autosmøremidler

advertisement
November 2011
Se siste sider for overgangstabeller: Gamle betegnelser D nye betegnelser
INNHOLDSFORTEGNELSE
2
Advance motorsykkelprodukter ..,...
Advance snøscooteroljer …...…,....
13
15
AeroShell Fluid 41 ..............…,.…...
Air Tool S2 A ..................................
20
25
Cassida Oils Fluids …....…...….....
Cassida smørefett .........................
25
39
Compound S 6800 (vaselin) ....…..
38
Corena S4 P 68, 100, 150 ..............
Corena S4 R 46, 68 ........................
Corena S2 R 46 .............................
Corena S2 P ...................................
Corena S3 S 46 .............................
23
23
23
23
23
Diala S3 ZX-1 Dried ………………..
30
Ensis - korrosjonsbeskyttelse .…....
24
Gadus S3 V220 C .........................
Gadus S2 V220 AD 2 ....................
Gadus S3 A1300 C ..................…...
Gadus S2 V220 00 ...............……..
Gadus S2 V220 0,1,2 ...........…......
Gadus S2 V100 2, 3 .......................
Gadus S3 V220 1,5.........................
Gadus S5 V220 2 .................…......
Gadus S5 V100 2, V 460 2 .............
Gadus S5 V42 P 2 .........................
Gadus S2 V220 AC 2 ..............…..
Gadus S2 A320 2 ..........................
Gadus S3 V1000 A ........................
Gadus S5 U 130D 2 ............….......
Gadus S5 U150X ...........................
Gadus S3 T100 2 .............…...…...
Gadus S3 T220 2 .............…...…...
Gadus S5 T460 1,5 ..........…...…...
Gadus S1 Low Speed Coupling ....
Gadus S5 V142 W 00 ...................
Gadus S3 High Speed Coupling ...
Gadus S3 Wirerope T ...................
Gadus S3 Wirerope T Aerosol ......
Gadus S2 OGH 0/00 .....................
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38
38
38
Houghto-Drive HM3 ............….…..
18
Heat Transfer S2 .......…...…..........
31
Helix Diesel HX7 (Plus) 10W-40 ....
Helix Diesel HX7 AV (Plus VA) ...…
Helix Diesel Ultra 5W-40 ....…..…...
Helix Diesel Ultra AB-L (AX) ....,.....
Helix Diesel Ultra AF-L 5W-30 ....,..
Helix Diesel Ultra AR-L (R) 5W-30 .
Helix Ultra AG 5W-30 .....................
Helix HX5, HX7 10W-40 ….............
Helix Ultra 0W-40, 5W-40 ...............
Helix Ultra AB, AF, AS, AV ….........
Helix Ultra Extra 5W-30 ..................
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
5
Helix Ultra AP-L 5W-30 ...............
Helix Ultra AM-L (AP) 5W-30 .......
Helix Ultra AV-L (VX) 5W-30 …....
Helix Ultra Racing 10W-60 ..........
5
5
5
4
22
Spirax S6 ATF VM ...............…......
Spirax S6 ATF ZM ...............…......
Spirax S3 TLV 5W-30 ..…..............
Spirax TXM 10W-30 ......................
Spirax S6 TXME 10W-30 ...........…
Spirax S4 TX 10W-40 ……….….....
11
11
12
12
12
12
Irus Fluid C, DU ............................
Malleus GL ........................…........
38
Tegula V 32 ……………..……........
18
Morlina S1 B, S2 B .......................
Morlina S2 BL 5, 10 .........….........
Morlina S4 B .................................
18
18
18
Mysella LA, MA, XL .……..............
19
Naturelle Chain SM (Bio sagkjede) ..
Naturelle HF-E, HF-M ....….....…...
Nautilus fritidsbåtoljer ....…..…......
22
21
15
Tellus S (vil erst. av Tellus S3 M) .
Tellus S4 VX 32 .....….…....…........
Tellus S2 M, S2 V...........................
Tellus S3 V ....................................
Tellus S4 ME .................................
Tellus S2 MA ...............…..….........
Tellus S2 VA 46 ................….........
20
20
20
20
21
21
21
Tonna S3 M ...................................
Torcula ...........................................
31
25
Omala S2 G, S4 GX, Omala F.......
Omala S4 WE .................…...........
Omala S1 W 460 ........…......…......
17
17
18
Transmission MA 75W-90 .............
Transmission ZFLD 75W-80 ......…
Turbo T, GT .....................…..........
10
10
30
Ondina ...............................….…...
Paper Machine S3 M ....................
19
31
Refrigeration S4 FR-V 68 .............
23
Univar Mould Oil ............................
Univar Chain Spray Lubricant .......
Univar Chain Saw Oil .....................
Univar Saw Mill Oil Bio ...................
17
22
22
22
Rimula R6 LM, LME ......................
Rimula R6 M 10W-40 ....................
Rimula R5 LE 10W-30, 10W-40 ....
Rimula R4 L 15W-40 .....................
Rimula R3 U 15W-40 ....................
Rimula R3 X 15W-40 ....................
Rimula R3 Multi 10W-30 ...............
Rimula R3 10W, 30+, 40+ ............
Rimula R3 NX 15W-40 ..................
6
6
7
7
7
7
7
7
7
Vacuum Pump S2 R ......................
V-Oil 1404 ......................................
VSI 8235 ............................…........
31
16
24
Risella 917.............................….....
19
Shell 4T (Gressklipperolje) ............
15
MARINEOLJER
Alexia 50, LS ............................…..
Argina T, X og XL .......….....….......
Gadinia, Gadinia AL .......……........
Melina S 30 ....................................
Rotella DD+ 40 ............…..….........
Sirius 15W-40, X 15W-40 ..….........
Strombus MP .................…..….......
33
32
32
33
33
32
33
Spirax S4 G 75W-90 .....................
Spirax S4 AT 75W-90 ...................
Spirax S5 ATE 75W-90 ........….....
Spirax S4 TX 10W-40 .............…..
Spirax S3 AX 80W-90 ............…...
Spirax S6 AXME ....................…...
Spirax S3 AS 80W-140 ....…..…...
Spirax S3 AD 80W-90 ...................
Spirax S2 ALS 90 .........……...…...
Spirax S3 AM 80W-90 ...................
Spirax Spirax S3 G 80W, 80W-9…
Spirax MA ……................….......…
Spirax S6 GXME 75W-80....…....…
Spirax S4 CX .................................
Spirax S4 ATF HDX ......................
Spirax S2 ATF AX .........................
Spirax S6 ATF 134M, ATF VM ......
Spirax S4 ATF 3403 ……..…..........
Spirax S1 ATF TASA ......................
8
8
8
12
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
METALLBEARBEIDING, div.
Adrana skjærevæsker ...................
Dromus B ..........................….........
Fenella B 2828 ……………….…….
Garia skjæreoljer ...........................
Grotan OK …………………..…....…
Grotanol SR 2 ……………...…..…..
Kathon 886 MW ………….........…..
Macron, Macron EDM ..….….........
Metalina .........................................
MWS Additives ................…...…....
Sitala skjærevæsker ...........…...….
Troyshield PA 10 ………………...…
Voluta C 202 ...................................
28
29
26
26
29
29
29
26
29
30
28
29
24
BILKJEMI
Donax YB .........……..........….........
Univar Carcoolant 774C, 774F.......
Univar Carcoolant BS 6580 ...........
16
16
16
AUTOSMØREMIDLER
OBS! Nye Shell smøremiddelbetegnelser. Se overgangslister bak i heftet
De fleste industrismøremidler har fått nye
navn og/eller suffix
Smørefett:
Alle industri- og autosmørefett har nå felles
”familienavn”; ”Shell Gadus”.
De fleste auto gear- aksel- og automatgearoljer har nå felles ”familienavn”; ”Shell
Spirax”.
