Auksjon 170

advertisement
Obj.nr.
Norske mynter
Utrop
Obj.nr.
Utrop
1-ører
Middelaldermynter
x1
Sverre Sigurdsson, Brakteat, ca. 1200, Schive
VII:93, fin kvalitet.
Mynter fra dansketiden (før 1814)
x2
I 3
I 4
I 5
I 6
I 7
x8
1 sk 1647 NM139, kv. 1/1- noe tæring.
1 sk 1771, Kongsberg, NM 98, H 37, Frank
Pedersen type 13C, kv. 1. Pen.
1 sk 1771, Kongsberg, NM 98, H 37, Frank
Pedersen type 13C, kv. 1.
1 sk 1780, 2 sk 1782 og 1807, VK, fra 1 til 1-.
1 sk 1812 og 4 sk 1809, kv. 1.
2 sk 1650 kv. 1.
2 sk 1667 kv. 1.
I 50
x 51
I 52
F 53
I 54
I 55
3000
750
300
x 18
I 19
x 20
I 21
I 22
I 23
I 24
I 25
I 26
2 sk 1673 NM 131, kv. 1+.
2 sk 1681, NM 140, kv. 1-.
2 sk 1684, NM 143, kv. 1-.
2 sk 1687 NM227 kv. 1-.
2 sk 1689, NM 232, kv. 1/1+, rester av myntglans.
2 sk 1690 kv. 1/1-.
2 sk 1708, NM 50, kv. 1/1-.
2 sk. Fem stk. fra 1600- og 1700-tallet.
2 sk div. 1600-/1800-tallet, alle forskjellige, i alt
9 stk.
4 sk 1641 NM141, kv. 1, noe buklete.
4 sk 1788 kv. 1+.
8 sk 1713 kv. nær 1+, ex G/S.
8 sk 1702 kv. 1-.
8 sk 1731 kv. 1/1-, noe tæret.
8 sk 1788 kv. 1/1+.
16 sk 1716, NM 10, kv 1/1+, liten kantskade.
24 sk 1744 kv. 1-.
24 sk 1762 kv. 1, anhengsspor.
4 mark 1723 kv. 1+.
4 mark 1725 kv. 1/1+, ex G/S.
4500
2000
I 58
2 øre 1876-1972, nær komplett samling, VK, 1917
og 68 mangler. 1918 kv. 01. Verdt et gjennomsyn.
1500
x 59
I 60
x 61
2 øre 1911 i kv. 0. (6000)
2 øre 1917 dobb. i kv. 01. (2500)
2 øre 1917 dobbelstrek, kv. god 1.
4000
1500
750
x 62
2 øre 1968 i kv. 0/01.
6000
x 63
I 64
2 øre 1968 kv. 0.
2 øre, nær komplett samling, 1876-1915, 1919-67,
69-72, totalt 67 mynter. VK, et par pene innslag.
Verdt et gjennomsyn.
7500
750
5 øre 1875-1970, komplett samling, VK, 1918 kv.
1, 1945 kv. 1+ (spennende patina).
5 øre 1907 i kv. 0. (4000)
5 øre 1917, 19 og 20, VK fra 1 til 1+.
5 øre 1918 kv. svak 1.
5 øre 1945, NM 286, kv. 1+, rust.
5 øre 1945 kv. 01.
5 øre 1945 kv. 01, svært pen mynt, godt preg.
Nær komplett samling 5 øre. Mangler de sjeldne
typene, men inneholder et par varianter med forskjell på årstall og vridde stempler. VK.
5 øre nær komplett 1875-1970 i meget blandet
kvalitet. Mangler 1917, 18, 20 og 45.
CORSET HUSET, på 5 øre 1878, brukt som polett
i Danmark. Artig objekt, noe uvanlig.
2000
10 øre/3 sk 1874 og 75, kv. 1/1+.
10 øre 1913 i kv. 0. (900)
10 øre 1913 i kv. 01, 41 i kv. 0, 51 i kv. 01, 54 i kv.
0 prakt. (770)
10 øre 1926, kv. 0.
10 øre 1958 x5 i kv. 0. Minimale anm. (2000)
Fyldig 10-øressamling, med bl.a. en svært flott
serie 1920-23, varianter med overslag på årstall,
samt en del 60-70-talls i praktkvalitet. Fortjener et
gjennomsyn!
400
500
400
I 57
2-ører
2500
200
300
300
400
300
200
200
400
4 mark 1726 i kv. 1+.
1 Spd 1777 i kv. 01.
1 Spd 1777 kv. 1+.
1 Spd 1778 kv. 1.
4000
1250
750
I 36
1000
x 37
I 38
I 39
I 40
I 41
I 42
I 43
I 44
1 sk 1819, 4 sk 1842 og 12 sk 1847, VK, fra 1
til 1+.
4 sk 1825 i kv. 0. (2200)
4 sk 1871 i kv. 0/01 og 3 sk 1868 i kv. 01. (1350)
8 sk 1825 kv. 1 m/riss på kongen.
12 sk 1845 og 56, kv. 1 og 1/1+.
12 sk 1873 kv. god 1+.
24 sk 1819 kv. 1.
24 sk 1845 kv. god 1.
24 sk 1853 i kv. 01. (2000)
x 45
1/2 spd 1862 i kv. 01. (10000)
7500
1500
750
300
450
500
500
450
1250
5-ører
1 mark 1650 kv. 1/1+.
x 66
I 67
x 68
I 69
x 70
x 71
I 72
3500
F 46
1/2 Speciedaler 1849, Oscar I. Kv. 1+.
4000
I 73
x 74
10-ører
F 28
F 29
2 mark 1654, kv 1/1+.
2 mark 1655, kv 1/1+.
I 75
I 76
I 77
2800
2800
x 78
I 79
I 80
x 47
I 48
I 49
8
1000
3000
400
600
300
300
2500
500
300
400
I 65
x 27
1000
4000
x 33
x 34
I 35
Union med Sverige (1814-1873)
Utrop
750
400
500
500
1000
2000
300
350
300
300
350
1 øre 1885 kv. 1/1+, noe tæret på ene siden.
1 øre 1891, kv. 0.
1 øre 1918-21 og 45 i jern, kv. 1+. (925)
1 øre 1922, kv. 0. Praktmynt!
1 øre 1968 originalrull, prima!
1 øre komplett, for det meste kv. 1, men flere
Oscar i kv. 1+, samt 1885 i kv. 1/1+. Kjekk samling, ta en titt.
Nær komplett samling 1 øre. Mangler kun 1885.
1891 er svært pen, 1918-1921 jern er ca. kv. 1,
totalt 80 mynter.
1 øre, svært fyldig samling, komplett 1876-1910
utenom 1885, 1913, 1918-21 (begge), 29-31,
35-37, 40-45 (alle typer, svært pene jern), 47, 48,
50-57, 60, 61, 63-67, 69-72. Verdt en titt, flere
pene mynter. VK.
I 56
x 30
x 31
x 32
x9
I 10
I 11
x 12
I 13
I 14
I 15
I 16
I 17
Obj.nr.
Norsk årgangsmynt
1 Spd 1844, kv. 01, gradert AU 55 av NGC.
1 Spd 1844 kv. 1/1+, kanthakk.
Kjekk skillingslott med 12 sk 1845, 4 sk 1825, 42,
71, 3 sk 1868 og 73, for det meste kv. 1.
8000
4000
1000
25-ører
I 81
I 82
I 83
25 øre 1876 i kv. 0/01. (1600)
25 øre 1898 i kv. 0/01, mørk patina. (2000)
25 øre 1899 i kv. 0/01. (1000)
2500
500
1000
500
1500
1500
1000
500
300
300
600
1500
1000
1250
600
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 84
x 85
I 86
I 87
I 88
I 89
I 90
I 91
I 92
x 93
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
50-ører
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
I 107
Utrop
25 øre 1900 i kv. 0. (2000)
25 øre 1901, kv. 0/01.
25 øre 1901 i kv. 0/01. (1000)
25 øre 1902 og 09 i kv. 01. (1125)
25 øre 1904 og 11 i kv. 1+. (800)
25 øre 1909, 11, 14, 15, 18, 18 på 16, 19, 21,
21 m/hull, 22 m/hull. De fleste kv. 1, men 21 u/
hull kv. 01.
25 øre 1912 kv. 1.
25 øre 1916 kv. 0/01, kraftige riper ved halen.
25 øre 1957 på plate! 14 stk. i kv. 1, stor lott!
25 øre 1957 på plate kv. 01, pen mynt!
1250
600
600
700
500
750
50 øre 1874 kv. 1-, riper og hakk.
50 øre 1874 kv. 1, 77 kv. 1- og 14 kv. 1.
50 øre 1887, 91, 1911, 13, 16 i ca. kv. 1.
50 øre 1877, 1900x2, 01 og 02 vesentlig kv. 1.
50 øre 1889 i kv. 01. (1000)
50 øre 1893 i kv. 0/01. (1100)
50 øre 1901 i kv. 0/01. (1300)
50 øre 1902 i kv. 0. (2300)
50 øre 1909 i kv. 0/01. (1000)
50 øre 1912 i kv. 01. (1450)
50 øre 1913, 16x3, 18 og 19x2, vesentlig kv. 1.
50 øre 1914, 15, 18, 19 i kval. god 1+.
50 øre 1914, 15, 18-22, 20-23 m/hull, 26-41, 41-43
sink, 45-88. VK, men flere svært pene. Ta en titt!
50 øre 1921 med og uten hull i kv. 01. (2300)
300
1250
750
500
600
750
750
1500
600
850
500
500
1000
500
500
500
1000
1250
Obj.nr.
I 155
I 156
I 157
I 158
I 159
I 160
I 161
I 162
I 163
I 164
I 165
I 166
I 167
I 168
I 169
I 170
I 171
I 172
x 173
I 174
I 175
I 176
3000
500
x 110
x 111
I 112
I 113
I 114
I 115
I 116
x 117
I 118
x 119
I 120
I 121
x 122
I 123
I 124
I 125
I 126
I 127
I 128
x 129
I 130
1 kr 1875 kv. 1-.
1 kr 1875 kv. 1/1+.
1 kr 1877 x2, begge i kv. 1-.
1 kr 1877, 87, 1908 i kv. 1/1-.
1 kr 1877 og 1914 i kv. 1.
1 kr 1881 kv. 1- og 89 i kv. 1.
1 kr 1890 og 97 kv. 1.
1 kr 1892 kv. 01.
1 kr 1892 og 95 i kv. 1, 95 m/ riss.
1 kr 1900 kv. 1.
1 kr 1902 kv. 1, renset.
1 kr 1904 i kv. 1. (1000)
1 kr 1908 både med og uten plate, kv. 1.
1 kr 1908 på plate i kv. 01. (1200)
1 kr 1908, 12 og 13 i kv. 1.
1 kr 1912, 15, 17 i kv. 1.
1 kr 1913, 14, 16 i kv. 1+.
1 kr 1913, 16 og 17 kv. 1.
1 kr 1914, 15, 16 og 17 i kv. 1.
1 kr 1915 kv. 01.
1 kr 1917 og 25 øre 1944 i kv. 1, 50 øre 1948 x3
og 10 øre 1949 i kv. 01.
1 kr 1939, 40, 46, 47, 49, 50, 53 og 50 øre 45, alle
i kv. ca. 0/01.
1 kr 1946, 49 i kv. 0. 1925 og 1965 i kv. 01. 1925
og 49 noe matte.
1 kr 1947 i kv. 0 i treskrin. (700)
1 kr 1965-70, 50 øre 1926, 63, 68, 70, 71 i kv.
ca. 0/01.
Parti 1 kr med hull x 100 stk. i kv. ca. 1.
750
2000
300
500
450
750
600
1250
500
300
300
600
500
700
1000
500
900
500
1000
400
300
1-kroner
I 131
I 132
I 133
I 134
I 135
2-kroner
I 136
I 137
I
I
I
I
I
I
138
139
140
141
142
143
I 144
I 145
I 146
I 147
I 148
I 149
I 150
I 151
I 152
I 153
x 154
2 kr 1878 i kv. 1/1- og 1910 i kv. 1. Begge renset.
2 kr 1878 kv. 1-, 93 kv. 1, pusset, 98 kv. 1 med
riper.
2 kr 1878 kv. 1-, og 1900 kv. 1 m/kanthakk.
2 kr 1878 kv. 1/1-.
2 kr 1878 kv. 1- og 1902 kv. 1, begge renset.
2 kr 1878 x2 kv. 1 m/anm.
2 kr 1878 kv- 1-, og 1902 i kv. 1.
2 kr 1878 og 90, begge i kv. 1, men med riss og
anmerkninger.
2 kr 1885 i kv. 1.
2 kr 1887 i kv. 1, renset.
2 kr 1888 i kv. 1 med liten kantskade oppe,
renset.
2 kr 1890 i kv. 1.
2 kr 1890 kv. 1.
2 kr 1892 i kv.1+/01 renset.
2 kr 1893 i kv.1, renset.
2 kr 1893 kv. 1, renset.
2 kr 1894 i kv. god 1.
2 kr 1897 i kv. god 1.
2 kr 1897 kv. 1.
500
500
350
500
3500
3000
1500
1250
450
750
600
600
750
600
400
600
400
600
300
300
500
650
500
750
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
5 kr 1965 og 71 i kv. 0. (1350)
5 kr 1966 i kv. 0. (800)
5 kr 1966, 67 og 70 i kv. 0. (1700)
5 kr 1968 i kv. 0. (800)
5 kr 1998 originalrull x5, pål. 1250,-. (2500)
750
400
900
400
1500
I 251
500
800
I 253
x 178
I 179
I 180
I 181
I 182
250
750
1000
750
400
750
350
750
750
3500
3500
3500
600
600
2000
600
600
600
750
750
x 185
F 186
I 187
I 188
I 189
I 190
I 191
I 192
I 193
I 194
I 195
I 196
I 197
I 198
I 199
I 200
I 201
I 202
I 203
I 204
I
I
I
I
205
206
207
208
I 209
I 210
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Obj.nr.
I 228
2 kr 1907 m/gevær kv. 01, renset.
2 kr 1907 m/gevær kv. 1+/01.
2 kr 1907 m/gevær kv. god 1+, med innrisset HIW.
2 kr 1908 i kv. 0/01.
2 kr 1908 kv. 1+, flekker.
2 kr 1908 og 12, kv. 1.
2 kr 1908 og 12 i kv. 1. 1908 er renset.
2 kr 1908 og 14, VK, fra 1 til 1/1+.
2 kr 1908 og 14 i kv. 1/1+.
2 kr 1908 og 16 i kv.1. (1100)
2 kr 1910 kv. 1.
2 kr 1910 kv. 1 og 17 kv 1/1+.
2 kr 1912 kv. god 1.
2 kr 1913 i kv. 1/1+ renset og 1917 i kv. 1+.
2 kr 1913 kv. 1.
2 kr 1913 kv. 1/1+.
2 kr 1913 og 15, kv. 1.
2 kr 1913 og 15 i kv.1/1+.
2 kr 1913 og 17, kv. 1/1+.
2 kr 1914 i kv. 1, årssett 1968 i mykplast, uten 2
øre, men i kv. 0.
2 kr 1914 jub. i kv.01.
2 kr 1914 jub. i kv. 01. (950)
2 kr 1914 jub. i kv. 01. (950)
2 kr 1914 jub. i kv. 1+. Medfølger 1906 med
anhengspor oppe.
2 kr 1914 jub, kv. 01.
2 kr 1914 jub. kv. 1+, samt 1907 kv. 1/1- muligens
svake anhengsspor.
2 kr 1914 jub, kv. 1/1+.
2 kr 1914 og 1914 jub, kv. 1+
2 kr 1914 og 16, kv. 1.
2 kr 1914 og 17 i kv. 1/1+.
2 kr 1914 og 17 i kv. god 1. (775)
2 kr 1915 kv. 1+.
2 kr 1915 kv. 1/1+.
2 kr 1915 kv. 1/1+.
2 kr 1916 kv. 1/1+.
2 kr 1917x2 kv. 1/1+.
I 177
I 184
50 øre 1923 m/hull i kv. 0. Ex OM. (4500)
50 øre 1954 i kv. 01, svak skjold på revers.
Utrop
750
750
500
500
350
500
500
400
650
1000
500
1750
1250
750
900
900
600
500
1250
900
900
1500
I 183
x 108
I 109
2 kr 1898 i kv. god 1.
2 kr 1898 kv. 1.
2 kr 1900 i kv. god 1.
2 kr 1900 kv. 1.
2 kr 1900 kv. 1, m/riper.
2 kr 1902 i kv. god 1. (900)
2 kr 1902 i kv. god 1, men noen småhakk i kanten.
2 kr 1902 kv. 1, m/riss.
2 kr 1902 kv. 1/1+.
2 kr 1904 i kv.1+/01 renset og lite kanthakk oppe.
2 kr 1904 kv. 1, renset.
2 kr 1906 i kv. 0. (3200)
2 kr 1906 i kv. 0/01.
2 kr 1906 jub. 1+/01.
2 kr 1906 jub. kv. 01.
2 kr 1906 jub. kv. 01.
2 kr 1906 jub. kv. 1+.
2 kr 1906 jub. kv. 1/1+, svakt kanthakk.
2 kr 1906 jub kv. 0/01.
2 kr 1906 jub kv. 01.
2 kr 1906 jub kv. 01.
2 kr 1906, 07 og 14 jub, VK, fra 1+ til 01, med
anmerkninger som småriper og renset.
2 kr 1906 jub og 1914 jub, begge i kv. 1/1+, 06 har
svake kanthakk, har muligens vært montert.
2 kr 1907 jub kv. 0/01.
2 kr 1907 jub kv. 01.
2 kr 1907 jub kv. 1+.
2 kr 1907 jub kv. 1/1+.
2 kr 1907 jub kv. 1/1+, monteringsspor oppe på
randen.
2 kr 1907 m/gevær, med nedfilt kant, og 1907 med
anhengspor og riper.
2 kr 1907 m/gevær, renset og med anhengsspor i
randen. Kv. 1+.
5-kroner
10-/20-kroner
I 226
I 227
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
10 kr 1983-2009 komplett i kv. 0, pent innsatt i HB.
20 kr 2001 med stjerne i BU blister.
Utrop
20 kr 2001 med stjerne i BU blister. Ligger i
eget etui.
800
Londonmynter
x 229
Komplett Londonsett i kv. 0/01.
4500
F 230
I 231
x 232
I 233
I 234
I 235
I 236
I 237
x 238
I 239
x 240
10 kr 1910 i kv. 01. (11500)
20 kr 1874 i kv. 01. (6000)
20 kr 1875 kv. 01.
20 kr/5 Sp. 1875 i kv.0/01. (8000)
20 kr 1876 i kv. 0/01. (6200)
20 kr 1878 i kv. 0/01. (6000)
20 kr 1902 i kv. 0/01.
20 kr 1902 i kv. 0/01. (6000)
20 kr 1902 kv. 0/01.
20 kr 1902 kv. 0/01, svært pen mynt. (6000)
20 kr 1902 kv. god 01.
5000
3500
3500
5500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
2750
x 241
20 kr 1910 kv. 01.
6000
F 242
20 kr 1910 kv. 01. (10000)
6000
x 243
1 øre 1921 jern kv. 01 med vridd stempel ca. 60
grader.
25 øre 1958 kv. 0 med svært skjevt preg. Denne
har vi ikke sett før.
1 kr 1997 med 2 hull, 1 kr 1991 med manglende
del, i kv. 1+.
1 kr 1997 nesten uten preg, sannsynligvis pga. fett
på stemplene. Uvanlig.
1 kr 1998 uten hull.
25 kr 1970 variant med tynn rand. Vi vet det ble
laget en del prøvemynter av denne, men det har vi
ikke klart å finne ut av om denne er, så den selges
”as is”, altså en variant med tynnere rand. Vekt og
utseende ellers virker å være likt. Medfølger også
en vanlig 25 kr 1970.
Gullmynter
750
1750
1250
750
600
500
500
1000
500
500
500
500
500
600
250
750
600
600
400
350
300
300
350
450
Varianter
x 244
I 245
I 246
x 247
I 248
Samlinger og partier
I 249
I 250
I 252
5 øre 1945 i kv. 1+. 1 øre 1945 x4 i kv. ca. 1+,
medfølger eske 1-/5-ører og en seddel og 3 danske mynter.
Album med mynt fra 25 øre til 10 kr, samt flere
minnemynter. Observert flere sølvmynter på 50
øre, samt flere varianter av norske mynter. Flere
praktmynter og 0-mynter. Verdt et gjennomsyn.
Samling årgangsmynter i BEBA-myntskab, mange
mynter og høyt pålydende med mange pene kvaliteter, vekt 10,1 kg.
Lite parti hullmynter (liste på nett) + ca. 2-3 kg.
andre småmynter. Medfølger ca. 0,5 kg. utland.
6,5 kg. fra Oscar til i dag, 1 øre til 20 kr. Brett pene
moderne, 1 kr 1877 i kv. 1-, 10 kr 1964 x5 i kv.
1+. Bøs sees.
500
1000
500
500
1000
250
1250
1000
1000
1000
1000
9
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 254
I 255
I 256
I 257
I 258
I 259
I 260
I 261
I 262
I 263
I 264
265
I 266
I 267
I 268
I 269
I 270
I 271
I 272
273
274
I 275
I 276
277
I 278
I 279
I 280
281
I 282
I 283
I 284
I 285
I 286
10
Utrop
Ca. 50 slitte skillinger fra ca. 1620 til ca. 1870,
flere bærer preg av plasten. 0,6 kg. moderne
småmynter og noen slitte sedler. Denne fortjener
gjenomsyn.
Samling i 10 Siegalbum, mange mynter i de aller
fleste valører. Ser fyldig ut.
Spennende eske med flere skrin og album, observert sølvmynter, en del blank mynt, ikke gjennomgått av oss, fra bo. Totalvekt nærmere 10 kg.
2 øre og 5 øre i Siegalbum, nær komplett. Mangler
2 øre 1917 og 68, samt jernmyntene på 5 øre. VK.
Liten samling med flere pene hullmynter, flere
minne-5 kr, 3 ruller fra DKM 50 øre 1988, 10 øre
89 og 91, 5 øre 1919 x3 i kv. 1 til 1-, 5 kr 1995 FN
i BU + div. noe løs blankmynt. Medfølger dansk
årssett 1978 i mykplast.
25 kr 1970, 10 kr 1964, 50 øre 1916, 25 øre 1918,
10 øre 1947, 1/2 sk 1867 slitt, + 5 kr x10 div. år.
Varierende kvalitet. SVERIGE, 5 kr i gull 1886
beklipt i kantene og 5 øre 1907, grønn av irr.
Liten eske med en del røde album, ca. 10 stk.,
og noen sedler, samt et ark med et par 50 øre
sølvmynter og 25 øre 1957 på plate, samt 10 øre
gavesett belagt med gull. Verdt et gjennomsyn.
8 Siegalbum med mynter, f.eks. minnemynter, flere
i sølv. Bør sjekkes.
Rotelott med 9,5 kilo mynt, det aller meste norsk,
en del løst, noe sortert etter valør i poser. Verdt
et gjennomsyn.
Samling i 7 album med massevis av mynt, verdt et
godt gjennomsyn, observert de aller fleste valører.
En del fine jernmynter observert.
Eske med 8 myntrammer distribuert av
Samlerhuset. Verdt et gjennomsyn, høy kostpris.
Mange kilo vesentlig blank bruksmynt grovsotert
i poser. En pose med 55 stk. 10 kr, også ca.
samme antall 5 kr, samt 1 kr i atall inkl. hullmynter.
Noe utland/Norden medfølger. Ikke gjennomgått
av innleverer, som har hatt materialet stående i
mange år.
25 øre 1922 u/hull i kv. 01, 1947 og 52 i kv. 0, 1 kr
1940 og 56 i kv. 0/01. (1305)
1 øre 1906 i kv. 0, 44 i kv. 01, 2 øre 1877 i kv. 01,
46 i kv. 0/01, 57 i kv. 0, 5 øre 1939 i kv. 01, 55 i
kv. 0. (1285)
Liten eske med 3,5 kilo mynter og sedler, det
meste norsk, men noe eldre utland, som f.eks.
1 sk 1771 og et par eldre svenske, samt et par
sedler, f.eks. 2 kr 1944 C og tre stk 5 kr. VK, bør
sjekkes.
3,5 kg. Vi har observert noen småmynter fra
Oscar.
Samling med 15 mynter, fra 1 øre til 25 øre, flere
ok årstall og kvaliteter, f.eks. 25 øre 1876, 10 øre
1914, 5 øre 1907.
5 øre 1919 x3, 20 x2, 2 øre 1918 x2, 19 x3, 20 x2,
1 øre 1918 x3, 19 og 20 x4. Alle slitte og rustne.
Okkupasjonsmynter i jern og sink. 5 øre 1942 i
prakt, samt 1 øre 1945 kv. 1+, samt 10 øre 43,
25 øre 45 og 50 øre 44 og en del flere. Totalt 12
mynter, verdt en titt.
Lite parti myntsett med 1970 mykplast med uoriginal etikett, 1980 hardplast x3, 1988 og 1998, samt
4 foldere fra ”Den norske myntklubb”.
Moderne blankmynt, 1-10 kr. Ca. 3 kg brutto i
skrin, inkl. noe Danmark. Siegbrett med komplett 5
kr 1963-1988 sirkulerte.
MYNTPLATTER. Porsgrunn. Christian IV
(1588-1648) og Fredrik III (1648-1670). To par.
(Fire platter). De er ca. 24 cm. i dia. og i et
begrenset opplag på 500 stk. I originalesker.
1 øre 1914/43, 2 øre 1891/1934, 5 øre 1936 og
42, totalt 25 mynter i bl. kvalitet. Medfølger 6 danske små sølvmynter.
3 kg. vekslemynt etter krigen? i plastsparebøsse.
1/2 kg. div. land. 10 kr 1964 x3 i kv. 1+.
Samling med diverse norsk mynt, en del 5 øre
kobber, men observert div. utland, både mynter og
medaljer. Noe spennende observert. Totalt 6,8 kg.
Liten samling med noen 10 og 25 kr minnemynt,
pluss litt annet norsk, og 2 stk. 10 kr siste utg.
i pen kv.
Kong Haakon VIIs mynter, samling utgitt av
Samlerhuset, med en av hver fra 1 øre til 1 kr.
Brutto ca. 8 kg skillemynt, norsk og noe utenlandsk. Det inngår vel 2 kg danske mynter i en
plastbeholder.
REALISASJON. Samling med mange 10 kr 84-91,
samt et par 5 kr Sandhill FN, og et par utenlandske OL-mynter i sølv.
REALISASJON. Roteeske med diverse påbegynte
samlinger fra Samlerhuset, en del ok norske mynter, samt ca. 20 spes.konv. med tilknytning polar.
Fortjener et godt gjennomsyn.
REALISASJON. Samling med 50 øre 1954 og 2
øre 1969, samt en del fine jernmynter, f.eks. 5 øre
1943 i kv. 01, totalt 20 mynter, satt inn i HB.
REALISASJON. Samling med 20 mynter, Oscar II
og Haakon, for det meste 1, 2 og 5 øre, men en
10 øre 1914 er også observert, samt 2 stk 1 øre
1921 kobber. Verdt et gjennomsyn.
REALISASJON. Kasse med brutto over 15 kilo, tre
originalruller 5 kr jubileum som har sprukket, flere
Siegalbum, div. løs mynt, noe sortert etter valør,
noe liggende løst. En lott som fortjener et godt
gjennomsyn.
1000
1000
1000
Obj.nr.
I 287
I 288
I 289
1000
750
I 290
750
750
750
750
750
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Minnemynter og spesialsett i proof
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
700
700
I 309
I 310
500
I 311
I 312
500
500
500
500
500
500
400
I
I
I
I
I 321
I 322
I
I
I
I
I
I
400
250
250
200
313
314
315
316
317
318
319
I 320
400
350
I
I
I
I
I
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
I 338
I 339
I 340
100
I 341
100
I 342
100
I 343
344
345
I 346
I 347
100
100
Utrop
100
I 348
349
350
351
I 352
I 353
354
50 kr FN 1995 i etui. (1700)
50 kr FN 1995 i etui. (1700)
50 kr FN 1995 i etui. (1700)
50 kr FN 1995 i etui. (1700)
50 kr FN 1995 i etui. (1700)
50 kr 1995 x2 FN 50 år. (3400)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. 200 kr 1978, 100 kr
1982, 50 kr 1978 i kv. 0. (2825)
50 kr Frigjøringen 1995 i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen 1995 i kapsel.
50 kr Frigjøringen i etui. (1700)
50 kr Frigjøringen i etui. 25 kr 1970 i plast, noe
oksidert. 2 utgaver av Norge/Canada med skader.
5 kr FN medfølger i skadet kapsel.
50 kr frigjøringen Trygve Lie. Løs med fingeravtrykk. Medfølger 25 kr frigjøringen i kapsel.
50 kr 1995 begge typer i pappomslag fra
Samlerhuset. (3400)
Hundreårsmynten nr. 1 i sølv i eske (900) samt to
25 kr Frigjøringen 1970 i org. emb. (300). (1200)
100 kr Hundreårsmynten 2003. I kapsel, uten
eske. (750)
100 kr Hundreårsmynten 2003 i etui. (750)
100 kr Hundreårsmynten 2004 i etui. (750)
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui. (750)
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui. (900)
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui. (900)
100 kr Hundreårsmynten 2005 i etui. (900)
100 kr Hundreårsmynten nr. 1, 2 og 3 i etuier.
(2700)
100 kr Hundreårsmynten nr. 1, 2 og 3 i etuier og
fint stativ. (2700)
100 kr Hundreårsmynten nr. 1-3 i etuier. (2700)
200 kr Hundreårsmynten i sølv 1-3 kpl. 2 og 3
med etui. (2700). Medfølger proof-mynter 1996 fra
Den Kongelige mynt.
100 kr Hundreårsmynten nr. 3 i etui. (900)
100 kr Hundreårsmynten nr. 3 i etui. (900)
100 kr Nobel 2001.
100 kr Nobel 2001 i etui (1500).
100 kr Nobel 2001 i etui (1500).
100 kr Nobel 2001 i etui (1500).
100 kr Nobel 2001 i etui. (1500)
100 kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (3200)
100 kr Tusenårsmynten i sølv 100 kr 1999, dessverre med svakt fingeravtrykk.
100 kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (3200)
100 kr Tusenårsmynten 1999 i etui. (3200)
200 kr Wergeland 2008. Proofkv. Org. eske.
1500 kr 1993, OL gullmynt nr. 4 i kapsel. (6000)
1500 kr Hundreårsmynten 2005 i kapsel. (5700)
1500 kr Hundreårsmynten nr. 3 2005 i gull i
etui. (5700)
1500 kr Nobel gull 2001 i etui. (6500)
OL 1994 Lillehammer, komplett sett, 4 i gull
og 12 i sølv.
OL Lillehammer. Komplett sett m/4 gull- og 12
sølvmynter i original trekassett. (35300)
OL Lillehammer. Kpl. sølvsett m/12 mynter i
original trekassett. (11500)
OL 1994 Lillehammer. Sølvsett 4-6 i 3 etuier.
(5675)
OL sølvpar nr. 1. (1875)
OL sølvpar nr. 1 i etui. (1875)
OL sølvpar nr. 1 i etui. (1875)
OL sølvpar nr. 2. (1875)
OL sølvpar nr. 2. Kapselen på 100 kr mangler en
bit i øvre del og det har gitt mynten litt patina.
OL sølvpar nr. 3. (1875)
OL sølvpar nr. 3 i etui. (1875)
OL sølvpar nr. 4 i etui. (1875)
OL sølvpar nr. 5 i etui. (1900)
100 kr 1993 OL nr. 5. (975)
OL sølvpar nr. 6. (1900)
OL sølvpar nr. 6 i etui. (1900)
Obj.nr.
100
100
1500
x 363
Myntsett 1968 i hardplast, det flotteste settet
vi har sett. Har ligget i bankboks siden utgivelsesdato. Prima sett!
10000
x 364
I 365
Myntsett 1968 i mykplast. (13000)
Myntsett 1969 hardplast, prima kvalitet, har ligget i
bankboks siden 1969!
Myntsett 1969 i god kv. (1300)
Myntsett 1969-70. Medfølger 1968 uten 2 øre, alle
i mykplast, men alt i kv. 0. 1970 i speilglans.
Myntsett 1969-70. Medfølger 1968 uten 2 øre, alle
i mykplast, men alt i kv. 0. 1970 i speilglans.
Myntsett 1969 x2 og 1970 i mykplast. 1970 i
speilglans.
Myntsett 1969, 72-80 i mykplast, alle pene.
1981-90 i hardplast, noe riper på 81-87.
Myntsett 1970 hardplast, prima kvalitet, har ligget i
bankboks siden 1970!
Myntsett 1970, 71, 72 i varierende kvalitet. 1970 er
den beste, 71 og 72 med flere sprekker. Bør sees.
Myntsett 1971 hardplast, prima kvalitet, har ligget i
bankboks siden 1971!
Myntsett 1972 hardplast, prima kvalitet, har ligget i
bankboks siden 1972!
Myntsett 1973 og 74 hardplast, prima kvalitet!
Myntsett 1975, 76 og 77 hardplast, prima kvalitet!
Myntsett 1975, 81, 84-85, 89-90 i hardplast. God
kvalitet. 1999 og 2000 i souvernierforpakning med
noe klemskader.
Myntsett 1976, 77, 81x2, 82x2, 83, 94x2 og 98,
noen med kv.bem., alle i hardplast. (3025)
Myntsett 1976, 82, 85 i bra kvalitet. 79 og 80 med
noen sprekker, 81, 83 og 84 med småriper.
Myntsett 1978-80 x2, flotte sett. (2350)
Myntsett 1978x2, 80, samt suvenir 98, 99x2.(1920)
Myntsett 1978-80, 85x2, 97 og 98. De fleste settene er prima. (2150)
Myntsett 1980-82, 84-85, 89-90, 94 i hardplast.
God kvalitet.
Myntsett 1981, 85x2, 86x3, 87x2, 88x3, 91 og 92.
Noen med kv.bem. (3375)
Myntsett 1981, 90, 94, 95-98, 2000-02, samt
mykplast 74, 76 og 80, suvenir 1999 og 20 kr
2000 blister.
Myntsett 1981-86, 87x2, 88, 89x2, 91x2, 92, 93,
de fleste i prima stand. (3625)
Myntsett 1981x4, 82, 83x2, 84x2, 85, 93, 94,
97-99. Settene er prima. (3425)
Myntsett 1981-2003, kpl. i eske: alle i plastlommer.
(oppg. 5925)
Myntsett 1982, 83x8, 84x2, 85, 86, 90, 91. Noen
med kv.bem. (3200)
Myntsett 1982, 84x4, 85x5, 88-91. Noen med
kv.bem. (2925)
Myntsett 1982, 86, 88, 91-2001. Settene er prima.
(3900)
Myntsett 1982-84, 86, 88, 93-2001. Settene er
prima. (3775)
8500
750
I 356
I 357
I 358
I 360
I 361
I 362
500
500
500
500
500
1300
500
500
500
500
500
500
500
1000
500
500
600
600
Utrop
Proofsett 1989 (2500). Medfølger brilliant myntsett
2007.
Proofsett 1989. 175 kr i speilglans. Små anm. på
omslaget. (2500)
Proofsett 1991 x2 og 92. (1900)
Proofsett 1992, 93, 94 og 96. Kv.bem. på et par
pappomslag. (2090)
Proofsett 1996, 98 og 02, samt myntsett 97-99.
(3015)
Proofsett 2000 x 2, årssett 2005 i
Souvenierforpakning, 20 kr 2000 i BU, medfølger
20 kr Ibsen x2 og 5 kr FN.
REALISASJON. Proofsett 1991-99, alle uten
omslag, og med svake kv.bem.
REALISASJON. Proofsett 2000-01, 03, 05, 06x2,
alle uten omslag, og med kv.bem. Medfølger myntsett 1986 og 2009.
I 359
100
Proofsett
I 355
Minnemynter og spesialsett
750
750
REALISASJON. Samling med en del norske mynter i både album og eske. Observert en god del
originalruller av nyere dato på 1 og 2 øre, samt et
par 50 kr 1978 i album. Verdt en del bud!
Ca. 17 kg. etter 1924 + noe Norden og liten eske
sjømannsmynter. Mange 5-ører til stikkekasting!
REALISASJON. 17 myntsett 1980-90-årene, med
slitte/ripete kassetter. Proofsett 1995 med småskader på pappomslag. 1/2 kg. sjømannsmynter
hele verden. 8 sett fra div. utgivere. Sett med
Svalbardrublene 1993, Barentsburgsedlene fra
1979 + noe smått.
REALISASJON. Liten eske med 4 originalruller
med 5 og 10 øre, sene årstall, samt 1 kr 1947 usirkulert fra SH, og 5 kr Sølvskatten i Sandhill, samt
deler av et Svalbardrubelsett.
Årssett
1000
750
750
1000
750
100
100
500
1250
600
500
300
300
300
300
300
300
1000
1000
1500
1000
I 366
I 367
I 368
I 369
I 370
I 371
400
400
500
500
500
500
500
1500
1000
1500
1500
300
3000
3000
3000
3000
15000
15000
5000
3000
I 372
I 373
I 374
I 375
I 376
I 377
I 378
I 379
I 380
I 381
I 382
I 383
I 384
I 385
750
750
750
750
600
I 386
750
750
750
750
500
750
750
I 389
I 387
388
I 390
I 391
I 392
750
1000
1000
850
1500
1000
1000
1250
750
600
750
750
1000
500
500
500
500
500
1000
900
1000
900
1500
1000
900
1000
1000
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 393
I 394
I 395
I 396
I 397
398
399
I 400
I 401
I 402
I 403
404
I 405
I 406
I 407
I 408
409
Utrop
Myntsett 1982-86, 93-2001. Settene er prima.
(3750)
Myntsett 1982x3, 83x4, 84, 85, 86x2, 89, 90x2 og
94. Noen med kv.bem. (3350)
Myntsett 1982x6, 85, 89x4, 90x3 og 91. Noen med
kv.bem. (3350)
Myntsett 1983, 84x2, 85x2, 86x4, 87x4 og 88, et
par med kv.bem. (3825)
Myntsett 1983-91, 93-97 i hardplast. God kvalitet.
1999 og 2000 i Souvenierforpakninger. Noe bulkete som vanlig. (3500)
Myntsett 1984, 86-96, i hardplast, 1998 x2 i
suvenir.
Myntsett 1986, 89-97, 1999-2000. God kvalitet
(3275).
Myntsett 1986-88, 91-2001. Settene er prima.
(4000)
Myntsett 1987-1998 og 2000. (3325)
Myntsett 1988, 89, 91x3, 93x4, 94, 96, 98x3. Noen
med kv.bem. (3250)
Myntsett 1988x2, 89x3, 90x3, 94x2 og 95x4, et par
med kv.bem. (2750)
Myntsett 1990-92. Engrosparti med hhv. 17, 14 og
11 stk. (9925)
Myntsett 1991, 92x4, 93x2, 94x3 og 95x4. Noen
med kv.bem. (3050)
Myntsett 1991x4, 92x4, 93x4, 97x2, et par med
kv.bem. (3500)
Kroningsmyntsettet, myntsett utgitt i 2006 i flott
skrin med glasslokk fra Det Norske Myntverket.
(2495)
Norges Myntutgivelser 2004, komplett sett med
100-års mynt i gull og sølv, samt myntsett fra dette
året. (7580)
REALISASJON - Lott med 73 myntsett og et
proofsett. 82x4, 91x6, 92x3, 94x22, 95x22, 96x3,
97x8 og 99x2. Proofsett exclusive 2001 nummer
0981/1000.
1000
10 kr 1964, 25 kr 1970 x2, 50 kr 1978 x5, 100 kr
1982 x4, 200 kr 1980. VK, fra 0 til 01.
10 kr 1964 originalrull. (3500)
10 kr 1964 x14, 25 kr 1970x4 og 50 kr 1978 x11,
VK mellom 0 og 01.
10 kr 1964 x54 stk. delvis i ruller. 25 kr 1970 x5, +
8 ruller småmynt 1970-årene.
10 kr 64, 25 kr 70, 50 kr 78, 100 kr 82, 200 kr 80,
175 kr 89 og 5 kr FN 95.
10 kr 64 x3, 25 kr 1970, 50 kr 1978 x2, 100 kr
1982, 200 kr 1980 x3, samt et par 5 kr VK, fra
0 til 01.
10 kr 64x4, 25 kr 70x5, 50 kr 78x2, 100 kr 82x2 og
200 kr 80. De aller fleste i kv. 0. (3000)
25 kr 1970 originalrull med 20 mynter. Uåpnet.
(2500)
25 kr 1970 x11 i originalplast. Noen patinaflekker
observert. 279 g rent sølv.
50 kr 1978 x7, 100 kr 1982, 200 kr 1980, alle i
kv. 0. (2025)
175 kr 1989, 50 kr 1978 x9, 25 kr 1970 x10, 10 kr
1964 i kv. 0. Noen bærer preg av plasten.
175 kr 1989 i kv. 0 (1500). Medfølger Tønsberg
1100 år i sølv.
175 kr 1989 i kv. 0.
175 kr 1989 i kv. 0. (1500)
175 kr 1989 i originalpose, kv. 0. (1500)
175 kr 1989 i originalpose, kv. 0. (1500)
175 kr 1989 i originalpose, kv. 0. (1500)
175 kr 1989 speilglans i skrin fra Samlerhuset.
175 kr 1989 speilglans i skrin fra Samlerhuset.
175 kr 1989 x3 i kv. 0.
200 kr 1980, 100 kr 1982, 50 kr 1978, 25 kr 1970
x2 alt i kv. 0. Medfølger en del småmynt, se liste
på nett. Mest kv. 1.
200 kr 1980, 100 kr 1982 x 10, 50 kr 1978 x 2, 25
kr 1970 x 5 i kv. 0, samt 10 kr 1964 x 4 i kv. 1+.
200 kr 1980 x3 i støpt plast. (1875)
1 kilo med 10 kr 1964, totalt 50 stk., VK, fra 0 til
01. Lavt utrop!
1 kilo med 10 kr 1964, totalt 50 stk., VK, fra 0 til
01. Lavt utrop!
1 kilo med blandet sølv minnemynt, 10 kr 1964
x20, og 25 kr 1970 x21, VK, fra 0 til 01. Lavt utrop!
1 kilo med sølv minnemynt 25 kr 1970, totalt 35
stk, VK, fra 0 til 01. Lavt utrop!
1250
5 kr 1986 x2, 1991 x2, 1995 FN x7, 1995 1000 år
x5, 1996 x2, 1997 x5; alle i Sandhillkassetter, flere
med riper, må sees.
7. junisettet m/gullmedalje 2005 - Norge 100 år.
Nydelig spesialskrin.
7. junisettet m/gullmedalje 2005 - Norge 100 år.
Nydelig spesialskrin.
Blisterpakning 20 kr 1998, 1999 Canada, 2003 x2,
04, medfølger årssettene 1978 og 79 i mykplast.
Blisterpakninger 1994 x4, 95 x2, 96 x6, 97 x4, 98
x7 med kv.bem.
OLAV V 1957-1991, myntramme i fin stand.
Proofsett 1995, 20 kr 1999 i Blister, 5 kr 1996
og 97 i Sandhill, alle med ripe/skader. Medfølger
myntsett 1980 med store skader.
Souvenirsett 1998 x8.
Minnemynter
I 410
I 411
I 412
I 413
I 414
I 415
I 416
I 417
I 418
I 419
I 420
I 421
I
I
I
I
I
I
I
I
I
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
I 432
I 433
I 434
I 435
I 436
Div. spesialpakninger
I 437
I 438
I 439
I 440
I 441
I 442
I 443
I 444
Obj.nr.
Poletter *)
Utrop
Obj.nr.
I 483
Utrop
3500
I 504
I 505
I 506
100
I 507
50 kr 1943, 60, 63, 64 i kv. 1- til 1, 66, 69, 71 D,
72, 75 G, 76, 79 I, 80, 82 M, 83 N, P og R i kv.
1 til 1+.
50 kr 1944 C i kv. 1+.
50 kr og 100 kr 1945 A i kv. 1/1-.
50 kr 1950 A kv. 0/01, kun en tellebrett oppe til
høyre.
50 kr 1950, 51, 52 A, 53, 54 (Jahn) 57 i kv. 1-.
50 kr 1950, 51, 52 A i kv. 1.
50 kr 1955, 56, 57, 58 D, 59, 60, 63, 64, 65 i
ca. kv. 1-.
50 kr 1957, 58 C, 60, 63, 64 i kv. 1/1-.
50 kr 1957, 59, 60, 63, 64 i kv. 1-.
50 kr 1959 D.1972231 kv. 1. (600)
50 kr 1960, 63, 64 i kv. god 1.
50 kr 1960-65 i kv. ca. 1+.
50 kr 1966 Z (RRR) og X i kv. 1+.
50 kr 1966 og 67 i kv. 0/01.
50 kr 1966, 69 B og C, 71 D, 73, 75 G i kv. 0/01
til 0.
50 kr 1966/83, nær komplett - 1969 B, 75 F, 80, 82
N i kv. 1 til 0/01. Ikke erstatningssedler.
50 kr 1969 C, 73, 75 G, 79 J, 80, 82 M, 83, N, P
og R i kv. 0/01 til 0.
50 kr 1976, 79 J, 80, 81, 82 M, 83 N, P, R i kv. 0.
50 kr 1983 N, P, R i kv. 0.
50 kr 1984-1995 (-1986) i kv. 0.
50 kr 1984-1995 i kv. 0, 1986 i kv. 0/01 med
liten prikk.
50 kr 1987-1995 i kv. 0.
50 kr 1987-1995 i kv. 0.
50 kr 1987-1995 i kv. 0. 1993 noe grønnavsmitning. 1999, 2003, 2005 i kv. 0.
50 kr 1996-2005 i kv. 0.
x 508
100 kr 1916 A.1936023 kv. nesten 1. (11200)
x 509
100 kr 1917 A.2283547 kv. god 1, en RR-seddel,
ikke tidligere registrert i denne kvaliteten.
Svært sjelden seddel.
x 510
100 kr 1918 kv. 1-, SS-seddel. (1800)
1000
I 445
1000
OSLO KOMMUNE PARKERINGSKONTROLL. 4
forskjellige. Medfølger 6 stk. merket H-serie med
med forskjellige tall.
300
I 484
I 485
I 486
Norske sedler
Rigsdaler og Specie
1000
I 487
I 488
I 489
900
600
I
I
I
I
I
I
I
I
750
1000
1000
1000
750
I 498
1750
900
490
491
492
493
494
495
496
497
x 446
1 Rigsbankdaler 1814, Christiania. Litra b. Kv. 1.
Brettrift og et par flekker.
3000
Norske årgangssedler
1000
1-kr
1000
I 499
I
I
I
I
500
501
502
503
100-kr
2500
6000
1250
750
1500
1000
1000
1500
1000
850
350
1000
2000
5000
600
1250
2000
1500
1500
500
750
900
500
500
900
500
1000
750
1500
F 447
1000
I 448
1000
1000
1000
600
750
2000
650
1 kr 1948 Z i kv. 1-. RRR Erstatningseddel.
(13200)
REALISASJON. 1 kr 1917 C, 17 B, 41, 47, 48, 49,
2 kr 1922, 41 og 48, VK fra 1- til 1-/2.
7500
I 449
I 450
x 451
2 kr 1918, 44 D og 1 kr 1944 H, alle i kv. 1+.
2 kr London 1942 A x 2 i kv. 1 og 1-.
2 kr 1944 D 4484669. Kv. 0.
1000
750
450
I 452
I 453
5 kr 1898 D.2249951 sign Oxholm, kv. 1-/2.
5 kr 1941 T, 42 U, 43 V, 45 A, 47 C, 51 F, 57 E, 59
F, 60 G og H, 61 I, 62 K og J, 63 K og L, kvalitet
1- til 1+.
5 kr 1941 T, 42 U, 45 A, 47 C, 50 F, 53 K i kv.
1 til 1+.
5 kr 1941 T, 42 U, 53 K i kv. 1 til 1+. Videre 1960
H, 61 I, 62 K og J, 63 K og L i kv. 01 til 0.
5 kr 1941 T, 42 V og U, 43 V, 45 A, 47 C, 49 E, 50
F, 52 I, 53 K i kv. 1- til 1.
5 kr London 1944 X i kv. 1-.
5 kr London 1944 Y i kv. 1/1+.
5 kr 1952 I, 1957 E x 4 alle i kv. ca. 1+.
5 kr 1953 K i kv. 1, 60 H, 61 I, 62 J, 63 K i ca. 01.
5 kr 1953 kv. god 1+.
5 kr 1959 F, 60 H, 61 I, 62 J og K, 63 K i 0/01 til 0.
5 kr 1960 H, 61 I, 62 J og K, 63 K: kv. 0/01 til 0.
5 kr 1961 Z i kv. 1-. Erstatningsseddel (R).
4000
1000
10 kr 1918 G og 1919 H, begge i kv. 1-.
10 kr 1919 H.0700114 kv. 1+, minimale patinaflekker.
10 kr 1936 V, 38 X, 39 Y og Z, 40 Ø, Å og Æ,
41 A og Å, 42 A, B og C, 43 C og D, 44 E og F i
kv. 1- til 1.
10 kr 1936 V, 39 Y og Z, 40 Æ, 41 A, 42 B og C,
43 D og E, 44 E og F i kv. mest 1+.
10 kr 1941 Å x4, 42 A x2, 43 B, 43 E, 43 D x2,
alle i kv. 1 til 1-.
10 kr London 1944 Z i kv. 1/1+
10 kr 1955 E i kv. 1, 55 G, 56 H og I, 5 kr 1957 E
x2. Alt i ca. kv. 1+.
REALISASJON. 10 kr 1926, 1951, 62, 69, 72, 73,
79, 81, 82 og 83. De fleste i kv. 0, 1926 kv. 1-.
500
800
2-kr
5-kr
I 454
I 455
I 456
500
500
500
500
500
750
750
1500
750
I
I
I
I
I
I
I
I
2000
I 465
I 466
900
1000
I 467
1000
I 468
1000
I 469
1000
I 470
I 471
750
I 472
1250
I 473
1250
I
I
I
I
I
I
I
I
I
350
750
250
100
457
458
459
460
461
462
463
464
10-kr
50-kr
474
475
476
477
478
479
480
481
482
350
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
50 kr 1941 C kv. samt 100 kr 1944 C kv. , begge
ca. kv. 1-/2.
50 kr 1942 C.6222798 kv. 1-. (700)
50 kr 1942 C i kv. 1+.
50 kr 1942 i kv. 1/1-.
50 kr 1942 i kv. 1/1-.
50 kr 1942 og 43 i kv. 1-.
50 kr 1942 og 43 i kv. 1.
50 kr 1943 C i kv. 1+.
50 kr 1943 i god kv. 1.
50 kr 1943, 50, 60, 63, 64 i ca. kv. 1.
100
1000
1500
1000
750
1500
500
500
350
800
500
1000
1000
2000
500
15000
1000
500
100
400
400
1250
750
750
1000
1500
1250
750
2000
1000
11
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 511
I
I
I
I
I
512
513
514
515
516
I
I
I
I
I
I
I
I
I
517
518
519
520
521
522
523
524
525
I
I
I
I
526
527
528
529
I 530
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
I
I
I
I
I
542
543
544
545
546
I 547
I 548
I 549
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
500-kr
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
1000-kr
I 561
I 562
x 563
I
I
I
I
I
I
I
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
I 575
I 576
x 577
F 578
F 579
I 580
I 581
I 582
12
Utrop
500 kr 1974 A kv. 1+.
500 kr 1978 i kv. 0/01. (2800)
500 kr 1991 i kv. 0. (1500)
500 kr 1991 x2 i kv. 0. En med liten smussflekk
bak. (3000)
500 kr 1994 i kv. 0. (1250)
500 kr 1996 i kv. 0. (1250)
500 kr 1996 i kv. 0. Noe blåavsmittning. (1250)
500 kr 1997 i kv. 0. Noe blåavsmittning. (1250)
500 kr 1997 i kv. 0/01. (1100)
500 kr 2002 i kv. 0. (950)
500 kr 2005 i kv. 0. (900)
350
1500
750
500
600
1500
Obj.nr.
I 583
x 584
Utrop
STORE NORSKE SPITSBERGEN. 10 kr 1918/19
Serie C Blankett, kv. 0, ikke perfekt hjørne nede til
høyre. Kun kjent som blankett.
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
1 kr 1941/42 serie Æ, nr. 3582 u/stempel. Kv. 1-,
noe skitten. Meget sjelden RR-seddel.
3000
1500
500
600
700
500
500
600
400
750
4000
Obj.nr.
x 609
x 610
I 611
x 612
I 613
x 614
I 615
I 616
F 617
I 618
I 619
I 620
I 621
F 622
F 623
I 624
1250
1000
750
1250
x 585
STORE NORSKE SPITSBERGEN
KULKOMPANI. 1 kr 1941/42 serie Æ, nr. 894 m/
stempel, i kv. 0/01. Ikke signert av kontorsjefen.
Meget sjelden RR-seddel.
4000
I 626
1000
750
650
500
1250
750
650
750
750
600
2750
3000
650
600
600
750
600
I 627
I 628
I 629
x 586
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI.
5 kr 1941/42 serie Æ, nr. 15 u/stempel. Kv. 1-,
liten kantrift. UNIK.
5000
I 630
I 631
I 632
900
700
700
I 633
1250
1500
850
1500
I 635
750
750
750
750
750
750
750
I 634
I 636
x 587
I 589
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 25 øre 1954/55
i kv. 2.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1952/53 serie
F, nr. 368 sign. Kåre Engan. Meget slitt seddel
med flere mangler, men RR.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 1 kr 1954/55 i
kv. 2.
KINGS BAY KULL COMP. A/S. 5 kr 1952/53 serie
F, nr. 346 sign. Kåre Engan. Meget slitt og tapeforsterket seddel, men RRR.
STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert
mai 1940 i kv. 0.
STAVANGER KOMMUNE. 10 kr nødseddel datert
mai 1940 i kv. 0.
STORE NORSKE SPITSBERGEN. 1 kr 1918/19
Serie C Blankett, kv. 0/01.
STORE NORSKE SPITSBERGEN. 5 kr 1917/18
Serie B Blankett, kv. 0, svak flekk oppe til høyre.
STORE NORSKE SPITSBERGEN. 5 kr 1978
Serie SS, to stk i nummerrekkefølge, begge kv. 0.
1000
I 593
I 594
x 595
I 596
I 597
750
F 598
1000
I 599
1500
I
I
I
I
I
I 590
1500
1500
2000
1500
1500
1400
1500
1500
1400
1400
1000
1000
2500
3000
250
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI. 10000
10 kr 1941/42 serie Æ, nr. 1571 u/stempel. Kv.
god 1, litt smuss på advers. UNIK.
I 637
1750
I 639
Seddelsamlinger
I 588
6000
1500
3000
Utrop
10 kr 1900 kv. 01.
10 kr 1908 kv. 01.
10 kr 1909 kv. 01.
10 kr 1913 kv. 1+/01.
10 kr 1917 kv. 01.
20 kr 1873 kv. god 01.
20 kr 1876 kv. 01.
20 kr 1890 kv. 01.
20 kr 1908, H 1, kv. 1+/01.
20 kr 1912 i kv. 01.
20 kr 1912 kv. 01.
20 kr 1914 i kv. 01.
20 kr 1915 kv. 01, småriper.
20 kr 1916, H 1, kv. 1+/01.
LUND, Penning, Hbg. 6.
SØNDERJYLLAND, 1 Skilling 1864 RC, svakt
preg, privat mynt?, sjelden.
1000
750
750
750
750
1500
1500
1500
1200
750
1500
750
1500
1200
1500
300
Skillingsmynter, Kjempestor samling med
mange forskjellige årganger og typer fra
1800-tallet, utelukkende kobbermynter, i alt
1400 stk, i alt 6.6 kg.
Skillingsmynter. Stor samling med mange forskellige årganger og typer fra 1800-tallet, utelukkende
kobbermynter, i alt 435 stk.
Skillingsmynter fra 1700- og 1800-tallet, fortrinnsvis sølv. Virkelig spennende lott som fortjener
grundig gjennomsyn, i alt 810 stk., vekt 2,1 kg.
Årgangssamling med mange gode mynter: f.eks.
100 kr 2008 polarår, komplett sett minnemynter
samt dubletter, 2 kr 1924, 1941, 1959, 1 kr 1892,
1959, 25 øre 1933, 1935, 1960, 1967, 10 øre
1904, 2 øre 1926, mange 5, 10, 20 kr i udsøkt
kvalitet. Virkelig høyt pålydende, vekt 10,1 kg.
Stor samling skillingsmynter fra 1400- til 1800-tallet, alle forskjellige. Mange bedre årganger og
pene, spennende og oppsatt på plansjer, i alt
58 stk.
½, 1, 2 kroner 1875-1959 komplett inkl. 2 kr 1897,
1899, 1 kr 1924, ½ kr 1939 samt 1 kr 1960-1977.
Mange pene kvaliteter, oppsatt i røde Siegmapper, i alt 85 stk.
Stor samling danske skillingsmynter fra
1500-/1800-tallet. Alle forskjellige, særdeles spennende porsjon, mange gode typer, i alt 99 stk.
20 relativt pene skillingsmynter, mest 1800-tallet.
1 kr 1892 i kv. 1.
1, 2, 5 øre 1907-1923, mange forskjellige årganger. Mange pene mynter, i alt 675 stk.
Samling skillingsmynter i rotepose fra 1500- til
1800-tallet, mange bedre og pene. Alle forskjellige,
i alt 53 stk.
Samling årgangsmynter oppsatt i 11 album og
løse sider, nyere og eldre, mange pene og bedre,
i alt 21,6 kg.
1, 2, 5 øre 1874-1906, mange forskjellige årganger. Mange pene mynter, i alt 325 stk.
Stor samling danske skillingsmynter fra
1600-/1800-tallet. Alle forskjellige, spennende,
mange gode typer, i alt 77 stk.
Samling med 309 stk. i album, mange valører og
god spreding i årstall. Grei startsamling.
Minnemynter, 1903, 1945 (4 stk.), 1960 (2), 1967,
1972 samt 2 kr 1915, i alt 10 stk.
Prøvemynter Euro 2002 fra Danmark, samt et sett
fra Sverige 2003.
6000
1 Riksdaler 1652 kv. 1/1+.
½ Öre 1578, SM 87, Stockholm, kv. 1+.
½ Öre 1580, SM 89, Stockholm, kv. 01.
2 øre 1762, 66 og 68, VK fra 1- til 1.
2 kr i tiden 1876-1934 x 37 i kv. ca. 1. Pose på
500 gram 1-5 øre, mest slitte Oscar II.
5 kr 1920 kv. 01.
10 kr 1874 i kv. 01.
10 kr 1895 kv. 0/01.
10 kr 1901 kv. 01.
10 kr 1944BA, nr. 964344, Sieg 120, DOP 129, kv.
0, liten flekk i NV hjørne.
4000
400
500
150
500
Danmark samlinger og lotter
I 625
1000 kr 1939 A. 0542116 kv. 1-, en svært
tiltalende seddel uten noen spesielle bemerkninger.
1000 kr 1975 A kv. 1+.
1000 kr 1975 X. Erstatningsseddel i kv. 0. Flott
seddel.
1000 kr 1980 B i kv. 1+. (2150)
1000 kr 1980 B i kv. 1+. (3200)
1000 kr 1983 C i kv. 0. (3200)
1000 kr 1989 i kv. 0. (2200)
1000 kr 1990 i kv. 0. (2200)
1000 kr 1990 i kv. 0/01.
1000 kr 1998 i kv. 0/01. (1700)
1000 kr 2001 i kv. 0. (1500)
1000 kr 2001 i kv. 0/01.
1000 kr 2004 i kv. 0. (1400)
Private betalingsmidler
I 574
100 kr 1940 B kv. 1-, begynnende midthull, samt
10 kr 1940 Æ kv. 1.
100 kr 1945 A i kv. 01.
100 kr 1945 A i kv. 1. Liten prikk bak.
100 kr 1945 A i kv. 1/1-.
100 kr 1949 H og 1950 B i kv. 1.
100 kr 1951, 54 D, 56, 57 E, 58 F, 59, 60 H, 61
i kv. 1-.
100 kr 1951 i kv. god 1+.
100 kr 1951 og 54 D i kv. god 1.
100 kr 1956, 57 F, 58 i noe svak 1.
100 kr 1958 kv. god 1+, samt 1956 E kv. 1.
100 kr 1959, 60 H, 61 i kv. 1-.
100 kr 1960 H og 1961 i kv. god 1+.
100 kr 1962, 63 A i kv.01.
100 kr 1962 og 63 A i kv. 0.
100 kr 1962, 63 A og B, 65 E, 66 F, 68 J og W,
69 L, 70 N og M, 71 P og R, 72 S,T og U, 73 U
og W, 74 Y og Æ, 75 A, B, Ø og Å, 76, 77 E, G,
H, J, K i kv. fra 1- til 01. De fleste ca. 1+.
100 kr 1963 B, 64 B og C i kv. 0.
100 kr 1965 D begge sign. i kv. 0.
100 kr 1965 E, 66 F og 68 J i kv. 0.
100 kr 1966, 67, 68, 70, 74, 77 alle Z, i kv. ca.
1 til 01.
100 kr 1966 X i kv. 1, 67 X i kv. 1-, 68 X i kv. 0/01,
70 X og 72 X i kv. ca.1.
100 kr 1969 K, 71 R, 72 S og T i kv. 0.
100 kr 1969 K og L, 71 R i kv. 0/01.
100 kr 1971 og 72 X i kv. 0/01.
100 kr 1973 og 75 Z i kv. 0/01.
100 kr 1973 U og W, 74 Æ i kv. 0.
100 kr 1975 A, Ø og Å i kv. 0.
100 kr 1975 Ø, Å, A og B i kv. 0.
100 kr 1977 Ø brun og sort årstall, i kv. 0/01.
100 kr 1977, 79 og 80 i kv. 0.
100 kr 1977-94 komplett 6. utgave i kv. 0.
100 kr 1977-94 komplett 6. utgave i kv. 0. 1977
i kv. 01.
100 kr 1979 og 80 H i kv. 0/01.
100 kr 1983, 84, 85 i kv. 0.
100 kr 1983, 84 og 85 i kv. 0.
100 kr 1986, 87, 88 og 89 i kv. 0.
100 kr 1991, 92 i kv. 0/01, 93 og 94 i kv. 0. Noe
rødavsmittning på 94.
100 kr 1995, 98, 99, 2003, 04, 06 i kv. 0. (1235)
100 kr 1995 x2, 2003 x2 og 2006 i kv. 0. (1050)
100 kr 1995 x2, 2003 x3 i kv. 0. (1075)
I 591
I 592
Samling med alt fra 5 kr til 1000 kr, de fleste i kv.
1-, utrop kun pålydende. Ta en skikkelig titt. Flere
10 kr i nummerrekkefølge.
Griegseddel 1995 fra Norges Banks Familiedag
13.11.95 med bakark.
1 kr London 1942 A, 1917, 5 kr 1943 V, 62 J,69
H, 10 kr 1972 G og 6 stk. blå 10 kr: alt meget slitt.
Medfølger 6 stk. div. land.
1 kr 1917 B og C, 1940 A, 2 kr 1940 A x2, 10 kr
1940 Ø og 84 CL i meget bl. kvalitet.
REALISASJON. Album med en del 10 kr-sedler,
samt 50 kr og 100 kr, de fleste fra 70-tallet. Verdt
et gjennomsyn.
500
638
I 640
Sverige
350
2000
2000
2000
1200
1200
1000
1000
1000
1000
750
600
500
500
400
350
250
100
Utenlandske mynter
Norden
Danmark enkeltmynter
600
601
602
603
604
I 605
I 606
x 607
I 608
1 Mark 1612, H 99A, kv. 1/1-.
4 Mark 1731, H 4, loddespor på revers, kv. 1+.
1/2 sk 1719 kv. 1+.
½ sk 1771, H 38, oppsatt på plansjer, i alt 18 stk.
1 skilling 1771, H 37, oppsatt på plansjer,
mange stempelvariationer, i alt 118 stk.
2 sk 1677, H 74A, mange stempelvariasjoner,
både hammerslåtte og valsepregede eksemplarer,
i alt 28 stk.
6 sk 1813, H 20, Sieg 12.3. Sjelden variant med
punkt etter 6-tallet, vekt 4,07 g, lett buklet, kv. 1/1-.
24 Skilling 1733, H 7B, kv. 1/1+.
5 øre 1913, H 14A, kv. 1/1+, små riss.
10 øre 1882, H 16A, kv. 1/1-.
10 øre 1888, H 16A, kv. 1-.
10 Øre og 25 Øre 1913-1921, mange forskjellige
årganger, i alt 280 stk.
10 Øre og 25 Øre 1874-1905, mange forskjellige
årganger, flere bedre, i alt 210 stk.
1 kr 1925-1959, inkl 1930, 1959. Mange forskjellige årganger, i alt 150 stk.
10 kr 1873 kv. 1+.
10 kr 1874 kv. 1+/01.
300
2000
750
400
4000
1000
1000
300
400
200
250
750
750
300
750
1000
x 641
I 642
I 643
I 644
I 645
I
I
I
I
I
646
647
648
649
650
500
750
750
500
450
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I
I
I
I
I
I
651
652
653
654
655
656
I 657
I 658
I
I
I
I
Utrop
20 kr 1876 kv. 01.
20 kr 1878 kv. 01.
20 kr 1889 i kv. 0/01.
20 kr 1901 kv. 01.
20 kr 1902 kv. 01.
Stor samling skillingsmynter fra 1600- til 1800-tallet, alle forskjellige. Mange bedre og pene, spennende og oppsatt på plansjer, i alt 113 stk.
Stor samling skillingsmynter fra 1700- og 1800-tallet, mange forskjellige. Mange bedre og pene, i
alt 141 stk.
13 relativt pene skillingsmynter, mest 1800-tallet. 2
kr 1897 i kv. 01 og 1914 i kv. 1.
1250
1250
1250
1250
1500
1000
FINLAND. 10 Mark 1913 kv. 01.
FINLAND. 20 Mark 1878 kv. 1+/01.
GRØNLAND. 5 Kroner 1944, H 4, kv. 1/1+.
ISLAND. 1100-års jubileum 1974, med 500, 1000
og 10.000 kr i org. etui. Svake fingermerker.
ISLAND. 10.000 kr 2000 proof gullmynt i skrin.
ISLAND. Nær komplett samling med 1, 2, 5 og 10
aurar i Siegalbum. VK
ISLAND. Samling med 500 kr 1974 i sølv, 50 kr
1968 i Sandhill, samt et myntsett med mynter fra
1 øre til 50 kr, og en pose med 60 sedler i VK inkl.
noen am. militærsedler, fra 5 kr til 1000 kr.
750
2500
300
2000
10 rubel 1903 i gull, kv. 01.
Collection of coins from 19th and 20th century in
BEBA case, many commemorative 1 Roubles (340
pcs.), many different types, weight 10,2 kg.
Collection of older coins from time of Tzar in
Russia, several better and interesting, totally
31 pcs.
SIBERIA. 10 Kopecks 1767, mintmark KM, KM
6, kv. 1/1-.
1200
1000
ANDORRA. Grand Jubileu de IAny 2000, 8 store
i sølv, flott etui.
EURO. Første komplette sett fra Belgia, Tyskland,
Eire, Spania, Grekenland, Frankrike, Italia,
Luxemburg, Nederland, Østerrike, Finland og
Portugal i spesialalbum. Medfølger “Den Norske
Myntklubb” 23 folder i eske. Her er det ECU,
Dollar, russiske, engelske + div.
EURO. Samling med 11 proof sølv Euromynter fra
forskjellige land, distr. Samlerhuset.
EURO, samling med de tolv første landene
sine Euromynter, totalt 96 forskjellige mynter,
usirkulerte.
EUROPA, samling med de 15 første medlemmene
sine siste mynter og sedler.
EUROPA, samling med de ti nye medlemmenes
fra 2004 sine siste mynter og sedler.
EUROPA. Sett med 26 proofmynter i skrin,
distribuert av Samlerhuset. Medfølger garantibevis.
EURO Presidency sett 2002, Sverige 200 kr 1990,
England 2£ 1995 FN. Medfølger noen moderne
norske medaljer.
FRANKRIKE. 20 Franc 1865 kv. 1+.
FRANKRIKE. 20 Franc 1867BB kv. 1+.
FRANKRIKE. 500 Fr i gull, 22 karat 16,97 gr. og
100 Fr x2 i sølv til 100-årsjub. OL 1996 i etui.
FRANKRIKE. 10 Euro til minne om OL i Athen
2004, i gull. (8.45 gr. 0.920) Opplag kun 15000.
FRANKRIKE. OL-sett med 6 sølvmynter i proof,
samt tre gullmynter. Høy kostpris. Gullmyntene
har totalvekt på over 50 gram.
FRANKRIKE. Sett med 500 francs 1993 i gull
(22,2 gr. 0,900) og 3 i sølv fra 1994-95 i flott
etui.
FRANKRIKE. Albertville 92, 9 sølvmynter i proof
med motiver fra de olympiske leker, utgitt av
Monnaie de Paris.
FRANKRIKE. Moderne kunst, 8 sølvmynter, utgitt
av Monnaie de Paris.
FRIGJØRINGEN 1945. 23 sølv minnemynter i
skrin. Dist. Samlerhuset.
GREKENLAND. 20000 drakmer i gull, 22 karat
16,97 gr. og 1000 drakmer x2 i sølv til 100-årsjub.
OL 1996 i etui.
HELLAS, OL i Athen 2004, 13 sølvmynter distribuert av Samlerhuset.
NEDERLAND. 1 dukat 1724 fra Rundefunnet.
NEDERLAND. 10 Gulden 1875 kv. 0/01.
SPANIA. 25 Pesetas gull 1877 kv. 01.
STORBRITANNIA. 1 Sovereign 1891 kv. 1+.
STORBRITANNIA. Sovereign 1912 kv. 1+.
STORBRITANNIA. Sovereign 1925 kv. 01.
STORBRITANNIA. Sovereign 1925 kv. 1+.
STORBRITANNIA. Sovereign 1927 kv. 01.
STORBRITANNIA. Sovereign 1927 kv. 1+/01.
STORBRITANNIA. Sovereign 1957 kv. 01.
STORBRITANNIA. Sovereign 1957 kv. 01 i
gullanheng.
STORBRITANNIA. Sovereign 1958 kv. 01.
STORBRITANNIA. Danish Northumbria, Penny,
Cunetti, S 993, kv. 1+, fin.
TYSKLAND. 3 Mark 1913 jubileum 100 Jahre,
kv. 1+.
500
Øvrig Norden
659
660
661
662
I 663
I 664
I 665
Russia
I 666
I 667
I 668
I 669
Mynter Europa
I 670
I 671
I 672
I 673
I 674
I 675
I 676
I 677
I 678
I 679
I 680
I 681
I 682
I 683
I 684
I 685
I 686
I 687
I 688
x 689
I 690
I 691
I 692
I 693
I 694
I 695
I 696
I 697
I 698
I 699
I 700
F 701
I 702
1000
750
Obj.nr.
I 703
I 704
I 705
I 706
F 707
I 708
1750
750
I 709
750
F 710
I 711
400
300
750
1000
I 712
I 713
I 714
I 715
I 716
I 717
I 718
750
I 719
3000
400
I 720
1000
1000
2000
I 721
1500
I 723
I 722
7500
I 724
3000
1000
750
2000
I 725
I 726
I 727
I 728
1250
I 729
I 730
1250
1500
300
7500
ANNO DOMINO, 2000 år med mynthistorie, samling med diverse antikke mynter, totalt 22 stk, dist.
av Samlerhuset. Gullmynt observert, og mange i
sølv. Verdt en titt.
Fem antikke mynter, hvorav 1 gullmynt i et flott
skrin fra Samlerhuset med ekthetssertifikat.
Med i skrinet er: bysantisk gullmynt Romanos
IV (1068-71 e.Kr.), arabisk dirhem fra 8-900-tallet e.Kr i sølv, angelsaksisk penning fra Knut
den mektige (1016-1035 e.Kr) i sølv, tysk penning fra romertiden i sølv og en sassanidisk
drakme fra Kong Khusro II (591-628 e.Kr) i sølv.
Gresk bronsemynt, Chabakta Pontos, ca. andreførste århundre f.kr. Sear 3654, 20.1 mm 8,87
gram. Reversmotiv: sverd i slire, flott mynt med
god sentrering og fine detaljer. Anbefales.
Gresk sølvmynt, Thespai Boeotia Obol sølv, ca
fjerde århundre f.kr. Ref BCD 598. 10,5 mm, 0,83
gram mørk patina. Facinerende liten gresk mynt.
Bør ses! Sjelden og ettertraktet.
Hadrian, 117-138 e.kr., flott bronsemynt med
tiltalende patina.
Hadrian, 117-138 e.kr., Sesterius, litt porøs,
attraktiv.
Mynter fra VIKINGTIDEN, sett med fire sølv og en
gullmynt som er representative for myntene vikingene brakte med seg hjem etter tokt i utlandet.
Utgitt av Monetarius. Høy kostpris.
Persia - Lydia, Siglos sølvmynt 450-330 f.kr.
Sear 4683 adv: Konge som kneler, Rev : Inkus
”punch”, 16 mm, 5,42 gram. Fabelaktig eksemplar
av denne typen. Litt flatt preg på kongens hode.
Flott mynt!
Sølvskatten fra Brussel, to antikke mynter fra et
stort myntfunn i Brussel. Medfølger to bøker en på
norsk og en på engelsk om denne skatten.
Trajan 98-117 e.kr. Denarius, Preget i Roma, Rev
: Viktoria.
1500
Mynter Hele Verden
2000
2500
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
Utrop
Antikke mynter
500
500
TYSKLAND, Finland og Frankrike,
Minnemyntsett i gull 2001, tre gullmynter gitt
ut i skrin fra Samlerhuset i proofkvalitet, de
siste gullmyntene før Euro. I ren gullvekt er
det ca 45 gram. 1 Franc gull har et opplag på
kun 5000 stk.
TYSKLAND. Preussen, 20 Mark 1888A kv. 1+/01.
TYSKLAND. Preussen 5 Mark 1903 (S), 3 Mark
1909 (S) og 2 Mark 1876 (S).
TYSKLAND, Samling sølvmynter fra forskjellige
tyske stater, flest 1700-tallet men også 1800-tallet,
oppsatt på plansje, i alt 76 stk.
TYSKLAND/GERMANY. Various older coins from
17th-19th century, mainly 18th century. Many different German states, mainly nice condition, near
all different types, totally 67 pcs.
VERDEN I KRIG, påbegynt samling, nær komplett,
med et par gullmynter, svært mange sølvmynter,
pent skrin med sertifikater til en del av myntene.
Svært høy kostpris. Totalt ca. 50 mynter.
ØSTERRIKE. 1000 schilling i gull, 22 karat 16,97
gr. og 200 schilling x2 i sølv til 100-årsjub. OL
1996 i etui.
ØSTERRIKE. 1 Dukat 1915, KM 2267, Gold,
Proof, restrike, totalt 2 stk.
ØSTERRIKE. 50 Schilling 1964 og 72 (OL
Insbruck), samt 100 Schilling 1976 35 Jahre
Universität Salzbg. Kv. 0/01.
Samling med Euromynter fra 12 forskjellige land
i album. Samt et hefte med 12 enkle Euro fra
disse landene.
Album, mest eldre + poser med moderne sjømannsmynter. Noe sølv observert. Brutto 3,4 kg.
To album med minnebrev hvor man tar farvel med
landets myntenhet (15 stk.), og ønsker Euroen
til disse landene velkommen (15 stk.). Distr.
Samlerhuset, høy kostpris.
Samling med diverse europeiske mynter før euroens inntog. Spania, Tyskland, Frankrike og Belgia
observert, totalt 3.4 kilo.
4,6 kg. sjømannsmynter. Mye dansk.
I 731
I 732
I 733
734
I 735
I 736
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
AUSTRALIA. 1$ Kookaburra 1990-2009 i kapsler.
AUSTRALIA. 200$ i gull, 22 karat 16,97 gr. og 20$
x2 i sølv til 100-årsjub. OL 1996 i etui.
AUSTRALIA. Kookaburra 1995 på 1 kg sølv.
CANADA. 175$ i gull, 22 karat 16,97 gr. og 15$ x2
i sølv til 100-årsjub. OL 1996 i etui.
COOK ISLANDS. 5 $ 1997. Love angel. Liten
gullmynt i kapsel. I treeske m/sertifikat fra
Samlerhuset.
De Store Oppdagerne, 24 stk. moderne store sølvmynter, distr. av Samlerhuset.
EAST INDIA Company. Engrosparti med 25 sett
med kobbermynt fra 1808. Det Nederlanske OstIndiske Handelskompani: 12 sett myntsett fra
skipsvrak 1732-1790, 4 mynter i hver. + noe smått.
ENGROSPARTI. Hele 77 album med myntsamlingen ”Ti siste land i Euro-samarbeidet”. Slovenia,
Latvia, Ungarn, Malta, Polen, Lithauen, Estland,
Slovakia, Kypros og Tsjekkia. 7 store kasser. Tidl.
utrop 21500. Skal nå selges. Symbolsk utrop.
FN 50 år. 12 sølvmynter i skrin dist. Samlerhuset,
medfølger garantibevis.
FN 50 år. 35 sølvmynter, de fleste i proofkvalitet.
Pen samling med høy kostpris, verdt en titt.
Obj.nr.
I 737
I 738
I 739
1250
300
300
I 740
I 741
I 742
1000
2500
2000
743
744
1500
300
500
500
500
I 745
I 746
I 747
I 748
250
I 749
250
I 750
I 751
3500
I 752
I 753
I 754
I 755
2000
I 756
I 757
I 758
1250
I 759
I 760
950
I 761
950
I 762
2000
I 763
I 764
1500
I 765
F 766
500
I 767
I 768
500
1000
2000
2500
2000
300
1200
I 769
I 770
I 771
I 772
I 773
I 774
I 775
500
I 776
I 777
I 778
1000
I 779
I 780
1250
3500
I 781
I 782
I 783
Utrop
FN 50 år 1995, 12 sølvmynter i skrin, dist.
Samlerhuset.
FN 50 år 1995 komplett, 36 sølvmynter i medtatte
skrin, dist. Samlerhuset.
FRIGJØRINGEN 1945. Samling 32 sølvmynter
fra div. land i treskrin, fra Samlerhuset.
HELE VERDEN, 11 sølvmynter utgitt i anledningen
Fotball-VM 2006.
HELE VERDEN. Den Norske Myntklubb, 20 forskjellige pakninger i fin eske fra hele verden.
HELE VERDEN, FN 50 år. 7 gullmynter fra
Belgia, Hviterussland, Kina, Argentina,
Frankrike, Storbritannia og Russland (50 Rubel
1995). Total vekt av myntene er 84,894 gram.
Medfølger garantibevis.
HELE VERDEN, MILLENIUM, komplett sett med
29 stk. mynter i tilknytning til Tusenårsskiftet.
Sølvmynter og sølvmynter som er delvis gullbelagt. En del meget spesielle mynter, verdt et
gjennomsyn. Høy kostpris.
HELE VERDEN, MILLENIUM, sett med 28
stk. mynter i tilknytning til Tusenårsskiftet.
Sølvmynter og sølvmynter som er delvis gullbelagt. En del meget spesielle mynter, verdt et
gjennomsyn. Høy kostpris.
HELE VERDEN. Samling i 4 flotte
Leuchtturmalbum med mynter fra hele verden,
bl.a. USA, Canada, Norge, Sverige osv, samt en
liten eske med dubletter.
HELE VERDEN. Samling med 24 store sølvmynter, distr. av Samlerhuset.
HELE VERDEN. Samling med 7 sølvmynter, f.eks.
Maple Leaf fra Canada i 1 oz sølv, samt 6 andre i
sølv i skrin fra Samlerhuset.
HELE VERDEN. Samling med totalt 18 mynter, de
aller fleste sølv proofmynt, fra USA, Canada, og et
par andre land.
HOLLANDSK ØST INDIEN. 1 DUIT 1700-tallet,
forskjellige hollandske stater og mange forskjellige
årganger, i alt 28 stk.
INTERNATIONAL POLAR YEAR, skrin med 25
proof sølvmynter fra diverse land til minne om
polaråret 2007-2008. Komplett samling, distribuert
av Samlerhuset.
ISLE OF MAN. Lord of the Rings myntsett med 5
sølvmynter og kopi av ringen fra Ringenes Herre.
KINA. 5 yuan 1997, panda. Liten gullmynt i kapsel.
KINA. Figur av Cashmynter forestillende dame,
høyde 38 cm.
KINA. Sett med 5 proof sølvmynter fra The forbidden City.
LIBERIA. Sett med 12 mynter, serien kalles
fargede ECU-mynter, med motiv fra en rekke europeiske land. Pål. fra 5 til 10$ pr mynt.
MEXICO. 1/2 escudo gull 1859 kv. 1/1+.
MEXICO. 1 kg DE PLATA PURA, 2004, proof sølv.
NIUE. 25 $ 1996. The Bounty. Liten gullmynt i
kapsel.
NIUE. 25 $ 1996. The Bounty. Liten gullmynt i
kapsel.
OL Atlanta 1996, 24 store minnemynter, mest i
sølv. Dist. Samlerhuset.
RUNDEFUNNET. 5 stk. store sølvmynter fra funnet ved Runde. Org. eske med gar.bevis.
SAMOA. 10 Dollar 2005, proof, kapsel, gullmynt,
vekt 1,25 g, garantibevis medfølger.
SAMOA I SISIFU. 10 $ 1995. The Endeavour.
Liten gullmynt i kapsel.
SAMOA I SISIFU. 10 $ 1995. The Endeavour.
Liten gullmynt i kapsel.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1974 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1975 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1975 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1977 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1979 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1981 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1982 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1982 i gull, KM
73, kv. 0/01.
SØR-AFRIKA. 1 Krugerrand 1983 i gull, KM
73, kv. 0/01.
TRANQUEBAR. 8 gamle mynter.
USA. 1$ 1860 O, i kv. 1-, 1874 CC, 1875 S, 1878
S i kv. god 1.
USA. 1 $ 1881 O, 85 O, 86, 98 og 1921 i bl. kv.
USA. 1$ 1896, 1921, 22, 23 x2, alle i kv. ca. 1+.
USA. 1$ 1922 x4, 23 x2, 26 x2, samt noen halfdollars og et par one cent. VK.
USA. 1$ 1986-2009 i kv. 0. Flere kraftig oksidert.
USA. 1$ perioden 1878 til 1974, totalt 40 stk. i
meget god kvalitet.
USA. 2 1/2 $ 1925 i gull kv. 0/01.
USA. 5$ 1910 Indian Head i kv. 0/01.
USA. 10 stk. mynter, de fleste i proof sølv i kapsel,
distribuert av Samlerhuset, samt en antikk sølvmynt. Verdt en titt.
900
2750
3500
1000
500
10000
3000
3000
1000
2500
500
1500
300
2500
500
300
200
500
800
300
2500
300
300
1500
1000
200
300
300
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
400
750
300
400
750
1500
5000
750
1000
1000
13
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 784
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
I 804
I 805
I 806
I 807
I 808
I 809
I 810
F 811
I 812
I 813
I 814
I 815
I 816
I 817
I 818
I 819
I 820
I 821
I 822
I 823
I 824
I 825
I 826
Utrop
USA. 35 sølvmynter etter 1922, og $1 2001 i skrin,
dist. Samlerhuset.
USA. Morgan dollar 1881 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1881 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1882 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1882 S, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1883 0, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1883 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1884 0, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1885, kv. 0/01.
USA. Morgan dollar 1885 0, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1886, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1887, pen patina, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1887 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1888 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1890 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1900, pen patina, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1902 0, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1902 O, kv. 01.
USA. Morgan dollar 1904 0, kv. 01.
USA. Amerikanske Morgandollars, sett dist. av
Samlerhuset, inneholder f.eks. 1884 CC.
USA. OL-sett 1995 med én i gull og 4 i sølv. (FourCoin Proof set)
USA. Samling med 22 sølvmynter, fra eldre
halfdollar og dollar, til nyere proofmynter, verdt et
gjennomsyn, i pent treskrin.
USA. Samling med 24 mynter, det aller meste forskjellige 1 $ i sølv fra forskjellige tidsepoker.
USA. Samling med 36 sølvmynter i kapsel i
serien ”Amerikanske Sølvdollars”, dist. av
Samlerhuset.
VERDEN I KRIG, stor samling med mynter fra
Alexander den store til Berlinmurens fall. 15 mynter og 2 myntsett. Høy kostpris, myntene ligger i
stort pent treskrin.
Samling i liten koffert, med nærmere 50 mynter, de aller fleste store sølvmynter. Verdt et
godt gjennomsyn.
Samling store SØLVmynter fra hele verden,
1600-/2000-tallet, mange i utsøkt kvalitet, mange
proof og mange dyre mynter, flere i original eske, i
alt 85 stk., i alt 2,2 kg.
Sjømannsmynter. Samling hele verden, nyere og
eldre, mest forskjellige typer og årganger, mange
forskjellige land, mange bedre og utsøkte, grundighet på visning anbefales, vekt 26,1 kg.
Sport/OL, 26 stk. sølvmynter i ett skrin, dist.
Samlerhuset.
Sjømannsmynter, kasse med mynter og sjetonger
fra hele verden, et grundig gjennomsyn verdt,
vekt 12.1 kg.
Treskrin med diverse minnemynter i sølv fra hele
verden, totalt 12 stk.
Sjømannsmynter. Skrin med mynter, sedler, sjetonger osv. Mange bedre typer, spennende og flott
samling, vekt 16.3 kg.
Engrosparti: 55 sett OL ATHEN 2004, settet
innholder 2 Euro 2004 Hellas og 1$ 2004 British
Virgin Islands x 2.
10 kilo med blank og brun mynt fra mange land,
usjekket av oss. Virker ganske spennende, og i
hvertfall variert.
Samling mynter fra hele verden, og fra de siste
2000 år fra mange forskjellige land. Interessant
samling, i alt 170 stk.
5 kg sjømannsmynter. Pose med ca. 90 stk. 5 cent
Nederland 1977 i kv. 0. Foto på nett.
Liten samling i skrin som må sees, da mangfoldet
er stort. Observert flere i sølv. ca. 2 kg. netto.
Skrin med diverse påbegynte samlinger, både
utland og Norge, samt noen medaljer. Verdt et
gjennomsyn, flere i sølv.
Album (vekt 4 kg) med varierte mynter i stort sett
god kvalitet, bl.a. en del ”Crowns”.
REALISASJON. HELE VERDEN, samling med
en hel haug forskjellige blisterpakninger fra DKM,
DNMK og Norsk Verdi. Verdt et godt gjennomsyn,
flere sølvmynter og medaljer, observert gullmynt
også.
REALISASJON. Mynter fra mange forskjellige land
fra 1600-/1900-tallet, mange eldre og spennende
mynter med god katalogpris, i alt 5,5 kg, grundighet på visning anbefales.
REALISASJON. Samling mynter og sedler fra
hele verden, over 100 sedler og mange mynter fra
1800 og 1900-tallet, i alt 5 kg.
REALISASJON: CEYLON proofsett 1971,
SWAZILAND proofsett 1974, ISLAND proofsett
1981.
1750
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1500
F 827
I 828
I 829
I 830
14
ISLAND. 5 kr 1920 med en signatur. Kv. 0.
SVERIGE. Samling med 5 kr sedler, 1917, 27, 40,
41, 42, 48, 48 jub, 52, 62, 63 og 78. VK, men de
fleste i gode kvaliteter, f.eks. 1927 i kv. 01.
SVERIGE. Samling med flere gode sedler, fra 1 kr
1917 til 100 kr 2001. Flere forskjellige 10 kr, verdt
et gjennomsyn.
SVERIGE. Samling med fire sedler, 50 kr 1953 og
76, 100 kr 1947 og 58, generelt kv. 1.
I 832
I 834
I 835
I 837
I 838
I 839
2000
I 841
4000
I 842
1750
I 843
3000
I 844
I 845
I 846
2000
I 847
1850
1000
I 848
1000
I 849
1000
I 850
1000
I 851
500
500
500
500
400
400
100
100
I 852
I 853
854
I 855
I 856
I 857
100
100
I 858
I 859
I 860
861
1000
500
500
350
Utrop
ENGLAND. 5 Pounds 1936, 1937, Pick 335a,
Operation Bernhard forgery, A 268, A 282, B 117,
totally 3 pcs.
Samling med ca. 70 sedler med informative bakark, herav inkl. 10 norske sedler, fra 5 kr til 100 kr.
Høy kostpris.
Ca. 80 sedler, flest tyske fra første verdenskrig
og slitte.
Hele Verden
I 836
I 840
5000
SVERIGE. Två Riksdr Banco 1855, Trettitvå skilling Banco 1843 og 49, alle tre i kv. 1-/2 til 2, 1849
tapeforsterket.
Samling sedler fra mange land i Norden, høyt
pålydende, interessant, i alt 88 stk.
Europa
I 833
2000
Utenlandske sedler
Norden
Obj.nr.
I 831
I 862
I 863
I 864
I 865
GUADELOUPE. 25 Francs ND (1942), Pick 22a,
22b, totally 2 pcs.
HELE VERDEN. Album med 38 sedler i kv. 0, distribuert av Samlerhuset. I kassett, med bakark.
HELE VERDEN. Album med vel 120 sedler fra
mange land. Mange er usirkulerte. Gammelt
og nytt.
HELE VERDEN. En halv kilo sirkulerte sedler
i pakke. Stammer fra utenlands nasjonalbank.
Svært var. kvalitet. Bør sees.
HELE VERDEN. En halv kilo sirkulerte sedler
i pakke. Stammer fra utenlands nasjonalbank.
Svært var. kvalitet. Bør sees.
HELE VERDEN. En halv kilo sirkulerte sedler
i pakke. Stammer fra utenlands nasjonalbank.
Svært var. kvalitet. Bør sees.
HELE VERDEN. En halv kilo sirkulerte sedler
i pakke. Stammer fra utenlands nasjonalbank.
Svært var. kvalitet. Bør sees.
HELE VERDEN. En halv kilo sirkulerte sedler
i pakke. Stammer fra utenlands nasjonalbank.
Svært var. kvalitet. Bør sees.
HELE VERDEN. Et par hundre dupliserte sedler,
inkl. eldre. Var.kval., men også usirkulerte.
HELE VERDEN. Fotoalbum med ca. 100 sedler
fra mange land. Mange er usirkulerte, men noe
var. kval. Gammelt og nytt.
HELE VERDEN. Gullfarvet metallramme, str. ca
40 x 50 cm. Inneholder en collage av verdens pengesedler fra tidlig på 1900-tallet og fremover. Ca.
40 forskjellige sedler. Dekorativ. Bør hentes.
HELE VERDEN. Gullfarvet metallramme ca 70x50
cm. Inneholder en collage av verdens pengesedler
fra tidlig på 1900-tallet og fremover. Totalt ca. 70
forskjellige sedler. Bør hentes.
HELE VERDEN. Innst.bok med ca. 200 sedler fra
ca. 100 forskj. land. Nesten alle ser ut til å være
usirkulert.
HELE VERDEN. Pakke med 125 forskjellige usirkulerte sedler fra mange land.
HELE VERDEN. Samling med 134 sedler i usirkulert kvalitet i to album med faktaark om hvert land.
Distribuert av Samlerhuset. Høy kostpris.
INDIA. Et stort helark med vannmerket seddelpapir for trykking av tilsammen 40 sedler a 10 indiske
rupee under 2. verdenskrig. Vannmerkene viser
portrett av Kong Georg VI og krone med teksten
Reserve Bank of India. Funnet i en kasse om bord
på et engelsk skip som ble bombet underveis
til India. En omfattende beskrivelse av historien
medfølger. Sjelden.
Parti med 483 ulike brukte og ubrukte sedler fra 77
ulike land, i følge tall fra innleverer. Ligger usortert
i tallrike plastlommer i habil stresskoffert.
Samling i album med nær 150 historiske sedler,
opptil 200 år gamle, dist. Samlerhuset. De aller
fleste i kv. 0.
Liten samling med over 90 sedler i et flott seddelalbum. Flere inflasjonssedler observert. Noe var.
kval. Bør sees.
Engrosparti med ARGENTINA 1 peso i bunt
stpl. 1984 (99 stk.). Videre MOSAMBIK 50 stk.
50 meticais 1980, Polen 49 stk. 100 Zl 1988 og
JUGOSLAVIA 100 stk. 50 dinarer 1970 i org.
banderole. Alle usirkulerte. Tidligere kjøpt på
Skanfilauksjon med samlet utrop da 1150,-.
Samling i 2 album med 86 sedler fra hele verden,
dist. Samlerhuset. De aller fleste i kv. 0.
Samling i album med ca. 75 sedler fra Afrika og
Asia, flere med pene piker. Dist. Samlerhuset. De
aller fleste i kv. 0 .
Eske med 175 ulike sedler, brukte og ubrukte.
Normalkvalitet.
Samling i album med 66 historiske sedler, dist.
Samlerhuset. De aller fleste i kv. 0.
Samling i album med ca. 70 historiske sedler, Dist.
Samlerhuset. De aller fleste i kv. 0.
Liten samling med nær 90 sedler i et flott seddelalbum m/kassett. Noen inflasjonssedler og nødsedler observert. Var. kval. Bør sees.
63 feilfrie fra hele verden i perm fra Samlerhuset.
Over 100 fine sedler, et par pene svenske 5 og 10
kr, samt mange fler. Ta en titt!
Collection of papermoney from the world, notes
from many different countries, many old and better, totally 120 pcs.
Collection of ½, 1 Dollar, California Gold, COPY,
made in yellow metal, totally 3 pcs.
350
1000
Obj.nr.
Medaljer *)
Norske medaljer *)
I 866
500
I 867
1000
I 868
250
I 869
200
400
450
I 870
I 871
450
450
450
450
I 872
F 873
I 874
450
875
500
I 876
F 877
300
350
I 878
450
I 879
I 880
450
350
1500
600
I 881
I 882
I 883
I 884
I 885
1750
I 886
I 887
1000
I 888
1000
750
I 889
I 890
I 891
I 892
750
750
I 893
I 894
650
500
500
500
500
400
300
200
I 895
I 896
I 897
I 898
I 899
Utrop
ALT FOR NORGE. 100-årsdagen for Kong
Haakon VII fødsel, 1972 i gull (55 gr. 0.900)
Olav 1973 i kobber, Norges Krone 100 år i sølv,
Gressvik barnekor 5 år med hempe. Medfølger
6 stk. utgitt av Gode.
DEN NORSKE KRONEMYNT 125 År. Kopier av
alle Oscar-myntene. (kostpris 6500)
DE NORSKE ÆRESMEDALJER, komplett sett
med 36 flotte proof sølvmedaljer med innfelt portrett i gull. Samlerhusets pris for dette komplette
settet er 26.645,-, medfølger garantibevis.
DE NORSKE ÆRESMEDALJER, komplett sett
med 36 flotte proof sølvmedaljer med innfelt portrett i gull. Samlerhusets pris for dette komplette
settet er 26.645,-, medfølger garantibevis.
DE SOM GA OSS SELVSTENDIGHETEN, stor
sølvmedalje på 155 gram utgitt av Samlerhuset i
flott etui med hefte om de avbildede personene.
FRIMURERMEDALJE. På forsiden er det en
trekant øverst med en leopard under og underst
en øks og året 1749. Inni trekanten står det ”ST.
OLAUS oToHoDoL”. Den er emaljert på forside.
På baksiden er det en Davidstjerne. Det er også
bånd på den. Den er 2,5 x 3,5 cm. Uvanlig.
HARALD OG SONJA, minnemedalje til signingen i
1991 i 925s, opplag 5000 eks. (26.9 g), str. 45x38
mm (oval). Org. eske med sertifikat.
HOFFBETJENINGENS belønningsmedalje Olav V.
Miniatyr. Medfølgende bånd. Kv. 0.
HOLBERGJUBILEET 1934. Praktfull medalje i
tinn, kv.01, Ø 50 mm, kun 100 eksemplarer, 71b
i Trosdahl.
KONGEHUSET 100 ÅR. 8 små 3 gr. gullmedaljer i
14 karat, opplag 1000 sett.
KONGEHUSET 100 år i 14 K gull, vekt 3 gr.
KVIST 47. Uvanlig medalje i forsølvet bronse laget
i 1871 ifm den mislykkede franske ballongferden til
”Ville D’Orleans” som landet i Krødsherrad i 1870.
Startet i beleirede Paris. Metallet i batteriet ble
brukt til å lage denne medaljen. Ballongen befinner
seg i dag på Teknisk Museum. ø 15 mm. Noen
flekker. Artikkel fra Dag og Tid 1996 medfølger.
LEVE NORGE. 23 minnemedaljer i sølv. Dist.
Samlerhuset.
LEVE NORGE. 24 minnemedaljer i proof sølv.
Distribuert av Samlerhuset.
LEVE NORGE. 24 minnemedaljer i proof sølv.
Distribuert av Samlerhuset.
LEVE NORGE. 24 minnemedaljer i sølv. Dist.
Samlerhuset.
LEVE NORGE, Gullmedalje, Folket velger Konge
1905. Proof gullmedalje, vekt 15,5 gram, 91,7%
gull. Ligger i kapsel, liten sprekk i kapselen som
ikke påvirker medaljen.
MESTERSKAPSMEDALJE i skyting 1946, 830s
med inngravert navn bak. Bra stand.
Myntkopi av Gimsøydalern fra 1546 (opplag 1500)
fra D.K.M. Christiania Bank og Kreditkasse 125
år 1973 i sølv, kv. 0. Østfoldutstillingen Sarpsborg
1930 i bronsje. H. Rui. Ligger i noe slitt originaletui.
NORGE I KRIG. 16 sølvmedaljer, distribuert av
Samlerhuset.
NORGE I KRIG. 19 medaljer i flott treskrin.
NORGES SØLVSKATT. Kpl. og flott samling med
24 medaljer i sølv/proofkv. i treskrin. Garantibevis
fra Samlerhuset medfølger.
NORGES SØLVSKATT. Kpl. samling 24 medaljer.
Originalpris 12950,-. Medfølger garantibevis.
NORGES SØLVSKATT, nær komplett med 23
sølvmedaljer i proofkvalitet. Listepris for komplett
samling fra Samlerhuset er 12950,-.
NORGE VÅRT NORGE. 12 medaljer utgitt av
Samlerhuset i eske fra Samlerhuset.
NÅL i 925s og blå emalje med Riksløven og D.N.T.
Pen stand.
OSLO 1000 år. 24 stk. store minnemedaljer i sølv
fra Samlerhuset i pent treskrin. Høy kostpris.
PER AABEL. Stor bronsjemedalje til
Nationaltheatrets 100-årsjub. 150 stk. i stor tung
eske. Medfølger pose med 100 stk. se foto.
REALISASJON. Et par norske bronsemedaljer
med Dronning Sonja, et par OL-mynter i Sølv, en
og annen utenlandsk medalje og mynt, samt to
Norgesmedaljer. Verdt en titt.
S. H. I. F. Sølvmedalje med bjelke og bånd fra
Stavanger Håndverker og Industri forening. Trykt
framme ”17. 11. 1923.”. Stemplet bak J L & S
830S.
Smaalelenenes amts landhusholdningsselskap.
For fortjenstlig virksomhet i kv. 01, liten kantskade.
Trondsen 1894 i sølv, + Olavs minne 1030-1930
i sølv, kv. 0/01.
SPAREBANKUKEN, 3 stk. i skrin, nummerert,
1972 i sølv.
SPAREBANKUKEN, 55 stk. fra 50-60-tallet, samt
33 stk. fra 1972, VK, men de fleste er svært pene.
Diverse medaljer, totalt 12 stk, fra Samlerhusets
serier, f.eks. Sølvskatten, Norges Statsministre, De
norske Æresmedaljer og Norge i Krig. Alle i sølv
og kapsel i skrin.
7500
2000
3000
3000
750
500
400
900
350
1000
500
750
1750
2000
2000
2000
1750
250
100
1200
1500
2500
2500
2000
1500
400
2000
500
100
300
500
250
500
900
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 900
I 901
I 902
I 903
I 904
600
DANMARK. Ridderkors Frederik VII miniatyr
av guldlmed emalje og Dannebrogsmændenes
Hæderstegn Christian X av sølv montert sammen
til knappehull. Original eske fra A. Dragsted
medfølger.
DANMARKS HISTORIE, DANMARKS
BEFRIELSE, samling med 24 proof sølvmedaljer,
utgitt av Mønthuset i Danmark. Sølvvekt ca.
700 gr.
DANMARKS HISTORIE. Sett med 24 sølv
proofmedaljer med bilder fra Danmarks historie.
Sølvvekt ca. 700 gr.
FINLAND. Minnemedalje fra Frihetskrigen,
Tammersforsmedaljen 1918 samt tilhørende miniatyr - disse medaljer tilhører en samling av medaljer
og ordner båret til dansk uniform eller tildelt dansker for krigstjeneste, i alt 2 stk, kv. 01.
GREAT BRITAIN. Memorial Plaque 1919, large
bronze medal, 121 mm and 373 g, revers marked
”1924”, awarded Ferderick Charles Farrow, kv. 01.
POLAND. Fine medal ”Cross of Merit Silver Class”
without ribbon.
USA, First Lunar Landing 1969, gullmedalje med
Neil, Buzz og Michel på 3,5 gram, 900/1000.
USA, First Lunar Orbit 1968, gullmedalje med
Lovell, Anders og Borman på 3,5 gram, 900/1000.
USA, gullmedalje med flere kjente vitenskapsmenn som har satt sitt preg på naturvitenskap
og forskning relatert til verdensrommet, som
Copernicus, Newton, Kepler og Einstein på 3,5
gram, 900/1000.
Par kongemerker i 14 K GULL og emalje utført hos
Georg Jensen, mansjettknapp 1870-1940, bjelke
med kjrde 1870-1945. I alt 2 stk., vekt 8,46 g.
800
Utenlandske medaljer *)
I 905
I 906
I 907
I 908
I 909
I 910
I 911
I 912
I 913
I 914
Utrop
Lott med 20 medaljer. Noen i sølv, bl.a. medaljen
for lang og tro tjeneste. Videre 17.mai-medalje
1914, 7 skyttermedaljer mellom 1904 og 30. Ellers
musikk, turn m.m.
6 medaljer (3 i sølv), 1 plakett NRSF 1928 i sølv, 2
poletter fra Oslo sporveier. Medfølger 3 div. land.
Liten lott (11): 6 norske og 4 utenl. medaljer samt
1 britisk 2 pound: Norges Vel sølvmedalje utdelt
1953, Norge 1100 år, 70 mm i bronse, Olav V
1973 bronse, luftforsvaret m/hempe, ungdommens
idrettsmerke og Bodø athænum 25 års jubileumsmedalje u/hempe (år?). De utenl.: Amerikansk
fra 2. v.krig i bronse m/hempe, en fra 1. v.krig
(britisk?), en Q.E. II 1977 jub. medalje samt en i
bronse fra Lidingø skytterklubb 1945.
Liten lott (11), bl.a. to ulike Skoleidrettsmerket
i sølv med hhv. en og to stjerner, en fin 10-årsmedalje fra A.M.V. Bedriftskor med emalje, en
skimedalje NGM 1951 m/emalje, en fra Stavanger
i forgylt 925s med emalje, en fra Haugesund
idrettslag 1. pris 100 m (kobbernikkel?), 4H-leir
bronsemedalje 1969 og andre ukjente. Medfølger
Montana 100 år jub.medalje 1964 (sølvfarvet).
Lott medaljer og nåler, 26 stk. noen med bånd.
bl.a. skyttermerke (gult), nål H 7 i sølv, og H 7
maiblomst. Ellers mye relatert til frivillige organisasjoner. REALISASJON!
935
400
350
Norske mynt-/minnebrev
I 916
I 917
I 918
I 919
I
I
I
I
920
921
922
923
I 924
925
I 926
I 927
928
I 929
I 930
931
I 932
I 933
I 936
I 937
I 938
939
I 940
I 941
200
I 942
I 943
944
100
945
946
I 947
I 948
1900
I 949
I 950
1900
500
500
300
500
500
I
I
I
I
951
952
953
954
I
I
I
I
I
955
956
957
958
959
I 960
I 961
I 962
500
I 963
I 964
600
Myntbrev/Minnebrev
I 915
Obj.nr.
I 934
BMS (Bergen mynt og seddel). 33 stk. fra
500
1982-2002 i album m/kassett.
100
NORGE 100 år 1009-2005 komplett, 5 album m/
kassetter. Inneh. myntbrev, (bl.a. 100 kr 2005 +
flere medaljer i sølv) og div. dokumenter. Dist.
Samlerhuset, opplag 2000.
500
Roald Amundsen 1872-1928, ca. 150 stk. myntbrev, med Norwex-blokk og 1 crown, 2001 fra
Isle of Man.
Samlerhuset nr. 1.
2000
Samlerhuset nr. 1-60. Mgl. 51 og 52, i 3 album
10000
m/kassetter. Enkelte rimelige med flekker.
Samlerhuset nr. 2, svært pent.
1500
Samlerhuset nr. 3.
400
Samlerhuset nr. 3. (1900)
500
Samlerhuset nr. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 i
750
album med kassett. (6465)
Samlerhuset nr. 7. God kval.
1000
750
Samlerhuset nr. 8, 10, 14-15, 18-19, 23, 28-30, 38,
42-45, 53-54 + 2 kongelige i mørkerød FDC-alb.
Noen mangler alb.ark og enkelte har kv.bem. (gulnet), men mest bra.
Samlerhuset nr. 9.
500
1000
Samlerhuset nr. 10-14, 21, 25, 49, 53, 86, 91 og
92, 92 med 100 kr. 2004 proof, småskader på
noen ark ved hullene, syntes nok lite i samlerperm.
Samlerhuset nr. 10-16 i fint album. (2915)
500
Samlerhuset nr. 11-15, 16x2, 17, 24, 25x2 i album
750
med kassett. Medfølger bakark til nr 20. (3725)
Samlerhuset nr. 11-19 og 21-27 i album med
750
kassett.
600
Samlerhuset nr. 14-16 og 32, + 13 kongelige.
Innsatt i to spes.permer (mellomgrå og lys grå).
God kvalitet.
1500
Samlerhuset nr. 14-19, 21 og 22 (tre av hvert av
alle disse), samt 28-31 og 40 (en av hver), samt et
bakark til brev nr. 20. Totalt 30 brev. (8545)
750
Samlerhuset nr. 16 myntbrev uten bakark. Beste
er 50 kr FN proof, Harald 60 år. Periode: 1997-98
og ett fra 1995.
I 965
I 966
I 967
I 968
I 969
I 970
I 971
I 972
I 973
I 974
I 975
I 976
Hele verden
I 977
I 978
I 979
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
400
I 981
750
I 982
500
500
500
500
750
I 983
400
500
500
500
500
300
400
400
400
400
400
I 984
I 985
I 986
I 987
I 988
I 989
I 990
I 991
I 992
400
1500
1750
1500
1500
1750
I 993
I 994
I 995
F 996
1500
1500
I 997
3500
4000
400
350
750
I 998
I 999
I 1000
F 1001
600
I 1002
500
100
100
1500
LITTERATUR. The World of Islam, oriental coins
and their values av Michael Mitchiner, 1977,
sentralt oppslagsverk, i alt 512 sider, fremstår
lett brukt.
1200
I 1003
I 1004
I 1005
I 1006
500
250
150
300
4500
Diverse samlegjenstander *)
400
750
Den definitivt største samlingen av brukte, norske telekort vi noengang har solgt. Samlet med
tallrike chiper og serienumre, i 5 album. Starter
med N-1A, 2A og 2B, div. fiskebein (5 blå, 10
røde og 12 blå), hele 58 stk. ishockey, 19 stk.
Ålesund (N-8), m.m. Samlingen avsluttes ca.
rundt N-220. I tillegg et album med noen få
utenlandske. Må sees!
Diverse *)
700
750
1500
Utrop
Telekort *)
750
500
Proofsettmyntalbum med 5 ark i burgunder m/kassett fra DKM. Pent brukt.
REKVISITA til mynter, Leuchtturm myntbakker (2
stk.), myntskap med bakker, forskjellige assorterte
myntbokser (3 stk.), forskjellige myntpermer (8
stk.) samt flere andre deler. Framstår lett brukt.
Brukte Telekort *)
500
AUSTRALIAs 100-årsdag, gullmyntbrev utgitt av
Samlerhuset med 20 dollar 2001. Nr 12/500.
WWF. 18 ulike medaljebrev + faktakort på løse
ark, mange fine.
Lott fra forskjellige land og myntene er alle
utsøkte, i alt 36 stk.
Rekvisita numismatikk *)
I 980
Utrop
Samlerhuset nr. 17-19, 21-29 i album med kassett. (3455)
Samlerhuset nr. 17-19, 21-32 i album med kassett. (4258)
Samlerhuset nr. 20.
Samlerhuset nr. 20. Noe anløpet, som sølv alltid
blir.
Samlerhuset nr. 20 med 50 kr FN.
Samlerhuset nr. 21-35. Kpl. sekvens i grått spesialalbum.
Samlerhuset nr. 26-31, alle x2, pluss ekstra 29,
totalt 13 stk. i fint album. (4070)
Samlerhuset nr. 30-32, 79, 94 x2, 96, 102 og 107.
I tillegg 3 kongelige (Prinsesse Ingrid Alexandras
dåp og 1-års dag + ny tronarving i Danmark) og 7
andre utgivelser (bl.a. 2 stk. NORDIA 2002). Alb.
arkene til SH-brevene har fått nye hull for å passe
i permen.
Samlerhuset nr. 32 x3, 33-39, 40 x3 i fint album.
(4450)
Samlerhuset nr. 33-35, 37-50; totalt 17 brev i
album m/kassett.
Samlerhuset nr. 33-41 + 10 kongelige i 2 alb. m/
kassett.
Samlerhuset nr. 36-41, 53, 55, 57, 91. God kvalitet, i blått spesialalbum.
Samlerhuset nr. 40-60 i album.
Samlerhuset nr. 42-43, 45, 47-49, 51-63, 65-70,
72-75, medfølger et ekstra nr. 52, ligger fortsatt i
konvolutter fra SH. (8811)
Samlerhuset nr. 42-56, 57x2 og 59 i fint album.
(5296)
Samlerhuset nr. 49-52, 54-56, 58-59, 61-63 og
67. (3568)
Samlerhuset nr. 58x2, 59, 60x2, 61x2, 62x2 og
63x2 i fint album. (3245)
Samlerhuset nr. 64. Nobel.
Samlerhuset nr. 64. Nobel.
Samlerhuset nr. 64 med 100 kr Nobel.
Samlerhuset nr. 71, Hundreårsmynt nr 1, flekk
på mynten.
Samlerhuset nr. 71 med 100 kr 2003.
Samlerhuset nr. 80 med 100 kr 2004.
Samlerhuset nr. 87 med 100 kr 2005.
Samlerhuset nr. 92 med 100 kr 2004.
Samlerhuset nr. 93, 105 (gullmynt Ibsen), og 108 i
album med kassett. (2290)
Samlerhuset nr. 100, med 100 kr 2005.
Samlerhusets gullminnebrev. 50 år siden signingen av kong Olav V 2008 m/gullmedalje. Opplag
200 stk.
Samlerhusets gullminnebrev. Norges første frimerke 150 år 2005 med frimerke/medalje i gull.
Opplag 700 stk. Innsatt i blått alb. m/kass.
Samlerhusets gullminnebrev. Norges Skiforbund
100 år 2008 m/gullmedalje. Opplag kùn 150 stk.
Samlerhusets gullminnebrev. Nytt operahus 2008
m/gullmedalje. Opplag 250 stk.
Samlerhusets gullminnebrev. OL i Beijing 2008 m/
kinesisk gullmynt. Opplag 300 stk.
Samlerhusets gullminnebrev. Prince Charles 60 år
2008 m/sovereign gullmynt, opplag kùn 100 stk.
Samlerhusets gullminnebrev. Rubinbryllup kong
Harald og dronning Sonja 2008 m/gullmedalje
innsatt ekte rubin. Opplag 250 stk.
Samlerhusets gullmyntbrev
Hundreårsmarkeringen 1905-2005 med 1500 kr
gullmynt nr.3 (5700). Fin kvalitet.
Samlerhusets gullmyntbrev Lillehammer 10
år. (oppl. 500)
Samlerhusets kongelige, 10 stk., samt Haugesund
150 år.
Samlerhusets kongelige myntbrev, et par av
Samlerhusets vanlige myntbrev (18 stk. totalt),
samt noen Milleniumssedler i pene blå album
med kassett.
Myntbrev fra forskj. utgivere uten bakark og flere
like. 9 i sølv og 26 andre legeringer. Mest fra
Samlerhuset.
Lott med 16 ulike + en dublett. Her er bl.a.
flere mineralbrev, medaljebrev, tørrfiskbrev og
isbjørnhårbrev! 3 av brevene har sølvpregninger.
God kval.
16 stk. fra flere utgivere (ikke SH), inkl. et par
dubletter. Noen er utenlandske, bl.a. 3 fra
Kanaløyene med 5£-mynter.
REALISASJON: Samlerhusets kongelige. 14 stk. i
eske 1999-2002. Innh. 2 norske medaljer i sølv.
REALISASJON. Samlerhuset nr. 21-37, 38-45,
93-99 (94x2), 101-102, 107, 109 (12420) i album.
I 1007
I 1008
I 1009
I 1010
APOTEK-lott. En flaske H=18 cm og en liten
eske (fyrstikkeskestørrelse) fra Apoteket Bien
Hønefoss fra hhv. 1948 og 1941, en flaske Anker
Pain-Expeller i originaleske H=13,5 cm, et Norges
Apotekforenings lommeapotek m/innhold og en
eske med ”Renset Bomull-Cellull”.
BRILLEINNFATNINGER. 12 nye og ubrukte,
butikkpris kr. 16000.
BRILLER. Lott 5 gamle briller og 2 lorgnett. Tre av
brillene og en av lorgnettene i etuier. Varierende
kvalitet.
DALAHÄST. Produsert av Nils Olsson hemslöjd
AB i Nusnäs. Den er 34 cm høy. Nypris på denne
er 1421 kr.
EMALJESKILT: ”Fabrikkontor”. Sign. Olaf Olsen.
Chr.a. 20x5 cm. Overmalt rustflekk oppe.
EMALJESKILT fra Cathrineholm, Halden:
”UVEDKOMMENDE FORBYS ADGANG”. 30 x 8
cm. Noe falmet.
FJELLVANDRERSTOKK. I tre med håndtak med
pigg og hakke, og pigg i enden. Den er merket
”Inzell” og har 15 suvenirmerker, de fleste fra
Tyskland og Østerrike. L=89.
FUGLER. To fugler laget i horn, stående på felles
fot også av horn. Krigsfangearbeide eller forlovelsesgave? H = ca 15 cm. Den ene fuglen er løs,
men kan enkelt limes; dekorative.
FYLLEPENNER. Lott på 6. To stk. Parker, en
Pelikan, en Everysharpe i originaleske og to uten
merker. Medfølger en fyllepenn av alpakka og noe
som ser ut som en fyllepenn, men som når du tar
av toppen ser ut som et slags hylster.
HASLENISSER. Et par med mann og kone produsert av Arne Hasle i Askim. Merket. De er ca. 44
cm høye og i meget god stand.
HASLENISSER. Fire stk. nisser fra Arne Hasle.
H=30 cm. Kostpris 200 pr. stk. Som nye.
HASLENISSER. Tre stk. pene nisser fra Arne
Hasle. H=40 cm. Kostpris 400 pr. stk.
HEST. Leke? Sannsynligvis i kalkstein. Har vært
fremvist div. institusjoner, bl.a. riksantikvar og
arkeolog i vestfolds fylkes kultur avd. kulturminner
iflg. innleverer. Ingen har gitt noen sikre svar, men
alle er enig om at den sannsynligvis er flere hundre år gammel. Den er 11 x 4,5 x 8 cm.
JULETREFOT. Gammel juletrefot i støpejern fra
Ullevål Sykehus. H=13 cm. og Ø hhv. 8 og 14
cm oppe og nede. Med 3 festeskruer. To av dem
sitter fast.
JUNGELKNIV. Kopi med slire og to småkniver. L
totalt = 46 cm (Gurkakniv ?). Dekorativ.
KAMPSVERD. Kopi av gotisk kampsverd i metall
med treskjefte, og balg. Dekorativt, L = 105 cm
KASSE. Stort skilt. Har hengt over kasse i en
gammel bank. Den er ant. i aluminium og er 135
x 45 cm. Skruene er litt rustne. Må hentes hos
Skanfil.
KINESISK figur på sokkel påsatt et skilt i 925s
med mesterstempel: Ingv. Hesla (norsk gullsmed),
inngravert Torremolinos 1969. H=15 cm + sokkel.
Ukjent materiale. Elfenben? Kinesiske tegn på
undersiden av sokkel. Meget dekorativ. Bør sjekkes av ekspert.
KLEBERSTENSSKÅL. Med stempel/innskrift
”Röros 1641” i bunnen. Den er 15 x 7 x 4 cm.
KNIVER. Eske med ca. 30 store og små kniver.
Mest gamle.
KOFFERT. Gammel koffert med merker fra til
sammen 18 hoteller. De fleste norske. Kofferten er
i bra stand, men mangler nøkkel. 61 x 36 x 16 cm.
KÅRDE. Konkurransekårde. Italiensk. Flott håndtak i utskjært tre og hjalt i aluminium. Den er ca.
110 cm lang.
LANDBRUKSDIPLOMER. 7 diplomer utdelt på
slutten av 1800-/beg. 1900-tallet i forbindelse med
meieridrift (1 av diplomene har rift oppe og nede).
Sjeldne; 6 stk. 28 x 38 cm, den siste litt større.
LOMMEKNIVER. Lott på 14 små lommekniver.
Fra 3,5 til 9 cm lange sammenslått. 5-6 produsert i
Solingen. 3 suvenirkniver. Litt slitasje på de fleste.
LORGNETTER. To par gamle lorgnetter.
MELANGE OPSKRIFTER. 27 oppskiftskort med
skipsmotiver, noen dubletter.
MUNN OG KLOVSYKE. Oppslag / plakat fra 1951:
”Adgang strengt forbudt for uvedkommende på
grunn av munn- og klovsykefaren”. 22 x 15 cm.
300
650
300
500
300
500
400
350
400
750
400
400
1500
300
300
900
500
1000
1000
300
300
500
1200
300
400
300
300
15
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 1011
I 1012
I 1013
I 1014
I 1015
I 1016
I 1017
I 1018
I 1019
I 1020
I 1021
I 1022
I 1023
I 1024
I 1025
I 1026
I 1027
I 1028
I 1029
I 1030
I 1031
I 1032
I 1033
I 1034
I 1035
I 1036
I 1037
I 1038
I 1039
I 1040
I 1041
16
Utrop
NAMSOS. Suvenirbilde malt på trestykke. 44x15
cm. Dekorativ.
NISSER. Lott på 3 litt nyere nisser. De er ca. 24
cm lange.
NØKLER. Stor lott eldre og nyere nøkler. Mellom
40 og 50 stk. Varierende størrelser. L=2 til 17 cm.
Se bilde på nett.
NÅLER. Lott på 11 stk. Bl.a. OL-nål Oslo 1952,
Nordisk Folkelandskamp i svømming, FN-nål,
HVII-nål (925 s) mfl.
POLITI. Lott på 3 skulderklaffer og 5 riksløver (to
på tøymerker). Se bilde.
PORSELEN DØRSKILT. Med teksten ”Regninger
betales hver tirsdag kl. 10 - 1”. Fra ca. 1915. Artig.
PREGESTEMPEL. Gammelt pregestempel fra
1930-årene i støpejern, som er et løvehode. Når
stemplet brukes kommer følgende frem: ”Karsten
Larssen & Co., (H. K.) Ltd. Haugesund. Dekorativ
gammelt stempel.
SJAKKUR. Lott på 5. Alle brukt, men virker. Tre
like i trekasse fra Alpha, Tyskland, 17 x 8 x 4 cm.
To lagd i Russland i plast, 22 x 10 x 5 cm.
SKJÆREFAT. Stort fat i tre med ”Oksehoder” i
metall med trehorn som håndtak. Det er ca. 64 x
32 cm. Noe brukt.
SLADRESPEIL. Gammelt sladrespeil, som var
plassert utenfor vinduet i gamle hus for å kunne se
opp og ned gaten. Bemerkninger på glasset.
SOMMERFUGLER. Lott på ett stort fat, ett skrin
og seks små fat med sommerfugldekor. Det er
ekte sommerfugler og blomster under glass. Fatet
er 25 cm i diam. med 3 flotte sommerfugler, og 3
cm høyt. Skrinet er 17 cm i diam. og 5 cm høyt
med to vakre sommerfugler. De små fatene er
9 cm i diam. med en sommerfugl i hver. Fire av
disse har sprukket glass. Under fatene står det
”Casa Estylo Santes”.
SPASERSTOKKER. Lott på 3. To merket med
830 s. Den ene med navn-monogram. Denne er
skadet, brukket nederst. Den brukne er 87 cm høy,
den andre i sølv er 89 cm høy og den umerkede
er 80 cm høy. En del slitasje på alle tre.
SPEIL. Stort og dekorativt speil. Utvendig str. ca
105 x 70 cm. Fin stand. MÅ HENTES.
SPILLMASKINVERK. Gammelt drivverk i messing
til spillmaskin.
SPINNEHJUL i bein (2 stk.), romersk, ca. 100-300
e.kr. Flott ”ring og prikk” dekor.
SPYTTEBAKKE. Messing med porselenskopp
inni. Ca. 19 cm i diam. og 8 cm høy. Noen småbulker i messingen.
SUVENIRSKJEER. Samling med ca 80 stk. i
plett/stål.
SØLVGRAVERING. Album med prislister for
sølvgravering fra 1920-/1950-tallet. Ca. 20 stk.
Medfølger div. andre papirer bl.a. vitnesbyrd, registreringskjema (for sølvgraverer) priser dørskilter,
husleiebøker og noen gamle aviser.
TAKLAMPE. Eldre lampe, med gammelt glass og
messingring med gjennomperforert blomsterrankedekor. Pæreholder defekt, men lett å erstatte. Den
er 28 cm i dia.
TEATERKIKKERTER. To stk. Den ene i etui.
Begge i messing med perlemor.
TERMOSER. Lott på 3 gamle termoser 40-50-tall.
To vanlige, H=34 cm. og en til mat H=25 cm. Litt
slitasje og noen småbulker.
TINE. Dekorativ rosemalt nyere kaketine. Sort
med blomsterdekor. Ø=37 cm og H=14 cm.
VARMEFLASKE. Gammel varmeflaske i messing.
Fransk. ”Hermetic depose” produsert i Lyon av
BPB. Den har reparasjoner i form av lodding i
skjøtene. Den er 29 x 20 x 12 cm.
VERDISKAP, Jøli. Sikkerhetsgodkjent av høyeste
standard. Spesialtransport må påregnes (antatt
kostnad ca. 5000). Beror hos innleverer.
VESTFOLD. En liten diverselott fra et
bo i Holmestrand: Sanghefte ifm fest for
Heimestyrkene i Botne 6.juli 1945, programmer
for opptog i Tønsberg 1925 og et stevne i Botne
1925, 17. mai-feiring i Botne 1925, en lommealmanak 1915, mappe med rasjoneringskort fra
krigen, reklamehefte for Høire, og noen merkater,
ett i brettet helark. Var. kval. Postkortlotter og en
brevlott fra boet finnes andre steder i auksjonskatalogen. Gi bud!
VIKINGSVERD. Kopi av gammelt vikingsverd i
metall med balg. Dekorativt, L = 67 cm.
Lott med 14 brilleinnfatninger, nye og ubrukte. Med
kjente merker: Rodenstock, Dolce & Gabbana,
Versus m.fl. Utsalgspris 24000.
Lott 20 medaljer, nåler og merker. En fortjenestemedalje utdelt av Det kongelige selskap for norges
vel i 1980, en morsom gammel ”2 præmie kaproing 17 mai”, idrettsmerker m.m. Se bilde.
Rotekasse med div. reklame, maritime platter, noe
sølv, noen klokker, bilde av fiskern, opptrekkere
m.m. Se bilder på nett.
Rotelott i eske. Bøker, papirer, bilder m.m. Eldre
bilde av Heddal stavkirke m/hakekors på bakside,
eldre barnebøker, magasiner m.m. Se bilder
på nett.
Eske med div. Her bl.a. militære forpakninger, 2
askebegre laget av patronhylsebunner, rester av
lampe laget av håndgranater, div. reklame m.m.
Se bilder på nett.
200
300
500
500
Obj.nr.
I 1042
I 1043
I 1044
800
600
I 1045
I 1046
I 1047
500
I 1048
250
I 1049
500
500
I 1050
I 1051
I 1052
500
I 1053
I 1054
500
300
350
I 1055
400
400
350
300
I 1056
I 1057
I 1058
I 1059
300
300
300
400
1000
100
I 1060
I 1061
I 1062
I 1063
I 1064
I 1065
I 1066
700
I 1067
800
400
300
I 1068
I 1069
300
F 1070
300
Utrop
Obj.nr.
300
I 1071
300
I 1072
AALESUNDS KREDITBANK. Aksjebrev litr. B
no. 1231-1235 med kuponger. Pålydende kr 600.
Aalesund, den 31 januar 1916. Kv. 1.
AALESUNDS KREDITBANK. Aktiebrev for preferance-aktieeiere no. 6142, pålydende kr. 10, med
kuponger. Aalesund i desember 1924. Kv. 1.
A/S NORSKE LLOYD. Aktiebrev med kuponger
no. 18220, pålydende kr. 500. Kristiania, den 4.
juni 1918. Kv. 0/1.
A/S STAVANGER PRIVATBANK. Aktiebrev no.
8252 med kuponger, pålydende kr 300. Stavanger,
den 2 juli 1917. Kv. 0/1.
BERGENS PRIVATBANK. Fem aksjer a kr. 100.
No. 55901/55905. Bergen og Oslo den 1. juli
1932. Kv. 0.
BRITISH AMERICA NICKEL CORPORATION,
LIMITED. Aksjebrev nr. N 1145, pålydende kr.
1000. “Norwegian Register”. Utstedt 19. oktober
1920. Kv. 1.
CHRISTIANIA HESTESKOSØMFABRIK. Aktiebrev
no. 38, pålydende kr 3000. Utstedt Christiania d. 4
december 1879. Kv. 1.
COMPANHIA DE BONDS ELECTRICOS CAMPO
GRANDE-GUARATIBA AKTIESELSKAP. Aktiebrev
nr. 1064. Pålydende 1000 milreis, med kupong.
Utstedt Kristiania i oktober 1916. Kv. 0.
DAMPSKIPSSELSKAPET PRODUCE. Aksjebrev
blankett med kuponger, pålydende kr. 720 etter
nedskrivninger. Haugesund, januar 1948. Kv. 0.
DEN NORSKE HANDELSBANK. Litra A. Nr.
116388. Pål. 180 kr. 30 september 1917. Kv. 1-2.
REALISASJON!
DET KONGELIGE OCTROIEREDE
ALMINDELIGE BRAND - ASSURANCE
COMPAGNIE PAA VARE OG EFFECTER. Dansk
aktiebrev nr. 668 serie A, Pålydende 100 rigsdaler.
Utstedt 11 december 1797. Med diverse stempler
og påtegninger. Kv. 3.
DET OVERSØISKE COMPAGNIE. Aksjebrev no.
34446/34450, pålydende 1500 kr. (5 ordinære
aksjer a kr. 300). Christiania, den 1apr. 1919. Med
utbyttetallonger, og transporter. Kv. 0/1.
FRYDENLUNDS BRYGGERI AS, datert
Christiania 1909, pål. kr 1000 (nr. 1237). En svak
brett øvre h. hjørne, ellers helt strøkent.
HAUGESUND PRIVATBANK. Aktiebrev no. 2827,
pålydende kr. 500. Med kuponger. Haugesund den
2. januar 1907 (med aldringsflekker på kantene).
Kv. 1/2.
HELGE HAVIK. Aksjebrev nr. 1, pålydende 120
aksjer av kr. 1000. Stavanger 02. 01. 1987. Kv. 0.
Så vidt vi vet er ikke dette omsatt før.
HELGE HAVIK. Aksjebrev nr. 140, pålydende kr.
1000. Stavanger 1966. Kv. 0. Så vidt vi vet er ikke
dette omsatt før.
HVALFANGERSELSKAPET HEKTOR A/S.
Aktiebrev no. 610. Pålydende kr. 1000, med coupon. Tønsberg den 25de sept. 1911. Kv. 2.
KRISTIANSSUNDS DAMPSKIBSREDERI.
Aktiebrev litra C nr. 2748. Pålydende kr, 1000.
Kristianssund i mai 1916. Kv. 1.
KRISTIANSSUNDS KREDITTBANK. Aktiebrev litra
A. No. 1553, pålydende kr 250. Kristianssund N
juni 1917. Kv. 1
NORDEN, GRUNDFONDSFORSKRIVELSE. Litra
A, No, 153. Pålydende 1000 Spdlr. = 4000kroner.
Elvegård pr. Christiansand S. 20 Marts 1901.
Kv. 2.
OPLANDSKE KREDITBANK. Aktiebrev litra C, no.
10225. Pålydende kr 125 (påstemplet kr 150). Med
kupons. Hamar den 1 mars 1917. Kv. 0/1.
SALOMONS SKOFABRIK. Kristiania 1 April 1917.
Pål. 500 kr. Forhøyet til 750 og sist til 1000 i
1919. Pent.
SALTENS DAMPSKIBSSELSKAB, blankett pål.
kr 100, nr 239. Dekorativ med tegning av gammel dampbåt. Ubrettet og pent. Medfølger boken
SALTENS-BÅTER II av Strøm.
SANDNES PRIVATBANK. Aksjebrev no. 164, med
utbyttekuponger, pålydende kr. 200. Grønt med
blå bård rundt. Sandnes den 29 februar 1916. Kv.
0. Sjeldent.
SIBERIAN STEAMSHIP MANUFACTURING &
TRADING Co., AKTIESELSKAB. Aktiebrev nr.
1561 med utbyttekuponger, pålydende kr. 1000.
Christiania i oktober 1916. Kv. 2.
SKIEN-TELEMARKENS
DAMPSKIBSAKSJESELSKAB. Skien august
1900. Pål. et hundre. Nedskrevet 3 ggr. sist 1934
til kr. 50. Flott og dekorativt aksjebrev. Brett på
midten.
STAVANGER KREDITBANK pål. 100 speciedaler, Stavanger 1866. Litra C. Nr 188. Eldste
kjente brev fra en forretningsbank. Bretter og
kantanm. Ca kv. 2. Lett festet i øvre kant i et
passpartout. Sjeldent utbudt.
150
Aksjebrev *)
300
Banankasse med div. Her er langløpet pistolkopi,
karaffel, messing, bøker, ny låsekasse m.m. Se
bilder på nett.
Rotekasse med ymse, bl.a. bilrelaterte ting, diplomer, utmerkelser, bilder, reklame, stor Pepsiflaske,
plakater, hjemmelaget lokomotiv i blikk m.m. Se
bilder på nett.
F 1078
BRUDEDALER. Gammel brudedaler i sølv med
kjede, øverst en 4 mark fra 1700-/1800-tallet
(forgylt), etterfulgt av tre quarter-dollar også i sølv,
disse etterfølges av 10 svenske/norske sølvmynter, det hele avsluttes av tre løv. Lengde på kjeden
ca. 110 cm.
2500
F 1079
12000
GRAPHOMETER. Merket ”Buterfield, Paris”.
Ca. 1700. Svært sjeldent og ca. 300 år gammelt.
Instrumentet er et målingsinstrument, som
ble brukt til utarbeidelse av kart og sjøkart.
Sekundær kompassnål, nedre del av stativ,
samt treplate. Medfølger en utskrift fra ”Adler
Planetarium& Asronomi Museum i Chicago”,
som viser et identisk instrument, fra samlingen
til museeet. Det er sjeldent at slike instrumenter er utbudt for salg, både internasjonalt og
nasjonalt.
500
JERNNØKKEL, lengde 7,9 cm. Tydelig synlig
dekor under patina. Ser svært gammel ut, sannsynlig middelalder.
300
KAFFEKANNE. Gammel kanne i tinn med innskipsjon fra 1877. Med trykk under ”5157 H I B & G
Kjøbenhavn prima qualitet 5”. Med eldre reparasjon i lokket.
LÅSER. To gamle låser, ant. fra 17-/1800-tallet.
300
Noe rust etc. Uten nøkler.
300
MELBOKS. Gammel rund boks med lokk. Ant. fra
Baltikum/Russland fra siste del av 1800-tallet. En
del slitasje og en sprekk i lokk. Boksen er 15 cm i
dia. og H=27 cm.
100
100
I 1074
250
100
500
100
I 1075
200
I 1076
100
500
I 1077
750
Utrop
400
I 1073
100
TRONDHJEMS HANDELSBANK. Trondhjem
1916, pål. 150,-. Overtrykt med navneendring til
Den Norske Handelsbank 1917. Kv. 1, dekorativ.
TØNSBERG PRIVATBANK. Aktiebrev no 22823,
pålydende kr 250, med kuponger. Tønsberg den
31. december 1918.
Lott UTENLANDSKE AKSJEBREV. ”COMPAGNIE
GENERALE DES AUTOBUS” no. 04654, med
utbyttekuponger. utstedt 27 februar 1909. Kv.1.,
”SHANGHAI POWER COMPANY” No. 14590 femti
aksjer. Utstedt 31 mai 1937. Kv. 2., ”Atlantic and
Pacific Railroad Company” No. D2016, pålydende
1000$, med ytbyttekuponger. Utstedt oktober
1910, Lånebrev i kv. 2., “The American Sugar
Refeining Company” no. G 157410, fem aksjer.
Utstedt 16 mai 1923, kv. 2, og “Boston and Maine
railroad” no. nyc 3087, 100 aksjer pålydende $
100, utstedt 26 november 1954. Kv. 2. Alle fem
aksjebrevene er dekorative
Lott UTENLANDSKE AKSJEBREV. ”Burlington
and Missouri River Railroad Company” no. 1380,
pålydende 100 $, 5 august 1874. Kv. 2., ”The
cleveland, Cincinnati, Chicago and St. Louis
Railway company” No. 2507, pålydende 1000$.
Med to stempelmerker. Kv. 1., ”Lehigh Valley
Railroad Company” no. A3108, pålydende 1000
$. utstedt 5. februar 1930. Kv. 2 (stort), og “The
Pennsylvania Railroad Company” nr. T284014,
100 aksjer, utstedt januar 1965. Kv. 0. Alle aksjebrevene er dekorative.
Lott aksjebrev: “Skiens og Oplands privatbank”
Nr. 6938, pålydende kr. 250, med talonger. Skien,
den 2. januar 1917. Kv. 0. “Nordlands Privatbank”
Nr. 8221, pålydende kr. 250. Bodø den 15. januar
1919. Kv. 1. “Norsk Oversjøisk Bank Union a/s”
no. 13536 serie B, pålydende kr 1000, med kuponger. Kristiania, den 15de juli 1920. Kv. 0.
Lott: “STAVANGER ELECTRO-STAALVERK” No.
604, pålydende kr. 1000, med coupons. Stavanger
i Januar 1912. KV. 1. “Stavanger handels-og
Industribank” Nr. 16509. Pålydende kr 200 med
utbyttekuponger. Stavanger den 30 december
1916. Kv. 1.
To stk. Aktieselskabet “Polly” no. 17, pålydende
kr. 250. Sigerfjord, den 1ste mai 1907. Kv. 2.,
Aktiebrev Nr. 47 i selskabet “E. C. Due”, pålydende kr. 1000. Kristiania 1912. Kv. 0.
Antikviteter *)
500
500
200
500
400
200
150
150
150
150
150
300
200
500
150
500
400
500
300
500
I 1080
I 1081
I 1082
3000
I 1083
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 1084
I 1085
I 1086
I 1087
I 1088
Utrop
MESSINGHYLLE. Gedigen dekor- eller bruksgjenstand til f. eks. bokstøtte. Ca 3 kg. Barokk stil.
H=16.5 cm. Dekorativ.
Parafinlampe 1880-1920, metallet i føttene er et
blandingsmetall av sink/tinn som er lett å forme,
de er ofte tyske og i meget pen stand. Ser orginalt
ut. Se vedlagte faximile fra antikviteshandler.
SAMOVAR. Stor flott russisk samovar i messing.
Gammel antikk, ant. fra ca. 1890-tallet. H = 43 cm,
noen bulker. Ellers flott.
SPONESKE. Sveipet rosemalt fra 1800-tallet.
(Sprekk i lokk, rester av lim ved nagler i bunnen
og langs kanten).
STRYKEJERN. Med pipe, da man fyrte opp med
glødende kull, merke ”Lyng”. Med varmebeskyttende messingplate med følgende innskrift ”W.
Lyng C Registrered trademark La esperanla”. Løs
i den ene enden.
400
2500
600
500
500
I 1090
F 1091
I 1092
I 1093
F 1094
I 1095
I 1096
I 1108
I 1109
I 1110
I 1111
Autografer *)
I 1089
Obj.nr.
I 1107
300
BJØRNEBOE, JENS. Spesiell hilsen fra Bjørneboe
i boken Haiene fra 1974: ”Det var smerten verdt,
Jens Bj.”, skrevet med knudrede skrift.
BONAPARTE, LOUIS (1778-1846). Konge av
500
Holland og Napoleons bror. Signert lapp. Uvanlig.
1500
DRONNING MAUD og KONG HAAKON VII. To
innrammede og egenhendige signerte fotografier (15x21 cm) fra kroningen 1906. Begge i
originale rammer som er noe skadet. Kongens
ramme har den originale kronen i messing
på toppen. Disse to bildene ble gitt til Biskop
Wexelsen etter kroningen, i følge maskinskrevet notat bak. Sans. unike.
300
GRAN, TRYGVE. Lengre hilsen fra forfatteren på
tittelbladet i boka ”Første Fly over Nordsjøen” fra
1964. Signert og datert 12-11-1968.
750
MICHELSEN, Christian. Undertegnet innrammet
brev fra C. M. til journalisten Carl Just. Det er 20
x 25 cm.
1200
NAPOLEON III (1808-1873). Brev til Kong
Ferdinand II av Sicilia, datert Paris 30. mars 1855.
Meget uvanlig.
17000
Koffert med autografsamling. Større samling
på dokumenter, breve og kort med royale,
adelige og regjeringsledere. Hovedsaklig fra
Europa. Mange danske, svenske men også
norske: som Haakon VII, Märtha og Harald/
Sonja, spennende materiale fra det helt gamle
til det nyere.
200
Innrammet s/hv fotografi med gamle kjendiser. To
har signert dette: CARSTEN BYHRING og ARVID
NILSSEN. 16 x 11 cm.
I 1112
I 1113
I 1114
I 1115
I 1116
I 1117
I 1118
I 1119
Bøker, aviser, tidsskrifter
Diverse bøker
I 1097
I 1098
I 1099
I 1100
I 1101
I 1102
I 1103
I 1104
I 1105
I 1106
ARENTZ, ERIK. Reiseskildringer. Lott 4 bøker:
”Hvor jorden slutter”. Oslo 1929. 134 s., rikt illustrert. ”Siam”. Oslo 1932. 149 s, og 2 forskj. utgaver
av ”Hvis du har hørt østens kalden”, 135 illustrationer. Oslo 1930. 231 s.
ASBJØRNSEN, PETER CHR. Norge fremstillet
i tegninger. Bind I-II. Udgivet af Chr. Tønsberg.
1980 - 81. Faksimileutg. Opprinnelig utg. 1848.
Orig.bd. Begge med smussomslag. 102 + 196
s. 82 prospekter av norske byer og landskaper.
Bra kvalitet.
BIBELEN MED FORKLARINGER. Bind I-VI
(- bind V). Forlagt av Lutherstiftelsens Boghandel
Kristiania 1913-1917. Noen små anmerkninger.
BOG OVER DE UDVORTES SYGDOMME.
Innbundet avskrift av boken utg. 1793 i
København. Avskriften er fra 1800-tallet, funnet
på loftet i Edvard Strandsv. 59 på Hafslundsøy en
gang på 60-70-tallet. Medfølger avisutklipp ang.
funnet. Baksiden på permen bort, en del anmerkninger, men boken henger godt sammen.
DAMSLETHFORSIDER. Lott 23 bøker.
Rocambole. Nr. 4-18. Pocketbøker. Romanforlaget
Oslo u.år. Alle med litt slitasje i rygg. 8 div. andre.
Se bilder på nett.
DIKT. Lott 8 bøker. 3 stk. Arnulf Øverland.
Kjeldene 1946, Leiken og lynet 1947 og Lykka
for ferdesmenn 1949. Alle 1. utg. 3 stk. Arnulf
Øverland. Hustavler 1935 (2 oppl), Tilbake til livet
1946 og Fiskeren og hans sjel 1950. De 2 siste
1. oppl. Inger Hagerup, Den syvende natt 1947 1.
oppl. Den siste boken er om Dikteren Olav Duun,
skrevet av Alv G. Schjelderup utg. 1945. Navn på
side 3 i de fleste.
GENOM NORGE. Af Dr. Yngvar Nielsen.
Stockholm 1882. ”Från Tistedalen til
Jakobselfven”. 100 s rikt illustrert ”efter teckningar
af Ludvig Skramstad och flere utländska konstnärer”. Flott dekorert forside.
HEYERDAHL. Evensberget, Snorre. ”Thor
Heyerdahl. Oppdageren”. Oslo., J. M. Stenersens
Forlag A/S. 1994. Dekorert original helskinnbind
med dekor og smussomslagg. Helt gullsnitt. 299
sider. Rikt illustrert i farver. Luxus-utgave 1994.
Ser ny ut.
JANSSEN, HORST: Lissa - en forholdsvis lavmælt
fortelling. Oslo 1985. Rikt illustert. i farger. Originalt
shirtryggbind. Signert av Janssen, HJ. Erotika
roman. Meget pen.
Jødisk Bibel fra 1826 i lommeformat med arabisk
skrifttegn, pen lærinnbinding med gulldekorasjon,
lett brukt, 5½ x 8½ cm.
300
I 1120
400
I 1121
300
500
I 1122
I 1123
400
I 1124
300
I 1125
I 1126
500
I 1127
500
350
I 1128
200
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
150
AMERIKA. Lott ca. 30 bøker om Amerika, noen
om indianere. Både på norsk og engelsk. Se
bilder på nett.
300
Faktabøker
I 1129
KITTELSEN, TH. Løgn og forbandet digt. Med 77
illustrasjoner efter originaltegninger av forfatteren.
Kristiania og Kjøbenhavn 1912. Gyldendalske.
204 sider. Originalbind. Lys rygg m. uleseleg skrift
(deler av rygg mangler oppe og nede). Dekorert
framside. Noe slitasje og aldersflekker.
LANDMARK, MARIE. Kogebog for land og by.
7de forøgede oplag af ”For landsbygden”. Raad
og veiledning for hus og hjem. Bergen u.år. 237
s. Noe slitasje.
LEES, JAMES A. & W. J. CLUTTERBUCK. Tre
i Norge ved to af dem, Lees og Taylor. Med 59
træsnit. 2. oplag. Kristiania 1889. 295 s. Illustrert i
s/h. Pent eksemplar.
LUTHER, MARTIN. Verker i utvalg 1-6. Ved Inge
Lønning og Tarald Rasmussen Oslo 1979. Pene
med smussomslag i originaleske.
MOE, JØRGEN. I Brønden og Tjærnet.
Smaahistorier for Børn. Andet Oplag. Kristiania
1880. 48 s. Navn på tittelblad. Ganske pent.
NORGE I DET NITTENDE AARHUNDREDE.
Tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere
1-2. Hovedredaktører Nordahl Rolfsen, for illustrationerne E. Werenskiold. Kristiania 1900. 447 s. +
468 s. Rikt illustrert. Litt slitasje.
NORGES KONGESAGAER. 1914-utgaven.
Oversatt ved Gustav Storm, dekorativt utstyrt av
Gerhard Munthe. I-IV (i 2 bind). Kristiania, J. M.
Stenersens Forlag. 1899-1914. Noe slitasje.
NORGES MELODIER. Del 1-4. Del 1-3 sans. 1
oppl. fra ca. 1920. Del 4 ant. senere opplag fra
1950-tallet. Kristiania de 3 første og Oslo den
siste. Noe slitasje.
NORSK RIKSSTAMBOK. Over dølehest. Lott 2
bøker. 1986 og 1995. 684 + 651 s. Begge med litt
skrift på forside. Ellers er de meget fine.
PRØYSEN, ALF. Lott 4 bøker. Dørstokken heme.
Hedmarksfortellinger. Ny og større utgave. Uten
sted., Høvik Forlag 1949. 159 s. Det var da det
og itte nå. 1971. 1.oppl. 154 s. Jinter je har møtt.
Oslo 1972. 205 s. Teskjekjerringa på camping.
Med tegninger av Borghild Rud. 2.oppl. Oslo 1975.
86 s. Slitt øverst i rygg.
PRØYSEN, ALF. To bøker. Viser i tusmørke. 1951.
Orig. papirbd. 45. Omslag av Hans Normann Dahl.
Illustrert av Borghild Rud. Viser i tusmørke. 1951.
Orig. papirbd. 45s. Omslag av Hans Normann
Dahl. Illustrert av Borghild Rud.
RIKSTELEFONKATALOGEN. Buskerud og
Vestfold 1967 4. I meget god stand.
SANGBØKER. Lott på 14 små sangbøker/hefter. Bl.a. Smørekoppens visebok 3 oppl. 1943,
Bredtveit-Songs utg. ved Bredvedt fengsel ved
sammenkomst av løslatte fanger (fra 2 verdenskrig), Sangbok for Norsk Speiderpikeforbund
1935, Filologisk Forenings sangbok 1942, Norske
Folkeviser III 1920 mfl. Se bilder på nett.
SANGBØKER. Lott på 18 eldre sangbøker. Bl.a.
Den første og andre store viseboka, Margrete
Munthe Kom skal vi synge komplett 1977, Søraas
sangboka 1962, Mads Berg skolen sangbok,
Norsk musikkforlag visesangbok 11971, Alf
Prøysens Drengstuviser 1. oppl. 1948, Seips visebok 1929, Smørkoppens visebok 1943 mfl.
STORM FLORA. ”Agnes, en ung kvindes livshistorie”. ”Gribende skildring af livet i storstaden”. Hefte
1-95. Utg. fom. 1913. Alle heftene fra 1-95 er der,
men det skal være en fortsettelse, men vi vet ikke
hvor mange som mangler.
THOR HEYERDAHL OPPDAGEREN.
Evensberget, Snorre. Oslo 1994. 299 s. Illustrert.
Originalt helskinnsbind med helt gullsnitt. I kassett.
Pent eksemplar. Nr. 938 av 1000 eksemplarer.
Signert av Thor Heyerdahl.
TRANGVIKSPOSTEN. 1-7. samling. Oslo 1949.
143 + 160 + 192 + 160 + 144 + 180 + 208 s.
Illustr. av Øyvind Sørensen, Olaf Gulbransson og
Th. Kittelsen.
V-BØKENE. Lott på 19 pocketbøker. Noveller fra
2. verdenskrig. Utg. 1960-1970-tallet. Stort sett bra
kvalitet. Se bilde på nett.
VISTED, KRISTOFER OG HILMAR STIGUM. Vår
gamle bondekultur. Tredje utgave. Bind 1 - 2. Oslo
1971. Rikt illustrert, dels i farger. Meget pene.
WILDENVEY, HERMAN. Samlede dikt. Bind
I-VI Oslo 1945-47 (Gyldendal). Bind I-III kalles
Samlede dikt. 382 + 367 + 368. Bind IV Filomele.
Oslo 1946. 284 s. Bind V Ved sangens kilder. Oslo
1947. 210 s. Bind VI Polyhymnia. Oslo 1952. 187
s. Alle i originale røde sjirtingryggbd. Bra kvalitet.
Banankasse med ca. 20 bøker. Lokalhistorie og
noe fakta. Fra hele landet. Spennende lott. Se
bilder på nett.
Lott. Francis Bull ”Tretten taler på Grini”, Hans
Fredrik Dahl ”Hallo-Hallo!” krinkastingen i Norge
1920-1940, Bjørg Kristiansen White ”Billedvev”,
Inge Bruland ”Det stig av hav eit Rogaland”,
”Norway”, Johan Bojer ”Den siste viking”, ”Byen”
hundre tresnitt av Frans Masereel, ogg ”How to
make clipper ship models”. Bruksstand.
Obj.nr.
I 1130
I 1131
300
500
I 1132
I 1133
500
300
500
500
300
I 1134
I 1135
I 1136
400
300
I 1137
I 1138
350
I 1139
I 1140
300
I 1141
300
I 1142
400
I 1143
I 1144
500
450
I 1145
I 1146
350
300
300
I 1147
I 1148
I 1149
400
I 1150
500
400
I 1151
I 1152
I 1153
Utrop
AMUNDSEN, K. VILH. (RED.): Idrætsboken. Bind
I-IV Kristiania 1923. Illustrert Original helshirtingbind. Fire pene, men noe falmet i ryggen, med
noen få små hvite flekker.
BERGE, RIKARD. Norskt bondesylv. 1975.
Originalt bind. 570 sider + (58) sider. LXXX pl. +
8 fargeplansjer. Illustrasjoner. De siste 58 sider
er et tillegg av Aagot Noss og Sigurd Telnes. Med
bibliotekstempel.
BIL. Eske med div. bøker og kart. Bl.a. 8 forskjellige NAFs veibøker. Noe om båter også. Se bilde
på nett.
BIL. Lott ca. 20 bøker/hefter. OLSSON,
CHRISTER. Volvo 1927-2000 en kavalkade. 128
s. Rikt illustrert. LINDTVEIT, TORLEIF OG FINN
B. NYQUIST. På hjul i Norge. En billedkavalkade
fra Osebergvognen til parkometeret. Oslo. 1971.
160 sider. Meget rikt illustrert. MILSON, TRYGVE.
Boblen som ikke brast. Møller-gruppen 50 år.
Oslo 1986. 108 s. Rikt illustrert med biler. Mfl. Se
bilder på nett.
BOTANIKK. Lott på 17. Bl.a. Norges ville blomster
stort format 250 s., Garden plants and flowers,
Ville planter i Norge stort format 450 s, Norske
medisinplanter, Hoffstad norsk flora 500 s, m.fl.
BOTANIKK/BIOLOGI. Lott på over 25 div. bøker.
Her er bl.a. Danmarks Haver bind I-II 1944, og
bøker om planter, urter, blomstervandringer, prydvekster, plantelære m.m. Både nytt og gammelt.
Stort sett bra kvalitet. Se bilder på nett.
BRYDE, S. M. Norges Handelskalender. Bind
1 og 2. 45 utg. 1968-1969. Bind 1: 1664 s.
Oslo, Bergen og Trondhjem. Arendal-Ålesund.
Landistriktene. Bind 2: bransjeavdeling, 3107s.
Østlandet, Sørlandet, Odda og Stavanger. Begge i
meget bra stand.
CAPPELENS MUSIKKLEKSIKON 1-6. Oslo
1978-80. Rikt illustrert. Originale kunstskinnbind
med smussomslag. Pene.
DEN NORSKE TURISTFORENINGS ÅRBOK.
Årgang 1935-1951 og 1953. Dubletter av følgende
år: 1939, 1940, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, og
1950. I alt 26 stk. Bruksstand.
DET NORSKE FOLKS LIV OG HISTORIE.
1932-utgave. 11 bind. Pene bøker.
EGYPT, Midtøsten, Østen. Lott 14 bøker. De fleste
i god stand. Liste kan besørges.
ENGELSTAD , EIVIND S. M.FL. Storgårder i
Norge bind I+II. Første utg. Oslo 1962/1963.
Hjemmenes Forlag. 300+281 s. Kongeboliger og
nasjonalskatter i Norge. Oslo 1964. 287 s. Rikt
illustrert i farger.
ENGELSTAD, HELEN: Messeklær og alterskrud.
Middelalderske paramenter i Norge. Oslo 1941.
Orig. skinnryggbind m/vareomslag, 164 s. Rikt ill.
Stemplet ”Fra foreleggeren”. Trykt i 750 salgseks.
Meget pent eks. Ex libris.
ERKEN, HENRIETTE SCHØNBERG Stor
kokebok. For større og mindre husholdninger.
Med illustrasjoner. Fjerde gjennemeste utgave.
Kristiania 1921. 704 s. Litt slitt i rygg og noen
andre anm.
ERKEN, LILLEMOR. Tidens kokebok. Med et forord av dr. Arne Bruusgaard. 1. utgave. Oslo 1938.
215 s. Illustrert med fotografier. Medfølger også
Tidens syltebok. Sylting, safting, hermetisering,
frysing. Oslo 1939. 143 s. Illustrert. Begge bøker
med litt slitasje.
FETT, HARRY. Norges kirker i det 16de og 17de
aarhundrede. Med 378 billeder, 16 blade planscher og 1 kunstbilag. Kristiania 1911. 146 s. Noen
anmerkninger og flekker på omslag.
FJELL OG VIDDE. Utgitt av ”Den Norske
Turistforening”, årganger: 1978, 1979 (x2) - 1993.
17 stk. i bra bruksstand.
FLY/ROMFART. Lott ca. 20 bøker og hefter. Bl.a.
Flight training Manual DASH 7, Malfunction Check
List DHC-7, Widerøe, Pilot loggbøker m.m. Se
bilder på nett.
FÆGRI, KNUT. Norges planter. I-II. Oslo
1958-1960. Meget rikt illustrert, mye i farver. Pene
bind med skinn i rygg og hjørner.
GRIMBERG, CARL. Menneskenes liv og historie. Bind 1-22. Utg. 1965. 3. utg. Medfølger
Menneskenes liv og historie. Tre bøker om Afrika,
Kina/Japan/Korea og India/Sørøstasia. Alle
bøkene er likt innbundet og i god stand.
HAYWARD, HELENA: World furniture. 3.utg.
London 1969. Folio 320 s. Meget rikt illustrert,
delvis i farver. Originalbind u/vareomslag. En fin
bok om møbler fra hele verden, også fra Norge.
Meget god stand.
HOLTEDAHL, OLAF. Norges geologi. Bind 1-2. +
Plansjer i original kassett. Til sammen 1118 s. Oslo
1943. Illustrert. Usprettet.
HVALFANGST. Lott 4 bøker. RISTING, SIGURD.
Av hvalfangstens historie. Kristiania 1922. Med
Portrætter, illustrationer og karter. Blått originalt
helbind. Pen. 625 s. TØNNESSEN, J. N. OG A.
O. JOHNSEN. The history of modern whaling.
London/Canberra u.å. 798 s. Illustrert. Med smussomslag. THORSON, ODD. Aksjeselskapet Kosmos
gjennom 25 år. En epoke i Antarktis. Oslo [1953].
176 s. Illustrert. Register for Hvalfangstflåten 1936.
Sandefjord. 104 s.
HVEM HVAD HVOR 1937. Utg. 1936. Pen stand.
Dessuten HHH 1954 også i ok stand.
500
750
300
400
500
300
1000
1000
900
150
500
500
500
300
300
400
500
300
500
300
400
500
700
700
17
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 1154
I 1155
I 1156
I 1157
I 1158
I 1159
I 1160
I 1161
I 1162
I 1163
I 1164
I 1165
I 1166
I 1167
I 1168
I 1169
I 1170
I 1171
I 1172
I 1173
I 1174
I 1175
18
Utrop
HVEM HVA HVOR. Lott 31 stk. 1963-1983
(komplett), 85, 88-90 og 92-96. Alle i fin stand.
Medfølger 14 svenske og dansk: Svenske 61, 66,
67 og 76 og danske 80-90 og 92-95.
JERNBANEN. MINNEVERKET OM
SØRLANDSBANEN, red.: R.A. Lorentzen, Oslo
1937, 366 s samt to bind i serien “De norske
Jernbaner og deres personale”, Biografier. Red.
Per Hohle, Oslo 1959, 454 s og Driftshistorie, red.
Johs. B. Hegna Oslo 1957, 633 s. Pene bind.
KAVLI, GUTHORM OG GUNNAR HJELDE: Slottet
i Oslo. Historien om hovedstadens kongebolig.
Dreyer forlag 1973 (Norske minnesmerker). 460 s.
Meget rikt illustrert, også i farver. Orig. dek. hellerretsbind med vareomslag. Fint eks.
KOKEBØKER. Lott 18 eldre og spesielle kokebøker. Bl.a. Schønberg Erkens Stor kokebok 1947
(noe slitt), liten kokebok 1938, Lillemor Erken
Tiden kokebok 1949, Statens lærerinneskole i husstell kokebok 1950, Marie Blom husholdningsbog
1894, Olaug Løkens kokebok 1944, Kogebog for
land og by- Marie Landmark 9 utg. ca. 1895 mfl.
KOKEBØKER/OPPSKRIFTER. Eske med “Den
nye kokeboken” nr. 1 og 2, samt et 50-talls enheter med oppskrifter. Mest eldre hefter.
KYSTKULTUR. Vår gamle kystkultur av Svein
Molaug. Bind 1-2. Oslo 1985. 406 + 273 s. Meget
rikt illustrert, også i farver. Originalbind med
smussomslag. Pent sett.
MAT. Eske med kokebøker, oppskrifter, lærebøker.
Nytt og eldre. Over 20 bøker og enda flere småhefter. Se bilde på nett.
MOTORSYKKEL. Lott 9 bøker. HENSHAW
/ KERR, PETER / IAN. The Encyclopedia of
the Harley-Davidson Celebrating 100 years.
Chartwell Books, Inc., 2003. In English. 441 s.
Rikt illustrert. CARROLL, JOHN. Classic American
Motorcycles. Chartwell Books Inc 1997. 112 s.
Rikt illustrert. BROWN, ROLAND/ MCDIARMID,
MAC. The Complete Handbook of Motorcycles
and Motorcycling. Lorenz Books 2004. 512 s. Rikt
illustrert. Se bilde på nett.
NORGES HISTORIE 1 - 15. Red. Knut Mykland.
Cappelen fakta. Utg. 1994. Nye i originaleske.
Medfølger Verdenshistorien i kart, tekst og bilde.
Cappelen 1991. 200 s. Meget rikt illustrert.
NORSK HERALDISK MØNSTRING. Fra Frederik
IVîS regjeringstid 1699 - 1730. Ved Hans Krag.
Trykt som manuskrift i 300 nummererte eksemplarer, hvorav disse er nr. 9. 15 hefter. O. B. Hansens
boktrykkeri, Drøbak 1942. Bruksstand. Meget
sjeldne og spesielle.
NORSK RIKSMÅLSORDBOK. Utarbeidet av
Trygve Knudsen, Alf Sommerfelt m.fl. 4 bind utgitt
av Riksmålsverket. To stk. fra 1937, ett fra 1947
og ett utgitt 1957. 2200 sider. Skinnryggbind med
noen bruksspor, men ganske ok stand.
NORWEGIAN PICTORIAL REVIEW.
Norgesrevyen. Rikt ill. Oslo, Faktum forlag.
Innbundet. Norsk og engelsk tekst/norwegian and
English texts. 1977 1, 2, 3 og 4 kvartal, 1978 1,
2, 3 og 4 kv, 1979 1, 2, 3, og 4 kv, 1980 1, 2, 3,
og 4 kv, 1981 1, 2, 3, og 4 kv. Samt 1982 1 kv. 21
bøker i bra stand.
POLAK, ADA BUCH. Gammelt norsk glass.
1953. 352 sider + 96 plansjer. Gyldendal norsk
forlag, Oslo 1953. Illustrert. Solid, pent privat
halvskinnbind.
RIKSTELEFONKATALOGEN for Buskerud og
Vestfold 1958/4. Noen blyantnotater, ellers bra
stand.
SCHNITLER, CARL W. Norske haver. Lott 3 bøker
utg. av Norsk Folkemuseum Kristiania 1915.
Norske Haver i gammel tid. Bind I-II. Illustrert. 257
s. Pene, men fuktighetskade øverst på de siste
45 sidene. Norske Haver i det XVIII og XIX aarhundre. 212 s. Noe løs i ryggen og fuktighetskade
øverst på de siste 20 sidene.
SKOGBRUKSBOKA. 1-5. Redaktør: Lars Strand.
Utg. av Skogforlaget 1961. Dekorert originalbind.
Hhv. 400, 454, 494, 368, og 411 s. Rikt illustrert.
God stand.
SOVJETUNIONEN. Eske med 20 enheter, gamle
propagandabøker/hefter fra 1920-30-tallet. Var.
kval.
STANLEY, H. M. Gjennem det mørke fastland.
Bind I-II. Kristiania 1878. 485+511 sider. Rikt
illustrert. Originalt dekorert helshirtingsbd. med rik
gulldekor Noe slitt. nAVN.
STUDENTENE FRA. Lott på tre. Studenterne fra
1893, 356 s og med program og sange for disse
studentenes 25-års jubileum 1918, bra eksemplar. Studentene fra 1906, 389 s, meget pent.
Studentene fra 1915, 303 s. pent eksemplar.
THIIS, MINA. Kokebok I-IV: Supper og småretter,
Fisk kjøtt og grønnsaker, Desserter - kaker og
konfekt, Saft og sylt ! 2 opplag. Oslo 1936-47. 200
+ 215 + 243 + 140 s. Illustrert. Fargeplansjer.
TVEDTE, JON. Flyvningen - det moderne eventyr.
Billedredaktør Halvor Pedersen. 2 bind. 1958-59.
Hhv. 396 og 427 s. Meget rikt illustr., foldeplansjer
i farger og s/h., kart. Original bind m/skinn rygg og
hjørner. Noe slitt innbinding, bind I noe løs i rygg.
VIKINGENE. Lott med 14 bøker. Eldre og nyere.
De fleste i god stand. Liste kan besørges.
300
Obj.nr.
I 1176
500
I 1177
400
800
I 1178
I 1179
I 1180
200
I 1181
500
I 1182
300
450
Utrop
VIN. Åtte nyere bøker om vin, hvorav fire i
stort format: Sønsteby: “Betatt av vinen”, Budd:
“Vinreiser”, 2002, Stevenson: “Vin fra hele verden”
1997, Johnson: “Vinens verden” 3. utg. 1985,
samt 4 mindre bøker og en om mat. Rikt ill. Pen
stand, som nye.
