Mitt StockholM:

advertisement
Foto: Christian von Essen
Mitt Stockholm:
Hornsgatan i Stockholm hör inte till de
mest publikfriande av stadens stråk.
Den två kilometer långa gatan har i
över hundra år ansetts monoton, tråkig
och grå. Men den har något unikt
som uppväger allt det negativa – den
berömda puckeln.
av Kerold Klang
42
Foto: Journalistgruppen
Hornsgatspuckeln
Kerold Klang
Journalist, Stockholmskrönikör och illustratör
stockholm
Foto: Kerold Klang
Bildtext.
Det var år 1902 som Hornsgatspuckeln
kom till efter en breddning och delvis sänkning av Hornsgatan som redan då var den hårt
trafikerade landsvägen och trafikryggraden
ut ur staden mot städerna söder om Mälaren.
Egentligen fanns puckeln långt tidigare, men
då i skepnad av Hornsgatans backe över Mariaberget med de gamla stenhusen på norra sidan
och Maria kyrkogård på den södra. Det var
här som gatuanläggarna stötte på problem. En
sänkt gatubacke skulle lämnat bergets fjorton
åldriga hus mot Hornsgatan uppe i luften utan
förbindelse med den nya gatan. Resultatet blev
att norra körbanan och husen behölls parallellt
med den nya lägre sträckningen som drogs över
kyrkogården. Ryggraden blev rakare men fick
också sin puckel.
Men det var smärtsamt för äldre Stockholmare att se den av träkåkar, låga stenhus och
trädgårdar kantade landsvägen förvandlad till
dagens djupa autostrada mellan höga hyreshus
som vintertid skymmer solen. Pressen talade om
att ”operationen lyckades men patienten avled”.
I den långa planeringen skulle även puckeln
bort, men ingreppet sköts på framtiden då samtliga hus på Mariaberget i så fall måste rivas.
Min barndomsrelation till Hornsgatspuckeln inskränker sig till ett tidigt sextiotalsbesök
hos Alberts Herrkläder med föräldrarna för
att köpa en kavaj. Det blev en brun som jag
aldrig gillade, och synen av Hornsgatspuckeln
i förskingringen blev ytterligare en av besökets
Pressen talade om att ”operationen
lyckades men patienten avled”.
tvivelaktigare behållningar. Rivningsfastigheterna på höjden stod i framskridet förfall
med masonittäckta fönster, läckande tak och
fuktskadade fasader. Men det var också då som
det vände. Stadens kulturinstanser fick med
hjälp av en ökande folkopinion – trettio år
tidigare ledd av politikern Anna Lindhagen och
konstnären Isaac Grünevald – upp ögonen för
puckelns och Mariabergets kvaliteter. Området
fredades och 1968 påbörjades upprustningen
som kom att pågå i två decennier.
Vid den tiden hade puckeln och berget
sedan långt tillbaka erövrat kulturarbetarstämpeln. De omoderna och billiga lägenheterna
drog tidigt till sig både bildkonstnärer och levnadskonstnärer. Georg och Hanna Pauli, Nils
Kreuger, Eugén Jansson, Zorn, Taube och Cornelis bodde alla på Mariaberget. I dag återfinns
här bland annat Björn Ranelid, Ernst Brunner,
artistparet Efva och Eva och konstnärerna Carl
Johan de Geer och Marianne Lindberg de Geer.
Puckeln och bergets kommersiella inriktning
på konst, hantverk och design har vuxit fram
organiskt och har föga att göra med gentrifieringen på annat håll där upprustning och höjda
hyror slagit ut den sociala strukturen. I fallet
med Mariabergets och puckelns renoveringar
kan vi med fog påstå att patienten överlevt.
Foto: Kerold Klang
S
tockholm gassar i sommarens tropikhetta. På Hornsgatspuckeln har de många
konstgallerierna, konsthantverkarna och
designbutikerna ställt upp dörrar och
plockat ut krukväxterna och trädgårdsmöblerna
på trottoaren. Svala vindar in i de solgassade lokalerna är inte att räkna med, men med hjälp av ett
välkomnade yttre – och innehavaren själv läsande
tidningen på en pinnstol utanför – lyckas man
vädra in en och annan fotgängare.
Sommarstiltjen bryts av en guide som makligt svettar sig uppför den stensatta puckeln
med en grupp – givetvis japanska – turister i
släptåg. Det visar sig vara en guidning i Millenniumtrilogins fotspår. Någonstans här på
Mariaberget, på vars södra sluttning Hornsgatspuckeln löper, bodde nämligen den fiktive
romanhjälten Michael Blomqvist.