AUTOSMØREMIDLER
Side
Automatgearoljer
Akseloljer - tyngre kjøretøy
Bilkjemi (frost- og bremsevæske)
Dieselmotoroljer, tyngre kjøretøy
Fritidsbåtoljer
Gassmotorolje, kjøretøy
Gear- og akseloljer - personbiler
11
9
16
6
15
7
8
Side
Gearoljer - tyngre kjøretøy
Gressklipperolje
Motorsykkeloljer
Motorsykkelprodukter, diverse
Motoroljer, personbiler
Snøscooteroljer (Se Advance 2-taktsoljer)
Traktoroljer
10
15
13
14
4
15
12
INDUSTRISMØREMIDLER
Formolje
Gassmotoroljer, stasjonære motorer
Gear- og sirkulasjonsoljer
Gearsmørefett og buetannkoplinger
Gnisterosjonsolje
Herdeolje
Hvitoljer
Hydraulikkoljer - innendørs bruk
- utendørs bruk
- rensende
- biologisk nedbrytbare
- energisparende
- brannhemmende
Kjedespray
Kompressoroljer, luft- og kjølekompr.
17
19
17
37
26
24
19
20
20
21
21
22
22
22
23
Korrosjonsbeskyttelse
24
Luftverktøyoljer
Næringsmiddeloljer
Papirmaskinolje
Sagkjedeoljer
Skjæreoljer og væsker, diverse
Skjærevæsker - generelle anbefalinger
25
25
31
22
26
27
18
26
30
30
31
31
31
38
Spindelolje
Stanse- og trekkolje, gnisterosjon
Transformatorolje
Turbinoljer
Vakuumpumpeolje
Vange- og verktøymaskinoljer
Varmeoverføringsolje
Vaselin
SMØREFETT
Autosmørefett
Universalsmørefett
Vannbestandige smørefett
Høytemperaturfett
3
34
35
36
36
Polyureafett
Gearsmørefett, buetannkoplinger
Smørefett for åpne drev og ståltau
Næringsmiddelsmørefett
37
37
38
39
MARINESMØREMIDLER
32
OVERGANGSTABELLER: TIDLIGERE à NYE BETEGNELSER
NYE à TIDLIGERE BETEGNELSER
40
43
AUTOSMØREMIDLER
MOTOROLJER for personbiler
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
HELIX ULTRA og HELIX ULTRA RACING
Syntetiske oljer av racingkvalitet for alle typer 4-takts bensinog dieselmotorer i person- og varebiler i motorer som ikke
krever spesialolje. Opptil 47% lengre levetid enn f.eks.
delsyntetiske Helix HX7 10W-40.
Helix Ultra 5W-40 og spesielt Ultra 0W-40 sikrer lett start og
beskytter mot kaldstartslitasje ved lave vintertemperaturer.
API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/5, BMW Long Life 01, VW 500/505/502, VW 503.01 (5W-40), PSA E og D, Fiat
9.55535-Z3, Renault RN 0700/0710 (5W-40 fabrikkfylling).
Helix Ultra 5W-40 er fabrikkfylling i alle Ferrari’s gatebiler.
Helix Ultra Racing 10W-60 anvendes til racing ved høye,
belastninger og motortemperaturer.
API SM/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1, Fiat
9.55535-H3, BMW M, Ferrari godkjent.
HELIX HX7 10W-40 (tidl. Helix Plus 10W-40)
0W-40
5W-40
10W-60
75,2
74,3
151
13,6
13,1
22,8
187
187
184
215
206
215
-42
-42
-39
10W-40
92,1
14,4
156
220
-39
10W-40
94,8
14,3
155
210
-33
5W-30
64,7
11,4
173
-
-42
5W-30
57,4
9,5
160
-
-45
0W-30
53,4
9,9
173
-
-51
0W-30
54,0
9,7
164
-
-48
Delsyntetisk helårsolje for bensin- og dieselmotorer. Topp
beskyttelse i moderne motorer som ikke krever spesialolje.
Opptil 24% lengre levetid enn f.eks. mineraloljebaserte
Helix HX5 10W-40.
API SM/CD/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229,1 Renault RN
0700, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535-G2.
HELIX HX5 10W-40 (tidl. Helix Super 10W-40)
Mineraloljebasert bensinmotorolje for helårsbruk. Oljen gir
sikker og pålitelig motorbeskyttelse ved normale kjøreforhold.
API SL/CF, ACEA A2/B2.
HELIX ULTRA AB 5W-30
Syntetisk toppkvalitets olje for de fleste Mercedes bensinmotorer og dieselmotorer uten partikkelfilter. Anvendes også i
de fleste andre merker bensin- og dieselmotorer.
API SH/CF, MB 229.3/229.5, ACEA A3/B3/B4.
HELIX ULTRA AF 5W-30 (Erst. Helix HX7 AF 5W-30)
Syntetisk olje for Ford bensin- og dieselmotorer f.o.m.
årsmodell 2009, inkl. dieselmotorer med partikkelfilter.
ACEA A5/B5 (A1/B1), Ford WSS-M2C 913C.
HELIX ULTRA AS 0W-30 (tidl. Helix Ultra AC 0W-30)
Syntetisk olje for GM Opel, Saab og Fiat bensinmotorer, samt
Volvo bensin- og dieselmotorer ved lange oljeskiftsintervall.
API SL/CF, ACEA A5/B5 (A1/B1), GM-LL-A-025/Opel B-0402095, Fiat 9.55535 G1. Saab Turbo godkjent.
HELIX ULTRA AV 0W-30 (tidl. Helix Ultra X 0W-30)
Syntetisk bensin- og dieselmotorolje spesielt utviklet mot
VW’s “LongLife II” servicekrav i motorer før årsmodell 2006.
Ikke for dieselmotorer med partikkelfilter.
VW 503.00/506.00, 506.01 (VW Longlife 2), ACEA A5/B5.
4
AUTOSMØREMIDLER
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
11,8
170
-
-39
-
-
-
5W-30
67,9
11,8
170
230
-39
5W-30
67,9
11,8
170
-
-39
5W-30
69,5
11,7
164
230
-36
5W-30
67,9
11,8
170
-
-39
5W-30
67,1
12,0
178
230
-39
5W-30
-
10,3
-
215
-39
MOTOROLJER for personbiler
SAE
grad
HELIX ULTRA EXTRA 5W-30
5W-30
67,9
5W-30
Syntetisk toppkvalitets olje for de fleste bensinmotorer og
dieselmotorer med og uten partikkelfilter. Anbefales også til
Peugeot og Citroėn dieselmotorer med partikkelfilter.
Erstatter alternativt Helix Ultra AM-L, AB-L og AV-L.
ACEA A3/B3/B4, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, BMW LL 04, MB 229.51/229.31, Chrysler MS-11106, PSA B71 2290,
Fiat 9.55535 S1 (møter).
HELIX ULTRA AP-L 5W-30 (kommer)
-
Syntetisk toppkvalitets olje spesielt for Peugeot/Citroen.
ACEA C2, PSA B71 2290.
HELIX ULTRA AV-L 5W-30 (tidl. Helix Ultra VX 5W-30)
Syntetisk toppkvalitets olje for bensinmotorer og dieselmotorer med og uten partikkelfilter. Spesielt utviklet for alle
VW/Audi/Skoda/Seat personbiler f.o.m. årsmodell 2006.
VW 504.00/507.00, ACEA C2/C3, ACEA A3/B3/B4, API SM,
Porsche C30.
HELIX ULTRA AM-L 5W-30 (tidl. Helix Ultra AP 5W-30)
Syntetisk toppkvalitets olje for nye som tidligere BMW
bensinmotorer og dieselmotorer med og uten partikkelfiler.
BMW Longlife -04, ACEA C2 og C3, ACEA A3/B3/B4.
HELIX ULTRA AG 5W-30
Syntetisk olje for GM/Opel ved lange oljeskiftsintervall i
bensinmotorer og dieselmotorer med og uten partikkelfilter
der SAE 5W-30 olje foreskrives.
API SM, ACEA A3/B3/B4-08, ACEA C3, GM Dexos2TM.
DIESELMOTOROLJER for personbiler
HELIX DIESEL ULTRA AB-L 5W-30
(tidl. Helix Ultra AX 5W-30)
Syntetisk olje spesielt utviklet for Mercedes dieselmotorer
med og uten partikkelfiler. Kan også anvendes i Mercedes 4sylindrede bensinmotorer.
MB 229.51, ACEA C3, ACEA A3/B3/B4.
HELIX DIESEL ULTRA AR-L 5W-30
(tidl. Helix Diesel Ultra R 5W-30)
Helsyntetisk dieselmotorolje spesielt utviklet for Renaults
personbil dieselmotorer med partikkelfilter.
