Offentlig journal

advertisement
Offentlig journal
Seleksjon:
Journaldato: 5.12.2011 - 11.12.2011, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A
Rapport generert: 14.12.2011
Innhold:
Evaluering av tilbud på ny MPF-printer som erstatter Duvalier
Sakstittel:
Bytte ut Duvalier med ny multifunsjonsskriver
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/10295-1 73068/2010
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
22.06.2009
USIT ADM/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
042
§23 omsyn til det offentlege sin
forhandlingsposisjon m.m
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT ADM/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Kjøp av konsulenttjenester- kvalitetssystem for medisinsk- og helsefaglig forskning
Sakstittel:
Kvalitetssystem for medisinsk- og helsefaglig forskning
DokType Sak/dok nr:
N
2010/1051318
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
1180/2011
08.12.2011
29.11.2011
FA/METTSOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
509
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SA ØKONOMI/HELENEJS
FA/KATRINHF
Helene Jenssen Stockfleth
Katrine Hjertner Faber
Innhold:
Fratredelse 50% - 1.8.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2293-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12801/2011
08.12.2011
08.02.2011
HF ILN/RANNVERE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 1 av 425
Innhold:
Oppnevnt representant til IT-leder nettverk
Sakstittel:
Endringsprosess UiO - IT
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/1251-17 20311/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.02.2011
USIT STAB/LARSO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT/LARSO
MED/UHWENDLE
Lars Inge Oftedal
Unn-Hilde Grasmo-Wendler
01.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om opprettelse av studier i etikk
Sakstittel:
Etablering av masterprogram i medisinsk etikk
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4822-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
28952/2011
09.12.2011
18.03.2011
MED HELSAM/TERJEPH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ANBJORK
MED/KRISTMHE
Institutt for helse og samfunn
Kristin Margrete Heggen
Innhold:
Vedtaksprotokoll fra instituttstyremøtet 18.05.11
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/6314-11 43864/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
24.05.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/PAULINAD
Paulina Natalia Dudzinska
Innhold:
Re: Røngten
Sakstittel:
Fotodokumentasjon og utlån av Dalemfunnet - Steinkjer - Nord-Trøndelag
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6243-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
45362/2011
07.12.2011
27.05.2011
KHM ARKS/MARTESP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
713.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/MARTESP
Marte Spangen
Universitetet i Oslo
Side: 2 av 425
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Utlysning av stilling som førstelektor / universitetslektor ved ILN
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6987-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
53570/2011
09.12.2011
27.06.2011
HF HPA/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Totalbudsjetteringsskjema
Sakstittel:
NFR - 19247/I10 - NFR-prosjekt tilhørende Bio-Medisinsk Innovasjon AS Pepbody - verification of potential as new
drug for the treatment of autoimmune inflammatory disorders
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/15239-7 54884/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
27.06.2011
MN IMB/KATEB
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/WENCHBRY
MN IMB/INGERA
Wenche Brynildsen
Inger-Hege Andersen
Innhold:
Oversendelsesbrev til avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ringstad, Geir Andre - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6575-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
64099/2011
09.12.2011
11.08.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
OUS HF v/ John Hald
Geir Andre Ringstad
Universitetet i Oslo
Side: 3 av 425
Innhold:
Oversendelsesbrev til avtale med ekstern part
Sakstittel:
PhD Doktorgradsprogrammer - Dörje, Christina - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4756-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
64156/2011
05.12.2011
11.08.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
OUS HF v/Pål-Dag Line
Christina Dörje
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post fra underdirektør om nedbemanning
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som konsulent ved Institutt for klinisk medisin , Kvinne- og barneklinikken
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/10455-2 72493/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
08.09.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting 01.01.2012 - 31.12.2013
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2009/5275-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
26.09.2011
MED HELSAM/SUSAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
77932/2011
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
Side: 4 av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Høringsinnspill - Samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L
( 2010-211) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Sakstittel:
Høring i forbindelse med samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop.
91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
DokType Sak/dok nr:
X
2011/9029-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
78240/2011
09.12.2011
27.09.2011
FA/METTSOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/METTSOL
MED/ANITARO
Mette Sollihagen Hauge
Anita Robøle
Innhold:
Oversendelse av faktura for 2. tertial 2011
Sakstittel:
NFR/UNINETT/SINTEF - Road to media-aware user-dependent self-adaptive networks (R2D2) - NFR prosjekt nr.:
193018
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1873010
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
78497/2011
08.12.2011
28.09.2011
JU SRI/BODILSIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SRI/BODILSIL
UNINETT AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse
Sakstittel:
Tove Pettersen - opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet etikk og feministisk filosofi, fordypning i
feministisk etikk
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1167112
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.09.2011
HF HPA/MIROSLAK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
79565/2011
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Tove Pettersen
Avsender
Universitetet i Oslo
Klassering:
223.1
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
HF HPA/MIROSLAK
Side: 5 av 425
Innhold:
Opprykkssaken sluttført - ber om bedømte verker i retur
Sakstittel:
Tove Pettersen - opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet etikk og feministisk filosofi, fordypning i
feministisk etikk
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1167113
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
79682/2011
08.12.2011
30.09.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fremdriftsrapport 2011
Sakstittel:
NFR prosjekt 196792/F10 Multiple- Documents Literacy: Understanding, Assessing and Improving Students
Learning from Conflicting Information Sources OA nr. 143320 Prosjektleder Ivar Bråten
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1968811
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
80633/2011
05.12.2011
04.10.2011
UV PFI/ULFG
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ULFG
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Steen, Nils Eiel - Klinmed - IPSYK
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1958627
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
81931/2011
07.12.2011
10.10.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Tom Sørensen
Universitetet i Oslo
Side: 6 av 425
Innhold:
Rutiner ved tiltredelser og fratredelser
Sakstittel:
Interne rutiner for personal avdeling ved MN ADM
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1900-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
82089/2011
06.12.2011
10.10.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
099
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN BIO/MARENO
MN BIO/CEES/GRYG
MN GEO/PETTEGH
MN FAI/MARIUSBE
MN MI/REICHELT
MN INGAP/GLORIAB
MN PGP/TRINELLK
MN SMN/MARGIT
MN FAI/KARENMU
Maren S Rasch Onsrud
Gry Gundersen
Petter Gøde Hovind
Marius Bergh
Yngvar Reichelt
Gloria Bostick
Trine-Lise Knudsen Gørbitz
Anne Margit Arntzen
Karen Marie Ulshagen
Lise Faafeng
Nils Brynildsen
Lars Bernhardsen
Kate Bronndal
Helge Kristian Galdal
Astrid Waaler Kaas
Narve Trædal
Jarle Nygard
Olaf Kristian Sund
MN NFS/LISEFA
MN ITA/NILSBR
MN FI/LABE
MN IMB/KATEB
MN CMA/GALDAL
MN KI/AWKAAS
MN IFI/NARVET
MN ADM/JARLENY
MN ADM/OLAFKS
Innhold:
Oppnevning av eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Sakstittel:
Valg til fakultetsstyret ved SV-fakultetet for 2012 - 2015
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12697-2 82217/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
10.10.2011
SV ADM/GUDLEIK
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MAGNHILN
SV ADM/INGERANN
Magnhild Nesheim
Inger Ann S Faye
Side: 7 av 425
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1559211
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
82928/2011
06.12.2011
12.10.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
OD/ASTRIDSL
Astrid Sloreby
Astrid Sloreby
Innhold:
Anmodning om utlysning
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/11549-1 84169/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.09.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK 08.12.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Mira Kramarova
Mira Kramarova
TE
Innhold:
Kunngjøring - søknadsfrist 14.10.2011
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11549-4 84170/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.09.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11549-2 84179/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
15.10.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Mira Kramarova
Mira Kramarova
Side: 8 av 425
Innhold:
Faglig vurdering av EUs ferdighetsprøve i tolking
Sakstittel:
Faglig vurdering av EU-parlamentets ferdighetsprøve for tolker
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13177-2 85131/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.10.2011
HF ILN/DIANEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
HF ILN/DIANEM
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis 100% (fast) ved Seksjon for helseledelse, HELSAM innen økonomisk
evaluering
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1336019
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
24.10.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
85629/2011
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Skjema for kommunikasjonsmidler, 01.09.2011
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/5927-17 86614/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
26.10.2011
USIT GT/BAARDJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT SAPP/TOVEH
Tove Strand Karlsen
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11549-3 86744/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
15.10.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Mira Kramarova
Side: 9 av 425
Innhold:
Oversendelse av faktura
Sakstittel:
NFR/Karde AS - Semicolon II - Samhandling i offentlig sektor - NFR prosjekt nr. 201559/S10
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14011-3 87112/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.10.2011
JU IPR/BODILSIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/BODILSIL
Karde AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Leiekontrakt Søsterhjemmet gjeldende fra 01.06.2011
Sakstittel:
Leieavtale mellom UiO og Oslo universitetssykehus HF (OUS), Søsterhjemmet
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13563-3 87181/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
TA ADM/HANNELHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED/BHOL
TA ADM/HANNELHA
Bjørn Hol
Hanne Liaaen Haslerud
06.12.2011
TE
Innhold:
Kunngjøring av stilling som postdoktor ved IAKH
Sakstittel:
Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved IAKH
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2200-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
87447/2011
08.12.2011
31.10.2011
HF HPA/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/ANNACG
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om utlysning
Sakstittel:
Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved IAKH
DokType Sak/dok nr:
N
2011/2200-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
87585/2011
08.12.2011
07.02.2011
HF HPA/ANNACG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/HARALDSC
HF HPA/ANNACG
Harald Schmedling
Anna Clarissa Gartner
Side: 10 av 425
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nemer, Maysaa - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15534-8 87643/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
31.10.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Khaldun Issa Nijem
Universitetet i Oslo
Innhold:
***** B-tillegg 01.01.12-31.12.13
Sakstittel:
9. semesterutvalget for profesjonsstudiet i medisin - medlemmer
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1873215
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
87730/2011
08.12.2011
31.10.2011
MED STUD/INGRIDKJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
012
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/[Ufordelt]
MED STUD/MAOL
Lønningsseksjonen
Universitetet i Oslo
Innhold:
***** B-tillegg 01.01.2012-31.12.2013
Sakstittel:
10. semesterutvalget for profesjonsstudiet i medisin - medlemmer
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1873313
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
87778/2011
08.12.2011
31.10.2011
MED STUD/INGRIDKJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
012
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/[Ufordelt]
MED STUD/MAOL
Lønningsseksjonen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Totalbudsjett
Sakstittel:
NFR - Authority beyond states: Legal, political and philosophical perspectives on international institutions - a
German-Norwegian Forum (DAAD-utlysning) - prosjektnr. 208081
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/10389-3 87892/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.11.2011
JU SMR/JENNYGR
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/JENNYGR
Jenny Graver
Side: 11 av 425
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) i arkeologi ved IAKH
DokType Sak/dok nr:
X
2011/2200-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
29.03.2011
HF HPA/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
88473/2011
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/ANNACG
Anna Clarissa Gartner
Innhold:
Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet psykologi
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/21757-3 88675/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forespørsel om rapport ifm forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1463-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
03.11.2011
MED KLINMEDHR/MIJAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
88798/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MIJAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av faktura
Sakstittel:
Personvernkonferansen 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11540-2 89359/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
04.11.2011
JU IPR/GROHA
(enhet/initialer):
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/BODILSIL
Personvernnemnda
Universitetet i Oslo
Side: 12 av 425
Innhold:
Søknad om prosjektstøtte
Sakstittel:
Midler til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning fra Forsvarsdepartementet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10631-3 89413/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
04.11.2011
JU SMR/TEISK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
524
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU SMR/JENNYGR
Jenny Graver
Forsvarsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlengelse01.01.2013-31.01.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/404-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
89430/2011
05.12.2011
04.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av utdanning fra UiB og UiT
Sakstittel:
Nadia Line Skauli - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/10772-5 89587/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
04.11.2011
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUNNARAM
MN ADM/BORGESA
Gunnar Andre Malmin
Børge Sæter
Innhold:
Bekreftelse på opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skretteberg, Per Torger - Klinmed - Ullevål
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/7540-10 89721/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Per Torger Skretteberg
Universitetet i Oslo
Side: 13 av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra NTNU
Sakstittel:
Kari Fagerland Syversen - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12722-2 90023/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.11.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Syversen, Kari Fagerland
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra State Technological University Maykop RUSSLAND
Sakstittel:
Eleonora Igorevna Kravtsova - godkjenning av utenlandsk utdanning RUSSLAND
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10254-8 90366/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
08.11.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Kravtsova, Eleonora Igorevna
Universitetet i Oslo
Innhold:
Instituttledervalg og nestledervalg 2011 ved Insitutt for privatrett
Sakstittel:
Valg ved Det juridiske fakultet - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/1194-25 90373/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.11.2011
JU ADM/EIRIHAAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU IPR/EMODVAR
Eva Modvar
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Maria Brunborg Hoen
DokType Sak/dok nr:
U
2010/7950-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
90500/2011
06.12.2011
08.11.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Maria Brunborg Hoen
Universitetet i Oslo
Side: 14 av 425
Innhold:
Bestilling vitass SKO 1019 - timelønnet
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13726-1 90521/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
20.10.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
09.11.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
TE
Innhold:
Oversendelse av faktura
Sakstittel:
NFR - Igov2 - Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges NFR prosjektnr. 201417/S10
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1843515
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
90573/2011
08.12.2011
09.11.2011
JU IPR/EVADOB
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/BODILSIL
UNINETT Norid AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat lederguppemøte 19 2.november 2011
Sakstittel:
Ledermøter - NHM - Referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/290-22
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
90621/2011
05.12.2011
09.11.2011
NHM/ELISAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/ELISAA
Elisabeth Aronsen
Innhold:
Svar på søknad om dispensasjon for å gå opp til eksamen ***** ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14006-2 90634/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.11.2011
OD ADM/HEGEGLO
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 15 av 425
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Spania
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Gaute Eielsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12748-2 91040/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
10.11.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Gaute Eielsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Filippinene
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13845-2 91563/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Stans av stønad til opphold
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10564-6 91702/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
14.11.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Filippinene
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13260-3 91805/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 16 av 425
Innhold:
Opprette nye emner SNE3110 Education for All og SNE3130 - Social and Cultural Perspectives on Special Needs
Education.
Sakstittel:
Nye emner arrangert som heisemner
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14083-1 91885/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
14.11.2011
UV ISP/SIGURDHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Det utdanningsvitenskapelige fakultet UV/ANNEMETN
Sigurd Hasle
UV ISP/SIGURDHA
Innhold:
Anmodning om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14145-1 91922/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
08.12.2011
TE
Innhold:
Regnskapsseksjonen avslutter prosjekt 460967
Sakstittel:
UiO nr 460967 - Familien Blix fond til fremme for medisinsk forskning
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/19029-4 92100/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
14.11.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE
Tove Maria Terjesen
Innhold:
Angående krav om endret stillingskode
Sakstittel:
Personalmappe - MN PGP - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2297212
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
92144/2011
05.12.2011
15.11.2011
MN ADM/GROC
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
MN PGP/TRINELLK
*****
Olaf Kristian Sund
Universitetet i Oslo
Side: 17 av 425
Innhold:
Svar på permisjon uten lønn, 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen - Seksjon for studentinformasjon og opptak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/18302-7 92506/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
16.11.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/ANNEGSU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ariansen, Inger Kristine Holtermann - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1264434
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
92554/2011
05.12.2011
16.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Torgeir Bruun Wyller
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om tilsetting - timeansatt 2010/2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/8489-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
92844/2011
06.12.2011
16.11.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 07.04.2012-11.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/20394-8 92879/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
16.11.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/ANNACG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 18 av 425
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/8617-13 93232/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
18.11.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
MED IMB/ZAHIDAN
Zahida Nabi
Zahida Nabi
Innhold:
Vedlegg til arbeidsavtalen
Sakstittel:
Personalmappe - MN FAI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13597-2 93294/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
14.11.2011
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Thomas Brånå
Innhold:
Vurdering av utdanning
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Jacob Jorem
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11469-3 93441/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
18.11.2011
SV ADM/LIVTM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVTM
SV ISV/SIVHAA
Liv Tone Måseidvåg
Siv Håberg
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Landmark-Høyvik, Hege Benedicte - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1923930
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
93461/2011
06.12.2011
18.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Nina Aass
Universitetet i Oslo
Side: 19 av 425
Innhold:
Søknad om dispensasjon etter § 8,4 Reguleringsplan for Rv 3 og Rv 25 Omangsvollen - Elverum grense, Løten
kommune, Hedmark
Sakstittel:
Reguleringsplan for Rv 3 og Rv 25 Omangsvollen - Elverum grense, Løten kommune, Hedmark
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12427-3 93567/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
21.11.2011
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0415
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende eksamensmelding i JUS2111
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11146-4 93971/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
09.11.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende eksamensrett til JUS2111 høst 2011
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11146-5 93976/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
22.11.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Reply - mid-term paper course JUS5660
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14298-2 94003/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
22.11.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Side: 20 av 425
Innhold:
Vedørende tilsettingsmyndighet for tilsettinger på bilagslønn
Sakstittel:
Delegert tilsettingsmyndighet for bilagslønnsavtaler uten undervisning
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14456-1 94024/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
22.11.2011
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/OLAVOS
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Olav Olsbu Skaali
Olav Olsbu Skaali
Innhold:
Saken oversendes studiedekan
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11032-5 94130/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
22.11.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Marius Fuglum
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 31.08.2011-25.11.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/7145-13 94134/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
22.11.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GUNNARH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiT
Sakstittel:
Helene Erlandsen - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4474-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94240/2011
06.12.2011
22.11.2011
HF STUD/LARSILON
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Erlandsen, Helene
Universitetet i Oslo
Side: 21 av 425
Innhold:
Søknad om permisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/14267-7 94337/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
16.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
MN INGAP/GLORIAB
Torunn Standal Guttormsen
Gloria Bostick
09.12.2011
TE
Innhold:
Forlengelse av frist for innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Gumbo, Felicity Zvanyadza - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1954921
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94419/2011
05.12.2011
23.11.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Felicity Z. Gumbo
Universitetet i Oslo
Innhold:
Nytt svar på forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning KINA
Sakstittel:
Joachim Bentzen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning KINA
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7935-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94447/2011
06.12.2011
23.11.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Joachim Elvenes Bentzen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som vitenskapelig assistent ved prosjekt Clouds and Concerts. Mediation and Mobility in
Contemporary Music Culture ved IMV
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11908-2 94522/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
23.11.2011
HF IMV/GDOBLOUG
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMV/GDOBLOUG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 22 av 425
Innhold:
Tildeling til Erik Oddvar Eriksen, Arena for hans ERC AdG søknad 2011
Sakstittel:
Støtteordning for finalister til Advanced Grant - European Research Council (ERC) - SV-fakultetet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/15622-3 94574/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
23.11.2011
SV ADM/LENACEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
128
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ARENA/GEIROK
SV ADM/LENACEN
Geir Ove Kværk
Lena Cappelen Endresen
Innhold:
Vedrørende tilsetting av SKO 1404 v 8013
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13701-5 94599/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
23.11.2011
MED KLINMEDHR/MIJAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/IVARGL
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Ivar Prydz Gladhaug
Olav Olsbu Skaali
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Aune, Erlend -Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2057721
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94634/2011
09.12.2011
23.11.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Professor Lars Gullestad
Universitetet i Oslo
Side: 23 av 425
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Wælgaard, Lars Torbjørn - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1811631
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94637/2011
09.12.2011
23.11.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Anders Hartmann
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Bronken, Berit Arnesveen - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/19941-5 94663/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
23.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Berit Arnesveen Bronken
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 15.06.2011 - 10.10.2013
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2260517
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
23.11.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
94679/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GUNNARH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godskriving av tidligere eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13923-2 94680/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
14.11.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Side: 24 av 425
Innhold:
Vedrørende refusjon av privatistgebyr
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13477-4 94689/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
23.11.2011
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende vurdering av professorat - rapport er mottatt
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/273-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94696/2011
06.12.2011
23.11.2011
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Solevåg, Anne Lee - Klinmed- Ahus
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1949627
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94709/2011
09.12.2011
23.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saksfremlegg sak 1
Sakstittel:
Møte 5/2011 i PMR - 14.06.2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7548-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
94727/2011
08.12.2011
23.11.2011
JU EKS/KRTHOR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Side: 25 av 425
Innhold:
Saksfremlegg sak 1
Sakstittel:
Møte 6/2011 i PMR - 23.08.2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/10270-4 94729/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
23.11.2011
JU EKS/KRTHOR
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU EKS/KRTHOR
Kristin Steen Slåttå
Innhold:
Svar på søknad om utvidelse av studierett
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15319-4 94758/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
23.11.2011
MED HELSAM/DEBORAAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/DEBORAAA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hassellund, Skjalg - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7905-19 94817/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Knut Gjesdal
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Morten Brændengen - Klinmed (UUS)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/1117-13 94840/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/CAMIRA
Arild Nesbakken
Universitetet i Oslo
Side: 26 av 425
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting - timelønnet, 21.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1834316
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
USIT GLIT/FREDLA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
94841/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SAS/JONSN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomié
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som postdoktor i utviklingspsykologi ved PSI
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12942-1 94850/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
24.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende søknad om godskriving av tidligere eksamener
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14379-2 94905/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
24.11.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om utvidet studieprogresjon
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14142-3 94959/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
24.11.2011
JU STUD/MARIUSSF
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Side: 27 av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Université Paris Sorbonne FRANKRIKE
Sakstittel:
Christopher Straume - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning FRANKRIKE
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15306-5 95057/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
24.11.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Straume, Christopher
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling til Høyesterettsadvokat Peder Ryghs legat
Sakstittel:
UNIFOR Legater 2011 Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6292-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95067/2011
05.12.2011
24.11.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
161
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
UniforUniversitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om midler til FS-sekretariatet for 2013
Sakstittel:
FS - Dokumenter 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/851-27
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95111/2011
09.12.2011
24.11.2011
FS/JULIEM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FS/JULIEM
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godskriving av tidligere eksamener
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14380-2 95112/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
24.11.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
*****
Universitetet i Oslo
Side: 28 av 425
Innhold:
Personlig opprykk til professor etter kompetanse søknadsrunden 2010
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/9300-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95116/2011
07.12.2011
24.11.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/BERNAH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 22.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe JF SMR - NORDEM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/7348-11 95155/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Ranjalee Vijiyakumar
Innhold:
Bekreftelse på tiltreselse 22.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - NORDEM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/15218-4 95164/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Ranjalee Vijiyakumar
Innhold:
Personlig opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2010
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/10085-1 95241/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
UV ISP/STIGAAS
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 29 av 425
Innhold:
Svar på søknad om fritak for fag ved profesjonsstudiet
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14638-2 95269/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelsesbrev med vedlegg. Regnskapsrapport 2010 samt endelig fremdriftsrapport pr august 2011
Sakstittel:
EKVA TIMSS 2011 OA nr. 200699 Prosjektleder Liv Sissel Grønmo
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/11984-9 95272/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
UV ILS/BENEDIKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Utdanningsdirektoratet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endringer til kontrakt med signaturer
Sakstittel:
UiO nr 121306 - NFR - 199367/V40 Ola D. Saugstad Brain and brain cell injury in newborn infants
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1426914
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95343/2011
05.12.2011
25.11.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE
Norges Forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av studier fra University of Berkeley USA
Sakstittel:
Helga Hiim Stålhane - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning USA
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8579-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95359/2011
07.12.2011
25.11.2011
HF STUD/KAJAS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Stålhane, Helga Hiim
Universitetet i Oslo
Side: 30 av 425
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lagunova, Zoya - KLINMED (DNR)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9246-41 95361/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
25.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av studier fra Universidad de Salamanca SPANIA
Sakstittel:
Greta Marthinussen - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning DANMARK og SPANIA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/16302-6 95367/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Marthinussen, Greta
Universitetet i Oslo
Innhold:
Faglig vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Sindre Buchanan - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/1454-10 95378/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
MN IFI/SIGRUNV
Rebekka Bjørneberg Castro
Sigrun Vedø Lien
08.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Geir Vasseljen Mørkrid
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13342-2 95411/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Geir Vasseljen Mørkrid
Universitetet i Oslo
Side: 31 av 425
Innhold:
Vedrørende innsynsbegjæring
Sakstittel:
Tilrettelegging for student ved Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/9155-13 95412/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
25.11.2011
JU EKS/RANDISA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
Gabriel Steinsbekk
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilsettingsutvalget
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som Universitetslektor ved ILS innen utdanningsledelse
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14270-2 95421/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
UV ADM/STVAMH1
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
UV ADM/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Anita Marie Hansen
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting, 01.02.2012 - 28.09.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/7031-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95436/2011
07.12.2011
25.11.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting - timeansettelse - som førstelektor SKO 1198 ved Gastromedisinsk avdeling
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/8489-10 95485/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
*****
Universitetet i Oslo
Side: 32 av 425
Innhold:
Svar på henvendelse fra Den sentrale klagenemd
Sakstittel:
Klage på bedømmelse - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13125-9 95488/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
25.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
579
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
MED DR/KARIANBJ
Finn Ragnar Berger
Kari-Anne Bjørnerud
12.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging - JUR3000
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2240-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95499/2011
08.12.2011
25.11.2011
JU EKS/AINAVL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/17525-5 95500/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
25.11.2011
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/8335-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95502/2011
08.12.2011
25.11.2011
JU EKS/INGVILNB
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 33 av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Universidad de Salamanca SPANIA
Sakstittel:
Nadja Luckin - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning SPANIA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14404-5 95504/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
27.11.2011
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Luckin, Nadja
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Humboldt - Universität zu Berlin TYSKLAND
Sakstittel:
Agnes Harriet Lindberg - godkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10412-3 95505/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
27.11.2011
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Lindberg, Agnes Harriet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av studier fra University of Califoria Berkeley USA
Sakstittel:
Sara Marie Lervik Hordvei - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning USA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13426-6 95506/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
27.11.2011
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Hordvei, Sara Marie Lervik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av studier fra Universität Wien ØSTERRIKE
Sakstittel:
Hilde Vinje - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning ØSTERRIKE
DokType Sak/dok nr:
U
2010/7468-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95508/2011
07.12.2011
27.11.2011
HF STUD/KAJAS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Vinje, Hilde
Universitetet i Oslo
Side: 34 av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av studier fra Humboldt - Universität zu Berlin TYSKLAND
Sakstittel:
Kristine Bue - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
U
2010/7021-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95510/2011
07.12.2011
27.11.2011
HF STUD/KAJAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/KAJAS
Bue, Kristine
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Estensen, Mette-Elise - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/20782-5 95567/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Mette-Elise Estensen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor/førsteamanuensis ved avdeling for anatomi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7219-19 95597/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Utvalgte søkere
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor/førsteamanuensis ved avdeling for anatomi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7221-19 95599/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Utvalgte søkere
Universitetet i Oslo
Side: 35 av 425
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14695-1 95614/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/ANNACG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2161816
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95621/2011
05.12.2011
28.11.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Solevåg, Anne Lee - Klinmed- Ahus
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1949628
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95641/2011
07.12.2011
28.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Rolf Lindemann
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon - 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1291919
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95680/2011
05.12.2011
28.11.2011
SV ADM/BERITTRO
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
*****
Universitetet i Oslo
Side: 36 av 425
Innhold:
Regarding your home exam in the course HUMR5501
Sakstittel:
Studentmappe JF- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14709-1 95708/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
Exempt from public disclosure: offl § 13 jf
fvl § 13
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lagunova, Zoya - KLINMED (DNR)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9246-42 95724/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
28.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Sverre Heim
Universitetet i Oslo
Innhold:
SV-fakultetets svar på høring - ny mal for vitnemål
Sakstittel:
Mal for vitnemål og vitnemålstillegg
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5221-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95744/2011
05.12.2011
28.11.2011
STA SST/JONNYRSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/JONNYRSU
SV ADM/TONEV
Jonny Roar Sundnes
Tone Vold-Johansen
Innhold:
Oppsigelse av avtale om vedlikehold av datasystemet PropMan
Sakstittel:
Oppsigelse av PropMan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14717-1 95760/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
TA PLE/BAABY
(enhet/initialer):
Klassering:
053
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA PLE/BAABY
Hands AS
Universitetet i Oslo
Side: 37 av 425
Innhold:
Saken oversendes Den sentrale klagenemnd
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13477-5 95795/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
JU EKS/MARENMV
*****
Maren Magnus Voll
05.12.2011
TE
Innhold:
Godkjenning av ph.d.-graden til Astrid Stensrud
Sakstittel:
Ph.d.- student ved SAI - Astrid Stensrud
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/3364-10 95803/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
SV SAI/GYROH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/GYROH
SV ADM/TRONHT
Gyro Anna Holen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14706-2 95804/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.11.2011
OD IOB/PERAOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
OD/MARITKVI
Marit Kirsten Vigenstad
Marit Kirsten Vigenstad
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lie, Elisabeth - KLINMED UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1932520
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95838/2011
05.12.2011
28.11.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Elisabeth Lie
Universitetet i Oslo
Side: 38 av 425
Innhold:
Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/9203-11 95840/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av fuskesak ved det samfunnsvitenskaplige fakultet- ***** *****
Sakstittel:
Fuskesak ved ISV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13540-3 95879/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
28.11.2011
SV ADM/HANNEBR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
Journaldato:
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
SV ADM/HANNEBR
Finn Ragnar Berger
Hanne Bruvik
12.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Frankrike
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Herman Prein Moestue
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/18797-8 95894/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Herman Prein Moestua
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Tilsetting av to postdoktorer i rettsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2011/3007-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95901/2011
08.12.2011
28.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Side: 39 av 425
Innhold:
Vedtak om ***** ***** praksis
Sakstittel:
***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13437-2 95904/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
UV ILS/MARIESTH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/MARIESTH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om ***** ***** praksis
Sakstittel:
***** ***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7814-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95910/2011
07.12.2011
28.11.2011
UV ILS/MARIESTH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/MARIESTH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvalitet i ph.d.-utdanningen - svar fra Det medisinske fakultet
Sakstittel:
Kvalitet i ph.d.-utdanningen
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1050714
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95911/2011
05.12.2011
28.11.2011
FA/BERITHYL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/BERITHYL
MED LED/HILDHENR
Berit Hyllseth
Hilde Henriksen
Innhold:
TU-sak 107/2011 Møtedato: 22.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12359-2 95912/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED HELSAM/SUSAN
Astrid Holø
Susan Rockwell
Side: 40 av 425
29.11.2011
TE
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12359-3 95913/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
ITU-sak 77-2011, møtedato: 21.11.2011
Sakstittel:
Tilsettingssak: Postdoktor / Stipendiat- " Evaluering av Omsorgsplan 2015 " ved avd for helseledelse og
helseøkonomi
DokType Sak/dok nr:
N
2011/9303-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
95915/2011
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST 29.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Knut Tore Stokke
Susan Rockwell
TE
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting som postdoktor
Sakstittel:
Tilsettingssak: Postdoktor / Stipendiat- " Evaluering av Omsorgsplan 2015 " ved avd for helseledelse og
helseøkonomi
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9303-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95963/2011
05.12.2011
29.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om deltidsstilling som assistent
Sakstittel:
Søknad på stilling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14752-2 95992/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
UB/RRONN
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 41 av 425
Innhold:
Sending av utgravingsrapport frå arkeologiske undersøking
Sakstittel:
Vinje komme - reguleringsplan for området sør for Helsesenteret i Åmot, psykiatriboliger - gnr 35/1 - Åmothaugen
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1655010
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
95997/2011
09.12.2011
29.11.2011
KHM FORN/JES
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0834 - 35
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KJETILOF
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Tilsetting i 2 stipendiatstillinger, "Prosjekt dobbelkompetanse" samarbeid med Oslo universitetssykehus HF
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12952-1 95999/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om utestengning og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen
Sakstittel:
Vedtak om utestenging av studenter
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1268256
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96001/2011
05.12.2011
29.11.2011
STA SST/FINNRB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
Løpenr.:
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
Institusjoner under UH-loven
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av klage på tap av studierett - ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Studierett ved SV-fakultetet - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13451-2 96008/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
SV ADM/ANESLO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
419
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
SV ADM/ANESLO
Finn Ragnar Berger
Ane Stenmark Lorentzen-Styr
Side: 42 av 425
01.12.2011
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13887-4 96012/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Oversendelse av avtale ved endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Gregersen, Fredrik Alexander - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1085111
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96018/2011
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Geir Godanger
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om B - tillegg 28.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/14940-5 96020/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
JU SMR/JASNAJ
Marit Fosseli Olsen
Jasna Jozelic
14.12.2011
TE
Innhold:
Oversendelse av avtale ved endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fadum, Elin - IPS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/13680-5 96022/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Erlend Mork
Universitetet i Oslo
Side: 43 av 425
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Suso, Else Marit Inderberg - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2297432
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96048/2011
06.12.2011
29.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Framdriftsrapport okt 2011
Sakstittel:
UiO nr 211279 - prosjekt: "Forekomst av alvorlige komplikasjoner til diabetes og variasjon i diabetesbehandling i
forhold til alder, kjønn, etnisitet og sosial status" - DIABNOR
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/18992-3 96056/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.10.2011
MED HELSAM/AGNILSE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA
Novo Nordisk Scandinavia AS
Lars Roald
Innhold:
Informasjon til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Suso, Else Marit Inderberg - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2297431
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96058/2011
06.12.2011
29.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Stein Kvaløy
Universitetet i Oslo
Side: 44 av 425
Innhold:
Søknad om støtte for 2012
Sakstittel:
UiO nr 211279 - prosjekt: "Forekomst av alvorlige komplikasjoner til diabetes og variasjon i diabetesbehandling i
forhold til alder, kjønn, etnisitet og sosial status" - DIABNOR
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/18992-4 96060/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.10.2011
MED HELSAM/AGNILSE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/LARSROA
Novo Nordisk Scandinavia AS
Lars Roald
Innhold:
Fratredelsesskjema 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe UB UHS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11623-3 96084/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
UB/ILYNGDAL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB ADM/HEHANSEN
UB ADM/HEHANSEN
Heidi Hansen
Heidi Hansen
Innhold:
Tilbud om tilsetting i vikariat med mulighet for fast tilsetting som førstekonsulent ved Den internasjonale
sommerskole, ISS
Sakstittel:
Tilsetting i vikariat med mulighet for fast ansettelse som førstekonsulent ved Den internasjonale sommerskole
( ISS )
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12567-2 96144/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe NHM ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/21417-6 96149/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
NHM/HEDDAUG
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/IRINAAPR
Irina Alexandra Prestin
Side: 45 av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.06.2012-17.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1221611
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96150/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedrørende mottatt klage
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14677-2 96176/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
29.11.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Inês Espås Bartolo - bedømmelse av avhandling for graden ph.d - L'exemplarité des Fleurs de Tarbes. Rhétorique et
poétique chez Jean Paulhan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14302-5 96201/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
HF ILOS/KARINAKL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/MARCO
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/15785-7 96247/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Side: 46 av 425
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.11
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13137-2 96270/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
UV/PAULINAD
Paulina Natalia Dudzinska
Paulina Natalia Dudzinska
Innhold:
SVar på vurdering av utdanning fra England
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra England
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/12793-3 96280/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
SO/KATAMBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
§13 opplysningar med teieplikt - Fvl.§13
taushetsplikt
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om velferdspermisjon uten lønn 27.12.2011 - 24.2.2012 og 7.5.2012- 30.7.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/3895-22 96370/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.11.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISV - Sunniva Frislid Meyer
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/11779-9 96376/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
SV ISV/GUROOV
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV ISV/GUROOV
Tron Harald Torneby
Guro Schmidt Øvregard
Side: 47 av 425
02.12.2011
NN
11
Innhold:
Oversendelse av innstilling
Sakstittel:
Tilsetting i stillinger som stipendiat, klinisk ved PSI - 3 stillinger
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8924-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96378/2011
06.12.2011
30.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saksframlegging ITU 6.12.2012
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved KDI, Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/6801-11 96391/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.11.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Invertebrates in oak canopes: a faunistical survey in Norway - prosjektoppretting - 211616
Sakstittel:
Samarbeidsprosjekt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway - Skog og landskap - Geir Søli
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6501-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96413/2011
05.12.2011
30.11.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM SFS/FMEHLUM
Fridtjof Mehlum
Innhold:
Epost om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Bujko, Anna - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14461-2 96419/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Anna Bujko
Universitetet i Oslo
Side: 48 av 425
Innhold:
Totalbudsjettering - enkle bidragsprosjekter
Sakstittel:
Samarbeidsprosjekt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway - Skog og landskap - Geir Søli
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6501-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96420/2011
05.12.2011
30.11.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM SFS/FMEHLUM
Fridtjof Mehlum
Innhold:
Svalbards tovinger- prosjektoppretting - 211615
Sakstittel:
Artsdatabanken - Kartlegging Artsprosjektet Svalbards tovinger - 70184222 - Geir Søli
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13737-4 96423/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM ADM/CATHRINV
Cathrine Vollelv
Innhold:
Totalbudsjettering - enkle bidragsprosjekter
Sakstittel:
Artsdatabanken - Kartlegging Artsprosjektet Svalbards tovinger - 70184222 - Geir Søli
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13737-5 96427/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM ADM/CATHRINV
Cathrine Vollelv
Innhold:
Signert skjema for oppnevning av settemedlem
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Suso, Else Marit Inderberg - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2297430
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96435/2011
05.12.2011
30.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Bjørn Skåhegg
Universitetet i Oslo
Side: 49 av 425
Innhold:
Høringsinnspill fra Helsam - Strategisk plan 2010 - 2020 og årsplan 2012 -2014
Sakstittel:
Strategisk plan 2010 - 2020 og årsplan 2012 - 2014 - Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13315-3 96438/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED LED/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
021
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
12.12.2011
MED LED/ANITARO
MED HELSAM/KNUTTST
Anita Robøle
Knut Tore Stokke
TE
Innhold:
Oversendelse av innstilling - Gry Stålsett
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Gry Stålsett Follesø
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/3657-16 96446/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
30.11.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV PSI/STIAANDR
Tron Harald Torneby
Stian Andreassen
02.12.2011
NN
17
Innhold:
Anmodning om forlengelse 1.1.2012-1.6.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1593-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96464/2011
06.12.2011
30.11.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/ROXANEB
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Roxane Bruinsma
Roxane Bruinsma
Innhold:
Vedlegg - opplysninger om arbeidsplanregel - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - lærling - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/9323-8
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96473/2011
05.12.2011
30.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Eirin Hov
Side: 50 av 425
Innhold:
Vedlegg - opplysninger om arbeidsplanregel - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI- lærling ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12232-5 96478/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Eirin Hov
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14827-1 96516/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
30.11.2011
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
OPA BHT/CAROLLY
Zahida Nabi
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14829-1 96519/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
30.11.2011
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/HARALDSC
OPA BHT/CAROLLY
Harald Schmedling
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Referat fra møtet 23.08.2011
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-22 96522/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Side: 51 av 425
Innhold:
Saksliste 06.09.11
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-23 96524/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Omarbeiding av avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kouwenhoven, Siren Eriksen - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1881614
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96529/2011
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Siren E. Kouwenhoven
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra møtet 06.09.2011
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-24 96534/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Tilsettingsutvalget
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i norsk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/2693-20 96536/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
30.11.2011
UV/STVAMH1
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
UV/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Anita Marie Hansen
Side: 52 av 425
Innhold:
Saksliste 04.10.11
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-25 96549/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Svar på søknad om permisjon (1.1.2012 - 31.12.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV ARENA - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/6983-10 96554/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
SV ADM/IDAHJEL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/IDAHJEL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kontrakt
Sakstittel:
Basement structure and erosion in Southern Scandinavia (BASES) DETNOR.
