Medl.nr. Etternavn Fornavn Tlf privat Mobil E

advertisement
Medl.nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
Etternavn
Vamnes
Anderssen
Andrem Lie
Tomter
Andresen
Andrew
Bratlie
Baraas
Bernbo
Borgaard / Aspesletten
Botten
Brennsund
Knutsen
Brustad
Moberget
Dehlie
Øiseth
Venier
Jensen
Eskelund
Fjeldmann
Gundersen
Skorpen
Kristiansen
Grøndalen
Gundersen
Tlf privat Mobil
Fornavn
E- post
Adresse
Postnr. Sted
Linda og Morten;
64874305 97721551 [email protected]
Måseveien 2
1406 Ski
Knut
22448325
BREV
Eckerbergsgt. 55
0260 Oslo
Trond / Anne
67135120 90035749 [email protected] / [email protected]
Belsetvn. 79
1348 Rykkinn
Leif
90753513 [email protected]
Elleskjærvn. 16
1440 Drøbak
Bjørn
22107657 90995388 [email protected]
Myrbakkvn. 4B
1088 Oslo
Erik
90693197 [email protected]
Ringv. 23
1482 Nittedal
Henning
22221793 91132225 [email protected]
Lachmanns vei 54
0495 Oslo
Olav
63906135 92826017 [email protected]
Fjellvn. 26
1929 Auli
Rune
64932616 90143725 [email protected]
Skorkeberg Alle' 25
1440 Drøbak
Kristin / Berit
97651294 [email protected] / [email protected]
Gisti
/ [email protected]
2022 Gjerdrum
Odd Steinar
6707853 48010405
BREV
Kurlandåsen 25B
2006 Løvenstad
John Arne
91134499 [email protected]
Stasjonsvn. 17
2016 Frogner
Bjørn
64879308 98220700 [email protected]
Oppegårdveien 222 C
1405 Langhus
Gerd
93453711 [email protected]
Jaktlia 13, leil. 14
1361 Østerås
Knut og Solveig Dahl
91880664 [email protected] / [email protected]
Skøyenåsvn. 7 A
0686 Oslo
Erling
67530397 91151760 [email protected]
Bjerkeholtet 2
1344 Haslum
Gunn Anita/Tom Carsten Troberg 95290062 90200200 [email protected] / [email protected]øveien 34A
1187 Oslo
Peter/Heidi Fostveit
[email protected]
Ekornsporet 8
1384 Asker
Bjørn-Petter
,
93055822 [email protected]
Kringkollen 45
0690 Oslo
Rigmor
22263096 99302110 [email protected]
Vetlandsfaret 14 B
0684 Oslo
Bredo
22101673 91166472 [email protected]
Stovnervn. 49
0982 Oslo
Bjørn (Fonas Feriehjem)
92030150 [email protected]
Hauketotopptn 10
1166 Oslo
Tom
92489091
BREV
Gyltevn. 23
1440 Drøbak
Johnny Andre
95830182 [email protected]
Svedrupsgt. 18
0559 Oslo
Jorunn og Trygve
90786168 [email protected]
Kurlandåsen 43 A
2006 Løvenstad
Atle
92881090 [email protected]
Th. Kittelsens vei 148
1415 Oppegård
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
Gundersen
Christensen
Næss
Hansen
Hasselknippe
Haugen
Hauger
Ruud/Olberg
Søraas Sæter
Hofplass/ Chalabi
Hox
Stenberg
Huseby
Falck
Jensehaugen
Hafslund
Fladberg
Grindheim
Fredriksen
Sørensen
Kristiansen
Norby
Kristiansen
Kristiansen / Kaarød
Larsen
Lawrentz
Lien / Alvær
Bruland
Eilif
Tom
Ingar
Knut Hermann
Tor
Morten og Pål
Svein
Frank/Henning
Børre
Liv Torild / Nabil
Anne Margrethe
Anders
Elly
Viggo
Erna (Morten)
Jan-Erik Jewell
Arvid
Sigbjørn
Roar
Jens Peter
Arvid
Ingebjørg Hjorth
Cato
Audun / Anne K
Anne Kristine
Hanrich
Aud / Arild
Helge
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Løkstad
Marcus
Sletteberg
Halfstad/ Sivesindtajet
Norderud
Nordnes
Opaas
Hermansen
Grøvdal
Høibråten
Jørgensen
Roer
Rosenlind/Rafdal
Rustad
Ruud
Røvig
Sand
Andersen / Storholm
Riise
Simonsen
Stryker
Sinober
Sverd
Terjesen
Fekene
Trosdal
Ulvli
Sindre
Thor
Hilde M.
Åse Ragnhild / Kåre
Odd
Wenche N.
Lilly
Anne Lise og Øyvind
Hanne M. og Trygve
Joachim
Marit Rinnan
Harald
Finn/Lise
Øyvind
Jon
Hans Petter
Kari Anne
Geir / Ann Kristin
Britt Hoel
Kari
Liv Kristin
Roy
Inger Lise
Kjell
Yrsa Toft
Kristin og Bjørn
Harald
81
83
85
86