Renault RN 0720, ACEA C4.
HELIX DIESEL ULTRA AF-L 5W-30
Helsyntetisk drivstoffbespartende dieselmotorolje spesielt
utviklet for Ford og Mazda personbil dieselmotorer med
partikkelfilter. ACEA C1.
5
AUTOSMØREMIDLER
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
13,1
187
215
-39
92,1
14,4
156
220
-39
5W-30
69,5
11,7
164
230
-36
10W-40
82,0
13,0
159
251
-36
5W-30
66,9
12,1
232
-42
10W-40
90,0
13,6
153
240
-42
10W-40
90
13,4
150
220
-39
DIESELMOTOROLJER for personbiler
SAE
grad
HELIX DIESEL ULTRA 5W-40
5W-40
74,4
10W-40
Helsyntetisk olje for dieselmotorer i person- og varebiler med
og uten turbo. Oljen sikrer overlegen beskyttelse av dieselmotorer uten partikkelfilter.
API CF, ACEA B3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, BMW
LL-1, Renault RN 0700/0710, Fiat 9.55535 Z2.
HELIX Diesel HX7 10W-40 (tidl. Helix Diesel Plus)
Delsyntetisk olje for dieselmotorer med og uten turbo i
person- og varebiler. Ikke for dieselmotorer med partikkelfilter.
API CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 505.00, PSA D.
HELIX DIESEL HX7 AV 5W-30
(tidl. Helix Diesel Plus VA 5W-30)
Delsyntetisk dieselmotorolje spesielt utviklet for VW og Ford’s
personbil pumpedyse dieselmotorer uten Longlife Service.
Ikke for dieselmotorer med partikkelfilter.
VW 502.00/505.00/505.01, ACEA A3/B3/B4, ACEA C3, Ford
M2C 917A.
DIESELMOTOROLJER for tyngre kjøretøy
RIMULA R6 LM 10W-40 (tidl. Rimula Signia 10W-40)
Ekstremkvalitets olje for motorer i tyngre kjøretøy med og
uten eksosrenseutstyr som katalysator og partikkelfilter.
Oljen anbefales ikke i personbilmotorer.
ACEA E4/E5/E6/E7, MB 228.5/228.51/226.9,API CI-4/CH-4/
CG-4/CF-4, MTU Cat. 3.1, MAN M-3477/M-3277 (Low ash),
MAN 3271-1, Caterpillar ECF-1-A, Volvo VDS-2, Cummins
CES 20077. MB, MAN og Volvo CNG gassmotorer. TBN: 9,5.
RIMULA R6 LME 5W-30 (erst. Rimula Ultra 5W-30)
Syntetisk, drivstoffbesparende ekstremkvalitets olje for
motorer i tyngre kjøretøy med og uten katalysator og
partikkelfilter. Oljen anbefales ikke i personbilmotorer.
ACEA E6/E7, MB 228.5/228.51, MAN M-3477, Cummins CES
20077. TBN: 10,4.
RIMULA R6 M 10W-40 (tidl. Rimula Ultra 10W-40)
Syntetisk ekstremkvalitets olje for motorer uten partikkelfilter i
tyngre kjøretøy under alle driftsforhold. Oljen anbefales ikke i
personbilmotorer.
API CF, ACEA E4/E5/E7, MB 228.5, Volvo VDS-2/3, MAN M3277, Scania LDF-2/3, Renault RXD, MTU Cat. 3, Cummins
CES 20072, Mack EO-M Plus, IVECO T3 E4. TBN: 15,9.
RIMULA R5 E 10W-40 (tidl. Rimula Super FE 10W-40)
Delsyntetiskt olje for praktisk talt alle dieselmotorer i tyngre
kjøretøy uten eksosrenseutstyr som katalysator og partikkelfilter. API CI-4, ACEA E3/E5/E7, MB 228.3, Volvo VDS 3,
MAN M3275, Cummins CES 71 … 20078, TBN 10.
6
AUTOSMØREMIDLER
DIESELMOTOROLJER for tyngre kjøretøy
RIMULA R5 LE
Delsyntetiskt toppkvalitets Low SAPS olje for praktisk talt alle
dieselmotorer i tyngre kjøretøy med og uten eksosrenseutstyr
som katalysator og partikkelfilter.
ACEA E7/E9, API CJ-4, Volvo VDS-4, Caterpillar ECF-3/2,
MAN M3575/3275, MB 228.31, MTU Cat. 2.1, Mack EO-M
Premium Plus (10W-40), Cummins CES 20081, JASO DH-2.
RIMULA R4 L 15W-40 (erst. Rimula Super 15W-40)
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
10W-30
(10W-40)
82,4
96,5
12,2
14,3
145
152
226
221
-36
-36
15W-40
118
15,5
134
227
-33
15W-40
105,1
14,3
139
230
-39
10W-30
75,1
11,5
147
220
-36
15W-40
105
14,5
142
230
-33
10W
30
40
43
93
140
7,0
11
14,5
122
103
102
219
242
250
-33
-18
-15
15W-40
102,2
13,9
139
225
-36
Mineraloljebasert, toppkvalitets Low SAPS olje for praktisk talt
alle dieselmotorer i tyngre kjøretøy med og uten eksosrenseutstyr som katalysator og partikkelfilter.
API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4, ACEA E5/E7/E9, MB
228.3/228.31, Volvo VDS-2/VDS-3/VDS-4, MAN M-3575,
Renault RDL-3, JASO DH-2, Cummins CES 71 .. 20081,
Mack EO-O Premium Plus, Cat ECF-2/3, DDC 93K218, Deutz
DQC III- 05, Scania LDF-LA, MTU Category 2. TBN: 10,6.
RIMULA R3 X 15W-40 (tidl. Rimula X 15W-40)
Kan erstattes av Rimula R4 L 15W-40.
Mineraloljebasert kvalitetsolje for dieselmotorer med og uten
turbo i tyngre kjøretøy. Anbefales ikke i personbilmotorer. API
CH-4/CG-4/CF-4/CF, ACEA E3/E5, MB 228.3, Volvo VDS-2.
RIMULA R3 MULTI 10W-30 (tidl. Rimula X 10W-30)
Mineraloljebasert kvalitetsolje for dieselmotorer med og uten
turbo i tyngre kjøretøy. Anbefales ikke i personbilmotorer.
CH-4/CG-4/CF-4/CF, Cummins CES 20071 .. 76, Mack EO-M
Plus. TBN: 10,8.
RIMULA R3 U 15W-40 (tidl. Universal Engine 15W-40)
Universalolje primært for 4-takts dieselmotorer, men også
egnet i mindre krevende bensinmotorer som ikke krever olje
iht. API SL eller bedre.
API CG-4/CF/SJ, ACEA A2/B2/E2, MB 228.1/229.1, Volvo
VDS, VW 505.00. TBN: 9,0.
Rimula R3 10W, 30+, 40+ (tidl. Rimula Enkeltgradolje)
Enkeltgrad motoroljer. Rimula R3 10W kan anvendes som
hydraulikkolje og i enkelte tilfelle som transmisjonsolje der
motorolje anbefales.
Rimula R3 10W: API CF
Rimula R3 30+: API CF, MAN 270, MB 228.0, MTU Cat 1.
Rimula R3 40+: API CF, ACEA E2, MB 228.0, MAN 270,
MTU Cat. 1.
RIMULA R3 NX (tidl. Rimula NX 15W-40)
Mineraloljebasert motorolje for naturgassdrevne
dieselmotorer i busser og lastebiler. Godkjent av MAN,
Mercedes og Volvo. TBN 7,8 mg KOH/g. Sulfatert
askeinnhold 0,82%.
MAN M-3271, MB 226.9 og Renaults krav. TBN: 7,8.
7
AUTOSMØREMIDLER
GEAR- og AKSELOLJER – PERSONBILER
SPIRAX S4 G 75W-90 (tidl. Getriebeoel EP 75W-90)
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
75W-90
64,2
14,0
228
134
-42
75W-90
81
14,9
194
205
-45
75W-90
92,6
15,4
1177
170
-42
Syntetisk høytrykks gearolje primært for manuelle gearkasser
i person- og lette varebiler. Sikrer lett gearskift og rask
smøring ved lave vintertemperaturer.