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14112-1 96560/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MN GEO/AHBFINST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN GEO/AHBFINST
Ann-Charlotte Finstad
Innhold:
Svar på søknad om permisjon og forlenget midlertidig tilsetting 01.07.2014 - 15.09.2014
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1880413
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.11.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96563/2011
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/MIROSLAK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 53 av 425
Innhold:
Budsjett 2012 - 2016, Institutt for helse og samfunn
Sakstittel:
MED budsjett - Årsplan 2012 - 2014 - Langtidsbudsjett 2014 - 2016
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/7939-17 96565/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED ØK/METTEGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
022
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED ØK/HALVORFA
12.12.2011
MED LED/ANITARO
MED HELSAM/KNUTTST
Seksjon for økonomi
Seksjon for ledelse
Knut Tore Stokke
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/3731-10 96569/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe NHM ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/8232-12 96576/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.11.2011
NHM/HEDDAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/IRINAAPR
Irina Alexandra Prestin
Innhold:
Oversendelse av budsjett fly-fugl 2012
Sakstittel:
Forsvarets overkommando - Luftfartsverket / Avinor - Fly/fugl - 220000 - Gammelt prosjektnr. 210053 - Christian
Kierulf Aas
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/349-196 96578/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
NHM SFS/CHRISKA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Kompetansesenter Luftfartsfaglige
tjenester og Flytryggingsinspektøren
Universitetet i Oslo
NHM/ELISAA
Side: 54 av 425
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14645-1 96582/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
01.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - JF SEKR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14837-2 96586/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlengelse av midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/7233-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96591/2011
05.12.2011
30.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forslag til kandidater til beste forskningsbidrag på Oslo-tematikk 2011
Sakstittel:
Alliansen Kunnskap Oslo - Samarbeid mellom institusjoner for forskning og høyere utdanning i Oslo og Oslo
kommune
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1850454
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96593/2011
05.12.2011
30.11.2011
STA SST/HEGEBP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/LENEFOS
MED LED/HILDHENR
Lene Fosshaug
Hilde Henriksen
Side: 55 av 425
Innhold:
Svar på oversendelse av søknad om godkjenning av delstudier for faglig vurdering, Lektorprogrammet
Sakstittel:
Rebekka Alette Skaar Godkjenning av utenlandsk utdanning fra USA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/15076-6 96598/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
UV ADM/METTEKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/METTEKO
HF STUD/KAJAS
Mette Katrine Oftebro
Kaja Schiøtz
Innhold:
UV svar på høring om ny mal for vitnemål
Sakstittel:
Mal for vitnemål og vitnemålstillegg
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5221-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96600/2011
05.12.2011
30.11.2011
STA SST/JONNYRSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/JONNYRSU
UV/SHRINGO
Jonny Roar Sundnes
Siv Hege Mjåtveit Ringøen
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Opprykk til professor etter kompetanse ved ØI søknadsrunde 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12382-5 96606/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Komitémedlemmer
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse 07.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7191-11 96625/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MED ARKADM/EOLSEN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ARKADM/EOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 56 av 425
Innhold:
Oversendelse av trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Karlstad, Øystein - IASAM - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1969126
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96626/2011
07.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Bedømmelseskomite
Universitetet i Oslo
Innhold:
Varsel om fratredelse fra midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1278019
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96631/2011
06.12.2011
01.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ny sensur på masteroppgave
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - masterprogrammet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10098-7 96633/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU
*****
Universitetet i Oslo
Side: 57 av 425
Innhold:
Brev ad prøveforelesning
Sakstittel:
Simon Michelet Vurdering av avhandling med tittel: Elevene imellom. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på
småskole- og ungdomstrinnet
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1088410
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96639/2011
05.12.2011
01.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/AEVANDT
Simon Michelet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodningsskjema - 1109 20 % - 01.07.11-31.12.11; 10 % - 01.01.12 - 31.12.12
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/12578-7 96641/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
CV
Sakstittel:
Personalmappe IME ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/11218-9 96648/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UV IME/LARSLO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Anita Marie Hansen
Avsender
Anita Marie Hansen
UV ADM/STVAMH1
UV/STVAMH1
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting som forsker (SKO 1109) - 20 % stilling fom 01.07.2011 tom 31.12.2011; 10 %
fom 01.01.12 tom 31.12.12
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/12578-4 96649/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
*****
Universitetet i Oslo
Side: 58 av 425
Innhold:
Fratredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - stab - førstekonsulent
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1750411
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96652/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 29.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe JF SMR - NORDEM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14844-2 96681/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
JU SMR/RANJALEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Ranjalee Vijiyakumar
Innhold:
Opptaksbrev
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ulsaker, Hilde - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14051-3 96694/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Hilde Ulsaker
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Eidet, Jon Roger - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/3342-14 96695/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Jon Roger Eidet
Universitetet i Oslo
Side: 59 av 425
Innhold:
Ber om forslag til medlemmer i ny UHR-arbeidsgruppe om universitets- og høyskolepedagogikk
Sakstittel:
Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14637-2 96698/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
STA SST/JONNYRSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/LINESL
STA SST/JONNYRSU
Fakultetssekretariatet
Jonny Roar Sundnes
Innhold:
Anmodning om forlenget midlertidig tilsetting 01.01.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/15213-7 96700/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
09.12.2011
TE
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som HMS-koordinator (førstekonsulent/rådgiver) ved Det medisinske fakultets sekretariat
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14850-1 96703/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
MED ARKADM/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
13.12.2011
MED PERS/EOLSEN
MED ARKADM/ANITARO
Elisabeth Olsen
Anita Robøle
TE
Innhold:
Godkjenning av oppnevning veiledere
Sakstittel:
Ph.d.- kandidatmappe - JF - Isabel Mota Borges
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/15428-2 96705/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
19.10.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GROTOM
Gro Tømmereek
Side: 60 av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 11.05.2012 - 19.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1345813
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96707/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2155813
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96708/2011
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Berit Trondsen
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14689-2 96721/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 29.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe JF SMR - NORDEM - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14851-2 96723/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
JU SMR/RANJALEV
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Ranjalee Vijiyakumar
Side: 61 av 425
Innhold:
Rapport og vedlegg - vernerunde ved HELSAMs område Lille Ullevål 2011
Sakstittel:
Vernerunde 2011 - HELSAMs verneområde Lille Ullevål
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14853-1 96724/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ANETLANG 08.12.2011
MED HELSAM/KNUTTST
02.12.2011
MED LED/KARIKO
Anette Langtvet
Knut Tore Stokke
Kari Amby Røine Hegerstrøm
Erlend Huglen
TE
TE
MED HELSAM/ERLENHU
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13102-3 96726/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
UV/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Anita Marie Hansen
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.11
Sakstittel:
Personalmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/9085-16 96729/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse etter foreldrepermisjon ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/15483-7 96738/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
OD ADM/OLAUGN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OD ADM/MARITKVI
Marit Kirsten Vigenstad
Side: 62 av 425
Innhold:
Fratredelsesskjema 30.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - stab - førstekonsulent
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1750412
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96740/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/[Ufordelt]
TA ADM/MBOHLER
*****
Merete Bøhler
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 29.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe JF SMR - NORDEM - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14856-2 96748/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
JU SMR/RANJALEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Ranjalee Vijiyakumar
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse 25.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1017514
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96749/2011
05.12.2011
01.12.2011
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
UV/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Anita Marie Hansen
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14645-2 96758/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 63 av 425
Innhold:
Varsel om fratredelse fra midlertidig stilling
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/181-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96761/2011
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Varsel om fratredelse fra midlertidig stilling
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/21627-6 96768/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
STUV SAK 2 Opprettelse av emnene SNE3110 Education for all og SNE3130 Social and Cultural Perspectives on
Special Needs Education
Sakstittel:
Nye emner arrangert som heisemner
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14083-2 96780/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UV ISP/SIGURDHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/LINESL
UV/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Oversendelse av trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hagtvet, Eirik - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1950620
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96783/2011
07.12.2011
01.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Side: 64 av 425
Innhold:
Referat fra møtet 4.10.2011
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-26 96785/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Ann Christin Gjerstad - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/4880-39 96797/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Ann Christin Gjerstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Angående midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN CMA - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1674-13 96799/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om ulønnet permisjon 01.01.12-31.03.12
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/3716-18 96803/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 65 av 425
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1030513
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96806/2011
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe UV ADM ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/8956-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96808/2011
05.12.2011
01.12.2011
UV/BAARDKJO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
UV/PAULINAD
Paulina Natalia Dudzinska
Paulina Natalia Dudzinska
01.12.2011
TE
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Høivik, Marte Lie - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7049-12 96809/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Marte Lie Høivik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe UV ADM ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8956-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96812/2011
05.12.2011
01.12.2011
UV/BAARDKJO
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 66 av 425
Innhold:
Saksliste 18.10.11
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-27 96815/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Referat lederguppemøte nr. 20 16.november 2011
Sakstittel:
Ledermøter - NHM - Referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/290-23
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96818/2011
05.12.2011
01.12.2011
NHM/ELISAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/ELISAA
Elisabeth Aronsen
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14349-3 96819/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Referat fra styremøte 04/11 - 29/9-2011
Sakstittel:
Styremøter ved NHM - Innkallinger og referater - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/291-15
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96820/2011
05.12.2011
01.12.2011
NHM/ELISAA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/ELISAA
Elisabeth Aronsen
Side: 67 av 425
Innhold:
Saksliste 1.11.11
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-28 96824/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Informasjonsbrev til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Polec, Anna - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2007920
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96828/2011
06.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Professor Erik Qvigstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14403-2 96829/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Oversendelse av anbefaling fra komite Therese Sandrup
Sakstittel:
Ph.d. - student ved SAI - Therese Sandrup
DokType Sak/dok nr:
N
2011/9284-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96833/2011
06.12.2011
01.12.2011
SV SAI/GYROH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
Tron Harald Torneby
Gyro Anna Holen
SV SAI/GYROH
Side: 68 av 425
02.12.2011
NN
5
Innhold:
Innkalling og saksliste til NHMs styremøte 05/11 - 24/11-2011
Sakstittel:
Styremøter ved NHM - Innkallinger og referater - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/291-17
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96836/2011
05.12.2011
01.12.2011
NHM/ELISAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/ELISAA
Elisabeth Aronsen
Innhold:
Referat fra møtet 18.10.2011
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-29 96838/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Vedrørende finansiering av likestillingsprofessoratt ved Institutt for helse og samfunn
Sakstittel:
MED budsjett - Årsplan 2012 - 2014 - Langtidsbudsjett 2014 - 2016
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/7939-15 96850/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED ØK/METTEGR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
022
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
09.12.2011
MED ØK/METTEGR
MED HELSAM/KNUTTST
Seksjon for ledelse
Knut Tore Stokke
NN
18
Innhold:
Referat fra møtet 1.11.2011
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-33 96856/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Side: 69 av 425
Innhold:
Til styermøtet 04-11 - O-sak 16 org.utviling
Sakstittel:
Styremøter ved NHM - Innkallinger og referater - 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/291-16
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96860/2011
05.12.2011
01.12.2011
NHM/ELISAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
012
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/ELISAA
Elisabeth Aronsen
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting 01.01.2012-30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2111219
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96862/2011
05.12.2011
30.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
09.12.2011
TE
Innhold:
Varig utvidelse av stillingen som førstekonsulent i SIS fra 80 til 100% fra og med 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen - Seksjon for internasjonalisering av studier
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14897-1 96869/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
221
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
OPA PERS/EVIANN
Side: 70 av 425
Innhold:
Referat fra møte 16. november
Sakstittel:
Bistand til å sluttføre medisinsk eksamen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10286-5 96870/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
MED STUD/BRITARE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
419
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED STUD/BRITARE
*****
*****
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Urstad, Kristin Hjorthaug - ISH - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1924510
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96877/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise Kristine Aarnes
Innhold:
Saksliste 15.11.11
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-30 96878/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Totalbudsjetteringsskjema
Sakstittel:
Samarbeidsavtale mellom Inven2 og IMBV om prosjektet AlbuFlex II
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14866-5 96883/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MN IMB/INGERA
(enhet/initialer):
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/WENCHBRY
MN IMB/INGERA
Wenche Brynildsen
Inger-Hege Andersen
Side: 71 av 425
Innhold:
Totalbudsjetteringsskjema
Sakstittel:
Samarbeidsavtale mellom Inven2 og IMBV om prosjektet AlbuFlex II
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14866-4 96886/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MN IMB/INGERA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/WENCHBRY
MN IMB/INGERA
Wenche Brynildsen
Inger-Hege Andersen
Innhold:
STUV SAK 3 Revisjon av emnet SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk
Sakstittel:
Masterprogrammet i spesialpedagogikk Programplan emnebeskrivelser
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/2351-42 96896/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UV ADM/ANNEMETN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/LINESL
UV ADM/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Urstad, Kristin Hjorthaug - ISH - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1924511
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96897/2011
06.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Kristin Hjorthaug Urstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om permisjon uten lønn 06.12.2011 - 05.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/19837-8 96898/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/MIROSLAK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 72 av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av ekstern utdanning
Sakstittel:
Maria Matthiasdottir - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/18113-5 96900/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Maria Matthiasdottir
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Kommunikasjonsavdelingen - KA
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13182-3 96901/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
OPA PERS/EVIANN
Evian Nordstrand
Evian Nordstrand
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Tilsettingssak: Administrativ koordinator / rådgiver tilknyttet CHARM
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1012910
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96907/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
115
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
Alle iht søkerlisten unnt. G. Engen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra møtet 15.11.2011
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-31 96908/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Side: 73 av 425
Innhold:
Oppfølgingsplan
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/132-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.11.2011
MED LED/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96910/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/EOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/132-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96914/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/EOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saksliste 29.11.11
Sakstittel:
Lederforum ved Det medisinske fakultet - innkallinger og referater 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/4863-32 96916/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED LED/AASEFR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED LED/AASEFR
Åse Frivold Sørheim
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14910-1 96917/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.12.2011
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 74 av 425
Innhold:
Foreldrepermisjon - 13.8.2011 - 14.3.2013
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/16387-9 96928/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Varig utvidelse av stillingen som overingeniør i Kommunikasjonsavdelingen fra 50% til 100% fra og med 1.1.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Kommunikasjonsavdelingen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/11548-9 96932/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
OPA PERS/MAJAJM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tilsettingsperiode ved Universitetet i Oslo
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/16387-8 96937/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjonsbrev til disputasleder
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Strøm, Thea Bismo - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1540618
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96941/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Thor Edvardsen
Universitetet i Oslo
Side: 75 av 425
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Kari-Anne Bottegaard Næss Vurdering av avhandling med tittel: Language and reading development in children with
Down syndrome
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/16992-6 96953/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ISP/HILDEOL
UV/AEVANDT
Hilde Olsen
Anne Elvigen Evandt
Innhold:
Forslag til medlemmer til UiOs Utvalg for nord-sør-samarbeid 2012-13
Sakstittel:
Utvalg for nord-sør-samarbeid
DokType Sak/dok nr:
X
2008/850-17
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96961/2011
07.12.2011
01.12.2011
FA/MAREG
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/MAREG
UV/SBL
Marit Egner
Solveig Bauge Løland
Innhold:
Sak til ITUs møte 05.12.11, sak 82/2011
Sakstittel:
Personalmappe *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2239812
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96985/2011
05.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST 02.12.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Knut Tore Stokke
Marie Cecilie Bakken
Side: 76 av 425
TE
Innhold:
Oversendelse av trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Odden, Nancy - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7110-18 96987/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Bedømmelseskomité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sak til ITUs møte 05.12.11, sak 85/2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/1548-14 96990/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST 02.12.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Knut Tore Stokke
Marie Cecilie Bakken
TE
Innhold:
Sak til TUs møte 06.12.2011, sak 125/2011
Sakstittel:
Tilsettingssak: Førsteamanuensis - Global Helse og Migrasjon - Helsam
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13836-2 96993/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
06.12.2011
MED PERS/ASTRHOL
MED HELSAM/MARIECBA
Astrid Holø
Marie Cecilie Bakken
TE
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse 05.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1898918
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
96997/2011
06.12.2011
01.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
SV ADM/LIVHILDE
Liv-Hilde Vang
Liv-Hilde Vang
Side: 77 av 425
Innhold:
Forlengelse av midlertidig tilsetting 19.03.2013 - 16.03.2014
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1638710
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
96998/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på mottatt søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning JAPAN
Sakstittel:
Patrik Holm - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning JAPAN
DokType Sak/dok nr:
U
2010/7749-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97005/2011
07.12.2011
01.12.2011
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/AKRISTIN
Patrik Holm
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra Høgskolen i Volda
Sakstittel:
Léa Cossais - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/17137-4 97006/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Cossais, Léa
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/5634-23 97009/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA 12.12.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
Side: 78 av 425
TE
Innhold:
Forespørsel om forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1172726
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97010/2011
05.12.2011
30.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA 13.12.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Marie Cecilie Bakken
TE
Innhold:
Sak til TUs møte 06.12.11, sak 124/2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1290621
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97012/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
06.12.2011
MED PERS/ASTRHOL
MED HELSAM/MARIECBA
Astrid Holø
Marie Cecilie Bakken
TE
Innhold:
Anbefaling fra instituttleder - Institutt for helse og samfunn
Sakstittel:
Alliansen Kunnskap Oslo - Samarbeid mellom institusjoner for forskning og høyere utdanning i Oslo og Oslo
kommune
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1850455
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97014/2011
05.12.2011
01.12.2011
STA SST/HEGEBP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/LENEFOS
MED LED/HILDHENR
Lene Fosshaug
Hilde Henriksen
Side: 79 av 425
Innhold:
Oversendelse av trykt avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Martinsen, Anne Catrine Trægde - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2297020
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97021/2011
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Komité
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på godkjent avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Tjeldhorn, Lena - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2005920
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97024/2011
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Lena Tjeldhorn
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endelig maksdato for sykepenger
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2295720
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97028/2011
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 80 av 425
Innhold:
Forslag til representant i STKs styre
Sakstittel:
Representasjon i styret for STK - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14931-1 97032/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MED LED/ANITARO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STK/ODDRUNR
MED LED/ANITARO
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Anita Robøle
Innhold:
Fratredelse av stilling fom 1.1.2012
Sakstittel:
Personalmappe UB-UHS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/19891-5 97035/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UB/ILYNGDAL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/ILYNGDAL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert tilbud om stilling
Sakstittel:
Personalmappe- ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13209-5 97039/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utlysning Doffin - Anskaffelse - KT 2729 Wirebonder
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2729 Wirebonder
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14932-2 97055/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.07.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Side: 81 av 425
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14942-1 97058/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av delstudier ved Universitetet i Wien
Sakstittel:
Sjur Rynningen Bie-Lorentzen Godkjenning av utdanning fra Universitetet i Wien
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13785-9 97070/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV/METTEKO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/METTEKO
Sjur Rynningen Bie-Lorentzen
Universitetet i Oslo
Innhold:
STUV - SAK 4 Revisjon av programplan for bachelorprogrammet spesialpedagogikk - struktur
Sakstittel:
Bachelor i spesialpedagogikk Programplan emner
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2379-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97071/2011
05.12.2011
02.12.2011
UV ISP/NINADA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/LINESL
UV/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Utlysning Doffin - Anskaffelse - KT 2730 PCB utstyr
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2730 PCB utstyr
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14945-2 97076/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
04.07.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Side: 82 av 425
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning
Sakstittel:
Randi Grønnestad - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12720-9 97088/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Randi Grønnestad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av utdanning fra Kenya
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kenya
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14964-2 97100/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Komite for stillingen som forsker på Alnaprosjektet
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13545-3 97102/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Korrigering, komité Alnaprosjektet
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13545-4 97103/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Side: 83 av 425
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Berg, Are Stuwitz - KLinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14572-2 97111/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Are Stuwitz Berg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13545-6 97112/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Bedømmelseskomiteen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning
Sakstittel:
Knut Halvor Renneflott Bjørnebye - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12719-9 97113/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Knut Halvor Renneflott Bjørneby
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Kenya
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kenya
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14967-2 97117/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 84 av 425
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Veslemøy Krohn Kjærvik - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14463-2 97121/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Veslemøy Krohn Kjærvik
Universitetet i Oslo
Innhold:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
Sakstittel:
Arbeidsplassvurdering for ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14969-1 97126/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
OPA BHT/CAROLLY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
254.4
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ARKADM/ANITARO
OPA BHT/CAROLLY
Anita Robøle
Anna Carolina Lybäck-Forsbacka
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Kina
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14970-2 97129/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ameli, Tropè ( Trope ) - Klinmed (AHUS)
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1972215
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97132/2011
06.12.2011
02.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Ameli Trope
Universitetet i Oslo
Side: 85 av 425
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Haram, Marit - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14411-4 97136/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Marit Haram
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ny anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/5028-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97138/2011
05.12.2011
28.11.2011
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
09.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Goldsmiths University of London
STORBRITANNIA
Sakstittel:
Marta Zuzanna Thorbjørnsen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning STORBRITANNIA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12988-2 97141/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Thorbjørnsen, Marta Zuzanna
Universitetet i Oslo
Innhold:
Permisjon uten lønn 70 % - korrigert
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1678116
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97143/2011
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 86 av 425
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/19618-3 97150/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
07.12.2011
TE
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14976-1 97151/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
STUV SAK 5 Revisjon av bachelorprogrammet i pedagogikk - endring av struktur 1 studieår
Sakstittel:
Bachelor i pedagogikk Programplan emner
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/2378-39 97152/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV/ANNEMETN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/LINESL
UV/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Ann Elisabeth Albright Blomberg - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1115617
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97153/2011
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/LENAKO
MN ADM/JEANM
Lena Korsnes
Jean Raphael Martinez
Side: 87 av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Korrigert arbeidsavtale - lønnstrinn
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/1209-21 97154/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14993-1 97160/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forlenget studierett samt søknad om permisjon
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - Master i sykepleievitenskap - ISH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/16871-4 97163/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelsesbrev tilleggsavtale Økern Park ANS og UiO
Sakstittel:
Leiekontrakt Økern Park mellom UiO og Union Eiendomskapital AS
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8288-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97164/2011
05.12.2011
02.12.2011
TA ADM/HANNELHA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/HANNELHA
Union Eiendomskapital as
Universitetet i Oslo
Side: 88 av 425
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Sondre Johannesen Hauge
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14591-2 97168/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Sondre Johannesen Hauge
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utlysning Doffin/TED - Anskaffelse - RA 2742 - Bredbånd , ikke xDSL
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2742 - Rammeavtale på bredbånd
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14994-2 97172/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.10.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15205-2 97173/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiA
Sakstittel:
Caroline Norenberg - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12468-2 97175/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Norenberg, Caroline
Universitetet i Oslo
Side: 89 av 425
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7181-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97181/2011
08.12.2011
02.12.2011
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
E-post om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Stav, Ane Løvli - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14179-3 97187/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Ane Løvli Stav
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra University of Alberta CANADA
Sakstittel:
Simen Sveen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning CANADA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14109-2 97192/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Sveen, Simen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/9015-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97193/2011
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN IFI/NARVET
Elin Grete Enger Andresen
Narve Trædal
Side: 90 av 425
02.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14421-2 97203/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
02.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
PFI`s svar på søknad om forlenget opptak på program - Katharina Rodina
Sakstittel:
Katarina Rodina - ad opptak på doktorgradsprogrammet ved UV-fakultetet (gammel sak tilbake til 2000)
DokType Sak/dok nr:
X
2010/7811-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97204/2011
05.12.2011
02.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/SBL
UV PFI/ULFG
Solveig Bauge Løland
Ulf Tero Grefsgård
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14998-1 97205/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. endelig godkjenning av delstudier i utlandet
Sakstittel:
Sofie Sebuødegård - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2629-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97209/2011
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/TINEBE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Sofie Sebuødegård
Universitetet i Oslo
Side: 91 av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av delstudier ved Stony Brook University
Sakstittel:
Rebekka Alette Skaar Godkjenning av utenlandsk utdanning fra USA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15076-7 97212/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV ADM/METTEKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/METTEKO
Rebekka Alette Skaar
Universitetet i Oslo
Innhold:
STUV SAK 6 Revisjon av bachelorprogrammet i pedagogikk - endring av struktur 3 studieår
Sakstittel:
Bachelor i pedagogikk Programplan emner
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/2378-40 97216/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV/ANNEMETN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/LINESL
UV/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14508-2 97221/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/NISMAM
Nisma Mælum
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Innkjøpsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/13166-9 97222/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/ANNEGSU
Anne Gunn Sunde
Anne Gunn Sunde
OPA PERS/ANNEGSU
Side: 92 av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.01.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/19618-4 97226/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på oppfølgingsspørsmål vedr. søknad om godkjennelse av fri bachelor-grad
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14578-6 97228/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/BORGESA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BORGESA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting, 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Organisasjons- og personalavdelingen - Lønningsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9800-11 97229/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/ANNEGSU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11297-4 97230/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU
*****
Universitetet i Oslo
Side: 93 av 425
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Ragnhild Bieltvedt Skeie - PhD programmet ved institutt for geofag
DokType Sak/dok nr:
N
2008/5797-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97233/2011
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN GEO/ANNEI
MN ADM/JEANM
Anne Gunhild Innes
Jean Raphael Martinez
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15003-1 97239/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting 01.01.2012 - 31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1064912
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97240/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 09.09.2011 - 24.10.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/9015-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97243/2011
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 94 av 425
Innhold:
Svar på søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** masterstudiet i sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6848-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97244/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Strøm, Thea Bismo - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1540619
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97248/2011
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forlenget permisjon uten lønn + forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/4032-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97257/2011
06.12.2011
02.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlenget midlertidig tilsetting 01.01.2012-30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/15296-5 97265/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
Side: 95 av 425
Innhold:
Opptak til Forskerlinjen vår 2012
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15086-1 97266/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1311-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97268/2011
06.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
Innhold:
Midlertidig gjestestatus for utenlandske tilsatte - 28.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15008-1 97270/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Olaf Kristian Sund
Innhold:
Søknad PRAKUT november 2011
Sakstittel:
NFR PRAKUT Rydland og Aukrust. Prosjekttittel: Teaching for text comprehension. Prosjektleder: Vibeke Grøver
Aukrust
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15012-1 97279/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV PFI/ULFG
(enhet/initialer):
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ULFG
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 96 av 425
Innhold:
Fremdrifsrapport 2011 - revidert
Sakstittel:
NFR FRISAM 191228/V10 Local literacies and community spaces- Investigating transitions and transfers in the
learning lives of Groruddalen OA 143166 Prosjektleder Ola Erstad
DokType Sak/dok nr:
U
2009/153-15
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97282/2011
05.12.2011
02.12.2011
UV PFI/ULFG
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ULFG
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Etterlyser dokumentasjon
Sakstittel:
Trine Jahr Hegdahl - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14822-2 97284/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Trine Jahr Hegdahl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15014-1 97291/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av ph.d.-graden til Heidi Nicolaisen
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Heidi Nicolaisen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/2960-11 97296/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV ISS/KARHEN
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/KARHEN
SV ADM/TRONHT
Kari Henriksen
Tron Harald Torneby
Side: 97 av 425
Innhold:
Svar på søknad om innpassing av utdanning fra NTNU
Sakstittel:
Innpassing av ekstern utdanning - Kristofer William Rees
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10792-4 97297/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV ADM/LIVTM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVTM
Kristofer William Rees
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av ph.d.-graden til Ylva Østby
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Ylva Østby
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1539213
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97298/2011
06.12.2011
02.12.2011
SV PSI/STIAANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité - Hanne Weie Oddli
Sakstittel:
Ph.d.- student ved PSI - Hanne Weie Oddli
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/12121-8 97302/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - Torleif Halkjelsvik
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Torleif Bjordal Halkjelsvik
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/6070-16 97304/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Side: 98 av 425
Innhold:
Anmodning om tilsetting 01.12.2011-31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14808-1 97305/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
09.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
02.12.2011
TE
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - Sunniva Meyer
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISV - Sunniva Frislid Meyer
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1177911
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97306/2011
06.12.2011
02.12.2011
SV ISV/GUROOV
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/GUROOV
SV ADM/TRONHT
Guro Schmidt Øvregard
Tron Harald Torneby
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - Gry Stålsett
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Gry Stålsett Follesø
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3657-17 97307/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Arbeidsavtale bilagslønn
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14808-2 97308/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 99 av 425
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12704-5 97309/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling - Alf Børre Kanten
Sakstittel:
PhD-student ved PSI - Alf Børre Kanten
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/5979-17 97311/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
STUV SAK 7 - revisjon av programplan for masterprogrammet i pedagogikk, studieretning KUL Endring av struktur
på emner
Sakstittel:
Masterprogrammet i pedagogikk Studieretning KUL Kunnskap utdanning og læring
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/4944-24 97314/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV ADM/ANNEMETN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/LINESL
UV ADM/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15019-1 97319/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 100av 425
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/12578-6 97323/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Avslag på søknad om opptak til Forskerlinjen, vår 2012
Sakstittel:
Forskerlinjen - opptak - høst - 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1341517
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97325/2011
524
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
STUV SAK 8 - revisjon av programplan for masterprogrammet i pedagogikk, studieretning PPR. Endring av
struktur på emner
Sakstittel:
Masterprogrammet i pedagogikk PPR Studieretning pedagogisk- psykologisk rådgivning Programplan
emnebeskrivelser
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2357-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97326/2011
05.12.2011
02.12.2011
UV ADM/ANNEMETN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
332.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/LINESL
UV ADM/ANNEMETN
Line Sletten
Anne-Mette Nessøe
06.12.2011
TE
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens anbefaling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Joshua Marvle Phelps
DokType Sak/dok nr:
X
2010/4381-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97327/2011
06.12.2011
02.12.2011
SV PSI/VERAO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Side: 101av 425
Innhold:
Godkjenning av bedømmelseskomiteens anbefaling - Therese Sandrup
Sakstittel:
Ph.d. - student ved SAI - Therese Sandrup
DokType Sak/dok nr:
X
2011/9284-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97329/2011
06.12.2011
02.12.2011
SV SAI/GYROH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/GYROH
SV ADM/TRONHT
Gyro Anna Holen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15021-1 97332/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opptak til Forskerlinjen, vår 2012
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15083-1 97333/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av Ex.phil og registrering av frie studiepoeng fra UiT
Sakstittel:
Jonas Solnordal Nærø - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14899-2 97338/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Jonas Solnørdal Nærø
Universitetet i Oslo
Side: 102av 425
Innhold:
Opptak til Forskerlinjen, vår 2012
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15085-1 97339/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15022-1 97340/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ragnhild Sjoner Syrstad
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12400-4 97343/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
SV ØI/INSKJE
Sissel Gjennestad
Ingunn Skjerve
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Omnia Elsadig - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12973-5 97351/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/TOMCA
MN ADM/TINEBE
Tom Arild Caspersen
Tine Benedicte Søreng
Side: 103av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Vedrørende søknad om vurdering av utenlandsk utdanning og utdanning fra HiB
Sakstittel:
Omnia Elsadig - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12973-6 97352/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Omnia Elsadig
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til phd-programmet
Sakstittel:
Lars Andreas Dal - Ph.d.-programmet ved Fysisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13254-2 97354/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Lars Andreas Dal
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til phd-programmet
Sakstittel:
Anders Kvellestad - Ph.d.-programmet ved Fysisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13257-2 97355/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Anders Kvellestad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til phd-programmet
Sakstittel:
Åsmund Kaupang - Ph.d.-programmet ved Farmasøytisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13246-2 97356/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Åsmund Kaupang
Universitetet i Oslo
Side: 104av 425
Innhold:
Svar på søknad om opptak til phd-programmet
Sakstittel:
Martin Johanson Hennum - Ph.d.-programmet ved kjemisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13816-2 97358/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Martin Johanson Hennum
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til phd-programmet
Sakstittel:
Jørn Eivind Tungen - Ph.d.-programmet ved Farmasøytisk institut
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13912-2 97359/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Jørn Eivind Tungen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak til phd-programmet
Sakstittel:
Veronika Smith - Ph.d.-programmet ved Farmasøytisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13911-2 97361/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Veronika Smith
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om lærekontrakt
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI- lærling ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12232-6 97364/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
04.12.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 105av 425
Innhold:
Tilbud om lærekontrakt, korrigert lønnstrinn - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - lærling - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9323-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
04.12.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97366/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Knudsen, Eva Cecilie - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2269917
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97367/2011
05.12.2011
23.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomite
05.12.2011
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Knudsen, Eva Cecilie - Klinmed - UUS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2269918
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97368/2011
05.12.2011
23.11.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomite
Side: 106av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Gjelsvik, Bjørn - IASAM - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
2009/8049-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97369/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlig
05.12.2011
TE
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kleppe, Lise Cecilie - ISH - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/12956-5 97370/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlig
05.12.2011
TE
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Halvorsen, Silje - ISH - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/12790-5 97371/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlig
05.12.2011
TE
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Klokkerud, Mari - HELSAM - ISH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/13576-6 97372/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlig
Side: 107av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Tilsetting som førstekonsulent / seniorkonsulent på OLA-programmet ved ISS
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14039-1 97373/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
almennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Informasjon om arbeidssted
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/7838-24 97374/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/ELISAAKS
OD/ASTRIDSL
Elisabeth Aks
Astrid Sloreby
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/7812-25 97375/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED STUD/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/EOLSEN
MED STUD/EOLSEN
Elisabeth Olsen
Elisabeth Olsen
12.12.2011
TE
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting som førstekonsulent / seniorkonsulent på OLA-programmet ved ISS
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14039-2 97376/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Side: 108av 425
Innhold:
Opplæringsdel - Ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Estensen, Mette-Elise - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20782-6 97377/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Mette-Elise Estensten
07.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling - Valen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Beitnes, Jan Otto - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1978317
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97378/2011
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Guro Valen
05.12.2011
TE
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/7838-23 97379/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
*****
Universitetet i Oslo
Side: 109av 425
Innhold:
Spm vedr oppstart etter endt permisjon
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6672-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
04.12.2011
MED STUD/REIDAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97380/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
BU
4
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Boldingh, Anne Marthe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15025-1 97382/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
24.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Anne Marthe Boldingh
Innhold:
Søknad NFR - I. S. Kristensen
Sakstittel:
NFR Søknader og tilbakemeldinger 2011 - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7704-17 97383/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED HELSAM/IAUKE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
563
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/IAUKE
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelegging av eksamen 6. semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/9588-21 97384/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
04.12.2011
MED STUD/RITAO
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 110av 425
Innhold:
Vedr lønnsbetingelser
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1456014
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED IMB/ANDERM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97385/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
BU
15
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 15.08.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/9151-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97386/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
Thoril Kristiansen
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Astrid Bergrem - Klinmed UUS
DokType Sak/dok nr:
I
2008/4602-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97387/2011
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Astrid Bergrem
Innhold:
Nytt tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1456015
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97388/2011
08.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ANDERM
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 111av 425
Innhold:
Orientering om oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Opprykk til professor etter kompetanse ved ØI søknadsrunde 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12382-6 97389/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Jo Thori Lind
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av på klage på tap av studierett - ***** *****
Sakstittel:
Studierett ved SV-fakultetet - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13730-2 97392/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/ANESLO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
419
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
SV ADM/ANESLO
Finn Ragnar Berger
Ane Stenmark Lorentzen-Styr
06.12.2011
TE
Innhold:
Avvisning av leverandør - Anskaffelse - RA 2742 - Bredbånd
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2742 - Rammeavtale på bredbånd
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14994-1 97393/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
NextGenTel AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Opprykk til professor etter kompetanse ved ØI søknadsrunde 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12382-7 97394/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
223.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Edwin Leuven
Universitetet i Oslo
Side: 112av 425
Innhold:
Valg av nye verneombud for perioden 01.01.2012 - 31.12.2013
Sakstittel:
Valg av nye verneombud og representanter til OD LAMU for perioden 2012-2013
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14767-4 97395/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OD ADM/LEIFEJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Ansatte ved Det odontologiske
fakultet
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
OD ADM/GUNNBS
Innhold:
Avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Boldingh, Anne Marthe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15025-2 97396/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
23.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Anne Marthe Boldingh
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité
Sakstittel:
Opprykk til professor etter kompetanse ved ØI søknadsrunde 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12382-8 97397/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
223.1
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Bård Narve Harstad
Avsender
Universitetet i Oslo
SV ADM/BERITTRO
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Universitetet i Agder
Sakstittel:
Hege Brokke Flatebø Godkjenning av utdanning fra Universitetet i Agder
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15026-1 97398/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV/RICHARKJ
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/RICHARKJ
Universitetet i Oslo
Hege Brokke Flatebø
Side: 113av 425
05.12.2011
BU
2
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra Monash University Gippsland, Australia
Sakstittel:
David Hadley - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15028-1 97399/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Universitetet i Oslo
David Hadley
05.12.2011
TE
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14695-2 97401/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/ANNACG
HF IAKH/ANNACG
Anna Clarissa Gartner
Anna Clarissa Gartner
Innhold:
Gruppeinndeling til praktisk-klinisk eksamen 7. semester
Sakstittel:
Eksamener ved Det odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/5232-47 97403/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
OD ADM/PAALN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
371.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HEGEGLO
Etter liste
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kenya - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kenya
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15030-1 97404/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Side: 114av 425
05.12.2011
BU
2
Innhold:
Anmodning om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1867115
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97406/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
MN IMB/KATEB
Bente Schjoldager
Kate Bronndal
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på forespørsel om bruk av logo fra Det odontologiske fakultet
Sakstittel:
Kompetansesenter for Østlandet - TKØ
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/22187-8 97409/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OD ADM/LINDAEVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
TKØ, Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Øst
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
OD/BRODIN
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Annika Kristin Lønseth Nilsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11121-4 97410/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SIVHAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SIVHAA
Annkia Kristin Lønseth Nilsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Universitetet i Agder
Sakstittel:
Hege Brokke Flatebø Godkjenning av utdanning fra Universitetet i Agder
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15026-2 97411/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV/RICHARKJ
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/RICHARKJ
Hege Brokke Flatebø
Universitetet i Oslo
Side: 115av 425
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/6778-11 97413/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MF UUS/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/THORILK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Etiopia
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Etiopia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13682-3 97415/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet
Sakstittel:
Vegard Egeland - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15032-1 97416/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Universitetet i Oslo
Vegard Egeland
05.12.2011
TE
Innhold:
Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2011 - Kap. 281 post 01 - Opprettelse av database USIT/FS - 81157
Sakstittel:
Statsbudsjettet 2008, 2009, 2010, 2011 - tildelinger - samlesak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1403-32 97418/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
ØPA REGN/ERIKVO
Klassering:
116
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Side: 116av 425
Innhold:
Forlengelse ***** ***** i 10% stilling i perioden 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2009/5275-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97420/2011
07.12.2011
04.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
05.12.2011
TE
Innhold:
Re: Godkjenning av valgfritt emne i Master i Utdanningsvitenskapelig metodologi
Sakstittel:
Asgeir Røyrhus Olseth - Godkjenning av PED4410 i utdanningsvitenskapelig master
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15018-2 97422/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
UV ILS/LINDANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/LINDANDR
Universitetet i Oslo
Peer Møller Sørensen
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Irak
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1259-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97424/2011
07.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak - Ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Kim Vidar Ånonsen - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14252-3 97425/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Kim Vidar Ånonsen
Side: 117av 425
13.12.2011
TE
Innhold:
Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2011 Kap. 281 post 01 - Tildeling av midler for sikring og bevaring
ved universitetsmuseene - prosjekt 81169
