Tzaro: Avlsinformasjon / studdog

advertisement
Bouvier des Flandres
Avlshann:
CIE N DK uch NV-13 NV-14 Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro.
Født 05.02.11, reg. nr. NO36772/11 HD=A AD=A Øyelyst UA
Tzaro har fullt tannsett.
Frossen sæd etter Tzaro er tilgjengelig ved NKK’s spermbank (Norsk Veterinær Institutt) i Oslo.
Det vil si at du som oppdretter/tispe-eier kan få utført frossen-inseminering ved Instituttet. Du kan
også få tilsendt sperm fra Instituttet til den klinikk i ditt hjemland som utfører teknikken..
Tzaro er selvsagt også tilgjengelig hos oss i Bodø, Norway.
Mer info om Tzaro, stamtavle, utstillingsmeritter finner du på www.bouviax.com
Anne-Kirsti Stensø
[email protected]
mob +4790116915
ENGLISH:▼
Stud dog:
CIE N DK uch NV-13 NV NV-14 Skjervtorpet’s Beardaux Polar Tzaro.
Born feb.02.2011, reg.nr. NO36772/11 HD=A AA=A Eye=free
Tzaro has full set of teeth.
Frozen sperm from Tzaro is available by Norwegian Kennel Club’s sperm/semen bank (Norwegian
Veterinary Institute) in Oslo.
This means that you as a breeder can have a frozen insemination performed at the Institute.
Sperm/semen can also be sent from the Institute to whichever clinic that performs the technique in
your country.
Tzaro is of course available at our place in Bodø, Norway.
More information about Tzaro, pedigree, show results can be found at www.bouviax.com
Anne-Kirsti Stensø
[email protected]
cellphone +4790116915
Download
Related flashcards

Animal diseases

20 cards

Dog diseases

40 cards

Animal diseases

26 cards

Veterinary medicine

12 cards

Bullfighting

12 cards

Create Flashcards