API GL-4, VW Norm 501.50, MIL-L-2105.
SPIRAX S5 ATE 75W-90 (tidl. Transaxle Oil 75W-90)
Syntetisk gearolje primært for forhjulsdrevne biler med gearkasse kombinert med en hypoid drivaksel. Anvendes også i
bakaksler i person- og varebiler som krever API GL-5
hypoidolje.
API GL-4/5, API MT-1. Godkjent av Porsche og Ferrari.
SPIRAX S4 AT 75W-90 (tidl. Spirax X 75W-90)
Delsyntetisk olje for manuelle gearkasser, samt i høyt
belastede bakaksler/differensialer og sluttdrev. Oljen er en
universalolje spesielt egnet der man ønsker å rasjonalisere
antall gear- og akseloljer til en kvalitet.
API GL-4, API GL-4, API MT-1. ZF TE-ML 12E, 17B, 19B.
’
8
AUTOSMØREMIDLER
AKSELOLJER – TYNGRE KJØRETØY
SPIRAX S3 AX 80W-90 (tidl. Spirax AX 80W-90)
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
80W-90
169
16,8
104
220
-30
75W-90
75W-140
115
172,4
15,2
24,5
138
174
210
210
-42
-45
80W-140
237
24,8
132
185
-27
80W-90
137
14,4
104
204
-33
80W-90
169
16,8
105
220
-30
90
155
15,0
96
210
-18
80W-90
169
16,8
105
220
-30
Lavfriksjons hypoid gearolje med kraftige EP-/høytrykkstilsetninger for bakaksel/differensial og sluttdrev i biler,
lastebiler, busser og anleggsmaskiner.
API GL-5, MB 235.6, MAN 342 Type M-2 (ML), Volvo 97310,
ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, MIL-L-2105D.
SPIRAX S6 AXME (tidl. Spirax ASX)
Syntetiske hypoid gearoljer med kraftige EP-/høytrykkstilsetninger for akseldifferensial og sluttdrev i biler, lastebiler,
busser og anleggsmaskiner. Anbefales også som gearolje i
Scanias manuelle gearkasser.
API GL-5/MT-1, Scania STO 2:0/High Performance Oil, Volvo
97312*, MAN* 342 Type S- (SL+), ZF* TE-ML 05B, 07A, 12B,
12B, 16F, DAF, Arvin Meritor (bakaksel 400.00 km, Mack GOJ Plus, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, QPL PRI GL0211. *
75W-90
SPIRAX S3 AS 80W-140 (tidl. Spirax ST 80W-140)
Delsyntetisk hypoid akselolje med kraftige EP-/høytrykkstilsetninger for tyngre kjøretøy som lastebiler og busser.
API GL-5/MT-1, Scania STO 1:0 / Scania High Performance
Oil, MB 235.0, RVI P1370, Volvo 97310, MIL-PRF-2105E.
SPIRAX S3 AD 80W-90 (tidl. Spirax MB 90/Spirax AX Plus)
Hypoid gearolje med kraftige EP-/høytrykkstilsetninger for
akseldifferensial og sluttdrev i biler, lastebiler, busser og
anleggsmaskiner. Forlengede oljeskiftsintervall i MB og ZF
aksler.
API GL-5/MT-1, MB 235.20, MAN 342 Type M2, ZF TE-ML
05A, 7A, 16B, 17B, 19B, 21A.
Spirax S3 AM 80W-90 (tidl. Spirax MX 80W-90)
Universal gir- og akselolje .
API GL4/5/MT-1, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, MAN 341 type
E2, MAN M3343 Type M, Scania STO 1:0, Mack GO-J,
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08A, 12E, 16C, 17B, 19B, 21A.
SPIRAX S2 ALS 90 (tidl. Spirax A 90 LS)
Hypoid gearolje med kraftige EP-/høytrykkstilsetninger for
aksler med differensialbrems (”Limited Slip”) i biler, busser og
anleggsmaskiner.
API GL-5.
SPIRAX S3 ALS 80W-90 (tidl. Spirax S2 ALS 90 og
Spirax A 90 LS)
Hypoid gearolje med kraftige EP-/høytrykkstilsetninger for
aksler med differensialbrems (”Limited Slip”) i biler, busser og
anleggsmaskiner.
API GL-5, ZF TE-ML 12C.
9
AUTOSMØREMIDLER
GEAROLJER – TYNGRE KJØRETØY
SPIRAX S3 G (tidl. Spirax GX)
Lavfriksjons, drivstoffbesparende gearoljer for manuelle
gearkasser i busser og lastebiler samt enkelte personbiler.
API GL-4, MB 235.5 (80W), MAN 341 Type Z2 og E2 (ML),
ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A, Eaton (møter), Suzuki
(møter).
SPIRAX MA 80W (Ingen endring. Vil utgå?)
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
80W
80W-90
78
160,5
9,5
16,1
98
104
210
215
-33
-30
80W
87,0
9,9
92
180
-36
75W-80
56
9,1
143
245
-45
75W-90
96
14,6
158
215
-42
75W-80
63
9,3
-
226
-44
-
-
-
-
-
-
10W
30
50
36
93,9
217
6,0
10,9
19,0
111
100
99
200
205
205
-36
-30
-18
80W-90
169
16,8
105
220
-30
Gearolje for manuelle gearkasser i busser og lastebiler samt
enkelte personbiler. Spesielt utviklet for å møte MB’s krav i
enkelte lastebiler og busser.
API GL-4, MB 235.1, MAN 341 Type Z1 (N), ZF TE-ML 02A,
17A.
SPIRAX S6 GXME 75W-80 (Spirax GSX 75W-80)
Syntetisk gearolje for manuelle gearkasser i tyngre kjøretøy
ved spesielt lange oljeskiftsintervall. Sparer drivstoff og gir lett
gearskift ved lave vintertemperaturer.
API GL-4, API MT-1, MAN 341 Type E4, Volvo 97307,
ZF TE-ML 02D (møter).
Transmission MA 75W-90
Helsyntetisk gearolje spesielt utviklet for Mercedes Benz
synkroniserte gearkasser med og uten integrert retarder ved
høye belastninger og krevende driftsforhold.
API GL-4, MB 235.11.
TRANSMISSION ZFLD 75W-80
Delsyntetisk gearolje for enkelte manuelle gearkasser i tyngre
kjøretøy ved spesielt lange oljeskiftsintervall. Sparer drivstoff
og gir lett gearskift ved lave vintertemperaturer.
API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Type Z-3 (TL).
DENTAX G 80W-90 (utgått)
Bruk Spirax S3 G 80W-90
SPIRAX S4 CX (tidl. Donax TC)
Gear-, transmisjons- og hydraulikkoljer spesielt utviklet mot
Caterpillar og Komatsus krav i anleggsmaskiner.
Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07 868.1, ZF TE-ML 03C
(10W og 30), 07F (SAE 30), allison C-4 (SAE 10W og 30).
Spirax S3 AM 80W-90 (tidl. Spirax MX 80W-90)
Universal gir- og akselolje .
API GL4/GL5, SAE J2360, MIL-PRF-2105E, MAN 341 type
E2, MAN M3343 Type M, Scania STO 1:0, Mack OG-J ZF
TE-ML 02B, 05A, 07A. 08, 12E, 16C, 17B, 19B, 21A.
10
AUTOSMØREMIDLER
AUTOMATGEAROLJER
SPIRAX S4 ATF HDX (tidl. Donax TX)
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
-
33,7
7,3
185
185
-48
-
34,6
7,1
141
180
-45
-
29
6,2
180
202
-51
-
33
7,2
195
190
-51
-
40
7,5
157
170
-42
-
61,8
10,2
153
240
-51
-
34,0
7,4
185
198
-48
Syntetisk olje for lange oljeskiftsintervall i automatgear,
hydrauliske transmisjoner, servostyring og hydraulikk i
personbiler, tyngre kjøretøy og entreprenørmaskiner.
Dexron IIE/III, Ford Mercon (-93), Allison C4, Voith
55.6336.30 (G 1363), MB 236.9, ZF TE-ML, 04D, 09, 14B,
16L, 17C, MAN 339 Z2/V2, Renk. Oljen er rødfarget.
SPIRAX S2 ATF AX (tidl. Donax TA)
Olje for automatgear, hydrauliske transmisjoner, servostyring
og hydraulikk i personbiler, tyngre kjøretøy og entreprenørmaskiner.
