Uke 39 2 - St. Johannes Apostel og Evangelist

advertisement
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Søndag uke 39,2014
I dag: søndag 28. september
Caritas-søndag
26. søndag i det alminnelige
kirkeår
Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo
Tel.:
23 68 11 00 (menighetskontor)
Kontonummer: 3000.30.11859
Organsisasjonsnr.: 911 907 577
E-post:
[email protected]
Blogg:
stjohannes.oslo.katolsk.no
Facebook:
https://www.facebook.com/stJohannesGrorud
Twitter:
https://twitter.com/OsloStjohannes
Kontortid: kl. 09.00-16.00 (hver dager )
SKRIFTEMÅL
Man-torsdager kl. 17.00 - 17.30, fredager
kl. 17.00 - 17.40, lørdager før messene.
For andre tider, kontakt prestene.
Prester i menigheten:
P. Dominikus Nguyen Thanh Phu, sogneprest
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan
P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC, kap.
Menighetssekretær:
Renate Marie G. Eriksen
Epost: [email protected]
Katekesekoordinator:
Kristine Gran Martinsen
E-post: [email protected]
Første lesning:
Salme:
Annen lesning:
Evangelium:
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Esek 18,25-28
Sal 25(24),4bc-5.6-7.8-9
Fil 2,1-11(2,1-5)
Matt 21,28-32
Messe på polsk
Høymesse på norsk,
påfølgende kirkekaffe
Omkved: Herre, kom din miskunn ihu,
din pakt med våre fedre.
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
Messe på engelsk,
påfølgende kirkekaffe
Rosenkrans på tamilsk
Messe på tamilsk
Vi takker for mottatt kollekt i
forrige uke:
Messe på polsk
Messe på norsk
Messe på engelsk
Messe på tamilsk
Organist/Kantor:
Anna Einarsson
Media-ansvarlig:
Marek Palma
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
kr.
kr.
kr.
kr.
4362,3564,2780,2526,-
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Niedzielna Liturgia Słowa
(OLFB =Ordets Liturgi For Barn)
Endring av ansatte på
kontoret.
Vår menighetssekretær
Collette Marmande Furuly skal reise
til USA for å hjelpe sine syke foreldre.
Hun har fått permisjon
til sommeren 2015. Collette har vært her
siden oppstart
og hjulpet til med å få hjulene i gang her i
administrasjonen.
Vi ønsker henne og familien lykke til og
vi gleder oss til å ta henne imot etter endt
permisjon.
I hennes fravær skal Renate Marie G.
Eriksen være vikarierende menighetssekretær. Hun har tidligere jobbet på
St. Sunniva skole og er aktiv i menigheten
med bl.a. menighetsrådet. Hennes første
dag blir man 29.sep.
dla
dzieci
Z przyjemnością zawiadamiamy parafian, że podczas
niedzielnych sum będzie odbywać się prowadzona
przez katechetów liturgia słowa dla dzieci. Oznacza to,
że po modlitwie kapłana i wiernych zwanej kolektą,
dzieci wraz z katechetą przejdą do innej sali, gdzie
tekst Ewangelii przypadający na daną niedzielę
zostanie w przystępny im sposób przedstawiony.
Dzieci powrócą na mszę po Credo, czyli Wyznaniu
Wiary.
Będzie tak się działo w każdą niedzielę oprócz 3
niedzieli miesiąca, kiedy
to sprawowana jest msza dziecięca. OFBL
rozpoczyna się już w przyszłą niedzielę, 28.września.
Mamy wspaniałych katechetów z długoletnim
doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, tym
niemniej zapraszamy wszystkich chętnych rodziców
do pomocy lub prowadzenia OLFB. Liczymy również
na pomoc rodziców w prowadzeniu nauki religii, która
odbywa się zazwyczaj w drugą i trzecią sobotę
miesiąca. Więcej informacji u koordynatorki nauki
religii w naszej parafii Kristine Gran Martinsen:
[email protected]
Vi ønsker henne velkommen.!
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Appell til Caritas-søndag 28. september 2014
I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge!
Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og
Caritas vil vi være med på å gjøre verden til en bedre plass for alle.
Derfor går dagens kollekt til Caritas’ arbeid.