Sakstittel:
Statsbudsjettet 2008, 2009, 2010, 2011 - tildelinger - samlesak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1403-33 97426/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
ØPA REGN/ERIKVO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
116
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Etterlysning av manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Roya Mahdavi - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14929-2 97427/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Raya Mahdavi
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale ved endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Fadum, Elin - IPS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/13680-6 97428/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
16.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Kari-Anne Bjørnerud
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISV - Kristian Hoelscher
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15033-1 97430/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
10.11.2011
SV ISV/GUROOV
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Kristian Hoelscher
Side: 118av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Brun, Henrik - Klinmed (RH)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1964010
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97431/2011
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Henrik Brun
Innhold:
Offentlig søkerliste - 13625
Sakstittel:
Tilsetting av klinisk stipendiat ved Klinmed - Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (531612)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13625-4 97432/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Irak - dokumentasjon på utdanning
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15034-1 97433/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.09.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Avtale ved endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Gregersen, Fredrik Alexander - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1085112
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97434/2011
05.12.2011
14.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Kari-Anne Bjørnerud
Side: 119av 425
Innhold:
Utvidet søkerliste 13625
Sakstittel:
Tilsetting av klinisk stipendiat ved Klinmed - Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (531612)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13625-5 97435/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Avtale ved endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kibsgård, Thomas Johan - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1088612
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97436/2011
05.12.2011
31.01.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Kandidatrapport
Sakstittel:
Tilsetting av klinisk stipendiat ved Klinmed - Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer (531612)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13625-6 97437/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Maria Dana Hansen Nesteby
Innhold:
Avtale ved endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Morland, Cecilie - IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2009/735-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97438/2011
05.12.2011
19.05.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Side: 120av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5275-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97439/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innkalling til møte med Sentraladministrasjonen om bistand fra bedriftshelsetjenesten - BHT - i 2012
Sakstittel:
Møter om bistand fra bedriftshelsetjenesten - BHT - i 2012
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13624-2 97440/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OPA BHT/ELINOL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA/ANISA
OPA BHT/ELINOL
Anita Sandberg
Elin Olaug Rosvold
Innhold:
Fratredelsesskjema - 06.11.2011 - korrigert
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1645910
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
31.10.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97441/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Elin Grete Enger Andresen
05.12.2011
TE
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15035-1 97442/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.09.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Side: 121av 425
Innhold:
Vedtak om *****
Sakstittel:
Personalmappe UB-UHS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/8970-19 97443/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UB HUMSAM/CAMILLAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
Universitetet i Oslo
Statens pensjonskasse
Innhold:
Svar på spm vedr oppstart etter endt permisjon
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6672-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97445/2011
05.12.2011
05.12.2011
MED STUD/REIDAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved SAI - Inger Kristine Vasstveit
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15036-1 97446/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
27.09.2011
SV SAI/GYROH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Inger Kristine Vastveit
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiS
Sakstittel:
Geir Ivar Lien - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12787-2 97450/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Lien, Geir Ivar
Universitetet i Oslo
Side: 122av 425
Innhold:
Svar på spørsmål om poengberegning
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2710-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97451/2011
07.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Russland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Susanne Therese Tenfjord
DokType Sak/dok nr:
U
2011/638-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97452/2011
05.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SIVHAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SIVHAA
Susanne Therese Tenfjord
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utlysning Doffin - Anskaffelse - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15031-2 97453/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.07.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Side: 123av 425
Innhold:
Avklaring av behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten og HMS-stab i 2012
Sakstittel:
Møter om bistand fra bedriftshelsetjenesten - BHT - i 2012
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13624-3 97454/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.10.2011
OPA BHT/ELINOL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
TF/DAGN
JU ADM/EIRIHAAK
OD ADM/OLAUGN
HF/HELGAR
Fakultetssekretariatet
Administrasjonsseksjonen
Olaug Margrethe Nesset
Forsknings- og
administrasjonsseksjonen
Inger Ann S Faye
Fakultetsadministrasjonen
Fakultetssekretariatet
Det medisinske fakultet
Karsten Aase-Nilsen
Geir Arve Rogstad
Senter for utvikling og miljø
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Ragni Indahl
Universitetsdirektørens kontor
Organisasjons- og
personalavdelingen
Økonomi- og planavdelingen
Administrasjon og stab
Kommunikasjonsavdelingen
Enhet for intern revisjon
Studieavdelingen
Liv-Marit Davidsen
Forskningsadministrativ avdeling
Randi Rønningen
Leif Erling Jensen
Linda Elin Valtyrson
Elin Olaug Rosvold
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
SV ADM/GUDLEIK
MN ADM/CTHANSEN
UV ADM/[Ufordelt]
MED LED/KARIKO
KHM ADM/KARSTENA
NHM/GEIRARO
SUM/[Ufordelt]
STK/ODDRUNR
BIOTEK/RAGNIIND
UDIR/[Ufordelt]
OPA/[Ufordelt]
ØPA/[Ufordelt]
TA ADM/LARSRI
INFO/BJOERNAR
IR/MORTEOP
STA/HANNAE
USIT ADM/LIVMARIS
FA/[Ufordelt]
UB/RRONN
OD/LEIFEJ
OD/LINDAEVA
OPA BHT/ELINOL
Innhold:
Godkjenning av PED4410 i utdanningsvitenskapelig master
Sakstittel:
Asgeir Røyrhus Olseth - Godkjenning av PED4410 i utdanningsvitenskapelig master
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15018-3 97455/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Asgeir Røyrhus Olseth
Avsender
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV ILS/LINDANDR
Klassering:
376.3
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
UV ILS/LINDANDR
Side: 124av 425
Innhold:
Fremdriftrapport
Sakstittel:
Forskergruppe HEIK nivå 2 Higher education: Institutional dynamics and knowledge cultures forskergruppeleder:
Peter Maassen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14794-2 97456/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
505
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/SBL
Solveig Bauge Løland
Innhold:
Regnskapsrapport
Sakstittel:
Forskergruppe TextDIM nivå 1 Teksforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster 2011 - 2013
forskergruppeleder: Ivar Bråten
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14803-2 97457/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
505
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/SBL
Solveig Bauge Løland
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 31.12.2011-31.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2046612
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97458/2011
221
offl § 25
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
*****
Avsender
Universitetet i Oslo
HF ILN/LIVSI
Innhold:
Vedtak om *****
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/2036-13 97459/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
USIT WEB/HARELL
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
Universitetet i Oslo
Statens pensjonskasse
Side: 125av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Avtale mellom Europark AS og UiO - Parkeringsadministrasjon
Sakstittel:
Anskaffelse av parkeringsadministrasjon ved UiO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11079-2 97460/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA DRIFT/ASTRIOT
Universitetet i Oslo
Europark AS
Innhold:
Etterlysning av originaldokument
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11897-3 97462/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fremdriftsrapport
Sakstittel:
Forskerguppe KiSP nivå 2 og 3 Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet forkergruppeleder:
Jørgen Frost
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14791-2 97463/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
505
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV/SBL
Solveig Bauge Løland
Innhold:
Svar på søknad om 40 % omsorgspermisjon 1.1.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4776-16 97464/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 126av 425
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Erik Carlquits
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15039-1 97465/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
12.10.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Erik Carlquits
05.12.2011
TE
Innhold:
Bekreftelse på personlig prosjektbeskrivelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Bujko, Anna - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14461-4 97467/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Finn-Eirik Johansen
05.12.2011
TE
Innhold:
Kunngjøring/utlysning søknadsfrist 01.12.2011
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som Postdoc/forsker ved avdeling for fysiologi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13980-4 97468/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra møte 20.02.2008 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-1 97469/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
20.02.2008
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Side: 127av 425
Innhold:
Arbeidsavtale- korrigert forside - 01.06.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7013-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MIJAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97470/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MIJAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som Postdoc/forsker ved avdeling for fysiologi
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13980-3 97471/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
Elin Gislerud
Elin Gislerud
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15038-1 97472/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
15.06.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
3
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som Postdoc/forsker ved avdeling for fysiologi
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13980-2 97473/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
Elin Gislerud
Elin Gislerud
Side: 128av 425
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Martin Aker
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.10.2011
SV PSI/VERAO
2011/15041-1 97474/2011
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Martin Aker
05.12.2011
TE
Innhold:
Fratredelsesskjema korrigert - 31.07.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2009/1334011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97475/2011
05.12.2011
13.09.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Elin Grete Enger Andresen
05.12.2011
TE
Innhold:
Korrespondanse vedr sensorbegrunnelse
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/2715-45 97476/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
31.10.2011
OD ADM/IAWESTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
Ingvild Andrea Holm Westad
Innhold:
Referat fra møte 12.03.2008 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-2 97477/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
12.03.2008
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Side: 129av 425
Innhold:
Svar på søknad om opptak til Master i pedagogikk Almenn Studieretning
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14955-1 97478/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra møte 14.05.2008 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-3 97479/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
14.05.2008
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Innhold:
Oppgitt emne for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dahlback, Hanne-Sofie Spenning - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2007315
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97480/2011
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
05.12.2011
TE
Innhold:
Referat fra møte 10.09.2008 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-4 97481/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
10.09.2008
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Side: 130av 425
Innhold:
Kurs for 1 studiepoeng til Dr. grad.
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Jan Ivar Kåsin - KLINMED
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15042-1 97482/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Anthony S. Wagstaff
05.12.2011
BU
3
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Kjersti Træland Hanssen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15043-1 97483/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Kjersti Træland Hanssen
05.12.2011
TE
Innhold:
Referat fra møte 12.11.2008 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-5 97484/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
12.11.2008
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Innhold:
Referat fra møte 14.01.2009 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-6 97485/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
14.01.2009
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Side: 131av 425
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Sudan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10769-3 97486/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ber om ytterligere informasjon vedr undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og
høyskolesektoren
Sakstittel:
Statens forvaltning av eiendomsmasse i universitet- og høyskolesektoren
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6331-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
TA ADM/RNILSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97487/2011
034.9
offl § 5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/RNILSEN
Universitetet i Oslo
Riksrevisjonen
05.12.2011
BU
6
Innhold:
Referat fra møte 19.08.2009 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-7 97488/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
19.08.2009
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Innhold:
Kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Jan Ivar Kåsin - KLINMED
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15042-2 97489/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise Kristine Aarnes
Side: 132av 425
Innhold:
Pensjonering
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8327-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97490/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
BU
4
Innhold:
Referat fra møte 25.011.2009 i Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA)
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15040-8 97491/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2009
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Innhold:
Svar vedr kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Jan Ivar Kåsin - KLINMED
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15042-3 97492/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Anthony S. Wagstaff
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av vurdering av prøveforelesning og disputas
Sakstittel:
Zagaye Wubishet Seifu - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1826819
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97493/2011
05.12.2011
05.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
MN IFI/LENAKO
Jean Raphael Martinez
Lena Korsnes
Side: 133av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Bedriftsinternt attføringsutvalg (BiA-utvalg), oppsummering og videre arbeid
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15044-1 97494/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
19.02.2009
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Innhold:
Avklaring av sluttdato - 29.02.2012 (skuddår)
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/120-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED STUD/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97497/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/EOLSEN
MED STUD/EOLSEN
Studieseksjonen
Elisabeth Olsen
Innhold:
Godkjenning av ny komitéleder
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Borgan, Eldrid - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/4802-22 97498/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
04.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Kari-Anne Bjørnerud
Innhold:
Oversender avslag på klage over formelle feil ved eksamen i ECON4910
Sakstittel:
Eksamen ved ØI våren 2011 - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/15055-2 97500/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ØI/TONEE
(enhet/initialer):
Klassering:
371.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/FINNRB
SV ØI/TONEE
Finn Ragnar Berger
Tone Enger
Side: 134av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Kontakt - signert
Sakstittel:
Kvalitetssikring, tilrettelegging og modellering av naturtyper - Artsdatabanken - 70106300 - Vegar Bakkestuen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15046-1 97501/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.11.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/FMEHLUM
Artsdatabanken
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14956-1 97502/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ØI - Torbjørn Hanson
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15045-1 97504/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
SV ØI/TONEE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Torbjørn Hanson
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Sudan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11906-3 97506/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 135av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale om midlertidig tjeneste
Sakstittel:
Personalmappe - MN MI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MN MI/REICHELT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
2011/15047-1 97507/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/REICHELT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad - tilrettelegging modifisert OSCE-eksamen 12. semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - profesjonsstudiet i medisin
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED STUD/MAOL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
2011/12913-4 97508/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/MAOL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelagt eksamen 6. semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - Medisinstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED STUD/RITAO
2010/9722-13 97509/2011
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Merknad til sakkyndig komites vurdering
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10776-5 97510/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
*****
Side: 136av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ØI - Torbjørn Hanson
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15045-2 97511/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
SV ØI/TONEE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Torbjørn Hanson
05.12.2011
TE
Innhold:
Korrigert forlenget midlertidig tilsetting - 01.01.2012-11.03.2012 - endret dato
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4316-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97512/2011
08.12.2011
05.12.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/LIVSI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1479-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97513/2011
05.12.2011
05.12.2011
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Bedriftsinternt attføringsutvalg - årsrapport 2010
Sakstittel:
BiA - Bedriftsinternt attføringsutvalg
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15044-2 97514/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.03.2011
OPA BHT/TRINEVE
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA BHT/TRINEVE
Trine Evensen
Side: 137av 425
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15051-1 97515/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/3680-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97516/2011
05.12.2011
05.12.2011
JU STUD/CHRISKL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Fratredelse - pensjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8327-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97518/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Midlertidig forlenget tilsetting grunnet *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/11062-8 97519/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 138av 425
Innhold:
Faglig uttalelse fra IFIKK
Sakstittel:
Are Nakrem - bedømmelse av avhandling for graden dr.philos. - Artifical Laughter - Positive Cognitive Science in a
philosophic perceptive
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/10702-3 97520/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
14.11.2011
HF IFIKK/MARIANBE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 13 jf fvl § 13.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/MARCO
HF IFIKK/MARIANBE
Mari Corell
Marianne Berger Marjanovic
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14957-1 97521/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Thomas Solberg
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14860-2 97522/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SIVHAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SIVHAA
Thomas Solberg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Studiepoeng for praksis fra Juss-buss, JURK og prosedyrekonkurranser
Sakstittel:
Studiepoeng for praksis
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15054-1 97523/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
JU STUD/MARIUSSF
Klassering:
376.0
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
Lånekassen
Side: 139av 425
Innhold:
Svar på søknad om opprettholdelse av studieplass
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1077-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97524/2011
05.12.2011
05.12.2011
OD ADM/PAALN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Trekk av klage
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/10390-4 97525/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
JU EKS/HELENLA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/RAGNHKJ
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15052-1 97526/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/9063-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97527/2011
05.12.2011
05.12.2011
JU EKS/RANDISA
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Side: 140av 425
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/2340-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97528/2011
05.12.2011
05.12.2011
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om fritak
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/2161-14 97529/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
JU EKS/CMMIDDEL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Etterlysning av originaldokumenter
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13694-3 97530/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2255110
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97532/2011
06.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
*****
Universitetet i Oslo
Side: 141av 425
Innhold:
Kontakt mellom Artsdatabanen og Naturhistorisk museum - signert
Sakstittel:
Naturtyper i Norge (NiN) versjon 2.0 - Arsdatabanken - 70108100 - Rune Halvorsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15050-1 97533/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/FMEHLUM
Artsdatabanken
Universitetet i Oslo
Innhold:
Gjør oppmerksom på offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2011/98 under EU-forordning 1829/2003 og ber
om å få tilsendt kommentarer og synspunkter
Sakstittel:
Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/BE/2011/98 under EU-forordning 1829/2003
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15048-1 97534/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
BIOTEK/KTASKEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
BIOTEK/KTASKEN
Universitetet i Oslo
Direktoratet for naturforvaltning
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Tavonna Sivertsen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12533-4 97535/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN MI/ROBINBJO
MN FI/COS
MN ADM/TINEBE
Robin Bjørnetun Jacobsen
Christine Una Sundtveten
Tine Benedicte Søreng
Side: 142av 425
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Ringdal, Kjetil Gorseth - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/19163-8 97536/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
03.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Lossius Hans Morten
13.12.2011
TE
Innhold:
Vedr stønad til opphold
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10564-7 97537/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
14.11.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14958-1 97539/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
06.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Finansieringstilsagn ny 5-årsperiode Prof II Hematologi G. Tjønnfjord
Sakstittel:
UiO nr 210025 - Rikshospitalet - Professorat II i medisin (indremedisin) knyttet til Seksjon for blodsykdommer
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/18783-7 97540/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
115
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE05.12.2011
Universitetet i Oslo
Oslo universitetssykehus
Side: 143av 425
TE
Innhold:
Avtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7068-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97541/2011
08.12.2011
02.12.2011
HF IKOS/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IKOS/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Søknad om endring av prosjekt ***** ***** 05.12.11
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/13289-5 97542/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.01.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/5590-24 97543/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/BENTES
Bente Schjoldager
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14959-1 97544/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
06.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 144av 425
Innhold:
Endring i kontostreng
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2255111
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97545/2011
06.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
OD IKO/ELISAAKS
Astrid Sloreby
Elisabeth Aks
Innhold:
Svar på ytterligere informasjon vedr undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og
høyskolesektoren
Sakstittel:
Statens forvaltning av eiendomsmasse i universitet- og høyskolesektoren
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6331-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97546/2011
05.12.2011
05.12.2011
TA ADM/RNILSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
034.9
offl § 5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/RNILSEN
Riksrevisjonen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til Matematisk og Fysisk institutt
Sakstittel:
Tavonna Sivertsen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12533-5 97547/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Tavonna Sivertsen
Universitetet i Oslo
Side: 145av 425
Innhold:
Kontrakt - signert
Sakstittel:
ForBio - The Research School in Biosystematics - towards permanent existence - Norsk Forskningsråd - 210460/F10
- Magnus Popp
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2830-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97548/2011
05.12.2011
30.11.2011
NHM SFS/MAGNUSPO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
561
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/MAGNUSPO
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Xiaolin Wang - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/5946-10 97549/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN SFE/TONENIL
MN SFE/CECILS
MN ADM/REBEKKAC
Tone Rove Nilsen
Cecilie Mellingsæter Sundet
Rebekka Bjørneberg Castro
Innhold:
Finansieringstilsagn Prof II i Nyresykdommer Anders Hartmann
Sakstittel:
UiO-prosjekt 211286 Prof II i Nyresykdommer Andres Hartmann
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15056-1 97550/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE13.12.2011
Universitetet i Oslo
Oslo universitetssykehus
Side: 146av 425
TE
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Polec, Anna - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2007921
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97552/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe NHM ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/7720-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97553/2011
06.12.2011
05.12.2011
NHM/HEDDAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM/IRINAAPR
Irina Alexandra Prestin
Innhold:
Lønnsfastsettelse i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse søknadsrunden 2010
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/10085-2 97554/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Lønnsfastsettelse i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse søknadsrunden 2010
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/9300-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97555/2011
07.12.2011
25.11.2011
UV ISP/STIGAAS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 147av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.09.2011 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe Naturhistorisk museum - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14412-1 97556/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
NHM/IRINAAPR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM/IRINAAPR
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på oversendelse av søknad om godkjenning for faglig vurdering, Lektorprogrammet
Sakstittel:
Siv Bergheim Holen Godkjenning av utdanning fra University of Greenwich og University of York England
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12869-3 97557/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV/METTEKO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/METTEKO
HF STUD/KAJAS
Mette Katrine Oftebro
Kaja Schiøtz
Innhold:
Anmoding om revidert fremdriftsrapport 2011
Sakstittel:
NFR prosjekt 196792/F10 Multiple- Documents Literacy: Understanding, Assessing and Improving Students
Learning from Conflicting Information Sources OA nr. 143320 Prosjektleder Ivar Bråten
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/19688-9 97558/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
UV PFI/ULFG
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ULFG
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
05.12.2011
BU
10
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14960-1 97559/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 148av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale (01.01.2012 - 31.03.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV ARENA - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/8381-13 97560/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
SV ADM/IDAHJEL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/IDAHJEL
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse av doktorgradsperiode
Sakstittel:
Randi Myklebust Sølvik Opptak til Ph.D. ved ILS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15139-1 97561/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/SBL
Universitetet i Oslo
Randi Mvklebust
Innhold:
Søknad på stilling med CV
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Kommunikasjonsavdelingen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14685-2 97562/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Evian Nordstrand
Innhold:
Revidert fremdriftsrapport 2011 -oppdatering av prosjektopplysninger
Sakstittel:
NFR prosjekt 196792/F10 Multiple- Documents Literacy: Understanding, Assessing and Improving Students
Learning from Conflicting Information Sources OA nr. 143320 Prosjektleder Ivar Bråten
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1968810
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97563/2011
05.12.2011
05.12.2011
UV PFI/ULFG
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ULFG
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 149av 425
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Canada
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Gunnhild Årdal
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/12680-6 97564/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SIVHAA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SIVHAA
Gunnhild Årdal
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Grytli, Helene Hartvedt - Klinmed - AUS
DokType Sak/dok nr:
I
2009/5458-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97565/2011
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Helene Hartvedt Grytli
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ØI - Marit Elisabeth Klemetsen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15059-1 97566/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
SV ØI/TONEE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Marit Elisabeth Klemetsen
05.12.2011
TE
Innhold:
Fratredelsesskjema korrigert - 27.09.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN IFI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/16943-6 97567/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
31.10.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
MN ADM/GRETEA
Elin Grete Enger Andresen
Elin Grete Enger Andresen
Side: 150av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Skare, Øystein - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/16822-6 97568/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Øystein Skare
06.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om permisjon 12.semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/2141-23 97569/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED STUD/MAOL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/MAOL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak til doktrogradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hilde Nordhal Karterud - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15060-1 97570/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Hilde Nordahl Karterud
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (15.10.2011 - 15.11.2011)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14647-2 97571/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
SV ADM/NISMAM
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/NISMAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 151av 425
Innhold:
Melding om fravær fra eksamen - INF5910cps
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15049-1 97572/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Foreldrepermisjon - 29.01.2012 - 23.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2349010
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97573/2011
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Kjersti Rusten
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15061-1 97576/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
12.10.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Kjersti Rusten
05.12.2011
TE
Innhold:
Avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Kjersti Rusten
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15061-2 97579/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
12.10.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Kjersti Rusten
Side: 152av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Irak
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15005-2 97582/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppsigelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN SFE - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1015410
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97584/2011
05.12.2011
05.12.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
TE
Innhold:
Avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hilde Nordhal Karterud - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15060-2 97586/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.09.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Hilde Karterud
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (01.08.2011 - 31.05.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14555-2 97587/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 153av 425
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14977-1 97589/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnening til Bibliografisk gruppe
Sakstittel:
Nye medlemmer i Bibliografisk gruppe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/19304-3 97590/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
UB/RRONN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/RRONN
Universitetet i Oslo
BIBSYS
05.12.2011
TE
Innhold:
Tildelingsbrev - KT 2702 Anechoic chamber
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2702 Anechoic chamber
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4640-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97591/2011
06.12.2011
13.04.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Tilbyderne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sak til ITU. Saksnr 84/2011, møtedato 05.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12349-4 97592/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST 05.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Knut Tore Stokke
Susan Rockwell
Side: 154av 425
TE
Innhold:
Korrigert førsteside på arbeidsavtale 29.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe JF SMR - NORDEM - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14844-3 97593/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
JU SMR/RANJALEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Irak
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15006-2 97594/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Etiopia
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Eritrea/Etiopia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14211-3 97596/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelagt eksamen
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15062-1 97598/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
27.11.2011
MED STUD/RITAO
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/RITAO
Universitetet i Oslo
*****
Side: 155av 425
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14978-1 97600/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget tilsetting som forskningsassistent i 50% stilling- 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12349-5 97601/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomité - Torill Sundet Siqveland
Sakstittel:
Ph.d.- student ved PSI - Torill Kandal Sundet Siqveland
DokType Sak/dok nr:
N
2008/3087-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97602/2011
07.12.2011
05.12.2011
SV PSI/TORMODE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV PSI/STIAANDR
Tron Harald Torneby
Stian Andreassen
06.12.2011
NN
8
Innhold:
Oppsigelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen - STA - Seksjon for internasjonalisering av studier - SIS
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9224-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97605/2011
05.12.2011
01.12.2011
OPA PERS/EVIANN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 156av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.01.2012 - 29.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5664-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97606/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert førsteside på arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/122-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97607/2011
05.12.2011
09.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Habilitetserklæring, Gunnarson
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Yasein, Nadia Nabil Haj - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/1047-19 97608/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Erlend A. Nagelhus
05.12.2011
TE
Innhold:
Regarding the application for recognition of foreign education
Sakstittel:
Xiaolin Wang - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5946-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97609/2011
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Xiaolin Wang
Universitetet i Oslo
Side: 157av 425
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Hansen, Berit Marina Hjelde - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/6074-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97610/2011
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Berit Hjelde Hansen
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Kenya
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kenya
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15030-2 97611/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar vedr. kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Roth, Christine - IASAM - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2078810
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97612/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise K Aarnes
Christine Roth
Universitetet i Oslo
Side: 158av 425
Innhold:
Korrigert førsteside på arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/6801-14 97613/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
15.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert avtale om bedømmelsesoppdrag
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som Postdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/3084-27 97614/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
UV/PAULINAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
Universitetet i Oslo
Ann Edwards
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14980-1 97615/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlengelse - endret
Sakstittel:
Personalmappe - MN NFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/6534-13 97616/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
MN NFS/LISEFA
Olaf Kristian Sund
Lise Faafeng
Side: 159av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Anmodning om vurdering av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Stefan Wold Arteaga - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12801-4 97619/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN SFE/TONENIL
MN SFE/CECILS
MN ADM/REBEKKAC
Tone Rove Nilsen
Cecilie Mellingsæter Sundet
Rebekka Bjørneberg Castro
Innhold:
Korrigert førsteside på arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/2329-11 97620/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
09.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Vedrørende brudd på eksamensreglementet
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15010-1 97621/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARENMV
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14981-1 97622/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 160av 425
Innhold:
Utlyst - KT2739 ETL verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15065-3 97624/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
053
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert førsteside på arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SMR - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/4015-16 97625/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
09.11.2011
JU SMR/JASNAJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Universitetet i Oslo
Anne Kari Braatveit Johansen
Innhold:
Kommentar til merknader til sakkyndig vurdering
Sakstittel:
Utlysning av stilling som førsteamanuensis i idéhistorie ved IFIKK
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/6168-11 97626/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komité
05.12.2011
TE
Innhold:
Fratredelse - 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN SFE - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1015411
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97627/2011
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/GRETEA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
*****
Universitetet i Oslo
Side: 161av 425
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Frankrike
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Tor Gunnar Saakvitne
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15064-1 97628/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Tor Gunnar Saakvitne
Innhold:
Signert avtale mellom UiO og University of Zimbabwe
Sakstittel:
Internasjonalt samarbeid mellom the Univerisity of Zimbabwe og Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2009/9706-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97629/2011
05.12.2011
13.10.2011
MED IS/JULIAF
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
075
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/JULIAF
Universitetet i Oslo
University of Zimbabwe
09.12.2011
TE
Innhold:
Sykemelding - Fravær ved eksamen INF3290
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15063-1 97631/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/9963-12 97632/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MIJAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MIJAN
MED KLINMEDHR/MIJAN
Mija Nikolaisen
Mija Nikolaisen
Side: 162av 425
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/4776-17 97633/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.11.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
BU
16
Innhold:
Vedr. kurs til opplæringsdelen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Gjevjon, Edith Lillian Roth - ISH - Helsam
DokType Sak/dok nr:
X
2009/3098-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97634/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Louise Kristine Aarnes
Innhold:
Bekreftelse på ønske om opprettholdelse av studieplass
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9969-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97636/2011
05.12.2011
05.12.2011
OD ADM/PAALN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/HEGEGLO
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14982-1 97640/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 163av 425
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Iran
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14713-2 97641/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert svar på søknad om permisjon uten lønn 14.1.2012 - 9.3.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/5342-11 97643/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14983-1 97644/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - INF1400
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15068-1 97645/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MN IFI/LINEV
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 164av 425
Innhold:
Habilitetserklæring, Pekny
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Yasein, Nadia Nabil Haj - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/1047-20 97647/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Erlend Nagelhus
05.12.2011
TE
Innhold:
Forespørsel om tilsetting 2012
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2010/432-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97649/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
MED IMB/ZAHIDAN
Zahida Nabi
Zahida Nabi
06.12.2011
TE
Innhold:
Habilitetserklæring, Walaas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Yasein, Nadia Nabil Haj - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/1047-21 97650/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Erlend Nagelhus
05.12.2011
TE
Innhold:
Godkjent opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Gjevjon, Edith Lillian Roth - ISH - Helsam
DokType Sak/dok nr:
U
2009/3098-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97652/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Edith Roth Gjevjon
Universitetet i Oslo
Side: 165av 425
Innhold:
Utsettelse av tiltredelse på grunn av sykefravær under foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13124-6 97653/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14984-1 97654/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13701-6 97655/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/MIJAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MIJAN
MED KLINMEDHR/MIJAN
Mija Nikolaisen
Mija Nikolaisen
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Sudan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13672-3 97656/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 166av 425
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Erik Sundet Sæta
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15069-1 97657/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Universitetet i Oslo
Erik Sundet Sæta
06.12.2011
BU
2
Innhold:
Korrigering forlenget midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/4457-16 97658/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
SV ADM/NISMAM
Liv-Hilde Vang
Nisma Mælum
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting - 01.01.2012 - 31.08.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1867116
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97660/2011
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14985-1 97661/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 167av 425
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15070-1 97662/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.08.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Attestasjonsskjema for prøveforelesning og disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Landmark-Høyvik, Hege Benedicte - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1923929
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97663/2011
05.12.2011
02.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Nina Aass
05.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud om fast tilsetting - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** - Universitetets barnehage
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1144313
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97665/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeattest - Syk ved eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15071-1 97667/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN IFI/LINEV
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 168av 425
Innhold:
Avlysning av konkurranse - KT2739 ETL verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15065-2 97669/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
053
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Manfra Ornella - KLINMED
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15066-1 97670/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Ornella Manfra
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15034-2 97672/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Invitasjon til forhandlinger - KT2739 ETL verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15065-1 97673/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
053
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Tilbyderne
Universitetet i Oslo
Side: 169av 425
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Vivian Shubira Amundsen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/13266-3 97675/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/TRORTVEI
MN ADM/TINEBE
Torill Rørtveit
Tine Benedicte Søreng
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2009/1139-20 97676/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
OD IKO/ELISAAKS
Olaug Margrethe Nesset
Elisabeth Aks
Innhold:
Forlenget tilsetting 2012
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/432-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97678/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 170av 425
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1147114
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97679/2011
05.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
OD IKO/ELISAAKS
Olaug Margrethe Nesset
Elisabeth Aks
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14986-1 97681/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Frankrike
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Marius Drivenes Breyholtz
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/14336-3 97682/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
24.11.2011
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Universitetet i Oslo
Marius Drivenes Breyholtz
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning fra Høgskolen i Telemark
Sakstittel:
Håkon Gleditsch Godkjenning av utdanning fra Høgskolen i Telemark
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14963-2 97683/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
UV/RICHARKJ
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/RICHARKJ
Håkon Gleditsch
Universitetet i Oslo
Side: 171av 425
Innhold:
Vedtak i forsøksdyrutvalget- FOTS ID 3795
Sakstittel:
Samlesak for IMBV - dispensasjoner, feltkurs, dyreforsøk, forsøk, tillatelser til motorferdsel m.m. - 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6363-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97685/2011
05.12.2011
23.11.2011
MN IMB/KATEB
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
767
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Forsøksdyrutvalget
13.12.2011
TE
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/14683-5 97686/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
OD IKO/ELISAAKS
Olaug Margrethe Nesset
Elisabeth Aks
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15035-2 97688/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad til den som fikk stillingen
Sakstittel:
Utlysning av stilling som professor II ved Senter for Ibsen-studier SIS ILN
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3431-17 97689/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
20.05.2010
HF HPA/RANNVERE
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Rannveig Reknes Overvik
Side: 172av 425
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14987-1 97690/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høring - IS - 1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser
Sakstittel:
Høring - IS - 1957 - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15074-1 97691/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
MED LED/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/ANITARO
Universitetet i Oslo
Helsedirektoratet
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Universidad Veracruzana MEXICO
Sakstittel:
Pia Ingrid Kjeldaas - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning MEXICO
DokType Sak/dok nr:
U
2010/6354-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97693/2011
07.12.2011
05.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Kjeldaas, Pia Ingrid
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/6566-20 97696/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
OD IKO/ELISAAKS
Olaug Margrethe Nesset
Elisabeth Aks
Side: 173av 425
Innhold:
Bekreftelse på tilsettingsperiode ved UiO
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1638711
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97700/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad innstilt søker
Sakstittel:
Utlysning av stilling som professor II ved Senter for Ibsen-studier SIS ILN
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3431-18 97701/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
20.05.2010
HF HPA/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Rannveig Reknes Overvik
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14988-1 97702/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14989-1 97706/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Side: 174av 425
Innhold:
Søknad innstilt søker
Sakstittel:
Utlysning av stilling som professor II ved Senter for Ibsen-studier SIS ILN
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3431-19 97707/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
20.05.2010
HF HPA/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Rannveig Reknes Overvik
Innhold:
Legeattester
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11443-5 97708/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
20.11.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/BERITGA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14990-1 97709/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til IMBV
Sakstittel:
Vivian Shubira Amundsen - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13266-4 97710/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Vivian Shubira Amundsen
Universitetet i Oslo
Side: 175av 425
Innhold:
Søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Trond Runar Hagen - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/13850-7 97714/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.10.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Trond Runar Hagen
14.12.2011
BU
8
Innhold:
Oppfølgingsplan
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/21636-2 97715/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
NAV
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Lerang, Karoline Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/17640-9 97716/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Karoline Lerang
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anskaffelsesrotokoll - KT 2702 Anechoic chamber
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2702 Anechoic chamber
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4640-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97717/2011
06.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/NROISLAN
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Side: 176av 425
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Malawi
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Malawi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13669-3 97718/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14991-1 97721/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på mottatt overføring
Sakstittel:
Prosjekt Royal Norwegian Embassy: "Reduction Emissions from Deforestration and Degradation (REDD)" Cooperation between UiO and UMG - Signe Howell
DokType Sak/dok nr:
U
2011/640-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
SV SAI/NINARUND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97722/2011
MS Hege Karsti Ragnhildstveit -Royal
Norwegian Ambassy - Jakarta
Universitetet i Oslo
SV SAI/NINARUND
Avsender
Innhold:
Utfyllende rapport om sommerstipend 2010
Sakstittel:
Sommerstipend og studentstipend 2010
DokType Sak/dok nr:
I
2010/758-55
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97723/2011
05.12.2011
02.12.2011
OD ADM/KNUTFG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/OYSTHOLM
Universitetet i Oslo
Avd for oral kirurgi og oral medisin
Side: 177av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - KT 2729 Wirebonder
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2729 Wirebonder
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14932-1 97725/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
054
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15038-2 97726/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Godkjent prøveforelesning
Sakstittel:
Bedømmelse for graden Ph.d. - JF - Hadi Lile
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6502-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97727/2011
05.12.2011
25.11.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GROTOM
Gro Tømmereek
Innhold:
Søknad innstilt søker
Sakstittel:
Utlysning av stilling som professor II ved Senter for Ibsen-studier SIS ILN
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/3431-20 97728/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
20.05.2010
HF HPA/RANNVERE
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Rannveig Reknes Overvik
Side: 178av 425
Innhold:
Bevilgningsbrev fra Nasjonalforeningen Rådet for demens
Sakstittel:
Prosjekt - Alzheimerforskning - driftsmilder - pr leder R. Torp
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15078-1 97729/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/MARIONF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Universitetet i Oslo
MED IMB/MARIONF
Nasjonalforeningen Rådet for demens
12.12.2011
TE
Innhold:
Godkjent disputas
Sakstittel:
Bedømmelse for graden Ph.d. - JF - Hadi Lile
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/6502-10 97730/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
25.11.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/GROTOM
Gro Tømmereek
Innhold:
Svar på søknad om opptak
Sakstittel:
Studentmappe ***** ***** ***** Master i pedagogikk Allmenn studieretning H2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14992-1 97732/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.06.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av avhandlingen
Sakstittel:
Lars Eivind Augland - PhD-programmet ved Institutt for geofag
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/7982-11 97733/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Side: 179av 425
Innhold:
Anmodning om opplysninger fra tannlege
Sakstittel:
Anmodning om opplysninger fra tannlege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14972-1 97734/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
04.11.2011
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
008
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/BARKVOLL
Universitetet i Oslo
*****
05.12.2011
BU
2
Innhold:
Utsatt høringsfrist - Høring - NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet
Sakstittel:
Høring - økt selvestemmelse og rettssikkerhet - Helse og omsorgsdepartementet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10795-2 97735/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/VIBEKEC
Universitetet i Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Bratlien, Unni - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1199015
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97736/2011
05.12.2011
22.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Unni Bratlien
07.12.2011
TE
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15070-2 97737/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 180av 425
Innhold:
Fødselsattest
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/9223-14 97738/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
23.08.2010
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMED/MANDERS 05.12.2011
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Oversendelse av endringer til kontrakt: nytt avtalenummer MEU-11/0041 (tidligere QZA-11/0041)
Sakstittel:
UD-prosjekt - Besøksutveksling mellom UiO og al-Azhar - Prosjektleder: Nora Stene
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15077-3 97739/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.11.2011
HF IKOS/ZHANNAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
077
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IKOS/ZHANNAKS
Universitetet i Oslo
Utenriksdepartementet
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - KT 2730 PCB utstyr
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2730 PCB utstyr
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14945-1 97740/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
054
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Zinöcker, Severin - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2190527
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97742/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
Side: 181av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Høring av NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - informerer om forlengelse av høringsfrist
Sakstittel:
Høring av NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10791-2 97744/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
FA/HANDRESE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/HANDRESE
Universitetet i Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet
13.12.2011
TE
Innhold:
Attestasjon for Disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Zinöcker, Severin - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2190528
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97745/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
05.12.2011
TE
Innhold:
Svar på anmodning om opplysninger fra tannlege
Sakstittel:
Anmodning om opplysninger fra tannlege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14972-2 97746/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
008
offl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/BARKVOLL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15031-1 97747/2011
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Side: 182av 425
Innhold:
Innstilling til stilling som førstekonsulent (undervisningplanlegger) ved Det juridiske fakultet, Studieseksjonen
Sakstittel:
Tilsetting av førstekonsulent (undervisningplanlegger) ved Det juridiske fakultet, Studieseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12908-4 97749/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
24.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av førsteamanuensis i rettsvitenskap (energirett) ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12847-2 97751/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra University of Alberta CANADA
Sakstittel:
Christel K. Bruvoll - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning CANADA
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15080-1 97752/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Universitetet i Oslo
Bruvoll, Christel K.
