapamäki-51
1 9 5 1
2
x
5
öre
Fa
272
Tidningsreklamkort,
lehtimainoskortti,
advertisement card > Finland, Suomeen.
Märkena
makulerade
med
ankomst
stämpel
Haapamäki
12.IX.51 .Merkit
mitätöity Haapamäen tuloleimalla. Stamps
cancell. with Haapamäki backstamp.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13696
Sverige/Ruotsi
1986
Vuosilajitelma **
Sverige/Ruotsi 1941 Brev/kirje >
Finska fronten
Sverige/Ruotsi
Zeppelin
4.Südamerikafahrt
627
629
625
620
1943/48 Fa 344-346 Fdc, Epk, R-brev, Rkirje, Reg mail Stockholm 16.6.43 >
Finland. 1948 Fdc, Epk, First day covers
Stockholm P.F.F.S. 1.4.48 (Fa 1000 kr)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13936
1941
Malmö 14.12.41 + censur >
Finska fronten Fänrik Räsänen. Kirje
Suomalaiselle
vänrikille
rintamalle
14.12.1941 sens.liuska ja leijonaleima 94.
Letter from Malmö > Finland 1941 to the
front, examiner label + cancell.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13666
Årssats
1986 Årssats Vuosilajitelma, Year Set
(Fa 800 kr.)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13483
630
Sverige/Ruotsi
1988
Häftesårssats/Vihkolajitelma
1988 Häftesårssats/Vihkolajitelma/Booklet
Year Set
(Fa 1350 sek)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11870
Sida 42
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
631
636
641
Sverige/Ruotsi (2) 1989 Årssatser
Vuosilajitelmaa
Sverige/Ruotsi 2010 4 x Victoria &
Daniel Fdc:n
Sverige/Ruotsi
2000-2003
Årssatser, vuosilajit.
1989 Frimärken + häften Årssatser, Merkit
+ vihko vuosilajitelmat, Stamps and
Booklet Year Sets. (Fa 2700 sek)
Startpris: 30 €
Varunummer: 11873
632
Sverige/Ruotsi 1990 (2) Årssatser,
Vuosilajit.
1990 Frimärken + Häften Årssats, merkit
+ vihko vuosilajitelmat, Stamps and
Booklet Year sets.
(Fa 2750 sek)
Startpris: 25 €
Varunummer: 11874
633
Sverige/Ruotsi
Vuosilajitelmaa
(2)
Årssatser
1997,1998 Årssatser, vuosilajitelmat, Year
Sets.
(Fa 3450 sek)
Startpris: 35 €
Varunummer: 11876
634
Sverige/Ruotsi
2002
vuosilajitelma, Year set
2010 Fa 2781-83 4 st Fdc:n Victoria &
Daniel 13.5.2010. 4 kpl. Epk:ta Victoria /
Daniel. 4 First day covers Victoria & Daniel
15.3.2010.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13992
Sverige/Ruotsi 2000-2003
vuosilajitelmaa, Year sets
kr.)
Startpris: 65 €
Varunummer: 13575
4
4
Årssatser,
(Fa 6725
642
637
Sverige, Ruotsi, Sweden Lot/erä
36 olika häften **
Sverige/Ruotsi båtpost/Laivaposti
o
Lot/erä 36 olika häften, 36 eril. vihkoa, 36
diff. booklets
1967-1969.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12993
3
Båtpost
/Laivaposti /sea mail
cancellations. På Oscar märken, Oscar
merkeillä, on Oscar stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13689
638
643
Sverige/Ruotsi
vuosilajitelma
1991
Årssats,
1991 Årssats, vuosilajitelma, Year Set
(Fa 1100 sek).
Startpris: 12 €
Varunummer: 11871
Sverige
samling/parti,
kokoelma/erä o
Ruotsi
1877-1998 Lot/erä
Tusentals märken i 9
insticksböcker.
Tuhansittain
merkkejä
9:ssä säiliökirjassa (A 4). 1877-1998
Thousands of stamps in 9 stock books
(A4).
Startpris: 85 €
Varunummer: 10094
639
Årssats,
2002 Årssats, vuosilajitelma, Year set
(Fa 1725 kr.)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13576
635
Sverige/Ruotsi 2003 (2) Årssatser,
vuosilajitelmat
2003
Årsats
+
häftesårssats,
vuosilajitelma + vihkolajitelma. Year Set +
Booklet Year Set
(Fa 3400 kr.)
Startpris: 30 €
Varunummer: 10829
Sverige/Ruotsi
1996-2000
Årssatser, vuosilaj. **
5
Sverige/Ruotsi 1996-2000 5 Årssatser, 5
vuosilajitelmaa, 5 Year sets
(Fa 8450
kr.)
Startpris: 80 €
Varunummer: 13573
644
Sverige/Ruotsi
Vuosilajitelmaa
(3)
Årssatser,
1991,1992,1993 Årssatser, vuosilajitelmat,
Year Sets
(Fa 3660 sek).
Startpris: 40 €
Varunummer: 11875
640
Sverige/Ruotsi
1992-1994
Årssatser, Vuosilajit.
Sverige/Ruotsi 1992-1994
vuosilajitelmaa, Year sets
Startpris: 35 €
Varunummer: 13574
Sida 43
3
3
Årssatser,
(Fa 3910 kr.
645
Sverige/Ruotsi
Fyndlåda,
Löytölaatikko Mystery box
Fyndlåda, Löytölaatikko, Mystery box 3 Kg.
Massor med märken ,
/ , klipp, brev
+ 1 tomt Sverige album. mest äldre
material. Iso määrä merkkejä, sekä
leikettä , kuoria ym. + 1 tyhjä Ruotsi
kansio, pääosin vanhempaa materiaalia.
Big lot of stamps, clippings, covers etc.
incl. 1 empty Sweden binder. Fynd, löytöjä,
find !
Startpris: 50 €
Varunummer: 13213
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
646
651
Sverige/Ruotsi Lot/erä
märken 1886-2010
ca.1600
Lot/erä
ca./noin/approx.1600
märken,
merkkiä, stamps 1886-2010
i 64 sid.
insticksbok, 64 siv. säiliökirjassa, in 64
pages stockbooks.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13490
656
Sverige/Ruotsi
Lot/Erä
förpackningar, pakk.
(13)
Lot/Erä (13) Postens förpackningar, Postin
pakkausta, Postal Service packs.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11857
Sverige/Ruotsi
lot/erä
vykort, paikkak.kortt.
ca.90
Ca.90 olika äldre vykort runt Sverige + 20
julkort.
Noin
90
eril.
vanhempaa
paikkakuntakorttia
Ruotsista
+
20
joulukorttia. Approx. 90 diff. older picture
postcards from Sweden + 20 Christmas
cards.
Startpris: 35 €
Varunummer: 12374
652
647
Sverige/Ruotsi Lot/erä massvara,
massaa
Lot/erä massvara, massaa, bulk. Tusentals
märken i sk."sockerbitar" inte gammalt
material.
Tuhansittain
merkkejä
ns.
"sokeripaloja" ei vanhaa materiaalia.
Thousands stamps in box "sugar cubes"
not old material.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11862
Sverige/Ruotsi
klipp, leikettä
ca.noin
600
gr
Lot/erä ca, noin, approx. 600 gr klipp,
leikettä,
cut
out.
70/80-talet,-luku,
1970/80s
Startpris: 15 €
Varunummer: 13772
657
s/s Stockholm Swedish American
Line båtkort
s/s Stockholm Swedish American Line
båtkort, laivakortti, ship postcard färg,
väri, colour postcard. "Swedish American
Liner leaving New York.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13639
653
Sverige/Ruotsi/Sweden
samling,kok,coll.1858-2002
648
Sverige/Ruotsi
Vuosilajitelmaa
(3)
Årssatser
3 Årssatser Vuosilajitelmaa, Year Sets
1982,1985,1986. (Fa 2100 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 11872
649
Sverige/Ruotsi
(6)
vuosilajitelmaa **
Samling, kokoelma, Collection 1858-2002
/
/FDC etc. Stor samling i 5 Mercantile
mappar + 3 övriga med diverse material.
Otrolig mängd postfriskt, stämplat häften
+ Fdc:n, maximikort etc. Suuri kokoelma
valtava määrä 5:ssä Mercantile mapissa
/ merkkejä,
vihkoja,
+
Epk:a,
maksimikortteja ym. Lisäksi 3 mappia
sekalaista
materiaalia
mukana.
Big
Collection in 5 Mercantile binders, plenty
of stamps, booklets
/ , and FDCs,
Maximum cards etc. + 3 binders with misc.
covers, cards etc.
Startpris: 350 €
Varunummer: 11639
Årssatser,
(6) Årssatser, vuosilajitelmaa, Year sets.
1986,1987,1988 Frimärken och Häften
årssatser,
Merkit
ja
vihkolajitelmat,
Stamps and Booklets year sets. (Fa 6200
sek).
Startpris: 65 €
Varunummer: 11864
(7)
5
5 olika äldre Kungakort Oscar II 1900talets början. 5 eril. Kuningas Oscar II
korttia 1900-luvun alku. 5 diff. King Oscar
II postcards from 1900s.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11291
Jenny Nyström 7 olika kort 190312/ 7 eril korttia
654
Sverige/Ruotsi
Turiststation o kort, kortti
Abisko
Abisko Turiststation vykort, kortti, Picture
p o s t c a r d Abisko
Turiststation
+
ABISKOJOKK 23.6.1920 > Stockholm
Startpris: 10 €
Varunummer: 13690
Jenny Nyström 7 olika kort , 7 erilaista
korttia,
7
diff.
postcards
1903-12.
Foldräkter etc., kansanpukuja ym. National
costumes etc.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13920
660
Årssatser,
(7) Årssatser, vuosilajitelmaa, Year sets
.1976,1978,1981,1982,
1983,1984,1985. (Fa 4280 sek).
Startpris: 45 €
Varunummer: 11863
Sverige/Ruotsi 5 Kungakort,
eril.Kuningaskorttia
659
650
Sverige/Ruotsi
vuosilajitelmaa
658
Norge,Norja,Norway
Nordkap I serie,srj o
655
Sverige
Skoleskipet
kort,kortti>Åland
Sørlandet
Skoleskipet "Sørlandet" (Norge) båtkort,
laivakortti,
postcard(Ship)
Göteborg
3.8.1968 SAIL TRAINING RACE > Åland.
Små hörnfel + väck, pientä kulmavikaa +
taite, small corner faults.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13369
Sida 44
1930
1930 Nordkap I
serie,sarja,set. (Fa1200
sek)
Lite
ojämn
tandning,
hiukan
epätas.hammaste,
Some
uneven
perforation.
Startpris: 15 €
Varunummer: 11998
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
661
Norge/Norja 1939
Maud serie,srj. o
Fa
247-250
1939 Fa 247-250 Maud serie,srj, set
400 sek)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13367
(Fa
666
671
Norge/Norja Lot/erä (700) märken,
merkkiä, stamps
Norge/Norja/Norway
Samlarbil/keräilyauto nr.6
Lot/erä
ca/noin/approx.700
märken,
merkkiä,
stamps
1893-2003 i 32
sid.insticksbok, 32 siv. säiliökirjassa, in 32
pages stockbooks
Startpris: 20 €
Varunummer: 13491
662
Norge, Norja, Norway 1941 Fa 265
**
1941 Fa 256 1 kr
Oslo Universitet 100
år, Centenary of Oslo University. (Fa 550
kr).
Startpris: 15 €
Varunummer: 12868
663
Norge/Norja 1942 Fa 308-311 Fdc,
Epk > Finland
1942
Fa 308-311 Fdc, Epk, R-brev, Rkirje, Reg mail > Finland, Suomeen. Oslo
12.6.42 + censur, sensuuri, examiner Ao +
Finlands censur, Suomen sensuuri, Finnish
examiner mark.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13698
Samlarbil/keräilyauto/Collector´s Car nr.6
Certificate/toditus No.0322 Volvo 445
Duett 1956
Startpris: 15 €
Varunummer: 13549
672
667
Norge/Norja
5
årsböcker,
vuosikirjaa, Year Books
1996-2000 alla 5 årsböcker,
vuosikirjaa, 5 Year Books
Startpris: 45 €
Varunummer: 13572
kaikki
5
Danmark/Tanska 1854/63 Fa 4 0
(6 st, kpl)
1854/63 Fa 4 4 S.
brun,rusk,brown 6 st.
olika färger, 6 kpl. eri värejä, 6 diff.
colours.
Startpris: 12 €
Varunummer: 12261
668
673
Norge samling 1857-1996 Norja
kokoelma
Danmark,Tanska,
1854/57 Fa 3-6 o
Samling / /
1857-1996,
mycket
material,
också
FDC,
häften
mm.
Kokoelma jossa paljon materiaalia, myös
EPK, vihkoja ym. mappikansiossa. Norway
Collection plenty of stamps First day
covers, booklets etc.
Startpris: 140 €
Varunummer: 10121
1854/57 Fa 3-6
2 S, 4 S, 8 S, 16 S.
Punkterad bakgrund, pistem.tausta Dotted
spandrels.(Facit 3.330 sek)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13364
Denmark
674
664
Norge/Norja 15.2.45 Fdc,Epk 1½
kr Hertigkrona
1945 Fa 332 Fdc, Epk, First day covers 1½
kr Hertigkrona R-brev, R-kuori
Oslo
15.2.45 (Fa 750 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13933
Danmark,Tanska 1870/74 Fa 20 2
sk. o x 10
669
Norge/Norja 7 Fdc:n, Epk:ta 19441956
1944-1956 7 olika, erilaista, diff. Fdc:n,
Epk:ta, First day covers, (Fa 2445 kr) Fa nr:
324-26,328-331, 341-43, 345-46, 373-75,
417-19, 437-38.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13934
1870/74 Fa 20 2 skill.
10 st. (färger), 10
kpl. värejä, 10 pcs colours etc. (Facit 3000
sek).
Startpris: 40 €
Varunummer: 12262
675
665
Norge/Norja 1989/92 Lillehammer
4 Fdc:n, Epk:t
1989-1992 Lillehammer OS, Olympia-kisat.
Olympic Games 4 olika Fdc:n, 4 eril.
Epk:ta, 4 diff. First day covers. Fa BL
11,14,16,17 (Fa 240 kr.)
Startpris: 10 €
Varunummer: 14036
Danmark,Tanska 1904 Fa 63-68 *
serie, sarja
670
Norge, Norja Båtkort, laivakortti
s/s VESTFOS
Båtkort, laivakortti,
VESTFOS
Startpris: 10 €
Varunummer: 13470
ship
Sida 45
postcard s/s
1904-15 Fa 46-49
serie, sarja, set.
Christian IX.(Fa 1.055 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12999
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
676
681
686
Danmark,Tanska 1904-15 Fa 4649 *
Danmark,Tanska 1913-30 Fa 8690,92-97 **/*
Danmark,Tanska 1924 Fa 201-212
** serie, sarja
1904-15
Fa
46-49
serie, sarja,
set.Påtryck, päällepain., Surcharge. (FA
600 sek).
Startpris: 15 €
Varunummer: 12998
1913-30 (Fa 86-90,92-97
96
(Fa 1000 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13002
1924 Fa 201-212
serie, sarja, set. 3
fyrblock, 3 nelilöä, 3 blocks of four. (Fa
1500 sek)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13006
/
. Fa 93 +
682
677
Danmark,Tanska 1915 Fa 121 5
Kr. o
Danmark,Tanska 1907-12 Fa 6975 * serie, sarja
1904-15 Fa 46-49
serie, sarja, set.
Frederik VIII. (Fa 1.265 sek)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13000
1915 Fa 121 5 Kr. Posthuset, Postitalo,
GPO
(Fa 1400 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12610
Danmark,Tanska 1936 Fa 273-277
** serie, sarja
1936 Fa 273-277
serie, sarja, set.
Reformationen,
Uskonpuhdistus,The
Reformation. (Fa 425 sek)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13007
683
678
Danmark,Tanska 1918 Fa 145 30
öre **
Danmark/Tanska 1912 Fa 120 5
Kr. o
1912 Fa 120 5 Kr.
..benhavn 13.3.14
Posthuset, Postitalo, GPO. (Fa 1400)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12609
1918 Fa 145 30 öre
svart/grön,
musta/vihreä, black/green Christian X (Fa
750 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13004
679
684
Danmark,Tanska 1912-26 Fa 122130 */**
Danmark,Tanska 1919 Fa 156 60
öre **
1912-26 Fa 122-123
Fa 124-130
serie, sarja, set. (Fa 1610 sek)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13003
687
.
1919 Fa 156 60 öre
blå/brun,
sin/rusk, blue/brown. Christian X (Fa 1500
sek)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13005
680
Danmark,Tanska 1913 Fa 88 b * 3
öre pärlgrå
1913 Fa 88 b
3 öre pärlgrå, Pearl grey.
(Fa 900 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13001
685
Slesvig 1920 15
ehiökortti > Malmö
Pf
Brevkort,
Slesvig 1920 15 Pf Brevkort, ehiökortti,
Postcard Hadersleben 21.4.1920 > Malmö
Sverige, Ruotsiin, Sweden.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13699
688
Danmark,Tanska 1943 Luftpost,
Lentoposti>Finland
1 9 4 3 Flygpost brev från ockuperade
D a nma rk Köbenhavn 2.11.43 > Vasa
Finland dansk+finsk censur. Lentoposti
kirje miehitetystä Tanskasta > Vaasaan
2.11.43 Suomen ja Tanskan sensuurit. Air
mail from occupied Denmark 2.11.43 >
Finland Danish and Finnish examiner mark
+ label.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13706
689
Danmark,Tanska
1947
Flygkatastrof post, onnettom.
1947
Kobenhavn 25.1.47 > H:fors,
H:kiin.
Flygkatastrof
post,
lentoonnettomuus
postia,
flight
disaster
postcard.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12995
690
Danmark/Tanska
vuosikirjaa
(8)
Årsböcker,
1993-2000, 8 Årsböcker, 8 Vuosikirjaa, 8
Year Books. (Fa 5075 kr.)
Startpris: 50 €
Varunummer: 10845
Sida 46
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
691
696
Danmark,Tanska
2013
vuosikirja Yearbook
Årsbok,
2013 Årsbok, Vuosikirja, Yearbook.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13553
701
Danmark/Tanska
1970-1974
78
FDC,
Epk
78 FDC 1970-1974 i album. 78 Epk:a
1970-1974 kansiossa. 78 FDCs 1970-1974
in album.
Startpris: 15 €
Varunummer: 11574
692
Danmark/Tanska 5 miniarkhäften,
pienoisarkkivihk.
5 miniarkhäften, 5 pienoisarkkivihkoa, 5
Mini Sheet booklets
Fa HM 1 , 2, 3, 4, 6,
1994-1999(Facit 690 kr.)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11859
693
Danmark/Tanska
vuosilajitelmaa
(8)
Årssatser,
(8)
Årssatser,
vuosilajitelmaa,
Year
sets[MintNeverHinged1970,1971,1975,1979,
1980,1981,1982,1983 (Fa 1210 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11865
Färöarna/Färsaaret
1989,1990
Årsböcker, vuosikirjat
1989,1990 Årsböcker, vuosikirjat, Year
Books. (Fa 600 kr.)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11593
702
697
Danmark/Tanska
samling/kokoelma
1851-2002
1851-2002 Bra samling / /
i 3
mappar ett flertal bättre märken samt en
del Fdc:n. Hyvä kokoelma 1851-2002
myös parempia merkkejä mukana sekä
Epk:a 3:ssa mappikansiossa. Interesting
collection in 3 albums 1851-2002 include
allso some better stamps and some First
day covers.
Startpris: 140 €
Varunummer: 10122
Grönland 1905 Fa P3 I 10 öre
Pakke-Porto *
Grönland 1905 Fa P3 I 10 öre Pakke-Porto
Attest: Slavomir Kaiser (1982). (Fa 7500
kr.)
Startpris: 150 €
Varunummer: 12875
703
Grönland 1905 Fa P1 V2 * 1 öre
Pakke-Porto
698
DWI 1873/76 Fa 5, 6 ,10 o
1873/76 Fa 5 1 cent, Fa 6 3 cents, Fa 10
10 cents
(Facit 800 sek)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13362
1905 Fa P1 V2 1 öre Pakke-Porto
Thiele
I, buktad vänster ram , pullistuma vas.
kehyksessä, bulge in left frame. (Fa 7000
kr.)
Startpris: 130 €
Varunummer: 12876
694
Danmark/Tanska
vuosilajitelmaa
(4)
Årssatser,
(4) Årssatser, vuosilajitelmaa, Year sets.
1991,1992,1993,1999. (Fa 1465 sek).
Startpris: 20 €
Varunummer: 11868
704
Grönland 1905 Fa P3 D o PakkePorto 10 öre
699
DWI 1905 Fa 32-36 Christian IX o
DWI 1905 Fa 32-36 Christian IX
20, 25, 40 bit. (Facit 380 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13363
5,10,
1905 Fa P3 D Pakke-Porto 10 öre 2-sid.
vinkelskuret, 2-siv. hammastamattomat,
corner cut
Kolonien (Fa 6000 sek)
Startpris: 150 €
Varunummer: 13605
695
Danmark/Tanska
serier,sarjaa,set **
1989-2004 (16) serier,sarjaa,set
1055 sek).
Startpris: 20 €
Varunummer: 11860
(16)
(Fa
705
700
Färöarna/Färsaaret 1941 Fa 6 på
brev, kirjeellä
1941
Fa
6
20/15
6.2.41>Thorshavn (Fa 180 sek)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13366
Sida 47
öre
Grönland 1910 Fa P2 C1 5 öre
Pakke-Porto *
1910 Fa P2 C1 5 öre Pakke-Porto
6000 kr.)
Startpris: 120 €
Varunummer: 12874
(Fa
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
706
711
716
Grönland 1915 Fa P 4 D * 1 öre
Pakke-Porto
Grönland 1958 Fa 41 Fdc, Epk o
SDR Stromfjord
Island,Islanti,Iceland 1930 Fa 188
10 aur Falk *
1915 Fa P 4 D
1 öre Pakke-Porto. 2-sid.
vinkelskuret, 2 siv.(h-ton) kulmakappale,
corner cut. (Fa 3600 sek)
Startpris: 50 €
Varunummer: 12258
1958 Fa 41 5 kr grå, harmaa, grey Fdc, Epk,
First day covers R-brev, R-kirje, Reg mail
SDR. Stromfjord 14.8.58 (Fa 850 kr)
Startpris: 18 €
Varunummer: 13935
707
712
Grönland 1915 Fa P 5 * 2 öre
Pakke-Porto
Grönland,Grönlanti
vuosilajitelma
1915 Fa P 5
2 öre gul, kelt, yellow. Övre
kanten otandad, yläreuna h-ton, top edge
imperf. (Fa 2700 sek).
Startpris: 40 €
Varunummer: 12257
2004 Årssats, vuosilajitelma, Year Set
(Facit 450 sek).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12501
708
Grönland 1915 Fa P 8 II PakkePorto 15 öre o
Grönland/Grönlanti 1915 Fa P 8 II PakkePorto 15 öre Grönlands Styrelse. (Fa
2600 sek)
Startpris: 65 €
Varunummer: 13606
709
Färöarna 1919 Fa 1 + Christian X
5 öre på brev
1919 Fa 1 4 öre (perf.14 x 14½) halverat,
puolitettu, bisected stamp + Christian X 5
ö re
Thorshavn 9.1.19, Attest:
Slavomir
Kaiser
(1979).
sällsynt,
harvinainen, rare. (Facit 8.000 >)
Startpris: 160 €
Varunummer: 12280
710
Thule 1935 Fa T 1 - 5 ** serie,
sarja, set
Thule 1935 Fa T 1 - 5 ** serie, sarja, set
(Fa 400 sek)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13753
1930 Fa 188 10 aur. Falk, haukka,
Falcon
Startpris: 10 €
Varunummer: 13540
717
2004
Årssats,
Island,Islanti,Iceland
162-164 Zeppelin
1931
1931 Fa 162-164 Zeppelin
/
+ 2 Kr.
. 1 Kr
(Fa 2.160 kr.)
Startpris: 40 €
Varunummer: 12861
Fa
30 aur
718
713
Grönland/Grönlanti
vuosilajitelmaa
5
årssatser,
Island,Islanti,Iceland
Fdc:n, Epk:ta
1954/56
2
5 årssatser, vuosilajitelmaa, Year Sets
1991,1993,1994,1996,2000 (Fa 2100 sek)
Startpris: 25 €
Varunummer: 11880
1954/56 Fa 327-329 Hannes Hafstein Fdc,
Epk. Fa 346-347 Norden, Pohjola Fdc, Epk.
(Fa 500 kr)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13994
714
719
Grönland,Grönlanti
vuosilajitelmaa
10
Årssatser,
Island,Islanti,Iceland 1961 Europa
arkserie,arkkisrj.
10 Årssatser, vuosilajitelmaa, Year sets
1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,
1986,1987. (Fa 1240 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11879
1961
Fa
388-389
Europa
arkserie,arkkisarja,sheet set (50). (Facit
500 sek)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12012
715
720
Island,Islanti,Iceland 1911 Fa 108113 **
Island,Islanti,Iceland
Samlarbil/keräilyauto Nr.8
1911 Fa 108-113 ** Jón Sigurdsson serie,
sarja, set. (Fa 1200)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13365
Sida 48
Samlarbil/keräilyauto/Model
Car
Certificate/todistus Nr.0089 DAF LF
Startpris: 10 €
Varunummer: 13550
Nr.8
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
721
Island/Islanti
Årssatser,Vuosilajitelmaa
4
4 Årssatser,Vuosilajitelmaa, Year Sets
1990,1991,1992,1996. (Fa 1425 sek)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11878
722
Island/Islanti
Vuosilajitelmaa
7
Årssatser,
7 Årssatser, vuosilajitelmaa, Year Sets
1980,1981,1982,1983,1984,1985,1988 (Fa
1450 sek)
Startpris: 14 €
Varunummer: 11877
726
731
Belgien,Belgia, Belgium 1918 Mi
129-142 * serie
Belgien/Belgia 1937 Astrid ** Mi
443-450 serie, srj.
1918 Mi 129-142
serie, sarja, set. Röda
kors, Punainen Risti, Red Cross. (Mi 1100 €
**)
Startpris: 120 €
Varunummer: 12887
1937 Mi 443-450
Drottning Astrid
serie/Kuningatar Astrid sarja, Queen Astrid
set.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10653
727
732
Belgien,Belgia, Belgium 1919/20
Mi 145-158 *
Belgien 1938 Mi 482-485 Luik 2
serier/sarjaa **
1919/20 Mi 145-158
Albert I (Mi 1700 € **)
Startpris: 150 €
Varunummer: 12885
1938
Mi
482-485
serier/sets/sarjaa.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10651
serie, sarja, set.
Luik 2
723
728
733
Belgien, Belgia 1865 Leopold I Mi
18 C o
Belgien,Belgia, Belgium 1930 Mi
287 **
Belgien 1939 Mi 497-504 ** Röda
kors/Pun.Risti
1865 Leopold I Mi 18 C 1 Fr viol.
€)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12502
1930 Mi 287
4 Fr. Antwerpen utställn.,
näyttely, exhibition. (Mi 130 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12884
1939 Mi 497-504
serie, sarja, set.Röda
Korset, Pun.Risti, Red Cross.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10654
724
729
734
Belgien,Belgia, Belgium 1878 Mi
34 Ab o
Belgien, Belgia 1931 Block 2 o
Belgien,Belgia,
Belgium
A.W.Finch ark,arkki
(Mi 120
1878 Mi 34 Ab 5 Fr GAND 27 april 1876.
Lyx, loisto, superb. (Mi 1600 €)
Startpris: 240 €
Varunummer: 12886
1931 Mi Block 2
18.VII.1931 Bruxelles
Exposition
Tentoonst.,
Utställning,
näyttely, exhibition. (Mi 180 €)
Startpris: 45 €
Varunummer: 14039
725
730
Belgien,Belgia, Belgium 1893 2 Fr
Mi 59 lyx, loisto
1893 Mi 59 2 Fr lila Leopold II
lyx, loisto,
superb Bruxelles 17 april 1899.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12901
Belgien,Belgia, Belgium 1936 Mi
BL 4 **
1936 Mi BL 4
(Mi 432) Utställning,
Näyttely, Exhibition (Mi 250 €). Två små
hål, kaksi neulanreikää, two pin holes.
Startpris: 35 €
Varunummer: 11990
Sida 49
1991
1991 Mi 2469 A.W.Finch ark, arkki, sheet
(30)
(Mi 45 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12020
735
Belgien/Belgia 1999/2001 BL 73 +
BL 79 **
1999/2001 Mi BL 73 (2884-89) + BL 79
(3022-3027). (Mi 33 €) Kungar/Drottningar,
Kuninkaita/Kuningattaria, Kings/Queens.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13982
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
736
Belgien,Belgia
2000 3
Epk:ta Kungar/Drottn.
Fdc:n,
2000 Mi BL 75, 2932-2933, 2938-39. 3
Fdc:n, 3 Epk:ta, 3 First day covers.