88
89
90
91
99606899 [email protected]
92048074
90023718
66992342
,
99725818
64869367
64871922
,
64866333
64871615
22730408
64933439
90780726
64933008
64868371
95051644
64932624
64932127
69282888
22684572
90844016
63838881
32062234
64870190
23330048
Eikelundveien 26A
90113814 [email protected]
Husebygrenda 7C
41423745 [email protected]
Lintjernveien 19
91164587 [email protected]
Ternevn. 2
90688049 [email protected]
Olav Aukrustsvn. 4A
[email protected] / [email protected] 70C
92692795 [email protected] / [email protected]
I.F. Gjerdrumsvn. 76
98206785 [email protected]/[email protected]
Haukelikroken 11
91777026 [email protected]
Dyrløkkebakken 17
99725801 [email protected]
Damveien 14
90648003 [email protected]
Steinfeltbakken 52
45614680 [email protected]
Mario Caprinosvei 12
92227096
BREV
Skorhaugvn. 4
41207029 [email protected]
Vestbygata 54 E
40406116 [email protected]
Holmenkollvn. 76C
91519618 [email protected]
Solberglivn. 2
90081743 [email protected]
Stenerudveien 3
95965915 [email protected]
Ramstad Terr. 11
Mikkel Doblougs gate 9B
47874202 [email protected]
Åskammen 22
90039909 [email protected]
Hellerudvn. 146
95991011 [email protected]
Idrettsvn. 13B
90052230 [email protected]
Elgjartunvn. 19
Vetlandsveien 62B
99286445 [email protected]
92034786 [email protected]
Ostedalsvn. 77
BREV
Rundtomvn. 18
91883244 [email protected]
Holtevn. 3C
98893664
BREV
Gyltebakken 30
97766149 [email protected]
97047890 [email protected]
91307543 [email protected]
90839980 [email protected]
46375204
BREV
99266742 [email protected]
97117451
BREV
97676796 [email protected]
91827148 [email protected]
90104051 [email protected]
40216399 [email protected]
92065680 [email protected]
92282337 [email protected] / [email protected]
95734801 [email protected]
92811041 [email protected]
48074949
BREV
45206573 [email protected]
[email protected]
95465790 [email protected]
48207615 [email protected]
97141648 [email protected]
90208281 [email protected]
92606362 [email protected]
91674938 [email protected]
BREV
98480733 [email protected]
97079456 [email protected]
Holmåsveien 6
Ramstad Terr. 5
Olleveien 9B
Åsveien 70 A
Sønsterudvn. 32
Kjemikerboligen
Bertrand Narvesensv. 45
Oslovn. 290
Gaustadvn. 179
Rundtomvn. 11
Hilton 91
Sarpsborgveien 20
Lindevegen 25
Olleveien 22A
Ljabruvn. 18
Løkebergvn. 95
Johan Selmersgt. 6
Kanalveien 19
Granvn. 9
Dyrløkketoppen 3F
Kjelsåsvn. 137 E
Postboks 43
Holbergsvn. 1
Fekene
Fjellvn. 1
Suhmsgt. 34
0588
0378
2009
1890
0785
0784
1396
1415
1440
1440
1405
1367
1400
2003
0784
0671
1430
1405
0169
1940
0687
1400
1407
0685
0753
1440
1400
1440
Hytteadresse
Rundtomvn. 39B
Gylteveien 5
Gloslivn. 16
Gloslivn. 2
Rundtomvn. 40
Gloslivn. 18
Rundtomvn. 17
Rundtomvn. 29
Gyltebakken 9
Rundtomvn. 31
Batterivn. 31
Rundtomvn. 39C
Gyltebakken 10B
Gyltebakken 10
Gyltebakken 12
Rundtomvn. 45
Rundtomvn. 17
Rundtomvn. 43
Gyltebakken 26
Vannverksvn.
Rundtomvn. 8
Gyltevn. 28
Gyltevn. 23
Rundtomvn. 6
Rundtomvn. 28 B
Rundtomvn. 10
Oslo
Oslo
Nordby
Rakkestad
Oslo
Oslo
Billingstad
Oppegård
Drøbak
Drøbak
Langhus
Snarøya
Ski
Lillestrøm
Oslo
Oslo
Ås
Langhus
Oslo
Bjørkelangen
Oslo
Ski
Vinterbro
Oslo
Oslo
Drøbak
Ski
Drøbak
Gyltebakken 22
Rundtomvn. 30
Gyltebakken 3
Gloslivn. 32
Rundtomvn. 32
Gyltevn- 34
Gyltebakken 27
Rundtomvn. 26
Gyltebakken 35
Rundtomvn. 51
Vannverksvn.
Rundtomvn. 4
Rundtomvn. 47
Rundtomvn. 16
Rundtomvn. 52
Rundtomvn. 14
Gyltebakken 5
Gyltebakken 23
Gyltebakken 4
Rundtomvn. 28D
Gyltebakken 8