VISTED, KRISTOFER OG HILMAR STIGUM. Vår
gamle bondekultur. Bind I-II. 1951 - 52. Orig. røde
skinnbd. 366 + 398 s. Illustrasjoner. Fargeplansjer.
VOLUND. Norsk Teknisk Museums årbøker.
Lott på 24 stk. 1954-1992. Årene 1954, 1956,
1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968-1972, 1974,
1976-1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988,
1989 og 1992. Medfølger katalogen “Hva finner vi i
NTM” fra 1971. Bra kvalitet på alt.
VÅRE VILLE PLANTER. I - VI. Utgitt ved Torsten
Lagerberg og Jens Holmboe. 1937-40. Originale
skinnbind. Illustrasjoner. Fargeplansjer og kart.
VÅRE VILLE PLANTER. Red.: Lagerberg,
Holmboe og Nordhagen. 9 bind. Oslo 1950-1958.
Rikt illustrert i farver og sort-hvitt. Orig. røde skinnbind. Noen mindre bruksspor. Pen stand.
ØVERLAND, O.A. Illustreret Norges Historie.
Folkeudgave. 12 bind. Kristiania 1887-98. Orig.
dekorerte skinnbind. Utgave med det norske riksvåpenet på fordekkel. Meget dekorativt sett. Noe
slitasje på ryggene. Ellers bra stand.
Lott 5 praktbøker. Alle på engelsk. “The great
bronze age of China”. Utg 1980. 386 s. Rikt illustrert. ”Monuments of civilzation ancient Cambodia”.
Utg. 1978. 192 s. Rikt illustrert. ”Castles of
Europe”. Utg. 1970. 304 s. Rikt illustrert. ”Through
the ages”. Utg 1983. 360 s. Illustrert. ”The reign of
chivalry”. Utg. 1980. 208 s. Illustrert.
300
BORGE, BERNHARD (André Bjerke): 5 bøker:
“De dødes Tjern” 1. utgave 1942, “Skjult Mønster”
1. utg. 1950, samt “Hobbydetektiven” 1971 og
André Bjerke: “Tryllestaven” 1961 samt m/Harald
Tusberg: “Grenseland 5 år efter”, 1977. Bra stand.
FLEMMING, IAN. 007 James Bond. Gullserie.
Utgitt 1967-1968. Komplett serie på 12 bøker.
Navn i alle bøker på side 3. Noen anmerkninger.
Se bilder på nett.
FRICH, ØVRE RICHTER. Tils. 11 stk. Med er nr.
1-3, 5, 16-17, 19, 29-30, 32 og 34. Noen bruksspor, men stort sett OK stand.
KRIM. Bøker om krim. Banankasse med Nordisk
kriminalkrønike 71, 72, 79, 80, 82, 83, 87, 89 og
95. Medfølger 14 andre bøker om kriminalitet, det
meste i Norge.
MAIGRET & WOODHOUSE. Lott 8 Maigretbøker
med forsider av Damsleth samt 7 stk. av
Woodhouse. Bra stand.
MICHELET, JON. Lott 16 forskjellige bøker. Både
innbundne og pocketbøker. Stort sett bra kvalitet.
NORDISK KRIMINALKRØNIKE 1971-82, 85, 86,
89. Tils. 15 stk. Fin kvalitet. (Pris på antivariatene
ca 1-200 pr. stk.). Realisasjon!
POCKETBØKER. Eldre pocketbøker, mest krim,
f.eks. Larry Kent, Carter Brown, Nick Carter,
Rocambole, Hank Janson. Tils. 112 stk. + 24
andre cowboy/kjærlighetsromaner. Noe var. kval.
Eske med 10 bøker: 4 av Gunnar Staalesen, 4 av
Håkan Nesser, 1 av Arild Rypdal og en av John
Grisham, medfølger 8 pocketbøker, bl.a. 4 fra Den
Svarte Serie. OK kvalitet.
500
Kriminalbøker
I 1183
I 1184
500
I 1185
900
I 1186
400
I 1187
I 1188
400
I 1189
I 1190
2000
I 1191
Obj.nr.
I 1198
750
600
I 1199
500
800
750
400
I 1200
I 1201
I 1202
I 1203
I 1204
I 1205
I 1206
500
I 1207
500
I 1208
300
I 1209
500
I 1210
300
100
I 1211
400
400
I 1212
300
Lokalhistoriske bøker
I 1213
300
Denne avdelingen omfatter hovedsakelig en fylkesvis utstykking av en
stor samling lokalhistoriske bøker, samlet inn over lang tid. Det er åpenbart mange uvanlige bøker innimellom.
I 1214
I 1192
500
I 1193
150
400
I 1194
350
I 1195
400
I 1196
500
I 1197
650
BERGEN. ELDRE BERGEN-ARKITEKTUR i
utvalg etter Bergens Arkitektforenings fotografier
og oppmålinger gjennom 25 år. Bind I og II, utg.
1933 og 1941. Upaginerte sider. Rikt ill. Navn på
friblad. Noe slitte omslag.
BERGEN. KOREN-WIBERG, CHRISTIAN: Det
tyske kontor i Bergen. Tegninger med beskrivelse
av Koren-Wiberg. Bergen 1899, 279 sider. Meget
rikt illustrert. Originalt dekorert helsjirtingbind. En
avskalling på forsiden, navn på friblad, ex libris
Sigurd Meidell.
BUSKERUD. DRAMMEN. Lott med 14 bøker.
Bl.a. Det Norske Næringsliv, Buskerud, 1951,
Skipsbyggingen i Drammen 1972, Drammen
byleksikon, Skogsdrift og fløting i Drammens
Vassdrag, Drømmen om Drammen, Drammen
teater gjennom 200 år.
BUSKERUD. DRAMMEN. STRØMSØ
BYDELSHISTORIE, (bind III) av F.H.Schandy, u.år,
394s. Pen stand m/vareomslag. Ettertraktet.
BUSKERUD. DRAMMEN. ØVRE BRAGERNES
BYDELSHISTORIE, bind I og II av F.H.Schandy,
u.år, hhv. 404 og 459s. Bind II u/vareomslag. Pene
bøker. Ettertraktet.
BUSKERUD. DRAMMEN Bind I og II sammenbundet i et skinnryggbind med gullskrift på ryggen.
Omslag medbundet. Red. Tord Pedersen, utg. av
Harald Lyche 1912. Sprekk og små skrammer i
rygg, ellers ok.
350
400
I 1215
I 1216
I 1217
350
I 1218
350
500
500
I 1219
Utrop
BUSKERUD. Lott 7 bøker. RUUD, ARNT.
Drammen byleksikon utg. 1979 142 s.
LORENTZEN R.A. A/S P. Ltz. Aass. En
Drammensbedrift gjennom et hundreår. Utg. 1946
149 s. SKAAR BORGERSEN/SUNMANN. Gamle
Kongsberg. Utg. 1991. 160 s. SÅTVEDT, OLAV.
2 bøker. Bank og bergstad, om Sparebanken
Buskerud 1839-1989. Utg. 1989 171 s. Med Skrim
i hundre. Om idrettslaget Skrim 1898-1998. Utg.
1989 159 s. AS Solberg spinderi 150 år. Utg.
1968, 95 s. Et lite hefte på 30 s om Buskeruds
kirker.
BUSKERUD. NEDRE EKER av Nils Johnsen.
Originalutgaven fra 1914. 173s. Navn på tittelblad.
Flekk på omslaget.
BUSKERUD. SKOGERBOKEN. Red. Anton
B.Rustad. Bekostet av Skoger Sparebank.
Drammen 1931. 664s. Stempel på tittelblad. Noen
bruksspor ellers. Sjelden å se.
BÆRUM 1940-1980 av Jan Eivind Myhre. Oslo
1982. 403 s. Org. bind med smussomslag, dette
med noen rifter.
DOMKIRKEN I TRONDHEIM. Kirkebygget i middelalderen i 2 bind av Gerhard Fischer utgitt ca.
1965. Slitasje på omslagspapiret, men svært lite
brukt, som nye.
DRAMMEN 1811-1911. Red. Tord Pedersen.
Drammen 1911. 773 s. Utgit efter foranstaltning
av Drammens kommune i anledning av byens
hundrtedaars-jubilæum. Med gulldekor på forside
og rygg. Litt slitasje.
EIDSVOLD BYGDS HISTORIE 5 bind. Fotografisk
opptrykk 1987 av Lokalhistorisk Forlag, oppr. utg.
1950-61. Uåpnet eske i plast. Ill. foto er fra tidl.
solgt objekt.
FIRMAET OG FAMILIEN PETERSON - MOSS. Et
bruks- og en slektshistorie 1793-1933. Trykt som
manuskript, utg. av Fabritius 1935 i 500 eksemplarer, dette er nr. 290. Pent sjirtingbind.
FYRESDAL. Bind I. Ættebok. Av Bendik Veum.
Utg. av Fyresdal Kommune, 1943, 422s. Quislings
hjembygd. Shirtingrygg. Noen bruksspor.
GLÅMDAL. Med 6 fargetrykk, 40 plansjer og 258
bilder. Med bidrag av Randi Asker, m.fl. Bergen
1942. Brett på friblad, ellers i meget god stand.
HAFSLO. Bygd og ætter. Av overlærer Jon
Laberg. John Griegs forlag, Bergen 1926. Heftet,
622s. Løst og noe slitt omslag, men bra materie.
Illustrert med bilder fra bygda, gårder og folk.
Uvanlig bok.
HAUGESUND. ØSTENSJØ, REIDAR: Haugesund
1835-1913. I-II. Haugesund 1958/93. 580 + 411
sider. Illustrert. Pent sett med varebind.
HEDMARK. GLÅMDALEN. I serien Norske Bygder
1942. 256 s. + plansjer (inkl. farveplansjer). Slitt
omslag, men komplett innhold.
HEDMARK. Ringsaker. Vang og Furnes, m.fl.
Lott sju eldre hefter, store og små. Bl.a. Gerhard
Schøning: Reise gjennem Hedemarken 1775
fra 1942, Vang og Furnes Brannkasse 100 års
jubileum 1947, Ringsaker Brandkasse 120 års jub.
1947, illustrert med bl.a. branner og brannutstyr.
Litt var. kval.
HEDMARK. TOLGA Bind I, gard og ætt. Av
Eystein Eggen. Omhandler Hodalen, Kasa,
Holøydalen, Øversjødalen. Utgitt av Tolga bygdeboknemd 1968, 614s. Pent skinnryggbind. Uvanlig.
HEDMARK. TYLLDALEN bygdebok. Av Eystein
Eggen, utgitt av bygdeboknemda. Trondheim
1957, 629s. Pent skinnryggbind. Uvanlig.
HEDRUM. BERG, LORENS. Hedrum. En bygdebok. Kristiania 1913. 520 s. Illustrert. Boken er
reparert i rygg.
HORDALAND. Norges kirker. Hordaland. Bind I-II,
2. opplag, Oslo 2000 samt bind III, Oslo 2003.
(Norske minnesmerker). Red.: Hoff, Lidén og
Storsletten. Rikt illustrert. Orig. bind m/vareomslag,
noen rifter i disse, ellers pen stand.
HORDALAND. Norske Gardsbruk. Hordaland
Fylke. Bind II. Mid og Nordhordland. Oslo 1964.
1517s. Rikt ill. Pen stand. Sjelden bok.
HORDALAND. NORSKE GARDSBRUK HORDALAND FYLKE I. SUNNHORDLAND
- HARDANGER - VOSS. I-II. Red.: Arild Aasland
og Åsbjørg Strand. Oslo 1964. 1513 sider. Rikt
illustrert. Pent sett.
HOVINDSHOLM. HOEL, JACOB. Optegnelser
om Hovindsholm. Anhang. L. Esmarch : A.
Hovindsholms eiere i det 16de aarhundre.
B. Slegten Hoel til Hovindsholm. Kristiania
1920. Trykt som manuskript. 154 s. Illustrert.
Våpenskjold i farger i teksten. Foldet plansje. Orig.
omsl. Noe slitasje og anm. rundt kantene og på
omslag, ellers pent.
ID HERRED. En Grænsebygds Historie. Red.
Harald Bakke. Utgitt av Id kommune, E.Sem forlag, Fredrikshald, 1915. 604s + kart. Illustrert med
gårdsbilder, personer og jordfunn. OK skinnryggbind med noen bruksspor.
400
400
500
300
350
300
500
500
400
300
500
400
200
400
400
400
350
600
600
1200
400
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 1220
I 1221
I 1222
I 1223
I 1224
I 1225
I 1226
I 1227
I 1228
I 1229
I 1230
I 1231
I 1232
I 1233
I 1234
I 1235
I 1236
I 1237
I 1238
I 1239
Utrop
LARVIK/VESTFOLD. Lott 3 bøker/hefter. KIÆR,
A. TH. Jarlsberg og Larviks amt 1814-1914. En
oversigt over amtets økonomiske utvikling i de sidste hundrede aar. Tønsberg 1916. Illustrert. Pent.
Beskrivende katalog over den kulturhistoriske
udstillings afdeling for Larvik og omegn. Kristiania
1901. 36 s. En del morsomme annonser. Meget
pen. Den høyere skole i Sandefjord gjennem
100 år. Av Ivar Østgård. Sandefjord 1985. 78 s.
Illustrert. Pen.
MOLDE. Lott 3 bøker. To av ABRAHAMSEN,
OLAV ARILD. Molde Bys Historie III. 1916 - 1940.
Fra Brann til bombing. Molde 1992. 408 s. Rikt
illustrert. Med smussomslag. M. O. I. 100 år
for idrett og friluftsliv. Molde 1991. 301 s. Rikt
illustrert. Med smussomslag. WIST, HEDVIG
ROSSBACH. Tre værelser og kjøkken. Et tidsbilde
fra Molde 1925-1945. Molde 1994. 175 s. Rikt
illustrert. Meget pen.
MOSS. Samling med 16 bøker/hefter. Bl.a. Moss
bystyreberetninger 1925, 26, 31, 32 (ca 1000 s
totalt), Moss kirke gjennom 350 år, Personalia fra
det gamle Moss, Med Moss avis gjennom 100 år,
Moss skytterlag 100 år, Moss Klub og Balselskap
1792-1992, Vansjøboka, 3 hefter fra Moss
Jernverk. De eldste i var. kval.
NORDLAND. BØ bygdebok. Av Rolv Straume, 3
bind. 1963-64. Ett tilleggskriv fra forfatteren i bind
1. 1600 s. Blå skinnryggbind. Noe slitt gullskrift på
II og III, ellers pen stand. Sjelden.
NORD-NORGE. NORD-NORSK
KULTURHISTORIE. Bind 1-2. Red. Einar Drivnes
m. fl. Oslo 1994. 1000 s. Rikt illustrert. Pene org.
bind m/vareomslag.
OPPLAND. HADELAND bygdebok bind I og III,
red. av Hadelands bygdebokkomite 1932. Hhv.
674 og 451 s. Omslaget er falmet og noen slitasjer
ellers. Innholdet er komplett. Ettertraktede bøker.
OSLO. Lott 6 bøker/hefter. HEIESTAD,
SIGURD. Femti år i arbeid og fest. Aftenpostens
Trykkeriklubb 1902 - 1952. 1952. 233 s.
Fotografier. Tegninger. Faksimiler. KJEKSTAD,
ERLING A. Christiania Opfostringshus 1778-1978.
Oslo 1978. 168 s. Illustrert. RATCHE, ARTHUR.
75 års kolonialhistorie 1866 - 1941. Joh.
Johannson kolonial en gros Oslo. 1941. 77 s.
Illustrasjoner. HAUGHOLT, KARL. De hundre år.
Festskrift for selskapet til ”Bygdø vel”. Oslo 1972.
109 s. Illustrert. Orig. omsl. ERIKSEN, BJØRNERIK. Transportsentralen 1927-2002. 128 s. Rikt
illustrert. St. Hallvard 3/2005.
RØROS. SWAB, ANTON OG ROBSAHN, C M.
”Resa genom Härjedalen till Norge och Röros
kopparverk 1796”. Hefte utg. Stockholm 1938. 78
s. Illustrert. Noen anm.
SIGDAL OG EGGEDAL. Historisk beretning.
Utarbeidet etter foranstaltning av Sigdals herredsstyre ved Thormod Skatvedt. Kristiania 1914.
345s. Heftet. Rikt illustrert. Slitt.
SIGDAL OG EGGEDAL. Lott to bøker. Thormod
Skatvedt. Sigdal og Eggedal. Historisk beretning.
Utarbeidet efter foranstaltning av Sigdals herredstyre ved ... Kristiania 1914. Faksimileutgave.
1981. 354 s. Sigdal og Eggedal bygdehistorie,
bind I. Meget pen. Naturen i Sigdal og Eggedal.
Flora-Geologi. Ca. 1990. 168 s. Illustrert, pen.
SLEKTSHISTORIE. AURENES, OLA. ”Høyland
gards- og ættesoge” gjennom 400 år. Utgjeven
ved Høyland kommune. 485 sider, illustrert. Bra
stand.
SLEKTSHISTORIE. Firmaet og Familien Peterson,
MOSS, 1795-1933, av Ingolf Kittilsen, Oslo 1935.
272s, skinnryggbind med noen anm. på omslaget,
ellers pen stand.
SLEKTSHISTORIE. FRON-SLEKTER samla av
Even og Peter Sveipe og J.Haraldseid. Eget forlag, Hundorp 1949, 222s. Noen notater. Sjelden.
SLEKTSHISTORIE. Hans Nilsen Hauge og hans
slekt av Ingeborg Bjerknes. Oslo 1963. Upaginert.
Pen stand. Uvanlig.
SLEKTSHISTORIE. Sejersted, en norsk militærslægt. Hft. på 50 s., Christiania 1905. Udgivet ved
N.J.Sejersted. Uoppskåret. Noe falmet forside.
Uvanlig.
SLEKTSHISTORIE. Sigvardt Blumenthal
Petersens slekt utarb. av Sigv. Petersen,
Christiania 1922. Stort format. 67s. Noe falmet
omslag og slitt. Uvanlig.
SLEKTSHISTORIE. Sjåvikætta og Rødliætta av
Trygve Nordås, utg. av Helgeland Arbeiderblad,
Mosjøen 1976, 60+60s. Pen stand.
SLEKTSHISTORIE. Slekten Holmsen 1634-1934.
Oslo 1934, 100s, sprekk i rygg, ellers pent eks.
SLEKTSHISTORIE. Slekten Parr og dens ætlinger,
av Westye Parr Egeberg, Mallingske Boktrykkeri,
Oslo 1957. 62s. Hft. Pen stand.
SLEKTSHISTORIE. Slekten Spangen og nærbeslektede linjer av Leene-ætten fra Ringsaker.
Hft. på 31 s. Utg. av Christian Spangen 1939 i
300 eksemplarer, hvorav 100 nummererte. Noe
slitt, flekker.
400
400
Obj.nr.
I 1240
I 1241
I 1242
400
I 1243
800
I 1244
400
I 1245
500
I 1246
350
I 1247
300
700
I 1248
I 1249
400
I 1250
350
400
400
400
300
300
I 1251
I 1252
I 1253
I 1254
I 1255
I 1256
300
300
300
I 1257
200
I 1258
I 1259
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
SLEKTSHISTORIE. Spennende lott med 9 enheter: Magister Salomon Gjør og hans efterkommere,
1936, Familien Blehr, 1911, ”Dydens Belønning,
Slekten Gabenfeldts historie”, 1945, Lango/Lykkja
og Hanger-Nedigard 1974, Eikroll-Brusdal-ætta
1967, Holk-slekta på Haramsøy, 1981, Norsk
slektshist. tidsskrift 1928 nr 4, Jakthavnsfolket
1986, samt litteraturliste slektshist. utkommet i
1947. Bra stand.
SØNDRE AURDAL HERRED. Norges Matrikel,
matrikulerede eiendomme og deres skyld den
1 januar 1904. Valdres sorenskriveri, Kristians
amt. Kristiania 1904. Hefte. 23 s + 16 s reklame.
Litt slitt.
SØR-TRØNDELAG. TRONDHEIM. Domkirken i
Trondheim. Av Gerhard Fischer og Trygve Lysaker.
Bind I-III. 1965-73. Orig. helshirtingbind m/vareomslag (noe anm. på disse). To bind tils. 707s, ett
bind 424 s. Illustrasjoner. Billedplansjer, delvis i
farger. Bind 3 med noe skrift og navn, ellers pent
sett. Uvanlig.
TJØMØ. En bygdebok. Av Lorens Berg. Kr.a.
1920. Orig. helshirtingbind. 562 s. Illustrasjoner.
Kart. Navn på tittelblad. Ex libris Louis Rieker.
Flekker på forsiden ellers ganske god stand.
Uvanlig.
TOTEN. Skrifter utg. av Det Norske VidenskapsAkademi i Oslo 1955, II. Historisk Filosofisk
klasse. Bidrag til jernalderens busetningshistorie
på Toten. 185 s. Kart-tillegg. Delvis usprettet.
TRONDHEIM. FISCHER, GERHARD: Domkirken i
Trondheim. Kirkebygget i middelalderen. Bind 1-2.
Oslo 1965. 705 s. 27 plansjer + tekstillustrasjoner.
Originalt bind.
TRONDHJEM. BYGNINGSMUSEET FOR
TRONDHJEM OG TRØNDELAG. Større lott med
diverse hefter, årsberetninger, museumsfører, fotografier og mange ark med beskrivelser og bilder
av diverse gjenstander. Tidsperiode ca. 1914 til ca.
1938. Stammer fra tidligere museumsbestyrer. Var.
stand. Bør sees.
TRONDHJEM. Eldre bøker og hefter om
Trondhjem og Trøndelag, ca. 1907 til 50-tallet. Tils.
16. enheter. Bl.a. St. Jørgens stiftelse 1607-1907,
Værdalen in Norway 1907, hefte om Domkirken
1911, Trondhjem og Trøndelagen 1914, Frosta
og Frostating 1930, Lemenår i Trøndelag 1930,
Trondhjems historie av Røsoch 1939, Trondheims
katedralskoles historie 1152-1952 m.m. Tot. 16.
enheter. Var. stand.
TRØNDELAG. Gammel trøndersk pottemakerkunst. Red. Hans Dedekam. Med 12 plansjer i farver og 64 i s/hv. Trondhjem 1926. (Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum). Folio 88 s. Orig. omslag.
Meget god stand. Uvanlig.
TØNSBERG. HOFF, J. A. Tønsberg i hundre aar.
1814-1914. Utgit av komiteen for byens deltagelse
i Jubilæumsutstillingen 1914. Tønsberg, U/årstall
(1914). Originalt omslag. 328 s. Usprettet. Litt av
høyre øvre hjørne på omslag avrevet. Se bilde.
Ellers meget pen.
VEST-AGDER. FARSUND. En by og en bank.
Farsunds historie og Farsund Sparebanks 100
års historie av Johannes Sæland. 3 bind utgitt av
Farsund Sparebank, 1942-47. Hhv. 392, 344 og
220 s. Illustrert med bl.a. bilder av seilskuter og
dampbåter. Orig. pappryggbind uten vareomslag.
To av bindene er stemplet ”Gave fra Farsunds
Sparebank” på tittelbladet. Noe slitasje. Sjelden.
VEST-AGDER. Kristiansands historie 1914-1945
av Joh N.Tønnessen. Utgitt av Christiansand
Sparebank 1974. 700 s. Rikt illustrert. Originalt
skinnbind med vareomslag.
VEST-AGDER. KVÅS, Gard og folk. Av Oddleif
Lian. Lyngdal 1989. 745 s. Rikt illustrert. Orig. bind
med vareomslag. Pen stand.
VEST-AGDER. Sirdal. Gard og ætt, bind III av Per
Sæland. Oslo 1988. 723 s. Rikt illustrert, også i
farver. Pen stand, men innbundet opp/ned!
VESTFOLD. BORRE BYGDEBOK. Hovedredaktør
Eyvind Lillevold. Borre 1954. 890 s. Illustrert. Pen.
VESTFOLD. HORTEN. Ferjestedet som ble
marinestasjon og by. Av Rolf Baggethun. Horten
1960. 575 s. Illustr. av Øystein Jørgensen. Med
smussomslag.
VESTFOLD. LARVIK. 19 bøker/hefter, bl.a.
Brunlanes bygdebok (opptrykk Lorens Berg),
Brunlanes kommune, Den gang det het Laurvig,
Fram og tilbake på Torstrand, Fra Larvikkrysset til
Skrimfjell, Farriskildene i Larvik gjennom 150 år,
Tall Ship O’hoi, Den gamle by og Vestfold fylkes
næringsleksikon, 900 s. Bra stand.
VESTFOLD. RAMNES BYGDEBOK. 3 bind. Bind I
red. av Egil Kristoffer Sannes, og inneh. bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle utg. 1960.
342 sider. To bind II, første og andre del er red. av
Sigurd H.Unneberg. Mariendals boktrykkeri, Gjøvik
1970. Tils. 1356s. Meget pene bind med rød
skinnrygg. Illustrert. Uvanlig.
VESTFOLD. SANDEFJORD. 19 bøker/hefter.
Bl.a. Den lille storbyen, Hvalfangsteventyret
1908-63, Framnes mek. Verksted, Sandar meieri, Folkeskolen i Sandar og Sandefjord, 500s,
Vesterøy skole, Vestfold fylkes næringsleksikon
(900s), mest i pen stand.
VESTFOLD. STOKKE Bygdebok av Lorens Berg,
Oslo 1928, 586s, samt 17 andre bøker/hefter om
Stokke. De fleste i pen stand.
600
Obj.nr.
I 1260
I 1261
300
I 1262
600
I 1263
I 1264
900
300
I 1265
450
1500
I 1266
I 1267
I 1268
600
I 1269
1000
I 1270
300
1271
800
Magasiner, ukeblader og tidsskrifter
I 1272
I 1273
350
I 1274
400
I 1275
I 1276
200
I 1277
700
300
500
I 1278
I 1279
I 1280
I 1281
700
I 1282
500
I 1283
I 1284
600
Utrop
VESTFOLD. TØNSBERG, Sem og Nøtterøy. Lott
17 bøker/hefter. Bl.a. Vestfold Næringsleksikon,
950s, 1949, (skadet omslag), Sem og sjøen av
Svend Foyn Bruun med hilsen fra forfatteren på
friblad datert 1949, Brynhildsen: Hudø 1974, Sem
og Slagen 2 bind (1000s).
VESTFOLD. VÅLE BYGDEBOK, 2 bind. Red.
Sigurd H.Unneberg. Holmestrand Handelstrykkeri
1961-63. Tils. 1538 s. Meget pene bind med rød
skinnrygg. Illustrert. Uvanlig.
VESTFOLDBØKER. Lott på 13 bøker og hefter.
Bl.a. Tønsberg Blads historie bind I-II, Tønsberg
privatbank MCMXX, Semm og sjøen av Svend
Foyn, Tønsberg slik jeg så den av Arvid Østby,
Nøtterøy kirke 800 år, Tønsberg sjømannsforening
gjennem 100 år m.m. Se bilder på nett.
ØSTFOLD. ASKIM. Bygdebok for Askim bind I.
Gårdshistorie. Av Martha Østensvig. 680s. Pen
stand.
ØSTFOLD. HALDEN - FR.HALD. Samling
med 11 bøker. Bl.a. Cellulosen 1908-1991,
Idd - kulturbygd i grenseland 2005, Genseland i
ufredsår 1985, 270s, 40 trivelige turer i Halden og
Aremark 1993, Fra vannsag til atomreaktor 1965,
325s, Fredrikshaldglimt 1985, 208s, 100 år for
idrett og friluftsliv - Halden skiklubb 1991, 170s,
Haldensidretten 1879-1965, 200s, Pusterom Haldensidretten. Bra stand.
ØSTFOLD. Norges Kirker. Bind I og II av Sigrid
og Håkon Christie 1959. 620 s. Stort format. Pene
eks. med vareomslag.
ØYESTAD (Aust-Agder). GAMLE GÅRDER
I ØYESTAD, bind 3. Utarbeidet av Bergår
Gundersen m.fl. Utg. av Øyestad historielag 1981,
624s. rikt ill. God stand.
ÅRDAL. LABERG, JON. Årdal i Sogn. Bygd og
ætter. Bergen 1932. 520 s. Illustrert. Noe slitasje.
Banankasse med 20-talls lokalhistoriske bøker/
hft. Mange fylker representert, bl.a. Telemark med
11 enheter. Videre: Narvik og Bodin, Horten og
Jarlsberg, Asker, Sønderled i 2 bind, Bergsdalen,
Askim herred, Haugesund, Nordre Uvdal og
Kongsberg kirke. De fleste i ok stand. Bra lott.
Flere områder. Fortids Kunst i Norges Bygder av
Johan Meyer. Bl.a. Telemarken 1913, 15, 20, 22
og 24, Numedal 1938, Østerdalen 1934 og 36,
Sunndalen på Møre 1938. Flere hefter er direkte
vrak, men noen er ganske ok. Sjeldne hefter som
prises høyt i antikvariatene, selv i faksimileutgavene på 80-tallet.
Sju lokalhistoriske bøker, hvorav 4 i serien ”Bygd
og by i Norge”: Hedmark, Agder, Gudbrandsdalen
og Telemark samt tre årbøker fra Den Norske
Turistforening 1934 (Gudbrandsdalen), 1939
(Valdres) og 1954 (Sørlandet). Bra stand.
Lott med ”Nordreisa Bygdebok” E.Hansen (uten
årstall), meget velholdt. Videre fem ulike ”By og
bygd - Norsk Folkemuseum” i perioden 1955 til
65 (derav 4 dobbeltnummer), noe slitasje på innbindingen. Til slutt tre ulike i serier ”Bygd og by i
Norge” ca. 1975 med Telemark, Hordaland/Bergen
og Gudbrandsdalen, bra kvalitet.
ALLE MENN 1963. Nesten kpl. årgang med
49 stk. Mangler nr. 1, 6, 13-14, 41 og 45. Med
B-nummer 12B, 23B og 36B. Pen stand.
ALLERS. 50 stk. med kun forsider av Kurt Ard eller
Børje fra 1960-tallet. Noe var. kval.
ALLERS. 50 stk. med kun forsider av Kurt Ard
eller Børje fra 1960-tallet til beg. av 70-tallet. Noe
var. kval.
ALLERS. 55 blader 1961-75. Var. kval.
COWBOY. 1976-1979. Komplett 1976. Mangler 15
1977, 7, 12 og 15 1978 og 7, 16, 20-22 1979. Bra
kvalitet. Medfølger også Sommernummer 1970 i
bra kvalitet.
COWBOY. Illustert magasin i s/hv fra 1957: Nr. 1,
3-6, 8-15, 17-23, samt julenummer. utgitt av E. K.
Breiens forlag, Briskebyveien 22c, Oslo. Variabel
kvalitet.
DETEKTIVMAGASINET. 6 org. eksemplarer
1932-34. Med er: nr 82, 83, 110, 123, 137 og 138.
Var. kval.
DETEKTIVMAGASINET. Lott 19 stk.
Faksimileutgaver. Nr. 27-38, 44-47, 50 og 69-70.
Meget pene.
DOVRE GUBBEN. Illustrert ukeblad for alle.
Årgang 1896 innbundet. Pent.
FOLKEVENNEN, et tidsskrift. ”Udgivet av
Selskabet for folkeoplysningens fræmme”. 10
innbundne årganger. Eldste fra 1852 (første
årgang). Videre er disse med: 1853, 1854, 1856,
1857, 1858, 1862, 1864, 1865 og 1869. Mallings
Trykkeri, Kristiania. Noe slitte skinnryggbind med
gullskrift.
FOR FATTIG OG RIK. Organ for Det Norske
Lutherske Indremisjonsselskap. Fra nr. 12 1951
tom. 44 1955. Innbundet. Meget god stand.
FREM. Årgangen 1905 og 1907 komplette med
52 nummer i hver. Meget god kvalitet. Medfølger 5
utenlandske skjemtemagasiner. Danske Klodshans
nr. 5 og 10 1903 og tyske ULK 34, 36 og 37 1904.
HJEMMET. 150 eksemplarer 1960-68. Vel 30 kg
brutto. Masse fint stoff om musikk og underholdning. Var. kval.
500
700
500
350
400
400
450
500
1000
1000
650
500
500
350
350
300
400
300
500
400
300
750
300
500
500
19
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 1285
I 1286
I 1287
I 1288
I 1289
I 1290
I 1291
I 1292
I 1293
I 1294
I 1295
I 1296
I 1297
I 1298
I 1299
I 1300
I 1301
I 1302
I 1303
I 1304
I 1305
I 1307
I 1308
I 1309
20
Utrop
750
AUKRUST. Eske med 30 bøker. Se bilder på nett.
Litt var. stand. Gi bud!
BJØRNEBOE, JENS. 12 pocketbøker. Pax
Bjørneboeserie. De fleste 4 oppl. 1986. Pene.
BJØRNEBOE, JENS. Lott med åtte bøker:
”Om Brecht og om teater” 1983, ”Jonas” 1983,
”Kruttårnet” 1978, ”Stillheten” 1973, ”Politi og anarki” 1983, ”Samlede skuespill” 1973, ”Drømmen og
hjulet” 1982 samt utvalgte dikt ”Og jeg som skulle
være som en pil” 1999. Bra stand.
BOCCACCIO, GIOVANNI. Decameronen bind I-IV.
Oslo 1934-1935. Illustrert av Arent Christensen.
100
Skjønnlitteratur
I 1306
ILLUSTRERT FAMILIEBLAD. 1893-1894,
1894-1896 OG 1899-1901. 6 årganger innbundet i
3 bind. Litt slitasje på alle 3.
JULEHEFTER. 8 eldre julehefter: Juleglede
1943 og 45, Magne 1945, 46 og 48,
Inntrønderungdommen 1960, 63 og 64. OK
kvalitet.
JULEHEFTER. Lott på 13 hefter. Våronn 1922,
Vor Tid 1923 og 1927, Ungdom og helg 1941,
Mors julenummer 1949, Hyggelig jul 1951, Julefest
1953, Bondens jul 1953, Jul i Hjemmet 1955,
Fiskerens jul 1956, Fiskerens venn 1964, Jul i
bygda 1971 og Speidern 1987. Alle i bra stand.
JULEHEFTER. Lott på 8 fra 1941-1946. Våre
barns jul 1941 pent, Julefryd 1943 meget pent,
Krigsropet julen 1943 pent, Norsk ukeblads jul
1944 litt slitt, Den store glede 1946 meget pent,
Bondens jul 1946 pent, Ungdommens julebok
1946 pent og Norsk ukeblads jul 1946 pent.
Medfølger Norsk Ukeblad 15-16 1953.
KRIMINALJOURNALEN 1966-73. Lott med 24 stk.
Sarpsborgsaken, Vestbypyromanen, Despradoen
i Kristiansund osv. Samt 37 stk. Alle Menn 1962.
Bra stand.
KRINGSJAA. Lott 23 hefter fra 15 marts 1898 til
31 juni 1900. Magasin om videnskap og kultur
med H. Tambs Lyche som redaktør. Bra stand.
MOTOR. Lott på 30 stk. 28 stk. fra årene
1967-1968. Utgitt av NAF. I bra kvalitet.
NORSK RADIO. Tidsskrift for radioteknikk. Utgitt
av A/S Norsk Radio, Karl Johans gt. 5. Red. Olav
Moe. 4. årgang 1926, nr 5-12, 5. årgang 1927 nr
1-12 og 6. årgang 1928 nr 1-12. Reklame. Bilder
av radioer og radiostasjoner. Noe var. kval. med
rustne stifter og smuss.
RIVERTONS MAGASIN. 1926 nr 17. Red. Svein
Elvestad og Olaf Bull. 48 s. Slitt forside med
spor etter bokorm og tapeforsterket rygg. Et
meget sjeldent krimblad som ant. var forløper til
Detektivmagasinet.
SAMLER OG ANTIKKBØRSEN. 1994-2007. Nr.
4 og 6 1994, 2, 5 og 6 1995, komplett 1996-2006
og 1-3 2007.
SAMLER OG ANTIKKBØRSEN. Komplett samling
med 92 blader i perioden 1994 nr. 1 tom. 2007 nr.
4, inkl. alle de uvanlige ekstranumrene. God stand.
TUNSBERG. ”Vårt bispedømme”. Lott på 7: Julen
1953, 1957, 1964, 1965, 1967, 1968 og 1970.
Bra kvalitet.
TYRIHANS 1894, innbundet halv årgang 25-52
og julenummeret 1892 (!). Satirisk tidsskrift med
alle de kjente datidens kunstnere. Gulnet papir,
noen rifter. Slitt.
TYRIHANS 1897 årgang innbundet 1-52 pluss
julenummeret. Satirisk tidsskrift med alle de kjente
datidens kunstnere. Gulnet papir, noen rifter. Slitt.
UKEBLADER. Lott 75 stk. fra 1930-1980. Alle med
kongelige på forsiden. Varierende kvalitet, men
det meste bra.
URD. Lott 70 magasiner. Nr. 8 1902, 20 1906,
11 1911, 22 1914, 65 magasiner fra 1932-1957. I
tillegg URD julenummer 1935. De eldste er slitte
ellers er det stort sett bra kvalitet på de andre 65
og julenummeret.
VINJE, AASMUND OLAVSSON. ”Dølen” Eit
vikublad og ferdaminni 1858 - 1870, I - IV. Utgitt
ved Reidar Djupedal 1970 - 73. Tresnitt ved
Terje Grøstad. Ca. 1500 sider, originalt hellerretsbind. Medølger et ekstra eksemplar av bind IV
Ferdaminni. Pent brukte.
Lott ca. 80 ukeblader/magasiner 1945-55. Bl.a.
10 stk. Alle Kvinner, 17 stk. Kvinner og Klær, 6
stk. Urd, 6 stk. Norsk Ukeblad og 5 stk. Norsk
Dameblad. De andre er div. blader. Stort sett bra
kvalitet.
Lott 10 aviser fra 1915-1919. Her er Tidens Tegn,
Aftenposten (2 stk.), Krig og Fred 3 mai 1917, Den
17de Mai (2 stk.), Lensmandsbladet, Husmoderen
m.m. Stort sett bra kvalitet. Se bilde på nett.
Lott over 60 ukeblader. Det aller meste fra
1960-1965. Her er bl.a. Urd nr. 19 1927 og
41 1942, Bilderevyen 3 1941, 16 stk. Kristelig
Ukeblad 1941-1942, ellers et vidt spekter av blader bl.a. Illustrert, Norsk Dameblad, Nå, Aktuell,
Norsk Ukeblad mfl. Stort sett veldig bra kvalitet.
Stappfull banankasse med bl.a. noen aviser fra
20-30-tallet (observert bl.a. Drammens Tidende,
Lågendalsposten, Varden, Oslo-Posten), tidsskrifter og reisebrosjyrer m.m. Mye i slitt kvalitet, bør
derfor sees. Gi bud!
Obj.nr.
I 1310
300
300
I 1311
400
I 1312
500
400
I 1313
400
I 1314
300
I 1315
300
I 1316
600
I 1317
500
I 1318
300
450
I 1319
I 1320
500
300
I 1321
500
700
I 1322
Utrop
DAMSLETH, HARALD. Sju bøker fra Aschehougs
serie Tidenes Norske Diktere utg. 1933 med
Damsleth-forsider: Johan Falkberget: Den
Fjerde Nattevakt, Barbra Ring: Jomfruen, Trygve
Andersen: I Cancelliraadens Dage, Kristian Elster
d.y: Min Bror Harris, Arne Garborg: Haugtussa,
Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Brukshistorier og
Oscar Braathen: Ulvehiet. Medfølger også Bjarne
Kortner: Kvadraten fra 1933 og Lilly Moe: Vi går
inn i arken fra 1938 med Damsleth-forside. (Tils.
9 stk.). Var. kval.
FØNHUS, MIKKJEL: 5 bøker: Av Ulveslekt 1961,
Gullgraverne på Finnmarksvidda 1962, Gjemt i villskogen 1967, Villmarksoteren Oslo 1972, og Det
hendte i Virdalsfjellet. Oslo 1970. Alle er orig. bind
med vareomslag. Ganske bra stand.
FØNHUS MIKKJEL. Lott på 13. Alle er 1. utg.
med samme innbinding. Her er Villmarks-Oteren,
Hubroen roper, Villgås flyr mot nord, Under
Skagsnuten, Av ulveslekt, Gaupe, I susen
av storelva, Hallingsvarten, Gullgraverne på
Finnmarksvidda, Skogsfolket i bjønnemarka, Det
hendte i Virdalsfjellet, Det raser i Haukefjellet og
Eventyreren fra Skredalselvi.
HAMSUN, KNUT. Samlede Verker. 1-15.
Gyldendal Norsk Forlag 1976. Alle med smussomslag. Pent sett.
IBSEN, HENRIK. ”GENGANGERE” 1881, utgitt av
Gyldendalske Boghandel Forlag. Slitt i ryggen og
i hjørnene, bladene har noen flekker. 164-siders
i 3 akter (går høyt på antikvariater). Grønn/svart
med gulltrykk.
IBSEN, HENRIK. Samlede værker I-V.
Mindeutgave. Kristiania og København 1908.
447+412+482+388+441 sider. Blåaktig bind med
gulldekor på rygg og forside. Ett Ibsen-bilde i hvert
bind. Litt slitasje.
LIE, JONAS. Samlede Værker. Mindeudgave. Bind
1-5. Oslo 1908-1909. Hhv. 572, 546, 674, 619
og 633 s. Dekorerte orig. bind. Navnestempel på
friblad, forøvrig et pent sett.
LONDON, JACK. Samlet udgave i 42 bind.
Autorisert oversettelse for Norge og Danmark.
København, u/år. Skinnrygg og hjørner. Noen bind
har litt fuktighetskader.
MACLEAN ALISTAIR. Lott 23 bøker. Utg.
1971-1981 på Cappelen. Bra kvalitet.
MASTERSON, LOUIS. LYDBOK på dobbeltkassett
med Morgan Kane ”Med revolver og stjerne”. Utgitt
1978 av Intervideo. Uvanlig i god stand.
VESAAS, TARJEI. Lott 11 bøker. Alle 1. utg.
Klokka i haugen, noveller, 1929, Dei ukjende mennene, roman, 1932, Huset i mørkret, roman, 1945,
Leiken og lynet, diktsamling, 1947, Bleikeplassen,
roman, 1946, Tårnet, roman, 1948, Signalet,
roman, 1950, Vindane, noveller, 1952, Vårnatt,
roman, 1954, Ein vakker dag, noveller, 1959,
Is-slottet, roman, 1963.
WILDENWEY, HERMAN. Lott med 9 bøker
ca. 1910-50-årene: Kjærtegn, Nedfaldsfrugt,
Brænnende hjerter, Ildorkesteret, Leken i skogen,
Høstens Lyre, Soluret, Dagenes Sang, Fiken av
Tistler og to fra Wildenweyselskapet: Nyinger
1996-98. Bra lott.
Lott: 27 bøker i en banankasse. Mykle, Borgen,
Øverland, Shetlands-Larsen, Alf Prøysen etc. Stort
sett bra kval.
400
I 1333
400
350
I 1324
300
300
I 1325
I 1326
100
I 1335
I 1336
500
1250
I 1327
300
I 1328
450
I 1329
I 1330
300
I 1331
I 1337
I 1338
I 1339
250
I 1340
500
I 1341
400
I 1342
500
I 1343
750
I 1344
I 1345
650
400
300
LOTT med private fotografier i en fullstappet
banankasse. Hovedsakelig norsk, men også noe
fra utlandet. Motiver fra dagligliv, båter, biler, topografi, militæret, visittkortfotografier, negativmapper.
Løse bilder og 9 album. Mest s/hv, men også
farvebilder. Var. kval. Bør sees.
FILMPLAKAT. ”The heroes of Telemark”. Sjelden
plakat i bra stand. (71 x 56 cm)
FILMPLAKAT. ”The heroes from Telemark”. (36 x
90 cm). Har tidligere vært brettet.
FOTOGRAFIER. Parti fra NÅ-arkivet med over
600 bilder i mest s/hv av masse ulike politikere,
kjendiser og andre samfunnsprofiler, tils. vesentlig
1970-tallet. Bl.a. mange Odvar Nordli og Erling
Nordvik.
BILLEDMAPPER fra Norge. Tils. 26 stk. bl.a.
Telemark, Bergen, Åndalsnes, Odda, Oslo osv.
Bra stand. Medfølger sju topografiske kart, bl.a.
Vestmarka (Oslo) og Moss (var. stand.)
750
400
I 1346
I 1347
I 1348
I 1349
I 1350
700
I 1351
250
I 1352
I 1353
700
500
500
Utrop
400
300
300
300
300
250
200
200
200
100
CARL ZEISS JENA. Stort teleskop nr. 11114 (60
x 100 skrevet på klisterlapp), L = 135 cm med
stativ. Montert med sekundært speilokular for
rettvendt bilde.
NIKKORMAT FTN, sort fra 1967. Med tre objektiver: Nikkor-H 28 mm 1:3.5-16, Micro-Nikkor Auto
55 mm 1:3.5 inkl. Nikkor M mellomring og Nikkor-P
105 mm 1:2.5. Medfølger også Nikon camera
cleaning set. Mindre brukssiltasje på kamerahuset,
ellers meget god kval.
NIKON D40. Digitalkamera med 18-55 mm objektiv som er standard i kittet. Kameraet er kjøpt
nytt i Norge 2007 med minnekort og 2 batterier.
Medfølger org. kvittering på nær 5000 kr. Org.
emballasje og alt tilbehør. Lite brukt.
JOLLY THEATRE. 16 mm ”Excel Redskin model P
- 6” manuel drevet filmfremviser fra 1934. 110 volt.
I originaleske med 8 filmer.
Lott 4 kameraer: MINOLTA XG-M i org. bæreveske
med blitz m.m. Rokkor objektiv 1:1,7, f=55 mm.
Utløseren fungerer ikke. Dessuten et Yashika
Minister III, Yashika Electro 35 og et gammelt
Kodak Eastman belgkamera. Noe var. stand.
MINOLTA. Kamerabag med to speilreflekskamera;
SRT MC-II produsert 1975-80 og X-300 produsert
i 1984. Begge med originale 50 mm objektiver. I
tillegg medfølger Minolta 28 mm 2.8, Soligor 135
mm 3.5, samt en liten blitz. OK kval. I tillegg et
AGFA Synchro-Box kamera fra 1950-tallet. Dette
litt slitt.
NIKON. To stk. Nikon EM fra 1979 med 50 mm
1:1.8 Nikon objektiv. Det ene er rep.objekt, på
grunn av tregt objektiv og sprekk i kamerahuset.
Lott 8 mm kamera, fremviser og lerret. Et Eumig
electric R kamera med lysmåler og veske, en
Wollensak modell 715 lagd i Chicago og et
Mayflower sammenleggbart lerret.
AGFA. To gamle fotoapparater, Record I og
Isolette II. Begge er meget pene og fungerer bra.
Hele og fine lærvesker.
LEITZ P 250. Gammel diasframviser av ”kanon”type med bryter på støpselet. Objektivet er
Dimaron 2,8/10 cm. Apparater har både vekselramme og billedbåndholder. Det ligger i original
koffert og ser meget pent ut. Skikkelig tysk kvalitet.
KAMERAER. Lott på 4. To gamle Kodak: ett No.
A-118 og ett Junior No. A-120 med veske. Videre
ett Contessa Nettel med veske lagd i Stuttgart og
ett Altess Altix med Tessar 3,5/50 linse fra Carl
Zeiss Jena med veske.
KIKKERTER. Lott på 2. En merket Army Coated
Optics Triple Testad 6x30 Field 7,5 No. 67133.
Den andre Made in USSR 8x. Begge i originalvesker. Remmen på Armykikert-vesken er delvis
borte.
9800
HOLMESTRAND, POLITIPASS 1858. Tillatelse
til å være i byen 3 x 24 timer. Med lakksegl.
Dekorativ.
KONGERIGET NORGES GRUNDLOV. ”Faksimile
av fotolitografisk gjengivelse af det i Storthingets
arkiv opbevarede Original-haandskrift af
Kongeriget Norges Grundlov af 17de Mai 18154”.
U. år. Flott forside med riksvåpnet. Meget god
stand. Medfølger originalt papiromslag som er slitt.
200
Gamle dokumenter *)
I 1354
I 1355
450
USA/NORGE 1918-20. Et spesielt fotoalbum med
over 150 enheter. Bilder, postkort, kart, billetter
m.m. De fleste er fra et opphold ved Pennsylvania
State College med biler, båter, militære, dagligliv
1918-19. Avsluttes med en del bilder fra jakttur
i Norge 1920. De fleste med notater om sted og
begivenheter.
TRAVSPORT. Flott fotoalbum med ca. 120 travsportsbilder fra perioden 1950-1965. Fra store
travløp, men flest fra hingsteutstillinger på Bjerke
og andre steder i disse årene.
FRYKTEN ER MITT VÅPEN. Filmplakater/bilder.
To gamle filmplakater fra filmen, basert på Alistair
MacLeans bok fra 1961, med premiere i 1972. De
er like og på engelsk, men pålimt tittelen på norsk.
Ca. 66 x 100 cm. Begge er noe slitt. Medfølger
10 bilder fra filmen. Ca. 24 x 17 cm. De fleste har
noen taperester på kantene.
Lott med div. Trykk, filmbrosjyrer, foto/film-bøker,
fotokartongkort, Filmjournalen, dokumenter, eldre
negativer m.m.
Lott 50 VHS-kasetter. Barnefilmer i bra kvalitet.
Det meste Disney.
MISS WORLD. 30 fotografier, alle er s/hv. i div.
størrelser. Marjorie Wallace, Pilin Leon, Reita
Faria, Gabriell Brum, Ann Sidney, Gail Renshaw,
Carolyn Moore m.fl. Noe var. kval.
STARGATE SG 1. Tils. 43 VHS-filmer. Ukjent
kvalitet.
NORDLAND. Innrammet bilde. Rammen laget i
Stavanger. Et spesielt kirketårn kan sees sentralt i
bildet. 45x23 cm.
FILMPLAKATER. Lott på 5 stk. svenske plakater.
Fra filmene ”Murphys krig”, ”Åtta glass”, ”De nakna
ock de döda”, ”De tapras ö” og ”Avgjörande timmar”. De er ca. 40 x 58 cm. Noe slitasje langs
kantene.
VHS. Lott med 28 VHS-kassetter med mange fine
spenningsfilmer/action. Gi bud.
Foto og optisk utstyr *)
350
DET NORSKE PENGELOTTERI. 129 lodd. En
hver fra trekning 939 13 jan. 1990 til trekning 1068
24 des. 1994. Meget pene.
Det Norske Pengelotteri. Lott 12 stk. 1916-81.
De beste er Hellod 14. trækning 10de juni 1916,
Hellodd 100. trekning 10. okt. 1926, 1/10 lodd
serie I 247, trekning 17.juli 1925, videre halvlodd
trekn. 275, 276, 281, 285, 288, 290 og 327 fra
krigsårene samt hellodd 655 fra 1973 og 750 fra
1981. Mest pen kvalitet. Medfølger obligasjon til
inntekt for Roald Amundsens fond fra 1898 (brettet). Bra lott.
PENGELOTTERIET. 357 stk. ca. 1986-89, inkl. 2
jubellodd og resthefte m/5 lodd fra 911.trekning.
God kval.
H7-LOTTERIET 1946. Stor plakat, trykt hos Emil
Moestue; 66x98 cm. Meget slitt med avrevne biter
og rifter, men uvanlig?
Fotografier, filmer, etc. *)
I 1334
400
Det Norske Pengelotteri og andre lodd
I 1323
Obj.nr.
I 1332
1500
1500
750
500
500
500
450
400
400
300
300
300
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 1356
I 1357
Utrop
Kasse med vel 5 kg dokumenter, brosjyrer, tidsskrifter, loddsedler, o.a. Observert bl.a. en bra
bunke festtelegrammer som alene muligens er
verdt utropet. Fra bo. Var. kval. Bør sees.
Samling bestående av: ”Tyr” Gjensidigt
Husdyrforsikringsselskab polise med foreløbig meddelelse i omslag, to konvolutter
”Stortingsvalget 1930”, kvittering for rek. sending
stemplet ”Feltpostkontoret Værnes 1932”, ”17
Skotøyanvisninger” fra 1940-årene, to leveringspåbud for slakt, tre kjøpetillatelser, 1 kundebevis, 2
anvisninger for klær, 7 ubrukte kjøpekort for kjøtt,
5 ekstrakort for 45. kortperiode fra 1950-årene, og
to utstyrsvarekort. Interessant lott i bra stand.
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
x 1373
500
I 1374
500
I 1375
I 1376
I 1377
F 1378
Gull, smykker og sølvtøy *)
Smykker med diamanter *)
F 1362
RING. Kraftig ring i 18 K gult gull, med 16 brillantslipte diamanter på tils. 0.50 carat i bra kvalitet. Vi
vurderer steinene til W og SI/P1-kvalitet. Ny ring
med Ø 17.5 mm.
4500
I 1379
I 1380
I 1381
I 1382
I 1383
I 1384
I 1385
F 1358
RING. Stor brilliantDIAMANT på 1 carat i 18
K gult gull, svakt gullig ”Cape”, men synes å
holde VSI-kvalitet. Ny ring med Ø 17.5 mm.
I 1386
10000
I 1387
I 1388
I 1389
F 1363
ANHENG. Spennende smykke med hele 30 diamanter i 18 K gull, blandet baguette-og brilliantslip.
Ikke mulig å vurdere steinenes farger, klarheten er
nok blandet P1-3. Caratvekt ikke oppgitt, men nytt
og pent smykke med kjede.
4500
I 1390
I 1391
I 1392
I 1393
I 1394
I 1395
F 1359
ØREPYNT. Kraftige smykker i 9 K legering,
med to større, ovale SAFIRER i hver (disse
tils. 2 carat, men svak klarhet). Sammen
tallrike baguette-/trapes- og brilliantslipte
DIAMANTER, tils. 2 carat, men kvalitet var. fra
SI til mange P2/3. Nye.
5500
I 1396
I 1397
F 1364
ANHENG. Fint kjede i 14 K hvitt gull, med 5
blanke ”Princess cut”-diamanter på tils. 0.75 carat
i smykket. Holder SI-kvalitet slik vi kan se det,
fargen W/TC. Nytt.
4500
I 1398
I 1399
I 1400
I 1401
I 1402
F 1360
RING. 14 K med pent pæreslipt rosa diamant
på 0.72 carat montert sammen 10 mindre
”Princess cut” diamanter på tils. 0.26 carat.
Rosa diamanter er som oftest varmebehandlet, denne steinen er vurdert til P1/2, de små
blanke steinene synes å holde SI-kvalitet. Ny
ring med Ø 17 mm.
I 1403
5500
I 1404
F 1365
F 1366
F 1367
F 1368
F 1369
F 1370
F 1361
RING. Ring med 0.45 carat brilliantslipt diamant
i fin farge TW/W og klarhet ca. SI. Ny ring, Ø
17 mm.
4500
I 1371
F 1372
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
RING. 14 K hvitt gull alliansering med mange smådiamanter hele veien rundt, ca. 1 carat. Fargen litt
vanskelig å vurdere, men steinene holder stort sett
SI-kvalitet. Ny ring, Ø 17 mm.
RING. 18 K gult gull innmontert ”blomst” med 3
baguette- og 12 brilliantslipte steiner på tils. 0.50
carat. Bra kval. på steinene, ca. SI på de fleste. Ø
kun 15 mm, men ny ring. Konfirmasjonsgave?
ANHENG - KORS. Fint smykke med 11 diamanter
på tils. 1 carat montert i 14 K hvitt gull. Fin farge,
men klarheten ves. P2/3. Nytt smykke, uten kjede.
RING. 18 K gult gull med tre brilliantslipte steiner
på tils. 0.50 carat, W og klarhet P1-2. Ny ring med
Ø 16 mm.
RING. Sjusteinsring Ø 16 mm med diamanter på
tils. 0.50 carat i 18 K gult gull. Fine steiner i VS/
SI-kvalitet. Ny ring.
RING. HERRERING i gult gull 14 K, Ø 20.5 mm.
Inneholder 57 diamanter på tils. ca. 1 carat, alle
små og kvadratslipte. Bra kvalitet, ny og ubrukt
ring.
RING. 18 K gult gull med lett vridd design, med tre
brilliantslipte steiner på tils. 0.35 carat, W og klarhet ca. P2. Ny ring med Ø 15.5 mm.
ANHENG. Smykke med 19 blanke diamanter
montert i 14 K gull (uten kjede), det er ikke oppgitt
vekt på diam. Fin farge, klarheten ves. P2, noen
P1. Nytt smykke.
4500
I 1405
I 1406
4000
I 1407
I 1408
3750
3500
F 1410
3500
3000
3000
I 1411
I 1412
Utrop
2700
ARMBÅND. Pent armbånd i 18 K hvitt gull,
med 31 ovalslipte SAFIRER i fin dypblå farge
(tils. 7.50 carat) og rel. bra klarhet, sammen
små brilliantslipte diamanter (tils. 0.40 carat).
Nytt smykke.
ANHENG m/kjede. Uvanlig smykke med brilliantslipte, mørkeblå SAFIRER og smaragdslipte
rødlilla RUBINER i hoveddelen, moderat klarhet
på disse små steinene. Resten av kjedet i 22 K
gult gull, inneholder tallrike safirer og rubiner i
uformell, rund slipeform. Tils. oppgitt 25 carat
safir og 3.60 carat rubin.
ANHENG. Fint korssmykke med sju ovalslipte
SAFIRER på 2.85 carat, og små diamanter (tils.
0.14 carat) i 18 K hvitt gull. Safirene med fin farge
og middels klarhet. Nytt smykke, uten kjede.
RINGER. Tre gullringer i 585 gull, to med Ø = 21
mm, og en på 16 mm. Vekt 10,4 gram.
4500
Smykker av/med gull - div. steiner *)
F 1409
3500
RING i hvitt gull med 24 diamanter, sort og hvit
perle. Ø = 16 mm. Takst i 2008 kr. 12500,DIAMANTRING. I 14 K gult gull med 1,00 ctw
diamanter. Ø=17 mm. Ny.
Ring i 14 K hvitt gull med 0,32 carat diamanter.
Ø=19 mm. Unisex. Ny.
DIAMANTRING. I 14 K gult gull med 0,30 ctw
diamanter. Ø=16,5 mm. Ny.
RING. Fin ring i lavere prisklasse med 0.16 carat
brilliant i TW/W-farge, og P1 pga. en mindre karboninneslutning (ellers meget bra). Ringen i 18 K
gult gull i noe vridd design, Ø 16.5 mm, ny ring.
RING. Diamantring med 8 små og en større stein,
montert som en blomst. Tilsammen 0.40 carat, i 18
K gult gull. Farge Top Crystal, den store steinen
trolig VSI, de andre SI/P1.
DIAMANTRING. I 14 K hvitt gull. Enstensring i
VS-kvalitet med 0,16 ctw diamanter. Ø=16,25
mm. Ny.
Ring i 14 K hvitt gull med 0,04 carat diamanter og
0,56 carat safir. Ø=17 mm. Ny.
Ring i 14 K hvitt gull med 0,25 carat diamanter.
Ø=17 mm. Ny.
HALSKJEDE i 14 K gult gull med 0,36 carat diamanter. L=45 cm. Nytt.
Ørepynt i 14 K gult gull med 0,3 carat diamanter.
Nye.
Ørepynt i 14 K gult gull med 0,30 carat diamanter. Nye.
RING. 14 K gult gull med 0,08 carat diamanter og
0,43 carat smaragd. Ø=17 mm. Ny.
Ørepynt i 14 K hvitt gull med 0,03 carat diamanter
og 1,02 carat safirer. Nye.
Ring i 14 K gult gull med 0,07 carat diamanter og
0,58 carat rubiner. Ø=17 mm. Ny.
ØRERINGER i 14 K hvitt gull med 0,04 carat diamanter og 1,36 carat safirer. Nye.
HALSKJEDE i 14 K gull med 0,05 carat diamant
og 0,60 carat smaragd. L=45 cm. Nytt.
HALSKJEDE. 14 K hvitt gull med 0,12 carat diamanter og 1,03 carat safirer. L=45 cm. Nytt.
RING. 14 K hvitt gull med mange diamanter utført
hos Bent Eriksson, København, Ø=19½ mm,
vekt 3,76 g.
Korsanheng i 14 K gult gull med 0,10 carat diamanter i SI-kvalitet. H=15,5 mm. Nytt.
Ørepynt i 14 K hvitt gull med 0,16 carat diamanter. Nye.
ØREPYNT. I 14 K hvitt gull med 0,16 carat ”black
diamonds”. Nye.
RING. Ring i 18 K hvitt gull med 9 diamanter:
utført hos Werner Ring, København. Ø=18 mm,
vekt 4,28 g.
ANHENG med kjede i hvitt gull 585 (14 K), med
fire små diamanter i normalkvalitet.
RING. 14 K hvitt gull med 6 diamanter, utført av
Bent Staalgaard, Farum, Ø=16½ mm, vekt 2,84 g.
RING. 14 K hvitt gull med diamant, utført hos
Guldsmed Indkøbsforening, Glostrup, Ø=16 mm,
vekt 2,54 g.
RING. 14 K hvitt gull med 9 diamanter, lagd av
Bræmer-Jensen, Randers, Ø=17½ mm, vekt
2,34 g.
RING. 14 K hvitt gull med 5 diamanter, utført hos
Bent Eriksson, København, Ø=17½ mm, vekt
2,80 g.
ANHENG med tre perler, ca. 4 gram, 14 K gult
(med svakt rosaskjær) gull. Uten kjede.
RING. 14 K hvitt gull med 2 diamanter og sort
stein, utført av Axel Pedersen, Brønderslev,
Ø=17½ mm, vekt 1,96 g.
ØREPYNT. I 14 K gult gull med 0,13 ctw diamanter. Ny.
RING. 14 K hvitt gull med 5 diamanter, utført hos
Kjeld Jacobsens Guldsmedie, København, Ø=16
mm, vekt 1,43 g.
RING. 14 K hvitt gull med diamant med mesterstempel, Ø=17 mm, vekt 1,32 g.
HERRERING i titan med en liten diamant. Ø=22
mm. Ny.
HERRERING. Sort titan med en liten diamant.
Ø=22 mm. Ny.
RING. 14 K gull med 8 diamanter samt sort stein
med mesterstempel, Ø=14½ mm, vekt 1,00 g.
2600
1900
1800
1800
1750
1600
1500
1400
1400
1200
1200
1100
900
900
900
800
750
700
600
600
600
600
500
500
500
500
500
450
400
400
300
300
300
300
250
3250
1750
1200
21
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 1413
F 1414
I 1415
I 1416
I 1417
I 1418
I 1419
I 1420
I 1421
I 1422
I 1423
I 1424
I 1425
Utrop
HALSKJEDER i gull, alle med mesterstempel, i alt
3 stk., vekt 8,01 g.
ANHENG i gull, enkle med stein, alle med mesterstempel, i alt 5 stk., vekt 6,75 g.
VEDHENG. Gull med sort stein og perle, ca. 1850
med utydelige stempler, omgjort fra brosje til vedheng, vekt 9,15 gram.
RING. Kraftig dame/herrering i 14 K med ukjent
stein. Brutto vekt 14,9 gr.
HALSKJEDE. I 14 K gult gull med 0,54 ctw rubiner
og 0,01 ctw diamanter. Ca. 42 cm langt. Nytt.
HALSKJEDE. Pent brukt 14 karat kjede med små
perler. Vekt 7,7 gr. Lengde 66 cm.
ARMBÅND 585 gull, ca. 18 cm (barnestr.),
bismark-lås (6,1 g). Pent.
ØREPYNT. To sett, begge med 14 K gult gull, det
ene settet med én perle i hver del.
ØREPYNT. Par i 14 K gult gull med 17 mindre
perler i hver. Pene.
BROSJE. Fint smykke i 14 K gult gull med fine
blanke, ukjente steiner. Mikroskop avslører små
kantanm. på fasettene, men ellers bra.
Armbånd med ferskvannsperler og safirer. Til
sammen ca. 6 carat safirer. Lås i 14 K gult gull.
Nytt.
Gullnål i 14 karat med filigransarbeid og med liten
perle. Vekt 4,9 gr. Lengste mål 35 mm.
HALSSMYKKE i 14 karat, med ”Came” dameansikt. Vekt 5,6 gr. Høyde 30 mm.
1000
1000
1000
1000
800
750
600
600
500
Obj.nr.
I 1445
I 1446
I 1447
I 1448
I 1449
x 1450
I 1451
I 1452
500
500
500
I 1453
500
Smykker - øvrige *)
I 1455
I 1456
I 1457
I 1458
I 1459
F 1426
F 1427
F 1428
I 1429
I 1430
F 1431
I 1432
F 1433
I 1434
I 1435
I 1436
I 1437
I 1438
I 1439
I 1440
I 1441
I 1442
I 1443
I 1444
22
ARMLENKE i gull 18 K, pen stand, lengde 21½
cm, vekt 56 g.
HALSKJEDE. 18 K gull med mesterstempler,
lett brukt, lengde 44 cm, vekt 20 g.
RINGER i gull, alle med mesterstempel, i alt 7 stk.,
vekt 13,7 g.
Større eske med en bra mengde bijouterie.
Smykker, ørepynt, kjeder, ringer, anheng, perler,
brosjer, m.m. Bør sees.
SKRIN med bl.a. 3 ringer i 585, ørepynt i 585,
div. sølv/emalje, sølv ringer og anheng, en del
moderne designsmykker, m.m. Fra bo.
ARMLENKER i gull, den ene lenken med charm,
alle med mesterstempel, 2 stk., vekt 12,4 g.
HALSKJEDE av sølv med justerbar lås, prydet
med fasettslipte karneoler samt ferskvanns kulturperler og perler av peridot, lengde 40 cm, fra
Jannie Bak i ca. 2002.
NÅL. Stor. GAUDERNACK-lignende. Ikke signert.
Stor flott emaljert nål med elgmotiv. 925 s. Den er
4,2 x 2,5 cm og i flott stand.
BROSJE i 925s og emalje, formet som en fugl.
David Andersen. Vakkert smykke i gammel org.
eske.
BROSJE 10 gram i gult gull, pent, nonfigurativt
motiv.
KJEDE i 924 sterling silver med 5,95 ctw ekte opaler. Lengde 45 cm. Nytt. Butikkpris 4400 kr.
PERLER. Fint sett med ferskvannsperler; hhv.
halsbånd, armbånd, ørepynt, samt to ekstra,
løse perler.
NÅL. GAUDERNACK-lignende. Ikke signert.
Emaljert nål med reinsdyr i måneskinn. Den er 2,6
x 1,1 cm. I fin stand.
Lott. 5 nåler, et armbånd i 925 s og en nål med
kjede, ant. bunadsmykke i 830 s. Alle emaljerte
med unntak av ”bunadsmykket” og en som har
porselen A.M.Ø design fra Porsgrunn Porselen.
Denne er løs fra sølvinfatningen.
BROSJE i 925 s m/emalje, ø=4 cm. Meget pen
stand.
Kredittkortholder produsert av Lancaster Italia
med L med 0,12 ctw diamanter i SI-kvalitet. Med
sertifikat.
Fra et bo kommer et oppbrutt smykkeskrin med
noen smykker i 925/830, også m/emalje samt
bijouteri. Et dame armbåndsur og en medalje
(alu?) fra Veøy Fylkeskirke 1953 inngår. I tillegg
et par konfektesker med bijouteri. Spennende lott
som bør sees.
NÅL. GAUDERNACK-lignende. Ikke signert.
Armbånd med 9 emaljerte ”plater”. Den i midten av
båndet med jente som løper med en gås etter seg.
De 8 andre er sorte. Den dekorerte er ca 2 x 1 cm.
Halskjede i 925 sterling sølv med hjerteformet
anheng med 0,55 carat safirer. L=45 cm. Nytt.
7500
3000
2200
I 1460
I 1461
I 1462
2000
2000
F 1463
2000
I 1464
1500
I 1465
I 1466
1250
I 1467
1000
1000
I 1468
I 1469
800
800
I 1470
I 1471
750
750
I 1472
I 1473
I 1474
700
700
500
I 1475
I 1476
I 1477
I 1478
500
500
I 1479
I 1480
Utrop
500
Middagsskjeer (12 stk.), frokostskjeer (14),
gaffler (12), kniver (12), hummergaffler (7)
samt diverse deler (13) i sølv hos Horsens
Sølvvarefabrik. I alt 70 stk., enkelte deler
trenger reparasjon, vekt i alt 4,12 kg inkl. deler
med stål.
Lott med 14 deler i 13 1/4 sølv, diverse skjeer.
Den eldste er datert 1831. Meget god stand,
men trenger puss.
JUBILEUM. 5 kniver, 6 gafler, 6 fruktkniver, 6
dessertgafler, 4 påleggsgafler, (27 enheter, flere
produsenter). Bra kvalitet.
VANNLILJE, middagsskje (14 stk.), middagsgaffler (5), frokostskjeer (6), teskjeer (8), kaffeskjeer (9) samt syltetøyskje i sølv. Alle pene og
med mesterstempel, i alt 42 stk., vekt 1613 g.
Kniver (8 stk.), gaffler (8), middagsskjeer (7),
teskjeer (11), påleggsgaffler (3), saltskje, opplukker i sølv utført hos Frigast, København i alt
39 stk., vekt i alt 1632 g.
DEKKETALLERKEN i sølv utført hos C. M.
Cohr, Fredericia, Ø 28 cm, i alt 3 stk., vekt
1632 g.
Par trearmete lysestaker av sølv, lett brukte, vekt
1528 g.
FAT i sterling sølv utført hos F. Hingelberg, Århus,
Ø 36 cm, privat innskripsjon på baksiden, vekt
1108 g.
Fra et bo kommer en brukbar sølvlott med diverse
enheter. Bl.a. en flott ostehøvel med sølvskaft, 6
stk. Anitra teskjeer og ett dusin andre enheter i
div. mønstre. Tils. 19 enheter i 830s. Medfølger 20
enheter i plett/alpakka. Små bruksspor.
SIGARETTETUI i Sølv og Sterling Sølv, flere med
inskripsjoner og alle med mesterstempel, i alt 12
stk., vekt 1,16 kg.
POKALER av Sølv og Sterling Sølv, alle med
inskripsjoner og mesterstempel, i alt 10 stk., vekt
1,22 kg.
SKÅL med lokk og håndtak av sølv utført hos C.
M. Cohr, Fredericia, vekt 810 g.
ÅRE. Lott 12 kniver i 830 s fra Tostrup. De er 21
cm lange. I fin burgunder fløyelsinnpakking for
sølvkniver.
ÅRE. Lott 12 dessertgafler i 830 s fra Tostrup. De
er 15 cm lange.
ÅRE. Lott 12 gafler i 830 s fra Tostrup. De er
17 cm lange. I fin burgunder fløyelsinnpakking
for sølv.
ÅRE. Lott 12 spiseskjeer i 830 s fra Tostrup. De
er 17 cm lange. I fin burgunder fløyelsinnpakking
for sølvskjeer.
ÅRE. Lott 12 teskjeer i 830 s fra Tostrup. De er
12 cm lange.
ÅRE. Lott 12 dessertskjeer i 830 s fra Tostrup. De
er 15 cm lange.
BESTIKK. Middagsskjeeer (2 stk.), middagsgaffler
(10) i sølv utført hos Horsens Sølvvarefabrik, i alt
12 stk., vekt 712 g.
DEKKETALLERKEN i sølv utført hos K. C.
Hermann, København, Ø 27 cm, vekt 614 g.
SKÅL i sterling Sølv utført hos F. Hingelberg,
Århus, vekt 666 g.
ODEL. 16 teskjeer i 830s, hvorav 1 m/skade. 6
stk. med gravert dato på baks. L=11 cm. Trenger
puss.
SIGARETTSKRIN i 830s, ca. 14.5 x 11 cm.
Merket ”Fra Frimurervenner 1958” og inngravert
Frimurersymbol. Pen stand.
LYSESTAKER. Par i 830s. Mrk. Th. Martinsen nr.
402. H=19 cm. Trenger puss, ellers pene.
VANNLILJE, middagsskje (6 stk.), frokostgaffel,
middagsgafler (5 stk, herav 4 stk. sterling) i sølv.
Alle pene og med mesterstempel, i alt 12 stk.,
vekt 504 g.
FRANSK LILJE: Teskje, frokostskje (4 stk.), middagsskje, middagsgafler (5 stk.), syltetøyskjeer(3)
i sølv. Alle pene og med mesterstempel, i alt 14
stk., vekt 566 g.
ÅRE. Lott 7 lange kniver i 830 s fra Tostrup. De er
23,5 cm lange.
6000
Sølvtøy *)
I 1454
PERLER. Halskjede 18 tommer, armbånd 7.5
tommer og to sett øreringer i store, mørkegrå
kulturperler.
MANSJETTKNAPPER. 4 par: to i 925 s og to i
830 s. Et par med rav og et par emaljerte.
LOTT. Mer enn 0,8 kg. smykker, kjeder og lignende. I sølv. Ta en titt. Lavt utrop.
MANSJETTKNAPPER. Par i 14 K gult gull, vekt
ca. 4 gram, med motiv av en rosett.
HALSKJEDE med stort vedheng av Else Berntsen
Hughes og Paul Hughes, ”Studio Else & Paul 925
Sterling Norway”, Ø 6,3 cm.
SPENNE, bladrankemotiv, Bernhard Hertz omkring
1910, 826 sølv, lengde 6 cm.
DAVID ANDERSEN. Åtte smykker i bronse. Kopier
av middelalderfunn, gjerne i mindre størrelser enn
oppr. Nålene har brukket på de fleste. Gi bud!
***REALISASJON***Lott. Armlenke i gullbelagt
stål, fleksibel Ø 60-80 mm + ring i stål. Ø 21
mm. Nytt. RING. Herrering i titan, Ø 22 mm. Ny.
GI BUD.
***REALISASJON***6 stk. sølvsmykker, en ring
med safir og liten diamant. Alt er nytt. GI BUD.
Obj.nr.
I 1481
500
500
450
I 1482
450
I 1483
I 1484
400
I 1485
100
I 1486
100
I 1487
100
I 1488
I 1489
I 1490
I 1491
3000
3000
3000
3000
I 1492
I 1493
I 1494
I 1495
I 1496
3000
I 1497
2500
I 1498
2200
I 1499
2000
I 1500
I 1501
I 1502
2000
2000
1500
1500
I 1503
I 1504
I 1505
1500
I 1506
1500
I 1507
1500
I 1508
I 1509
1250
I 1510
1250
I 1511
1200
1200
1200
1100
1000
1000
1000
I 1512
I 1513
I 1514
I 1515
I 1516
I 1517
I 1518
I 1519
1000
I 1520
I 1521
1000
I 1522
Utrop
SØLVPLETT. Lott på totalt ca. 75 enheter herav
19 deler (6+6+6+1) i mønsteret ”Vidar”. For øvrig
mange store enheter (6 store engelske gafler, 8
skjeer formet som ski og merket NSF, div. sausskjeer, kremskjeer, kakespade og ostehøvel). I
tillegg til smådeler medfølger også 5 + 6 hvitskaftede kniver!
VASE. Rosevase i 830s. Th. Martinsen. H=24
cm. Pen.
VASE. Stilren vase i 830s. H=20 cm. Pen.
6 dessertskjeer i 830 s mrk. Ole Aas (18 cm).
Mønster?
BESTIKK: middagsskje (6 stk.), middagsgafler (6),
frokostskje i sølv. Alle pene og med mesterstempel, i alt 13 stk., vekt 522 g.
EMPIRE: Middagsskje (4 stk.), middagsgaffel,
frokostskjeer (3), frokostgaffel, teskjeer (2) samt
sausskje i sølv. Alle pene og med mesterstempel, i
alt 12 stk., vekt 436 g.
SYLTETØYSKJEER i sølv, alle pene og med mesterstempel. I alt 19 stk., vekt 446 g.
BAKKER til glass i sølv utført hos C. M. Cohr,
Fredericia, Ø=9½ cm, i alt 12 stk., vekt 428 g.
KANNE. Melkekanne av sterling Sølv hos C.
Michelsen, København, vekt 424 g.
SØLVPLETT. Stor lott bestikk m.m. Brutto over
4 kg.
Lott 7 sølvbestikk. Koldgaffel (15,5 cm) og sukkerskje (14 cm) i Hardangermønster, liten kompottskje
i Rådhus med vifte (15 cm), to store suppeskjeer
og sauseøse i ukjent mønster, alle med monogram
og en liten sukkerskje (10,5 cm) i ukjent mønster.
Se bilde på nett. Medfølger 6 dessertgafler, to
koldgafler og en skje i sølvplett.
ÅRE. Transchersett i 830 s. fra Tostrup.
RÅDHUS, GLATT. 7 pene skjeer, 17.2 cm.
Inngravert firmanavn ”Liv - Samvirke” bak.
Fem syltetøyskjeer og en liten kakespade i forskj.
mønstre. 830s. L=12-14 cm. Fin stand.
MOKKASKJEER. 12 stk. Alle i dansk Sterling sølv.
Alle emaljerte. Et sett på 6 i originaleske og et sett
på 6 ulike i en annen eske.
ÅRE. Lott på 3. Et salatbestikk og en kompottskje i
830 s fra Tostrup. I fin burgunder fløyelsinnpakking
for sølvbestikk.
ÅRE. Lott på 3. En sauseøse, en ostehøvel og en
grønnsaksskje i 830 s fra Tostrup.
ÅRE. Lott på 3. En paispade, en kakespade og en
tomatspade i 830 s fra Tostrup.
ÅRE. Lott 6 store gafler i 830 s fra Tostrup. De er
19 cm lange.
TELESØLV. Lott 6 mokkakjeer i 830 s. Eiernavn
gravert på baksiden.
TELESØLV. Lott 6 teskjeer i 830 s. Eiernavn gravert på baksiden.
BARNEBESTIKK. 2 sett: ”Rødhette” fra Th.
Marthinsen og ”De tre Bukkene Bruse” fra Theodor
Olsen. Begge settene er uten noen form for
gravering.
MOKKASKJEER. 6 stk. i forgylt sølv/emalje.
Emalje på begge sider av skaftet. Dansk prod.
L=9.5 cm. Noen skår i emaljen.
Lott 9 deler sølvbestikk m/inskripsjoner: 3 skjeer
(bl.a. opphøyd rose), 2 store salatgafler, 2 koldgafler og 2 smørspader (de fire sistnevnte er i
mønster Odel).
ODEL. Lott to skjeer. En potetskje L=20 cm, og en
grønnsakskje L=20,5 cm.
ODEL. Lott 5 teskjeer L=12 cm. og 3 koldgafler
L=13 cm.
SKJEER. Lott 5 stk. 3 i 925/930 S , 2 i 830 S. 2
like, ellers ulike mønstre. Vekt 150 gram, gamle.
SØLVHANE som saltbøsse. Noe oksidering.
Uvanlig!
KAKESPADE i ukjent mønster. L=23 cm. Stemplet
830s.
FISKESPADE. Flott fiskespade i en eller annen
form for plett, mrk. Jürst 4. L=32 cm.
MOKKASKJEER. Lott 6 skjeer i 925s og emalje,
også i selve skjebladet. L=10 cm. Mrk. Tostrup.
Pene.
LOTT: Bestående av 3 små pokaler, 7 ulike gamle
småskjeer (ulike mønstre), to små kakespader,
tesil, og gammelt penneskaft. Vekt ca 330 gram.
SKÅL i sølv med mesterstempel, Ø 24 cm, vekt
366 g.
SAUSENEBB i sølv utført hos C. M. Cohr,
Fredericia, vekt 312 g.
Middagsskjeer (6 stk.), teskjeer(6) i sølv, i alt
12 stk. Alle delene gravert 1852, en teskje med
skade, vekt i alt 364 g.
SYLTETØYSKJEER. Lott på 3 stk., alle i 830 s.
Den lengste L=15 cm, de to andre L=12 cm.
ÅRE. 12 teskjeer ”Åre”. Lite brukt.
ANITRA. 8 teskjer i mønstret ”Anitra” uten initialer,
samt syltetøyskje med musliformet blad (eierinitialer på baksiden). Vekt 115 gram.
ODEL. To syltetøyskjeer i 830s. L=14 cm. Små
bruksspor.
RÅDHUS M/VIFTE. 6 mokkaskjeer i 830s fra
David Andersen. L=10 cm. Pen stand.
Lott med seks kniver og seks gafler i 90 g plett.
Fra Th. Martinsen. Fin stand.
Teskjeer i sølv med mesterstempel, i alt 11 stk.,
vekt 276 g.
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
750
750
750
750
750
750
750
750
750
700
700
700
700
700
650
650
600
600
600
600
600
600
600
600
600
550
500
500
500
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 1523
I 1524
I 1525
I 1526
I 1527
I 1528
I 1529
I 1530
I 1531
I 1532
I 1533
I 1534
I 1535
I 1536
I 1537
I 1538
I 1539
I 1540
I 1541
I 1542
I 1543
I 1544
I 1545
I 1546
I 1547
I 1548
I 1549
F 1550
I 1551
I 1552
I 1553
I 1554
I 1555
I 1556
I 1557
I 1558
I 1559
I 1560
I 1561
Utrop
SALT og kryddersett i sølv utført hos C. M. Cohr,
Fredericia, i alt 4 stk., vekt 246 g.
Flaskebakker og andre små bakker i sølv utført
hos C. M. Cohr, Fredericia, Ø=6½ cm (7 stk.),
Ø=12 cm, Ø=15 cm, i alt 9 stk., vekt 290 g.
DEKKETALLERKNER i sølvplett, i alt 9 stk., Ø=28
cm, vekt 5 kg.
Lott på 3. En sukkerklype, en koldgaffel i Telesølv
og en koldgaffel i Rose. Alle i 830 s.
Lott på to. En stor skje, grønnsakskje, i Rådhus
med vifte i 830 s. L=20 cm. En ostehøvel i Anitra
i 830 s.
ANITRA. 5 mokkaskjeer I 830 S fra A/S Th.
Olsens eftf. Bergen. L=9,7 cm.
Lott 12 stk. 11 i sølv. Div. skjeer og en koldgaffel
(i Valdres). 6 gamle teskjeer i ukjent mønster.
De er slitte. Ellers er det deler i bl.a. Laila, Rose
og Konval.
SØLVBEGER. Stemplet 925. Med inngraveriger på
kroppen. H = 15 cm. Vekt 251 gram.
TESIL. Gammel engelsk tesil stemplet med den
engelske løve og sterling pat. 1891. Forgylt innvendig. Med eierinitialer.
Lott på to. En grønnsakskje i 830 s i
Valdresmønster fra Mylius, 19,5 cm. En flott brevkniv i 830 s. Med akantusmønster. Merket på bakside med ”R. Elveseter 1825, 830 s LO(Brødrene
Lohne Bergen) NM Nr. 349. Den er 19 cm lang.
Lott 3 stk. fra A/S Th. Marthinsens sølvarefabrikk
i 830 s., ukjent mønster. En kakespade, en koldgaffel og en sukkerskje. Med siselert mønster på
spade og skje. I fin burgunder fløyelsinnpakking
for sølvestikk (skjeer).
Lott sølvvaser/pokaler. Ca. 20 i sølv og 10 i plett.
Brutto 2,3 kg. Noen av pokalene er fra HV og
noen andre med navn. Medfølger 4 premier fra HV
med 3 ilagte lapper på navn på vinner og 7 div.
plaketter/premier bla. fra HV.
BARNEBESTIKK i 830 sølv. 5 enheter, hvorav 2
barneskjeer, 1 barnegaffel og 2 eggskjeer. Alle er
i forskjellig mønster og med gravering på baksiden. Pene.
RÅDHUS MED VIFTE. Potetskje og øse i 830
s. Begge fra David Andersen. L=17-22 cm. Bra
stand.
PÅLEGGSGAFLER i sølv, alle pene og med mesterstempel, i alt 10 stk., vekt 178 g.
SIGNETER. Lott på 3 stk.: 2 stk. i 830 s og én i
alpakka. Ingen med monogrammer, blanke. De
er ca. 7-8 cm.
KANNE i sølv med bevikling på håndtak, utført hos
Roif Fritiof Bratland, København, vekt 163 g.
SALATSETT i sølv utført hos Horsens
Sølvvarefabrik, vekt 184 g.
FAT i sterling sølv utført hos F. Hingelberg, Århus,
Ø=20 cm, vekt 222 g.
Lott 4 skjeer i 830 s. Tre spiseskjeer og 1 teskje.
Ulike mønstre. Noen med gravyr.
KOLDGAFLER. Lott på 3: To lange på L=20,3 cm
med monogram foran og bak, og en liten L=23 cm.
Alle 3 i 830 s.
ARVESØLV. Stor skje. Kompottskje? I 830 s.
L=22,2 cm.
ANITRA. 6 teskjeer i mønstert ”Anita”. Lite brukt.
Tre lysestaker i plett eller forsølvet. Ingen stempler. En trearmet. H=23-25 cm. Dekorative.
SKJEER. Tre stk. stemplet 13 1/4, Haugesund og
H H = H. Henriksen. Alle med graverte mønstre.
To teskjeer og en dessertskjee. Bemerkninger
på den ene.
DRIKKEBEGER. 6 tulipanformede (konjakkglass)
med graverte blomstrerornament. Signert under
med et merke og E. P. N. S. Ligger i originalt skrin
med velourtrekk.
TANG: middagsskjeer i sølv med mesterstempel, i
alt 3 stk., vekt 158 g.
FISKESPADE i Sølv i ekstraordinær pen utførelse
fra L. Berth, København. L 30 cm, vekt 118 g.
BAKKER til glass i sølv utført hos C. M. Cohr,
Fredericia, Ø=9 cm, i alt 6 stk., vekt 152 g.
BESTIKK i sterling sølv utført hos F. Hingelberg,
Århus, i alt 3 stk., vekt 124 g.
SKJEER. To stk. med uvanlig mønster. En
teskje L=11.2 cm, og en dessertskje L=15.7 cm.
Mønsteret er litt ”Art Deco” med fisk i mønsteret.
MÄRTHA. En gaffel og en skje i 830 s. L=20 cm
på begge.
ELISABETH. 6 teskjeer i originaleske. Lite brukt.
ROSE. Sukkerskje og sukkerklype i mønstret
”rose” 830 S, sukkerklype uten stempel, men sølvtest er tatt. Vekt 43 gram.
LOTT. 1 skje med tvunnet skaft med blad på toppen, og ”Haraldsstøtten” i bladet, 1 teskje, 1 syltetøyskje, 1 påleggsgaffel. Alt stemplet med 830.
JUVEL. To smørkniver i 830 s. De er 15 cm lange.
MOKKASKJEER. 6 stk. i 830 S, muligens dobbelt
rokokko. i bra stand.
MOKKASKJEER. I mønstret ”Rådhus med vifte”.
Bruksstand. Vekt 35 gram.
SØLVPLETT flere hundre deler, vekt over 11 kg.
GI BUD!
500
500
Obj.nr.
I 1562
500
I 1563
500
I 1564
500
500
500
500
500
I 1565
I 1567
I 1568
I 1569
500
I 1571
I 1572
I 1573
400
I 1574
400
I 1575
400
400
400
I 1576
400
I 1577
400
I 1578
400
400
I 1579
400
I 1580
400
400
I 1581
I 1582
350
300
300
300
I 1583
I 1584
300
I 1585
I 1586
300
I 1587
300
250
I 1588
250
100
600
300
500
I 1591
I 1589
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
400
450
500
500
300
500
400
I 1592
I 1593
I 1594
I 1595
500
400
I 1596
Utrop
FLY. En bag fra Sterling fylt med flyrelaterte samlegjenstander, bl.a. 2 glass fra KLM, flymodell i
plast fra Sterling, Koffertetiketter, pins, postkort,
div. papirer, instruksjonsmanual på CD fra Boeing
737, brosjyrer, rutekart, billetter, fotografier av
fly, bestikk fra div. flyselskaper, kortstokker og en
innstilling om hovedflyplass fra 1971 på 226 sider.
Morsom lott som bør sees (og hentes).
FLYGELEDER-DOKUMENTER/
FLYGELEDERUTDANNING. Eske med div.
papirer og dokumenter tilhørende norsk flygeleder. Fra 50-årene. Her er korrespondanse fra
Luftfartsdirektoratet, rapport fra kontrolltårnet
i Bodø 1958, referater fra sjefsflygeledermøte
i Oslo 1957 m-m. Stor lott med div. undervisningsmatriell tilhørende norsk flygerleder som
ant. har fått opplæringen sin i Canada på slutten
av 40-årene. Over 20 hefter og bøker, både på
engelsk og norsk. Lærebok i radio, radar og kart
og kompass mm.
KNA. Skilt til å skru fast (på panser?). Med KNAemblemet. Gammelt, med emblem på begge sider.
H=17 cm.
KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUBB. Skilt
til å sette på panser? Emaljert med løve og kongekrone. Kun på den ene siden. H=11 cm, Ø=6,5
cm. Liten skade.
KRISTIANIA SPORVEISSELSKAB. Stort, innrammet bilde av ansatte i 1909 samt trikkemotiver.
Rammen er noe skadet. Str. 85 x 67 cm. Bør
hentes.
LJAN STASJON. Diplom tildelt Ljan stasjon for
vakkert og velstelt hageanlegg. Dessuten tilsvarende for EIDSBERG STASJON. Begge sign.
Generaldirektøren og to andre. Fra 1950-tallet.
Str. 23 x 31 cm. Innrammet med glass. Bør derfor
hentes. Gi bud!
METALLSKILT: ”Ta dem ivare for tog lukk grinden”.
50x15 cm. Bra stand.
600
100
1000
1500
600
100
600
1000
500
600
300
400
500
ELGEN I NORGE. Red. Per Hohle. I-II. Oslo 1962
- 63. 477 + 454 s. Illustrert. Med skinnryggbind.
NORSK JÆGER OG FISKERFORENINGS
TIDSSKRIFT. Lott 14 hefter 1911-1927. Nr. 3 og
4 1911, 1-6 1926, 1, 2 og 4 1926 og 1-3 1927.
Medfølger et vedlegg til hefte 1 1925 med fargebilder av 26 fiskefluer fra Mustad. Jevnt over bra
kvalitet, men noen har anmerkninger.
Lott 5 bøker om fiske. GULBRANDSEN, PER
G. Med karjol og laksestenger. Utg. 1994. 123 s.
Illustrert. Pen. SØMME, JACOB D. Amatørfiske
og sportsfiske i sjøen. En håndbok i lettere og
enklere fiskeredskaper langs vår kyst. 1937. 247
S. Illustrert. RYGH, AAGE. Fluefiske til fjells.
Oslo 1963. 160 s. Illustrert. LINDHÉ, CURT.
Gjedde og åbor. Fisk og fiske. Oslo. Johan Grundt
Tanum 1943. 167 s. Illustrert. Sportsfiske, utg. av
Aftenposten. 4 utg. 1970. 291 s.
Lott med 20 bøker om jakt, fiske og friluftliv, bl.a.
Sportfiskerleksikon samt 9 hefter av ”Jeger og
Fisker” 1956. Bra stand.
750
ADVARSELSKILT i emalje: ”Det er forbudt å stige
på eller av en vogn mens den er i fart”. 25 x 20
cm. Småskrammer. Pen stand.
BILRELATERT. Lott med NAFs veibok 1953, 1961
og 1964, Boken om bilen 1948 samt 11 eldre norske kart 1920-50 (automobilkart, topografiske kart,
Oslo-kart). Rel. bra kval.
BRITISH AIRWAYS. Bestikk i stål. Lott på 25: 13
div. skjeer, 7 div. kniver og 5 div. gafler.
EMALJESKILT: ”VARA DEG FOR TOG”, 27x16
cm. Laget hos Laksevaags Emalje. Flekker langs
kantene.
EMALJESKILT NSB: ”Før De tek til å lessa på
eller av, må De ha lov til det av tenestegjerande
personale ...”. 50x21 cm. Laget på Catrineholm,
Halden. Pen stand.
FLY. 2 jakkenåler med tilknytning til flyver: en merket ”R.N.A.F. Veteran” med rød, blå og hvit emalje
og nr. 749 bak samt en nål i 925s med tekst ”NAK”
i blå emalje.
400
x 1597
300
I 1598
Jernbane/fly/buss/bil *)
300
300
300
ABU GARCIA AMBASSADEUR 5500 C 3 S 2.
Multiplikatorsnelle. Som ny, har aldri vært brukt.
ABU GARCIA AMBASSADEUR 7000C SYNCRO.
Multiplikatorsnelle. Som ny, har aldri vært brukt.
BRUSLETTO. Lott 2 kniver. En merket ”Mil
VM 2006” L=24 cm, og den andre ant. modell
”Bamsen” (nypris 780) L=19 cm. Begge som nye.
FISKEGARN. I bomull med mer enn 35 små
glasskuler (stort). Dekorativt.
FISKESLUKER. Fire gamle esker til fiskesluker
(tomme). Uvanlige.
FLUEBINDERUTSTYR. Liten koffert med fluebinderutstyr: fly tying Kit, boken vi binder fluer, div.
fjær, div. hår. tråd, saks, holder, samt mye mer. Så
her er det bare at sette i gang.
FLUESTENGER. Lott 4 stk. av bambus. En merket FB IDEAL, de tra andre umerkede. Ser ut til å
være i bra stand, alle med snellefeste intakt.
HELLE-KNIVER. Lott 3 stk. Den ene med inskripsjonen ”Regimentsjefsmøtet 1992” på bladet. L=19
cm. En av knivene er litt brukt, de to andre ser
ubrukte ut. De to andre hhv. L=22 og L= 19,5 cm.
KNIV. Flott kniv. Bladet merket ”T. HAUGOM” og
slire merket ”A S”. L=19 cm.
KNIVER. Lott 3 kniver og en bajonett. To
SAMEKNIVER. En skal være av en Mikkelsen,
Nyborg i Finland. En japansk kniv og en bajonett.
Sameknivene er ca. 30 cm lange, den japanske
kniven 28 cm, og bajonetten 38 cm lang.
KNIVER. Lott tre kniver, to finske og en svensk.
En produsert av Mattüni, Rovanemi Finland,
med inskripsjon ”CISM-2001 Shooting” på den
ene siden av bladet. L=23 cm. En av Lisakki
Järvenpää, merket med ”FINBATT UNIFIL” på
slire. L= 26 cm. Den svenske merket ”Karesuando
river” på bladet og ”ING 3” på slire. L=20 cm.
KNIVER. Tre eldre slirekniver. Bruksspor. Se
internettfoto.
MUSTAD TØRRFLUER. To esker Sedge
Cinnamon krok nr. 12.
PARAFIN-LAMPE TIL LYSTRING. Lyse etter fisk
og ferskvannskreps, forbudt å lyse etter fisk i
Norge, kreps er tillatt i enkelte perioder, COL-MAX
COLEMANS lagd i USA.
REVESAKSER. To gamle, en del rust på dem.
Jakt, fiske og fritidsbøker (momsfritt).
350
300
GAS STRYKEJERN. To amerikanske gasstrykejern: ”The diamond iron” produsert av ”The akron
lamp Co”, det annet av fabrikat ”Coleman mod 4”.
Begge er spisse i begge ender.
KAFFEKVERN. Bemalt kvern i tre, messing og
jern. Merke ”Pe - De”. Dekorativ. H = 25 cm.
Gammel kjøkkenvekt veier opp til 10 kg med flott
sidevekt, Stathmos Nynäshamn no. 486 med
naturlig slitasje, flott. Har testet den og den veier
riktig i følge innlev.
Obj.nr.
I 1590
Jakt, fiske, fangst *)
I 1570
500
Utrop
Jakt, fiske og fangstutstyr *)
I 1566
500
Husholdningsgjenstander *)
600
300
900
400
I 1599
1000
I 1600
400
I 1601
I 1602
400
NAF. Fantastisk flott NAF-løveemblem. Til å
skru på toppen av noe annet. Veldig dekorativ.
H=15 cm.
NSB. Innrammet oppslag vedr. ”Reisende og
Reisegods”, datert 1938. Fuktflekker i kantene.
Ca. 37 x 56 cm. Morsom sak.
NSB. Innrammet plakat som hang i passasjervognene (50-tallet?). Str. 23x12 cm. Tidstypisk
ramme. Falmet.
NSB. Lott med div. kuponger, brosjyrer, rutetider
m.m. Medfølger også 14 billetter fra Jarlsberg
Landbane.
NSB bordtelefon med gammel logo.
NSB/JERNBANE. Lott div. Innrammet bilde av
elever og lærere på Jernbaneskolens telegrafistkurs 1947, NSB Hølandsrutene fra 10. juni 1954,
brosjyre for Gjøvikbanen 1960-tallet, medlemsbok
Norsk jernbaneforbund med merker, alt ubrukt,
trekant-tørkle i NSB-konvolutt, et tjenesteskrift ang.
arbeidstilsyn og vernetiltak mot arbeidsulykker.
To bøker, ”Med toget inn i fremtiden” av Erik Ribu
1967 og ”Muntre jernbanehistorier” av S. Mæhlum
utg. 1948.
2500
500
300
500
700
500
23
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 1603
I 1604
I 1605
I 1606
I 1607
I 1608
I 1609
I 1610
I 1611
I 1612
Kart *)
I 1613
I 1614
I 1615
I 1616
Utrop
Obj.nr.
NVK. Norsk Veteranvognklubb. Medlemsemblem i
metall. Dia. 8 cm.
SAS. Bestikk i stål. Lott på 5: 3 kniver, en gaffel
og en liten skje. Medfølger en kniv, gaffel og teskje
fra Spanair.
SAS nåler og merker. Lott med 7 stk., hvorav 5
med gammel logo. Bra stand.
SIGNALLYKT mrk. M.Hansen Blikkenslager,
Kristiania. Bruksspor.
SKINNLUE for flyver? Bruksspor.
STOKKEHOLDER eller paraplyholder (til trikk?).
Forniklet. Fin dekor.
THE VIKINGFJORD AND MOUNTAIN RALLY
1952-1982. En ukes langt veteranbilrally som ble
arrangert av NVK (Norsk Veteranmotorklubb) sommeren 1982 i vakre omgivelser blant fjordene på
Vestlandet. Emblemmerke i metall. Dia. 8,5 cm.
TRIKK. Emaljeskilt: Advarsel. Sporveien er ikke
ansvarlig for skade foraarsaget ved av eller paastigning under fart. Ca 25x6 cm. Liten flekk n.v. hj.,
ellers meget pen stand.
VETERANBILER. Lott ca. 60 veteranbilblader.
Her er 25 stk. ”Nordic Pacard club” 1980-1987,
16 stk. ”Autoveteranen” (svensk) 1968-1983, 7
stk. ”Avisen” (Norsk modellklubb) 1967-1983, 10
stk. ”Model ”A” News America” 1968-1971 m.fl.
Bra kvalitet.
VOSS. 6 Visirark med innpå 30 fraktbrev (mange
like), kvitteringer, billetter, o.l., hvorav de fleste er
knyttet til VOSS ST. Flere dekorative, var. kval.
500
I 1627
300
I 1628
REISEHÅNDBØKER. En flott samling med
13 reisehåndbøker fra 1879-/1960-tallet. Bl.a.
Baedekers Norway and Sweden 1879, Baedekers
Deutschland 1925, Yngvar Nielsen resehaandbog
over Norge 1915, Reisehåndbok Østlandet 1925,
Norsk reisebok i 5 bind fra 30-tallet, Reis Riktig i 3
bind fra 60-talleT. Rel. bra stand.
KART. Stor lott med over 75 kart (de fleste eldre).
Bl.a.: Atnasjø, trykt 1920, Lillehammer, trykt 1919,
Gjende, utgitt 1938, Rondane, utgitt 1927, tysk
skytekart - D33 W. Hardangerjøkulen, tysk skytekart - D30 O Sognefjell, De fleste uten omslag.
Noe var. kval.
NORDEN inkl. Island. Kolorert kart av J. Russell,
u/år, ant. 1800-tallet, str. 46x40 cm. ”Engraved for
Guthriese new System of Geography”. Flere rifter
(også tapeforsterkede rifter) og bretter.
SKIKART. To stk.: Oslo Nordmark 1:50000,
utgitt 1938. Kartet løst fra omslag ellers i god
stand samt Tryvasshøgda-Kikut 1:25000. Oppr.
utgitt 1930. Trykt 1932. Skade på omsl., ellers
god stand. Medfølger boka Oslomarka, utgitt av
Oslomarkas friluftsråd, 1937. 96 s. Rikt ill. God
stand.
900
400
300
I 1629
300
500
I 1630
400
I 1631
I 1632
400
I 1633
400
I 1634
300
I 1635
I 1636
I 1637
500
I 1638
350
I 1639
700
I 1640
I 1641
I 1642
Klokker/ur *)
I 1643
I 1644
I 1645
I 1646
I 1647
I 1648
x 1617
I 1618
I 1619
I 1620
I 1621
I 1622
I 1623
I 1624
I 1625
I 1626
24
LAPPONIA. Klokke ”Xanadu” designet av Bjørn
Weckstrøm, i 585 gull og platina. Pent og lite
brukt. Pris i 2008 kr 51580,-.
Certina Quartz herreur i 14 karat gull, lenke i
dublé. Meget pent rektangulert ur som trenger
nytt batteri.
Omega, pent lite dame gullur med 20 små
diamanter rundt urskive, lenke i 14 karat.
Opptrekkerur som går, med opptrekker på
baksiden.
Monark, meget pent dobbeltkapslet lommeur i
gull, med initialer KR på framsiden. Lett å trekke og går fint. Tett i begge lokk. Vekt 78 gram.
Pent dobbeltkapslet lomme ur i gull, På innerlokk
(gitt i gave 1932 fra venner) med initialer FK på
front. Lett å trekke og går fint, men småbulket, og
en revne i kanten på 5 mm. Vekt 80 gram.
Tissot opptrekker herreur i gull ca. 1970 som tikker
og går, småbulker i baklokk. Lenke i gulfarget stål.
OMEGA GENEVE. Mekanisk damearmbåndsur i
gull, med lenke i 585 gull (14 K). Uret tikker og går
(liten ripe i glasset). Pent objekt.
LOMMEUR i gull, 14 K, ”Riggs & Brother” Illinois
Watch co. Springfield, urskive med mindre hårrevne, få mindre buler i urkassen.
Omega de ville automatic, herreur i gullfarget stål
med ny rem. Meget pent ur som går ved minste
bevegelse.
LOMMEUR i gull, 14 K, “Waltham” 1897, serienummer 1806345. Dameur produsert som
armbåndsur, baksiden signert “GB”, urskive med
hårrevner, lås på bakklapp defekt.
11000
I 1649
3000
2800
2800
2500
2000
1500
I 1650
I 1651
I 1652
900
BISMERVEKT. Gammel bismervekt i messing.
Loddet sitter fast på vektstangen, derfor må håndtaket flyttes for å veie. Krok og håndtak er av jern.
Uvanlig modell.
ENGØ, BJØRN. To kobberfat produsert med
“elokseringsteknikken” som ble brukt av Emalox
på 1950-tallet. Bjørn Engø formgav modellene
Emalox brukte. Disse er produsert på Engøs eget
verksted. Det er emalje på kobber. De er merket
“ENGØ NORWAY” under og er 13,5 cm i dia.
HERALDIKK. To gamle tinnplatter med et for oss
ukjent familievåpenskjold. Veggoppheng, Ø 22 cm.
450
Kobber-, messing- tinn- o.a.
metallgjenstander *)
I 1653
1500
I 1654
1500
1000
I 1655
Utrop
LOTT. Nye og ubrukte “Inex” damearmbåndsur. Ny
pris ca. 6500,00 kr. I alt ni ur.
ATLANTIC KRONOGRAF. Suisse. Double eller
gull på stål. Går perfekt. 17 Rubis. God stand.
Flott urskive. Kronograf-funksjonen fungerer fint,
med nullstilling kl. 12. Manuelt opptrekk. U/lenke.
CERTINA AUTOMATIC. Herrearmbåndsur med
lenke i stål og gull på stål (noe slitt), urkassen er
585 gull (14 K), “Blue ribbon” swiss made. Noen
riper i glasset. Klokken tikker og går.
Citizen Quartz, pent forgylt dameur, lenke i 14
karat gull. Trenger nytt batteri.
To fine lommeur: et antatt å være i gull doublé m/
gullfarvet lenke av merke Roa, Geneve. Det andre
er et Omega sølvur. Begge trenger rep.
OMEGA. Lommeur i sølv, fra 1910. Med tre eldre
reparasjoner på skiven. Tikker og går. Ø = 50 mm.
Lott 5 vekkerklokker. Et morsomt fransk JAZ med
eventyrmotiv på skive og eselhode som skal nikke
etter tikkingen. Et Seiko Corona Fancy med 2
jewels 30 x 5 x 10 i bakelitt. Et Junghans Silent-tic
med originaleske. Et Smiths Sectronic made in
Great Britain med messingbeslag. Et Seth Thomas
made in USA i trekasse. Ingen av klokkene virker.
NØKKELTREKKER. Gammelt lommeur i sølv, med
15 steners verk. Skade på urskive kl. 8., motiv
av hester på baklokket, nyere kjede og nøkkel.
Trekker og justerer fint.
KAMINUR. Junghans urverk. Tikker og går (men
riktig?). Noen bruksspor. Bør hentes pga. glass.
LOMMEUR. Omega herrelommeur i sølv, merket
“H. B. Crouch & Son Cardiff swiss made” mer
enn 100 år gammelt herrelommeur i sølv (0,935),
medfølger kjede med gammel tysk 1/2 mark i sølv
(love token). Separat sekundviser kl. 6. Klokken
tikker og går. Ø = 51 mm. Små hårstrå fra 10 til 12
og fra 8 til senter.
Eske med 50 eldre armbåndsur i var. stand. Herre
og dameur. Noen er rep.objekter. Flere går. Noen
må ha nytt batteri. Bl.a. flere Certina. En liste kan
besørges (se internett).
REPARASJONSOBJEKTER. To lommeur, det
ene enkeltkapslet gullur i 14 K, uten merke, og et
“Diogene” lommeur i sølv (800 S) med 15-steners
verk, går en kort stund. Glass mangler, skade på
skive, og timeviseren er knekt. Bulket baklokk.
Urkjede av 10 stk. norske 25-ører 1898-1902,
lengde 27 cm.
Lommeur av sølv utført omkring 1890, verk fra
Spiral Breguet med 15 rubiner, fremstår med
defekter og buler, Danmarks riksvåpen på baksiden, Ø 7½ cm, vekt 258 g.
6 herreur og 1 dameur som trenger en kyndig
hånd. De fleste går på batteri.
2 slitte stål herreur, Omega Automatic og Tissot
Visodate opptrekk, begge ca. 1960-70-tallet (?) og
de går. Medfølger kopi av kjent merke.
URFJÆR. Lott på 30 objekter med gamle originale
fjær til ur.
ARMBÅNDSUR. Fem stk. herrer, alle går: “Akop”,
“Storm”, “Moretime”, “Facit” og “Citizen”.
Lott 4 bordklokker. To dekorative med “rominnredning”. En spareklokke fra folketrygden. Den siste
en gammel Junghans. Noen defekter. Se bilde
på nett.
HERMLE. To veggur. Det ene med lodd og pendel,
det andre kun med pendel. Begge er ca 28 x 28 x
10 cm. Ikke testet.
VEGGUR. Gammelt veggur fra århundreskiftet. 66
x 25 x 10 cm. Rep.objekt.
DELFT VEGGUR. Veggur hvor skiven er en Delft
keramikkplatte 21 x 21 cm. Merket G.B. for Gustav
Becker med anker med krone. Opptrkksur. Ikke
testet. Morsomt.
WESTERSTRAND TÖREBODA. Dekorativt veggur
fra denne svenske klokkefabrikanten. Opptrekk.
Med dekorative utskjæringer i tre av en mann som
skyter med pil og bue. Skiven er restaurert med
maling, litt dårlig gjort, og bueskytterens arm brukket og limt på igjen. Medfølger nøkkel. Ikke testet.
KAMINUR. Flott ur i tungt materiale, muligens kleberstein. Mangler nøkkel. Urverket er delvist løst
inni da det ene festet er røket. Ikke testet. Kassen
er ca. 28 x 16 x 33 cm.
WESTERSTRAND. Veggklokke fra denne svenske
urfabrikken i Toreboda, Västergötland. Med nøkkelopptrekk. Virker. Den er 36 cm på det bredeste
og 54 cm høy. Noen få anmerkninger.
KLOKKEREIMER. Ca. 190 klokkereimer i var.
damestørrelser. Det meste er sortert etter størrelse
og farge. Et varp for kremmere? Gi bud!
800
Obj.nr.
I 1656
I 1657
800
I 1658
750
750
I 1659
700
I 1660
600
Utrop
LYSESTAKER. Lott på 2 par messinglysestaker i
jugendstil. Det ene med 3 lysholdere hver, H=26
cm, og det andre med 4 lysholdere hver, H=24 cm.
LYSESTAKER. Lott på 4 messingstaker. Et par
jødiske “Menoraher” (titus-staker) til hhv. 7 og 9
lys. Begge H=29 cm. En biedemeier lysestake
H=23 cm fra 1860-1870-tallet. En i senempire
H=20 cm fra ca 1830-1840.
MESSING. Banankasse med ca. 40 obj. Elektrisk
lampett, lysestaker, mange småting som figurer,
brevkniver, askebegre m.m. Mye morsomt. Se
bilde på nett.
MESSINGHYLLE. Gedigen bruksgjenstand til f.
eks. bokstøtte. Ca 3 kg. Barokk stil. H=16.5 cm.
Dekorativ.
SKJEER. To store skjeer med madonnafigur,
vridde skaft og en kule på enden, merket “1746”
og et svensk mesterstempel. Vi har imidlertid fått
fastslått at det er nyere kopier av gamle sølvskjeer.
Ukjent legering. L=21 cm. Dekorative.
400
400
300
400
200
Kongerelaterte samlegjenstander
Kongerelaterte gjenstander *)
600
600
600
Merk også en uvanlig samling med bl.a. kongelige autografer i objekt
1095, dokumenter og brev, m.m..
I 1661
I 1662
I 1663
500
500
500
500
500
500
I 1664
I 1665
I 1666
I 1667
I 1668
400
400
I 1669
350
I 1670
300
300
300
250
100
500
400
200
300
400
De etterfølgende 5 dokumentlottene omhandler Conrad Clausen som
var norsk-svensk konsul i Italia 1860-/70-tallet. Alle store og dekorative dokumenter med kongens segl og noen med kongens signatur.
Dokumentene er brettet og i relativt bra stand.
500
500
DRONNING MAUD. Telegram sendt fra Dronning
Maud 27. nov. 1936. Uvanlig.
FYRSTE-FIRKORT. Utgitt av Windju Simonsen’s
Forlag Oslo. Komplett med 48 kort med europeiske kongelig, med hovedvekt på de nordiske. Med
spilleregler for 2 forskjellige spillemetoder. Esken
mangler bunn og er løsnet i ene siden. Ant. utgitt i
siste halvdel av 20-årene. Uvanlig.
KANTATE ved “Hans Majestæt Kong Oscar
den Andens og Hendes Majestæt Dronning
Sophie Wilhelmine Mariane Henriettes Kroning” i
Throndhjems domkirke den 18. juli 1873. Brettet
hefte med noen anmerkninger.
HAAKON VII. Innrammet bilde utg. av Abel
Kunstforlag Oslo, fotograf Rude. 24 x 30 cm.
HAAKON VII. Mappe utgitt 1945 ifm. frigjøringen
og kongefamiliens hjemkomst med 24 bilder i str.
ca. 15 x 11 cm. God stand.
Amerikansk dokument vedr. utnevnelse av
Clausen til USAs konsul i Italia datert Washington
18. sept. 1864. Sign. Secretary of State
F.W.Leeward.
CARL XV. Dokument ang. utnevnelse av Conrad
Clausen til ridder av Wasaordenen, datert 11. juni
1870 og signert av kong Carl den femtende med
kongens store segl.
CHRISTIAN IX. Dokument vedr. utnevnelse til konsul i Napoli for Danmark og andre land. Datert 2.
juli 1872. Med kongens store segl, men undertegnet av minister for utenlandssaker. På baks. fransk
bekreftelse på utnevnelse til konsul fra 1872 og en
dansk bekreftelse fra 1873. Noen brettrifter.
KONG UMBERTO. Italiensk dokument vedr. utnevnelse til konsul av Napoli, datert 1878 og signert
“Umberto” og en annen person.
VICTOR EMMANUEL. Italiensk dokument datert
12. mars 1861, ant. vedr. utnevnelse til konsul.
Ukjent signatur (ikke kongens). Noen brettrifter.
400
500
300
500
200
Krigshistorie og militære effekter *)
2. verdenskrig *)
I 1671
F 1672
I 1673
I 1674
ARBEIDSTJENESTEN KORT UNIFORMSJAKKE
i beige fiskebensmønstret uniformsstoff med originale AT-knapper. Utydelig stemplet bak på ryggen
“A.T” i firkant. Størrelse 48. Pen bruksstand uten
skader. Sjelden modell.
ARMLENKE for R.N.A.F. med vinge og riksvåpen.
Engelsk sølvstempel HB&S på låsen. Inngravert
eiernavn og 7334 Norway på baksiden. Det ene
festepunktet er røket, ellers bra stand. Uvanlig.
AVISER. Lott med 8 stensilerte aviser “På Godt
Norsk” utgitt av nazisympatisører 1946-47
samt 4 flyveblad (nr. 1-4) og en utskrift av dom
mot Eivind Berggrav. Ene nummeret påsatt en
Quislingmerkat.
BOLLE. Stor tysk bolle fra 2. verdenskrig. Dekorert
med den tyske riksørn, sittende på en krans av
eikeløv rundt hakekorset. Håndtak utformet som
løvehoder. Produsent “Koennigszelt”, Tyskland. Ø
= 23 cm, H = 15 cm.
500
750
300
800
300
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
I 1692
I 1693
I 1694
I 1695
1696
F 1675
I 1676
I 1677
I 1678
I 1679
I 1680
F 1681
I 1682
I 1683
I 1684
I 1685
I 1686
I 1687
I 1688
I 1689
I 1690
I 1691
DAMSLETH, HARALD. Plakat fra The Grand
Window-utstillingen. ”Kultur-Terror”, 48.5 x 61
cm. Opplag 10000. Meget pen stand og sjelden.
DEN GYLDNE BUDSTIKKE/NORSK FRONT.
Innrammet ”diplom” til en person. ”Den illegale
avis Norsk Front, informasjonsapparatet NOF
samt Sentral Stoma gjør vitterlig at Per Kristian
Næsbye dekoreres med ordenen ”DEN GYLDNE
BUDSTIKKE” for avisdistribusjon under kampen.....med rang av Ridder”. Datert 25 okt. 1946.
Undertegnet og signert av 4 personer. Det er 25 x
36 cm. Uvanlig og morsomt.
DISTRIKT 141. Et innrammet diplom for deltagelse
i hjemmestyrkene i Nedre Buskerud, Distrikt 141
fra 1942-45. Signert forsvarssjef Kronprins Olav,
Distriktssjef Horn og Områdesjef Werner.
ERINDRINGSMAPPE. Tysk mappe ”Erinnerungen
am meine Dienstzeit”. Soldaten som har eid
denne mappen har tjenestegjort i 12. MG kompani
i Infanteri Regiment 73. Bak i mappen bilder
fra rundreise i Tyskland før han ble innrullert i
Wehrmacht i oktober 1938. Dessuten er det to
uutfylte diplomer i mappen samt bilder av nazistørrelser, bl.a. Hitler. Mappen er med stive permer og
i god stand. Uvanlg.
FORBINDINGSSAKER. 5 tyske fra perioden
1938-1941, 1 engelsk, og 1 amerikansk.
FOTOGRAFISAMLING. Lott med 25 stk. tyske originalfotografier fra pressearkiv. Var. størrelser fra
25x18 til 30x35 cm. Noen med SS Kriegsberichterstempel bak. Litt var. kval. En liste medfølger.
FØRERGARDEN. Sjelden hjelm påmalt ”VQ”.
Vi har fått bekreftet ektheten. Org. lysebrun lær
innmat. Små anmerkninger. Meget pen.
GAVEFAT fra Porsgrunn Porselen til den tyske
avdelingen Verm-und Kart. Abt.(mot.) 624,
ø=31.5 cm med vikingskip som motiv. Gitt til
avdelingens høyere offiserer som gave i 1944.
Det er laget ca. 10 forskjellige tyske gavefat
på PP under krigen. Alle er sjeldne. Pen stand.
Bør hentes.
GRINILUE. Sort fangelue i fin stand.
GRUPPE OVE/D13. Et innrammet diplom for
deltagelse i område 13240 sogn. Lars Eika, områdesjef og et innrammet brev til samme mann som
deltok i Gruppe OVE/D13, datert 24. juni 1945,
sign. Ottar Wold, gruppesjef. Begge noe falmet
av sollys.
GUTTA PÅ SKAUEN. Fotosamling fra aktiviteter under krigen (øvelse etc.) og noen eldre,
bl.a. Hønefoss stasjon 1919 (iflg. påskrift), D/S
”Fanaråken” 1937 og en gammel motorsykkel med
sidevogn. Tils. ca 45 bilder. Realisasjon.
HAMAR. Samling med 14 originalbilder av aktiviteter i Hamar i fredsdagene 1945, 12x9.5 cm.
Bl.a. Hjemmefrontmenn med stenguns ved jernbanestasjonen, parader, jublende mennesker etc.
Uvanlig samling.
HITLERJUGEND paradedolk. Ant. kopi. Bladet
med gravering ”Blut und Ehere!”, L=13.5 cm,
produksjonsdatert 1937. Total L=25 cm, meget
flott stand.
HJELM, britisk. Vi tror denne har betegnelsen
modell 1944 og ble først tatt i bruk ved landgangen i Normandie i juni 1944. Stemplet innvendig
på innmaten. Hjelmen er i pen bruksstand.
HJELM, polsk, med den originale malingen og
i fronten påmalt polsk ørn. Etterkrigsmodell.
Komplett med innmat stemplet 57 og med hakereim. Prima stand.
HJELMER MED VINTERKAMUFLASJE (norske).
2 stk. Standard 1931-modell med grov grønn
maling hvor det er blandet sand i. Innvendig er
det glattere grønn maling og med original innmat
og reim i brunt lær. Utvendig har hjelmene blitt
malt før krigen med hvit kalkmaling for vinterbruk.
Under krigen har hjelmene blitt tatt fram fra lager
og overtatt av Industrivernet og det har blitt
påmalt ett merke i sort INDUSTRI. Normalt skal
Industrivernets hjelmer være gulmalte. Hjelmene
er i bra stand.
HJEMMESTYRKENE. Deltagerdiplom. Til
346/13251 John Nyborg som har tjenestegjort
i hjemmestyrkene i Oslo og omegn distrikt fra
høsten 1940 til 15/7 1945. Signert Olav R.(trykt?).
I ramme.
5000
I 1697
I 1698
500
I 1699
I 1700
I 1701
500
800
I 1702
I 1703
I 1704
I 1705
400
600
3500
4000
800
1000
I 1706
I 1707
I 1708
I 1709
I 1710
I 1711
100
500
500
500
300
I 1712
I 1713
I 1714
I 1715
I 1716
I 1717
750
I 1718
500
I 1719
I 1720
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
HJEMMESTYRKENE. Et innrammet diplom for
deltagelse i hjemmestyrkene i okkupasjonstiden.
Signert Jens Chr. Hauge og Bror With. Noe falmet
av sollys.
ILLEGALE AVISER. Gjengangeren 5 mars 1945
(19 stk.), Sammendraget 30 april 1945 (3 stk.),
Sammendraget 3 mai 1945 (5 stk.), Kronikken 12
(?) april 1945 og Fritt Land 12 april 1945.
JAHRBUCH. Für den deutschen Soldaten im
Norden 1944. Med mye info. Noe slitt langs ryggen. Medfølger 4 små lapper med litt antikrigsholding, disse er også noe slitt.
KRIGENS ANSIKT, 44s hefte med tegninger av
norske frontkjempere på Østfronten. Red.: Finn
Wigforss, SS Krigsberichter. Tekstene redigert av
Olav Eide jr. Viking forlag Oslo 1944. Meget god
stand. Uvanlig.
KRIGSFORTJENESTEMEDALJE. Tysk bronsemedalje med svastika på forsiden og „Für
Kriegsverdienst 1939“ på baksiden. Med bånd.
KRIGSMEDALJEN. Med bånd fra 2. verdenskrig.
KRIGSPROPAGANDA. „Signal“ 1. aprilnummer
1943 (norsk utgave), og „Sieg im Westen“ med
bilde fra hovedkvarteret i Berlin av „Føreren“
med offiserer. Den tyske hærs blad. Begge i bra
bruksstand.
LANDMÅLERUTSTYR fra 2. verdenskrig, tysk.
LUEMERKE, antagelig for R.N.A.F., i bronse
med vinge og riksvåpen. Intakt festesplint bak.
Bra stand.
MALERI m/ung tysk soldat. Meget godt malt oljemaleri på lerret, klebet opp på huntonittplate for
å beskytte lerretet. Signert HI. Pack Mohr nede til
høyre. Str. 23 x 30 cm. Original ramme.
MAUSER BAJONETT. Med gehäng, merket
„Mundlos 5176 d“. Med treskjefte (er slipt).
NASJONAL SAMLING. Lott 4 like plakater.
Innkallingsplakat til møte. „Seier over bolsjevismen. Møte ....dag den ... kl... foredrag av...“. Trykt
på gult papir. Alle 4 er ubrukte. De er 29 x 41 cm.
og i bra stand.
NS. KO-nål med serienr. 935. Fin stand.
PASSERSEDDEL fra Stavanger politi med stpl. fra
de og Den Kgl. Norske Marine. Gjelder hjemreise
for sekretæren i Blindeforbundet og på for- og
bakside er det påskrevet „Passert Odda 20/4-40“,
„20/4-40 kan passere“ + stpl. fra lensmannen i
Skånevik og „Pass. Granvin-Voss, Granvin politi
21/4-40“. Uvanlig sak i god kval.
PORSGRUND. Hvit bolle med ørn og hakekors
fra Porsgrund (litt slitt i glasuren). Ø = 24 cm, H
= 10,5 cm.
PROKLAMASJONER/AVISER. Lott. 5 aviser fra
1941-1945, Griniposten 8 mai 1945, proklamasjon fra de allierte, Hjemmefrontledelsen m.m. Se
bilder på nett.
RUSSISK KRIGSMEDALJEGRUPPE bestående
av bl.a. medalje for beskyttelse av Leningrad og
medalje for tapperhet i kamp, denne er i sølv og er
helt upusset og svart. Videre: medalje for utmerket
arbeid 1941-45, deltagermedaljer 1941-45 og 20
års jubileumsmerke for 2. verdenskrig.
SA-DOLK. Tysk dolk med ørn og hakekors i
treskjeftet. Bladet er pusset, ser konjukturerne av
„Alles Für Deutschland“.
SEKSTANT fra 2. verdenskrig. Mrk. US-Army. I
trekasse med en løs hengsel. Ukjent stand.
SS TELTPLUGG. To stk. Tidlig modell i aluminium
stemplet på den ene siden „SS 39/38 RZM“. Noen
korrosjonsnupper her og der. Sjelden.
STEMPEL. „Nationales Deutche Arbeiterpartei
Reichsleitung“. Det er 3,5 cm i diameter.
Medfølger et ubrukt krigsbrevkort.
TEGNING. Morsom, original karikaturtegning med
Churchill og Hitler, tegnet i London under krigen
og brukt i et magasin i England. Signert „Stephen“,
str. 32x26 cm. En lengre rift oppe er reparert med
tape. Dessuten noen flekker, hull og påtegninger
fra redaksjonen. Uvanlig.
TJENESTEMERKE for militær forvaltningstjeneste
for Belgia og Nord-Frankrike. Emaljenål i de tyske
nasjonalfarvene sort, rødt og hvitt. Flott stand uten
skader. Bak stemplet tjenestenummer „4071“.
Meget uvanlig.
TORPEDOSTARTER som ble fjernet av vedkommende som sprengte den i 1977 ifølge tusjpåskrift.
Uvanlig sak.
TYSK LUE. Fra 2. verdenskrig.
VEIKART. Lott med ca. 25 allierte veikart over
Norge produsert i 1944 og 1945. Her er bl.a. kart
over Oslo(blad I-IV), Stavern, Drammen, Skien,
Vestfold, Hedmark/Oppland, Buskerud, Møre/Sogn
og Fjordane mfl. Noen få med rufsete kanter, men
de fleste veldig fine. Litt ulike størrelser.
Koffert med en del militære/krigsrelaterte papirer,
hefter. Bl.a. illegal avis fra mai -41, AT permisjonskort, avisutklipp, legimitasjonskort, innkalling
til borgervakt, AT sangbok, rasj.kort, håndslag,
Griniscener og inntrykk av Anton Meyer, perm m/
div. papirer vedr. Hærens våpentekniske korps,
div. blader som omhandler krigen m.m. Var. stand.
Bør sees.
Lott med 26 tøymerker fra krigen, hvorav 7 med
„Norge“, 3 med „Norway“, 6 flaggmerker, 8 båndstriper og to armbind sanitet.
Lott. Bestående av to armbind fra krigen med norske flagg, tre identitetsmerker, og ett stoffmerke.
500
Obj.nr.
Utrop
Fotografisamling 2. verdenskrig *)
500
300
750
400
350
250
450
350
500
250
F 1721
I 1722
400
I 1723
2000
300
I 1724
500
I 1726
500
800
I 1725
F 1727
F 1728
I 1729
4000
500
500
500
500
3500
400
600
1000
I 1730
I 1731
I 1732
I 1733
I 1734
I 1735
I 1736
I 1737
I 1738
I 1739
600
I 1740
500
400
I 1741
I 1742
FLYVER. Et meget kjent motiv for filatelister:
Norsk pilot foran sitt fly. 15x20 cm. Bildet
ble grunnlaget for NK 334. Bildet er datert
29.8.1941.
APRIL/MAI 1940. Britisk bomberaid har truffet et
bensinlager på Fornebu og tykk røyk stiger opp.
Tyske fly i forgr. 25x19 cm. Datert 25.april 1940.
APRIL/MAI 1940. Det første bildet tatt bak frontlinjen ved Steinkjer av Associated Press. Bildet
viser en Røde Korsmerket lastebil som brøyter
vei i store snømengder. Ikke datostemplet. Noen
hj.brekker.
APRIL/MAI 1940. En ødelagt bro blir inspisert av
tyske soldater. 19x24 cm. Datert 6. mai 1940.
APRIL/MAI 1940. Et stort bilde som viser britiske
soldater som ankommer Norge og vinker fra skutesiden. 30x25 cm. Datert 8. mai 1940. Dessuten
et bilde som viser inspeksjon av de britiske
soldatene før avreisen til Norge. 25x20 cm. Datert
26.april 1940.
APRIL/MAI 1940. NAMSOS. Bildet viser Røde
Kors som evakuerer sårede fra Namsos etter
bombingen. 24x19cm. Datert 6. mai 1940. Noen
bulker.
APRIL/MAI 1940. Norske Røde Kors ambulanse
samt andre biler og folk ved fronten. 25x18 cm.
Datert 5. mai 40.
APRIL/MAI 1940. Norske soldater benytter en
veltet bil som barrikade mot tyskerne. 24x19 cm.
Datert 29.4.1940.
APRIL/MAI 1940. Norske soldater med bombekaster. 20x15 cm. Datert 10. april 1940.
APRIL/MAI 1940. Norske soldater med ski går
over en utbombet bro. 24x17 cm. Datert 28.april
1940.
APRIL/MAI 1940. To motstandsfolk løper med
poser med eksplosiver etter å ha sprengt en bro i
nærheten. 20x25 cm. Datert 26.4.40. Noen hj.anm.
ARKTIS. Tre bilder av norske styrker i kamuflasjedrakter i arktis (Svalbard?), str. 21x15 cm, samt
ett med soldat og hest. 15x15 cm. Alle datert 13.
sep. 43.
BERGEN. Bildet viser et britisk bombeangrep mot
en tysk destroyer i Bergen havn. 17x24 cm. Datert
11. aug. 1940.
BRITISK EKSPEDISJONSSTYRKE forlater en
havn i Skottland? med kurs for Norge. Bildet viser
mannskapet i ferd med å laste opp fartøyet. 20x25
cm. Datert 2. mai 1940.
D/S ”TRICOLOR” av Tønsberg i nærbilde før
krigen. Bildet viser også en gruppe britiske journalister ombord på et norsk marinefartøy som
legger til ved siden av Tricolor. 25x20 cm. Datert
25. nov. 1939.
ETTER KRIGEN. 3 bilder fra 17. mai 45. Ett viser
Grinifangers hjemkomst, ett med jublende barn
og voksne i nærbilde og ett med 17.mai-toget.
Småbulker.
ETTER KRIGEN. Britiske tropper ankommer med
fly til Fornebu 11. mai 45. 21x15 cm. Bulker.
ETTER KRIGEN. Detaljert bilde som viser tyske
soldater som går ombord i skipet ”Jantze Fritzen”.
21x16 cm. Datert 20. juli 45.
ETTER KRIGEN. En hemmelig Gestapo radiostasjon ble oppdaget og raidet ved Oslo. I denne forbindelse ble denne tyske offiseren ransaket. Datert
31.mai 45. 16x20 cm.
ETTER KRIGEN. En hemmelig Gestapo radiostasjon ble oppdaget og raidet ved Oslo. 8 tyske SS
offiserer ble arrestert. Bildet viser disse oppstilt
ved Furulund, hovedkvarteret til Gestapo. Datert
31. mai 45. Noen bulker.
FALLSKJERMJEGERE lander på Hardangervidda.
21x16 cm. Udatert.
FINNMARK. Grensevakt. To bilder fra norsk-finske
grensen, ene med patruljerende soldat ved bygning, det andre med soldater og reinsdyr. Begge
datert 4. jan. 1940.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
25
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
F 1743
I 1744
I 1745
I 1746
I 1747
I 1748
I 1749
I 1750
I 1751
I 1752
I 1753
I 1754
I 1755
I 1756
I 1757
I 1758
I 1759
I 1760
I 1761
I 1762
I 1763
I 1764
I 1765
I 1766
I 1767
I 1768
I 1769
I 1770
I 1771
26
Utrop
200
AMERIKANSK BAJONETT. Merket med U S 53 på
den ene siden, og 1899 på den andre siden (har
vært slipt). Med skjefte av tre. Bemerkninger på
skjefte og blad.
250
Øvrige *)
I 1772
FLYVER. ”Air Viking”-pilot med cowboy maskott
hengende foran seg. 15x20 cm. Fra Little Norway i
Canada. Datert 26.6.41. Noen skrukker.
FLYVERE ved rekke av fly ant. i England. Et kjent
bilde fra krigen. 26x20 cm. Datert 12. mai 1941.
Noen bulker.
FØR KRIGEN. Skipet ”CITY OF FLINT” ankommer
Bergen. 29x18 cm. En svært detaljert skildring av
en britisk kunstner sign. P.A. Vicary. Datert 15.
nov. 1939. Dessuten et mannskapsbilde fra skipet.
24x19 cm. datert 11. nov. 1939.
GENERAL IRONSIDE inspiserer norske tropper.
To bilder, 30x25 og 25x20 cm. Datert 7. mai 1940.
Noen små anm.
GRINI. Bildet viser nordmenn i fangenskap på
Grini. I følge tekst bak er 2. person fra venstre
Viggo Widerøe som ble dømt til 10 års hardt straffearbeid for undergrunnsvirksomhet av tyskerne.
19x13 cm. Kraftig brekk v. side. Noe uklart bilde.
INTERNERTE tyske soldater som ble fraktet med
den amerikanske båten ”City of Flint”. Fotografert
i Kongsvinger festning. 19x24 cm. Datert 13.
nov. 45.
ISLAND. Bilde fra den norske flyskvadronen på
Island som ble opprettet i 1940. Viser en soldat på
vakt på en av flystasjonene på Island. 21x15 cm.
Datert 31.5.43.
JEGEREN ”SLEIPNER”. Norsk ingeniørsoldat
i maskinrommet til Sleipner. 20x26 cm. Datert
29.des.1941. Bulker.
JERNVANNET. Bilde av JUGOSLAVISKE krigsfangers gravsted ved Jernvannet uten kors og umerket. Anslagsvis 200 serbere ble skutt og begravd
her. Omfattende beskrivelse på bakside. 20x15
cm. Datert 14.10.42. Bulker.
KONG HAAKON VII. Offisielt portrett som ble
grunnlaget for NK 338. 16x23 cm. Brev bak datert
20.7.42 og signert Oddvar Torp i billeddepartementet i London. Noen skrukker.
KRIGSFANGER. En gruppe norske motstandsfolk
fotografert i Bergen før transport til Tyskland.
24x19 cm. Datert 15.12.41.
KRIGSFANGER. En gruppe på 20 norske motstandsfolk fotografert i Bergen før transport til
Tyskland. 24x19 cm. Datert 15.12.41.
KRIGSFORBEREDELSER. To bilder med norske
soldater. Ene med en skjult mitraljøse, det andre
med tropp som vasser i dyp snø. 26x21 cm.
Datert 4.2.40.
KRONPRINS OLAV besøker en norsk destroyer i
britisk tjeneste. Bildet viser mannskapet som hilser
kronprinsen. 25x20 cm. Datert 25.nov. 1940.
MARINEN. Motiv fra dekket av en norsk destroyer
etter et vellykket angrep mot en ubåt. En soldat
viser en stor plakat som illustrerer dette. 26x20.
Datert 17.11.42. Noen bulker.
MATKØ I OSLO. Bildet viser folk i Oslo i matkø.
24x19 cm. Datert 27.aug. 1941. Bulker.
M/S ”KONG HAAKON VII” blir, som det første
norske fartøyet, sjøsatt ved et britisk verft (i
Skottland?). Soldater er oppstilt. Kongen på ærestribunen. 24x19 cm. Datert 20.des. 1941. Bulker.
NARVIK 1940. Bildet viser bombenedslag ved
Bjerkvik sett fra et alliert fartøy. 21x15 cm. Datert
5.6.1940.
NORSKE marinejenter på trening i England. Tre
bilder. Det ene fra oppstilling (dat. 16.2.43), et
annet fra inspeksjon med geværtrening, 21x15
cm. Datert 7.nov. 1942. Det tredje viser marinejentene i robåt. 26x20 cm. Datert desember 42.
Noen bulker.
NORSKE styrker ombord på britisk krysser av
Country-klassen på vei til Nord-Norge for å ta opp
kampen mot tyskerne sammen med russerne.
21x15 cm. Datert 15.11.44. Skrift på fors.
PATRIOTISK AKTIVITET. Norske soldater former
teksten ”Leve Kongen” i vinterlandskap. 19x12 cm.
Stemplet 27. april 1942.
POLITITROPPENE I SVERIGE. To bilder fra en
øvelsesleir ved Mälsåker. 20x15 cm. Datert 30.jan
1945. Bulker.
RJUKAN. Inspeksjon av norske soldater som skal
delta i sabotasjeaksjonen mot Vemork. 22x16
cm. Udatert.
RNA. Norske soldater betjener en bombekaster i
England. 24x19 cm. Datert 30.12.41.
RNA. Øvelse i Skottland med landgangsfartøyer.
26x20 cm. Datert 11. juli 1941. Bulker.
SKOTTLAND. Tre bilder med norske marinesoldater i nærkamptrening. 28x20 og 20x15 cm. Datert
juni 1942. Bulker.
TORPEDOBÅT. Norsk torpedobåt i nærbilde. I
britisk tjeneste under krigen. 29x17 cm. Datert
28. juli 1942.
UBÅT. Norsk ubåt i England. Denne holdt seg på
bunnen av Narvikfjorden i en hel måned under
kampene for å unngå å bli tatt av tyskerne. Bildet
er tatt i den engelske basen 24. okt. 1941. 18x24
cm. Liten hj.brekk.
UBÅT. Norsk ubåt i kamuflasjedrakt patruljerer før
krigen. 21x14 cm. Datert 11. des. 1939.
200
200
Obj.nr.
I 1773
I 1774
I 1775
I 1776
200
200
I 1777
I 1778
200
I 1779
I 1780
200
200
200
200
I 1781
I 1782
I 1783
I 1784
I 1785
200
I 1786
I 1787
200
I 1788
300
I 1789
200
200
200
200
I 1790
I 1791
I 1792
I 1793
200
I 1794
300
I 1795
I 1796
200
I 1797
200
300
I 1799
200
300
I 1800
200
200
I 1801
I 1802
200
I 1803
Utrop
300
FEM ÅRS KAMP FOR FRIHETEN. Norden
under den andre verdenskrig. Bind 1-6, red. Niels
Jørgensen m.fl. Alfred Hassings forlag Odense/
Norsk Kunstforlag 1965-67. Rikt ill. Pen stand,
uten vareomslag.
GRINIBOKEN. Bind 1-2. Hovedred.: August
Lange og Johan Schreiner. Oslo 1946. 447 +
608 s. Meget rikt illustrert. Orig. skinnryggbind.
Meget god stand. NORSK FANGELEKSIKON.
Grinifangene. Red.: Børre R. Giertsen, Cappelen
1946. 786 s. Originalt grønt sjirtingryggbind. Noen
bruksspor.
HAANDBOG FOR DET NORSKE ARTILLERIE.
Utg. Christianis 1857. 3die bind. 218 s. Med 13
utbrettbare illustrasjoner. Privat bind. Noe slitt.
Uvanlig.
LILLE NORGE AVISEN. “1940-1945 Farewell to
Canada”. Nr. 11 februar 1945. Avis utg. i “Little
Norway”, det norske flyvåpens utdanningsbase i
Canada under 2. verdenskrig. I meget god stand.
LUNDSTRÖM, RAGNVALD. Verdenskrigen
1939-1945. 1-4. 1945 Tiden norsk Forlag 1945. i 4
blå halvshirtingbind. Illustrert i sort/hvitt. Pent sett.
Bind 1. Nazismens seiersår. 2. Blod, svette og
tårer. 3. Angriper maktenes nederlag. 4. Krigens
Leksikon. Litt slitt rygg med gulldekor, ellers bra.
NORTRASHIPS FLÅTE bind 1 og 2 samt 4 andre
maritime krigsbøker, bl.a. Kvarstadbåtene. De
fleste i god kvalitet.
400
Krigshistoriske bøker o.a. (momsfritt)
I 1798
200
200
BRILLER. Militære briller, ser ut som motorsykkelbriller. Kommer i originalboks. Merket G S
42. To ekstra glass medfølger. Det ene ekstra er
sprukket.
DET NORSKE FLYVÅPEN. Jakkemerke tilhørende
offiser. 6 cm bredt.
HAAKON VII. To luemerker, fire små nåler og
en eldre nål med norske flaggfarver med noen
bruksspor.
KNAPPER. Stor lott på 73 knapper med den norske riksløven. 53 stk. store Ø 2,1 cm, mange merket A/S Corneliussen og Olsen Oslo på baksiden.
20 stk. små Ø 1,5 cm.
KONGSBERG MODELL 1867. Produsert 1873.
Ombygget til hagle kal. 24. Slitt og svartlakkert.
Dekorativ.
LUEMERKER. To merker H7 i ”sølv”, ett OV i
”sølv”, ett H5 i ”gull”, samt offisersluemerke.
MAUSER BAJONETT. Polsk bajonett, L = 385
mm, med balg og gehäng. Merket F. B. Radom og
W. P. Produsert 1928. Noen bemerkninger.
MILITÆRT SKIMERKE. I 830 s laget av Tostrup.
Førkrigsmodell. Dia. 2,5 cm.
NORGE. Fem miniatyrmerker uten nål, bl.a. MILORG. Vurderingen hadde vært minst det dobbelte
med nåler.
NORGES KOMMUNISTISKE
UNGDOMSFORBUND. Plakat: ”Aktiv i Krigen akriv i freden”. Tegnet av Arne Tarldsen. (Sign.
med stjerne). Trykt hos Kai Müller, Drammen, str.
30x44cm. Pen stand.
R. C. A. F. Royal Canadian Aurforce. Lott på 15
jakkeknapper i to ulike størrelser. Medfølger 3
andre knapper og et merke.
REMINGTON 1867. Produsert av Remington U. S.
A., 12 mm. Nedkortet men stort sett original.
REMINGTON 1867. Produsert på Kongsberg
1880. Med noen defekter. Dekorativ.
SABEL. Ikke merket. Noe slitasje. L=81 cm.
SABELBAJONETT. Remington rolling block sabelbajonett. Produsert på Kongsberg våpenfabrikk i
1871. Merket med K og krone samt 6032 på den
andre siden. Uten balg. Bemerkning på tuppen.
SJØFORSVARET. Uniform. Bukse og jakke.
Liten størrelse. Trenger rens ellers ok. Bra teaterrekvisitt.
STEMPLER. Lott på 4. Ant. 3 med militær tilknytning. Et med “Chifferkontoret LØK/Norge” et
med “Sambandskontoret H. S. B. S.” og et med
“Hærens sambandsskole Jørstadmoen”. Det siste
ant. et priv. med navninitaler. Noe slitasje og det
med Jørstadmoen er løst.
TØYEFFEKTER. Samling ca. 50 etterkrigs tøyenheter. Armbind, jakkespeil og jakkemerker etc.
samt 5 pins. Mest utenlandsk. Noe norsk.
UNIFORM. Svensk uniform: jakke merket 1942
102 K, buksa merket 1941 104 K. Bra stand.
UNIFORMSKNAPPER. Stor samling med forskjellige og alle i metall, i alt ca. 440 stk.
Lott på ca. 30 merker/knapper m.m. Mest tøymerker, tre blikk id-merker (to like) noe Krigsskole og
HV-merker. Se bilde. Det meste nyere.
Lott. Et armbind med norsk flagg og et armjakkemerke “Norge”, begge fra krigen? To luemerker
kongens garde, et noe eldre og to lue stolpemerker.
Lott med en flott George VI fortjenestemedalje
1939-45 i sølv med bånd og seks tøy jakkemerker:
norsk, svensk, dansk, amerikansk og britisk.
Lott med militære merker m.m. Flere i sølv/emalje:
Bl.a. H7 beretmerke, båndstriper, Verg ditt land,
HV-nål, skyttermerke, deltagermerke u/bånd, HV
armbånd, Fredsmarsjen, knapper, nåler, m.m.
Lott med engelsk sanitetsveske, feltflaske, to
magasinvesker, samt stridsrasjon (sr 92) B - pakning.
Obj.nr.
I 1804
I 1805
300
I 1806
500
500
I 1807
I 1808
400
400
350
I 1809
I 1810
300
700
I 1811
300
300
500
I 1812
I 1813
400
500
900
I 1814
300
500
I 1815
600
400
I 1816
300
500
500
I 1817
450
400
I 1818
400
Kunst
Utrop
NS, FRONTKJEMPER, RINNAN. Ni enheter. De
fleste i god stand. Liste kan besørges.
SIGNAL. Lott 6 magasiner. Nr. 18 1941, 10 1943,
7, 13, 16 og 17 1944. Bra kvalitet.
SKODVIN, MAGNE. Norge i krig 1-8. Aschehoug.
Oslo. 1984-87. Originalbind med vareomslag.
Tilsammen ca. 2000 sider. Illustrert. Et par rifter i
vareomslagene. Ellers et pent sett.
VB-FELDPOST. Im Angriff und im Biwak. Soldaten
ezählen Soldatengeschichten. Humoristisk bok
utg. for tyske soldater i Berlin 1943. Noe slitt.
VERNEPLIKTSBOK/SOLDATENS BOK. Soldatens
bok 1916 med medfølgende vernepliktsbok
tilhørende mann født 1894. Boken i bra stand,
vernepliktsboken er ikke stiftet sammen, ellers
er den fin.
VÅRE FALNE 1939-1945. Bind 1-4. Utgitt av
Den norske Stat. Oslo 1949-1951. 3010 sider.
Portretter. Originalt skinnryggbind. Bruksstand.
VÅRE FALNE I-IV. Oslo 1948. Hhv. 765 s, 809 s,
768 s og 671 sider. Original skinnryggsbinding.
Utgiver Den norske stat. Oversikt over norske
falne under 2. verdenskrig. Bra stand.
10 små bøker med reglement og intruks til ulike
våpengrener, utgitt ca. 1900/30. Bl.a. „Instruks
for skydning med 6.5 mm karabin“ (Kra. 1903),
„Instruksjon i feltarbeider for ingeniørtropperne“
i tre deler (Kra. 1899-1900), „Eksersersreglment
for Infanteriet“ (Kra. 1930). Dels brukskvalitet,
dels velholdte!
Lott 6 militære bestemmelser/bøker. Bl.a.
„Bestemmelser for udførelse af haandgreb samt
ladning og ildgivning med det 10.15 mm repetergevær“ 1889, „Beskrivelse av 9 mm pistol M/08“,
1953, Militær Idrætsbok 1912 m.m.
Lott 2 bøker. BUSCH, FRITZ OTTO. Narvik.
Vom Heldenkampf deutscher Zerstörer. 231-280.
tausend. Gütersloh 1940. Illustrert. JAKLIN,
ASBJØRN. Nordfronten. Hitlers skjebneområde.
Oslo 2006. 368 s. Illustrert. Med vareomsl. Veldig
pen.
Lott 3 bøker. NØKLEBY, BERIT OG GURI
HJELTNES. Barn under krigen. Oslo 2000. 272s.
Illustrert. Med smussomslag. Pen. ROSSVOLL,
BJØRN VEIE M.FL. Hærens samband 1888-1988.
158 s. Rikt illustrert. HANSEN AGNAR L.
Hålogaland Sanitetbataljon‘s historie 1911-1995.
Harstad 1995, 212 s. Illustrert.
Lott 3 bøker. BEEVOR, ANTONY. Berlin.
Nederlaget 1945. 4 opplag. Oslo 2003. 543 s.
Illustrert. Med smussomslag. Pen. BAHNSEN,
UWE / JAMES P. O’DONNELL. Die katakombe.
Der Ende der Reichkanzlei. 1997. 437 s. Pen.
MITTMANN WOLFGANG. Die Revolverhelden von
Berlin. Berlin 2003. 338 s. Som ny.
Lott to bøker på engelsk. RICHTER KLAUS
CHRISTIAN. Cavalery of the Wehrmacht
1941-1945. Utg. 1995. 208 s. Rikt illustrert. Med
smussomslag. TIEMANN RALF. Chronicle of
the 7. Panzerkompanie I. SS-Panzerdivision
”Leibstandarte”. Utg. 1998. 276 s. Illustrert. Med
smussomslag. Begge meget pene.
Lott på to. Et “Tragikomisk skuespill” kalt “Åtte
dagers krigen” nedtegnet av Krigskorrespondent
Martin Nag jr. Kulissemaler Harald Sigurd Næss
tid og sted et sted i tyskland 18-26 juli 1948. Navn
på forside som har tegning av en soldat som blåser revelje foran en vimpel som det står II/Brig 481
på. Medfølger også MEYER, ANTON. GriniScener
- og Inntrykk. Av Fange no. 12088 (24 tegninger
med tekst). Oslo 1945.
Lott 3 bøker. JACOBSEN, ALF R. Scharnhorst.
2001. 3. oppl. 311 s. Kart. Figurer. Med smussomslag. Som ny. BUSCH, FRITZ-OTTO. Dramaet
om Scharnhorst. Oslo 1958. 176 s. KOHL, HANS.
Fischdampfer und Walfangstboote im krieg. Der
einsatz der 17. U-jagendflottille vor Norwegwn.
Berlin 2002. 120 s. Rikt illustrert. Med smussomslag. Som ny.
Kunst *) (+ 5% kunstneravgift over 2000,-)
I 1819
500
I 1820
I 1821
600
300
I 1822
x 1823
250
I 1824
400
AKVARELLER. 2 akvareller av samme kunstner,
det ene fra „Skudesneshavn“, det andre fra „gamle
kvernhus på Tou“. Utydelig signert. Dekorative.
BAKER, JAN. Innrammet. Signert nth. 77 og med
nr. 82/200. Det er 54 x 40 cm.
BREIVIK, THOMAS. Garntørke Lofoten, signert
nede til høyre Thomas Breivik - 58. Ca. 26 x
44 cm.
FINNE, FERDINAND. „Fat til glede“ nr. I.
Fiskefatet Nr 316/2000. Fat til glede består av
en serie på 6 fat, som ble utgitt i anledning av
Ferdinand Finnes 90-årsjubileum. Nummerert og
signert. Ø = 36,5 cm. Med sertifikat.
FINNE, FERDINAND. „Fat til glede“ nr. II.
Sommerfuglfatet Nr 203/2000. Fat til glede består
av en serie på 6 fat, som ble utgitt i anledning av
Ferdinand Finnes 90-årsjubileum. Nummerert og
signert. Ø = 36,5 cm. Med sertifikat.
FINNE, FERDINAND. „Fat til glede“ nr. III.
Drømmefatet Nr 174/2000. Fat til glede består
av en serie på 6 fat, som ble utgitt i anledning av
Ferdinand Finnes 90-årsjubileum. Nummerert og
signert. Ø = 36,5 cm. Med sertifikat.
450
500
600
250
300
500
700
500
400
350
350
300
300
300
300
500
500
500
1500
1500
1500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 1825
I 1826
I 1827
I 1828
I 1829
I 1830
I 1831
I 1832
I 1833
I 1834
I 1835
I 1836
I 1837
I 1838
I 1839
I 1840
I 1841
I 1842
I 1843
I 1844
I 1845
I 1846
I 1847
I 1848
I 1849
I 1850
I 1851
I 1852
I 1853
I 1854
I 1855
Utrop
FINNE, FERDINAND. „Fat til glede“ nr. IV.
Fuglefatet Nr 68/2000. Fat til glede består av
en serie på 6 fat, som ble utgitt i anledning av
Ferdinand Finnes 90-årsjubileum. Nummerert og
signert. Ø = 36,5 cm. Med sertifikat.
FINNE, FERDINAND. „Fat til glede“ nr. V.
Nathimmelfatet Nr 66/2000. Fat til glede består
av en serie på 6 fat, som ble utgitt i anledning av
Ferdinand Finnes 90-årsjubileum. Nummerert og
signert. Ø = 36,5 cm. Med sertifikat.
FINNE, FERDINAND. „Fat til glede“ nr. VI.
Smaragdfatet Nr 164/2000. Fat til glede består
av en serie på 6 fat, som ble utgitt i anledning av
Ferdinand Finnes 90-årsjubileum. Nummerert og
signert. Med sertifikat.
FJORDMOTIV. Mann som øser båt ved naustet
sitt. Malt på gammelt treverk, utydelig signert nede
i høyre hjørne „M. Asabo 66“? (32 x 25 cm)
GRIMDALEN ANNE. Veggrelieff i gips av binne
med barn. Signert nth. på forside og signert og
datert 1937 på baksiden. Tilsvarende skal henge i
Oslo Rådhus. Relieffet er 20,5 x 20,5 cm.
HAALAND, ERLING. Maleri på plate av losskøyte,
signert nede i høyre hjørne „Erling Haaland 1948“
med rød skrift. (49 x29 cm)
HELLE, JON OLAV. Fra Akersvika nr. 8/25. Ca.
39 x 29 cm.
IKON. Antikk russisk ikon. Kristus-figur malt på
treplate (revne i treet), 30 x 26 cm.
KARSTENSEN, EDVARD. Trippelteknikk „Stener“ 87. Signert nede i høyre hjørne. Ca. 21,5 x 27 cm.
KJÆR ANDERS. „Sommeren“. Nt. 35/65. Sign.
og datert 70 nth. Innrammet med passepartout.
67 x 44 cm.
KOBBERSTIKK. 10 bilder fra boken „Bondeliv i
Norge“, „fremstillet af Adolf Tidemand“, „udgivet af
Chr. Tønsberg“ (1887). Egner seg til innramming.
KUNSTMAPPE. 4 litotrykk med tegninger av: Hans
Normann Dahl, Rune Andersson, Reidar Fritzvold
og Karl Erik Harr. Alle i størrelsen 42 x 29,5 cm.
MUNCH, EDVARD. 1863-1944. Lott 4 trykk. 3
stk. fra samme serie, Madonna, To mennesker
og Bittet, og et av det syke barn. De er alle
innrammet, de tre første 2 stk. 24 x 18 cm. og et
(Madonna) 20 x 27 cm. og det siste 20 x 27 cm.
med passepartout.
MUNCH EDVARD. Fargereproduksjoner, nummerert serie. Utg. 1954. Med fire trykk, Fra Kragerø,
Blå vinternatt, Madonna og Murer og mekaniker.
Litt slitasje på mappen, men reproduksjonene er
helt fine.
NICOLAYSEN, LYDER WENZEL. 1821-1898.
„Marinemotiv“. Innrammet. Signert, stedsbetegnet
„Fredrikshavn“ og datert 2 april 88 nth. 67 x 41 cm.
NORMANN, M. Maleri av gutt ved elv (49 x 49
cm). Del av dekor høyre hjørne øverst mangler.
PARR ELDAR. „Dis“. Litografi. Nr. 31-150. Sign.
nth. Innrammet med passepartout. 59 x 44 cm.
PARR ELDAR. „Sounds7“. Litografi. Sign. nth.
Innrammet med passepartout. 23 x 26 cm.
PARR ELDAR. „Øyene“. Litografi. Håndkol. Nr.
49-150. Sign. nth. Innrammet med passepartout.
75 x 43 cm.
REFSNES, ISAK. 1852-1928. „Bølger mot svaberg“. Innrammet. Sign. ntv og datert 1917. 29
x 42 cm.
ROSSELAND, JARLE. „Desember“. Tresnitt.
Innrammet med passepartout. Signert og datert
1970 nth. Nr. 9/20. Det er 37 x 27 cm. Rosseland
har bl.a. laget diplomet til Nobels Fredspris i 2006 i
tillegg til å være innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet,
Riksgalleriet mfl.
ROSSELAND, JARLE. Tresnitt nr. 24/35 „Peer på
vei til Hægstad“. Signert nede i høyre hjørne. Ca.
47 x 37 cm.
RUD, B. Nr. 102/200 „Sidsel Sidserk“, signert nede
i høyrehjørne. Ca. 41 x 55 cm. (uten glass).
RUMOHR KNUT (1916-2002). Litografi. Nr.
95/200. Innrammet med passepartout. Signert og
datert 79 nth. 62 x 44 cm.
SCHÄFFENACKER, HELMUT. Veggflis. Tysk
kunstner født 1921 som har produsert både bilder,
glass, skulpturer og keramikk siden 1948. Denne
veggflisen er 21 x 48 x 2 cm, og er merket på baksiden. Den bør hentes i Oslo.
SCWARTZ, FRITZ. To litografier med motiver fra
Stavanger. Signert og datert 1940-41 med dedikasjon. Ca. 25x30 cm. Tidstypiske rammer og glass.
Bør derfor hentes.
SEILBÅTER. Olje på lerret. Sign. ntv. Ole
Johnsen? Innrammet. 39 x 29 cm. Noen små anm.
SOLEM SVEIN. „Nedre Vaskegang, Akerselva“.
Litografi. Nr. 66/200. Innrammet med passepartout. 75 x 55 cm.
S/S „HIRAM“, av Stavanger. Rederi Holt &
Isachsen. Bygget i Kristiania i 1890. Rigget som
skonnert, med dampmaskin på 75 HK. Maleri
lysmål 27 x 17 cm.
STAVANGER. Lott 6 innrammede trykk med motiv
fra Stavanger. Alle etter Sigurd Bærheim 1920. De
er 19 x 23 cm.
STORM, HALVARD. Fint trykk med motiv fra
Hammersborg torv i 1923. Sign. med blyant n.t.h.
39x25 cm. Tidstypisk ramme og glass.
1500
1500
1500
Obj.nr.
I 1856
I 1857
I 1858
I 1859
250
1500
1500
F 1860
I 1861
I 1862
600
700
300
x 1863
1000
750
I 1864
400
I 1865
500
I 1866
300
I 1867
I 1868
I 1869
500
600
1000
I 1870
500
1250
I 1871
500
I 1872
500
700
600
1000
500
Bøker o.a. om kunst (momsfritt)
I 1873
I 1874
I 1875
400
I 1876
500
I 1877
750
400
300
500
I 1878
I 1879
I 1880
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
STORM, HALVARD. Fint trykk med motiv fra
Trefoldighetskirken. Sign. med blyant n.t.h. og
datert 1931. 30x21 cm. Tidstypisk ramme og
glass.
STRINDBERG, BEATE (1956-). Vakkert tresnitt
„Musikkimpresjon“ med dedikasjon „Til Peer“,
signert n.t.h. Str. 70x50 cm. Enkel klipsramme.
Sendes gjerne uten denne, ellers bør bildet
hentes.
SØRENSEN, HANS GERHARD. Ukjent teknikk.
„Notbrukauksjon II“ Nr. 37/120. Signert nede i
høyre hjørne „Hans Gerhard Sørensen 80“ Lysmål
39,5 x 30,5 cm.
SØRENSEN, ØYVIND. Fra Olden, signert av
Øyvind Sørensen 1934 nede i høyre hjørne. Ca.
21 x 30 cm.
TERRACOTTAFIGUR ”Lorang, 25 år i Oslo
Kommune”, signert Nils Aas -76. H=32 cm.
Meget god stand.
TRANA, ALF. Originalt trenitt nr. 1/35 (eget trykk).
Signert nede i høyre hjørne Alf Trana 60. 45 x 35
cm. Glasset mangler en bit i øvre venstre hjørne,
samt liten fuktflekk nede.
TVETERAAS, VILHELM. 1898-1972. Fargetresnitt.
Mann og hest. Nr. 4/35. Signert og datert 1962
nth. Innrammet med passpartout. Fuktighetskader
på passpartouten. Det er ca 66 x 47 cm. Bør
hentes.
VERSCHUUR, GERRIT PIETER. Landskapsbilde
av kuer ved en dam. Malt av den hollandske
landskabsmaleren Gerrit Pieter Schuurr (1830
- 1891) som tilhørte Haag skolen.(ca. 70 x 39
cm) Med gedigen ramme. Signert nede i høyre
hjørne, som er forevist og sannsynliggjort av
”Rijksmuseum”. (se brev)
VON OSTADE, ADRIAN. 1610-1685. Hollandsk.
”Piperøkende mann i vindu”. Gammel originaletsing. Innrammet. Uten glass. 15,5 x 20 cm. Sign.
i platen.
ZORN ANDERS. 1860-1920. ”Naken dame med
gitar”. Bengtsonlitografi. Innrammet. Sign. nth. i
platen. 16 x 23 cm.
ZORN ANDERS. 1860-1920. ”To nakne damer
bader”. Bengtsonlitografi. Innrammet. Sign. nth. i
plate. Datert 1916. Ca. 20 x 14,4 cm.
ZORN ANDERS. 1860-1920. Bengtsonlitografi.
Innrammet. Sign. nth. i platen Ca. 16 x 24 cm.
Olje på lerret. Abstrakt. Sign. nth. (Ukjent). 100
x 100 cm.
Lott. Bestående av 21 bilder bl.a. Akvarell av
Bjørg R. Omdal, kinesisk maleri på glassplate, J
Eltervåg olje på lerret, Odvar Næss olje på lerret,
Th. Brynhildsen olje på lerret, flere oljemalerier av
Grødem, kunstkalender av Karl Erik Harr ”Petter
Dass Kalender5 90”. Samt mye mer. Noen med
ramme og noen uten. Dette kan være verd en titt.
Lott 5 malerier/litografier. Bl.a. Erik Eriksen
(1923-1976), signert, 64 x 53 cm, Roy Dugtorp
(1923-) sign. og Hans Holm 1878-1941 lito av
Mesnaelven (etter Thoulow). Se bilder på nett.
Lott. Stor lott malerier, trykk, plakater, skisser m.m.
I flere størrelser opp til ca. 100 x 70 cm. Motiver
av seilskuter, mennesker, landskap m. m.
Diverse bilder fra bo. Et oljemaleri, stilleben, signert Bjørg Bie (?) 1965 (lokal Østfoldkunstner), ca.
60x47 cm, videre et usignert naturbilde i ramme
(samme str.) og flere nyere småbilder i moderne
rammer. En akvarell med fint vintermotiv er signert
Bjørg Løvaas 1983, et annet bilde er suvenir fra
Dubai med sand fra de forskj. emiratene. (10
enheter). Gi bud!
ALSVIK, HENNING, LEIF ØSTBY OG REIDAR
REVOLD. Norges billedkunst i det nittende og
tyvende århundre I-II. Gyldendal Oslo 1951-1953.
444+438 s. Rikt illustrert. Originalt skinnbind.
ALSVIK, HENNING, LEIF ØSTBY OG REIDAR
REVOLD. Norges billedkunst i det nittende og
tyvende århundre. 2 bind. Oslo 1951-53. Rikt
illustrert, fargeplansjer. 444 + 438 s. Med smussomslag. Pent sett.
KUNSTBØKER. Lott på 8. Om Cezanne, Degas,
Van Gogh, 2 om Gauguin, Rembrandt, ToulouseLautrec og Modigliani. Alle rikt illustrert. Se bilde
av bøkene på nett. Bra kvalitet.
LEXOW, EINAR. GREVENOR, HENRIK. BUGGE,
ANDERS. Verdens kunsthistorie. Bind 1-6. Oslo
1936. Originale røde halvskinnsbind. Grønt tittelfelt
med gullfargeskrift i ryggen. Noe slitasje. Illustrert.
NESCH, ROLF: Grafikk. Med en innføring av
Alfred Hentzen og Wolf Stubbe. Til norsk ved Carl
Fredrik Engelstad. Frankfurt a. M. 1973. Folio 29
+ 63 + (4) s. Billedplansjer, delvis i farger. Orig.
helsjirtingbind i meget pen stand med vareomslag
som er noe smusset.
NORSK KUNSTNERLEKSIKON. Bildende kunstnere - arkitekter - kunsthåndverkere. Bind 1 A-G.
Utg 1982. Redigert av Nasjonalgalleriet. 851 s.
Med smussomslag.
NOSS, AAGOT. Fin bok ”Norske Folkedrakter Adolph Tidemand og folk han møtte”, Univ.forlaget
1981. Som ny.
PLATTER. Lott på 6 fra serien ”The masterpieces
of impressionism”. Produsert av Limoges France i
1984. De er 22,5 cm i diam. og veldig dekorative.
Obj.nr.