Caritas Internasjonalis har nå en pågående kampanje med overskriften «One human family, food for all».
En kampanje som setter fokus på viktigheten av brorskap på tvers av ulike folkeslag og grupper i kampen mot
fattigdom og matmangel.
I sin åpningsappell til kampanjen fremhever Pave Frans at Caritas, Kirkens egen organisasjon, gjennom sitt
arbeid står i sentrum for Kirkens misjon i verden. Når Apostlene sier til Jesus at de som er kommet for å høre på
Ham er sultne, inviterte ham dem til å finne mat. Det eneste de fant var fem brød og to fisk, men med Guds nåde
maktet de å mette en stor mengde og samtidig samle restene slik at ingenting gikk til spille.
Paven fortsetter og sier: «Vi står ovenfor en global skandale. Rundt én milliard, én milliard, lider fortsatt av sult i
dag. Vi kan ikke se en annen vei og late som dette ikke skjer. Det er nok mat til å mette alle… Derfor
inviterer jeg deg, til å lage plass i dit hjerte for denne krisen og å respektere alle menneskers Gud-gitte rett
til å ha tilgang til nok mat… Jeg ber dere derfor, fra dypet av mitt hjerte, om å støtte våre Caritasorganisasjoner i deres edle kampanje der vi handler som én familie for å sikre mat til alle. La oss be om at
Herren må gi oss den nåde til en dag å oppleve en verden der ingen lenger må dø av sult. Be om den nåden!»
Caritas Norge arbeider aktivt med matsikkerhet i en rekke land,
både i Asia, Afrika og Latin-America. Dette er et arbeid vi er stolte
av og som virker. I første halvår i 2014 har Caritas Norge blant
annet bidratt til at over 1600 bønder i Den Demokratiske Republikk
Kongo har fått opplæring i effektivt jordbruk. Enkelte bønder har
fått en femdobling av avlingen, og forventer fortsatt økning. På
denne måten greier de ikke bare å brødfø sin egen familie, men
også å få et overskudd som bedrer deres og andres livskvalitet.
Dette er bare ett av mange eksempler på at arbeidet nytter!
For å få slutt på sult og feilernæring må man også arbeide på et mer
overordnet nivå. Derfor jobber også Caritas opp mot myndigheter både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
I år 2000 vedtok alle verdens land, gjennom FN, 8 tusenårsmål som man i fellesskap skulle jobbe mot frem til
2015. Det første og viktigste av disse tusenårsmålene er kampen mot ekstrem fattigdom og sult.
Innen 2015 ønsket man å halvere andelen personer som lider av kronisk sult. Dette målet har man nesten nådd!
I perioden 1990 til 1992 led 23,2 prosent av verdens befolkning av kroniske eller langvarig sult, i perioden 2010
til 2012 var andelen redusert til 14,9 prosent!
Når vi i dag markerer Caritas-søndag går kollekten til Caritas’ arbeid for en bedre verden. Caritas
håper det vises stor sjenerøsitet i solidaritet med våre brødre og søster på alle kontinenter. Vi håper og tror at den gode vilje som vises i dag ikke bare er en enkelthandling, men blir uttrykk for
et økende engasjement i arbeidet med å bygge nestekjærlighetens kultur, slik at vi en dag kan leve i en verden der fattigdom og sult ikke eksisterer.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
26 Niedziela Zwykła, rok liturgiczny A, 28 wrzesień 2014
Czytania mszalne:
Pierwsze czytanie:
Ez 18, 25-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika
Psalm responsoryjny:
Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 6)
Drugie czytanie:
Flp 2, 1-11 (krótsza perykopa Flp 2, 1-5) Jezus Chrystus wzorem pokory
Śpiew przed Ewangelią:
J 10, 27
Ewangelia:
Mt 21, 28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia
W miesiącu październiku w tygodniu po każdej Mszy św. o godz. 18.00, ok. godz. 18.30 będzie odmawiany
różaniec w różnych językach:
w poniedziałki i środy w jęz. norweskim
we wtorki w jęz. wietnamskim
w czwartki w jęz. polskim
w piątki w jęz. tamilskim.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W tym tygodniu 3 października pierwszy piątek miesiąca. Msza św. w jęz. polskim o godz. 19.00. Po
Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu Ołtarza do godz. 21.00.
