SYDSVENSKA TERRIERKLUBBEN

advertisement
SYDSVENSKA TERRIERKLUBBEN INBJUDER TILL
OFFICIELL UTSTÄLLNING I HÖRBY Söndagen den 22 Maj 2011
Utställningen är öppen för alla terriers, vuxna och valpar 4-6, 6-9 månader
samt inbjuder till uttagning till Sydsvenska Juniorhandlingsmästerskap.
PLATS:
Hörby Brukshundsklubb, Näckrosgatan 11, Hörby.Husvagnsparkering på hänvisad plats (ej el)
ANMÄLNINGSTID: Sista anmälnings- och betalningsdag är tisdag 26 april 2011
OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras.
ANMÄLNINGSBLANKETTER:
Anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgift till pg 58 44 40-2
Vid betalning via INTERNETBANK anges ras, hundens namn, reg.nr, klass och
medlemsnummer i SvTek i meddelanderutan
Om samtliga uppgifter anges behövs ytterligare anmälan inte skickas in.
Det går även att använda SKK:s Tävlingsanmälan, som skickas till (BUS)
Berith Uhlén-Svensson, Staborg, Annabovägen 6, 43972 Fjärås och betala
till SyTeks pg 58 44 40-2
Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats
Använd SKKs Anmälningsblankett för utländsk utställare Glöm ej bifoga
stamtavla till anmälan.
ANMÄLNINGSAVGIFT:
Valpar 4-6 mån, 6-9 mån
Junior 9-18 mån
Unghund 15-24 mån
150:250:250:-
Bruks-& Jakt 15 mån 250:Öppen 15 mån 250:Champion 15 mån 250:Veteraner 8 år 175:Barn med hund 30:- och Juniorhandling 50:- (anmäls o betalas på plats)
NYHET:
SvTeks inteckningskort fr.o.m. 2010 gäller som delbetalning.
Varje kort är värt 100 kronor. Skicka korten till BUS (adress ovan) och ange vilken
hund det gäller.
FRÅGOR RÖRANDE ANMÄLDA HUNDAR besvaras av BUS (Berith Uhlén Svensson) mellan
13.00-18.00 tel.0300-545146 eller e-post [email protected]
ÖVRIG INFO: Agneta Åström 042-222458
Som tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens tävlingsbestämmelser!
Medlemskap i SvTek, eller motsvarande i annat land, är obligatorisk för utställare av
vuxen terrier över 9 månader. Ring SKK tel: 08-795 30 50 eller skicka e-post till
[email protected] och ange att Du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben och
ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten
DOMARE: (med reservation för ändringar)
Andreas Schemel, GB: Airedale, Bedlington, English Toy, Irish Glen of Imaal, Manchesterterrier,
Norwich, Silkyterrier, Skotsk terrier, Yorkshire
Modwena Johnston, IR: Australisk terrier, Cairn, Norfolk
Rita Francis Little, AU: Jack Russel, Parson Russel
Hanne-Laine Jensen, DK: Border, Cesky, Nihon teria, Sealyham, Terrier Brasileiro, WHWT
Kevin Maye, IR: American Staffordshire, Bullterrier, Minibull, ISCWT, Kerry Blue
Tinna Grubbe, DK: Dandie Dinmont, Foxterrier Slät och Sträv, Irländsk terrier, Lakeland,
Skye, Staffordshire Bull, Tysk Jakt, Welsh
BEST IN SHOW Andreas Schemel
Domarpresentationer:
Rita Francis Little, NSW, Australien
Rita växte upp på Australiska landsbygden där hennes föräldrar hade fårfarm och också fårhundar.
Hon flyttade i unga år till Sydney.
Efter att ha lämnat Australien och korsat hela Europa i en sportbil, bodde hon något år i Wien och
flyttade sedan till England där hon gifte sig och fick 2 barn.
Efter 5 år i England flyttade hela familjen tillbaka till Sydney, där hon kunde utveckla sitt hund o
hästintresse.
Sin första Jack Russell terrier köpte hon 1974 och kennelnamnet Carisbrooke användes först för
hennes uppfödning av Anglo-arabiska fullblod. Hon har också tävlat framgångsrikt i distansridning och
representerade Australien i USA, på deras stora distanstävlingar.
Rita låg bakom mycket av det arbete som uppfödarna i Australien lade ner för att få Jack Russell
terriern godkänd som ras, vilket skedde i januari 1991. Nya Zeeland godkände rasen 6 månader
senare.
Rita har också gjort kompendiet för Jack Russell terrier som används för utbildning av nya domare på
rasen i AU.
Hon är Vice President i British Terrier Club NSW, och President i Jack Russell Terrier Club of NSW.
Rita har också fött upp Cairnterrier i liten omfattning sedan 1999, men har numera endast en liten
uppfödning av Jack Russell.