500
I 1881
750
I 1882
800
I 1883
I 1884
300
I 1885
2000
500
400
I 1886
I 1887
2000
500
I 1888
500
500
500
I 1889
750
500
500
I 1890
500
100
Utrop
STATENS KUNSTUTSTILLING. Lott 22 stk.
kataloger 1948-1989. Fra årene 1948, 1953-1960,
1962-1972, 1988 og 1989. Det aller meste i god
kvalitet.
STENSTADVOLD, HÅKON: Norske malerier
gjennem hundre år. Ny forøket utgave. Dreyers
Forlag, Oslo 1943. Orig. shirtingbind 145 s. Meget
rikt illustrert med innklebede fargegjengivelser av
malerier. Bra stand.
Lott 14 kunstbøker. Div. i varierende kvalitet. Se
liste og bilder på nett.
Lott 32 bøker/hefter om kunst. Her er bl.a. om
Chagall, Carl Larsson, Paul Gauguin, Rodin m.m.
Se bilder på nett.
Norsk kunst. Lott på ca. 20 bøker/hefter/kataloger.
Flere bøker om Patrick Huse, en om Edvard
Munch, Jan Baker, Kjell Nupen og noe fra Henie
Onstad m.m. Se bilde på nett.
Lott ca. 30 bøker/hefter/kataloger om utenlandsk
kunst. Her er bøker om bl.a. Da Vinci, Dürer, Frida
Kahlo, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Raphael mfl.
Se bilde på nett.
Ni kunstbøker. Bl.a. to stk. av Pola Gauguin:
Grafikeren Edvard Munch, Trondheim 1946, hft.,
noe slitt, videre Erik Dæhlin: Arnold Haukeland
1980, Maleriets Historie i bilder og Tekst av
Janson 1958, Stubberud: Walther Aas 1990, Kaare
Espolin Johnson: Grafikk 1997, Rothenstein:
British art since 1900, 1962, Brandenburg: Islamic
miniature paintings in Medical Manuscripts 1984
samt Willetts: Foundations of Chinese Art 1958.
Medfølger heftet Ny Carlsberg Glypotek, utg. i
København med bilder av skulpturer. De fleste i
fin kvalitet.
Lott 4 bøker om norsk kunst. EGELAND, ERIK.
Jakob Weidemann. Penselstrøk i en generasjons
bilde. Oslo 1978. 157 s. Rikt illustrert i farver. Med
vareomslag. ØSTBY LEIF. Johan Christian Dahl.
Tegninger og akvareller. Innledning av Leif Østby.
Oslo 1957. 242 s. Gjennomillustrert. GAUGUIN,
POLA. Norwegian painters. From J. C. Dahl to
Edvard Munch. Oslo. Albert Cammermeyers
Forlag. Bind med gulltrykk. 29 s. + 32 innklebede
plansjer. Litt slitt omslag. DURBAN, ARNE.
Paintings from Norway. 15 s. + 16 innklebede
plansjer.
Lott 7 bøker. BUSIGNANI, ALBERTO. The bronzes
of Riace. 159 s. utg 1981 rikt illustrert. WYNTER,
HARRIET. An introduction to European Porcelain.
N.Y. 1972. 155 s. Rikt illustrert. WALCHA, OTTO.
Porzellan. 1964. 138 s. BING-WU. Emperor Qin
Shihuang´s Eternal Terra-cotta Warriors and
Horses. 128 s. Rikt illustrert. SEIFERT, TRAUDL.
De skjønneste kunstskatter. Oslo 1964. 207 s. Rikt
illustrert i farver. Medfølger en liten pocketbok om
Art Nouveau og et hefte om Maleriets historie fra
Renessansen til i dag.
Lott bøker. F. WALTHER OG RAINER METZGER,
INGO. Vincent van Gogh. The Complete Paintings.
I - II. 300+440 s. I originalkasett med smussomslag. LOGE, ØYSTEIN. Gartneren under
regnbuen. Om Nikolai Astrup. Oslo 1986. 325 s.
Rikt illustrert i farger. Med smussomsl. VOSS,
KNUD. Skagensmalerne Fra Martinus Rørbye til
Anna Ancher. Hamlet 1980 Illustr. 127. CHAGALL.
Shearer West. Stort hefte på engelsk. Utg 1994.
112 s. Rikt illustrert.
300
200
600
500
500
500
400
350
300
300
Leker, spill og barnebøker *)
Leker og spill *)
I 1891
400
500
I 1892
I 1893
I 1894
500
300
I 1895
500
I 1896
I 1897
600
400
500
I 1898
I 1899
AIRFIX. Et par blader 1962 x2 og 1964 x5. I tillegg
10 modeller/vogner, umonterte, duplisert. Må sees.
ANIMAL TRAIN. Blikktog i originaleske, lagd i
Japan. Opptrekk som virker. Lite lokomotiv med
tre vogner med litografert dekor med dyr. Toget og
esken er som nye. L=22 cm.
BARNEGRAMMOFON. Tyskprod. “Bing
Pigmyphone”. Reg. Trade mark: BW, Bavaria. Ikke
komplett, men går rundt når man sveiver. Mangler
stift. Fine nissemotiver.
BLIKKSPANN. Morsomt spann med dekor i
litografert plate. Med barn som leker indianer og
hvit med tipi og bål. Fra 40-50-tallet. Det er 7,5
cm i diam. i bunn og 11 cm i diam. i topp. H=10,5
cm. Med hank. Noe slitasje, men ganske bra.
Se bilder.
BLIKKTOG. Optrekkbart ”Wind up Train on magic
monorail”. I originaleske. Lagd i Japan. “Monorail”skinnen ser ikke ut til å være hel. Både toget og
esken er i flott stand. Det er 26 x 7 x 6 cm.
DAMPMASKIN. Lagd i Tyskland før 2. verdenskrig.
Merket MG Germany. H=29 cm. Ikke testet, men
den ser bra ut.
DAMPMASKIN i org. eske (Wilesco). Lite brukt.
Usikkert om den virker.
DOMINO. Flott spill med brikker i elfenbenlignende
materiale. Brikkene er større enn normalt, de er
6,5 x 3,5 x 1 cm. Det er komplett med 55 brikker i
originaleske fra forhandleren H. Delaire 4 Rue Des
Pyramides Paris.
DUKKE. Flott gammel dukke med hode og armer i
komposittmatriale. Kropp i tøy. Hun har soveøyne
og tenner. Dukken er merket med skilpadde og
nr. 12. Hun har et par nydelige sorte sko merket
med nr. 2. Medfølger en kjole, i tillegg til klærne
hun har på, og en fin hvit dukkeseng med pute,
dyne og sengeteppe. Hun er 38 cm høy. Den ene
armen er løs.
500
300
400
350
500
1000
400
400
600
27
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 1900
I 1901
I 1902
I 1903
I 1904
I 1905
I 1906
I 1907
I 1908
I 1909
I 1910
I 1911
I 1912
I 1913
I 1914
I 1915
I 1916
Utrop
DUKKE. Flott plastdukke med soveøyne, skinnjakke (noe slitt), skinnshorts og gummistøvler.
Glassøyne, det ene noe “blast”. Hun er ikke merket. Ant. fra 60-tallet. Hun er 49 cm høy.
DUKKE. Med hode i metall. Antageligvis en dukke
fra Ing. S. A. Wollebæk. Ca. 1950. Hodet har noe
slitasje, men er helt og fint. Med sort skjørt med
blomster, underkjole, grå frakk, hjemmlagede sokker (ulik farge), votter og lue. Dukken ligger i en fin
flettet kurvdukkevogn med pute og madrass.
DUKKEHODE i porselen, ant. norskprod. på
50-tallet. Fint dekorert.
DUKKEHUSMØBLER. Barneromsinventar med
seng, bokhylle og lite skap. Div. stuemøblement
inkludert peis, TV, flygel, gyngehest, gammelt stuemøblement med skatoll og noe nyere stuemøbler
og en liten barnedukke i barneseng.
DUKKEMØBLER. For store dukker. Røde med
noe rosemaling. Treseter, to stoler, bord og en
litt mindre gyngestol. Treseteren er 36 x 12 x 32
cm (H=32). To stoler og bord som utgjør et sett.
Settet er noe slitt med en del småreparasjoner og
skader. En mindre gyngestol med pen dekor. Den
er 12 x 18 x 16 cm. Denne er ganske fin.
DUKKEMØBLER. Lott div. møbler til dukkehus.
Det meste fra 60-70-tallet. Kjøkkeninnredning
med kjøleskap, ovn og div. skap. Alt fra Lundby.
Baderomsinnredning med vask, dusj og do i plast.
DUKKEMØBLER. Lott div. møbler til dukkehus.
Det meste fra 60-70-tallet. Soveromsinteriør med
dobbelseng, to nattbord, stol og kommode med
speil over. Medfølger også et par voksendukker.
Stuemøblement med treseter, toseter, stol og
krakk. På stolen har benet røket. Et spisestuemøblement med bord, treseter, tre stoler, skap og
lampe. Møbelgruppe i plast med bord, treseter
og tre stoler.
DUKKER. Fire nye porselensdukker, 3 jenter og
en baby. Ca. 20-30 cm. Pene klær.
DUKKER, kosedyr m.m. Fem eldre dukker i var.
størrelser og materiale mellom 8 og 30 cm høye
samt et dukkehode, videre fem kosedyr og en
opptrekkbar bjørn samt noen treleker: dukkebord
med toseter sofa (m/skade) og to stoler. Noe
var. kval.
DUKKER. Lott 5 nyere dukker. De er mellom 39
og 47 cm høye. Veldig fin stand.
DUKKER. Lott på 4. To fine Tjorvendukker fra
Ratti Italia, begge med tidsriktige klær. En umerket
dukke. Den siste er en meget gammel dukke, men
den er dessverre ødelagt i hode. Den har skilpaddemerke. Deler av kodet er løsnet, men følger
med, nesen har hull.
DUKKER. Lott på tre små dukker med tyrolerklær.
Hode, armer og ben satt sammen med tråd, de
to minste (ca. 10 cm høye) er litt “løse” i trådene,
mens den lengste (11,5 cm) er bedre.
DUKKER. To større porselensdukker. Jenter med
vakre klær. H=ca 45 cm. Pen stand. Som nye.
DUKKER. Tre nye porselensdukker med lusekofter, luer og vadmelsbukser. Norsk Skognisse. To
jenter og en gutt. H=ca 30 cm. Pene.
GLANSBILDER. 4 album samt mange løse glans.
Ant. mellom 300 og 400 glans.
LEKEFIGUR. Gråtende blikkleke, som beveger
seg når den blir trukket opp.
LEKELOTT. Lott på 6. To blikkender lagd i Japan,
en morsom sparebøsse i blikk lagd i Western
Germany (fuglehus med hakkespett som kommer
ut og tar tak i mynten), en blikkfugl som flakser
(litt defekt) en spilledåse lagd i W. Germany og
en liten blikkbil.
500
800
Obj.nr.
I 1921
I 1922
400
I 1923
500
I 1924
I 1925
800
I 1926
500
600
I 1927
I 1928
I 1929
600
I 1930
I 1931
400
500
I 1932
300
500
I 1933
600
400
400
500
I 1934
I 1935
I 1936
I 1937
I 1938
I 1939
I 1940
I 1941
x 1917
I 1918
I 1919
I 1920
28
MÄRKLIN ELEX. ”Elektrischer
Experimentkasten”. Sett 1062. Sett med 2
telefoner og tilbehør. Ser ut til å være ubrukt.
Esken i prima stand. Fra 1930-årene. Esken er
35 x 24 x 6 cm.
MÄRKLIN ELEX. ”Elektrischer Experimentkasten”.
Sett nr 501. Fantastisk flott originaleske med
innhold(ant. komplett) for gutter som vil eksprimentere med strøm. Fra 1930-tallet. Esken er 33
x 19 x 4 cm.
NORSK HISTORISK FIRKORT til selskabelig
underholdning, utgitt av Damm, Kristiania. Prod.
etter 1905. Komplett 80 kort. Godt brukt. Navn på
eske. Skrift på kortene.
PUSLESPILL. 7 forskjellige. I følge innleverer er
alle puslespillene komplette og vi har ingen grunn
til å betvile dette.
2500
1000
I 1942
I 1943
I 1944
400
500
Utrop
Obj.nr.
500
I 1945
400
I 1946
ALPS FRICTION CAR. I originaleske. Lagd i
Japan (Made in occupied Japan). Fra ca. 1950.
Friksjonsmotoren virker bra og bilen er i fin stand.
Esken mangler klaffen på den ene enden. Den er
12 x 4 x 4 cm.
BLIKKBILER. Lott på 3. En blå Ford pickup lagd i
Japan med friksjonsmotor, 20 x 7 x 6 cm i meget
god stand, en grønn Chevrolet lagd i Japan med
batteridrift som virker (går både forover og bakover)17 x 8 x 6 cm også i meget god stand og en
Tippco kranbil, blå, lagd i Tyskland. Tippcoen er 17
x 7 x 7 cm, mangler et forhjul og er ellers noe slitt.
BLIKKBILER. Lott på 5. 4 lagd i Japan og én i
Kina. En Mercedes 220 sort Taxi 18 x 7 x 6 cm,
bl.a. slitt friksjonsmotor. En Buick Riviera, rød, 27
x 10 x 5 cm., mangler glass i rute og tak, ellers
en del slitasje. En annen Buick, en rød cabriolet,
med friksjonsmotor, 25 x 10 x 5 cm, en del slitasje.
En liten brannbil FD, batteridrift, 16 x 8 x 9 cm. litt
slitasje. Den siste er en cabriolet lagd i Kina.
BRANNBIL. Stor stigebil i blikk merket S F D (San
Fransisco Fire Department?), lagd i Japan. Den er
50 cm lang. Sveivemekanismen for heving av stigen fungerer ikke, men er ant. mulig å fikse, ellers
er den i bra stand.
BUSS. Stor blikkbuss “Sonicon Bus” lagd i Japan.
For batteridrift. Ikke testet. Forhjulene litt “trange”
ellers litt slitasje på den. Den er 35 x 10 x 11 cm.
BUSSER. Lott på 3. En Corgi Major Midland Red
Motorway Express, en Matchbox The Londoner
K-15 og en Magirus-Deutz Luxusreisbus M2000
Made in Western Germany. Alle i bra stand.
CADILLAC. 1958 Eldorado Biarritz. (Road signature). Er montert på sokkel. L = 36 cm, B = 15
cm. (bemerkninger på dørhåndtak venstre side
og frontrute)
CADILLAC BIARRITZ CABRIOLET 4500. Lagd av
Solido Frankrike. Scala 1/43, I original plasteske.
Fin stand. Medfølger en 1938 Lagonda Drophead
Coupe fra Matchbox models of yesterdays og en
nyere BMW 328 CI lagd i Kina.
DAMPVEIVALS. Opptrekkbar dampveivals i blikk.
Ant. fransk. Opptrekket virker ikke. Den er 21 x 11
x 14 cm. og i bra stand.
DINKY. E. R. F. Fire Tender brannbil. I meget
god stand.
FORD 1915. Blikkbil lagd i Japan. Friksjonsmotor
foran. En bakskjerm løs i et feste ellers i fin stand.
Den er 18 x 9 x 11 cm.
FORD MUSTANG. Lagd i Japan. I originaleske.
Med batteridrift. Både bil og eske er i flott stand.
Ikke testet, men den ser ubrukt ut så den virker
helt sikkert. Den er 20 x 8 x 7 cm.
GRAVEMASKIN. I blikk, lagd i W. Germany ca.
1960. Med belter. Sveivemekanismen for heving
av skuffen virker ganske bra. Husets H=11 cm, og
hevearmen for skuffen er 24 cm lang.
KIDDY TRUCK. Semitrailer i blikk lagd i Japan.
Friksjonsmotor. 31 x 7 x 11 cm. I bra stand.
LAMO. To blikkbiler fra denne norske lekeprodusenten. Den ene er ca. 17 x 7 x 5 cm og rød, med
friksjonsmotor foran og med “gangsterlook” i form
av to maskinpistoler på panseret. Den andre er 10
x 4 x 3 cm med registreringskilt bak der det står
L3245 Drosje og med en N under, friksjonsmotor
bak som ikke fungerer. Begge har noe slitasje,
men er meget uvanlige. Medfølger en bil i papp fra
Sarpsborg Papp AS.
500
Lekebiler *)
600
PUSLESPILL. 8 forskjellige. Ifølge innleverer er
alle komplette og vi har ingen grunn til å betvile
dette.
SPILL. Lott på 7. Et Hurra utg. av Fr. Nygaard
Bergen fra 1890-tallet, 4 Disneyspill Raptus
von Rupp på romfart, Hopplaspill, Pongo og et
svensk Disneyland Tärningspel, et Shippingspill
og et Ludo. Medfølger et nyere Disney puslespill.
Spillene ser tilnærmet komplette ut. Noe varierende stand på eskene. Se bilder på nett.
TEDDYBJØRN. Gammel fin bamse. Med glassøyne. Ant. fra 50-60-tallet. H=38 cm.
Lott i eske. En stor fin blikkbuss lagd i Japan 38 x
11 x 12 cm., ca. 20 småbiler, en del dukkehusmøbler, lite syskrin m.m.. Se bilde på nett.
Lott 4 båter. En stor Fire Patrol-båt i blikk, med
batteridrift som ikke virker, lagd i Japan 31 x 10
x 9 cm. En båt, med mann i, i eske. Båten går
på tabletter. Medfølger tabletter. Lagd i Germany.
L=26 cm. Noe slitt. En ubåt (Nautilus?) L=26 cm,
defekt. En liten båt L=15 cm, slitt, med defekter.
Div. blikkleker og biler inkl. 3 i plast hvorav en
Tomte. Noen dueringer m.m. Noe med slitasje og
mangler. Se bilder.
Lott ca. 20 gamle og nye spill m.m. Her er bl.a.
et gammelt ”fussball”-spill som ser hjemmelagd
ut, Ludo, Mølle, Stigespill, bordkrokket m.m. En
del kortstokker, klinkekuler, puslespill m.m. Se
bilder på nett.
Lott to gamle spill. Fotballspillet Finale og O-KE
balansespill. Begge sannsynligvis fra 40-50-tallet med originalesker som begge er noe slitt.
Medfølger to stk. I skog og mark fargebok fra
Oppi.
Lott med div. gamle leker og spill. Eksamensspillet
er fra ca 1920. Bra lott som bør sees.
I 1947
I 1948
300
I 1949
500
I 1950
500
I 1951
I 1952
400
Utrop
MATCHBOXKATALOGER. Lott på 4.
Samlerkataloger for 1972/73, 1973/74, 1974/75,
1975. Bra kvalitet.
MATCHBOX/LESNEY. Lott på 25 biler. Varierende
kvalitet. Se bilde.
TEKNO. Buick Falck ambulance. (732). Rød. Prod.
1947-1959. Mangler flagg, et par avskalninger.
TEKNO. Cooper Norton 500 MK 1X Racer 1955
nr 5. (812). Rød. Med fører. Prod. 1955-1972. I
bra stand.
TEKNO. DKW Junior 1961. (727). Hvit med sort
tak. Meget fin.
TEKNO. Dodge “Foskamøllen”. (958). Gul med
reklame bakerst. Lykten på taket styrer hjulene.
Prod. 1955-1962. Meget fin.
TEKNO. Dodge mursteinsbil. (746). 9 røde mursteiner på planet. Grønn bil med røde skjermer.
Styrbare hjul. Noen småskrammer.
TEKNO. Dodge tømmerbil. (741). Rød med gule
skjermer. Uten tømmer, mangler en av “støttestagene” på planet ellers fin Svingbart hjul. Prod.
1950-1962.
500
500
500
500
500
1000
500
500
350
300
200
F 1953
I 1954
600
I 1955
I 1956
I 1957
600
I 1958
I 1959
I 1960
I 1961
800
I 1962
I 1963
400
I 1964
400
I 1965
500
I 1966
I 1967
350
300
I 1968
I 1969
I 1970
300
300
750
500
I 1971
I 1972
I 1973
I 1974
I 1975
500
750
I 1976
TEKNO. Dodge ølbil “Carlsberg Bryggeriene” med
henger og 22 røde og grønne ølkasser. (743+747).
Produsert 1960-1962. Styrbare hjul. Noen avskalninger, men fin.
TEKNO. Falck ambulanse (732) Mercedes-Benz
220 S. Rød med sort tak og gult flagg. Produsert
1947-1959. Usedvanlig pen.
TEKNO. Ferrari 750 Monza Racer 1955 (813). Blå
nr. 7. I bra stand.
TEKNO. Ferrari 750 Monza Racer 1955 (813).
Grønn nr. 6. Meget fin.
TEKNO. Ferrari 750 Monza Racer 1955 (813).
Rød nr. 3. I bra stand. 3-tallet malt på.
TEKNO. Ford Lincoln Continental 1963. (829).
Sort med rødt interiør. Meget fin.
TEKNO. Ford Taunus 1000 reklamebiler.
“Bagemesternes Rugbrød”. (419). Burgunder og
grå. Prod. 1957-1966. Meget fin.
TEKNO. Ford Taunus 17 M 1959. (823). Grønn og
lysegrønn. Produsert til 1972. Meget fin.
TEKNO. Ford Taunus reklamebiler. “Dunlop”.
(419). Gul og sort. Prod. 1957-1966. Meget fin.
TEKNO. Ford Taunus reklamebiler. “Jensen &
Møller”. (419). Blå og Lyseblå. Prod. 1957-1966.
I fin stand.
TEKNO. Ford Taunus reklamebiler. “Kalas Puffar”.
(419). Lyseblå, gønn og sort. Prod. 1957-1966. I
veldig fin stand.
TEKNO. Ford Taunus reklamebiler. “Snehvit”.
(419). Beige, lyseblå og mørkeblå. Prod.
1957-1966. I fin stand.
TEKNO. Ford Thunderbird 1955. (809). Prod.
1955-1972. I bra stand.
TEKNO. Mercedes-Benz 180. (720). Mørkeblå.
Prod. 1955-1972. I fin stand.
TEKNO. Mercedes-Benz 300 SL hardtop. Grønn.
Panser og bagasjerom kan åpnes. I usedvanlig
god stand.
TEKNO. Mercedes Benz LP 322. “Kosangabil”
med Kosangaflasker og tralle på lasteplan. (911).
Gul med blå skjermer. I meget god stand.
TEKNO. MGA Coupe 1600 1959. (824). Rød, uten
ratt. Meget pen.
TEKNO. MG TD 1952. (804). Rød. Mangler vindu,
nr. på panser ellers brukbar. Prod. 1955-1972.
Medfølger en liten T-Ford 1919 fra Best Box
Holland, i fin stand.
TEKNO. Opel Olympia Record 1954. (806). Sort.
Prod. 1955-1972. I god stand.
TEKNO. Opel Rekord 1958. (720). Brun med grått
tak. Prod. 1955-1972. I meget god stand.
TEKNO. Renault 4CV 1955. (811). Grønn. Prod.
1955-1972. I fin stand.
TEKNO. Scania Vabis CR 76. “DSB”. (851).
“Skagen-Gedser”. Mørkerød. Med div. reklame.
(Ikke samme som den andre bussen). I god stand.
TEKNO. Scania Vabis CR 76. “DSB”. (851).
Mørkerød. “Skagen-Gedser”. Med div. reklame.
I god stand.
TEKNO. Scania Vabis stigevogn. Falck. (445).
Rød. Stigemekanismen virker og bilen er veldig
bra stand.
1000
750
500
500
500
600
500
800
600
500
1000
500
800
600
600
750
800
600
1000
800
800
600
600
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
I 2005
I 2006
I 2007
x 1977
I 1978
I 1979
I 1980
I 1981
I 1982
I 1983
I 1984
I 1985
I 1986
I 1987
I 1988
I 1989
I 1990
I 1991
I 1992
I 1993
I 1994
I 1995
I 1996
I 1997
I 1998
I 1999
TEKNO. Volvo Amazon 1957-62. (810). 4-dørs
bil i burgunder med dekaler. Prod. 1958-1972.
Meget fin.
TEKNO. Volvo Falck kranvogn med bilhenger (436+437). Rød. Kranen er defekt. Prod.
1958-1972. Foruten kranen er den i fin stand.
TEKNO. Volvo P 1800. (825). Rød. Prod. til 1972.
Meget pen.
TEKNO. Volvo tankbil Shell. (434). Rød og gul.
I bra stand.
TEKNO. Volvo tømmervogn. (433). Rød og sort
med turkis plan. Mangler to av “støttestagene” på
planet, med 7 tømmerstokker. Høyre forhjul defekt.
Ellers meget fin.
TEKNO. VW 1200 1957. (819). Blå metallic.
Meget fin.
TEKNO. VW 1500 1961. (828). Rød. Prod. til
1972. I meget god stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. “Danske Farve
& Lakfabrikker”. (413). Grønn og lysegrønn. Prod.
1953-1960. I bra stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. “LK Laur
Knudsen” (413). Rød og blå. Produsert 1953-1960.
I brukbar stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. “P. Lykkeberg”
(413). Hvit og blå. I fin stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. “Rinso”. (417).
Hvit og grønn. Prod. 1953-1960. I fin stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. “Sønderborg
garn”. (413). Lyseblå. Prod. 1953-1960. I fin stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. “Tekno”. (413).
Rød og gul. Prod. 1953-1960. Bra stand.
TEKNO. VW reklamebiler type I. Falck hvit Zonen
(411). Prod. 1953-1960. Pen.
TEKNO. VW reklamebiler type II. “Anders And”.
(405). Gul. Prod. 1959-1972. I meget god stand.
TEKNO. VW reklamebiler type II. “Den røde
Løber”. (405). Grå og burgunder. Produsert
1959-1972. Med tepper på tak, noen avskalninger.
TEKNO. VW reklamebiler type II. “Fona Radio”.
(405). Blå og rød. Prod. 1959-1972. I meget fin
stand.
TRAKTOR. “Farm Tractor”. Blikktraktor made in
Japan i originaleske. Friksjonsmotor. I nesten ny
stand. Esken har noen anmerkninger, men i bra
stand. Traktoren er 17 x 8 x 9 cm.
Lott blikkleker og modellbiler. En klatrende ape
TOM 700. Halen brukket, men ellers ganske fin.
Et helikopter som mangler et hjul og har et brukket
rotorblad “Made in Germany”. To spisende høner,
morsom. Til sammen 18 stk. biler. 4 stk. Corgi,
6 Matchbox, resten div. Noen med slitasje, men
en del fine.
Lott 5 biler. En Tekno, grønn varebil, noe slitt, en
fransk postbil i fin stand, en Fiat Daily kassebil
“made in Italy” i fin stand, en fin Fiat Iveco umerket i veldig fin stand og en lastebil fra Majorette.
Medfølger en plastcontainer og div.
Lott ca. 20 lekebiler. Her er bl.a. Norew, Matchbox,
Tomte m.fl. Varierende kvalitet. Se bilde.
Div. tilbehør. Shell-skilt i blikk, en brannslange
(Tekno?) og 11 gassbeholdere.
Lott ca. 20 biler. Varierende typer og kvalitet.
Se bilder.
1000
ASBJØRNSEN & MOE. Udvalgte Folkeeventyr.
Kristiania og København 1907. Første og anden
samling. To bøker. Andet oplag. 82 + 82 s.
Illustrerte.
ASBJØRNSEN, PETER CHR. OG JØRGEN MOE.
Eventyrbok for børn. Første og anden samling.
Tredie oppl. 1908. 89 + 85 s. Illustrert.
BARNETIMEBOKA. Utg. av NRK. Lott på 12. Fra
årene 57, 66, 68, 72, 74, 81, 83, 85, 87, 89/90,
91/92 og 93. Bra kvalitet.
DISNEYLOTT. “TRE SMÅ GRISER” utg. på
Gyldendal 1934. Omslaget løst og slitt, ellers
ganske fint. Walt Disney’s Folk og steder av
Jane Werner Watson og staben ved Walt Disney
Studios. Overs. 1964. 176 s. Fotografier i farger. Historien om Walt Disney av Bob Thomas.
Forlagshuset 1967. 191 s. Med litt slitt smussomslag. Medfølger 4 stk. slitte Zorro-bøker og 3 stk.
Hjemmets småserie.
EGNER, THORBJØRN. Karius og Baktus. Mittet
& Co. Oslo 1949. Dette er aller første utgave av
denne populære boken. Boken er reparert med
tape hele ryggen, slitt øverst og nederst i rygg og
rundt kantene.
300
Barnebøker, mm (momsfritt)
I 2000
I 2001
I 2002
I 2003
I 2004
800
I 2008
I 2009
600
750
750
600
I 2010
I 2011
I 2012
500
500
800
500
I 2013
800
I 2014
800
I 2015
500
I 2016
1250
1000
500
I 2017
650
I 2018
500
400
I 2019
I 2020
300
250
I 2021
I 2022
300
400
I 2023
700
I 2024
I 2025
I 2026
500
I 2027
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
450
AUKSJON OG LOTTERI. 4 enheter 1793-1866.
Plakater og lvoer, bl.a. lov om lotterier og andre
lykkespill (1793).
BANK. 15 enheter 1818-69. De fleste ang. Norges
Bank, bl.a. 36-sidig lov fra 1816. Var. kval.
BØRS, PENGER, VEKSLER. 14 enheter 1810-76.
Bl.a. ang. kobbermynt, den norske banks ombytting av sedler til rent sølv, forbud for omreisende å
kjøpe opp mynter og sølv (1810), etc. Var. kval.
CHRISTIANIA, AKERSHUS. 16 enheter, ves.
1860-årene til 1877, de aller fleste Chra. Bl.a.
Bygningsvesenet (1875, 28 s.), Politivesenet,
Universitetet, deling av Christiania stift, Utvidelse
av grensene, beskatning av fast eiendom samt
“salg av den Universitetet tilhørende gaard Tøien
med Kjølberg” (1863). En plakat vedr. reparasjon
av bygninger i Akershus, fra Akershus formandskap 1841 inngår.
DIVERSE. 26 enheter 1792-1866. Bl.a. vedr.
Brannvesen, bergverk, kvinners myndighet, ekteskap, karantenevesenet Danmark & Norge (1805,
34 sider), håndverksdrift i kjøpstedene og “forbud
mot brødbagning paa Søn- og Helligdage” etc.,
var. kval.
DIVERSE. Vel 30 enheter 1797-1860-tallet. Bl.a.
et innrulleringsdokument til Sjøforsvaret (Jarlsberg
og Laurvigs amt) (1850), reglement om embedsrangen i Norge (1820), plakat om handel med
fosforapparater (1864), utlevering av rømte sjøfolk
m.m. Var. kval.
DIVERSE VESENER: 18 enheter 1813-66,
hvorav 12 stk. ang. veivæsenet, videre Havne og
Ringevæsenet, Bygningsvæsenet, Mæglervesenet,
Flødnings og Flodrensningsvæsenet.
EIENDOM. 12 enheter 1810-1866, bl.a. dekorativ
Forordning ang. avgift for skifte av eiendom, videre
kan nevnes skatt på eiendommer i Skien og to
ulike fra Christiansund. Litt var. kval.
FATTIGKASSEN m.m. Drøyt 20 enheter, bl.a. “lov
om Huusmandsvæssenet”, samt lov vedr. oppevelse av noen bestemmelser vedr. Reknæs hospital
(1860), “Medicinalafgift til Nordlands og Tromsø
Amtskommuner” (1866), m.m. Var. kval.
FINNMARK. 6 enheter 1830-66: Lov om handel
i Finmarken, deling av Finmarkens amt, lov om
“Finmarkens brændeviinsavgiftsatse” (1860), de
“saakaldte rættigheder i Finmarken” 1863, endringer i lov om handel i Finmarken 1863, avhendelse
av statens jord i Finmarken (1863), deling av
Finmarkens amt (1866), litt var. kval.
FISKE. 6 lover 1860-63. Omfatter hvalfangst, vårsildfiske og sildefiske, bruk og redskaper til fiske i
elver og innsjøer, fiske i Nordland og Finnmark.
FORSIKRING. 10 enheter 1798-1866, bl.a.
20-siders dokument ang. “Brand Assurancecompagnie” fra 1798, Christian VII.
HANDEL. 17 enheter 1813-66 vedr. bl.a. utenriks
og innenrikshandel samt handelstraktater mellom
Sverige/Norge og Persia og Italia.
HEDMARK, OPPLAND. 4 enheter: Opprettelse av
kjøbstad ved Kongsvinger, ditto på Sjøvik, kjøpstadanlegg i Oplandene og skatt på eiendommer i
Lillehammer. Bra stand.
HELSE/SYKDOM. Lott 14 enheter 1803-66. Flere
ang. kopper og kolera, videre vedr. meslinger,
flere koekoppe indpodnings-attester, spedalskhet,
reglement for den farmaseutiske eksamen (1860).
Rel. god kvalitet.
200
Lover og forordninger *)
500
1200
EGNERS LESEBØKER. Lott på 7. Nr. 2-5, 10
og 13-15. Alle 1. oppl. Nr. 4 mest slitt, de andre
i bra stand.
FRØKEN DETEKTIV. Lott på 4. Alle 1. opplag fra
1941. Bok nr. 2, 3, 5 og 6. Frøken Detektiv “på
spøkelsesjakt”, “betaler gjelden sin”, “i Arizona” og
“og slangekolonien”. Bøkene er normalt slitt.
GUTTEBØKER. Lott på 14 stk. Den ensomme
rytter av Fran Striker. Nr. 1-11 (- nr 9). Nr 1, 2, 4
og 5 1. oppl. Resten 2 oppl. Pene. Lyn-Gordon
av Alex Raymond. Nr 2 og 3. Utg. 1952 og 1953.
Pene. Tom Corbett av Gary Rockwell. To stk. utg
i 1956. Pene.
LESEBØKER. Thorbjørn Egners lesebøker 5-10,
nynorsk utgave. 6 bøker i bra stand, med eierinitialer. Medfølger også nr. 8 “Mellem bakker og
berg”, bokmål, velbrukt.
VESTLY ANNE-CATH. Lott 3 bøker. Ole
Aleksander på flyttefot. 1. utgave 1958, noe slitt.
Navn på friblad. Aurora og Sokrates. 1. utgave
1969. Navnestempel på friblad, mindre bruksspor ellers. Aurora i Holland. 1. utgave 1970.
Navnestempel på friblad, mindre slitasje ellers.
Lott 10 bøker. Fra 1931-1972. Se bilder og liste
på nett.
Banankasse med over 50 barnebøker. Bl.a.
Hardy-guttene, Stompa-bøker m.m. Både gutte- og
jentebøker. Noen svenske. Stort sett bra kvalitet.
Se bilder.
Lott 9 bøker/hefter. Norske Folke:Huldre:Eventyr
(Asbjørnsen og Moe). Anden samling Kristiania
og København 1909. En del anmerkninger. Dan
vidunderlige verden av John Berg Kristiania 1919,
71 s, litt slitasje. WESSEL, KARI. A-B-C bøkene.
2 x A-boka og C-boka. Litt slitasje. Aschougs “No
reknar vi” bok 1 og 3 1953. LINDGREN ASTRID. 2
bøker. Karlson på taket. 1. utg. 1956, bra. Lotta fra
bråkmakergata. 1 utg. 1964. Meget pen.
300
400
Obj.nr.
I 2028
I 2029
I 2030
I 2031
350
I 2032
300
I 2033
400
I 2034
350
300
I 2035
I 2036
I 2037
I 2038
300
300
I 2039
300
I 2040
I 2041
500
I 2042
500
300
I 2043
I 2044
300
I 2045
200
I 2046
200
I 2047
200
300
300
I 2048
I 2049
I 2050
200
I 2051
400
Utrop
ISLAND. Plakat ang. noen bestemmelser som
vedkommer handel og kjøpsteder på ISLAND!
4-sidig dokument datert 22.4.1807 (Chr. VII).
Litt slitt.
JORDBRUK, SKOGBRUK. 14 enheter ca.
1813-60-årene. Bl.a. lov om skogvæsenet (20
sider 1863), lov om jords fredning (12 s. 1860),
etc. Bra stand.
KIRKE. 33 enheter 1695-1883. Bl.a. ang. dåp,
ekteskap, bønn, sørgetale, gudstjeneste, etc.
Blandet kvalitet.
KONGEFAMILIEN 1818-1878. 29 enheter, mest
kunngjøringer ang. kongers sykdom, død og tronbestigelser. Blandet kvalitet.
KONSTITUSJONEN. Kongelig kunngjørelse i stort
format fra Carl Johan 7.5.1828 ang. oppfordring til
å dempe seg under 17. maifeiring for ikke å skape
splid mellom rikene i unionen Sverige og Norge.
Brettet og ant. beklippet nede, men dekorativ til
innramming!
KONSTITUSJONEN. Prinsregentens innbydelse til
det norske folk å hevde sin selvstendighet. Datert
februar 1814. Brettet, men fin kvalitet.
KONVENSJONER. 5 konvensjoner 1827-64:
Rettighet for svenske og norske skip til å beseile
det sorte hav (1827, 10 s), 3 stk. ang. utlevering
av forbrytere mellom Sverige/Norge og Portugal,
Russland og USA, samt ansettelse av konsuler i
Nederlandske kolonier. Pen kvalitet.
KVINNESAK. Ni enheter 1840-66. Bl.a. lov om
kvinners myndighet (1863) og “Udvidet ret til
haandværksdrift for Fruentimmer” (1860), m.m.
MILITÆRE. 18 enheter 1803-72. Bl.a. sjø-innrulleringsvæsenet i Norge (40 sider 1803), verneplikt
og utskrivning (24 s 1866), militær straffelov (40
sider 1866), disiplinærreglement for den norske
arme (12 sider 1867), var. kval.
MILITÆRE. 19 enheter 1802-29. Bl.a. ang. innkvartering, skyss, verneplikt, militær straffelov (40
s. 1866), reglement for marinen, refselse og straff
(2 sider 1867), etc. Var. kval.
MÅL OG VEKT. Tre enheter 1836-76. Konvensjon
ang. ”opprettelsen af et internasjonalt Bureau for
Maal og Vægt” (1876, 26s.), tabell over mål og
vekt, fra regjeringen ved Sibbern 1836, og en
lovendring fra 1868.
NATURVERN. 7 enheter 1784-1866. Lov om ”elsdyrjagten i Norge” (elgjakt) og plakat vedr. forbud
mot å fange eller skyte ”elsdyr” (elg), fredning av
egg, dunvær samt ”edderfugle” ærfugl, fredning
av lax og sjøørret, præmier for utryddelse av
rovdyr og fredning av annet vilt, fredning av sel i
Nordishavet. Var. kval.
PENGEVESENET. 20 enheter 1807-76, bl.a. ang.
utmyntning, endring av myntenhet, vekslingskursen m.m. Blandet kvalitet.
POLITIKK/UTENRIKS. 16 enheter 1813-66.
Bl.a. bekjentgjørelse av konstitusjonsforslag til
Stortinget (1818, 16 s.), lov ang. straff for overtredelse av grensekonvensjonen med Russland
(1827), m.m. Var. kval.
POSTKONVENSJON mellom Sverige/Norge og
Frankrike (1867, 36 sider). God kvalitet.
POSTVESENET. 28 enheter, mest sirkulærer fra
andre halvdel av 1800-tallet, inkl. bekjentgjørelser
av fart med Bergenske og Nordenfjeldske, lov
om utvidet adgang til utstedelse av postfrimerker
(1863) m.m. Litt var. kval.
RETTS OG FENGSELSVESEN. Lott 16 enheter
1792-1866, bl.a. Forholdsregler ved execusjon av
dommer (1792), Avskaffelse av Lemlestelsesstraff,
Brennmerking, Pinsler ved dødsstraff, straffebestemmelser for embedsforbrytelser, lovgivning
om høyesterett, behandlingen av straffanger og
Concursboers behandling m.m. Litt var. kval.
ROGALAND, HORDALAND, SOGN &
FJORDANE, TROMSØ. 7 enheter 1830-1872.
Bygningsvesenet i Bergen (16 s.) (1830), Ladested
på Floreøen, grensene for Tromsø, Haugesunds
overgang til kjøbstad, lov om lasterettigheter for
Kopervik og Haugesund (2 forskj.). Rel. bra stand.
SIAM. Vennskaps, Handels og sjøfartstraktat
mellom Sverige/Norge og Siam, 36 sider 1869.
Noen flekker.
SKATT/AVIFT. 23 enheter 1803-1866. Bl.a. utlikning av skatt i Finnmark (1860), forhøyelse av
eiendomsavgift i Finnmark (1808) børsavgifter,
arveavgifter, byskatt, skatt på formue og næring
m.m. Noe var. kval.
SKIPSFART. 30 enheter 1803-1866, bl.a. passasjerfart til fremmede verdensdeler, vedr. tilsyn av
dampfartøyer, handelsfartøyer i havner i Levanten,
Natt og Tåkesignaler m.m. Var. kval.
SKIPSFART. Lov om skipsfarten, 48 sider 1860,
meget fin kvalitet!
SKOLEVESEN. 7 enheter 1802-62, bl.a. reglement ”for det i Aker Præstegjeld opprettede
skolelærer seminarium” (12 sider) og lov om
”Almueskolevæsenet paa landet” (2 ulike 1860 og
tillegg fra 1880). Var. kval.
TELEGRAF. 7 enheter 1854-75. Bl.a. internasjonal
telegrafkonvensjon (1865, 48 sider), straffebestemmelser for ødeleggelse af telegrafer, avståelse av
grund til anlegg for elektro-magnetiske telegraflinjer for offentlig regning, m.m. Bra kval.
150
200
300
400
300
150
300
200
300
200
200
300
300
300
200
300
500
200
150
500
400
200
200
300
29
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 2052
I 2053
I 2054
I 2055
I 2056
I 2057
I 2058
I 2059
I 2060
I 2061
Utrop
TELEMARK, AGDER. 5 enheter 1854-1874:
Utvidelse av grensene for kjøpstedene Skien
1854, Kragerø 1860, utvidelse av handelsrettighet
for ladestedet Langesund, en vedr. eiendom utenfor Arendal 1874 samt en ”Pensionspolice” datert
Arendal 1848, men slitt (delvis delt i to). Medfølger
en skrivelse til Skiens Magistrat fra 1891 fra en
person som fraskriver seg rettighetene til ”at sælge
brændeviin” (!).
TOLL. 10 enheter 1795-1866. Bl.a. en forordning
om kobbertollens opphørsel i Norge (1795), tollfrihet på mursten og taksten, utførseltoll på saltet
vårsild osv., samt 4 tykke hefter med kunngjøringer om tollavgifter 1860-68. Bra stand.
TRAKTATER. Handels og sjøfartstraktat mellom
Sverige/Norge og La-Tsing’s keiserdømme (Kina),
32 sider 1847 samt mellom S/N og Persia, 10
sider 1859. Ganske bra stand.
TRAKTATER. Handels og sjøfartstraktat mellom
Sverige/Norge og Det Ottomanske Riket (22 sider
1862), Italia (16 sider 1862), samt Kongedømmet
To Sicilier (18 sider 1856). God kval.
TRAKTATER. Vennskaps, Handels og sjøfartstraktat mellom Sverige/Norge og Persia, 10 sider 1859
samt Belgia, 24 sider 1863. Bra stand.
TRANSPORT. 12 enheter 1834-76. Bl.a.
”Benyttelse af Locomotiver paa veie og gader”
(1863), forøvrig mest ang. skydsvæsenet.
TRØNDELAG. 9 enheter 1830-66, hvorav 5 ang.
Røros kobberverk (noen like) og 1 ang. Steenkjær
(1857). Av andre kan nevnes: Utvidelse av grensene for kjøpstaden Trondhjem og provisorisk
anordning ang. bygningsvesenet i Tr.hjem.
VEST-AGDER. 6 enheter 1821-66. Tvedestrand
& Lillesands handelsrettigheter (1821), utvidelse
av samme fra Lillesand (1830), samt fire ifm.
Christianssand. Litt var. kval.
VESTFOLD, ØSTFOLD, BUSKERUD. 6 enheter. Byskatten i Drammen (1854), Grensene for
kjøpstedet Fredrikshald (1863), et informasjonsdokument vedr. Jarlsberg og Laurvigs amt på 20
sider (1862), to plakater vedr. oppmåling av veier
i Buskerud amt fra 1836 og 1844 (sistnevnte i 2
eks.). Bra stand.
ØL, VIIN og BRÆNDEVIIN. 16 enheter 1807-91.
Plakat vedr. forbud mot å brenne brennevin av
noen kornsort enn hvete med den ”fornædne
tilsætning af malt” (1807), samt tre vedr. avgifter til
staten 1862-66. Noe slitt.
300
Obj.nr.
I 2067
I 2068
F 2069
300
200
F 2070
F 2071
F 2072
300
F 2073
200
F 2074
200
F 2075
200
I 2076
Utrop
AMETYST. Fem cm-store steiner i ulike former, og
flotte dyplilla nyanser, tils. 27.65 carat. Meget god
klarhet, fra Burma.
AMETYST. Vakkert, dypfiolett brilliantslipt stein på
32.85 carat, Ø 20.3 mm. Topp klarhet, ikke varmebehandlet, afrikansk.
AMETYST/grønn kvarts. Vakker ”checkerboard”slipt i dypt sjøgrønn farge, 39.35 carat og 23.6x20
mm. Oppgis som ”unheated”, topp klarhet, fra
Russland.
BERYLL. Ovalslipt, guloliven stein på 24.26 carat,
24x19 mm. Meget god klarhet, ikke varmebehandlet, fra Brasil.
CITRIN. Flott dyporange, ovalslipt stein på 48.47
carat og 27x21 mm. Oppgitt å være ikke behandlet, topp klarhet, Brasil.
CITRIN. Flott ovalformet ”cushion”-slipt stein på
20x17 mm og 23.10 carat. Meget god klarhet,
fra Brasil
CITRIN. Mørkt farget/tofarget ovalslipt stein (a la
”Ametrin”), 60.74 carat og 27.7x23.3 mm. Topp
klarhet, ikke varmebehandlet, fra Brasil.
CITRIN. Orange, ovalslipt stein på 20x17 mm og
26.25 carat. Vakker og uten varmebehandling,
topp klarhet IF, fra Brasil.
CITRIN. Vakker brungul, ovalslipt stein på hele 67
carat, 29x22.7 mm. Meget god klarhet, fra Afrika.
CITRIN. Vakker brunliggul i nyanser, smaragdslipt
og 27.7 carat, 23x15 mm. Varmebehandlet, topp
klarhet, Brasil.
450
375
Obj.nr.
F 2089
F 2090
500
450
500
F 2091
F 2092
F 2093
500
F 2094
550
I 2095
500
I 2096
600
I 2097
400
F 2098
F 2099
200
200
F 2100
F 2101
500
F 2102
F 2077
Mineraler/smykkesteiner/fossiler *)
Slipte smykkesteiner *)
DIAMANT. Baguetteslipt stein på hele 1.11
carat, i champagnefarge, innpå 6 mm lang.
Klarhet ca. P2/litt ”tåkete”. Fra Sør-Afrika.
3000
F 2103
F 2104
F 2105
x 2106
I 2107
F 2062
I 2063
AKVAMARIN. Baguetteslipt stein i lyseblå farge,
12x9 mm, 6.60 carat. Meget god klarhet, fra Brasil.
AMETRIN. Smaragdslipt stein i fioletter og gullige nyanser, 28 carat, 21x15 mm. Topp klarhet,
ubehandlet, Brasil.
450
375
F 2078
F 2079
I 2080
F 2081
F 2082
F 2064
AMETRIN. Smaragdslipt tofarget stein på 29.80
carat, 19x15 mm. Topp klarhet, ubehandlet, fra
Brasil.
400
F 2083
F 2084
F 2085
I 2086
F 2087
I 2088
F 2065
F 2066
30
AMETRIN. Stor stein baguetteslipt i flerfarge
grønnlig-gulaktig nyanser - dels røykfarget, 28x15
mm og 27.20 carat. VVS-klarhet, ikke varmebehandlet. Fra Brasil.
AMETRIN. Vakker dypt smaragdgrønn, ovalslipt
stein på 19x15 mm og 17.8 carat. Ubehandlet,
meget god klarhet VVS, fra Brasil.
500
500
DIAMANT. Brilliantslipt stein med vakker utstråling,
dog lett brunlig ”kaffefarge”, hele 0.63 carat og
P1-kvalitet. Liten rundist-anmerkning (sidekant).
DIAMANT. Brilliantslipt stein med Ø 6.5 mm, og
1.17 mm, markert gulaktig farge. Lite inneslutninger, men ”tåkete”. Fra Sør-Afrika.
DIAMANT. Brilliantslipt stein på 0.52 carat (Ø
5.5 mm), P3 og med anm. i toppfasetten, fargen
vurdert til J. Kvaliteten gjør denne neppe aktuell til
smykke, men en rel. stor stein for en billig penge.
DIAMANT. Dråpeslipt stein i champagnefarge,
0.36 carat, og SI-kvalitet. Vakker.
DIAMANT. Hjerteformet, fasettslipt stein i
”cognac”-farge, 0.43 carat. Holder P2, kanskje
P1-kvalitet.
DIAMANT. Lyst champagnefarget stein i dråpeslip,
0.30 carat. Utrop satt i forhold til klarhet.
DIAMANT. Stor stein med uvanlig ovalslip og
helt flatslipt toppflate, svakt gullig (Top) Cape,
SI. Fra Sør-Afrika.
FLUORITT. Svært vakker, grønn stein i ”Antique
Concave”-slip; 25x19 mm og 36.83 carat. Meget
god klarhet, fra Brasil.
ILDOPAL. 12 stk. 7-9 mm lange steiner i mest
ovalform og gulorange nyanser, tils. 13.40 carat.
Fra opak til god klarhet, fra Mexico.
ILDOPAL. Stor stein i gulligbrun nyanse og antikkslip; 53.77 carat og 29x27 mm. Matt som nesten
alltid, ellers uten inklusjoner, afrikansk.
KVARTS. Fire slipte steiner: CITRIN på 5.48 carat
i kunstnerisk slip ”Carved oval”, god farge og
klarhet (små inklusjoner). En lys RØYKKVARTS
oktagonslip 9,49 carat - meget god klarhet og flott
glans, og en mørk RØYKKVARTS i trekantet slipt
11.14 carat, topp klarhet. Til slutt blank kvarts 4.73
carat i hexagonslip, topp klarhet og glans. Alle
med sertifikat fra ”Thaigem.com”.
2500
3000
500
3000
F 2108
I 2109
I 2110
F 2111
1250
800
F 2112
4000
F 2113
500
F 2114
600
F 2115
500
F 2116
600
Mineraler og bergarter (ubearbeidet) *)
I 2117
F 2118
Utrop
KVARTS. Vakker azurblå stein i ovalslip, 35.95
carat og 23x20 mm. Topp klarhet, angitt å være
”unheated”, men denne fargen er nok ikke naturlig.
Likevel en strålende stein.
”LABRADORITT”. Lysegul, ovalslipt stein på 14x10
mm og 5.82 carat. Meget god klarhet, fra Canada.
Navnet labradoritt i denne sammenheng er nok
misvisende, da dette nok er mer snakk om en edel
plagioklas-feltspat, men uansett uvanlig fin kvalitet.
OPAL. Vakker cabochonslipt stein med blålig fargespill i brun matriks, 40.45 carat, 27x21 mm. Ikke
varmebehandlet, fra Australia.
OPAL. Vakker ovalt cabochonslipt stein på 11.5x10
mm. Fargespill i mest grønne og blålige farger.
OPAL. Vakker ovalt cabochonslipt stein på 9x7
mm. Fargespill i mest rødorange farger.
PERIDOT. Uvanlig mørk olivengrønn stein i antikkslip, 18x13 mm og 14.05 carat. Rel. god kvalitet,
mindre inneslutninger/porer?. Fra Burma.
PERLER. Fint halskjede med 33 lysrosa perler (Ø
ca. 13 mm), og pen lås. Samme også som ørepynt, da med dråpeform på perlene.
RUBIN. 10 cabochonslipte steiner i moderat ovalform, ca. 12-17 mm lange, tils. 165 carat. Opake,
fargevariasjoner, fra Burma.
RUBIN. Ti oktagonslipte steiner med noe varierende, mest svak klarhet: tilsammen 20.6 carat.
Kommer i to sett med sertifikat fra ”Thaigem.com”.
RUBIN. Tre ovalslipte steiner med fin farge, men
begrenset klarhet: fra 5.2 til 9.6 carat. Dertil en
mindre stein på 1.56 carat i konservativt oktagonslip. Alle med sertifikat fra ”Thaigem.com”.
RUBIN. Vakker puteslipt stein i blodrød nyanse,
30.50 carat og 17x17 mm. Steinen er nesten uten
inklusjoner, og er oppgitt å være behandlet med
”Chathum diffusion”, som i følge diskusjonsforum
på internett antyder at dette ikke er en naturlig
stein. En ekte rubin av denne kvalitet, burde nok
være omsatt i helt annet prissegment.
RØYKKVARTS. Brilliantslipt stein på hele Ø=26.5
mm og 56.29 carat. Meget god klarhet, fra
Thailand.
SAFIR. Kjempestor ovalslipt stein i vakker azurblå
farge, 57x37 mm og hele 369 carat. Helt opak,
antatt varmebehandlet, fra India.
SAFIR. Ovalslipt, opak stein i flott nyanse, 21x15
mm og 24.70 carat. Fra India.
SAFIR. Vakker gul stein i baguetteslip, 10x8 mm
og 3.35 carat. Meget god klarhet, fra Thailand.
SMARAGD. To ovalslipte steiner i nyanser; á 0.41
og 0.42 carat. Den lyseste har god klarhet med
uvanlig få inneslutninger, den sterkest fargete er
pen men moderat klarhet.
SMARAGD. Kjempestor ovalslipt stein i karakteristisk smaragdgrønn farge, 56x41 mm og hele
315 carat. Helt opak og inhomorgen, fra India.
Dekorativ, disse steinene er som oftest fargebehandlet.
SMARAGD. Åtte ovalslipte steiner i fine nyanser,
de fleste med god, klassisk smaragdgrønn farge.
Fra 0.35 ttil 0.55 carat pr. stein. Fra moderat til
god klarhet, dels riktig så fin klarhet.
SPINELL. Stein i svak ovalform, Ø ca. 10.5 mm
og 8.44 spinell. Bra klarhet, men toppfasetten noe
”skjevt” slipt. Fra Burma.
SPINELL. Vakker, mørkt blodrød stein i moderat
ovalform, 11x10 mm og 6.95 carat. Meget god
klarhet, fra Burma.
TOPAS. Mangefarget ”fancy topaz” i eske med
langt over 50 stk., ca. 50 carat. Ves. steiner i ovalform og ca. 5 mm lange. God/meget god klarhet,
kan variere i slipekvalitet. Fra Brasil.
TOPAS. Ovalslipt stein ”Mystic topaz” i gullige farger, 32.71 carat og 25x18 mm. Varmebehandlet,
topp klarhet, fra Brasil. Medfølger en lignende
stein ”MYSTIC QUARTZ” med mer markert fargespill, 30.76 carat og 25x18 mm. Lignende kvalitet.
TOPAS. Smaragdslipt, vakker dyprosa (i følge info
”Sparkling AAA Top Classic Pink Color”) stein på
38.27 carat, 19.8x15 mm. Varmebehandlet, topp
klarhet, fra Brasil.
TOPAS. Vakker blå stein i dråpeform, 22x17 mm
og 25.45. carat. Meget god klarhet, fra Brasil.
TOPAS. Vakker himmelblå stein i ”Emerald
checkerboard”-slip: 41.20 carat, 20x18 mm.
Strålebehandlet, topp klarhet, Brasil.
TOPAS. Vakker kornblomst-blå stein i antikkslip,
hele 67.33 carat og 26x23 mm. Topp klarhet, varmebehandlet, Brasil.
TURMALIN (Rubellitt). Dyprosa, fasettslipt stein i
lang ovalform, 20x13 mm og 15.62 carat. Middels
klarhet, fra Nigeria.
TURMALIN. Åtte fine steiner i litt ulike former, og
mest rødlige nyanser (en stein lett tofarget); samlet 7.70 carat. Meget god klarhet, fra Mosambik.
AMETYST. Fin stuff 20x10 cm med fint fargede
krystaller, fra Uruguay. Medfølger to stuffer av mer
akademisk interesse fra Tyskland. 10x8 stuff med
ROSASITT som turkisgrønt overtrekk, samt 12x10
stuff med PYROMORFITT som gulaktig belegg på
deler av baryttrikt materiale. Etiketter med lokaliteter medfølger fra Tyskland.
AMETYST. Kraftfull stuff 12x8 cm med store
enkeltkrystaller. Dekorativ, men dels brunlig belegg
på flere krystallflater. Fra Kongo.
450
400
500
400
350
450
600
450
450
500
450
500
1000
400
750
500
500
1500
300
450
450
600
450
600
500
600
500
500
250
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
F 2119
F 2120
F 2121
F 2122
I 2123
F 2124
F 2125
F 2126
F 2127
F 2128
I 2129
F 2130
F 2131
I 2132
F 2133
F 2134
F 2135
F 2136
F 2137
F 2138
F 2139
F 2140
F 2141
I 2142
Utrop
AZURITT. 11x10 cm stuff med krystaller på toppen, og mer massivt materiale sammen matriksmineraler, som vanlig sterkt farget. Fra Jakka-gruven
i Kambove i Kongo.
BERGKRYSTALL ”Magaliesburg Spirit Quartz”.
Kjempestuff på ca. 30 x 15 cm med tallriks ves.
bevarte topper på 1-4 cm, alle bekledte av citrinfarge småkrystaller på sidene. Meget dekorativ, fra
Kwa Ndbele, Sør-Afrika.
BERGKRYSTALL. ”Natural white spirit quartz”,
flat stuff 17x17 cm med små, fine krystallgrupper
over det hele, samt noen får 1-2 cm større xls. Fra
Madagaskar, meget dekorativ.
BERGKRYSTALL. 1.6 kilo gruppe med store
enkeltxls, stuff 14.5x9.5 cm, fra Mpika i Zambia.
BERGKRYSTALL. Fin gruppe 15.8x10 cm stuff
(1.34 kg) med større enkeltxls med god klarhet.
I nedre del rødliggylden hematitt-farging, som
”lyser” opp stuffen på en uvanlig måte. Fra Kwa
Ndbele, Magaliesburg, Sør-Afrika.
BERGKRYSTALL - blå. Fin stuff 12x10 cm med
neppe naturlig fargete, himmelblå krystaller i stor
gruppe. Fra Kina, dekorativ.
BERGKRYSTALL - grønn. Særpreget stuff på
12x10 cm med markert grønnfarge, ikke krysopras - snarere klorittfarging. Påvokst en senere
generasjon av 1-3 mm lange, blanke krystaller på
noen sider. Vakker - på sokkel, fra Guangdongprovinsen i Kina.
CITRIN. Stor del av geode med gyldengule, store
krystaller i antall på stuff 24x17 cm (5.4 kg); fra
Brasil. Slike stuffer av citrin er langt mer uvanlig
enn tilsv. ametyststuffer.
CITRIN/gul kvarts. Fin stuff 10x10 cm med
dels dobbeltterminerte xls, satt på sokkel. Fra
Guangdong-provinsen i Kina. Fargen kan skyldes
varmebehandling.
CØLESTIN. Stor geode 16x13 cm med tallrike 1-3
cm store lysblå krystaller. Fra Madagaskar.
DE VANLIGSTE BERGARTENE/MINERALENE.
To esker produsert av John Brommeland & Co.
med 20 bergarter/mineraler. Med beskrivelse av
alle 20 typene på lokkene.
FLUORITT. En stuff 9x8 cm med flotte, grønn
oktaedre over flat stuff. En annen stuff med fiolett
kuber, dels velutviklet og i nyanser sammen barytt.
Begge fra Kina, lokaliteter framgår av etiketter.
FLUORITT. Flott sjøgrønn stuff 13.5x11 cm med
store enkeltkrystaller (kantlengde 3-5 cm) i gruppe.
Fra Jiangzi, Kina.
Kragerø. God samling med 24 ulike stuffer (22
ulike mineraler) i 5-10 cm’s størrelse, fra div.
forekomster bl.a. Valberg og Studsdalen. Bl.a.
rosenkvarts, flott epidot-albittstuff, turmalin med
4-5 cm lange xls, cordieritt, diopsid, m.m. Full liste
på internett.
KRYSOPRAS. Sterke grønnfarget (av krom) kalsedonmateriale (”mtoroitt”) i sju stuffer 5-12 cm, totalt
ca. 1 kilo. Fint smykkesteinsmateriale fra Mtoro
i Zimbabwe.
KVARTS. Flott gruppe 16x12 cm ”Natural Spirit
Quartz” med gyldenrøde xls farget av hematitt,
over det hele. 100-vis av småkrystaller 0.5-1.5 cm
store. I tillegg fin AMETYST-gruppe 11.5x10.5 cm
med 7-8 opptil 5 cm store enkeltxls med god farge,
men dels skadde topper. Etiketter medfølger,
begge fra Sør-Afrika.
LAPIS LAZULI. Godt stykke på 500 gram og 13x9
cm, noe hvitspettet som materialet ofte er. Massiv
azurblå lapis er ofte langt dyrere. Flott materiale
for mange smykker. Fra Afganistan.
OPAL. Noen småstykker 1-3.5 cm med ymse typer
fargespill, inkl. en stuff med melkehvit opal. Videre
en litt større stuff på 7x4 cm, samt et glass med
mindre opalfragmenter i mest orange nyanser.
Sistnevnte er ?, ellers er dette australsk materiale.
OPALITT (uren opal). Friske 4 cm stykker i hhv.
turkis og mattblå farger med svarte mønster/
inneslutninger. Kan være fine til cabochonsliping.
I tillegg 18 mm kule med reinere, orangerød
ILDOPAL. Alt fra Mexico.
RØYKKVARTS. Stor stuff 20x13 cm med noen 4-6
cm lange xls med små ægririn-nåler inni, sammen
2-4 cm store beige feltspatxls. Fra Zomba, Malawi,
sensitiv stuff, bør hentes da vi ikke garanterer for
posttransport av denne.
SVOVELKIS. God og representativ stuff 20x9
cm med flere 1-2 cm store kuber i lys leirbergart.
Klassisk funnsted Navajun i Spania.
TURMALIN (schörl). Flott krystallgruppe montert
på sokkel, totalt 13x4 cm. Fra Kina.
VANADINITT. Tallrike brunlige xls 3-7 mm store i
karakteristisk form på små bergkrystaller, 20x11
cm. Fra San Carlos-gruven i Mexico. Etikett
medfølger, langt mer uvanlig enn materialet fra
Marokko.
Eske med to skolesamlinger med hhv. 25 ulike
mineraler/bergater og 20 ulike mineraler i ca. størrelse á 2-3 cm (begge saml. amer.produserte).
Mest interessant er en norskprod., spesiallagd
samling med 16 ulike mineraler i 3-4 cm størrelse
med internasjonalt materiale i treskrin: bl.a. to stk.
agater, flott stuff cupritt fra Kongo og fin andalusittxl i matriks fra Spania.
300
Obj.nr.
I 2143
800
400
350
I 2145
I 2146
I 2147
I 2148
400
500
I 2149
I 2150
1000
I 2151
450
500
500
300
I 2152
I 2153
I 2154
I 2155
I 2156
400
700
I 2157
Boks med 7-8 stuffer med ymse fossiler/fossilavtrykk. Dessverre uten navn og funnsted. Stuffer
3-10 cm.
250
FRAKTVOGN. For spor 0 lagd av BW i Tyskland
før 1938. ”Deutsche Reichsbahn”. I veldig god
stand. 21 x 9 x 11 cm.
J DE P. Elektrisk lokomotiv med to vogner. Spor
0. Lagd i frankrike. Lokomotivet er type 5470.
To ulike vogner, en passasjervogn ”Compabnie
Internationale Des Wagons-lits” og en mindre
godsvogn.
LILIPUT 1802. Flott lokomotiv med vogn nr.
18451, i org.eske.
MÄRKLIN. Godsvogn for spor 0 lagd før 1938. I
meget god stand. 16 x 6 x 9 cm.
MÄRKLIN. Lastevogn for spor 0 lagd før 1938. 16
x 6 x 4,5 cm. Noen anmerkninger. Medfølger en
liten vogn med kran på, av ukjent opprinnelse. 9
x 4,5 x 8 cm.
MÄRKLIN. Lastevogn med 4 oljetønner. For spor 0
lagd før 1938. 16 x 6 x 4,5 cm. Oljetønner fra BP
(2), B&V og Cargoyle. I veldig bra stand.
MÄRKLIN. Lott på 8 bilder av Märklin-lokomotiv
fra perioden 1911-1938. Veldig dekorative.
Innrammed med glass. De er i to størrelser. 6 stk.
41 x 37 cm. 2 stk. 41 x 54 cm. Flere av glassene
er sprukket. Kan tas ut av rammene og sendes i
rull. Hvis ikke bør de hentes hos Skanfil.
MÄRKLIN. Passasjervogn SBB-CFF for spor
0 lagd før 1938. Noen anmerkninger. 16 x 6 x
8,5 cm.
MÄRKLIN. Tømmertransportvogn for spor 0 lagd
før 1938. 13 x 6 x 3 cm.
MÄRKLIN. Vogn til spor O. Produsert før 1940. I
bra stand. 13 x 5,5 x 7,5 cm.
MÄRKLIN SET-HO nummer 0982, original eske
med lokomotiv, vogner (2 stk.), skinner(15) samt
transformator. Alle deler pene, eske med mindre
skader.
POSTVOGN. Tysk vogn for spor 0, lagd før 1938.
Lagd av Gebruder M..? 14, 5 x 6 x 8,5 cm. Noen
anmerkninger.
SPOR 0. Lott på 2 broer. Den første merket BW.
26 x 15 x 15 cm. Den andre umerket 17 x 13 x 6
cm. Bra kvalitet.
STATIONSBYGNING. For spor 0. I blikk. Produsert
av Märklin før 1938. Mangler noe på taket, muligens en klokke. 48 x 20 x 17 cm. I pen stand.
600
Musikk. Partier med vinyl, cd-er etc. *)
650
I 2159
I 2160
I 2161
600
I 2162
400
I 2163
400
I 2164
I 2165
500
400
I 2166
I 2167
I 2168
400
450
I 2169
450
I 2170
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
THE BEATLES. We can work it out/Day tripper.
Norsk trykk fra Parlaphone av denne singelen fra
1965. Cover i bra stand og singel med litt slitasje
og navnelapp.
3 spesialalbum med totalt 30 store stenkaker, 2
kofferter med totalt 45 små stenkaker. Blandet
kvalitet som må sees, og hentes.
BEETHOVENS SAMLEDE VERKER i 12
LP-bokser utgitt på Deutsche Grammophon, tils.
82 enkelt-LP-er, + biografi på tysk, utgitt i Tyskland
1969. Et par av omslagene med skade.
Eske med 70 LP-er, det meste 80-tallet, noen
maxi-singler, ca. 120 Flexo-singler (myke singler,
veldig tynne). Noen steinkaker. Div. sjangre.
KLASSISK MUSIKK. 10 samlinger med LP-er av
diverse klassiske komponister og diverse enkeltLP-er + en del annen musikk, over 30 enheter. De
fleste i pen stand. Gi bud!
KLASSISK MUSIKK. 16 samlinger med LP-er av
diverse klassiske komponister. Variert. Meget pen
stand. Gi bud.
KLASSISK MUSIKK. 18 samlinger med LP-er av
diverse klassiske komponister. Variert. Meget pen
stand. Gi bud.
KLASSISK MUSIKK. 60 klassiske LP-er + 20 i
andre sjangre. Fra bo. Gi bud!
Lott ca. 95 LP-er. 45 norske, det meste andre
svensk. Bl.a. artister som Myhre, Sunde, Zoo,
Gro Anita Schønn, Inger Lise Rypdal, Stein
Ingebrigtsen, Anita Skorgan m.fl. Varierende
kvalitet.
POLYFONPLATER. Lott 8 stk. i metall. 3 har skader i kantene, Ø=40 cm.
SINGLER. 3 singelmapper fulle + 100 kvinnelige
artister + 60 andre. Til sammen 250 plater. Både
Beatles, Troggs og Herman Hermits observert,
ellers mye forskjellig. Medfølger en grammofonspiller av merket Lenco Sterette B 20-2 i originalveske. Ikke testet.
STEINKAKER. Liten eske med 22 steinkaker. Bare
norsk og svensk. Bl.a. Bias Bernhoft, Jens Book
Jensen, Alice Babs, Søstrene Bjørklund mfl.
STEINKAKER. To gamle 78-plater. Reinlender av
Hans Erichsen Kristiania samt en fra Chr. Liebak,
Christiania med den kjente Kostervalsen (stripe).
Skjøre saker. Bør hentes.
Obj.nr.
500
x 2172
700
I 2173
600
500
800
Utrop
Musikk Samleobjekter,
inkl. gamle noteark etc. *)
I 2171
I 2174
I 2175
500
ARTISTFOTOGRAFIER. Pressebilder i s/hv og
farver i div. størrelser fra div. popartister Billy Idol
(27), Gilbert O’Sullivan (17), Marie Osmond (20),
samt 73 slides med countryartister som Dolly
Parton (hovedsakelig), Linda Ronstadt, Emmylou
Harris, Kenny Rogers. (Tils. over 130 enheter).
PRØYSEN, ALF. Skøyerviser. Tegnet av Willie
Nordrå. 1. utgave. Oslo 1952. Originalt illustrert (i
farver) omslag, som utgitt. Litt skrapet på ryggen
og ved omslaget, ellers et meget pent og rent
eksemplar.
PRØYSEN, ALF: Lillebrors viser. Oslo 1949.
1. utgave. Melodier Finn Ludt - bilder Øystein
Jørgensen. Originalt pappbind. Ryggstripen og
omslagets kanter litt skrapet, med noen aldersflekker på forsiden, ellers et fint eksemplar.
SANGBØKER, HEFTER. Lott med vel 80 enheter,
bl.a. over 40 små julesanghefter fra div. norske
firmaer, russesangbok 1952 og 57, Div. Prøysen.
Var. kval.
Lott. Mer enn 20 religiøse notehefter,
“Melodiboken NIIR”, “Salmer 1973 koralhefte”,
“Koralbok for den norske kirke”, “Melodiboken”, og
“Norsk Koralbok”. Alt i bruksstand.
400
GITAR. Ganske pen kassegitar uten produksjonsmerker. Mangler en streng. MÅ HENTES.
GITAR. Grei kassegitar merket Leif Hansson,
Oslo. Nr. 347. Litt matt i overflaten. MÅ HENTES.
PIANOKRAKK av eldre årgang. Noen bruksspor.
SVEIVEGRAMMAFON I TREESKE. His Masters
Voice, The Gramophone co. Ltd. Hayes,
Middelsex, England. Pat. No. 292680. Følger med
2 ekstra stifter, sveiv og 10 plater i varierende kval.
Vi har prøvd den og den fungerer fantastisk. Pent
behandlet, artig sak, slitasjespor.
500
Musikkinstrumenter *)
I 2176
600
700
I 2177
I 2178
I 2179
600
250
Oldsaker *)
I 2180
600
I 2181
600
1000
PILSPISSER. Seks stk. i finkornet, flintaktig sandstein, og dels flint: 4-7 cm lange og bra kvalitet.
Lotten er dog helt uten historikk, og selges “as is”.
SPYDSPISS. Ant. fra jernalderen. Den er 22,5
cm lang.
I 2182
F 2184
250
100
I 2185
I 2186
500
100
I 2187
100
100
100
I 2188
I 2189
500
400
500
400
400
500
500
1250
200
500
AMUNDSEN. Bokmerke i 830 s. L=9 cm. God
stand.
HVALTENNER. To stk. Begge ca. 15 cm lange
(den ene med avsagd spiss).
Utskåret figur av tann forestillende jaktscene med
kajakk, mennesker og dyr, anskaffet av rekvirent
ca. 1960 ved Thule, Grønland.
400
AMUNDSEN. Roald Amundsens opdagelsesreiser 1-4. Oslo 1942. Femte utgave. Rikt llustrert.
Orig. skinn halvbind i pen stand. Omhandler
Gjøaekspedisjonen, Sydpolen, Nordøstpassasjen
og Nordpolen.
INGSTAD, HELGE. Oppdagelsen av det nye land.
Med bidrag av Anne Stine Ingstad. Biografisk innledning av Torbjørn Torkildsen. Oslo 1996. 314 +
(1) sider, helt gullsnitt. Rikt illustrert, delvis i farger,
m/kart. Originalt dekorert helskinnbind med smussomslag. Nummerert eksemplar 35/1000. Signert
av Helge og Anne Stine Ingstad. Fint eksemplar i
kassett. (nypris kr. 3000,-)
JOHNSEN, ARNE ODD. Den moderne hvalfangsts
historie. Annet bind Opprinnelse og utviking. 1967.
4to. Originalt helshirtingbind 618 sider. Med vareomslagg. Illustrasjoner.
NANSEN, FRIDTJOF. Fram over Polhavet.
Den Norske Polarfærd 1893-1896. 1-2. 2. bind.
H.Aschehoug & Coîs Forlag. Kristiania. 1897.
1.udgave. 1 løs side i bind 2. Bra kvalitet.
NANSEN, FRIDTJOF. Nansen-serien. Fra
Svalbard til Kaukasus 1 - 5. Red. av Werner
Werenskiold. 1941. Orig. skinnbind. Tegninger av
Fridtjof Nansen. Bind 1 Blant sel og bjørn. Bind 2
En ferd til Spitsbergen. Bind 3 Gjennom Sibir. Bind
4 Gjennom Armenia. Bind 5 Gjennom Kaukasus til
Volga. Ryggene slitte.
NANSEN, FRIDTJOF. Over Grønland og polhavet.
1-3. Minneutgave., Revidert utgave ved Bjørn
Helland Hansen. Oslo 1930-32. 257 + (4), 331 +
(6), 326, (1) sider, illustrert. Originale skinnbind.
På ski over Grønland. / Eskimoliv. - Fram over
Polhavet. I. - Fram over Polhavet. II.
POLAR. 7 bøker. Nordenskiold: Den andra dicksonska expeditionen till Grønland. Stockholm
1885. Arneson og Lundborg: Italiatragedien
på nært hold. Oslo, 1928. Hastrup: 20 år blant
grønlendere, Oslo 1945. Freuchen: Isflak og flammende vann samt 3 av Helge Ingstad. Den store
sledreisen. Oslo 1938, Øst for den store bre og
Pelsjegerliv blant Kanadas indianere. Oslo 1937.
Var. stand.
SVALBARD, GRØNLAND. En samling på 19
hefter i serien “Skrifter om Svalbard og Ishavet”.
Totalt 1500 sider. Tekst på engelsk. Mesteparten
omhandler Svalbard og Grønland. Omfatter
følgende nr: 18-19, 26, 31, 40-41, 47-48, 59-61,
64-65, 69, 70, 72, 94, 107 og 108. Noen bruksspor.
400
Polare bøker og annet (momsfritt)
350
600
Polare samlegjenstander og bøker *)
Polare samlegjenstander *)
I 2183
Musikk *)
I 2158
700
Utrop
Modelljernbane *)
I 2144
500
Fossiler, rav og meteoritter *)
I 2190
500
I 2191
300
200
I 2192
350
500
600
275
500
250
350
750
500
31
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 2193
I 2194
Utrop
Eske med 14 bøker, de fleste om Svalbard, Arktis
& Nordområdene. Her finnes bl.a. Ellefsen &
Berset “Veslekari” (paperback 1957, noe skadd
omslag), E.S.Pedersen “Polarbasillen”, L.Balstad
“Nord for det øde hav”, K.Rodahl “Et år under
isen”, Thor Larsen med både “Espen i isen” og
“Isbjørnen - nomade i nord”, Fuchs & Hillary “Over
Sydpolen”, m.m. Én av bøkene er ikke-polar:
Eldøy & Sunde “Hundre år med posten”. Bør sees.
Lott to bøker. HOVELSRUD, KJELL-REIDAR.
Svalbard. Et eventyrlig polarliv. Utg. 2000. 350 s.
Rikt illustrert i farger og s/hv med kart og smussomslag. DET NORSKE SVALBARDSELSKAP,
Svalbard. Vårt nordligste Norge. Oslo 1984. 282
s. Rikt illustrert i farger. Med smussomslag. Begge
veldig pene.
350
Obj.nr.
I 2215
I 2216
350
I 2217
I 2218
I 2219
Porselen, fajanse, stentøy, samt glass *)
I 2220
Utrop
HOLMEGAARD. Lott på to. En flaske og en
krukke, begge i glass med dekor. Begge er fra
2002. Flasken er 9 x 8 x 20 cm og krukken er 12 x
12 x 15 cm. Begge er som nye.
Lott på 3. En melkemugge fra Porsgrunn, en
urne fra Kråkerøy og en urne muligens fra Figgjo.
PP-mugga er 20 cm høy, KK-urna 16 cm høy og
den siste 18 cm høy. Bra stand.
URNE. Japansk dekorativ urne med blomster og
fugledekor. Den er 27 cm. høy.
STAVANGER FLINT. Fat handpainted av INGER
WAAGE. Det er 29 x 29 cm.
JULEPLATTER. Lott med 30 juleplatter fra Royal
Copenhagen. Perioden 1969-95 er komplett +
ekstra 1971, 72 og 2001. Pen kval.
KLUNKEFLASKE med kork med noe glasspest i
nederste del. H=30 cm. Bør hentes.
300
FRØYLANDSDAL (HO). Gul-/rødlakkert postskilt i
metall, 42 x 14 x 1 cm, liten skade ved F.
KOLLTVEIT (HO). Gul-/rødlakkert postskilt i metall,
42 x 14 x 1 cm.
POSTVEKT. Stemplet ”Postverket” og ”lovlig fra
4 g - 1 kg”.
POSTVEKTLODD. 14 messinglodd. Antagelig er
de fleste fra 1800-tallet. Opp til 250 g.
POSTVERKET 1875. 24sidig hefte: ”Fortegnelse
over Postkontorer, Postexpeditioner og
Postaabnerier” med angivelser av Præstegjeld,
Fogderi og Amt. Bak stpl. Trysil 4.7.1875. Noen
flekker.
VEKT. Fjærvekt til bruk for luftpostbrev, produsert
av H. Gudmundsen, Oslo 1947. Ett løst loddepunkt i holderen bør repareres, ellers meget
velholdt.
500
Postale effekter *)
I 2221
I 2222
I 2223
I 2224
I 2225
I 2226
300
300
300
300
250
I 2196
I 2197
I 2198
I 2199
I 2200
I 2201
I 2202
I 2203
I 2204
I 2205
I 2206
I 2207
I 2208
I 2209
I 2210
I 2211
I 2212
I 2213
I 2214
32
BENNY MOTZFELDT. Glassvase produsert av
henne ved PLUS, et internasjonalt kjent brukskunstsenter i Fredrikstad fom. 1958 tom. 1978.
Signert på undersiden. Den er 12 x 12 x 16 cm.
FRIMURERGLASS. Lott på 6 nye i eske, fra
Magnor, med frimurersymbol og innrisset
emblem foran, ”1977-1987” og ”Den faste
Borg”. De er 18 cm høye.
FRIMURERGLASS. To stk. s.k. Olausglass fra
Hadeland med ulike frimurersymboler. H=19cm.
Bra stand.
PORSGRUND ISBJØRN. Fantastisk flott stor
isbjørn fra Porsgrund. Den er 26 cm høy. Ingen
skader.
Lott glass. En gammel vase. Siste del av 1800-tallet. Muligens Hadeland. I melkehvitt glass med
noe gulldekor som er nesten helt borte. Det er ca.
23 cm høyt og 8 cm i dia. En liten gammel karaffel
med dreid spiraldekor og tynt glass. Ca. 18 cm
høy. En kjeksboks i blått glass med liljedekor. Ca.
18 cm høy.
Orientens Blomster og Fugler. Naoka Nobata,
kunstverk på porselen. Komplett samling a 12
tallerkener, utgitt av Franklin Mint 1980. Diameter
26 cm, medfølger opphengskroker. Pris i 1980,
350.- pr. stk. MÅ HENTES VED EN AV VÅRE
AVDELINGER.
MICHEL CAUGANT. Fem egghøner eller beholdere i porselen til f.eks. posteier . Rådyr og 4 fugler.
Høy kostpris. Pen stand. Bør hentes.
MICHEL CAUGANT. Fem egghøner eller beholdere i porselen til f.eks. posteier. Kanin og 4 fugler.
Høy kostpris. Pen stand. Bør hentes.
FIGGJO. 9 platter fra serien ”Norske Skuter”. Nr.
1-9. Fine, Ø 28 cm.
HADELAND. Glassfugler m/farge. Lott 7 stk. To
H=8,3 cm, to H=6 cm og 3 H=5 cm. Nypris ca.
1550 kr.
KAFFEKANNE fra Porsgrunn Porselen. H=23 cm.
Meget pen. Bør hentes.
JULEPLATTER. Fra Bing og Grøndahl 1972 1983, i alt 12 platter. Hele og fine.
KAFFEKANNE med fin blomsterdekor. Antagelig
fra Porsgrunn. H=ca 24 cm. Skår i øvre kant +
slitt gulldekor.
GALAAEN. To fliser fantasidyr fra PP produsert i
1973 og 1974. De er 19 x 19 cm.
HØGANESURNE. Flott uvanlig dekorativ urne fra
Høganes. Signert AJ under. Den har Ø=24 cm
og H=24 cm.
REDNINGSPLATTEN. 1980-1985, tilsammen seks
platter. Alle i bra stand.
KRYSTALL/GLASS. Stor lott på 17 enheter. Mest
glass. Fat og skåler. Noen i farger. Se bilder. Bør
hentes hos Skanfil.
ISBJØRN. Fin isbjørn i keramikk, merket under
foten med Bing og Grøndahl (dansk) og 1785 R”.
Han er 13 x 14 x 6 cm. og i fin stand.
EGERSUND FAJANSE. Stor fruktbolle, signert
Theodor Friestad. Med tre kuler til føtter. Ø = 25,5
cm, H = 8,5 cm.
DELFTKRUKKE. Med lokk. Ombygd til tekanne.
Den er boret opp og påsatt tut og hank i metall,
med tvunnet dekorativ metalltråd rundt. Den er
18 cm høy.
I 2243
I 2244
I 2245
I 2246
I 2247
500
500
I 2248
500
I 2249
200
I 2250
I 2251
300
Radio, lydutstyr, etc. *)
F 2195
Obj.nr.
I 2242
I 2252
I 2253
I 2254
3500
I 2255
I 2256
2500
I 2257
2000
1000
650
I 2258
F 2227
I 2228
I 2229
600
500
500
500
500
500
I 2230
I 2231
I 2232
I 2233
I 2234
I 2235
450
I 2236
400
I 2237
400
400
I 2238
I 2239
400
400
I 2240
400
350
300
TUTGRAMMOFON med rødmalt tut. En av de
eldste utgavene. Surrer og går.
SALONGGRAMMOFON for 78-plater. Ingen prod.
merker. Virker.
TANDBERG. Sølvsuper 12. Litt slitasje, ikke testet.
Medfølger en Tandberg radio modell Portable
41. Mangler ledning, men virker med batteri. I
bra stand.
Gammel STUERADIO fra Stern og Stern,
Stockholm, ca. 20-30-tallet (Stern og Stern startet
opp i 1922, laget radioer på lisens fra Philips/
Marconi og RCA. Ble solgt til Philips i 1940).
Mangler 3 knapper. Noen anm. ellers. Ukjent
stand. Bør hentes.
RADIO. Gammel radio. Fra krigens dager? Ser
hjemmesnekret ut. Ukjent stand.
RADIOHØYTTALER ant. fra 20-30-tallet. Virker litt
eksklusiv. Fabrikkmerke ”Baltic”.
RADIONETTE KURÉR. Med runde hjørner.
Produsert i perioden 1950-57. Grønt, imitert
skinn. Både til batteri og 220 volt. Merket med
”Brommeland” bak. Bruksstand. Mangler støpsel.
Lott tre radioer. To Radionette. En Duett Mod 61
og en B-Modell. En tysk Mende. Iflg. innl. skal noe
av dette være testet for en tid tilbake og virket.
PLATESPILLER. Portabel platespiller ”Lenco” fra
Sveits. Importert av Bdr. Jørgensen, Tønsberg. Fra
ca. 1960. Til 33- og 45-plater.
SØLVSUPER 10. Gammel radio i teak. Ser bra ut,
ikke testet. Den er 71 x 23 x 12 cm. Bør hentes.
BANG & OLUFSEN. Beocord 5000. Kassettspiller.
Noe slitt, ikke testet.
BÅNDOPPTAGER. Meget gammel spolebåndspiller fra PHILIPS. 40-50-tallet? Noen ytre skader.
Ukjent stand. Gi bud.
To radioer: PHILIPS RADIOKABINETT med
grammofon på toppen. Prod. i Oslo av AS
Radioindustri. Mahogny kasse. Avgiftsmerket
datert 1951. 54 x 41 x 30 cm. Dessuten
BLAUPUNKT Granada 3 D type 2626 med avgiftsmerke fra 1954. Noen bruksspor. Ukjent teknisk
stand. Bør hentes. Realisasjon!
RADIONETTE spolebåndspiller. Trenger MYE
puss og stell. Ukjent stand. Gi bud!
2500
500
I 2241
ANTON OLSEN MINERALVANDFABRIK,
BERGEN. Meget gammel, grønn brusflaske
CITRON. Over 100 år gammel. H=20 cm. Bør
hentes.
I 2260
500
300
I 2261
F 2262
I 2263
300
I 2264
300
300
300
300
300
300
I 2265
I 2266
I 2267
I 2268
I 2269
100
100
I 2270
I 2271
I 2272
100
Reklame *)
Reklame. Bryggerieffekter, brus og øl. *)
I 2259
I 2273
I 2274
300
I 2275
I 2276
I 2277
Utrop
BRYGGERIPOLITIKK. Gammel plakat: ”La pengene bli i landet”, ”De norske bryggerier kjøper all
den maltbygg landet kan produsere og opmuntrer
til øket innenlandsk bygg-dyrking. ....”Gi bevilling til
salg av norsk øl i norske kommuner og edrueligheten fremmes ved forminsket bruk av sterke drikkevarer”. Str. 40x30 cm. Liten hj.anm. og fuktflekk.
CHRISTIANIA ACTIE ØLBRYGGERI. Etikett
for BOKØL. Medaljer fra utstillinger i Melbourne
1880 og Christiania 1893. Trolig fra 1890-årene.
Fin stand.
CHRISTIANIA ACTIE ØLBRYGGERI. Etikett for
LANDSØL. (Tekst: Fabrikmærke). Fra før skrivereformen 1917. Fin stand.
CHRISTIANIA AKTIEBRYGGERI. Etikett for
BAYERSK ØL. Minimale anm.
COCA COLA. Medalje, Ø ca. 40 mm, gitt i forbindelse med ”Customer Appreciation week” 1993.
Org. eske.
COCA COLA. Stort emaljeskilt fra Catrineholm,
Halden, 70x50 cm. Rust i hjørnene er sparklet
over, ellers bra.
COCA COLA emaljeskilt, laget på
Cathrineholm. Str. 46x138 cm. Flere mindre
rustflekker.
DAMSLETH. Bordreklame for VÅRØL, en skål til
solens pris. Sign. ”d”. Pen stand.
DAMSLETH. Plakat for Juleøl. Nisse rir på
ølkjenge. Sign ”d”. 45x65cm. Noen rifter i kantene.
Gi bud!
ELVERUM BRYGGERI. Etikett for BOK-ØL.
Æresmedalje Paris 1900. Fin stand.
FOTOGRAFIER fra Oslobryggerier. Lott: 20 stk.
Div. motiver fra fabrikkmiljø og butikker. Noen
reklamebilder, eller utkast til slike inngår også. Div.
størrelser. De fleste s/hv.
FRYDENLUND’S BREWERY, Oslo. Grønn
langpilsflaske med etikett for Light Lager Beer.
Fremhever ”Grand prix Barcelona 1929”. Bør
hentes.
FRYDENLUND’S BREWERY, Oslo. Lys grønn
langpilsflaske med etikett for Dark Lager Beer.
Uvanlig. Bør hentes.
FRYDENLUND. Etikett for Bayerøl. Frydenlunds
Bryggeri, Christiania. To par stiftehull.
FRYDENLUND. Etikett for PILSNERØL.
Frydenlunds Bryggeri, Christiania. Minimale anm.
FRYDENLUND. Gammel trykkplate til reklamesak
”Frydenlunds øl - Ta tørsten med det gode”. 17x23
cm. Unik.
FRYDENLUND. Halvliters ølkrus i glass med gammel logo før skrivereformen 1917.
FRYDENLUND. Lagerøl, lett type. Gammel plakat
i org. ramme m/glass. 41x57 cm. Fuktflekker h.
side vises knapt. Bør hentes pga. glass.
FRYDENLUND, SCHOUS. To plakater: Stor, dobbeltsidig plakat i plastmateriale. ”Forskjellen på pils
er Schous”. 48x68 cm. Den andre en stor diskplakat i papp: ”God Jul og Godt øl” Frydenlund, str.
62x42 cm. Mindre anm. på begge. Gi bud!
FRYDENLUND. Tre gamle og unike trykkplater.
FRYDENLUND LANDSØL/VØRTERØL. Tosidig
uthengsskilt i metall. Ca. 50 x 27 cm. Ubetydelige
skrammer.
FRYDENLUNDS emaljeskilt ”det gode øl”. Ca.
1940-50-årene. Str. 88x57 cm. Et par rustflekker i
nedre kant og ved et festehull, ellers pen stand.
FRYDENLUNDS VØRTERØL. Flaske med etikett
ifm. OL 1952. Dessuten en Seltersflaske fra NORA
FABRIKKER A/S Oslo. Noen anm. på etikettene.
Bør hentes.
FRYDENLUNDS ØL. Ovalt glasskilt med OL-ringer
(fra ca 1952?). Str. 36x24 cm. Noen småflekker.
Bør hentes.
FRYDENLUND ølbrikker. Engroslott med over 100
like av en eldre ølbrikke og 25 stk av en annen
type, denne laget ifm. VM på ski 1966. Gi bud!
HAMAR BRYGGERI. Etikett alkoholfrit MALT-ØL
(Sælges uden bevilling). Fra før skrivereformen
1917. Fin stand.
HANSA. Meget gammel, grønn ølflaske, ant. fra
før 1900. Pregetrykk. H=20 cm. Sjelden. Bør
hentes.
HANSA. Ni skilt på treplate fra Hansa, to er
i emalje, 5 i messing: ”Bryggerimester II”,
”Mineralvandfabrikk”, ”Lager”, m.m. + ørn (våpen).
Unik sak.
HANSA JULEØL. Dobbeltsidig papplakat. Str. 30 x
49 cm. Bra stand.
HANSA MINERALVANN. Stort og uvanlig skilt med
bokstaver og figurer i tre på plate. Str. 100 x 60
cm. ”M” er skadet.
KAGGE for whisky e.l. i tre. Gammel med sprekker og rustne bånd, Ø ca. 16 cm. Bokstavene
”O.E.S.B.” innrisset (bryggeriet?). Dekorativ.
LARSEN COGNAC. Celluloidskilt. 30x14 cm. Små
skrammer og små anm. nede.
LARSEN COGNAC. Fint blikkskilt. 24x34 cm. Små
skrammer, men pent.
LAURVIGS BRYGGERI. Gammel papplakat. Lith.
Akt. bol. Norrköping. Oval. 23x32 cm. Pen stand.
LUNDETANGENS BRYGGERI, SKIEN. ISI COLA.
Rundt aluminiumsskilt, Ø=50 cm. Bra stand.
LUNDETANGENS BRYGGERI A/S, Skien. ”BARE
SOLO ER SOLO”. Mindre aluminiumsskilt, str.
18x50 cm. Ubetydelige bruksspor.
200
300
300
300
300
1000
2000
300
100
300
300
300
300
300
300
300
300
400
100
300
1200
600
200
400
100
300
300
1000
300
800
400
400
500
400
400
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 2278
I 2279
I 2280
F 2281
I 2282
I 2283
I 2284
I 2285
I 2286
I 2287
I 2288
I 2289
I 2290
I 2291
I 2292
I 2293
I 2294
I 2295
I 2296
I 2297
I 2298
I 2299
I 2300
F 2302
I 2303
I 2304
I 2305
I 2306
I 2307
I 2308
I 2309
I 2310
Utrop
1500
AGRA MARGARIN. Stor plakat limt på plate med
ramme. ”X-Margarin er det ledende merket blandt
billig kvalitet”. Merket P. M. Bye & Co. Oslo. 78 x
56 cm. Avrivningskade ø. høyre hjørne. Baksiden
av platen har et maleri av to kuer og en bondekone ute i en skog. Det er signert nth. ...Jacobsen.
ALLERS. Flott emaljeskilt ”Alltid Allers”. Ca. 40x8
cm. Prima.
ANTISEPTON HÅRVANN emaljeskilt. Carl A.
Høyers stomatolfabrikk A/S, 8x20 cm. Prima.
AU FUSIL. Dobbeltsidig emaljeskilt med teksten:
”Au Fusil vetrement utile”. Med veggfeste (60 x 40
cm). Med bemerkninger.
AVHOLDSSAKEN. Tre avholdsplakater, oppr. fra
30-40-tallet, sannsynligvis trykt på 60-70-tallet, str.
35 x 48 cm i glass og ramme. Bør derfor hentes.
BARBERLOTT. Eske med over 50 små pakker
barberblad, Gilette safetyracor i originaleske,
Parba barberkrem i originaleske, Williams Luxury
Shaving Cream i originaleske, en blikksylinderboks
fra Lilleborg Christiania til barbersæbe (tom) og en
tilsvarende fra S. Mauritzen og sønner Stavanger
med sæbe m.m.
BARNÄNGENS Skrive- og Kopiblæk. Org.
(tom) flaske påtrykt ”Det eneste blæk som fik
GULDMEDALJE, Stockholm 1897”. H=23 cm.
Noen bruksspor, men dekorativ. Sans. meget
uvanlig.
BJELLANDS COCTAIL SILD. Pappskilt. ”Frisk som
en nyblandet Martini”. Tegning sign. ”Gun”. 27x38
cm. Bra stand.
BOKSER. Lott på 8. En Disney Askepott 24 x
24 x 12 cm. En Bjellands juleskrin 16 x 11 x
11. En Loretz Erbe Ø 22 cm og H 11,5 cm. En
Dropsfabrikken Rochs Mysen 21 x 16 x 24 cm.
Mfl. Se bilde på nett.
BP. Klisje med opplysninger om bensin. Det står
mye om bensin. Den er 12 x 18 cm.
300
Reklame, diverse *)
I 2301
MACKS BRYGGERI. Bayerøl. Ovalt blikkskilt.
Uvanlig. Det er ca. 26 x 36 cm og i bra stand.
NORA. Org. trykkplate til reklamesak. ”Endelig
kommer Nora”. 5x17 cm.
ODALS VÆRK, SANDER. 4 etiketter: Bokøl,
Landsøl og 2 ulike Vørterøl. Mindre anm.
OSLOBRYGGERIENE. Messingbjelle med
trehåndtak fra ca. 1920, merket ”Tilhører Oslobryggeriene”. Ble brukt i festlig lag for å signalisere
skåling. Noen bruksspor. Uvanlig.
OSLO-ØL. PILSNERØL. Emaljeskilt fra
Aktiebryggeriet 1928. 40x60 cm. Prima.
RINGNES. Dobbeltsidig reklameskilt i emalje for
”Ringnes Vørterøl”. Flott skilt med litt rust ved
festehuller, og små avslag på kanten.
RINGNES. Gammel ølkasse.
RINGNES Vørterøl - Lagerøl. Tosidig metallskilt.
Ca. 40 x 40 cm. Mindre skrammer.
SCHOU. Uvanlig celluloidskilt ”Øllet med tårnetiketten” str. 51 x 13 cm. En lengre rift høyre side
og noen riper.
SCHOUS. Brun flaske PÅSKEBRYGG med skimotiv på etiketten. Bør hentes.
SCHOUS BRIGG. Gammelt veggteppe. Malt på
sekkestriemateriale. Ca 75 x 110 cm.
SCHOUS BRYGGERI, CHRISTIANIA. Meget gammel ølflaske med pregetrykk i flasken. Ant. slutten
av 1800-tallet. Bør hentes.
SCHOUS BRYGGERI. Plakat tegnet av TRYGVE
M DAVIDSEN. Pilsflaske med kjøtt, fisk og ost
på benk foran et vindu med utsikt. Kommer fra
Grøndahl og Søn Foto-Mek Repr. Ant. et utkast.
I god stand, noe slitasje i hjørnene. Den er 43
x 37 cm.
SCHOUS BRYGGERI, stor og gammel reklameplakat i papp med øltønnemotiv. 67x95 cm. Flere
betydelige anmerkninger, men meget uvanlig.
SCHOUS LAGER/AALBORG AKVAVITT. Fransk
postkort med en flaske Schous Brewery Light
Lager og en Aaalborg Taffel-Akvavitt. Sendt fra
Sverige til Norge 1932. Kv. 1-2.
SCHOUS VØRTERØL. Emaljeskilt, 41x37 cm.
Prima stand.
SCHOUS VØRTERØL. Innrammet papplakat med
barnemotiv, ”at noe så godt kan være sundt”. Str.
ca 45 x 60 cm. Det er noen skader på plakaten.
Bør hentes pga. glass.
SCHOUS ØL. ”Schous øl er godt”. Fargerik plakat
signert Per Krogh. Den er 65 x 79 cm. Noe slitasje
rundt kantene.
SHERRY ETIKETTER. To Amontillado-etiketter i
ulike størrelser fra P.A.Larsen, Kristiania (Ø=9.5 og
7.5 cm). Fin stand.
SOLO. Gammel reklameplakat. ”Først mot tørst”.
Dreyer Trykk. 24x33 cm. Eldre innramming med
glass. Fuktskade? i nedre del. Noe falmet.
SOLO emaljeskilt fra 40-50-tallet. Ø=47 cm. Noen
flekker. Meget sjeldent.
ØLETIKETTER. Samling med vel 200 etiketter.
Norske bryggerier. Noen er tilsynelatende like,
men er forskjellige.
ØLNISSE til 5-liters øltønne fra Oslobryggeriene.
Fin stand.
Obj.nr.
I 2311
300
300
1000
I 2312
I 2313
700
1200
400
300
I 2314
I 2315
I 2316
1000
300
I 2317
1500
400
I 2318
400
I 2319
300
I 2320
200
I 2321
I 2322
400
400
400
I 2323
I 2324
300
I 2325
400
I 2326
1000
I 2327
500
I 2328
500
F 2329
F 2330
I 2331
I 2332
1500
I 2333
1000
400
400
400
I 2334
I 2335
I 2336
I 2337
I 2338
400
I 2339
300
I 2340
300
I 2341
I 2342
300
I 2343
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
BP. Trekantet advarselskilt i blikk. ”BP GAS propan
flytende gass meget ildsfarlig, røyking og all bruk
av åpen ild forbudt”. Sidene er 17,5 cm lange. Noe
misfarget og ”brunt”. Se bilde.
BRØDR. BENDIX LANDBRUGSMASKINER. Stort
emaljeskilt, 76x26 cm, større rustflekker og bruksspor. Unikt.
BRØDR. OTTESENS EFTFLGR. DampChocolade & Bonbons Fabrik, Christiania. Meget
gammel trekasse for Creme Chocolade. Utvendig
skadet etikett, den innvendige er bra. Smuss. Str.
26x19x7 cm. Sjelden.
CHEVROLET CORVETTE. Malt reklameskilt
i metall; noe rust, spesielt på baksiden. Ø = 65 cm.
CHRISTIAN HOLTER A/S. Kronelys husholdningslys 5-lys-400 gram. Originaleske med lys.
Litt slitasje.
CHRISTIANIA DROPSFABRIKK. Blikkboks med
hank. Dekorert med skiløper, fotballspiller, seiling,
jakt og trav rundt. Den er 17 cm i diam. og H=23
cm. Noen riper og skrammer, men pen.
DE FORENEDE NORSKE LAASE &
BESLAGFABRIKER. Blikkboks fra “Afdeling
Stavanger”. Flott dekor på lokket og på front står
det “1 Dus. Lommeknive med ætsede Skafte No.
50”. 10 x 10 x 4,5 cm. Medfølger i boksen 4 fine
lommekniver.
DIPLOM-IS. To fine landhandlerskilt som er så
store at de bør hentes: Meierienes fløteis. Stort
celluloid-skilt, str. 96x29 cm. Dessuten et gammelt
Diplom-Is skilt i tre som står på jernføtter. 74 x 117
cm. Begge med smuss og anm.
DRAMMEN. Emaljeskilt fra
FORSIKRINGSSELSKAPET NORGE A/S,
Drammen. Ca 40x20 cm. Flere rustflekker.
Sjeldent.
DROPSSPANN fra Joh. Ertnes, Moss. Noen
skrammer. 28x17 cm. Sjeldent.
F. L. DUVIER. Glasskilt med dekor. (46 x 27 cm)
FAKTURAER, BREVARK m.m. Lott med ca. 300
enheter, mye innenfor tobakk, sjokolade, vaskemidler, margarin, mel, konfeksjon, kaffe. Mye
duplisert. Mange fine headinger.
FAKTURAER. Ødelagt perm med mer enn 100
gamle fakturaer. Det aller meste utenlandske
fakturert til person i Christiania. Alt fra 1899. Noen
med stempelmerker.
FIRESTONE. Gammelt metallskilt, 40x40 cm.
Noen anm. rundt kantene og ved festehullene,
samt en flekk i firmalogoen. Relativt bra. Uvanlig
skilt.
FJELLSTUEMERKER. Lott med 27 merker i aluminium fra fjellstuer og steder. 7 er stokkemerker,
de andre skal syes på ryggsekken.
FR. MEYER, CHRISTIANIA. Gammel dropsboks
med fint blomstermotiv. 4.5x8x8 cm. Noen skrammer, men pen.
FR. MEYER, CHRISTIANIA. Miniatyr dropskrukke
i glass. H=20 cm. Bra stand. Bør hentes.
FR. MEYER, CHRISTIANIA. Miniatyr kaffekvern.
Blå farve. Meget sjelden. Rustflekker.
FR. MEYER, KRISTIANIA. Miniatyrkommode. H=7
cm. Noen anmerkninger.
FREIA. Flott jubileumsskål i 925 s. 1898-1998.
H=9 cm, Ø=14 cm. Sjelden.
FREIA dropsspann formet som melkespann. H=29
cm. Uvanlig modell. Betydelige bruksspor.
FREIA KAKAO REGIA. Den kjente boksen
med storken. Fra før skrivereformen 1917. Str.
20x10x12 cm. Noen skrammer.
FREIA PARADIS. Drops-konfekt-blanding. Lott to
bokser i ulik størrelse. Den største er 18 cm høy
og 10,5 cm bred, med en bulk og noe slitasje.
Den minste er 12 cm høy og 8 cm bred og i
bedre stand.
FRIONOR. Støpt skilt med vikingskip over fisk og
garn. Det er 7,5 x 10 cm.
FYRSTIKKESKER. Lott over 200 norske esker.
Her både eldre og nyere. Mange ulike.
GLASSKRUKKE. Stor og fin krukke for drops,
sanns. fra Kiellands (uten fabr. merke). En minimal
skade i øvre kant. H=36 cm.
GRIMSTADS KONSERVESFABRIK. Morsomt
spann m/hank. Ca. 16x15 cm. Noen skrammer.
Rust på lokket.
HOFFMANN LA ROCHE % CO. 11 franske
skjemtetegninger, kopier av gamle tegninger fra
1800-tallet, med opplysninger om div. legemidler
på bakside. De er 29 x 21 cm.
HUNTONIT fra A/S HUNTON BRUK, GJØVIK.
Isolasjons og Paneleringsplate. Emaljeskilt i ganske god stand. 40x25 cm. Noen malingsflekker
h. side.
HAAKON Stabelhengsler, cellulosepapp.
Emaljeskilt fra bransjeforeningen. Noen hvite
malingsflekker og mindre rustflekker. 40x25 cm.
Uvanlig.
IDDISER. 55 ulike til sardiner, brisling, sild, kippers, etc. Nesten alle i prima kval.
IDDISER. 60 ulike sardinetiketter fra Stavanger,
flere er gamle og ant. sjeldne. Litt var. kval. på
de eldste.
INTER LOMMEKNIVER/KNIVER. 21 sider med
tegninger av massevis av forskjellige lommekniver/
kniver fra denne italienske fabrikanten. Ant. fra
60-tallet.
600
500
Obj.nr.
F 2344
I 2345
Utrop
KAFFE. Emaljeskilt for Kaffe HAG, ”SKÅNER
DERES HJERTE”, 50 x 35 cm. Minimal flekk i
nedre kant, ellers prima.
KAFFE. To bokser fra Kristiania Kaffeforretning.
”Brændt kaffe”. Begge ca 21x11 cm. Den ene med
større anmerkninger. Dekorative.
3000
KAFFETÅRN fra Hjalmar Christensen, kaffehandler. ”Alltid det bedste i Kaffe”. To sider
med falmet rødfarve, de to andre sidene er
ganske bra. H=53 cm. Uvanlig.
KIELLANDS dropsspann. 25 x 17 cm. Pen stand.
KIELLANDS ENGELSK DROPS. Uvanlig blikkboks fra før skrivereformen 1917. Ca. 8x9 cm.
Noen skrammer.
LANDHANDLERLOTT. Fire esker til ”Spesial
mandelpudding”, Kastor hjemmefatger 4 poser
”Ekte Høirød”, 1 pose , 4 poser ”Ekte Marineblå”,
10 poser ”Ekte Mosegrønn”, 1 poser ”Kolør”, 2
pose ”Antilope”, 4 poser ”Finns hjemmefarge”, 1
boks ”Spesial bakepulver”, 1 pk. ”Småen sålebeskyttere”, 1 pk ”Alumit”, 1 eske med ”Blåtind”, 11
poser til ”Spesial dessert - saus”, og 4 poser til
”Malt kanel”.
LANDHANDLERLOTT. Fire esker til ”Spesial mandelpudding”, Kastor hjemmefarger 2 poser ”Ekte
Høirød”, 1 pose ”Ekte Skarlagenrød”, 4 poser
”Ekte Marineblå”, 10 poser ”Ekte Gressgrønn”, 2
poser ”Kolør”, 1 pose ”Antilope”, 4 poser ”Finns
hjemmefarge”, 1 pose ”Eskimo hjemmefarge”, 1
pk. ”Småen sålebeskyttere”, 1 pk ”Alumit”, to esker
med ”Blåtind”, 11 poser til ”Spesial dessert - saus”,
og 5 poser til ”Malt kanel”.
LANDHANDLERs arkiv med bl.a. masse fakturaer
tatt ut av en ringperm fra 1940-tallet, stammer
fra firmaet Røvang i Valdres + en protokoll fra en
annen landhandler (kredittnoteringer) fra 1916-17.
Bl. kval. Gi bud!
LILLEBORG/TOILETTPRODUKTER. Lott. Fire
Lilleborg saker. En liten ”spade” i jern preget
med Lilleborg (rørespade?) 21 cm(uten skaft),
en treeske til ”Krystal Grønsæbe Christiania”, en
barberkremtube i originaleske og en Pluss såpe i
originaleske. Medfølger en boks Barnengen talkum
og 8 stk. Solo Toilettsepe i en boks fra Sætre,
Bunad ull og silkevask fra Kløver-fabrikkene,
skurepulver fra Kortmans Fabrikker Fredrik ReeTrondheim og en firkantet flaske fra Barnengen
H=23.
MARGARINFABRIKKER. Lott: Gedigent askebeger fra Agra i stentøy, nummerert under ”756”,
ø=13 cm. Bra stand. Tre asjetter fra BRAVO margarinfabrikk i Stavanger (Egersund), ø=15.5 cm.
Mindre bruksspor. Dessuten en gammel kalenderholder fra MUSTAD & Søn, Christiania. Uvanlig.
MOSS AKTIEMØLLER. Eldre skilt i aluminium
med reklame for REX HØNSEFOR. 37x54 cm. Bra
stand. Sjeldent.
MOWINCKELS NORDKAP KAFFE. Emaljert blikkskilt i meget god stand. Merket E Feghth Bjørge
Oslo nede i høyre hjørne. Det er 50 x 20 cm.
MOWINKEL’S SOL MARGARIN. Gammelt innrammet speil med Mowinkelreklame. Speilet er av
blyglass og noe slitt. Det er 27 x 51 cm.
MØLLER & RINGSTAD. Sandvika Norway. Liten
rund spesiell lighter. På den andre siden er det
to fisker som hopper og det står ”Pearl Essence”.
Kjenner ikke til M&R annet enn at vi har funnet en
link på internett til Asker og Bærums historielag.
Det skal være en artikkel i en av årbøkene: ”Møller
og Ringstad-perlefiskere fra Sandvika”.
MØLLERS DAMPMEDICINTRAN. Gammel flaske
fra før skrivereformen 1917. Etiketten omtaler
utstillingspriser fra Paris 1900 og Christiania 1914.
H=17 cm.
NIGGER. Flytende ovnsverte støver ikke.
Fleischers Kjemiske Fabrikker A/S, Bergen.
Papplakat med noe smuss, små hull, hj.bøy, og
andre små anm. Str. 33x48 cm. Uvanlig.
NITEDALS TÆNDSTIKFABRIK. Silkepapirark med
flott reklame for 31 typer fyrstikkesker produsert
ved fabrikken. På engelsk og beregnet på det
engelske markedet. Det er 34 x 57 cm. Noe slitasje rundt kantene.
2500
600
800
500
300
300
400
500
F 2346
1800
400
I 2347
I 2348
400
500
I 2349
500
500
I 2350
400
300
500
I 2351
800
700
I 2352
3000
200
400
500
I 2353
300
300
I 2354
700
I 2355
300
I 2356
300
I 2357
400
600
I 2358
225
I 2359
800
300
I 2360
300
300
500
500
100
500
500
1500
750
300
300
300
500
500
33
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 2361
I 2362
F 2363
I 2364
I 2365
I 2366
I 2367
Utrop
NKL sjokoladefabrikk spann med norsk flagg og
sportsmotiver, bl.a. Sonja Henie, ø=16, h=23 cm.
Noen riper og flekker. Uvanlig.
NORSKE LIV. Emaljeskilt med teksten: ”Norske
Liv stiftet 1844” (35 x 16 cm). Små bemerkninger
ved hullene.
NORSK UKEBLAD ”bladet med de gode sider”
med bilde av Stomperud. Emaljeskilt str.
50x32 cm. Noe falmet i farvene, og noe spor
etter sparkling i øvre kant, ellers ganske bra.
Sjeldent å se.
NORSK UKEBLAD. Emaljeskilt. ”Landets flotteste”. 30x17 cm. Strøkent.
NORWAY. Norsk turistreklameplakat utg. av
”Norway Travel Association” 1962, trykt ved
Grøndal & søn, etter et bilde av Arne W. Normann.
Det er 62 x 100 cm. Noe rufsete i kanten. (OBS.
Hjørnet er ikke borte selv om det kan se slik ut
på bilde).
NYDALENS COMPAGNIE. En priscurant fra 4
mars 1937 og en reklameplakat for Nydalens garn.
Priscuranten er 24 x 32 cm, brett på midten ellers
i brukbar stand. Plakaten er 34 x 46 cm. Trykket
hos Emil Mostue, signert T W og er veldig slitt
med mange små hull i og en rift.
O.MUSTAD, CHRISTIANIA & GJØVIK. Org. eske
med gamle beltespenner. Uvanlig.
300
Obj.nr.
2381
1200
2500
I 2382
F 2383
600
300
I 2384
I 2385
I 2386
350
I 2387
I 2388
300
F 2389
I 2390
I 2391
I 2392
I 2393
I 2394
I 2395
I 2396
I 2397
F 2368
I 2369
I 2370
I 2371
I 2372
I 2373
I 2374
I 2375
I 2376
I 2377
I 2378
I 2379
I 2380
34
OSCAR AASHEIM, CHRISTIANIA. Meget gammel
miniatyrstol i metall. H=6 cm. Fin stand.
OSCAR AASHEIM, CHRISTIANIA. Miniatyrkrakk
med rosemaling. Noen flekker, ellers bra.
PARFYMEFLASKE. Gammel parfymeflaske fra
W.Scholdborg A/S, Christiania, h = ca 15 cm.
Sjelden.
RADIO/PLATESPILLER-REKLAME. Lott på 8.
Bl.a. to for Mascot fra Østfold Radio, to for Garrard
platespillere m.m.
REKLAMEPENNER / KULEPENNER. Lott på
1000 ulike reklamepenner. God kvalitet. Disse
stammer fra en av Norges største samlinger gjennom tidene. Verdt et godt gjennomsyn. Se flere
bilder for inntrykk av deler fra denne samlingen.
REKLAMEPENNER / KULEPENNER. Lott på
1000 ulike reklamepenner. God kvalitet. Disse
stammer fra en av Norges største samlinger gjennom tidene. Verdt et godt gjennomsyn. Se flere
bilder for inntrykk av deler fra denne samlingen.
REKLAMEPENNER / KULEPENNER. Lott på
2500 ulike reklamepenner. God kvalitet. Disse
stammer fra en av Norges største samlinger gjennom tidene. Verdt et godt gjennomsyn. Se flere
bilder for inntrykk av deler fra denne samlingen.
REKLAMEPENNER / KULEPENNER. Lott på
2850 ulike reklamepenner. God kvalitet. Disse
stammer fra en av Norges største samlinger
gjennom tidene. Verdt et godt gjennomsyn.
Se flere bilder for inntrykk av deler fra denne
samlingen.
REKLAMEPENNER / KULEPENNER. Lott på 96
ulike reklamepenner. Dette er spesielle penner,
som ikke er lik alle andre, god kvalitet. Disse stammer fra en av Norges største samlinger gjennom
tidene. Verdt et godt gjennomsyn. Se flere bilder
for inntrykk av deler fra denne samling.
REKLAMEPLAKATER. To originale reklameplakater for ”Camel”, ”Chesterfield”, ”Lucky Strike” og
”Old Gold”. Fra 1930-tallet. Flott stand med kunstnersignatur i trykket.
RULETT. Mild røketobakk. 9 runde pappreklamer
som henger sammen og utgjør en ”girlander”. De
har reklame på begge sider og er ca. 19 cm i dia.
RØDE KORS. Hjelp oss å hjelpe! Eldre plakat.
Grafia Lito. 32x48 cm. Bak skrevet med blyant:
”Solvang, søndag 17. sept. kl. 6, underholdingsaften”. Gjennomslag av denne skriften vises, ellers
pen stand.
SELO FILM. Emaljeskilt fra 1920-30-tallet. 15x100
cm. Rustflekker i nærheten av skruehull. Bra
ellers. Gi bud!
700
I 2398
500
I 2399
300
I 2400
300
I 2401
1000
1000
I 2402
I 2403
2500
Utrop
SERVICERINGEN. 4 papplakater (to like par) med
TV-sendetider for OL i Lake Placid. Serviceringen
var en butikk-kjede som solgte produkter fra bl.a.
ITT, National, Blaupunkt, Telefunken, Gold Star og
Sanyo. Med bilder av vinterkledde nordmenn og
en morsom skøyteløper og en vingekledd hopper.
De er 50 x 68 cm og en del skadet.
SILDESPANN fra Lars Strand AS, Trondheim med
norsk flagg. H=20 cm. Noen skrammer.
SKIENS MARGARIN. Flott emaljeskilt i stor
utgave. 34x34 cm. Små rustflekker i et par hjørner,
ellers prima.
SKIENS MARGARIN, lite reklametermometer.
Nordost, den beste bordost. H=16 cm. Bra stand.
SPAREBØSSE fra TØNSBERG
MARGARINFABRIK A/S. H=10 cm. Morsom.
Småflekker, men rel. bra stand.
SPECIAL KJEKSFABRIKKA/S. Fredrikstad.
Blikkboks. 23 x 22 x 24 cm.
STANDARD SKOTÖI. Gammel pengevekselskål
fra skoforretningen som lå i Christiania. Stentøy
med ukjent, preget prod. merke. Ø=21 cm. Pen
stand.
STOMATOL TANN-CREME. Emaljeskilt fra
1920-tallet. Carl A.Høyers Stomatolfabrikk A/S.
8x20 cm. Rustskader i 3 hjørner.
STOREBRAND. Emaljeskilt. ”Christiania
Almindelige forsikrings-aktieselskap”, str. 49x33
cm. Småflekker, men meget bra. Uvanlig.
SYKKEL. Gammel sykkelkatalog fra firma Ludvig
Munthe, Oslo for sesong 1929. 16s hefte, pen
stand.
SYKKEL. Gammelt blikkskilt for JYLLANDS DÆK,
”det sejge jyske” med bilde av gutt med sykkel.
Str. 24x35 cm. Betydelige anmerkninger, men
ant. uvanlig.
SYKKELMERKE for WESTBY
VELOCIPEDFABRIK, KONGSVINGER. Flott
kvalitet. Uvanlig?
SYMASKIN. Stort innrammet bilde. Tegning av
gammel symaskin og modellnr. 201 K. Str. 76x52
cm. Bør hentes pga. glass. Gi bud.
SÆPOLIN. Org. trykkplate til ”SÆPOLIN, Den
ideelle håndsæbe for bilister og motorfolk”. 9x15
cm. Uvanlig.
SÆTERSDAL & SØN, BERGEN. Papplakat:
”Blaabær kjøbes her!” 28 x 22 cm. Pen.
SÆTRE KJEKS. Disney matboks fra 30-tallet.
Med Mikke og Minnie på lokket og rundt kanten
hvor også Langbein er med. Forholdsvis bra
stand. Se bilder.
SÆTRE KJEKS. To bokser fra 40-50-tallet. Begge
i blikk med papirdekor. Begge boksene er noe slitt
og noe av papiret er borte. Den ene er 22 x 23 x
23 cm og den andre er 22 x 23 x 12 cm.
TANGENS GARDINER. Celluloid/blikkskilt. 20x27
cm. Små bruksspor. Pen stand. Uvanlig.
TEBOKS fra Adolph von Tangen. Victoria The.
Str. 31x26x26 cm. En del bruksspor. Skrammer
og rustflekker.
TIEDEMANN askebeger med reklame for Teddy,
Golden West, Medina og Cromwell fra Porsgrund
Porselen. Ø=13.5 cm. Pen stand.
TIEDEMANNS. Vekslepengeskål, ant. fra
1920-1930-tallet. Ligner på et askebeger,
men bunnen er av gummi. Resten er i et
litt porøst steinlignende rødt materiale. Med
Tiedemannslogo. En liten skade i kanten nede.
Skålen er 18,5 x 14 x 2,5 cm. Meget sjelden.
Medfølger et brev fra Tiedemann med svar på
spørsmål ang. dette objektet.
TØNSBERG SMÖRFABRIK. Stor blikkboks, 24x34
cm. Småskader, men rel. bra.
TØRRFISK. Morsom originalforpakning med
TRITON TØRRET FERSK-FISK fra A/S Norsk
Fiskeindustri, Bergen - Tromsø.
300
Obj.nr.
I 2405
I 2406
300
800
300
300
300
1000
1200
I 2407
I 2408
I 2409
I 2410
I 2411
2000
400
I 2412
300
I 2413
300
I 2414
100
300
I 2415
500
I 2416
300
400
I 2417
I 2418
800
500
700
1000
I 2419
I 2420
I 2422
I 2423
300
I 2424
I 2425
2850
I 2426
400
I 2427
500
300
I 2428
300
I 2429
I 2430
100
F 2404
VEDOVNEN BJØRN. DRAMMENS
JERNSTØBERI. Blikkskilt med kun minimale
anmerkninger. Nær perfekt stand.
1500
Utrop
400
300
1000
500
500
500
500
400
400
400
350
300
300
200
Skipsfart, maritime effekter *)
Skipsrelaterte gjenstander *)
I 2421
400
ZALO. To flasker i glass. Begge merket Zalo i
glasset. De er også merket under med nr. 625 og
nr. 2 og 3. De er 7 cm i diam. i bunn og H=18 cm.
Medfølger en eldre stor firkantet flaske. Den er 10
x 10 cm og H=22 cm.
ZEBRA PASTA. Ovnsværte. Treeske. Med flott
dekor på lokk som er løsnet fra esken. Noe dekor
rundt kanten også. Den er 34 x 24 x 7 cm. En god
del slitasje og anmerkninger.
ZIPPO. ”Windproof lighter”. Amerikansk blikkskilt
for denne populære lighteren. Veldig dekorativt.
En liten bulk i øverste høyre hjørne, ellers fint. Ca.
28 x 40 cm.
Banankasse full av mye morsomt. Bokser, esker,
fyrstikker, askebeger, lodd i eske, barnetrykkeri
m.m. Se bilder på nett.
Lott i eske med over 60 enheter. Her gammelt vaskemiddel, B-såper, tannbørster i esker, tobakksesker, steketermometer i originaleske, brosjyrer,
bokser m.m. Se bilder på nett.
Landhandlerlott: 5 papplakater: Diplom-is, Soft
Margarin, ost fra Norske Meierier til jul, samt to
Jaffa-plakater. Div. str. opp til 50x50 cm. Noen
mindre bruksspor her og der.
Kasse med ca. 20 enheter. Noen flasker, bl.a.
3 stk. Barnengens skrive og kopiblekk, Mack
Brewery Export Beer, 3 Freiaesker i papp og en i
tre, en South State reklamepakke i papp 15 x 5 x
24 cm noe defekt, m.m. Se bilder på nett.
Lott. Sætreboks med 20 div. småesker/bokser.
Her er bl.a. Kiddi hvit skokrem, Parba og Junior
barbersåpe (i originalesker), Lappesaker Jonas
Øglænd, liten Kongen av Norge blikkeske (Freia),
Gjövaags skokrem m.m. Se bilde.
Eske med div. reklame m.m. Skilt, fyrstikkesker,
Aftenpostenpute, Pez, filmstjerner m.m. Se bilder
på nett.
Lott. Blikkboks med 16 div. esker/småflasker m.m.
Her er blaovisan Fruktsalt-flaske (m/innhold), komplett eske med gamle sikkerhetsnåler, Bjørnebrygg
(uåpnet flaske i originaleske), Alumit, Gimle hjemmebrygg m.m. Se bilde.
Lott småesker i blikk og papp. Ca. 30 stk.
Halvparten i blikk, alt norsk. Se bilder på nett. I en
pappeske fra Barnengen.
Lott ca. 20 fakturaer, det meste fra 1920-tallet.
En fra Frydenlunds Bryggeri fra 1909, Jensen &
co Oslo, P. Backer Pelsvarehandel Oslo, Conrad
Langaard Tobakfabrikk (8 stk.), Christian Rohde
& Søn Skræddere Oslo, Bærums Jernoplag,
Vittingfos Hotel m.m.
Lott på 11 stk. brosjyrer/hefter. Bl.a. katalog fra
Olsens Enke 1941, Panduro Hobby katalog fra
60-tallet m.m. Se bilde på nett.
Eske med 8 stk. gamle, større blikkbokser, og 3
landhandlervesker + et stort FRYDENLUND Briggskilt i tre med større skade på midten. Var. kval.
ALASKA. Maleri på plate av ”R. Gulbrandsen”
(sprekker i platen) av ”Alaska” for fulle seil, med
folk ombord. Ca. 49 x 36,5 cm.
AVISO JEAN MOULIN. Halvmodell i messing, montert på plate. Fransk destroyer fra
1970-/1980-tallet.
BALTIKUM. Sjøkart nordlige del. Published by
James Imray and son England 1896. Det er ca.
170 x 110 cm. I bra stand.
BISCAYABUKTA. Sjøkart produsert av Norie &
Wilson England 1893. Det er ca. 135 x 103 cm.
Noen rifter i kantene.
BOTTENVIKEN. Sjøkart produsert av James
Imray and son England 1895. Det er ca. 110 x
170 cm. Bra.
BÅTBILDER. Lott på 7. To stk. innrammede, 29
x 17 cm. Diana og en båt fra Gunnar Knudsens
rederi. Wascana, norsk båt 35 x 25 cm. 4 mindre
på 17 x 11 cm. To av Wacana og Sosua (x2).
DEN ENGELSKE KANAL. Med kysten av England,
Frankrike og sørlige deler av Irland. Sjøkart produsert av James Imray and son England 1893. Det
er ca. 190 x 100 cm.
DEN NORSKE AMERIKALINJE. NAL.
Passasjerliste fra Bergensfjords tur fra New York til
Kristiansand, Kjøbenhavn og Oslo den 29 august
1956. Med 16 menyer, invitasjon til middag med
kaptein og program for underholdning. Mange av
menyene er brettet, men flere fine.
Fotoalbum med bilder fra NORDBEGAS sjøsetting
på Stord Verft 2. juni 1962. Skipet ble bygd for
Svedco, Oslo. Medfølger div. papirer: program,
bordpland, skipsrederens tale (original), fru skipsrederens tale (org.), avisutklipp, løse fotografier,
bedrifsblad fra Stord verft vedr. sjøsettingen.
Unik sak.
FRED. OLSEN. En uniformsjakke med 4 striper
(kaptein) som trenger en rens. Liten størrelse.
Knappene med rederilogo.
FRED. OLSEN. Skrin med div. samleobjekter:
Lightere, postkort, fotografier, lite flagg, flaskeåpnere, lite fat, sigarkasse, smykke, fyrstikkeske.
HOLLAND OG NORD-TYSKLAND. Sjøkart produsert av James Imray and son England 1896. Det
er ca. 200 x 110 cm.
350
350
400
400
400
500
400
350
400
500
500
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 2431
I 2432
I 2433
I 2434
I 2435
I 2436
I 2437
I 2438
I 2439
I 2440
I 2441
I 2442
Utrop
JAKT. Liten håndlaget modell av en liten jakt.
Jakter er små hurtigseilende fraktbåter med en
mast. Båten er i meget god stand, styrepinnen til
roret er litt skadet, båten er meget dekorativ. Den
er 50 cm lang 16 cm bred og 54 cm høy til toppen
av masten.
JUNGHANS. Nyoverhalt Junghans skipsur fra
1940-tallet. Med 7-dagers verk. Lakkert eiketre
rundt urkassen. Med nøkkel. Ø = 14,5 cm.
KATTEGAT. Sjøkart utgitt av James Imray and son
Englan 1896. Det er ca. 104 x 125 cm. I bra stand.
KERET. Bilde av ”Keret” Bergen. Sign. nede i venstre hjørne. ”H. Dhail”?. I gammel, reparert ramme.
KIKKERT. Stor kikkert med uttrekk utført i tre
og messing, pent håndarbeid, beskyttelseslokk i
begge ender, enkelte tørkesprekker i treet, ellers
pen og velholdt. Lengde 126 cm, med fullt uttrekk
147 cm.
MASKINTELEGRAF. Gammel modell av maskintelegraf i messing og tre, fra ”M/S Minerva” 1930. H
= ca. 22 cm. Dekorativ.
M/S ”STOCKHOLM”. Innrammet trykk av dette
skipet fra Svenska Amerika Linien, som gikk fra
Gøteborg til New York. Det er 69 x 48 cm. Hentes
hos Skanfil eller tas ut av ramme og sendes i rull.
M/S ”VEGA”. Brosjyre med lengdesnitt i farger av
denne båten fra Bergenske Dampskibsselskab
som gikk i rute mellom Bergen og Newcastle. Den
er 76 x 27 cm.
NORDATLANTEREN. Sjøkart publisert av Norie
& Wilson England 1893. Det er ca. 130 x 100 cm.
Noen rifter i kantene ellers fint.
REDNINGSBØYE. En gammel redningsbøye fra
1935/40-årene. Merket med ”Proof H G S D”,
(overmalt). I bra stand.
SKIPSKLOKKE. Gammel skipsklokke i messing.
(Opptreksfjæren er gåen) I stedet for slå som
vanlige klokker på helt og halvt, slår denne glass,
nøkkel medfølger.
SKIPSMASKINIST. Div. papirer og andre ting
etter en gammel sjømann og krigsseiler. Her er
Dampskibsmaskinist-certifikat, medlemsbok maskinistforeninger, dagbok med notater fra seilaser,
legitimasjonskort fra england 1943, brev fra Kong
Haakon til sjømennene julen 1941 m.m.
500
Obj.nr.
I 2446
1000
400
300
I 2447
1000
I 2448
500
300
I 2450
400
1000
I 2451
I 2452
500
I 2453
I 2454
I 2455
I 2456
I 2457
x 2443
I 2444
SKIPSUR. Made in Great Britain og Berry &
Mackay i Aberdeen (forhandler?). Kasse i messing. Med opptrekksnøkkel. Klokken tikker og går
og ser bra ut. Den er 17 cm i dia. og 8 cm dyp.
SKIPSUR. Originalt tysk åttekantet skipsur merke
”Junghans”, nøkkel mangler. OBS. Mangler glass.
1000
Utrop
3000
ANDERSEN, ARNE BANG. Fra seil til damp.
Stavanger sjøfarts historie. Stavanger 1978. 279
sider. Rikt illustrert. Originalbind med smussomslag. Trykt i 2000 nummererte eksemplarer, hvorav
dette er nr. 1966.
BERGGREEN, BRIT OG ARNE EMIL
CHRISTENSEN OG BÅRD KOLLTVEIT. Norsk
sjøfart. Bind 1. Oslo 1989. 328 s. Meget rikt illustrert, delvis i farver.
DAMPSKIPSFARTEN PÅ RANDSFJORDEN. Av
Helge Stenersen, 1983. 256 s. Omhandler alle
dampbåter som gikk på Randsfjorden mellom
1837-1961. Meget rikt ill., og org. innbinding.
Meget god stand.
HOLM-PETERSEN, F. & A. ROSENDAHL. Fra
sejl til diesel. Dansk skibsfart, søhandel og
skibsbygning. 1-4. København u.å. (Ca. 1950).
535+563+520+438 s. Rikt illustrert, også i farger.
Originalt bind. Noe slitasje.
NORGE PÅ HAVET. Ved Nils P. Vigeland. 1 - 4.
Oslo 1953. Nasjonalforlaget. Alle bindene med
smussomslag. Meget pent, nesten som nye.
OLSEN, KR. ANKER. Seilas og samfunn. Kongelig
Norsk Seilforening 1883-1958. Oslo 1958. 459
s. Rikt illustrert med seilbåter. Nr. 432 av 500
nummererte.
SIGNAL-BOG. Internasjonal signal-bog. Officiel
dansk udgave ved foranstaltning af IndenrigsMarine-Minisreriet. Kjøbenhavn 1881. Samt
”Illustreret Norges Historie” af O. A. Øverland, bind
1 (mangler første side). Begge er preget av sin
alder, men i bra stand.
STAVSETH, REIDAR. På nordnorsk kjøl.
Vesteraalens Dampskibsselskab gjennom 75 år.
1881-1956. Tegninger og bokustyr av Øyvind
Sørensen. Stokmarknes 1956. 363 s. Rikt illustrert.
Forside med noen flekker (fuktighetskade?) og litt
slitt rygg. Se bilde. Forøvrig meget pen.
Seks bøker: FYRLISTE 1973, Den Norske Los
”Fra Svenskegrensen til Jærens Rev”, bind II 1970
og ”Fra Stadt til Folla” bind IV 1957, ”Havneguide
for båteiere” 1981, ”Den nye havneboka” 1973,
”Havneboka - Halfred Hansens havnebeskrivelser
for seil- og motorbåter” 1953, bra stand.
Lott: ”Fjordvegen” av Tjeltveit, Njål, rutetrafikken
på Ryfylkefjordane, ”Fjordabådane” av Torgersen,
Magnus rutebåter i Ryfylke 1855 - 1980, tegninger
av Imsland Henry, illustrert, og ”Skoleskipene
ved Engvik”, Olaf T. Alle tre i bra stand med
smussomslag.
300
Bøker o.a. om skip (momsfritt)
I 2449
300
500
TYSK MILITÆR KIKKERT, observasjonskikkert for luftfartøy identifikasjon og generell
observasjon, 25 x 105 + ekstra liten kikkert
på toppen, lagd av Jos Schneider, Göttingen
i Tyskland. Dette er nr. 193, følger med solskydd til å trekke ut, havnet på Rygge gamle
flyplass og ble utloddet blandt de ansatte
på flyplassen i 1955-56. Har vært i privat eie
siden, kan se ekstremt langt og klart, meget
god stand. Bruksspor, meget uvanlig objekt.
Står på platte.
UBÅT. Gammel halvmodell på plate. Håndlaget
i teak.
Lott. To askebeger, nøkkelring, opptrekker,
sanghefte og en liten ”plakett”. Et askebeger
fra Wilhelmsen Line med Wilhelmsenbåt i
Panamakanalen. I glass, 11 x 9 cm. En opptrekker
fra DFDS. Et lite sanghefte fra NAL. Et glassaskebeger fra Eastern Steamship Lines Inc, 21 x 9 cm.,
en nøkkelring og en liten plakett ”General Sales
Agent” 6 x 8 cm. fra samme selskap.
I 2458
400
I 2467
I 2468
400
300
I 2469
300
I 2471
500
Speiderrelaterte samlegjenstander *)
I 2473
500
I 2474
500
400
I 2461
I 2478
I 2479
400
450
I 2463
x 2445
SOLKVADRANT i tre med kompass av metall,
dekorert med håndkolorerte kartoucher
på papir, skrevet på ”Verfertigt von David
Beringer”. Produsert i Nürnberg, Tyskland
midten av 1700-tallet. Mindre risser og avslag
på tre, papir og glass. Tilsvarende instrument finnes på National Maritime Museum
Greenwich, London.
8000
I 2464
I 2465
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
I 2480
I 2481
300
I 2482
I 2483
POSTKORT. 6 kort i småformat, bl.a. ett fra Baden
Powells besøk i Norge 1933 og tre fra Speidernes
Landsutstilling 1936. Ubr., kv. 1-2.
SPEIDERTIDSSKRIFTER. Ca. 80 stk., bl.a. 18
stk. Patruljetips 1982-85, 36 stk. Førerbladet
1978-84 (ett fra 1955), 12 stk. Speiderbladet
1983-86 og vel ett dusin andre tidsskrifter fra
80-tallet. Bra kval.
300
I 2484
I 2485
200
I 2486
I 2487
Tegneserier *)
I 2462
I 2476
I 2477
200
Tegneserier - Disney*)
I 2475
300
LANDSLEIREN ROMSDALEN 1928. Et ovalt lite
merke i metall.
Speiderrelaterte bøker og annet momsfritt
I 2460
I 2472
I 2488
DONALD DUCK. 1979-1992. Ca. 200 blader i
banankasse. Stort sett Vg-kvalitet. Medfølger Fant
sommeren 1969 Vg og jul 1974 og 1975 Vg/Fn.
Medfølger også en del Ole Brumm, noen Skrue og
B-gjengen månedsblad.
DONALD DUCK. Banankasse med ca. 250 blader
fra 1982-1998. Varierende kvalitet, snitt på Vg.
(Det medfølger mange blader fra samme periode
uten omslag).
DONALD DUCK. Årgang 1955 nr. 2, 1959 nr. 10
og 28, 1960 nr. 34, 1961 nr. 1-6, 10, 12-17, 22,
24-27, 29-30, 323,34, 36, 39, 43-47, 49, og 52.
Hovedsakelig kv. G.
DONALD DUCK 1978-83. Komplette årganger i
brukskval.
400
I 2489
300
I 2490
I 2491
300
I 2492
750
Utrop
MIKKE MUS. 1981-2004. 24 komplette årganger i
Mikke og Donaldpermer (300 blader). Bladene er
jevnt over Fn til Vf.
WALT DISNEY SERIE. Lott på to blader. SNEHVIT
OG DE SYV DVERGER fra 1951. Vg-. Slitasje
i rygg, har spor fra tidligere taperep. inni og noe
slitasje ellers, men henger bra sammen. ALICE I
EVENTYRLAND fra 1951. Vg. Noe slitasje i rygg,
tapet nederst i rygg og noen rynker.
WALT DISNEY SERIER. Lott på 4 fra 1952-1954.
Donald Duck på Grønland 1952. Vg. Slitt rygg,
rynker og ant. til rust på stifter. Donald Ducks familiealbum 1952. Vg/G. Slitt rygg, har muligens vært
innbundet, og en del slitasje ellers. Walt Disney
juleparade 1952. Vg. Slitt rygg og noe smårufs
ellers. Den lure Onkel Skrue 1954. G. Veldig slitt
rygg, navn på forside og en del annet.
Eske med div. Disney. Donald Duck, 15 stk.
fra 1967, 2 stk. 1968 og 14 stk. 1971-1972. To
månedshefter 1972 (2 og 3). Medfølger 16 pocketbøker, mest Donaldpocket, Donaldperm med 12
Fantomet fra 1988. Alle Donaldene kommer med
syrefrie plastlommer. Jevnt over Vg-kvalitet.
1500
ALBUM. Lott med ca. 70 album. Mange forskjellige bl.a. to store Tex Willerbøker (nr. 6 og 9), 2
TinTin, flere Asterix og Lucky Luke, Blueberry, flere
Lillemoralbum, flere Sprint, noen Walt Disney m.m.
Jevnt over Vg-kvalitet. 1970-/1990-tallet.
BILLY. Banankasse med ca. 140 blader fra
1988-1999. Medfølger 9 Billy pocketbøker. Veldig
bra kvalitet.
BILLY 1982-1993. Lott 111 blader. Ca komplett fra
1986-1993. Kvalitet Vg til Fn.
BRUMLE OG PER PÅ SKAUEN. 1942. Bladet
er Vg. Hel fin rygg, noen brune flekker rundt om i
bladet, blyantskrift og noe fargestift på forside og
litt rust på stifter. Ellers veldig bra.
COMMANDOES. 1962-1967. Lott 19 blader. Stort
sett Vg-kvalitet. Se bilde.
CONAN. 1993-1999. Ca. 50 blader. Jevnt over
Vg-Fn, flest Fn. Medfølger 11 stk. Magnum fra
1995 kvalitet Vg/Fn.
CONAN. To banankasser med Conan 1991-2003.
Ca. 150 blader og 25 album. For det meste meget
pen kvalitet.
DAMMS BILLEDSERIER. Ni eksemplarer 1942-44
i var. kval. Med er: 1942 nr. 2, 9, 12, 1943 nr. 2, 3,
5, 9, 10, 1944 nr. 1.
EO’S NORSKE BILDE-SERIER. 1942. Nr. 1. Vg-.
Slitt i rygg med splitt nedenfra og halvveis opp i
rygg og første side, ellers brukbart.
ERNIE. 1996-2005. Lott ca. 75 blader. Komplett
1996 med nr. 1 (det første nummeret). Disse
blader mangler: 3, 9, 12 1997, 2, 3, 5-9, 12 1998,
3-5 1999, 2 2000, 10, 11 2001, 2-4,7, 11 2002,
1,6, 8-11 2003, 2, 6, 7 2004. I 2005-årgangen
er det kun nr. 1 som medfølger. Medfølger også
Ernipocket ”Den usminkede sannhet” fra 1995.
Kvalitet jevnt over Fn.
ERNIE. Lott 52 blader 1997-2002. Stort sett
Fn-kvalitet. Medfølger Erniebok 1 fra 1993 i
kvalitet Fn.
FANTOMET. Lott 9 årganger. 1986-1991 og
1993-1995. Årg. 1986 med jubileumspesial. 1989
mangler nr. 18 og 1993 mangler nr. 13 og 21. Alle
bladene er Vf i Fantometpermer.
HAUKEPATRULJEN JULEN 1939. Vg-. Slitasje
i rygg, en bit øverst i rygg borte og ant. til rust
på stifter.
HAUKEPATRULJEN JULEN 1941. Vg+. Et fint
blad, noen rynker langs rygg og svak, svak ant. til
rust på en stift, ellers fint.
ILLUSTRERTE KLASSIKERE. Lott 25 stk. fra nr.
100-129. Nr. 100-102, 105-111, 113-115, 117-118
og 120-129. Bare 1 utg. Jevnt over Vg-kvalitet.
ILLUSTRERTE KLASSIKERE. Nr. 2 2. oppl. Vg, 3
1 oppl. Vg, 4 1 oppl. Vg, 6 1 oppl. G/Vg, 7 1 oppl.
Vg-, 8 1 oppl. Vg, 9 1 oppl. Vg, 10 2 oppl. Vg, 11 1
oppl. Vg og 12 1 oppl. Vg. Bladene er i en Illustrert
Klassiker-perm.
JUKAN. 1957. Komplett årg. 52 blader. Fn-Vf.
Flott årgang.
JULEHEFTER. 1970-2005. Lott 54 blader. Mange
forskjellige serier. Noen dubletter. Varierende kvalitet, men stort sett Vg eller bedre. REALISASJON!
JULEHEFTER. Banankasse med ca. 275 julehefter fra 1972-2005. Alle typer serier. Stort sett
Vg-kvalitet eller noe bedre. Lavt utrop, gi bud.
Noen få dubletter.
KNOLL OG TOTTS BILLEDBOK 1927. Vg. Litt
slitasje i rygg, rift 8 mm nede og 3 mm oppe og
litt rust på stifter, ellers veldig fint.
KNOLL OG TOTTS BILLEDBOK 1928. Vg-. Slitt
rygg med 3,5 cm splitt oppe og 1 cm nede, navn
på forside og noen skriblerier på bakside.
KRIGSBLADER. 1963-1969. Lott 30 blader. 15
stk. Kampserien, 7 stk. På Vingene, 3 stk. Spion
13, 3 stk. Alarm og 2 stk. Bajonettserien. Stort sett
Vg-kvalitet.
KRIGSBLADER. Lott ca. 115 stk.: 4 Commandos
krigsbøker (med 5 blader i hver) nr. 24, 32, 33 og
34. 60 stk. Kamp 1976-1982, 10 stk. Sobotør Q5,
12 stk. Spion 13, 9 stk. På Vingene og resten div.
De aller fleste fra 1978-1985. Stort sett Vg-kvalitet.
600
Tegneserier - øvrige *)
I 2470
Speider *)
I 2459
Obj.nr.
I 2466
1000
800
400
400
300
500
600
300
400
1000
350
600
400
650
750
750
750
1500
1500
100
750
2000
1500
750
400
35
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 2493
I 2494
I 2495
I 2496
I 2497
I 2498
I 2499
I 2500
I 2501
I 2502
I 2503
I 2504
I 2505
I 2506
I 2507
I 2508
I 2509
I 2510
I 2511
I 2512
I 2513
I 2514
I 2515
I 2516
I 2517
I 2518
I 2519
I 2520
I 2521
36
Utrop
KRIGSBLADER. Lott på ca. 70 blader. 22 stk.
Kampserien 1970-1990, 28 stk. Sabotør Q5
1974-1988, 8 stk. Spion 13 1973-1988, 9 stk.
På Vingene 1974-1989 m.m. Det aller meste fra
80-tallet. Stort sett Vg-kvalitet.
NILS OG BLÅMANN. Julen 1951. Kvalitet Fn/Vg.
PONDUS. 2000-2005 nesten komplett i permer
(mangler nr. 11 og 12 2003). Kvalitet stort sett VF.
PROFESSOR TANKE. En samling Tanke-streker
av M-27 (Mauritz Hansen). Olaf Nordlis forlag,
Oslo 1927. Slitt omslag. Noen flekker inni. Uvanlig.
PROFESSOR TANKE I. Lott på 3 stk. Ett med stiv
perm, ett med myk perm og ett som mangler forside. Alle 3 er Fair/G. Det med stiv perm er meget
slitt og nesten løsnet i rygg, det med myk perm er
med løst omslag som er festet til boken med tape.
SERIEMAGASINET. 1955-1968. Lott 9 blader. Nr.
11 1955, 3, 5, 8 1962, 3 1965, 3, 9 1967 og 8 og
10 1968. Kvalitet Vg og noen Vg+.
SMØRBUKK. 1967-1985/86. Lott 6 blader. 1967
Vg+, 1973 Vg+, 1975 Vg+, 1976 G, 1979 G og
1986/87 G. De tre første trukket for rust på stift og
de tre siste for avklippede høyre øvre hjørner på
omslag. Ellers er bladene veldig fine.
SMØRBUKK. 1967-1997. Lott 10 blader. 1967
Vg+, 1973 Vg, 1975 Vg, 1977 Fn, 1978 Fn+,
1983/84 Fn, 1985/86 Vf, 1987/88 Fn+, 1991 Fn+
og 1997 Vf. Trekk på de tre første er pga. rust på
stifter, ellers er de veldig fine.
TEMPO. Lott litt over 80 blader fra 1971-1979.
Stort sett Vg-kvalitet.
TEMPO. Lott med 170 stk 1968-82. Mest Tempo,
men også noen Supertempo. Svært var. kval.,
men noen er fine. Noen med ringpermhull. Bør
sees.
TEMPO 1968. 28 leseeksemplarer i svak kval.
Med er: 3, 6-10, 13, 24, 27-28, 30-36, 39-40,
42, 44-51.
TEMPO 1970. 36 leseeksemplarer. Ca kv. G. Med
er: 1-25, 28-31, 33, 45, 47, 49-53.
TEMPO 1972. 46 eksemplarer. Med er: 1-13,
15-23, 25-28, 31-51. Var. kv.
TEXAS. 1955-1963. Lott 8 blader. Nr. 14 og 16
1955, 29 og 30 1960, 14, 15 og 27 1962 og 13
1963. Kvalitet Vg.
TOMAHAWK. 1961-1963. Lott 12 blader. Nr. 4, 5,
6, 7, 9, 15, 20 1961, nr. 25, 26, 38 og 44 1962 og
et nr. 25 ukjent år. Dette koster bare 1 kr i motsetning til de andre som koster 1,25 kr. Kvalitet Vg
eller litt bedre. Sjeldne blader.
VANGSGUTANE. 8de Hefte fra 1949. Vg. Litt slitasje i rygg, noen rynker, men ellers ganske bra.
VILL VEST. 56 blader. Med er: 1954 nr 1, 21,
27. 1955 nr 24. 1956 nr 21. 1958 15 stk.: 27-31,
35-37, 43, 45-46, 48-50, 52. 1959 6 stk: 1, 3-4, 6,
42 og 50, 1960 9 stk: nr 6-7, 13, 22, 30, 32, 49,
51, 53. 1963 8 stk.: 3, 10-13, 18, 36-37. 1965 13
stk.: 13-14, 16, 18-22, 25-29. Kv. ca VG.
Lott på ca. 45 album. Noen få blader bl.a. Pyton
medfølger. Mye forskjellig. Jevnt over bra kvalitet.
Se bilder på nett.
Banankasse med ca. 160 blader og album fra
1980-2003. Her er bl.a. Magnum, Demonen,
Darkness, Conan, Edge, Mad m.m. Stort sett
Vg-Fn kvalitet.
Eske med 80 blader 1955-1978, 11 album og 26
pocket. Mye forskjellig. Bl.a. to Donald fra 1955 og
1957, Serienytt nr. 3 1968, James Bond nr. 9 1968
m.m. Se bilder på nett.
Eske med div. blader og vedlegg. 26 vedlegg til
Donald, noe fra 1969-1973, 6 vedlegg Bamse og
et til Fantomet. 27 Bamse, et fra 1977, resten fra
90-tallet, 8 Hjerterevyen 1973-1983, ca. 30 Donald
fra 90-tallet og Ferdinand 1964 (Vg/G). Bladene er
jevnt over Vg. Medfølger Tegn 1 1986 (det første)
og 5 1987.
Lott ca. 110-120 litt nyere serier. Her er bl.a.
Spawn, Conan, Fantomet, LGV, Gigant m.m. +
noen album. Veldig bra kvalitet på det meste.
Lott ca. 50 blader. 18 stk. Smørbukk 1978-2009
+ 3 opptrykk av eldre, 15 stk. Tuss og troll
1992-2009, Seriespesial 911 1987, 1, 7 1986, 3, 6,
8 1987, Agent X9 5 1975, 3, 5, 11 1987, 1, 8 1988
og Humorparaden 1 1992. Kvalitet Fn til Vf.
Over 100 blader og album i en banankasse. Bl.a.
Illustrerte Klassikere nr 5 i kv. gd. Flere Mine
Klassikere, Conan i god kvalitet m.m. Variert lott
som bør sees. Vekt 18 kg brutto.
Overfylt banankasse med minst 150 blader og
album. Variert lott som bør sees. Vekt ca. 22 kg
brutto.
Lott ca. 30 blader. Blondie 1959 Vg, 12
Tarzanblader bl.a. gavealbum 1975 og 1977,
Pondus 1-6 2001 og 2006 og Rødøye 1981, 1983
og 1984. Bladene er Vg til Fn.
Eske med ca. 140 blader/pocket. 78 stk. Billy
1984-2003 i bra kvalitet. 63 div. blader/pocket. Se
bilder på nett.
Lott med diverse tegneserier og album. Vel 15 kg.
brutto. Variert.
Lott 120 blader fra 1960-tallet til 1980-tallet.
Familien Flint fra 60-tallet, Snurre og Tarzan
fra 70-tallet, Vill Vest fra 80-tallet, Hjerterevyen/
Tuppen/Lillemor (til sammen 20 stk) fra 70-80-tallet m.m. Jevnt over kvalitet Vg.
Obj.nr.
500
I 2522
500
700
I 2523
750
500
Utrop
150
BIBELEN I BILDER. Bind 1-8. Komplett. Utg. av
Familien 1984. Alle med smussomslag. Bind 1 og
8 noe fuktskadet.
DISNEY. Storformatbok ”Onkel Skrue og lykkeskillingen og andre historier” (Oslo 1989). Velholdt.
DONALD DUCK & CO. De komplette årgangene,
5 bøker. Årgangene 1948 og 1949 (et bind), 1950,
1951 del I, 1952 del I og 1953 del II. Kvalitet Vg/
Fn (mest Fn).
KING PRÆRIERYTTEREN. Komplett 1. - 12. hefte
1941, innbundet i org. bind med tittel på ryggen.
Meget pen!
500
BRUDEKJOLE. Med tilbehør. Se bilde på nett.
PERLEBRODERI. Lott. To vesker dekorert med
perler. Tre tøystykker med perledekor til ukjent
bruk. Uvanlige.
POLITIUNIFORM. Paradeuniform, dame str. medium. Skjorte str. 44. Bukse datert ”Politiintendanten
1978”. Båtlue og ubr. almanakk 2004 medfølger.
Pen stand. (Teaterrekvisitt?)
PRADA. Flott veske med litt slitasje. Kan ikke
garantere for ekthet, men den ser kvalitetsmessig
bra ut. Ta en kikk på visning. Ca. 40 x 27 cm.
VEGGTEPPE. Vevd teppe i brunt og hvitt med 3
motiv av urner. Det er 60 x 126 cm.
VEVD løper/veggteppe. Flerfarvet. Str. 50x100
cm. Bomull/viskose. Kan vaskes på 60 grader.
Dekorativ.
300
500
Tegneserier innbundet/i bøker
I 2524
2525
I 2526
400
300
Lott med: ”Det nye seriemagasinet” nr. 1
1956, ”Lucky luke” nr. 1/3, 2/3, 4/3,og 18/2,
”Vangsgutane” 1969, ”Smørbukk” 1974, 1975,
og 1979, ”Nr. 91 Stomperud” årgang 1960-1961,
1966-68 og 1969, ”Tuss og Troll” 1976. Variabel
kvalitet for det meste bra.
Rotelott med diverse tegneserier. Tils. ca. 80 stk.
(ca. 6 kg). Variert. Gi bud!
I 2527
Tepper/tekstiler/sko/vesker, etc. *)
750
I 2528
I 2529
I 2530
500
500
300
300
400
I 2531
I 2532
I 2533
Obj.nr.
400
F 2546
BLUE HILL, SPECIAL VIRGINIA. Meget sjeldent
emaljeskilt fra norsk tobakkfabrikk, ca. 1920.
33x10 cm. Overmalt rustflekk v. side, noen skrammer. Ellers ok.
BLUE MASTER blikkskilt. 25x33 cm. En bøy i øvre
v. hjørne, ellers prima.
BLUE MASTER gradestokk fra TIEDEMANN.
15x45 cm. Pent restaurert.
CIGARESKE i blikk fra Nolte & Sön, Bergen.
Victoria. 6x16x10 cm. Ant. over 100 år gammel.
Norsk flagg. Større anmerkninger. Uvanlig.
DAGENS TOBAK. Glasskilt med Premier Smoking
Mixture. Ca. 36 x 16 cm. Bør hentes.
DRAMMEN. Gammel fyrstikkeske med reklame for
A/S Drammens Armaturfabrik, tlf. 599. Pen stand.
FAIR PLAY. 20-pakning sigaretter med intakt
avgiftsmerke. Prod. av Neto. Noe kval.anm.
GREEN STRIPE, Virginia Cigarettes. 10 pakn.
sigaretter fra P.A.Larsen A/S, Oslo med intakt
avgiftsmerke. Sjelden.
H.JÖLSENS TÆNDSTIKKER, Hovedoplag A.Hiort,
Christiania. Fyrstikkeske med org. fosforstikker fra
1800-tallet i fin stand.
JAGUAR MIXTURE tobakk fra Oslo Tobakkfabrikk
AS. Med intakt avgiftsmerke. En liten bulk på toppen. Meget sjelden.
JULIUS HAUGEN Tobakfabrik, Christiania. Karvet
Bladtobak. En av landets flotteste tobakkesker
med dekor også på innsiden. Små skrammer.
KRONPRINS OLAV CIGARETTER. 18 forskjellige
sigarettmerker i silke. I meget god stand.
LANGAARDS TOBAK. Meget flott emaljeskilt.
35x11.5 cm. Prima.
LANGAARDS TOBAKKER. Plakat med kart
over Norge. ”Eneste ærespris i branchen
Jubileumsutstillingen 1914”. Str. 53x81 cm.
Innrammet med glass. Bør derfor hentes. Meget
sjelden plakat.
LANGPIPE med fint lokk og beslag. Ingen sølvstempler å se. L=50 cm.
LARVIK TOBAKKFABRIKK. To uåpnede esker
med ”Heimavlet Tobakk”, med avgiftsmerker.
LIGHTERE. Eske med 34 stk, hvorav 6 bordlightere, bl.a. Ronson, Prince, Corona, Consul m.fl.
Flere m/reklame.
LIGHTERE. Treplate påmontert 17 morsomme
lightere. Str. 96x40 cm.
LONG FELLOW. Aluminiumsskilt, ant. fra 50-tallet.
Str. 50x67 cm. Små skrammer.
M.GLOTT. Folder med 40 gamle samlebilder av
idrettsutøvere på 1920-tallet. Forsidetegn. sign.
”S.P”. Noe var. kval.
NETO MILD MIXTURE. Reklameplakat i papp, ”så
mild og frisk som en morgenstund”. Signert ET>
ntv. og NOREFA nth. Noe buet, slitasje og misfarging rundt kanten.
NITEDAL. Et salgsinformasjonstrykk fra Nitedals
fyrstikker, Christiania. Viser de ulike fyrstikkeskene, ant. beregnet på det engelske markedet. Str.
31 x 25 cm. Pen stand.
NITEDALS FYRSTIKKER. Asjett og tallerken
fra PP m/grønt stempel. Også stemplet hhv.
Christiania Glasmagasin og Ingwald Nielsen; Ø 19
og 24 cm. Pen stand.
”Norsk A Tobakk” fra Rogaland Tobakkfabrikk, god
kvalitet med ubrutt avgiftssegl.
NORSKAVLET TOBAKK fra Skøyen
Tobakkfabrikk. Med intakt avgiftsmerke. Noe
kval.anm.
PETTERØES. Uåpnet eske: Petterøes blanding,
lett type, middelskarvet. Med avgiftsmerke.
PIPER. BBB-piper London England. Lott på 10
stk. Best Make nr. 402, 602, 604 og 616. Contrast
nr. 402, 651 og 713. Minerva nr. 300 og 307 s.
Perfect Make nr. 307 s. Veldig god stand.
PIPER. Comoy-piper England. Lott 8 stk. Mod.
Tradition nr. 27, 36, 87, 212, 214, 322 og 238.
London Pride nr. 4. Fin kvalitet.
PIPER. Lott 9 engelske piper. Mod. Parker 2 nr.
47 og 192/F, Parker 3 nr. 47, Parker 4 nr. 45 og 81
F, mod. Hardcastle sandblåst rett type, vanlig rett
type, Jack O’ London medium og liten. Bra kvalitet.
PIPER. Lott 9 stk. engelske. Modell Civic hatt
de luxe nr. 001 og 085, Charatan Belvedere nr.
014, 89DC og 2122X, Terminus nr 5019, London
Castle, Natural London og Scottie briar/leather.
Bra kvalitet.
5000
100
250
500
900
1250
F 2547
F 2548
I 2549
I 2550
I 2551
500
500
500
I 2552
I 2553
I 2554
I 2555
Telefoner, telegrammer, etc. *)
F 2556
600
I 2557
F 2558
F 2559
500
400
I 2560
I 2561
600
I 2562
500
I 2563
500
F 2534
F 2535
F 2536
I 2537
500
500
I 2538
I 2539
500
I 2540
500
400
400
300
I 2541
I 2542
EIFFELTÅRNET. Klassisk og legendarisk bordtelefon, laget av L.M.Ericsson mellom 1892
og 1925. Videreutvikling av modellen fra 1884.
Også kalt ”symaskina” pga. det uvanlige utseendet. Sjelden.
VEGGTELEFON fra Elektrisk Bureau AS,
Kristiania. Noen skrammer i treverket, pen
logo.
VEGGTELEFON med logo fra RIKSTELEFONEN.
Sjeldent pent eksemplar i lyst tre.
TELEGRAM. En ukjent kunstners uferdige utkast
til telegram for Sølvbrudeparet. Fra forlaget
Børrehaug & Remmen. Str. ca 25x35 cm. Limt opp
på papplate.
TELEGRAM. En ukjent kunstners uferdige utkast
til telegram for Sølvbrudeparet. Fra forlaget
Børrehaug & Remmen. Str. ca 25x35 cm. Limt opp
på papplate.
TELEGRAM. En ukjent kunstners uferdige utkast
til telegram for Sølvbrudeparet. Fra forlaget
Børrehaug & Remmen. Str. ca 25x35 cm. Limt opp
på papplate.
TELEGRAM. En ukjent kunstners uferdige utkast
til telegram for Sølvbrudeparet. Fra forlaget
Børrehaug & Remmen. Str. 25x35 cm. Limt opp
på papplate.
TELEGRAM. En ukjent kunstners utkast til
telegram for Sølvbrudeparet. Dyktig kunstner.
Damsleth? Fra forlaget Børrehaug & Remmen. Str.
25x35 cm. Limt opp på papplate.
BORDTELEFON med nyere riksløve. S.k.
”Osloskive”. Noen bruksspor.
4500
ARENDALS TOBAKFABRIK. Meget flott tobakkboks med bl.a. Arendals gamle byvåpen (frem
til 1924) og neger. H=13 cm. Noen skrammer.
Sjelden.
ASBJØRNSENS EVENTYRBLANDING. Gammel
plakat i org. innramming m/glass ”Eventyrblanding
i fredspipa” (fra like etter krigen?). Str. 48x69 cm.
Bør hentes.
1000
Tobakkseffekter *)
F 2543
300
I 2544
Utrop
ASKEBEGRE. Lott på 7 reklameaskebegre. Tre
for Martini. Et firkantet i brunt glass, 11 x 11 x
2, et firkantet i plast 10 x 10 cm og et trekantet
keramikk hvor siden er 12 cm lange. Et rundt i
keramikk for Famous Grouse 16 cm i dia. Et rundt
i plast for John Bull Bitter 17 cm i dia. Et rundt i
glass for Marlboro 10 cm i dia. Det siste et rundt i
plast med Cola-reklame 10 cm i dia.
300
500
I 2545
2500
2000
I 2564
I 2565
I 2566
I 2567
500
I 2568
500
I 2569
500
500
500
300
700
I 2570
I 2571
I 2572
I 2573
I 2574
I 2575
500
2000
300
200
300
200
300
400
700
1000
450
1500
2000
400
300
500
300
400
250
300
300
400
350
200
300
700
600
600
600
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 2576
I 2577
I 2578
I 2579
I 2580
I 2581
I 2582
I 2583
I 2584
I 2585
I 2586
I 2587
I 2588
F 2589
I 2590
I 2591
I 2592
I 2593
I 2594
I 2595
I 2596
I 2597
I 2598
Utrop
PIPER. Orlik-piper fra England. Lott på 14 stk.
Model De Luxe nr. LX 20, Corona nr. 20 og 28,
Coral nr. D 3, Orlik of old Bond Street nr. A6, A13,
A37, A176, AX27, AX116, 27, ?, Orlik Bondblist
sort og brun. Bra kvalitet.
PIPER. Piper fra Frankrike. Lott på 9. Modell Butz
Chaguin modell Capitan Flamme extra, Capitan
nr. 640, Supermate nr. 1025 og 1693, en ?, Ropp
Grand Duc nr 5, Six Nr 12 og 2 stk. Triumph nr.
901. Bra kvalitet.
PIPER. To eldre piper, den ene med sølvlokk.
L=ca. 23-30 cm.
RULETT. Mild Rulletobakk. Aluminiumsskilt, ant.
fra 50-tallet i strøken stand. 48x62 cm.
SIGARESKE. I mørkt tre med hygrometer. Med
egyptisk dekor på forside “Tut-ankh-Amon” og
hieroglyfer. Inni esken er det 2 “etager”. Medfølger
10 div. sigarer. Esken har en del slitasje, låsbart,
men mangler nøkkel. Det er ca. 48 x 27 x 9 cm.
SIGARETTKORT. 12 Akaba, 11 ulike, internasjonale drakter, blandet kvalitet, og 25 Akaba norske
nasjonaldrakter. De fleste i god kvalitet
SIGARETTKORT. Marmara eventyr 20 stk., hvorav
17 forskjellige, og ett Akaba eventyr. Bra kvalitet.
SIGARETTKORT. Mer enn 365 kort fra
“Tiedemanns tobak” og “Cromwell”, dekker bl.a.
følgende områder: boksing, sykling, ski, skihopp,
skøyteløp, flyging, historiske personer, samt mye
mer. Variabel kvalitet.
SIGARETTKORT. Til sammen 367 stk. i lite
album. 47 historiske personer fra Tiedemann, 8
stk. Norges dyreliv i sjøen fra Tiedemann, resten
idrettstjerner.