Podczas Adoracji dodatkowa możliwość do spowiedzi św.
Wszelkie sprawy parafialne w języku polskim można załatwiać z o.Krzysztofem w biurze parafialnym: w
środy od godz., czwartki i soboty od godz. 16.00 do godz. 20.00.
Msze św. jęz. polskim spr awowane są w każdą sobotę o godz. 19.00 i niedzielę o godz. 9.30. Pół
godziny przed każdą Mszą św. aż do jej rozpoczęcia mozliwość przystapienia do spowiedzi św.
Za tydzień pierwsze niedziela miesiąca. Po Mszy św. spotkanie przy kawie, herbacie, zapraszamy
wszystkich. Jak również prosimy o przynoszenie ciast i włączanie się w przygotowanie tego spotkania.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom za pomoc w prowadzeniu pierwszej katechezy dla
dzieci w jęz. polskim, która odbyła się w sobotę 27 września.
Trwają jeszcze zapisy dzieci i młodzieży do katechezy parafialnej w jęz. polskim. Zapisy prosimy zgłaszać
osobiście w biurze parafialnym, po Mszach św. w jęz. polskim bądź przez email pod adres o. Krzysztofa
Wanata. Ostateczny termin zapisów upływa wraz z dniem 25 października
Katechezy odbywają się w soboty od godz. 10.00 do 13.15 w salkach parafialnych. Termin katechez:
Rok 2014
25 październik, 1 listopad, 6 grudzień
Rok 2015
24 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 25 kwiecień
Zapraszamy serdecznie do włączania sie w przygotowanie liturgii czytań mszalnych, do posługi lektorskiej,
ministranckiej jak również do śpiewu w polskiej scholi parafialnej.
Nr tel. do o.Krzysztofa: 955 51 521, adres email: [email protected]
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Ordets Liturgi For Barn –Søndagsskole.
I dag starter vi opp med Ordets Liturgi for Barn hver
søndag under høymessen. Målet er å legge til rette for et
levende møte med Jesus Kristus. Barna går sammen med
søndagsskolelæreren til menighetssalen før 1.lesning for å
få evangeliet forklart på en barnevennlig måte. De kommer
inn igjen etter trosbekjennelsen for å delta sammen med
hele menigheten i nattverdens liturgi. Målgruppen er barn
mellom 4 og 8 år, men yngre barn kan også bli med
sammen med en forelder. Biskopen anbefaler alle menigheter å tilby Ordets Liturgi for Barn og han har godkjent alle
undervisningsoppleggene. Vi gleder oss til å sette i gang!
For mer informasjon, kontakt Kristine Gran Martinsen:
[email protected]
Oktober er Marias måned
I oktober måned blir det Rosenkrans
andakt etter kveldsmessen kl. 18.00 på
forskjellige språk.
Foreløpig er fordelingen slik
Mandager og onsdager på norsk
Tirsdager på vietnamesisk
Torsdager på polsk
Fredager på tamilsk
Hefter settes ut bakerst i kirkerommet.
Om det er andre nasjonaliteter som ønsker
å ha rosenkransandakt på sitt språk, så er
det bare å ta kontakt med
menighetskontoret for planlegging.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Appeal to Caritas Sunday the 28th of September 2014
All Catholic churches in Norway will celebrate Caritas Sunday on the 28th of September. This is an expression
of solidarity with our brothers and sisters throughout the world. Together with the whole church and Caritas, we
will help to make the world a better place. All collections on this day will go to Caritas’s work.
Caritas international has an ongoing campaign entitled,» One human family, food for all.» This campaign focuses
on the importance of brotherhood between different people and groups in the fight against poverty and
malnutrition.
Pope Francis highlights that Caritas`, the church’s own organization’s, work is central to the Churches mission to
the world. When the apostles said to Jesus that those who came to hear him preach are hungry. Jesus asked them
to find food. The only thing they had were five loaves of bread and two fish, but with God’s grace they managed
to feed the masses while collecting leftovers so nothing went to waste.