Med slingrande gator mellan sjuttonhundratalskvarter som bär på medeltida anor har
Mariaberget med Hornsgatspuckeln i litteratur
och poesi liknats vid ett stycke Gamla Stan som
lossnat, seglat över vattnet och klängt sig fast på
Söder. Det ligger något i det, Mariaberget med
puckelns kåkar som kulissfasad har föga att göra
med söderromantikens röda stugor, plank och
täppor. Stenhusen, det pågående konstnärslivet
– ännu i dag med viss bohemisk anstrykning –
och puckeln som ett sedan länge grundmurat
kluster för konst, hantverk och design, förstärker ytterligare besökarens upplevelse av att
befinna sig i kulturreservatet Gamla Stan.
Bildtext.
43
Bildtext.
Nytt och gammalt
interagerar på puckeln
och så kommer det vara
även framöver.
Foto: Christian von Essen
Foto: Kerold Klang
Foto: Christian von Essen
När sommaren falnar vaknar Hornsgatspuckeln. I september startar traditionsenligt
vernissagesäsongen som pågår hela vintern.
På torsdagar och under helgerna ledsagar
trottoarernas utställda marschaller konstpubliken genom snödrivorna till de många evenemangen. Ärevördigare konstgallerier i city har
föraktfullt benämnt puckelns hyresgäster som
”rödvinsgallerier”. Kanske är de bara avundsjuka på folkligheten och mångfalden, puckeln
bjuder i dag på allt från pop art, foto och
grafik till traditionell olja. Det modernistiska
överväger, även om en svaghet för nostalgiska
målade Stockholmsmotiv återfinns, kanske
som en turisteftergift. Antikbodar har puckeln
få av, och symptomatiskt finner man bland
fotogenlampor och jugendstatyetter inslag av
modern design från femtiotalet och framåt.
Nytt och gammalt interagerar på puckeln och
så kommer det vara även framöver.
Vid Hornsgatans östra ände har totalombyggnaden av Slussen börjat. Trafikkaos
och avstängda körfält blir vardagsmat under
några år. Men det bekommer inte de ockra
och gula kulturkåkarna på puckeln tio meter
över normalgatunivån. De överlevde sjuttio år
av rivningshot och har hittills upplevt tre versioner av Slussen. Puckeln och berget är i dag
omistliga och oantastbara delar av det gamla
Stockholm och huvudstadens kulturliv.
Bildtext.
44
Bildtext.
stockholm
Foto: Christian von Essen
Bildtext.
Den okända puckeln
Brännkyrkagatan 18-22
Kaolin
Hornsgatan 50
Efva Attling
Hornsgatan 44
Vänligt för yngre barn
Hornsgatan 48
Även Hornsgatans gamla parallellgata
Brännkyrkagatan fick en puckel för
bättre trafikframkomlighet. Planerna
som fanns att fylla ut och återställa
den nedschaktade backen har nu
övergivits.
Fotomodellen Efva Attling slog igenom
som sångerska, gifte sig med kollegan
Eva Dahlgren och är numera världskänd smyckedesigner och silversmed.
På adressen, ett stenkast från Efvas
hem, ligger en av hennes två exklusiva
Stockholmsbutiker.
Götes hus
Hornsgatan 34
Götes hus är puckelns äldsta byggnad
med årtalet 1668 ovanför portalen.
Det bastanta huset klarade Maria församlings förödande brand den 19 juli
1759 då hundratals gårdar ödelades.
Maria Magdalena Kyrka
Hornsgatan 27
Maria kyrka blev av med tio meter kyrkogård när Hornsgatan backiga södra
körbana sprängdes ned. Skalderna
Stagnelius (1793-1823) och Nicanders (1799-1839) gravar intill puckeln
flyttades då närmare kyrkan och lades
vanvördigt nog under en gemensam
ny gravsten trots att de inte var släkt.
Intill kyrkan, som byggdes 1588-1634,
kan också Evert Taubes (1890-1976)
bystkrönta gravvård beses.
Sveriges enda renodlade keramikkooperativ bildades 1978 och har allt sedan
dess varit omtalat för sin förstklassiga
design. I butiken, som också är utställningslokal, visas tidvis konst och föremål
från ledande internationella keramiker.
Att stiga in i leksaksbutiken Rödbroka
för yngre barn är som att ta ett steg
in i sjuttiotalet när det var som bäst.
Här finns vänliga originalleksaker man
aldrig ser hos de stora kedjorna. Här
kan man finna originella presenter som
även vuxna uppskattar. I lokalen intill
finns butik Juliet som specialiserar
sig på svenskdesignade färgglada
barnkläder. Även här tycks sjuttiotalets
myspys vara närvarande.