Innhold:
Om tiltak under strategi for samarbeid med Nord-Amerika innenfor høyere utdanning ( 2012 - 2015 ) - innspill fra
UiO
Sakstittel:
Program for samarbeid i høyere utdanning mellom Norge og Nord-Amerika
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/6031-34 97753/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
FA/ARVEA
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Senter for internasjonalisering av
høgre utdanning
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Klassering:
507
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
STA SIS/GORILME
Side: 183av 425
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - KT2739 ETL verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15065-5 97754/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
053
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15081-1 97755/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
19.09.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
3
Innhold:
Bekreftelse på gjeninntredelse etter permisjon- 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1917022
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97756/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15081-2 97758/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 184av 425
Innhold:
Etterlysning av manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Anthony Kwaku Kudjwau - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14665-2 97759/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/TINEBE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Anthony Kwaky Kudjawu
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utlysning
Sakstittel:
Tilsetting av to postdoktorer i rettsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3007-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97760/2011
05.12.2011
05.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Allemennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sakkyndig komites vurdering
Sakstittel:
Utlysning av stilling som professor II ved Senter for Ibsen-studier SIS ILN
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/3431-21 97761/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
21.12.2010
HF HPA/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komite
09.12.2011
TE
Innhold:
Komiteens innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dahlback, Hanne-Sofie Spenning - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2007316
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97762/2011
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Bedømmelsesekomité
Side: 185av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av to postdoktorer i rettsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2011/3007-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97764/2011
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Regarding the application for recognition of foreign education
Sakstittel:
Stefan Wold Arteaga - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12801-5 97765/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Stefan Arteaga
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av to postdoktorer i rettsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2011/3007-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
22.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97766/2011
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Rikke Helene Moe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/22633-6 97768/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evaluerigsansvarlige
Side: 186av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - RA 2742 - Bredbånd
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2742 - Rammeavtale på bredbånd
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14994-3 97769/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
043
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av postdoktor tilknyttet prosjektet Human rights and gender dimensions of water governance in Africa:
Actors, norms and institutions
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7709-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97771/2011
05.12.2011
02.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ersdal, Hege Langli - HELSAM - IAS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/9261-13 97772/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlige
05.12.2011
TE
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting av postdoktor tilknyttet prosjektet Human rights and gender dimensions of water governance in Africa:
Actors, norms and institutions
DokType Sak/dok nr:
X
2011/7709-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.11.2011
JU ADM/MTHEODOR
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97774/2011
offl § 25
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Side: 187av 425
Innhold:
Nytt attestasjonsskjema for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Tangeraas, Trine - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/6157-26 97775/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Petter Brandtzæg
05.12.2011
TE
Innhold:
Innspill til handlingsplan for bedriftshelsetjenesten UiO for 2012
Sakstittel:
Behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten og HMS-stab - innspill årsplan
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14861-1 97777/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
MED ARKADM/KARIKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KNUTTST
MED KLINMED/JORUNU
MED IMB/EVAHMJ
MED ARKADM/KARIKO
Institutt for helse og samfunn
Institutt for klinisk medisin
Institutt for medisinske basalfag
Kari Amby Røine Hegerstrøm
Innhold:
Personalia og sammendrag
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Kleppa, Liv - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1553524
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97778/2011
05.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Liv Kleppa
Side: 188av 425
05.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om opptak - ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Eidet, Jo - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14174-3 97779/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Jo Eidet
08.12.2011
TE
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Kleppa, Liv - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1553525
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97780/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av innstillingen
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dahlback, Hanne-Sofie Spenning - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2007317
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97781/2011
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Hanne-Sofie Spenning Dahlback
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Freie Universität Berlin TYSKLAND
Sakstittel:
Minela Muzaferovic - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15087-1 97784/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Universitetet i Oslo
Muzaferovic, Minela
Side: 189av 425
Innhold:
Søknad om midler til lengre forskningsreiser
Sakstittel:
Forskerutdanning ved HF - lengre forskningsreiser for stipendiater 2012 - søknadsfrist 1. desember 2011 og 1. juni
2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1483010
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97785/2011
05.12.2011
01.12.2011
HF ADM/RASMUSGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
534
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/RASMUSGA
Universitetet i Oslo
Veli-Pekka Parkkinen
BU
17
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.12.2011 - 29.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe NHM ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/8232-11 97786/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
NHM/HEDDAUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM/IRINAAPR
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om midler til lengre forskningsreiser
Sakstittel:
Forskerutdanning ved HF - lengre forskningsreiser for stipendiater 2012 - søknadsfrist 1. desember 2011 og 1. juni
2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1483011
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97787/2011
05.12.2011
01.12.2011
HF ADM/RASMUSGA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
534
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/RASMUSGA
Universitetet i Oslo
Barbra Natifu
Side: 190av 425
BU
15
Innhold:
Vedr søknadsmateriale
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor /førsteamanuensis ved avdeling for fysiologi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7224-25 97788/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om midler til lengre forskningsreiser
Sakstittel:
Forskerutdanning ved HF - lengre forskningsreiser for stipendiater 2012 - søknadsfrist 1. desember 2011 og 1. juni
2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1483012
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97789/2011
05.12.2011
30.11.2011
HF ADM/RASMUSGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
534
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/RASMUSGA
Universitetet i Oslo
Gry Cecilie Rustad
BU
16
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Humboldt Universität TYSKLAND
Sakstittel:
Astrid Carlsen - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15089-1 97791/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
01.12.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Universitetet i Oslo
Carlsen, Astrid
Innhold:
Vedr søknadsmateriale
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor/ førsteamanuensis ved avdeling for fysiologi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7226-22 97792/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
*****
Universitetet i Oslo
Side: 191av 425
Innhold:
Anmodning om vurdering av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Emilie Fjørner - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/14604-6 97793/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FI/COS
MN ADM/REBEKKAC
Christine Una Sundtveten
Rebekka Bjørneberg Castro
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.04.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15088-1 97794/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
30.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
TE
Innhold:
Etterlyser tilleggsdokumentasjon
Sakstittel:
Forskerlinjen - opptak - høst - 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1341518
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97795/2011
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
524
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor /førsteamanuensis ved avdeling for fysiologi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7224-26 97797/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Utvalgte søkere
Universitetet i Oslo
Side: 192av 425
Innhold:
Søknad om midler til lengre forskningsreiser
Sakstittel:
Forskerutdanning ved HF - lengre forskningsreiser for stipendiater 2012 - søknadsfrist 1. desember 2011 og 1. juni
2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1483013
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97798/2011
05.12.2011
28.11.2011
HF ADM/RASMUSGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
534
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/RASMUSGA
Universitetet i Oslo
Johannes Due Enstad
BU
14
Innhold:
Requrements for admission to master degree studies
Sakstittel:
Forespørsler om bekreftelse av vitnemål og karakterutskrifter
DokType Sak/dok nr:
U
2009/11857434
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
STA SST/TERJETH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
374
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Higher Education Comission (HEC),
Sector H-9 v/ Syed Asim Hussain
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97799/2011
STA SST/TERJETH
Innhold:
Fratredelsesskjema - 04.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN FAI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/11060-9 97801/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
MN ADM/THOMBRAA
Thomas Brånå
Thomas Brånå
Side: 193av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling av av ph.d.-søknad fra PSI (Normann Andersen)
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9860-61 97803/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
SV PSI/TORMODE
Svein Erik Grøndahl
Tormod Eide
Innhold:
Foreldrepermisjon 12.11.2012-6.1.2013 og 26.5.2014-20.6.2014
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1516310
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97804/2011
08.12.2011
05.12.2011
HF IMV/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMV/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til Fysisk institutt
Sakstittel:
Emilie Fjørner - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14604-7 97805/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Emilie Fjørner
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 30.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN ENT3R UiO - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/959-10
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97806/2011
05.12.2011
01.12.2011
MN ADM/TORUNNSG
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Universitetet i Oslo
*****
Side: 194av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Russland - søknad om godkjenning av utdanning
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15091-1 97807/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
07.11.2011
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om 20 % permisjon uten lønn våren 2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1823216
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MED LED/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97808/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/EOLSEN
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
17
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15091-2 97809/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 195av 425
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1487211
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97810/2011
07.12.2011
16.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
05.12.2011
TE
Innhold:
Etterlyser tilleggsdokumentasjon
Sakstittel:
Forskerlinjen - opptak - høst - 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1341519
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97811/2011
524
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
Kristine Hjulstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.01.2012-31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1487212
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97812/2011
07.12.2011
05.12.2011
MED HELSAM/SUSAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 196av 425
Innhold:
Søknad om fravær ved eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15092-1 97813/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
02.12.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiB og Forsvarets Høgskole
Sakstittel:
Vidar Skaar - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10665-2 97815/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Skaar, Vidar
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om permisjon 01.12.2011 - 31.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JURFAK IOR - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/10464-5 97817/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
28.11.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GROTOM
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
BU
6
Innhold:
Innstilling av ph.d.-søknad fra PSI (Sanner)
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9860-62 97819/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
SV PSI/TORMODE
Svein Erik Grøndahl
Tormod Eide
Side: 197av 425
Innhold:
Anmodning om vurdering av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Nils Arne Kavli Walberg - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/14915-8 97820/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN GEO/ANNL
MN ADM/REBEKKAC
Ann Helen Lang
Rebekka Bjørneberg Castro
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen- ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15090-1 97821/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Orientering om sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsettingssak: Professor/ førsteamanuensis ved avdeling for fysiologi - IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/7226-23 97822/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Utvalgte søkere
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om vurdering av ekstern utdanning fra NTNU
Sakstittel:
Vegard Egeland - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/15032-2 97824/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/SIGRUNV
MN ADM/MARIHVA
Sigrun Vedø Lien
Mari Helén Varøy
Side: 198av 425
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe- forskerlinjen- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15094-1 97826/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av endringer til kontrakt
Sakstittel:
NFR - 186032/V40 - Unmasking the Interplay between Pathogenic Neisseria Species and Host cells by Quantitative
Proteomic Analysis - Wolfgang Egge-Jacobsen
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1648-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97828/2011
05.12.2011
28.11.2011
MN IMB/KATEB
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/KATEB
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
07.12.2011
TE
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15095-1 97829/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av kontrakt Coherence and Assignments in teacher education
Sakstittel:
NFR PRAKUT prosjektnr 212289/H20 CAte (Coherence and Assignement i teacher education) K.Klette
DokType Sak/dok nr:
I
2011/5781-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97830/2011
05.12.2011
30.11.2011
UV ILS/TERJEGUL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 199av 425
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15096-1 97831/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til Institutt for geofag
Sakstittel:
Nils Arne Kavli Walberg - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14915-7 97832/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Nils Arne Kavli Walberg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rapport om utvikling av undervisningsopplegg for skoler
Sakstittel:
MN NFS - Prosjektet Den naturlige skolesekken 2010-2012
DokType Sak/dok nr:
I
2010/9084-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97833/2011
05.12.2011
01.12.2011
MN NFS/STINEBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
302
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN NFS/STINEBS
Universitetet i Oslo
Hjellestad skole - Bergen kommune
Innhold:
Confirmation Autumn 2011
Sakstittel:
Ph.d.- student ved ISV - Örn Thorvardur Thorvardarson
DokType Sak/dok nr:
U
2010/9514-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97834/2011
06.12.2011
05.12.2011
SV ISV/AASHILDR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/GUROOV
Örn T. Thorvardarson
Universitetet i Oslo
Side: 200av 425
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15097-1 97837/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Resultat av en IELTS-test.
Sakstittel:
Azhar Mahmood - godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3597-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97838/2011
05.12.2011
30.11.2011
MN ADM/TINEBE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
376.1
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TINEBE
Universitetet i Oslo
Folkeuniversitetet Oslo
07.12.2011
TE
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen- ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15099-1 97839/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15100-1 97840/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 201av 425
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra BI Handelshøyskolen i Oslo
Sakstittel:
Gunhild Elisabeth Laundal - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15101-1 97841/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
29.11.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Universitetet i Oslo
Gunhild Elisabeth Laundal
06.12.2011
TE
Innhold:
Avslag på søknad om opptak til Forskerlinjen
Sakstittel:
Forskerlinjen - opptak - høst - 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1341520
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97842/2011
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
524
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innvilget søknad om endring av prosjekt
Sakstittel:
Studentmappe - forskerlinjen - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13289-6 97843/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED LED/BARNTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/BARNTSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om delvis permisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/18296-7 97845/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Universitetet i Oslo
*****
Side: 202av 425
06.12.2011
BU
8
Innhold:
Svar på søknad om delvis permisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/18296-8 97846/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Aanund Hylland
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endelig maksdato for sykepenger
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1531218
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97847/2011
08.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opprykk 3.semester våren 2012
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - Profesjonsstudiet i medisin
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9680-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97850/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Sørensen, Olaf - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3538-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97851/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Olaf Sørensen
Side: 203av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Sameiet Hoveinveien 3 / 5 - Oppregulering av festeavgift
Sakstittel:
Sameiet Hovinveien 3 / 5 - Festeavgift
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15103-1 97853/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
TA PLE/SVENDS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
031
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Sameiet Hovinveien 3 og 5 c/o John
Holm Boligforvaltning AS
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
TA PLE/SVENDS
Innhold:
Habilitetserklæringer
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Haugen, Ida Kristin - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2009/6420-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97854/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Ida Haugen
06.12.2011
TE
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - Xserver for Institutt for teoretisk astrofysikk
Sakstittel:
Anskaffelse - Xserver for Institutt for teoretisk astrofysikk
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15105-2 97857/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
23.09.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
053
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Søknad om permisjon - datokorrigering
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/10024-9 97861/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
SV ADM/FROYDGB
Avsender
*****
Side: 204av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om permisjon fra og med 16.01.2012 til og med 31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1002410
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97863/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Habiat og fiskebioligisk undersøkelse i Skarelva, Sør -Sjomen, Narvik kommune - enderlig rapport med
temperaturdata
Sakstittel:
Småkraft - Skjomen - Konsekvensutredning utbygging av Skarelva - 220104 - Svein Jakob Saltveit
DokType Sak/dok nr:
U
2010/7338-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97864/2011
06.12.2011
05.12.2011
NHM SFS/SJSA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/SJSA
Småforsk
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forlengelse av stipendiatperioden fom 12.12.2011 tom 31.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/3466-30 97866/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
06.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 205av 425
BU
31
Innhold:
Utvidelse av konsesjon til å behandle helseopplysninger i forskningsprosjekt - Kommunal variasjon i tildeling av
pleie- og omsorgstjenester
Sakstittel:
Konsesjoner og tillatelser - "Analyser av kommunale pleie- og omsorgstjenester basert på IPLOS-data" - pr. leder Terje P. Hagen
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1582516
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97867/2011
06.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KAJAKVAA 07.12.2011
Universitetet i Oslo
Datatilsynet
TE
Innhold:
Endret kontering (vedr B-tillegg) fra 1.1.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1850212
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97868/2011
07.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
Bente Johansen
Innhold:
Fratredelse fra stilling
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/132-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97870/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED LED/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/EOLSEN
MED LED/EOLSEN
*****
Elisabeth Olsen
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15107-1 97872/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 206av 425
Innhold:
Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/21575-3 97875/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
03.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
Innhold:
Søknad om forskningstermin
Sakstittel:
Søknad om forskningstermin 2011 og 2012 - Institutt for klinisk medisin - KLINMED
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1066325
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97877/2011
06.12.2011
01.12.2011
MED KLINMEDHR/MIJAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
532
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MIJAN 07.12.2011
Universitetet i Oslo
*****
BU
26
Innhold:
Informasjon om prøveforelesning og disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hagtvet, Eirik - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1950619
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97878/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Anne Hansen Ree
06.12.2011
TE
Innhold:
Totalbudsjett Prof II Hematologi
Sakstittel:
UiO nr 210025 - Rikshospitalet - Professorat II i medisin (indremedisin) knyttet til Seksjon for blodsykdommer
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/18783-8 97879/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
115
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE
Tove Maria Terjesen
Side: 207av 425
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Saudi-Arabia
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Saudia Arabia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13704-3 97880/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak om *****
Sakstittel:
Personalmappe SO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3327-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97881/2011
06.12.2011
02.12.2011
SO/RINGLUND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
Universitetet i Oslo
Statens pensjonskasse
Innhold:
Forslag til medlemmer til UiOs Utvalg for nord-sør-samarbeid 2012-13
Sakstittel:
Utvalg for nord-sør-samarbeid
DokType Sak/dok nr:
X
2008/850-18
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97882/2011
09.12.2011
06.12.2011
FA/MAREG
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/MAREG
MED/ANITARO
Marit Egner
Anita Robøle
Innhold:
Totalbudsjett Prof II i Nyresykdommer
Sakstittel:
UiO-prosjekt 211286 Prof II i Nyresykdommer Andres Hartmann
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15056-2 97883/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE
MED KLINMEDØK/TOVETE
Tove Maria Terjesen
Tove Maria Terjesen
Side: 208av 425
Innhold:
Vedr. forestående disputas
Sakstittel:
Ann Elisabeth Albright Blomberg - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1115618
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97887/2011
08.12.2011
20.09.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/LENAKO
Ann E. A. Blomberg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. forspørsel S-2728 konsertflygel til Universitetets Aula
Sakstittel:
Anskaffelse - KT-2728 - Flygel til aulaen til 200-års-jubiléet
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6557-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97889/2011
06.12.2011
17.11.2011
ØPA INN/ARNEHAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
051
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/ARNEHAU
Universitetet i Oslo
ASPHEIM Flygel- og Pianosenter AS
08.12.2011
BU
6
Innhold:
Oppnevning av styremedlem for CICERO sitt styre for perioden 01.01.2012 til 31.12.2015
Sakstittel:
Styret for CICERO
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/5101-30 97895/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Alice Gaustad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Maksdato for sykepenger
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/2320510
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97897/2011
08.12.2011
06.12.2011
USIT FS/GEIRMV
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/SAOIEN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 209av 425
Innhold:
Tilbud om midlertidig forlenget tilsetting med ny arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13241-3 97899/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
Exempt from public disclosure: offl § 13 jf
fvl § 13
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2039910
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
03.12.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97901/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
09.12.2011
TE
Innhold:
Etterlyser dokumentasjon
Sakstittel:
Gunhild Elisabeth Laundal - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15101-2 97903/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Gunhild Elisabeth Laundal
Universitetet i Oslo
Innhold:
Endring av arbeidstidsordning
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3934-1
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97907/2011
08.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ELINGI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Side: 210av 425
Innhold:
Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1087-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
03.12.2011
MED LED/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97909/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/EOLSEN
Universitetet i Oslo
*****
BU
7
Innhold:
Innstilling (Sanner) godkjent av fakultetet
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9860-63 97910/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/SVEING
Svein Erik Grøndahl
Innhold:
Melding GMM- SLA
Sakstittel:
Bruk av GMM BiO
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/20586-9 97911/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
BIOTEK/LIVBJ
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
500
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
BIOTEK/LIVBJ
Sosial- og helsedirektoratet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel til eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15110-1 97913/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 211av 425
Innhold:
Innstilling (Andersen) godkjent av fakultetet
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9860-64 97914/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/SVEING
Svein Erik Grøndahl
Innhold:
Spørsmål vedrørende "særlig uavhengige stillinger"
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/3934-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
17.02.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97915/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Australia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Erik Sundet Sæta
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15069-2 97916/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Erik Sundet Sæta
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1559210
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97917/2011
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
Universitetet i Oslo
*****
Side: 212av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1378) fom 12.12.2011 tom 31.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/3466-31 97918/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDHR/THORILK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting, 02.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Innkjøpsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15108-1 97920/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/ANNEGSU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeattest
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1531-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
OD ADM/IAWESTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97921/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Boldingh, Anne Marthe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15025-3 97923/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Anne Marthe Boldingh
Side: 213av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Glycobiology in health and disease - Application for symposium at UiO in April 2013
Sakstittel:
Søknader om støtte til konferanser og symposier i 2013
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15111-1 97924/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
EMBIO/TOREE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
561
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Universitetet i Oslo
EMBIO/TOREE
Kristian Prydz - Institutt for molekylær
biovitenskap - IMBV
Svein Olav Kolset - Institutt for
medisinske basalfag - IMB
Avsender
Innhold:
Arbeidsavtale 01.02.2012-31.01.2013
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/939-13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97925/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Freie Universität Berlin TYSKLAND
Sakstittel:
Corita Sophia Valle - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15112-1 97926/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Universitetet i Oslo
Valle, Corita Sophia
Side: 214av 425
Innhold:
Innkalling til Fakultetsstyremøte 13. desember 2011
Sakstittel:
Fakultetsstyremøter - Det odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/7925-51 97927/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
OD ADM/LEIFEJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
011
offl § 22
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
OD/LEIFEJ
OD/BRODIN
OD ADM/MRYKKE
OD IKO/BARKVOLL
OD/LINDAEVA
OD IOB/MESSELT
OD ADM/ASTRIDSL
Leif Erling Jensen
Pål Brodin
Morten Rykke
Pål Barkvoll
Linda Elin Valtyrson
Edvard Berger Messelt
Astrid Sloreby
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Etiopia
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Etiopia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12267-3 97929/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak fra NAV - foreldrepenger
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/11681-3 97930/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
14.09.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Universitetet i Oslo
NAV
Side: 215av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMB - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15113-1 97933/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
03.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
06.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om støtte til EMBO konferansen : ' Autophagy, Molecular mechanisms, Physiology and Pathology '
Sakstittel:
Søknader om støtte til konferanser og symposier i 2013
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15111-2 97934/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
EMBIO/TOREE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
561
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
EMBIO/TOREE
Universitetet i Oslo
Anne Simonsen - Institutt for
medisinske basalfag - Avdeling for
biokjemi
Innhold:
Avtale vedr undervisningsoppdrag
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/3725-13 97935/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MF IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
*****
Elin Gislerud
Innhold:
Foreldrepermisjon - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Universitetsdirektørens kontor
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5069-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97936/2011
08.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 216av 425
Innhold:
Svar på søknad om permisjon våren 2012
Sakstittel:
Permisjon, utsatt studiestart og deltidstudier ved SV-fakultetet lavere grad våren 2012
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13830-9 97937/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/LINERAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
409
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6043-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97938/2011
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komité
07.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Persnoalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14849-2 97939/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
India - søknad om ny behandling av vurdering
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra India
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13645-3 97940/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.11.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
Universitetet i Oslo
*****
Side: 217av 425
06.12.2011
BU
4
Innhold:
Oversendelse av vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6043-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97941/2011
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Universidad de Chile CHILE
Sakstittel:
Åse Karin W. Fjeld - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning CHILE
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15116-1 97942/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
HF STUD/THERESGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/THERESGJ
Universitetet i Oslo
Fjeld, Åse Karin W.
Innhold:
Søknad om fritak og opprykk
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15117-1 97943/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MED STUD/TILAHUH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Melding om fratredelse - Avtalefestet pensjon ( AFP )
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/6470-12 97944/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.11.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
Universitetet i Oslo
*****
Side: 218av 425
Innhold:
Innsending av navnemelding
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11136-4 97945/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kong Olav Vs Kreftforskningsfonds pris for 2012
Sakstittel:
Kong Olav Vs Kreftforskningsfonds pris for 2012
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14460-2 97947/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
FA/METTSOL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
568
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/HILDHENR
FA/METTSOL
Det medisinske fakultet
Mette Sollihagen Hauge
Innhold:
Samtale
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/17639-5 97949/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/ELISAAKS
OD IKO/SISSSTRO
Elisabeth Aks
Sissel Strømfjord
Innhold:
Ny dokumentasjon i saken
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Latvia
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12196-4 97950/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 219av 425
Innhold:
Innfrielse av tilsagn for 2012 og endringer til kontrakt
Sakstittel:
Prosjektnr 182747/V10 - NFR: Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged
EU/EEA (FORMULA)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8502-19 97954/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
JU IPR/BODILSIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/BODILSIL
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
06.12.2011
BU
20
Innhold:
Vedr. prosjekt 182747/V10 - Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged
EU/EEA - a nordic and comparative perspective (FORMULA)
Sakstittel:
Prosjektnr 182747/V10 - NFR: Free movement, labour market regulation and multilevel governance in the enlarged
EU/EEA (FORMULA)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/8502-20 97955/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU IPR/BODILSIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU IPR/BODILSIL
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlenget tilsetting som prosjektleder - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Studieavdelingen - STA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10266-4 97956/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Side: 220av 425
Innhold:
Korrespondanse vedr prosjektmidler - Prosjekt Kripos 210055
Sakstittel:
Prnr 210055 - Rettsodontologisk forskning - Oppdrag for Kripos
DokType Sak/dok nr:
X
2008/7179-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97957/2011
06.12.2011
06.12.2011
OD ADM/TOVELANG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IOB/PERAOM
OD ADM/LEIFEJ
Per Arenfeldt Omdal
Leif Erling Jensen
Innhold:
Søknad om godkjenning av norsk utdanning fra Handelshøyskolen BI
Sakstittel:
Ida Ringnes - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15119-1 97960/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Universitetet i Oslo
Ringnes, Ida
Innhold:
Signatur på innstilling - Winter og Kastrup
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Beitnes, Jan Otto - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1978318
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97961/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
TE
Innhold:
Saudia Arabia - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Saudia Arabia
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15120-1 97962/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
17.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 221av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1209-22 97963/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/1209-23 97965/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Olaf Kristian Sund
Innhold:
Vurdering av utdanning fra Sudan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sudan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13416-3 97967/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
SO/MLLHOLEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MLLHOLEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Saudia Arabia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15120-2 97968/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 222av 425
Innhold:
Bekreftelse - opphold i Norge
Sakstittel:
Personalmappe UV ADM ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/9793-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97969/2011
07.12.2011
06.12.2011
UV ADM/BERNAH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
UV ADM/STVAMH1
Anita Marie Hansen
Anita Marie Hansen
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av norsk utdanning fra Høgskolen i Vestfold
Sakstittel:
Maiken Riis Eilertsen - forhåndsgodkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15122-1 97970/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Universitetet i Oslo
Eilertsen, Maiken Riis
Innhold:
Søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - masterstudent ved Institutt for sykepleievitenskap, ISH
DokType Sak/dok nr:
I
2009/4188-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97971/2011
06.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU 06.12.2011
Universitetet i Oslo
*****
BU
9
Innhold:
Svar på søknad om utvidet studierett
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** - masterstudent ved Institutt for sykepleievitenskap, ISH
DokType Sak/dok nr:
U
2009/4188-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97972/2011
07.12.2011
06.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU
*****
Universitetet i Oslo
Side: 223av 425
Innhold:
Vedr. klage /inndragning av studierett
*****
Sakstittel:
***** ***** Inndragning av studierett ved Masterprogram i spesialpedagogikk (UVM2-SPED)
DokType Sak/dok nr:
X
2011/4631-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97973/2011
06.12.2011
06.12.2011
UV ISP/HILDEFE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ISP/HILDEFE
UV/ANNEMETN
Hilde Fjeldheim
Anne-Mette Nessøe
Innhold:
Oppnevning av program- og programrådsleder for bachelor- og masterprogrammet i samfunnsøkonomi
Sakstittel:
Programråd til bachelor-, master- og profesjonsprogram ved SV-fakultetet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/7189-28 97974/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/TONEV
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/MERETHEA
SV ADM/TONEV
Merethe Aase
Tone Vold-Johansen
Innhold:
Søknad om permisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe SO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18987-8 97975/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/RINGLUND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SO/EVIANN
SO/RINGLUND
Universitetet i Oslo
Bente Ringlund Bunæs
*****
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - driftstekniker i Driftsområde Sentrum
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/17010-2 97977/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
23.11.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
Universitetet i Oslo
*****
Side: 224av 425
06.12.2011
BU
3
Innhold:
Oppnevning av styremedlemmer til CICEROs styre for perioden 01.01.2012-31.12.2015
Sakstittel:
Styret for CICERO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/5101-31 97978/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Orientering om slutt på omsorgspermisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2180612
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97979/2011
06.12.2011
30.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Kontrakt for bruk av Naturhistorisk museum til filming og fotografering - signert
Sakstittel:
Publikumshenvendelser 2011 - NHM
DokType Sak/dok nr:
I
2011/5-70
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97981/2011
06.12.2011
05.12.2011
NHM UTAD/KARINBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
89
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM UTAD/KARINBS
Universitetet i Oslo
NRK Super
Innhold:
Avtale om undervisningsoppdrag
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/5574-10 97985/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
MED IMB/ELINGI
Elin Gislerud
Elin Gislerud
Side: 225av 425
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/11164-7 97986/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU EKS/MARENMV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert avtale 01.10.11-30.09.13
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1456016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97988/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ANDERM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
TE
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel til eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1748-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97990/2011
08.12.2011
06.12.2011
JU EKS/KPAULSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 01.10.11
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1456017
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97991/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ANDERM
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
MED IMB/ANDERM
*****
Anders Moss
Side: 226av 425
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1600311
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU EKS/HELENLA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
97994/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigering av permisjonsperiode
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - masterstudent ved Instiutt for sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/9232-13 97995/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU 06.12.2011
Universitetet i Oslo
*****
BU
14
Innhold:
Søknad om 40% permisjon uten lønn 1.1.2012 - 15.5.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1122-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
97997/2011
08.12.2011
06.12.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Oversendelse av kontrakt om oppdrag mellom E-CO Energi AS og Universitetet i Oslo/Naturhistorisk museum "Hemsil 3"
Sakstittel:
Nytt aggregat i Hemsil
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13157-4 97998/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
NHM SFS/ABRABRAN
Klassering:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/MARIAA
E-CO Energi AS
Universitetet i Oslo
Side: 227av 425
Innhold:
Bekreftelse på fødsel
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/15163-8 97999/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
04.12.2011
HF IMV/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMV/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Vedrørene korrigering av permisjonsperiode
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** - masterstudent ved Instiutt for sykepleievitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/9232-14 98000/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
MED HELSAM/ERLENHU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/ERLENHU
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse per 31.12.2011 - ansattnr. *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Universitetsdirektørens kontor - Jubileumsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5948-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98001/2011
08.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Epostkorrespondanse
Sakstittel:
Personalmappe UV ADM ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/9793-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98003/2011
06.12.2011
06.12.2011
UV ADM/BERNAH
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
Universitetet i Oslo
*****
Side: 228av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om utsatt eksamen grunnet sykefravær - INF5181 - INF5780 - INF5220
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15128-1 98004/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Sak om forlenget tilsetting til behandling i tilsettingsrådet 07.12.2011, sak 104-11
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2010/1260614
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98005/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED ARKADM/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED ARKADM/EOLSEN
*****
Elisabeth Olsen
07.12.2011
TE
Innhold:
Oppnevning av bedømmelseskomité - Torill Sundet Siqveland
Sakstittel:
Ph.d.- student ved PSI - Torill Kandal Sundet Siqveland
DokType Sak/dok nr:
X
2008/3087-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98006/2011
07.12.2011
06.12.2011
SV PSI/TORMODE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
SV ADM/TRONHT
Stian Andreassen
Tron Harald Torneby
Innhold:
Innstilling - sak om tilsetting til behandling i tilsettingsrådet 07.12.2011, sak 106-11
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent eller seniorkonsulent (studiekonsulent) ved Studieseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12932-4 98007/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
MED STUD/EOLSEN
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED STUD/EOLSEN
*****
Elisabeth Olsen
Side: 229av 425
Innhold:
Referat fra møte 06.12.2011
Sakstittel:
MN ADM - Møte mellom arkiv og personal 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13729-2 98008/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/SOFIEMM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
041
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN/JONSAA
MN/TONEGVA
MN ADM/FRANKAS
MN/SOFIEMM
MN/JOHNSAL
MN/BOPHEIM
MN ADM/TORUNNSG
MN ADM/GRETEA
MN ADM/BENTES
Jon Saastad
Tone Grethe Valdal
Frank Aasmund Sarnes
Sofie May Moore
John Erick Salazar
Brit Opheim
Torunn Standal Guttormsen
Elin Grete Enger Andresen
Bente Schjoldager
Olaf Kristian Sund
Thomas Brånå
Gro Corell
Sofie May Moore
MN ADM/OLAFKS
MN ADM/THOMBRAA
MN ADM/GROC
MN/SOFIEMM
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (01.11.2011 - 31.12.2011)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15023-1 98009/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innlevering av funn av blyplate m/runer, nøkkel og vektlodd fra Sande gnr 148/1, Tønsberg, Vestfold - id 148260
- aks 11/329
Sakstittel:
Funn fra Sande gnr 148/1, Tønsberg, Vestfold - id 148260 - aks 11/329
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15131-1 98010/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
0704 - 148
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Vestfold fylkeskommune
Pål Fadum
Side: 230av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (01.10.2011 - 31.12.2011)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14470-1 98013/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
22.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Begrunnelse forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/71-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98014/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
Sigbjørn Fossum
06.12.2011
TE
Innhold:
Innvilget undervisningsfri ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/14628-1 98015/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/BARKVOLL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Begrunnelse for forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/71-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98016/2011
06.12.2011
05.12.2011
MED IMB/ELINGI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
Universitetet i Oslo
*****
Side: 231av 425
06.12.2011
TE
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting 01.01.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1260615
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
MED ARKADM/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98017/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED ARKADM/EOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse 28.09.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/10202-5 98018/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiB og HiO
Sakstittel:
Silje Thorsen Hovgaard - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15134-1 98019/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Universitetet i Oslo
Hovgaard, Silje Thorsen
Innhold:
Påminnelse maksdato for sykepenger
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/2320511
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98020/2011
08.12.2011
06.12.2011
USIT FS/GEIRMV
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
USIT SUAF/BRITME
Avsender
Seksjon for utvikling administrative
fellessystemer
Sylvi Anita Varsi Øien
OPA LØNN/SAOIEN
Side: 232av 425
Innhold:
Fakultetets svar på oversendelse av klage på inndragning av studierett
*****
Sakstittel:
Grethe Karin Solbakk Søknad om å ta studiet på deltid
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1315-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98021/2011
06.12.2011
06.12.2011
UV ISP/HILDEFE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ISP/HILDEFE
UV/ANNEMETN
Hilde Fjeldheim
Anne-Mette Nessøe
Innhold:
Gjeninntredelse - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN GEO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/5506-13 98022/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Thomas Brånå
Innhold:
Melding om innvilget undervisningsfri
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/14628-2 98023/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/BARKVOLL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (01.07.2011 - 31.08.2011)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3646-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98024/2011
06.12.2011
22.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 233av 425
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Frankrike
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Anna Kartarina Fonn Marte
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15135-1 98027/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Anna Kartarina Fonn Marte
Innhold:
Egypt - brev med opplysninger om vitnemål
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Egypt
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15136-1 98029/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
3
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Argentina
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Argentina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14208-4 98030/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Revidert innspill til statsbudsjettet fra Universitetet i Oslo
Sakstittel:
Statsbudsjettet 2013 - budsjettinnspill fra Universitetet i Oslo
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14814-2 98031/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
INFO/CECIG
(enhet/initialer):
Klassering:
114
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/SHELGESE
Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Oslo
Side: 234av 425
Innhold:
Søknad om forlengelse av studierett
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Forlengelse av studierett Master i pedagogikk Almenn studieretning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15130-1 98032/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
20.11.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
BU
2
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Egypt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15136-2 98034/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Referat fra møte i Informasjonsrådet ved Universitetet i Oslo 01.12.2011
Sakstittel:
Informasjonsrådet ved Universitetet i Oslo - møteprotokoll
DokType Sak/dok nr:
X
2011/1376022
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98036/2011
06.12.2011
05.12.2011
INFO/MBENTSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
INFO/MBENTSEN
Margareth Bentsen
Innhold:
Tilbud - anskaffelse KT 2739 om kjøp av ETL-verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15065-4 98037/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
31.10.2011
ØPA INN/KJELLGM
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
053
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/KJELLGM
Universitetet i Oslo
Intelligent Communication AS
Side: 235av 425
Innhold:
Foreldrepermisjon 23.01.2012 - 07.10.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - driftstekniker i Driftsområde Sentrum
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/17010-3 98039/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf. kml § 8fjerde ledd. Forslag til reg.plan for RV 3/RV 25
Ommangsvollen - Elverum grense, Løten kommune, Hedmark - Konflikt med 77 lokaliteter (76 + 1, en er tilføyd,
jf innhold i dette brev)
Sakstittel:
Reguleringsplan for Rv 3 og Rv 25 Omangsvollen - Elverum grense, Løten kommune, Hedmark
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12427-4 98040/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0415
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Universitetet i Oslo
Riksantikvaren
Innhold:
Vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting som stipendiat tilknyttet CenSES ved TIK
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10016-5 98041/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komité
Side: 236av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Realisering av reguleringsplan for område ved Nordbyveien, Nygård, 1031196 m fl, Ås kommune, Akershus fylke.