Kungar/Drottningar,
Kuninkaita/Kuningattaria, Kings/Queens.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13983
741
746
Cypern,Kypros 1963 Mi BL 1 **
Scout , partio
England/UK 1841-1999
kokoelma, coll.
Cypern, Kypros 1963 Mi BL 1
partio, Boy Scout. (Mi 170 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12882
Samling 1841-1999 /
Mycket märken
också
äldre
i
varierande
kvalitet,
intressant innehåll +
, sammanlagt 3
mappar + IOM,Jerssey,Guernsey mm.
Mielenkiint.kokoelma
3:ssa
mapissa,
paljon
tavaraa,
myös
vanh.päätä
vaiht.laatu. + IOM,Jersey, Guernsey ym.
Interesting coll. in 3 albums, many stamps
incl old mat. + covers + IOM,
Jersey,Guernsey etc.
Startpris: 170 €
Varunummer: 10117
Scout,
742
Cypern, Kypros 1992 ** + FDC
737
Belgien,Belgia, Belgium Lot/erä o
ca.950 märken
Lot/erä ca, noin, approx. 950
äldre
märken i insticksbok. 950 vanhempaa
merkkiä säiliökirjassa, 950 older stamps in
stockbook.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13781
1992
+ FDC/Epk, i presentalbum,
Lahjakansiossa, in gift album. (Mi 68,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11583
Cypern/Kypros 2006
Lahjakansio **
Belgien, Belgia, Belgium Lot/erä **
1937-1958
Lot/erä
(70)
1937-1958
Fyrblock/serier, neliöitä/sarjoja. Block of
four /sets.
Startpris: 12 €
Varunummer: 10652
Cypern/Kypros/Cyprus 2006 Gåvopärm
märken + FDC:n. Lahjakansio 2006 merkit
+ Epk:t. Gift Book 2006 stamps + FDCs
Startpris: 10 €
Varunummer: 10833
England/Englanti/UK 1967 QE II Mi
464 I , S.G. 743a
Belgien, Belgia, Belgium
1989 Saml,Kok,Coll
1849-
1849-1989 Samling, Kokoelma, Collection
,
, .Bra samling i 3 DAVO album,
bättre serier och märken, billigaste inte
räknade Mi ca. 9500 €. Hyvä kokoelma
3:ssa taskullisessa Davo-kansiossa. Paljon
hyviä
sarjoja/merkkejä,
halvimpia
ei
laskettu Michel noin. 9500 €. Good
Collection in 3 Davo-binders with pockets.
Many better stamp /sets. Michel catalogue
value approx. 9500 €
Startpris: 1 300 €
Varunummer: 13918
740
1967 Machin QE II Mi 464 F I , S.G. 743a
1/6d. Variant grönblå färgen saknas.
Variantti vihertävän sininen väri puutuu.
Variety greenish blue omitted (S.G. 743a
£160). (Michel 150 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13579
745
England/Englanti/UK
samling, kok, coll
1936>1995
1936-1995 samling, Kokoelma Collection
i två KABE album, 2:ssa KABE taskull.
kansiossa, in two KABE binders with
pockets. 1200 olika, erilaista, different.
(Yvert catal.value 2.300 €)
Startpris: 250 €
Varunummer: 13713
Bulgarien/Bulgaria 1931 Mi 248 50
L **
1931 Mi 248 50 L
sports. (Mi 130 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12890
England/Englanti/UK
1999-2003
Lot/erä
**
Gåvopärm,
744
739
747
Lot/erä
1999-2003 ca 250 olika märken
+ 5 block. Noin 250 erilaista merkkiä + 5
blokkia. Approx. 250 diff. stamps + 5
miniature sheet.
Startpris: 45 €
Varunummer: 13807
743
738
samling,
748
England/Englanti/UK
Elisabeth II saml./kok.
Queen
Queen Elisabeth II 1952-1968 samling,
kokoelma, Collection. Fin specialsamling ,
papper, tryck, vattenstämplar etc. Hieno
erikoiskokoelma paperit, vesileimat, tyypit
ym. Nice specialcollection with ex. papers,
Watermarks etc. Total 168 stamps.
Startpris: 120 €
Varunummer: 13846
749
England/Englanti/UK
Elisabeth Lot/erä **
Queen
Samling, kokoelma, Coll. 126 olika, 126
erilaista,
126
different
"Machin"
Queen Elisabeth märken, merkkiä, stamps.
+ lite klipp , + hiukan leikettä, + little
clips of "machin" stamp.
Startpris: 90 €
Varunummer: 13848
750
Estland, Viro, Estonia 1919 Mi 12
1 mark R-kort
1919 Mi 12 x
1 mark R-kort, kortti,
postcard Tallinn 19.8.19.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13027
sport, urheilu,
Sida 50
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
751
756
761
Estland, Viro, Estonia 1920 25 Mk
R-brev, R-kirje
Estland, Viro, Estonia 1931 Röda
Kors, Pun.Risti srj.
Estland, Viro, Estonia 1939 Mi 136
>Schweiz
1920 Mi 24 B 25 Mk
R-brev, R-kirje,
Re g . m a i l Baltiski 4.IX.21 > Sverige,
Ruotsiin, Sweden. Baksidan, taustapuol.,
backside 4 x 25 p (Mi 15)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13590
1931 Mi 90-93
Röda Kors serie, Pun.Risti
sarja, Red Cross set. (Mi 60 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13530
1939 Mi 136
30 (S) Päts >Schweiz,
S v e i t s i i n Tallinn 12.VIII.1939. Brevet
öppnat från 3 sidor, kuori avattu 3 sivulta,
opened from three sides.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13028
757
752
Estland, Viro, Estonia 1923 9 mk
postkort>Tyskland
Estland, Viro, Estonia 1931 Röda
Kors, PR brev, kirje
1923 9 mk Postkort, ehiökortti, Postal
Stationery,
Vastusega-Avec
Réponse
payée, Tallinn
Vaksal
30.11.23>
Tyskland, Saksaan, Germany.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13031
1931
R-Brev, R-Kirje, Reg.mail Tallinn
23.VI.32 > H:fors Finland Röda Kors serie,
Pun.Risti sarja, Red Cross set (Mi90-93) +
1 S x 3 (Mi 74). Öppnat på 3-sidor, avattu
3-sivulta, opened from 3-sides. Spår av
tejp, teipin jälkiä, Traces of adhesive tape.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13585
753
758
Estland, Viro, Estonia 1923 Mi 43 o
Estland, Viro, Estonia 1936 Caritas
serie, sarja, set
1923 Mi 43 B 10 M
sign.NEMVALZ (Mi 45
€)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13526
1936 Mi 109-112
Caritas serie, sarja,
set. (Mi 110 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13529
762
Estland, Viro, Estonia 1939 Mi 147
> Düsseldorf
1939 Mi 147 30 (S) Päts ultramarin >
Düsseldorf Nömme 29.XI.39 + Tyskland
censur,
Saksan
sensuuri,
Germany
examiner mark. Von der Wehrmacht
zugelassen.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13029
763
Estland, Viro, Estonia 1939 Mi 146
> Ungern
1939 Mi 146 18 (S) Päts. Postkort, kortti,
postcard > Ungern, Unkariin, Hungary.
Tallinn 22.XI.39
Startpris: 10 €
Varunummer: 13030
754
Estland, Viro, Estonia 1923 Mi 4142 o
1923 Mi 41-42 5 M , 15 M
80 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13527
Tallinn (Mi
759
Estland, Viro, Estonia Paro 28 EVA
o 1938
Brevkort (Helsak), korttikirje (ehiö), Letter
Card (Postal stationery) Paro 28 EVA
Tallinn 28.VII.1938. (Paberossid Eva (EVA)
Startpris: 35 €
Varunummer: 13035
764
Estland, Viro, Estonia 1940 Caritas
serie,sarja,set
1940 Mi 152-155 Caritas serie, sarja, set
(Mi 35 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13676
755
Estland, Viro, Estonia 1923 "Aita
Hädalist"
1923 Mi 46 B
47 B
Sign.Nemvalz
Startpris: 50 €
Varunummer: 13528
Aita Hädalist.
760
Estland, Viro, Estonia
Tango o Narva-38
Paro 11
Kortbrev (helsak), korttikirje (ehiö), Letter
card (postal stationery) Paro 11 Tango
Narva 20.I.38 > Haapsalu. (Paberossid
Tango (Kawe)
Startpris: 35 €
Varunummer: 13036
Sida 51
765
Estland, Viro, Estonia 1941 Pernau
Mi 7 I brev,kirje
1941 Mi 7 I Pernau 15 kop x 2
Pärnumaal AG. 24.VIII.41
Startpris: 35 €
Varunummer: 13009
Mädara-
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
766
771
776
Estland, Viro, Estonia 1941 Kiviöli
B 18.XII.41
Frankrike/Ranska/France 1869 Mi
32 5 Fr o
Frankrike/Ranska/France 1929 20
Fr Mi 242 A **
1941 Kiviöli B 18.XII.41 >Vörumaa +
Makstud röd stämpel, punainen leima, red
cancellation.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13015
1869 Mi 32 5 Fr Napoleon III
Startpris: 150 €
Varunummer: 12907
1929 Mi 242 A 20 Fr
tand.,hammaste,
perforation 13½. Pont du Gard. (Mi 450 €).
Startpris: 70 €
Varunummer: 12896
(Mi 1000 €).
772
767
Estland, Viro, Estonia 10 olika, eril.
Postkort 5s. *
10 olika, erilaista, diff.
Postkort 5s.,
Ehiökorttia, Postal Stanionery (Postcards)
H/O nr. 30-39. Vyer, Maisemia, Scenery.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13032
Frankrike/Ranska/France 1877 5
Fr Mi 76 o
1877 Mi 76 5 Fr
(Mi 85 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12909
777
Frankrike/Ranska/France
Fr Mi 239 *
1929 2
1929 Mi 239 2 Fr Le Havre utställn.,
näyttely, Exhibition. (Mi 1000 € **).
Startpris: 100 €
Varunummer: 12897
773
Frankrike/Ranska/France
10 C Carte Postale
768
Estland,
Viro,
Estonia
Helsak/ehiö/stationery PARO
Estland, Viro, Estonia Helsak/ehiö/postal
stationery PARO nr.24 Riola VET Raadio
Startpris: 20 €
Varunummer: 13583
Levant
Levant
10 C postkort, ehiökortti,
postcard Constantinople-Galata 26.8.13
> Sverige , Ruotsiin , Sweden.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13700
774
769
Estland samling, Viro kokoelma
1918-2007 */**/o
Estland, Viro, Estonia samling, kokoelma,
collection
1918-2007 /
/ .
Bra
samling i Leuchtturm album, endast några
nyare märken fattas. Hyvä kokoelma
Leuchtturmin taskullisessa kansiossa, vain
muutama uudempi merkki puuttuu. Good
Collection in Leuchtturm-Album, only few
modern
stamps
missing.
Högt
katalogvärde, korkea luetteloarvo, high
catalogue value !
Startpris: 500 €
Varunummer: 13970
Frankrike/Ranska/France
Fr Mi 135 *
1917 Mi 135 5 Fr + 5 Fr
Guerre. (Mi 1600 € **)
Startpris: 160 €
Varunummer: 12898
1917 5
Orphelins De La
778
Frankrike/Ranska (6) 1934 Louis
Blériot **
1934
Mi
294
Louis
Blériot
sexblock,kuusilo,sixblock. (Mi 168 €).
Startpris: 18 €
Varunummer: 10645
779
Frankrike/Ranska/France lot/erä **
Unesco etc.
Lot/erä
1958-1991
Tjänstem.,
virkapostim., Official Stamps, Conseil de L
´Europe & Unesco (Michel 102 €).
Startpris: 20 €
Varunummer: 12952
775
Frankrike/Ranska/France
Fr Mi 152 *
1923 1
1923 Mi 152
1 Fr Philately Congress,
Bordeaux. Mycket litet fastsättarspår.
Mitätön liimakkeen jälki, very small hinges
trace. (Mi 650 € **)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12895
770
Frankrike/Ranska/France 1849 Mi
2 15C o
1849 Mi 2 (YV no.2) Ceres 15C grön,
vihreä, green.Attest: A. von Der Weid
(1983).
Startpris: 200 €
Varunummer: 12894
Sida 52
780
Frankrike,Ranska
Olympia o
PARIS
1924
PARIS, Pariisi Olympiaden 1924
på kort.
Pariisin Olympia leima kortillla 18.4.24.
Paris Olympic Games 1924 cancl. on
postcard Paris 18.4.24.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12282
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
781
786
791
Gibraltar 1886 Mi 6 * 6 P viol.
Grekland/Kreikka/Greece 1927/28
Mi 321-326 *
Grekland/Kreikka/Greece 1933 Mi
355-361 **/*
1927/28 Mi 321-326
250 € **)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13723
1933 Mi 355-361
/
Serie, sarja, set
(Mi 361 50 Dr (Mi 220 € **)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13724
1886 Mi 6 6 P viol. (Mi 300 €).
Startpris: 50 €
Varunummer: 12888
serie, sarja, set. (Mi
782
Gibraltar 1886 Mi 7 1 Shilling *
1886 Mi 7 1 Shilling (Mi 650 €)
Startpris: 130 €
Varunummer: 12889
787
792
Grekland/Kreikka/Greece 1930 Mi
327-344 * serie
Grekland/Kreikka/Greece 1933 Mi
362-368 * serie
1930 Mi 327-344
serie, sarja, set (Mi
300 € **)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13722
1933 Mi 362-368
serie, sarja, set. (Mi
300 € **)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13726
788
793
Grekland/Kreikka/Greece 1932 Rbrev, R-kirje
Grekland/Kreikka/Greece 1934 Mi
372 **
1932 R Athénes > Hamburg Mi 300-303
serie, sarja, set +348,349 2 x 350 Ankstpl.,
tuloleima, backstamp Hamburg 29.8.32
Startpris: 10 €
Varunummer: 13607
1934 Mi 372 8 Dr
Athens stadion,
Ateenan Stadion, Athens Stadium. (Mi 220
€).
Startpris: 40 €
Varunummer: 12891
789
794
Grekland/Kreikka/Greece 1932 Mi
346-351 ** serie
Grekland/Kreikka/Greece 1939 Mi
416-420 * serie
1932 Mi 346-351
60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13727
1939 Mi 416-420
serie, sarja, set (Mi
140 € **)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13725
783
Gibraltar
1971-1997
kokoelma, Coll. **
Samling,
Gibraltar 1971-1997 Samling, kokoelma,
Co llec t io n
. endast några märken
fattas, vain muutama merkki puuttuu, only
few stamps missing. Leuchtturm-album.
(Mi ca. 800 €)
Startpris: 120 €
Varunummer: 13971
784
Grekland/Kreikka/Greece 1896 Mi
96-107 */**
1896
Mi
96-107 serie,
sarja,
set
Olympiaden,
Olympialaiset,
Olympic
Games.
(2) 5 L + 10 L
Startpris: 250 €
Varunummer: 12892
serie, sarja, set. (Mi
785
Grekland/Kreikka/Greece 1906 Mi
144-157 **
1906 Mi 144-157
serie, sarja, set.
Olympiad, Olympia, Olympic Games. (Mi
550 €)
Startpris: 110 €
Varunummer: 12893
790
795
Grekland/Kreikka/Greece 1933 Mi
369-371 */**
Grekland/Kreikka/Greece 1950 Mi
570 **
1933 Mi 369-371 serie, sarja, set
Mi 371 100 Dr.
( Mi 1900 € **)
Startpris: 220 €
Varunummer: 12883
1950 Mi 570
1500 Dr. (Mi 120 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12001
Sida 53
/
.
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
796
801
806
Holland/Alankomaat 1928 Olympia
kort, kortti o
Italien/Italia,Italy 1922 Mi 153-156
* serie, sarja
Kroatien/Kroatia/Croatia 1943 Mi
BL 4 A+B **
1922 Mi
153-156 serie, sarja, set.
Congresso Filatelico Italiano -Trieste 1922.
10
+
15
C
ojämn
tandning,
epätas.hammaste, uneven perf. G.P.
stämpel
på
baksidan,
G.P.
leima
taustapuol., G.P. cancell. on reverse. (Mi
2500 €)
Startpris: 250 €
Varunummer: 12900
1943 Mi Bl 4 A + B
Startpris: 20 €
Varunummer: 13678
1928 Olympia kort, kortti, Picture postcard
Amsterdam
Olympisch
Stadion
Marathontribune.
Negende Olympiade
Amsterdam > Finland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13350
(Mi 80 €)
807
Kroatien/Kroatia/Croatia
Dalmatien Mi 1-5 **
797
Holland/Alankomaat
Dienst 2 serier, sarjaa
1989/90
1989/90 Dienst Mi 44-46, 47-50
2
serier, 2 sarjaa, 2 sets. International Court
of Justice.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12997
802
Italien/Italia,Italy 1953 Mi 884-891
* serie, sarja
1953 Mi 884-891
serie, sarja, set. (Mi
140 € **)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13755
Dalmatien/Dalmatia (Sibenik) 1944 Mi 1-5
serie, sarja, set. (Mi 230 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13677
808
Kroatien/Kroatia/Croatia
Årssats, vuosilajit.
798
Holland/Alankomaat
eril, diff o/*
1070
olika,
Lot/erä 1070 olika, erilaista, different /
16 sid. insticksbok, 16 siv. säiliökirjassa,
16 pages stockbooks.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13623
803
Jugoslavien 1939 Mi 381-384 Fdc,
Epk 3.9.39
1939 Mi 381-384 Fdc, Epk, First day covers
Belgrad
3.IX.1939
Motorsport,
moottoriurheilu. (Mi 50 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 14032
799
Holland/Alankomaat 700 gr. klipp,
leikettä, clips
Lot/erä 700 gr.
klipp, leikettä, clips from
envelops. 1957-2006
Startpris: 20 €
Varunummer: 13845
804
Jugoslavien 1950 Mi 605-608 o
Tito serie, sarja,set
1950 Mi 605-608 Tito serie, sarja, set
(Mi 30 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13680
1944
2013
2013 Årssats, vuosilajitelma, Year set
(Michel ~ 60 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13565
809
Lettland/Latvia 1938 Häfte/Vihko
8 x Mi 265 **
1938 häfte/vihko/booklet
8 x 5 S.(Mi
265) 2 märken fattas, 2 merkkiä puuttuu, 2
stamps missing! (Mi 1000 € häfte x 10
märken, 10 merkin vihko, booklet with 10
stamps)
Startpris: 25 €
Varunummer: 10648
810
Lettland/Latvia 1938 Häfte/Vihko
8 x Mi 264 **
800
Holland/Alankomaat
Epk:ta 1952-1958
7
Fdc:n,
1952-1958 7 olika Fdc:n, 7 erilaista Epk:ta,
7 different First Day Covers. > Finland (Mi
262 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13981
805
Kroatien/Kroatia/Croatia 1942 Mi
BL 3 A + B **
1942 Mi Bl 3 A + B
Startpris: 20 €
Varunummer: 13679
(Mi 80 €)
Sida 54
1938 häfte/vihko/booklet
8 x 3 S.(Mi
264) 2 märken fattas,2 merkkiä puuttuu, 2
stamps missing! (Mi 1000 € häfte x 10
märken, 10 merkin vihko, booklet with 10
stamps)
Startpris: 25 €
Varunummer: 10649
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
811
816
Lettland/Latvia 1940 Olympiaden,
Olympia o
Liechtenstein
Kleinbogen
821
1939 Mi 274
Olympiad stämpel -40,
Olympia leima - 40, Olympic Games cancl.
1940. Riga 29 AUG 1939 > HelsinkiHelsingfors.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12286
1965 Mi 449 10
Fr
, miniatyrark,
pienoisarkki, "Kleinbogen" (Mi 55 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13037
1965
Mi
449
**
817
Liechtenstein 1974 Mi 614 ** Klb.
812
Lettland/Latvia
kok.
liten
saml./Pieni
Lettland mindre samling / ca.160 st. på
blad, huvudsakligen före 1930. Pieni
kokoelma lehdillä n.160 merkkiä,pääpaino
ennen 1930.Small collection with 160
stamps on pages, most before 1930.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10431
Liechtenstein 1938 Mi 171 3 Fr på
brev, kirjeellä
822
Litauen/Liettua/Lithuania 1938 Mi
421-424 **
818
nr.25-
Liechtenstein
1981-1986
Maximikort
Nr.25-70, maksimikortit, Maximum cards
Nr. 25-70 komplett, kaikki, complete. (Mi
199 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13083
Liechtenstein 1938 Mi 171 3 Fr
18.VIII.38
Startpris: 30 €
Varunummer: 13600
Liechtenstein FDC, Epk:t 19781986 73 st,kpl.
814
197
1938 Mi 421-424
Scout, Partio, (Mi 75 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 14016
serie, sarja, set.
823
Litauen/Liettua
årssats,vuosilajitelma
819
Liechtenstein 1941 Mi
Miniatyrark, pien.arkki
1912-1985 Samling, kokoelma, Collection
/
.Mycket bra samling i Davo-album
med
fickor,
Massor
med
bättre
märken/serier. Michel ca. 10.000 €. Hyvä
kokoelma
Davo-kansiossa
taskullinen.
Paljon parempia merkkejä/sarjoja. Michel
luetteloarvo
noin
10.000
€.
Good
Collection in Davo-Album with pockets.
Many better stamp/sets. Michel catalogue
value approx. 10.000 €
Startpris: 1 400 €
Varunummer: 13919
1974 Mi 614
Miniatyrark, pienoisarkki,
miniature sheet (Kleinbogen Mi 45 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13754
Liechtenstein Maximikort
70, maksimikortit
813
Liechtenstein 1912-1985 Samling,
kokoelma, coll.
**
1941 Mi 197
4 märkens miniatyrark, 4
merkin pienoisarkki, 4 stamps miniature
sheet (Kleinbogen) (Mi 400 €)
Startpris: 100 €
Varunummer: 14009
Liechtenstein FDC, Epk:t, First day covers
1978-1986 73 olika, eril.,diff. Leuchtturm
Optima album, kansio.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13084
2007
2007 årssats,vuosilajitelma, Year set
(Mi 40,70 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11578
824
Luxemburg 1893 5 Fr * Adolf
1893 Mi 66 B 5 Fr. Adolf (Mi 36 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13541
820
Liechtenstein
1978-1986
samling, kokoelma,coll.
815
Liechtenstein
1952
FDC,Epk > USA
Mi
310
1952 Mi 310 FDC 1.20 (Fr)/40 (Rp) R-brev
VADUZ 25.IX.52 > U.S.A. Epk R-kuori
Vaduz > Amerikkaan. FDC Reg.-cover sent
to United States. (Michel 220 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12276
**
1978-1986
samling, kokoelma, coll.
1978-1983 Leuchtturm blad, lehdillä, on
pages.
1984-1986
i
perg.påsar,
perg.pusseissa, perg. bags.(Mi 243 €).
Startpris: 35 €
Varunummer: 13085
Sida 55
825
Luxemburg 1956 Europa Mi 555557 serie, srj. **
1956 Europa Mi 555-557
set. (Mi 300 €)
Startpris: 50 €
Varunummer: 12862
serie, sarja,
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
826
831
836
Luxemburg 1956 Europa Mi 555557 o serie,srj.
Monako, Monaco 1885 75 (C) * Mi
8
Monako, Monaco 1957 Mi 502,
503,505B ** serie
1956 Mi 555-557
serie,sarja,set Europa
(Mi 80 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11992
1885 Mi 8 75 C (Mi 280 €).
Startpris: 50 €
Varunummer: 12913
1957 Mi 502, 503,505B
set. (Mi 550 €).
Startpris: 80 €
Varunummer: 12917
832
827
Luxemburg 1999-2003
kaikki, complete
**
alla,
1999-2003
alla, kaikki, complete. i
presentpärm, lahjakansiossa, in gift folder,
(Bukarest 2004) (Mi 237,20 €).
Startpris: 35 €
Varunummer: 11580
Monako, Monaco 1909 Portom. 10
C Mi 7 o
1909 Portom. Mi 7 10 C
lunastusmerkki. (Mi 140 €).
Startpris: 20 €
Varunummer: 12914
, Lösenm. ,
serie, sarja,
837
Monako 1964-1980 ** Samling,
kokoelma, Coll.
Monako/Monaco 1964-1980 ** Samling,
kokoelma,
Collection.
Lindner-Album.
Endast
några
märken
fattas,
vain
muutama merkki puuttuu, only few stamps
missing. (Mi ca.1100 €)
Startpris: 150 €
Varunummer: 13972
833
828
Malta
2004/2005
**
Anniversary Present.pack
2004/2005
First
presentation
pack.
lahjapakkaus. (Mi 90 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11598
First
Anniversary
Gåvopaket,
Monako, Monaco 1919 Mi 33 * 5 Fr
+ 5 Fr
1919 Mi 33 5 Fr + 5 Fr
Startpris: 140 €
Varunummer: 12908
(Mi 1400 €)
Monako 1885-1963 */** Samling,
Kokoelma, Coll.
834
Monako, Monaco 1949 Mi 394-396
* serie, sarja
829
Monako, Monaco 1885 lot/erä (3)
Mi 1,2,5 *
1885 lot/erä (3) Mi 1, 2 , 5
1 + 15 (C)
tandfel, hammasvikaa, tooth faults. (Mi
447 €).
Startpris: 30 €
Varunummer: 12911
1949 Mi 394-396 (Aero)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12915
serie, sarja, set.
Monako/Monaco
1885-1963 /
Samling, Kokoelma, Collection i LindnerAlbum. Mycket bra samling endast några
märken fattas. Erittäin hyvä kokoelma
vain muutama merkki puuttuu. Very good
Collection only few stamps missing.
(Michel ca. 14000 €)
Startpris: 2 000 €
Varunummer: 13973
839
Polen,
Puola
Przedbórz
835
Monako, Monaco 1955 Mi 502505A * serie,sarja
830
838
1955 Mi 502-505A serie,sarja, set
Startpris: 60 €
Varunummer: 12916
Monako, Monaco 1885 40 C Mi 7 *
1918
(30)
**
1918 Lot/erä Mi 1-18 ( 3 0 )
Przedbórz
Lokalmärken,
paikall.merkkejä.
local
stamps. Äkthet ?, Aitous ? , Genuine ?
Högt katalogvärde, korkea luetteloarvo,
high catalogue value.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12516
1885 Mi 7
40 C (Mi 80 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12912
840
Polen, Puola, Poland 1928 BL 1 *
Warszawa 1928
1928 Mi Block 1
Warszawa 1928
utställning, näyttely, Stamp exhibition.
Brunt sträck på baksidan, ruskea raita
liimapuolella, Brown line on backside. (Mi
600 € **)
Startpris: 100 €
Varunummer: 14046
Sida 56
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
841
846
851
Mi
Polen, Puola, Poland Lot/erä (520)
o/**
Rumänien,Romania 1934 Mi 46873 Scout, Partio **
1960 Mi 1197-1208
serie, sarja, set.
Fåglar, Lintuja, Birds. ( Mi 30 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13747
Lot/erä /
ca. 520 märken i
insticksbok 1919> ,lite Tyskland med. Erä
noin 520 merkkiä säiliökirjassa 1919 >
myös hiukan Saksaa mukana. Approx. 520
stamps 1919 > in stockbook, include some
Germany.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13748
1934 Mi 468-73
serie, sarja, set.
Scout, Partio (Mi 110 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 14020
Polen, Puola, Poland
1197-1208 ** serie
1960
842
852
Polen, Puola, Poland 1964 BL 34 **
Rumänien,Romania 1935 Scout,
Partio **
1964 Mi BL 34
Tokyo Olympiaden,
Tokion olympialaiset, Tokyo Olympic
Games.(Mi 65 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12044
843
Polen,Puola 1970 Mi 2017-2024 **
Kleinbogen set
1970 Mi 2017-2024
miniatyrark serie,
pienoisarkki sarja, Kleinbogen set. (Mi 40
€).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12994
844
847
Polen,Poland 1944-1963 samling,
kokoelma, Coll.
Polen, Puola, Poland 1944-1963 samling,
kokoelma,
Collection
/
i LindnerAlbum. (Mi ca. 2500 €) Endast några
fattas, vain muutamia puuttuu, only few
stamps missing.
Startpris: 300 €
Varunummer: 13974
848
Rumänien,Romania 1935 Mi 480483 **
1931 Mi 413-17
serie, sarja, set. Scout,
Partio (Mi 60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 14017
854
849
1935 Mi 484-88
Scout, Partio (Mi 75 €)
Startpris: 18 €
Varunummer: 14019
Rumänien,Romania 1935 Mi 48488 Scout, Partio **
serie, sarja, set.
Rumänien,Romania 1932 Mi 437442 Scout, Partio **
1932 Mi 437-442
Scout, Partio (Mi 110 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 14018
serie, sarja, set.