Dexron IID, Ford Mercon, MB 236.5/6, Allison C4, ZF TE-ML
03D, 04D, 11A, 14A, 17C, Voith 55.6336.30 (G 607), MAN
339 Z1/V1, Type D. Oljen er rødfarget.
SPIRAX S6 ATF 134M(E) (tidl. ATF 134)
Syntetisk olje for Mercedes’ 5- og 7-trinns automatgear og
NAG-V Sport transmisjon. Erstatter alle oljene på MB 236.12
listen, inklusiv Shell ATF 3353. Oljen anvendes også i alle
tidligere Mercedes-Benz 4- og 5-trinns automatgear
(modellene 722.3, 722.4 og 722.5), med unntak for A-Class
og Vaneo som skal ha ATF 3403 M-115. Oljen er rødfarget.
MB 236.14. (Spirax S6 134ME møter blåfarget MB 236.15).
SPIRAX S4 ATF 3403 (tidl. ATF 3403 M-115)
Syntetisk olje for Mercedes’ W5A 580 automatgear i personbiler, bl.a. modell 722.7/ FAG i forhjulsdrevne biler som AClass og Vaneo. Oljen er rødfarget.
MB 236.10.
SPIRAX S1 ATF TASA (tidl. DONAX TM)
Olje for hydrauliske transmisjoner, servostyring og hydrauliske
anlegg i busser, lastebiler og entreprenørmaskiner, samt som
gearolje i enkelte typer personbiler.
GM Type A Suffix A, Allison C4, MB 236.2, MAN 339 Type A,
Ford M2C-41A/B. Oljen er rødfarget.
SPIRAX S6 ATF ZM (tidl. Donax TZ). (Erstatter ATF XS i
tyngre kjøretøy)
Syntetisk automatgearolje primært for ZFs Ecomat 2 automatgear i tyngre kjøretøy som busser og lastebiler.
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20E, MAN 339 Type Z-4 (Ecomat
150.000 km). Oljen har blå farge.
SPIRAX S6 ATF VM (tidl. Donax TV).
Syntetisk automatgearolje primært for ZFs Ecomat 2 automatgear i tyngre kjøretøy som busser og lastebiler.
Voith H55.6336, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14B, 16L, 17C.
MAN 339 Type Z2 og V2, MB 236.9..
11
AUTOSMØREMIDLER
TRAKTOROLJER
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
SPIRAX S3 TLV (tidl. Donax TD 5W-30 (80W).
5W-30
37
7,5
190
205
-45
10W-30
60
9,4
138
210
-42
10W-30
64,4
10,4
151
226
-42
10W-40
85
14,1
172
220
-36
10W-30
70
10,7
140
210
-30
For traktortransmisjoner, entreprenørmaskiner og annet utstyr
med bremser i oljebad, også der oljen er felles for transmisjon
og hydraulikk.
API GL-4, John Deere JDM 20D, Case New Holland, MS1204, MS-1206, MS-1207(Hy-Tran Plus), MS-1209, MS-1210,
FNHA-2-D.201.00, Massey Ferguson 1110, 1127A/B,1129A,
M1135, M1141, Cas/New Holland M2C-134A-D, M2C 86-B,
ZF TE-ML 03F, Volvo WB 101, IHC B-6 (Hy-Tran).
SPIRAX S4 TXM (tidl. Donax TD 10W-30 (85W).
For traktortransmisjoner, entreprenørmaskiner og annet utstyr
med bremser i oljebad, også der oljen er felles for transmisjon
og hydraulikk.
API GL-4, John Deere JDM 20C, Case New Holland M2C134A-D, MAT-3525, FNHA-2-D.201.00, MF M1143, 1145,
Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E, Clark,
Komatsu, Caterpillar TO-2.
SPIRAX S6 TXME 10W-30 (Donax TDS 10W-30)
Syntetisk olje for traktortransmisjoner, entreprenørmaskiner
og annet utstyr med bremser i oljebad, også der oljen er felles
for transmisjon og hydraulikk. Oljen er spesielt egnet ved
krevende driftsforhold og høye temperaturer, samt i
transmisjoner der bremsestøy er et problem.
John Deere JDM 20C, Ford M2C-134D, New Holland FNHA2-C201.00, MF CMS M1135, M1141, M1143, 1145, AGCO
821 XL, API GL-4, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, Caterpillar
TO-2. Donax TDS anbefales også der Case MS 1207/1209
anbefales (etter garantidens utløp).
SPIRAX S4 TX 10W-40 (tidl. Harvella TX)
Syntetisk universalolje. Anvendes i dieselmotorer med og
uten turbo, samt som transmisjons- og hydraulikkolje i enkelte
typer traktorer med bremser i oljebad. Kan anvendes i mindre
krevende bensinmotorer der API SE eller SF anbefales.
API CF-4/SF, API GL-4, John Deere J27, Ford/New Holland
M2C-159B/82009201, MF M1144/1139, ZF TE-ML 06B, 06D,
06F, 07B, 17D. MB 227.1. ZF S-Matic transmisjoner i Case og
Steyr traktorer. Fendt Vario.
HARVELLA T (Vil utgå?)
Mineraloljebasert universal motor- og transmisjonsolje for
landbruksmaskiner. Anvendes i dieselmotorer med og uten
turbo samt som transmisjons- og hydraulikkolje i de fleste
typer traktorer med bremser i oljebad. Kan anvendes i mindre
krevende bensinmotorer der API SE eller SF anbefales.
API CE/CF-4/SF, API GL-4, John Deere JDM27, MB 227.1,
Massey Ferguson M2C-159B/82009201, MF M1144/1139, ZF
TE-ML 06, Caterpillar TO-2.
12
AUTOSMØREMIDLER
MOTORSYKKEL 4- og 2-TAKTSOLJER
SNØSCOOTEROLJER
ADVANCE 4T ULTRA (tidl. Advance Ultra 4)
Syntetiske høykvalitetsoljer for alle 4-takts motorsykler og
snøscootere, også ved racing, hurtig motorvei- og ”sportslig”
kjøring. Oljene er spesielt utviklet for å unngå at clutchen
glipper eller ”henger”, samt beskytte gearkassen mot slitasje.
Overtreffer alle krav.
API SM og JASO MA2. Anbefales av bl.a. Ducati og KTM.
ADVANCE 4T AX7 10W-40 (Advance VSX 4)
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
10W-40
15W-50
98,6
132,2
15,8
19,1
172
184
230
235
-36
-30
10W-40
98,6
15,8
159
235
-36
15W-50
132
19,1
150
235
-30
-
68,9
9,0
-
102
-50
-
67,0
9,1
-
132
-39
30
108
12
100
272
-9
Delsyntetisk kvalitetsolje for alle 4-takts motorsykler og
snøscootere ved de fleste kjøre-, temperatur- og belastningsforhold. Motvirker at clutchen glipper eller ”henger”, samt
beskytter gearkassen mot slitasje. Møter alle krav.
API SL og JASO MA2.
ADVANCE 4T AX5 15W-50
Mineraloljebasert 4-taktsolje for motorsykler. Motvirker at
clutchen glipper eller ”henger”. Beskytter gearkassen mot
slitasje ved felles olje for motor og gear.
API SL, JASO MA
ADVANCE ULTRA 2
Syntetisk, selvblandende toppkvalitets olje for ekstremt god
beskyttelse av alle høytytende luft- og vannkjølte 2-taktsmotorer i motorsykler, mopeder, motorsager, etc. Anbefales i
motorsykler ved “sportslig” kjøring. Velegnet i motorer med
separat oljetank. Anvendes ikke i utenbordsmotorer som skal
ha Nautilus Premium Outboard.
JASO FD, API TC, ISO-L-EGC/EGD.
ADVANCE VSX 2
Delsyntetisk, selvblandende olje for luft- og vannkjølte 2-taktsmotorer i motorsykler, snøscootere, mopeder, motorsager,
gressklippere, etc. Velegnet i motorer med separat oljetank.
Anvendes ikke i utenbordsmotorer som skal ha Nautilus
Premium Outboard.
ISO-L-EGC, JASO FC, API TC.
ADVANCE RACING M
Castor/syntetisk basert racingolje for gokart 2-taktsmotorer
ved ekstreme turtall. Også for 4-takts speedwaymotorer med
metanol som drivstoff. Oljen er ikke selvblandende med
bensin eller egnet for motorer med separat oljetank.
Anbefales ikke til “gatebruk”.
ADVANCE RACING X
Utgått
13
AUTOSMØREMIDLER
MOTORSYKKEL KJEDESMØREMIDDEL
ADVANCE CHAIN ULTRA
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
-
-
-
-
-
-
5W
10W
15
32
3,8
6,4
153
153
145
195
< -51
-42
80W
73,4
9,2
98
218
-33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hvit kjedespray for motorsykkelkjeder basert på et syntetisk
smørefett med PTFE og høytrykkstilsetninger for effektiv
smørebeskyttelse. Anbefales også til “O” ring kjeder.
MOTORSYKKEL GAFFELOLJER
ADVANCE FORK
Gaffel- og støtdemperoljer for motorsykler, mopeder og
scootere. Oljene kan blandes for optimal tuning og
dempereffekt.
MOTORSYKKEL GEAROLJE
ADVANCE GEAR EP 80W
Olje for motorsykkel gearkasser der en SAE 80W, API GL-4
olje med høytrykkstilsetninger foreskrives. Sikrer lett gearskift
og effektiv smørebeskyttelse ved høye belastninger.
DIVERSE MOTORSYKKELPRODUKTER
ADVANCE FILTER OIL
Spesialspray for motorsykkel skumgummi og bomull luftfiltre.
Etter avdampet løsningsmiddel etterlates en tynn, klebrig film
som effektivt fanger forurensninger, men som ikke hindrer
luftgjennomstrømmingen.
ADVANCE BRAKE AND CHAIN CLEANER
Rengjøringsspray, ikke bare for bremsekomponenter, men for
alle motor-, gear- og andre deler ved behov for rengjøring og
avfetting. Effektiv også ved forbehandling av sterkt nedsmussede kjeder.
OBS! Inneholder brannfarlig løsningsmiddel. Spray ikke nær
åpen ild.
ADVANCE UNIVERSAL SPRAY
Universalspray som smører, vedlikeholder og beskytter. Løser
effektivt fastsittende skruer og bolter. Fordriver fukt fra kabler,
coil og tennplugger ved startproblemer. Anvendes også som
beskyttelse av utsatte komponenter ved vinterlagring.
ADVANCE HELMET + VISOR
Rengjøringsspray som effektivt løser skitt, insekter og fettfilm
inn- og utvendig på hjelm og visir. Spray på - tørk av.
OBS! Inneholder brannfarlig løsningsmiddel. Unngå røyking
og andre tennkilder ved bruk.
ADVANCE BIKE CLEANER
Biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel. Spray på. La virke i
2-3 minutter. Spyl av med hageslange eller høytrykksspyler.
14
AUTOSMØREMIDLER
SNØSCOOTEROLJER
SAE
grad
Viskositet
cSt/°C
40
100
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
ADVANCE SNOWSCOOTER PLUS 2 (Utgått)
Nytt produkt kommer.
-
40,0
8,5
-
91
-51
ADVANCE SNOWSCOOTER 2 (Utgått)
Erstattes av Advance VSX 2.
-
37,0
7,1
-
110
-42
15W-40
105
13,9
132
220
-33
15W-50
132
19,1
150
235
-30
-
38
7,0
-
70
-35
15W-40
105
14,6
143
220
-30
GRESSKLIPPEROLJE
SHELL 4T (Vil utgå. Se Advance 4T AX5 15W-50)
4-taktsolje for motorer i gressklippere, hageredskap,
motorsykler, etc., samt gearkasser i samme.
API SF/CD, JASO MA
ADVANCE 4T AX5 15W-50
Mineraloljebasert 4-taktsolje for motorsykler, gressklippere,
hageredskap, etc.
API SL, JASO MA
FRITIDSBÅTOLJER
NAUTILUS PREMIUM OUTBOARD OIL
Selvblandende olje for alle typer 2-takts utenbordsmotorer,
også for de med separat oljetank. Til ”landbaserte” luft- og
vannkjølte 2-taktsmotorer, f.eks. i motorsykler anbefales oljer i
Shell Advance serien.
NMMA TC-W3, API TD. Oljen er blåfarget.
NAUTILUS PREMIUM INBOARD OIL
Universal motorolje for 4-takts diesel- og bensinmotorer i
fritidsbåter. Beskytter mot slitasje, rust og avleiringer i
motoren.
API CG-4/CF/SJ, ACEA A2/B2/E2, Volvo VDS.
15
AUTOSMØREMIDLER
BILKJEMI. DIVERSE AUTOPRODUKTER
V-Oil 1404 (tidl. Calibration Fluid S-9365)
SAE
grad
Viskindeks
Flammepunkt
COC °C
Flytepunkt
°C
-
3,8
(20°C)
2,6
(40°)
-
99
(PMCC)
-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
703 v/
-40 C
2,1
-
140
(PMCC)
-
-
703 v/
-40 C
2,1
-
140
(PMCC)
-
Kalibreringsvæske og ”run out” fuel for dieselinjeksjonsutstyr.
Forhindrer slitasje og beskytter mot korrosjon, også uten
videre behandling av de kalibrerte delene.
Bosch VS 15665-OL, ISO 4113, SAE J967D og MB 133.
UNIVAR CARCOOLANT 774C (tidl. Glycoshell)
Viskositet
cSt/°C
40
100
Frost- og kjølevæske basert på monoetylenglykol for kjølesystemet i de fleste typer forbrenningsmotorer. 50/50 blanding
av vann og frostvæske gir frostbeskyttelse ned til ca. -37 C.
Univar Car Coolant 774C møter kravene til de fleste
bilfabrikantene, med unntak for de som krever en silikatfri
væske, (bl.a. VW i nyere biler). Her Univar Car Coolant 774F.
(lilla væske). Disse væsken kan, men bør ikke blandes.
Møter kravene til bl.a. G48, VW G11/TL 774C, MB 325.0,
MAN 324NF, Scania, Volvo, m.fl.
Univar CARCOOLANT 774F (tidl Glycoshell Longlife).
Frost- og kjølevæske basert på monoetylenglykol spesielt
utviklet for aluminiumssmotorer der silikatfri væske foreskrives. 50/50 blanding av vann og frostvæske gir frostbeskyttelse ned til ca. -37 C.
Univar Car Coolant) møter kravene til bilfabrikanter som
krever en silikatfri type frostvæske, bl.a. VW i nyere biler.
Disse væsken kan, men bør ikke blandes .
Møter kravene til bl.a. G30, VW G12 og G12+ type væske,
MB 325.3, MAN 324 Type SNF, m.fl.
VW spesifiserer type G12++ væske fra årsmodell 2008 (?).
Univar CARCOOLANT BS 6580
Carcoolant BS6580 er en standard frostvæske for de som vil
ha et rimeligere alternativt produkt.
Møter BS 6580
DONAX YB
Bremse- og clutchvæske basert på glykoleter for biler og
rullende materiell. Sikrer rask respons i personbiler med
avanserte bremsesystem, som f.eks. EPS (Electronic Stability
Programme). Beskytter mot korrosjon. Unngå søl på lakk.
FMWSS 116 DOT 3/DOT 4, SAE J1703/1704, ISO 4925.
16
OVERGANGSTABELL
Tidl. betegnelse
Tidligere betegnelser à
Ny betegnelse
Nye Betegnelser
Kommentar
Advance Ultra 4 10W-40
Advance 4T Ultra 10W-40
Syntetisk 4-takts motorsykkelolje
Advance VSX 4 10W-40
Advance Snow-mobile
0W-30
Albida EMS 2
Advance 4T AX7
Delsyntetisk 4-takts motorsykkelolje.
Utgår
4-takts snøscooterolje
Gadus S5 V100 2
Syntetisk fett spesielt for lagre, el. motorer, etc.
Albida 0900
Gadus S3 V220 C 2
Albida EP 2
Albida HLS 2
Gadus S3 V220 C
Gadus S3 High Speed
Coupling Grease
Gadus S5 V460 2
Universal høytemp. Indu- og autofett
Mykt fett for fettfyllte, også hurtiggående
tannkoplinger
Syntetisk fett. Relativt tykk basisolje
Albida PP 1
Gadus S3 V220 1,5
Delsyntetisk universalfett
Albida PPS 2
Gadus S5 V220 2
Syntetisk universalfett
Alvania 2760B
Gadus Rail S3
Akselfett for tog/sporvogner
Alvania EP 0, 1, 2
Alvania GL 00
Gadus S2 V220 0, 1, 2
Gadus S1 Low Speed
Coupling Grease
Gadus S2 V220 00
EP-/høytrykks universalfett
Halvflytende fett for mindre tannhjulsveksler og
saktegående tannkoplinger
Halvflytende fett for mindre tannhjulsveksler
Alvania RL 2 og 3
Gadus S2 V100 2 og 3
Universal lagerfett uten EP-tilsetninger
Alvania WR 2
Gadus S2 V220 AC 2
Vannbestandig EP-/høytrykks universalfett
ATF 134
Spirax S6 ATF 134M(E)
Syntetisk automatgearolje
ATF 3403 M-115
Spirax S4 ATF 3403
Automatgearolje til MB
Calibration Fluid S-9365
V-Oil 1404
Kalibreringsvæske for dieselinjektorer
Centra Gr. W 00
Gadus V120 G 00
Halvflytende sentralsmørefett
Centra Gr. W 1
Utgår
Halvfast sentralsmørefett. Bruk evt. Alvania EP 1
Clavus AB 68, 100
Refrigeration Oil S4 FR-V
Syntetisk. Alkylatbenzen. Blandbar med mineraloljer
Utgår
Refrigeration S4 FR-V er fullt blandbar med Clavus,
Clavus G og SD 22-12 og erstatter disse. Oljeskift ved
overgang er ikke nødvendig.
Clavus R 32, 68
Utgår
For "miljøvennlige" kjølemedia
Corena AP 68, 100
Corena S4 P 68, 100
Syntetiske oljer for stempelkompressorer
Corena AS 46, 68
Corena S4 R 46, 68
Syntetiske oljer for rotasjonskompressorer
Corena D 46
Corena S2 R 46
Mineralsk olje for rotasjonskompressorer
Corena E 220
Gas Compr. Oil S3 PY 220
Olje for etylenkompressorer
Corena P 68, 100, 150
Corena S2 P 68, 100, 150
Mineralske oljer for stempelkompressorer
Corena S 46
Corena S3 R 46
Mineralsk olje for rotasjonskompressorer
Corena V 100
Vacuum Pump S2 R
Vacuumpumpeolje
Darina R 2
Gadus S2 U460 L 2
Leirebasert høytemperaturfett
Delima S 220
Paper Machine S3 M
Papirmaskinolje
Dentax G 80W-90
Spirax S3 G 80W-90
Gearolje bl.a. til Volvos manuelle gearkasser
Diala B Dried
Diala S2 ZU-I
Transformatorolje
Albida GC 1
Alvania GC 00
Clavus 15, 68
Clavus G 32, 46, 68
Clavus SD 22-12
40
OVERGANGSTABELL
Tidligere betegnelser à
Nye Betegnelser
Donax CFD 60
Spirax S5 CFD M 60
Akselolje. Cat TO-4 type
Donax TA
Spirax S2 ATF AX
Automatgearolje
Donax TC
Spirax S4 CX
Transmisjons- og hydraulikkolje
Donax TD 5W-30
Spirax S3 TLV 5W-30
Traktor transmisjons- og hydraulikksolje
Donax TD 10W-30
Spirax S4 TXM 10W-30
Traktor transmisjons- og hydraulikksolje
Donax TDS 10W-30
Spirax S6 TXME
Syntetisk traktor transmisjonsolje
Donax TF
Utgår
Automatgearolje. Vurder Spirax S2 ATF AX
Donax TM
Spirax S1 ATF TASA
Transmisjonsolje, diverse
Donax TV
Spirax S6 ATF VM
Automatgearolje spesielt for Voith
Donax TX
Spirax S4 ATF HDX
Syntetisk automatgearolje
Donax TZ
Spirax S6 ATF ZM
Automatgearolje
Gear Oil S 75W-80
Utgår
Getriebeoel EP
Spirax S4 G 75W-90
Bruk Spirax S4 G 75W-90
LS hypoidgearolje. Bruk Spirax S2 ALS 90 (vil erstattes
av Spirax S3 ALS 80W-90)
Personbil gearolje
Gear Oil TO 90 LS
Utgår
Harvella T 10W-30
Pt. Ingen endring
Universal traktor transmisjon- og motorolje
Harvella TX 10W-40
Spirax S4 TX 10W-40
Universal traktor transmisjon- og motorolje
Korr Hydraul 100
Utgår
Tellus T 100 m. VSI, erst. av Tellus S2 M 100 m. VSI
LHM-S
Utgår
Citroén hydraulikkolje
Limona LX 1
Gadus S3 V550 L 1
Høytemp.fett med tykk basisolje
Madrela GP 220
Gas Compr Oil S4 PN 220
Syntetisk olje for naturgasskompressorer
Malleus ET
Gadus S5 U 130D 2
Fett for ekstremt høye temperaturer.
Malleus HDX
Fett for åpne drev, wire, etc.
Malleus OGH 0/00
Gadus S3 Wirerope T
Gadus S3 Wirerope T
Aerosol
Gadus S2 OGH 0/00
Malleus XTS
Gadus S5 U150X 1,5
PTFE fortykket fett for temp. opptil 270°C
Morlina 5, 10
Morlina S2 BL 5, 10
Spindeloljer
Morlina 150, 220
Morlina S2 B 150, 220
Gear-, lager- og sirkulasjonsoljer
Malleus HDX Aerosol
Morlina HS 2
Utgår
Aerosolfett for åpne drev, wire, etc.
Høytemperaturfett for åpne drev
Tynn spinelolje (for blant annet Makino)
Nerita HV 2
Gadus S5 V42 P 2
Synt. fett for høye turtall og lave temperaturer
Omala
Omala S2 G
Industrigearolje
Omala F
Omala F
Antipitting industrigearolje
Omala HD
Omala S4 GX
Syntetisk EP industrigearolje
Omala RL
Morlina S4 B
Syntetisk gear-, lager- og sirkulasjonsoljer
Retinax CS 00
Gadus S2 V220 00
Sentralsmørefett
Retinax EP 2
Gadus S2 V220
Auto universalfett
Retinax HD 2
Gadus S2 V220AC 2
Vannbestandig EP-/høytrykks universalfett ???
Retinax HDX 2
Gadus S2 V220 AD 2
Chassisfett med molybdendisulfid
Retinax LX 2
Gadus S3 V220 C
Universal høytemp. Indu- og autofett
41
OVERGANGSTABELL
Tidligere betegnelser à
Nye Betegnelser
Rhodina EP 2
Gadus S2 A320 2
Vannbestandig høytrykksfett
ROV Cable Grease
Gadus S3 Wirerope A
ROV kabelfettt
SF 5288
Utgått
PSA gearolje
Spirax A 90 LS
Spirax S2 ALS 90
Vil erstattes av Spirax S3 ALS 80W-90
Spirax ASX
Spirax S6 AXME
Syntetiske 75W-90, 75W-140 hypoidgearoljer
Spirax AX 80W-90
Spirax S3 AX 80W-90
Mineralsk hypoidgearolje
Spirax GSX 75W-80
Spirax S6 GXME
Syntetisk 75W-80 gearolje
Spirax GX 80 og 80W-90
Spirax S3 G 80W og 80W-90
Mineralske 80W og 80W-90 gearoljer
Spirax MA 80W
Ingen endring
Utgår på sikt? Alternativ er Spirax S3 G 80W
Spirax MB 90
Spirax S3 AD 80W-90
Mineralsk hypoidgearolje spesielt for MB
Spirax MX 80W-90
Spirax S3 AM 80W-90
API GL-4/5 gir- og akselolje
Spirax ST 80W-140
Spirax S3 AS 80W-140
Hypoid akselolje. Spes. For Volvo & Scania
Spirax X 75W-90
Utgår
Hypoid API GL-4/5 gearolje
SRS 4000
Gadus S3 A1300C
Klebrig, vannbestandig chassisfett. Rødfarget
Stamina EP 2
Gadus S3 T220 2
Polyurea EP-fett
Stamina HDS
Gadus S5 T460 1,5
Polyurea EP-fett med tykkere basisolje
Stamina RL 2
Gadus S3 T100 2
Polyurea lagerfett
Steelrol EPH 1, 2
Gadus S3 V1000 A 1, 2
Vannbestandig lagerfett basert på tykk basisolje
Tellus Arctic 32
Tellus S4 VX 32
Hydraulikkolje for spesielt lave temperaturer
Tellus Fluid EE
Tellus S4 ME
ISO VG 32, 46 og 68 syntetiske hydraulikkoljer
Tellus
Tellus S2 M
ISO VG 22, 32, 46 og 68 hydraulikkoljer
Tellus DO 10, 32, 46
Tellus S2 MA 10, 32, 46
Hydraulikkoljer med løsende egenskaper
Tellus TD 46
Tellus S2 VA 46
Tellus S
Tellus S (Tellus S3 M)
Tellus STX 32, 46, 68
Tellus S3 V 32, 46, 68
Utgår ?