Hennes hundar har vunnit BIS på Kennelklubbsutställningar och på Specialer. På Sydney, Melbourne,
Brisbane and Hobart Royal Show för alla raser, har hennes hundar vunnit rasen och även grupper.
Rita är en mycket vänlig, social och tillmötesgående person som älskar att berätta om och döma sin
ras, så ta tillfället att ställa ut för henne när hon för första gången ska döma i Skandinavien.
Andreas Schemel, England
Andreas became involved in dogs in 1977 when he bought his first Cavalier King Charles Spaniel. He
later became involved with Terriers, specifically Kerry Blue Terriers. At that time he started stewarding
at National and International shows and officiated as a steward and interpreter for foreign judges
especially in the Toy, Utility, and Terrier breeds. In 1985 he began to train as a judge under the rules
of the Austrian Kennel Club (ÖKV) and passed the examination in 1987. He began by judging
Japanese Chins, King Charles Spaniels and Cavaliers and has since been passed to award CACIB at
International Shows in many breeds. Andreas has been invited to judge at major dog shows in
Australia, America and across Europe and has now built a reputation as one of the UK's top show
judges. This year his judging skills have been recognised and he was invited by the Kennel Club to
judge at the UK's top dog show Crufts in 2007. He has judged in all European countries (except Spain,
Iceland and Romania), Russia, Israel, South Africa, Australia and the USA, in most parts of them on a
regular basis, including several World Shows. He is a Veterinary Surgeon, specializing in small animal
medicine and Veterinary Cardiology. He wrote his doctorate on heart valve disease in Cavalier King
Charles Spaniels. He has bred/shown Cavaliers, King Charles Spaniels, Pugs, Griffons and Kerry Blue
Terriers, and made up Austrian, International, World Champions and 2 English Champions. He moved
to England and in 1997 became a member of the Kennel Club.
Hanne-Laine Jensen, Danmark
My life with dogs started in the late sixties. At that time my husbond and I bought a Boxer in
Sweden.
This puppy was during his life very succesful at shows and because of that the engagement in
the dog world for both of us increased.
In the beginning of the seventies I got my first Wirehaired Fox Terrier and very soon it
became obvious to me that my place in the dog world was with the terrier breeds. Until the
late eighties I had a small Kennel with Wirehaired and Smooth Fox Terriers. My prefix was and
still is “Neser”.
In 1980 I qualified as a judge for my first breed. This breed was quickly followed by others. My
interest in the different breeds increased more and more and I chose to minimize my kennel in
favour of my judging appointments.
For a decade I was one of the leading persons in developing a mentality test for The Danish
Kennel Club. I qualified as a judge for mentality tests and became the chairman of The
Committee for Mentality Tests in Denmark. This work has given me a unique knowledge about
the mentality of dogs. This knowledge has been a great advantage when I judge at dog shows.
Since 2007 I have been a member of The Judge Committee of The Danish Kennel Club. This
committee is responsible for the education and training of both new and already qualified
judges.
To day I am qualified to judge and to give CC’s to a great number of breeds. I am a group judge
for group 1 (herding- and cattle dogs) group 3 (terriers), group 5 (spitzes) and group 9 (toys). I
am also qualified for Dobermann, Black Russian Terrier, English Bulldog and Danish/Swedish
Farm Dog from group 2.
To day my own breed is Border Terrier.
Modwena Johnston, Irland
Modwena är en väldigt sympatisk och mycket omtyckt person i ”hundkretsar”, hon behandlar
både utställare och hundar på ett mycket lugnt och vänligt sätt.
Hon har fött upp flera champions bl a Ch Glenveagh Entertainer som blev BIR på Crufts. Hans
kullbror Ch Glenveagh Mr Music Man har också låtit tala om sig.
Modwena är en mycket erfaren domare som, enligt Irländska Kennelklubbens regler, började
dela ut ”Green Stars” på officiella utställningar 1987. Hon har ”certrättigheter” på många
terrierraser både hög- och lågbenta. WHW har hon dömt i England, Skottland, Wales,
Nordirland och på Irland, med höga anmälningssiffror. Hon har även dömt i Australien,
Tyskland, Finland, Danmark och ett antal gånger i Sverige.
Kevin Maye, Irland
Sin kennel startade han 1992 med kennelnamnet Kevanna.
Han föder upp/äger kerry blue, irish softcoated wheaten samt irländsk terrier.
Domare sedan 1987/88. Den första ras han dömde varKerry Blue.
Kevin Maye dömer nu hela grupp 3. Han har dömt på Irland och i Sverige.
Tinna Grubbe, Danmark
Kennel Borderhouse borderterrier. Har ägt och fött upp borderterrier sidan 1989 med stor
framgång. Egenuppfödda hundar har vunnit titlar som Världsvinnare, Europavinnare och
champon över hela världen.
Tinna är en av Danmarks nya domare och hon är hittills är auktoriserad på 22 av
terriergruppens raser.
Download
Related flashcards
Create Flashcards