855
Rumänien,Romania 1941 Mi 696700 + BL 16 **
2
Lot/erä 2 böcker + 4 gåvoförpackningar. 2
kirjaa + 4 lahjapakkausta. Two books + 4
giftpack. Böcker/kirjat/books: 150 years of
the Polish postage stamp (2010), 90th
anniversary of the Museum of Post and
Telecommunication (2011)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13564
853
Rumänien,Romania 1931 Mi 41317 Scout, Partio **
845
Polen,Puola,Poland
Lot/erä
böcker/kirjaa etc,ym.
Scout, partio
1935 Mi 480-483 2 serier,sarjaa, sets
(Mi 28 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12498
Polen, Puola, Poland 1987 Erä/lot
** fyrblock, nelilöt
1987 Erä/lot (49)
fyrblock, nelilöt,
block of four alla 1987 utgivna till 24.9.
kaikki 1987 ilmestyneet 24.9. saakka. All
1987 issues until 24 september (Mi 30763121) (Mi 87,60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13746
1935 Mi 484,485,487,488
(Mi 63 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12499
850
Rumänien,Romania
EFIRO Bukarest o
1932
BL
1932 Mi Block 1 EFIRO
Bukarest
Utställning, Näyttely, Exhibition (Mi 75 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 14047
Sida 57
1
1941 Mi 696-700 serie, sarja, set + BL 16
Röda Kors, Pun.Risti, Red Cross. (Mi 50
€)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12968
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
856
Rumänien,Romania-42
Lentoposti > Finl.
Flygpost,
1942 Mi 707 x 4 Flygpost, Lentoposti, Air
mail.
Finlands
ambassad,
Suomen
lähetystöstä. Finnish embassy Bucarest
1942>Helsinki
Finland,Suomeen.
Rumänien+Tyska censur, Romanian ja
Saksan sens. Romanian and Germany
examiner + Ag =Wien
Startpris: 10 €
Varunummer: 13705
861
866
Ryssland,Venäjä,Russia 1910 35
kop ark, arkki, sheet
Ryssland,Venäjä,Russia
Obrazets serie, sarja
1909/10 35 kop Mi 74 I A ark, arkki, sheet
(100)
( Mi 800 €) liten repa i
marginalen, pieni repeämä marginaalissa,
Little tear on topmargins.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13652
Ryssland,Venäjä,Russia
Mi 24-26 y o
Ryssland/Venäjä 1910 Mi 77 Aa **
Ark(40)
1875/79
1875/79 Mi 24-26 y 2 K, 7 K, 8 K
serie,sarja, set. (Mi 500 €)
Startpris: 80 €
Varunummer: 12906
1915 Obrazets 1 kop- 10 kop (Specimen)
serie,
sarja,
set.
Vitt
papper,
valk.paperi, White paper.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13672
867
862
857
1915
1910
1
R
Mi
77
Aa
helark(40),arkki,sheet (40) (Mi 600 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 10975
Ryssland/Venäjä/Russia 1994 **
Ryssland/Venäjä/Russia
1994
insticksbok, säiliökirjassa, in stock book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10804
i
868
Ryssland/Venäjä/Russia 2001 **
863
Ryssland,Venäjä,Russia 1912 20
kop ark, arkki, sheet
858
Ryssland, Venäjä,Russia 1880 7
kop Mi 25x > Finland
1880
Mi 25x 7 kop St.Petersburg >
Finland,
Suomeen 13.10.1880 Finska
Kupé Postexped. 1 No.4
Startpris: 10 €
Varunummer: 13673
Ryssland,Venäjä,Russia 1912 Mi 72 20 kop
ark, arkki, sheet No.4 (100)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13653
869
Ryssland/Venäjä 2003/04 **
864
Ryssland,Venäjä, Russian Levant
1913 ** serie,srj
859
Ryssland, Venäjä,Russia 1887 3
kop Mi P7 >Finland
1887 Mi P 7 3 kop postkort, postikortti,
postcard > Finland, Suomeen 3.9.1887
St. Petersburg + nr. 4
Startpris: 10 €
Varunummer: 13675
1913 Levant Mi 61-75
sarja, set.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13671
Romanov serie,
Ryssland,Venäjä,Russia 2004 Mi
1212-15 Klb. set
Ryssland,Venäjä 1914 Rek.brev/Rkirje >Sverige
Ryssland,Venäjä,Russia
kop o Kiev>Wiborg
1899
3
1899 3 kop postkort, postikortti, postcard
Kiev > St.Petersburg13.VIII.99 > WiborgWiipuri 26.VIII.99
Startpris: 10 €
Varunummer: 14024
2003/2004 Mi 1079-1084 serie,sarja,set, +
BL 55, 1177-1179 serie, sarja, set, + BL 69
.(Mi 38,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11591
870
865
860
2001
i insticksbok, säiliökirjassa, in
stock book.(Mi 144 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 10803
1 9 1 4 R-brev, R-kirje, Reg mail 7 kop
Romanov (Mi U 52 B) helsak, ehiö, postal
stationery + 3+3+7 kop Kasastan
9.12.14
>
Stockholm
Sverige
ank
1.1.1915.
Kasastanista
>Tukholmaan
tuloleima 1.1.1915. To Sweden backstamp
Stockholm.1 1.1.1915 ANK.A.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13674
Sida 58
2004 Mi 1212-1215
Miniatyrark serie,
pienoisarkkisarja, Miniature sheet set. ( 4
Kleinbogen) Mi 45 €.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12030
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
871
876
Ryssland,Venäjä,Russia
(116) Fantasi utg.
Lot/erä
Ryssland,Venäjä,Russia Lot/erä
(116)
Fantasi
utgåvor,
Fantasia
julkaisuja,
Fantasy
issues.
Karjala,
Dagestan,
Uzbekistan, Chechenia, Kalmykia etc. ym.
1991/1992.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13711
872
Ryssland,Venäjä,
1992-2006 **
Russia
Lot/erä
1992-2006
samling
i
två
insticksböcker,
kokoelma
2:ssa
säiliökirjassa, Collection in 2 Stock books.
1992-1996
nästan
komplett,
lähes
täydellinen, almost complete. 2000-2006
komplett,
täydellinen,
complete
incl.blocks.Högt
katalogvärde,
korkea
luettelohinta, high catalogue value.
Startpris: 250 €
Varunummer: 13847
Schweiz/Sveitsi
Portom. o
881
1882
1882 Mi 14 Portom. 500 (C)
Startpris: 40 €
Varunummer: 12941
500
(C)
(Mi 220 €)
SAN MARINO 1877/1961 Lot/erä
(10) */**
1877/1961 Lot/erä (10) */** Endast bättre
märken, vain parempia merkkejä, only
better stamps include. 1877 30 c. Mi 4 ,
1894 1 L. Mi 31 * Mi 402 **, 696 *,
Portom.60,62 **, + Paketm. 33, 40 ** (Mi
2.875 €)
Startpris: 200 €
Varunummer: 13756
874
1882 Mi 12 50 (C) Portom.
19.VIII.83
Attest:
A.Weid
&
Marchand(1989) (Mi 600 €).
Startpris: 100 €
Varunummer: 12940
**
1934 Mi BL 1
NABA Zürich (Mi 900 €)
Startpris: 225 €
Varunummer: 13999
Schweiz/Sveitsi 1936 Mi 301 II**
par,pari KZ 11 y
1 9 2 2 Paketkort, Pakettikortti, Parcel
dispatch note Geneve I 1.IX.22 > Perkjärvi
Finland,Suomeen.porto,taksa
4,55
Sfr.
Transit
Berlin,
Malmö,
Turku
h.ulk.Ankomst, tulo, backstamp Perkjärvi
15.IX.22
Startpris: 10 €
Varunummer: 13704
1936 Mi 301 II
par,pari KZ 11 y (Mi 50
€)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12008
883
Schweiz/Sveitsi 1936 Mi BL 2 **
PRO PATRIA
878
1923 Mi 179-184
Sept 1923> Rüti
Startpris: 30 €
Varunummer: 13052
1936 Mi BL 2 PRO PATRIA
Startpris: 25 €
Varunummer: 14000
Flugtag Chur 30.
884
Schweiz/Sveitsi 1938 Dienstm. Mi
28-45 ** serie,srj.
879
Schweiz/Sveitsi 1923 Mi 179+181
Flygpost, lentop.
1923 Mi 179,181 R- kort, Rek. kortti,
Reg. postcard. Par poste aérienne.
Flugpost Romanshorn-Zürich 9.VI.24 +
Flugtag Romanshorn.> Geneve
Startpris: 20 €
Varunummer: 13053
1938 Dienstm. Mi 28-45
serie, sarja,
set.
Tjänstem.,
virkapostim.,
official
stamps. (Mi 80 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13039
885
Schweiz/Sveitsi 1938 Block 4 *
Aarau 1938
880
Schweiz/Sveitsi 1934 Mi 258 >
Island, Islantiin
Schweiz/Sveitsi 1882 Portom. Mi
12 o
1
882
/
875
BL
Schweiz/Sveitsi
Paketkort,pakettikortti >Perkjärvi
San Marino Lot/erä (81) 18921931 o/*
San Marino Lot/erä (81) 1892-1931
Startpris: 20 €
Varunummer: 14015
1934
877
Schweiz/Sveitsi 1923 Mi 179-184 o
Flugtag Chur
873
Schweiz/Sveitsi
NABA
Mi 258 90 C R- Airmail Zürich-Basel
Luzern 11.IV.34 + Zürich + Basel > Island,
Islantiin,
Iceland.
Ankomst,
tulo,
backstamp Reykjavik 21.IV.34
Startpris: 15 €
Varunummer: 13049
Chur
J.-C.
Sida 59
1938 Mi Block 4
Aarau 1938 Utställning,
näyttely, exhibition (Mi 75 € **)
Startpris: 12 €
Varunummer: 14013
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
886
891
896
Schweiz/Sveitsi 1940 BL 5 ** Pro
Patria
Schweiz/Sveitsi 1943 Block 8 **
Schweiz/Sveitsi 1945 Block 12 **
1943 Mi Block 8
(Mi 120 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 14002
1945 Mi Block 12
160 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 14007
1940 Mi BL 5 Pro Patria
Startpris: 120 €
Varunummer: 14003
(Mi 450 €)
892
887
Schweiz/Sveitsi 1943 BL 9 **
Schweiz/Sveitsi 1941 Block 6 **
Pro Juventute
1943 Mi BL 9
164 x 140 mm. (Mi 110
€)
Startpris: 25 €
Varunummer: 14004
1941 Mi Block 6 Pro Juventute
€)
Startpris: 35 €
Varunummer: 14001
(Mi 140
Baseler Taube (Mi
897
Schweiz/Sveitsi 1946
FDC,epk > Helsinki
Mi
470
1946 Mi 470 1,50 Fr + Mi 468 30+10 C RLausanne 22.V.46+ Locarno + PRO
AERO. Fdc, epk > Finland Helsinki. 1 flyg,
ensilento, first flight. Lausanne- Locarno.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13048
893
888
Schweiz/Sveitsi 1942 Block 7 **
Schweiz/Sveitsi 1943 BL 10 **
GEPH
1942 Mi Block 7
(Mi 110 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 14014
1943 Mi BL 10
GEPH utställning,
näyttely, exhibition, (Mi 90 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 14005
889
894
Schweiz/Sveitsi 1942/43 Dienst Mi
46-63 ** serie
1942/43 Dienstm. Mi 46-63
serie,
sarja, set. Tjänstem., virkapostim., official
stamps. (Mi 75 €)
Startpris: 18 €
Varunummer: 13041
Liechtenstein 1946 Mi
miniatyrark,pien.arkki
247
**
1946 Mi 247
4 märkens miniatyrark, 4
merkin pienoisarkki, 4 stamps miniature
sheet "Kleinbogen" (Mi 350 €)
Startpris: 85 €
Varunummer: 14010
Schweiz/Sveitsi 1944 Mi 438 FDC,
EPK
1944 Mi 438 1,50 Fr. Fdc, Epk, First day
cover Zürich 20.IX.44
Startpris: 10 €
Varunummer: 13050
895
890
Schweiz/Sveitsi 1945 Block 11 **
Schweiz/Sveitsi 1943 Mi BL 10 o
1945 Mi Block 11
(Mi 220 €)
Startpris: 55 €
Varunummer: 14006
1943 Mi BL 10
17.IX.43 Geneve
utställn.stämpel, näyttelyleima, exhibition
cancl. (Mi 60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13038
898
899
Schweiz/Sveitsi 1947 FDC Mi 479
>H:ki Finland
1947 Mi 479 2,50 Fr. RGeneve 2.V.47
FDC, Epk > Finland, Suomeen >
vidaresänt, edelleenlähetetty, relayed. 1.
flyg, ensilento, First flight Geneve-New
York.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13047
900
Schweiz/Sveitsi 1948 IMABA Mi BL
13 o
1948 IMABA Mi BL 13
Startpris: 22 €
Varunummer: 13042
Sida 60
(Mi 90 €)
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
901
906
Schweiz/Sveitsi 1948 BL 13 **
IMABA
Schweiz/Sveitsi Lot/erä
Juventute 1920>
911
1948 Mi BL 13 IMABA 1948 BASEL
Utställning, Näyttely, Exhibition (Mi 90 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 14008
Lot/erä
(10)
*
1920,1928,1941.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12969
902
907
Schweiz/Sveitsi 1950 Dienstm. Mi
64-74 ** serie,srj.
Schweiz/Sveitsi
1854-2009 o,*,**
1950 Dienstm. Mi 64-74
serie, sarja,
set.
Tjänstem.,
virkapostim.,
official
stamps. (Mi 85 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13040
Pro
*
Pro
Juventute
Coll./kokoelma
Samling,kokoelma,collection 1854-2009
/ /
På blad i mapp över 1800 olika.
Michel > 4000 €. Lehdillä mapissa yli 1800
eril. Michel yli 4000 € (vain paremmat
laskettu). Coll. on pages in album over
1800 different, Michel cat. value over 4000
€.
Startpris: 300 €
Varunummer: 12503
Slovenien, Slovenia
Årssats, vuosilajit.
2013
**
Slovenien,
Slovenia
2013
Årssats,
vuosilajitelma, Year set
(Michel ~60
€)
Startpris: 12 €
Varunummer: 13548
912
Europa
Sepac
Pakkaukset 2 + 3
Förpackn.
Sepac Beautiful Corners Of Europe
förpackningar Nr. 2 och 3, Pakkaukset No.
2 ja 3. Folder no.2 and 3.
År, vuodet,
years 2009/2011.
Startpris: 12 €
Varunummer: 11840
903
Schweiz/Sveitsi 1951 Block 14 *
LUNABA
1951 Mi Block 14
LUNABA Luzern
Utställning, näyttely, exhibition (Mi 280 €
**)
Startpris: 40 €
Varunummer: 14012
913
908
Vatikanen/Vatikaani 1952 Mi Block
1 **
Belarus/Vitryssland/Valko-Venäjä
52 + 4 Bl **
Vatikanen/Vatikaani 1952 Mi Block 1 (188
C)
(Mi 300 €)
Startpris: 75 €
Varunummer: 14031
Belarus/Vitryssland/Valko-Venäjä Lot/erä
52 olika + 4 Block, 52 erilaista +4
blokkia, 52 diff.+ 4 miniature sheets. (Mi
55 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13619
909
914
1992 Europa CEPT pärm, kansio,
album **+ o
Europa 100 olika, eril,
Skyddsperfor./Rei´itteitä
904
Schweiz/Sveitsi 1955 Block 15 **
Lausanne 1955
1955 Mi Block 15
Lausanne 1955
utställning, näyttely, exhibition (Mi 110 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 14011
905
Schweiz/Sveitsi
1987,-88
årssatser,vuosilajitelmat
1987,1988 årssatser, vuosilajitelmat, Year
sets (Mi 69,20 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11584
1992 Europa CEPT gåvopärm, lahjakansio,
giftalbum
/ 35 länder, 35 maata, 35
countries. fyrblock, nelilöt, block of four.
Både postfriska och stämplade, sekä
postituoreet että leimatut, mint and cancl
of all stamps. Högt katalogvärde, korkea
luetteloarvo, High catalogue value.
Startpris: 50 €
Varunummer: 12636
diff.
Europa/Eurooppa/Europe 100 olika, eril,
diff. Skyddsperforeringar/ Suojarei´itteitä,
"Punchings" Perforated Initials.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13622
915
Ukraina/Ukraine Lot/erä ** (54) +
Belarus 1992>
910
Slovakien/Slovakia 2004 ** + FDC
Slovakien/Slovakia 2004
fyrblock +
FDC komplett i insticksbok. Nelilöt + Epk:t
kaikki säiliökirjassa. Block of four + FDCs
full set in stockbook. (Mi 247,40 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 10821
Sida 61
Ukraina/Ukraine
Lot/erä
(57)
+
Belarus, Vitryssland, Valko Venäjä. (15)
1992>
Startpris: 10 €
Varunummer: 13710
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
916
921
926
Europa/Eurooppa 6 Fdc:n, Epk:ta
Drottningar
Sovjet,NL,CCCP 1971 Mi 3867-68
arkserie, arkkisrj.
Sovjet/NL/CCCP
Samling/kokoelma/coll.1962-69
1971
Mi
3867-3868
arkserie,
arkkisarja, sheet set (50). (Mi 45 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12034
Samling
1962-1969 ca. 900 märken
och 25 block (olika). Kokoelma 1962-1969
väliltä,
noin
900
merkkiä
ja
25
blokkia(erilaista). Collection with ca. 900
stamps and 25 blocks (different).
Startpris: 80 €
Varunummer: 10430
Europa/Eurooppa 1998-2004 6 olika Fdc:n,
6 erilaista Epk:ta, 6 diff. First day covers
Drottningar,
Kuningattaria,
Queens.
Monako, Österrike, Grönland (3), Danmark.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13993
922
917
Sovjet,NL,CCCP 1931 Zeppelin 35
K,2Ro
1931 Mi 403 + 405 B Zeppelin 35 K , 2 R
(Mi 40 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12966
1978 Mi 4749 v 15 k
ark, arkki, sheet
(100) litet hörnveck, pieni kulmataite,
small corner fold. ( Mi 250 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 12028
Sovjet,NL, CCCP 1935 Mi 494-497
**
(Mi 400 €)
Sovjet,NL,CCCP 1981 Mi 5132-37
arkserie, arkkisrj.
1981 Mi 5132-5137 Arkserie, arkkisarja,
Sheet set (50)
(Mi 100 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12029
919
924
Sovjet,NL,CCCP 1950 Mi 1513-14
** serie, sarja,set
Sovjet,NL,CCCP 1983 Mi 5278-82
arkserie, arkkisrj.
1950 Mi 1513-1514
Antarktis (Mi 90 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13046
927
Sovjet,NL, CCCP
Helsaker, ehiöitä,
Lot/erä
(60)
Lot/erä (60) Helsaker, ehiöitä, postal
staionery 1980/90-talet, -luku, 1980/90s
Startpris: 10 €
Varunummer: 13620
923
918
1935 Mi 494-497 Y
Startpris: 80 €
Varunummer: 12967
Sovjet,NL, CCCP 1978 Mi 4749 v
ark,arkki,sheet **
serie, sarja,set.
1983
Mi
5278-5282
arkserie,
arkkisarja, sheet set (36). Blommor,
kukkia, flowers. (Mi 72 €) 1 ark (10 kop)
marginal/hörnfel. 1 arkissa (10 kop)
reuna/kulmavika. 1 sheet (10 kop) with
margin/corner faults, stamps are all
.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12035
928
Sovjet,NL,CCCP
1947-1992
saml./kokoelma/coll. */o
CCCP 1947-1992 samling i 3 album,
kokoelma 3:ssa kansiossa, collection in 3
albums, > 3000 olika/eril./diff. /
Högt
katalogvärde, korkea luetteloarvo, high
catalogue value.
Startpris: 350 €
Varunummer: 11019
929
Spanien, Espanja, Spain 1931 Mi
618-625 I A *
1931 Mi 618-625 I A
450 **).
Startpris: 20 €
Varunummer: 12600
serie, sarja, set. (Mi
920
Sovjet,NL,CCCP 1959 Mi 1655 b 3
ark,arkkia,sheet
1959 Mi 1655 b 3 ark,arkkia,sheets (50)
Moskva, Moskova,Moscow 31.12.60. Totalt
150 märken,yhteensä 150 merkkiä, 150
stamps. (Mi 150 €).
Startpris: 15 €
Varunummer: 12032
925
Sovjet,NL,CCCP 1987 Mi 5748-52
Klb. serie,sarja
1987 Mi 5748-5752
Miniatyrark serie,
Pienoisarkkisarja, Miniature sheets set (5
Kleinbogen) (Mi 50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12026
Sida 62
930
Spanien/Espanja/Spain
571-580 a/b */**
1931
1931 Mi 571-580 a/b serie, sarja, set
(Mi 300 €). 1 Pta a+b
.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12602
Mi
/
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
931
936
941
Spanien, Espanja, Spain 1931 Mi
622 II A **
Berlin/Berliini 1953 Mi 101-105 *
serie, sarja, set
DDR 1951 Mi 294 K.Liebknecht
Fdc, Epk
1931 Mi 622 II A
25 C Pablo Inglesias.
(Mi 100 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12599
1953 Mi 101-105
serie, sarja, set.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12978
937
932
Spanien/Espanja/Spain
792-794 **
1938
Mi
1938 Mi 792-794
Ferdinand II (Mi 72 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12603
933
Spanien, Espanja, Spain Lot/erä **
(460) märken
Lot/Erä
ca, noin, approx. 460 märken,
merkkiä, stamps.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13712
BRD
1951
serie,sarja,set
Mi
143-146
o
1951 Mi 143-146
serie,sarja,set. lite
ojämn tandning, hiukan epätas.hammaste,
some uneven perforation. (Mi 140 €).
Startpris: 15 €
Varunummer: 11468
938
Tyskland BRD 1953 Mi 167-170 på
kort, kortilla
1953 Mi 167-170 serie, sarja, set
26.9.53
München Deutsche VerkehrsAusstellung 1953. på kort, kortilla,
postcard. (Mi 40 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13996
DDR 1951 Mi 294 K.Liebknecht Fdc, Epk,
First day cover. (Mi 35 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13995
942
DDR 1964 Mi 1039-1044 Olympia
FDC,Epk
DDR 1964 Mi 1039-1044 Olympia FDC,Epk.
15.7.64 Berlin W 8 , Olympische Spiele
Tokio 1964.(Mi 65 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 11830
943
DDR 1981 FDC:n alla, Epk:t kaikki,
complete
DDR 1981 FDC alla utgivna, Epk:t kaikki
ilmestyneet, First day covers all issues. (Mi
272 €).
Startpris: 40 €
Varunummer: 11795
934
Turkiet/Turkki/Turkey
120-27 **
1946
Mi
1946 Mi 120-27
serie, sarja, set.
Krigskadades
hjälpen,
Sodassa
loukkaantuneiden hyväksi, War Injured
Help. (Mi 60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 14021
944
939
2000
BRD
Vuosi/Lahjakirja
års/gåvobok,
BRD:
Die
Postwertzeichen
der
Bundesrepublik Deutschland 2000.
inkl. märken. Merkit mukana. With stamps.
(Michel catal.value 100 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 10345
DDR 1982 FDC, Epk:t alla, kaikki,
complete
DDR 1982 FDC alla utgivna,Epk:t kaikki
ilmestyneet, First day covers all issues.(Mi
280 €).
Startpris: 40 €
Varunummer: 11796
935
Turkiet/Turkki/Turkey 2003 **
Turkiet/Turkki/Turkey
2003
Gåvomapp, Lahjapakk., Gift pack. (Mi 43
€).
Startpris: 10 €
Varunummer: 11582
945
940
Tyskland BRD Lot/erä (90) **/o
1964>
Tyskland BRD Lot/erä (90)
1999 incl.4 block, mukana
include 4 blocks.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13075
Sida 63
/
19644 blokkia,
DDR 1983 (41) FDC alla, Epk:t
kaikki, complete
DDR 1983 (41) FDC alla, Epk:t kaikki, First
day covers complete.(Mi 363 €).
Startpris: 50 €
Varunummer: 11797
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
946
DDR 1984
complete
FDC
alla,
DDR 1984 FDC alla utgivna,
ilmestyneet, all issues. (Mi 154 €).
Startpris: 20 €
Varunummer: 11798
kaikki,
kaikki
951
956
DDR 1989 35 olika FDC, 35 eril.
Epk:ta
Tyskland, Saksa Reich 1930 Mi
438-439 Y **
DDR 1989 35 olika FDC, 35 eril. Epk:ta, 35
different First day Covers (Mi 70 €).
Startpris: 12 €
Varunummer: 11803
947
952
DDR 1985 35 olika FDC, 35 eril.
Epk:a
DDR FDC 23 olika, 23 eril Epk:a
1972-1980
DDR 1985 35 olika FDC, 35 eril. Epk:a, 35
diff. First day covers (Mi 66 €).
Startpris: 13 €
Varunummer: 11799
1972-1980 DDR FDC 23 olika, 23 eril
Epk:ta 23 diff. First day Covers (Mi 82 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11794
948
953
DDR 1986 33 olika FDC, 33 eril.
Epk:ta
Deutsches Reich 1873 Mi 19 1 Gr.
x 3 >Paris
DDR 1986 33 olika FDC, 33 eril. Epk:ta, 33
different First day covers. ( Mi 80 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11800
1873 Mi 19 1 Gr. x 3
Sign.Laurent
Startpris: 10 €
Varunummer: 13587
20.12.73 >Paris.
949
954
DDR 1987 39 olika FDC, 39 eril.
Epk:ta
Tyskland,Saksa,Reich
coll,kokoelma 69 brev
DDR 1987 39 olika FDC, 39 eril. Epk:ta, 39
different First day covers. (Mi 80 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11801
1930
Mi
438-439
Y
Zeppelin
1.Südamerikafahrt. Sign.SCHLEGEL. (Mi
3900 €)
Startpris: 580 €
Varunummer: 12846
957
Tyskland, Saksa Reich Mi 419 >
brev, kirje Finland
1930 Mi 419 45 Pf Flygpost, lentoposti,
air mail BAD NAUHEIM 23.4.30 > Helsinki
Finland Transit
Berlin, Malmö Luftpost +
Helsinki 1.V.30
Startpris: 10 €
Varunummer: 13688
958
Tyskland/Saksa Reich 1936 Mi 607
x 2 Zeppelin post
1936 2 x Mi 607 75 Pf.
Frankfurt Main
4.5.36 + Zeppelin Europa-Nordamerika >
U.S.A. ankomst, tulo , backstamp. New
York May 9 1936
Startpris: 20 €
Varunummer: 14033
1923-25
Tyskland,Saksa, Deutsches Reich 1923-25
6 9
samling,kokoelma, Collection >
Finland,
Suomeen.
Inflationstiden,
Inflaatioaika. Inflation era.
Startpris: 90 €
Varunummer: 12744
959
Tyskland, Saksa Reich 1937 Block
7 **
1937 MI BL 7
Adolf Hitler. (Mi 70 €)
Startpris: 17 €
Varunummer: 12942
950
DDR 1988 35 olika FDC, 35 eril.
Epk:ta
DDR 1988 35 olika FDC, 35 eril. Epk:ta, 35
different First day covers (Mi 90 €).
Startpris: 15 €
Varunummer: 11802
955
Tyskland, Saksa Reich 1924 Mi
366 X *
1924 Mi 366 X
3 M Marienburg
Startpris: 10 €
Varunummer: 12977
Sida 64
960
Tyskland, Saksa Reich 1937 Block
11 **
1937 Mi BL 11
(Mi 340 €)
Startpris: 80 €
Varunummer: 12943
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
961
966
971
Tyskland, Saksa Reich 1937 Mi
651-659 ** serie
Tyskland/Saksa
1886/87
Lokalmärken, Paikallism.
Danzig 1922/38 10 försändelser,
10 Lähetystä
1937 Mi 651-659
serie, sarja, set 4+3
(Pf) hörnfel, kulmavika, corner fault. (Mi
110 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12944
Tyskland/Saksa/Germany
1886/87
Lokalmärken,
Paikallismerkkejä,
Local
issues. Lot/erä 184 mest olika, pääosin
erilaista, mostly different.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13352
Danzig
10
1922/38 Rek-brev, kort,
assurerat, bra parti. Hyvä erä R-kuoria,
kortteja, vakuutettu lähet. ym. Nice lot
with Insured mail, reg.mail, postcards etc.
Högt katalogvärde, korkea luetteloarvo,
high catalogue value.
Startpris: 200 €
Varunummer: 13545
962
Tyskland, Saksa Reich 1937/38
lot/erä **/*
1937/38 3 serier, sarjaa, sets. Mi 643-645,
665-668, 673-674
664 + 672 . (Mi
62,50 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12945
967
Deutsche Reichpost
Para Postkort, ehiök.
Levant
20
Deutsche Reichpost Levant 20 Para
Postkort,
ehiökortti,
Postcard
Constantinopel 6.12.1889 > Umeå Sverige,
Ruotsiin, Sweden.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13701
972
Tyskland, Saksa Saargebiet 1928
Mi 128-134 serie
Tyskland, Saksa Saargebiet 1928 Mi 128134 Volkshilfeserie, sarja, set /
Mi
134 10 Fr (+ 10 Fr)
(Mi 978 €).