The Tea Center of Stockholm
Hornsgatan 46
En gammeldags kolonial atmosfär
råder hos the Tea Center, som likt
flera butiker på puckeln har sina rötter
i sjuttiotalet. I den doftande affären
finns mängder av tésorter för både
finsmakaren och den jäktade frukostslurparen som vill ha variation.
Maria Maruschka
Hornsgatan 36
Ett välkänt konfektionsnamn som står
för tidlös egenskräddad design i naturmaterial har här sin butik. Alternativister och kulturfolk handlar gärna här
sina plagg i lin, kashmir och ull.
Bildtext.
Café Tårtan är en
bit svensk teve-historia.
The Glassery
Hornsgatan 42
Sveriges enda galleri för enbart glaskonst. Här kan man köpa svenskt och
utländskt glasarbete i senaste design.
Det handlar mer om exklusiv inredning
och prydnad än om rena bruksföremål.
Tårtan
Hornsgatan 32
Café Tårtan är en bit svensk tevehistoria. Här utspelades på 70-talet
den komiksurrealistiska tv-serien
Tårtan som handlade om tre galna
sjömän som fåfängt försökte livnära
sig som bagare. Serien skapades av
Carl Johan de Geer som i dag bor
i grannskapet.
Carlbergska huset
Hornsgatan 24
År 1731 köpte stadsarkitekten Johan
Eberhard Carlberg ett trähus som han
lät riva. Stenhuset han byggde på
tomten anses i dag vara ”ett vackert
exempel på klassicistisk arkitektur”.
Observera att det gamla borgarhuset,
som räddades 1986 från svårt förfall,
har kvar sitt tegelpannetak.
Pustegränd
Hornsgatan 24-26
En av Stockholms mer originella gränder. Den ledde tidigare ned till ett nu
försvunnet färjeläge. Hur gränden fått
sitt namn förstår både den som stegar
uppför grändens trappor eller väljer att
flåsa uppför den stensatta backen vid
sidan av trappan.
Foto: Christian von Essen
Foto: Christian von Essen
kultur & nöjen
på hornsgatan
Bildtext.
Vinskänkens hus
Hornsgatan 4
Puckeln är egentligen två. På ”lillpuckeln” nära Slussen ligger vinskänken
Hans Marschalks hus från 1640-talet
där han drev värdshuset Svanen.
Bellman med kompisar härjade vilt här i
puckelns nog äldsta hus.
Blås & knåda
Hornsgatan 26
Ett av puckelns tretton gallerier har
blivit ett känt begrepp inom svenskt
konsthantverk. Blås & knåda drivs av
ett glas- och keramikkollektiv med ett
fyrtiotal konstnärer. Galleriet ligger i
det höga jugendhuset som är puckelns
både yngsta och ståtligaste byggnad.
45
stockholm
Hornsgatspuckeln
FEL TEXT
Kungsträdgården - Swedish for Royal
Garden - is probably the most relaxed
and international meeting point in
Stockholm's city centre, both for tourists and Swedes. If there is any place
in Stockholm where the whole world
meets to have a coffee and a chat during summer, it's Kungsträdgården. As
a park and as a large, open amusement
and entertainment space, the king's old
garden has a varied and proud history.
by Kerold Klang
A
s a child I associated Kungsträdgården
with Paris. Spring in Paris is trendy
and fashionable, youthfully romantic
and refreshingly modernistic, all at
the same time, and has therefore been a constant
feature in commercials and on film. On the first
warm day in spring, our family always took a
walk to Kungsträdgården. Already at a distance
of two blocks away, the enticing smells from the
grill bars and the candy floss stands pervaded the
air. Then we got glimpses of the newly awakened
trees, the lampposts with their round globes, the
large urns with newly planted tulips, the balloonsellers, and the crowds in their Sunday best.
Vanilla ice cream and expectations, budding trees
and spring sunshine, street life and high spirits surely Kungsträdgården was a Parisian boulevard. Anyway, that's how the fifties and I saw it!
An early morning in May 2014, I bicycle to
Tehuset (the Tea House) in Kungsträdgården for
this year's first cup of coffee at an outdoors cafe.
During the night, DJ Steve Angello has attracted
35 000 youths to the park for the annual house
party. The remnants of the wild party have
already been cleared away and where all the dancing took place last night, people now celebrate
Horse Day, featuring an exhibition of trotting
horses and the day's races broadcast live on a big
screen. And one event after another will follow
all through summer – festivals, rock concerts,
outdoor dances, restaurant days, exhibitions,
commercial jippos, and maybe a hastily organised celebration of a football team that's won an
46
Bildtext.
Bildtext.
Strandvägen 1.
Download
Related flashcards
Create Flashcards