Vedtak om særskitt gransking av automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven § 10 første ledd første
punktum.
Sakstittel:
Reguleringsplan for området Nordbyveien - gnr 103/196 med flere - Nygård - Ås kommune - Akershus fylke
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/5342-12 98043/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
23.11.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0214 - 103
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Universitetet i Oslo
Riksantikvaren
Innhold:
Filippinene - dokumentasjon av utdanning
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15137-1 98044/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
10.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiB
Sakstittel:
Magnus Midtbø - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15138-1 98045/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Universitetet i Oslo
Midtbø, Magnus
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kjølv Egeland
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/15604-3 98046/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Universitetet i Oslo
Kjølv Egeland
Side: 237av 425
Innhold:
Legeerklæring - fravær ved eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15133-1 98047/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Oversendelse av vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting som stipendiat tilknyttet CenSES ved TIK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10016-6 98048/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15137-2 98049/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger. Reguleringsplan for Dagalid, Gnr. 158, Bnr. 7,Vinje kommune
Sakstittel:
Reguleringsplan - Dagalid - Dagalien - gnr 158/7 - Vinje kommune - Telemark
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/19489-9 98050/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
23.11.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
0834 - 158
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Universitetet i Oslo
Riksantikvaren
Side: 238av 425
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15140-1 98051/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Libanon - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libanon
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15141-1 98053/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
16.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Nordang, Gry Beate Namløs - Klinmed (RH)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1059912
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98055/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Gry Beate Namløs Nordang
Innhold:
Eksamen ved SAI høsten 2011
Sakstittel:
Eksamen ved SAI høsten 2011 - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15124-1 98057/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV SAI/AMLIMAN
Klassering:
371.9
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV SAI/AMLIMAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 239av 425
Innhold:
Vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting som stipendiat innen innovasjon ved TIK
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10033-5 98058/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komité
07.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15142-1 98060/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
Universitetet i Oslo
*****
BU
2
Innhold:
Utviklingsprosjektet " Klinisk veiledning i odontologi " - Samarbeidsprosjekt mellom FUP/PFI og OD/IKO Forespørsel om ekstern bistand i 2012
Sakstittel:
Klinisk veiledning i odontologi - kurs
DokType Sak/dok nr:
N
2011/814-22
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98061/2011
06.12.2011
30.11.2011
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/MRYKKE
OD IKO/TOMABA
Morten Rykke
Tom Asbjørn Barkvoll
Innhold:
Re-budsjettering av prosjekt 197164/V40
Sakstittel:
NFR 197164/V40 - M. Elstad "Cardiac stroke volum and its contribution to the circulation: Interaction of mechanical
and nervous factors affecting the heart - UIO pnr:
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1953512
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98062/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED IMB/HEMAA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/HEMAA
Hema Awasthi
Side: 240av 425
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libanon
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15141-2 98063/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utviklingsprosjektet " Klinisk veiledning i odontologi "
Sakstittel:
Klinisk veiledning i odontologi - kurs
DokType Sak/dok nr:
X
2011/814-23
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98064/2011
06.12.2011
01.03.2011
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA/MBAKKEN
OD IKO/TOMABA
Monica Bakken
Tom Asbjørn Barkvoll
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Argentina
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ingvild Knutsen Braut
DokType Sak/dok nr:
U
2010/5061-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98065/2011
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Ingvild Knutsen Braut
Universitetet i Oslo
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15143-1 98066/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.09.2011
SO/MARIUSBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MARIUSBJ
Universitetet i Oslo
*****
Side: 241av 425
Innhold:
Korrigering fratredelse
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1454114
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98067/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15143-2 98068/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/MARIUSBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MARIUSBJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Report from the Selection board - post as Research Fellow at the Centre for Technology, Innovation and Culture
Sakstittel:
Tilsetting som stipendiat innen innovasjon ved TIK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10033-6 98069/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
applicants
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Argentina
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Guro Nystad
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15144-1 98070/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/SIVHAA
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SIVHAA
Universitetet i Oslo
Guro Nystad
Side: 242av 425
Innhold:
Søknad om forlengelse av studierett
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Forlengelse av studierett Master i pedagogikk Almenn studieretning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15130-2 98071/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
UV PFI/ANNETTEK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV PFI/ANNETTEK
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kursevaluering II
Sakstittel:
Klinisk veiledning i odontologi - kurs
DokType Sak/dok nr:
X
2011/814-24
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98072/2011
06.12.2011
09.11.2011
OD IKO/BARKVOLL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/MRYKKE
OD IKO/TOMABA
Morten Rykke
Tom Asbjørn Barkvoll
Innhold:
Svar på søknad om permisjon
Sakstittel:
***** ***** ***** Permisjon fra PPU
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14005-2 98074/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
UV ILS/MISNES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/MISNES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiB
Sakstittel:
Kristin Mathilde Lund - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8094-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98076/2011
06.12.2011
05.12.2011
HF STUD/LARSILON
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Universitetet i Oslo
Lund, Kristin Mathilde
Side: 243av 425
Innhold:
Bekreftelse på avtalt befaring vedr klage på avslag for søknad om oppføring av toalettbygg og brygge i
Skjærgårdsparken på Underøy, Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke
Sakstittel:
Oppføring av utedo og brygge - gnr 53/1 og 3 - Underøy - Lindesnes kommune - Vest-Agder - id 76888
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1528-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98080/2011
06.12.2011
30.11.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
1019 - 53
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Universitetet i Oslo
Det kongelige miljøverndepartement
Innhold:
Attestasjonsskjema - prøveforelesning
Sakstittel:
Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. - Hedda Høvik - " Strand-specific transcriptome profiles of
Porphyromonas ingivalis detected by genomic tiling microarray and RNA sequencing "
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/9397-10 98083/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.11.2011
OD ADM/OYSTHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/OYSTHOLM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
08.12.2011
TE
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragelse av hjelpemiddel til eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15146-1 98084/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 244av 425
Innhold:
Attestasjonsskjema - disputas
Sakstittel:
Bedømmelse av avhandling for graden Ph.d. - Hedda Høvik - " Strand-specific transcriptome profiles of
Porphyromonas ingivalis detected by genomic tiling microarray and RNA sequencing "
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/9397-11 98086/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
OD ADM/OYSTHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/OYSTHOLM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
08.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om permisjon
Sakstittel:
***** ***** Permisjon fra PPU
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14121-2 98087/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
UV ILS/MISNES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/MISNES
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om tilrettelagt eksamen - 8. og 9. semester
Sakstittel:
Studentmappe
***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/7665-25 98088/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
04.12.2011
MED STUD/REIDAM
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 245av 425
08.12.2011
BU
26
Innhold:
Forelegging av tiltak. Tiltak tilknyttet oppgradering av strømforsyning til byggeområde H3, H4, H10 og H12
innenfor reg.plan for Hovden Aust - Bykle kommune. Forhold tilknyttet reguleringsbestemmelse 1.1 om
arkeologiske utgravinger
Sakstittel:
Bykle kommune - reguleringsplan for Hovden Aust (Øst) - gnr 2/1
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8716-34 98089/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0941 - 2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Universitetet i Oslo
Aust-Agder fylkeskommune
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hansen, Camilla - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1727810
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98090/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Camilla Hansen
Innhold:
Søknad om permisjon Våren 2012
Sakstittel:
Permisjon, utsatt studiestart og deltidstudier ved SV-fakultetet lavere grad våren 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1383010
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.11.2011
SV ADM/LINERAK
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98092/2011
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
409
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
Universitetet i Oslo
*****
Side: 246av 425
Innhold:
Tiltakskode 430185 - rapport for 14C datering av 3 prøver trekull fra Hamresanden, DF 4456.
Sakstittel:
Kristiansand kommune - gnr 98 - Hamresanden hotell- og campingområde - ID 106638 og ID 52959
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/3395-26 98094/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
KHM FORN/HEGEDA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
1001 - 98
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GLORSTAD
Universitetet i Oslo
Nasjonallaboratoriet for C14-datering
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Syria
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Syria
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13247-5 98095/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Universität Heidelberg TYSKLAND
Sakstittel:
Sigvart Midling-Hansen - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
I
2011/483-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98096/2011
06.12.2011
03.12.2011
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Universitetet i Oslo
Midling-Hansen, Sigvart
Innhold:
Søknad om fritak for 3.semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9933-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98097/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED STUD/RITAO
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Side: 247av 425
Innhold:
Vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat innen VTK ved TIK
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10036-5 98099/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Sakkyndig komité
07.12.2011
TE
Innhold:
E6 BOTSENDEN - MOELV I RINGSAKER KOMMUNE - VARSEL OM PLANOPPSTART AV REGULERINGSPLAN
Sakstittel:
Reguleringsplan for E6 Botsenden - Moelv, Ringsaker kommune, Hedmark
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15149-1 98100/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
02.12.2011
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Universitetet i Oslo
Hedmark fylkeskommune
Innhold:
Innpassing ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1302011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98102/2011
06.12.2011
06.12.2011
OD ADM/IAWESTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
OD ADM/KRISBHA
Ingvild Andrea Holm Westad
Kristin Beathe Hansen
Innhold:
Palestina - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Palestina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15147-1 98103/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
15.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 248av 425
Innhold:
Report from the Selection Board
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som stipendiat innen VTK ved TIK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10036-6 98104/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
applicants
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om videreutdannelse
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2137110
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98105/2011
06.12.2011
10.11.2011
USIT WI/ARE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SAS/BRITME
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
TE
Innhold:
Svar på ny vurdering av utdanning fra India
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra India
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13645-4 98106/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om utsettelse av levering av semesteroppgave
Sakstittel:
***** ***** Permisjon fra Master i Lesing og Skriving 1.-7.trinn
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7052-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98107/2011
06.12.2011
26.11.2011
UV ISP/JYTTRI
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ISP/JYTTRI
Universitetet i Oslo
*****
Side: 249av 425
Innhold:
Oversendelse av regningsoppsett etter avsluttet arkeologisk registrering av ny E-18, Knapstad til Akershus grense
i Hobøl kommune
Sakstittel:
Spydeberg og Hobøl kommuner - regulering av E18 - Glomma - Hobøl grense - Glomma - Knapstad i Spydeberg
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2806-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98109/2011
06.12.2011
17.11.2011
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
01
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Universitetet i Oslo
Østfold fylkeskommune
09.12.2011
BU
10
Innhold:
Referat fra samtale med student
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/1950-47 98110/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
25.11.2011
OD ADM/IAWESTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
OD ADM/KRISBHA
Ingvild Andrea Holm Westad
Kristin Beathe Hansen
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Palestina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15147-2 98112/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilrettelegging for student
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14067-3 98113/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
30.11.2011
OD ADM/IAWESTAD
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
OD ADM/KRISBHA
Ingvild Andrea Holm Westad
Kristin Beathe Hansen
Side: 250av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale med tiltredelsesdato 01.01.2012 og fratredelsesdato 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Teknisk avdeling - Plan- og eiendomsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1049510
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98114/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Invitasjon til felles drøftinger
Sakstittel:
KHM - felles drøftinger - drøftingsmøter
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15150-1 98115/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
KHM/RANEW
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
209
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM/RANEW
Universitetet i Oslo
Forskerforbundet ved MARK
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15152-1 98118/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Totalbudsjetteringsskjema
Sakstittel:
Klima- og forurensningsdirektoratet - 2011/1749 - Tobis og støypåvirkning - Biologisk institutt, UiO og Klima- og
forurensningsdirektoratet - Hans Erik Karlsen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14498-2 98120/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
MN BIO/AASTA
(enhet/initialer):
Klassering:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MN BIO/AASTA
Aasta Karen Engh
Side: 251av 425
Innhold:
Invitasjon til Ph.D programmet ved UiO for ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1684-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
17.11.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98121/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
MED IMB/EVAHMJ
Eva Helene Mjelde
Eva Helene Mjelde
Innhold:
Konteringsbilag for foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/8953-10 98122/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
24.03.2010
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
08.12.2011
MED KLINMEDHR/BENTJOHA
MED KLINMED/MANDERS
Bente Johansen
Monica Ahlbom Andersen
TE
Innhold:
Jordan - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Jordan
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15153-1 98123/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
09.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Forlenget tilsetting grunnet sykefravær
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/1713-11 98124/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 252av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1147115
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98125/2011
09.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/ASTRIDSL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om studiepermisjon for høsten 2011 og deltidstudier våren 2011
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1538115
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
29.11.2011
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98127/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Presentasjon av nye doctores ved UiO - Kreering 29.09.2011
Sakstittel:
Nye doctores ved UiO - Doktorgradsboken
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1729015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98129/2011
06.12.2011
29.09.2011
INFO/GRYKOLBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/LARSRAV
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Side: 253av 425
Innhold:
Presentasjon av nye doctores ved UiO - Kreering 01.12.2011
Sakstittel:
Nye doctores ved UiO - Doktorgradsboken
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1729016
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98131/2011
06.12.2011
01.12.2011
INFO/GRYKOLBJ
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/LARSRAV
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Jordan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15153-2 98133/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om forlenget tilsetting 2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1677-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98134/2011
08.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
MED IMB/ZAHIDAN
Zahida Nabi
Zahida Nabi
12.12.2011
TE
Innhold:
Forlenget tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1677-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98138/2011
08.12.2011
06.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 254av 425
Innhold:
Thailand - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Thailand
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15157-1 98139/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
14.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
BU
3
Innhold:
Kunngjøring av stillingen
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som seniorkonsulent ved TIK
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14730-1 98140/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
almennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr uttak av foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/15163-9 98141/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
HF IMV/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Retur av signert leiekontrakt mellom UiO og Språkrådet - Leie av arealer i veglaboratoriet - Gaustadalleen 25 fra
01.01.2010 til 31.12.2010
Sakstittel:
Framleie av arealer fra UiO ved ILN til Språkrådet
DokType Sak/dok nr:
I
2010/8559-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98142/2011
06.12.2011
30.11.2011
TA ADM/HANNELHA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/HANNELHA
Universitetet i Oslo
Språkrådet
Side: 255av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale med tiltredelsesdat 01.12.2012 og fratredelsesdato 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Teknisk avdeling - Plan- og eiendomsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15154-1 98143/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
24.11.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Thailand
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15157-2 98144/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlengelse av kontrakt . IMB - NorGenoTech AS
Sakstittel:
Avtale mellom IMB og NorGenoTech AS - disposisjonsrett til fasiliteter ved Institutt for medisinske basalfag, UiO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12987-3 98145/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
16.11.2011
MED IMB/OLERUS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/TRUDEAB
Universitetet i Oslo
NorGenoTech AS
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel til eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15159-1 98150/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 256av 425
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hansen, Camilla - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1727811
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98151/2011
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Camilla Hansen
Innhold:
Friskmelding 29.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/9984-10 98153/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/[Ufordelt]
SV ADM/LIVHILDE
Lønningsseksjonen
Liv-Hilde Vang
Innhold:
SØKNAD OM FORHÅNDSGODKJENNING AV
UTENLANDSK UTDANNING
Sakstittel:
Ingrid Strålberg Forhåndsgodkjenning av utdanning fra Universidad De Valencia Spania
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15160-1 98155/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
01.12.2011
UV/ARIELS
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/ARIELS
Universitetet i Oslo
Ingrid Strålberg
Side: 257av 425
Innhold:
Oversendelse av kontrakt vedr. prosjekt: Naturtypeovervåking - utarbeidelse av faglig grunnlag for intensiv
naturtypeovervåking
Sakstittel:
Naturtypeovervåking - utarbeidelse av faglig grunnlag for intensiv naturtypeovervåking - Direktorater for
naturforvaltning - Rune Halvorsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15084-1 98157/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
NHM SFS/MARIAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/MARIAA
Direktoratet for naturforvaltning
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.01.2012 - korrigert
Sakstittel:
Personalmappe - MN IMBV - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13080-3 98158/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/BENTES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BENTES
Universitetet i Oslo
*****
06.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11549-5 98162/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.11.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK 08.12.2011
Universitetet i Oslo
Intervjukomiteen
TE
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15162-1 98163/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 258av 425
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11549-8 98164/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Søkere
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedtak i TUTA om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11549-7 98165/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Korrigert arbeidsavtale 29.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe JF SMR - NORDEM - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14851-3 98166/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
28.11.2011
JU SMR/RANJALEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SMR/RANJALEV
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innkjøpsprotokoll - DNAGenotek " saliva kits "
Sakstittel:
Innkjøp ved OD ( 100.000-500.000 )
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1911329
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98168/2011
06.12.2011
06.12.2011
OD ADM/LEIFEJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
135
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
OD/LINDAEVA
Linda Elin Valtyrson
Anne Kristin Ohm
Pål Barkvoll
Lars Olav Skare
OD ADM/ANNEKOH
OD IKO/BARKVOLL
OD IKO/LARSOSK
Side: 259av 425
Innhold:
Brukeravtale i ferdigsignert stand mellom UiO og Kunst i offentlige rom - KORO - gjeldende Ole-Johan Dahls hus
Sakstittel:
Kunstprosjekt i Ole Johan Dahls hus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12586-2 98169/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
31.10.2011
TA PLE/INGERU
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
711
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
TA PLE/INGERU
Kunst i offentlige rom - KORO
Kunst i offentlige rom KORO
Universitetet i Oslo
Innhold:
CV til den som fikk stillingen
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11549-6 98171/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Finansieringstilsagn ny 5-årsperiode prof II KVB-klinikken D. Fugelseth
Sakstittel:
UiO-Prosjekt 211308 Prof II KVB-klinikken Drude Fugelseth
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15163-1 98172/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDØK/TOVETE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/TOVETE06.12.2011
Universitetet i Oslo
Oslo universitetssykehus
TE
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som forskningskonsulent (SKO 1408/1363) ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11549-9 98173/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF FAKSEKR/MIROSLAK
Mari Corell
Universitetet i Oslo
Side: 260av 425
Innhold:
Angående forespørsel om opptak på profesjonsstudiet i medisin
Sakstittel:
Generelle henvendelser om opptak til profesjonsstudiet i medisin
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4593-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED STUD/INGRIDKJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98175/2011
413.2
§13 opplysningar med teieplikt - Fvl.§13
taushetsplikt
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/ANNEWEST
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om ammefri
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1898919
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
05.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98177/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
BU
20
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15166-1 98179/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søkere til dobbelkompetanse i odontologi
Sakstittel:
Integrert dobbeltkompetanseløp - 3. runde med søknadsfrist 25.10.2011.
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14458-1 98180/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
OD/OLAUGN
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
Universitetet i Oslo
Den nasjonal koordineringskomité
Side: 261av 425
Innhold:
Søknad om rettinger i trykket avhandling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kari Lima - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/3673-29 98181/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Kari Lima
08.12.2011
BU
31
Innhold:
Anmodning om vurdering av utenlandsk utdanning
Sakstittel:
Sarah Brun Bar-Yaacov - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14261-3 98182/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/TRORTVEI
MN ADM/REBEKKAC
Torill Rørtveit
Rebekka Bjørneberg Castro
08.12.2011
TE
Innhold:
850-årsjubileum for Hedalen stavkirke i 2013
Sakstittel:
850-årsjubileum for Hedalen stavkirke i 2013
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15168-1 98185/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
24.11.2011
KHM ARKS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
739
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Hedalen stavkirkes jubileumskomite
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14647-3 98186/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SV ADM/NISMAM
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/NISMAM
Nisma Mælum
Side: 262av 425
Innhold:
Melding om konsekvens av inndragning av hjelpemiddel ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15169-1 98188/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/TAMARIT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Saken er videresendt til Institutt for molekylær biovitenskap
Sakstittel:
Sarah Brun Bar-Yaacov - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14261-2 98190/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Sara Brun Bar-Yaacov
Sara Brun Bar-Yaacov
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/7678-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98193/2011
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
Advokatfirmaet Furuholmen AS
Klagenemnda ved Høgskolen i Oslo
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud - anskaffelse KT 2739 om kjøp av ETL-verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15065-6 98195/2011
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
31.10.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
053
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/KJELLGM
Universitetet i Oslo
Bicon AS
Side: 263av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om advokatsalær
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering av eksamen og utestenging av studium - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10347-5 98196/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
425
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
(enhet/initialer):
Advokatfullmektig Wilhelm Hohle
Bjønnes ved Familiens advokat
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Mottaker
Avsender
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Tyrkia
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Tyrkia
DokType Sak/dok nr:
U
2011/8247-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98197/2011
08.12.2011
06.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av utdannelse fra Pakistan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Pakistan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14962-2 98200/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SILVIAFY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SILVIAFY
*****
Universitetet i Oslo
Side: 264av 425
Innhold:
Funn av flintbit på Kubberød, Jeløy
Sakstittel:
Funn fra Kubberød Gård gnr 1- Moss Kommune, Østfold - aks 10/110, aks 11/323
DokType Sak/dok nr:
I
2010/6835-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98201/2011
06.12.2011
30.11.2011
KHM ARKS/MARIANNI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0104 - 1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Jin Gundersen
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11877-4 98202/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
(enhet/initialer):
Advokat Siri Barfod ved Advokatene
Barfod & Hals
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Mottaker
Avsender
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1762213
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98204/2011
06.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
*****
Side: 265av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11913-3 98206/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
(enhet/initialer):
*****
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Mottaker
Avsender
Innhold:
Anmodning om tilsetting uten kunngjøring
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15171-2 98207/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
30.11.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering av eksamen
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11917-3 98208/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SD
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
(enhet/initialer):
Klassering:
425
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
*****
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Side: 266av 425
Innhold:
Tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1290622
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98209/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15171-1 98210/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Uttalelse (pronouncement)
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11958-3 98212/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Etterlysning av manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Hadi Ali Hnain - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14115-2 98213/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Hadi Ali Hnain
Universitetet i Oslo
Side: 267av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11958-4 98214/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
06.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
(enhet/initialer):
*****
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Mottaker
Avsender
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra England
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra England
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10507-3 98216/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
SO/KATAMBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
§13 opplysningar med teieplikt - Fvl.§13
taushetsplikt
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av økonomiemner fra Australia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Stine Bakke
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12623-4 98217/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
SV ØI/INSKJE
Sissel Gjennestad
Ingunn Skjerve
Side: 268av 425
Innhold:
Avslag på tilbud om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9689-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98220/2011
06.12.2011
15.08.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA 06.12.2011
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1172727
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98221/2011
06.12.2011
09.11.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Bekreftelse på mottatt søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
Sakstittel:
Sigvart Midling-Hansen - forhåndsgodkjenning og godkjenning av utenlandsk utdanning TYSKLAND
DokType Sak/dok nr:
U
2011/483-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98223/2011
07.12.2011
06.12.2011
HF STUD/MHUSUM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/AKRISTIN
Sigvart Aaserud Midling-Hansen
Universitetet i Oslo
Side: 269av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Spania
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kristine Bjørklund Tollefsen
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5748-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98224/2011
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Kristine Bjørklund Tollefsen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversender kopi av klage som er sendt til KOFA - Konkurranse om inngåelse av rammeavtale for kjøp av
pipettespisser
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale RA 2720 for kjøp av pipettespisser for UiO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/3230-10 98225/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/INGVILRU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
063
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/INGVILRU
Universitetet i Oslo
Myhre & Co Advokatfirma AS
Innhold:
Søknad om forlenget opptak
Sakstittel:
Ezra Remo Weleya- Opptak til ph.d.studiet ved ILS vår 2009
DokType Sak/dok nr:
I
2009/5978-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98226/2011
06.12.2011
06.12.2011
UV ADM/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/SBL
Universitetet i Oslo
Ezra R Weleya
Innhold:
Brev med anmodning om ILS' uttalelse
Sakstittel:
Ezra Remo Weleya- Opptak til ph.d.studiet ved ILS vår 2009
DokType Sak/dok nr:
N
2009/5978-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98228/2011
07.12.2011
06.12.2011
UV ADM/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/AK
UV ADM/SBL
Ann Kristin Elizabeth Cockroft Fiske
Solveig Bauge Løland
Side: 270av 425
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Bastian, Daniel - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/4130-24 98230/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomite
07.12.2011
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Bastian, Daniel - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/4130-25 98231/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomite
07.12.2011
TE
Innhold:
Anskaffelsesprotokoll - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15031-3 98233/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
054
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Nina Røisland
Innhold:
Skjema for B-tillegg for midlertidig ledelsesoppdrag
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/7715-12 98234/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
HF IFIKK/GDOBLOUG
Marit Fosseli Olsen
Gyda Sindre Dobloug
Side: 271av 425
14.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud - KT 2731 - Probestasjon for PCBchip probing
Sakstittel:
Anskaffelse - KT 2731 Probestasjon for PCBchip probing
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15031-4 98235/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.11.2011
ØPA INN/NROISLAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
054
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/NROISLAN
Universitetet i Oslo
Signatone
09.12.2011
TE
Innhold:
Vedrørende samarbeid mellom Oslo kommune og UiO om utviklingen av Tøyenområdet
Sakstittel:
Tøyenkomiteen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15123-1 98236/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
NHM ADM/KSEMB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
748
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Byrådsavdelingen for næring og
kultur
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
NHM ADM/KSEMB
Innhold:
Bekreftelse på ammefri
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1898920
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98237/2011
07.12.2011
07.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på søknad om opprykk til førstelektor
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10776-6 98241/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
*****
Universitetet i Oslo
Side: 272av 425
Innhold:
Midtveisoppgave
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Rikke Helene Moe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/22633-7 98242/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Rikke Helene Moe
07.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.12.11-31.12.13
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/8617-12 98243/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
28.11.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
Universitetet i Oslo
*****
13.12.2011
TE
Innhold:
Rapportering: Rammebevilgninger til studentforskning 2011
Sakstittel:
Sommerstipend og studentstipend 2011
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/2352-57 98244/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
OD ADM/OYSTHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
463
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Norges forskningsråd, Att: Karianne
Solaas
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
OD ADM/OYSTHOLM
Innhold:
Forespørsel om praksisplass innen arkiv
Sakstittel:
KHM - Praksisplass / sommerjobb 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/682-28
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98246/2011
07.12.2011
17.11.2011
KHM ADM/INGEBORA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
212.5
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM DOKU/SUSANM
Universitetet i Oslo
Anita Borrebæk
Side: 273av 425
Innhold:
Tildeling av offentlig gaveforsterkning - gave fra Stiftelsen Kristian G. Jebsen til K. G. Jebsen senter for
hjerteforskning v/ UiO
Sakstittel:
Gaveforsterkning K.G.Jebsensenter Levy 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14676-1 98252/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
INFO/INGUNWII
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/INGUNWII
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Søknad om arkeologisk undersøkelse av bosetnings-/aktivitetsområde id 144195 -jf. kml § 10- jf. foreliggende
dispensasjon etter samme lovs § 8 fjerde ledd,reguleringsplan for fv 361 ny gang-/sykkelveg Bjørgekrysset Nermo, Øyer kommune
Sakstittel:
Reguleringsplan for Fv 361 - gang- og sykkelveg Bjørgekrysset - Nermo, Gnr 16/2 - Øyer kommune - Oppland
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10755-3 98254/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
KHM FORN/JANHL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0521-16
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JANHL
Universitetet i Oslo
Oppland fylkeskommune
Innhold:
Lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon - Høring
Sakstittel:
Høring - Lovforslag om tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15173-1 98255/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
28.11.2011
OPA/[Ufordelt]
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Barne- og likestillingsdepartementet
Side: 274av 425
Innhold:
Vurdering av utdannelse fra Pakistan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Pakistan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14523-2 98258/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/SILVIAFY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SILVIAFY
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av signert kontrakt vedr. prosjekt: Naturtyper i Norge (NiN) versjon 2.0"
Sakstittel:
Naturtyper i Norge (NiN) versjon 2.0 - Arsdatabanken - 70108100 - Rune Halvorsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15050-3 98259/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/MARIAA
Artsdatabanken
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tildeling av offentlig gaveforsterkning - gave fra Stiftelsen Kristian G. Jebsen til K. G. Jebsen senter for
brystkreftforskning v/ UiO
Sakstittel:
Gaveforsterkning K.G.Jebsensenter Børresen Dale 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14651-1 98261/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
INFO/INGUNWII
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/INGUNWII
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 1.1.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Studieavdelingen - Seksjon for internasjonalisering av studier
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14897-2 98264/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
OPA PERS/EVIANN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EVIANN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 275av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Sri Lanka - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sri Lanka
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15175-1 98265/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
13.10.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
Universitetet i Oslo
*****
BU
3
Innhold:
Veilederbekreftelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Estensen, Mette-Elise - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20782-7 98268/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Svend Aakhus
08.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om fritak og opprykk til 3.semester
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15176-1 98269/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sri Lanka
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15175-2 98270/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
*****
Universitetet i Oslo
Side: 276av 425
Innhold:
Saksframlegg til TR 07.12.11
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2011/4121-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98271/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED IMB/ZAHIDAN
Astrid Holø
Zahida Nabi
08.12.2011
TE
Innhold:
Tildeling av offentlig gaveforsterkning - gave fra Fritt Ord til infrastruktuktur knyttet til Norgeshistorien på nett
Sakstittel:
Gaveforsterkning Norgeshistorien på nett 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14335-1 98272/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
INFO/INGUNWII
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
506
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/INGUNWII
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Oversendelse av fratredelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
2008/6017-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98273/2011
07.12.2011
07.12.2011
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
MN FI/LABE
Gro Corell
Lars Bernhardsen
09.12.2011
TE
Innhold:
Lønnsvurdering ved utløp av prøvetid
Sakstittel:
Personalmapper - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3092-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98275/2011
09.12.2011
07.12.2011
MED IMB/ELINGI
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Side: 277av 425
Innhold:
Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Økonomi- og planavdelingen - Regnskapsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15177-1 98276/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
03.12.2011
OPA PERS/[Ufordelt]
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA REGN/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
NAV Aa-registeret
Innhold:
Oversendelse av signert kontrakt vedr. prosjekt: "Kvalitetssikring, tilrettelegging og modellering av naturtyper"
Sakstittel:
Kvalitetssikring, tilrettelegging og modellering av naturtyper - Artsdatabanken - 70106300 - Vegar Bakkestuen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15046-3 98277/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
NHM SFS/FMEHLUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM SFS/MARIAA
Artsdatabanken
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sri Lanka - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sri Lanka
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15178-1 98278/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
17.10.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
Universitetet i Oslo
*****
BU
0
Innhold:
Tilbud - RA 2742 - Rammeavtale på bredbånd
Sakstittel:
Anskaffelse - RA 2742 - Rammeavtale på bredbånd
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14994-4 98280/2011
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
10.11.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/KJELLGM
Universitetet i Oslo
NextGenTel AS
Side: 278av 425
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Sri Lanka
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15178-2 98281/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fratredelse
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/8460-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98284/2011
07.12.2011
07.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
BU
8
Innhold:
Vurdering av utdannelse fra Bangladesh
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Bangladesh
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4155-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98286/2011
08.12.2011
07.12.2011
SO/SILVIAFY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SILVIAFY
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Finansieringsbekreftelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Gravning, Jørgen - Klinmed (RH)
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2093914
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98288/2011
07.12.2011
06.12.2011
MED DR/ELISAKS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Jørgen Gravning
Side: 279av 425
13.12.2011
TE
Innhold:
Fravær ved eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
2011/746-2
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MN ADM/BERGKVAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98291/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/3725-14 98292/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MF IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om kontorplass
Sakstittel:
Emeritus - Kontorplasser ved NHM - 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15000-3 98294/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
NHM ADM/ELISAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM ADM/ELISAA
Universitetet i Oslo
Per Aass
Innhold:
Kina - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15179-1 98295/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
17.11.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Side: 280av 425
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15179-2 98296/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - INF1100
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15180-1 98298/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kina - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15181-1 98299/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
22.11.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15181-2 98300/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Side: 281av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/5574-11 98302/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ELINGI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud nr. 1
Sakstittel:
Anskaffelser - Genome Machine S 2762
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14365-1 98303/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MN ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
054
offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Applied Biosystems
12.12.2011
TE
Innhold:
Legeerklæring - Utsettelse av eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15182-1 98304/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Uttalelse (pronouncement)
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11969-7 98307/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SD
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
(enhet/initialer):
Klassering:
415
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 282av 425
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Riaz, Tahira
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15183-1 98309/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Tahira Riaz
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11969-6 98310/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
415
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
(enhet/initialer):
Advokat Ellen A Gooderham ved
Advokatfirma Raugland as
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Mottaker
Avsender
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - INF3296
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15184-1 98311/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MN IFI/LINEV
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 283av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Sør-Korea
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Christine Mee Lie
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/13411-4 98315/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Christine Mee Lie
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud - anskaffelse KT 2739 om kjøp av ETL-verktøy
Sakstittel:
Anskaffelse - KT2739 ETL verktøy
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15065-7 98316/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
28.10.2011
ØPA INN/KJELLGM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
053
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/KJELLGM
Universitetet i Oslo
Affecto Norway AS
Innhold:
Kvittering for mottatt evaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Tran, Anh Thi - Helsam - ( IASAM)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/10199-7 98317/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
29.04.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Anh Thi Tran
Innhold:
Kina - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15185-1 98318/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
Universitetet i Oslo
*****
Side: 284av 425
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting av tidligere inngått avtale av 01.10.2011 f.o.m. 01.01.2012 t.o.m. 29.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - TA - Renholdsenheten
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12471-3 98321/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
TA ADM/MBOHLER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/MBOHLER
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Kina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15185-2 98322/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/GUROOD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUROOD
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering av eksamen
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11970-3 98324/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
(enhet/initialer):
*****
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Avsender
Innhold:
Legeattest - Syk ved eksamen - INF1100
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15187-1 98326/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MN IFI/LINEV
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 285av 425
Innhold:
Nesodden kommune - Reguleringsplan - gbnr 22/22 - Munkerud - Fagerstrand - oversendelse til Riksantikvaren
for behandling iht. kulturminneloven § 8, 4.ledd.