Startpris: 140 €
Varunummer: 12863
963
Tyskland, Saksa Reich 1939 Mi
697 x 2 brev,kirje
1939 Mi 697 x 2 25 + 10 Pf RekBodenbach
25.9.39>
Leverkusen
Küppersteg, Ankomst stämpel, tuloleima,
backstamp 26.9.39. (Mi 800 €)
Startpris: 120 €
Varunummer: 13017
964
Tyskland, Saksa Reich
postkort, kortti>Finland
1940
1940
Mi 721 12 Rpf postkort, kortti,
postcard > Finland, Suomeen Danzig
13.3.40 + T +Köningsberg censur,
sensuuri, examiner mark. (T Lösen,
lunastus, Postage due fattas, puuttui,
missing 3 Pf.)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13687
968
Tyskland, Saksa Saargebiet 1920
Mi 27-31 *
Tyskland, Saksa Saargebiet 1920 Mi 27-31
1 M - 10 M . 3, 5, 10 M sign. Kosack. (Mi
1425 €)
Startpris: 220 €
Varunummer: 12856
973
Tyskland,Saksa SAAR 1928-56 31
Postförs, lähetystä
Tyskland, Saksa, Germany SAAR 1928-56
31
flera till Finland, monta Suomeen
kulk., many to Finland. Högt katalogvärde,
korkea luetteloarvo, high catalogue value.
Startpris: 70 €
Varunummer: 12735
969
Saargebiet 1920 Mi B31 3 Pf +
C31 7½ Pf. **
Saargebiet 1920 Mi B31 3 Pf + C31 7½ Pf.
B31 sign. A.Burger BPP. (Mi 370 €)
Startpris: 70 €
Varunummer: 12970
974
Saargebiet 1931 Mi 144-150 *
serie, sarja, set
Saargebiet 1931 Mi 144-150
set. (Mi 200 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 12974
serie, sarja,
970
Saargebiet 1920 Mi 1-17 * serie,
sarja, set
965
Tyskland, Saksa
1923-1933 o
Reich
Lot/erä
Lo t / e r ä
1923-1933 > 650 märken,
merkkiä, stamps. Bla, mm, ex. Mi 365 2
Mark 78 st, kpl, piec. etc. ym. i bra A 4
insticksbok, hyvässä A 4 säiliökirjassa, in
good A 4 size stockbook.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13833
Saargebiet 1920 Mi 1-17
set. (Mi 300 €)
Startpris: 60 €
Varunummer: 13043
Sida 65
serie, sarja,
975
Saargebiet 1931 Mi 151-157 *
serie, sarja, set
Saargebiet 1931 Mi 151-157
set. (Mi 250 €)
Startpris: 50 €
Varunummer: 12975
serie, sarja,
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
976
981
986
Saargebiet 1932 Mi 161-167 **
serie, sarja, set
Generalgouvernement Mi Dienst
22, 24 på brev
Tyskland, Saksa
Mähren 1943
Generalgouvernement
1941(2)
Mi
Dienst 22 30 Gr, Mi 24 50 Gr. 1941/1942.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12984
Böhmen und Mähren 1943 R21.6.43 Mi 128-130.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12983
977
982
987
Saargebiet 1933 Mi 168-170 *
serie, sarja, set.
Generalgouvernement
Fdc-kort, Epk-kortt.
Saargebiet 1932 Mi 161-167 serie, sarja,
set.
(Mi 750 €)
Startpris: 150 €
Varunummer: 12971
Saargebiet 1933 Mi 168-170
set. Neunkirchen (Mi 110 €)
Startpris: 22 €
Varunummer: 12976
serie, sarja,
1941
5
Generalgouvernement 1941 Adolf Hitler 5
Fdc-kort, 5 Epk-korttia, five First day
cards.
26.10.41
Radom,
Lublin,
Lemberg, Warschau, Krakau.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12985
und
Praha
Tyskland, Saksa Jersey Besetzung
Mi 6 + 8 FDC
Jersey 1943 Besetzungs. Mi 6 + 8 FDC,
Epk:t, First day covers.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13014
988
978
Saargebiet 1934
serie, sarja, set
Böhmen
Mi
199-205**
Saargebiet 1934 Mi 199-205
sarja, set. (Mi 170 €).
Startpris: 35 €
Varunummer: 12972
serie,
983
Böhmen und Mähren R-brev,-kirje
o Prag>Finland
Böhmen und Mähren R-brev,-kirje, Reg
m a i l Prag/Praha 22.X.41 > Finland,
Suomeen Tyska+Finska censur .Saksan
ja Suomen sens.leimat. Germany and
Finnish examiner mark.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13703
Tyskland, Saksa 1944 Laibach Mi
29-30 *
Tyskland, Saksa, Germany 1944 Laibach
Mi 29-30 ¨(Mi 90 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13683
979
989
Saargebiet 1934 Mi 195-198 *
serie, sarja, set
Tyskland/Saksa/Germany Laibach
1944 Mi 31-32 *
Saargebiet 1934 Mi 195-198
set. (Mi 30 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12973
serie, sarja,
980
984
Tyskland, Saksa Serbien 1942 3
försänd.,lähetystä
Serbien 1942 lot/erä 3
2
1942 + Tysk
censurstämpl., saksal. sensuurileimoin,
German censorship cancl.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12982
990
Generalgouvernement 1944 brev
Warchau >Sverige
Danzig 1937 DAPOSTA block 1 + 2
på brev, lähet.
Danzig 1937 DAPOSTA Block 1 + 2 på
samma brev 8.6.37 (små fel) Molemmat
blokit samalla kuorella (pientä vikaa) Both
blocks on the same envelope (small faults)
Startpris: 50 €
Varunummer: 13546
Tyskland/Saksa/Germany Laibach 1944 Mi
31-32
(Mi 90 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13684
985
Generalgouvernement Mi Dienst
27, 30 på brev
Generalgouvernement Mi Dienst No.27 10
Gr, No. 30 20 Gr. (2)
1944/47
Startpris: 10 €
Varunummer: 12981
Sida 66
1944
Mi
74+84 företagsbrev från
ockuperade Polen med flygpost>Sverige
Warchau C 1 05.5.44 + censur Ab.
Liikekirje
miehitetystä
Puolasta
lentopostissa Tukholmaan 5.5.1944 +
sensuurileima Ab. Company letter by air
mail from occupied Poland > Sweden
Stockholm Warschau 5.5.44 + Examiner
Ab
Startpris: 10 €
Varunummer: 13686
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
991
996
1001
Tyskland/Saksa Allierte Besetz. Mi
BL 12 A+B **
Ungern/Unkari/Hungary 1871 3 Kr
o
Ungern/Unkari
samling/kokoelma/coll.1940-1971
*
Allierte Besetzung 1946 Mi BL 12 A + B
(Mi 120 €).
Startpris: 30 €
Varunummer: 13044
1871 Mi 9 3 Kr grön, vihr, green
Josef (Mi 55 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13539
Franz
992
997
Tyskland, Saksa 1948 Saarland Mi
252-254 **
Ungern/Unkari/Hungary 1871 Mi 4
a 10 K o
Tyskland, Saksa, Germany 1948 Saarland
Mi 252-254 serie, sarja, set
Luftpost (Mi
44 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13685
1871 Mi 4 a 10 Kr.
Startpris: 50 €
Varunummer: 14040
(Mi 250 €)
1002
Österrike/Itävalta/Austria 1938 Rbrev,-kirje > Finl
998
993
Böhmen
und
Samling/Kokoelma/Coll.
Mähren
Böhmen och Mähren 1939-1945
Samling+
5 . 2-3 märken fattas.
Kokoelma lähes täydellinen+5
vain 2-3
merkkiä puuttuu! Collection 1939-1945+ 5
, only 2-3 stamps missing.
Startpris: 45 €
Varunummer: 10404
Ungern/Unkari/Hungary
484-87 * serie
1932 Mi
1932 Mi 484-487 serie, sarja, set. (Mi
420 € **)
Startpris: 60 €
Varunummer: 14042
Österrike/Itävalta/Austria
Gåvopärm/lahjakan.
Ungern/Unkari/Hungary
BL 3 o
Tyskland/Saksa/Germany
kokoelma o/**/*
coll.
Tyskland/Saksa/Germany
samling,kokoelma,
collection /
/
.Berlin 1948-1978, Sowjetische Zone, DDR
1949-1990, etc. ym. Mycket material
också bättre serier och märken, intressant
helhet. Paljon merkkejä, myös parempia
sarjoja
mukana,
mielenkiintoinen
kokonaisuus. Plenty of material incl. also
better sets and stamps, interesting lot.
Startpris: 170 €
Varunummer: 11636
1 9 3 8 R-brev, R-kirje, reg mail Wien
4.VIII.38 > Tuku Finland. Blandfrankatur
Reich Mi 667,670 62 Pf+ Österrike Mi 658
12 Pf. Sekapostite Saksan ja Itävallan
merkit. Mixed franking with Deutsche
Reich and Austria stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13707
1003
999
994
Samling 1940-1971 endast några fattas, i
4 album. Kokoelma 1940-1971
vain
muutamia puutteita, 4 Norma kansiossa.
Hungary nice Collection
1940-1971 in
four Norma albums, only few stamps
missing.
Startpris: 100 €
Varunummer: 10545
1938 Mi
1938 Mi Block 3
(Mi 60 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 14041
2008
2008 Post Europ gåvopärm, lahjakansio,
giftfolder(märken, merkit, stamps Mi 33,70
€)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13562
1004
1000
Ungern/Unkari/Hungary
5436-5465 C
2010 Mi
2010 Mi 5436-5465 C häfte, vihko, booklet
EXPO 2010 (Mi 30 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13567
FN/YK/UN New York 1955 Block 1
**
FN/YK/UN New York 1955 Block 1
Startpris: 30 €
Varunummer: 12850
1005
Europa
Lot/erä
Postförs.,Postilähet.
covers>Finland
995
Tyskland/Altdeutschland
samling,kok.,coll. o/*/**
(80)
Europa, Eurooppa, Europe Lot/erä (80)
Postförsändelser,
Postilähetystä,
covers>Finland, Suomeen 1912-1940. Rek,
censur, Skeppsbrev etc. Rek,- sensuuri,
laivapostia ym. Reg.mail, examiner mark,
shipmail etc.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13178
Tyskland/Saksa, Altdeutschland /Reich
etc.,ym.,samling,kok.,coll. /
.Stor
samling
mycket
material,
intressant
innehåll, fynd ? Högt katalogvärde. Iso
kokoelma
paljon
materiaalia,
mielenkiintoinen,
löytöjä
?
Korkea
luetteloarvo. Big coll with plenty of
stamps, interesting lot, high catalogue
value.
Startpris: 240 €
Varunummer: 11638
Sida 67
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1006
1011
1016
Skandinavien
10
olika
årssatser, 10 eril. vuosilaj.
Skandinavien Lot/erä **/o FDC etc. ym.
U.S.A. 1992 Mi 22022206 Albertville **
ark, arkki
Lot/erä (10) 9 olika årssatser+ 1
förpackning.
Grönland,Island,Färöarna, Danmark
1980-talet. 9 eril vuosilajitelmaa + 1
pakkaus.
Grönlanti,Islanti,Färsaaret,Tanska,
1980-lukua. 9 diff. Year Sets + 1 pack
1980s. Greenland,Iceland, Faeroe
Island, Denmark.
Startpris: 20 €
Varunummer: 11895
Skandinavien/Skandinavia
Lot/erä
/ / FDC etc. ym.
Norge,Färöarna,Finland,Åland. Massor med material i fyndlåda,
från Postens nyhetstjänster, märken, FDC 1980-1990talet mm.
Isohko määrä lähinnä postin uutuuspalvelu tuotteita merkkejä,
epk:a ym. Norja, Färsaaret,Suomi, Ahvenanmaa. Big lot from
Norway, Faeroe Islands, Åland, Finland mostly 1970-1990s
Standing order material from diff. post offices,mint,used, FDCs
etc.
Startpris: 75 €
Varunummer: 12127
1012
Europa/Eurooppa lot/erä (67) Häften, vihkoja ym.
1007
Skandinavien
parti
Skandinavia erä **
(21)
Skandinavien parti (21) Skandinavia
erä, Scandinavia lot. 21 olika, eril,
different.
Årssatser,
etc.,
Vuosilajitelmaa ym, Year Sets etc.
Grönland,Grönlanti,
Greenland,
Island, Islanti, Iceland, Färöarna,
Färsaaret, Faeroe Islands, etc. 1980talet, 1980-luku, 1980s
Startpris: 25 €
Varunummer: 11882
1008
Europa/Eurooppa
Lot/erä
Frimärken,Merkkejä **
Lot/Erä
31 olika gåvo och övriga
Postens
förpackningar,
högt
katalogvärde. 31 eril. Postien Lahja /
muita
pakkauksia,
korkea
luetteloarvo. 31 diff. gift and other
packs from Postal services. High
catalogue value.
Startpris: 45 €
Varunummer: 11856
Lot/erä (67) Häften, block,vihkoja, blokkeja, booklets, miniature
sheets.
, .1990-talet,luku,
1990s.
Åland,Finland,Norge,Danmark.Ahvenanmaa,SuomiNorja,Tanska.
Åland,Finland,Norway,Denmark.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12103
1017
U.S.A. 1995 Marilyn
Monroe
(20)
ark,,arkki, sheet
U.S.A.
1995
Mi
2570
Marilyn Monroe (20) ark,
arkki,
sheet
[MintNeverHinged
Startpris: 10 €
Varunummer: 13648
1013
Danmark/Norge saml.Tanska/Norja kok.1863-1971
Danmark + Norge samling / 1863-1971, många bättre
märken, men i varierande kvalité. Tanska ja Norja kokoelmat
/ 1863-1971 paljon pikkuhyvää, mutta laatu vaihteleva Norma
kansiossa. Denmark+Norway Collections in Norma album,
many better stamps, but in mixed quality.
Startpris: 100 €
Varunummer: 10595
1018
U.S.A. 1995 Mi 25832602 ** Civil War
1861-1865
1995 Mi 2583-2602
Civil
War
1861-1865
Miniatyrark, pienoisarkki,
miniature sheet. (Mi 24 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 11561
1014
U.S.A. 1937 Kort, kortti o Honolulu > Finland
U.S.A. 1937 Kort, kortti, Picture postcard
Honolulu Hawaii
May 15. 1937> Finland/Suomeen. RICE from HAWAII liten påse
fastsydd på kortet. Pieni riisipussi kiinniommeltu korttiin. Small
Rice bag sewn on postcard.
Startpris: 10 €
Varunummer: 14022
1019
U.S.A. 1996 Mi 2745
James
Dean
(20)
ark,arkki **
U.S.A. 1996 Mi 2745 James
Dean (20) ark,,arkki, sheet
1009
Lot/erä Norden, Pohj.maat,
Scandinavia 1.8 kg
Lot/erä
Norden,
Pohjoismaat,
Scandinavia 1.8 kg / . Låda med
postkort
och
klipp.Laatikko
postikortteja ja leikettä noin.1,8 kg.
Box with postcards and cut out.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13773
1010
Europa, Eurooppa,
Lot/erä o tusentals
U.S.A. 1992 Mi 2202-2206
Albertville
Olympiaden,
Olympiakisat,
Olympic
games ark, arkki, sheet
=7 serier, 7 sarjaa, 7
sets. (Mi 31,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13650
Europe
Lot/erä
tusentals märken i 2 a 4
insticksböcker 64 + 16 sidiga.
Tuhansittain merkkejä 2:ssa A 4
säiliökirjassa 64 ja 16 sivuiset.
Thousands stamps in two A 4
stockbooks 64 and 16 pages.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13782
1015
Startpris: 10 €
Varunummer: 13647
U.S.A. 1983 The STS-8 Flight Cover USPS/NASA
U.S.A. 1983 The STS-8 Flight Cover USPS/NASA. (Mi 1648)
Space Mail/ Orbited Via STS-8.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11556
1020
U.S.A. 1996 Atlanta
Olympiaden, Olympic
Games
U.S.A. 1996 Mi 2705-2724
Atlanta
Olympiaden,
Olympiakisat,
Olympic
Games
(20)
ark,,arkki,
sheet [MintNeverHinged
Startpris: 10 €
Varunummer: 13649
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1021
U.S.A.
1997
PACIFIC 97 **
(3)
Miniatyrark
1997 3 miniatyrark, 3 pienoisarkkia, 3
miniature sheets
Mi 2810-2811, 28302831. PACIFIC 97. (Mi 52 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11560
1026
1031
U.S.A. Lot/erä **/o 1974-2005
Kolumbia, Colombia 1935 Olympia
**
U.S.A. Lot/erä
/
1974-2005. Block,
serier osv. Pienoisarkkeja, sarjoja ym.
Miniature sheets, series,etc.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13225
Kolumbia, Colombia 1935 Mi 351-366
Serie, sarja, set. Olympiaden, Olympia,
Olympic Games. (Mi 1500 €)
Startpris: 300 €
Varunummer: 12910
1027
1022
U.S.A. 2000 Mi Block 54-56 (3) **
U.S.A. 2000 Mi Block 54-56 (3)
€).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12814
. (Mi 40
1023
U.S.A 2002 9/11 Heroes ark, arkki,
sheet (20) WTC
2002 Mi 3581 9/11 Heroes ark, arkki, sheet
(20) WTC
Startpris: 10 €
Varunummer: 13907
U.S.A. Facsimile No.1-14 märken,
merkkiä, stamps
U.S.A. (14) Facsimile No.1-14 märken,
merkkiä, stamps. Confederate States of
America.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13743
1028
U.S.A. Lot/erä o
konvehtirasiassa
i
Konfektask,
U.S.A.
Lot/erä
hundratals
märken i
Konfektask,
satoja
merkkejä
konvehtirasiassa, hundreds of stamps in a
chocolate box.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13777
1024
U.S.A. 2003 Mi MH 257 Old Glory
(3736-3740) **
2003 Mi MH 257 Old Glory (3736-3740)
häfte, vihko, booklet.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11565
1025
U.S.A. 2006 Mi BL 60 Washington
2006 **
2006 Mi BL 60 (4120-4122) Washington
2006
Utställning,näyttely,exhibition.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11564
1032
Peru 1948 Mi 458-461 ** Olympic
Games serie,srj
Peru 1948 Mi 458-461 + Block 1
Olympic Games serie,sarja, set. (Mi 75 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12918
1033
Kanada/Canada
Olympic Games
1976
Montreal
Kanada/Canada 1976 Montreal Olympic
Games.
20
olika,
erilaista,
diff.
specialstämplar,
erikoisleimoja,
specialcancellations. + Program friidrott
med Lasse Viren på framsidan, +
yleisurheilun ohjelma, jossa Lasse Viren
kannessa, + Olympiad program Athletics
with Lasse Viren on frontpages.
Startpris: 12 €
Varunummer: 13826
1029
U.S.A.
1851-1999
kokoelma, Coll. o/*/**
Samling,
U.S.A.1851-1999 Samling i 3 album + 3
insticksböcker / /
samt ca. 290
kort/brev
1910-1930, många till Åland.
Kokoelma 3 kansiossa +3 säiliökirjaa, sekä
noin
290 1910-1930 väliltä monta
Ahvenanmaalle
ym.
1851-1999
big
Collection in 3 albums + 3 stockbooks, and
approx. 290
1910-1930, many to Åland
etc. Interesting lot.
Startpris: 240 €
Varunummer: 10086
1034
Kanada/Canada
lot/erä
olika, eril, diff. */o
>900
Kanada/Canada Lot/erä > 900 olika, eril,
diff. /
16 sid. insticksbok, 16 siv.
säiliökirjassa, 16 pages stockbook.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13621
1035
1030
Brasilien, Brasilia 1933 Zeppelin
brev, kirje, letter
Brasilien/Brasilia/Brazil
1933 Zeppelin
flyget Brasilien-Europa 23.8.1933 Kirje
Zeppelinin
Brasilia-Eurooppa
lennolle.
Letter > Zeppelin Brazil-Europe flight
23.8. 1933
Startpris: 25 €
Varunummer: 13581
Sida 69
Venezuela lot/erä (250) märken,
merkkiä, stamps
Venezuela lot/erä (250) märken, merkkiä,
s t a m ps
i liten insticksbok, pienessä
säiliökirjassa, in small stockbook. inte
modernt, ei uutta materiaalia, not newer
material.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13776
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1036
1041
1046
Indien,Intia 1932 brev, kirje,
letter > Finland
Sydkorea,
Etelä-Korea,
South Korea 1959 **
MACAU, MACAO 15 st block, 15 eril. Blokkia **
Indien,Intia,India
1932 brev, kirje,
letter
Chungtang Sikkim 21.8.32>
Finland, Suomeen
Startpris: 10 €
Varunummer: 13702
Sydkorea, Etelä-Korea, South
Korea 1959 Mi 292 + BL 136
(Mi 26,20 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12965
1037
1042
Vietnam 1948 2 D, 3 D Ho
Chi Minh o
Nord-Korea, Pohjois-Korea
North Korea 1960-64
15 olika block
1997-2000, på blad med fickor. (Mi ca.
56€). 15 eril. blokkia 1997-2000 väliltä. 15 diff. Miniature
sheets 1997-2000.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10328
1047
Vietnam 1948 2 D, 3 D Ho Chi Minh
Mi 2-3 Äkthet ?, Aitous ?,
Authenticity ? (Mi 400 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13580
Nord-Korea, Pohjois-Korea North
Korea 1960-64 /
3 serier, 3
sarjaa, 3 sets. sport, urheilu,
sports. (Mi 23,50 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 12963
17 st. Postens Gåvo,-motivpaket/böcker Kina, Japan, Hong
Kong, Thailand. 17 kpl Postin Lahja,-aihepakk./kirjaa,
Kiina, Japani, Hong Kong, Thaimaa. 17 pcs Post office gift,thematic packs/books from China, Japan, Hong Kong,
Thailand.
Startpris: 25 €
Varunummer: 11061
1048
1038
MACAU 1953 Mi 394-403 **
serie,sarja,set
MACAU
1953
Mi
394-403
serie,sarja,set
(Mi
100
Blommor,kukkia,flowers.
Startpris: 20 €
Varunummer: 11884
Lot/Erä(17)Gåvopaket/böcker/Lahjapakk./kirjaa
€).
Kina, Kiina, China Taiwan 1954 Mi 190-191 (*)
1043
MACAU 1962 Mi 422-427 *
serie,srj,set Sport
MACAU 1962 Mi 422-427
serie,srj,set. Sport, urheilu. (Mi
110 €
)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11503
Taiwan 1954 Mi 190-191 (*) serie, sarja, set ( Mi 130 €
Startpris: 30 €
Varunummer: 12961
1049
Kina, Kiina, China Taiwan 1954 Mi 190-191 (*)
1039
Sydkorea, Etelä-Korea, South
Korea 1955 BL 88
Sydkorea, Etelä-Korea, South Korea
1955 Mi BL 88 (198)
Sällsynt,
harvinainen, rare ( Mi 750 €).
Startpris: 140 €
Varunummer: 11281
Taiwan 1954 Mi 190-191
Startpris: 20 €
Varunummer: 11284
1044
Sydkorea,
Etelä-Korea,
South Korea 1968 **
Sydkorea, Etelä-Korea, South
Korea 1968 Mi 628-635
serie,
sarja, set. 4 par, 4 paria, four
pair. (Mi 200 €). Olympiad,
Olympia, Olympic Games Mexico.
Startpris: 40 €
Varunummer: 12964
1040
Sydkorea, Etelä-Korea 1955
BL 87 (*)
Sydkorea, Etelä-Korea, South Korea
1955 Mi
Block
87 (MiNr.197),
sällsynt, harvinainen, rare. (Mi 750
€)
Startpris: 140 €
Varunummer: 11280
serie,sarja,set. (Mi 130 €).
1045
MACAU, MACAO 1988 Mi
BL 8 **
MACAU, MACAO 1988 Mi BL 8
(600) 7.50 P
Bil, auto, car (Mi
70 €).
Startpris: 12 €
Varunummer: 12047
Sida 70
1050
Kina,Kiina,China Taiwan 1956 Mi 249 **
1956 Mi 249
Taiwan Pres. Chiang Kai-shek (Mi 45 €).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12046
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1051
1056
1061
Kina, Kiina, China 1959 Mi 495510 (*) serie,sarja
Kina, Kiina, China 1963 Mi 760764 ** serie, sarja
Kina, Kiina, China 2010 Mi 41734176 ** Block
1959 Mi 495-510 serie, sarja, set. Sport,
urheilu, sports. (Mi 140 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12956
1963 Mi 760-764 serie, sarja, set
urheilu, sports. (Mi 180 €)
Startpris: 45 €
Varunummer: 12959
1052
1057
Kina, Kiina, China 1959 Mi 485490 (*) serie,sarja
Kina, Kiina, China 1963/66 (4) Mi
758,941,946,948
1959
Mi
485-490 serie,
Pionjär,
pioneerijärjestö,
organisation. (Mi 90 €)
Startpris: 22 €
Varunummer: 12960
1963/66 (4) Mi 758, 941, 946, 948
Peking 1967 (Mi 148 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13682
sarja, set.
pioneer
1053
Kina, Kiina, China Taiwan 1960/63
** 2 serier,srj.
Taiwan 1960/63 Mi 390-395 + 476-477
2 serier, sarjaa, sets. Sport, urheilu, sports.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12962
1054
Kina, Kiina, China 1961 Mi 591594 ** serie, sarja
1961 Mi 591-594 ** serie, sarja, set.
Bordtennis, pöytätennis, table tennis. (Mi
40 €)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12957
1055
Kina, Kiina, China 1963 Mi 739740 ** serie, sarja
1963 Mi 739-740 ** serie, sarja, set.
Bordtennis, pöytätennis, table tennis. (Mi
80 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 12958
Sport,
2010
Mi
4173-4176
Europeiska
Kompositörer, Eurooppalaisia säveltäjiä,
European Composers. 12 serier, sarjaa,
sets. 4 miniatyrark, 4 pienoisarkkia, 4
miniature sheets.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13561
1062
Kina,Kiina,China
2011
vuosikirja, Year book
Årsbok,
2011 Årsbok, vuosikirja, Year book.
Stamps of China Annual 2011. (Mi 109 €
Stamps)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12632
1058
Kina, Kiina, China 1965 Mi 903913 ** serie, sarja
1965 Mi 903-913
serie, sarja, set.
Sport, urheilu, sports. (Mi 770 €).
Startpris: 200 €
Varunummer: 13045
1059
Kina, Kiina, China 1967 (5) Mao
märken, merkkiä o
1967 (5) Mi 975,977,991,992,1009
Mao
märken, merkkiä, stamps. små fel, pientä
vikaa, small faults. (Mi 340 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13744
1060
Kina,
Kiina,
China
Årssats,Vuosilaj.,Year set
2001
1063
Kina, Kiina, China Beijing Olympic
Games
Olympic Games from Beijing to London
2012 "Collecting" the Inspiring Games.
Official IOC Product. Posten Kina OS
förpackning.
Kiinan
postin
olympia
pakkaus, Olympic Games pack from China
post.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13558
1064
Kina,Kiina,China Original Paintings
of Stamp design
Original Paintings of Stamp designers. Fin
bok med frimärkena med. Hieno kirja
merkkeineen. Elegant book with Chinese
Stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12626
2001 Årssats,Vuosilajitelma,Year set
(Mi 145 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11048
1065
Kina, Kiina, China
575,758+935 o
1961/66
1961/66 (3) Mi 575,758+935
€)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13681
Sida 71
Mi
(Mi 131
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1066
1071
1076
Kina, Kiina, China Lot/erä ca,noin
300 o
Japan, Japani,1998 ** gåvomapp,
Lahjakansio
Japan,Japani
Lot/erä
olika,eril,diff. o/*
Kina, Kiina, China + Taiwan Lot/erä ca. 300
äldre märken i insticksbok, noin 300
vanhempaa merkkiä säil.kirjassa, approx.
300 stamps not new in stockbook.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13745
1998 Gåvomapp, lahjakansio, Gift album
.(Mi 80,10 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11586
1140
Lot/erä 1140 olika, erilaista, different / .
A4 insticksbok, modernare material. A 4
Säiliökirjassa
pääosin
uudempaa
materiaalia.
Stock
book
A4 modern
material.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12504
1072
1067
Kina 1898-1958
kokoelma
samling,
Kiina
Kina 1898-1958 samling/parti
på blad i
mapp + 2 A5 insticksböcker, intressant
innehåll. Vanhempaa materiaalia mapissa
+ 2 A5 säil.kirjaa, mielenkiintoinen sisältö.
China coll. in album, and 2 stock books,
interesting material.
Startpris: 120 €
Varunummer: 10096
Japan/Japani,1998
Årsbok/Vuosikirja/Year book
1998 årsbok, vuosikirja, year book
65 €)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11059
Japan,Japani 1948
Sport/urheilu srj.
Mi
423-426
1948 Mi 423-426
, serie fyrblock,
nelilösarja, set block of four. Sport
Fukuoka.
Startpris: 15 €
Varunummer: 11282
1069
Japan,Japani 1950 Mi
sportserie,urheilusrj.
507-510
1950 Mi 507-510
, serie fyrblock,
nelilösarja, set block of four Sport Nagoya.
(Mi 300 € **)
Startpris: 45 €
Varunummer: 11283
Japan/Japani 1953 BL 35 **
1953 Mi BL 35 (513)
Startpris: 12 €
Varunummer: 11886
(Mi 65 €)
Japan, Japani > 1000
erilaista, different o/*
olika,
Japan, Japani > 1000 olika, erilaista,
different /
16 sid. insticksbok, 16 siv.
säiliökirjassa, 16 pages stockbook
Startpris: 35 €
Varunummer: 13628
Årsbok/
Japan/Japani 2001 årsbok, vuosikirja, year
book
(Mi 202,50 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 11057
1078
Thailand, Thaimaa 1966 Mi 476479 ** serie,srj,set
1966 Mi 476-479
serie,sarja, set.
Sport, urheilu, sports. (Mi 75 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 12052
1074
Japan,Japani
Lot/erä
Stämpelm.,Leimamerkk.
(150)
Japan
Lot/erä
ca.
150
gamla
Stämpelmärken,
Noin
150
vanhaa
leimamerkkiä. Approx.150 old Revenue
Stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12393
1079
Thailand 1967
serie,sarja,set
Mi
493-500
**
1967 Mi 493-500
serie,sarja,set. (Mi
100 €). Blommor,kukkia,flowers.
Startpris: 20 €
Varunummer: 11885
1075
Lot/Erä
(14)
Postens
förpack./Postin lahjapakk.ym
1070
1077
1073
Japan/Japani
2001
Vuosikirja/Year book
1068
(Mi
Japan 14 olika/eril/diff. Japan Post gåvo,
motiv och övriga förpackningar (högt
katalogvärde). Japanin postin Lahja,-aihe
ja
muita
pakkauksia.
(korkea
luettelohinta). Japan Post gift, thematicand other packs and books. (High
catalogue value).
Startpris: 20 €
Varunummer: 11060
Sida 72
1080
Thailand
1977
vuosilajitelma, Year set
Årssats,
1977 Årssats, vuosilajitelma, Year set
.(Mi 101,70 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 11588
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1081
Thailand,
Thaimaa
Frimärkstavla, Postim.taulu
1996
Frimärkstavla,
Stamp painting.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13556
1996
Postimerkkitaulu,
1086
1091
CISKEI 1981-1994 o/** Samling,
kokoelma, coll.
Hela
Världen/koko
Worldwide Lot/erä
maailma,
CISKEI
1981-1994 /
Samling,
kokoelma, coll. 119 olika, erilaista, diff.
Lindner Falzlos album, Lindner kansiossa,
Lindner binder. (Yvert 108 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13715
Hela Världen/koko maailma,Worldwide
Lot/erä 1,4 kg. 1980- talet.-luku, 1980s >.
Klipp,
leikettä, , märken, merkkejä,
stamps etc. ym.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13086
1087
1092
1082
Kamerun, Cameroon 1975 Mi 802803 ** serie,srj.
Kamerun, Cameroon 1975 Mi 802-803
serie,sarja,set (Mi 220 €).
Startpris: 30 €
Varunummer: 11883
VENDA 1979-1994
Kokoelma, Coll.
**
Samling,
VENDA
1979-1994
Samling,
Kokoelma, Collection 174 olika, erilaista,
different. Lindner Falzlos Album, Lindner
kansiossa, Linder binder. (Yvert 160 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13716
1083
Tristan da Cunha
Coll,Kokoelma */**
Hela
Världen/koko
Worldwide Lot/erä */o
maailma,
Hela Världen/koko maailma,Worldwide
Lot/erä / Hundratals märken, motiv etc
på blad, inte modernt. Sadoittain merkkejä
aihe ym. lehdillä, ei uutta. Hundred of
stamps, topical etc. on pages, not new
material.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13114
1952-2010
Tristan da Cunha 1952-2010 Coll,Kokoelma
/
. 2 KABE album med fickor, 2:ssa
Kabe taskull. kansiossa. Two Kabe binders.
1977
>
. Bra samling, men inte
fullständig. Hyvä kokoelma, mutta ei
täydellinen. Good Collection but not
complete.
Startpris: 250 €
Varunummer: 12741
1088
BOPHUTHATSWANA
**/o saml.,kokoelma
1977-1994
BOPHUTHATSWANA
1977-1994
/
Samling, Kokoelma, Collection. 214 olika,
erilaista, different. (Yvert 166 €) Lindner
Falzlos Album, Lindner kansiossa, Lindner
binder.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13717
1093
Hela världen, koko
Schaubek Album
maailma
Hela världen, koko maailma, Worldwide.
Gammalt,
vanha,
old
Schaubek
Permanent-Album (1917). Några hundra
märken, muutama sata merkkiä, few
hundred stamps. Fynd, löytöjä, bargain ?
Startpris: 50 €
Varunummer: 13212
1084
Egypten,Egypti, Egypt Lot/erä **
50 olika, eril, diff
Egypten,Egypti, Egypt Lot/erä 50 olika, eril,
diff
Service, Taxe etc, ym. (Yvert ca,
noin, approx. 150 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13709
1089
Australien/Australia
olika,eril,diff. o/*
Lot/erä
920
Lot/erä 920 olika, erilaista, different / .
A4 insticksbok, A 4 säiliökirjassa. In A4
Stock Book.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12505
1085
TRANSKEI
1976-1994
saml./Kokoelma/coll.
**/o
TRANSKEI
1976-1994 /
Samling/Kokoelma/Collection 243 olika,
erilaista, diff. i Lindner album, Lindner
Falzlos kansiossa, in Lindner binder. (Yvert
202 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 13714
1090
Hela världen, koko
Schaubek Album
maailma
Hela världen, koko maailma, Worldwide
gammalt, vanha, old Schaubek Album /
1867-1925.
Några
hundra
märken,
muutama sata merkkiä, few hundred
stamps.
Intressant,
mielenkiintoinen,
interesting.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13056
1094
Hela
Världen/koko
maailma,Worldwide Lot/erä 6Kg
Hela Världen/koko maailma, Worldwide.
Fyndlåda, löytölaatikko, Mystery box 6Kg.
Album, insticksböcker, brev, påsar etc.
Massor med märken från hela världen ,
,
mest äldre material från dödsbo.
Valtava määrä merkkejä kansioissa,
säil.kirjoissa,
pusseissa
ym.
Pääosin
hiukan vanh. materiaalia, kuolinpesästä.
Plenty of stamps in albums, stockbooks,
envelopes
etc.
Not
new
material,
interesting lot from estate.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13214
1095
Fyndlåda 3,6 kg, Löytölaatikko,
Mystery box
Fyndlåda ,
3,6 kg, Löytölaatikko,
Mystery box. Diverse brev, kort, klipp
etc.Mycket Åland och Finland, men också
övrigt. Sekalaista kuorta, korttia, leikettä
ym. Paljon Ahvenanmaata ja suomea,
mutta myös muita maita. Miscellaneous
covers, postcards
etc. Lot of Åland and
Finland, but also other countries.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13409
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1096
Hela
Världen/koko
Worldwide Lot/erä
1101
maailma,
Lot/erä
Postverkens
gåvo/present
förpackningar (12) + häften (5), block etc.
Postilaitosten lahjapakkauksia (12) +
vihkoja (5), blokkeja ym. Post Office
giftpacks (12) + booklets (5), miniature
sheets etc.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13570
Hela
Världen/koko
Fyndlåda, Löytölaat.
1106
maailma
Hela Världen/koko maailma/World wide
Fyndlåda, Löytölaatikko, Mystery box 4,5
kg. /
/
Bla.Album (Finland), A 4
insticksbok, klipp, påsar etc. mm. Suomikansio, A 4 säiliökirja leikettä,ym. paljon
tutkittavaa /
/ . Mystery Box with
stamps include ex.Finland-binders 18891987, stockbooks,
etc. Interesting !
Startpris: 35 €
Varunummer: 13769
Hela Världen/koko maailma, world
wide Lot/erä o
Tusentals
märken i ask, mest Norden.
Tuhansittain
merkkejä rasiassa, pääosin
Pohjoismaita. Thousands of
stamps in
box, mostly Scandinavia.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13779
1107
Hela
Världen/koko
Worldwide Lot/erä o
1097
Hela Världen / koko maailma (26)
förpackn., pakk.
Hela världen, koko maailma, Worldwide
(26)
Postens
förpackningar,
postin
pakkauksia, Postal Services packs.
Startpris: 25 €
Varunummer: 11861
1098
Hela
Världen/koko
Lot/erä (15) Årssatser
maailma
Hela Världen/koko maailma/World wide
L o t / e r ä 15 olika Årssatser/paket, 15
erilaista vuosilajitelmaa/pakkausta, 15 diff.
Year sets/packs. Vietnam, Grönland,
Sverige, Japan, Hong Kong, Litauen,
Estland,
Island,
Cypern.
Vietnam,
Greenland, Sweden, Japan, Hong Kong,
Lithuania, Iceland, Estonia, Cyprus. Högt
katalogvärde, korkea luetteloarvo, high
catalogue value.
Startpris: 45 €
Varunummer: 13577
1102
Hela
Världen/koko
Worldwide 3 kg
maailma,
Hela Världen, Koko maailma, Worldwide
Lot/erä 3 kg /
/ Bla. 2 instickböcker,
påsar, klipp, lite brev/fdc:n etc. Intressant
låda. Laatikko mm. 2 säiliökirjaa, pusseja,
leikettä, hiukan kuoria/epk:a ym. Paljon
tavaraa tutkittavaksi. Interesting box with
stamps ex. Two stockbooks, envelopes,
some covers/Fdc etc.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13770
1103
Hela
Världen/koko
Worldwide 600 gr klipp
maailma,
Hela Världen/koko maailma, Worldwide
lot/erä ca, noin, approx.
600 gr klipp,
leikettä, cut out.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13771
maailma,
Lot/erä
ca.1400
äldre märken i
insticksbok.
Noin
1400
vanhempaa
m e r k k i ä säiliökirjassa. approx. 1400
older stamps
in stockbooks.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13783
1108
Fyndlåda
världen/Löytölaatikko
maailma
Hela
koko
Fyndlåda ca. 8 kg äldre och modernt
material,
påsar,klipp,album
etc.
Löytölaatikkko n. 8 kg vanhempaa ja
uudempaa
materiaalia,
pussitettua,
leikettä, albumeja ym. Mystery box 8 kg.
Old and modern material, in albums,
stamps on paper, pockets etc.
Startpris: 50 €
Varunummer: 10558
1109
1099
Hela
Världen/koko
maailma,Worldwide Lot/erä **/o
Hela Världen/koko maailma/Worldwide
Lo t /erä /
. Tusentals märken mest
gammalt material i perg.påsar från
dödsbo, Fynd ? tuhansittain merkkejä
pääosin
vanhaa
materiaalia
perg.pusseissa kuolinpesästä, löytöjä ?
Thousands of stamps mostly old material
in perg. bags from estate, find ?
Startpris: 60 €
Varunummer: 12517
1104
Hela Världen/koko maailma/World
wide 900 gr.
Hela Världen/koko maailma/World wide
900 gr. . Klipp, leikettä, cut out.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13774
1105
Hela
Världen/koko
maailma,
Worldwide Lot/erä(430)
1100
Hela
Världen/koko
Lot/erä o/** (450)
maailma
Hela Världen/koko maailma Lot/erä (450)
/
märken i 3 små insticksböcker,
mest äldre material. Noin 450 merkkiä
3:ssa
pienessä
säil.kirjassa,
pääosin
vanhempaa materiaalia. Approx. 450
stamps in Three small stockbooks, mostly
older material.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13749
Hela Världen/koko maailma, Worldwide
Lot/erä(430)
äldre märken i varierande
skick. 430 vanhempaa merkkiä, vaihtleva
laatu. 430 older stamps on pages, in
mixed quality.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13778
Lot/erä
77
Brev,
letters Polarområdet
lähetyksiä,
Lot/erä 77
Brev, lähetyksiä, letters från
Polarområdet.
77 Napa-aluepostia
kansiossa. 77 from Polar region in album
1970-1980s
Startpris: 30 €
Varunummer: 14038
1110
B.A.T.
1963
serie,sarja,set
Mi
1-15
British Antarctic Territory 1963 Mi 1-15
serie, sarja, set.(Mi 190 €)
Startpris: 40 €
Varunummer: 12920
o
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1111
1116
1121
B.A.T. 1969 Mi 24 1 £ o
International Year of Forests 2011
"Europa"
Djur,eläimiä, animals 1000 olika,
erilaista, diff o/*
British Antarctic Territory 1969 Mi 24 1 £
(Mi 180 €)
Startpris: 35 €
Varunummer: 12919
International Year of Forests 2011
"Europa". Album Post Europ med Europa
frimärken, några märken fattas, som man
själv kan fylla i. Albumi Eurooppa merkit
2011,
muutamia
puuttuu,
voi
itse
täydentää. Few stamps missing from this
album. Made by DAVO
Startpris: 15 €
Varunummer: 13560
1112
Israel 1975 Mi
serie,sarja,set
656-658
C
**
Israel
1975
Mi
656-658
C
serie,sarja,set (Mi 656,657 A 658 C). (Mi 60
€)
Startpris: 12 €
Varunummer: 12051
1113
1122
Lot/erä Fåglar, lintuja, birds 900
olika, eril, diff.
1117
Lot/erä (750) Djurmotiv, Eläinaihe,
Animals */o
Lot/erä (750) Djurmotiv, Eläinaihe, Animals
/ A4/16 s. Insticksbok, säiliökirja, stock
book.
Startpris: 18 €
Varunummer: 12779
Palestina/Palestiina/Palestine
2000 Goldprint
Palestina/Palestiina/Palestine 2000 Mi 153155 Bethlehem 2000 häfte, vihko, booklet
3 märken med 22 karat guld. 3 merkkiä 22
karaatin kultapainos. 3 postage stamps in
22 carat gold.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13566
Lot/erä Djur,eläimiä, animals 1000 olika,
erilaista, diff /
16 sid. insticksbok, 16
siv. säiliökirjassa, 16 pages stockbook.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13625
Lot/erä Fåglar, lintuja, birds 900 olika,
erilaista, diff /
16 sid. insticksbok, 16
siv. säiliökirjassa, 16 pages stockbook.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13626
1123
Lot/erä
Blommor/Frukter,
Kukkia/hedelmiä, Flowers
1118
Lot/erä (550) Djurmotiv, Eläinaihe,
Animals */o
Lot/erä (550) Djurmotiv, Eläinaihe, Animals
/ + 4 block, blokkia, blocks. A4/16 s.
Insticksbok, säiliökirja, stock book.
Startpris: 13 €
Varunummer: 12780
Lot/erä
Blommor/Frukter,
Kukkia/Hedelmiä,
Flowers/Fruits,
1012
olika, erilaista, different /
16 sid.
insticksbok, 16 siv. säiliökirjassa, 16 pages
stockbook.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13627
1114
Haiti Audubon serie, sarja, set 64
olika, eril. diff.
Haiti Audubon serie, sarja, set 64 olika,
eril. diff. Fåglar, lintuja, birds,
/
Startpris: 10 €
Varunummer: 13629
1124
1119
Lot/erä
(700)
Fiskar/Havsdjur,
Kalat/merieläimet
Lot/erä
Fiskar/Havsdjur,
Fish/Marine animals.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12784
ca,noin,approx.700
Kalat/merieläimet,
Tåg, Junia, Train >200 olika, eril,
diff. o
Tåg, Junia, Train > 200 olika, eril, diff.
insticksbok, säiliökirjassa, in stockbook.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13775
i
1115
2009 Polaråret, Polaarivuosi, Polar
Year(25) block **
2009 Polaråret, Polaarivuosi, Polar Year 25
länder, maata, countries
. Preserve the
Polar Regions and Glaciers 2009. Kansio,
pärm,
album.
25
block/märken,
Blokkia/merkkiä, Block/Stamps.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13557
1125
Katalog över Rich.
samling av Finlands ..
1120
Lot/erä (100) Djur, eläin, animals
försändels,lähet.
Lot/erä
ca,noin,approx.100[LetterCoverCarmd]
Djurmotiv,
eläinaihe,
animal
topic.
brev/stämplar,
lähetystä/leimaa,
covers/cancellations. Hela världen, koko
maailma, Worldwide.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12785
Sida 75
Granbergs
Rich. Granberg:Katalog över direktör Rich.
Granbergs samling av Finlands helsaker
(1934). 100 sidor, sivua, pages.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13518
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1126
1131
E.A.Hellman: Finnish
and Charity Stamps
Christmas
E.A.Hellman: Finnish Christmas and Charity
Stamps.
Suomen
Joulu-ja
Hyväntekeväisyys-merkkiluettelo, Katalog
över Finska Jul- och Välgörenhetsmärken
(1947).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12835
Monographie
Briefmarke
1136
Der Französischen
Monographie
Der
Französischen
Briefmarke von Wilhelm Hofinger II. Band
(1960).
Tysk
text,
saksankielinen.Pärmomslaget
skadat,
kansipaperissa repeämiä. Cover paper
damaged.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12834
R.Ahonius:Vapaussodan
Kenttäposti Fältpost bok
Rainer Ahonius:Vapaussodan Kenttäposti
Fältpost bok, kirja, book (1972).
Startpris: 10 €
Varunummer: 12830
1137
M.Poutvaara
:
sortokaudelta bok, kirja
1127
W.Hofinger:Monographie
Französischen Briefm.
der
Wilhelm
Hofinger:
Monographie
der
Französischen Briefmarken. (1950) bok,
kirja, book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13513
1132
F.Bura:Die Olympischen spiele auf
den Briefmarken
Fabian Bura:Die Olympischen spiele auf
den Briefmarken der welt (1960) bok, kirja,
book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13511
Postia
Matti Poutvaara : Postia sortokaudelta
bok, kirja, book (1973).Finsk text, text in
Finnish.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12828
1138
Suomen
vanhimmat
paikkakuntaleimat bok, kirja
1128
Max
Büttner:
Romantik
Briefmarke bok, kirja
Der
Max Büttner: Romantik Der Briefmarke
bok, kirja, book (1954). Omslaget sönder,
kansipaperi rikki, cover paper snagged.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13517
1133
R.Gummesson:Finnland
Ortsstempel
Frühe
Rolf
Gummesson:FINNLAND
Frühe
Ortsstempel (1964) bok, kirja, book. Tysk
text, saksankielinen, text in German.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12829
Gummesson-Ossa-Stenberg:
Suomen
vanhimmat paikkakuntaleimat (1974). The
Early Postmarks of Finland. Die frühen
Ortsstempel Finnlands.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13494
1139
1129
L.Linder:
bok, kirja
Finlands
Ovalmärken
L.Linder: Finlands Ovalmärken bok, kirja,
book (1956)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13516
SFFF:
Suomen
Käsikirja I (1975)
1134
A.Harper The Stamps of Germany
Third Reich
A.Harper & W. Scheck: The Stamps of
Germany Third Reich (1966) 181 sidor,
sivua, pages.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13508
1130
Kalle Vaarnas: Filatelian Taito bok,
kirja, book
Kalle Vaarnas: Filatelian Taito bok, kirja,
book (1959).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13509
Postimerkkien
SFFF: Suomen Postimerkkien Käsikirja I
(1975) Finlands Frimärkens handbok I,
Handbook of Finnish stamps part I.
Bla,mm,ex. 1856-1860 merkit, märken,
stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13499
1140
1135
M.Ossa:
SUOMIAarreaitta bok, kirja
Filatelian
Mikko Ossa: SUOMI- Filatelian Aarreaitta
bok, kirja, book (1971)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13496
Sida 76
M.Ossa:Suomen
väärenteitä
postimerkkien
Mikko
Ossa:Suomen
postimerkkien
väärenteitä (1977).Forgeries of Finnish
Postage Stamps.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13495
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1141
SFFF:
Suomen
Käsikirja II
Postileimojen
SFFF: Suomen Postileimojen Käsikirja II
(1977) Kaksirenkaiset Postileimat 18731893.Handbok över Finlands tvåringade
stämplar. Handbook of Finnish Two-Ring
Postmarks.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13498
1146
1151
Johanson-Termonen:Suomalaista
Postikorttitaidetta I
Lászlo-Gábor: A magyar bélyegek
kézikönyve
Erik
Johanson-Teuvo
Termonen:
Suomalaista Postikorttitaidetta osa I
(1983)numrerat ex., numeroitu kappale,
sidottu, numbered book Nr.10
Startpris: 15 €
Varunummer: 13824
1147
1142
H.Oesch: Malli 1875 määritysopas
bok, kirja, book
Herbert Oesch: Malli 1875 määritysopas
bok, kirja, book (1977). 109 sidor, sivua,
pages. Text på finska, text in Finnish.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13514
Mauri B.
Fellman:Malli
jalopeuramerkit
1930
Mauri
B.
Fellman:Malli
1930
jalopeuramerkit (1984). Bok, kirja, book.
M-30 levyvirheet, plåtfel, plate flaws.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12836
1152
E.Johanson:
Arnold
Postikortteja-Postkort
Tilgmann
Erik
Johanson:
Arnold
Tilgmann
Postikortteja-Postkort
(1987).Numrerat
exemplar, numeroitu kappale sidottu,
numbered book nr.115.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13823
1148
1143
Örjan Lüning: Luftpostens historia
i Norden
E.Haapaniemi: OMPPU graafikko
bok, kirja, book
Örjan Lüning: Luftpostens historia i Norden
(1978)
The
History
of
Airmail
in
Scandinavia. Bok, kirja, book. 351 sidor,
sivua, pages.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12826
Esko O. Haapaniemi: OMPPU graafikko
bok, kirja, book. (1985) Numrerat samt
signerat exemplar nr.5. Numeroitu ja
signeerattu,
sidottu
kappale
No.5.
Numbered and signed book nr.5
Startpris: 20 €
Varunummer: 13825
1144
1149
Posted
in
GIBRALTAR
illustrated Postal History
Surányi Lászlo - Visnyovszki Gábor: A
magyar bélyegek kézikönyve. 550 sidor,
sivua, pages. Bok om ungerska märken,
kirja Unkarin merkeistä, Book of Hungarian
stamps. (1986).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13515
An
Posted in GIBRALTAR An illustrated Postal
History on Gibraltar by W. Hine-Haycock
(1978). Bok, kirja
Startpris: 10 €
Varunummer: 12838
1145
Eero J. Helkiö:Luovutetun Karjalan,
Petsamon ja ..
Eero
J.
Helkiö:Luovutetun
Karjalan,
Petsamon ja Sallan Postihistoriaa.The
Postal History of Territories ceded to
USSR-Karelia, Petsamo and Salla.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12839
1153
Grönland Set Gennem
Frimaerker 1938-88
50
Års
Grönland Set Gennem 50 Års Frimaerker
1938-1988. Bok, kirja, book. Dansk text,
tanskankielinen, Danish text.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12837
1154
Hurt,
Ojaste:
EESTI,
Handbok, käsikirja
Estonia
Vambola Hurt, Elmar Ojaste: EESTI,
Estonia
Handbok,
käsikirja
(1986).
Philately & Postal History Handbook /
Catalogue. Estonian Philatelic Society.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12825
Johanson-Kiljunen:Eeli
Postikortteja, kort
Jaatinen
E.Johanson-R.Kiljunen:Eeli
Jaatinen
Postikortteja-Postkort (1989) numrerat
exemplar,
numeroitu
kappale
324.
Postcard book numbered nr.324.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13822
1150
1155
A.Emmerfors:Helsingfors
Stadspost bok, kirja, book
Die Orientfahrt/Ägyptenfahrt Des
LZ-127 Zeppelin
Anders
Emmerfors:HELSINGFORS
STADSPOST bok, kirja, book, (1986). With
an English summary. Sveriges FilatelistFörbund.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12831
Sida 77
Die Orientfahrt Die Ägyptenfahrt Des LZ127 Graf Zeppelin. Ein Philatelistisches
Handbuch. Fed F. Blau and Cyril Deighton
(1991). Bok, kirja, book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12840
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1156
1161
1166
Oleg A. Fabergé : Imperial Russia
Zemstvo Post
Feldman: Greece The Grand Prix
Collection I
MICHEL
10
Naher
2007/2008 katalog, luett.
1157
1162
1167
Pentti Kopsa: Itä-Karjalan Posti
1941-1944 bok, kirja
Lars Enkler: Folken runt Östersjön
(2003) Bok,kirja
Corinphila
155.Kaiserreich
Österreich (2008)
1163
1168
Oleg A. Fabergé : Imperial Russia Zemstvo
Post Bok, kirja, book 431 sidor, sivua,
pages.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13551
Pentti Kopsa: Itä-Karjalan Posti 1941-1944
bok, kirja, book (1995)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13497
1158
M.Sipari:
ArvopostiKirjaamisleimat 1875-1991
ja
Matti Sipari: Arvoposti- ja Kirjaamisleimat
1875-1991. Bok, kirja, book (1999).
Selvitys Suomen Rekomd-, R, Wärde- ja
arvoleimoista sekä Arvopostin käyttämistä
muista leimoista 1875-1991. Finsk text,
text in Finnish.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12823
David Feldman: Greece The Grand Prix
Collection
I
(2003)Auktionskatalog,
huutokauppaluettelo, Auction catalogue.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13381
Lars Enkler: Folken runt Östersjön (2003)
Bok,
kirja,
book.
Svensk
text,
ruotsinkielinen, text in Swedish.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12631
T.Sarpaneva: Om
Ålands Frimärken
Varianter
i
Tom
Sarpaneva:Varianter
i
Ålands
Frimärken (2003),76 sidor i fyrfärgstryck.
Varianttikirja Ahvenanmaan merkeistä, 76
neliväri sivua. Variations of Åland stamps,
76 pages in 4 colour offset.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10617
Osten
MICHEL
Übersee
10:
Naher
Osten
2007/2008 katalog, luettelo. Mellanöstern,
Lähi-Itä, Middle East. (norm. 74 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13504
Corinphila 155. Kaiserreich Österreich
(2008)
Auktionkatalog,
huutokauppaluettelo, auction catalogue
Startpris: 10 €
Varunummer: 13386
Corinphila 154. Schweiz (2008)
Corinphila
154.
Schweiz
(2008).
Auktionskatalog,
huutokauppaluettelo,
auction catalogue
Startpris: 10 €
Varunummer: 13389
1169
MICHEL Nord- und Ostafrika 2009
1159
1164
Corinphila
112.
Poland
M.A.Bojanowicz Coll.
The
Corinphila
112.
Poland
The
M.A.
Bojanowicz
Collection
(1999).
Auktionskatalog,
huutokauppaluettelo,
auction catalogue
Startpris: 10 €
Varunummer: 13388
H.Köhler Die Simon Wiesenthal
Sammlung
Heinrich Köhler: Die Simon Wiesenthal
Sammlung (2006) Fin auktionskatalog,
hieno huutokauppaluettelo, Fine Auction
catalogue.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13384
MICHEL Übersee-Katalog 4 Nord- und
Ostafrika 2009. Använd katalog utan
märkningar.
Käytetty
luettelo,
ei
merkintöjä. Used catalogue without any
pencil marks. (norm. 79 €).
Startpris: 15 €
Varunummer: 13403
1170
1160
Corinphila
121
Collection part I
MICHEL Übersee 3 Südamerika AZ 2009/10 katalog.
1165
The
Cihangir
Corinphila 121 The Cihangir Collection of
worldwide postal history part I (2000) Fin
auktionskatalog,
upea
huutokauppaluettelo,
Nice
auction
catalogue 1,7 kg.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13385
Corinphila 149. Classic Romania
(2007)
Corinphila 149. Classic Romania The
"Cornelia"
Collection
(2007).
Auktionskatalog,
huutokauppaluettelo,
auction catalogue
Startpris: 10 €
Varunummer: 13387
Sida 78
MICHEL Übersee 3 Südamerika A-Z
2009/10 Syd-Amerika A-Z katalog, EteläAmerikka A-Z luettelot, South-America A-Z
catalogues. (norm.104 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13505
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1171
MICHEL
3
Südeuropa
katalog, luettelo
1176
2010
MICHEL 3 Südeuropa 2010 katalog,
luettelo, catalogue. Syd-Europa, EteläEurooppa, South Europe.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13500
MICHEL
katalog
1181
1
Mitteleuropa
2012
MICHEL 1 Mitteleuropa 2012 katalog.