SKRÅTOBAKK. Prima skråtobakk fra Carl F.
Johannessen, Oslo. Med elefantmotiv. Pen stand.
SKRÅTOBAKKESKE i miniatyr. Switzent, Carl F.
Johannessen A/S, Oslo. Bak: “Registreret varemærke” (altså før skrivereform). Fin stand.
SOUTH STATE. “Over til South State - det finnes
ikke maken!”. Aluminiumsskilt, ant. fra 50-tallet.
35x50 cm. Prima stand.
SOUTH STATE. Aluminiumsskilt, ant. fra 50-tallet i
strøken stand. 48x62 cm.
SOUTH STATE. Glasskilt med reklame: “Over
til South State, det finnes ikke maken!”. Ca 30 x
16 cm. Rust på festebrakettene, ellers bra. Bør
hentes.
SOUTH STATE det finnes ikke maken!
Aluminiumsskilt fra ca. 1950, 35x50 cm. Flekker
og bulker langs kantene.
TANGANYIKA PIPE. Merskumpipe i originaleske.
I fin stand.
TIEDEMANN’S TOBAK askebeger fra Porsgrunns
Porselen med motiv EKORN. Ø=10 cm. Bra stand.
TIEDEMANN BLAA MIXTURE, gammel tobakkseske med intakt avgiftsmerke. Uvanlig.
TIEDEMANN emaljeskilt. Laget på Cathrineholm,
Fredrikshald. Stort, orange skilt som ofte sees på
postkort. Noen rustflekker langs kantene og rundt
monteringshullene. Str. 2x0.3 m.
TIEDEMANN KAKI CUT pipetobak, eske med
intakt avgiftsmerke.
TIEDEMANN Karvet Bladtobak. Fin, tom eske
med fiskeren. H=11 cm. Noen anm.
TIEDEMANNS. Figur av FISKEREN i glass el.
krystall, H=22,5 cm. Pen. Dessuten en modell av
fiskeren i stentøy, fra jubileumsåret 1978, H=20
cm. Bør hentes.
TIEDEMANN SIGARETTKORT. 500 stk. idrett, en
god del dubletter. Blandet kvalitet.
Obj.nr.
800
I 2601
600
I 2602
I 2603
200
400
I 2604
500
I 2605
I 2606
400
250
I 2607
1000
I 2608
500
400
400
I 2610
I 2611
I 2612
I 2613
400
x 2614
300
I 2615
400
300
400
I 2616
400
1500
300
300
1000
450
Utrop
3000
AFRIKANSK KUNSTHANDVERK. I tre, makondestil. H = 50cm, B = 14 cm.
AFRIKANSK KUNSTHANDVERK. Skåret skrin i
tre med lokk. H = 21 cm, B = 15 cm, L = 35 cm.
Fint arbeid.
AFRIKANSK KUNSTHÅNDVERK. Elefant skåret i
tre. H = 29 cm, L = 29 cm, B = 21 cm.
AFRIKANSK KUNSTHÅNDVERK. Flott skåret
neshorn i tre: H = 17 cm, L = 35 cm.
AFRIKANSK KUNSTHÅNDVERK. Skåret monolittfigur i tre. H = 32 cm, B = 20 cm. Flott arbeide.
AFRIKANSK KUNSTHÅNDVERK. Stort skåret
skrin i tre med lokk. H = 23 cm, B = 20 cm, L = 35
cm. Flott arbeide.
HÅNDARBEIDE. Fra et bo kommer fire små
gjenstander: Utskåret Charlie Chaplin har brukket
staven (kan repareres), ukj. sign. under, en slitt
støvel utskåret i tre, en bukk med brukket horn fra
Kenya, samt en morsom figur av et eldre ektepar
i stengods etter motiv fra Marit Walles malerier.
Gi bud!
JOSEF? Fra bibelen. Flott stor utskjært og malt
figur i tre av bibelsk person. Den er signert og
datert under med Rolf Andreassen Alsus, Kråkerøy
1965. Han er 51 cm høy. Det er en sprekk fra midt
på bunnen foran og 12 cm opp. Se bilder.
ROKK. Nylavet og ubehandlet. Medfølger karv
som er brukt, men ant. ikke veldig gammel. MÅ
HENTES.
SVERD/SPYD. Afrikansk arbeid. Antageligvis
suvenir. Kom til Norge med et gammelt misjonærpar. Det er 84 cm langt. Liten skade på tuppen.
TJUKE. Bearbeidet flott stykke som er lagd lysestake av, flott på hytta, mye jobb. Ca. 22 cm lang
og 20 cm høy.
Lott 3 utskjærte figurer. En gammel dame som
bærer ved og kvist, en gammel tømmerhugger
og en nonne. De er signert SIC. De er fra 18 til
22 cm høye.
500
BELTEDYR. Utstoppet argentinsk beltedyr. L =
ca. 43 cm.
REV på “sten”. Meget dekorativ rødrev. H=ca. 50
cm + hale. Bør sees og må helst hentes i Oslo,
Haugesund eller Sarpsborg.
800
Trefigurer/-arbeid *)
I 2609
300
TIEDEMANN TEDDY, Virginia Cigaretter. Originalt
emaljeskilt fra tiden da Teddy ble lansert, laget av
Bjarne Rein, Christiania. Str. 14x25cm. Noen flekker og litt restaurert. Bak: skrevet med hvit lakk:
“Fornes i Vikna”. Meget sjeldent.
TIEDEMANN TEDDY / HOBBY reklamespeil.
Sjelden utgave. Str. 39x81cm. Noen skrammer.
Må hentes.
TIGER BRAND. Tiedemanns Smoking
Mixture, blikkeske, produsert og stemplet i
CHARLOTTENBERG. Esken er tom, men den må
være uvanlig. Den er 12 x 7 x 2,4 cm. Noe slitasje.
WILHELMSEN & Co. 10 pakning POLAR sigaretter med intakt avgiftsmerke. Isbjørnmotiv.
WITH’S TOBAKFABRIK. Blikkeske for KARVET
BLADTOBAK fra A/S Johannes N. With’s tobaksfabriker, Christiania. Sjelden.
Lott: to tomme blikkbokser: CARL F.
JOHANNESSEN, Kristiania. Superior Snaddetobak
og en fra Conrad Langaard, Christiania: Karvet
bladtobak. Noe anm. Dekorative.
Lott. En uåpnet PETTERØE’S 2, finkarvet mildeste røketobakk. En pakke uåpnet CasaSport
“Cigarettes Olympic Bleue” fra Marocco. En uåpnet Royer chocolate sticks lagd i Holland, sigaretter. En uåpnet Johann L. Tiedemanns blå snus no.
1. Tre pakker uåpnet Rizzla sigaretthylser.
Lott to uåpnede sigarettpakker. En Cromwell
Turkish Blend og en Camel.
I 2617
I 2618
I 2619
2620
Utstoppede dyr og fugler *)
x 2621
I 2622
Verktøy *)
I 2623
I 2624
I 2625
I 2626
F 2599
I 2600
TIEDEMANNS kjente figur FISKEREN. Den største utgaven i okergrønn farve. Noen hvite flekker
her og der. H=40 cm + sokkel 6 cm.
TIEDEMANNS TT Spesialtobakk for rulling.
Blikkskilt med større anmerkninger. Str. 66x50
cm. Uvanlig.
2500
I 2628
I 2629
I 2630
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
I 2632
1000
200
300
300
500
I 2633
I 2634
I 2635
I 2636
I 2637
I 2638
400
200
I 2639
I 2640
I 2641
400
400
300
I 2642
400
600
100
I 2643
2644
500
2645
500
I 2646
300
500
750
I 2647
BØKER. Eske med en del eldre bøker fra
1900-1920. Medfølger noen nyere ubeskåret. Se
bilder på nett.
BØKER. Lott med 50 diktsamlinger. Var. stand.
FLINTLÅSGEVÆR. Jordfunn. I svært dårlig stand.
Lar seg neppe restaurere. L=153 cm.
FRUKTKASSEETIKETTER. 5 ulike fra
1930-/40-tallet. Flott stand med dekorative maritime motiver. Ubrukte.
100
I 2648
I 2650
I 2651
300
I 2652
500
I 2653
600
I 2654
100
100
100
Utrop
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
OL og andre idrettsartikler *)
I 2649
700
JUNGHANS. Veggur fra midten av forrige århundre. (35 x 63 cm) Obs. h.s. ornament savnet.
GI BUD.
KART. EAST AFRICA PROTECTORATE. General
Plan (Provisional). January 1912. Innrammet. Ca.
72 x 72 cm.
KART. Lott div. kart fra Norge og utland. Nytt og
gammelt. 5 store nyere veikart fra Norge. Lavt
utrop, gi bud.
LEKER. Eske med diverse eldre leker og spill.
Rotelott som bør sees. Bildet gir et inntrykk av
mengden. Var. kval.
MAGASINER. Banankasse full av magasiner/
blader. Stoff om damer, konge, krig m.m. Lavt
utrop, gi bud.
MUSIKK. To afrikanskje trommer medbrakt hjem
fra Afrika. H = 54, 30 cm.
OPPTREKKERE. Stor samling reklameopptrekkere ca. 1200 stk.
PHILIPS VCR VR. 2002. Videospiller. Dynamic
Track Following Video Cassette Recorder. Meget
pen, knapt brukt.
SAMLERKORT. Noen hundre Pokemonkort serie
3 i perm. Telekort Norge og utland ca. 125, en
del like. Medfølger 9 Spiderman ringpermer. Lavt
utrop, gi bud.
SAMOVAR. I messing. Tilhørte innl. bestefar
så den er forholdsvis gammel, slutten av 1800,
begynnelsen av 1900-tallet. H=55 cm. En del
brukspor, men dekorativ.
SØLVPLETTLOTT. Sukkerskål og fløtemugge
fra Hestenes i Bergen, merket EPNS. Ca. 11 cm
i dia. og 7 cm høye. Fløtemugge, sukkerskål og
fat merket Victoria 60. Fat og 6 gafler (15 cm
lange) merket Opal 60 gr. alpakka 23 x 14 cm.
Stor suvernirskje fra Trondhjems Domkirke ca.
20 cm lang.
TEGNESERIER. BILLY. 1980-2005. Ca. 75 vanlige
blader. Kvalitet Vg til Fn. De første dårligst, de
siste best. Ca. 45 spesialhefter. Kvalitet jevnt over
Fn. Medfølger seriepocket 99, 160 og 199 alle Fn.
LARSONS GALE VERDEN. Lott 12 blader. Nr. 1
1992, 7 1994, 11, 12(x2) 1995, 1, 3, 10 1996,2,
4, 8 og 11 1997. Bladene er Fn/Fn+. NR. 91
STOMPERUD. 1970-1982. Lott 12 blader, 1970
Vg, 1971 Vg+, 1972 Vg, 1973 Vg, 1974 Vg-, 1975
Vg, 1976 Vg-, 1977 Vg, 1978 Vg, 1979 Vg, 1981
Fn og 1982 Vg.
TORDENSKIOLD. Lott 7 bøker. Se bilder og liste
på nett.
VHS. Større parti med 136 ulike filmer i 4 esker,
kun vanlige filmer for barn, men mest for voksne.
Tallrike kjente titler fra de siste ca. 20 år. Virker å
være god kvalitet. LAVT UTROP, GI BUD.
ÅRSUR. Merke “Kundo” fra tiden efter 2. verdenskrig. Noen små bemerkninger på glassklokken
nederst.
Lott 4 stk. 8 mm-filmer og 5 bøker om film/foto.
Filmene er 2 stk. Silvester, 1 Speedy Gonzales
og 1 Wile E. Coyote. Bøkene er bla. CHESHIRE,
DAVID. Filming med smalfilm, bredfilm og video.
Oslo 1981. 287 s. Rikt illustrert, delvis i farver.
HEDGECOE, JOHN. Den store fotoboken. Oslo
1976. 256 s. Meget rikt illustrert i farver.stk.
Parti med diverse smykker (noe sølv), klokker og
klokkedeler, urverk og lommeur med kjede. Mer
enn 2,5 kg. Ta en titt. GI BUD!
OL-effekter og andre idrettsartikler
(momspliktig) *)
1500
DIGITALE LOMMEVEKTER. To lommevekter, som
nye, for veiing av mynter, edelsteiner, gull, sølv og
liknende. Den ene veier opp til 100 g med 0,01
g nøyaktighet, den andre opp til 500 g (0,1 g).
Begge omstillbare til oz, ct, gn og dwt.
GAMMEL LIBRELLE. Vater i messing og jern. Har
antakeligvis en eller annen gang i tiden tilhørt et
våpen, kanon, eller lignende. Fungerer.
HØVLER. Lott 6 høvler. En langhøvel, en vanlig
høvel og 4 forskjellige bla. et par profillisthøvler.
Medfølger et spesialverktøy, ukjent bruk.
LODDSATS OG VEKTER. Ny loddsats med 20
lodd (fra 100 g til 5 mg) og pinsett i flott treeske
samt en gammel kombinert post- og husholdningsvekt (noen bruksspor) med oppsvingbart lodd. I
tillegg en fjærvekt.
Realisasjonslotter Samlerobjekter *)
I 2627
Obj.nr.
I 2631
I 2655
BERLIN OL 1936. Norsk nål, deltagernål?
Idrettsutøver med flagg og laubærkrans og
“Norge Olympiaden 1936” under. I 830 s fra Aksel
Holmsen. Den er 1,5 x 2,1 cm.
BERLIN OL 1936. Nål med Brandenburger Tor og
OL-ringene under.
BERLIN OL 1936. OL-nål med Brandenburger
Tor med OL-ringer over “Olympiade Berlin 1936”
under. Den er 2,5 cm i dia. Uvanlig.
BRATLIES. Lite metallskilt fra 20-30-tallet: “Ta med
Dem Bratlies skismørninger på turen”. Str. 5x15
cm. Bra stand.
CHAMONIX 1924. Innrammet nytrykt plakat fra
OL 1924. Dette er et offisielt IOC-opptrykk. Det er
ca. 48 x 67 cm.
ISHOCKEY î99. Banner (ca. 60 x 240 cm) med
teksten: “V M î99”. Med bilde av maskoten og postens logo. VM i 1999 ble arrangert i Oslo, Hamar
og Lillehammer. Bra stand.
LILLEHAMMER 1994. Lott. Postens FDC-samling,
OL-aksjen innrammet m/pins, innrammet bilde
fra åpningsseremonien 48 x 34 cm og avisen
Dagningen fom. 11 februar 1994 tom. 26 februar
1994 med masse OL-stoff.
LILLEHAMMER î94. 4 plakater: “Lillehammmer
neste De XVII olympiafrimerkene har kommet”,
dobbeltsidig, “Posten er arrangør for den 75
dager lange fakkelstafetten” med piktogram og
logoer til Posten og Lillehammer î94, “Idrettsfest
og folkefest. Vi skal gjøre det” med piktogram og
logo til Lillehammer î94, samt plakat med logoer
til Lillehammer î94, Birkebeinerlauget, og Posten.
Alle 50 x 70 cm. Noen små rifter kan forekomme,
ellers i bra stand.
500
400
400
400
500
300
300
400
37
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 2656
I 2657
I 2658
I 2659
I 2660
I 2661
I 2662
I 2663
I 2664
I 2665
I 2666
I 2667
I 2668
I 2669
I 2670
I 2671
I 2672
I 2673
I 2674
Golfhistorie og golfutstyr *)
I 2675
I 2676
38
Utrop
LILLEHAMMER î94. 4 plakater med logoer (50
x 70 cm.) “Arrangør av fakkelstafetten” med logo
til Lillehammer î94 og Posten samt piktogram,
og teksten “Posten er arrangør av den 75 dager
lange fakkelstafetten” 2 stk., Lillehammer î94,
Birkebeinerlauget, og Posten, samt plakaten
“idrettsfest og folkefest vi skal gjøre sammen” med
piktogram og logo til Lillehammer 94. Alle i bra
stand, men små rifter kan forekomme.
LILLEHAMMERî94. To bannere utgitt av Posten
Norge med teksten: “Posten er arrangør av den
75 dager lange fakkelstafetten”, med piktogram
og logoer. Mål ca. 56 x 220 og 42 x 160 cm. I
bra stand.
LONDON OL 1948. To nåler til dette 1. sommerOL etter krigen. Den ene er 3 x 5 cm med bånd,
med parlamentet og OL-ringene under, og en
liten 1,7 x 2 cm. med parlamentet og OL-ringer og
“London 1948” under. Den første litt slitt.
MELBOURNE OL 1956. 20 jakkemerker i lettmetall med fargerike motiver av idrettsgrener
ifm. sommer-OL 1956. Vi har ikke sett disse før.
Uvanlige?
NORSKE IDRETTSTJERNER 1935. Samlehefte
utgitt av Norsk Ukeblad, Oslo. Redigert av
sportsjournalist Storm Sørlie. Bildene på utøverne
kom som bilag i bladet. Heftet er komplett med
104 stjerner. Alle bildene har trykt signatur av
utøverene. Heftet er i veldig god stand. Medfølger
samleheftet Fart i Fortid, Nutid og Fremtid. Også
utgitt av Norsk Ukeblad på 30-tallet. Dette heftet
er komplett med alle samlebilder og i fin stand.
Medfølger ca. 35 sigarettkort i serien Historiske
personer fra Tiedemann.
OLYMPIALUEN. Ant. lagd ifm. Oslo OL 1952. Ikke
noe off. produkt. To stk. ubrukte produsert av A.
S. Record Luefabrik. Én i størrelse 57, den andre
litt mindre.
OLYMPIA PUZZLE. Komplett puslespill utgitt i
Tyskland av Otto Maier Verlag 1969. Fin stand.
Uvanlig.
OLYMPIATOPPEN. 1 tekanne fra Olympiatoppen,
med de olympiske ringer og logoen til Posten.
Pen kanne (ubrukt?). Tapp på lokket mangler,
slik at man må holde på lokket når det skjenkes.
Begrenset opplag.
OSLO OL 1952. To nåler. Den ene i farger merket
R. Vibeto Oslo, den andre messingfarget merket
Den kgl. mynt Kongsberg. Noe slitasje på den
med farge.
PROGRAMMER. Eske med litt over 30 programhefter fra div. idrettsstevner/arrangementer. Mest
fra 70-tallet. Meget pen kval.
REKLAMESKILT i aluminium: ”TA
IDRETTSMERKET”. 29x42 cm. Små anm. i hjørnene. Dekorativt.
SKJERF. Lott 3 stk.: VM på ski Oslo 1982, VM på
ski Trondhjem 1997 og fotball Norge-Sør-Korea
2006. Bra stand.
SQUAW VALLEY. Privat fotoalbum fra dette OL i
1960. Det har tilhørt Arne Larsen som var journalist for Aftenpostens under lekene. Et fantastisk
album med over 50 bilder, flybilett, nøkkel (fra
hotellrom), noen brosjyrer og sist, men ikke minst
autografen til Jayne Mansfield.
TOKYO OL 1940. Norsk plakett i aluminium til
dette sommer-OL, som ble avlyst pga. 2. verdenskrig. Den er merket T. Dammen og H. Rui
på forside og Høyang på bakside. Noe slitasje
rundt kantene.
VINTERSPORT 1937. Akademische
Weltwinterspiele i Zell am See, Østerrike. Lott med
22 diplomer, 6 dagsprogrammer, et blad, resultatliste og kvitteringer. En spennende lott.
Lott. Banankasse med kjempespennende lott på
15 enheter. Her er ting fra OL og VM fra 1960 til
1999. Se liste og bilder på nett.
Lott tre nåler. En fra OL 1932, messingfarget
med utøver som holder flagg og laurbærkrans fra
Aksel Holmsen Oslo. Nålen på denne er borte. En
norsk deltagerpins fra vinter-OL Sapporo 1972,
med ”Norge” norsk flagg og OL-ringer under. Fra
Wikant AS. En offisiell pins fra OL i Innsbruck
1964. Lagd i Østerrike.
Nåler/merker/plaketter. Lott på 8. Nål fra Roma
OL 1960, nål fra FIS merket Zakopane, stor nål
fra Falun 1974 VM på skidor, plakett Mexico-OL
1968, merke Munchen OL 1972, merke Innsbruck
OL 1976, merke Cortina OL 1956 og plakett fra
Squaw Walley 1960 (merket Svenska Dagbladet
på baksiden).
To store reklameplakater i papp for kjente
skøyteløpere: FRED ANTON MAIER og KNUT
JOHANNESSEN. Portrettbilde i farver. Mindre
anm. 47 x 65 cm. Gi bud!
GLENEAGLES. Kjent golfbane i Skottland.
Innrammet plakat med passepartout. Nytrykk. 68 x
57 cm. Må hentes hos Skanfil.
ST. ANDREWS. Tegnet og håndkolorert oversikt
over banen signert Allan Peden Arias nth. Med
oversikt over noe av golfens og St. Andrews
historie fra 736-1990 rundt kanten. Bl.a. navn på
en del av vinnerene fra 1857-1990. Innrammet i
vakker lakkert ramme med passepartout. Det er
81 x 58 cm.
350
Obj.nr.
I 2677
I 2678
500
750
I 2679
I 2680
I 2681
500
I 2682
I 2683
500
I 2684
Utrop
ST. ANDREWS. Litograph Collection, plate number
6. Begrenset opplag nr. 326/1000. Signert nth. Ian
Macfairlie Low. Innrammet med passepartout. Det
er 47 x 64 cm. Bakplaten med litt ekstra tape for
feste til rammen. Må hentes hos Skanfil.
GOLFREGLENE FRA EDINBURGH 1744.
Innrammet på gammelt papir. Veldig dekorativt.
Det er ca. 36 x 56 cm. Må hentes hos Skanfil.
GOLFBILDER. Lott på to. Et gammelt bilde fra St.
Andrews ca. 1850-tallet, et av de eldste bilder med
golfere. Innrammet med passepartout. Ca. 27 x 17
cm. Et fra Swilken Bridge med bilde av rekonstruert spill med spillere i gamle drakter. Innrammet
med passepartout. Ca. 40 x 28 cm.
GOLF. Hullflagg fra U.S. Open 2000 i Pebble
Beach. Det er 55 x 33 cm og i meget fin stand.
GOLF. Hullflagg fra hull 18. Ryder Cup The
Country Club. Det er 50 x 34 cm og pent.
GOLF. Hullflagg fra Phoenix Open 2002 (PGAtour) signert av vinneren CHRIS DI MARCO. Det
er ca. 51 x 34 cm. og meget pent.
GOLF. Hullflagg fra US Open 2002 på Bethpage
Black. Hull 18. Det er ca. 54 x 33 cm. Pent.
GOLF. Fotovest med samme påskrift både på front
og ryggdel av vesten. Fra RYDER CUP 1997 på
Valderrama i Spania. Regnet som en av de beste
banene i Europa. Veldig fin stand.
Obj.nr.
600
500
750
750
500
500
Babe Didrikson: Født 26. juni 1911. Datter av Hanna Marie og Ole
Didriksen fra Kristiansund. Hun er også senere kjent som Babe
Zaharias. Hun hadde 82 profesjonelle seire. Av disse var 41 LPGAturneringer. (Bla. 17 på rad). Før hun satset på golf deltok hun i OL
1932 og vant gull i 80 m hinder og spyd og tok sølv i høydehopp.
Ble i 2000 kåret til århundrets beste kvinnelige golfspiller av Sports
Illustrated. Vant US-Open 1955 etter å ha hatt kreft, men døde av
samme sykdom i 1956.
I 2698
300
I 2700
I 2701
200
I 2702
400
200
I 2685
I 2686
200
I 2687
1000
600
750
500
500
I 2688
I 2689
I 2690
I 2691
I 2692
I 2693
100
BABE DIDRIKSON. Golfkøller. De første signaturkøllene. Mac Gregor 2-wood og et 10-jern.
Sjeldne. Noe slitte.
BABE DIDRIKSON. Wilson, 7 signaturkøller. 3
stk. Strata Block woods, 2 stk. Dyna Powered
2 og 8-jern. En Wilson ”Babe” putter. Alt i
gammel lerretsbag m/skinnforsterkning og
treskinne i ryggen.
PUTTER. En av de første centershafted med hickoryskaft. Meget pen og i god stand.
BRASSIE. Wood med ben-innfelling og bly.
Laget av køllemakeren R. Simpson i Carnoustie i
Skottland. Meget pen og i svært god stand.
Gammel dekorativ golfbag av lerret med trespile.
Rift og noen flekker. 8 sjeldne Walter Hagen-jern
med dobbel merking, både nummer og navn
(Niblick, mashie osv). 2 wooder.
750
2500
800
1000
500
Ralph Guldahl: Født 22. november 1911. Sønn av Anna og Olav
Guldahl fra Kristiania. Vant 16 PGA-turneringer. Bl.a. Western Open
1936, 1937 og 1938, US Open 1937 og 1938 (6 slag foran nestemann)
og US Masters 1939 (nr. 2 1938). På USAs lag i Ryders Cup 1937 og
1939. I World Golf Hall of Fame i 1981. Døde i 1987.
400
300
Utrop
800
I 2699
600
1500
I 2694
500
I 2695
1000
I 2696
I 2697
RALPH GULDAHL-signatur : WILSON, Sweep
Stake Model 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og putter. Alle i
god stand.
RALPH GULDAHL-signatur: Cup Defender 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, Syv jern. Litt slitte grep, enkelte rustflekker på blad, ellers i god stand.
RALPH GULDAHL. Golf Craft, 6 signaturjern 3,
4, 5, 7, 9 pluss ”RUN UP” (Guldahls spesial chipand-roll-wedge). Dette er trolig de første signaturkøllene med Guldahls navn. Bladene er rustet og
trenger sårt opp-pussing. I overgang fra treskaft
til jernskaft ble køllene malt for å ligne tre. Mye av
malingen er delvis avskallet. Køllene er sjeldne og
står i en lerretsbag i god stand.
RALPH GULDAHL-signatur: Wilson, Ralph
Guldahl Cup Defender jernkøller, to wooder
(driver og toer). Meget bra stand. I meget solid
lerretsbag med skinn forsterkning.
RALPH GULDAHL-signatur: 3 stk. Golf Craft jern
med stålskaft. Fra tampen av Guldahls karriere.
Sjeldne.
1000
GOLFSPILLER. Skulptur i keramikk. Signert og
datert 1989 på foten. Han er 41 cm høy. En liten
avskalling på skoen og noen bittesmå rundt basen.
Veldig dekorativ.
GOLF. BEN HOGAN. Innrammet sorthvittbilde fra
1953 av denne amerikanske golfspilleren som var
sin tids største spiller. Han vant til sammen 63
profesjonelle turneringer. Bildet er fra Carnoustie.
The Open 1953. Bildet er ca. 33 x 47 cm. Bør
hentes hos Skanfil.
GOLF. RAY FLOYD. Autograf på forsiden av Sport
Illustrated nr. 19 1976 med bilde av ham på forsiden. Bladet er innrammet med passepartout.
GOLF. RYDERS CUP. En Slazenger ”The Country
Club Windbreakerjakke”. Rød. Offisiell teamjakke
størrelse XXL. Nesten ubrukt.
GOLFBALL signert av GEORGE W. BUSH.
En Wilsonball med presidentens autograf som
ble brukt under Mayor Hruby Golf Classic
(Hruby var ordfører og arrangør av denne) på
Republikanerenes National Convention i Florida
8/1 2000. Medfølger en attest skrevet av Hruby.
Spesielt objekt.
GOLFENS ÅRSBOK. 1993-1999. 7 årganger.
Praktbøker med smussomslag. Utg. av svenske
golfförbundet.
GOLF. Eske med ca. 25 bøker om golf. Bl.a.
Golfer’s handbook 1996-1999 og 2002, noen golfmagasiner, to vidoer ”Golf på norsk” med Johan
Tanum m.m.
GOLF. Banankasse med ca. 20 bøker om golf.
Bl.a. Golfers handbook 1999, 2000, 2001 og
2003. 8 andre praktbøker om golf og div. hefter.
Medfølger også noen golfbaneguider m.m.
400
900
x 2703
1500
I 2704
2000
I 2705
I 2706
700
GOLFBAG AV LÆR. Norge eldste? Læret
sprukkent og baggen må håndteres med
forsiktighet. Idrettshistorisk utstillingsobjekt.
Inkludert to håndsmidde golfjern og en brassie
trekølle med beninnfelling og blyfyll. Alle med
hickoryskaft.
Gammel dekorativ golfbag til klubbhus eller hytte:
”Balanced golf bag” med trefortekning. 9 wooder
og jern i lett blanding. Signaturkøller til Walter
Hagen, Jimmie Demart, Robert Forgan og Peter
Thompson.
Gammel dekorativ lerrets golfbag til klubbhus eller
hytte. Medfølger i baggen fire wood, 2 jern og en
førkrigs center shafted putter.
Gammel dekorativ golfbag til klubbhus eller hytte
med 1 stk. Forgan St. Andrews driver (sprekk i
hodet), 2 Winton hickory, Driver pluss Brassie. 1
stk. T. Stewart, St. Andrews 4-jern med hickoryskaft. Med på kjøpet følger en gammel håndsmidd
wedge med avkortet hickoryskaft (for barn?).
3000
GOLFMEMORABLIA. Fantastisk flott liten
samling gammelt golfutstyr i skap/ramme som
er forseglet. Her er ca. 40 gjenstander fra tidlig
1900-tall til ca. 1960. To gamle golfkøller, golfbag, golfballer i originalesker, tee’s m.m. Se
bilder. Skapet/rammen kan henges utpå eller
felles inn i vegg. Vil pryde veggen på enhver
golfklubb eller hjemme hos en golfentusiast.
Det er ca. 76 x 112 cm og 9 cm dypt. Må hentes
hos Skanfil.
6000
900
500
1500
300
150
700
2000
750
300
600
F 2707
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
OL og annen idrett, filatelistisk materiale
(momsfritt)
I 2708
I 2709
I 2710
I 2711
I 2712
I 2713
I 2714
I 2715
I 2716
I 2717
I 2718
I 2719
GOLF. Fint golfmotiv fra LEVEN putting green
med folk. Stpl. Leven 1927 og sendt til Norge. Satt
i porto med 12 øre og påsatt 3 stk. PM 9. Liten
tg.anm. på engelsk mrk.
HOTELL VIKING rek.lapp på brev til København
med OL-serien stpl. 16-2-52.
LOOCs OL-samling Lillehammer 1994 i 2 hvite
bind m/kass., Postens OL-samling i rødt alb. m/
kass. + litt ekstra materiale, samt folderen ”Norske
OL-vinnere på FDC” med bl.a. 5 miniark.
LOOCs OL-samling Lillehammer 1994 i 2 hvite
bind m/kass., Postens OL-bok 1994, 2 store bøker
u/frim. utgitt J. M. Stenersens Forlag A/S i forb.
med OL 1994 (”De XVII olympiske vinterleker
Lillehammer 1994” og ”Her er Norge”), 24 maxikort
fra Posten, samt Posten 350 år i rødt alb. m/kass.
OL OSLO 1952. Brev med svakt maskinstpl.
OSLO - SOLLI 11-2-1952 med 10 øre posthorn,
til Vardø.
OL OSLO 1952. Maskinstempel. Bydelstempel
Oslo ELISENBERG 7-11-51 på brev til Italia. 70
øre porto. Mørk skygge v. side av konv. (Aune
500)
OLYMPISKE SIGNATURBREV. Nr. 1 (Hjalmar
Andersen) til nr. 30 (Vegard Ulvang) kpl. + 10 stk.
mellom nr. 71 og 86. Totalt 40 stk. innsatt i spesialdesignet ringperm. Utgitt av Skanfil AS.
OLYMPISKE SIGNATURBREV. Nr. 1-8, 10-29 og
71-94. Totalt 51 stk. med faktakort, dels egenmontert i perm. Utgitt av Skanfil AS.
SKISPORT. Samling 1080 brev/stempler 1968-83
montert i stort album.
SKISPORT. Samling 950 brev/stempler 1950-67
montert i stort album, fra Japan, Østerrike,
Frankrike + div.
SKISPORT. Samling 920 brev 1984-94 montert
i stort album, fra Japan, Østerrike, Frankrike
+ div.
SKISPORT. Samling 248 brev/stempler 1994-2004
montert i album.
Sportsbøker (momsfritt)
I 2720
I 2721
I 2722
I 2723
I 2724
I 2725
I 2726
I 2727
Pins *)
I 2728
Obj.nr.
I 2737 o
200
I 2738 o
300
500
F 2739 o
F 2740 o
900
I 2741 o
F 2742 o
I 2743 o
400
300
I 2744 o
I 2745 o
Utrop
1 IIb. Thiele II 4 RBS, rødbrun. Merket med pene
til ”JUMBO”-marger (del av venstre marginal) i
stemplet kvalitet.
1 IIb. Thiele II 4 RBS, rødbrun. Single på brev med
nr.stempel ”116” samt sidestemplet GLÜCKSTADT
18/2-1854 i BLÅTT sendt til Flensburg. Meget
sjelden. Merket beskåret nede, brev med kraftig
arkivbrett. DAKA: 4000 som SINGLE!
1 IIb. Vakkert merke med meget gode marger og
glassklart, rettv. ”69”.
1 IIIb. 4 R.B.S. gulbrun. Pent parstykke pos.
52-53.
1 IIId. Thiele III 4 RBS, olivenbrun. PRAKTstemplet eksemplar ”56” (Ringköbing).
1 IIIf. Pent 4 RBS nøddebrun med flott stpl. ”60”
(Rødbye), og ”Befund” Carl Aage Møller : ”The
stamp is genuine and without repair”. (2700)
1 x2, 3-4, 7-8. 6 vakre “kvadrater” med normale til
gode marger. (3060)
1, 3, 4 x2, 7 x4, 9 x2, 18 x2. De fleste med OK
marger. (2220)
1, 5, 8. Tre merker i god kval. Fin AFA 1 stpl. 64
SKIVE (+ 500) med meget god marg v. s. (2700
+ stpl.).
250
700
750
400
650
I 2759 o
F 2760 **
I 2761 *
F 2762 *
I 2763 o
800
Eske med flere hundre pins, mange i album, svært
mange forskjellige Lillehammer 94, verdt et gjennomsyn, her snakker vi mange pins.
500
F 2747 o
2. 2 RBS i bra kvalitet, med fotoattest Dr. Debo,
riktig fine marger. (10000)
2. 2 RBS i god kvalitet og med del av rettv.
”1”. Ny fotoattest Lasse Nielsen ”meget godt
eksemplar, ægte og uden reparation”. Flotte
marger. (10000)
2500
3000
I 2732 o
F 2733 *
I 2734 o
I 2735 o
I 2736 o
F 2766 o
I 2768 o
I 2769 Bs
300
F 2770 *
300
750
F 2748 o
300
2a, type 5. 2 RBS, FERSLEWS trykk. Meget bra
merke med gode marger, pent annullert med
stumt stpl. Very fine copy with good margins
of a rare stamp. (20000)
600
200
F 2749 o
I 2750 o
2b. 2 R.B.S. Thiele. Pent og harmonisk merke,
attest Nielsen.
2b. 2 RBS Thiele, plate II, nr. 82, type 8. Fullrandet
merke med nr.stempel 4: AALBORG. MEGET sjeldent på denne utgaven, kun få eksemplarer kjennes. Normalt kun stpl. København (nr.stempel 1
eller til tider kombi. 34 eller stumt stempel). Tynne
flekker på baksidens høyre side. Uttalelse Nielsen.
F 2751 o
200
500
I 2752 o
3500
I 2753 o
500
I 2754 o
1500
500
I 2755 o
500
I 2756 o
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
2b. 2 Rigsbankskilling blå, Thiele plate I, nr.
41. Type 9. Nummerstempel ”4”: AALBORG.
SJELDENT stempel på dette merket. Sert. Vagn
Jensen og Møller BPP.
2b. Thiele 2 RBS. Virkelig pent fargefriskt bredmarget merke med nr.stempel ”1” og utlevert med
”fodposten” (liten del av blått fotpoststempel i
SV). (10000)
3-6. 1854-serien i mest normalkvalitet, 16 sk med
tynnhet og dels tette marger men nr.stpl. ”182”
(Arnæs). (3340)
3-6. 8 merker i nyanser, en 2 sk med smal nedre
marg, ellers klare marger.
3-6. Fin serie 3-6 med jevnt bra marger og rel.
lettstemplet. (3340)
3-6. Serie 1854 i bra normalkvalitet, ves. ok
marger. (3340)
750
1800
500
500
500
450
450
2000
250
500
450
1300
5000
F 2771 **
F 2772 *
500
Danmark (AFA)
I 2731 o
F 2764 o
I 2765 o
I 2767 o
2200
2500
Frimerker
Norden (AFA & Facit)
I 2730 o
3500
500
6000
300
1. 4 RBS Ferslew. Flott ”skydeskive”-stempel.
Bundtr. delvis oksidert.
1. 4 RBS Ferslew. Flott stemplet parstykke.
”Luprand” nede.
1. Fire RBS, Ferslew, plate I, nr. 55/95. Loddrett
5-stripe med fine marger på alle sider. Bretter
i marginalene mellom merkene. Meget sjelden
enhet. Attester Nielsen og Møller.
1. Lott med åtte div. Thiele, ikke typebestemte,
men derav fem lysebrune. Mye i bra kvalitet.
1 Ia. 4 R.B.S. Thiele I. Ubrukt, fuldrandet (6000).
1 Ia. Fire RBS Thiele Ia. To flotte med stumt stpl.
Dessuten to nyere flotte parstykker.
1 Ia. Thiele II 4 RBS. PRAKT-stemplet ”72”
(Thisted).
1 IIb. Thiele II, 4 RBS rødbrun. PRAKT-stemplet
eksemplar ”51” (Odense).
4-8. 4 skilling, 6. trykk og 8 skilling grønn
(1858-utgave) på velbevart brev fra
KJØBENHAVN til Güstrow, MecklenburgSchwerin. Denne 12 sk.-takst til visse stater er
nevnt, men ikke prissatt i DAKA. Flott kvalitet
for dette sjeldne brevet. Attest Nielsen.
5. 8 Sk. Meget pent eksemplar med glassklart
avtrykk af SVENSK stempel: SÖDRA ST.BANAN
29/4-1868. Udt. Lasse Nielsen: MEGET GODT
EKSEMPLAR.
5. 8 Skilling. Postfrisk m. attest Kaiser (7000).
5. 8 skilling grønn. Flott ubrukt merke med helt
harmoniske, tydelige marger og flott lim, hengslet.
Lett brett, kan ikke ses forfra, muligens en limbrett.
5. 8 skilling ubrukt. Pent merke (2600).
6. 16 sk. Pent bredmarget merke med nr.stempel
”210”.
6. 16 Skilling lilla. Flotte marger (1800).
6. Godt merke med stor del av rettvendt ”1”
(København). (1800)
7. 4 Skilling 1858 1. og 2. trykk. To særdeles flotte
merker begge annullert med flotte BLÅ nr.stempler
”171”: GETTORF. Attest Møller BPP.
7. 4 skilling Annullert med nr.stempel ”7” (Assens)
i SUPERB kvalitet.
7-9. Albumside med 9 pene merker (3760).
8. 8 Skilling. Bredrandet merke med svensk stempel LANDSKRONA 20.7. Montert på lite klipp med
håndtegnet fullstempel.
8. 8 Skilling, grønn. Flott, ubrukt med privattg.
(6600)
500
5000
Aktive fotballspillere I - II. Red.: Arne Brustad.
Idrettsforlaget 1952-53. Orig. skinnbind. Hhv. 752
og 880 s. Små bruksspor. Pent sett.
Eske med bøker/magasiner. Ca. 30 bøker. Se
bilder på nett.
Lott 8 bøker. De Olympiske Leker 1964. 254 s.
Illustrert. The Avis Guide to Skiing in Europe.
1974. 144 s. Olympisches Tirol Innsbruck.
U.år. Rikt illustrert. VM 1970 in Vysoke Tatry
Czechoslovakia. 95 s. Rikt illustrert. En til fra
samme VM, 72 s. Rikt illustrert. Mexico-OL 1968.
En bok mest om historie og kultur. En bok fra
Grenoble 1968.
NORSKE SKILØPERE. 1-5. Oslo 1955-60. Over
3000 s. Meget rikt illustrert. Orig. skinnbd. Noe
slitt.
OL-HISTORIE. Lott 4 bøker. OLYMPISK REVY.
En bildereportasje fra de VI. Olympiske vinterleker
Oslo 1952. 1952. Upag. Rikt illustr. DAHL, EIGIL.
Norske olympiere på topp. Fra Paris 1900 til
Montreal 1976. Oslo 1976. 128 s. Rikt illustrert.
Olympiaboken 1964 Tokyo og 1968 Mexico. Begge
upag. og rikt illustrerte.
OL LILLEHAMMER 1994. Den offisielle rapporten i
5 bind m/CD. Dessuten et offisielt program, uåpnet
i plast. Prima.
OLYMPISKE LEKER. Beretninger fra Norges
Olympiske Komité i 3 bind: fra OL 1956-60, 1964
og 1976. Mye bilder og resultater. Bra stand.
SPORTSREVY. 1955-59 og 1975-79. Var. kval.
Danmark AFA 1-59 (AFA)
I 2758 Br
250
1500
F 2746 o
Utrop
1500
1500
4000
3, 6, 8. 2 Skilling blå og 2 stk. 16 Skilling gråfiolett
samt 8 Skilling grønn (1858). I alt 42 Skilling på
dekorativt lite klipp med nr.stempel 1. Lett rust.
750
Lørdag 17. april kl. 10.00
F 2729 o
Obj.nr.
I 2757 Bs
6000
2500
8. 8 skilling postfrisk. Pent merke (21000).
9. 4 Skilling gjennomstikk. Pen ubrukt trestripe.
(3000+)
F 2773 o
10. 16 sk 1863 med rimelig fullkomment gjennomstikk, og lettstpl. ”1”. (8000)
I 2774 o
10. 16 Skilling, stukken kant. Pent stemplet
eksemplar. Meget lett rust i hj. 1.
F 2775 o
10. 16 sk lilla 1863, stukken kant. Pent stemplet
merke (7000).
I 2776 o
10. 16 sk stukken kant. Flott stemplet merke med
enkelt nr.stempel ”3” (Lübeck).
I 2777 (*) 10. 16 sk stukken kant. Flott ubrukt merke, limløst.
Sjeldent utbudt merke. Liten sort flekk i papiret,
sikkert en original tresplint. (12000)
I 2778 o
10. Merket med en ørliten rift v.s.? Annullert med
stor del av 3-ringsstpl. 1, KJØBENHAVN. (8000)
F 2779 *
10a. 16 skilling ubrukt med attest Kaiser (7000).
I 2780 **/* 11. Krone-Scepter. 2 sk UTAGGET. Flott 4-blokk
med marginal til venstre. De 2 øverste merker
hengslet, de nederste POSTFRISKE. Flott objekt.
I 2781 o
11-15. 1864-serien i normalkvalitet, dog 2 og 3 sk
i riktig så bra teknisk kvalitet. 3 sk med del av rødt
britisk stpl. ”(Pa)id”, 8 og 16 sk innen normalkvalitet. (4230)
I 2782 o
11-15. Kpl. Krone-scepter-sværd. 8 sk praktstpl.
”1”, men - 1 tg. 3 og 16 sk del av to stpl. (4230)
F 2783 o
11-15. Kpl. serie i pen bra kvalitet. Bra sentrering,
og en riktig så flott 8 sk. (4230)
I 2784 o
13-15. Tre fine eksemplar 4, 8 og 16 sk, 4 sk med
”77” (Viborg), 8 sk med lett ”210” nær rettv. Rel.
god taggekvalitet, men 8 sk skjevt sentr. (3180)
F 2785 **
13a. 4 Skilling KARMIN, POSTFRISK. Sjelden
utgave, litt bruntoning i gummi (4800).
5000
800
1300
1000
1300
1500
2000
800
1800
1000
700
800
1000
700
750
350
500
700
600
F 2786 **
14A. 8 Skilling LINJETAGGET, flott og postfrisk. Heng. i marg. Attest Nielsen (12000).
3500
39
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 2787 Br
I 2788 o
Utrop
15. 16 skilling 1864, 2. trykk. 15 stk. i par og
striper på for- og baksiden av lite adressebrev
fra KJØBENHAVN NØRREBRO til Berlin.
Imponerende enhet, men et par merker er fjernet,
noen er flyttet og flere med defekter.
15. 8 sk PRAKT-eksemplar med flott og tydelig
stempel ”24” (Helsingør), dessuten med liten variant: ”ÅBEN HJØRNE NV”.
F 2789 o
16A. Fargefrisk 2 sk linjetagget, relativt bra
taggekvalitet, noe sentrert opp, og med 2 mm
tynnhet bak. Lett del av nummerstpl. ”1”.
(30000)
I 2790 o/Bs 16-20. Kpl. på hovednr. 3 og 8 sk på lite klipp. 16
sk litt ”grumset” stpl. (3630)
I 2791 o
16-20. Kpl. serie fintagget til 16 sk, inkl. et par
nyanser (inkl. 16a) / dubletter. Relativt bra kvalitet,
en litt kort tagg nede på 16 sk er nær neglisjerbar
(ca. 4300).
I 2792 o
16-21. 2-48 sk 1870, komplett serie med tre nyanser av 2 sk. Pene merker bortsett fra 48 sk som er
omtagget nede.
I 2793 o
17a. 3 sk purpurlilla lettstpl., hederlig eksemplar
med mindre tg.anm. ved hjørne 4. (1600)
I 2794 *
17U, 18U. 3 sk og 4 sk 2 fargeprøvetrykk, utagget.
Flott kvalitet. 3 skilling med Attest CAM.
I 2795 o
19-21. 3 merker med små tg.anm. (4800)
F 2796 o
19y. Prima merke med omvendt ramme. Sjeldent,
pent stpl. ”1” KJØBENHAVN. Excellent copy of the
exceptional inverted frame with central numeral
cancel ”1”. (11000)
F 2797 o
F 2798 o
F 2799 o
F 2800 o
I 2801 o
I 2802 o
I 2803 o
I 2804 o
I 2805 **
I 2806 Bs
I 2807 o
40
20y, 2. trykning. Pent og sjeldent merke med
omvendt ramme. Very fine copy of the exceptional inverted frame. (15000)
21. 48 skilling, nydelig med nr.stpl. “22” (Grenå).
Uttalelse Møller.
21. 48 sk nær fullstpl. “1”, og rel. bra taggekvalitet
(én tagg v. har vært bøyd). Eldre Richter-signatur
bak. Bra eksemplar (2500)
21y. Prima merke med omvendt ramme.
Sjeldent, pos. 45. Excellent copy of the exceptional inverted frame, No. 45. (16000)
22-31. Overkomplett serie med både fin- og grovtagget i bra kvalitet. Her finnes 22a (ikke 22), 25b
og både 26 og 26a. Sistnevnte med norsk hullstpl.
Laurdal, men 12 øre fiolett er med glassklart diagonalt ”70”. 5-øren er antatt etterstemplet.
22/31. Lott 12 merker i ganske bra kval. Bl.a. AFA
24, 31. AFA 22 pent stpl. RIBE. (3200)
22/31C. 20 stk. tofarget øre, bl.a. 22a, 28-31, 30C,
31C x3, inkl. par. Bra kval. (3160)
22a, 24 x2, det ene med omv. vm. God kval.
(2100)
22a. 3 øre, 1. tr. Postfrisk. Skjev sentr. (2200)
23, 25. 4 og 8 Øre. Lett stemplet brevstykke med
frankering på i alt 32 øre stemplet REYKJAVIK.
Meget uvanlig, flere merker med små feil.
23a, 24, 28-31, 29B-30B. God rundstpl. kval., to
stk. nr. 30. (3050)
1000
250
5000
700
750
900
300
500
500
2750
3750
600
500
4000
400
650
700
500
250
500
700
Obj.nr.
I 2808 o
Utrop
23C, Cy. 2 plansjer med stemplede merker inkl.
2 stk. Cy og 72 stk. rett ramme hvorav en er med
omv. vm., og et parstykke. Kat.verdi 13960 og alle
i pen normalkvalitet.
I 2809 **
23Cy. 4 øre vm. III OR. Sentr. opp. (3800)
I 2810 *
23U. 4 øre i 38. trykk, UTAGGET. Parstykke med
flotte marger, ubrukt, meget lett rustant. (5000+)
I 2811 o
24, 28, 30, 32, 51. 5 bedre merker i bra kval. 24
pent stpl. KJØBENHAVN. (2510)
I 2812 o
25. 8 øre 13. trykk, TYKK rett ramme (Carøes
snitt). Lett stemplet eksemplar i SUPERB kvalitet.
PRAKTMERKE. (3500)
I 2813 o
25y. 8 øre i 2. trykk, pos. A18: ISO. OMV. RM.
Meget sjeldent merke, stemplet med stjernestempler. Nydelig! (3200)
I 2814 o
25y. 8 øre 12. trykk, pos. A31, iso. omv.
ramme. Pent merke i stemplet kvalitet.
PRAKTEKSEMPLAR. (2500)
I 2815 o
25y. 8 øre 43. trykk (anilin), iso. omv. ramme. Pent
merke i stemplet kvalitet. (1800)
I 2816 o
25y. 8 øre 44. trykk (anilin), iso. omv. rm. Pent
merke i stemplet kvalitet. (1700)
I 2817 o
25y. 8 øre 45. trykk (anilin), iso. omv. rm. Pent
merke i stemplet kvalitet. (1800)
I 2818 o
25y. 8 øre 49. trykk, iso. omv. ramme. Pent merke
i stemplet kvalitet. (1700)
I 2819 o
25y. 8 øre 53. trykk, iso. omv. ramme. Pent merke
i stemplet kvalitet. (1600)
I 2820 o
25C. 8 Øre, 121. trykk, pos. A95, vm. III. Meget
sjeldent merke i flott kvalitet, og dessuten pos.
bestemt, som er vanskelig på denne trykningen.
(3800)
F 2821 o
25C. 8 øre vm. III. Pent lettstpl. merke m/attest
Nielsen. (3800)
I 2822 **
26. 12 Øre, 4. trykk. Pent postfriskt merke. (3000)
F 2823 **
26. 12 øre, tr. 4. Postfrisk m/attest Nielsen
(2000+).
F 2824 **
26. 12 øre, tr. 5/68. Postfrisk m/attest Nielsen:
PRAGT (2000).
F 2825 **
26. 12 øre, tr. 6/93. Postfrisk m/attest Nielsen:
PRAGT (2000).
I 2826 o
26y. 12 Øre, 9. trykk pos. A61, isol. omv. rm.
Meget flott stemplet merke (utenlandsk (svensk?)
stempel 23.8.83). (1800)
F 2827 **
26y. 12 øre, tr. 7/47. OR. Postfrisk m/attest
Nielsen: PRAGT (4000+).
I 2828 o
26y, 29y-31y. Fire bra merker m/omv. ramme.
(2180)
I 2829 o
26z. 12 Øre, 9. trykk pos. A83, variant: STOR
PERLEFEIL. Pent stemplet eksemplar. (1900)
I 2830 o
26z. 12 øre i 10. trykk, pos. A69, variant: STOR
PERLEFEIL. Pent stemplet eksemplar. (1900)
I 2831 **
27. 16 Øre. Tidlig trykk i postfrisk kvalitet.
I 2832 **
28. 20 øre rød/grå postfr. (2700)
I 2833 o
28z. 20 Øre, 6. trykk, pos. A28: STOR
PERLEFEIL. Pent stemplet merke. (2000)
I 2834 o
29Cy. 25 øre vm. III OR. Rettvendt VIBORG.
(450+)
I 2835 o
30. 50 Øre, 1a-trykk, blek rødlilla, pos. B30. Meget
sjeldent merke i flott stemplet kvalitet, eneste feil
er brettet hjørnetg. 4. (6000)
I 2836 *
30a. 50 øre 1. tr. ubrukt hardt hengslet, skjev
(3500).
I 2837 o
30-31, 31B (omv.vm.) + 50-51. De tre siste med
liten del av annet stpl. (2930)
I 2838 **
31. 100 øre. Postfrisk. Skjev sentr. (2800)
I 2839 *
32. 5 øre SMÅ TALL. Pent ubrukt (1800).
I 2840 **
32. Våpen 5 øre SMÅ TALL. Postfrisk (6000).
I 2841 o
32x. Våpen 5 øre SMÅ TALL med variant ”STREG
I M”. Sjelden og flott variant m/attest Nielsen
(5500).
I 2842 o
32-33. To pene merker med små hjørnetall. AFA
33 pent stpl. KJØBENHAVN. (1350)
I 2843 o
35x. 10 øre SMÅ HJØRNETALL. Pent stemplet
merke. (6000)
F 2844 *
35x,35. Våpen 10 øre. Ubrukt - hardt hengslet par med SMÅ+STORE TALL (5000).
I 2845 *
35x. Våben 10 øre, SMÅ HJØRNETALL. Pent parstykke med STORE+SMÅ hjørnetall sammenhengende, i hengslet kvalitet. (5000)
I 2846 o
35x. Våpen 10 Øre, variant: SMÅ HJØRNETAL.
Mystisk avlangt (en ekstra taggelengde) og smalt
merke, muligvis omtagget?? Stemplet kvalitet.
(6000)
I 2847 o
36x. 1884 våpen, 20 øre 10. trykk, pos. A2, variant: SMÅ HJØRNETAL. Usedvanligt nydelig stemplet eksemplar, har hatt attest, men har dessverre
ifg. innleverer forsvunnet! (2500)
F 2848 *
36x,36. Våpen 20 øre. Ubrukt par med
SMÅ+STORE TALL attest Møller (AFA Spec.
3500).
I 2849 **/* 40Bx. Prov. 4/8 Øre, variant: HAKE PÅ 4. Meget
flott sentrert parstykke i postfrisk kvalitet. Limet
noen steder lett krakilert og andre steder helt
ren. (2000+)
I 2850 o
40Bx. Prov. 4/8 Øre, variant: HAKE PÅ 4. Stemplet
eksemplar. Sjeldent. (3500)
I 2851 **
41x, w. God, postfrisk blokk med TO VARIANTER
x og w. (1400++)
I 2852 **
43x. Postfrisk 4-blokk. Variant ”HELT UDEN
HJERTER”. (2400+)
F 2853 **/* 54x. Fr. VIII 5 øre. Parstykke med variant
”USKRAVERET FELT”. Varianten er POSTFRISK
(4500).
1000
Obj.nr.
I 2854 **
Danmark fra AFA 60 (AFA)
500
1200
500
1500
1000
1000
500
500
500
500
500
1000
1000
750
500
600
600
500
1000
500
500
500
500
450
500
200
1000
500
500
400
400
800
1400
350
1500
1000
1500
500
750
500
500
1200
350
700
1200
I 2855 o
I 2856 o
Utrop
58. Fr. VIII. 50 øre. Postfriskt ”MINIARK” med de
fire marg.blokkene. (8000++).
60-62. 35 øre prov. God rundstpl. kval. (1900)
60-62, 82-83. Fine prov. 1912/15, dels mulig
etterstpl. (3800)
I 2857 **
61, 61z. Provisorie 35/20 øre i postfrisk 6-blokk
inkl. pos. 83 PERLEFEIL. Attest Kaiser (4000+).
I 2858 **/* 61z. Blokk inkl. PERLEFEIL. Hengslet øverst.
Nederste m. varianten er postfr. (2920)
I 2859 o
61z. Prov. 1915. 35/20 Øre, 7. trykk, pos. A83:
STOR PERLEFEIL. Pent stemplet merke med
tydelig variant. (1800)
I 2860 **
62. 1912 Prov. 35/32 Øre. 26 stk. postfriske
merker alle posisjonsbestemt. Alle satt opp på
T.Høiland auksjonskort.
I 2861 o
62a. 1912 35/12 Øre GULGRØNN. Meget flott
eksemplar, hjørnestemplet. Meget sjeldent.
(15000)
F 2862 **
66a. 20 øre SORTBLÅ. Meget sjelden i postfrisk
PRAKTKVALITET, attest Nielsen (2800+).
I 2863 o
67. Pent merke med liten del av stpl. nr. 2. (1300)
I 2864 o
67. Pent merke stpl. KJØBENHAVN. (1300)
I 2865 o
67. Pent stpl. KJØBENHAVN på merke i god kval.
(AFA 1300)
F 2866 **
67. Posthus vm. III. Postfrisk, uttalelse Møller.
Sentr. høyre.(9000)
I 2867 *
67. 1912. Posthus 5 Kr. Godt ubrukt merke med
god tagging, letthengslet.
I 2868 o
67, 81. Begge posthus med bra tagging og ok
sentering, begge med to stpl. og nr. 81 med litt
blekkflekk ved stpl.ringen. (2600)
I 2869 o
67, 81. Centralpostbyggningen med begge tagginger, 1912 og 1915. Rundstpl. (2600)
I 2870 o
67k. Posthus 5 Kr. Variant ”MANGLENDE
GESIMS”, pos. 8, stemplet (3800).
I 2871 o
67r. Posthus, 5 Kr, vm. III, variant: FARVEPLET
UNDER ANDET A I DK. Flott stemplet 4-blokk med
variant i n/v merke. (6700 +)
I 2872 *
67x. Posthus, pent ubrukt. VARIANT
”KJØBFENHAVN” (6000).
F 2873 **
75. Chr. X, 1 Kr. Pent, postfriskt merke. (2400)
I 2874 **
75-76. Chr. X 1 og 2 Kr. Postfriske, men skjeve
(5600).
I 2875 o
81. Pent stpl. KJØBENHAVN i god kval. (AFA
1300)
F 2876 **
81. Posthus vm. IV. Postfrisk, attest Møller. Pent
eksemplar. (9000)
F 2877 o
81,r. Stpl. blokk, lett forsterket. 1. mrk. med
VARIANT ”STREG UNDE A” Afa 81r.
I 2878 o
81r. Posthus, 5 Kr. Variant ”STREG UNDER A”,
pos.41, stemplet (2800).
I 2879 Br 81, 74. Posthus, 5 Kr. brunrød, vm. IV og Chr. X,
50 øre, vinrød (rundt hjørne) med perfin: ”A.P.”
(Aarhuus Privatbank). Verdi-adressebrev fra
AARHUS 29.11.18 til Silkeborg. Attest Nielsen.
F 2880 *
82y. 80/12 øre. Pent ubrukt med OMVENDT
RAMME (3600).
I 2881 *
82y, 82. 1915 prov. 80/12 øre. Parstykke med
OMVENDT + RETT RAMME i pen, ubrukt kvalitet.
F 2882 *
82y. Provisorie 80/12 øre. OMV. RAMME, ubrukt.
Attest Kaiser (3600).
I 2883 o
82-83, 102. Pen rundstpl. kval. (2300)
I 2884 o
83,x. 80/12 øre. Blokk med variant ”POSTERIM”.
Stpl. Skibby 1925.
I 2885 **
83,x. Postfr. blokk med VARIANT ”STREG I
PANDEN”. (1700+)
F 2886 **
83,x. Postfr. stripe med VARIANT ”POSTERIM”.
(1900+)
I 2887 o
85-89x. Provisorier, vm. III, ”de fire gode”, hardt
hjørnestemplede.
I 2888 **
85-89x. Provisorier vm. III. Postfriskt serie (5600).
I 2889 o
85-97. Provisorier, overkomplet serie. Fin kvalitet.
I 2890 o
85/97, 160-66. Ukpl. serie 27-øres og kpl. serie
7-øres provisorier, mgl. 92 og 94. Mest bra kvalitet, men den ene 93 og 166 er falskstpl.
I 2891 o
85x-89x, 94/97. 1918-prov. vm. III. Komplett sett,
stemplet. (8610)
F 2892 o
86x. 27/5 øre vm. III. Flott, rettvendt stempel.
(2000++)
I 2893 o
86x. Pent lettstpl. merke med et par ørkorte tg.
oppe. (2000)
I 2894 o
87x. Merket med pent utseende, men dessverre
med en svak hjørnebrett. (2000)
I 2895 **
92, 92x. 27/38 øre. Postfr. par med variant
”FARVESTREG I MARG”. (1360+)
I 2896 o
98-110, 120-21, 151, 176-77. 19 forskj. Chr. X +
Røde kors 1921. Bra kval. (2900)
I 2897 o
99/177, 120-21. 16 forskj. Chr.X, inkl. 102, 151,
177. + røde kors 1921. God rundstpl. kval. (2665)
F 2898 **
107b. Chr. X, 60 øre MØRK ULTRAMARIN.
Postfrisk, attest Møller. Pent eksemplar.
F 2899 o
110,x. Postfr. blokk med VARIANT ”EGEBLAD”
(2700+).
F 2900 **
114x. Gjenforening 40 øre. Postfrisk og velsentrert
variant ”HAGE PÅ 4” (2000).
I 2901 Br 120-121. Røde Kore overtrykk 10 og 20 øre på
verdibrev kr. 2288,40 fra Vester-Skerninge 2.11.22
til Faaborg.
I 2902 o
120-21, 132-43. To bedre sett med fine RK, og
4-blokkene med ett sentralt stpl. 15-øresblokken
med del av annet stpl., noe løs midtperf. nede og
liten limbrett. (2550)
1500
400
400
1000
500
500
1200
4000
800
350
350
400
1500
500
500
600
600
1500
1500
500
550
375
2000
1500
600
2000
750
750
800
525
750
400
400
1200
900
400
400
2000
500
450
350
350
600
500
1000
600
600
500
450
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 2903 **
F 2904 **
I 2905 **
I 2906 o
I 2907 **
I 2908 **
I 2909 o
I 2910 o
I 2911 Br
I 2912 o
I 2913 Br
I 2914 *
I 2915 o
I 2916 o
F 2917 *
I
I
I
I
2918
2919
2920
2921
**
**
o
o
I 2922 o
I 2923 **
I 2924 Br
F 2925 **
I 2926 o
I 2927 Br
I 2928 **
I 2929 **
Utrop
121,x. Postfr. blokk med VARIANT ”UDEN PERLE”
(2350+).
121,y. Postfr. blokk med VARIANT ”SPIDS
FODSTREG” (9000).
123, 185, 80A. Bølgelinie. Seks forskjellige marginalblokker.
132-43. Komplett serie i tre 4-blokker, alle med
pene stpl. fra KJØBENHAVN. (1500)
144. Pen postfrisk 6-blokk hvor øvre venstre
merke er AFA 144x. (4100)
144. Postfrisk 4-blokk hvor nedre høyre merke er
AFA 144y. Blokken har noe svak tg. n.h.h. (3100)
144-45, 177, 178-80. Pen rundstpl. kval. (2050)
144-46. Fin serie, alle med pene stpl.
KJØBENHAVN. 10-øren med tg.anm. h. s. 10- og
15-ørene med ørsmå stpl.buer i tillegg. (1700)
144-146 +181. 10, 15, 25 og 50 øre luftpost på
utstillingskonv. Nakskov 26.8.35. (3900)
144-46, 181-82. Luftpost I kpl., med normalkvalitet
på lavverdier (et par tg.anm. på 15 og 25 øre) og
god kvalitet på høyverdiene. (6100)
144-146, 181-182. Komplett sett luftpost begge
utgaver i pen kvalitet på luftpost expressbrev
København/Luftpost 1.6.38 til Esbjerg, ankomststemplet 1.6.38. (5300)
144-146, 181-182. Komplett sett Luftpost, begge
utgaver i flott ubrukt kvalitet. (2950)
144/82. Luftpost komplet (6100).
144/82. Luftpost komplet serie (6100).
145-46, 181. Tre UTAGGEDE prøvetrykk luftpost
I, uten vannmerke. I følge (kopi av) fotoattest L.
Nielsen er merkene Ӿgte og uden reparation,
pragteksemplarer”. Tilsynelatende postfriske
opprinnelig, men pr. i dag flekkete ”pergamynlim”
pga. av noe uheldig oppbevaring, og da vurdert
som *. Uvanlige!
146. Pen postfrisk 4-blokk med arkmarg. (3000)
169/73. Karavel. Fire forskjellige marginalblokker.
177. Stpl. blokk. Flott.
181. Meget pent merke stpl. KØBENHAVN OMK
19-5-32. To tg. er friserte. (2200)
182. Pent merke med stor del av stpl.
KØBENHAVN. (2200)
212,x. Postfrisk 4-bl. med DOBBELTPRÆG
(2800++).
216-7, 219-20. Zeppelin. 1934 Luftpost. 10 Øre
orange, 15 Øre rød, 50 Øre blågrønn og 1 Kr (to)
brun. 2,75 Kr. blandingsfrankert rek. luftpostbrev
stemplet KØBENHAVN LUFTPOST 19.10.1934
via Hamburg Fuhlsbüttel Flughafen til Sao Paulo,
Brasilien. Påskrevet: ”Mit Luftschiff Graf Zeppelin”.
Rødt stempel ”Mit Luftpost befördert Hamburg
- Fuhlsbüttel Flughafen” og ”Deutsche Luftpost
Europa-Südamerika”.
235ax. 10 øre, brun. Postfriskt par med
DOBBELTPREG pos.87 (5500).
262a. 6/8 øre. Flott stemplet 4-bl., tp.I. Sjelden i
blokk!(2000++).
538. Bygningskunst 40 øre, flerfarget. Variant
„DELVIST MANGLENDE RØD FARVE“ på trykksak med Bølgelinje 20 øre, mørkeblå, sendt lokalt i
ESBJERG 1.10.76. Attest Nielsen.
1313. 2002. Samtidskunst. 5,00 Kr. grågrøn/
bronze. Postfrisk 3-stribe med uforklarligt fænomen: MARGINALEN I NORD ER 3 GANGE DEN
NORMALE STØRRELSE
1434. Miniark August Bournonville med stor
variant: „Gummiarm, tynd arm på den kvindelige
danser“, nyoppdaget moderne variant, nylig solgt
på auktion til kr. 3500, postfrisk.
Danmark avisporto/soldatmerker (AFA)
I 2930 o
I 2931 o
I 2932 **
I 2933 **
I 2934 **
I 2935 **
F 2936 **
1-20. Komplett serie begge utg. Fin kvalitet.
1-20. Bra og kpl. serier 1907 og 1914 (ca. 2850).
8. 1 Kr, vm. III. PERFEKT sentreret postfriskt
eksemplar. (1000)
9. 5 Kr vm. III. Postfriskt eksemplar. Friskt og
sjeldent merke. (6500)
10. 10 Kr vm. III. Postfriskt eksemplar. Sjeldent
merke. (5500)
SF 1-2. Begge i fine 4-BLOKKER, normal/god
kval. (2000)
SF 2. 10 øre, postfr. ”FORSKUDT OVERTRYK”.
Attest Møller.
Danmark porto (AFA)
I 2937 o
I 2938 o
F 2939 **
I 2940 **
1-24, 32. Lott med 25 merker i stort sett god kval.,
noen få med litt snaue tg. (Oppgitt 2065)
8, 8x. Stemplet par med sjelden VARIANT
”OMVENDT S”. Attest Grønlund.
15. 1 Kr. mørkblå. Sjelden postfrisk marg.blokk.
Ett merke med litem gummifeil - ellers FLOTT.
(10000)
16. 5 Kr. fiolett i postfrisk marg.blokk.
Danmark postfærge (AFA)
I 2941 o
I 2942 o
I 2943 o
F 2944 *
1, 2, 2a, 4. Fire mest bra eksemplar fra 1919-serien, men sterkt flisetagget 10 øre. (3000)
1/13. Plansje med stemplede uygaver i fin kvalitet.
Bl.a. 45 stk. Chr.X-udgaver inkl. 6 komplette sett 1
Kr brun/blå i TYPE I+II osv. (ca. 20.000)
1-50. Plansje med nesten kpl. samling. Inkl.
16a+b, uten nr. 50 øre oliven.
1x. 10 øre stripe med variant ”POSFFÆRGE”
ubrukt. Et merke postfriskt (2800+).
Obj.nr.
500
I 2945 o
1750
I 2946 *
500
F 2947 **
I 2948 **
F 2949 o
300
1000
600
500
400
F 2950 **
I 2951 o
F 2952 **
I 2953 o
750
F 2954 o
1000
I 2955 o
1500
F 2956 o
F 2957 **
I 2958 o
700
1000
1000
1000
I 2959 **
F 2960 **
I 2961 o
I 2962 **
Utrop
2, 2a, 5, 8a, 10, 13-14. 8 forskj. PF i god kval.
(2545)
2x. 15 øre med variant ”POSFFÆRGE” ubrukt.
Avrundet hj.tagg (1800).
3. 50 øre, postfrisk (4000).
3. 50 øre, prima. (4000)
3. 50 øre tofarget, lettstemplet og fotoattest L.
Nielsen Ӯgte og uten reparation, meget godt
eksemplar”. Vi støtter denne uttalelsen! (2500)
3. Chr. X, 50 øre rød/sort. Flott postfriskt merke
(4000).
3. Lettstpl. merke med tre litt korte tg. oppe. (2500)
4. 1 Kr gulbrun. VELSENTRERT postfr. merke.
Sjeldent for denne udg. (2000++)
5/25. Åtte ulike Postfærge i mest bra kvalitet, men
10 kr litt tungt stpl. (2400)
7. 50 øre oliv.grå, del av fiolett kr.posthorn. Sentr.
litt v/o. (3000)
7. Pent merke i olivengrå farge. Strengt bedømt litt
ujevn tg. nede. (3000)
7. 50 øre OLIVEN. Flott stpl. Attest Møller. (3000+)
7. Chr. X, 50 øre oliven. Flott postfriskt merke
(3800).
7, 7a. 50 øre i hovednyanser, og bra kvalitet.
(3180)
8. 1 Kr type I. Flott (1400).
8a. 1 Kr t. II. Attest Nilsen PRAKTEKSEMPLAR
(3000+).
12,a. Stpl. blokker i brun og RØDBRUN. (3400++)
16b. 15 øre ”hage”. Marginalblokk - brett i h.
perf. (1800)
Danmark reklamemerker/div. (AFA)
I 2963 o
750
700
300
600
600
600
750
I 2964 o
I 2965 **
I 2966 Br
I 2967 Br
I 2968 Br
I 2969 **
1000
600
1200
500
1200
I 2970 **
I 2971 **
I 2972 **
I 2973 **
I 2974 **
400
500
500
2000
I 2975 **
I 2976 Br
1500
400
500
F 2977 (*)
I 2978 o
x 2979 (*)
400
500
1500
400
600
2000
1200
600
I 2980 **
I 2981 *
AUTOMAT 1a. 7+3 øre. PERLEGRÅ, pent par
(2200).
AUTOMAT 1a og 2a. 3+7 og 7+3 øre. Begge
PERLEGRÅ, lettstpl. (4400)
AUTOMAT 4a. 7+3+7 øre. PERLEGRÅ. (2600)
R 18-19. 1928 Oakland og Buick, 10 øre grønn.
6-blokk med sammentryk på REK-brev fra
KØBENHAVN 26.6.29 til Fredensborg. Nedre
reklamemrrke med rundt SØ-hjørne.
R 23. 1928 GMC Lastvogn, 5 øre brun på brevkort (russisk fortrykk) med parstykke Bølgelinje,
1 øre orange, sendt fra København 11.1.29 til
Frederiksund.
R 23-24. 1928 GMC Lastvogn, 5 øre brun (parstykke) og Chevrolet 10 øre grønn i 3-stripe på fint
brev fra KØBENHAVN 6.8.1929 til WIEN.
R 28-29. Rundskuedagen 1929, 5 øre brun og 10
øre grønn. 2 postfriske 6-blokker hver med variant
i reklamemerket ”FARVELØS PLET I BENET PÅ
STORT R”. (5000 +)
R 28-29. Rundskuedagen 1929, 5 øre brun og
10 øre grønn. 2 postfriske 6-blokker hver med
variant i reklamemerket ”HAK I BUEN I STORT
R”. (5000 +)
R 28-29. Rundskuedagen 1929, 5 øre brun og
10 øre grønn. 2 postfriske 6-blokker hver med
variant i reklamemerket ”HAK I ORNAMENTET
FOROVEN”. AFA: 5000+.
R 28-29. Rundskuedagen 1929, 5 øre brun og
10 øre grønn. 2 postfriske 6-blokker hver med
variant i reklamemerket ”FARVET PLET I ØVRE
ORNAMENT”. (5000 +)
R 28-29. Rundskuedagen 1929, 5 øre brun og 10
øre grønn. 2 postfriske 6-blokker hver med variant
i reklamemerket ”FARVELØS PLET I STORT R”.
AFA: 5000+.
R 28-29. Rundskuedagen 1929 5 øre brun og
10 øre grønn. 2 postfriske 6-blokker hver med
variant i reklamemerket ”AFSKÅRET ORNAMENT
FOROVEN”. AFA: 5000+.
R 47-48. Rundskuedag 1931. To postfr. 6-blokker (1600).
R 53,61. 1933 Alfred Benzon Sæber, 5 øre lysgrønn og Bagepulver 10 øre brun. 2 parstykker
på brev fra SVENDBORG 4.10.33 til København.
5-øres parstykket påsatt brevet så det dekker
reklamemerket i 10-øres parstykket (løftet for display). Ganske sjelden. forsendelse.
R 53-54. Al. Benzon og Børnenes kontor (10 øre)
brun. Sjeldent UTAGGET PRØVETRYKK.
REKLAME. Lott med 18 forskjellige par (5170).
Rundskuedagen 1931. PRØVETRYKK til reklamemerket utført i rosarød farve på tykt, hvitt papir.
UTAGGET merke med brede marger på 2 sider.
Sjeldent. Attest Nielsen.
TÊTE-BÊCHE. 6 forskellige postfr. (1600).
Tête-bêche 1/10. Åtte forskjellige 4/6-blokker,
ubrukte. (3300)
Danmark tjeneste (AFA)
I 2982 o
I 2983 o
I 2984 o
F 2985 o
I 2986 Br
F 2987 o
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
1-2. 2 og 4 sk i to eksemplarer av hver. Noe ujevn
kvalitet, men den ene 2 sk (1a) i bra kvalitet, den
mer ultramarine med tynnhet. (2800)
1/19. Dobbeltplansje med nesten kpl. samling med
nyanser (- 16 sk. og 3 øre).
2A. 4 sk LINJETAGGET. Meget flott stemplet
eksemplar av dette meget vanskelige merket.
Tagging med sedvanlig litt flisetagging. (4000)
2A. 4 sk rød LINJETAGGET. Attest Møller (4000).
2A. 4 sk rød LINJETAGGET. Lite brev med arkivbrett sendt fra Silkeborg til Skanderborg (4000).
3. 16 sk fintagget, lettstpl. Og rel. ok taggekvalitet.
(2200)
Obj.nr.
600
F 2988 o
200
I 2989 *
700
900
600
I 2991 o
1000
400
600
400
750
F 2990 o
F 2992 **
F 2993 **
I 2994 **
700
300
750
800
400
x 2996 **
F 2997 **
x 2998 **
I 2999 **
I 3000 **
I 3001 **
400
I 3002 **
750
500
950
I 3004 Br
I 3005
950
1. 1934. 2 Kr. Bølgelinie, 5 øre grønn og 10 øre
orange. Pent hefte (lett bøy over forside). BOOM
3.2: 8500. Attest Møller.
1. 1934. 2 Kr. Frimerkehefte. Bølgelinje, 5 øre
grønn (16 stk.) og 10 øre orange (12 stk.). Omslag
B ”Læs Hæftet og støt Børnenes Kontor”, gul
kupong. Pent hefte, m/attest. Boom 3.2: 7500.
2. H.C.Andersen, 2 Kr. 1935. Komplett hefte med
liten flekk framme (3500).
7. 1937. 2 Kr. Bølgelinie og Karavel. Første blad:
Bryggeriet Stjernen. Attest. Boom 3.22: 2500.
A. 1913. Chr. X, 1 Kr. Danmarks første frimerkehefte i flott komplet kvalitet med marg. nr.
13-D. Meget sjeldent hefte. Heftet med sedvanlig revne i ryggen, og ett merke med mindre
limanm. (20000), Boom 1.1c: 22500
D,H9. Kræft og 2 Kr. (opplag H27) hefte i flott
komplett kvalitet. (3800)
D. Kreftheftet i fin stand. En 25 øre med VARIANT
180y.
R 17. 1931 Galle & Jessen V, 2 kr. Bakside
”Danmarkskort (kontur)”. Siste blad
”Marcipanbrød”. Komplett hefte i fin kvalitet. Boom
2.16d4.
Danmark julemerker
I 3003 **
950
1600
Utrop
Danmark hefter
x 2995 **
750
700
900
3A. 16 sk grønn, linjetagget. Attest Nielsen: Godt
eksemplar. (4000)
3A. 16 Skilling. Ubrukt merke med flott tagging for
utgaven og med full, original gummi. (3000)
3A. 16 sk linjetagget med ujevn med akseptabel
tagging for denne utgave. Del av flere stpl. (4000)
4/19, SF 1-2. Fin samling tjenestemerker inkl. 5a
og 10a, samt begge Soldatermerker. Et par mindre
kval.anm., mest rimelig bra kvalitet. (3550)
5a. 4 øre ultramarin. Postfr. attest Nielsen (4000).
5a. 4 øre ultramarin. Postfr. attest Nielsen (4000).
10a. 10 øre teglrød. Postfr. attest Møller (1500).
1909. Helark. Arket er brettet og noen steder splittet i perforeringen. (8000)
1948. Julemerke på julekort stemplet DEN
DANSKE BRIGADE I TYSKLAND 4 2.12.1948 til
Sorø. Sjelden anvendelse fra den danske garnisjon i Varel.
Julemerke 1943 på julekort til Norge. Binder til
stempel Vedbæk 19.12.43. Sensurstpl. ”Ak”.
Danmark posthistorie
800
750
1000
500
1000
1000
350
2000
950
500
450
7500
1000
600
950
1000
950
150
I 3006
Internert forsendelse etter 2. verdenskrig fra
Aarhus 5.11.1946 med rødt 2-linjers stempel
”Flygtningelejren Rye Flyveplads” til mannen
hjemme i Tyskland.
x 3007 Br
KASSEBREV FRA CHRISTIANSØ. Fiolett linjestempel på brev, 8 Øre, annulleret SVANEKE
30.6.96, sendt til København. Meget sjeldent
stempel på fin forsendelse med SVANEKE
30.6.96 og Københavnstpl. på baksiden. Små
alderstegn på kuvert. God og sjelden forsendelse.
SKIPSBREV. Portobrev fra HAMBURG 3-4.6.
1852 (2 stempler i BLÅGRØNN farge) til Norge.
Påskrevet ”p.dampschiff Mercator”, engelsk dampskip, som seilte ruten Hamburg-Bergen i kun 1 år.
På baksiden kartnummer ”1” samt portopåtegning
”20” (Skilling). Sjeldent brev i fin kvalitet, ex. Kurt
Hansen.
5000
22/979. Lott med ca. 180 ulike merker med pene
stpl. i perioden.
23/1440. Lott 70 merker med pene stpl. fra
1875/2005.
144-46. Meget pene merker stpl. KØBENHAVN
LUFTPOST.
Innstikkbok med 350 ulike jub.merker med ves.
prakt/lux.stpl. Mye vakkert.
Parti ca. 250 moderne merker med pene stpl. på
vesentlig jubileumsmerker i meget god variasjon.
800
400
950
950
950
950
950
300
950
I 3008 Br
500
600
950
Danmark pene stempler
I 3009 o
400
500
400
500
1000
800
800
500
I 3010 o
I 3011 o
I 3012 o
I 3013 o
Danmark - stempler diverse
I 3014 o
I 3015 Br
AFA 25/307. Lott 140 merker med STJERNESTPL.
og FIRMAPERFINS.
Luftpost. Is-postflyvninger 1942. Begge flyvninger
20.3.42 København-Marslev (kort) og MarslevKøbenhavn (konv. ank.stpl. bak). Stemplet
MARSLEV FLYVEPLADS er meget sjeldent, kun
brukt i 3 dager.
1500
400
900
500
450
600
450
41
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
I 3016 Br
300
I 3017
950
I 3018
I 3019
I 3020
MARSLEV FLYVEPLADS 20.3.42, sjeldent
stempel på komplett serie Luftpost sendt som
Isflyvning Odense-København, ankomststpl.
Kastrup 21.3.42.
Br NØRREJYLLANDS JB.PKT. 31.12.12.
Brotypestempel på brevkort med Bølgelinie, 5 Øre,
mørkgrøn, sendt til Kolding. Brevkortet er dateret
RANDERS 31.12.12. Dette er angiveligt den
ENESTE KENDTE FORSENDELSE fra Randers
annulleret med dette stempel. Smukt monteret på
udstillingsplanche.
Br SOLBJERG. Stj.stpl. type I på flott postkort. Meget
sjeldent stempel. Skilling: 3200.
o
Lagerparti med flere 1000 dubletter AFA 415/732
med pene stempler. MÅ sees.
o/Bs Tykk innstikkbok med 100-vis av stempler, med
bl.a. en del jernbane-bureaustempler. Også mange
vanlige stpl. oppsatt noenlunde alfabetisk.
Danmark, samlinger og lotter (AFA)
I 3021 o
I 3022 **/*
I 3023 o/**/*
I 3024 o/*
I 3025
I 3026 o/**/*
3027 Br
I 3028 o
I 3029 o
I 3030 o/**/*
I 3031 **/*
x 3032 o/*
I 3033 o/*
I 3034 o
I 3035
42
Klassisk samling (1851-1864) i innstiksbok
med 40 stk. 4 RBS, 1854-udgaver: 24 stk. 2 Sk.,
mange 4 Sk. inkl. brev, 31 stk. 8 Sk, 12 stk. 16
Sk., 1858-udgaver: mange 4 Sk., 13 stk. 8 Sk.
1863-udgaver: 23 stk. 4 Sk, samt et prnt brev.
Til slutt diverse Krone-Scepter-utgaver med
alle verdier i antall inkl. varianter og en defekt
2 Sk. LINJETAGGET. Meget høy kat.verdi, men
også blandet kvalitet.
Samling i prima LT SF-alb. med ark til 2008.
Kun noen få før bølgelinje, litt spredt til ca.
1935, deretter fyldig t.o.m. 2007. Noen få *
observert i starten (bl.a. den avbildede nr. 182).
Også noe TM/PF/PM. (Oppgitt ca. 34000)
TOFARVET SPESIALSAMLING 1875-1902.
Meget flott samling i 4 tykke innstikkbøker,
men riktig mange trykk- og pos.bestemte merker og mange merker av alle verdier bl.a. over
100 stk. av hver av verdierne 25 Øre, 50 Øre,
og 100 Øre, også sett noen få bedre varianter
som Perlefeil. Kjempearbeid bak samlingen og
enorm katalogverdi. Skal sees!
Samling 1851-1975. Ringbind med stemplede/
ubrukte merker, velbesaty med mange skillinger, tofargede inkl. 30a, Posthus, Boktrykk,
provisorier Luftpost m.m. Velbesat. Noen av
de eldste i blandet kvalitet. Ubrukte er hardt
hengslet. Også litt Grønland med noe pakkeporto. Fin, reell samling.
FERJEBILLETTER. Svendborg THURØ elektriske færge. Ubrukte billetter fra FYEN-THURØ
på 20 øre grønn og 1 kr blå i RULLER, samt
originalt postkort fra 1916 med ferjeoverfarten.
I alt 2730 billetter á 50$, ca. verdi 825.000.
Tils. komplett samling til 1999 i to Safe Dualalbum, hovedsaklig på egenmonterte ark.
Riktig så fyldig med 6 stk. 4 RBS, én 2 RBS
innklipt, og mange andre skillinger i blandet
kval. Afa 6 bredrandet, 10 og 21 lukefyll, begge
posthus (den ene pen), en av x-ene **, luftpost
kpl. * eller stpl., og tallrike bedre Postfærge,
tjeneste og 38 øre avisporto. Mye ujevnt før
1900, senere normal/bra kvalitet, dominert av
stpl. merker. Det bør brukes noe tid på denne.
Selges helt uten fraplukk, fra norsk samler.
DANSKE BRUKSBREV. Stort parti i 2 flyttekasser.
Inneholder dels mange ringpermer med alminnelige forsendelser sortert i AFA-rekkefølge og dels
store partier brev i storformat, noe utland, nyere
REK-brev og noe løst m.m.
Fire Skilling, NUMMERSTEMPLER. ”Samling” på
4 plansjer med ca. 120 forskjellige og i alt ca. 160
stk. diverse 4 Skilling. AFA 4,7,9. Utmerket kvalitet
med mange fine stempler.
Samling til 1999 i to fine LT SF-album, rimelig
komplett stålstikkperiode. Før dette langt mer
spredt besatt, men bra eks. av bl.a. AFA 8, 22a,
32-33, 50-51 x2, Chr. X boktrykk nær kpl. og
178-80 (disse alene ca. 7500,-). Kvaliteten er mest
fin, men et par feilinnsatte merker finnes. Også
kpl. ”bob” i stålstikkperioden.
Samling 4-BLOKKER i tykk ringperm. Indeholder
en del boktrykk og mange dtålstik, samt litt ”bak
i boken” inkl. komplett serie ”SF”. Både nytt og
gammelt samlet i stemplet/ubrukt/postfrisk kvalitet.
Samling ubrukt/postfrisk i klembind. Inneholder en
del mellomgode boktryk og tidlig stålstik. De dyreste udgaver er ubrukte. Spredt besatt - bør sees.
Samling i to fine LT SF-album til 2001. En del
skillinger, men også meget ujevn kvalitet der samt
noen åpenbare falske, samt avd. DVI. Mange
pene stempler. Få merker de siste ti årene. Oppgitt
samlet 40000, derav 13000 på DVI, men uklart om
dette tar høyde for falske/feilinnsatte merker og
merker med feil/småfeil. En god samling å ta tak i,
men utrop er moderat!
Samling i fortrykksalbum 1851-1992, mange
merker men litt tynn i starten og kvaliteten blandet,
samt Grønland til 1979 inkl. Amerika-utg. Ubrukt/
stemplet.
Samling stemplede fireblokker 1902-2004, oppsatt i 2 store innstikkbøker. I alt 1160 forskjellige
merker i god kvalitet. Fin lott. AFA ca. 45000 (som
enkeltmerker)
JULEMERKER. Stor kasse med rester fra stor
innlevering. Masser av moderne materiale, helark,
skalatryk etc. Også litt Østerrike, Sverige m.m.
750
650
400
Obj.nr.
I 3036 o
I 3037 o/**/*
I 3038 o
I 3039 o/**/*
I 3040 o
6000
I 3041 o
I 3042 o
5000
5000
I 3043 Br
I 3044 o
I 3045 **
3046 **
4250
I 3047 o/**/*
I 3048 o
I 3049 o
4000
I 3050 o
3500
I 3051 o/**/*
I 3052 (*)
I 3053 o
3000
3000
3054 Br
I 3055 o/**/*
I 3056 o
2500
I 3057 o
I 3058 o/**/*
2250
I 3059 o
2250
I 3060 o/**/*
2250
I 3061 o
2000
I 3062 o
2000
2000
I 3063 **
3064
Utrop
Samling i LT-SF album i perioden 1854/1990-tallet.
Begynner med 7 skill., deretter en del tofargede i
nyanser. Gjennomgående god kval. med en god
del merker med pene stpl. (Oppgitt AFA 17000 for
merker over 5 kr.)
Samling 1854-1999 i tykt klembind med diverse
skilling, en del Tofargede, bedre Boktrykk inkl.
stemplede 35-øres provisorier osv. I den nyere
del med LUX-stempler inkl. flere malerimerker og
blokker. Dessuten mindre samling Grønland, Thule
(inkl. 8 nytryk 1979), Slesvig og Dansk Vestindien.
Samling 1851-1930 + tjeneste-, soldat- og gebyrmerker i 16 s. innst.bok. Noe variabel merke og
stempelkvalitet. (Oppgitt ca. 35000)
Samling i 3 album. Middelsbesatte samlinger med
et par brukbare skillinger, samt litt bedre boktryk.
Tynt besatt i det nyeste. Meget blandet kvalitet,
bør sees.
7. Fire Skilling 1858. 76 pene merker. Gode
marger (9120).
Samling 1851-1930 + kpl. samling portomerker i
16 s. innst.bok. Blandet merke og stempelkvalitet
(Oppgitt ca. 31500)
Samling i to fine LT SF-album til ca. 2000 (arksett
til 2005!). Grunnsamling med noen mellomgode
merker, bl.a. flere skillinger, noen mellomgode
til 1930, deretter ganske velfylt til det nyere. Bra
kvalitet på det meste, men et par klassike merker
med feil.
BREV og POSTKORT. Større porsjon i kasse.
Mest moderne forsendelser fra 1940-1960 i blandet kvalitet. Primert dansk materiale.
9. Fire Skilling 1863. 69 mest pene merker.
(10350)
1059/1521. Samling 1994/2007 med mange merker (ikke komplett) i et flott LT SF-album. (Oppgitt
pålydende 2800 NOK)
Årssett 1979, 1981-92 inkl. dubletter (6480), pluss
ca. 40 årssett Færø/Grønland fra samme periode,
og to årssett særmerker 1985.
Restsamling i Leuchtturm-album med kleml.
1851-1989. Et par gode merker med kvalitetsmangler, mange tofarvede, flere kpl. serier o/*, stålstikk
nesten komplett, tjeneste mm.
Liten restsamling med noen mellomgode merker
og serier. Også noen ark (**).
Dublettlott, ca. 150 stk. fra klassisk til 1930 tallet på 11 innstikkort, inkl. noen Grønland/Thule.
Mange bedre/mellomgode. Noe bl.kval. (ca.
14500)
Lott, bedre og mellomgode på 5 innstikkort fra
klassisk til 1930-tallet. Noen få med kval.anm. med
redusert pris. Litt dubletter. (13500)
DANMARK og GRØNLAND. Utmerket restsamling,
med bl.a. Tofarget, Konger, litt Gl. Luftpost, middels besatt avdeling ”bag i boken” osv. Grønland
hovedsakelig postfrisk og nesten komplett fra
1975-90, også komplett sett Thule.
NYTRYKK. Samling i fineste kvalitet på plansje.
Nummerert e/AFA. 25 forskjellige.
1/218 + BOB. Lott med ca. 127 litt bedre/mellomgode merker i perioden 1851/1934. Bl.a. 4 skill. +
to 35-øres provisorier fra 1912. Litt blandet kval.
(Oppgitt 11000)
HELSAKER. Eske med hundrevis av helsakskonvolutter fra de første til ca. 1900, hovedsakelig
brukte. Mange fra skillingsperioden. En del vannmerkevarianter inngår.
Samling i KA-BE album 1851/1970-tallet, med ark
til 1994. Inneholder noen bedre og mellomgode
merker.
4/446 + BOB. Samling i perioden 1854/1966. Bl.a.
noen skillinger og noen mellomgode provisorier.
Litt blandet kval. må påregnes. (Oppgitt 11500 for
merker over 5 kr. før 1940)
Lott på 7 innstikkort, 1854/1930-tallet med bedre/
mellomgode merker, alle forskj. Inkl. en del TM,
Porto, postfærge, avisporto. (ca. 13000)
Mindre rotekasse med spennende rester.
Hovedverdi på marginalbl. fra Danmark og
Grønland. Litt fra andre land.
POSEKARTOTEK. Større i 4 fiberesker. Litt
boktrykk - mest konger, tidlig stålstikk m.m.
1900-1980.
1884-1907. Innstikkbok med mange Våpentyper
oppdelt i trykk og med påviste matrisefeel osv.
Noen med beskrivelser fra tidligere auksjoner, se
bl.a. 20 Øre 1884-95 med komplett trykkoppdeling
hvor alle er med matrisefejl ”pkt. på s”, bortsett fra
14. trykk. Heretter pent avsnitt konger, med bl.a.
10 stk. Fred. VIII 50 øre brunlilla. Samlet i feilfri og
mest stemplet kvalitet.
Varianter, prikker og streger. Samling/parti i ringbind. Starter med litt skilling/øre, mange Bølgelinje
og Konger. Også en del stålstikk. Anslått 400-500
merker.
Samling på albumark 1870/1930-tallet. Noen
bedre i blant. Også 2-3 TÈTE-BÈCHE par. Litt bl.
kval. Oppgitt AFA ca. 9000.
960/1390. Samling postfriskt i perioden 1990/2004
(1990/2000 nær komplett). En del hefter og miniark er med. (Oppgitt pålydende 2350 NOK)
384-88. Hhv. 2450, 5050, 5850, 4500 og 6900 stk.
i stemplede helark. (65700)
2000
2000
2000
1600
1500
1500
1500
1400
1400
1400
1400
1300
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1100
1100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Obj.nr.
Utrop
I 3065 o/**/* Grunnsamling i ett Stenderalbum til 1998 med en
god del merker, men kun få mellomgode. Ves.
stpl. merker, men blandet kvalitet før 1920, senere
mange pene stempler inkl. prakt/lux i antall. Siste
10 år svært få merker.
I 3066 o
Samling 2000-08 tils. Komplett på LT SF-albumark,
gjennomført god, lettstpl. Kvalitet. Uvanlig utbud.
I 3067 o
Kurant samling med noen skillinger (de bedre med
feil) og tofarget, og div. til 1930, senere velfylt og
mye bra kvalitet til 1994 (ves. blanke egenmonterte lommer).
3068 o/** Samling til 2004 i tre SAFE DUAL-album, påbegynt samling før 1945, deretter komplett, bl.a.
komplett ordreavstemplet etter fortrykket fra 1980.
Også ett bind med noen fireblokker etc.
3069 o
Dublettlager fra norsk bo, selges som mottatt med masse merker meget velordnet til år 2002 i
tre dels tykke innstikkbøker. Beskjedent før 1930,
men en AFA 16 med brett på hj.tagg, småpen 24,
og noen andre mellomgode. Mye bra kvalitet.
I 3070 **/Br Eske med nyere ark/arkdeler og helsakskort.
Arkdelene fra 1945-1970 med noe pålydende,
helsakene mest eldre ubrukte, men også et par
bedre brukte, noe postfærge m.m. God, mindre
lott til utstykking?
I 3071 o
NUMMERSTEMPLER OG
BREVSAMLINGSSTEMPLER. Innstikkbok med 4
fylte sider med merker med bedre stempler innmellom og en del skillingsmerker inkl. 4 rbs. osv.
Litt blandet kvalitet.
I 3072 o/**/* 13/1415. Spredt samling i varierende kval. fra
perioden 1864/2005 i to meget pene LT SF-album
med ark fra 1851-2005. Albumprisen er 1950.
I 3073 o
Restsamling, rotete i klembind. Inneholder mange
merker 1864-1988. Uten de dyreste, men stadig
mange brukbare, mellomgode provisorier, Konger
etc. Se fotoeks.
I 3074 **/* Samling 1933-1970. Postfrisk/ubrukt samling.
Flere bedre postfriske, 203, 203b og 205. Ellers
mest ubrukt i eldste del. Velbesatt inkl. et par
varianter.
I 3075 o/**/* Lott BOB som; Slesvig, tjeneste, avisporto, gebyr,
porto, Grønland med 3 pakkeportomerker (5, 10
og 20 øre) og Thule komplett postfrisk. Litt blandet
kval. (Oppgitt AFA 5400)
I 3076 o
Pen startsamling fra 1854 til 2007 i Davo-album
uten lommer.
3077 o
Et arkiv med eldre og nyere merker i 2 kart.esker,
noen kurante innslag observert. Dessuten en
innst.bok med 200 dupliserte perfins, bl.a. notert
AFA 84 x3 og 151.
I 3078 **/* 2 restlagerbøger Danmark boktrykk og litt tidlig
stålstikk. Mange ubrukte, men også noe postfrisk.
I 3079 **/* 166/951. Komplett i perioden 1976-89, + noen
eldre bl.a. en ubrukt AFA 180. (Oppgitt 5570)
I 3080 o
82/222 + BOB + 4 miniark. Lott ca. 90 litt bedre/
mellomgode merker i perioden 1915/1934. Blandet
kval. (Oppgitt 6900)
I 3081 o
1/7. Kvadrater, 12 pene merker med fulle marger,
en 8 sk. knapp oppe.
I 3082 o
Plansje med merker på to sider. Mellomgode
merker plukket fra samling. God kvalitet. Dybbølbl.
**. (9800)
I 3083 o/* Mindre, eldre samling på fortrykk til 1950-tallet.
Bl.a. mellomgode tofarget, AFA 60-62, de fleste
Chr. X, kreft, avisporto inkl. den gode 38-øren,
m.m. Normal/god kvalitet, dels pene stpl. Litt annet
medfølger, inkl. stpl. og ustpl. serier Thule 1-5.
I 3084 o
Samling stålstikk til 1990 på albumark i perm.
Meget velfylt, og dels litt utbygd. Mange prakt/lux,
vi har talt ca. 150 stk. i perioden. Gjennomgående
god kvalitet.
I 3085 o/* Samling til ca. 1976 i eldre Schaubek, en god del
mellomgode merker fra 8 ulike skillinger og framover. Dels fyldig etter 1930, mens sider for ”bob”
og områder i praksis er uten merker.
I 3086 o
26/205 + porto, Grønland, DVI. Lott med ca.
78 mellomgode merker i perioden 1895/1930.
Pakkeportomerket fra Grønland er ubrukt. Litt
blandet kval. må påregnes. (Oppgitt 6300)
I 3087 o
Lott ”Back in the book” + SLESVIG 15-28, THULE
1-5, samt noe Grønland. Oppgitt AFA ca. 6700.
3088 o/**/* Samling i Leuchtturm klemalbum på nøytrale ark,
ca. 1900/81. 1962-81 alt postfrisk både med og
uten fosfor, inkl. 402. Også postfrisk Færøyene
1975-81.
3089 o/**/* To 32-s. innstikkbøker med masse dubletter,
inkl. en enkel avdeling **. Dessuten dubletter
Færøyene og Grønland i en 3. bok, ves. nyere
utgaver.
I 3090 o
22/142. Dublettlott med ca. 55 litt bedre/mellomgode merker + noe Grønland. (Oppgitt 6800)
I 3091 o
Dublettparti 1920/70-tallet i tre innstikkbøker med
masse billige dubletter oppsatt noenlunde kronologisk. Vekt på PENE STEMPLER i antall, mange
i praktkvalitet.
I 3092 o
2 innst.bøker med 1375 ulike merker fra klassisk til
2007 + noen få sammenhengende enheter. Stort
sett rundstpl. og bra.
3093 o/* Samling på nøytrale ark i ringperm, 1851/1969
med en del mellomgode merker. Litt bl. kval. i starten, ellers jevnt bra fremover. Mest stpl.
I 3094 **
MERKATER. Roklubben Skjold, Byggefond. 23
postfriske serier, hvorav 3 serier i 4-blokker.
I 3095 o/**/* BOB. Lott ca. 42 merker med SF (1-2), PORTO
(1-7), GEBYR, AVISPORTO, THULE (komplett).
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
900
850
800
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
700
700
700
700
700
700
600
600
600
600
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
3096 o/*
I 3097 o
3098 o/**/*
I 3099 o
I 3100 o
I 3101 **/*
I 3102 o
I 3103 o
I 3104 o
I 3105 o
I 3106 o
I 3107 Br
I 3108 Br
I 3109 o
3110 o/**/*
I 3111 **
3112 o
I 3113 o
I 3114 o/**/*
I 3115 o
3116
Diverse Danmark (AFA)
I 3117
I 3118 o/*
3119 Br
I 3120 Br
I 3121 Br
I 3122
I 3123
I 3124
I 3125
Utrop
Samling 1851/2000 i perm og en dublett-lagerbok.
En god del merker, men bl. kval. på det klassiske.
Tykk dublettbok med masse merker AFA 810/910
med fullstpl./prakt.
To tykke innstikkbøker med en god del merker,
der hovedvekten er et detaljert oppsatt lager fra
slutten av 20-tallet til 1980-tallet. Dog flere sider
med rotete materiale, inkl. pene stpl. og noe ustpl.
Trenger sårt bearbeidelse.
Innstikkbok med blanding av eldre dubletter og
mye godt moderne materiale etter 2000 i pen,
lettstpl. kvalitet - også noen miniark i denne perioden. Også helark AFA 283 inkl. varianten, også 4
stk. DVI med verdi ca. 500,-. Må sjekkes.
39/222. Dublettlott med i underkant av 100 mellomgode merker i perioden 1901/34. Litt blandet
kval. (Oppgitt 6500)
40/636. Lott ca. 100 merker i perioden 1904/1977.
Bl.a. en meget letthengslet AFA 146. (Oppgitt 3700
for postfriske)
Samling kronologisk oppsatt i 20-s. innstikkbok til
seint på 1990-tallet, virker veldig renslig, men er
uten dyre merker. Bra avd. etter 1990, også noen
sider Fær., Grl., og julemerker.
Lott 19 ulike merker i perioden 1864/1928. Bl.a.
AFA 11, 16, 102 og 177. Litt blandet kval. (oppg.
3200)
Samling KONGEN/kongefamilien på 36 albumark i
LT vriperm, inkl. Grønland/DVI , bra kvalitet.
13. Fire skilling 1870. 55 mest pene merker.
(4400)
1300 ulike merker til 2007 + noen få striper/miniark
i 2 innst.bøker.
ROYAL. Interessant liten enveis-korrespondanse
fra DET SKANDINAVISKE SELSKAB (Bosiddende
i Hamburg og rep. det danske mindretall)) til en
viss Hr. Hertz. Brevene omhandler en fest i anledningen av det danske kongepars gullbryllupsdag
den 26 Mai 1892. Dels finnes innbydelsesblankett,
dels omhandler brev gaver til kongeparet, bl.a.
maleri fra Holger Drachmann m.m. Osv. I alt 4
brev samt et postkort.
GRAFIKK. Liten samling grafikkbrev, mange flotte
og de fleste forskjellige. 11 stk. i alt.
Plansje med ca. 40 TOFARGET inkl. seks mest ok
5-ører, og en del 3-ører fintagget i int. trykninger.
Også et par pene stempler.
To restsamlinger til ca. 1960 mest stpl.; den ene i
bra SAFE Dualalbum. En del merker her og der,
men var. kvalitet inkl. defekt AFA 20. Bør sjekkes.
Duplisert parti med ** 1960/70-tallet på plansjer,
drøyt 500 merker, hvor innl. nevner Facit 575-79,
654 x2 og 665. Dessuten et lite parti Færøyene
samme perioden. Bra kvalitet.
Tykk, 64-siders dublettbok med masse merker. Ganske sparsommelig før 1930 dog.
Normalkvalitet.
Samling ca. 600 stort sett ulike (?) merker. De aller
fleste rimelig fullstemplet, inkl. mange prakt/lux.
Kurant roteparti med mellomgode fra skilling til
1940-tallet. Bl.a. sett to stk. AFA 234 i Dybbølblokker stpl. Også en del julemerker.
Gammelt posekartotek. Kasse med 5 esker.
BORNHOLM. Nyere parti konv./kort med stpl.
fra granittøya, inkl noen spesielle stpl, dog flere
maskinstpl. Rønne.
Apotekkuverter. Perm med ca. 220 stk. og eske
med ca. 130 stk., flere eldre i mellom.
BYPOST. Pent montert samling 135 forskjellige.
FDC. Samling med 4-BLOKKER 1979 til 1997,
i følge innleverer nær komplett og innsatt i 4
småalbum. Innl. har lagd detaljert liste, som medfølger og viser samlet AFA 2008: 18623,-. Kval.
virker god.
HELSAK. 1976. Originalt HELSAKSUTKAST til
brevkort med ”Jellingstens-indskrift” med verdien
70 Øre. Påtegnet ”Salgspris 75 Øre”. Utført av
kunstneren Margit Besiakow. 2 stk. i henholdsvis
grå og brun farge. UNIKT materiale.
HELSAK KV5a. 1871. GRÆNSEPORTO. 4
Skilling helsakskkonv. med nummerstempel
”55” og sidestemplet lapidar IIa RIBE 28.8. til
Gram Mølle. Sjelden grenseporto-forsendelse.
Anvendelse av 4 sk helsak er ikke registrert av
Karsten Jensen.
Illegale blad 2. verdenskrig. Ca. 20 forskjellige
inkl. litt annet tilsvarende, bl.a. instruksjonshefte
i sabotasje.
LITTERATUR. Danmarks Første Frimærke,
Danmarks Frimærker 1858-1863 og Danmarks
Gennemstukne Frimærker 1863. SchmidtAndersen 1961-1964, 3 klassiske bøker, gjennombearbeidet spesiallitteratur, ca. 370 sider dansk
tekst, god stand.
LITTERATUR. The private local posts af Denmark.
1974 Trelleborg Phil. Society. Meget flott antikvarisk bok om dansk bypost. 200 sider engelsk
tekst. Innbundet luxusutgave med 6 sider nytrykk.
Som ny.
Merkater. Eske med ca. 230 konv. med danske
By- og Herredsvåpen i varierende antall, inll.
Grønland/Færøyene, gjennomgående god kvalitet.
600
Obj.nr.
I 3126
600
600
Utrop
Merkater. Store konv. i eske med flere tusen,
hovedsaklig danske merkater fra mellomkrigsårene
og 50-årene, meget varierende lott, inkl. politiske.
Gjennomgående god kvalitet.
750
SLESVIG 1-14. ”1 Zone” UTAGGET, originale
prøvetrykk med vannmerke ”kors”, limløst som
vanlig. Brede marger. Meget uvanlige. (19600)
SLESVIG 1-28. Kpl. serier 1920, mange fra
1.serien med pene Haderslev-stpl. (3080)
6000
Obj.nr.
I 3153 **
I 3154 *
F 3155 Br
600
F 3127 (*)
I 3128 o
550
600
I 3156 **
F 3157 Br
I 3158 Br
550
550
F 3129 o
SLESVIG tjeneste 1-14. Flott, kpl. serie CIS
med ny fotoattest Vagn Jensen Ӯgte og uden
reparation”, alle merker også signerte. (24000)
8000
I 3159 *
F 3160 o
F 3161 **
500
F 3162 *
500
F 3163 **
500
500
I 3164 o
500
I 3165 **
I 3166 o
I 3167 o
I 3168 **
500
500
500
500
F 3130 Br
SLESVIG tjeneste 2, 5 x2, 8-10. CIS-utgaven med
tils. seks merker på ekte postgått rek.brevfront fra
Flensburg 2.6.20, til Christiania. Også fiolett stpl.
”Comm. Internationale Slesvig”. Høyst uvanlig,
merkene i rel. god kvalitet, lett svertesmuss på 40
pf. (merkepris 7300)
I 3131 o/Br SLESVIG. Blandet lott med dels danske skillingsmerker med nummerstempler fra Slesvig-Holstein
og dels materiale fra Plebiscit 1920.
1700
1600
500
500
400
200
500
450
1000
950
800
750
350
500
600
Grønland Pakkeporto
I 3132 o
2. 1905. 5 øre, brun. Pent liniestemplet merke.
(6000).
F 3133 *
2 A1. 10 øre blå, 1. opplag 2. trykk. Meget flott
velsentrert ubrukt randmerke. Meget lett hengslet,
og med minimal liten tynnhet. (6500)
F 3134 **
2 A1. 5 øre brun, 1. opplag 2. trykk. Velsentrert
postfrisk randeks., med brett og liten rift i den
utaggete margen. (11600)
F 3135 o
2 A2. 5 øre brun, 1. opplag 2. trykk. Meget
flott hjørnemerke, annullert STYRELSEN AF
KOLONIERNE I GRØNLAND. (8000)
I 3136 o
4A. 1 øre olivengrønn, 1. trykk på medium papir.
Stemplet, flott, velsentrert merke. (1300)
I 3137 o/**/* 4A, 9B, 11, 14 ?, 17. Lott 5 merker i god kval. 9B
meget pent stpl. Grønlands styrelsen. (AFA 14 er
regnet som billigste 1 Kr.). (AFA special 3400)
I 3138 **
4C. 1 øre olivengrønn, 3. trykk. Postfrisk merke
med variant: ”Grøn plet på højre rand, pos. 7 i
arket. (900)
I 3139 **
4C. 1 øre olivengrønn, 3. trykk. Postfrisk merke
med variant: ”Indhak i SV-hjørne”, pos. 15 i arket.
(900)
I 3140 **
4D. 1 øre olivengrønn 4. trykk i velsentr. par annullert med fiolett GRØNLANDS STYRELSE.
F 3141 *
4-9. Komplett sett Thiele 1915 i flott ubrukt kvalitet. (5350)
I 3142 o
5C. 2 øre gul, 3. trykk. Pent, stemplet merke. (750)
I 3143 o
6C. 5 øre brun, 3. trykk, tynt papir, med varient:
”Brud på N-rammen og hak i S-rammen”. Pent
velsentrert merke, LUX-stemplet GRØNLAND
STYRELSE. (1600)
I 3144 *
6 I. 5 øre brun, kartonpapir, ubrukt velsentreret
merke med svake hengselspor. (3000)
I 3145 o
7C. 10 øre grønnblå, 3. trykk med variant: ”Dråbe
under venstre bølge”. LUX-stemplet merke
GRØNLANDS STYRELSE. (1000)
F 3146 o
8. 15 øre fiolett. Meget pent lettstpl. merke (1800).
F 3147 o
8. 15 øre fiolett, velsentrert merke med skjoldstempler.
I 3148 o
8 I. 15 øre fiolett i 2. trykk på kartonpapir, stemplet
pent merke. (2200)
I 3149 *
8 I. 15 øre fiolett på kartonpapir, lett hengslet
ubrukt merke. (1900)
I 3150 *
10A. 70 øre fiolett på tykt papir, velsentrert flott
ubrukt merke med hengselspor. (1800)
I 3151 o
12. 3 kr brun på tynt papir, flott sentrert merke
brotypestempel GRØNLANDS STYRELSE
22.5.37. (2600)
I 3152 **
13. 70 øre fiolett offsettryk i postfrisk velsentr. helark. Stor var. pos. 7 ”Streg mellem måger til højre”
og pos. 20 med ”Hak forneden i T”. (11250)
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
1000
1000
1400
2000
300
600
250
250
250
1400
200
500
750
300
450
500
500
500
500
650
Utrop
I 3169 Br
8/25. Amerikansk Udgave og Danmark Befriet. To
ikke komplette serier. Alle postfriske (9925).
17-25. ”Danmark Befriet”, kpl. serie som har vært
noe tøft hengslet, således 4 stk. med dels mindre
tynnheter, et par andre med noe papiravsmitting.
(5600)
17-25. ”Danmark Befriet” på nydelig rek. brev fra
Julianehaab 23-4-46, til København.
17-25. Amerikautgave Danmark Befriet, komplett
postfrisk serie, flere signert. (9000)
17-25. Amerikautgave Danmark Befriet, komplett sett på førstedagskuvert Sukkertoppen
5.5.1945 (tilbakedatert stempel), meget sjelden.
(10.000)
17-25. Amerikautgave Danmark Befriet, komplett
sett på klipp, stemplet JULIANEHAAB 17.6.1946,
tidlig dato, signert Møller BPP. (6500)
17-25. Amerikautgave Danmark Befriet, komplett
ubrukt sett med hengselspor. (5.500)
17-25. Danmark Befriet i komplett sett, stemplet.
Attest Møller. (6500)
17-25. Pen og velsentrert postfrisk serie av
DANMARK BEFRIET. Excellent and well-centered
never hinged set of DANMARK BEFRIET. (9000)
20a-25a. Amerika-utgave feil farger Danmark
Befriet, komplett ubrukt serie, med hengselspor,
10-øren med kort tg. nede. (8900)
20a-25a. Amerikautgave feil farger Danmark
Befriet, komplett postfrisk serie, 10-øren med
korte tagger nede, signert på bagsiden. (15600)
22a. 30 øre. Danmark Befriet FEIL FARGE, stemplet. (1600)
23a. 1 kr. Danmark Befriet FEIL FARGE, flott
postfrisk. (2200)
24a. 2 kr. Danmark Befriet FEIL FARGE, stemplet.
(1600).
25a. 5 kr. Danmark Befriet FEIL FARGE, stemplet.
(1600).
33. 50 øre Gustav Holm i postfrisk øvre marginalblokk med marg.nr. *964.
228. 100 kr Lars Møller i 4-blokk på førstedagskuvert. (1600)
Grønland Samlinger og lotter
Grønland (AFA)
500
Grønland Enkeltmerker
I 3170 **/* Samling i prima LT SF-alb. med ark til 2008.
Starter med 12 ulike PP i ves. ** kval., videre
så godt som kpl. t.o.m. 2007 unntatt 20a-25a.
Danmark befriet og noen få andre er *, ellers **
(Oppgitt ca. 25000)
3171 **
Eske med løse merker, fireblokker, miniark,
m.m. 1960/90-tallet. Pål. portoverdi er regnet
ut til 8087 dkr, derav litt over 500 dkr i miniark.
Fin kvalitet, god variasjon.
I 3172 **/* PAKKEPORTO. Innstikkbok med 39 merker i
blokker og løst - langt det meste ** (15.130).
I tillegg bl.a. to kort med Nordpolmotiv stpl.
NORDOSTGRØNLANDSEKSPEDITION i 1939 og
sendt til Danmark.
3173 **
Ca. 2000/06. Lott i 16-siders innstikkbok med
enkeltmerker, hefter, miniark, småark i mapper.
Alle ser forskj. ut. (pålydende 2700)
3174 o/** God og utbygd samling fra 1960 til 2005 i selvkomponert album. I starten noen få innslag stpl.,
men det alle meste er **, og for disse regnet pål.
4960 dkr. Samlingen er utbygd med hefter, o.a.
3175 o
Samling 1938/98 i pent Leuchtturm SF-album.
Mangler Am.seriene og noen på 90-tallet. Pen
THULE-serie er med. God kval. (ca. 4300 + alb.)
3176 Br HEFTER. Dublettparti: H-1 x6, 2 x8, 3 x4, 4 x3, 5
x2 og JH-1. Prima vare. (10590)
3177 o/** Samling i Leuchtturm lbum med kassett
1938-2004. Fra 1957 og ut nær komplett ** unntak
av noen få merker/miniark. I tillegg mange stemplete merker/miniark. Mellom 1938-57 finnes en
del merker, men ikke Amerikautgaven. Kpl. ** serie
Thule. God kvalitet.
I 3178 **
Dublettbok 1980/tidlig 90-tallet med mye materiale.
Pål. trolig mellom 2-3000. To miniark er stpl., ellers
prima vare **.
3179 o/**/* Samling 1937/91 i innstikkbok m/sorte ark (u/amer.
seriene). Noen få hengslet i starten. Mange både
stemplet og postfrisk.
3180 o/** Samling til 2004 i to SAFE DUAL-album, litt før
1960, deretter komplett, det aller meste **, og
inkl. hefter.
3181 **
HEFTER. Bra parti H-1-14 komplett, samt JH-4.
(oppg. 4190)
I 3182 o/Br/* Fin samling 1938-ca. 1980 i klembind med
stemplet grunnsamling inkl. Thule og én enkelt
Pakkeporto. Ytterligere oppsatt med brev inkl.
bedre eldre utgaver, samt noen FDC.
I 3183 o/**/* 2 sider med eldre udgaver, de fleste pakkeporto
samt Thule er hengslet og postfrimerkerne er
postfriske.
3184 Br HEFTER. Parti med stpl. hefter, lett duplisert: H-1,
3 x3, 5-8, AH-1, JH-2, 3 x2 og 5. God kvalitet.
(4285)
3185 o/** Parti med vekt på halvgamle og nyere 4-blokker
**, men også div. i ganske ulike antall. Pål. ca.
1450 dkr + noen få stpl. merker. Tilleggsverdier er
da kun regnet frankeringsverdi.
2200
750
2000
2700
3500
2200
1400
2500
2250
2200
3200
500
600
500
500
500
500
3750
3000
2700
1500
1500
1200
1000
1000
900
800
800
600
500
500
500
400
2750
43
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
Grønland Diverse
I 3186 o
1939. Sitdlimat/Sparemerke, komplett 25 øre
blå og 1 Kr. orange, i alt 9 merker, med forskjellige flotte annulleringer de fleste fra Umanakdistriktet: Kolonien Umanak, Udstedet Igdlorssuit,
Udstedet Sdr. Upernivik, Udstedet Nugatsiak,
Udstedet Akugdlit, Udstedet Satut, Nr. 30 avane
(Igdlorssuit). DAKA: 13500
I 3187 o
1939. Sitdlimat/Sparemerke, komplett 25 øre
blå og 1 kr orange, i alt 9 merker, med forskjellige flotte annulleringer de fleste fra Umanakdistriktet: Kolonien Umanak, Udstedet Igdlorssuit,
Udstedet Sdr. Upernivik, Udstedet Nugatsiak,
Udstedet Akugdlit, Udstedet Satut, Nr. 30 avane
(Igdlorssuit). DAKA: 13500
I 3188 o
1939. Sitdlimat/Sparemerke, komplett 25 øre
blå og 1 kr orange, i alt 9 merker, med forskjellige flotte annulleringer de fleste fra Umanakdistriktet: Kolonien Umanak, Udstedet Igdlorssuit,
Udstedet Sdr. Upernivik, Udstedet Nugatsiak,
Udstedet Akugdlit, Udstedet Satut, Nr. 30 avane
(Igdlorssuit). DAKA: 13500
I 3189 Br 1959. Adressekort for pakke til Scoresbysund,
frankert med i alt 160 øre annullert Grønlands
Postkontor og herunder det sjeldne kassestempel
GRØNLANDS POSTKONTOR i fiolett farge.
3190 o/**/ FDC. Engrosparti med angitt 800 konv. med stort
Br fokus på perioden 1977-82. Bra kvalitet.
3191 Br FDC. Samling med 120 stk. med 4-BLOKKER fra
1.4.1982 til 9.11.1995 (46 serier). Liste medfølger,
god kvalitet. (selgers regnskap: AFA 2008: 9388)
I 3192 Br FDC-parti 1977-95, noe duplisert. Mange med
4-blokk, og merkepål. for disse alene 2300,-. Tils.
160 enheter.
3193 Br Større parti med FDC, særstempler og stedsstempler på en stabel av konv. i eske. God variasjon, til
langt utpå 1990-tallet. Utst.potensiale. Også et par
billigere årssett/mapper.
x 3194
THOR SOLBERG. Kort med avsender i
Angmagssalik, Grønland frankert med to danske
10-øres frimerker stpl. København 6.Sept 1935
til USA. Stpl. Grønlands Styrelse. Signert Thor
Solberg. Meget sjeldent.
3195 **
Årsmapper 1977-1995 i mest god kvalitet med
ubrudt tape. AFA 3940, + seks andre mapper med
div. tema inkl. ”Atortut” og ”Fugle”.
3196
Årssett 1977-1994 i 2 album, inkl. 3 ulike fra 1977.
Færøyene (AFA)
Færøyene Enkeltmerker
I 3197 o
F 3198 Br
I 3199 *
I 3200 Br
F 3201 Br
I 3202 Bs
I 3203 Bs
F 3204 o/*
I 3205 *
F 3206 **
I 3207 o
F 3208 **
F 3209 Bs
F 3210 o
I 3211 Bs
F 3212
I 3213
I 3214
I 3215
I 3216
**
o
**
**
**
I 3217 **
I 3218 **
I 3219 (*)
I 3220 (*)
44
1. 2/5 øre provisorium flott sentrert, annullert
Thorshavn 17.1.19, korte tagger til høyre. (3000)
1. 2 øre provisorie på pent lokalbrev Thorshavn
22-1-19, fotoattest Kaiser.
1. Letthengslet med en liten ripe i limet. (8500)
1. Provisorium, 2/5 Øre grønn og Chr.X 5 Øre
grønn. Lite BRUKSBREV, miniatur-konv. med
dekorert blomsterhilsen, stemplet THORSHAVN
22.1.19. Merket uten overtrykk er defekt.
Usedvanlig og sjarmerende lite brev.
1A. Halvert 4 øre sammen med 5 øre, porto 7 øre
på lite lokalbrev Thorshavn 8.1.19, 5-øren er med
avrundet hjørne. (7500)
1B. Halvert korsbånd på klipp annullert
THORSHAVN 21.1.19.
2A. 20/1 øre provisorium i postfrisk 4-blokk med
nedre arkmarg. (1800)
2A, 4, 5A. 50/5 øre er med hengselrest. God
kval. (2520)
2A-5A. Fire stk. letthengslet, bra kvalitet. (2550)
2A-6A. Komplett postfrisk sett provisorier
1940-41. Attest Møller. (7200)
2A-6A. Komplett stemplet serie provisorier
1940-41. (3100)
2A-6A. Provisorier i komplett postfrisk sett 1.
opplag med nedre marginal med marginalnummer,
merkene med del av Thorshavn-stempel over marginal, spennende serie. Attest Nielsen. (7200)
2A-6A. Provisorier i komplett stemplet serie 1.
opplag på brevklipp, spennende serie. Attest
Kaiser. (3100)
2B/6B. Komplett stemplet serie provisorier bredt
overtrykk, 2. opplag 1941. Attest Møller. (6100)
3x. 20/5 øre provisorium i postfrisk 4-blokk med
variant: ”indbyrdes forskudt overtryk” parvis fra
arkets loddrette midtakse. (4000)
5A. 50/5 øre i god kvalitet. (3800)
5B. Fint eksemplar stpl. 1940. (2500)
6A. 60/6 øre i god kvalitet. (1700)
6A. 60/6 øre i prima kvalitet. (1700)
6A. 60/6 øre provisorium 1. opplag, flott postfrisk
merke. (1700)
19. 1977. 125 Øre, variant: SYNKENDE SKUTE.
Flott postfriskt merke med markant variant, sjelden. Attest Lasse Nielsen.
21x. 600 Øre, variant: DELVIS MGL. BRUN
FARGE. Uhyre sjeldent merke, ikke prissatt i AFA,
men nevnt! Perfekt postfrisk kvalitet. Attest Lasse
Nielsen: MEGET GODT EKSEMPLAR.
156. Blomster, 270 øre flerfarvet. UNIKT
UTAGGET merke. Uten lim. Attest Nielsen.
201. 1990. Malerier fra Nolsoy 50 Øre, flerfarvet.
UNIKT PRØVETRYKK i sort farge. UTAGGET og
uten lim. Attest Nielsen.
Obj.nr.
I 3221 (*)
Utrop
204. 1990. Malerier fra Nolsoy, 1000 Øre. UNIKT
PRØVETRYKK av den sorte fargen. UTAGGET og
uten lim. Attest Nielsen.
228. 1992. Mineraler 650 Øre. UNIKT
PRØVETRYKK av den røde fargen. UTAGGET,
limløst. Attest Nielsen.
1000
3223 o/** Samling til 2008 i ett SAFE DUAL album komplett
etter fortrykket både ** og o !
3224 o/** Samling med noen dubletter til ca. 2005 i innstikkbok. Moderate antall, og ves. ** (dels ukomplett i
starten). Samlingen har sin definitive styrke i perioden etter 1995 med bl.a. to stk. av de fleste hefter,
og også noen av merkerne og suvernirarkene.
Høyt pålydende.
3225 **
Årssett 1980 og 1981, 1982-2003 to av hver, og
2004-2008.
3226 o/**/ Større abonnementsparti med vekt på FDC til etter
Br år 2000, samlet både enkeltserier og 4-blokker.
Dertil liten boks med tallrike HEFTER (alle ** som
vi observerte) og noen få løse merker **/o.
3227 o/** Samling 1975/91 nærmest kpl. i 32-siders innstikkbok m/sorte ark. Mange serier både postfrisk
og stemplet, inkl. miniark og heftesammentrykk.
Bak i boken noen sider med Frankrike, Belgia og
Nederland.
3228 **
Rimelig komplett samling 1975-2004 i fint LT
SF-album (ark til 2005).
3229 o/**/ Komplett 1975-1997 postfriskt. + ett album dubletBr ter med mangee blokker og annet, blandet stp. og
ustp. Montert i 2 Lindner-album.
3230 Br Samling 1975/90-tallet med en del ekstra materiale oppsatt i Visirperm. Pål. ca. 3000 dkr.
3231 o/** Dublettparti 1975-83 i stappfull innstikkbok, ves.
i 4-blokker. Det postfriske er beregnet til pål. ca.
2700, samt at den stpl. delen nok utgjør i hvertfall
1500 også.
3232 o/**/ HEFTER samling en ** og en o til 2007, i alt 74
Br stk. I tillegg en bunke julemerker i ark, og en
sannsynligvis komplett samling FDC til 2008 i
tre album.
3233 o/** Perm med tidligere utgaver i antall 1978/83, dels
4-blokker i antall, dels større enheter. Ca. 70% er
stemplet, av det ustpl. er det bl.a. fire 4-blokker
med 25 kr vær. Meget høy kostpris!
3234 o/Bs Parti stempler på danske merker oppsatt i 2 innstikkbøker. Primært utslepne stjernestempler og
brotypestempler på løse merker og klipp. Også
enkelte forsendelser.
3235 **
Abonnementsparti 1975/84, mange x5 eller x7,
tilsammen 1400 dkr, derav to stk. Eventyr-hefter.
I tillegg alle årssett i perioden inkl. det gode
1975/76.
3236 Br Eske med flere album FDC og maxikort o.l. Bl.a.
samling 1975-88 tils. komplett i 4-blokker. I alt åtte
større og mindre album.
3237 **
Bok med 2 marginal 4-blokker i perioden 1980-93
(Afa 49-237), det mangler 2 serier fra å være
kompl. Høy kostpris.
3238 o/** Kpl. samling 1975-2005 i Leuchtturm-album m/
kassett **. I tillegg mange stemplete merker. God
kvalitet. Lavt utrop.
3239 o/** Bra LT SF-album til 1994, med merker ves.
1975-86 og **. I tillegg innstikkbok med parallell
samling ** samt noe stpl. materiale. Også annet
innlegg, ves. verdi i det gode årssett 1975/76
(1983 medf. også).
3240 o/**/ Parti med over 250 fdc, lett duplisert til 1987 inkl.
Br mange med 4-blokker. Dessuten julemerker i helark 1976-83, samt 13 nyere merker prakt/luxstpl.
3241 o/** Startsamling til 1988 i ny LT SF-perm, dels kpl.
årganger **. I tillegg tre utv.hefter med en del
merker ** ellers stpl., pose med stpl. merker, samt
årssett 1977-83 i mappe.
3242 **
26 forskj. hefter, 1991/2002. (2850)
3243 **
Lagerbok med postfriske merker 1975-85. 7-10 av
de fleste verdier.
3244 **
Ark og arkdeler, 1979/81 i perm. (2540)
3245 Br Parti med FDC både enkeltserier og 4-blokker
1975-87, riktig så fyldig på begge samlinger. I tillegg en del sistedagsstpl. 29.1.75 og do. førstedag
30.1.75 fra div. postkontor. Bra kvalitet.
3246 **
Samling i KA-BE album, 1975/94. Kpl. fra 1981.
1500
1000
I 3222 (*)
Færøyene Samlinger og lotter
1000
I
1000
500
700
600
500
800
I
1200
I
750
600
I
750
800
1800
1350
2000
1000
400
600
500
2200
900
2500
1000
2000
1000
I
Færøyene Diverse
I 3247 Br
1200
700
500
500
500
1000
2000
950
1000
3248 Br
3249 Br
I 3250 Br
3251 Br
Dansk AFA 246. MYGGENÆS. 20 Øre blandingsfrankeret brev annulleret med 2 aftryk af udslebet
stjernestempel MYGGENÆS og sidestemplet
THORSHAVN 27.11.1947 til Sorø, Danmark.
DAKA: 2400.
FDC. 108 ulike med 4-bl. 1975-85, virker kpl.
Også 41 ulike med serier 1976/88. Adr./uadr.,
prima kval. (Ca. 6000)
FDC. Eske med 1000 konvolutter 1975-91,
naturlignok en del dubletter. Kval. virker bra. Både
enkeltmerker og serier finnes, inkl. de bedre utgavene (Eventyr, osv.)
FDC. Rimelig kpl. samling 1989-2005 i to album.
Godt utbygd med bl.a. kpl. hefteblokker. God
kvalitet.
FDC. Samling med et godt antall brev 1979/97 (ett
tidl.), i følge selger komplett fra 1.6.81. Noen med
både enkeltmerker og serier. Noen få maxikort
o.l. Deltaljert liste medfølger og viser AFA 2008:
7200,-.
1000
1200
1000
900
800
800
750
750
700
Obj.nr.
Utrop
3252 Br
FDC. Samling med oppg. ca. 320 ulike i 4 album
1975-97. Litt andre typer vignetter og andre konv.
er vi er vant til å se, ves. konv. med enkeltmerker.
God kvalitet.
3253 Br FDC. Samling med ves. 4-BLOKKER 1975-87, ca.
145 konv. i normal/god kvalitet.
I 3254
LITTERATUR. 1919 (Hopballe 128 sider dansk),
2. verdenkrig (Hopballe 224 sider dansk), Føroysk
Postord: Færøsk-dansk-fransk (57 sider, sjelden),
Posthistorie (Ingolf Nielsen 87 sider dansk), DAKA
GF10 (224 sider dansk/engelsk) Vejledning for
postførerne 1872/1892 og Kgl. Postdampskibsfart
1873 (Nytryk Hafnia ’76), gjennnomgående pen
stand.
3255 **
Årbøker 1987/2000, mgl. 1999 ellers kpl. (Oppg.
F 2005: 4635)
I 3256 **
Årbøker 1989-2007. Eske med mapper komplett i
1989-2007 (årgang 1998 x2). (postpris 3020)
3257
Årssett 1975-95, dvs. inkl. 1975/76, i 2 album.
I 3258 **/Br Årssett 1977 x2 ulike, 1978-85 og 1987, samt FDC
30.1.75-16.10.87 kpl. i 2 album.
I 3259 **
Årssett 1979-96 kpl. (Facit 3080)
I 3260 **
Årssett 1979-96 kpl. (Facit 3080)
3261 **
Årssett 1980 x2, 81-82, 83 x3, 84-87, 89-99.
(4920)
3262
Årssett 1981, 84-86, 1991-93, 97 + årbøker 1993
og 1997 (2780). I tillegg en liten bunke med litt
annet nordisk materiale.
3263
Årssett 1981/99. Totalt 21 stk. inkl. noen dubletter.
3264
Årssett 1982-83, 2002-07 og 2008 x2. (AFA 4335
og pål. vel 2000,-)
3265 **
Årssett 1984-2000. God kvalitet.
3266 **
Årssett kpl. til 2000 i to kassetter, inkl. det gode
1975/76. (oppg. F 6145)
I 3267 o
700
I 3268 o
F 3269 Br
650
I 3270 **
F 3271 **
I 3272 **
500
500
500
500
450
450
400
400
400
350
750
500
1000
600
450
350
500
500
600
400
450
450
600
400
600
1000
500
800
4. 4 cents lettstpl., men bl.a. slitte tg, og én
hj.taggbrett. (4800)
450
6y. Lott med 11 eksemplarer omv. ramme, stort
sett bra kvalitet. (3850)
10. 5 cents singel on folded letter, from ST.
THOMAS 15.2.1884 to Porto Rico with the special
Caribean postage rate. Papir toning, otherwise
good condition. (AFA Spec. 4000)
11B. 10 cents 1901, 8. trykk, tg. 12. Postfrisk
4-blokk. (6400 +)
11B. 10C tofarget i fireblokk fra ø.v. hjørne, litt
tropisk i margen, meget bra. (6000)
11B. Tofarvet 10 cents 1901, 8. tryk, tg. 12.
Postfrisk 4-blok. (6400+)
600
DVI tofarget
600
450
Dansk Vestindia (AFA)
DVI kvadrater
700
650
600
DVI øvrige utgaver
I 3273 Br
27. Chr. IX 25 Bit blå på flott brev sendt fra St.
Thomas til København, hvor det har blitt omadressert til Finland. Spennende brev med korrekt frankering til Finland og med flott skipsmotiv på kortet.
Attest Lasse Nielsen.
I 3274 **
30-32. St. Thomas havn. Komplett. (2150)
I 3275 **/* 36-43. Pen 4-BLOKKserie der ett merke 10, 25
og 40 bit er letth. Ellers fin **-kvalitet, noe ujevn
sentrering. (5600)
I 3276 Br Porto 7. 30 Bit grå/rød. Brukt som straffeporto på
underfrankert brev fra USA 14 AUG 1912 til St.
Thomas, frankert med 2 cents rød. På baksiden
ankomststemplet FREDERIKSTED 24.8.1912 og
ustemplet 30 Bit portomerke. Liten brun flekk på
baksiden ved og under merket.
I 3277 Br Porto 7-8. 30 Bit grå/rød 1905 og 50 Bit grå/rød.
I alt 80 Bit frankering brukt som straffeporto på
ufrankert skipsbrev “”S/S “GUIANA”, fra NEW
YORK, USA (avlang konv.). Sort “T”-stempel
og “80” påskrevet med rødkritt samt rødfiolett
linjestempel “CONSIGNEES MAIL”, stemplet
FREDERIKSTED 16.11.1912. På baksiden 30 Bit
grå/rød og 50 Bit grå/rød, som ikke er stpl.
I 3278 Br Porto 8. 50 bit grå/rød i par brukt som straffeporto
på ufrankert skipsbrev “”S/S “PARIMA”, fra NEW
YORK, USA (avlang konv.). Sort “T”-stempel samt
rødt linjestempel “CONSIGNEES MAIL”, stemplet
FREDERIKSTED 30.11.1912. På baksiden 2 stk.
50 bit grå/rød, ikke annullert. Konv. er defekt i
venstre side.
I 3279 o
LA GUARIA 21. 1867 skipspostmerke. Jesurun
utgave 2 Reales rød i pen, brukt kvalitet.
I 3280 **/* Julemerkesamling 1907-1916 komplett. Dessuten
tre merkater. Fin kvalitet. 1907 og Panama
hengslede.
I 3281 **
Julemerke helark 1909 med 25 postfriske merker.
Ubrettet, fineste kvalitet. (5500)
I 3282 Br Interessant brev 1922 med amerikansk frankering
og rammestpl. “CHRISTIANSTED - Saint Croix,
V.I.”, sendt rek. til Danmark. Omadressert, og med
fin stpl.flora bak. Dekorativt.
1000
1200
900
1200
950
500
1000
2000
2750
2000
500
1100
1000
400
Finland (Facit)
Finland Facit 1-66 (Facit)
F 3283 o
x 3284 o
2. 10 Kopek med del av (HELSI)NGFORS
7.9.(18)58. + blekkryss. Et par små tynnheter.
(4500)
5-10. Spesiallott med 26 stk. ”slange”-taggete
pent oppsatt på monteringsark med nyanser
og tagginger. Kvaliteten varierer fra prima til
svak. Sjekk. Høy kat.verdi.
800
2300
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
F 3285 (*)
8. 20 PEN blå. U/lim. Mangler halv tg. oppe.
(5000)
I 3286 o
8v2C1. 20 Penni, greenish blue, roulette I.
Interesting stamp with BIG perforation ERROR,
down left. Small teeth problems as usual and
small tear at top. SPECTACULAR stamp.
F 3287 o
11. 32 penni karmin. Tg.14 med pent sidev. ÅBO
23.1.1875 i blått. God tg. Sentr. h/o. (3800)
I 3288 o
12S x3, 13S x2. Alle i nyanser, pent oppsatt på
monteringsark. (1700 som billigste nyanse)
I 3289 o
14S x6. 8 penni grønn i flere nyanser, pent
beskrevet på monteringsark. Bra kval. (3000 som
billigste nyanse)
I 3290 o
15S x2, 16S x11. 10 og 20 penni, alle i nyanser,
pent oppsatt og beskrevet på monteringsark. Inkl.
bedre nyanser.
F 3291 o
17L. 25 penni anilinrød, tg.12 1/2 x 11. Del av
firkantstpl. 1882. Sentr. h. (2500)
I 3292 o
17S x6, 18S x5. Alle i nyanser. Pent oppsatt og
beskrevet på monteringsark. (Over 2000 som billigste nyanse)
F 3293 o
19S a+b. To pene merker. (2800)
x 3294 o
20-26. Våpen 1885. Spesialoppsett på 3 monteringsark med div. fargenyanser. God kval. (Facit
over 9000)
x 3295 o/** 27-34. Spesialoppsett med nyanser, pent oppsatt
og beskrevet på monteringsark. Bl.a. 33 x4, 34
stpl., 33-34 postfrisk. Ett stk. 5 mk. i smaragdgrønn nyanse, tg. 13 3/4 (kan det være falsk??).
(Ca. 4500)
I 3296 o
35-45. Komplett stpl. t.o.m. 1 R. Gjennomgående
god kval. (2460)
F 3297 o
45, 47. 1 rubel og 7 rubel. God kval. (3200)
F 3298 o
46. 3 rubel 50 kopek svart/grå. Bra merke. (4000)
F 3299 o
54. 10 mk sort/lys grå. Prima merke. (2600)
F 3300 o
54, 60. Begge 10 M tg. 13 1/2, inkl. 2. provisorietypen. God kval. (3050)
I 3301 o
60-61. 10 mk sort/grå og 10 mk sort/grønaktig
grå. (2050)
I 3302 o
Russisk type, 10 Mark sort/grå samt 20 p. blå (2
stk.) og 1 Mark, lilla/grønn (4 stk.). I alt 14,40 Mark
på verdibrev til Helsingfors, lett vannskadet konv.
Finland fra Facit 67 (Facit)
I 3303 *
I 3304 o
I 3305 Br
F 3306 o
79. 1918. 40 Pen, varity: IMPERF. Very fine pair
with margin in unused condition. This must be
from the 400 sheets given by the post office to
certain persons as it has gum. Very Rare. Cert.
Lasse Nielsen.
146. 10 M fintagget uten vannmerke, meget uvanlig stpl., men stpl. har ikke tydelig årstall “2?”. Må
selges “as is”, men bra teknisk kval. (3800)
165. Sieger 89A. Very fine ”Graf Zeppelin” photocard, franked with 10 M Zeppelin 1930, cancelled
HELSINKI 24.IX.30 to Zürich. Very decorative and
in perfect condition.
408. Lettstpl. 40 M med markert variant
”Trekkspill”. Meget visuelt objekt!
Finland Samlinger og lotter (Facit)
I 3307 o/**/* Samling 1866-1997 m/Åland i klembind samt
innstikkbok. Inneholder sagtaggede i blandet
kval., senere bra belagt inkl. Zeppelin, mest
**/* fra 1930 med mange postfriske miniark
samt frimerkehefter. Høy pålydende verdi i det
postfriske.
I 3308 o/**/* Bra samling i eldre LT-album til 1989. Starter
med 7 slangetg. i normal/bra kvalitet (dog 1
M litt under pari) og andre mellomgode (bl.a.
akseptabelt eks. 3.50 R med ringer). 1917/77
ganske fyldig, det aller meste i fine rundstpl.
kvalitet. Oppgitt kat.verdi F 19000, i tillegg et
annet album med mindre samling 1945-62 i
pen, lettstpl. kvalitet, dels fyldig denne også.
3309 o/** Samling 1945/91 i to pene innstikkbøker m/sorte
ark. En del av merkene med både postfrisk og
stemplet. Også en del miniark og sammentrykk.
God kval.
x 3310 o/**/* Flott samling 1922/74 i Leuchtturm SF-album.
Mangler kun F 165 på kpl. Mange med både stpl.
og postfrisk/ubrukt, inkl. bedre bruksmerker, sammentrykk etc, + Øst-Karelen kpl. og litt Aunus. Fra
1960 er alt postfrisk.
3311 o/** Samling til 2004 i fire SAFE DUAL-album, litt før
1945, nesten komplett stort sett stemplet deretter,
med en del hefter etc.
I 3312 o
13/660. Samling i perioden 1875/1969. Mange
serier med Røde kors og tuberkolose. (Oppgitt
13300)
I 3313 o/**/* Samling i Estett-album med innsatte lommer
i perioden 1860-1960. Flere litt bedre som 5
slangetg., Facit 33 og Facit 60. Ca. 60 merker
fra Våpenserien (1875/1900, satt opp som ulike).
Også noe Øst-Karelen. (Oppgitt Facit 11500)
I 3314 o/**/* Samling 1866/1980 i to SAFE-album, periodevis
med både stpl. og ubrukt, med litt postfrisk inniblant. Noe tynt på klassisk, men noen ”slangetg.” i
dårlig kval. Meget fyldig fra 1920-tallet og utover.
3315 o
Samling på albumark 1891/1945 med mange
serier som 135-36, 162-64, 168-70, 171-72, 173,
177-79, 185-87, 212-14 + mange flere. God kval.
på det meste.
I 3316 o/* Samling på albumsider i perioden 1875/1980.
Bl.a. Facit 12, 18, 170, 172, 177-79 og ca. 28
merker fra våpenseriene 1875/1900. Velbesatt
etter fortrykk. (Oppgitt Facit ca. 9000 og da er
ikke alt regnet)
Obj.nr.
500
950
1000
400
I
I
700
I
500
I
600
I
400
600
2000
I
I
1000
I
400
I
800
1000
650
900
I
500
I
1200
I
500
I
250
I
750
300
3000
I
I
I
I
2000
I
1500
1500
I
I
I
1500
1400
1300
1250
I
Finland Diverse (Facit)
I 3343 **
x 3344 o
I 3345 **
1200
1100
Utrop
3317 o/** Samling i 2 Leuchtturmalbum med kassett
1875-2005. Inneholder ikke de mest kostbare,
men bra besatt. Mest stemplet.
3318 o/**/* Prima nytt LT-album del I til 1989. Rimelig kpl.
1950-89 i mest prima **-kvalitet (mgl. bruksmerker
1954/61), før dette en god del * med ** innimellom.
Før 1930 enkel grunnsamling. Alle på ill.foto er **.
3319 o
Gammelt lagerparti i innstikkbok. Noe klassisk i
starten med alle kvaliteter, senere en del velgjørenhey etc. Mye materiale.
3320 o/Br Litt bedre stemplet samling 1866-ca. 1990 i ringperm, med litt eldre utgaver og tilleggsserier m.v.
Også noen eldre brev fra ca. 1910.
3321 o
Fine and probably complete collection 1932-1962
(until monetary reform) nicely mounted on black
sheets. Good condition throughout.
3322 o/**/ God bok med samling, div. “bob”, noen forsendelBr ser og ymse ting. Interessant parti, vi ser bl.a. F
134 med svakt stpl., 363 i pent par, mange RK.
Underholdende.
3323 o
Liten samling i 2 fortrykksalbum 1882-ca.1998.
Mange merker, men litt tynn i starten og til slutt.
Mange ikke korrekt typebestemt, samt litt Åland
1984-1995, nesten alt stemplet.
3324 Br Parti brev, i alt ca. 2000 i rotekasse, fra 30-årene
frem til medio 70-årene, meget variert og alle i
lite format.
3325
Samling kronologisk oppsatt i 20-s. innstikkbok til
seint på 1990-tallet, virker veldig renslig, men er
uten dyre merker.
3326 **/* Samling med jubileums- og minnemerker, 1927/73
på monteringsark m/plastomslag. Mange med
både 4-blokker og enkeltmerker. Noen få hengslet
i starten. Mange mellomgode.
3327 o/**/* Samling Finland i perioden 1922/1960, vesentlig
stpl. etter 1948. Bl.a. Facit 108, 162, 172, 223
og busspakkemerker BF8 og BF9. (Oppgitt Facit
4500).
3328 o
Lagerbok med Visirark med stemplede merker
i antall. Mange fine stempler på Våpenudgaver.
Løver og en del velgjørenhet. 35 sider.
3329 o
12/32. Spesialsamling våpen, 47 stk. på monteringsark med div. nyanser og tagginger. Bl.a. 19LB
x4. Mest bra kval.
3330 o
Mindre, eldre samling som starter med 4 slangetg.,
derav 3 i rel. god kvalitet. Ellers meget moderat før
1920, deretter mange mellomgode serier som FIS,
Pro Filatelia, bedre RK. Saml. avsluttes ca. 1943,
mye i bra kvalitet.
3331 **/* Samling bruksmerker oppsatt på monteringsark i
perioden 1917/73 i polstret ringperm. Mange mellomgode. Også en del 4-blokker. Noen hengslet i
starten. Mange merker.
3332 o
Facit 54/278. Lott 42 litt bedre merker i perioden.
(Oppgitt Facit 3150)
3333 o/**/* Samling ca. 1930/80-tallet på Visirark med en del
halvgode serier. Mest stemplet og postfrisk.
3334 **
Tre dobbeltplansjer med nyere, duplisert vare
1946-82. Mye verdi i tilleggsmerker. Den ene plansjen med kun større enheter. (oppg. AFA ca. 5500)
3335 o/**/* Påbegynt samling til 1989 i LT SF-album med kassett, etter 1940 stort sett innsatt * merker. Også
litt tyske områder på 5 plansjer, samt nesten 300
forskjellige Saar.
3336 o/**/* Greitt restparti til ca. 1945 i eldre klembind, med
en del mellomgode, også både * (sporadisk **) og
stpl. i den nyeste delen. Bra kvalitet på det meste.
3337 **
Innstikkbok med en del kurant abo.materiale
1990-tallet, inkl. hefter, sammentrykk, dubletter og
hefte-årssett 1993.
3338 o/**/ Mindre parti med ves. tilleggsverdier 1977/84 i
Br antall, derav flere ti-blokker både stpl. og ** + mindre enheter. Merkeverdi ca. Facit 4275, dertil noen
Fdc av de samme utgavene.
3339 o/**/* Restsamling i klembind med masse merker, og
noen mellomgode tilbake, bl.a. én 10 Mark 1903,
samt noen tilleggsverdier. Normalkvalitet.
3340 **
HEFTER. Konvolutt full hefter inkl. automat, noe
duplisert, men ikke sjekket.
3341 o/** Mindre parti på to dobbeltplansjer med masse kpl.
serier 1930/60-tallet inkl. “Ita-Karjala”. Det aller
meste virker å være i fin **-kval. I tillegg innstikkbok med høyst ordinært dubl.materiale stpl.
3342 Br Bra brevparti ves. 1950-tallet sendt til Sverige,
mange fine frankeringer med billedmerker, mest
C6. I tillegg noen FDC ves. slutten av 1960-tallet
(AFA 700).
I 3346 Br
I 3347 **
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Independent States. 1920. 5 M, ovpd: MALLI, a
PROOF. Very fine and rare unmounted mint copy,
as usual off center. Only 500 sets issued with this
overprint. Cert. Lasse Nielsen.
NORDINGERMANLAND 1-7. Kpl. stemplet 1920.
Bra kval. (7000)
NORDINGERMANLAND 8-14 **. Pen komplett
serie.
RP8. 1912 våpen 4 + 4 Kop. rød, DOBBELTHELSAGS-BREVKORT, sendt fra TAMMERFORS
5.11.1912 til Pirmasens, Tyskland. Svardelen er
ubrukt. Facit: “OK”. MEGET sjelden.
Årssett 1976-88 + dubl. av 81, 82, 84 og 85.
1000
1000
1000
800
750
750
700
700
700
600
600
Obj.nr.
Åland (Facit)
600
500
500
500
500
3348 o/**/ Eske med en del kurante rester fra abonneBr mentsparti/dødsbo. Her finnes en del fdc, noen
maxikort, en del 2006-varer inkl. **, den første
årboken, samt et meget godt dublettparti HEFTER,
der nok mye av potensialet i lotten ligger.
3349 o
Samling 1984-98 kpl. i Leuchtturm SF-album, ark
til 2000. En del luxstpl. (ca. 2300 + alb.)
3350 **
Kpl. samling på Leuchtturm ark 1984-2005 i
hovednummer. Det finnes en del stemplete i
tillegg.
3351
Årssett 1984-99, - 97 og 98 + noen dubletter,
totalt 22 stk.
I 3352 o
GUTTERPAR. Samling 1984/99 montert på ark,
der ca. 12 av par har prakt-/luxstpl. (F 2005:
over 5000)
3353 **
Samling på LT SF-albumark til 2004, kpl. utenom
tre billigere merker i starten. Også arksett 2005 u/
merker. Det må være lov å minne om at prisen på
arksett alene kommer på det dobbelte av utrop!
3354 Br FDC. Samling rimelig kpl. 1988-2005 i to album.
Fin kvalitet.
3355 **
Samling med noen dubletter til 2004. Ikke helt
komplett i eldste del, men etter 1995 gjerne to av
hvert hefte og noen andre enheter. Fin kvalitet.
3356 o/** Overkomplett samling til 1994 i prima Lindner
Falzlos. Mye samlet ** (komplett) og dels stpl.
(bl.a. fyrtårn og fugler 1987). Dessuten noen få
senere utgaver.
F 3357 (*)
F 3359 **
I 3360 o
I 3361 (*)
F 3362 *
F 3363 *
I 3364 *
I 3365 o
F 3366 **
F 3367 *
500
F 3368 *
I 3369 o
F 3370 *
475
I 3371 o
I 3372 o
400
I 3373 *
F 3374 **
400
400
400
300
I 3375 o
I 3376 **
F 3377 *
F 3378 (*)
F 3379 o
F 3380 *
I 3381 **
500
F 3382 o
F 3383 *
1700
400
I 3384 *
F 3385 *
2500
450
700
650
550
500
500
500
500
500
400
Island (AFA)
Island AFA 1-82 (AFA)
500
500
Utrop
Åland samlinger og lotter
F 3358 *
600
I 3386 o
I 3387 o
F 3388 **
F 3389 *
1. 2 skilling, omtagget vertikalt og regummiert,
vakkert utseende, uttalelse Nielsen medfølger.
1. Vakkert merke med duggfrisk originalgummi,
signert Stolow. (8000)
2. 4 skilling postfrisk, fotoattest Nielsen sier:
“Prakteksemplar”. (3000+)
2. Stpl. BÆR (BAER), sentr. h og et litt dårlig
n.v.h. Stpl. BÆR i Facit er 3R, tilsvarer et tillegg på
1500. (AFA 7500 uten tillegg for stpl.)
2x2, 3, 4B. Regummiert eller delvis uten lim.
(5700 som *)
3. Oval 1873 8 skilling brun. Ubrukt uten lim med
normalt vannmerke, samt et fint ubrukt merke med
gummi og OMVENDT VM. Sjeldent “sett”. Facit:
6600. Attester Nielsen.
3. Velsentrert og vakker 8 sk. (2300)
3, 4B. Fem merker med limløs 8 sk fintagget
(skjev, ok tagging), og fire stk. 16 sk ustpl. (var.
tg.kvalitet, men to stk. i bra normalkvalitet. (6300
alt regnet *)
4B. 16 Skilling gul 1873, lingetagget. Fint eksemplar med del av antiquastempel MIKLAHOLT eller
HJARADRHOLT og blekkstrek. Sedvanlig tagging.
4B. 16 skilling postfrisk i luksuskvalitet. (2300+)
5. 3 sk. med fin gummi og bra tagging, mindre taggeanmerkninger.
5. 3 sk velsentrert og ok tagging, matte partier i
limet etter flere hengsler men deler med originallim. Bra normalkvalitet! (3800)
6. 5 aur blå. Del av antikva-stpl. Hj. brekk og lav
tg. hø. side. (6000)
6. 5 aur fintagget s/h, meget letthengslet, del av to
vm. krone. (3200)
6B. 5 aur blå. Linietg.12 3/4. Kraftig flisetg. (5500)
7-9, 11. 40 aur sentr. litt h/o, de øvrige prima.
(2480)
7, 9, 12. 3, 6 og 16 aur fintg. i pen, letth. kval.
Meget velsentr. 3 og 6 aur. (2400)
7, 10. 6 og 20 aur postfriske, 6 aur med “blindtagg” oppe og nede. (3450)
7/21. Oval, tg. 14 åtte merker, tg. 12 4 merker.
Stor katalogverdi men tvilsomme stempler på
10 og 11.
7B/21. 6 postfriske. (2600)
8-9, 11. Tre fintaggede i god kvalitet. (3300)
10a. 20 aurar lysviolett, limløst merke med brukket
hjørnetagg o/v.
10a. 20 aur lysfiolett, del av ekte stpl. Bøyd hjørnetagg, ellers rimelig bra. (3800)
10a. 20 aur lysviolett sentr. o/v, vakkert merke med
fotoattest Nielsen: “meget godt eksemplar”. (8000)
11. 40 aur grønn. Prima ** merke med god tg.,
sentr. litt opp. (1800)
12 (Facit 8b). 3 aur “guldgul” med ok tagging, men
uklart stempel (+ bue). (F 4200)
12 (Facit 8b). 3 aur i den spesielle gullgule nyansen. Meget letth. og godt merke. (F 8000)
12. 3 Aur, GULDGUL. Ubrukt eksemplar, med
delvis originallim, flott nyanse. Facit 8b: 8000.
Uttalelse Lasse Nielsen.
12-14. Tre nydelige merker, 20 øre er luksus og
har et ørlite felt med lett skadet gummi, har nok
ikke vært hengslet, fotoattest Nielsen sier: “svakt
hængselspor, meget godt eksemplar”. (3650+)
12-15. Kpl. inkl. 14a. God rundstpl. kval. (3015)
12-15. Serie inkl. 14+14a. Prima kval. (3015)
12B. 3 aur fintagget - luksuseksemplar, duggfriskt!
(1800)
14. 20 øre blå (grønblå), “usynlig” hengselmerke,
meget friskt merke med fotoattest Nielsen. (2800)
400
2200
1200
900
600
950
700
600
1000
700
500
700
500
600
500
450
600
800
1000
700
600
500
600
1600
450
700
1500
1000
1000
650
500
500
700
45
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 3390 *
F 3391 **
F 3392 *
F 3393 *
F 3394 *
F 3395 *
F 3396 *
I 3397
F 3398 *
I 3399 *
I 3400 o
I 3401 **
x 3402 **/*
x 3403
I 3404
I 3405
I 3406
x 3407
o
**
**
**
o
I 3408 o
I 3409 o/*
I 3410 *
I 3411 o
I 3412 o
I 3413 **/*
F 3414 **/*
I 3415 o
I 3416 **
I
I
I
I
3417
3418
3419
3420
**
**
**
o
x 3421 o
x 3422 o
x 3423 **/*
I 3424 o
x 3425 **/*
I 3426 o
I 3427 **
F 3428 **
F 3429 **
Island fra AFA 83 (AFA)
x 3430 **
I 3431 *
Utrop
15 (Facit 17b). 40 aur i lys lilla nyanse. God tg./
sentr. (F 1800)
16A, 17A. 50 og 100 aur postfriske. (3200)
16B. 50 aur grovtagget med meget svakt hengselspor, fotoattest Nielsen: “meget godt eksemplar”
(3400)
18 BI. “3- Thrir” overtrykk i liten stil letthengslet,
fotoattest Nielsen: “meget godt eksemplar”. (4200)
18 BI. 3 - ”Thrir” i liten stil på pent, velsentrert
merke signert gebr. Senf. (4200)
19 B I. ”Thrir” i liten stil på pent merke s/oh, fotosertifikat Dr. Debo; ”echt und fehlerfrei”. (5500)
19 B II. ”Thrir” i stor stil på pent merke s/ov, fotosertifikat Nielsen: ”Very fine copy”. (7000)
24-34. 13 forskjellige ”I gildi”. (4250)
27Bx. 6 aur ”I gildi” grovtagget med svart overtrykk, letthengslet, fotoattest Nielsen: ”meget godt
eksemplar”. (5500)
32B. Sort Í GILDI, 40 aur lilla, tg. 12. Ubrukt
fireblokk med OMVENDT VANNMERKE. Facit:
7200+. Attest Nielsen.
35-43, 48-61. Chr. IX opptil 40 aur og dobbelthoder opptil kr 2.00. Bra kval. (2066)
35-46. Chr. IX 3 aur - 2 kr postfrisk. Flere flott
sentr. merker (2580).
35-47. Chr. IX 1902-serie, 3 og 5 aur er *, de
andre prima **. (4600)
35-47. Chr. IX serie i meget god kvalitet (2870)
38/45. 5 fireblokker, inkl. den gode 6 aur. (3160)
41, 41x. Trestripe med varianten i midten. (950+)
48/61. 8 valører 1907, prima **. (1690)
48-62. 1907-serien inkl. ett ekstra par og en fireblokk på albumside. (4200)
48-62, 76-82. ”dobbelthoder” kpl. både tg. 12 3/4
og 14. God kval. (5511)
48-62. Albumside med diverse utgaver i meget bl.
kvalitet. Komplett serie.
48-62. Komplett ubrukt serie i stort sett god kval. 5
kr med bare lette spor etter hengsel. (4450)
48-62. Kpl. ”Dobbelthoder” 1907. God rundstpl.
kval. (4200)
48-62. Kpl. ”dobbelthoder” i god kval. (4200)
48/62. To konger 1 eyr - 5 Kr. Ikke komplett. Bl.a.
5 Kr er hengslet.
48-82. 7 letthengslede fra 1907-serien, samt
1915-serien der 1, 3 og 10 aur er **. Den gode
20 aur 1915 er vel ikke hengslet, men har en feil i
gummien, så vi regner den som *. (6598)
48/82. Begge dobbelthodeseriene i god kvalitet.
(5500)
52. To konger 6 aur, tg. 12. Postfrisk marg.bl. Krøl
i marg. (6000+)
54-59. Alle i prima fireblokker. (3440)
61. To konger, 2 Kr Velsentreret perfekt kvalitet.
63-66, 68. Alle i prima fireblokker. (3260)
63-68, 69-75. Kpl. Sigurdsson og Frederik VIII i
utsøkt kval. både stpl., tg. og sentr. prima. (3882)
63-75. Begge seriene 1912, 2 kr er *, de andre
o. (3530)
63-75. To komplette serier + 2 merker med nr.stpl.
(4300)
69-75. Frederik VIII-serien, 5 og 10 aur er *, de
andre **. (4930)
69-75. Kpl. Frederik VIII 1912. Et par merker med
del av to stpl. Pene høyverdier. (3230)
69-75. Serie der 10 aur er *, de andre prima **.
(6330)
69-82. 1912-18 seriene i bra kvalitet - også tjeneste 1907 og 1918 - på to albumark, stort sett
bra kval.
70/80. 5 fireblokker ett merke 10 aur og to merker
6 aur er *, resten **. (4560)
75. 5 kr 1912 postfrisk. (2500)
79. 5 aur vm. kors i meget god kvalitet. (1800)
83-87, 98. 6 postfriske Chr. X 1930. (2055)
83/98. Chr. X 1920 - albumside med diverse udgaver i pen, ustemplet kvalitet.
I 3432 o/**/* 83/103. Chr. X 1920. Blandet serie, 25 aur og 5 Kr
med brett. De dyreste hengslet.
I 3433 o
83-103, 156-66. Chr. X 1920/22 og 1931/33. 98
og 166 m/tollurstpl. 2-3 ubrukte, samt et par m/
småfeil. (ca. 2500)
I 3434 *
89-97. 10 aur til 2 kr, alle ekstremt letthengslet.
(5690)
I 3435 Br 104 x2, 108 x5. Fint 110 aur rek.brev til Østerrike
1922. Svake isl. stempler, bak oblater, samt
transittstpl. Storbritannia inkl. tydelig datostpl.
Edinburgh. Mindre konv.bretter, men dekorativ
enhet.
I 3436 o
104/41. 1921-30 provisorier. Albumside med
diverse utgaver i gjennomgående pent stemplet
kvalitet - de dyreste med Tollurstpl.
I 3437 *
111-13. Alle letthengslet. (3500)
I 3438 o
112-13, 119, 121. 4 gode prov. i rundstpl. kval.
(4440)
F 3439 **
113. 50a/5 Kr. Flott postfr. og velsentr. merke
(1200).
I 3440 **
114. Landskab 7 a. Flott postfr. marginalblokk med
velsentr. merker (3400+++).
x 3441 **
114-18. Landskap 1925, postfriske, dog matt flekk
i limet på 50 aur.
46
400
800
900
1200
1200
1500
1700
500
1500
950
500
500
1000
500
450
350
400
600
1000
350
700
750
1000
500
700
800
1000
450
150
450
750
500
800
1000
800
1200
500
500
700
500
500
500
500
500
500
600
600
500
900
300
Obj.nr.
Utrop
I 3442 **
115. Landskab 10a. Flott postfr. marginalblokk
med velsentr. merker (3400+++).
I 3443 Br 117. HELSAK 28b. Chr. X 15 Aur lilla. Svardel av
dobbelt brevkort, oppfrankert med Landskap 35
Aur, blå, sendt rekommanderet fra REYKJAVIK
24.2.1927 til Canada, her omadresseret til Los
Angeles, USA.
I 3444 **
118. Landskab 50 a. Flott postfr. merke (1700).
F 3445 **
119. 10 kr på 50 aur, postfrisk, med matte partier
i limet. (5000)
F 3446 o
119. 10 kr på 50 aurar, stemplet dekker overtrykket. (3500)
F 3447 **
121. Ein krona på 40 aur, prima. (3200)
I 3448
123 (3), 126, 140 (3). Luftpostbrev til England stpl.
Reykjavik 5-III-30 via Berlin 13-3-30. Dekorativ
frankering. 65 aur porto.
I 3449 **
125-34. Altinget 3-40 a. Ti postfriske firebl.
(4620 +)
x 3450 **
125-40. Allting i meget god kvalitet! (6000)
I 3451 **
137. 2 Kr. postfr. (1200)
I 3452 Br 140, 142 (Facit 188+189). Altinget Luftpost, 10 aur
og 15 aur på forsiden av kort i småformat. Stpl.
Thingvellir 930-1930, på baksiden også datostempel Tingvellir 28.6.30.
F 3453 o
141. 10 kr på 5 kr. 1930, fint sidevendt Reykjavikstempel. (4400)
F 3454 *
141. 10 kr på 5 kr med usynlig hengselspor, fotoattest Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (3400)
x 3455 **
142-46. Allting luftpost postfrisk, liten stripe med
tykkere limpåføring på 1 kr. (3200)
F 3456 Bs 142-46. Allting luftpost på stort klipp. (3000)
I 3457 o/* 147/166. Albumside med to komplette serier.
F 3458 Br 148-49. 1 og 2 kr Zeppelin på postkort til Wien
1931, sendt med Graf Zeppelin. Grønt spes. stpl.
Islandfahrt.
x 3459 **
150-55. Gullfoss fra ark komplett (3500) + 35 aur
fra hefte.
x 3460 o
156-66. Chr. X serien-1930 i god kvalitet. (2500)
I 3461 **/* 156/80. 6 merker fra 1931 bruksserie (kun 10 aur
er *), 7 luftpostmerker (3 stk. er *). Bra kvalitet.
(3480)
I 3462 **
156/93. Chr. X ny gravering, de 9 billigste valørene, prima. (2320)
F 3463 **
161. 10 aur 1931 i bra kvalitet! (3400)
F 3464 **
161. 10 aur i meget god kvalitet. (3400)
I 3465 o
163, 165, 176, 177A, 178-80, 187-89, 197, 266,
295. 13 forskj. bedre merker i bra kval. (2560)
F 3466 **
163. 40 aur 1931 s/h, ellers toppkvalitet. (5000)
F 3467 **
163. Chr. X 40 a. Flott postfrisk merke (5000).
I 3468 **
163. Chr. X 40 a. Postfriskt og velsentrert, flott
merke (5000).
F 3469 **
163. Chr. X 40 a. Velsentr. merke i praktkvalitet
(5000).
F 3470 **
164. Chr. X 1 Kr. Velsentr. merker i margbl. 450G
(3400+++).
F 3471 **
165. 2 kr 1931 i toppkvalitet. (5000)
F 3472 **
165. Chr. X 10 a. Flott postfrisk merke (3400).
F 3473 **
165. Chr. X 10 a. Flott postfrisk merke (3400).
F 3474 **
165. Chr. X 2 Kr. Flott postfrisk merke (5000).
F 3475 **
166. 10 kr 1931 postfrisk, gummien er ørlite
gulnet. (6000)
x 3476 **
175-80. Luftost komplett med begge tagginger.
(2135)
I 3477 **
181-82. Fossefall og Hekla. Postfriske, flotte
(1450).
I 3478 **
181-85. Årgang 1935 komplett, prima. (2190)
I 3479 Br 206, 208, 212-14 (Facit 252+254++). New York
1939, 20 og 45 aur sammen med andre utgaver
på fargerik 1.flyvingskort Sandskred-Reykjavik
sendt rek. Reykjavik 30.7.30.
I 3480 **
210/239. Fisk og flagg. Fint lott med postfr. 4-blokker. Komplett samt ”de gode tagginger” i 1, 5 og
25 aur rød. 10 øre grønn er den ”gode” tagging.
(F ca. 13.000)
x 3481 **
210/29. Komplett serie fisk tg. 14, samt 1,3,5, 10
og 25 aur tg 14 x 13 1/2. (Facit 5160)
I 3482 **
219-22. ”1940” i fin kvalitet. (1770)
x 3483 **
219-22. NY overtrykk, prima. (1770)
F 3484 o
222. 2 kr NY med 1940 overtrykk, lett stemplet
fotoattest Nielsen: ”godt eksemplar”. (3800)
I 3485 **
241B. 10 kr Viking, tagging 11½ i feilfritt postfrisk
helark. (8500)
F 3486 **
278. Alting 25 Kr. Flott postfr. marginalblokk med
velsentr. merker (5600+).
I 3487 (*) 454. Postgiro 5 Kr blå, UTAGGET merke uten
gummiering. UNIKT. Attest Nielsen.
I 3488 (*) 468. Drivhus 40 Kr. UNIKT PRØVETRYKK av
den mørkvfiolette farve. UTAGGET og tden lim.
Attest Nielsen.
I 3489 (*) 500. Verdenspostforeningen 100 år 1974 20
Kr. UNIKT PRØVETRYKK av den fiolette farge.
UTAGGET og uten gummiering. Attest Nielsen.
I 3490 (*) 525. Beskyttelse av vannområder 40 Kr. flerfarget.
UNIKT PRØVETRYKK med verdien ”45” i stedet
for den endelige utgivelsen. UTAGGET uten gummiering. Attest Nielsen.
Island Tjenestemerker (AFA)
750
F 3491 o
I 3492 **
1200
F 3493 **
1B, 2. To flotte leilighetsstemplede.
1B. 4 sk grønn, tg. 12. Postfrisk 4-blokk med vanlig tagging. Perfekt postfr. gummi (6800++).
1B. 4 sk linjetg. 12 1/2 med perfekt ** gummi.
(1700)
750
1500
350
1000
700
800
500
750
1500
250
450
800
800
800
800
500
500
900
600
375
600
800
900
450
Obj.nr.
Utrop
I 3494 *
1B/42. 8 pene ubrukte + 5 kr lett forsideskadet.
(4030)
x 3495 **/* 2-8. 9 * merker inkl. par 10 aur fintagget, og luksus
postfrisk 10 aur grovtagget. (3710)
I 3496 o
3, 5-6, 8, 3B, 9B, 14-16, 15B. 10 bedre TM i god
kval. (4060)
I 3497 **
3/16. 10 ** merker. (1600)
I 3498 o/* 3/61. Lott 46 merker med tjenestemerker. Bl.a. T
8, 14-16 og 61. T 59 er hengslet de andre er stpl.
Litt blandet kval. (Oppgitt AFA ca. 7000)
x 3499 o
3-7. Trykkbestemte: Facit 4 a,b, 5 b,c,6 b,c, 7
a,b,og 8 b,c, meget god kvalitet. (F 5250)
I 3500 o
3-8, 3B, 5B, 9B. 10 forskj. i utsøkt kval. inkl.
5+5a. (3815)
I 3501 o
5 x2, 7-8, 17-40, 42, 63, 65 x2 + 2-3 billige. 42 og
ett 65 noe flisetg. (4600)
F 3502 **
10. 3 aur ”I gildi” fintagget postfrisk, fotoattest
Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (3800)
I 3503 **
10/60. 16 fireblokker **. (4800)
I 3504 o
12, 14-16, 10B-15B. 9 forskj. GILDI i prima kval.
(2780)
F 3505 *
13. 10 aur ”I gildi” fintagget meget lett hengselspor,
fotoattest Nielsen: ”meget godt eksemplar”. (3000)
F 3506 *
13. 10 aur blå. Velsentr. merke med god tg. Eldre
attest S. Grønlund. (3000)
I 3507 **
13. I GILDI. 10 Aur, tg. 14. Postfrisk eksemplar,
sjeldent. (5500)
I 3508 **
17-32. Komplett, nr 28. er *, resten prima **.
(2250)
I 3509 **
17/65. Samling 21 prima ** merker (4300), + 8
* (935).
I 3510 **
18. Postfrisk 15-BLOKK med overtrykk forskjøvet
mot venstre. Facit: 5250+
x 3511 **/* 33-40. Chr X 1920, 10 og 20 aur er letthengslet,
de andre **. (2350)
F 3512 **
41. 2 kr med punktum, postfrisk. (1800)
F 3513 **
41, 41a. Pjònusta 2 Kr med og uten punkt.
Postfriskt par i perfekt kvalitet. (2150)
F 3514 **
41, 41a. Pjònusta 2 Kr med og uten punkt.
Postfriskt par i perfekt kvalitet. (2150)
F 3515 o
41-42. 2 og 5 kr 1922 i god kvalitet. (2220)
x 3516 **/* 41a/65. 9 merker, 6 er meget letthengslet, 41a,
60-61 og 63 er **. (3465)
500
700
700
400
700
900
800
700
1000
500
500
800
700
1200
500
600
800
500
500
400
400
500
500
1000
1400
1200
1600
1600
1400
750
750
1500
1200
500
300
500
200
F 3517 o
I 3518 *
x 3519 o
x 3520 **
I 3521 **
I 3522 **
I 3523
2000
900
450
450
900
1700
1000
950
750
1000
1200
700
1000
450
42. Pjónusta overtrykk Fr. VIII 5 kr brun.
8-blokk, annullert REYKJAVIK 12.VII.26. Sjelden
enhet. Facit: 17.600. Sign. Møller BPP.
44-53, 58, 59. Kpl. opptil 40 aur + kr 10.00 og
”trekant”. (2070)
44-59. Allting, lettstemplet. (16400)
44-59. Alltingserien toppkvalitet! (15050)
58. 10 kr lillarød m/overtrykk ”Pjonustumerki”.
Prima postfrisk. (2600)
60-61. Postfriskt par i velsentreret perfekt kvalitet.
(725)
Div. eldre o/*/(*) på to plansjer, bør sees.
Island - helark/engros. (AFA)
I 3524 **
33B. Í GILDI 1903 50 aur rød/blå. Tg. 12 ½. 110
stk. postfriske merker i arkdeler. Facit: 7150+.
I 3525 **
128/383. Lott med blokker, halvark og helark. Med
er; AFA 128, 288, 293, 304, 321-22, 324-26, 357,
383. Best er en 25-blokk av AFA 128, men også et
helark av AFA 293 med variant. (5407)
3526 o/**/* 150/661. Omfattende stpl./**/* HANDLERLAGER
ca. 1931/86 på tallrike innst.kort. Noenlunde
jevn fordeling mellom stpl. og ubr. (mest **) og
jevne antall, ofte 10-15 stk. av hver. Vi observerte flere mellomgode/bedre merker og kval.
er god. Meget fullstendig liste/fargekopier over
alt innholdet medfølger. (Oppgitt F ca. 180000)
3527 **
160, 293, 326, TM 35. 4 fine helark, i 293 inngår
varianten ”manglende bjelker i overtrykket” (293y).
(4097)
3528 **
313-14. Norden i helark, dog bare 49 stk. kr 1,75.
(3675)
I 3529 **
TJ 62. 20 aurar 1932 i 6- og 4-blokk, normal sentrering, bra gummi. (7500)
Island Samlinger & lotter (AFA)
I 3530 **/* Samling i prima LT SF-alb. t.o.m. 2008. En del
”hull” til 1940-tallet, og noen ytterst få * observert, men flere gode ** merker finnes. Etter
dette fyldig inkl. mye nytt og ettertraktet materiale. Også noe TM. (Oppgitt ca. 54000)
I 3531 o/* To gode restsamlinger stemplet/ubrukt. Mange
mellomgode merker med samlet meget stor
katalogverdi; bedre luftpost, miniark, provisorier etc. Bemerk at den ene samlingen inneholder noen merker med skader pga. hengslene.
5000
500
3500
4500
600
200
500
450
600
18000
500
350
600
7500
4000
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
x 3532 o/**/* Samling til 1946 på albumblad ganske bra
belagt, bl.a. 35-62 kpl. * (noen få **) og andre
bedre serier og merker. (39000)
I 3533 o/* Samling med masse ulike merker i perioden AFA
7/1138 i innstikkbok, ves. stpl. merker med mange
mellomgode. Noe var. kvalitet, men mest bra, evt.
limløse red. 50% av *. Detaljert regnskap medfølger og viser kat.verdi AFA 28440.
I 3534 o/* Samling i LT-SF album fra perioden 1876/1956 +
tjenestemerker. Inneholder bl.a. AFA 14, 29b, 46,
68, 103, 111, 120, 125/40 (-138), 142-43. (Oppgitt
AFA 22000)
I 3535 o
Samling på albumsider i perioden 1876/1941.
Flere bedre som AFA 10, 11, 14ab, 15, 25, 29b, 68
og 149. Gjennomgående god kval. Noen få merker
er hengslet. (Oppgitt AFA 16000)
I 3536 o
Stemplet restsamling 1876-1975. De dyreste merker uttattt, men stadig mange komplette sett. Mest
god kvalitet. Også mange TJENESTEMERKER.
I 3537 o/* Grei samling til etter 2000 i Stenderalbum. En del
mellomgode hele veien, og dels riktig så velfylt
etter 1940. Noen bedre aur, tjeneste, Altinget,
samt de fleste provisorier (de beste dog ”Tollur”).
5 kr dobbelthode og et par andre flisetagget, ellers
mye bra kvalitet. Blanding stpl. og noe færre *.
Meget tynt etter 1995, dog noen miniark.
3538 o/**/* Samling 1873-2005 i 2 Leuchtturmalbum med kassett, i starten noe ujevnt besatt. Fra 1955-95 mangler det noen få merker på å være komplett både
stpl. og **. Fra 1996 og ut mest **. Høy kat.verdi.
I 3539 o/**/* Davo-album m/lommer 1876-2000, tynn i starten,
flere mellomgode. Bra besatt fra ca. 1950-2000,
mange blokker og noen tjenestemerker. (15000)
x 3540 **
Samling 1944-2000 montert i to Schaubek
”Brilliant”-album, 99,9 % komplett og med noe
ekstramateriale montert, som noen hefteblokker
fra 1990-tallet etc.
3541 o/**/* Tre samlinger i ulike album. Hovedsamling i tykt
Davoalbum fra ok F 2 til 1990, fyldig med merker
og mange mellomgode (bl.a. nio og 17 øre med
anm., og 19 stk. 1924. Videre samling fra på
Skanfils 167. auksjon (utrop 450,- da), samt eldre
juniorsamling med bra innlegg av årssett 1981 og
div. hefter o.l. med pål. over 300 SEK.
I 3542 o/**/* Samling 1873-1978 i klemalbum. Starter med
mest stemplede merker med et par gode verdier
innimellom inkl. ”bob” med Fr. VIII 5 Kr brun osv.
Fra 1931 og framover blir samlingen mer og mer
**/ubrukt med et par bedre verdier som 1937 BL 1
(25-årsjubileum) i postfrisk kvalitet.
I 3543 o/**/* TJENESTE 1873-1930. Innstikkbok med bl.a. 2
stk. 4 Skilling, ekte stemplet, men defekt 8 skilling,
en del Våpen, Í GILDI, alle Konger inkl. pent stemplet 5 Kr. Fr. VIII, noe Alting osv.
I 3544 **/*/ Bra roteparti i velfylt Visirperm. Noen eldre, mange
(*) halvgamle og nyere merker i variert blanding. Bl.a.
sett Zeppelin * kpl., miniark 1 og 2 **, høyverdier,
arkdeler, mellomgode. Må sees.
I 3545 Br Stempelmerker på diverse dekorative veksler
(Vixii). 44 stk. på eldre auktionskort og med tidligere utrop på 4400 dkr.
3546 o/** Samling til 2004 i tre SAFE DUAL-album, litt
før 1945, fyldig o/** til 1985, deretter tilnærmet
komplett **.
I 3547 o/* Samling 1915/90-tallet i Leuchtturm-album (ark
til 2000). En del bedre innslag, dog uten de
dyreste. Alle dyre prov. er med ”TOLLUR”. BL I+II
er stpl., men BL I med skade. Noe tynt besatt på
1950/60-tallet. Også noe TM.
3548 o
1944-88 kpl. pent montert på nøytrale ark i klemalbum. 232-37 på pen FDC. God kval.
I 3549 o
104/121. Provisorier m.m. Albumside med diverse
stemplede, inkl. bedre. Kr. 10/50 aur er flisetg.,
men OK. (AFA >6000)
I 3550 o/**/* Roteparti i del av innstikkbok med eldre og halvgammelt materiale. Mange enheter/blokker, og
mye ustpl. Mye av verdien sitter i arkdeler med
tilsammen 50 stk. AFA 128 (10 aur Altinget); alene
6000,-. To sider med litt bedre materiale har en
katalogverdi på estimert ca. 6000,- i tillegg, men
her ujevn kvalitet.
3551 o
Samling til 1990 i eldre, slitt Facitalbum. En del
mellomgode som F 15, 54, 83, 101, 108-17, 143,
188, 204-09, TM 38, og innleverer oppgir F 4700
for disse. Videre ganske komplete 1953-1989, det
meste er lettstpl. og bra kvalitet.
I 3552 **/* Bra parti på 18 Visirark, noen eldre, men mest
nyere inkl. noen miniark (bl.a. prima BL 1). Fin
samling merker 1945-92 med mange mellomgode.
Noen * før 1960, mest **. God kvalitet.
I 3553 o/**/* Dublettparti i tykk Visirperm med merker tom.
AFA 389. Mange merker, og flere innslag av mellomgode: div. provisorier, et par Zeppelin, rep.
1944 kpl. (10 kr **). Det aller meste er stpl. vare,
kvalitetn normal/bra.
I 3554 o/** Liten samling i fortryksalbum 1902-ca.1997.
Mange merker, men noe tynn i starten og til slutt,
mange ikke korrekt typebestemt, mest stemplet,
men også litt postfrisk.
3555 **
HEFTER 1987-2002. 92 stk. i eske, ser ut til å
være to av hver, og ingen av de gode fra tidlig
90-årene.
I 3556 **
Samling 1937-43 i god kvalitet. (4060)
Obj.nr.
3800
2750
I
2500
2000
1500
1500
I
I
I
I
I
I
1500
I
I
1500
I
1500
1500
I
I
I
1400
I
1300
I
1250
1200
1200
I 3577 Br
900
900
Utrop
Island diverse (AFA)
I 3576 Br
1000
1000
3557 o/**/* Påbegynt samling i LT SF-album eldre type med
blad til 1981, postfriske dubletter i en innstikksbok,
inkl. 100 fireblokker, samt stemplede dubletter i to
innstikksbøker. Også en bunke moderne brev, de
fleste på/lange/store konvolutter.
3558 o
7/314. 42 stk. på halvplansje med bl.a. 7 x2, 14
x3, 176-77, 179-80, 266 x2, 278 x2, 304-11. Noen
dubl. Bra kval.
3559 o
232/340. Oppsett med ves. kpl. serier 1944/59 på
5 innst.kort, bl.a. nr. 237 + flere mellomgode. Fin
rundstpl. kval. (Oppgitt F 3855)
3560 o
Startsamling i Davoalbum til 1984 (fortrykk til
1978) + noen senere i plastlomme. Noen mellomgode finnes, samt at det er noen praktstpl.
Akureyri i nyere del. Flere mellomgode aurverdier,
men blandet kval. her.
3561 o
9/105. 20 merker m/omv. vm. (19 forskj.). Bl.a. 9,
12, 20, 25, 58-59, 71. (3860)
3562 o
38/340. Lott ca. 37 merker + 1 miniark i perioden
1902/1960. Bl.a. AFA 74, 285, 295. Stort sett bra
kval. litt ujevn på noen. (Oppgitt 5000)
3563 o
83/174. Samling kongeutgaver på 5 albumark.
(5350)
3564 o
7/163. 14 stk. bedre merker i perioden. Et par
dubletter. God kval. (2885)
3565 o
Samling 55 merker 1875-1908, oppg. AFA 7200.
3566 **
12 fireblokker av aur-utgaver, to merker i 50 aur ”I
Gildi” hengslet, ellers prima **. (3900)
3567 Br FDC-samling 1966-94, 205 stk. Noe duplisert, bl.a.
26.IV.66 og 3.XII.65 i fine antall av hvert! Mest fin
kvalitet, og uadr.
3568 **/* Restsamling til 1981 i Davoalbum, en del merker i
det nyere og fyldig 1964-81. I tillegg årssett 1986
og dels plukkede sett 1983 og 1987. Innl. nevner
F 82, 99, 176, 205-06, 263, 312-14, og at det er
funnet mye ** på stikkprøver.
3569 o/**/* 4 Visirark med div. **/o/*. I tillegg ett ark m/litt
Grønland.
3570 **/* 124, 147-48, 167-70, 187-89, 203-04, 235-37, 254,
278, 285, 295. De dyreste m/hengsel, regnet 50%
etter 1944. (2400)
3571 o
Komplett stpl. i perioden 1947-73. Bl.a. 266,
278-79, 285, 295, 340, 399, og 400. Disse 8 merkene med AFA-verdi 1160.
3572 o
AFA 46, 123-24, 165. Lott 4 merker hvor AFA 124
er med deler av to stpl. og AFA 165 med en litt
kort tg. (2035)
3573 o/** Parti med 4-BLOKKER mye 1980-tallet, ca. 95
stpl. (inkl. F 609 og 654) og 200 ** (bl.a. F 493,
499, 508, 559, 572, 609, 635-36, 779-80). Innl.
oppgir F 2300 for de nevnte alene. Ves. bra kvalitet, i innst.bok/på plansjer.
3574 o/**/ Enkelt, duplisert parti ves. halvgamle og nyere
Br merker i 48-siders innst.bok. Pent par nr. 66 stpl.
Hafnarfjördur. I det nyere to miniark og innslag
av **.
3575 o/** Samling 1940/80-tallet med noen 100 ulike stpl.,
samt mindre samling med et lavere antall ustpl.
merker (ves. **) samme periode (dog med 4 miniark). Bra kvalitet.
HELSAK. To Konger 10 Aur rød. Svardel av
Dobbelt Brevkort, oppfrankert med Bølgelinie 5
Øre, brun sendt fra KØBENHAVN 13.2.1926 til
Reykjavik.
HELSAK 1879. Sjeldent PRØVETRYKKARK av
orangebrunt ornamentstrykk på grått papir. 3
loddrette sammenhengende helsaker.
700
600
600
600
550
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
400
1500
4000
Sverige (Facit)
Sverige Facit 1-67 (Facit)
I 3578 *
I 3579 o
I 3580 o
2. 4 skill., flott ubrukt eksemplar, hengslet. (13000)
2d. 4 Skill. Bco, matblå. Pent merke med sjeldent,
rettvendt rammestempel BIÄSTA 31.1.1856.
2e. 4 Skill. Bco, blå. Prakteksemplar med rettvendt
annullering STOCKHOLM 31.10.1856. Attest
HOW: ”A very beautiful and fresh copy”. SFF:
4,4,5.
2000
1250
1250
800
750
Obj.nr.
Sverige fra Facit 68 (Facit)
Sverige Porto- og Tjeneste (Facit)
750
I 3618 *
I 3619 **
700
700
F 3581 o
I 3582 *
I 3583 o
F 3584 *
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
5. 24 sk Bco oransjerød med firkantstpl.
HALMSTAD 28.9.185?. Platefeil. Høyre 24 noe
skadet. Bra merke. (18000)
6 N2. Sort lokalpost nytrykk 1885, pent eks. med
marginal. Letthengslet. (1600)
7. Fem øre lysgrønn, med noe skjevt, men glassklart praktstpl. MOTALA 23/5 1871, merket med
god sentering/tagging.
7. Fin 4-blokk av lys nyanse, noe skjev høyre.
Nedre par letth., øvre par hengselsforsterket i øvre
halvdel av midtperf. (8500)
4500
I 3620 *
I 3621 o
500
F 3622 **
200
1200
Utrop
I 3600 **/* 88-90. Alle i 4-bl. Ett par i hver blokk er postfrisk.
(3850)
F 3601 **
91. 4-bl. Sentr. v/o. (6000)
F 3602 o
138. 4-bl. med sterkt forskjøvet overtrykk, slik at
noe av dette berører nabomerke. Løs ø. marginal.
Sentr. h/o. (3000)
I 3603 **
142/73. Ni båndmerker med kun litt bedre typer:
142cxz, 148cxz, 149bz, 152bz, 152cbz, 165cc,
165cx, 169cxz og 173bz i følger innleverer.
Normal/god kval. (5180)
I 3604 **
143C. 5 øre i komplett hefte H20 A1 med tjue merker. God kvalitet, lett blyant er forsøkt bortvisket
ved stift. (1700)
x 3605 **
146Ca. 10 øre Lejon type II, 20 merker i 4 blokker
og ett par,derav 19 med god tagging. Merkene
krøller endel.(F. 26.600 for 19 stk)
I 3606 **
1680-82. 1991 Cept-hefte med variant: STERKT
FEILSKÅRET. Meget interessant og sjeldent hefte.
I 3607 Bs 175cx. Gustav V, 15 Öre fiolett MED
VANNMERKE. Sjeldent merke på lite klipp, annullert MALMÖ 10.4.1923. (8500)
I 3608 *
209-10. Kr 2.00 og 5.00 Gustav. Letthengslet
(3900). F 208 kr 1.00 grønn m/dårlig tg. oppe
medfølger.
I 3609 o
211-15. 1924. Verdenspostforeningen 50 år.
Komplett sett stemplet, inkl. 10 øre begge vm., og
30 øre i begge nyanser.
I 3610 o
211/22. Komplett stpl. til og med 80-øren (30-øren). Facit 221 pent stpl. (Oppgitt Facit 3500)
I 3611 o
211-23. Verdenspostforeningen kpl. opptil kr 1.00.
Et par merker med tg.anm. (4530)
I 3612 o
211-25. Verdenspostforeningen 50 År. Komplett
sett, stemplet inkl. 10 Öre m/begge vm. Nydelig
kvalitet.
I 3613 o
211-25. Verdenspostforeningen 50 År. Komplett
sett, stemplet inkl. 10 Öre m/begge vm. Nydelig
kvalitet.
I 3614 *
211-25. Kpl. inkl. 212cx. God hengslet kval. (6700)
I 3615 o
215-18, 220-24. 9 forskj. opptil kr 2.00. Bra kval.
(4400)
F 3616 **
273 BC1. Flott 4-blokk med “färgad linje”, med
øvre marg. (3200 +)
I 3617 **
700
F 3585 **/* 7. Fireblokk med noen løse perforeringer, sentr.
venstre. Letth. i øvre par. Må sjekkes. (11800 som
enkeltmerker)
I 3586 o
7, 11, 15, 20, 27, 34, 44, 50-51. 9 forskj. bedre
merker, var. stempelkvalitet. (4095)
I 3587 (*) 7-12. Våpen. 5-50 Öre. 2 plansjer med i alt 38
ubrukte merker. Mange er uten gummiering
eller regummieret og kvaliteten er variabel,
men adskillige pene i blant. Facit: ca. 95000.
I 3588 o
7-12. Våpen II kpl. i meget pen velsentr. kval. 50
øre i dyp, mørk nyanse med to blindtagger. (3880)
I 3589 o
7c2. Våpen. 5 Öre, gulgrønn. Meget pent merke
med SUPERB annullering HÖGANÄS 27.7.1872.
Attest HOW: ”A very fresh copy with a perfect cancellation”. SFF: 4,4,5.
F 3590 Bs 13. (3 øre) brun, loddrett parstykke på lite brevklipp. Litt splittet, med blindtagg mellom merkene.
2-3 litt korte tg. Stpl. STOCKHOLM 27.12. 5.TUR.
Uten årstall.
F 3591 o
13. 3 øre “Lokalbref” i grei normalkvalitet, noe
sentr. venstre. (4000)
I 3592 o
15b1. Løve, 17 Öre rødaktig lilla. Velsentrert,
fargefriskt merke med rettvendt DANSK
NUMMERSTEMPEL “24” (Helsingør). Attest HOW:
”A very nice and well coloured copy”. SFF: 4,4,4.
I 3593 o
17-27. Ringtype tg. 14 komplett i bra kvalitet, rel.
god 4-øre. Ujevn tg. oppe på 6-øren, ellers bra
tg.kvalitet. (3495)
I 3594 o
24. Fem merker i svært markerte fargenyanser
gul-brun-oransje. Mest bra taggekvalitet, ett
merke nær prakt KALMAR 17.12.1873. (1750
som billigste)
I 3595 *
25d. Ringtype, 30 Öre, orangeaktig brun, tg. 14.
Pent ubrukt merke. Attest Nielsen. (7000)
F 3596 o
37. 1 RD tg. 13 s/h, ellers pent. (4000)
x 3597 *
53-60. Serie Oscar 8 øre til 1 kr. inkl. ekstra 20 øre
i plate I, god kvalitet, 50 øre er ikke siste olivengrå
nyanse, men er den b eller c (?) (4750+)
F 3598 **
59 v1. 50 øre Oscar utagget, postfrisk og flott.
(3000)
F 3599 *
60 v1. 1 kr. Oscar utagget, letthengslet med brede
marger, flott. (2500)
L 1. 1 Öre sort tg. 14. Postfrisk 6-blokk med hjørnemarginal. Flott og sjelden. (8400 +)
L 1-10. Lösen. Komplett sett ustemplet, tg. 14.
(7350)
L 9. 50 Öre brun, tg. 14. Postfrisk parstykke.
Sjelden. (10000)
TJ 1-10. Komplett serie ubrukt, tg. 14, inkl. 6 Öre i
nyanser. (20 og 24 Öre med min. tynne flekker)
TJ 1-10. Komplett sett tg. 14. Pent stemplet sett,
inkl. 6 öre i 2 nyanser.
TJ 20. Pen 4-BLOKK 24 øre tg. 13, ubetydelig
skjev venstre, og merke 1 med to korte tg. Ellers
pen kvalitet. Øverst 3 tg. i midtperforeringen “løse”.
(3900 som tre enkeltmerker)
Sverige pene stempler
I 3623 o
9. Våpentype 12 Öre. SVEG 19/5-1870, bedre
stempel i LUX-kvalitet. (500)
1500
600
7000
600
1250
1900
750
1500
350
400
1000
700
600
700
600
600
1000
900
750
400
2000
1000
1800
800
1000
550
800
1000
1000
1500
1000
600
1500
1000
1500
5000
1000
700
500
47
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 3624 o
I 3625 o
I 3626 o
Utrop
9. Våpentype 12 Öre med strålestempel
DEGERFORS. Meget sjeldent stempel. Litt korte
tagger. (3500)
9. Våpentype 12 Öre MULLSJÖN 28/6-1863.
Sjeldent stempel i flott kvalitet. (2500)
33 stk. lange tjenestemerker, alle med prakt og
luxstpl. Pen lott.
Sverige Samlinger og lotter (Facit)
3627 o/** Samling i tre fine LT SF-album til 2005.
Grunnsamling før 1930 med 4 stk. våpen, noen
Ringtype og noen spredte mellomgode. Senere
meget velfylt etter hovednummer med en del
tg.typer, BB-par og senere også heftesammentrykk osv. Stort sett stpl. til 1990, senere
mer og mer **: fra 1994 kpl. og samlet pål. for
** ca. 4590 SEK (merker uten fast valør regnet
á 4.50).
I 3628 **
Innstikkbok med godt utvalg ** inkl. tallrike
hefter til 2006, det aller meste etter 1995!
Alle ”brev”/”inrikes” er regnet á 5 kr. Pål. ca.
6500 SEK.
I 3629 o/**/* Lagerparti i to mindre, men tykke innstikkbøker
ryddig oppsatt med masse merker stpl. og
ustpl. til 1955. Bl.a. Ringtype, noen 1924 inkl.
begge 80-ørene, utbygd og spesialisert på
båndmerker, og mange mellomgode hele veien
videre. Stammer fra tysk samler, og merkene
oppsatt etter Michel-nr. Mye i bra kval.
I 3630 o
271/2259. Dublettsamling i 4 innstikksbøker med
ca. 1350 BB og SX-par i perioden 1939-90 tallet.
Bl.a. Facit 324 CB er med. (Oppgitt til over 21000)
I 3631 Br BREV. Spennende parti i 2 tykke ringbind med
brev, kort og helsaker fra prefrim til ca. 1940. I
blant er det sett en del interessante forsendelser,
REK.brev, linje- og rammestempler osv.
x 3632 o
Samling 1855/1925 i pent gammel PERMANENTALBUM. Noe våpen, mye ringtype basert på nyanser og mange prakt og lux-stpl. Også en del TM
og løsen. Bakre del med noen ubrukte helsaker.
Flott samling som bør sees. Høy kat.verdi.
I 3633 o
To fine LT-album 1971-99 med grei samling med
fyllingsgrad på ca. 70%. Således en god grunnsamling, men vekt på mange pene stemplet gjør
samlingen virkelig attraktiv. Dette inkl. også mange
av de fine hefteseriene som er representert.
Fotoeks. (internett) skulle i hvertfall være en skikkelig teaser. Egenmonterte blanke klemlommer.
I 3634 o/**/* Tre fine SAFE-dualalbum med to av disse fortrykk
1973-89. Det tredje med nøytrale albumark. Alt
fylt opp med mest moderne materiale, og med
tallrike PRAKT/LUX i det nyere. Svært få merker
før 1950. En god del dublisering, samt at det 3.
albumet trenger sortering. Dog innholdsrik lott med
tallrike hefteutgaver, par, osv.
x 3635 o
Prima, nytt LT SF-album del I til 1969 med noen
merker her og der inkl. mellomgode. Dog vekt på
fine stpl., inkl. mange prakt/lux. Også bra 4 sk
bco, nio og 17 øre med kval.anm., dog bra sort
”Lokalbref”, mens 2 kr Postkongress også har
kval.anm. Mye pent her, Stockholmia-arkene er
ustpl., som de eneste i samlingen. Fin til utstykning.
3636 o/**/* Samling til 1976 i fine LT SF-album (eldre utgave)
i nye vripermer. Moderat før 1930, senere ganske
velfylt. Etterhvert tallrike par, blokker og kpl. hefter,
ofte **, i henhold til fortrykk. Fin kvalitet.
3637 o/** Samling i tre fine Lindner Falzlosalbum til 1992.
Grunnsamling stpl. med noen mellomgode i
eldste del, senere fyldig etter hovednummer, og
dels noen utbygd i henhold til fortrykk. Bind tre
1975-92 riktig så fyldig, men innslag av ** mot
slutten, også noen praktstpl. fra abonnement.
Innbindingssystemet i bind ett er defekt.
I 3638 o/**/* Pent og omfattende dublettlager i 3 tykke innstikkbøker. Mange litt bedre merker og gode muligheter
for stempelfunn m.m. I tillegg inngår en del hefter
og parkombinasjoner.
3639 o
Påbegynt samling til 2004 i seks SAFE DUALalbum, best på merker etter 1990, og da mest
Kiruna-stempler. Meget høy rekv.pris.
I 3640 o
Samling i 2 fortrykksalbum 1858-ca.1996. Mange
merker, men litt tynn i starten og til sluyt, mange
ikke korrekt typebestemt, nesten alt stemplet.
I 3641 o
Liten innstikkbok med en del 12 Öre Våpentype
oppdelt i nyanser med mange ultramarine!!
Også litt annet Sverige. Ellers også litt klassisk
Frankrike, Holland, Belgien og Tyske Stater.
I 3642 o
Samling AFA 21/1856 i 5 innstikksalbum med
mengder av merker. De fleste utgavene er representert i perioden 1872/1996, men mangler de
dyre merkene både som enkeltmerker og par.
Mange ulike utgaver er god representert med
mange merker av hver. En god del båndmerker er
prøvd satt i system i forhold til vm. og typer (ikke
sjekket). Noen merker med pene stpl.
3643 o/**/* To samlinger i klem-album, det ene fra ca.
1890/1980. Det andre begynner litt senere. Begge
med mye postfrisk 1964/79. Noe usystematisk.
3644 o/** Samling frem til 1980 i Leuchtturmalbum m/
kassett. I starten var. kvalitet. Inneholder mange
merker med en del mellomgode. Mange merker
innsatt med både stpl. og **.
I 3645 Br Spennende parti gamle brev og kort. Mest
1890-1925. Flere hundre forsendelser. Ikke nærmere sjekket.
48
500
750
500
3000
3000
2750
2500
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1000
Obj.nr.
Utrop
900
I 3675
450
Sverige diverse (Facit)
1000
I 3646 **/* Liten eske med 3-400 stk. lange tjeneste ustpl.
Mye i bra kvalitet og en god del **, særlig av de
billigere. Mgl. de dyreste, men en del prov., 10 øre
rosa, 6 øre lilla i nyanser, m.m. Må sees.
I 3647 **/* Fyldig delsamling ubrugte/postfriske heftesammentrykk og lignende oppsatt i 2 bind.
I 3648
Samling heftemerker mellom F 139 og 174 i
lagerbok godt duplisert med mange bedre i antall.
Også en del nyanser. Bør inspiseres nærmere.
Fotoplansjen gir et lite innblikk. (F ca 8500 etter en
gammel katalog).
I 3649 o
Facit 9/49. Lott 36 eldre merker og tjenestemerker
på innstikkskort. Bl.a. Facit 10, 12 og 27. Noen
merker med pene stpl. (Oppgitt 6000)
I 3650 o/** Samling KONGEN /kongefamilien på 21 albumark,
bra kvalitet.
I 3651 o/* Samling i to Stenderalbum til 1992, mange merker,
men kun noen få halvgode merker tilbake. Ves.
stpl. normalkvalitet. (oppg. kat.verdi 12000)
3652 o
Dublettlager fra norsk bo, selges som mottatt med masse merker meget velordnet til år 2002 i
to tykke og tre tynnere innstikkbøker. Uten dyre
merker, men mange ulike i var. antall.
3653 o/**/* To samlinger ca. 1900/80 i to klemalbum. Det
meste etter 1950 er postfrisk. Ganske mange merker, men for det meste billige.
I 3654 **
Frimerkehefter. 51 stk. i plastlommer, påskrevet
kat.nr. Ca. 1950/70-tallet. Mange Gustav. Inkl.
bedre.
I 3655 **
Parti på fire tett belagte innstikkplansjer, alt oppgitt
som **. Bl.a. en god del BB-par. Alt virker å være
før 1970, dels mellomgode sett.
I 3656 o
Samling 1858 til 1970-tallet i to små klembind.
Bør sees.
3657 **
Schaubekalbum med ark 1981-88 nær kpl. (minus
privatpost), bra kvalitet. Dessuten årssett frimerker
1990 (F alene 1100!!)
3658 o/**/ Roteparti med eldre og halvgamle merker på planBr sjer, noe halvbra, og en del fdc (derav noen før
1960) og et par hefter. Bør sjekkes.
3659 o
Dublettparti i to kartotekesker, med vekt på perioden 1920/40-tallet og mange ulike. Defintivt mulig
å finne stempler her. Masse merker!
I 3660 o
Ca. 500 merker av eldre årgang, der ca. 2/3 er
med pene stempler derav mange i praktkvalitet.
Noen ringtyper, men mange O II, også noen 30
öre Lösen. Noen småplasser (inkl. prakt Norra
Tång) og noen jernbanestpl. sett.
3661 Br FDC. Årgang 1970-92 tilnærmet kpl. i prima uadr.
kval., inkl. faktakort fra PFA. Ferdig sortert i eske.
(Ca. 5500)
I 3662 o
Samling på 4 fulle dobbeltplansjer til ca. 1950,
noe duplisert. En del Ringtype i starten, og 8 stk.
fra 1924-seriene. Et par i starten med feil, elles
på det jevne.
I 3663 o/** Samling ** på Lindner Falzlos albumark 1993-94,
+ litt annet **. Pål. samlet 1020 SEK, + noen stpl.
merker (dels eldre).
I 3664 o
Samling 1980/90-tallet med masse merker i
innstikkbok, der mye er praktstpl. Mange merker/
enheter fra hefter.
3665 o
Roteparti med restsamling 1918/76 i album, en del
merker; samt litt på ark og i poser og noe massevare i liten bok.
3666 o/* To restsamlinger ca. O II/1960 med ganske masse
merker, men uten dyrere. En god del båndmerker forsøkt spesialisert i det ene albumet. Noen
dubletter er også innsatt. Det aller mest er stpl.
Bør sjekkes.
I 3667 **
Innstikkbok med div. merker 1920/50-tallet i
halvtykk innstikkbok, ganske mange og mange i
5-striper. Også par, m.m. Bra kvalitet, men uten
dyre merker.
I 3668
Liten eske med bl.a. ca. 50 postkort (ves.
Stockholm) og div. brev (herunder over 150 luftpostbrev frankert med nr. 183 og sendt til Berlin
1932/33), eske med rimelig postanvisningsklipp
1972, litt */**, etc.
I 3669 **
Lett duplisert parti med ** 1960/70-tallet på plansjer, drøyt 500 merker, mange i enheter/heftesammentrykk. Bra kvalitet.
I 3670 o/Br Innstikkort med bedre B1- og B2-tagginger F
261/320B inkl. begge 269. I tillegg poser med
eldre massevare inkl. en del OII og Medaljong.
Dessuten lott med ”Inrikes Postavn.” ca. 1923/24,
samt parti med helsaker/spes.stpl., begge tenkt
som lotter på Online. Interessant lott.
I 3671 o
Fint parti lange TJENESTE tg. 13 med div. valører
og tils. over 100 merker på dobbeltplansje. Mange
pene stpl., spesielt på 10 øre øre.
I 3672 o
12 små utvalgshefter med en del merker før 1980,
inkl. noe 1800-tallet. Der fant vi en habil F 2, ellers
ikke så mange bedre merker.
I 3673 o
Mindre roteparti på et par plansjer, dog over 40
stk. L 8B, noen båndmerker og andre mest eldre/
halvgamle.
I 3674 o/Bs Innstikkbok med mange STEMPLER oppsatt, med
mye i kategorien ”lesbart”, eldre og nyere. Tils.
mange ulike stempler.
3676
3677
I 3678 **
FDC. Samling med 351 førstedagsbrev (202 forskj.). Periode 1936 til 1987. Se liste. Bra kval.
Årbøker 1987/88, 88/89. (2600)
Årbøker 1987/88, 88/89, 89/90. (3200)
Årssett 1967-68. Sveriges to første årssett i originalpakning. (3500)
800
800
800
800
800
750
700
700
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
450
450
400
400
400
400
400
400
350
350
450
500
750
Obj.nr.
Diverse Norden
Utrop
I 3679 o/**/* Spennende eske med hovedvekt på svenske
hefter. Bl.a. sett 15 Rabatthefter. Hundrede
diverse inkl. noen gamle (1920 - disse ukompl.). Også eldre Danmark, Finland m.m. Med
høy kostpris. Skal SEES !
3680 Br GRØNLAND, DANMARK. Flyttekasse med FDCer, riktig mange helt opp til 2006 og mange i
4-blokker osv.
I 3681 o/**/ Stor roteeske med utmerkete bøker med spes.
Br Danmark og Grønland. Mange postfriske utgaver, men også * og stpl.; en del forsendelser fra
Grønland, poser m.m.
I 3682 o/**/* ISLAND, DANMARK, FINLAND. 5 innstikkbøker
(16-siders), herav 3 med Island, 1 Danmark og 1
Finland. En del bedre/mellomgode merker. Høy
kat.verdi. Mest stpl. ispedt med noe postfrisk og
hengslet. (1851 til nyere tid.)
3683 o/**/ Eske med nyhetsabonnement **/o/FDC, inkl.
Br en god del hefter, ca. 15 årssett + noen andre
bøker/foldere, filatelistiske brev, etc. Alt fra ca.
1990-2001, ves. Grønland/Åland/Island/Færøyene,
men også en del Danmark. Meget høy kostpris.
3684 o/**/* Tykk dublettlagerbok med flere tusen merker fra
klassisk til 1970-tallet. Alle nordiske land er med +
Baltikum. En del pene stpl. Noe bl. kval. på klassisk. Høy kat.verdi.
I 3685 o/**/* Eske med småsamlinger, dublettbøker, etc. fra de
fleste nordiske land. Definitivt best på NORGE,
med god verdi i bl.a. en del ** materiale, stpl.
dubletter, o.l. Vel verdt et gjennomsyn.
I 3686 o/**/* Spennende samling Norge-Sverige-Danmark og
Finland, starter 1855, til 1960. Bør sees.
I 3687 o/* Liten samling mest stpl. Hovedvekt på gml. Island,
Grønland med bedre og litt DVI.
3688 o/* Restsamling til ca. 1945 i Schaubek-album med
NORGE og DANMARK. Fortsatt gjenstår mange
bra og mellomgode fra begge land. Litt ubrukt,
men hovedsakelig stemplet.
3689 o/* NORGE-FINLAND. Bra besatt samling fra begge
ca. 1910 til 1983, men mangler de mest kostbare.
Norge frem til 1959 mest stpl. og fra 1959 kun *.
Finland samme. Mange merker og bra kvalitet.
I 3690 o
Liten samling Danmark, Færøyene og Grønland.
Tett besatt uten de dyreste, dog noe klassisk.
I 3691 o/**/* God, mindre ROTEESKE med småsamlinger
fra bl.a. Danmark, Island, Sverige m.fl. Også
arkmappe fra Island, noen forsendelser mm. Flere
mellomgode merker, spes. Danmark.
I 3692 **/* To Lindner-album med delsamlinger fra Norge,
Sverige, Island og Finland. Primært postfrisk.
I 3693 o/**/* SKANDINAVIA. Utmerket grunnsamling i gammelt
KABE-album. Inneholder et par bedre verdier her
og der som skillinger og litt bedre boktrykk fra DK
og Polserie fra Norge osv.
3694 o/**/* Norden-samling i Scott klemalbum, ca.
1900/70-tallet, med Danmark, Færøyene,
Grønland, Island og Finland. Mange mellomgode,
bl.a. Danmark med 160-66 stpl. Finland med flere
gode røde kors-serier.
3695 o/**/* ISLAND. Grunnsamling til 1993 i Schaubek-album,
fyldig etter 1945, også mindre samlinger Grønland
og Færøyene, høy kat.verdi.
3696
FDC. 3 småesker med ca. 600 FDC fra hhv. Norge
x60, Sverige x170, Færøyene x50, Island x160
(mest 4-bl.), Danmark x33, Grønland x83 og Åland
x45. Mest rundt 1960/80-tallet, men også noen før.
En del i 3 FDC-album, resten er løse, og hovedsakelig uten adr. Høy kat.verdi.
I 3697 Br Flyttekasse med anslått 1000 stk. FDC. Flest
Sverige men også bl.a. Danmark, Færøyene,
Grønland, litt U.S.A. Mest 1960-1980 og ca. 100
stk. eldre.
3698 o
13 små rest- utvalgshefter, 2 stk. med norske
”stolpe” og antikva, inkl. bedre. De øvrige er danske med litt DVI, Grønland og Island. Også her en
del bedre og mellomgode sett. Noen få merker er
ubrukte. Kvaliteten varierer en del.
3699 o/** Komplette samlinger Færøyene og Åland til 2004
(ark til 2005) i tre SAFE DUAL-album, Færøyene
stemplet til 1985, ellers alt **. Færøyene med 29
hefter montert bak.
I 3700 o/**/* 100-vis av merker i småsamlinger fra alle nordiske
områder (inkl. DVI, men her noen falskstpl.). Flere
mellomgode, men eldre merker i ujevn kvalitet.
Fin avdeling nyere Norge inkl. pene stempler og
høyverdier.
3701 Br FDC. Fine samlinger ISLAND (ca. 115 ulike
1960/2003), DANMARK (ca. 170 ulike 1984-93,
kun med 4-blokker!) og FÆRØYENE (ca. 150
ulike til 1994). Innsatt i tilsammen 5 ringpermer.
3702 **
HEFTER. Dupl.lott Grønland inkl. 1-4 x3, pål.
844,-, Færøyene pål. 905,-, og Island pål. ISK
9250.
I 3703 o
Rimelig kpl. samling FÆRØYENE 1975-88 på
albumark, + to av de billigste prov. 1940 og
småark 2005. Videre Island 1973-88 tilsvarende,
samt et par albumark div. Åland. Innimellom og
ofte mange pene stpl. På Island ves. prakt/lux
1.dagsstpl. God kvalitet.
3704 **/Br Roteparti med en del hefter ** fra Norden/
Nederland, noen fdc og foldere. Dertil en del julemerker i helark i to mapper, ves. Danmark.
2500
2000
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1000
1000
1000
1000
800
750
750
700
700
700
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I
I
I
I
I
I
I
I
Utrop
3705 **/* Danmark, Færøyene, Grønland, Island og Finland
i to 16-siders innstikkbøker, nesten alt etter 1945.
Den ene kun Danmark, med flere hundre merker,
inkl. dubletter. Her er litt hengslet i starten. Mange
bruksmerker, bl.a. 402 x2 **. Noe tynnere besatt i
den andre boken.
3706 Br FDC. Over 400 brev 1982-86 fra Danmark (ca.
200 stk.), Grønland (ca. 100 stk.), Færøyene og
Island. Til dels sterk duplisering (inntil 8 stk. av
noen). Adr./uadr., prima kval.
3707 o
3 restsamlinger i Stender-album, 2 m/Island og
en m/Danmark + to innstikkbøker m/Norge. Ingen
spesielt dyre.
3708 o/* To gamle lagerbøker fra bo, med mest eldre merker i salig blanding, Sverige, Danmark og Finland
og litt småtteri. Ves. oppsatt tett-i-tett. Kan kanskje
være noen småting her? Vi har ikke sjekket, materialet er nok urørt på over 20 år.
3709 o
Åtte innstikkbøker med masse merker ves. N/S/
DK/SF, til dels massevarepreg i partier. Virker å
være uten bedre merker.
3710
Rotete eske med hundrevis av eldre og nyere
brev/kort fra ves. Sverige og Norge + litt annet
utland. Mange særstpl./FDC på Sverige, observert
noen stedskort på Norge.
3711 Br FDC, POSTKORT. Eske med ca. 290 FDC fra
hovedsaklig SVERIGE, NORGE og ENGLAND
i perioden 1961/1990. Medfølger ca. 100 nyere
postkort fra Norden (noen fra andre steder i
Europa), bl.a. 9 kort med fugler (Grønland)
og ca. 20 kort med motiv fra JERNBANE/
MODELLJERNBANE.
3712 **
DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND.
Lott med over 100 postfriske merker, 10 miniark
og 3 FH fra 90-tallet. (Oppgitt 3400)
3713 **
Dublettbok med en mengde merker fra hele
Norden, mest Island. Noen få eldre er * ellers alle
**. Bra kat.verdi.
3714 **/Br Liten rotelott med litt ** fra 30-50 årene i konvolutter, norske brev inkl. 2x Dr. Mauds land 1951,
noen flyvninger, FDC og helpost fra Sverige/
Danmark, noen UPU-utgaver fra andre land.
3715
Parti FDC i 7 album; Danmark 1940-50 årene
(44 stk.), Grønland 1950-80 årene (ca. 70 stk.),
Finland 80-årene (ca. 50 stk.), Sverige 1960-80
årene (ca. 70 stk.), Norge 60-80 årene (ca. 150
stk. inkl. noen dubletter).
3716 **
46 årssett, stort sett 80-årene. 17 dupliserte er fra
Danmark (noen muligens ikke komplette?), resten
Færø/Åland/Grønland.
3717 o/**/ Færøyene og Grønland, hefter og miniark med
Br pål. 830 + Danmark 120 dkr, i innstikksbok. Også
10 årssett inkl. DK 1989, en bunke o/** miniark,
også ** merker på plansjer inkl. Norge, en eske
dansk klipp.
3718 Br Drøyt 200 FDC/særstpl. Hovedsaklig Grønland til
1996 (mest før 1980), både enkeltmerker og 4-bl.,
bl.a. nr. 129. Tynt på øvrig Norden, men vi noterte
NK 439-40 og 441-42. Også noe marginalt fra
andre land/FN.
3719 **
Årssett. Duplisert parti med Grønland (8 stk. +
to andre mapper), Færøyene (18 stk.), Danmark
1982, Sverige 1980, Finland (6 stk.) og Åland
1984 x2. I tillegg folder/bok fra Canada ”Singing
songs to the spirit”. Ves. 1980-tallet.
3720 o/* Mindre samlinger NORGE og SVERIGE, stort sett
før 1950. Noen mellomgode inkl. Polserien *. Mest
bra kvalitet.
3721 o/**/ Mindre roteparti med Island og Grønland inkl.
Br noen mellomgode, bl.a. halvbra aur og to stpl.
Thule 10 øre. Noen løse merker og plansjer.
3722 **/Br Mindre GRØNLANDparti med seks Amerikafoldere 1995, Varioperm med H-1 og noen løse
merker **, ca. 60 moderne FDC. Videre Islandmappe til Republikken 1995, samt julemerker
Danmark 2001 med helark og to ulike hefter. Ves.
bra kval.
3723 o
Samling Island over 11 sider i innstikksbok + litt
dubletter, også noe Færøyene i en annen.
700
3724 **/* Bra roteparti med vekt på helark, i lotter og
dublettpartier, i album og mapper. Ves. Danmark
med områder. Mye materiale!!!
3725 **
GRØNLAND. Godt lagerparti 1976/2001 i mappe,
de første store brettet, men moderate antall her;
større antall fra 1979 og en periode videre. Totalt
195 stk. Mest god kval.
3726 **/* REALISASJON: FÆRØYENE, Danmark,
Grønland, Sverige. 16 helark (mest Færøyene og
Danmark), Sverige med dobbelplansje, enkeltmerker, mest eldre. Samt 5-6 billige helark m/særmerker fra Danmark.
1000
Julemerker øvrige land
650
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
450
400
400
350
350
300
900
100
Europa (Michel & Yvert)
Diverse Europa (Michel)
I 3727 Br
Europa m.m. Parti brev, kort og helsaker i 3
store flyttekasser. I alt mange, mange tusen
forsendelser dels oppsatt i album og dels
sorteret i esker. Hovedvekten ligger på tysk
materiale, men det er også masser av forsendelser fra andre land. Gammelt som nytt, bl.a.
inkl. en del interessant FELTPOST fra både 1.
og 2.verdenskrig.
10000
Obj.nr.
Utrop
I 3728 o/**/* Større samling pent montert landevis i 7 tykke
album. Bl.a. ital. områder, Østerrike, Ungarn,
Hellas, England (inkl. tett nr. 1), Danmark (flere
bedre skillingsmerker), og Belgia. Kvaliteten er
på det jevne/bra, med overvekt av stpl. merker.
Lister i albumene viser en samlet verdi på 8830
(antatt Euro).
I 3729 **
EUROPA. Postfrisk samling i 3 innstikkbøker,
inneholder flere gode komplette serier i flott
postfrisk kvalitet og det meste mellom 1930-50.
Spesielt en del fra Østeuropa, men også en
del Tyske Riket og litt annet Vesteuropa. Flott
samling i usedvanlig pen kvalitet.
I 3730
Europa m.m. Parti i 3 store flyttekasser med
bl.a. fyldig lagerparti Frankrike i 4 bind, liten
samling Berlin med bedre eldre udgaver, samling Danmark, posekartotek, brev og FDC og
mye annet.
3731 **
Omfattende samling ** miniark, småark, noen
hefter, o.l. fra i all hovedsak vesteuropeiske
land ca. 1980-2000 med vekt på 1990-tallet.
Drøyt 500 enheter totalt fra land som Monaco,
Irland, Italia, Kanaløyene, Norden m/Norge
(bl.a. observert et helark av NK 1154), m.m. Et
meget kurant parti i 2 Varioalb.
I 3732 o/* EUROPA. Eldre album med delsamlinger
Østerrike, Bosnia, Finland, Bayern osv. Mange
merker, inkl. mellomgode.
3733 o/**/* VESTEUROPA. Flyttekasse med diverse innstikkbøker og flotte fortryksalbum m.m. fylt med
diverse landesamlinger samt dubletter. Bl.a. en del
Skandinavia med litt bedre Danmark inkl. skilling
og tidlige Boktrykk. Ellers bl.a. en del England
og Tyskland.
I 3734 Br Over 2000 FDC fra Sverige, Danmark, Finland,
Tyskland (klart mest), Nederland, Monaco,
Frankrike, Litauen osv. Duplisert, noen er det
mange av. Mest i perioden 1960-90, noen før det
er observert. Mange forskj. Billig utrop.
3735 o/**/* ØSTEUROPA. Flyttekasse med diverse innstikkbøker m.m. fylt med diverse landesamlinger
samt dubletter. Spes. mange fra Tjekkoslovakia
og Ungarn. Riktig mange merker og umiddelbart
ikke sjekket for varianter osv., da samlingen ikke
ligner på noe som har vært i en skikkelig filatelists
hender.
I 3736 o/* Kasse med 5 mindre gamle samlinger. Tyskland,
Ungarn og Portugal. Også mindre samlinger
U.S.A. og Belgisk Kongo m.m. Fin lott!
I 3737 o/Br/* EUROPA. Flyttekasse med diverse album/innstikkbøker, sigaresker, bedre kartotek med spes. en del
Tyskland, det er sett noe Norge og bedre England
mv. Også litt litteratur og en del forsendelser.
3738 o/**/* Virkelig stappfull, gammel lagerbok med ekstremt
mange merker innsatt fra div. land (ikke Norden),
trolig best på tyske områder. Rasfaren fra boken er
så stor at vi ikke engang tør legge noen sider på
scanner, så dette må dessverre sees ved selvsyn i
Oslo. Urørt i ca. 20 år, fra gammelt handlerbo.
3739 o/**/* Parti fra dødsbo med vesentlig ikke-nordiske
dubletter i 24 innstikkbøker av var. tykkelse, inkl.
mye fra Tyskland, Nederland og England. Neppe
de store sjeldenheter, men massevis av ulike
merker. Ikke sjekket av oss. I tillegg en innstikkbok
med en del OL-frimerker oppsatt etter arrangementsår, ves. nyere inkl. ”glansbilder”.
I 3740
EUROPA. Flyttekasse fyldt med samlinger og
delsamlinger fra bl.a. DDR, Romania, Polen,
Tjekkoslovakia m.fl. Mest Øst-Europa, men rotete
oppsatt. Flere bind velfylte - andre halvtomme.
I 3741 o/**/* 16 tidligere auksjonsobjekter Online, i hovedsak
merker og serier fra Sverige og Danmark med
mye kurant materiale dels **. Opprinnelig samlet
utrop ca. 3000,-.
I 3742 **
Godt utvalg postfriske serier oppsatt landevis i
48-s innstikkbok. Flere mellomgode utgaver og
mange kpl. sett, dels duplisert. Overveiende prima
kvalitet, helt sporadisk noen * på eldre utgaver.
I 3743 o/**/* Egenmontert samling i tykt bind, med landesamling P-S, inkl. Portugal, Romania, Russland/Sovjet,
Serbia, San Marino og mye Sveits.
I 3744 o/**/* BALKAN. Fin grunnsamling i perm. Pent besatt
med mange utgaver.
I 3745 o/* BELGIA/DANMARK/FINLAND. Gammel innstikkbok med mange, mest stemplede merker - noe
forvirrende oppsatt. Mange alminnelige, men
flere spennende objekter er sett. Bl.a. 1897
MERKATER fra Belgia, dansk BYPOST med Holte
etc. Fra utenlandsk samler.
I 3746 o
Parti med 18 innstikkbøker med tusener av
velsorterte merker. Inneholder riktig mange
FLOTTE STEMPLER fra forskjellige land. Bl.a.
mye Tyskland og Danmark. Ikke dyre merker men
FLOTT MATERIALE.
I 3747 o/* FORGERIES and REPRINTS: Old reference collection 135 stamps incl. a few Overseas.
x 3748 o/**/* Fire bra, store utvalgshefter med merker fra Polen/
Kroatia, Hellas, Italia m/Stater og Frankrike.
Samlet rest-salgsverdi rundt 20000,-, som trolig er
noenlunde rundt katalogverdi. Noen steder er merker priset godt under kat.verdi, andre steder er “as
is”-materiale priset for høyt (+ feilidentifiseringer).
Må sees. Normal/bra kval.
3749 o/**/* Rotekasse med mest NORGE, men også småsamlinger Irland, Danmark og Frankrike. Må sees.
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
5000
4000
3500
I
3000
I
2600
2500
I
I
2000
2000
I
2000
I
2000
I
2000
I
1500
I
1500
1250
1250
1250
1200
1200
I
I
1200
1000
1000
800
I
I
Utrop
3750 o/**/* Roteparti med vekt på 1950-/60-tallsmateriale fra
en del land ves. Vest-Europa. Mye oppsatt som
dublettmateriale på småplansjer, dels noe i utv.
hefter osv. Ves. ** eller stpl. i fin kvalitet.
3751 **/Br Eske med årbøker 1987-96 og ca. 200 FDC/maksikort/brev med stedsstpl./etc. fra FÆRØYENE,
ca. 40 lignende enheter fra ISLAND, til slutt over
100 maksikort fra ENGLAND. Innsatt i 5 FDCalbum + årbøkene løst.
3752 o
Samling SOVJETUNIONEN i 64 s. innst.bok; flere
100 før 1960, samt massevis fram til 1991. I tillegg
2 mindre innst.bøker med samling ROMANIA og
UNGARN som starter omtrent samtidig og slutter
på 1970-tallet.
3753 Br Brevparti med postkort: eldre Frankrike, Sveits
(12), Østerrike (16), Tyskland, samt en del prefrim/
frimerkeløse (fom. 1799). Mye interessant her, ca.
50 enheter.
3754 o/**/ Eske med bunke usolgte objekter fra OnlineBr auksjonen, samt annet ubearbeidet materiale i
ujevn kvalitet og av ujevn beskaffenheter. Norge
og Europa. Tidligere utrop trolig over 2500,-.
3755 o/* Tykt og ganske velholdt Schaubekalbum 1941
(uten ark for Norden) med basissamling uten
sjeldenheter. Dog noen merker her og der, mens
noen land er plukket ut (som Russland og Belgia).
Vi har satt noen på demo-plansje.
3756 o/** To lagerbøker med moderne postfriske utgaver
fra forskellige vesteuropeiske land. Også noen
stemplete miniark etc. Meget spredt besatt - men
likevel mange merker og serier.
3757 Br Parti brev/forsendelser, i alt 2000-2500 i rotekasse, fra 70-årene, en stor del Tyskland, men også
mange andre land, bl.a. litt Færøyene/Grønland/
Island og lidt Oversjø.
3758 o/* SCHAUBEK-ALBUM. Grunnsamling Belgia til
2001 i to fine bind, Tsjekkoslov. i tre, Berlin i ett, og
Østerrike i to litt mer slitte album.
3759 Br Eske med 100-vis av nyere konv. i plastlommer,
ves. Polen, Spania, Italia, Slovenia, Tyrkia og
Sveits. Mye med pen, filatelistisk frankering, og
en del rek. innimellom. I tillegg en del løse kort og
eldre forsendelser i mer var. kvalitet.
3760 **/* Lagerbok med postfriske/ustemplede merker i hundrevis. Meget spredt besatt. Nesten utelukkende
moderne materiale fra Vesteuropa.
3761 o/* Lagerbok med stemplede merker i tusentall. Fra
Tyskland, England, Sverige og flere andre vesteuropeiske land. Ingen dyre merker, men muligheter
for stempel- og variantjegere.
3762 o/* Liten samling stemplede merker fra mange
europeiske land. 20-25 tettbesatte sider med kun
eldre utgaver.
3763 o/**/ ØST-EUROPA. Svært personlig preget samling
Br med en viss tematikk innen luftpostmerker, samt
andre merker fra flere land, noen forsendelser,
m.m. Eldre (inkl. noe Baltikum) og nyere, o/**/*.
Også noen tidlige Franz Josef Ungarn, men mest
svak kvalitet. Int. avdeling klassisk Serbia. Artig
lott, må sees.
3764 o/**/* Seks store rest-utvalgshefter med ves. ROMANIA
og litt UNGARN, rest-salgsverdi ca. 9000,-, som
trolig er under katalogverdien. Mye i bra kvalitet,
og god merkevariasjon inkl. en del miniark og
annet ** inkl. en del nyere kpl. serier. Bør sees.
3765 Br Ca. 10 smålotter med brevpartier og fdc, sortert
på land, bl.a. en del Tyske Riket og Norden.
Foreslåtte utrop 1500-2000,- til sammen. Mye
materiale. For klubbauksjon?
3766 o/** ØST-EUROPA. Mindre partier Polen, Bulgaria,
Sovjet og CSSR i 4 bøker. Mye eldre og halvgammelt, ok Polen og Sovjet, sistnevnte også med
nyere materiale.
3767 o/**/* 14 store utvalgshefter Vest-Europa med moderat
uttak. Best et hefte med litt nyere Nederland
** priset til knapt 5000 (minus noe uttak), som
harmonerer bra med dagens kat.verdi. Ellers vekt
på tyske områder/BRD, og FN inkl. BL 1. Samlet
opprinnelig pris ca. 12000,-, men dels en del uttatt
i de andre heftene.
3768 o/* Gammel, mindre lagerbok fra handlerbo med
Portugal, Spania, Balkan/Øst-Europa. Ikke sjekket,
men antatt noe blandet kvalitet. Ser litt spennende
ut, har nok vært urørt på over 20 år!
3769 o/**/* Seks store rest-utvalgshefter med dels mye
gjenstående materiale, ves. Europa - derav
TYSKLAND i 4 av heftene. Restprisene er ca.
10000,-, derav 4500 på Tyskland med vekt på
BRD etter 1955. Kat.verdien synes å være noe
større, men bør sjekkes. En del mellomgode
merker finnes.
3770 o/* Eske med 6 album og 3 innstikksbøker, inkl. et
eldre Europaalbum med en del merker, ellers
påbegynte samlinger Norge, Danmark, Romania,
Italia.
3771 **
2 album m/kassett, nyheter fra Russland og stater.
Liste på nett.
3772
EURO-samling i 3 album m/kassetter. Komplett?
3773 o/**/* Tre tykke dublettbøker HELLAS, og tre tykke (én
defekt) + én tynn dublettbok MONACO. Sirlig
oppskrevne AFA-nummer og meget ryddig oppsatt.
Dessverre særdeles få merker på Hellas, og nesten enda verre på Monaco. Utrop er under rekv.
pris. For oppbygging!
750
750
750
750
750
750
700
700
700
700
650
650
650
650
650
600
600
600
600
550
500
500
500
500
49
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 3774 **
I 3775 o/*
3776 o
I 3777 o/**/*
3778 o/*
3779 o/*
3780 o/**/*
I 3781 o/*
3782 o/*
I 3783 o/*
I 3784 o
3785 o/**/*
I 3786 o/*
3787 o/**/
Br
I 3788 o/**
I 3789 o/*
I 3790 o/**/*
3791 o/**/*
3792 o/**/*
I 3793 **
I 3794 o/*
3795 o/**/*
3796 o/**/
Br
Utrop
BRITISK EUROPA. Noen plansjer med mest
moderne England, noe Malta og litt annet. Fint
**-materiale, bør sjekkes. Medfølger liten tilsv. lott
Andorra, og neglisjerbart antall FN.
Tykk innstikkperm med oppgitt ca. 2500-3000 merker oppsatt landevis A-V. Helt grei blanding, med
vekt på Vest-Europa.
Fin, egenmontert samling POLEN 1965-85 i
LT-vriperm, masse merker og ganske så fyldig
med enkeltmerker. Også innstikkbok med bra lott
dubletter HELLAS.
Spennende liten eske med en del Skandinavia,
mest eldre utgaver. Dessuten diverse Europa inkl.
meget verdifull plansje med Engelske Kolonier,
men stort sett alle merker antas av oss å være
FALSKE. Bør sees.
Grunnsamling Nederland til 2000 montert i to
Schaubek-album, samt Romania til 1995 i tre
Schaubek.
Samlinger Polen og Ungarn til ca. 1990 i 6 bra
Scaubekalbum.
Kartotekeske drivende full av perg.poser med
eldre og halvgamle merker fra noen land, mest
Russland/Sovjet og Romania, men også Polen,
Sverige, Nederland observert. Uorganisert.
Vanskelig å vurderere og ugjennomgått, men i de
øvre lag sees en del Russland før 1922.
Vanlig innstikkbok virkelig stappfull av merker, der
ca. 6 sider er Polen med halvgamle innimellom,
8 sider er Tsjekkoslvakia med mye før 1960, de
øvrige to div. Ser ikke noen sjeldenheter, men
mengden er utfordrende, og materialet ikke gjennomgått.
Grunnsamlinger Romania, Polen og
Tsjekkoslovakia til 1970-tallet i tre album/bøker.
BALKAN. Samling Jugoslavia og eldre stater, samt
litt Bulgaria på ark i klembind, samt plansje. Habil
samling, inkl. fin avd. bl.a. Bosnia. Til 1970-tallet,
men færre merker i det nyere.
Småsamlinger fra 13 ulike land ves. SentralEuropa med 160-530 ulike merker i hver. Alle
er pent oppsatt på Varioark, og er velegnet for
småsalg/klubbauksjon. Bl.a. Frankrike, Italia,
Polen, Ungarn, Cssr, Østerrike, Romania, Finland,
m.m. Fra klassisk til merker etter 2000. Ikke sjekket i følge innleverer, men det synes ikke å være
mange dyre merker her.
ALBANIA. Eske med en del merker i to innstikkbøker med hyggelige innslag og god variasjon, samt
litt annet på et par albumark, m.m.
Ti små, eldre utvalgshefter med masse eldre og
halvgamle merker. Seks hefter er NEDERLAND,
videre Balkan inkl. GREKENLAND (ca. 10 store
Hermeshoder). Dels hyggelig innhold, må sees.
Roteparti med vekt på 6 innstikkbøker med mest
eldre merker, ves. Sverige, Spania og Øst-Europa/
Balkan. Også visse andre ark/plansjer medfølger.
To innst.bøker med mest interesse i et par 100
merker MONACO ** - fint utvalg nyere merker inkl.
høyverdier. Også noen moderne Berlin/BRD inkl.
miniark stpl. eller **.
GREECE. Collection mounted in large approval
book and priced with total selling price 6300,-,
which is believed to be in the vicinity of cat. value.
Lacking most of the classic period mainland, but
useful ”bob” section without the most dubious
issues. Nice selection, but needs viewing.
Tre store rest-utvalgshefter med dels mye gjenstående materiale, ves. Europa i salig blanding. Restpris ca. 6100 er trolig i underkant av kat.verdi, men
tallene spriker. Gammelt og nytt materiale, må
sees for bedre vurdering.
Samling til ca. 1990 i to 32-s. innst.bøker, renslig
og greit basismateriale. Også noen suppl. materiale inkl. Bulg./DDR i en 3. bok.
ØST-EUROPA. Greie samlinger Tjekkoslovakia
(best og flest), Romania og Tyrkia i tilsammen 4
innst.bøker (én 32-siders), også noe Bulg. og Alb.
Egentlig to småsamlinger Romania, som da er noe
duplisert. Bra kvalitet.
Mindre innstikkbok med div. postfrisk materiale,
ves. halvgammelt V-Europa. Noen eldre med kval.
anm., mest bra. (oppg. €570)
Roteparti fra samlerbo med en del PERFINS
(mest Tyske Riket) og en del MERKATER (inkl.
julemerker Norden inkl. Norge). Ikke sjekket, på
innstikkark.
Liten rotelott med noe ** materiale Nord-Europa
bl.a. en del miniark Kanaløyene, dels i antall.
Mini-minilott norsk klipp, årbok England 1990 og
litt annet.
Enkel, egenmontert generalsamling i ringperm,
med merker før 1975. Dertil noe annet inkl. noen
billige nordiske fdc, årssett Danmark 1978-80 og
litt småtteri.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
450
450
450
400
400
400
400
350
300
Baltikum (Michel)
Estland (Michel)
I 3797 Br
1-4. A registered cover from Tallin 8-4-19 to
Sweden, Finnish censor mark strike on front. Flap
on reverse missing, transit canc. Helsinki 10-IV
and arrival canc. Stockholm 13. 4 on reverse.
F 3798 **
2A. 15 kop. 1918 perf. 11 1/2 centered down,
superb ** (€ 200 for *)
x 3799 **/Br 6/29. Postmaster perforations from Baltitski and
Viljandi, 23 MNH stamps and 2 covers to Sweden,
scarce material!
50
400
600
1000
Obj.nr.
Utrop
I 3800 **
29-30 A Uv, 42 b. 1921 issue in blocks of 6, each
with 2 horisontally imperf. stamps, and two very
fine pairs 15 M on 5 M 1923 with red overprint.
(€ 400)
F 3801 *
41-45. The two air mail issues, all except 10 Mk.
are signed Nemvalz, LHM.
F 3802 Br 43-45. The Air-Mail set 1923, 45 Mk. is signed
Eicenthal. (€ 360)
F 3803 *
43A. 10 Marka on 5+5 M perforated with the
rough perforation typical of the genuine
stamps, ligtly hinged, signed Nemwalz. (€
1400 for **)
F 3804 *
44A. 20 Marka on 5+5 M perforated with the rough
perforation typical of the genuine stamps, ligthly
hinged, signed Nemwalz. (€ 400 for **)
F 3805 *
46-47 A/B. The “Aita hädalist.” set, 47 A with a
pencil signature, 46-47 B are signed Richter and
Nemvalz, very lightly hinged.
I 3806 Br 68. CENSORSHIP. Russian 5 Kop. Coat of
Arms on christmas card from PETROGRAD
21.12.1916 to Jurjew (Dorpat). Arrival
cds. 25.12.1916. Strange violet German
cachet: STADTHAUPTMANN NARVA /
VERKEHRSABTEILUNG.
F 3807 o
162 x. 15 S 1940 on WHITE PAPER, very fine
used (€ 250)
I 3808 Br K7. Russian 10 Kop. stationery letter card dated
Reval 12.5.1894 with TPO canc. POSTAL WAGON
No. 40 (Reval-St.Petersburg) 14.5.1894 to Vianno
do Castello, Portugal. Arrival cds. at reverse. Good
destination. (Ojaste: 9:1)
I 3809 Br P18. Russian 4 Kop. stationery postcard canc.
WESENBERG a 16.11.1910 to Bolivia, South
America. Very rare destination.
I 3810 **/* A fine collection on pages, mostly *, after counting
* as 50% of ** we find a cat. value of € 1400+. The
last 6 definitives on photo are **. Also 1991-97
overcomplete **, all in a Schaubek hingeless
album.
x 3811 o/** LANDESPOST 1941 and PÄRNU. A range on 4
album sheets, incl. block of 4 + single of the rare
Pernau 3 A. (€ 950-1000)
I 3812 o
A fine collection on pages. (€ 900)
I 3813 Br PREPHILATELY. Undated envelope with line
canc. REVAL (1805-18) to St.Petersburg. At
reverse fine wax seal: SIEGEL DES KAYSER:
EHSTLÆNDISCH: OBERLANDGERICHT. (Ojaste:
56:4)
I 3814 Br Two very attractive registerd covers 1920 and
1938, to Sweden.
I 3815 Br PREPHILATELY. Privatly carried ship letter dated
London 1.7.1818 to Narva. Endorsed: “By Capt. R.
Stupart. Ship Hopewell”. Inside written: “The bearer hereoff Capt Rob. Stupart of the Ship Hopewell,
we recommend to your attention and request you
will load his ship with a cargo...”.
Latvia (Michel)
I 3816 **/* 1/76. Collection to July 1921 on 13 album pages,
interesting.
I 3817 o
24/43. 6 imperf. ** stamps, and 25-27y in used bl.
of 4. (€ 305)
I 3818 o
65-68y. Overtrykksserie 1921 med blått baksidetrykk, lettstpl., bra kval. (€200)
I 3819 Br 66. PARISH COUNCIL. Russian 3 kop. Coat of
arms single on postcard from RIGA 6.2.1912 via
HASENPOT to Allschwangen. Rare arrival Parish
Council cds. ALSCHVANGENSKOE KURL. VOL.
PR. 9.2.1912. Also unknown violet marking: KOL
Kalla.
I 3820 **
77-111. 6 complete issues MNH, on 3 pages.
(€ 253)
I 3821 Br 84/88. Russian 10 Kop. and 25 Kop. Romanow at
front and back of money order for 100 Rub. sent
from RIGA 15.3.1913 to Vitebsk.
I 3822 Br 99C. Russian 10+1 Kop. War Charity issue perf.
13½ in pair on registered cover canc. RIGA
2.4.1916 to Yurjev (Dorpat). Left stamp with plate
error ”Broken lance”.
I 3823 Br 105, 152. 1929. Coat of Arms. 25 S. and 50 S. on
international money order for 625 Czechoslovak
Kc. from RIGA 88.4.1932 to Prag, Czechoslovakia.
At reverse Czech 1 Kr. Postage Due.
F 3824 **
107-11B. Libau 300 years, imperf, very fine MNH.
(€ 800)
I 3825 **
112-31. 5 complete issues MNH on 2 pages.
(€ 257)
I 3826 Br 123/176. 1929. Coat of Arms. 15 S., 50 S., 1
L. and 2 L. 3,65 L. mixed franked international
parcel card for parcel from RIGA 31.3.1933 via
Eydtkuhnen and Basel to Olten, Switzerland.
I 3827 **
132-60. Complete incl. perf and imperf sets on 5
pages MNH. (€ 462)
I 3828 o
153-58 A, 225-27B. Two very fine used sets.
(€ 280)
I 3829 o
153-58B. Rainis fund imperf, used. (€ 320)
I 3830 **
161-209. Complete incl all perf. and imperf on
6 pages, 193 A is thinned, otherwise very fine
MNH. (€ 622)
x 3831 **
210-14 A/B. Air pioneers perf. and imperf., superb
MNH. (€ 240)
I 3832 **
215-18, 225-27A/B. Two very fine sets perf. and
imperf MNH. (€ 395)
500
400
800
2000
600
600
400
600
300
600
2000
1800
1700
450
400
350
600
500
450
450
Obj.nr.
Utrop
I 3833 Br
215-18B. Wounded Airmen Fund. Complete set
imperf., 10 S. and 25 S. (two) Air mail at front and
back of registered cover canc. RIGA 7.5.1933 to
Sutton Coldfield, England. Fold.
F 3834 **
219. 5 L 1933 very fine MNH. (€ 250)
I 3835 **/* 220-24. Africa flight, 10 and 25 S are signed Ch.G.
(Chaim Gordon?), the others unsigned, 100 S is
hinged, the others **. Sold ”as is”.
F 3836 **
228-31A. Air mail set 1933 very fine MNH. (€ 250)
F 3837 **
228-31B. Air mail set 1933 very fine MNH. (€ 250)
I 3838 **
232-91. Complete ** collection 1934-4.0 (€ 149)
I 3839 Br PRISON CENSOR. Russian 3 Kop. Coat of
Arms on postcard from RIGA 23.3.1912 to Reval,
Estonia. From Estonian prisoner in the Riga
Central Prison, Women’s section. Two line prison
censor marking: PROSMOTRYENO / RIZHSKOE
ISPR. AR. OTD. Very rare censorship - only
recorded May 1911 to March 1912 - this is the
second example. Ex. A. Leppä Collection.
I 3840 Br LATVIAN SOCIALIST SOVJET REPUBLIC.
Stampless postcard (Riga - Das Stadt-Theater)
canc. RIGA 25.1.1919 to Pavlowo, Russia. Arrived
31.1.1919. Riga was occupied by Red Latvian
forces from 3.1.-22.5.1919. Letters up to 15 g. and
postcards were sent free of charge.
I 3841 **
Overcomplete collection 1991-2000 incl. many
”Kleinbogen” and a few extra miniature sheets etc,
in a Schaubek ”brilliant” album. (€ 850)
I 3842 Br S4B, 433. Russian 2 Kop. stationery wrapper
uprated with 3 Kop. Coat of Arms from RIGA
27.11.1896 to Singapore, Straits Settlements. Rare
destination.
I 3843 Br PREPHILATELY. Entire folded letter from the
Courland Estates Court on sheet of 50 Kop. taxed
paper dated 16.6.1847. Oval canc. DOBLEN
POST EXPEDITION with manuscript date
17.6.1847 to Goldingen Local Court.
I 3844 Br 4 attractive covers 1921-34.
I 3845 Br Russian stamps 149-50 z, 35 and 70 kop.
WITHOUT CHALKY OVERPRINT on a registered
cover sendt locally in Riga 20-2-1919! (€ 200 for
two used singles)
I 3846 o/* Samling før 1941 på noen eldre ark, med flere
mellomgode, stpl. eller ustpl. Bra kvalitet.
I 3847 Br GERMAN OCC. Sovjet 30 Kop. pictorial on postcard canc. RIGA LATWIJA 13.7.1941 to Genéve,
Switzerland with framed red marking: ”Durch
Deutsche Dienstpost”. Very early mail from the
German occupation of Latvia. Passed by German
censor in Königsberg with red censorship marking.
(Riemer: A-5).
I 3848 o
Remainder collection on pages, fine condition.
(appr. € 300)
I 3849 Br PREPHILATELY. Early paid entire letter dated
Windau 13.1.1738 to Mitau. Endorsed: ”Franco”.
Complete wax seal at reverse.
I 3850 Br PREPHILATELY. Folded letter from the estate of
Stockmanshof via KOKENHUSEN 18.3.1847 and
Riga to Wolmar. Arrived POLUCHENO in Wolmar
19.3.1847.
I 3851 Br PREPHILATELY. Entire folded letter dated
9.5.1825 with line canc. BOLDER.AA. to Riga.
Despatch marking used from 1812-1831.
I 3852 Br PREPHILATELY. Entire folded official church letter
from Trikata with framed cyrillic canc. WOLMAR
16.12.1841 (used 1841-1847) to Marienburg. At
reverse red wax seal.
750
I 3853 o/*
500
Litauen (Michel)
500
400
600
400
2000
500
450
1000
500
700
1200
600
900
Samling 1920-40 på noen eldre ark, med flere
mellomgode, stpl. eller ustpl. Bra kvalitet.
500
500
600
600
300
950
950
800
600
600
500
500
500
450
400
400
400
300
300
Belgia (Michel)
Belgia - enkeltmerker
I 3854 **/* 53-59, 67-70. Meget god serie Leopold m/suppl.
verdier 1893/97. Nr. 67 er **, flere andre meget
svake spor av hengsel. (€630)
I 3855 **/* 81-88. Alle tre serier I, II, III komplette. I-serien
**, II-serien med 84 og 86 ** mens 83 har liten
limanm., III-serien kun *. Ves. god kvalitet. (€505
som *)
I 3856 **/* 104-12. Tre fine RK-serier, alle **; i tillegg 110B og
112C som begge er *. (€280 alt regnet *)
I 3857 *
113-28, 144, 168. Ligthly hinged on album page.
(€ 490)
I 3858 *
127A. 5 franken tagget 14 hengslet i normalkvalitet. (400 €)
x 3859 *
145-57. Albert 1919 til 5 fr ubrukt, 5 fr har små taggeanmerkninger, ellers god kvalitet.
I 3860 **
170/250. Albert kpl. boktrykk 1922/28 etter hovednummer. Hovedverdi i 5 og 10 Fr, som er i bra
kvalitet; ellers ves. bra kvalitet, men et par med litt
fargetoning i limet. (€414)
I 3861 **
347-53. Tuberkulose 1932, bra kval. (€300)
I 3862 **
347-53. Tuberkulose 1932, i bra, postfrisk kval.
(€300)
I 3863 **
366-72. Tuberculosis 1933, very fine set. (€750)
I 3864 **/* 922-27, BL 24. Koekelberg med prima serie, og
miniark letth. i øvre marg (enkeltmerker her også
prima **). (€410 som **)
I 3865 **
939-40. UPU set complete, very fine condition.
(€320)
x 3866 **
941-48. Cultural issue with both vignettes intact,
very fine cond. (€410)
I 3867 **
BL 3. SITEB 1935, very fine **,slight gum crease
in r. margin (€ 400)
1000
600
600
600
450
900
750
600
550
1000
500
600
700
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
Belgia - jernbane, tjeneste, m.m.
I 3868 **
I 3869 **
I 3870 o/*
JERNBANE 297. 200 Franc ensfarget 1953, god
kval. (€220)
JERNBANE 299. 200 Franc tofarget 1953, god
kval. (€250)
JERNBANE. Fyldig samling med mange merker
på i alt 39 sider. Inneholder trolig ikke noen store
verdier, men en del flotte stempler innimellom. Alt
i stemplet kvalitet.
Belgia - samlinger/lotter
I 3871 o/**/* Større grunnsamling i 2 permer. Pent besatt
med mange udgaver. Også avsnitt Kolonier
m.m.
3872 **
Samling 1955-69 i godt Schaubekalbum, tils.
komplett inkl. de gode bruksmerkene 1958, men
uten Antarktis-miniarket 1957. Prima kvalitet. I tillegg sitter noen utgaver/dels kpl. serier før 1955 i
albumet; i starten dels mulighet for *.
I 3873 **/* EUPEN & MALMEDY. Kpl., ustemplet samling med flere, bedre ** innimellom, som ”All.
Deutschland” 10 Fr. og Malmedy 10 Fr. Ves. bra
kvalitet, med noen gamle sign. P5 på Eupen dog
skadd tagging. (Ca. €1750 som **)
I 3874 o/**/* To tykke bind med skrint besatt hoveddel, men
en del ”bob”, kolonier, reklamepar, forutannullerte, m.m.
I 3875 *
276/527. Fyldig og god samling 1930-39, inkl.
342-43 som ikke har vært hengslet, men har mindre anmerkninger i limet. (€ 2050 som **)
I 3876 **
Bra samling ca. 1955/64, tallrike kpl. jub.serier
bl.a. Mi. 1022-27, 1077-81, 1119-24, 1149-54,
1155-60 x2 og 1190-95. God kvalitet på noen
innstikksider. (€475)
I 3877 o/**/* Samling til år 1900 + en del senere kongeutgaver,
mye er i god kvalitet.
I 3878 o
Samling i uorden i 32-s innstikkbok, noen eldre,
mest nyere merker. Mange ulike.
Bulgaria (Michel)
I 3879 o/**/* Samling 1879-1972 i Schaubek-album, nesten
komplett 1957-71.
I 3880 o/**/* Grunnsamling i 32-s. innstikkbok, + noe Romania,
fra eldre til nyere.
425
475
700
2800
1000
1000
1000
700
550
500
400
600
250
England (St.Gibbons)
England enkeltmerker (St.Gibbons)
F 3881 o
I 3882 o
x 3883 Br
I 3884 o
I 3885 o
I 3886 o
I 3887 o
I 3888 o
I 3889 o
I 3890 o
I 3891 o
I 3892 o
I 3893 o
Obj.nr.
Utrop
I 3894 o
500
1 (2?). ”One penny black” i mulig ”intense black”
nyanse, med klart svart Malteserkors, og relativt
bra marger (SG: ”Good”). (£425 ?)
2. Victoria 1 d. greyish black, pl. 11. Fine 4 mar- 2000
gin copy used by black MC leaving all the good
characteristica clear (distinctive letter E and
the 7 O’clock Ray Flaw). Small tear at bottom
right. Very rare stamp. SG Spec. AS72 (£4000).
Cert. Mikalski.
1000
2. Victoria. 1d. black. Single on fine cover to
Manchester. Fine postmark LANCASTER and
MANCHESTER JU 29 1841.
500
7. Victoria. 1d. red-brown, from “black plates”,
pl. 8. Very fine used copy with complete MC of
GREENOCK. Touched at right. SG Spec. AS47vj.
(SG 2004: £300). Cert. Mikalski.
350
7. Victoria 1 d red-brown, from “black plates”, pl. 9.
Fine used copy on piece with cds FOLKINGHAM
DE 11 1841. SG Spec. AS57. Cert. Mikalski.
750
7. Victoria 1 d red-brown, from “black plates”, pl. 9.
4 margin copy used by complete destinctive MC of
MANCHESTER the so-called “Fishtail”. SG Spec.
AS57vb (SG 2004: £450). Cert. Mikalski.
500
7. Victoria 1 d red-brown, from “black plates”, pl.
10. Copy used by BLUE MC. Touched at places.
SG Spec. AS69vc (2004: £800). Cert. Mikalski.
500
7. Victoria 1 d red-brown, from “black plates”, pl.
1b. Very fine used copy with big margins all sides.
SG Spec. AS6h (2004: £275). Cert. Mikalski.
500
7. Victoria 1 d red-brown, from “black plates”, pl. 2.
Very fine used copy with big margins all sides. SG
Spec. AS18 (£275). Cert. Mikalski.
500
7. Victoria 1 d red-brown, from “black plates”, pl.
2, EA, variety: DOUBLE LETTERS. Very fine used
copy with close to fine margins all sides. SG Spec.
AS18c. Cert. Mikalski.
3500
7. Victoria 1 d red-brown from “black plates”,
pl. 1, 2, 5, 8-11. Very good collection on 4
pages specialised in plates and also in different states and varieties as re-entry and recuts
etc. Comprising 7 copies from pl. 1, pl. 2 (2),
pl. 5 (7), pl. 8 (7), pl.9 (6) pl. 10 (9), pl. 11 (5).
Seldom offered collection and very high cat.
value. Mixed condition.
10000
7. Victoria 1d. red-brown, from “black plates”,
pl. 11. Very good selection of approx. 160
copies from this plate collected in shades and
states etc. and also neatly placed on pages
in alpha. order (sheet reconstruction). Mixed
condition incl. 4-margin copies. Extraordinary
work and cat. value approx. (as cheapest state
etc.) £17600.
700
7/12. Samling 25 utaggete one penny red, alle fra
ulike plater! (nr. 2/44). Mange med gode marger,
noen med feil, mye pen stempling. Uten at vi kan
garantere for alle platingene, er det antydet er kat.
verdi på ca. £2000. Utrop er dog meget forsiktig.
8/12. Samling 120 utaggete one penny red, med
nummerstpl. Mye er platet, men vi kan ikke garantere for alle platingene. Dog er det antydet er kat.
verdi på over £3000. Utrop er dog meget forsiktig.
Kvaliteten er på det jevne, noen med feil, mange
bra stempler.
I 3895 o
13-15. Fem merker fra begge plater montert på
albumark, god kvalitet og typet inkl. ”Ivory Head”.
I 3896 Br 14. Victoria. Line-engraved 1841 2 d blue.
Stripe of 6 on folded letter to NEW YORK SEP
19 (1846) and with add. marks “FORWARDED”
and “7” in red. Rare letter. Two stamps
touched.
I 3897 Br 14. Victoria line-engraved 1841, 2 d blue. Stripe of
3 and add. franked with embossed issue 1 sh (cut
to shape) and 3 1 d stamps on cover to DOUNE
SP 22 1854 and then past on to BOMBAY, India.
Several faults but a rare cover.
F 3898 Br 14 (Mi 4a.). Fine folded letter with horisontal
stripe-of-6, 1849, from London with black “27”,
to Amsterdam (backstamped 1 DE 1849). Small
script “Engeland Franco”. The stripe cut at left,
and close cut on top on stamp 5-6. Photo certificates Eichele 2007 and Knopke 2005. Fine
exhibition item.
I 3899 Br 14, 56. Embossed 1 sh deep green (close with
small cut) used by numeral canc. “23” and 1841
imperf. 2d blue used by pen cross on folded letter
1853 to Marysville, California, USA. Endorsed: “via
New York”. Black US “20” due marking. Two horizontal folds. Cert. BPA: “IT IS NOT POSSIBLE TO
CERTIFY THAT THE 2d ADHESIVE BELONGS”.
I 3900 o
14/169. Utvalg 12 ulike merker, inkl. SG 66, 70,
109, 117, 141 m.m. Litt småknask, men mest bra/
god kvalitet: merk at SG 70 har blekk på v. taggerad. (oppg. 875 pund)
I 3901 o/Br 15. Brevomslag til Dublin 1852 stpl. “186”, tettklipt øvre marg, ellers bra (£250). I tillegg annet
brevomslag med par av samme merke, sendt til
Dover, men merkene binder bare delvis til konv.
Selges “as is”, også enkeltmerke SG 214 medfølger, normalkval.
I 3902 o
15, pl. 3. Deep full blue, fint merke med “prakt”
Malteserkors.
I 3903 o/Br 19/41. Spesialsaml. med for en stor del platet
materiale, ca. 70-75 merker og et par brev bl.a.
med “blued paper”. Noen varianter notert.
I 3904 o
26/103. 6 merker, 2 stk. m/ørsmå tg.anm. Med er
nr. 26, 51, 66, 80, 101, 103. (£ 590)
I 3905 o
34, pl. 5-6. Tre merker: pl. 5 “QD” grønnblå og
“DB” major re-entry, smat pl. 6 “EI”. Rel. bra
kvalitet. (£210)
I 3906 Br 43,144. Victoria Very fine mixed franking on cover
cancelled NEWCASTLE-ON-TYNE FE 5 74 to
Finland, add. mark at front ANK. 13.2. in VIOLET
and in pen written ”via St. Petersburg”. Also transit
mark at back.
1000
900
2500
Obj.nr.
I 3921 o
F 3922 o
I 3923 o
F 3924 o
1500
I 3925 o
2000
1000
I 3926 o
I 3927 Br
I 3928 o
I 3929 o
700
F 3930 o
F 3931 o
F 3932 o
700
I 3933 o
I 3934 o
400
I 3935 o
I 3936 o
500
1500
5000
1500
500
900
1500
2000
500
600
800
400
500
900
500
750
500
F 3937 o
I 3940 o
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
500
400
I 3939 o
44. 1 d 1858 - komplett platenr. 71-225 (minus 77)
i renslig kvalitet (£ 1910).
I 3908 o
47 (AFA). 17 merker som utgjør komplette platenummer fra 1-17. (Oppgitt 12500).
I 3909 o
47/168. 14 ulike bedre QV, inkl. SG 72, 90, 109,
153 både pl. 15 og 16, 156 og 163. SG 72 omtagget nede, 156 m/mindre tynnhet, et par tg.anm.
Mest rimelig grei kvalitet. (oppg. £1893)
I 3910 *
48-49. Victoria line-engraved: ½ d. pl. 1, 3, 5-6,
11-12, 14-15. Small collection of different plates
in unused condition incl. a pair of pl. 14. Plate 12
missing one perf., the rest in very fine and fresh
condition. (£1200)
I 3911 o/Bs 48-49. Samling 1/2 d med div. plate inkl. ubrukt
pl. 4 og en pl. 9. Fine eks. av bl.a. pl. 5 og 13.
Tilsammen 20 merker inkl. enheter. Var. kvalitet.
I 3912 o
51, 66, 70, 80. 4 stk. VICTORIA-merker i normal
kval. (£335)
I 3913 o
54. 1/- “embossed” med fire klare marger, og pent
stemplet “466”, tydelig lesbart på halsen “w.w.2”
= die 2. (£ 950)
F 3914 o
60. 6 d embossed in possible purple shade, fair
copy square cut. (£900)
I 3915 o
66, 72, 97. 3 bedre merker i bra kval. 97 med noe
brevpapir på baksiden. (£ 440)
I 3916 o
66, 90, 96, 101. 4 “gode” merker, men alle m/
ørsmå kval.anm. (€ 650).
I 3917 o
70, 84, 97, 107-08. 5 forskj. nr. av “SIX-PENCE” i
fiolett farge. God normal kval. (£ 410)
F 3918 o
94 pl. 12, 122 pl. 11, 150 pl. 8. Tre fine singlemerker med rettv., klare nummerstpl., og i god tekn.
kvalitet. (£285)
I 3919 o
97. Victoria 6 d lilac, pl. 5. Very fine wingmargin
copy used by arrivalmark FIRENZE 23 DEC 65.
Very unusual. Cert. Mikalski.
I 3920 o
103, pl. 8. Pen 4-BLOKK 3 pence med duplexstpl.
Worksor ”922” 1872, god kvalitet. (£220 som
enkeltmerker)
Utrop
750
I 3938 o
x 3907 o
103, 144. 3 d with two diff. wm., and diff plates:
103 plate 6-9, 144 plate 12, 14-16 and 18. A
couple of stamps with some small perf. comments,
mostly fair/nice condition. Three singels are ”wingmargined”. (£455)
121. 2/- brun 1880, omtagget nede, bra (£ 3250).
Reperforated bottom row.
127. Victoria 5 sh pale-rose, pl. 2. Very fine
used block of 4 MANCHESTER ACCOUNTS
29 AUG 1872 also some crayon marks. Very
rare. (£4400+)
130. 5/- wmk anchor 1882 on blued paper, decent
looking, rounded u.l. corner, broken perf l.r. corner,
some creases and surface wear l.r.- an attractive
stamp. (£ 4000)
141-42, 144, 158, 160. 5 stk. Dr. VICTORIA, alle i
god kval. (£ 295)
141. 17 merker i plateoppsett. Med er pl. 1, 3-11,
13, 15-17. noen små tg.anm. (£ 850)
156. Victoria 8 d orange. Very fine copy on
small cover cancelled SUNDERLAND DE 20
77 to Calcutta, India and on back handstamped
SEAPOSTOFFICE F. DEC 28 and arrivalmark
CALCUTTA JAN 13.
175. Victoria 2sh6 on BLUED PAPER. Fine
copy used GLASCOW OC 23 84. Cert. Mikalski.
(£1100)
177. Victoria 10 sh, very fine used copy (early date
JY 12 85), the obliterator seems to have been
defect. Possibly slight blued paper!!
178, 180. 2/6 og 5 sh Victoria i pen kval. (£ 340)
178/83. Victoria top values, fine condition. (£ 815)
180. Meget pen 5 sh med vakkert stpl. ST.
ENOCH SQUARE OC 7 90. God tagging, men en
brett har vært strøket ut i øvre del. (£200)
181. Victoria 5 sh crimson. Very fine used copy:
LONDON 13 MY ??. Cert. Mikalski stating: ”VERY
STRONG INTENSE DEEP COLOUR”.
190-93, 196. 5 gode Victoria-merker i god kval.
(£ 725)
197/214. Serie Dr. Victoria i god kval. (£ 365)
211. Victoria Jubilee issue. 1 sh dull green. Very
fine used block of 4 by tpo GARNKIRK STATION
CARLY in VIOLET. Very decorative, colour a bit
fainted as usual.
3000
1500
I 3941 o
1200
1000
I 3942 o
I 3943 o
600
500
1500
I 3944 o
x 3945 **
x 3946 **
1000
x 3947 **
700
x 3948 **
500
I 3949 o/*
700
3950
F 3951 o/*
500
750
600
F 3952 **
F 3953 o
I 3954 o
212. Usedvanlig vakker £1 grønn med praktstpl. BELFAST AU 13 93, god teknisk kvalitet.
Fotoattest H.Richter ”echt unde einwandfrei”.
Lovely £1 green Victoria with certificate, and
very fine condition. (£700)
215/260. Kpl. serie EDVARD VII 1901-10 til 2sh6d.
Normal bra kval. (£ 468)
254, 257, 263. Pen rundstpl. kval. 5 sh fullstpl.
SUNDERLAND. (£ 295)
326. Georg V. ½d. bluish green, Die B. Very fine
used stamp, and very clear bluish tint. Rare and
underestimated.
405/413. Sea-Horse. De La Rue Print.
Overcomplete set in used condition incl. all 3
shades of blue (pale to deep blue). The first
2/6sh. with one short perf. and also the middle
10s (normal blue shade) with a short perf. (the
2/6sh. hard to detect because of cancel). Very
rare offered with all 10s. shades and in such
fine condition. (£3025)
MH, X1053. 24 p Machin linjetg. 11.
FORFALSKNING fra 1993, gjort i England. God
kval. Uvanlig.
1280. 1997 Georg Ehret 1 st. 2 used copies in
very different shades??
1550-59. Three complete Smilers sheet re-issued
for STAMP SHOW 2000, fine cds. Small marginals
flaws are common on these large sheets.
D 10-18. Postage due set 1924-31 wmk. Block
Cypher superb UNM. (£ 650 as **)
D 19-26. Postage due set 1936-37 UNM, tiny
brown spot in gum on 2/6d. (£ 450 as **)
D 35-45. Both Postage due sets 1951-52 and
1954-55 superb UNM. (£ 325)
D 46-55. Postage due set 1955-57 wmk. Mult. St.
Edwards Crown superb UNM. (£ 425)
O 1/21. 12 ”I.R. Officials” in average condition.
(£ 580)
Utgår.
O 31-33. Three ”O.W.Official” stamps, 1/2 d
orange is mint with a gum crease (two old signatures), the other two used. (£ 520)
O 50. 6d Edward ”Army Official” in perfect
unmounted mint condition.
O 61/68. Seks ”Govt Parcels” with normal cancellations for these. (£ 660)
O 65, 66-69. 6 stk. “GOVT PARCELS”. 3 stk.
stpl. RICHTER på bakside. 2 stk. av nr. 65 og
69. (£ 337)
2000
700
500
500
4000
300
500
500
1600
1000
800
1000
450
450
500
700
500
51
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
F 3955 o
F 3956 o
Utrop
O 69-72. Set ”Govt Parcels” with normal cancellations for these, 1/- a bit faded. (£ 448)
O 74-78. Set ”Govt Parcels” with normal cancellations for these. (£ 524)
England samlinger/lotter (St.Gibbons)
I 3957 **/*/ Lott SG 17/433 (AFA 16/163) med 96 ulike
(*) hengslede/limløse Victoria, George V og
Edvard VII i perioden 1858/1925. Svært blandet, til dels dårlig kval. på de første Victoriautgavene, deretter gradvis bedre utover. En del
bedre som AFA 25, 37, 45, 70, 71 for å nevne
noen. (AFA 86225, da er det regnet 50 % etter
AFA 100).
x 3958 o
Coll. 61 Victoria stamps on pages, mostly better than average.
I 3959 o/Br/* God kasse med innstikkbøker og diverse
gamle hefter med flere bedre merker og riktig godt posekartotek med mengder av 1d.
1858-79-udgaven, flott helarks-oppsett av 2d
samme udgaven, riktig mange ½ d. 1870-utgaven, og flere andre Victoria-merker. Også nyere
merker med bl.a. £1-sølvbryllup og 4 bedre
FDC. Spennende kasse.
I 3960 o/**/* Bedre samling i Schaubekalbum med merker
1841-1990. Noen bedre QV inkl. utbygd tofarget
(også KE VII). Grunnsamling i ujevn kvalitet, der
noen merker med feil er redusert for/uregnet (oppgitt ca. 50000). Bak litt porto, lokale utgaver (dels
litt uvanlige Herm og Lundy), Alderney, m.m.
I 3961 o
66a, 72, 77, 80, 94, 97, 111, 122, 139, 153, 156,
162 (x2), 168, 178, 192 (x2), 193 (x3), 196 (x2),
214, 416. Lott 24 bedre merker. Kvaliteten på
merkene er litt blandet, fra feilfrie merker til merker
med tg. anm. (Oppgitt ca. 40000)
I 3962 o
Eldre LT-album med ark og ganske fyldig samling
1932-92. Utbygd med bl.a. vm.typer, normal/bra
kvalitet, og i det nyere en del flere rundstpl. merker
en vi normalt ser. (oppg. AFA 18300)
I 3963 o/** Innstikkbok med flere habile del-samlinger:
Hovedsamling med eldre/nyere fra ”one penny
black” (små anm.), videre avd. serier ** 1990-94,
én side Levant og Mor. Agencies, og noen dubletter. Mye kurant materiale.
I 3964 o
Lott med 24 Victoria-merker i perioden 1854-92.
Merkene er stort sett hele, noen dog ”blasse” i
fargen. (AFA 18160).
I 3965 o
141. Plansje med 53 stk. 2 1/2 d mauve, div. platenummer obs., men kun regnet billigste. Kvaliteten
rimelig bra på de fleste utfra vår kontroll. (£2650)
3966 **
Bra abonnementparti i eske 1990-tallet, bl.a. årssett 1990-94, et 30-talls hefter inkl. prestisjehefter,
samt masse merker i perg.poser og noe innsatt i
i.bok. Kvaliteten virker god.
3967 o
Samling ves. QE II-perioden til 1997 i nyere
LT-album. Tomt før 1937 utenom et godt eksemplar ”one penny black”, som glatt forsvarer et utrop
alene på 600-700,-. Bra med merker etter 1970,
og avdelingen med jubileumsmerker er ganske
velfylt. Rimelig bra kvalitet.
I 3968 o/* Lott med 1883/1963-utgaver, kun litt bedre merker,
der noen * er regnet 50%. Virker ganske renslig,
men vi har ikke sjekket alle enkeltmerker. (oppg.
£1100)
3969 o/* Stemplet samling til ca. 2000 i to album, best
etter 1970. Også innsatt 16 prestisjehefter og 20
andre hefter **.
3970 **
Samling 1990-95 (ark til 98) i LT SF-album, nesten
komplett **. Også en perm med 5 prestisjehefter
+ litt annet. Dessuten perioden etter 1995 i poser,
inkl. 9 prestisjehefter.
I 3971 **
Coll. commemoratives sets 1986-98 in stockbook,
fine cond. (stc. £507)
I 3972 o/Br Kurant roteparti med en del merker fra flere QV til
nyere, dels på noen plansjer, dels usorter i store
poser, samt litt noen noen innstikkort. Også 12 fdc
24.10.79 (miniark). Virker ganske variert.
I 3973 o
Nine approval booklets with numerous items
remaining, incl. several better and medium-priced
pre-1920. Also some useful plate numbers on
QV. Some mixed condition, but much useful/
good. After 1920 some watermark varieties noted.
Also seen some postage due and Ireland. From
dealer’s estate.
I 3974 o/** Liten samling ca. 200 merker på stappfull plansje,
det meste KGV og tidligere. Høy katalogverdi (ikke
oppgitt), samt dobbeltplansje med dubl. av samme
materialet, samt 35 kpl. serier jubileumsmerker
1991-94.
I 3975 o
Liten gruppe med ves. Victoria-utgaver, samt to 5
sh KE VII. Nr. 163 med slitte tg., ellers ser det ikke
så verst ut. (oppg. £868)
I 3976 **
Jubileumsmerker i 4- og 6-blokker + 6 hefter ca.
1980-93, dog litt fra 70-tallet før det, innsatt på
mer enn 50 sider i innstikksbok.
I 3977 o
10 Victoria-merker i mest bra kvalitet til 2sh6, små
anm. på de to “wing-margined”. (oppg. £588)
I 3978 o
Minisamling QV, inkl. SG 66, 162 m/perfin, 168
og 191. Normal/bra, men noen mindre anm. sett.
(oppg. £827)
I 3979 Br 70 brev eldre til nyere, inkl. bedre.
I 3980
FOURNIER FORGERIES. Official stamps. Part of
album page from Francois Fournier’s ALBUM DE
FAC-SIMILÉS 1928.
I 3981 o
Noen eldre og nyere mellomgode og høyverdier,
32 ulike, mest bra kvalitet. (oppg. £530)
52
450
600
Obj.nr.
I 3982 o
I 3983 o
4000
3984 o
3000
3000
I 3985 Br
I 3986 Br
I 3987 Br
2500
2500
3988 o
Frankrike enkeltmerker (Michel)
I 3990 o
F 3991 o
1250
I 3992 o
F 3993 o
1000
I 3994 o
1000
F 3995 o
1000
F 3996 o
1000
I 3997 *
I 3998 (*)
800
800
800
750
750
750
700
650
600
600
550
500
500
500
Utrop
500
I 3999 *
2. Ceres 15 C. Fine used with fine to big margins
all around. (€1200)
2b. 15 cent. dark green, clear but close margins,
fine used. (€1400)
7. Ceres, 1 Fr. carmine. Fine used copy, but close
cut and large thin spot (€1000).
8. Napoleon 1852. REPUB. FRANC. 10 C. Fine
used copy with clear to big margins. Very fine
copy. (€700)
17. EMPIRE FRANC 1 Fr. carmine. Fine used
copy, but cut in NW and very small thin in
north margin. Rare issue (€4200).
17. Napoleon, 1 Fr. carmine. Nicely cancelled
copy with 3 large margins. (€4200)
17a. 1 fr. Napoleon, small crease in l.l. corner,
nicely repaired and signed “W. Engel” 4 mm
upwards.
36-44. Ceres, BORDEAUX issue. Complete
set, 1-80 cent. All showing fine margins and fine
appearance. 40 and 80 cent. both with closed
tear (€1590).
60 I. Allegorie, 10 C. Very fine mint copy. Almost
complete original gum, but strong hinged. Still
very fresh and appealing stamp. Cert. Goebel
BPP (€1000).
66 II. Allegorie, 75 C., TYPE II. Fresh mint copy,
rare stamp. No gum and some thinning. (€2500)
BL 2. Exhibition Strasburg. Miniature sheet 2 in
fine mint condition (1 hinge mark at top). (€2000
as **)
Frankrike samlinger/lotter (Michel)
I 4000 o/**/* Større samling i 2 permer. Klassiske i alle kvaliteter. 5 Fr. med liten feil. Ikke alle montert korrekt. Bedre velgjørenhet, noen ”Amort.”-utg.
m.m. framover. Pexip-ark m. hj.brett. Mange
merker og sett.
I 4001 o/**/* Usedvanlig samling i tykk Optimaperm med
eldre og nyere merker i salig blanding. Mye
godt materiale, og flere tils. dyre merker bl.a.
Mi. 9-12 ustpl. med limrester/limløse, bedre
Ceres-utgaver og tallrike andre før 1900 i
nokså blandet kvalitet. Mye er ustpl. videre
med god andel **, og det meste av materialet
er noenlunde arrangert tematisk i albumet.
En del forsendelser både eldre/nyere. Ill.
plansje internett viser et meget beskjedent
utvalg fra en meget spesiell samling med høy
katalogverdi. Selges uten fraplukk, godt utstykkingspotensiale.
I 4002 o/**/* Samling til 1984 i tre eldre Schaubekalbum
med lommer. Mange merker og fyldig etter
1935, men de fleste av de bedre før 1910 er
med småfeil og anm. Senere utgaver * er regnet 50% av innleverer, som samlet oppgir AFA
2007: 57000,-.
I 4003 o/**/* Samling i 2 permer 1850-2000. Klassiske i alle
kvaliteter. Uten toppverdier, mye materiale.
I 4004 o
KLASSISK. Lagerbok med klassiske merker i
antall. Mange bedre merker. Bl.a. 5 Fr. med tynnhet og en med mgl. tagg. Adskillige utaggede i
kvalitet fra defekt til flott. Dette gjelder hele boken
med 10 sider. Dessuten liyt nyere materiale.
Spennende bok!
x 4005 o/**/* SAMLING TIL 1972 i Yvert-album, mange merker,
noe variabel kvalitet. Inneholder en feilfri 5 Fr
Napoleon.
I 4006 o/**/* To fyldige innstikkbøker med duplisert samling til
ca. 1990. Tallrike klassiske merker, derav 25-30
stk. utaggete i sedvanlig kvalitet. Perioden fram
til 1950-tallet med mange merker, men ves.
vanlig materiale og ustpl. ofte litt tungt hengslet.
Fyldigheten tiltar mye etter 1955/60, masse
merker. Bak i bok II div. ”bob”, samling ca. 400
postfriske merker, samt noen merkater og forsendelser. Vi tror utropet er satt moderat.
Obj.nr.
I 4007 o/*
DIEGO SUAREZ porto 12. Flott merke på klipp,
dels gode marger. Klippet har vært brettet i et av
hjørnene. God teknisk kval. (€900)
I 4019
FOURNIER FORGERIES. Var. colonies 1859/92.
5 Album pages from Francois Fournier’s ALBUM
DE FAC-SIMILÉS 1928.
I 4020 **
FRANSK ANTARKTIS 29-30. Den rolige sols på,
god kvalitet. (€220)
I 4021 **
FRANSK ANTARKTIS 32. Fin ITU - satelitt 1965,
prima. (€240)
F 4022 **
FRANSK ANTARKTIS 41. Prima albatross 1968
(€460).
I 4023 **
FRANSK ANTARKTIS. Pent DAVO luksusalbum til
2005 med noen merker her og der, flere mellomgode. God kvalitet (€950), i tillegg pen og letth. Mi.
32 (€240 som **). Høy kostpris.
I 4024 **
FRANSK ANTARKTIS. God, men usortert samling
på 6 plansjesider, kun materiale etter valutareformen 1976, men mange høyverdier. Må sjekkes.
Prima kvalitet.
I 4025 Br FRANSK ANTARKTIS. Fint parti 30 fargerike
konvolutter 1980-/90-tallet, fra mange dekorative
ekspedisjonsbrev til noen fdc. En del adressert
til Norge. God kvalitet, og meget god variasjon i
frankeringen.
I 4026 **
FRANSK ANTARKTIS. Noen mellomgode bedre
før 1969: 23, 25-27, 31, 42-43. Svak brett på 26,
ellers god/prima kval. (€342)
I 4027 o/**/* FRANSK ANTARKTIS. Samling eldre utgaver, der
de første utgavene er letthengslete (bl.a. Mi. 19-22
og 28-29), og €395 som ** (+ ett stpl. merke).
Romfartsutgavene 33-35, 38 og 42-43 er ** (€211),
det er notert brunlig limflekk i 35.
I 4028 o/* FRANSK OCEANIA (Et. de l´Oceanie). Fin samling 1892/1920-tallet på 4 albumark med flere mellomgode. God kvalitet. (€479)
I 4029 **
FRANSK POLYNESIA BL 1, 3. To gode miniark i
fin kvalitet. (€250)
I 4030 **
FRANSK POLYNESIA. Pent DAVO luksusalbum
til 2000 med noen merker her og der, flere mellomgode inkl. Mi. 44. God kvalitet (ca. €1500).
I 4031 **
FRANSK POLYNESIA. Fint utvalg 2001/09 på tre
plansjesider, ves. 2006 og nyere. Meget høy kostpris, mens innl. oppg. SG £235.
I 4032 o/* GUADELOUPE & MARTINIQUE. Grunnsamling på
albumark til ca. 1926, meget pen kvalitet inkl. noen
mellomgode. (€304)
I 4033 Br PORT SAID. Meget dek. rek./trykksakbrev til
Tyskland 12.2.1900 med fem ulike merker.
Transittstpl. Brindisi 15.2. og ank.stpl. 17.2. Bra
kval.
I 4034 **
SENEGAL BL 34-36. Uhyggelig sjeldne
Hundertwasser-blokker 1979, opplag kun 10000,
nummererte. Rimelig bra kvalitet. (€600)
I 4035 **
SENTRALAFR. REPUBLIKK. Samling miniark på
albumark tils. ves. alle før 1985 inkl. flere med
gulltrykk. Over 60 ulike ark i god kvalitet, uvanlig utbud.
I 4036 Br SOMALIKYSTEN. Pent rek.brev 26.2.1904 med
masse frimerker, til Tyskland (ank.stpl. 9.3.).
Midtbrett berører ikke merkene.
I 4037 o/* TOGO 1915-26. Flott samling på 14 løse sider.
Inneholder flere flotte komplette serier, både stemplet og ubrukt. Pen kvalitet.
I 4038 o/**/* Samling med eldre materiale oppsatt landevis i
Optimaperm. Dekker de fleste områder i koloniveldet. Mange mellomgode og bedre merker sett,
men nokså ujevn kvalitet i den eldste perioden.
Bør studeres. I det nyere mange ubrukte høyverdier dels **. Fine avd. St. Pierre, også innslag
Frankrike (delsamling malerier **), Br. Kol. og
forsendelser.
900
I 4009 **
I 4010 o
I 4011 o
500
4012 o
500
500
400
I 4013 o
I 4014 o
4015 o/*
I 4016 **
I 4017 o
1500
1000
600
1000
3000
5000
1000
1500
750
750
2000
4000
4000
3000
2500
2500
2000
1500
Utrop
1200
I 4008 **
500
Samling i LT-album til 1995, meget spredt i starten, bedre etterhvert, og med masse merker etter
1960. Perioden domineres av pent lettstpl. merker,
med noen * innimellom: Det finnes også en del
hefter o.l., disse også ves. stpl. Godt parti.
Samling med tilsammen 800 forskj. postfriske
merker i 16-siders innstikkbok fra perioden ca.
1970-2004.
Samling med tilsammen 760 forskj. postfriske merker i 16-siders innstikksbok i perioden ca. 1945-77.
Samling med tilsammen 1000 forskj. stemplede
merker i 16-siders innstikkbok fra perioden ca.
1978-2005.
8/32. Samling på to albumsider, blandet kvalitet.
10 c 1852 har tynn flekk, 5 fr Napoleon med
minimal tynn flekk, samt en mørk linje avsmittet
blekk bak.
Interessant roteparti i skoeske, med mye materiale
i posearkiv i noe uorden. Må sjekkes.
Samling med tilsammen 400 forskj. stemplede
merker på seks plansjesider i perioden ca.
1999-2005.
32-s. innstikkbok med samling med oppg. ca. 1500
forskjellige (+ sporadiske dubl.). Tyngdepunkt etter
1960. Normalkvalitet.
Grunnsamling 2400-2500 merker til 2001 montert i
to bra Schaubekalbum (de siste 10 år selvtegnet).
En del av merkene fra 70-80 tallet er *.
Samling med tilsammen 260 forskj. postfriske merker i 16-siders innstikksbok i perioden ca. 1945-60.
Samling eldre/nyere på sju dobbeltplansjer med en
god del merker, noen mellomgode. Normalkval.
500
Frankrike (Michel)
I 3989 o
1250
Samling med mange 100 ulike i innstikkbok, høyst
beskjedent før 1950, og mest verdi i det moderne
til ca. 2000. (oppg. AFA 6200)
Plansje med masse, ves. tofargete KE VII-utgaver
til 1 sh i varierende - til dels gode - antall, + ett
2sh6. Kvaliteten er rimelig grei teknisk, men blandet stpl.kvalitet. Meget høy katalogverdi, men bør
vurderes som studiemateriale.
Samling i tykk innstikkbok. Høyst enkelt og
ordinært før 1970, deretter fyldig og med komplette serier til 1995 i relativt bra stpl.kvalitet.
Bruksmerker/”Machins” arrangert bakerst inkl.
regionale og odde høyformat. Også et meget
beskjedent utvalg kolonier. Fin samling for dem
som mangler moderne materiale.
Small selection of mostly Victoria covers many
1d. reds incl. 1 with Maltese cross also a fine 3d
entire to U.S.A, stationaries etc. Interresting small
lot. (21 items)
TELEGRAPH. Two fine used telegraph stamps
from 1865 and 1863. Very decorative.
Selection of stampless letters to mostly
Switzerland, but also to other destinations. Many
displayed on cartons with descriptions. Fine lot.
Påbegynt samling til 1999 i et LT-album, ikke
særlig fyldig, dog obs. en vakker 2/6 d Victoria.
Bladsettet har plass til nyanser, platenr. på 1/2 og
1 d, og en del vannmerkevarianter. Årbok 1988
medfølger.
Franske kolonier & territorier (Michel)
F 4018 Bs
1000
900
900
800
600
500
500
500
400
400
1200
450
500
900
1500
1000
500
500
500
700
450
2200
600
450
500
1000
400
400
1200
1700
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
I 4039 o/*
Liten, men meget intessant bok med eldre merker
og serier fra mange områder. Mange mellomgode
utgaver sett, og definitivt en del uvanlig materiale
innimellom. Mye er * og i bra kvalitet, men sett
tynnheter på noen merker.
I 4040 o/**/* Samling med div. eldre og nyere utgaver, bl.a. CIV,
Reunion, Dahomey, Inini, m.m. Noen mellomgode,
og mest bra kvalitet.
I 4041 o/* Grunnsamlinger fra kolonier og Frankrike i
64-siders innstikksbok, mange merker!
1500
x 4042 **
F 4043 *
Irland (St.Gibbons)
F 4044
x 4045
F 4046
I 4047
1-8, 9 I-11 I (Mi). The first set MNH. (€ 960)
2a (SG). 1 d 1922 with inverted overprint, very fine
MLH. (£ 275)
**
3b/7c (Mi). The red and carmine overprints MNH.
(€ 422)
**
9 I, 10 I (Mi.). The 2/6d and 5/- with variety third
line in overprint 21 1/2 mm long. (Mi € 360 +
65 %)
*
12a (SG). 2 d 1922 with inverted overprint, very
fine MLH. (£ 200)
**/* 12I-24I.(Mi). The Thom overprints, an extra shade
of 1 1/2d, 2 d die I, 6 d and 1/- is *, the others **.
Also a rare PROOF, on reverse printed: ””Original
proof, supplied by THOM to DOLLARD 17.5.22”
in frame.
Obj.nr.
I 4074 o
I 4075 o
500
I 4076 o
500
F 4077 o
1800
600
I 4078 **
800
I 4079 o
800
I 4080 *
500
I 4081 o
500
I 4082 o
I 4083 o
I 4084 o
I 4085 o
I 4086 *
x 4048 **
x 4049 **
F 4050 **
F 4051 **
F 4052 **
F 4053 **
F 4054 *
F 4055 **
F 4056 **
4057 **
x 4058 o/**/*
I 4059 **
4060 o/**
4061 o/*
x 4062 **
I 4063 o
I 4064 o
I 4065 o/**/*
I 4066 **/*
30-46. The Thom overprints in shiny blue
black superb UMM. (£ 1410 for *, Mi. more
than € 5000)
37-39 I (Mi, SG 64-66). The Thom overprints in
blue-black superb UMM (€ 700).
37-39 II (Mi, S.G 83-85). 1925 Harrison overprint
“narrow date” superb UMM, 5 and 10/- signed
Pröschold BPP. (€ 650)
37-39 III (Mi., SG 86-88). 1925 Harrison overprint
“wide date” superb UMM. (€ 750)
40B,43B,41 C (Mi,S.G 71/74)). All very fine. (€
320)
67-70. Harrison 3 line coils set of 4 with long 1
varieties in units, top 1 1/2 d *, varieties and all
others are UMM. (£ 240 as *)
99-101. The 1935 high values LMM. (£ 400)
102-104. The 1937 high values superb UMM.
(£ 425)
D 1-6, 8, 10. All postage dues 1925-43, UMM.
(€ 348)
A very fine overcomplete collection 1945-99
in 3 Schaubek brilliant albums, with sheetlets,
booklet panes, 50 blocks of 4, etc.
Samling til 1977 i LT SF-album, bra belagt.
mest */o til 1970, deretter **. Høyverdiene i første serie er **, og høyverdiene 1925-28 finnes
komplett både med ”narrow” og ”wide date”.
Samling 1992-98 nær kpl. på LT SF-arksett (i henhold til arksette). Fin kvalitet. (oppg. AFA 5253)
Dublettlager til 1987 i tykk lagerperm, høyst ordinært før 1960, noe bedre deretter. Dog best etter
1970 hvor det kommer inn en del **, og i det hele
mer fyldig hele veien ut.
Stemplet grunnsamling til ca. 1989 i to album,
deretter nesten komplett ordreavstemplet til 2001
inkl. småark etc.
A very fine collection 1922-44.
Dublettvare i 48-s. innstikkbok. Ikke noe dyrt, men
dels oppsatt som enkel samling, dels tett-i-tett på
mange av sidene med dubletter.
Perm med salgsplansjer på tallrike serier 1957-62,
og et meget beskjedent antall miniark. Oppsatt og
priset pr. serie, kvaliteten virker fin.
Mindre dublettparti i 32-s innstikkbok, noen
1922-overtrykk, serier SG 136-37 **, 155 x3, 157
x7 og noen andre mellomgode i denne perioden.
Kun til ca. 1975, samt konvolutt med ytterligere
100-vis av merker usortert.
Low value varieties incl. SG 10-15, 26-29a, 47-51
etc, also one 2/6d, mostly hinged, a few **.
Italia (Michel)
I 4067 o/(*) 1-8. Complete first set with used stamps to 10 Gr,
however with narrow margins with often cut frameline, otherwise quite fine. Still €575 as cheapest
shade. Further 20 and 50 gr gumless, and ”as is”.
In addition unused 9-12 (at least two fakes) and
used 13-14 (the latter fine cond.).
I 4068 (*) 16. Victor Emanuel II. 15 C, dull blue. Fine unused
copy. (€2400)
I 4069 o
95-98. Both Garibaldi sets 1910, lightly used, nice
condition. (€355)
F 4070 *
153-56. ”Congresso Filatelico” lightly hinged (10 c
may be **?), genuine set with the typical last O in
Congresso standing low. (€ 2500 for **)
I 4071 o
188-93. Manzoni. Complete used set, scarce. The
5L with one perf. missing. (€2500)
I 4072 o
201-04. ”LIRA UNA” surcharge on Venetian victory, all perf. 13 1/2 vertically. Seems fine, but
unsigned. (€600)
I 4073 o
249-52, 275-78, 333-36. National militia I-III
1926/30, mostly fine used. However small thin
on 250, but perf. condition is far beyond average!
(€ 390)
9000
1300
F 4087 *
I 4088 **/*
1200
1400
I 4089 o/**/*
600
700
I 4090 o/*
1000
1200
500
I 4091 o/*
5000
I 4092 o/**
3500
I 4093 o
1000
I 4094 o/**/*
850
700
500
500
500
450
I 4095 o/**/*
4096 o/**
I 4097 o/**/*
I 4098 o/*
400
500
I 4099 o
Italienske Stater, Fiume og Triest
(Michel)
I 4100 o/*
1750
I 4100 (*)
500
1200
I 4101 o
2000
x 4102 Br
750
I 4103 *
700
I 4104 *
I 4105 (*)
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
373/90. Fine set Dante 1932, however with no.
383 missing. Mostly, and all better items are fine
cds, and technical condition. (€ approx. €360)
391-407. Garibaldi, fine and complete set incl.
express pair. (€420)
415-34. March to Rome 1932, fine, cpl. sets with
airmail and express issues. Mostly fine cond., light
cds. (€400)
439-44. Very fine bicoloured Zeppelin set 1933,
with small and large parts of Zeppelin cds. Very
fine items. (€800)
445-46. Rome-Chicago se-tenant set in good condition, with respectively “I-Bian” and “I-Reca” in the
overprint. No trace of hinges, one uttermost corner
tooth bent. (€600)
459-62. Rome-Buenos Aires flight overprints,
useful Rome cds sideways, partly intrepretable
date. (€350)
479-87. WC football 1934, fine MLH set. (€500
as **)
494-513. Military medal 1934, very fine set with
light cds. (€300)
532-42. Bellini memorial 1935, very fine set with
light cds. (€400)
547-59. Horace memorial 1936, very fine set with
light cds. (€500)
560-75. Summercamps 1937, fine set with various
cds. (€600)
576-90. Emperor Augustus, fine complete sets
with light and various cds. Good cond. (€ 320)
Porto/POSTAGE DUE 2. 10 c brownorange.
Unused copy of a scarce stamp. One short perf.
in SE. (€4000)
Porto 15-17. Provisorier 1890-91, pene merker
med normal sentrering (€ 1700).Fine mint.
PARCEL POST 36-47. Cpl. set of pairs “Rep. Soc.
Italiana”, mostly mint hinged, but few incl. 20 L is
never hinged! 2 and 20 L both with old sign. “AS”.
10 L with crease on one of the stamps, otherwise
fair/good cond. (€ 1400 as **)
ITALIEN m/STATER. Større samling i to permer.
Seks sider stater - ikke kontrollert ! - flere klassiske udgaver i bl. kvalitet. Større avsnitt BOB
med kolonier, Triest, etc. Bør sees.
Collection with some better items in binder until
1960s, some States (counted AFA 11500, but “as
is” as always), some “bob”, and some mediumpriced mainland issues. Mostly used. (stc. AFA
37000, but several dubious items counted). Needs
viewing.
Samling “BOB”, velfylt med et par bedre verdier
i mellom som 1875, tj. 10 L og flere med høy
katalogverdi. Også mye dublettmateriale inkl. overtrykksvarianter, se inet.
Nice, thick stock book 1960s/2003, sparse
pre-1990, but better thereafter. Generally quite fine
sections MNH incl. blocks. Need viewing.
Liten rotelott på innstikkskort etc, inkl. bedre som
fotball koloniutgave *.
Approval booklet with a small classic period with
better, but mainly semi-modern materiale with
numerous better items. We have noted from AFA
catalogue nos 57-58, 94, 699, 750, 760, postage
due 2 and 16 and others. Vendor claims an AFA
value of 9140 for these and some other better
items, and estimates thus a total value of more
than 10000 dkr, while the retail price for remaining
materiale is 6000,-.
Nice selection in approval book with many useful
and medium-priced stamps. Selling price adds up
to 5600 NOK, but seller points out several singles
with higher cat. value. Needs checking.
Lagerparti i tre tykke innstikkbøker (+ to tynne) til
utpå 1990-tallet, meget ryddig. Særdeles lite før
1970, senere noen merker her og der, og med
bl.a. grei, lite duplisert samling ** i den nyeste
delen. Oppsatt etter AFA-nummer.
Div. mest eldre på plansjer, oppgitt AFA 8600, men
kvaliteten er variabel.
Ett lite utvalg på 13 albumark, inkl. en uregistrert
variant på L 1,25 ekspress.
Fine collection 1970-88 almost cpl. in LT binder
(party original hingeless pages). Fine cancellation condition throughout, i.e. much better than
average!
FORGERIES and REPRINTS: Old reference collection 125 stamps from the old states!
KIRKESTATEN (PAPAL STATE). Mint/unused collection first issue, consisting of 1a * three margins,
1b, c and e cut into, 4a, f and g cut into, 5c (*), d,
e, 6 with part gum, 8 (*) and 9 regummed.
PAPAL STATE 11. 1852 Coat of Arms. 1 Sc,
rose-red in used quality. Minor fault at top. Signed
Richter.
SARDINIA. 15 covers incl. some stamps with
better shades, i.e. 10 c, mixed to fine condition.
SARDINIA. A used range on 2 stockpages, mixed
condition, high cat. value.
SARDINIA. Mint/unused stamps on two stockpages, some faults, some fine. Please insepct.
SICILIA 1a+b, 2c, 5b, 7b. The gr 1 with gum, the
others (*). (Mi appr. €595)
550
750
700
1500
Obj.nr.
Utrop
I 4106 o/**/* TRIEST. Dublettparti i større konvolutt, både
“AMG-FTT” utgaver dels i antall stpl., samt en del
** 1945-ovetrykk “Trieste/Rijeka”-utgaver. Mye i
bra kvalitet, ikke sjekket ellers. Unsorted mixture of
regular Triest A issues and some surcharge locals
from WW II.
Italienske Kolonier og
Middelhavskontorer
I 4107 o/*
1000
500
ERITREA. Meget pen samling på 4 albumark,
med en rekke bedre merker/serier, bl.a. Mi. 11
stpl., 31-32 *, 38 og 41A *, PM 9 I *. En del stpl.
i starten, men generell overvekt av *. (€2400)
Very fine selection 1893/1934 on leaves with
numerous better items, mostly MLH and fine
condition.
400
3500
500
550
750
850
1000
600
1000
1100
1000
4500
1500
1200
1000
800
750
F 4108 *
ERITREA Pacchi 6-8. 2-4 Lire parcel stamps with
SMALL SURCHARGE 1916. Quite good condition (€1700).
F 4109 *
ERITREA Segnatasse 1-2. Fine top values 50 L
yellow (slight gum crease) and 100 L blue, good
cond. (€1100)
I 4110 o/* ERITREA. Fine collection on selfmade sheet, with
some better items Mi. 189-95 and 243-52. These
and much else is fine used. A few other colony
issues are included.
I 4111 Br ERITREA. Four covers 1935/37 to Italy/England,
partly mixed with Ethiopian stamps; in addition one
postcard to Italy 1907. Quite nice condition.
I 4112 **
SOMALIA 182C. Fine block of 4 with corner margin which is bearing some pinhole, the stamps are
in good condition and never-hinged. (€280 as *)
I 4113 **/* SOMALIA 93-104. Bruksmerker 1926 til 5 Lire,
flere bedre med eldre handlerstpl. 93 og 95-98 er
**. Bra kvalitet. (€428 som *)
I 4114 **/* TRIPOLITANIA. Collection of 55 diff. stamps, several ** in between. Nice/good cond.
I 4115 o
Collection with some issues mounted on neutral
sheets, mostly used. Emphasis on Libya and East
Africa (Orientale). Some medium-priced items
i.e. East Africa Mi. 52-53 used (no cat. value in
Michel). Condition much better than average!
I 4116 o/**/* Plastlomme med 100-vis av merker i fin blanding.
Ser spennende ut. Kvaliteten er også rimelig bra.
Jugoslavia (Michel)
I 4117 **
600
600
500
500
500
750
500
1250
2000
500
500
500
1407. 3.25 D naturåret 1970 i hele 21 stk.
“Kleinbogen”, tils. 189 stk. gribber. Ves. prima.
(€1890)
I 4118 **
2962-65. Sommerfugler. 9 helark á 5x5 merker
med sammentryk. Postfriske. (€810)
I 4119 **
BL 4 A/B. Railway blocks, very fine.
I 4120 o/**/* Samling med områder 1867-1953 + 1974-1982.
De nyere utgavene er dobbelt. Særdeles spennende med mange gode merker oppdelt i tagginger.
Spesielt noen interessante merker fra Montenegro
og Serbia med bl.a. Kong Peter I, 50 P., brun/sort,
UTEN PORTRETT. Forsiktig startpris.
I 4121 *
Porto 27-34. Serie med Kroatia-overtrykk, der
1 og 12 f er sign./attest Ercegovic BPP. I tillegg
foreligger det en serbokroatisk (trolig positiv)
attest på den ikke-utgitte 6 f som er med i lotten.
Bør sjekkes.
I 4122 o/** Realisation av mindre lager med komplette serier
i antall 50-/60-tallet, inkl. flere bedre motivsett.
Mange stemplet, men også postfrisk.
I 4123
REPUBLIC. 1947 ESSAY 2d50 dull green and
ochreblue, depicted the mountain with ”Sokol” and
with inscription. Prepaired by artist Emil Vicic.
I 4124 o/**/* Fint parti ** ca. 1955/65 på to små dobbeltplansjer
overlesset med kpl. serier, dels duplisert. Også
litt annet materiale 0/*/**, også noenlunde samme
periode. God katalogverdi, vi har sett noen mellomgode.
I 4125 o/* BOSNIA. Eldre samling på to plansjesider + to
småplansjer.
2700
1400
600
450
500
600
400
600
500
500
750
600
2250
1000
1000
1000
600
400
Kanaløyene (St. Gibbons)
Alderney (St. Gibbons)
4126 o/** Prima samling til 2001 i fint SAFE Dual-album,
rimelig kpl. ** og nesten like kpl. stemplet! God
kvalitet.
4127 Br Noen ulike FDC 1985/93, alle x4, flere av de bedre
er med. Bra kvalitet. (€ 456)
1200
4128 **
1700
Guernsey (St. Gibbons)
Prima samling ** til 1958/2002 nær kpl. i to gode
SAFE Dual-album. Noen svært få i starten er stpl.
400
53
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
Isle of Man (St. Gibbons)
4129 o/** Lagerperm med en del materiale til 1999, ves.
god **-kvalitet.
I 4130 **
82-87 (Mi.). SVARTAVDRAG av Cept 1976
“Kleinbogen”, nummererte. Uvanlig.
Jersey (St. Gibbons)
4131 o/** Godt restparti med delsamlinger og plansjer i
antall. Bl.a. ett bra LT-SF-album til 1989, og ett
Lindner Falzlos.
I 4132 o
Tils. kpl. samling i god kvalitet 1969-83, lettstpl.
(oppg. AFA 2000: 2950,-)
Kanaløyene diverse
I 4133 o/** HEFTER/Heftesammentrykk. Lager/salgsbok med
uvanlig parti med mange ulike hefter ryddig oppsatt i stort perm. Formodentlig overvekt av **.
Liechtenstein (Michel)
I 4134 **
I 4135 **
I 4136 *
I 4137 **
I 4138 o/**
I 4139 **/*
I 4140 **
I 4141 o
I 4142 o/**
I 4143 o
I 4144 **
I 4145 **
I 4146 o
I 4147 o/**/*
I 4148 o/**/*
I 4149 o/Bs
4150 o/**
I 4151 Br
I 4152 o/**/*
53-60. Quite fine set bicoloured landscapes no
trace of hinges (€750). In addition set 46-52B cpl.
perf., quite fine **, but a little suspicious gum condtion on some of these (€300).
94-107. Fine defintives set 1930, seemingly fine
**, we can cannot confirm gum authenticity. “As
is”. (€1600)
94/106. Serie ubr. Mangler nr. 107 for å være
kpl. (€ 480)
116-18. Two good sets, seems **, but we cannot
confirm the gum’s authenticity. (€1170)
137/351. Plansje m/34 merker, mest kpl. serier. En
serie er postfr.. God kval. (€ 364)
137/351. Plansje m/46 merker, de fleste i serier.
Medfølger 4 serier ubr. merker, disse regnet 40
%. God kval.
143-47, 173-79. To fine serier luftpost fugler 1934
og 1939. Bra kval. (€265)
183/276. 29 “bedre” merker 1939-49. De fleste i
kpl. serier. God kval. (€ 394)
192/345. 7 serier + nr. 286. 2 billige m/kval.anm.
Ellers prima kval. (€ 306)
268/345. 40 merker 1945-56. Nesten alle i kpl.
serier. God kval. (€ 425)
293/345. 4 serier alle x5. Nr. 292-96, 301-03,
342-45, 386-88. 3 merker m/h.spor. (€ 680)
Porto 1-12. Kpl. serier i 4-BLOKKER utagget, 5 Kr
dog kun singel. (€1500)
Tjeneste 8. Overtrykk i grønn farge på org.merke
105. Prima kval. (€ 420)
Omfattende lager/dublettparti i eske, der det aller
meste er oppsatt i små utvalgshefter/på småark
fra slike, i en bunke på ca. 20 cm. Variert, med
mye ** i blant. Vekt på 1960/70-tallet med tallrike
kpl. serier, men også en god del før 1960 (da ves.
stpl.) inkl. mellomgode.
Bra samling/sammenstilling i innstikkbok, noe
hulter-til-bulter, men grundig regnskap viser AFA
2009: 21716. Inkl. bl.a. en pen og lettstpl. nr. 49
grovtagget (€1000 alene). Ellers er del verdi i div.
* fær 1960, regnet som **. Utropet kunne dog vært
for nr. 49 alene! Bra kvalitet.
Lite, men spesielt parti med noen bedre utgaver
og nyere høyverdier duplisert i moderate antall.
Ves. verdi i førsteutgaven (tils. 16 merker), samt
en frodig avdeling med tofarget bruksserie 1921.
Normal/bra kval. (oppg. AFA 2005: ca. 11000)
Dublettparti slutten av 1950-/1960-tallet med
tallrike kpl. serier tett-i-tett på småplansjer. Noe
kaotisk. God kvalitet.
Parti med i all vesentlighet ** serier fram til
1970-tallet, inkl. en del før 1960. Bl.a. 3 serier
fauna seint 40-tallet og 4 serier trær 1957-60
(disse alene €235). Bra kvaltiet.
Fem salgsplansjer med mest nyere, men flere mellomgode på den ene med eldre ting. Bra kvalitet.
Luxemburg (Michel)
I 4153 o/*
1/23. William III and Arms in oval. Lot with 18 classic stamps (3 with thins), very high cat. value.
I 4154 *
274-80. Interllectuals, 1.25-20 fr. unused (€1500
for **).
I 4155 **
555-57. CEPT 1956 in top condition. (€300)
I 4156 **
555-57. Prima serie Cept 1956 med øvre marg.
(€300)
I 4157 **
572-74. Two sets Cept 1957, mostly good condition, but small gum spot on one of the 2 Fr. (€400)
I 4158 o/**/* Fin grunnsamling i perm 1852-2003. Pent besatt
med klassisk i bl. kvalitet. Mange velgjørenhet.
En del BOB.
I 4159 o/**/* Samling 1852-1970 i album, meget fyldig, komplett
fra 1936, dog mye * 1920-59.
I 4160 o/* God samling på løsblad fra Schaubekalbum.
Meget velbesatt, med mange tjenestemerker, til
ca. 1930; deretter mer spredt til 1964. Fin stemplet/ubrukt kvalitet. (oppg. AFA ca. 20.000)
I 4161 o/* Liten samling på løse sider med et par bedre klassiske utgaver, bl.a. første utgave 30 C, utagget og
flere merker “BOB”. Både stemplet og ubrukt kvalitet og generelt samlet i teknisk feilfri kvalitet.
I 4162 o/**/* Samling i ringbind. 12 A4-plansjer fylt med merker
på begge sider - oppsatt i et stort rot. Sett bedre
merker i både klassisk og moderne periode. Alle
kvaliteter.
I 4163 **
Samling 1954-95 i god kvalitet i innstikksbok,
oppg. AFA 9140,-.
54
Obj.nr.
Utrop
I 4164 o
700
400
1250
500
600
1000
1000
600
750
550
900
475
600
500
Fin samling 1910/90-tallet, ca. 550 ulike inkl. mellomgode som 182-86, 238, 525-30 og andre fine
Caritas-serier kpl. Innsatt en del dubletter i det
nyere. Alt stpl., og det aller meste i god kvalitet.
I 4165 o/**/* Mest postfrisk dublettvare 1955/60-tallet på noen
mindre innst.plansjer med masse kpl. serier i
uorden, samt noen tilsv. materiale i et par utvalgshefter (dels noen eldre). Interessant parti med mellomgode serier/merker. Mest god kvalitet.
650
F 4166 *
16. Pen og letth. 25 cent., bra eksemplar! (€500)
I 4167 **
205-19. Red Cross, complete set, MNH (€250).
I 4168 o/**/* Lott på innstikksark klassisk til ca. 1950, med
mange merker, mange bedre. Også tre album med
bare noen spredte merker.
I 4169 **
Samling 1957-82 i god kvalitet i innstikksbok, fyldig, men ikke komplett. (AFA 9100)
I 4170 o/* Liten samling på løsblad. Bl.a. noen Charles III
og en del bedre ubrukte Albert I, også noen flott
stempler innimellom. Senere tynnere, dog med 2
flott stemplede miniark 1938.
I 4171 **
Samling ca. 1961/78 (+ en serie 1947 inkl. BL 2
i prima kvalitet), tallrike ves. kpl. serier på ark i
ringperm. Ca. 425 ulike i mest god kvalitet, + et
par miniark.
I 4172 **
MINIARK. Prima samling 1990-96, BL 47/71; mangler kun BL 48 på komplett i perioden. Dertil KB
2046-49 og 2247-54. (€320)
I 4173 o/** Hyggelig lott på dobbeltplansje, med bl.a. en del
mellomgode luftpostutgaver 1940/60-tallet. Også
andre høyverdier, det meste er **. Noen stpl., samt
bittelitt fra andre omr.
700
350
1700
Monaco (Michel)
1000
I 4174 o
I 4175 o
F 4176 *
I 4177 o
I 4178 o
I 4179 *
550
1500
I 4180 (*)
I 4181 o
I 4182 Br
1000
x 4183 o/*
900
600
500
500
1000
1000
650
600
600
1750
1700
1200
1000
900
800
800
800
650
450
400
Nederland (Michel)
Nederland - enkeltmerker
700
800
600
F 4184 o
F 4185 o
F 4186 o
F 4187 *
F 4188 o/*
F 4189 o
F 4190 o
F 4191 o
I 4192 o
I 4193 o
1-6. 1852 og 1864-utgavene i rel. bra kvalitet, inkl.
meget fargefrisk nr. 3 med bra marger. (€340)
1/12. 9 stamps in fair to fine condition.
2/5. 10 c 1852 (*) fair to fine, 5 c 1864 two (*) copies, one with corner crease, 10 c 1864 very fresh
mint, small corner crease.
7-18. 17 fine stamps (€ 480) + defective 50 c.
7-18. To bra serier, med meget fine 11 og 12,
mens 9-10 og 18 har småfeil. (ca. €640)
10 UII. Wilhelm III 20 c dark green,
IMPERFORATED. Fine used copy with 3 large
margins, just touched at right.
11 Ia. Willem III 25 c type I. Fair unused copy. With
paper remains at back, so sold as without gum.
Rare stamp. (€2500)
19-29. Willem II kpl. i mest bra kvalitet (kval.anm.
på 12 1/2 og 50 cent.).
22. Wilhelm III 12½ C, grey on stationery envelope 12½, tied by numeral canc. 10, sent from
BERGEN OP ZOOM 16.10.1883 via Marseille to
Neth. East Indies. Also 2-line canc. NED-INDIE
NED. PAKKETB.
40a, 43. Wilhelmina 20 og 50 cent med overtrykk
SPECIMEN, spesielt sistnevnte i fin kvalitet (og
€600 som basismerke). I tillegg MI. 8-10 IA - to av
hver (begge 20 cent med hjørnanm., ellers bra) og
kat.verdi €130).
45, 48. 2,50 G fine and 5 G very fine. (€ 640)
48C. 5 G Wilhelmina 1896, fullstpl., nær rettvendt
HAARLEM 10 JAN 98. Lett sentr. opp, bra tagging
for utgaven!! (€480)
66. Very fine 10G Wilhelmina 1905, light cds
21.12.15. (€800)
92B. 10 G 1913 with first hinge, very fine. (€ 950)
99-100. Fine 2.50 G-provisorier 1920, den ene
ustpl. Bra kvalitet. (€355 når nr. 99 er regnet 50%)
132. Fin 2 1/2 G 1923, god tg.kvalitet. (€280)
133. 5 G 1923 i fin kvalitet. (€220)
580-81. Luftpost 1951, ettertraktede merker,
lettstpl., bra kval. (€300)
Postanvisningsmerker 1-7. Fin lettstpl. serie, men
liten tynnhet på 3 G. (€400)
Tjeneste 1-8. Fin serie ARMENWET, lettstpl.
(€250)
Nederland - samlinger/lotter
I 4194 o/**/* Samling til 1999 i tre album, meget fyldig, men
kvaliteten er nokså blandet. Bør sees!
4195 o/** Fin samling til 2005 i to fine LT SF-album (kostpris alene over 6000,-), med grunnsamling stpl.
til 1993. Tynn klassisk del, etter 1920 mange
tilleggsserier derav en del i kpl. serier. Fra
1994-2005 meget velfylt ** i henhold til fortrykk,
inkl. 85 miniark/småark (inkl. ”personlige”)
og andre sammentrykk. Høy kostpris i denne
perioden.
I 4196 o/**/* Stor, fylt restkasse. Riktig mye materiale i
lagerbøker, restamlinger m.m. Flere gode bøker
med bl.a. mange postfr. serier, portomerker,
hefter og en del kolonier. God kasse til klubber
og utvalg. Enorm utst.verdi !
I 4197 o
Flott stemplet samling 1852-1923 på løse sider,
med et godt avsnitt klassisk med flere pene stempler og fortsetter med et par bedre merker til slutt,
med verdier til 5 G.
I 4198 o/**/* Fin grunnsamling i perm 1852-2004. Pent besatt
med klassisk i bl. kvalitet. Mange nyere miniark
etc. Også BOB.
550
450
700
600
750
1000
1500
400
1000
750
800
1100
1700
2000
700
575
450
700
600
500
3000
3000
3000
Obj.nr.
Utrop
Polen (Michel)
I 4212 Br
313-14. Cpl. set provisionals on special air mail
cover tied by violet canc. GORDON BENNETT
WARSZAWA 30.8.1936 via Peliszcze to Ropczyce.
F 4213 **
BL 13 AI. 5 Zl.-miniark til filateliforbundet, i blått.
God kvalitet for sjelden blokk! (€350)
I 4214 o
DACHAU. 1.11.1945. Red Cross, 10-50 Pf. Very
fine block, perf. Cancelled 14.1.1946.
I 4215 (*) DACHAU. 1.11.1945. Red Cross, 10 Pf. - 1 Mk.
Very fine block, IMPERFORATED.
I 4216 (*) DACHAU. 1.11.1945. Red Cross, 3 Mk. 2 very fine
blocks, perf. an IMPERFORATED.
I 4217 (*) DACHAU. 1.11.1945. Red Cross, 3 Mk. 2 very fine
blocks, perf. an IMPERFORATED.
I 4218 (*) DACHAU. 1.11.1945. Red Cross, 3 Mk. 2 very fine
blocks, perf. an IMPERFORATED.
F 4219 Bs LEVANT 1-12. Originalopplaget med matt overtrykk avstemplet på brevstykke (€ 1800). Original
print with dull overprint colours on piece.
I 4220 **/* LUBOML I-V. Duplicate lot with 12 cpl. sets
in mostly good condition MNH. In addition
higher number (20 +) of most issues except 10 H.
(approx. €1100 as *, + nine singles regarded as *)
I 4221 **
ZARKI 1-9. Wholesale accumulation with MNH
sets, Mi. 1-3 x25, Mi. 4-6 x10 and Mi. 7-9 x25.
Each numbers are minimum per item. A few
imperf. items are added, from MNH to gumless.
Condition is fair/fine, but it is of course naive to
believe that these are genuine (which for the curiosity is €13500).
4222 o/**/ To bind. En utstilllingsmontert samling med halvBr gamle og nyere merker, ser pent ut, men neppe
noen store sjeldenheter. Det andre bindet med
bedre samling fra eldre til 1960-tallet, dels fortrykk,
dels mange innstikkark også med mange miniark
og “Kleinbogen”. Interessant parti.
I 4223 o/** Dobbeltplansje med ves. verdi i småpent miniark
BL 10 (lite riss i øvre marg), noen utaggete merker
**, samt BL 12 og KB 11072 og 1101. (oppg. €500)
4224 o
Stpl. dublettparti i halvtykk innstikkbok med opptalt
1996 merker, derav 1254 ulike fram til år 2002.
Normalkvalitet. I tillegg Michel Øst-Europa (dels 7)
2006/07, velholdt med noen lette blyantanm.
Portugal (Michel)
F 4225 o
2300
F 4226 o
2200
I 4199 o/**/* Samling 1953-69 komplett med hefter i
Schaubekalbum, hvorav 1959-69 er **. Før 1953
utplukket grunnsamling, men spesielt mot slutten
av perioden mange kpl. serier, og totalt regnet
over €800 før 1959. Kvaliteten er for det aller
meste meget god.
I 4200 **
Samling 1940-96 i god kvalitet i innstikksbok,
mange miniark. (oppgitt AFA 14660)
I 4201 o/**/* To store utvalgshefter med fin blanding eldre/halvgamle merker stpl. og ustpl. En del bedre merker
inkl. en fin nr. 12. Mest bra kvalitet, men AFA 99 er
limløs og med tynnhet og priset til 1700,-. Vi har
ikke inkludert denne i ellers oppgitt rest-salgsverdi
på 12500,-, som innleverer mener er i nærheten
av kat.verdi; da er noen * regnet 50%. Lotten har
slik styrke i periode 1920/50-tallet.
4202 **
Overkomplett samling 1980-94 i Schaubekalbum, i
all hovedsak prima **. Tilsynelatende er også alle
heftene i perioden inkludert.
I 4203 o/** Samling motiv: Kongefamilien på 29
albumark!Collection THE ROYAL FAMILY of
Holland to 2004 on 29 pages!
4204 **
Overkomplett samling 1995-99 i LT SF-album,
utbygd med bl.a. litt etter 2000. Mange mellomgode småark o.l., bl.a. KB 1546, FB 1683-1702 og
1753-72, ZD 2029 o.a. og gratismerke 1 i helark.
God kvalitet.
4205 **
Overkomplett samling 1970-79 i Schaubekalbum,
i all hovedsak prima **. Inkl. er også alle heftene
H10-24 i perioden.
I 4206
Bra roteparti på noen innstikkplansjer, bl.a. nr.
2-3 i bra eksemplar, også en del av miniarkene
1960-tallet duplisert, AFA 455, tj. 25-26. Kval.
virker ok.
I 4207 Br Parti 26 brevomslag - frimerkeløse og noen
prefrim. Vesentlig rundt 1860, og mye fra Breda.
Bra kvalitet.
I 4208 o
Roteparti med mange merker på bunke albumark
og i én innstikkbok.
4209 o
Esker med ca. 600 gram vasket vare, det meste
helt usortert. Noe massevarepreg. I tillegg innlegg
med kpl.serier på innstikkort med samlet AFA
1400,-.
I 4210 **
KOLONIER. Samling SURINAM 1979-83 ganske
velfylt med miniark (€198 + et par ”Kleinbogen”),
samt parti ANTILLENE 1985/94 (€131). Alt i god
kvalitet.
I 4211 o
Sammenstillng 1864/97. Kun ulike merker, dog
nyanser og tg.typer representert. Mest bra/god
kvalitet, 38 stk., + klipp satt i porto i Ungarn.
F 4227 o
I 4228 *
1a. 5 R 1853, a superb looking copy with two
small thin spots in upper margin and a small break
in embossing on the right side.
3a. 50 R 1853 with a pressed out crease in the left
side, small thinning in left margin, and a pinhole.
4. 100 R 1853, large thinning in lower left corner,
and two smaller thin spots, very fine looking.
182-218. Complete collection 1911-12, incl. all
1912 Ceres on chalky paper (short corner perf. on
15 c) and ”Asistencia” 1912-13, fine mint. (€ 1780)
2000
1500
1000
1000
800
650
650
500
500
500
500
475
300
250
650
1000
500
500
500
500
2000
500
1000
1000
500
400
700
500
400
1400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
I 4229 **
F 4230 o
BL 10. 1946. Prima. (€ 250)
BL 10. Very fine block Port. castles 1946, light
cds. (€450)
I 4231 o/**/* KOLONIER. 2 tykke album, spes. det ene er
meget tykt og stort og fylt med små til store
enheter samt en del helark, hovedsaklig fra
Azorene. Ganske fascinerende samling, med
rigtig mange merker av de tilstedeværende
utgavene i samlingen. Skal sees, lar seg vanskelig beskrive på rett måte.
I 4232 o/**/* Fin samling i perm 1853-1990. Pent besatt med
en del klassisk i bl. kvalitet. Flere mellomgode
nyere.
4233 o/**/* Lagerparti i tre tykke innstikkbøker til langt utpå
1980-tallet, meget ryddig oppsatt etter AFA. Svært
lite før 1975, men en del materiale videre. Videre
Varioalbum med mange miniark i den nyere
perioden til ca. 1990 (noen få fra øyene), samt 4
salgsplansjer eldre/nyere med mellomgode.
I 4234 o
Samling til 1910 på albumark, ganske fyldig, noe
blandet kvalitet, men mye pent.
4235 **
AZORENE/MADEIRA. Meget fyldig samling hele
1980-tallet inkl. hefter/miniark i LINDNER Falzlos
(fine ark, slitt perm). Høy kostpris.
I 4236 o
Approval booklet with much classic and semimodern material, with numerous fine values
remaining. Retail value is about 4000 NOK, which
seems to be coarsely 50% off cat.value, but with
some variation. Classic stamps with faults have
been significantly reduced.
I 4237 o
Approx. 40 stamps on stockcards, mainly classic
period. Some mixed condition, but only average/
fine cond. counted. Some better like 73 and 91.
(€440)
I 4238 **
MINIARK. Fine selection 60 diff. items 1990-96
incl. a few Az./Madeira. Very fine condition. (€365)
I 4239 **
AZORENE/MADEIRA. Noen plansjer med moderne materiale, inkl. et 20-talls ulike hefter.
I 4240 o
1870-issues mounted on old page. Mixed quality.
1000
I 4241 **
2200
Romania (Michel)
I 4242 **
I 4243 o/**/*
4244 o/**/*
I 4245 **
I 4246 **
4247 o/**/*
I 4248 **
4249 o
I 4250 o/**
4251 o
4252 o/**/*
I 4253 o
4254 o
4255 o/*
4256 o
I 4257 o/*
I 4258 o/*
I 4259 o/**/*
1939. Birth Centenary of Carol I booklet, Lei 59,
black on greyish blue. Fine condition. Rare.
1939. BOOKLET. Birth Centenary of King Carol I.
Lei 358 black on pink cover, containing 30 stamps
of 12 Lei light blue, for external letters and external
registered fee. Rare booklet.
Omfattende samling i tykk innst.bok. Fin avdeling
før 1950 inkl. mange bedre og mellomgode merker
og serier. Flere 1000 ulike til 1970-tallet, samt en
del “bob”.
Større, velorganisert dublettparti til ca. midten av
1970-tallet i fem bøker med masse merker. Inkl.
også en interessant avdeling med mange dubletter
før 1930 og dels også 1900.
1939. Birth Centenary of Carol I in booklet. Lei
198, black on greyish blue. Fine condition. Rare.
Godt lagerparti med kun moderat duplisering,
tett-i-tett på noen dobbeltplansjer 1960/70-tallet. Kun kpl. serier og tallrike miniark i perioden.
(oppg. €2517)
Samling i tre fyldige permer til 1977, ves. på tilklipte (til A4-størrelse) fortrykksark. Riktig så fyldig
fra 1955 inkl. en del av miniarkene, mest stpl. Før
dette noe mer spredt, men likefullt godt med jub.
merker 1920/40-tallet, dog her mye ustpl. Klassisk
periode med noen mellomgode i vanlig kvalitet,
men masse ekstramateriale av bruksmerkene fram
til 20-tallet.
1939. Birth Centenary of Carol I, Booklet. Lei 158,
black on greyish blue. Fine condition. Rare!
Parti med fire pakker á 2000 ULIKE, ves. før 1980.
Plansje med bedre merker/serier. (Oppgitt € 1200)
Eske med fem pakker á 1500 ULIKE, ves. før
1980.
Roteparti i fem bøker og noen restark. I bøkene
relativt mye i perioden 1920/55, som alltid er litt
spennende og småpen. Det nyere materiale ordinært, dog en del ustpl. innimellom. Bra kvalitet.
Samling 1906/52 på noen A4-ark, meget spredt
besatt, men flere mellomgode serier som Mi.
161-73 og 397-417. Gjennomgående lettstpl., bra
kvalitet. Et par dubletter ikke regnet. (€522)
Dubletter i fem innstikkbøker. Den ene tykk og dels
velbesatt og meget pent oppsatt fra kat.nr. 2002
(1961) til 2863 (1970). To av de andre bøkene
også masse merker noenlunde samme periode,
mens to bøker inneh. kun noen spredte rester.
Dublettparti på liten bunke albumark til ca. 1940,
dels mange merker inkl. ok innslag. Dog mest
spennende for jegere av vannmerker og tagginger? Kval. virker stort sett grei.
Fyldig samling 1973-78 i egenmontert perm med
tallrike miniark og “Kleinbogen”, trolig kpl. enkeltmerker. Innl. har brukt eldre Michel og oppgir ca.
1215 DM. Fin kval.
Samling eldre til 1932 på gamle Borek albumark,
ves. bruksmerker. En del mellomgode, men noe
blandet kvalitet. (oppg. AFA 2007: ca. 9000)
Klassikere på dobbeltplansje, samt en liten samling i klembind.
To rest-utvalgshefter med eldre og dels nyere merker, samlet restverdi 5700,-. Innl. hevder utfra sine
stikkprøver at kat.verdien er høyere. Et par eldre
i ujevn kvalitet, ellers normal/bra. Noe ALBANIA
inkl. i det ene heftet, mest **.
Obj.nr.
4260 o
500
850
5000
I 4261 o
Utrop
Samling i ringperm i perioden Mi. 2888/3148,
der hovedverdien ligger i 25 blokker og noen
“Kleinbogen”, med eldre Mi.verdi oppgitt til 917
DM. Også fyldig med enkeltmerker. Bra kvalitet.
BL 15. Spanish civil war heroes 1941, fine block
cds 1. day of issue. Scarce in used cond. (€250)
Russland (Michel)
I 4262 **
3000
1000
I
I
I
700
600
I
55x. The 3,50 R on horisontally laid paper 1889
in a complete sheet of 25, some splitting in
margin, very fine!
4263 o
Grei samling 1941-51 på egenproduserte ark med
en del merker (flest før 1947), noen kpl. serier. Bra
kvalitet. (€341)
4264 o
Restsamling 1929-39 på egenproduserte ark, men
ves. kpl. i bra/god kvalitet. Et par dubletter og
noen få før 1929 er ikke regnet. (€394)
4265 o
Samling pent montert på ark, høyst moderat antall
før 1900, men langt bedre etter dette med bl.a.
Romanov kpl., en del utbygd med dubletter, osv.
Kvaliteten er for det meste langt bedre enn del
normale!
4266 o/**/* Sju dobbeltplansjer med masse merker/dubletter,
de aller, aller fleste før 1920. Noe var. kvalitet,
men det bør kunne være mye ok for en spesialsamler her.
4267
Utgår.
San Marino (Michel)
450
450
400
400
2200
2000
2000
2a, 4-5. Arms. 3 very fine, unused copies.
(appr. €1600)
7. The 40 c 1877 with ** gum, two slight gum
creases. (Unifil 2003 € 4000, for mint € 900))
x 4270 **/* 145-62. 1929 Serie der 15 og 20 L er meget letthengslet, de andre **, 20 L er signert Diena.
x 4271 **/* 165-74. Zeppelinserien 1931, 50 c og 5-10 L er *,
gummibrekk på 7,70 L. 10 L with small brown spot
on the front. (€ 1100 for **)
x 4272 *
184-91. Garibaldi, meget letthengslet.
I 4273 **/* 311-12. Velgjørenhetsutgaver 1944 i “Kleinbogen”
**, 311 i god kvalitet, 312 med liten marghjørnebrett (€350). Sjeldne enheter. I tillegg medfølger
en del nyere miniark og serier, også **, samt
Vatikanet Mi. 33 * med småfeil.
x 4274 **
Samling 1877-1944 i album stort sett * i starten,
** etter 1920, med endel bedre utgaver hele
veien (€ 3400)Coll. mostly * to 1920, then **
to 1944.
I 4275 **
Samling 1954-87 i god kvalitet i innstikksbok,
oppg. AFA 8730,-.
I 4276 o
Samling ves. før 1960 på noen albumark, bl.a. en
del verdi i kpl. serie 215-26. Fin kvalitet, nesten
alt er stpl.
I 4277 o/*
I 4279 **
4280 o
4281 o/**/*
1000
700
600
I 4282 **
600
I 4283 o/*
500
500
500
500
450
600
500
500
I 4284 o/*
4285 o/**
I 4286 o
I 4287 o/*
4288 o
4289 o/**/*
4290 o
4291 o/**/*
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Meget god samling 1955-74 samlet både stpl.
og ustpl. i to tykke klembind, til dels overkomplett. Mgl. grønt OL-ark, polar-miniark 1962 er
kun på fdc. God kvalitet, også noen forsendelser i første del av samlingen.
Lagerparti 1920/80-tallet i seks tykke innstikkbøker, med en del materiale før 1960 i halvannen av disse bøkene. Riktig mange merker, og
hovedvekt på stpl. materiale.
Postfrisk dublettsamling. 3-4 av hver, inkl. blokker,
1965-1991 i komplette serier, i 2 innstikksbøker.
Afa 2004 ca. 40000.Samling til 1991 i 5 fine Schaubekalbum (som
nye) med ark fra 1857. Spredte merker før 1954,
deretter meget fyldig.
MINIARK. Lagerbok (Varioperm) med over 500
miniark, mest stpl. I tillegg en del sammentrykk,
par osv. Høy kostpris.
Samling 1961-1991 postfrisk i 4 innstikkbøker, de
første år ca 40 % dekning, deretter fyldigere etterhvert. Ingen dyre miniark. .
Samling 1945-56, spredt besatt i to fine, velholdte
Lindner-album. Interessant periode dog, med en
del kpl. serier, mellomgode sett. De aller fleste
merker er stpl.
Bra restsamling i klembind, med en god del materiale før 1960, og videre til 1978. Flere mellomgode sett, og i tillegg en annen, mindre samling kun
eldre/mellomperioden. Normal/bra kvalitet.
Fire ABRIAalbum fra starten (1858) til 1980-tallet,
kun noen merker - dels postfriske - i nyeste del.
Innsatt klemlommer o.l. på noen sider her og der.
Ganske pent brukt.
Stor stemplet samling, men få før 1950; til 1992
uten miniark i 4 innstikkbøker.
Tre små utv.hefter nesten fulle av merker, ves. før
1960, samt en betydelig andel BALTIKUM (Estland
& Latvia). Variert innhold og tils. bra kvalitet med
mellomgode.
Masse merker egenmontert m/dubletter i ringperm,
innslag av Russland, Hviterussland og Ukraina.
Det er antydet en kat.verdi på ca. 14500 på sovjetdelen, men vi har ikke sjekket denne infoen.
Meget fyldig samling 1975-85 på bunke ark, både
stpl. og ustpl., der ustpl. miniark trolig er ves. **.
Mye materiale.
Samling 1966-75 i ringperm, skal være en rimelig
velfylt samling, og innl. nevner bl.a. 61 miniark.
Pent oppsatt.
Roteparti i stor eske, restsamlinger/-lotter, innstikkort med div., en del miniark. Et mindre antall merker fra andre land inngår. Utrop bør være moderat.
Obj.nr.
Utrop
4292 o/** Samling 1989-97 på prima LT SF-arksett (perm
medfølger, men defekt låsemek.). Sovjetperioden
stpl., senere **. Kpl. etter hovednummer.
I 4293 o
Ca. 100 MINIARK oppsatt på noen Varioark.
Kvaliteten virker prima.
Eks-sovjetrepublikker (Michel)
4294 **
I 4295 **
Tykk bunke alb.ark med Samlerhusets samling
”Nye republikker”, tilsvarende over to standard
SH-alb. Mye materiale, god kvalitet.
UKRAINA. Pent samling moderne ** i innstikkbok
1992-2001, med opptalt 187 ulike enkeltmerker,
31 div. enheter og 35 miniark/”Kleinbogen”. Altfor
sjeldent sett materiale, og god kvalitet.
Slovakia (Michel)
700
400
4000
3000
1500
1000
1000
800
750
750
750
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
I 4302
I 4303
I 4304
o
o
o
o
2. 12 Cu. 1850, very fine. (€ 300)
3. 5 R 1850, very fine. (€ 300)
52. 19 Cu 1862, superb copy. (€ 250)
63 I. 12 Cu. 1865 with inverted frame, 4 margin
copy, smudgy cancellation, a tiny scratch in blue
frame u. r.
o
408-27. Utstillingsutgaven, med luftpost, montert
på albumark. Meget pen kvalitet. (€ 230)
o/* Samling til 1900 + en del senere med kongemotiver. Kvaliteten er noe blandet, men bedre enn
normalt. Siste linje på foto viser 1 R 1865 med
taggefeil, og (*) 19 cu. 1866 med to tre korte tagger. Bør sees!
o/* Plansje eldre merker, inkl. noen *, ves. mellomgode merker. Et par etter 1920 regnet 50%,
mens de to ned. rader på plansjer ikke er medtalt.
(ca. €500)
o/**/* Grunnsamling til 1972 i Schaubek-album, mange
merker. Også noen meker på plansje.
500
450
2000
600
500
Sveits (Michel)
Sveits enkeltmerker
800
500
F 4298
F 4299
F 4300
F 4301
4305
3800
350
750
500
700
600
400
I 4296 **/Br Samling ca. 1993-2000 i innstikksbok, inkl. en del
”Kleinbogen”, også 20 bruksbrev, samt eldre på 4
plansjesider, der vi ser 155 i småark, samt portomerker komplett **.
4297 o/**/* Variert, dels sortert dublettmateriale i noen konv.
Både eldre og nyere merker kaotisk blanding.
Brutto 282 gram, men lett ”tara”. Uvanlig utbud, og
bra variasjon, innslag av Slovenia kan forekomme.
Spania (Michel)
2500
4278 o/**/*
500
600
1500
1500
500
2000
F 4269 **
1500
1500
400
I 4268 *
Sovjetunionen 1923-91 (Michel)
1500
400
I 4306 o
1000
F 4307 Bs
400
20-35. Sitting Helvetia, complete set. Very fine
quality ! (€525+)
33b. Sitting Helvetia, 30 c. BLUE. Scarce colour.
Signed. (€240)
F 4308 o
80D. 3 Fr. brown, wm. cross, white paper, perf. 12.
Z:no 92C (€240).
I 4309 o
105/171. Sitting Helvetia. ”Complete set” with
the various paper types x, y and z. VERY FINE
canc. (€540)
I 4310 o
128-35. PJ 1915-17, de tre første seriene med
kostymer/design. Alle rundstpl. (!), noe papirslitasje
bak på 134-35, ellers bra kval. (€370)
F 4311 o
145. Airmail 50 c. Excellent canc. (€140)
x 4312 o
(277-78) NABA 1934. Complete set with se-tenant
pairs from block 1. (Zum. Z19-22: SFr. 1200).
I 4313 o
A294-96. Pro Patria 1936. Complete set with
se-tenant pairs and stripe from block 2. (Zum.
Z22-23: SFr. 525+).
x 4314 o
389. Airmail 50 c. Variety HOLE IN ROOF and pair
incl. DP. Mic. 389 I, 389 DP with cert. Marchand
(€515).
I 4315 Br 398 V. Bern, 10 C. on cover. Variety SPIDER ON
HAMMER. (€180 for o)
I 4316 o
405-07. ”Altstoff boden”. RARE block in fine condition. Variety pos 24. (€650).
x 4317 o
447-59. PAX, Complete set, very fine used.
(€1000)
I 4318 o
447-59. Pax-serie, varierende stempelkvalitet.
(€ 1000)
F 4319 o
457-59. Høyv. Pax i bra kvalitet, 5 Fr med del av
maskinstpl. - datodelen klar og fin, 10 Fr lett fargeavsmitting bak. (€620)
F 4320 o
458. PAX, 5 Fr. with center canc. LA CHAUX DE
FONDS 28.IX.45. A beauty !
F 4321 Bs 459. PAX, 10 Fr. Very fine stripe of three. (€450++)
F 4322 o
459. PAX 10 Fr. with center canc. ST. GALLEN
27.VIII.45. Splendid copy. Cert. Liniger.
I 4323 o
484 II. 5 c. train in very fine block of 4. VARIETY:
484 II: MISSING SPOKE (3.th stamp) €200+.
x 4324 o/Br 484-87. Complete set with very fine canc. In add.
cover + VARIETY: 484 II: MISSING SPOKE and
486 I: MISSING PYLON. (€400++)
I 4325 o
590-91. Pro Juventute minisheet. RARE block in
fine condition. FDC canc. Zumstein SFr. 1500+.
F 4326 o
BL 6. Minisheet fine used (€400).
I 4327 o
BL 7. Minisheet fine used (€300).
F 4328 o
BL 7. Minisheet fine used cert. Marchand (€700).
I 4329 Br BL 7. Minisheet fine used on cover (€400).
I 4330 o
BL 11. Minisheet fine used (€250).
I 4331 o
K3-16. TÊTE-BÊCHE pairs complete. 17 different fine used. Incl. K4 I+II and K5 I,II,III. Cert.
KII and K9 (minor fault). Zum: 1-16 incl. 7 II,III.
Scarce material.
F 4332 Br K5 II. 5 c. green tp. II. TÊTE-BÊCHE pair on very
unusual postcard with SEE POST postmarks etc.
Zum.: K7 II Sfr. 1290++.
350
750
450
250
1000
500
800
500
1800
1500
800
800
750
600
400
400
700
2500
600
500
1750
600
450
3000
1250
55
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
Obj.nr.
F 4363 o
I 4364 o
x 4365 o
I 4366 o
I 4367 o
I 4368 o
x 4333 o
K22z. TêTE-BÊCHE pair. The RARE 20+20 c.
on GERIFFELT PAPER (Grilled paper). Cert.
Rellstab. In add. 26z and 27z. (€2755)
F 4334 o
K33yI. TÊTE-BÊCHE block of 4. 10 c with variety
DP. Fine item signed. (€400+)
I 4335 o/Br Official 1- 8 I, II. Kriegswirtschaft, complete set,
tp. I and II and two covers 5 I, 3 II. RARE SET.
SEE FOTO. (€3140)
I 4336 o
Official 1/8 II. Five diff. values, tp. II. (€286)
I 4337 o
Official - with perf. cross - 1-27 x,z. Complete set
(37 diff.) fine used (€770).
F 4338 o
Postage Due 12. 50 c. blue on “faser” paper. Rare
stamp in the finest condition (€550).
F 4339 o
Postage Due 14. 500 c. blue on “faser” paper.
VERY FINE (€220).
F 4340 o
Postage Due 22Axa. 500 c. green blue. Excellent
canc. (€190)
I 4341 o
S3,1, W1. SE-TENANT pairs. Fine group with the
first issue. All combinations incl. two blocks. Zum:
1-3: SFr. 2100++. SEE IMAGE.
I 4342 o
S21,23, W6x+z. SE-TENANT pairs. Complete
+ two stripes of 4. Both paper x and z. Zum:
16-18x,z.(€700+).
I 4343 o/Br W1-14, S1-11. Parkombinasjoner og trestriper
fra ALTSTOFF-arket. KOMPLETT i UTSØKT
KVALITET. Dessuten noen brev etc. (€1200+)
I 4344 Br WZ 3 III. A. 5 c. se-tenant pair with large hole.
Very fine on card (Zum: S7 III: SFr. 1100).
I 4345 o
WZ 3 I A. SE-TENANT 5 c. very fine used (€280).
I 4346 o/Br W7-24. Parkombinasjoner og trestriper fra 1939
Utstilling. KOMPLETT i UTSØKT KVALITET.
(€750+)
F 4347 o
WZ 13 A. SE-TENANT 5/7½ c. very fine used
(€340).
F 4348 o
WZ 23 Bx. SE-TENANT 20 c. small hole. Very fine
used (€280).
F 4349 o
F 4350
WZ 25 B. SE-TENANT 10+5 c. small hole. Zum.
S28. RARE ISSUE. Very fine used (€1600).
5000
600
4000
450
1250
800
400
400
2000
1000
1750
1000
500
1250
600
600
3000
ZÜRICH 4. Esslinger essay with black trial cancellation. Repaired. Rare item.
INTERNED FRENCH SOLDIERS. 1871. “GRATIS”
label, black on purple on small letter. Label is
genuine, however the canc. cannot be authenticated and the label is not belonging to the letter
according to certificate from André Nussbaum. Still
a scarce and interesting object.
4000
I 4352 o/Br BIE I - VIII. Complete set and two covers (€410).
I 4353 o
BIE 1-48. Complete set. Fine used (€345).
I 4354 o
BIT 1-14. Complete set incl both paper x and z
(€595).
I 4355 o
BIT 1-104. Complete set except 4 issues. Missing
no. 12, 14, 30-31. Incl. no. 48. Fine used (€815).
I 4356 o
BIT 8z, 11z, 39, 41-42, SDN 47-48, 51. Good
whole-sale assemblage mainly 50-150 pc. of each,
however SDN 47 x900 !!! Good condition. (€1680)
I 4357 o
BIT 15-99. Complete set (€790).
F 4358 o
BIT 21xI. 1.20 Fr. i fine used pair. Rare VARIETY
HFLVETIA (€900+).
I 4359 **
BIT 62-63 x300, SDN 21z x140. Engrosparti med
arkdeler, god kvalitet. (€840)
I 4360 o
SDN 1-15. Complete set, fine used. 19 different
incl. paper x and z (€660).
I 4361 o
SDN 1/90. Complete set except 5 issues: no. 13,
15, 34-35, 56. Fine used (€705).
I 4362 o
SDN 16-25. Complete set, fine used. 19 different
incl. 6 values in paper x and z and variety 1.20 Fr.
HFLVETIA no. 23xI (€890).
600
500
900
I 4351 Br
Sveits organisasjonsutgaver
56
800
1100
750
900
2000
500
1000
1000
1200
Utrop
SDN 19z. 30 c. ultramarine on grilled (geriffelte)
paper. VERY FINE used (€480).
SDN 26-90. Complete set, fine used. 78 different (€800).
UNO 1-20 complete, fine used (€700).
UNO 1-33. Complete set, fine used. In add. cover
and 4 varieties.
UNO 18-20. 3-10 fr. lett stemplet med full gummi.
(€ 520)
WHO 1-39. Complete set. Fine used (€295).
Sveits samlinger/lotter
I 4369 o/**/* Samling til 2000 (blad til 2008) i fire Lindner
Falzlos-album, ser ut til å være komplett
1854-2000 uten 45-47, 49 og blokk 1 (dog ikke
komplett for ”Back of the Book”). Noe variabel
kvalitet, og nesten alle bedre miniark er *.
Blandet o/**/* til 1986, deretter **.
I 4370 o/**/* Samling i to fine DAVO-album til 1990-tallet
(ark til 2000), vesentlig stpl. Mange mellomgode og bedre merker, bl.a. 88-94, de fleste PJ/PP
fra 1923, dog nesten uten porto/tjeneste/org.
Vi har regnet ca. € 2500 tom. 1959. 1960-95 er
nær komplett i fin kvalitet, organisajoner ves.
**, og i tillegg samling FN-Geneve ** 1969-84
rimelig kpl.
I 4371 o/**/* Fin grunnsamling i perm 1852-2003. Pent besatt
med klassisk i bl. kvalitet. Virker kpl. på Pro
Juventute og Patria.
I 4372 o/**/* Lagerbok med løse sider med virkelig interessant
innhold. Enkelte klassiske i blandet kvalitet, en
del stående Helvetia og fremover sett flere bedre
papirtyper, mange mellomgode merker i antall, etc.
Meget høy katalogverdi. Velegnet til utvalgshefter.
I 4373 Br Parti bedre forsendelser (ca. 45 stk.) før 1960 i to
permer, inkl. gode frankeringer, fine luftpostforsendelser, sensur, brev med kpl. PJ/PP-serier, m.m.
Mye i bra kvalitet, og godt utstykkingspotensiale.
I 4374 o
Samling fra AFA 63 til 1981 pent oppsatt i innstikkbok. Mange mellomgode luftpost, PJ, m.m. Stort
sett stpl. og normal/bra kvalitet. (oppg. over 1000
ulike og AFA 30.700)
I 4375 o
Samling 1862/1907 med div. bruksmerker på albumark, ves. verdi i ”Stående Helvetia” oppsatt med
en rekke bedre typer som 77C, 80C og 80D. Alt
virker riktig plassert, og kvaliteten er jevnt bra. Et
par eldre med feil ikke regnet. (€1645)
I 4376 o/* Samling i eldre KABE-album til 1968 med mange
merker, fra 6 Strubeli til fyldig samling etter 1945.
Mange PJ og PP i kpl. serier, og andre mellomgode som 2 Fr Pax. Det aller meste er stpl. og i
bra kvalitet, men avd. med ”bob” meget tynn.
I 4377 o
Restsamling 1880-tallet/1960 på nøytrale ark,
med en god del gjenstående materiale inkl. mellomgode og kpl. serier. I all hovedsak stpl. merker
med noen få dubletter her og der. Bra kvalitet, et
par med synlige feil ikke regnet. (ca. €1500)
I 4378 o/**/* Enkel samling i eldre, velholdt Schaubek til langt
utpå 1980-tallet, en del merker her og der inkl. kpl.
serier PJ/PP. I tillegg to større rest-utvalgshefter
med rest-salgsverdi ca. 7500,-, hvilket innleverer
antyder er ca. 35% under katalogverdi, men har
ikke sjekket dette (kan være høyt vurdert). Ves.
stpl. merker.
I 4379 o/**/* Samling til 1950-tallet med noen mellomgode
merker som Mi. 40 (uten dato), 82-87 og BL 17.
Sistnevnte **, ellers ves. stpl. materiale; dels
på albumark, dels på to plansjer. Vi har regnet
ca. €1575 som billigste; noen mulige tg.typer og
dubletter kommer i tillegg. Normal/bra kval.
I 4380 o/**/* Skoeske stappet med godt over en kilo løse merker, normal dublettvare i grei variasjon. Stort antall
merker i mest bra kvalitet, der ca. 99.95% er stpl.
Mindre andel buntevare er ikke sjekket, og kan
inneholde merker med feil.
I 4381 o
Lott 14 litt bedre merker: AFA 40, 126, 146-47,
153, 169, 258, 472, 476, 513, 520, 556, 560.
(Oppgitt AFA 5285).
I 4382 o/**/* 16-s. innstikkbok med hyggelig materiale, fra
stpl. til **, også et par sider pene stempler/prakt,
tilleggsverdier, stående og sittende Helvetia, mellomgode, m.m. I tillegg en annen bok med mer
tradisjonell dublettvare, dog mange før 1930.
4383 o
Ganske velfylt samling på Lindner Falzlos-ark
1938-66, ves. stpl. samling. Mgl. de fleste miniark
og noen bedre her og der, mest velfylt og lokalt lett
duplisert. Bra kvalitet. (ca. €1000 til 1960)
I 4384 o
Restsamling til 1950-tallet, dels plyndert, men en
del mellomgode står tilbake, bl.a. kpl. PJ 1932-48
stpl. Medfølger hefte med spesiallitteratur om 1949
bruksserie. (ca. €1150)
I 4385 **/* 12-siders innstikksbok: Sveits og Liechtenstein
i perioden 1882-1970-tallet. Katalogverdi Michel
2004; 898 Euro.
I 4386 o
Parti med tilleggserier 1960-tallet i antall på
plansjer og tils. mye fine kvalitet. Innl. nevner
AFA 718-22 x10, 784 x16 og 785-86 x20 (og
2200,- for disse alene). I tillegg noen merker i liten
bok + konv.
I 4387 Br Samling FDC 1950/70-tallet i perm, inkl. flere
bedre 1950-tallet inkl. et par organisajonsutgaver.
Mye i bra kvalitet. Tom. 1960 har vi regnet ca.
€750. Fester med dobbeltsidig tape, men dette
kan fjernes uten større problemer.
I 4388 o/**/* Bra, men mindre parti i perm med en del nyere
org.utgaver ståltrykk, mye 1960-tallet ves. **,
BL 4 og 6 *, hefter PJ 1968-74 og mer. God lott
med mye **!
800
Obj.nr.
I 4389 o
I
600
500
5000
I
I
3000
I
2000
1300
I
I
1200
300
4390 o/**/* Lagerparti i seks, mest tykke innstikkbøker til langt
utpå 1980-tallet, meget ryddig. Bra med stpl. merker hele veien oppsatt etter AFA-nummer.
4391 o/* Samling 1919-1940 på løsblad. Inneholder mange
av førsteutg. (Hradschin, ca. 3 sider i alt med
denne). Samlingen fortsetter med mange dubletter
hele veien i gjennom inkl. ”bob”. Inneholder også
noen bedre merker her og der. Samlingen er fortrinnsvis stemplet, og i en generell fin kvalitet.
4392 **
Godt parti med noe duplisert vare 1948/66, stort
sett fine postfriske serier, men mest materiale etter
1960. (oppg. €1300)
4393 **
Innstikkbok med rasfare: småformat, 20-siders bok
med store antall merker og miniark 1983-85. God
kvalitet, og sett bl.a. mange BL 60.
4394 o/* Parti eldre merker på mange albumark, virker
interessant, men trenger sårt sortering. Normal/
bra kval.
4395 o/Br/* Hyggelig, egenmontert samling til 1963 med
masse merker, men uten det dyre. Utbygd med
dubletter, en avd. Böhmen & M., og noen få
forsendelser.
4396 o/** TSJEKKIA. Overkomplett samling 1998-99 i egenmontert perm, mye både ** og stpl., tilsammen
også 27 hefter og 25 miniark/suvenirark. God
kvalitet.
4397
ARME I RUSSLAND: Div. (*) og ** forslag (?), ikke
utgitte (?) på to små plansjesider.
4398 *
Komplett samling 1945-51 letthengslet, med alle
merker med tab etc.+ luftpostmerkene til 1961.
GI BUD!
1500
Tyrkia (Michel)
I 4399 *
1200
I 4400
1200
I 4401 **
1000
I 4403
I 4405
F 4406
800
I 4407
F 4408
700
I 4409
I 4410
700
I 4411
600
I 4412
600
F 4413
F 4414
600
I 4415
600
I 4416
500
I 4417
500
I 4418
I 4419
350
1200
700
600
450
400
400
100
100
2000
750
200
Tyskland (Michel)
I 4404
1000
825. Star and halfmoon, 500 Pia. green. Rare
stamp, unused. (€4500 for **)
Godt rest-utvalgshefte med vekt på ** inkl. fine
eks. av BL 1-3 (alene €260). Videre tallrike merker/serier, fra noen * før 1950, til mange serier
1960/70-tallet **. Rest-salgsverdi på ca. 3300
virker lite veiledende for reell kat.verdi. Mye i bra/
god kvalitet!!
Collection mainly 1998/2001 issues (excl. 2000),
complete sets. (€127)
Tyske stater (Michel)
I 4402 o
1000
Utrop
Tsjekkoslovakia (Michel)
1200
1000
1200
Lott 20 merker i perioden 1854-1914, AFA 27/138.
BADEN 22. 30 Kr., fine used copy. Very rare in
this fine condition, normally with thins or fake
cancel. (€2800)
BADEN and BAVARIA. FOURNIER FORGERIES
1849/70. Part of album page from Francois
Fournier’s ALBUM DE FAC-SIMILÉS 1928.
o
BAYERN 2/24. Lott 52 merker i perioden
1849/1874. Blandet kval. (Oppgitt billigste nyanse
7700)
o
BAYERN 76/176 + noen tjenestemerker. Lott 137
merker i perioden 1911/1920. Litt blandet kval. må
påregnes. (Oppgitt 3910)
o
BAYERN IIa. Lett nummersstpl. (2?1) “Schwarze
Einzer” med tette marger, sign. Schmidt BPP (noe
høyt pga. margene). Et absolutt hederlig eksempler. (€2800)
o/**/* BAYERN. Innstikksbok med dublettsamling
1850-1920, lavt regnet og billigste nyanser. (€750)
o
BRAUNSCHWEIG 2. Vakkert merke med litt smale
marger, signert Pfenninger. (€ 320)
o
BRAUNSCHWEIG. Samling inkl. meget dyre
merker, hvis ekte stemplet, i alt på to sider. Selges
”as is”.
o/**/* ELSASS-LOTHRINGEN. OPD occupation lot on
stockcard, all type II. Very high cat. value, but
condition poor to fair.
o/* FORGERIES and REPRINTS: Old reference
collection 280 stamps from the old states! Mixed
condition.
o/Br/* HANNOVER. Very fine small collection incl. some
covers and a fine range of different stamps incl.
shades and in often both used and unused condition. A little mixed condition. 9 pages in all.
o
HANNOVER 6. 3 pfg 1853 med vm., signert
Sclesinger noe høyt p.g.a. litt hjørneslitasje i n.v.
hjørne. (€ 400)
o
HELGOLAND 9. 3/4 S. Very rare genuine used
copy, a bit soiled. (€2800)
Br NORDDEUTSCHER POSTBEZIRK 3-5. Meget
pent brevomslag med 3 1/2 Gr. trefarge-kombinasjon. Fra Hamburg 14.11.1868 til Trondheim,
transittstpl. Chra. 19.11.
o/Br/* NPD. Collection on 14 pages incl. some fine covers and stationaries. A very fine selection of loose
stamps, and many with very fine cancellation and
some in shades, also some unused stamps. A little
mixed condition.
o
PREUSSEN 1. 18 eks., de aller fleste sign. Brettl
BPP i noe varierende høyde, pga. dels meget tette
marger. Flere pene. (€1080)
Br SACHSEN 8, 10 x2. 6.50 Ngr cover registered to
USA 1862. Stained, but otherwise nice.
Br SCHLESWIG-HOLSTEIN 5 I. 1864 1 1/4 Sch, lysblå. Fint merke (luprand i N.) annullert med nummerstempel “131” på brev fra PREETZ 3.3.1864
til Kiel. Adressaten delvis fjernet, men MEGET
TIDLIG brev, merket utgitt 1.3.1864.
3000
600
700
450
2000
750
450
1200
1000
1000
1000
400
2800
300
2000
500
1000
1500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
I 4420 o/**/* THURN & TAXIS. God og fyldig samling med tils.
72 merker, stpl. eller ustpl. på 5 fortrykksark. Dels
forsøkt typet av tidligere eier, som også har regnet
kat.verdi € 6027 + € 950 i tillegg for uvanlige stempler. Kvaliteten er blandet, og det må også holdes
for sannsynlig at noen av kat.prisene er feil/
optimistiske. Noen gamle sign./sign.stpl. har liten
relevans i dag. Likevel en samling med potensiale!
I 4421 o
THURN & TAXIS. Samling på dobbeltplansje, kvaliteten er sterkt variabel.15 kr med datostempel er
falskstemplet. Må sees. Oppgitt € 2900.
x 4422 o
WÜRTTEMBERG 5. Vakker 18 Kr med del av
Alshausen-stpl., gode marger. Stort klipp fra brevomslag hvor merket har sittet er med. Merket har
en eldre, for oss ukjent signatur, så merket har i
sin tid vært løsnet bevisst. (€900)
I 4423 (*) WURTTEMBERG 35. 7 Kr rouletted 10. Tiny thinning in u.l. corner. Partial gum. (€1200)
I 4424 o
WÜRTTEMBERG telegrafmerke 12. 80 pf grønn
med dobbeltslått ovalstempel STUTTGART og
oransje krittstrek. Sentrert ned, ellers ok for utgaven. Eldre signatur på baksiden. (450 €)
I 4425 o/* WÜRTTEMBERG. Bra samling 1875 og videre
i Lindnerperm med masse dubletter, men nokså
blandet kvalitet. Også noen eldre merker, men alle
disse tilsynelatende med feil.
I 4426 o/* Innstikkbok med 100-vis av eldre merker, med
mange stater representert. Dubletter også av
bedre merker, og det er antydet ca. 21000 DM
fra innl. Noe ”as is”-materiale er da inkludert,
mens en del andre merker ikke er medtalt.
Må sees.
I 4427 o/* Samling på løse sider med Württ., T&T, Baden,
Bayern, Sachsen m.m. Alle kvaliteter. Også
nytrykk etc.
I 4428 o/**/* Liten poselott med div. merker sortert etter områder. Ikke sjekket.
Tyske Riket (Michel)
I 4429 o
I 4430 o
I 4431 o
I 4432 o
I 4433 o
F 4434 **
F 4435 o
F 4436 o
I 4437 o
I 4438 Br
F 4439 o
I 4440 **
I 4441 o
I 4442 o
x 4443 **
I 4444 **
x 4445 Br
I 4446 *
I 4447 o
5/29. Ni ulike brystskjold, ves. normalkvalitet, men
nr. 15 litt slitt merkebilde på noen nedre tagger.
(oppg. €638)
9-10, 14-15. Fire mellomgode ”lille brystskjold”,
inkl. bra 2 Kr orange. (€417)
16/26. Sju ulike stort brystskjold, normal/bra kvalitet. (oppg. €374)
47. 170 single 10 pf Krone/Adler, alle med PERFIN
og dels fine stempler. Uvanlig lott!
50. Fin 4-blokk stpl. Frankfurt 27/9-90 i en av de
bedre rødbrune nyanser (jfr. årstall), som 4-bl.
min. €200. Pennenot. bak det ene merket, ellers
god kval.
106c. God fireblokk med øvre marg ”Plattendruck”,
alle enkeltmerker sign. Oechsner BPP ”c”. (€410
inkl. merpris for ”Oberrandstucke”)
181. 30 pfg. vm. ”Waffeln” , prima merke med fotoattest Weinbuch. (€ 420)
319B HT. 20 mill. gjennomstikk med platefeil
”Sprung in Rosette” og med Lüdenscheid
”Grobsendungsstempel”. BPP-fotoattest
Weinbuch ”farbfrisch, sehr gut zentriert und in
einwandfreier Erhaltung”. (€1600)
344-50. Airmail complete set, Used/fine used
(€350).
381. CATAPULT. 75 Pf on cover canc. DEUTSCHAMERIKANISCHE-SEEPOST BREMEN-NEW
YORK NORDDEUTSCHER LLOYD D.EUROPA
25.5.1934 to USA. Framed “Mit Vorausflug
nach New York” and red cachet: “Deutscher
Schleuderflug Dampfer “Europa”-New York”.
456-57. 1 og 2 RM Polarfahrt stemplet. (€ 400)
482-95. Komplett postfrisk serie av HINDENBURG
1933. (9350)
496. 1 RM Chicagofahrt med sidev., uvanlig stpl.
Schmiedefeld 26.6.34., bra tekn. kvalitet. (€500)
499-507. Charity, Wagner complete set, Used/fine
used (€360).
507A. 40 pf Nothilfe 1933 postfrisk med noen flate
tagger nede. (€ 950)
605-05. Daimler-Benz, dublettparti med 26 serier i
6-/8-blokker. Ves. god kvalitet. (€416)
BL 1. IPOSTA minisheet. On cover sent reg.
from Berlin 17.9.30. As usual a few small
brownish stains. Fine item. (€2400)
BL 2. “Nothilfe” minisheet. Used. As usual a few
small brownish stains. (€1800)
BL 3. Ostropa minisheet. Fine used. As usual a
few small brownish stains. (€900)
Tyske Riket samlinger/lotter
I 4448 o/**/* STATER og RIKET. God samling i perm.
Velbesatt med mange klassiske merker i alle
kvaliteter. Bl.a. mange STATER, Brystskjold,
Germania m.m, mellomgode LP etc.
I 4449 o/* Fyldig og velbesatt restsamling. De dyreste er
uttatt, men stadig en del klassisk i bl. kval., mange
komplette serier etc. utover. Også litt Tysk post
WW II, ubrukt. God lott!
I 4450 o/* En samling i Schaubek brilliant-album, innsatt en
god del merker, men kvaliteten er sterkt variabel.
Den avbildede 9 kr.-provisorien har litt korte tagger
nede. Bør sees.
I 4451
Tyskland i esker og poser. Spennende og stort
sorteringsarbeid. Delvis sortere. Rest fra stort bo sjanserikt! Mest RIKET, men også områder m.m.
2000
Obj.nr.
I 4452
I 4453 o/**/*
I 4454 o/**/*
500
1250
500
I 4455 o
I 4456 o/*
I 4457 o/*
450
500
3500
4458 o
I 4459 o
I 4460 o
2500
500
I 4461 o/**/*
I 4462 o/*
600
600
500
I 4463
I 4464 o
400
400
750
800
I 4465 o/**/*
4466 o/**/*
I 4467 o
3000
Utrop
1500
I 4482 o/*
1000
I
1000
I
DANZIG 276-80. Vakker serie på pen luftpost-/rek.
forsendelse til Berlin, stpl. Danzig Luftpost 31.3.38,
ank.stpl. dagen etter. Div. påtegninger.
DANZIG. Ganske fyldig samling på albumark,
det aller meste er nok ordreavstemplet. (Blokk
1-3 er *)
DANZIG. Samling på 12 løse sider mm. Et par
gode og flere mellomgode merker er sett. Se inetfoto. Fin kvalitet.
MARIENWERDER. Spesialisert samling på 10
albumblad. Nyanser, tagginger, delvis utaggede, med ”tabs” etc. Også noen overtrykk.
Usedvanlig samling for spesialist!
MEMEL. Utmerket samling på 10 løse sider.
Mange merker inkl. enkelte bedre utgaver.
SAAR. Komplett samling 1947-59 uten blokk 1
og 2, ingen merker er attestert, og selges ”as is”.
Samlingen er montert i ett SAFE DUAL-album.
(€ 4200)
SAAR. Samling på løse sider. Et par gode og flere
mellomgode merker er sett (80 pf. Germania og
Ludvig 10 M). Fin kvalitet.
SAAR. Samling på løse sider. Et par gode og flere
mellomgode merker er sett (80 pf. Germania og
Ludvig 10 M). Fin kvalitet.
SAAR. Tykk lagerbok med relativt få merker, kun
ordinært materiale, men flott for ekspansjon. Mest
stpl. vare.
SAAR. Fint parti med dublettvare ves. 1952 og
nyere inkl. tre serier Heuss. Var. antall, men jevnt
god kvalitet. (€400)
600
Tyske områder Europa (Michel)
4468 Br
500
500
I 4469 o
I 4470 o/*
700
2000
I 4471 o
1000
I 4472 o/*
500
I 4473 o
1200
500
4000
2000
I 4474 o/*
I 4475 o/*
4476 o
1500
I 4477 **
5000
Tyske områder oversjø (Michel)
I 4478 o/*
1800
1600
1500
CHINA. God samling på to albumblad med flere
mellomgode og noe duplisering. Bl.a. ubrukt
5 pf. HÅNDSTEMPLET, signert Richter (€500).
Også to forløpere på klipp. Generelt fin kvalitet.
I 4479 o/Bs KAROLINEN 1-6 II. Fin serie overtrykk II, dels på
brevklipp. 25 pf med litt slitte tg., men sign. Carl H.
Lange bak. Ellers bra/god kvalitet inkl. praktstpl.
50 pf. (€220)
F 4480 o
KAROLINEN 6 I. 50 pf brown, ”48”. Canc. ”NeuGuinea Zweiglinie/Hongkong” (€800).
I 4481 o/* KIAUTSCHOU. Liten samling på to albumblad
med flere mellomgode. Fin kvalitet.
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Stemplet/ubrukt samling i tre bind. Ett bind Riket,
ett bind DDR og ett bind med Bund og Berlin.
Pene, velbesatte grunnsamlinger uten de dyreste.
98/336. Kun regnet billigste nyanse, mest postfrisk. Dublettparti. (€1470)
Bra stpl. samling oppsatt kronologisk i innstikkbok,
med en god del mellomgode. Også mindre avdeling ustemplet. Videre noe ”bob”, samt hyggelig
samling ** BÖHMEN & M.
Samling 1936-39, fyldig inkl. 6 miniark, god kvalitet. (€ 860)
3/335. Grunnsamling på albumsider i perioden
1872/1923 med mange merker. Bl.a. Mi. 65 og
Mi. 118. Bra med Germania inkl. høyverdier. (Vi
har ikke sjekket riktigheten av plasseringen av
merkene)
Restsamling i gml. album. Uten de dyreste, men
med mange merker o/*/(*). Mest Riket 1872-1944
med en del klassiske i blandet kvalitet. Fremover
velbesatt samt en del avstemningsområder etc.
God restsamling !
To 48-siders innstikkbøker dels stappfulle av
dubletter. Ves. bruksmerker til 1930 inkl. store
mengder GERMANIA og mange inflamerker. Her
må det være en og annen platefeil!
Bra startsamling til 1944 i liten innstikkbok, i bra
rundstpl. - dels fullstpl. - kvalitet. Et par enheter
klipp/brev medfølger. (oppg. €1050 er dog med full
pris på Infla uten garanti).
Innstikkort med ves. mellomgode merker
1872/1942, inkl. to brystskjold. Bra kvalitet på de
aller fleste. (oppg. €445)
Roteparti i innstikkbok med samling til 1945
stpl., videre tilsvarende ustpl. + dubletter. Også
litt ** Böhmen & Mähren, og noen feltpostkort.
Mellomgode sett.
Grunnsamling på selvkomp. ark til 1944. Vi har
ikke regnet stpl. Infla, noen mellomgode her og
der. Normal/bra kval., blandet stpl. og ustpl. (€728
+ saml. Soner)
FOURNIER FORGERIES. 1889. Part of album
page from Francois Fournier’s ALBUM DE FACSIMILÉS 1928.
Roteparti med dublettparti i innstikk.bok med
spredt besatte bruksmerker, poser med nyere jub.
merker oppstpl. i blokker, noen merker på utv.
sider, og litt annet.
To rest-utvalgshefter med en del merker, og en del
verdi i Brystskjold i bl. kvalitet. Rest-salgsverdi ca.
7500,- som inkl. noe reduksjon for kval.anm., og
nøkterne priser på Infla, men materialet bør sjekkes da kvaliteten er ujevn.
Restparti med masse dubletter i to innstikkmapper,
samt liten restsamling. Litt materiale Soner o.a.
etter 1945 medfølger.
Roteparti/dublettvare på 4 dobbeltplansjer fra tre
brystskjold til 1920-tallet inkl. en del par/striper/
blokker inkl. Inflatiden. Bør sjekkes.
900
900
I
I
I
I
800
750
700
600
600
500
500
500
450
450
400
800
700
2500
400
1500
900
I
Utrop
MAROKKO. God samling på tre albumblad med
flere mellomgode. Bl.a. fin nr. 40 m/vm. Nr. 19 m/
liten tynnhet. Ellers fin kvalitet.
4483 o
NEU-GUINEA 7-17. Fin sekvens med dels pene
stpl. til 2 M. Bra kvalitet. (€302)
4484 *
SØRVEST-AFRIKA 20-22, 29-32. Syv høyverdier
uten og med vannmerke. Bra kvalitet, og nr. 30 og
32 er begge type B. (€350)
4485 o/* SØRVESTAFRIKA. Liten samling på to albumblad
med flere mellomgode. Fin kvalitet.
4486 o/* TYRKIA. Liten samling på to albumblad med flere
mellomgode. Generelt fin kvalitet.
4487 o/* ØSTAFRIKA. Liten samling på to albumblad med
flere mellomgode. Fin kvalitet.
4488 o/**/* Restlager med mye kurant materiale tilbake,
bl.a. Togo, DOA, DNG, Kiautschou, m.m. Mange
storformat, dog vekt på *. Mest bra kvalitet.
4489 o/* Delsamlinger fra stor samling: Ny Guinea,
Kamerun, Karolinen, Marianen, Marshall, Samoa
og Togo.
BRD (Michel)
I 4490 Br
113-16. Bedre merker i kombinasjon med ett
merke fra fransk sone Baden på spesialstpl.
konvolutt ”Hammaposta” sendt rek. til Trondheim
31.10.49. Meget dekorativ. (merkeverdi alene
€210)
I 4491 o
117-19, 147, 150, 161, 166, 170, 176. Medfølger
Mi. 110 Allierte besetninger. Litt blandet kval.
(2686)
I 4492 o
117/225. Wohlfahrt, 6 forskjellige kpl. serier i fin,
stemplet kvalitet. (€750)
F 4493 Br 121-22. Bach på brev med førstedagstpl.
Recklinghausen 28.7.50 = FDC. Adr. til Finland og
ank.stpl. (€ 650)
I 4494 **
177-96. Fin serie Heuss i god kvalitet, samt fire
lavverdier med angitt ligg. vm. (inkl. 8 pf !!). (>
€400)
I 4495 o
179/260. Serie på 8 stk. ”Heuss Lumogen”, 40 pf
med skadd tagging nede, 25 pf med én noe kort
tg. nede, men de andre bra kval. (€450)
F 4496 o
188. 40 pfg. Heuss i stemplet 9-blokk.
(Katalogverdi for tre vannrette par = € 750)
x 4497 o
Fin samling 1950/2000 i tre fortrykksalbum,
fom. posthornserien er samlingen riktig så
velfylt (noen mgl. på 1980-tallet). Det meste
i bra kvalitet, inkl. de dyre tidlig 1950-tallet,
mens det nyeste er i prima abo.kvalitet. (oppg.
omregnet fra AFA: 38000)
I 4498 o/* Meget velfylt samling 1945-1970 med mange
merker i antall. Flere både stpl. og ustpl. Alle gode
tidlige sett. Avsnitt bygninger, Fr. Sone m.m.
I 4499 o/**/* Grunnsamling i perm 1949-2001. Pent besatt med
eldre i litt bl. kvalitet. Mange bedre velgjørenhet.
I 4500 **
Samling 1949-58 i god kvalitet på to plansjer.
Oppgitt AFA 19.000,-.
I 4501 o
Samling 1949-60 i god kvalitet på to plansjer.
Oppgitt AFA 14.700,-.
I 4502 Br Parti bedre, tidlige brev med sjeldnere merker. I
alt 11 forsendelser inkl. Michel 156-59 komplett på
REK-brev til Danmark, Michel 147 på AEROGRAM
til USA og Michel 116 på brev i blandingsfrankering med Württemberg (fransk sone).
4503 **
Samling fra Mi. 154 rimelig kpl. etter hovednummer til 1969 på albumark. Fin kvalitet. (>€ 610
tom. 1959)
I 4504 o
Samling på albumark rimelig kpl. 1954-73. Litt
ujevn stpl.kvalitet i starten, senere er mye fullstpl.
Wiesbaden på merker med originallim. Et par
utgaver også før 1954.
4505 **
Årbøker 1984-89 ”Jahreszusammenstellungen”.
1984-85 med lett slitasje på ”kassetten”, og i disse
to samt 1989 er innlegg av sorttrykk/Sonderdruck
uttatt. Ellers fin kvalitet. (€625)
Berlin (Michel)
I 4506 o
I 4507 **
1200
500
700
900
800
750
2000
500
400
400
750
1200
600
600
600
3000
2400
2000
1700
1200
750
700
500
500
1-17. Sort overtrykk kpl. til 1 M, der 15, 25, 50
og 84 pf, samt 1 M er sign. Schlegel BPP. Bra
kvalitet/lott (€618).
1-20. Kpl. ”sort overtrykk” med tils. positiv, men
italienskspråklig fotoattest Gino Bondi. Vi ser dog
matt limflekk på 5 M. Ellers bra. (€450)
1000
1-20. Serie svart overtrykk, 15, 25 og 84 pfg.
er signert Schlegel, og det er også 1-5 mark i
luksuskvalitet! (€ 3000+)
3/33. Ni ulike overtrykk i litt ujevn, men mest bra
kvalitet. Ves. verdi i nr. 33 med troverdig stpl.
som dekker overtrykket; dette i rel. bra kvalitet.
(ca. €700)
19. 3 M black overprint with full date 7.11.48 cds
”Berlin Fro...” partly covering the overprint. Weak
colour in upper margin (from printing?), fine condition. Unsigned though. (€900 + 2 M lilac with fake
cancellation)
33. Rødt overtryk, 1 Mark. Pent merke, sign.
Schlegel BPP. (€600)
21-34. Kpl. serie rødt overtrykk 1949, ves. bra
og lettstpl. kvalitet. Uten signaturer, men på 1 M
troverdig datostpl. som dekker overtrykket. (€1000)
6000
700
900
500
500
x 4508 o
2500
I 4509 o
400
I 4510 o
1200
500
F 4511 o
x 4512 o
750
600
800
1000
57
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
x 4513 o
21-34. Rødt overtrykk kpl., der de fire dyreste er
sign. Schlegel BPP. Bra kvalitet (€1000).
F 4514 o
68-70. Valutarammede kpl. enkeltmerker, stort
sett lettstpl. 10 pf med sign. Schlegel BPP, 30 pf
med ukjent og verdiløs blyantsignatur. Relativt bra
kvalitet. (€700)
I 4515 o
106-08. Keiser William-kirken. 10 stk. lettstpl.
serier. Oppstpl., ikke-postgått vare, de aller fleste
med årstall 1954. (€2600)
I 4516 o
106-09. Keiser Wilhelm-kirken i bra kvalitet, med
troverdig avstempling. (€260)
I 4517 o
182-86. Heuss 1959 i kpl. 4-blokkserie, god kvalitet. (€1200 som to par)
I 4518 o
199-212. Berømte tyskere i kpl. 4-blokkserie, god
kvalitet. (€1300 som to par)
I 4519 o
242-49. Byggverk 1964 i kpl. 4-blokkserie, god
kvalitet. (€560 som to par)
I 4520 o/**/* BERLIN/SONER. Velfylt samling i perm
1948-90. Alle tidlige utgaver i blandet kval. 1+2
mark sort overtryk ekte, men falskstpl. Et par
andre sign. Rødt overtr. usign., UPU, Klokker,
Valutaramte komplette. Dessuten spennende
avsnitt Soner, Bygninger etc. Bør sees.
I 4521 **
Samling til 1990 i LT SF-album, komplett fra
1952. De siste tre år på innstikksark. God kvalitet. Oppgitt € 3860.
x 4522 o/* God samling til 1984 i LT-album, med mange
bedre merker, som prov., velgjørenhet, alle klokker. Mange flotte stpl. i nyere del. Noen dubletter,
noen med småfeil (angitt €4048). I tillegg noe
fra fransk og alliert sone, virker ikke å være
medregnet.
I 4523 o
Samling 1949-57 i god kvalitet på plansje. Oppgitt
AFA 16.000,-.
I 4524 o
DAVO-album med komplett samling 1955-87 etter
hovednummer, innsatt med sorte klemlommer.
Inkl. ikke heftemerker, men alle miniark i perioden
er med. Fin kvalitet på de aller fleste, med god
andel postalt brukte merker.
I 4525 o
Utv.hefte med en del bedre merker fortsatt tilstede,
bl.a. Mi. 6, 10, 38-39, 61, 63, 71, 78-79 og 108
(€645 for disse alene).
4526 **
Samling 1965-90 på albumark. Overkomplett med
noe utbygging rundt heftemerker/-kombinasjoner.
God/prima kval.
I 4527 o
Innstikksbok med dubletter, med noen bedre
merker i starten.
I 4528 o
Liten samling eldre med mange bedre, dog mest
verdi i merker fra UPU-serien. En litt rund hj.tagg
på 1 M upu, ellers jevnt bra kvalitet. (€600)
I 4529 **
Samling 1952-59 i god kvalitet på plansje. Oppgitt
AFA 5180,-.
4530 **
Ganske velfylt samling ** 1960-76 i velholdt, men
eldre type Lindner Falzlos. God kval.
I 4531 o
To innstikkbøker, den ene med mindre samling.
Den andre med dels massevare, ves. dublettvare.
DDR (Michel)
I 4532 **
I 4533 **
I 4534 o
I 4535 **
I 4536 **
4537 o/*
I 4538 o/**/*
4539 o/**/*
4540 o/**/*
I 4541 o/**/*
I 4542 o
58
120-22. Fin postfrisk serie tysk-kinesisk vennskapsbånd 1951. Mi. 122 med et relativt stort
”merke” i gummieringen, fra produksjon? (3600).
805B. Eisenbahn-utgaven utagget i kpl. 10-stripe
med information fra Sieger-abonnement, der enheten kostet 395 DM. God kvalitet. (€400)
BL 6. Goethe minisheet, fine special canc.
Weimar. (€300)
Tjeneste 29 II Wz 2XI. 5 pf smaragdgønn postfrisk
fra opprevet 4-blokk med fotoattest Weigelt. Ørliten
rødaktig fargeavsmitting i gummien bak skimtes
svakt. Dette er ø/v merke i blokken. Sjeldent
merke! (M € 1500)
Samling til 1990 i innstikksbok, alle gode
merker og miniark er der i god kval. Det mangler en del på det nyere, vesentlig i perioden
1973-81.
Samling 1948/90 i to pene Davo-album uten
lommer. Samlingen er komplett på frimerker,
men mangler en del miniark, spesielt de dyre.
Også en del SBZ. Meget pen og ryddig samling, med kun noen få ubrukte merker. Høy
kat.verdi.
Grunnsamling i 2 permer 1949-1990. Pent besatt
med de fleste eldste. Mange merker.
Samling til 1984 i fem SAFE DUAL med kassetter,
og 1985-89 på LT-ark i perm, stort sett stemplet.
Ser ut til å være komplett minus to merker og to
taggede Marx-blokker (de utaggede *), dog er
brukserien 1952-53 til dels feilmontert. Også litt
sovjetsone inkl. Goethe-blokk.
Lagerparti i seks (4 tykke) innstikkbøker til langt
utpå 1980-tallet, meget ryddig. Ganske mange
merker, men nesten kun stpl. merker oppsatt etter
AFA-nummer.
Samling i to innstikkbøker fra SBZ til 1990, med
ca. 2325 ulike merker (derav flere i sammentrykk)
og innpå 100 miniark. Vekt på stpl. merker, dels
postalt brukte innimellom, men noe ubrukt (ves.
**) innimellom.
Samling av vesentlig interesse 1949-55 med
mange bedre serier og enkeltmerker i fin kvalitet.
Senere nyere materiale på ytterlige albumark og
dels rotete dubletter på Varioarkene. Sistnevnte
avdeling småpen, med stor vekt på postalt brukte
merker: noen halvgamle merker Brasil har også
sneket seg med.
1700
1000
1500
400
1200
1250
600
5000
3600
2400
1200
750
700
700
500
500
500
450
400
600
500
600
1500
3300
3000
1750
1500
Obj.nr.
Utrop
500
I 4546 o/**/* KOLONIER OG OMRÅDER. God samling i
perm. Pent besatt med mange merker fra
Kolonier, Böhmen, GG, Saar, Danzig og Memel
m.fl.
I 4547 o/* God samling i Schaubek-album i o/* kvalitet.
Inneholder et godt avsnitt Soner, Berlin og
DDR. Mange bedre serier og merker.
I 4548 o/* Eldre samling - spredt besatt. Mange Riket inkl.
mellomgode, tjeneste. Bund med mange gode
tidlige ”blå”. Berlin med bl.a. Rødt overtryk,
noen klokker m.m.
I 4549 o/**/* To lagerbøker med mye tidlig DDR inkl. bedre.
Også mange soner og lokaludg.
4550 o/**/* Eske med oppgitt 5000 ulike merker, for uker med
sortering. Naturlignok mye DDR observert.
I 4551 o/**/* Rød innstikksbok med Danzig, Saar, Berlin, BRD,
DDR, Tyske Riket og div. områder, en del bra her
og der, verdt en titt. (€1200)
I 4552 Br Eske med 84 diverse forsendelser ca. 1900 og
utover. Hovedtyngden er 40-årene med div. stempler og frankeringer. Inspisér.
I 4553 o/**/* Skrint besatt, tykk lagerbok med div. utgaver ves.
Tyske Riket og ymse områder før 1950. Dels
mange av noen utgaver, men mye i fin kvalitet.
I 4554 o/**/* ALLIERT SONE. Samling med mange merker
1946-49 på albumark, mye er samlet dobbelt ves.
** og stpl. Bra kvalitet, men noen stpl. utgaver
vurdert ”as is”.
F 4555 Br Brev til Finland frankert med bl.a. Flugpostmerket
1948. Stpl. 19.6.48 som er riktig for bruk av dette
merket. Ank.stpl. (€ 400)
I 4556 o/* 23 innstikkort med ves. bedre innhold tidlig DDR,
BRD og Berlin ca. 1947/55. Bl.a. Lortzing, ERP,
Goethe 1949, m.m. Oppg. AFA 2002: 14543,-,
men dette er uten red. for de underordnete * i lotten. Kval. virker ves. bra.
4557 o/* Bra lott med 13 større, ganske velfylte
UTVALGSHEFTER med Riket, områder, soner,
BRD m.m. Mye kurant RIKET. Dels litt uttatt og
de fleste synes å være priset for ca. 30 år siden.
Meget god merke-variasjon.
4558 o/* Samling 1872-2002 i to bra Schaubek-album, samt
DDR til 1990 i to andre, mange merker, mangler
de beste.
I 4559 Br BREV. Interessant parti med 40 pene brev fra
1840-/70-årene. Alle i usedvanlig pen og velbevart
kvalitet og med fine linje- og rammestempler m.v.
fra bl.a. BERLIN, BRÜSSOW , CAMMIN POM,
CAROLINENHORST, CLEMPENOW, CODRAM,
PYRITZ, JAKOBSHAHEN, REGENWALDE osv.
I 4560 o/* BRD/BERLIN. 32-siders bok full av godt dublettmateriale med vekt på perioden 1975/70-tallet inkl.
tallrike TILLEGGSVERDIER, ves. stpl. Også sporadiske innslag av noen eldre, dels mellomgode
merker, også 6 stk. Azadhind *.
I 4561 o/**/* Hyggelig roteparti med en del bedre merker her og
der, men bl. kvalitet og uoversiktlig: Stater, Riket
og Brd i all hovedsak.
I 4562 o/**/* 11 doble innstikkplansjer med materiale, ves. Riket
og BRD. Noen pene tilleggserier, billig miniark
duplisert. Dels pent oppsatt på plansjene.
I 4563 o
BRD, DDR. 52 merker BDR + 12 DDR, merkene
er litt ”bulkete”. Oppgitt AFA 10.000,-.
I 4564 o/**/* Samling Tyskland i fire 64-siders innstikksbøker
(pene) med mange merker. Innstikksbøkenes verdi
alene tilsvarer ca. utropet på hele samlingen.
I 4565 o
Roteparti i innstikkbok med eldre materiale: Stater,
områder og vekt på Riket - tjenestemerker. Bør
sjekkes.
4566 o
Tre kartotekesker med ves. nye BRD og i mindre
antall BERLIN, dels masse merker.
3000
Tyskland Diverse
Ungarn (Michel)
500
3000
1200
500
900
900
900
800
700
700
700
500
500
500
500
500
750
I 4570
750
I 4571
I 4572
I
I
Vatikanet (Michel)
600
600
700
2200
2000
1500
750
600
500
500
500
400
Østerrike (Michel)
Østerrike - enkeltmerker (Michel)
I 4584 o
I 4568
F 4569
500
1000
I
1500
1000
Utrop
x 4582 **
21-36. Definitives, complete set, MNH (€400).
4583 o/** Lagerparti. To tykke permer med dublettlager ves.
** til 1991. Svært tynt før 1960, men deretter godt
med merker, tynnes ut etter 1980 med da ves. 1-2
stk. av hvert merke. Renslig og oversiktlig oppsatt.
I
2000
1000
2000
3000
400
4. Meget pen 10 Kr ”Stendruck” med et par eldre
stpl. bak., flott tg.kvalitet for utgaven. (€250)
*
6a. Franz Josef, 25 K, violet. Fine mint copy.
Has a thin corner in upper left corner, and NOT
as mentioned in the right corner, also we cannot
detect the small tear that is mentioned in opinion
by Nikolaus Barabássy BPP. (€1600)
o
6a. Pen 25 Kr “Stendruck”, litt skjev men meget
godt tg.kvalitet for utgaven. (€400)
o/* 128/161. Duplicate collection on several
albumpages with 440 items from 1913 set incl.
2 Kr x4 and 5 Kr x2. The other values in much
higher numbers. Approx. 300 items from 1914
set, incl. 5-6 each of 1-5 Kr. Approx. 90% is used.
Much nice/good condition. (€ 1000 for the 1-5
Kr alone !!)
**
502-10. Pen serie luftpost 1933, bra kval. (€380)
o/**/* Utmerket samling i to bind. En del Josef og
etterfgl. utgaver. Framover mengder av merker uten de dyreste. Avsnitt BOB. Reell samling.
Obj.nr.
4573 o/**/* Større lagerparti 1945-72 montert på nøytrale ark
i flere KABE-permer. Også dels en del materiale
tilb. til 1916 men da ves. bruksmerker i antall. Mye
er stpl., med mindre antall ** (dels * i det eldre)
innimellom), kvaliteten er bra. Antallet merker er
veldig høyt. Helt på slutten noen miniark også i
antall, innslag av utaggede.
4574 o/**/* Stor fylt restkasse. Riktig mye materiale i lagerbøker og stort kartotek i 6 lange kasser med
pergamynposer. Inneholder bl.a. mange postfr.
serier osv. God kasse til klubber og utvalg. Stor
utst.verdi!
4575 o/**/* Samling i to egenmonterte permer til 1977.
Grunnsamling før 1945, senere masse merker og
noen få miniark; det aller meste stpl. Videre samlet
med dubletter i fire innstikkbøker til 2004, fra ca.
1992 mye/vesentlig **!!!
4576 o/**/* Tre pakker á 2500 ulike, tils. vesentlig materiale
før 1980.
4577 o/**/* Mindre samling med dels spesielle utgaver og
varianter fra områdene: Arad, Banat-Banska, m.m.
Mest *, ves. bra kvalitet.
4578 o/**/* Bunke albumark med fine jub.serier 1935-44
kraftig duplisert, mest stpl. merker, dels ** innimellom. Fin kvalitet på de fleste. Medfølger også en
pen BL 4 **.
4579 o/**/* Fem store rest-utvalgshefter med mye materiale,
ves. før 1970. En del eldre/halvgamle, kpl. serier,
miniark. m.m.; god variasjon. Rest-salgsverdi ca.
4100,-, som ikke er sjekket mot dagens kat.verdi.
4580 o/* Seks utvalgshefter prod. for et par tiår siden, med
vekt på eldre og halvgamle merker. Starter med
mellomgode Franz Josef, og god spredning utover,
samt hyggelig avdeling okkupasjoner!
4581 o/* Fint dublettparti tallserien 1874/1898 på to albumark. Definitivt usjekket av oss. Kvaliteten er
ofte bra.
500
I 4567 o
1250
1100
I 4543 o/**/ Parti med FDC og pene, filatelistiske brev før
Br 1970, mye til samler i Norge. En del FDC 1957-59
har kat.verdi over €200, + noen andre, dels eldre
FDC. Ca. 50 øvrige forsendelser med flott frankering, dels kpl. serier.
I 4544 o/**/* Eske med 600 gram vasket vare, løst og i noen
perg.poser. Virker ganske variert.
I 4545 o
Tusenvis av dubletter sirlig montert på bunke ark i
ringperm, fra tidlige til moderne. Det er oppgitt AFA
2005 ca. 17000,-, men da er nok noen bruksmerker i starten kraftig overvurdert. Kval. virker bra.
41 IID. 50 Kr. prakt LEMBERG/LWOW, liten brett
på hj.tagg 4. Dette nevnes også i fotoattest G.
BABOR VÖB, som bl.a. omtaler merket som
“Bildseitig PRACHTSTÜCK”. (€200 +)
x 4585 *
161-77. Geburtsdagsutgave i god normalkvalitet.
(€ 550)
I 4586 **/* 498/543. Complete set in unused/unmounted
mint condition also some of the better values as
Michel 541 and 543 is unmounted mint. Fine and
scarce set.
F 4587 **
555A. Fine WIPA single, on normal paper. (€320)
I 4588 **
555B. WIPA. 50g + 50g (Fazerpaper). Perfect centered unmounted mint copy with bottom margin.
Missing in most collections. (€750)
I 4589 **
557-62. Charity set of 1933, in fine condition, without any trace of hinges. (€440)
I 4590 o
696 IA. Hitler 5 RM. Ovpd. type I (18½ mm). Fine
lightly used copy. One cornerperf. NE is creased.
Rare stamp. (€1500)
I 4591 **
955-56, 968y, 984-87. Kpl. serie med luftpost
fugler 1950/53, bra/god kvalitet. (€380)
I 4592 **
BL 1. WIPA minisheet. Unmounted mint copy in
superb condition, incl. original “leave”. (€3700)
Østerrike - samlinger/lotter
I 4593 o/Br Pen samling 1867-1880 stempler på Franz
Josef I-utgaver oppsatt med klipp, en del brev
osv. Attraktivt og sjeldent sett materiale.
I 4594 o/**/* Samling 1908-88 i 3 fortrykksalbum. Inneholder
riktig mange ubrukte/postfriske sett inkl. flere
gode som 1925 Luftpost komplett, Michel
567-87 komplett, i den nyere del med alle
miniark, inkl. diverse nytrykk bl.a. WIPA osv.
Ganske massiv samling og tils. komplett fra
1954 og frem.
I 4595 o
Samling til 1987 i Schaubek-album, ganske
fyldig før 1940, komplett (minus 4 merker 1948)
etter 1945. Stort sett god kvalitet. Bør sees!
I 4596 o
Liten spesialsamling 1 Kr. 1867 avisporto
”Mercury-head”. Meget interessant samling med
trykkvariasjoner, papir og fargenyanser, varianter,
5 helt eller delvis privattaggete merker samt
enheter inkl. STEMPLET 18-BLOKK. Sjeldent sett
materiale.
I 4597 o/**/* Lagersamling 1858-1950 i 2 tykke innstikkbøker.
Inneholder masse av komplete seet og utgaver
i antall, inkl. flere mellomgode ubrukte/postfriske
sett i antall. Spes. godt og meget velfylt avsnitt
”BOB” inkl noen blokker osv. Alle de merkene som
står på høykant er postfriske og de er liggende
ubrukte.
I 4598 o/* POST I UTLANDET/FELTPOST. God samling på
løse sider med bl.a. godt avsnitt Post i Tyrkiet,
flere ”KUK” (Feltpost) merker og komplette sett.
Samlet stemplet/ubrukt.
I 4599 o/* Samling KONGEUTGAVER 1858-1918 på 13
albumark, inkl. 1858-serien, 1,05 kr 1858, nr. 41 II
E, samt 10 kr 1910 *.
I 4600 **
Samling 1947-89 i innstikksbok, ikke komplett.
Oppgitt AFA 10.730,-. God kvalitet.
400
900
1500
600
1500
900
1500
700
7500
4500
4000
3400
2000
2000
1500
1200
1000
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I
I
I
I
I
I
I
I
Utrop
4601 o/**/* Div. dublettmateriale i 6 innstikkbøker, med sporadisk innslag av andre land. Klassisk/moderne,
brukt og ubrukt, helt uoversiktlig, men vi har ikke
observert sjeldenheter. Mange jub.utgaver etter
1960.
4602 o/Br/* Rotelott stort sett klassisk på plansjer og i innstikksbok, morsom lott inkl. 5 brev fra 1. utgave.
4603 o/* Lagerbok fra bo, med mest eldre merker i salig
blanding, dels tett-i-tett på noen av sidene. Mye
”bob”/feltpost i blant. Kan kanskje være noen småting her? Vi har ikke kikket nøye på dette.
4604 **
Samling med noen eldre og halvgamle, dels bedre
merker på noen småplansjer til 1955. Bl.a. 952-54,
929-32 og 984/87. Tils. god kvalitet, men flere
av de bedre merkene er trolig regummiert, derfor
moderat utrop. (oppg. €1022 som **)
4605 o/* Rester på div. ark/plansjer. En plansje med klassiske utgaver med dels bedre merker i meget
ujevn kvalitet, eller div. eldre og halvgammelt. Ikke
sjekket i detalj.
4606 o
LOMBARDIA & VENEZIA. Liten samling med ok
Mi. 1, dels tett Mi. 2, ok Mi. 8 II, men bretter på
Mi. 19 og tynnhet på Mi. 23. Ellers hyggelig med
16 ulike.
4607 Br To pene forsendelser LOMBARDIA. Ett med Mi.
3 single på lite brevomslag fra Mantova 1851 til
Modena med blått ank.stpl. Ett annet brevsomslag
fra Milano med Mi. 5 med stpl. ”Dopo la partenxa”
stpl. som antyder at brevet ble levert for seint.
Sistnevnte enhet pent utstillingsmontert med
forklarende tekst.
4608 Br Mindre brevparti eldre og nyere i lite album (ca. 50
enheter?) inkl. et par fine adressekort til Smyrna
ca. 1917, annen sensur, forsendelser fra dagens
Tsjekkia/Ungarn, m.m. Også noe ny, kjip vare.
4609 o
REALISASJON: 18-34. 1860-64 komplett, skadd
tg. på 24 og 28 ellers OK. Avismerkene med ok
marger.
Afrika (Michel)
4610 o/**/* Innstikkbok og noen sider med div. innhold, ves.
britisk Øst-Afrika (KUT). Bl. kvalitet, men masse ves. billigere - merker, med innslag av litt annet.
I 4611 o/* LIBERIA. Dublettert samling på 35 velfylte sider i
innstikksbok, noe kaotisk oppsatt!
750
Obj.nr.
I 4624 o
600
x 4644 **/* Samling 1892-1958 i album, ganske pent
belagt, fine tidlige utgaver, blokk 2-8 etc.
Hengslet før 1938, deretter **. Kvaliteten er
gjennomgående bra/meget bra (Mi € 3600).
A fine collection 1892-1958, ** from 1937
onwards.
4645 o/** En samling 1988-2008 i fire SAFE DUAL album.
Samlingen er ikke komplett, men har en mengde
merker og sammentrykksark, hefteark, og innsatt
både ** og o parallelt.
I 4646 o/**/* Samling 1894-1973 i Schaubekalbum, med vekt
på ubrukte merker (stort sett ** etter krigen)
med mange bedre merker/utgaver. Uvanlig
utbud!
I 4647 o/**/* Mest stpl. samling i to bind. En del mellomgode
klassiske. Fremover spredt besatt. Også BOB med
en del ”pre-cancels”. Se bilder.
I 4648 **
En samling småark og sammentrykksark til ca
2005 i full SAFE DUAL-album + 5 ukuttede storark
av småarkene + ett miniark i meget stor størrelse, disse oppbevart i papprør. Pålydende verdi
= $ 908,-.
4649 o/** Ett ryddig dublettparti fra 15 c.-perioden til 42
c.-perioden i to tykke innstikksbøker, der det også
er satt inn en del stemplede, samt en folder med
hefteark etc. Vi har grovestimert pålydende for **
til $ 1000,-.
4650 o/** To sprengfulle dublettalbum ca. 1954/2002 med
masse merker, en del ** i blant spes. mot slutten. I
tillegg dublettbok med enklere, halvgammelt materiale, uten større verdi her.
I 4651 o/**/* Grunnsamling til 1994 i to DAVO-album. Ves. stpl.
samling med noen mellomgode før 1920 i noe
blandet kvalitet, men dels kraftig redusert for noen
merker med feil. De siste 10-12 årene mye **
inkl. Columbus o.a. miniark. (omregnet fra Michel
til 21600)
4000
I 4626 Br
I 4627 o
I 4628 Br
500
I 4629 Br
500
I 4630 Br
500
400
F 4631 Br
I 4632 Br
I 4633 Br
400
I 4634 Br
100
I 4635 Br
300
1500
I 4636 Br
Amerika (Scott)
USA (Scott)
USA - enkeltmerker
F 4612 o
F 4613 o
1. 5 c Franklin, nice copy with two creases and
small thin spot.
1. Franklin. 5 C. Very fine used copy by red gridcancellation. A faint corner crease NE, almost only
affecting the margin. ($600)
500
1000
I 4637 **
I 4638 *
I 4639 *
I 4640 *
I 4641 o
I 4642 Br
I 4643 Br
F 4614 o
F 4615 Br
F 4616 Br
I 4617 Br
I 4618 Br
I 4619 o
F 4620 Br
I 4621 Br
F 4622 o
I 4623 o
2. Washington. 10 C. Very fine used copy.
Fresh stamp with fine to very big margins at
south part of adjoining stamp! Rare stamp in
PERFECT condition. ($1350)
10A. Fine deep orange brown singel (stated
post. 34R0), tied by small grid cancellation. At
left cds Canandaigua, NY NOV 27 (1851), to
Humphreysville (CT). Add. info to follow. Beautiful
item.
11. Singel corner margin copy (identified at 11A,
pos. 100L2L, some arguments on that to follow)
tied by neat grid cancellation and red New Orleans
cds Aug 4 (1853), to Louisville. The letter discusses yellow feber and business. Very fine item!
11. Singel on Californian cover with inky double
circle Sonora cds, and stamp tied with grid cancellation. Message “Missent” (to Santa Clara).
Claimed to be scarce. Fair condition on cover,
stamp somewhat irregularly cut.
11. Singel on small, lovely embossed cover with
handwritten “Middlebury” (Conn.), stamps identified at 11A, pos. 45R1L (stated). Sent 1853 within
Conn. Some edge toning, but otherwise nice.
17. 12 cents utagget, renslig og fint merke, men
noe innklipt nede. ($350)
35. Very fine folded letter with 10 cents Wash.
in stripe of 4, tied by indistinct New Orleand
cds, to Very Cruz, Mexico. Company backstamps and, bold “5” reales due marking. Good
condition on the stamps, with weak soiling
on one of them. Clean cover with regular fold
away from the stamps.
65. 3 cents single on fair cover cds Saint Paul
(MN) May 15 (1864) double circel and target
cancellation on the stamps. Backside with blue
and red piping with embossed eagle and shield. To
Upper Strasbourg (PA). Good.
76-77. Bra eks. 1861-utgaven 5 og 15 cents.
Lettstpl. ($375)
96. 10 cents Washington with grill. Nice copy
($250).
2500
USA - samlinger/lotter
1000
800
500
500
350
2000
350
550
400
Utrop
400
I 4625 o
700
96. Småpen 10 cents med tydelig “grill”, lettstpl.,
normal/bra tg.kvalitet for utgaven. ($250)
145-53. Fin serie til 24 c, identifisert av innleverer.
Mest bra kvalitet. ($800)
150. Singel on nice cover to Switzerland with red
cds ”New York Paid All/Via eng. & Oste” OC 30
(1872). Backstamped, nice stamp condition.
156-65. Fin serie til 30 c, identifisert av innleverer.
Mest bra kvalitet. ($560)
178. Taylor 5 C. blue 1875. Nice, illustrated cover
to Germany. Some perf. faults.
183. Fine 3 cents stationary cover with 2 cents
uprate, cork and fine cds Salzburg, Mich. Aug
23 1882, to Hannover (Germany). Message ”per
German mail. Bremen or Hamburg steamer”.
Clean and fine.
183-84. 2 + 3 cents banknotes on fine cover to
Stockholm, with NY May 13 81 duplex cds. Quite
good, sligth perf wear on the 2 c stamps.
183, 207. Bicoloured postage on fine cover to
Sweden with New York JUL 16 82 duplex cds.
Backstamped twice incl. unusual, small Stockholm
K.E. cds. Quite fine cond.
206. Single on stationary U257 Doylestown
(PA) duplex cds Jun 27 1888, to St. Petersburg.
Backstamped NY and Russia. Some ink traces at
left, otherwise clean and scarce letter.
210. Stripe of 4 on uprated U277 stationary, with
primary New Haven duplex cds Sep 2 (1887), to
England. In England redirect once, before return to
Usa, many backstamps, + oval ”Brown Shipletters
Liverpool” on front. Some wear, but very decorative item.
211. 4 cents uprate on U113 stationary cover to
Germany, with NY duplex cds Aug 21 1886. Some
light ink stains, otherwise very fine, with handwritten ”America” in upper margin.
211 x2. 8 cents update on U277 stationary cover,
with NY duplex cds Aug 29 1885, to Hannover/
Preussia. The cover with some bottom reduction,
but appears fine. In addition a neat cover with
SC 158 single on 1879 letter with magenta cds
Washington Mills. Finally a domestic cover with
SC 285 + 287 to Germany 1899.
213, 216. Both banknote stamps in pairs on
updated, registered U311 stationary cover with
cork cancellations, from Tombstone, AT. Some
edge wear. Sent to San Francisco.
282, 330, C18. Three better stamps, all never
hinged, but small irregularity in the 6 c. Very fine
Zeppelin. (stc $580)
283. Fine pair, very barely visible trace from
hinge. One stamps nearly **. Midperforation partly
loose. ($300)
302-08. Fine bruksmerker til 13 cents. Bra kvalitet.
($ 405)
323-27. 1904-serien i bra kvalitet, men dobbelthengslet og moderate papirrester bak. ($418)
388. Coil stamp. 2 Cents, perf. 12 vertically. Used
copy in fine condition. ($550)
FANCY CANCELLATION. Very decorative cover
franked with 17 Cent from MANAWA WIS. NOV.
19 1929 to Stratford.
FANCY CANCELLATION. Very decorative cover
with a 4 Cent block of 4 and a single 1 Cent, paying correct rate of 17 Cent for domestic destinations sent from TATE DEC. 15 1930 to Bridgeport.
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
900
500
650
250
500
400
500
600
700
400
500
450
700
400
500
500
750
250
250
3000
3000
2500
2500
2000
1750
1750
Obj.nr.
Utrop
I 4652 o/** Fint parti i innstikkbok med mindre, men bra stpl.
samling med interessant del før 1920. Videre
avdelinger med blokker, **, og noe ”bob”. Det
må sies at det stemplingen er langt bedre enn
normalen!
I 4653 o/**/ Utradisjonell samling med eldre og nyere merker
Br i blanding i Optima luksusperm. Her finnes, klassiske merker med bedre - dels bl. kvalitet, fin
avdeling ”pre-cancels”, noe ”bob”, nyere miniark
og serier/sammentrykk, lett innslag områder, forsendelser eldre/nyere, m.m. Må bare sees.
4654 o/** Grunnsamling til 1984 i Schaubekalbum. Lite
før 1930, deretter mye merker, de siste 4 år **.
Deretter til 2006 innsatt i to kontorpermer mest
enkeltmerker **, ikke komplett, men fyldig.
I 4655 o
TJENESTE. Flott og fargesterk lott med ca. 30
ulike merker fra diverste departementer. Virker
renslig, men et par mindre anm. må forventes.
(oppg. $1150)
I 4656 o/**/* Bra lott med bra stpl. samling med en del mellomgode. Videre avdelinger med blokker, **, og
noe ”bob”. Kvaliteten virker bra, men noe * blant
de ustpl.
4657 o/** Samling til 1997 i fortrykksalbum (Davo fom.
1945), med grunnsamling og litt spredt besatt. I
tillegg tykk dublettbok med masse merker, ubrukte
albumark 1998-99, samt et par utv.hefter med
noen merker. Det meste er stpl., normal/bra kval.
I 4658 Br LUFTPOST. Tolv luftpostbrev 1919-42, fin lott.
I 4659 **/* LUFTPOST. To plansjer med merker og blokker,
de eldste er *, 65 c Zeppelin med kort tagg.
I 4660 o/**/* Samling til ca. 1968 i ett ”All-American” album med
mange merker, også med FN og en del helsaker.
I 4661 **
Samling ca. 1925-67 i innstikksalbum, ikke langt
fra komplett etter 1930, det aller meste i god **
kvalitet.
I 4662 Br BOSTON. Folded letter 1867 with red cds
BOSTON MAR 7, + blue cachet ”S”. Weak staining is not reducing the item’s attractivity. Referred
to Rowe rarity ”4”. Fine letter.
4663 o/**/ Roteparti fra samleropphør, med tallrike forsendelBr ser (mye til Norge) inkl. halvgamle. En del ** inkl.
halvgamle og noen årssett bl.a. 1979 i antall, samt
fulger i helark 1982, m.m. Ikke nøye sjekket.
I 4664 o
Samling i eldre Schaubekalbum med fyldig
avdeling 1930-85, men også noen tidligere, litt
Canal Zone, m.m. Noen bedre eldre i meget ujevn
kvalitet inkl. omtagget SC 77, dog mest normal/bra
kvalitet. I tillegg annen, nokså enkel startsamling
i eget album.
I 4665 o
Klassiske merker i utvalg til 1901, mest bra kvalitet. Mange mellomgode. (oppg. $800)
I 4666 o/* Innstikkkort med utvalg mellomgode før 1925, de
fleste ustpl. (oppg. $770)
I 4667 o
Liten samling 1862-1980, dog i all hovedsak før
1920 inkl. fin 1.serie luftpost. Mange høyverdier/
mellomgode. Kval. virker bra på de fleste. (oppg.
$685)
I 4668 *
BOB. Noen ustpl. express-, pakkepost- og portomerker. Mange tungt hengslet/blandet limkvalitet,
dog ikke sett tynnheter på stikkprøver. (oppg.
$1370)
I 4669 o/** 16-s. innstikkbok med god avdeling ** i 4/29-centsperioden, samt mindre avdeling stpl. 22/32 cents.
Boken er full av merker i ves. god kvalitet.
I 4670 *
Greitt utvalg 23 ulike eldre merker til 1913, mest
ok/bra kvalitet. (oppg. $560)
I 4671 o/**/* Liten lott mellomgode eldre og “bob” på innstikkort
27 merker, inkl. 24 cents airmail tofarget. De fleste
er stpl., men noen ustpl. inkl. ** “Norse-American”.
(oppg. $500)
I 4672 o/* FORGERIES and REPRINTS: Old reference
collection 80 stamps, also 14 from Japan and 3
Ionian Islands.
I 4673 o
Samling med 1712 ulike merker (innl. tall) ca.
1920 til 37-centsperioden, i en større og en liten
innst.bok. Normalkvalitet.
I 4674 o/** God samling 3/33-centsperioden i full innstikkbok.
Det er antydet Scott $360, som virker nøkternt,
kun et lite antall merker er stpl. Også noen ord.
helsaksklipp.
4675 o/* Samling til 2000 i tre bra Schaubek-album, mange
merker. Forsiktig utrop!
I 4676 **
Samling fireblokker lett duplisert til ca. 1968 i ett
“All-American” album med 450 stk., derav 20 FN.
I 4677 o/**/* Samling til 25-centsperioden med en del ** innimellom, i full 32-s innstikkbok. I starten et par mellomgode, normalkval.
I 4678 Br NEW JERSEY. Fine folded cover with bluegreen
cds TRENTON N.J. JUN 14 (1849), and ”5”
rare marking on FL cover. Some toning. Addr. to
Southbridge, MA.
4679 o
To innst-bøker (én 32-s.) med nyere dublettvare,
ves. 25-33-centsperioden. Innslag av nyere Japan
i den ene boken.
I 4680 Br STEAMSHIP ”Rockaway” on New Orleans letter
1854 with datelined FL & printed prices currents.
”Handwritten ”p. Rockaway” to Pigeon Hills AR.
The steamboat was lost later this year. Quite fine
condition.
I 4681 **
Liten lott med noen helark (bl.a. statsflaggene 13
cents og et ark til OL 1984) og hefter (disse oppg.
$190). I tillegg miniarksett Ameripex 86 og faunahelark 22 cents. God kvalitet.
I 4682 Br Stationary U311 with cds Dathill (CA) Mar 23 97,
to San Fr. Fine item.
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
750
750
700
650
650
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
450
400
400
350
300
59
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
I 4683 o
I 4684 o/*
Liten innstikksbok med eldre i blandet kvalitet.
Liten samling FØDERALE STATER / Confederate
States, ves. ustpl. merker. Rel. bra kvalitet, men
variabel limkvalitet/dels limløst. Usedvanlig populære merker, lavt utrop?
4685 o/Br FDC etc. Eske med 4 FDC-album med noen
hundre moderne FDC, en perm med do. helsaker,
en 64-siders innstikksbok med moderne dubletter
til 80-tallet, samt USA katalog US Postal Guide år
2007. GI BUD!
300
200
x 4686 o/Br/* ARGENTINA. En samling til 1931 på albumark,
ganske spennende innhold inkl. 3 klassiske
brev, ”massevare” av 12 og 13, noe Corrientes,
kvaliteten er noe varierende, bør sees!!
I 4687 o/* ARGENTINA. Samling 1882-1940, mye bra ubrukt
fra 20-/30-årene.
I 4688 **/* ARGENTINA 119. 20 Pesos 1899 in a fine block of
4, the two lower stamps are **. (€ 960+)
x 4689 o/* BRASIL. En samling til 1920 på albumark, inkl.
reparert nr. 1, fireblokk nr. 6 og flere hyggelige
innslag. Må sees!
I 4690 o/* CANAL ZONE. Mindre samling med noen mellomgode oppsatt som utvalg, som synes for det
meste å være priset til maks 35% av dagens
katalogverdi. Mye verdi i * Mi. 7 (€180, salgspris
400,-). Lett duplisering, og rest salgsverdi ca.
800,-. Bra kvalitet.
x 4691 o/Br/* CHILE. A very fine collection to 1930 on 27 pages.
In addition 3 extra pages duplicates of the imperf
issues! The condition is a bit mixed.
I 4692 o/* CHILE. The 7 different miniature sheets 1958-60
listed in Michel complete, incl. overprinted Malaria
on Rotary. (€ 815)
I 4693 o/**/* COLOMBIA. Samling 1883-1977 i Scottalbum,
med stater, meget god dekning etter 1950 med
mange miniark. Også litt Argentina innsatt bak i
albumet.
I 4694 o/** COLUMBIA. Parti i to innstikkbøker med massevis
av merker, dels mye duplisert. Uvanlig lott.
F 4695 **/* COLUMBIA 52. Scarce block-of-9 with 1870/77 5
Pesos, with mostly on the stamps being MNH. A
fresh photo cert. RPS states the unit is genuine.
(€450 ++ as *)
4696 o/**/* ECUADOR, COLOMBIA, PERU, BOLIVIA. Greie
småsamlinger i 4 innstikkbøker med ved. eldre og
halvgamle utgaver. Mye bra kvalitet, innslag av et
par andre land.
I 4697 o/* FORGERIES and REPRINTS: Old reference collection 275 stamps!
I 4698
MEXICO. FOURNIER FORGERIES 1856/75. Part
of album page from Francois Fournier’s ALBUM
DE FAC-SIMILÉS 1928.
F 4699 **
PERU porto 33-34. Høyverdier 1899 med overtrykk SPECIMEN i rødt. €1500 for vanlige merker
som *. Ok/bra kvalitet.
I 4700
URUGUAY. FOURNIER FORGERIES 1856/97. 2
album pages from Francois Fournier’s ALBUM DE
FAC-SIMILÉS 1928.
I 4701 o
URUGUAY. To innstikkbøker med en del merker/
dubletter, ves. stemplet materiale før 1965.
Kanskje ingen kostbarheter, men småint. lott.
I 4702 o/* VENEZUELA. Interessant lott med en del eldre
merker inkl. klassisk periode på to plansjer. Videre
en del div. av kartutgaven 1896 dels enheter, bl.a.
et antatt ekte tete-beche par 50 cent.
4703 o/* Div. plansjer med kurante avdelinger Costa Rica,
Dom. Republic, Guatemala og Salvador. Kun eldre
og halvgamle merker i fin variasjon. I tillegg en del
øvrige latinam. land på bunke innstikkark og en
minisamling Cuba i innstikkbok.
I 4704 o/**/* Samlinger fra mange land over 48 sider i innstikksbok, fyldigst er nok Dom. Republikk. Det medfølger en innstikksbok med spanske kolonier.
4705 o/* Mindre samlinger med dubletter på plansjer: Peru
(195), Guatemala (293), Costa Rica (200) og
Bolivia (380). Tils. ca. 1060 merker, synes å være
kun før 1940.
I 4706 o/* Fem små, men eldre og nesten fulle utv.hefter
med eldre og halvgamle merker Venezuela,
Uruguay, Peru, Mexico (inkl. fin avdeling tjeneste),
m.m. Kan ikke ha vært i sirkulasjon på i hvertfall
et par tiår.
2000
800
1000
1000
400
1500
1000
900
500
1000
750
China 1949 og nyere
750
1800
800
400
400
900
800
500
500
500
300
x 4709 **
900
I 4710 **
400
570/88. Chrysantemums complete 18 values,
very fine.
597-601, 736-38. 1961 Communist Party, plus
Pandas, UMM.
x 4711 **
648-55. The stage art of Mei-Lan-feng, tiny black
spot in gum of 22 F, otherwise very fine UMM.
x 4712 **
944-59. Landscapes og Huangshan, the last 5
values on the internet photo has tiny black traces
in gum, otherwise perfect condition.
I 4713 o/(*) Cultural revolution: 9 stamps incl. ”Our Great
Teacher ” complete (€ 587) + a few other items.
60
Utrop
I 4715 o/**/* FILIPPINENE. Innstikkbok full av merker, miniark,
4-blokker: dels duplisert. Blandet stpl. og ustpl.,
og kvaliteten virker bra. Det meste materialet er
fra før 1955.
I 4716 **
HONG KONG. Samling 1997-2006 i fire album
fra Nordfrim, med hefter og småark etc. Ser ut
til å mangle ett miniark og ett merke, men f.eks
miniarket i gull/sølv fra 2001 er både løst og i
spesialmappe.
I 4717 o/**/* IRAK. Grei samling et par 100 ulike til 1960-tallet
på albumark, dels høyere verdier og en del tjenestemerker inkl. Ves. stpl. og mye i bra kval.
I 4718 **
IRAN. Islamic Republic complete to December
2008 in stockbook, very fine.
I 4719 **/* ISRAEL 10-14 SZ. Nyttårsserien 1948 kpl. i vert.
par med mellomsteg. Meget sjelden sett, men med
hengsel på mellomsteget. (€968 som **)
I 4720 **
MACAU 552-57, BL 4. Musikkinst./AMERIPEX
1986. Prima utgave av sjelden og uvanlig serie.
(€500) Rare instuments issue incl. block, very
good condition.
I 4721 **
MONGOLIA. Komplett postfrisk 1958-2000 i 2
Vario-album m/kassetter.
I 4722 Br NED. INDIA. 43 brev, fin lott! 43 covers.
I 4723 o/**/* PHILIPPINES. Four double stocksheets with mainly 1930s/50s materiale, with some duplication. Still
fine and somewhat scarce material incl. scout’s
issues, mint sets, two M/S, and more.
I 4724
PHILLIPPINES and PUERTO RICO. FOURNIER
FORGERIES 1898/1904. Part of album page from
Francois Fournier’s ALBUM DE FAC-SIMILÉS
1928.
I 4725
TANNU TUVA. Håndbok på russisk for Tannu
Tuva, utg. 1976. Fin stand. Uhyre sjelden.
4726 **
THAILAND - BOOKLETS. Box with modern booklets, approx. 260 pcs. with numerous duplicates
(25-30 diff.?). Fine cond.
I 4727 o
Småsamlinger fra div. “gode” frimerkeland i Asia
med noen høyverdier i blant. Bra avd. Iran, ellers
kun land i Vest-Asia tom. Nepal og Sri Lanka i øst.
400
1200
900
800
500
1000
500
3200
500
600
I 4728 o/**/* Very fine collection mixed M/UM and used
housed in one thick fine DEVON SG-album
comprising stamps from most of the British
Empire incl. Great Britain, and with useful
areas such as Bermuda, Cape of Good Hope,
Ceylon, Mauritius, New Zealand etc. Mixed
condition.
x 4729 o/**/* Samling ves. eldre materiale oppsatt landevis
i tykk Optimaperm. Dekker de fleste land i
Samvelde, samt en avdeling moderlandet mot
slutten. Mange mellomgode og bedre merker
sett, men nokså ujevn kvalitet inkl. flere limløse og noen reparerte merker. Bør studeres.
I 4730 **
Meget godt dublettparti med vekt på Br. Kolonier
i Karibia, men også innslag av Amerika generelt
med innslag av latinam. land (bl.a. Mexico og
Brasil) og litt Usa. Dog ca. 75% flotte utgaver br.
kolonier, inkl. massevis fra moderne tid etter 1990,
også en del miniark o.l. Også noe fra Stillehavet
inkl. Sør-Georgia. Nesten alt er ** og i god kvalitet.
I 4731 o/**/* KASSE. Inneholder diverse innstikkbøker med
med bl.a. godt avsnitt MALTA og GIBRALTAR.
Også en del annet i blant. Ofte mange av hvert
merke og et par enkle bedre verdier, men ellers er
det mest volumet og den umiddelbare overveiende
fine kvalitet som gjør lotten attraktiv.
I 4732 o/** BRITISK EUROPA. Bra dublettlager
MINIARK/”Kleinbogen” fra Kanaløyene og Irland,
samt mindre innslag Nederland og Italia. Ves.
1980- og 90-tallet. Ca. 60-65% virker **. I bra
Varioperm.
I 4733 o/**/* Spennende eske med mest gammelt materiale i
poser og lagerbok. En del England, Canada og
Australia. Ikke sjekket!
I 4734 o/* Roteparti i to bøker/album, bl.a. dupliserte samlinger Canada og Australia, mens innleverer - trolig
med rette - forfekter at India kanskje er mest interessant. Også en del mix fra ulike områder på flere
sider, inkl. dublettplansje eldre Irland.
4735 o/**/* Lagerperm med en del materiale fra mange områder. Inkl. også noen eldre, ikke kostbare Omnibusserier; Afrika, Malaysia, Hong-Kong, m.m. Ves.
stpl. merker, kval. virker rimelig bra. Minimalt av
ikke-Samveldemateriale.
I 4736 o/**/* GIBRALTAR & MALTA. Bra samlinger i LT-album
(egeninnsatte, blanke lommer) 1965-83 ganske
fyldig på begge landene. Stort sett **.
I 4737 o/* Restparti på noen albumark fra større parti, med
intakte avdelinger Jamaica, St. Helena, en side
Gambia QV, m.m. Mange land repr., men til dels
svært få merker på hver. Flere mellomgode sett,
litt ujevn kval. på noen.
I 4738 o/* Liten innst.bok med eldre merker i salig rot på
noen sider, virker interessant.
I 4739
Rotelott i tre utvalgshefter og poser, eldre materiale. Må sees.
Obj.nr.
400
400
I 4746
F 4747
F 4748
x 4749
600
500
500
700
Australia og australske områder
I 4750
I 4751
I 4753
F 4754
I 4755
250
750
x 4756
500
I 4757
3500
I 4758
3000
I 4759
2000
I 4760
I 4761
2000
I 4762
I 4763
1250
I 4764
I 4765
1000
I 4766
800
I 4767
I 4768
700
I 4769
500
*
*
*
*
AUSTRALIA 1-11. 13 stamps incl. 3 shades.
AUSTRALIA 13. 5/- 1913, superb mint, almost **.
AUSTRALIA 14. 10/- 1913, average used.
AUSTRALIA 17/29. 15 stamps incl. better shades,
the rare 2/- 1915 with gum crease in lower right
corner.
*
AUSTRALIA 35/64. 18 stamps incl. better wmk.
and shades.
*
AUSTRALIA 57/92. 22 stamps, some are heavily
hinged/paper remn., mostly fine.
**/* AUSTRALIA 66. 1/4d 1920 in a bl. of 4, the two
lower stamps are **.
*
AUSTRALIA 96/134. 22 stamps, mostly fine.
*
AUSTRALIA O 11/25. 7 fine mint officials + 2 d (*).
o/**/* AUSTRALIA. Samling i 2 flotte fortryksalbum,
inneholder flere gode Kenguruer, og andre
bedre verdier. Meget flott besatt etter 1950 og
frem til 1970 deretter litt tynnere til den slutter i
1979. Inneholder også litt ”BoB”.
o/Br/* AUSTRALIA. A collection to 1963, we have picked
out many older mint stamps, much useful material
left, the 5/- O 27 with irregular perfs. The 10/- and
1 £ 1937 are **, otherwise o/*. Some covers incl.
o
AUSTRALIA. God og utbygd samling til 1997,
inkl. et par sider Cocos Keeling og AAT på slutten.
Tynn klassisk del, men fra 1930 meget stort antall
merker pent montert på A4-ark i ringperm.
o/Bs AUSTRALIA. Binder with postmark collection on
numerous old and less modern issues. Sorted on
postmarks types and cities, numerous Sydney and
Melbourne, but in between oddities and specialities (air mail, late fee, etc.). 100s of KGV, and also
numerous kangaroos Fair/good condition. Scarce
offer in Scandinavia. Needs viewing.
o/* AUSTRALIA. Mindre parti ves. Kenguru og KGV
på 5 albumark, samt portomerker til 5 sh. To ustpl.
5 sh Kenguru (den ene med kort hj.tagg) og én
stpl. 10 sh. Ellers mest i normalkvalitet. Medfølger
to fdc England 3.6.53 (alene £150).
o/Bs AUSTRALIA. Binder with second part on the
postmark collection. Fewer items though, but with
military mail, railway/TPO, Victorian travelling p.o.
pre-1910, money order offices, loose ship letters,
stationary pieces and much more. Very exciting for
the spesialist.
*
NEW SOUTH WALES 274. 10 sh perf. 10. Very
fine unused copy, with full gum. One perf. without
gum. (£425)
o/* NEW SOUTH WALES, QUEENSLAND. Samling
med mange int. utgaver i mye rel. bra kvalitet: på
5 albumark. Flere mellomgode/shillinger.
Bs QUEENSLAND. Plansje gamle Victoriamerker
på brevklipp.
o
SOUTH & WESTERN AUSTRALIA. Fine collection
on 4 pages, 75 SA with numerous O.S. overprints
and 45 WA. Some duplication. Average/good cond.
o/* TASMANIA. Collection with some 40 stamps, incl.
several ”high” QV in the starter. Mixed condition,
but several nice/good in between. Good value.
o/* TASMANIA. Samling med seks Van Diemens
Land, og ymse andre på plansje. Blandet kvalitet.
o
VAN DIEMENS LAND 8. 4d. orange, die II. Very
fine copy, used. (£425)
o
VICTORIA. Interesting collection with quite many
stamps, incl. numerous medium-priced items.
Quiet mixed condition, very mixed on the first
issues, better in the later issues.
o
VICTORIA. Collection from 1860s and onwards on
4 pages, several shillings to 5 sh. and postage due
to 1 sh. Condition mostly nice.
Canada og canadiske områder
F 4770 *
500
500
500
Utrop
500
F 4752
500
I 4740 o/**/* Parti med en del 4-blokker ** ves. 1960-tallet i
innstikkbok, + noe småtteri stpl./ustpl. på noen
plansjer, bl.a. helark £5 Transvaal nytrykk og liten
perg.pose Batum.
I 4741 o/* Klembind med samling ca. 1935-65, mange merker uten toppverdier. Også flott liten samling N.Z.
Dependencies.
I 4742 o/* Albumark med småpartier eldre merker fra bl.a.
Seychellene, Orangefristaten, Palestina, St.
Vincent og Zanzibar. Mye i rel. bra kvalitet, og flere
mellomgode i blant.
4743 o
Fem innstikkbøker med usortert dubletter Australia
og New Zealand eldre og nyere, + litt i konv.
(Aus.). Mange merker, men uten sjeldenheter.
I 4744 o/**/* Innstikkbok med mindre parti ENGLAND/BRITISK
EUROPA med greie innslag eldre Irland, Gibraltar
og Malta. Flere mellomgode.
I 4745 **
CORONATION 1937. Fine collection from 47
countries, all fine and cpl. sets.
3500
Brit. Kol./Samv.stater (St.Gibbons)
Diverse Br. Kolonier
1000
Asia (Michel & Yvert)
4707 o/**/* Two stockbooks with sparsely coverage of
mainly middle periode to 1950s, but some regional
issues. In addition appr. book with numerous
items. Needs viewing, but presumably cheaper
material.
I 4708 o
25 old bundles 1913/26, only a few diff. low-value
definitives, but not checked by seller.
Binder with 1980s FDC, stationaries and regular
covers. Many unadressed, mostly fine condition.
Totally 79 items.
Øvrig Asia
100
Sør- og Mellomamerika, Karibia (Michel)
China
Obj.nr.
I 4714 Br
BRITISH COLUMBIA. Fem ulike merker i meget
ujevn kvalitet, defekte SG 3 og 13, bra 14 og 21,
og rel. ok 31 “wing-margin”. (Deler av) originallim
på alle utenom den tørre SG 3. De to bra er £340.
x 4771 o/**/* CANADA. Samling til ca. 1970 i album, med
jevnt over godt og spennende innhold, vekt
på */**, også noen brev og hefter montert.
Bør sees!
I 4772 o
CANADA. Plansje med kun mellomgode eldre
og halvgamle merker i ves. bra kvalitet, alle med
notert SG-nummer og dels utdaterte priser. Et par
kval.anm. obsevert. (dagens SG: 496£)
4773 Br CANADA. Eske med 3-400 stk. FDC ves. 1975/90,
fin kvalitet. Kun ulike?
500
500
450
400
400
500
400
500
400
600
2000
1800
1200
800
750
600
1000
600
1000
650
400
450
1000
750
500
700
4000
650
600
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 4774 o
4775 Br
I 4776 (*)
Utrop
CANADA. Fint roteparti på noen Varioark med
vekt på moderne materiale - dels etter 2000. Bl.a.
6 stk. $8 grizzlybjørn og mange enkeltmerker fra
Milleniumsblokkene. Innimellom noen eldre, bl.a.
en fin serie Dr. Victoria 1897.
CANADA. Parti med 50-talls nyere hefter i tils. god
variasjon, samt bittelitt annet nyere ** materiale.
Fin kvalitet.
ST. JOHNS NEWFOUNDLAND 10. 2 d vermillion.
Fine unused copy. No gum as usual. (£425)
600
500
1000
Obj.nr.
I 4806
I 4807 o/*
4808 o/**
Falklandsøyene og øvrig britisk Antarktis
I 4777 **/* BR. ANTARKTIS 1-15. Første serier 1963 kpl.
til £1 svart/blå. Denne, 5 sh og 10 sh er er god
**-kvalitet (alene £110), de øvrige *.
I 4778 **
BR. ANTARKTIS 15a. Suppl.verdi 1969 £1 svart/
rød. Bra kvalitet. (£130)
I 4779 **
BR. ANTARKTIS. Sammenstilling 1970/2000-tallet
på 8 sider innstikkblad. Tils. kun komplette serier
og flere bruksserier.
I 4780 **
FALKLAND 192-207. Fin serie bruksmerker fugler 1960. Bra kvalitet. (£170)
I 4781 **
FALKLAND 193-207. Flott serie fugle-bruksmerker
1960, bra kval. (£170)
I 4782 **
FALKLAND. Ca. 7 plansjesider med fint og
variert moderne materiale til 2006. Innslag av
“Dependencies”. God/prima kvalitet.
I 4783 o/**/* FALKLAND. Samling 35 merker før 1953 på dobbeltplansje, oppgitt £ 572 + nr. 1, 3 og 7 (*). Nr. 7
er defekt,ellers tildels brunlig gummi på de **.
I 4784 **
SØR-GEORGIA. Fin samling på to dobbeltplansjer, ves. perioden 1985/94 inkl. lange bruksserier.
To serier x2, ellers ulike merker i fin kvalitet.
(€298)
Brit. kolonier - øvrige A-K
I 4785 **
ASCENSION. Fyldig samling 1963-82 i to pent,
egenmonterte album. Utbygd med noen 4-blokker,
“inverted wm.”, m.m. God kvalitet.
x 4786 *
BAHRAIN 20-37. The 1938 set lightly MM.
I 4787 *
BARBADOS 12. 1 sh black. Very fine pair unused
and with full gum. Gum fold at back. (£500+)
I 4788 *
BARBADOS 135/144, 163/169. 12 ulike småformat “Seal of Colony”, mgl. et par av de vanskelig
bestembare fargenyansene, og vi har regnet det
billigste. 2sh6 med mindre brunlig parti i v. marg.
Ellers god kvalitet. (£276)
x 4789 *
BARBADOS 170-80. 1912/16-serien i ves. bra
kvalitet. (£190)
I 4790 **
BERMUDA 79. Arkdel med 54 merker, synes å
være type III. Alle fine og ** (£648 som *)
I 4791 o/* BR. HONDURAS. Samling eldre til 1932, moderat
QV-del, videre fine ustpl. serier 1902/04 til $1,
1913 til $2, 1922 til $1 og 1932 kpl. Også div.
andre merker, bl.a. War Tax. Fin kvalitet på det
meste.
I 4792 o/* BR. SOUTH AFRICA COMPANY. Samling med
Southern/N. Rhodesia på noen få albumark, flere
mellomgode bl.a. fra tofarget jub.serie. Mye i bra
kvalitet, men litt ujevnt.
I 4793 (*) BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY 12. Arms.
£5 sage-green, unused without gum (a few short
teeth at bottom, but otherwise fine).
I 4794 **/* BURMA J25. Japanese Occupation. 1p. redorange, King George, India stamps ”overprinted”
handstamped unused 4-block. SG. £900++
I 4795 **/* BURMA J27. Japanese Occupation. 6p. bright
blue King George, India stamps ”overprinted”
handstamped unused 4-block. CLEAR opt. ON
BACK AND FRONT. 2 lower stamps, 1 with fold
and 1 with brown spot. (SG £1200)
I 4796 **
BURMA J28. Japanese Occupation. 9p. yellowgreen, King George, India stamps “overprinted” handstamped, MNH, 4-block. (SG £3600++)
x 4797 **
BURMA Collection incl. 1 set to 5 R, two low values + Rupi values **, 1938 set *, first officials set
to 5 R, 1-5 R **, but 2 R with gum creases.
x 4798 **
BURMA O 15-27. The 1939 officials very fine
UMM. (£ 225)
I 4799 (*) CAPE OF GOOD HOPE 7. Triangle 6 d. Very fine
copy, unused, no gum. Have a faint fingerprint in
blue colour at front. (£800)
I 4800 o
CAPE OF GOOD HOPE 14. Triangle,
WOODBLOCK, 4d, milky-blue. Very fine copy
of this very porpular and rare stamp, used.
Faint corner crease at west. (£1700)
I 4801 *
CAPE OF GOOD HOPE. 4 d blue on deeply blued
paper. Fine unused copy, slightly cut at top left.
(Only partly gummed).
F 4802 o
CEYLON 161. Sjeldent merke 10/16 cents mattfiolett med vm. “CC”. Lettstpl., mindre skade i
hjørne 4 (tynnhet på 2-3 tagget som er litte korte).
(£2500)
x 4803 o/* CEYLON. Bedre samling Dr. VICTORIA med 15
“høye” i starten, og totalt ca. 75 ulike merker. Noe
blandet kvalitet, men en god del bra. Mange bedre
enkeltmerker.
I 4804 o/* CEYLON. Fine collection pre-1930 on 4 pages
with 60% being Queen Victoria, with 8 tall format
and numerous overprints. Some mixed as usual,
but much better than average.
I 4805 o/* EGYPT. Useful collection pre-1940 on 10 pages
with some ”bob” and airmail. Interesting, mainly
nice/good cond.
375
I 4809 *
450
I 4810 o/**/*
1000
450
450
1000
I 4811 o/**/*
4812 o/**/*
800
500
I 4813 **
4814 o/**
1000
900
1500
600
4815 o/**/*
I 4816 *
I 4817 *
I 4818 o
500
F 4819 *
800
500
500
I 4820 o/**/*
F 4821 o
I 4822 o/*
3000
I 4823 o/**/*
1500
I 4824 o/**
2000
4825
6000
4826 o
800
I 4827 o/*
600
1000
4000
I 4828
I 4829 o/*
Brit. Kolonier - øvrige L-Z
1200
1000
850
450
500
500
600
2000
6500
750
700
700
500
600
700
2000
500
100
700
2000
750
700
450
400
400
2500
850
400
I 4830 o/*
400
F 4831
250
I 4832
1000
Utrop
EGYPT AND SUEZ CANAL. FOURNIER
FORGERIES 1867/88. Part of album page from
Francois Fournier’s ALBUM DE FAC-SIMILÉS
1928.
FIJI. Samling eldre merker, ves. før Kong E VIIperioden. Noe duplisert, inkl. to stk. 5 sh. Som
vanlig blandet tg.kvalitet, flere ustpl. er limløse.
Bra kat.verdi.
GHANA. Samling i to ulike fortrykk. En minisamling stpl. 1957-64 i album (ark langt utpå 1970-tallet). En bedre samling ** 1962/70-tallet meget
velfylt med mange miniark inkl. de mellomgode.
GIBRALTAR 124ab. 2 d wm. sideways, perf. 13½.
Very fine unused copy, with large part of original
gum. Rare stamp. (£750)
GIBRALTAR. Flott samling 1886-1987
i Leuchtturm-album. Inneholder 40
Victoriamerker (mange ubrukte) opp til 5
Pesetas, mange bedre Edward med flere shillingsmerker, likedan George, samt resterende
tilsynelatende komplett inkl. flere varianter.
GIBRALTAR. God samling 1963-87 rimelig kpl.
(nesten utelukkende **) i Schaubekalbum. Noen
få ves. billige QV */o, samt noen utgaver 1937/54
**. God kvalitet.
GIBRALTAR. Dublettbok med ”Kleinbogen” og
noen miniark 1975/90-tallet, bra kvalitet og mest
** (€385). I tillegg noen løse merker innsatt, samt
øvrige dubletter i to andre innstikkbøker.
GIBRALTAR. Samling 1964/88 i eldre LT
SF-album, halvfull med en del bedre serier til £5,
dog med noe ekstramaterial ves. ”Kleinbogen”.
God kval.
GIBRALTAR. Samling noe uorganisert på plansjer i
fin Lindner Falzlos-perm, ves. nyere til ca. 1993/94
inkl. både ** og stpl., og noen ”Kleinbogen”. Dertil
et par miniark Kanaløyene, samt samling eldre
FN-NY ves. stpl.
GIBRALTAR/MALTA. Restsaml./dupliserte partier
i tre bøker og en folder. Dels en del merker med
overvekt GIB.
GRENADA 57/76. Both KE VII sets cpl. to 5 sh.
Good cond. (approx. £350)
GRENADA 163c. 10 sh perf. 12. PERFECT
unused copy, with full gum, a rare stamp. (£650)
GRIQUALAND. 34 merker på ark og plansje ,
HØYST UVANLIG!!!
HONG KONG 19. 96 c 1865, reperforated, worn
spot on forehead, and a gum crease going from
there downwards appr. 10 mm. Bid!
HONG-KONG. Liten sammenstilling med bedre
til ca. 1960, bl.a. SG 70, 72, 159, 162 og 162. De
fleste i bra kvalitet (£258). I tillegg to eldre stpl.
AMOY (£5.50), samt bra eks. av Br. Post i China
SG 12c (hvit bakside) (£130).
INDIA 23 (?). Quite fine bicoloured 4 d die III,
watermarked. (£1100 as cheapest shade)
INDIA. Bra avdeling eldre merker inkl. høyverdier
og en del tjeneste og “IEF”. Ikke sjekket, fra større
kolonisamling.
INDIA. Samling eldre og nyere i innstikkbok, bl.a.
fin ustpl. 3 R KE VII. Noe “bob” (samlet oppg. over
6000,-). I tillegg innstikkbok med en god del merker, uten massevare.
INDIA. Fyldig stpl. samling 1947-77 i Star-hefte.
Priskatalog fra 1976 og noe smått moderne ** fra
Azorene/Åland medfølger.
INDIA. Eske med ca. 15 cm tykk bunke med
gamle dokumenter fra ves. Jaipur, tils. er alt uten
postal tilknytning. Mye likt, men høyst uvanlig
mengder av slikt. Huge accumulation of non-postal
pile of old documents.
INDIA. Samling til 1985 frimodig og “romslig” montert på tykk stabel av småark. Masse merker inkl.
tjeneste, men ikke sett dyre.
INDIAN STATES. Good collection in binder,
totally unpicked from larger Comm. estate.
Many obviously scarce stamps. Needs viewing,
but generally nice/good condition.
KYPROS BL 18. EUROPHILEX-blokken i original
folder, nr. 6510. God kvalitet. (€450)
KYPROS. Mindre samling QV med flere mellomgode, ves. stpl.
I 4833
I 4834
4835
I 4836
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
LABUAN. Mindre samling, men flere bedre, bl.a.
QV 12 cents rød og 40 cents lysbrun. Som vanlig
ujevn kvalitet, ustpl. ofte limløse eller tungt h.
o
MALTA 35. Beautiful 10 sh 1899 with nearly perfect, upright cds VALLETTA 28MY02. Good tech.
condition. (£65 ++)
o
MALTA Z19. 6 d dull lilac 1854. Cancelled with the
rare M: MALTA. Only in use for a few years. Cut at
top. SG: £3750.
Br MALTA Z55. Victoria 6 d deep lilac. Very fresh pair
on entire to Turin tied by duplex cancellation ”A25”:
MALTA SP 2 61. Transit and arrival backstamps.
o/* MALTA. 1885-1980. Pen større samling oppsatt
på albumblad, blandet ubrukt og stemplet, uten de
store sjeldenheter, men rigtig mange merker - ikke
minst i den nyere del med mange komplette sett.
**
MALTA. Seks innstikkbøker med lager ves.
1964/80-tallet. Dels mange merker, men tynnere
mot slutten.
o/**/* MALTA. Lindneralbum m/kassett 1937-1981.
Nesten komplett. Kat. ca. €500, + album.
1500
750
1400
750
700
Obj.nr.
Utrop
4837 o/** MALTA. Lagerbok oppsatt fra AFA 253 til over nr.
800, en god del materiale 1970-tallet og videre.
Fin kvalitet, fra handleropphør.
4838 o/** MALTA. Lagerparti i to innstikkkbøker, kun
MINIARK og “Kleinbogen”, og noen løse merker
fra sistnevnte gruppe. Mye materiale. God kvalitet,
og ves. **.
I 4839 *
MAURITUS 32. 6 d very fine and fresh unused
copy with full gum and even margins. (£600)
x 4840 o/* MAURITIUS. Bedre, uplukket samling. Starter
med ni Britannia inkl. bedre, samt mange andre
mellomgode/bedre til 1910. Mye i bra kvalitet, men
noen ustpl. er limløse.
I 4841 o/* MAURITIUS. Samling eldre merker på 4 albumark
inkl. mange QV, provisorier m.m. Flere mellomgode.
I 4842 o/* MOROCCO AGENCIES. Plansje full av småformatmerker med noen halvgode i blant. Ves. ulike
merker og mest stpl.
x 4843 o/* NATAL. To samlinger på noen albumark, den ene
bedre enn den andre. Selges uplukket fra større
Samvelde-samling og inneholder mange mellomgode/bedre merker. Noen høyverdier dog fiskalt
brukte. Kvalitet litt ujevn som alltid i Victoriatiden,
men mange i rel. bra kvalitet.
I 4844 **/* NAURU 26-39. Complet set with mainly shiny,
white paper. Some low values on greyish paper,
with defective 1 d, while 5 AND 10 SH IS FINE
MNH! (£170 +++)
I 4845 *
NEW ZEALAND 246-59. 1898 definitives, perf.
12-16, no wm. Complete set, unused, incl. 2½ d in
shades. (£700)
F 4846 o/**/* NEW ZEALAND A1, A2-3. Scarce overprints ”King
Edward VII Land” on used stamp with rough perfs,
and ”Victoria land” on unused stamps from Scott
expedition - these nice/good condition. The A3
stamps even MNH! No signature. (>£750)
I 4847 o/* NEW ZEALAND. Bra samling fra større Samveldeparti på albumark. Usjekket og uplukket, men flere
mellomgode finnes åpenbart. Kvaliteten svinger,
men mye i rel. god kvalitet.
I 4848 o/**/* NEW ZEALAND. Samling med eldre og nyere
merker og noe dubletter. Oppgitt £470 til 1970 +
en del merker etter dette inkl. noen miniark **.
I 4849 o/* NEW ZEALAND. Fin lott eldre, mellomgode merker på plansje med SG-nummer og kat.verdi notert
av tidligere eier. Vi har ikke sjekket om alle er rett
identifiserte, men ser at flere av dagens kat.verdier
er høyere enn det som er notert. Bl.a. finnes SG
202 x2 stpl. og 399 *. Rel. bra kvalitet på de fleste,
også bra “bob”.
I 4850 o/* NIEUWE REPUBLIEK. Seks ulike valører, ves.
ustpl. til 2sh6. Ujevn kvalitet, ”as is”.
I 4851 *
NORTH BORNEO 202/13. Cpl. set with red cross
overprint 1916, claimed to be the 202/13, but at
least 4 and 5 cents are from the vermillion overprint. Fine set, value at least £800.
I 4852 *
NORTH BORNEO 214/32. ”Red cross two cents”
overprint set to $2 (original value). Good condition,
lovely stamps. (£245)
I 4853 *
NORTH BORNEO 277-92. 1925 definitive perf.
12 1/2, cpl. to $2, lovely bicoloured stamps mostly
fine condition. (£ 285)
I 4854 o/* NORTH BORNEO. Samling på plansje med en del
mellomgode merker, ves. normalkvalitet. Inkl. også
et utagget “prøvetrykk”/makulatur med dobbelttrykk foran og bak (limløst).
I 4855 Br ORANGE RIVER COMPANY. Fine cover with mixture of KE VII stamps, sent registered 25.3.1904 to
Germany, via London. Nice.
I 4856 (*) SAMOA 19. 5 sh green. Very fine unused copy,
imperf. at top as issued. Almost no gum. (£400)
I 4857 **/* SEYCHELLENE. 28 merker fra 1938-serien, de
øverste 11 er *, de andre **. “Chalky”?
I 4858 o/* SEYCHELLENE. 21 fine, tofargete QV i mest
bra kvalitet. Et par bedre, inkl. 96 c “Specimen”.
Mest bra kval.
I 4859 o
SIAM - BANGKOK. Eight stamps with ”B”, one SG
17 and 20 are sign. Reddersen, otherwise ”as is”.
Condition mixed, both signed nice though.
I 4860 o/* SIERRA LEONE. Hyggelig utvalg klassiske merker
1873/1927, flere mellomgode, og innl. oppgir £330.
I 4861 o
SIERRA LEONE. Samling eldre til 1950-tallet med
QE £1, også andre mellomgode. Normal/god kvalitet. (oppg. £ 230)
x 4862 **/* SINGAPORE 1/29. The perf 14 set *, 5 values with
top margins are **, and the perf 17 1/2x18 set **,
less 6 c and 5 $.
I 4863 *
ST. LUCIA 39-42. Victoria 1d/1 sh, fair/nice set
1886/87. (£ 225)
I 4864 *
ST. LUCIA 64-77. Overkpl. serie KE VII 1904/10
med krittpapir og nyanser. Bra kvalitet. (£309)
I 4865 Br ST. VINCENT 53. 5 sh singel on reg. cover to
Germany FE 17 96, arrival cds 6/3 96. Cover with
crease at left, very fine unit though.
I 4866 *
ST. VINCENT 76/93. Kpl. serie KE VII 1902, nær
kpl. serie 1904/11 (uten 2 sh, men med to “krittpapir”). Bra kvalitet. (£253)
I 4867 Br ST. VINCENT. Fint rek.brev til Tyskland 1902,
med fargerik kombinasjons av KE VII-merker.
Via London.
I 4868 **/* STRAITS SETTLEMENTS 278-98. 1937 set of 18
+ 293, 296 and 297, making it a cpl. set of 21 incl.
both dies, 6 c and 1-5 $ are **, the others *.
600
500
1500
1250
500
400
750
600
1000
500
750
600
500
250
1700
600
700
500
400
1000
600
400
500
500
450
600
600
700
800
500
500
500
61
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
I 4869 o/*
STRAITS SETTLEMENTS. Ok samling på noen
få albumark, starter med tre stk. fra 1.serien 1867,
ellers flere mellomgode utover. Bl. kvalitet som
alltid på dette materialet.
I 4870 o/* STRAITS SETTLEMENTS. Fine selection
1867/1937, incl. SG 50, 77 (fiscally used, not
counted), 107, 204-05, 259. Nice/good condition.
(£230)
I 4871 **
SWA. Dublettparti ca. 1970 og framover på bunke
innstikkark. Ujevne antall, men ves. god kvalitet.
Ganske velfylt. (€860, + et meget lite antall stpl.
merker)
I 4872 o/**/* SWAZILAND. Samling i innstikkbok til 1987 med
340 ulike merker, samt et par miniark. Ves. pent
stpl. merker etter 1975 (før dette innslag av */**)
og mye i kpl. serier. Mest bra kvalitet.
I 4873 o/**/* SØR-AFRIKA. Fyldig, noe rotete oppsatt samling 1910-1998 i 2 klembind (+ dobbeltplansje
med SWA) med mange parstykker, 3-striper
og 4-blokker i stemplet, ubrukt og postfrisk
kvalitet. Noen steder overkomplett. Også
enkelte brev.
I 4874 Br SØR-AFRIKA. Brev med parserie SG 50-53. Flott
illustrert konv. til Nederland stpl. Kruegersdorp
1938. Ank.stpl. bak. Gi bud!
I 4875 **
TOKELAU. Dublettparti 1971-84 i var. antall. Kun
kpl. serier og god/prima kvalitet. Bl.a. 10 serier
fisker 1975. (€315)
I 4876 o/* TRANSVAAL. Two collections with many interesting items, incl. numerous ”eagle with spread
wings” - first issues. Usual mix of forgeries/”as
is” and genuine stamps. KE VII to £1. Condition
average/good.
I 4877 o/* TRANSVAAL. Liten samling på blad, best etter
år 1900.
I 4878 o/* TRINIDAD & TOBAGO. Fin samling eldre tom.
KGV-perioden på albumark. Flere mellomgode
inkl. to stk. QV 5sh, også mange War Tax, m.m.
Blandet stpl. og ustpl., samt flere nyanser.
F 4879 o
VIRGIN ISLANDS 11. 1/- 1867, very fine.
I 4880 **
VIRGIN ISLANDS. Samling 1956-73 på albumark,
mangler 1965-serien + 6 billige, alt **.
500
450
Obj.nr.
4894 o
I 4895 o/*
4896 o/**/*
600
600
I 4897 o/**/
Br
2600
I 4898 o/*
I 4899
100
350
750
4900 o/**/
Br
4901 o/*
I 4902 **/Br
400
600
500
500
4903 o/*
I 4904 o/**
Hele verden
Diverse Hele Verden
I 4881 o/**/* Eske med trolig rundt 1000 innstikkort, stort
sett fulle av eldre og halvgamle merker, og
noe nyere. Fra eldre med feil til kpl. serier **,
med mye interessant materiale hele veien. God
geogr. spredning. Det må brukes en del tid på
visning på denne.
x 4882 o
Ærverdig, gammelt HV-album Schaubek
1890 (løs rygg), med en del bra avdeling bl.a.
Danmark (AFA >10000), Norge (ca. 8000),
England (>20000), m.m. Mye spredt besatt,
spes. Oversjø. Kval. på Dk/N er nokså ujevn,
men også en god del merker i rel. bra kvalitet
inkl. NK 6 og 32-34, Nederland nr. 3, m.m.
4883 o/**/* Flyttekasse rimelig stappfull av usorterte dubletter
i 100-vis av konvolutter, dels grovsortert landevis
- da vesentlig Europa. Virkelig stort antall merker,
uten araberstater, og relativt lite ordrestempler,
men neppe noen sjeldenheter. Enormt sorteringsarbeid kreves.
I 4884
Flyttekasse fylt av tusenvis mest eldre merker.
Poser, esker, album m.m. Spennende og omfattende sorteringsarbeid. Delvis sortert. Rester fra
stort bo - sjanserikt! Mest Europa.
I 4885 o/**/ OVERSJØ. Festlig samling i to bind med masse
Br godt materiale oppsatt dels landevis og med enkle
(tysk-språklige) beskrivelser, ofte med tema luftfart
og luftpostmerker. Mye godt materiale, også blokker, forsendelser, m.m. Kvaliteten er mest bra, det
ustpl. med noe * og dels (*) i det eldste.
4886 o/**/* OVERSJØ. Flyttekasse med diverse bind, album
og innstikkbøker. Inneholder en USA-samling samt
en del Midt-Østen og litt annet Asia inkl. litt fra
Engelske Kolonier.
I 4887 o/**/* Flyttekasse fylt med restlagerbøker: Tyskland
Bund/Berlin, FN, Portugal, Israel og pose
Vatikanet, samt 3 esker med bakker med merker
fra mange land, bl.a. Russland. Mange komplette
serier, velegnet til utstykning, postfrisk/stemplet.k
I 4888 o/* CINDERELLA. Stor og flott samling stempelmerker
opsatt på 46 A4-sider. Usedvanlig samling med
muligheter for funn.
I 4889 o/**/* Rotekasse med ett 20-talls diverse innstikksbøker
med en mengde merker fra mange land, dog mest
Europa inkl. Norden. Gammelt og nytt. Her er bra
katalogverdi.
I 4890 o/* FORGERIES and REPRINTS: Old reference collection 380 stamps, mostly British Commonwealth
and French Colonies.
4891 o/**/ To flyttekasser med en del variert materiale, bl.a.
Br restsamlinger, pose med noen norske bruksmerker
ca. 1960-tallet i store antall/bunter, en del brev/
kortmateriale (bl.a. Tyskland), danske merker i
antall løst, m.m.
I 4892 **
Stappfull innstikkbok med overveiende kpl.,
POSTFRISKE serier i god kvalitet. Vill blanding
med overvekt Kolonier og Europa. Noen serier
x2 finnes.
I 4893
OVERSJØ. Lite restparti med lagerbøker og
samlinger. Mest eldre materiale. En del fra Brasil
og Marokko.
62
5000
I 4905 o/**
4906 o/**/*
4000
4907 o/Bs
2500
2500
4908 o/**/*
4909 o
4910 o/**/*
2000
I 4911 o/**/
Br
2000
4912 o/**
2000
1500
4913 Br
4914 o/*
4915 o
1500
1500
1250
4916 o/**/*
I 4917 o/**/*
4918 o/**/*
1200
I 4919 o/*
1200
4920 o/**/
Br
Utrop
Greie, dels enkle grunnsamlinger i tre Davoalbum
og ett annet klembind; Spania (kun fom. 1945),
Sveits, BRD/Berlin og Usa. Dels mange merker,
men tils. uten kostbarheter.
12 store stappfulle Schaubekalbum, stor spredning
av land og mest store merker.
Halvstor eske med en generalsamling hele verden
i 2 stk. 32 s. innst.bøker, inkl. enkelte lyspunkter,
en rotete samling Norge ca. 1909/80-tallet i innst.
bok, 7 sigaresker med ves. norsk massevare,
SH-alb. med et par ** serier fra 1940-tallet, etc.
Var. kval., bør sees.
Eske/album med en mengde merker med bl.a.
mye FN både FDC, ** og stpl. Stor bunke diverse
miniark ** fra mange land, en del Russland og en
del annet. Lavt utrop.
Meget interessant liten eske med gamle poser
og noen utvalg. Mest klassisk fra bl.a. engelske
kolonier etc.
SØLVFRIMERKER. Samling 23 sølvfrimerker i et
album fra Samlerhuset (604/5000). Alle sølvfrimerkene er i ekte (92,5%) sterling sølv. Medfølger et
opptrykk av det berømte “Bordeaux brevet”.
Rotelott i flyttekasse med vekt på nyheter fra
1990-årene Norge, danske områder og Island,
ellers rot i innstikksbøker etc. Også postkort og
brev/FDC.
Tre gamle, dels tjukke HV fortrykksalbum. Var.
antall merker, tilsammen ganske mye. Må sees, da
dette har noe restpreg.
God lott i stappfullt Varioalbum med moderne **
fra bl.a. Br. Europa/Kanaløyene, Monaco og mye
annet. Frisk og fin vare med miniark og noen FDC
innsatt. Utstykkingspotensiale for en med god tid.
Meget god kvalitet.
Rester i 5 gamle HV-album, derav ett tykt. Dels
mange merker, dels triste rester. Også en innstikkbok med innslag av nyere også.
VERDENS FØRSTE FRIMERKER. Spes.samling fra Samlerhuset med 26 ulike bidrag, bl.a.
Danmark, Sverige, Bolivia, Guatemala, Be-Ne-Lux,
Ildlandet, Napoli, m.m. “Første” er som alltid i
disse samlinger en sannhet med visse modifikasjoner, men kvaliteten er bra på de fleste merkene.
Høy kostpris.
MINIARK. Innstikkbok med ca. 275 enheter, mye
Øst-Europa med noen i antall - dog en god del **
av disse. Ellers ymse land, ca. 1/3 ** totalt.
Parti fra dødsbo med avdeling OVERSJØ oppsatt
med dubletter i 13 innstikkbøker av var. tykkelse,
inkl. mye fra Canada. En del fargerikt også fra
Afrika. Neppe de store sjeldenheter, men er god
del ulike merker. Ikke sjekket av oss.
Liten eske med et par “hele verden”-samlinger
med mange merker, innst.bok med litt nyere
Australia, årssett Sverige 1981, også en del Norge
inkl. flere dublettbøker med merker ca. 1909-90,
samt diverse konv./poser/innst.bøker med ymse.
Bør sees.
Posekartotek i uorden i to esker, fra samleropphør. Synes å være variert og med muligheter til
ok materiale innimellom. Bl.a. anslått 20-25%
Sovjetunionen.
Stor kartotekboks stappfull av løse merker i
ekstremt antall, flere kilo dublettvare. Mye eldre/
halvgammelt, men er nok gjennomgått.
Kaos med eldre og halvgamle merker løst og i
perg.poser i eske. Åpenbart blanding kvalitet, men
muligheter innimellom, også obs. perfins. Ikke
gjennomgått i detalj.
Noe broget sammenstilling av eldre, mellomgode
merker i meget ujevn kvalitet, og noe dels pene og
halvbra forsendelser fra mange land. En del materiale med tilknytning til tema SKIP/SKIPSFART,
bl.a. en side med yachter fra Tysk Samoa. Må
sjekkes.
To ringpermer med salgsplansjer o.l. med vekt på
miniark og ** serier fra mange land. God variasjon!
Eske med større antall utenlandske brev og forsendelser, mye eldre/halvgammelt inkl. helsaker
og noen få postkort. Var. kvalitet, men virker ok, og
åpenbart god geografisk spredning.
Bunke med restsamlinger på ark/plansje, mye
materiale, må sees.
Tre tykke ringpermer med dupliserte samlinger
egenmontert landevis, dels med land E-L, dels
generelt Øst-Asia. Mye nyere Indokina og Korea,
men også hyggelig innslag Thailand, Egypt, m.m.
Masse motivmerker.
Tre mindre, eldre samlinger hele verden/br. kolonier med restpreg, samt sigareske med småinteressant innhold.
Mindre roteeske med interessant innhold i perg.
poser (bl.a. mellomgode klassisk England) og på
innstikkort.
Mindre roteeske ves. perg.poser og konv. med
broket innhold. Mye eldre materiale, dels noen
klipp, men også sett en del moderne miniark **.
Ser også et parti med kpl. serier UPU 1949 fra div.
land. Ikke nøye gjennomgått.
6 store stappfulle ringpermer og 1 Lindneralbum,
stor spredning av land og mest store merker.
Mindre roteeske med en del utenlandske postkort,
en del forsendelser (ves. Usa og Norden, men
mange ok innslag), div. frimerker og julemerker i et
par permer, osv.
1000
1000
1000
Obj.nr.
500
500
4923
4924
1000
4925
1000
1000
800
4926
I 4927
I 4928
4929
750
750
4930
4931
4932
750
750
750
4933
I 4934
4935
4936
I 4937
750
I 4938
750
I 4939
750
700
4940
4941
700
650
4942
4943
650
600
4944
600
4945
600
500
Utrop
4922
1000
1000
4921 **
I 4946
I 4947
I 4948
500
4949
500
4950
MINIARK. Bok med ca. 150-200 forskjellige miniark fra mange land, mye Europa. Prima kvalitet.
o/**/* Roteeske med bl.a. småartig Tyrkia i poser, noe
Tyskland inkl. markvalørene Berlin med svart overtrykk litt kraftig hengslet, noe Midtøsten etc.
o/Bs Roteeske med noen rester. Ves. verdi i samling
mest nyere ENGLAND med oppgitt AFA 2008:
6200,-, en hyggelig samling. Videre noen merker
Canada, Korea, div. konv. Grønland/Færøyene
med stpl. eller FDC, samt noen småesker med
gjennomgått, kjedelig kilovare ves. NorgeDanmark-England (tils. 2.5 kilo).
o/**/ Rotekasse der det beste nok er en innstikksbok
Br med ** Norge, også en med stemplede dubletter. Ellers en påbegynt samling romfart, og en
del annet.
o/**/* 10-talls større utvalgshefter med en god del, ves.
europeisk materiale inkl. Norden. Ok variasjon,
neppe noen sjeldenheter, bl.kvalitet/fuktpåvirking i
et par hefter. Videre mindre poselott eldre merker
Peru, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Tunisia, SWA
og Kolombia med de ikke aller vanligste merker.
o/* Greitt dublettparti England mellomperiode, renslig
oppsatt. En annen innstikkbok med roteparti Br.
Kolonier (ganske mange merker), samt noen få
billige merker med flymotiv i en 3. bok.
Roteeske med en storsamlers siste opprydding.
Her er nyere brev, kort/postkort, mynter/medaljer,
tomme pergamynkonv. i 2 arkivesker, etc., etc.
Tilsynelatende mest Norge/Norden.
o/* Riktig så spennende utvalg eldre og halvgamle
merker i liten innstikkbok. Mange mellomgode
merker i blandet kvalitet riktignok, god jakt!
o/* Ca. 8000 merker, de fleste forskjellige i to
innstikksbøker, samt kanskje 9-10000 norske i
innstikksalbum, i den norske er ca. 75-80 % massevare bruksmerker.
To rotekasser med bl.a. 35 innstikksbøker, stort
sett enkelt innhold.
o/**/* Stappfull, stor eske med div. fra samleropphør i
konv. og bøker/permer, på innstikkort, m.m. Broket
innhold, men utrop skal være forsiktig.
o/**/* Noen usolgte Online-objekter, samt noen andre
foreslåtte objekter Norge og utland, inkl. en mindre
samling Ungarn og enkel gammel HV-samling.
Noe bl. kvalitet på noe av materialet.
o/**/ Div. i 40 innstikksbøker, til dels få merker i
Br mange av disse. Best er Færøyene/Grønland fra
80-årene. Også 5 permer med nordiske FDC.
o/**/ Kakeboks full av innstikkort, bl.a. Tyske Riket inflaBr enheter, et par eldre japanske helsaker og ymse.
Noe bedre materiale sett, men blandet kval.
o/**/* Fire sigaresker og en pose med ymse. Dels lite
spennende, men den ene sigaresken med masse
eldre materiale med noe ok?
o/**/ Greitt restparti i poser og små bøker. Inkl. Norge.
Br Litt ujevn kvalitet på noe av materialet.
o
Halvgammelt, mindre HV-album med en del merker, flere mellomgode, men bl. kvalitet. Mest verdi
tyske områder 1940/55.
o/**/* Mindre innst.bok med kurant vare, ves. ** merker
Europa og noen miniark Latin-Amerika. Det er
oppgitt €700, men det er trolig ikke redusert for
noen * av de litt eldre.
Br Eske med 5-600 hundre utenlandske brev/kort
hovedsakelig til Den Norske Bokklubben på
1970/80-tallet. Stort sett C6-format, inkl. lange.
Meget variert mtp avsenderland/frankering. Bl.
kval.
o
Gammelt (1918) HV-album Schwanenberger med
noen få merker, samt annet eldre og drøvtygd
album med merker i meget ujevn kvalitet. En mindre, tredje perm med min. innhold.
o/**/* Restparti på tallrike ark/plansjer i ringperm, ves.
Europa. Dessuten album med 60 postkort med
tematikk innen “folkeliv”, også her ves. europeisk
materiale. Dessuten mini-posearkiv Spania.
o/Bs Habil kakeboks med angitt 1.65 kilo litt halvgammelt klipp fra mange land. Vanskelig å vurdere,
virker mye ordinært, men hvem vet ....
o/Bs/ Oppsamlingseske med en god del privat oppBr samlet klipp (gjennom mange år), noe filatelistisk
frankert brevmateriale, samt en del frimerker i
innstikkbok (juniorsaml.). Norge og Utland.
o/**/ Rester fra samleropphør i veske: med billigere
Br utenlandske frimerker i ett Varioalbum, et par innstikkbøker, noen innstikkort, og dels noen forsendelser. Også litt Norge, med nyere 4-blokker og
noen nyere filatelistiske brev inkl. pene stpl.
Liten, men småint. roteske “fra samleropphør”
med perg.poser, forsendelser og annet stappet
oppi. Medfølger enkel stpl.samling Færøyene på
brev 30.1.1975 og høyst ord. bok med ungarske
merker.
o/* Fem dobbeltplansjer med hyggelig, dels kvalifisert
innhold, bl.a. Etiopia, kolonier. Bør sjekkes!
Br 93 enheter, brev og kort. Gammelt og nytt. Ca. 1/3
er svenske særstempler. Bør sees.
Br Eske med stort antall brev, kort. Det meste ser ut
til å være av nyere dato.
Privatforseglet 1 kilospakning, som vi ikke har
åpnet. Privat innlevering, kan være ok denne.
o/Bs/ Skoeske m/litt klipp, løse merker, noen brev og
Br kort. Mye rot, mest Norge?
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
450
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
250
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 4951
4952
4953
I 4954
4955
Utrop
En større mengde internasjonale følgebrev for
pakker fra mange land til Norge på 1990-tallet. En
liste på landene er vedlagt. Varierende antall fra
hvert land. Ca 2.5 kg. 3-400 stk? Var. kval. Gi bud.
o
Div. ikke alfor spennende i banankasse, noen litt
eldre England, liten samling Equador til 1950 på
Scott-ark, 7 innstikksbøker div. etc. GI BUD.
o
To arkivesker med masse eldre merker i gamle
pergamynposer. Observert bare Sverige i den
ene esken. Danmark, USA, GB og Canada i den
andre. Bør sees. Gi bud!
Rotekasse med merker i innst. bøker, poser,
småesker samt 3 brevalbum med DDR fra
70-/80-årene og en samling fra Posten utgitt til OL
1994. Brutto 15 kg. Bør sees. Gi bud!
o/Bs Rotekasse fylt med frasortert klipp Norge og
utland, også noe vasket i konvolutter.
F.N. (Michel)
4956 o/** NY, GENEVE, WIEN. Samling til 2003 i fem SAFE
DUAL-album, meget fyldige. I album NY mangler
første miniarket, og det er stemplede merker på de
aller første sidene, ellers **. Mangler noen heftemerker, men det er satt inn en del hele hefter bak.
4957 **
GENEVE. Omfattende samling til 2002 i to
permer, KRAFTIG UTBYGD med merker fra
hefter, Kleinbogen, osv. i utallige kombinasjoner.
Egenmontert og prima kvalitet.
4958 o/**/ NY. Bra lagerparti enkeltmerker til langt utpå
Br 1990-tallet i tykt album, samt salgsmapper med
fdc - bl.a. mange med flaggutgaven i småark sortert på år og priset. Høy kostpris.
I 4959 o/** Tykk bunke med ves. kpl. serier 1970/90-tallet
fra alle områder, ves. oppsatt i små utv.hefter/på
småark, tils. ca. 15 cm tykk bunke av dette. God
variasjon, ves. god kvalitet.
I 4960 **
Samling NY komplett til 1979 i eldre type Lindner
Falzlos, inkl. både BL 1 og 15 cents luftpost prøyssisk blå (disse to alene €320). I tillegg GENEVE
rimelig kpl. til 1973, samt UNTEA-serien kpl. og
noen ubrukte helsaker. Ves. prima **, men obs. ett
* gjennom stikkprøvene.
4961 **
Eske med en del årssett, løse merker og noen
flagg i helark. Ikke nøye sjekket - fra samleropphør
- men vi ser mye 1980-tallet.
4962 **/Br Bra abonnementparti i eske 1990-tallet, bl.a.
årssett, masse hefter, noen fdc og mange løse
merker **. Kvaliteten virker god, og alle 3 områder
representert.
4963 **
WIEN. LT SF-album med fyldig samling 1989-98
(ark fra starten). Arksett også Geneve til 1983,
men kun noen merker i starten.
Luftpost / Zeppelin / Romfart
I 4964 Br
I 4965 Br
I 4966 Br
I 4967 Br
4968 Br
I 4969 o
F 4970 Br
I 4971 Br
I 4972 Br
COLUMBIA. Rare airmail cover from Cali 17.XII.19
with numerous stamps on front and back, redirected in Cristobal-Canal Zone with do. stamps
23.12., and taken to New York by flight. Addressed
to Germany, but no arrival cds.
DANZIG. Småpen konv. med spesialstpl. 13.9.39
(propaganda for AH), stpl. “Mit Luftschiff Graf
Zeppein befördert” og “Infolge Kriegsausbruches
Aystall der Zeppelinfahrt; Beförderung durch
Flugpost”. Filatelistisk, men uvanlig? Lette flekker.
DENMARK. Lovely envelope from 9th South
America flight to Argentina, from København
15.10.31 with numerous king‘s birthday isses (incl.
two 8 øre grey). Connecting cds Berlin also 15.10.
Fine cachets on front. Some corner crease on
envelope not affecting the stamps/cancellation.
Sieger #195.
SAAR. Zeppelinforsendelse til New York fra
Saarbrücken 8.11.30, via Friedrichshafen, med
tre ulike DOX-stpl., det ene med tur, de to
andre rød retur-flighten sidestpl. 30.1.31. God
baksidefrankering med tre stk. 10 Fr Madonna.
Noe konv.slitasje.
SAS. Parti med skandinaviske FFC i perm, duplisert. Pent materiale med mange Danmark, ganske
mange Sverige og ganske få Norge. God kvalitet.
Ca. 100 enheter?
SVEITS. Zeppelinpost med Mi. 179 og 182 som
oppfrankering på 20 c helsakskort, med rødt stpl.
”Basel-Flugplatz Zeppelinpost” 12.X.30. Sendt til
Bern, noen ank. v. side.
TSJEKKOSLOVAKIA. Sjelden
Zeppelinforsendelse (postkort) sendt 11.X.33,
med to dekorative stpl. bl.a. ”1933-SüdamerikaChicagofahrt”. Et av frimerkene brettet over
kanten.
TYSKE RIKET. ”LUFTSCHIFF HINDENBURG
OLYMPIAFAHRT 1936” - rødt spes. stpl. på
illustrert 15 pfg helsakkort oppfrankert med Mi 616.
USA. Lang Zeppelin-konv. ”Ruckfahrt Amerikafahrt
OCT 28 1928”, med tallrike am. bruksmerker, til
Leipzig. Fint motivstpl., merkene også stpl. NY
samme dato, ank.stpl. Friedrichhaften 1.november.
Monteringsmerker (?) i konv. v. del, ellers bra kvalitet konv. størrelse tatt i betraktning. (Sieger 22A)
100
Obj.nr.
Motiv/Tema
Motiv samlinger/lotter
100
100
100
I 4973 Br
4974 o/**
4975 **
I 4976 o/**
100
1200
I 4977 o
1000
I 4978 Br
1000
750
4979 o/**
500
I 4980 Br
500
4981 o/**
I 4982 **
500
4983 **/Br
400
1200
I 4984 **/Br
I 4985 *
500
I 4986 o/**/*
700
I 4987 **
I 4988 **
2000
750
4989 **
I 4990 o/**/*
I 4991 o/**/
Br
I 4992 Br
I 4993
400
2000
4994 o/**
I 4995 **
250
700
I 4996 o/**/
Br
I 4997 o/**
4999 **/Br
I 5000 o/**
I 5001 o/**
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
ANTARKTIS. Tre plansjer med spesialkonvolutter fra mest USA, men også australske områder,
USSE, RSA og én forsendelse Saar. I alt 29 enheter. Ves. bra kval.
BLOMSTER. Kartotekboks stappfull av innstikkort
med ves. kpl. serier, fin blanding uten araberstater.
Også en del kurant Vest-Europa i blant.
CEPT. Samling 1956-80 inkl. blokker i
Leuchtturmalbum m/lommer. Komplett med
unntak av Sp. Andorra 1972. Prima kval.
CEPT. God samling ves. ** i fire store LT
SF-album til 2005. Dels spredt besatt spesielt
1990-tallet, mens 2000-05 er meget velfylt med
miniark. I første del mangler toppene. Et utv.
hefte med noen dubletter medfølger. Utrop er
nok langt under kostpris på rekvisitaen.
CEPT. Samling ca. 1350 ulike til 1990-tallet oppsatt i to innstikkbøker, med plass til manglende
merker. Ganske fyldig spesielt 1970/80-tallet fra
de fleste landene, men få miniark. Stpl. ceptsamlinger i den størrelsen er uvanlige. I tillegg
noen dubletter i et utvalgshefte.
CEPT. Samling FDC 1971-80. Mgl. Sp. Andorra
1972, ellers virker dette svært så fyldig. Sortert
etter årstall satt i et slags kartotek, og mange
konv. pakket i individuelle plastposer. Drøyt 250
ulike konv., i tillegg et bra antall med medløpere
o.l. i samme tidsperiode. Ves. bra kvalitet.
CEPT. Dubletter 1956/framover i tykk bok, inkl.
bra med merker 1975/88 og mest stpl. Dertil
avdeling ** 2003/05 inkl. noen sammentrykk og
hefter. Videre mindre i.bok med store, men ukomplette deler av ”Kleinbogen”-sett fra Isle of Man,
Jugoslavia, Færøyene, Gibraltar og litt annet, ves.
**. Bra kvalitet.
CEPT - FDC. Samling komplette årganger
1958-59, 1961, 1963-64, 1966-70: alle pakket i
ferdige sett. God kvalitet. (ca. €760)
CEPT. De offisielle bøkene med postfrisk og stemplet fireblokk av alle utgaver, år 1962 og 1963.
CEPT. Calf of Man 6-blokker av 1961-utgaven hhv.
5, 6 og 12 Murrays, samt en blokk uten landenavn
og valør. Prøvetrykk med mindre marganm.,
merkene fine.
EUROFRIMERKER. Fyldig samling i 3 blå alb.
med kassetter fra Samlerhuset. Inneholder spesialkonv., serier, miniark, etc. fra land som innførte
euroen 1.1.2002. Her finnes de siste utgivelsene
med nasjonal valuta, de første utgivelsene med
dobbelvaluta og de første utgivelsene med kun
euro. Høy kostpris!
EUROPAS FRIGJØRING 50 ÅR. Temasamling fra
Samlerhuset i TRE blå alb. m/kassett.
EXPO 1939. Høyst usedvanlig spes.album fra
NY-utstilling med merker fra kpl. Island-serie til fellesutgaven franske kolonier. Fine albumark, meget
enkel innbinding. Alt *, men fin kvalitet.
FOLKEDRAKTER + div. annet i en innstikksbok,
samt malerier i en annen.
FUGLER. Samling med fine serier Vest-Europa, alt
tils. postfrisk. Det aller meste **, men noen av de
eldste inkl. Grønland AFA 16 er *.
FUGLER. Samling med fine serier Øst-Europa, alt
tils. postfrisk. Bl.a. en utagget serie med miniark
Ungarn 1980, og ett enkeltmerke Tuva med tiur.
God kvalitet.
FUGLER. Samling over 400 forskjellige merker fra
hele verden oppsatt på ark/innstikksbok.
FUGLER/BLOMSTER. Samling med serier og
miniark fra land utenom Europa, i liten eske.
Utsalgspris 8023.
FYRTÅRN. Samling ca. 400 merker i innstikksbok,
og kontorperm med brev og kort.
HUNDESLEDE - POLAR. 12 brev med div.
stempler.
KONGELIG, m.m. Mindre eske med en kpl.(?)
samling kronprins Fredrik utgitt av Nordfrim, et
blått SH-alb. med div. og noen Varioark med miniark/kort/konv. Mange med royal tilknytning. I tillegg
en bunke nyere ** Norge med pål. verdi ca. 450,-.
KUNST. To kartotekbokser stappfulle av innstikkort med ves. kpl. serier og noen miniark. Ves.
ordrestpl. med mye Guinea-Eq./araberstater. En
formue i rekvisita.
MALERIER. Pen samling i innstikksbok, samt vel
50 miniark i annen perm, som også inneholder
litt annet.
NORWEX 80. Tykk ringperm med monterte konv.
inkl. mange med miniark, billetter, program, avisutklipp, etc. Også produkter sign. av frim.kunstnere.
POLAR. Enkeltmerker/blokker + noe Britiske kolonier, montert i Lindner-album..
RØDE KORS. Varioalb. med innpå 200 ** merker
og ca. 50 forsendelser, duplisert.
SKIP. Samling A-D i tykk innstikkbok med masse
merker oppsatt landevis. Mye ** og mange kpl.
serier. God avdeling med Britiske Kolonier, samt
mange miniark. Noe duplisering forekommer også.
SKIP. Samling E-IN i tykk innstikkbok med masse
merker oppsatt landevis. Mye ** og mange kpl.
serier. God avdeling med Britiske Kolonier og
Fransk Antarktis, samt mange miniark. Noe duplisering forekommer også.
500
500
6000
5000
1000
900
700
600
500
300
600
500
Obj.nr.
Rekvisita *)
500
I 5015
500
5016
750
5017
500
500
5018
1000
400
300
600
5019
5020
I 5021
5022
500
I 5023
600
500
500
250
1600
1700
Utrop
I 5002 o/** SKIP. Samling IR-NI i tykk innstikkbok med masse
merker oppsatt landevis. Mye ** og mange kpl.
serier. God avdeling med Britiske Kolonier og
Marshalløyene, samt mange miniark. Noe duplisering forekommer også.
I 5003 o/** SKIP. Samling NO-SH i tykk innstikkbok med
masse merker oppsatt landevis. Mye ** og mange
kpl. serier. Gode avdelinger med Britiske Kolonier,
Sovjet, St. Pierre o.a., samt mange miniark. Noe
duplisering forekommer også.
I 5004 o/**/* SKIP. Samling SI-Z i tykk innstikkbok med masse
merker oppsatt landevis. Mye ** og mange kpl.
serier. Gode avdelinger med Britiske Kolonier,
samt mange miniark. Noe duplisering forekommer også.
I 5005 o/**/* SKIP. Samling Danmark og Grønland områder i innstikkbok med dupliserte partier, både
ustpl. (mye **) og stpl. Inkl. også mellomgode
Postfærge. I slutten av boken noen merker fra en
ene valøren til UPU 1949 fra div. britiske kolonier.
I 5006 o/**/ SKIP. Utstillingssamling på 53 plansjer ”Fra sejl til
Br maskin, passagerskibenes udvikling”, frimerker/
blokker, postkort, forsendelser inkl. skipsbrev, bl.a.
tysk postkort ”Deutscher Schleuderflug”, Dansk
Vestindien 1, 2 og 5 fr.
I 5007 o/**/* TOG. Stor samling i 2 stk. 48-siders innstikksbøker
+ stor ringperm ca. 90% postfriskt. Totalt ca. 1900
merker og ca. 260 blokker.
5008 o/** TRANSPORT. To stappfulle bokser med 1000 (?)
innstikkort med ca. 25% hver ”bil”, ”transport”,
”skip” og ”fly”. Av de to første mye ”Leaders of the
world” **, ellers grei blanding med bl.a. tallrike kpl.
En del Kanaløyene og litt Norden innimellom.
I 5009 **/Br TUSENÅRSsamlingen fra Samlerhuset i ett bind.
Grad av kompletthet er ukjent, høy kostpris.
5010 **
UPU. Offisiell presentasjonsbok 1949, med de
fleste utgaver, inkl. Berlin.
I 5011 **/Br WWF. Hele 47 sett med ** merker og spes.konv./
FDC fra den offisielle frimerkesamlingen. Det er
ofte fine priser på ** WWF-serier. Flott samling
u/alb.
I 5012 o/**/ WWF. Samling i 6 sorte album. Alle er stappfulle.
Br Tema: Dyr, fugler, osv.
I 5013 **/Br 7 temasamlinger fra SH. Tusenårssamlingen
i ett fullt bind, Nagano 1998, Vår Vikingarv,
boken ”Alt for Norge” av Annemor Møst, boken
”Juleevangeliet”, folder med 3 vinbrev til Bordeaux,
samt folder med norske OL-vinnere på FDC.
5014 **/Br Eske med temasamlinger i 6 bind fra Samlerhuset
o.l.: WWF (ett bind med kun 4 sett medaljebrev),
Sykkel-VM, Postens standard OL-samling,
tykt bind med ”Nye republikker i Øst-Europa”,
startsaml. ”FN 50 år”, 4 foldere ”Norske
Motivfrimerker”, og lite annet. God kval.
5024
5025
I 5026
ALBUM. 4 Varioalb. (3 røde og ett grønt) og 2
røde Royalalb., de fleste med Postens logo, samt
ett myntbrevalb. fra SH. Alle med kassett og noen
med ark.
Eske fra samleropphør med en formue i blanke
KLEMLOMMER i striper, samt en bunke fortrykksark - dels brukte og en del Sverige. Må sjekkes av
alle som sitter og lager egne album!!!
Eske med 4 innst.bøker (2 stk. 32-s. og 2 stk.
16-s.), 7 priskataloger: AFA Vest-Europa 2001,
AFA Skandinavia 2005 + en eldre, NK 2004, 2007,
2008 og Facit 2006. Videre 3 luper, hvorav 2 m/
lys, en UV-lampe for strømnett, samt en pose med
klemlommer/striper.
Eske med 5-6 innstikkbøker/permer (var. tykkelser), en LT-vriperm med lagerplansje, ett LT
SF-album England 1991-99 + noen plansjer, SG
Consise 2007 katalog, og album for ”Royal Mail
Presentation Packs”. Høy kostpris.
Michel Vesteuropa 2007 i 6 fine bind.
NORGE. 2 album, ett Leuchtturm vrialb. til 1987,
inkl. TM, og ett Stender u/lommer til 1997. Begge
med en del merker, inkl. mellomgode.
NORGE. To rimelig velholdte, nye LT SF-album til
2005 i grønt, med kassetter.
NORGE. To stk. Leuchtturm SF-album 1855-1996
med kassetter. Gjenstår en del merker, vesentlig billige.
Rotekasse: LT Norge 1981/2005 m/lommer, LT
Norge 1999/2005 m/lommer, Stender Grønland
1938/2005 x2 + Færøyene 1975/2001 m/lommer,
4 (3 med sorte sider) stk. 32-siders innstikksbøker,
Lindner Grønland 1905/2000 m/lommer, 1 stk.
Visiralbum/ark, samt 1 Agrippaperm og 2 Safepermer.
SAFE. Norgesalbum 1945-98 i to velholdte album
(burgunder permer).
STANLEY GIBBONS. Meget velholdt sett hele
verden-katalogene i 5 bind i farger, 2006. Kostet
ca. £175 i England da.
Stappfull og tung eske med gamle kataloger
og tidsskrifter, hvorav mange fra helt tilbake til
1940-tallet. Her er flere AFA, NK og spes.kat over
skandinaviske frimerker, videre mange tidskrift
som Frimærkenyt, Nordisk FT, Populær Filatli,
Frimærkesamleren, etc. Også mange faktakort fra
Posten vedr. nye frim.utg. (dels i originalkonv.),
gamle kvitteringer og prislister fra frimerkehandlerer, etc. For nostalgikeren.
1600
1700
1600
500
1000
2250
1000
200
2000
1500
600
1000
400
350
600
500
500
500
600
500
600
750
450
500
750
63
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Realisasjonslotter Frimerker (Verden)
Utrop
I 5027 o/** 2 flyttekasser med 34 innstikkbøker/album/permer
og ca. 200 A4-plansjer. Stor mengde frimerker
hele verden, mange sortert i motiver/land, også
noen brev/FDC.
I 5028
2 små innstikksbøker stappfulle, vi har ikke sett
det store.
I 5029
3,5 kg. klipp, ca. 0,5 kg avvasket, liten bunke brev,
i eske og poser. Stor spredning av land, og sannsynligvis mest etter 1945. Må sees.
I 5030
8 album stappfull fra 1850 til 1980, stor spredning
av land. Må sees.
5031 o/**/* Album med samling DANMARK 1960-85 og
Grønland (fra starten) og Færøyene til 1985,
begge på noe slitte arksett Lindner Falzlos (nyere
type). Mange merker på Dk og Grl. I tillegg perm
med 80 danske FDC fra den billigste perioden.
Ves. stpl. normalkvalitet.
5032 o/* ARGENTINA, BRASIL, LUXEMBOURG.
Samlingsdeler på albumark, best på Luxembourg.
Også litt annet i en innstikksbok.
5033 o
ASIA. Grunnsamlinger fra mange land montert i 13
2-3 cm tykke kontorpermer, til dels fint opptegnet,
variabelt belagt.
I 5034 Br AUSTRALIA. Samling ca. 140 FDC fra 50- til
70-tallet, sendt til Norge.
5035 o/**/ Banankasse med to flotte album med DIANABr samling, ellers rot og ræl.
I 5036 *
BELGIA. 941-986. Komplett på albumark, letthengslet. (€ 750 som **)
I 5037 *
BELGIA 863-940. Komplett minus blokk 24, letthengslet. (€ 1030 som **)
I 5038
BERLIN. Tett, fin samling, blandet stpl. og
ustemplet.
5039 o
BR. AFRIKA. Hjemmelagde samlinger Nigeria,
Zimbabwe og litt Botswana, kun 1960-tallet og
nyere. Bra kvalitet, noe duplisert.GI BUD!
5040 o/**/* BR. KOLONIER. Halvtykk i.bok med en del merker
England og koloniene, med vekt på Australia/NZ.
Også noen britiske regionalmerker. Gammelt og
nytt. GI BUD!
I 5041 o
BRAUNSCHWEIG. Samling 13 stemplede merker,
jevnt bra med variable marger. Nr. 14 med tynnhet,
17 er sign. Richter litt høyt p.g.a. ørliten tynnhet (€
2485 uten reduksj.). Også nr. 19 (*).
I 5042 o
Brutto 16 kg. løse merker i plastlommer - 100.000
merker?
I 5043 o
Brutto 24 kg. løse merker i plastlommer - 150.000
merker?
I 5044 **
CANADA. Tilsynelatende komplett ** samling
1946-67 i innstrikksalbum, inkl. rullemerker etc.,
også litt Norge.
5045 Br/Bs DANMARK. Flyttekasse med forsendelser, både
eldre og nyere. Det meste ganske trivielt, men en
del flott stemplet blant det moderne. Medfølger en
stor eske klipp, hovedsakelig fra 1920-tallet.
I 5046
DANMARK, LYNGBY-NÆRUM jernbane. Samling
mest 1950-75, 220 merker derav 9 småark, pålydende verdi er 4650,- !
I 5047
DANMARK litteratur. Eske med div. litteratur,
bl.a. AFA-julemærkekatalog 2005, de 3 4-RBS
platningsbøker, J.Schmidt Andersen 1863 samt
1854-1857 og 1863, fortegnelse frimærkepænge,
Danske Privatpost og en del andre sammen med
litt frimerker.
5048
DANMARK - stålstikk. 4 innstikkbøker med masse
merker, ganske velsortert 1940/80-tallet.
I 5049 o/* DDR. Dubletter i innstikksbok, inkl. * Debriablokk,
ett * Marx-ark, etc, samt en del ”bezirksovertrykk”.
Også en bok med litt Bayern og Danzig.
5050 Br Div. FDC FÆRØ./GRØNL./ISLAND, norske særstempler etc. stemplet Mandal, i eske.
5051 o/**/* Dubletter og rester ITALIA bå blad/innstikksark,
inkl. mange små presentasjonshefter fra 60-tallet.
Også tynn restsamling Sveits, og litt Danmark
på plansje.
I 5052 o/**/* En eske med restsamlinger, best er Norge, ellers
Italia, Vatikan, San Marino, Malta, Irland + div.
I 5053 o
ENGLAND. Perfins-samling mer enn 600 merker
pent montert (og illustrert ) på blad.
F 5054 o
ENGLAND 189/96. 5 valører fra 1883-serien,
bra. (£ 610)
5055 o/**/* Engroslott, bl.a. 100 stk. utaggede 1000 Fr fugl fra
Tchad, Romania serie 1943 postavgiftsmerker for
over 1000€, noen tvilsomme utgaver dels i ark etc.
5056 Br Eske med sannsynligvis mer enn 1000 brev, mest
Norden 1950-2000, var. kvalitet.
5057 o
EUROPA. Grunnsamlinger fra mange land montert
i 31 2-3 cm tykke kontorpermer, tildels fint opptegnet, variabelt belagt, best på moderne til år 2000.
I 5058 o/**/* EUROPA. Liten restlott i plastlommer. Mest eldre
merker. Alle kvaliteter. SPENNENDE ROT. Skal
sees !
5059 **
FN. NY. Bra parti i pent album til 1997, fyldig men
noe mangler, med BL 1, noen av de nyeste utgavene ligger umontert mellom sidene.
5060 **
FÆRØYENE. Lott helark/arkdeler 1975/81. Mest
helark i kpl. serier (litt Norge medfølger). (3850)
I 5061 o/Bs FÆRØYENE. STEMPLER på danske merker. Bok
med flere hundre merker og klipp. ”Udslebne” sett
- men mest brotype.
64
100
100
Obj.nr.
100
5063
5064
100
100
5065
5066
5067
I 5068
100
I 5069
100
5070
100
I 5071
100
100
100
100
I 5072
I 5073
I 5074
100
100
I 5075
100
100
100
x 5076
I 5077
I 5078
100
100
5079
5080
100
I 5081
100
5082
5083
100
100
5084
100
100
5085
I 5086
100
100
I 5087
I 5088
100
100
100
100
100
100
100
100
Utrop
100
100
100
5062 Br
5089
I 5090
5091
I 5092
x 5093
I 5094
5095
I 5096
FÆRØYENE. Stort og duplisert parti FDC med et
par tusen konv. 1975/99 i kasse, tidvis et velorganisert dublettlager, men trenger organisering for å
ta ut potensialet. God kvalitet.
**
FÆRØYENE Årssett 1980-87, 89-99. (4870)
o
Generalsamling montert i 8 kontorpermer, best er
nok Australia. Også en bok med miniark.
o/** GIBRALTAR. Meget tynt dublettparti i tykk lagerperm nummeret til etter 1990. Noen ok innslag
som et par serier av turistmerkene 1960-tallet, 4
stk. £5 1970-tallet, noen cept ”Kleinbogen” og noe
annet. Må sees. GI BUD!
**
GRØNLAND. Engrosparti julemerker i HELARK
1974 (13 stk., alene 5200), 1975 (10), 1976 (7),
1977-79 (8 av hver). Fin kvalitet.
**
GRØNLAND - JULEARK. Engrosparti med 70
helark 1979-84. God kvalitet.
Halvstor eske med div. Forsendelser, FDC,
særkonv., alb.ark fra ”SH-samlinger”/2 Varioalb.,
enkeltmerker, pakker og diverse ”hummer og
kanari”. Restparti fra storsamler.
o/**/* Halvstor eske med kjellerlukt og tusenvis av merker hulter-til-bulter i pergamynkonv., etc. Timevis
med hyggelig sortering, men også observert
araberstater.
o/**/* Halvstor eske med noen 1000 merker usortert i
div. poser/konv. Privat innlevering.
Innholdsrik roteeske med Norge (mest), Danmark
og litt øvrig Norden. Her er bl.a. en tykk bunke alb.
ark med mange merker, innst.bøker med dubletter,
restsamling, noen utv.hefter, konv. med noen hyggelige innst.kort, etc., etc. Må sees!
o/**/* Innstikksbok med britiske kolonier, m.v.
o/* IRLAND. Startsamling til 1988 i innstikksbok, oppgitt ”ca. 10.000”.
Br Lite brevparti med halvgamle og nyere fra mange
land til Danmark, bl.a. Usa. Ca. 80 stk. I tillegg
bunke avisbanderoler fra BRD til Norge 1985/87
med noen var. frankering, ca. 85 stk. i bl. kvalitet,
men uvanlig materiale.
o/**/* ISLAND. Samling 1876/2002 i Leuchtturm
SF-album, stort sett bra besatt, men mangler de
fleste toppene. Mange halvgode, inkl. TM. Bra
startsamling. Mest stemplet, med litt **/* inn i
mellom; + 16-siders innstikkbok med noen 100
merker.
o
ISLAND 69-73, 119. 6 pene merker (4580).
o/** ISRAEL, 6 stk ** Makkabiade 1950 med tab ** (€
510), samt liten samling Frankrike i innstikksbok,
og litt Spania i en annen.
o/* ITALIA. Restsamling til 1981 i Davoalbum, en
god del merker fra 1952, samt noe ”bob”, ellers
meget tynt besatt. Ves. stpl., kvaliteten bedre
enn normalt.
**
JERSEY, ÅRSMAPPER. Samling 1986-88,
1990-96. God kvalitet, som levert i abonnement.
o/**/* Klembind med GRØNLAND 1950-86, rimelig kpl.
ves. **, samt do. FÆRØYENE 1975-88. Også stpl.
serie Thule kpl.
o/* Liten bok med en del ok innhold, bl.a. eldre
franske kolonier, eldre sovjetrussike områder og
Romania.
o/**/ Liten eske med div. rester fra storsamler, bl.a.
Br noen ** miniark/sammentrykk New Zealand,
et album med FDC fra Australsk Antarktis + litt
Norden, etc.
o/**/ Lite parti med smålotter på noen innstikkort, noen
Br nyere brev, osv. Mest kostpris i tykk, tysk spesialalbum ”Geschichte miterlebt” om tysk samtidshistorie: mange spesialkonv., mynt/medaljebrev, osv.
Masse merker på ark i 4 små ringpermer, en noe
avansert juniorsamling, samt do. Norgessamling.
Også noen få klipp, noen særstempler med
Haugesundstilknytning, samt 4 minnemynter (best
100 kr Olav 1982).
o/**/* Mindre parti med en del merker på noen gamle
albumark og løst i noen konvolutter. Ikke sjekket.
o/** MINIARK. Innstikksbok med 145 miniark fra en
del land.
o/**/* MINIARK. Lott 55 miniark fra en del land.
o/**/* NORDEN. God kasse med bedre restsamlinger
inkl. Norge med noen skillinger og bedre Sverige
i blant album med mange dagligmerker i nyanser,
middels besatte fra andre land, diverse tidligere
auksjonskjøp som stadig sitter på lott- kort, med
bl.a. bedre hefte fra DK og praktstempler fra DK,
Norge og Sverige. Må sees!
o/**/* NORDEN. To esker med merker i poser etc. Ikke
det store. GI BUD!
Br Over 1000 brev, halvgammelt og nytt, stor spredning og flere til Dansk frimerkehandel. Bør sees.
o
OVERSJØ uten Asia. Grunnsamlinger fra mange
land montert i 20 2-3 cm tykke kontorpermer, til
dels fint opptegnet, variabelt belagt.
o
PENE STPL. Innstikksbok med 280 merker fra
flere ulike land. Alle merkene er med pene stpl.
o
PORTUGAL 17-24. The 1866 set in fair to fine
condition, no faults. (€ 750)
o
PORTUGAL 25-32. The 1867 set to 120 R, small
thin spot on 10 R, 20 R with weak corner upper
left side, otherwise no faults.
o
Posekartotek i mange esker, fyller to flyttekasser.
o/* Pose med tusenvis av halvgamle bruksmerker
Østerrike, dog innimellom noe fra port. kolonier
og QV-perioden England, også 10 gamle bunter
Danmark.
Obj.nr.
I
100
100
100
100
I
100
100
100
I
100
100
100
I
100
I
100
100
I
100
I
100
100
100
I
100
100
I
I
100
100
I
I
100
100
100
I
100
100
100
I
I
100
100
100
100
100
I
I
Utrop
5097 o/**/* Restparti fra innlevering med en del ungarske
og polske dubletter i to bøker, mange merker og
mange eldre, men ord. Poselott Frankrike med
100-vis, engrosparti med ca. 100 moderne norske
helsaker, samt litt blanding HV.
5098 o/**/* ROTEESKE med: en pose med en del brev ves.
fra Norge 1970-1990, pose med klipp, 24 album/
innstikksbøker med småsamlinger fra en del
land. Det beste ser ut til å være samlinger fra
ITALIA (fra Umberto til 1960), EUROPA-ALBUM
med flere mellomgode merker i svært blandet
kval. og TYSKLAND med bl.a. 11 stk. Mi. 203 fra
Vest-TYSKLAND (verdi alene for disse merkene
er ca. 5100).
5099 o/**/* Rotekasse fra dødsbo med mye norsk materiale,
dels noen tusenvis bruksmerker pent sortert i
stappfull innstikkbok. Dog også løst materiale,
noe klipp, osv.
5100 o/**/* ROTEKASSE med 21 innstikksbøker/album
med småsamlinger fra bl.a. Frankrike, Finland,
Førøyene, Sverige, Spania, Norge, noen miniark
fra kanaløyene etc. Mest fra TYSKLAND, med
en del merker fra DR, BRD (album i perioden
1977/88, ganske bra belagt). Størst verdi på
HELLAS med bl.a. AFA 5, 19-21, 28, 34, 139 *,
disse med kat.verdi alene 2159, men i blandet
kval.
5101 o/Bs/ Rotekasse med bl. a. USA 5,7 kg klipp billedmerBr ker, mye nytt, Sverige massevare i flere esker,
AFA øst 2006 i to bind etc.
5102 o/Br Rotekasse med div. opprydningsvare, inkl. brev
Norge og Tyskland.
5103 o
Rotelott i banankasse + eske, merker i innstikksbøker og album, noe rekvisita etc.
5104 o/**/* Samling Europa minus Norden & England, i fem
32-siders innstikkbøker. Omtalt av innl. til 9847
merker, tils. ulike merker. “Store” frimerkeland
dominerer, men renslig og ryddig samling.
5105
SG Commonwealth 1840-1952, 2007 edition, lett
brukt. GI BUD!
5106 o/Bs/ Skikkelig roteeske fra bo med klipp, esker, poser,
Br løse merker, etc. fra Norge og utland. Også to
esker med ves. norske brev/kort, tilsynelatende
mange fra 1940/50-tallet, inkl. mange maskinstpl.
m/tekst og frankeringsmaskinavtrykk. Observerte
også noen sensurerte konv. og postkort (bl.a. ett
sign. Aukrust og noen stedskort). Muligheter?,
bør sjekkes.
5107 o/**/* SLOVAKIA. Innstikkbok og noen plansjer med
eldre duplisert materiale, helt uoversiktlig. Mye
materiale og trolig mye postfriskt.
5108 **
SOVJET- samling ** 1976-78 komplett (?) i inntikksbok.
5109 o/**/* Stor eske med overskuddsmateriale fra samler,
noe innstikkbøker, noe nordisk klipp med bra, filatelistisk tilsnitt, ymse i konvolutter og plastlommer.
Muligheter for småinteressante ting, men trolig
noe bl. kvalitet.
5110
Stor eske med restpartier fra samler, bl.a. mye
BRD.
5111
Stor koffert stappfull av innstikksbøker i varierende
størrelser. En rask titt indikerer mest etter 1945.
Brutto 19 kg.
5112 o
SVEITS. Tynt belagt samling til 1960 på Scottark,
inkl. en 40 c stående Helvetia tg. 9 1/2 med tynn
flekk.
5113 o
SVEITS. Velpleid startsamling i Davoalbum u/lommer til 1977, relativt tett fra 1907. (ca. 20000)
5114 o
SVERIGE. 28 stk. RINGTYPE med pene stpl. 2
øverste rekker tg. 14, 2 midtre tg. 13 og 2 nederste med posthorn på baksiden.
5115 o/Br/* SVERIGE. Kasse med hovedsaklig Sverige med
flere innstikkbøker med litt bedre merker. Flere
helark mest gamle inkl. Tjeneste. God kasse med
potensiale.
5116 **/Br SYRIA-UAR. Samling UAR (mest Syria) i album,
1958-60, starter med det gode miniarket ** og på
FDC, ellers til dels sterkt duplisert både merker og
FDC, høy katalogverdi!
5117
SØR-AMERIKA. Samling med 900 merker fra
mange land i en 64-s. innst.bok. Gi bud!
5118
To samlinger USA til ca. 1960 i album, en del
Sverige på blad, en eske med mest moderne brev
+ en del annet i banankasse.
5119 **
TYSKE RIKET. Helarklott med angitt 19 ulike
INFLAmerker, dels dubletter av flere nummer. Bl.a.
252-54, 270, 275, 314 og 319. Bunken forligger i
en rull, og noe var. kvalitet må påregnes, i hvertfall
på margene.
5120 o/Bs TYSKE STATER. Halvfull innstikkbok med
defekte merker, med overvekt av Sachsen.
Referansemateriale?
5121 **
TYSKLAND. BUND 1954-1983. Postfrisk samling
med ca. 800 ulike. Kun komplette serier etc. Bl.a.
Heuss 1961 lumogent papir og mange komplette
dagligserier. Mange miniark. Virker komplett i
perioden 1958 og frem. Alt i perfekt prima postfrisk
kvalitet. AFA: ca. 9500.
5122 o
TYSKLAND 1945 til 69 inkl. noe Berlin på ca.
40 tette albumark. Grønland årssett 1983 + 2
spesialsett, ca. 70-80 merker Belgia, + liten bunke
særstpl. fra Norden.
5123 o
UNGARN. Dubletter i 7 innstikksbøker, noe massevarepreg, men noe å finne innimellom.
5124 **/* ZAIRE. Uvanlig dublettparti 1980-tallet, mye materiale, inkl. utaggete serier og miniark, dels i antall.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
5125 **
Utrop
ÅLAND. ÅRSSETT - dublettparti 1985/92, i alt 23
sett, prima.
100
I 5158
Postkort
Militære motiver
I 5126
I 5127
I 5128
I 5130
I 5131
I 5132
I 5133
I 5134
I 5135
I 5136
I 5137
I 5138
I 5139
I 5140
I 5141
I 5142
I 5143
I 5144
I 5145
F 5146
I 5147
I 5148
I 5149
I 5150
I 5151
I 5152
I 5153
I 5154
350
500
F 5161
AUKRUST, KJELL. Nisselue sitter fast i musefelle
(Oppi 583/1). Brukt 1944, med litt uvanlig julemerke/merkat, kv. 1.
AUKRUST. Nisse bærer termometer (Oppi 567/3),
stpl. Drammen 1943, kv. 1-2.
AUKRUST. Nisse sover i fuglekasse (Oppi serie
548/2). Brukt 1944. En flekk h. side synes ikke fra
forsiden, kv. 2.
AUKRUST. Nisse sover i treskoen (Mittet serie
2731), stpl. julen 1944, kv. 1-2.
BARLAG og Chr. ELIESON. To fine kartongkort, Kristianiamotiver. Ene med trykt julehilsen
1901-02. Det andre skrevet på uten datering.
Kv. 1-2.
BUNAD. 48 ulike kartongkort med fine motiv
av bunader/folkedrakter, inkl. enkelte sign. og
noen små. Gj.gående meget god kval.
DAMSLETH, H. 10 usignerte, serie nr. 400-409/50
komplett (Børrehaug & Remen, de fleste brukte
(1950-tallet). Mange kv. 1, ellers 1-2.
DAMSLETH, H. Barn om vinteren (nr. N 24), gutt
med spade og kråke. Postgått 1940, kv. 1/2.
DAMSLETH, H. Jesusserien Damm nr. 96, Jeses
ber i blomstereng. B rukt, ikke postgått. Kv. 1.
DAMSLETH, H. Sameserien H nr. 203/49, liten
samegutt på rein med julepyntet gevir. Ubrukt,
kv. 1.
DAMSLETH HARALD. To nisser som sitter i en
hjemmelaget julekurv til juletre og bruker denne
som huske. Damm nr. 150. Br. 1933. Kv. 1-2.
ELG (E. Lilløe Gran). 16 sign. kort 1940/50-tallet,
derav 12 brukte. De fleste kv. 1-2.
ENDER, AXEL. Fire kartongkort, hvorav 3 med
vintermotiver, tre er skrevet på uten datering. Ett i
halv størrelse. Kv. 1.
GUDE. To fine kartongkort med båtmotiver, ene
datert 1890, det andre skrevet på uten dato, kv. 1.
IMISLUND, BIRGER. Originalt utkast til postkort
sign. IMIS. Akvarell på plate. 24.5 x 16 cm.
Nummerert 4642 bak. Fra forlaget Børrehaug &
Remmen.
IMISLUND, BIRGER. Originalt utkast til postkort sign. IMIS. Akvarell på plate. 16 x 25 cm.
Nummerert 4652 bak. Fra forlaget Børrehaug &
Remmen.
NIELSEN, ERLING. 36 ulike med flotte, fargerike
bunadsmotiv (Norske bunadskort nr. 2/40). Ubr.,
kv. 1.
NYSTRØM, JENNY. Flott kartongkort med jente
ved peis og med duer (Askepottaktig), ”eneret for
Norge H.Abel”. Brukt, men udratert., kv. nær 1.
PETERS, HOLEK. To fine kartongkort med båtmotiver sign. Wilhelm Peters og Juius Holek 93.
Sistnevnte datert 1893, det andre skrevet på uten
datering. Kv. 1-2.
SKRAMSTAD, LUDVIG. To fine kartongkort med
sommermotiver, ene datert 1890, det andre skrevet på uten datering. Kv. 1.
SKRAMSTAD, LUDVIG. To fine kartongkort med
vintermotiver, datert 1891 og 1892. Kv. 1.
THORSRUD. Samling 32 ulike i mappe, de fleste i
småformat. Bra kvalitet.
Lott med 40 GAMLE kort. Her er bl.a. 12 ”standard” kartongkort, inkl. flere sign., bl.a. Jenny
Nystrøm. Videre flere gratulasjons-, konfirmasjons- og julekort med bl.a. blomster og engler,
også et par stedskort i kartong. Var. kval., men
bør sjekkes.
Lott 90 forskjellige. Mange julekort. Signerte og
usignerte. Blandet kvalitet.
55 jule/kunstnerkort, alle signerte. Ca. halvparten
småformat. En del bra motiver. Ubr./br., mest
bra kval.
Lott 78 kort. Alle fra Forlaget Norsk
Kunstnerproduksjon Oslo. Alle ubr. Bra kvalitet.
200
F 5162
Patriotiske- og kongekort
I 5155
I 5156
I 5157
F 5159
1. VERDENSKRIG. Lott 13 kort. De fleste fra
Berry-Au-Bac. Alle ubr. Bra kvalitet.
HITLER. Tre postkort fra Reichsausttellung
”Schaffendes Volk” i Düsseldorf med spes.stpl.
og Hitlerfrimerker, samt 3 fotografier med Hitler
i nærbilde (pressebilder?) i småformat kortstørrelse. Kv. 1-2.
Lott 10 kort 1. og 2. verdenskrig. Tysk Afrikasoldat, Hitlers fly, feltpost m.m. Bra kvalitet.
Kunstner- og kartongkort
I 5129
Obj.nr.
Biler på postkort
1905. 5 ulike, hvorav 4 i farger og ett sign. Gustav
Lærum. I tillegg 2 bunadskort (Hardanger/Voss).
Alle brukt, kv. 1/3.
Lott 12 patriotiske kort. 5 br. 1906-1915. Jevnt
over veldig bra kvalitet. Medfølger et engelsk kort
med de engelske regaliene.
NORSK FLAGG og kart. Tre kort ifm. 1905 (ett
fra Bjarne Klausen, Bergen og to fra K.Knudsen,
Bergen). Ett br. 1905, de to andre ubr., eller ikke
postgått, kv. 1-2 og 2.
150
200
300
I 5163
200
I 5164
1000
400
Utrop
I 5165 1/2
I 5166
I 5167
Obj.nr.
I 5181
AUSTIN. To Austinmodeller. Reklamekort fra bilforhandler Erik B.Winter, Kr.Augustsgt 21, Oslo. Br.
1928, kv. 1-2. Uvanlig.
Flott motiv med liten lastebil ”Z-2973” foran butikken Ekko trikotasje (H. Sachnowitz) i Larvik. Uten
utgiver, prima ubrukt småformat.
200
GEILO jernbanestasjon. Fire småformat, fine
nærmotiver/ett oversikt. I tillegg et 5. kort med
Breidablikk Hotel. To stk. er brukte, kv. 1/2.
HVITTINGFOSSBANEN. Farvekort fra
Hynnaas i Botne med tog ved holdeplassen på
Hvittingfossbanen. (Haraldsens Kunstforlag Kr.a.
590), ubr., kv. 1. Uvanlig.
HØNEFOS JERNBANESTATION 1. november 1909 i forbindelse med åpningen av
Bergensbanen. Toppmotiv med flere damplok
på rekke og rad (Eneret A.Johansen, Hønefos).
Skrevet på, ikke postgått, kv. 1.
HØNEFOSS. Tre småformat med jernbanemotiver
(JHK 425, Mittet 15/40 og Joh. E. Bye), ubr./br.
1927, kv. 1.
KOLBOTN. Nærbilde ved den nye stasjonen,
glassklart fotokort (Haraldsens). Postgått 1926,
kv. 1/2.
KOPPANG Jernbanestasjon (N.K 1212), kolorert
med godstog og folk på perrongen, ubr.
KULLEBUND. To ulike ved den gamle stasjonen
(Küenholdt 801 og Brødr. H no. Postgåtte 1921
og 31, kv. 1.
LER ST. Nærmotiv av stasjonen med en enslig
betjent på perrongen (Carl Knudsen 3616). Ubr.,
kv. nær 1.
350
Jernbanepostkort
I 5160
300
I 5183
AMERIKALINJEN. Lott 11 kort. 1913-1980.
Loggkort, bagasjelapp fra Stavangerfjord pg
FDC. Kv. 1.
450
F 5184
D/S ”BODIN” Saltens Dampskibsselskab Bodø.
Nærmotiv med dampen oppe. Toppmotiv (eneret
Fotograf Jacobsen, Bergen). Ubr., kv. 1.
D/S ”INLAND” ved Aaheim Hotel i Ulefos. Fint farvekort fra 1906 (PA 2483). Stpl. Hollen 1907, frankert med 2 øre bygdeporto (små tg.anm.), kv. 1-2.
S/S ”JASON”, i Shanghai. Sendt derfra 1911 til
Kristiania, transitstpl. Moukden. Meget flott kort.
S/S ”TASSO” af Hull paa Kristiansunds Havn.
Uvanlig kort med noe stpl.sverte (Ranheimsæter).
Postgått 1910 fra England til Nord-Trøndelag.
Også brett, kv. 3.
TYSKE KRIGSSKIP. Lott 8 stk. fra 2. verdenskrig.
Bl.a. Scharnhorst, Kö¨nigsberg m.fl. Et med Hitler.
Medfølger et Kriegsmarine-hefte. Fin kvalitet.
TYSKE KRIGSSKIP. Slagskip. 11 stk. 1914. Bl.a.
”Der letzte mann”. Fin kvalitet.
Lott på 28 stk. norske og utenlandske. 1903 og
nyere. 10 er brukte. Bl.a. White Star Line. Alle i
plastlommer og i god kvalitet.
Lott 31 båtkort. Norske og utenlandske.
1916-1970. Mange fine rederikort, alle i plastlommer. Kv. 1.
Lott med ca. 110 utenlandske båtkort. Mest svenske og danske. Stor- og småformat, br./ubr. Noen
fotografier inngår. Litt var. kval.
Lott med 90 utenlandske båtkort. Mest svenske?
Stor- og småformat, br./ubr. Noen fotografier inngår. Mest bra kval.
Lott med 85 utenlandske båtkort. Stor- og småformat, br./ubr. Noen fotografier inngår. Litt var. kval.
25 kort med båter i storformat farver. Ubr./br., litt
var. kval.
16 ves. storformat av mest utenlandske båter, men
også ok innenlands innslag. Ett av kortene er kun
et vanlig foto (M/F ”Brandal”). Alle i plastlommer.
Ni småformat, ves. utenlandske skip, dels seilskip
akvareller. Bl.a. ”Grangesberg”, C/C ”Teitgen”
(dansk, kort gått i Norge), ”Ponape” og den norske D/S ”Hamlet” (rederi Bruusgaard). Ves. god
kvalitet.
26 båtkort, nesten bare storformat i farver. Bl.a.
fylkesbåter, ferger, etc. De fleste ubr., kv. 1.
500
Skips/båtkort
300
800
175
250
275
I 5185
200
I 5186
I 5187
300
I 5188
200
I 5189
200
I 5190
350
I 5191
400
I 5192
F 5168
400
F 5169
400
I 5170
I 5171
400
I 5172
300
300
F 5173
F 5174
300
I 5175
300
400
1000
F 5176
I 5177
LYSAKER Jernbanebro. Uvanlig kort med udelt
bakside (NK 429), ikke avbildet i Narvesendatabasen, ubr., kv. 1.
NOTODDEN STATION med togvogner, (JHK
1885), datert 1912, ikke postgått, kv. 1.
OTTA STATION. Fra Kongeparets Kroningsreise:
Ankomst til Otta Station. Brevkort. Br. 1907. Kv. 2.
RAUMA OG DOVREBANEN. Komplett mappe
med 20 postkort i småformat utgitt av Mittet. Bl.a.
Verma jernbanestation. En liten flekk har trukket
inn i flere av kortene. Kv. 1-2.
RENA J.station. To småformat, det ene en rolig
dag (Marthe Alme), stpl. Deset 1907, kv. 2/1.
Det andre med togsett (N.K. 1211), bretter og
slitasje, kv. 4.
RØROS Jernbanestation. Vintermotiv med lok.
halvveis utenfor garasje. Postgått 1907, flekker,
slitasje, kv. 3. Uvanlig.
SAAHEIM STATION, Rjukanbanen. Fint motiv med
folk og tog med slusker. Under byggingen? (NLR
1512), skrevet på, ikke postgått, kv. 1.
SANDVIKEN. Fint vintermotiv med tog foran
stasjonen, udelt baks (P.Alstrup). Stpl. Kr.a. 1906,
litt skrift, kv. 2.
SANDVIKEN. Nærmotiv med personale, passasjerer og tog (Asker & Bærum Budstikke nr 31/NK
742), stpl. Sandviken 1906, kv. 1. Toppmotiv!
SKIEN - Jernbanestationen. Oversikt fra utsiden
(N.K. 485). Brukt, ikke postg., kv. 2/1.
500
250
150
400
250
200
250
200
500
200
I 5193
I 5194
I 5195
I 5196
I 5197
I 5198
500
Utstykking av samling kort polare
områder
I 5199
I 5200
I 5202
300
I 5203
I 5204
300
300
300
I 5205
F 5178
F 5179
I 5180
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
TYVOLD ST. Fin næroversikt m/stasjonen til h.
(Stabels Bog og Papirh.). Ubr., kv. 1/2, kortet er
litt skjevt skåret.
VERMA. Uvanlig kort med oversikt over stasjonsområdet med et par vogner (Mittet, 369408).
Ubrukt, prima!
ØRGENVIKA STASJON, KRØDEREN. Kort i
småformat. Utgitt Mittet 9/36. Pent fotokort med en
del av tog. Kv. 1.
300
250
250
200
400
200
450
500
750
700
600
600
500
400
350
300
250
På storauksjon 171 (juli) kommer vi med bl.a. en god avdeling
hurtigrute-kort!
I 5201
350
400
250
300
300
Utrop
450
I 5182
200
Lott med ca. 150 kort i A6-format i farger, med
sporvogn/jernbanemotiver, fra utlandet. Ubrukte,
hovedsakelig kv. 2. Alle ligger i plastlommer.
Lott med 140 tog/jernbanekort, gammelt og nytt,
mest utenlandske. Ubr., kv. 1.
I 5206
I 5207
I 5208
ADVENT BAY. Bjørnejakt i Sassenbay. Folk med
fangst i forgr. Uten utgiver. Ubr., kv. 1.
ADVENT BAY. To kort fra KRAFTSTATIONEN,
ene med bygningen uten utgiver, det andre av
T.Høegh, Tromsø nr. 3, begge ubr., kv. 1.
AMUNDSENS HJEMKOMST til Kristiania
20-11-1906 (Norsk Kunstforlag nr 3), stpl. Fr.stad
1906 til Kina. Små hj.anm. Kv. 2.
BJØRNØEN. Hombergsfjeld med Sylen. (Mittet
35), skrevet på, men ikke sendt, kv. 1.
CROSS BAY, SPITSBERGEN med D/S ”Neptun”
med dampen oppe (NLR/Wilse eneret), ubr., kv. 1.
FANGSTFARTØY i Advent bay og fangst
iland. En fangstmann i forgrunnen (Eneret
Theodor Jebsens, Tromsø 62420). Påsatt
Spitsbergenmerke nr. 1 (utg. 1896) og stpl. Advent
Bay, men er ellers ubr., kv. 1.
FRAM i Stavanger 1902 (NK 31), stpl.
Holmenkollen 1902, kv. 1-2.
FRAM på Sverdrups Nordpolekspedition
1898-1902, stpl. Stabæk 1902, forsideskrift, kv. 2.
FRAM på Sydpolen 14/12-17/12 1911 (eneret
Abel), med Amundsens portrett innfelt. Julemerke
1911 på forsiden, stpl. Kr.a 1912, kv. 2-3.
GJØA. Portrettet til Kaptein Amundsen innfelt. (Mittet), datert 1904 (ikke postgått), kv. 2.
Dessuten et kort med Kaptein Amundsen og
mannskapet ombord (Eneret Abel). Br. 1906, kv.
2-3 pga. noe stempelgjennomslag.
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
65
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 5209
I 5210
I 5211
I 5212
I 5213
I 5214
I 5215
I 5216
I 5217
I 5218
Utrop
GJØA i Nome, Alaska med mye folk ombord. Stpl.
Nome, Alaska u.år. Kv. 1-2.
HOLM, GUSTAV. Seildampskute i isen. Ifølge
blyantskrift er dette skuta til Gustav Holm
(1849-1940). Han var forsker og drev undersøkelser av distriktene rundt Julianehåb og
Angmagssalik og er en av pionerene i moderne
eskimoforskningen. Ikke pk.bakside.
KINGS BAY. Bygningene i nærmotiv. Stpl. Kings
Bay og Ny-Ålesund 1938, ellers ubr., dessuten
et oversiktsmotiv med luftskibshallen, begge
god kv. 1.
LUFTSKIBET ”NORGE” med antagelig portrettet
av Umberto Nobile i uniform innfelt. Utgitt i Italia
(E.A.Traldi, Milano), ubr., kv. 1-2.
LUFTSKIBET ”NORGE” på Ekebergsletta med
masse folk. Amerikansk og norsk flagg (Oppi nr.
1). Ubr., kv. 1.
MOTORBÅTEN ”TOTO” (?). Postkort fra
Spitsbergen ifm. ”Latham” 1928. Motorbåt tilhørende skibshandler Tinius Aune, Tromsø med flere
personer ombord den 13. juni 1928. Den maskinskrevne teksten på forsiden er blitt svakere med
årene (Eneret Otto Arnholdt (?), Tromsø). Skrevet
av Tinius Aune og stpl. Tromsø 28.X.29. Kortet
er omadr. et par ganger og bl.a. vært i Kina (stpl.
Shanghai 24.2.30). Tydelig brekk v. side og skadet
hjørne, allikevel et bra kort.
NANSEN. Dr. Fridtjof Nansen ved
Holmenkolrendet 1902. (P.A. nr 207). Stpl. Kr.a.
1902 til Tyskland. En del forsideskrift, kv. 2-3, men
et uvanlig kort.
SPITSBERGEN. Advent Bay med fartøyer på
reden og ved lastekaien (Mittet 13). Påsatt
Spitsbergenetikett E 9 og stpl. Green Harbour
1913. Reklametrykk fra NFDS. Sendt til Frankrike.
To tydelige hj.brekker, ene er tapeforsterket på
baks., kv. 3.
STELLA POLARIS. Fint nærmotiv av hertugen
av Abruzzis seildampskip som han brukte på sin
ekspedisjon (Fotocromo Milano), ubr., kv. 1.
TURISTHYTTEN. Fint ”Hilsen fra Spitsbergen”.
Nærbilde før 1905 (Eneret O.Østlyngen, Alten
17), br. 1902 (-frim.), til Sverige, kv. 2-3. Dessuten
et ubr. kort fra annen vinkel i fin kvalitet (uten
utgiver). Kv. 1.
200
Genuint parti med nær 400 eldre postkort og
litt andre kategorier. Signerte og usignerte
julekort dominerer. De fleste sendt til samme
familie i Stavanger, ca. 1910-40-tallet. Noe var.
kvalitet. Bør sees.
NISSEKORT. 40 eldre småformat. Inkl. signaturer
av Coucheron, Thorsrud, m.fl. Mye bra! De fleste
br. Rel. god kvalitet.
Lott med 110 julekort, ves. 1940-60-tallet. Sendt til
familie i Holmestrand. Sign. og usign. Litt var. kval.
Vel 150 julekort. De fleste brukte. Noen signerte.
Litt var. kval. Bør sees.
14 stk. signert småformat, mest 1940-tallet. Bl.a.
Elbjørg (4), Harrong, Egner (11-42) og Thorsrud
(2). Brukt/ubrukt, mye i kvalitet 1/god 2.
Lott med ca. 250 julekort, ves. fra 70-80-tallet. De
fleste brukt. Medfølger noen få i andre kategorier.
Album med 224 nyere norske julekort i god kvalitet. Medfølger et brevkortalbum med 132 eldre
temakort, ves. romantiske og gratulasjonskort, norske og utenl. i blandet kvalitet. (tils. 356 kort).
NISSEKORT. 30 eldre småformat og 55 nyere
storformat. Signerte og usignerte. Alle br. Ganske
god kvalitet.
Lott på 109 julekort. Signerte og usignerte. Sortert
på kortforlag/utgivere. Bl.a. Børrehaug & Remmen
(20), MFK (9), Norges Vanførelag (7), Saga (6),
LHL (9), NGU (17), OPPI (9), Aune (28). Alle br.
Ganske god kvalitet.
Skoeske full av ves. nyere julekort, gratulasjonskort m.m. Bør sees.
Lott over 50 kort, hvorav 21 småformat. De fleste
usign.
Lott på 53 julekort. Signerte og usignerte, sortert
på forlag: Norsk Arbeide (15) og Mittet (38). Brukt.
Mest bra kval.
1000
Julekort
5219
I 5220
I 5221
I 5222
I 5223
I 5224
I 5225
I 5226
I 5227
5228
I 5229
I 5230
200
F 5231
I 5232
I 5233
I 5234
200
150
150
200
x 5236
I 5237
66
I 5241
I 5242
I 5243
I 5244
I 5245
I 5246
I 5247
200
I 5248
I 5249
200
I 5250
200
150
I 5252
I 5253
I 5254
5255
500
500
400
400
350
350
300
250
250
I 5256
I 5257
I 5258
I 5259
I 5261
F 5262
I 5263
I 5264
I 5265
200
I 5266
I 5267
250
200
I 5270
BIRKELUNDEN. Christiania. Mittet & Co. Br. 1906.
Med mange barn. Kv. 2-3.
GAASLUNGEN. Nordmarken. No. 1352 Eneret
Küenholdts Kunstforlag Kristiania. Br. 1911. Kv.
2. Uvanlig.
GRIMLUND. Parti fra Grimlund, Vinderen.
Eneberettiget 1905 J. Björnstad, Vinderen. Br.
1909. Kv. 2. Kryss på forside.
200
I 5271
200
F 5272
I 5268
200
200
Utrop
250
Lott ca. 100 kort i småformat, vesentlig brukte. Fra
perioden 1905-50. Kv. 1/2. Ligger i plastlommer.
15 småformat fra Kristiania/Oslo og omegn. Flere
bra motiver. Ubr./br. God kv.
Lott med ca. 100 kort i A6-format, nesten alle i
farger. Br/ubr. Kv. 2 hovedsakelig. Dubletter kan
forekomme. Ligger i plastlommer.
LOTT med ca. 94 postkort fra Oslo i A6-format,
noen få i s/hv. Ca. 15 brukte. Dubletter kan forekomme. Hovedsakelig kv. 2. Ligger i plastlommer.
Lott 57 i storformat og 13 små fra diverse steder.
Mest brukte. Gjennomgående bra kvalitet.
20 småformat, derav noen småpene inkl. vakkert
kolorert “Fra Piperviksbryggen”. Også patriotisk
“Hilsen fra”, og ett annet med båter fastfrosset (?) i
Kra.fjorden. Brukt/ubrukt, kv. mest 1-3.
14 småformat med ymse motiver, ves. sentrumsnære fotokort, dog ett morsomt tegnet nissekort med Domkirken. De fleste brukte i kv. 1-3.
15 kort, derav 13 småformat 1905/27. Alle br.,
varierende kvalitet.
45 kort fra Kristiania/Oslo, hvorav 33 småformat,
br/ubr, mest bra kval.
850
ASKER. Vintermotiv med Hasselbak (Eneret A.B.
360/1917). Ubrukt, kv. 2 pga. av noen småflekker
v. og h. side.
AURSKOG. Militær tropp med flytebrygge og
båt. Grensevakt? (A.L.Olsen 1916, NLR 122),
ubr., kv. 1-2.
AURSKOG. Vakkert fargekort - bygdemotiv med
veteranbil (Normann r 7574). Prima ubrukt.
DIKEMARK SYKEHUS. To oversiktsbilder i småformat. Det ene brukt 1943, utgiver Tarlebø. Det
annet ukjent utgiver, ubr. Kv. 1/2.
HEGGEDAL (Asker). Flott lokalmotiv med Kafe
Breidablikk til v., jernbanespor mot daværende
Viking Kalosjefabrikk (uten utgiver). Prima, ubrukt.
KOLBOTN. Fra boligområde (Küenholdt 4325).
Postgått 1935, kv. 2.
KOLBOTN. Kort i småformat. Utgiver J. H.
Kuenholdt a/s 799. Oversiktsbilde med jernbanen
og bebyggelse. Kv. 2.
KRAAKSTAD kirke. Seks ulike småformat, dels
svært like motiver, men da hhv. s/hv og kolorert.
Kv. 1-3.
KULLEBUND. Pent fargekort med sjøen og stasjonsområdet bak (Normann). Poststpl. samme
sted 1917, alvorlig hjørnebrett (trolig reparert) og
mindre hjørneanm, derfor kv. 4.
LILLESTRØM. Godt motiv fra Strømsveien under
flommen 1927 (Karl. P. Thorstensen). Brukt,
påskrevet ”Her ser du vor vi bor”!, kv. 2/1.
SKI, Bru Landhl. Nærbilde - vintermotiv
(K.E.Nilsson). Ubrukt, kv. 1.
SKI. Parti av Nyveien (Küenholdt, 2878). Ubrukt,
kv. 1.
SKI. Parti ved Ski st. med butikk ”Joh. Johannsen”
(NLR 1397). Postgått 1908, kv. 2.
SKI kirke. Ni ulike småformat, med dels ganske
like motiver. Kv. 1-3.
VESTBY. Fire småformat, derav to i farger (Ak.
krets av Norges Lærerlag). Tre stk. brukte, kv.
1 og 1/2.
175
Akershus
I 5260
200
200
HILSEN FRA CHRISTIANIA. Fire motivskort i
småformat. Aktieselskabet Mittet & Roloff no 936.
Postgått 1904. Kv. 2.
HILSEN FRA CHRISTIANIA. Tremotivskort i
halvkartong og småformat. Eneberettiget R. A.
Ubrukt. Kv. 2/3.
LJAN. Fra Ljan, Christiania. Mittet 424. Br. 1907.
Kv. 3. Et par flekker foran.
ORMØEN. Kort i småformat. Utgiver Peter
Alstrups kunstforlag 234. Oversiktsbilde. Postgått
1911. Kv. 2/3.
OSLO KIRKE OG HOSPITAL. Nr. 174 Enebe. J.
H. Küenfeldt. Br. 1911. Kv. 2.
PALÆET. Det gamle Christiania. Mittet & Co 116.
Br. 1905. Kv. 2-3.
PIPERVIKEN. Tre motiver fra tidsrommet 1905-11,
alle kolorerte. Kv. 2/3.
RÅDHUSET. Lott med ca. 70 kort i A6-format,
noen få i s/hv. Ubr ca. 20. Noen få dubletter. Kv. 2.
Dupletter kan forekomme. Alle ligger i plastlommer.
ULLEVOLD SYKEHUS. To kort i småformat.
Begge utgitt av J. H. Kuenholdt a/s nr. 977 og
2662. Det ene postgått 1934. Ligger i plastlommer. Kv. 1/2.
V. AKERS VALGLOKALE. Vinderen 13de August
1905. Eneberettiget Eberh. B. Oppi, Kristiania.
Br. Kv. 2.
VOKSENKOLLEN SANATORIUM. Lott 4 kort.
To av interiør og to av eksteriør. Br. 1905-1910.
Varierende kvalitet.
To motiver fra Bekkelaget og ett fra ytre havn. De
to motiver fra Bækkelaget er utgitt av Mittet og Co
No 101 og 69, det fra ytre havn B. H. 25. To er
postgått 1904 og 1907. Kv. 2/3.
To kort i småformat fra Midtstuen, det ene
Midtstuen senatorium, utgitt av J. A. Kuenholdt a/s
4093, det annet Midtstuen (Frognersæterveien),
utgitt av H. Abel (550). Postgått 1914. Kv. 2.
Christiania/Oslo samlinger/lotter
I 5251
BYGDØ. Flott kolorert kort fra HUKAVENYEN med
gående (E.A.Scjørn 213), stpl. Kr.a. 1911 + def.
julemerke. Kv. 1.
GREFSENVEIEN med Sandakertrikken, (JHK
281). Stpl. Kr.a. 1915, kv. 2.
JAKOB AALS GADE. Kristiania. N. J. No. 163. Br.
1908. Kv. 2. Kryss på forside.
THORSGADE. Br. 1910. Kv. 2.
Christiania/Oslo, øvrig
I 5235
I 5239
I 5240
Stedskort
Christiania/Oslo, gatepartier
Obj.nr.
I 5238
F 5269
I 5273
I 5274
Obj.nr.
Østfold
I 5275
200
I 5276
150
150
200
200
I 5277
F 5278
Utrop
ASKIM. Tobilders med større bilde over området,
samt Amtskolen (H. Guderud 1904). Pent stpl.
Sydbanenens Postexp. Ø.L. 1904, kv. 2.
BASTØ. Privatlagd tobilders med bolighus (omtalt
av avsender som ”Mit hjem paa Bastö”) og kirken.
Postgått 1906 med udelt bakside, kv. 2/3 pga.
skrift, ellers rimelig bra kvalitet på meget uvanlig kort.
FREDRIKSHALD. Flott 5-bilders, kolorert ”Hilsen
fra” (E.Sem). Postgått 1898, lett smuss/slitasje v.
side, kv. 2.
FREDRIKSHALD. Pent 5-bilders, kolorert ”Hilsen
fra”. Postgått 1905, kv. 1/2.
175
FREDRIKSSTAD. Vakkert, 3-bilders kolorert
”Hilsen fra” (Tilkins..). Ubrukt, kv. 2 pga. av liten
anm. under nedre bilde.
FREDRIKSTAD m.m. Ni småformat + 3 storformat
fra andre steder i Østfold og et par Akershuskort.
Et par bilder uten pk-bakside fra fossen i
Sarpsborg inngår også i lotten på tils. 16 kort.
Grei kvalitet.
MOSS. Fint motiv fra FLEISCHERS GADE
med Carl Johans Hospital før 1905. Folk i forgr.
(Sæbbøs Bogh. no 44, 1904), stpl. Bureau Reexp
de Kr.a. 1904. Kv. 2.
MYSEN. Flott sentrumsmotiv med Mysen Hotel og
div. butikker (Küenholdt 5051). postgått 1939, kv. 2
pga. av beskjeden skrift.
MYSEN. Oversikt med boliger og gårder (Normann
123). Postgått 1923, kv. 1.
MYSEN. Pent sentrumsmotiv kolorert (Einar
Hansen). Postgått 1913, lett skrift, kv. 2.
SARPSBORG. Pent, kolorert 3-bilders ”Hilsen fra”
(Nils Tomte). Postgått 1903, til Sverige. Liten anm.
mot ø/v. hjørne (ser ut som om noe har heftet litt i
kortet), ellers bra kvalitet. Kv. 2/3.
SPYDEBERG. ”Gateparti” med begrenset aktivitet
(Bj. Guderud, nr. 206). Ubrukt, kv. 1.
15 småformat, derav noen småpene Fredrikstad,
Spydeberg, Larkollen, m.m. Brukt/ubrukt, kv.
mest 1-3.
400
200
275
300
300
350
200
200
150
300
200
F 5279
I 5280
I 5281
500
500
450
F 5282
I 5283
F 5284
400
F 5285
375
I 5286
300
250
250
I 5287
Vestfold
I 5288
I 5289 VK
200
250
200
200
150
150
250
I 5290
I 5291
I 5292
I 5293
I 5294
I 5295
I 5296
Buskerud
I 5297
200
200
175
200
200
300
250
EKENÆSSUND. Oversikt, uvanlig
(J.M.Johannesen). Ubrukt, kv. 1.
FARRIS. 5 s/h småformat, ett med D/S ”Farris”
ved kai, ett med reklame Farris.
HOLMESTRAND. Godt gateparti (A.Schrøder nr.
12). Ubrukt, kv. 1
LARVIK. Over 130 ulike småformat fra Larvik og
Fredriksværn (noen dubl. i tillegg) i et brevkortalbum. Alle ser ut til å være ubr., kv. 1.
STOKKE. Fint parti med bebyggelsen. (Normann),
ubr., kv. 1-2.
TØNSBERG. ”Hilsen fra Tønsberg”. Hefte med
5 bilder (Eneret Carl Falck), br. (ikke postgått),
kv. 1-2.
11 dels fine småformat, ves. Stavern, Larvik,
Tønsberg. Ves. brukte kort i kvalitet 1-2., ett vel
mer 2/3.
17 storformat, de fleste i farger, noen bra motiver.
Brukt/ubrukt, kv. mest 1-2.
Lott 5 småformat. Alle br. 4 stk. 1905-1909, det
siste 1957. Varierende kvalitet.
I 5298
I 5299
I 5300
I 5301
I 5302
I 5303
I 5304
I 5305
BREIDABLIKK 13 AUGUST 1905 (Modum).
Eneberettiget 1905 Præsterud og Ramstad.
Nærbilde med folk og flagget til topps. Kv. 2. 13
august 1905 var dagen for folkeavstemning om
oppløsning av unionen med Sverige.
DRAMMEN. 12 småformat. Ubr./br., kv. 1-2 og 2.
DRAMMEN. 15 småformat. Ubr./br., kv. 1-2 og 2.
DRAMMEN. 21 kort, alle i sort/hvitt storformat. De
fleste ubr. God kval.
DRAMMEN. 59 kort, hvorav 20 småformat og 39
storf. i farver. Ubr./br. God kval.
DRAMMEN. Fem bra småformat, dels oversikt,
også ett ”Drammen i 1820” etter maleri. Sistn.
ubrukt, udelt bakside, de andre postgåtte 1913/42.
kv. 1-2.
DRAMMEN. Fint bryggeparti med dampskip ved
kai. (E.Jacobsen), stpl. Drammen 1908, kv. 1-2.
DRAMMEN. Fint kolorert oversikt mot øst (N.K.
40). Postgått 1907, kv. 1.
DRAMMEN, fra Strømsø. Bydelsmotiv (Küenholdt
808). Mye skrift, ellers god kvalitet, stpl. 1924.
250
200
200
150
200
300
175
350
200
250
200
900
200
200
400
250
200
200
600
800
500
1000
400
200
200
150
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 5306
I 5307
I 5308
I 5309
I 5310
F 5311
I 5312
I 5313
I 5314
I 5315
I 5316
I 5317
I 5318
I 5319
I 5320
I 5321
I 5322
I 5323
I 5324
I 5325
I 5326
I 5327
5328
I 5329
I 5330
I 5331
I 5332
I 5334
I 5335
I 5336
I 5337
I 5338
I 5339
I 5340
I 5341
Utrop
Obj.nr.
BRUNKEBERG. Fint oversikt (u/utgiver), stpl.
Brunkeberg 1925, kv. 1-2.
BØ. Fint tobilders med Bø Prestegaard og kirkene
(H. Wallstrøm 46). Stpl. Aarnes i Telemark er
uvanlig, stpl. 16.12.18. Kv. 1/2.
HØNEFOSS. Tinfos kraftstation. (H.Wergeland).
Skrevet på, ikke postgått, kv. 2. Uvanlig.
NOTODDEN. Fire bra småformat: oversikt
(H.Wergeland), Lærerskolen (Tel. Boghandel),
gateparti (H.Wergeland K435) og oversikt med
tømmerfløting (skrift). Brukt 1908/14, kv. 2-3.
NYSTRAND i Eidanger. Nærmotiv fra sjøsiden
(H.J.Dyring, 11789). Postgått 1909, kv. 2/3 pga.
av flekker.
TINFOSS Krafstation (ja, feilskrevet). Flott nærbilde av anlegget (N.J. 401). Brukt, kv. 2/1.
TINN. Tre småformat, ett flott 4-bilders bl.a. D/S
”TINN” (NLR 834), ett privatlagd med oversikt
og ett med ”kommunehuset”. Kv. ca. 2, men det
privatlagde er nok 3/2. Også et mindre foto med
nevnte båt på slippen.
Brevkortalbum med 45 småformatkort fra
Telemark. Ubr./br. Litt var. kval.
20 småformat, derav noen småpene. Brukt/ubrukt,
kv. mest 1-3.
200
I 5369
200
I 5370
200
I 5371
300
I 5372
F 5342
150
I 5343
150
I 5344
150
I 5345
200
I 5346
I 5347
I 5348
200
600
200
150
450
600
I 5349
I 5350
I 5351
I 5353
I 5354
175
I 5356
750
600
150
250
500
500
F 5358
I 5359
I 5360
F 5361
450
I 5362
400
350
350
F 5363
F 5364
I 5365
350
I 5366
250
I 5367
I 5368
175
200
300
ELGÅ. Høyformatkort ved kaien med innsjødamper, kort uten utgiver/info, men avsender bekrefter
”Her ser du kaien i Elgåen” i forb. med brudefølge.
Postgått 1928, kv. 2. Må være meget uvanlig.
61 storformat, derav 42 i farger derav flere
Skiblader. Av s/hv noen ok Østerdalen inkl. Rena
j.stasjon. Kv. mest 1-2.
10 småformat, derav noen småpene Os/Elverum.
Brukt/ubrukt, kv. mest 1-3 (dog et Hamar kv. 4/5).
Ett av Os-kortene pent stpl. Brennbakken 1917.
250
VALDRES. 20 kort, hvorav 5 småformat. 10 av
storformatene er i s/hv. Ubr./br. God kval.
VALDRES. Seks småformat, fin lott inkl. Heggenes
x2, Mærket, Aurdalsbyen. Brukt/ubrukt, kv. 1-2.
42 kort, hvorav 23 småformat fra Oppland, 10
av storformatene er i s/hv. Ubr./br., de fleste i
bra kval.
Ca. 120 postkort i A6-format i farger, br./ubr. og
dubletter kan forekomme. Kv. 2. Ligger i plastlommer.
Ca. 105 postkort i A6-format i farger, br./ubr. og
dubletter kan forekomme. Kv. 2. Ligger i plastlommer.
33 storformat, ves. s/hv. Noen ok, både fra dalene
og fjellheimen. Variert inkl. Otta og Dombås jernbanestasjoner.
16 småformat, derav noen småpene. Brukt/ubrukt,
kv. mest 1-3. Ves. Gudbrandsdalsområdet.
400
ARENDAL. Sjøfly inn for landing sett fra Grand
hotels takrestaurant (P.M.Danielsen 394). Stpl.
Arendal 1939, kv. 1.
OSE. Frå Ose, Setesdalen. Enerett Jon Løyland.
Br. 1932. Kv. 1-2.
RISØR. Fem småformat med bra motiver, ubr.,
kv. 1-2.
SALTERØD. Pr. Arendal. Utbrettkort, 3 ved siden
av hverandre. Eneret Fot. R. P. Thu. Stavanger.
Br. 1925. Kv. 1-2.
Åtte småformat, bl.a. godt motiv Kilsund (Den
norske kortforlag no. 209, prima ubrukt), Arendal Kastelveien, høyformat Ny-Hellesund, m.m.
200
CHRISTIANSAND. Fra krysset Holbergsgade og
Kongensgade. Fot. Smestad Christiansand. Med
voksne og mennesker i tog (17. mai?) med fane
foran. Br. 1912. Kv. 1-2.
FLEKKEFJORD. Fint kolorert oversikt (Kjönig
Hansens 1285), sendt Sverige 1903. Kv. 2/3 pga.
av hjørneanm.
FLEKKEFJORD. Fint lokalmotiv Sunde (Horjen
63). Sendt Usa 1935, kv. 2/1.
FLEKKEFJORD. Fint lokaltmotiv Trellebakken
(Horjen 42). Prima, ubrukt.
FLEKKEFJORD, Fiskebryggen. Fint lokalmotiv
ved Kanalen og bak D/S ”Kvina II” (OPpi 13).
Ubrukt, men håndskrevet 1913 bak, kv. 2/3 pga.
av flekken nede.
FLEKKEFJORD. Gateparti høyformat (uten utgiver). Ubrukt, kv. 2.
FLEKKEFJORD. Gateparti med butikk ”..Eyde”
og telegrafen til høyre (Wilse/Schönberg 1097).
Ubrukt, kv. 1.
FLEKKEFJORD. Gateparti ved baker - blåtonet
med ”innramming” (Abel). Postgått 1910, kv. 2/1.
FLEKKEFJORD, Kirkegaten. Oversikt på en
rolig dag (Horjen 33). Postgått 1908, sendt Usa!
Kv. 1/2.
FLEKKEFJORD. Lott med 43 kort i A6-format
i farger. Mer enn 50% brukte, noen dubletter.
Hovedsakelig kv. 2. Alle ligger i plastlommer.
FLEKKEFJORD. Oversikt kolorert (Flekkfjord
Papirhandel). Udelt bakside/upu, kv. 2.
FLEKKEFJORD. Oversikt med heiene bak (Kjönig
Hansen 32122). Postgått 1903, udelt bakside,
kv. 1/2.
FLEKKEFJORD. Oversikt mot nordvest (P.A.
1693), udelt bakside. Ubrukt, kv. nær 1.
FLEKKEFJORD. Oversikt mot vest med brann
(?) i bakgrunnen (Oppi 5). Bak datert 1913, ellers
ubrukt, kv. 1/2.
FLEKKEFJORD. Oversikt over havnen, mot vest
(Jentoft-Jeppesen 5). Ubrukt, kv. 1.
FLEKKEFJORD. Oversikt over sentrum, mot nord
(Fredrik Horten, nr. 92). Forsøkt brukt, kv. 2 pga.
av småflekker.
FLEKKEFJORD. Oversikt sentrum med større
dampskip (N.K. no. 35). Udelt bakside, ubrukt upukort, kv. 2 pga. av lett smuss/patina.
FLEKKEFJORD. Parti ved broen (Flekkefjord
papirhandel 3). Bak datert 1939, ellers ubrukt,
kv. 1.
FLEKKEFJORD. Sentrum og Kanalen (Fredrik
Horjen 92). Ubrukt, kv. 1.
FLEKKEFJORD. To småformat ”Utsikt fra Høgfjell”
(Horjen 81 og 82), begge i samme retning.
Ubrukte, kv. 1.
FLEKKEFJORD. Utsigt fra Lilleheien, med krigsskip i fjorden (Abel). Ubrukt, kv. 2/1.
FLEKKEFJORD. Uvanlig lokalmotiv utenfor sentrum (Abel nr. 6). Postgått 1914, kv. 2.
250
Vest-Agder
I 5357
I 5373
I 5374
I 5375
I 5376
500
I 5377
450
I 5378
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 5379
Aust-Agder
I 5352
I 5355
600
Utrop
Oppland
200
400
Hedmark
150
Telemark
I 5333
DRAMMEN. Kort i småformat. Pent oversiktsbilde
mot elven. Ukjent utgiver nr. 16 9205. Brukt 1907.
Kv. 2.
DRAMMEN, PARTI AV NEDRE STORGADE. Kort
i småformat. Eneberettiget ”E. Jacobsen 807”.
Næroversikt med folk og trafik. en del skrift. Brukt
1906. Kv. 3.
HOLE KOMUNELOKALE, RINGERIKE. Nærmotiv
(JHK 218). Skrevet på, ikke sendt, datert 1918, kv.
2 pga. litt skrift.
HØNEFOS. Fint gatemoiv med folk og elven med
bro i bakgrunnen (John E Bye). Brukt 1920, frimerke fjernet. Kv. 2.
HØNEFOSS. 6 storformat, hvorav 3 i s/hv, alle
med biler/busser. Ves. ubr., kv. 1.
HØNEFOSS. Et flott nærmotiv av Anders Olsens
butikk med sykler, reklame på veggen og eieren?
(privatkort), ubr., kv. 1. Toppmotiv.
HØNEFOSS. Fem forskj. småformat fra Søndre
Torg og Storgaden. To fra før 1905 (Joh. E.Bye
forlag), ett kolorert (Carl A. Hanssen), to fra
20-tallet (JHK 3207, OPPI 58), ubr./br. 1905-27,
kv. 1 og 2.
HØNEFOSS. To forskj. småformat fra
STABELSGADE. Fine nærmotiver. (PA 2241 1907
og Gukild Kuntforlag), ubr., br. 1910, kv. 1-2.
KONGSBERG. 38 kort, hvorav 6 småformat. 13 av
storformatene er i s/hv. Ubr./br. Litt var. kval.
KROKSTADELVEN. ”Hilsen fra”-kort i småformat.
Utgiver Olaf A. Evjen. Flott gatemotiv fra ca. 1900.
Kvalitetsbemerkninger, men trolig uvanlig. Kv. 3/4.
KRØDSHERRED KIRKE, KRØDDEREN. Kort i
småformat. Utgiver N. K. 1392. Folksomt sommermotiv. Kv. 1.
MODUM BAD. 18 ulike småformat av bygninger
på anlegget, dels parkaktige motiver. God kvalitet,
ca. 2/3 er postgåtte. Alle i plastlommer.
MODUM BAD. 30 ulike småformat fra anlegget.
Uvanlig stor samling, ves. kv. 1-2. De fleste brukte,
mest stpl. Vikesund, et par med reisende, og ett
med det mer uvanlige stpl. Sjaastad.
RINGERIKE. ”Hilsen fra Norge”, 5-bilderskort med
kjent motiver s/hv (Abel 24). Postgått 1908, men
udelt bakside, kv. 2/3 inkl. pressmerker i hjørner.
RINGERIKE. 13 småformat (ett defekt) og 8 storformat i s/hv. Ubr./br. De fleste i god kvalitet.
RINGERIKE/Hønefoss. 29 kort, hvorav 11 småformat. 7 av storf. er i s/hv. Ubr./br. Noe var. kval.
RINGERIKE/Hønefoss. 30 kort, hvorav 13 småformat. 5 av storf. er i s/hv. Ubr./br. Mest god kval.
ØLBERG, KRØDSHERRED. Kort i småformat
(H.L. & Co. Dr.), gårder med kirke i bakgr. En del
skrift. Stemplet Krødsherred 1905. Kv. 4/3.
ØVRE STRØM. Villakvarteret. Ant. i Eiker.
Drammens kortforlag. Br. 1910. Kv. 1-2. Uvanlig.
Lott med ca. 100 kort i A6-format, nesten alle i
farger. Br/ubr. Kv. 2 hovedsakelig. Dubletter kan
forekomme. Ligger i plastlommer.
Lott med vel 70 kort, ves. Ringerike. 6 er småformat og 25 i s/hv storformat. Bra kval.
Lott med ca. 90 kort i A6-format, nesten alle i
farger. Br/ubr. Kv. 2 hovedsakelig. Dubletter kan
forekomme. Ligger i plastlommer.
Ca. 110-120 fargekort A6 med vekt på området
Vikersund/Modum, en del dubletter. Flere ok motiver og ves. bra kvalitet. Alle i plastlommer.
19 småformat, derav noen småpene. Brukt/ubrukt,
kv. 1-4 (mye 1-2).
13 stk. s/hv storformat, derav pent med ”Peter
Wessel” ved kai i Fred. og travløp Momarken.
Dertil 32 stk. i farger. Mye fra Moss. Brukt/ubrukt,
kv. mest 1-2.
Lott med ca. 70 postkort i A6-format i farger. Ca.
29 brukte. Turistmotiver. Hovedsakelig kv. 2. Alle
ligger i plastlommer.
Lott med ca. 50 kort i A6-format, i farger. Br/ubr.
Kv. 2 hovedsakelig. Dubletter kan forekomme.
Ligger i plastlommer.
400
300
I 5380
F 5381
I 5382
I 5383
I 5384
300
500
375
300
I 5386
I 5387
F 5388
I 5389
I 5390
150
500
I 5392
I 5393
I 5394
I 5395
I 5396
250
I 5397
I 5398
200
I 5399
200
200
I 5400
I 5401
175
I 5402
200
200
I 5403
150
I 5404
400
175
175
200
200
150
150
200
I 5405
I 5406
I 5407
I 5408
I 5409
I 5410
I 5411
175
I 5412
150
I 5413
150
150
150
150
HAUGESUND. 14 ulike i småformat, hvorav 5
kolorerte, flere uvanlige. Nesten alle er brukt, kv.
1/4. Medfølger også 17.mai-program 1905 (!), men
dette er slitt.
HJELMELAND. Flott samling med 9 ulike i småformat. Flere uvanlige, deriblant 3 stk. 2-delte
utgitt av N.L.&R./Larsen-Normann inkl. kaien
m/dampbåt. 2 er brukt, kv. 1/2.
SAND I Ryfylke. Lott 4 kort. Alle 4 eneret Arnt
Baardsen bokh. Sand. Ubr. Kv. 1-2.
SKUDENÆSHAVN. Parti af Lahammer, flott
kolorert boligområde (H.Knudsen 1907). Ubrukt,
kv. 2/1.
STAVANGER. 11 kort i småformat, 10 br./1 ubr.
Noen oversiktsbilder, sykehus, kirke, og torget, kv.
1/3. Ligger i plastlommer.
STAVANGER. 15 kort, hvorav 8 småformat. To av
storformatene i s/hv. Ubr./br. Litt var. kval.
500
Hordaland
I 5391
300
325
Utrop
Rogaland
I 5385
750
550
FLEKKEFJORD, ved Kanalen og småbrygger (F.
Horjen 26). Ubrukt, kv. 2/1.
FLEKKEFJORD med Kanalen og fjorden bak (PA
1689). Udelt bakside, postgått 1906, kv. 2.
FLEKKEFJORDS Sparebank. Lokalt motiv med
masse folk oppstilt (Kjönig Hansen). Ubrukt upukort, kv. 1.
KRISTIANSAND. 19 kort, hvorav 13 småformat.
Ubr./br. De fleste i god kval.
KRISTIANSAND. Lott 5 småkort. Br. 1911-1937.
Varierende kvalitet.
KVINESDAL. Fint sentrumsmotiv Liknes (Horjen).
Postgått 1932, kv. 1/2.
AGA. 2 kort av ”Hardanger Cideri og Saftfabrik”
fra litt ulik vinkel, hvorav det ene med dampbåt
(St.P. 46 og N.L.&R. 1162). Begge stpl. på stedet,
kv. 1/2.
BERGEN. 16 småformat, bl.a. Parkvn., Hotel
Metropole, Tyskerbryggen med båter, ”Den permanente utstillingen”. Brukt/ubrukt. Kv. 1-3.
BERGEN. 16 småformat i god variasjon, 2 kolorerte. Kv. ves. 1-2, brukt/ubrukt.
BERGEN. 43 kort, alle storformat. 28 er i s/hv.
Flere bra motiver. Br./ubr. God kval.
BERGEN. Dramatisk foto fra bybrannen 1916, og
scene fra Strandgaten 24 (Mittet). Postgått samme
år, kv. 2/1.
BERGEN. Lott 10 bedre småformatkort, ubr./
br. Kv. 1-2.
BERGEN. Lott 16 kort, hvorav 9 småf. og 7 storf.
Flere gode motiver. Ubr./br. Bra kval.
BERGEN. Lott 21 kort i småformat. Flere brukbare
motiver. Ubr./br. Bra kval.
BERGEN. Ni småformat med bedre innslag, bl.a.
fra omegn med Fjøsanger, Garnes og ok gateparti.
Kv. 1-3.
BERGSDALEN ved ”Rødland”. Uvanlig småformat
med gårdsbruk (Ella Nilsen, Bergen 190). Postgått,
kv. 2 pga. av hjørneslitasje.
FLAAM. 23 kort, hvorav 16 småformat, 10 av storformatene er i s/hv. Ubr./br., bra kval.
FEILPLASSERT – HELE LANDET. Lott 15 småformat. Br. og ubr. i perioden 1902-1910. Bl.a.
Lomseggen, Smørstabtinder, Otta, Kristiania,
Merok (m/båt), Geiranger, Nordland m.m.
Varierende kvalitet.
FEILPLASSERT – HELE LANDET. Lott 160 nyere
kort, alle i farger, kv. 1-2..
GRANVIN/EIDE. Hele 28 ulike, hvorav ett kolorert. Flere fine motiver, alle brukt, kv. 1/4. I tillegg
medfølger 10 privatkort med personer/noen hus,
som kommer fra samme partiet, og flere er stpl.
Granvin.
HARDANGER. 42 ulike, nesten alle s/hv., 2 er i
A6-format. Flere kurante motiver, var. kval.
INDRE ARNE. Lokalmotiv med bolighus (Arne
Handelsforretning). Frimerket prima stpl. YttreArne 24.XII.10. Kv. 1/2.
KINSARVIK. Toppmotiv med buss, mye folk og
biler i bakgr. (Normann 11-46-48), s/hv A6, kv. 1.
STEREOKORT. 5 med tilknytning til fylket, følgende steder er anført på baksiden: Haus kirke,
Møvik, Herdla og Lindås. I tillegg ett defekt, samt 3
andre. Litt var. kval.
60 kort fra Hordaland, (ikke Bergen), hvorav 16
småformat, 36 av storformatene er i s/hv. Ubr./
br., bra kval.
Ca. 74 postkort i A6-format i farger (noen få s/hv),
br./ubr. og dubletter kan forekomme. Kv. 2. Ligger
i plastlommer.
Ca. 73 postkort i A6-format i farger, br./ubr. dubletter kan forekomme. Kv. 2. Ligger i plastlommer.
Fem litt bedre småformat: flott to-bilders høyformat
Tysnesøen, Norheimsund, Stanghelle, Voss/Vinje,
og Vestrheims hotel i Ulvik. Alle ubrukte, kv. 1/2.
24 kort fra Hordaland, hvorav 12 småformat. Ett
kjempekort fra Bergen inngår. Ubr./br., mest god
kvalitet.
Sogn og Fjordane
I 5414
FLORØ. Lott to kort. Parti fra Florø.
Verdenspostforeningen. N. K. Nr. 1665. Gateparti
med voksne og barn. Ubr. Kv. 1-2. Parti fra Florø.
Verdenspostforeningen. Eneret J. Stephansen. N.
K. Nr. 2740. Kolorert. Kv. 1-2.
150
200
600
200
200
1000
200
200
400
500
300
300
350
550
200
650
350
750
300
200
600
400
400
750
600
200
250
250
1000
400
350
250
250
300
67
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 5415
5416
I 5417
Utrop
VIDESETER m/omegn. 16 kort, hvorav 10 småformat. 5 av storformatene er i s/hv. De fleste
ubr., kv. 1.
44 kort fra Sogn, hvorav 13 småformat. 8 av storformatene er i s/hv. Ubr./br. Mest god kval.
17 stk. småformat, flere kolorerte. Noen halvbra
motiver i blant, bl.a. to stk. Førdeområdet, og ett
militærbilde datert Roadalen (Stryn). Kv. mye 1-2.
400
GRIP. Seks s/hv, derav ett småformat. Fine oversikt- og lokalmotiver fra denne kjente utposten ved
Kr.sund. Kv. stort sett ca. 1. Alle ubr.
KRISTIANSUND. ”Tyskerne fester - Niobes
mandskab i Kristiansund 5.8.1904” (H.Tollevsen
87513). Brukt, kv. 1. Uvanlig.
KRISTIANSUND. Fint, kolorert kort fra ”Kaien”
med en del folk og div. forretninger (N.K. 2197).
Ubrukt, kv. 1/2.
KRISTIANSUND. Fra Gomalandet, med sundbåt
på vei inn (G.Sverdrup 1937, nr. 202). Prima,
ubrukt.
KRISTIANSUND, Massastrædet. Flott gateparti
(upu-kort). Postgått 1908, kv. 1.
KRISTIANSUND. Nærbilde ”Badeanstalten (Aass
& Knudtsens Forlad). Brukt 1922, kv. 1/2.
KRISTIANSUND. To kolorerte, samhørende kort
over havnebassenget (H. Werner 1908, no. 802 og
803). Postgått, kv. 1/2.
KRISTIANSUND. Uvanlig mangebilders-kort
(Eneret 1902 O.Rugaas (??)). Også datert brukt
samme år, ikke postgått, kv. 2/1.
MOLDE. Flott gateparti (Mittet 12). Postgått 1926,
frim. fjernet med tynnhet i papiret. Ellers bra
kvalitet 2.
REMMENSVIK. Oversikt (Kr. Aas). Postgått 1931,
kv. 2. Uvanlig?
TUSTNA. Meget uvanlig lokalmotiv med skolehuset ”Fugelvåg” (enr. A.S.). Poststpl. Fuglvaag
1903, men frim. skadd, og andre frim. mgl.
Smussete, skadd merkebilde, m.m. Kv. 4.
14 småformat fra Norangfjord, Norangsdal, Øie.
Ubr./br. God kval.
31 kort fra Møre, hvorav 17 småformat, 7 av storformatene er i s/hv. Ubr./br., mest bra kval.
10 småformat, flere mellomgode inkl. Stangvik
med mye skrift, Aure, Ulsteinvik, Øksendalsøren
og flere Kr.sund.
Ca. 49 postkort i A6-format i farger (noen få s/hv),
br./ubr. samt 10 stk. fra liten kortmappe. Dubletter
kan forekomme. Kv. 2. Ligger i plastlommer.
18 storformat s/hv, ves. Nordmøre med Kr.sund.
Bl.a. Gjersetvatnet, Grip, Todalen, Opdølstranda.
Mest kv. 1-2, men unntak finnes.
300
Møre og Romsdal
I 5418
I 5419
F 5420
I 5421
I 5422
I 5423
I 5424
I 5425
I 5426
I 5427
I 5428
I 5429
I 5430
I 5431
I 5432
I 5433
Sør-Trøndelag
F 5434
I 5435
F 5436
I 5437
I 5438
F 5439
I 5440
I 5441
I 5442
I 5443
I 5444
I 5445
I 5446
I 5447
I 5448
I 5449
68
AGDENES. Fint lokalmotiv ”af Lysta og Vatten”
(fot. Jacobsen/NLR 527). Stpl. Mølnbugt 1904, litt
svak 2-kvalitet på uvanlig kort.
HOMMELVIK. Oversikt, mot øst (J.E.Nahlin).
Ubrukt, kv. 2/1.
HOVIND. Flott kolorert motiv med H. Samvirkelag,
lett karikerte farger (Svenska Litografiska AB). Noe
musespist hjørne 1, ellers bra kvalitet, postgått
1929, kv. 2/3.
MALVIK. Nærbilde ”Malvik Handelslag” (som også
er utgiver/NLR 400). En del skrift, kv. derfor 3/2.
Ellers ok.
RØROS. Fem småformat, kurante motiver. Tre stk.
kv. 1/2, to stk. 2/3.
TITRAN (Frøya). Lokalmotiv mot skjærgården bak,
lokalitet notert med blyant bak, ellers uten utgiver/
annen informasjon. Ubrukt, kv. 1/2.
TRONDHEIM. 100 storformat, derav 50 stk. s/hv.
Grei blanding med kun moderate innslag av/ved
Nidarosdomen og Stiftsgården. Et par fine vinterbilder Lian med masse aktivitet. Kv. 1-3, det meste
god 2 eller bedre.
TRONDHEIM, Byneset. Nærbilde av gården
Haugbjørg, privatlagd. Postgått 1943, kv. 1/2, må
være uvanlig.
TRONDHEIM. Ca. 40 ulike småformat i god variasjon med svært lite Domkirke-området. En del
halvbra motiver, kv. 1-3 (ett ”Hilsen fra” i kv. 4/5).
TRONDHEIM. Mindre handlerparti med prisete
kort i 25/100-kronersklassen. Det meste småformat, men uten sjeldenheter. Samlet salgspris
ca. 5700,-.
TRONDHEIM, Nybroen. Lokalmotiv i starten
ved Innh.veien (Olaf T. Ranum, no. 26). Postgått
1904, kv. 2.
TRONDHEIM. To stk. Th. Angells gate, det ene
pent med moderat skrift (J.F.Svensen), brukt/udatert. Det andre med mye stpl.sverte (Oppi 170),
sendt Usa (satt i porto, frimerke(r) falt av). Kv. hhv.
2 og svak 3.
TRONDHJEM. 21 kort, hvorav 12 småformat, 5 av
storformatene er i s/hv. Ubr./br., mest bra kval.
TRONDHJEM. 4-bilders reklamekort Grand Hotel
(J. & Coîs Eftf.). Ubrukt, kv. 1.
TRONDHJEM. Dampskibskaierene (W.I. no. 82).
Fint motiv, postgått 1905, kv. 1.
TRONDHJEM. Fint høyformat ”GRAAKALRENDET
4.3.1906”. Masse folk ved bakken (H. Werner no.
122). Poststpl. Meråkerbanens Postexp. 1906),
kv. 1/2.
700
300
Obj.nr.
I 5450
I 5451
I 5452
I 5453
200
F 5454
200
I 5455
200
I 5456
200
200
200
200
150
I 5457
I 5458
I 5459
F 5460
600
I 5462
I 5463
400
I 5464
300
I 5465
300
F 5466
200
I 5467
200
I 5468
200
200
300
200
500
200
FLOREN, Øvre Stjørdalen. Lokalmotiv med gårder
(A.O.M. Iversen). Ubrukt, kv. 1/2.
LEVANGER. Tre småformat, derav to svært like
(ulike utgivere). Kun ett brukt, kv. 1 og 1/2.
STJØRDAL kommune. 22 ulike eldre og
nyere kort, derav 10 småformat med flere ok
motiver. Også et par ok nyere i farger, bl.a. to
Paradisbukta Kafé. I tillegg 5 kort Trondheim, ves.
Nidarosdomen.
175
BODØ. Fint motiv havnebassenget med småbåter
og Landegode i bakgrunnen (J.E.Nahlin). Ubrukt,
kv. 1.
BODØ. Parti ved havnen og ”M.Brunstad Cafe” i v.
del (Simon Engens Filial, eneret 1912, nr. 2428).
Pent postgått 1913, kv. 1.
GLOMFJORD. Lott 10 storformat. Alle ubr. Kv. 1-2.
HELSTADLØKKEN. Fint høyformat tobilders,
uvanlig! (uten utgiver). Ubrukt, kv. 1/2.
NARVIK. 22 kort, hvorav 7 småformat. 10 av storformatene er i s/hv. Ubr./br., mest bra kvalitet.
RANA. 25 storformat s/hv med varierte motiver
ves. rundt Mo i Rana. Flere fra Jernverket, et par
gode lokalmotiver, m.m. Uvanlig lott. Alle ubrukte
og kv. 1.
SJÖNSTAA (Fauske). Flott lokalmotiv med
logistikk rundt Sulitjelma gruver, med full damp
både på lok og liten damper (uten utgiver).
Stpl. Sjønstaa 1917, kv. 1. Høyst uvanlig.
13 småformat, med flere mellomgode. Bl.a. pent
Narvik, Ballangen med mye sverte o.l., flere Bodø,
Elsfjord, m.m. Kv. 1-3, brukt og ubrukt.
46 stk. storformat, derav 22 i farger. God geografisk spredning inkl. hyggelig innslag. Bl.a.
flerbilders Vega og Nesna, fargekort Nordfold,
Elvegård s/hv, Mosjøen, m.m. Kv. 1-4, det meste
dog 2 eller bedre.
200
TROMSØ. 26 kort, hvorav 7 småformat. 4 av storformatene er i s/hv (2 like). Ubr./br. Litt var. kv.
TROMSØ. Fint 3-bilders med byvåpen og riksvåpen (uten utgiver). Ubr., kv. 1.
TROMSØ. Åtte ulike småformat. Bl.a. gateparti,
Lærerskolen (N.Norbye), Minebøssen (Mittet 108),
2 oversikt (ett skadd). Kv. 1-4.
Åtte småformat: to bra havnemotiver Tromsø,
ett godt Medby i Salangen, Mjøsund, Skjervøy,
Harstad, Kvæfjord, og ett interiør fra skolekjøkken
i Kvæfjord. Kv. 1-3.
600
HAMMERFEST. 38 kort, hvorav 13 småformat.
2 av storformatene er i s/hv. Ubr./br., mest bra
kvalitet.
HAMMERFEST. 9 kort, hvorav 2 små og 4 s/hv
storformat. De fleste ubr., kv. 1.
KIRKENES. Trolig sjeldent kort med oversikt og
lokomotiv i forgrunnen, datert bak 1912 og stpl.
Nordlands Posteksp. B 4.VIII.12. Privatlagd, blast
motiv, men bedømt til god 2-kvalitet.
NORDKAPP. 62 kort, hvorav 13 småformat. 9 av
storformatene er i s/hv. Ubr./br., mest bra kvalitet.
21 storformat, derav 10 i farger. Blant de siste et
flott Russenes ved ferjekaien. Brukt/ubrukt, kv.
mest 1-2.
700
Nordland
I 5461
600
Utrop
Nord-Trøndelag
150
175
TRONDHJEM. Flott bymotiv med Albert E. Olsen
Skibs- og Maskinforr. i Fjordgata (NLR 1019).
Postgått 1908, skrevet ”Før 1908” på billedsiden,
også litt stpl.sverte, ellers god kvalitet.
TRONDHJEM, Kirkegaten. Gateparti med pyntet
pjokk i forgrunnen (M. Fallan). Lett brukt, kv. 1/2.
TRONDHJEM. Åtte småformatkort med bedre
motiver: Arbeiderforeningen, Kjøbmansgaten,
Bakke Bro, Gangbroen og Øen, Kongsgaarden,
Tempe, Kommandantboligen og et vintermotiv fra
Bymarken, br. 1905-28, noe var. kval.
TRONDHJEM Preserving Co. Ltd. Lokalmotiv med
”Monter ved Udst. 191?) (skjevt kuttet). Privat utgiver, ubrukt, kv. 1/2.
ØRLANDET. Fint lokalmotiv med hestekjerre
(upu-kort uten utgiver). Postgått 1910, noe påskrift
skjemmer ikke, kv. 2/1.
25 småformat utenfor Trondheim, bl.a. Oppdal,
Berkåk, Gauldalen, Rissa. Mange mellomgode
motiver, ves. kv. 1-3.
47 storformat, derav 19 i farger (+ et par dubl.).
Ikke Trondheim, ellers ganske spredt, dog flere
ved Berkåk. Også fra Fosen/øyene. Brukt/ubrukt,
kv. mest 1-2.
Troms
I 5469
I 5470
I 5471
I 5472
Finnmark
200
600
I 5473
I 5474
I 5475
1200
5476
150
200
I 5477
150
500
200
200
650
475
200
500
150
250
200
450
400
250
425
400
200
300
400
200
200
900
300
Samlinger/lotter postkort
Se også objektene 5402 og 5403.
450
I 5478
150
200
200
I 5479
Eske med 5-600 kort. Flest storformat i farger,
derav 50 like ”Hilsen fra Lista”, men også over
150 i småformat. Alle kategorier, også enkelte
utenlandske, men mange norske stedskort inkl.
flere fine innslag. Var. kval., må sees.
Eske med 900-1000 kort. En salig blanding av
mest norske og utenlandske stedskort og andre
kategorier i små- og storformat, både farger og s/
hv. Tilsynelatende ganske ordinært, men må sees.
Jevnt god kval.
2000
2000
Obj.nr.
I 5480
Utrop
Kasse med over 1100 postkort, stor- og småformat, Norge og utland, stedskort, julekort og andre
kategorier. En salig blanding. Medfølger 60 brev
(bruksbrev, FDC o.a.). Blandet kvalitet. Bør sees.
5481
170 småformat stedskort. Br./ubr. Litt var. kval.
Bør sees.
I 5482
Tilsammen 4-500 kort i en skoeske og album. Ves.
småformatkort. Diverse kategorier, inkl. norske og
utenlandske stedskort, julekort, billedmapper etc.
Brevkortalbumet inneh. ca. 100 litt bedre motiver
av utenlandske kort.
5483
110 storformat stedskort, hvorav 51 i s/hv. Br./ubr.
Litt var. kval. Bør sees.
5484
En stor lott bestående av tidligere usolgte postkortlotter. Mest storformat i farver. Består av bl.a.
vel 500 små og storformat fra Oppland, 85 kort fra
Vestfold, 96 kort fra Sogn og Fjordane og 55 kort
fra Trondheim. Tidligere utrop 3500.
I 5485
BUNADSKORT. En flott samling med drøyt 300
bunadskort/folkedrakter i 4 album inkl. noen kartong og signerte. Gj.gående god kval.
I 5486
Album med 200 postkort, alle er norske stedskort i
s/hv A6. Ubr./br. Bra kvalitet.
I 5487
200 storformat i farger i et album. Br./ubr. God
kval.
I 5488
Nærmere 500 norske stedskort i storformat,
hvorav over 50 i s/hv. Mest ubr. Noen dubl. De
brukte i litt var. kval.
I 5489
Postkortsamling i 15 album og et par esker, norsk
og utenlandsk. Ves. storformat. Brutto ca. 25 kg. i
en overfylt flyttekasse.
5490
Eske med over 400 norske storformat stedskort i
farver. Br./ubr.
I 5491
Gammelt album fra familiearkiv, med vekt på utenlandske stedskort (ca. 1/3) og utl./norske jule- og
gratulasjonskort. Vi har sjekket noen baksiden,
uten større funn, men ellers ikke nøye gjennomgått. De utl. kortene er mye fra Montana o.l. (bl.a.
flere fra fin serie med julekort med stedsmotiver),
og sendt Norge. Kval. noe ujevn, men mye er bra,
og mange pene motiver. Totalt ca. 260 kort.
5492
Samling ca. 300 storformat, innl. angir ca. 40%
s/hv. Ves. stedskort Sør-Norge, over 80% er
ubrukte.
I 5493
17 småformat og 11 storformat (8 i s/hv). Stor geografisk spredning. Ubr./br. Litt var. kval.
I 5494
Gammelt og litt spesielt brevkortalbum utgitt av
Sophus Krieds forlag, Kristiania med nær 100 norske stedskort i småformat. Ubr./br. Litt var. kval.
I 5495
Vel 300 småformatkort i div. kategorier i et slitt
brevkortalbum. Noen norske stedskort, men mest
andre kategorier. Julekort, romantiske, utenlandske. Ubr./br. Var. kval. Bør sees.
I 5496
Vel 110 norske stedskort, nesten bare storformat,
hvorav 25 er i s/hv. Ubr./br., god kvalitet.
5497
Eske med mange, mange 100 kort, dog er ca. 2/3
moderne reklamekort o.l., resten mest utenlandske
stedskort - også ves. storformat. God kvalitet, og
alle i respektive plastlommer.
I 5498
Innpå 100 kort i småformat, hvorav ca. 30 er norske stedskort (mye Bergen/Christiania) og ca. 30
er utenlandske (ves. danske) stedskort. Blant de
øvrige er det mange skuespillere o.l. (bl.a. Ernst
Rolf). Kval. varierer fra defekt til bra. Medfølger
gammelt postkortalbum.
I 5499
Lott med 220 postkort, hvorav 68 småformat. Br./
ubr. Blandet kvalitet.
5500
Parti innpå 200 nyere fargekort, dels sortert i noen
områder, bl.a. noen Tvedestand, Mysen, Oppland,
Møre, m.m. Dubletter forekommer, men bra kvalitet og alle i egne plastlommer.
I 5501
Lott ca. 120 kort. Aller mest julekort, men også en
del kunstnerkort. Medfølger ca. 20 utenlandske.
Det aller meste br. 1910-1920. Varierende kvalitet.
I 5502
BREFKORTSALBUM. Med 40 norske og 10
svenske. Blanding av steds-og kunstnerkort.
Brukskvalitet.
I 5503
Ca. 60 kort, derav 35 småformat. Det aller meste
stedskort hele landet. Br. og ubr. Varierende
kvalitet.
I 5504 1/2 Lott 53 eldre kort (rundt 1910) fra både innog utland. 25 kort fra Norge. Bl.a. et kort fra
HALLINGDAL med HALLINGDALSBUNADEN,
brukt 1907, s/hv, kval. 1/2 (national 1738).
I 5505 1/2 300 postkort, stort sett av nyere dato hovedsaklig
fra Norge. Noen eldre bl.a. PRÆSTEBAKKE, 3
stk. motiv fra ”BERBY HERREGÅRD” Normann nr.
111, Sem nr. 82 og ett uten utgiver. kval. 1/2.
I 5506 1/2 KUNSTNERKORT. Parti med alt vesentlig 65
forskjellige i småformat og brukte. Ca. 90% med
signatur. Stort sett OK kvalitet.
I 5507
Vel 180 kort, hvorav ca. 2/3 er stedskort. Mest
fargekort i A6, men også noen s/hv. og småformat.
De øvrige er ves. julekort, o.l. Var. kval.
I 5508
Ca. 85 kort i småformat. Her er jule- og kunstnerkort inkl. enkelte signerte, romantiske kort, pene
piker, barn, etc. Nesten alle er brukt, litt var. kval.
I 5509
Eldre og nyere postkort i nesten full skoeske, de
moderne utgjør 2/3 og er mest julekort, resten
ca. 1905-60.
I 5510 VK 22 kort, de fleste er norske stedskort.
I 5511
54 norske stedskort i storformat, hvorav 12 er i s/
hv. Ubr./br., kv. 1-2.
2000
1700
1500
1100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
750
700
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 5512
I 5513
I 5514
I 5515
I 5516
I 5517
I 5518
I 5519
I 5520
I 5521
I 5522
I 5523
I 5524
I 5525
I 5526
I 5527
I 5528
Diverse
I 5529
I 5530
I 5531
I 5532
I 5533
F 5534
I 5535
I 5536
I 5537
I 5538
I 5539
I 5540
I 5541
Utrop
VESTLANDET- Parti med 40 småformat - turistmotiver, ves. vanlige: Bergen, Odda, Stalheim, Loen,
etc. I tillegg noen uspesifiserte motiver/interiørbilder. Stort sett alle kv. 1 eller god 2-kvalitet.
Vel 6 kg brutto med postkort o.a (brev, FDC). Noe
er ant. fra nedlagt kortevarehandler, da kortene
finnes i antall. Julekort og stedskort. Også småformat, men mest storformat.
Vel 50 kort, hovedsakelig stedskort i småformat og
stort sett turistmotiver. Gj.gående god kval.
Lott med ca. 96 postkort fra Rådhuset, musèene
i Oslo, i A6-format i farger ca. 14 brukte. Kv. 2.
Dubletter kan forekomme. Ligger i plastlommer.
ROTELOTT POSTKORT. 1 postkortalbum, pluss
en del løse kort, og noen kort i plastlommer. Mer
enn 155 kort, vesentlige svenske, men også
observert noen danske og norske. Både steds- og
kunstnerkort og overrekkelseskort. Stort sett pen
kvalitet.
Parti med 40 stedskort, nesten utelukkende fra
Sør-Norge, hvorav 2 i småformat og 32 i farger.
Ubr./br., ves. god kval.
NORSK FLAGG på seks stedskort, hvorav 2 ulike
Stalheim, Bergen, St.Hanshaugen, Hotel Gloppen
i Nordfjord og ett med karjol. Tre med udelt baks.,
ubr., kv. 1 og 1-2.
LOTT med 42 postkort fra Oslo med båt/bil/
fly/trikkemotiv i A6-format og farger. De fleste
ubrukte. Dubletter kan forekomme. Kv. 2. Ligger
i plastlommer.
Lott ca. 70 kort. Kunstnerkort/ romantiske kort
m.m. De aller fleste br. 1910 +/-. Medfølger 8 div.
utenlandske kort. Varierende kvalitet.
Lott 56 kort. 26 småformat. Det meste stedskort.
Br. og ubr. Varierende kvalitet, særlig på storformatkortene. Medfølger 3 suvenirhefter.
150 norske postkort, vesentlig storformat stedskort
i farver.
Lott 29 kort, derav 24 småformat. Det aller meste
stedskort.
Lott 26 norske stedskort. Storformat. 4 s/hv, resten
i farger. 5 fra Narvik ellers mest Sørlandet. Bra
kvalitet.
Lott 100 norske kort. 40 stedskort derav 15 s/hv.
Br. og ubr. Det andre julekort og nyere reklame.
Varierende kvalitet.
Liten lott med norske stedskort: 22 s/hv storformat, 2 små, 4 farvekort og 2 mapper med kort,
ene er farvekort fra OPPI, det andre fra Norsk
Folkemuseum med 10 småformatkort (Foto
O.Væring 1929). Litt var. kval.
Lott på 16 norske småformat. Alle ubr. Bla. 4 fra
Voss, ett Stjørdalsfjord, ett Viksdal og ett Meråker.
Bra kvalitet.
Album med 136 storformatkort, 48 er i s/hv.
Norske og utenlandske. Noen med forsideskrift.
Br./ubr.
BIL, TOG OG TRIKK. Lott 20 kort. Mange fine
motiv. Et stemplet polcirkelen 1904. Fin kv.
BJØRNSSON. 20 kort hvorav 5 småformat. De
fleste fra Aulestad. Ubr./br., tre er fra før 1905.
Litt var. kval.
FLY, SAS. 14 kort, hvorav 7 småformat. De fleste
postgått. Stort sett bra kval.
FLY-TOG-BIL. 50-talls nyere fargekort med div.
transportmidler, det meste utenlandsk. Pene kort,
men dels noen nytrykk. Alle i plastlommer.
HUMOR. 24 kort, hvorav 13 småformat. Bl.a. 3
stk. Knoll & Tott, ene med brekk. Forøvrig ganske
bra kvalitet.
IOGT. Dekorativt ”Reklamekort” for Totalt
Avholdsforbud. 2 øre bygdeporto, pent stemplet
JORDET I TRYSIL (svakt årstall), kv. 1-2.
KIRKER. 66 kort, hvorav 7 småformat og 16 storformat i s/hv. Ubr. (mest)/br., god kval.
KNOLL OG TOTT. To norske kort (Brødr. H. serie
151 og 152). Ene br. 1923, m/nålehull og brekk,
kv. 3-4. Det andre ubr., kv. 1.
NORGESKART. Seks småformat med ulike
kartmotiver. Ett m/udelt baks. br. 1906, eller ikke
postgått, kv. 1-2 og 2.
REALISASJON FILMSTJERNER. På postkort.
Lott 39 kort. James Dean (3 stk), Tony Curtis (3
stk), Gregory Peck (3 stk), Tommy Steele (4 stk),
Caterina Valente (7 stk), Susanne Cramer (7 stk),
Alan Ladd (2 stk), Dany Robin (2 stk), Audrey
Hepburn (2 stk), Martine Carol (3 stk) og Marilyn
Monroe (3 stk). Alle ubr. Kv. 2.
REVYKORT. Fem tegnede kort av W. Bahr fra
en folder på 8 kort fra Chat Noir-revy 1943.
Karrikaturer av Lalla Carlsen, Arvid Nilssen,
Einar Sissener, Ernst Diesen og J. Holst-Jensten.
Skadet omslag. Uvanlig!
VINTER. Lott 43 småformat og 11 storformat.
Mange fine motiver med ski, aking, etc. Var. kval.
Lott 4 kort. Et av ”Den blaa garde” (sangkor
Kristiansand?), et av tre turnere under oppvisning,
et av Alexander L. Kielland og et av Bjørnstjerne
Bjørnson. Alle br. 1906-1914. Varierende kvalitet.
400
Obj.nr.
Utenlandske postkort
Utrop
Danmark
400
I 5542
350
350
I 5543
300
I 5544
Sverige
I 5545
300
5546
300
I 5547
300
300
I 5549
300
300
I 5550
300
300
Godt parti på ca. 200 kort i småformat. Ca. 120
dansk topografi, mange bedre, bl.a. et ”Dansk
Marineliv”, to stasjonskort og 10 med havne/skipsmotiver. 7 svenske royale, bl.a prinsesse Ingrid,
samt andre motiver som seks ”Poul Fischer”, et
”Jenny Nyström”, mange tegnede. De fleste brukte
sendt til Sverige, kv. 1-3.
ROYALE-stereoskop bilder ca. 1900, 11 forskjellige bedre motiver bl.a. et par stykker med keiserinne Dagmars ankomst.
Vel 300 danske småformatkort. De fleste er stedskort. Ubr./br. Litt var. kval. Bør sees.
1200
BREFKORTSALBUM. Med godt og vel 80 kort, fra
Värmland. Noen kunstnerkort av bl.a. Skogaberg.
Generelt bra kvalitet.
Skoeske stappfull av kun nyere kort, mange dupliserte med frimerkemotiv o.l. Også noen maxikort
og annet i blant. Sikkert 600-700 stk.
2 POSTKORTALBUM med mer enn 135 stk.
Det ene velfylt, det andre mer glissent. Mest
gratulasjons-, julekort etc. Lite stedskort. Flest
brukte kort.
500
BELGIA/NEDERLAND. Eske. med 66 småformat
s/hv og 52 storf. i farger. Dertil 97 storformat
FRANKRIKE (10 s/hv). Kanaler, gatepartier, oversikt, bygninger, m.m. God kvalitet.
EUROPA. Nærmere 200 postkort fra bl.a. Italia
(50), Frankrike (65), Spania (22), Hellas/Kypros
(7), Nederland (7) og 40 fra andre land. Stedskort
og andre. Stor og småformat. Br./ubr. Litt var. kv.
HELLAS/ITALIA. Parti med 90 greske kort, derav
28 s/hv (noen småf.), samt 163 italienske kort,
derav 14 småformat. Havnepartier, bygninger,
oversikt, m.m.
ISLAND, Flugvjel á Reykjavikurhöfn. Fargetrykt flykort i småformat med motiv fra mellomlandingen
på Island ”United States Army Around the World
Flight 1924”, útg. Helgi Árnason Rvik. Kv. 2.
SPANIA. Bunke med 84 småformat og 153 storformat (2 s/hv). De fleste postgått. Bygninger, interiør,
gatepartier og strender. Mest god kval.
TYSKE RIKET. Propagandakort 2. verdenskrig” ”Undere Waffen SS”, 30 forskjellige kort i
A6-format ”373 SS-Krigsberichter Roth”, kv. 1.
TYSKLAND. Kart.eske full av postkort for det
meste lagt i plastlommer. Ca. 2/3 er småformat og
med god geografisk spredning. God lott!
TYSKLAND, SVEITS, ØSTERRIKE. Eske med
141 stk. tyske og 133 stk. fra de øvrige, alle i
storformat. Et mindre antall er s/hv. Bygninger,
oversikt, natur, dels flerbildekort. God kvalitet.
300
Stort parti på ca. 5.600 kort i småformat,
hovedsaklig fra Europa, bl.a. litt Danmark, men
også noe Oversjø. God blanding av motiv, men
også noen litt bedre. Ubrukte/brukte, kv. 1-3.
Stort parti på 15.000-16.000 kort i 2 flyttekasser, langt de fleste i A6-format 1950/90-tallet.
Mange fra Europa, inkl. Danmark, Sverige,
Finland, Island, Grønland og Færøyene. Også
en hel del Oversjø, meget varierende motiver.
Glamour. 3 gamle album fylt med ca. 1300 kort
i småformat, hovedparten franske, de fleste
med glamourmotiv, ubrukte/brukte, kv. 1-4.
Eske med trolig rundt 1500 ves. småformatkort fra
mange land: mye V-Europa og Usa. Må sjekkes.
Lott med ca. 1000 postkort hovedsaklig fra Europa
(ca. 200 kort fra Storbritania) fra ca. 1910 til
nyere tid.
Lott med ca. 3000 postkort hovedsaklig fra
EUROPA. Fra ca. 1900 til nyere tid.
Lott med ca. 1000 postkort hovedsaklig fra
Europa. Fra ca. 1910 til nyere.
Eske med trolig over 1000 kort, ves. fargekort fra
mange land i små- og storformat. Mye turistpreg
der vi har sett, men bør sjekkes.
Gammelt album med ca. 350 kort, ves. Europa
med mye pent og kolorert Tyskland/Alpene
med bl.a. jernbaner. Videre Danmark (mange
kunstkort), litt Norge (men kun noen fra Sandv.
Samlinger), m.m. Mye i god kvalitet!
Lott med mange, mange hundre postkort hovedsaklig fra Europa. Fra ca. 1910 til nyere.
Lott med 55 utenlandske kort i småformat, hovedsakelig s/h. Ca. 20% brukte. Mye Skandinavia.
Diverse motiver. Mest Kv. 2. Alle ligger i plastlommer.
Eske med ca. 1700 kort, ves. stedskort i A6 og
farger. I all hovedsak fra TYSKLAND/ØSTERRIKE,
men noen andre land som Tsjekkoslovakia o.l. har
sneket seg med innimellom. Kv. 1/3.
Lott med ca. 290 utenlandske postkort hovedsakelig i A6-format. Både s/h og farger. Brukte og
ubrukte. Alle mulige motiver. Mest kv.2. Alle er i
plastlommer.
Lott 49 kort fra hele verden utg. av Pan American
World Airways. Alle er sendt til samme person
(Hyresjef Dagfinn Dehn Oslo), de er maskinstemplet i Oslo og alle med NK 389. Bra kvalitet.
7000
Øvrige enkeltland
I 5548
I 5551 2
300
I 5552
300
I 5553 1
5554
250
5555
250
Generelle samlinger/lotter utland
400
300
I 5556
I 5557
400
300
250
I 5558
5559
300
I 5560 1/2
300
I 5561 VK
200
I 5562
300
100
5563
I 5564
I 5565 1/2
400
I 5566
I 5567
150
150
I 5568
I 5569
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 5570
I 5571
I 5572
700
I 5573
500
I 5574
400
300
I 5575
I 5576
I 5577
I 5578
5579
Utrop
Vel 200 utenlandske småformatkort i et brevkortalbum. Noen bra motiver, bl.a. 3 fine båtkort. Litt
var. kval.
To eldre album, det ene rimelig fullt av kort, det
andre rimelig tomt, men ganske velholdt. For oss
mange fine p.k.motiver fra mange land, inkl. SørAfrika og en del England. Også tre akk så ordinære norske stedskort. Mye bra kvalitet.
Lott ca. 1000 kort hele verden inkl. noe Norden.
Storformat. Br. og ubr. Bra kvalitet.
95 utenl. postkort, løse og i mapper. 10 er leporellokort. Medfølger 25 små billedmapper fra div.
land.
Lott 100 kort og til sammen ca. 60 suvenirhefter.
Det aller meste fra Europa. Bra kvalitet.
Ca. 175 kort i småformat, ves. stedskort. Mange
fra TYSKLAND og DANMARK. Ligger dels i separate plastlommer og er priset for enkeltsalg.
Lott ca. 40 kort. En del Sverige, noe Tyskland og
England, resten også Europa. Ca. halvparten småformat. Stort sett bra kvalitet.
Vel 200 postkort fra mange land, inkl. noe Østen.
Mest nyere storformat. Ubr./br. Gi bud!
Lott 130 postkort fra Tyskland (ca. 80), Sveits,
Østerrike og England (30). Stedskort og andre.
Ubr./br. Litt var. kval. GI BUD!
Banankasse med en mengde utenl. kort, mapper
med kort og bilder, vel 14 kg brutto. Bør sees.
Gi bud!
400
400
400
350
350
300
200
100
100
100
Frimerker Norge
Pene stempler inkl. Prakt/Lux
400
300
Pene stempler før NK 96
F 5580
F 5581
F 5582
F 5583
F 5584
1. Rettv. ”210” (Moss). Noe smal marg oppe.
2. Diagonalt fullstpl. ”127” (Horten).
2. Nær rettv. PORSGRUND 23.5.1864. + liten bue.
2. Litt sidev. ”364” Chra byp. Velsentr.
2. Vakkert sidev. ”233” (Porsgrund). Fargefrisk
og velsentr.
800
600
500
700
600
F 5585
2. Fullstpl. rettv. FREDERIKSHALD 31.5.1861. +
minimal bue. Velsentr. god tg.
2b. Fullstpl. nær rettv. THRONDHJEM 4.9.1863.
Delvis litt svakt.
2b. 2 sk brunoransje. Fullstpl. rettv. ”48” Drammen.
Litt smuss nede. Sentr. h.
2, 5. Begge nær rettv. TØNSBERG 29.1.1862 og
3.4.1860. 2 sk m/to litt korte tg. v/side. (splittet)
3. Litt sidev. BERGEN 23.5.1865. + svak bue.
Fargefrisk og velsentr. merke.
3. Rettv. JUPITER 11.3.1860. + liten bue på hver
side. Sentr. h.
3. Pent, litt sidev. CHRISTIANIA 28.7.1865.
Velsentr.
3. Fullstpl. rettv. CHRISTIANIA 26.4.1859.
Velsentr. god farge.
3. Prakt ”253” Sandefjord. Fargefrisk og velsentr.
3. Pent stpl. 3-rings ”253” (Sandefjord).
3. Nær rettv. PORSGRUND 6.1.1862 + minimal
bue i v. marg.
3. 3 sk lillagrå. Prakt ”25” (Bergen). Velsentr.
4. Prakt NAMSOS 19.3.1859.
4. Nær rettv. ”160” (Kragerø).
4. Nær rettv. TVEDESTRAND 21.8.1860.
4. Fullstpl. rettv. LÆRDAL 18.3.1861.
4. Prakt ”25” (Bergen).
4. Prakt HAVNÆS 6.2.1862. (TR - 4R)
4. Rettv. MOSS 29.6.1863. Sentr. opp.
4. Prakt ”318” (Tønset). Sentr. v.
4. Nær sidev. ”93” (Grorud). (R)
4. Prakt ”160” (Kragerø). Meget dyp blå nyanse.
4. Lux DRAMMEN 2.12.1861. Dyp blå nyanse.
4. Prakt VARDAL 22.10.1863 (OP). Sentr. h/n.
4. Rettv. THINGVOLD ?.1.1864. (MR)
4. 8 stk. fullstpl. Bl.a. LOFOTEN og AASNÆS.
4. Prakt ”157” (Komagfjord, 4R), merket med to
taggesplitter nede, ellers bra kvalitet.
4. 2 stk. Nær rettv. STORDØEN og LAURVIG.
4. Prakt LANGESUND 15.12.1865.
4. Prakt 3-rings ”247” (Røraas).
4 x2. Prakt HAMMERFEST 1960 og 1961 (2 ulike
stpl.typer). Begge med en ørliten kv.bem.
4a. Lux ”189” Lyngdal. Sentr. v.
4a+b. Begge fullstpl. rettv. ”76” (Fredrikstad) i
blått og sort.
4b. Diagonalt fullstpl. RAKKESTAD 25.11.1863
i blått.
1500
250
200
500
800
350
F 5586
F 5587
4500
F 5588
F 5589
3000
2000
1500
1500
1250
1000
1000
1000
550
500
F 5590
F 5591
F 5592
F 5593
I 5594 o
F 5595
F 5596
F 5597
F 5598
F 5599
F 5600
F 5601
F 5602
F 5603
F 5604
F 5605
F 5606
F 5607
F 5608
F 5609
I 5610
F 5611 o
5612
5613
5614
5615
500
I
I
I
I
500
F 5616
F 5617
F 5618
800
500
600
500
500
500
500
600
300
500
500
200
200
200
200
200
1000
200
250
300
200
200
200
250
500
750
250
200
250
400
250
450
200
69
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 5619
F 5620
I 5621 o
F 5622
F 5623
I 5624
F 5625
F 5626
F 5627
F 5628
F 5629
F 5630
I 5631
F 5632
F 5633
F 5634
F 5635
F 5636
I 5637
F 5638
F 5639
F 5640
F 5641
F 5642
F 5643 o
F 5644
F 5645
F 5646
F 5647
F 5648
F 5649
F 5650
I 5651
F 5652
F 5653 o
I 5654
F 5655
F 5656
F 5657
F 5658
F 5659
F 5660
F 5661
F 5662
F 5663
F 5664
F 5665
I 5666
I 5667
F 5668
F 5669
F 5670
F 5671
I 5672
F 5673 o
F 5674
F 5675
F 5676
F 5677
F 5678
I 5679 o
I 5680 o
F 5681
F 5682
70
Utrop
4c. 4 skill melkeblå. Rettv. nær fullstpl. DRAMMEN
14.10.1861. Sentr. h/n.
4-5. Lux og prakt BERGEN 3.11.1860 og
21.3.1859. To vakre eksemplarer.
4-5, 8 (IIb type 5), 14x. Lott 4 merker med pene
stpl. bl.a. CHRISTIANIA 25-12-1862, GRIMSTAD
9-1-186?, 3-ring 257 SAUDE (2R)? God kval.,
unntatt 14x.
5. Diagonalt fullstpl. ”253” (Sandefjord) i blått.
Velsentr.
5. To stk. Begge fullstpl. nær rettv. BERGEN
2.?.1860 og 22.6.1860 og begge med liten bue av
annet stpl. Pos. A-6 og D-23.
5. Rettv. nær fullstpl. BERGEN 18.6.1859. Pos.
C-17.
5. Diagonalt fullstpl. DRAMMEN 17.5.1861. Pos.
A-13.
5. To stk.: prakt ”48” og DRAMMEN 17.3.1860. Det
siste + liten bue. Pos. A-17 og D-8.
5. Nær rettv. SKIEN 22.4.1863. + liten bue. Pos.
D-11. En litt kort tg. nede.
5. Vinrød nyanse. Litt sidev. MOLDE 14.2.1859.
Pos. D-24. Sentr. h/n.
5. Diagonalt fullstpl. ”172” (Laurvig). Pos. D-25.
Sentr. v.
5. To stk.: prakt ”25” og BERGEN 1.7.1862. Pos.
D-5 og A-23.
5. To stk. det ene i vinrød nyanse. Begge fullstpl.
CHRISTIANIA 3.6.1863 og 18.8.1863. Hhv. omv.
og rettv. Pos. A-21 og A-9.
5. Nær rettv. fullstpl. MANDAL 29.6.1859. + liten
bue.
5. Prakt ”253” Sandefjord. Fargefrisk, velsentr.
5. Prakt AALESUND 24.3.1859. Vinrød nyanse.
5. Sidev. ”282” (Stavanger, nr. 2)
5. Rettv. AALESUND 1.5.1859. Sentr.v. Mørk
nyanse.
5. Diagonalt fullstpl. ”172” Laurvig på fargefriskt
merke. Velsentr.
5 x2. Prakt ”25” og BERGEN 27.11.1860.
6. Nær rettv. BERGEN 9.2.1867. + liten bue.
Bra sentr.
6. Litt sidev., fullstpl. PORSGRUND 24.8.1866.
Prima sentr.
6. Pent sidev. ”364” (Chra byp.).
7. Fullstpl. litt sidev. FLEKKEFJORD 6.12.1867.
Litt stpl.sverte på 3-4 tagger nede.
8. Prakt STØT 29.10.1865 (e). Flott, velsentrert
merke!
8 Ia. Nær rettv. TRONDHJEM 4.4.1867. Uvanlig
dyp blå nyanse. Velsentr.
8 Ia. Nær rettv. MAALSELVEN 8.11.1864 (TR
- 3R).
8 Ia. Prakt KONGSVINGER 13.1.1868.
8 Ia. Sidev. ”294” Støren (ST - 5R). Sentr. h/n.
8 Ia. Lux LÆRDAL 18.10.1866.
8 Ia. Litt sidev. HAVNÆS 5.12.1865. (TR - 2R)
8 Ia type 2. Lux CHRISTIANIA 29.4.1869.
8 Ia+b. Begge fullstpl. litt sidev. FARSUND
4.5.1865 og 22.6.1865.
8 Ib type 4. Nær rettv. MOLDE 23.8.1864. Sentr.
h/n.
8 Ib t3. Luxus ”189” (Lyngdal, VA). Vakkert.
8 II. To stk. prakt og fullstpl. omv. AASNÆS
30.7.1866 og 15.12.1866.
8 II. Litt sidev. HOLTAALEN 8.5.1865 (ST - R).
Sentr. h/n.
8 IIa. Prakt SARPSBORG 28.11.1865.
8 IIa. Lux BERGEN 23.10.1866. Sentr. v.
8 IIa. Fullstpl. litt sidev. NAMSOS 27.5.1866.
8 IIa. Lux NÆS I HALLINGD. 1.1.1867.
8 IIa. Prakt BERGEN 1.1.1865. Sentr. h.
8 IIa. Nær rettv. NYKIRKE 8.2.1868.
8 IIa. Rettv. HAMMERØ 4.6.186? (NO - 2R).
Sentr. h/o.
8 IIa. Sidev. ”364” (Chra byp., 2R).
8 IIa. Prakt KAUPANGER 1.2.1866. (SF)
8 IIa. Lux AALESUND 19.1.1867.
8 IIa. Litt sidev. HØLAND 4.2.1865 (AK). Sentr.
v/o.
8 IIa t. 8. Lux VARDAL 28.4.1867. (R)
8 IIa type 7. Prakt GRUE 23.5.1867.
8 IIb type 6. Lux LYNGØER 9.6.1865. Sentr. h/n.
9. Luxstpl. DRAMMEN 3.12.1863. + to blekkstreker. Sentr. v/n.
9. Prakt LEVANGER 18.8.1868. Velsentr.
9. Nær rettv. CHRISTIANSSAND 17.6.1866. 2-3
korte tg. Sentr. v.
9. 8 sk 1863 med lux BERGEN 25-5-1865.
9. Litt sidev. fullstpl. SKIEN 6.9.1867. Sentr. v.
9. Rettv. BERGEN 9.?.18?8.
9. Nær rettv. BERGEN 1?.10.1866.
9. Rettv. STAVANGER 12.7.1865. Sentr. h.
9. Par. Hvert merke diagonalt fullstpl. DRAMMEN
6.4.1868. Prima sentr.
9. Pent nummerstpl. ”189” (Lyngdal). Merket med
en tynn flekk og sentr. v.
9. Meget pent merke stpl. GRIMSTAD 5-8-1864.
10. Fullstpl. rettv. KONGSBERG 4.2.1878. Prima
sentr.
10. Diagonalt fullstpl. TØNSBERG 31.10.1878.
Sentr. litt h/o.
300
500
400
Obj.nr.
F 5683
F 5684
F 5685
I 5686 o
F 5687
350
F 5688
500
I 5689
I 5690
250
F 5691
I 5692
300
500
F 5693
300
I 5694
300
F 5695
F 5696
I 5697 o
250
500
350
F 5698
F 5699
I 5700
350
300
300
200
250
250
500
800
800
800
1500
300
250
400
200
800
250
300
250
500
250
500
250
250
200
200
200
300
200
200
300
250
200
250
150
250
200
300
600
700
200
800
400
350
400
400
500
300
300
600
600
F 5701
I 5702
F 5703
I 5704
F 5705
F 5706
F 5707
F 5708
F 5709
F 5710
F 5711
F 5712
F 5713
F 5714
F 5715
F 5716
F 5717
F 5718
F 5719
F 5720 o
F 5721
F 5722
I 5723
F 5724
F 5725
F 5726
F 5727
F 5728 o
F 5729
I 5730 o
F 5731
I 5732
F 5733
F 5734
F 5735
5736
F 5737
I 5738
F 5739
F 5740
F 5741
F 5742
F 5743
F 5744
F 5745
5746
Utrop
10. Rettv. nær fullstpl. BERGEN 23.4.1867.
10. 24 sk luksusstemplet BERGEN 22/5 1866.
Nydelig merke.
10. 24 sk brun. Lux NAMSOS 2.2.1878. Meget
vakkert, men en nærmest ubetydelig lav tg. nede.
10. Pent stpl. AALESUND 12-11-1878.
10. Litt sidev. CHRISTIANSSUND 13.8.1864.
God sentr.
11. Diagonalt fullstpl. TØNSBERG 20.10.1869.
Sentr. h/n.
11. Nær omv. ”169” (Langesund). Sentr. n.
11. Nær rettv. DOVRE 24.8.18?? Sentr. kraftig h/o.
Litt uren tg. v. side.
12. Prakt ”35” (Brevig). Sentr. h/o.
12. Nær rettv. CHRISTIANSSAND 4.6.1870.
Liten svak hj.bøy som følger stempel-ringen.
Prima sentr.
12. Fullstpl. rettv. GRIMSTAD 2.4.1870. Litt uren
tg. h. side. Sentr. h.
12. Rettv. TØNSBERG 18.8.1872. + svak bue.
Sentr. v/o.
12. Litt sidev. BERGEN 10.8.1869.
12. Vakkert rettv. RØRAAS 30.12.1872.
12. Pent stpl. FREDRIKSHALD 6-9-1867. Merket
er sentr. ned.
13b. Prakt BODØ 3.1.1872. Prima sentr.
13b. Fullstpl. noe sidev. BREMANGER 6.3.1872.
Sentr. v.
13b. Fullstpl. sidev. ARENDAL 8.6.1872. Sentr.
h/o.
13b. Rettv. BODØ 11.2.1869. Lite riss i ø. marg.
14. Nær rettv. VEFSEN 22.3.1869 (NO - R).
Sentr. n.
14. Nær rettv. HAVNÆS 14.10.1869 (TR - 3R).
Sentr. h/n.
14. Fullstpl. rettv. FLORØ 8.3.1871 + liten svak
bue.
14x. Lux HVIDESEID 11.9.1869. Sentr. n.
14x. Rettv. ”35” Brevig.
14x. Nær rettv. FØRDE 26.4.1868.
14x. Lux RØRAAS 27.5.1868.
14y. Nær rettv. LÆRDAL 23.4.1871. Sentr. v.
14y. Prakt HOLMESTRAND 11.4.1870.
15b. Nær rettv. EGERSUND 1.10.1872. Sentr. h.
15b. Lux BERGEN 5.5.1868. Sentr. v/n.
15b. Diagonalt fullstpl. glassklart MOSS 29.9.1879.
Bra sentr.
15b. Sidev. „163“ (Kvam). Ukjent på dette merke
iflg. NK.
15b. Prakt BERGEN 30.5.1868. Sentr. n., meget
pent merke.
15b. Prakt HAMMERFEST 28.11.1870. Prima tg./
sentr. Vakkert.
16 Ia. Fullstpl. rettv. MOSS 6.11.1873. + liten bue
på hver side.
16 IIb. (IB?) Prakt SANDEFJORD 3.5.1876.
Sentr. h.
17aX. Luxstpl. CHRA 6E BYP. 30.1.77. En kort
tg. v. side.
17ay, vm.st. 5. Merket er sentr. opp, pent stpl.
TØNSBERG 15-9-73. „Litt ujevn tg. er karakteristisk for dette merket og er ingen mangel“ i følge
attest ENGER, 5-12-2008. Liten stempelbue nede.
17aX. Prakt torings DRAMMEN 25.IV.99.
17bc. Rettv. nær fullstpl. HAMAR 3.10.1876.
Sentr. opp.
17cX. Pent, nær rettv. CHRA 1E BYP. 6.7.75.
18. Prakt HORTEN 19.10.1874.
18. Lux LÆRDAL 3.7.1872.
18. Lux MOSS 26.11.1874. Sentr. h/o.
18. Lux DRAMMEN 20.2.1874. Sentr. h/o.
18a. Prakt SARPSBORG 10.12.1872, meget pent
på dette merket.
18bX. Lux AARNÆS 12.11.1873. En litt kort tg.
v. Sentr. v/o.
18c. Meget pent merke stpl. HØNEFOS
31-8-1876. Sentr. ørlite til h. og opp.
19 Ib. 4 sk brunfiolett. Rettv. CHRISTIANIA
5.11.1875. Liten tynnhet. Sentr. h.
19 Id. Praktstpl. LAURVIG 8.12.1873. Litt „flate“
tagger.
19 Id. Nær rettv. CHRISTIANIA 27.1.18??. Ganske
blekt.
20. Nær rettv. VIG I HELGELAND 7.1.1878.
Sentr. v.
20. Nær rettv. CHRISTIANIA 8.2.1876. Sentr. h/n.
Utgår.
21. Nær lux DRAMMEN 26.3.1874.
21. Noe sidev. TØNSBERG 5.6.1874. Sentr. h/n.
21. Fullstpl. rettv. GRIMSTAD 9.3.18??. Velsentr.
23. Luxstpl. ORKEDALEN 5.6.1878. Normal tg. for
utgaven. Sentr. ned.
23. Lux CHRA 3E BYP. 30.9.81. Sentr. h/n.
24 IIa. Lux CHRA 8E BYP. 26.?0.82. Sentr. h/o.
24 IIIaa. Rettv. CHRA 8F BYP. 8.5.80. Sentr. v/o.
24 IIIab. Prakt CHRA IE BYP. 9.3.82. Bra sentr.
Brevrest på baksiden.
25. Noe sidev. KORSNÆS 10.7.1880 (NO - 2R).
Papirrest på baksiden.
Utgår.
500
2000
1500
500
500
300
250
200
Obj.nr.
F 5747
I 5748
F 5749
F 5750
I 5751
F 5752
F 5753
F 5754
F 5755
500
200
F 5756
F 5757
F 5758
200
F 5759
F 5760
F 5761
250
300
600
500
400
F 5762
F 5763
F 5764
F 5765
F 5766
F 5767
F 5768
300
200
F 5769
F 5770
1000
500
Utrop
25. Lux HJELLUM 3.7.1881. Sentr. v/o.
25 I. Prakt SARPSBORG 7.6.1881. Sentr. h/o.
25 I. Prakt HOUGSUND 15.10.1880. (BU)
25 I. Prakt EID I NORDFJ.30.11.1890. (SF)
25 III. Rettv. TERØEN ?.?.1881. (HO - 2R) Uten
dato og svakt årstall.
26. Luxstpl. TJØMØ 24.6.1879. Litt uren tg. h.
side. Sentr. h/n.
26. Prakt KRAGERØ 4.2.1882.
26. Lux CHRISTIANIA 5.VII.80. God tg. og
velsentr.
27. Lux EGERSUND 15.3.1881. Strek fra trykkfarge i v. side. Sentr. h/o.
27. Rettv. BRUNKEBERG 3.12.1881. Velsentr.
27. Lux TØNSBERG 22.7.1878. Velsentr.
27. Fullstpl. rettv. SØVEIEN 13.12.1880. Et par
splittete tagger v. side. Velsentr.
27. Lux VENSET 8.3.1881.
27. Lux TJØMØ 13.4.1882. Sentr. v/n.
27. Rettv. BOGØEN 26.7.1881. + liten svak bue.
Sentr. v/o.
27. Rettv. JEVNAGER 9.1.1882.
27. Lux SANDER 23.11.1881. Velsentr. (HE)
27. Fullstpl. rettv. SOLVORN 26.12.1879. Sentr. h.
27. Prakt GRIMSTAD 1.8.1882.
28. Prakt (U)RSKOUG 24-10-81, vakkert merke
28. Lux torings ARENDAL 19.IV.81. Sentr. h/n.
28. Nær rettv. BIRI 14.11.1882. Glassklart.
Sentr. v.
29b. Prakt DRAMMEN 27.XII.92.
29b. Nær rettv. SIGDAL 4.12.1891.
150
150
200
200
200
200
250
300
250
300
300
200
300
300
250
250
300
250
250
500
1000
800
250
250
300
175
300
200
200
300
200
200
700
700
500
400
500
1000
600
800
500
1200
F 5771 o
F 5772
F 5773
F 5774
F 5775
F 5776
I 5777
F 5778
I 5779
F 5780
F 5781
I 5782
F 5783
F 5784
300
1000
350
150
150
200
200
300
150
F 5785
F 5786
F 5787
F 5788
F 5789
F 5790
F 5791
30. 50 øre med lux SVELVIG 14-12-85.
31. Prakt PORSGRUND 1.XI.97.
31. Lux FREDRIKSTAD 17.IX.95.
32. Prakt EGERSUND 19.II.87.
36. Prakt torings KABELVAAG 11.VI.83. Sentr. n.
37 I. Rettv. VARALDSØ 20.12.1882. (HO - 2R)
38. Nær rettv. SOGNDAL I SOGN 12.11.1883.
38. Prakt ORKEDALEN 1.12.1883. (ST)
38 + 43 x4. Alle lux GJETHUS 1883/86.
39X. Prakt SANDEFJORD 10.10.1882.
39X. Lux CHRISTIANSSUND 30.VII.83.
39X, 43. Prakt enrings og torings GRUE 6.8.1882
og 23.V.1885. 10 øre litt flisetg. nede.
39Y. Rettv. GOL 7.8.1883.
39Y. St. vm. 6. Rettv. TANGEN I STANGE
15.3.1883.
39Y. Lux STRANDEBARM 22.6.1883. (HO)
Sentr. v/n.
39Y. Prakt HURDAL 26.12.1882. Platefeil: Hvit
flekk etter E i øre.
40. Prakt hullstpl. MOLDØEN 1.V.85. (SF)
40 bxY. St. vm.stilling 6. Diagonalt fullstpl.
GRAVEN 17.6.1884. Sentr. v/n. Et par litt korte tg.
40 Iax. Rettv. SVELVIG 30.4.1885 + ørliten bue.
40 Iax. Nær rettv. MOSS 29.11.1884.
40 Iax. Prakt CHRISTIANIA 30.VI.84. Brudd i ø.
ramme over ving 2. Velsentr.
300
200
350
250
600
500
150
150
300
250
300
300
40 Iax. Lux hullstpl. AASERAL 8.V.84. Vakkert.
40 Iax. Litt sidev. HOVIND Th 29.4.1885. Blindtg.
oppe/nede.
40 IIa. Rettv. HAUGESUND 27.8.1884. Delvis
litt svakt.
40 IIa. Rettv. nær fullstpl. FLORØ 23.12.1884.
Velsentr.
41. Prakt CHRISTIANIA 26.II.86.
500
200
350
250
300
300
300
800
200
250
250
200
500
200
200
500
400
500
300
500
500
500
300
500
400
150
F 5792
I 5793
F 5794
F 5795
F 5796
200
200
200
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
F 5797
F 5798
F 5799
F 5800
F 5801
F 5802
F 5803
I 5804
F 5805
I 5806
I 5807
F 5808
I 5809
F 5810
F 5811
F 5812
F 5813
F 5814
F 5815
F 5816
F 5817
F 5818
F 5819
I 5820 o
I 5821
F 5822
F 5823
F 5824
Utrop
42 IbY. St. vm. Sign. F.Aune. Prakt CHRA 8F
BYP. 6.2.87. Meget uvanlig å finne så pent
stempel på dette vanskelige merket.
43. Lux TRONDHJEM 15.XI.87.
43. Rettv. HOVIND JERNB.ST. 10.XII.84.
43. Prakt LANGESUND 7.1.85.
43. Lux ELDEN 15.6.1888. (SF)
43. Prakt OPDAL 17.3.1884. (ST)
43. Rettv. SØNDRE AURDAL 3.II.85.
43. Pent, nær rettv. torings AALESUND 21.III.84.
43. Lux torings EGERSUND 31.XII.84.
43. Prakt AALAND 19.3.1885. (Ølen/Rog.)
43. Rettv. DVERBERG 29.5.1884. (NO)
43. Prakt FLORØ 16.12.1884. (SF)
43. Prakt LÆRDAL 6.9.1885. (SF)
43. Rettv. NÆRBØ 10.?.1884. (RO)
43. Prakt MOSS 26.9.1885.
43. Rettv. FISKEROSEN 7.3.1885. (NO - 2R)
43. Prakt hullstpl. IBESTAD 24.I.85. Blindtg. begge
sider. Velsentr.
45Ib. Lux CHRISTIANIA 11.X.84. Sentr. opp.
46. Vakkert, nær rettv. torings GRUE 4.VIII.86.
46b. Lux TRONDHIEM 22.XII.86. Vakkert.
46b. Lux MOSS 24.III.87. Svakt flisetg. nede/oppe.
47. Prakt BERGEN 13.XI.84.
47. Prakt torings GJØVIG 15.IX.88.
47. Pent stpl. KONGSVINGER 15-11-91.
47, 51IV, 53 V+VI, 55. Alle fullstpl./prakt SKIEN,
torings.
49 I. Prakt SØVEIEN 2.5.1895. Sentr. litt v.
51 IIa. Prakt CHRA 8F BYP. ?.2.88.
51 IIa. Rettv. BERGEN 24.I.88. Prima sentr.
2000
150
200
200
200
200
150
150
200
150
150
200
150
150
150
200
200
500
250
500
250
300
300
300
350
500
300
200
Obj.nr.
F 5841
F 5842
F 5843
F 5844
F 5845
I 5846
F 5847
F 5848
F 5849
I 5850
F 5851
F 5852 Bs
F 5853
I 5854
F 5855
I 5856
I 5857
F 5858
F 5859
F 5860
F 5861
F 5862
F 5863
F 5864
F 5865
F 5866
F 5867
I 5868
F 5869
F 5870
F 5871
F 5825
F 5826
F 5827
51 IIa. Lux PORSGRUND 3.III.88. Sentr. v/n.
51 IIa. Prakt CHRISTIANIA 28.XII.?7.
51 IIb type 4. Prakt enrings CHRISTIANIA 18.I.89.
Et par ubetydelig lave tg. h. side, som også er
bemerket i fotoattest fra G.Flatheim. Sentr. v/n.
400
200
1500
F 5872
F 5873
F 5874
Utrop
53 IIb type 1. Vakkert blått torings lux MALVIG
28.VII.86. (ST)
53 IIb type 3b. Prakt hullstpl. ROGNÆS 12.VIII.86.
53 III. Nær rettv. RENNESØ 29.8.1888. (RO - 2R)
53 III. Nær rettv. torings HAMMERFEST 28.VIII.89.
Sentr. h/n.
53 III. Vakkert rettv. torings PORSGRUND 12.I.90.
Sentr. h.
53 III. Prakt REENDALEN 16.6.1890. (HE)
53 III. Nær rettv. TUFT 17.3.1890. (BU)
53 III. Nær rettv. RISØHAVN 15.1.1889. (NO - R)
Velsentr.
53 III. Prakt LYNGØER 13.9.1888.
53 IIIa,b,c. Alle tre nyansene med lux HVALSTAD
24.2.1889, lux LARSNÆS 9.1.1889 og noe sidev.
GRIMSTAD 16.9.1890.
53 IIIc type 3. Lux KANESTRØM 27.IX.90 (MR).
Meget vakkert.
53 IV. På lite brevstykke, prakt KARASJOK
3.2.1892. (FI - 2R) Sentr. h.
53 IVc. Nær rettv. HANØ 11.3.(18)93. (NO - 2R)
53 VI. Prakt LÆRDAL 3.I.93. (SF)
53 VI. Fullstpl. rettv. ROGSFJORD 25.4.189?. (TR
- 3R) Svak tynnhet n/v. hj.
53 VI. Rettv. torings OS I ØSTERDALEN 17.IX.93.
53 VI. Prakt ASKEVOLL 14.6.1892. (SF)
53 VII type 2. Prakt torings SURENDALSØREN
14.III.94.
53 VIIa. Prakt SKI 1.10.1896.
53 VIIa. Prakt SANDVIGEN 9.8.1893. (AK)
53 VIIb type 2. Fullstpl. litt sidev. torings
AADALSBRUG 9.X.93.
53 VIII. Litt sidev. ROVERUD 14.VI.94.
53 VIII. Lux BLAKJER 8.5.1894.
54 I type 4. Lux HVALSTAD 10.9.1889.
54 IIa type 2. Luxstpl. KOMAGFJORD 25.12.1890.
En litt kort tg. v. side som skjules av stempelringen.
54 IIa type 4. Lux torings GRAVEN 15.I.89.
54 IId. Lux BERGEN 17.VI.90.
54 IId type3. Prakt LADEVIG 4.2.1891. (SF)
54 IId type 4. Lux NÆS I ROMER. 26.11.1890 i
blåfiolett. Vakkert.
54 III type 1. Prakt RAMSØ 2.2.1892. (ST - 2R på
rødt merke)
54 III t. 1. Fullstpl. rettv. LESJE 29.12.1891 +
liten bue.
54 III, t. 1. Lux SKJÆRVØ 12.I.91.
54 III, t. 2. Luxstpl. SLINDE 24.II.92 (SF). Brett på
begge hjørner nede.
54 III, t. 3. Prakt torings VIKERSUND 10.III.92.
500
200
250
150
200
150
150
200
150
300
Obj.nr.
F 5879
F 5880
I 5881
F 5882 o
F 5883
F 5884
F 5885
F 5886
F 5887
I 5888
F 5889
F 5838
F 5839
F 5840
51 IIb, type 1. Luxus PORSGRUND 19-IX-88.
51 IVa. Pent stpl. PRÆSTEBAKKE 22-2-1892.
52 I. Prakt SORTLAND 10.4.1887.
52 IIa. Fullstpl. rettv. AASTA 11.7.1890.
52 III. Prakt STAVANGER 17.IX.92.
52 III. Rettv. torings SKUTVIG 27.IV.92.
52 IVAb. Lux ORKEDALEN 19.2.1894.
53 I. Prakt TVEDESTRAND. 20.9.1887.
53 I. Nær rettv. HØRSAND 2.7.1887. (HE)
53 I type 4. Lux KONGSVINGER 28.XI.87.
Vakkert.
53 I. Luxstpl. KARLSØ 10.6.1887. (R) Sentr. v.
53 II. Vakkert, nær rettv. BIRID 17.10.1887.
53 IIa. Vm.stilling 4. Luxstpl. BIRID 14.9.1887,
men sentr. v/o.
1000
200
200
300
150
200
250
150
150
250
F 5875
F 5876
F 5877
F 5878
200
200
350
54 IV. Lux ASK 19.9.1892.
54 V. Lux STAVANGER 23.XI.93. Velsentr.
54 V. Meget vakkert, rettv. HVITINGSØ 19.X.93.
Lux. (RO)
54 V. Lux engelsk NEWCASTLE ON TYNE 6.
2N. NO. 6.93.
55. Lux VADSØ 23.VII.02. Meget vakkert.
55. Rettv. NAMSOS 15.IX.93. Sentr. v.
55. Lux CHRISTIANSSAND *S* 15.VII.95. Sentr.
o. Bøy på en hj.tagg.
55. Pent stpl. LÆRDAL 18-7-1889.
56. Prakt EGERSUND 1.X.94. Sentr. v.
56. Rettv. KRISTIANIA 23.XII.93.
57. Lux torings GJØVIG 5.VI.95. Sentr. v/litt ned.
57. Rettv. nær fullstpl. MAURSUND 22.5.1895.
(3R - TR)
58A. Prakt FREDRIKSTAD 11.XII.95.
58A. Litt svakt rettv. ONSØ 16.11.1895. Velsentr.
58A. Prakt VESTRE THOTEN 10.7.1895.
500
200
400
58A. Lux GIMSØ 14.2.1894. En ubet. brekk på
nedre h. hj.tg., vakkert.
59. Rettv. FREDRIKSTAD 17.III.97. Prima tg./
sentr.
59. Prakt FELTPOSTKONTOR No1 18.V.97. Prima
tg./sentr.
60. Pent, nær rettv. TRETTEN 23.XII.95. Tg.var.
60. Pent, litt sidev. KRAGERØ 21.I.96. Velsentr./
god tg.
62. Lux LUNDEMO 20.2.1896. (ST)
62. Prakt ONSØ 26.7.1895. (ØF)
63. Lux GRIMSTAD 10.IX.96. Velsentr.
66. Lux YTTRE-ARNE 14.VIII.99. Pent merke.
68. Lux HURDAL 9.4.1899. (AK)
68. Prakt FARSUND 6.1.97. Torings.
69. Lux NORDLI 10.7.1897. En kort tg. h.
69. Prakt torings NAMSOS 10.XII.98.
70. Lux DRAMMEN 25.I.02.
71. Prakt JONDAL 3.5.1897.
73-78, 82-84. 9 forskj. fintg. Knudsen, alle prakt og
lux. Inkl. to reisende båt. Bra lott.
75. 4 stk. Alle lux med forskj. KRISTIANIAstempel, ett med C.
75. 3 stk. Alle lux KRISTIANIA (klokkestpl. m/3
åpne stjerner.).
75. Litt sidev. MJAANES I FINMARKEN 31.XII.07.
75. Lux BRAUTESET 23.XII.10. (MR)
75. Prakt SANDNÆS 6.IX.07.
75. Nær rettv. HAMAR 17.VI.08. Sentr. v/o.
77. Luxus NORDLANDS POSTEXP A 15-IX-99.
77 II. Lux BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA
21.III.99.
77 II. Lux KRISTIANSUND N 11.IV.07.
77 II. Lux HANKØ BAD 1.VIII.04.
77 II. Lux KALLE 8.VII.04. (NO)
77 II. Lux HYLLA 29.VII.02.
78. Rettv. KRISTIANIA 6.IX.09.
78. Rettv. MOSS 10.IX.09.
81. Prakt KRISTIANIA 15.X.07. Prima sentr.
81. Lux TRONDHJEM Ø. 15.V.07. Meget vakkert.
82. Rettv. KONGSBERG 26.XI.08.
82. Lux LARVIK 5.X.01.
85 I. Rettv. TROMSØ 28.II.07. Sentr. litt h/n.
85 I. Prakt “POLHAVET”. Normal tg. for utgaven.
86 I. Nær rettv. fullstpl. LILLEHAMMER 19.III.08.
86 II. Rettv. nær fullstpl. KONGSVINGER 9.VII.17.
Noe sent stpl. Prima sentr./tg.
86 II. Rundstpl. Prakteksemplar. (SK 1050 ++)
88. Prakt KRISTIANIA V. 23.II.07. Prima sentr.
89. Prakt BERGEN 10.VII.09.
89. Fullstpl. litt sidev. KRISTIANIA P.A. 6.XII.08.
90. Luxstpl. STAVANGER 7.VI.10, men ørliten
tynn flekk.
90. Rettv., nær fullstpl. TROMSØ 6.VII..., et par
ubet. fargeflekker på baks., sentr. opp.
90. Prakt TØNSBERG 14.I.11.
92. Prakt FREDERIKSHALD 29.IV.08. Sentr. v.
200
300
200
250
150
300
250
200
250
250
250
150
250
150
150
300
150
150
200
F 5890
200
200
200
150
F 5892
250
250
200
300
200
200
200
300
500
F 5891
I 5893
I 5894
F 5895
I 5896
F 5897
F 5898
F 5899
I 5900
F 5901
F 5902
F 5903
F 5904
I 5905
I 5906
I 5907
250
250
300
300
F 5914
F 5915
F 5916
F 5917
F 5918
F 5919
F 5920
F 5921
F 5922
F 5923
F 5924
F 5925
F 5926
F 5927
F 5928
F 5929
F 5930
F 5931
F 5932
I 5933
F 5934
F 5935
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Utrop
250
F 5908
F 5909
F 5910
F 5911
F 5912
F 5913
F 5828 o
I 5829 o
F 5830
F 5831
F 5832
F 5833
F 5834
F 5835
I 5836
I 5837
250
300
250
250
200
150
200
300
200
150
200
200
400
300
1000
300
200
200
150
150
150
100
150
150
200
200
200
200
250
200
200
250
200
350
400
500
600
500
200
500
400
600
400
1000
150
71
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
F 5936
I 5937
F 5938
I 5939
Utrop
92a. Nær rettv. KARASJOK 16.II.11. (FI)
92b. Lux NOTODDEN 5.IX.09. Sentr. v/n.
95. Prakt KRISTIANIA P.A. 7.XI.12. Sentr. v/o.
95. Litt sidev. KRISTIANIA St.H. 21.VII.08.
Velsentr.
200
200
300
200
100. Prakt GJERESTAD 13.12.1912. Uvanlig sent
brukt enringstpl.
150
Pene stempler NK 96-329
F 5940
Obj.nr.
Utrop
Pene stempler NK 330-478
I 5985
I 5986
F 5987 o
F 5988
I 5989
F 5990
I 5991
I 5992
F 5993
I 5994 Br
F 5995
345-46, 348. Prakt ÅKREHAMN, GLÅMOS og
OSLO Br.
359-69. Kpl. postjub. Alle lux. Vakker serie.
378. Nær lux BRYN 24.6.49. Flott!
378. Prakt BREISAND 11.V.49 (TE).
399-400, 403, 410. Alle lux STYRVOLL 15.IV.52
x2, 18.VII.55 og 7.IV.52. Pen lott.
415. 20 + 10 øre lux NORDKAPP 18.7.54.
419-21. Prakt SLÅSTAD, STAVERN og lux
LILLEHAMMER.
428-30. NORWEX. Lux OSLO 20.3.71. Seint stpl.
442. Lux OSLO Br. 3.6.56.
476. Lux OSLO LUFTHAVN 20.7.59, på komplett
FFC ”Oslo-Stuttgart”.
483-84. Flyktningehjelp med prakt STAVANGER
BREV 8.3.63.
250
479-80. Blomster. Lux OSLO 20.3.71. Seint stpl.
483-84. Flyktning. Lux OSLO 20.3.71. Seint stpl.
493. Lux ØVRE ULLERN 15.3.61.
511-12. Lux BÅTSFJORD 4.10.62 og
SANDEFJORD 3.11.62.
527. Lux FORSAND 2.III.64 (RO). Uvanlig vakkert stempel på dette vanskelige merket.
695-96. Lux utstillingstpl.
850-53. BL 2 + enkeltmerkene fra denne. Hvert
merke lux ELISENBERG OSLO 7.12.79.
1052-55 (BL 9). Ballsport-miniarket, der hvert
merke er stpl. prakt/lux GIMLE 7.10.88 1750
HALDEN (1.dag).
1483-84. ”Nordia 2002” 4-bl.serie hvor hvert merke
er luxstpl. KRISTIANSAND S. 12.10.02.
1706-1740. Årssett 2009, der hvert merke er luksusstpl. OSLO 1.dag.
300
300
100
200
TM 24. Lux FORØY I MALANGEN 7.XII.39.
Prima sentr.
TM 43. Prakt GRIP 16.XI.43, høyst uvanlig på
tjenestemerker!
TM 136. Prakt OSLO ULLEVÅL 2.2.76, vanskelig merke.
PM 3bX. Prakt STAVANGER 29.VI.91.
200
Pene stempler fra 1960
F 5941
F 5942
F 5943
F 5944
I 5945
I 5946 o
I 5947 o
F 5948
F 5949
F 5950
I 5951 o
I 5952 o
F 5953
F 5954
I 5955 o
F 5956
F 5957
F 5958
I 5959
F 5960
F 5961
F 5962
I 5963 o
F 5964
F 5965
F 5966
F 5967
F 5968
I 5969
111. Lux HØNEFOSS 3.1.30. Vakkert, velsentr.
merke.
115. Lux KARLSØ 30.X.14.
116. Lux KILEGRÆND 4.I.14.
138. 15 øre Svalbard. Prakt ØLESUND 7.II.30
(Hjelmeland/RO): Sjeldent, på et vanskelig merke.
156, 167, 169-70, 176. Alle lux og prakt
STAVANGER i riktig tid. Pen lott.
161. Fireblokk med prakt/lux på hvert merke
ministpl. OSLO P.P. 31.III.28. Ett merke berøres
av annen bue.
168a. Den gode nyanse med nær lux SAUDA
31.V.29, merket meget skjevt sentr.
170. Lux ministpl. OSLO P.P. 4.XII.29.
181. Prakt NORDKAPP 6.8.30 LE CAP NORD.
181. Prakt NORDKAPP 7.7.37 LE CAP NORD.
181-83. Nær lux NORDKAPP 3-7-39.
181-83. Alle merkene er pent stpl. NORKAPP LE
CAP DU NORD 24-6-33. NK 181 med en litt kort
tg., og NK 183 med en hj.brett.
182. Lux OSLO GRÜNERLØKKEN 22.XI.34.
182. Lux NORDKAPP 12.7.32 LE CAP NORD.
182. Pent stpl. OSLO 7-XI-34 GRUNERLØKKA.
183. 30 øre fiolettblå. Lux NORDKAPP 26.VI.32.
184. Vakkert luxstpl. SKJOMNES 24.I.35. (NO)
189-92. Holberg kpl. prakt VATNSTRAUM,
PRESTEBAKKE, GJERDRUM og SLEMMESTAD.
189, 192. Lux TRONDHEIM 23.3.35 og prakt
ELVERUM 4.IX.37.
192. Lux SORTLAND 14.II.36.
193, 195. Lux OSLO 6.II.36 og OSLO SOLLI
20.III.36.
194. Lux BERGEN NØSTET 19.12.42.
196. Pent stpl. FREDRIKSTAD 4-V-36.
214. Kr 1.50 Haakon. Lux TRONDHEIM 11.9.39.
Vakkert.
216. Prakt LØKEN I HØLAND 27.10.39.
226. 15 øre Maud. Lux FARSUND 4.9.39.
227. 20 øre Maud. Prakt BERGEN 27.7.39.
235. 20 øre Nansen II. Lux BOGØY 27.10.43.
(NO)
237, 239. Begge prakt TRONDHEIM 8.7.42 og
12.9.48.
200
150
200
300
500
F 5996
F 5997
F 5998
F 5999
F 6000
F 6001
I 6002
I 6003
250
I 6004
150
200
200
200
1000
400
I 6005
Pene stempler PM/TM/RM
F 6006
I 6007 o
F 6008
300
400
300
600
200
400
200
200
250
250
300
250
F 6009
Frimerker Norge - Klassisk
F 6010 o
F 6011 o
F 6012
F 6013 o
F 6014 o
F 6015 o
500
250
150
200
F 6016 o
200
F 6018 o
F 6017 o
F 6019 o
A-09. Diagonalt fullstpl. ”172” Larvik. Normale/
gode marger.
A-23. Bredrandet merke med 11-streks riststpl.
A-49. Prakt LANGESUND 28.4.1856. Normale
marger.
B-33. Vakkert bredrandet merke med sentralt plassert 12-streks riststpl.
B-38. Prakt EGERSUND 4.4.1856. Normale/
bra marger.
C-29. Nær rettv. RØRAAS 27.3.1856. Svak tynnhet i ø/v hj. samt beklippet n/h hj.spiss. 4 gode
marger.
C-38. Rettv. svakt datostpl. (TØNSBERG) 4 bra
marger.
D-03. Praktstpl. BREVIG 4.?.1856. 4 jevne marger, men litt smale.
D-05. Vakkert bredrandet merke med 11-streks
riststpl.
D-14. Lett del av datostpl. Bra marger.
300
200
200
300
F 6023 o
F 6024 o
F 5973
F 5974
F 5975
F 5976
I 5977
F 5978
F 5979
F 5980
F 5981
F 5982
F 5983
I 5984 o
72
F 6020 o
1000
300
F 6021 o
500
1500
200
150
200
200
250
150
300
200
150
400
I 6022 o
D-15-16. Par der høyre merke er ”oppgravert
hjørne”, stemplet med to litt kraftige riststempler, gode marger.
D-16. ”Sprukken plate” med svakt 3-ringsstpl.
(48?) Liten skade i merkebilde i løvens h. fot.
Normale/bra marger.
D-34. Fint merke med variant 3, OPPGRAVERT
HJØRNE. Merket med en litt smal marg oppe,
2 normale og en god marg høyre side (2 mm).
Alle 3 kjennetegn er tydlige. Del av stpl. fra
HAMMERFEST. (HK 9000)
1. Nær rettv. fullstpl. DAMPSK: HORNELEN
5.1?.1874 på pent og tiltalende merke. Sen
bruk av NK 1, og stpl. er IKKE REGISTRERT på
denne utg. tidligere.
1. ”25” (Bergen) lux på merke med smale marger,
oppg. å være posisjon D-47.
1. Par med lux ”48” Drammen på hvert merke,
men med meget smale marger.
1. Omv. diag. ”49” (Drøbak, c) på renslig merke
med 2 store marger. Friskt eksemplar.
1. Merket med 3 gode/normale marger og en litt
smal. Annullert med 3-ringsstpl. ”63” (Farsund).
(SK 1050)
1. Rettv. ”103” Haugesund. Lite hakk i v. marg.
1. Sidev. ”136” Hønefoss. Begge sidemarger
noe smale.
1. ”147” Kastnæshamn (3R), litt kraftig avtrykk.
1. ”197” (Mandal) (omv. slått) på merke med gode
marger.
1. Tydelig ”207” (Molde) rettv., fullstpl. på merke
med to gode marger, én normal og smal v. side.
1. ”305” (Throndenæs 2R), fullstpl., rettv. og glassklart. To smale marger, såvidt innklipt i v. side.
1. Sidev. ”315” (Tvedestrand). Tre meget brede +
normal marg oppe.
1. Fullstpl. BERGEN 29-4-1846 (type II), meget
gode marger fra 1,2-2,8 mm. Pos. C34.
1. Sidev. CHRISTIANSSUND 6.8.1856. Norm./
bra marger.
1. Diagonalt fullstpl. CHRISTIANSSUND 8.2.1856.
Fire gode marger.
1. Rettv. DAMPSKIBET BERGEN 4.6.1856. 4
smale marger, et par nesten innklipt.
1. Lett fullstpl. KRAGERØ 3.3.1856 på merke med
dels litt smale marger.
1. Brevomslag stpl. LAURVIG 7/? 1856, til
Trondhjem, to brede marger på merket, men øvre
marg litt preget av omslagets kantslitasje. Grei
kvalitet, men sterk blekkskrift i selve brevet skinner i gjennom.
1. Pent sidev. LAURVIG 8.6.185? Noe smal
marg oppe.
1. Nær rettv. LILLEHAMMER 8.5.1856. Lite “fremmedlegeme” i papiret over R i FRIMÆRKE. Et par
marger litt under normal.
1. Litt sidev. PORSGRUND 16.4.1855. Normale
marger.
1. Rettv. fullstpl. VARDAL (R) i mørkeblått på
merke med fine marger. Noen tall i stpl. er dog
svake.
1. Randeksemplar. Minst 4 mm marg v. side, bred
nede og to normale. 10-streks riststpl.
1. Randeksemplar m/6-7 mm marg h. side + 3
meget gode marger. 11-streks riststpl. Pent merke.
1. Pent merke med 11-streks riststpl. Fire jevne
marger.
1. 11-streks ristspl. på helbrev til Tvedestrand, ved
siden stpl. ÖSTER RIISÖER 1..9.1855. Merket
med smale marger, god kval. ellers.
1. 11-streks riststpl. + sidestpl. CHRISTIANSSAND
23.8.1855 (svakt) på helbrev til Moland. Merket
har smale, men jevne marger. Transittstpl. SKIEN
på baks.
1. Vakkert merke med 12-streks riststpl. Gode
marger.
10000
3000
200
300
200
500
300
F 6025 o
150
150
F 6026 o
200
F 6027 o
F 6028 o
500
I 6029 o
600
2000
F 6030 o
F 6031 o
700
F 6032 o
F 6033 o
2000
1000
500
1000
F 6034 o
F 6035 o
F 6036 o
F 6037
600
F 6038 o
500
F 6039 o
F 6043 o
1000
6000
200
I 6042 Br
259. Legion. Litt sidev. OSLO
FØRSTEDAGSSTEMPEL 1.8.41.
260. Universitetet. Lux førstedag OSLO 2.9.41.
260. Litt sidevendt fullstempel STAVANGER 1.
dag, litt rundt hjørne n.h.
260. Universitetet. Nær fullstpl. rettv. TRONDHEIM
2.9.41. Førstedag.
260. Universitetet. Lux OSLO 2.9.41. Førstedag,
på lite brevklipp. Meget vakkert.
262. Lux STAVANGER 21.X.41.
268b. Lux HELL 12.9.41. Vakkert.
271. Prakt GJEMLESTAD 18.10.41. (VA)
275. Lux STAVANGER 5.VIII.42.
276. Lux STAVANGER 10.I.42.
287. Lux LANGEVÅG 29.10.41. Vakkert.
300. Nær fullstpl. rettv. NORDBANEN 1.2.42.
Førstedag.
306. Rikstinget. Lux SANDVIKA 11.10.43.
309. Vakkert luxstpl. BOGEN I OFOTEN 12.XI.42.
326-329. Landshjelp II LUX/pragt-stempler Oslo
16.2.1945 på rek. expressbrev via sensuren i
Oslo.
D-40. ”Dobbeltfoten” med lux ”25” (Bergen). 3
gode, men smal v. marg.
D-40. Dobbeltfoten, pent merke.
NK 1 øvrige enkeltobjekter
F 6041 o
F 5971
F 5972
Utrop
200
250
F 6040 o
F 5970
500
200
150
200
4 skilling 1855
NK 1 etter platenummer
Obj.nr.
3000
2000
F 6044 o
F 6045 o
F 6046 o
3000
F 6047 o
F 6048 o
F 6049 o
I 6050 Br
I 6051 Br
F 6052 o
500
800
600
400
500
500
1000
450
500
500
800
1000
700
1500
1000
400
600
700
1000
600
1500
1000
1000
600
800
800
600
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
F 6053 o
1. Vakkert 12-streks riststpl. på merke med 4 jevne
normale marger.
I 6054 o
1. Rent 12-streks riststpl. på habilt eksemplar, litt
innsnevret marg nede/h. side.
F 6055 o
1. 12-streks riststpl. Brede marger.
I 6056 Br 1. 12-streks riststpl. på helbrev til Christiania, ved
siden stpl. STAVANGER 21.8.1855. Merket med
normale/gode marger, men berøres litt av arkivbretter (ikke graverende).
F 6057 o
1. 12-streks riststpl. på merke med enorme marger. Litt stempelsverte i ø/h hj.
F 6058 o
1. Flott riststemplet par!
I 6059 o/(*) 1. 16 tettklipte/defekte merker, inkl. 2 tilsynelatende (*).
I 6060 o
1 x4. 4 merker m/datostpl. Normale/gode til noe
smale marger. Det siste merket er defekt (hull).
I 6061 o
1. Merket med to smale, en normal og en god
marg. Pent nummerstpl. “23” (BEITSTADEN) (3R).
F 6062 o
1. Pent blekk-kryss på merke med gode marger.
En brett i hj. 2 berører ikke merkebildet.
F 6063 o
1. 2 stk. med blekkryss, begge m/smal marg oppe.
(SK 3300)
I 6064 o
1. 5 stk. med smale/tettklippete marger.
F 6065 o/(*) 1. Et tilsynelatende (*) merke, men med negativ
attest Aune som sier at merket viser tydelige tegn
på kjemisk behandling, sannsynligvis for å fjerne
avvasket blekkannullering. Merket er påsatt ny
gummi. Litt smal v. marg, de øvrige bra. Et rimelig
alternativ.
F 6066 o
1. 2 stk. med noe utydelig nr.stpl. Begge med en
smal marg.
I 6067 o/Bs 1. 3 stk., derav ett på klipp. To stk. med to smale
marger. Ett m/normale marger, men hver hj.spiss
avklippet, pent stpl. “48” Drammen.
F 6068 o
1 x2. Det ene pos. C-29, litt sidev. “42” med smal
marg nede, det andre med utflytende stpl. og to
smale marger.
I 6069 Br 1. På brev fra Tønsberg 12-7-55, brekk i omslaget,
litt utflytende riststempel.
I 6070 o
1. Lett riststpl. på merke med ekstrem fargemetning! Jevne marger.
F 6071 o
1. Noe “grøtet” riststpl. 3 gode + normal h. marg.
F 6072 o
1. Pent riststemplet merke.
I 6073 o
1. Tre stk. to med smale marger. Ett tettklippet.
I 6074 o
1 x3. Ett med smal marg oppe, de to andre, smale
til tettklipt. Alle m/riststpl.
I 6075 o
1. 8 horisontale blekk-streker på merke med 3
normale marger, litt smal oppe.
Skilling Oscar
F 6076 o
F 6077
F 6078 o
I 6079 o
I 6080 Br
F 6081
I 6082 (*)
F 6083 (*)
I 6084 (*)
F 6085 o
F 6086 o
F 6087 o
I 6088 (*)
I 6089 o
I 6090 o
I 6091 o
I 6092 o
F 6093 o
F 6094 o
I 6095 o
F 6096
I 6097 o
F 6098 o
I 6099 o
F 6100 Bs
F 6101
F 6102 o
I 6103
I 6104 o
I 6105 o
2. 2 skill. Oscar med del av Hakon Jarl.
2. Diagonalt fullstpl. “364” (Chra Byp).
2. Meget pent rundstemplet merke.
2. Pen 2 sk. Oscar med DOBBELANNULLERING i
form av 3-rings “25” (BERGEN) og det vi mener er
“106” (HAVØSUND, 3R). Uvanlig.
2 x2. Par av 2 sk på helbrev stpl. CHRISTIANIA
22.7.1862. Noe skrukkete brev, men merkene er
pene og i en fin mørk nyanse.
2. Sidev. “364” Chra. byp. God tg. og sentr.
2-3. Begge regummiert. 2 sk et par korte tg. oppe.
(SK 2025)
2-3. Begge regummiert. Fargefriske, god tg./sentr.
To meget tiltalende eksemplar. (SK 2025)
2-3. Begge uten lim. 3 sk sentr. v/n. (SK 2025)
2-3. Sidev. “364” (Chra byp.) og sidev. MANDAL
5.10.1859. Det siste meget fargefrisk, sentr. h.
2-3. Tre merker med stempler fra Bergen
2-4, + 9 og 15b. 5 stk. alle med engelsk stempel
“383” Hull. Bra kval.
2-4. 2 sk u/lim, 3 og 4 sk regummiert. (SK 2500)
2-5. 2-3 fargefriske, men del av annet stpl. (SK
1945)
2-5. 8 sk i vinrød nyanse men desentrert, 2 sk
sidev. “42”. (SK 1895)
2-5. Kpl. serie skilling Oscar. 2, 3 og 8 sk til dels
fullstpl. LANGESUND, HAMAR og TØNSBERG +
stpl.buer. Bra kval, men noe papirrester på 2 sk.
2-5. Oscar sk kpl. 2 og 4 sk m/liten kval. anm.
(SK 1985)
2-5. Vakker serie.
2-5. Vakker serie. (SK 1985)
2a+b, 3, 4a+b, 5. Flere fullstpl. Bl.a. “364” ,
LOFOTEN og SANDØSUND på hhv. NK 2b, 4b og
5. Det siste med noe “flate” tg. oppe. (SK 3020++)
2b. Omv. “218” (Næs i Hallingdal). Sentr. v. Litt
“grøtet” stpl.
3. 10 stk. på innstikkort, 2-3 stk. med liten bue av
annet stpl. 2 stk. m/liten kval.anm. (SK 6500)
3. 3 skill. Oscar med del av Hakon Jarl.
3. 8 stk. alle i par. Et par stpl. DRAMMEN i stenskrift, men noe flekker og tynn flekk. Uvanlig på
dette merke. De øvrige parene OK. (SK 5200)
3. Horisontal 3-stripe + 5 på lite brevklipp med nær
rettv. CHRISTIANIA 31.12.18??. God tg.
3. Litt sidev. DRAMMEN 6.8.1860.
3. Par, hvert merke litt sidev. BERGEN 10.8.1861.
3. Sidev. “42” (Christiania).
3. Tre stk. 3 skilling i rel. bra teknisk kvalitet,
dog var. sentrering. To stk. dels fullstpl. Bergen.
(SK 1950)
3. Vakkert fargefrisk par med rettv.
CHRISTIANSSAND 14.4.1866 + bue.
Obj.nr.
Utrop
F 6106 o
I 6107 o
750
3. Vertikal 3-stripe med del av Christiania. Sentr. h.
3. Vertikalt og horisontalt par med rettv. og sidev.
“42” Christiania. Det ene litt grått. (SK 2600)
F 6108 o
3. Vertikalt par, hvert merke med pent sidev. “42”
(Christiania). Litt rødfarge på et par tg.spisser.
I 6109 (*) 3-4. 3 og 4 skill Oscar. Begge regummiert. (SK
1425)
I 6110 Br 3, 4, 5. Brev til Holstebroe (DK) stpl. “261” og
Skien 2-11-1857. Bak stpl. Nyborg 6-11-1857.
Noen flekker langs kantene. Små tg.anm.
I 6111 Bs 3-5. Hvert merke med rettv. “25” (Bergen) på lite
brevstykke.
I 6112 o
3-5 + 6. Alle Oscar fullstpl. hhv. “233”, “25”, “172”.
NK 6 del av to stpl. Alle en kort tg. (SK 2560)
I 6113 o
3, 5. Begge fullstpl. omv. “42” Christiania. 3 sk
prima tg./sentr.
F 6114 o
3, 5. Med 11- og 10-streks riststpl. sentralt plassert. (NK 1250)
F 6115 Bs 3,5. Hhv. par og 3-stripe på lite brevklipp, hvert
merke med rettv. ”25” Bergen.
I 6116 o
4. 29 feilfrie på to plansjer.
F 6117 Br 4. Blekk-krysset merke på konvolutt med håndskrevet påtegning GRAN 14/9 sendt til Kristiania.
Pent objekt.
F 6118 o
4. Diag. fullstpl. 3-rings ”128” (Hosanger, 4R). Litt
ujevn tg. h. side.
F 6119 o
4. Omv. 3-rings ”358?”. Vi er ikke helt overbevist
over siste siffer (kan også være 0, 3 og 6), men
uansett dreier det seg om et sjeldent stpl. GI BUD!
F 6120 o
4. Prakt 3-rings ”255” (Sandtorvholm, 2R).
F 6121 o
4. Rettvendt, litt svakt stempel LEGANGER
10-1-1868 på merke som er sentrert mot hjørne 3.
Prima tg. Sjelden. (4R)
F 6122
4. Sidev. ”359” (Skjærvø, Tr. - 5R). Litt utydelig,
men godt lesbart.
F 6123 o
4. Stpl. STRANDEN 28-7-60 (MR-5R), noe stempelsverte i øvre marg.
I 6124 Br 4c. 4 sk Oscar på liten konv. stpl. YTTERØEN
16-1-1882 og Levanger 17-1-1882 til Stenkjer
(4R). Variant: ”FIRF”. Liten rift i konv.
F 6125 o
4c. Fint eks. melkeblå, lett fullstpl. TRONDHJEM
15.8.1862.
I 6126
4 x3. Alle fullstpl. litt sidev. ”229” Orkedalen, ”233”
Porsgrunn og ”253” Sandefjord.
I 6127
4 x3. Alle lesbare nr.stpl. ”136” Hønefoss, ”158”
Kongsberg og ”172” Laurvig.
I 6128
4-5. Nær rettv. BERGEN 5.5.1860 og ”25” Bergen.
I 6129 o
4-5. Begge i par, hvor hvert merke er fullstpl.
nær rettv. hhv. ”48” og DRAMMEN 21.10.1859.
Bra sentr.
I 6130 o
5. 10 stk. på innstikkort, de fleste med del av
annet stpl. Et par merker med en kort tg. (SK
3500)
I 6131 o
5. 3 stk. horisontale par. To av parene med pos.
D-11+D-12 og B-11+B-12. (SK 2100)
F 6132 o
5. 8 skill. Oscar med del av Hakon Jarl.
F 6133 Br 5. 8 sk på dobbeltvektig brev (litt av baksiden
borte), fra ”48” DRAMMEN 22-3-58 til Chr.a. Minus
1 tg. h. side, ellers pent.
I 6134 o/Bs 5. Horisontalt og vertikalt par, det siste med Pos.
A-24 + A-19. Det første på lite brevstykke. Begge
stpl. CHRISTIANIA.
I 6135 o
5. Horisontalt og vertikalt par m/rettv. ”42” og
sidev. CHRISTIANIA. Pos. C-17 + C-18, B-12
+ B-17.
F 6136 o
5. Luksus HAMMERFEST 18-5-60 + liten bue.
F 6137 o
5. Par og trestripe stemplet DRAMMEN.
F 6138 o
5. Pen horisontal 3-stripe med “abklatsch”, rettv.
BERGEN 4.12.1860. Bra sentr.
I 6139
5. Trestripe 8 skill Oscar med utydelig nr.stpl og
noe blekkskrift på høyre merke.
F 6140
5. Vakkert vertikalt par hvor begge merkene er
fullstpl. sidev. DRAMMEN 24.8.1863.
F 6141 o
5. Vertikal 3-stripe med sidev. blått CHRISTIANIA
30.12.1859. Pos. B-2, B-7, B-12. N. merke med
et par korte tg.
500
F 6142 *
600
500
1000
F 6143 o
600
400
600
800
600
1500
1500
1000
1000
750
900
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
300
500
450
1000
1000
500
500
800
600
900
500
1000
500
450
600
Skilling våpen 1863
F 6144 o
F 6145 (*)
500
1800
250
1500
F 6146 (*)
F 6147 o
F 6148 o
F 6149
I 6150 o
750
500
700
300
600
600
F 6151 o
I 6152 o
F 6153 o
F 6154 o
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
6. 2 sk 1863 s/ov med god tagging og frisk originalgummi, letthengslet. (SK 7000)
6. 2 sk gul. Del av (PORS)GRUND 13.5.1867.
Velsentr. god tg. Prima merke. (SK 1450)
6. 2 sk gul. Pent, noe sidev. DRAMMEN
29.4.1867. Sentr. opp.
6. 2 skill gul. Regummiert. God tg./sentr. Fremstår
som postfrisk. (SK 2100)
6. 2 skill gul uten lim. Sentr. opp. (SK 2100)
6. Diag. fullstpl. “364”, noe sentrert opp, god
tg.kvalitet. (SK 1350)
6. Engelsk stpl. “383” (Hull). Sentr. h/n.
6. Engelsk stpl. “383” Hull. Sentr. opp.
6. Fint merke med god tg. og sentr. annullert med
stor del av rettvendt BERGEN. (Fant en “strek”
over ø/v hj.tg., men denne ga “ikke etter”?). (SK
1450)
6. Grei 2 sk med klar del av sidev. ...IKSSTAD,
rimelig bra kvalitet. (SK 1450)
6. Merket med god tg. og sentr. Stpl. BERGEN
12-4-186?. Merket har en papirrest bak. (SK 1450)
6. Par. Fullstpl. nær rettv. CHRISTIANIA
25.7.1865. Sentr. h/o. (SK 2900++)
6. Sidev. “364”. Chra.bypost. Sentr. opp.
750
800
550
450
400
500
600
500
500
900
600
1600
Obj.nr.
I 6155 Bs
F 6156 o
F 6157 *
I 6158 (*)
F 6159 o
F 6160 o
I 6161 o
I 6162 o
F 6163 o
F 6164 o
I 6165 o
600
I 6166 o
100
I 6167 o
500
1000
800
600
500
250
350
250
400
700
950
800
250
500
500
500
I 6168 o
F 6169 o
F 6170
F 6171 o
F 6172 o
I 6173 o
F 6174 o
I 6175 o
F 6176 o
I 6177 o
I 6178 o
F 6179 o
F 6180 o
F 6181 o
F 6182 o
I 6183 o
300
500
600
I 6184 *
200
I 6186 (*)
500
600
F 6185
F 6187 *
F 6188
I 6189 Bs
2000
600
700
800
I 6190 (*)
F 6191 o
F 6192 (*)
I 6193
Utrop
6. Vertikal 3-stripe på brevstykke, med typene
3-1-3. Sidev. CHRISTIANIA 26.6.1866. 3-stripen
er vasket av, og påsatt brevstykket med hengsel. Sentr. v. Uvanlig enhet.
6. Vertikalt par med vakkert sidev. BLAKJER
21.10.1866. Sentr. h/o. (SK 2900)
7. 3 skill lillagrå med original gummi, men liten
tynnhet oppe bak hengselrest. God tg. og farge.
(SK 4700)
7. 3 sk lillagrå. Fargefrisk, uten lim, men ørliten
tynn flekk. Sentr. ned. (SK 1650)
7. 3 sk 1863 med et par mindre tg.anm., lettstpl.
Hederlig eks.
7. 3 skill. lillagrå. Svak horisontal bøy. Sentr. h/o.
(SK 3200)
7. 3 skill lillagrå. Del av flere stpl.buer. Litt falmet.
(SK 3200)
7. 3 skill lillagrå. Delvis noe tynt. Del av to stpl.
(SK m/feil 1375)
7. 3 skill lillagrå. Et par litt lave tg. samt en litt løs
hj.tg. God farge.
7. 3 skill Våpen. En litt kort tagg nede.
7. 3 sk i ok farge, men noe slitte tagger og anm. i
begge hjørner v.
7. 3 sk lillagrå, - 1 tg. h. side. Frisk farge. Sentr.
v. (SK 3200)
7. 3 sk lillagrå. Frisk farge, men lite riss og liten
brett oppe. Skjemmer ikke framsiden.
7. 3 sk lillagrå. Rettv. DRAMMEN ??.1867.
Reparert på baksiden, samt gjenlimt rift. Pent
utseende.
7. 3 sk lillagrå. Rettv. fullstpl. THRONDHJEM
19.2.1869. Liten, svak tynnhet i nedre venstre hj.
Fargefrisk og god tg. Sentr. ned.
7. 3 sk lillagrå. Sidev. CHRISTIANIA 12.4.1867. +
liten bue. Sentr. v/n.
7. 3 sk lillagrå. To korte tg. v. side og litt rød farge i
h. marg. Diagonalt BERGEN 3.10.1867.
7. 3 sk lillagrå med to litt snaue tg. samt svak liten
hj.bøy som muligens kan presses ut. Frisk farge
og bra sentr. (SK 3200)
7. 3 sk med lett, men dobbeltslått stpl., svake hjørnetagger, og lite riss nedre marg. Lukefyll.
7. 3 sk s/v, ellers god kvalitet.
7. Blekkstrekannullering. Merket er falmet (grått),
men ellers feilfritt.
7. Greitt merke med sidev. TØNSBERG (+ svak
bue), ok sentering, 2-3 lave tg. h. side.
7. Merket med god tg. og sentr. Stpl. med del av
LAURVIG. Merket har en papirrest bak, og en i
front. Del av et blått stpl. (SK 3200)
7. Merket med normal farge, sentr. v. stpl. med
2 deler av BERGEN. 3. tg. fra ø.h.h. er tynn og
kort. (SK 3200)
7. Pent eksempler med del av klart HOR(TEN).
stpl. 1863 (+ liten rød bue av utenlandske stpl.).
Bra teknisk kvalitet. (3200)
7. Sidev. LAURVIG 8.3.??. Et par litt kort tg. Sentr.
v/n. (SK 3200)
7. Svak tynnhet bak hengselrest på et ellers pent
fargefrisk merke. Sentr. litt h.
7. Vakkert merke med rettvendt stempel BERGEN
11-8-??, liten tynn flekk.
7. Velsentr. merke med god tg. og farge. Lettstpl.
(SK 3200)
7, 10. 3 sk lillagrå, regummiert. 24 sk med hengselrest. Pene utseende. (SK 1940)
8 Ia. Nær rettv. DRAMMEN 16.6.1865. + liten
svak bue.
8 Ia type1, IIa x2 type 6+7, 10. 24 sk m/original
lim med hengselrest, de øvrige uten gummi. (SK
2035)
8 Ia type 1. Regummiert. Frisk, mørk farge. (SK
1225)
8 Ia type 3. Litt sidev. ”267” Skraaven. (NO - 5R)
Sentr. h.
8 Ib par, type 3-3 + 14. Hvert merke praktstpl.
STØREN 10.10.1864 og 15.5.1868 (ST). V. merke
i paret med rundt hj.
8 IIa, 9-10. 4 og 8 sk er regummiert. 24 sk m/original lim m/hengsel. (SK 2400)
9. 8 sk i rimelig bra teknisk kvalitet, med vakkert
nr. ”35” (moderat svertesmuss ved stpl.ringer).
9. 8 sk rosa. Regummiert. (SK 1850)
9. Rettv. NAMSO(S) 20.3.186?. Sentr. h.
3000
9. Ubrukt merke med flott tagging og sentrering og større hengselrest. Utsøkt kvalitet!
Attest Aune (SK 6150+).
2700
1200
1500
500
600
700
600
500
500
700
400
600
600
400
1400
1000
600
800
300
750
500
500
900
500
1000
800
500
400
1300
650
225
700
500
500
500
700
300
550
250
700
450
600
900
600
500
500
1200
500
F 6194 *
73
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
Utrop
F 6195 o
9. Vakker, vertikal 3-stripe fullstpl. CHRISTIANIA
22.11.1865.
I 6196 o
9. Vertikalt par med sidev. BERGEN 13.3.1868.
Sentr. n.
I 6197 o
9, 11-12, 15b. Lott fire merker i god kval., unntatt
NK 15b med hj.brekk og tre hengsler. NK 12 pent
stpl. CHRISTIANIA 26-10-1867. (Oppgitt 1590)
F 6198 **
10. Vertikalt par med h. marginal. Prakt. (SK 1670)
F 6199 o
10. Rettv. nær fullstpl. BERGEN 24.7.1872. Sentr.
ned. En litt lav tg. nede.
I 6200 **/* 10. 4-bl. med n/v hj.marginal. Høyre vertikale par
er postfrisk. Sentr. v/n. (SK 1830)
I 6201 **
10. Vertikalt par. Bra sentr. (SK 1250)
I 6202 Br 10 (2). BERGEN 1863.11.17. Par 24 sk våpen på
ufullstendig brev til USA. SVINESUND 22.11.1863
og flere røde transittstpl. på forsiden, KDOPA
HAMBURG 26/11 på baksiden. 52 sk var korrekt
vinterporto til USA, så frimerker for 4 sk er fjernet
fra brevet, antakelig to stk. 2 sk Oscar. Komplett
brev 52 sk til USA står i NK til 80.000,-.
Skilling våpen 1867
F 6203 o
11. Horisontal 4-stripe med noe sidev.
CHRISTIANIA 5.5.1871. Velsentr. god tg.
F 6204 (*) 11, 13a. To meget pene merker som er pålagt
ny lim (regummiert), og fremstår som postfriske.
Velsentr. god tg. (SK 3840)
I 6205 o
11-13, 15b. Våpen III. Lettstpl. Normal tg. for utgaven. (SK 1980)
I 6206 o
11-15. Kpl. i par-serie. Flere pent stpl. (SK 4190)
I 6207 **/*/ 12. 14 merker, inkl. 4-stripe og forsterket 6-blokk.
(*) Stort sett god kval., de fleste **. (SK ca. 4400)
F 6208 o
12. 4-bl. med sidev. toringstpl. CHRISTIANIA
18.III.96.
F 6209
12. Fullstpl. omv. TØNSBERG 16.12.1867. + minimal bue. Prima sentr.
I 6210 o
12. Horisontal 4-stripe med nær omv. torings
SANDEFJORD 29.IX.99.
F 6211 **
12. Postfrisk 4-blokk 2 skill 2 i god kvalitet.
x 6212 Br 13. 3 skill 3 på vakkert helbrev stpl. DRAMMEN
22.2.1872 og sendt til Sigdals Fattigkommission.
Svakt ank.stpl. SIGDAL 29/2 på baksiden.
Påtegning på forsiden: ”Refusionskrav fra Arvesen,
... Martin Fillebakken, stort 3 Spd”. Av brevinnholdet kan vi lese at dette er en anmodning om
betaling av husleiegjeld for Martin Hansen og hans
kone for 10 uker = 3 speciedaler.
I 6213 o
13a. ”Ægte og uten reparation. Godt ex. ”fra attesten til Lasse Nilsen. Merket er sentr. h og er i klart
trykk, men litt grått i fargen. (SK 1800)
F 6214 o
13a. 3 sk rødfiolett, klart trykk. Lettstpl.+ litt stpl.
sverte i v. marg. Pent merke. (SK 1800)
I 6215 o
13a. Fint merke for utgaven, med god sentr. og
normal tg. (SK 1800)
F 6216 o
13a. Par med engelsk stpl. ”383” Hull. Sentr. h.