Sakstittel:
Reguleringsplan for Munkerud næringsområde gnr 22/1, 23 og 23/143, Nesodden kommune, Akershus - aks 08/41
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1411-2
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98330/2011
07.12.2011
01.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0216 - 22
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Universitetet i Oslo
Akershus fylkeskommune
Innhold:
Legeattest - Fravær ved eksamen - GEL2130
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
2009/5397-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MN GEO/MARIEBER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98331/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Viktig beskjed vedr. fritak og opprykk
Sakstittel:
***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2010/9960-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98332/2011
09.12.2011
01.12.2011
OD ADM/PAALN
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/HEGEGLO
*****
Universitetet i Oslo
Side: 286av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering av eksamen og utestenging
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12035-4 98334/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
(enhet/initialer):
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Advokat Nina Grüner Staff ved
Advokatfirmaet Staff
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Mottaker
Avsender
Innhold:
Forespørsel om manglende dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Manfra Ornella - KLINMED
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15066-2 98335/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Ornella Manfra
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - STK1000
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15189-1 98336/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MN MI/ANNIKAP
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 287av 425
Innhold:
Konsesjon - brev fra Datatilsynet
Sakstittel:
Konsesjoner og tillatelser - "Analyser av kommunale pleie- og omsorgstjenester basert på IPLOS-data" - pr. leder Terje P. Hagen
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1582517
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98337/2011
07.12.2011
02.12.2011
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Løpenr.:
541
offl § 13 jf fvl § 13.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KAJAKVAA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Frankrike
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk av utdanning - Yudi Wen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13630-2 98338/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Yudi Wen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Fravær ved eksamen - INF1000
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15190-1 98340/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
MN IFI/LINEV
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 288av 425
Innhold:
RESULTAT AV ARKEOLOGISK REGISTRERING - KRAFTLEDNING BAMBLE - RØD - BAMBLE OG SKIEN KOMMUNE
NETTFORSTERKNING GRENLAND
Sakstittel:
Nettforsterking Grenland - Kragerø, Bamble og Skien kommuner - Kraftledning Bamble - Rød
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15191-1 98341/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
08
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Universitetet i Oslo
Telemark fylkeskommune
Innhold:
Tilbud nr. 1
Sakstittel:
Anskaffelse Frysetørkeanlegg
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11973-1 98346/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Busch vakuumteknikk AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Merknad til sakkyndig vurdering
Sakstittel:
Tilsetting som stipendiat innen innovasjon ved TIK
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/10033-7 98349/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
EKREM ÇELIKIZ
Innhold:
Ås kommune - Samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet og UMB - oversendelse av
rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner
Sakstittel:
Samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet og UMB, Ås kommune, Akershus
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15193-1 98353/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
0214
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Universitetet i Oslo
Akershus fylkeskommune
Side: 289av 425
Innhold:
Tilbud nr. 1
Sakstittel:
Anskaffelse av parkeringsadministrasjon ved UiO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11079-3 98355/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
04.10.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Europark AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1204917
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98360/2011
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
BU
18
Innhold:
REGULERINGSPLAN RV. 3 GITA BRU - SKJÆRODDEN - ÅMOT KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER
KML § 8 FJERDE LEDD
Sakstittel:
Reguleringsplan - RV 3 Gita bru - Skjærodden - Åmot kommune - Hedmark
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4623-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98364/2011
07.12.2011
30.11.2011
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0429
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Universitetet i Oslo
Hedmark fylkeskommune
Innhold:
Innvilgelse av forskningstermin høsten 2012
Sakstittel:
Forskningstermin IMB 2012
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13411-3 98365/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MED IMB/ELINGI
Klassering:
532
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
*****
Universitetet i Oslo
Side: 290av 425
Innhold:
Foreldrepermisjon 02.01.2012-09.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe SV Fak.adm. - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1204918
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98366/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. forestående PhD-disputas
Sakstittel:
Ragnhild Bieltvedt Skeie - PhD programmet ved institutt for geofag
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/5797-10 98368/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN GEO/ANNEI
Ragnhild Bieltvedt Skeie
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ny økonomirapportering for 200711 Prosjekt Språkutvikling hos barn med Down syndrom
Sakstittel:
Helsedirektoratet - Språkutviking hos barn med Downs syndrom OA nr. 200711 Prosjektleder Kari- Anne Bottegaard
Næss
DokType Sak/dok nr:
U
2010/9888-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98369/2011
08.12.2011
07.12.2011
UV ISP/BENEDIKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ISP/BENEDIKN
Helsedirektoratet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Filippinene - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15194-1 98370/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
15.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Side: 291av 425
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av norsk utdanning fra UiB
Sakstittel:
Siri Denstad Langlo - godkjenning av norsk utdanning
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10430-6 98372/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Langlo, Siri Denstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 09.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/273-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98373/2011
07.12.2011
29.11.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning fra Pontifícia Universidade Catholica do Rio de Janeiro
BRASIL
Sakstittel:
Inger-Marie Flatjord - forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning BRASIL
DokType Sak/dok nr:
I
2010/6360-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98378/2011
07.12.2011
06.12.2011
HF STUD/MHUSUM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/MHUSUM
Universitetet i Oslo
Inger-Marie Flatjord
BU
6
Innhold:
Svar på henvendelse fra Sivilombudsmannen i sak om dekning av advokatsalær
Sakstittel:
Klage over salærfastsettelse i skikkethetssak - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/5910-10 98379/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/SADIAZ
(enhet/initialer):
Klassering:
425
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
Sivilombudsmannen
Universitetet i Oslo
Side: 292av 425
Innhold:
RESULTAT AV ARKEOLOGISK REGISTRERING - FYLKESVEG 44 - GJERPENSGATEPETERSBORGVEGEN-MÆLAGATA-REGULERINGSPLAN SKIEN KOMMUNE - Mælagata 08 - 1395 gnr 4, 413 og 6
Sakstittel:
Reguleringsplan for Fv 44 Mælagata, gang- og sykkelvei Petersborgveien - Gjerpens gate, Skien kommune,
Telemark
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15197-1 98381/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0806
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Universitetet i Oslo
Telemark fylkeskommune
Innhold:
Søknad om permisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ISV ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/8633-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98386/2011
07.12.2011
29.11.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Universitetet i Oslo
*****
BU
0
Innhold:
Orientering om utskiftning av komitémedlem i fagkomiteen for Sophie og Leif Torps fond til forskning vedr
dystrophia og Vidar Nybakks legat slått sammen med Klara Bergs gave
Sakstittel:
Utskiftning av medlem til fagkomitéen for Sophie og Leif Torps fond til forskning vedr dystrophia myotonica og Vidar
Nybakks legat
slått sammen med Klara Bergs gave
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15198-1 98387/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED LED/BHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
169
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
MED LED/ANITARO
Avsender
Ludvig N. W. Daae
Side: 293av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud nr. 1
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale for bygningsmessige glassarbeider
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11074-3 98388/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
29.09.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
043
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Glassmester nr. 1 AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 02.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN MI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15199-1 98390/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-1 98393/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
21.09.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Vegard Østli
07.12.2011
TE
Innhold:
Gnr 54 bnr 26, 11 - Engstua - Sandspollen - Hurum kommune - varsel om regulering - kulturminneregistreringer
Sakstittel:
Detaljregulering av Sandspollen, Slottet gnr 54/26, 11, Hurum kommune, Buskerud
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15201-1 98396/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
09.11.2011
KHM FORN/GLORSTAD
Klassering:
0628 - 54
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GLORSTAD
Universitetet i Oslo
Buskerud fylkeskommune
Side: 294av 425
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-2 98397/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
21.09.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Anastasia Edakina
07.12.2011
TE
Innhold:
Forespørsel om oppfølingsplan for sykmeldt arbeidstaker
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/14140-8 98399/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/CWACHTER
Universitetet i Oslo
NAV Fredrikstad
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12140-4 98400/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SD
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
Avsender
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
(enhet/initialer):
Klassering:
425
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
*****
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Side: 295av 425
Innhold:
Tilbud nr.2 tilbudsbrev
Sakstittel:
Anskaffelse av rammeavtale for bygningsmessige glassarbeider
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11074-4 98401/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
29.09.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
043
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Rolf Berglund AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-3 98402/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
14.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Carol Lorena Pérez Romay
07.12.2011
TE
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om utestenging
Sakstittel:
Klage på vedtak om annullering og utestenging - klagesak 46/11
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13127-3 98404/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SD
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
(enhet/initialer):
Klassering:
425
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Klagenemnda ved Handelshøyskolen
BI
*****
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Oslo
SO/SADIAZ
Side: 296av 425
Innhold:
Årlig avgift for BIBSYS Biblioteksystem 2012
Sakstittel:
Årlig avgift for BIBSYS biblioteksystem 2010.
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/17711-2 98405/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.11.2011
UB ADM/RRONN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
131
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB ADM/RRONN
Universitetet i Oslo
BIBSYS
12.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-4 98406/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
08.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Nina Koelstrup
07.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale ***** ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1548618
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98408/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
Universitetet i Oslo
*****
13.12.2011
TE
Innhold:
Oppnevning som settedekan for doktorand Bror Just Andersen
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Bror Just Andersen
DokType Sak/dok nr:
U
2011/726-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98409/2011
07.12.2011
07.12.2011
SV PSI/TRINA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
Professor Kjetil Sundt
Universitetet i Oslo
Side: 297av 425
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15194-2 98410/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak til ph.d.- ISS
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/9860-65 98411/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Arve Hansen
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-5 98412/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Anders Thorbjørnsen
07.12.2011
TE
Innhold:
Oppnevning som settedekan for doktorand Helene A. Nissen-Lie
Sakstittel:
Ph.d-student ved PSI - Helene Nissen-Lie
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/3057-12 98414/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV PSI/STIAANDR
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
Professor Siri Gullestad
Universitetet i Oslo
Side: 298av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om utestenging - klagesak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13133-5 98415/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Klagenemnda ved Dronning Mauds
Minne Høgskole
*****
Dronning Mauds Minne Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole
Universitetet i Oslo
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
SO/SADIAZ
Innhold:
Tilbud om midlertidig tilsetting - 01.01.2012-30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/3701-13 98416/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
HF IMK/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMK/LIVSI
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppnevning som settedekan for doktorand Ole André Solbakken
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Ole Andre Solbakken
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/4848-11 98417/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV PSI/STIAANDR
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
Professor Siri Gullestad
Universitetet i Oslo
Side: 299av 425
Innhold:
Tilbud nr. 1 med attester
Sakstittel:
Anskaffelse av Liten lastebil Parkanlegget
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6948-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
16.06.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98418/2011
057
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Bertle O. Steen Vare Last Buss AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Verifiisering av vitnemål
Sakstittel:
Validering og bekreftelse på autensitet av vitnemål/attester til ECFMG - The Educational Comission for Foreign
Medical Graduates
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9416-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98419/2011
07.12.2011
19.10.2011
MED IS/SBJERKES
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
379
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IS/SBJERKES
Universitetet i Oslo
Educational Comission for Foregin
Medical Graduates (ECFMG)
07.12.2011
BU
6
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-6 98420/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
13.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Tizita Sileshi
07.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale korrigert - 06.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI CTCC - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14108-4 98421/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
29.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Universitetet i Oslo
*****
Side: 300av 425
09.12.2011
TE
Innhold:
Informasjon til HR-portalen - endring av arbeidsplan
Sakstittel:
Personalmappe SV TIK - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2161817
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV ADM/LIVHILDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98423/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Tilbud nr. 2 med attester
Sakstittel:
Anskaffelse av Liten lastebil Parkanlegget
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6948-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98424/2011
07.12.2011
15.06.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
057
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Høringsbrev - behandling av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011 - forslag til enkelte endringer i
voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven
Sakstittel:
Høring - behandling av sivile krav etter terrorhandlingene 22.07.2011 - forslag til enkelte endringer i
voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15205-1 98425/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
FA/[Ufordelt]
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Justis- og politidepartementet,
Lovavdelingen
Side: 301av 425
Innhold:
Ber om utlevering av datalister over avgangselever fra midt på nittitallet til i dag
Sakstittel:
Begjæring om innsyn
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15195-1 98426/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
STA SST/MARIARAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
855
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/MARIARAN
Universitetet i Oslo
Kjell F. Klynderud
Innhold:
Tilbud Siemens
Sakstittel:
Anskaffelse av nytt Energi Oppfølgings System (energioppfølgingssystem)
DokType Sak/dok nr:
I
2011/5378-3
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98427/2011
07.12.2011
19.06.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
034.7
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Siemens AS
07.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling av phd-søker (Klimek) fra ISS
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9860-68 98430/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
SV ISS/LILLIB
Svein Erik Grøndahl
Lillian Baltzrud
Innhold:
Utbetaling av uavviklede seniordager
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/2036-14 98431/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
USIT WEB/HARELL
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT WEB/BRITME
Britt Melteig Krog
Side: 302av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på mistanke om fusk ved eksamen i ***** - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13188-3 98433/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
*****
Den sentrale klagenemnd ved
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
SO/SADIAZ
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-7 98436/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
11.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Carl Anders Heilmann Lien
07.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Heilongjiang University KINA
Sakstittel:
Gaute Friis - godkjenning av utenlandsk utdanning KINA
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10833-3 98438/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Friis, Gaute
Universitetet i Oslo
Innhold:
Korrigert svar på søknad om endelig godkjenning av utdanning fra Spania
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kristine Bjørklund Tollefsen
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5748-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98439/2011
09.12.2011
07.12.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Kristine Bjørklund Tollefsen
Universitetet i Oslo
Side: 303av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på vedtak om utestenging i ett semester på grunn av mistanke om fusk - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13975-3 98441/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Klagenemnda ved Universitetet i
Agder
Advokat Fredrik Engenes v/
Advokatrima Engenes
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
SO/SADIAZ
Innhold:
Tiltak med sikte på redusert bruk av midlertidig tilsetting ved UiO
Sakstittel:
Kartlegging av UiOs bruk av midlertidig tilsetting
DokType Sak/dok nr:
X
2011/2250-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98443/2011
07.12.2011
07.12.2011
OPA PERS/WENCHEHA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
208
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
TF/DAGN
JU ADM/MTHEODOR
OD/OLAUGN
HF/HELGAR
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
Dag Myhre-Nielsen
Administrasjonsseksjonen
Olaug Margrethe Nesset
Forsknings- og
administrasjonsseksjonen
Inger Ann S Faye
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Karsten Aase-Nilsen
Hedda Ugletveit
Senter for utvikling og miljø
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Ragni Indahl
Randi Rønningen
Studieavdelingen
Forskningsadministrativ avdeling
Økonomi- og planavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen
Teknisk avdeling
Enhet for intern revisjon
Wenche Hanneborg
SV ADM/GUDLEIK
MN/[Ufordelt]
UV/[Ufordelt]
MED PERS/ASTRHOL
KHM/KARSTENA
NHM/HEDDAUG
SUM/[Ufordelt]
STK/[Ufordelt]
BIOTEK/RAGNIIND
UB/RRONN
STA SSO/HANNAE
FA/[Ufordelt]
ØPA/[Ufordelt]
INFO/BJOERNAR
TA ADM/LARSRI
IR/MORTEOP
OPA PERS/WENCHEHA
Side: 304av 425
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-8 98445/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
13.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Endre Kildal Iversen
07.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15200-9 98446/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
31.03.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Xing Chen
07.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om opptak på ph.d.- SAI
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/9860-66 98447/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
Universitetet i Oslo
Mónica Amador
Innhold:
Uttalelse (pronouncement)
Sakstittel:
Klage ang annullering av eksamen og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14106-3 98448/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SD
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
(enhet/initialer):
Klassering:
425
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
*****
Universitetet i Oslo
Side: 305av 425
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage ang annullering av eksamen og utestenging - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14106-4 98449/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Advokat Merete Nygaard v/
Advokatfirmaet Hjort DA
Klagenemnda ved Universitetet i
Nordland
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
SO/SADIAZ
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/12005-8 98451/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
29.11.2011
USIT VD/HAEIDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SUF/BRITME
Universitetet i Oslo
*****
07.12.2011
BU
9
Innhold:
Ber om verifisering av fullførte studier, Bachelorgrad, ved UiO
Sakstittel:
Forespørsler om bekreftelse av vitnemål og karakterutskrifter
DokType Sak/dok nr:
I
2009/11857435
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98452/2011
07.12.2011
07.12.2011
STA SST/TERJETH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
374
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/TERJETH
Universitetet i Oslo
Premiere Systems Support/EduFacts
Side: 306av 425
09.12.2011
BU
438
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Teknisk avdeling - Driftsseksjonen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15207-1 98454/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
TA ADM/KARIOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
TE
Innhold:
Sak ***** - Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk
Sakstittel:
Klage på sak ved mistanke om fusk ved skriftlig skoleeksamen - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14246-3 98455/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
425
offl § 13 jf fvl § 13
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Klagenemnda ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag
*****
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Universitetet i Oslo
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
SO/SADIAZ
Innhold:
Ettersendt dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Lund, Eivind Gard - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14440-4 98456/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Universitetet i Oslo
Philippe Collas
Side: 307av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Smebye, Kari Lislerud - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1906011
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98458/2011
07.12.2011
29.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Kari Lislerud Smebye
Innhold:
Beslutning og møte relatert til mottatt Disclosure of Invention (DOFI 11059)
Sakstittel:
Inven2 - Oslo Tech Transfer (Birkeland Innovasjon) - søknader og tilbakemeldinger - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2011/121-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
MED IMB/EVAHMJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98460/2011
565
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/EVAHMJ
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Utbetaling av midler til TIMSS 2011 for 2011
Sakstittel:
EKVA TIMSS 2011 OA nr. 200699 Prosjektleder Liv Sissel Grønmo
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1198410
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98461/2011
07.12.2011
01.12.2011
UV ILS/BENEDIKN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BENEDIKN
Universitetet i Oslo
Utdanningsdirektoratet
Side: 308av 425
Innhold:
Avtale om endring av veilederforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Opdahl, Anders - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/19511-7 98466/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Anders Opdahl
Innhold:
Referat fra ledermøte 6. desember 2011
Sakstittel:
Ledermøter - Det odontologiske fakultet referat 2011
DokType Sak/dok nr:
X
2011/276-28
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98468/2011
09.12.2011
07.12.2011
OD ADM/LEIFEJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
012
offl § 14
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
OD/BRODIN
OD IKO/BARKVOLL
OD ADM/MRYKKE
OD IOB/MESSELT
OD/LEIFEJ
OD ADM/SNAVARAT
OD IOB/PERAOM
OD ADM/BOGAARD
OD IKO/ELISAAKS
OD ADM/HENRMAG
OD/OLAUGN
OD ADM/ANNEKOH
OD ADM/LINDAEVA
Pål Brodin
Pål Barkvoll
Morten Rykke
Edvard Berger Messelt
Leif Erling Jensen
Shanthan Navaratnam
Per Arenfeldt Omdal
Bjørn Øgaard
Elisabeth Aks
Henriette Kleivane
Olaug Margrethe Nesset
Anne Kristin Ohm
Linda Elin Valtyrson
Innhold:
Endelig komite Alnaprosjektet
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13545-7 98469/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Side: 309av 425
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520010
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98470/2011
07.12.2011
13.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Eli Sandberg
07.12.2011
TE
Innhold:
Utbetalingsbrev for arbeid med PISA 2009
Sakstittel:
EKVA PISA 2009 OA nr. 200623 Prosjektleder Marit Kjærnsli
DokType Sak/dok nr:
I
2008/622-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98474/2011
07.12.2011
02.12.2011
UV ILS/BENEDIKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Universitetet i Oslo
Utdanningsdirektoratet
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520011
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98476/2011
07.12.2011
29.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Si Liu
07.12.2011
TE
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader Phd - Qvigstad, Eric - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11182-9 98477/2011
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Eric Qvigstad
Side: 310av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Sæland, Mone Eli - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2031716
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98478/2011
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Mone Eli Sæland
07.12.2011
TE
Innhold:
Ettersendt dok, lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader - PhD - Sæland, Mone Eli - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2031717
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98479/2011
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
571
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Mone Eli Sæland
07.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520012
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98480/2011
07.12.2011
29.04.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Tone Schweder
Side: 311av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520013
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98483/2011
07.12.2011
13.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Irene Spersrud
07.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520014
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98484/2011
07.12.2011
13.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Bjarne Andre Soldal Jensen
07.12.2011
TE
Innhold:
Merknader til innstilling
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Dahlback, Hanne-Sofie Spenning - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2007318
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98486/2011
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Hanne-Sofie Spenning Dahlback
Side: 312av 425
07.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI våren 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520015
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98487/2011
07.12.2011
02.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Espen Bakke-Aas Steiro
07.12.2011
TE
Innhold:
Utbetalingsbrev for arbeid med PISA 2012
Sakstittel:
EKVA PISA 2012 prosjektleder Marit Kjærnsli
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3124-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98490/2011
07.12.2011
02.12.2011
UV ILS/BENEDIKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Universitetet i Oslo
Utdanningsdirektoratet
Innhold:
Tiltredelsesbekreftelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2304324
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98495/2011
07.12.2011
09.01.2009
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Innhold:
Søknad om ulønnet permisjon
Sakstittel:
Personalmappe - JF SEKR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2319211
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98498/2011
07.12.2011
07.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GUNNARH
Universitetet i Oslo
*****
Side: 313av 425
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Storbritannia
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ingvild Marie Kavli
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12485-2 98499/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
SV ADM/KARHEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/KARHEN
Ingvild Marie Kavli
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forespørsel om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/2304325
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98501/2011
07.12.2011
19.11.2010
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Innhold:
Pakistan - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Pakistan
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15211-1 98503/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
27.11.2011
SO/SILVIAFY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SILVIAFY
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
2
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.12.11-30.11.2016
Sakstittel:
Personalmappe- ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13209-6 98504/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED IMB/ZAHIDAN
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ZAHIDAN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 314av 425
13.12.2011
TE
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra India
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra India
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4120-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98506/2011
09.12.2011
07.12.2011
SO/SILVIAFY
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SILVIAFY
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Honorar
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13545-5 98510/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Iversen, Rasmus - KLINMED - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2010/2239-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98512/2011
07.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Finn-Eirik Johansen
08.12.2011
TE
Innhold:
Ny Fv. 40, Helle til Lofthus - reguleringsplan - Rollag kommune - Buskerud fylke - søknad om dispensasjon frå
kulturminnelova sin § 8, 4. ledd - dyrkingsspor, ryddingsrøyser og kolgroper - 8 kulturminnelokalitetar
Sakstittel:
Reguleringsplan for Fv 40 Helle - Lofthus, gnr 3/2, 5/1, 8 og 6/1, 3, 6, 7, 19 - Rollag kommune - Buskerud
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11226-2 98513/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
KHM FORN/GLORSTAD
Klassering:
0632
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GLORSTAD
Universitetet i Oslo
Buskerud fylkeskommune
Side: 315av 425
Innhold:
Anmodning om endret lønnstrinn
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO CEES - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/4930-21 98514/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
MN ADM/OLAFKS
Olaf Kristian Sund
Olaf Kristian Sund
07.12.2011
TE
Innhold:
Kvittering for mottatt evaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Iversen, Rasmus - KLINMED - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2010/2239-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98515/2011
07.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Rasmus Iversen
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4881-13 98516/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
04.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/HILDEKT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om permisjon våren 2012
Sakstittel:
Permisjon ved ISV høyere grad Våren 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15213-1 98517/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SV ISV/SIVHAA
(enhet/initialer):
Klassering:
409
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/SIVHAA
Universitetet i Oslo
*****
Side: 316av 425
Innhold:
Oppnevning av nytt medlem i juryen for Den nasjonale Ibsenprisen for 2011-2012
Sakstittel:
Medlem i juryen for Den nasjonale Ibsenprisen ( Ibsen Awards )
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/19007-3 98520/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
17.11.2011
HF IKOS/RREBNE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IKOS/RREBNE
Universitetet i Oslo
Skien kommune, Utvikling og kultur
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning fra Københavns Universitet DANMARK
Sakstittel:
Åsa Røkkum - godkjenning av utenlandsk utdanning DANMARK
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6913-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98521/2011
08.12.2011
07.12.2011
HF STUD/LARSILON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/LARSILON
Røkkum, Åsa
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om fratredelse - Avtalefestet pensjon ( AFP ) ***** *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/6094-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98523/2011
07.12.2011
06.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
§13 opplysningar med teieplikt - Fvl.§13
taushetsplikt
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/HILDEKT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Oppsigelse av vikariat
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5493-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98524/2011
07.12.2011
21.06.2011
MED HELSAM/MARIECBA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Side: 317av 425
Innhold:
Anmodning om tilsetting
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1870823
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98525/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF ILOS/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Innstilling av ph.d.-søknad fra PSI (Dybedal)
Sakstittel:
Søknader om opptak på ph.d.-programmet ved SV-fakultetet mottatt høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/9860-67 98526/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
SV ADM/SVEING
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SVEING
SV ADM/TORMODE
Svein Erik Grøndahl
Tormod Eide
Innhold:
Personalia og sammendrag
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Halsne, Ruth - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1988621
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98528/2011
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Ruth Halsne
07.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om permisjon ved SV-fakultet våren 2012
Sakstittel:
Permisjon, utsatt studiestart og deltidstudier ved SV-fakultetet lavere grad våren 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1383011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98529/2011
07.12.2011
05.12.2011
SV ADM/LINERAK
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
409
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
Universitetet i Oslo
*****
Side: 318av 425
Innhold:
Kunngjøring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Halsne, Ruth - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1988622
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98530/2011
09.12.2011
07.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Allmenheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Klage på karakter PSY 2406
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved PSI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15216-1 98533/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
04.12.2011
SV PSI/UNNIMBI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14846-3 98534/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SO/MARIUSBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MARIUSBJ
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Klage på karakter PSY 2300
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved PSI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15216-2 98537/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
01.12.2011
SV PSI/UNNIMBI
(enhet/initialer):
Klassering:
373.8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
Universitetet i Oslo
*****
Side: 319av 425
Innhold:
Vurdering av utdanning fra USA
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ole Alexander Radenbach
DokType Sak/dok nr:
X
2011/9411-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98540/2011
09.12.2011
07.12.2011
SV ADM/LIVTM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVTM
SV ØI/INSKJE
Liv Tone Måseidvåg
Ingunn Skjerve
Innhold:
Kunngjøringstekst for dobbelkompetanse
Sakstittel:
Integrert dobbeltkompetanseløp - 3. runde med søknadsfrist 25.10.2011.
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14458-2 98542/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
OD/OLAUGN
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
OD ADM/OLAUGN
Olaug Margrethe Nesset
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Brasil
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Brasil
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14705-3 98544/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på for forespørsel om verifiisering av vitnemål for Vladmir Jevtic
Sakstittel:
Validering og bekreftelse på autensitet av vitnemål/attester til ECFMG - The Educational Comission for Foreign
Medical Graduates
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9416-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MED IS/SBJERKES
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98545/2011
Educational Comission for Foregin
Medical Graduates (ECFMG)
Universitetet i Oslo
Klassering:
379
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
MED IS/SBJERKES
Side: 320av 425
Innhold:
Attesterte kopier av karakterutskrift fra Marokko
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Marokko
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13399-3 98546/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
4
Innhold:
Klage på karakter PSY 2200
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15218-1 98548/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
02.12.2011
SV PSI/UNNIMBI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Spørsmål til vurdering av generell studiekompetanse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Brasil
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14313-4 98549/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Klage på karakter PSYC 6100
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15220-1 98550/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 26
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
05.12.2011
SV PSI/UNNIMBI
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
Universitetet i Oslo
*****
Side: 321av 425
Innhold:
Søknad om 90% ulønnet permisjon
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/66-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
25.11.2011
USIT SUF/JONAR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98551/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SUF/BRITME
Universitetet i Oslo
*****
BU
0
Innhold:
Litauen - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Litauen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14688-3 98552/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
BU
0
Innhold:
Forespørsel om forlengelse
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/326-14
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
06.01.2009
MED HELSAM/MARIECBA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98554/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Innhold:
TU-sak 10/09
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/326-15
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98555/2011
07.12.2011
20.01.2009
MED HELSAM/MARIECBA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED HELSAM/MARIECBA
Marie Cecilie Bakken
Side: 322av 425
Innhold:
Sluttrapportering
Sakstittel:
NFR-prosjekt 205054/V20 - The child and the book 2011 - Prosjektleder: Åse Marie Ommundsen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15785-4 98558/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
HF ILN/MARIOT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/THONI
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak på doktorgradsprogram (lagt inn i ettertid)
Sakstittel:
Eli Bjørhusdal opptak på fakultetets doktorgradsprogram
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15221-1 98567/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
07.12.2011
07.12.2011
UV/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/SBL
Universitetet i Oslo
Eli Bjørhusdal
07.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som økonomikonsulent - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12899-5 98573/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/SUSAN
MED HELSAM/SUSAN
Susan Rockwell
Susan Rockwell
07.12.2011
TE
Innhold:
TR-sak 107/2011 Møtedato: 07.12.2011
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som økonomikonsulent - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/12899-6 98574/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.11.2011
MED HELSAM/SUSAN
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED PERS/ASTRHOL
MED HELSAM/SUSAN
Astrid Holø
Susan Rockwell
Side: 323av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Forslag om nedleggelse av selvfinansierende bachelorstudenter (SFB-opptaket) - Økonomiske konsekvenser for HF
Sakstittel:
Forslag om nedlegging av SFB-opptaket
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/14107-2 98577/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
STA SSO/CAMIFLA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
411
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF STUD/GROSM
STA/HANNAE
Det humanistiske fakultet
Hanna Ekeli
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-1 98589/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
19.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Line Falkenberg Ollestad
08.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om spesifisert forhåndsgodkjenning av emner fra Griffith University
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Stine Bakke
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12623-5 98590/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Stine Bakke
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-2 98591/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
19.09.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Tine Helene Birkeland
Side: 324av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-3 98592/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Christiane Marie Ødegård
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-4 98593/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.11.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Alexander Berg Ericksen
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-5 98594/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
21.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Michael Madsen
08.12.2011
TE
Innhold:
Oppsigelse
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/514-14
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98595/2011
08.12.2011
08.12.2011
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
12.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 325av 425
BU
15
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-6 98597/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
15.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Hallvard Billehaug Norum
08.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om kontorplass
Sakstittel:
Emeritus - Kontorplasser ved NHM - 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15000-4 98598/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
NHM ADM/ELISAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
NHM ADM/ELISAA
Universitetet i Oslo
Marit E. Christiansen
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-7 98599/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
17.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Sturla A. Løkken
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-8 98602/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
17.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Yin Qiu Hua
Side: 326av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om spesifisert forhåndsgodkjenning av emne ved American University of Washington
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Ragnhild Sjoner Syrstad
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12400-5 98603/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
Ragnhild Sjoner Syrstad
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15209-9 98604/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
11.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Christine Mee Lie
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520910
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98605/2011
08.12.2011
12.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Nini Barth
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520911
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98606/2011
08.12.2011
12.10.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Johan Michael Berentzen Hoem
Side: 327av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520912
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98607/2011
08.12.2011
12.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Mathis Mæhlum
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520913
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98608/2011
08.12.2011
27.10.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Fatima Zohra el Boukri
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520914
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98609/2011
08.12.2011
28.04.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Leiming Hong
Side: 328av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520915
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98612/2011
08.12.2011
28.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Camilla Schjetlein Sundt
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520916
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98614/2011
08.12.2011
28.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Ragnhild Camilla Schreiner
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520917
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98616/2011
08.12.2011
09.05.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Peter Borchgrevink
Side: 329av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520918
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98617/2011
08.12.2011
02.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Xin Le
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520919
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98620/2011
08.12.2011
31.08.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Trine Heill Braathu
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520920
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98626/2011
08.12.2011
25.08.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Jonas Wasa Amin Farshchian
Side: 330av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520921
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98627/2011
08.12.2011
22.08.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Kristine Bjørklund Tollefsen
08.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN SMN - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15228-1 98629/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
29.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
TE
Innhold:
Sjekkliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis i ernæringsepidemologi ved IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13939-4 98630/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED IMB/ANDERM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Organisasjonene
Universitetet i Oslo
Innhold:
Sjekkliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis i ernæring ved IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13941-4 98632/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED IMB/ANDERM
Klassering:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Organisasjonene
Universitetet i Oslo
Side: 331av 425
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520922
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98634/2011
08.12.2011
10.08.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Rajeevan Paramasivam
08.12.2011
TE
Innhold:
Sjekkliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis i ernæring ved IMB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13943-4 98635/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED IMB/ANDERM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/ANDERM
Organisasjonene
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520923
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98636/2011
08.12.2011
22.08.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Merethe Eriksrud Lund
08.12.2011
TE
Innhold:
Tilleggsavtale til leieavtaler mellom Økern Park ANS som utleier og UiO som leitaker
Sakstittel:
Leiekontrakt Økern Park mellom UiO og Union Eiendomskapital AS
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8288-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98637/2011
08.12.2011
01.12.2011
TA ADM/HANNELHA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
034.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/HANNELHA
Universitetet i Oslo
Økern Park ANS
Side: 332av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Filippinene - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15229-1 98641/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520924
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98642/2011
08.12.2011
15.06.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Live Bjønness
08.12.2011
TE
Innhold:
Fornyelse av driftsavtale datert 16.04.2007 om karttjenester i ferdigundertegnet stand
Sakstittel:
Bestilling av kart fra karttjenesten
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/12367-3 98643/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
14.09.2011
INFO/CAMILLEV
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
819
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
INFO/CAMILLEV
Universitetet i Oslo
Norkart Geoservice AS
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Libanon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libanon
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13242-5 98644/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 333av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN PGP - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2052210
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98646/2011
08.12.2011
06.12.2011
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520925
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98648/2011
08.12.2011
28.04.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Christin Wilhelmine Krohn
08.12.2011
TE
Innhold:
Søkere som har generell studiekompetanse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Filippinene
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15229-2 98650/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520926
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98651/2011
08.12.2011
17.06.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Hanne Fedje
Side: 334av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Bekreftelse på fødsel
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/407-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98653/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
09.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 01.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe - MN FI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/6017-10 98656/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.12.2011
MN ADM/GROC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GROC
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelagt eksamen - 8. og 9. semester
Sakstittel:
Studentmappe
***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2009/7665-26 98657/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED STUD/REIDAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/REIDAM
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Budsjettgodkjenningsdokument for Kartleggingsprøver 1.trinn (i tallforståelse og regneferdighet)
Sakstittel:
EKVA Avtale om utforming av kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet på 1. trinn mellom ILS og
Utdanningsdirektoratet prosjektleder Guri - Anne Nortvedt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/12359-9 98658/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
UV ILS/BENEDIKN
Klassering:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Terje Gulseth
Side: 335av 425
Innhold:
Søknad om endring av foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/407-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98659/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
08.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
BU
10
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520927
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98660/2011
08.12.2011
20.06.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Linn Camilla Nesvik
08.12.2011
TE
Innhold:
Orientering om oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13545-8 98663/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
søkerne
Universitetet i Oslo
Innhold:
Om nye utstillinger i W.C.Brøggers hus (Geologisk Museum)
Sakstittel:
Nye utstillinger i W.C.Brøggers hus (Geologisk Museum)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14831-1 98667/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.11.2011
UDIR/TRONHOL
(enhet/initialer):
Klassering:
034.9
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/TRONHOL
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Side: 336av 425
Innhold:
Juridisk uttalelse fra Forskningsadministrativ avdeling vedrørende avgiftshåndtering (mva) og utbetalingsbrev
Sakstittel:
EKVA Avtale om utforming av kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet på 1. trinn mellom ILS og
Utdanningsdirektoratet prosjektleder Guri - Anne Nortvedt
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/12359-8 98668/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
UV ILS/BENEDIKN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
071
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
UV ILS/TERJEGUL
Terje Gulseth
Innhold:
S 2442 Utstyr til oppstalling av mus og rotter til nye Domus Medica
Sakstittel:
Avtale mellom UiO og Scanbur A/S om levering av Utstyr til oppstalling av mus og rotter (S 2442) til utbyggingen
av Domus Medica
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/16126-2 98669/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED IMB/BJARNED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
SCANBUR AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud om stilling som instituttleder og permisjon uten lønn fra professorstilling
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/10989-3 98670/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SV ADM/NISMAM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LIVHILDE
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520928
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98671/2011
08.12.2011
14.06.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Alf Harald Holmboe
Side: 337av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om opptak til ph.d.studiet ved ISP
Sakstittel:
Desalegne Abebe Ayele Opptak til ph.d studiet ved ISP
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/14721-6 98672/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.11.2011
UV ADM/SBL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/SBL
Universitetet i Oslo
Desalegne Abebe Ayele
Innhold:
Korrigert arbeidsavtale - 15.11.2011 - endret første tilsettingsdag
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14695-3 98673/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/ANNACG
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520929
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98674/2011
08.12.2011
09.06.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Yanina Soloshenko
08.12.2011
TE
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15230-1 98677/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
23.11.2011
SO/MARIUSBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MARIUSBJ
Universitetet i Oslo
*****
Side: 338av 425
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15230-2 98678/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/MARIUSBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MARIUSBJ
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om ekstra eksamensforsøk i MAT1100 - våren2012
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15232-1 98684/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN MI/ANNIKAP
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520930
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98688/2011
08.12.2011
08.06.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Hedda Øisjøfoss
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520931
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98690/2011
08.12.2011
08.06.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Tobias Lillekvelland
Side: 339av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Faktura for 3. tertial 2011
Sakstittel:
NFR/UNINETT/SINTEF - Road to media-aware user-dependent self-adaptive networks (R2D2) - NFR prosjekt nr.:
193018
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1873011
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98691/2011
08.12.2011
08.12.2011
JU SRI/BODILSIL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU SRI/BODILSIL
Uninett AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Iran - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15234-1 98692/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
21.11.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Intensjonserklæring
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Maniaol, Angelina Hatlø - UUS - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/20286-6 98693/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Angelina Maniaol
Side: 340av 425
BU
8
Innhold:
Tildeling av videreutdanningstilbud for Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning av lærere
2012-2015
Sakstittel:
Kvalitet i skolen - Kompetanse for kvalitet
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1284959
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98694/2011
08.12.2011
08.12.2011
STA SST/JENNIFER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/GRYAH
Universitetet i Oslo
Utdanningsdirektoratet
13.12.2011
TE
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15234-2 98695/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - MAT1100
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15235-1 98697/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520932
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98701/2011
08.12.2011
24.05.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Anders Norbom Walløe
Side: 341av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520933
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98703/2011
08.12.2011
06.06.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Sarunas Narkus
08.12.2011
TE
Innhold:
Presisering vedrørende komité
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som Forsker SKO1108/1109 ved Sosialantropologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1354510
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98704/2011
08.12.2011
08.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Døving Runar
Innhold:
Anmodning om kunngjøring
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11546-1 98705/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.09.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Ber om bekreftelse på avlagt juridisk embetseksamen ved UiO
Sakstittel:
Forespørsler om bekreftelse av vitnemål og karakterutskrifter
DokType Sak/dok nr:
I
2009/11857436
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98706/2011
08.12.2011
07.12.2011
STA SST/TERJETH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
374
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/TERJETH
Universitetet i Oslo
Meditor Search v/ Gitte Harrang
Side: 342av 425
09.12.2011
BU
439
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520934
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98708/2011
08.12.2011
30.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Tonjr Merete Andresen
08.12.2011
TE
Innhold:
Kunngjøring - søknadsfrist 14.10.2011
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11546-2 98709/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.09.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Allmennheten
Universitetet i Oslo
Innhold:
Eidsivating lagmannsretts sak nr 11-126896ASD-ELAG - oversender advokat Stordranges anke til Høysterett i
ovennevnte sak til orientering
Sakstittel:
Utvidelse av skogsvei ved Gravsjøbergvegen - gnr 146/1 - Kongsvinger kommune - Hedmark
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1877815
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
KHM FORN/PERRYR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98710/2011
0402 - 146
offl § 18
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/ENOREIK
Universitetet i Oslo
Regjeringsadvokaten
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Irak
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15038-3 98711/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 343av 425
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Tyrkia
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Tyrkia
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14269-3 98715/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520935
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98717/2011
08.12.2011
01.06.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Lisa Dahl Keller
08.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse - Ettersendelse av søknad
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hansen, Camilla - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1727812
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98718/2011
08.12.2011
05.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Camilla Hansen
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520936
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98719/2011
08.12.2011
24.09.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Martin Flatø
Side: 344av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 15.11.2011 - 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14695-4 98720/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IAKH/ANNACG
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520937
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98722/2011
08.12.2011
25.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Christian Ruff
08.12.2011
TE
Innhold:
Forlenget stedfortredergodtgjørelse 01.01.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1453810
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98724/2011
08.12.2011
08.12.2011
USIT FUS/GCL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT SUAF/BRITME
Britt Melteig Krog
Innhold:
Oppgitt emne
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Holmseth, Silvia - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1486222
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98726/2011
08.12.2011
07.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 14
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Universitetet i Oslo
Anne Carine Ostvold
Side: 345av 425
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520938
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98727/2011
08.12.2011
27.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Mats Stenshagen Noreng
08.12.2011
TE
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11546-3 98731/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
15.10.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Forenklet søkerliste
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11546-4 98732/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
15.10.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Melding om fratredelse ved oppnådd pensjonsalder
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/631-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
31.10.2011
HF ILN/RANNVERE
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98733/2011
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
Side: 346av 425
Innhold:
Stedfortredergodtgjøring 01.01.2011 - 31.12.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** - Universitetets barnehage
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1144314
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98735/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
OPA PERS/EIRINH
Eirin Hov
Eirin Hov
Innhold:
Trekk av søknad
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11546-5 98736/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