Mellersta-Europa katalog. Keski-Eurooppa
luettelo. Använd bra skick, käytetty siisti,
ei merkintöjä. Used fine condition. (norm
58 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13405
1172
MICHEL Übersee 9/2 2011 katalog,
luettelo
MICHEL Übersee 9/2 2011 Japan-KoreaMongoliet, Iran etc. katalog, Japani, Korea,
Mongolia, Iran ym. luettelo. Japan, Korea,
Mongolia, Iran etc catalogue. (norm.74 €)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13506
1173
MICHEL Übersee 5 Westafrika A-Z
2011 katalog
MICHEL Übersee 5 Westafrika A-Z 2011
katalog, Länsi-Afrikka A-Z luettelo, west
Africa A-Z catalogue. (norm.128 €)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13507
Michel: Schiffe-Ganze Welt 2011 katalog,
ny i plast. innehåller register + CD.
(norm.49,80 €) Uusi laiva-aiheluettelo
2011 muoveissa sis. CD.(ovh.49,80 €)
Ships-New catalogue, wrapped in plastic,
incl. CD.
Startpris: 10 €
Varunummer: 10210
1175
MICHEL 2 Südwesteuropa 2012
MICHEL 2 Südwesteuropa 2012 katalog.
Sydväst-Europa katalog. Lounais-Eurooppa
luettelo. Använd bra skick, käytetty siisti
ei merkintöjä. Used fine condition. (norm
58 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13404
Harri Sihtola:Ensimmäinen Postikorttimme.
First postal card of Finland. Suomen
Filatelisiliitto-Finlands
Filatelistförbund
Tukimuksia 1 Forskningar. Nr, no:164/250.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12833
1182
1177
MICHEL
3
Südeuropa
katalog, luettelo
MICHEL 3 Südeuropa
luettelo.
Syd-Europa,
South Europe.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13501
2012
2012 katalog,
Etelä-Eurooppa,
Eesti Filatelist (8) The Estonian
Philatelist böcker
8 Eesti Filatelist.The Estonian Philatelist
böcker, kirjaa, books.(1984-2007) Nr, no:t
30,31,33/34,36,37,38,39,40.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12841
1183
1178
H.Seulanto:
Postikorttiluettelo 2
Minimoi
Henri Seulanto:MINIMOI postkortskatalog 2
ny (norm. 44 €). Postikorttiluettelo 2
(2012),uusi käyttämätön (ovh 44 €). Post
card catalogue, (Finland 2012), new.
Startpris: 15 €
Varunummer: 10331
1174
Michel Schiffe 2011 Skepp/Laivat
H.Sihtola:Ensimmäinen
Postikorttimme
Feldman: Rarities of the World
1991 + 2007
David Feldman: Rarities of the World 1991
+ 2007 2 fina auktionskataloger, 2 hienoa
huutokauppaluetteloa, 2 fine auction
catalogues.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13379
1184
1179
MICHEL 5 Nord-Europa 2012/2013
katalog, luettelo
MICHEL 5 Nordeuropa 2012/2013 katalog,
luettelo. Nord-Europa, Pohjois-Eurooppa,
North Europe.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13503
1180
Mikkola,Könönen:Luovutetun
Karjalan, Petsamon..
A.Mikkola,
L.Könönen:
Luovutetun
Karjalan,
Petsamon
ja
Sallan
Postitoimipaikoissa käytetyt leimat. Bok,
kirja. (2007). Postmarks used in Post
Offices in the Territories ceded to USSRKarelia, Petsamo and Salla. Fläck på
pärmen, tahra kannessa. Stain on the
cover.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12822
Sida 79
Feldman The Collection Greece I,
II, IV, V, VI, VII
David Feldman: The Collection Greece I, II,
IV, V, VI, VII. The Large Hermes Heads. 6
fina
auktionskataloger,
6
upeaa
huutokauppaluetteloa, six fine auction
catalogues.(2002-2006)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13380
1185
Feldman
(3)
Norway
Scandinavia 1990, 1992
1992,
David Feldman: Norway 1992, Scandinavia
1990 inkl. Gula Treskillingen, sis. kelt.
kolmeskillinkiä, incl. Yellow Tre Skilling.
Scandinavia 1992. 3 auktionskataloger, 3
huutokauppaluetteloa,
3
auction
catalogues.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13382
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1186
1191
T.Hoiland (3) Classic Denmark II,
III + "Tofarvede"
A.Leppä: Eestiläisten
kenttäposti 1941-45
T. H o i l a n d Classic Denmark II, III +
"Tofarvede"
2004/2005.
3
auktionskataloger,
3
huutokauppaluetteloa,
3
auction
catalogues.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13383
1196
sotilaiden
August Leppä: Eestiläisten sotilaiden
kenttäposti Saksan armeijassa 1941-45
bok, kirja, book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13512
1192
1187
Suomen Postimerkkien Käsikirjat
delar/osat I-VII
5 Filateliska böcker,
kirjaa, Philately books
Filatelia
Suomen Postimerkkien Käsikirjat (7) osat IVII Handbok över Finlands frimärken alla 7
delar. Handbook of Finnish stamps all 7
parts. Text på finska, text in Finnish.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13492
5 Filateliska böcker, Filatelia kirjaa,
Philately books Filateelinen Vuosikirja
1992-93 + 1993-94, Eesti Postmargid ja
Tervikasjad Kataloog (2003), R.Granbergin
kokoelma Suomen ehiöitä (1934), L.Linder:
Suomen Soikiomerkit (1956)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13519
1188
1193
T.Piironen:
Leimaheraldiikkaa
Suomessa I + II
6 Filateliska böcker, 6 Filatelia
kirjaa, 6 books
Tuomas
Piironen:
Leimaheraldiikkaa
S u o m e s s a osat
I
ja
II.
Finlands
specialstämplar 2 delar. Books of Finnish
special cancellations part I and II
Startpris: 10 €
Varunummer: 13493
6 Filateliska böcker, 6 Filatelia kirjaa, 6
Philatelic books. HFF 50 år 1899-1943
(1943),HFF
Jubileumsskrift
1953(1953),Dromberg: Ångfartygspost i
Östersjöområdet
1839-1875
(1981),
Piutunen: Muistoarkit 1937-1989 (1990),
SFFF: Postin Kiertokirjeitä 1813-1820
(1986), P.Heimo: Suomen Telaleimat
(1986).
Startpris: 10 €
Varunummer: 11606
MICHEL
4
Südosteuropa
2012/2013 katalog, luettelo
1190
Suomen Postimerkkilehti
1953 bok, kirja
1194
J.Olamo:Suomen
Kirjall.Bibliografia
Filateelisen
Juhani
Olamo:
Suomen
Filateelisen
Kirjallisuuden Bibliografia osat I-V. (Fem
delar) Bibliography of Finnish Philatelic
Literature Part I-V.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13806
1948-
Suomen
Postimerkkilehti
1948-1953
inbundna
årgångar
(bok),
sidotut
vuosikerrat (kirja), book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13510
Tidningar/Lehdet
HAKKAPELIITTA
Tidningar/Lehdet
1927
nummer 1-26 inbundna till bok. Numerot
1-26 sidottu kirjaksi. Numbers 1-26 a
bound book.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13810
1197
Suojeluskuntain
Yliesikunta:
Suomen Suojeluskunnat
Suojeluskuntain
Yliesikunta:
Suomen
Suojeluskunnat 1935, sidottu, Otava
(1935). Bok om Finlands Skyddskårer
1935. Book of Finnish civil guard 1935.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13812
1198
1189
MICHEL
4
Südosteuropa
2012/2013
katalog,
luettelo.
Sydöstra-Europa,
Kaakkois-Eurooppa, South East Europe.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13502
HAKKAPELIITTA
1927 nr.1-26
Finland/Suomi APU N:o 18 1935 +
N:o 9 1936
1935/36 APU 2 tidningar Nr. 18 1935 + nr.
9 1936. APU-lehdet No.18 1935 ja No.9
1936. 2 APU Journals from 1935 and 1936.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13894
1199
Suomen
Ilmapuolustusliitto:
Ilmamme puolustajat
Suomen
Ilmapuolustusliitto:
Ilmamme
puolustajat sodassa, sidottu, Otava (1941).
Bok, kirja, book.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13809
1200
Finland/Suomi Voittojemme Päivät
4.nide 1941
Voittojemme Päivät 4.nide 1941 Kuvateos
Suomen Sodasta 1941. Tidning gällande
Finlands krig, Journal of Finnish war 1941.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13943
1195
NUORI
VOIMA
1924-26
tidningar, lehteä, journals
32
NUORI VOIMA : Suomen nousevan polven
äänenkannattaja 1922-1926 tidskrift, lehti,
journal. 32 nummer, 32 numeroa, 32
numbers. 1924:Nr.19,20,21., 1925: Nr.121, 1926 Nr. 1-10
Startpris: 20 €
Varunummer: 13859
Sida 80
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1201
1206
1211
Finland/Suomi Voittojemme Päivät
3.Nide 1941
E.Johansson:
Antiikkitaskukello
bok, kirja, book
Navigator 3 tidningar, lehteä, 3
magazines
Voittojemme Päivät 3.nide 1941 Kuvateos
Suomen Sodasta 1941. Tidning gällande
Finlands krig, Journal of Finnish war 1941.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13944
bok,
1207
1202
Finland/Suomi Olympia kuvalehti
1948
Finland/Suomi Olympia
tidning, journal.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13945
Erik Johansson: Antiikkitaskukello
kirja, book (1984).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13843
kuvalehti
1948
A.Ylinen:Numismaatikkoja
numismatiikkaa mital.
Allan
Ylinen:Numismaatikkoja
numismatiikkaa mitaleissa (1985),
sidor, sivua, pages.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13844
1203
1208
Finland/Suomi Urheilun kuva-aitta
Olympianumero
Svensk myntförteckning
bok, kirja, book
Urheilun kuva-aitta Olympianumero N:o 4
1952.
Tidskkrift
1952
Olympiaden,
Magazine 1952 Olympic games.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13946
1204
Finland/Suomi Viikko Sanomat N:o
22 1953 tidning
Viikko Sanomat N:o 22 1953 tidning, lehti,
journal. Innehåller Drottning Elisabeth II
Krönings information. Sisältää kuningatar
Elisabeth II kruunajaistietoa. Include
information of Coronation of Queen
Elisabeth II
Startpris: 10 €
Varunummer: 13947
ja
Del
ja
19
1209
otroliga
P.Kalaja: Tähtitaivaan
WSOY 1964
Kartasto
Pentti
Kalaja:
Tähtitaivaan Kartasto,
Suomen olosuhteisiin sovitettuna WSOY
1964. Stjärnhimlens atlas. The starry skay
atlas.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13949
A.Neumüller:God
Jul
jultraditioner på kort
Svenska
Anders
Neumüller:God
Jul
Svenska
jultraditioner
på
helgkort
från
förr.(Bonniers) Bok över julkort Kirja
joulukorteista. Book about Christmas
postcards Bla. mm. ex. Jenny Nyström,
Aina Stenberg, Elsa Beskow, Einar Nerman
etc. ym.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13948
1213
Minneskort
1896
Muistokortti Venäjä
Ryssland,
1896 Minneskort från Ryska Tsarens visit i
Frankrike
1896
1897>
Sverige.
Muistokortti Venäjän Tsaarin vierailusta
Ranskassa lokakuussa 1896 1897 >
Ruotsiin. Memory postcard 1896 Tsar of
Russians visit to France october 1896
1897 > Sweden. Kortet har små fel,
kortissa pieniä vikoja, small faults.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13642
Hans Å. Pettersson: Dalern Den otroliga
historien om Ålands första mynt. (1991)
Bok, kirja, book.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13154
1214
Moskva, Moskova, Moscow 1902
panoramakort
1210
1205
1212
1
Christian Hamrin - Jan L. Hyllengren:
Svensk
myntförteckning
Del
1.
Bernadotte-dynastin
1818-1988
med
värderingspriser. Bok, kirja, book (1988)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13155
Dalern
(1991)
Den
historien om Ålands ...
Navigator
3
tidningar,
lehteä,
3
magazines. N:ot 11/1966, 9/1967, 8/72.
Merenkulun aikakauslehti.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13942
Giganten Der Lüfte ZEPPELIN bok,
kirja, book
GIGANTEN DER LÜFTE, Geschichte und
Technik der Zeppeline in ausgewählten
Berichten und zahlreichen Fotos. (1996)
Karl Müller Verlag. Fin bok om Zeppelin
luftskepp.
Hieno
kirja
Zeppelin
ilmalaivoista.
Startpris: 20 €
Varunummer: 12827
Moskva,
Moskova,
Moscow
1902
panoramakort
5
bilder
1902>Helsingfors.
Panoraamakortti
5kuvan
Moskovasta
1902>Helsinkiin.
Panorama Picture postcard (five picture)
from Moscow 1902 > Helsinki.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13900
1215
U.S.A 1915 San Francisco Folder
of Views>Åland
U.S.A 1915 San Francisco Folder of Views
of the Panama Pacific International
Exposition San Francisco 1915
Baypoint
1915 + censur, sensuuri, examiner
mark.>Åland, Ahvenanmaalle.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13465
Sida 81
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1216
1221
Queen Elisabeth Gunard White
Star o 1948 båtkort
Ryssland St.Petersburg
korttia, postcards
Queen Elisabeth Gunard White Star
1948 båtkort, laivakortti, ship postcard.
South Hampton 12 NOV 1948 + PAQUEBOT
POSTED AT SEA > Finland, Suomeen.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13643
1226
2
kort,
Ryssland, Venäjä, Russia St. Petersburg,
Pietari2
gamla
färgkort,
2
vanh.värikorttia, 2 old colour postcards
Startpris: 10 €
Varunummer: 12120
Finland/Suomi 1932 20 mk kl 1 +
1932 20 mk kl 1 + Upplaga, lyöntimäärä,
mintage 14.500
Startpris: 20 €
Varunummer: 13065
1227
Finland/Suomi 1932 20 mk kl 1 +
1222
1217
296
Gamla
postkort,
vanh.postikorttia, old postcards
296 Gamla postkort fr 1900-talets början i
album, 296 vanhaa postikorttia 1900-luvun
alkua albumissa, 296 old postcards early
1900s in postcard album. Gratulations, Jul,
topografi (Europa) etc. Onnittelu, Joulu,
paikkakunta (Eurooppa) ym. Christmas,
greetings, Picture postcards (Europe) etc.
Startpris: 100 €
Varunummer: 13220
3 Båtkort, 3 laivakorttia, 3 ship
postcard
S.S. NORMANDIE 1935, R.M.S. QUEEN
M A RY 1938, BELGENLAND (RED STAR
LINE)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11483
1228
Finland/Suomi
Olympia
1223
Finland/Suomi 1897
No.10479231 Kl 1?
1218
100 Fågelpostkort, Lintukortteja,
birdpostcards
100 Fågelpostkort,
postcards /
Startpris: 10 €
Varunummer: 13624
Lintukortteja,
5
MK
II
1897 5 Mk II No.10479231 Kl 1? (Tall,
mänty, pine).
Startpris: 15 €
Varunummer: 13120
1951
500
mk
1951 500 mk XV Olympia silver, hopea, Ag
kl 1 + Upplaga, lyöntimäärä, Mintage
18.500
Startpris: 200 €
Varunummer: 13063
bird
1229
Finland/Suomi 1952
Olympia silver Ag
1224
Finland/ Suomi 1908 1 mk silver,
hopea kl 1 +
1219
F.Noretti 3 kort, korttia, postcards
Venedig, Venice
F.Noretti 3 kort, korttia, postcards från
Venedig,
Venetsiasta from
Venice .
(Konstkort, Taidekortteja, Art cards).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13640
1908 1 mk silver, hopea, Ag kl 1 +
Upplaga/Lyöntimäärä/Mintage 153.577
Startpris: 20 €
Varunummer: 13632
1220
500
mk
1952 500 mk Olympia silver, hopea Ag kl
1+
Startpris: 10 €
Varunummer: 13915
1230
Finland/Suomi 1960 1000 mk Ag
silver, hopea
1225
Finland/Suomi
silver, hopea
Napoleon/grenadier/krenatööri
kort, kortti, postcard
1932 20 mk kl 1 + Mörk patina, tummunut,
tarnished. Uppl., lyöntimäärä, Mintage
14.500
Startpris: 15 €
Varunummer: 13066
1914
50
pen
II
1914 50 pen II silver, hopea Ag kl 1.
Dubbelpr. 4:a, uudelleenkaiverrettu 4:nen,
"Double embossing 4".
Startpris: 10 €
Varunummer: 13426
Napoleon och grenadier, Napoleon ja
krenatööri ryskt kort, Venäl.kortti, Russian
postcard. 1900-talets början, 1900-luvun
alusta, 1900s
Startpris: 10 €
Varunummer: 13646
Sida 82
1960 1000 MK silver, hopea, Ag kl 1 +
Startpris: 15 €
Varunummer: 13916
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1231
Finland/Suomi
Rulle/Rulla/Roll
1236
1972
5
mk
1972 5 mk Rulle/Rulla/Roll (40) + 1977 5
pen Cu rulle, rulla, roll (50). Suomen
Rahapaja.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13417
1241
1991
100
mk
(2)
Jubileumsmynt/Juhlarahaa
silver
1991 100 mk (2) silver Jubileumsmynt/
Juhlarahaa/ Commemorative silver coins
Bu. 0.925 48 gr. Ålands självstyrelse 70 år,
Ahvenanmaan itsehallinto 70 v., Autonomy
of Åland 70 years.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13301
Ismo
Parikka:Suomal.kolikkovariantit +
hinnasto
Ismo Parikka: Suomalaiset kolikkovariantit
1864-2001 Bok + priskatalog. oanvända
norm.58 €(2012)Kirja + hinnasto, uudet
ovh.58 € (2012) Finnish Coin Variants
1864-2001, book incl. price list, new (2012)
Startpris: 25 €
Varunummer: 10083
1232
Finland/Suomi 1977 10 mk typ II
silver,hopea
1977 10 mk (Ho 860.2) silver, hopea Ag.
Variant "Gravid kvinna", variantti "nainen
raskaana", variant "pregnant woman"
kl.01
Startpris: 15 €
Varunummer: 13412
1237
Finland 1996 100 mk Schjerfbeck
Bu Ag .925 24 gr.
1996 100 mk Helene Schjerfbeck silver,
hopea Ag .925 24 gr. Bu.
Startpris: 30 €
Varunummer: 12990
1233
1238
Finland/Suomi
3
Årssatser/Vuosisarjat 1989-1991
Finland/Suomi 1997 25 mk (2)
Finland 80 år
3
Årssatser/Vuosisarjat/Coin
1989,1990,1991 Bu.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13413
sets
1997 25 mk 2 mynt, kolikkoa, coins. UNC.
Självständiga Finland 80 år, Itsenäinen
Suomi 80 vuotta, 80th Anniversary of
Finnish Independence. kl. 0/01
Startpris: 20 €
Varunummer: 13989
1242
Finland/Suomi
Lot/erä
silvermynt, hopearahaa Ag
19
Lot/erä (19) Silvermynt, hopearahoja,
silver coins 10 mk-50 mk 1967-1983. 1967
10 mk (4), 1970 10 mk (4), 1971 10 mk (3),
1975 10 mk (3), 1978 25 mk (1), 1979 25
mk (1), 1981 50 mk (1), 1983 50 mk (2).
Startpris: 60 €
Varunummer: 13057
1243
Finland/Suomi Lot/erä (5) 18651866 silver,hopea
Lot/erä (5) 1865-1866 silver, hopea Ag. 25
pen 1866, 50 pen 1866, 1 mk 1865+1866,
2 mk 1865. kl. 1-2
Startpris: 30 €
Varunummer: 13067
1234
Finland/Suomi 1991 100 mk Ag
Åland 1921-1991
1991 100 mk silver, hopea, Ag Ålands
självstyrelse
70
år,
Ahvenanmaan
itsehallinto 70 v, Autonomy of Åland 70
years.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13093
1239
Finland 1998 100 mk silver, hopea
Ag .925 22 g
1998 100 mk Sveaborg, Suomenlinna
silver, hopea Ag .925 22 g Bu.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12992
1235
1240
Finland/Suomi 1991 100 mk (3)
silver,hopea Ag
Finland 2000 100 mk silver, hopea
Ag .925 22 gr.
1991 100 mk 3 st, kpl, piec. silver, hopea
Ag. Åland /Ahvenanmaa. i kapslar,
kapseleissa, in capsules.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13110
2000 100 mk Helsingfors 450 år, Helsinki
450 vuotta, silver, hopea Ag .925 22 gr.
Bu.
Startpris: 25 €
Varunummer: 12991
Sida 83
1244
Finland/Suomi Lot/erä (43) 19691977 1 mk/5 mk
Lot/erä (43) 1969-1977 1 mk /5 mk kl 011+ 1 mk 1969 19 st., kpl., pcs. 5 mk 1972
(9), 1974 (5), 1975 (5), 1977 (5)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13068
1245
Finland/Suomi
(5)
hopearahaa, Ag
silvermynt,
1957-1985 (5) silvermynt, hopearahaa,
silver coins Ag. 1957 200 mk, 1967 10 mk,
1979 25 mk (2), 1985 50 mk.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13090
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1246
Finland/Suomi
Lot/erä
kolikoita 850 gr.< 1950
mynt,
Lot/erä mynt, kolikoita, coins 850 gr.<
1950. 1873-1949 1 pen, 5 pen, 10 pen, 25
pen, 50 pen, 1 mk, 5 mk + ( 5 mk 1993 (3).
Startpris: 20 €
Varunummer: 13091
1256
Finland/Suomi 1 pen 1800-talet, luku, 1800s
Finland/Suomi
Lot/erä
silvermynt, hopearahaa
Lot/erä (39) 1 pen 1800-talet, -luku, 1800s
(tot. 48 gr.)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13429
3,5
kg
Lot/erä 3,5 kg mynt, kolikoita, coins. Bra
lot med massor av mynt, mest äldre, i
myntramar, lösa, samt fyra rullar. Hyvä
erä paljon tavaraa pääos. vanhempaa
rahakehyksissä, irtokolikoita, sekä 4
rullaa. Interesting lot, mostly older coins in
coinholders, four rolls and loose coins in
box.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13106
Finland/Suomi Lot/erä (49) 1 pen
1900-1917
Finland/Suomi Lot/erä (49) 1 pen 19001917 (Tot. 65 gr.) Bra skick, hyväkuntoisia,
good condition.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13430
Finland/Suomi
Lot/erä
1865-1957(45)
silvermynt, hopearahaa, silvercoins. 25
pen (20), 50 pen (12), 1 mk (10), 100 mk
(2), 200 mk (1)(Tot.125,13 gr.)
Startpris: 30 €
Varunummer: 13459
1248
Finland/Suomi
Samling/kokoelma/coll.1963-1990
Samling/kokoelma/coll.1963-1990
179
mynt, kolikkoa, coins. i album, kansiossa,
in album. Inkl. 13 jubileumsmynt (silver),
sis. 13 hopeista juhlarahaa, incl. 13 silver
commemorative coins. Kl.01-1+
Startpris: 80 €
Varunummer: 13111
1249
kok/coll
Samling, kokoelma/collection 1905-1993.
114 mynt i album 1 pen - 50 mk,
varierande skick. 114 kolikkoa 1 pen-50
mk kansiossa, vaiht.laatu. 114 coins 19051993 1 pen - 50 mk in coinholder album,
mixed cond.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13302
1250
1257
Finland/Suomi Lot/erä
mynt, kolikoita, coins
400
gr
Lot/erä 400 gr mynt, kolikoita, coins.
Största delen före 1963, suurin osa ennen
1963, mostly before 1963. Blandad
kvalitet, laatu vaihteleva, mixed quality.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13462
1253
Finland/Suomi Lot/erä (21) 5-20
mk mynt,kolikoita
Finland/Suomi samling,
1905-1993 (114)
(45)
1252
1247
Finland/Suomi Lot/erä
mynt, kolikoita,coins
1251
Lot/erä 1930-talet, -luku, 1930s (21) 5-20
mk mynt, kolikoita, coins. 5 mk (14), 10
mk (5), 20 mk (2). Olika år, eri vuosia,
different years.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13436
1254
Finland/Suomi
Lot/erä
Silvermynt, hopearahoja
(36)
Lot/erä (36) Silvermynt, hopearahoja,
silver coins. 25 pen (7), 50 pen (14), 1 mk
(13), 2 mk (2). Tot.=130 gr.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13437
1255
Finland/Suomi
lot/erä(31)
silvermynt/hopearahoja
Lot/erä
(31)
silvermynt/hopearahoja/silvercoins. 25 pen
(11), 50 pen (11), 1 mk (6), 2 mk (3). Olika
år, eri vuosia, different years.Tot.=105 gr.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13438
Finland/Suomi 5-10 pen. 1,6 kg
1865-1917
1865-1917 Lot/erä 1.6 kg 5-10 pen. mynt,
kolikkoa, coins.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13424
Sida 84
1258
Finland/ Suomi (20) 1 pen mynt,
kolikoita, coins
Lot/erä (20) 1 pen mynt, kolikoita, coins
mellan, between 1892-1907 välilta kl 1 +.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13636
1259
Finland/Suomi
1865/1874
silvermynt, hopearahaa
6
1865/1874 (6) Silvermynt, hopearahaa,
silvercoins . 2 mk 1865 (3), 1874 (1) 1 mk
1866 + 1872
Startpris: 30 €
Varunummer: 13788
1260
Finland/Suomi (71) 25 + 50 pen.
Ag silvermynt
<1917
Lot/erä
(71)
silvermynt,
hopearahaa, silvercoins. 25 pen (42) 50
pen (29)
Startpris: 35 €
Varunummer: 13789
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1261
Finland/Suomi Lot/erä
mynt, kolikoita, coin
860
gr.
Lot/erä 860 gr. Diverse äldre mynt mest
koppar. 860 gr Sekalaista vanhempaa
kolikkoa pääosin kuparirahoja. Misc. old
coins mostly coppercoins.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13790
1262
Finland/Suomi Lot/erä 100 gr. 1
pen Aluminium
Lot/erä 100 gr. 1 pen. mynt kolikkoa,
coins. Aluminium, Alumiini, Aluminum.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13791
1266
1271
Finland 2004 10 € Tove Jansson
Ag .925 27,4 gr
2006 Åland Myntserie, Rahasarja,
Coinage
2004 10 € Tove Jansson silver, hopea Ag
.925 27,4 gr. i förpackning, pakkauksessa,
in pack.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12986
2006
Åland/Ahvenanmaa
Rahasarja, Coinage.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13460
Myntserie,
1272
1267
2004 Vatikanst./Vatikaani
euromynt/koe eurot
prov
2004 John Paul II prov euro myntset, koe
eurosetti, test euro coin set Bu.
Vatkikanstaten, Vatikaani, Vatican
Startpris: 10 €
Varunummer: 13414
Finland
2007
10
€
Nordenskiöld Ag .925 25.5 g
A.E.
2007 10 € A.E. Nordenskiöld silver, hopea
Ag .925 25.5 gr. BU.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12989
1273
1263
1268
Finland/Suomi 1878 10 mk guld,
kulta Au
Finland/Suomi 2004 2
specialmynt, erikoisraha
1878 10 mk guld, kulta Au kl.1 +
Startpris: 200 €
Varunummer: 13447
€
EU
Finland/Suomi 2004 2 € EU specialmynt,
erikoisraha, Specialcoins Expansion of the
European Union.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13917
Finland/Suomi 1878 10 mk guld, kulta Au kl
1+ -01
Startpris: 200 €
Varunummer: 13448
Finland 2010 10 € Konsta Jylhä Ag
.925 25.5 gr Bu
1269
2005
Åland/Ahvenanmaa,
Myntserie,Rahasarja
2005 (Finland-Suomi) Åland/Ahvenanmaa
Myntserie, Rahasarja, Coinage Bu
Startpris: 10 €
Varunummer: 13416
1997 (2) Ålands Självstyrelse 75 år 10 €
silver, hopea Ag 0.925 27.5 gr. Ej lagligt
betalningsmedel,
ei
virallinen
maksuväline. No legal tender. I original
askar, alkuperäisissä rasioissa, in original
box.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13165
2010 10 € Konsta Jylhä silver, hopea Ag
.925 25.5 gr Bu.
Startpris: 15 €
Varunummer: 12987
1275
1265
1997 2 x 10 € Ålands Självstyrelse
75 år silver, Ag
2009 10 € Frederik Pacius silver, hopea Ag
.925 25.5 gr. Bu
Startpris: 15 €
Varunummer: 12988
1274
1264
Finland/Suomi 1878 10 mk guld,
kulta Au
Finland 2009 10 € Frederik Pacius
Ag .925 25.5 gr
Slovenien,Slovenia 2010
specialmynt, kolikko
1270
Tyskland, Saksa, Germany 2005
10 € FIFA (2006)
2005 10 € silver, hopea Ag FIFA Football
World Cup Germany 2006 .925 18.00 g
Startpris: 15 €
Varunummer: 13633
Sida 85
3
€
Slovenien,Slovenia 2010 3 € specialmynt,
erikoiskolikko, specialcoin UNC.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13991
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1276
1281
1286
Luxemburg 2011 1 cent -2 € Unc.
serie, sarja, set
Polen/Puola 1835 10 Zloty 1½
Rubl. silver, hopea
Sverige/Ruotsi 1940 2 Kr. Ändrad
4:a, Silver, hopea
1277
1282
20 olika, eril, diff. 2 € mynt,
kolikkoa, coins
1852 5 Kop Ryssland, Venäjä,
Russia
Luxemburg 2011 1 cent-2 € Euroserie,
Eurosarja, Euroset UNC.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13990
20 olika 2 € specialmynt, 20 eril, 2 €
erikoisrahoja, 20 diff. 2 € specialcoins.