The Pope goes on to say, “We are facing a global scandal. About one billion are still suffering from hunger
today. We can not look the other way and pretend this is not happening. There is enough food to feed
everyone… That’s why I invite you to make room in your hearts for this crisis and respect all people’s
God-given right to have access to enough food. I ask you, therefore, from the depths of my heart, to
support our Caritas organizations in their noble campaign where we act as one family to ensure food for
all. Let us pray that the Lord will give us the grace to one day see a world where no one will have to die of
starvation. We ask for this grace!”
Caritas Norway is working actively on food security in a number of countries in Asia, Africa and Latin America.
This is the work we are proud of and makes a difference. In the first half of 2014 Caritas Norway has contributed
to training over 1,600 farmers in the Democratic Republic of Congo in effective agriculture. Some farmers have
been given a five-fold increase of the crop, and expect continued growth. In this way they manage not only to
feed their own families, but also gain a profit which improves their quality life and of others. This is just one of
many examples that are making a difference.
To put an end to hunger and malnutrition one must also work
on a more general level. Therefore, Caritas also works on a
local, national and international level.
In the year 2000 all word countries agreed to the UN
Millennium Development Goal 8 which would work towards
reaching this goal until 2015. The first and most important of
these MDGs, the fight against extreme poverty and hunger.
By 2015 there was a desire to cut the number in half of the
proportion of people who suffer from chronic or prolong
starvation, between 2010 and 2012, the percentage decreased
to 14.9 percent!
On the 28th of September it is Caritas Sunday and there will
be an offering for Caritas making a better a better world.
Caritas hopes for great generosity in solidarity with our
brothers and sisters on all continents. We hope and believe
that the good will be seen on this event and it will not just be
a single act, but is expressing a growing involvement in
efforts to build a culture of charity, so that one day we can live
in a world where poverty and hunger do not exist.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Liturgy of the Word for Children -Sunday School
We are pleased to inform the congregation that we
will start a special program for children ages 4 to 8
years old during mass called Liturgy of the Word.
The children will be invited to the meeting room
during mass and will have a presentation of the
readings and the Gospel for the day and it will be
explained in a child friendly manner. This will be
every Sunday except the the 3rd Sunday of the
month when we have a Familiy mass celebration.
Children younger than 4 are welcome if they are
accompanied by a grown up. We will start OLFB
(Liturgy of the Word for Children) on
Sunday the 28th of Sep.
For more information , please contact Kristine Gran Martinsen:
[email protected]
October is Mary’s Month
During the month of October we will say the
rosary after the 6.00 pm mass.
A Norwegian rosary will be said on
Monday, Wednesdays
Polish on Thursday
Vietnamese on Tuesdays
Tamilsk on Fridays
There are pamplets in the back of church with
the prayers. If other nationalities would like
to say the rosary in their language, please
contact the church office for making
arrangements.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Apel na niedzielę Caritasu, 28 września 2014
W dniu dzisiejszym obchodzona jest niedziela Caritasu we wszystkich katolickich kościołach w Norwegii! Jest to
wyraz solidarności z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie. Wraz z całym Kościołem i organizacją Caritas
chcemy uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich. Dlatego dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na
wspomożenie pracy Caritas.
Caritas Internasjonalis prowadzi obecnie kampanię pod tytułem "One human family, food for all" (Jedna ludzka
rodzina, żywność dla wszystkich) Jest to kampania, która koncentruje się na znaczeniu braterstwa między
narodami i grupami w zakresie zwalczania ubóstwa i niedostatków żywności.
W swym apelu otwierającym kampanię Papież Franciszek podkreśla, że Caritas, własna organizacja Kościoła,
poprzez swoją pracę pozostaje centralną częścią misji Kościoła na świecie. Kiedy apostołowie powiedzieli do
Jezusa, że ci, którzy przyszli go słuchać są głodni, poprosił ich, aby znaleźli im pożywienie. Znaleźli jedynie pięć
chlebów i dwie ryby, ale z pomocą łaski Bożej udało im się wyżywić dużą ilość ludzi, zbierając nawet resztki, tak
że nic się nie zmarnowało.