22.11.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Universitetet i Oslo
Søker
08.12.2011
TE
Innhold:
Takker for innspill angående programkonseptet NORHED
Sakstittel:
NORHED programmet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14601-2 98738/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
STA SIS/JJSILVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
077
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SIS/JJSILVA
Universitetet i Oslo
Direktoratet for utviklingssamarbeid
09.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/11546-6 98739/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
05.12.2011
05.12.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Universitetet i Oslo
Intervjukomiteen
Side: 347av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Vedtak i TUTA om tilsetting
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11546-7 98741/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Fratredelsesskjema - 30.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Organisasjons- og personalavdelingen - Personalseksjonen
DokType Sak/dok nr:
X
2011/6138-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98742/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
OPA PERS/EIRINH
Eirin Hov
Eirin Hov
Innhold:
CV til den som fikk stillingen
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/11546-8 98743/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Mira Kramarova
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Irak
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15081-3 98744/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Side: 348av 425
Innhold:
Stillingen er besatt
Sakstittel:
Utlysning av stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11546-9 98745/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
HF HPA/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/MIROSLAK
Søkere
Universitetet i Oslo
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520939
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98746/2011
08.12.2011
19.05.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Ellen Kristin Aasen
08.12.2011
TE
Innhold:
Veiledningsavtale for masteroppgaven
Sakstittel:
Veiledningsavtaler master ved ØI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1520940
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98750/2011
08.12.2011
27.04.2011
SV ADM/INSKJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
333
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Cecilie Bjørnstad Johnsen
Side: 349av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Årlig rapport kontroll av luftfuktighet i utstillingsmontrene i Tønsberg og Nøtterøy bibiliotek
Sakstittel:
Tønsberg bibliotek - deponering av gjenstander - C 8356 dep. januar2006 - januar 2010 + nytt utlån juni 2008 juni 2011 + fornyet utlån januar 2010 - juni 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1093814
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98751/2011
08.12.2011
06.12.2011
KHM ARKS/INGUNNMR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
713.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/INGUNNMR
Universitetet i Oslo
NIKU
Innhold:
Søknad om tillatelse til kopiering av C 36647 for salg i de regionale pilgrimssentre
Sakstittel:
Kopiering av C 36647 for salg i de regionale pilgrimssentre
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15237-1 98756/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
KHM ARKS/BRITSOL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
719
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Universitetet i Oslo
KHM ARKS/BRITSOL
Rønne, Ola (Sentraladministrasjonen)
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Bhutan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Bhutan
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1616-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98758/2011
08.12.2011
08.12.2011
SO/KATAMBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bekreftelse på tiltredelse 15.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14695-5 98759/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
HF IAKH/ANNACG
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/ANNACG
HF IAKH/ANNACG
Anna Clarissa Gartner
Anna Clarissa Gartner
Side: 350av 425
Innhold:
Takker nei stil stilling
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis - SKO 1011 - MN IFI - DMMS-gruppen
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4425-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98763/2011
08.12.2011
05.12.2011
MN ADM/GRETEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/GRETEA
Universitetet i Oslo
Katrine Stemland Skjelsvik
08.12.2011
TE
Innhold:
Oppheving av stans i arbeider
Sakstittel:
Kongeveien 2B, gnr 66/79, Råde kommune, Østfold - id 77783
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14862-2 98764/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0135 - 66
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Universitetet i Oslo
Østfold fylkeskommune
09.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om kopiering av Madonna fra Biri, Gjøvik kommune, Oppland
Sakstittel:
Kopiering av Madonna fra Biri, C 3479, til Biri kirke, Gjøvik
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/11982-3 98766/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
KHM KONS/KAJAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
719
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM ARKS/KAJAK
Universitetet i Oslo
Biri Madonna komiteen
Innhold:
Oppsummering dialogmøte 02.12.11
Sakstittel:
Personalmappe - MN BIO - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/380-8
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98768/2011
08.12.2011
08.12.2011
MN ADM/OLAFKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/OLAFKS
Universitetet i Oslo
NAV Frogn
Side: 351av 425
09.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om ammepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/407-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98771/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
12.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale f.o.m. 01.12.2011 t.o.m. 31.07.12
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9711-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98775/2011
08.12.2011
06.12.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Klage på karakter PSY 2300
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved PSI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15216-3 98776/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
SV PSI/UNNIMBI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - I Made Armawa - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-2 98777/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
I Made Armawa
Universitetet i Oslo
Side: 352av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 19.12.2011 - 19.04.2014
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14377-3 98778/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
08.12.2011
MED KLINMEDHR/ROXANEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Søknad om utsatt studiestart våren 2,012
Sakstittel:
Permisjon, utsatt studiestart og deltidstudier ved SV-fakultetet lavere grad våren 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1383012
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98780/2011
08.12.2011
07.12.2011
SV ADM/LINERAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
409
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på vurdering av utdanninf fra Syria
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Syria
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14275-3 98781/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Dr Trygve og Frues Forskningsfond - ber om gjenoppnevning av medlem og varamedlem
Sakstittel:
Dr Trygve og Frues Forskningsfond - oppvening av medlem og varamedlem
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15243-1 98782/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
MED LED/BHOL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
016
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED LED/ANITARO
Universitetet i Oslo
Dr. Trygve Gythfeldt og Frues
Forskningsfond V/ Helge Rivedal
Side: 353av 425
BU
0
Innhold:
Epostlister for cyb.no
Sakstittel:
Epostlister for cybernetisk selskap
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15244-1 98784/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
21.11.2011
USIT GT/BORE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT GT/BORE
Universitetet i Oslo
Cybernetisk selskap
08.12.2011
BU
2
Innhold:
Svar på: Epostlister for cyb.no
Sakstittel:
Epostlister for cybernetisk selskap
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15244-2 98787/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
21.11.2011
USIT GT/BORE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT GT/BORE
Cybernetisk selskap
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oversendelse av endringer til kontrakt - NFR 19677/F20
Sakstittel:
UiOpnr. 143153 - NFR prosjekt: 196776/V50 "From clinical to molecular characterization of multiple sclerosis"
prosjektleder H.C Flinstad-Harbo
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/9967-10 98790/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDØK/KALLE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Marokko
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Marokko
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13399-4 98791/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
*****
Universitetet i Oslo
Side: 354av 425
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktrograder PhD - Afsaneh Vahdani-Benam - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15246-1 98796/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
22.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Universitetet i Oslo
Afsaneh Vahdani-Benam
Innhold:
Ettersending av dokumentasjon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra amerikansk utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14175-4 98801/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
04.12.2011
SO/KATRIEAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATRIEAA
Universitetet i Oslo
*****
13.12.2011
TE
Innhold:
Klage på karakter SOS 1001
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved ISS høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15247-1 98802/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
SV ISS/LIXIANCH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/LIXIANCH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Finansieringsbekreftelse
Sakstittel:
OUS - Professor II ved Kvinne og barneklinikken - OUS HF
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15249-1 98806/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED KLINMEDØK/REIDARRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
115
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDØK/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Oslo universitetssykehus HF
Side: 355av 425
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - Emilia Patino Caravana - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-3 98808/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Emilia Patino Caravana
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1030514
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98811/2011
08.12.2011
05.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 15.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN FAI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13597-3 98813/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
28.10.2011
MN ADM/THOMBRAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMBRAA
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
TE
Innhold:
Opprettelse og videreføring av eksisterende forskergrupper: frist 15. november
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-1 98818/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
27.10.2011
JU ADM/RANDIRO
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Journaldato:
Vitenskapelige ansatte ved juridisk
fakultet
Universitetet i Oslo
Klassering:
*****
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
JU ADM/RANDIRO
Side: 356av 425
Innhold:
Ønske om vielse i Botanisk hage
Sakstittel:
Publikumshenvendelser 2011 - NHM
DokType Sak/dok nr:
X
2011/5-71
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98819/2011
08.12.2011
08.12.2011
NHM UTAD/KARINBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
89
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
NHM UTAD/KARINBS
Karin-Brit Schonhowd
Innhold:
Iran - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15251-1 98820/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
22.11.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Persondosimetertjenesten ved Staens strålevern - Avtalebetingelser
Sakstittel:
KHM - Strålevern på konserveringslaboratoriet 2008 - 2009 - 2010 - 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1996-57 98821/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
KHM KONS/BRAOVAC
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM KONS/BRAOVAC
Universitetet i Oslo
Statens strålevern
08.12.2011
TE
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - Naima En-naoui - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-4 98823/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Naima En-naoui
Universitetet i Oslo
Side: 357av 425
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Libya
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libya
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14285-3 98824/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale med første tilsettingsdag 01.01.2012 og siste tilsettingsdag 31.07.2012
Sakstittel:
Personalmappe SO - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9053-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98826/2011
08.12.2011
01.12.2011
SO/RINGLUND
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/EVIANN
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om opptak - Redegjørelse for sen søknad
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Torgrim Mikal Langleite - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14771-4 98827/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
MED DR/CAMIRA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Universitetet i Oslo
Torgrom Mikal Langleite
09.12.2011
TE
Innhold:
Gaustadjordene/Vettakollen
Sakstittel:
Etablering av nytt vannbasseng i Vettakollområdet - gnr 42/1 Gaustadjordene/Vettakollen, Oslo kommune
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14859-2 98830/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
0301 - 42
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Universitetet i Oslo
Byantikvaren i Oslo
Side: 358av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Forslag til styremedlemmer til Ludvig Holbergs minnefond
Sakstittel:
Ludvig Holbergs minnefond
DokType Sak/dok nr:
I
2008/253-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98831/2011
08.12.2011
29.11.2011
FA/SIDSELL
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
568
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15251-2 98832/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. forspørsel S-2728 konsertflygel til Universitetets Aula
Sakstittel:
Anskaffelse - KT-2728 - Flygel til aulaen til 200-års-jubiléet
DokType Sak/dok nr:
U
2011/6557-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98834/2011
09.12.2011
08.12.2011
ØPA INN/ARNEHAU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
051
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/ARNEHAU
ASPHEIM Flygel- og Pianosenter AS
Universitetet i Oslo
Innhold:
Uttalelse om dispensasjon fra Lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 1. ledd for tildekking av automatisk
fredet kulturminne (ID-103194, ID-100197 og ID-103212, bosetningsspor) Gaustad jordene/Vettakollen Gaustad
vestre, 42/1, Oslo kommune
Sakstittel:
Etablering av nytt vannbasseng i Vettakollområdet - gnr 42/1 Gaustadjordene/Vettakollen, Oslo kommune
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14859-3 98835/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
0301 - 42
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Side: 359av 425
Innhold:
Endring i kontering fastlønn (1.1.2012 - 28.09.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV ARENA - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/16025-5 98838/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SV ADM/IDAHJEL
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/IDAHJEL
SV ADM/IDAHJEL
Ida Hjelmesæth
Ida Hjelmesæth
Innhold:
Veilederbekreftelse, forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Turnip, Sherly Saragih - IPSYK - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/10825-9 98841/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Edvard Hauff
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Personalmappe ILS ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14271-3 98844/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
03.12.2011
UV ILS/LIVFI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ADM/STVAMH1
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Johansen, Inger - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
2009/6350-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98848/2011
08.12.2011
08.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Inger Johansen
Side: 360av 425
08.12.2011
BU
4
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - AST1010
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15254-1 98851/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
17.11.2011
MN ITA/LILLT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Klagesak
Sakstittel:
Klage på vedtak i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk - klagesak *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7678-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98852/2011
08.12.2011
07.12.2011
SO/SADIAZ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/SADIAZ
Universitetet i Oslo
Advokatfirmaet Furuholmen AS
Innhold:
Korrigert uttak av foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1516312
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98853/2011
08.12.2011
08.12.2011
HF IMV/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IMV/RANNVERE
Rannveig Reknes Overvik
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - Kamaljeet Kaur - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-5 98854/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Kamaljeet Kaur
Universitetet i Oslo
Side: 361av 425
Innhold:
Sluttattest
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
2009/120-7
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MED STUD/EOLSEN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98855/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/EOLSEN
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om foreldrepermisjon
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/11681-5 98856/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
HF ILN/RANNVERE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILN/RANNVERE
Universitetet i Oslo
*****
08.12.2011
BU
4
Innhold:
Nigeria - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Nigeria
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15255-1 98857/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
19.09.2011
SO/KATAMBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - Srikaran Nadarajah - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-6 98858/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Srikaran Nadarajah
Universitetet i Oslo
Side: 362av 425
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - INF1100
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15248-1 98860/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MN IFI/LINEV
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Nigeria
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15255-2 98861/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SO/KATAMBS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/KATAMBS
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om 20 % AFP f.o.m. 01.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Organisasjons- og personalavdelingen , Personalseksjonen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/15869-3 98867/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
BU
4
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - FYS4430
Sakstittel:
***** ***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15256-1 98868/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MN FI/COS
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 363av 425
Innhold:
Avtale om endringer i veilderforhold
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Hughes, Juliana Bentes - RH - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1964414
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98869/2011
08.12.2011
01.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Juliana Bentes Hughes
Innhold:
Avtale om frikjøp - Nyborg
Sakstittel:
Frischsenterets prosjekt 3181: "Improving international cooperation on emission abatement"
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15257-1 98871/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.11.2009
SV ØI/MERETHEA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ØI/MERETHEA
Universitetet i Oslo
Frischsenteret
12.12.2011
TE
Innhold:
Kva er det endelege svaret om Noregs lover?
Sakstittel:
Om bruken av målform i den redaksjonelle delen av Norges lover
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7057-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98872/2011
08.12.2011
07.12.2011
JU INFO/SMYRE
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU INFO/SMYRE
Universitetet i Oslo
Erlend Bakke
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kristine Torgersen
DokType Sak/dok nr:
I
2011/763-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98874/2011
08.12.2011
07.12.2011
SV ADM/SIVHAA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SIVHAA
Universitetet i Oslo
Kristine Torgersen
Side: 364av 425
Innhold:
Svar på søknad om opprettelse av ny forskergruppe- Companies, Marked, Society and the Environment
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-2 98880/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Beate Sjåfjell
Ole- Andreas Rognstad
Eva Modvar
Inger-Johanne Sand
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - MAT1120 - FYS1120
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15259-1 98881/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MN MI/ANNIKAP
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - Nimalenderan Shanmugam - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-7 98882/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Nimalenderan Shanmugam
Universitetet i Oslo
Side: 365av 425
Innhold:
Tilbud om tilsetting i Teknisk avdeling - Sagvan Sharaf - renholder
Sakstittel:
Tilsetting i 4 stillinger som renholder i Teknisk avdeling
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/11004-8 98884/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
TA ADM/LARSRI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/KARIOR
Sagvan Sharaf
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Kåre Sagaard
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15260-1 98890/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
SV ADM/TRONT
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONT
Universitetet i Oslo
Kåre Sagaard
Innhold:
Svar på søknad om opprettelse av ny forskergruppe i Internasjonal kontraktsrett
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-3 98891/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Trine-Lise Wilhelmsen
Giuditta Cordero-Moss
Universitetet i Oslo
Innhold:
Legeerklæring - Fravær ved eksamen - INF1100
Sakstittel:
***** ***** - Studentmappe
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15262-1 98896/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
05.12.2011
MN MI/ANNIKAP
(enhet/initialer):
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/BERGKVAM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 366av 425
Innhold:
Ferdigsignert avtale om kjøp, disposisjonsrett gjeldende EnergiOppfølgingsSystem
Sakstittel:
Anskaffelse av nytt Energi Oppfølgings System (energioppfølgingssystem)
DokType Sak/dok nr:
U
2011/5378-4
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
034.7
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Siemens AS - Division Builiding
Technologies
Universitetet i Oslo
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98900/2011
TA ADM/OIVINDM
Innhold:
Søknad om utvidet studieprogresjon
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/16261-4 98903/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
JU STUD/TANGGAH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - William Arne Ottestad - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15261-1 98904/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
04.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
MED DR/NATALMA
Avsender
William Arne Ottestad
Innhold:
Søknad om godskriving av tidligere eksamener
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15264-1 98905/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.11.2011
JU EKS/MARIUSSF
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU STUD/MARIUSSF
Universitetet i Oslo
*****
Side: 367av 425
14.12.2011
BU
2
Innhold:
Vurdering av prøveforelesning og disputas
Sakstittel:
Marte Holten Jørgensen - PhD-programmet ved Biologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1854922
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98906/2011
08.12.2011
25.11.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
09.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om videreføring av forskergruppe i Internasjonal rett
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-4 98908/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Geir Ulfstein
Aslak Syse
Øyvind Henden
Bente Kraabøl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling til forlengelse av vikariat
Sakstittel:
Personalmappe - JF SEKR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2011/578-11
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98910/2011
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Mari Theodorsen
Side: 368av 425
Innhold:
Svar på søknad om videreføre forskergruppe i Naturressursrett
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-5 98914/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Hans Christian Bugge
Universitetet i Oslo
Innhold:
Opphør av midlertidig arbeid
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** - Universitetsdirektørens kontor - Jubileumsprosjektet
DokType Sak/dok nr:
U
2009/5948-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98915/2011
08.12.2011
08.12.2011
OPA PERS/ANNEGSU
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/EIRINH
NAV
Universitetet i Oslo
Innhold:
Anmodning om midlertidig tilsetting fra 01.08.2011 til 31.07.2013
Sakstittel:
Personalmappe ISP ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2008/9203-12 98916/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
15.06.2011
UV ISP/STIGAAS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/PAULINAD
UV ISP/STIGAAS
Paulina Natalia Dudzinska
Stig Åge Solemsli
Innhold:
Vurdering av prøveforelesning og disputas
Sakstittel:
Heidi Camilla Mork - PhD-programmet ved Matematisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/7840-10 98917/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Side: 369av 425
09.12.2011
TE
Innhold:
Soknad om forlengelse av post.doc i prosjektet 'Learning Lives'.
Sakstittel:
Personalmappe PFI ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1550823
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
01.12.2011
UV PFI/ELINOSOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98919/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/TONEELS
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Svar på søknad om videreføring av forskergruppe i Konstitusjonelle studier
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-6 98920/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Eivind Smith
Aslak Syse
Øyvind Henden
Beate Kraabøl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høringsbrev - endringer i faget kroppsøvning i grunnskolen og videregående opplæring
Sakstittel:
Høring - endringer i faget kroppsøvning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15263-1 98921/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
STA/[Ufordelt]
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
Utdanningsdirektoratet
Side: 370av 425
Innhold:
Vurdering av prøveforelesning og disputas
Sakstittel:
Zagaye Wubishet Seifu - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1826820
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98922/2011
08.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Jordan
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Jordan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14281-3 98923/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vurdering av utdanning fra Storbritania
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Jennifer Keng Yan Fu
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12834-4 98925/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
SV ADM/SISSEGJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/SISSEGJ
SV ØI/INSKJE
Sissel Gjennestad
Ingunn Skjerve
Innhold:
Vurdering av avhandlingen
Sakstittel:
Zagaye Wubishet Seifu - PhD-programmet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1826821
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98926/2011
08.12.2011
02.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen
Side: 371av 425
Innhold:
Svar på videreføring av forskergruppen Marked-Innovation- Competition
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-7 98927/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Erling Hjelmeng
Ole-Andreas Rognstad
Eva Modvar
Universitetet i Oslo
Innhold:
Rapport arkeologisk undersøkelse Gravrøys restaurering Onsøy prestegård 19/4, Ek 20/5, Fredrikstad
Sakstittel:
Fredrikstad kommune - Ek - gnr 19/4 og 20/5 - ID 40227 - Onsøy
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/16159-6 98928/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
03.12.2011
KHM FORN/PERRYR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0106 - 19
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Ann Zanette Tsigaridas Glørstad
Innhold:
Medforfattererklæringer
Sakstittel:
Espen Madsen Knutsen - PhD-programmet ved Naturhistorisk Museum
DokType Sak/dok nr:
I
2008/5879-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98931/2011
08.12.2011
08.12.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/JEANM
Universitetet i Oslo
Espen Madsen Knudsen
Innhold:
Tillatelse opplysninger på CD
Sakstittel:
Liste over 2-åringer i forbindelse med tannhelseundersøkelse
DokType Sak/dok nr:
I
2010/3416-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98932/2011
08.12.2011
06.12.2011
OD IKO/BARKVOLL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
343
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/ANNERN
Universitetet i Oslo
Skatteetaten
Side: 372av 425
Innhold:
Svar på søknad om videreføring av forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-8 98933/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Dag Michalsen
Aslak Syse
Øyvind Henden
Bente Kraabøl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar vedr tilbud om stilling
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i utdanningsledelse SKO 1011 - ILS
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/1876-20 98935/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
UV ADM/STVAMH1
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
212.1
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/STVAMH1
Universitetet i Oslo
*****
13.12.2011
BU
21
Innhold:
Søknad om forlengelse av opprinnelig PhD-avtale
Sakstittel:
Lingjuan Che - PhD-programmet ved Fysisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1564413
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98936/2011
08.12.2011
11.11.2011
MN ADM/ELSEMLI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Lingjuan Che
Side: 373av 425
Innhold:
Svar på søknad om videreføring av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15238-9 98937/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Anne Hellum
Aslak Syse
Øyvind Henden
Bente Kraabøl
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om endring av teoretisk pensum
Sakstittel:
Brage Høyland Ellingsæter - PhD-studiet ved Institutt for informatikk
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1994-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98939/2011
08.12.2011
21.11.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/THOMAMS
Universitetet i Oslo
Brage Høyland Ellingsæter
14.12.2011
BU
9
Innhold:
Godkjenning av rettinger
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Kari Lima - Klinmed - Ahus
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/3673-30 98940/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Egil Haug
Side: 374av 425
08.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om videreføring av forskergruppen Samfunn og rettssikkerhet
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1523810
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98941/2011
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Jane Dullum
Universitetet i Oslo
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Libanon
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Libanon
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14290-3 98942/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Osteologisk rapport - Hesby lok. 12 og 13
Sakstittel:
Tønsberg kommune - reguleringsplan - E 18 - Gulli - Stokke grense - Langåker
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2677184
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98945/2011
08.12.2011
29.11.2011
KHM FORN/LARSEG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0704
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/LARSEG
Universitetet i Oslo
Susanne Østergaard
08.12.2011
TE
Innhold:
Oppnevning av medlem og varamedlem til styret i Anders Jahres fond for perioden 01.01.2012 til 31.12.2015
Sakstittel:
Fond - Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/8374-11 98946/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
ØPA/SVENDS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
161
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA/SVENDS
Universitetet i Oslo
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for
fond og legater ved UiO
Side: 375av 425
BU
0
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PHD - Liu, Yishan - Klinmed - DNR
DokType Sak/dok nr:
I
2011/333-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98947/2011
08.12.2011
06.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Evalueringsansvarlige
12.12.2011
TE
Innhold:
Informasjon fra møte i AMU 7. november 2011
Sakstittel:
Informasjon fra Sentralt arbeidsmiljøutvalg - AMU
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/13319-3 98948/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
OPA HMS/EVAI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
JU ADM/EIRIHAAK
KHM ADM/JANJE
MED LED/KARIKO
SV ØI/KASVERRE
NHM ADM/KSEMB
BIOTEK/LIVBJ
HF/RANNVERE
UV/[Ufordelt]
OPA PERS/MFOLSEN
MN ADM/CTHANSEN
TF/DAGN
OD/LEIFEJ
UB/RRONN
OPA HMS/EVAI
Eirik Haakstad
Jan S. Jensen
Kari Amby Røine Hegerstrøm
Kari Anette Sverre
Knut Erling Semb
Liv E Alver Bjørland
Rannveig Reknes Overvik
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Marit Fosseli Olsen
Cecil B. Tidemand Grosch
Dag Myhre-Nielsen
Leif Erling Jensen
Randi Rønningen
Eva Isaksen
Innhold:
Midtveisevaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ma, Yuanyuan - Dnr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/16821-5 98953/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
MED DR/KARIANBJ
Avsender
Evalueringsansvarlige
Side: 376av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Svar på søknad om videreføring av forskergruppen Human Rights and Development
Sakstittel:
Opprettelse av forskergrupper ved Det juridiske fakultet 2012-2017
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1523811
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98954/2011
08.12.2011
08.12.2011
JU ADM/RANDIRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/RANDIRO
Bård Anders Andreassen
Universitetet i Oslo
Innhold:
Søknad om opptak til PhD-studiet
Sakstittel:
Kristin Sæterdal Myhra - PhD-programmet ved MN GEO
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15266-1 98955/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
18.11.2011
MN ADM/ELSEMLI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/ELSEMLI
Universitetet i Oslo
Kristin Sæterdal Myhra
Innhold:
Rapport arkeologisk utgravning dyrkningsspor Hestnes søndre 182/1, 3, Stange kommune - C 58195
Sakstittel:
Stange kommune - Fellesprosjekt E6 Dovrebanen - Minnesund - Kleverud - Espa - sluttbehandles i Eidsvoll
kommune
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/6238-31 98956/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0417
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
KHM FORN/JOSTEINB
Jostein Bergstøl
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Stine Kleppe Krogsrud
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15267-1 98957/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/VERAO
Universitetet i Oslo
Stine Kleppe Krogsund
Side: 377av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Verneombudenes deltakelse i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter
Sakstittel:
Verneombud og informasjon-, drøftings og forhandlingsmøter - IDF-møter
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14940-1 98958/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
OPA HMS/EVAI
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
254.3
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
UV/VIBEKEGA
HF/TRINESY
MN/KNUTF
SV ADM/STVKH1
OD/BRODIN
MED/FVARTDAL
JU/HGRAVER
TF/TWYLLER
NHM/ARNBJO
Vibeke Grøver Aukrust
Trine Syvertsen
Knut Fægri
Knut Heidar
Pål Brodin
Frode Vartdal
Hans Petter Graver
Trygve E Wyller
Arne Bjørlykke
Rane Willerslev
Helga Sagsveen
Tove Kristin Karlsen
Simen Fraser
Signe Ingjerd Thorstad
Hilde Nilsen
Kari Anette Sverre
Janne Karin Lea
Erlend Huglen
Alf Petter Høgberg
Hallgeir Elstad
Bjørn Petter Løfall
Steinar Kristensen
Ken Jansen
Bjørg Irene Hoff
Lars Erik Lørdahl
Bente R. Andreassen
Eva Isaksen
KHM/RANEW
TA/HELGAS
UDIR/TOVEK
UV/SIMENF
HF STUD/SIGNEIT
MN FAI/HILDENIL
SV ØI/KASVERRE
OD IKO/LEA
MED HELSAM/ERLENHU
JU IOR/ALFPH
TF/ELSTAD
NHM KONS/BPLOFALL
KHM DOKU/STEINARK
TA VESTRE/KENJ
STA/BJLARSEN
UB HUMSAM/LARSEL
UB ADM/BENTERA
OPA HMS/EVAI
Innhold:
Attestasjon for prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Aune, Erlend -Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2057722
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98959/2011
08.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
Side: 378av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Attestasjon for disputas
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Aune, Erlend -Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2057723
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98961/2011
08.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
12.12.2011
TE
Innhold:
Attestasjonsskjema - prøveforelesning
Sakstittel:
Bedømmelse av avhandling for graden ph.d - Anne Elisabeth Münster Halvari
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4116-9
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
98962/2011
08.12.2011
08.12.2011
OD ADM/OYSTHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/OYSTHOLM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
09.12.2011
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012 - 31.12.2013
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15270-1 98963/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
07.12.2011
HF HPA/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF HPA/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
TE
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Irmelin Bergh
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15269-1 98964/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/VERAO
Universitetet i Oslo
Irmelin Bergh
Side: 379av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Kvittering for mottatt evaluering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Øyri Karl - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/18519-5 98965/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
06.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/SYNNEVO
Universitetet i Oslo
Karl Øyri
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Anine Riege
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15271-1 98972/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
02.12.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/VERAO
Universitetet i Oslo
Anine Riege
12.12.2011
TE
Innhold:
Svar på vurdering av utdanning fra Egypt
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Egypt
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15136-3 98979/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Avtale om opptak til ph.d.-programmet
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Karine Maria Porpino Viana
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15272-1 98980/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
30.11.2011
SV PSI/VERAO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/VERAO
Universitetet i Oslo
Karine Maria Porpino Viana
Side: 380av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om ammefri
Sakstittel:
Personalmappe - JF IOR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1226014
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
11.11.2011
JU ADM/GROTOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
98986/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GROTOM
Universitetet i Oslo
*****
BU
15
Innhold:
Kunngjøring av vikariat i stilling som førstekonsulent ved UV-into
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 UV-studentinfo (vikariat)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/12979-2 98987/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
13.10.2011
UV/BERNAH
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
Tjenestemannsorganisasjonene
Universitetet i Oslo
Innhold:
Utvidet søkerliste med kunngjøringstekst
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 UV-studentinfo (vikariat)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12979-3 98997/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
14.11.2011
UV/BERNAH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
UV/BERNAH
Berna Marianne Hind
Berna Marianne Hind
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 UV-studentinfo (vikariat)
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/12979-4 98999/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
14.11.2011
UV/BERNAH
(enhet/initialer):
Klassering:
212.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
UV/BERNAH
Berna Marianne Hind
Berna Marianne Hind
Side: 381av 425
Innhold:
Innstilling av søkere til stilling som førstekonsulent (SKO 14o8) ved Det
utdanningsvitenskapelige fakultet, UV-studentinfo
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 UV-studentinfo (vikariat)
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12979-5 99002/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
08.12.2011
08.12.2011
UV/BERNAH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
212.2
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV/BERNAH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om forlengelse
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Larsson, Geir - Klinmed - AUS
DokType Sak/dok nr:
I
2009/5901-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99012/2011
09.12.2011
08.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Geir Larsson
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Syversveen, Trygve - Klinmed - RH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/7544-11 99013/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Trygve Syversveen
09.12.2011
BU
12
Innhold:
Søknad om fritak/opprykk
Sakstittel:
Studentmappe - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15276-1 99019/2011
Tilg.kode Hjemmel:
SV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MED STUD/TILAHUH
Klassering:
421
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Side: 382av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale - fom 01.01.2012 tom 08.02.1202
Sakstittel:
Personalmappe
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1831314
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99020/2011
09.12.2011
07.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
09.12.2011
MED KLINMEDHR/MDNESTEB
Universitetet i Oslo
*****
TE
Innhold:
Vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i 1-2 stipendiatstillinger i sosiologi
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6298-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99022/2011
09.12.2011
08.12.2011
SV ADM/AUDJS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
212.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/AUDJS
Universitetet i Oslo
Jon Ivar Elstad
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
NFR - 216761/F11 - Viral mediated manipulatinons of beta-adrenergic receptor subtypes modulate fear conditioning
- Marianne Fyhn
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15277-1 99023/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
MN IMB/INGERA
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IMB/INGERA
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Side: 383av 425
09.12.2011
TE
Innhold:
Signert kontrakt av 27/1-2010
Sakstittel:
Helse og Rehabilitering, søknader og tilbakemeldinger 2009 og 2010, MF IMB
DokType Sak/dok nr:
X
2009/9380-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99025/2011
09.12.2011
09.12.2011
MED IMB/TRUDEAB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
541
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/TRUDEAB
MED IMB/TRUDEAB
Trude Abelsen
Trude Abelsen
Innhold:
Godkjent søknad om opptak
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ulsaker, Hilde - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14051-4 99029/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED DR/NATALMA
Natalia Andronova
Innhold:
Forlenget midlertidig tilsetting i 10% stilling i tiden 1.1. - 30.6.2012
Sakstittel:
Personalmappe UB UMN - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/10929-6 99034/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
UB MN/BRITHR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UB/ILYNGDAL
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomité - Ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Virta, Lena - Helsam - IHS
DokType Sak/dok nr:
I
2010/184-19
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99035/2011
09.12.2011
08.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Rikard Eriksson
Side: 384av 425
Innhold:
Overføring av likestillingsmidler
Sakstittel:
Midler til likestillingstiltak 2012 - Behandling ved Det odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6443-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99038/2011
09.12.2011
08.12.2011
OD ADM/GERDA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
271
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/GERDA
Universitetet i Oslo
Anne Skaare
BU
6
Innhold:
Forente Arabiske Emirater - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Forente Arabiske Emirater
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15278-1 99039/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
10.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSGORB
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Sælen, Marie Grøn - DnR - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/13283-7 99041/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Marie Grøn Sælen
09.12.2011
BU
8
Innhold:
Klage på vurdering av ekstern utdanning
Sakstittel:
Zelalem Aragaw Tefera - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2011/6468-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99043/2011
09.12.2011
08.12.2011
MN ADM/REBEKKAC
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/REBEKKAC
Universitetet i Oslo
Zelalem Tefera
Side: 385av 425
Innhold:
Varme kontorer og strøm i Georg Sverdrups hus
Sakstittel:
Varme kontorer og strøm i Georg Sverdrups hus
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/15279-1 99045/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
UB HUMSAM/HALVORKO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
TA/HELGAS
TA TEK/TSOGN
UB HUMSAM/HALVORKO
Helga Sagsveen
Teknisk avdeling
Halvor Kongshavn
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Halle, Cathinka - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/21606-7 99046/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Cathinka Halle
09.12.2011
BU
8
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse om vurdering av generell studiekompetanse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Forente Arabiske Emirater
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15278-2 99049/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Oppdatering av program -til -program integrasjonsgrensesnitt
Sakstittel:
Program-til-program integrasjonsgrensesnitt
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15281-1 99055/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
SO/GEIA
(enhet/initialer):
Klassering:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GEIA
Universitetet i Oslo
EDB ErgoGroup 67 AS
Side: 386av 425
Innhold:
Søknad om godkjenning av utdanning fra UIB
Sakstittel:
Studentmappe profesjonsstudiet PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15280-1 99056/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
SV PSI/BJORNAHJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/BJORNAHJ
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Rapportering dialogmøte
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** - Studieavdelingen - Seksjon for studieadministrative tjenester
DokType Sak/dok nr:
U
2009/7953-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99058/2011
09.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/EIRINH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
STA/HANNAE
NAV
NAV Aa-registeret
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kommunikasjon med NORAD - kommentarer til søknad
Sakstittel:
Prosjekt - The Lancet - University of Oslo Commission on Global Governance for health - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13060-4 99059/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
18.11.2011
MED HELSAM/IAUKE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
507
offl § 13 jf fvl § 13.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/JEANEHM 09.12.2011
Universitetet i Oslo
Direktoratet for utviklingssamarbeid
BU
5
Innhold:
Kommunikasjon med NORAD svar på kommentarer til søknad
Sakstittel:
Prosjekt - The Lancet - University of Oslo Commission on Global Governance for health - HELSAM
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/13060-5 99062/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED HELSAM/IAUKE
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
offl § 13 jf fvl § 13.1
Klassering:
507
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/JEANEHM
Direktoratet for utviklingssamarbeid
Universitetet i Oslo
Side: 387av 425
Innhold:
Tilbud Schindler AS
Sakstittel:
Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale for heiser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12187-2 99063/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
11.11.2011
TA/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
043
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Universitetet i Oslo
Schindler AS
Innhold:
Thailand - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Thailand
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15282-1 99064/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
30.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
BU
3
Innhold:
Svar på synspunkter om avslutning av tilbudene i fysikk og kjemi - Kompetanse for kvalitet - Strategi for
videreutdanning av lærere
Sakstittel:
Kvalitet i skolen - Kompetanse for kvalitet
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1284960
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99066/2011
09.12.2011
07.12.2011
STA SST/JENNIFER
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
336
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/ANDEREL
Universitetet i Oslo
Utdanningsdirektoratet
13.12.2011
TE
Innhold:
Utmelding av samarbeidet
Sakstittel:
FS - Dokumenter 2011
DokType Sak/dok nr:
I
2011/851-28
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99067/2011
09.12.2011
01.12.2011
FS/JULIEM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
042
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FS/JULIEM
Universitetet i Oslo
Norsk jernbaneskole
Side: 388av 425
Innhold:
Rapport arkeologisk utgravning tuft, gravrøys og rydningsrøys, Sundby nordre 1/1 og Østby 10/12, Vestby,
Akershus - C 57596, 57597, 57598
Sakstittel:
Vestby kommune - reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg - Sundby nordre gnr 1/1 og Østby 10/12 aks 08/271 C 56901/1 - 18
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/8072-21 99068/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
23.03.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0211- 1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
KHM FORN/MSIMONSE
Margrete Figenschou Simonsen
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse om vurdering av generell studiekompetanse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Thailand
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15282-2 99070/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
Tilbud Schindler Stahl AS
Sakstittel:
Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale for heiser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12187-3 99071/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.11.2011
TA/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
043
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Universitetet i Oslo
Schindler Stahl AS
Innhold:
Ber om innspill til hovedtariffoppgjøret 2012
Sakstittel:
Hovedtariffavtalen i staten 2010 - 2012
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/17037-7 99076/2011
Tilg.kode Hjemmel:
OF
offl § 23
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
OPA PERS/MFOLSEN
Klassering:
231.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA PERS/MFOLSEN
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Side: 389av 425
Innhold:
Tilbud Euroheis AS
Sakstittel:
Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale for heiser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12187-4 99080/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.11.2011
TA/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
043
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Universitetet i Oslo
Euroheis AS
Innhold:
Tilbud Kone AS
Sakstittel:
Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale for heiser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12187-5 99081/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
15.11.2011
TA/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
043
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Universitetet i Oslo
Kone AS
Innhold:
Svar på søknad om tilskudd
Sakstittel:
Prosjekt: Urbane måker - CEES Biologisk institutt - Morten Helberg
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7870-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99082/2011
09.12.2011
02.12.2011
MN BIO/MARENO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN BIO/AASTA
Universitetet i Oslo
Fylkesmannen i Hordaland
Innhold:
Signert arbeidsavtale, timelønnet, 21.11.2011-31.08.2012
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1834317
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99088/2011
09.12.2011
24.11.2011
USIT GLIT/FREDLA
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 25
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SAS/JONSN
Universitetet i Oslo
*****
Side: 390av 425
Innhold:
Tilbud ThyssenKrupp AS
Sakstittel:
Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale for heiser
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12187-6 99093/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
14.11.2011
TA/TOVEDK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
043
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA/TOVEDK
Universitetet i Oslo
ThyssenKrupp AS
Innhold:
Signert arbeidsavtale, 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15287-1 99099/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
21.11.2011
USIT VD/HAEIDE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT SUF/JONSN
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Rapport fra arkeologiske undersøkelser dyrkningsspor Gislerud 17/2, Stavn 18/19, Rauk 101/2, Sevre 101/4, Flå,
Nes, Buskerud - C 57843
Sakstittel:
Utvidelse av RV 7 mellom Flå i Flå kommune og Kjerringvik (Kjerringvika) i Nes kommune - Flå og Nes kommuner Buskerud
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1256612
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99100/2011
09.12.2011
07.12.2011
KHM FORN/GLORSTAD
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0615
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GLORSTAD
Statens Vegvesen Region Øst
Universitetet i Oslo
Side: 391av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/7101-10 99102/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
OD IOB/PERAOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/MARITKVI
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Palestina - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Palestina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15289-1 99107/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.11.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/7100-10 99113/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
OD IOB/PERAOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Palestina
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15289-2 99115/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SO/LARSVED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
412
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/LARSVED
*****
Universitetet i Oslo
Side: 392av 425
Innhold:
Valg av nye verneombud for perioden 2012-2013 - Nettside
Sakstittel:
Valg av nye verneombud og representanter til OD LAMU for perioden 2012-2013
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/14767-5 99116/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
OD ADM/LEIFEJ
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GUNNBS
OD ADM/LEIFEJ
Gunn Bjella Sæther
Leif Erling Jensen
Innhold:
Legeerklæring
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7367-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99119/2011
09.12.2011
02.12.2011
OD ADM/IAWESTAD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/IAWESTAD
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Avtale mellom UiO og Scanbur AS om levering av vaskemaskiner til dyreavdelingen, Domus Medica i ferdigsignert
stand
Sakstittel:
Anskaffelse - Vaskemaskiner til dyreavdelingen, Domus Medica
DokType Sak/dok nr:
I
2011/5359-3
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99122/2011
09.12.2011
06.12.2011
TA ADM/OIVINDM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
054
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
TA ADM/OIVINDM
Universitetet i Oslo
Scanbur AS
12.12.2011
TE
Innhold:
Bestilling av pollenanalyse - Pepperstad skog nord, Vestby prestegård, Vestby, Akershus
Sakstittel:
Reguleringsplan - Pepperstad skog Nord - Vestby kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
Løpenr.:
2010/2598-11 99129/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.11.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
0211
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Natur og kultur - Annine S. A. Moltsen
Universitetet i Oslo
KHM FORN/GRETHBB
Side: 393av 425
Innhold:
Søknad om opprykk til 3. semester våren 2012
Sakstittel:
Studentmappe - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/9724-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED STUD/RITAO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
99130/2011
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED STUD/TILAHUH
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signert arbeidsavtale ***** *****
Sakstittel:
Peronalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1217917
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99131/2011
09.12.2011
08.12.2011
OD ADM/OLAUGN
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/MARITKVI
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Bestilling av vedanatomisk analyse - Pepperstad skog nord, Vestby, Akershus
Sakstittel:
Reguleringsplan - Pepperstad skog Nord - Vestby kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/2598-12 99132/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
23.11.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0211
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Høeg-pollen, Helge Irgens Høeg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedart, Pepperstad skog
Sakstittel:
Reguleringsplan - Pepperstad skog Nord - Vestby kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/2598-13 99133/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
23.11.2011
KHM FORN/GRETHBB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
0211
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Høeg-pollen, Helge Irgens Høeg
Universitetet i Oslo
Side: 394av 425
Innhold:
Signert arbeidsavtale ***** ***** *****
Sakstittel:
Persnoalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14849-3 99134/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/MARITKVI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Bestilling av 14C-analyse - Pepperstad skog nord, Vestby prestegård, 6/205, Vestby, Akershus
Sakstittel:
Reguleringsplan - Pepperstad skog Nord - Vestby kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/2598-14 99135/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0211
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Nasjonallaboratoriet for C14-datering
Universitetet i Oslo
Innhold:
Vedr. forstyrrelse og bråk på eksamensdag - JUR 4000
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1464013
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99136/2011
09.12.2011
30.11.2011
JU EKS/SBWOLD
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
TE
Innhold:
Vedrørende driftsmidler
Sakstittel:
Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/17541-7 99137/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
MED KLINMEDHR/OLAVOS
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED KLINMEDHR/OLAVOS
*****
Universitetet i Oslo
Side: 395av 425
Innhold:
Oversendelse av endringer til kontrakt
Sakstittel:
NFR - 186954/I30 - SIRIUS: Sensing, Adapting and Protecting Pervasive Information Spaces - MN FAI prosjektleder Thomas Plagemann
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/3754-11 99139/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
02.12.2011
MN IFI/NARVET
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/NARVET
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra UMB Universitetet for miljø og biovitenskap
Sakstittel:
Kristian Klemet Kollerud - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15292-1 99146/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Universitetet i Oslo
Kristian Klemet Kollerud
12.12.2011
TE
Innhold:
Uttalelse om omfang og kostnader for undersøkelse av automatisk fredet kulturminne (ID-132991),
bosetningsspør) med hjemmel i kml § 10, 1. ledd, første punktum Del av reg.plan for område ved Nordbyveien,
Nygård 103/196 m. fl., Ås kommune, Akershus
Sakstittel:
Reguleringsplan for området Nordbyveien - gnr 103/196 med flere - Nygård - Ås kommune - Akershus fylke
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/5342-13 99147/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
21.11.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
0214 - 103
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Side: 396av 425
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
NFR - 216771/F11 - Medication use in pregnancy with focus on attitudes, perception of risk and mental well-being Hedvig Nordeng
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15293-1 99148/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
29.11.2011
MN FAI/MARIUSBE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Tilbakemelding - maxdato
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1531219
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
99149/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OPA LØNN/[Ufordelt]
OD IKO/CWACHTER
Lønningsseksjonen
Christina Wachter
Innhold:
Søknad om vurdering av utdanning fra UMB Universitetet for miljø og biovitenskap
Sakstittel:
Gunnar Anton Bjønnes - Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15294-1 99150/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
MN ADM/MARIHVA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/MARIHVA
Universitetet i Oslo
Gunnar Anton Bjønnes
13.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av utdanning fra Tyskland
Sakstittel:
Godkjenning av utenlandsk utdanning - Hanna Klette Bøhler
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15295-1 99158/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SV ADM/INSKJE
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/INSKJE
Universitetet i Oslo
Hanna Klette Bøhler
Side: 397av 425
Innhold:
USITs videre arbeid med rapportens anbefalinger
Sakstittel:
Endringsprosess UiO - IT
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/1251-25 99165/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
31.07.2010
USIT STAB/LARSO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT STAB/LARSO
Universitetet i Oslo
Rambøll
09.12.2011
TE
Innhold:
Ettersendelse av dokumentasjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14171-3 99166/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ELISAKS
Universitetet i Oslo
Ole-Johannes Grymyr
Innhold:
Høringssvar fra Seksjon for medisinsk etikk, HELSAM
Sakstittel:
Høring - forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15296-1 99167/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
26.09.2011
MED HELSAM/KNUTTST
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED HELSAM/KVDTUU
Helse- og omsorgsdepartementet
Universitetet i Oslo
Innhold:
Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger, reg. plan for Husebyjordet
Sakstittel:
Reguleringsplan for Husebyjordet - gnr 37/1 Skedsmo forrige prestegård - Skedsmo kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/9147-13 99168/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
22.11.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
0231-37
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Riksantikvaren
Akershus fylkeskommune
Universitetet i Oslo
Side: 398av 425
Innhold:
Generelt om USIT 2.0
Sakstittel:
Endringsprosess UiO - IT
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/1251-26 99169/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
21.10.2011
USIT STAB/LARSO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT STAB/BNESS
Bjørn Ness
Innhold:
Husebyjordet-bruk av uforutsette midler
Sakstittel:
Reguleringsplan for Husebyjordet - gnr 37/1 Skedsmo forrige prestegård - Skedsmo kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/9147-14 99170/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0231-37
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Universitetet i Oslo
Riksantikvaren
09.12.2011
TE
Innhold:
USIT 2.0 og IHR-plangruppe for roller og ansvar
Sakstittel:
Endringsprosess UiO - IT
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/1251-27 99171/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
14.10.2011
USIT STAB/LARSO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
USIT STAB/LARSO
Lars Inge Oftedal
Innhold:
Endringer til kontrakt - kontrasignert
Sakstittel:
NFR-prosjekt 204324/V50 og 204324/H10:"Disease prestige and informal priority settings" - Dag Album
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/14977-6 99173/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SV ISS/LILLIB
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISS/LILLIB
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Side: 399av 425
Innhold:
Oversendelse av endringer til kontrakt
Sakstittel:
NFR - 185513/I30 - New Gold Catalysts for the Activation and Functionalization of Alkanes - Prosjektleder: Mats
Tilset - 143144
DokType Sak/dok nr:
I
2008/3751-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99174/2011
09.12.2011
09.12.2011
MN KI/AWKAAS
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN KI/AWKAAS
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Klage på karakter PSY 2300
Sakstittel:
Klage på karakter lavere grad ved PSI høsten 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15216-4 99175/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
SV PSI/UNNIMBI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
373.8
offl § 26
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/UNNIMBI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Kullrapport Pepperstad skog, Vestby.