2004-2011. Varierande skick, vaiht. laatu,
mixed condition.
Startpris: 45 €
Varunummer: 13423
Polen/Puola/Poland 1835 10 Zloty 1½ Rubl.
silver, hopea Ag. 0.868 31.10 gr Kl. 1
Startpris: 15 €
Varunummer: 13101
1852 5 Kop Ryssland, Venäjä, Russia,
Nikolai I Ekaterineburg - EM Kl 1
Startpris: 12 €
Varunummer: 13634
1283
1278
1638 Sverige, Ruotsi, Sweden 1
öre Kristina
1638 Sverige, Ruotsi, Sweden 1 öre
Kristina myntort Säter. 1 öre kupari Säter
raha. Queen Christina Copper Ore Sater
mint.Kanthack, reunavika, an edge nick.
Startpris: 60 €
Varunummer: 13637
Württemberg 1871 Thaler silver,
hopea Ag
Württemberg 1871 Thaler silver, hopea Ag
0.900 18.52 gr, kl 1 +
Startpris: 10 €
Varunummer: 13100
1284
U.S.A. 1887 One Dollar, 1893 Half
Dollar silver Ag
1279
Bavaria 1769 ½ Thaler + 1765
Thaler Nürnberg
Bavaria 1769 ½ Thaler + 1765 Thaler
Nürnberg. kl. 1? - 2.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13103
U.S.A. 1887 One (Morgan) Dollar + 1893
Half Dollar silver, hopeaa Ag. kl 1
Startpris: 10 €
Varunummer: 13793
1285
1896 Ryssland,
Nikolai II
1280
1780 Maria Theresa Thaler silver,
hopea Ag
1780 Österrike. Itävalta, Austria Maria
Theresa Thaler silver, hopea Ag 0.8330
28.06 gr.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13167
Venäjä,
Russia
1896 Ryssland, Venäjä, Russia Nikolai II
Kröningens minnesmynt sk. kastpeng
silver. Nikolai II Kruunajaisten muistoraha
hopeaa ns. heittoraha. Coronation of
Nikolai II silver, commemorative coin
silver. Kl. 1 +
Startpris: 30 €
Varunummer: 13635
Sida 86
Sverige/Ruotsi/Sweden 1940 2 Kr. Ändrad
4:a, muutettu 4:nen, Serif 4. Silver, hopea
Ag. kl 1 +
Startpris: 10 €
Varunummer: 13427
1287
Mexico 1948 5 Pesos silver, hopea
Ag
Mexico 1948 5 Pesos silver, hopea Ag
0.900 30 gr. kl 1 +
Startpris: 10 €
Varunummer: 13102
1288
Mexico 1953 5 Pesos silver, hopea
Ag
Mexico 1953 5 Pesos silver, hopea Ag
0.720 27,78 gr. Hidalgo kl.1 +
Startpris: 10 €
Varunummer: 13104
1289
U.S.A.1964 Kennedy Half Dollar
(2) silver, hopea Ag
U.S.A.1964 Kennedy Half Dollar (2) silver,
hopea Ag 0.900 12,50 gr.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13064
1290
Panama 5 Balboas silver, hopea
Ag 0.925 35,7 gr
Panama 1970 5 Balboas silver, hopea Ag
0.925 36,37 gr. Mörk ton, lievästi
tummunut, toned.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13099
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1291
Kanada/Canada
1976
silvermynt, hopearahaa
(16)
Kanada/Canada 1976 (16) silvermynt,
hopearahaa, silver coins Ag. Montreal
Olympic games. 4 x 5 Dollars, 12 x 10
Dollars. 0.925 =680,40 gr. Leuchtturm MB
låda, laatikko, box.
Startpris: 200 €
Varunummer: 13092
1296
1301
Australia 1995 Kookaburra dollar
Ag 0.999 31.10 gr.
Europa, Eurooppa, Europe Lot/erä
(107) Mynt, coins
Australia 1995 1 Dollar Kookaburra silver,
hopea Ag 0.999 31.10 gr.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13160
107 Mynt, kolikkoa, coins 1624-1970
Mycket silvermynt, paljon hopeakolikoita,
many silvercoins. Mest Reich (Tyskland),
pääos. Reich(Saksa). Mostly Deutsche
Reich.
Startpris: 250 €
Varunummer: 13128
1297
Sverige 1995, Ruotsi,
mynt, kolikkopakk.
1292
Canada
1976(4)Olymp.
silvermynt, hopearahaa Ag
1976 Canada (4) Olympiaden silvermynt
set i ask med certifikat proof. 4 Olympia
hopearahaa setti rasiassa todistuksineen
proof. Four Silver coin Olympic games set
proof, in box with certificate Nr.U019414. 2
x 5 + 2 x 10 Dollar. 0.925 145,8 gr.
Startpris: 45 €
Varunummer: 13299
Sweden
1995
Sverige,
Ruotsi,
Sweden
specialmyntförpackning (FN 1945-1995),
erikois- kolikkopakkaus (YK 1945-1995).
Special coin set (UN 1945-1995). Upplaga,
painos, Mintage 10 000
Startpris: 10 €
Varunummer: 13161
1298
Lot/erä
650
gr.
Eurooppaa, Europe
1293
Canada 1976 (4) 5 Dollar Silver,
hopea Ag
Canada 1976 4 olika 5 Dollar Olympiska
spelen Silvermynt. 4 erilaista 5 Dollarin
Olympia hopearahaa. Four diff. 5 Dollar
silver coins Olympic games. 0.925 97,20
gr.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13300
1294
Åland Daler 1994 Myntset Bu 10,
50, 100 Daler
Åland /Ahvenanmaa Daler 1994 Myntset,
Rahasarja, Coin Set Bu. 10, 50, 100 Daler.
Upplaga, painos, Edition 10 000. PAF
Casino No.00782 förpackning, pakkaus,
pack. Inte officiella mynt. Ei virallista
rahaa. No legal tender.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13201
Europa,
Lot/erä 650 gr. Europa, Eurooppaa,
Europe. Också lite gammalt med, myös
hiukan vanhempaa mukana. Incl. also
some older coins. Sverige, Danmark,
Österrike,
Tyskland.
Ruotsi,
Tanska,
Itävalta,
Saksa.
Sweden,
Denmark,
Austria, Germany.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13089
1302
Minnesmynt, muistoraha Minne av
1940-talets hjälp..
Minnesmynt, Muistoraha, memorial coins.
Minne av 1940-talets hjälp till Finland. Mer
än leva fann jag var att älska.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13163
1303
Hela Världen/koko maailma 221
mynt, kolikkoa,coins
Hela Världen/koko maailma/World wide,
221 mynt, kolikkoa, coins 1814-1976.
Många
silvermynt
med.
Paljon
hopearahoja mukana. Incl many silver
coins. Bra samling, hyvä kokoelma, good
collection.
Startpris: 400 €
Varunummer: 13303
1299
1304
Mynt, kolikoita, coins 850 gr hela
världen, worldwide
Polletter/Poletteja/Tokens 1,7 kg
Mynt, kolikoita, coins 850 gr hela världen,
koko maailma, worldwide. Intressant
innehåll, mielenkiintoinen erä, interesting
lot. Fynd, löytöjä, bargain?
Startpris: 20 €
Varunummer: 13105
Polletter/Poletteja/Tokens 1,7 kg ca 225
olika, noin 225 erilaista, approx. 225
different. Världen runt, ympäri maailmaa,
World wide.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13410
1305
1300
Lot/erä 2,3 kg mynt,kolikoita,coins
worldwide
1295
Åland/Ahvenanmaa
10,50,100 Daler x 2
1994
1994 Åland/Ahvenanmaa 1994 10, 50, 100
Daler 2 förpackningar, pakkausta, packs.
Brunfärgat
på
insidan,
ruskettumaa
pakkauksissa, tan on the inside of the
pack. Inte officiellt betalningmedel, ei
virallinen maksuväline, no official means of
payment.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13461
Lot/erä 2,3 kg mynt, kolikoita, coins hela
världen,
koko
maailma,
worldwide.
Intressant lot mest äldre material.
mielenkiintoinen
erä
pääos.
vanh.materiaalia. Interesting lot mostly
older material.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13107
Sida 87
Hela
Världen/koko
Worldwide 4,5 kg
maailma,
Hela Världen/koko maailma, Worldwide 4,5
kg mynt, kolikoita, coins. Bra variation,
hyvä variaatio, good variation.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13411
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1306
1311
1316
Lot/erä
(12)
silvermynt,
hopearahoja, silvercoins
Tyskland/Saksa/Germany
silvermynt, hop.rahaa
1307
1312
1317
Lot/erä 21 olika länders mynt, 21
eri maan kolikkoa
Lot/erä
(6)
silvermynt,
hopearahoja, silvercoins.
Mynt,
kolikoita,
coins
1700/1800-talet, -luku
Danmark
1992,
Norge
Årssatser, Vuosisarjat
Danmark/Tanska/Denmark
Norge/Norja/Norway
1974
Vuosisarjat, Coin Sets Bu.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13415
1974
1992,
Årssatser,
Lot/erä 21 olika länders mynt, 21 eri maan
kolikkoa, 21 different coins, countries incl
Bla., mm, ex. Bahrain, Angola, Cap Verde,
Mauritania, Falkland Islands, Cameroun,
Laos, Turkmenistan etc.ym.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13425
Lot/erä (12) silvermynt, hopearahoja,
silvercoins.
Portugal,
Curacao,
New
Zealand Etc. ym. =32 gr.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13439
Lot/erä
(6) silvermynt,
hopearahoja,
silvercoins.
Polen/Puola/Poland,
Belgien/Belgia/Belgium =60 gr.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13440
4
Tyskland/Saksa/Germany 4 silvermynt,
hopearahaa, silvercoins. ½ Mark 1915, 1
Mark 1902, 5 Mark 1951 + 1966.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13444
(12)
Lot/erä
(12)Mynt,
kolikoita,
coins
1700/1800-talet, -luku, Century. Kina,
Ryssland, Sverige, U.S.A., etc. Kiina,
Venäjä, Ruotsi, U.S.A. ym. China, Russia,
Sweden, United States etc. 1 mynt,
kolikko, coin. 1928.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13489
1313
1308
Australien/Australia
118
silvermynt, hopearahoja
gr.
Australien/Australia (25) olika årtal, eri
vuosia
,
diff.
Years.
Silvermynt,
hopearahoja, silver coins (Total 118 gr).
Startpris: 30 €
Varunummer: 13433
Lot/erä
(27)
silvermynt,
hopearahoja, silvercoins
Lot/erä (27) olika silvermynt, erilaisia
hopearahoja, diff. Silvercoins =185 gr.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13441
1318
Diverse mynt, sekalaista kolikkoa,
Misc.coins 2050 gr
Lot/erä 2050 gr. Diverse mynt, sekalaista
kolikkoa, misc. coins.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13792
1314
Lot/erä
(26)
silvermynt,
hopearahoja, silvercoins
1309
Kanada/Canada 143 gr silvermynt,
hopearahoja
Kanada/Canada (32) olika årtal, eri vuosia ,
diff. Years. Silvermynt, hopearahoja,
silvercoins (Total 143 gr).
Startpris: 35 €
Varunummer: 13434
Lot/erä
(26)
olika
silvermynt,
eril
hopearahoja, different silvercoins =155 gr.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13442
1315
U.S.A. 15 silvermynt, hopearahaa,
silvercoins
1310
Holland/Alankomaat
Silvermynt, hopearahoja
(21)
Holland/Alankomaat/The Netherlands (21)
olika årtal, eri vuosia , diff. years.
Silvermynt, hopearahoja, silvercoins (Total
91 gr).
Startpris: 20 €
Varunummer: 13435
U.S.A.
15
silvermynt,
hopearahaa,
silvercoins. Olika årtal, eri vuosia, diff.
years. = 100 gr.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13443
1319
Lot/erä 11 gamla
kuparirahaa
kopparmynt,
Lot/erä
11
gamla
kopparmynt,
kuparirahaa, old coppercoins. Bla, mm, ex.
Sverige/Ruotsi/Sweden 2 öre 1748 1 öre
1749, Brit.North Borneo 1 cent 1890,
Frankrike, Ranska, France 10 entimes
1856 etc., ym.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13794
1320
Finland/Suomi 1898 10 mk kl 1 ? 2
1898 10 mk No.8453826 kl 1 ? - 2
Startpris: 10 €
Varunummer: 13418
Sida 88
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1321
1326
1331
Finland/Suomi 1939 (4) 100 mk
Litt. D kl 1-1 ?
Finland/Suomi 1963 10 mk Litt.A
(3) 1 stjärna/tähti
Finland/Suomi (2) 100 mk 1976 +
50 mk 1977
1322
1327
Finland/Suomi 1945 100 mk Litt.B
kl 01
Finland/Suomi 1963 5 MK (3) Litt.
A 2 stjärna,tähti
1939 (4) 100 mk Litt. D kl 1-1 ? No. A
8836696, A 9249129, B 1217413, B
6737566
Startpris: 10 €
Varunummer: 13420
1945 100 mk Litt.B No. AR 9094577 kl 01
Startpris: 12 €
Varunummer: 12539
1963 10 mk (3) Litt. A Nr. O 1012967, P
1676768, AÅ 0767036 * stjärna, tähti, star.
Kl. 01-1+
Startpris: 15 €
Varunummer: 13119
1976 100 mk No. F 9218294 + 50 mk 1977
No. E 5883225 kl 1
Startpris: 10 €
Varunummer: 13421
1332
1963 5 MK Litt. A No. F 6153491, F
0229580 *, F 0229581 * Kl. 0/01
Startpris: 15 €
Varunummer: 13121
Finland/Suomi 1977 50 MK (2) kl 0
1977 50 MK (2) No.B 9862927, L 8129119
kl.0
Startpris: 15 €
Varunummer: 13123
1333
1323
Finland/Suomi 1955 1000 mk +
1922 100 mk kl 2
1000 mk No.H 4091841 kl 2 + 1922 100
mk Litt. C No. AB0256660 kl 2
Startpris: 10 €
Varunummer: 13419
1328
Finland/Suomi 1963 (5) 1 MK (3) +
5 MK (2)
Finland/Suomi 1980 Lot/erä (21)
10 mk kl 0
1963 (5) 1 MK No. AA 0497193 kl 1 +, Ä
6447323, 6447324. 5 MK no. M 8550637, Y
1582851 kl. 0
Startpris: 10 €
Varunummer: 13124
1980 Lot/erä (21) 10 mk kl 0. Serier, sarjat,
series : C, D, E, J, K, O, S, U, V Litt A 2 st,
kpl., pcs. Successiva nummer finns. med.
Myös peräkkäisiä numeroja mukana, Incl.
also successive numbers.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13061
1329
1334
1324
Finland/Suomi 1963 1 mk (5) AJ
0063941-45 kl 0
1963 1 mk (5) AJ 0063941-0063945 kl 0
Successiv
numrering,
peräkkäiset
numerot, successive numbers.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13058
1963 1 mk 61 st/kpl 5 mk 2 st./kpl
Kl 01
1963 1 mk 61 st/kpl/piec. 5 mk 2
st./kpl/piec. Största delen kl 01, Pääosin kl
01. mostly fine condition.
Startpris: 35 €
Varunummer: 13750
Finland/Suomi 1980 10 MK (8) (3
Litt. A) 1 *
1980 10 MK (8) kl 0/01 Nr. J 123246162,1234125, A 8571459. J 0610403 *
stjärna, tähti, star kl 1+. Litt A (3)
Nr.1052599070 + 071, 1102376363.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13125
1325
Finland/Suomi 1963
seteliä 1 mk, 5 mk
(8)
sedlar,
1963 (8) sedlar, seteliä, Banknotes 1 mk
(6), 5 mk (2) kl 0. 1 mk Nr. AA 0332256-57,
Å 6711278-79, Å 5455912, Å 7641872. 5
mk Litt B. Nr. U 6023209, Z 1868855.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13059
1330
Finland/Suomi 1976 100 mk No.P
0617990 * Kl. 1
1976 100 mk No. P 0617990 * stjärna,
tähti, star Kl. 1
Startpris: 15 €
Varunummer: 13118
Sida 89
1335
Finland,Suomi 1980 10 mk 10
olika,eril,diff. kl 0-01
1980 10 mk 10 olika serier, 10 erilaista
sarjaa, 10 diff. series. kl 0-01 A, B, D, E, F,
J, N, P, Q, + Litt. A
Startpris: 20 €
Varunummer: 12565
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1336
1341
1346
Finland/Suomi 1986 10 mk + 50
mk kl 0
Finland/Suomi Lot/erä 29 sedlar,
seteliä, Bank notes
Estland, Viro, Estonia 1919 1 mark
kl 01
1986 10 mk nr. 1414438538 + 1986 50 mk
nr. 3115862777 kl. 0
Startpris: 10 €
Varunummer: 13060
Lot/erä 29 sedlar, seteliä, Bank notes
1918-1986 1918 25 pen (2), 1918 50
pen(1), 1939 5 mk Litt.D (2), 1963 1 mk
(13), 1963 5 mk (3) Litt. A (1), Litt. B (2),
1980 10 mk (3) , Litt.A (2), 1986 10 mk (3).
KL 1?-1
Startpris: 15 €
Varunummer: 13422
Estland, Viro, Estonia
No.006747 kl 01.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12580
1919
1337
1347
Finland/Suomi 1986 10 mk + 50
MK Kl.0
Tyskland/Saksa/Germany
sedlar,seteliä 1921
1986 10 mk No. 1048749835 + 50 MK
No.3069451207 Kl.0
Startpris: 10 €
Varunummer: 13122
1342
Ryssland, Venäjä,Russia 1909 5
Rbl, 12 st/kpl/piec.
Ryssland, Venäjä,Russia 1909 5 Rbl. 12
st/kpl/piec. Kl 1 +
Startpris: 10 €
Varunummer: 13975
1
mark
(13)
Tyskland/Saksa/Germany
(13)
sedlar,seteliä,
bank
notes.
Lokalsedlar,paikallissetelit
(kaupunkihätäsetelit), local bank notes,
1921. 5 olika, 5 eril., 5 diff. kl 01.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11970
1338
Finland/Suomi 1993 5 x 20 mk
Litt. A kl 0-01
1993 20 mk 5 st., kpl, piec. Litt. A kl 0-01
Startpris: 12 €
Varunummer: 12578
1348
1343
Ryssland, Venäjä,Russia 1909 10
Rbl, 10 st/kpl/pcs.
Ryssland, Venäjä,Russia 1909 10 Rbl. 10
st/kpl/piec. Kl 1 +
Startpris: 10 €
Varunummer: 13976
Sovjet,NL,CCCP 1937
Chervonets kl 1 ?
Sovjet,NL,CCCP 1937
Chervonets kl 1 ?
Startpris: 10 €
Varunummer: 13070
3
3+5+10
+
5
+10
1339
Finland/Suomi
Lot/erä
sedlar,seteliä 1909>
(12)
Lot/erä (12) sedlar, seteliä, Banknotes
1909-1963 Varierande skick, vaiht.kunto,
mixed condition. 5 mk 1909, 1 mk 1915, 1
mk 1916, 25 pen 1918 (3), 50 pen 1918 (2),
1 mk 1918 (2), 5 mk 1945, 10 mk 1963.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13062
1349
1344
Ryssland, Venäjä,Russia 1917 250
Rbl. 5 st/kpl/piec.
Bulgaria 1951 7 olika,eril.,diff. kl 0
/ 01
Ryssland, Venäjä,Russia 1917 250 Rbl. 5
st/kpl/piec. Kl 1-1+
Startpris: 10 €
Varunummer: 13977
Bulgaria 1951 7 olika,erilaista,different,
sedlar,seteliä, Bank Notes kl 0 / 01. 3, 5,
10, 25, 50, 100, 200 leva.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11985
1345
1350
Estland, Viro, Estonia 1919 50
pen. kl 0
Island, Islanti,Iceland 1961 100
kronur kl 0/01
1340
Finland/Suomi
lot/erä
sedlar,seteliä, Bank notes
8
Lot/erä 1916-1957 8 sedlar,seteliä, Bank
notes. 1 MK 1916 +1918, 25 pen + 50 pen
1918, 100 mk 1957, 5 MK Litt. D 1939, 10
MK Litt.B 1945, 20 MK Litt. D 1939.
Varierande skick, vaiht. kunto, mixed
condition.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13126
Estland, Viro, Estonia 1919 50 pen. kl 0
Startpris: 10 €
Varunummer: 13069
Sida 90
Island, Islanti,Iceland 1961 100 kronur Nr.
DA 18107240 kl. 0/01
Startpris: 10 €
Varunummer: 11980
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1351
1356
1361
Estland, Viro, Estonia 1991 2 x
100 Krooni unc.
Hela
Världen/koko
maailma,Worldwide Lot/erä (87)
British Armed Forces + Japanese
Government
Estland, Viro, Estonia 1991 2 x 100 Krooni
(Lydia Koidula) unc. kl 0
Startpris: 70 €
Varunummer: 13078
Hela Världen/koko maailma, Worldwide
Lot/erä (87) sedlar, seteliä, Bank notes. 72
olika,
eril,
diff.
Sedelalbum,
setelikansiossa, in Bank notes album.
Varierande
skick,
vaiht.laatu,
mixed
quality.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13127
2 sedlar,seteliä, bank notes, British Armed
Forces One Pound Nr.931795 + The
Japanese Government, Ten Dollars MP
kl.01
Startpris: 10 €
Varunummer: 11983
1352
Australia 1993/94 10 Dollars kl 1
+
Australia 1993/94 10 Dollars kl 1 + , Sign.
B.W.Fraser, E.A.Ewans
Startpris: 10 €
Varunummer: 11982
1353
Sovjet,NL, CCCP Lot/erä
sedlar, set.,Banknot.
(17)
Sovjet, NL, CCCP Lot/erä (17) sedlar,
seteliä, Banknotes. 1905-1938 Varierande
skick mest "mjuka" sedlar. Vaiht. laatu
pääosin "pehmo"seteleitä. Mixed quality
mostly "soft" banknotes.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13071
1362
1357
Lot/Erä Europa (19) sedlar,seteliä,
Bank notes
Lot/Erä Europa, Eurooppa, Europe (19)
sedlar, seteliä, Bank notes 1917 >
Tyskland, Ryssland, Finland, Danmark,
Sverige +Egypten (1). Suomi, Venäjä,
Ruotsi, Tanska, Saksa, + Egypti (1).
Finland, Germany, Sweden, Denmark,
Russia, + Egypte (1). Varierande kvalitet,
vaiht. laatu, mixed quality.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13166
1358
Iran, Lot/erä (14) sedlar, seteliä,
bank notes 1982>
1354
Tyskland,Saksa,
Reich
sedlar,seteliä, Banknotes
19
Lot/erä 19 sedlar, seteliä, Banknotes 19061923 Största delen är "mjuka" sedlar.
Suurin osa on ns. Pehmoseteleitä. Mixed
quality, mostly are "soft" banknotes.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13072
1355
Lot/erä (20) Sedlar, seteliä, Bank
notes worldwide
Lot/erä (20) Sedlar, seteliä, Bank notes.
Hela världen, koko maailma, worldwide.
Finland,
Sverige,
Norge,
Colombia,
Jugoslavien,
Belgien,
Polen,
Mexico,
Frankrike. Varierande skick, vaiht.laatu,
mixed condition.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13108
Iran, Lot/erä (14) sedlar, seteliä, bank
notes Kl 0/01 1982> 1982 200 Rials (5),
1985 100 Rials(5), 2003 500 Rials (4)
Startpris: 10 €
Varunummer: 11987
10 olika, eril., diff. sedlar,seteliä,
bank notes
10 olika, erilaista, different sedlar,seteliä,
bank notes. Peru (7), Iran (2), China (1) kl.
01 1980-talet,1980-luku, 1980s
Startpris: 10 €
Varunummer: 11979
1363
Hela Världen/koko maailma
olika,eril.,diff
20
Hela Världen/koko maailma, Worldwide 20
olika, erilaista, different sedlar, seteliä,
bank notes. Största delen i gott skick,
suurin osa hyväkuntoisia, most in good
condition.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11978
1364
Hela världen, Koko maailma 40
olika,eril.,diff
1359
5 olika,erilaista,different 1916>
5 olika,erilaista,different 1916> Kl. 01-1.
1916 Deutsches Österreich Eine Krone,
1920 Reich 100 Mark, 1922 Reich 5000
M a r k , The Japanese Government 100
Dollars MT, 1000 Dollars Mu.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11986
Hela världen, Koko maailma, Worldwide 40
olika, erilaista, different. Sedlar, seteliä,
Bank notes. varierande skick, vaihteleva
kunto, mixed quality.
Startpris: 16 €
Varunummer: 11976
1365
Hela världen, koko maailma 55
olika,erilaista,diff.
1360
Sverige,Ruotsi,Sweden
sedlar,seteliä, bank notes
(4)
Sverige,Ruotsi,Sweden (4) sedlar,seteliä,
bank notes. 5 Kronor 1976 DU V 041509,
1981 CS A 099500, 10 kronor 1980 CB H
773047, 1985 N G 638117. Kl. 0 / 01
Startpris: 10 €
Varunummer: 11984
Sida 91
Hela världen, koko maailma, Worldwide 55
olika, erilaista, diff. sedlar,seteliä, bank
notes. Varierande skick, vaihteleva laatu,
mixed quality.
Startpris: 20 €
Varunummer: 11975
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1366
1371
Hela världen, koko maailma 55
olika,eril., diff.
Tyska Järnkorset 2kl.
Rautaristi 2 lk. 1914
Hela världen, koko maailma, Worldwide 55
olika, eril., diff. sedlar, seteliä, bank notes,
varierande skick, vaihteleva laatu, mixed
quality.
Startpris: 20 €
Varunummer: 11974
1367
Hela världen, koko maailma, 50
olika, eril.,diff
Hela världen, koko maailma, Worldwide 50
olika, eril.,diff. sedlar, seteliä, bank notes.
varierande skick, vaihteleva laatu, mixed
quality.
Startpris: 15 €
Varunummer: 11972
1376
/Saksan
Tyskland Järnkorset 2 klass 1914, Saksan
Rautaristi 2 luokka 1914. Germany Iron
Cross 1914 2nd class.
Startpris: 80 €
Varunummer: 13853
Tyskland/Saksa/Germany
1908-1923 Kl. 1 +/01
(5)
1908-1923 5 olika,erilaista,different, 1908
100 Mark,1917 5 Mark,1920 10 Mark, 1920
100 Mark, 1923 20000 Mark. Kl 1+-01.
Startpris: 10 €
Varunummer: 11967
1369
Lot/erä (16) sedlar, seteliä, bank
notes
Lot/erä 1902-1980 (16) diverse sedlar,
sekalaista seteliä, misc. Bank notes.
Tyskland/Finland,
Saksa/Suomi,
Germany/Finland. Lot/erä (16) sedlar,
seteliä, bank notes. Mest dålig kvalitet,
pääosin heikko laatu., mostly bad quality.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13796
1377
1918 Frihetskorset, Vapaudenristi,
Liberty Cross
Vinterkrigets
mm,Talvisodan
muistomitali 1939/40
1918 Frihetskorset 4 klass med svärd,
Vapaudenristi 4 luokka miekoin, Liberty
Cross 4th class 1918 with Swords.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13799
Frihetskrigets 1918 Minnesmedalj,
Vapaussodan mm
1918 Frihetskrigets minnesmedaljer (2),
Vapaussodan
Muistomitalit
(2).
Commemorative Medal of the War of
Liberation (2) 1918
Startpris: 40 €
Varunummer: 13800
3
medaljer,
mitalia,
sport/urheilu 1912-14
3 medaljer, mitalia, medals T.U.Y. /Å.I.V.
sport/urheilu/sports 1912-14 1 silver,hopea
Ag 13,22 gr
Startpris: 10 €
Varunummer: 13488
1378
Frihetskors 4 klass med svärd,
Vapaudenristi 4 lk.
Frihetskors
4
klass
med
svärd
1941.Vapaudenristi 4 luokka 1941 miekoin
/ Liberty Cross 4th class 1941 with Swords.
Startpris: 50 €
Varunummer: 13797
1379
1 9 2 3 H:fors
Kronohagens
Idrottsförening Fotboll
1941
Frihetsmedalj
Vapauden mitali 2 lk.