Papież mówi dalej: "Mamy do czynienia z globalnym skandalem. Blisko miliard, jeden miliard ludzi wciąż cierpi
dziś głód. Nie możemy odwracać głowy i udawać, że to nie ma miejsca. Jest wystarczająco dużo jedzenia, aby
wyżywić wszystkich... Dlatego zapraszam Cię do zrobienia miejsca w Twoim sercu dla tego globalnego kryzysu
i poszanowania prawa wszystkich dzieci Bożych do dostępu do wystarczającej ilości żywności... Proszę was
zatem z głębi serca o wsparcie naszych organizacji Caritas w ich szlachetnej kampanii, w której działamy jako
jedna rodzina, aby zapewnić pożywienie dla wszystkich. Módlmy się, aby Pan da nam tę łaskę, abyśmy
pewnego dnia mogli zobaczyć świat, w którym nikt nie umiera z głodu. Prośmy Pana o tę łaskę! "
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Caritas Norwegia aktywnie działa w zakresie zabezpieczania żywności w wielu krajach Azji, Afryki i Ameryki
Łacińskiej. To jest praca, z której jesteśmy dumni i która przynosi rezultaty. W pierwszej połowie 2014 roku
Caritas Norwegia przyczyniła się do tego, iż ponad 1600 rolników w Demokratycznej Republice Konga zostało
przeszkolonych z efektywnego uprawiania ziemi. Niektórzy rolnicy otrzymali pięciokrotny wzrost upraw i
oczekują dalszego wzrostu. W ten sposób nie tylko mogą wykarmić swoje rodziny ale także zdobywają dochód,
który poprawia jakość życia ich i innych. To tylko jeden z wielu przykładów na to, że nasza praca nie idzie na
marne!
Aby położyć kres głodowi i niedożywieniu trzeba również pracować na wyższym poziomie. Dlatego Caritas
współpracuje także z władzami na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
W roku 2000 wszystkie kraje świata przyjęły, dzięki ONZ, 8 milenijnych celów rozwoju, które miały być wspólnie
realizowane do roku 2015. Pierwszym i najważniejszym z tych celów jest zwalczanie skrajnego ubóstwa i głodu.
Celem było zmniejszenie o połowę liczby osób, które cierpią z powodu chronicznego głodu, do 2015 roku. Cel
ten został już prawie osiągnięty!
W latach od 1990 do 1992 23,2 procent ludności świata cierpiał z powodu przewlekłego lub długotrwałego
głodu natomiast między rokiem 2010 a 2012 liczba ta spadła do 14,9 procent!
Dziś, gdy obchodzimy niedzielę Caritasu, nasza kolekta dla Caritas przeznaczona zostanie na pracę na rzecz
lepszego świata. Caritas ma nadzieję, że wierni wykażą się wielką hojnością w solidarności z naszymi braćmi i
siostrami na wszystkich kontynentach. Mamy nadzieję i wierzymy, że dobra wola, jaką wykażemy się dzisiaj
nie będzie jednorazowym aktem, lecz że wyraża ona coraz większe zaangażowanie w wysiłki na rzecz
tworzenia kultury miłości bliźniego, tak abyśmy mogli pewnego dnia żyć w świecie bez ubóstwa i głodu.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Lời kêu gọi Chủ Nhật Caritas ngày 28 tháng 9.2014
Hôm nay, chủ nhật Caritas được tổ chức trong tất cả các nhà thờ Công giáo ở Na Uy! Đây là một biểu hiện của
tình đoàn kết với anh chị em của chúng ta trên toàn thế giới. Cùng với toàn thể Giáo Hội và Caritas, chúng ta sẽ
giúp đỡ để làm cho đời sống tất cả mọi người trên thế giới được tốt hơn. Vì thế, tất cả số tiền giỏ thu được trong
ngày này sẽ gửi đến Caritas.
Caritas quốc tế hiện đang phát động chiến dịch mang tên ”Một gia đình nhân loại, thực phẩm cho tất cả.” Một
chiến dịch tập trung vào tầm quan trọng của tình huynh đệ giữa các dân tộc và các nhóm khác nhau trong cuộc
chiến chống nghèo đói và thiếu lương thực.