Tellus S vil endre navn til Tellus S3 M (ny
formulasjon)
Sinkfrie spesielt for utendørs hydraulikkoljer
Tellus T
Tellus S2 V
"Utendørs" Hydraulikkoljer, 15, 22, 32, 46, 68
Thermia B
Heat Transfer S2
Mineralsk varmeoverføringsolje. Utgår?
Tivela GL 00
Gadus S5 V142W 00
Tivela S
Omala S4 WE
Tonna S
Tonna S3 M
Syntetisk, halvflytende gearfett
Syntetiske industrigearoljer. NB! Ikke blandbare
med mineraloljer
Verktøymaskin vangeoljer
Torcula 32, 100
Air Tool S2 A 32, 100
Luftverktøyolje
Transaxle 75W-90
Spirax S5 ATE 75W-90
Syntetisk auto hypoidgearolje
Transmission ZFLD
Transmission ZFLD
Delsyntetisk gearolje bl.a. for MAN
Transmission MA 75W-90
Transmission MA 75W-90
Syntetisk gearolje spesielt for MB
Valvata 1000
Utgått
Valvata J 460
Omala S1 W 460
Dampsylinderolje med fetolje
Vitrea 32, 68
Morlina S2 B 32, 68
Mineraloljer uten tilsetninger
Vitrea M
Morlina S1 B
Mineraloljer uten tilsetninger
42
Dampsylinderolje
Overgangstabell
Nye betegnelser à Tidligere betegnelser
Nye --> tidligere smøremiddelbetegnelser
Ny betegnelse
Tidligere betegnelse
Advance 4T AX7
Advance VSX 4
Advance 4T Ultra
Advance Ultra 4
Air Tool S2 A 32, 100
Torcula 32, 100
Corena S2 P
Corena P
Corena S2 R 46
Corena D 46
Corena S3 R 46
Corena S 46
Corena S4 P 68, 100
Corena AP
Corena S4 R 46, 68
Corena Corena AS
Diala S2 ZU-I
Diala B
Diala S3 ZX-I Dried
Diala DX
Gadus Rail S3
Alvania 2760B
Gadus S1 Low Speed Coupling Grease
Alvania GC 00
Gadus S2 A320 2
Rhodina EP 2
Gadus S2 OGH 0/00
Malleus OGH 0/00
Gadus S2 V100 2 og 3
Alvania RL 2, 3
Gadus S2 V220 2
Retinax EP 2
Gadus S2 V220 0, 1, 2
Alvania EP 0, 1, 2
Gadus S2 V220 00
Alvania GL 00
Gadus S2 V220 00
Retinax CS 00
Gadus S2 V220 AC 2
Alvania WR 2
Gadus S2 V220 AC 2
Retinax HD 2
Gadus S2 V220 AD 2
Retinax HDX 2
Gadus S3 A1300 C
SRS 4000
Gadus S3 High Speed Coupling Grease
Albida GC 1
Gadus S3 T100 2
Stamina RL 2
Gadus S3 T220 2
Stamina EP 2
Gadus S3 V1000A 1, 2
Steelrol EPH 1, 2
Gadus S3 V220 1,5
Albida PP 1,5
Gadus S3 V220 C
Retinax LX 2
Gadus S3 V220 C
Albida EP 2
Gadus S3 V550 LX 1
Limona LX 1
Gadus S3 Wirerope T
Malleus HDX
Gadus S3 Wirerope T Aerosol
Malleus HDX Aerosol
Gadus S3 Wirerope A
ROV Cable Grease
Gadus S5 T460 1,5
Stamina HDS 1,5
Gadus S5 U 130D 2
Malleus ET 2
Gadus S5 U150X 1,5
Malleus XTS 1,5
Gadus S5 V100 2
Albida EMS 2
Gadus S5 V142W 00
Tivela GL 00
Gadus S5 V220 2
Albida PPS 2
Gadus S5 V42 P 2
Nerita HV 2
Gadus S5 V460 2
Albida HLS 2
Gadus S3 V120 G 00
Centra W 00
Gas Compr. Oil S4 PN
Madrela GP 220
Heat Transfer S2
Thermia B
Ingen endring
Harvella T 10W-30
Morlina S1 B
Vitrea
43
Ny betegnelse
Tidligere betegnelse
Morlina S2 B 150, 220
Morlina S2 B 32, 68
Morlina S2 BL 5, 10
Morlina S4 B
Omala F
Omala S1 W 460
Omala S2 G
Omala S4 GX
Omala S4 WE
Paper Machine S3 M
Refrigeration S4 FR-V
Spirax S1 ATF TASA
Spirax S2 A 80W-90
Spirax S2 ALS 90
Spirax S2 ATF AX
Spirax S3 AD 80W-90
Spirax S3 AM 80W-90
Spirax S3 AS 80W-140
Spirax S3 AX 80W-90
Spirax S3 G 80W
Spirax S3 G 80W-90
Spirax S3 TLV 5W-30
Spirax S4 ATF 3403
Spirax S4 ATF HDX
Spirax S4 CX
Spirax S4 G 75W-90
Spirax S4 TX 10W-40
Spirax S4 TXM 10W-30
Spirax S5 ATE 75W-90
Spirax S5 CFD M 60
Morlina 150, 220
Vitrea 32, 68
Morlina 5, 10
Omala RL
Omala F
Valvata J 460
Omala
Omala HD
Donax TA
Spirax MB 90
Spirax MX 80W-90
Spirax ST 80W-140
Spirax AX 80W-90
Spirax GX 80W
Spirax GX 80W-90
Donax TD 5W-30
ATF 3403 M-115
Donax TX
Donax TC
Getriebeoel 75W-90
Harvella TX 10W-40
Donax TD 10W-30
Transaxle Oil 75W-90
Donax CFD 60
Spirax S6 ATF 134M(E)
Spirax S6 ATF VM
Spirax S6 ATF ZM
Spirax S6 AXME
Spirax S6 GXME 75W-80
Spirax S6 TXME
Tellus S3 M
Tellus S2 M
Tellus S2 MA 10, 32, 46
Tellus S2 VA 46
Tellus S2 V
Tellus S3 V 32, 46, 68
Tellus S4 ME
Tellus S4 VX 32
Tonna S3 M 32, 68, 220
ATF 134
Donax TV
Donax TZ
Spirax ASX
Spirax GSX 75W-80
Donax TDS 10W-30
Tellus S
Tellus
Tellus DO 10, 32, 46
Tellus TD 46
Tellus T
Tellus STX 32, 46, 68
Tellus Fluid EE
Tellus Arctic 32
Tonna S 32, 68, 220
Tivela S
Delima S 220
Clavus AB
Donax TM
Spirax A 80W-90
Spirax A 90LS
Tra ns mi s s i on MA 75W-90
Tra ns mi s s i on MA 75W-90
Transmission ZFLD
Vacuum Pump S2 R
V-Oil 1404
Transmission ZFLD
Corena V 100
Calibration Fl. S9365
Varebestilliing og produkt henvendelser:
Telefon: 02496
Telefaks: 23302651
E.post: [email protected]
Olje og Energi Senteret AS
Postboks 343
3301 Hokksund
www.ooes.no
44
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatric cancers

12 cards

French pediatricians

13 cards

Breastfeeding

14 cards

Create Flashcards