1923 Kronohagens Idrottsförening Fotboll
medalj. H:ki Kruunuhaan Urheiluseura
1923 jalkapallomitali. Sport medal Football
1923 Helsinki.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12588
2
klass,
Frihetsmedalj 2 klass 1941, Vapauden
mitali 2 luokka 1941, Medal of Liberty II
class.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13801
1380
Hemmens väl HTS silvermärke,
hopea neulamerkki
medals
Vinterkrigets Minnesmedalj, Talvisodan
Muistomitali, Commemorative medal of
Winter war 1939/40. Nålen fattas, neula
puuttuu, pin is missing.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13162
1374
1375
1370
1939 Tyska Krigs Förtjänstkorset, Saksan
Sota-ansioristi 1939, Germany War merit
Cross. (Kriegsverdienstkreutz)
Startpris: 60 €
Varunummer: 13855
1372
1373
1368
1939 Krigs Förtjänstkorset, 1939
Sota-ansioristi
Hemmens väl HTS nålmärke silver,
neulamerkki hopeaa, pin Ag 813 H (5.45
gr). Graverat, kaiverrus, engraving M.G.J
1937
Startpris: 15 €
Varunummer: 13158
Sida 92
Eino Räsänen:
Suomen Pankki
Finlands
Bank,
Eino Räsänen (1961) Finlands Bank,
Suomen Pankki 1811-1961. 135 gr.
Diameter/halkaisija 70 mm.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12582
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1381
1386
1391
Säästöpankki 2 medaljer, mitalia,
medals 1963/64
Bo Johnsson:Julius Sundblom (4)
medaljer, mitalia
Lotta Svärd märke, merkki, badge
Säästöpankkiviikko 2 medaljer, mitalia,
medals
1963/64(Haminan
Säästöpankki)Kyösti Kallio 1963, Risto Ryti
1964.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13073
Bo Johnsson: Julius Sundblom (4) medaljer,
mitalia, medals. Alla i askar, kaikki
rasioissaan, all in original boxes. Brons,
pronssi, bronze 88 gr. Diameter/halk. 60
mm. Tidningen Åland 1891-1991.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13112
Lotta Svärd medlemsmärke, jäsenmerkki,
member badge. Nr.135814
Startpris: 15 €
Varunummer: 13157
1392
Ålands Hemvärn medalj, mitali,
medal
1382
Matts Dreijer 85 år 1986 medalj,
mitali, medal
Matts Dreijer 85 år 1986 medalj, mitali,
medal. Diameter, halkaisija 60 mm. Pro
Labore Usui Alandiae.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13096
1387
1997 Ålands Självstyrelse 75 år 10
€ silver Ag
1997 Ålands Självstyrelse 75 år 10 € silver,
hopea Ag 0.925 27.5 gr. Ej lagligt
betalningsmedel,
ei
virallinen
maksuväline. No legal tender.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13088
Ålands Hemvärn medalj, Ahvenanmaan
kodinturvajoukot mitali, Åland home Guard
medal. Tillverkare, valm. SPORRONG
Startpris: 30 €
Varunummer: 13159
1393
Mariehamns Seglarförening 70 år
medalj, mitali
1383
3
medaljer,
mitalia,
Dreijer + Sundblom
medals
3 medaljer, mitalia, medals Matts Dreijer
85 år (2) (1986) + Julius Sundblom 18651945 (1991).
Startpris: 25 €
Varunummer: 13169
1388
Lot/erä (15)
sport/urheilu
medaljer,
mitalia
Lot/erä
(15)
medaljer,
mitalia
sport/urheilu/sports.
Sverige/Norge,
Ruotsi/Norja, Sweden/Norway.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13094
Mariehamns Seglarförening (MSF) 70 år
medalj, mitali, medal. Diameter, halk. 65
mm 110 gr. (M:haminan purjehdusseura 70
v.)Tillverkning, valm. Hallmans
Startpris: 10 €
Varunummer: 13164
1394
Eremitage
Leningrad
mitali, medal
1384
Julius
Sundblom
mitali, medal
bronsmedalj,
Bo Johnsson: Julius Sundblom bronsmedalj,
pronssimitali,
bronze
medal.
Diameter,halkaisija 60 mm. Tidningen
Åland 1891-1991.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13097
1389
Sverige/Ruotsi/Sweden
medaljer, mitalia, medals
3
Sverige/Ruotsi/Sweden 3 medaljer, mitalia,
medals. Milen DR. Westerlund (2) +
Sv.Nilsson
Calmare
Nyckel
1638.
Diameter, halkaisija 55 mm.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13095
Eremitage Leningrad medalj, mitali, medal.
Diameter, halk. 70 mm, 105 gr.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13168
1395
Medalj/kors,
Medal/Cross
1385
Julius
Sundblom
hopeamitali Ag
silvermedalj,
Bo Johnsson: Julius Sundblom silvermedalj,
hopeamitali, silvermedal, Ag 0.925 104 gr.
Nr.080/100. Diameter,halkaisija 60 mm.
Tidningen Åland 1891-1991. + Blank
medalj, mitali aihio, shiny medal.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13098
1390
Riddarkors,
Cross
Ritariristi,
Knight´s
Finlands Lejon Riddarkorset, Suomen
Leijonan Ritariristi. Knight´s Cross. Fel på
baksidan, vikaa taustapuolella, fault on
reverse.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13156
Sida 93
medalj,
Mitali/risti,
Medalj/kors, Mitali/risti, Medal/Cross ?
Grön vitt band Korset med ett grönt blad.
Vihreä valkoinen nauha, ristissä vihreä
lehti. Green and White ribbon and cross
with a green leaf.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13170
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1396
Finlands vita
Ritariristi
1401
ros
Riddarkors,
SVR
Finlands vita ros Riddarkors, Suomen Valkoisen
Ruusun Ritariristi. Årstämpel, vuosileima R 5
=1922
Startpris: 50 €
Varunummer: 13798
1406
SAMPO
Sotilassarja
,Militärserien nr.1-169
1-169
SAMPO Sotilassarja 1-169 ,Militärserien
nr.1-169, Military set numbers 1-169
complete.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13832
Finland/Suomi
13
olika,eril
Telefonkort,Puhelukortt.
13 olika inte massvara, 13 eril. ei
massatavaraa, 13 diff. Phonecards only
better cards.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13785
1397
1402
1407
Vinterkrigets/Fortsättningskriget/Talvi,jatkosodan mm
Finland/Suomi
1152
Tändst.etiketter, Tikkuetikettiä
Åland/Ahvenanmaa
eril. * Telefonkort
Vinterkrigets
och
Fortsättningskrigets
minnesmedaljer,
Talvija
Jatkosodan
muistomitalit. Winter and Continuation Wars
commemorative medals.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13852
Finland/
Suomi
1152
Tändsticksetiketter.
1152
kpl.Tikkuetikettiä,
1152
Matchboxs
labels. 32 sid. Insticksbok, 32 siv.
säiliökirjassa, in 32 pages stock book.
Största delen olika, suurin osa erilaisia.
Most differents.
Startpris: 80 €
Varunummer: 13997
olika/3
Tele 1990 MD 7 Albanus, MD 8
Mariehamn östra hamnen, ÅMT 1996 50
mk. Vy, maisema, scenery
Startpris: 10 €
Varunummer: 10633
1408
1398
Jägarmärke 27,
miniatyr, pienois.
3
Jääkärimerkki
Russian
1859
27
Jägarmärke 27, Jääkärimerkki 27, Jaeger badge
27. Miniatyr, pienoismerkki, miniature. 20 mm
Startpris: 80 €
Varunummer: 13854
1403
Finland/Suomi Tele 1989 MD 1 MD 4 * Telef.kort
Finland/Suomi Tele 1989 MD 1 - MD 4
Presentförpackning, lahjapakkauksessa,
Telepphone Cards in giftpackage.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13786
"silverbond"
Russian Railway "silverbond"
No.20675
Startpris: 20 €
Varunummer: 13134
1859
1409
1399
Militärmärke
H
med
sotilasmerkki H ja miekka
Railway
Confederate States of America
500 dollar 1863 Loan
svärd,
Militärmärke (med skruvfastsättning)med svärd
och bokstav H samt röd/svart vapensköld.
Sotilasmerkki ruuvikiinnityksellä H kirjain ja
miekka, sekä pun/musta Kilpi. Military badge
screw fastening with sword and H on red/black
shield.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13856
1404
Finland/Suomi 1989
Telef.kort.,Puh.korttia
8
olika
Finland/Suomi
1989/1991
8
olika
Telefon kort, Puhelukorttia, Telephone
cards .
1989
Tele
MD1-MD4
Gåvopärm,
lahjakansissa,
giftpack.
1991 Tele MD 9,10,11,15 Gåvopärm,
lahjakansissa, giftpack
Startpris: 20 €
Varunummer: 13787
1400
Tändsticks
etikettförening/Tulitikkuetikettikerho
Tändsticks
etikettföreningens
utgivelser(4)
Tulitikkuetikettikerhon
julkaisuja
(4)
Tulitikkuetikettikerho
1/89,
Jäsenluettelo
26.7.1989, Suomen Fillumenistit 1/01, Suomen
Fillumenistit 1/02. Finnish Matchbox club
member publications.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13811
1405
Finland/Suomi
18
olika,eril
Telefonkort, Puhelukortt.
18 olika, erilaista, different
Flere
bättre kort bla.Tele S 21, MDA 50
etc.Monta parempaa mm. Tele MDA 50,
S 21 Tiput ym. Some better Phonecards
include
Startpris: 30 €
Varunummer: 13784
Sida 94
Confederate States of America
dollar 1863 Loan. No.10739
Startpris: 10 €
Varunummer: 13147
500
1410
1895 Biélaïa & Biélaïa Donetz
1895 Biélaïa (Société Anonyme Minérie
et Industrielle) & Biélaïa Donetz
(Charbonnages ) Société Anonyme.
Bruxelles.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13135
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1411
State bond
(Servië) 1895
Kingdom
Serbien
State bond Kingdom Serbien (Servië) 1895.
Obligation
auf
den
Inhaber
über
Fünfhundert Francs.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13150
1412
K.K. Priv. Prag.Duxer Eisenbahn
Emission 1896
K.K. Priv. Prag.Duxer Eisenbahn Emission
1896. serie 1,939 Nr. 7 3 % PrioritätsAnleihe 300 mark.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13151
1413
Themes
bega
Wasserreguilrung 4 % 1897
thal
Themes bega thal WasserreguilrungsGesellschaft. 4 % 1897. serie 95 Nr.09419.
200 Zweihundert Kronen. Ungern, Unkari,
Hungary.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13139
1414
Egypte Assuan + the Land Bank of
Egypt 1899/1905
Egypte Assuan + the Land Bank of Egypt
1899/1905.
Travaux
D´irrigation
du
Governement Egypten serie No.59 /No.18
£ 500 Sterling 1899. The Land Bank of
Egypt 1905 No.13,629. Share Warrant to
Bearer for ONE ordinary Share of £st. 5.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13149
1415
Compania
Minera
Estrellas 1906
Las
Dos
Compania Minera Las Dos Estrellas 1906
(Mexico) 19 kuponger kvar, 19 kuponkia
jäljellä, 19 coupons remaining.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13131
1416
1421
Banco Hipotecario Mexico 1908
/1911
Compagnie de la Chine et des
Indes 1921
1417
1422
Banco Hipotecario Mexico 1911 Nr.41.313
+ 1908 Nr.32.218.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13129
Russko-Gollandski
Bank
Recepis No.15137-141
1921
Russko-Gollandski Bank 1921 Recepis
No.15137-151141. (Russisch-Hollandsche
Bank)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13153
Compagnie de la CHINE et des INDES
1921. Action de 500 Francs No.018,157
Startpris: 10 €
Varunummer: 13152
5 Kvitton, kuittia, Receipts United
States of Mexico
Fem kvitton, viisi kuittia, five receipts
United States of Mexico 100 till 500 dollar,
100 - 500 dollaria, 100 to 500 dollar. 1923.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13132
1418
1423
Société des Hauts Forneaux et
usines d´Ostrowiec
5 % Loan WasserkraftwerkeAktiengesellschaft Wien
1419
1424
Drachenquelle 500 + 250 gulden
Rotterdam 1918
Negociacion
minera
Rafaels y Anexas S.A
1420
1425
Deutsche loan 1919 1000 mark *
The
Potash
syndicate
Germany+ The Free state
Société des Hauts Forneaux et usines d
´Ostrowiec 1918 Nr.0141496. Serie B 100
Zlotys. Polen, Puola, Poland.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13146
Drachenquelle
500
+
250
gulden
Rotterdam
1918.
(drakenbron)
te
Rotterdam No.713 Vijf Honderd Gulden.
No.66 250 gulden.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13148
Deutsche loan 1919 1000 mark. Gruppe
2250 Nr.160. Omakulerad, mitätöimätön,
uncancelled.
Deutsche
SparprämienAnleihe
Startpris: 10 €
Varunummer: 13142
Sida 95
5
%
Loan
WasserkraftwerkeAktiengesellschaft
in
Wien.
1922.
No.024,840
Startpris: 10 €
Varunummer: 13144
de
san
Negociacion minera de san Rafaels y
Anexas S.A. 1923 (Mexico).32 kuponger
kvar, 32 kuponkia jäljellä, 32 coupons
remaining.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13130
of
The Potash syndicate of Germany + The
Free state of Prussia 6,5 % Gold bond
1926+1927.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13143
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1426
Kreuger
&
Sweden 1928
Toll
Aktiebolaget
Kreuger & Toll Aktiebolaget Sweden 1928.
Participating Debenture No.I 322261 20
KR. Printed in Sweden by Centraltrykeriet
Stockholm.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13138
1431
1436
Deutsche Bank 1000 mark 1952
Nr.078854
Rysk
Epålett
1917,
Venäl.Olkapoletti, Russian Epaul.
Deutsche
Bank
1000
mark
1952
Nr.078854. Omakulerad med kuponger.
Mitätöimätön kuponkien kera. Uncancelled
and with coupons.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13141
1427
1432
5,5 % German governement
International Loan 1930
Central Hipotecario del Peru
5,5 % German Governement International
Loan 1930. No. A 02325, B 11795, C 11137
Startpris: 15 €
Varunummer: 13140
Central Hipotecario del Peru. Serie 037 A
Startpris: 10 €
Varunummer: 13133
2 Bond City
Puola, Poland
Warchaw
Polen,
2 obligationer, obligaatiota, two bond City
Warsaw. 1929/1931. Société Varsovienne
pour la Construction de Locomotives
Nr.002278. Obligation de L´Emprunt 4½ %
1931 de la ville capitale de Varsovie
No.0072569
Startpris: 10 €
Varunummer: 13145
1437
FORD Handbok, Käsikirja, Manual
1922
FORD Handbok, Käsikirja, Manual 1922.
svensk text, ruotsinkielinen, in Swedish.
Sällsynt, harvinainen, rare. Ford Motor
C o m p a n y Monteringsfabrik
A/S
Köpenhamn-Denmark
Startpris: 15 €
Varunummer: 13474
1433
1428
Rysk Epålett 1917, Venäläinen Olkapoletti,
Russian Epaulette. Kapten på Narova
våren 1917. Narova- laivan kapteeni.
Captain on Narova ship spring 1917. + två
officersknappar, + 2 upseerin takinnappia,
+ two coat buttons (marine officer.)
Startpris: 50 €
Varunummer: 13189
Förtryckstiden
Minnestavla/Sortokausi
Muistotaulu
Förtryckstidens Minnestavla 1901 bra
skick. Sortokauden Muistotaulu 1901 siisti.
period of oppression memorial tablet 1901
in nice condition. Än kommer dag, Än är ej
allt förbi !
Startpris: 50 €
Varunummer: 13802
1438
1939/1940
Finlands
Gipstavla, Kipsireliefi
leijon
1939/1940
Finlands
lejon
Gipstavla,
Suomen leijona Kipsireliefi. Finnish Lion
1939/1940
Plaster
relief.
Diameter,
halkaisija 18 cm. Utgiven till krigsänkor,
annettu sotaleskille, given to war widows.
Startpris: 25 €
Varunummer: 13804
1434
1429
3 % Ceskoslovenske 1936 serie
001.684
3 % Ceskoslovenské 1936. serie 001.684
10.000 Kc 3 % Státní Unifikacní Pujcka
Republiky Ceckoslovenske.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13136
Finlands Vapen gipstavla,Suomen
Vaakuna kipsitaulu
Finlands Vapen gipstavla,Suomen Vaakuna
kipsitaulu/reliefi, Finland Coat of Arms
plaster relief. (1904) Höjd, korkeus, high
36 cm, bredd, leveys, breadth 19 cm, vikt,
paino, weight 1,45 kg Mycket bra skick,
erittäin hyvässä kunnossa, very good
condition. Sällsynt, harvinainen, rare !
Startpris: 80 €
Varunummer: 13860
1439
Finland/Suomi 1939-1940 Bildram,
Valokuvakehys
Finland/Suomi 1939-1940 Bildram (metall)
från
vinterkrigstiden.,
Valokuvakehys
(metallia)Talvisodan ajalta, photo Frame
from the Winter war times.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13813
1430
BALTIC CELLULOSE FACTORY RIGA
1936
BALTIC CELLULOSE FACTORY RIGA 1936. 1
Share for one thousand Lats. No.000934
Startpris: 10 €
Varunummer: 13137
1435
Finland/Suomi Bröder Andersséns
Orgelharmonium
Finland/Suomi
1915
+1930
Bröder
Andersséns Orgelharmoniumfabrik Bennäs
Finland kataloger. Urkuharmonikkatehdas
kuvastot 1915+1930. Organ/accordion
factory catalogs 1915+1930. Bra skick,
hyväkuntoiset, in good condition.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13473
Sida 96
1440
Finland/Suomi
1945/47
kalendrar,FÅA.n kalent
FÅA:s
Finland/Suomi 1945/47 FÅA:s kalendrar
1945 och 1947 i bra skick., FÅA.n
kalenterit 1945 ja 1947 siistit. Finland
Steamship Co. Ltd. 1945 and 1947 Yearbook (calendar) in fine condition. Suomen
Höyrylaiva Osakeyhtiö Finska Ångfartygs
Aktiebolag.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13814
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1441
1446
Baseball Cards 12 olika, eril, diff.
1961/62
Viking Line Tändare,
Lighter "SANKEI"
Baseball Cards 12 olika, erilaista, different
1961/62
Startpris: 10 €
Varunummer: 14030
1442
Linoleumtryck/Linoleumipainos
Åbo slott/Tku linna
?
R.Taskinen 1971 Åbo slott tavla 26 x 21
cm. Troligen ett linoleumtryck, svag
brytning. Turun linna taulu 26 x 21 cm.
Luultavasti linoleumipaino, kevyt taitos.
Turku castle 26 x 21 cm. Probably
linoleumprint, small fold on Picture.
R.Taskinen-71
Startpris: 15 €
Varunummer: 13937
1451
Sytytin,
Viking Line Tändare, Sytytin, Lighter
"SANKEI" Butane Lighter. Urspunglig ask,
alkuper. rasiassa, in original box.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13428
1447
94
Ärmmärken(chevrons),
Hihamerkkejä Europa
94 Ärmmärken (Chevrons) från olika
europeiska
länder.
94
hihamerkkiä,
Euroopan eri maista. 94 Chevrons from
different European countries.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12372
Lot/Erä
Utländska
brevslutn.m./sigill, Ulkom.Sinett.
Lot/Erä
(100)
äldre
utländska
brevslutningsmärken/sigill,
100
vanh.
Ulkomaista kirjeensulkijaa/Sinettejä. 100
worldwide older labels/seals.
Startpris: 20 €
Varunummer: 13191
Köbenhavns Porcellains Maleri 8
delar, osaa, parts
Kaffeservis, Kahviastiasto, Coffee set.
Köbenhavns Porcellains Maleri 8 delar, 8
osaa, 8 parts. 2 koppar, 2 tefat, 2 kakfat,
sockerskål, gräddsnäcka. 2 kuppia, 2
aluslautasta, 2 kakkulautasta, sokerikko,
kermakko. 2 cups, 2 small plates, 2 plates,
cream jug, sugar bowl. Alla i bra skick,
kaikki hyvässä kunnossa, all in good
condition.
Startpris: 110 €
Varunummer: 13631
107 Ryska Patriotiska märken 1914-1917.
107 Venäläistä "isänmaallisuus" - merkkiä
1914-1917. 107 Russian Patriotic labels
1914-1917. Alla varit till salu i Helsingfors.
Kaikki olleet myynnissä Helsingissä. All
labels purchased in Helsinki (Finland).
Startpris: 80 €
Varunummer: 13196
1445
180
Ölunderlägg,
Beer coasters
1449
Jägarbataljon
27
Jääkäripataljoona 27 tyyny
180 olika, erilaista, diff. Ölunderlägg,
olutalustaa, Beer coasters. Tyskland,
Saksa, Germany (153), övriga länder,
muita maita, other countries (27).
Startpris: 10 €
Varunummer: 13304
1452
Baseball Cards 25 olika, eril, diff.
1960-tal, -luku
Baseball Cards 25 olika, erilaista, different
1960-talet, -luku, 1960s. (1962)
Startpris: 20 €
Varunummer: 13828
Baseball Topps Stamp ** 35 olika,
eril, different
Baseball Topps Stamp 35 olika, erilaista,
different.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13829
1454
KÄKISALMI
tin mug
Tennmugg, tinamuki,
dyna,
Jägarbataljon 27 Dyna, Jääkäripataljoona
27 Tyyny. Jaeger battalion 27 Pillow.
Storlek, koko, size 55 x 40 cm.
Startpris: 40 €
Varunummer: 13803
1450
Olutalustaa,
ARMEIJAPELI Spelkort, Pelikortit, Playing
cards. Alla kort finns med samt regler.
Täysi pakka ohjeineen., All cards and
directions. Tampereen Paperikonttori.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13816
KÄKISALMI tennmugg, tinamuki, tin mug.
Graverat, kaiverrettu, engraved.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13857
1444
107 Ryska, Venäl., Russian 19141917 Patriotism.
Spelkort,
1453
1448
1443
ARMEIJAPELI
Pelikortit,Playing cards
P.E.Svinhufvud
Kipsireliefi (taulu)
Gipstavla,
P.E.Svinhufvud
Gipstavla,
Kipsireliefi
(taulu), Plaster relief. Höjd 26,5 cm bredd
18 cm. Korkeus 26,5 cm, leveys 18 cm.
Startpris: 30 €
Varunummer: 13805
Sida 97
1455
Finland/Suomi
10
olika
tennmuggar,10 eril tinamukia
Finland/Suomi 10 olika tennmuggar, 10
erilaista tinamukia, 10 diff. tin muggs.
Graverade,
kaiverrettuja,
engraved.
Turku/Åbo 6 olika, eril, diff. , Hangö/Hanko
(2), Pori (1), Helsinki (1)
Startpris: 25 €
Varunummer: 13858
ÅLAND 3
Måndag 25 Aug 2014
1456
1461
1466
Finland/Suomi Potatis, Perunoiden
Passituskuponki
Silverskål,
Hopeakulho/malja,
Silverbowl 186 gr.
Suomi Kansio/pärm LaPe 1947
Tom, tyhjä empty
Finland/Suomi Förpassningskupong för
Potatis,
Perunoiden
Passituskuponki.
Väck, taitteita, folded.
Startpris: 10 €
Varunummer: 12485
Silverskål, Hopeakulho/malja, Silverbowl.
813 H 186 gr. Årsstpl., vuosileima, Year
stamp F 6 (1935). Vandringsrpris,
Kiertopalkinto, challenge cup. 1937-1949.
Pohjanmaan Kansan Maraton 25 km.
Startpris: 70 €
Varunummer: 13305
Suomi Kansio/Pärm/Binder LaPe
Tom, tyhjä, empty. (1856-1947)
Startpris: 10 €
Varunummer: 13115
1947
1467
1457
CROSS Penna, kynä, Ball Pen
Classic Century
CROSS - Classic Century 10kt Rolled Gold.
Penna
i
presentask.
Upea
kynä
lahjapakkauksessaan. CROSS Ball Pen in
giftbox. (norm. ca 120 €)
Startpris: 30 €
Varunummer: 14045
1458
ETERNA-MATIC
guldram/kultakehys 18 c
Leuchtturm BL 19
blanco blad, lehdet
1462
Schack/Shakki/Chess,Silver,
Brons, Hopea, pronssi
Fint schackspel i vackert handgjord
träask/låda, med silver .830 och bronsschackpjäser, vikt 7,2 kg. Upea shakkipeli
käsintehdyssä
puulaatikossa/rasiassa.
Hopea .830 ja pronssinappulat paino 7,2
kg. Magnificent chess set in handmade
wooden box, with silver .830 and bronze
chesspieces, weight 7. 2 kg. Made in Italy
Startpris: 1 500 €
Varunummer: 11086
Reveil
ETERNA MATIC Réveil klocka Stål/Guldram
18 karat, Les Historiques -1948-serie. Ny,
oanvänd, papper och låda medföljer
(norm.4150 €). ETERNA MATIC kello
teräs/Kultakehys 18 c. Uusi käyttämätön,
paperit ja rasia mukana. (ovh.4150 €)
ETERNA MATIC watch steel/gold 18 carat
Les Historiques-1948-Coll.. New in original
box with paper and certificate (retail price
4150 €).
Startpris: 1 500 €
Varunummer: 11089
1463
Silverstop, Hopeatuoppi 341 gr,
Sterling 925
Silverstop .925 341 gr, Elefantmotiv
ca.1980-talet. Hopeatuoppi .925 341 gr.
Norsu-aihe 1980-luku. Silver beer mug
.925 341 gr. Elephant-motif 1980s.
Startpris: 160 €
Varunummer: 11087
(334
112)
Leuchtturm BL 19 (334 112) blanco blad,
lehdet, pages. 2 paket, 2 pakettia, 2
packs =100. (Norm. 54,60 €).
Startpris: 12 €
Varunummer: 12824
1468
Post
Europ
2011
album, kansio, binder
"EUROPA"
Post Europ 2011 "EUROPA" album, kansio,
binder. International Year of Forests 2011.
Tomt album med plats för alla 2011
EUROPA märken. Tyhjä kansio jossa
paikat kaikille 2011 EUROPA (CEPT)
merkeille. Empty binder with pocket for
every EUROPA stamp 2011. Made by
DAVO
Startpris: 10 €
Varunummer: 13571
1469
3 Gamla toma frimärksalbum, 3
vanh. tyhjää kansiota
1459
1464
ETERNA Monterey GMT Automatic
Steel
Kaffeservis
silver
Kahvikalusto hopea .830
ETERNA
Monterey
GMT
Automatic
stålklocka, 200 M vattenresistent, vikt
183 gr. ny oanvänd (norm 1390 €).
ETERNA
Monterey
GMT
teräskello
vesitiivis 200 M, paino 183 gr, uusi
käyttämätön (ovh 1390 €). ETERNA
Monterey GMT Swiss Made Stainless
Steel,Sapphire Crystal, weight 183 gr, new
unused (retail price 1390 €).
Startpris: 450 €
Varunummer: 11090
.830,
Kaffeservis
i
3 delar silver .830
handgraverad. kanna 1.8 lit., 819 gr.
gräddkanna (3 dl)126 gr, sockerskål 153
gr. Tillverkare Kultakeskus Oy. (norm.
försäljningspris 12.200 €) Kahvikalusto 3
osaa
hopea
.830
käsinkaiverrettu.
Kahvikannu 1.8 lit. 819 gr Kermakko 126
gr, ja sokerikko 153 gr. Valmistaja
Kultakeskus Oy. (ulosmyyntihinta 12.200
€). Coffee set (3) silver .830 coffeepot 1.8
lit., 819 gr. cream jug 126 gr., sugar bowl
153 gr hand engraved, made by
Kultakeskus Oy Finland (retail price
12.200 €)
Startpris: 2 800 €
Varunummer: 11088
1460
ETERNA
Steel
Monterey
Automatic
ETERNA Monterey Automatic Steel 200 M
klocka. vikt 186 gr.Ny oanvänd Swiss
Made.
ETERNA
miestenkello,
automaatti,vesitiivis 200 M teräskuori,
paino 186 gr.Uusi käyttämätön. ETERNA
Monterey Automatic Watch, Stainless
Steel, Sapphire Crystal, Swiss Made, new
unused.
Startpris: 450 €
Varunummer: 11091
1465
Australian OPAL Sterling silver
3.11 gr smycke,koru
Australian OPAL Sterling silver 3.11 gr
smycke, koru, jewelry i ask, rasiassa, in
box. MILA Melbourne.
Startpris: 15 €
Varunummer: 13456
3 Gamla toma frimärksalbum, 3 vanhaa
tyhjää kansiota. Three older empty
binders. Sverige (Facit nr. S 65), EKO Hela
världen, koko maailma, World wide.
Arthur Maury Album Illustré de TimbresPoste.
Startpris: 10 €
Varunummer: 13780
1470
Leuchtturm DE Pärm,
binder brun, ruskea
kansio,
Leuchtturm DE Ringpärm, Rengaskannet,
Ringbinder. brun, ruskea, Brown. (norm.
44,80 €)
Startpris: 15 €
Varunummer: 13955
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Pediatrics

86 cards

Create Flashcards