Trong lời kêu gọi mở đầu cho chiến dịch, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng,
Caritas, tổ chức của Giáo Hội, thông qua công việc này chủ yếu là sứ mạng
truyền giáo của Giáo Hội trên thế giới. Khi các tông đồ nói với Chúa Giêsu
rằng, những người đến để nghe Ngài đều đói, Ngài nói họ đi tìm thức ăn.
Điều duy nhất họ tìm thấy là năm cái bánh và hai con cá, nhưng với ơn
Chúa, họ đã nuôi một số lượng lớn người ăn no, cùng thu thập các thức ăn
thừa, vì không nên để lãng phí bất cứ cái gì.
Đức Giáo Hoàng nói: ”Chúng ta đang phải đối mặt với vụ tai tiếng toàn
cầu. Khoảng một tỷ, một tỷ người vẫn bị đói ngày hôm nay. Chúng ta
không thể nhìn theo hướng khác và giả vờ coi như điều này không xảy
ra. Thế giới có đủ lương thực để nuôi sống mọi người... Đó là lý do tại sao tôi mời quý vị để dành một chỗ
trong trái tim cho cuộc khủng hoảng này và tôn trọng quyền Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người được
quyền đủ lương thực ... Vì thế, từ sâu thẳm trái tim tôi, tôi cầu khẩn quý vị, xin hãy hỗ trợ các tổ chức Caritas của chúng tôi trong chiến dịch cao quý này, nơi chúng ta hành động như một gia đình để đảm bảo
lương thực cho tất cả. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Chúa hãy ban cho chúng ta ân sủng để một ngày
nhìn thấy thế giới mà không còn ai phải chết vì đói. Xin Ngài ban ơn này!”.
Caritas Na Uy đang làm việc tích cực để bảo đảm lương thực ở một số nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Đây là công việc chúng ta tự hào bởi có hiệu quả. Trong nửa đầu năm 2014, Caritas Na Uy đã đóng góp cho hơn
1.600 nông dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo được đào tạo về nông nghiệp có hiệu quả. Một số nông dân đã gia
tăng gấp năm lần số thu nhập về sản lượng, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng. Bằng cách này khả năng không
chỉ để nuôi sống gia đình của họ, mà còn đạt được lợi nhuận đó là cải thiện chất lượng cuộc sống của họ và của
người khác. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về hiệu quả của công việc.
Để chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng con người cũng phải làm việc ở một mức độ cao hơn. Do đó, Caritas
cũng làm việc với các cơ quan chức năng ở cấp địa phương, quốc gia và cả quốc tế.
Trong năm 2000, tất cả các nước trên thế giới thông qua Liên Hiệp Quốc, 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà
người ta phải cùng nhau làm việc hướng đến năm 2015. Việc đầu tiên và quan trọng nhất của các mục tiêu này là
cuộc chiến chống nghèo cùng cực và thiếu đói. Đến năm 2015, mong muốn giảm một nửa tỷ lệ người dân bị đói
kinh niên. Mục tiêu này đã gần như đạt được! Từ năm 1990 đến năm 1992, phải chịu 23,2 phần trăm dân số thế
giới đói kinh niên hoặc kéo dài, từ năm 2010 đến năm 2012, tỷ lệ phần trăm giảm xuống còn 14,9 phần trăm!
Hôm nay, chúng ta đánh dấu Chủ Nhật Caritas là tất cả số tiền giỏ nhận được sẽ gửi cho Caritas để giúp cho một
thế giới được tốt hơn. Caritas hy vọng điều này thể hiện sự quảng đại trong tình liên đới của anh chị em trên tất
cả các châu lục. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, việc đóng góp hôm nay không chỉ là một việc làm 1 lần,
nhưng trở thành dấu hiệu cho sự tham gia ngày càng tăng trong nỗ lực xây dựng văn hóa tổ chức từ thiện, để một
ngày nào đó chúng ta có thể sống trong một thế giới mà nghèo đói không còn tồn tại
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Phụng Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi trong giờ Thánh Lễ
Xin thông báo với cộng đoàn, chúng ta có giờ Phụng Vụ Lời
Chúa cho thiếu nhi trong giờ lễ trọng. Trong giờ lễ trọng, các
em sẽ ra ngoài hội trường, ở đó, các bài đọc và Tin Mừng Chúa
nhật hôm ấy sẽ được giải thích cho các em một cách đơn giản
và dễ hiểu. Các em ra ngoài sau lời nguyện nhập lễ (trước khi
bài đọc bắt đầu) và trở lại sau Kinh Tin Kính. Điều này áp dụng
cho tất cả các ngày Chúa nhật, trừ thánh lễ gia đình/thiếu nhi
vào Chúa nhật thứ 3 hàng tháng. Chúng tôi bắt đầu giờ Phụng
Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi vào tuần này, Chúa nhật 28 tháng 9.
Chúng ta có những giáo lý viên giàu kinh nghiệm với trẻ em và
thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong được chào
đón các phụ huynh, những người muốn phụ giúp trong giờ
Phụng Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi, cũng như trong các lớp giáo
lý được giảng dậy chủ yếu vào 2 hoặc 3 thứ bảy trong tháng.
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với
Kristine Gran Martinsen: [email protected]
Lần hạt Mân Côi
Vào tháng Mười, tháng Mân Côi, sau thánh lễ chiều
lúc 18.00 sẽ đọc kinh Mân Côi bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau.
Tạm thời được sắp xếp như sau:
- Thứ Hai và Thứ Tư: Lần hạt bằng tiếng Na Uy
- Thứ Ba: Lần hạt bằng tiếng Việt
- Thứ Năm: Lần hạt bằng tiếng Ba-lan
- Thứ Sáu: Lần hạt bằng tiếng Tamil
Đọc kinh Mân Côi được bắt đầu ngay sau thánh
lễ chiều. Tập sách đọc kinh được để ở cuối nhà thờ.
Nếu vị nào thuộc quốc gia khác, muốn lần hạt Mân
Côi bằng ngôn ngữ riêng của mình, xin liên lạc với
văn phòng giáo xứ để được sắp xếp.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Når jeg heves over jorden, skal jeg dra alle til meg, sier Herren.»
Kommende uke - Uke 40
St. Johannes menighetskor
Kom og syng med oss!!
Vi øver hver mandag kl. 18.30
(ganske umiddelbart etter kveldsmessen)
i menighetslokalet. Samt søndager
kl. 10.00, en time før høymessen.
Har du lyst til å synge? Nøl ikke!
Du er hjertelig velkommen!
Ta kontakt med Anna om du har spørsmål:
[email protected]
Håper å se deg til neste gang.
Mandag 29. september
De Hellige Erkeengler Mikael,
Gabriel og Rafael
Kl. 18.00
Messe på norsk
Kl. 18.30
Korøvelse i St. Matteus sal
Tirsdag 30. september
Den hellige Hieronymus
Kl. 18.00
Messe på norsk
Onsdag 1. oktober
Den hellige Terese av Jesusbarnet
Kl. 18.00
Messe på norsk
Kl. 18.30
Rosenkransandakt på norsk
Kl. 19.00
Ekteskapskurs
Torsdag 2. oktober
De hellige verneengler
Kl. 18.00
Messe på norsk
Kl. 18.30
Rosenkransandakt på norsk
Fredag 3. oktober
█
Kl. 17.00
Sakramenttilbedelse
Kl. 18.00
Messe på norsk
Kl. 19.00
Skriftemål og messe på polsk
2
Lørdag 4. oktober
Den hellige Frans av Assisi
Kl. 18.00
Første søndagsmesse
Kl. 19.00
Messe på polsk
Dåp: Ailin Doan Nguyen, 23/08-14
Dåp: Mai-Vy Vu, 20/09-14
Søndag 5. oktober
█
27. søndag i det alminnelige kirkeår.
Søndagstekster år A, hverdagslesninger år II
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 17.30
Messe på polsk
Høymesse på norsk
påfølgende kirkekaffe
Messe på engelsk
påfølgende kirkekaffe
Rosenkrans på tamilsk
Messe på tamilsk
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Download
Related flashcards

Christian soteriology

21 cards

Jewish theology

31 cards

Christian theology

24 cards

Christian theologians

71 cards

Protestant theologians

13 cards

Create Flashcards