Gyltebakken 28
Rundtomvn. 22
Rundtomvn. 44
Rundtomvn. 21
Rundtomvn. 18
Rundtomvn. 45
Gyltebakken 30
1440
1405
1182
1400
1412
2340
0661
1440
0372
1440
2040
1640
1470
1182
1169
1344
0474
2004
Drøbak
Langhus
Oslo
Ski
Sofiemyr
Løten
Oslo
Drøbak
Oslo
Drøbak
Kløfta
Råde
Lørenskog
Oslo
Oslo
Haslum
Oslo
Lillestrøm
2006
1440
0491
3561
1412
3560
1400
0362
Løvenstad
Drøbak
Oslo
Geilo
Sofiemyr
Hemsedal
Ski
Oslo
Gyltevn. 37
Rundtomvn. 35
Gyltebakken 7
Rundtomvn. 27
Gyltebakken 17
Gyltebakken 4B
Gyltevn. 39
Rundtomvn. 25
Rundtomvn. 28
Rundtomvn. 11
Rundtomvn. 13
Gyltebakken 33
Gyltevn. 7
Rundtomvn. 20
Rundtomvn. 37
Rundtomvn. 34
Gyltebakken 24
Gyltebakken 18
Rundtomvn. 9
Rundtomvn. 43
Gyltåsvn. 4
Gyltebakken 29
Gyltebakken
Gyltåsvn. 3
Rundtomvn. 50
Gyltebakken 31
Gyltebakken 13
Gnr.b.nr
Tomtnr.
Tomtnr.Gnr.b.nr
99
15B
22/121
66
29A
22/146
80
22/76
65
22/114
67
22/116
106
17A
25/153
91
22/81
6A
98
22/45
10
22/155
7
11
22/136
76
22/72
23
22/160 22/1
102
22/47
44
114
Ikke vei
22A
22/124
28,6 22/156
42
Bare vei
22 B 22/195
85
22/80
14A
22/137
39
84
22/79
19A
22/141
94
83
22,56 22/52-55
52
22/101
59
22/109
62
22/59
103
22/82
Ikke vei
4A
21
22/159
105
22/84
54
22/104
78
53B
22/103
20
22/143
38A
22/94 (Rundtomvn. 12)
5
22/134
61
22/1
12
Innkjøring Batterivn.
47
22/97
57
22/107
74
22/70
64
22/113
55
22/105
104
22/83
48
22/157
71
97
18
87
14B
4B
72
86
60
35
34
49
13
56
96
81
43
16B
36
75
29B
51
6
122
77
50
16A
22/86
22/43
22/158
22/87
22/133
22/60
22/42
22/77
22/140
22/147
22/100
22/177 Innkjøring Batterivn.
22/68 (Gloslivn. 34)
22/91
92
93
94
95
96
98
99
100
105
107
112
113
114
115
Ersland/Larsen
Vangberg
Vilbo
Wold
Wølner
Aandal
Rastad
Baraldnes
Nilsen
Sterner
Myhr
Kelly
Finsrud
Johansen
Unni Ersland / Bjørn erik Larsen
Bente C.
Jan
Trond
Odd Erik
Gro og Jan
Geir
Terje
Gry Tove / Morten Solberg
Gunnar
Randi og Steinar
Geir
Unni
Arnstein
GRØNN = Ikke kontakt !?
22623488
64871446
97941403
900 44 304
22500375
[email protected]
Steingrims vei 22c
97003699 [email protected]
Elgfaret12A
41173938
BREV
Torgveien 13
97016428 [email protected]
Lyngvn. 5B
92242448 [email protected]
Industrivn. 44
91686739 [email protected]
Bekkestien 3
91343441 [email protected]
Bjartveien 21
41261184 [email protected]
Lars Muhlesvei 16
93428801 [email protected]
Simensbråtveien 11
93094235 [email protected]
Sørkedalsvn. 269C
91312692 [email protected] / [email protected]
Årvollveien 12 C
92808550 [email protected]
Rundtomvn. 15
97569758 [email protected]
,
Sørkedalsveien 11G
GUL = BREV
1185
1400
1400
1182
1920
1400
0687
1338
1182
0754
0590
1440
Oslo
Ski
Ski
Oslo
Sørumsand
Ski
Oslo
Sandvika
Oslo
Oslo
Oslo
Drøbak
369 Oslo
Rundtomvn. 24
Rundtomvn. 5
Rundtomvn. 42
Rundtomvn. 12
Rundtomvn. 36
Rundtomvn. 39
Gyltebakken 15
Gyltevn. 38
Vannverksvn. 36
Rundtomvn.
Gyltebakken 25
Rundtomvn. 15
Gylteåsveien 3
Ytre Hallangspollen 96
58
37A
79
38B
82
101
15A
111
53A
68
22/162
22/75
22/72 (Gyltebakken 23)
22/46
22/44
22/139
22/13 Bare vei
22/148
22/65
22/102
22/117
Compatibility Report for Medlemsregister GYVEL
2012_Ajour_2012_23_Mai.xls
Run on 29.05.2012 17:03
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in
an earlier file format.
Minor loss of fidelity
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by
the selected file format. These formats will be converted to the closest format
available.
# of occurrences
4
Download
Related flashcards

Pediatrics

86 cards

Pediatric cancers

12 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards