katalog 2013

advertisement
2013
FIRMAET / THE COMPANY
02
V
erdiskapende design er det grunnleggende fundamentet hos VAD. Ved at vi jevnlig griper fatt
i nye, spennende designforslag, så utvikler, produserer og leverer vi møbler som i stadig
større grad representerer noe av det beste innen norsk møbeldesign. Gjennom kombinasjonen mellom gode tradisjoner og kompetanse på den ene siden, og høye ambisjoner og søken etter
nye løsninger på den annen, viser VAD i økende grad at vi er å regne med i fremtiden.
A
nerkjente designere bidrar til at vi kontinuerlig tar frem nye modeller som finner sin plass i
markedet. Våre ansatte utgjør kjernen i virksomheten. De innehar nødvendig kunnskap, kompetanse og erfaring, for at vi kan utvikle, produsere og selge attraktive møbler med høy
kvalitet og komfort. Dynamikken i selskapet og hos de ansatte bidrar til at vi utvikler oss hurtig,
stadig på jakt etter de beste løsningene og resultatene i et krevende marked. En innsats som i seg
selv gir grobunn for ytterligere innovasjon og innsats.
D
VAD AS
et er gjennom lokal verdiskapning at bedriften bygges opp, der vi med stolthet tilbyr
norskproduserte møbler hvor vi har ansvar for og kontroll med verdikjeden. Ikke minst gir
den lokale satsningen trygghet for våre ansatte, men det gir oss også mulighet til å stadig ta
fatt på nye utfordringer, tilpasse oss hurtig, samtidig som at kortreiste møbler er bedre for miljøet.
Våre nyheter de siste årene beviser ved sin eksistens, at det er noe med og bak VAD.
VAD-bygget
N-6250 STORDAL
T: +47 - 70 27 97 70
F: +47 - 70 27 97 71
E: [email protected]
I: www.vad.no
O: NO 982 812 046 MVA
Value Added Design in real life!
N
O
ew, value added design is the prime focus for VAD. Continuously developing new, exciting
designs, we are rapidly introducing new models to the market. Products among the best in
Norwegian furniture design. By combining good traditions and competence from making
furniture with high ambitions and desire for new solutions, VAD is set for the future.
ur recognized designers are constantly providing us with the means to develop and introduce new models for the furniture market. The employees are at the core of our business.
They possess required skills, competence and experience for us to develop, produce, and sell
attractive furniture with high level of quality and comfort. The dynamics in the company and with
our employees enables us for rapid adaption, constantly searching for the best solutions and results in a demanding market. For VAD that is crucial means for further innovation and contribution.
W
e base our business on local value chain, so we with pride offer Norwegian made furniture.
In addition to the responsibility for and control with the operations, we enhance long term
security for our employees. A strategy enabling us to rapidly address new challenges,
quickly adapt as we move on, plus short transportation of furniture provides a better environment
for us all. By its existence, our news throughout the last years is proof that there are something
with and behind VAD.
Noen av våre designere / Some of our designers:
TORSTEIN NILSEN
SIGURD STRØM
MÅLFRID VIK
FREDRIK TORSTEINSEN
Designer MNIL
Designer
Designer
Designer MNIL
INNHOLD / CONTENTS
03
STOLER / SITTEGRUPPER CHAIRS / SEATING GROUPS
BORD TABLES
08 BANKETT
21 SANTANA
27 ALFA
09 CLUB
24 SIZE
28 COMET
12 DELTA
25 STRATO
29 LIP
13 IMPULS & PULS
26 THEMA
TILBEHØR ACCESSORIES
14 IRIS
30 SELMA
15 MARIN
02 FIRMAET
THE COMPANY
16 PIVOT
03 INNHOLD
CONTENTS
04 OFFENTLIG MILJØ
PUBLIC
18 PIVOT CAVE
05 SKIP OG OFFSHORE
SHIP AND OFFSHORE
06 HELSESEKTOR
HEALTH CARE
19 SALINA
07 KVALITET OG MILJØ
QUALITY AND ENVIRONMENT
31 KOLLEKSJONSOVERSIKT
THE COLLECTION
Gjentrykk av beisprøver / Sample of stains:
Bjørk
Birch
Bøk naturell
Lys kirsebær
Beech Natural Light Cherry
Teak
Teak
Gjentrykk av stålprøver / Sample of steel:
Mørk eik
Dark Oak
Mahogny
Mahogny
Sort
Black
Sort epoxy
Black Epoxy
Krom
Chrom
OFFENTLIG MILJØ / PUBLIC
04
Pivot og Santana levert i Molde Domkirke. Pivot and Santana at Molde Cathedral.
Puls bord og stoler levert på Borgund videregående skole. Puls table and chairs delivered at Borgund High School.
SKIP OG OFFSHORE / SHIP AND OFFSHORE
05
Marin stoler og Santana sofaer ombord ”Island Constructor”, bygd av Ulstein Verft AS. Marin chairs and Santana sofas onboard ”Island
Constructor” made by Ulstein Verft AS.
Santana og Convita ombord "Island Constructor", bygd av Ulstein Verft AS. Santana and Convita onboard "Island Constructor" made by
Ulstein Verft AS.
HELSESEKTOR / HEALTH CARE
06
Salina sittegruppe og Lip bord levert til Solvang sykehjem, Oslo. Salina seating group and Lip tables at Solvang Sykehjem, Oslo.
Salina sittegruppe og Lip bord levert til Langerud Sykehjem, Oslo. Salina seating group and Lip tables at Langerud Sykehjem, Oslo.
KVALITET OG MILJØ / QUALITY AND ENVIRONMENT
Stordal (Foto/photo: Harald M. Valderhaug)
07
KVALITET OG MILJØ
Som en industribedrift med moderne produksjonsanlegg i det 21. århundret,
tar VAD kvalitet og miljø på alvor. Det er for oss viktig å levere norskproduserte kvalitetsmøbler, samtidig som vi bidrar til et rent arbeidsmiljø, med
minimale utslipp fra produksjon som kan påvirke indre og ytre miljø. I tråd
med vårt medlemskap i mobelfakta.no, videreføres arbeidet med internt
miljøstyringssystem, miljøsertifisering (ISO 14001) og kvalitetstesting av våre
møbler.
Våre kunder skal være sikret en garantert og dokumenterbar kvalitet. Produktene testes etter møbelindustriens produktkvalitetsstandard med hensyn til
styrke og holdbarhet, stabilitet og sikkerhet, materialkvalitet og overflatebehandling, samt brannbestandighet.
VAD benytter miljøvennlig kaldskum som fremstilles uten bruk av KFK gass i
stoppede møbler. Det benyttes mest bjørk og bøk samt laminert eller heltre
treverk som tilfredsstiller E-1 formaldehydavspaltning. Lakken som benyttes
er miljøvennlig og ikke flammespredende på brennbart underlag. Biprodukt
fra produksjonen blir benyttet til oppvarming av våre lokaler.
Vi vil uavbrutt arbeide med å utvikle vår kolleksjon, som naturligvis skal
imøtekomme krav fra brukerne – det være seg krav til funksjonalitet, miljø,
sikkerhet og kvalitet. Virksomheten skal kjennetegnes av innovative og
nyskapende løsninger. Løsninger som skal sette spor etter seg – i positiv
forstand.
Påbegynt sertifisering av miljøledelsessystem /
ISO 14001:2004
Initiated ISO 14001:2004 certification of
environment management system.
QUALITY AND ENVIRONMENT
As a production company in the 21st century with modern production facility,
quality and environmental issues are quite important to us. According to our
membership in mobelfakta.no, we continue the work with internal environmental management system, environmental certification (ISO 14001) and
quality testing of our furniture.
Our customers shall be assured a guaranteed and documented quality.
Products are tested according to the product quality standard of the furniture
industry; strength and durability, stability and safety, quality of materials and
surface treatment, as well as fire resistance.
For upholstered furniture, VAD uses environmental friendly cold-cured foam
without use of CFC gasses. Mostly we use birch and beech as well as veneer
and solid wood that satisfy formaldehyde emissions according to the E-1
standard. Environmental friendly stains are used on wooden surfaces, and it is
not deflecting to combustible material. Our premises are heated by waste
wood from the production.
In general, we will continuously develop our assortment, meeting the specifications from the users – covering functional needs, environmental conditions,
safety and quality. Our company shall be associated with innovative and
creative solutions. Solutions to be remembered.
Award for Design Excellence. Norwegian Design Council
Miljø og kvalitet.
Environment and Quality.
BANKETT
DESIGN: VAD
08
Stoltralle
Stol med multifunksjonssete
Info: Stablestol med og uten armlen i valgfritt stoff eller hud.
Mulighet for avtagbart setetrekk og inkontinensduk, hjul på framben,
rekkekobling, skriveplate eller salmebokhylle. Stolen kan leveres med
leddet multifunksjonssete som kan reguleres i 13 høyder fra 47-69
cm, med tilnærmet flat setepute i alle sittehøyder. Kan leveres med
stoltralle. Treverk: Leveres lyslakkert eller beiset i våre standardfarger.
Stol uten armlen
Info: Stackable chair with desired fabric or leather, with or without armrest. Options for removable seat cover, incontinence
sheet, wheels on the front legs, rail joint, writing board and
bookcase. The chair can be delivered with a flexible seat, where
the seat height can be adjusted to 13 different levels from 47 to
69 cm. Wood: Bright varnish or in standard range of stains.
79
54
58
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
CLUB
DESIGN: Torstein Nilsen, Designer NIL/professor
Info: Stolen er svingbar med returmekanisme. Leveres i valgfritt stoff
eller hud. Kan festes til gulvet. Stål: Blank krom eller sort epoxy.
Info: Swing chair with positioning mechanism. Supplied in desired fabric or leather. Can be bolted to the floor. Steel: Glossy
chrome or black epoxy.
Club stol
76
75
63
63
75
Sittehøyde: 45
09
DELTA
DESIGN: VAD
12
Wing vippestol
med fotskammel
Trillestol, her vist med
std. rygg og spisebrett
Info: Delta leveres som høy regulerbar hvilestol, trillestol, hevestol og
fotskammel. Mulighet for avtagbart trekk og inkontinensduk, armleneputer og fylte vangesider. Kan også leveres med lavere/høyere
sittehøyde (maks 52 cm). Hvilestolene leveres med standard eller
wing rygg. Fotskammel kan leveres med regulerbar pute og bevegelig fotbrett. Delta serien kan også leveres med trillebord og spisebrett. Treverk: Bøk, natur eller beiset i våre standard farger.
111
115
Wing hevestol
Info: Delta is available as high-backed chair, wheel chair, elevating chair and stool. Options for removable seat cover and incontinence sheet, cushion on armrest and closed side walls. Can also
be supplied in lower or higher seating level (up to 52 cm.). The
high-backed chairs can be delivered with or without abutment
for head: Wing and Standard. Stool can also be supplied with adjustable seat and moveable foot rest. Delta series includes serving trolley and dining tray. Wood: Beech or in standard range of
stains.
115
111
70
45
66
70
66
70
Trillebord
66
98
72
45
45
42
53
42
53
52
86
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
IMPULS & PULS
DESIGN: Torstein Nilsen, Designer NIL/professor
Impuls
Detalj fra Impulsarmlen
Info: Impuls er stablestol med armlen i heltre og konet stålben. Puls
er stablestol uten armlener som leveres med høytrykkslaminat eller
overstoppet. Valgfritt trekk i stoff eller hud. Treverk: Impuls i eik eller
bjørk. Puls i bøk laminat med høytrykkslaminat øverst.Stål: Impuls i
blank krom. Puls i blank krom eller sort epoxy.
92
46
57
Sittehøyde: 45
Seating height: 45
Puls overstoppet
Info: Impuls is stackable chair with solid wood armrest and coned
steel legs. Puls is stackable chair without armrest, delivered with
top in high-pressure laminate or with upholstery. Supplied in desired fabric or leather. Wood: Impuls in oak or birch. Puls in beech
plywood with high-pressured laminate on top. Steel: Impuls in
glossy chrome. Puls in glossy chrome or black epoxy.
85
55
13
46
52
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
IRIS
14
DESIGN: Designpartnership AS
Iris
Info: Stablestol med formstøpt sete og rygg. Valgfritt trekk i stoff eller
hud. Kan leveres med stoltralle. Stål: Blank krom eller sort epoxy.
Info: Stackable chair with molded foam seat and back. Supplied
in desired fabric or leather. Steel: Glossy chrome or black epoxy.
84
54
58
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
MARIN
DESIGN: VAD
Marin 100 med
kryssben
Marin 200 med
kryssben
Marin 100 med
gasslift og hjul
Info: Stol og fotskammel leveres i valgfritt stoff eller hud, og med tre
alternative understell: Kryssben, gasslift med teppeglider og gasslift
med hjul. Komfortabel svingbar hvilestol med trinnløs regulering av
ryggvinkelen. Sittehøyden kan justeres med gasslift fra 42–52 cm.
Armlene kan monteres med rett eller skrå helling. Treverk: Kryssbein
i bøk natur eller bøk beiset i våre standardfarger. Stål: Kryssbein i sort
epoxy for stol med hjul eller teppeglider.
104
Marin 100 med gasslift
og teppeglider
15
Fotskammel
Info: Chair and stool with desired fabric or leather, and three
kinds of chassis: Swivel, gas lift with carpet sliders and gas lift
with wheels. Comfortable turnable recliner with flexible regulation of the back. The gas lift enables adjustment of the height
from 42 to 52 cm. Armrest can be mounted flat or with incline.
Wood: Socket in natural beech or in standard range of stains.
Steel: For chairs with carpet slider or wheels, the socket is in
black epoxy.
104
42
75
80
75
80
49
47
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
PIVOT
DESIGN: Torstein Nilsen, Designer NIL/professor og Sigurd Strøm, Designer/professor
16
4-seter sofa med
lave vanger
Stol med svingsokkel
Hjørne + stort hjørne + 2-seter
med høy vange
Innvendig hjørne
Info: Standardelementer i mange fasonger med valgfritt stoff eller
hud og med eller uten rygg og armlene. Krever liten plass. Mange
løsninger. Kan flammesikres. Treverk: Bord i tre størrelser med
avishylle og utførelse bøk, bjørk, eik og hvit laminat. Stål: Ben
leveres i blank krom i tre forskjellige høyder.
Info: Standard sections in several shapes in desired fabric or
leather, and can be delivered with or without back and armrest.
Compact and flexible solution. Pivot tables can be connected with
other modules. Possibility for flame retardant. Wood: Tables in
three sizes in beech, birch, oak or hvite laminate, with shelf.
Steel: Legs in glossy chrome in three heights.
Sittehøyde/Seating height: 45 (std.)/48/51
1-, 2- og 3-seter m/armlen
79
Uten armlen
79
68
63
73
130
80
79
68
114
80
171
80
80
80
79
79
68
80
68
79
80
68
80
79
160
68
68
68
30 grader
79
80
79
80
80
80
60 grader
79
80
79
57
187
90 grader
Hjørneelement
78
60º
79
160
60º
79
80
30º
80
30º
17
2 stk. 60 gr. buer med rygg og vanger
30 gr. inn-/utvendig bue
D-form
Rund pall
1-seter uten rygg
2-seter uten rygg
Bord 130 x 65
Bord 65 x 65
Bord Ø68
Sittehøyde/Seating height: 45 (std.)/48/51
Bord
65
43
65
65
43
43
80
130
114
171
200
80
68
68
Buer uten rygg
160
136
Armlen
60º
90º
80
68
45
68
Hjørne uten rygg
80
57
75
160
68
Sofa uten rygg
68
D-form
Runde paller
30º
78
78
79
63
78
68
8
68 8
68
68
PIVOT CAVE
DESIGN: Torstein Nilsen, Designer NIL/professor og Sigurd Strøm, Designer/professor
18
2-seter
Bakside av 3-seter
Info: Pivot Cave leveres som 1-, 2-, 3-seter, stort og lite hjørneelement. Modellen leveres med ekstra høye vanger. Tilbys i valgfritt
stoff eller hud. Kan flammesikres. Stål: Ben leveres i blank krom i tre
forskjellige høyder.
130
73
68
Info: Pivot Cave modules are available with 1, 2 and 3 seats, and
small and large corner elements. This model is delivered with
extra tall sides. Possibility for flame retardant. Steel: Legs in
glossy chrome in three heights.
Hjørner
1-, 2- og 3-seter
130
3-seter og 2-seter
130
130
Vange
130
187
108
130
68
80
68
8
Sittehøyde: 45/48 (std.)/51
Seating height: 45/48 (std.)/51
SALINA
DESIGN: Målfrid Vik, Designer
19
Avtagbart
armlen
3-seter
Stol med lav
rygg
Stol med høy
rygg og hjul
Høyderegulerbar
stol 46 – 54 cm
Info: Serien leveres i valgfritt stoff eller hud som stol, 2 og 3-seter,
høy regulerbar hvilestol, trillestol, vippestol, hevestol og fotskammel.
Avtagbart setetrekk med strikk, ryggtrekk med glidelås. Nozagfjær i
sete, og luftspalte mellom sete og rygg. Valgfritt med åpen vange,
spiler, tett vange, eller tett vange med spiler. Tilhørende serie: Lip
bordserie og Selma skapserie. Treverk: Eik, bjørk eller bøk, samt bøk
beiset i våre standard farger.
Justerbar
fotskammel
Avtagbart setetrekk med
strikk og avtagbart ryggtrekk
med glidelås
Regulerbar
hvilestol
Info: Salina is available as chair, loveseat and 3-seater, highbacked adjustable chair, wheel chair, tilting chair, elevating chair
and stool. Options for removable seat cover with elastic and back
cover with zipper. The model has Nozag springs in the seats,
which has a clearance to the back. Possibility for open sides, or
with ribs or closed. Matching furnitures: Lip tables and Selma
collection. Wood: Oak, birch or beech, or in standard range of
stains.
116
90
43
65
70
121
168
65
72
49x40
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
SALINA
DESIGN: Målfrid Vik, Designer
20
Spisestuestol uten
armlen
Spisestuestol med armlen, hjul og avtagbar ryggpute
Info: Stablebar spisestuestol, med eller uten armlene. Avtagbart setetrekk med strikk. Mulighet for hjul på frambein og avtagbar ryggpute.
Tilhørende bord: Lip bordserie. Treverk: Eik, bjørk eller bøk, samt bøk
beiset i våre standard farger.
91
Ekstra bred stol
Info: Stackable dining chair, with or without armrest. Removable
seat cover with elastic. Possibility for wheels on front legs, and
removable back cushion. Matching tables: Lip tables. Wood: Oak,
birch or beech, or in standard range of stains.
91
50
55
60
55
89
62
Sittehøyde: 47
Seating height: 47
SANTANA
DESIGN: VAD
1-seter med brede
armlener 12 cm
2-seter med brede
armlener 12 cm
Trebein
Info: Modulsofagruppe med stol, 2 og 3-seter, samt hjørne og bue 90
gr. Leveres med fast sete, eller løs setepute med mulighet for avtagbart trekk og inkontinensduk. Armlene som 12 cm, 6 cm, eller endeplate 3 cm. Santana modulsofa kan spesialtilpasses etter mål, og med
mulighet for flammesikring av treverk. Treverk: Mulighet for ben i
bjørk, bøk eller beiset i våre standard farger på bøk. Stål: Ben i børstet
aluminium.
21
Alternativ
vangebredde 6 cm
Info: Module based sofa, with chair, loveseat and 3-seater, plus
corner unit and bended sections 90 degrees. Fixed seats, but can
also be delivered with loose seat cushions, with possibility for removable cover and incontinence sheet. Armrest either 12 or 6
cm. wide, or end piece 3 cm. wide. The width of the sections can
be customized, and they can also be made flame retardant.
Wood: Birch, beech, or in standard range of stains. Steel: Legs in
brushed aluminum.
12
194
86
80
900
245
75
76
126
177
80 x 80
80
Sittehøyde: 45
Seating height: 45
SANTANA
DESIGN: VAD
22
Puff buet 3-seter 60º
Puff 2-seter
Puff 3-seter
Info: Santana puff leveres som 1, 2 og 3-seter rett, samt bue 60 gr. og
bue 20 gr. Stål: Ben i børstet aluminium. Mulighet for hjul.
Puff 1-seter
med hjul
Info: Straight Santana stool with 1, 2 or 3 seats, with 20 or 60
degree bend. Steel: Legs in brushed aluminum and with possibility for wheels.
Sittehøyde: 46
80
55
102
51
80
Puff 3-s buet 60º
137
153
6
47
12
Puff 2-s
Puff 3-s
141
47
90
Puff 1-s buet 20º
Puff 1-s
47
47
47
49
47
Sittehøyde: 45
Seating height: 45
SIZE
24
DESIGN: Fredrik Torsteinsen, Designer MNIL
Size polstret loungestol
Info: Elegant og nett svingbar loungestol med returmekanisme. Vil
også komme i høy utgave med nakkestøtte. Mulighet for vipp. Bilder
avviker noe fra endelig utførelse. Stål: Understell i blank krom.
Info: Elegant and neat swivel lounge chair with positioning
mechanism. Tall version will also be available with neck rest.
Possibility for tilt. Final solution may vary some from the photos.
Steel: Chrome steel base.
26
109
85
70
78
78
78
STRATO
DESIGN: VAD
Enkel å stable
Stol høy
Lave stoler rekkekoblet
Info: Stablestol med lav eller høy rygg leveres i valgfritt stoff eller
hud. Mulighet for inkontinensduk, avtagbart setetrekk, rekkekobling,
skriveplate og hjul på framben. Kan leveres med stoltralle.
Treverk: Bøk, bjørk eller beiset i våre standardfarger på bøk.
97
Info: Stackable chair with low or high back, in desired fabric or
leather. Possibility for incontinence sheet, removable seat cover,
rail joint, writing board and wheels on the front legs.
Wood: Natural beech, birch or in standard range of stains.
87
54
25
61
54
58
Sittehøyde: 46
Seating height: 46
THEMA
26
DESIGN: Ole Jørgen Mork, Interiørarkitekt
2-seter
Stol
Info: Leveres som stol, 2 og 3-seter i valgfritt stoff eller hud, med god
sittekomfort og er lett å flytte på. Treverk: Ramme i heltre bøk og
laminerte bøkevanger eller beiset i våre standardfarger på bøk.
Info: Chair, loveseat and 3-seater in desired fabric or leather. Excellent seat comfort, and easy to move. Wood: Frame in solid
beech and sides in beech plywood or in standard range of stains.
79
60
70
110
160
Sittehøyde: 45
Seating height: 45
ALFA
DESIGN: VAD
Info: Bordet leveres i forskjellige størrelser i standard høyde 55 cm og
sokkel i krom ø 42 cm. Kan festes til gulvet. Treverk: Bordplate i MDF
med høytrykkslaminat med bøk, bjørk eller eik overflate. Stål: Blank
krom eller sort epoxy på understell.
90 x 90
80 x 80
70 x 70
27
Info: Table in several sizes standard height 55 cm with chrome
chassis. Can be bolted to the floor. Wood: Table top in MDF with
high-pressure laminate with beech, birch or oak surface. Steel:
Chassis in glossy chrome or black epoxy.
Ø 90
Ø 70
Ø 60
COMET
DESIGN: Ole Jørgen Mork, Interiørarkitekt
28
Bord m/søyleben
140x70
Bord m/kryssben
70x70
Bord m/avrundet
hjørner
Info: Bordserie med hjørnebein, kryssbein eller søyleben, i høyde 60
eller 72 cm. Kryss- og søyleben leveres med stillskruer. Bordplater 22
mm MDF. Treverk: Bordplate i MDF med høytrykkslaminat med bøk,
bjørk eller eik overflate.
Rundt bord
Hjørnebord
m/hj.ben 65x65
Info: Tables with four legs, pedestal with four prongs or T legs,
with either 60 or 72 cm. height. Standard with adjustable legs on
tables with pedestal or T legs. Table top in 22 mm MDF. Wood:
Table top in MDF with high-pressure laminate with beech, birch
or oak surface.
Rette hjørner:
180 x 90
180 x 80
140 x 90
140 x 80
140 x 70
120 x 90
120 x 80
120 x 70
Avrundede hjørner:
200 x 90
120 x 70
65 x 65
Ø 120
Ø 110
Ø 90
Ø 70
Ø 60
Bue 120
Bue 140
90 x 90
80 x 80
70 x 70
LIP
DESIGN: VAD
Rektangulært bord 120 x 80 med
hjørnebein
Høyderegulerbart bord med t-fot.
Regulerbart fra 68 - 80 cm
Info: Leveres med hjørneben med stillskruer, som salongbord og kantinebord eller med t-fot for høyderegulerbart bord (68 – 80 cm) i bøk.
Leveres uten sarg i høyde 60 cm og høyde 72 cm. Salongbord kan
leveres med avishylle. Platetykkelse 22 mm MDF. Treverk: Bordplate i
MDF med høytrykkslaminat med bøk, bjørk eller eik overflate.
29
Rundt bord ø 90
Info: Table base with four adjustable legs for dining and canteen
tables, or with T legs on table with adjustable height (from 68 to
80 cm) in beech. No frame on table with heights of 60 or 72 cm.
Coffee table can be supplied with magazine shelf. Thickness of
MDF top is 22 mm. Wood: Table top in MDF with high-pressure
laminate with beech, birch or oak surface.
Rette hjørner:
180 x 90
180 x 80
140 x 90
140 x 80
140 x 70
120 x 90
120 x 80
120 x 70
Avrundede hjørner:
200 x 90
120 x 70
65 x 65
Ø 120
Ø 110
Ø 90
Ø 70
Ø 60
Ø 120
Ø 140
90 x 90
80 x 80
70 x 70
SELMA
DESIGN: Målfrid Vik, Designer
30
Framskap med lys
Bokhylle
Skjenk
Info: Selma serien leveres som framskap m/lys, TV/videobenk,
bokhylle, skjenk og nattbord. Skuffer med stålreiler. Treverk: Overflate i bøk, bjørk eller eik høytrykkslaminat.
TV/video benk
Info: Selma buffet with light, TV/video bench, book shelf, drawer
and night stand. Drawers with steel rails. Wood: Surface in
beech, birch or oak high-pressure laminate.
96
180
84
70
58
Nattbord
84
100
40
98
98
145
D: 46
D: 40
D: 46
D: 36
D: 46
KOLLEKSJONSOVERSIKT / THE COLLECTION
31
STOLER | Chairs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- BANKETT ----------
------- IMPULS & PULS -------
------- DELTA -------
------ SIZE -------
------- CLUB -------
--- IRIS ----
---------- MARIN ----------
------------ STRATO ------------
BORD | Tables -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ALFA ---
--------------- COMET---------------
--------------------
LIP
--------------------
SITTEGRUPPER | Seating Groups -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
PIVOT
------------------ SALINA ------------------
-----------------------------------------------
--------------------- PIVOT CAVE --------------------
------------------------- SANTANA --------------------------
------------- THEMA
TILBEHØR | Accessories -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
SELMA---------------------------------
-------------
VAD AS
VAD-bygget, N-6250 STORDAL
T: +47 - 70 27 97 70
F: +47 - 70 27 97 71
E: [email protected]
I: www.vad.no
O: NO 982 812 046 MVA
VAD/K/HK/1208
Download
Related flashcards
Create Flashcards