I 6217 o
13b. 10 stk. Alle i par, ett vertikalt, men alle med
tg.anmerkninger. (SK 8500)
6218
Utgår.
I 6219 Br 13b. 3 sk på helbrev stpl. BERGEN 18.1.1872 +
påskrevet ”pr Damper” og sendt til Trondhjem. En
kraftig arkivbrett har delvis delt brevet i 2, men
dette er pent forsterket fra innsiden.
I 6220 Bs 13b. Fint hor. par stpl. FREDERIKSVÆRN
27.2.1872. (SK 1700)
F 6221
13b. Fullstpl. litt sidev. NUFSFJORD ?.?.1872.
Svak dato. Prima sentr./tg.
F 6222 Bs 13b. Par, hert merke lux BERGEN 5.12.1868 på
lite brevstykke.
I 6223 Br 14 x2. Par av 4 sk på dobbeltvektig helbrev stpl.
VARDAL 29.1.1871(R) og sendt til Christiania.
Venstre merke m/et par korte tg.
F 6224 o
14x. Rettvendt svakt stempelavtrykk RØKEN 1869
pluss lite blekkryss. RR MEGET SJELDEN PÅ NK
4, UREG. I NK PÅ NK 14.
F 6225 **
F 6226 **
F 6227 Br
F 6228 o
14y. 4 skill våpen 1867 med perfekt tagging, lim og
sentrering. Med høyre marginal.
14y. Postfriskt merke i utsøkt kvalitet!
14, 18. SKIEN 27.8.1872. 7 sk porto på rekommandert konvolutt adressert til Brevig. Påskrevet
”Rekommanderet” på forsiden, og dette er bekreftet av Skien postkontor med rødt ”NB”. ”1” forklarer
et enkeltvektig brev. Arkivbrett berører 4 sk (svakt).
Meget vakkert brev! (NK 3700)
15a. 8 skill rosa, klart trykk. Lettstpl. + svak bue.
Sentr. v/o. (SK 3000)
600
450
400
700
500
700
500
750
600
1000
550
1500
1100
900
300
500
700
1000
700
650
600
1500
1000
500
500
700
1500
500
1200
5000
3000
1400
900
Obj.nr.
I 6229 o
F 6230 o
I 6231 o
I 6232 Br
F 6233
Utrop
15a. Fint merke i rosa farge med klart trykk.
Amerikansk attest medfølger som ikke sier noe om
at n.h.h. har en svak brett. (SK 3000)
15a. Hor. par fullstpl. TØNSBERG 22.10.1868
+ del. Meget god tg./sentr. for utg. Attest Aune
2010. (SK 6000)
15a. Par 8 skill 8, rosa med klart trykk. Begge
merkene med kval.anm. (SK m/feil 3200)
15b. 8 sk på fint helbrev stpl. CHRISTIANIA
7.2.1872 og sendt til Dresden, transit-/ank.stpl.
bak.
15b. Nær rettv. DRAMMEN 5.8.1870 + bue.
Sentr. h/n.
Skilling posthorn
750
2500
F 6272
I 6273 Br
900
I 6274 Br
500
I 6275
250
F 6234 *
1400
I 6235 o
500
16 Ia. Par. Type 10+4. Pos. 46-47. Prima sentr.
(SK 5100)
16 Ia, 19 Ia. Begge del av to stpl. Litt skjevt sentr.
(SK 1875)
I 6236 o
16 Ia, 19, 21. Greie merker, men liten tynnhet på 4
sk, 7 sk med svak hjørnetagg-brett. (SK 1675)
I 6237 *
16 Ib, IIa x2, IIb x2, 17aX x8, cX x2. I alt 15 stk.
sk. posthorn. To stk. uten lim, herav 16 Ib. (SK
2060)
I 6238 o
16 II, 17bc, 18bX x2, 20. 2 sk liten tynnhet oppe,
ellers brukbar kval. (SK 2845)
F 6239 o
16 IIa. Vakker horisontal 3-stripe med litt sidev.
SØNDRE LAND 3.10.1876. Velsentr.
I 6240 o
16 IIa, 17 cx, 19 Id, 20. Lott 4 merker, bl.a. NK
16 IIa med stor del av rettvendt CHRISTIANIA
20-11-75, del av to stpl. God kval. (SK 1750)
I 6241 **
16 IIa x 3, 17aX, 21 II. Ett NK 16 i loddrett par.
(SK 1300)
I 6242 Br 17. 2 sk på brevomslag stpl. CHRISTIANIA
BYPOST 22.1.1874. Div. påskrifter vedr. frakt ”1
Bundt Telegraftraad”, ”1 jordbor”, ”Fragt betalt”,
etc. + ”Oscar II 21/1-74 koster 2” ?. Litt skrukkete,
men interessant.
I 6243 o
17aX. Del av noe sidev. ELVERUM 6.5.18??. +
liten bue. (SK 1700)
I 6244 **/* 17aX + cX, begge i 3-striper. 19 II 3-stripe og 17cX
4-blokk. To merker i hver stripe og nedre par i
4-blokken er postfriske. God kval. (SK 2440)
I 6245 o
17aX, 20-21. 2 sk del av to stpl. Ellers god kval.
(SK 2550)
I 6246 o
17bc + cX. Begge med liten tynn flekk. (SK 2500)
I 6247 o
17bc. Merket i lys blå farge med deler av to stpl.
Christiania. En ørliten tynnhet, sentr. opp og med
god tg. for utgaven. (SK 2000)
I 6248 o
17cX, 19 Ib. To pene lettspl. merker. 4 sk sentr.
opp. (SK 1800)
I 6249 o
18. Typeoppsett 1-12, + loddrett og vannrett par.
samt 8 stk. med varianter og pl.feil. I alt 24 merker.
Bra kval.
I 6250 Br 18 x2. 3 skilling x2 på rek. konv. stpl. VIG
13.4.1877 (3R) og sendt til Voss, transittstpl.
BERGEN 16.4.1877. Flere kv.bem., bra utseende.
I 6251 o
18a, bX, c. 12 stk. 3, 4 og 5 av hver nyanse. Litt
bl. kval. (SK 2070)
I 6252 Br 18bx. To pene brev stpl. h.h.v. SVELVIG
14-1-1874 (2R), og STANGVIG 30-5-1875 (e).
F 6253 o
18bY. St. vm. stilling 7. Prima merke. (SK 3000)
F 6254 o
18bY. St. vm.stilling 8. Stor del av rettv. BERGEN
2.7.1872. Liten brun flekk i n. marg. (SK 3000)
F 6255 o
18bY. St. vm-.tilling 6. Liten tynnhet i n. marg.
(SK 3000)
I 6256 o
19. Tre nyanser, antatt Ib, Ic (?) og II. Ic med
tg.skade v. side. (SK 3700)
I 6257 o
19b. Rel. fargefriskt eks. med del av RIIS(ØER)
9.5.187? (+ bue). Bra kvalitet. (SK 1150)
F 6258 *
19 Ia. Prima tg./sentr. (SK 4100)
F 6259 o
19 Ib. 4 sk brunfiolett. Bra rundstpl. merke. Sentr.
h/o. (SK 1300)
F 6260
19 Ib. 4 sk brunfiolett, rettv. BERGEN 3.?.1876.
Velsentr.
F 6261 o
19 Ib. 4 sk brunfiolett på tynt, grått gjennomsiktig
papir. Sentr. v/o. (SK 1300)
I 6262 *
19 Ib. Fint merke med dyp brunfiolett farge med
normaltg. for utgaven. Sentr. opp og litt til v. (SK
3900)
I 6263 *
19 Id + II. Noe skjevt sentr. (SK 1425)
F 6264 o
19 Id. Horisontal 3-stripe med rettv. CHRISTIANIA
13.3.1875. 4 anslag. Sentr litt h.
F 6265 o
19 II. 4-blokk med noe sidev. torings GUDAA
16.IV.188? Sentr. v/o.
F 6266 (*) 20. 6 sk oransjebrun. Regummiert, og fremstår
som postfrisk. Sentr. h/o. (SK 1000)
F 6267 *
20. 6sk oransjebrun med original gummi, - 1 tg.
oppe. Sentr. n. (SK 3800)
I 6268 o
20. Omvendt fullstpl. LILLESAND 25/1-78, type 1a.
I 6269 (*) 20. Regummiert, men fremstår som postfrisk.
Sentr. v. (SK 1000)
I 6270 *
20 v2. Merket er sentr. v. med en hj.tg.anm.
Platefeil (variant): korte ben på R i Norge. (SK
3800 uten tillegg for variant)
I 6271 **
21 III. Pent postfriskt merke med god tg. Sentr.
opp. (SK 1225)
Obj.nr.
Skravert posthorn I
400
500
500
600
500
I 6276 *
I 6277 **
I 6278 Br
I 6279
I 6280 o
F 6281 o
F 6282 o
I 6283 o
F 6284 o
500
I 6285 o
750
F 6286 Br
500
850
700
500
400
700
600
500
I 6287 Bs
F 6288 Br
I 6289
I 6290
F 6291 *
I 6292 o
500
I 6293 o
400
F 6294
1200
1200
700
750
400
1500
500
1000
500
1200
500
700
700
500
I 6295 o
F 6296 *
I 6297 o
F 6298 o
F 6299
I 6300 o
F 6301
I 6302 **
I 6303 Br
I 6304 Br
F 6305 o
F 6306 o
1000
500
500
400
400
I 6308 o
I 6309 o
F 6310 **
I 6311 *
74
Utrop
22. Nær rettv. CHRA 6E BYP. 10.9.85. + liten bue.
22(2), 43. 12 øre porto på brev til Kjøbenhavn stpl.
Stavanger 12-VIII-84. Ank.stpl. bak. Små tg.anm.
(NK 2000)
22(4), 43 (2). 24 øre dobbeltvektig porto til
Kjøbenhavn. Brev med innhold stpl. Stavanger
14-VIII-84. Kombinasjonen er ikke reg i NK. Noe
tg.anm. pga. merkenes plassering.
22-23. Begge pent diagonalt fullstpl. HAMAR
13.9.1884 og 18.10.1879.
22 par, 23, 24 IIa, 31. Pen ubrukt kval. (SK 1409)
22, 24 IIa, 29b. Alle prakt. (SK 1550)
22-25. 5 brev, hvorav det beste er en trykksakskonv. frankert med 3-stripe av NK 22 og stpl.
ELVERUM 1887, også 2 brev stpl. KVIKNE. Noen
stpl.avtrykk er litt svake.
23, 30. Nær rettv. AALESUND 19.2.1883 + svak
bue og AALESUND 5.V.92 torings + ørliten bue.
23/30. Dublettlott som følger: NK 23x7, 26x18,
27x11, 28x9, 29x5, 30x21. Stort sett normal
kval. for utgaven. (SK ca. 16000)
24 IIb. 5 øre mattblå. Nær fullstpl. rettv. CHRA 11F
BYP. Bra sentr.
24 IIb. Par. Nær rettv. CHRA 8F. BYP. 11.11.82. To
anslag, vm.still. 3. (SK 1600)
24 IIb. Tre stk. med vm.still. 1-3 + 24 IIa vm.still. 4.
God kval. (SK 2500)
24 IIb par. 5 øre mattblå. Rettv. RØROSBANEN
18.6.1880. Sentr. v/o. (SK 1600++)
24 IIb x2. 5 øre mattblå i pen rundstpl. kval. Det
ene prima sentr. (SK 1600)
24, 25(3). LYNGØER 12.5.1879. 35 øre porto på
konvolutt med fullt innhold adressert til MEXICO!
5-øren er delvis avrevet, ellers velbevart!
Transittstpl. Blå ALLEMAGNE/...PARIS 16.5 på
forsiden. Videre LIGNE R/ PAQ. FR. No 1 21.MAI
og CORREO/VERACRUZ JUN 13 1879 på baksiden. Stort portostempel ”5” på forsiden. Ikke
notert i NK!
25. Først stpl. KONGSVINGER, deretter nær rettv.
BRANDVOLD 8.?.1881. (4R) på lite klipp. Datoen
håndskrevet.
25 (2). LYNGØER 1.9.1879 (håndsupplert datering). 20 øre porto til Cadiz, Spania. Konvolutten
er litt uforsiktig åpnet, merkene med anm., samt
noe smuss. 1 brev kjent iflg. NK. (NK 1500)
25 III. Litt sidev. KORSNÆS 11.11.1881 (NO - 2R).
En litt lav tg. nede.
27. 20 øre porto på brev til Russland stpl.
Holmestrand 26-8-1880. Seks stempler på baksiden. Frim. med skadet hj.
27. 20 øre rødbrun. Stor matthet i limet etter hengsel. Velsentr. god tg. (SK 2500)
27. Tre stk. med fine enrings GLOPPEN, FØRDE
og LEGANGER. Normal/bra tg.kvalitet.
27, 28 x2, 29-31 + 35. 25 ørene med småfeil,
ellers bra kval.
28. Diagonalt fullstpl. ØRSKOUG 8.11.1882.
Sentr. h/n.
28. Diagonalt HAUGESUND 20.7.1882. Velsentr.
(SK 850++)
28. Fargefriskt merke med original lim, men - 1 tg.
oppe. Bra sentr. (SK 3300)
28. Merket med fin farge og god sentr. rettv. stpl.
HERRANDSBYGDEN 15-12-1878. En meget kort
tg. oppe. (SK 850)
28. Pent, nær fullstpl. rettv. MELHUS 2.5.1883.
28. Rettv. litt dobbeltslått KOPPANG 10.7.1877.
Svakt årstall. Velsentr.
28. Rettv. nær fullstpl. (BR)EMNÆS 4.11.1881.
Sentr. litt h.
28. Stor del av hullstpl. (T)VET 8.IV.84. (VA - 7)
29, 45 II. To pene, postfriske merker, 29 i praktkvalitet, den andre lett sentrert høyre. (SK 1390)
29, 51 III, 53 III. 35 øre, samt 3 og 10 øre 20
mm = 48 øre på bankobrev stpl. CHRISTIANIA
19.III.90 og sendt til Charlottenberg, Sverige.
29, 57. 35 øre, samt 10 øre fintg. Central = 45 øre
på bankobrev stpl. CHRISTIANIA 6.II.95 og sendt
til Tønset. 35-øren har rundt hj., men også platefeil
”fargeflekk mellom store 3 og 5”. Kombinasjonen
er ikke reg. i NK.
29a. 35 øre sjøgrønn. Ørliten svak tynnhet i vannmerke. Velsentr. (SK 1800)
29a. 35 øre sjøgrønn med del av CHRISTIANIA
12.VI.93. Sentr. v., svakt ujevn tg. Attest Aune
2010. (SK 1800)
Krone Oscar
I 6307 Br
32. 1.00 kr. Oscar II på brev til Østerrike stpl.
Trondhjem 11-X-14.
32. 4-bl. + horisontal 3-stripe. God kval. 4-blokken
pakkestpl.
32x12, 33x3, 34x10. Alle merkene med blindtg.
Noen med pakkestpl. Stort sett bra kval. (HK
3900)
32, 34. 1.00 og 2.00 kr Oscar i prima postfrisk
kval. (SK 2225)
32-34. Frisk ustpl. serie Oscar, 1 kr med kun svakt
sport av hengsel. Bra kvalitet, blindtagger på 1
kr. (SK 1080)
200
300
750
300
500
600
750
350
4000
600
500
900
700
600
900
300
750
200
300
800
400
500
500
450
600
400
500
500
500
500
500
500
400
500
500
500
500
1200
900
400
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 6312 *
I 6313 *
I 6314 Br
I 6315 o
Utrop
32-34. Kr Oscar kpl. + NK 25 I regummiert. (SK
1300)
32-34 + 41. 34 med to korte tg. oppe, samt noe
kraftig hengslet. (SK 1940)
32, 49, 55. Følgebrev til Sveits med blandingsfrankatur stpl. Bergen 8-XI-92. Rift, flere brekker i
følgebrevet, et par kt. tg på 1 kr. (Ureg. i NK)
34. 6-bl., horisontal 4-stripe og 3-stripe, alle i god
kval. 6-blokken er pakkestpl.
Skravert posthorn II
x 6316 Br
F 6317
I 6318 Br
F 6320 o
I 6321 *
I 6322 Br
I 6323 Br
F 6324 o
F 6325 o
F 6326 o
F 6327 o
F 6328 o
I 6329 *
I 6330 o
F 6331 o
F 6332 o
F 6333 o
x 6335 Br
500
I 6346 o
300
1000
F 6347
F 6348
F 6349
F 6350
o
o
o
Bs
750
F 6351 Br
700
I 6352 o
350
I 6353 Br
37 I, 37 II, 38 x2. 3 fine 10-øres brev stpl. hhv.
REENDALEN, hullstpl. OTTESTAD og ELVERUM.
Sistnevnte er et verdibrev.
38yX. Bentse-papir. En litt lav tg. venstre.
Pakkestpl. (SK 1800)
39x, 39y. Begge merkene i normalkval. for utgaven. Begge med hengselrester. NK 39x med platefeil, hvit flekk under sjalstykket. (SK 2825)
39 x2. 2 brev. Sørgekonv. stpl. DISET 12.7.1883
og sendt til England (et bypostmerke fra Vadsø på
baksiden gir liten mening), samt en bankokonv.
stpl. TØNSET 24.6.1883 og sendt til RØROS (flotte lakksegl). Spes. førstnevnte i nokså svak kval.
40, 43. 30-øres bankobrev m/innhold stpl.
CHRISTIANA 2.IX.95 og sendt til Tønset. Noen
”regnskapstall” er påført med blyant på baks.
av konv.
40 Iay. Vm.stilling 1. Pent merke. (SK 1500)
40 Ib. 20 øre mattblå. Liten svak hj.bøy, som muligens kan presses ut. (SK 1350)
40 Ib. 20 øre mattblå. Pent lettstpl. merke. Sentr.
litt ned. (SK 1350)
40 Ib. 20 øre mattblå. Stor del av litt sidev.
SVELVIG 9.1.1885. Sentr. v.
40 Ib, IIbyY. To gode merker i rundstpl. kval.
Begge litt skjevt sentr. (SK 2550)
40 IIa. Fint letthengslet merke med god tg. Sentr.
h. (SK 3150)
40 IIbyX. Vm.stilling 2. Prima rundstpl. merke.
(SK 1300)
40 IIbyX og IIbyY. Med hhv. vm. stilling 1 og 6.
Begge i pen rundstpl. kval. (SK 2475)
40 IIbyY. St. vm.stilling 6. Diagonalt STAVANGER
13.2.1884.
40 IIbyY. To stk. med st. vm.stillinger 5 og 6. God
rundstpl. kval. (SK 2350)
500
21 mm stereotypi
I 6334 Br
F 6345 o
35. Brev med 5 øre sendt lokalt stpl. Chra Byp. 8F
19-6-1879. Attest Aune. Brett midt på konv., ellers
pent. (NK 2500)
35. Litt svakt fullstpl. rettv. AARNÆS 2.3.1881.
Prima sentr.
36. Brev med blekkrysset 10 øre til Fuse. Noen
notater på baks.
21 mm elektrotypi
I 6319 Br
Obj.nr.
500
42 Ia x2. To 5-ører i den gode grågrønne nyansen
på pent memorandum stpl. NORDBANERNES
POSTEXP. 16.IV.84 og sendt til Röraas.
43 x2. Par av 10 øre på konv. stpl. TØNSBERG
27.VII.84 og sendt til mannskap på ”S.S. Tana”,
Leith, Skottland. Ved ankomst omadressert til
Burntisland. Noe smussig konv., men ikke registrert i NK.
650
900
500
I 6354 Br
I 6355 Br
I 6356 *
F 6357 *
F 6358
600
1 øre 20 mm
I 6359 o
I 6360 o
600
500
I 6361 o
500
I 6362 o
700
I 6363 o
950
I 6364 o
900
500
I 6365 o
I 6366 o
950
F 6367 o
500
I 6368 o
900
I 6369 o
400
I 6370 o
750
F 6371
49 I. 2 vertikale 5-striper med pos. V 56/96 og V
59/99. Den ene flisetg.
49 I. 2 vertikale 5-striper som til sammen gir Pos.
V 4/94. Den ene stripen er flisetg.
49 I. Horisontal 5-stripe og 4-stripe. 5-stripen med
typene 3-4-4-4-4 (ikke sjekket for riktighet). Ett
merke med tg.anm., 4-stripen prima.
49 I. Pen vertikal 5-stripe, stpl. ARENDAL 3.II.91.
Pos. V 51/91.
49 I. Pen vertikal 5-stripe stpl. BERGEN 21.II.94.
Pos. H 58/98.
49 I. Pen vertikal 5-stripe stpl. BERGEN 5.III.94.
Pos. H 60/100.
49 I. Typesett 1-4.
49 I. Vertikal 5-stripe, svakt stpl. LILLESAND
1.II.92. Pos. H 7/47. H 17 = variant 3, ”sprukken
plate” over hjul 1.
49 I. Vertikal 5-stripe med typene 1-3-1-4-1 og ark
pos. 53-63-73-83-93.
49 I. Vertikal 5-stripe stpl. STAVANGER 3.II.94.
Pos. H 57/97. H 87 = variant 2, oppgravert v. side
av ovalen. Flisetg.
49 I. Vertikal 5-stripe stpl. VESTBANERNES
POSTEXP. 4.I.91. Pos. H 3/43.
49 II. 17 stk. i striper og par som følger: Vertikal
5-stripe, horisontal 5-stripe og 3-stripe + 2 par.
God kval.
49 II. Nær rettv. BAKKE 26.VI.97.
2 øre 20 mm
I 6372 **/* 50a, c. Sammenslått lott av to tidligere usolgte:
A-nyansen: 18 stk. postfriske og 2 stk. ubr. merker
i fire 4-blokker, 1 par og 3 enkeltmerker. De fleste
er pos. best. (SK 1250). C-nyansen: seks postfr.
merker i 3 par. Noen flekker i limet. I tillegg 5
merker med hengselrester. Alle er typebest. Noen
også pos.best. (SK 1800)
I 6373 **/* 50b. 40 merker inkl. 6-blokk, tre 4-blokker og 2 par
sortert på typer og dels posisjonert. Fire merker i
såkalt nøttebrun nyanse inngår (SK ca. 4-5000)
3 øre 20 mm
F 6376 *
F 6377 o
F 6337 o
F 6338 o
F 6339 o
I 6340 o
F 6341 o
F 6342 o
F 6343 o
F 6344 o
44. 12 øre mattgrønn. Merket har originalt lim,
men etter avrevet hengsel, har det oppstått en
liten tynnhet i senter, som er forsøkt å skjule med
å pålegge litt lim over denne. Velsentr. og god tg.
Meget pent utseende. (SK 9150)
44. 12 øre mattgrønn. Diagonalt fullstpl.
CHRISTIANIA 7.VI.84. Sentr. opp.
44. 12 øre mattgrønn. Minimal svak tynnhet, som
knapt synes på et ellers vakkert merke. (SK 2700)
44. 12 øre mattgrønn. Prima og velsentr. merke
m/del av omv. BODØ 27.X.84, erklæring FCM.
(SK 2700)
44. 12 øre mattgrønn med horisontal brett. Sidev.
NÆS I HALLINGD. 9.4.1885.
44. 12 øre mattgrønn med liten svak brett. Lettstpl.
velsentr. merke. (SK 2700)
44. 12 øre mattgrønn nær prakt HOLMSBO
8.7.1884 (noe blekksøl), uvanlig på denne merket,
som dog har mgl. hjørnetagg 1.
44. Forsidepen med lett del av rettv. AREN(DAL)
4.VII.84, to for utgaven svært små tynnheter og
moderat diag. bøy.
44. Klar, rettv. del av Chra-stpl. 7.VI.85. Mgl. tagg
v. side, ellers god kvalitet.
Utrop
20 mm-utgaven
I 6374 o
I 6375 o
F 6336 *
44. Meget pen 12 øre mattgrønn med del av
CHRISTIANIA. (SK 2700)
44. Merket er sentr. opp. Taggene nede, og litt
oppe til høyre er ”lettfriserte”. Bra helhetsinntrykk.
(SK 2700)
44. Pen 12 øre mattgrønn. Garantistpl. bak.
44. Pen 12 øre mattgrønn. Garantistpl bak.
44. Pent stempel LANGE(SUND) 23-VII-84.
44. Vakkert 12 øre mattgrønn på lite klipp med
sidev. FREDERIKSHALD 4.II.84. Prima tg./sentr.
44. 12 øre mattgrønn på brev til Kjøbenhavn
stpl. Stavanger 2-VIII-84. Ank.stpl. bak. Liten
brekk i hj. 2. (HK 10000)
44, 46a. 12 øre mattgrønn med nærmest usynlig
tynn flekk, sentr. h/o. 46 prima. (SK 2970)
46. 20 øre på bankobrev pent stpl. REENDALEN
25.6.1887 og sendt til Kristiania. Noen mindre
kv.bem.
46. 20 øre på bankobrev vakkert stpl. 2-rings
TYLDAL 26.II.87 og sendt til Øvre Rendalen.
Kv.anm. på hjørne og klaff.
46a. 20 øre m/klart trykk på rek. brevomslag
stpl. AASGAARDSSTRAND 6.3.1887 og sendt til
BORRE. Arkivbrett + påskrift i rødt.
46b. 20 øre, noe flisetagget, fin gummi.
Hengseltynnhet.
47. Fargefrisk 25-øre, med kun limrester. (SK
2300)
47. Litt sidev. VADSØ 9.XI.87.
1500
1500
800
1000
500
600
F 6378 o
F 6379 o
F 6380 o
F 6381 o
I 6382 o
F 6383 o
I 6384 o
500
F 6385 o
500
I 6386
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
51 I. Kpl. typesett 1-4. Prima kval. (SK 1700)
51 I. Kpl. typesett 1-4. Type 4 m/brukket hj.tg.
ellers bra rundstpl. kval. (SK 1485)
51 IIa. 3 øre rødoransje. Litt kraftig hengselrest.
(SK 1675)
51 IIb. 3 øre brunoransje, nær fullstpl. litt sidev.
KRISTIANIA 5.VI.89. Noe flisetg. sentr. kraftig v/litt
ned. Fotoattest fra G.Flatheim. (SK 1600)
51 IIb. Pent rundstpl. merke. God tg. (SK 1600)
51 IIb. Pent rundstpl. velsentr. merke. (SK 1600)
51 IIb type 1. 3 øre brunoransje, rundstpl. + liten
bue. Positiv fotoattest fra G.Flatheim. (SK 1600)
51 IIb type 1. Lettstpl. 3 øre brunoransje med fotoattest fra G.Flatheim. (SK 1600)
51 IIb type 1. To stk. med vm.still. 1 og 3. Begge
en kort tg. Pent rundstpl. Sign. G.Flatheim. (SK
3200)
51 IIb type 2. Vm.still. 4. Pent rundstpl. merke med
positiv fotoattest fra G.Flatheim. (SK 1600)
51 IIb type 4. 3 øre brunoransje. Diagonalt
fullstpl. CHRISTIANIA 2.II.89. Positiv fotoattest fra
G.Flatheim. (SK 1600)
51 IIb type 4. 3 øre brunoransje. Lettstpl. sentr.
kraftig v. Positiv fotoattest fra G.Flatheim. (SK
1600)
51 III, 22. Brev med 3-stripe 3 øre og 1 øre
skravert, stpl. BALDERSHEIM 8.1.89. Brun flekk
på 1 øren. Påskrevet ”Strandvik 251” delvis over
venstre merket.
1000
800
Obj.nr.
I 6387 o
I 6388 *
1250
1250
900
1300
3000
750
500
500
F 6389 o
I 6390 *
I 6391 o
F 6392 o
100
I 6394 o
I 6395 o
700
250
750
6396 o
I 6397 *
I 6398 o
750
900
I 6399 o
I 6400 o
400
500
500
350
650
I 6401 o
6402 o
6403 o
6404 o
800
750
400
800
200
6405 o
I 6406 o
I 6407 o
500
I 6408 o
F 6409 **
500
F 6410 **
F 6411 o
700
500
F 6412 o
550
600
600
600
700
750
F 6413 o
F 6414 o
F 6415 o
500
F 6416 o
750
F 6417
I 6418 o
750
650
500
Utrop
52 I, IIa, IIb, IIc. Alle i kpl. typesett. 2-3 små kval.
anm.
52 I+III. To pene merker. Velsentr. og god tg.
(SK 1225)
52 IIa. 4-stripe, 5 øre smaragdgrønn med typene
4-3-4-3. Rettv. CHRISTIANSSAND *S* 7.V.89.
V. merke mangler en hj.tg. Uvanlig enhet iflg. G.
Flatheim.
52 IIa+b. IIa prima sentr. men litt kraftig hengselrest. IIb regummiert, sentr. h/n. (SK 1810)
52 IIb, c. Type 1 og 3. Begge typer og nyanser
med NK-var. 4: ”oppgravert i munnstykket” (4 merker). Uvanlig utbud. (NK 750)
52 IIIb v4. VARIANT ”Lille 5 skadd” (forløper til
type 9 og som denne med den hvite bøylelinjen nede dekket av farge). Litt ujevn tagging.
Meget sjelden, kun ca. 10 kjente eksemplarer!!
10 øre 20 mm
6393 o
500
5 øre 20 mm
I 6419 o
I 6420 **
I 6421 o
I 6422 o
53. 288 stk. på to dobbeltsidige plansjer, mest pl.
II, III og VII. Stort sett bra kval.
53. 61 stk. i bra kval. Mange pl. II i lilla nyanse.
Ex Elofsson.
53. Plastlomme med ca. 150 merker. Det ser
nesten utelukkende til å dreie seg om pl. VI og
VII t. 1, inkl. 14 par, seks 3-striper, en 3-blokk og
to 4-striper.
53. Stappfull 16-siders innstikkbok med pl. IV og
VI, de aller fleste godt beskrevet med trykk, pl.feil
etc. prakt og lux er sett. En side med NK 52 med
feil medfølger. Sjekk.
53 I. 10 øre brunkarmin. Bra merke. (SK 2350)
53 I. 22 stk. på albumark. Flere pene stpl. som
torings SKAALVÆR, NAMSOS, FODVANG. Også
vertikalt og horisontalt par.
53 I. 64 stk. sortert på typer. (SK 3840)
53 I-VIII. Kpl. på hovednr. Alle prakt og lux. Bl.a.
KVAM, SKJÆRDALEN, STJERNERØ (2R),
STRANDEN, VEFRING, og torings FARVOLDEN.
53 IV med variant: ”Sprukken plate”. Bra lott.
53 I-VIII. Kpl. 10 øre på hovednr. Alle fullstpl. rettv./
nær rettv. I alt 8 forskj. herav 7 stk. m/enrings.
53 II. 58 stk. fra 1. plate og 52 stk. fra 2. plate.
Stort sett bra kval. Ex Elofsson. (SK ca. 3000)
53 II. 1. plate med 18 forskj. retusjert/oppgravert
etter manus til kommende håndbok i flg. G.
Flatheim. Ex Uno Elofsson. Liste medfølger.
53 II. 1. plateoppsettning. 139 merker i nyanser,
sortert på typer. Alle med forskj. registrerte platefeil som kommer i den nye håndboken i flg. G.
Flatheim. Liste medfølger. Ex Uno Elofsson.
53 II. 1. plateoppsettning. 140 merker i nyanser,
sortert på typer. Alle med forskjellige platefeil
som kommer i den nye håndboken i flg. G.
Flatheim. Liste medfølger. Ex Uno Elofsson.
53 II. 1. plateoppsettning. 182 merker i nyanser,
sortert på typer og klisjèkjennetegn. I tillegg 17
merker oppgravert/retusjert. Noe bl. kval. Ex Uno
Elofsson. (SK ca. 10000)
53 II, 2. plateoppsettning. 319 merker sortert
på klisjèkjennetegn, i tillegg 9 stk. oppgravert/
retusjert. Noen pene stpl. Ex Uno Elofsson. (SK
minst 9000)
53 II. 45 enkeltmerker, en 3-stripe og 3 par, pent
oppsatt på 3 albumark. 7 merker satt opp som
IIbX, men disse er ikke sjekket. Flere pene stpl.
53 IIa type 1. 10 øre brunkarmin. Hj.brett. (SK
3800)
53 IIa type 2. 10 øre brunkarmin. To små brune
flekker i limet som slår gjennom og synes i merkebildet. (SK 3800)
53 IIbX type 1. Del av vm. II, stilling 4. Sidev.
ARENDAL. En litt lav tg. v. side, nærmest ubetydelig. Fotoattest fra G. Flatheim. (SK 1100)
53 IIbX type 1. Vm.stilling 2, som er meget sjelden. Merket er flisetg. og del av to stpl. Fotoattest
fra G. Flatheim.
53 IIbX type 2, vm.stilling 1. 10 øre lillarød, prakt
VESTBANERNES POSTEXP. 2.IX.86. Positiv fotoattest fra G. Flatheim.
53 IIc type 1. Vakker 10 øre lillarød med
uvanlig god farge for utgaven. Sidev. fullstpl.
CHRISTIANIA 10.VI.86. Fotoattest fra G.Flatheim.
(SK 1450++)
53 IIc type 3a. 10 øre matt lillarød, med noe sidev.
THIME 31.12.1887. Sentr. ned. Fotoattest fra G.
Flatheim.
53 IIc type 3b. Vm.stilling 4. Omv. diagonalt
fullstpl. BERGEN 11.III.88. Svak bøy på en hj.tg.
Velsentr. Fotoattest fra G. Flatheim.
53 III. Litt svakt rettv. HYLLESTAD 1.9.1890. (SF)
53 III a,b,c. 56 merker, inkl. 10 par. Bl.a var. oppgravert ”eseløre” i a-nyanse. Bra rundstpl. kval.
53 IIIa par, type 1-2, med variant oppgravert
”eseløre”. H. merke med 2-3 ”flate” tg. oppe.
Uvanlig i a-nyanse.
53 IIIc. Pent merke med god tg. og sentr. (Strengt
bedømt et par ørsmå matte flekker i limet). (SK
2550).
53 IV. Gammel rekonstruksjon med 94 merker
fra venstre og 90 merker fra høyre ark i nyanser.
Inkl. 4 stk. 3-striper og 10 par, samt variant 3 og 4.
Noen pene stpl. Bra kval.
53 IVa. 22 stk. inkl. pen 4-stripe og to varianter,
”ØRF” og ”kule i G”. Også 2-3 pene stpl.
400
500
750
700
750
2000
700
500
750
1000
900
600
1200
600
400
700
700
2700
2700
2500
3000
750
900
1000
500
500
1000
750
750
600
150
600
500
800
1500
600
75
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 6423 o
I 6424 o
F 6425 Br
I 6426
I 6427 o
I 6428 o
I 6429 o
I 6430 o
I 6431 o
I 6432 o
I 6433 o
Utrop
53 IVb. 26 stk. på albumark, inkl. 2 par, samt type
3 ”Brevkortklisjè”. Flere pene stpl.
53 IVc. 17 stk. 10 øre karmin, inkl. horisontal
4-stripe, vertikalt par, var.4 ”sprukken” plate. 4-stripen noe flisetg.
53 V. Brev stpl. ENGEVIKHAVN 22-I-92 til
Haalandsdalen. Luksuskvalitet. Sjelden.
53 V. Litt sidev. VAALER I SMAAL. 16.2.1892.
(ØF)
53 V-VI. på to albumark. 53 V x 25, inkl. 4 par, 53
VI x 32, inkl. 3 par, 3 og 4-stripe. Flere pene stpl.
Bl.a. lux YNDESTAD, prakt ISE, HOLMEDAL,
VINÆS, STORDØEN.
53 VI. 69 stk. på to monteringsark, alle med markerte platefeil. Inkl. 3-stripe og 7 par.
53 VII, t. 1. 210 stk. sortert på plansjer + 3 stk.
type 2. Ex Elofsson. (SK 4350)
53 VII. Type 1 med kpl. vm.stillinger på fellingstypene 1-5 (20 stk.) + 53 VII type 2 med kpl.
vm.stilling 1-4. Uvanlig utbud. Ex Elofsson.
53 VII type 1, fellingstyper 1-5 med kpl.
vm.stillinger 1-4 på hver fellingstype. + VII type
2 med kpl. vm.stillinger 1-4. Pen kval. med ett
rundstpl. Ex Elofsson.
53 VII t. 1. 17 stk. VII type 2, 20 stk. enkeltmerker
+ 3 par med typene 1-2, 2-1, 2-2. Flere pene stpl.
53 VIII. 25 stk. på albumark, inkl. typesett. God
kval. (SK 3875)
500
600
750
150
800
Obj.nr.
I 6460 *
I 6461 *
I 6462 *
I 6463 o
I 6464 o
1000
500
450
I 6465 o
I 6466 o
I 6467 o
F 6468 *
I 6469 o
1700
1200
I 6470 o
I 6471 o
I 6475 *
I 6476 *
F 6477 *
F 6478 *
I 6479 o
F 6480 **
F 6434 **
53 VIII, t 1. Postfrisk. Litt sentr. opp. (SK 10600)
5000
F 6435 o
54 I. Vakkert par hvor hvert merke er lux og
praktstpl. TJØMØ 28.XII.87.
54 I/II. 15 stk. bl.a. pl. II i gode nyanser. Mange
fullstpl./prakt.
54 I-V. Spesialoppsett, 66 stk. på 8 albumark,
inkl. flere typesett, nyanser. IIb er med, men -1 tg.
(SK ca. 4300)
54 I-V. Kpl. på plater og nyanser, men mangler III
type 2-3. I alt 9 forskj. 2-3 små anm.
54 IIb. 20 øre lys blå med litt svakt sidev.
TRONDHJEM 9.VII.89. Vm.stilling 4. Pent merke.
(SK 2000++)
54 IIb. 20 øre lys mattblå. Fullstpl. litt sidev.
STAVANGER 24.?.1888. Litt svakt. Velsentr.
54 IIb, type 2. Pent merke med stor del av
Christiania 8.I.89. (SK 2000)
54 IIb type 2, med vm.stilling 1. Stor del av
rettv. CHRISTIANIA 6.I.89. Positiv fotoattest fra
G.Flatheim. (SK 2000)
54 IIb type 3. Vakker 20 øre mattblå med omv.
fullstpl. CHRISTIANIA 15.XII.88. Positiv fotoattest
fra G.Flatheim. (SK 2000)
54 II c, d, e. Alle tre nyanser i kpl. typesett 1-4. Bra
kval. (SK 1900+)
54 IId. 20 øre på bankobrev stpl. NAA 8-IV-90 (Ho)
til Eide. Sidestpl. Hardangers Postexp.
54 III. 12 stk. rundstpl. Herav 4 stk. type 2 og 3
stk. type 3. Noen med lav tg. (SK 3635)
54 III. Kpl. type 1, 2, 3. Prima rundstpl. kval. (SK
1435)
54 III. Kpl. typesett 1-3. Alle med lesbare stpl. God
kval. (SK 1435)
54 III. Kpl. typesett 1-3. God rundstpl. kval. (SK
1435)
54 III, t. 1-3. Alle til dels fullstpl. hhv. HAMMERØ,
FREDERIKSHALD og VAKSDAL.
54 III. Type 2 med kpl. vm.stillinger 1-4 i prima
rundstpl. kval. (SK 2800++)
54 V. Loddrett 4-stripe stpl. BODØ 20.V.93. Et par
korte tg., men fin enhet. (SK 3000 som 4-bl.)
300
I 6436 o
I 6437 o
I 6438 o
F 6439 o
F 6440 o
F 6441 o
F 6442 o
F 6443 o
I 6444 o
I 6445 Br
I 6446 o
I 6447 o
I 6448 o
I 6449 o
I 6450 o
I 6451 o
I 6452 o
25 øre 20 mm
I 6453 o
I 6454 o
F 6455 Br
I 6456 o
55. 23 stk. på halvplansje, inkl. et par. Litt rust og
et par flisetg. (SK 2990)
55. Kpl. sett fellingsblokker D, E, F fra h. ark. I alt
30 merker i jevnt bra kval. Sjeldent utbud.
55. To stk. 25 øre 20-mm på følgebrev stpl.
Frederiksværn 29-VI-97.
55. Type 5-8, hvert typesett med kpl. vm.stillinger
1-4. Ex. Schou. Litt rust på noen. I alt 16 merker.
Div. 20 mm
I 6457 o
I 6458 o
I 6459 *
76
49 I+II, 50x7, 51x13. i 48 I+II. Flere pl./nyanser.
Noen få med minimale kval.anm. (SK ca. 2000)
49 I-52. Over 100 merker på to Visirark med NK
49 I x2, 50 x7 inkl. 2 stk. nøttebrun, 51 x45 og
52 x49 (3 par). God spredning på nyanser. Noe
bl. kval.
49 I, 53VIIa, 54V, 55. Bra kval. (SK 1385)
Utrop
500
1200
500
1000
I 6481
I 6482 o
I 6483 o
I 6484 Br
I 6485 o
I 6486 o
I 6487 o
I 6488 o
I 6489 o
1500
800
F 6490 o
900
I 6491 o
1000
I 6492 Br
750
300
900
500
550
I 6493 *
I 6494 *
I 6495 o
F 6496 **
I 6497 *
I 6498 Br
550
750
F 6499 *
1000
I 6500 **
750
F 6501 **
700
56-58, 59-64, 65-69, 71, 73-84. Antikva, nær
kpl. på hovednr. Mangler NK 70 og 72. Bra kval.
(SK 2170)
56-58A, 61xb, 63, 64x, 65-66, 72. 9 forskj. antikva
i god kval. (SK 1450)
56-84. Kpl. på hovednr. + 58B, 61 Type 2, samt
alle merkene med st.vm på fintg. Knudsen er med.
God kval. (SK 3800)
58A. 20 øre fintg. Central. Prima tg./sentr. (SK
1950)
58B, 61 par x2, 63 par, 65 3-stripe, 66 3-stripe,
67 par, 69.
59. Pen horisontal 4-stripe, stpl. TRONDHJEM
23.VII.95.
59-60. Begge i horisontale 3-striper. God kval. (SK
1620 som enkeltmerker.)
59, 68, 82. God postfrisk kval. (SK 1515)
60. Kpl. vm. stillinger 1-4. prima kval. (SK 1080)
61x. To ubrukte merker, hhv. type 1 og type 2.
(SK 2085)
61xa, 64x. 50 øre en kort tg. h. side. (SK 1885)
62, 67, 69-70. Pen hengslet kval. (SK 1790)
63. 20 øre grovtg. Central. God tg. Sentr. litt h.
(SK 3250)
64x. Letthengslet prakteksemplar.
64x+y. Vm.stilling 2 og 7. 64y m/tg.var. 3, med
stor del av rettv. (POR)SGRUND 24.I.96. To pene
merker. (SK 1285+)
68. 10 øre grovtg. Knudsen i meget god ** kval./
prakt. (SK 1350)
69 (?). 45 stk. grovtaggete 20-ører. Feil obs., men
mye i bra kvalitet. (SK som billigste 1980)
70. Kpl. vm.stillinger 1-4. God kval.
71. Kpl. vm.stillinger 1-4. God rundstpl. kval.
72. 50 øre grovtg. Knudsen på følgebrev stpl.
Bodø 19-XII-99.
72. Kpl. vm.stillinger 1-4. God rundstpl. kval.
73X-75X, 77 IIX, 78, 79X-80X. Alle i horisontale
3-striper. (74X x2, 74Y)
73X, 76X, 77 I, 77 IIX, 79. Alle i 4-bl. 73 og 77 II
med to av hver.
73X-81, 83X. 10 forskj. alle i horisontale 3-striper.
Pen lott.
73X-84X. Kpl. med vm.stillinger 1-4, unntatt 79
vm. 3. Pent oppsatt på ark. God rundstpl. kval.
(SK ca. 1700)
73Y. Vakker, horisontal 10-blokk med vm.stilling
5. Rettv. UTTRØNDELAGENS POSTEKSP. B.
13.VI.15.
73Y, 74X x2, 76X, 77 IIX x2, 80X, 83Y. 8 stk.
horisontale 4-striper, 1 øre og 50 øre med st. vm.
Bra kval.
75, 77. 13 øre porto. 3 øre trykksak + 10 øre rek.
Stpl. Haugesund 12.12.1900, sendt lokalt.
76, 77 I, 78-79. 80Y, 84Y. 6 forskj. fintg. Knudsen,
alle godt sentr. (SK 1910)
76, 78, 79Y, 81-83. 6 merker i bra ubrukt kval. (SK
1650). Medfølger NK 84 med liten tynn flekk.
76X. Vertikal 8-blokk og 6-blokk x2. God kval.
78. 15 øre brun. Meget pent postfriskt merke, nær
praktkval. (SK 2025+)
78, 80X, 84X + 51 IV. (SK 1900)
79. Bankobrev til Finland stpl. REINE 26-IV-07
med 4 stk. 20 øre antikva. ”Ilagt kr. 175”. Postale
lakksegl fra Reine bak samt stpl. Nordlands
Posteksp N og finsk stpl. Noen skrukker i hjørnene.
80X 4-blokk. To litt korte tg. oppe. Bra sentr. (NK
3000)
83X. 50 øre karminbrun. Noe uregelmessig tagging nede. (SK 3250)
84. 60 øre, prakt tagging/sentrering, men mindre
limbretter. (SK 4100)
550
I 6516 o
I 6517 o
500
I 6518 *
I 6519 o
Provisorier og Kronemerker
I 6502 o
1000
1000
F 6503 o
600
I 6504 **
500
F 6505 o
I 6506 *
I 6507 o
700
500
F 6508 **
F 6509 **
Obj.nr.
I 6510 *
550
Antikva
500
I 6472 **
I 6473 o
I 6474 *
20 øre 20 mm
49 I, 54 IIc. Noe svak skrift avsmittet i limet på
20-øren. Begge velsentr. med pent utseende.
(SK 2240)
49 II, 51 III, 54 V. Tre pene merker. (SK 1380)
52 IIb, 52 III, 53 IIa type 1. 2 II med løs tg. h.side,
53 II muligens regummiert, regnet som sådan.
(SK 1985)
53 I-55. 39 stk. på liten plansje, som følger: NK 53
x17, 54 x14 og 55 x8. Mange forskj. plater + noen
typesett. Bra kval. (SK ca. 2900)
53 x23, 54 x3. Alle med div. platefeil.
48 Ia, Ib, II. Alle tre nyansene i vakre 10-blokker,
stpl. SKJÆRDALEN 8.IX.09 og 4.V.09 (noe sent
stpl.) + DRAMMEN 17.IV.95. (SK som enkeltmerker 3560)
85. 1 kr Kroneprovisorium i par med luksus pakkepoststempel Kristiania 25.VIII.06.
85-86 I + 87 II. Alle er postfriske, men har en liten
tynnhet i nedre hj. (SK 5400)
85-87. Pen serie. (SK 1775)
85-87. Pen ubrukt serie Kroneprovisorium.
85, 89 x2, 93. Fire bedre merker, de to 89 rundstpl. Mindre tg.anm. på 85, ellers bra eks. (SK 1645)
85 I. Pent merke. (SK 1500)
85 I. Vakkert postfrisk merke. Prima tg. sentr. litt
opp. (SK 1500)
500
500
700
500
1000
800
400
I 6511 o
I 6512 *
I 6513 *
I 6514 o
I 6515 o
I 6520 *
I 6521 o
500
F 6522 o
600
I 6523 o
600
450
600
I 6524 o
500
500
1300
F 6526 o
500
500
500
400
450
450
500
450
500
600
600
700
700
800
I 6525 *
I 6527 o
F 6528 **
F 6529 o
I 6530 o
I 6531
F 6532
F 6533
I 6534
*
**
**
**
I 6535
F 6536
I 6537
I 6538
o
o
*
o
F 6539 **
F 6540 **
F 6541 *
F 6542 *
I 6543 Br
400
F 6544
F 6545 **
650
I 6546 o
500
500
750
600
400
1200
600
1000
I 6547 o
F 6548 **
F 6549 **
I 6550 *
F 6551 *
F 6552 *
I 6553 o
F 6554 o
F 6555 o
I 6556 o
1000
F 6557 o
350
F 6558 o
I 6559 *
750
F 6560 *
500
350
500
I 6561 o
600
600
I 6562 o/*
Diverse eldre merker
I 6563 (*)
Utrop
85 I-86 I, 87 II. 85-86 god sentr. 87 sentr. v. Alle
med god tg. (SK 1515)
85 I, 86 I, 88-89, 92, 95. God rundstpl. kval. 85
med liten del av annet stpl. (SK 1620)
85 I-87 I. Kr.prov. kpl. (SK 1515)
85 I-87 I. Kr.prov. kpl. med svake hengselspor.
Som vanlig noe skjevt sentr. (SK 1565)
85 I, 93. Rundstpl. men begge skjevt sentr. (SK
1400)
85 II. 3-stripe med 3 slag FREDRIKS... TUR 2
19SEP.1907. Et par korte tg. på høyre merke må
betraktes som normalt. (SK 2475)
85 II, 86 I. Begge pent rundstpl. (SK 1550)
85 II, 86 I. Kr 1.00 m/pakkestpl. sentr. opp. Kr 1.50
rundstpl. velsentr. (SK 1335)
85 II, 86 I, 87 II. Bra tg./sentr. (SK 1925)
85 II, 86 II. Det siste rundstpl. Begge god tg./sentr.
(SK 1635)
85 II-87 II. Fin komplett ubrukt serie av kroneprov.
1905, plate II. Både tg. og sentr. over normalen for
utgaven. (SK 2375)
86, 89, 91. Tre bedre merker, de to første rundstpl.
89 noe flisetg., 91 med fiolett eierstpl. som ikke
vises i gjennom. (SK 1675)
86 I. 4-blokk med rettv. SKIEN 23.VI.06. Velsentr.
god tg.
86 I, 87 II. Rundstpl. Begge med liten tg.anm.
(SK 1775)
86 I, 87 II. To pene rundstemplete kr.prov. Begge
sentr. noe v/o. (SK 1775)
86 I, 95. Det siste prima sentr. Begge god tg.
(SK 1690)
86 II. 4-bl. med sidev. SKIEN II 24.X.13. Flere stpl.
anslag. Sentr. h/o.
86 II, 87 II. Begge rundstpl. Kr 1.50 del av to stpl.
God tg. (SK 2100)
87 I. 2.00 kr provisorie postfrisk, sentr. mot hjørne
2. (SK 2100)
87 I. Vakker, velsentr. horisontal 4-stripe med lett
pakkestpl. BERGEN 28.II.06.
87 II. Stor del av rettv. MOSS 26.X.07 på merke
med karmint overtrykk, bred tg. nede.
88, 90, 92a, 95. Letthengslet bra kval. (SK 1987)
89. 1 kr 1907, prima. (SK 1250)
89. Kr 1.00 Haakon 1907. Prakt. (SK 1800)
89. Kr 1.00 Haakon m/høyre marg. Litt flisetg.
(SK 1250)
89-91. Haakon 1907 kpl. 90-91 pakkestpl. (1510)
89-91. Pen rundstemplet serie. (SK 1885)
89, 91, 92b, 95. Det siste litt flisetg. (SK 2512)
89-91, 93. 91 med mye stempelsværte, 93 m/et
par korte tg. oppe.
90. 1 1/2 kr 1907, små krakeleringsspor. (SK
2050)
90. Kr 1.50 Haakon 1907. Pent postfrisk merke.
Sentr. litt opp. (SK 2050)
90, 94. Kr 1.50 Haakon 1907 og 1909.
Letthengslet. (SK 2125)
91, 95. Kr 2.00 Haakon 1907 og 1909/10.
Letthengslet. (SK 2100)
92a, 92b (2). Pent rek.brev til Stockholm med 3
stk. 15 øre / 4 sk. provisorier maskinstpl. Kristiania
8-V-08.
92b. Rettv. NAMSOS 30.VI.08.
93. Kr 1.00 Haakon. Postfrisk merke med en litt
kort tg. v. side. Sentr. v. (SK 4300)
93-95. Kpl. serie, men alle m/feil (brett). 1 kr med
kun 2 små hj.bretter, 2 kr er vakkert stpl. (SK m/
feil 1920)
93-95. Kpl. serie der 94-95 er pakkestpl. 93 synes
å ha utbedret tg. oppe, 94 har en liten hj.brett.
Feilfrie attester APS fra 2002. (SK 3270)
94. Kr 1.50 Haakon. Pent postfrisk merke. Sentr.
litt v. (SK 2250)
94. 1 1/2 kr i noe desentrert hjørnemarginalpar,
flott gummi.
94. Letthengslet, god tg. Sentr. v/o. (SK 1450)
94. Kr 1.50 ultramarin. Sentr. v/o. (SK 1400)
94. 1 1/2 kr forsidepen med utmerket tg.kvalitet,
sedvanlig limkrak., lett sentr. opp. (SK 2200)
94. 1.50 kr med småfeil inkl. misfarget hjørne 2,
riss, m.m.
94. 1 1/2 kr 1909 s/o, del av stpl. Våler i Solør.
94. 1 ½ kr Haakon 1909 med lett del av pakkepoststpl.
94. God merkekval. Lettstpl. med deler av 2 stpl.
Sentr. v. (SK 3000)
94. Kr 1.50 Haakon, med minimal stempel-bue i
nedre h. hj. Sentr. v/o. (SK 3000)
94. Lettstempet og vakker.
94-95. Kr 1.50 og 2.00 Haakon. Begge m/marginal. (SK 2500)
95. 2 kr 1909, signert FCM. (SK 1100)
1/33. Lott med ca. 33 merker, bl.a. 23 skillingsmerker. Et par merker med pene stpl. som NK
16at VADSØ. Blandet kval. må påregnes. (Oppgitt
SK 7700)
1/36. Lott 19 merker i blandet kval. Bl.a. 14 skillingsmerker. En NK 18bx annullert med håndskrevet 20-2-74. (Oppgitt SK 3650)
3, 6, 9, 86 I. Nr. 3 regummiert, de øvrige u/lim. 6
og 9 et par korte tg. (SK 5200)
600
550
500
600
500
800
600
500
700
650
750
600
1000
500
700
600
1400
750
1000
1000
500
750
500
800
500
500
600
500
500
600
900
700
600
400
150
1300
500
750
1000
1000
550
500
800
350
900
750
850
900
900
700
400
975
500
700
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
I 6564 o
3/55. Lott med 23 merker. Bl.a. 16 skillingsmerker.
Blandet kval. må påregnes. (Oppgitt SK 3200)
I 6565 o
3/70. 7 merker i var. kval. Bl.a. nr. 6 og 10, begge
med liten tynn flekk, men også bra nr. 28.
I 6566 o/(*) 3/84. Lott 21 merker, hvor 9 er sk.merker. Litt blandet kval. (Oppgitt SK 4100)
I 6567 o
4-5, 8 Ia x2, IIb x2, 11-12, 14x, 16 II torings, 17cX,
18bX x2. God kval. uten feil. (SK 2750)
I 6568 o
4-5, 8 IIa, 9, 12, 14x+y, 21. 4 m/loddrett brett. De
øvrige i bra kval. (SK 1925)
I 6569 o
4-5, 9, 11. Lott 4 merker i god kval. NK 5 pent stpl.
BERGEN 3-4-1860.
I 6570 Bs 4/21, etc. 12 stk. herav 8 stk. skilling, alle på små
brevklipp, bl.a. 4-5, 10, 16 IIa par, 21, Kval. ser bra
ut. (SK ca. 3700)
I 6571 o
4/34. Lott 22 merker i blandet kval. NK 17cx med
blekkryss og en NK 34 med perfins. (Oppgitt 3875)
I 6572 o
4/34. Lott ca. 34 merker. Noen med fine stpl. bl.a.
NK 31b LILLEHAMMER. (NK 31b, i lys stålblå
farge, har mindre opplag enn NK 29a). 14 skillinger er med. Blandet kval. må påregnes. (Oppgitt
SK 4800)
I 6573 o
4/66. Lott 18 merker med kval.anm., 12 skillinger.
Det beste merket er NK 15a, sentr. ned med en litt
kort tg. stpl. Christiania.
I 6574 o
5, 12, 19 I. Noe skjevt sentr. 12 med omv.
BERGEN 10.9.1868. Alle med god tg. og fargefriske. (SK 1835 ++)
I 6575 o
5/82. Lott med ca. 47 merker med feil/ørsmå
feil. Bl.a. et Nk 8 med ørliten kort tg. pent stpl.
OVERHALDEN 21-1-67. 4 stk. NK 28 er med, og
17 skillinger. (Oppgitt SK 6700 med feil)
I 6576 (*) 6, 11-12. 12 m/hengselrest, 6 og 11 er uten lim. 6
med liten brun flekk. (SK 2650)
I 6577 o/* 8-10, 16-19, 21, 30, 32. 10 forskj. 16-17, 19 og 21
er hengslet. 10 m/del av to stpl. (SK ca 2300)
I 6578 o
8 IIa, 10, 11-12, 14y. 5 vakre sk.merker, alle med
ett stpl. (SK 1785)
I 6579 o
8 IIa, 9, 11, 15b, 18 bX, 20. 6 stk. skill.merker i
normal kval. (SK 1830)
I 6580 o
8/32. Lott 17 merker i stort sett god kval. NK 28
med tg.splitt er regnet 50 %. (Oppgitt 2500)
I 6581 o
8/33. Lott 17 merker i blandet kval. Bl.a. 10 skillingsmerker. (Oppgitt SK 3350)
I 6582 *
10, 11-12, 17aX+bX, 21 III. God hengslet kval.
(SK 1820)
I 6583 **
10, 16 IIa, 17 aX, 24 IIa. God postfrisk kval. (SK
1430)
I 6584 **
10, 49 I?II, 65, 92a+b. Prima postfrisk kval. NK 10
og 49 II prakt. Pen lott. (SK 2080)
I 6585 o
16 Ib, 24 Ib, 35. Det siste med en litt kort tg. oppe,
ellers pen rundstpl. kval. og velsentr. (SK 1610)
I 6586 o
23, 26, 29, 37 I, 39X, 47 og 49 II. God rundstpl.
kval. (SK 1490)
I 6587 o
23, 26-31, 32-33, 36. Pen kval. med ett rundstpl.,
unntatt 33 med lett pakkestpl. (SK 1635)
I 6588 (*) 23, 28, 29b, 32, 92a, 95. De fleste regummiert
eller uten lim. (SK 2060)
I 6589 o/* 23/57. Lott med 34 merker i stor sett god kval.
Bl.a. 23, 40, 41, 42 Iax, 45 I, 47 (x2), 54 IId,
55 (x2). NK 39 pent stpl. FOLLEBU 5-1-1883.
(Oppgitt 3172)
I 6590 o
24/55. Lott med ca. 59 merker. Bl.a. NK 24 x8, 39,
47, 49 I, 53 VIII. Litt blandet kval. må påregnes.
(Oppgitt ca. 3300)
I 6591 o
24/55. Lott med ca. 43 merker. Bl.a. NK 24, 39-40,
46a, 47, 54 IIc, 53 VII type 2. Noen merker med
pene stpl. Litt blandet kval. må påregnes. (Oppgitt
SK 3350)
I 6592 o
24/55 (+ en NK 58a). Lott 58 merker i litt blandet
kval. Bl.a. 24 IIIaa, 39, 40, 45 II, 46, 51 IIa, 55.
(SK ca. 3000)
I 6593 *
29b, 31, 43, 45 II par, 49 II. 12 øre par litt flisetg.
(SK 1915)
I 6594 Br 31/53. To følgebrev fra Moss (skjolder) og Skien
1890, med 1 kr Oscar + 10 øre 20 mm, og 2x 60
øre + 5 øre 20 mm.
I 6595 o
45 Ia, 87 II. 12 øre mørk brun del av to stpl. (SK
2075)
500
650
500
900
500
400
800
500
700
600
600
600
600
500
600
500
500
500
600
550
800
500
500
550
400
500
500
500
500
500
500
700
1909-1939
1909-1929
I 6596 **
96-102, 105, 107, 121-25. 14 forskj. posthorn
1909/29. 125 med liten tg.anm. 5-6 merker i prakt
kval. (SK 3240 ++)
I 6597 **
96-103, 107-08, 118-21, 123-24. 15 forskj. posth.
1909/29 i god postfrisk kval. (SK 2865)
I 6598 **/* 96-108, 118-25. Kpl. posthorn 1909/29 -60 øre. 97,
101, 121, 124 = postfrisk. 2-3 flisetg. (SK 1645)
I 6599 o
96-109. Kpl. 4-bl.serie, inkl. nyanser. I alt 20 blokker. 12-øren diagonalt fullstpl. KRISTIANIA BLAD
6.II.24 med marginal ”MAI-1918”.
I 6600 o
96-109. Kpl. posthorn 1909 med vm.stillinger 1-4.
I 6601 **
97/150 + 48 II. 10 ** 4-blokker, bl.a. serie Haakon
kronemerker (5 kr er flisetg.). God kval., inkl. flere i
praktkval. (SK ca. 1700)
I 6602 **
99, 103, 111-12, 124, 134, 156-58, 193-94, 210,
216, 223-24, 259-60. 17 forskj. bedre merker i bra
postfrisk kval. (SK 2805)
I 6603 **
100, 103, 108, 109 II, 121, 123-24. Pen postfrisk
kval. Godt sentr. (SK 3145)
I 6604 **
101, 106, 115-16. 35 øre er flisetagget, 116 i
fireblokk.
1000
Obj.nr.
500
500
600
500
800
1100
450
Utrop
104, 108, 126-29, 130-36, 181-83. 25 og 50 øre
posthorn, Løve I, Polserien og Nordkapp I. God
letthengslet kval. (SK 1914)
x 6606 **
108 par. H. merke med variant ”ØRF”. Attest
Moldenhauer. Litt fargeavsmitting. En litt kort tg.
h.side, ikke bemerket i attesten. (SK 1900)
I 6607 **
110 I. Fint postfriskt merke. Stengt bedømt har
merket to tg. som er splittet nede. (SK 10000)
I 6608 **
110/155 II. Fin lott Haakon, Polmerker, Svalbarg
og Luftpost - tykk rammelinje. 5 øre Polm. flisetg.,
ellers bra kvalitet. (SK 1765)
I 6609 **/* 110-17, 126-71, 176. 9 kpl. serier. 10 merker er
postfriske, herav Nk 132, 135-36, 157. De fleste er
engangs-hengslet. (SK over 3000)
I 6610 **
126-29. Kpl. løve I. 20 øre prakt, 25 øre med svak
limbrett, men prima sentr. (SK 1695)
I 6611 **
126-29, 130-36, 137-40. Tre gode serier kpl. Løve
I, Polmerkene og Svalbard i god postfrisk kval. Bra
sentr. (SK 2845)
I 6612 **
126-29, 182. Løve I + 20 øre Nordkapp, prima.
(SK 1795)
I 6613 **
130-36. Polmerker, fire av 2-20 øre, 3 av 25 øre,
10 øre er flisetagget, de andre prima.
I 6614
130-36. Polmerkene, 3 konvolutter med 2 komplette serier, og en uten 25 øre. Flere med meget
pent stempel.
I 6615 o
130-36. 130-33, 135 i 5-striper, 134, 136 i 4-striper.
10 øre noe flisetg. Ett 3 øre og ett 10 øre luxstpl.
OSLO TOLLPOST. (SK 3875 som enkeltmerker.)
I 6616 **
130-36, 137-40, 159-62. Polserien, Svalbard og
Ibsen i god postfrisk kval. (SK 1945)
I 6617 o
130-36, 181-83. Polserien og Nordkapp I. Noen er
sannsynligvis etterstpl. God kval. (1960)
I 6618 **
130-36 + 260. Polserien + Universitetet. (SK 1460)
I 6619 o/* 130-40. Dublettparti mest stpl. 1-6 av hvert merke,
mange rundstpl. Polmerker. Totalt 40 stk. (SK
oppg. 2835)
I 6620 **
131-40. Polserien (-2 øre) og Svalbard. God postfrisk kval. (SK 1485)
I 6621 **
141/54. Løve II (-149), flere i praktkval. (SK
1489++)
x 6622 *
141-54. Løve II 35 øre er *, ellers prima**. (SK
1825)
I 6623 **
141-54. Løve II kpl. God postfrisk serie. 144 og
149 sentr. hhv. venstre og høyre. De øvrige godt
sentrert. (SK 3589)
F 6624 **
149. 35 øre løve II, fint par fra ø.h. hjørne, v. merker er hengslet.
I 6625 *
149. 4-bl. Sentr. v. (SK 1500)
F 6626 **
149. Prakteksemplar med ø/h hj.marginal. (SK
2600)
I 6627 **
155 I. Par med svak rammelinje, høyre merke i bra
kvalitet, v. med et par lave tg. i hjørne 1. (SK 1700)
I 6628 **
155 I. Tre bra luftpost med svak rammelinje, ett
merke vurdert til praktkvalitet. (SK 2750)
I 6629 **
155 I, II. 2 vakre 4-blokker. Førstnevnte med
marginal ”Mai-1927” og 2 merker i praktkval.
(SK 4320)
I 6630 **
155 I+II, 156-58, 212, 253. Luftpost og løveprov.
kpl. postfrisk. (SK 1384)
I 6631 **
155 II, 156-58, 159-62, 163-71. Inkl. bl.a. 163a+b,
164a+b, 168a+b og 169X+Y. God postfrisk kval.
(SK 1742)
I 6632 **
155 II, 157-62, 172-75, 184 + 4 stk. portoprov.
Radium litt flisetg. Flere merker i praktkval. men
regnet som normal. (SK 1600)
I 6633 **
155/76. Lott med 155 II, 156-58, 162, 165-71 (inkl.
168a+b, 50 øre er 169Y), 172, 174-76. God postfrisk kval. (SK 1490)
I 6634 **
155/258. Plansje div. oppgitt etter NK kr 1745,-,
merkene krøller noe.
I 6635 **
156/92. Div. diktere, m.m. 30 øre Ibsen * ikke regnet, ellers ** i ves. bra kvalitet. Noe ”pepper” i limet
på et par merker, derimot ikke regnet ekstra for et
par som nok er praktkvalitet. (SK oppg. 1750)
I 6636 **
163-80. Kpl. Portoprov., Abel og Hellig Olav. Inkl.
163-64a+b, 168a+b. (SK 1447)
I 6637 o
166. Vakker 25-blokk med n/v hj.marginal. Hvert
merke med litt sidev. ministpl. OSLO 8.XI.29.
I 6638 o
172-75. Spesialoppsett med kpl. vm.stillinger 1-4,
par-serie, 3-stripe serie, 4-stripe serie og 4-bl.
serie. Pent oppsatt på to monteringsark.
1930-1939
I 6639 **
950
I 6605 *
177-80, 185-86, 188, 189-92, 193-96. God sentr.
flere prakt. (SK 1570+)
I 6640 **
177-80, 185-88, 190-92, 193-96, 217-19. God
postfrisk kval. (SK 1743)
I 6641 **/* 181-82. 15 og 20 øre Nordkapp I i 4-bl. der 2 merker i hver blokk er **. En ** 20 øre har varianten
”Hull i fjellet”. God kval. (SK 1334+)
I 6642 **
181-83. Prima postfrisk serie. (SK 1520)
I 6643 **
181-83. Nordkapp I kpl. postfrisk. (SK 1520)
I 6644 **
181-83. Fin postfrisk serie av Nordkapp I. (SK
1520)
I 6645 o
181-83. 30 øre noe sidev. fullstpl. NORDKAPP
29.7.1931 LE CAP NORD.
I 6646 o
181-83. Nordkapp I og Universitetet i prima kval.
(SK 1590)
I 6647 o
181-83 x3 serier Nordkapp I. Prima rundstpl. kval.
(SK 3420)
I 6648 Br 181-83. Nordkapp I lux stpl. Nordkapp 8-7-32 på
postkort. Vider NK 193-96 Nansen I og 225-28
Maud stpl. 1939, 407-09 OL 1952 stpl. 1955, alle
serier på pene brev.
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
500
Obj.nr.
I 6649 Br
400
2000
600
750
500
900
450
700
750
1200
I 6650 o
I 6651 o
I 6652 o
I 6653 o
I 6654 o
I 6655 o
I 6656 o
I 6657 o
I 6658 o
I 6659 **
F 6660 **
I 6661 o
I 6662 o
700
500
500
500
I 6663 o
I 6664 **
I 6665 **
I 6666 **
500
I 6667 o
500
450
1400
700
500
1200
450
900
1400
500
600
I 6668 **
I 6669 o
I 6670 Bs
I 6671 **
1940-45
I 6672 **
I 6673 **
F 6674 o
I 6675 Bs
I 6676 **
I 6677 **
I 6678 **
500
I 6679 **
500
I 6680 **
I 6681 **
500
I 6682 **
500
I 6683 o
I 6684 **
500
500
500
I 6685 **
I 6686 **
I 6687 **
I 6688 o
500
600
500
I 6689 o
I 6690 o
I 6691 o
550
600
550
I 6692 **
I 6693 o
500
F 6694 Bs
600
F 6695 Bs
1300
I 6696 **
I 6697 **
1000
I 6698 o
Utrop
181-83. Nordkapp I på brev til Sveits stpl.
Nordkapp 31-7-37. Rek.etikett fra Skarsvåg og
logo fra Hamburg-Amerika linie. Ank.stpl. Bern
bak. Minimal rift h. side på 30-øren. (Merkeverdi
SK 1140).
181-83, 193-96. Prima rundstpl. serie Nordkapp I
og Nansen I. (SK 1380)
181-83, 213-16, 223-24. Nordkapp I+II og Haakon
1937 m/årstall. Tre praktfulle serier. (SK 1824)
181-83, 215-16. God rundstpl. kval. 2 og 5 kr del
av årstall. (SK 1580)
181-83, 216. Nordkapp I + kr 5.00 Haakon 1937
m/årstall. Pen kval. (SK 1515)
181-83, 223-24, 311-13, 415-17, 445-47.
Nordkapp I-V kpl. Rundstpl. kval. (SK 1869)
182-83, 193-96, 233-36. Pen rundstpl. kval. (SK
1432)
182-83, 194, 196, 216 m/årstall. Pen rundstpl.
kval. (SK 1650)
182-83. 194, 196. Pen rundstpl. kval. (SK 1280)
182-83, 260. 20 og 30 øre Nordkapp I og
Universitetet med del av førstedagsstpl. God
rundstpl. kval. (SK 1550)
183. 30 øre Nordkapp I i praktkval. (SK 1300)
183. 30 øre Nordkapp I. Prakt. (SK 1300)
183, 213-16, 223-24. Flere med årstall, inkl. 183
og 216. (SK 1340)
183, 213-16, 260. Universitetet på førstedagsklipp. Haakon m/årstall. (SK 1564)
183, 259. 30 øre Nordkapp I og Legion. (SK 1350)
183, 259. To pene merker av 30 øre Nordkapp I
og Legion. (SK 1725)
185-212. Kpl. Bjørnsson, Holberg, Nansen I og
posth./løve med vm. Inkl. 204b. God postfrisk kval.
(SK 2250)
185-96. Kpl. Bjørnsson, Holberg og Nansen, alle i
praktkval. (SK 1460)
196, 215-16, 224, 260, 261-63, 266-67, 271,
280. 12 forskj. bedre merker i god rundstpl. kval.
(SK 2010)
213-16, 217-19, 220-22x+y, 223-24, 229-32,
233-36. Syv kpl. postfriske serier. (SK 1289)
213-16. 8 serier Haakon 1937 i enkeltmerker, par
og 4-blokker. Alle pent rundstpl. med tidsriktig
årstall. (SK ca. 3700)
216. Vakker 4-stripe på klipp, stpl. OSLO 2.XI.39.
(SK 1500)
221x x2, 223-24 x3, 229-32 x3, 233-36 x2, 255-58
x2, 259. God postfrisk kval. (SK 2920)
229-32, 259-60. God postfrisk kval. (SK 1345)
255-58, 259, 260, 300-01. God postfrisk kval.
(SK 1342)
259. 4-blokk, med vakkert rettv. OSLO
FØRSTEDAGSSTEMPEL 1.8.41.
259. Par på lite klipp m/del av førstedagsstpl.
(SK 1400)
259-60. De to gode vennene 1941, i god kvalitet.
259 x3, 260. 3 stk. Legion + ett Universitetet i
prima, postfrisk kval. (SK 2475)
259-60. To pene postfriske merker av Legion og
Universitetet. (SK 1125)
259-60. To pene postfriske merker av Legion og
universitetet. (SK 1125)
259-60. To av hver. (SK 2250)
259-60. Legion og Univ. i bra kvalitet, et par små
produsjonsbetingede limanmerkinger inkl. lett pepper. (SK 1125)
259-60. Enkeltmerke Legion, samt Universitetet i
par. (SK 1575)
259, 260 x2. Legion og ett universitetet del av
førstedagsstpl. (SK 1600)
259-60, 261/93. Legion, Universitetet og V-merker
(- 266 og 272) Prima postfrisk kval. (SK 2160)
259-60, 266, 271, 289-92 + 100 og 216. (SK 2018)
259-60, 289-91, 300-01. 7 forskj. gode krigsmerker. (SK 1433)
259-60, 289-92. Legion, Universitetet og kronemerker m/V-overtrykk, prima postfrisk kval. (SK
1503)
259-60, 300-01. 259 og 301 med garantistpl. 260,
300 del av førstedagsstpl. (SK 1500)
259-60, 301. Alle del av førstedagsstpl. (SK 1325)
259-60, 319-25. Legion og Universitetet del av førstedagstpl. Landshjelp I, Skipsforlis og Gran med
tidsriktig årstall. 324 prakt Lillehammer 28.9.44.
God kval. (SK 1518)
259-63, 266-67, 271, 280-81, 290. Legion og
Universitetet + 9 bedre V-merker i god rundstpl.
kval. (SK 2235)
259, 300-01 x7 serier i 4-bl. og 3-stripe. (SK 1585)
259, 292. Legion med del av førstedagsstpl. 5 kr
”V” med årstall, 41. Pen kval. (SK 1525)
260. 4-blokk med vakkert rettv. OSLO
FØRSTEDAGSTEMPEL 2.9.41 på lite brevstykke.
260. 5-blokk med vakkert, nær rettv. OSLO
FØRSTEDAGSSTEMPEL 2.9.41 på brevstykke.
260. Fin 4-stripe Univ.
260. Prima postfrisk 4-blokk med arkmarg. (SK
1800)
260, 291-92. Begge V-merkene del av årstall.
(SK 1675)
200
500
700
500
600
500
550
600
500
600
500
500
500
550
500
500
800
500
600
450
1400
500
800
450
500
1000
550
450
900
425
425
750
400
600
600
650
700
500
500
600
500
600
800
500
600
700
850
550
575
500
77
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 6699 o
I 6700 o
I 6701 o
x 6702 **
I 6703 o
I 6704 o
I 6705 **
F 6706 **
F 6707 **
F 6708 **
F 6709 **
F 6710 **
F 6711 *
F 6712 *
F 6713 o
F 6714 o
F 6715 o
F 6716 o
F 6717 o
F 6718 o
F 6719 o
F 6720 o
F 6721 o
F 6722 o
F 6723 o
F 6724 o
I 6725 o
I 6726 o
I 6727 **
I 6728 o
I 6729 o
I 6730 o
I 6731 o
I 6732 Bs
I 6733 o
I 6734 o
I 6735 o
Etter krigen
I 6736 **
I 6737 **
I 6738 **
I 6739 Br
I 6740 Br
I 6741 **
I 6742 **
I 6743 **
I 6744 **
78
Utrop
261-63, 265, 267, 268a, 269. Alle i 4-blokker. God
kval. (SK 1884)
261-63, 266-67, 271, 281, 291-93, 300. De fleste
m/årstall, inkl. 291-92. Quisling m/garantistpl.
(SK 2350)
261/73, 274/93. Mangler 272 og 281, mange m/
årstall, inkl. 291-92. (SK 2700)
261/93. Lott inkl. prima 272 m/sign. FCM på baksiden. Mangler kun 266 på kpl. V med og uten vm. i
god postfrisk kval. (SK 4237)
261/93. Mangler kun 264 og 272 på kpl. ”V”.
Mange med årstall. (SK 2720)
261/93. V-merker, mangler kun 272 og 281 på kpl.
Mange med årstall, inkl. 291-92. (SK 2670)
261/329. Krigsmerker, mangler kun 272 på kpl. i
perioden. Oppsatt på nøytrale ark. (SK 1638)
272. 50 øre V m/vm. Prima postfriskt merke, sign.
på baks.
272. Pent postfriskt merke.
272. Prima merke med sign. Moldenhauer.
Gammel attest fra 1973 medfølger. (SK 3200)
272. 50 øre V m/vm. Prima merke m/attest Finn
Aune. (SK 3200)
272. 50 øre V m/vm. En litt kort hj.tg, garantistpl.
A. Berntsen. (SK 3200)
272. Tydelig vm. 2. Litt gult i limet. Lett hengselspor.
272. Lett hengselrest, og lett ukjent sign. på baksiden. (SK 1500)
272. 50 øre ”V” m/vm. 2. Merket er med sign.
(SK 4200)
272. 50 øre V m/vm. Høyre merke fra delt
parstykke med sidev. perfins ”DUE”. RARITET
med perfins på dette merket. Attest Enger fra
2008, som heller ikke kan huske å ha sett dette
tidligere. En ubetydelig svak utglattet brekk i to
tagger oppe kommenteres.
272. 50 øre V m/vm. Prima merke fra loddrett
par stpl. PORSGRUNN 20.2.42, erklæring FCM.
(SK 4200)
272. Del av ekeløvstpl. Attest fra 1991 v/FCM.
Pent merke med sign. (SK 4200)
272. Merke med del av ekeløvstpl. Gammel erklæring fra FCM. (SK 4200)
272. Merket med del av (Ki)rkenær i (Solør), noe
smuss i hjørne 2, ellers bra kval.
272. Sidevendt OSLO 2-9-41, fotoattest Aune,
prima.
272. Tydelig vm. 2. Del av toringsstpl. (SK 4200)
272. Tydelig vm. 2. Del av toringsstpl. som berører
overtrykket. (SK 4200)
272. Tydelig vm. 2. Liten del av (S)KIEN som
berører ”V”. Prima merke. (SK 4200)
272. Vakkert merke med garantistpl. ”EKTE FCM”
på baksiden. (SK 4200)
272. Vakkert merke med sign. FCM. Gammel positiv erklæring fra 1991. (SK 4200)
274-93 kpl. ”V” uten vm. Mange m/årstall, inkl. kr
2.00 og kr 5.00. (SK 1973)
274/329. 26 forskj. med tidsriktig stpl. mange med
årstall. Bl.a. 13 V-merker, Quisling, Frontkjemper,
Landshjelp I+II og krigsforlis. (SK 1830)
289-92. Fine merker i 4-blokker med marger.
(Oppgitt SK 1512)
290-92. Høyverdier V med tidsriktige stpl., kun 2 kr
med tydelig årstall. Bra kvalitet. (SK 1325)
292. 5 kr V med omv. del av Oslo-stpl., dog med
tydelig årstall 41. (SK 825)
292. Fint vertikalt par stpl. FAGERNES 26-11-41.
(SK 1650)
292. Pen 5 kr med sidev. ...ØRA med full dato
17.XI.41. God kval. (SK 825)
300-01, 306. 4-bl. serier Quisling og Rikstinget førstedagsstpl. på brevklipp med ett sentralt stempel
på hver blokk. (SK 1600)
319-21, 322-24. 4-bl. serier Landshjelp I og
Krigsforlis i prima kval. Landshjelp I med vakkert
OSLO FØRSTEDAGSSTEMPEL 10.11.43. (SK
1320++)
319-21, 326-29. Landshjelp I+II i prima 4-bl.
serier. Landshj. II med rettv. sentralt plassert
RAUDEBERG 1.XII.44. Førstedag. (SK 1460++)
322-24. Krigsforlis med rettv. stpl. OSLO 20.5.44
(1. dag), nær fullstpl. Alle sign. Enger.
LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie A, prima
kval. (SK 1400)
LYKKEBREVET. Alle tre tallonger, serie A, prima
kval. (SK 1400)
LYKKEBREVET, serie B. Alle tre tallonger.
LYKKEBREVET på brev, alle tre tallonger, serie B.
Som vanlig en svak brett over brevet.
LYKKEBREVET. Kpl. serie B på ubrukt flyktningskort stpl. 10.8.64. Har ikke vært brettet om kanten
på kortet. Bra kvalitet.
330/965. Samling med mange postfriske merker
i perioden. Bl.a. NK 352-53, 394, 397, 402, 409,
415-17, 428-30, 466, 472. (Oppgitt 8345)
342/484. Tilleggsmerker i fireblokker komplett
1945-60, toppkvalitet. (SK 5120)
350-414 kpl. + 259 Legion. Prima postfrisk kval.
(SK 3330)
350-53. Haakon i fireblokker med marg, prima.
(SK 2692)
600
700
800
1700
700
700
Obj.nr.
I 6745 **
I 6746 *
I 6747 **
I 6748 **
I 6749 o
I 6750 **
450
I 6751 **
1500
I 6752 **
1500
1500
I 6753 o
1500
1200
I 6754 o
700
I 6755 **
600
I 6756 o
1700
F 6757 **
2000
F 6758 **
I 6759 **
I 6760 **
2000
1700
1700
1000
1500
1700
1700
1700
1700
1700
600
500
400
475
350
500
350
550
500
500
I 6761 **
F 6762 **
I 6763 **
Utrop
350-53, 407-09, 415-17, 428-30, 445-47, 469-73,
483-84. 7 litt bedre postfriske serier i perioden
1946/1960.
350-438. Kpl. på to innstikkort. (HK som ** 3319)
353 og 472 i prima 4-blokker. (2860)
354-58, 393-403, 407-09 x2, 415-17 x2, 445-47,
518-29. 431-38, (357x2) God postfrisk kval.
Oppsatt på 4 innstikkort. (SK 3150)
386-87, 407-09, 415-17, 428-30, 445-47, 479-80,
483-84, 485-89. 8 gode serier fra 50/60-tallet i god
rundstpl. kval. (SK 1450)
386/483. Lott attraktive utgaver etterkrigs: bl.a.
Haakon småformat, Nordkapp IV-V og OL. God
kvalitet. (SK oppg. 1865)
388/638. Posthorn, Haakon og Olav i fireblokker
komplett 1950-69, toppkvalitet. (SK 11.180)
407/84. OL, Norwex, Blomster og Flyktning i **
4-blokker. 4-5 merker har minimale kv.bem. (disse
regnet 50%), de øvrige i prima kval. (SK ca. 2300)
409, 415-17, 428-30, 445-47, 480, 484. Nk 484
pent stpl. OSLO 31-6-60. De andre merkene er
hjørnestpl. (SK 1102)
415-17, 445-47. Nordkapp IV+V. To vakre 4-bl.
serier sentralt stpl FREDRIKSTAD x 3, STAVERN
x 2 og OSLO. (SK 1828)
415/84. Nær kpl. på halvplansje. Mangler kun NK
439-40. God postfrisk kval. (SK 2560)
428-30. Vakker 4-bl. serie med førstedag utstillingsstpl. (SK 1800)
432 II. 35 øre Haakon type II, prima. Det medfølger en pl. I.
432 II. 35 øre Haakon fra siste trykning. Meget
sjeldent merke å finne postfriskt! (SK 1000)
453-73, 518-29, 636-38. 3 gode serier i god postfrisk kval. (SK 1604)
453-73, 479-80, 483-84, 485-89, 518-29. 5 kpl.
bedre postfriske serier. (SK 1760)
806-11. Alle papirtyper i fireblokker. (SK 1676)
941 II. Prima merke (SK 1200).
1316-17y. 4-blokk m/fosforescerende papir. (SK
700)
I 6764 **
6765 **
29A. Bra kvalitet. (SK 1300)
43/56. Dublettlott med over 50 stk. på Visirark,
inkl. 2 automathefter. (Oppgitt SK 2475)
6766 **
43/87 + 42. 28 ves. ulike hefter 1975-95 + 7 automathefter 1966-75. (Oppgitt ca. 3300)
6767 **
43/119. Kpl. sekvens unntatt nr. 47 i prima kval.
Pål. 2183,-, liste vedlagt.
6768 **
43/139. 98 ** hefter 1976-2005. Mange ulike
jevnt fordelt over hele perioden, noen dubletter.
Pål. 3318,-.
I 6769 **
43/158. Varioalb. med ca. 120 hefter 1976-2009
(!), nesten bare ulike. Meget fin og ryddig samling,
pål. 4575,I 6770
63 II. Egner med den gode tagging type II.
I 6771 **
86y. Torghatten på vanlig papir - de 4 forskjellige
kombinasjoner. (SK 2240)
6772 **
Varioalb. med 133 hefter fordelt på 45 ulike. Få
fugler, og mange fra slutten av 1990-tallet/beg.
av 2000-tallet. Oppgitt pål. ca. 5000,6773 **
Dupliserte hefter før 2002 i eske. (Pål. verdi 4581)
6774 **
Parti ca. 1996-2008 i rødt Varioalb. m/kassett, inkl.
ganske mange av den nye typen med A-merker.
Pål. ca. 3400,-.
6775 **
Duplisert parti med nyere hefter, inkl. noen få automathefter. Pål. 3445,-, + 10 hefter stemplet.
6776 **
Dupliserte hefter 2002-09, pål. verdi kr. 3300,-.
6777 **
Ca. 75 ** hefter fra 1980 til ca. 2000, duplisert,
oppgitt pål. 1900,-.
6778 **
Div. dupliserte fra 80-årene, pål. 2139,-.
6779 o/** Samling ** montert i SAFE DUAL album, pål. verdi
1606,-. I tillegg 11 stemplede.
6780 o
Dupliserte stemplede hefter ca. 1980-2009, 188
stk.
6781 o/** Innstikkbok med noe duplisert materiale. Postfriske
for 1274,-, samt stpl. materiale for 778,- + to hefter
Åland med ender.
Automathefter
AH 1. A2. Prima. (HK 1900)
AH 2A. Prima. (HK 1100)
AH 3, A1. Prima. (HK 1100)
AH 14 A-H. Kpl. alle 8 hefter. Prima. (HK 1400)
500
I 6786 o
600
450
I 6787 o
76 Bh2 x2, Bh3 x2, Dh2, Dh3. Alle med perf.hull i
margen. (SK 3900)
76 Bv2 og Bh2 + BB2 par (Bv2/Bh2) Alle med perf.
hull oppe. (SK 2250)
99, 100, 102, 103, 145. Kpl. heftemerker med alle
beskjæringene + 100 Bv/bh par og 145 Dvn/Dhn
par. (SK 1792)
99, 102. Begge i 6-bl. 5 øre vakkert sidev.
HARSTAD 18.VII.24. 15 øre skjevt beskåret v.
side, sidev. TRONDHEIM 3.3.39. (SK 1340)
99/103 + 145. 23 stk. enkeltmerker + 4 par. Bra
kval. (SK 1700)
99 x12, 100 x16, 102b x12, 103 x13. Inkl. 15 par,
herav 103 Bv/Bh par, og Dvn/Dhn par x 2. Pen
kval. Oppsatt på to monteringsark. (SK 5950)
500
400
900
800
900
600
Heftemerker
I 6788 o
I 6789 o
I 6790 o
I 6791 o
Obj.nr.
Portomerker
Utrop
I 6792 Br
400
600
750
500
500
1800
700
300
600
1. Postkort frankert med 2 øre NK 97 og 1 øre
portomerke, brukt som frimerke! Adr. til Tromsø.
Svakt stempel Ten(nes?). Litt rust ved taggene.
Fint nyttårskort fra 1912.
I 6793 Br 1 x2. Par av 1 øre brukt som bygdeporto på postkort stpl. RAUDEBERG 27.IX.14. Godt hjemstedsobjekt i pen kval.
I 6794 **
1, 8a+b, 9x2, 11, 15, 17-18. God postfrisk kval.
(SK 1850)
I 6795 o
1-18. Kpl. inkl. 3aX, bX, c, 9x, ya,yb. Begge
grovtg. 20 øre pene. God kval. (SK 2900)
I 6796 o
1-18. Kpl. sekvens i hovednummer. Nr. 6 m/brett
og 16 m/rundt hj., ellers ves. prima kval. med ett
stpl. (Oppgitt SK 2277)
I 6797 o/**/* 1/18. Lott med ca. 200 portomerker i litt blandet
kval. Bl.a. PM 2 x4, 3 x8, 4 x4, 6, 7 x2, 13 x6, 16
x6, 17 x2. Med er også 4-blokker av PM 8a, 9yb,
11a. Medfølger 13 stolpemerker hovedsaklig fra
20mm-utgaven. (SK ca. 9000)
6798
Utgår.
I 6799 **
5X, 8-9, 11, 13-15, 17-18. 9 forskj. postfriske portomerker i god kval. (SK 2009)
200
250
700
1000
600
1000
700
750
600
600
500
500
500
500
500
250
Frimerkehefter
Frimerke-/motivhefter
I 6782
I 6783
I 6784
6785
250
400
650
500
750
1100
1700
2250
900
500
2500
2000
1750
1700
1600
1000
900
700
F 6800 **
6. 20 øre grovtg. ”at betale” 1897. Luksusmerke
10000
postfrisk. Attest Aune.
6x (liggende vm.) og 7. To bra merker, det siste +
600
liten bue. (SK 1700)
I 6802 *
6y. 20 øre blå Central, grovtg. God tg. Sentr. h/o.
500
(SK 1275)
I 6803 o
6-7. Grovtaggede merker med ett rundstpl., rel.
500
bra kvalitet. (SK 1300)
400
I 6804 o
6-7. To greie merker i noenlunde normalkvalitet,
det ene med blekkannullering, den andre kanskje
noe slitt tagging? (SK 1300)
500
F 6805 *
7. 20 øre grovtg. Knudsen. Letth. og pent merke
med taggingsvariant 2, sentr. h/n. Vanskelig ubrukt
merke. (SK 1275)
750
I 6806 **/* 13-18. Kpl. serie ”å betale” i hovednummer. 40 øre
er meget letth., de øvrige er ** og 100 øre vurderes som prakt. (SK 2443)
I 6807 **
13-18. Serie der 10 øre har rundt hjørne, og 100
400
og 20 øre kort tagg.
500
I 6808 o
17. 200 øre i fin 9-blokk med Kristiania PPE rammestpl. 1924. Fin sentering på merkene, enkeltvis:
SK 1530.
1000
I 6809 o/Bs T-stempler. Godt parti på innstikkark med masse
ulike stpl., NK-nummer, og dels enheter. Et par
100 merker, mye i bra kval.
I 6810 o
256 merker med ”T”-stempel på 4 store A-4
500
plansjer.
500
I 6811 o
Portomerker i antall på dobbeltplansje, noen grønne ”å”, men ves. ”at” inkl. mange 20- og 50-ører.
Mange merker med stpl. av Tollpostavd. i Oslo.
Mye i bra kvalitet. (oppg. SK 2450)
I 6812 o/**/* Samling på plansje, inkl. 100 og 200 øre letthengs100
let, også noen tjeneste på baksiden. GI BUD.
I 6801 o
Returmerker
F 6813 **
F 6814 *
F 6815 *
F 6816 *
600
F 6817 *
600
F 6818 o
F 6819 o
900
500
500
500
1500
900
650
500
F 6820 o
F 6821 Br
I 6822 *
I 6823 *
I 6824 (*)
I 6825 *
F 6826 o
F 6827 **
500
2000
F 6828 **
F 6829 **
F 6830 **
1y. Postfriskt merke i utsøkt kvalitet!
1y. ”Som ubesørget”. Rosa lilla papir. Letthengslet,
sentr. ned. (SK 1525)
1y. ”Som ubesørget”, rosalilla papir. Letthengslet,
sentr. v/n. (SK 1525)
1y. ”Som ubesørget”. Rosalilla papir. Svak hor.
bøy. Velsentr. (SK 1525)
1y. ”Som ubesørget” på rosalilla papir.
Letthengslet, sentr. h/n. (SK 1525)
1y. Del av CHRISTIANIA 8.VII.86, noe uren tg./
korte tg. nede, sentr. h/o. (SK 3800)
1y. ”Som ubesørget” på rosalilla papir. Prima
merke stpl. CHRISTIANIA, sentr. h/n, meget god
tg. (SK 3800)
1y. ”Som uindløst” på mørk grønt papir. Stpl.
med stor del av CHRISTIANIA, meget god
sentr. og bra tg. (SK 6100)
1y. ”Som ubesörget” med rosalilla papir på konv.
stpl. CHRISTIANIA og sendt til Throndhjem, bra
kval.
1y, 2y. 1y med et par tg.anm., samt noe matt i
limet. (SK 2335)
1y, 2y. Begge med ”fettflekk” fra hengsel. OK
lukefyll. (SK 2335)
1y, 2y. Begge u/lim. (SK 1175)
2. Frisk og letth. ”Som uindlöst” (SK 825).
2x. ”Som uindløst”. Mørk grønt papir, blekkryss. Et
par småfeil. Pent utseende. (SK m/feil 2650)
2y. ”Som uindløst”. Postfrisk merke med ø. marginal. Sentr. h/o. (SK 1625)
2y. ”Som uindløst” Pent postfrisk merke. (SK 1625)
2y. ”Som uindløst” på lys blågrønt papir. Sentr.
h/o. (SK 1625)
2y. ”Som uindløst” på lys blågrønt papir. Sentr.
v/o. (SK 1625)
2000
600
600
500
600
750
1500
2500
2000
600
500
500
350
1000
650
650
650
650
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 6831 **
F 6832 **
I 6833 **
F 6834 o
F 6835 **
Utrop
2y. ”Som uindløst” på lyst blågrønt papir. Postfriskt
merke med venstre marg, sentr. opp, meget god
tg. (SK 1650)
2y. ”Som uindløst” på lyst blågrønt papir. Prima
postfriskt merke, sentr. h/o, meget god tg. (SK
1650)
2y. ”Som uindlöst” på lyst blågrønt papir. Noen
flate/korte tg. nede, men praktfull gummi og sentr.
(SK 1625)
2y. Del av CHRISTIANIA 1885, brett på nedre h.
hj.tg., sentr. v/o. (SK 3900)
2y v1. Variant ”Som ubesørget”. Prima postfriskt
merke med nedre marg, sentr. h/n, meget god tg.
(SK 5000)
Tjenestemerker
I 6836 o
1-116. Spesialsamling med enkeltmerker, striper,
par, 4-blokker og større enheter på monteringsark
i perm. Bl.a. mange bedre Solkors og TM 92x14.
Meget god kval.
I 6837 **
1/137. 118 forskj. på 3 store Visirark med bl.a. 14,
48-58, 92, 136 m.m. + 7 portomerker.
6838 o/**/* 1/137. 16-siders dublettlagerbok stappfull av
merker, noe uryddig oppsatt, men bra besatt over
hele perioden. (Kun ett TM 92 hengslet) Flere
luxstpl. sett.
I 6839 **
1-137. En liten innst.bok med kpl. sekvens i
hovednummer. Stikkprøver tyder på prima kval.,
inkl. prakt, med unntak av nr. 17 som har en rift
(regnet 20%). (SK ca. 5000 etter billigste nyanse
og normalkval.)
I 6840 o
1-137. Kpl. sekvens i hovednummer på innst.
kort, inkl. flere fullstpl./prakt/lux. Noen av Solkorsmerkene har tvilsomme stpl., men den tekniske
kval. virker gj.gående god. (Oppgitt SK ca. 2700+)
6841 o
1/137. Mangler kun TM 6 på kpl. inkl. flere
b-nyanser, montert på selvkomponerte sorte ark.
Bra kval.
6842 o/**/* 1/137. Mengder med TM i ringperm med større
enheter, blokker, striper og enkeltmerker, mye
postfrisk, men en del med limskader. Også litt PM.
6843 o/**/* 1/137. Tykk innstikkbok med hundrevis av merker,
bl.a. en del pene stpl. Med er også rundt 100
stk. PM.
I 6844 **
4/106. Ca. 50 ulike 4-bl. på 2 dobbelplansjer, inkl.
flere velsentr. ”lange”, Solkors og mellomgode fra
1955/68-utgaven. Også PM 8 i 4-bl. m/marginal
”Mai-1920”. (SK over 3000)
I 6845 o
6a,b,c. 40 øre i alle tre nyanser. (SK 1628)
F 6846 *
6b. 4 øre tjenestemerke i grønnlig blå nyanse med
minimal hengselrest. Attest Aune. (SK 3700)
650
650
400
800
2000
Obj.nr.
Gamle brev
I 6864
I 6865
1500
900
500
I 6868
I 6869
I 6870
I 6871
700
700
850
CHRISTIANIA 2-11-73 på pent helbrev til
Bragnæs.
Helbrev datert 23/2 1837 og sendt til ”Directionen
for Canalen”, Tønsberg, underskrevet WEDELJARLSBERG. Portopåtegning ”22 18” på baksiden. Krever nærmere undersøkelse.
200
Brev fra Kirke- og Undervisningsdepartementet
stpl. CHRISTIANIA 20.3.1854 i blått og sendt til
Moland. Inneholder meddelelse om arveprins Carl
Oscar Wilhelm Fredriks død og befaling om tiltak i
norske kirker i forb. med dette. Bl.a. skal en bønn
(som også er vedlagt i 2 eks.) leses. Et meget
velbevart, dekorativt og interessant brev.
HAMAR 17-5-1852. Betalt helbrev til Stockholm
med grønt Hamarstempel. (NK 2500)
KONGSVINGER 23-7-1853. Blått prefrim på brev
til Christiania. Også påskrevet ”Kvinger” + ”hastende”. Ank.stpl. Christiania samme dag.
MOSS 23-8-1853 i blått på brevomslag til
Wänersborg. Rift i øvre del. (NK 1000).
THRONDHJEM 19-10-1852 (type 1 II) på
portofri sag fra Inderøens Fogderie, håndskrevet ”STEENKIER 15/10-1852” til Den Norske
Regjerings Finans og Told Departement.
Karteringer 16 og 28.
THRONDHJEM 21-1-1850 på portofri sag.
Brevomslag håndskrevet ”Leer 19/1-1850” til Den
Norske Regjerings Finans og Told Departement.
Kartering 44. Flott lakksegl fra Stør- og Værdals
Fogderie.
500
Frimerkeløse brev etter 1855
I 6872
I 6873
I 6874
I 6875
650
2500
I 6877 Br
I 6878
I 6879 Br
500
1000
400
300
500
250
BODØ 13-2-1869 på portofritt brevomslag til
Vadsø sidestpl. TROMSØ og VADSØ. Pen kval.
KVÆDFJORD 16-10-1866 på portofritt brevomslag
til Vadsø sidestpl. TROMSØ og VADSØ. Pen kval.
RØDØ (Nordland) 28-10-1864 på portofritt brevomslag til Vardø sidestpl. TROMSØ og VADSØ.
Vakkert brev.
SKJÆRSTAD 28-6-1866 på portofritt brevomslag
til Vadsø sidestpl. TROMSØ. Pen kval.
200
7 brev fra Tyskland og Danmark til MANDAL
1838-61.
DANMARK. Helbrev fra Aarhus 10-4-50 til Bergen
via Helsingør og Helsingborg (NK 1500).
RUSSLAND. Brev med 3 og 7 kop. på brev til
Lund pr. Chr.sand 1895. Med innhold. Ank.stpl.
bak. Små tg.anm. pga. perifer plassering.
RUSSLAND. Sensurbrev til Norge 1915 fra
Petrograd. med MI 96 og 99, 1+1 og 10+1 kop.
Uvanlig.
500
Brev fra utlandet til Norge
I 6876 Br
Obj.nr.
250
300
Felt-, Sensur- og Krigspost
Norsk Feltpost
I 6906 Br
I 6907 Br
750
I 6908 Br
250
I 6909 Br
500
I 6910 Br
I 6911 Br
I 6912
7500
700
1200
600
500
1400
600
600
100
400
750
600
600
450
450
400
400
I 6913 Br
F 6880 Br
AALESUND 6. 3 øre rød på ekte lokalbrev stpl.
31.12.1885. Noen tg.anm. pga. merkets plassering. Sjelden.
F 6881 o
AALESUND 6. 4-blokk stpl. siste dag 30.6.91.
I 6882 (*) AASGAARDSSTRAND FOD POST. Fem forskj.
merker. Ustpl. uten lim.
I 6883 **
ARENDAL 7, 9, 10 (Schøyen/Aune). Et helark,
64 stk. av hver valør. 2-øren er nærmest splittet i
perforeringen på midten. (8960)
I 6884 **
ARENDAL 9-10 i postfriske fireblokker. 12 av hver.
(Schøyen/Aune 3840)
F 6885 **/* ARENDAL 10. Ustpl. 4-blokk, der de to venstre
merkene er utagget. De to høyre merkene er
postfriske.
I 6886 Br HAMMERFEST 2. 2 øre grå påsatt dobbelt ”korrespondencekort” og stpl. fiolett Hammerfest Bypost,
ellers ubrukt.
I 6887 o
SPITSBERGEN. 10 øre 1905, vandrende isbjørn
i skjold. Stpl. BELL SOUND 16-8-07 (+200). Pent
merke. Liten del av stpl. nr. 2. (Schøyen/Aune 800,
merke + stpl.)
I 6888
TROMSØ 4. A1-A8. Komplett 2 øre 1882 med alle
9 taggingsvariasjoner: 4-sidig, 4 forskj. utaggede
en side, og 4 forskj. utaggede 2 sider. Montert som
”9-blokk” (940).
x 6889 Br TROMSØ 8. Singel på ekte bruksgått postkort.
Dessuten et fint motiv av D/S ”Bastø”.
I 6890 o
TROMSØ. Lott: 7 stemplede merker. 2, 8 og 25
øre. Var. kval.
F 6891 *
TRONDHJEM 1 i ustemplet 4-blokk. Sjelden.
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
FELTPOSTSAMLING. Over 40 brev, klipp og
frimerker med mange ulike feltpoststpl. Samlingen
begynner med et medtatt brev frankert med Nk
53 VI annullert med FELTPOSTKONTORET NR.1
(Gardermoen). Mange brev med særstpl. Gi bud!
GIMLEMOEN FELTPOSTKONTOR NO. 8. Her
er kort, brev og frimerker fra Gimlemoen. Bl.a. tre
pene postkort.
TRANDUM, PORSANGERMOEN,
LAHAUGMOEN, AFNE-KOLSÅS. Rundt 22 brev,
rek.brev, kort og frimerker. Lotten inneholder fire
rekommanderte sendinger.
TROMØYA, BARDUFOSS, RYGGE, SOMA.
Rundt 20 brev, rek.brev, kort og frimerker fra
området. Bl.a. et brev med etikett ILBUD EXPRES
tilknyttet Soma feltpost.
Sensurpost 1940-45 fra/i Norge
Diverse samleområder Norge
6b. 4 øre tjenestemerke i grønnlig blå nyanse
med luxus sentrering, tagging og lim. Attest
Aune (SK 10000 som prakt).
I 6848 **
9/17, 22. 7 ** merker (SK 2479) + nr. 18 *.
I 6849 **
9-20. Kpl. Offentlig sak I 1933. 25 øre -2tg. er ikke
regnet. (SK 3100)
I 6850 **
9/20. 7 ulike lange, samt 29-137 kpl. i god postfrisk kval. (SK 1950)
6851 o/**/* 9/137. Samling på albumark, ett til flere av hver. +
noen portomerker. Mest o/*.
I 6852 **
12, 14, 17-18. 10, 20, 40 og 60 øre Off.sak I 1933
i praktkval. (SK 3550)
6853 **
21/137. Nær kpl. på albumark, inkl. 92, 111, 136.
(SK ca. 2200)
6854 **
29-74. Kpl. i ** 4-blokker etter hovednummer,
kval. ser bra ut. Innsatt i rød Varioalb. m/kassett.
(Oppgitt SK 2736)
F 6855
41. Luxus OSLO 4-7-44 på 7 øre solkors.
I 6856 o
48-58. God serie Solkors med seks merker gar.
stpl. FCM (to øvre rad på inet-foto). To av de
andre fullstpl. (SK 1000 +)
I 6857 o
49, 51, 53-56. Alle i 4-bl. Stpl. SKØYEN x3 og
OSLO x3. 1942, 43 og 44. (SK 2944)
I 6858 o
53-54. 25 og 30 øre Solkors, stpl. OSLO 1.5.45.
(SK 1760)
6859 **
Dublettlott på 7 Visirark, mest 1955/82, inkl. 92 x2.
Vesentlig 8-bl. (SK 2400)
I 6860 o/** Dublettlott på 4 plansjesider, hvorav to med postfrisk og to med stpl. herav flere bedre solkors. (SK
ca. 2500, herav 1500 for postfrisk. )
6861 **
Samling ** 1926/82 på egenmonterte ark, 6 ulike
mellom nr. 1 og 28, ellers bl.a. nr. 75-137, kval. ser
bra ut. (Oppgitt SK 1800)
I 6862 o
Dublettparti med få bedre, og vekt på perioden
fom. TM 59. Dog ugjennomgått og kun rundstpl.
merker. (ex-Zamojski)
I 6863 o/**/* Nær komplett, og dels utbygd samling på små og
store plansjer. Dels praktstpl., dels fireblokker. Det
meste er stpl., men deler av Solkors er ustpl.
Utrop
TRONDHJEM 36 bU. Utagget 28-blokk 8 øre uten
lim (som utgitt). Ett merke defekt. (kat. 3500)
I 6893 (*) TRONDHJEM 37 bU. Utagget 28-blokk 16 øre
uten lim (som utgitt). (kat. 2800)
I 6894 (*) TRONDHJEM 40 bU. Utagget 9-blokk 4 øre uten
lim (som utgitt). (kat. 250 pr stk.)
I 6895 **/* TRONDHJEM 42-43U i 6-blokk og 44-45U i
4-blokk. Utaggede blokker. Hengselspor i øvre
merker. Rift i ett mrk. i blokken med 2 øre blå.
I 6896 **
TRONDHJEM 51 IIU. Helark á 100 merker 2 øre
utagget. (S/A 100 kr pr. stk.)
I 6897 **
TRONDHJEM 51 IIU og 52. Utaggede 6-blokker 2
og 4 øre postfriske.
I 6898 o
TØNSBERG. 1 øre bypostmerke i stort format 6x8
cm. Reproduksjon? Gi bud.
F 6899 Br TØNSBERG 6A på trykksak fra Tønsbergs
Fragtassuranseforening.
I 6900 **
TØNSBERG 9. 10 øre rød. Variant: Utagget horisontalt. Postfrisk vertikalt par.
F 6901 **
TØNSBERG 9. 10 øre rød. Variant: Utagget
horisontalt. Postfrisk 4-blokk med nedre marg.
Hj.brekk i margen.
I 6902
VARDØ 4. 10 øre på postkort stpl. Nordkapp
24-VI-10. Et Tromsø bypostmerke nr. 13 er påsatt i
ettertid. Kortet med motiv: båt ved Nordkapp, kv. 2.
I 6903 o/* Samling på hjemmelagde albumblader
med 81 merker fra 17 steder i Norge. De
fleste merkene er ubrukte, noen få stpl. fra
SPITSBERGEN. Inneholder bl.a. en ubrukt konvolutt fra HOLMESTRAND, 2 ubrukte brevkort fra
KRISTIANSUND, en 15-blokk (**/*) fra DRAMMEN
og to 12-blokker fra BERGEN (**/*, tg., utg.).
(Oppgitt etter billigste nyanse ca. 12000, Schøyen/
Aune).
I 6904
Lott 5 klassiske forfalskninger: Christiansund,
Drammen og Bergen.
I 6905 *
Plansje med 80 bypostmerker. De fleste ubr.
200
Bypost
F 6847 **
I 6892 (*)
Prefrim
I 6866 Br
I 6867 Br
500
Utrop
Diverse gamle brev
1500
600
2000
500
250
I 6914 Br
I 6915 Br
2000
100
I 6916
500
500
400
350
1500
500
1000
I 6917
I 6918 Br
I 6919
3 konv. via Oslo-sensuren til Danmark 1941-1944,
2 med blandingsfrankatur og ett med sett krigsforlis FDC.
ALGERIE. Brev fra Bergen 24-8-42 til mannskap
på ”John Knudsen” som ble internert i Alger. En
del av mannskapet ble overflyttet til M/S ”Medina”
som brevet er omadr. til. Denne båten lå i Oran,
derfor stpl. Oran på baks. 30 øre porto. Flere
tg.anm. Uvanlig.
ARGENTINA. Luftpostbrev stpl. Oslo Tøyen
20-10-41 til Argentina, påsatt tilleggsfrankering 20
øre som er stpl. Bureau Amb. Oslo-Ed II 29-X-41.
(Tils. 240 øre porto). Altså sendt med jernbane til
Berlin, stpl. der 30.10.41 og ank.stpl. Buenos Aires
og Olivoss Argentina 18. Nov. 41. Tysk sensurstripe og stempler. Noen tg.anm. Bra luftpostbrev.
Brev stpl. BRØNNØYSUND 25-11-41 til fange i
Akershus Landsfengsel, Oslo med håndskrevet
sensur på baksiden! Uvanlig.
Brev til Mjøndalen fra Fpnr 04627a (=Inf. reg. 340,
Stab Bodø-Fauske), stpl. 21.10.42 og en rød ring
med ”FN” (passeringsstempel). Uvanlig.
DANMARK. Express/luftpostbrev stpl. Trondheim
2-2-42 fra dansk OT-arbeider (se avs.) med
filatelistisk frankering (Snorre, Haalogaland og
Redningsselskapet). Tysk sensurstripe og ank.stpl.
København bak.
FELDPOST. 11 stk. Portofreie Dienstsache,
ca. 1943-44. Mange forskj. stempler. Bl.a.
ett fra Marineintendanturet i Oslo ett fra
Kriegsmarinewerft Trondheim. Bra kval.
RETUR Postsambandet Brutt. Stempel på postkort fra Aurdal 6-XII-41 til USA. Tysk sensurstpl.
Morsomt julekort av G.Elind.
Trondheim. 6 kuverter fra dansk arbeider sendt til
Danmark, 5 med nøytral banderole og ”Geöffnet
t”-sensurstempel alle 1941 samt ett fra 1942 sensurert i Oslo. Godt lott.
TYSKLAND. Brev fra Drammen 4-12-41 med
rødt linjestpl. ”Feldpostprüfstelle” adr. til Hamburg
med 35 øre porto. Noe slitt i øvre kant. Tg.anm.
Uvanlig.
Sensurpost 1940-45 til Norge
I 6920
4 brev fra Danmark 12.12.44-våren 1945 alle til
Sarpsborg: to med ”Ak”-gjennomgangssensur, et
med dansk P&T-sensur og det siste med dansk
”Sønderborg”-sensur ”Zensurstelle K” og den
sjeldne lukkeremse ”Zensurstelle K”.
750
500
250
1000
2000
500
100
2000
400
600
150
1800
500
250
100
100
100
100
300
400
400
400
500
400
400
250
1500
400
400
79
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 6921
I 6922 Br
I 6923
Utrop
AUSTRALIA 1940. Brev til Arendal oktober 1940
med australsk og tysk sensurstripe og tyske sensurstpl., + ank.stpl. Arendal 10.10.40. Rift i nedre
del av konv. Meget uvanlig!
Studentbrev fra feltpostnr 48524 H med
SS-sensurremse og stpl. Brevet med innhold som
er datert 13-2-44.
ØSTFRONTBREV fra norsk SS-offiser, sendt
fra Feldpostnummer 32878 B, stpl. Feldpost b
12.7.43. Sensurstripe bak.
Etterkrigssensur
I 6924 Br
x 6925 Br
I 6926 Br
337. Brev 40 øre Londonmrk. stpl.
FELTPOSTKONTOR Nr. 20 15-5-45 i blått.
Sensurstripe og stpl. Feltpost Nr 634. Dette stpl.
var i bruk i kun et par dager ved legasjonen i
Stockholm. Bra kval.
KONTROLLstempel med håndskrevet nr. med
blyant og postkontroll maskinstpl. på konv. fra
Stockholm S:t Eriks Mässan 31.8.45 til Oslo.
Uvanlig.
SVERIGE. Brev fra Tromsø 12-VI-45 med ovalt
sensurstpl. ”Kontrollert - nr 28” + brun sensurremse. Skadet 20-øres frimerke. Uvanlig.
Diverse krigspost
I 6927 Br
I 6928
I 6929 Br
I 6930 (*)
I 6931
I 6932 Br
I 6933 Br
I 6934
333-38. Brev stpl. NORSK SKIPSPOST
MARINEN, 9.Apr 1943 - 10 (GLAISDALE). Britisk
sensurstpl.
Brev fra norsk båt stpl. rødt ”Maritime mail Post
Office” sendt til Commander O.E. Kjeholdt i Royal
Norwegian Navy. Britisk sensur.
Brev med 20 øre Turist stpl. STAVANGER 13.X.44
og adr. til Vadsø. Påført linjestpl. ”RETUR Kan
ikke sendes fram” i sort. Stpl. TRONDHEIM
REISEAVD. 6.11.44 på baks. Noen kv.bem.
Fire forskjellige antinazistiske merkater som ble
sluppet ned fra fly av de allierte under 2. verdenskrig. Bærer preg av dette ved at de er uten lim og
har flekker og småskader.
Lott 14 enheter i svært varierende kvalitet.
Feltpostbrev, brev til Norge, fra/i Norge og utenlandske brev/kort. Bør sees.
NORSK SKIPSPOST MARINEN 30-MAR-1943 11. (=Eskdale). Brev frankert med Londonserien
og sensurstpl. Båten ble senket allerede 14.4.43!
Bak stpl. ”Maritime Mail post office”. Flekk n.h.
hjørne, ellers ok. Meget uvanlig.
SACHSENHAUSEN. Krigsfange formularbrev fra
Sachsenhausen til Elverum stpl. Oranienburg d
27-7-44. Fint brev.
TYSK FELTPOSTSEKK (front) med svastika.
Stemplet Feldpost og andre stempler. Datert 14.
jan 1944. Uvanlig.
400
300
500
250
1000
F 6935
I 6936
x 6937
I 6938
159-62. Ibsen på pen konvolutt. (2900)
172-75. Abel på pent postkort med Abel-bilde.
(3800)
177-80. Hellig Olav påsatt del av postalt skriv,
stpl. Fredrikstad 1-IV-30. (SK 7000)
185-88. Bjørnsson på 3 konv. stpl. Oslo 8-XII-32.
Adr. til Finland.
I 6951
I 6952
I
I
I
I
6953
6954
6955
6956
I
I
I
I
6957
6958
6959
6960
I 6961
I 6962
F 6963
500
350
I 6964
I 6965
I 6966
I 6967
350
300
I 6968
I 6969
I 6970
500
6971
6972
500
400
250
I 6973
6974
6975
1500
1500
2500
600
6976
I 6977
6978
6979
6980
I 6981
6982
F 6939
I 6940
I 6941
I 6942
F 6943
I 6944
I 6945
I 6946
F 6947
I 6948
I 6949
80
212. 45 øre luftpostmrk. brukt 9 dager før offisiell
utgivelse! Stpl. Moss 9-VIII-37. (SK 13500)
225-28. Maud og 233-36. Nansen II på 2 adresserte brev. Nansen på brun konvolutt med noe ruff
oppe. (1250)
279/84. 10, 15, 20 og 30 øre ”V” på uadr. brev.
(SK 1350)
293. Hvit V 16/8-41 på pent maskinstp. brev.
(1600)
331/38. Londonserien på sensurert brev stpl.
Norsk Skipspost Handelsflåten 1. JAN. 43 - 2.
Stpl. Passed by Censor no 4066. (SK 1200)
354. 25 øre Løve på lang vinduskonv. maskinstpl.
OSLO 28.9.46, som er 3 dager før utgivelsesdatoen! Arkivbrett.
357-58. Løve pent stpl. Kapp 4-11-46. (1175)
396, 407-08. 30 øre Haakon, samt 15 og 30 øre
OL på rek. konv. stpl. OSLO 1.10.51 og sendt
lokalt. Sjelden kombinasjon. (1100++)
434,37. 50 og 75 øre Haakon på pent brev. (3200)
436. 70 øre Haakon i par på pent uadresert brev.
(1375)
453. 25 øre Olav grønn, fin adr. konvolutt. (SK
1175)
5000
500
6983
6984
600
850
600
500
600
600
6985
6986
6987
1750
650
550
I 6988
Utrop
454,57,62. 25, 35 og 50 øre Olav på flott konv.
sendt til Sverige. (SK 1300)
454, 57, 62. Olav 2-7-62, god kvalitet. (1300)
455,63. 30 og 55 øre Olav på NKS-konvolutt.
(SK 1050)
455, 63. Fin, adr. konvolutt. (SK 1050)
456. 35 øre brun Olav, fin adr. konv. (SK 900)
456. 35 øre Olav på ill. konv. fra FRI-ME-CO.
459,64. 40 og 60 øre Olav på ill. konvolutt (SK
1100)
459, 64. Olav 12-11-62. (1100)
460. 45 øre Olav sendt til Sverige. (SK 1025)
460. 45 øre rød Olav, fin adr. konv. (SK 1025)
461, 68. 50 + 90 rød Olav, fin adr. rek.konv. (SK
1000)
461,68. 50 og 90 øre Olav på NKS-konvolutt.
(SK 1000)
466. 80 øre Olav på NKS-konvolutt. (SK 1200)
467. 85 øre Olav i fireblokk på rek. NKS-konvolutt,
sjelden.
467. 85 øre Olav på NKS-konv. stpl. OSLO
16.3.59 og sendt rek. Liten flekk i konv. (SK 950)
467. Bra, adr. konv. med vignett. (SK 950)
469-73. Fin, adr. rek.konv. med kronemerkene.
(SK 1200)
469-73. Olav Kronemerker på rek. ill. konv. sendt
til Sverige. (SK 1200)
1382-1740. Antatt kpl. sekvens 2000-2009(!) i 2
Varioalb. (den ene Gigant, begge m/kass.). Prima
uadr. kval.
1316-17y. Juleposten 1997 med fosforpapir. (SK
1200)
LYKKEBREVET. En tallong på konv. stpl. 5-6-64
adr. til kjent filatelist. En dag før første offisielle
stemplingsdag. FDC?
FDC Samlinger og lotter
200
Førstedagsbrev
FDC NK-nr.
Obj.nr.
F 6950
Ca. 725 stk. 1960/2007 i eske, de fleste forskj.
Også noen særstpl. Høy kat.verdi/pålydende.
Flytteeske inneholdende 11 Vario-/Optimaalbum (hvorav 3 tomme) med godt over 700
dupliserte brev 1973-95. Partiet er litt vanskelig
å telle da det ofte sitter flere brev i hver lomme.
Mange utgaver foreligger også som 4-blokker.
Vi observerte bl.a. NK 1149 i 4-bl. og 2 konv. av
NK 790-91 der 790 hadde gul luminescens. Ves.
prima uadr. kval.
259. Legion, 260. Universitet i par, 300-01.
Quisling, 302-05. Nordraak, 311-13, Nordkapp III,
445-47. Nordkapp V + 14 stk. halvgode til 1960.
1966/2000. Samling i 4 FDC-album med postemblem. Kpl. 1966-69, ellers mangler det noen her
og der. Alle uten adresse. (SK 6800)
Samling 12.6.42 til 19.11.99 i ett Optima- og 3
Varioalb. Kùn 8 brev før 1965, deretter fyldig, og
det kan ikke mangle mange på kpl. Totalt innpå
350 ulike i prima adr./uadr. kval.
Parti med ca. 465 stk. fra tidlig 1960 (noen privatlagde i starten) til ca. 1993/94 i eske. Uoversiktlig,
noen dubletter, mest god kvalitet. I tillegg bunke
med noen særstempler, ca. 100 stk.?
Album med FDC 1940-59, inkl. noen dubletter.
God kvalitet (SK 5700). Også litt annet innsatt.
Eske med 440 stk. ca 1974-2009, inkl. noen få
dubletter.
Eske med ca. 300 stk. 1971-99, mange kpl.
årganger og noen dubletter. Også over 50 andre
enheter (julehilsener o.l.) Prima uadr. kval.
560 dupliserte, ca. 1965-95, mest fra 80-/90-årene,
i tre album og løst.
233/447. 17 stk. i bra kval. Bl.a. Nansen II m/
tysk sensurstpl., OL x2 og Nordkapp V x2. Også
en lang konv. med 6 merker fra Londonutg. (NK
331/38) stpl. HOLMSBU 10.7.45, angitt å være
1.dag for dette stedet. (SK ca. 2400 + sistnevnte
konv.)
Fine Varioalbum med samling 1995-2004, alt
samlet x2; Angitt innpå 150 ulike, dvs. ca. 300
brev totalt med merkepålydende tilsammen 4690. I
tillegg noen få maxikort, PU, 4 hefter stpl. 2004, to
mineralbrev og litt annet (dels i et eget album).
Eske med ca. 350 stk. 1970/90-tallet, mest i siste
del. Duplisert, men uadr. og prima kval.
Album med ca. 165 brev 1976/2007. Her er det
ikke bare standard FDC, men også lokalpost,
maksikort, ett myntbrev med 50 øre 1918, mange
FDC med miniark og gode heftepar/hele hefter,
etc. God kval.
Eske med innpå 400 FDC, litt særstpl, m.m. fra
1980-tallet til ca. 2005 i 2 album + løst. Ves. god
uadr. kval. I tillegg Postens OL-samling (ukomplett,
men kan nok kompletteres av løst materiale) og
Postens OL-bok.
FDC. En samling 1965-2009, ser ut til å være
komplett fra 1990, og fyldig fra 1980. Delvis montert i 4 album, noe løst.
Ca. 180 enheter 1956-2009 innsatt noe hulter-tilbulter i 2 Varioalb. Det dreier seg mest om FDC,
bl.a. Märtha 1956, Haakon 1957 og flere luxstpl.
fra 2009, men også litt andre enheter som myntbrev Haugesund 150 år, maxikort, PU, noe med
royal tilknytning, etc.
185 stk. i perioden 1960-72, + Maud 1939 og 3
førsteflygninger.
700
600
500
525
450
500
600
500
500
525
500
Obj.nr.
6989
6990
6991
6992
I 6993
500
700
750
6994
400
I 6995
500
600
6996
600
6997
1200
400
I 6998
200
2500
2000
I 6999
I 7000
I 7001
1750
7002
1500
I 7003
1200
I 7004
7005
1000
I 7006
7007
1000
1000
1000
7008
7009
7010
1000
7011
900
I 7012
900
I 7013
7014
900
800
800
7015
7016
7017
7018
7019
800
750
Helpost
I 7020 Br
7021
750
I 7022
Utrop
Engrospreget parti med over 250 stk. fra i all
hovedsak slutten av 80-tallet til innpå 90-tallet,
stort sett 5 av hver inkl. mange med miniark. Også
noen få helsaker. Prima uadr. kval.
Over 250 stk. fra ca. 1980-1999 i prima uadr. kval.,
noen dubletter.
2 album med ca. 180 ulike 3.4.87 til 14.9.01 med
4-BLOKKER. Prima uadr. kval. og meget høy
katalog-/kostpris! Medfølger også noen utstillingskort (PU).
Ca. 170 FDC 1966/90-tallet uten adresse, 1-3 av
hver, inkl. bedre.
Mindre samling i album 1940-tallet og nyere,
med flere mellomgode, bl.a. 10.11.43 x2, 4.3.46,
15.6.48, 8.10.49, 1.10.51, 30.4.54, 6.5.57. Bra
kvalitet, et par fra krigen med Ao- og Ak-stpl. Også
et lite album med et par utgaver 1970-tallet i antall,
samt noe ** i brettede ark (bl.a. NK 630 dato
1.VI.70, og NK 889-91) samlet pål. 505,-.
Parti ca. 180 stk. 1993-2006 med merkekostpris
2650,-, A og B regnet med et snitt på 7,-.
Samling 103 brev 1954-72, inkl. 35 øre Olav, i
fint Vario Classic FDC-album, oppgitt verdi ”6100
inkl. album!”
Ca. 100 stk. 2003-2008 i smekkfull A5-album +
noen løse. Prima uadr. kval. med noen unntak.
Meget høy pål.
Ca. 150 stk. 1942/2003 i 4 fine røde Varioalb. m/
Postens logo og kass. Kùn 6 brev før 1989, derav
singel NK 300 + ett med NK 332-38 stpl. NORSK
SKIPSPOST HANDELSFLÅTEN 3 MAY 1945-025
(ikke FDC). Prima uadr. kval.
Lott 18 FDC 1940-63, de fleste adr. Med er:
21/10-40 adr., 23/9-41 uadr, 23/10-41 uadr.,
12/6-42 adr., 6/10-42 adr, 12/10-42 adr, 20/5-44
adr, 22/9-45 adr. (skadet, ikke regnet), 4/3-46 adr.,
15/8-50 adr., 1/10-51 adr, 2/8-52 adr, 10/12-54
adr, 3/1-55 adr., 28/3-56 2 ulike ene uadr., 7/4-60
uadr., 12/12-63 uadr. (SK 2483)
Ca. 200 FDC i tiden 1981-2000, noe duplisert, +
noe div. i 3 Vario-album m/kassetter. Medfølger
Posten 350-årsalbum m/kassett.
NK 325 Gran x2, 330 Hertugkrone, 339-41
Wergeland, alle minibrev og stpl. på Gjøvik.
Medfølger Londonserien stpl. samme sted 7-7-45.
NK 325 Gran, 330 Hertugkrone, 339-41
Wergeland, alle minibrev og stpl. på Gjøvik.
Medfølger Londonserien stpl. samme sted 7-7-45.
Album m/kassett med ca. 100 stk. inkl. dubletter
1961-82. I tillegg noen eldre som bl.a Landshjelp
I og II.
Samling 1970-92 montert i to røde Vario-permer,
190 stk.
Samling med to tidlige, samt komplett 2-2-59 til
10-2-70 uten de gode bruksmerkene, uvanlige
vignetter, montert i rød Vario. (SK 3330)
Dublettsamling ca. 280 stk. i perioden 1961-2000,
mest 70-90-årene. Inkl. 26 miniark.
11 FDC 1939-42 der 7 har en brekk i konvolutten.
Også litt annet, innsatt i LT-vriperm med kassett.
Optima-alb. med ca. 110 stk. 1942/72.
Hovedsaklig uadr. fra 1960-tallet inkl. Blomster I,
Flyktning og Skip. God kval.
Ca. 175 stk. i tiden 1972-84 og ca. 45 særstempler. Medfølger noen minneblokker + div.
112 ulike 2000-2006 i prima uadr. kval. Høy kat.
verdi.
133 stk. forskjellige i perioden 2001-2008. (komplett?)
MINIARK. Innpå ca. 60 enheter BL 1/9, bl.a. BL 2
x13, 3 x15, 4 x10 og 8 x13. (oppg. SK 2535)
Samling moderne i to fine brune Variopermer. Ca.
105 ulike 1987/95, derav to stk. 21.1.92 med org.
signature Arnfinn Bergmann. I tillegg noen spesialkonv., bl.a. en del til OL 1994. Også to konv. stpl.
R/S ”Skomvær” + sidestpl. Sørgjæslingan 1991,
og signatur Sverre Morken. God kvalitet.
NK 319-21 Landshjelp I i par, 314-17 Grieg Bergen
x2 begge med vertikal brett, 322-24 Krigsforlis stp.
Rena og 370 Dass på minibrev stpl. Kapp.
Parti ca. 200 brev 1970/94 i 4 mindre og ulike
album, bra kvalitet.
Eske med 200 ulike 1979/99, det meste fra
1990-tallet. God kvalitet.
59 ulike 1941-93, inkl. Universitetet 1941, men
dette har en arkivbrett (SK ca. 1700 + Univ.). I
tillegg 81 danske FDC-kort 1947-70, alle postgått.
God kval.
Dublettparti med anslagsvis 300 konv. 1980-tallet,
bra kvalitet.
Parti 1960/95 duplisert, 135 stk. + ca. 8 særstpl.
MAXIKORT. Innpå 150 dupliserte 1980-90 +
2 meget tidlige av Edv. Grieg fra 1943! Innsatt
i Varioalb. m/kassett, de fleste utgitt av FsHProdukt, prima kval.
Pose med 40-45 gamle brevkort og kortbrev. Mest
før år 1900. Alle kvaliteter fra flotte til defekte.
Noen bureaustempler o.l. er sett.
Samling med ca. 130 ves. ubrukte og nyere helsaker (mange fra 1990-/2000-tallet). I tillegg ca.
30 særstpl., julehilsener, o.l. + 7 minneblokker.
God kval.
Eske med et par hundre helsaker med stolpe/
antikva. Var. kval., men flere fine. Noen gode?
750
750
700
700
700
650
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
450
450
400
400
400
400
400
300
300
1000
500
500
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
Utrop
I 7023 o/** Et par hundre moderne helsaker, julehilsener,
noen få minneblokker, o.l. Mange fra 2000-tallet,
både brukte og ubrukte, høy pålydende!
I 7024
Lott ca. 320 enheter, hvorav 250 brevkort, 34 kortbrev, 14 private helsaker + diverse.
300
250
Hjemstedsfilateli
Akershus og Oslo
I 7025 Br
I 7026 o
I 7027 Br
I 7028 o
Østfold
I 7029 Br
I 7030 Br
I 7031 o
Brevparti med ca. 360 ulike stempler fra 130 ulike
postkontor, både C6 og lange. Normalkvalitet. God
vare for litra-samlere.
24 stk. fullstpl./lesbare / prakt på røde merker,
bl.a SÆTERSTØEN, FROGNER JERNB.ST.
FETSUND, HURDAL. 2-3 m/småfeil.
En bunke med 86 brev/kort ca. 1900-75 i var.
kval., inkl. enkelte postkort.
AKERSHUS. 96 merker på plansje. Praktisk talt
alle med fullstempler. Dubletter inngår.
FREDRIKSTAD. NK 4a i par på helbrev stpl.
11-1-1858 til Soon. Venstre merke med hj.anm.
SARPSBORG. NK 4b på brevomslag stpl.
7-2-1861 til Christiania.
11 stk. fullstpl./prakt enringstpl. på røde merker,
bl.a. ONSØ, RYGGE, RØDENÆS. 2-3 med
småfeil.
Vestfold
I 7032 o
I 7034 o
I 7036 o
Hedmark
18 x2, 43 x2. 4 fine konv., stpl. hhv. GRUE
FINSKOV 2.11.1873 (R), LØITEN 1.7.1876 (b),
AASNÆS 12.10.1883 (b) og VAALER I SOLØER
14.9.1885 (b). Bra kval.
I 7038 o
28 stk. fullstpl. lesbare/prakt enringstpl. på
røde merker, bl.a. GRUE FINSKOV, NORDRE
ODALEN, OPHUS, YTRE RENDALEN, ØXNA.
I 7039 o/Br To brevkort + 19 posthornmerker, inkl. 5-stripe (NK
97) stpl. GRINDER I SOLØR, VAALER I SOLØR,
HOF I SOLØR og KIRKENÆR. Inkl. prakt.
I 7040 o
HEDMARK. 83 merker med godt leselige, til dels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
Oppland
I 7042 o
27 stk. lesbare, fullstpl./prakt med enrings på røde
merker, bl.a FOLLEBU, KVAM, SØNDRE LAND,
LOM, LESJE. 2-3 småfeil.
OPPLAND. 77 merker med godt leselige, til dels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
Vest-Agder
I 7043 o
F 7046 Br
I 7047
I 7048 Br
I 7049 o
I 7050
I 7051 Br
I 7052 Br
I 7053 Br
I 7054 Br
I 7055 Br
200
300
200
I 7062 Br
I 7064 o
I 7065 o
150
I 7067 o
500
I 7068 Br
500
I 7069
400
I 7070 o
500
150
18 stk. lesbare, fullstpl. enrings på røde merker,
bl.a. SAUDE, HJELMELAND, KOBBERVIG,
LUNDE, THIME. Noen med småfeil.
350
BALDERSHEIM 8-1-94. Toringsstpl. på brev til
Haalandsdalen med NK 53 VII, t. 1.
ENGEVIKHAVN 25-I-94, toringsstpl. på brev til
Haalandsdalen med NK 53 VIII. Sjelden.
ETNE 7-11-1872 omvendt fullstpl. på NK 12. (R)
FUSE 25-I-92. Enringsstpl. på brev med NK 53 VI.
HORDALAND. 86 merker med godt leselige, til
dels praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
KALVEN 19-I-93. Toringsstpl. på brev til
Haalandsdalen med NK 53 VI. Bak stpl. Fuse.
Sjeldent stpl.
LILLEBØ GRUBER. Ganske så uvanlig stpl.
26.X.11 på postkort (kolorert kort fra Bergen)
med NK 99.
NAA 8-V-92 toringsstpl. på pent brev med 10 øre
20-mm (plate V) til Eide.
NORD-HORDALAND. Ca. 275 konv. av nyere
dato. De aller fleste med stpl. fra Nord-Hordaland,
hvorav mange Manger og Bøvågen. En god del
er ”lange” C6. Flere fine, inkl. mange filatelistiske
(duplisert) der noen merker er luksusstpl. Også
noen frankeringsmaskinavtrykk, etc. Var. kval.
STRANDVIG 9-1-1893. Enringsstpl. på brev til
Haalandsdalen. (3R). Frankert med 53 VI. Små
tg. anm.
VINNESLEIREN 17-I-91 på brev til Engevighavn
med NK 53 III (små tg.anm.), noen småflekker.
150
I 7071 o
STØRDALEN. 2 vakre, nesten identiske helbrev
til Tønset. Frankert med NK 8 og 14, stpl. hhv.
15.11.1869 og 10.3.1870. Begge transittstpl.
THRONDHJEM.
Ca. 470 bruksbrev fra Nord-Trøndelag, ves.
70-80-tallet. Sortert alfabetisk A-M i skoeske.
Grei kvalitet.
18 stk. lesbare, fullstpl. enrings på røde merker.
Flere med småfeil.
NORD-TRØNDELAG. 60 merker med godt
leselige, til dels praktstempler. Flere nedlagte
postkontorer.
Nordland
I 7073
I 7074
I 7076
I 7077
I 7078
25 stk. lesbare, fullstpl. enrings på røde merker,
bl.a. HEMNÆS, RISØHAVN, ØKSNÆS, MO I
HELGEL, GILDESKAAL. 2-3 småfeil.
Br/Bs Eldre utvalg med klipp med div. stedsstpl. mest før
1960 fra hele fylket, samt div. postale blanketter
o.l. med stpl. fra Salten bl.a. Tvervik. Hyggelig
materiale.
FELTPOSTKONTOR No IV 30-III-17. (Lofoten
under fisket). Verdibrev med 30 øre porto. To
private lakksegl og stpl. Bodø + Lofotens og
Vesteraalens Posteksp bak. Rift h. side, noen
skrukker og påtegn. Uvanlig.
Lott 18 blanketter og 12 brev, mange fra 30-tallet.
Stempler fra småsteder i Lofoten.
Br Samlekonvolutt for Amerikapost, ekspedert av
Røsvik i Salten stpl. Bodø 19-XI-30. Bak stpl.
Røsvik i Salten og et flott lakksegl fra Bodø
postkontor.
o
NORDLAND. 107 merker med godt leselige, til
dels praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
o
NORDLAND. 65 merker med godt leselige, til dels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
Troms
I 7079 o
300
I 7080 o
200
I 7081
300
Innstikkbok med masse klipp 1980/90-tallet sortert
på poststeder, dubletter m.m. En del oppstpl. i dels
praktkvalitet er inkludert.
22 stk. røde merker med fullstpl./lesbare enringstpl. inkl. prakt. Bl.a. HITEREN, HOLTAALEN,
RAMSØ (2R), FRØIEN. Noen småfeil.
Samling stpl. på NK 350 med 153 ulike steder
+ 18 stpl. Trondheim. Fra lesbare til noen prakt.
Noen få stpl. på parstykker.
Skoeske stappfull av bruksbrev fra Sør-Trøndelag,
ves. 70-80-tallet. Ant. over 600 brev sortert alfabetisk J-R i skoeske. Ves. grei kvalitet.
SØR-TRØNDELAG. 64 merker med godt leselige,
til dels praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
I 7072 o
400
200
200
150
MØRE OG ROMSDAL. 106 merker med godt
leselige, til dels praktstempler. Flere nedlagte
postkontorer.
SURENDALSØREN. Bankobrev med NK 67 og
4x77, 45 øre porto til Stangvigs Sparebank, indlagt
kr. 500. To fine lakksegl fra Surendals Sparebank
bak. Små tg.anm.
Nord-Trøndelag
I 7075
400
SØREBØVAAG (2R). Fine avtrykk på 5-øres brevkort 18.8.1897.
16 stk. lesbare, fullstpl./prakt enringstpl. på røde
merker, bl.a. EVINDVIG, GLOPPEN, AARDAL,
BALESTRAND, VIK I SOGN.
66 merker med godt leselige, til dels praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
Sør-Trøndelag
I 7063 Bs
I 7066 Br
200
I 7083 o
150
I 7084 Br
I 7085 Br
Skanfil Auksjon 170 - 16./17. april 2010
Obj.nr.
I 7086 Br
F 7087 o
F 7088 o
F 7089 o
350
300
350
150
200
I 7090 o
F 7091 o
F 7092 o
7093
I 7095
700
500
7096
7097
7098
7099
150
500
7100
7101
500
300
150
7102
7103
500
500
7104
7105
7106
500
7107
7108
400
250
200
150
50a. Horisontal 5-stripe med litt sidev.
SKJØTNINGSBERG 1.10.1897. (FI- 2R på rødt
merke.)
FELTPOSTKONTOR No 15 5-IV-12 (brukt i
Mehamn under fisket 1911/23). Verdibrev med 40
øre porto. To fine lakksegl og stpl. Lofotens og
Vesteraalens Posteksp bak.
FINNMARK. 60 merker med godt leselige, tildels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
FINNMARK/TROMS. 14 stk. lesbare, fullstpl.
enrings på røde merker, bl.a. LOPPEN, KIBERG,
KJØLLEFJORD, LEBESBY.
250
BERGENSBANENS POSTEKSP. M. 26.VII.14.
Postkort (motiv Myrdal stasjon) med NK 114 med
svakt avtrykk, men tydelig sidestpl. Kun ca. halvt
års brukstid (Tiemer 1989, 9 pkt.).
BRATSBERGBANEN. Postkort 1921, stpl. litra B
23.XII, litt svakt på tre stk. NK 99. Postkortmotiv
Tinfos ved Notodden. Småflekker, men uvanlig og
Tiemer 9-pkt.
450
I 7109
7110
200
500
400
Parti med vekt på hele HEFTER, med og uten
uttak, mest Sjømannsmisjonen, men også kpl.
hefte NKS 1948 og 1949 (sistnevnte uten forsideomslag). Ca. 20 enheter. Også helark av
Kreftforenings-merkat i rød/burgunder (år ?), brettet, men 100 enkeltmerker i bra kval.
Samling med 77 forskj. NKS julemerker på hovedsakelig postkort 1906-2000. De fleste ”binder”.
Bl.a. 1906-07 (småfeil). Litt var. kval. Bør sees.
500
Interessant parti med flere kilo 1940/50-tallsklipp
sortert/grovsortert i tallrike konv. Det meste alfabetisk. Vi har ikke dannet oss et bilde av om prakt/
lux er tatt ut, men for alle øvrige stpl.samlere virker
partiet genuint. Bl.a. har vi observert noen KPH.
Sporadisk noen løse merker også sett.
Striesekk i bortimot 15 kilo (?) gjennomgått klipp,
synes å være kun før 1980.
1 kg postforseglet, innkjøpt 1969!
Kasse med flere kilo gjennomgått materiale,
vekt på nyere postklipp. Dog er det litt eldre ca.
1940-tallsmateriale grovsortert i poser. Det meste
er nok gjennomgått, utenom en eske med postklipp, der vi måtte åpne for å kontrollere innholdet
som var stpl. ves. 1989. Alt fra samleropphør.
Eske m/brutto 5,7 kg til ca. 1990. Noen eldre merker og klipp fra adressekort innimellom.
To esker postklipp, begge esker dobbelt størrelse,
men trolig normalt innhold á 1 kilo. Den ene med
adresselapp fra Skiens Frimerkeklubb (innkjøpt
på klubbauksjon ??), men begge uten datering. Vi
har åpnet en annen eske i samme bo for kontroll,
og der var det ves. stpl. 1989. Lavt utrop pga. den
noe ukonvensjonelle innpakningen.
Tubfrim, rød forsegling, oppgitt å være innkjøpt
1983.
Tubfrim, rød forsegling, oppgitt å være innkjøpt
oktober 1986.
1 kg forseglet av Det Norske Misjonsselskap
(NOMI), innkjøpt 1979.
Tubfrim, rød forsegling, oppgitt å være innkjøpt
mars 1989.
Tubfrim, rød forsegling, oppgitt å være innkjøpt
mars 1996.
Tubfrim, rød forsegling, oppgitt å være innkjøpt
august 1994.
Privatforseglet 1 kilospakning med merker til 2009.
Vi har ikke åpnet esken. Innleverer sier materialet
er tettklippet og ”ikke helt ensformig”.
To privatforseglede pakker á 250 gram ”gammelt
klipp”, trolig da vesentlig før 1960. Virker genuint
fra ”utsiden”, vi selger dette som mottatt.
Litt over 2 kg klipp som ser ut til å være fra perioden 1960-80-tallet. Mye bruksmerker. Gi bud!
1500
250
250
200
200
500
300
700
300
1000
800
700
500
500
500
450
400
400
400
400
400
400
100
Luftpost
Se også objekt 7295 for brev med ”Tromsø-Hammerfest-Honningsvåg”
13.7.36 med hjelpestpl. På.
F 7111 Br
I 7112 Br
500
Utrop
Kilovare
500
500
KRISTIANIA OMK. KONTOR 17-VII-23 på firmakonv. til Basel med 2x20 øre Løve I. (6 punkter)
NORDBANERNES POSTEKSP. II A + B 18.X.07
og 5.III.06. Hhv. lux og prakt.
NORDBANERNES POSTEXP. 25.XI.03. Rettv.
på NK 84.
NORDBANERNES POSTEXP. 28.IX.82, prakt
på NK 37 II.
RØROSBANEN. NK 25 I nær rettv. 7.1.1879.
TRONDHJEM-STØREN. 2 og 4 skilling pakkefrimærke prakt LUNDEMO STATION ulike datoer
i 1871 (uleselig dato på 2 sk). Begge merker dog
med markert, hor. brett.
VESTBANERNES POSTEXP. 13.XI.83 prakt på
NK 26. Velsentr.
Samling med 80 brev med jernbanestempler,
stort sett bra stempelkvalitet. Gammelt og nytt.
Bør sees.
Julemerker
I 7094
200
150
Finnmark
I 7082 o
1500
TROMS. 58 merker med godt leselige, til dels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
Jernbane
250
Utrop
Møre og Romsdal
I 7061 o
300
650
Hordaland
I 7045 Br
400
Samling AGDER-stempler på NK 350 med 159
ulike steder, derav Vest-Agder 83 stk. Fra lesbare
til noen prakt. Noen få stpl. på parstykker. Liste
medfølger, og flere småplasser er med: Buhølen,
Gjemlestad, Rasvåg, Svinøy, Veggja, Ålo, prakt
Landeskogen, Seljås Stasjon, Ulvøysund og
Østerlød.
Rogaland
I 7044 o
I 7060 o
600
15 stk. lesbare, fullstpl./prakt enringstpl. på
røde merker, bl.a. KRAGERØ, HITERDAL,
ØDEGAARDENS VERK.
TELEMARK. 69 merker med godt leselige, til dels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
I 7059 o
200
31 stk. fullstpl. lesbare/prakt enringstpl. på røde
merker, bl.a. GJETHUS, GOL, HEEN, HEGGEN,
HOLE, SKOTSELVEN, KRØDEREN.
BUSKERUD. 80 merker med godt leselige, til dels
praktstempler. Flere nedlagte postkontorer.
I 7037 Br
I 7041 o
300
Sogn og Fjordane
I 7058 Br
350
Telemark
I 7035 o
400
12 stk. fullstpl. enringstpl. på røde merker. Bl.a.
NØTTERØ, TJØMØ, HOF I JARLSBERG.
Buskerud
I 7033 o
500
Obj.nr.
I 7056 o/Bs/ Arkivboks med en storsamlers oppsamlede
Br enheter til hjemstedssamling fra hovedsaklig
kommunenen MELAND, LINDÅS, AUSTRHEIM
og FEDJE. Her er eldre og nyere brev (inkl.
rek./verdi og andre spesialiteter), mange kvitteringer, noen enkeltmerker, etc. Mye kurant
materiale, men noe var. kval. på det eldre og
duplisering i nyere del må påregnes. Det er trolig snakk om innpå 500 enheter totalt.
I 7057 o
12 stk. røde merker med fullstpl. enringstpl. Inkl.
FITJE (2R), OGNE (R), SKONEVIG.
I 7113 Br
I 7114 Br
I 7115 Br
I 7116 Br
500
I 7117 Br
154, 171. Luftpostbrev til Argentina stpl. Oslo
28-II-33. Via Berlin 1.3.33 og ank.stpl. Buenos
Aires 6.3. Bra frankering med 260 øre porto.
17 spes.konv. knyttet til norsk luftfart 1970/90-tallet, inkl. FFC, div. årsjubilèer for ulike skvadroner
og 3 jubileumstur-konv. i forb. med Sola 50 år
1987 (DC-3, JU-52 og CV-440, alle sign. av
kapteinen!).
1926. Polarflyvning på postkort frankeret med 3
stk. 5 øre, Posthorn, lilla, sendt til DK, annullert
OSLO 22.XII.26.
Drøyt 50 brev fra 1950-tallet til ca. 1980 i et
album. Mest FFC, også noen nordiske (mest svenske) innslag. God kval.
FFC-COLOR AIR. 6 stk. 1998: Oslo-Ålesund 6.8
t/r, Oslo-Trondheim 8.8 t/r og Oslo-Bergen 15.8 t/r.
Alle frankert med NK 1329, ank.stpl., signert av
kapteinen og nummerert. Opplag kùn 50 av hver i
følge innlev. Prima kval.
GRAF ZEPPELIN. Fint brev fra 3.Südamerikafahrt.
Stpl. BUREAU D’ECHANGE D’OSLO 29.VI.33,
transitt-/ank.stpl. BERLIN-SASSNITZ 30.6.33 og
BUENOS AIRES 8.JUL.33 på baks. Frankert med
NK 101 og 155 I.
Lott 11 luftpostbrev til Italia 1940-/60-årene. Alle
med forskj. portosatser.
500
300
750
500
500
750
350
81
NB: Denne gang starter fredagsdelen kl. 15.00!
Obj.nr.
I 7118
I 7119
I 7120 Br
F 7121 Br
I 7122 Br
I 7123 Br
F 7124 Br
I 7125 Br
I 7126 Br
F 7127 Br
Utrop
Lott 19 luftpostforsendelser 1930-50-tallet.
Flere interessante. Bl.a. ett med påheftet lapp:
”Berget Luftpost Oslo Kirkenes 15. Mai 1950”,
ett Zeppelinbrev med LZ 239 Hindenburg til
USA 5-10-36, ett stpl. Skattøra Lufthavn 1947.
Varierende kvalitet.
LUFTHANSA. To enheter med førsteflyvning
Stettin-Kopenhagen-Gothenburg-Oslo 18-7-27 til
København og Oslo.
Luftpostbrev fra Trondheim til New Zealand
1936. Rødt frankeringsmaskinavtrykk nr 110 fra
Trondhjem Preserving. Via Berlin 16. og Sydney
31.jan. Småskrukker.
LUFTPOSTBREV sendt med prøvetur fra
Kristiania 14.VIII-20, kl. 1200 til Kristiansand frankert med 15 øre porto. Ingen ekstra gebyrer ble
ilagt i prøveperioden på 1 måned. Flekk i øvre del
av konv. Air mail 1920. One month trial flight from
Kristiania. No additional fee imposed due to the
trial nature of the service.
OSLO-AMSTERDAM 1940. Førsteflyvning stpl.
Oslo Lufthavn 2-4-40 med tysk sensur med NK
212. Stpl. Amsterdam Posterestante 3-IV. bak.
Lang konv. Uvanlig.
OSLO-HONG KONG. Første “ordinære” tur stpl.
OSLO 18.3 og 24.3.47 + flere HONG KONG-stpl.
på baks. Dokumentasjon for flygingen medfølger.
OSLO-STAVANGER-PERTH. Førsteflyvning
22-11-39 med NK 212. Pent.
OSLO-ZÜRICH. Vakkert brev fra 1.nattflygning stpl. OSLO 15.V.30 + ank.stpl. ZÜRICH
FLUGPLATZ 16.V.30. Frankert med NK 177 og
180.
THOR SOLBERG flyvning 1935 USA-Norge via
Leif Erissons rute. Brev stpl. Bergen 16-VIII-35
med Thor Solbergs autograf, frankert med 7 øre
ph. På baks. påsatt et 1 c am. frimerke og et
stempel fra “Municipal Airport Floyd Bennett Field
18-VII-35. Brett på midten.
ZEPPELIN. Kort sendt med Graf Zeppelin på 4.
SÜDAMERIKA FAHRT 1932 stpl. Trondhjeim V
28-4-32. Frankert med 5-stripe NK 155.
Marginaldatoer
I 7128 **
I 7129 **
I 7130 **
126 x2, 128. 3 prima merker. 10 øre i par med
marginal ”Nove...”, 25 øre med ”Desember-1923”.
Én 10-øre regnet som prakt. (SK 1300)
1110/13. Serie med 110 IIb, 6-bl.
”Desember-1936”. 111 6-bl. x2 ”Oktober-1925” og
”August-1929”. 112 4-bl. ”Oktober-1925”. 113 4-bl.
”Oktober-1918”. Ett merke i hver 6-bl. m/hengsel.
(SK ca. 1300)
Perti med 168 stk. 4-blokker med forskjellige
marginaldato/år. Det er 122 forskjellige NK nr.
Pålydende verdier 5 øre/50 kr. + noen enkeltmerker/par med div. dato/år- her kan være
dubletter (pål. 165). Totalt pålydende 3300.
Massevare
I 7131 o
7132 o
22. 43 stk. på halvplansje i noe bl. kval. (SK 3400)
43. 200 stk. 10 øre 21-mm i to pergamynposer
á 100.
7133 o
48 I+II. 114 stk. fordelt 50/50 på hver nyanse, men
flere av den mørke brune nyansen er også med.
Som vanlig en del med to stpl. (HK 2300)
I 7134 o
58B, 63, 69. 130 stk. 20 øre grovtg, Central og
Knudsen på 7 innstikkort. En del med feil, men
også mange bra. Høy kat.verdi.
I 7135 o
67. Ca. 1000 stk. i innstikksbok.
I 7136 o
72. 84 stk. 50 øre grovtg. Knudsen på halvplansje, herav 27 stk. rundstpl. Noen småfeil
forekommer, men jevnt over normal kval. (SK
minst 14000)
7137
100/1431. Ganske stort arkiv ca. 1910-2000, med
vekt på 1980/90-tallet, i 3 lange esker. Sparsomt
med ”blå” verdier og en del bruksmerker, men et
betydelig antall merker. Ikke plukket for stpl. av
innlev., stikkprøver viste alle stpl.kval. I tillegg en
fjerde arkiveske med England + marginalt Sverige/
Danmark.
I 7138 o/* 137-40. Svalbard i antall hhv. 19, 19, 29, 33, men
blandet kvalitet sær i forhold til flisetagging. (oppg.
SK 4619)
7139 Br 162. Pose med 100 stk. 30 øre Ibsen (SK 3000).
I 7140 o
168a. 100 stk i god rundstpl. kvlaitet. (SK 10000)
I 7141 o
290. Plansje med 40 merker i rel. bra kvalitet,
mange med årstall. (4000 + to med mer sekunda
tg.kval.)
7142 o
359-69. Parti med tusenvis av merker Postjubileum 1949, gjennomgått i hvertfall for
prakt/lux, men innimellom fortsatt noe småpent.
Varianter? Alle valører tilstede, men overvekt av
25 og 40 øre.
7143
Stor eske med massevare i poser og konv.,
deriblant noen vi ”kjenner igjen” fra nedlagte
frim.handlere. Hovedtyngden ser ut til å være
fra 1950/60-tallet. Det synes å være lite ”blå
verdier”, men en pose med noen hundre bunter inngår også.
I 7144 o/** Oppgitt 16,2 kg med nyere norsk klipp. Høyvalører
og miniark er obs.
I 7145 o
Posearkiv ca. 1910-70 i to plastbokser, genuint
eldre parti med bra innhold.
I 7146
Posearkiv 1984-1989. Ca. 130 forskjellige utgaver
i forskjellig antall, de fleste under 100 av hver.
Mange ”blå” og ”grønne” verdier og par. Liste medfølger. (SK 30400)
82
Obj.nr.
900
I 7147
350
I 7148
300
I 7149 o
1000
I 7150
I 7151
400
300
500
I 7152 o
I 7153 o
7154
400
500
7155 o
7156 o
1200
500
I 7157 o
I 7158 o
Utrop
Massevare 1929-2001. Drøyt 100 forskjellige
merker, pergamynposer med 100 merker av hver.
Bl.a. NK 164b, 172, 368, 376, 421, 424, 443, 536,
840, 872, 894, 908/09 par, 911, 921, 922, 928,
946, 948-50, 960-61, 968, 973, 975, osv. Liste
medfølger. (SK 33900)
Posearkiv 1969-1987. Ca. 200 forskjellige merker i
varierende antall, ingen over 100 stk. Alt er opptalt
i pergamynkonvolutter. En god del ”blåverdier” og
mange er i blokker/arkrester. Liste over innhold
medfølger. (SK 27500)
Ca. 150 bunter fra stolpe til ca. 1945, antall ca.
25 til 100 stk. i bunten. Medfølger også 15 bunter
fra div. land.
Posearkiv 1990-1995. Drøyt 130 forskjellige utgaver i forskjellig antall, de fleste under 100 av hver.
Mye ”blå” og ”grønne” verdier og heftepar. Liste
medfølger. (SK 14000)
Massevare 1922-1969. 42 forskjellige utgaver med
100-500 merker av hver, ordnet i pergamynposer
a 100 merker. Bl.a. NK 128, 174, 187, 191, 218,
221, 283, 286, 331, 332, osv. Liste medfølger.
(SK 15400)
Diverse eldre i poser, stort sett Antikva.
125 stk. 3-ører i perioden NK 23/75. De fleste med
mindre feil iflg. innleverer. Bra studiemateriale.
Tre kassetter med konv. med dublett/massevare
ca. 1993-2003. Enkelte dagligmerker i større antall
(som ca. 1200 stk. 4 kr binders), disse ikke sjekket
for stpl. o.l. Blandet stpl.kvalitet ellers, slik som i
en perm med suppl. materiale på plansjer. En 4.
kassett med enkelt dublettparti i konv. Sverige,
samt litt nyere England.
Mindre eske med brutto 800 gram løse merker
1940-tallet/moderne, mest etter 1970 tilsynelatende. Tusener på tusener.
Posearkiv ca. 1900-1999 i 3 mindre esker. Virker
ganske ordinært, men noen høyverdier obs.
Antikva 1898 3-10 øre i poser.
Kurant poselott med vekt på 1910/40-tallet med
bl.a. mange lange TM, V-merker, portomerker/prov., m.m. Virker litt spennende.
3300
Albumside med en del stempelmerker i var. antall,
også andre typer merkater, samt noe utenlandsk
materiale. Var. kvalitet, men genuint.
I 7160 Br/Bs Drøyt 50 merker på klipp og noen intakte dokumenter, hvorav flere dekorative. Litt var. kval.
Div. merkater, oblater etc.
I 7161
I 7162
500
400
I 7163
500
I 7164
1200
I 7165
500
3000
I 7166
2500
I 7168
I 7167 **
7169
500
1500
900
500
2000
F 7173 o
I 7174 o
1500
1400
I 7176 **
F 7177 Br
I 7181 Br
500
500
I 7183
450
I 7184 Br
450
400
400
400
I 7185 Br
x 7186
x 7187
I 7188 Br
250
F 7189
200
I 7190
I 7191 Br
300
300
200
I 7192 Br
I 7193 Br
200
300
I 7194 **
600
I 7195 Br
500
1000
400
500
500
500
I 7197 o
Utrop
300
Album med ca. 65 brev fra polare ekspedisjoner,
ves. 1980-tallet, hvorav mange fra Svalbard, noe
duplisert. Også noen særstpl. og filatelistiske konv.
Brev fra Nederland til Svalbard 13.12.66 ”via
flight 19.12.66”. Påstemplet i rødt: ”Flight postponed until 22.12.1966”. Bak stpl. Longyearbyen
22.12.66. Se litteraturen.
Brev og postkort fra Amundsentur 1925, + 2
Polhavkort, frankert med NK 85 og 86.
Godt parti med nyere forsendelser fra polare tokt,
ekspedisjoner, skipsstpl., stasjoner o... Overvekt
av Arktis og Svalbard, men også noe fra Antarktis.
Ca. 200 enheter, dog noe duplisering. Ves. god/
prima kvalitet. Mange dekorative, hovedsaklig
1987/91.
JAN MAYEN. Uadr. konv. med Londonserien stpl.
NORSK SKIPSPOST MARINEN J-M 17-May-1943
(for Jan Mayen). Meget uvanlig.
LONGYEARBYEN. Brev sendt med 1. postfly med
post, nedkastet på Svalbard 1952 (i flg. påskrift).
Stpl. TROMSØ 8-5-1952 og LONGYEARBYEN
27-5-52. Frankert med OL-merkene 1951.
LONGYEARBYEN-TROMSØ 8-10-1951. Adr. til
Sverige. Bak maskinpåskrift: ”Med militærflyg 9.
okt..” og fingerbølstpl. Tromsø PA 10-10-51.
Luftpostbrev stpl. LONGYEARBYEN 13-VI-30 til
USA. Pen kval.
NORDPOLFERDEN 1926. Kort sendt med Roald
Amundsens luftskip ”NORGE” til Nordpolen med
Amundsen, Ellsworth og Umberto Nobile. Kortet er
signert av nestkommanderende Hj. Riiser Larsen.
Fiolett spesialstempel. Uvanlig.
NY ÅLESUND 17-8-39 på postkort til ROMANIA.
Frankert med 20 øre turistmrk. Ank.stpl. Uvanlig
adr.land.
POLARPOST. Stor samling fra Samlerservice i
3 blå album m/kassetter. Inneholder mange fine
spesialkonv. og en mengde informasjon om ekspedisjoner/polområdene på fakta-ark. Høy kostpris.
POLARPOST. Stor samling fra Samlerservice i 5
blå album m/kassetter. Trolig komplett, inneholder
mange fine spesialkonv. og en mengde informasjon om ekspedisjoner/polområdene på fakta-ark.
Høy kostpris, trolig over 7000,-.
SVALBARDPORTO. Uadressert spes.konv. med
motivdatostpl. LONGYEARBYEN 2.7.01. Påsatt
Postens etikett for momsfritak. Etiketten ble laget
for å unngå at brev fra Svalbard skulle bli pålagt
straffeporto etter innføring av moms på frimerker i
Norge ellers. Kùn gyldig i 2 dager. Moderne raritet.
VOLO TRANSPOLARE 1926. Merkat i hjørne
4-blokk. Utgitt ifm. Amundsen, Ellsworth, Nobile
polarflyvning med Luftskipet ”Norge” i 1926. Litt
farveavsmitting i limet.
WILKINS-ELLSWORTH TRANS-ARCTIC
SUBMARINE EXPEDITION. Konv. frankert med
amerikansk merke stpl. New York May 8 1931 og
refrankert med NK 148 stpl. BERGEN 4.VIII.31,
adressert til California. God kval.
500
I 7199
750
I 7202
I 7203 (*)
300
350
500
800
750
750
750
350
2000
250
750
1200
500
500
500
300
SELFANGST på isen. Fint motiv tatt fra skuteside
(Mittet 18/42), br. 1920, kv. 1-2.
SPITSBERGEN. Advent Bay med båter på reden
(O.Svanøe 1911 nr 474). Stpl. Nordlands Postexp
N 1921, kv. 1-2.
SØR-GEORGIA o.a. Tre kort og ett foto. Ett kort
fra Strømnæs Sør-Georgia med seilskute og
bygninger dat. Strømnæs 1914 (-frim.), ett fra
Grytviken med mann inni en hval, ett fra ukj. sted,
bak stpl. Sandefjord 1906, ellers uten skrift og
frim. på baks. På forsiden skrevet noe om antall
hval fanget samt et foto av mann foran en hvalskrott. Var. kval.
150
46 forskj. forslag til nye frimerker, utagget på 5 alb.
ark. De to som er avbildet, har vi trolig ikke sett
før. 5 øre med to hj.bretter.
ESSAY. Akershus festning 5 øre rød på uadr. konv.
fra Emil Moestue.
Nytrykk. N-1 kpl. på original ark no. 526 av 550.
(NK 1800)
1500
Prøvetrykk/Essay
x 7201 *
300
E 5. 10 øre turistmerke på pk. til Tyskland stpl.
Spitsbergen 31. juni 1904. Frankert med 10 øre ph
stpl. Tromsø. Kortets hjørne er skadet.
E 7-8, 24, 29, 31-32. + 5 øre brun og grønn
Nordkapp-oblat. Prima rundstpl. kval. (1300 +
Nordkapp-oblater)
Postkort Svalbard/polare motiver
I 7198
300
400
HVALFANGST. Lott 4 HVAL-hefter fra 100-årsmarkeringen for oppstarten i 1907, utg. 9/2007.
Motiv fra HUSVIK HARBOUR, SYD GEORGIA.
Alle heftene innsatt med PF II med 4 merker.
Kostpris 360.
HVALFANGST. Lott 4 HVAL-hefter fra 100 års
markeringen for oppstarten i 1906, utg. 8/2006.
Motiv fra STRØMNES HVALSTASJON, SYD
GEORGIA. Alle heftene innsatt med 5-stripe av NK
1579. Kostpris 300.
HVALFANGST. Lott 4 HVAL-hefter fra Sandefjord
filatelistklubb utg. 2/2000. Motiv fra GRYTVIKEN
HVALSTASJON og fra 3 HVALKOKERIER. Alle
heftene innsatt med FH 114, NK 1393. Alle stpl.
SOUTHERN ACTOR, SANDEFJORD. Kostpris
320.
Spitsbergen turistmerker
I 7196 Br
I 7200
Polarpost
ANTARCTICA. Fire vignetter (kpl. serie) på postkort med vanlige australsk frankering stpl. under
ekspedisjonen 1954, rødt stpl. på vignettene. På
frim. datostpl. Mawson ANARE 15 FE 54. God
kvalitet.
ANTARKTIS. Tre me