Sakstittel:
Reguleringsplan for området Nordbyveien - gnr 103/196 med flere - Nygård - Ås kommune - Akershus fylke
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/5342-14 99176/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0214 - 103
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Universitetet i Oslo
Høeg-pollen, Helge Irgens Høeg
09.12.2011
TE
Innhold:
Oppsummering av USIT 2.0
Sakstittel:
Endringsprosess UiO - IT
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/1251-28 99177/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
19.10.2011
USIT STAB/LARSO
Klassering:
011
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UDIR/GUNNEBJ
USIT STAB/LARSO
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Lars Inge Oftedal
Side: 400av 425
12.12.2011
TE
Innhold:
Bestilling av beinbestemmelse fra en (1) lokalitet Deponi/terrengjustering Randem, Randem 8/1, Vestby
kommune, Akershus fylke
Sakstittel:
Vestby kommune - Øvre Randem gnr 8/1, 2
DokType Sak/dok nr:
U
2008/1336932
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99178/2011
09.12.2011
01.12.2011
KHM FORN/GRETHBB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0211 - 8
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GRETHBB
Stiftelsen SAU v/Emma Sjöling
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert endringer til kontrakt
Sakstittel:
NFR - 207841/E20 - Dual phase membranes for CO2 separation in power generation - Truls Eivind Norby
DokType Sak/dok nr:
U
2011/2471-7
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99179/2011
09.12.2011
08.12.2011
MN SMN/MARGIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN SMN/[Ufordelt]
Norges forskningsråd
Universitetet i Oslo
Innhold:
Ettersendt dokumentasjon, finansiering
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Martinsen, Elin Håkonsen - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1037712
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99182/2011
09.12.2011
09.12.2011
MED DR/NATALMA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Elin Håkonsen Martinsen
Side: 401av 425
09.12.2011
TE
Innhold:
Innfrielse av tilsagn
Sakstittel:
NFR - 216817/F11 - UiO-Rutgers collaboration on nanowires for light to energy conversion and energy saving
lighting - Professor Andrej Kuznetsov
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15297-1 99184/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MN SMN/MARGIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN SMN/MARGIT
Universitetet i Oslo
Norges forskningsråd
Innhold:
Utt.omfang og kostnader for undersøkelse av aut. fredete kulturminner (ID129320, steinalderboplass) med
hjemmel i kml § 10, 1. ledd, første punktum Reguleringsplan for Rosfjord brygge og turistanlegg, Skomrak 173/1,
Lyngdal kommune, Vest-Agder
Sakstittel:
Reguleringsplan for del av Skomrak, Skomrak indre gnr 173/1 m.fl., Lyngdal kommune, Vest-Agder
DokType Sak/dok nr:
U
2011/3990-6
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99188/2011
09.12.2011
18.11.2011
KHM FORN/INGERMBH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
1032 - 173
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/GLORSTAD
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Kopi av brev til Universitetet i Oslo ang supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2011 - kap 281 post 01 Utvikling av kravspesifikasjon for ny vitnemålsbank - prosjekt 81170
Sakstittel:
Statsbudsjettet 2011
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/14991-7 99189/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
SO/RINGLUND
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/RINGLUND
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Side: 402av 425
Innhold:
Innkalling til styremøte i MUSIT, 23.11.2011
Sakstittel:
MUSIT styremøter 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4836-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99192/2011
09.12.2011
16.11.2011
USIT DS/JARLEE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
015
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
USIT DS/JARLEE
Innhold:
Søknad om permisjon for både vår og høst 2012
Sakstittel:
Permisjon, utsatt studiestart og deltidstudier ved SV-fakultetet lavere grad våren 2012
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1383013
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99194/2011
09.12.2011
08.12.2011
SV ADM/LINERAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
409
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/LINERAK
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Referat fra styremøtet i MUSIT, 23.11.11
Sakstittel:
MUSIT styremøter 2011
DokType Sak/dok nr:
U
2011/4836-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99195/2011
09.12.2011
24.11.2011
USIT DS/JARLEE
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Universitetet i Bergen
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
Universitetet i Tromsø
Naturhistorisk museum
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
(enhet/initialer):
Klassering:
015
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
USIT DS/JARLEE
Side: 403av 425
Innhold:
Samarbeidsavtale - MN FAI og Meeting Management AS
Sakstittel:
NNPC 2011 - Farmasøystisk Institutt
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15302-1 99196/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MN FAI/MARIUSBE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
307
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN FAI/MARIUSBE
Universitetet i Oslo
Meeting Managment AS
Innhold:
Godkjenning av prøveforelesning
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Ines Blix
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/3826-13 99198/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV PSI/TRINA
Tron Harald Torneby
Trine Kongsvold
09.12.2011
TE
Innhold:
Fratredelsesskjema *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/90-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
99199/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Innhold:
Godkjenning av disputas
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Ines Blix
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/3826-14 99200/2011
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV PSI/TRINA
Tron Harald Torneby
Trine Kongsvold
Side: 404av 425
NN
Innhold:
Fratredelsesskjema *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/5065-10 99201/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Innhold:
Signert avtale
Sakstittel:
Europractice avtale
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4841-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99203/2011
09.12.2011
15.11.2011
MN IFI/NINAM
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
542
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN IFI/ANNECMO
Universitetet i Oslo
Europractice
Innhold:
Fylkeskommunene foreløpige uttalese - forslag områdeplan for Sletterødåsen
Sakstittel:
Horten kommune - reguleringsplan for Sletterødåsen - Nykirke - gnr 73/128, 73/14, 99/31, 73/3 og 86/8
DokType Sak/dok nr:
I
2008/5020-5
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99204/2011
09.12.2011
25.11.2011
KHM FORN/OLELON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0701 - 73
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/OLELON
Universitetet i Oslo
Vestfold fylkeskommune
12.12.2011
TE
Innhold:
Fratredelsesskjema *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1485516
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99206/2011
09.12.2011
09.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Side: 405av 425
Innhold:
Klage på vedtak
Sakstittel:
***** ***** Angående praksis
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13437-3 99207/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
30.11.2011
UV ILS/MARIESTH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
343
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
UV ILS/BRIGTHO
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
BU
6
Innhold:
Anmodning om økning av styrehonorar i Throne Holst fond for ernæringsforskning
Sakstittel:
Direktør Throne Holsts fond for ernæringsforskning
DokType Sak/dok nr:
I
2008/2327-4
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99212/2011
09.12.2011
06.12.2011
ØPA PLAN/SVENDS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
161
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA/SVENDS
Universitetet i Oslo
UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for
fond og legater ved UiO
BU
0
Innhold:
Prosjektendring
Sakstittel:
NFR 197164/V40 - M. Elstad "Cardiac stroke volum and its contribution to the circulation: Interaction of mechanical
and nervous factors affecting the heart - UIO pnr:
DokType Sak/dok nr:
X
2009/1953513
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99215/2011
09.12.2011
09.12.2011
MED IMB/HEMAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/HEMAA
Hema Awasthi
Innhold:
Fratredelsesskjema *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/3934-9
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99216/2011
09.12.2011
09.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Side: 406av 425
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Ines Blix
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/3826-16 99217/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
31.10.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Innhold:
Prosjektendring
Sakstittel:
NFR prosjekt 201593/40 - " ziPS cells for Biomedicine: zebrafish induced pluripotent stem cells for disease modeling
" UiO prosjektnr:
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/9415-14 99218/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED IMB/HEMAA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
563
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
MED IMB/HEMAA
Hema Awasthi
Innhold:
Søknad om permisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe - JF IFP - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1092714
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99219/2011
09.12.2011
06.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Oslo
JU ADM/MTHEODOR
Avsender
*****
BU
0
Innhold:
Fratredelsesskjema *****
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
2010/7162-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99220/2011
09.12.2011
09.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD IKO/ELISAAKS
Gerd Astrid Auale
Elisabeth Aks
Side: 407av 425
Innhold:
Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2011 - Kap. 281 post 01 - Utvikling av kravspesifikasjon for ny
vitnemålsbank - prosjekt 81170
Sakstittel:
Statsbudsjettet 2008, 2009, 2010, 2011 - tildelinger - samlesak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1403-34 99224/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
ØPA REGN/ERIKVO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
116
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Feriegrunnlag ved overgang til annen statlig etat
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/12854-2 99225/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
07.12.2011
CRISTIN/KATRINWB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
CRISTIN/JONSN
Universitetet i Oslo
Nasjonalt Folkehelseinstituttet
Innhold:
Fratredelsesskjema ***** *****
Sakstittel:
Pesonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/10684-7 99226/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
OD IKO/ELISAAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD/GERDA
OD/GERDA
Gerd Astrid Auale
Gerd Astrid Auale
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (22.08.2011 - 20.08.2012)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15304-1 99228/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 25
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.10.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
Side: 408av 425
Innhold:
Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2011 - Kap. 281 post 01 Sakstittel:
Statsbudsjettet 2008, 2009, 2010, 2011 - tildelinger - samlesak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/1403-35 99230/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
ØPA REGN/ERIKVO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
116
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA PLAN/MARILO
Universitetet i Oslo
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Signert arbeidsavtale - bilagslønn (01.10.2011 - 31.12.2011)
Sakstittel:
Personalmappe SV PSI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14449-1 99232/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
22.11.2011
SV ADM/FROYDGB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/FROYDGB
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Gry Stålsett Follesø
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/3657-18 99233/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.11.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Innhold:
Ber om bekreftelse på studier ved UiO
Sakstittel:
Forespørsler om bekreftelse av vitnemål og karakterutskrifter
DokType Sak/dok nr:
I
2009/11857437
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99237/2011
09.12.2011
09.12.2011
STA SST/TERJETH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
374
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
STA SST/TERJETH
Universitetet i Oslo
Meditor Search AS v/ Robert Leite
Side: 409av 425
09.12.2011
BU
440
Innhold:
Søknad om ekstern permisjon
Sakstittel:
Personalmappe USIT ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/4606-6
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
29.11.2011
USIT WAPP/DAGFINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
99241/2011
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
USIT WEB/JONSN
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Eidsivating lagmannsretts sak nr 11-126896ASD-ELAG - oversender kopi av advokat Nilssons prosessskriv av 6.
desember 2011 til orientering
Sakstittel:
Utvidelse av skogsvei ved Gravsjøbergvegen - gnr 146/1 - Kongsvinger kommune - Hedmark
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1877816
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99242/2011
09.12.2011
07.12.2011
KHM FORN/PERRYR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0402 - 146
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
FA/ENOREIK
Universitetet i Oslo
Regjeringsadvokaten
Innhold:
Fullmakt
Sakstittel:
Mistanke om fusk/forsøk på fusk ved MN KI - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MN KI/KAROLINF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SD
(enhet/initialer):
Journaldato:
2011/15208-1 99245/2011
425
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN KI/KAROLINF
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Søknad om permisjon uten lønn
Sakstittel:
Personalmappe - JF NIFS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/13276-8 99247/2011
Tilg.kode Hjemmel:
PV
offl § 13 jf fvl § 13
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
05.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GUNNARH
Universitetet i Oslo
*****
Side: 410av 425
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/7181-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99248/2011
09.12.2011
02.12.2011
JU EKS/ANNM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/ANNEJE
Universitetet i Oslo
*****
13.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging
Sakstittel:
Studentmappe - JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14910-2 99249/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
JU EKS/HHHASHEM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
421
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/HHHASHEM
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Signet arbeidsavtale 01.12.2011 - 31.03.2012
Sakstittel:
Personalmappe - JF SEKR - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14837-3 99250/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
02.12.2011
JU ADM/MTHEODOR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/MTHEODOR
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
VEDTAK OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER
Sakstittel:
Personalmappe - JU IPR - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2010/8620-5
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99251/2011
09.12.2011
02.12.2011
JU ADM/GROTOM
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
offl § 13 jf fvl § 13
Klassering:
221
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU ADM/GROTOM
Universitetet i Oslo
*****
Side: 411av 425
Innhold:
Vedrørende inndragelse av eksamensmidler
Sakstittel:
Studentmappe JF - ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14976-2 99252/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
JU STUD/TAMARIT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
SV
(enhet/initialer):
Journaldato:
*****
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
JU EKS/[Ufordelt]
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Forlengelse av rammeavtale RA 2466-3 mellom UiO, Institutt for klinisk odontologi (IKO) og Dental Studio for
tanntekniske produkter i ett år
Sakstittel:
Rammeavtaler RA 2466-X mellom UiO, Institutt for klinisk odontologi (IKO) og leverandører av tanntekniske
produkter
DokType Sak/dok nr:
I
2009/846-22
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99253/2011
09.12.2011
08.12.2011
ØPA INN/BERITSVE
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
063
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
ØPA INN/BERITSVE
Universitetet i Oslo
Dental Studio
Innhold:
Fratredelsesskjema - 31.12.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ØI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/2729-10 99255/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SV ADM/BERITTRO
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/BERITTRO
Berit Trondsen
Innhold:
Uttale om dispensasjon frå Lov om kulturminne (kokegroplokalitet), Reguleringsplan for Heddeland
industriområde, Heddeland gnr 84/2, 4 og 133, Marnadal kommune, Vest-Agder
Sakstittel:
Detaljreguleringsplan for Heddeland industriområde, Heddeland gnr 84/1 m.fl., Marnardal kommune, Vest-Agder
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/14535-2 99256/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
KHM FORN/KJETILOF
Klassering:
1021 - 84
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/KJETILOF
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Side: 412av 425
Innhold:
Søknad om å få avhandlingen bedømt
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Sigstad, Eva - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/19242-5 99258/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Eva Sigstad
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Ph.d-student ved PSI - Helene Nissen-Lie
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/3057-13 99261/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.11.2011
SV PSI/STIAANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2011/874-10
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
HF ADM/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Løpenr.:
99263/2011
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ADM/MIROSLAK
Universitetet i Oslo
*****
09.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Rimseliene, Grazina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15308-1 99264/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Universitetet i Oslo
Grazina Rimseliene
Side: 413av 425
Innhold:
Fratredelsesskjema - 30.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe SV ISS - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2009/16534-5 99265/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SV ADM/AUDJS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
SV ADM/AUDJS
Aud-Jorunn Sandal
Innhold:
Signert arbeidsavtale - 15.02.2012
Sakstittel:
Personalmappe - MN KI - ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15309-1 99267/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
26.11.2011
MN ADM/TORUNNSG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MN ADM/TORUNNSG
Universitetet i Oslo
*****
13.12.2011
TE
Innhold:
Uttalelse - Reguleringsplan for ny E18 Knapstad - Akershus grense
Sakstittel:
Spydeberg og Hobøl kommuner - regulering av E18 - Glomma - Hobøl grense - Glomma - Knapstad i Spydeberg
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/2806-10 99269/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
24.11.2011
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
01
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Riksantikvaren
Østfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Universitetet i Oslo
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Ole Andre Solbakken
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/4848-12 99270/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
22.11.2011
SV PSI/STIAANDR
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Side: 414av 425
Innhold:
Forslag til bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Sigstad, Eva - Klinmed - Dnr
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/19242-6 99271/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MED DR/KARIANBJ
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/KARIANBJ
Universitetet i Oslo
Aasmund Berner
13.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Bror Just Andersen
DokType Sak/dok nr:
I
2011/726-10
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99272/2011
09.12.2011
10.11.2011
SV PSI/TRINA
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Innhold:
Godkjenning av prøveforelesning
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Sidsel K. Solbrække
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1547017
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99273/2011
09.12.2011
09.12.2011
SV ISS/LILLIB
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV ISS/LILLIB
Tron Harald Torneby
Lillian Baltzrud
09.12.2011
TE
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISV - Aase Marthe Johansen Horrigmo
DokType Sak/dok nr:
I
2009/2994-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99274/2011
09.12.2011
09.12.2011
SV ISV/GUROOV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ISV/GUROOV
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskommiteen
Side: 415av 425
Innhold:
Irak - vurderingsskjema
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15311-1 99275/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
15.11.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Godkjenning av disputas
Sakstittel:
Ph.d.-student ved ISS - Sidsel K. Solbrække
DokType Sak/dok nr:
N
2008/1547018
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99276/2011
09.12.2011
09.12.2011
SV ISS/LILLIB
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV ADM/TRONHT
SV ISS/LILLIB
Tron Harald Torneby
Lillian Baltzrud
NN
19
Innhold:
Anbefaling til omarbeiding fra bedømmelseskomiteen
Sakstittel:
Ph.d.-student ved PSI - Joshua Marvle Phelps
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/4381-10 99278/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
28.11.2011
SV PSI/VERAO
(enhet/initialer):
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Doktorgrader PhD
Dadi, Mengistu Legesse - Helsam - IASAM
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/19529-6 99282/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Ragnhild Beyrer
Side: 416av 425
BU
7
Innhold:
Attestasjonsskjema - disputas
Sakstittel:
Bedømmelse av avhandling for graden ph.d - Anne Elisabeth Münster Halvari
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/4116-10 99283/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
OD ADM/OYSTHOLM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD ADM/OYSTHOLM
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
09.12.2011
TE
Innhold:
Kvittering for mottatt henvendelse om vurdering av generell studiekompetanse
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Irak
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2011/15311-2 99284/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
*****
Universitetet i Oslo
Innhold:
107561 - PR-2007-0193 - Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy - kontrakt med Kreftforeningen
Sakstittel:
Kreftforeningen - A. Spurkland - PK01-2008-0182 - Evaluation of TSAd as target for cancer therapy
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/22852-4 99286/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED IMB/MARIONF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
FO
(enhet/initialer):
Journaldato:
541
offl § 26.4
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED IMB/MARIONF
MED IMB/MARIONF
Marion Renfang Fierro
Marion Renfang Fierro
Innhold:
Avtale med ekstern part
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Rimseliene, Grazina
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15308-2 99290/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
23.11.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/ISELINCB
Universitetet i Oslo
Grazina Rimseliene
Side: 417av 425
Innhold:
Ettersendelse av dokumentasjon II
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Ole-Johannes Holm Nielsen Grymyr - Klinmed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/14171-4 99295/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Ole-Johannes Grymyr
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
Dr.philos.-kandidat ved PSI - Egil Nygaard
DokType Sak/dok nr:
I
2011/8621-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99296/2011
09.12.2011
01.11.2011
SV PSI/STIAANDR
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SV PSI/STIAANDR
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomiteen
Innhold:
Bestilling av vedanatomisk analyse - Gubberudvegen VA, Stange
Sakstittel:
Reguleringsplan for gang- og sykkeveg samt vannledning langs Gubberudveien - gnr 14/1 og Norstad gnr 15/1 Stange kommune - Hedmark
DokType Sak/dok nr:
U
2011/9899-8
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99299/2011
09.12.2011
29.11.2011
KHM FORN/JOSTEINB
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0417-15
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Høeg-pollen, Helge Irgens Høeg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Bestilling av 14C-analyse - Møllesvingen 9B, Oslo
Sakstittel:
Endret regulering - Byggesak - Berg gnr 48/21, Møllesvingen 9B, Oslo kommune - aks 11/326
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/9947-11 99301/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
29.11.2011
KHM FORN/BJARNEGA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0301 - 48
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/BJARNEGA
Nasjonallaboratoriet for C14-datering
Universitetet i Oslo
Side: 418av 425
Innhold:
Ber om ny vurdering av utdanning fra Iran
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Iran
DokType Sak/dok nr:
I
2010/1242011
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99302/2011
09.12.2011
07.12.2011
SO/GUNNT
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/GUNNT
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Nytt forslag til bedømmelseskomite
Sakstittel:
Doktorgrader PhD - Yasein, Nadia Nabil Haj - IMB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/1047-22 99304/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomité
13.12.2011
TE
Innhold:
Referat fra ekstraordinært møte 6 - 10 i Læringsmiljøutvalget - LMU - 09.11.2010
Sakstittel:
Læringsmiljøutvalget - LMU - møteprotokoll 2010
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1463020
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99309/2011
09.12.2011
09.11.2010
STA SST/ELLENTEF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA SST/ELLENTEF
Ellen Marie Tefre
Innhold:
Referat fra møte 7 - 10 i Læringsmiljøutvalget - LMU - 25.11.2010
Sakstittel:
Læringsmiljøutvalget - LMU - møteprotokoll 2010
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1463021
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99311/2011
09.12.2011
25.11.2010
STA SST/ELLENTEF
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
012
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA SST/ELLENTEF
Ellen Marie Tefre
Side: 419av 425
Innhold:
Innsending av attesterte kopier
Sakstittel:
Vurdering av utdanning fra Russland
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/13363-3 99312/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
SO/MONANED
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
412
offl § 13 jf § 13,1.ledd nr 1 jf offl § 23
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
SO/MONANED
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
Bestilling, Makrofossilanalyse - Skedsmovollen kirkegård
Sakstittel:
Reguleringsplan - Utvidelse av Skedsmo kirkegård - gnr 21/1, 22/16 og 37/61 m/fl - Skedsmo kommune - Akershus
DokType Sak/dok nr:
U
2011/266-12
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99316/2011
09.12.2011
05.12.2011
KHM FORN/OLELON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0231 - 21
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Natur og kultur - Annine S. A. Moltsen
Universitetet i Oslo
KHM FORN/OLELON
Innhold:
Vedr medlemskap i folketrygden
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/21472-8 99319/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
HF IFIKK/GDOBLOUG
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IFIKK/GDOBLOUG
Universitetet i Oslo
NAV
13.12.2011
TE
Innhold:
Bestilling av makro- og pollenanalyse - Parkeringsplass, Hunnbakken, Fredrikstad
Sakstittel:
Fredrikstad kommune - Hunnbakken 51, Grimstad nordre gnr 670/3
DokType Sak/dok nr:
U
2008/8560-9
Tilg.kode Hjemmel:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99321/2011
09.12.2011
08.12.2011
KHM FORN/OLELON
Klassering:
0106 - 670
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Natur og kultur - Annine S. A. Moltsen
Universitetet i Oslo
KHM FORN/OLELON
Side: 420av 425
Innhold:
Bestilling - Vedanatomisk analyse - Parkeringsplass, Hunnbakken 51, Fredrikstad
Sakstittel:
Fredrikstad kommune - Hunnbakken 51, Grimstad nordre gnr 670/3
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/8560-10 99323/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
KHM FORN/OLELON
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0106 - 670
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/OLELON
Høeg-pollen, Helge Irgens Høeg
Universitetet i Oslo
Innhold:
Høringsbrev - forslag til endringer i byggesaksforskriften
Sakstittel:
Høring - forslag til endringer i byggesaksforskriften
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15315-1 99326/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
01.12.2011
TA PLE/LEIFJH
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
008
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Avsender
(enhet/initialer):
Universitetet i Oslo
TA PLE/LEIFJH
Kommunal- og regionaldepartementet
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2012 - 30.06.2012
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2010/3701-14 99331/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
HF IMK/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF IMK/LIVSI
Universitetet i Oslo
*****
Innhold:
ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER - REGULERINGSPLAN FOR HOVDEN AUST - DERES REF. 06/00970-26
Sakstittel:
Bykle kommune - reguleringsplan for Hovden Aust (Øst) - gnr 2/1
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/8716-35 99336/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
21.11.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
0941 - 2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Hald @ Co
Universitetet i Oslo
Side: 421av 425
Innhold:
Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser av kullgroper i forbindelse med reguleringsplan for Dagalid,
Dagalien 158/7, Vinje kommune, Telemark
Sakstittel:
Reguleringsplan - Dagalid - Dagalien - gnr 158/7 - Vinje kommune - Telemark
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1948910
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99338/2011
09.12.2011
21.11.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0834 - 158
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert avtale om arbeidsbetingelse for stipendiat ***** *****
Sakstittel:
Avtale mellom Institutt for klinisk odontologi, Det Helsevitenskapelig fakultet ( UiT) og Institutt for oral biologi OD
UiO
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2011/15317-1 99339/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
13.10.2011
OD IOB/PERAOM
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
OD IKO/OYSTHOLM
OD IOB/PERAOM
Øystein Holm-Haagensen
Per Arenfeldt Omdal
Innhold:
Oversendelse av utgravningsrapport fra arkeologisk undersøkelse ved Midtbø 153/2,3
Sakstittel:
Lindesnes kommune - Midtbø gnr 153/2 og 153/3
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2008/5850-13 99342/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
25.11.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
1029 - 154
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Per Olav Skitlee
Universitetet i Oslo
Side: 422av 425
Innhold:
Lovfestet permisjon
Sakstittel:
Doktorgrader PhD Omair, Ahmad - KLINMED - RH
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2008/2110-12 99344/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED DR/ELISAKS
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
OF
(enhet/initialer):
Journaldato:
571
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/LOUISEKA
Universitetet i Oslo
Ahmad Omair
14.12.2011
TE
Innhold:
Oversendelse av utgravningsrapport fra arkeologisk undersøkelse ved Haukenes 102/1
Sakstittel:
Reguleringsplan - E 39 Fardal Sør Hausnes - gnr 102/1 - ID 138742 - Lindesnes kommune - Vest-Agder
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1412110
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99345/2011
09.12.2011
25.11.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
1029 - 102
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Statens vegvesen Region sør
Universitetet i Oslo
Innhold:
Signert arbeidsavtale 12.12.2011 - 31.12.2013
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15323-1 99346/2011
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
HF ILOS/MIROSLAK
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
Journaldato:
221
offl § 25
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
HF ILOS/MIROSLAK
Universitetet i Oslo
*****
12.12.2011
TE
Innhold:
Søknad om å få avhandlingen bedømt
Sakstittel:
Doktorgrader phD - Dr.Philos. - Pål Kristensen - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15324-1 99349/2011
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Pål Kristensen
Side: 423av 425
Innhold:
Fratredelsesskjema 28.11.2011
Sakstittel:
Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/16108-9 99352/2011
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
08.12.2011
HF IMK/LIVSI
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
PV
(enhet/initialer):
221
offl § 13 jf fvl § 13
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
HF IMK/LIVSI
Liv Eldbjørg Simensen
Innhold:
Utt.omfang/kostnader undersøk. aut. fredete kulturm.id 138877,138879,138880,138882,138887,138888,139193
gravminner,bosetningsspor,steinalderlok. kml § 10, 1. ledd, første pkt. Reg.plan E134, parsell 5-6 (Grungedal Velemoen) Div.Gnr/bnr, Vinje, Telemark
Sakstittel:
Reguleringsplan for E134 - Åmot og Grungedal - Velemoen, Vinje kommune, Telemark
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/15461-8 99355/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
06.12.2011
KHM FORN/ZANETTET
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
0834
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
KHM FORN/ZANETTET
Riksantikvaren
Universitetet i Oslo
Innhold:
Forlsag til bedømmelseskomité
Sakstittel:
Doktorgrader phD - Dr.Philos. - Pål Kristensen - Helsam
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/15324-2 99356/2011
(enhet/initialer):
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
09.12.2011
09.12.2011
MED DR/NATALMA
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
571
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
MED DR/NATALMA
Universitetet i Oslo
Trond Heir
Innhold:
Innkalling til avlyst møte i Læringsmiljøutvalget - LMU - ved UiO 10.04.2008
Sakstittel:
Læringsmiljøutvalget - LMU - møteprotokoll 2008
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1039610
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99363/2011
09.12.2011
10.04.2008
STA SST/ELLENTEF
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
351
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA SST/ELLENTEF
Ellen Marie Tefre
Side: 424av 425
Innhold:
Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget - LMU - ved UiO 07.02.2008
Sakstittel:
Læringsmiljøutvalget - LMU - møteprotokoll 2008
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1039611
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99364/2011
09.12.2011
07.02.2008
STA SST/ELLENTEF
Klassering:
Tilg.kode Hjemmel:
351
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA SST/ELLENTEF
Ellen Marie Tefre
Innhold:
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget - LMU - ved UiO 07.02.2008
Sakstittel:
Læringsmiljøutvalget - LMU - møteprotokoll 2008
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1039612
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
99365/2011
09.12.2011
07.02.2008
STA SST/ELLENTEF
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
351
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
STA SST/ELLENTEF
Ellen Marie Tefre
Side: 425av 425
Download
Related flashcards

Medical treatments

33 cards

Alternative medicine

24 cards

Pulmonology

33 cards

Medical equipment

31 cards

Security

37 cards

Create Flashcards